Page 1

Społeczeństwo, s. 10

Ile pracy ma sanepid w okolicznycch lokalach?

11 paĹşdziernika 2013 NR 41 (1223/XXIV) INDEKS 366773

ISSN 1234-1363

CENA 2,90 zł (w tym 5% VAT)

Aktualności, s. 7

Piłka siatkowa, s. 32

Michał Skweres w USA osobiście poznał „wujka Google�

Krispol zaszokował swoją grą i pokonał wielkiego faworyta

redakcja: 61 437 49 50, biuro ogłoszeń: 61 436 52 70

Wrzesińscy nauczyciele takşe potrafią być innowacyjni. Jak uczyć, by nauczyć lepiej? Temat tyg., s. 2, 14-15 Straşnicy miejscy będą karać za brak przyłączy kanalizacyjnych Zdarzenia, s. 5

Niepełnosprawny 8-latek ze szkoły w Marzeninie sprawia spore problemy. Jednym m z objawów jego choroby jest niekontrolowana agresja, uniemoşliwiająca prowadzenie lekcji. Brak odpowiedniej komunikacji pomięędzy roodzzicam mi, kadrą pedagogiczną i jej zwierzchnikami sprawia, şe cierpią zarówn no zdrowe dzieci, jak i chory chłopieec.

Ciąg dalszy starań mieszkańców wsi – niezmiennie chcą dróg i chodników Kołaczkowo, s. 21 Gmina Września, s. 22 Burmistrz słucha mieszkańców i mówi „nie� utylizacji opon Miłosław, s. 18

Dorota To Dor omas maszew maszew ma zewska ska

www.wrzesnia.info.pl

>>

dok. na s. 3

Gas-436

Reklama

KARAOKE SLĆWHNVRERWD

WaĹźny temat, s. 11

Historia miasta, s. 12-13

Budowa nadal stoi, a wykonawca donosi do prokuratury na zarzÄ…d szpitala

Tonsil w latach 80. walczył z komuną i wprowadzał słynne dziś nowinki techniczne

RELDG\ NRODFMH :U]HÄ&#x;QLD XO-DQD3DZâD,,

61 640 00 90

ZZZUHVWDXUDFMDSLHSU]LVROSO


11 paĹşdziernika 2013

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

2 Temat tygodnia Nauczycielskie ideały SONDA

Waldemar Śliwczyński

Moim zdaniem

Marek Zielnik, emeryt: – Wspaniałym nauczycielem był Feliks Anioła. Potrafił nauczyć pięknie pisać piórem nie tylko dzieci, ale nawet młodzieş w wieku 20 lat. Na jego lekcjach panowała dyscyplina, a nie tak jak teraz, chaos. Niestety, wydaje mi się, şe takich pedagogów z krwi i kości jest coraz mniej. Zbyt wielu mamy nauczycieli z przypadku.

zdaniem uşytkowników www.wrzesnia.info.pl 8A 73-81: Tak, ja zawdzięczam i dziękuję bardzo, şe

miałem szczęście spotkać na swojej drodze wspaniałą wychowawczynię Panią Halinę Dobraniecką ze szkoły w Miłosławiu, której autentycznie zaleşało na uczniach. Miała Pani rację, dobrze wybrałem. Dzięki Pani wielu z nas wyszło na ludzi. rysiu kalafa: To ja dorzucę jeszcze człowieka legendę, polonistę, pana Kazia Chochoła („mlecz�, później „rolnik�). Niesamowicie wymagający, ale charyzmatyczny, motywujący i podchodzący do sprawy z humorem. Nie dało się go nie lubić! kama: Nauczyciele z ZSZ Nr 2 ze Wrześni: mgr Dariusz Bibel – wychowanie fizyczne, mgr Dorota Chuda – religia, wychowanie do şycia w rodzinie, mgr Beata Sieradzka – język polski, wiedza o kulturze. była klasa VI: Duşo zawdzięczam naszemu nauczycielowi języka angielskiego z SSP w Chwalibogowie. Mówię o Panu Michale Šechtańskim. Wpoił nam wiedzę poprzez „wygłupy� [...]. Pozdrawiamy Pana i dziękujemy.

Henryk Pawłowski, pracownik produkcyjny: – Zapamiętałem kilku dobrych nauczycieli, m.in. Witolda Nowaka, który uczył mnie fizyki, oraz Zygmunta Lepperta, dawnego dyrektora „trójki�.Oni byli bardzo sprawiedliwi, traktowali wszystkich uczniów równo. Cieszyli się duşym autorytetem. Sami teş bardzo szanowali swoich uczniów, nikogo nie skreślali, nie obraşali, do kaşdego potrafili dotrzeć. To były osoby charyzmatyczne, które potrafiły zjednać sobie ludzi. Maria Jędraszak-Owczarzak, pedagog: – Najlepiej wspominam pana Kazimierza Chochoła. To człowiek o ogromnej wiedzy, który potrafi duşo i ciekawie opowiadać o literaturze polskiej. Mnie przykład pana Chochoła nakłonił do wyboru studiów pedagogicznych. To nauczyciel z zamiłowania, powiedziałabym, şe człowiek wielkiego honoru. Uczył mnie i moje siostry i nadal utrzymujemy z nim serdeczne kontakty, jak zresztą wielu jego absolwentów.

Czy nauczyciele mieli wpływ na moje wychowanie?

Tomasz Słoma, pracownik fermy zwierząt: – Są nauczyciele, których zapamiętałem dobrze. W podstawówce był to wuefista. To człowiek, do którego moşna było przyjść z kaşdym problemem. Wysłuchał, doradził. Potem w szkole zawodowej teş miałem nauczycielkę, która była jak druga mama. Najlepsi są nauczyciele, którzy się nie wywyşszają, nie dzielą uczniów na „lepszych� i „gorszych�.

opinie internautĂłw na www.wrzesnia.info.pl

M

icha Gajda, nauczyciel i poeta, powiedzia mi kiedy, e nauczycie najliczniejle obok ksiy stanowi sz grup zawodow w zakadach psychiatrycznych. Jeli to prawda (nie sprawdzaem), to jest to jeszcze jeden dowód na to, e ten zawód bardzo niszczy ludzi, którzy go wykonuj. Jak bardzo trudne i odpowiedzialne jest to zajcie, wiedz tylko ci, którzy byli nauczycielami. Dzieci generalnie chc si uczy i poznawa nowe rzeczy, chc by grzeczne. Zawsze jednak znajdzie si w klasie jaki „tyfus�, który popisuje si przed reszt klasy, psujc robot nauczycielowi, ale te koleankom i kolegom. Pedagog musi da sobie rad i z takimi dziemi. Ile go to jednak kosztuje, ile spokoju i nerwów mu zera (te w czasie pozaszkolnym, prywatnym), to tylko on wie. Dzisiejsi rodzice s bardzo roszczeniowi i czsto im si wydaje, e mog wymaga od szkoy wszystkiego. Edukacja i wychowanie modego czowieka to wspólne zadanie szkoy i rodziców, dlatego wany jest wspólny front. W Dniu Edukacji Narodowej podzikujmy wszystkim pracownikom szkoy za ich trud.

Zblişa się Dzień Edukacji Narodowej, więc zapytaliśmy przechodniów o wspomnienia związane z nauczycielami. Czy spotkali pedagogów z prawdziwym powołaniem? Czy któryś z nich wywarł wpływ na ich przyszłe şycie?

nie nie wiem (4%) tak

53% 43%

Satyryczny komentarz tygodnia: najlepszym nauczycielem Ĺźycia jest czas

jedno pytanie – jedna odpowiedź

Czy e-technologie przynoszÄ… efekty? Katarzyna Stawna: W SSP nr 6 od dawna wdraĹźa siÄ™ nowe technologie do systemu nauczania. Czy uwaĹźa pan, Ĺźe dajÄ… szansÄ™ na lepsze efekty?

Dariusz Andrzejewski, dyrektor SSP nr 6: – Myślę, şe dają taką szansę, ale nie gwarantują lepszych efektów mimo tego, şe co roku bardzo dobrze jako szkoła wypadamy na sprawdzianie, mamy świadomość, şe sukcesy edukacyjne e w duşej mierze zaleşą od wielu czynników. Są szkoły w Pollsce, które zauwaşyły, şe nowe technologie mogą zmieniać sposób nauczania oraz urozmaicać i polepszać go. Moşliwo ość uczestniczenia w takich zajęciach daje duşo satysfakkcji uczniom. Poza tym uczą się zdobywania i selekcjonowania informacji.

61 436-27-33, 436-29-49

%0#3"+",0ĽĖt%0#3"$&/"

pn.-sob. 7.00-19.00 nd. 8.00-14.00

t5"3$*$"0#3;:/"/" t8Ć–(*&-,".*&//: asortyment

693-631-996

GAZ EKO-GAZ

61 436-46-84 604-710-781 pn-sob n-sob 8.00-19.0 8.00-19.00 niedziela dziela 9.00-13.00 9.00-13

DOM-GAZ

,167$/$&-( *$=2:(

0217$ē EXWOHJD]RZH]ä

Deska tarasowa (dwustronnie ryflowana) Nekla ul. Dworcowa 33 Roz-863

(przy torach kolejowych)

*$=)$67

:U]HzQLD.RzFLXV]NL WHO

tel. 61 4386-046, fax 61 4386-076

605-338-906, 605-550-379

6]\ENRĞßGR

INSTALACJE GAZOWE BRC, LOVATO, STAG $XWR]DVWćSF]H

AUTO-GAZ-PYZDRY

ul. Mostowa 6 63 2768-462, 604-992-402 ZZZDXWRVHUZLVS\]GU\SO

Usl-658

t,364;:8".*/&3"-/&

Tarcica obrzynana i nieobrzynana

Gutowo Małe, ul. Powidzka 9

VDPRFKRGRZH

wykonuje wiby dachowe wg zamĂłwie. boazerie podbiciowe impregnacja cinieniowa drewno kominkowe

Sa-529

GAZ

TARTAK NEKLA

SKĹ AD DREWNA I WĘGLA

0ELWV

juĹź odPromocja Sa-501a

Roz-1462a

Reklama

SRGåąF],QWHUQHWLQLHSåDß DERQDPHQWXGRNRĔFDURNX

e-mail: rainet@rainet.com.pl

www.rainet.com.pl

Infolinia: 607 920 777 603 057 939, 781 004 777


11 paĹşdziernika 2013

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

3

GorÄ…cy temat

Uczniowska agresja bez kontroli dok. ze s. 1

O nieodpowiednim zachowaniu Karola* poinformowali nas rodzice dzieci z pierwszej klasy, do której chodzi 8-latek. Twierdzili, e chopiec ma nadpobudliwo psychoru (ADHD), e bije i kopie inchow nych uczniów. – Moje dziecko jest tak posiniaczone, e zastanawiam si nad zrobieniem obdukcji lekarskiej. Nie chc, eby kto pomyla, e to my zncamy si nad nim. Trzeba co zrobi, bo dzieci boj si chodzi do szkoy – mówi jedna z matek. Rodzice uwaaj, e dyrekcja szkoy w Marzeninie ignoruje problem. – Nawet nie chce z nami na ten temat rozmawia. Skoro dyrektorka zgodzia si, by tak agresywne dziecko tu chodzio, to niech zapewni bezpieczestwo pozostaym uczniom – dodaj. Tymczasem dyrektor zespou szkó Mariola Jdrzejewska twierdzi,

e nikt nie zosta pobity. – Moe ten chopiec kogo popchn lub kopn. To jest dziecko chore, ale nie niepenosprawne intelektualnie, dlatego musi chodzi do szkoy masowej – wyjania. W zeszym roku szkolnym, zgodnie z zaleceniem psychiatry i orzeczeniem wydanym przez Poradni Psychologiczno-Pedagogiczn we Wrzeni, Karol by nauczany indywidualnie. – W tym roku poradnia uznaa, e wskazane jest funkcjonowanie w normalnym oddziale. Mama nie podja stara o uzyskanie zawiadczenia o potrzebie nauczania indywidualnego i dlatego chopiec chodzi do normalnej klasy – mówi dyrektorka. M. Jdrzejewska jednoczenie przyznaje, e ostatnie dni byy cikie. – Docieray do mnie niepokojce sygnay nie tylko od rodziców, ale take od nauczycielki. Twierdzia, e nie moe prowadzi zaj. Niestety, nie

mamy innego wyjcia i musimy uczy Karola. Nie mamy prawa go ogranicza, przykuwa, przywizywa do jednego miejsca. Czasami dochodzi wic do tych incydentów. Uwaam jednak, e rodzice przejaskrawiaj, mówic o pobiciach. W jego przypadku nauczanie indywidualne byoby konieczne, ale jako szkoa nie moemy go wprowadzi, dopóki nie mamy odpowiedniego dokumentu. Jak mówi Karolina Zieliska, psycholog z wrzesiskiej PPP, Karol jest pod opiek poradni od czerwca 2011. – Staram si dobra jak najlepsz form pomocy dla chopca. Nauczanie indywidualne jest dobrym rozwizaniem tylko wtedy, kiedy dziecko ma trudnoci zdrowotne. I tutaj one s, ale kiedy ustpuj, naley próbowa dziecko wcza w grup, by mogo nabra kompetencji spoecznych – tumaczy psycholog. – Czy chopiec stanowi zagroenie dla innych dzie-

Reklama

ci? Nie mog wypowiada si na ten temat. To skomplikowana sytuacja. Dyrektor uwaa, e Karol ma zapewnion pen pomoc w wietle przepisów obowizujcych szko. – Nie mamy sobie nic do zarzucenia. Nie bd komentowaa zalece PPP ani tego, e w przekonaniu poradni Karol nie jest niepenosprawny intelektualnie. Rozumiem rodziców, którzy si mcz, ale my te si mczymy. To dziecko gdzie do szkoy chodzi musi – stwierdza. I przyznaje, e jeli mama 8-latka nie wywalczy od przychodni zalecenia do nauczania indywidualnego, to trudno jej wyobrazi sobie, co bdzie dalej. – Zdaj sobie spraw, e nauczyciele nie radz sobie z moim synem, nie potrafi upilnowa go na przerwach. Nie wiem jednak, czy bd zabiegaa o nauczanie indywidualne, bo nie chc go izolowa. Poza tym lekarz psychiatra powiedzia, e wicej nie wypisze mi takiego zawiadczenia, bo Karol musi nauczy si y z t chorob – mówi matka 8-latka. Kobieta twierdzi, e szkoa naciska na nauczanie indywidualne, bo chce si pozby problemu. – Pani dyrektor sama przyznaa, e nie potrafi poradzi sobie z t sytuacj. A Karol nie jest dzieckiem, które chodzi z noem po szkole. On zwyczajnie swojego zachowania nie kontroluje, bo ma zaburzenia – dodaje. Karol bierze leki psychotropowe, przyjmuje je co kilka godzin. Jak czytamy w opinii z PPP z lipca, jest na granicy normy upoledzenia umysowego. To sprawia, e nie ma prawa do orzeczenia, które pozwalaoby umieci go np. w szkole specjalnej. – Nie ycz nikomu ycia z dzieckiem, które jest tak powanie chore. Syn kadej nocy ma takie ataki natrctw, e boj si zajrze do jego pokoju. A nie mog go spuci z oka, bo wystarczy moment, eby zrobi krzywd swojej modszej siostrze. Ale nie mam wpywu na decyzj poradni – mówi zapakana matka. Kobieta jest przytoczona sytuacj, a ostatnie nieprzyjemnoci, jakich dowiadczya od rodziców zdrowych dzieci, sprawiy, e czuje si bezradna. Nie wie, gdzie jeszcze szuka pomocy. O problemach w ZS w Marzeninie poinformowalimy Jarosawa Malickiego, naczelnika wydziau owiaty UMiG we Wrzeni. Przyzna on, e o sprawie dowiedzia si dopiero od nas. Stwierdzi te, e orzeczenie

o niepenosprawnoci, które posiada matka chopca (wydane przez Powiatowy Zespó ds. Orzekania o Niepenosprawnoci), jest nieistotne. – Dla nas to nie jest adne orzeczenie. Dla owiaty musi by orzeczenie na podstawie art. 71b Ustawy o systemie owiaty. Dla owiaty dziecko niepenosprawne to takie, które ma orzeczenie wydane przez PPP we Wrzeni, a nie opini. Wtedy gmina otrzymuje dodatkowe pienidze z ministerstwa, np. na ksztacenie specjalne. Zawiadczenie o niepenosprawnoci potwierdza, e dziecko jest niepenosprawne, ale nie dla owiaty – tumaczy Malicki. Naczelnik dodaje, e dyrekcja szkoy nie poinformowaa go o posiadanych przez nas dokumentach. – Pierwszy raz sysz, e ten ucze ma opini wydan przez poradni. Ale skoro j ma, to pewnie szkoa realizuje zawarte w niej zalecenia. Skoro Karol „dla owiaty� jest zdrowym dzieckiem, to co J. Malicki zamierza zrobi, gdy matka nie postara si o nauczanie indywidualne? – Trudne pytanie, nie odpowiem od razu. Nie znam sytuacji. Bdziemy musieli si zastanowi. Póki co, swoje nastawienie zmienili rodzice pierwszoklasistów, którzy przypadkiem dowiedzieli si o chorobie Karola. Gdy po raz kolejny chcieli poskary si dyrekcji na agresywne zachowanie 8-latka, w gabinecie spotkali matk chopca, która uwiadomia ich, w czym tkwi problem. Swoje sowa uwiarygodnia dokumentacj medyczn. Chwil po tym spotkaniu zadzwoni do nas telefon, w suchawce odezwa si amicy si gos kobiety: – Wstyd nam, e tak go zaatakowalimy. Prosz zrobi wszystko, by pomóc Karolowi i jego rodzinie, bo ta choroba jest straszna. Przepraszamy. Dorota Tomaszewska * imi chopca zmienilimy

Od z-cy naczelnego: Sprawa jest skomplikowana i niejednoznaczna. Wida, e zarĂłwno rodzice, nauczyciele, PPP, jak i wydzia owiaty nie wiedz, jak j rozwiza. Naga niajc j, liczymy, e decydenci zrobi wszystko co w ich mocy, aby Karol i caa jego klasa odczuli, e to ich dobro i oni sami s najwaniejsi. Jolanta liwczyska

Roz-1530

Reklama

KAMIENIARSTWO  PQYGKWÄ“[YCPG

5HQRZDFMHQDJURENyZ

s\CUQDPKMKsRQOR[EQ sDQLNGT[sRKGEGEQ 2WU\E\[MQYQRPRV

Roz-1431

:RŬQLDN 1$*52%.,RG]â

PRQWDĹŽZD]RQ*5$7,6

Zew-492

UR]ELyUNLPDORZDQLHOLWHU5MN

<<


11 paĹşdziernika 2013

WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

www.wrzesnia.info.pl

O tym wypadku mĂłwiĹ&#x201A;y wszystkie media w Polsce. NegatywnÄ&#x2026; bohaterkÄ&#x2026; okazaĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; mieszkanka Podstolic.

0,7

JesteĹ&#x203A;my zaskoczeni tak skrajnÄ&#x2026; nieodpowiedzialnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi MirosĹ&#x201A;aw Siemieniec z PKP PLK

ZapĹ&#x201A;aciĹ&#x201A; za bĹ&#x201A;Ä&#x2026;d Nie zatrzymaĹ&#x201A; siÄ&#x2122; do policyjnej kontroli. Brawurowa ucieczka ulicami miasta kosztowaĹ&#x201A;a go 540 zĹ&#x201A;. Zima, noc z 1 na 2 lutego. Patrol mundurowych w sile trzech osĂłb (dwĂłch policjantĂłw i stranik miejski) udaje si w poblie lokalu Gospa przy ul. Sowackiego. To reakcja na sygna, jaki otrzyma chwil wczeniej (w materiaach postpowania widnieje sformuowanie â&#x20AC;&#x17E;informacja pozaprocesowaâ&#x20AC;?). Z odlegoci obserwuj fiata seicento na wrzesiskich blachach i krccego si przy nim modego mczyzn. Najprawdopodobniej jest pijany. Widz, jak wsiada do samochodu i wyjeda z parkingu. Obiera kierunek na Szos Witkowsk. RadiowĂłz poda za nim. Na skrzyowaniu ul. Wojska Polskiego z Konopnickiej z wysiada z niego policjant. Lizakiem ze wiatem odblaskowym daje sygna do zatrzymania si. Kierowca wciska gaz do dechy. Ucieka ul. PowstacĂłw Wielkopolskich, 17 Dywizji Piechoty i innymi osiedlowymi drogami. Przy ul. Szerokiej patrol podejmuje kolejn prĂłb jego zatrzymania. Bezskutecznie. Uciekinier skrca w ul. Reymonta, a nastpnie w ul. Pola. Zatrzymuje si przy jednej z posesji. Mieszka w niej. Wycza silnik, ale nie wychodzi z auta. Nie robi tego nawet na wyra ne polecenie strĂła prawa, wobec czego ten stosuje chwyty obezwadniajce. Na tyle skutecznie, e modzian w kocu wychodzi na zewntrz. Zostaje poddany badaniu na zawar-

to alkoholu w wydychanym powietrzu. Wynik: 1,14 mg/dm3. Drugi raz dmuchn ju nie chce. Podpisa protokou z uycia alkotestu take. W tej sytuacji zostaje doprowadzony do izby przyj szpitala, gdzie lekarz pobiera mu krew. Zatrzymany owiadcza tylko, e wypi tylko dwie setki wĂłdki odkowej i trzy piwa. Los 24-letniego ukasza wydaje si przesdzony. Gdy wytrze wia, usysza zarzut niestosowania si do sygnaĂłw i polece wydawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym. Szkopu w tym, e odmĂłwi przyjcia mandatu, wobec czego zosta skierowany przeciwko niemu wniosek o ukaranie do sdu. â&#x20AC;&#x201C; Przyznaj si do popenienia wykroczenia. Wszelkie wyjanienia bd skada w sdzie â&#x20AC;&#x201C; zapewni. 18 marca zosta wydany w jego sprawie wyrok nakazowy (zostaa rozpoznana w trybie uproszczonym). Zaskakujco agodny, bo przewidywa tylko 200 z grzywny i 80 z opat sdowych. Sprzeciwi mu si zastpca komendanta powiatowego policji Dariusz Michalak. â&#x20AC;&#x201C; Kara nie jest adekwatna do stopnia spoecznej szkodliwoci czynu zarzucanego obwinionemu â&#x20AC;&#x201C; napisa w uzasadnieniu.

ukasz powoa obroc. Nie wiadomo, czy za jego namow, czy te z wasnej woli przyzna si do popenienia wykroczenia. OdmĂłwi skadania wyjanie, wniĂłs tylko o agodny wymiar kary. Tym razem bya ona wysza â&#x20AC;&#x201C; 400 z grzywny, 100 z na rzecz Skarbu Pastwa i 40 z opaty sdowej. W sumie 540 z. Tomasz Szternel

Pijan drĂłniczk okazaa si Urszula W. Badanie wykazao 0,35 mg/ 3 dm w wydychanym powietrzu, czyli okoo 0,7 promila alkoholu we krwi. Informacje policji potwierdza nam Mirosaw Siemieniec, rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe SA. â&#x20AC;&#x201C; DrĂłniczka nie opucia rogatek. Stwierdzono, e bya po spoyciu alkoholu. To karygodne zachowanie wykraczao przeciw regulaminowi i wpajanym na szkoleniach zasadom â&#x20AC;&#x201C; podkrela. Jak doda, pracownica PKP poniesie konsekwencje niecnego czynu. â&#x20AC;&#x201C; Zostanie zwolniona w trybie dyscyplinarnym â&#x20AC;&#x201C; zapowiada rzecznik PLK. â&#x20AC;&#x201C; Do tej pory nie byo do niej zastrzee, wic jestemy zaskoczeni tak skrajn nieodpowiedzialnoci â&#x20AC;&#x201C; ubolewa Siemieniec.

Rzecznik przypomina, e Polskie Linie Kolejowe staraj si konsekwentnie eliminowa takie zachowania. â&#x20AC;&#x201C; Temu su midzy innymi szkolenia oraz kontrole zapowiedziane i niezapowiedziane. rednio dwadziecia tysicy kontroli na kwarta na posterunkach technicznych w Polsce. Ubolewamy nad zaistniaym przypadkiem, zwaszcza e niepotrzebnie rzutuje na odpowiedzialn prace innych, okoo 2,5 tysica drĂłnikĂłw rzetelnie penicych trudne obowizki na przejazdach. Poznaska prokuratura prowadzi postpowanie przeciwko drĂłniczce. â&#x20AC;&#x201C; Jest podejrzana o to, e znajdujc si pod wpywem alkoholu, wykonujc czynnoci zwizane bezporednio z zapewnieniem bezpieczestwa w ruchu pojazdĂłw mechanicznych, poprzez niezamknicie barier na przeje dzie kolejowym sprowadzia bezporednie niebezpieczestwo katastrofy w ruchu ldowym â&#x20AC;&#x201C; informuje Magdalena MazurPrus, rzecznik prasowy Prokuratury Okrgowej w Poznaniu. â&#x20AC;&#x201C; Podejrzana przyznaa si do popenienia zarzucanego jej przestpstwa. Wyjania, e wypia piwo i zasna. PrĂłbowalimy skontaktowa si z podejrzan. Jej telefon milcza. Tomasz Maecki

DwĂłch zatrzymanych usĹ&#x201A;yszaĹ&#x201A;o w sumie 49 zarzutĂłw

Â&#x201E; Mocne zadymienie za-

niepokoio wacicieli budynku mieszkalnego we Wszemborzu (1 pa dziernika). Jak si pĂł niej okazao, powodem byo fuknicie z pieca centralnego ogrzewania. Przybyli na miejsce zdarzenia straacy (a z szeciu jednostek â&#x20AC;&#x201C; trzech z Wrzeni i po jednej z Koaczkowa, Borzykowa i Wszemborza) uyli ganicy proszkowej, kamery termowizyjnej i oddymili pomieszczenia.

Â&#x201E; Cztery dni pĂł niej

na drodze we Wrzeni przy ul. Kaliskiej zalegaa plama oleju. Zostaa usunita za pomoc sorbentu.

Â&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;Poar w ratuszu!â&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C;

mniej wicej tak brzmiao zgoszenie, jakie 6 pa dziernika o godz. 3.40 przyj dyspozytor. Do akcji skierowa cztery zastpy straakĂłw, w tym jeden z podnonikiem. Na miejscu zastali palc si drewnian doniczk. Staa na parapecie (na pierwszym pitrze, od strony stray miejskiej). Zostaa ugaszona. Mimo wszystko ogie spowodowa zniszczenia w promieniu metra. ZaprĂłszy go pracownik przeprowadzajcy remont. TOS

Â&#x201E; Wybi szyb w bmw

zaparkowanym przy ul. Opolskiej i wymontowa z niego radioodtwarzacz (1 pa dziernika). W ten sposĂłb rabu wzbogaci si o okoo 700 z.

Â&#x201E; Tego samego dnia

zostaa wybita szyba w drzwiach sklepu przy ul. Elblskiej. Nowa bdzie kosztowaa 1 tys. z.

Â&#x201E; Drabiny aluminiowe warte ponad 800 z znikny z ogrodzonego placu przy BricomarchĂŠ. Miao to miejsce w nocy z 2 na 3 pa dziernika. W rÄ&#x2122;ce policji wpadli sprawcy kradzieĹźy katalizatorĂłw. SzeĹ&#x203A;Ä&#x2021; z nich ukradli na terenie naszego powiatu. Zatrzymanie, do ktĂłrego doszĹ&#x201A;o w nocy z 3 na 4 paĹşdziernika, byĹ&#x201A;o dzieĹ&#x201A;em przypadku. Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Czerniejewie skontrolowali forda mondeo. Jechali nim dwaj mÄ&#x2122;ĹźczyĹşni, 31- i 26-letni mieszkaĹ&#x201E;cy powiatu nakielskiego. Nie mieli przy sobie Ĺźadnych dokumentĂłw. MaĹ&#x201A;o tego, w aucie przewozili narzÄ&#x2122;dzia sĹ&#x201A;uĹźÄ&#x2026;ce do demontaĹźu ukĹ&#x201A;adĂłw wydechowych i wycinania katalizatorĂłw. Jak ustalili Ĺ&#x203A;ledczy, mieli oni na swoim koncie seriÄ&#x2122; kradzieĹźy. Dokonali ich w dziewiÄ&#x2122;ciu powiatach wojewĂłdztwa wielkopolskiego, w tym takĹźe wrzesiĹ&#x201E;skim. Tylko z ust miejscowych policjantĂłw usĹ&#x201A;yszeli szeĹ&#x203A;Ä&#x2021; zarzutĂłw (obejmowaĹ&#x201A;y okres od czerwca do paĹşdziernika). W sumie jest ich duĹźo wiÄ&#x2122;cej â&#x20AC;&#x201C; w przypadku kaĹźdego ponad 20. W trakcie przeszukania mieszkaĹ&#x201E; podejrzanych zabezpieczono m.in. 12 katalizatorĂłw pochodzÄ&#x2026;cych z samochodĂłw dostawczych. Obaj mÄ&#x2122;ĹźczyĹşni byli juĹź notowani za podobne przestÄ&#x2122;pstwa kryminalne. Na wniosek gnieĹşnieĹ&#x201E;skiego sÄ&#x2026;du zostaĹ&#x201A;y wobec nich zastosowane policyjne dozory. TOS Reklama

35=(7$5*

*PLQD:U]HÂąQLDSRVLDGD

GRZ\QDMrFLDZDWUDNF\MQHMFHQLH ORNDOX¢\WNRZ\RSRZP2

SRãR¢RQ\ZH:U]H¹QLSU]\XO*HQ6LNRUVNLHJR ]SU]H]QDF]HQLHPQDSURZDG]HQLHG]LDãDOQR¹FLJRVSRGDUF]HMRFKDUDNWHU]H ELXURZ\P3U]HWDUJRGErG]LHVLrU 6]F]HJyã\SRQUWHO

Roz-1564

Urszula W. ma 50 lat. Jest matk trĂłjki dorosych dzieci, ma ju wnuki. Kilkanacie lat temu si rozwioda, bo m pi. Od zawsze pracuje na kolei. To tradycja rodzinna, w PKP pracowaa ju jej matka. Urszula jest drĂłniczk. Jak twierdz jej przeoeni, bya sumienn pracownic. Bya. Do czwartku 3 pa dziernika. â&#x20AC;&#x201C; Okoo godziny 23.00 doszo do zderzenia pocigu osobowego relacji Pozna GĂłwny â&#x20AC;&#x201C; Gniezno z samochodem dostawczym renault master. Do wypadku doszo na strzeonym przejedzie kolejowym u zbiegu ulic Batyckiej i Gnie nieskiej (stara obwodnica Poznania â&#x20AC;&#x201C; przyp. red.) â&#x20AC;&#x201C; informuje sierant sztabowy Dawid Marciniak z zespou praso- promila alkoholu w organizmie wego Komendy WojewĂłdzkiej Poli- miaa drĂłniczka cji w Poznaniu. Jak doda funkcjonariusz, auto znalazo si na przeje dzie, poniewa zapory byy podniesione. â&#x20AC;&#x201C; SamochĂłd zosta kompletnie rozbity. Nikomu nic si nie stao. Przybyli na miejsce policjanci z wydziau ruchu drogowego poddali uczestnikĂłw wypadku badaniom na zawarto alkoholu. â&#x20AC;&#x201C; ZarĂłwno kierowca, jak i maszynista byli trze wi, czego nie mona powiedzie o drĂłniczce â&#x20AC;&#x201C; informuje Marciniak.

Kronika policyjna

Pijana dróşniczka

StraĹź PoĹźarna

4 Zdarzenia

Â&#x201E; Do dwĂłch bli niaczych kradziey doszo 3 pa dziernika na targowisku miejskim. Z torebek mieszkanek Supcy i Wrzeni znikny portfele, a wraz z nimi dokumenty i pienidze. Kada z poszkodowanych oszacowaa straty na ponad 200 z. Â&#x201E; Wyrwa lusterka, ante-

n, wycieraczki i tyln tablic rejestracyjn od VW golfa zaparkowanego przy ul. Wrocawskiej. Mowa o nieznanym sprawcy, ktĂłry dziaa w nocy z 5 na 6 pa dziernika.

Â&#x201E; Kto wybi szyb w oknie tarasowym domu w Psarach Maych. Cho dokona tego 25 wrzenia, to zawiadomienie na policj wpyno dopiero 7 pa dziernika. Nie wiadomo, dlaczego. TOS


11 paĹşdziernika 2013

WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

www.wrzesnia.info.pl

5

Zdarzenia Tropy prowadziĹ&#x201A;y na Dolny Ĺ&#x161;lÄ&#x2026;sk szony stawi si na komendzie przy ul. Ratuszowej. Kilka minut pĂł niej opuci j z mocno odchudzonym portfelem. Otrzyma mandat karny sigajcy 500 z, czyli najwysz moliw kar. Jeeli sprawa zostaaby skierowana do sdu, to grzywna mogaby wynie nawet 5 tys. z. â&#x20AC;&#x201C; W tym roku mandatami ukaralimy ju 26 sprawcĂłw zamiecenia. W ubiegym roku takich osĂłb byo osiemnacie â&#x20AC;&#x201C; wylicza A. Hedrych-Stanisawska. Municypalni z dum podkrelaj, e zdecydowan wikszo sprawcĂłw zamiecenia udaje im si ustali i surowo ukara. Szybko jednak dodaj, e nie byoby to moliwe bez wspĂłpracy z mieszkacami. Przypomnijmy, e zaoeniem rewolucji mieciowej byo zaprzestanie wyrzucania mieci. Niestety, na razie pozostaje to w teorii, bo chocia teoretycznie za mieci musimy paci wszyscy, ich nielegalne wyrzucanie wcale si nie skoczyo. KUL

Do Mostu Tumskiego przymocowano ich kilka tysiÄ&#x2122;cy, na wrzesiĹ&#x201E;skiej tamie jest na razie tylko szeĹ&#x203A;Ä&#x2021; KĹ&#x201A;Ăłdki zakochanych, symbolizujÄ&#x2026;ce nierozerwalnÄ&#x2026; miĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; dwojga ludzi, zaczÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;y pojawiaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; na barierce tamy nad zalewem LipĂłwka. Jest ich szeĹ&#x203A;Ä&#x2021;. Na wszystkich sÄ&#x2026; wygrawerowane imiona, inicjaĹ&#x201A;y i daty. WĹ&#x201A;aĹ&#x203A;cicielowi balustrady nowa Ĺ&#x203A;wiecka tradycja wieszania kĹ&#x201A;Ăłdek nie przeszkadza. Jak informuje Jerzy Olejniczak, Wielkopolski ZarzÄ&#x2026;d Melioracji i UrzÄ&#x2026;dzeĹ&#x201E; Wodnych w Poznaniu Inspektorat WrzeĹ&#x203A;nia na razie nie przewiduje ich usuwania. UrzÄ&#x2122;dnicy apelujÄ&#x2026; tylko, aby kĹ&#x201A;Ăłdek i Ĺ&#x201A;aĹ&#x201E;cuchĂłw nie wieszaÄ&#x2021; na balustradzie od strony zalewu LipĂłwka (od strony tamy). Dodajmy, Ĺźe miejsca, gdzie masowo wiesza siÄ&#x2122; kĹ&#x201A;Ăłdki miĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci, istniejÄ&#x2026; w wielu krajach. W Polsce pod tym wzglÄ&#x2122;dem najbardziej znany jest WrocĹ&#x201A;aw. KUL

Funkcjonariusze straĹźy miejskiej bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; odwiedzaÄ&#x2021; nieruchomoĹ&#x203A;ci, ktĂłrych wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciele nie chcÄ&#x2026; przyĹ&#x201A;Ä&#x2026;czaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; do kanalizacji. Mundurowi zapukaj w sumie do 259 drzwi. Wanie tyle posesji ma wydane techniczne warunki podczenia nieruchomoci do kanalizacji sanitarnej. Najwicej jest ich na terenie Wrzeni â&#x20AC;&#x201C; 196. Na terenach wiejskich ksztatuje si to nastpujco: Obaczkowo (39), Biayce (12), Sokoowo (10) i Chwalibogowo (2). â&#x20AC;&#x201C; Waciciele bd pouczani o obowizku podczenia do sieci. Zostanie im wyznaczony czas na wykonanie przyczenia. Po tym terminie nastpi rekontrola â&#x20AC;&#x201C; zapowiada komendant wrzesiskich municypalnych Mirosaw Morawski. Szybko jednak dodaje, e termin nie bdzie krĂłtki: â&#x20AC;&#x201C; Myl, e rekontrole bd prowadzone po dwĂłch, trzech miesicach. Chcemy da mieszkacom troch czasu na wykonanie przycza. Zdajemy sobie bowiem spraw, e nie s to mae koszty. Osoby, ktĂłre nie dostosuj si do zalece, mog zapaci kar, nawet pi tysicy zotych.

5

tysicy zotych grzywny moe otrzyma waciciel posesji, ktĂłry nie wykona przy cza

Stranicy zapowiadaj, e bd prosi kontrolowanych o okazanie dowodĂłw opat za wywĂłz nieczystoci wozami asenizacyjnymi przez uprawnionych odbiorcĂłw. â&#x20AC;&#x201C; Od pocztku roku w sprawie nielegalnego pozbywania si nieczystoci naoylimy 34 mandaty karne na czna kwot 7850 z. Stranicy miejscy interweniowali najczciej w Psarach Polskich, Psarach Maych, Psarach Wielkich, Kaczanowie, Obaczkowie, Grzybowie, Marzeninie i we Wrzeni â&#x20AC;&#x201C; wylicza komendant. Na koniec przypominamy opornym, e wywĂłz metra szeciennego ciekĂłw beczkowozem to koszt 13-16 z, tymczasem opata za nie w PWiK wynosi okoo 6 z. ukasz RĂłaski

Uderzy w zaparkowane auto i odjecha niczym niewzruszony. Zosta namierzony, ale nie ukarany. Niemoliwe? A jednak! To wydarzyo si naprawd. 1 pa dziernika okoo godz. 18.30 z parkingu przy ul. Fabrycznej prĂłbowa wyjecha renault megane. Kierowca manewrowa tak niefortunnie, e uderzy w stojcego nowiutkiego opla vectr kombi (opuci salon ledwie dwa miesice temu). Ani myla czeka na waciciela i popiesznie odjecha. Mia pecha, bo numery rejestracyjne auta spisa naoczny wiadek. Przekaza je maestwu, ktĂłre po krĂłtkiej chwili wrĂłcio z zakupĂłw w pobliskim sklepie Pepco. Dysponujc tak dokadnymi danymi, para pojawia si na komendzie powiatowej policji. Przyjmujcego zgoszenie poprosia o sprawdzenie tropu. Okazao si, e francuski samochĂłd naley do wrzenianina w rednim wieku. Ten nie kluczy i przyzna si do spowodowania kolizji. Nie poniĂłs jednak konsekwencji swego postpowania. Jak to moliwe? â&#x20AC;&#x201C; Strony doszy do porozumienia, wobec czego odstpilimy od zoenia wniosku o ukaranie â&#x20AC;&#x201C; tumaczy niecodzienny fina sprawy rzecznik prasowy KPP Krzysztof Szczeniak. â&#x20AC;&#x201C; W tej sytuacji poprzestalimy tylko na pouczeniu. TOS

Gas-360

 

tĆ&#x152;Ç&#x152;Ä&#x17E;Ć&#x2018;ĹśĹ?Ä&#x201A;Í&#x2022;ƾůÍ&#x2DC;'Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2DC;<ĆľĆ&#x161;Ć&#x152;Ç&#x152;Ä&#x17E;Ä?Ç&#x2021;ϲ

80%Ç&#x152;ĹśĹ?Ç?ĹŹĹ? w OC i AC

5MN

Reklama

Usl-671

Wyrzuci mieci i myla, e bdzie bezkarny. Dlatego mocno si zdziwi, kiedy strĂłe prawa kilka dni pĂł niej zapukali do drzwi jego domu. Wszystko zaczo si 30 wrzenia, kiedy to municypalni w okolicy pomnika upamitniajcego bitw pod Sokoowem natrafili na dwa worki. Jak atwo si domyli, znajdoway si w nich mieci. Ustalenie ich waciciela nie byo niemoliwe. Trop wiĂłd do gminy CieszkĂłw w wojewĂłdztwie dolnolskim. â&#x20AC;&#x201C; Prawdopodobnie osoba, ktĂłra wyrzucia mieci, przejedaa przez nasz gmin i wyrzucia worki podczas krĂłtkiego postoju â&#x20AC;&#x201C; domniemywa Anna Hedrych-Stanisawka z komendy stray miejskiej. â&#x20AC;&#x201C; O pomoc poprosilimy Komend Powiatow Policji w Miliczu â&#x20AC;&#x201C; dodaje. Po nitce do kbka, policjanci dotarli do waciciela mieci. Okazao si, e to 49-letni mieszkaniec wsi Guzowice. Mczyzna przyzna si do winy. 4 pa dziernika skru-

ZawiniĹ&#x201A;, ale nie odpowie

PrzyĹ&#x201A;Ä&#x2026;cz siÄ&#x2122; do sieci, bo sĹ&#x201A;ono zapĹ&#x201A;acisz

 !" 

9T\GÄ&#x2021;PKCWN/KEMKGYKE\C

#" $ 

WN(CDT[E\PC 

15 Towarzystw w 1 miejscu Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹŻÍ&#x2DC;ϲϭĎ°ĎŻĎ´Ď°Ď´ϳώ Ç Ć&#x152;Ç&#x152;Ä&#x17E;Ć?ĹśĹ?Ä&#x201A;Î&#x203A;Ä?Ĺ?Ç Í˛ĆľÄ?Ä&#x17E;Ç&#x152;Ć&#x2030;Ĺ?Ä&#x17E;Ä?Ç&#x152;Ä&#x17E;ĹśĹ?Ä&#x201A;Í&#x2DC;Ć&#x2030;ĹŻ

4GUVCWTCELC\CRTCU\C

   

   

  

sÄ&#x2021;PKCFCPKCsQDKCF[sRK\\CsRKGTQIK

1TICPK\WLGO[

KORTG KORTG\[QMQNKE\PQÄ&#x2021;EKQYGLWÄ&#x201C;QF\ĂŁQU 5\MQNGPKCRQMC\[\GU\YGF\MKOUVQĂŁGO KVR WN*CTEGTUMC

YYYULGUVCYT\GUPKCRN

SzkoĹ&#x201A;a nr 6 Bd-451:U]HĹ&#x2019;QLDXO%DWRUHJR$WHO ZVSyOQ\ZMD]G]0%:HVRâHN

ZZZHOHNWURPDUNHWFRPHPDUNHW#ZSSO

Skl-876

Reklama

Oferujemy mieszkania 1, 2 i 3 pokojowe ZQRZRF]HVQ\PSLÄ&#x2DC;WURZ\P EXG\QNX]KDOÄ&#x2030;JDUDĹŽRZÄ&#x2030;LZLQGÄ&#x2030;

   2GELyUPLHV]NDĽMXŎZNUyWFH

UWAGA! Ostatnie mieszkanie

w pierwszym budynku do natychmiastowego odbioru!


11 października 2013

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

6 Aktualności Konfl flikt w ściunkach trwa Czternaścioro wrześnian z ulicy Miłosławskiej protestuje przeciwko planowanemu remontowi drogi w ściunkach. Ich zdaniem, zwiększy się natężenie ruchu w tym rejonie. Dwa tygodnie temu informowalimy e Urzd Miasta i Gminy we Wrzeni zamierza wyremontowa 55 metrów tzw. drogi wewntrznej, która wiedzie przez due podwórze. Po modernizacji ma to by cig pieszo-jezdny. Od kilku miesicy 14 mieszkaców tego rewiru (Wspólnota Mieszkaniowa Miosawska 5) protestuje przeciwko planowanej budowie. Zaskaryli ju pozwolenie na budow wydane przez starost wrzesiskiego, teraz czekaj na odpowied wojewody w tej sprawie.

Lokatorom nie podoba si rza on na tej dziace niczego budow szczególnoci to, e nowa droga wa. To nie on wystpi o remont tej bdzie budowana pod ich oknami, drogi, tylko inny mieszkaniec, który zwikszy si natenie haasu, eminie mia dostpu do drogi publicznej. W ratuszu nie podano nam personasji spalin, a wyjcie z domostw bdzie wprost na drog. Ponadto zarzuliów wnioskodawcy. caj ratuszowi, e zostaa naruszona Urzd Miasta i Gminy we WrzeUstawa o drogach publicznych, któni zdecydowanie odrzuca pretensje ra mówi o tym, e krawd jezdni nie i zarzuty mieszkaców. moe by bliej ni 6 metrów od bu– Gmina wspólnie z PUK-iem, dynku. Tymczasem tutaj wynosi ona który te jest wasnoci gminy, jest odpowiednio 4 oraz 2,4 metra. w 47 proc. wacicielem nieruchomoMieszkacy podejrzewaj, e ci. Stwierdzenie, e wszyscy czonremont jest robiony „pod kogo”. przeciwni, jest kowie wspólnoty s Wskazuj, e w zakresie inwestynieuprawnione. Planowana budowa cji znalaza si rozbiórka dwóch ma na celu przywrócenie publicznego charakteru cznika. Taki stan by budynków gospodarczych naleod powojnia, na pewno od 1958 r. cych do gminy. To znaczy, e wacido momentu utworzenia wspólnoty ciel dziaki na tyach kamienic przy ul. Sienkiewicza bdzie mia dostp – mówi Jan Krotoszyski, naczelnik równie do tej drogi. Tym waci- Miłosławska 5, stan dzisiejszy. wydziau inwestycyjnego. cielem jest przedsibiorca Bogdan Gmina chce zrobić tutaj ciąg pieszoUrzdnik zapewnia, e powstanie Fot. FIB tutaj cig pieszo-jezdny, po którym Szwaizer. Jak ustalilimy, nie zamie- jezdny

bd mogli porusza si piesi i rowerzyci, a w przypadku aut – tylko mieszkacy. Ci jednak w to nie wierz. Dodajmy, e kilka lat temu mieszkacy Miosawskiej 5 wywalczyli sobie zakaz wjazdu postronnych samochodów na teren posesji. Istnieje tam prowizoryczna brama z acuchem, od strony zakadu pogrzebowego, i znak zakazu wjazdu. Po remoncie nie bd mogli ju „dyktowa warunków”. Lokatorów zirytowao równie to, e gmina skorzystaa z procedury wywaszczenia gruntów pod budow nowej drogi. – Wspólnota nabya nieruchomo po preferencyjnych cenach: 4 lokale z 50-proc. bonifikat, 2 z 90-proc., 5 z 95-proc., za odszkodowanie za przejty grunt pod drog zostanie wypacone w cenach rynkowych – wyjawia Krotoszyski. Filip Biernat

Bd-452

Reklama

Bawią się na placach spółdzielni – u siebie nie mogą

Najmłodsi z „szóstki” nie mogą korzystać z nie tak dawno postawionego placu zabaw. – Mamy problemy m.in. z nawierzchnią placu. Zgłosiliśmy wszystkie usterki wykonawcy – mówi dyrektor szkoły Dariusz Andrzejewski. Wykonawca nie kwapi się jednak z naprawą w ramach gwarancji. Więcej na ten temat napiszemy już wkrótce. KUL

W środę promocja książki o Kolejorzu. Autorem ilustracji jest znany wrzesiński kibic Lecha Poznań

J

arosław Czyż (na zdjęciu), wrzesiński grafik i plastyk, a także znany kibol Kolejorza, zilustrował książkę „Alfabet Lecha Poznań”. Jej autorem jest legenda poznańskiego dziennikarstwa Józef Djaczenko, autor wielu publikacji o Poznaniu i Lechu, redaktor naczelny pierwszego „Magazynu Kolejorz”. Dużą część zawodowej aktywności poświęca klubowi, któremu od dziecka kibicuje, który jest jego pasją. Nowa publikacja jest już trzecią książką autora o tematyce piłkarskiej. Poprzednie to: „W moim sercu Lech” i „Stadion. Magia Bułgarskiej”. W środę autor książki spotka się we Wrześni z czytelnikami i kibicami Lecha. Promocja wydawnictwa rozpocznie się o godzinie 15.00. Będzie połączona z otwarciem sklepu Supporter na ul. Kościelnej, tuż przy Domu Rzemiosła. Dodajmy, że w sklepie będzie można kupić gadżety i pamiątki Lecha oraz bilety na mecze na Bułgarskiej. – Rysowałem wszystkie portrety – mówi Czyż. – Józek do mnie zadzwonił w lutym, zapytał, czy nie podjąłbym się rysowania. Do kwietnia narysowałem 210 postaci – mówi Czyż. Książka ukazała się dwa tygodnie temu. Jest wydana w formie albumu. „Alfabet Lecha Poznań” to sylwetki ponad 200 osób związanych z poznańskim klubem od jego

początku, czyli od 1922 roku do dziś: piłkarzy, trenerów, prezesów i innych działaczy, dziennikarzy, sponsorów, charakterystycznych kibiców. To nie jest encyklopedia przedstawiająca suche daty, liczby, wydarzenia – czytamy w zapowiedzi książki. Jak przyznał Czyż, kłopotu z narysowaniem współczesnych postaci nie było. Gorzej z osobami, które nie żyją. Nieocenioną pomoc uzyskał od Macieja Markiewicza, byłego piłkarza i działacza Lecha. – W jego archiwum odkopywaliśmy fotki. Były przedruki z gazet z lat 40. Rysowanie ich było najtrudniejsze – kończy J. Czyż. TOM


11 paĹşdziernika 2013

WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

www.wrzesnia.info.pl

7

AktualnoĹ&#x203A;ci

Google poza ekranem W Google pracuje siÄ&#x2122; jak w rodzinie, na zasadach partnerskich. I jak to w rodzinie, nie o wszystkim mĂłwi siÄ&#x2122; na zewnÄ&#x2026;trz

Pracownik redakcji â&#x20AC;&#x17E;WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skichâ&#x20AC;?, jako jedna z 15 osĂłb w Polsce i 550 na Ĺ&#x203A;wiecie, zostaĹ&#x201A; zaproszony na globalne forum Google w Stanach Zjednoczonych. Uczestnicy zlotu brali udziaĹ&#x201A; m.in.

 Jeden z kilku pojazdĂłw projektu Google Street View w centrum

Google to potentat w brany internetowej. Jego sztandarowym projektem jest wyszukiwarka, ale firma stworzya rĂłwnie serwisy reklamowe, przegldark, serwis map, program do zdj, portal spoecznociowy, rewolucyjne interaktywne okulary i zapewne kilka innych rzeczy, o ktĂłrych dowiemy si wkrĂłtce. Marka ta synie nie tylko z innowacyjnoci, ale take z dyskretnej polityki informacyjnej na swĂłj temat. Uczestnicy zlotu przekonali si o tym ju wczeniej, gdy otrzymywali uprawnienia moderatorĂłw poszczegĂłlnych googleâ&#x20AC;&#x2122;owskich projektĂłw. Musieli wĂłwczas podpisa umowy zobowizujce ich do poufnoci. Z tego te powodu Micha nie moe mĂłwi o wszystkim, co zobaczy i usysza. Jednak to, czym moe si dzieli, jest wystarczajco zajmujce.

â&#x20AC;&#x201C; Cay czas czuem si jak dziecko w sklepie z zabawkami â&#x20AC;&#x201C; przyznaje sam zainteresowany. â&#x20AC;&#x201C; Ju przelot nad Grenlandi by niesamowity, a potem byo tylko lepiej. Google zapewni nam doskonae warunki pobytu i mnĂłstwo atrakcji â&#x20AC;&#x201C; dodaje. Na lotnisku w San Francisco na zaproszonych czekay autobusy, ktĂłre przewiozy ich do centrum konferencyjnego w San JosĂŠ. Kady z goci dosta pokĂłj w Hiltonie lub Mariotcie. Z 550 zaproszonych dotaro 340 osĂłb. Po obowizkowej imprezie zapoznawczej uczestnicy wybierali dla siebie spotkania i konferencje tematyczne na kolejne dni. â&#x20AC;&#x201C; Wanie o tej czci szczytu nie mog zbyt wiele mĂłwi. Powiedzmy tylko, e rozmawialimy o serwisie spoecznociowym i wyszukiwarce â&#x20AC;&#x201C; ucina Micha.

w konferencjach Fot. archiwum prywatne

Micha Skweres w naszym wydawnictwie peni kilka rĂłnych funkcji. Na stae jest twĂłrc i administratorem stron internetowych, informatykiem oraz grafikiem komputerowym, a czasem kamerzyst i montayst wideo. Zupenie serio mĂłwimy o nim, e nie ma rzeczy, ktĂłrej nie potrafi, a jeli taka si znajdzie, to nauczy si jej w pi minut. Jako pasjonat nowych technologii od lat udziela si w przerĂłnych internetowych projektach, czsto jako wolontariusz. Okazao si, e nie pozostaje to bez echa. Micha, jako jeden z 550 ludzi na wiecie, zosta zaproszony na Google Top Contributor Summit, czyli wiatowy zlot najaktywniejszych i najbardziej kompetentnych uytkownikĂłw produktĂłw Googleâ&#x20AC;&#x2122;a. Szczyt odby si na przeomie wrzenia i pa dziernika w USA.

konferencyjnym firmy w San JosĂŠ w Kalifornii

Fot. archiwum prywatne

Zlot by wyrazem wdzicznoci dla uytkownikĂłw-moderatorĂłw, ale jednoczenie kolejnym zadaniem dla nich. Uczestnicy bowiem oceniali â&#x20AC;&#x201C; i tym samym pomagali ulepsza â&#x20AC;&#x201C; poszczegĂłlne projekty Googleâ&#x20AC;&#x2122;a. Jedn z gĂłwnych pĂł niejszych atrakcji szczytu by wyjazd do synnej siedziby koncernu w miejscowoci Mountain View. â&#x20AC;&#x201C; Siedziba Googleâ&#x20AC;&#x2122;a to waciwie osobne miasteczko, z ca jego infrastruktur. Codziennie dowozi si tam autobusami 7,5 tysica pracownikĂłw â&#x20AC;&#x201C; stwierdza Micha. Wrzenianin nie by zaskoczony tamtejszym bardzo nietypowym systemem pracy, bo wiedzia o nim ju wczeniej. Jednak dla â&#x20AC;&#x17E;nieobeznanychâ&#x20AC;? taki model dziaalnoci biznesowej moe by sporym szokiem poznawczym.

â&#x20AC;&#x201C; Google ma system pracy, ktĂłrego waciwie... nie ma. S oczywicie konkretne stanowiska i odpowiednia hierarchia, ale tak naprawd wszyscy s sobie rĂłwni. Nie ma wymaga i wymuszania pracy. Na przykad, kiedy cz ludzi pracuje nad wdroeniem jakiego projektu, inni graj w siatkĂłwk plaow, czytaj ksiki w zakadowym parku lub bawi si z psami. W naszej kulturze, jeli nikt nie wymaga i nie pilnuje, to si chromoli, ale w Google ten lu ny system si sprawdza. Taka atmosfera sprzyja pomysowoci i innowacyjnoci â&#x20AC;&#x201C; wyjania wrzenianin. Udzia w poszczegĂłlnych punktach szczytu nie by obowizkowy i na koniec maa grupka uczestnikĂłw postanowia z tego skorzysta. W W rĂłd nich by take Micha. â&#x20AC;&#x201C; Na koniec zrobilimy sobie z kilkoma znajomymi wycieczk we wasnym zakresie. Wynajlimy klasyczne amerykaskie auto i poje dzilimy troch po Kalifornii. To bya zdecydowanie najprzyjemniejsza cz wyprawy. Czekay na nas niesamowite widoki, pikne lasy, gĂłry, ocean. Mam nadziej, e uda mi si tam kiedy wrĂłci â&#x20AC;&#x201C; podsumowuje top contributor. Damian Idzikowski

Reklama

SALON OPTYCZNY Z. WALCZAK

Roz-1493

Lek-426

Kos-117

:5=(Ĺ&#x2018;1,$XO6LHQNLHZLF]D

352'8&(17.27ĂĄĂ?: 352'8 352'8&( 6.ĂĄ$'23$ĂĄ8 OFERUJE EKOGROSZEK ZEK WORKOWANY

tel. 61

437 19 75

6]F]HJyâ\SURPRFMLZVDORQLH

JARET 24 MJ JARET PLUS 26 MJ PELLET 19 MJ BOJLERY C.W.U.

62-410 6 2-4 41 10 ZagĂłrĂłw, Z gĂł Ăł Anielewo A i 21 tel. 63 220 22 66, 607 719 715

www.fireeco.pl


11 października 2013

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

8 Aktualności By cykliści byli Zaszczepić świadomość lepiej widoczni Szczepienia dodatkowe są z racji kosztów często nieosiągalne. By szczepić się za darmo przeciw niektórym chorobom, trzeba mieć HIV. We wrzeniu i pa dzierniku najlepiej jest si zaszczepi przeciwko grypie. Wrzenianie decyduj si na szczepienie przeciwko temu wyjtkowo zmiennemu wirusowi stosunkowo czsto. – W tym roku zakupilimy 100 szczepionek przeciwko grypie, z czego 45 wydalimy mieszkacom wrzesiskiego Domu Pomocy Spoecznej. Od lat staram si o refundacj ze starostwa, ale cay czas dostaje odpowiedzi odmowne. Starostwo tumaczy si brakiem rodków – ubolewa dr Adam Grzechowiak, kierownik wrzesiskiego Med-Conu. – Szczepienia wykonuje si tylko sezonowo. W ubiegym roku zaszczepilimy 150 osób, a we wrzeniu biecego roku 80. Przychodz gównie osoby starsze, które ju kiedy si szczepiy – opowiada Anna Wiliska, zajmujca si szczepieniami dorosych w Medinecie. Koszt szczepienia przeciwko grypie w poradni to 25-30 z. Szczepionk mona take kupi w aptece i uda si do lekarza rodzinnego. Paci si wtedy mniej, okoo 20 z. Oka-

zuje si jednak, e niektóre wrzesiskie gabinety lekarza rodzinnego „krc nosem” na remedia zakupione poza przychodni. W Polsce kwestie szczepie reguluje minister zdrowia, wydajc stosowny komunikat. Nazywa si to Program Szczepie Ochronnych. Najnowszy dokument przypomina te z lat poprzednich i wci daleko mu do doskonaoci. – Gdyby rzd zainwestowa w szczepienia i udostpni je masowo i bezpatnie, to kady by na tym zyska Po pierwsze, ludzie byliby zdrowsi i nie chorowaliby na niektóre choroby w ogóle, a na inne sporadycznie. Kolejna rzecz to przeoenie tego na realne zyski dla pastwa: gdy mniej ludzi choruje, to firmy pracuj wydajniej, maj wiksze zyski, a pastwo nie ponosi kosztów zwizanych z wypacaniem chorobowego i z opiek medyczn takiej osoby. Jest to wic sensowna polityka, ale nikt tego nie bierze pod uwag. W Polsce program szczepie ochronnych jest jednym z najgorszych w Europie – stwierdza dr Pawe Grzesiowski, wakcynolog z Fundacji Instytutu Profilaktyki Zakae w Warszawie. I wskazuje konkretne uchybienia: – Kardynalnym bdem w PSO jest brak bezpatnych szczepie przeciwko pneumokokom i rotawirusom.

1741 tylu mieszkaców powiatu w 2012 roku zdecydowao si skorzysta z nieobowi zkowych, patnych szczepie

– Gdybym móg decydowa o dopisaniu kolejnych szczepie na list tych obowizkowych, to nic bym nie zmieni. W kraju, a szczególnie w Wielkopolsce popularny sta si ostatnio trend negujcy sensowno szczepie, a wykazujcy ich szkodliwo. Dodawanie kolejnych mogoby spowodowa jeszcze wiksz niech – spostrzega dr Grzechowiak. We wrzesiskich aptekach, które odwiedzilimy, szczepionek przeciw tym chorobom nie ma. Okazuje si, e koszt jest na tyle duy, e prawie nikt si na nie decyduje. Cykl szczepie przeciwko rotawirusom to okoo 700 z. Rotawirusy s bardzo czst przyczyn hospitalizacji niemowlt i mog prowadzi nawet do mierci. Mimo to, nikt z rzdz-

cych nie kwapi si z dofinansowaniem dziaa profilaktycznych. Pnuemokoki to bakterie, które mog powodowa zapalenie puc, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie ucha i inne nieprzyjemne dolegliwoci. W Polsce najchtniej wylgaj si wanie jesieni i zim. Choroba rozprzestrzenia si drog kropelkow, wic atwo si zarazi. Koszt szczepienia: 120-130 z. Niektórzy mog liczy na nie za darmo. – Zaszczepiem w tym roku wszystkich mieszkaców wrzesiskiego to osoby DPSu, bo wedug mnie s z grupy podwyszonego ryzyka – dopowiada dr Grzechowiak. W Programie Szczepie Ochronnych pamitano o pneumokokach, ale obowizkowe i bezpatne jest szczepienie jedynie dla „osób naraonych w sposób szczególny na zakaenie”. Wedug dokumentu, s to dzieci od 2. miesica do 5. roku ycia, po urazie z wad orodkow ukadu nerwowego, przebiegajcym z wyciekiem pynu mózgowo-rdzeniowego, albo zaraone HIV. Intuicja podpowiada, e mao które dzieci cierpi na takie przypadoci. – Chodzi jedynie o pokazanie dobrej woli, stworzenie zudzenia, bo jasne jest, e mao które dziecko spenia te kryteria – nie pozostawia zudze dr Grzechowiak. Marcin Mikoajczyk

 Tym razem zamiast mandatu

zatrzymani otrzymywali kamizelki

Ponad 200 kamizelek rozdali funkcjonariusze drogówki i uczniowie wrzesiskich szkó rednich. Trafiy one do rowerzystów popeniajcych wykroczenia. Niecodzienna akcja zostaa przeprowadzona 1 i 2 pa dziernika. Polegaa na kontrolowaniu cyklistów. Ci, którzy zamali przepisy, np. w wyniku niekompletnego wyposaenia roweru, poruszania si po chodniku bd jezdni (podczas gdy obok biega cieka rowerowa), nie byli jednak karani. Po pouczeniu otrzymywali kamizelki ufundowane przez stowarzyszenie Drogowskaz. TOS

Koniec sezonu przy dźwiękach motoru

Cięli samochody i wyciągali osoby poszkodowane

Listy od serca dla chorych dzieci

W sobotę 5 października klub Born to Ride oficjalnie zakończył sezon motocyklowy. Zaczęło się o godz. 13.00 przy Galerii Gniezno. W tym mieście BTR ma swój chapter, czyli oddział, i właśnie stamtąd wywodzi się obecny prezydent klubu – Paweł „Diabeł” Retka. W pierwszej stolicy Polski odbyła się efektowna parada, a następnie klubowicze, wraz z „cywilami”, udali się do Czerniejewa, by w końcu około godz. 14.00 efektownie przejechać ulicami Wrześni. – Udało mi się policzyć wszystkie motocykle, chociaż nie było lekko, bo trzeba było to robić parami. Były dokładnie 223 maszyny. To całkiem dużo, choć zdarzały się bardziej huczne zakończenia. W 2009 r., jak kończyliśmy sezon w Stroszkach, było około 2000 osób – wspomina sekretarz klubu Hieronim Konieczny. Po przejechaniu głównych arterii Wrześni członkowie BTR skierowali się nad zalew Lipówka, gdzie przy kempingu zorganizowano część właściwą: ognisko, grilla, do tego Fortuna prosto z kija i dobra rockowa muzyka. Motocykliści mieli do dyspozycji także namioty oraz ławki, by spokojnie oddać się rozmowie. Przy ul. Świętokrzyskiej zostali w zasadzie tylko członkowie BTR (oddziały z Gniezna, Jarocina, Kruszwicy oraz wrzesiński chapter macierzysty) i reprezentanci innych klubów, między innymi ze Zbąszynia, Bydgoszczy, Barcina czy Inowrocławia. Najdalsi goście pochodzili z oddalonego o około 320 km podwarszawskiego Wyszkowa. – Zakończenia sezonu robimy już od ponad 15 lat, dlatego nie ma żadnych problemów z dopięciem wszystkiego na ostatni guzik. Gmina również stanęła na wysokości zadania. Zresztą ognisko obok kempingu każdy może sobie zorganizować, wystarczy zgłosić to do WOSR-u. Nasza współpraca z Fortuną trwa już ładnych parę lat, więc siłą rzeczy przebiega sprawnie. Zamysł jest taki, by promować lokalny browar wśród ludzi z wszystkich stron Polski. Nie każdy ma w końcu okazję spróbować tego piwa – zdradza szczegóły Marek Gieburowski. Impreza trwała do późnych godzin nocnych, ale to tylko przedsmak, bo już w ten weekend (od 11 do 13 października) w Żerkowie koło Jarocina odbędzie się organizowany przez Born to Ride zlot wszystkich motocyklistów zrzeszonych w Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych. – Przyjedzie pewnie ze 2000 osób. Wybraliśmy Żerków, bo jest tam więcej miejsc noclegowych niż we Wrześni. BTR jest w radzie Kongresu i dlatego mamy możliwość organizowania takich wydarzeń – kończy członek klubu Piotr „Trąba” Kasprzyk. MAM

Zawodowcy i ochotnicy uczestniczyli w czterodniowym szkoleniu z zakresu ratownictwa technicznego (30 września – 3 października). Efektowna część praktyczna odbyła się w bierzglinieckiej firmie Now-Pol. Polegała m.in. na wykonaniu stabilizacji samochodów, ewakuacji osób poszkodowanych i użyciu narzędzi hydraulicznych (na zdjęciu). TOS

13-letnia Eliza Banicka mieszka w Gnieźnie. Ma problemy z chodzeniem, mową i koncentracją. Dziewczynka cierpi na rzadkie schorzenie genetyczne, syndrom Niemanna-Picka, nazywany dziecięcym Alzheimerem. Eliza ze względu na chorobę nie może pisać, ale uwielbia dostawać listy i pocztówki. Dzięki ogólnopolskiej akcji „Marzycielska poczta” do dziewczynki piszą dzieci i dorośli z całej Polski. Przez trzy dni listy i laurki dla Elizy tworzyły dzieci z klas 0–III wrzesińskich szkół. Wszystko dzięki pracownikom oddziału dziecięcego biblioteki publicznej, którzy zdecydowali się przyłączyć do akcji. – „Marzycielska poczta” powstała w 2009 r. dzięki dwóm młodym wolontariuszom. Utworzyli oni stronę internetową, na której można znaleźć profile chorych dzieci czekających na listy i pocztówki. Celem tej akcji jest pokazanie, że radość może sprawić nie tylko pomoc materialna, pieniądze czy drogie przedmioty. Szczęście daje wsparcie, świadomość, że ma się przyjaciół – tłumaczy Anna Wachowiak, bibliotekarka z oddziału dziecięcego. Dziś ostatni dzień akcji. Laurki wykonane przez dzieci trafifią do Elizy wraz z pamiątkowymi zdjęciami wykonanymi w bibliotece. JOG

Znowu zaatakowano lampy. UMiG postanowił wzmocnić ich konstrukcję We wrześniu po raz kolejny zdewastowano lampy przy przejściu od ul. Warsztatowej w kierunku os. Sławno. Ostatnio do aktów zwykłego wandalizmu, polegającego na tłuczeniu szklanych kloszy, dołączyło także wyrachowanie – ktoś postanowił z lamp wykręcić żarówki. Zadanie to jest niewykonalne bez drabiny, wymaga więc przygotowania, a nawet przekalkulowania. By zapobiec niszczeniu publicznego mienia, powzięto decyzję o wymianie góry lamp. – Działanie zostało wymuszone częstymi uszkodzeniami istniejącego do tej pory oświetlenia. Mamy nadzieję, że nowa, wzmocniona konstrukcja lamp zapobiegnie tak częstym uszkodzeniom. Niestety, gwarancji na to nie ma – orzeka kierownik referatu komunalnego Marek Przyjemski, który podjął się także policzenia wszystkich dewastacji. – Dotychczas uszkodze-

niom uległo 17 kloszy lamp, łączny koszt napraw wraz z żarówkami wyniósł 3655 zł – podlicza kierownik. Miejmy nadzieję, że wzmocnione szkło kloszy skutecznie odstraszy „kloszardów”. MAM


11 października 2013

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

9

Kultura

Humor krzepi O

Wernisaże są jedną z niewielu możliwości zobaczenia malowideł. Tymczasem problem mogłaby rozwiązać galeria

 Anna Seniuk z dużym poczuciem humoru opowiadała o swoich przygodach na planie filmowym i poza nim Nastrojową poezję i smakowicie zabawne anegdoty przywiozła do Wrześni znana i lubiana aktorka Anna Seniuk. To byo kolejne udane spotkanie w ramach Wrzesiskiego Kalejdoskopu Literackiego. Cykl imprez organizowanych przez bibliotek publiczn od prawie dwóch lat cieszy si wród wrzenian coraz wiksz popularnoci. W poniedziakowe popoudnie (7 pa dziernika) publiczno szczelnie wypenia sal WOK-u. Oklaskami powitano bohaterk wieczoru Ann Seniuk. Znana aktorka w artobliwym tonie opowiedziaa o filmie, teatrze, swoich przyjacioach, dzieciach, podróach. Druga cz spotkania bya powicona poezji ks. Jana Twardowskiego. Aktorka przeczytaa wybrane przez siebie wiersze poety znanego m.in. z poczucia humoru. „WW”: Co czy Ann Seniuk z ksidzem Twardowskim? A.S.: cz nas wspólne chwile. Miaem ten przywilej, e znaam osobicie ks. Twardowskiego. Par razy miaam zaszczyt goci w jego

Zew-505

Reklama

synnym pokoiku na piterku. Mam wiele ksiek z jego dedykacjami. Jedna z nich brzmi: „Annie Seniuk kochanej przeze mnie i przez dzieci”. Tak e mona powiedzie, e ksidz mi si owiadczy, wyzna swoj mio, wic teraz ja si odwzajemniam i od czasu do czasu jed z repertuarem jego wierszy i prozy. Zawsze ks. Jan Twardowski prosi, eby po spotkaniu zadzwoni do niego i powiedzie, jak byo, czy ludzie przyszli, czy si podobao. Teraz ju mamy inny kontakt. Nie telefoniczny, ale mamy. Moe kobiety nie wypada pyta o wiek, ale zaryzykuj – znalazam w internecie pani biogram z dat

urodzenia. I chciaa zapyta pani, czy to prawda? Potwierdzam. Jak, pomimo upywu czasu, zachowa pogod ducha i apetyt na ycie? Czy ma pani jaki przepis? Nie mam, po prostu jestem odpowiedzialna. Z wieku wynika, e powinnam by dawno na emeryturze, ale jeszcze nie jestem. Pracuj na trzech etatach: w Teatrze Narodowym, Akademii Teatralnej, a trzeci etat to opieka nad wnukami. Dodatkowo reyseruj, spotykam si

Fot. JOG

z modzie, jeszcze poza teatrem co gram. Myl, e to jest sposób na utrzymanie si przy yciu: pracowa, pracowa, pracowa. Oczywicie pod warunkiem, e jest to praca, która sprawia nam rado. Ja tym bardziej ciesz si, e mam odzew od moich widzów – to pokazuje, e ta moja praca ma sens. Myl, e o to chodzi, eby wykonywa prac, któr si lubi, mimo tego, e ona jest trudna i czowiek auje, e to wybra. Ale potem si zmienia – a jednak jest dobrze. A czy, gdyby miaa pani przey swoje ycie jeszcze raz, to mimo wszystko wybraaby pani aktorstwo? To nie by do koca wiadomy wybór, nie byam pewna, e chc by aktork. To by w pewnym sensie przypadek. W szkole miaam ogromne problemy, byam bardzo niemiaa, bez temperamentu, spokojna. Potem staraam si walczy ze swoim introwertycznym charakterem. Teraz chyba ju przesadziam, bo reyserzy przestrzegaj, ebym nie szalaa. Nie wiem, myl, e to chyba kto za nas decyduje. Ale teraz, pod koniec ycia, mog powiedzie: to by udany wybór. Miaam w yciu duo szczcia. Joanna Go dziewicz

brazy pochodzące z plenerów malarskich mogłyby zostać wystawione w galerii. Jest nawet pomysł na jej lokalizację. Tylko podczas zakończonego dopiero 15. Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego powstało 10 prac. Albo inaczej – powstało ich więcej, ale tyle pozostawili po sobie uczestnicy (zgodnie z umową, każdy z nich musiał przekazać na rzecz organizatora jeden obraz; w rewanżu otrzymał przybory do malowania). Efekt pracy artystów można było zobaczyć w Winiarni WeWe. Wkrótce wernisaż zostanie zorganizowany w Muzeum Regionalnym w Pyzdrach, a później w Gorzowie Wielkopolskim, Słupcy i Koninie. Po blisko rocznym tournée obrazy wrócą do Kołaczkowa, gdzie ma swą siedzibę Lokalna Grupa Działania „Z Nami Warto”. Jako że pozyskała unijne dofinansowanie na organizację pleneru, musi je przechowywać przynajmniej przez 5 lat. Tak mówi prawo. – Nie mamy możliwości eksponowania ich w naszym biurze i dlatego korzystamy z uprzejmości dyrektora domu kultury – mówi kierowniczka biura Małgorzata Lisiecka. Podobny problem ma dyrektor Muzeum Regionalnego w Pyzdrach Michał Czerniak (na zdjęciu). Nie dysponuje na tyle dużym obiektem, by móc wystawić prace powstałe podczas wszystkich plenerów (było ich 13 – dopiero rok temu, ze względu na większe możliwości finansowe, organizację przejęła LGD).

Obecnie na stanie muzeum jest ponad 100 obrazów. Powinno być więcej, ale około 20 zostało rozdanych przez burmistrza (głównie panoram miasta). Kilka nabyły też osoby prywatne. Zysk z ich sprzedaży zasilił budżet muzeum. – Staram się nie pozbywać prac artystów o uznanych nazwiskach – zastrzega jednak. Część malowideł jest wystawiona w bibliotece, jednak miejscem, które mogłoby posłużyć za galerię, jest sąsiedni budynek po byłej elektrowni. Tak uważa M. Czerniak. – Tam jest wielka hala, którą z łatwością można by zaadaptować na tego typu obiekt – mówi. Oczyma wyobraźni widzi w nim także pracownię artystyczną i dwie sale wystawowe. W jednej mogłyby się znajdować obrazy na sprzedaż. Piękna wizja. TOS

Poetycki triumf wrześnianina Micha Gajda, nauczyciel historii w Zespole Szkó Technicznych i Ogólnoksztaccych, zaj pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie literackim organizowanym przez warszawsk fundacj Gargano. Zwycizca przedstawi trzy wiersze, które jury wybrao sporód 113 nadesanych prac. Uroczyste wrczenie nagród odbyo si 5 pa dziernika w Warszawie. Laureaci otrzymali statuetki w. Michaa Archanioa oraz nagrody rzeczowe. Motto konkursu brzmiao: „To, co widzialne przemija, to, co niewidzialne, trwa wiecznie”. Haso oddaje cele fundacji, której dziaanie opiera si na wartociach chrzecijaskich. Organizatorzy zaznaczyli jednak na swojej stronie, e konkurs

by kierowany do wszystkich poczt kujcych, bez wzgldu na wiatopogld, wyznanie czy narodowo. Jak komentuje swoje zwycistwo sam M. Gajda? – Jest mi po prostu mio – mówi poeta-historyk. I zaznacza, e to nie pierwsza nagroda ogólnopolskiej rangi w jego dorobku literackim. Warto wspomnie, e ju niebawem wrzesiski poeta poprowadzi warsztaty literackie dla modziey. Zajcia zatytuowane „Pisanie to rzemioso” odbd si we wtorek 15 pa dziernika w bibliotece szkolnej ZSTiO (budynek A, I pitro). Pocztek o 16.00. M. Gajda zaprasza wszystkich modych ludzi zainteresowanych poezj. Uczestnicy proszeni s o przyniesienie wasnych wierszy. JOG


11 października 2013

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

10 Społeczeństwo

Wyniki są dobre, ale bądźmy czujni Anna Węclewska, rzecznik wrzesińskiej stacji sanepidu, opowiada nam o tajnikach pracy inspektorów. Według niej, wrześnianie nie powinni narzekać na stan okolicznych lokali. „WW”: Ogl da pani „Rewolucje kuchenne” Magdy Gessler? A.W.: Od czasu do czasu. Raczej nie jestem wielk fank tego programu. Staym elementem tego programu jest wizytacja restauracji. Bywa, e M. Gessler natrafia na takie niespodzianki, jak np. stare produkty czy baagan. Czy na terenie powiatu wrzesiskiego kamery TVN-u zarejestrowayby podobne przypadki w lokalach? Z ca pewnoci mog zapewni, e takich przypadków by u nas nie byo. W programach telewizyjnych duo rzeczy robi si pod publik. Wiemy na przykad, e niektóre lokale celowo miay nie przestrzega zasad sanitarnych do momentu, a nie rozpocznie si program. Musi by show. Nie twierdz jednak, e w naszych lokalach jest idealnie. Jakie s

zatem najcisze grzechy naszych restauratorów? Trudno je wymieni, jednak mona za taki uzna nieprzygotowywanie wszystkich potraw na bieco, tylko wczeniej przygotowanych i zamroonych. Wynika to z tego, e lokale maj duy asortyment w kartach menu. Inspektorzy sprawdzaj mroonki m.in. pod ktem ich terminu wanoci oraz waciwych oznacze i przechowywania. Jest si czego ba ? Nie. Na przeterminowan ywno natrafiamy rzadko. Widok resztek jedzenia na pododze i kurzu w ktach te nie jest czsty. Gryzoni nie napotykamy. Oczywicie, zdarza si, e inspektorzy natrafiaj w kuchni na pajczyn, brudne garnki czy na odpadajc pytk. Nie s to jednak widoki znane z „Kuchennych rewolucji”. A zdarzaj

si przypadki usuwania napisów z terminem przydatnoci do spoycia? W tym roku zanotowalimy tylko jeden taki przypadek. Czy stary olej to mit? Myl, e tak. Restauratorzy maj obowizek przekazania starego oleju firmom utylizacyjnym. Wywizuj si z tego, podczas kontroli jest to potwierdzane. A jak wygl da sprzt w lokalach ywieniowych? Jest wysuony?

Jest w dobrym stanie technicznym. Coraz czciej wykorzystywany jest sprzt ze stali szlachetnej. Czy otrzymujecie pastwo od mieszkaców sygnay, e doszo do zatrucia po zjedzeniu jakiego dania w restauracji? W ostatnim czasie nie mielimy takich zgosze. Wyjani, e inspektorzy przystpuj do pracy tylko w sytuacji zatrucia zbiorowego, a ono wystpuje w momencie zgoszenia minimum dwóch zachorowa ze sob powizanych. Osoba majca objawy wskazujce na zatrucie musi uda si do lekarza i jeli zatrucie potwierdzi si, lekarz zgasza to do PSSE. Dopiero wtedy podejmujemy odpowiednie kroki. Jaki jest maksymalny mandat za zaniedbania w zakresie higieny lokalu? Obecnie najwyszy mandat to 500 z. Jeli chodzi o zakady ywnoci i ywienia, to istnieje moliwo naoenia kary pieninej do trzydziestokrotnoci przecitnego miesicznego wynagrodzenia. Taki wniosek moemy wystawi m.in. za utrudnianie przeprowadzenia kontroli. Czy na naszym terenie znane s

takie przypadki? Z przykroci to mówi, ale s. Bywa, e na kontrol musimy jecha z policj. Pod adresem inspektorów przeróne wulgaryzmy. rzucane s Koleanki z takiej kontroli wracaj z podniesionym cinieniem. Ale nie pacz. Staraj si te zawsze agodzi sytuacj. Do rkoczynów nigdy nie doszo. Co robicie, gdy kto utrudnia wam prac? Nakadamy kar y. Najwiksza wynosia trzy tysice zotych. W cigu roku takich kar jest okoo trzech, czterech. Wracamy te pó niej do takiego lokalu na kontrol sprawdzajc. A ten pewnie wówczas byszczy. Tak. Macie prawo wej do obiektu gastronomicznego bez zapowiedzi? Dziay, które prowadz nadzór nad zakadami ywnoci i ywienia oraz owiatowo-wychowawczymi, si zapowiada. Pozostanie musz e dziay natomiast s zobowizane

Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna we Wrześni zatrudnia 24 osoby, z tego 19 jest pracownikami nadzoru. Na wyposażeniu ma m.in. sprzęt do poboru prób, aparaty fotograficzne. Nie ma laboratorium. Większość pobieranych próbek trafia do laboratorium w Koninie i Poznaniu. Czas oczekiwania na wyniki: • badanie wody w kierunku bakteriologicznym – wstępne wyniki znane są już po 2-3 dniach od momentu pobrania prób, wynik końcowy otrzymuje się po tygodniu; • badanie produktów spożywczych w zakresie mikrobiologicznym – wynik wstępny już po 24 godzinach (w zakresie fizykochemicznym okres oczekiwania na wynik jest dłuższy).

„4”

tak

ocen (w ( szkolnej skali)) wystawiaby rzecznik wrzesiskiej PSSE restauracjom i sklepom na terenie powiatu wrzesiskiego

W 2013 r. przeprowadzono 492 kontrole w obiektach żywieniowych (bywa, że w danym obiekcie takich kontroli było nawet pięć). Na restauracje i fast foody nałożono 12 mandatów na łączną sumę 3300 zł. Na inne obiekty – 23 mandaty na kwotę 4600 zł. Najwyższe mandaty sięgają 500 zł, najniższe to 50 zł. Wyniki w porównaniu z poprzednimi latami raczej się nie zmieniają.

wystawi zawiadomienie na podstawie Ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej, które ma na celu obecno waciciela lub osoby upowanionej podczas kontroli, a nie by rozpoczyna „akcj sprztania” w zakadzie. Skoro wacicielowi daje si czas na uporz dkowanie lokalu, mona wysnu wniosek, e tak naprawd nie da si sprawdzi , czy na co dzie dopuszcza si uchybie. Mimo wysyanych zawiadomie w wielu zakadach znajdowane s uchybienia. Pastwowa Inspekcja Sanitarna sprawdza te m.in. przedszkola, szkoy czy zakady fryzjerskie. Jak tam przestrzegane s normy higieniczne? Wszystko jest na dobrym poziomie. Jeeli s jakie uchybienia, to waciciele lokali fryzjerskich czy kosmetycznych staraj si to szybko naprawi. Jeeli chodzi o placówki edukacyjne, to wiadomo, e nie wszystko zaley od dyrektorów szkó, a raczej od ogranicze finansowych, z jakimi si borykaj. Szkoy zapewniaj

mydo, bie c

wod, papierowe rczniki? Nie ma ju z tym problemu, bardzo si pod tym wzgldem poprawio. Modzie na przykad ju wie, do czego suy papier toaletowy i nie ma problemów z zapchanymi muszlami. Wró my jeszcze na chwil do salonów kosmetycznych. Czy kontrole obejmuj

badanie jakoci produktów, np. czy do pudeka po droszym wlewany jest taszy produkt? Nie, takich kontroli nie przeprowadzamy. Waciciele dbaj o dobry wizerunek firm i wtpi, eby praktykowali zamian drogich kosmetyków na tasze zamienniki. Czy kto sprawdza samych inspektorów pod wzgldem ich uczciwoci i regulaminowego przeprowadzania kontroli? Zajmuj si tym pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Nie przypominam sobie, aby kiedykolwiek mieli do naszej pracy zastrzeenia. Jest wrcz przeciwnie, osigamy dobre wyniki i jestemy chwaleni.

Wspomniaa pani wczeniej, e kontrolujecie supermarkety. Jak wygl da sytuacja w tych sklepach? Jest w nich czysto. Sklepy wielkopowierzchniowe s w dobrej kondycji technicznej, sanitarnej i bardzo dobrze przestrzegaj zasad Dobrej Praktyki Higienicznej. Nie pamitam, eby zdarzyo si znalezienie rodka spoywczego przeterminowanego, czyli po upywie terminu przydatnoci do spoycia. Ten problem zdarza si w maych obiektach. Termin wanoci jest przekraczany o kilka dni czy nawet tygodni. Przy okazji apeluj do klientów, aby sami zwracali uwag na dat wanoci produktu. Czy zdarza si, e wasze zastrzeenia budzi czysto metalowych koszy na zakupy? Kady sklep ma harmonogram ich mycia i dezynfekcji, i jest to przestrzegane. Czasami co w nich zostaje, ale osobicie nie spotkaam si jeszcze z brudnym wózkiem. A sklepy misne – mona tam trafi na stare miso? Bezporednio podczas kontroli nigdy nie wykrylimy, e sprzedawca my miso. Sprawdzamy dokumenty, kiedy produkt zosta dostarczony do sklepu i w jakich warunkach jest przechowywany. Istnieje zakaz sprzeday misa mielonego luzem. Przepis ten ma na celu ograniczenie moliwoci sprzeday starego misa. Tylko na yczenie klienta mona naby miso mielone z wybranego misa oraz miso mielone pakowane z okrelonym terminem wanoci. Kada osoba, która napotka si z nieprzestrzeganiem zasad, ma moliwo zgoszenia zaistniaego faktu do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrzeni, wtedy bd podejmowane odpowiednie dziaania. Tak samo rzadko zdarzaj

si przypadki niewaciwej temperatury przechowywania produktu? Zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej, kady obiekt ywnoci i ywienia ma obowizek rejestrowania temperatury w urzdzeniach chodniczych i zamraarkach – tak e nie ma takich sytuacji. Rozmawia ukasz Róaski


11 października 2013

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

11

Ważny temat

e z r u t a r u k o r p w l a it p Sz Zarząd szpitala uważa, że Climatic chciał wyłudzić ponad 5 mln zł. Climatic twierdzi, że było odwrotnie, i złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez władze szpitalnej spółki. To ju jest wojna pomidzy szpitalem a Climatikiem. Ca win za opó nienia obie strony obarczaj... t drug stron. Przypomnijmy, e 27 wrzenia zarzd szpitala odstpi od umowy z Climatikiem na budow szpitala. Dwa dni pó niej Aleksander Panek, prokurent Climatiku, wyda owiadczenie, w którym win za sytuacj zrzuca na szpital. Prokurator wkracza do akcji Mao tego, Climatic twierdzi, e szpital nie móg odstpi od umowy: – Nie mia podstaw formalnych odstpi, tym bardziej e w czwartek, 26 wrzenia, w poudnie dostaem wezwanie do kontynuowania robót, a na drugi dzie, o godzinie 8.00 bya ju przygotowana nowa ochrona, która nie pozwolia mi wej na teren budowy. Dajc mi w czwartek wezwanie do przystpienia do prac, szpital ju wiedzia, e na drugi dzie mi t umow wypowie – twierdzi Jarosaw Adamek (na zdjciu), wicedyrektor ds. instalacji sanitarnych Climatiku, odpowiedzialny z ramienia firmy za budow we Wrzeni. Jak dodaje Adamek, to Climatic odstpi od umowy ze szpitalem (2 pa dziernika). Dzie pó niej do wrzesiskiej prokuratury trafio zawiadomienie o podejrzeniu popenienia przestpstwa. – Zawiadomienie firmy Climatic sp. z o.o. dotyczy usiowania doprowadzenia do niekorzystnego rozporzdzenia mieniem na szkod zawiadamiajcego przez osoby dziaajce w imieniu szpitala. Do zawiadomienia doczono szereg dokumentów. Prokuratura analizuje tre zawiadomienia, w terminie 30 dni od jego wpywu musi zosta podjta decyzja o wszczciu lub odmowie wszczcia postpowania – informuje Magdalena Mazur-Prus, rzecznik prasowy Prokuratury Okrgowej w Poznaniu. O co dokadnie chodzi? Spraw wyjania Adamek: – Podstawa nasza jest taka, jak w owiadczeniu. Szpital próbuje naliczy nam kary umowne i najprawdopodobniej, wystpujc o gwarancj na rzecz naleytego wykonania kontraktu od ubezpieczyciela (1,75 mln z – przyp. red.), chce nalenych nam pienidzy. Z nich bdzie chcia pokry swoje straty wynikajce z bdnie przygotowanej procedury przetargowej. Po prostu, bdzie chcia w ten sposób pozyska pienidze na zapat potencjalnemu nowemu wykonawcy, za roboty dodatkowe, które tak czy inaczej trzeba bdzie wykona. Wadze szpitala zdaj si bagatelizowa spraw. – Bez komentarza. Kada strona próbuje co tutaj wykaza. Sam fakt, e oni uwa-

5,88 30 mln. z – tyle da Climatic w zawezwaniu do próby ugodowej

Wszystkie roszczenia, które państwo podnosicie, zarówno w zakresie budynku D, jak i C – czyli roboty uzupełniające i wezwanie do próby ugodowej – zamykamy tymi dwoma postępowaniami. Nasza propozycja jest na poziomie 5 mln zł brutto – mówił A. Jasinski podczas negocjacji 17 września

aj, e nie my odstpilimy, tylko oni odstpili, i to dwa dni pó niej, to pokazuje styl wspópracy – uwaa Zbyszko Przybylski, prezes zarzdu szpitala. – Jestecie spokojni? – dopytujemy. – Kady ma prawo zoy zawiadomienie o prawdopodobnym popenieniu przestpstwa. Nikt z naszej strony niczego si nie dopuci. Wrcz przeciwnie, dbalimy o interes publiczny i racjonalne, gospodarne i zgodne z prawem wydatkowanie rodków publicznych – wtóruje wiceprezes odpowiedzialny za inwestycj Adam Jasinski.

dni ma prokuratura na decyzj, co zrobi z wnioskiem Climatiku

W czwartek dostałem wezwanie do kontynuowania robót, a na drugi dzień ochrona nie pozwoliła mi wejść na teren budowy. Dając mi w czwartek wezwanie do przystąpienia do prac, szpital już wiedział, że na drugi dzień mi tę umowę wypowie – przekonuje J. Adamek z Climatiku.

– Przedmiot naszego sporu polega na ustaleniu, czy roboty wykonane przez Climatic powinny by wykonane w ramach zapaty ryczatowej, czy s to roboty dodatkowe – wyjania Przybylski. W skrócie chodzi o to, e firma, która wygraa przetarg, ma wykona roboty za 35,5 mln z. Jest to tzw. zapata ryczatowa, o której wspomina Przybylski. W midzyczasie, po uzyskaniu kolejnego pozwolenia na budow – na podstawie nowego projektu zamiennego – okazao si, e trzeba wykona sporo robót dodatkowych, nieujtych w przetargu w 2010 r. Zarzd szpitala podpisa nawet aneks nr 4 z ClimatiRoboty dodatkowe kiem, w którym pisze o tych robotach: W trakcie realizacji umowy wystpia koZ. Przybylski na sesji 27 wrzenia zakomu- nieczno zlecenia zamówie odr r bnych, któnikowa radnym, e szpital odstpi od umo- rych terminy powierzenia, rodzaj lub zakres wy, poniewa nastpia eskalacja da finan- uniemoliwiaj dotrzymanie pierwotnego sowych ze strony Climatiku. terminu zakoczenia realizacji umowy (...),

w stosunku do których, po podpisaniu aneksu, zamawiajcy rozpocznie postpowanie o udzielenia zamówienia publicznego. Climatic roboty wykonywa, bo, jak twierdzi J. Adamek, mia przyrzeczenie zlecenia tych robót. Wykonywa, mimo e – zgodnie z prawem – bez zlecenia nie móg tego robi. Zdecydowanego podkrelenia wymaga take fakt, e inwestor celowo nie odbiera zgaszanych do odbioru robót, uchylajc si od obowizku finansowania umowy oraz zlecenia robót dodatkowych – pisze dalej Panek w owiadczeniu. Prezes Przybylski przyznaje, e taki zapis znalaz si w aneksie, ale wedug niego te prace nie musiay zosta zlecone Climatikowi. – Obowizku zlecenia tej firmie nie ma – zaznacza. Tymczasem, dotarlimy do nagrania audio z negocjacji zarzdu szpitala z Climatikiem (17 wrzenia). Rzuca ono zupenie nowe wiato na to, co mówi oficjalnie zarzd szpitala. W trakcie rozmów A. Jasinski przyzna, e Climatic wykona cz prac bez zlecenia, ale szpital w tym momencie nie by w stanie za nie zapaci. Zaproponowano firmie na raty. Dziesi kwot 5 mln z, podzielon dni pó niej Przybylski mówi, e dania s nieuzasadnione. – Co do zakresów, które pastwo zgaszacie, jestemy zgodni. Tam s roboty de facto ju przez pastwa wykonane, jak równie te, które musimy jeszcze pastwu zleci. Tutaj propozycja pana mecenasa bya nastpujca, i my si na ni te zgadzamy, e te roboty, które mamy pastwu zleci, bdziemy zlecali w formie robót uzupeniajcych – stwierdzi 17 wrzenia Jasinski. Dalej wiceprezes zaproponowa, eby o zapat za roboty wykonane Climatik wystpi do sdu. – [...] Abycie pastwo w tym zakresie wystpili w formie ugody sdowej, z rozoeniem, oczywicie, patnoci na raty. Wynika to std, e poziom pastwa roszcze przekracza na dzisiaj nasze moliwoci finansowe – doda Jasinski. – Myl, e zgodnie z procedur Ustawy o zamówieniach publicznych, takie rozwizanie bdzie dla nas wszystkich najbezpieczniejsze – kontynuowa wiceprezes. Na koniec Jasinski zaproponowa Climatikowi 5 mln z brutto. – Jest to kwota nieakceptowalna – usysza od J. Adamka. – Prosz napisa, e ja si nie boj sdu. Tam udowodnimy swoje racje i odzyskamy te pienidze. Tyle e to potrwa co najmniej trzy lata – koczy wicedyrektor Climatiku. Pewien swego jest te zarzd szpitala. Tomasz Maecki


11 października 2013

Wiadomości Wrzesińskie

12

www.wrzesnia.info.pl

Historia Wrześni:

 30 sierpnia 1981 r., uroczystość poświęcenia sztandaru związkowego. Zdjęcie z części uroczystości, która odbyła się na terenie ZWG Tonsil. W pierwszym rzędzie siedzą: drugi od lewej Czesław Łabędzki, szósty dyrektor naczelny Jan Malik, Bogdan Narożny z NSZZ Solidarność-Stokbet, ks. Kazimierz Głów. Za plecami dyrektora Malika: Jerzy Pluciński

Fot. archiwum Jana Koralewskiego

Gdy Solidarność zatrzymała Jan Koralewski, współtwórca tonsilowskiej Solidarności, opowiada nam o Tonsilu z początku lat 80. oraz o tym, jak rodził się protest. „WW”: W opracowaniu na temat historii opozycji demokratycznej 1980-1989 we Wrzeni napisa pan, e wszystko zaczo si od przyjazdu ze Stoczni Gdaskiej Jerzego Pluciskiego i innych tonsilowców, którzy „zarazili innych swym entuzjazmem”. J.K.: Nie chciabym mówi, e oni uczestniczyli w strajku w Stoczni Gdaskiej, poniewa to nieprawda. Kilku pracowników Tonsilu byo wówczas na wczasach na Wybrzeu i z samej ciekawoci poszli zobaczy, jak wyglda strajk w stoczni, a zwaszcza to, co dzieje si pod bram. Wymieniem Jurka Pluciskiego, bo to on przyszed do mnie i powiedzia, e trzeba co zrobi. Caa Polska si ruszya, a my nic. Oczywicie zaoga Tonsilu wiedziaa z radia i telewizji, e „co si dzieje”, mimo e reimowe media wiele informacji przefiltrowywao. Z drugiej strony, to wystarczyo do wywoania niepokojów, zwaszcza

na produkcji. Pojawiy si gosy o zbyt niskich zarobkach, o tym, e nic nie mona kupi w sklepach, a to e dzieci nie przyjmuj do przedszkola, itp. Ludzie mieli do wiecznych braków, cig ego baaganu i wtrcania si partii do wszystkiego. To moe wymiemy „ojców zaoycieli”, którzy byli w komitecie zaoycielskim NSZZ Solidarno w Tonsilu. Czesiu abdzki pracowa w warsztacie krótkich serii, gdzie opracowywano specjalistyczne narzdzia, aparatur pomiarow itp. By znan postaci w zakadzie, m.in. byym pikarzem Lecha Pozna. Nastpnie Bogdan Spychaa, mechanik-narzdziowiec. Jerzy Zdziabek z wydziau technologicznego, który wykonywa narzdzia na tamie produkcyjnej. W tym gronie znalazem si równie ja. We wrzeniu 1980 w Tonsilu rozpoczy si strajki. Oczywicie, byy, i to ju wczeniej, ale nikt tego nie nazywa strajkiem. Zazwyczaj zaczynao si od pa, które byy zatrudnione na produkcji, zwaszcza na montau. To one od rana gono artykuoway swoje potrzeby: a to e nie maj z kim dziecka zostawi w domu

albo z czego mowi obiadu zrobi, a to e za mao zarabiaj, etc. I gdy skrzykny si trzy tamy, przerywano produkcj i wzywano dyrektora na rozmowy. I niech pan sobie wyobrazi tak scen, jak sto kobiet stoi przed dyrektorem i przekrzykuje si, zgaszajc swoje potrzeby. Te sytuacje si powtarzay, wic stao si oczywiste, e potrzebna jest reprezentacja, przedstawiciele zaogi, którzy w normalnych warunkach bd rozmawiali z dyrekcj. Ten nasz zwizek by wówczas niewielki, bo wielu osób obawiao si utraty stoków i posad. Najpierw zarejestrowalimy si w Poznaniu, a dopiero w listopadzie 1980 odbyy si demokratyczne wybory w naszym zwizku. Ju w tym czasie udao si nam zaatwi kilka spraw zwizanych z regulacj pac, paczki na wita dla zaogi, itp. Ludzie zauwayli, e zwizek jest skuteczny, i zaczli si tumnie zapisywa. W Solidarnoci wkrótce byo 75 proc. zaogi. Ludzie zapisywali si z przekonania czy raczej dlatego, e mog

co dosta ? Trzeba na to spojrze oczyma lud mi, którzy yli w tamtej epoce. Gdyby nie potworny kryzys ekonomiczny, to nic by si nie stao. Tu nie

Jan Koralewski, inynier fizyk. Od 1966 r. z sukcesami pracowa w Tonsilu jako konstruktor goników

chodzio o wielkie szczytne ideay. Wszyscy mieli do codziennego ycia: a to nie byo wody na trzecim pitrze, a to kaloryfery za pó no wczali, za masem trzeba byo sta w kolejce. Z drugiej strony propaganda ludzi straszya, e np. przestoje w produkcji demu spowoduj milionowe straty. Tylko có z tego, skoro tego demu i tak nigdzie nie byo. Dopiero podpisanie porozumie sierpniowych spowodowao, e lawina ruszya. Wszyscy zobaczyli, e mona dziaa, a wadza przestaa stosowa represje, tak jak to miao miejsce w latach 70. Jak powstanie zwi zku przyj ówczesny dyrektor Jan Malik? To by typowy aparatczyk, dobry znajomy Jerzego Zasady, I sekreta-

rza KW PZPR w Poznaniu. Zosta przysany do Tonsilu z fabryki Cegielskiego, gdzie by kierownikiem dziau mechanicznego. Ale Malik okaza si czowiekiem otwartym, lojalnym. Nie robi problemów, gdy szukalimy siedziby dla zwizku. Chcielimy pomieszczenia bliej produkcji i je otrzymalimy, dostalimy szafki, telefon itd. Malik w maju 1982 przesta by dyrektorem Tonsilu. Zapaci stanowiskiem za przychylno dla Solidarnoci? Za duo powiedziane. Dyrektor by czowiekiem inteligentnym, usiowa, jak mówi przysowie, „da panu Bogu wieczk i diabu oga dalerek”. Wiedzia, e zmiany id ko i pewnych rzeczy nie da si zatrzyma. Z drugiej strony, nie móg dziaa wbrew swoim mocodawcom. Pamitam tak scenk. W marcu 1981 Tonsil przyczy si do strajku ostrzegawczego, po tzw. wydarzeniach bydgoskich i pobiciu Jana Rulewskiego. Na 2-3 godziny wstrzymana bya produkcja. Malik woa nas do siebie, wyciga konstytucj i mówi, e „wadza ludziom zapewnia prac”, itp., itd. A ja mówi: „Panie dyrektorze, ile razy produkcja miaa przestoje, i to czasem kilka

Z życia zakładu Tonsil • Z życia zakładu Tonsil • Z życia zakładu Tonsil • Z życia zakładu Tonsil • Z życia zakładu Tonsil • Z życia zakładu T • 1980. Kryzys dopada Tonsil. Po raz pierwszy od pięciu lat zanotowano spadek eksportu do „drugiego obszaru płatniczego” (92 proc. zestawów nadal było eksportowanych na Zachód). W tym samym roku nie uruchomiono ani nie sprzedano żadnej nowej linii zestawów głośnikowych kontrahentom z zagranicy. • Złoty medal na MTP Jesień „Dobre, Ładne, Poszukiwane” za zestawy głośnikowe: ZG 386, ZG 486, ZG 686, ZG 886D. • W Tonsilu ukazuje się biuletyn informacyjny „Wprost”, wydaje go zakładowa NSZZ Solidarność. • W 1981 zakład uruchamia produkcję zestawów głośnikowych dla hiszpańskiej Cosesy, a także dla UAC z Francji, który będzie głównym odbiorcą kolumn tonsilowskich w Europie Zachodniej w latach 80.

• W tym samym roku rusza produkcja zestawów C-23 (altus) oraz C-26. Do USA jadą zestawy głośnikowe w aluminiowych obudowach. • Tonsil wystawia się na targach: Salon Dźwięku w Paryżu, Funkaustellung w Berlinie Zachodnim, CES Las Vegas, CES Chicago, a także na Międzynarodowych Targach Poznańskiej. • 13 grudnia 1981 r. zostaje zawieszona działalność NSZZ Solidarność i samorządu pracowniczego w zakładzie. • Tonsil podpisuje przedwstępną umowę z amerykańskim oddziałem firmy Toshiba. Traci kontrakt w wyniku sankcji gospodarczych nałożonych na PRL w związku z wprowadzeniem stanu wojennego. Umowa ustawiłaby eksport zakładu na wiele lat.

• 28 maja 1982 r. Minister hutnictwa i przemysłu maszynowego odwołuje z funkcji dyrektora Jana Malika i powołuje na to stanowisko Kazimierza Wiącka. 30 czerwca Witold Synakiewicz zostaje zastępcą dyrektora ds. technicznych. • We wrześniu 1982 powstaje Warsztat Małych Serii. • 1 grudnia 1982 r. zaczyna działać sklep firmowy ZWG Tonsil, przy ul. Obrońców Stalingradu 28 (dzisiejsza Jana Pawła II). W założeniu miał to być ukłon w stronę pracowników zakładu, którzy nie mogli kupić tego, co produkowali. Zadaniem punktu było też zbieranie opinii od klientów na temat wyrobów Tonsilu. Pod sklepem natychmiast ustawiły się kolejki. Byli w nich głównie mężczyźni w wieku 20-22 lat z dużą gotówka. Kupiony to-

war wywozili w głąb Polski. Za 70-watowy zestaw głośnikowy we Wrześni płacili 21 tys. zł, na bazarze w Warszawie, Białymstoku, Gdańsku lub Szczecinie kosztował już 37 tys. W obawie przed spekulacją kierownik sklepu spisywał personalia wszystkich klientów, którzy kupili zestawy głośnikowe powyżej 60 W, głównie wersje eksportowe. Dane były przekazywane do komendy milicji. Z kolei milicja sprawdzała klientów sklepu tonsilowskiego w ich miejscu zamieszkania. • Z danych z 1983 r. Kolumny Tonsilu docierają na Karaiby. 550 sztuk trafia na Kubę. • W tym samym roku zakład rozpoczyna produkcję słuchawek Sd-501, entuzjastycznie przyjętych przez audiofilów.

• •

To do dziś, obok altusów, jeden z najbardziej rozpoznawalnych produktów Tonsilu. W 1 9 8 5 r. p r z y p a d a 4 0 - l e cie istnienia zakładu. Z tej okazji w ciągu roku odbywa się kilka imprez rozrywkowo-sportowych. Podczas MTP Poznań 1985 zestaw ZG-4549 zostaje wyróżniony złotym medalem. W Tonsilu gości ekipa realizacyjna programu telewizyjnego „Sonda”. Ujęcia z zakładu pojawiają się w odcinku pt. „Przemiany” – o tym, jak powstaje dźwięk, co to elektroakustyka, jak zbudowany jest głośnik, etc. W 1986 r. Rada Państwa nadaje Tonsilowi Order Sztandaru Pracy II Klasy. Wręczenia dokonuje sekretarz KC PZPR, towarzysz Marian Woźniak.


11 października 2013

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

13 Narodziny legend

TONSIL W LATACH 80. 2965 osób

było zatrudnionych w Tonsilu w 1980 r.

22 600 zł

Do dzisiaj trwają spory, kto wpadł na pomysł, aby 300 tys. zestawów głośnikowych tonsilowskim w skali roku produkował Tonsil w 1988 r. kolumnom nadać nazwę Altus. 1 milion dolarów Trop wiedzie to o średni roczny dochód ochód Tonsilu ilu z ek eksportu produkcji prod kcji na Zachód Za (w w latach 80.) 80 do Niemiec, choć stuprocentowej pewności nie ma. 5 mld zł wynosiło średnie wynagrodzenie wynagrodzenie pracowników pracownikó Tonsilu w 1986 r.

miała kosztować nowa hala produkcyjna, której budowę planowano rozpocząć w 1986 r., a zakończyć w 1993

Tonsil dni, bo brakowao obudów, drutów itp., wic niech pan takich argumentów nie uywa”. Schowa konstytucj i rzek: „Rozumiem, panowie. Dziaajcie dalej”. Czy zbiórka pienidzy na nowy sztandar zakadu, a potem jego powicenie, to równie bya polityka? Chodzio raczej o utosamianie si z symbolem, a takim by nasz sztandar. Przecie wokó symboli ludzie si gromadz. Powiedziaem kolegom: „Partia i stare zwizki zawodowe maj, a my nic!”. Tonsil nie chcia nam go kupi, wic na zakadzie rozstawilimy puszki i ciualimy grosz do grosza. Jak niewielk kwot dooy nam zarzd regionu poznaskiego. No i gdy mielimy sztandar, nie schowalimy go do szafy, tylko zorganizowalimy uroczysto powicenia, przemarsz. Wczy si w to ksidz proboszcz Kazimierz Gów, przyjechali te z krótkim przedstawieniem aktorzy z Teatru Nowego z Poznania, a potem to wydarzenie zostao opisane przez Barbar Pietkiewicz w „Polityce”. Stan wojenny zatrzyma „karnawa Solidarnoci”. Czy uderzy te w tonsilowskie stuktury? Pana in-

ternowano – a co stao si z innymi dziaaczami? W takim maym miecie jak Wrzenia wszyscy si znaj i informacje kryy szybciej. Zdawaem sobie spraw, e przyjd po mnie, cho nie wiedzielimy, jaki zasig ma ta akcja. Ale w niedziel 13 grudnia wszystko byo ju jasne. Przyszed po mnie kapitan, kolega z klasy, i mówi tak: „Jachu, spokojnie, ubierz si ciepo, poczekam”. Zabrali mnie do Poznania, potem do Gbarzewa. Solidarnoci nie zniszczono, dziaaa dalej. Niedugo po internowaniu spotkaem si z Czesawem Pardel, który poinformowa mnie, e nadal dziaa grupa, która spotyka si, zbiera pienidze dla przeladowanych dziaaczy. Pó niej, gdy stan wojenny zosta wygaszony, pojawi si kolporta prasy. W Wczyem si w dziaalno tej grupy. Potem angaowalimy si w msze za Ojczyzn, odprawiane przez ojców paulinów w Biechowie. Pod koniec lat 80. udao si powoa stowarzyszenie Powcigliwo  i Praca. Ale to wszystko miao ograniczony zasig. Po Okrg ym Stole stworzya si nowa sytuacja i ruszylimy pen par, powsta komitet obywatelski. Rozmawia Filip Biernat

Tonsil • Z życia zakładu Tonsil • Z życia zakładu Tonsil • Tonsil podpisuje umowę z firmą Sanyo na dostarczenie 25 tysięcy sztuk zestawów głośnikowych. • W 1987 Tonsil otrzymuje nagrody drugiego stopnia od ministra przemysłu za zestaw głośnikowy ZgC 50-8-682, a także Złoty Medal MTP za mikrofony pojemnościowe, oraz tytuł Juniora Eksportu za zestawy głośnikowe i głośniki. W nagrodę zakład otrzymuje samochód marki Nysa. • W 1988 r. przypada jubileusz 25-lecia istnienia radioklubu, działającego w strukturach domu kultury. Wśród zaproszonych gości są krótkofalowcy z NRD oraz łącznościowcy z radzieckiej bazy we Wrześni. • 9 maja 1989 r. odbywa się wiec przedwyborczy zorganizowany przez ton-

silowską Solidarność. WOK pęka w szwach. Na wiecu pojawiają się kandydaci na posłów i senatorów: Janusz Ziółkowski, Ryszard Ganowicz, Paweł Łączkowski. „To nasz dzień zwycięstwa” – mówi do rozentuzjazmowanego tłumu Jan Koralewski. • „Dziennik Telewizyjny” podaje informacje o przyznaniu Tonsilowi tytułu Mistera Eksportu na MTP 1989. Zakład w nagrodę otrzymuje autobus. Źródła: kroniki ZWG Tonsil, materiały Muzeum Regionalnego we Wrześni: „Powstanie i działalność opozycji demokratycznej we Wrześni” – Jan Koralewski, film „NSZZ Solidarność, ZWG Tonsil”, zbiory prywatne Jerzego Klabona, Janusza Strzelczyka, Jana Koralewskiego, relacje Kazimierza Wiącka.

 W komorze bezechowej Tonsilu. Od lewej: Marek Dutkiewicz, Paul Messenger (jeden z najlepszych konstruktorów na świecie) i Gordon Taylor z firmy Genesis

Rozmawiamy z Markiem Dutkiewiczem, inynierem, absolwentem wydziau elektrycznego Politechniki Poznaskiej i akustyki na UAM w Poznaniu, zwizanym z Tonsilem od ponad 30 lat. W latach 80. by kierownikiem pracowni konstrukcji goników, wiadkiem narodzin legendarnych tonsilowskich zestawów. „WW”: W latach 80. Tonsil rozpocz produkcj altusów. Niezwyka wprost popularno tych zestawów spowodowaa, e zakad do dzi kojarzony jest przede wszystkim z tym produktem. Jak powstay te kolumny, kto jest stworzy? M.D.: Na pocztku lat 80. nazwa „altusy” nie bya uywana. Bya to rodzina zestawów stworzona dla niemieckiej firmy HGS. Ich konstrukcja powstaa na bazie wytycznych niemieckiego kontrahenta. To miay by zestawy „ostre” z piercieniami, w stosunkowo duej obudowie i ze specyficznym brzmieniem: duo basu, ostre wysokie tony na bazie gonika tubowego i rednie tony podparte bardzo dobrym gonikiem GDM 18/80. Potem rodzina altusów ewoluowaa, powstaway kolejne wersje pod nazwami: altony, miltony. Miltony róniy si od altusów tym, e by w nich gonik kopukowy, a nie tubowy, dziki czemu mona byo ich uywa do suchania muzyki powanej, a nie tylko rocka czy muzyki dyskotekowej. Skd nazwy tych zestawów? Konsultowaem to wczeniej z kolegami konstruktorami i kady pamita to inaczej. Jedni uwaaj, e nazwy narzucali Niemcy, inni z kolei, e to byy pomysy wywodzce si z Tonsilu. Na dzi zostawibym to jako temat otwarty, dopóki nie znajd si dokumenty dotyczcej tej sprawy. Na pewno w latach 80. powstao 100-120 modeli zestawów gonikowych Tonsilu. Budowa zestawów to bya praca zespoowa. Stricte zajmowao si tym kilkunastu inynierów. Najwaniejsz postaci by Witold Synakiewicz, mistrz i mentor modszych konstruktorów. Obecny w pracach nawet wtedy, gdy by zastpc dyrektora ds. technicznych. Wanymi postaciami byli te kierownik pracowni Andrzej Poliski i gówny konstruktor Tadeusz Nejmaski, który zastpi Synakiewicza na tym stanowisku. Dopiero w latach 80. kolumny gonikowe Tonsilu otrzymay nazwy handlowe. W latach 70. funkcjonoway jako „typoszeregi” z mao czytelnymi dla klienta oznaczeniami. Sk d ta zmiana?

Istniaa nomenklatura narzucona przez polsk norm. I tak, na przykad, goniki musiay mie w oznaczeniu litery GD, czyli gonik dynamiczny, i potem kolejne litery. One oznaczay rodzaj: N niskotonowy, W wysokotonowy, S redniotonowy, a bez literki po GD to by gonik szerokopasmowy. I podobnie byo z zestawami gonikowymi. Altus nazywa si, powiedzmy, ZgB140-8664, i po kolei: Zg to zestaw gonikowy, B – bass refleks otwarty, 140 – moc, 8 – liczba omów, impedancja, 666 – wersja eksportowa. Trzy ostatnie cyfry okrelay jaki element charakterystyczny: kolorowe piercienie, pomalowane membrany w gonikach, które jednak nie odbiegay znaczco od prototypu danej ro-

W latach 80. zaczęto zdawać sobie sprawę z siły marketingu i reklamy. Zestawy otrzymały swoje nazwy

dziny. I ma pan racj, e pocztkowo funkcjonoway te specjalistyczne nazwy, to si zmienio w latach 80., gdy zaczto zdawa sobie spraw z siy marketingu i reklamy. Wtedy pojawiy si pierwsze foldery, materiay promocyjne i trzeba byo rozmawia z klientem innym, atwiejszym jzykiem. Dlatego pojawiy si nazwy: altus, alton, dynamic speakers, itd. Jaki wpyw na to, co produkowa Tonsil, miay wytyczne zagranicznych kontrahentów, a jaki wyobra nia i inwencja konstruktorów? Z tym bywao rónie. W latach 80. konstruktorzy mieli duo wolnej rki, ale te byo tak, e musielimy dostosowywa si do wymaga klientów zagranicznych. Pamitam na przykad, e na du skal wspópracowalimy wówczas z firm Denon. To japoska firma, ale my mielimy kontrakt z jej niemieckim oddziaem. Oni mieli swojego konstruktora sprztu audio, który do nas bardzo czsto przyjeda i dawa nam wytyczne, potem jeszcze raz wraca na odsuchy. Mia sprecyzowane wymagania co do d wiku, ewentualnie domaga si jakich korekt na zwrot-

nicy i dopiero wtedy konkretne modele wchodziy do produkcji. Dla Denona robilimy gównie zestawy do miniwie. Ale zestawy Tonsilu gray rónie w rónych krajach. Tonsil mia trzy najwaniejsze kierunki eksportu: Francja, Niemcy, Wielka Brytania, i w kadym z tych krajów klienci mieli inne oczekiwania co do zestawów gonikowych. Zwróc uwag na to, e to sycha, e na przykad jzyk niemiecki jest jzykiem „twardym”, a Niemcy do tej pory lubi zdecydowane, ostrze brzmienie, dlatego pojawiy si na przykad altusy. Na drugim biegunie s Anglicy, którzy wol zupenie inne brzmienie, mikkie, melodyczne, czyli takie, jaki jest jzyk angielski. A Francuzi z kolei s najbardziej rozkojarzeni w Europie, s wyluzowani, lubi zabaw, i ten d wik, wedug nich, nie moe by ani za ostry, ani flegmatyczny. A wic byli gdzie porodku tego, co lubili Anglicy i Niemcy. W latach 80. nast pi

 te bum na suchawki z Tonsilu. Pod strzechy trafia caa udana seria suchawek Sd, z Sd-501 na czele. Dlaczego takiego uznania nie miay wczeniej produkowane suchawki z serii Sn, na niemieckiej licencji firmy MB? W pewnym momencie okazao si, e suchawki z serii Sn po prostu nie naday za postpem. Klienci zaczli wymaga, eby byy coraz lepsze, aby muzyka bya wiernie odtwarzana, aby by bas syszalny, itp. Pamitam oczywicie pierwsze Sd: 501, 524, na drucie aluminiowym, to byy skomplikowane konstrukcje, które wymagay wiele pracy, wielu prób. Ju sam pak nastrcza wielu trudnoci zwizanych z dociskiem. Nie móg by za may, poniewa konstrukcja bya nieszczelna, za duy, bo z kolei suchacz zwariowaby od natenia d wiku. Istotna bya równie wielko komory pod maowin, jeeli chodzi o przetwarzanie niskich czstotliwoci, czy sam materia okalajcy przetworniki. Sowem, moi koledzy konstruktorzy z ssiedniej pracowni musieli wiele problemów rozwiza. Ale to byy na tyle dobre konstrukcje, e zyskay spor popularno. Produkcja suchawek zaamaa si na pocztku lat 90., gdy polski rynek zalay wyroby z dalekiego Wschodu, a w Niemczech mona byo kupi suchawki za jedn mark. Podobna sytuacja bya z wkadkami teletechnicznymi po upadku ZSRR. Rozmawia Filip Biernat


11 paĹşdziernika 2013

WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

14

www.wrzesnia.info.pl

Temat tygodnia:

KsztaĹ&#x201A;cÄ&#x2026; i ksztaĹ&#x201A;tujÄ&#x2026; Prawie 1100 nauczycieli pracuje w naszym powiecie. Pozwala to stwierdziÄ&#x2021;, Ĺźe ta grupa zawodowa naleĹźy do najliczniejszych. Za parÄ&#x2122; dni majÄ&#x2026; swoje Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;to. System szkolnictwa fiĹ&#x201E;skiego wzorem do naĹ&#x203A;ladowania FiĹ&#x201E;ski system edukacji zostaĹ&#x201A; zreformowany na poczÄ&#x2026;tku lat siedemdziesiÄ&#x2026;tych. Wtedy to model niemiecki uznano za niewydajny. Od tamtego momentu Finowie wspinali siÄ&#x2122; na szczyty miÄ&#x2122;dzynarodowych rankingĂłw. Obecnie fiĹ&#x201E;ski model nauczania uchodzi za jeden z najlepszych na Ĺ&#x203A;wiecie, a inne kraje, w tym USA, chcÄ&#x2026; siÄ&#x2122; na nim wzorowaÄ&#x2021;. Uczniowie szkĂłĹ&#x201A; ďŹ Ĺ&#x201E;skich uzyskujÄ&#x2026; najlepsze wyniki w miÄ&#x2122;dzynarodowych badaniach umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci piÄ&#x2122;tnastolatkĂłw, prowadzonych przez OrganizacjÄ&#x2122; WspĂłĹ&#x201A;pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD; badania PISA, skrĂłt z ang.: Program MiÄ&#x2122;dzynarodowej Oceny UmiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci UczniĂłw). WedĹ&#x201A;ug tych rankingĂłw, Polska stoi na czele pod wzglÄ&#x2122;dem dostÄ&#x2122;pnoĹ&#x203A;ci uczelni wyĹźszych, jednak jesteĹ&#x203A;my na szarym koĹ&#x201E;cu jeĹ&#x203A;li chodzi o efektywnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; nauczania i dostosowania systemu edukacji do rynku pracy. W Polsce zanotowano takĹźe wzrost liczby dzieci, ktĂłre uczÄ&#x2122;szczajÄ&#x2026; do przedszkoli. ChociaĹź fiĹ&#x201E;ski system edukacji jest postrzegany jako odnoszÄ&#x2026;cy sukcesy (teĹź nie bezwzglÄ&#x2122;dnie, bo np. wychowanie fizyczne w szkoĹ&#x201A;ach jest jednym z gorszych w krajach europejskich), to jednak trudno znaleĹşÄ&#x2021; analizy wskazujÄ&#x2026;ce na konkretne przyczyny tego sukcesu. Najprawdopodobniej ma na to wpĹ&#x201A;yw wiele uwarunkowaĹ&#x201E;, w tym takĹźe historycznych i wynikajÄ&#x2026;cych z lokalnej tradycji. Za jednÄ&#x2026; z przyczyn sukcesu FinĂłw uwaĹźa siÄ&#x2122; to, Ĺźe wiele lat temu uznali edukacjÄ&#x2122; za waĹźny element rozwoju gospodarczego oraz poczynili wiele staraĹ&#x201E;, aby zawĂłd nauczyciela staĹ&#x201A; siÄ&#x2122; atrakcyjny. Bardzo duĹźy wpĹ&#x201A;yw majÄ&#x2026; takĹźe relacje nauczyciel â&#x20AC;&#x201C; uczeĹ&#x201E;, gdzie pracuje siÄ&#x2122; na zasadzie partnerstwa, a nauczyciel ma rozwijaÄ&#x2021; umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci i pasje ucznia. StÄ&#x2026;d takĹźe system oceniania, ktĂłry nie zakĹ&#x201A;ada krytyki ucznia, a jedynie daje mu orientacjÄ&#x2122; we wĹ&#x201A;asnych kompetencjach i stanowi wskazĂłwki do dalszej nauk. Polski system edukacji jest wciÄ&#x2026;Ĺź reformowany. Coraz czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciej stosowane sÄ&#x2026; metody, ktĂłre majÄ&#x2026; na celu zmianÄ&#x2122; systemu oceniania, poprzez wprowadzenie oceniania ksztaĹ&#x201A;tujÄ&#x2026;cego. KaĹźdy kraj funkcjonuje w odmiennych uwarunkowaniach demograďŹ cznych, gospodarczych, spoĹ&#x201A;ecznych i historycznych, dlatego przenoszenie systemu moĹźe nie daÄ&#x2021; rezultatĂłw. System ďŹ Ĺ&#x201E;ski z pewnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; jednak naleĹźy do takich, na ktĂłrych warto siÄ&#x2122; wzorowaÄ&#x2021;. KAS

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dyrektorzy szkĂł, a take nauczyciele i inni pracownicy szkĂł otrzymuj nagrody. RĂłne s regulaminy ich przyznawania w poszczegĂłlnych gminach, a take â&#x20AC;&#x201C; ich wysokoci. Jednym z kryterium jest kreatywno i innowacyjno nauczycieli. Dlatego wanie na ssiedniej stronie podajemy pozytywne przykady z podstawĂłwki, gimnazjum, liceum ogĂłlnoksztaccego oraz ze szkoy specjalnej. Cho bardzo dobrych nauczycieli jest znacznie wicej. Korzystajc z okazji, w imieniu redakcji â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;?, a take wszystkich byych uczniĂłw z wszystkich szkĂł naszego powiatu, skadamy aktualnym i byym nauczycielom serdeczne yczenia i podzikowania!

FINLANDIA

SYSTEM EDUKACJI

POLSKA

7 lat

poczÄ&#x2026;tek

5 lat

brak zadaĹ&#x201E; domowych i testĂłw do ukoĹ&#x201E;czenia klasy 9 (16 lat)

sprawdzanie wiedzy

wiele zadaĹ&#x201E; domowych, nauczyciele czÄ&#x2122;sto nie sÄ&#x2026; w stanie zrealizowaÄ&#x2021; programu

ocenianie

tPDFOZPEEP tXQSPXBE[BOZKFTUTZTUFNPDFOJBOJBLT[UBÂ&#x2019;UVKÇ&#x152;DFHP BMFPCFDOJFXZLPS[ZTUVKFTJÇ&#x2014;UZMLPFMFNFOUZ tLPOUSPMBQS[F[FE[JFOOJL wywiadĂłwki szkolne kilka razy w roku

tJOEZXJEVBMOZUPLOBVD[BOJB tOJFNBPCPXJÇ&#x152;[LPXFHPQMBOV[BKÇ&#x2014;Ç&#x17D; tLVSTZ LUĂ&#x2DC;SFXZCJFSBTBNVD[FÇŠ

T[LPÂ&#x2019;BÇ´SFEOJB

tPCPXJÇ&#x152;[LPXZQMBO[BKÇ&#x2014;Ç&#x17D; tCF[X[HMÇ&#x2014;EVOB[BJOUFSFTPXBOJB VD[FÇŠNVTJ zaliczyÄ&#x2021; przedmioty obowiÄ&#x2026;zkowe tEPEBULPXF[BKÇ&#x2014;DJBQPELÇ&#x152;UFNXZCSBOFHPQSPĂśMV

tVD[FÇŠ[EBKF LJFEZKFTUHPUPXZ tUS[ZQPEFKÇ´DJB

matura

tPLSFÇ´MPOZUFSNJONBUVS tEXBQPEFKÇ´DJB

tCSBLEZTLSZNJOBDKJ tCSBLQPE[JBÂ&#x2019;VOBTÂ&#x2019;BCZDIJ[EPMOZDI tHSVQZPTPCPXF tVD[OJPXJFOJFPQVT[D[BKÇ&#x152;[BKÇ&#x2014;Ç&#x17D;

UCZEĹ&#x192;

t[EBS[BTJÇ&#x2014;EZTLSZNJOBDKB[FX[HMÇ&#x2014;EVOBQPDIPE[FOJF tTZTUFNPDFOJBOJBXZSĂ&#x2DC;[OJBVD[OJĂ&#x2DC;XTÂ&#x2019;BCZDIJ[EPMOZDI tLMBTZPLPTPCPXF tVDIZMBOJFTJÇ&#x2014;PEPCPXJÇ&#x152;[LVT[LPMOFHP

t[BXĂ&#x2DC;EQSFTUJČ&#x2C6;PXZ tUS[FCBCZÇ&#x17D;DPOBKNOJFKNBHJTUSFN

NAUCZYCIEL

tDPSB[XJÇ&#x2014;LT[FCF[SPCPDJFXÇ´SĂ&#x2DC;EOBVD[ZDJFMJ

tT[LPMOJDUXPQSBXJFXQSPDCF[QÂ&#x2019;BUOF tOBVLB LTJÇ&#x152;Č&#x2C6;LJ QPTJÂ&#x2019;LJJEPKB[EZEPT[LPÂ&#x2019;ZEMBE[JFDJ NJFT[LBKBDZDIEBMFKOJČ&#x2C6;LNPET[LPÂ&#x2019;ZTÇ&#x152;CF[QÂ&#x2019;BUOF

KOSZTY

tDPSB[XJÇ&#x2014;LT[BQSZXBUZ[BDKB HÂ&#x2019;Ă&#x2DC;XOJFQS[FET[LPMJ

tQPNPDNBUFSJBMOBEMBOBKCJFEOJFKT[ZDI tSPE[JDQPOPTJLPT[UZ[BLVQVQPESÇ&#x2014;D[OJLĂ&#x2DC;XJQPTJÂ&#x2019;LĂ&#x2DC;X

OSIÄ&#x201E;GNIÄ&#x2DC;CIA

t QSPDPTĂ&#x2DC;CQPNBUVS[FXXJFLVMBUTUVEJVKF tDPSB[OJČ&#x2C6;T[FLXBMJĂśLBDKF DPSB[HPST[FT[LPMOJDUXP XZČ&#x2C6;T[F EZQMPN[OBD[ZDPSB[NOJFK tMJD[CBOBLÂ&#x2019;BEVHB[FUJLTJÇ&#x152;Č&#x2C6;FLTQBEB tDPSB[XJÇ&#x2014;DFK[BÇ´XJBED[FÇŠPEZTHSBĂśJJEZTPSUPHSBĂśJ

tOJFTUBXJBTJÇ&#x2014;PDFO tTUPQOJF PEEP PLSFÇ´MBKÇ&#x152;TUPQJFÇŠ[BBXBOTPXBOJB XEBOZNQS[FENJPDJFJOJFS[VUVKÇ&#x152;OFHBUZXOJFOBLBSJFSÇ&#x2014; FEVLBDZKOÇ&#x152;E[JFDLBEBKÇ&#x152;NVPSJFOUBDKÇ&#x2014;XFXÂ&#x2019;BTOZDI LPNQFUFODKBDIJTUBOPXJÇ&#x152;XTLB[Ă&#x2DC;XLJEPEBMT[FKOBVLJ tSPE[JDFEXBSB[ZXSPLVPUS[ZNVKÇ&#x152;SBQPSUPQPTUÇ&#x2014;QBDIXOBVDF

tQSPDPTĂ&#x2DC;CTUVEJVKF QSPDLPÇŠD[Z tOBVD[BOJFOBXZTPLJNQP[JPNJF tMJD[CBXZEBXBOZDIHB[FUJLTJÇ&#x152;Č&#x2C6;FLXQS[FMJD[FOJV OBKFEOFHPNJFT[LBÇŠDBOBMFČ&#x2C6;ZEPOBKXZČ&#x2C6;T[ZDIOBÇ´XJFDJF tÇ´XJFUOFXZOJLJXOBVDFOBTLBMÇ&#x2014;Ç´XJBUPXÇ&#x152;


11 października 2013

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

15 Innowacje sprzyjają rozwojowi SZKOŁA I NAUCZYCIELE Lucyna Woźniak, nauczycielka plastyki w Zespole Szkół w Nowym Folwarku:

Teresa Jabłońska, nauczycielka historii w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni:

Renata Jakubowska, nauczycielka w „klasie życia” w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni:

Grażyna Jakubowska, nauczycielka matematyki w Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni:

Z

P

T

W

ainteresowanie sztuk

zaczo si u mnie, gdy byam dzieckiem. Mona powiedzie, e to taka tradycja rodzinna. Uwaam, e plastyka jest wyjtkowym przedmiotem i do jej nauczania trzeba mie odpowiednie podejcie. Chodzi o to, aby wydoby z dziecka to, co jest gbiej, pobudzi jego wyobra ni, uwraliwi na pikno i sprawi, by stao si twórcze. Napisaam program autorski zaj pozalekcyjnych dla dzieci, poniewa te szkolne s ograniczone, a ilo materiau jest tak dua, e brakuje miejsca na to, aby dziecko zajo si swoj pasj. Zajcia dodatkowe w ramach kóka plastycznego prowadz ju od wielu lat. Uczszczaj na nie dzieci z klas I-III, takie, które rzeczywicie lubi malowa, rysowa, wycina, lepi – po prostu tworzy. S to dzieci bardzo aktywne i pomysowe, a ja staram si je jeszcze rozwija. Nie wyobraam sobie ycia bez muzyki, dlatego zawsze towarzyszy ona naszym twórczym dziaaniom. Wprowadza dzieci w odpowiedni nastrój. Myl, e wychodz naprzeciw potrzebom wiata, poniewa obecnie dzieci otoczone s mediami, które zabijaj ich wyobra ni. Przebywaj zbyt duo w wiecie komputerów, a zbyt mao czasu powicaj na to, aby tak naprawd pomyle, zatrzyma si i rozejrze dookoa siebie. Coraz trudniej jest sprawi, eby dzieci si uspokoiy i nauczyy si dostrzega, jaki pikny jest wiat, który je otacza. Na zajciach pracujemy w rónych technikach np.: rysujemy wglem, malujemy farbami plakatowymi i akwarelowymi, lepimy z masy solnej, poznajemy techniki graficzne, m.in. styropianoryt. Polega on na tworzeniu matrycy na tacce styropianowej, któr malujemy farbami drukarskimi i odbijamy na kartkach papieru. Moim najwikszym sukcesem s trzy wyrónienia w Midzynarodowym Konkursie Plastycznym pt.,, Ba Natury”. Odbywa si on na Litwie i wzio w nim udzia 70 tys. uczestników z caego wiata. Regularnie ju od wielu lat bierzemy te udzia w Midzynarodowym Biennale Grafiki Dziecicej i naprzemiennie w Midzynarodowym Konkursie Plastycznym „Zawsze zielono, zawsze niebiesko”. S to konkursy organizowane przez Galeri i Orodek Plastycznej Twórczoci Dziecka w Toruniu. Zdobywamy take nagrody i wyrónienia w konkursach ogólnopolskich i corocznie we wrzesiskich,, Talentach”.

rogram, który stworzyam cztery lata temu, dotyczy klasy o profilu historycznym. Polega on na tym, e dalimy modziey moliwo wspópracy z instytutem historii w Poznaniu. Modzie je dzi tam na wykady uniwersyteckie. S one otwarte, dostpne nie tylko dla studentów, ale take dla osób z zewntrz, którym przewodnicz naukowcy z duym dorobkiem. Dwa razy w miesicu przyjedaj te do nas pracownicy naukowi, którzy prowadz lekcje historii – konwersatoria. Nasze spotkania w ramach klas akademickich maj bogat tematyk, z czego uczniowie chtnie korzystaj. Nie do, e poznali ciekawe osobowoci, to jeszcze zwiedzaj róne instytucje – na przykad w kuluarach Teatru Nowego poznawali prac aktora. Od lat organizuj te wyjazdy m.in. do Warszawy, gdzie zwiedzamy instytucje publiczne oraz muzea. Próbuj zainteresowa uczniów histori ydów polskich poprzez realizacje projektów edukacyjnych oraz przez kontakty z instytucjami ydowskimi. W zeszym roku nawizalimy te kontakt z biaoruskimi opozycjonistami, którzy odwiedzili nasz szko. Ta ywa lekcja historii pokazaa licealistom, e tak kiedy byo te w Polsce. Oni czsto nie maj tej wiadomoci. Uczniowie maj bardzo róne nastawienie do tej innowacji o charakterze akademickich zaj. Wikszo z nich chwali pomys, poniewa mieli okazj pozna akademicki sposób prowadzenia zaj, oceni, czy im to odpowiada, czy nie, i przyzwyczai si do dziewidziesiciominutowego cyklu pracy. Klasa ta bya bardzo aktywna i wyniki matur wiadcz o tym, e historia naprawd ich interesowaa. W tym roku poegnaam pierwsz klas akademick i myl, e take dziki tym zajciom tegoroczna matura wypada o wiele lepiej ni w latach ubiegych, poniewa wyniki matury rozszerzonej sigay 96 proc. Moi uczniowie co roku startuj w bardzo trudnej olimpiadzie historycznej i dochodz do poziomu okrgowego. Obecnie kady nauczyciel powinien pracowa tak, aby zainteresowa uczniów, którzy szybko si nudz i tradycyjne lekcje do nich nie docieraj. W urozmaicaniu zaj lekcyjnych pomaga nam sprzt multimedialny, który mamy do dyspozycji w salach. Staram si zainteresowa modzie poprzez kontakt z yw histori czy te realizacj projektów.

worzymy siebie, tworzymy przyszo ” – to tytu programu, jaki stworzyam dla uczniów z umiarkowanym i znacznym upoledzeniem umysowym. Ma on charakter arteterapeutyczny. Praca z dziemi o rónych upoledzeniach nie jest prosta. Nie funkcjonuj oni jak inne dzieci, czsto wielk trudno sprawia im czytanie i pisanie, maj problemy z zachowaniem, skupieniem, niekiedy choruj na autyzm lub padaczk, a wykonanie polecenia, aby zrobiy krok do przodu i do tyu, jest dla niektórych krokiem milowym. Dlatego tak wane jest, aby dla tych dzieci zajcia dobiera tak, aby nie pobudza niepotrzebnie, a eby dzieci czuy si docenione. Celem programu jest to, aby wszystkie treci, które zawarte s w podstawie programowej dla tych uczniów, byy inaczej przekazane. Dlatego staram si, aby ruch, taniec, teatr, muzyka i szeroko rozumiana sztuka bya tem do naszych zaj terapeutycznych. Bardzo czsto organizujemy teatr, happeningi, nagrywamy bajki, dzieci robi sobie zdjcia i filmy. Mog wtedy zobaczy siebie z innej strony i maj okazj sprawdzi si w sferze artystycznej. Mamy chopca, który jest bardzo zaburzony, ma symptomy lkowe i nie umie si odnale w wielu sytuacjach, a ma tak wielkie poczucie rytmu, e potrafi w cigu dwóch dni nauczy si ukadu. O to wanie chodzi, aby te dzieci te osigay sukcesy. Ksztatujemy take indywidualnie to, co mona z nich wykrzesa, i to procentuje. Uczniom bardzo podobaj si zajcia. Jeeli mam wicej zaj w tych klasach ycia, nie wyobraam sobie dnia, w którym nie robi z dziemi czego w rodzaju taca, zaj ruchowych, bo te dzieci maj minimaln zdolno skupienia i koncentracji na zadaniu, wic eby ich zachci do dziaania, trzeba im wprowadza urozmaicenie, tym bardziej e one wyraaj si przez artystyczn ekspresj. Ich rado i zadowolenie z siebie s sukcesami, które ciesz i motywuj do pracy. Mam wtedy poczucie, e warto si powica i wymyla co fajnego. Wydaje si, e dzieci s tak zaburzone, e nie maj szans na rozwój – a ja wychodz z zaoenia, i program to zakada, eby dzieci pokaza z jak najlepszej strony, aby osignicia artystyczne ich motywoway.

tym roku szkolnym realizuj dwie innowacje metodyczne. Pierwsz z nich „Matematyka bez tajemnic”, któr wspólnie z koleank Beat Chaupniczak opracowaymy dla klas matematycznych. Realizujemy j w tych klasach w cyklu trzyletnim. Innowacja ta zostaa opracowana na podstawie programu „Matematyka z plusem” poprzez rozszerzenie niektórych zagadnie, wykorzystanie wiedzy matematycznej w yciu codziennym oraz wprowadzenie do programu nauczania na kadym etapie treci nadobowizkowych. Gównym jej celem jest rozwijanie zainteresowa i uzdolnie uczniów oraz przygotowanie do sprostania wymaganiom szkoy ponadgimnazjalnej. Przy realizacji naszych zada staramy si wykorzystywa nowoczesne urzdzenia, takie jak rzutnik czy tablic interaktywn. Take uczniom powierzamy niektóre zadania, aby przyzwyczaja ich do samodzielnego uczenia si i dzielenia si wiedz z innymi. Potrzebne informacje na wybrany temat uczniowie wyszukuj w internecie lub podrcznikach ze szkoy redniej. Kolejna opracowana przeze mnie innowacja, „Euromatematyka w klasie europejskiej”, zostaa wprowadzona dla uczniów klasy drugiej uczcych si w klasie europejskiej i jest realizowana na lekcjach matematyki w ramach powtórzenia wiadomoci z poszczególnych rozdziaów. Przy jej realizacji staram si, aby oprócz typowych zada utrwalajcych wiadomoci uczniowie rozwizywali zadania poszerzajce wiedz dotyczc Europy i Unii Europejskiej. Stosuj róne metody prowadzce do realizacji tej innowacji. Cz zada uczniowie wykonuj w ramach zadania domowego, np. po zakoczeniu dziau potgi musieli odnale informacje dotyczce pastw zaoycielskich UE i zapisa liczb ich mieszkaców, stosujc notacj wykadnicz. Dziki wprowadzeniu tej innowacji ucze klasy europejskiej ma moliwo rozwijania swoich zainteresowa oraz zdobywa nowe informacji w nietypowy sposób. Uwaam, e wprowadzone innowacje przyczyni si do pokazania uczniom przydatnoci wiedzy matematycznej w yciu codziennym i realnym wiecie. Pozwala im take na rozwijanie swoich zainteresowa, ucz twórczego mylenia i kreatywnego rozwijania problemów. Wysuchaa Katarzyna Stawna

Nowoczesne technologie we wrzesińskich szkołach E-dzienniki zamiast tych papierowych, tablica interaktywna zamiast tradycyjnej, do tego prowadzone e-wykłady – wszystko po to, aby szkoły nie były dla uczniów archaiczne. Czy nowoczesne technologie są w stanie wyprzeć tradycyjne szkolne narzędzia? Ju od kilku lat wrzesiskie szkoy bior udzia w projektach zwizanych z wdraaniem nowoczesnych technologii do systemu szkolnictwa, tj. „eSzkoa – Moja Wielkopolska” oraz „Cyfrowa szkoa”. Dziki nim szkoy staj si bardziej nowoczesne, lepiej wyposaone i wychodz naprzeciw oczekiwaniom uczniów. – Gdyby szkoy nie wdraay nowoczesnych technologii, stayby si archaiczne. Stoimy przed trudnym zadaniem, poniewa musimy i sposobem pracy monady za nowoci

dych ludzi. Mona powiedzie, e obecnie modzie rodzi si z umiejtnoci obsugi urzdze cyfrowych. Przepa midzy uczniem i nauczycielem znacznie by si pogbiaa – mówi dyrektor Liceum Ogólnoksztaccego im. Henryka Sienkiewicza Bogna Skoraszewska. – Nauczyciel staje te w nowej dla siebie roli, poniewa jest przewodnikiem w selekcjonowaniu i przetwarzaniu informacji. Nie da si na szczcie wszystkiego zastpi urzdzeniami i nie wpynoby to korzystnie na rozwój i urzdzenia, i dobrzy uczniów. Potrzebne s nauczyciele – dodaje. Nowoczesne technologie wprowadzaj take szkoy podstawowe i gimnazja. Dyrektorzy zgodnie twierdz, e z jednej strony e-dzienniki, tablice interaktywne czy tablety s uatwieniem w pracy, z drugiej jednak, to nie wszystko. – Bez odpowiedniego oprogramowania, wiadomoci i umiejtnoci nauczycieli w procesie dydaktycznym urzdzenia s mao wane.

Praca w pracowniach mobilnych jest bardzo mozolna i wymaga wielkiego zaangaowania oraz pasji, która w zawodzie nauczyciela jest jednym z istotniejszych elementów – mówi dyrektor SSP nr 6 Dariusz Andrzejewski. – Jest postulat rodowiska zwizanego z wprowadzeniem nowych technologii, aby to nie byo zwizane tylko z lekcjami informatyki. Chodzi o to, aby stwarza moliwoci do nauki innych przedmiotów na tych urzdzeniach oraz by czas spdzony przed komputerem nie by tylko pustymi godzinami, ale eby ucze wycign z tego co poytecznego. Jednym z pierwszych unowoczenie we wrzesiskich szkoach by e-dziennik. Z perspektywy czasu nauczyciele i dyrektorzy stwierdzaj, e spenia on swoj rol i znacznie uatwia prac. – E-dziennik daje moliwo komunikowania si z uczniami i ich rodzicami poza szko. Mamy dowód na to, e zdecydowana wik-

szo rodziców korzysta z tej moliwoci i nie syszaem o gosach niezadowolenia. Nie zaobserwowalimy, eby mniej rodziców przychodzio na zebrania, wrcz przeciwnie, e-dziennik wzbudza jeszcze wiksze zainteresowanie, bo w rodzicach buduje wiadomo tego, co si dzieje z dzieckiem – mówi D. Andrzejewski. – Nauczyciele maj uatwione zadanie przy tworzeniu dokumentacji, zestawie, statystyk czy podsumowa. Dla mnie jako dyrektora jest to narzdzie uatwiajce kontrol systematycznoci, jak nauczyciele pracuj i oceniaj uczniów – dodaje. Obecnie nie s przeprowadzane badania dotyczce skutecznoci i wpywu nowych technologii na system edukacji. Przygotowywane s ju wersje e-podrczników, a nauczyciele bior udzia w szkoleniach przygotowujcych ich do systemu e-oceniania egzaminów. Czy wkrótce take ksiki odejd do lamusa? Katarzyna Stawna


WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

Ĺ ukasz RóşaĹ&#x201E; Ĺ&#x201E;ski tel. 53 30 425 5 105 l.rozanski@wrzessnia.in nfo.pl

Protest poskutkowaĹ&#x201A; Burmistrz wydaĹ&#x201A; negatywnÄ&#x2026; decyzjÄ&#x2122; Ĺ&#x203A;rodowiskowÄ&#x2026; w sprawie budowy zakĹ&#x201A;adu zajmujÄ&#x2026;cego siÄ&#x2122; utylizacjÄ&#x2026; opon. W dokumentach jako inwestor figuruje poznaska spĂłka Poin. To ona chciaa wybudowa zakad przy ul. Dworcowej w Miosawiu, na terenie dawnych GS-Ăłw. Regionalny Dyrektor Ochrony rodowiska wypowiedzia si o realizacji przedsiwzicia pozytywnie, tak samo Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Mimo to burmistrz Zbigniew Skikiewicz zdecydowa si nie wyda spĂłce pozytywnej decyzji rodowiskowej. A jest ona niezbdna do rozpoczcia budowy. Wodarz nie ukrywa, e wpyw na jego decyzj miay gosy miesz-

kacĂłw, ktĂłrzy obawiali si, e powstajce w wyniku utylizacji opon substancje bd szkodliwe dla ich zdrowia. Przeciwnicy zakadu niepokoili si te, czy przez uciliwe ssiedztwo ich nieruchomoci nie strac na wartoci. Pod protestem podpisao si blisko 400 osĂłb. â&#x20AC;&#x201C; Uwaam, e obawy mieszkacĂłw s suszne. To raz, a dwa: lokalizacja zakadu nie jest dobra. Mia on powsta w zachodniej czci miasta, a wiatry najczciej wiej wanie z tego kierunku â&#x20AC;&#x201C; zauwaa Skikiewicz. Twierdzi, e wszystkie jego wtpliwo ci zostay ostatecznie rozwiane 10 wrzenia. WĂłwczas to m.in. wraz z grup radnych wizytowa zakad zajmujcy si utylizacj opon w Wodzisawiu lskim. Nie spodobao mu si to, co zobaczy i poczu. â&#x20AC;&#x201C; Nie ma co owija w bawen: mierdziao gum. Moje wraenia z tego pobytu s nieciekawe â&#x20AC;&#x201C; podsumowuje krĂłtko burmistrz. Podobne zdanie maj inni. Krystyna Dobroczyska, przewodniczca Komisji Rolnictwa i Ochrony rodowiska, uwaa nawet, e zakad by przygotowywany na ich przyjazd. â&#x20AC;&#x201C; Nie chc powiedzie, e malowano traw, ale porzdki robiono. Czuam gumowy zapach. Ten zakad by jed-

Nowe otwarcie starej stacji diagnostycznej

MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awska stacja kontroli pojazdĂłw prowadzona przez SpĂłĹ&#x201A;dzielniÄ&#x2122; KĂłĹ&#x201A;ek Rolniczych przeszĹ&#x201A;a w ostatnim czasie wielkie zmiany. Pojawili siÄ&#x2122; w niej nowi diagnoĹ&#x203A;ci i wyposaĹźenie. Prezes zarzÄ&#x2026;du Roman Grzeszczykk (na zdjÄ&#x2122;ciu) nie ukrywa, Ĺźe zmiany to skutek nie tak dawnej afery z jej dwoma pracownikami. Przypomnijmy, Ĺźe dwaj miĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awscy diagnoĹ&#x203A;ci zostali skazani prawomocnymi wyrokami za to, Ĺźe poddawali przeglÄ&#x2026;dowi technicznemu pojazdy, ktĂłrych nie widzieli. Jeden zostaĹ&#x201A; zwolniony, a drugi pozostawiony warunkowo na pewien okres. Pracuje jednak na innym stanowisku. - Teraz mamy nowych diagnostĂłw â&#x20AC;&#x201C; zaznacza R. Grzeszczyk. SÄ&#x2026; teĹź nowe usĹ&#x201A;ugi. Przy ul. PaĹ&#x201A;czyĹ&#x201E;skiej od niedawna prowadzone sÄ&#x2026; np. badania samochodĂłw sprowadzonych z zagranicy, czyli badanie techniczne przed pierwszÄ&#x2026; rejestracjÄ&#x2026;. Przy stacji wykonywane sÄ&#x2026; zaĹ&#x203A; naprawy pojazdĂłw samochodowych, maszyn i pojazdĂłw rolniczych. Prowadzone sÄ&#x2026; teĹź przy niej usĹ&#x201A;ugi rolnicze. W najbliĹźszych planach wĹ&#x201A;adze SpĂłĹ&#x201A;dzielni KĂłĹ&#x201A;ek Rolniczych majÄ&#x2026; zaĹ&#x203A; utworzenie stanowiska do kontroli serwisowania klimatyzacji. Stacja jest czynna w dni robocze w godz 8:00â&#x20AC;&#x201C;16:00, a w soboty w godz. 8.00â&#x20AC;&#x201C;12.00.

Przed nami kolejne wrÄ&#x2122;czenie literackiej Nagrody KoĹ&#x203A;cielskich Urocz ystoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wrÄ&#x2122;czenia Nagrody KoĹ&#x203A;cielskich Krystynie DÄ&#x2026;browskiej odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; w sobotÄ&#x2122; 12 paĹşdziernika o godz. 12.00 w miĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awskim paĹ&#x201A;acu. MoĹźe tam wejĹ&#x203A;Ä&#x2021; kaĹźdy. Cztery godziny później w koĹ&#x203A;ciele parafialnym wystÄ&#x2026;pi Anna Maria Jopekk z zespoĹ&#x201A;em. WejĹ&#x203A;cie na koncert â&#x20AC;&#x201C; za okazaniem wejĹ&#x203A;ciĂłwki (ro-

zeszĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; w okamgnieniu). To nie koniec. O godz. 18.00 w koĹ&#x203A;ciĂłĹ&#x201A;ku poewangelickim bÄ&#x2122;dzie miaĹ&#x201A;o miejsce Wielkie Nocne Czytanie, czyli wieczĂłr autorski tegorocznej laureatki (wstÄ&#x2122;p wolny). MajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; tam pojawiÄ&#x2021; takĹźe: JĂłzef Baran, Tomasz Róşycki, Dawid BieĹ&#x201E;kowski i Olga StanisĹ&#x201A;awska.

Z. Skikiewicz: â&#x20AC;&#x201C; Na inwestycj nie mona patrze przez pryzmat nowych miejsc pracy i podatkĂłw

K. Dobroczyska: â&#x20AC;&#x201C; W przypadku awarii istniaoby zagroenie dla zdrowia ludzkiego i rodowiska

J. Trzmiel: â&#x20AC;&#x201C; Opinie wydaway instytucje, ktĂłre znaj

si na swojej pracy. Nie ma si czego ba .

nak daleko od zabudowa mieszkalnych â&#x20AC;&#x201C; podkrela radna. Przedstawiciel inwestora Andrzej lachciak na jednej z ostatnich komisji wyjania rajcom, e miosawski zakad ma si rĂłni od tego na lsku. Tumaczy, e gaz pochodzcy z gumy nie bdzie w nim wykorzystywany do podgrzewania reaktora. â&#x20AC;&#x201C; Nie mona zatem mĂłwi, e bdzie to spalarnia opon. Piroliza to nie spalanie â&#x20AC;&#x201C; podkrela. Na koniec zdradzi, e zakad ma korzysta z technologii sprowadzonej z Chin. Za jego powstaniem opowiada si te byy radny Jerzy Trzmiel. Nic dziwnego, zakad mia stan na jego dziace. â&#x20AC;&#x201C; Ludzie mieliby na miejscu prac, nie musieliby wyjeda zagranic. Polsce grozi wynarodowienie â&#x20AC;&#x201C; grzmia na komisji 18 wrzenia. O negatywnej decyzji burmistrza dowiedzia si od nas. Nie chcia jej komentowa. Po odmownej decyzji rodowiskowej inwestor moe zaskary j do Samorzdowego Kolegium Odwoawczego. Niewykluczone, e spraw bdzie musia rozstrzygn sd. â&#x20AC;&#x201C; Decyzj o odwoaniu podejm inwestorzy. Nie wiem, jaka ona bdzie â&#x20AC;&#x201C; powiedzia nam A. lachciak.

MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awska (nie)gospodarnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; Gmina sprzedaa drewno pozyskane z wycinki na tzw. orzechowskim borku. Niestety, do budetu wpyno znacznie mniej pienidzy, ni pocztkowo planowano. Wedug szacunkĂłw, miao to by 14,8 tys. z. Ostatecznie ponad 73 m3 drewna sosnowego udao si sprzeda za 6,8 tys. z. RĂłnica wynika z faktu, e sprzedano je jako opaowe, a nie tartaczne. Na to ostatnie nie byo po prostu chtnych. Niewykluczone, e przyczyni si do tego fakt, e drewno stracio na swojej wartoci. Zdaniem okolicznych mieszkacĂłw, to lece w mydach zaczy zjada robaki. Urzdnicy magistratu stanowczo temu zaprzeczaj. O niegospodarnoci nikt zatem gono nie mĂłwi.

Dodajmy, e pierwszy przetarg na sprzeda odby si 26 czerwca, drugi 15 lipca. Wycinka ruszya za w styczniu, a zakoczya si kilka miesicy pĂł niej. â&#x20AC;&#x201C; Przetargi byy po cenach z cennikĂłw nadlenictwa Jarocin. Niestety, na drewno tartaczne chtnych nie byo â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi wiceburmistrz Baej Pera, ktĂłry nie potrafi nam wyjani, dlaczego urzd nie ogosi tzw. przetargu ofertowego. Takie rozwizanie skutkowaoby tym, e jego zwycizca musiaby sam dokona karczowania. Gmina nie musiaaby wtedy ponosi m.in. kosztĂłw wycinki. Pienidze pozyskane z transakcji pĂłjd na zakup sadzonek. W ramach rekompensaty gmina zostaa zobowizana do dokonania nasadze zastpczych w iloci 451 drzew.

Â&#x201E; Przez cay przyszy ty-

dzie na terenie gminy, w godzinach 7.00â&#x20AC;&#x201C;15.00 bdzie si odbywa zbiĂłrka odpadĂłw wielkogabarytowych (mebli, wykadzin, dywanĂłw itd.). SzczegĂłowy harmonogram na wrzesnia.info.pl.

Â&#x201E; Na szacowan liczb 2729 gospodarstw deklaracji mieciowych nie zoyo 459. Ich waciciele wkrĂłtce mog spodziewa si wezwa. Nieco pĂł niej wobec opornych urzdnicy bd wszczyna postpowanie administracyjne. Â&#x201E; Na skrzyowaniu przy

sklepie Dino w Orzechowie 4 pa dziernika doszo do kolejnego wypadku. Tym razem kierujcy oplem vivaro, jadc od strony Miosawia, nie zachowa naleytej ostronoci i uszkodzi kilka znakĂłw drogowych. Nastpnie wjecha w pot prywatnej posesji. Na szczcie nikomu nic si nie stao. Kierowca zosta ukarany mandatem w wysokoci 300 z.

Â&#x201E; W Skotnikach 2 pa -

dziernika zatrzymany zosta nietrze wy rowerzysta. 45-letni cyklista mia 0,38 mg/dm3.

Â&#x201E; Stan Warty: 233 cm. Reklama

21.'%#

MWTE\CM\TQÄ&#x201C;PC JCODWTIGT[ MGDCD VQTVKNNC \CRKGMCPMK18 MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw

www.w www.wrzesnia.info.pl wrze stronÄ&#x2122; Ä&#x2122; redaguje:

Co sĹ&#x201A;ychaÄ&#x2021;

11 paĹşdziernika 2013

/KãQUãCYWN2Q\PCýUMC  

VGN

PoszedĹ&#x201A; z ĹźonÄ&#x2026; do lasu zbieraÄ&#x2021; kanie, a znalazĹ&#x201A; prawdziwka giganta. â&#x20AC;&#x17E;MyĹ&#x203A;laĹ&#x201A;em, Ĺźe to kamieĹ&#x201E;!â&#x20AC;? Waldemar Sarbinowski z MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awia (na zdjÄ&#x2122;ciu) pochwaliĹ&#x201A; siÄ&#x2122; nam swojÄ&#x2026; zdobyczÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; gigantycznym prawdziwkiem. Grzyb waĹźyĹ&#x201A; 602 g, a Ĺ&#x203A;rednica jego kapelusza wynosiĹ&#x201A;a 25 cm. Okaz budzÄ&#x2026;cy zazdroĹ&#x203A;Ä&#x2021; niejednego grzybiarza zostaĹ&#x201A; znaleziony w bugajskich lasach 2 paĹşdziernika. â&#x20AC;&#x201C; Na poczÄ&#x2026;tku myĹ&#x203A;laĹ&#x201A;em, Ĺźe to kamieĹ&#x201E;. Nie mogĹ&#x201A;em uwierzyÄ&#x2021;, Ĺźe to prawdziwek. Grzyby zbieram juĹź od trzydziestu lat, nigdy wczeĹ&#x203A;niej nie znalazĹ&#x201A;em tak wielkiego. Wszyscy, ktĂłrzy go oglÄ&#x2026;dali, byli pod wielkim wraĹźeniem. Co waĹźne, byĹ&#x201A; caĹ&#x201A;y zdrowy, nic nie trzeba byĹ&#x201A;o odkrajaÄ&#x2021; â&#x20AC;&#x201C; podkreĹ&#x203A;la W. Sarbinowski. Gigantyczny okaz zostaĹ&#x201A; pokrojony i teraz siÄ&#x2122; suszy. Niewykluczone, Ĺźe traďŹ do jakiejĹ&#x203A; Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2026;tecznej potrawy wigilijnej. â&#x20AC;&#x201C; Ĺťal byĹ&#x201A;o go kroiÄ&#x2021;, ale coĹ&#x203A; musiaĹ&#x201A;em z nim zrobiÄ&#x2021; â&#x20AC;&#x201C; koĹ&#x201E;czy szczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;liwy znalazca.

INFORMATOR GMINNY UrzÄ&#x2026;d Gminy MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw

61 438 20 22

Policja

61 437 53 40

OSP MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw

61 438 28 88

Pogotowie Energetyczne

61 438 21 44

Poczta

61 438 23 45

OĹ&#x203A;rodek Zdrowia

61 438 30 05

OĹ&#x203A;rodek Kultury

61 438 27 79

OĹ&#x203A;r. Pomocy SpoĹ&#x201A;ecznej

61 438 30 96 61 438 37 58

Bank SpĂłĹ&#x201A;dzielczy

61 438 20 31

Por. lekarza rodzinnego

61 437 12 52

Punkt przyjmowania ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; do â&#x20AC;&#x17E;WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skichâ&#x20AC;?: MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw, ul. PoznaĹ&#x201E;ska 10,â&#x20AC;&#x17E;Rolmarkâ&#x20AC;?, w godz. 8.00-16.00, tel. 61 438 25 16


11 października 2013

Wiadomości Wrzesińskie

www.wr www.wrzesnia.info.pl ze

Nekla

Tomasz Ma ałecki

Gmina Nekla przegrała sprawę w Krajowej Izbie Odwoławczej, ale burmistrz jest zadowolony z wyroku.

60 urawi, 52 wróble, 11 sierpówek, 8 dzwoców, 6 dymówek, 5 szczygów, 4 sroki, 3 sójki, 2 brzegówki, 2 botniaki, 1 jastrzbia, 1 kruka i 1 skowronka – tyle wypatrzyli czonkowie koa przyrodniczego ze szkoy w Targowej Górce 5 pa dziernika. Tego dnia obchodzony by Europejski Dzie Ptaków.

„ 13 pa dziernika w kociele w Targowej Górce odbdzie si koncert „Odkrywajc rado z muzyk i poezj”, promujcy pierwszy tomik wierszy Lucyny Idasiak. Pocztek uroczystoci o godzinie 15:00. „ Ks. Andrzej Bohdano-

wicz, proboszcz z Opatówka, apeluje do parafian o wczenie si w europejsk inicjatyw obywatelsk pod nazw „Jeden z nas”, która ma doprowadzi do cakowitego zaprzestania finansowania z budetu Unii Europejskiej aborcji i dowiadcze na ludzkich embrionach. 12 i 13 pa dziernika po mszach w. bd zbierane podpisany pod deklaracj poparcia.

 Póki jest ciepło uczniowie szkoły w Zasutowie ćwiczą na dworze. Zimą dojeżdżają na salę do Nekli oszczdzimy wier miliona zotych. Dobrze, e spraw ostatecznie wyjania KIO, poniewa inwestycja ta jest dofinansowana ze rodków Unii Europejskiej i mamy pewno, e urzd marszakowski nie bdzie móg podwaa tego wyboru w przyszoci – konkluduje wodarz. mln z – tyle wyniosa najtasza Decyzja burmistrza bdzie oferta w przetargu na sal ostateczna. Dodajmy, e budowa sali ma zakoczy si na wiosn 2015 roku. Gmina uzyskaa na jej budow dofinansowanie ze rodków unijnych, z programu „Odnowa i rozwój wsi”, w wysokoci 500 tys. z. Reszta to rodki wasne gminy. Projekt przewiduje budow mln – pocz tkowo

wygraa ta oferta sali gimnastycznej o wymiarach

2,87 3,14

dzie, jak wyo podobne pienidze na kanalizacj. To bdzie kanalizacja grawitacyjna bez przepompowni, podczona do ul. Dworcowej – wyjania Balicki. To nie jedyna inwestycja komunalki. Jak si dowiedzielimy, niebawem rozpocznie si budowa sieci wodocigowej do terenów inwestycyjnych w Starczanowie, pooonych przy trasie K92 (za Mateksem). – Te prace bdziemy wykonywa wasnymi siami – informuje Arkadiusz Pawlak, kierownik ZGK. Koszt budowy 2-kilometrowego odcinka szacuje si na okoo 130140 tys. z.

Okradziona dobrze znała złodzieja, więc auto odzyskano błyskawicznie Zarzut kradzieży pojazdu usłyszał 29-letni mieszkaniec gminy Czerniejewo, który 4 października ukradł w Nekli volkswagena golfa. Do zdarzenia doszło w miniony piątek około godziny 20:00. – Zgłaszająca kradzież właścicielka bardzo dobrze znała złodzieja. Podała nam jego dane – informuje Krzysztof Szcześniak,

„ Okoo 100 szpaków,

„ Ju dzisiaj drogo wylewa wcy zaczn nowy dywanik asfaltowy na ul. Chopnia. Prace bd si odbywa na odcinku od. ul Sowackiego do Szczepaskiego.

Komunalka inwestuje w wodociąg i kanalizację Niebawem rozpocznie si budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Modrzewiowej w Nekli. Inwestycj realizuje Zakad Gospodarki Komunalnej, za wykonawc robót, wyonionym w przetargu, bdzie Zakad Robót Wielobranowych Marka Kubiaczyka. Wybuduje on okoo 100-metrow instalacj z przyczami do 5 posesji za 36 tys. z. Jak zaznaczy burmistrz Karol Balicki, inwestycja jest realizowana dziki mieszkacom, którzy w poowie pokrywaj koszty robót. – To bya ich inicjatywa. Sami paprzyszli. Uznali, e skoro maj ci za budow szamb, to lepiej b-

Co słychać

tel. 501 677 838 t.malecki@wrzesniaa.info.pl

Wygra jednak tańszy Chodzi o odwoanie od wyników przetargu na budow sali sportowej przy szkole w Zasutowie. Ch wybudowania sali zgosio sze firm. Najdrosza okazaa si oferta podwrzesiskiego Nowbudu – wyniosa 4 205 780 z. Najtaniej budow sali wylicytowao Przedsibiorstwo Budowlane Produkcyjno-Handlowe Henbud Henryka Kaczora z Kecka – podao kwot 2 878 458 z. Jednak ta oferta pierwotnie nie wygraa. – Odrzucilimy ofert, poniewa naszym zdaniem zawieraa bdy w kosztorysie. To znaczy, nie byo wszystkich pozycji – tumaczy burmistrz Karol Balicki. Zwyciya wic oferta firmy remontowo-budowlanej Piotra Szymaskiego z Poznania. Kwota: 3 145 665,26 z. Burmistrz jednak nie podpisa z ni umowy na budow sali, bo Henbud odwoa si od rozstrzygnicia do Krajowej Izby Odwoawczej. – Izba nie uwzgldnia naszego zdania i przyznaa racj odwoujcemu si. KIO zobowizaa nas do ponownego rozpatrzenia oferty firmy Henbu, co wanie teraz jest wykonywane – dodaje Balicki. Burmistrz stwierdzi, e jeeli firma poprawi wszystkie zgoszone przez Urzd Miasta i Gminy w Nekli uwagi, to prawdopodobnie wygra ten przetarg. – Czasami mona si cieszy z przegranych, i to ma miejsce teraz, poniewa prawdopodobnie za-

19

stronę re edaguje:

rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. Na drugi dzień funkcjonariusze złapali 29-latka. Jak się dowiedzieliśmy, mieszkaniec gminy Czerniejewo był już wcześniej notowany za podobne przestępstwa. – Samochód wrócił do właścicielki – kończy rzecznik.

19 na 36 metrów. Znajd si tam boiska do koszykówki, siatkówki, piki nonej (niepenowymiarowe – przyp. red.) oraz do badmintona. Na sali znajd si dodatkowo trybuny teleskopowe na 70 miejsc.

czna powierzchnia uytkowa wynosi 1008,41 m2, w tym 684 m2 to powierzchnia areny sportowej. W ramach zagospodarowania terenu przewidziano budow miejsc parkingowych dla 31 samochodów. Powstan te chodniki oraz drogi dojazdowe i przeciwpoarowe. Przypomnijmy, e Zespó Szkó im. Jana Pawa II w Zasutowie jest jedyn szko na terenie gminy, która nie posiada sali sportowej. Zmieni si to ju za dwa lata.

„ Gmina sprzedaje dzia-

ki budowlane. Szczegóy w magistracie. Reklama

Przedszkolni artyści INFORMATOR GMINNY Urząd Miasta i Gminy

61 438 60 11

Policja

61 438 60 77

Straż Pożarna

61 438 60 88

Poczta

61 438 64 40

Urząd pocztowy Targowa Górka 61 438 66 28 Przych. Lek. Rodzin. „AMICOR”

 Mali Einsteini z pędzlami, w swoim żywiole Aldona Kubacka, plastyczka, absolwentka Poznaskiej Wyszej Szkoy Sztuk Plastycznych (obecnie Uniwersytet Artystyczny) oraz wicedyrektor szkoy w Nekli, gocia w przedszkolu Mali Einsteini. Zachcaa wychowanków do malowania. – Nasi milusiscy malowali pdzlami, palcami czy wrcz caymi domi. Najlepsz zabaw stanowio czenie rónych barw i eksperymen-

Fot. archiwum przedszkola

towanie z nimi. Dzieci maloway gstymi temperami lub rozcieray je przy uyciu wody – opowiada Anna Czyewska. Po ukoczeniu malowania nastpi drugi etap niezwykle ciekawych zaj dla dzieci, a mianowicie, spacer po alejce jesiennej. Potrzebne byy tutaj kalosze, które, umoczone w farbie plakatowej, zostawiay niecodzienne i wyra ne lady na powstaych pracach.

61 438 60 92

Ośrodek Kultury

61 438 60 60

Oczyszczalnia ścieków

61 438 65 75

Biblioteka Publiczna

61 438 64 30

Bank Spółdzielczy

61 438 60 20

Polski Komitet Pomocy Społ.

61 438 60 11

Przedszkole

61 438 60 95

Szkoła Podstawowa

61 438 60 70

Szkoła Targowa Górka Zesp. Szkół w Zasutowie

61 438 66 86 61 437 29 21 fax 61 437 25 06

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Nekla, ul. Chopina 60 (sklep drogeryjno-chemiczny)


Wiadomości Wrzesińskie

20 Pyzdry

www.w www.wrzesnia.info.pl wrz stronę ę redaguje:

Tomasz Szte ernel tel. 61 1 437 7 49 56 t.szternel@wrzessnia.iinfo.pl

Andrzeju, czy ci nie żal? Po 14 latach sołtysowania Andrzej Łyskawa zrezygnował z pełnionej funkcji. Niespodziewanie, ale jak najbardziej świadomie.

zocigu wymusia zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Lisewa. To formalno, która jednak musiaa by za rady twierdzona uchwa miejskiej. Stao si to 30 wrzenia.

„ Z kurtki pozostawionej

na korytarzu kto ukrad telefon komórkowy samsung. Miao to miejsce 2 pa dziernika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Poszkodowana uczennica oszacowaa straty na ponad 200 z.

„ Ze stogu somy w u-

picach znikna folia. Nie podlega dyskusji, e kto j ukrad. Najprawdopodobniej dokona tego w nocy z 2 na 3 pa dziernika. Bya warta nieco ponad 300 z.

„ Polowa msza wita

przy kapliczce w. Franciszka na Zwierzycu odbya si 5 pa dziernika. Nawizywaa do przypadajcych dzie wczeniej imienin patrona ulicy.

 A. Łyskawa (pierwszy z lewej) uczestniczył w dożynkowej inscenizacji. Czy teraz sam nie zostanie skoszony? wniosek A. yskawy spotka si z frontaln krytyk. Justyna Sosnowska, która staa na czele komitetu organizacyjnego, odebraa go z niedowierzaniem: – Nigdy wczeniej nie docieray do nas takie sygnay. Wrcz przeciwnie, wszyscy mówili, e impreza si udaa – przyznaje. – Pan Andrzej, jako wspóorganizator doynek, móg poprosi o wyjanienia, a nie wypowiada si za naszymi plecami. Take sotys Rudy Komorskiej Ryszard Urbaniak odebra wystpienie swego kolegi z duym niesmakiem. Uwaa, e nie wszystko mona powtarza, nawet jeli jest to wniosek z zebrania wiejskiego. – Bywa tak, e czowiek najpierw co powie, a pó -

Działka już sprzedana Spóka Planet-Bud ze Swarzdza wygraa przetarg na dziak przy ul. Szybskiej. Wybuduje na niej przedszkole. Na ten dzie wszyscy zainteresowani czekali od dawna. 7 pa dziernika w urzdzie miejskim odbya si licytacja gruntu o powierzchni 3800 m2. Zosta wydzielony z terenu istniejcego przedszkola. Zgodnie z zaoeniami, ma na nim powsta nowe – publiczne, ale prowadzone przez osob prywatn. Cena wywoawcza zostaa okrelona na 202 tys. z plus VAT. Wadium w wysokoci 25 tys., bdce przepustk do udziau w przetargu, wpacio szeciu oferentów. W ród nich by tylko jeden pyzdrzaW nin, Grzegorz Skorupka. To on dokona pierwszego postpienia, czyli podbicia ceny. Wielkich emocji nie byo, bo zabawa zakoczya si na drugim, którego dokona Tomasz Misiorny z firmy Planet-Bud. Swarzdzki przedsibiorca jest dobrze znany naszym samorzdowcom. To wanie jego przedszkole w gminie Pobiedziska odwiedzili kilka miesicy temu. Pytali o zasady funkcjonowania i rachunek ekonomiczny. A ten musi by zadowalajcy, bo obecnie Misiorny prowadzi

„ Planowana budowa ga-

216

tys. z + VAT zapaci firma ze Swarzdza za dziak o powierzchni 3800 m2

sze placówek. Dwie najnowsze – w Komornikach i Skórzewie – uruchomi dopiero 1 wrzenia. Po spisaniu aktu notarialnego Planet-Bud zleci wykonanie projektu. Ju teraz wiadomo, e budynek bdzie parterowy – tak zayczya sobie gmina. Jego budowa bdzie moga ruszy po skompletowaniu dokumentacji i otrzymaniu wszelkich pozwole administracyjnych. Cho uruchomienie przedszkola zostao wstpnie zaplanowane na 1 wrzenia 2015 r., to nic nie stoi na przeszkodzie, by rozpoczo dziaalno wczeniej. Najlepszym przykadem jest budowa tego w gminie Pobiedziska, która trwaa ledwie kilka miesicy.

niej pomyli. Andrzej ma z tym problem – uwaa.

yskawa zoy rezygnacj z sotysowania 1 pa dziernika. Jego zdaniem, dalsze penie funkcji byoby brniciem w lep uliczk. Szkoda mu czasu, nerwów i pienidzy. Z tym zamiarem nosi si zreszt od dawna. – Rataje s trudn wsi, niezorganizowan, gdzie jeden drugiemu jest wilkiem. Wiem, co mówi. Czuem si jak szczur wrzucony do metalowej beczki, który szuka dziury, ale nie móg jej znale – tumaczy obrazowo. 15 lutego obchodziby 15-lecie sotysowania. – Pewnie, e al, ale z drugiej strony ulga, bo wreszcie bd mia spokój – odpowiada na pytanie bdce tytuem popularnej pio-

senki biesiadnej. Swemu nastpcy yczy jak najlepiej, cho uwaa, e stoi przed nim trudne zadanie. Rezygnacja sotysa oznacza konieczno zwoania zebrania wiejskiego. Wczeniej sekretarz gminy Przemysaw Dbski przedzwoni do zainteresowanego, zapyta, czy jego decyzja jest nieodwoalna. Usysza potwierdzenie. W tej sytuacji ustali termin zebrania na 15 pa dziernika, na godz. 19.00. – Procedura jest taka, e mieszkacy musz przyj t rezygnacj. Dopiero nastpnym krokiem jest wybór nowego sotysa – instruuje P. Dbski. Pytanie tylko, co w sytuacji, gdy rezygnacja sotysa yskawy nie zostanie przyjta?

Makowski w generalce wyprzedził Nowickich. Puchar odbierze dopiero podczas zebrania sprawozdawczego Dobiegł końca sezon wędkarski. Jego największym wygranym jest zwycięzca klasyfikacji Grand Prix Łukasz Makowski (na zdjęciu). W zmaganiach, które odbyły się 29 września na Zbiorniku Szybskim, uczestniczyło zaledwie 18 zawodników. Wygrał Piotr Kurtkowiak, przed Piotrem Staszakiem i Kamilem Chaciukiem. Te wyniki nie zmieniły zbytnio klasyfikacji Grand Prix. Jej bezapelacyjnym zwycięzcą okazał się Ł. Makowski, który zgromadził 69 pkt. O siedem wyprzedził Krzysztofa Nowickiego i o dwanaście Rafała Nowickiego. Okazały puchar i inne nagrody zostaną wręczone podczas zebrania sprawozdawczego koła PZW. Tak postanowił zarząd, który klasyfikację zamierza prowadzić także w następnym sezonie.

Reklama

PROMOCJA! Przy wymianie 4 opon na zimowe

przegOĉGJDŒQLF\JUDWLV =DG]ZRĽLXPyZVLĘMXŮG]LŒ WHO604 925 664 WULKANIZACJA

Pyzdry, ul. Zwierzyniec 2

INFORMATOR GMINNY Centrum Kultury, Sportu i Promocji 63 276 82 07 Miejsko-Gminny Ośr. Pom. Społ. – świadczenia rodzinne 63 276 81 70 – opieka 63 276 81 75

Jest kasa na długo oczekiwane inwestycje wodno-kanalizacyjne Ponad milion złotych dofinansowania otrzymała gmina. Dzięki temu zostaną zrealizowane dwie duże inwestycje. Mowa o budowie sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Zwierzyniec i Miłosławskiej, a także rozbudowie oczyszczalni ścieków w Tarnowie. Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

„ Prawie 1 tys. z zebrano do puszek w ramach Dnia Papieskiego. Take z tej okazji podczas niedzielnych mszy witych w farze rozprowadzane bd prace uczestników Warsztatu Terapii Zajciowej w Rudzie Komorskiej. Sa-534

30 wrzenia, sesja rady miejskiej. Przewodniczca gremium Elbieta Kossowskaa przechodzi do punktu 6: interpelacje radnych i zapytania sotysów. Wstaje Andrzej

yskawa, radny i sotys Rataj. Odczytuje wnioski z zebrania wiejskiego, które odbyo si trzy dni wczeniej. Jeden z nich rozbawia wszystkich do ez – dotyczy obarstwa oficjeli podczas doynek gminnych w Pietrzykowie. Tylko siedzcy naprzeciwko burmistrz Krzysztof Struyski zachowuje marsow min. Sesja dobiega koca, ale dla yskawy to dopiero pocztek problemów. Nie chce o nich gono mówi. Przyznaje tylko, e niefortunna wypowied obrócia si przeciwko niemu, cho nie bya jego prywatn opini, a mieszkaców wsi. Zostaa nawet przegosowana na wspomnianym zebraniu i zaprotokoowana. – Wsta jeden pan i zarzuci oficjelom, e wyszli podczas wystpów. Widzia, jak wchodz do szkoy – syszymy od mieszkanki Rataj, która pragnie zachowa anonimowo. Uczestniczya zarówno w wicie plonów, jak i w zebraniu wiejskim. – Tak naprawd tego obarstwa nikt nie widzia. Chodzio tylko o to, e nie dotrwali do koca. Mieszkacy zobowizali sotysa, by wniosek odczyta podczas sesji rady miejskiej. Jego autor mia nawet w niej uczestniczy. Nie dotar. Nie wiadomo, co wydarzyo si po sesji. Jak mona przypuszcza,

Co słychać

11 października 2013

na lata 2007-2013 wyniesie 75 proc., czyli 484 tys. zł w przypadku pierwszego zadania (ma ono zapobiec podtapianiu posesji i umożliwić dokończenie utwardzania drogi) oraz 834 tys. w przypadku drugiego (pozwoli na powiększenie sieci o Dłusk i Ksawerów). Realizacja inwestycji nastąpi w przyszłym roku.

Muzeum Regionalne

63 276 81 07

Ochotnicza Straż Pożarna

63 276 81 98

Posterunek Policji

61 437 53 60

Przedszkole

63 276 83 27

Urząd Miasta i Gminy

63 276 83 33 (-34)

Szkoła Podstawowa

63 213 51 48

Por. Psycholog.-Pedagogiczna

63 276 72 51

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Pyzdry, ul. Szybska (Kwiaciarnia – Ruch), tel. 698 105 343


Wiadomości Wrzesińskie

Kołaczkowo

www.wrzes www.wrzesnia.info.pl sn

Filip p Biernat tel. 61 437 49 56 f.biernat@wrze esniaa.info.pl

Do widzenia, do wiosny W tym roku dziwnym trafem zabrakło pieniędzy na budowę drogi w Spławiu. Mieszkańcy nie zamierzają jednak strajkować. Pod koniec ubiegego roku spawianie wyszli na ulic i zaprotestowali przeciwko ignorancji wadzy w sprawie remontu drogi gminnej, która wiedzie w stron kopalni wiru. Nacisk okaza si na tyle skuteczny, e rada gminy wygospodarowaa w budecie na rok 2013 najpierw 60 tys. z. Potem kwota zostaa zwikszona do 81 tys. W ubiegym tygodniu informowalimy, e remontu drogi – mimo nacisku spoeczestwa – nie bdzie, poniewa gmina uniewania przetarg. Oferenci zoyli zbyt wygórowane propozycje. Najtaszy by Pol-Dróg z Piy, zaproponowa 103 tys. z, Zakad Transportowy Sawomir Begier – 114 tys., Strabag – 120 tys. Urzdnicy ju przed przetargiem, który odby 24 wrzenia, sygnalizowali, e moe by on uniewaniony, poniewa kwota w budecie bya znaczco niewystarczajca w stosunku do tego, co proponoway firmy podczas przetargu. Czy nie mona byo przewidzie takiej sytuacji

 Japy na drodze w Spławiu pozostaną co najmniej do wiosny. Gmina stara się o dofi finansowanie inwestycji. A co będzie wtedy, gdy go nie otrzyma?

i zapobiec jej, zwikszajc dofinansowanie dla Spawia? – Kosztorys, który zlecilimy, opiewa na kwot zapisan w budecie, czyli 81 tys. z. Przypuszczam, e firmy startujce w przetargu obawiay si ryzyka zwizanego z remontem tej drogi, wic oferty, które zaproponoway, byy bardzo wysokie – mówi

Dariusz Stawski z Urzdu Gminy w Koaczkowie. – Budet gminy w tym roku jest zbyt skromny na to, aby rada zdecydowaa si na wyoenie dodatkowej kwoty na budow tej drogi. W ubiegym roku byo za pó no na zgoszenie wniosku do FOGR-u, tym razem tego bdu nie popenimy. Na pewno

samorzdowi bdzie atwiej zrealizowa t inwestycj, gdy otrzyma dofinansowanie na poziomie 30-40 proc. – wyjania Jerzy Wo, przewodniczcy Rady Gminy w Koaczkowie. – Biorc pod uwag racjonalne i gospodarcze podejcie do sprawy, to oczywicie lepiej jest budowa przy pomocy dofinansowania. To nie podlega dyskusji – mówi sotys Spawia Wioleta Dzienniak. – Pojawia si moliwo otrzymania 40-proc. dofinansowania, wic pady zapewnienia ze strony zarówno pana wójta, przewodniczcego rady, jak i pozostaych, eby wstrzyma si do wiosny przyszego roku i wtedy przebudowa t drog. Pomimo rozpisania kolejnego przetargu moe si okaza, e warunki atmosferyczne nie pozwol na przeprowadzenie budowy, bo wymagane s te ustawowe terminy do ogoszenia przetargu – dodaje. Pani sotys powiedziaa nam, e spoeczestwo Spawia jako przeczeka zim, ale to nie zmienia faktu, e droga nadaje si do natychmiastowego remontu. Jak podkrela W. Dzienniak, asfalt na tej drodze praktycznie si „skoczy”. A po co mieszkacom Spawia nowa droga? Po pierwsze, boto, które gromadzi si w dziurach, jest rozbryzgiwane przez ciarówki na domy stojce przy drodze. Mieszkacy musz cigle odwiea elewacje budynków. Po drugie, dziuraw drog je dzi take sprzt rolniczy (czasem bardzo drogi) na pobliskie go po pola. Wyrwy w drodze mog prostu uszkodzi. Soectwo dba take o rozwój turystyki, a remont drogi moe zachci rowerzystów do zwiedzania Spawia, zwaszcza jego nadwarciaskiej czci.

Chciało im się

Pożegnanie Miłosza. Rodzice dziękują za okazaną pomoc

Ponad 100 osób wzio udzia w drugiej edycji Biegu na rzecz Ziemi. Dochód z imprezy zostanie przekazany na potrzeby Orodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Koaczkowie. Uczestnicy mieli do przebiegnicia 17 kilometrów, z Wrzeni do Koaczkowa. Tras mona byo pokona na róne sposoby: biegnc, maszerujc z kijkami lub bez, jadc na rowerze. Warunkiem uczestnictwa byo wpacenie na konto Fundacji ChceMisie pewnej kwoty pienidzy: od 20 do 100 z. Start nastpi we wrzesiskim amfiteatrze, met usytuowano na placu Reymonta w Koaczkowie. Po dotarciu do celu na uczestników biegu czekay soki i gorca zupa. W czci rozrywkowej wystpili Indianie Huu-Ska Luta Raven i zespó Ranores. Dodajmy, e pierwsza edycja Biegu na rzecz Ziemi odbya si w tym roku, w kwietniu, w Uniejowie. Jego idea „czy w sobie przesanie ochrony rodowiska i integracji ludzi rónych kultur, miejsc, przez które prowadzi trasa biegu i do których bieg zmierza”. Fundacja ChceMisie wspópracuje z koaczkowskim OWDiR-em

4 pa dziernika na cmentarzu parafialnym w Koaczkowie zosta pochowany 11-letni Miosz Jakubowski. Chopiec zgin w wypadku samochodowym 30 wrzenia w centrum Koaczkowa. Poegnay go tumy mieszkaców gminy Koaczkowo, delegacja z jego macierzystej szkoy w Grabowie Królewskim, Gimnazjum w Koaczkowie i Zespou Szkó Politechnicznych we Wrzeni – gdzie uczszcza jego siostra – a take rodzina, przyjaciele, koledzy i znajomi. Ostatnie, niezwykle wzruszajce sowa nad trumn Miosza wypowiedziaa jedna z nauczycielek: Marzy, eby w przyszo ci zosta lakiernikiem samochodowym, zaoy rodzin i mie czwórk dzieci. Równie wane byo dla niego czas blisko siojednak bycie cay stry, eby móc suy jej wsparciem i pomoc (...). Miosza nie bdzie ju z nami ciaem. Zostanie po nim puste krzeso przy rodzinnym stole, w pokoju, w klasie, w kociele. Rodzice Miosza za naszym porednictwem chc podzikowa za pomoc i wsparcie ksiom proboszczom Arturowi Janowiczowi

 Dobry humor dopisywał

uczestnikom, bo też 6 października dopisała pogoda

od kilku lat. Do tej pory na jego rzecz zorganizowaa m.in. festyn, i koncert w Poznaniu. Take dziki staraniom fundacji do Koaczkowa przyjecha take bramkarz reprezentacji Polski i Arsenalu Londyn ukasz Fabiaski. ChceMisie stale dofinansowuje dziaalno orodka.

21

stron nę red daguje:

Co słychać

11 października 2013

„ LZS Gazewice wy-

gra turniej o Puchar Przewodniczcego Gminnego Zrzeszenia LZS.

„ 15 pa dziernika w GOK-u nastpi otwarcie wystawy starej fotografii lubnej pt. „ Na lubnym kobiercu”. Ekspozycja bdzie czynna w godzinach otwarcia biblioteki. „ 23 pa dziernika odb-

d si przetargi na trzyletni dzieraw gruntów ornych w Gazewicach, Koaczkowie, Sokolnikach i Bieganowie.

„ 18 pa dziernika ma za-

koczy si budowa chodnika w Krzywej Górze.

„ Firma Ryszarda Sob-

czaka z Wrzeni, a nie Marka Begiera z Nekli bdzie budowaa drog Koaczkowo – agiewki. Reklama

INFORMATOR GMINNY Urząd Gminy

 Pogrzeb Miłosza Jakubowskiego

odbył się 4 października na cmentarzu parafi fialnym w Kołaczkowie

61 438 53 24

Policja

61 438 50 77

Poczta

61 438 53 28

Biblioteka

61 438 53 13

Ośrodek Zdrowia

61 438 50 80

Gminny Ośrodek Kultury

61 438 50 78 61 438 52 46

CPN

61 438 51 84

Gaz

61 438 53 85

Bank Spółdzielczy

61 438 53 14

OPS 61 438 51 12 i Markowi Sobociskiemu, rodzinie i ssiadom, pani doktor Agnieszce ZGKiM 61 438 56 50 Olczak, Marcinowi Pawlakowi za raOczyszczalnia 61 438 55 75 towanie ycia Miosza tu po wypadku, szefostwu i pracownikom firmy Ośr. Wspom. Dziecka i Rodziny 61 438 53 47 tak- Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Podlewski. Rodzice Miosza s e wdziczni za liczny udzia w po- Wrzesińskich”: Kołaczkowo, ul. Wrzesińska 32 grzebie delegacji szkolnych. (Sklep Wielobranżowy – Pawilon)


Wiadomości Wrzesińskie

www.w www.wrzesnia.info.pl

22 Gmina Września

stronę redaguje: daguje:

Dorota Tomaszewska wska tel. 501 677 828 d.tomaszewska@wrzesnia.info.pl .info.pl

Ludzie małej wiary Mogę obiecać, że będę parł do tego, żeby tę inwestycję zrealizować w przyszłym roku – deklaruje Dionizy Jaśniewicz

Budowa chodnika w Gutowie Małym nie ma być wyborczą kiełbasą. – Dobry samorządowiec zaczyna nową kampanię dzień po wyborach, a nie dopiero kilka miesięcy przed wyborami przypomina sobie, że coś trzeba zrobić – twierdzi starosta. O popraw bezpieczestwa pieszych i rowerzystów korzystajcych z drogi powiatowej, która biegnie przez rodek wsi, mieszkacy Gutowa Mae od kilku lat. Jak wynika go walcz z posiadanej przez nich dokumentacji, od 2009 roku wrzesiskie starostwo uwaa t spraw za priorytetow. Do tej pory jednak nikt w tym temacie nic nie zrobi. Teraz ma si to zmieni. Po wielu miesicach oczekiwa, we wtorek starosta Dionizy Janiewicz spotka si z mieszkacami Gutowa. Rozmow rozpocz od przeproszenia za swoj nieobecno na poprzednim spotkaniu oraz zapewnienia, e nie trzeba go przekonywa, e biegnca przez Gutowo droga jest bardzo niebezpiecznym odcinkiem. eby udowodni ludziom, e ma dla nich konkretne propozycje, pracownicy starostwa przygotowali prezentacj multimedialn. Projekt tzw. wza Gutowo Mae (stanowicego cz przyszej obwodnicy Wrzeni) oraz propozycj budowy cieki pieszo-rowerowej i chodnika omówia odpowiadajca za drogi powiatowe Izabela Karpiska. Jako e obwodnica to bardzo odlegy temat, uczestników spotkania najbardziej interesoway warianty przedstawiajce budow cieki pieszo-rowerowej oraz chodnika. Pierwszy zakada, e cieka bdzie mia-

 Starosta D. Jaśniewicz przez blisko dwie godziny przekonywał mieszkańców Gutowa Małego, że tym razem ma dla nich konkretne propozycje

a 1 km dugoci i 4 m szerokoci. Jej koszt to a 1 mln z. Drugi wariant to budowa 840-metrowego chodnika (szeroko 2 m) biegncego od torów kolejowych przez centrum wsi. Miaby powsta po lewej stronie drogi, patrzc z kierunku Wrzeni. Poniewa pas drogowy jest tam wystarczajco szeroki, obyoby si bez wykupywania gruntów. To z kolei sprawia,

Strażacki bój redni wiek samochodów, jakimi dysponuj jednostki Ochotniczych Stray Poarnych na terenie gminy Wrzenia, to 21 lat. W ostatnich latach nowy wóz dostali druhowie z Kaczanowa oraz W Wgierek. Jak straacy, dla wszystkich byo mówi oczywiste, e nastpny nowy samochód trafi do jednostki w Gozdowie. – Zabiegalimy o niego od kilku lat i kiedy wydawao si, e niebawem go dostaniemy, okazao si, e obiecany wóz trafi do Kaczanowa. Na ostatniej sesji gminni radni przeznaczyli na ten cel z budetu 380 tys. z – mówi szef OSP Gozdowo Adam Stachnik. Dlaczego tak si stao? – Prosz zapyta o to burmistrza, ja na pewno nie podjem takiej decyzji. Rzeczywicie, podpisaem si pod wnioskiem Kaczanowa, ale nie od razu. Pocztkowo odmówiem, ale po trzech tygodniach, kiedy powiedziano mi, e albo podpisz wniosek, albo nikt nie dostanie wozu bojowego, ulegem – wyjania prezes gminnego zarzdu OSP Bogdan Dobrychop. – Nie wiem, dlaczego burmistrz nie chcia si zgodzi, by samochód dostaa jednostka

e koszt tej inwestycji jest znacznie niszy od budowy cieki. Oszacowano go na 320 tys. z. – I taki chodnik nam wystarczy – zgodnie twierdzili mieszkacy Gutowa. – Bylebymy szybko go mieli. – Do realizacji tego wariantu moemy si zobowiza. Zwrócimy si do burmistrza Wrzeni z propozycj wspóuczestniczenia w tej inwesty-

cji. Ale prosz pamita, e to radni podejm ostateczn decyzj – mówi starosta. – A co, jeli burmistrz si nie dooy? Co, jeli ta inwestycja nie znajdzie si w budecie na nastpny rok? – pytali gutowianie. Jeden z mieszkaców przytoczy sowa pracownika ratusza Jana Krotoszyskiego, który na jednym z zebra powiedzia, e gmina nie moe da na ten cel ani zotówki, bo zabraniaj tego przepisy. – To nie urzdnicy podejmuj takie decyzje. Jestecie lud mi maej wiary – zauway D. Janiewicz. Ostatecznie stano na tym, e starosta zrobi wszystko, by projekt budowy chodnika powsta jeszcze w tym roku. Jest to jednak uwarunkowane nadwyk w biecym budecie powiatu. – Sdz, e okoo 100 tys. na ten projekt si znajdzie. A potem, jeli wrzesiscy radni przekonaj innych, zostanie ju tylko ogoszenie przetargu i przystpienie do budowy chodnika – spuentowa wtorkowe spotkanie starosta. Gutowianie podeszli do sów wodarza z umiarkowan radoci. Zapowiedzieli, e jeli nie dotrzyma sowa, latem zablokuj drog.

„ Wczoraj w Zespole Szkó w Otocznej odby si etap szkolny VII Archidiecezjalnego Konkursu Biblijnego dla modziey gimnazjalnej. Wzio w nim udzia 12 osób. Etap rejonowy ju za dwa tygodnie w Strzakowie. „ W pitek 18 pa dziernika Koo Gospody Wiejskich w Obaczkowie bdzie obchodzio swoje 60-lecie. Z tej okazji w wietlicy wiejskiej odbdzie si uroczysto, w której we mie udzia ponad sto osób. „ Niedawno informowalimy o konflikcie LZS-u w Sdziwojewie z miejscowym rolnikiem, który zaora drog biegnc wzdu boiska. Dziki naszej interwencji udao si doprowadzi do porozumienia stron. Mamy nadziej, e tak ju zostanie. „ Informacja, która obie-

ga Gozdowo, o likwidacji przystanku autobusowego znajdujcego si przy sklepie spoywczym, okazaa si nieprawdziwa. Faktem jest jednak, e kierowcy uwaaj to miejsce za wyjtkowo niebezpieczne, dlatego te spraw zajm si radni z gminnej komisji bezpieczestwa.

„ Ignasiak Sport w Cho-

ciczy Wielkiej zaprasza do korzystania z nowej hali balonowej o wymiarach 36x17 m. Boisko jest przygotowane do gry w tenisa oraz w pik non.

Reklama

Marzeniński dworzec kolejowy wciąż czeka na rozbiórkę

Usuwanie zdewastowanego budyn- pach, które pojawiaj si przy rozbieku w Marzeninie, który jeszcze kil- ranym budynku, oraz o walajcym kanacie lat temu suy jako dwo- si na byych peronach gruzie. rzec kolejowy, rozpoczo si w lipcu. Paulina Jankowska z biura praJak informowa nas wówczas rzecz- sowego PKP twierdzi, e lampy nik PKP Tomasz Kowalski, prace stanowi element infrastruktury rozbiórkowe miay zakoczy si peronowej: do koca sierpnia. – Stawia je spóka Polskie Linie Niestety, tak si nie stao. Mamy Kolejowe. Jeli za chodzi o rozbiórpa dziernik, a cz murów nadal k dworca, to wykonawca zapewnia, stoi. Co gorsze, ruiny w aden spo- e budynek zniknie do koca przy zabezpieczone i stwarza- szego tygodnia – wyjania P. Jansób nie s z Gozdowa. Nie chc odpowiada j realne zagroenie dla osób, które kowska. – Opó nienie byo spowoza co, na co nie mam wpywu. Mog chciayby tam ewentualnie zajrze. dowane problemami technicznymi. tylko powiedzie, e wodarze podejMieszkacy Marzenina zwracaj Grunt po byym dworcu ma stanomuj decyzje, nie pytajc nas (zarzd te uwag na co, co wydaje si im wi pas ochronny dla biegncej przez OSP – przyp. red.) o zdanie – stwier- nieco dziwne. Mowa o nowych lam- Marzenin linii kolejowej. dza B. Dobrychop. Prezes gminnego zarzdu OSP uwaa, e to, co si stao, jest roz- Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” wycofuje się z Sokołowa grywk przed przyszorocznymi wyborami. Natomiast burmistrz Tomasz Kauny tumaczy, e nikt nie Sklep spożywczy Tęcza, działający się po remoncie drogi krajowej i założemusia podejmowa decyzji, o której w Sokołowie od wielu lat, 1 październiniu przy sklepie wysokich krawężników mówi Dobrychop. – Tylko OSP Ka- ka został zamknięty. Zdaniem Edwarda – wyjaśnia. czanowo uzyskao dofinansowanie Kołodzińskiego, prezesa wrzesińskich Budynek został wydzierżawiony firmie z Wojewódzkiego Funduszu Ochro- GS-ów, jest to spowodowane wzglęMatteo. Jak poinformował nas jej właściciel ny rodowiska oraz Wojewódzkie- dami ekonomicznymi. – Brak parkinDariusz Jurewicz, jeszcze nie zdecydował, go Zarzdu Stray Poarnej. Nie gu przy sklepie spowodował sukcesywczy zrobi tam sklep, czy bar. – Otwarcie nabyo innej alternatywy – stwierdza ny spadek obrotów. To zjawisko nasiliło stąpi po nowym roku – mówi. burmistrz.

Tomasz Kauny: – Jednostka OSP Kaczanowo uzyskaa dofinansowanie w wysokoci 385 tys. z

Co słychać

11 października 2013

INFORMATOR GMINNY Urząd Miasta i Gminy

61 640 40 40

Starostwo Powiatowe

61 640 44 44

Straż Miejska

61 640  41 01

Powiatowy Zarząd Dróg

61 436 42 16

ARiMR Biuro Powiatowe

61 437 61 92

Ośrodek Doradztwa Rolniczego 61 436 07 88 Powiatowy Inspektorat Weterynarii 061 436 19 38 KRUS

61 436 44 95

ZUS

61 437 43 00

ZS w Otocznej

61 438 71 32

ZS w Marzeninie

61 438 80 86

ZS w Nowym Folwarku

61 438 85 54

ZSS w Grzybowie

61 436 28 40

SSP w Kaczanowie

61 438 92 47

SSP w Chwalibogowie

61 438 12 93

Przedszkole w Gutowie Małym

61 438 83 51

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Września, ul. Jana Pawła II 14


11 października 2013

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Historieezyw różnym wieku 23 k c a t S

Wywiadowcy i dywersanci Stosunkowo słabo rozpoznanym zakresem, zwłaszcza pod względem personalnym, jest jedna z końcowych odsłon ostatniej wojny, czyli działalność polskoradzieckich grup wywiadowczych, zrzucanych na teren Warthegau. Ich bazą terytorialną była początkowo Puszcza Notecka, ale przed zimową ofensywą szczególnego znaczenia nabierało wywiadowcze rozpoznanie Wielkopolski wschodniej.

Z teki Stańczyka Ocenia się, że na terenie Wielkopolski Rosjanie dokonali desantu ok. 35 grup wywiadowczo-dywersyjnych, które były zasilane dodatkowymi zrzutami sił i środków. Liczebność szacuje się na 400 osób, ale znaczną ich część stanowili Polacy.

 Sergiusz Iljaszewicz

 Mikołaj Kozubowski

 Miejsca lądowania, przemarszu i walk grup wywiadowczych w latach 1944-1945 Grupy te wprawiay w popoch hitlerowców, gdy byy doskonale wyposaone i uzbrojone, a najgorsze, e cechowaa je stracecza determinacja. W razie koniecznoci walczyy do ostatniego naboju, a ich czonkowie nie pozwalali uj si ywcem. Dramatyczne losy tych oddziaów przedstawia opracowanie Zenona Szymankiewicza Spadochrony nad okupowan Wielkopolsk, do którego mona jednak niejedno doda, gdy jest to pozycja z lat 70. Jedna z takich grup zrzucona zostaa w nocy z 25 na 26 sierpnia 1944 na poudnie od Pyzdr z samolotu, który wystartowa z bazy w Brzeciu nad Bugiem. Dowódc by oficer posugujcy si pseudonimem „Mjr Wiktor Skar r yski”. Jego ojciec by Polakiem, a wic nie istniaa bariera jzykowa. Przed wojn by pracownikiem, zapewne utajnionym, ambasady radzieckiej w Paryu. Ale w tej grupie by te penoprawny Polak z Woynia – STANIS AW STELMACH („Gil”). Cz oddziau zostaa otoczona, ale przebia si przez piercie obawy, zabijajc hitlerowca z Pyzdr – Disterhefta. Dowódca dysponowa jakimi kontaktami, gdy w krótkim czasie zdoa zorganizowa skuteczn i operatywn siatk wywiadowcz sporód mieszkaców rejonu swego dziaania, czyli Pyzdr, Zagórowa i Ldku. Realizacja takiego zadania bya niezwykle trudna i niebezpieczna, ale te stanowi to dowód najwyszych

kwalifikacji. Prawdopodobnie bya to grupa kadrowa, gdy penia rol oddziau macierzystego dla kolejnych zrzutów. Kierunek przemieszczania si tej grupy by przeciwny w stosunku do planowanej ofensywy, czyli wschodni. We wrzeniu 1944 na naszym terenie pojawia si grupa 11 wywiadowców, dowodzonych przez SERGIUSZA ILJASZEWICZA („Zygmunta Sokoowskiego”), sformowana z onierzy Samodzielnego Batalionu Specjalnego (Szturmowego) I Armii Wojska Polskiego. Dowódca by uczestnikiem kampanii wrzeniowej w szeregach polskich, a w skadzie grupy byo tylko dwóch Rosjan, penicych funkcje pomocnicze. Oddzia by znakomicie wyposaony, uzbrojony po zby i wystpowa w polskich mundurach. Jego baz byy Maaszewicze, skd trafi do Puszczy Noteckiej, ale jego gównym zadaniem byo rozpoznanie wywiadowcze twierdzy Pozna (Festung Posen). Losy grupy byy niezwykle dramatyczne, ale w kocu równie ona obraa, w myl instrukcji zza Wisy, kierunek wschodni. Oddzia znalaz si w rejonie Podstolic 18 wrzenia 1944, gdzie zamierza zorganizowa baz. Wybrano leniczówk na zachód od Wrzeni i by to bez wtpienia Dzikowy Bór. Mieszkacy mówili do polsku, ale przyjcie byo skrajnie nieyczliwe, wic dowódca nakaza jedynie zabra ywno, za któr zapaci.

Prawie natychmiast po odejciu na caym tym terenie zosta ogoszony alarm i szos z kierunku Wrzeni nadjechay samochody z onierzami niemieckimi. Dowódca niezbyt dobrze zna ten teren i po nocy skierowa si w kierunku Wrzeni. Znalaz si w jej zabudowaniach, ale moe byo to szczliwe zrzdzenie losu, gdy hitlerowcy nie prowadzili poszukiwa jedynie na tym kierunku, z którego przyjechali. SOKO OWSKI wycofa oddzia na powrót w rejon Podstolic, gdzie mia umówione spotkanie. Nieoczekiwanie dla siebie znalaz si jednak na terenie magazynów wojskowych, rozmieszczonych w caym tamtejszym kompleksie lenym i pilnie strzeonych przez posterunki Wehrmachtu. Grupa wycofaa si wic na poudnie i dotara do Targowej Górki, gdzie znalaza baz w stojcym na uboczu gospodarstwie JANA KROLA (przysióek Madera). Dalsza droga wioda przez Miosaw oraz Pyzdry, gdzie oddzia przeprawi si przez Wart. W tym samym czasie do Wrzeni dotara grupa MIKO AJA KOZUBOWSKIEGO („Merkuriusza”), który pochodzi z Biaorusi zachodniej i na dawnych terenach polskich by dowódc oddziau partyzanckiego. Mia pod sob 16 ludzi, z których czterech znao perfekcyjnie jzyk polski. Ich losy to te gotowy scenariusz kina akcji. Z Puszczy Noteckiej dotarli te w ten rejon czonkowie innych grup, ale in-

tegracja bya procesem trudnym, gdy wszystkie przerzucane ze Wschodu grupy dziaay samodzielnie i nie byo mowy o adnej biecej koordynacji. Tak przyjto zasad, ale do star bratobójczych nie dochodzio. W caej tej batalii byy jednak dwa czynniki, których reakcj trudno byo przewidzie – miejscowa ludno oraz polski ruch oporu. Nieufno i rezerwa daway o sobie jednak zna tylko na pocztku i stosunkowo szybko znajdowano wspólny jzyk, co owocowao konstruktywnym wspódziaaniem. Nic tak nie czy, jak wspólny wróg, który akurat jest pod rk i stanowi bezporednie zagroenie. Niema rol odgrywaa te obawa lub wrcz strach – spadochroniarze zza Wisy demonstrowali pewno siebie, a nawet tupet i w niczym nie przypominali dobrodusznych misjonarzy, a poza tym dziaali na obszarze, który nie do koca by przez nich rónicowany narodowociowo. Byo to szczególnie istotne w silnie zniemczonym pasie nadnoteckim, gdzie hitlerowcy zorganizowali cay system prewencji terytorialnej, std si pierwszoliniow byli kolonici niemieccy. Jeli nie wypatrzyli skoczków od razu, to szanse tych drugich na przetrwanie i realizacj zada niepomiernie rosy. Niektóre grupy nie zostay do koca zidentyfikowane. Szczególn zuchwaoci odznaczy si oddzia zoony z piciu spadochroniarzy, z których czterech wystpowao w mundurach radzieckich, a jeden mia na sobie uniform hitlerowski. Buszowali w lasach skorzciskich, a w nocy z 1 na 2 grudnia 1944 zaatakowali ochron wielkich magazynów amunicji, pooonych w lasach midzy Nekl a wsi Graby. W wyniku tej akcji doszo do potnego wybuchu i cay skad wylecia w powietrze, co TURWID w Nocy nad Dolin w przypywie patriotyzmu lokalnego przypisa lewicowym konspiratorom wrzesiskim i by tutaj nie tylko ojcem chrzestnym, ale sprawc poczcia. W wielkiej obawie wzio udzia ok. 1 tys. onierzy i czonków landszturmu, w tym caa zaoga wrzesiska, a akcj dowodzi Mueller, szef subgarnizonu nekielskiego. Zakoczya si ona niepowodzeniem. Cay przebieg tej akcji wskazywa jednak, e nie bya to grupa wywiadowcza, ale wysoko kwalifikowana formacja dywersyjna lub zaprawiony w tego rodzaju akcjach oddzia partyzancki. Od jesieni 1944 rónych grup ze Wschodu byo ju na tym terenie tyle, e trudno je usystematyzowa. Widy Warty i Prosny byy jednak nadal zrzutowiskiem, gdy sprzyjay temu warunki terenowe. Niektóre grupy udaway si ju w kierunku zachodnim i byy wyposaone w dokumenty niemieckie. Byli to kadrowi funkcjonariusze wywiadu radzieckiego, dla których miastem docelowym by Berlin. W Wielkopolsce wschodniej przebiegaa ju wtedy linia punktowego frontu, gdy wymiana ognia bya na porzdku dziennym. Nieznany jest chociaby status trzech skoczków, którzy otoczeni zostali w pobliu leniczówki Sarnice k. Czeszewa (pa dziernik 1944). W obawie wziy udzia oddziay z Wrzeni, Miosawia i stra przemysowa zakadów drzewnych w Orzechowie, w sumie ponad 100 onierzy. Otoczeni bronili si dugo i utrzymali sw pozycj przez noc. Po mierci jednego z nich dwóch pozostaych rozerwao si granatami. Udao im si zastrzeli czterech hitlerowców, ale pierwsz ofiar by pies, który wytropi ich kryjówk.


11 października 2013

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Kierunek: Austria 40

Wrzesiński Zespół Szkół Politechnicznych konsekwentnie zwraca się ku Zachodowi. Uczniowie tej szkoły po wiedzę i możliwości jeżdżą już nie tylko do Niemiec, ale także do Austrii.

ZSP, który od kilku lat realizuje program praktyk zawodowych w Niemczech, otworzy dla swoich uczniów kolejn zagraniczn ciek, prowadzc do Austrii. C z t e rd z i e s t o o s o b o w a g r u pa uczniów z technikum ekonomicznego przebywaa w tym kraju od 18 do 20 wrzenia. Wspóorganizatorem wyjazdu bya firma LKW Walter, która sfinansowaa przejazd. Uczniowie, pod opiek nauczycielek: Magorzaty Gowackiej, Agnieszki Pol i Magdaleny Kosteckiej, odwiedzili siedzib firmy w Wiener Neudorf, gdzie poznali jej histori i organizacj pracy. – Nasi gospodarze zorganizowali nam przyspieszony kurs z logistyki. Zostalimy podzieleni na picioosobowe grupy i dziki opiekunom, modym pracownikom pochodzcym z Polski, poznalimy tajniki organizowania transportu w caej Europie Wrzesińskie uczennice przed siedzibą LKW Walter w Wiener Neudorf. i nie tylko – relacjonuje M. Kostecka. Firma ta zatrudnia ponad 1400 osób z całej Europy, także z Polski

uczniów ksztac cych si na techników ekonomistów wzio udzia w wyje dzie do Austrii

Fot. ZSP

Ekipa z Wrzeni udaa si jeszcze do Wiednia. Uczniowie i nauczyciele zobaczyli tamtejsz starówk, bulwar Ring, katedr w. Szczepana, kompleks mieszkalny Hundertwasserhaus i paac Hofburg. Ukoronowaniem by sznycel wiedeski. – Staramy si uczy ciekawie i praktycznie, a tego typu lekcje krajoznawcze s najlepsz motywacj do nauki jzyków obcych – wyjania M. Kostecka. ZSP nawizao wspóprac z LKW Walter w marcu tego roku. Przedsibiorstwo to specjalizuje si w transporcie adunków caopojazdowych na terenie Europy, ale dziaa take w Azji, Afryce i na Bliskim Wschodzie. Rozmowy na temat praktyk zawodowych wrzesiskich uczniów w tej firmie jeszcze trwaj. DAI

Seniorzy z zapałem przystąpili do nauki Gromkie „Gaudeamus igitur” zabrzmiao w WOK-u. Akademicki hymn odpiewali suchacze Wrzesiskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy w rod 9 pa dziernika spotkali si na rozpoczciu nowego roku akademickiego. Uroczysto rozpocza si msz w kociele pw. w. Ducha. Po naboestwie suchacze przeszli do WOK-u, gdzie m.in. wysuchali wykadu inauguracyjnego wygoszonego przez filozofa, dr. Mieszka Ciesielskiego. W tym roku nauk rozpoczo 249 studentów seniorów – w tym 212 pa i 37 panów. – Brawo, panie! Moe trzeba byoby chwyci za mioty i wymie tych waszych panów z domu, eby zasilili nasze szeregi – skomen-

 Nowe słuchaczki z indeksami i prezes Eugeniusz Paterka

Fot. JOG

towa z waciwym sobie poczuciem humoru Eugeniusz Paterka, prezes WUTW. lubowanie zoyo ponad 30 nowych suchaczy. W tym roku uniwersytet wzbogaca swoj ofert edukacyjn. Suchacze bd mogli uczszcza na gimnastyk rehabilitacyjn, nalee do koa dyskusyjnego, literackiego lub piewaczego. Prezes Paterka mówi, e chciaby, eby na WUTW uformowaa si te grupa wolontariuszy. Na uroczysto stawia si zdecydowana wikszo suchaczy. Niestety, wiele krzese przeznaczonych dla zaproszonych goci pozostaa pusta. – Bardzo nam przykro, e nie ma wród nas radnych, mimo e wysyamy do nich zaproszenia – mówi prezes. JOG

Pierwszoklasiści „dwójki” złożyli dyrektorowi ślubowanie ubbow Blisko stu uczniów klas pierwszych wrzesiskiej „dwójki” w pitek 4 pa dziernika zostao przyjtych do grona spoecznoci szkolnej. Najwaniejsza uroczysto w yciu kadego pierwszoklasisty odbya si w sali gimnastycznej. – Bdziecie chodzi do naszej szkoy przez sze dugich lat. To w niej bdziecie si uczy, dostrzega to, co dobre, i poznawa róne swoje umiejtnoci – mówia Danuta Pawlak, wicedyrektor Samorzdowej Szkoy Podstawowej nr 2. – Wszyscy bdziemy wam pomaga. Nasi nauczyciele wyznaj bowiem zasad, e kade dziecko jest dobre: jeli czego nie umie, to naucz. Zaraz potem uczniowie zoyli lubowanie na sztandar szkoy. Pierwszoklasici z przejciem lubo-

 Uroczystość ślubowania zorganizowano z pełną pompą

Fot. Łukasz Różański

wa wal w ali m.i al .in iin n. uczy si pilnie. Przyrzeccze cz z nie ze niiee pr ni prz zy yj y od nich dyrektor Mirosaw B ros Bryk. – Pewnie nie wiecie, ale dzisiejsza uroczysto odbywa si w wyremontowanej sali. Nie byo tu remontu przez pitnacie lat – mówi dyrektor. Remont sali obejmowa cyklinowanie parkietu i malowanie cian. Inwestycja kosztowaa 52 tys. z. Po uroczystym lubowaniu D. Pawlak pasowaa kadego ucznia olbrzymim czerwonym oówkiem. Dzieci w tym momencie staway si penoprawnymi uczniami. – Macie swoje prawa i obowizki. ycz wam, aby kady dzie w szkole by dla was radosny i miy – mówia. Na zakoczenie dzieciom rozdano elementy odblaskowe i ksieczki „Z Pyrkiem Bezpieczniej”. KUL

Co słychać

24 Oświata „ Uroczyste obcho-

dy 110. rocznicy powstania „jedynki” odbd si 12-15 pa dziernika. Pierwszego dnia (w godz. 9.00–14.00) zaplanowano m.in. Dzie Otwartej Szkoy. Uroczysta akademia z udziaem goci honorowych odbdzie si 15 pa dziernika o godz. 10.00.

„ Grupa uczniów „szóst-

ki” wzia udzia w pierwszej odsonie e-podrcznika do matematyki. Prezentacja odbya si 1 pa dziernika na Politechnice ódzkiej.

„ Z Chin do Polski py-

nie ju statek, na którego pokadzie jest plac zabaw dla dzieci z Wrzeni (stanie na boisku Gimnazjum nr 1). Milusiscy za 47,3 tys. z bd mieli do dyspozycji m.in. ciank wspinaczkow i przyrzdy sprawnociowe, dwie zjedalnie i dwie hutawki.

„ W poowie pa dzier-

nika powinna zakoczy si budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkó Politechnicznych. Inwestycja pochonie bagatela blisko 1,3 mln z. KUL

Do wygrania sale kinowe Ruszya 11. edycja konkursu Tesco dla Szkó. Jego zeszoroczn edycj zdominoway szkoy z gminy Pyzdry. Jak bdzie tym razem? Przepustk do zdobycia nowoczesnego sprztu dydaktycznego (10 pracowni multimedialnych i 16 zestawów do sal kinowych) jest nakrcenie krótkiego filmiku. Ma on korespondowa z hasem tegorocznej edycji: „Talent do niemarnowania”. Uczniowie szkó podstawowych i gimnazjów – bo do nich kierowany jest konkurs – musz go przesa na adres organizatora do 8 listopada. Nastpnie zostanie on umieszczony na stronie internetowej www.tescodlaszkol.pl. Wszyscy chtni bd mogli go obejrze i, po zaoeniu konta, na niego zagosowa (tradycyjnie, kadego dnia mona odda tylko jeden gos). Pierwszy etap zakoczy si 7 stycznia. Trzy szkoy z najwiksz iloci punktów i siedem, które zwyci w kategoriach tematycznych, otrzymaj nowoczesne pracownie multimedialne, m.in. z dotykowymi tablicami i systemem do byskawicznego sprawdzania testów. Z kolei do 16, które zbior najwiksz ilo gosów w swoich województwach, trafi wyposaenie szkolnych sal kinowych. Poza tym organizatorzy przygotowali nagrody indywidualne: goniki bezprzewodowe, pendrive’y i gadety. O tym, e internetowy konkurs ma sens, przekonay si Szkoy Podstawowe z Górnych Grdów i Pietrzykowa. W poprzedniej edycji zajy dwa pierwsze miejsca, dziki czemu wygray cenny sprzt multimedialny. TOS


11 października 2013

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

25

Czas na kukurydzę Wystarczyły dwa dni przymrozków, aby rolnicy przyspieszyli tegoroczne zbiory kukurydzy. Nie ma na co czekać, bo lepsza już nie będzie. Rolnicy podczas Dni Kukurydzy, które we wrześniu odbyły się w Sokołowie na poletkach doświadczalnych firmy Multi-Farma

Wedug szacunków WODR-u, w tym roku rolnicy na terenie powiatu wrzesiskiego obsiali 1300 ha kukurydzy ziarnowej i okoo 1800 ha przeznaczonej na kiszonk. To nieco mniej ni w roku ubiegym, gdy przymrozek zniszczy wikszo upraw zboowych. W tym sezonie kukurydza nie jest ju „diabelsk alternatyw”, poniewa rolnicy nie musieli ratowa swoich plonów.

Pogoda jednak znowu zrobia psikusa. W ubiegym tygodniu dwa dni przymrozków zatrzymay wegetacj na plantacjach kukurydzy. To nic nienormalnego, poniewa kukurydza le znosi niskie temperatury. Uprawy, które w „normalnych” warunkach powinny by zbierane w kocu pa dziernika lub w listopadzie, trzeba zbiera ju teraz. – Gdyby nie ten przymrozek, wiele plantacji mogoby mie lepsze

Inalfa przyjmuje Trwa budowa fabryki Inalfa w Biaycach i jednoczenie rekrutacja pracownicza do tego zagranicznego przedsibiorstwa, produkujcego samochodowe elementy dachowe i szyberdachy. S ju pierwsi zatrudnieni i pierwsi wysani na szkolenia za granic. Kolejne rozmowy kwalifikacyjne ju wkrótce. Pierwszy etap rekrutacji dla Inalfy odbywa si w Powiatowym Urzdzie Pracy we Wrzeni. Zakad reprezentowaa Agencja Pracy Tymczasowej Otto Polska. Pierwsze spotkanie odbyo si w lipcu, miesic po konferencji prasowej we wrzesiskim ratuszu, podczas której triumfalnie ogoszono sam fakt inwestycji. Na pierwszym spotkaniu w sali konferencyjnej PUP stawio si 51 (na 60) zaproszonych pa z wyksztaceniem lub dowiadczeniem w zawodzie szwaczki, potrzebnym przy obróbce tapicerki. Do dalszych rozmów zostao zakwalifikowanych 10 z nich. W kolejnych miesicach odbyy si jeszcze cztery podobne spotkania, z porównywaln frekwencj. Ostatecznie zatrudniono 15 osób, które w pa dzierniku wyjechay na kilkumiesiczne szkolenie do Holandii, gdzie Inalfa ma swoj siedzib. Równoczenie agencja Otto drog mejlow przyjmowaa dokumenty aplikacyjne na inne stanowiska produkcyjne, takie jak operator maszyn czy operator wózków wysokiego skadowania. Ogoszenia o tych stanowiskach zostay zamieszczone na stronie internetowej PUP-u. Wszystkich zainteresowanych osobicie informowali o ogoszeniach take sami pracownicy wrzesiskiego urzdu.

15

osób zatrudnionych przez urz d pracy Inalfa wysaa na szkolenia do Holandii

– Z informacji przekazanych nam przez przedstawiciela agencji, z którym wspópracowa urzd, wiemy, e rekrutacja do zakadu Inalfa cieszya si duym zainteresowaniem – mówi Waldemar Koniuk, kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP Wrzenia. – Na zamieszczone ogoszenia reagoway osoby zarejestrowane w naszym urzdzie, ale take osoby, które nie figuruj w rejestrach bezrobotnych – dodaje kierownik. Sama budowa hali w podwrzesiskich Biaycach przebiega zgodnie z planem. Jeli sytuacja si nie zmieni, pierwsza polska, a druga w Europie rodkowo-Wschodniej filia holenderskiego zakadu ruszy z produkcj na pocz tku przyszego roku. W pocztkowym etapie w Biay powstawa elementy dacach bd chowe i szyberdachy dla Volvo. Prac w Inalfie docelowo ma znale ponad 100 osób, z czasem zatrudnienie moe jednak zosta zwikszone. – W styczniu realizowane bd dalsze dziaania zwizane z rekrutacj dla tego zakadu – zapowiada W. Koniuk. DAI

Fot. Filip Biernat

plony, ale rolnikom nie pozostao nic innego jak omot. To, co stao si z kukurydz, dobrze wida z wysoka. Gdy z wiaduktu spojrzy si na uprawy, wida, e kukurydza stracia zielony kolor, staa si sina, biaa. Ale taka kukurydza nie traci na swojej wartoci – zapewnia Pawe Antkowiak, kierownik WODR we Wrzeni. To nie koniec zmartwie rolników. Na razie pogoda sprzyja kukurydzia-

nym niwom, ale gorzej bdzie, gdy zacznie pada. Plantatorom zaley na tym, aby kukurydz zebra jak najbardziej such, poniewa potem ogranicza to koszty zwizane z jej przy suszeniem. Kolby zbierane s wilgotnoci 30 proc., a trzeba j zbi do 13 proc., aby ziarno nadawao si do uytku. Tegoroczne plony s dobre, szacuje si je rednio na okoo 10 ton z hektara. Ci rolnicy, którzy maj produkcj zwierzc, dostarczaj kukurydz do mieszalni pasz i w zamian otrzymuj pasze. Ci z kolei, którzy nie hoduj zwierz t, sprzedaj ziarno na wolnym rynku. Zainteresowanie p produkcj kukurydzy cigle ronie. wiadcz o tym wrzeniowe Dni Kukurydzy, które odbyy si w Sokoowie, Zorganizowaa je firm Multi-Farma. Rolnicy mogli zaznajomi si z licznymi odmianami kukurydzy kiszonkowej i ziarnowej, które zostay posiane na poletku demonstracyjnym. Swoje prezentacje miay m.in. firmy: Dalgety, Ragt, KWS. Z kolei Multi-Farma zorganizowaa wystaw sprztu rolniczego: kombajnów, siewników. Rolnicy zadawali wiele pyta, m.in., jak radzi sobie z dzikami, które wrcz uwielbiaj kukurydz. FIB

MotoBazar – wielkie poznańskie targi motocyklowe – okiem organizatora, Pawła Ratajczaka z Wrześni

P

oznański MotoBazar to jedne z największych targów motocyklowych w Polsce. Podobne organizowane są jeszcze tylko w Łodzi, Warszawie, Wrocławiu, Katowicach i Sosnowcu. Twórcą i „motorem napędowym” tej imprezy z 14-letnią już tradycją jest wrześnianin Paweł Ratajczak. Tegoroczna edycja MotoBazaru odbyła się w miniony weekend, w dniach 5-6 października, jak zwykle na stadionie poznańskiego Akademickiego Związku Sportowego. – Jestem zadowolony z tegorocznej edycji. Frekwencja była wysoka zarówno wśród wystawców, jak i uczestników. Warto też zauważyć, że pojawiło się całkiem sporo osób z Wrześni i okolic – stwierdza P. Ratajczak. Asortyment targów organizowanych przez wrześnianina obejmuje właściwie wszystko, co istnieje na rynku motocyklowym, i zahacza też o „przyległe” branże. Wystawcy z całego kraju przedstawiają tam motocykle współczesne i klasyczne, skutery, a także zabytkowe samochody, akcesoria motocyklowe, części, gadżety, ubiory, kaski, buty, literaturę, modele, militaria oraz całe mnóstwo innych towarów i eksponatów. Dodatkowo, w trakcie imprezy można uzyskać fachowe informacje oraz pomoc prawną od rzeczoznawców i biegłych sądowych. MotoBazar ma również charakter pikniku rodzinnego, dzięki atrakcjom dla dzieci i licznym punktom gastronomicznym. Wstęp na teren targów jest biletowany. Jednodniowa wejściówka dla dorosłych kosztuje 12 zł, dwudniowa – 14 zł. Dzieci do 12. roku życia wchodzą bezpłatnie. Za miejsce parkingowe dla auta lub motocykla zapłacić trzeba 10 zł. Co ciekawe, bilety można potem wymienić na piwa w poznańskim PRL Pubie.

Organizacja takiego wydarzenia to półtora miesiąca ciągłej pracy, od promocji i reklamowania, poprzez kontaktowanie się z wystawcami, aż do przygotowywania samego miejsca. Dodajmy, że MotoBazar reklamuje się m.in. w prasie motocyklowej i ogólnopolskich rozgłośniach radiowych. P. Ratajczak przyznaje, że w pełnym organizacyjnym zaangażowaniu pomaga mu fakt, że sam jest motocyklowym pasjonatem. – Załapałem bakcyla jeszcze jako dziecko, kiedy tata dał mi się przejechać na czeskiej jawce. Od tego czasu regularnie jeżdżę na różnych motocyklach. Obecnie mam m.in. kawasaki ZX12R, najszybszy motocykl seryjny w stajni kawasaki – zaznacza pan Paweł. Tegoroczna edycja targów odbywała się na zakończenie sezonu motocyklowego, a kolejna – otworzy nowy sezon. MotoBazar 2014 zorganizowany zostanie w kwietniu. DAI

Co słychać

Gospodarka

„ Wielkie otwarcie Po-

loMarketu przy ul. Kutrzeby we Wrzeni odbdzie si 19 pa dziernika. W ród atrakcji m.in. suW perobniki, szampan dla stu pierwszych osób, tort na kilkaset porcji, konkursy z nagrodami w postaci sprztu AGD i kcik zabaw dla dzieci. Wicej informacji za tydzie.

„ W niedziel 20 pa -

dziernika we Wrzeni odbdzie si 23. edycja Targów Rolnicza Jesie. Ogólnopolscy i lokalni producenci i hodowcy kolejny raz zajm ca ul. Opieszyn.

„ Firma Tarkett (brana podogowa) finalizuje budow nowej wielkiej hali produkcyjnej w Orzechowie. „ Protest-profil na Face-

booku o nazwie „Nie wyburzajcie komory bezechowej Tonsilu” nadal dziaa. Ostatnio pojawiy si tam zdjcia wyburzonej komory. Zaoyciel profilu zapowiedzia ju jednak jego zamknicie. „Nie udao si. Prosz o chwil ciszy i dzikuj Wam, e bylicie i lubilicie” – napisa do czytelników. DAI

PCEZ idzie z duchem czasu Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrzeni dziaa na nowym sprzcie i w nowym otoczeniu. Gówn zmian, jaka zasza w PCEZ w cigu ostatnich miesicy, jest utworzenie nowej pracowni obrabiarek skrawajcych. Wyposaono j m.in w szlifierki, wiertarki stoowe, dutownic, ostrzak narzdziow i pi tamow. Nowa pracownia jest odpowiedz na zmiany w programach nauczania zawodów opierajcych si na obróbce skrawaniem. Kolejn wyra n modyfikacj s nowe kolory cian wszystkich pozostaych pomieszcze. Po kompleksowym malowaniu znikny lady zeszorocznych remontów, a pojawi si zupenie nowy i zaskakujcy element, mianowicie graffiti w hali warsztatowej. Autorem wielkiego kolorowego „grafa” ze skrótem PCEZ i motywami mechanicznymi jest Damian Staniszewski, ucze technikum budownictwa. – Poniewa nasze pracownie su gównie ksztaceniu uczniów, chcielimy, aby miejsce zaj praktycznych byo dla nich atrakcyjne – wyjania Marek Dyba, dyrektor centrum. Uatrakcyjnienie przyda si tym bardziej, e grup praktykantów powikszyli w tym roku uczniowie trzech techników ZSP: budownictwa, elektronicznego oraz urzdze i systemów energetyki odnawialnej. PCEZ bazuje na uczniach, ale jest szeroko otwarte take dla dorosych. We wrzeniu rozpocz si kolejny cykl bardzo zrónicowanych kursów, dla osób chccych zmieni lub podwyszy swoje kwalifikacje. – Serdecznie zapraszamy wszystkich chtnych – apeluje M. Dyba. DAI


26

11 paĹşdziernika 2013

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, g tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

%850,675=0,$67$,*0,1<:5=(Ĺ&#x2018;1,$    ! " "

informuje,

 !"#$%!& "#'$%' # "#() *!&+,(#'

C8 D C )< 7  8E $   

 8  C8  

    ! " "

    pierwszego ustnego nieograniczonego          ! "  #$ $%%&    ' ( ) #*$* + $*#,./$0126 7 

 !8 #*$ %**      

    , '   ,    8 9  8 : ,    $$!.;"  ' *,*.&" '  <   =>$?;***$"#/!;! =  

   @8A 

- - .- - . 

 /0 1 2 3 $

, !205!

%$

>  

/5 6$ / 66 =   '

+    '

= '

'

:< 

: /5 &&

"7&&&&&%

: /5 &&

"7&&&%8

   A 9  8   8     FGH+IE)7 JJF  C  C 8K ?C, , L8 L,   ' E 7   +MJ;$!;#**& #! #**&() 88 +! &!/ #/ #**! 2  !&.;/  $"//;"    C <  C   8 ($$);72

#$

=   '

$

> '

$

I   

$

G   'A (  !  '&&'&&&&&' ) %#*'+,. N  /

0 &&'&&&&&'

$

 @

 C  ,  8,   ,   C 

 8        ! "    #$%$%&#'$  $ $&& = C< < C )< 7  8E $ ( 2, 8 (J<2

L 0 @  N  8    O' , )< 7  8E $,0##, 8.$."*"*/


11 paĹşdziernika 2013

www.wrzesnia.info.pl

27

Cz CzytelnikĂłw

INFORMATOR MIEJSKI

icji. cji. Nie NieÂ&#x201E; Internauta: â&#x20AC;&#x201C; Mam pytanie do stray miejskiej i policji.

dawno pan burmistrz zosta ukarany mandatem za parkowanie samochodu na chodniku. Tymczasem od paru lat waciciele domu przy ul. KosynierĂłw (naprzeciw ul. Dondajewskiego) parkuj samochody w ten sposĂłb, e przejcie chodnikiem wynosi 70 cm. Nie idzie nim przejecha wĂłzkiem ani rowerem bez wchodzenia na jezdni. Przecie to nie jest normalne.

Â&#x201E; Internauta: â&#x20AC;&#x201C; Jak to jest ze starymi tablicami rejestracyjny-

mi, z czarnym tem oraz biaymi literami i cyframi? Dobrych kilka lat temu, kiedy wchodziy nowe â&#x20AC;&#x17E;blachyâ&#x20AC;? (biae to, czarne litery), dostaem pismo ze starostwa, w ktĂłrym nakazywano mi zgoszenie si do urzdu, uiszczenie stosownej opaty (co koo 200 zotych), itd. Jednym sowem: trzeba byo wymieni tablice. Zastanawiam si wic, dlaczego do dzisiaj (!) po wrzesiskich ulicach jed samochody ze starymi, czarnymi tablicami. Dlaczego ich wacicieli nikt nie â&#x20AC;&#x17E;zmusiâ&#x20AC;? do wymiany? by uytkowane? Prosz o wyjanienia. Czy takie auta mog

Â&#x201E; Elwira Har lak, naczelnik Wydziau Komunikacji, DrĂłg

i Transportu Starostwa Powiatowego we Wrzeni: â&#x20AC;&#x201C; Nigdy nie byo obowizku wymiany tablic rejestracyjnych czarnych na biae. WymĂłg ten zwizany jest tylko z przypadkiem zmiany (przeniesienia) praw wasnoci danego pojazdu, czyli sprzeday takiego pojazdu innej osobie fizycznej czy prawnej. Wtedy naley wymieni tablice rejestracyjne, tzn. jeeli s to tablice z terenu innego powiatu, to otrzymuje si nowe z wyrĂłnikiem to tablice czarne, naley je wymieni na tabliPWR. A jeeli s ce rejestracyjne biae, bowiem zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, â&#x20AC;&#x17E;rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek waciciela, starosta waciwy ze wzgldu na miejsce zamieszkania (siedzib), wydajc dowĂłd rejestracyjny i zalegalizowane tablice rejestracyjne oraz nalepk kontrolnâ&#x20AC;?. Zgodnie z art. 75b wyej wymienionej ustawy, â&#x20AC;&#x17E;organ waciwy w sprawach rejestracji legalizuje tablice rejestracyjne, umieszczajc na nich znak legalizacyjnyâ&#x20AC;?.

Â&#x201E; Internauta 1: â&#x20AC;&#x201C; Prosz redakcj o sprostowanie artykuu

z przedostatniego numeru â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;?, gdzie burmistrz Miosawia kamie na temat finansĂłw. Bo jeeli jest tak wspaniale, to dlaczego w nocy w Bugaju s wyczone wiata? Czemu maj suy te oszczdnoci, skoro Miosaw jest owietlony jak choinka? Przecie ludzie wracaj z pracy i uywaj latarek. Skandal!

Â&#x201E; Internauta 2: â&#x20AC;&#x201C; Prosz o interwencj. Mieszkam w Bugaju

i niekiedy wracam z pracy grubo po pĂłnocy. Tymczasem gminni rajcy wyczyli prd. Pytam wic, kto zapaci odszkodowanie, jeli co mi si stanie. Podobnie jak inni, pac podatki. Moe chocia w latarki gmina nas wyposay.

Â&#x201E; Zbigniew Skikiewicz, burmistrz Miosawia: â&#x20AC;&#x201C; Od pĂłno-

 sytuacj mamy do czycy do 3.00 lampy si wyczaj. Z tak nienia od pocztku wakacji we wszystkich miejscowociach, oprĂłcz Miosawia i Orzechowa. Oczywicie jest to spowodowane oszczdnociami. Do koca roku sytuacja na pewno nie ulegnie zmianie. Zobaczymy, co bdzie dalej. Jeeli si okae, e pienidzy starczy, to przywrĂłcimy owietlenie od nowego roku. Ale nic nie obiecuj. To pierwszy taki sygna. Wikszo mieszkacĂłw rozumie te sytuacj i si nie skary.

Â&#x201E; Internauta: â&#x20AC;&#x201C; Mam tylko jedno krĂłtkie pytanie: dlaczego si pĂł no po zachodzie soca? lampy uliczne zapalaj

Â&#x201E; Jan Krotoszyski, naczelnik Wydziau Inwestycyjno-Komu-

nalnego w Urzdzie Miasta i Gminy we Wrzeni: â&#x20AC;&#x201C; Wszystkie obwody owietleniowe (kady z osobna, a jest ich prawie trzysta) sterowane s zegarami astronomicznymi. Zapalanie i ganicie lamp uzalenione jest od wczeniej zapisanych w pamici urzdzenia wschodĂłw i zachodĂłw soca. Zegar, niestety, nie uwzgldnia sonecznej bd pochmurnej pogody, std czsto poczucie (zwaszcza przy pochmurnej pogodzie) braku owietlenia. Ze wzgldu na zapotrzebowanie mocy, Enea nie wcza wszystkich lamp jednoczenie â&#x20AC;&#x201C; dlatego te moe wystpowa rĂłnica w zapalaniu. Nie mona te wykluczy, e zegar uleg awarii, ale trzeba wskaza precyzyjnie lokalizacj obwodu. Owietlenie uliczne w wikszoci jest wasnoci Enei, a tylko w niewielkiej liczbie naley do gminy. Informacja dotyczca lokalizacji lampy jest niezbdna, aby wykona ewentualn napraw. TOS

StraĹź poĹźarna 998 Policja 997 StraĹź Miejska 986 â&#x20AC;&#x201C; pon.-pt. 7.00-22.00, sob. 7.00-15.00 Pogotowie energetyczne 991 Pogotowie ciepĹ&#x201A;ownicze 993 Warsztat Terapii Zajciowej we Wrzeni gorco zachca do udziau w zbiĂłrce na rzecz schroniska dla zwierzt, ktĂłra odbdzie si w najblisz sobot w kilku wrzesiskich marketach (Spoem przy ul. Chrobrego i ul. Kutrzeby, PoloMarket, IntermarchĂŠ, Kaufland, Biedronka przy ul. Opieszyn i ul. Daszyskiego) w godz. 10.00â&#x20AC;&#x201C;12.30. Mile widziana karma dla psĂłw i kotĂłw, kasza, ry, makarony, obroe, smycze i miski oraz wsparcie finansowe.

Pogotowie wod.-kan. 994, 61 436 05 47 Informacja PKP 22 19 436 Informacja PKS 61 437 00 66 CaĹ&#x201A;odobowy policyjny â&#x20AC;&#x17E;telefon zaufaniaâ&#x20AC;? 61 437 52 97 Poradnia Terapii UzaleĹźnieĹ&#x201E; i WspĂłĹ&#x201A;uzaleĹźnieĹ&#x201E;, Witkowska 3, 61 436 21 46

Wielka i zdrowa rodzina prawdziwkĂłw

WrzesiĹ&#x201E;skie Stowarzyszenie AbstynentĂłw â&#x20AC;&#x17E;Jantarâ&#x20AC;?: prawnik przyjmuje w 1. i 3. Ĺ&#x203A;rodÄ&#x2122; miesiÄ&#x2026;ca w godz.15.00-17.00, psycholog w 2. i 4. czwartek miesiÄ&#x2026;ca w godz.17.45-19.45, telefon zaufania: w godz. 10.00-22.00 â&#x20AC;&#x201C; 606 903 528 i 61 437 78 42 w godz.16.00-20.00.

Sezon grzybowy w peĹ&#x201A;ni. Czytelnicy regularnie dzielÄ&#x2026; siÄ&#x2122; z nami swoimi niezwykĹ&#x201A;ymi znaleziskami â&#x20AC;&#x201C; i oto mamy kolejny grzybowy hit. â&#x20AC;&#x17E;WielodzietnÄ&#x2026;â&#x20AC;? rodzinÄ&#x2122; ogromnych prawdziwkĂłw znalazĹ&#x201A; ostatnio pan Robert Niezbrycki, Brytyjczyk polskiego pochodzenia mieszkajÄ&#x2026;cy we WrzeĹ&#x203A;ni. NajwiÄ&#x2122;ksze okazy miaĹ&#x201A;y kapelusze wielkoĹ&#x203A;ci dĹ&#x201A;oni. Znaleziska pan Robert dokonaĹ&#x201A; w lasach czerniejewskich, zaledwie po dwĂłch godzinach poszukiwaĹ&#x201E;. Grzyby byĹ&#x201A;y bardzo Ĺ&#x203A;wieĹźe i zdrowe, bez choÄ&#x2021;by jednego robaczka. Prawdziwki zostaĹ&#x201A;y juĹź czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciowo skonsumowane, po usmaĹźeniu z cebulÄ&#x2026;, czosnkiem, z dodatkiem Ĺ&#x203A;mietanki. ResztÄ&#x2122; leĹ&#x203A;nych skarbĂłw przeznaczono na wysuszenie.

Specjalistyczny Punkt Wsparcia Rodzin i PrzeciwdziaĹ&#x201A;ania Przemocy WrzeĹ&#x203A;nia, ul. SĹ&#x201A;owackiego 39; przyjÄ&#x2122;cia w czwartki 15.00-18.00 (sekretariat OPS); 61 437 40 29 PeĹ&#x201A;nomocnik ds. Profilaktyki i RozwiÄ&#x2026;zywania ProblemĂłw Alkoholowych 61 640 39 40 Powiatowy rzecznik konsumentĂłw â&#x20AC;&#x201C; Starostwo Powiatowe we WrzeĹ&#x203A;ni, pon.-pt. w godz. 9.0014.00; 61 640 44 16 Biblioteka Pedagogiczna, Wojska Polskiego 2a, 61 436 13 33, czynne od pon. do pt. 10.00-17.00 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy WrzeĹ&#x203A;nia 61 436 25 96 Czytelnia 61 437 96 45 Wielkopolska Informacja Gospodarcza 61 426 50 50, 94 34 â&#x20AC;&#x201C; 24h Schronisko dla psĂłw 500 191 039 TAXI Harcerska 61 437 77 77, 508 200 477

Mamusiu, tatusiu, juĹź jestem! Lenka Nagrodzka cĂłrka Angeliki i Mariusza z WrzeĹ&#x203A;ni

ZoďŹ ďŹ a Walory cĂłrka Aleksandry i Piotra z Bierzglinka

Urodzona: 2 paĹşdziernika Waga: 4360 g Wzrost: 59 cm

Urodzona: 3 paĹşdziernika Waga: 3300 g Wzrost: 54 cm

Olaf SÄ&#x2122;kowski, syn Joanny i Mariusza z Ostrowa Szlacheckiego

Dominik Cyrulewski syn Anny i Roberta z ZieliĹ&#x201E;ca

Urodzony: 3 paĹşdziernika Waga: 3510 g Wzrost: 55 cm

Urodzony: 4 paĹşdziernika Waga: 4400 g Wzrost: 57 cm

Filip Wypychowski syn Georginy i Tomasza z Krzywej GĂłry

Adam Tomasz Malczyk syn Karoliny i Tomasza z WrzeĹ&#x203A;ni

Urodzony: 5 paĹşdziernika Waga: 3200 g Wzrost: 51 cm

Urodzony: 6 paĹşdziernika Waga: 3990 g Wzrost: 60 cm

Agata Ircha cĂłrka Magdaleny i Ĺ ukasza z Ĺ agiewek

Alan Aleksander Kapciak syn Sabiny i Mariusza z Chociczy

Urodzona: 9 paĹşdziernika Waga: 3560 g Wzrost: 53 cm

Urodzony: 9 paĹşdziernika Waga: 3370 g Wzrost: 53 cm

HALO TAXI 61 436 33 33, 61 640 33 33, 601 808 921 TAXI, 24h ESKA, 721 121 121 TAXI PKP 61 437 92 22 Taxi DARIO (1-8 osĂłb) 602 221 436 Taxi osobowe 535 157 157 Pizza Sjesta 504-190-200, 61-640-21-01 Pizzeria Capri PIZZA NA TELEFON, 61 640 20 71 Pizzeria Margeritta 61 437 00 60 KURCZAK Z ROĹťNA na telefon 61 436 79 90 AUTOPOGOTOWIE KLUCZOWE 61 436 79 11, 603 400 250 Serwis komputerowyy 695 926 796 Kompleksowe usĹ&#x201A;ugi pogrzebowe PUK 24h, ul. MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awska 5, 61 437 92 00, 61 436 28 78, 508 088 383 Kompleksowe usĹ&#x201A;ugi pogrzebowe Firma RadziaĹ&#x201A;owski 24h, ul. Legii WrzesiĹ&#x201E;skiej 16, WrzeĹ&#x203A;nia, 61 436 11 60, kom. 603 868 607 UsĹ&#x201A;ugi pogrzebowe 24 h, Warszawska 12, 602-352-163; 606 964 795 Kwiaciarnia â&#x20AC;&#x17E;Kaprysâ&#x20AC;? przy szpitalu zaprasza â&#x20AC;&#x201C; pn-sob. 9.00-17.00; 61 437 62 97 Kwiaciarniaâ&#x20AC;&#x17E;Kaprys Plusâ&#x20AC;?zaprasza â&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; pn-sob. 8.00-21.00, nd. 9.30-17.30 i PRACOWNIA FLORYSTYKI Ĺ&#x161;LUBNEJ, ul. KoĹ&#x203A;ciuszki 70 a; 61 436 71 51 Restauracja Kassandra PIZZA, KEBAB, catering 518-693-795

APTEKI DYĹťURUJÄ&#x201E;CE

Reklama

'FW

Â&#x201E; Krzysztof Szczeniak, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrzeni: â&#x20AC;&#x201C; Przekazaem ten sygna naczelnikowi Wydziau Ruchu Drogowego. Na tej podstawie 10 pa dziernika okoo godz. 13.00 we wskazane miejsce uda si patrol. Wszystkie samochody byy prawidowo zaparkowane wzgldem pozostawienia odpowiedniej iloci miejsca dla pieszych. Nie zmienia to jednak faktu, e moe tam dochodzi do przypadkĂłw amania prawa. W tym celu prosimy o kolejne sygnay. Jeli kto idzie z wĂłzkiem i nie moe bezpiecznie przej to nie powinien czeka tylko wycign telefon i powiadomi nas o tym. Na pewno podjedziemy i podejmiemy stosowne kroki.

Pogotowie ratunkowe 999

Edu-664

Teczka interwencji z www.wrzesnia.info.pl

Stronaa

WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

WN#PVQPKGIQ)GPFMC

VGN YYY\NQDGMVTQUMNKYGOKUKGRN

11.10 AMIKA, ul. PiastĂłw 16 tel. 61-640-19-30 12.10 VERBENA, ul. KosynierĂłw 23 tel.61-43-65-293 13.10 NOWA, ul. Sienkiewicza 12 tel. 61-43-60-205 14.10 ASPIRYNKA, ul. Sienkiewicza 20 tel.61-43-77-746 15.10 W KAUFLANDZIE, ul. MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awska 10 tel. 61-43-60-227 16.10 KAPSUĹ KA, ul. Chrobrego 10 tel. 61-43-60-755 17.10 KWIATY POLSKIE, ul. Opieszyn 10 tel. 500-048-712


28

11 paĹşdziernika 2013

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, g tel. (61) 436-52-70

PRZETARG 0: . . .  /0

 >1/2  2 ? 

 0   1=

www.wrzesnia.info.pl

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA ul. Dworcowa 10; 62-330 Nekla . /. . .  /0 .  . = 0  . (

=     6  %&# $ L 0 @ 

   C8 D C )< :   

8 8

"HKL.,HD

 "  . .  .   /0

 >1/2  2 "  $ > !205<  ; A  ! ?: U "!";$ *,.*"', <   =>$?;***$%#!$; U "!";# *,*&', <   =>$?;***$%#!$; U "!/;# *,"#*&', <   =>$?;***#*/%!;!  '*,!/""' =   ' 88     C     I   C , C,    )C  '   K , , , 8  8 @   8 =  'N  0  8 , 80  8   9    D 0     )' MJ;.*;%%E 7 

7  & $%%% )' M;/.;$$E 7  7   $# 8 #*$$   8    D  0        <    C8 9= V  8 , 0 0 J *.*.#*$,JJ #.*%#*$   (  ! !205! &$&&&&& #  $ $ %&'(& #&()V " $%  8   TOI  &***,**V  "8 #*$ BBB "     6 ' %&# $  $ &$&&' 6 C D0 E B F$ #> !205<  ; !2  6$ A  ?  ! ?   

$ % $ &$%%2    ! ? "7&&&&&8  ? G H? I  /6$  BBB B+  ! ? 6  = $ 8      8     7      D 0     )' MJ;.*;%%E 7  7  & $%%%, )' M;/.;$$E 7  7  $#8#*$$

  8   D 0    , 0    C  

  C         0    8TJ $%*%#*$ V   (  !  &$&&&&& #  $ $ %&'(&

#&()  &***,**'V  "8 #*$ BB "     6  %&# $  $ $&& 6 C D0 EB F$  J0!?:     'N        )<  7 K =6L >;7 %.!$***###***#*#***$.#%*8 C  )<  'K %**A$/**, V %**A$"** W  V X   =                ,   0C ' V 0   8 

  , 0    8      C      , 0  ,  8    C   , 8  C '8<   8 )  , 0   ,   <  01  <  >    ,    N   $Y   , 8  0<  '  ' G  '  '   0 8  01     N+C  '  8  <  9 < 

 0  ,@ 

@    L 0 @   '  '  0    N )<  7 (0 $62 E @ J@ ,>'R ,E8 Z , 8.$"!&#&8 C .$ "! #* #$ :         #$  $%%&    ' () #*$* ,+$*#,./$ 2  E 70  $" #**"  C C   0  D C  ' () + #*&, #$*! 01 2 6)E7JLIE9 9C L 7 , $$1 #*$

" 0 0 ;  !205< ;  = 0$ >6 ! ?: 1.  8%# @ 0 

 ! ? ?  !2 &%% 2+ 'N < 

 =>$?;***#/!./;.  L E  R  88 ,JM9  : ' C  + 'N C  I ,088 

  C< 8    9  L   D 0   + 8  )' + MM;$&/;#**$ E 7  + 8  $/ 8  #**$  )' + MMTJ;$%*;#**% ## #**% ' +JT;$$;#*$$ #&#*$$

    C   A    9    ' C  +.&*$#!#*$ $&#*$  6 7+ 8,   C <C  8   (  ! !205! @ $&&&&& ) +,.$  K.***,** + 'N C<   '   0 "    %%$$%&# $  $ &$&&  C )< 7  + 8 8  $*, .#A*+ 8, ,0$;8@ ; / 0    ?: $     ,0 8 N)< 7+ 8A6L:8 + 8/!%*&/***%$$***$*$**$#$&*A   , C  $%$$#*$   <'   #>     ,  K A    , 8   A  0C@'' 0 , A  C '  08 0  C NC 0  8 C 8      , A  0C ' ' 'C  8 '

   , 8 ,        ,    , ' ,  0 0C  '     , 0   8    C  '     ,  @  '8 <    =      0   K

  ,<  ,    ,D     , 0C @ :  8  

 C ' C  ' ' 0 6 7+ 8 C 

   ! "  #$ $%%&  '()#*$* $*#,./$012=    E E 70  $"*%#**"   C  C      D C  ' ( ) #**"#*&#$*!012 L 0 @  N )< 7 + 8 8(.$2"&A$%A= '=8'

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA ul. Dworcowa 10; 62-330 Nekla . /. . .  /0 .  . = 0  . (

" 0 0 ;  !205< ;  = 0$ >6 ! ?: 1.  8% @ 0 

 ! ? ?  !2 &&8% 2+ 'N < 

 "7&&&%  L E  R  88 ,JM9  : ' C  + 'N C  I ,088 

  C< 8    9  L   D 0   + 8  )' + MM;$&/;#**$ E 7  + 8  $/ 8  #**$  )' + MMTJ;$%*;#**% ## #**% ' +JT;$$;#*$$ #&#*$$

    C   A    9    ' C  +.&*$!#*$ &#*$  6 7+ 8,   C <C  8   (  ! !205! @ #$&&&&& ) +,.$  K/***,** + 'N C<   '   0 "    %%$$%&# $  $ $&&  C )< 7  + 8 8  $*, .#A*+ 8, ,0$;8@ ; / 0    ?: $     ,0 8 N)< 7+ 8A6L:8 + 8 8& &&&8 && && &&% #&A   , C  8$$%&# $   <'   #>     ,  K A    , 8   A  0C@'' 0 , A  C '  08 0  C NC 0  8 C 8      , A  0C ' ' 'C  8 '

   , 8 ,        ,    , ' ,  0 0C  '     , 0   8    C  '     ,  @  '8 <    =      0   K

  ,<  ,    ,D     , 0C @ :  8  

 C ' C  ' ' 0 6 7+ 8 C 

   ! "  #$ $%%&  '()#*$* $*#,./$012=    E E 70  $"*%#**"   C  C      D C  ' ( ) #**"#*&#$*!012 L 0 @  N )< 7 + 8 8(.$2"&A$%A= '=8'


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, g tel. (61) 436-52-70 BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA ul. Dworcowa 10; 62-330 Nekla . 

/. . .  /0 .  . = 0  . (

" 0 0 ;  !205< ;  = 0$ >6 ! ?: 1.  8#& @ 0 

 ! ? ?  !2 & 2+ 'N < 

 "7&&&%  L E  R  88 ,JM9  : ' C  + 'N C  I ,088 

  C< 8    9  L   D 0   + 8  )' + MM;$&/;#**$ E 7  + 8  $/ 8  #**$  )' + MMTJ;$%*;#**% ## #**% ' +JT;$$;#*$$ #&#*$$

    C   A    9    ' C  +.&*$"!#*$ &#*$  6 7+ 8,   C <C  8   (  ! !205! @ %$&&&&& ) +,.$  K//**,** + 'N C<   '   0 "    %%$$%&# $  $ %$&&  C )< 7  + 8 8  $*, .#A*+ 8, ,0$;8@ ; / 0    ?: $     ,0 8 N)< 7+ 8A6L:8 + 8 8& &&&8 && && &&% #&A   , C  8$$%&# $   <'   #>     ,  K A    , 8   A  0C@'' 0 , A  C '  08 0  C NC 0  8 C 8      , A  0C ' ' 'C  8 '

   , 8 ,        ,    , ' ,  0 0C  '     , 0   8    C  '     ,  @  '8 <    =      0   K

  ,<  ,    ,D     , 0C @ :  8  

 C ' C  ' ' 0 6 7+ 8 C 

   ! "  #$ $%%&  '()#*$* $*#,./$012=    E E 70  $"*%#**"   C  C      D C  ' ( ) #**"#*&#$*!012 L 0 @  N )< 7 + 8 8(.$2"&A$%A= '=8'

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA ul. Dworcowa 10; 62-330 Nekla

www.wrzesnia.info.pl

D0 G= 6 NG00! (2O >6 6$ H %

.  = . .

 /0  2. @%+C   0 .   

 ?FHJ 6 [ 8 <

0' 'CK

1   JJPQ V 1 .   

X[\X V

! !2  ! 0$ G<N 8    ' 8 ,  C   , ( , ,J<,JJ<2 <   < < K  ,  ' 8 ' <, , C ,# ,'8, C  <"/$,#,,"C ', 0

  <, ITALOI G<N 8    , C   A  8 8 $/*0C 8  ' ,C

  8 #**0C 6    8< 8 ,  8, 8 @ 8< ' >  8    <8 L <  

P6 ; ?   !2 !2: %#  $& 0Q S/ "7&&&&8 %&  $ 0Q S/ "7&&&#%8 0 ?! 5! K 6$A6   ; $ >@   '   N

  L0 8  %% T  %&#   ****,A,0 8 N01 do %# T  %&# $ L0 8 $*** > C    

 C  L 0 @  NK 8.$"!.*#",8 CC  9 L0 8

L08 8\LG'X

+ 8

.  = . 

.  /03 1. ( >/  0  (

 $ . X

80  8 : ' L E    :$%"& =        

$$##;" '#""]  C  ' &*]

. 

 . .  /0 .  . = 0  . (

" 0 0 ;  !205< ;  M!  0$ >6 ! ?: 1.   @ 0 

 ! ? ?  !2 & 2+ 'N < 

  "7&&&##    L E  R  88 , JM 9   : ' C  + 'N C  I ,088 

  C< 8    9  L   D 0   + 8  )' +MM;$&/;#**$E 7 + 8 $/8 #**$ )' +MMTJ;$%*;#**% ## #**% ' +JT;$$;#*$$ #&#*$$

    C  A   9   'C +.&*.!#*$ ###*$  6 7+ 8,  C <C  8   (  ! !205! @ &$&&&&& ) +,.$  K./**,**

#( >/  0  

 (

80  8 : ' L E    :$"%"! =      

.%;# '!*]  C  ' &*]

J@ ' 'L0 8 8   8.$"!.*#" = @ ( <' 'V \= X2 < 6; ! G= 6 >6 6$ H % 0  %% T   %&# $  /***,A,0 8 N01 do %# T  %&# $ L0 8 $***

+ 'N C<   '   0 "    %%$$%&# $  $ 8$&&  C )< 7  + 8 8  $*, .#A*+ 8, ,0$;8@ ; / 0    ?: $     ,0 8 N)< 7+ 8A6L:8 + 8 8& &&&8 && && &&% #&A   , C  8$$%&# $   <'   #>     ,  K A    , 8   A  0C@'' 0 , A  C '  08 0  C NC 0  8 C 8      , A  0C ' ' 'C  8 ch

   , 8 ,        ,    , ' ,  0 0C  '     , 0   8    C  '    , @  '8<  =     0   K

  ,<  ,    ,D     , 0C @ :  8  

 C ' C  ' ' 0 6 7+ 8 C 

   ! "  #$ $%%&  '()#*$* $*#,./$012=    E E 70  $"*%#**"   C  C      D C  ' ( ) #**"#*&#$*!012 L 0 @  N )< 7 + 8 8(.$2"&A$%A= '=8'

Roz-1547

11 paĹşdziernika 2013

EA$/.#

29

L0 8 C    C 

019;270-6

RT\[LOQYCPKCQIĂŁQU\GĂ˝   ! " # $ % 

1T\GEJQYQ WN$WMQYC

& '()(**+ ''))


11 października 2013

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

30 Sport Płomień poległ po walce Pomimo cakiem niezego spotkania w klasie okrgowej przeciwko Bkitnym Mkolno, Pomie wróci z wyjazdu z niczym. O porace zadecydoway bdy neklan na pocztku kadej z poów meczu. Wynik meczu gospodarze otworzyli ju w 5. min. Po pógodzinie wyrówna Jakub Cierpiszewski. W 50. min Bkitni raz jeszcze wyszli na prowadzenie. Do remisu kwadrans pó niej w duym zamieszaniu podbramkowym doprowadzi Bartomiej Figas. Neklanie, którzy nie zamierzali broni remisu, mieli kilka minut pó niej szans na objcie prowadzenia. W 82. min, po zbyt krótkim wybiciu przez Jakuba Wawrzyniaka piki dorodkowanej w pole karne Pomienia, Jdrzej Marcisz by kompletnie bezradny wobec silnego uderzenia z 16 metrów. RC Bkitni – Pomie 3:2 (1:1)

Sparta straciła dwa punkty Liderujcy w rozgrywkach klasy A orzechowianie nie zdoali ogra w Rychwale Zjednoczonych, druyny zamykajcej tabel. Sparta miaa wiele okazji do zdobycia zwyciskiego gola. Na przeszkodzie Arkadiuszowi Barczakowi, Mateuszowi Nowakowi czy Adrianowi Kogutowi zawsze stawa wietnie dysponowany tego dnia bramkarz gospodarzy. Orzechowianie od 75. min grali z przewag jednego zawodnika, ale i ten fakt nie pozwoli na udokumentowanie ich przewagi. Strata dwóch oczek to dua sensacja. RC Zjednoczeni – Sparta 0:0

Piłka nożna – IV liga, Victoria Września – Orzeł Mroczeń 4:2 (3:1)

Festiwal jedenastek Pięć rzutów karnych podyktował arbiter w sobotnim meczu czołowych drużyn IV ligi. Bardziej przychylny był dla Victorii, która wykorzystała trzy jedenastki i zgarnęła komplet punktów. M. Lisiecki powiększył swój dorobek strzelecki do 12 goli. Otrzymał jednak dwie żółte kartki i meczu nie skończył Jeszcze kibice dobrze nie rozsiedli si na krzesekach stadionu przy Kosynierów, a cinienie podniós im Filip Budasz. Lewy obroca sfaulowa napastnika Ora Mrocze i sdzia nie zawaha si podyktowa karnego. Gocie zdobyli gola, ale dobrze, e nie skoczyo si jeszcze na czerwonej kartce dla Budasza, bo podstawa punkty straty do lidera – to dydo wyrzucenia go z boiska bya. Ledwie min kwadrans od tego stans, który Victoria moe nadwydarzenia, a na prowadzeniu bya robi ju po najbliszym meczu ju Victoria. Arbiter dwukrotnie wskazywa na „wapno”, dwukrotnie te z 11 metrów do siatki trafia Maciej Lisiecki. Za pierwszym razem obrocy goci faulowali Pawa Zie-

Radek Lonka kończy kolejny udany sezon

2

liskiego, za drugim samego egzekutora. W 30. min szalejcy na prawym skrzydle Zieliski znalaz podaniem na linii pola karnego Davida Topolskiego, a ten plasowanym uderzeniem zdoby trzeciego gola dla Victorii. Wydawao si, e jest ju po meczu, ale wydarzenia z drugiej poowy przyniosy sporo dramaturgii. Sporo byo te ostrej i brzydkiej gry. Dobrze dotd gwidcy sdzia troch si pogubi, co skrztnie próbowali wykorzysta pikarze. Gocie bardzo szybko mogli zdoby kontaktowego gola, ale nie wykorzystali kolejnego karnego podyktowanego za faul Bartosza Nowickiego. Ude-

Fot. LEN

rzenie z 11 metrów obroni Tobiasz Nowicki, ratujc skór swojemu bratu. Pikarze Ora przywrócili sobie nadziej dopiero w 85 min. W kocówce zrobio si gorco, bo arbiter przeduy czas gry o kilka minut. Z boiska wylecia Lisiecki, za drug ót i w konsekwencji czerwon kartk. Fanów Victorii uspokoi dopiero w 94. min Topolski, który wykorzysta pity ju w tym meczu rzut karny. Victoria wygraa mecz z czwartym zespoem ligi i nie traci kontaktu z liderem. Jesie zapowiada si gorco, a kto wie, czy nie bardzo pomylnie. Leszek Nowacki

Wielka gra w Marzeninie W sobotę 5 października w Marzeninie odbył się pierwszy w Polsce turniej w wielkich szachach parkowych, rozgrywany na czterech „planszach”.

Wrześnianin Radosław Lonka przypieczętował tegoroczny bardzo aktywny sezon kolarski sporym sukcesem. 33-latek zwyciężył w swojej kategorii w ostatniej edycji Skandia Maraton Lang Team w Kwidzyniu (na zdjęciu) na dystansie medio (55 km). Wrześnianin zostawił za sobą ponad tysiąc zawodników i dzięki temu w klasyfikacji generalnej całego cyklu zajął trzecie miejsce. – To był dla mnie bardzo dobry sezon w kolarstwie górskim. Byłoby jeszcze lepiej, gdybym nie opuścił jednej edycji Skandii – ubolewa R. Lonka, który w maju tego roku startował w I Wyszehradzkim Rajdzie Kolarskim na morderczym dystansie 520 km i nie zdążył zregenerować się na majową Skandię. Lonka jest zadowolony także ze swoich występów szosowych. Z jednym wyjątkiem. – Na Tour de Pologne amatorów przebiłem koło i skończyłem na 65. miejscu – wyjaśnia. Wrześnianina czeka teraz zgrupowanie regeneracyjne w Hiszpanii i przygotowanie do kolejnego sezonu. – Myślę o tym, żeby zimą startować w kolarstwie przełajowym, żeby poćwiczyć technikę na śniegu i błocie. Tu też powinienem coś wywalczyć – zapowiada zawodnik Corratec Teamu, sponsorowany przez firmę Intermilk Adam Szalaty z Gniezna. DAI

Polem do gry by brukowany Plac Trzech Bogi, wybudowany przy wiejskiej wietlicy w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi. Nazwa placu nawizuje do Caissy (bogini szachów), Melpomeny (bogini taca, wanego w pobliskiej szkole) i Marzy (sowiaskiej bogini, od której pochodzi nazwa miejscowoci). Do rywalizacji przystpio kilkanacie osób. Byli to gównie dawni czonkowie UKS Iskra Marzenin. W ród nich znalaz si znany i lubiaW ny aktor Przemysaw Cypryaski. – Wikszo partii przegraem na czas. Tak ju mam, e w szachach zawsze wpadam w niedoczas. Ale jest fajnie, bo rozgrywki maj spory akcent biegowy – mówi z umiechem. Akcent ruchowy pojawia si w kocówkach partii, kiedy trzeba byo przeciga si w przestawianiu figur i przeczaniu czasu na zegarach.

 Plac jest realizacją projektu miejscowej rady sołeckiej, wspartego przez

samorząd województwa w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi 2013-2020 Fot. DAI

Po kilku godzinach rozgrywek, przerywanych popijaniem ciepej herbaty, okazao si, e turniej „niechccy” wygra pomysodawca caego przedsiwzicia Leszek Nowacki, który jest take zaoycielem Iskry i inicjatorem Midzynarodowego Turnieju Szachowego im. ks. bp Jerzego Dbrowskiego. 

Plac Trzech Bogi, po pozytywnym sprawdzeniu funkcjonalnoci podczas turnieju, zostanie zamknity na zim. W tym czasie powstanie regulamin obiektu. Marzeniska atrakcja wraz z caym wyposaeniem bdzie dostpna dla wszystkich chtnych (take przyjezdnych) od wiosny przyszego roku. DAI


11 października 2013

Wiadomości Wrzesińskie

Sport

W W W.W R ZE SN IA . I N FO. PL /SP O R T

Mecze naszych drużyn z sąsiadami w tabeli Orlik Miosaw zagra w najbliszej kolejce z zespoem znacznie wyej klasynotowanym, Victoria z ekip fikowan niej. Pozostae pikarskie druyny powiatowe atowe bd walczy z przeciwnikami ami ssiadujcymi w tabeli. i. Victoria wyjeda do Koa. W pojedynkach tamtejszej Olimpii pada najli mniej goli (1,5 na mecz), niach wrzew spotkaniach wicej (4,0). nian najwicej tacja dwóch Konfrontacja rónych taktyk zapowiada si interesujco. Pomie Nekla w najbliszym liszym pojedynku z Poloni oloni Golina b bdzie mia du szans odreperowanie dorobna podreperowanie unktowego. Niedzielny ku punktowego. k ma a aktualnie o jedno przeciwnik oczko wicej. Polonia do tej pory rozegraa tylko trzy mecze na wyje dzie, i wszystkie przegraa. W ostatnich dwóch spotkaniach rozmiary poraek byy szczególnie wysokie. Spart czeka mecz na szczycie ligi. W sobot orzechowianie podejm Straaka Liche Stary. Zespó z Lichenia w tym sezonie radzi sobie nadspodziewanie dobrze, plasuje si na trzecim miejscu w tabeli. Obrocy Sparty-Sklejki szczególn uwag bd musieli zwróci na Kry-

www.wrzesnia.info.pl

31

Derby dla Orlika

stiana Andrzejczaka, który statystycznie w kadym meczu zdobywa jedn bramk. Podbudowany pierwszym ligowym zwycistwem Orlik pojedzie walczy o kolejne punkty z Sokoem wa II Kleczew. Dla miosawian bdzie to jedj nak niezwykle trudny pojedynek. Gospodarze maj w swoich szeregach dwóch wyborowych strzelców. Pawe Wo j d y s k i w szeciu meczach z d o b y 7 bramek, a ukasz Jó wiakowsk kowski 6.

Warta podejmie Czarnych OstroOs wite. Oba zespoy, które wybiegn na boisko w niedzielne popoudnie, maj po 6 punktów na koncie i prawie identyczny (ujemny) bilans bramkowy. Jeeli zespó z Pyzdr potrafi zagra cay mecz tak, jak do przerwy w ostatnim pojedynku z Orlikiem, bdzie mia due szanse na zwycistwo. Robert Czerniak

Powiatowe derby pomiędzy Orlikiem Miłosław i Wartą Pyzdry zakończyły się zwycięstwem tych pierwszych. Dla miłosławian była to pierwsza wygrana w sezonie. Os Ostatnie oficjalne spotkanie pomidzy zespoami z Miosawia i Pyzdr dz od si 45 lat temu. Jak twierdzi odbyo w wieloletni dziaacz Orlika Romuald B Barszcz, tamten mecz zosta rozegrany na boisku zwanym poligonem, g w miosawskim parku. W niedziel ju pierwsza klarowna sytuacja strzelecka daa prowadzenie miosawianom. W 15. min wietne prostopade podanie wykona Maciej Grajek, a Maciej Szymorek uderzy po dugim rogu i nie da szans strzegcemu bramki Warty Piotrowi Lepelowi. W 26. min doszo do wyrównania. Bartomiej Sodkiewicz uderzy z rzutu wolnego z do duej odlegoci, a le ustawiony Damian Fochman przepuci pik. Ta wyldowaa pod poprzeczk, na rodku strzeonej przez niego bramki. Na kilkanacie sekund przed zakoczeniem pierwszej poowy Orlik obj prowadzenie. Po uderzeniu Radosawa Piotrowskiego futbolówka trafia w supek bramki Warty, a po dobitce Rafaa Dudka do siatki. Spodziewanego naporu graczy z Pyzdr po przerwie nie byo. Przyjezdni zaczli sprawia wraenie,

 Piotr Dowbusz (z piłką przy głowie) wielokrotnie czuł na plecach oddech grającego w środku pola Marcina Koleckiego

jakby mocno opadli z si, stracili te przy tym jakkolwiek koncepcj gry. Wynik meczu na 3:1 zosta ustalony w 83. min. W zamieszaniu, do którego doszo po dorodkowaniu z rzutu ronego, Tomasz Borowski udem skierowa pik do siat-

Fot. RC

ki Warty. W 88. min Wart przed blamaem uratowa jeszcze Lepel, bronic strza z bliska Krzysztofa Kowalczykiewicza. Robert Czerniak Klasa A, Orlik Miosaw – Warta Pyzdry 3:1 (2:1)

Wyniki y – sport w skrócie • Więcej na www.wrzesnia.info.pl/sport • Wyniki y – sport w skrócie • Więcej na www.wrzesnia.info.pl/sport PIŁKA SIATKOWA I liga mężczyzn, 5 października Krispol Września – Camper Wyszków 3:1 (25:22, 25:19, 22:25, 25:20) AGH 100RK Kraków – Cuprum Lubin 1:3 (25:22, 21:25, 22:25, 24:26) TKS Tychy – Pekpol Ostrołęka 0:3 (20:25, 18:25, 21:25) Avia Świdnik – MKS Będzin 3:2 (25:17, 18:25, 25:20, 14:25, 15:12) Stal Nysa – Ślepsk Suwałki 1:3 (25:22, 23:25, 22:25, 23:25) KPS Siedlce – Kęczanin Kęty 3:1 (25:14, 21:25, 25:21, 25:22) 1. Pekpol Ostrołęka 2. KPS Siedlce 3. Krispol Września 4. Cuprum Mundo Lubin 5. Ślepsk Suwałki 6. ASPS Avia Świdnik 7. MKS Banimex Będzin 8. Stal AZS PWSZ Nysa 9. AGH 100RK Kraków 10. KS Camper Wyszków 11. UMKS Kęczanin Kęty 12. TKS Nascon Tychy

II kolejka, 12 października MKS Będzin – Krispol Września KPS Siedlce – AGH 100RK Kraków

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0

3:0 3:1 3:1 3:1 3:1 3:2 2:3 1:3 1:3 1:3 1:3 0:3

Kęczanin Kęty – Stal Nysa Ślepsk Suwałki – Avia Świdnik Camper Wyszków – TKS Tychy Pekpol Ostrołęka – Cuprum Lubin III kolejka, przełożona na środę, 23 października 18.00 Krispol Września – Ślepsk Suwałki Puchar Polski III runda, 24 października (czwartek) 18.00 Krispol Września – Ślepsk Suwałki II liga kobiet II kolejka, 5 października Sparta Złotów – Orkan Września 3:0 (25:10, 25;11, 25:13) UKS Pudliszki – SKF KS Poznań 0:3 (17:25, 15:25, 25:27) UKS ZSMS Poznań – KTPS Konin 3:0 (25:21, 25:19, 25:18) PTPS Piła – UKŻPS Kościan 3:0 (25:14, 25:20, 25:20) 1. PTPS Piła 2. Sparta Złotów 3. SKF KS Poznań 4. Orkan Września 5. UKŻPS Kościan 6. UKS ZSMS Poznań 7. UKS Pudliszki 8. KTPS Konin

III kolejka, 12 października SKF KS Poznań – Orkan Września

2 2 2 2 2 2 2 2

6 6 3 3 3 3 0 0

6:0 6:1 4:3 3:3 3:3 3:3 0:6 0:6

PIŁKA NOŻNA IV liga, grupa południowa X kolejka, 5-6 października Victoria Września – Orzeł Mroczeń Dąbroczanka Pępowo – Obra 1912 Kościan Grom Wolsztyn – LKS Gołuchów SKP Słupca – Olimpia Koło PKS Racot – Warta Krzymów Piast Kobylin – LKS Ślesin KKS Kalisz – BS Płomyk Jarota II Jarocin Victoria Ostrzeszów – KS Górnik Konin 1. KS Górnik Konin 2. Dąbroczanka Pępowo 3. Victoria Września 4. Orzeł Mroczeń 5. LKS Ślesin 6. Victoria Ostrzeszów 7. Obra 1912 Kościan 8. KKS Kalisz 9. SKP Słupca 10. Olimpia Koło 11. PKS Racot 12. BS Płomyk Jarocin 13. LKS Gołuchów 14. Grom Wolsztyn 15. Piast Kobylin 16. Warta Krzymów

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

23 23 21 18 17 17 17 14 12 11 11 9 9 8 6 5

4:2 2:2 2:3 0:0 2:0 2:5 1:1 1:3 23-11 14-8 29-11 16-13 20-13 16-17 19-11 16-12 12-13 6-9 16-20 10-15 11-16 15-22 6-21 6-23

XI kolejka, 12 października 15:00 Olimpia Koło – Victoria Września

Redakcja: 62-300 Września, ul. Fromborska 18, tel. 61 437 49 50, fax 61 436 72 85; http://www.wrzesnia.info.pl, redakcja@wrzesnia.info.pl. Redaguje zespół: Waldemar Śliwczyński (redaktor naczelny), Jolanta Śliwczyńska (z-ca redaktora naczelnego), Tomasz Małecki (z-ca redaktora naczelnego), Marek Urbaniak (sekretarz redakcji), Filip Biernat, Joanna Goździewicz, Damian Idzikowski, Łukasz Różański, Tomasz Szternel, Dorota Tomaszewska, Marzena Zbierska. Współpracują: Roman Nowaczyk; Sport: Leszek Nowacki, Robert Czerniak. Skład komputerowy (reklamy@wrzesnia.info.pl): Marek Urbaniak, Anna Jakubek, Krzysztof Liberkowski, Artur Korpik, Katarzyna Pawłowska. Projekt graficzny: fi Tomasz Wojciechowski. Biuro ogłoszeń:Maria : Kosińska, Arleta Kretkowska, Natalia Pacanowska, Marika Wojtela. 62-300 Września, ul. Jana Pawła II 14, tel. 61 436 52 70, 61 640 24 25, tel./fax 61 640 01 01, biuro@wrzesnia.info.pl. Wydawca: Wydawnictwo KROPKA Jolanta i Waldemar Śliwczyńscy, 62-300 Września, Szczecińska 5. Druk: Drukarnia AGORA SA, Piła, ul. Krzywa 35. Kolportaż: Mariusz Tomczak, tel. 603 118 930. Redakcja „WW” zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz nadawania tytuów listom. Tekstów i materiaów niezamówionych nie zwracamy. Anonimów nie drukujemy. Redakcja „WW” nie odpowiada za tre" reklam i ogosze#. Wzory reklam zastrze$one. nakład: 8900

Klasa okręgowa X kolejka, 5-6 października Polanin Strzałkowo – Wilki Wilczyn Polonus Kazimierz Biskupi – Wicher Dobra Polonia Golina – Kasztelania Brudzew Górnik Kłodawa – Hetman Orchowo CKS Sparta Konin – Warta Eremita Dobrów Tulisia Tuliszków – Warta Helenów Kramsk ZKS Zagórów – GKS Sompolno Błękitni Mąkolno – Płomień Nekla 1. Kasztelania Brudzew 2. Polonus Kazimierz Biskupi 3. Warta Eremita Dobrów 4. Błękitni Mąkolno 5. Polanin Strzałkowo 6. GKS Sompolno 7. Hetman Orchowo 8. Polonia Golina 9. Warta Helenów Kramsk 10. Płomień Nekla 11. ZKS Zagórów 12. Wilki Wilczyn 13. CKS Sparta Konin 14. Górnik Kłodawa 15. Wicher Dobra 16. Tulisia Tuliszków

10 10 10 9 10 10 10 9 10 10 10 10 9 9 10 10

25 22 21 20 18 15 15 13 12 12 11 10 9 6 6 5

XI kolejka, 13 października 16:00 Płomień Nekla – Polonia Golina 16:00 Warta Dobrów – Polanin Strzałkowo Klasa A VI kolejka, 5-6 października Górnik II Konin – Fanclub Dąbroszyn Zjednoczeni Rychwał – Sparta Orzechowo Orlik Miłosław – Warta Pyzdry Czarni Ostrowite – GKS Lisewo Strażak Licheń Stary – SKP II Słupca 1. Sparta Orzechowo 2. Sokół II Kleczew 3. Strażak Licheń Stary 4. Warta Rumin 5. Górnik II Konin 6. SKP II Słupca 7. Orlik Miłosław

6 6 6 6 6 6 6

16 13 12 10 10 9 6

5:0 4:1 1:4 1:0 0:1 1:1 1:1 3:2 28-9 28-15 20-11 23-11 26-16 23-13 17-13 21-23 13-20 16-26 11-20 14-17 10-13 6-20 11-31 7-16

3:1 0:0 3:1 2:0 5:0 28-5 19-8 16-10 11-11 13-20 21-18 10-13

8. Czarni Ostrowite 9. Warta Pyzdry 10. GKS Lisewo 11. Fanclub Dąbroszyn 12. Zjednoczeni Rychwał

6 6 6 6 6

6 8-16 6 11-18 5 16-19 5 9-21 3 3-6

VII kolejka, 12-13 października 12.10, 16:00 Sparta – Strażak Licheń Stary 13.10, 16:00 Sokół II Kleczew – Orlik Miłosław 13.10, 16:00 Warta Pyzdry – Czarni Ostrowite Victoria poza pucharem Próba zakwalifikowania się przez Victorię do półfinału Pucharu Polski na szczeblu KOZPN okazała się nieudana. Wrześnianie przegrali w Ślesinie z LKS-em, choć prowadzili aż do 80. min. Oba kluby przystąpiły w rezerwowych składach, oszczędzając siły na mecze ligowe. Gospodarze objęli prowadzenie w 28. min. Do remisu w 31. min doprowadził Mateusz Goździaszek, korzystając z błędu obrońcy Ślesina. W 48. min bramkę na 2:1 zdobył debiutujący Artur Giżewski. 10 minut później gola po strzale głową dołożył Goździaszek. W 63. min po błędzie Damiana Nowaczyka, który przepuścił strzał z 40 metrów, miejscowi zdobyli kontaktową bramkę. Ostatnie fragment spotkania był dla wrześnian fatalny. W 10 minut stracili 3 gole! 5:3 (1:1) LKS Ślesin – Victoria LEKKA ATLETYKA Dwa krążki mistrzostw Polski Rozegrany w Radomiu Mały Memoriał Janusza Kusocińskiego, będący mistrzostwami kraju w kategorii młodzików, przyniósł lekkoatletom Orkana Września dwa medale. W rzucie młotem równych sobie nie miał Kamil Swancar, który, rzucając na odległość 52,65 m, wyprzedził drugiego miotacza aż o 4 metry! Brąz w skoku wzwyż wywalczyła Marika Ratajczak, po raz pierwszy w swoim życiu pokonując poprzeczkę zawieszoną na wysokości 165 cm. W mistrzostwach startował także Krystian Kwiatkowski, który zajął siódme miejsce w biegu na 1000 m (2:47,32 min) oraz Filip Idczak plasujący się na dwunastej pozycji w biegu na 300 m przez płotki (42,58 s).


Piłka nożna, s. 30

Festiwal karnych dał wygraną Victorii

Piłka nożna, s. 31

Szachy, s. 30

Pierwsze zwycięstwo Orlika odniesione w derbach z Wartą

Niezwykły turniej na niezwykłych szachownicach

Piłka siatkowa – I liga mężczyzn, Krispol Września – Camper Wyszków 3:1 (25:22, 25:19, 22:25, 25:20)

Fantastyczny start Krispolu Początki miały być trudne, a tu, na inaugurację, Krispol zafundował swoim kibicom wygraną z rywalem z najwyższej półki. W sobotę siatkarska Września oszalała.

trener Marek Jankowiak:

To był nasz najlepszy mecz tej jesieni. Byliśmy dobrze przygotowani na Campera. Nie zawiedli sami siatkarze, realizując założenia taktyczne, o czym świadczą częste zmiany u rywali

Leszek Nowacki

 Historyczny mecz, historyczne zwycięstwo, wielka radość. Oby takich momentów było dużo więcej W hali przy Sowackiego zameldowa si Camper Wyszków, druyna, która nie ukrywa swych mocarstwowych ambicji. W nieoficjalnych rozmowach dziaacze Krispolu zapo si cieszy choby wiadali, e bd z jednego ugranego seta. Tymczasem to gocie wyrwali naszym siatkarzom ledwie jedn parti. Ju na pó godziny przed meczem organizatorzy w trybie pilnym dostawiali krzeseka. Równo z pierwszym gwizdkiem sdziego hala pkaa w szwach i nawet schody byy szczelnie okupowane. Na trybunach pokazaa si kilkudziesicioosobowa grupa wyszkowian. Przyjezdni kibice, podobnie jak fani Krispolu, pokazali klas. Gono artykuowanych wzajemnych uprzejmoci nie byo koca. A e na wysokoci zadania tradycyjnie ju stanli organizatorzy, Reklama

przygotowujc chociaby kartoniad, jeszcze przed rozegraniem pierwszej piki zapachniao wielkim sportowym widowiskiem. Gównymi aktorami byli, rzecz jasna, siatkarze. Pierwsz, historyczn pik zdoby Marcin Iglewski, jedyny wrzenianin, jaki wystpi w sobotni wieczór. Ju pierwsze wygrane przez Krispol punkty obudziy nadzieje kibiców nie tylko na wyrównan walk, ale i jakie konkretne zdobycze. Wrzenianie wygrywali 7:3 i 10:7, ale gocie za spraw trzech asowych zagrywek ukasza Kaczorowskiego wyszli na prowadzenie 12:11. Punktowe serwisy Iglewskiego i ukasza Murdzi przywróciy status quo. Ostatni punkt na wag kolejnego historycznego wydarzenia – zwyciskiego seta – zdoby Iglewski. Take w drugiej odsonie wietnie przyjmowa Micha Dbiec, a u-

kasz Jurkoj ju wiedzia, co zrobi z pik. Przyjemnie byo patrze na gr wrzesiskich siatkarzy. Punkty blokiem i zagrywk zdoby Kacper Bielicki, a Jakub Rohnka nie mia problemów z koczeniem ataków. Seta ponownie zakoczy Iglewski. Postawieni pod cian gocie podnieli si w trzeciej partii. Trudny do zatrzymania by leworczny Kaczorowski, na skrzydle punktowa Sebastian Wójcik. Krispol przegrywa ju 19:24, zdoby co prawda trzy kolejne piki, ale na nic wicej przeciwnicy nie pozwolili. Czwarty set rozpocz si od dwupunktowego prowadzenia Campera. As Iglewskiego, atak z drugiej piki Jurkojcia i kontra zakoczona zbiciem Rohnki day przewag Krispolowi. Wrzenianie potrafili j systematycznie powiksza i pierwszego meczbola otrzymali przy wyniku

Fot. LEN

24:16. Zaszczytu zakoczenia meczu mia oczywicie dostpi Iga, ale rywale tym razem nie dali si nabra i ustawili szczelny blok. Ostatecznie za czwartym podejciem faworyta dobi Witold Chwastyniak. Trener Jan Such by zaamany rezultatem, jego vis-à-vis Marek Jankowiak promienia z radoci. – Krispol trafi do I ligi w ostatniej chwili i niewiele wiedzielimy o dzisiejszym rywalu. Przygotowanie odpowiedniej taktyki byo praktycznie niemoliwe. Wrzenianie zagrali dobry mecz i niezwykle ambitnie. Niestety, wystarczyo to na moich zawodników. Nadal uwaam, e mamy wielkie szanse znale si w pierwszej czwórce rozgrywek. W tym roku, co pokaza dzisiejszy mecz, liga bdzie niezwykle wyrównana. Ale to dobrze dla siatkówki – tumaczy szkoleniowiec Campera.

Cho najlepszym zawodnikiem meczu wybrano Dbca, to równie dobrze to miano móg zdoby kady inny siatkarz Krispolu. Bardzo bliski tego by najlepiej punktujcy siatkarz sobotniego pojedynku Marcin Iglewski. – To prawda, umówilimy si z ukaszem Jurkojciem, e to ja zakocz mecz. Miaem dwie okazje, nie udao si. Ale niewane, kto zdobywa ostatni pik. Wane s trzy punkty, a te pady naszym upem i pomog uwierzy zespoowi, e moemy zagrozi najlepszym – cieszy si Iglewski. Krispol: Iglewski – 22 pkt (18 atakiem, 4 zagrywk, 0 blokiem), Jurkoj – 5 (3,2,0), Bielecki – 2 (0,1,1), Chwastyniak – 8 (6,1,1), Rohnka – 14 (12,1,1), Murdzia – 7 (5,1,1), Dbiec (libero) oraz Gajowczyk – 2 (1,1,0), Narowski – 2 (1,0,1) i Dziurkowski – 1 (1,0,0).


   

 

11 paĹşdziernika 2013 NR 41 (1223/XXIV) INDEKS 366773

ISSN 2080-4008

bezpĹ&#x201A;atny dodatek â&#x20AC;&#x17E;WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skichâ&#x20AC;?

Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia tel. 61 / 436-52-70 www.wrzesnia.info.pl

biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;: 61 436 52 70

Kos-121

Bd-460

7\ONRWHUD]NXSXMĂąFNDUQHW]D]ä R 8 QD62/$5,80OXE3/$7)250<:,%5$&<-1( uUHJHQHUDFMĂśZäRVĂ&#x2018;ZXOWUDGÄ&#x2019;ZLĂśNRZĂąSLHOĂśJQLFĂą D ]SRGF]HUZLHQLĂąRWU]\PDV] G *5$7,6 'RGDWNRZHJUDWLV\GODRVĂ&#x2018;ESROHFDMĂąF\FK R

= =DSUDV]DP\)U\]MHULVRODULXP :U]HÄ&#x2C6;QLDXO)DEU\F]QDWHO

SPECJALISTA od kredytĂłw hipotecznych i konsolidacyjnych

KLEJE } ~#+C+Â&#x20AC; do siatki

d do styropianu

e-mail: budex.mieszkania@wp.pl

tel. 796 995 796

Pustak ceramiczny LODE KERATERM wym. 250x373x238 (10,7 szt./m2 h \j=[\ p2)

"  ! ! 0 "0!? ! =

tel. 500-063-120

/5 6$ ?  # 6$JW # 8& 8

Bd-459

Kre-343

www.aberto.pl


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, g tel. (61) 436-52-70

Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; do zbioru warzyw w Dominowie, 602-516-458 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; dwĂłch pracownikĂłw do pomocy przy pracach brukarskich, praca na 2 miesiÄ&#x2026;ce, 695-418-969 ZatrudniÄ&#x2122; fachowca do wykoĹ&#x201E;czeĹ&#x201E; wnÄ&#x2122;trz, Â&#x201E; 605-167-967 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; kat. B, trasy miÄ&#x2122;dzynarodowe, praca dorywcza, 887-808-444 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; kat. C+E, kraj, ciÄ&#x2026;gnik + naczepa, 501-618-163 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; w miÄ&#x2122;dzynarodowym chĹ&#x201A;odniczym transporcie samochodowym, kat. C+E, mile widziane doĹ&#x203A;wiadczenie na chĹ&#x201A;odniach, 512-455-505 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; mechanika i blacharza samochodowego, 604-992-402 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; przedstawiciela handlowego do rozwoĹźenia gazu, 507-184-652

,&./& + & 0& 

MOTORYZACYJNE

$>"(7

?#$@%0A!1&<:B5

'%039=5;9<39!!!0"(4'0

% &' VCRKEGTMCOGDNQYC

  Edu-697

& 

4(*)

 446 7890 ,:3

 5 ! 0  ! 

8;<   #= 

& '** 5 )+ '** 5 *(

poszukuje osĂłb

   

:ħÇ&#x152;Ç&#x2021;ĹŹĹ˝Ä?Ä?Ç&#x2021; Ć&#x2030;ŽžŽÇ?Ä&#x17E;dÇ Ĺ˝ĹŠÄ&#x17E;žƾÄ&#x161;Ç&#x152;Ĺ?Ä&#x17E;Ä?ĹŹĆľ Ĺ˝Ä&#x161;ĹŹĆ&#x152;Ç&#x2021;Ç Ä&#x201A;Ä&#x2018;Ć&#x2018;Ç Ĺ?Ä&#x201A;Ć&#x161;

    

 

  

  

    na stanowisku

 Edu-677

PRACOWNIK BUDOWLANY

% & '(& 

$ $ #) $*&

Oferujemy nowoczesne metody   

      

Pra-1906

: 2;

"   #  "  $% " &% !' *+/2

\CVTWFPK

()* +,%*- %*. +,

Edu-694

Â&#x201E; SKUP SAMOCHODĂ&#x201C;W ZA GOTĂ&#x201C;WKÄ&#x2DC;; WSZYSTKIE MARKI I ROCZNIKI;v PĹ ACIMY WYSOKIE CENY; TEL 512-532-154

23%'&4'056789 64%'&4'0:753594%'&405;739 584%'&405;799 5<4%'&4"#!05;799 '%$4"#!05=799

 3

# $$ 

 %& # ' # ' (

Prosimy o kontakt pod nr tel. 77 442 81 50

,-"#(.#/ 0$%1&

 1  2

 

DO WYKONYWANIA IZOLACJI !"#

!"#$%&'# ()#&#!!*'"#+

Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; spawacza gazowego, 509-659-807 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; tapicera moĹźe byÄ&#x2021; rencista. Praca staĹ&#x201A;a, 691-560-798, 535-498-038 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; tapicera, 601-958-988 Â&#x201E; Poszukujemy majstra ciesielskiego do budowy domĂłw drewnianych z bali. CV proszÄ&#x2122; wysyĹ&#x201A;aÄ&#x2021; na adres: biuro@zielonaplaneta.pl

  !"

Firma POBURSKI Dachtechnik Sp. z o.o.

zaprasza na kursy

 

  Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; samodzielnÄ&#x2026; fryzjerkÄ&#x2122; z praktykÄ&#x2026; w Kostrzynie Wlkp., 603-681-332

  

&'#$) F Â [j-HXH-XPQ * = ?> Q J J/ 

Â&#x201E; Astra II, kombi, 99 r., 665-234-826 Â&#x201E; Auto Skup do 3000, rĂłwnieĹź zĹ&#x201A;omowanie. Najlepiej pĹ&#x201A;acimy + bonus. Zwrot ubezpieczenia. 667-183-511 Â&#x201E; Auto-skup ZĹ OMEK. ZĹ&#x201A;omowanie, dojazd gratis + bonus (zwrot ubezpieczenia), pĹ&#x201A;acimy najlepiej - zadzwoĹ&#x201E; i siÄ&#x2122; przekonaj!!! Auto skup do 5000 zĹ&#x201A;, 536-074-741 Â&#x201E; AUTO-SKUP; SKUPUJEMY ZA GOTĂ&#x201C;WKÄ&#x2DC; SAMOCHODY CAĹ E Ĺ ADNE; STARE I NOWSZE; ZADBANE LUB Z WADAMI I USTERKAMI; MOGÄ&#x201E; BYÄ&#x2020; BEZ OC I PRZEGLÄ&#x201E;DU LUB SPROWADZONE; UMOWA;TEL 508-085-181 Â&#x201E; AUTOSKUP- zakupimy kaĹźde auto za gotĂłwkÄ&#x2122;! 888-751-461 Â&#x201E; BMW 316 TiE 46, 1,8 compact 2003 r benzyna + gaz sekwencyjny stan bdb. 61-4361-047 Â&#x201E; Citroen C3 picasso, 2011 r. 1,4 VTI, przebieg 20tys., czerwony metalik- sprzedam lub zamieniÄ&#x2122; na auto dostawcze do 3,5 t. z maĹ&#x201A;ym przebiegiem, 602-371-992, 61-4361-916 Â&#x201E; Clio 95r., gaz, 608-729-873 Â&#x201E; Daewoo matiz, 99 r., 2100 zĹ&#x201A;, 782-919-231 Â&#x201E; Ford focus 1,6 2000 r., zarejestrowany, 504-074-850 Â&#x201E; Grande punto 2008 r, diesel, 3-drzwi, zarejestrowany, 600-712-535 Â&#x201E; KoĹ&#x201A;a do malucha i do starego motocykla sprzedam 605-552-808 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; dostawcze auto! Stan oraz marka obojÄ&#x2122;tna! 500-656-104

Â&#x201E; Skup samochodĂłw, gotĂłwka, zapewniamy transport GRATIS 516-445-668 Â&#x201E; Sprzedam 4-koĹ&#x201A;a opony zimowe, 175x70x13, 61-4387-039 Â&#x201E; Sprzedam alfa romeo 145, 98 r., 1.500 zĹ&#x201A;, 886-770-998 Â&#x201E; Sprzedam alfÄ&#x2122; romeo 1,8 sedan, 99 r., skĂłra, 600-046-640 Â&#x201E; Sprzedam astra II, kombi, 4500 zĹ&#x201A;, 661-263-950 Â&#x201E; Sprzedam audi A2, 2002 r, lekko uszkodzony; BMW E46, 2002 r, zarejestowany, 603-318-854 Â&#x201E; Sprzedam audi A6 AVANT 2,5 TDI, automat 1998, bogate wyposaĹźenie. Cena do uzgodnienia, 602-324-772 i 602-155-485 Sprzedam citroena xara picasso 2,0 HDI, 2000 Â&#x201E; r., bogata wersja, 723-799-415 Â&#x201E; Sprzedam daihatsu cuore, 1,0, 2000 r., 5d, 731-100-754 Â&#x201E; Sprzedam felgi stalowe GM stan bdb, 6,5Jx16â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;, rozstaw Ĺ&#x203A;rub 5x120, ET-41, CM-67, do opel, saab, BMW, 502-498-475 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ ata panda 2008 rok, zarejestrowany, 695-658-843 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ ata punto, 2007 r., rejestracja 2008 r., I wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciel, garaĹźowany, 607-263-714 Â&#x201E; Sprzedam ford focus kombi, uderzony, 4.200 zĹ&#x201A;, 606-995-117 Â&#x201E; Sprzedam ford focus, 2000 r., 501-868-366 Â&#x201E; Sprzedam ford galaxy, 1,9 TDI, 2000 r., 600-079-024 Â&#x201E; Sprzedam ford ka 1997 r.,1,3 benzyna czarny, 1.700 zĹ&#x201A;, 664-401-622 Â&#x201E; Sprzedam ford mondeo 1,8 kombi 1998 z instalacjÄ&#x2026; gazowÄ&#x2026;. Cena do uzgodnienia. 602-324772 i 602-155-485

Zomowanie =äRPRZDQLH SRMD]GĂ&#x2018;Z pojazdĂłw

VNXS]äRPX

Skup zomu

 

61 4366 232, 609 538 301

Sa-398

3UD

Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; cukiernika w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu, 530-693-871 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; do ociepleĹ&#x201E; od zaraz, delegacja, 606-340-643 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; do pracy w gastronomii, CV+zdjÄ&#x2122;cie skĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; Snack Bar Smaka ul. Warszawska 27A lub sbsmaka@gmail.com. do pracy w sklepie, 502-029-130 ZatrudniÄ&#x2122; Â&#x201E;

= 

 > 

Edu-505

GRV]\FLDWDSLFHUNLPHEORZHM WHO

Edu-690

=DWUXGQLĂśV]ZDF]NL

*  0

Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; kaĹźde auto za gotĂłwkÄ&#x2122;, dojazd do klienta 511-335-102 Â&#x201E; Mitsubishi carizma 1,9 DID, 2004 r., 509-056-478 Â&#x201E; Naprawa szyb samochodowych, 604-809-133 astra II, 1,6 16V, 98 r., 784-664-582 Opel Â&#x201E; Â&#x201E; Opel combo, 2005 r., diesel, 665-234-826 Â&#x201E; Opel corsa B, 94 r., 1.4, 726-109-211 Â&#x201E; Opel corsa C, 2005 r, klimatronik, do rejestracji, 605-582-661 Â&#x201E; Opel zaďŹ ra 1,8B, 99 r., 603-509-527 Â&#x201E; Passat B5, 99 r. 1,6, 668-148-138 Â&#x201E; Passat kombi B4 95 r., 1,6 + gaz, 796-223-596 Â&#x201E; Peugeot 206 kombi, 1,4 benzyna, 2003 r., 691-475-006 Â&#x201E; Peugeot 406 kombi, 97 r., 1,8 + roczny gaz sekwencja, 603-775-238 Â&#x201E; Peugeot 407 coupe, 2,0 HDI, 136 KM, 2009 r, przebieg 50tys., bogate wyposaĹźenie- sprzedam lub zamieniÄ&#x2122; na auto dostawcze do 3,5 t, z maĹ&#x201A;ym przebiegiem, 602-371-992, 61-4361-916 Â&#x201E; Pilnie sprzedam renault grand scenik 1,6 16V, 7-osobowy, 663-814-956 Â&#x201E; Renault clio II 98 r. 505-864-415 Â&#x201E; Renault clio, 2002 r., 1,5 DCI, 105 tys.km, 5d, 792-133-821 Â&#x201E; Seat cordoba, 95 r., 1,6 benzyna + gaz, 727-624-909 Â&#x201E; SKUP AUT NA ZĹ OM; WYREJESTROWANIE I TRANSPORT POJAZDU GRATIS, 518-389-088

ZĹ&#x201A;omowanie pojazdĂłw F.H.U

MaWiD

Gutowo Wielkie 8

t[BÇ´XJBED[FOJBtTQS[FEBČ&#x2C6;D[Ç&#x2014;Ç´DJ tUSBOTQPSU(3"5*4 tQS[ZKNVKFNZ357"(% tTLVQ[Â&#x2019;PNVNFUBMJ

tel. 61 4377-228

 !

694-667-625

"#$ # !

AutozĹ&#x201A;omowanie

609-181-833 693-836-683

Bierzglinek, ul. Ĺ&#x161;wierkowa 4 tel. 61 438-90-04 kom. 604-852-264

GAZ

MontaÂż INSTALACJI SAMOCHODOWYCH

Mechanika samochodowa WrzeĹ&#x201C;nia, KosynierĂłw 69 61 4366-978, 508-186-037, 609-581-513

Sa-310

Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; do prac brukarskich, 724-780-568 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; do pracy mÄ&#x2122;ĹźczyznÄ&#x2122; na 3/4 etatu z grupÄ&#x2026;, pracownik gospodarczy, WrzeĹ&#x203A;nia, 600-399-833 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; frezera- emeryta, rencistÄ&#x2122;, 502-503-815 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; kelnera/kelnerkÄ&#x2122; na wekendy oraz kierowcĂłw w tygodniu, CV Restauracja Sjesta Harcerska 14 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; malarza, szpachlarza, 691-383-639 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; paniÄ&#x2026; po 40. do pracy w gastronomii, 501-466-597

Â&#x201E; Z ORIFLAME jako konsultantka: dorobisz, zarobisz. WyĹ&#x203A;lij SMS na numer 603-959-031 z imieniem i nazwiskiem. Oddzwonimy!

Â&#x201E; Angielski - korepetycje, 661-263-378 Â&#x201E; Angielski 30zĹ&#x201A;/ 60 min tel. 606-145-328 Â&#x201E; Angielski dzieci i doroĹ&#x203A;li, przygotowanie do matur, 669-147-594 Â&#x201E; Chemia, Fizyka, najlepiej u nas, 2+2 SzkoĹ&#x201A;a Matematyki, 508-919-173 Â&#x201E; Fizyka, matematyka - gimnazjum, 605-180-664 Â&#x201E; JÄ&#x2122;zyk polski, 506-797-320 Â&#x201E; Korepetycje -matematyka, ďŹ zyka, WrzeĹ&#x203A;nia, Kaczanowo i okolice, 697-472-337 Â&#x201E; Korepetycje z matematyki i chemii, wszystkie poziomy, przygotowanie do matury. 784-058-209 Â&#x201E; Korepetycje z matematyki, 661-831-624 Â&#x201E; Matematyka, 603-784-118 Â&#x201E; Prace maturalne i inne, 661-242-557

Sa-475

Â&#x201E; PrzedsiÄ&#x2122;biorstwo Drogowo Budowlane w Nekli przyjmie, robotnikĂłw drogowych oraz kierowcĂłw kat. C+E tel. 509-735-323 lub (61)- 437-28-00

Â&#x201E; Tapicernia przyjmie uczniĂłw (wolne soboty), 601-783-781

NAUKA

Edu-665

Â&#x201E; Avon, zostaĹ&#x201E; konsultantkÄ&#x2026;, 501-108-618 Â&#x201E; Cukiernia SĹ&#x201A;odki KÄ&#x2026;cik zatrudni PaniÄ&#x2026; w charakterze sprzedawcy 784-552-220 Â&#x201E; Firm przyjmie sprzÄ&#x2026;taczki z grupÄ&#x2026;. Praca w Orzechowie, kontakt pon.-pt 9.00-16.00, 61-4365-450 Firma przyjmie sprzÄ&#x2026;taczki z grupÄ&#x2026;. PraÂ&#x201E; ca we WrzeĹ&#x203A;ni, kontakt pon.-pt 9.00-16.00, 61-4365-450 Â&#x201E; Firma Meblomar Siedlec gm. Kostrzyn zatrudni tapicera 796-126-766 Â&#x201E; Firma Transportowa zatrudni kierowcÄ&#x2122; (kat C+E)do przewozĂłw samochodĂłw uĹźywanych z terenĂłw, UE pojazdem- Mercedes Atego. Osoby zainteresowane proszÄ&#x2122; o kontakt tel. 607-218-330 Â&#x201E; Firma transportowa zatrudni kierowcÄ&#x2122; z kat. C + E w ruchu miÄ&#x2122;dzynarodowym, 602-685-749 Â&#x201E; Firma transportowa zatrudni kierowcÄ&#x2122; z kat. C+E w ruchu miÄ&#x2122;dzynarodowym, mile widziane doĹ&#x203A;wiadczenie, 603-053-050 Â&#x201E; Jestem uczciwa i sumienna. PotrzebujÄ&#x2122; pracy. ChÄ&#x2122;tnie umyjÄ&#x2122; okna, posprzÄ&#x2026;tam w domu, zrobiÄ&#x2122; zakupy, 696-139-464 Â&#x201E; Kierowca z wĹ&#x201A;asnym busem (kontener) szuka pracy, 691-745-666 Â&#x201E; OPIEKA Niemcy od zaraz, 725-248-935 Â&#x201E; PoszukujÄ&#x2122; opiekunki do dziecka - praca dodatkowa, 665-030-033 Â&#x201E; PracownikĂłw produkcyjnych. Wymagania: doĹ&#x203A;wiadczenie w pracy na produkcji, uprawnienia do obsĹ&#x201A;ugi wĂłzkĂłw widĹ&#x201A;owych, uprawnienie do obsĹ&#x201A;ugi suwnic. Oferujemy pracÄ&#x2122; w systemie 2-zmianowym, 4-brygadowym (zmiany: 6:00-18:00, 18:00-6:00), oferta pracy tymczasowej. Agencja Pracy Tymczasowej Trenkwalder & Partner Sp. z o.o. (cert. 388). Tel. 663-899-650, mail:rekrutacja.kasprowicz@ trenkwalder.com.pl

Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; uczniĂłw do zakĹ&#x201A;adu stolarsko - tapicerskiego 607-922-490 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; zlecenia na szycie : overlock, maszyna, 600-567-385

Edu-692

PRACA

www.wrzesnia.info.pl

Sa-287

11 paĹşdziernika 2013

4(5

2


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, g tel. (61) 436-52-70

11 paĹşdziernika 2013

www.wrzesnia.info.pl

3

6]\ENDVSU]HGDĹŽLQDMHPQLHUXFKRPRĹ&#x2019;FL

:U]HĹ&#x2019;QLDXOVLHQNLHZLF]D WHOZZZQLHG]ZLHG]NLFRP

Sprzedam mieszkanie:

Â&#x201E;12 km od WrzeĹ&#x203A;ni, 2 pokoje, 53,20 mkw, 95.000, tel. 693-27-62-92 Â&#x201E;WrzeĹ&#x203A;nia, 2 pokoje, 56,40 mkw, 157.000, tel. 693-27-62-92 Â&#x201E;12 km od WrzeĹ&#x203A;ni, 3 pokoje, 55 mkw, 80.000, tel. 693-27-62-92

ZamieniÄ&#x2122; mieszkanie: Â&#x201E;3 pokojowe na 3 piÄ&#x2122;trze na wiÄ&#x2122;ksze. DopĹ&#x201A;acÄ&#x2122; lub spĹ&#x201A;acÄ&#x2122; zadĹ&#x201A;uĹźenie, tel. 515-16-88-44 Â&#x201E;3 pokojowe na mniejsze, tel. 506-56-68-28 Â&#x201E;MoĹźliwa spĹ&#x201A;ata zadĹ&#x201A;uĹźenia, tel. 506-56-68-28

Domy: Â&#x201E;BiaĹ&#x201A;Ä&#x2122;Ĺźyce, 69 mkw, 190.000 tel. 515-16-88-44 Â&#x201E;Samarzewo, 150 mkw, 359.000 tel. 690-52-10-98 Â&#x201E;Nekla, 100 mkw, 250.000, tel. 693-27-62-92 Â&#x201E;ZamieniÄ&#x2122; dom na mieszkanie lub maĹ&#x201A;y domek, tel. 693 27 62 92 W naszym biurze znajdziesz wiele ciekawych ofert. ZadzwoĹ&#x201E;. SprawdĹş

SRÂąUHGQLFWZRÂ&#x2021;Z\FHQ\Â&#x2021;SRPRFSUDZQD

:U]HÂąQLD5\QHN 

Cierpisz na brak gotĂłwki?  , Kre-341

    

   

 !"#$%#%$#!

&KFHV]NXSLÞVSU]HGDÞ Z\QDMùÞ" 6SUyEXM]QDPL]DXIDMQDV]HM ZLHG]\LGR¹ZLDGF]HQLX

7UN

ZZZORFXPZRMFLHFKRZVNDSO

ww-204

KSERO D[C t" [Â&#x2019; t" [Â&#x2019;

Â&#x201E; DZIAĹ KA W NEKLI NA ORZESZKOWEJ 669-111071 www.niedzwiedzki.com Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ki 1000 mkw, blisko Ĺ&#x161;rody Wlkp. sprzedam Labrys 661-743-477 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ki budowlane w Kaczanowie, 510-365-557 Â&#x201E; GaraĹź do wynajÄ&#x2122;cia, 602-289-606 Â&#x201E; GaraĹź do wynajÄ&#x2122;cia, 602-289-606 Â&#x201E; GaraĹź do wynajÄ&#x2122;cia, 733-882-773 Â&#x201E; HALA Z MAGAZYNEM DO WYNAJÄ&#x2DC;CIA 501773-255 www.niedzwiedzki.com Â&#x201E; INVEST HOME NIERUCHOMOĹ&#x161;CI Szafraniak www.szafraniak.com, 604-959-753 Â&#x201E; JuĹź w sprzedaĹźy nowe domy w zabudowie szeregowej na Osiedlu Brylantowym, cena od 299tys, szczegĂłĹ&#x201A;y Locum 608-608-314 Â&#x201E; Kawalerka do wynajÄ&#x2122;cia, 695-926-796 Â&#x201E; Komfortowy dom we WrzeĹ&#x203A;ni z 2010 sprzedam, 502-589-263 Â&#x201E; KOĹ&#x161;CIUSZKI TRZYPOKOJOWE NA SPRZEDAĹť I. PIÄ&#x2DC;TRO - 199.000 ZĹ 501-773-255 www.niedzwiedzki.com/54/ dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; lub rozpoczÄ&#x2122;tÄ&#x2026; budowÄ&#x2122; we WrzeKupiÄ&#x2122; Â&#x201E; Ĺ&#x203A;ni 695-889-387 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; w rejonie ul. Witkowskiej, 691-351-561 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; garaĹź (PiastĂłw), 693-071-787 Â&#x201E; KUPIÄ&#x2DC; MIESZKANIE DWUPOKOJOWE ZA GOTĂ&#x201C;WKÄ&#x2DC; 501-773-255 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; mieszkanie we WrzeĹ&#x203A;ni 695-889-387 KupiÄ&#x2122; ziemiÄ&#x2122; od 5.000 do 10.000 mkw w Â&#x201E; okolicy WrzeĹ&#x203A;ni 608-391-785 Â&#x201E; Kutrzeby 2 pokoje 50 mkw sprzedam Labrys 661-743-477 Â&#x201E; LOKAL NA LETNIEJ DO WYNAJÄ&#x2DC;CIA/ NA SPRZEDAĹť 501-773-255 www.niedzwiedzki.com Â&#x201E; MIESZKANIE DWUPOKOJOWE NA ZAMKNIÄ&#x2DC;TYM OSIEDLU 125.000 ZĹ 501-773-255 www. niedzwiedzki.com Â&#x201E; Mieszkanie i garaĹź do wynajÄ&#x2122;cia, 61-4362-772 Â&#x201E; Mieszkanie w peĹ&#x201A;ni urzÄ&#x2026;dzone do wynajÄ&#x2122;cia 604-959-753 Â&#x201E; Na obrzeĹźach WrzeĹ&#x203A;ni sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane, uzbrojone 608-346-567

1,(58&+202°&,

KREDYTY  

Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal 50mkw na dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; w Czerniejewie wszystkie media, 608-681-837 Â&#x201E; Sprzedam 3- pokojowe mieszkanie atrakcyjna cena, Locum 608-608-314 Â&#x201E; Alpi-plus sprzeda dom do remontu blisko WrzeĹ&#x203A;ni, cena 150.000 zĹ&#x201A; do negocjacji, 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus sprzeda dom Ĺ&#x201A;adny ĹťdĹźary, 239.000, 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus sprzeda dom w ok. ul. Opolskiej duĹźa dziaĹ&#x201A;ka 250.000. Okazja! 501-355-506 sprzeda gospodarstwo 1,4 ha Alpi-plus Â&#x201E; okolica Bieganowa, 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus sprzeda gospodarstwo 21 ha koĹ&#x201A;o Pyzdr, 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus sprzeda wolnostojÄ&#x2026;cy na Mankowie 319.000, 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus.gratka.pl tanie domy Bogata oferta dziaĹ&#x201A;ek i domĂłw, www.locumÂ&#x201E; wojciechowska.pl Â&#x201E; Do wydzierĹźawienia WrzeĹ&#x203A;nia - Kaliska - 100 mkw piÄ&#x2122;tra pod dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, 509-195-529 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia kawalerka 513-279-310 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal 270 mkw w centrum MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awia z moĹźliwoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; podziaĹ&#x201A;u, 602-658-516 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal 43 mkw w centrum WrzeĹ&#x203A;ni na dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; handlowÄ&#x2026;, 507-607-073 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal w SĹ&#x201A;upcy - korzystnie, 792-484-607 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 2-pokojowe, 40 kw, kuchnia, Ĺ&#x201A;azienka, co i gaz, centrum WrzeĹ&#x203A;ni, 788-523-239 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 2-pokojowe, kuchnia, Ĺ&#x201A;azienka, 68 PuĹ&#x201A;ku Piechoty, 509-262-767 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 2-pokojowe, nowe, 505-404-102 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 25 mkw, 669-655-960 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 3-pokojowe, ul. Kosciuszki, 509-079-162 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 700 zĹ&#x201A;, 666-295-566 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie do remontu, 602-408-739 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu, wszystkie media, 602-658-516 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia nowe mieszkanie 2 pokoje, kuchnia, Ĺ&#x201A;azienka w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu, 608-681-837 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia nowe umeblowane mieszkanie 60 mkw, 502-025-708 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia plac w Pyzdrach 1100 mkw + 20 mkw, pomieszczenie gospodarcze na komis lub szrot, gĹ&#x201A;Ăłwna trasa WrzeĹ&#x203A;nia - Kalisz 1300 zĹ&#x201A; do uzgodnienia 888-991-162 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia pomieszczenia 25 mkw, WC, 534-242-786 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia w salonie fryzjerskim gabinet 30 mkw, 531-541-221 Â&#x201E; DuĹźy wybĂłr mieszkaĹ&#x201E; i domĂłw na sprzedaĹź, www.labrys.gratka.pl tel. 661-743-477 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ka budowlana bezpoĹ&#x203A;rednio przy nowej drodze asfaltowej, 38 ar (28 x 140 mkw), 3 km od Pyzdr, 33.000 zĹ&#x201A;, 796-056-787

Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ka budowlana w Bierzglinku, 1050 mkw, w sÄ&#x2026;siedztwie gaz, prÄ&#x2026;d, woda, wymiary dziaĹ&#x201A;ki 21x50 m, czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciowo ogrodzona, plan zagospodarowania przestrzennego, 608-689-207

LPMPSt" [Â&#x2019; t" [Â&#x2019; Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;?, ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14, tel. (61) 640-01-01

/ / $" 01 2 3

4 #5 / $6 5" #7

*.899 8% : )' 8&(

NIERUCHOMOĹ&#x161;CI GWARANCJA BEZPIECZNEJ TRANSAKCJI POĹ&#x161;REDNICTWO: KUPNO, SPRZEDAĹť, ZAMIANA SKUP NIERUCHOMOĹ&#x161;CI DORADZTWO KREDYTOWE (25 BANKĂ&#x201C;W) PEĹ NA OBSĹ UGA PRAWNA ODDĹ UĹťENIE NIERUCHOMOĹ&#x161;CI STOP EKSMISJOM NA BRUK RESTRUKTURYZACJA DĹ UGĂ&#x201C;W CZYSZCZENIE BIK OCHRONA OSĂ&#x201C;B ZADĹ UĹťONYCH Wielkopolskie Biuro Regionalne Golden Leo

ul. KiliĹ&#x201E;skiego 1, WrzeĹ&#x203A;nia

(u zbiegu ulic KiliĹ&#x201E;skiego i KoĹ&#x203A;ciuszki, naprzeciwko WOK)

515-16-88-44

Â&#x201E; Nekla dom 115/500 mkw, 250.000 zĹ&#x201A; alpi-plus 501-355-506 Â&#x201E; Nekla, maĹ&#x201A;e dziaĹ&#x201A;ki przy lesie, Gutowo MaĹ&#x201A;e 55 zĹ&#x201A;/mkw, alpi-plus 501-355-506 Â&#x201E; Okazyjnie sprzedam dom, moĹźe byÄ&#x2021; 2-rodzinny w Psarach MaĹ&#x201A;ych, 604-337-043 Â&#x201E; Okazyjnie sprzedam dziaĹ&#x201A;ki letniskowobudowlane, 6-7 arĂłw z prawem zabudowy, media - Kosewo, Skrzynka, Anastazewo, 663-641-041 Â&#x201E; Opel astra 1,6, 98 r., 603-775-238 Â&#x201E; Pilnie! Dla klienta z Poznania dom we WrzeĹ&#x203A;ni lub okolicy, alpi-plus 501-355-506 Â&#x201E; Pomieszczenie warsztatowe do wynajÄ&#x2122;cia, 503-857-926 Â&#x201E; Posiadam do wynajÄ&#x2122;cia pomieszczenia na handel, drobne usĹ&#x201A;ugi w centrum WrzeĹ&#x203A;ni w DH Kadena ul. Fabryczna 36 o pow. 40-100 mkw tel. 601-727-372 Â&#x201E; Poszukujemy domĂłw, mieszkaĹ&#x201E; dla klientĂłw z gotĂłwkÄ&#x2026;, Locum 602-757-779 Â&#x201E; Sprzedam 3 dziaĹ&#x201A;ki budowlane o pow. ok. 940 mkw we WrzeĹ&#x203A;ni, miÄ&#x2122;dzy ul. TrawiĹ&#x201E;skiego a Mycielskiego, blisko Kutrzeby, 727-615-554 Â&#x201E; Sprzedam dom 160 mkw w SĹ&#x201A;upcy lub zamieniÄ&#x2122; na mieszkanie we WrzeĹ&#x203A;ni, ewentualnie kupiÄ&#x2122; mieszkanie na parterze lub w bloku z windÄ&#x2026;, 606-269-685 Â&#x201E; Sprzedam dom 2-rodzinny we WrzeĹ&#x203A;ni, nad jeziorem, 502-606-096 Â&#x201E; Sprzedam dom do remontu 80 mkw, dziaĹ&#x201A;ka 4300 mkw Labrys 661-743-477 Â&#x201E; Sprzedam dom do remontu na wsi dziaĹ&#x201A;ka 2500 mkw, Czeszewo nad WartÄ&#x2026;.608-681-837 Â&#x201E; Sprzedam dom na osiedlu SĹ&#x201A;awno 80 mkw, dziaĹ&#x201A;ka 830 mkw, 608-172-972 Â&#x201E; Sprzedam dom na SĹ&#x201A;awnie, 510-365-557 Â&#x201E; SPRZEDAM DOM NA SZEROKIEJ 501-773-255 www.niedzwiedzki.com Â&#x201E; Sprzedam dom Przyborki/ k.WrzeĹ&#x203A;ni, 513-814-796 Â&#x201E; Sprzedam dom w Kaczanowie, dziaĹ&#x201A;ka 0,25 ha, 340.000 do negocjacji, 696-139-464 Â&#x201E; Sprzedam dom w Orzechowie, 728-151-922 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; 1240 mkw, wszystkie media, MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw, 602-658-516 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 950 m, Psary Polskie -blisko drogi prowadzÄ&#x2026;cej w kierunku Czerniejewa. Na dziaĹ&#x201A;ce przyĹ&#x201A;Ä&#x2026;cze energetyczne i wodociÄ&#x2026;g, 511-509-279 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; Bielawy, gm. SĹ&#x201A;upca, 37 ar, cena do uzgodnienia, 508-453-388 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; Bierzglinek, 518-867-073 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; od 1500 do 7500 mkw, Dolne GrÄ&#x2026;dy, 601-278-549 Â&#x201E; SPRZEDAM DZIAĹ KÄ&#x2DC; BUDOWLANÄ&#x201E; W CHOCICZY WIELKIEJ 669-111-071 www.niedzwiedzki.com Â&#x201E; SPRZEDAM DZIAĹ KÄ&#x2DC; BUDOWLANÄ&#x201E; W GUTOWIE MAĹ YM 501-773-255 www.niedzwiedzki.com Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; w Kaczanowie 515-591-791 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; Gutowo MaĹ&#x201A;e, Locum 602-757-779 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; ogrodowÄ&#x2026; z 2 domkami po 15 mkw, 61-4387-509 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; ogrodowÄ&#x2026;, 784-318-075 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; rolno-budowlanÄ&#x2026; w SÄ&#x2122;dziwojewie, 15 zĹ&#x201A;/mkw, 606-804-852 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; usĹ&#x201A;ugowo-budowlanÄ&#x2026; w Kostrzynie Wlkp. 814 m kw, 503-545-595 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki 7 km od WrzeĹ&#x203A;ni od 1200 do 1700 mkw z mediami, 788-503-649 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane Psary MaĹ&#x201A;e, 603-337-048 Â&#x201E; Sprzedam garaĹź murowany, k. Amiki, 513-166-691 Â&#x201E; Sprzedam kamienicÄ&#x2122; w centrum MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awia, wszystkie media, 602-658-516 Â&#x201E; Sprzedam lokal handlowy w InowrocĹ&#x201A;awiu, 459 mkw, przy Rynku, ul. Ĺ&#x161;w. MikoĹ&#x201A;aja 10, 2.5 mln zĹ&#x201A; + vat; sprzedam sklep bardzo dochodowy, 1 mln zĹ&#x201A;, 887-770-396 Â&#x201E; Sprzedam magazyn 200 mkw, dziaĹ&#x201A;ka 810 mkw, wszystkie media, w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu, 602-658-516 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 512-43-46-49 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, kuchnia, Ĺ&#x201A;azienka 63 mmw, Ĺ&#x201A;adna okolica MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw-Bugaj, 608-681-837

Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 53 mkw, II piÄ&#x2122;tro, PiastĂłw, 665-718-146, 514-154-151 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, Targowa GĂłrka, 510-316-661, 508-578-570 po 15 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, WrzeĹ&#x203A;nia, tanio, 663-152-207 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 45 mkw + dziaĹ&#x201A;ka 550 mkw, BiaĹ&#x201A;e PiÄ&#x2026;tkowo, 602-658-516 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 59,8 mkw, 604-759-207 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 65 mkw w KÄ&#x2122;bĹ&#x201A;owie po remoncie kapitalnym, 602-658-516 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 67 mkw, 3 pokoje, Psary Polskie, 159 tys. zĹ&#x201A; 500-134-059 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 67 mkw. 3 pokoje parter + garaĹź i piwnica. Osiedle zamkniÄ&#x2122;te ul. Szosa Witkowska 1a/5. Tel 602-640-519 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 75 mkw + suszarnia, garaĹź, ogrĂłd z basenem. Mieszkanie umeblowane, po remoncie, na I piÄ&#x2122;trze, w bloku szeĹ&#x203A;ciorodzinnym, z duĹźym balkonem, niezaleĹźnym c.o., 7 km od WrzeĹ&#x203A;ni, w spokojnej okolicy, w sÄ&#x2026;siedztwie szkoĹ&#x201A;y, placu zabaw, boisk i lasu. Tel. 668-811-482 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 90 mkw, 6 km od WrzeĹ&#x203A;ni, strych, piwnica, ogrĂłdek, parter, CO, 507-607-073 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie ok. WrzeĹ&#x203A;ni, 782-423-473 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie w Chwalibogowie 55 mkw do remontu, 502-029-130 Â&#x201E; SPRZEDAM MIESZKANIE W TBS 501-773-255 www.niedzwiedzki.com Â&#x201E; Sprzedam poĹ&#x201A;owÄ&#x2122; domu (bliĹşniak) na dziaĹ&#x201A;ce 650 mkw w tym 2 mieszkania: parter 60 mkw (2pokoje, kuchnia, aneks, Ĺ&#x201A;azienka); piÄ&#x2122;tro 40 mkw (2 pokoje, kuchnia, Ĺ&#x201A;azienka aneks. Wszystkie media, ogrzewanie ekogroszek., WrzeĹ&#x203A;nia oraz dziaĹ&#x201A;ki Psary Polskie- graniczÄ&#x2026;ce z Nowym Folwarkiem, 500-290-586 Â&#x201E; Stancja. os. SĹ&#x201A;awno, 724-135-332 Â&#x201E; Szukam mieszkania 1-pokojowego, 881-444-417 Â&#x201E; SZYBKA SPRZEDAĹť NIERUCHOMOĹ&#x161;CI 669-111071 www.niedzwiedzki.com Â&#x201E; Tanio sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; 1400 mkw, Ĺťydowo, gm. KoĹ&#x201A;aczkowo, 606-474-680 Â&#x201E; Targowa GĂłrka- okolica, dom stan surowy, dachĂłwka, okazja 160/1000 mkw, alpi-plus 501-355-506 Â&#x201E; Uczennica poszukuje stancji/pokoju, 887-757-596 Â&#x201E; Umeblowana kawalerka do wynajÄ&#x2122;cia, 505-128-308 Â&#x201E; W Pyzdrach do wynajÄ&#x2122;cia garaĹźe 60 mkw + 20 mkw pomieszczenie gospodarcze, na mechanikÄ&#x2122; pojazdowÄ&#x2026; itp., dwa stanowiska, kanaĹ&#x201A;, siĹ&#x201A;a. GĹ&#x201A;Ăłwna trasa Kalisz - WrzeĹ&#x203A;nia, 900 zĹ&#x201A; do uzgodnienia, 888-991-162 Â&#x201E; WrzeĹ&#x203A;nia ok. nowy 360.000, alpi-plus 501-355-506 Â&#x201E; WrzeĹ&#x203A;nia peryferie Gutowo 1847 mkw, Â budowlana 95.000 zĹ&#x201A;, www.EL-X.pl, 61/426-65-36 Â&#x201E; Www.niedzwiedzki.com Â&#x201E; WydzierĹźawiÄ&#x2122; pierwsze piÄ&#x2122;tro w Centrum Handlowym Kadena. TANIO. tel. 601-727-372 Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; 3-pokojowe 550zĹ&#x201A; + opĹ&#x201A;aty, Locum 608-608-314 Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; 3-pokojowe, 4-piÄ&#x2122;tro, 519-165-506 Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; pokĂłj, 692-010-713 Â&#x201E; ZgĹ&#x201A;oĹ&#x203A; mieszkanie lub dom na sprzedaĹź. Oferujemy bardzo korzystne warunki, Labrys 661-743-477

ROLNICZE Â&#x201E; A&B TANIE KONSTRUKCJE Z DEMONTAĹťU NA WIATY, HALE ITP. MIÄ&#x2DC;DZY INNYMI KRATOWNICA DACHOWA OCYNKOWANA ELEMENT 6,32M DĹ . 160ZĹ /SZT, TEL:726-90-90-70, Â&#x201E; BYCZKI CIELAKI MIÄ&#x2DC;SNE - SPRZEDAĹť - TEL. 72690-90-60 ZDJÄ&#x2DC;CIA I INFORMACJE NA STRONIE WWW.SPRZEDAZ-CIELAT.PL Â&#x201E; F.H.U. Multi-Farma skupuje pszenicÄ&#x2122; paszowÄ&#x2026; i konsumpcyjnÄ&#x2026;, tel. 607-620-603 Â&#x201E; Folia na pryzmy, folia do sianokiszonki, siatka, sznurek- dostawa gratis, 52-354-85-57 Gorzelnia w Marzeninie skupuje zboĹźa i kukuÂ&#x201E; rydzÄ&#x2122; mokrÄ&#x2026;, 782-324-150, 61-4388-081 Â&#x201E; Korekcja i Leczenie SchorzeĹ&#x201E; Racic, tel. 603-494-874 Â&#x201E; Koszenie kukurydzy na ziarno z moĹźliwoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; jej transportu, tel. 721-051-350; 607-199-710

PRYWATNA PRAKTYKA WETERYNARYJNA lekarz weterynarii

Maciej Ajtner

603 766 333

Andrzej Zakrzewski 609 550 766 tech. wet. JarosĹ&#x201A;aw Stachowiak 607 560 175 tech. wet.

(inseminacja: bydĹ&#x201A;o i trzoda)

Lek-428a

WrzeĹ&#x203A;nia, Orkana 8, 61-4361-019; 724-074-025

Â&#x201E; Sprzedam opel astra 97 r, 1,6 gaz, tel. 667-781-389 Â&#x201E; Sprzedam opel corsa 1,2 97 r., 508-224-113 Sprzedam opel meriva 2006 r, 1,7 CDTI, Â&#x201E; 534-242-786 Â&#x201E; Sprzedam opel tigra 1,6, 95r., od kobiety, 782-423-473 Â&#x201E; Sprzedam passat 1,9,TDI 2003 r. seicento 900, 99 r. 608-312-706 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 206, 1,1, 2003 r, 105.000 km, 696-189-741 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 206, 1,9 D, 2001 r, 666-302-951 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 206, 1999 rok, 1,6 benzyna, te. 660-708-794 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 307 SW, 2005 r., uszkodzony, 513-545-218 Â&#x201E; Sprzedam peugeot boxer 1996 r, 9-osobowy, 512-329-438 Â&#x201E; Sprzedam peugeot po liftingu, 1,6HDI, 2005 r. 90KM, 512-142-206 Â&#x201E; Sprzedam renault clio 99 r., bogate wyposaĹźenie, 724-181-494 Â&#x201E; Sprzedam renault clio, 1,2 gaz, 2010 r., 5 drzwi, 661-808-906 Â&#x201E; Sprzedam renault laguna 1999, stan bardzo dobry cena do uzgodnienia, 665-181-436 Â&#x201E; Sprzedam renault laguna II, 1,8 benzyna, hatchback, 2003r. bogate wyposaĹźenie, stan bdb. I wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciel w kraji, 605-339-905 Â&#x201E; Sprzedam renault megane 2007, 1,5 DCI, 15.500zĹ&#x201A;, 502-961-897 Â&#x201E; Sprzedam renault megane coupe 1,9 DCI, 2001 r, uszkodzony silnik, 602-626-980 Â&#x201E; Sprzedam renault megane, 2001 r., 1,6 16V, automat, cena 5 tys.zĹ&#x201A;, do uzgodnienia, 667-781-389 Â&#x201E; Sprzedam renault modus 1,2, 2009 r, 663-507-256 Â&#x201E; Sprzedam renault scenic 2001r., 1,9 DCI, 7.800, 509-789-834 Â&#x201E; Sprzedam seat cordoba 2000 r, 1,9 diesel, 110 KM, peĹ&#x201A;na opcja, doposaĹźony, 533-863-693, 661-145-376 Â&#x201E; Sprzedam seat ibiza 1,4 TDI, 2004 r. 609-448-696 Â&#x201E; Sprzedam seicento 782-879-092 Â&#x201E; Sprzedam seicento 900, 99 r., cinquecento900, 93 r.,608-312-706 Â&#x201E; Sprzedam tico 99r., 795-464-222 Â&#x201E; Sprzedam vw golf 3, 1,4 czarny, alufelgi b. dobry wspomagane 97r., 3800 zĹ&#x201A;, 609-874-332

LOKALE I NIERUCHOMOĹ&#x161;CI

Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ka budowlana w Bierzglinku, 1000 mkw, 50 m od trasy na Kalisz, 512-329-438

Roz-1563

NOWE I UĹťYWANE Z GWARANCJÄ&#x201E;, TERMOIZOLOWANE, zĹ&#x201A;om akumulatorowy odliczamy od ceny zakupu,

Â&#x201E; Sprzedam VW golf II, 1,6 gaz, 88 r., 692-646-525 Â&#x201E; Sprzedam VW golf III 95 r., 2,0 GTI benzyna+gaz + opony zimowe, 1600 do uzgodnienia, 721-102-747 Â&#x201E; Sprzedam VW Polo 1,2, 2005 r., 698-307-630 Â&#x201E; Sprzedam VW transporter 2,4 D, 94 r., 660-783-144 Â&#x201E; VW passat 1,9 TD, 92 r., kombi; VW sharan 1,9 TDI, 98 r., 61/438-51-58 Â&#x201E; VW polo 1,4, 99 r., graďŹ towy, 502-844-199

Roz-1372

7$1,(

AKUMULATORY

Sa-498

Â&#x201E; Sprzedam ford transit, 2,5D, 94 r. osobowy, zadbany, 783-161-010 Â&#x201E; Sprzedam golf V, 2008 r. 604-823-384 Â&#x201E; Sprzedam golf, 96 r., 1,4, 697-302-825 Â&#x201E; Sprzedam koĹ&#x201A;a zimowe do astry 175/70 R13, 513-220-678 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;ĂłdĹş motorowÄ&#x2026;, 724-064-220 Â&#x201E; Sprzedam matiz 99 r., 792-580-521 Â&#x201E; Sprzedam mercedes A140, srebrny, 1998 r, 662-867-541 Â&#x201E; Sprzedam mercedes A170, CDI, 2001 r., klimatyzacja, 693-838-900 Â&#x201E; Sprzedam mercedes E290, TD, 98 r., 604-387-687 Â&#x201E; Sprzedam mercedes vito V-klasa, 2000 r., 15 tys, 781-66-84-89 Â&#x201E; Sprzedam nissan maxima, 3,5, 2006 r., 693-838-900 Â&#x201E; Sprzedam opel astra 1,4 sedan, 97 r., 606-255-830

Wrzesnia, ul. Wroclawska 2, www.ajtner.eu


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, g tel. (61) 436-52-70

Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; tylnie bĹ&#x201A;otniki do URSUS C-360, 789-450-057 Â&#x201E; KUPIÄ&#x2DC; URSUS C330, C360, MTZ I INNE CIÄ&#x201E;ď&#x161;ş GNIKI, PRZYCZEPY, SIEWNIK POZNANIAK, 601ď&#x161;ş729ď&#x161;ş483 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ursusy - zetory, moĹźe byÄ&#x2021; w gorszym stanie lub do remontu lub bez dokumentacji oraz inne maszyny 601-478-051 KupiÄ&#x2122; ziemniaki jadalne 512-322-912 Â&#x201E; Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ziemniaki jadalne, 663-904-367 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ziemniaki jadalne, kaĹźdÄ&#x2026; iloĹ&#x203A;Ä&#x2021;, 785-640-766 Â&#x201E; MateriaĹ&#x201A; siewny zbóş: Top Farms, KWS, 52-354-85-57 Â&#x201E; Nawozy azotowe! NajniĹźsza cena w sezonie, 52-354-85-57 Â&#x201E; Nawozy wieloskĹ&#x201A;adnikowe i azotowe, tel. 603-603-949 Â&#x201E; OmĹ&#x201A;ot kukur ydz y kombajnem, 609-240-794 Â&#x201E; Orka, bronowanie, gĹ&#x201A;Ä&#x2122;boszowanie 607-097-800 Â&#x201E; PĹ YTY WARSTWOWE dachowe i Ĺ&#x203A;cienne, pĹ&#x201A;yty na bramy, ceownik do pĹ&#x201A;yt warstwowych. PRODUCENT. Atrakcyjne ceny! KrĂłtkie terminy realizacji!. 61-4273-805 ; 604-589-462 ; 61297-06-10, Czerniejewo Â&#x201E; Problem z kaszlem u prosiÄ&#x2026;t i cielÄ&#x2026;t- polecamy Plantasan, 52-354-85-57 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; ziemiÄ&#x2122; w dzierĹźawÄ&#x2122; 604-961-430 Â&#x201E; RoztrzÄ&#x2026;sanie wapna, obornika i pomiotu kurzego, orka, 604-993-375 Â&#x201E; Skup bydĹ&#x201A;a 24h 669-241-334 Â&#x201E; Skup bydĹ&#x201A;a 512-314-050

Rol-221

Â&#x201E; Skup bydĹ&#x201A;a, Biernacki, Golina. PĹ&#x201A;atne gotĂłwkÄ&#x2026; 665-368-541

DANPOL ZDZIECHOWA

PĹ&#x201A;atnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; gotĂłwkÄ&#x2026;. WĹ&#x201A;asny transport. 517-677-983

Â&#x201E; DuĹźy wybĂłr rowerĂłw, kosiarek itp. Bierzglinek ul. Modrzewiowa 2

Â&#x201E; Sprzedam URSUS C385 A, 4x4, 728-222-005 Â&#x201E; Sprzedam zboĹźe oczyszczone, wszystkie gatunki z transportem i tanio kucyki, 609-305-437 Â&#x201E; Sprzedam ziemniaki jadalne, 788-363-947 Â&#x201E; Sprzedam Ĺźyto 663-485-694 Â&#x201E; SprzedaĹź cielÄ&#x2026;t miÄ&#x2122;snych i cz-b od 50 do 150 kg, 668-345-262 Â&#x201E; SprzedaĹź kurczakĂłw brojlerĂłw 4-tygodniowych, 504-935-413 Â&#x201E; Suszenie kukurydzy, sprzedaĹź kukurydzy suchej, 696-051-335 Â&#x201E; Talerzowanie Ĺ&#x203A;cierniska kukurydzianego talerzĂłwkÄ&#x2026; CATROS, 601-306-113 Â&#x201E; Ursus - zetor czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci, podzespoĹ&#x201A;y - nowe i uĹźywane, po regeneracji; silniki, skrzynie, mosty, przednie napÄ&#x2122;dy, zwolnice, WOM, podnoĹ&#x203A;niki i inne cena od 50 zĹ&#x201A;, 601-478-051 Â&#x201E; URSUS 1014 98 r. AMAZOINE 800 kg, agregat 2,80 na bronie, 608-312-706 Â&#x201E; Ursus C360 i KOS, 692-646-424 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi koszenia kukurydzy na ziarno z moĹźliwoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; transportu, suszymy i kupujemy mokrÄ&#x2026; kukurydzÄ&#x2122;, 604-993-375 Â&#x201E; UĹźywane czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci, podzespoĹ&#x201A;y ursus - zetor, 601-598-983 Â&#x201E; UĹźywane czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci, podzespoĹ&#x201A;y ursus - zetor, 601-598-983 Â&#x201E; Wapno granulowane Ca-80%, Mg-5% BIG BAG, 661-124-544 Â&#x201E; Zakiszacze do kukurydzy-chemiczne, biologiczne, aplikatory gratis, 52-315-12-52 Â&#x201E; Ĺ&#x161;ruta rzepakowa, Ĺ&#x203A;ruta sojowa, otrÄ&#x2122;by pszenne tel. 603-603-949

rIQVĂ?YMC YFPKW\CMWRW rNWDRT\NGYFPK

608 439 125, 609 218 648 8&*

(GTOC&TQDKW

*K5V5\[OCýUE[ $QT\[MQYQ WN9T\GUKýUMC

CD<')

Â&#x201E; Oddam kotka, 508-369-194 Â&#x201E; Oddam maĹ&#x201A;ego kotka w dobre rÄ&#x2122;ce, 664-014-916 Â&#x201E; Oddam maĹ&#x201A;y naroĹźnik 661-278-174 tapczan 1-osobowy, 669-932-411 Oddam Â&#x201E; Â&#x201E; PodarujÄ&#x2122; Ĺ&#x201A;owne maĹ&#x201A;e kotki najlepiej do gospodarstwa, 627-404-326 Â&#x201E; SprzedaĹź kaczek francuskich, 604-973-528

RĂ&#x201C;ĹťNE

VGN 

Ferma Drobiu Zielniczki

tel.

603-742-419

"G)' ;.?)'H)'I% = *.8

GOTĂ&#x201C;WKA DO RÄ&#x2DC;KI Przy minimum formalnoĹ&#x203A;ci pozyskasz gotĂłwkÄ&#x2122; do rÄ&#x2122;ki w 12h nawet do 10 tys. zĹ&#x201A;. Bez porÄ&#x2122;czycieli i zgody maĹ&#x201A;Ĺźonka.

tel. 501-708-739 lub sms â&#x20AC;&#x17E;poĹźyczkaâ&#x20AC;?

* = $. JX (na terenie targowiska)

 

Tadeusza Tomaszewskiego we WrzeĹ&#x203A;ni, ul. 3 Maja 4,

DAVI-SAT MULTIMEDIA ? Â *  Â&#x201A;X Â&#x201A;Â X [[ PP

sSRGV\SND sJUX] sNDP\V]HNUĂ?Â&#x203A;QHIUDNFMH sXWZDUG]DQLHGUĂ?JWHUHQX sXVÂ?XJLNRSDUNRÂ?DGRZDUNÂ&#x2022; PLQLNRSDUNÂ&#x2022;Z\ZURWNÂ&#x2022; GRW sUR]ELĂ?UNDEXG\QNĂ?Z

*U]HJRUF]\N3ULP

WHO

)DNWXUD9$7

33+83$%/23DZHã.DãXijQ\ :U]HħQLDXO:ãâRNLHWND

Â&#x2021;SV]HQÄŞ\WR

IJ:,5Â&#x2021;3,$6(.

Â&#x2021;NXNXU\G]Ä&#x160; PRNUÄ&#x2026;

Â&#x2021;SLDVHNRVLDQ\ VRUWRZDQ\PP Â&#x2021;SLDVHNPP²QDSRVDG]NL Â&#x2021;RVWU\²QDEHWRQ\ Â&#x2021;SRGV\SNDF]DUQD]LHPLDWRUI Â&#x2021;NDP\F]HN UyÄłQHMJUDQXODFML 

 61

WHORoz-1553

12.30 - 14.00 - Filia Biura Poselskiego we WrzeĹ&#x203A;ni ul. 3 Maja

Â&#x2021;SV]HQLFÄ&#x160; SDV]RZÄ&#x2026;

285 0164 605 333 044

Â&#x2039;:,5 3,$6(.

15.10.2013 (wtorek):

Rol-328

F.H.U. TRADEX  

#4 #2 7# 2 # 9%,= =%;D 9

TELEWIZJA INTERNET TELEFON PROMOCJE

DYĹťUR POSELSKI

 

 ,

Filia Biura Poselskiego PosĹ&#x201A;a na Sejm RP

5R]

Ro RolRol-289

8&)

Roz-1565

%GPCFPKC   

Â&#x201E; MEBLE TAPICEROWANE - PRODUCENT. DuĹźy wybĂłr, wzory klasyczne i nowoczesne. Meble pokojowe i kuchenne.ObĹ&#x201A;aczkowo 47, Sklep ďŹ rmowy: MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw ul. PoznaĹ&#x201E;ska (dawny Cezar), www.mebleoblaczkowo.pl, 603-641-081

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

Â&#x201E; Agregat prÄ&#x2026;dotwĂłrczy, 502-844-199

trzody chlewnej,

.

Â&#x201E; Ekspresowa poĹźyczka - GotĂłwka od rÄ&#x2122;ki, 502-577-760 Â&#x201E; Gitary, keyboardy, pianina i inne instrumenty. Sklep muzyczny EFFECT, WrzeĹ&#x203A;nia, KoĹ&#x203A;ciuszki 7 www.eďŹ&#x20AC; ďŹ&#x20AC;ect-music.pl KaďŹ&#x201A; e z pieca sprzedam 604-808-764 Â&#x201E; Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; beczkowĂłz do wody najlepiej z pompÄ&#x2026;, tel. 661-968-946 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; przedwojenne ksiÄ&#x2026;Ĺźki, rĂłwnieĹź religijne, widokĂłwki, odznaczenia, skrzypce, róşnoĹ&#x203A;ci, 880-366-054 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; przyczepkÄ&#x2122; samochodowÄ&#x2026;, 787-934-809 Â&#x201E; LodĂłwki, zamraĹźarki, pralki, wirĂłwki, rowery, kuchenki elektryczne, mikrofale, piekarniki, okapy, odkurzacze, zlewy, Ĺźyrandole, Ĺ&#x201A;awy, stoĹ&#x201A;y, szafki Ĺ&#x201A;azienkowe, dywany, chodniki, foteliki biurkowe i samochodowe, urzÄ&#x2026;dzenia sportowe, Ĺ&#x201A;óşka polowe, materace, koĹ&#x201A;dry, walizki, klatki, wĂłzki, telewizory, wieĹźe, Ĺ&#x201A;yĹźworolki, monitory, frytkownice, suszarki ogrodowe, chodziki, prasowalnice, kombiwary, szybkowary, patelnie elektryczne, piecyki ogrzewcze, masaĹźery, pĂłĹ&#x201A;ki, 788-561-222, 61-427-43-41

8(')

Â&#x201E; Drewno rozpaĹ&#x201A;kowe 80zĹ&#x201A;/m3, opaĹ&#x201A;owe, kominkowe, moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; ciÄ&#x2122;cia i dowozu, 609550-484, 605-420-442

Â&#x201E; Drewno kominkowe, 692-576-267

PODARUJÄ&#x2DC; *)GMN

OdbiĂłr z gospodarstwa PĹ&#x201A;atnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; gotĂłwkÄ&#x2026; lub szybki przelew

25.$

'( JK"E!L *.899 99

Rol-244

Maciory 4,40 zĹ&#x201A; + VAT Knury 3,40 zĹ&#x201A; + VAT oraz Tuczniki

Â&#x201E; Sprzedam cielaki 886-651-358 Â&#x201E; Sprzedam cielÄ&#x2122;ta miÄ&#x2122;sne oraz NCB, 608-248-273 Â&#x201E; Sprzedam cielÄ&#x2122;ta, 662-269-366 Sprzedam dwie klaczki pĂłĹ&#x201A;roczne 608-117Â&#x201E; 621, 504-935-413 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłweczkÄ&#x2122; miÄ&#x2122;snÄ&#x2026;, 603-318-854 Â&#x201E; SPRZEDAM JAĹ Ă&#x201C;WKÄ&#x2DC; CIELNÄ&#x201E; 8-MIESIÄ&#x2DC;CZNÄ&#x201E;, 608-368-694 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; cielnÄ&#x2026; HO wycielenie 11.11.2013, 508-629-874 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; wysokocielnÄ&#x2026;, 723-807-265 Sprzedam kury nioski lohhman broun, 5 zĹ&#x201A;/szt, Â&#x201E; 603-706-906 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;adowacz CYKLOP 603-310-948 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;adowacz UNHZ 750, 89 r., 607-749-626 Â&#x201E; Sprzedam marchew i buraczki, 665-122-417 Â&#x201E; Sprzedam obornik, 607-762-944 Â&#x201E; Sprzedam ofoliowane Ĺźyto, 536-168-698 Â&#x201E; Sprzedam opryskiwacz Ĺ&#x161;LÄ&#x2DC;ZA, poznaniak 3 m, pĹ&#x201A;ug 4-skibowy i cyklop, tel. 698-350-822 Â&#x201E; Sprzedam pĹ&#x201A;ug obrotowy LEMKEN OPAL 120, agregat uprawowy RAU szer. 3,30, brony 5 m, rozsiewacz AMAZONE, przyczepÄ&#x2122; 3,5 t, 531-106-369 Â&#x201E; Sprzedam pompÄ&#x2122; paliwowÄ&#x2026; do C-360 po regeneracji 698-946-402 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta 30 szt. tel. 605-943-061 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta 511-816-256 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta 696-388-399 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 61-4352-956

OmĹ&#x201A;ot kukurydzy. Skup kukurydzy mokrej.

*.8

Â&#x201E; Do wypoĹźyczenia rusztowanie klinowe, 889-478-475 Â&#x201E; Drewno kominkowe sosnowe w waĹ&#x201A;kach metrowych lub pociÄ&#x2122;te, 696-633-417

E sRKCUGMQUKCP[Ä&#x201C;YKT sE\CTPC\KGOKCRQFU[RMC sRQMTWU\QP[ITW\ sMCO[U\MK sEGOGPVKYCRPQ sY[YĂ?\ITW\W sMQRCPKGUVCYĂ?Y sTQ\DKGTCPKG UVCT[EJDWF[PMĂ?Y sWUĂŁWIKMQRCTMĂ°KUR[EJCTMĂ° sWUĂŁWIKVTCPURQTVQYG

Kre-395

Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; sĹ&#x201A;omÄ&#x2122; ( w siatce) pszennÄ&#x2026;, ĹźytniÄ&#x2026;, pszenĹźytniÄ&#x2026; z pokosĂłw, tel. 604-961-430

,='B+,&'

414?E

E#E F

Roz-1449

4QN

Â&#x201E; Skup zbóş: pszenicy,pszenĹźyta,Ĺźyta, jÄ&#x2122;czmienia tel. 607-620-603 Â&#x201E; Skup Ĺźywca woĹ&#x201A;owego â&#x20AC;&#x153;GĂłralâ&#x20AC;?. PĹ&#x201A;atnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; gotĂłwkÄ&#x2026; 607-753-743 Â&#x201E; Sprzedam baĹźanty, 61-438-25-31 Sprzedam buraki pastewne, moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; transÂ&#x201E; portu, 696-919-559 Â&#x201E; Sprzedam byczki miÄ&#x2122;sne i mieszaĹ&#x201E;ce, 880-416-970 Â&#x201E; Sprzedam byczki, jaĹ&#x201A;Ăłweczki oraz zbiornik do mleka 800 l; Ĺ&#x203A;rutowniki; kosiarkÄ&#x2122; rotacyjnÄ&#x2026;, przetrzÄ&#x2026;sarkÄ&#x2122; karuzelowÄ&#x2026; 5m, 669-103-135, 63-2769-948 Â&#x201E; Sprzedam cielaka byczka SM, 61-4372-525 Â&#x201E; Sprzedam cielaka jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; M.M., 697-909-534

Usl-665b

99

Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; kukurydzÄ&#x2122; mokrÄ&#x2026; lub wysuszÄ&#x2122; usĹ&#x201A;ugowo 513-050-333

Â&#x201E; Skup tucznikĂłw, macior, knurĂłw, bydĹ&#x201A;a 608-505-715

  

XO6]NROQD6RNROQLNL

WHO

 ! tGXÄ&#x201D;\Z\EĂ&#x2018;UtLQG\ZLGXDOQH

8VO

-&)';;,<, (= >)(2 ? @<AB,%* A

Â&#x201E; Skup tucznikĂłw, macior, knurĂłw, bydĹ&#x201A;a 604-472-331

Â&#x201E; Ale szybka gotĂłwka -nawet 7000 zĹ&#x201A;! Proste zasady, bez zbÄ&#x2122;dnych formalnoĹ&#x203A;ci. Provident: 600-400-295 (taryfa wg opĹ&#x201A;at operatora) Â&#x201E; ANTYKI - SKUP, 609-880-956 Â&#x201E; Blacha trapezowa T18 ocynkowana + kolor, IIgatunek w atrakcyjnej cenie! Producent! DĹ&#x201A;ugoĹ&#x203A;Ä&#x2021; blach na Ĺźyczenie!, kom. 604-589-462, 61-297-06-10, Czerniejewo

Z]RU\tWHUPLQRZRLIDFKRZR

7DQLRLVROLGQLH

SPADKOWE,    

Roz-1552

Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ciÄ&#x2026;gnik URSUS C328, C 330, 4011, C 355, C 360 kaĹźdego FERGUSONA, MTZ, JOHN DEERA, WĹ ADIMIRCA 660-692-817 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; kaĹźdy ciÄ&#x2026;gnik rolniczy i ogrodniczy 694-229-446

Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 667-117-059 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 693-465-445 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 723-948-516 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, jaĹ&#x201A;Ăłwki, olchÄ&#x2122;, 693-766-420 Â&#x201E; Sprzedam przyczepÄ&#x2122; rolniczÄ&#x2026; D47, Ĺ&#x201A;adowacz UNHZ 500, 4-skibowy, 61/438-51-58 Â&#x201E; Sprzedam rozsiewacz nawozu piast i nowy waĹ&#x201A; z panewkami do C330, 782-433-086 Â&#x201E; Sprzedam siano 698-546-933 Â&#x201E; Sprzedam siano i sianokiszonkÄ&#x2122;, 885-721-551 Â&#x201E; Sprzedam siano w balotach 45zĹ&#x201A;/szt, 694-954-739 Â&#x201E; Sprzedam siano w balotach tel. 695-926-817 Â&#x201E; Sprzedam siano w kostce, 695-739-793 Â&#x201E; Sprzedam siano, 514-418-974 Â&#x201E; Sprzedam sianokiszonkÄ&#x2122;, 695-769-613 Â&#x201E; Sprzedam TURA do C330 lub C360, bramÄ&#x2122; wjazdowÄ&#x2026;, pĹ&#x201A;ug dwuskibowy, 667-948-407Â&#x201E; Skup kukurydzy, tel. 607-620-603 Â&#x201E; Skup macior i knurĂłw. Maciory 4,30, knury 3,50. 606-928-977

ROLNICZE

www.wrzesnia.info.pl

-TG

11 paĹşdziernika 2013

Usl-667

4

:U]HÄ&#x2C6;QLD 


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, g tel. (61) 436-52-70

Â&#x201E; Sprzedam 100-letni kredens, 500-171-665 Â&#x201E; Sprzedam akwarium 450l z osprzÄ&#x2122;tem i rybami, 509-127-622 Â&#x201E; Sprzedam bardzo tanio wypoczynek, 512-207-982 Â&#x201E; Sprzedam brykiet ze sĹ&#x201A;omy i siana. Idealny na rozpaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; i do piecĂłw kaďŹ&#x201A;owych. 693-648-306 Â&#x201E; Sprzedam drewno opaĹ&#x201A;owe i stemple budowlane, 669-103-135, 63-2769-948 Â&#x201E; Sprzedam drewno sosnowe, grube, pociÄ&#x2122;te, nie porÄ&#x2026;bane, ok. 15m, 502-844-199 Â&#x201E; Sprzedam drewno workowane, suche 7zĹ&#x201A;. worek, 61-4351-008 Â&#x201E; Sprzedam fotele fryzjerskie + dzieciÄ&#x2122;cy, stan bdb, 505-824-492 Â&#x201E; Sprzedam gÄ&#x2122;si po uboju i dyniÄ&#x2122;, 782-982-164 Â&#x201E; Sprzedam komputer; konika na biegunach, 661-635-851 Â&#x201E; Sprzedam konsolÄ&#x2122; fryzjerskÄ&#x2026; 508-157-317 Â&#x201E; Sprzedam lodĂłwkÄ&#x2122; polar, 190 cm, 731-100-754 Â&#x201E; Sprzedam lublin, 2003 r., diesel, trak tarczowy, silniki elektryczne, 607-308-847 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;óşeczko dzieciÄ&#x2122;ce z wyposaĹźeniem, wĂłzek 2-funkcyjny TANIO, 604-308-245 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;óşko piÄ&#x2122;trowe, tanio, 606-295-870 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;óşko rehabilitacyjne i zamraĹźarkÄ&#x2122;, 533-501-257 Â&#x201E; Sprzedam mebloĹ&#x203A;ciankÄ&#x2122; tanio, 604-454-245 Â&#x201E; Sprzedam migomat 220A tel. 506-460-269

FUTRA szeroka gama wzorĂłw, kolorĂłw

?/ Â&#x2020;>  Â&#x2021; # 1 Â&#x201E; Sprzedam wyposaĹźenie lokalu kawiarniano-usĹ&#x201A;ugowego wraz z lokalizacjÄ&#x2026; na prowadzenie przyjemnej dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci, www. bebabyboom.pl 515-526-222 Â&#x201E; Sprzedam zamraĹźarkÄ&#x2122;, 5 szuďŹ&#x201A;ad, bardzo tanio, 511-512-520 Â&#x201E; SprzedaĹź wÄ&#x2122;gla brunatnego, 511-181-130 Â&#x201E; Szukam dojazdu do Kudowy ZdrĂłj 21.10. 607-578-392 Â&#x201E; TANIE OKNA, PARAPETY, MOSKITIERY - DUĹťY WYBĂ&#x201C;R, ZADZWOĹ&#x192; SPRAWDĹš, GNIEZNO, SĹ ONECZNA 11A (şóĹ&#x201A;ty dom), telefon 61-4256336, 608-204-958 Â&#x201E; Tanio lodĂłwka AMICA, 175 cm, 695-991-433 Â&#x201E; ZamraĹźarka szuďŹ&#x201A;adkowa wys. 1,5 m i wĂłzek inwalidzki, 608-155-932 Â&#x201E; Ĺťwir, podsypka, czarna ziemia, koparko-Ĺ&#x201A;adowarka, 606-297-689

ATIZ

JRWĂ?ZNRZH

< = > < *?!%@B" CF2 H " 2"2I

 

 U <1C< ' U< U 

    

EA$//

>@   

tel. 600 893 357, 600 893 401

Usl-627

Â&#x201E; HYDRAULIK 601-536-890 Â&#x201E; Hydraulik, 669-299-150 Â&#x201E; INSTALACJE wod-kan-co-gaz - uprawnienia TANIO 669-567-081 Â&#x201E; KIEROWNIK BUDOWY, adaptacje projektĂłw 609-118-583

Usl-615

&5

Â&#x201E; Atrakcyjne zabudowy wnÄ&#x2122;kowe, szafy, kuchnie, drzwi przesuwne, skĹ&#x201A;adane, terminy 7 dni, 660-517-289 Autoryzowany przedstawiciel automatyki do Â&#x201E; bram ďŹ rmy FAAC (serwis) Centrum Handlowe KADENA tel. 601-727-372 Â&#x201E; Budowa domĂłw, remonty, 722-362-621 Budowy, ocieplenia, tynki, 502-614-021 Â&#x201E; Â&#x201E; Budowy, remonty, wykoĹ&#x201E;czenia wnÄ&#x2122;trz FIN-BUD 601-379-147 Â&#x201E; Ciesielstwo, dekarstwo, remonty kominĂłw, 784-418-262 Â&#x201E; Cyklinowanie i usĹ&#x201A;ugi remontowe, 506-034-556 CYKLINOWANIE, 607-922-490 Â&#x201E; Â&#x201E; Cyklinowanie, parkieciarstwo, panele 608-701-989 Â&#x201E; Czyszczenie tapicerki meblowej, dywanĂłw agregatem i Ĺ&#x203A;rodkami czyszczÄ&#x2026;cymi Karcher 3zĹ&#x201A;/mkw 604-381-253 Â&#x201E; Czyszczenie, udraĹźnianie, przepychanie, inspekcje video rur kanalizacyjnych, 607-616-203 Â&#x201E; Dekarstwo blacherstwo, papy termozgrzewalne, 600-020-619 Â&#x201E; Dekarstwo, zakĹ&#x201A;adanie papy termozgrzewalnej, docieplanie dachĂłw, 501-826-639

PRANIE DYWANĂ&#x201C;W I TAPICERKI

508 067 342 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Warszawska www.karcher-wrzesnia.pl

Ocieplanie budynkĂłw   

     

  

Docieplanie

Â&#x201E; KOMINIKI, 604-808-764

   !

 

  "

Â&#x201E; KOSZENIE I WYWĂ&#x201C;Z TRAWY 697-293-986

,167$/$&-((/(.75<&=1( 2'*5202:(021,725,1* 6<67(0<$/$502:( WHO

Â&#x201E; Koszenie, wykaszanie i wywĂłz trawy 602-584-151 Â&#x201E; Kuchnie na wymiar, szafy z drzwiami przesuwnymi, zabudowa wnÄ&#x2122;k. Projekt, montaĹź, 607-578-392 Â&#x201E; Malowanie, montaĹź pĹ&#x201A;yt G-K, pĹ&#x201A;ytki, 608-701-989 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, adaptacja poddaszy, ocieplanie budynkĂłw 694-414-839 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, panele, pĹ&#x201A;ytki, montaĹź pĹ&#x201A;yt g-k, 664-285-112

WEXEL

# ! $  %&&'())'%*+

Pogotowie Kanalizacyjne Przepychanie i czyszczenie kanalizacji. Czyszczenie drenaĹźu oczyszczalni biologicznych

WUKO i spirale elektro-mechaniczne Kamery TV do rur od Ă&#x2DC;50 mm

tel. 602-227-666/24 godz. www.firma-chochlik.pl

tel. 61-4388-829 509-365-337

*'  

 + ' , ,-+ .+ ' ,  $ / 0 

& ' tprojekty budowlane HPUPXF PSB[JOEZXJEVBMOF tÇ´XJBEFDUXBFOFSHF UZD[OFCVEZOLĂ&#x2DC;X tQS[FHMÇ&#x152;EZCVEZOLĂ&#x2DC;X tOBE[PSZ tJOOFVTÂ&#x2019;VHJ

USĹ UGI tLPQBSLPÂ&#x2019;BEPXBSLÇ&#x152; tXZXSPULB)%4

NA IMPREZY 

r

 )'<, )- * B'&' % (&O<> $> <<.')*

*; P!

 SZAFY DLA CIEBIE szafy; kuchnie - 800 zĹ&#x201A;/mb. zabudowy wnÄ&#x2122;k - 850 zĹ&#x201A;/mb.

Wszystko na wymiar Terminy â&#x20AC;&#x201C; 7 dni Me-064

660 517 289 Usl-573b

G  6$ G  ! 

781-562-103

Â&#x201E; Hydraulik, 666-543-570

SRÂ&#x203A;\F]NL ?==[IEO:L < 

MECHANICZNE WIERCENIE I KOPANIE STUDNI

63/241-72-24, 600-503-953 w Niemczech: 0049-1794-395-584

Bd-458

 <) =,&) EB'@*

Â&#x201E; GARAĹťE BLASZANE, RĂ&#x201C;ĹťNE ROZMIARY OD 1500 ZĹ , TANIE PĹ OTY I OGRODZENIA, BRAMY GARAĹťOWE, RATY, 62-733-88-30, 607-680-103

â&#x20AC;&#x201C; dowĂłz na miejsce â&#x20AC;&#x201C; TV w samochodzie â&#x20AC;&#x201C; licencja, peÂłne ubezpieczenie â&#x20AC;&#x201C; moÂżliwoĹ&#x201C;ĂŚ zabrania wiĂŞkszego bagaÂżu

Usl-401Â&#x201E; Firma Mar-Instal oferuje: instalacje centralnego ogrzewania, wodno -kanalizacyjne, gaz, centralne odkurzacze 666-543-570

PrzewĂłz osĂłb â&#x20AC;&#x201C; BUSEM DO NIEMIEC, HOLANDII, BELGII

&5

$=' D-/ &O<;

/106#Ä&#x2019;756#9+#0+'0#24#9# Â&#x201E; AAA komputerowe projektowanie mebli, 502-606-361 Â&#x201E; AAA PodnoĹ&#x203A;niki koszowe od 16 do 22m - wynajem 501-429-384, 502-974-584 Â&#x201E; AAA USĹ UGI TRANSPORTOWE, PRZEPROWADZKI KOMPLEKSOWE, PRZEWĂ&#x201C;Z DO 4-OSĂ&#x201C;B, 502-606-361 www.transport-przeprowadzki.auto.pl Â&#x201E; Abc - NAPRAWA PRALEK U KLIENTA, 504-359-909 Â&#x201E; ANTENY - INSTALACJE: NAZIEMNE, DVB -T, SATELITARNE - MONTAĹť, NAPRAWA, 504-658-004 Â&#x201E; ANTENY TV SAT., montaĹźe, 506-964-989

8VO

Â&#x201E; Skup akumulatorĂłw, 889-083-341 Â&#x201E; Skup antykĂłw z likwidacji mieszkaĹ&#x201E;: srebra, zegary, zegarki, monety, militaria, ordery, widokĂłwki, dokumenty, ksiÄ&#x2026;Ĺźki, 694-834-800, 61-4245-037 SKUP KASZTANĂ&#x201C;W, CENA 0,70 GR/KG TEL. 667Â&#x201E; 426-916 LUB 692-497-798 Â&#x201E; SĹ&#x201A;upki sosnowe, stemple sprzedam, 666-591-860

+056#.#%,'6'.'9+<;,0' +5#6'.+6#40'/7.6+411/

Â&#x201E; Dj - imprezy okolicznoĹ&#x203A;ciowe, 602-677-753 Â&#x201E; DJ na kaĹźdÄ&#x2026; imprezÄ&#x2122;, 725-467-357 Â&#x201E; DJ- imprezy okolicznoĹ&#x203A;ciowe, 691-749-826 Â&#x201E; DJ-JOHNY Osiemnastki, wesela, imprezy plenerowe i inne. www.johnyshop.pl 600-097-438 Â&#x201E; Elektroinstalacje, pomiary, 785-901-087 Â&#x201E; ELEKTRYK, 662-627-856 Â&#x201E; FHU SIEL-BUD poleca workowany: ekogroszek, kostkÄ&#x2122;, miaĹ&#x201A; z polskich i czeskich kopalni oraz niemiecki brykiet miaĹ&#x201A;owy Rekord 509-565-501

5

Usl-663

Â&#x201E; SKLEP NUMIZMATYCZNY - skup-sprzedaĹź zĹ&#x201A;oto, srebro, monety, banknoty, winyle, ordery, ul. Laskowskiego 3, 511-616-666.

#06'0;

Usl-652

Â&#x201E; PRO-DOMO - ChwilĂłwki, 501-944-688 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; gruz, tel. 607-620-603 Â&#x201E; Rowerek treningowy i steper, 605-582-661

USĹ UGI

www.wrzesnia.info.pl

*OOB

Â&#x201E; PoĹźyczki zastaw u klientĂłw, 500-588-980

Â&#x201E; Sprzedam monitor + telewizor LCD 19â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;, 888-258-067 Â&#x201E; Sprzedam nowy czarny garnitur, rozmiar 48, 886-987-177 Â&#x201E; Sprzedam okno plastikowe z demontaĹźu, 116x143, 603-936-844 Â&#x201E; Sprzedam orzechy wĹ&#x201A;oskie i sadzonki leszczyny, 783-089-400 Â&#x201E; Sprzedam palety 100-120, wykonanie jak EURO, TANIO tel. 887-027-410 Â&#x201E; Sprzedam pianino LEGNICA 1985 r, 604-795-684 Â&#x201E; Sprzedam podkĹ&#x201A;ady kolejowe 30 szt. 608-172-972 Â&#x201E; Sprzedam stemple budowlane 2,7 mkw, 607-651-809 Â&#x201E; Sprzedam stĂłĹ&#x201A; + 6 krzeseĹ&#x201A; BRW, 500-786-444 Â&#x201E; Sprzedam stĂłĹ&#x201A; rozkĹ&#x201A;adany, jasny orzech, 505-073-132 Â&#x201E; Sprzedam szafki wiszÄ&#x2026;ce, 662-460-431 Â&#x201E; Sprzedam tanio drzwi balkonowe, 227x85, 509-717-575 Â&#x201E; Sprzedam tanio stemple budowlane i grzejniki tel. 507-308-632 Â&#x201E; Sprzedam tanio tynki zewnÄ&#x2122;trzne, 691-124-802 Â&#x201E; Sprzedam telewizor 25 cali + dekoder + DVD, 150 zĹ&#x201A;, tel. 602-382-669 Â&#x201E; Sprzedam wĂłzek 3-funkcyjny, cena 400 zĹ&#x201A;, 606-501-069 Â&#x201E; SPRZEDAM WĂ&#x201C;ZEK GĹ Ä&#x2DC;BOKOď&#x161;şSPACEROď&#x161;ş WY, STAN BDB, 781ď&#x161;ş782ď&#x161;ş186 ď&#x161;ŽZDJÄ&#x2DC;CIE NA ĹťYCZENIEď&#x161;Ż Â&#x201E; Sprzedam wypoczynek 3+2+1, czarna ekoskĂłra, nowy, 1200 zĹ&#x201A;, 723-912-663 Â&#x201E; Sprzedam wypoczynek dÄ&#x2122;bowy, 3+1+1, Ĺ&#x201A;awÄ&#x2122; dÄ&#x2122;bowÄ&#x2026; i biurko dÄ&#x2122;bowe, 606-420-728

Roz-859

Â&#x201E; Oddam gruz 692-727-190 Â&#x201E; OpaĹ&#x201A; sosnowy ciÄ&#x2122;ty, drewno rozpaĹ&#x201A;kowe, workowane, drewno kominkowe i inne, 609-874544, 61-4376-796 Â&#x201E; Pomoc w przygotowaniu formularzy rekrutacyjnych i biznesplanĂłw do 8.1.2 PO KL, tel. 790-624-725

Kre-390

11 paĹşdziernika 2013

8((

#';+, )

#$/"E ! K ?/ 7#EE8 $;+,,=-) >)'+%&), (+.'GM()* +;8

99

ul. Fabryczna 39/4 QS[ZQÂ&#x2019;BUOZNQBSLJOHV 

62-300 WrzeĹ&#x203A;nia tel. 61 670 98 89 Usl-172

693-119-600

Â&#x192; F /  

Â&#x192;  JFXH Â&#x192;  

Â&#x192;  C'~+C

Â&#x192; >>   Â&#x192; 

 Â&#x192;  Â&#x201E;


6

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, g tel. (61) 436-52-70

11 paĹşdziernika 2013

https://www.facebook.com/KropkaWydawnictwo

www.wrzesnia.info.pl

fotografia.net.pl sklep internetowy

Usl-198

SERWIS RTV

Usl-650

A. Kubiak t

Â&#x201E; Malowanie, tapetowanie, szpachlowanie, panele, adaptacja poddaszy, ocieplanie, prace murarskie, klinkier, 721-264-877 Â&#x201E; Malowanie,szpachlowanie, prace wykoĹ&#x201E;czeniowe, malowanie artystyczne Ĺ&#x203A;cian, niskie ceny-wolne terminy tel. 697233467 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, tapety, panele,pĹ&#x201A;yta GK, poddasza tanio solidnie 607-856-441 Â&#x201E; MEBLE NA WYMIAR: szafy z drzwiami przesuwnymi- 800 zĹ&#x201A;/mb, meble kuchenne, komody, biurka, Pomiar i montaĹź - GRATIS, 512-451-514 Â&#x201E; MEBLE TAPICEROWANE - PRODUCENT. DuĹźy wybĂłr, wzory klasyczne i nowoczesne. Meble pokojowe i kuchenne.ObĹ&#x201A;aczkowo 47, Sklep ďŹ rmowy: MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw ul. PoznaĹ&#x201E;ska (dawny Cezar), www.mebleoblaczkowo.pl, 603-641-081 Â&#x201E; Mycie okien, sprzatanie, 603-309-843

% <' ( %,)

Â&#x201E; ORGANISTA, 694-491-098 Â&#x201E; PĹ&#x201A;ytkarstwo 28 zĹ&#x201A;/mkw, malowanie, szpachlowanie, 882-263-645 Â&#x201E; PODBITKA dachowa 602-874-737 Â&#x201E; PomogÄ&#x2122; w zaĹ&#x201A;oĹźeniu i pielÄ&#x2122;gnacji ogrodu, 728-250-106 Â&#x201E; PorzÄ&#x2026;dkowanie ogrodĂłw, 602-584-151 Â&#x201E; Posadzki betonowe, maszynowo, wykonywane w domach, blokach, biurach itp. 606-128-033 maszynowe, 604-056-636 Posadzki Â&#x201E; Â&#x201E; Posadzki maszynowe, 605-408-725, www. mixo.net.pl Â&#x201E; Posadzki maszynowe, 697-428-561 Â&#x201E; Prace romontowo-wykoĹ&#x201E;czeniowe (peĹ&#x201A;en zakres usĹ&#x201A;ug) 793-221-053 Â&#x201E; Prace wykoĹ&#x201E;czeniowe 698-630-247 Â&#x201E; Profesjonalne usĹ&#x201A;ugi budowlane: ocieplanie i elewacje, wykoĹ&#x201E;czenia wnÄ&#x2122;trz, hydraulika, elektryka, systemy dekoracyjne wnÄ&#x2122;trz, domy pod klucz, ogrodzenia i otoczenie domĂłw, 667-781-389 Projekt i wykonanie ogrodzeĹ&#x201E;. Firma Cztery Â&#x201E; Pory Roku, 601-72-73-72 Â&#x201E; Projektowanie i zakĹ&#x201A;adanie kostki brukowej i granitowej Firma Cztery Pory Roku 601-727-372 Â&#x201E; Projektowanie i zakĹ&#x201A;adanie ogrodĂłw Firma Cztery Pory Roku. 601-727-372 Â&#x201E; Przeprowadzki - przewĂłz rzeczy, 661-914-813 Â&#x201E; Remonty Ĺ&#x201A;azienek, gipsowanie, malowanie, 724-207-445 Â&#x201E; ROZBIĂ&#x201C;RKI ď&#x161;ş WYWĂ&#x201C;Z GRUZU, 662ď&#x161;ş600ď&#x161;ş089 Â&#x201E; Schody z drewna, 785-120-222 Â&#x201E; Spawanie bram i pĹ&#x201A;otĂłw, 783-937-874 Â&#x201E; Strony www: dmon.create@gmail.com Â&#x201E; Szafy, kuchnie na wymiar, 660-517-289

('Q*(

PROFESJONALNIE

B<=*),B(' B'(-)'. *(

ODBIERAMY DOKUMENTY U KLIENTA Usl-674

tQPHPUPXJFLBOBMJ[BDZKOF D[ZT[D[FOJFLBOBMJ[BDKJ rinstalacje wodno-kanalizacyjne C.O. i gaz rprzydomowe oczyszczalnie Ĺ&#x203A;ciekĂłw rbaterie sĹ&#x201A;oneczne rrekuperacja ciepĹ&#x201A;a rszamba betonowe

Usl-369a

64Â&#x160;6(*,01"3,0Â&#x160;"%08"3,Ć&#x2020; 53"/41035%0UPO tel. 783 015 995

tel. 698-417-556

Usl-404

tLBOBQBPE[Â&#x2019; tOBSPČ&#x2C6;OJLPE[Â&#x2019;tQVGB[Â&#x2019; tGPUFM[Â&#x2019;tEZXBO[Â&#x2019;N2

518-085-473 czyszczen tapicerki czyszczenie meblowej i samochodowej,

 =   pozbruku i elewacji   0 f itp. DLA ALERGIKĂ&#x201C;W - PAROWNICA

Usl-646

czyszczenie dywanĂłw i tapicerki

Â&#x201E; Ĺ&#x161;wiadectwa energetyczne, 692-943-120 Â&#x201E; Ĺ&#x161;wiadectwa energetyczne, tel. 605-556-379 Â&#x201E; UKĹ ADANIE KOSTKI BRUKOWEJ I KAMIEď&#x161;ş NIA, SCHODY, GRILLE, 665ď&#x161;ş037ď&#x161;ş171 Â&#x201E; UKĹ ADANIE kostki brukowej, 888-232-622 Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie kostki brukowej, www.kozbruk. eu.interia.pl 606-297-689, Projekty 3d

Â&#x2039;¸Â?Â?Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x153;Â&#x2039;¸Â?Â&#x2014;Â&#x152;Â&#x2021;Â?Â&#x203A;

Â&#x2122;Ă?Â&#x192;äÂ&#x2026;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2026;Â&#x2021; Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x152;Â&#x2039; ǡÂ&#x17D;Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x192;Â?Â&#x2020;Â&#x201D;Â&#x192;Çł

Â&#x153;Â&#x192;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2030;Â&#x192;Â?Â&#x2039;Â&#x153;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x152;¸ Â&#x2019;Â&#x201D;Â&#x153;Â&#x203A;Â&#x152;¸Â&#x2026;Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x2122;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x17D;Â?Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2018;ÇĄ Â&#x153;Â&#x192;Â&#x2019;Â&#x203A;Â&#x2022;Â&#x153;Â?Â&#x2021;Â&#x152;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x153;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â&#x2021;ÇĄ Â&#x153;Â&#x192;Â&#x2014;Â&#x2019;Â&#x201D;Â&#x153;Â&#x2021;Â&#x152;Â?ÂŚ Â&#x2022;Ă?Â&#x2014;Â&#x2030;¸ǥ Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x2022;Ă?Â&#x2014;Â&#x2030;¸ǥ äÂ&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x153;Â?Â&#x203A; Â&#x153;Â?Â&#x203A; Â&#x2013;Â&#x201D;Ă&#x2014;Â&#x152; Â&#x2122;Â&#x203A;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x201D;Ă&#x2014;Â&#x152;

# "  4E #! 99

&

Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi geodezyjne, Filip Zbierski, Psary Polskie 166F, 501-793-454 Â&#x201E; Videofilmowanie + fotografia, 601-262-268 Â&#x201E; Wykaszanie trawy, porzÄ&#x2026;dkowanie ogrodĂłw, moĹźliwa F. VAT, 663-811-577 Â&#x201E; WykoĹ&#x201E;czenie wnÄ&#x2122;trz, adaptacjÄ&#x2122; poddaszy, docieplanie budynkĂłw, pĹ&#x201A;oty klinkierowe, sucha zabudowa, gipsowanie bezpyĹ&#x201A;owe, malowanie, ukĹ&#x201A;adanie pĹ&#x201A;ytek, 534-572-629 WYWĂ&#x201C;Z LIĹ&#x161;CI, TRAWY 697-293-986 Â&#x201E; Â&#x201E; ZduĹ&#x201E;stwo, 61-4360-101 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; EFFECT-MUSIC 606-121-357 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; Muzyczny â&#x20AC;&#x153;CANTUSâ&#x20AC;? : 782-871-320, strona: www.cantus.webd.pl Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny Ligretta, 886-220-155, 502-050-563 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A;, DJ - Szafa Gra, 696-608-810

MATRYMONIALNE Â&#x201E; Pan pozna paniÄ&#x2026; 28 lat z samochodem, z prowincji 785-749-845

Â&#x201E; Oddam 2 maĹ&#x201A;e Ĺ&#x203A;liczne czarno-biaĹ&#x201A;e kotki, 604-382-559

Rozliczenie VAT rolnikĂłw Zwrot VAT-u za artykuÂły budowlane 605-296-347, 61 428-25-18

KARCHER

Â&#x201E; Szybka gotĂłwa z komornikiem bez BIK-U, OD 18 LAT + upominek gratis, 664-401-622

Â&#x201E; MaltaĹ&#x201E;czyki - Ĺ&#x203A;liczne pieski, 604-096-773

ZUS â&#x20AC;&#x201C; przekaz elektroniczny WypeÂłniamy deklaracje Intersat

us³ugi brukarskie, przy³šcza wodno-kanalizacyjne, wznoszenie budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, koparko-³adowarka

pralki, lodĂłwki, zmywarki 61 4383-601, 601-736-232

ZWIERZÄ&#x2DC;TA

POPROWADZĂ&#x160; KSIĂ&#x160;GOWOĹ&#x2019;Ă&#x2020;

*.899

NAPRAWA AGD

Usl-271

Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, pĹ&#x201A;yta GK, ocieplenia, pĹ&#x201A;ytki, kompleksowe wykoĹ&#x201E;czenia wnÄ&#x2122;trz, KOMINKI 667-108-054 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, pĹ&#x201A;ytki, panele, tapety, pĹ&#x201A;yta K/G, 601-379-147 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, pĹ&#x201A;ytki ATRAKCYJNE CENY, 787-339-249 Â&#x201E; Malowanie, tapetowanie, panele, remonty, 693-645-863

Â&#x201E; Naprawiam maszyny do szycia, 604-658-734 ďŹ&#x201A; Â&#x201E; Obrotowe zdjÄ&#x2122;cia produktĂłw www.ďŹ&#x201A;eszduma.pl, 515-415-150 Â&#x201E; OGRODZENIA - KLINKIER, INNE 888-232-622

Usl-651

USĹ UGI

Â&#x201E; Oddam kotka w dobre rÄ&#x2122;ce, 667-108-073 Â&#x201E; Oddam pieska 7miesiÄ&#x2122;cznego 781-078-273 Â&#x201E; Oddam kotki w dobre rÄ&#x2122;ce, 508-251-969 Â&#x201E; Oddam maĹ&#x201A;e Ĺ&#x203A;liczne kotki w dobre rÄ&#x2122;ce, 513-689-934 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; szczeniaka labradora, 660-783-144 Â&#x201E; Sprzedam klacz 3,5 roku, 604-236-253 Â&#x201E; Sprzedam konie klacze, 600-332-135, 602-408-739 Â&#x201E; Sprzedam krĂłliki miniaturki, 512-329-429 Â&#x201E; Sprzedam ratlerki, 515-409-502 Â&#x201E; Sprzedam szczeniaki sznaucer miniatura 727-564-727 Â&#x201E; Sprzedam sznaucerki miniaturowe, 512-192-197 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x203A;winki morskie, 668-239-936 Â&#x201E; SzczeniÄ&#x2122;ta cocker spaniel, 667-342-532

LEKARSKIE Â&#x201E; Badania USG Doppler tÄ&#x2122;tnic i ĹźyĹ&#x201A; specjalista chorĂłb naczyĹ&#x201E; lek.med. Piotr Trojanowski ul. JabĹ&#x201A;oniowa 23. Gniezno, tel. 795-486-265 Â&#x201E; DIETETYK, 609-370-503 Â&#x201E; Gabinet MasaĹźu Leczniczego â&#x20AC;&#x2DC;VitaClinicâ&#x20AC;&#x2122;, Staszica 5, WrzeĹ&#x203A;nia, 508-403-669 Â&#x201E; MasaĹźysta - masaĹźe z dojazdem do domu klienta, 787-545-362

TOWARZYSKIE Â&#x201E; Agata 691-665-043 Â&#x201E; Czterdziestolatka zaprasza prywatnie 538-321-253 Â&#x201E; Maja 697-256-746 Â&#x201E; Nina 538-367-826 Â&#x201E; Pan dla paĹ&#x201E; i mÄ&#x2122;Ĺźatek 35-55 lat, 880-916-853 Â&#x201E; SĹ&#x201A;odka kotka prywatnie 724-273-248

Â?Â&#x192; Â&#x2018;Â?Â&#x2022;Â&#x192;Â?Â&#x192; Â&#x2022;Â&#x153; Â&#x2039;OÂ&#x2014;Â?Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x153; Ă?ÂŚÂ&#x152;Â?Â&#x2039;Â&#x2021;Â? Â&#x153;Â&#x2039;Â?Â&#x2018;Ă?ÂŚÂ&#x152;Â?Â&#x2039;Â&#x2021;Â?

019;270-6 RT\[LOQYCPKC QIĂŁQU\GĂ˝   ! " # $ % 

1T\GEJQYQ WN$WMQYC

& '()(** ''))


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, g tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

7

& / / &  , @ Â&#x2C6;?+!

  XÂ&#x201A;= * 

Skl-878

11 paĹşdziernika 2013

Â&#x2030;>  /. *Â&#x160;

Â&#x192; (#$?#+ ~+() !} ~+(%'Â&#x2039;Â&#x2039;Â&#x2039; Â&#x2026;  && ! ? !2 = Â&#x2026; !   X Q  Â&#x2026; 0 !? 

~ / (#+}&#'Â&#x152;? / $%) j[[FXH[[Â&#x2039;Â&#x2039;Â&#x2039;

$/  Â&#x2039;

'()*+./ %"$01./ '+696:.'; 532 545 835 ;<;)*/ / ;:*/=*/ 9;+ '>6:/*+;:/6 /;.@

D )B616 :61)*E</601 D 9;+B61:/; A''+/<) .G/;:16 A' 0/;A+/9) H/<) :6 +6'+:6:/; 0/I + 'H;1J D A;*)+K6 # E

Kre-373a

A' """" +B L:/;( H/<)

532 545 835 Skl-875

â&#x20AC;&#x17E;Firma z wieloletnim  &

   


8

Reklama - biuro ogłoszeń, g tel. (61) 436-52-70

11 października 2013

$%&$''($ )$*$

Country Club to miejsce,       

  

.'(, %;N r;%,$ r%.)'% '&- *82'$ r .':' &> %*@B) r;%B > <, *8 K2$!K 2 r-''< r+; 'B)G)R$

2UJDQL]XMHP\LPSUH]\RNROLF]QRĂFLRZHNRPXQLHZHVHOD URF]QLFHLPSUH]\LQWHJUDF\MQHGODğUPV]NROHQLD 0H

=DSUDV]DP\GRVW\ORZHMUHVWDXUDFMLVSHFMDOL]XMÈFHMVLÚZGDQLDFK NXFKQLSROVNLHMRUD];,;ZLHF]QHMNDUF]P\GRVNRQDïHJRPLHMVFD GODPQLHMIRUPDOQ\FKVSRWNDñLLPSUH] :QDV]\P3HQVMRQDFLHF]HNDMÈQD3DñVWZDOXNVXVRZHSRNRMH'ODPQLHMZ\PDJDMÈ F\FKJRĂFLPDP\GRG\VSR]\FMLPLHMVFDQRFOHJRZHRVWDQGDUGRZ\PZ\SRVDĝHQLX

VNOHSSURGXFHQWD

2IHUXMHP\QDXNÚMD]G\NRQQHMSRGNLHUXQNLHPLQVWUXNWRUD Z\MD]G\SOHQHURZHRJQLVNDNXOLJL

äÑĔNDV]DI\NRPRG\ UHJDä\VWRä\NU]HVäD

2'AD,) =-;% )*- 6QOCU\&QNCVC

Edu-654

9T\GćPKCWN1RKGU\[P %\GU\GYQWN/KãQUãCYUMC

VGN YYYQUMUVTC\CMRN

www.wrzesnia.info.pl

$WUDNF\MQHFHQ\SRNRLQRFOHJRZ\FKGODJUXS]RUJDQL]RZDQ\FKSRZ\ĝHMRVöE SHQVMRQDW]ïRVREÚPRWHO]ïRVREÚ ĂQLDGDQLHSïDWQHGRGDWNRZR 

"#

&RXQWU\&OXE :U]HĂQLDļ1RZ\)ROZDUNXO0RVWRZD WHOZZZQRZ\IROZDUNSO

Skl-869a

9+'.-+'169#4%+'

  

  

         

     !

"

 #$ # $ $ $% 

$ &!

!' (' # )  $

'  $   * XO.RV\QLHUÑZ:U]HĈQLD

Ośrodek Szkolenia Kierowców

Września, Kutrzeby 8 UFMt

U #** $***' U< UC 6J: =@ 8C 507 610 415, 784 089 512 Rol-330

WHO

KWWSDUWHPVWUHIDSO

NAJLEPSZE OFERTY! Kre-310

Edu-333

SRQSWZJRG] Usl-654

DOJAZD PO KURSANTA tel. 601-85-98-98

  

KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

NAUKA JAZDY kat. A, A1, B

Brakuje Ci gotówki?

CENTRUM

: A%

3UDFRZQLD 3UDFRZQLD$UW\VW\F]QD $570

4 /K06

44 $/

(,$='; 'D' *.8999 *.8999

'>%&<%* N

' )K<%'


NOWE KOLEKCJE

11 paĹşdziernika 2013

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, g tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

SALON MODY NL 3U]HUĂ?FENLH NUDZU]LHHFHQLRQHJR GRQLHSUW\PHQWX

DVR*5$7,6

ELKA

:U]HyQLDXO.DOLVNDWHO

ZZZVDORQPRG\HONDSO

SRQSWVE :QDV]HMRIHUFLH]QDMG]LHFLH3DĂ?VWZR NLONDW\VLĂ&#x2020;F\DUW\NXÂ?Ă?Z]QDQ\FKPDUHN sJDUQLWXU\MXÂ&#x203A;RG]Â? sSÂ?DV]F]HNXUWNLsVZHWU\WVKLUW\ sEOX]NLNRV]XOHsREXZLHPĂ&#x2020;VNLH sWRUHENLSDVNLsELÂ&#x203A;XWHULD

.DWDORJILUP]QDV]HMRIHUW\ s%<720s3,(55(&$5',1s/$9$5' s:,//6225s:ÂŻ/&=$1.$s.$6725 5<.2s&27721&/8%s7(5(6$.23,$6

0RGDyOXEQD Bd-426

Skl-801

UK !#U! UK2/EU#$ 6 !4#K !#"

#. ;.8$& *.8

8B'*%&,8B.

9

tel. 503 004 980 tel. 669 111 071

Nowe mieszkania w ATRAKCYJNYCH cenach   !


10

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, g tel. (61) 436-52-70

11 paĹşdziernika 2013

www.wrzesnia.info.pl

DESKA TARASOWA - drewno modrzew

BOAZERIA - drewno  

Bd-411

tel. 61 437 96 72 drewsek-sc@wp.pl

K E #E$/"E 2PE4 E#E4

Bd-457

Skl-863

   

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. KiliĹ&#x201E;skiego 11 tel. (61) 435-08-21

2UCT[/CĂŁGWN$WFQYNCPC 9T\GÄ&#x2021;PKC

malgorzataborowczak@wp.pl

VGN HCZ

t0,/"t%3;8* t30-&5: t#3".:

GOCKNPQYDWFRTKO@PQYDWFRTKORN

0CU\CQHGTVC

sQMPCKFT\YK28%DG\QĂŁQYKQY[U[UVGO(QTKU sQMPCFT\YKQTC\HCUCF[CNWOKPKQYGYU[UVGOCEJ2QP\KQ#NWRTQH sTQNGV[\GYPĂľVT\PGU[UVGO#NWRTQH$GENGXGT sTQNGV[YGYPĂľVT\PGOCVGTKCĂŁQYGHKPG\LC sRCTCRGV[YGYPĂľVT\PG\MQPINQOGTCVWOFHREXFTGYPC RQUVHQTOKPIW sRCTCRGV[\GYPĂľVT\PG\CNWOKPKWOUVCNK sDTCO[ICTCÄ&#x201C;QYGUGIOGPVQYGWEJ[NPG sOQUMKVKGT[ sQMPCKPYGPVCTUMKG

JESIENNE TY RABAro lety na ok na i

ATRAKCYJNE KREDYTY RATALNE

OKNA MARKOWYCH PRODUCENTĂ&#x201C;W

$F

Poleca:

0,/"t%3;8*t8*53:/:;1$8

Drzewa i krzewy iglaste, liĹ&#x203A;ciaste.

8S[FÇ´OJB VM1JBTUĂ&#x2DC;X UFM XXXTVQFSUIFSNQM FNBJMTVQFS!TVQFSUIFSNQM

Roz-741

Tuje brabant 2 m na ĹźywopĹ&#x201A;oty oraz inne Jacek Nowaczyk StanisĹ&#x201A;awowo 15, 601-759-243

ROLETY

zewnĂŞtrzne, wewnĂŞtrzne

ALUZJE

Bd-308

poziome pionowe Siatki na owady

Z.U.H. ul. Ciszaka 35 ? 5 :

tel. 61 43-65-497; 510-272-212

6@ D0ED* '5 5 ; F:4: 5 F; 5:G: ID DD

OBRĂ&#x201C;BKA PLASTYCZNA BLACH !"#$%&'()#*#$+,)#'(')' -&.'&/01#'(2

32 '&.'&/01#'(24

35 6,%7#6#)&/)#789,: +-7+/6#)&/01#'( 34 ; $!#6#)&/$<#1&)&/7=+/6)/> <&-

0#1?$<7#=,+/$<#1&)&/7=+/6)/>


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, g tel. (61) 436-52-70

11 paĹşdziernika 2013

www.wrzesnia.info.pl

11

"G)'

;.8 <%'D 999

Bd-447

KB *),* )%B*)'%')'(

&O< <*8

+.'GM)D&> &>'&)8

, &)'

Me-193

?$!P K " 4! 

Kom-039

STALMET KOWALSTWO ARTSTYCZNE !1  > 

./ = >/ = = > 

  //

  > =

 > 0  

Â&#x192; ('Â&#x2C6;*)Â&#x2019;$&' Â&#x2C6;'?,Â&#x201C;

* ('Â&#x2C6;(#Â&#x2019;$&+Â&#x2C6; ~+(#+ Â&#x192; *)?('(#+ & "'%+!#'Â&#x152;Â&#x201D;*

& '%+$%+" Â&#x192; } Â&#x2019;+ },*#'}~&+(#+ Â&#x192; !Â&#x2020;+$Â&#x2C6;('C(+ (#+"#+~?#+

Â&#x2020;'!) # '%)()

524<'&#Ä&#x2019;-1/276'4°9 +#-%'514+°9 -1/2.'-519;5'49+5 -1/276'4°9+.#2612°9 /10+614+0) +5+'%+-1/276'419' Godziny otwarcia: pn.-pt. 9.00-18.30, sob. 9.00-14.30

    

*  >/

  / .

 / /  />   

   =

 = 0 /= =

  = = ./0 / 

>   

/ .  ? 

DRAGON

pÂ&#x2022; Â&#x201A;X \QjÂ&#x201A;-QX[  Â&#x201A;[Â QQP [jj >Â&#x2013;F 

> FÂ&#x2013; 

Meble Kuchenne na wymiar

ul. Warszawska 27a

facebook.com/stalmet.schmiedekunst

tel. 61

640-18-83

AGD do zabudowy

$ / 1 

 F 

czynne pn-pt 10.00-17.00; sob. 10.00-14.00

(= } J\

SKLEP - ul. Malborska 15, WrzeĹ&#x203A;nia

NOWY SALON MEBLOWY

tel. 61 436 02 80

RYNNY

Salon meblowy

â&#x20AC;&#x17E;GIEESâ&#x20AC;?

t1$7t0$:/, t$:/,5:5"/

GiÄ&#x2122;cie blach na wymiar  

Bd-280b

.#A** , 8=  tel. 693 650 804

* = ? H pÂ&#x2022; Â&#x201A;X \QPFHÂ&#x201A;F[\ > Â&#x2013;Â&#x2014; 

Szafa Jola 8 #*#,

#$!,.#

 F j[[FXP[[ > H[[FXQ[[

>; H 6 E= 6 F

HIT CENOWY!

OKNA DRZWI, PANELE, OKNA, B) )1. B)1./ 6<61@6 )+;A6( >6G6:1 >6G6:1;// '>'A';K $jq 16:/ <':16( A+/ './;: 6:;G/ "   0 ; +,. * 0 %#* Â&#x2030; }   ' C   

S06 S"& E= ) F L0$/*{!*(|"* 2

Godziny otwarcia

*

 !'%#$ *  >1/ /  >  /p / /0 >   / 

pon.-pt. 900-17Q[ Â&#x192; sob. 900-1400 Skl-877

Zapraszamy


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, g tel. (61) 436-52-70

41&$+"-*45"$)03Âť#1Â&#x152;6$t*/5&3/*45" lek. med. Katarzyna Kostrzewska

GABINET STOMATOLOGICZNY, ul. HARCERSKA 10 Lek. stom. Ewa Thomas- Zaremba

Lek. med. JOANNA MICHALSKA

SPECJALISTA NEUROLOG

Oferujemy: BEZBOLESNE ZNIECZULENIE KOMPUTEROWE r bezpĹ&#x201A;atne przeglÄ&#x2026;dy i porady r leczenie zachowawcze w miĹ&#x201A;ej atmosferze rstomatologia estetyczna rwybielanie zÄ&#x2122;bĂłw w 30 min. r protetyka r chirurgia (resekcje, zatrzymane Ăłsemki) r *.1-"/5: r0350%0/$+" BQBSBUZTUBÂ?F

- neurologia dzieciĂŞca - neurologia dorosÂłych

62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. SĹ&#x201A;owackiego 62

przyjÄ&#x2122;cia: poniedziaĹ&#x201A;ek i Ĺ&#x203A;roda od 16.00 rejestracja telefoniczna - 790-782-702 BADANIE KIEROWCĂ&#x201C;W

REJESTRACJA TELEFONICZNA: 61 868-94-29, kom. 600-107-840

Gabinet czynny: od poniedziaĹ&#x201A;ku do piÄ&#x2026;tku

w godz. 900-1700

Gabinet Lekarski

tel. 61 4363-533

Poradnia Medycyny Pracy !"#$ Opieki Zdrowotnej â&#x20AC;&#x17E;SPECIMEDâ&#x20AC;?

POONICTWO â&#x20AC;&#x201C; GINEKOLOGIA USG â&#x20AC;&#x201C; sonda brzuszna i pochwowa

%&'())*+,-.),!-%./(%'01'/)2-&/

Katarzyna CzĂŞstochowska

       

    

        !!"#$!!% "!!"#&'!

spec. ginekolog poonik WrzeĹ&#x201C;nia ul. KiliĂąskiego 4

Lek-406

Lek-249e

GABINET LEKARSKI

www.wrzesnia.info.pl

Lek-227c

11 paĹşdziernika 2013

Lek-317

12

wtorki i czwartki od 16.00 Rejestracja tel. 602 177 154 i 4360 102

lek. dent. Halina Olejniczak-Wiszniewska

przyjmuje pn., wt. 15.00-21.00, czw. 9.00-15.00, w soboty po uzgodnieniu

Lek-225e

DENTHAL Gabinet Stomatologiczny lek. dent. Piotr Wiszniewski przyjmuje w Ĺ&#x203A;rody 15.00-21.00 WrzeĹ&#x203A;nia, Plac Ĺ&#x161;w. StanisĹ&#x201A;awa 1 (wejĹ&#x203A;cie obok Veritasu w podwĂłrze)

FIZJOTERAPEUTA mgr Aleksandra Koska

tel. 602-830-899

> "0 C .

Gabinet MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

? !> / 

-' . /  $01

2 3 &4  5 5 5

#$&& & #

GABINET STOMATOLOGICZNY

E  8K/*$!**&#

MEDYCYNA ESTETYCZNA

lek. dent. B " fÂ&#x2019;.?

Nina Grzelak

Lek-402

 %**A$/**,C$$**A$&**

* =  Â = Â&#x201A;XF\QPPFHjP

KARDIOCHIRURGICZNY

Lek. Gerard WilczyĂąski

Dr n.med. Piotr Buczkowski

Specjalista otolaryngolog

Asystent Kliniki Kardiochirurgii w Poznaniu ul. DÂługa 1/2 â&#x20AC;˘ Ocena badaĂą: koronarografii i echo-serca â&#x20AC;˘ Kwalifikacja do zabiegĂłw operacyjnych (by-passy, operacje zastawek serca) â&#x20AC;˘ Opieka pooperacyjna

WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Ciszaka 26 wtorek i czwartek 17.00 â&#x20AC;&#x201C; 18.00 rejestracja telefoniczna 61 436-51-64, 602-664-925

AMIKA

PrzyjĂŞcia: kaÂżda III sobota miesišca od godz. 10:00 do 12:00 Hipokrates, WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Wojska Polskiego 13 Rejestracja: codziennie 18:00-20:00 tel. O601-793-838

DEPILACJA LASEROWA NAJSKUTECZNIEJSZY SYSTEM TRWAĹ EGO USUWANIA ZBÄ&#x2DC;DNEGO OWĹ OSIENIA

Prywatny Gabinet Urologiczny

  specjalista urolog

Leczenie zachowawcze i operacyjne  

   

NOWOĹ&#x161;Ä&#x2020;!!! LASER VARILITE

GABINET STOMATOLOGICZNY

ZAMYKANIE NACZYĹ&#x192; NA TWARZY I KOĹ&#x192;CZYNACH DOLNYCH, USUWANIE PRZEBARWIEĹ&#x192;, FOTOODMĹ ADZANIE

lek. stom. ogĂłlnej

PAWEÂŁ KRUPKA

Lek-229a

WRZEĹ&#x2019;NIA ul. LAZUROWA 2 tel. 61 436-35-66, Os. LipĂłwka

pn, wt, czw, pt 1500â&#x20AC;&#x201C;1900

CENTRUM MEDYCZNE 6$ " = %Â&#x2019;#&& /5 6$ # 88 880ĂĄ2'6=$7:$5= :$5= /$ %(=6.$/3(/$

 !"#$%"&'$( ' Rejestracja telefoniczna nr 61/4365740 lub 604 759 490  ) *+,-

LASER DIODOWY MEDIO STAR

ESTIME CENTRUM MEDYCYNY ESTETYCZNEJ 6$ Cf % &Â&#x2019; " f 6$ 8 8 % Â&#x201D; ?!?Â&#x2022; 0$ $6 $ 0$ $6

Prywatny Gabinet Konsultacyjny

GABINET LEKARSKI

Informacja, rejestracja: AMIKA, ul. PiastĂłw 16, tel. 61-4379-999

lek.med. Â&#x201C;6 / ! specj. dermatolog-wenerolog

(#~# C#Â&#x2020;%#( Â&#x2C6;Â&#x2DC;~+

SILHOUETTE SOFT Ubotox Ukwas hialuronowy U   88 8 U 8 U U8@ ' 88 Â&#x201A; U8   C8 , ', ', 'U8   <0 U8   0U 88  U8   U8 '  ' 

= @  $ 0$ $6 @, 8 8 8

B0 ! J  7 6"2$ 

 

lek. dent. > .?Â&#x2019;D6 6$ 8%Â&#x2019;8Â&#x2019;%

 , 8= /, 8&%#A%""A&/# C{, '8 , C 80,88 13  >

Â&#x2030; ./ Â&#x160;

Lek-403

!2 06 6$ &Â&#x2019;8Â&#x2019;&&

 A(  2$.*A##**

* 0  $ Â&#x201C;2 ~"

Lek-427 Lek-429

,  )  

U@    < U 'C8 8,  U 8,

Z A&"

dr Piotr Wiszniewski

 botoks korekcja zmarszczek mezoterapia modelowanie ust     lipoliza

Przychodnia Lekarza Rodzinnego â&#x20AC;&#x17E;MEDINETâ&#x20AC;? 6$ Â&#x2018;

/ f ? %#( Gabinet czynny: wt 13.00-18.00, , $#**A$&**

Lek-319

Kos-078

PeĹ&#x201A;en zakres usĹ&#x201A;ug: nowoczesne, precyzyjne leczenie kanaĹ&#x201A;owe przy uĹźyciu mikroskopu KAPS oraz wypeĹ&#x201A;nianie kanaĹ&#x201A;Ăłw metodÄ&#x2026; termicznÄ&#x2026;, leczenie dorosĹ&#x201A;ych i dzieci; protetyka: korony, mosty, protezy ruchome; piaskowanie zÄ&#x2122;bĂłw; leczenie chorĂłb przyzÄ&#x2122;bia; chirurgia, implanty, wĹ&#x201A;asne RTG cyfrowe www.denthal.pl


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, g tel. (61) 436-52-70

11 paĹşdziernika 2013

Gabinet Lekarski

www.wrzesnia.info.pl

13

2)*;(O ='.'* &>'

<,&)>

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Fromborska 27

lek. med. Henryk GĂłrniak

PrzyjÄ&#x2122;cia codziennie po uzgodnieniu telefonicznym.

%\[PPGRQPRV UQD WN)PKGÄ&#x2018;PKGĂ˝UMCD9T\GÄ&#x2021;PKC

VGN

M 

Lek-268a

Specjalista pediatra chirurg dzieciÄ&#x2122;cy

=$35$6=$0<

61 4362 989, 603 561 420 Lek-380

!2 !  =6  5< 0 !? 6 !2 ?

6;   ;  ! ?   6 0 !  0! ! !2 = E! !F 0

}! (' ? "+} }'( %' "#?Â&#x152;'Â&#x2C6;+*$?' 63(&-$/,67$&+25Ă?%:(:1Ä&#x2014;75=1<&+

*!&+,(#'= C '}+!+*$?#+ Â [ ' (F~&*

HFXJÂ&#x161; XÂ&#x201A;FXj= !+Â&#x2C6;+$%!'~Â&#x2C6;# %+C+Â&#x2020;(#~&(+Â&#x2C6;

0J1/%7.-8$"?!# &8=%7.-8$"?!86/

$%?</'+)/ 1/'+/)&/

Lek-304

#$ #? , *),? =')* %' .GM#NC<KGNC\PC

STOMATOLOGIA

 Ortodoncja: aparaty ortodontyczne ruchome i staÂłe, Rentgen zĂŞbĂłw

M )'

4GLGUVTCELC VGNY

lekarz psychiatra WrzeĹ&#x201C;nia, Sienkiewicza 12 pt. 15.00-16.00 Opieszyn 10 - pt. 9.30-13.00

Lek-278

POĹ OĹťNICTWO I GINEKOLOGIA spec. W. Kwiatkowski

USG: poĹ&#x201A;oĹźnicze, przezpochwowe i piersi PrzyjÄ&#x2122;cia: wtorki, czwartki 15.00-17.00 ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;ska 3, WrzeĹ&#x203A;nia 606-312-327

Lek-221

profilaktyka, wybielanie zÄ&#x2122;bĂłw stomatologia estetyczna chirurgia implantologia specjalistyczne leczenie kanaĹ&#x201A;owe pod mikroskopem protetyka schorzenia przyzÄ&#x2122;bia ortodoncja â&#x20AC;&#x201C; aparaty staĹ&#x201A;e wszystkie rodzaje RTG stomatologicznych â&#x20AC;&#x201C; bez skierowaĹ&#x201E;. Zaprasza od poniedziaĹ&#x201A;ku do piÄ&#x2026;tku 9.00-21.00 Rejestracja 61-436-72-48, 507-117-063

14.00-18.00 14.30-18.00 12.00-18.00

"  /3 &2 

Waldemar KieÂłczewski

Zabiegi w powiÄ&#x2122;kszeniu! PeĹ&#x201A;en zakres Ĺ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E;

PORADNIE PRYWATNE

Poradnia psychiatryczna wtorek Poradnia psychologiczna 2 i 4 roda miesi&ca Choroby tarczycy dr med. E. Schneider, wtorek

Lek-315a

Prywatny

Gabinet

Laryngologiczny Dr med. Ĺ ukasz Borucki Diagnostyka i leczenie operacyjne. Leczenie chrapania i bezdechu sennego

www.orl-centrum.pl tel. 61 437 05 87

- korony i mosty porcelanowe, protezy bezklamrowe, licĂłwki bezporednie

Lek-407q

HIPOKRATES

czynna od wt. do pt. czynna od pon. do pt. czynna od pon. do pt.

â&#x20AC;˘ Poradnia Stomatologii OgĂłlnej â&#x20AC;˘ Poradnia Ortodontyczna â&#x20AC;˘ Poradnia Paradontologiczna

Gabinet Leczenia Nerwic

ul. WaryĹ&#x201E;skiego 6c, WrzeĹ&#x203A;nia

PORADNIE SPECJALISTYCZNE â&#x20AC;&#x201C; BEZPÂŁATNE Poradnia neurologiczna Poradnia logopedyczna Poradnia stomatologiczna

 Leczenie zachowawcze, stomatologia estetyczna, leczenie kana$owe Chirurgia Stomatologiczna: zabiegi w znieczuleniu miejscowym, Protetyka: - protezy zĂŞbowe caÂłkowite, natychmiastowe, protezy szkieletowe,

D =8

Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne

NZOZ Wrzenia, ul. Sdowa 6, tel. 61 436-78-32, www.primadent-wrzesnia.eu Rejestracja od pon. do pt. w godz. 8.00-18.00

lek.med. # 0E tel. 601 77 24 23 www.nastawianiekregoslupa.pl

;B& '%'D

Lek-357

Â&#x201A;X \QÂ&#x201A; Q[ J\


14

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, g tel. (61) 436-52-70

11 paĹşdziernika 2013

www.wrzesnia.info.pl

ww-244

Skl-866

http://www.facebook.com/ KropkaWydawnictwo L E  R  88 8LE .,.V***R 88, 8(.$2#!/#"./

/ $2/ ! . ,/ * 

rLPTULBrPSzech rFLPHSPT[FL TVDIZ rNJBÂ?

S 0    0; < =  ?!  : $2  8'C 8', #2   8C 0 < , 0'   #&8#**/V= 8  ()#*$#/&#,&"#$/""2, 2  <   C8, @0 C8',     LC =D , "2 <8 , 

8   , /2   <   C8 8 C < C , .2 C  @ '   C8,0 $ $"  $& #**"  8   8@0 C8' ()#*$$.!#*$#$/#%2, &2    <  <   C8 8 C < C 

tXZTPLPLBMPSZD[OZ tXPSLPXBOZtMV[FN

8S[FÇŻOJB

VM$[FSOJFKFXTLB UFM 

,PÂ?BD[LPXP

VM8S[FTJǤTLB# UFM

Pra-1945

K    <:

"   " ! ? @P 6 @C Â&#x2013;,Â&#x2019;Â&#x2018;BA,Â&#x2019;MBGO G$ $$ C R  88 Â&#x2019; ! J 0   !? 0 6 ! !2

  K

Spawaczy MIG/MAG

zatrudni pracownikĂłw do przyuczenia na stanowisko:

monter hal stalowych Amwin Sp. z o.o. Sp.k. $ % ! & '( )'*+,, ! " Z      $*$ $ .//*()// $ 1)(2 3+) 4+ (+  56 na adres sekretariat@amwin.pl

:         7L 8 . #*$#      8C<  ()#*$# $"$!2

S    !2 = : =A$%""

Pra-1202c

U   U  8 7O$/ U    #8 U CN  ' U   C<   C  00  '

$2 GT, #2 <  0  '  ,

    8@ , 2  ,      <  <  C8 8 C < C , "2   8 < 8 C < C , /2   C 8 8 ,     8 '  C8', .2  ,  C  @  '   C8,0'  $ $"  $&$##**"  8  8@0 C8' ()#*$$.!#*$#$/#%2, &2      ' C ' 80  

:  8@, ,  <   K  ,  , , 8 8 C 

/ 0 :   ! "  #      hal i biurowcĂłw

Pra-1943

     

MonterĂłw maszyn rolniczych

$2  V   0        0  ' @0  C8', @  0 , #2  V  < 0

    '8 , 2 V    0 , @  ,  ,0  ,  8@

/ 0 : U   ' ( @  K ' 8 , '' , 8 '8 C C 2 U CN  ' U8     C U8  N 8' U   C< N' 8  8 '' 

9 ,        0 , 8 N   # T  %&#  K

>  =D K"$"$P$C$ ,Â&#x2019;Â&#x2018;BA,Â&#x2019;MBG G$ $$ 6$ % D  #Â&#x2019;&&& I ' / 66 8(|"!2.$#!A/!A.$,@{(|"!2.$#!A..%A.* A8K JÂ&#x2022;6 0 $!0$6

/    ! ! ?   $   C<  

=  8 8KW <  ' 'C ' 8 C    #%*!$%%&' 'C ',)$,!!X

$2/ !  ,/ * $ !  Â&#x201A;= Â&#x201A;QF[[[ ,/ * 8 C NC  >

8 O L E  R 8,0$&VJ<

>    @8    = L E  LLEO 6 


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, g tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

15 Bd-353c

11 paĹşdziernika 2013

PRODUCENT OKIEN I DRZWI !" #

$%" & %"'"'&(

)$*(+,/5/+,5/5

   !     !   "#

$XWRF]Ä&#x2018;Ä´FL

Zew-482

Sa-535

tNBUFSJBÂ&#x2019;ZCVEPXMBOF tDIFNJBCVEPXMBOB tNBUFSJBÂ&#x2019;ZJOTUBMBDZKOF tGBSCZ tOBS[Ç&#x2014;E[JB tPQBÂ&#x2019; tQBT[F

Ĺ&#x203A;p. Karola Dziubka    !"#   $  %  & '$  ()* + - .!/  *12 *  % 3' $ *' 3  %   4  !  + 

ZAPRASZAMY pn.-pt. 7.00-17.00 sob. 7.00-13.00 Nekla, ul. Wiosny LudĂłw 2

61-43-86-130, 697-660-094

Ă&#x201E;=DPNQÄ&#x160;ĂĄ\VLÄ&#x160;NRFKDQHRF]\VSRF]Ä&#x160;ĂĄ\SUDFRZLWHGĂĄRQLH SU]HVWDĂĄRELĂźQDMGURÄŞV]HVHUFH´ *    

       )& . 5 6 

SKOTNIKI IKI 31, 62-320 MIĹ OSĹ AW tel. 695-716-913 www.grzegorczyk-prim.pl

Roz-937

+ ,$$--.

   !"# $% &$'(%)'%* OGRODZENIA PANELOWE Z DRUTU Ă&#x2DC;5

rQS[ZEPNPXF PD[ZT[D[BMOJFÇŻDJFLĂ&#x201C;X rQS[ZÂ?Ç&#x2021;D[B TJFDJXPELBO rPEXBEOJBOJFUFSFOĂ&#x201C;X rESFOBČ&#x192;

Pani dr Ewie Furmanowskiej-Ladorskiej,  42$5245*65267, pani Jadwidze GĂłrskiej i pani 85*596' :526 4 ! !   

SKLEP Futra, skĂłry Ĺ&#x161;roda Wlkp., ul. Paderewskiego 11 tel. 61Â 285-63-69, czynne: 9-18, sob. 9-14

rGVUSBJLPČ&#x192;VDIZ

t130%6,$+" t53"/41035 t.0/5"Ĺ&#x2018;

Ĺ&#x203A;p. Urszuli KokociĹ&#x201E;skiej     !       +  

Usl-666

Ceny promocyjne

  www.stal-pol.pl

!  *

GRZEGORCZYK M PRIMEBNTLJFJNÇ&#x2019;TLJF

-20%

,BD[BOPXP VM,BMJTLB UFM LPN Redaguje zespĂłĹ&#x201A;: Waldemar Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;ski (redaktor naczelny), Maria KosiĹ&#x201E;ska (z-ca redaktora naczelnego). Biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;:Maria KosiĹ&#x201E;ska, Arleta Kretkowska, Natalia Pacanowska, Marika Wojtela. 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14, tel. 61 436 52 70, fax 61 640 01 01, biuro@wrzesnia.info.pl, http://www.wrzesnia.info.pl SkĹ&#x201A;ad komputerowy (reklamy@wrzesnia.info.pl): Anna Jakubek. Projekt graficzny: fi Tomasz Wojciechowski. Wydawca: Wydawnictwo KROPKA Jolanta i Waldemar Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;scy, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, SzczeciĹ&#x201E;ska 5. Druk: Drukarnia AGORA SA, PiĹ&#x201A;a, ul. Krzywa 35. KolportaĹź: Mariusz Tomczak, tel. 603 118 930. Redakcja â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstĂłw oraz nadawania tytuĂłw listom. TekstĂłw i materiaĂłw niezamĂłwionych nie zwracamy. AnonimĂłw nie drukujemy. Redakcja â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? nie odpowiada za tre" reklam i ogosze#. Wzory reklam zastrze$one.

DELTA EKOGROSZEK

POLSKI, CZESKI

WÄ&#x2DC;GIEL

Roz-1529

4;:$*&'65&3 $;"1&, ,0Â&#x160;/*&3;:

Skl-745

tczapki, koĹ&#x201A;nierze, odzieĹź skĂłrzana damska i mÄ&#x2122;ska, kurtki, marynarki, pĹ&#x201A;aszcze, Ĺźakiety

t#SBNZEXVTLS[ZEÂ&#x2019;PXF t#SBNZQS[FTVXOF t'VSULJ t"VUPNBUZLB tJJOOFTJBULJ[HS[FXBOF t%SVUZ QSŢUZDJĹ&#x2022;HOJPOF

Wszystkim, ktĂłrzy w tak bolesnych dla nas chwilach 

       oraz licznie uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej

 %&' (  )*+,+/

      )+/0+*

Przyjmujemy 

KAMIENNY, BRUNATNY, MIAĹ , DREWNO OPAĹ OWE, BRYKIET RECORD Z WÄ&#x2DC;GLA BRUNATNEGO, KOKS

DREWNO KOMINKOWE ObĹ&#x201A;aczkowo 179 tel. 61 436-64-19

ww-232

Â&#x2021;F]Ä?ÄłFLGRZV]\VWNLFKPDUHNVDPRFKRGyZ Â&#x2021;]DPLHQQLNLRU\JLQDOQH Â&#x2021;ROHMHLILOWU\ 1HNODXO0LFNLHZLF]D RERNV]NRĂŁ\

SQSWVRERWD Â&#x2021;NRVPHW\ND Â&#x2021;DNXPXODWRU\ 

Bd-346

Ă&#x201E;1LHXPLHUDWHQNWRSR]RVWDMHZVHUFXLSDPLÄ&#x160;FLEOLVNLFK´


Reklama - biuro ogล‚oszeล„, g tel. (61) 436-52-70

11 paลบdziernika 2013

www.wrzesnia.info.pl

+<'5$8/,.$t.27รฃ<&2tรฃ$=,(1., 6789#867:68#9;:78

 <4 ; $ !0=0!>>4$ ?@F 0 ==>!

 $2&%$ # $2& 3,# $2& 4 34+ &4 , &4 +  ,+# & , ' & ' '5# $& #+&&

2WRQDMOHSV]\VNOHSMHVWQDสƒZLHFLH .XSXMXVLHELHZ7ZRLP0DUNHFLH

(

MIINI SNA M MINI MIN SNAC NA N AC A CK PARร“ ARร“ AR R ร“W WEEEC WEC C ZK ZKI 20 g ลลUKO 200 U SZ UKO

)

00

'

*0

Mฤ„KA Mฤ„ Mฤ„K A TTORT ORTTOW OR OWA OWA Wฤ„GROW WIEC EC 1k 1kg

ROGA ROG AL MAX AL MAX,, BORS BORSSETO

(

/0

+0

7DAYS 7DA YS 800 85g 0-

Wrzeล›nia, ul. Piastรณw 16 Godziny otwarcia: poniedziaล‚ek - sobota 6 -21, niedziela 10 - 18. Zapraszamy

JOG O URT UR AL ALE OWOC OC DAN NONE O 15 ON 1 0g 0

)00 ZNI N CZ Z Z-1 Z-17 7

('/0

KAW WA P PRIM MA

500 500kg 00 0kg g

Oferta handlowa waลผna 11.10 โ€“ 17.10.2013r. lub do wyczerpania zapasรณw. Promocja dotyczy sklepu we Wrzeล›ni, ul. Piastรณw 16

Bd-449

16

Numer 1223  
Numer 1223  

Wiadomosci Wrzesinskie

Advertisement