Page 1

Gmina Września, s. 22

Plebiscyt „WW�, s. 7

Juş w sobotę Na plaşy w Niechorzu na doşynkach – wrześnianki zdobyły rozstrzygnięcie drugiej dwa medale edycji konkursu

Gutowo Wielkie ma Park Napoleona. Moşe być dumne

30 sierpnia 2013 NR 35 (1217/XXIV) INDEKS 366773

ISSN 1234-1363

Piłka siatkowa, s. 32

CENA 2,90 zł (w tym 5% VAT)

redakcja: 61 437 49 50, biuro ogłoszeń: 61 436 52 70

Doşynkowa sobota i niedziela: gminne Grzybowo, powiatowy Miłosław Samorząd, s. 7

Czas do szkoły

Wspomnienie o Lesie Bachorzu, Honorowym Obywatelu Wrześni Samorząd, s. 6 Lekarz nie przyjął kobiety do szpitala chociaş miała skierowanie Zdarzenia, s. 4

Wakacje się kończą, w najblişszy poniedziałek uczniowie wrócą do szkół. W sumie naukę w placówkach oświatowych na terenie powiatu rozpocznie 10 840 osób. Na niektórych czekają niespodzianki! >>

TBS-y: do kiedy będą spłacać kredyt i dlaczego nie moşna zamknąć kempingu Społeczeństwo, s. 10 www.wrzesnia.info.pl

czytaj na stronach: 2, 13-15

Uwaga, sprzedawcy Å:LDGRPRŒFL:U]HVLĽVNLFK¾

ww-280

Reklama

Szanowni Państwo,

Społeczeństwo, s. 10

Dzień Działkowca: duma przemieszana z niepewnością jutra. Nie wiadomo, jak zmieni się ustawa

:V]\VF\FLNWyU\PÅ:LDGRPRŒFL:U]HVLĽVNLH¾ GRVWDUF]D 58&+ SURV]HQL Vĉ RNRQWDNW]S0DULXV]HP7RPF]DNLHP WHO Dotyczy to rozwiązania umowy z Ruchem na sprzedaş naszej gazety.


30 sierpnia 2013

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

2 Temat tygodnia Witaj, szkoło! SONDA

Waldemar Śliwczyński

Moim zdaniem

Wiktoria Kuś, 8 lat: – Cieszę się, şe wracam do szkoły. Najbardziej z tego, şe będę mogła uczyć się religii i duşo pisać. Z przedmiotów lubię jeszcze wuef. Cieszę się teş, şe spotkam kolegę, którego nie widziałam przez całe wakacje. Czasem tylko rozmawialiśmy ze sobą przez telefon.

zdaniem uşytkowników www.wrzesnia.info.pl tom79: Skandalem jest posyłanie do szkoły o rok

wcześniej, jak to rząd chce. Tłumaczenie, şe są bystrzejsi czy lepiej chłoną wiedzę, jest bzdurą, a jeśli faktycznie takie są, to po prostu niech przesuną program nauki i po sprawie. Chyba to jest najprościej zrobić, ale tu chodzi o podatki itp. wiktor: Moim zdaniem główny problem szkolnictwa tkwi w programach nauczania – latami niezmieniane, a jeśli juş, to tylko symbolicznie. Wkuwanie niepotrzebnych dat, şyciorysów, regułek, wydarzeń – zapychanie głów informacjami, które krótko po sprawdzianie, kartkówce czy egzaminie się zapomina i do niczego potem się nie przydają. Pomija się za to niemal całkowicie naukę skutecznego wykorzystywania zdobyczy nauki, techniki m.in. internetu, programów komputerowych itp. rodzic: Całkowita zgoda – ale jak mają nauczyciele pracować dobrze, skoro zatrudnia się ich na dwóch etatach. Przecieş taki człowiek jest przemęczony, nie oszukujmy się. A we Wrześni mamy takie przypadki.

Mateusz Nowowsiak, 9 lat: – Niezbyt się cieszę, şe trzeba iść do szkoły. Wolałbym, şeby były jeszcze wakacje. Fajne jest to, şe spotkam kolegów. Bardzo lubię naszą panią i dobrze, şe ją spotkam po wakacjach. Fajnie, şe będę mógł uczyć się mojego ulubionego przedmiotu – matematyki.

Zuzanna Górna, 9 lat: – Szkoła jest fajna. Moşna tam poznać wielu przyjaciół, są fajni nauczyciele i moşna nauczyć się czegoś nowego. Najbardziej cieszę się, şe zobaczę moich kolegów, koleşanki i nauczycieli. Tęskniłam za nimi. Z przedmiotów w szkole najbardziej lubię polski i angielski.

Czy polskie szkoły dobrze przygotowują do şycia w społeczeństwie? nie

Zuzanna Pasternak, 9 lat: – Nie cieszę się, şe to juş koniec wakacji. Byłam nad morzem i wycieczkach, wczoraj w Biskupinie. Wolę wyjazdy niş szkołę. Mamy bardzo fajną panią i jedynie za nią trochę tęskniłam. W szkole najbardziej lubię wuef.

opinie internautĂłw na www.wrzesnia.info.pl

N

ajlepsz edukacj w Europie maj Finowie. W lad za tym idzie innowacyjno fiskiej gospodarki i ogólny dobrobyt w tym kraju, bo mdrzy Skandynawowie ju dawno temu zauwayli, e stare powiedzenie: „Czemu biedny, bo gupi, a czemu gupi, bo biedny�, jest prawdziwe. Gupota i bieda chodz razem, podobnie jak mdro z bogactwem. I postawili na edukacj. Przeznaczaj na ni 8-9 proc. swojego PKB, podczas gdy rednia unijna to 5,1 proc. (Polska w 2005 roku – 5,5 proc.). W Finlandii prawie nie ma szkó i uniwersytetów prywatnych, wszystko jest pastwowe i darmowe. Nie ma tradycyjnie rozumianych przedmiotów, s kursy. Ucze musi zaliczy ich pewn liczb, konfigurujc je indywidualnie. Ocenianie odbywa si inaczej ni u nas, prawie go nie ma. Nauczyciel jest do dyspozycji ucznia take po lekcjach, nie ma zada domowych, wszystko robi si w szkole. Fiskie dzieci i modzie lubi szko, chtnie w niej przebywaj, nie ma problemów z absencj, nie ma agresji w szkole i poza ni. Dlaczego nie wprowadzamy tego systemu u nas? Nowoczesno to co wicej ni komputery i tablety.

To juş ostatni weekend wakacji. W tym tygodniu zapytaliśmy dzieci, czy chociaş trochę cieszą się z powrotu do szkolnych ławek. Czy szkoła w ogóle moşe być fajna? I co moşna w niej lubić?

14%

tak 4% nie wiem

82%

Szkolny komentarz tygodnia: najwaĹźniejsze jest pierwsze wraĹźenie!

jedno pytanie – jedna odpowiedź

Szkoły pękają w szwach Dorota Tomaszewska: Pierwsze klasy wrzesińskich podstawówek są w tym roku wyjątkowo liczne. Niektóre oddziały mają aş po 30 uczniów. Z czego to wynika?

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty UMiG we Wrześni: – W tym roku w gminie Września jest aş 614 pierwszoklasistów. Oczywiście najwięcej w SSP nr 1, i to tam niektóre klasy mają po 30 uczniów. Z majowego projektu wynikało, şe w „jedynce� będzie 6 pierwszych klas i nie tak licznych. Teraz wiemy juş, şe będzie ich co najmniej siedem. Tworzenie nowych, mniejszych klas moşe doprowadzić do tego, şe w SSP nr 1 nie będzie dwóch zmian, ale byłyby trzy, i to mimo oddziału w gimnazjum. A tego nie chcemy.PQYGKWÄ“[YCPG

DOM-GAZ

61 436-27-33, 436-29-49

%0#3"+",0ĽĖt%0#3"$&/"

pn.-sob. 7.00-19.00 nd. 8.00-14.00

 2WU\E\[MQYQRPRV

693-631-996

Roz-863

t,364;:8".*/&3"-/&

s\CUQDPKMKsRQOR[EQ sDQLNGT[sRKGEGEQ

GAZ

KAMIENIARSTWO

61 436-46-84 604-710-781 pn-sob 8.00-19.00 niedziela 9.00-13.00

5HQRZDFMHQDJURENyZ

EKO-GAZ

Roz-1431

:RŬQLDN 1$*52%.,RG]â

PRQWDĹŽZD]RQ*5$7,6 UR]ELyUNLPDORZDQLHOLWHU

,167$/$&-( *$=2:(

TARTAK NEKLA wykonuje wiby dachowe wg zamĂłwie. boazerie podbiciowe impregnacja cinieniowa drewno kominkowe

 ! " # $ % &

Tarcica obrzynana i nieobrzynana

  

*$=)$67

Deska tarasowa (dwustronnie ryflowana) Nekla ul. Dworcowa 33 tel. 61 4386-046, fax 61 4386-076

605-338-906, 605-550-379

INSTALACJE GAZOWE BRC, LOVATO, STAG $XWR]DVWćSF]H

AUTO-GAZ-PYZDRY

ul. Mostowa 6 63 2768-462, 604-992-402 ZZZDXWRVHUZLVS\]GU\SO

Sa-501a

(przy torach kolejowych)

t5"3$*$"0#3;:/"/" t8Ć–(*&-,".*&//: asortyment

GAZ

VDPRFKRGRZH

Sa-529

Gutowo Małe, ul. Powidzka 9

 

SKĹ AD DREWNA I WĘGLA

Roz-1462a

Reklama


30 sierpnia 2013

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

3

Aktualności

Jedź legalnie przez środek ronda Autobusy i ciężarówki mogą przejeżdżać na wprost przez rondo koło komendy policji. Auta osobowe – nie! Czytelnik „WW”: – Mieszkam na

wirki i Wigury, rondo widz niemal z okna i zauwayem, e szczególnie wieczorem kierowcy jadcy od strony liceum nie zwaaj na znaki i jad wprost przez rodek ronda. Pod okiem policji! Podinspektor Pawe Marciniak, naczelnik Wydziau Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji we Wrzeni: – My nie mielimy zgosze o takich przypadkach. Sami te nie zauwaylimy. Jednak, jak przyznaje funkcjonariusz, wspomniane skrzyowanie Przez rondo pod okiem policji najczęściej przejeżdża autobus wiozący Fot. Tomasz Małecki to tzw. rondo przelotowe. Samocho- pracowników do fabryki Volkswagena

20

metrów – tyle wynosi rednica ronda przy ul. Szkolnej

dy ciarowe i autobusy mog wic zwyczajnie przejecha na nim wprost (ale z zachowaniem zasady pierwszestwa). – Osobówki jednak ju nie – zastrzega Marciniak. Rondo jest pooone w pasie drogi gminnej, poprosilimy zatem o komentarz do sytuacji ratuszowych urzdników. Jan Krotoszyski, naczelnik wydziau inwestycyjnokomunalnego, przypomina, e ron-

da „dziel si na mini, mae, rednie i due”. – W zalenoci od klasy drogi i moliwoci technicznych, projektuje si odpowiedni typ ronda. Z uwagi na ograniczenia terenu, na skrzyowaniu ulic: Szkolnej, wirki i Wigury oraz Staszica zaprojektowano rondu typu mini – mówi. – A w myl przepisów, jeeli rednica zewntrzna ronda nie przekracza 22 metrów (tutaj jest 20 m – przyp. red.), naley zaprojektowa rondo z wysp rodkow przejezdn. Takie rozwizanie stosuje si, aby uatwi przejazd pojazdów z ograniczonym promieniem skrtu, np. autobusom – tumaczy naczelnik. Przypomnijmy, e wyspa rodkowa jest nieco wyniesiona, do wysokoci 16 cm na rodku. – To po to, eby stanowia szykan dla szybko jadcych pojazdów. Stosowanie barier jest w tym wypadku niemoliwe – mówi Krotoszyski. Tomasz Maecki

Reklama

Są na ostatniej prostej

 Wylewanie nawierzchni bitumicznej rozpoczęło się 27 sierpnia Nowe rondo przy kociele w. Ducha zostanie otwarte najpó niej 2 wrzenia. To dobra wiadomo dla kierowców – skocz si uciliwe objazdy. – Po otwarciu ronda bdziemy prowadzi roboty wykoczeniowe i porzdkowe. Nie bdzie to jednak wpywa na ruch – powiedzia nam jeden z pracowników Strabagu. Budowa skrzyowania o ruchu okrnym przy kociele to powiatowa inwestycja realizowana w partnerstwie z gmin Wrzenia. Jej cakowity koszt to 792 tys. z. Zewntrzna rednica ronda wynosi 26 m, rednica wyspy to 10 m, a piercie przejazdowy wokó niej bdzie mia szeroko 2,5 m. Nowe rondo cieszy równie urzdników, bo oznacza oszczdnoci. – Utrzymanie samej sygnalizacji wietlnej na tym skrzyowaniu kosztowao rocznie budet 16 tys. z, jed-

Fot. KUL

nak w tej kwocie nie ma zawartych napraw – zastrzega asystentka starosty Joanna Musiakiewicz. Dodajmy, e ju wkrótce rozpocznie si budowa ronda na skrzyowaniu ulic Harcerskiej i Opieszyn. Inwestorem bdzie wrzesiski ratusz. Koperty z ofertami przetargowymi zostan otwarte 30 sierpnia. – W przypadku rozstrzygnicia przetargu i podpisania umowy z wykonawc, prace potrwaj do 29 listopada – mówi Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego. – Na etapie realizacji postaramy si, aby ulice nie zostay cakowicie zamknite dla ruchu pojazdów. Wyjtkiem moe by etap ukadania asfaltu – zastrzega. Zadanie zostanie w caoci zrealizowane w ramach rodków wasnych. Wbrew wczeniejszym informacjom, gmina nie otrzymaa na nie dofinansowania. KUL

Zew-492

Roz-1530

Reklama


30 sierpnia 2013

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Lekarz nie przyjął chorej na oddział, mimo że miała skierowanie. Co więcej, nie chciał jej nawet wysłuchać. Jest 30 lipca, wtorek, tu po godzinie 8.00. Na izb przyj wrzesiskiego szpitala trafia pani Patrycja (nazwisko zastrzeone do wiadomoci redakcji). Pokazuje rejestratorce skierowanie na oddzia chirurgiczny. Wypisa je lekarz rodzinny. Na izbie przyj dyuruje wtedy Bartosz miodowicz. – Zapyta, na jakiej podstawie otrzymaam skierowanie. Kiedy zaczam mu tumaczy, odwróci si i, nic nie mówic, odszed. Poczuam si zlekcewaona – przyznaje pani Patrycja. Kobieta tumaczya sobie, e lekarz pieszy si do innych pacjentów. Ale sytuacja powtórzya si kilkakrotnie. – Zaczynaam mówi, a on odwraca si i wychodzi – opisuje.

W kocu 22-latka zostaa poproszona do gabinetu. Pobrano jej krew, zmierzono gorczk i cinienie, zostaa te zbadana przez medyka. – Usyszaam: „Nie jest pani adnym powanym przypadkiem, teraz moe sobie pani czeka na mnie kilka godzin na korytarzu”. Lekarz po raz kolejny nie chcia wysucha pacjentki. Nie dowiedzia si wic, e ostre bóle brzucha pojawiaj si u niej od kilku miesicy. Po ostatnim ataku, przebywajc w Poznaniu, kobieta skontaktowaa si z lekarzem rodzinnym. Przez telefon usyszaa, e nazajutrz ma przyjecha do przychodni. Czekao tam na ni skierowanie do szpitala. – Lekarz rodzinny bardzo dobrze zna moj sytuacj – zapewnia pani Patrycja. 30 lipca, zgodnie z zapowiedzi, spdzia na korytarzu wrzesiskiej izby kilka godzin. – Cay czas czuam si le. Pielgniarki dzwoniy po lekarza. Nie schodzi. Zasnam. Koniec koców, lekarz przyszed do pacjentki. Kobieta usyszaa, e wyniki krwi s dobre, a skierowanie wypisano bezpodstawnie. Medyk wykluczy te problem chirurgiczny. – Powiedzia, e nie przyjmie mnie do szpitala. Zadaam konsultacji z innym lekarzem. Nie chcia si zgodzi. Kolejny raz odszed – opowiada

Sarna wbiegła pod motocykl. Nie przeżyła

S. Nowicki, wiceprezes szpitala: – Skargi na lekarzy si zdarzaj. W mojej ocenie, nie ma ich duo

wzburzona pani Patrycja. A matka kobiety dodaje: – Poprosiam pani ginekolog, eby zbadaa córk. Zgodzia si j przyj. Ale rado bya przedwczesna – bada nie wykonano. Pacjentka miaa usysze, e ma si na nie stawi nazajutrz w prywatnym gabinecie przyjmujcej j ginekolog (!). – Poniewa lekarz nie chcia zleci innych bada, zaniosam mocz córki do laboratorium przy ul. Gnie nieskiej. Po godzinie trzynastej pojechaymy odebra wyniki – opowiada matka kobiety. W pewnym momencie zadzwoni telefon córki, w suchawce odezwa si B. miodowicz. Kobieta usyszaa, e samowolnie oddalia si ze szpitala. Taki fakt stwierdzono te w wypisie. Pojawia si tam jeszcze adnotacja, e bya niecierpliwa, a jej matka wykrzykiwaa, e nie zgadza

si z decyzj lekarza. – Szukaam pomocy, bo w szpitalu jej nie znalazam. Chciaam tam wróci po konsultacji z lekarzem rodzinnym. To, co napisano w wypisie, jest totaln kpin – stwierdzaj zgodnie kobiety. Sytuacja, do jakiej doszo na izbie, jest co najmniej kontrowersyjna. Poprosilimy przedstawicieli szpitala o ustosunkowanie si do wersji wydarze przedstawionej przez kobiety. – Po przeanalizowaniu przytoczonej przez pana sytuacji potwierdzam fakt przebywania wymienionej pacjentki w naszym szpitalu. Chorej udzielono pomocy zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej. Nie bd polemizowa z odczuciami chorej na amach prasy – napisa nam wiceprezes szpitala Sebastian Nowicki. Odmówi odpowiedzi na pytanie, czy na B. miodowicza wpywaj skargi od pacjentów. – Uwaam, e wiedza na temat, kto na kogo i jak czsto skary, jest spraw wewntrzn spóki i nie bd jej ujawnia. Pani Patrycja 31 lipca stawia si w jednym z wrzesiskich gabinetów ginekologicznych. Do lekarza nie ma adnych uwag, a wrcz go chwali. – Wyszo, e mam powane problemy ginekologiczne. Czeka mnie operacja w poznaskiej klinice – koczy. ukasz Róaski

Samochód wylądował w polu kukurydzy

Dwoje mieszkańców Poznania zostało poszkodowanych w nietypowym wypadku, do jakiego doszło w sobotę na drodze krajowej 92 w Zasutowie. Pod motocykl BMW K1100, kierowany przez 23-latka, niespodziewanie wbiegła sarna. Na miejscu interweniowali strażacy oraz ratownicy medyczni. – Kierowca poruszał się o własnych siłach, pasażerka leżała na jezdni obok motocykla. 50 metrów przed jednośladem leżała potrącona sarna – informuje Marek Mikołajczak, rzecznik prasowy wrzesińskiej straży. TOM

Pięć osób, w tym dwójka małych dzieci, trafiło do wrzesińskiego szpitala w wyniku w wypadku, do jakiego doszło 25 sierpnia po godz. 21.00 w Gutowie Małym. Sprawcą zdarzenia była 23-letnia wrześnianka. Kobieta, jadąc mercedesem na prostym odcinku drogi, zjechała na lewą stronę jezdni i tym samym doprowadziła do bocznego zderzenia z jadącym z naprzeciwka bmw. Mercedes wypadł z drogi, uderzył w drzewo i zatrzymał się w polu. Bmw podróżowały cztery osoby, wśród nich dzieci w wieku 2 i 4 lat. KUL

Rolnik z Kołaczkowa odzyskał ciągnik. Stał w polu kukurydzy

Olej napędowy jest w cenie. Tylko on interesował sprawcę kradzieży

Pokłócili się na cmentarzu. Ludzie widzieli, ale nie reagowali

Wrzesińska prokuratura straciła dwóch śledczych

Łupem nieznanych sprawców padły traktor i ładowarka. Pierwszy został odnaleziony, ale druga już nie. Do zuchwałej kradzieży doszło w nocy z 24 na 25 sierpnia w Kołaczkowie. Nie podlega dyskusji, że sprawcy byli bardzo dobrze zorientowani. Wykorzystując nieobecność domowników, włamali się do garażu na prywatnej posesji przy ul. Wrzesińskiej. W sobie tylko znany sposób wywieźli 3-letni ciągnik Massey Ferguson i 5-letnią ładowarkę teleskopową. Właściciel stwierdził ich brak dopiero nad ranem. Straty oszacował na około 300 tys. zł. Niemal w tym samym czasie rolnik z Gorazdowa dostrzegł ciągnik stojący w polu kukurydzy. Jak się okazało, to ten skradziony w Kołaczkowie. Niestety, drugiej maszyny nie było. TOS

Miejsce i czas są wspólnym mianownikiem dla dwóch policyjnych interwencji. Ktoś spuścił z dwóch pojazdów paliwo o łącznej wartości ponad 2500 zł. Była noc z 25 na 26 sierpnia. Na terenie stacji paliw w Przyborkach przy ul. Podmiejskiej stał DAF z naczepą. To właśnie jego upatrzył sobie rabuś. Ze zbiornika spuścił około 100 litrów oleju napędowego. Najprawdopodobniej ten sam sprawca wtargnął na znajdującą się w pobliżu prywatną posesję. Z zaparkowanego na niej autokaru spuścił dużo więcej, bo około 350 litrów oleju. W pierwszym przypadku straty zostały oszacowane na ponad 500 zł, w drugim na ponad 2000 zł. To tylko koszty paliwa. Na szczęście, innych szkód złodziejaszek nie wyrządził. TOS

Do kłótni i szarpaniny z udziałem młodej kobiety i mężczyzny doszło 5 sierpnia na cmentarzu komunalnym. Powracamy do tego zdarzenia na prośbę policji. Miało ono miejsce w godzinach okołopołudniowych. Para awanturowała się, nie bacząc na przechodniów. W pewnym momencie uczestniczka scysji (prowadziła wózek z dzieckiem) usłyszała groźby, dlatego zwróciła się z prośbą o pomoc do dwóch kobiet, najprawdopodobniej matki z córką. Te jednak odeszły, nie reagując. Poszkodowana o sprawie powiadomiła policję. Ta dysponuje jednak tylko zeznaniami dwóch osób – stąd prośba o kontakt do innych świadków. Mogą się oni zgłaszać osobiście do Wydziału Kryminalnego KPP, pokój 113, lub telefonicznie: 61 437 52 00. TOS

W Prokuraturze Rejonowej we Wrześni będzie pracowało tylko trzech prokuratorów. Dwóch z pięciu śledczych, z powodów osobistych, wystąpiło do prokuratora generalnego o przeniesienie ich do innych placówek. – Od września odchodzi od nas prokurator Ireneusz Idziaszek, który został przeniesiony do prokuratury w Krotoszynie. Kilka tygodni wcześniej do Poznania przeniesiona została prokurator Alicja Małasiak – informuje szef wrzesińskiej prokuratury Krzysztof Helik. Jednocześnie podkreśla, że nie były to przeniesienia karne. – To pozasłużbowe okoliczności spowodowały, że osoby te zostały przeniesione do innych jednostek. Nie było u nas żadnych konfliktów – zapewnia Helik. Nowi prokuratorzy dotrą do Wrześni najwcześniej za kilka miesięcy. DOT

„ 58-letni mczyzna wy-

lewa na pole z prywatnej posesji nieczystoci z szamba. Stranicy wypisali mu mandat na kwot 200 z. Rzecz dziaa si 28 sierpnia w Psarach Wielkich.

„ Tego samego dnia mu-

nicypalni ukarali 50-zotowym mandatem 33-latka, którego pies bez opieki biega po drogach w Przyborkach.

„ 23 sierpnia na ul. Czer-

niejewskiej dwaj cyklici zostali ukarani za brak owietlenia w rowerze w porze nocnej. Stranicy wlepili 20-latkom 100-zotowe mandaty. Mundurowi przy okazji apeluj, aby zadba o prawidowe owietlenie rowerów, a tym samym o popraw bezpieczestwa zarówno swojego, jak i innych uczestników ruchu.

„ Kobieta zaparkowaa

na miejscu dla inwalidów i posza po pizz do Capri. Kiedy wrócia, za wycieraczk czeka na ni 500-zotowy mandat. Na jej konto powdrowao te pi punktów karnych. To najwysza kara, jak przewiduje taryfikator. KUL

Kronika policyjna

Czekać do odwołania

Straż Miejska

4 Zdarzenia

„ Mieszkaniec Marze-

nina 22 sierpnia natrafi na pocisk artyleryjski. Policja zabezpieczya znalezisko i przekazaa Wojskowemu Patrolowi Rozminowania z Inowrocawia.

„ Rabu wykorzysta

chwilow nieuwag kobiety i ukrad z torebki, któr pozostawia na awce w parku im. Dzieci Wrzesiskich, telefon komórkowy nokia (23 sierpnia). Poszkodowana wycenia straty na ponad 400 z.

„ Rekordzistk minione-

go weekendu bya 43-letnia wrzenianka. 24 sierpnia wsiada na rower, cho miaa 0,89 mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu. Patrol policji zatrzyma j przy ul. Wrocawskiej.

„ Kto w nocy z 24

na 25 sierpnia porysowa ostrym narzdziem renaulta scenika zaparkowanego przy ul. Polkowickiej. Waciciel auta bdzie musia pomalowa pi elementów, co wyceni na 2500 z.

„ Kradzie czterech ko-

paków od skody fabii zgosi 26 sierpnia pewien wrzenianin. Problem w tym, e doszo do tego duo wczeniej, w nocy z 19 na 20 sierpnia (na parkingu przy ul. Zielonogórskiej). Straty: 320 z. TOS


30 sierpnia 2013

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

5

Interwencje

Nie podoba się u jednego, moşna iść do drugiego ne do wiadomoci redakcji). Potrzebowaa zawiadczenia o niecigalnoci alimentów od byego ma. – Drzwi do biura s zamknite. Aby si otworzyy, trzeba nacisn dyktafon i powiedzie, po co si przyszo – opowiada nasza rozmówczyni. Problem w tym, e ca rozmow bardzo dobrze sysz osoby przeby6 sierpnia do siedziby kancelarii ko- wajce w tym samym czasie w pomornika Mariusza Celmera przysza czekalni. – Czuam si bardzo skrpani Iwona (nazwisko zastrzeo- powana. Wrzenia to mae miasto

Aby dostać się do jednej z wrzesińskich kancelarii komorniczych, najpierw trzeba powiedzieć, po co się przyszło. Tylko şe nie wszyscy chcą mówić o swoich sprawach przy obcych.

i kady si zna chociaby z widzenia. Nie mam ochoty by na jzykach ludzi. Tymczasem do domofonu trzeba si przedstawi i nawietli spraw, w jakiej si przyszo – mówi kobieta, która ostatecznie zacisna zby i przedoya swojemu rozmówcy cel wizyty. Drzwi si jednak nie otworzyy. – Usyszaam, e mam zoy wniosek na pimie. Pech chcia, e nie miaam przy sobie ani kartki papie-

ru, ani dugopisu. Poprosiam rozmówc (nie przedstawi si klientce – przyp. red.), aby uyczy mi kawaka papieru. Odmówi. Usyszaam, e nie moe mi go da. Opuciam kancelari. – W opisanym przez pana przypadku nie dochodzi do naruszenia ochrony danych osobowych, a dóbr osobistych – stwierdza Magorzata Kauyska-Jasak, rzecznik prasowy Generalnego Inspektora Da-

nych Osobowych. Z kolei Powiatowy Rzecznik Konsumentów Elbieta Staszak-Maecka radzi pani Iwonie zoenie skargi na komornika do jego przeoonych, czyli do sdu. – Nie jest komfortowo mówi o bardzo prywatnych sprawach przy obcych – mówi pani rzecznik. Pani Iwona sama jednak znalaza rozwizanie. Posza za przykadem koleanki i zmienia kancelari komornicz. ukasz Róaski

WN*CTEGTUMC

Gas-360

YYYULGUVCYT\GUPKCRN

)CU

Reklama

www.ignasiaksport.pl

SQUASH & TENIS

ww-284

537 1 100 151

Nowoczesny, całoroczny roczny obiekt ob biekt sportowy sp - 3 kilometry od Wrześni (w Chociczy Wielkiej)

Zapraszamy do nauki tenisa ziemnego dzieci, młodzieş i dorosłych Zajęcia prowadzone są przez doświadczonego instruktora.

Kolejna edycja dodatku juş w następnym wydaniu „WW�

Wszystkim uczestnikom zapewniamy sprzęt.

Bd-451

Proponujemy treningi na róşnym poziomie tenisowego zaawansowania.

Oferujemy mieszkania 1, 2 i 3 pokojowe    

SU]\XO*QLHŏQLHĽVNLHM  !

UWAGA! Ostatnie mieszkanie

w pierwszym budynku do natychmiastowego odbioru!


30 sierpnia 2013

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

6 Samorząd Requiem dla Lesa Celestyna Bachorza Był jedną z najbarwniejszych postaci związanych z Wrześnią. W Kanadzie zmarł Les Bachorz, architekt, przedsiębiorca, kombatant i społecznik. Urodzony w 1922 roku Les Celestyn Bachorz by absolwentem wrzesiskiego gimnazjum. W 1939 r. trafi do niewoli radzieckiej, a pó niej do agru na Koymie. W 1941 przyczy si do Armii Andersa, z któr przeszed cay szlak bojowy. Po wojnie ukoczy studia na Uniwersytecie Cambridge. W 1952 przeniós si do Kanady, gdzie spdzi reszt ycia. Jako inynier i architekt zaangaowa si tam w budow ponad 650 projektów. Po 1989 aktywnie wczy si w modernizacj i demo- L. Bachorz zmarł 23 sierpnia w wieku 91 lat w Toronto. Do końca zachował Fot. FDW kratyzacj Polski, zwaszcza Wrzeni. energię i sprawność umysłową. Był zapalonym golfistą i narciarzem

W 1991 zaoy Fundacj Dzieci Wrzesiskich, zosta te jej pierwszym prezesem i najpowaniejszym fundatorem. Utrzymywa dziaalno Fundacji przez 15 lat. By wielkim zwolennikiem i propagatorem nowych mediów. Finansowa m.in. pierwsze cza internetowe we wrzesiskich szkoach, marzy o stworzeniu Akademii Internetu we Wrzeni. Jego bratanek Celestyn zosta pierwszym burmistrzem Wrzeni w wolnej Polsce. W 1996 Les Bachorz za swój wkad w rozwój miasta otrzyma tytu honorowego obywatela Wrzeni, a w 1999 – tytu Wielkopolanina Roku. W 2009 wyda pamitnik zatytuowany „Pi Narodzin i Requiem�, w którym opisa swój bogaty yciorys. Z tej okazji po raz ostatni goci we Wrzeni.

– Do ostatnich chwil zachowa energi i sprawno umysow, dlatego wiadomo o jego mierci napenia nas gbokim smutkiem– mówi Lilla Pylak, prezes zarzdu Fundacji Dzieci Wrzesiskich. Kontynuatorzy dziea L. Bachorza z FDW ju teraz zapowiadaj starania o upamitnienie jego postaci. – Proponujemy, by wadze miasta nazway jedn z ulic imieniem Lesa Bachorza i umieciy w centrum miasta powicon mu tablic – stwierdza L. Pylak. Burmistrz Tomasz Kauny nie mówi „nie�: – Dotychczas rada miejska nadawaa nazwy ulic od nazwisk osób zmarych zwykle po „jakim czasie� od ich mierci. Taka zasada znajduje chyba uzasadnienie. Ale oczywicie propozycja jest warta zastanowienia, w szczególnoci ta o tablicy pamitkowej – przyznaje. DAI

Pogoda zamknie „Šazienki� Basen przy ul. Gnie nieskiej bdzie czynny tak dugo, jak tylko pozwoli na to pogoda. Optymistyczny scenariusz zakada, e popywamy tam nawet do poowy wrzenia. – W ostatnich dniach frekwencja jest niska – mówi Mariusz Pierzchliski, p.o. dyrektora Wrzesiskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych. Dotychczas (dane na 27 sierpnia) z odkrytej pywalni skorzystao 31 765 osób. W sumie wszystkie wpywy z biletów wyniosy 95 tys. z. Kwota ta w zasadzie pokrywa koszty funkcjonowania basenu, nie liczc kosztów obsugi ratowniczej, które sigaj 33 tys. z. Z kocem sierpnia zamknity zostanie basen w Orzechowie. Wstp na niego by bezpatny, tak wic nie mona oszacowa frekwencji.

M. Pierzchliski: – Podczas sezonu nie doszo na terenie basenu do powanych wypadków

– Bywao, e dziennie przychodzio nawet 200 osób – mówi ratownik Jakub Zity. czne koszty funkcjonowania basenu wyniosy okoo 30 tys. z. Z kolei z darmowych wej na kryt pywalni przy ul. Kociuszki skorzystao 2597 osób. Wstp opaci im wrzesiski ratusz. KUL

Reklama

Restauracja R. RELAX Barbara Dobrosielska

Organizuje w dniu 7.09.2013 r.

'2Ĺ­<1.,:,(-6.,(

'/$632ĂĄ(&=12Ĺ&#x2018;&,/2.$/1(- :67Ä&#x2014;3:2/1< 5R]SRF]Ä&#x2DC;FLH PV]Ä&#x2030;Ĺ&#x2019;ZZ.RĹ&#x2019;FLHOHZ*U]\ERZLHRJRG] 3RPV]\SU]HPDUV]NRQGXNWXGRĹŽ\QNRZHJR GR5HVWDXUDFML5(/$; *U]\ERZR

5R]

Bd-452

Reklama

3URMHNWZVSyâILQDQVRZDQ\]HĹ&#x2019;URGNyZ8QLL(XURSHMVNLHMZUDPDFKG]LDâDQLDZGUDĹŽDQLD ORNDOQ\FKVWUDWHJLLREMÄ&#x2DC;WHJR3URJUDPHP5R]ZRMX2EV]DUyZ:LHMVNLFKQDODWDU


30 sierpnia 2013

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

7

Święto plonów Tegoroczne doynki gminne, zaplanowane na ostatni sobot sierpnia, odbd si na terenie grzybowskiego grodu. Jedn z wielu atrakcji bdzie rozstrzygnicie plebiscytu na Supersotysa Powiatu Wrzesiskiego 2013. Dzikczynna msza wita polowa zostanie odprawiona o godz. 15.00. Poprzedzi j inscenizacja historyczna, któr zaplanowano na okoo godzin wczeniej. Tu po mszy zostan powitani i przedstawieni starostowie doynek. Okoo 16.10 odbd si uroczystoci obrzdowe, które wykona Zespó Pieni i Taca Ziemia Wrzesiska oraz jego gocie z Rumunii. Godzin pó niej, po wrczeniu przez burmistrza Tomasza Kaunego pucharów za turniej doynkowy w pice nonej, rozpocznie si cz artystyczna. Swoje umiejtnoci zaprezentuj m.in. uczniowie szkoy spoecznej w Grzybowie, orkiestra dta, chór Wrzosy oraz Wrzesiskie Studio Piosenki. Gwiazd wieczoru bdzie zespó Happy End, który da godzinny koncert. Rozstrzygnicie konkursu na Supersotysa Powiatu Wrzesiskiego 2013 zaplanowano na godz. 18.25. Nagrodzeni zostan sotysi, którzy otrzymali najwiksz liczb gosów. Jako e tegoroczne doynki gminne odbd si na terenie grodu, nie moe zabrakn lekcji historii. Przez cay dzie, od godz. 10.00 (w ramach grzybowskich spotka z archeologi), bdzie mona zgbia tajniki powstawania glinianych naczy, a okoo 20.00 obejrze pokaz bójek redniowiecznych wojowników. Organizatorzy imprezy zaplanowali take loteri fantow, zabaw taneczn z udziaem zespou Weekend z Gniezna oraz liczne atrakcje dla dzieci. DOT

Dożynki tuż-tuż Katarzyna Witczak, starościna

Miłosław będzie gospodarzem niedzielnych dożynek powiatowych. Uroczystość uświetni m.in. występ gwiazd popularnego serialu „Ranczo”.

Co słychać

Samorząd Ma 42 lata i od 19 lat mieszka w Racławkach (gmina Nekla). Jej najbliższa rodzina to mąż Marek oraz córki: 14-letnia Natalia i 5-letnia Ania. Pani Kasia wspólnie z mężem prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 20 hektarów. – Wszystko obsiewamy. Warzywa oraz zwierzęta hodujemy tylko na użytek własny – mówi K. Witczak. Małżeństwo od ponad 15 lat prowadzi też wspólnie firmę handlowo-usługową. – Bardzo lubię zbierać grzyby i jagody. Oprócz tego lubię piec i gotować dla najbliższych – dodaje. Wielkim hobby starościny jest jednak wędkarstwo. Największa ryba, jaką wyciągnęła z wody, miała ponad sześć kilogramów. Był to królewski karp. – Nie obyło się bez pomocy, ale to ja grałam pierwsze skrzypce – śmieje się pani Kasia.

Tradycja to rzecz wita, a wic zabaw poprzedzi msza wita. Naboestwo rozpocznie si o godz. 15.00 w kociele pw. w. Jakuba. Godzin pó niej korowód zoony z uczestników wita plonów przejdzie do pobliskiego parku. Uroczystoci obrzdowe w wykonaniu Zespou Pieni i Taca Nadwarcianie maj si rozpocz o godz. 16.30. Zaraz potem kilku mieszkacom zostan wrczone wyrónienia starosty Dionizego Janiewicza za zasugi dla powiatu wrzesiskiego. O godz. 17.00 na scenie wystpi gwiazdy serialu „Ranczo” Cezary i Katarzyna akowie, ze swoim programem kabaretowym. Pó godziny pó niej rozpoczn si wystpy artystyczne. Publicznoci zaprezentuje si m.in. wrzenianka Daria Kutkowska, znana m.in. z programu „The Voice of Poland”, oraz formacja Looking 4. Poza scen prezentowa si bd wojowie sowiascy z Grzybowa. Wszyscy chtni mog skorzysta z przejadek bryczkami, degustacji oraz innych atrakcji. Pokazy wojskowe zaprezentuje formacja paramilitarna Iron Soldiers. Imprezie ma towarzyszy loteria fantowa. Koszt losu to 5 z. Gwiazd wieczoru bdzie Anna Rusowicz. Bigbitowe rytmy maj rozbrzmiewa od godz. 20.00. A po koncercie, czyli po 21.00, zabawa taneczna pod chmurk. Do nogi bdzie przygrywa DJ. ukasz Róaski

ROZBUDOWA SZPITALA

+ 1037 – 548

od rozpoczęcia [dni]

po terminie [dni]

„ „Jest w orkiestrach d-

tych jaka sia” – ten cytat z piosenki retro moemy uzna za haso przewodnie nadchodzcego weekendu. Ju w niedziel o godz. 12.00 rozpocznie si VIII Wrzesiski Festiwal Orkiestr Dtych. W wydarzeniu we mie udzia osiem zespoów. Gociem specjalnym bdzie orkiestra z Czech. W samo poudnie uczestnicy przemaszeruj z parku Hrabiny na rynek, gdzie odbd si pokazy musztry paradnej. Koncerty rozpoczn si o 14.30 w amfiteatrze. JOG

„ W niedziel 22 wrzenia o 20.00 we Wrzesiskim Orodku Kultury wystpi kabaret Pod Wyrwigroszem z programem „Kurde Pologne”. Koszt biletu: 40 z. JOG

Roman Jerzykiewicz, starosta

„ W tym samym miej-

scu, ale 27 wrzenia, swój koncert da legendarny polski zespó Stare Dobre Maestwo. Muzyczna uczta rozpocznie si o godzinie 19.00. Bilety w cenie 45 z s do nabycia w kasie orodka kultury oraz na stronach www.kupbilecik.pl i www. biletyna.pl. Zamówienia zbiorowe u organizatora, tel.: 694 726 963, 61 424 28 24. M

Ma 41 lat i pochodzi z Miłosławia. Od 17 lat gospodarzy na 15 hektarach w Rudkach (gmina Miłosław). Oprócz tego prowadzi fermę drobiu rzeźnego. Kurczaki z jego fermy trafiają między innymi do KFC i sieci McDonald’s. Pan Roman jest członkiem Izby Rolniczej we Wrześni, pełni też funkcję wiceprezesa grupy producenckiej zajmującej się hodowlą drobiu. – Dzięki takiej grupie można uzyskać wyższe ceny żywca oraz korzystniejsze warunki zakupu towarów – nie ukrywa R. Jerzykiewicz. W wolnych chwilach lubi jeździć rowerem i biegać. Jego najdłuższa trasa rowerowa miała aż 130 km. Starosta to także pasjonat górskich wędrówek. Jest żonaty. Małżonka ma na imię Magdalena. Małżeństwo ma dwójkę dzieci: 12-letniego Andrzeja i 10-letnią Urszulę.

„ Delegacja powia-

tu wrzesiskiego wzia udzia w XV Wojewódzko-Archidiecezjalnych Doynkach Wielkopolskich. Uroczysto odbya si 25 sierpnia w rodzie Wielkopolskiej. Powiat reprezentoway pracownice starostwa i radny powiatowy Leszek Stawicki. JOG

Reklama

‹”ƒ”‘‰”‡•• 

ogÏasza nabór na kurs fryzjerski ™ͳͳ‹‡•‹¸…›‘Ç•œœ†‘„›©nowy zawód ‘†’ƒĀ†œ‹‡”‹ƒœƒ…œ›ƒ›œƒŒ¸…‹ƒ

Ž‘䩏‹‡Œ•…‘‰”ƒ‹…œ‘ƒǤ

„ Dzi w WOK-u od-

†—Ǧ͸͸͹

bdzie si festyn mieszkaców Domu Pomocy Spoecznej. Na zabaw zaproszono goci z caej Wielkopolski. JOG

ˆ‘”ƒ…Œ‡‹œƒ’‹•›͸ͳͶ͵͹ͶͻͺͲ ™™™Ǥ’”‘‰”‡••Ǥ™”œ‡•‹ƒǤ’Ž Roz-1493

Reklama

352'8&(17.27áÐ: 352'8 352'8&( 6.á$'23$á8 OFERUJE EKOGROSZEK ZEK WORKOWANY JARET 24 MJ JARET PLUS 26 MJ PELLET 19 MJ BOJLERY C.W.U.

62-410 6 2-4 41 10 Zagórów, Z gó ó Anielewo A i 21 tel. 63 220 22 66, 607 719 715

www.fireeco.pl


30 sierpnia 2013

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

8 Gorący temat

Kazał jej prezes anonim Każdą pożyczkę trzeba spłacić. Nawet wtedy, gdy udziela jej ktoś mało wiarygodny, wprowadzając ludzi w błąd. Tomasz Szternel

Karolina i Tomasz S. mieszkaj we Wrzeni. Nie pracuj, yj z rent socjalnych i zasików. Ledwo cz koniec z kocem. W czerwcu wzili poyczk w Poyczamy.net, spóce dziaajcej na zasadach parabanku. Jej ulotka przypadkowo wpada im w rce. – Jestem dunikiem alimentacyjnym, aden bank nie da mi poyczki – tak pan Tomasz tumaczy motywy swej decyzji. Warunki przyznania wsparcia przedstawia maestwu Edyta M. Robia dobre wraenie, bya wygadana i zorientowana w temacie. Udzielia 46-latkowi 600 z poyczki po okazaniu dowodu osobistego. Mia j spaca w tygodniowych ratach po 42 z – przynajmniej tak zrozumia. Przed zoeniem podpisu nie przeczyta umowy. Miaa kilka stron, a do tego zawieraa obce mu sformuowania. Widok pienidzy chyba przysoni mu racjonalne mylenie.

cigam, bo mam pozwolenie Pan Tomasz terminowo spaca kolejne raty. Za kadym razem Edyta M. odbieraa od niego pienidze osobicie. Którego razu dopyta j, ile zostao mu jeszcze do koca. Usysza, e kilka rat po 42 z i ostatnia w wysokoci... 642 z! Zdbia. – Okazao si, e spacaem tylko odsetki. Ale wczeniej mówia co innego – nie kryje oburzenia. W poowie lipca Edyta M. nie pobieraa opat, bo wyjechaa na wczasy – tak powiedziaa poyczkobiorcom. Dopiero 19 sierpnia pojawia si w ich mieszkaniu. Zaproponowaa zacignicie poyczki na duo lepszych warunkach, tyle e nie w Poyczamy.net, a innej firmie, dla

5 osób zoyo zawiadomienie o podejrzeniu popenienia przestpstwa przez Edyt M. Ale poszkodowanych moe by wicej

Otrzymaliśmy jeden sygnał, że wciąż posługuje się naszym szyldem, ale telefonów odebraliśmy więcej. Wszystkie od mieszkańców powiatu wrzesińskiego. Ona próbuje przejąć klientów i przerzucić do innej firmy, którą z pewnością też oszuka – prezes nie ma wątpliwości

której pracuje. Wci jednak miaa mie przyzwolenie na windykacj nalenoci dla poprzedniego pracodawcy. 46-latek nie skorzysta z kuszcej propozycji tylko dlatego, e nie mia pienidzy. Umówi si jednak z Edyt M. na inny termin. W midzyczasie przedzwoni do firmy Poyczamy.net. Usysza, e kobieta nie jest ju jej pracownikiem i nie ma prawa pobiera jakichkolwiek pienidzy. W tej sytuacji spotka si z ni ponownie i poprosi o wyjanienie zaistniaej sytuacji. Edyta M. utrzymywaa, e ma pozwolenie od prezesa na ciganie nalenoci. Gdy pan Tomasz zagrozi jej wezwaniem policji, poderwaa si z miejsca, zacza krzycze i wali piciami w drzwi. Nie widzc innego wyjcia, otworzy je i zszed z kobiet na parking. Spisa numer rejestracyjny samochodu, po czym wysa SMS-a: Jeeli w cigu kwadransa nie pojawi si Pani u mnie to oddam spraw na policj – napisa. 21 sierpnia wrzenianin powiadomi o sprawie policj. By pierwszym, ale jak nie ostatnim poszkodowanym przez nieuczciw poyczkodawczyni. Pó niej zgaszali si kolejni. – Gdybym mia pienidze, wpacibym reszt. Tylko po to, eby znów co tam dosta. Daj gow, e inni te rozumowali w ten sam sposób – przekonuje.

Nie chciaam robi problemów Kontaktujemy si z Edyt M. Potwierdza, e 19 sierpnia bya w mieszkaniu maestwa. Mylaa, e chodzi o ustalenie kwoty do spacenia. Tymczasem pan Tomasz naskoczy na ni.

– Powiedzia, e chc wyudzi od niego pienidze. Zamkn mnie i nie chcia wypuci. Powiedzia, e jak mu nie dam 500 z, to nie wyjd ywa. Chcia zedrze zoto, które miaam na sobie – mocno zapakana relacjonuje niecodzienne zajcie. „WW”: – Dlaczego nie wezwaa pani policji? E.M.: – Bo nie wziam telefonu, po prostu niczego. Byam ju pi razy u tego pana, wydawa si bardzo miy i sympatyczny. – Ale przecie moga pani zgosi zajcie ju po opuszczeniu mieszkania. – N i e c h c i a a m m u ro b i problemów. – Dlaczego nie pracuje ju pani w Poyczamy.net? – Bo nie. – Jak dugo pani tam pracowaa? – Pótora miesica. – Do kiedy? – Nie pamitam. Do koca miesica moe, nie wiem... – Nie pracuje pani w firmie Poyczamy.net, a jednak wci windykuje dla niej nalenoci. Jak to moliwe? – Mam pozwolenie od prezesa. – Teraz te pracuje pani w firmie oferujcej poyczki, prawda? – Tak. – Mog pozna jej nazw? – Nie.

Rozumni ludzie tak nie robi Poyczamy.net dziaa na dziwnych zasadach. Z pytaniem o Edyt M. zostajemy odesani do pana, który jednak si nie przedstawia. Moemy tylko przypuszcza, e to prezes. Rozmawia do chtnie, przyznaje, e kobieta pracowaa w jego firmie. Dodaje tylko jedno sowo: niestety.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów Elżbieta Staszak-Małecka nie przyjęła jeszcze żadnego zgłoszenia dotyczącego firmy Pożyczamy.net. Skarżą się jej za to ludzie korzystający z usług innych parabanków:

W czerwcu na stronie Forum.zarabianie24.net pojawił się opis nowatorskiego projektu, jakim ma być Pożyczamy.net. Spółka dopiero wchodziła na rynek pożyczek pozabankowych. Jej twórca tak zachęcał potencjalnych inwestorów:

Instytucje parabankowe prowadzą działalność gospodarczą polegającą na oferowaniu usług i produktów podobnych do bankowych, ale bez odpowiedniej licencji i w obszarze nieobjętym nadzorem finansowym. Ich popularność można tłumaczyć tym, że nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń. Nawet więcej, ich przedstawiciele przyjdą do domu i od ręki wypłacą pieniądze. Ludzie mają problem nie tyle z czytaniem, co z czytaniem ze zrozumieniem. W momencie podpisywania umowy nie myślą o konsekwencjach. Toż to nasz papież powiedział w Gorzowie albo w Zielonej Górze: „Jeżeli nikt od was nie wymaga, wymagajcie sami od siebie”. Tymczasem

Proponujemy gwarantowany, legalny i zgodny z polskim prawem sposób inwestycji, zapewniający komfort i bezpieczeństwo zainwestowanych środków z pełną przewidywalnością zysków. Oferta polega na wykupieniu jednego udziału w spółce Pożyczamy.net sp. z o.o. Kapitał zakładowy w chwili przystąpienia pierwszej transzy inwestorów będzie wynosił 100 tys. zł. Cena zakupu jednego udziału to 5000 zł. Do sprzedaży przeznaczono maksymalnie 1000 udziałów, taka też jest zatem maksymalna ilość inwestorów. Jako udziałowiec w spółce inwestor będzie udzielał spółce pożyczki. Występuje kilka opcji:

wielu z nas czuje się bezkarnie i podejmuje bezmyślne decyzje. Zapomina, że biorąc pożyczkę, wcześniej czy później będzie musiało ją spłacić. Wyłapuje tylko te rzeczy, które są dla nich korzystne. A jeszcze na końcu mają pretensje do całego świata, tylko nie do siebie. Przecież ja też wszystkiego nie czytam, ale w przypadku tak fundamentalnych spraw, jak pożyczka czy kredyt, nie ma zmiłuj. Podpis jest dobrem osobistym każdego z nas. Dlatego ma tak dużą wartość.

1. na okres 1 roku z oprocentowaniem 50% za okres jednego roku; 2. na okres 6 miesięcy z oprocentowaniem 22% za okres 6 miesięcy; 3. na okres 3 miesięcy z oprocentowaniem 10% za okres 3 miesięcy. Wysokość oprocentowania jest zagwarantowana umową i nie zależy od aktualnego wykorzystania środków w spółce. Po zakończeniu okresu pożyczki spółka oddaje inwestorowi kapitał oraz odsetki. Co prawda czekamy jeszcze na wpis do KRS-u, ale już od poniedziałku wszystkim zainteresowanym współpracą inwestorom będę przesyłał umowę pożyczki od wspólnika dla spółki z o.o. oraz umowę kupna-sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

– Mielimy z ni bardzo powane kopoty i jeszcze si z nich wygrzebujemy – przyznaje. „WW”: – Powane, to znaczy? – Nie do koca uczciwie wywizywaa si ze swoich obowizków subowych. Na chwil obecn niewiele wicej mog powiedzie. – Powiadomilicie policj? – Oczywicie, e tak. – Ilu moe by poszkodowanych? – Otrzymalimy jeden sygna, e wci posuguje si naszym szyldem, ale telefonów w tej sprawie odebralimy duo wicej. Wszystkie od mieszkaców powiatu wrzesiskiego, bo to by jej rejon. Ona próbuje przej naszych klientów i przerzuci do innej firmy poyczkowej, któr z pewnoci te oszuka. – W jaki sposób znalaza u was prac? – Dostalimy polecenie z Konina. Zaufalimy jednemu z naszych pracowników, który j poleci. – Mówic potocznie, przejechalicie si? – Nie chcemy rozdmuchiwa tej sprawy, ale mog zapewni, e bdzie bardzo powanie. W yciu nie syszaem o takich przekrtach i tak bezczelnym podejciu do spraw zawodowych. [Edyta M.] nie stosowaa si do procedur, które obowizuj w firmie. Ju na dzie dobry oszukiwaa klientów. Ona nawet nie zdawaa sobie sprawy z tego, co jej grozi. Bya u nas, przeprowadzilimy rozmow, ale do niczego si nie przyznaa. Po trzech dniach przedzwonia. Powiedziaa, e chce pój na ugod. Oczywicie nie wywizaa si z niej. Wrcz zastraszaa klientów, e maj jej wpaci pienidze i przepisa si do innej firmy. – Nikt nigdy nie podwaa jej wiarygodnoci? – Ona miaa dar przekonywania. Klientami firm poyczkowych, takich jak nasza, nie s bogaci ludzie. Jeli wic kto oferuje poyczk na dobrych warunkach, która moe ich w danej chwili wspomóc, to nie zastanawiaj si i j bior. Prosz mi wierzy – nam nie zaley na tym, eby ludzi naciga, bo nie w tym rzecz. A ona to robia. Gdyby wyraaa ch polubownego zaatwienia sprawy, tobymy si dogadali. Powiem tak: rozumny czowiek w ten sposób nie postpuje. – Jeszcze z innej beczki. Klient Edyty M. wzi 600 z poyczki, a spaci 936 z. To normalne? – Powiem tak: naszym sztandarowym produktem jest 500 z ze spat tygodniow 35 z. To s tylko odsetki. Dopiero przy ostatniej racie spaca si kapita. – Czyli jest to normalne. – Tak mamy procedur.


Wiadomości Wrzesińskie Reklama

9

www.wrzesnia.info.pl www.wrzesnia.info.pl

Zew-504

30 sierpnia 2013


30 sierpnia 2013

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

10 Społeczeństwo Niechciane drzewa przy Batorego

Jak kemping u nogi Drugim zabezpieczeniem s tereny wrzesiskiego kempingu, cznie 4 ha, o wartoci 2 mln z (stan na 2013 r.). Udao si nam ustali, e istnieje moliwo zamiany kempingu na jakikolwiek inny grunt, pod warunkiem e jego warto nie bdzie nisza. Kredyt na TBS-y zosta zacignity na 35 lat w 2000 roku, jednak okres ten wyduy si do 2040 roku. Same odsetki to jakie 500 tys., i trzeba je spaca do 2019 r. – Rata kredytu jest rosnca, dlatego spata 4,5 mln przez 20 lat jest jak Towarzystwo Budownictwa Spo- najbardziej realna – deklaruje prezes ecznego dziaa na zasadzie spó- TBS-ów. ki, w której kada z 78 zamieszkaych rodzin posiada udziay. cznie Czynsz na popraw kondycji 70,6 proc. Reszt ma gmina Wrzenia, która udostpnia mieszkacom tePrzy ustalaniu czynszu w Towareny pod zabudow. Trzeba zazna- rzystwie Budownictwa Spoecznego czy, e wrzesiskie Towarzystwo trzeba kierowa si Ustaw o niektóistotnie róni si od innych tego typu rych formach popierania budownicprzedsiwzi w kraju, bo zazwyczaj twa mieszkaniowego. Wynika z niej, to gmina ma wikszo udziaów. e czynsz w TBS-ach w skali roku – Na ogó wyglda to tak, e nie moe by wyszy ni 4 proc. warwadze zakadaj spók i to ona toci odtworzeniowej lokalu (warma wszystkie udziay. Nastpnie to ta to koszt wybudowania 1 m2; buduje bloki i szuka najemców wska nik reguluje wojewoda na podmieszka. We Wrzeni byo inaczej. stawie danych z caego regionu, poza Od pocztku zaoenie byo takie, stolic województwa). Dla przykadu: by kady z mieszkaców posiada ja- w Wielkopolsce wska nik odtworzekie udziay, dlatego te ju na star- niowy 1 m2 budynku wynosi 3220 z, cie kady z lokatorów musia wpaci a 4% z tego daje 128,80 z. To kwota od 17,5 do 25 tys. z – wyjania pre- roczna. Po podzieleniu przez 12 uzyzes wrzesiskich TBS-ów Dariusz skujemy kwot miesiczn, czyli nieKa mierski. spena 11 z. To maksymalna stawka za 1 m2, któr moe paci mieszkaniec TBS. We Wrzeni tamtejJeszcze kup lat, ale damy rad sze mieszkania maj od 50 do 70 m2, Pienidze okazay si istotne a wic czynsz nie moe przekroczy w pierwszych fazach budowy. Nie odpowiednio 550-770 z. Obecnie obyoby si jednak bez pomocy wo- stawki wynosz 8,25 z za 1 m2. Poowa czynszu, który pac lodarzy gminy, poniewa eby zacign kredyt na 4,5 mln, potrzeba katorzy, idzie na konieczne remonty, byo solidnych zabezpiecze. Jednym z kolei druga cz to spata zobowiz nich s oczywicie budynki TBS-ów. za wobec banku. – Z czynszów trzeIch warto, wedug najnowszych ba take utrzyma TBS-y w dobrej szacunków banku, wynosi 12 mln z. kondycji. Obecnie priorytetem jest

Historia wrzesińskich TBS-ów sięga 1998 roku. Spółka powstała z inicjatywy burmistrza Celestyna Bachorza. Poza wkładem własnym gminy i mieszkańców w budowie pomógł kredyt na 4,5 mln zł. Jego zabezpieczeniem są budynki Towarzystwa oraz... wrzesiński kemping. Wedle umowy gmina nie może się go pozbyć aż do 2040 r., mimo że trzeba do niego dokładać.

 Topole rosnące przy drodze można wyciąć. Pytanie tylko, czy mieszkańcy bloku wymogą tę decyzję na właścicielach gruntów

O wycink dwóch olbrzymich topoli apeluje mieszkaniec bloku przy ul. Batorego 5. To bardziej skomplikowane, ni mogoby si wydawa. Pocztek sprawie da sygna, który wpyn na Teczk Interwencji. Wrzenianin narzeka na drzewa – e w okresie pylenia s uciliwe dla otoczenia, ich nasiona fruwaj po okolicy, a przechadzka czy nawet otwarcie okien stanowi nie lada udrk. – Dla alergików to koszmar – nie mia wtpliwoci. I zaproponowa wycink. – Jestem przekonany, e wszyscy byliby zadowoleni. Bo ja na pewno – stwierdzi. Wysokie na prawie 30 metrów drzewa rosn tu przy drodze. Na pierwszy rzut oka wydaje si, e mog nalee do Wrzesiskiej Spódzielni Mieszkaniowej. Kontaktujemy si wic z jej prezesk Urszul Nadoln. – Z naszych ustale wynika, e jedna topola ronie na dziace nalecej do firmy Typograf, a druga na dziace nalecej do gminy – wyprowadza nas z bdu. – Jako spódzielnia moemy jedynie wystpi z prob do tych instytucji o rozwaenie wycicia drzew, oczywicie uzyskujc wczeniej stosown zgod. Wspówaciciel Typografu Zbigniew Karcz jest dobrze zorientowany w temacie. Ju dwa lata temu na wniosek innej mieszkanki bloku nr 5 przyci rozoyste gazie wierzby. Najchtniej by j usun, ale

Fot. Tomasz Szternel

nie móg. Nie mia pozwolenia. Z topol jest podobnie. – Przecie doskonale wiem, e z niej nie ma adnego poytku. Tylko pyli i brudzi. Ju dawno nie powinno jej tu by – dochodzi do wniosku. – Szkoda tylko, e miasto przerzuca ten problem na wacicieli dziaek i zamiast pomaga, przeszkadza. Zgodnie z Ustaw o ochronie przyrody, na usunicie drzew, których wiek przekracza 10 lat, trzeba mie zezwolenie. Wydaje je burmistrz na wniosek posiadacza nieruchomoci i za zgod jej waciciela. Tylko w sytuacji, gdy grunt naley do gminy, zezwolenie wydaje starosta na wniosek burmistrza. – Wniosek o wydanie zezwolenia na usunicie topoli rosncej na terenie prywatnym musiaby zosta zoony przez jego wacicieli. Z kolei w sprawie tej rosncej na terenie gminnym mieszkacy mog wystosowa pismo do gminy z prob o rozwaenie jej usunicia, podajc oczywicie powód – mówi Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego w UMiG we Wrzeni. W toku postpowania administracyjnego dokonuje si ogldzin drzew, oceny ich stanu zdrowotnego i argumentów podniesionych we wniosku. Efektem jest wydanie decyzji zezwalajcej bd odmawiajcej wycinki. – Ta procedura ma na celu zapobieenie niepotrzebnym i nieuzasadnionym wycinkom drzew – tumaczy M. Przyjemski. TOS

2 września wchodzi w życie nowy rozkład jazdy PKP. Zmiany mają nie być uciążliwe dla pasażerów

P

olskie Koleje Państwowe z początkiem nowego roku szkolnego zmieniają rozkład jazdy pociągów. Nowy będzie obowiązywać od 2 września do 19 października. Zmiany w godzinach odjazdów z dworca PKP, które zaproponowali kolejarze, są niewielkie. – Większość pociągów wożących ludzi do pracy i szkoły, oraz pośpiesznych, zostanie tak jak była. To połączenia w kierunku Poznania i Konina. Wprowadzone będą jedynie drobne korekty minutowe, spowodowane pracami torowymi i sieciowymi, np. nocny pociąg TLK Szczecinianin, jadąc do stolicy, nieco przyspieszy – mówi Rafał Pera z Komitetu Obrony Linii Dolnośląskich, który monitoruje wszystkie zmiany w rozkładzie jazdy. – Niestety, nie wróci pociąg pospiesz-

ny InterRegio „NER” spółki Przewozy Regionalne, który do końca czerwca kursował z Kutna do Poznania, a z Wrześni odjeżdżał po godzinie 6.00 i wracał po południu. Znikną też połączenia sezonowe do Międzyzdrojów i Świnoujścia oraz sezonowa grupa wagonów do Kołobrzegu. Nadal w wybrane dni tygodnia będzie połączenie z Ełkiem przez Warszawę, Białystok. Jego los był niepewny, ale z kolegami z KODLK trochę pomęczyliśmy przewoźnika i udało się utrzymać ten pociąg – dodaje Pera. Uważać muszą podróżni, którzy od 7 do 9 września pojadą rano do Krakowa, ponieważ pociąg TLK Cegielski (normalnie w tamtym kierunku jedzie o godz. 6.12) w te trzy dni pojedzie o 4.53. Szczegółowy rozkład jazdy prezentujemy na naszym portalu wrzesnia info.pl. FIB

zaplanowany na 2014 r. pocztek wymiany pieców gazowych. Ta inwestycja bdzie kosztowaa ponad 100 tys. – informuje Leszek Kmiecik, czonek rady nadzorczej TBS-ów, reprezentujcy gmin Wrzenia. Midzy stratami a biedn baz Sporo wtpliwoci budzi zabezpieczenie kredytu kempingiem, który od lat przynosi straty (pisalimy o tym w numerze z 2.08.). W sezonie zyski s mniej wicej takie same jak straty, ale koszt utrzymania poza wakacjami jest na tyle duy, e gdyby kemping by w rkach prywatnych, dawno ju by nie istnia. Gmina,o ile nie zaproponuje innego zabezpieczenia, ma zwizane rce a do 2040 r. – Kemping jest przykadem obiektu, dla którego trudno znale dobre rozwizanie. Istniejc, przynosi straty, zlikwidowanie go to utrata tanich miejsc noclegowych i ograniczenie i tak ju skromnej bazy turystycznej miasta – wykazuje burmistrz Tomasz Kauny. – Podjta w poprzednich latach próba wydzierawienia nie udaa si, bo trudno przy tego typu dziaalnoci wypracowa dodatni wynik finansowy. O przyszoci kempingu zadecyduje najbliszy rok, dwa – dodaje wodarz Wrzeni. Marcin Mikoajczyk

Od autora: Mona sobie zada pytanie, po co Wrzeni tanie miejsca noclegowe i baza turystyczna? Turystów tu tyle, co kot napaka, i nawet jeli rezyduj przy ul. witokrzyskiej, to po to, by zwiedza inne miasta. By moe gdyby oczyszczono zalew Lipówka, moglibymy si cieszy z prawdziwego oblenia Wrzeni. Chocia wtpi.

Działkowcy obawiają się zmiany przepisów Rado ze wspólnego witowania, ale i niepewno jutra towarzyszyy dziakowcom z ogrodów Pod Lipami, którzy w sobot 24 sierpnia spotkali si, eby witowa ogrodowe „niwa”. Dzie Dziakowca mia skromn opraw. witowanie rozpoczo si od konkursu strzeleckiego, potem odbya si cz oficjalna, podczas której wrczono nagrody za najlepiej utrzymane ogrodu i odznaczenia Polskiego Zwizku Dziakowców. Potem bya loteria fantowa i zabawa taneczna. Na uroczysto przybyo kilka pokole dziakowców – rodzice z dziemi, dziadkowie z wnukami, wszyscy, niezalenie od wieku, zaraeni ogrodow pasj. Takie spotkania pokazuj, e dziakowcy stanowi prawdziw, zyt i liczn wspólnot. We Wrzeni jest obecnie 10 Rodzinnych Ogrodów Dziakowych liczcych cznie ponad 1500 dziaek. Ogródki dziakowe istniej te w Miosawiu, Koaczkowie i Pyzdrach. Dzie Dziakowca to jedna z wielu okazji do spotka, wspólnej zabawy i wymiany ogrodniczych dowiadcze. Dziakowcy z ogrodów Pod Lipami zgodnie stwierdzaj, e ten rok pod wzgldem zebranych plonów miao mona zaliczy

 Podczas sobotniej uroczystości

nagrodzono działkowców, którzy mają najpiękniejsze ogrody Fot. JOG

do udanych. Obrodziy szczególnie warzywa gruntowe – pomidory, ogórki. Niektórzy ju teraz maj w swoich spiarniach po kilkaset soików przetworów z owoców i warzyw. O beztroskiej atmosferze trudno jednak mówi. Dziakowcy obawiaj si zapowiadanych zmian ustawowych. Najwicej kontrowersji budzi projekt „uwaszczenia”, proponowany przez parlamentarzystów

z Platformy Obywatelskiej. Zgodnie z nim, prawo do wasnoci mieliby tylko ci, których dziaka ley na terenach, których wacicielem lub wieczystym uytkownikiem jest Polski Zwizek Dziakowców. Tyle e wikszo ogrodów to grunty nalece do gmin i powiatów, a dziakowcy s ich dzierawcami. Kolejnym problemem jest prawo pierwokupu za 1 proc. wartoci gruntu, przysugujce gminom w procesie uwaszczania dziaek. – Boimy si, e te wszystkie zmiany bd pierwszym krokiem do likwidacji Rodzinnych Ogrodów Dziakowych. Nie chcielibymy, eby w wyniku zmiany przepisów ludzie stracili swoje skrawki zieleni, na których pracuj i odpoczywaj – mówi Jarosaw Kulczak, prezes powiatowego oddziau Polskiego Zwizku Dziakowców. Cay czas trwa protest PZD przeciwko niekorzystnym dla dziakowców zmianom ustawowym, w którym wrzenianie bior aktywny udzia. – Za rok w Dzie Dziakowca obchodzilibymy 65-lecie ogrodów Pod Lipami. Mamy nadziej, e bdziemy jeszcze istnie – mówi J. Kulczak. Do tematów zwizanych z ogrodami dziakowymi bdziemy powraca na amach „WW”. JOG


30 sierpnia 2013

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

11

Społeczeństwo

Udana Wolna Sobota Pierwsze i najpewniej nie ostatnie połączenie Polskiej Akademii Gitary z Muzyką Konesera było ucztą dla uszu. W sobot 24 sierpnia na deskach Wrzesiskiego Orodka Kultury mona byo posucha naprawd dobrego bluesa. W ramach VI edycji wielkopolskiego festiwalu Polska Akademii Gitary i jednoczenie cyklu Muzyka Konesera, organizowanego przez wrzesiskie starostwo powiatowe, zaprezentowa si zespó Wolna Sobota. Poznascy muzycy wyjtkowo zagrali swój materia w wersji akustycznej, na trzy gitary oraz perkusj. Gocinny popis przed kilkusetosobow publicznoci da multiperkusjonalista Maciej „Mustafa” Giejewski. Na scenie mona byo usysze utwory z „epki”, któr zespó wyda w 2010 roku, ale i nowe nagrania z nadchodzcej, debiutanckiej pyty dugograjcej. W rozmowie z nami muzycy nie ukrywali radoci z finau prac nad albumem, ale nie chcieli wiele wicej zdradza. Chtnie mówili za to o swoim udziale w Polskiej Akademii Gitary.

 Zaczynali w 2009 roku od coverów, dziś wydają swoją płytę

Fot. KAZ

– To nie tylko wietna promocja gitary i kultury muzycznej, ale take wana spoecznie akcja, która niesie za sob m.in. takie dziaania, jak zbiórka pienidzy dla dzieci z wielkopolskich hospicjów – zauwaa wokalista grupy Maciej Frckowiak. Wspóorganizatorka wrzesiskiego koncertu, Boena Nowacka, która peni funkcj sekretarza powiatu wrzesiskiego, cieszy si z faktu poczenia Akademii Gitary i Muzyki Konesera. – Po rozmowie z pani Lilian Kucz, która ju wczeniej próbowaa zainteresowa lokalne wadze tym festiwalem, z przyjemnoci zdecydowalimy si na organizacj. Zaleao nam, by zagra u nas zespó, który pokae klasyczne i rozrywkowe wartoci gitary, dlatego te wybralimy Woln Sobot – wyjania B. Nowacka, która ma nadziej, e Polska Akademia Gitary w przyszoci na stae wpisze si w program Muzyki Konesera. Do tej pory cykl ten by oparty gównie na wspópracy z Filharmoni Poznask. Co do dalszych koncertów, na razie wiadomo tylko, e najbliszy wystp z koneserskiego cyklu odbdzie si 2 pa dziernika. Pozostae ustalenia jeszcze trwaj. Piotr Nowak

Fotodialog nr 6 inaczej Wiadomo ju, e szósta edycja wrzesiskiego festiwalu fotograficznego Fotodialog, zaplanowana na pa dziernik tego roku, odbdzie si w nieco zmienionej formule. W tym roku organizatorzy, czyli szecioosobowa Grupa Fotodialog, odejd od otwartej dla wszystkich formy festiwalowej i zaprezentuj wycznie wasn twórczo. – Zgodnie ze swoim statutem, „chcemy tworzy, intrygowa, wzbudza emocje i pokazywa siebie poprzez nasze prace” – wyjania czonek wrzesiskiego fotokolektywu Marek Holewiski, który zaznacza, e pomys ten wyszed bardziej od sympatyków Fotodialogu ni samych organizatorów. – To nasza odpowied na liczne pytania, dlaczego nie pokazujemy swoich prac. Tym razem pokaemy je w duej, zwartej, zbiorowej wystawie – dodaje M. Holewiski. Bez zmian pozostaje za to baza imprezy, któr, jak w latach poprzednich, bdzie Wrzesiski Orodek Kultury. – Ju teraz zapraszamy na Fotodialog 6 wszystkich sympatyków fotografii, ludzi wraliwych artystycznie, a take ludzi po prostu ciekawych i godnych wrae – mówi Holewiski. DAI

Reklama

SALON OPTYCZNY Z. WALCZAK

Młodzi w PCK

 ul. Sienkiewicza 11

 Ogólnopolski Zlot Społecznych Instruktorów Młodzieżowych Polskiego Czerwonego Krzyża, Warszawa, 21-25 sierpnia

tel. 61

437 19 75

6]F]HJyâ\SURPRFMLZVDORQLH

Polski Czerwony Krzy poszukuje Spoecznych Inspektorów Modzieowych. – Czekamy na modych ludzi powyej 14. roku ycia. Ludzi otwartych, podejmujcych wyzwania, którzy uwielbiaj prac z lud mi i chc nam da odrobin siebie – mówi Marta Nowicka, uczennica klasy maturalnej Zespou Szkó Technicznych i Ogólnoksztaccych. Czym, zajmuj si „SIM-owcy”? – Przede wszystkim profilaktyk. Prowadzimy pokazy pierwszej pomocy oraz realizujemy program dla przedszkoli i szkó podstawowych o nazwie „Superwiewiórka” – informuje Nowicka. Takie pokazy SIM-owcy przeprowadzaj po odbyciu 18-godzinnego specjalistycznego kursu. Wrzesiscy modzi wolontariusze zabezpieczaj

Fot. archiwum

te majowy rodzinny rajd rowerowy, a take organizuj zbiórki i pikniki integracyjne. Wrzesiskie koo SIM PCK jest jednym z 50 w Polsce. W zeszym tygodniu, od 21 do 25 sierpnia, troje jego przedstawicieli uczestniczyo w ogólnopolskim zlocie SIM-owców w Warszawie. – Pierwsze spotkanie organizacyjne w nadchodzcym roku szkolnym odbdzie si w pitek 6 wrzenia, przed budynkiem ZSTiO we Wrzeni. Tam si zawsze spotykamy. Mam nadziej, e w tym roku szkoa równie udostpni nam klas – dodaje wolontariuszka. – Zapraszamy na godzin 15.00. Zainteresowani mog si kontaktowa telefonicznie, pod numerem 725 464 403, lub drog mejlow: martanowickapck@vp.pl. TOM

Zaproszenie do Grzybowa Powoli dobiega koca szeroko zakrojone, ambitne przedsiwzicie czce wiele podmiotów i dziedzin. Grzybowskie Spotkania z Archeologi odbd si jeszcze dwa razy. Edukacyjno-rozrywkowy cykl organizowany w Rezerwacie Archeologicznym w Grzybowie zosta zapocztkowany w maju tego roku. Jest to wspólne przedsiwzicie rezerwatu oraz Lokalnej Grupy Dziaania „Z Nami Warto”. Czwarte, przedostatnie spotkanie odbdzie si 31 sierpnia, a jego tematem przewodnim bdzie glina. Na grodzie stan warsztaty rzemielników, odbd si pokazy technik lepienia i wypau glinianych przedmiotów oraz prezentacje pracy wspóczesnych rze biarzy. O godz. 12.00 rozpocznie si wykad pt. „Pisanki i grzechotki gliniane”. Na najmodszych ma czeka wykop archeologiczny z licznymi „skarbami”. Ostatnie spotkanie które zaplanowano na 7 wrzenia, bdzie powicone dawnym drewnianym sprztom, zwaszcza zabawkom. Tu równie pojawi si mnóstwo atrakcji i sporo edukacji. Obie imprezy startuj o godz, 10.00 i bd poczone z Targiem Wiejskim, w którym swoje wyroby wystawi lokalni rzemielnicy oraz producenci spoywczy. Dodatkowo, 7 wrzenia o godz. 17.00 rozpocznie si koncert zespou Reporter. – Zapraszamy rodziców z dziemi, zorganizowane grupy oraz rzemielników i producentów z powiatu do udziau w projekcie. To ju ostatnie okazje – zachca i zastrzega Jacek Wrzesiski, kustosz rezerwatu w Grzybowie. DAI


30 sierpnia 2013

WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

www.wrzesnia.info.pl

12 Ludzkie pasje Tym razem BarczyznÄ&#x2122; opanujÄ&#x2026; kowboje. Stadnina GronĂłwka zaprasza na piknik w stylu western

JesieniÄ&#x2026; w W11 O jej talencie wokalnym wiedzielimy od dawna, ale okazuje si, e Joanna Dolata ma take predyspozycje aktorskie. WkrĂłtce bdzie mona j zobaczy na szklanym ekranie, w kryminalnym serialu dokumentalnym pt. â&#x20AC;&#x17E;W11â&#x20AC;?. U 25-letniej wrzenianki, ktĂłra od kilku lat mieszka w Katowicach, dzieje si duo i dobrze. Od czasu udanych wystpĂłw na polskich i zagranicznych festiwalach i zwycistwa w programie â&#x20AC;&#x17E;Szansa na sukcesâ&#x20AC;? z Shakin Dudim, Joanna konsekwentnie dy do celu, ktĂłrym jest artystyczna kariera. W 2010 roku ukoczya wokalistyk jazzow na Akademii Muzycznej w Katowicach, a niedawno â&#x20AC;&#x201C; zarzdzanie kultur na Uniwersytecie Jagieloskim w Krakowie. Od roku piewa i sporo koncertuje z zespoem Mango Collective, ktĂłry wanie wyda swoj debiutanck pyt. J. Dolata poza tym ostatnio bya gociem w â&#x20AC;&#x17E;Dzie Dobry TVNâ&#x20AC;?, jako wokalistka wspierajca piosenkark Aleksandr. Teraz do listy osigni wrzenianka moe dopisa take pierwszy sukces aktorski. Joanna wygraa casting do pierwszoplanowej roli w TVNowskim serialu â&#x20AC;&#x17E;W11â&#x20AC;?. Zdjcia odbyy si w poowie sierpnia.

â&#x20AC;&#x201C; Emisja odcinka z moim udziaem jest zaplanowana na jesie tego roku. Zapraszam do ogldania

â&#x20AC;&#x201C; Fajnie byo dowiedzie si, e swoj interpretacj scenariusza przekonaam reysera, e warto da mi szans. Dziki nagraniu zobaczyam, jak wyglda plan filmowy, bo przy tym serialu akurat pracuje si jak w normalnej, duej produkcji. Sceny krcilimy w Krakowie, na Kazimierzu. Akcja z moim udziaem dziaa si zarĂłwno w kamienicy, jak i na terenie niedaleko sawnego placu z pysznymi zapiekankami â&#x20AC;&#x201C; opowiada J. Dolata, ktĂłra jednak nie moe wiele wicej mĂłwi, ze wzgldu na warunki kontraktu. â&#x20AC;&#x201C; W tym momencie nie mog zdradzi konkretnie, co zrobia bd czego nie zrobia moja posta. Powiedzmy tylko, e przeywa ona cay wachlarz emocji, przez co rola wydaa mi si jeszcze ciekawsza i bya

na pewno bardziej wymagajca â&#x20AC;&#x201C; stwierdza 25-latka. Fabularyzowany serial dokumentalny â&#x20AC;&#x17E;W11â&#x20AC;?, emitowany na antenie TVN od 2004 roku, jest oparty na autentycznych wydarzeniach kryminalnych, czsto znanych z pierwszych stron gazet. Kady odcinek ogldaj rednio 3-4 miliony widzĂłw. PolicjantĂłw graj prawdziwi funkcjonariusze, a obok nich wystpuj aktorzy amatorzy. Emisja 1313. odcinka z Joann Dolat, pt. â&#x20AC;&#x17E;Eksmisjaâ&#x20AC;?, odbdzie si wczesn jesieni tego roku. To z pewnoci nie ostatnia przygoda wrzenianki z telewizj. â&#x20AC;&#x201C; Zawsze pasjonowaa mnie muzyka, ale take praca w telewizji. Nawet nie przypuszczaam, e kiedy zagram w serialu. Realniejsza wydawaa mi si jaka reklama. Do tej pory nagraam radiow reklam firmy odzieowej, ktĂłra bya emitowana w radiu Eska. A czy speni si jedno z kolejnych maych marze, czyli reklama telewizyjna, to zobaczymy. Oczywicie po zagraniu w â&#x20AC;&#x17E;W11â&#x20AC;? nagle nie uwaam si za aktork. Mog tylko powiedzie, e byo to kolejne ciekawe dowiadczenie w moim yciu â&#x20AC;&#x201C; przyznaje skromnie J. Dolata. DAI

S

tadnina koni GronĂłwk a w BarczyĹşnie zaprasza na poĹźegnanie lata. Festyn w stylu western & horsemanship odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; w niedzielÄ&#x2122;. OďŹ cjalne otwarcie imprezy nastÄ&#x2026;pi okoĹ&#x201A;o godziny 15.00. JuĹź kwadrans później rozpocznie siÄ&#x2122; pokaz jazdy konnej w stylu western w wykonaniu grupy â&#x20AC;&#x17E;kowbojĂłwâ&#x20AC;? z Ranczo Siciny. Organizatorzy przewidzieli teĹź pokaz pracy koĹ&#x201E;mi z pt. â&#x20AC;&#x17E;W harmonii z koniemâ&#x20AC;?. Open by horses â&#x20AC;&#x201C; to z kolei metoda treningowa, w ktĂłrej koĹ&#x201E; jest coachem. Prezentacja tego programu rozpocznie siÄ&#x2122; 16.45. â&#x20AC;&#x201C; Ponadto w programie m.in. liczne pokazy jazdy konnej oraz konkurencje: wyĹ&#x203A;cig wokĂłĹ&#x201A; beczek, jazda ze szklankÄ&#x2026; wody, na dokĹ&#x201A;adnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, czy wyĹ&#x203A;cig po kowbojski kapelusz â&#x20AC;&#x201C; informuje Anna Ulanowska ze stajni GronĂłwka. OkoĹ&#x201A;o 19.30 rozpocznie siÄ&#x2122; wspĂłlna zabawa przy muzyce country, w tym nauka taĹ&#x201E;ca liniowego. Kino pod chmurkÄ&#x2026; rozpocznie siÄ&#x2122; okoĹ&#x201A;o godziny 20.00. Dwie godziny później zapĹ&#x201A;onie ognisko, a goĹ&#x203A;cie zasiÄ&#x2026;dÄ&#x2026; do wspĂłlnej biesiady. To bÄ&#x2122;dzie ostatni akcent imprezy. Organizatorzy zastrzegajÄ&#x2026;, Ĺźe program i godziny rozpoczÄ&#x2122;cia konkurencji, w razie potrzeb, mogÄ&#x2026; siÄ&#x2122; zmieniaÄ&#x2021;. Patronat honorowy nad imprezÄ&#x2026; objÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; m.in. burmistrz Nekli Karol Balicki. Przypomnijmy, Ĺźe stajnia GronĂłwka z Barczyzny, prowadzona przez AgatÄ&#x2122; i Dariusza Gronowskich, to jeden z liderĂłw jeĹşdziectwa konnego na terenie naszego powiatu. Stajnia oferuje na-

ukÄ&#x2122; jazdy konnej i skokĂłw przez przeszkody, a takĹźe przejaĹźdĹźki bryczkÄ&#x2026; (na zdjÄ&#x2122;ciu). Na poczÄ&#x2026;tku listopada organizuje tradycyjnego hubertusa, czyli pogoĹ&#x201E; za lisem. Od trzech lat, co roku rozgrywane sÄ&#x2026; tam zawody konne, na ktĂłre przyjeĹźdĹźajÄ&#x2026; zawodnicy z caĹ&#x201A;ego wojewĂłdztwa. W tym roku czerwcowe zawody miaĹ&#x201A;y charakter regionalny. Tomasz MaĹ&#x201A;ecki

Reklama

TaĹ&#x201E;cowaĹ&#x201A;y dwa narody

 Ziemia WrzesiĹ&#x201E;ska godnie

reprezentowaĹ&#x201A;a polskie barwy

2JâRV]HQLH

=JRGQLH]XVWDZÄ&#x2030;]GQLDVLHUSQLDURJRVSRGDUFHQLHUXFKRPRĹ&#x2019;FLDPL ']8]URNX1USR]]H]PLDQDPL LUR]SRU]Ä&#x2030;G]HQLHP5DG\0LQLVWUyZ]GQLDZU]HĹ&#x2019;QLDU ZVSUDZLHVSRVREXLWU\EXSU]HSURZDG]DQLDSU]HWDUJyZRUD]URNRZDÄ˝QD]E\FLHQLHUXFKRPRĹ&#x2019;FL ']81USR]]SyĹŹQ]P %XUPLVWU]*PLQ\0LâRVâDZRJâDV]Dtrzecie przetargi ustne nieograniczoneQD]E\FLHQDVWÄ&#x2DC;SXMÄ&#x2030;F\FKQLHUXFKRPRĹ&#x2019;FLZPLHMVFRZRĹ&#x2019;FL%LHFKRZR

Fot. ZW

Od 27 sierpnia gocimy w powiecie rumuski zespĂł folklorystyczny Teka. To rewizyta po rumuskich wojaach Ziemi Wrzesiskiej. ZespĂł Ryszarda Zjedaki uczestniczy w XV Festiwalu im. Istvana Szenta w Cluj Napoca oraz w festiwalach w Noszoly i Dej. â&#x20AC;&#x201C; Nasza grupa znalaza si w znamienitym gronie reprezentujcym 14 pastw europejskich â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi R. Zjedaka. Wyjazd do Rumunii odby si ramach projektu stowarzyszenia Wielkopolscy Bieganie. Projekt ten przewiduje rĂłwnie wystpy w Polsce. â&#x20AC;&#x201C; Grupa Teka, wspĂłlnie z naszym zespoem, bdzie koncertowa w Bieganowie, we Wrzeni, Grzybowie i Mogilnie â&#x20AC;&#x201C; informuje Agnieszka Frckowiak, prezes stowarzyszenia. DAI

3RZLHU]FKQLD G]LDâNLZPù

Lp.

0LHMVFRZRĹ&#x2019;Ă˝

1XPHUG]LDâNL%LHFKRZR

 ZUD]]XG]LDâHP ZG]LDâFH GURJDZHZQÄ&#x2DC;WU]QD

XG]LDâZG]QU ²Pù%LHFKRZR

 ZUD]]XG]LDâHP ZG]LDâFH GURJDZHZQÄ&#x2DC;WU]QD

XG]LDâZG]QU ²Pù%LHFKRZR

 ZUD]]XG]LDâHP ZG]LDâFH GURJDZHZQÄ&#x2DC;WU]QD%LHFKRZR

 ZUD]]XG]LDâHP ZG]LDâFH GURJDZHZQÄ&#x2DC;WU]QD%LHFKRZR

 ZUD]]XG]LDâHP ZG]LDâFH GURJDZHZQÄ&#x2DC;WU]QD%LHFKRZR

 ZUD]]XG]LDâHP ZG]LDâFH GURJDZHZQÄ&#x2DC;WU]QD

XG]LDâZG]QU ²Pñ%LHFKRZR

 ZUD]]XG]LDâHP ZG]LDâFH GURJDZHZQÄ&#x2DC;WU]QD

XG]LDâZG]QU ²Pñ%LHFKRZR

 ZUD]]XG]LDâHP ZG]LDâFH GURJDZHZQÄ&#x2DC;WU]QD

XG]LDâZG]QU ²Pù

']QU ²Pù

']QU PĂą

']QU Pñ XG]LDâZG]QU ²Pñ ']QU Pñ XG]LDâZG]QU ²Pñ ']QU Pñ XG]LDâZG]QU ²Pñ ']QU Pñ

']QU PĂą

']QU PĂą

&HQD Z\ZRâDZF]D]â

:DGLXPZ]â

7HUPLQ\ F]DVLPLHMVFH SU]HWDUJX

32)

]â

]â

ZU]HĹ&#x2019;QLDU JRG] VDODQDUDG 8U]Ä&#x2030;G*PLQ\ ,SLÄ&#x2DC;WUR

32)

]â

]â

ZU]HĹ&#x2019;QLDU JRG] VDODQDUDG 8U]Ä&#x2030;G*PLQ\ ,SLÄ&#x2DC;WUR

]â

]â

ZU]HĹ&#x2019;QLDU JRG] VDODQDUDG 8U]Ä&#x2030;G*PLQ\ ,SLÄ&#x2DC;WUR

]â

]â

ZU]HĹ&#x2019;QLDU JRG] VDODQDUDG 8U]Ä&#x2030;G*PLQ\ ,SLÄ&#x2DC;WUR

]â

]â

ZU]HĹ&#x2019;QLDU JRG] VDODQDUDG 8U]Ä&#x2030;G*PLQ\ ,SLÄ&#x2DC;WUR

]â

]â

ZU]HĹ&#x2019;QLDU JRG] VDODQDUDG 8U]Ä&#x2030;G*PLQ\ ,SLÄ&#x2DC;WUR

32)

]â

]â

ZU]HĹ&#x2019;QLDU JRG] VDODQDUDG 8U]Ä&#x2030;G*PLQ\ ,SLÄ&#x2DC;WUR

32)

]â

]â

ZU]HĹ&#x2019;QLDU JRG] VDODQDUDG 8U]Ä&#x2030;G*PLQ\ ,SLÄ&#x2DC;WUR

.VLÄ&#x2DC;JD ZLHF]\VWD

32)

32)

32)

32)

3U]H]QDF]HQLH QLHUXFKRPRĹ&#x2019;FL

%UDNPLHMVFRZHJR SODQX ]DJRVSRGDURZDQLD SU]HVWU]HQQHJR ']LDâNLVWDQRZLÄ&#x2030; QLHUXFKRPRĹ&#x2019;FL QLH]DEXGRZDQH GODNWyU\FK]RVWDâD Z\GDQDGHF\]MD %XUPLVWU]D*PLQ\ 0LâRVâDZ QU,Ĺ&#x2018;5 ]GQLDZU]HĹ&#x2019;QLD URZDUXQNDFK ]DEXGRZ\ EXGRZQLFWZR PLHV]NDQLRZH MHGQRURG]LQQH 

8ZDJL

&HQD Z\ZRâDZF]D REHMPXMHFHQÄ&#x2DC; QLHUXFKRPRĹ&#x2019;FL VNâDGDMÄ&#x2030;FHMVLÄ&#x2DC; ]SU]HGPLRWRZHM G]LDâNLZUD] ]XG]LDâHP ZG]LDâFH

8ZDJD&HQDZ\ZRâDZF]DSRZ\ĹŽV]\FKQLHUXFKRPRĹ&#x2019;FLRVLÄ&#x2030;JQLÄ&#x2DC;WDZSU]HWDUJDFK]RVWDQLHSRZLÄ&#x2DC;NV]RQDRSRGDWHN9$71LHUXFKRPRĹ&#x2019;FLZ\PLHQLRQHZSR]QLHVÄ&#x2030;REFLÄ&#x2030;ĹŽRQHGâXJDPL FLÄ&#x2DC;ĹŽDUDPLKLSRWHNDPLXVWDZRZ\PL 'RGDWNRZHLQIRUPDFMH :DUXQNLHPSU]\VWÄ&#x2030;SLHQLDGRSU]HWDUJXQDNRQNUHWQÄ&#x2030;QLHUXFKRPRĹ&#x2019;Ă˝MHVWZSâDFHQLHZDGLXPZSRGDQHMZ\VRNRĹ&#x2019;FLQDNRQWR8U]Ä&#x2DC;GX*PLQ\0LâRVâDZ3%6:U]HĹ&#x2019;QLD20LâRVâDZQU OXEZNDVLH8U]Ä&#x2DC;GX*PLQ\F]\QQHMZJRG]LQDFKSRQLHG]LDâHNZWRUHN²SLÄ&#x2030;WHN]GRSLVNLHPĂ&#x2026;ZDGLXP²G]LDâNDQUÂľGRGQLDZU]HĹ&#x2019;QLD U 3U]HGSU]\VWÄ&#x2030;SLHQLHPGRSU]HWDUJXNRQLHF]QHMHVWSU]HGâRĹŽHQLHNRPLVMLSU]HWDUJRZHMGRZRGXZSâDW\ZDGLXPLRND]DQLHGRZRGXWRĹŽVDPRĹ&#x2019;FLSU]H]XF]HVWQLNDSU]HWDUJXDZSU]\SDGNXRVyE SUDZQ\FK²UyZQLHĹŽRND]DQLHDNWXDOQHJRGRNXPHQWX]NWyUHJRZ\QLNDXSRZDĹŽQLHQLHGODXF]HVWQLNDSU]HWDUJXGRUHSUH]HQWRZDQLDWHMRVRE\SUDZQHM:DGLXPZSâDFRQHSU]H]XF]HVWQLND SU]HWDUJXNWyU\SU]HWDUJZ\JUD]RVWDQLH]DOLF]RQHQDSRF]HWFHQ\QDE\FLD:DGLXPSU]HSDGDMHĹŽHOLZ\âRQLRQ\ZSU]HWDUJXQDE\ZFDXFK\OLVLÄ&#x2DC;RG]DZDUFLDXPRZ\QRWDULDOQHM8F]HVWQLNRP SU]HWDUJXNWyU]\SU]HWDUJXQLHZ\JUDMÄ&#x2030;ZDGLXP]ZUDFDVLÄ&#x2DC;ZWHUPLQLHQLHSyĹŹQLHMQLĹŽGQLRG]DPNQLÄ&#x2DC;FLDSU]HWDUJX 2Z\VRNRĹ&#x2019;FLSRVWÄ&#x2030;SLHQLDGHF\GXMÄ&#x2030;XF]HVWQLF\SU]HWDUJX]W\PĹŽHSRVWÄ&#x2030;SLHQLHQLHPRĹŽHZ\QRVLĂ˝PQLHMQLĹŽFHQ\Z\ZRâDZF]HM]]DRNUÄ&#x2030;JOHQLHPZJyUÄ&#x2DC;GRSHâQ\FKG]LHVLÄ&#x2030;WHN]âRW\FK&HQD QLHUXFKRPRĹ&#x2019;FLVSU]HGDZDQ\FKZGURG]HSU]HWDUJyZSRGOHJD]DSâDFLHQLHSyĹŹQLHMQLĹŽGRGQLD]DZDUFLDXPRZ\SU]HQRV]Ä&#x2030;FHMZâDVQRĹ&#x2019;Ă˝1DE\ZFDQLHUXFKRPRĹ&#x2019;FLSRNU\ZDNRV]W\]DZDUFLDDNWX QRWDULDOQHJRLZSLVXGRNVLÄ&#x2DC;JLZLHF]\VWHM=DVWU]HJDVLÄ&#x2DC;SUDZRRGZRâDQLDSU]HWDUJyZ]ZDĹŽQHMSU]\F]\Q\LQIRUPXMÄ&#x2030;FRW\PZIRUPLHZâDĹ&#x2019;FLZHMGRRJâRV]HQLDSU]HWDUJX 6]F]HJyâRZHLQIRUPDFMHGRWSU]HGPLRWRZ\FKQLHUXFKRPRĹ&#x2019;FLRUD]ZDUXQNyZSU]HWDUJXPRĹŽQDX]\VNDĂ˝Z8U]Ä&#x2DC;G]LH*PLQ\0LâRVâDZ SRNyMQU% 5HIHUDW,QIUDVWUXNWXU\2FKURQ\Ĺ&#x2018;URGRZLVND 5ROQLFWZDL/HĹ&#x2019;QLFWZDWHOOXE %850,675=*0,1<=%,*1,(:6.,.,(:,&=

5R]


30 sierpnia 2013

WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

www.wrzesnia.info.pl

Ile zarabiajÄ&#x2026;, a ile mogÄ&#x2026; zarabiaÄ&#x2021; dyrektorzy szkĂłĹ&#x201A;? Nowy regulamin pĹ&#x201A;acowy niedawno wszedĹ&#x201A; w Ĺźycie, ale z korzystaniem z niego jest róşnie. Jak odnoszÄ&#x2026; siÄ&#x2122; do tematu szefowie gminnych placĂłwek? Kto zdradza nam wysokoĹ&#x203A;Ä&#x2021; dodatku?

WyciÄ&#x2026;g z Facebooka, czyli najciekawsze i najĹ&#x203A;mieszniejsze cytaty z wrzesiĹ&#x201E;skich nauczycieli

W nowy rok szkolny z nowymi lub odnowionymi obiektami. Wydano sporo, ale ma siÄ&#x2122; opĹ&#x201A;aciÄ&#x2021;

>>

>>

>>

sprawdĹş na s. 15

Zmiany nie tylko w kalendarzu Znamy â&#x20AC;&#x17E;rozkĹ&#x201A;adâ&#x20AC;? nowego roku szkolnego. Jednak waĹźniejsze od terminu ferii sÄ&#x2026; zapowiadane zmiany w Karcie nauczyciela. Jakie przywileje mogÄ&#x2026; straciÄ&#x2021; pedagodzy? Rok szkolny jeszcze si nie rozpocz, a ju wiadomo, kiedy si skoczy. Z ministerialnego kalendarza wynika, e nastpi to 28 czerwca 2014 r. Zanim jednak do tego dojdzie, uczniowie mog liczy na kilka przerw w nauce. Pierwsze ferie witeczne, z okazji wit Boego Narodzenia, potrwaj od 23 grudnia do 1 stycznia. Zimowe ferie w Wielkopolsce zaplanowano od 3 do 16 lutego. PĂł niej bdzie wiosenna przerwa witeczna. Z okazji Wielkanocy uczniowie nie bd chodzili do szkoy od 17 do 22 kwietnia. Niestety, Centralna Komisja Egzaminacyjna nie ogosia jeszcze terminĂłw egzaminĂłw: sprawdzianu po szĂłstej klasie, gimnazjalnego oraz matur. Maj by one znane w najbliszych dniach.

A. Mokracki: â&#x20AC;&#x201C; Te przepisy nie weszy jeszcze w ycie. By moe stanie si to w styczniu

J. Czy: â&#x20AC;&#x201C; Nie ze wszystkimi zmianami si zgadzam. Po co siedzie latem w pustej szkole?

Wiemy natomiast, e rzd przyj proponowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmiany w Karcie nauczyciela, ktĂłre prawdopodobnie maj wej w ycie od 1 stycznia 2014 r. Artur Mokracki, zastpca burmistrza Wrzeni zajmujcy si sprawami owiaty, nie chcia wypowiada si na temat zmian, jakie czekaj nauczycieli. â&#x20AC;&#x201C; Na razie nie ma nowelizacji ustawy â&#x20AC;&#x201C; stwierdzi. Tymczasem, zdaniem Janusza Czya, szefa zwizkĂłw zawodowych Zwizku Nauczycielstwa Polskiego, najbardziej bulwersujce s zapisy dotyczce urlopu wypoczynkowego oraz dla poratowania zdrowia. Zgodnie z ostatnimi zmianami, nauczyciele bd mieli 47 dni roboczych urlopu wypoczynkowego

w roku. W jego ramach nauczyciel bdzie mia prawo do nieprzerwanego wypoczynku (co najmniej 28 dni kalendarzowych), a w przypadku dyrektora szkoy â&#x20AC;&#x201C; 14 dni kalendarzowych. Pozostae dni robocze, przypadajce w zalenoci od planu urlopĂłw w szkole, w okresach ferii zimowych i letnich (wakacji), przerw witecznych lub pozostaych dni wolnych od zaj dydaktyczno-wychowawczych, bd wykorzystywane na realizacj zada statutowych szkoy oraz doskonalenie zawodowe, oczywicie zgodnie z poleceniem dyrektora. Wydueniu ulegnie take okres pracy w szkole, po ktĂłrym bdzie mona skorzysta z urlopu dla poratowania zdrowia â&#x20AC;&#x201C; z 7 do 20 lat. Jego czny wymiar w okresie caego zatrudnienia zostanie jednak skrĂłcony z 3 lat do 1 roku. â&#x20AC;&#x201C; Nie popieramy tych zmian, bo niby co maj robi nauczyciele w pustych szkoach podczas wakacji? Doksztaca si czy moe przygotowywa do nowego roku szkolnego? Poza tym, w imi czego przerwy witeczne mamy pokrywa urlopem â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi J. Czy. â&#x20AC;&#x201C; Jeli miaoby tak by, to dlaczego nie moemy wzi wolnego np. w pa dzierniku i wyjecha na taszy urlop? Inne grupy zawodowe korzystaj z tanich wakacji, dlaczego nam si tego zabrania, tym bardziej e nasze wynagrodzenia nie s zbyt wysokie? Jako szef zwizkĂłw zawodowych uwaam, e nad niektĂłrymi zmianami mona jeszcze podyskutowa, ale wiele jest krzywdzcych, wrcz nie do przyjcia dla nauczycieli â&#x20AC;&#x201C; stwierdza J. Czy. Dorota Tomaszewska

Edu-679

Reklama

DDzWZz:DEK_WK/E&KZDKtÍ&#x2022; Â&#x201A;WKd</DtZ_E/ĎŽĎŹĎ­ĎŻ ĎŽW>h^ĎŽ^<KBDdDdz</ZKWKzEEKtzZK<^<K>EzÍ&#x2DC; ^ZE/WZ^DzEWZz:DE/dZ<z:E><:DdDdz</Í&#x2DC; ĎŽW>h^ĎŽ^<KBDdDdz</WK^Z^tK:K&Zd%h<z:E K:%/,D//Í&#x2022;&/z</KZBKZKE:%/ZKKdz</ Ížt'>/E:/ZKKDWÍż

KKE/Í&#x160; ĎŽĆ&#x2030;ĹŻĆľĆ?ĎŽ^Ç&#x152;ŏŽųÄ&#x201A;DÄ&#x201A;Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹľÄ&#x201A;Ć&#x161;Ç&#x2021;ĹŹĹ?Í&#x2022;ƾůÍ&#x2DC;<ĆľĆ&#x161;Ć&#x152;Ç&#x152;Ä&#x17E;Ä?Ç&#x2021;ĎŻÍ&#x2022;tĆ&#x152;Ç&#x152;Ä&#x17E;Ć&#x2018;ĹśĹ?Ä&#x201A;Í&#x2022;Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹŻÍ&#x2DC;ϹϏϴͲϾϭϾͲϭϳϯ

sprawdĹş na s. 14

sprawdĹş na s. 15

Zamiast minusĂłw, jedynek i szĂłstek Zadanie wykonaĹ&#x201A;eĹ&#x203A; prawidĹ&#x201A;owo, posiadasz wiedzÄ&#x2122; i umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci w danym zakresie.

â&#x20AC;˘ umiesz â&#x20AC;˘ opanowaĹ&#x201A;eĹ&#x203A; â&#x20AC;˘ potraďŹ sz â&#x20AC;˘ rozumiesz

WykonaĹ&#x201A;eĹ&#x203A; zadanie, ale pojawiĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; drobne bĹ&#x201A;Ä&#x2122;dy.

â&#x20AC;˘ umiesz, ale... â&#x20AC;˘ opanowaĹ&#x201A;eĹ&#x203A;, ale... â&#x20AC;˘ potrafisz, ale... â&#x20AC;˘ rozumiesz, ale...

W tym zadaniu zrobiĹ&#x201A;eĹ&#x203A; bĹ&#x201A;Ä&#x2122;dy. Pracuj uwaĹźniej, pomyĹ&#x203A;l.

â&#x20AC;˘ czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciowo umiesz â&#x20AC;˘ czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciowo opanowaĹ&#x201A;eĹ&#x203A; â&#x20AC;˘ czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciowo potrafisz â&#x20AC;˘ czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciowo rozumiesz

Wykonanie tego zadania byĹ&#x201A;o dla ciebie zbyt trudne. Musisz podjÄ&#x2026;Ä&#x2021; dodatkowÄ&#x2026; pracÄ&#x2122;.

â&#x20AC;˘ nie umiesz â&#x20AC;˘ nie opanowaĹ&#x201A;eĹ&#x203A; â&#x20AC;˘ nie potrafisz â&#x20AC;˘ nie rozumiesz

Od 1991 roku w szkoach obowizuje skala ocen od 1 do 6. Nie dotyczy to jednak klas I-III szkĂł podstawowych, gdzie wymagane s oceny opisowe. Rozporzdzenie daje nauczycielom moliwo stosowania wasnego systemu ocen czstkowych. We wrzesiskich szkoach przybieraj rĂłne formy: soneczko, soneczko za chmurk, umiechnita lub smutna bu ka, plus i minus. Mog to by rĂłwnie oceny cyfrowe lub opisowe, z ktĂłrych wiele szkĂł nie zrezygnowao. Form oceny jest take kada pochwaa nauczyciela, jego umiech i aprobata. Wane jest, by ocena miaa wyd wik pozytywny i zachcaa do dalszych stara. â&#x20AC;&#x201C; W SSP nr 1 we Wrzeni uywamy w klasach I-III nastpujcych ocen czstkowych: wietnie, bardzo dobrze, dobrze, wystarczajco, wymaga poprawy, jeszcze nie umie â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi wicedyrektor Lidia Szymaska. Podobn skal stosuje si w SSP nr 2 oraz SSP nr 6, z tym e istniej tam odpowiedniki liczbowe, np. wspaniale â&#x20AC;&#x201C; 6, postaraj si â&#x20AC;&#x201C; 2, musisz popracowa â&#x20AC;&#x201C; 1. Zupenie inaczej ocenianie czstkowe wyglda w Zespole SzkĂł w Nowym Folwarku. â&#x20AC;&#x201C; OprĂłcz wymaganych form oceniania stosujemy take oceny obrazkowe, w postaci so-

ca, soca z chmur i chmury. Nie jest to wzĂłr ustalony odgĂłrnie, w danej szkole nauczyciele sami ustalaj taki system oceniania. Stosujemy go od duszego czasu. Oczywicie ocena opisowa obowizuje wszdzie, soneczka s form oceny szcztkowej za wykonan prac. Ich celem jest motywacja, ale take informacja dla rodzica, jak dziecko radzi sobie z odpowiednimi zadaniami. Z naszych dowiadcze wynika, e bardziej zmotywujemy przez taki stempel. Na oceny cyfrowe dzieci maj jeszcze czas â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi dyrektor Sawomira Czarnecka. Dyrektorzy oraz nauczyciele zgadzaj si, e ocena â&#x20AC;&#x201C; jakiejkolwiek formy by nie przybraa â&#x20AC;&#x201C; powinna pozytywnie wpywa na dziecko i wskazywa na konieczno pracy nad zagadnieniem, a nie jednoznacznie krytykowa. â&#x20AC;&#x201C; Ocena, jak nauczyciel wystawia swojemu uczniowi, ma ogromn moc. Moe wzmocni wiar dziecka we wasne moliwoci i utwierdzi w przekonaniu, e sta je na wiele. Dlatego nauczyciele powinni unika okrele: â&#x20AC;&#x17E;nie umiesz, nie potrafisz, nie zdye, nie opanowaeâ&#x20AC;?. Raczej naley podkrela wszystko to, co w uczniu dobre, z czym sobie poradzi, jakie postpy poczyni â&#x20AC;&#x201C; komentuje L. Szymaska. KAS


30 sierpnia 2013

Wiadomości Wrzesińskie

14

www.wrzesnia.info.pl

Temat tygodnia:

Lekcja humoru Dodajemy tu zote sowa naszych kochanych nauczycieli z wszystkich szkó we Wrzeni! – zachca i wyjania w zakadce „Informacje” twórca facebookowego profilu o nazwie „Cytaty nauczycieli z Wrzeni.” Strona powstaa niedawno, w czerwcu tego roku, ale szybko staa si znana i zyskaa spor popularno. Oczywicie w lokalnej skali. Na razie „Cytaty” maj na koncie dobrze ponad 1700 „lajków” i kilkaset wpisów. I wci przybywaj nowe. Jak wida, uczniowie w trakcie wakacji lubi zajmowa si wspominaniem szkoy. Zgodnie z profilow instrukcj, cytaty dodawane s jedynie z inicjaami autorów, ale poniewa zawieraj take nazwy szkó i nierzadko przedmiotów lekcyjnych, nietrudno ustali nazwiska nauczycieli-tekciarzy, którzy wryli si w uczniowsk pami. Poniej prezentujemy skromny wybór co zabawniejszych cytatów i anegdot, po zredagowaniu i rozszyfrowaniu ich autorów. Z kolei twórczyni profilu okazaa si uczennica Zespou Szkó Technicznych i Ogólnoksztaccych we Wrzeni, która nie wstydzi si swojego dziea, ale nie szuka rozgosu: – Na razie nie chc si ujawnia. O tym, kim jestem, wie tylko kilka osób na Facebooku i wolaabym, eby tak zostao – stwierdza uczennica w mejlowej korespondencji.

Janusz Winiewski, chemia, LO im. Sienkiewicza: Wylosujmy teraz numerek do odpowiedzi. O, jakie szczcie, znowu 31! Lubi to ty sobie moesz pomidorówk, nie mnie. Rozmowa z uczniem: – Micha, a ty kwiaty od kolegów z klasy ju dostae? – Nie, panie profesorze, dlaczego? – Na poegnanie! Rozmowa z uczniem: – To co by chcia na koniec? – No, czwórk. – Chyba dzieci! Sawomir Szuba, historia, LO im. Sienkiewicza: Jedni lubi Mozarta, a drudzy kiszon kapust. Jestecie ciency jak ebro bakterii. Gupota ludzka jak aska boa – nieograniczona. Co si gapisz jak szpak w tytk po czereniach?

Maciej Baranowski, matematyka, LO im. Sienkiewicza: Mylisz, e jak zaoysz gacie w ksiyce, to masz dup nie z tej ziemi? Pi w szczawicy, a szcza w piwnicy. To maa rónica, ale jest. Rozmowa w klasie: – Rozumiecie? – Nie. – No to jedziemy dalej.

Poniższy artykuł, tak jak profil na Facebooku, który jest w nim opisywany, nie ma na celu obrażenia któregokolwiek nauczyciela z Wrześni. Wręcz przeciwnie. zebrał i opracował Damian Idzikowski

Autorka profilu przyznaje, e nie spodziewaa si takiego zainteresowania. – Na samym pocztku, po zaoeniu strony, zapomniaam o niej, ale pó niej zobaczyam, e duo osób zaczyna j lubi, i zaczam dziaa. Teraz na bieco j przegldam – dodaje. Pomys zaoenia profilu zbierajcego nauczycielskie „kwiatki” nie jest nowy. Na Facebooku od dawna istnieje znacznie wicej podobnych, ale odnoszcych si do innych, wikszych miast. Jakie byy intencje pierwszych twórców, trudno orzec, wiadomo za to, e wrzesiska autorka sumienie ma w tej sprawie najzupeniej czyste.

– Chc podkreli, e ta strona nie ma na celu obraenia adnego wrzesiskiego nauczyciela. Ale jeli, mimo to, kto poczuje si uraony, mog na danie natychmiast usun dowolny wpis – zaznacza uczennica. I dodaje: – Uwaam, e nauczyciele powinni mie poczucie humoru, dystans do siebie i zdolno do autoironii. Wiem z wasnego dowiadczenia, e ich arty i riposty czsto nadaj sens caej lekcji, wprowadzaj lepsz atmosfer. mieszne wypowiedzi i sytuacje sprawiaj, e na lekcji nie jest nudno i mona si zainteresowa tym, co nauczyciel stara si nam naprawd przekaza – wyjania dojrzale moda twórczyni „Cytatów”.

Micha Gajda, historia, ZSTiO: Rozmowa z uczniem: – Masz rodzin w Chicago? – Nie, a dlaczego? – Bo tam mieszka rodzina Bundych.

Micha Tomys, wuef, ZSTiO: Rozmowa z uczniem: – Panie profesorze, moe na poowinki pojedziemy do Skoja? – ona mnie nie puci.

Pawe Kapelak, matematyka, ZSTiO: Rozmowa z uczniem: – Prosz pana, a ciki bdzie sprawdzian? – Kartka A4, dwa gramy.

Andrzej Pujdak, wuef, ZSTiO: No to dzi „an tauzen meter cwaj runden” i rozgrzeweczka, moje rolaski! Co to za kamboda, bracie? Rozmowa z uczniem: – Prosz pana, gramy w siat? – Siat to sobie na gow zaó!

Dariusz Kamierski, geogra a, ZSTiO: Rozmowa z uczniami: – Jak mamy gleby czarnoziemy, to jakie one s? – Zajebiste! – Tak, zajebiste...

Do pewnego stopnia zdanie to podziela polonista Mirosaw Jadryszak, popularny „Zeus” z Zespou Szkó Politechnicznych we Wrzeni, niejednokrotnie cytowany na omawianym profilu: – Humor w szkole jest oczywicie potrzebny, ale w rozsdnych dawkach i granicach. Mówic niepowanie: kiedy uczniowie zaczynaj lubi nauczyciela za poczucie humoru, znaczy to, e powinien on i na emerytur. A mówic serio: nie mona sobie wyobrazi pracy w szkole w stanie wiecznego naburmuszenia i braku humoru. Tylko, oczywicie, humor nauczycielski, jak kady inny, bywa róny. Ja raczej jestem zwolennikiem tego bardziej inteligentnego i subtelnego. Poza tym chyba wol, eby nauczycielskie bon moty istniay tylko w ywej, ludzkiej formie i nie przenikay do internetu, a co najwyej do studniówkowych kabaretów. W internecie te rzeczy mog czasem zosta le zinterpretowane i nieodpowiednio uyte – przestrzega M. Jadryszak. W stosunku do „Cytatów nauczycieli z Wrzeni” raczej nie trzeba mie podobnych obaw, nie tylko ze wzgldu na postaw autorki, ale take samych piszcych. Wszystkie komentarze, jakie pojawiaj si pod wpisami, brzmi podobnie: „Kultowa scena”, „Niemiertelne”, „Mistrzowski tekst”, „Kocham tego nauczyciela, serio”.

Mirosaw Jadryszak, jzyk polski, ZSP: No odpisz na tego SMS-a, bo czaisz si jak szczerbaty na suchary. Jestecie jak dziewice – chcecie, ale si boicie. Iwona Bogaczyk, przedmioty przyrodnicze, ZSP: Nie wiem jak wy, ale ja si ciesz, jak kto mówi na mnie „ty gnoju”. Przecie gnój to bardzo przydatny materia.

Romuald Frckowiak, historia, WOS, ZSZ nr 2: Gdybym wiedzia, zabrabym kalosze, tak wod lejecie na tych kartkówkach. Ucze w trakcie odpowiedzi: – Yyyyyyy... – Dobrze, rozwi t myl.

Dorota Dolata, religia, ZSTiO: Przesta gada, bo ci wycz (udaje, e ma w rce pilota). Pip, pip, wyczyam ci, teraz nie moesz gada.

Marzena Nawrocka, geogra a, Gimnazjum nr 1: Ucze po otrzymaniu sprawdzianu: – Ju pani nie kocham! – Ty mnie nie musisz kocha, ja sobie w yciu poradz.


30 sierpnia 2013

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

15 CZAS DO SZKOŁY Nowe boiska, odnowione sale Na inwestycje i remonty w szkołach i przedszkolach na terenie powiatu przeznaczono ponad 2,4 mln zł. Główną część tej kwoty – aż 1,3 mln – pochłonie budowa boisk przy Zespole Szkół Politechnicznych. Od pocztku wakacji realizowana jest tam budowa boiska wielofunkcyjnego (do piki rcznej, koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego) oraz boiska pikarskiego ze sztuczn traw, rzutni kul, owietlenia i czciowego ogrodzenia. Inwestycja zamknie si w kwocie 876 tys. z. W drugim etapie przy Szosie Witkowskiej powstanie stumetrowa bienia, skocznia w dal i boisko do siatkówki. Dokoczona zostanie te budowa ogrodzenia. Wszystko to ma kosztowa szko 424 tys. Podczas wakacji wiele mniejszych remontów przeprowadzono w Zespole Szkó Technicznych i Ogólnoksztaccych, Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej, Zespole Szkó Zawodowych nr 2, Liceum Ogólnoksztaccym oraz Zespole Szkó Specjalnych. cznie remonty kosztoway 133 tys. z. Najwiksz kwot – 46,6 tys. – przeznaczono na remonty w PCEZ. Wykonano tam m.in. malowanie hali, pracowni i azienek.

 B. Nowak ma powody do zadowolenia. – Boisko to spełnienie marzeń moich uczniów i nauczycieli – mówi Dua inwestycja, o wartoci 600 tys. z, zostaa zrealizowana we wrzesiskim gimnazjum przy ul. Kosynierów. Polegaa ona na rozbudowie i przebudowie jednego ze skrzyde budynku. Wszystko po to, aby z pocztkiem roku szkolnego mogli tam uczszcza uczniowie Samorzdowej Szkoy Pod-

stawowej nr 1. Za kilka tygodni na boisku ma si te pojawi plac zabaw (trwa procedura przetargowa). W drugim wrzesiskim gimnazjum, przy ul. Sowackiego, przeprowadzono malowanie szkolnych korytarzy i klatek schodowych (koszt prac: 120 tys. z), z kolei w „szóstce” odnowiono sal

Fot. KUL

gimnastyczn (40 tys.). Na remont sali w SSP nr 2 ratusz wyasygnowa 52 tys., a na odwieenie kilku sal lekcyjnych w szkole w Chwalibogowie – 13 tys. Gmina Miosaw na wakacyjne remonty placówek przeznaczya 21,6 tys. Za te pienidze wymieniona zostaa m.in. podoga w dwóch

salach orzechowskiego przedszkola. Przeprowadzono te may remont dachu miosawskiego gimnazjum. Na prace remontowe w placówkach na terenie gminy Koaczkowo wydano 61,1 tys. Wyremontowano tam m.in. kuchni przy stoówce szkolnej w Bieganowie oraz naprawiono instalacj wodno-kanalizacyjn w Sokolnikach. W koaczkowskim gimnazjum pomalowano sanitariaty, a w Grabowie Królewskim dwie sale lekcyjne. Na terenie gminy Pyzdry najwiksze prace wykonano w szkole podstawowej w Lisewie. Za ponad 33,6 tys. przeprowadzono tam remont boiska oraz odnowiono elewacj szkoy. W gimnazjum w Pyzdrach za 8,4 tys. wyremontowano górny hol i pomalowano pomieszczenia socjalne na hali sportowej. Mniejsze remonty (na czn sum 10,5 tys.) wykonano jeszcze w szkole podstawowej i w przedszkolu w Pyzdrach oraz w szkole w Górnych Grdach. Na remont w czterech placówkach owiatowych w gminie Nekla przeznaczono ponad 33 tys. Na przykad w Zespole Szkó w Nekli przeprowadzono za te pienidze remont „maej” sali gimnastycznej, a w ZS Zasutowo odwieono, czyli pomalowano, trzy sale lekcyjne. Malarze wykonywali prace take w kuchni. ukasz Róaski

Zatkany komin płacowy dyrektorów Nawet 8 tysicy zotych netto, a wic tyle co burmistrz Wrzeni, mog zarabia dyrektorzy szkó. Tak moliwo – na razie teoretyczn – daje regulamin wynagradzania nauczycieli. Regulamin zosta znowelizowany w listopadzie ubiegego roku. Wprowadzono do niego zapis, e burmistrz moe przyzna dyrektorowi szkoy dodatek motywacyjny w wysokoci do 150 proc. wynagrodzenia zasadniczego (wczeniej próg wynosi 50 proc.). Miao to zmobilizowa dyrektorów do szukania przede wszystkim oszczdnoci. Ale nie tylko. Regulamin precyzuje, za co dyrektorzy mog by dodatkowo motywowani (m.in. za racjonalne wykorzystanie majtku, racjonaln polityk personaln, dbanie o estetyk obiektów szkolnych oraz wpyw szkoy na miejscowe rodowisko). Z drugiej strony regulamin wskazuje, e za poziom nauczania odpowiedzialni s nauczyciele (dyrektor te jest nauczycielem). Bo to oni za osignicia dydaktyczne otrzymuj dodatki motywacyjne. Zwizki zawodowe protestuj Nowy regulamin oprotestoway oba dziaajce zwizki zawodowe ZNP i NSZZ „Solidarno”. A dokadniej, negatywnie zaopinioway projekt uchway zmieniajcy regulamin. Uznay go za niesprawiedliwy, poniewa wprowadza dysproporcje: nauczyciel otrzymuje dodatek motywacyjny co najwyej w wysokoci rednio 5 proc., wicedyrektor 30 proc. Zwizkowców najbardziej oburzao to, e dodatek motywacyjny moe by wikszy od pensji. – Zdania na ten temat przez te kilka miesicy nie zmienilimy. Nawet

zaskarylimy uchwa do wojewody. Najpierw przychyli si do naszej skargi, potem si z tego wycofa. A wic ten regulamin jest ju prawomocny – tumaczy Janusz Czy, szef wrzesiskiego Zwizku Nauczycielstwa Polskiego.

1550

zotych to najwysza kwota dodatku motywacyjnego przyznana przez burmistrza dyrektorowi

aden z dyrektorów nie otrzy- szkoy w gminie Wrzenia Na razie nikt nie dosta 150 proc.

ma do tej pory „superdodatku motywacyjnego” od burmistrza Wrzeni. Co nie oznacza, e nie s one wypacane. – W tym roku otrzymali je wszyscy dyrektorzy. Przyznajemy je kwotowo, aktualnie wahaj si od 950 z do 1550 z na miesic – mówi Jarosaw Malicki, naczelnik wydziau owiaty UMiG we Wrzeni. Gdyby zastosowa maksymalny puap, dyrektorzy otrzymywaliby dodatek motywacyjny do 3315 z. Dodatki motywacyjne przyznawane s na krótkie okresy; zgodnie z przepisami, od 2 do 6 miesicy. C z y d y re k t o rz y s z a d o woleni ze swoich dodatków motywacyjnych? – Ta zmiana na razie dla mnie niczego nie wniosa. Od kilku lat mam dodatek na takim samym poziomie i nie jest on duy – mówi Stefan Tomczak, dyrektor Gimnazjum nr 2 we Wrzeni. – Jestem pracownikiem burmistrza i podlegam jego ocenie. To, co dostan, jest moje i ciesz si z tego. Dyrektorzy maj dodatki porównywalne, moe mój jest nieco wikszy w porównaniu z dyrektorami mniejszych szkó – wyjawia Zbigniew Dzieryski, dyrektor SSP nr 1. – Nigdy nie narzekaem na to, bo to jest decyzja mojego przeoonego, a nie moja – mówi Mirosaw

5%

wynagrodzenia to rednia dodatku motywacyjnego, który przyznawany jest nauczycielom we wrzesiskich szkoach

1800 zotych to najwysza stawka dodatku funkcyjnego przewidziana w regulaminie, który przysuguje dyrektorowi duej szkoy, czyli powyej 33 oddziaów

Bryk, dyrektor Szkoy Podstawowej nr 2 we Wrzeni. – Jakie pienidze na pewno dostan. Moemy dyskutowa, czy s to wystarczajce pienidze, czy nie. A nie wiem, czy znajdzie pan kogokolwiek w Polsce, kto bdzie zadowolony ze swojej pensji – dodaje. – To jest sprawa burmistrza. Nie chc si wypowiada, kto zasuy, a kto nie, czy si zaapaam, czy nie – dystansuje si Halina Kotyk, dyrektor Gimnazjum nr 1 we Wrzeni. – To sprawa organu prowadzcego. Szef nam przydziela dodatki. Czy nowy regulamin zachca do oszczdzania w szkole? Gmina nam zatwierdza budet i dyrektor jest zobowizany go zgodnie z prawem realizowa, a ja realizuj wszystkie wytyczne organu prowadzcego – mówi Grzegorz Trocha, dyrektor szkoy w Chwalibogowie. – Dodatek na poziomie 150 proc. jest na pewno bardzo zachcajcy. Pytanie jest tylko takie, co trzeba zrobi, aby go otrzyma. Na razie w regulaminie jest ten zapis i wprowadzi on mnóstwo zamieszania, poniewa dyrektorzy mieli otrzymywa gigantyczne pensje, a na razie nikt ich nie widzia – mówi Dariusz Szykowny, dyrektor Zespou Szkó w Otocznej. – Dzisiaj moemy mówi o tym teoretycznie, bo jeszcze nie wiem, co zrobi, aby otrzyma dodatek na najwyszym puapie. Obecnie otrzymuj dodatek motywacyjny w wysokoci 950 z. To adna tajemnica, poniewa uwaam, e zarobki wszystkich funkcjonariuszy publicznych powinny by jawne – dodaje szef placówki. rednie pensje dyrektorów w ubiegym roku wynosiy (wszystkie kwoty netto): Dariusz Andrze-

jewski (SSP 6) 4260 z, Dariusz Szykowny (ZS Otoczna) 4170 z, Grzegorz Trocha (SP Chwalibogowo) 3976 z, Halina Kotyk (Gimn. nr 2) 4285 z, Mariola Jdrzejewska (ZS Marzenin) 4592 z, Mirosaw Bryk (SSP 2) 4868 z, Sawomira Czarnecka (ZS Nowy Folwark) 4542 z, Stefan Tomczak (Gimn. nr 2) 4942 z, Wiesawa Filipiak (przedszkole Pszczóka Maja) 4658 z, Zbigniew Dzieryski (SSP 1) 5209 z, Zbigniew Przytarski (SP Kaczanowo) 4772 z. Zrónicowanie pensji dyrektorów jest zalene m.in. od statusu nauczycielskiego, wysugi lat, dodatku funkcyjnego (zalenego od wielkoci szkoy) i omawianego tu dodatku motywacyjnego. Jak powiedziao nam kilku dyrektorów, na razie trwaj prace nad udoskonaleniem regulaminu pacowego. Szefowie szkó licz na zrónicowanie puapów dodatku motywacyjnego, a take okrelenie jasnych regu ich przyznawania. Do szkó dotary ogólne wytyczne dotyczce oszczdnoci, które maj wprowadzi dyrektorzy. Z kolei wiceburmistrz Artur Mokracki, odpowiedzialny za owiat, zaprzeczy, jakoby „trway jakie prace nad regulaminem pacowym nauczycieli”. Kada zmiana w regulaminie wymaga zgody rady miejskiej. Do biura rady nie wpyn jeszcze aden projekt uchway w tej sprawie. – Znowelizowany regulamin funkcjonuje od kilku miesicy. To zbyt krótko, aby burmistrz móg oceni prac i zastosowa nowe przepisy – mówi przewodniczca Rady Miejskiej we Wrzeni Boena Nowacka. Filip Biernat


30 sierpnia 2013

WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

18 MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw

www.w www.wrzesnia.info.pl wrze stronÄ&#x2122; redaguje:

Ĺ ukasz RóşaĹ&#x201E;ski

Pierwszy milowy krok Gmina chce doĹ&#x201A;Ä&#x2026;czyÄ&#x2021; agencyjne tereny do WaĹ&#x201A;brzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej â&#x20AC;&#x17E;Invest-Parkâ&#x20AC;?. W sumie 128 ha. Od pomysĹ&#x201A;u do przemysĹ&#x201A;u droga jest jednak daleka. Ale warta zachodu.

 Burmistrz ma nadziejÄ&#x2122;, Ĺźe pod MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiem zacznÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;wyrastaÄ&#x2021;â&#x20AC;? fabryki

Nietypowy wniosek wpĹ&#x201A;ynÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; do urzÄ&#x2122;du gminy. Jednych problem nie Ĺ&#x203A;mieszy w ogĂłle, a inni majÄ&#x2026; niezĹ&#x201A;y ubaw

P

ewien mieszkaniec Orzechowa, jak twierdzi, ma kupÄ&#x2122; problemĂłw z toi toiem. Chodzi o przenoĹ&#x203A;nÄ&#x2026; toaletÄ&#x2122; usytuowanÄ&#x2026; przy ul. Ĺ&#x161;redzkiej (za sklepem). GĹ&#x201A;Ăłwnie korzystajÄ&#x2026; z niej handlujÄ&#x2026;cy na pobliskim targowisku. MĂłwiÄ&#x2026;, Ĺźe w Ĺ&#x203A;rodku jest zawsze czysto, nigdy nie brakuje teĹź papieru. Pech jednak chciaĹ&#x201A;, Ĺźe wychodek postawiono naprzeciwko bramy prowadzÄ&#x2026;cej do posesji pana PrzemysĹ&#x201A;awa. â&#x20AC;&#x201C; Kiedy korzystam ze sprzÄ&#x2122;tu rolniczego, muszÄ&#x2122; siÄ&#x2122; nieĹşle natrudziÄ&#x2021;, Ĺźeby tego toi toia nie przestawiÄ&#x2021; â&#x20AC;&#x201C; stwierdza mÄ&#x2122;Ĺźczyzna. Najbardziej irytuje go jednak to, Ĺźe wiele osĂłb zaĹ&#x201A;atwia siÄ&#x2122; bez wchodzenia do ubikacji. Jak zauwaĹźyĹ&#x201A;, pod garaĹźe sikajÄ&#x2026; klienci sÄ&#x2026;siedniego sklepu, ktĂłrzy, nie

Reklama

wiedzieÄ&#x2021; czemu, nie chcÄ&#x2026; braÄ&#x2021; przykĹ&#x201A;adu z kupcĂłw. â&#x20AC;&#x201C; RobiÄ&#x2026; to na oczach moich maĹ&#x201A;ych dzieci, ktĂłre przebywajÄ&#x2026; na podwĂłrku â&#x20AC;&#x201C; oburza siÄ&#x2122; pan Przemek. MÄ&#x2122;Ĺźczyzna zaĹźÄ&#x2026;daĹ&#x201A; od urzÄ&#x2122;dnikĂłw przeniesienia toalety w inne miejsce. Liczy, Ĺźe wraz z niÄ&#x2026; zniknÄ&#x2026; gorszÄ&#x2026;ce sceny. UrzÄ&#x2122;dnicy problemu nie zbagatelizowali i zapewniajÄ&#x2026;, Ĺźe przesunÄ&#x2026; toi toia w inne miejsce. PrzyznajÄ&#x2026; jednoczeĹ&#x203A;nie, Ĺźe panowie spod sklepu wcale nie muszÄ&#x2026; przez to do niego wchodziÄ&#x2021;. MajÄ&#x2026; ich jednak zdyscyplinowaÄ&#x2021; patrole straĹźy miejskiej. GĹ&#x201A;Ăłwni zainteresowani do sprawy podchodzÄ&#x2026; z uĹ&#x203A;miechem na ustach. Nie szczÄ&#x2122;dzÄ&#x2026; teĹź panu Przemkowi zĹ&#x201A;oĹ&#x203A;liwoĹ&#x203A;ci: â&#x20AC;&#x201C; Wychodek jest jak zdrowie: docenia siÄ&#x2122; go najbardziej, gdy go zabraknie â&#x20AC;&#x201C; mĂłwiÄ&#x2026; ubawieni po pachy.

Fot. DAI

stynu charytatywnego na rzecz Jakuba Grzelczaka z Biaego Pitkowa zebrano 2033 z. Organizatorem zbiĂłrki, ktĂłra odbywaa si na stadionie w Bugaju, bya Marta Wiza.

Â&#x201E; 1 wrzenia na pycie

boiska w Biaym Pitkowie w zawodach w ratownictwie medycznym rywalizowa bd jednostki OSP z terenu powiatĂłw: wrzesiskiego, gnie nieskiego oraz redzkiego. Start o godz. 8.00.

Â&#x201E; W orodku agrotury-

stycznym Dolina Warty w Nowej Wsi PodgĂłrnej zakoczya si budowa sali do organizacji imprez okolicznociowych.

35. roku Ĺźycia rĂłwnieĹź mogÄ&#x2026; wykonaÄ&#x2021; mammograďŹ Ä&#x2122;, ale odpĹ&#x201A;atnie. Koszt badania to 120 zĹ&#x201A;. ZostanÄ&#x2026; one przeprowadzone 25 wrzeĹ&#x203A;nia w ambulansie, ktĂłry stanie przy ul. Róşowej w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu. W tym roku z takiej formy proďŹ laktyki skorzystaĹ&#x201A;o w sumie 157 kobiet.

Â&#x201E; Trwaj prace przy bu-

dowie nowego ogrodzenia wokĂł orzechowskiego cmentarza (zakadane jest tam ogrodzenie panelowe z drutu). Nie wiadomo jeszcze, jak bdzie wyglda pot od frontu. Wszystko uzalenione jest od finansĂłw.

Reklama

/RNDOQD*UXSD']LDâDQLDĂ&#x2026;=1DPL:DUWRÂľ

Â&#x201E; Krzysztof Nowak nadal

=DSUDV]DQDVWRLVNRSURPRF\MQHQD'RĹŽ\QNDFK3RZLDWRZ\FK ZU]HĹ&#x2019;QLDZ0LâRVâDZLX 8QDVURG]LQQLHEÄ&#x2DC;G]LHPRĹŽQD Â&#x2021;XâRĹŽ\Ă˝VSHFMDOQHSX]]OHLRWU]\PDĂ˝]DWRQDJURGÄ&#x2DC; Â&#x2021;SU]\SRPQLHĂ˝VRELH]DEDZ\QDV]\FKG]LDGNyZ Â&#x2021;SR]QDĂ˝LSROXELĂ˝]DEDZÄ&#x2DC;]JOLQÄ&#x2030;QD]DMÄ&#x2DC;FLDFKĂ&#x2026;1DGRURVâ\FKLQDG]LHFL FHUDPLNDF]HNDÂľ²]DSRZLHGĹŹG]LDâDOQRĹ&#x2019;FLSLHUZV]HMSURIHVMRQDOQHM SUDFRZQLFHUDPLF]QHMZQDV]\PSRZLHFLH

Â&#x201E; Zakoczya si budowa nowej hali produkcyjnej firmy Klafs. Obiekt ma 1000 m3 i zosta wyposaony w suwnic o rozpitoci 18 metrĂłw i ud wigu 2 ton. Symboliczne przecicie wstgi nastpi 6 wrzenia.

Â&#x201E; Podczas sobotniego fe-

Mammobus po raz kolejny odwiedzi MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw. TrwajÄ&#x2026; zapisy na badania By skorzystaÄ&#x2021; z bezpĹ&#x201A;atnych badaĹ&#x201E; mammograficznych, panie muszÄ&#x2026; siÄ&#x2122; wczeĹ&#x203A;niej zarejestrowaÄ&#x2021;. MoĹźna to zrobiÄ&#x2021; telefonicznie pod numerem 61 448 13 84. Z badaĹ&#x201E;, ktĂłre sÄ&#x2026; finansowane przez NFZ, mogÄ&#x2026; skorzystaÄ&#x2021; kobiety w wieku od 50 do 69 lat. Pacjentki powyĹźej

Â&#x201E; Na kortach w Solcu w poowie sierpnia odbyy si Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski LZS w grach singlowych mczyzn. Pierwsze miejsce zdoby Bartosz Gruszczyski z Miosawia.

Â&#x201E; Ju w niedziel 1 wrzenia odbd si w Miosawiu doynki powiatowe. Wicej na stronie 6.

bdzie prezesem SpartySklejki Orzechowo. Tak zdecydowano na sobotnim zebraniu wyborczym. Czonkami zarzdu klubu zostali: Zbigniew Szczsny (sekretarz), Sebastian Szelgiewicz, Adam Piat i Katarzyna Ratajczak.

5R]

Pierwszy sukces na koncie ju jest. Agencja Nieruchomoci Rolnych w Poznaniu zgodzia si przeznaczy trzy nalece do niej dziaki pod aktywizacj gospodarcz. â&#x20AC;&#x201C; Bez takiej zgody cay nasz plan spaliby na panewce â&#x20AC;&#x201C; nie ukrywa burmistrz Zbigniew Skikiewicz. Chodzi o tereny pooone wzdu krajowej â&#x20AC;&#x17E;pitnastkiâ&#x20AC;?, przed samym wjazdem do Miosawia od strony Wrzeni (po lewej stronie drogi). S tam dwie dziaki â&#x20AC;&#x201C; pierwsza liczy 8,1 ha, a druga 38,5 ha. Wadze samorzdowe chciayby, aby w strefie znalazo si take 81,2 ha gruntĂłw za star szko w Kbowie. â&#x20AC;&#x201C; W najbliszym czasie przystpimy do opracowania dla wszystkich tych terenĂłw studium uwarunkowa i kierunkĂłw zagospodarowania przestrzennego â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi wodarz. Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego moe trwa nawet rok. Bdzie to kosztowa gmi-

n â&#x20AC;&#x201C; zakadajc najbardziej optymistyczny scenariusz â&#x20AC;&#x201C; ponad 50 tys. z. To niewiele, zwaywszy na korzyci, jakie mona osign z posiadania terenĂłw wczonych do specjalnej strefy ekonomicznej. Dziaajcy tam przedsibiorcy mog liczy bowiem na ulgi w podatku dochodowym. â&#x20AC;&#x201C; Strefa dziaa na inwestorĂłw jak magnes. W naszym przypadku powstanie jednej duej firmy przyniosoby olbrzymie korzyci dla caej gminy â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi Z. Skikiewicz. Przedstawiciele wabrzyskiej strefy (ich przedstawiciele byli w Miosawiu kilka miesicy temu) wstpnie zapewnili, e grunty maj szanse na wczenie do WSSE. Caa procedura nie potrwa jednak krĂłtko, poniewa wnioski o rozszerzanie stref ekonomicznych s rozpatrywane tylko dwa razy w roku. Wadze samorzdowe licz, e ten z gminy Miosaw trafi do Wabrzycha we wrzeniu 2014. Drugi scenariusz to marzec 2015. Przypomnijmy, e w 2012 r. wadze bezskutecznie staray si o utworzenie strefy na 7,2-hektarowych dziakach przy ulicy Topolowej w Orzechowie. Plany te jednak nie powiody si ze wzgldu na ssiedztwo terenĂłw z obszarem Natura 2000.

Co sĹ&#x201A;ychaÄ&#x2021;

tel. 530 425 105 l.rozanski@wrzesnia.info.pl

8QDVG]LHFLSRZLQQ\Z]LÄ&#x2030;Ă˝XG]LDâZ

63(&-$/1<0:,(/.,0.21.856,(5<681.2:<0

Ă&#x2026;&RQDMEDUG]LHMSRGRED&LVLÄ&#x2DC;Z7ZRMHMPLHMVFRZRĹ&#x2019;FL"Âľ Konkurs trwa tylko w naszym stoisku w naszej mini pracowni plastycznej LW\ONRZF]DVLH'RĹŽ\QHN3RZLDWRZ\FKZ0LâRVâDZLX5R]VWU]\JQLÄ&#x2DC;FLHNRQNXUVX RJRG].DĹŽGHG]LHFNREÄ&#x2DC;G]LHQDJURG]RQHD QDMOHSV]\FK SUDFZ\UyĹŽQLP\QDJURGDPLQLHVSRG]LDQNDPL5HJXODPLQNRQNXUVXGRVWÄ&#x2DC;SQ\QD VWURQLHZZZ]QDPLZDUWRSO 8QDVGRURĹ&#x2019;OLEÄ&#x2DC;GÄ&#x2030;PRJOL Â&#x2021;Z\SRZLHG]LHĂ˝VLÄ&#x2DC;Z\SHâQLDMÄ&#x2030;FDQNLHWÄ&#x2DC;QDWHPDWW jakim kierunku SRZLQQ\UR]ZLMDĂ˝VLÄ&#x2DC;WHUHQ\ZLHMVNLHQDV]HJRSRZLDWX]HV]F]HJyOQ\P XZ]JOÄ&#x2DC;GQLHQLHPWZRU]HQLDZVSyOQRW\ZLHMVNLHM Â&#x2021;]URELĂ˝VRELH]GMÄ&#x2DC;FLHMDNR683(562ĂĄ7<6ZVSHFMDOQ\P683(5ZL]HUXQNX LZSLVDĂ˝VZRMÄ&#x2030;RGSRZLHGĹŹQDS\WDQLH:PRMHMPLHMVFRZRĹ&#x2019;FLFKFLDâE\P ]RUJDQL]RZDý .DĹŽGHJRQDJUDG]DP\683(5GâXJRSLVHP]DSU]HND]DQHLQIRUPDFMH :V]\VWNLFK]DSUDV]DP\QD Â&#x2021;Z\VWDZÄ&#x2DC;REUD]yZSRZVWDâ\FKQDSOHQHU]HPDODUVNLP Ă&#x2026;1LHSRZWDU]DOQRĹ&#x2019;Ă˝NUDMREUD]XÂľU 3URMHNWZVSyâILQDQVRZDQ\]HĹ&#x2019;URGNyZ8QLL(XURSHMVNLHMZUDPDFKRVL²/HDGHU3URJUDPX5R]ZRMX2EV]DUyZ:LHMVNLFK QD ODWD G]LDâDQLH )XQNFMRQRZDQLH ORNDOQHM JUXS\ G]LDâDQLD QDE\ZDQLH XPLHMÄ&#x2DC;WQRĹ&#x2019;FL L DNW\ZL]DFMD (XURSHMVNL)XQGXV]5ROQ\QDU]HF]5R]ZRMX2EV]DUyZ:LHMVNLFK(XURSDLQZHVWXMÄ&#x2030;FDZREV]DU\ZLHMVNLH

INFORMATOR GMINNY UrzÄ&#x2026;d Miasta i Gminy

61 438 20 22

Policja

61 437 53 40

OSP MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw

61 438 28 88

Pogotowie Energetyczne

61 438 21 44

Poczta

61 438 23 45

OĹ&#x203A;rodek Zdrowia

61 438 30 05

OĹ&#x203A;rodek Kultury

61 438 27 79

OĹ&#x203A;r. Pomocy SpoĹ&#x201A;ecznej

61 438 30 96 61 438 37 58

Bank SpĂłĹ&#x201A;dzielczy

61 438 20 31

Por. lekarza rodzinnego

61 437 12 52

Punkt przyjmowania ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; do â&#x20AC;&#x17E;WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skichâ&#x20AC;?: MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw, ul. PoznaĹ&#x201E;ska 10,â&#x20AC;&#x17E;Rolmarkâ&#x20AC;?, w godz. 8.00-16.00, tel. 61 438 25 16


30 sierpnia 2013

Wiadomości Wrzesińskie

Nekla

www.wr www.wrzesnia.info.pl ze

19

stronę redaguje:

Tomasz Małecki

Bo plony były udane To były dożynki jak się patrzy. W niedzielę po południu barwny i długi korowód dożynkowy wystartował z Rynku.

Co słychać

tel. 501 677 838 t.malecki@wrzesnia.info.pl

„ 25 sierpnia policjan-

ci z Nekli zatrzymali w Targowej Górce trzech sprawców kradziey metalowych elementów, tzw. teowników. Warto ukradzionych rzeczy to 400 z. Towar odzyskano. Zodziejami okazali si trzej mieszkacy gminy Nekla: dwóch 19-latków i 23-latek.

„ 8 wrzenia odbdzie

si Rodzinny Rajd Rowerowy „Z Maryj w nowy rok szkolny”. Cyklici odwiedz wszystkie kocioy w gminie, gdzie odmówi róaniec. Szczegóowych informacji udziela ks. wikariusz Przemysaw Malawy. Kontakt: przemcio1974@ tlen.pl.

 Andrzej Zieliński, Skaldowie

„ 15 wrzenia w Ne-

Na przedzie sza Orkiestra Dta Nekielskiego Orodka Kultury, dalej liczne poczty sztandarowe, m.in. kóek rolniczych, stray poarnych, szkó i innych organizacji spoecznych. Gówny wieniec doynkowy niosy dzieci z Zespou Pieni i Taca Ludowego Modraki. Swoje wiece nieli te przedstawiciele wszystkich soectw. W pochodzie maszerowali burmistrz Karol Balicki oraz radni i sotysi, a take mieszkacy gminy. Korowód zamykay maszyny rolnicze i wozy straackie. Msz wit dzikczynn w parku odprawi nekielski proboszcz, ks. Wojciech Schejn. Po obrzdzie doynkowym, wykonanym przez Modraki, przyszed czas na wystpy artystyczne. Na scenie pojawili si zarówno gocie, jak i rodzimi twórcy. Krzysztof Kapturski zapiewa kilka piosenek o Nekli, które skomponowa i napisa w cigu ostatnich 15 lat. Ponadto zaprezentowa si discopolowy Mister Dex oraz Skaldowie.

kielskim Orodku Kultury odbdzie si spotkanie autorskie z psiarzem Mariuszem Borowiakiem. Przypomnijmy, e jest on autorem ksiki „Westerplatte. W obronie prawdy”, na podstawie którego powsta scenariusz do filmu „Tajemnica Westerplatte”. Pocztek spotkania o godzinie 16.00.

 Główny wieniec dożynkowy Nekli nieśli członkowie Dziecięcego Zespołu

 Burmistrz przyjął chleb.

Burmistrz Balicki, po odebraniu chleba doynkowego od starostów Elbiety Daniszewskiej i Dariusza Noweckiego, obieca, e bdzie go dzieli sprawiedliwie. Wczeniej wygosi tradycyjne „sowo boe” do rolników: – Zawód rolnika jest zaliczany do bardzo trudnych i wymagajcych duego powicenia. Bo przecie rolnik nie pracuje od 7.00 do 15.00. On pracuje tak, jak kae mu zegar si na-

Listy do rolników skierowali te parlamentarzyci, którzy jednak ominli Nekl. W tym samym czasie bawili bowiem na doynkach wojewódzkich, które odbyway si w rodzie Wielkopolskiej. Podczas oficjalnej uroczystoci zabrako take starosty Dionizego Janiewicza. Za rok Nekla bdzie gospodarzem doynek powiatowych. Wtedy starosta ju bdzie, wszak doynki odbd si kilka tygodni przed wyborami.

Pieśni i Tańca Ludowego Modraki z Przeźmierowa

Młodzi piłkarze na start Gminny Klub Sportowy Pomie Nekla ogasza nabór do sekcji piki nonej chopców uczszczajcych do klas I-IV szkó podstawowych. Przyjmowani bd take szeciolatkowie. Nabór ruszy 27 sierpnia. – Zajcia treningowe bd miay charakter nieodpatny – informuje Sebastian Kacaa, sekretarz klubu. – Wszystkie treningi maj si odbywa dwa razy w tygodniu, z uwzgldnieniem moliwoci fizycznych najmodszych pikarzy – dodaje. Zajcia sportowe przeprowadzane w Pomieniu s finansowane z programu „Animator sportu dzieci i modziey w gminie Nekla”. – Rodziców dzieci, które chciayby uczestniczy w projekcie, zapraszam

Na rowerze oraz biegiem szlakiem olęderskim

6 lat

INFORMATOR GMINNY

od tego wieku przyjmowani bd modzi pikarze

na spotkanie organizacyjne. Odbdzie si ono si 3 wrzenia na stadionie przy ul. Wrzesiskiej (pocztek o godzinie 18.00 – przyp. red.) lub prosz o kontakt telefoniczny pod numerem 721 202 234 – mówi S. Kacaa.

Nekielski Ośrodek Kultury oraz ErykP zapraszają na Alternatywny Bash Już w sobotę o godzinie 20.00 rozpocznie się druga edycja festiwalu Alternatywny Bash. Na scenie w nekielskim w parku wystąpią m.in. gwiazdy polskiego hip-hopu, w tym DonGURALesko oraz WSRH. Zaproszenie do Nekli przyjęli także Tallib i Sztos. Nie zabraknie też rodzimych wy-

tury. I to chyba jest w waszej profesji najpikniejsze, ta blisko obcowania z natur. Tego faktu zapewne, my, nierolnicy, wam czsto zazdrocimy. Balicki przypomnia, e w tym roku nie byo wikszych problemów z uprawami. – Przymrozki, susze i podtopienia, te wszystkie niedobre dla rolnictwa zjawiska, tym razem nas ominy. I mimo e ziemie naszej gminy nie nale do najlepszych, to zbiory s cakiem udane – uzna.

konawców. Ziomkom zaprezentuje się Yahoo Cana z Nekli oraz 3P z Wrześni. Imprezę poprowadzi Croos Killa Crew, czyli Fiołas i DJ Teak, prezenterzy byłego radia Planeta. Organizatorzy imprezy to Nekielski Ośrodek Kultury oraz ErykP. Wstęp na Alternatywny Bash jest bezpłatny.

Reklama

– Będę go dzielił sprawiedliwie – obiecał

Urząd Miasta i Gminy

61 438 60 11

Policja

61 438 60 77

Straż Pożarna

61 438 60 88

Poczta

61 438 64 40

Urząd pocztowy Targowa Górka 61 438 66 28 Przych. Lek. Rodzin. „AMICOR”

Ponad 200 cyklistów wzięło udział w II Rajdzie Rowerowym Śladami Osadnictwa Olęderskiego. Organizator, UMiG w Nekli, przygotował dwie trasy – o długości 17 km i o 3,4 km dłuższą. Pierwsza wiodła z Nekli, przez Gąsiorowo, Podstolice, Zasutowo, Gierłatowo, do hotelu w Barczyźnie. Uczestnicy drugiej trasy także wyjechali z nekielskiego parku, dalej kierowali się do Starczanowa, stamtąd przez Nekielkę dojechali na metę do Hotelu Barczyzna. Tam na wszystkich czekała kiełbasa ufundowana przez organizatora. Wśród rowerzystów biorących udział w rajdzie wylosowano talon o wartości 1000 zł na zakup roweru. Nagrodę wygrała Dorota Wichrowska. Fundatorem nagrody był Stanisław Mendyka, właściciel Hotelu Barczyzna. Dodajmy, że całą trasę przebiegł 63-letni Kazimierz Nosal, mieszkaniec Świdnicy Śląskiej, który urodził się w Gierłatowie. Bieg szlakiem olęderskim traktował jako przygotowanie do maratonu wrocławskiego. – Zaczęło się już w podstawówce, tutaj, na Barczyźnie, od czwórboju lekkoatletycznego. Wtedy zauważyłem, że jestem szybszy od innych kolegów. Bieganie to moja pasja i moje życie, choć maratony zacząłem biegać dopiero po sześćdziesiątce. Burmistrz Karol Balicki zapowiedział, że rajd w przyszłym roku zmieni formułę. Trasy będą dłuższe i wzbogacone o gry terenowe.

61 438 60 92

Ośrodek Kultury

61 438 60 60

Oczyszczalnia ścieków

61 438 65 75

Biblioteka Publiczna

61 438 64 30

Bank Spółdzielczy

61 438 60 20

Polski Komitet Pomocy Społ.

61 438 60 11

Przedszkole

61 438 60 95

Szkoła Podstawowa

61 438 60 70

Szkoła Targowa Górka Zesp. Szkół w Zasutowie

61 438 66 86 61 437 29 21 fax 61 437 25 06

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Nekla, ul. Chopina 60 (sklep drogeryjno-chemiczny)


WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

20 Pyzdry

www.w www.wrzesnia.info.pl wrz stronÄ&#x2122; redaguje:

Tomasz Szternel tel. 61 437 49 56 t.szternel@wrzesnia.info.pl

DoĹźynki ich poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czyĹ&#x201A;y Impreza organizowana wĹ&#x201A;asnymi siĹ&#x201A;ami i przy niewielkich nakĹ&#x201A;adach ďŹ nansowych wcale nie musi byÄ&#x2021; skazana na poraĹźkÄ&#x2122;. UdowodniĹ&#x201A;y to doĹźynki gminne w Pietrzykowie. Policjant wykonany ze somy stoi przy ruchliwej drodze wojewĂłdzkiej. W rce trzyma lizaka, tak jakby zatrzymywa kolejnych kierowcĂłw. â&#x20AC;&#x17E;Zwolnij, doynki!â&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; brzmi haso wypisane na tablicy obok. W ten oto oryginalny sposĂłb mieszkacy czterech wsi (Rataj, Pietrzykowa, Pietrzykowa-Kolonii i Ksawerowa) zwracali uwag przejezdnych na wydarzenie, ktĂłre odbyo si 24 sierpnia. Podobnych pomysĂłw byo wicej. Wszystkie one (w sumie 14) uczestniczyy w konkursie na najadniejsz zagrod wiejsk. Wygraa ta autorstwa Elbiety i Ryszarda GĂłrskich. Nawizywaa do piosenki â&#x20AC;&#x17E;Chopcy radarowcyâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; std milicjanci na motocyklu, krowa, no i Maciejowa z wiadrem. â&#x20AC;&#x201C; M to wymyli, a my go dopingowalimy. Z dobry tydzie nad tym siedzia â&#x20AC;&#x201C; przyznaa pani Elbieta. RĂłwnie duo emocji, cho nie do koca zdrowych, wywoa konkurs na najpikniejszy wieniec doynkowy. A to za spraw regulaminu, ktĂłry dopuszcza prace niewykonane samodzielnie. Tego trudu podja si tylko Marlena MrĂłz, ktĂłra zaja drugie miejsce. â&#x20AC;&#x201C; Pomys rzucia mama. Chciaymy utrwali rce spracowanego czowieka, ktĂłry prosi Boga o pomylno â&#x20AC;&#x201C; opisywaa swoje dzieo. Pracowaa nad nim okoo tydzie. Zwyciskiego wieca Zarzdu Miasta-Osiedla w Pyzdrach

gminnych dzieci wystpiy w specjalnie uszytych na t okazj strojach. Wszystkie (20) wyszy spod rk Ewy Zalewskiej z Pyzdr, za co organizatorzy jej serdecznie dzikuj.

cj mia 32. OgĂłlnopolski Bieg Kazimierzowski, ktĂłry odby si 25 sierpnia. SzczegĂły na stronach sportowych â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;?.

Â&#x201E; Dobiega koca zbiĂłrka

pienidzy na urzdzenie zasaniajce i odsaniajce obraz Matki Boej w kociele farnym. Jako ostatni wpat dokonali czonkowie Towarzystwa witego Wojciecha (500 z) i Stowarzyszenia Wspierania Powoa Kapaskich. Nadwyka w wysokoci 620 z zostanie przekazana na remonty.

 StarostĂłw i gospodarza Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;ta plonĂłw obtaĹ&#x201E;cowaĹ&#x201A;y dzieci. WystÄ&#x2026;piĹ&#x201A;y w strojach uszytych specjalnie na tÄ&#x2122; okazjÄ&#x2122; nie chciaa ocenia. Wyrczy j w tym sotys Duska Roman Witczak: â&#x20AC;&#x201C; Co to za sztuka: wzi i zapaci! â&#x20AC;&#x201C; grzmia. Z kolei o najlepszy placek drodowy rywalizowao dziesi gospody. Wygraa Jolanta Wolnicka. â&#x20AC;&#x201C; Dobry drodowy musi by dobrze wypieczony. Zrobiam dwa ze liwkami i rodzynkami, ale wyszed tylko jeden â&#x20AC;&#x201C; miaa si. Na program wita plonĂłw zoyy si: msza wita, obrzd w wykonaniu uczniĂłw miejscowej szkoy podstawowej, mieszkacĂłw wsi i kapeli folklorystycznej egocinianie oraz wystpy artystyczne. Zdaniem sotysa Pietrzykowa Wojciecha Tomaszewskiego, doynki zintegroway i zmobilizoway mieszkacĂłw do dziaania. Ma nadziej, Na ElĹźbiecie KĹ&#x201A;ossowskiej najwiÄ&#x2122;ksze wraĹźenie zrobiĹ&#x201A; wieniec Pyzdr (pierwszy z lewej). Wydaje siÄ&#x2122;, Ĺźe na ksiÄ&#x2122;dzu proboszczu Zenonie KozĹ&#x201A;owskim takĹźe e nie pierwszy i nie ostatni raz.

Hip-hop nad WartÄ&#x2026;. Kto wie, czy nie zagoĹ&#x203A;ci na staĹ&#x201A;e

Co oczywiste, sporĂłd podstawĂłwek najbardziej obciona jest ta w Pyzdrach. Nauk rozpocznie w niej 265 uczniĂłw (20 w filii we Wrbczynkowskich Holendrach), z kolei w Lisewie â&#x20AC;&#x201C; 72, a GĂłrnych Grdach â&#x20AC;&#x201C; 73. Sporo, bo a 234 uczniĂłw rozpocznie te nauk w pyzdrskim gimnazjum. Na brak chtnych nie narzeka jedyna niepubliczna placĂłwka. Do przedszkola w Pietrzykowie bdzie chodzi 22 maluchĂłw (w tym 12 do zerĂłwki). Wzronie te liczba uczniĂłw podstawĂłwki, obecnie jest ich 46.

ZakoĹ&#x201E;czenie jednej inwestycji jest jednoczeĹ&#x203A;nie poczÄ&#x2026;tkiem drugiej DobiegĹ&#x201A;a koĹ&#x201E;ca wymiana trylinki przy ul. KoĹ&#x203A;ciuszki, a rozpoczÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a przy sÄ&#x2026;siedniej ul. Sienkiewicza (od NiepodlegĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci do Staszica). ZakrojonÄ&#x2026; na duĹźÄ&#x2026; skalÄ&#x2122; inwestycjÄ&#x2122; realizujÄ&#x2026; pracownicy zakĹ&#x201A;adu gospodarki komunalnej. Jeszcze do poĹ&#x201A;owy miesiÄ&#x2026;ca bÄ&#x2122;dzie ich wspieraÄ&#x2021; 10 osĂłb oddele-

Â&#x201E; Podczas doynek

Â&#x201E; Rekordow frekwen-

Po dzwonku 2 wrzenia dla blisko 900 przedszkolakĂłw, uczniĂłw szkĂł podstawowych i gimnazjalistĂłw z gminy Pyzdry rozpocznie si rok szkolny. Najwicej maluchĂłw, bo a 146, przekroczy prĂłg Przedszkola im. Janka Wdrowniczka w Pyzdrach. 96 z nich trafi do zerĂłwki (z czego 13 w filii we Wrbczynkowskich Holendrach), a 50 do pozostaych oddziaĂłw. Duo mniejszy ruch jest w placĂłwkach dziaajcych przy szkoach podstawowych. W Lisewie i GĂłrnych Grdach nauk rozpocznie po 31 przedszkolakĂłw (w tym odpowiednio 16 i 11 w zerĂłwce).

Co sĹ&#x201A;ychaÄ&#x2021;

30 sierpnia 2013

gowanych z Powiatowego UrzÄ&#x2122;du Pracy w ramach robĂłt publicznych. W sumie wymiana starej trylinki na nowÄ&#x2026; obejmie 2700 m2. To nie wszystko, bowiem przy ul. KoĹ&#x203A;ciuszki dodatkowo zostaĹ&#x201A;o wymienione 500 mb krawÄ&#x2122;Ĺźnika. Inwestycja byĹ&#x201A;a ďŹ nansowana przez powiat wrzesiĹ&#x201E;ski.

Â&#x201E; Zawody o Puchar Pre-

zesa Koa Polskiego Zwizku Wdkarskiego w Pyzdrach zostan rozegrane 1 wrzenia na Warcie. ZbiĂłrka o godz. 6.30 pod mostem.

Â&#x201E; Uroczyste otwarcie

nowo wyremontowanej wietlicy wiejskiej w Ciemierowie odbdzie si 7 wrzenia, pocztek o 17.00. W programie m.in. zabawa taneczna. Reklama

PPHU BESER Pyzdry ul. Zwierzyniec 2 tel. 604-92-56-64

 naprawa    

 Usl-618

INFORMATOR GMINNY Centrum Kultury, Sportu i Promocji 63 276 82 07 Miejsko-Gminny OĹ&#x203A;r. Pom. SpoĹ&#x201A;. â&#x20AC;&#x201C; Ĺ&#x203A;wiadczenia rodzinne 63 276 81 70 â&#x20AC;&#x201C; opieka 63 276 81 75

 Kubiszewowi (pierwszemu z prawej) na scenie towarzyszyĹ&#x201A; BaryĹ&#x201A; To pierwszy taki koncert od lat. 23 sierpnia na przystani wodniackiej wystpi wrzesiski hiphopowiec Kubiszew. TumĂłw nie byo, ale te nikt si ich nie spodziewa. W pitkowy wieczĂłr artysty zza miedzy przysza jednak posucha cakiem spora grupa modych ludzi. Mogo ich by 150, moe 200.

Supportem dla Kubiszewa byli Osa i Kierpal. Z kolei houseâ&#x20AC;&#x2122;ow zabaw poprowadzi DJ Graa. Zdaniem Sylwii Ka mierskiej, szefowej Centrum Kultury, Sportu i Promocji, impreza pt. â&#x20AC;&#x17E;Hip-hop Project & Electronic Beatsâ&#x20AC;? stanowia reakcj na postulaty modych ludzi. Wobec sporego zainteresowania, nie wyklucza jej kontynuacji.

Muzeum Regionalne

63 276 81 07

Ochotnicza StraĹź PoĹźarna

63 276 81 98

Posterunek Policji

61 437 53 60

Przedszkole

63 276 83 27

UrzÄ&#x2026;d Miasta i Gminy

63 276 83 33 (-34)

SzkoĹ&#x201A;a Podstawowa

63 213 51 48

Por. Psycholog.-Pedagogiczna

63 276 72 51

Punkt przyjmowania ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; do â&#x20AC;&#x17E;WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skichâ&#x20AC;?: Pyzdry, ul. Szybska (Kwiaciarnia â&#x20AC;&#x201C; Ruch), tel. 698 105 343


Wiadomości Wrzesińskie

Kołaczkowo

www.wrzes www.wrzesnia.info.pl sn

Filip Biernat tel. 61 437 49 56 f.biernat@wrzesnia.info.pl

Spotkania z historią Dzieci z Grabowa Królewskiego dzięki pomocy kościoła pożytecznie spędziły minione wakacje. Rada soecka i parafia w Grabowie Królewskim napisay projekt zatytuowany „Poyteczny wypoczynek 2013. Poka, co masz na strychu – wystawa staroci”, i zawnioskowaa o dofinansowanie do Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie. Spoeczno otrzymaa 3 tys. z. Cao przeznaczono na organizacj pókolonii, poczonych z warsztatami historycznymi dla dzieci. – Nasze pókolonie trway 10 dni roboczych, od 8 do 23 sierpnia. Warsztaty odbyway si w namiocie wiejskim, który stoi na placu zabaw. Uczestniczyo w nich 30 dzieci ze szkoy podstawowej i kilkoro z gimnazjum – mówi

Magorzata Jakubowska, sotys Grabowa Królewskiego. Program pókolonii by rozbudowany. Dzieciaki kadego dnia robiy co innego, m.in. zbieray starocie po domach, przygotoway metryczki przedmiotów, które potem jako eksponaty trafiy na wystaw. Odbyo si te spotkanie integracyjne ze starszymi mieszkacami Grabowa. Dzieci przeprowadzay wywiady i wiele dowiedziay si o historii wsi. Pókolonici pojechali równie na wycieczk do skansenu w Dziekanowicach, a take do ku ni w ydowie. W programie znalaz si te plener malarski, warsztaty manualne oraz wyjazd na basen do Jarocina. Podsumowanie projektu poczono z doynkami parafialnymi, które odbyy si w niedziel rano. Ksidz proboszcz Pawe Lewandowski odprawi msz, potem mali grabowianie podzikowali jemu oraz sotysce za zorganizowanie pókolonii. Po naboestwie dla goci i mieszkaców przygotowano niadanie doynkowe. W wityni otwarto wystaw „Poka, co masz na strychu”, na której znalazy si eksponaty przygotowane przez dzieci, gównie z epoki PRL. Proboszcz na wystawie pokaza zabytkowe mszay rzymskie.

21

stronę redaguje:

Co słychać

30 sierpnia 2013

„ 1 wrzenia o godz. 10.00 na strzelnicy w Borzykowie odbd si zawody strzeleckie. Okazja jest dobra – rozpoczcie roku szkolnego. „ W pierwsz niedziel wrzenia w Koaczkowie odbywaj si uroczystoci odpustowe. Suma o 11.30. „ W czwartek obchodzo-

no wito Folkloru w Bieganowie. Wystpi zespó Ziemia Wrzesiska oraz gocie z Rumunii. Szczegóy za tydzie.

„ Do 15 wrzenia w holu

paacu Reymonta mona oglda wystaw wieców doynkowych.

„ Wnioski o przyznanie

stypendium szkolnego przyjmuje Gminny Zespó Obsugi Ekonomicznej i Administracji Owiaty w Koaczkowie, w terminach: do 30 wrzenia (uczniowie) oraz 15 pa dziernika (studenci).

„ W weekend okradzio-

no rolnika z Koaczkowa. Szczegóy na s. 4.

„ W Borzykowie powstaa ferma norek. To ju druga w naszej gminie, po tej w Zielicu.

 Sołtysi Małgorzata Jakubowska i Mariusz Kozielski z chlebem i miodem Reklama

Prezes kółek rolniczych demaskuje spisek na dożynkach

Jest światło! Po roku udao si przywróci owietlenie na Orliku w Koaczkowie. Wystarczyo wymieni bezpiecznik (!). Lampy na Orliku nie dziaay od poprzedniej jesieni. Skrzynk elektryczn mia wtedy uszkodzi piorun walcy z ciemnego nieba. Okazao si to bzdur. Fachowiec przysany przez wykonawc obiektu stwierdzi, e to wina niewielkiego bezpiecznika. I go wymieni. Teraz lampy dziaaj i po zapadniciu zmroku, czyli obecnie okoo godz. 19.00, mona bez przeszkód gra na obu boiskach. Ale to nie wszystkie problemy zwizane z obiektem. Wykonaw-

 Młodzież z Grupy Regionalnej Powiatu Wrzesińskiego, w tle przemawia wójt W niedziel w Koaczkowie odbyy si doynki gminne i wiejskie. Program imprezy opisalimy dokadnie tydzie temu. Zosta zrealizowany niemal co do joty. Nowym elementem by jednak wystp Grupy Regionalnej Powiatu Wrzesiskiego, która przygotowaa obrzd doynkowy. Zespó ten od pewnego czasu wspópracuje z GOK-iem, lecz nie jest z nim formalnie zwizany. To grupa folklorystyczna z Gorzyc, powstaa po „rozamie” w zespole Ziemia Wrzesiska. Mod grup taneczn na co dzie zajmuje si Elbieta Ma kowiak z Wrzeni. Na doynkowej estradzie zaprezentowaa si take Anastazja Janiszewska z Borzykowa, która interpretowaa monolog Jagny z „Chopów” Wadysawa Reymonta. Obyo si bez tremy. Nic dziwnego – pierwsze szlify Janiszewska zdobya

na Turnieju Gmin Reymontowskich w Kobielach Wielkich. Podczas wita plonów wystpiy te zdolne koaczkowskie piosenkarki: Klaudia Twarda i Patrycja Kaniewska. Nadspodziewanie duo czasu zabray przemówienia osób wanych i waniejszych. Wystpienie wójta byo tradycyjnie bezbarwne, za to pene emocji prezesa kóek rolniczych Mirosawa Pawlaka. Zwizkowiec oburza si na niskie ceny zbó. Mówi o spisku poredników handlujcych zboem, którymi ma zaj si ABW. Prezes grzmia na szkodliw dla rolnictwa polityk koalicji PO-PSL, a take na dziaalnoci pastwowej spóki Elewarr. Pawlak przepowiedzia niskie ceny skupu kukurydzy. Mniej emocjonalny by Stefan Waszak, szef koaczkowskich struktur PSL, który odczyta list ministra rolnictwa.

ca, Zakad Remontowo-Budowlany z Cielczy, w ramach gwarancji mia dokona drobnych napraw: pozrywanych pikoapów czy siatek w bramkach, które przytrzymywane s teraz przez worki z piaskiem. Roboty miay by wykonane do 23 sierpnia, ale nie zostay. Wykonawca myla, e ma to zrobi w cigu 30 dni kalendarzowych, a nie roboczych, dlatego – jego zdaniem – ma czas na napraw do koca sierpnia. Urzdnicy stracili ju cierpliwo. Za robot prawdopodobnie zapaci gmina. Na najbliszej sesji maj by dokonane przesunicia w budecie.

Dyrektorskie pensje Dziki owiadczeniom majtkowym mona dowiedzie si , ile zarabiaj zarzdcy koaczkowskiej owiaty. Nie s to oszaamiajce kwoty. Stefania Felicka zostaa penic obowizki dyrektora w koaczkowskim gimnazjum dopiero z pocztkiem roku szkolnego 2012/2013, wic jej owiadczenie w dziale „dochody za 2012” nie imponuje. rednia pensja wyniosa 3050 z (wszystkie kwoty netto). Zdecydowanie wysz redni ma dyrektor Szkoy Podstawowej w Grabowie Królewskim Wiesawa Gowacka: 4079 z. Dyrektor szkoy w Sokolnikach Elbieta Matuszak – 3892 z, dyrektor z Bieganowa Magorzata Pietrzak – 3291 z, dyrektor ZSP w Koaczkowie Jadwiga Pomorska – 3778 z.

INFORMATOR GMINNY Urząd Gminy

61 438 53 24

Policja 61 438 50 77 Dodajmy, e rónice w zarobkach dyrektorów zwizane s z rónicaPoczta 61 438 53 28 mi w naliczaniu czci skadowych Biblioteka 61 438 53 13 pensji (stopie nauczycielski, wysuga lat, dodatek funkcyjny uzalenioOśrodek Zdrowia 61 438 50 80 ny od wielkoci szkoy, dodatek moGminny Ośrodek Kultury 61 438 50 78 tywacyjny, który jest te ocen pracy 61 438 52 46 dyrektora przez wójta). CPN 61 438 51 84 Dyrektorzy ze szkó w ssiednich gminach zarabiaj znacznie wicej, Gaz 61 438 53 85 na przykad ci w Pyzdrach. aden nie Bank Spółdzielczy 61 438 53 14 wykaza dochodu rocznego z pracy OPS 61 438 51 12 w szkole poniej 70 tys. z brutto, rekordzistka w ubiegym roku zarobia ZGKiM 61 438 56 50 80 tys. U nas najlepszy wynik naley Oczyszczalnia 61 438 55 75 do Wiesawy Gowackiej – 68 086 z. Czy nauczyciele bd zarabiaOśr. Wspom. Dziecka i Rodziny 61 438 53 47 li wicej? Raczej nie. Rzd wyco- Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości fa si z zaplanowanych na ten rok Wrzesińskich”: Kołaczkowo, ul. Wrzesińska 32 podwyek. (Sklep Wielobranżowy – Pawilon)


Wiadomości Wrzesińskie

www.w www.wrzesnia.info.pl

22 Gmina Września

daguje: stronę redaguje:

Dorota Tomaszewska wska tel. 501 677 828 d.tomaszewska@wrzesnia.info.pl .info.pl

Kawał dobrej roboty Park Napoleona powstał dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców Gutowa Wielkiego. W dniu jego otwarcia dumnie spacerowali w towarzystwie cesarza Francji. – Kilka dni po tym, jak zostaam sotysem, otrzymaam z gminy pismo o moliwoci przystpienia do konkursu Odnowa Wielkopolskiej Wsi. Nie miaam o tym zielonego pojcia, nie wiedziaam, od czego mam zacz, jednak postanowiam spróbowa. Jeszcze tego samego dnia pojechaam do Marka Przyjemskiego z ratusza. Poda mi kilka wskazówek i uprzedzi, e to konkurs i nie ma co liczy na wygran. Ja jednak twardo wierzyam w sukces – wspomina gospodarz Gutowa Wielkiego Karolina Rewers. Podczas jednego weekendu powsta plan zagospodarowania parku. – Nazwa przysza pó niej, Nikt nie wierzy, e nam, mieszkacom, si uda. Nie wierzya w to nawet moja siostra, która jest czonkiem Grupy Odnowy Wsi. Mówia, e to nierealne – dodaje sotys. K. Rewers i czonkini rady soeckiej Maria Zieliska nie przespay wielu nocy, by dopracowa projekt. Jak mówi, nad wszystkim czuwa te M. Przyjemski. Ich wysiek nie poszed na marne. Projekt odnowy parku wygra konkurs, uzyskujc 36 tys. z dofinansowania z Samorzdu Województwa Wielkopolskiego. – To by wielki sukces, i to nie tylko mój, ale wszystkich mieszka-

36 A. Pacocha (z lewej) w towarzystwie K. Rewers i burmistrza T. Kałużnego

 Ogłuszające salwy uświetniły

 Nie tylko dzieci przyozdabiały

ców wsi. Ludzie byli tego wiadomi, o czym mogo wiadczy ich zaangaowanie przy przebudowie parku – stwierdza K. Rewers. Prace ruszyy w czerwcu i trway kilka tygodni. Przez ten czas mieszkacy Gutowa ciko pracowali, niektórzy od rana do wieczora. – Czonkowie rady soeckiej: Jerzy Goliws, Andrzej Pacocha, Milena Wysoc-

ka i Iwona Jaroni, byli zawsze przy pracy. Pomagaa te modzie i rolnicy, którzy potrafili przerwa prace w polu, by pomóc nam w przebudowie parku. Jestem dumna z mieszkaców i oni te powinni by z siebie dumni, bo wykonali kawa dobrej roboty – mówi sotys. Na otwarcie Parku Napoleona przyszy tumy. Mieszkacy zadba-

otwarcie Parku Napoleona

papierowe „napoleońskie” czapki

li, by na tak wanej dla nich imprezie nie zabrako domowych wypieków, napojów czy kiebasek z grilla. Przygotowali równie pikne dekoracje i zapewnili waciw opraw caej uroczystoci, która – jak mówili zaproszeni gocie – wypada doskonale. Ludzie z zainteresowaniem ogldali plansze ze zdjciami przedstawiajcymi poszczególne etapy prac, zwaszcza ci, którzy dostrzegli na nich siebie. – Istota tego wydarzenia polega na tym, e koncepcja Parku Napoleona powstaa wród mieszkaców Gutowa Wielkiego, a nie pojawia si z Warszawy czy Poznania – stwierdzi w swoim przemówieniu burmistrz Wrzeni Tomasz Kauny. Atrakcji byo sporo, jednak najwiksze zainteresowanie wzbudzaa posta samego Napoleona. W rol cesarza Francji wcieli si A. Pacocha. Przyzna, e to dla niego wielki zaszczyt, tym bardziej e nosi na gowie oryginalny napoleoski kapelusz wypoyczony z muzeum w Witaszycach. Piknie prezentowaa si take pani sotys, która ubrana bya w sukni z okresu Ksistwa Warszawskiego. Lokalna spoeczno doskonale wiedziaa, skd pochodzi nazwa parku a ci, którzy mieli jakie wtpliwoci, mogli wysucha mowy dyrektora Muzeum Regionalnego we Wrzeni Sebastiana Mazurkiewicza: – W grudniu 1812 r., kiedy wojska francuskie wracay z wojny, w Gutowie Wielkim ko cesarza mia straci podkowy i cay jego sztab zatrzyma si tutaj – wyjania historyk, dodajc, e tak ju zostao w pamici mieszkaców i to wspomnienie przekazywane jest od dawna kolejnym pokoleniom.

Agencja Nieruchomoci Rolnych w Poznaniu przydzielia mieszkanie maonkom z Gozdowa w 1995 r. Kilka lat pó niej, kiedy ich stan zdrowia zacz gwatownie si pogarsza, zaczli mie kopoty z paceniem czynszu. – Nie byo to wielkie zaduenie, chyba co ponad tysic zotych, ale Agencja oddaa nas do komornika. Od tego czasu mamy nieustanne kopoty finansowe – opowiada 60-letni mczyzna, któ-

ry z powodu swojej niepenosprawnoci ma sta niezdolno do pracy. – Z renty w wysokoci 510 z komornik zabiera mi przez 10 lat ponad 200 z. Nawet mojej onie, która ma rent socjaln, bierze 152 z. Nie mamy z czego y, a jeszcze teraz chc nas wyrzuci z mieszkania. Jestemy zaamani – dodaje mieszkaniec Gozdowa. W 2011 r. wrzesiski sd, rozpatrujc spraw z powództwa Agencji, wyda wyrok nakazujcy niepenosprawnym maonkom opuci i wyda zajmowane od lat mieszkanie. Jednoczenie orzek, e przysuguje im prawo do lokalu socjalnego i e ma je im zapewni gmina Wrzenia. – Po dwóch latach od tego wyroku gmina zaproponowaa nam lokal, za-

Mając na uwadze wniesione zastrzeżenia, sprawa zostanie przekazana komisji mieszkaniowej w celu jej ponownego przeanalizowania – informuje Magdalena Łuczak

ledwie 13 m2 w budynku przy ul. Winiowej, z kuchni i azienk wspóln z innymi lokatorami. Chc nas zamkn w ciasnej klitce, jak w wizieniu. Urzdnicy nie wzili pod uwag faktu, e jestemy chorzy i przysuguje nam wikszy metra. Byem w tej sprawie w gminie, ale urzdniczka nas lekceway – mówi mczyzna. – Powierzchnia proponowanego lokalu socjalnego jest waciwa dla dwuosobowego gospodarstwa domowego (zgodnie z przepisami, na jedn osob przysuguje 5 m2 – przyp. red.). Stan zdrowia czy te niepenosprawno osób eksmitowanych wzi natomiast pod uwag sd przy przyznawaniu uprawnienia do lokalu socjalnego – wyjania Magdalena uczak z ratusza.

„ rodowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie zaprasza na piknik rodzinny, który odbdzie si w najblisz niedziel. W programie m.in. turniej piki siatkowej, bieg w workach, wycigi rzdów, wystawa prac wykonanych przez uczestników DS oraz liczne atrakcje dla najmodszych. Pocztek imprezy o godz. 13.00. „ Nie bdzie to jedy-

na tego dnia (1 wrzenia) impreza w Gozdowie. O godz. 16.00 na boisku sportowym rozpocznie si gminny piknik z cyklu „Niedziela za miastem”.

tys. z dofinansowania da Samorzd Województwa Wielkopolskiego

Nie chcą, by mieszkanie było dla nich więzieniem Mają po niespełna 60 lat, oboje są schorowani, mają orzeczoną niepełnosprawność. Teraz grozi im eksmisja z mieszkania, które zajmowali blisko dwie dekady.

Co słychać

30 sierpnia 2013

„ Znamy wyniki próbek wody pobranych kilka tygodni temu z Wrzenicy. Jak poinformowa nas Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska w Poznaniu, rzeka najbardziej zanieczyszczona bya na wysokoci mostu w Radomicach. Stwierdzono tam „znaczne obcienie materi organiczn oraz substancjami biogennymi”. Z siedmiu badanych wska ników a cztery byy przekroczone kilkakrotnie. „ W sobot na terenie

grzybowskiego grodu odbdzie si kolejne spotkanie z archeologi. Tym razem uczestnicy bd mogli przekona si, e to nie wici lepi garnki. Lepienia i toczenia glinianych naczy bdzie mona „posmakowa” w godz. 10.00–18.00. Reklama

INFORMATOR GMINNY Urząd Miasta i Gminy

61 640 40 40

Starostwo Powiatowe

61 640 44 44

Straż Miejska

61 640  41 01

Powiatowy Zarząd Dróg

61 436 42 16

ARiMR Biuro Powiatowe

61 437 61 92

Ośrodek Doradztwa Rolniczego 61 436 07 88 Powiatowy Inspektorat Weterynarii 061 436 19 38 KRUS

61 436 44 95

ZUS

61 437 43 00

ZS w Otocznej

61 438 71 32

ZS w Marzeninie

61 438 80 86

ZS w Nowym Folwarku

61 438 85 54

ZSS w Grzybowie

61 436 28 40

SSP w Kaczanowie

61 438 92 47

SSP w Chwalibogowie

61 438 12 93

Przedszkole w Gutowie Małym

61 438 83 51

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Września, ul. Jana Pawła II 14


30 sierpnia 2013

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

23

Jeden wielki procent Dokonujemy coraz więcej 1-procentowych odpisów podatku. Stąd wcale niemałe kwoty, które wpływają na konta organizacji pożytku publicznego. Liczby nie kami. W 2009 r. podatnicy Urzdu Skarbowego we Wrzeni przekazali ponad 500 tys. z, w 2010 – 549 tys., a w 2011 – 703 tys. Wanie poznalimy statystyki ilustrujce rok 2012. Zwroty wyniosy 727 tys. – Staa tendencja wzrostowa dotyczy zarówno liczby osób, które przekazay 1 proc. podatku, jak i kwoty przekazanej na rzecz organizacji poytku publicznego – zauwaa Renata Szczeniak z wrzesiskiej skarbówki. Taki stan rzeczy tumaczy rosnc aktywnoci samych organizacji, które staraj si przekona jak najwicej podatników do wsparcia swej dziaalnoci. Prezes Fundacji Dzieci Wrzesiskich Lilla Pylak ma mieszane uczucia. Bo cho liczy na wpywy rzdu 35-40 tys. z (czym z pewnoci zdystansuje pozostae lokalne stowarzyszenia), to bd one mniejsze od ubiegorocznych. Na konto Fundacji wpyno wówczas okoo 50 tys.

– Pienidze rozkadaj si na wiele stowarzysze, a z roku na rok jest ich coraz wicej – dochodzi do wniosku L. Pylak. FDW prowadzi szeroko zakrojon akcj reklamow. Rozdaje mnóstwo ulotek nie tylko we Wrzeni, ale take w ociennych miastach. Wanie tym jej prezeska tumaczy tak du liczb odpisów. – To nie jest fenomen

Docenili smak

jednego roku czy dwóch lat. To efekt naszej mozolnej pracy ukierunkowanej na pomoc dzieciom i osobom starszym – podkrela. Duo mniejsze powody do zadowolenia ma prezes Wrzesiskiego Towarzystwa Kulturalnego Bolesaw wiciochowski. Nie zna jeszcze konkretnej kwoty z 1 proc., jednak przypuszcza, e bdzie zbli-

ona do zeszorocznej. Na konto stowarzyszenia wpyno wtedy 4,5 tys., z tym e samo WTK otrzymao 1 tys., Uniwersytet Trzeciego Wieku, któremu uycza konto, 2,5 tys., a stowarzyszenie Pro Gimnazjum 800 z. – Co roku zwracamy si do naszych czonków i sympatyków. Robimy ulotki we wasnym zakresie, ale niewiele poza tym – przyznaje prezes. Na podobny wynik co w zeszym roku liczy take szefowa Towarzystwa Kulturalnego „Echo Pyzdr” Wiesawa Kowalska. Pozyskaa wówczas 6 tys. – Grono osób, które przekazuje nam 1 proc., zmienia si bardzo nieznacznie. Najwiksze kwoty wpywaj z duych miast – zauwaa. – Ale liczy si kada zotówka. Sta tendencj znikow odnotowuje za to Stowarzyszenie na rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych „Drogowskaz”. Jak na razie otrzymao 1965 z. W zeszym roku byo to 2,5 tys. – To mog by ludzie, którzy otrzymali od nas pomoc. Wyposaylimy przecie karetki, zaopatrzylimy ochotnicze strae poarne w fantomy, kupilimy alkotesty dla policji – opisuje prawdopodobnych ofiarodawców prezes Pawe Guzik. TOS

Co robią dzieci w skarbówce

 Nagrodę na Chmielakach odebrał

 Maluchy mogły sprawdzić działanie różnych rodzajów kas fiskalnych – z okresu

Czonkowie jury otrzymywali anonimowe próbki piwa, znajc jedynie kategori, w jakiej s one oceniane. – Zdobyte na Chmielakach Krasnostawskich nagrody maj due znaczenie dla browarów, bo s „gosem” konsumentów – kontynuuje K. Panek, który zapowiada wypuszczenie na rynek nowych gatunków piw. – Na razie nie chc mówi o szczegóach. Informacje o nowych piwach bd do koca wrzenia – zapewnia. Dodajmy, e Browar Fortuna reaktywuje po 20 latach od zamknicia warzelni w Grodzisku Wielkopolskim. Piwo grodziskie ma si pojawi na rynku ju w poowie przyszego roku. Waciciele miosawskiego browaru zastanawiaj si take nad przejciem zniszczonego browaru w Trzemesznie. ukasz Róaski

Urzd Skarbowy we Wrzeni w rod 28 sierpnia po raz kolejny odwiedziy dzieci. Ich wizyta bya zwizana z prowadzon przez urzd od kilku lat akcj „We paragon”. – To jest akcja caoroczna, ale w wakacje przeprowadzamy j dla dzieci w wieku 6-13 lat. Odbywaj one teraz pókolonie. Akcja ma charakter informacyjno-edukacyjny. Chcemy pokaza, jakie s korzyci pobierania paragonów, zarówno dla nich, jak i dla rodziców oraz dla budetu pastwa – mówi Beata Fajfer, zastpca naczelnika wrzesiskiej skarbówki. W tym roku tematem spotka jest „Historia kas rejestrujcych”. Dziki firmie Gawron dzieci mogy podziwia stare kasy z okoo 1930 roku, a take te wspóczesne. Najwikszafrajd sprawia im jednak obsuga

Paweł Szpila, dyrektor browaru

Fot. BF

międzywojennego aż po czasy współczesne

„ McDonald’s zako-

czy rekrutacj pracowników do restauracji, która ma zosta otwarta we Wrzeni w przyszym roku. Wybrane osoby zostan poinformowane listownie i zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne, które odbd si 9 wrzenia.

„ „Pracownicy Urz-

du Skarbowego we Wrzeni nie wiadcz adnych usug podatnikom, szczególnie w zakresie wypeniania i prowadzenia dokumentacji podatkowej i usug doradztwa podatkowego” – to komunikat, która widnieje na witrynie internetowej skarbówki.

„ Krispol na swoim kanale YouTube pokazuje, jak w zakadzie produkuje si bramy lakierowane. „ Do 31 sierpnia rolni-

cy mog skada wnioski do urzdów gmin o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze.

„ 12 wrzenia w staro-

stwie odbdzie si przetarg na sprzeda gospodarstwa szkolnego w Bierzglinku o wielkoci 43 ha. Cena wyjciowa: 5,4 mln z. FIB

Szpital już bez sklepiku

Fortuna Miodowa otrzymało tytuł najlepszego piwa z browaru regionalnego oraz najlepszego piwa miodowego w Polsce. Wszystko to w ramach Ogólnopolskiego Święta Chmielarzy i Piwowarów „Chmielaki Krasnostawskie 2013”. To ju kolejne z rzdu zwycistwo piwa z miosawskiego browaru na najwikszym wicie piwowarów i mioników zotych trunków w Polsce. Przed rokiem triumfowa Miosaw Ko lak, który zdoby najwaniejsz nagrod konkursu – Grand Prix Chmielaki 2012. Teraz przyszed czas na Fortun Miodow. Konsumenci docenili wyróniajcy si smak Fortuny Miodowej, która jest ciemnym piwem z miodem z wielkopolskich pasiek. Nagroda dla dyrekcji browaru jest tym bardziej cenna, e do tegorocznego konkursu stano rekordowo duo piw, bo a 189 z 29 browarów z Polski, Niemiec i Czech. – Nasze piwo zostao docenione przez najwaniejsz dla nas grup, czyli konsumentów. To dowód na to, e jeli w warzenie piwa wkada si serce i jest ono pasj browarnika, konsumenci to doceniaj. Warzymy bez zbdnego popiechu, z dbaoci o smak i aromat, a to procentuje w smaku piwa – komentuje Krzysztof Panek, prezes Fortuny. Dodajmy, e w skadzie komisji oceniajcej piwa znale li si w dominujcej czci konsumenci oraz przedstawiciele brany piwnej. Trunki oceniao ponad 50 degustatorów.

Co słychać

Gospodarka

Fot. KAS

kas i drukowanie paragonów, które mogy zatrzyma na pamitk. Pracownicy urzdu przybliyli dzieciom take histori urzdze, zalety wynikajce z brania paragonu oraz dobrowolnego pacenia podatków. Maolaty miay te okazj zobaczy, jak wyglda praca w urzdzie, w jaki sposób wprowadza si dokumenty, zwiedziy take archiwum. Akcja „We paragon” na tym si nie koczy. Wie si take z kontrolami w sklepach, restauracjach i innych przedsibiorstwach. Ma na celu ukaranie osób, które nie wystawiaj paragonów, a co za tym idzie, nie wywizuj si z obowizku pacenia podatków. W cigu caych wakacji przeprowadzono 68 czynnoci sprawdzajcych, kary naoono w 5 przypadkach. czna kwota uzyskana z mandatów to 2160 z. KAS

Szpitalny sklepik przesta istnie. Na decyzj wacicielki interesu miaa wpyw rozbudowa placówki, ale nie tylko. – Komu to przeszkadzao? – pyta z niedowierzaniem jeden z pacjentów. – Najlepiej niech wszystko rozwal – wtóruj mu inni. Rozgoryczonych jest duo wicej. W sklepiku mogli kupi jedzenie, picie, czasopisma. Sowem: najpotrzebniejsze rzeczy. Punkt od ponad 14 lat prowadzia Teresa Szkudlarek z Wrzeni. Jak mówi, byway czasy lepsze i gorsze. Problem w tym, e ostatnio zdrowie zaczo odmawia posuszestwa, a i zyski pozostawiay wiele do yczenia. Nie trafiay wszystkie do jej kieszeni – musiaa zapaci ekspedientce czy uregulowa wcale niemay czynsz. – Dla pacjentów to katastrofa. Ju pod koniec przychodzili i mi si alili. Ale decyzji nie mogam zmieni – tumaczy T. Szkudlarek, która nie myli o niczym innym, jak tylko o odpoczynku. Sklep zlikwidowano 15 sierpnia. Regay i blaty zostay zdemontowane, a lodówka wywieziona. Teraz korytarzem zostanie poprowadzone przejcie do nowo powstajcego skrzyda szpitala. Jak ustalilimy, nie ma w nim miejsca na sklepik. Niewykluczone jednak, e zostanie wygospodarowane na ten cel inne pomieszczenie. Mówi si o budynku po tomografie, tyle tylko, e wczeniej musiaby on zosta poczony z nowym skrzydem. Troch gdybamy, ale te nikt z dyrekcji szpitala nie znalaz czasu, by odpowiedzie na zadane przez nas pytania. TOS


30 sierpnia 2013

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

24 Ludzie i świat

Mówi si, e Polaków, tak jak Niemców, za granic rozpozna si po skarpetkach zestawionych z sandaami. Jednak nie w Irlandii – na tle nastolatków kochajcych si w dresach nasi rodacy wygldaj niesamowicie stylowo. By moe wynika to z naszej instynktownej zdolnoci do bezpretensjonalnego czenia rzeczy pozornie do siebie niepasujcych. Waciwie dziki temu atwiej ich rozpozna w rónych miejscach pracy, sklepach. Mona wtedy podej, zapyta i nie obawia si, e nie zrozumiemy cudacznego (aczkolwiek po latach stwierdzam, e uroczego) akcentu Irlandczyków. Niestety, prdzej czy pó niej, nam – Polakom (ale take innym nacjom) przyjdzie z tym akcentem bliej si zbrata. Od pewnego czasu w miejscu pracy zakazuje si posugiwa jzykiem innym ni angielski. Z jednej strony to zrozumiae – jestemy w anglojzycznym kraju, pracujemy z Irlandczykami, którzy mog irytowa si, nie rozumiejc, o czym rozmawiamy. Z drugiej jednak, nie mona duej ukrywa, e Irlandia zapeniona jest Polakami, którzy czuj si do dziwnie i nienaturalnie, rozmawiajc ze swoim krajanem w obcym jzyku, np. o pogodzie. Na szczcie, oso-

 Polandia w Ennis

Zapiski z Zielonej Wyspy (cz. 3)

Jak chronić się przed wilkami? bicie nie dowiadczyam czego takiego, moe dlatego, e uniwersytet jest przyzwyczajony do obcokrajowców w ramach wymian i stypendiów. Ma to taki skutek, e czsto sama jestem brana za „erazmusa” z Polski i musz tumaczy, e jako studentka jestem tubylcem. Zaskakujcy jest te stosunek Irlandczyków do nas, cudzoziemców. Niektórzy nie zadaj nawet pytania: „skd jeste?”, bo rozpoznaj po akcencie, jednak od razu pozostaj do sceptycznie nastawieni i nie mona liczy na dalsz znajomo. Ja natomiast miaam to szczcie, e poznaam Irlandczyków, którym obojtne jest pochodze-

nie, a nawet s ciekawi naszych obyczajów, naszych sów, naszej innoci. I to wanie dziki nim (i paru innym osobom) nie czuj si tam obco, a nawet czasami tak jak w domu. Ale s te Polacy, którzy zapominaj, skd tak naprawd pochodz. Wydaje si, e wnikaj w irlandzkie rodowisko a za bardzo intensywnie – kupuj tylko irlandzkie (byle nie polskie) produkty, zadaj si tylko z Irlandczykami i nie poznaj „swoich” na ulicy. By moe to taka maska, by móc si wybi, znale lepsz prac. Z jednej strony mona to zrozumie, ale po co ukrywa co, czego i tak nie da si wyprze?

I niestety, nieobce jest tu przysowie „Polak Polakowi wilkiem”, bo wiele razy spotkaam si z nieuprzejmociami, którymi obdarowywali si wzajemnie nasi rodacy. Co wicej, wysyajc paczk do Polski przez firm prowadzon przez Polaków, naley by ostronym. Znam przypadek, gdy przesyka, czyli ogromny karton z laptopami, prezentami i innymi osobistymi wartociowymi rzeczami, zostaa – niby – skradziona przy granicy. Pó niej, gdy moi znajomi zgosili to na policj, przesyka nagle odnalaza si w domu jednego z pracowników tej wanie firmy. I byo jasne, e próbowa on sobie co przywaszczy. Kruk krukowi oka nie wykole, ale Polak Polakowi...? Nie twierdz, e mieszkacy Zielonej Wyspy s idealni – pewnie, e nie. Co wicej, chcc zaatwi co w jakimkolwiek urzdzie, trzeba by przygotowanym na przysowiow drog „od Annasza do Kajfasza”. Irlandzka biurokracja zaczyna by przysowiowa. Jednak wszdzie pracuj ludzie i jeli jest si do nich pozytywnie nastawionym, na pewno odwdzicz tym samym. Prawda to uniwersalna – nie dotyczy tylko Polaków i Irlandczyków. Tekst i fotografie: Marta Winiewska

 Polska Piekarnia w Ennis


30 sierpnia 2013

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Historiezyw różnym wieku 25 k c a t S

Wojsko Królowej Jadwigi Z teki Stańczyka

Dawne podziały administracyjne ulegały permanentnym zmianom, co zapoczątkowane zostało w II połowie XIV wieku, kiedy utworzono powiaty, których rola ograniczała się początkowo jedynie do sądownictwa ziemskiego. W pełni ukształtowały się dopiero w wieku XVI. Sama Września była peryferią podzieloną między powiat gnieźnieński i pyzdrski, które tworzyły województwo kaliskie. Decydujcy by ukad cigów komunikacyjnych. Wielkopolska nie miaa ju stolicy, a ze stoecznego Krakowa do Warszawy wyjedali jedynie ci, którym lekarze zalecili wiejskie powietrze. Do czasów rozbiorowych Wrzenia moga spenia tak sam role w stosunku do mieszkaców Pyzdr, ale równie Miosawia. Obydwa te miasta czy trakt kaliski. Region ten odgrywa te wan rol w kocowej fazie rozbicia dzielnicowego i popiastowskiej sukcesji. W Wielkopolsce walczyy ze sob dwa wielkie rody – Naeczowie i Grzymalici, co ma tyle wspólnego z pó niejsz Wojn Dwóch Ró, e ostatecznymi zwycizcami okazali si wrzesiscy RÓ YCOWIE (PORAJOWIE). W ADYS AW OKIETEK (1260-1333), syn drobnego ksicia na Kujawach i czycy, nie mia prawie adnych szans na koron polsk, nawet po zabójstwie PRZEMYS AWA, w czym maczali palce Nacze. Zosta obwoany królem (regentem), ale tylko w Wielkopolsce, gdy by onaty z JADWIG , córk HENRYKA POBO NEGO, który by stryjem PRZEMYS AWA. OKIETEK musia jednak uchodzi z kraju, gdy koron polsk przywaszczy sobie jakim nieuwiconym cudem Wacaw, król czeski – prostak, tchórz i opój, chocia moe by szczliwy, gdy do koca ycia pozosta analfabet. Tutaj ju ocieramy si o odmienno dzielnicow, któr wie si powszechnie z rozbiorami, chocia Pozna i Kalisz stanowiy o wiele wczeniej dwa odrbne wiaty, gdy ten pierwszy tkwi w zapaniczym ucisku lub klinczu z Brandenburgi. Po potajemnym powrocie na ziemie polskie OKIETKOWI udao si zjedna kilka dzielnic, z wyjtkiem Wielkopolski, na terenie której przechowywano piastowsk koron. Przewieziono j z Gniezna na czas, czyli w 1320, ale ju przedtem bastionem przyszej wadzy bya Wielkopolska poudniowa. Wanie temu pierwsz wzmiank pisemn zawdzicza Miosaw. OKIETEK w dowód wdzicznoci przyzna Miastu Królewskiemu Pyzdry kilka

Znaczenie zjazdu miłosławskiego trudno przecenić, gdyż decyzje dynastyczne musiały być uzgadniane między Wielkopolską a Małopolską. Tym samym zażegnano groźbę wojny domowej lub przeciągającego się bezkrólewia, chociaż do batalii doszło, ale tylko na polu... matrymonialnym.

wsi (Rataje, Pietrzyków, Ciele), a wiadkiem wzmiankowanym w dokumencie by ówczesny dziedzic – PIOTR z MI OS AWIA. Tak wic 19 sierpnia 1314 miasto to wkroczyo oficjalnie na aren dziejow, ale byo ono nadal kaliskie, a nie poznaskie, czy wielkopolskie. Magnateria wielkopolska ani mylaa podporzdkowa si OKIETKOWI, który tutejszym namiestnikiem mianowa swego syna KAZIMIERZA, chocia w Poznaniu funkcj t sprawowa WINCENTY z SZAMOTU

h. Nacz, który to ród wkroczy na z drog ju poprzez wspóudzia w zamordowaniu biskupa STANIS AWA, za co wyklto go z Kocioa na pi pokole. KAZIMIERZ, pó niejszy WIELKI, urzdowa wic w Pyzdrach. Naczowie znale li si w defensywie, wic sprzymierzyli si z Krzyakami i nawet upodobnili si do nich, przywdziewajc biae paszcze. Chodzio im gównie o pojmanie KAZIMIERZA. Zdradziecka koalicja spustoszya Kujawy, spalia Supc, skd ruszya w kierunku Pyzdr. Zaoga bronia si dzielnie, ale musiaa ulec przewadze liczebnej. Krzyacy witowali zwycistwo zupieniem

i spaleniem Pyzdr, ale nie dostali w swoje apy KAZIMIERZA, który rzekomo zbieg w kierunku Komorza. Ruszyli wic za nim, ale strona królewska przez cay czas miaa inicjatyw. Decydujce starcie nastpio na terenie kasztelanii ostrowskiej, czyli pó niejszego erkowa, które pó niej na dugie lata znalazo si w powiecie wrzesiskim. Z zakonu krzyackiego, liczcego blisko pó tysica konnych, ocaleli tylko nieliczni, którzy nie utopili si w czasie ucieczki wpaw przez Wart lub Prosn. W caej tej batalii Miosaw ocala, chocia zosta spldrowany, natomiast na miejscu Winnejgóry pozostao pogorzelisko. Teren ten by zreszt prawdziwie królewski: Królewicz Kazimierz, przebywajc w Pyzdrach, take Miosaw odwiedza. Rewizytowa tutejszego hrabiego, a moe te w tutejszych lasach polowa, bo, jak wiadomo, by wielkim owiectwa lubownikiem. Odlego Miosawia do Pyzdr tylko 15 kilometrów wynosi, mona j wic dobremi ko mi w 6 kwadransach przeby. Tyle te pewn, e Wadysaw

okietek i syn jego Kazimierz, ilekro z Poznania do Pyzdr si udawali lub ztamtd

wracali, zawsze im droga przez Miosaw wypadaa (...) Wielki ten król jako namiestnik ojca

okietka w Miosawiu u Kotów przebywa, Miosaw zna dobrze i z pewnoci te yczliwo miastu naszemu okazywa (Materyay do historyi Miosawia, Pozna 1910). Znaczenie Miosawia nie osabo po mierci KAZIMIERZA WIELKIEGO, chocia wanie ten wadca, syncy z wielkich moliwoci prokreacyjnych, wygasi dynasti, gdy nie mia mskiego potomka z prawego oa. Jego skuteczna czynnociowo nie przeoya si wic na dynastyczno. Miosaw omijay dziaania wojenne, grabiee, morowe powietrze i plaga najgorsza – poary. KAZIMIERZ WIELKI pozostawa w bardzo dobrych stosunkach z KOTAMI, którzy stali si równie wacicielami Biechowa i dóbr erkowskich. Po koronacji LUDWIKA WGIERSKIEGO Wielkopolska omal nie staa si aren wojny sukcesyjnej. Nastpc tronu mia by margrabia brandenburski ZYGMUNT, zi LUDWIKA, ale nie godzili si na to Grzymalici, którzy próbowali odbudowa dynasti piastowsk poprzez osob KAKA supskiego. namaszczonego jeszcze przez KAZIMIERZA WIELKIEGO. By on jego wnukiem, adoptowanym przez króla wtedy, gdy byo ju pewne, e nie stanie nastpcy. Najpierw jednak w bitwie pod Zotoryj zgin KAKO i postawiono na ksicia mazowieckiego ZIEMOWITA. Ale po mierci LUDWIKA koron wgiersk otrzymaa jego córka MARIA, zwizana oenkiem z Brandenburgi. Zmienio to ukad si i w Wielkopolsce uformowao si stronnictwo ziemiaskie, które odpucio sobie znienawidzonego w Maopolsce ZIEMOWITA, ale nie chciao protektoratu wegiersko-brandenburskiego. Nadeszy wielkie dni dla Miosawia. Jedynie w starszych opracowaniach mona wyczyta, gdy nowsze cechuje niechlujna topografia i skonno do marginalizacji ówczesnych centrów (haso MI OS AW): Roku 1382 po mierci Ludwika króla zgromadzili si tutaj Wielkopolanie, a celem tego zjazdu, czyli konfederacji generalnej byo: zabezpieczenie królestwa zewntrz od przemocy ssiedzkiej, a wewntrz od gwatów domowych, najbardziej za w celu utrzymania ugody koszyckiej midzy królem i narodem wzgldem nastpstwa tronu zawartej. Wysali take do obywateli krakowskich i innych okolic, zapraszajc ich do wspólnego zwizku. Naruszewicz mówi, i to s najpierwsze pocztki zjazdów prowincjonalnych przedkonwokacyjnych, jakie zwyky bywa w czasach bezkrólewia. (Staroytnoci polskie, Pozna 1852). Na ten zjazd konwokacyjny, zwoany przez wojewod poznaskiego WINCENTEGO

ODZI i kasztelana poznaskiego WAWRZYNA ZAREMB z erkowa zjechali przedstawiciele najznaczniejszych rodów wielkopolskich w liczbie kilkuset. O miejscu zjazdu decydowao doskonae pooenie geograficzne Miosawia, ale take presti miejscowoci, która musiaa ponie ogromny trud organizacyjny. Dokonane ustalenia popar Kraków, a konstruktywnym skutkiem bya koronacja zaledwie 13-letniej, modszej córki LUDWIKA – JADWIGI (1384). Wszystkich tak oczarowaa, e w caym kraju wytworzy si niespotykany dotd nastrój zgody i pokoju.


26

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

30 sierpnia 2013

Wszystkim, ktĂłrzy w tak bolesnych dla nas chwilach 

      

Ĺ&#x203A;p. Dawida Makowskiego     !" #    $% &  '( 

www.wrzesnia.info.pl

Ă&#x201E;&KRFLDÄŞRGV]HGĂĄHÄ&#x17E;FKRĂź&LÄ&#x160;MXÄŞQLHPD GODQDVÄŞ\ĂźEÄ&#x160;G]LHV]QDGDOZVSRPQLHQLHP´ )* 

     +-./+.0-#    10  *

Ĺ&#x203A;p. Les Celestyn Bachorz 2(3 

4 ( 4*(5  )5 67 37 ) 8  94 ( 4

 '$ :5 ! 

Wszystkim, ktĂłrzy w tak trudnych dla nas chwilach  ' 

   '< "  

) 

Ĺ&#x203A;p. Adama

Ĺ&#x203A;p. Adama Wojciechowskiego

 % 

 %# 5 : # # # 3 $  # 

4"4=4 >%>  5'  )  9 ?  ?  '  % ( %' *  

  "( 

@$% &A  6 '

Wojciechowskiego

      ! "#$%!"% 

Tomkowi Wojciechowskiemu i jego bliskim * %   OJCA  '  4  #

&LÄ&#x160;ÄŞNLHE\ĂĄRQDV]HUR]VWDQLHOHF]WDNDE\ĂĄDZROD7ZRMD3DQLH´ 5*   %    

    

Ĺ&#x203A;p. Dawida Olejniczaka

 % ;$        '       & %     %' *  ' 

5*  lekarzy    , %     '* 

Ĺ&#x203A;p. CzesĹ&#x201A;awÄ&#x2026; Zygaj  

   

  ! "#$ 

  %&%'( ) *"+,*%" #   # -(.'***(/0&('+  %&%'0 ) *"*1++" #   # -(.'***(/0&('+  %&2'0 ) *"%0*1" #   # -(.'***0*2/&'&

 # *"&2%%)      # # #) 3

  " # "    ) 4# $ " " " # 5) 6    )   #  # # "

 #     ) 8    9 

    4 

:;',*'// < !# # !  

 1  (/// ) 4 :'2,'(( < !# # !  

 (0 0*(( ) 

   9   

 

 

 

# #    8 =  #"   ) " # $ %&&'&&&(&&#    =  ) %+ ) ( / )))   >?3 ) *+$.*&% ''/ &. 01 234' @  

 #   A 

 $ %&5 #!!'%&'&&&(&&#  4 B ! $ CD @ -'! /+6%&&&***&&&*&* &&&% +*/&   4 B #  $  /)**E(2)**" E 

/)**E(%)** 

 F = <G * $*&% '. 

   #   # #    

    "     =  

"   

  

 #  #)

@    "   "    )

@  " #     

 #) 4 

"   "    H# +

 

 )

-   

 #  " A      # ( I 

 #" A A

  

   ) J  # A     H#   

 #  ) K     A 

  #) 8    A#  " 5# A A5 #

  

) 8 

      

 4 B

!  L# (+CM <5 ;5 " - N " < O" ) *,( %+& +1 01 A

*,( %+& 0* 0()A P #     

 0( (//1)   L6)4) 0*(* " K (*0" ) ,2( M  < ! 

 (%

 0**%)      9   L6)4)

K 0*1" ) 0(*& H) )M) K#     # $'') )))'"  # 

    9 4 B ! )

! "

) +*)*&)0*(+ )


30 sierpnia 2013

Wiadomości Wrzesińskie

Chcesz fachowej porady naszego eksperta? Przyjmujemy pytania drog mejlow: redakcja@wrzesnia.info.pl

Dorota Rogowska-Borys radczyni prawna (tel. 513 207 628) Września, ul. Witkowska 16 B/1 wtorek, czwartek, 12.00–17.00

27

Czytelników Radczyni prawna prowadzi obsug prawn osób fizycznych i przedsibiorców

C

zytelniczka: Moja sytuacja przedstawia si nastpujco: do 3 czerwca 2013 pracowaam w pewnej firmie, ale moja przeoona nie oddaa mi kartek od wypaty zarówno za maj, jak i czerwiec (pomimo e byam odebra je osobicie), dlatego nie wiem, czy dobrze zosta mi rozliczony urlop wypoczynkowy. Co powinnam zrobi? Czy mój byy pracodawca ma obowizek dostarczy mi zalege kartki od wypaty za okres, jaki tam pracowaam?

Dorota Rogowska-Borys, radczyni prawna:

Prosz napisa wniosek do byego pracodawcy o wskazanie sposobu obliczenia wynagrodzenia za prac oraz urlopu wypoczynkowego. Pracownikowi suy prawo kontrolowania prawidowoci wypacania wynagrodzenia, dotyczy to wszystkich jego skadników, w tym take ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Na danie pracownika pracodawca jest obowizany udostpni do wgldu dokumenty, na podstawie których zostao obliczone jego wynagrodzenie. W sytuacji gdy narusza on obowizek prawidowego prowadzenia dokumentacji w zakresie wynagrodzenia za prac w stopniu uniemoliwiajcym lub powanie utrudniajcym pracownikowi kontrol prawidowoci dokonanej zapaty, pokwitowanie przez pracownika tej zapaty nie zwalnia pracodawcy od obowizku wykazania, e wynagrodzenie lub inne wiadczenie zostao wypacone w nalenej wysokoci. Pracodawca ma obowizek udostpni dokumenty pacowe zainteresowanemu pracownikowi oraz osobie przez niego wskazanej. W sytuacji gdy nie wykorzystaa Pani caego urlopu, przysuguje Pani za niego ekwiwalent. Co wane, za miesic czerwiec, mimo e umowa trwaa tylko 3 dni, take przysuguje Pani urlop wypoczynkowy, a w przypadku jego niewykorzystania – ekwiwalent pieniny.

Teczka interwencji z www.wrzesnia.info.pl

Strona

www.wrzesnia.info.pl

INFORMATOR MIEJSKI

„ Internauta: – Dlaczego ju od trzech tygodni na parkingu

przy komendzie powiatowej policji stoi samochód z wyrwanym przednim lewym koem? Czy nie mona go usun? Uszkodzone koo praktycznie styka si z jezdni i zagraa ruchowi. Policjanci tego nie widz czy moe nie chc widzie?

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998 Policja 997

„ Krzysztof Szczeniak, rzecznik prasowy Komendy Powia-

towej Policji we Wrzeni: – W zeszym tygodniu interweniowalimy w tej sprawie, dokadnie 21 sierpnia. Ustalilimy i dotarlimy do waciciela samochodu. Tumaczy, e urwa koo i dlatego pozostawi go na parkingu. Nie chcia wzywa zwykej lawety, bo przy wciganiu uszkodziaby go jeszcze powaniej. Niemniej jednak, po naszej interwencji ten pan usun samochód. Z tego co wiem, skorzysta z pomocy drogowej.

Straż Miejska 986 – pon.-pt. 7.00-22.00, sob. 7.00-15.00 Pogotowie energetyczne 991 Pogotowie ciepłownicze 993 Pogotowie wod.-kan. 994, 61 436 05 47 Informacja PKP 22 19 436 Informacja PKS 61 437 00 66 Całodobowy policyjny „telefon zaufania” 61 437 52 97

„ Internauta: – Mam pytanie do wójta gminy Koaczkowo,

pana Wojciecha Majchrzaka. Min grubo ponad rok od zamknicia dobrze prosperujcej Samorzdowej Szkoy Podstawowej we Wszemborzu. Dzisiaj ten budynek niszczeje, a teren wokó niego zarasta chwastami. A przed nami kolejna zima. Nieogrzewany budynek bdzie coraz bardziej i coraz szybciej popada w ruin. Czy tak bezsensowna decyzja (tak j oceniam), jak podja rada gminy i wójt, moe pozosta bez adnych konsekwencji? Jak na mój gust, to jest jawne marnotrawienie majtku naszej gminy!

„ Wojciech Majchrzak, wójt Koaczkowa: – To nie jest tak, e

nic nie robimy. Opublikowalimy ogoszenie w internecie i czekamy na oferty. Ludzie si dopytuj o moliwo wydzierawienia czy nawet kupna budynku, jednak konkretna propozycja jeszcze nie wpyna. Nie mamy wytycznych odnonie tego, na co mógby zosta przeznaczony – moe na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej lub placówki finansowanej ze rodków pozabudetowych (warsztat terapii zajciowej, rodowiskowy dom samopomocy). Radni na pewno wyra zgod. Kademu zaley na tym, eby zaczo si tam co dzia. W przeciwnym razie, faktycznie, bdzie tylko niszcza. TOS

Zuzanna Karbowiak córka Joanny i Roberta z Białężyc

Aleksandra Szybiak córka Agaty i Krzysztofa z Wrześni

Filip Chudziński syn Iwony i Marcina z Witkowa

Urodzona: 21 sierpnia Waga: 4740 g Wzrost: 60 cm

Urodzona: 21 sierpnia Waga: 2890 g Wzrost: 54 cm

Urodzona: 22 sierpnia Waga: 3220 g Wzrost: 56 cm

Urodzony: 22 sierpnia Waga: 3780 g Wzrost: 60 cm

Filip Bączkiewicz syn Dagmary i Pawła z Żydowa

Amelia Rzepka córka Katarzyny i Piotra z Wrześni

Adam Boroniec syn Doroty i Marka z Targowej Górki

Wojtuś Raczyński syn Anny i Piotra z Czeszewa

Urodzony: 24 sierpnia Waga: 3010 g Wzrost: 52 cm

Urodzona: 25 sierpnia Waga: 3680 g Wzrost: 56 cm

Urodzony: 26 sierpnia Waga: 4125 g Wzrost: 61 cm

Urodzony: 27 sierpnia Waga: 3100 g Wzrost: 56 cm

Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Jantar”: prawnik przyjmuje w 1. i 3. środę miesiąca w godz.15.00-17.00, psycholog w 2. i 4. czwartek miesiąca w godz.17.45-19.45, telefon zaufania: w godz. 10.00-22.00 – 606 903 528 i 61 437 78 42 w godz.16.00-20.00. Specjalistyczny Punkt Wsparcia Rodzin i Przeciwdziałania Przemocy Września, ul. Słowackiego 39; przyjęcia w czwartki 15.00-18.00 (sekretariat OPS); 61 437 40 29 Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 61 640 39 40 Powiatowy rzecznik konsumentów – Starostwo Powiatowe we Wrześni, pon.-pt. w godz. 9.0014.00; 61 640 44 16 Biblioteka Pedagogiczna, Wojska Polskiego 2a, 61 436 13 33, czynne od pon. do pt. 10.00-17.00 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Września 61 436 25 96 Czytelnia 61 437 96 45 Wielkopolska Informacja Gospodarcza 61 426 50 50, 94 34 – 24h

Mamusiu, tatusiu, już jestem! Marysia Głowacka córka Izabeli i Macieja z Gutowa Małego

Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień, Witkowska 3, 61 436 21 46

Schronisko dla psów 500 191 039 TAXI Harcerska 61 437 77 77, 508 200 477 HALO TAXI 61 436 33 33, 61 640 33 33, 601 808 921 TAXI, 24h ESKA, 721 121 121 TAXI PKP 61 437 92 22 Taxi DARIO (1-8 osób) 602 221 436 TAXI 665-809-224 Restauracja Sjesta, ul. Harcerska 14, 61 640 21 01 Pizzeria Capri PIZZA NA TELEFON, 61 640 20 71 Pizzeria Margeritta 61 437 00 60 KURCZAK Z ROŻNA na telefon 61 436 79 90 AUTOPOGOTOWIE KLUCZOWE 61 436 79 11, 603 400 250 Serwis komputerowy 695 926 796 Kompleksowe usługi pogrzebowe PUK 24h, ul. Miłosławska 5, 61 437 92 00, 61 436 28 78, 508 088 383 Kompleksowe usługi pogrzebowe Firma Radziałowski 24h, ul. Legii Wrzesińskiej 16, Września, 61 436 11 60, kom. 603 868 607

Reklama

Usługi pogrzebowe 24 h, Warszawska 12, 602-352-163; 606 964 795 Kwiaciarnia „Kaprys” przy szpitalu zaprasza – pn-sob. 9.00-17.00; 61 437 62 97 Kwiaciarnia„Kaprys Plus” zaprasza – pn-sob. 8.00-21.00, nd. 9.30-17.30 i PRACOWNIA FLORYSTYKI ŚLUBNEJ, ul. Kościuszki 70 a; 61 436 71 51

ww-283

Restauracja Kassandra PIZZA, KEBAB, catering 518-693-795

KSERO

Edu-664

Biuro Ogłoszeń „WW”, ul. Jana Pawła II 14

APTEKI DYŻURUJĄCE 30.08 STYLOWA, ul. Sienkiewicza 7 tel. 509-593-503 31.08 NOWA, ul. Sienkiewicza 12 tel. 61-43-60-205 1.09 AMIKA, ul. Piastów 16 tel. 61-640-19-30 2.09 DOZ, ul. Słowackiego 4a tel. 61-43-54-033 3.09 VERBENA, ul. Kosynierów 23 tel. 61-43-65-293 4.09 NOWA, ul. Sienkiewicza 12 tel. 61-43-60-205 5.09 AMIKA, ul. Piastów 16 tel. 61-640-19-30


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

30 sierpnia 2013

Pra-1913

 +'&

 

\CVTWFPK

(KTOC5+/'421.RTQFWEGPVWU\E\GNPKGĂ˝VGEJPKE\P[EJ \UKGF\KDĂ°YÄ&#x2020;TQF\KG9NMRRT\[WN$GTYKPUMKGIQ

2T\[LOKGPCUVCPQYKUMQ

 !"# "$ !

QRGTCVQTCOCU\[PEPE

    ! " #

ALLFLEX POLSKA O    5# # # 

$#%&&'(()%&&'(*&+

www.wrzesnia.info.pl

poszukuje pracownikĂłw na stanowisko

tQDTĂ?DMCUMTCYCPKGOtVQE\GPKGtHTG\QYCPKG tOKNGYKF\KCPC\PCLQOQÄ&#x2021;ERTQITCOW(CPWE %8RTQU\ĂľMKGTQYCçPCCFTGUGOCKNUKOGTRQN#UKOGTRQNEQO Pra-1904

28

LPMPSt" [Â&#x2019; t" [Â&#x2019; Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;?, ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14, tel. (61) 640-01-01

Biuro Podróşy i UbezpieczeĹ&#x201E;

GROMADA

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Opieszyn 8 (obok Biedronki) tel. 61 436-16-42, kom 609-896-349

WYJAZD Z WRZEĹ&#x161;NI:

KOTLINA KĹ ODZKA

13-15 wrzeĹ&#x203A;nia 2013

426 zĹ&#x201A;

Roz-1532

WYCIECZKI I WCZASY ZAGRANICZNE t#*-&5:"650,"308& t#*-&5:-05/*$;& 6#&;1*&$;&/*"o0$ "$

Od kandydatĂłw oczekujemy:   ##  "

 #  #  "     2 "

 #   5 6 V"

 #

 

 "

  #

   "

 # 5   # 2D  9 D!V6 

  ) 8 ## 5#   "

  "

   #

 " #  )

?#    E

biuro@allflexpolska.pl, H     5  ! )

Pra-1916

D[C t" [Â&#x2019; t" [Â&#x2019;

ww-204

KSERO Ustawiacz wtryskarek

Burmistrz Pyzdr    ! "# ' '# $# ( )'  ' *+,./01 @ !#  8   !   

  

   L4M)

6  

  #"

#

 $ D # W  ;;) 3  #  5 #$  "   #"

#  )88 

( 

23

2 ' 4

( ! 5 2

7 ! " 

(  

9 ; # 

Pyzdry

PK(D'***(112+'+

(+&*'/

+ &**

202 000,00 *

4 E  

 

Rol-324

X

  #  

  >?3   #   Rol-314a

 22 2;2<3 =1>*?@,C?*>?*>)>*?@,D?*@?F*

8  *9&&&(&&#' @     4 !#     B !    C D    

30 9681 0002 3300 0101 0016 0130 do dnia &%C*&% ' 8    

    B !   ) 

  

 DC*&% '  

 4 !#    ) 3 ("'%&'&&) G H 0I! ) (!%9(  ( *  & $ *&% '  ! 0 I! ) 2J 3M !)!4' -   

 #  "  "     # (I

  #"  

  

   ) @      " #  H# 

 

+

 

   ) @   "      )

W   #        " #   "    

 "  

   ) -    

  # #$  " "  #    5 

  

   ## ) -   5  

      #    

 ) 4       L  5 # E # M) J      #H#  #"

   #H#  0(

 

  )    #     ) +& ) %  

 0( (//1 )

   L6) 4) 0*(* ) K (*0") ,2( M)

Nutrica-Ajtner 2 G <(; H( < tel. 693 139 239

C 5#   <5 - # E P 4 !#   "

# (2" )

,+ 01, &+ ++ ) ((2) Burmistrz Pyzdr P 5 D 9 - 

  #$ $'')  )''%12")


30 sierpnia 2013

Wiadomości Wrzesińskie

Sport

www.wrzesnia.info.pl

PIŁK A NOŻNA

Pojedynki na szczycie Victoria w 21 kolejnych meczach nie poniosła porażki. W dwóch następnych zmierzy się z drużynami góry tabeli. Ju w najblisz sobot do Wrzeni przyjedzie bardzo niewygodny przeciwnik – Dbroczanka Ppowo. Spotkanie odbdzie si w nietypowych jak na Wrzeni godzinach – w samo Kibice mają nadzieję, że Maciej poudnie. Obecnie liderem rozgry- Lisiecki w najbliższych meczach pokaże wek o mistrzostwo IV ligi jest ze- swój snajperski talent

Victoria Września

29

Mecze za nami, mecze przed nami

Dąbroczanka Pępowo

Spotkania rozegrane: IV liga, gr. poudniowa Victoria – KKS Kalisz 2:2 Bramki dla Victorii: Matuszak i Lisiecki MECZ IV LIGI – stadion przy ul. Kosynierów SKP Supca – Victoria 3:4 Bramki dla Victorii: Topolski, Góral31 sierpnia, sobota, godz. 12.00 ski, Matuszak i Lisiecki Junior starszy – liga wielkopolska spó Adama Topolskiego, wspólnie spó goci jesieni take jeszcze nie Victoria – Sokó Chwakowo 4:2 z trzema zespoami. Sobotni rywal dozna poraki i zajmuje 4. miej- Bramki dla Victorii: Kolecki, Giewjest na 5. miejscu ze strat punktu. sce z dorobkiem 10 punktów (tyle ski, Domaszczyski, Stankowski 3:1 W sezonie 2012/2013 to gocie za- samo maj Górnik Konin i Orze SMS Szamotuy – Victoria koczyli sezon na 2. miejscu z prze- Mrocze). W minionym roku, w me- Bramka dla Victorii: Giewski wag 5 punktów. W spotkaniach czu na otwarcie sezonu, Ostrzeszów midzy tymi zespoami gór byli za- na wasnym boisku rozbi podopiecz- Najblisze pojedynki: wodnicy Ppowa, którzy na wasnym nych A. Stachowiaka 5:0, a w meczu IV liga, gr. poudniowa boisku zwyciyli 2:0 (Victoria jesz- rewanowym zespó Wrzeni pod 31 sierpnia, stadion ul. Kosynierów cze pod wodz Aleksandra Stacho- opiek A. Topolskiego zwyciy 12.00 Victoria – Dbroczanka wiaka), a na boisku we Wrzeni pad 2:0 po bramce samobójczej i trafie- 7 wrzenia, stadion ul. Kosynierów remis 1:1. Jak bdzie w tym sezonie? niu Macieja Lisieckiego. 7 wrzenia 17.00 Victoria – Victoria Ostrzeszów Przekonamy si ju jutro. o godz. 17.00 Victoria bdzie miaa Wielkopolska liga juniorów starszych Tydzie pó niej bdziemy mo- okazj poprawi ten bilans. Zapew- 1 wrzenia, stadion ul. Kosynierów gli zobaczy kolejnego kandydata ne nikt z sympatyków wrzesiskiej 11.00 Victoria – Calisia Kalisz w walce o III lig. Bdzie nim rów- druyny nie miaby nic przeciwko ta- 8 wrzenia, stadion ul. Kosynierów nie Victoria, ale z Ostrzeszowa. Ze- kiemu rozwizaniu. 11.00 Victoria – Note Czarnków

Wymarzony start naszych juniorów W sezonie 2013/2014 Victorię w rozgrywkach juniorskich na szczeblu Wielkopolski reprezentuje tylko jeden zespół. W kategorii juniora starszego o prawo startu w lidze centralnej powalczą podopieczni Błażeja Jaworskiego. Po ubiegorocznej reformie rozgrywek w kategorii juniora (2 grupy po 8 zespoów) w sezonie 2013/2014 powrócono do jednej grupy i w lidze wystartowao 14 zespoów. W latach ubiegych w tych rozgrywkach brao udzia 16 druyn i spadek by udziaem 5 zespoów. Jaki system przyjto w tym sezonie, dowiemy si po jego Juniorzy Błażeja Jaworskiego w pierwszym meczu na własnym boisku zaaplikowali rywalom aż cztery gole. Oby nie stracili skuteczności zakoczeniu.

SPONSORZY VICTORII

Podopieczni trenera Jaworskiego swój pierwszy pojedynek ligowy rozegrali na wasnym boisku 18 sierpnia, a przeciwnikiem by beniaminek tych rozgrywek, druyna Sokoa Chwakowo. Spotkanie zakoczyo si zwycistwem 4:2 zespou gospodarzy, po bramkach: Krystiana Koleckiego, Artura Giewskiego, Dawida Domaszczyskiego i Adriana Stankowskiego. Mecz rozpocz si od prowadzenia goci, którzy zdobyli swoj pierwsz, historyczn bramk na szczeblu województwa. Po kilkudziesiciu sekundach gospodarze doprowadzili do wyrównania za spraw Koleckiego. Na 2:1 podwyszy Domaszczyski, a wynik do przerwy ustali Giewski. Po zmianie stron do ataku ruszyli gocie, i to oni doprowadzili do wy-

niku 3:2. Gocie dyli do wyrównania, a gospodarze przeprowadzili kontr, która zakoczya si zdobyciem czwartej bramki, autorstwa Stankowskiego. Mecz zakoczy si zasuonym w przekroju caego spotkania zwycistwem podopiecznych trenera Jaworskiego. Victoria wystpia w skadzie: Siepielski – Pietruszka, Kierzkowski, Bonalski, Jdrzejak – Kolecki (Kirkiewicz), Dutkiewicz (Plichta), Piechowiak, Giewski (Paczyski), Domaszczyski (Stankowski) – Matysiak (Grosicki). W swoim drugim wystpie zespó prowadzony przez trenera Jaworskiego przegra z MSP w Szamotuach 1:3. Naszych juniorów zobaczymy w najblisz niedziel o 11.00, zmierz si wtedy z Calisi Kalisz.


30 sierpnia 2013

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

30 Sport

Pięta achillesowa Tylu zawodników na starcie Ogólnopolskiego Biegu Kazimierzowskiego nie stanęło jeszcze nigdy. Ale w 232-osobowej stawce było ledwie kilku mieszkańców gminy.

7

mieszkaców gminy uczestniczyo w sportowych zmaganiach. To tylko dwie kobiety i piciu mczyzn

 Ukrainka Oksana Melcajewa wygrała wśród kobiet. Przy okazji zdystansowała wielu mężczyzn Dochodzia 11.00. Wanie na t godzin zosta wyznaczony start. Tyle e zawodnicy, zamiast na linii, stali w dugiej kolejce przy urzdzie miejskim. Zapisywali si, odbierali numery startowe i czipy. – Spó nia si firma dokonujca pomiaru elektronicznego. Mieli awari samochodu. Musielimy przesun start o pó godziny – tumaczya zaistniae zamieszanie Sylwia Ka mierska, dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Promocji. – Zawodnicy byli wyrozumiali, nie protestowali.

Integracyjny memoriał

Wspomniana firma miaa co robi, poniewa zgosia si rekordowa liczba uczestników: 53 kobiety i 179 mczyzn. Te pierwsze tradycyjnie miay do pokonania 5 km. Oksanie Melcajewej, Ukraince reprezentujcej barwy Achillesa Leszno, pokonanie tego dystansu zajo 17:28 s. – Jestem pierwszy raz w Pyzdrach. Dowiedziaam si o tym biegu od znajomych i przyjechaam, tak po prostu – przyznaa. Czua si faworytk, a za najgro niejsz konkurentk uwaaa sw rodaczk Nata-

sprintu niedowidzących

Fot. LEN

Mateusz Michalski wystartowa z penosprawnymi w IV Memoriale Kamili Skolimowskiej. Nasz niedowidzcy sprinter pobieg w najsilniejszej serii stumetrówki. Lekkoatletyczny mityng tradycyjnie rozegrano na stadionie warszawskiego Ora. Pierwszy raz w historii mia on charakter integracyjny. Z penosprawnymi sportowcami rywalizowali niepenosprawni. Zawodnika trenera Adama Kaczora mona byo obserwowa na ywo dziki niedzielnej transmisji w TVP Sport. Nasz lekkoatleta wiele obiecywa sobie po tym starcie. Niestety, zosta rozstawiony na pierwszym, najbardziej niewygodnym dla sprintera torze. Zaj ósme miejsce. Take uzyskany czas (11,12 s) nie zadowoli Mateusza. LEN

zostao wewntrzn spraw naszych ssiadów zza wschodniej granicy (wszyscy wystpowali w barwach Achillesa Leszno). Wygra Sergy Krowlaidis (32:20 s) przed Iwanem Musijako (32:21 s) i Wladimirem Tonczyskim (32:31 s). Zwycizca uczestniczy w pyzdrskim biegu ju drugi raz. Rok temu zaj drugie miejsce. – Chciaem wygra i wygraem, ale po zacitej walce. Nie mylaem, e bdzie a tak trudno – przyzna tu po przekroczeniu linii mety. Na pytanie o fe-

Zagra komplet drużyn W najbliższy weekend na boiska wybiegną już wszystkie drużyny powiatowe. Po raz pierwszy w tym sezonie o ligowe punkty będą walczyć zespoły grające w zreformowanej A-klasie.

 Mateusz Michalski jest królem

li Batrak z Finiszu Kalisz. Zreszt susznie, bo ta z czasem 18:05 s zaja drugie miejsce. – Bya mocna, ale wiedziaam, e jestem lepsza. Dzie wczeniej biegymy 12 km i ja wygraam – cieszya si wielokrotna triumfatorka biegów ulicznych rozgrywanych nie tylko w kraju, ale w caej Europie. Na najniszym stopniu podium stana poznanianka Patrycja Talar (18:23 s). Take wród panów, którzy musieli pokona 10 km, zwycistwo po-

Fot. Tomasz Szternel

Pomie Nekla, po bardzo nieudanym pocztku, bdzie mia niepowtarzaln szans na podreperowanie swojego dorobku punktowego. Atut wasnego boiska oraz fakt, e Wichrowi Dobra nie wiodo si do tej pory – podobnie jak neklanom – bdzie stawia gospodarzy w roli faworyta. Jak zapowiadaj dziaacze Pomienia, ich zespó po raz pierwszy bdzie mia szans zagrania w optymalnym skadzie, co daje niemal gwarancj na zdobycie kompletu punktów. W sobot na boisku w Orzechowie pikarze Sparty-Sklejki podejm Fanclub Dbroszyn. Klub z Dbroszyna, który wystpowa nawet w klasie okrgowej, w ostatnim czasie mocno podupad. Siódme miejsce Fanclubu zajte w B-klasie w zakoczonym w czerwcu sezonie stawia walczcych o awans orzechowian w roli zdecydowanego faworyta. W ostatnim sprawdzianie przed lig Sparta-Sklejka pokonaa juniorów

mniej od grajcego w tym samym czasie w A-klasie Orlika. Miosawianie w okresie przygotowawczym rozegrali bardzo duo meczów sparingowych,

co ma zdecydowanie zaprocentowa w lidze. Szeregi Orlika zostay zasilone przez siedmiu nowych graczy, w tym a szeciu juniorów Victorii Wrzenia. Czy bdzie to stanowio znaczne wzmocnienie dla Orlika, trudno obecnie oszacowa nawet trenerowi Kornelowi Karakulskiemu, starszych bo wikszo z nowych zaLechii Kowodników do druyny dostrzyn 5:2. czya bardzo pó no. Jak twierdzi Równie w niedzieprezes Krzyszl po raz pierwszy w grotof Nowak, w klunie A-klasowych druyn bie panuj bojowe szans zaprezentowanastroje. Wszystkim nia si bd mieli pizaley na tym, aby tekarze Warty Pyzdry. goroczny pocztek ligi by zdecydowanie lepszy Sokó II Budzisaw od poprzedniego. na wasnym boisku bdzie jednak Niedzielny przeciwnik Orlika druyn bardzo wymagajc. RezerMiosaw wydaje si wcale nieatwy. wy Sokoa Kleczew miniony sezon Zjednoczeni Rychwa co prawda za- zakoczyy w rodku druyn A-klaliczyli spadek z klasy okrgowej, ale sy z niemaym dorobkiem 40 punknie byli tam zespoem znacznie od- tów. Jak si wydaje, to gospodarze stajcym od reszty. W klasie wyszej tego pojedynku bd faworytem. zdobyli zreszt tylko o jeden punkt Robert Czerniak

nomen ukraiskich biegaczy zareagowa miechem. – Trening, to jest fenomen. Codzienny trening – odpar stanowczo. W prowadzonej od lat klasyfikacji najlepszych pyzdrzan triumfowa Nikodem Kryszak. Nie by jednak zadowolony ani z miejsca (63.), ani z czasu (44:09 s). A to dlatego, e skrci kostk przy ul. Mickiewicza. – Tam jest dziura na dziurze. Ten odcinek nie nadaje si do biegania – nie kry gorzkich sów pod adresem organizatorów. W rekordowo licznej stawce byo tylko kilku mieszkaców gminy. S. Ka mierska nie znajduje wytumaczenia dla takiego stanu rzeczy. – Robimy, co moemy. Bieg jest reklamowany w internecie, poza tym wywieszamy plakaty. Ludzi biegajcych jest sporo, ale nie wszyscy chc uczestniczy w oficjalnej imprezie. Nie wiem, dlaczego, bo przecie kierowana jest do amatorów – dochodzi do wniosku. Tomasz Szternel

Neklanie zapunktowali W rodowym wyjazdowym meczu z Polaninem Strzakowo gracze Pomienia wywalczyli pierwszy w tym sezonie komplet punktów. Oba zespoy koczyy ten dramatyczny pojedynek w osabieniu. Pierwsza odsona bya w miar spokojna. Po zagraniu Szymona Szalatego Maciej Giewski w 38. min popisa si skutecznym uderzeniem z 16 metrów. Trzy minuty pó niej gospodarze wyrównali po dorodkowaniu z rzutu wolnego i uderzeniu piki gow z kilkunastu (!) metrów. Po przerwie mecz dostarczy nadspodziewanie duo emocji. Po trafieniu Rafaa Wawrzyniaka w 50. min neklanie objli prowadzenie. Kiedy pi minut pó niej, po ujrzeniu drugiej ótej kartki, boisko musia opuci gracz miejscowych, wydawao si, e Pomie opanuje boiskowe wydarzenia. Tak si jednak nie stao. W 65. min Polanin wyrówna z rzutu karnego, a chwile pó niej mia dwie idealne sytuacje bramkowe. Kiedy w 73. min z boiska usunity zosta Wawrzyniak, siy ponownie zostay wyrównane. W 75. min akcj Pomienia rozpocz Bartomiej Figas, doprowadzajc w kocu do wyoenia Szalatemu piki do pustej bramki. Losy meczu zostay przypiecztowane w 82. min, kiedy Szalaty, uderzajc pik gow, przelobowa bramkarza Polanina. RC Polanin – Pomie 2:4 (1:1)


30 sierpnia 2013

Sport

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

W W W.W R ZE SN IA . IN FO. PL /SP O R T

Towarzyski basket

Szczęśliwa końcówka Wygraną Victorii zakończył się wyjazdowy pojedynek z SKP Słupca. Mecz miał dwa oblicza, a gola decydującego o jego losach wrześnianie zdobyli tuż przed upływem czasu gry. Od pierwszej minuty wida byo, e nikt na boisku nie zamierza odstawia nogi. Po pierwszych ostrzeeniach arbitra przyszed czas na upomnienia kartkami. Tych w caym spotkaniu byo a nadto. Gracze Victorii piciokrotnie zostali upomniani ótym kartonikiem, a dla pikarzy ze Supcy agresywna gra zakoczya si czerwon kartk, pokazan po przerwie. O grze obronnej do przerwy gracze Victorii powinni jak najszybciej zapomnie. Niestety, po raz kolejny wspópraca wrzenian na linii obrona – bramkarz pozostawiaa wiele do yczenia. Po niezym kwadransie Victoria stracia kuriozaln bramk za spraw trafienia samobójczego. Po wrzuceniu piki przez gospodarzy w pole karne wrzenian podajcy gow do wasnego bramkarza Wojciech Dederko idealnie go przelobowa. Za chwilowe pogubienie si w grze Victoria prawie natychmiast zapacia strat drugiego gola. W 22. min gracz SKP pokona Tobiasza Nowickiego uderzeniem gow, chocia wrzesiski bramkarz mia ju pik „na rce”. Chwil po tym Nowicki sparowa pik do boku po uderzeniu z rzutu wolnego, ale na szczcie dla wrzenian

 Dwóch wrześnian w walce o piłkę: Mateusz Duszyński (17) w barwach SKP i Wojciech Dederko. W głębi Szymon Krawczyński

dobitka okazaa si niecelna. Pikna bramka zdobyta w 30. min przez Davida Topolskiego, po rozegraniu rzutu wolnego z Maciejem Lisieckim, tylko na moment poprawia humory wrzenianom. Pi minut pó niej, po fatalnym zachowaniu si obrony (Micha Góralski móg spokojnie

Fot. RC

przeci lot piki) gracz SKP popisa si przepiknym uderzeniem z kta, wobec którego Nowicki by kompletnie bezradny. Szans na nawizanie walki po przerwie przynioso wrzenianom trafienie Góralskiego w 40. min, po dorodkowaniu Topolskiego z rzutu wolnego.

Płomień nadal bez żadnego punktu Po trzech kolejkach Pomie pozostaje bez dorobku punktowego. Tym razem neklanie zostali pokonani na wyje dzie przez Kasztelani Brudzew. Tego, e pojedynek w Brudzewie z ubiegorocznym mistrzem ligi nie bdzie nalea do atwych, mona byo si spodziewa ju przed meczem. wiadomo braku kilku podstawowych zawodników spowodowaa, e gracze Pomienia do przerwy zagrali bardzo boja liwie. Gospodarze, którzy osignli przewag w polu, otworzyli wynik w 18. min. Po faulu ukasza Szczyga w polu karnym gracz Kasztelanii bezbdnie wykona przyznan jedenastk. Po nieudanym zastawieniu puapki ofsajdowej przez neklan, w 24. min, miejscowi podwyszyli na 2:0 w sytuacji sam na sam z Krystianem Dzwonarkiewiczem. Potem Kasztelania miaa jeszcze dwie wymienite okazje do zdobycia kolejnych goli, ale wietnie za kadym

Po przerwie gracze Pomienia radzili sobie zdecydowanie lepiej. Gospodarze nie zamierzali natomiast forsowa tempa i pilnowali wyniku. Neklanie dwukrotnie mieli okazj do zdobycia gola. W 70. min Szymon Hadada przegra pojedynek sam na sam z bramkarzem. Po dorodkowaniu Szymona Klimasa w 78. min golkiper miejscowych ofiarn interwencj ubieg Giewskiego. Tu przed kocem meczu gospodarze byli bliscy zdobycia trzeciego gola, ale pika trafia w supek. – Od pocztku sezonu, z powodu urlopów, wakacji i spraw zwizanych Maciej Giżewski był najbliżej z prac, nie moemy skompletowa strzelenia gola w Brudzewie Fot. RC optymalnego skadu. Do Brudzewa pojechalimy bez siedmiu podrazem spisywa si bramkarz Po- stawowych zawodników. Wszystko mienia. Jedyna szansa neklan mia- wskazuje na to, e ju w nastpnej a miejsce w 35. min. Po dwójkowej kolejce bdziemy mieli do dyspoakcji Artura Grzegorczyka i Macie- zycji wszystkich – mówi kierownik ja Giewskiego strza tego drugiego Edward Jankiewicz. RC obroni bramkarz Kasztelanii. Kasztelania – Pomie 2:0 (2:0)

Redakcja: 62-300 Września, ul. Fromborska 18, tel. 61 437 49 50, fax 61 436 72 85; http://www.wrzesnia.info.pl, redakcja@wrzesnia.info.pl. Redaguje zespół: Waldemar Śliwczyński (redaktor naczelny), Jolanta Śliwczyńska (z-ca redaktora naczelnego), Tomasz Małecki (z-ca redaktora naczelnego), Marek Urbaniak (sekretarz redakcji), Filip Biernat, Joanna Goździewicz, Damian Idzikowski, Łukasz Różański, Tomasz Szternel, Dorota Tomaszewska, Marzena Zbierska. Współpracują: Roman Nowaczyk; Sport: Leszek Nowacki, Robert Czerniak. Skład komputerowy (reklamy@wrzesnia.info.pl): Marek Urbaniak, Anna Jakubek, Krzysztof Liberkowski, Artur Korpik, Katarzyna Pawłowska. Projekt graficzny: Tomasz Wojciechowski. Biuro ogłoszeń: Maria Kosińska, Arleta Kretkowska, Natalia Pacanowska, Marika Wojtela. 62-300 Września, ul. Jana Pawła II 14, tel. 61 436 52 70, 61 640 24 25, tel./fax 61 640 01 01, biuro@wrzesnia.info.pl. Wydawca: Wydawnictwo KROPKA Jolanta i Waldemar Śliwczyńscy, 62-300 Września, Szczecińska 5. Druk: Drukarnia AGORA SA, Piła, ul. Krzywa 35. Kolportaż: Mariusz Tomczak, tel. 603 118 930. Redakcja „WW” zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz nadawania tytuów listom. Tekstów i materiaów niezamówionych nie zwracamy. Anonimów nie drukujemy. Redakcja „WW” nie odpowiada za tre reklam i ogosze. Wzory reklam zastrzeone. nakład: 8900

31

Od pierwszych minut po przerwie na boisku zaczli panowa wrzenianie, mozolnie odrabiajc straty. W 52. min, po uderzeniu Szymona Krawczyskiego z kta, futbolówka otara si o supek. Decydujce okazao si ukaranie drug ót kartk w 67. min byego gracza Victorii Mateusza Duszyskiego. Pierwsz okazj do wyrównania mia po wietnym podaniu w pole karne Mateusz Go dziaszek, ale w ostatniej chwili zosta zablokowany przez obroc. W odpowiedzi miejscowi przeprowadzili szybk akcj, po której ich gracz nie trafi w wiato bramki z 16 metrów. Wyrównanie pado w 73. min. Maciej Matuszak opanowa pik w polu karnym, przy asycie obrocy SKP, i sytuacyjnym uderzeniem celnie posa futbolówk pod poprzeczk. Minut pó niej gospodarze mogli przechyli szal zwycistwa na wasn korzy, ale po ich strzale pika trafia w supek. Potem za spraw Pawa Zieliskiego i trzykrotnie Matuszaka Victoria miaa due szanse na zdobycie bramki. Gola stanowicego o wygranej 4:3 wrzenianie zdobyli w 88. min. Po zagraniu z gbi pola najszybciej przy pice znalaz si Lisiecki, lobujc z 17 metrów bramkarza gospodarzy. Victoria: T. Nowicki – Groszkowski, Góralski, Dederko, Melewski (46. Budasz) – Matuszak (90. Matysiak), B. Nowicki, Krawczyski (58. Zieliski), Topolski (83. Buczkowski), Go dziaszek – Lisiecki. SKP Supca – Victoria 3:4 (3:2) Robert Czerniak

 Łukasz Koszarek jedzie na ME Przygotowujca si do mistrzostw Starego Kontynentu reprezentacja Polski rozegraa w miniony weekend w Lublinie a trzy spotkania towarzyskie. W skadzie naszych koszykarzy nie mogo zabrakn wrzenianina ukasza Koszarka. Wychowanek MKS Wrzenia prowadzi swoj druyn z pozycji rozgrywajcego. W przegranym meczu z Ukrain (83:84) Polacy prowadzili na 30 s przed kocem szecioma punktami. Na dwie sekundy przed kocem, po bdzie Koszarka przy wyrzucie piki z autu, to jednak rywale zdobyli decydujcego kosza. Bardziej udane dla naszej kadry byy dwa nastpne mecze. W drugim Polska ograa Wielk Brytani (85:66), w trzecim nie daa szans Szwecji (73:57), a ukasz zdoby pi oczek. Przed wrzeniowym czempionatem Europy w Sowenii nasi reprezentanci zagraj jeszcze z wymagajc Turcj. LEN

Tabele piłkarskie IV liga, gr. południowa IV kolejka, 24-25 sierpnia SKP Słupca – Victoria Września LKS Ślesin – Olimpia Koło LKS Gołuchów – Orzeł Mroczeń Obra Kościan – Górnik Konin Grom Wolsztyn – Warta Krzymów Piast Kobylin – PKS Racot KKS 1925 Kalisz – Victoria Ostrzeszów Jarota II Jarocin – Dąbroczanka Pępowo 1. Victoria Września 2. Górnik Konin 3. Orzeł Mroczeń 4. Victoria Ostrzeszów 5. Dąbroczanka Pępowo 6. LKS Ślesin 7. PKS Racot 8. Olimpia Koło 9. Obra Kościan 10. KKS 1925 Kalisz 11. Grom Wolsztyn 12. SKP Słupca 13. Warta Krzymów 14. LKS Gołuchów 15. Piast Kobylin 16. Jarota II Jarocin

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

10 10 10 10 9 7 7 7 6 4 3 3 3 1 1 0

Błękitni Mąkolno – Górnik Kłodawa Polonia Golina – ZKS Zagórów 3:4 1:0 1:2 1:3 4:1 0:3 0:1 0:1 13-6 13-7 7-4 6-3 3-1 8-5 7-9 4-2 11-5 6-5 7-11 7-9 3-9 5-9 0-8 2-9

V kolejka, 31 sierpnia 17.00 Victoria – Dąbroczanka Pępowo Klasa okręgowa III kolejka, 24 sierpnia Kasztelania Brudzew – Płomień Nekla Polonia Golina – Polanin Strzałkowo ZKS Zagórów – Błękitni Mąkolno Górnik Kłodawa – Polonus Kazimierz Biskupi Warta Dobrów – Wilki Wilczyn Hetman Orchowo – Warta Helenów-Kramsk GKS Sompolno – Wicher Dobra IV kolejka, 28 sierpnia Polanin Strzałkowo – Płomień Nekla Wicher Dobra – Kasztelania Brudzew Warta Helenów-Kramsk – GKS Sompolno Polonus Kazimierz Biskupi – Sparta Konin

2:0 4:2 1:4 1:2 2:0 0:1 4:1 2:4 1:4 1:2 3:3

1. Błękitni Mąkolno 2. Kasztelania Brudzew 3. GKS Sompolno 4. Warta Dobrów 5. Warta Helenów-Kramsk 6. Polonia Golina 7. Hetman Orchowo 8. Polonus Kazimierz Biskupi 9. Wilki Wilczyn 10. ZKS Zagórów 11. Tulisia Tuliszków 12. Sparta Konin 13. Płomień Nekla 14. Polanin Strzałkowo 15. Wicher Dobra 16. Górnik Kłodawa

1:0 5:2

4 12 13-2 4 12 10-1 4 9 11-4 4 9 11-6 4 7 6-5 4 7 10-10 4 7 7-3 4 6 8-7 4 5 6-3 4 4 6-11 3 3 5-5 3 3 4-4 4 3 6-14 4 0 5-14 4 0 4-13 4 0 2-12

Klasa A I kolejka, 31 sierpnia – 1 września 31 sierpnia, 17.00 Sparta – Fanclub Dąbroszyn 1 września 17.00 Sokół II Budzisław – Warta Pyzdry 1 września, 17.00 Orlik – Zjednoczeni Rychwał Liga wiejska IX kolejka, 24 sierpnia Psary Polskie – Sędziwojewo 1:0 Marzenin – Ostrowo Szlacheckie 4:4 Obłaczkowo – Chwalibogowo 4:5 Białężyce – Bierzglin 1:3 1. Psary Polskie 2. Chwalibogowo 3. Sędziwojewo 4. Białężyce 5. Ostrowo Szlacheckie 6. Marzenin 7. Bierzglin 8. Obłaczkowo

8 9 9 9 9 9 9 8

22 21 19 15 10 10 6 0

X kolejka, 31 sierpnia, Obłaczkowo 10.00 Białężyce – Ostrowo Szlacheckie 10.00 Obłaczkowo – Sędziwojewo 11.00 Chwalibogowo – Psary Polskie 11.00 Marzenin – Bierzglin

37-5 22-19 20-7 32-24 34-34 18-24 17-51 18-34


Piłka nożna, s. 31

Victoria nie zamierza opuszczać fotela lidera IV ligi

Lekkoatletyka, s. 30

Piłka koszykowa, s. 31

Pyzdry żyły kolejnym Biegiem Kazimierzowskim

Łukasz Koszarek sparował przed mistrzostwami Europy

Multimedalistki

Łukasz Lonka bliski kolejnych tytułów

Jagoda Gruszczyńska i Martyna Wardak zawojowały plażę w Niechorzu. Nasze siatkarki wywalczyły dwa medale mistrzostw kraju. Leszek Nowacki

 Jagoda Gruszczyńska powtórzyła

 Martyna Wardak przegrała tylko

 Pierwszy tytuł mistrza Polski seniorów Łukasz Lonka zdobył jeszcze jako junior

W sobotnie popoudnie wrzenianki byy gwiazdami telewizyjnej relacji kanau TVP Sport. Przez trzy godziny na ekranach telewizorów raz prezentowaa si Jagoda, raz Martyna. Z ust komentatora wielokrotnie padao sowo „Wrzenia”. Mistrzostwa Polski Seniorek w Pice Siatkówce Plaowej byy wietn reklam miasta. Jagoda ju w ubiegym roku, take w Niechorzu i jeszcze jako 17-latka, wywalczya tytu wicemistrzyni kraju seniorek. Wówczas graa jednak z Agat Lewick. W tym sezonie tworzy par z Karolin Baran, co zreszt wyszo obu na zdrowie, o czym wiadczy chociaby tytu mistrzy wiata w kategorii U-21. W turnieju nad Batykiem tegoroczne absolwentki Szkoy Mistrzostwa Sportowego z odzi do samego finau nie trafiy na wikszy opór. Nie straciy nawet seta, ale na finiszu czekay na nich zdecydowane faworytki. Kinga Koosiska i Monika Brzostek to jedyne w Polsce profesjonalistki. Graj na plaach przez okrgy rok, a w ostatnich mistrzostwach wiata zostay sklasyfikowane na 9. miejscu.

Tym razem to Jagoda i Karolina odebray lekcj, co jednak nie zrazio naszej siatkarki. – Mamy do kogo równa. Ta poraka jeszcze bardziej zmobilizuje nas do treningu – deklarowaa wrzenianka zaraz po finaowym meczu. Martyna Wardak ju trzeci sezon gra z Joann Wiatr. Zmiana partnerki zaprocentowaa wynikami. Wychowank Orkana Wrzenia przeladoway czwarte miejsca w krajowym czempionacie i dopiero z Ak potrafia stan na podium. Dwa lata temu obie zostay mistrzyniami kraju, rok temu zadowoliy si brzowym medalem. – W tym sezonie trenowaymy i graymy bardzo mao. W sumie na piasku razem odbijaymy pik jeden miesic i pokazaymy si zaledwie w trzech turniejach. Miaymy mao punktów w rankingu i dlatego ju w drugiej rundzie wpadymy na King i Monik. Tylko poraka w pierwszej rundzie moga spowodowa, e z najlepsz obecnie par w kraju spotkaybymy si dopiero w finale. Nie dopuszczaymy jednak do gowy myli o celowej po-

race. To nie miaoby nic wspólnego ze sportem – tumaczy Martyna. Wrzenianka i jej partnerka przegray mecz z faworytkami 0:2, cho w drugim secie walka bya wyrównana. Grajc po prawej stronie turniejowej drabinki, Martyna i Aka wpady na pó niejsze mistrzynie kraju w pófinale i równie przegray. W meczu o trzecie miejsce pokonay juniorsk par z odzi i mogy cieszy si z brzowego krka. Medale wrzenianek to czwarty i pity krek w historii wrzesiskiego kobiecego sportu. Wszystkie zostay zdobyte na piasku i s dzieem Martyny (3) i Jagody (2). Wielki wkad w ten sukces ma oczywicie trener Wioletta Bako. Pófinay: Koosiska/Brzostek – Wardak/ Wiatr 2:0 (21:12, 21:17) Gruszczyska/Baran – Lewicka/ Sroka 2:0 (21:16, 21:19) Mecz o 3. miejsce: Wardak/Wiatr – Lewicka/Sroka 2:0 (21:15, 21:17) Fina: Koosiska/Brzostek – Gruszczyska/Baran 2:0 (21:10, 21:12)

Rozegrana w Lidzbarku Warmiskim przedostatnia runda Motocrossowych Mistrzostw Polski Seniorów przybliya ukasza Lonk do kolejnych dwóch zotych medali. Decydujce wycigi zostan rozegrane za tydzie w Gdasku. Na Warmii wrzenianin tradycyjnie startowa w dwóch klasach. – W klasie MX2 zajem trzecie miejsce w pierwszym wycigu. Leaem w zakrcie zaraz po starcie i troch obiem sobie okie. Wycig by jednak emocjonujcy do samego koca. Z ostatniej pozycji goniem Tomka Wysockiego i Karola Kdzierskiego. Ju ich doszedem, jednak zderzyem si z Tomkiem i dojechaem trzeci. W drugim wycigu ju nie byo na mnie mocnych i bez problemu dojechaem pierwszy – relacjonuje swój sobotni start najlepszy polski motorcossowiec. – Wycigi w klasie Open byy moim zadaniem na niedziel. Pojechaem jak najlepiej potrafiem i dwukrotnie zwyciyem. Mimo sobotniego wypadku bardzo dobrze bd wspomina wystp w Lidzbarku Warmiskim. Tor jest rewelacyjny, wietnie przygotowany przez organizatorów i naprawd mam nadziej, e kiedy odbd si na nim mistrzostwa Europy i wiata. Przy okazji serdecznie dzikuj wszystkim kibicom, którzy postanowili wspiera mnie w ten weekend. Mieszkaniec Gutowa Wielkiego po siedmiu rundach jest na pierwszym miejscu klasyfikacji mistrzostw Polski w klasie MX2, ma 34 punkty przewagi nad Karolem Kdzierskim. Do zakoczenia mistrzostw zostay jeszcze tylko dwa biegi. ukaszo-

Reklama

sukces z ubiegłego roku

Fot. LEN

z mistrzyniami kraju

Fot. LEN

w 2009 na wschowskim torze Kacze Doły

34

punkty przewagi nad konkurentami do mistrzostwa to spora zaliczka

wi wystarczy przyjecha dwa razy na trzecim miejscu, by, nie ogldajc si na wynik najgro niejszego rywala, sign po kolejny tytu mistrza Polski. W najbardziej prestiowej klasie MX Open nasz motocrosowiec zajmuje drugie miejsce ze strat 16 punktów do Tomasza Wysockiego. – Regulamin w tej jedynej klasie pozwala odrzuci dwa najsabsze wyniki. A poniewa nie zaliczyem dwóch biegów, to nieoficjalnie mam znacz przewag nad rywalami. Wystarczy, e w Gdasku pojad spokojnie i ukocz dwa biegi, wtedy zdobd w tej klasie zoto – tumaczy nasz zawodnik.

ukasz jest reprezentantem Automobilklubu Gogów, jego ojciec Jacek Lonka je dzi w barwach MKS Nekla. Dziesiciokrotny mistrz kraju startuje w mistrzostwach w kategorii weteran i jest blisko brzowego medalu. Od konkurenta do trzeciego miejsca na podium dziel go tylko dwa punkty. Gdyby nie wypadek w jednym i absencja w drugim biegu, walczyby o zoto. O brzie zadecyduj dwa ostatnie wycigi. Leszek Nowacki


   

 

ISSN 2080-4008

bezpĹ&#x201A;atny dodatek â&#x20AC;&#x17E;WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skichâ&#x20AC;?

biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;: 61 436 52 70 Bd-445

30 sierpnia 2013 NR 35 (1217/XXIV) INDEKS 366773

Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia tel. 61 / 436-52-70 www.wrzesnia.info.pl

tel. 796 995 796

www.budex-wrzesnia.com.pl e-mail: budex.mieszkania@wp.pl

 

SPECJALISTA od kredytĂłw hipotecznych i konsolidacyjnych

!" 532 545 835 !#!$""$!% !"&$!"!'

www.aberto.pl Kre-343

(")*"+

$9!"/$#

Kre-373

,"+"-# ,"!+!"(#".!" ("!("/$#" "!"0""/!$1 ,"(!6""7"-

532 545 835

tel. 500-063-120

NOWY SALON MEBLOWY Salon meblowy

â&#x20AC;&#x17E;GIEESâ&#x20AC;?

â&#x20AC;&#x17E;Firma z wieloletnim 

,0E+** @" )  + tel. 693 650 804

Agencja Celna

Szafa Jola 8 ) 0*0 "

 ) 0(& " ) ,0

=1!< 5@) " Odprawy eksportowe i importowe w procedurze uproszczonej Odprawy importowe z rozliczeniem podatku VAT w deklaracji vat-7 Odprawy poza godzinami   Deklaracje intrastat 5 ! 

tel. 600-380-666, 694-521-313 e-mail: biuro.wrzesnia@ackami.pl, www.ackami.pl

Kom-041

Oferujemy:

VW 2 4

HIT CENOWY! Y Y)%&2 #Z+ #4 D (2* f &* Lg%*  M

Godziny otwarcia pon.-pt. 900-17+.8sob. 900-1400


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; do pracy w kwiaciarni w SĹ&#x201A;upcy wykwalifikowanÄ&#x2026; osobÄ&#x2122; od zaraz, tel. 697-116-647 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; elektryka i pomocnika 697-695-409 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; z kategoriÄ&#x2026; C, napipagi@ gmail.com Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; kierowcĂłw z kat. CDE, z praktykÄ&#x2026;, 505-058-019 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; mechanika samochodowego, 510-952-671 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; mĹ&#x201A;odego do ukĹ&#x201A;adania pĹ&#x201A;ytek, 661-190-963 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; pracownikĂłw do sortowni, 505-058-019 Â&#x201E; Prz yjmÄ&#x2122; samodzielnego lakiernika, 604-172-416 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; spawacza, 798-686-431 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; szwaczki do szycia tapicerki meblowej, 669-368-300, 693-062-352

(CDT[MC9URQTPKMĂ?Y'74 0'2#5R\QQ 5$ *()6/  %1(&1) %+%((*(*

 +'+

Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; uczennicÄ&#x2122; w zawodzie sprzedawca, 534-242-786 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; ucznia w zawodzie mechanik samochodowy 691-735-358

<CVTWFPK 9[OCICPKC7  !  8" 

G # ) !*9  

  

Pra-1911

54 $, !

, !, 9  !4 , 0: @!$#$

  $,0  ! / ! #

  V(+'&/'*&% '

,. / )0# 1

 +*(

   ? "

) ,*1E,*(E%2+"  

    )

Â&#x201E; Tapicernia przyjmie uczniĂłw (wolne soboty), 601-783-781 Â&#x201E; ZaopiekujÄ&#x2122; siÄ&#x2122; starsza osobÄ&#x2026;, 783-782-233 Â&#x201E; ZaopiekujÄ&#x2122; siÄ&#x2122; starszÄ&#x2026; osobÄ&#x2026;, 512-305-888 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; doĹ&#x203A;wiadczonego budowlaĹ&#x201E;ca, stolarza, hydraulika, livetime.pl 600-354-337 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; fryzjerkÄ&#x2122; moĹźe byÄ&#x2021; po szkole, 502-321-081 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; fryzjerkÄ&#x2122; zarejestowanÄ&#x2026; w UrzÄ&#x2122;dzie Pracy, 698-822-093

=DWUXGQLĂśV]ZDF]NL GRV]\FLDWDSLFHUNLPHEORZHM WHO 3UD

Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; fryzjerkÄ&#x2122;, 501-169-286 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; kat C+E na 1/2 etatu, 694-548-289 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; kat. C+E, 605-788-838 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; malarzy, szpachlarzy i pomocnikĂłw, 500-552-285 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; mÄ&#x2122;ĹźczyznÄ&#x2122; do pracy w Gospodarstwie Ogrodniczym. Mile widziane prawo jazdy, 509-908-666 dzwoniÄ&#x2021; po 17.00 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; pracownika budowlanego, 695-076-667 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; pracownika do myjni, 731-036-622 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; pracownika ďŹ zycznego, prawo jazdy kat. B, 608-557-975 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; przedstawiciela handlowego - sprzedaĹź gazu, 507-184-652 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; samodzielnego elektryka do pracy na budowÄ&#x2122; 888-628-646 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; samodzielnego lakiernika samochodowego 535-732-297 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; samodzielnych fachowcĂłw do montaĹźu Ĺ&#x203A;cian GK i suďŹ tĂłw systemowych. Kontakt pn-pt 9.00-16.00, 512-343-494 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; tynkarza, tynki maszynowe. 608-596-761 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; ucznia w zawodzie malarz, tapeciarz, 660-176-714 Â&#x201E; Zatrudnimy kierowcÄ&#x2122; na trasy miÄ&#x2122;dzynarodowe z kat. B. CV prosimy skĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; na maila: rekrutacja@arensped.pl lub prosimy o kontakt tel. 510-124-629 Â&#x201E; Zatrudnimy nauczyciela do prowadzenia taĹ&#x201E;ca z dzieÄ&#x2021;mi oraz nauczyciela rytmiki. W przypadku rytmiki wymagana umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; gry na instrumencie. ZgĹ&#x201A;oszenia: ewa.zabka@ceatut. pl - proszÄ&#x2122; opisaÄ&#x2021; swojÄ&#x2026; dyspozycyjnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; oraz umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci dot. danego stanowiska. Zatrudnimy Panie i PanĂłw do ochrony przedÂ&#x201E; siÄ&#x2122;biorstwa w Nekli.Wymagana grupa inwalidzka, orzeczenie o niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ci. 531-533-200 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; na busa kat. B najlepiej z okolic Pyzdr. 787-697-106

Edu-672

Edu-675

Rozpoczynamy zapisy  

 

Zapraszamy na kursy:

0 ! ! 0 #! 0 1 ! 0 2! 0  ! oraz 34! 5 6$! ! $

ANGIELSKIEGO NIEMIECKIEGO Z tÄ&#x2026; reklamÄ&#x2026; PIERWSZE ZAJÄ&#x2DC;CIA

GRATIS tel. 602 274 882

73  8 $  

 9    4 ! :

Â&#x201E; AUTO SKUP do 3.000 i zĹ&#x201A;omowanie, najlepiej pĹ&#x201A;acimy + BONUS zwrot ubezpieczenia, 667-183-511 Â&#x201E; AUTO-SKUP, SKUPUJEMY ZA GOTĂ&#x201C;WKÄ&#x2DC; SAMOCHODY CAĹ E, Ĺ ADNE, STARE I NOWSZE, ZADBANE LUB Z WADAMI I USTERKAMI, MOGÄ&#x201E; BYÄ&#x2020; BEZ OC I PRZEGLÄ&#x201E;DU LUB SPROWADZONE, UMOWA, TEL. 508-085-181

       !

"#$ # !

   

     

   

 !

"#$ %&'( #)*+(-*%)*#. #

Nauka oparta    

MOTORYZACYJNE Â&#x201E; Alufelgi 15â&#x20AC;? ford, 603-330-472

  telefonicznie oraz na stronie internetowejÂ&#x201E; Korepetycje z matematyki i chemii, wszystkie poziomy, przygotowanie do matury. 784-058-209 Â&#x201E; Korepetycje z matematyki, 726-549-923 Â&#x201E; Matematyka, 603-784-118 Â&#x201E; Matematyka, informatyka korepetycje, 883-687-628 Â&#x201E; Nauka gry na instrumentach, Ĺ&#x203A;piew, taniec dla dzieci od 4 miesiÄ&#x2026;ca Ĺźycia i dorosĹ&#x201A;ych. Lekcje prĂłbne gratis. DRZWI OTWARTE 7-8 wrzeĹ&#x203A;nia godz. 11-17. SzkoĹ&#x201A;a Yamaha, 609-370-532, www.wrzesnia.yamahaszkola.pl Â&#x201E; Nauka gry w domu ucznia: pianino, keyboard, akordeon 667-445-318 Â&#x201E; Niemiecki, mgr 513-652-324 PrzyjmÄ&#x2122; ucznia w zawodzie mechanik saÂ&#x201E; mochodowy 691-735-358 Â&#x201E; Sprzedam ksiÄ&#x2026;Ĺźki do I kl. LO (pol-his), 501-790-911 Â&#x201E; Sprzedam ksiÄ&#x2026;Ĺźki do kl. IV SSP nr 1 i dwa plecaki szkolne w bdb stanie, 601-767-347 Â&#x201E; Sprzedam podrÄ&#x2122;czniki do I klasy szkoĹ&#x201A;y zawodowej (mechanik samochodowy), 537-396-709 Â&#x201E; ZlecÄ&#x2122; nastrojenie pianina, 504-190-200

PRESCHOOL KINDERGARTEN % 1W{|}~

Â&#x201E; AUTOSKUP- zakupimy kaĹźde auto za gotĂłwkÄ&#x2122;! 888-751-461 Â&#x201E; Clio 1,2, 96, 692-653-009 Â&#x201E; Fiat punto II FL, 2003 r., 1,2 B + lpg, 9000 zĹ&#x201A;, 788-453-964 Â&#x201E; Focus 2006, 607-340-838 Â&#x201E; Ford mondeo 98 r., kombi 1,6 16V, tanio, 692-967-545 Â&#x201E; Ford ďŹ esta 1,3B 2000 r.; ďŹ at brava 1,9 JTD 2000 r., 509-056-478 Â&#x201E; Ford mondeo kombi, 97 r., alusy, 603-775-238 Â&#x201E; Hyundai getz 2004 r. 1,3 GLS, klimatyzacja, ksiÄ&#x2026;Ĺźka serwisowa, 2 klucze, 790-271-037 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; dostawcze auto! Stan oraz marka obojÄ&#x2122;tna! 500-656-104 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; kaĹźde auto za gotĂłwkÄ&#x2122;, dojazd do klienta 511-335-102 Â&#x201E; KUPUJEMY AUTA do zĹ&#x201A;omowania, gotĂłwka i dokumenty od rÄ&#x2122;ki, 601-757-165, 61-6429-168 Â&#x201E; Lancer 1,6, 95, 608-729-873 Â&#x201E; MAN 93 r. (steyer), skrzynia 6,5 m, stan bdb, tanio, 603-194-355 Â&#x201E; Mazda 323 F, 97 r. benzyna, gaz; mazda 323C, 94 r., opel corsa 97 r., GTZ 2003 r., 505-058-019 Â&#x201E; Mercedes benz A 160 98 r. od kobiety, 512-625-147 Â&#x201E; Mitsubishi pajero 2004 r. 2,5TD, VW transporter T5 2006 r. 1,9TDI, mercedes 124, 95 r. 2,0D, 505-237-366 Naprawa szyb samochodowych, 604-809-133 Â&#x201E;

=äRPRZDQLH SRMD]GĂ&#x2018;Z VNXS]äRPX D

Sa-398

Â&#x201E; Firma transportowa zatrudni kierowcÄ&#x2122; kat. C+E w ruchu krajowym z doĹ&#x203A;wiadczeniem. Tel. 608-59-6761 Â&#x201E; Hotel Restaurant BOSS zatrudni kelnera 605-300-900 Â&#x201E; KierowcĂłw autobusĂłw przyjmÄ&#x2122;, 505-058-019 Â&#x201E; OPIEKA Niemcy od zaraz, 504-783-502 Â&#x201E; Piekarnia - Cukiernia w Nekli przyjmie PaniÄ&#x2026;/a do produkcji wyrobĂłw cukierniczych (droĹźdşówki itp.). Tel. 61-4386-037, 781-022-999 Â&#x201E; PILNIE zatrudniÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; miÄ&#x2122;dzynarodowego C+E z doĹ&#x203A;wiadczeniem. Praca na kierunku PL-SE-PL. MoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; pracy rĂłwnieĹź na innych kierunkach. Kurs ADR podstawowy mile widziany. Kontakt: 63-24-10-010, 601-08-4880, 605-115-720. Â&#x201E; Potrzebny kierowca do odbioru dzieci ze szkoĹ&#x201A;y, praca od 1 wrzeĹ&#x203A;nia, 661-169-340 Â&#x201E; Praca dorywcza- gra na pianinie wieczorami w restauracji Sjesta, Harcerska 14, 504-190-200 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; dekarza 506-912-109, 4365-379 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; dekarza, 504-149-803 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; do dociepleĹ&#x201E;, 502-137-270 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; do prac brukarskich, 724-780-568 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; do pracy ďŹ&#x201A;orystkÄ&#x2122; z doĹ&#x203A;wiadczeniem, kwiaciarnia na terenie WrzeĹ&#x203A;ni, 509-562-668 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; do pracy murarza, 722-362-621

Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; uczniĂłw w zawodzie monter elektronik, 502-617-042 Â&#x201E; Restauracja Sethi przyjmie kierowcĂłw. CV wraz ze zdjÄ&#x2122;ciem skĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; w restauracji, ul. Szkolna 14 Â&#x201E; SOLIDNIE I RZETELNIE. KSIÄ&#x2DC;GOWA Z DUď&#x161;ş ĹťYM DOĹ&#x161;WIADCZENIEM ZAWODOWYM SZUKA PRACY NA 1/2 ETATU. PEĹ NA KSIÄ&#x2DC;ď&#x161;ş GOWOĹ&#x161;Ä&#x2020;, PĹ ACE, ZUS, 608ď&#x161;ş332ď&#x161;ş823 Â&#x201E; Szukam kierowcy na busa, 501-323-952 Â&#x201E; Szukam nauczyciela gry na pianinie WrzeĹ&#x203A;nia, 504-190-200

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Staszica 15/2 tel. 602 27 48 82

Edu-665

Â&#x201E; Firma transportowa przyjmie kierowcĂłw w transporcie miÄ&#x2122;dzynarodowym, Wysokiej klasy samochody, terminowe wypĹ&#x201A;aty, wĹ&#x201A;asna spedycja, 608-391-785

Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; uczniĂłw w zawodzie lakiernik samochodowy Objazdowa 15, 61-4367-939

EUROPA

%&' (&) *)&+%' ,*- *-,*./

Edu-505

Â&#x201E; ChÄ&#x2122;tnie zaopiekujÄ&#x2122; siÄ&#x2122; dzieckiem, 503-003-335 Â&#x201E; Dam pracÄ&#x2122; -budowlanka, Niemc y, ecojobsde@gmail.com 511-074-467 Â&#x201E; Dystrybucja gazet reklamowych, okolice WrzeĹ&#x203A;ni, 502-114-312 po 18.00 Â&#x201E; Firma handlowo-usĹ&#x201A;ugowa mieszczÄ&#x2026;ca siÄ&#x2122; w Kostrzynie Wielkopolskim zatrudni mechanika samochodowego. Do zadaĹ&#x201E; pracownika naleĹźeÄ&#x2021; bÄ&#x2122;dzie lokalizacja, diagnoza usterki oraz naprawa samochodĂłw ciÄ&#x2122;Ĺźarowych. KandydatĂłw prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 603-652-060, bÄ&#x2026;dĹş mailowy: robert_ogloszenia@wp.pl.

Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; ucznia w zawodzie stolarz, 602-159-674 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; ucznia w zawodzie tapicer, 603-309-040 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; ucznia w zawodzie tapicer, Stasiewskiego 16, 501-027-680 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; ucznia WULKA-GUM ul. KrĂłlowej Jadwigi 10, 602-897-818

NAUKA Â&#x201E; Angielski dla DOROSĹ YCH- przygotowanie do wyjazdĂłw zagranicznych, spotkaĹ&#x201E; biznesowych; dla DZIECI i MĹ ODZIEĹťY- utrwalenie i poszerzenie materiaĹ&#x201A;u szkolnego, 669-147-594 Angielski, 513-652-324 Â&#x201E; Angielski, wszystkie poziomy, 608-386-613 Â&#x201E; Â&#x201E; Firma Progress przyjmie ucznia na praktyki, stanowisko sprzedawca, WrzeĹ&#x203A;nia, ul. WrocĹ&#x201A;awska 43, tel. 4374-980 Â&#x201E; Instrumenty klawiszowe - nauka w domu ucznia, 533-022-304

Naszym celem jest rozwĂłj '$" =! ! h 88 8 5 8 58"8# 'Y +_(8$ '+%_ + *D% ' ''

Edu-494

PRACA

www.wrzesnia.info.pl

Edu-669

30 sierpnia 2013

Edu-677

2

 20 3 4 ,

 $ 0

,

$#

prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

skuterĂłw, quadĂłw i motocykli

Sa-525

"% &% ' VCRKEGTMCOGDNQYC


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

30 sierpnia 2013

www.wrzesnia.info.pl

3

6]\ENDVSU]HGDĹŽQLHUXFKRPRĹ&#x2019;FL

:U]HĹ&#x2019;QLDXOVLHQNLHZLF]D WHOZZZQLHG]ZLHG]NLFRP

Sa-521

 " 

 /

01& 1*&.)+.().(%2)*+.(+1.*%-

Sa-287

Â&#x201E; Sprzedam audi A4 2000 r., TDI lub zamieniÄ&#x2122; na terenowy, 532-869-931 Â&#x201E; Sprzedam audi A4 kombi 96 r., lekko uszkodzony, 880-610-633 Â&#x201E; Sprzedam audi A4, 1998 r. 1,9 TDI, 663-602-371 Sprzedam CC 700, 98r., 512-311-339 Â&#x201E; Â&#x201E; Sprzedam citroen berlingo 2001 r., VAN, 1,9D, I wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciel w Polsce, VAT 1; 697-741-941 Sprzedam citroen berlingo 2008 r. 1,6 diesel Â&#x201E; XTR nowy model, 602-897-818 Â&#x201E; Sprzedam citroen saxo 96 r., 889-839-608 Â&#x201E; Sprzedam corsÄ&#x2122; B 93 r, fiestÄ&#x2122; 99 r, tel. 784-090-271 Â&#x201E; Sprzedam daewoo nubira 2,0 + gaz, 99 r., 785-118-048 Â&#x201E; Sprzedam fiata ducato 2000 r. blaszak, 1,9 TD, Ĺ&#x203A;wieĹźo zarejestrowany w Polsce, tel. 504-397-194 Â&#x201E; Sprzedam ford focus 1,8 diesel, 2000 r. kombi, 607-817-430 Â&#x201E; Sprzedam ford focus 1,8 TDCI kombi, 2002 r. 603-430-698 Â&#x201E; Sprzedam ford focus 1,8 TDDI, kombi, 2004 r. 604-884-806

AutozĹ&#x201A;omowanie

609-181-833 693-836-683

Zomowanie pojazdĂłw

Skup zomu 61 4366 232, 609 538 301

Sa-498

Â&#x201E; Sprzedam opel vectra C, 2002, sedan, granat, salon I wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciel, bezwypadkowy, 501-161-767 Â&#x201E; Sprzedam opel zaďŹ ra 1,6, 99 r., 505-753-316 Â&#x201E; Sprzedam opel zaďŹ ra, 2004, 723-967-554 Â&#x201E; Sprzedam passat 1,9TDI, 10.2003 r. limuzyna bogata wersja, 15.500. 608-312-706 Â&#x201E; Sprzedam passat 2000 r. 663-042-766 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 206, 1999 r, HDI, 661-263-852 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 307 kombi, 2004 r. 1,6HDI 140 tys. km, bogate wyposaĹźenie, alufelgi, zarejestrowany 11.900zĹ&#x201A;, 662-008-701 Sprzedam peugeot 307, kombi, 2002 rok, 2.0 Â&#x201E; HDI, 663-304-318 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 406, 99 r., LF, 2.0 HDI, sedan, peĹ&#x201A;ne wyposaĹźenie, zarejestrowany, cena do uzgodnienia, 536-597-976 Â&#x201E; Sprzedam renault clio 1,2, benzyna + gaz 5d, 2010 r 663-088-365 Â&#x201E; Sprzedam renault megane scenic TD, 1997, 667-248-574 Â&#x201E; Sprzedam renault scenic 1,9 DCI, 2000 r. lift, 100% sprawny, 600-718-495 Â&#x201E; Sprzedam renault scenic 98 r., 787-793-459

9 :(/5 * /;+, r< %=$>?! r <@' ' r < ! r r?= %!A' ' r < "< B r"< ' $C''C

, %D' C$6*@&% $677777

ZĹ&#x201A;omowanie pojazdĂłw F.H.U

MaWiD

Gutowo Wielkie 8 t[BÇ´XJBED[FOJBtTQS[FEBČ&#x2C6;D[Ç&#x2014;Ç´DJ tUSBOTQPSU(3"5*4 tQS[ZKNVKFNZ357"(% tTLVQ[Â&#x2019;PNVNFUBMJ

tel. 61 4377-228

694-667-625

GAZ

LOKALE I NIERUCHOMOĹ&#x161;CI Â&#x201E; Alpi-plus poszukuje domĂłw, dziaĹ&#x201A;ek, mieszkaĹ&#x201E; dla swoich klientĂłw, dojeĹźdĹźamy na miejsce, wystarczy zadzwoniÄ&#x2021; lub napisaÄ&#x2021; e-mail: alpi-plus_nieruchomosci@o2.pl lub sms -a skontaktujemy siÄ&#x2122;. SprzedajÄ&#x2026;cy nie ponosi kosztĂłw reklamy swojej nieruchomoĹ&#x203A;ci. Pomagamy w sprawach urzÄ&#x2122;dowych. Zapraszamy! tel. 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus sprzeda dom do remontu, pom. gospodarczo-warsztatowe, 1,4 ha ziemi, okolice Bieganowa, 220.000, 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus sprzeda dom ok. ul. Kaliskiej 319.000, 115/480 mkw, 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus sprzeda gospodarstwo 2,7 ha z domem koĹ&#x201A;o Czerniejewa, 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus sprzeda tanio dom na Mankowie, 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus sprzeda tanio dom w Nekli, 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus.gratka.pl tanie domy Â&#x201E; Bogata oferta dziaĹ&#x201A;ek i domĂłw, Locum 608-608-314 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia 2 pokoje, nowe, 505-404-102 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia 2-pokojowe, Kutrzeby, 661-111-578 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia hala produkcyjna 241 mkw + dziaĹ&#x201A;ka, 698-289-633 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia kawalerka 30 mkw, KoĹ&#x203A;ciuszki, 695-590-218 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia kawalerka we WrzeĹ&#x203A;ni 502-673-809 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia kawalerka, 794-631-696 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal 270 mkw w centrum MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awia z moĹźliwoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; podziaĹ&#x201A;u, 602-658-516 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal 28 mkw, centrum WrzeĹ&#x203A;ni, 603-309-040 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal uĹźytkowy na biuro, gabinet, 70 mkw, piÄ&#x2122;tro, Rynek, 602-769-722 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 3 pokojowe, KoĹ&#x203A;ciuszki, 663-932-458 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie w domu jednorodzinnym, umeblowane, 502-606-096 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu, 602-658-516 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie, 606-551-125 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia pokĂłj we WrzeĹ&#x203A;ni 665-809-224 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia pokĂłj z osobnym wejĹ&#x203A;ciem 697-134-626 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia pokĂłj, 694-391-407 Do Â&#x201E; wynajÄ&#x2122;cia pokĂłj, 781-258-978 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia pomieszczenie 40 lub 70 mkw na dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, 698-289-633 Â&#x201E; Dom Psary MaĹ&#x201A;e, 604-337-043

;'$= 1>C. 2 ogrodzony, przy drodze krajowej, tel. 697 741 941

Â&#x201E; Okazyjnie sprzedam dziaĹ&#x201A;ki letniskowobudowlane, 6-7 arĂłw z prawem zabudowy, media - Kosewo, Skrzynka, Anastazewo, 663-641-041 Â&#x201E; Orzechowo 120/5000 mkw dom 295.000, alpiplus 501-355-506 Â&#x201E; Pilnie sprzedam lub wynajmÄ&#x2122; mieszkanie 3 pokojowe na IIp.tel.66-0034-702

:U]HÂąQLD5\QHN Roz-1372

&KFHV]NXSLÞVSU]HGDÞ Z\QDMùÞ" 6SUyEXM]QDPL]DXIDMQDV]HM ZLHG]\LGR¹ZLDGF]HQLX

Bierzglinek, ul. Ĺ&#x161;wierkowa 4 tel. 61 438-90-04 kom. 604-852-264

ZZZORFXPZRMFLHFKRZVNDSO

Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; 1967 mkw WrzeĹ&#x203A;nia Legii WrzesiĹ&#x201E;skiej z decyzjÄ&#x2026; o warunkach zabudowy tel. 602-310-061 Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 1100 mkw, liveÂ&#x201E; time.pl 600-354-337 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 950 m, Psary Polskie - blisko drogi prowadzÄ&#x2026;cej w kierunku Czerniejewa. Na dziaĹ&#x201A;ce przyĹ&#x201A;Ä&#x2026;cze energetyczne i wodociÄ&#x2026;g, 511-509-279 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; ok. 600 metrĂłw kwadratowych w centrum Nekli z budynkiem po dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci gospodarczej-wszystkie media, 61-4372-344 Â&#x201E; SPRZEDAM DZIAĹ KÄ&#x2DC; BUDOWLANÄ&#x201E; W CHOCICZY WIELKIEJ 669-111-071 www.niedzwiedzki.com Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026;, 507-687-793 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; Gutowo MaĹ&#x201A;e, Locum 602-757-779 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; ogrodowÄ&#x2026;, 784-318-075 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu, 604-387-378 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane Psary MaĹ&#x201A;e, 603-337-048 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane w Bierzglinku, 663-174-647 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane w Psarach Polskich, 667-460-328 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki, 603-325-176 Â&#x201E; Sprzedam grunt rolny, Grzybowo, 880-906-563 Â&#x201E; Sprzedam kamienicÄ&#x2122; w centrum MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awia, wszystkie media, 602-658-516 Â&#x201E; Sprzedam kawalerkÄ&#x2122; 38 mkw, Culica, 600-045174, 604-487-650 Â&#x201E; Sprzedam las sosnowy 60-letni 5,40 ha MiÄ&#x2026;skowo, 514-270-021 Â&#x201E; Sprzedam lub wydzierĹźawiÄ&#x2122; pawilon handlowy (Kolejowa), 501-573-336 Â&#x201E; Sprzedam lub wynajmÄ&#x2122; lokal na dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; gospodarczÄ&#x2026; w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu, 782-407-711 lub 663-088-302 Â&#x201E; Sprzedam magazyn 200 mkw, dziaĹ&#x201A;ka 810 mkw, wszystkie media, w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu, 602-658-516 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 37 mkw, SĹ&#x201A;owackiego, 723-967-554 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 45 mkw + dziaĹ&#x201A;ka 550 mkw, BiaĹ&#x201A;e PiÄ&#x2026;tkowo, 602-658-516 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 52 mkw + piwnica + garaĹź 132 tys.zĹ&#x201A;, 664-008-823

Â&#x201E; Posiadam do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie ok. 50 mkw w okolicy TESCO, 601-092-713 Â&#x201E; Posiadam do wynajÄ&#x2122;cia pomieszczenia na handel, drobne usĹ&#x201A;ugi w centrum WrzeĹ&#x203A;ni w DH Kadena ul. Fabryczna 36 o pow. 40-100 mkw tel. 601-727-372 Â&#x201E; Posiadam do wynajÄ&#x2122;cia w centrum WrzeĹ&#x203A;ni lokal na dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; usĹ&#x201A;ugowÄ&#x2026;, handlowa, biurowÄ&#x2026; tel. 609-896-349 Â&#x201E; Poszukujemy domĂłw, mieszkaĹ&#x201E; dla klientĂłw z gotĂłwkÄ&#x2026;, Locum 602-757-779 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; na pokĂłj dziewczynÄ&#x2122; 731-233-690 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; na pokĂłj osobÄ&#x2122; pracujÄ&#x2026;cÄ&#x2026;, 515-137-807 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; ucznia na pokĂłj, 664-667-192 Â&#x201E; SKR Dominowo sprzeda budynek warszatowomagazynowy oraz rampo - myjnie na dziaĹ&#x201A;ce o pow. 3500 mkw. BliĹźsze informacje tel. 612859-283, 606-391-637 Â&#x201E; Sprzedam 1,4ha, 669-202-672 Â&#x201E; Sprzedam 2- i 3- pokojowe mieszkania atrakcyjna cena, Locum 608-608-314 Â&#x201E; Sprzedam dom do remontu + dziaĹ&#x201A;ka 1300 mkw, 609-629-480 Â&#x201E; Sprzedam dom do remontu w centrum Orzechowa, 61/286-30-84 Â&#x201E; Sprzedam dom do remontu z duĹźÄ&#x2026; dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2026; na wsi, 695-490-679, 603-224-707 Â&#x201E; SPRZEDAM DOM NA SZEROKIEJ 501-773-255 www.niedzwiedzki.com Â&#x201E; Sprzedam dom Przyborki/ k.WrzeĹ&#x203A;ni, 513-814-796 Â&#x201E; Sprzedam dom w Pyzdrach 110 mkw, 600-974-827 Â&#x201E; Sprzedam dom w rozliczeniu moĹźe byÄ&#x2021; mieszkaniu lub maĹ&#x201A;y domek, 61-4379-740 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; 1240 mkw, wszystkie media, MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw, 602-658-516

1,(58&+202°&,

Sa-310

WrzeĹ&#x201C;nia, KosynierĂłw 69 61 4366-978, 508-186-037, 609-581-513

Â&#x201E; Tanio sprzedam ford fiesta, 1,1, 92 r., 693-035-512 Â&#x201E; Tanio sprzedam opel tigra, 502-050-579 Â&#x201E; Toyota yaris 1,4 D4D, 2006 r. tel. 603-966-037 Â&#x201E; WĂłzki widĹ&#x201A;owe Linde H25, GPW, stary 1142 na czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci, koparka OstrĂłwek i BiaĹ&#x201A;oruĹ&#x203A; 89 r., 505-058-019

Â&#x201E; DZIAĹ KA W NEKLI NA ORZESZKOWEJ 669-111071 www.niedzwiedzki.com Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ki budowlane Gutowo MaĹ&#x201A;e, 888-155-250 Â&#x201E; GaraĹź do wynajecia, 888-250-165 Â&#x201E; GaraĹź do wynajÄ&#x2122;cia 602-289-606 Â&#x201E; INVEST HOME NIERUCHOMOĹ&#x161;CI Szafraniak www.szafraniak.com, 604-959-753 Â&#x201E; JuĹź w sprzedaĹźy nowe domy w zabudowie szeregowej na Osiedlu Brylantowym, cena od 299 tys, szczegĂłĹ&#x201A;y Locum 608-608-314 Komfortowy dom we WrzeĹ&#x203A;ni z 2010 sprzeÂ&#x201E; dam, 502-589-263 Â&#x201E; KOĹ&#x161;CIUSZKI TRZYPOKOJOWE NA SPRZEDAĹť I. PIÄ&#x2DC;TRO - 199.000 ZĹ 501-773-255 www.niedzwiedzki.com/54/ Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; lub rozpoczÄ&#x2122;tÄ&#x2026; budowÄ&#x2122; we WrzeĹ&#x203A;ni, 695-889-387 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; mieszkanie we WrzeĹ&#x203A;ni, 695-889-387 KupiÄ&#x2122; ziemiÄ&#x2122; od 5.000 do 10.000 mkw w Â&#x201E; okolicy WrzeĹ&#x203A;ni 608-391-785 Â&#x201E; MIESZKANIE DWUPOKOJOWE NA ZAMKNIÄ&#x2DC;TYM OSIEDLU 135.000 ZĹ 501-773-255 www. niedzwiedzki.com Â&#x201E; Mieszkanie w peĹ&#x201A;ni urzÄ&#x2026;dzone do wynajÄ&#x2122;cia 604-959-753 Â&#x201E; MĹ&#x201A;odej osobie wynajmÄ&#x2122; kawalerkÄ&#x2122; we WrzeĹ&#x203A;ni, 699-257-202 Â&#x201E; Na obrzeĹźach WrzeĹ&#x203A;ni sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane, uzbrojone 608-346-567 Â&#x201E; NA SPRZEDAĹť MIESZKANIE TRZYPOKOJWE NA 17 DYWIZJI PIECHOTY 501-773-255 www.niedzwiedzki.com

SRÂąUHGQLFWZRÂ&#x2021;Z\FHQ\Â&#x2021;SRPRFSUDZQD

MontaÂż INSTALACJI SAMOCHODOWYCH

Mechanika samochodowa

Â&#x201E; Sprzedam şóĹ&#x201A;tego trabanta z Niemiec, stan bdb, 783-050-305

Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ka budowlana w Bierzglinku, 1050 mkw, w sÄ&#x2026;siedztwie gaz, prÄ&#x2026;d, woda, wymiary dziaĹ&#x201A;ki 21x50 m, czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciowo ogrodzona, plan zagospodarowania przestrzennego, 608-689-207

<E(2(0

KLIMATYZACJE

WrzeĹ&#x203A;nia, Orkana 8, 61-4361-019; 724-074-025

Â&#x201E; Sprzedam kpl. kĂłĹ&#x201A; letnich do mercedesa - 205/55/16, opony PIRELLI - nowe, 605-841-900 Sprzedam lawetÄ&#x2122; w dobrym stanie, 3.200, Â&#x201E; 510-216-724 Â&#x201E; Sprzedam matiz, czerwony 2003 r., 660-353-532 Â&#x201E; Sprzedam opel astra 98 r., 1,6, 721-178-311 Sprzedam opel omega 2000 r. 2,2 DTI, 8.700 do Â&#x201E; negocjacji, 510-216-724 Â&#x201E; Sprzedam opel tigra 96, benzyna + gaz, cena 2900 zĹ&#x201A;, szary metalik, 723-261-734 Â&#x201E; Sprzedam opel vectra 98 r, gaz, tel. 505-499-314 Â&#x201E; Sprzedam opel vectra B2000, kombi, 1,8, klimatyzacja, alufelgi, srebrny, Ĺ&#x203A;wieĹźo sprowadzony, tel. 504-397-194

Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ka budowlana 860 mkw, 609-097-115

Roz-1540

Â&#x201E; Sprzedam 206, 2,0 HDI, 2001r., 519-345-406 Â&#x201E; Sprzedam alfa romeo 1,8 benzyna, 99 r., I wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciel, srebrny metalik, skĂłra, stan bdb, 600-046-640 Sprzedam alufelgi 14â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; z oponami 504-359-909 Â&#x201E; Â&#x201E; Sprzedam alufelgi od audi, 880-610-633 Â&#x201E; Sprzedam aprilla leonardo 125 cm, 2004, i rower BMX, 607-985-337 Â&#x201E; Sprzedam audi A3, 1,9 TDI, 98 r., 8800 zĹ&#x201A;, 508-227-426

NOWE I UĹťYWANE Z GWARANCJÄ&#x201E;, TERMOIZOLOWANE, zĹ&#x201A;om akumulatorowy odliczamy od ceny zakupu,

Â&#x201E; Sprzedam seat cordoba, 694-923-834 Â&#x201E; Sprzedam seat toledo 1,9TDI, 99 r., 600-721-215 Â&#x201E; Sprzedam seicento 900, 98 r., 728-851-565 Â&#x201E; Sprzedam skuter peugeot 50 cc, 662-761-008 Â&#x201E; Sprzedam toyota land cruiser 150, kolor graďŹ t metalik, 3,0 diesel, rok 2010, salonowy, tel. 606-344-912 Sprzedam toyota yaris 2001 r., 696-918-341 Â&#x201E; Sprzedam volkswagen sharan, 1.9 TDI, srebrny, Â&#x201E; 2001 r., 7-osobowy, bogate wyposaĹźenie, cena 15.900 zĹ&#x201A;, 505-478-783 Sprzedam volvo V40, 1,9 diesel, 2002 rok, 115 Â&#x201E; KM, 692-739-854 Â&#x201E; Sprzedam VW golf IV, 1,9TDI, kombi, 99 r. 721-264-903 Â&#x201E; Sprzedam VW LT 28, 92 r. 2,4D, plandeka, 601-958-988 Â&#x201E; Sprzedam VW polo 2003 r 1,9TDI; 605-462-511 Â&#x201E; Sprzedam VW polo, 2002 r., 694-548-296 Â&#x201E; Sprzedam yamaha TZR 50 cc, 662-761-008

7UN

Â&#x201E; SKUP SAMOCHODĂ&#x201C;W ZA GOTĂ&#x201C;WKÄ&#x2DC;, WSZYSTKIE MARKI I ROCZNIKI, PĹ ACIMY WYSOKIE CENY, TEL. 512-532-154

AKUMULATORY

Sa-516

Â&#x201E; Peugeot 106, 1,1 2001 r., bogata wersja, Ĺ&#x203A;wieĹźo zarejestrowany, 504-397-194 Â&#x201E; Peugeot 107, 2006 r. 1,0 VVTI, 5 drzwi, klimatyzacja, obrotomierz, 790-271-037 Â&#x201E; Peugeot partner 1,6 HDI 2006 r., VAT 1, - uszkodzone prawe drzwi 609-753-359 Â&#x201E; Peugeot partner 2003 r, 601-262-268 Â&#x201E; Punto 1,1, 97 r., 603-775-238 Â&#x201E; Skup aut do 2tys. 511-490-762

Â&#x201E; Sprzedam ford ka 1,3, 1998 r. 2.800 do negocjacji, 510-146-646 Â&#x201E; Sprzedam ford ka 1999 r. 692-855-047 Â&#x201E; Sprzedam ford mondeo 2004 r. diesel, 604-141-970 Â&#x201E; Sprzedam golf III, 96r., kombi, 607-798-071

Sa-475

Â&#x201E; Opony motocyklowe, nowe, uĹźywane, Turwida 39, 888-155-253

Â&#x201E; Sprzedam ford galaxy 1,9TDI, 12.2001 r. cena 12.500. 608-312-706

7$1,(

Â&#x201E; Nissan almera tino, 2.2 D, 2003 r., 695-076-667 Â&#x201E; OKAZJA!!!! Ranault laguna kombi, 1,8 b. 2002 r. bogate wyposaĹźenie, bezwypadkowy 601-858-333 Â&#x201E; Opel vectra 98/99 hatchback, dobra cena, 504-028-478

()*( +,*)-.)/0

1)23*)( +4 3,25

$677 6"% 8 ' 6&

q7v227 GWARANCJA BEZPIECZNEJ TRANSAKCJI  !"#$%!#$&$$ "'& $#( (25 BANKĂ&#x201C;W) +$,"+-$$$ +%'& ""&".&$, "(#$.$+-/ #("##, '$"/,#$+%(' Wielkopolskie Biuro Regionalne Golden Leo =13=x5*) " { # =3=x53" 5) 523|

C*C?*>?,,?FF <  5h (0 

@" 0 #"

2+"0* " (**)*** ) ,/+E01E,0E/0 @" + #" 2/"(* "

(/*)***

) ,/+E01E,0E/0 (0 

@" + #" 22 "

&*)***

) ,/+E01E,0E/0

 $ 5h + # +  )

6   )

) 2(2E(,E&&E%% + # # )

) 2*,E2,E,&E0& !  )

) 2*,E2,E,&E0&

; h C " ,/ " (/*)*** ) 2(2E(,E&&E%%  ! " (** " %** ***

) ,/+E01E,0E/0  " ,* " (22)*** ) ,/+E01E,0E/0 $ 5 = # 5=1>0+@D>@0@ # ' =5!} 1x1< ~


Â&#x201E; SPRZEDAM MIESZKANIE W GNIEĹšNIE LUB ZAMIENIÄ&#x2DC; NA MIESZKANIE WE WRZEĹ&#x161;NI, 509ď&#x161;ş248ď&#x161;ş042 Â&#x201E; SPRZEDAM MIESZKANIE W TBS 501-773-255 www.niedzwiedzki.com Â&#x201E; Sprzedam tanio dom szeregowy, livetime.pl 600-354-337 Â&#x201E; Sprzedam tanio Ĺ&#x201A;adne 3 pokojowe mieszkanie w Nekli z piwnicÄ&#x2026; i garaĹźem, meble kuchenne w cenie, 667-116-391 Â&#x201E; SPRZEDAM URZÄ&#x201E;DZONE MIESZKANIE NA ZIELONOGĂ&#x201C;RSKIEJ 669-111-071 www.niedzwiedzki.com/pano/61/ Â&#x201E; SPRZEDAĹť DZIAĹ EK BUDOWLANYCH NA obrzeĹźach WrzeĹ&#x203A;ni, 785-960-412 Â&#x201E; SZYBKA SPRZEDAĹť NIERUCHOMOĹ&#x161;CI! 669111-071 www.niedzwiedzki.com Â&#x201E; TANIO SPRZEDAM DZIAĹ KÄ&#x2DC; BUDOWLANÄ&#x201E; 1530 MKW, WÄ&#x2DC;GIERKI, SPOKOJNA OKOLIď&#x161;ş CA, 609ď&#x161;ş773ď&#x161;ş445 Â&#x201E; Targowa GĂłrka- okolica, dom stan surowy, dachĂłwka, okazja 160/1000 mkw, 160.000, alpi-plus 501-355-506 Â&#x201E; Umeblowana kawalerka do wynajÄ&#x2122;cia, 797-372-613 Â&#x201E; WrzeĹ&#x203A;nia duĹźe mieszkanie w Rynku do wynajÄ&#x2122;cia tel. 602 31 00 61 Â&#x201E; WrzeĹ&#x203A;nia duĹźe mieszkanie w Rynku do wynajÄ&#x2122;cia tel. 602- 310-061 Â&#x201E; WWW.NIEDZWIEDZKI.COM Â&#x201E; WydzierĹźawiÄ&#x2122; pierwsze piÄ&#x2122;tro w Centrum Handlowym Kadena. TANIO. tel. 601-727-372 Â&#x201E; WydzierĹźawiÄ&#x2122; pomieszczenie na warsztat samochodowy lub inne, 2 kanaĹ&#x201A;y, 2 pomieszczenia, siĹ&#x201A;a przy Ĺ&#x203A;wiatĹ&#x201A;ach, Pyzdry ul. WrzesiĹ&#x201E;ska 5, 724-008-575 Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; eleganckie mieszkanie 3-pokoje, 1200 zĹ&#x201A;, 607-944-744 Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; mieszkanie 3 pokojowe, WrzeĹ&#x203A;nia ul. Legii WrzesiĹ&#x201E;skiej, 609-420-075 Â&#x201E; ZamieniÄ&#x2122; mieszkanie na dom z dopĹ&#x201A;atÄ&#x2026;, 698-277-568 Â&#x201E; Sprzedam lub wynajmÄ&#x2122; 3.800 mkw ziemi z przeznaczeniem na dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; gospodarczÄ&#x2026; w Zasutowie przy stacji ORLEN, 606-392-953

ROLNICZE

DANPOL ZDZIECHOWA OdbiĂłr z gospodarstwa PĹ&#x201A;atnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; gotĂłwkÄ&#x2026; lub szybki przelew

Rol-221

608 439 125, 609 218 648

' IJ,9:K $677 77

)@ DLM rIQVĂ?YMC YFPKW\CMWRW rNWDRT\NGYFPK

Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ziemniaki jadalne kaĹźdÄ&#x2026; iloĹ&#x203A;Ä&#x2021; i cebulÄ&#x2122; 785-640-766 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; Ĺźyto, 600-458-093 Â&#x201E; Kurki odchowane sprzedam 506-494-770 Â&#x201E; Kurki odchowane-kolorowe i roczne kury nioski, jajka, sprzedaĹź po godz. 18-tej, Grzybowo 59, 606-839-748, 692-080-226 Â&#x201E; Likwidacja obory. SprzedaĹź krĂłw cielne i po wycieleniu; chĹ&#x201A;odniÄ&#x2122; do mleka 220 l; silnik elektryczny 2800 obrotĂłw, 7,5 kW; brony 5; 667-879-241 Â&#x201E; Najlepsze zagospodarowanie resztek poĹźniwnych tylko z AgrosĹ&#x201A;omÄ&#x2026;, 523-548-557 Â&#x201E; Nasiona rzepaku! DuĹźy wybĂłr odmian -dostawa gratis, 661-124-544 Â&#x201E; Nawozy azotowe! NajniĹźsza cena w sezonie, 523-548-557 Â&#x201E; Nawozy wieloskĹ&#x201A;adnikowe i azotowe, tel. 603-603-949 Â&#x201E; Nawozy wieloskĹ&#x201A;adnikowe: Polidap 1846 2220zĹ&#x201A;/t, Polifoska 4 1745zĹ&#x201A;/t tel. 603-603-949 Â&#x201E; PĹ YTY WARSTWOWE dachowe i Ĺ&#x203A;cienne, pĹ&#x201A;yty na bramy, ceownik do pĹ&#x201A;yt warstwowych. PRODUCENT. Atrakcyjne ceny! KrĂłtkie terminy realizacji!. 61-4273-805 ; 604-589-462 ; 61297-06-10, Czerniejewo Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; gruz, tel. 607 620 603 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; ziemiÄ&#x2122; w dzierĹźawÄ&#x2122; 604-961-430 Â&#x201E; PszenĹźyto oczyszczone, 663-528-094, wieczorem 61-8978-323

/9%@EF:

21%@EF: :1/(299 2ĂŁCVPGIQVĂ?YMĂ°NWDU\[DMKRT\GNGY 1FDKĂ?TYĂŁCUP[OVTCPURQTVGO

 

Â&#x201E; Skup bydĹ&#x201A;a 512-314-050 Â&#x201E; Skup tucznikĂłw, macior, knurĂłw, bydĹ&#x201A;a 604-472-331 Â&#x201E; Skup tucznikĂłw, macior, knurĂłw, bydĹ&#x201A;a 608-505-715 Â&#x201E; Skup zbóş: pszenicy,pszenĹźyta,Ĺźyta, tel. 607-620-603 Â&#x201E; Sprzedam 2 klacze kuce walijskie 607-964-204 Sprzedam 3 byczki oraz dmuchawÄ&#x2122; do zboĹźa, Â&#x201E; zbiornik do mleka 800 l; Ĺ&#x203A;rutowniki oraz inne maszyny rolnicze, 669-103-135, 63-2769-948 Â&#x201E; Sprzedam ANNÄ&#x2DC; 1-rzÄ&#x2122;dowÄ&#x2026;, agregat uprawowy 4,8 m, 609-370-616 Â&#x201E; Sprzedam byczki i klacz pod siodĹ&#x201A;o, 663-506-555

);< =&>' &(-*

*(?@)A 5(*B%BC D(&,A% tel. 501

071 571

Â&#x201E; Sprzedam byczki jaĹ&#x201A;Ăłweczki ras miÄ&#x2122;snych i cz-b od 50 do 150 kg, 668-345-262 Â&#x201E; Sprzedam byczki miÄ&#x2122;sne i mieszaĹ&#x201E;ce, 880-416-970 Â&#x201E; Sprzedam ciÄ&#x2026;gnik C328/30, cena 5500 zĹ&#x201A;, nie zarejestrowany, 883-115-396 Â&#x201E; SPRZEDAM CIÄ&#x201E;GNIKI MASSEY FERGUSON 6140-95 KM, 6180 - 135 KM, PĹ UGI OBROTOWE 3-4 i 5 -SKIBOWE 40-szt na placu. KÄ&#x201E;PIEL 11 gm CZERNIEJEWO tel 604-287-388 Â&#x201E; Sprzedam cielaka, 883-398-238 Â&#x201E; Sprzedam cielaki miÄ&#x2122;sne, 886-651-358 Â&#x201E; Sprzedam cielnÄ&#x2026; jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; mlecznÄ&#x2026; simmental, dzwoniÄ&#x2021; po 18.00, 783-794-314 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; 513-436-207 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; cielnÄ&#x2026; 7miesiÄ&#x2122;cy 3.500 zĹ&#x201A;, 614-386-493 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; wysokocielnÄ&#x2026;, 603-966-016 Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; wysokocielnÄ&#x2026;, termin 10.09, Â&#x201E; 609-102-121 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; z pochodzeniem 6-miesiÄ&#x2122;cy cielna, 781-880-605 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;Ăłwki wysokocielne 607-991-389 Â&#x201E; Sprzedam kombajn bolko i Ĺ&#x201A;adowacz, 604-610-774 Â&#x201E; Sprzedam kombajn do burakĂłw neptun Z-413, 87r., 697-160-287 Â&#x201E; Sprzedam kosiarkÄ&#x2122; rotacyjnÄ&#x2026;, 605-236-249 Â&#x201E; Sprzedam kozÄ&#x2122; dojnÄ&#x2026;, 698-398-589 Â&#x201E; Sprzedam kukurydzÄ&#x2122; w workach, agregat uprawowo-siewny aktywny 3m, AMAZONE, rozsiewacz do nawozu AMAZONE, 608-695-302 Â&#x201E; Sprzedam kurki odchowane, 20 tyg. 15zĹ&#x201A;/ szt. 602-318-947

Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; sĹ&#x201A;omÄ&#x2122; ( w siatce) pszennÄ&#x2026;, ĹźytniÄ&#x2026;, pszenĹźytniÄ&#x2026; z pokosĂłw, tel. 604-961-430

Â&#x201E; Sprzedam kury 511-445-252; 511-512-561 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;ubin, 502-545-029 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;ubin, 661-982-315 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;ubin, 784-303-749

* C< .:

11+( 1FDKĂ?TYĂŁCUP[OVTCPURQTVGO 2ĂŁCVPQÄ&#x2021;çIQVĂ?YMĂ°

$6 

25.$

%@N=?%' Rol-244

Maciory 4,20 zĹ&#x201A; + VAT Knury 3,20 zĹ&#x201A; + VAT oraz Tuczniki

Â&#x201E; Koszenie kukurydzy sieczkarniÄ&#x2026; john deer + odwoĹźenie tel. 604-684-012 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ciÄ&#x2026;gnik URSUS C328, C 330, 4011, C 355, C 360 kaĹźdego FERGUSONA, MTZ, JOHN DEERA, WLADYMIRCA 660-692-817 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; grunt rolny ObĹ&#x201A;aczkowo lub okolice, 10 ha, 729-241-386 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; jÄ&#x2122;czmieĹ&#x201E; 885-528-823 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; kaĹźdy ciÄ&#x2026;gnik rolniczy i ogrodniczy 694-229-446 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; mieszankÄ&#x2122; zboĹźowÄ&#x2026; 885-528-823 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; owies, 500 zĹ&#x201A;/t, pĹ&#x201A;atnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; w dniu dostawy, 793-334-224 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; owies, pĹ&#x201A;atne gotĂłwkÄ&#x2026;, 63-2135-679 dzwoniÄ&#x2021; po godz. 20 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; pĹ&#x201A;ug zawieszany 4-skibowy fortschritt, 663-768-565 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; przednie obciÄ&#x2026;Ĺźniki do i duĹźego ZETORA 606-175-536 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ursus C-330, C-360, MTZ, 601-560-683 Â&#x201E; KUPIÄ&#x2DC; URSUS C330, C360, MTZ I INNE CIÄ&#x201E;ď&#x161;ş GNIKI, PRZYCZEPY, SIEWNIK POZNANIAK, 601ď&#x161;ş729ď&#x161;ş483 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; wÄ&#x2026;skie koĹ&#x201A;a do 360, 9,5x36, 883-115-396 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ziemiÄ&#x2122; rolnÄ&#x2026; w okolicach WÄ&#x2122;gierek, SÄ&#x2122;dziwojewa, Grzybowa, lub przyjmÄ&#x2122; w dzierĹźawÄ&#x2122;, 510-240-542

Ro RolRol-289

Â&#x201E; BLACHODACHĂ&#x201C;WKA 22.50 ZĹ BRUTTO; BLACHA TRAPEZOWA T18/T12 23.00 BRUTTO; BLACHA TRAPEZOWA OCYNK 18.60 ZĹ /ALUCYNK 21 ZĹ BRUTTO; TEL 667-150-864 Â&#x201E; BYCZKI CIELAKI MIÄ&#x2DC;SNE - SPRZEDAĹť - TEL. 726909-060 ZDJÄ&#x2DC;CIA NA STRONIE WWW.SPRZEDAZ-CIELAT.PL Â&#x201E; F.H.U. Multi-Farma skupuje jÄ&#x2122;czmieĹ&#x201E;, 650zĹ&#x201A;/t netto + VAT, tel. 607-620-603

Â&#x201E; Koszenie kukurydzy KLAAS JAGUAR z kemperem, moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; odwozu, 888-459-003

 , trzody chlewnej,

.    F.H.U. TRADEX   tel.

603-742-419

Â&#x201E; Sprzedam obornik, 607-762-944 Â&#x201E; Sprzedam opryskiwacz pilnet 300l, 12 m, jÄ&#x2122;czmieĹ&#x201E; ozimy natiwal, 606-341-218 Â&#x201E; Sprzedam pĹ&#x201A;ug kverneland 4-skibowy zagonowy, tel. 667-200-494 Â&#x201E; Sprzedam pĹ&#x201A;ug obrotowy 3-skibowy LEMKEN, agregat uprawowy 2,7m, waĹ&#x201A; CAMBELLA, wycinak kiszonek, wĂłzek widĹ&#x201A;owy, rozsiewacz nawozĂłw, 505-237-366 Â&#x201E; Sprzedam pĹ&#x201A;ug podorywkowy, 7-skibowy i GRUDZIÄ&#x201E;DZKI 3-skibowy, cielaka byczka, 603-310-948 Â&#x201E; Sprzedam pĹ&#x201A;ugi 4-skibowe, obrotowe, ciÄ&#x2026;gnik JOHN DEERE 6820 z Ĺ&#x201A;adowaczem, Czerniejewo Armii PoznaĹ&#x201E; 79; 691-384-570 Â&#x201E; Sprzedam prosieta, 61-4385-617, 512-192-181 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta 5 szt., 783-680-540 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta 604-835-626 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 61-4378-202 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 63-2207-285 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 692-394-125 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 798-305-046 Â&#x201E; Sprzedam rozrzutnik 1- osiowy, 2.200zĹ&#x201A;, przyczepa niska wywrotka, 4.000zĹ&#x201A;, 601-991-770 Â&#x201E; Sprzedam rozrzutnik maĹ&#x201A;y, stary typ 2-osiowy, tanio, 725-025-645 Â&#x201E; Sprzedam siano 781-311-973 Â&#x201E; Sprzedam siano i sĹ&#x201A;omÄ&#x2122; w balotach, 723-517-592 Â&#x201E; Sprzedam siano kostka i owies, 509-634-928 Â&#x201E; Sprzedam siano w balotach, 45 zĹ&#x201A;/szt., tel. 694-954-739 Â&#x201E; Sprzedam siano w kostkach, kabinÄ&#x2122; do C360, rozsiewacz wapna RCW3, przyczepÄ&#x2122; wywrotkÄ&#x2122; objÄ&#x2122;toĹ&#x203A;ciowÄ&#x2026;, 668-050-572 Sprzedam siano, 633-819-716 Â&#x201E; Â&#x201E; Sprzedam siano, 693-819-716 Â&#x201E; Sprzedam sĹ&#x201A;omÄ&#x2122; w balotach, 727-521-363 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x203A;rutownik bijakowy BÄ&#x201E;K + silnik + sita 600-721-215 Â&#x201E; Sprzedam talerzĂłwkÄ&#x2122; 1,8m, 691-645-321 Â&#x201E; Sprzedam talerzĂłwkÄ&#x2122; i opryskiwacz, 663-641-041 Â&#x201E; Sprzedam URSUS 1014, 98 r. agregat na bronie 2,8m, rozsiewacz AMAZONE 800l, agregat 2m, 608-312-706 Â&#x201E; Sprzedam URSUS C 385 A, 4x4, AnnÄ&#x2122; do ziemniakĂłw 728-222-005 . Â&#x201E; SPRZEDAM WAGI DO ĹťYWCA 608-368-694 Â&#x201E; Sprzedam: siewnik zboĹźowy Amazone D8 stan bdb, rozsiewacz Amazone hydrauliczny, pĹ&#x201A;ugi 3, 4 skibowe, grubery, przyczepa 8t, 608-751-315 Â&#x201E; Ĺ&#x161;ruta rzepakowa, Ĺ&#x203A;ruta sojowa, otrÄ&#x2122;by pszenne tel. 603-603-949 Â&#x201E; TANIE KONSTRUKCJE Z DEMONTAĹťU NA WIATY HALE ITP. NP. KRATOWNICA DACHOWA OCYNK 6,3M DĹ . 160ZĹ TEL. 726-90-90-70 WWW.PHUBATOR.PL Â&#x201E; URSUS- ZETOR - silniki, skrzynie, zwolnice, podnoĹ&#x203A;niki i inne, 601-59-89-83 Â&#x201E; UĹźywane czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci, podzespoĹ&#x201A;y ursus-zetor, 601-598-983 Â&#x201E; Wapno granulowane Ca-80%, Mg-5% BIG BAG, 661-124-544

Â&#x201E; Drewno rozpaĹ&#x201A;kowe paczkowane 70z.Ĺ&#x201A;/m3, Marzenin, 609-550-484; 605-420-442 Â&#x201E; DuĹźy wybĂłr rowerĂłw, kosiarek itp. Bierzglinek ul. Modrzewiowa 2 Â&#x201E; Gitary, keyboardy, pianina i inne instrumenty. Sklep muzyczny EFFECT, WrzeĹ&#x203A;nia, KoĹ&#x203A;ciuszki 7 www.eďŹ&#x20AC;ect-music.pl Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; NZOZ z kontraktem NFZ - tel. 793-26-1087.â&#x20AC;? Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; Ĺ&#x203A;wieĹźy podbiaĹ&#x201A; tel : 667-426-916 lub 692-497-798 Â&#x201E; LodĂłwki, zamraĹźarki, pralki, wirĂłwki, kosiarki, rowery, kuchenki, mikrofale, piekarniki, czajniki, okapy, foteliki biurkowe i samochodowe,odkurzacze, zlewy, Ĺźyrandole, Ĺ&#x201A;awy, stoĹ&#x201A;y, szafki Ĺ&#x201A;azienkowe, dywany, urzÄ&#x2026;dzenia sportowe, Ĺ&#x201A;óşka polowe, materace, koĹ&#x201A;dry, walizki, klatki, wĂłzki, telewizory, wieĹźe, Ĺ&#x201A;yĹźworolki, monitory, frytkownice, mĹ&#x201A;ynki, suszarki ogrodowe, chodziki, krajalnice, prasowalnice, szybkowary, garnki, kombiwary, patelnie elektryczne, leĹźaki, 788-561-222; 61-427-43-41 Mantralki, sĹ&#x201A;upki dÄ&#x2122;bowe, 603-330-472 Â&#x201E; Â&#x201E; MEBLE TAPICEROWANE - PRODUCENT. DuĹźy wybĂłr, wzory klasyczne i nowoczesne. Meble pokojowe i kuchenne. ObĹ&#x201A;aczkowo 47, Sklep firmowy: MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw ul. PoznaĹ&#x201E;ska (dawny Cezar), www.mebleoblaczkowo.pl, 603-641-081 Â&#x201E; NOBILON szybka chwilĂłwka u klienta w domu, minimum formalnoĹ&#x203A;ci, rĂłwnieĹź zajÄ&#x2122;ciem komorniczym, 507-610-415 Â&#x201E; Oddam gruz 695-224-688 Â&#x201E; OgrĂłdek dziaĹ&#x201A;kowy na sprzedaĹź 660-816-373 Â&#x201E; Piec na ekogroszek, cegĹ&#x201A;a rozbiĂłrkowa, 505-058-019 Â&#x201E; PoĹźyczki gotĂłwkowe FINAN, 518-016-210 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; ziemiÄ&#x2122; kaĹźdÄ&#x2026; iloĹ&#x203A;Ä&#x2021; 501-259-336 Â&#x201E; SKLEP NUMIZMATYCZNY - skup-sprzedaĹź zĹ&#x201A;oto, srebro, monety, banknoty, winyle, ordery, ul. Laskowskiego 3, 511-616-666. Â&#x201E; Skup antykĂłw z likwidacji mieszkaĹ&#x201E;: srebra, zegary, zegarki, monety, militaria, ordery, widokĂłwki, dokumenty, ksiÄ&#x2026;Ĺźki, 694-834-800, 61-4245-037 Sprzedam barak blaszany KoĹ&#x201A;aczkowo, Â&#x201E; 602-742-630 Â&#x201E; Sprzedam baĹźanty w róşnych gatunkach, 693-169-800 Â&#x201E; Sprzedam bramÄ&#x2122; garaĹźowÄ&#x2026;,Ĺ&#x201A;amana do gĂłry, szerokoĹ&#x203A;Ä&#x2021; 2,45m, wysokoĹ&#x203A;Ä&#x2021; 1,90m, 505-259-612

CENTRUM

KREDYTĂ&#x201C;W HIPOTECZNYCH

NAJLEPSZE OFERTY! WrzeĹ&#x203A;nia, Kutrzeby 8 UFMt

PODARUJÄ&#x2DC; Â&#x201E; Oddam 9-tygodniowego szarego kotka w dobre rÄ&#x2122;ce, 888-554-627 Â&#x201E; Oddam berneĹ&#x201E;czyka, dorosĹ&#x201A;a suczka z rodowodem, 513-814-351 Â&#x201E; Oddam kotki w dobre rÄ&#x2122;ce, 508-369-194 Â&#x201E; Oddam kotki, 782-105-647 Â&#x201E; Oddam maĹ&#x201A;e Ĺ&#x201A;owne kotki do gospodarstwa w dobre rÄ&#x2122;ce, 627-404-326 Â&#x201E; PodarujÄ&#x2122; maĹ&#x201A;e kotki 668-681-487

RĂ&#x201C;ĹťNE Â&#x201E; Ale szybka gotĂłwka - nawet 7.000 zĹ&#x201A;! Proste zasady, bez zbÄ&#x2122;dnych formalnoĹ&#x203A;ci. Provident Polska S.A. - 600 400 295 (opĹ&#x201A;ata wg taryfy operatora) Â&#x201E; ANTYKI - SKUP, 609-880-956 Â&#x201E; Blacha trapezowa T18 ocynkowana + kolor, IIgatunek w atrakcyjnej cenie! Producent! DĹ&#x201A;ugoĹ&#x203A;Ä&#x2021; blach na Ĺźyczenie!, kom. 604-589-462, 61-297-06-10, Czerniejewo Â&#x201E; CegĹ&#x201A;a z rozbiĂłrki, 505-058-019 Â&#x201E; Do wypoĹźyczenia rusztowanie klinowe, 889-478-475 Â&#x201E; Drewno kominkowe, 692-576-267

KREDYTY

 2,/5 <  <'& '

Cierpisz na brak gotĂłwki? :; "< = "=<>,

" " ; " A "B= >< DE

= >DG"" ; = H"IA*"$ ") < A*"J77)7J

A$G"!$G " &H?G?!&%G < '? ' '" # !

, %D' * "'" '=

77

/G

Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 75 mkw, 4 pokoje, 17.Dyw. Piechoty. 662-183-764 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 90 mkw, 6 km od WrzeĹ&#x203A;ni, strych, piwnica, ogrĂłdek, parter, CO, 603-806-357 SPRZEDAM MIESZKANIE DWUPOKOJOWE NA Â&#x201E; DÄ&#x201E;BROWSKIEGO PARTER 501-773-255 www. niedzwiedzki.com/pano/62/ Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie w Chwalibogowie, 508-056-696

Â&#x201E; Korekcja i Leczenie SchorzeĹ&#x201E; Racic, tel. 603-494-874

Rol-315

Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 75 mkw + suszarnia, garaĹź, ogrĂłd z basenem. Mieszkanie umeblowane, po remoncie, na I piÄ&#x2122;trze, w bloku szeĹ&#x203A;ciorodzinnym, z duĹźym balkonem, niezaleĹźnym c.o., 7 km od WrzeĹ&#x203A;ni, w spokojnej okolicy, w sÄ&#x2026;siedztwie szkoĹ&#x201A;y, placu zabaw, boisk i lasu. Tel. 668-811-482

Â&#x201E; Firma Rolmark ul. PoznaĹ&#x201E;ska 10, MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw posiada w sprzedaĹźy kwaliďŹ kowane nasiona zbóş- hodowla Danko i Strzelce.

Â&#x201E; RoztrzÄ&#x2026;sanie wapna, obornika i pomiotu kurzego, 604-993-375 Â&#x201E; Siewnik poznaniak 3m, ziemniaki odpadowe, 605-634-240 Â&#x201E; SKR Dominowo oferuje usĹ&#x201A;ugÄ&#x2122; zbioru kukurydzy sieczkarniÄ&#x2026; Jaguar Claas. BliĹźsze informacje tel.61-285-9283, 2859-111

(11

Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 60 mkw z garaĹźem, os. W. Ĺ okietka, MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw, 609-370-615 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 65 mkw w KÄ&#x2122;bĹ&#x201A;owie po remoncie kapitalnym, 602-658-516

Â&#x201E; F.H.U. Multi-Farma skupuje pszenicÄ&#x2122; paszowÄ&#x2026; i konsumpcyjnÄ&#x2026;, tel. 607-620-603

(&1

LOKALE I NIERUCHOMOĹ&#x161;CI

www.wrzesnia.info.pl

Kre-310

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

30 sierpnia 2013

Kre-341

4


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

PRETTY

Skl-806

ul. Chrobrego (zieleniak)           pn.-pt. 9.00-16.30 

+('+

2+(,9 :J P( 52996

Â&#x201E; Czarna ziemia, Ĺźwir-02, podsypka maĹ&#x201A;e i duĹźe iloĹ&#x203A;ci. UsĹ&#x201A;ugi koparko-Ĺ&#x201A;adowarkÄ&#x2026;, 693-717-889

#06'0;

+056#.#%,'6'.'9+<;,0' +5#6'.+6#40'/7.6+411/

/106#Ä&#x2019;756#9+#0+'0#24#9# Â&#x201E; A, DJ - wesela, 18-tki, 696-424-963 Â&#x201E; AAA PodnoĹ&#x203A;niki koszowe od 16 do 22m - wynajem 501-429-384, 502-974-584 Â&#x201E; AAA TRANSPORT przeprowadzki, rĂłwnieĹź kompleksowo 781-609-342 Â&#x201E; AAA USĹ UGI TRANSPORTOWE, PRZEPROWADZKI KOMPLEKSOWE, PRZEWĂ&#x201C;Z DO 4-OSĂ&#x201C;B, 502-606-361 www.transport-przeprowadzki.auto.pl Â&#x201E; Abc - NAPRAWA PRALEK U KLIENTA, 504-359-909 Â&#x201E; AGD naprawa, pralki, zmywarki, piece, 665-809-224 Â&#x201E; ANTENY - INSTALACJE: NAZIEMNE, DVB -T, SATELITARNE - MONTAĹť, NAPRAWA, 504-658-004 Â&#x201E; ANTENY TV - instalacje antenowe, serwis, 600097-438 www.johnyshop.pl Â&#x201E; ANTENY TV SAT, montaĹźe 506-964-989

)" ?% ' "%!

77

bez

BIK

POZYCZKI GOTĂ&#x201C;WKOWE

'O 

Roz-1301

JOGA

<?A!<' <%'#'$ 

 !"#$%&'!#%% () * +,./0123

---------------------------------------

â&#x20AC;&#x161;

minimum formalnosci bez poreczycieli â&#x20AC;&#x161; EURO FINANSE bez zgody maĹ&#x201A;zonka do 10 000 w 12h

500 517 527, 504 466 868 lub SMS â&#x20AC;&#x17E;pozyczkaâ&#x20AC;?

$677 YOGA: -----------------------    

   

   

    

WEXEL

Roz-1449

IJ:,5Â&#x2021;3,$6(. Â&#x2021;SLDVHNRVLDQ\ VRUWRZDQ\PP Â&#x2021;SLDVHNPP²QDSRVDG]NL Â&#x2021;RVWU\²QDEHWRQ\ Â&#x2021;SRGV\SNDF]DUQD]LHPLDWRUI Â&#x2021;NDP\F]HN UyÄłQHMJUDQXODFML WHO5R]

(na terenie targowiska) 33+83$%/23DZHã.DãXijQ\ :U]HħQLDXO:ãâRNLHWND

(teren ogrodzony, ochrona fizyczna) 697 741 941

Â&#x201E; Docieplenia, remonty, tanio 887-062-882 Â&#x201E; DUET MUZYCZNY, DJ, videofilmowanie, 788-362-646 Â&#x201E; Elektroinstalacje, pomiary, 785-901-087 Â&#x201E; ELEKTRYK, 662-627-856 Â&#x201E; Firma Mar-Instal oferuje: instalacje centralnego ogrzewania, wodno -kanalizacyjne, gaz, centralne odkurzacze 666-543-570 Â&#x201E; Fryzjerstwo damskie usĹ&#x201A;ugi u klientek na telefon, 724-797-541 Â&#x201E; GARAĹťE BLASZANE, RĂ&#x201C;ĹťNE ROZMIARY OD 1500 ZĹ , TANIE PĹ OTY I OGRODZENIA, BRAMY GARAĹťOWE, RATY, 62-733-88-30, 607-680-103 Â&#x201E; Hydraulik - usĹ&#x201A;ugi, instalacje, WOD-KAN-C.O. 600-718-495 Â&#x201E; Hydraulik, 601-536-890 Â&#x201E; Hydraulik, 666-543-570

USĹ UGI tLPQBSLPÂ&#x2019;BEPXBSLÇ&#x152; tXZXSPULB)%4

Â&#x201E; INSTALACJE wod-kan-co-gaz - uprawnienia TANIO 669-567-081 Â&#x201E; KIEROWNIK BUDOWY, adaptacje projektĂłw 609-118-583 Â&#x201E; Koszenie trawy, pielÄ&#x2122;gnacja zieleni 724-526-963 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, panele, docieplenia 691-015-103 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, pĹ&#x201A;yta GK, ocieplenia, pĹ&#x201A;ytki, kompleksowe wykoĹ&#x201E;czenia wnÄ&#x2122;trz, KOMINKI 667-108-054 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, pĹ&#x201A;ytki, panele, tapety, pĹ&#x201A;yta K/G, 601-379-147 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, prace ogĂłlnobudowlane, atrakcyjne ceny, 697-233-467

Usl-271

NAPRAWA AGD pralki, lodĂłwki, zmywarki 61 4383-601, 601-736-232

Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, pĹ&#x201A;ytki. Atrakcyjne ceny, 787-339-249 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, tapetowanie. Tanio, fachowo, 695-731-374 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, tapety, panele, pĹ&#x201A;yta GK, poddasza tanio solidnie 607-856-441 Â&#x201E; Malowanie, tapetowanie, panele, remonty, konkurencyjne ceny, 693-645-863 Â&#x201E; Malowanie, tapetowanie, panele, remonty, konkurencyjne ceny, 693-645-863 Â&#x201E; MEBLE TAPICEROWANE - PRODUCENT. DuĹźy wybĂłr, wzory klasyczne i nowoczesne. Meble pokojowe i kuchenne. ObĹ&#x201A;aczkowo 47, Sklep firmowy: MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw ul. PoznaĹ&#x201E;ska (dawny Cezar), www.mebleoblaczkowo.pl, 603-641-081 Â&#x201E; MontaĹź paneli, drzwi, szybko, TANIO, fachowo, 506-034-016 Â&#x201E; NAGROBKI - remonty, 606-631-423 Â&#x201E; NAPRAWA rowerĂłw. ul. Traugutta 2, 506-034-016 Â&#x201E; ObsĹ&#x201A;uga muzyczna, wesela, imprezy okolicznoĹ&#x203A;ciowe, saksofon, akordeon, konkurencyjne ceny, www.duet-hit.com, 723-871-670 Â&#x201E; Ocieplanie, pĹ&#x201A;yta GK, pĹ&#x201A;ytki, szpachlowanie, malowanie 889-957-674 Â&#x201E; PĹ&#x201A;ytkarstwo 28zĹ&#x201A;/mkw, malowanie, szpachlowanie, 882-263-645 Â&#x201E; PĹ&#x201A;ytkarstwo, malowanie, szpachlowanie, prace wykoĹ&#x201E;czeniowe, 725-683-808 Â&#x201E; Posadzki betonowe, maszynowo, wykonywane w domach, blokach, biurach itp. 606-128-033 Â&#x201E; Posadzki maszynowe, 604-056-636 Â&#x201E; Posadzki maszynowe, 605-408-725, www. mixo.net.pl Â&#x201E; Posadzki maszynowe, 697-428-561

Â&#x201E; Hydraulik, 669-299-150

. Â&#x192; 3<?P D 

tQPHPUPXJFLBOBMJ[BDZKOF D[ZT[D[FOJFLBOBMJ[BDKJ rinstalacje wodno-kanalizacyjne C.O. i gaz rprzydomowe oczyszczalnie Ĺ&#x203A;ciekĂłw rbaterie sĹ&#x201A;oneczne rrekuperacja ciepĹ&#x201A;a rszamba betonowe

-5#

 

64Â&#x160;6(*,01"3,0Â&#x160;"%08"3,Ć&#x2020; 53"/41035%0UPO

 

 

 H

   

tel. 600 893 357, 600 893 401

tel. 783 015 995

~('~9

tel. 61-4388-829 509-365-337

*OOB

 ") =1<5 5@*

do garaĹźowania

USĹ UGI

+C !!A# G' "%&! $'DL C6

DLA 

Usl-652

PrzyjmÄ&#x2122; samochody ciÄ&#x2122;Ĺźarowe Roz-1541

Â&#x201E; Sprzedam palmÄ&#x2122; i wĂłzek trzyfunkcyjny 696-649-823 Â&#x201E; Sprzedam pralkÄ&#x2122; automatycznÄ&#x2026;, 665-809-224 Â&#x201E; Sprzedam pustaki stropowe ĹźuĹźlowe, 663-768-565 Â&#x201E; Sprzedam pustaki ĹźuĹźlowe, 692-192-881, 788-784-172 Â&#x201E; Sprzedam pustaki ĹźuĹźlowe, 723-409-877 Â&#x201E; Sprzedam rozdzielniÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026;, 606-274-515 Â&#x201E; Sprzedam spawarkÄ&#x2122; elektrycznÄ&#x2026; 609-952-792 Â&#x201E; Sprzedam starÄ&#x2026; szewskÄ&#x2026; maszynÄ&#x2122; do szycia, 666-320-021 Â&#x201E; Sprzedam stemple budowlane 723-483-844 Â&#x201E; Sprzedam styropian EPS 042, 125 zĹ&#x201A;/m3, 887-062-882 Â&#x201E; Sprzedam sypialniÄ&#x2122; venge, 1000 zĹ&#x201A;, 783-424-369 Â&#x201E; Sprzedam szynÄ&#x2122; 14, 4,5 m, 604-693-393 Â&#x201E; Sprzedam tanio nowy koĹźuch damski 508-260-697 Â&#x201E; Sprzedam TV 14â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;, 21â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;, 28â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;, LCD 40â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;, 888-258-067 Â&#x201E; Sprzedam tynki: akrylowy, silikatowy, silikonowy, bardzo tanio, 691-124-802 Â&#x201E; Sprzedam wypoczynek w dobrym stanie, 61-4363-662

2'C ! 

CHWILĂ&#x201C;WKI

 (+':

Â&#x201E; ZAGINÄ&#x201E;Ĺ YORK 26.08.2013 r. W NADARZYCACH, 696-727-937

/G

Â&#x201E; Autoryzowany przedstawiciel automatyki do bram ďŹ rmy FAAC (serwis) Centrum Handlowe KADENA tel. 601-727-372 Â&#x201E; Budowy, murarstwo, ocieplanie, 502-614-021 Â&#x201E; Budowy, remonty, wykoĹ&#x201E;czenia wnÄ&#x2122;trz FIN-BUD 601-379-147 Â&#x201E; Cyklinowanie bezpyĹ&#x201A;owe, 602-682-792 Â&#x201E; Czyszczenie tapicerki meblowej, dywanĂłw agregatem i Ĺ&#x203A;rodkami czyszczÄ&#x2026;cymi Karcher 4zĹ&#x201A;/mkw, 604-381-253 Â&#x201E; Czyszczenie, udraĹźnianie, przepychanie, inspekcje video rur kanalizacyjnych, 607-616-203 Â&#x201E; Dekarstwo, blacharstwo, pĹ&#x201A;yty KG, ocieplanie, 605-663-440 Â&#x201E; Dekarstwo-Blacharstwo, papy termozgrzewalne, 600-020-619 Â&#x201E; Dj - imprezy okolicznoĹ&#x203A;ciowe, 602-677-753 Â&#x201E; DJ na kaĹźdÄ&#x2026; imprezÄ&#x2122;, 725-467-357 Â&#x201E; Dj, imprezy okolicznoĹ&#x203A;ciowe, 691-749-826 Â&#x201E; Docieplenia 65 zĹ&#x201A; z materiaĹ&#x201A;em, 691-015-103

5

<E(2+2

 

NWD9[Ä&#x2021;NKL5/5d2QÄ&#x201C;[E\MCrQFF\YQPKO[

Â&#x201E; Atrakcyjne zabudowy wnÄ&#x2122;kowe, szafy, kuchnie, drzwi przesuwne, skĹ&#x201A;adane, terminy 7 dni, 660-517-289 Â&#x201E; AUTA do Ĺ&#x203A;lubu, 696-021-567

Usl-369a

, %D' C$P'R'S" A $6

<#&<91Ăź

Â&#x201E; Sprzedam migomat 220A, 506-460-269

77

21 2/52 / 2 7"%!A A"@C= 7

32Ä&#x201C;<&=.$

&+:,/Âą:.$

Â&#x201E; Sprzedam mebloĹ&#x203A;ciankÄ&#x2122; koloru mahoĹ&#x201E;, 3,5 m dĹ&#x201A;ugoĹ&#x203A;Ä&#x2021; + naroĹźnik, 61/4364-109 Â&#x201E; Sprzedam mebloĹ&#x203A;ciankÄ&#x2122; szer. 2,60, jabĹ&#x201A;oĹ&#x201E;, stan bdb, 300 zĹ&#x201A;, 660-175-802

, %D' 5 ) @ 99

sRKCUGMQUKCP[Ä&#x201C;YKT sE\CTPC\KGOKCRQFU[RMC sRQMTWU\QP[ITW\ sMCO[U\MK sEGOGPVKYCRPQ sY[YĂ?\ITW\W sMQRCPKGUVCYĂ?Y sTQ\DKGTCPKG UVCT[EJDWF[PMĂ?Y sWUĂŁWIKMQRCTMĂ°KUR[EJCTMĂ° sWUĂŁWIKVTCPURQTVQYG

Â&#x201E; Stemple budowlane 5 zĹ&#x201A;/szt, 512-448-801 Â&#x201E; Suknia Ĺ&#x203A;lubna +welon i bolerko, rozm. M, 505-580-100 Â&#x201E; Tanio sprzedam sukniÄ&#x2122; Ĺ&#x203A;lubnÄ&#x2026; z trenem, rozm. 38, 607-928-120

Â&#x201E; Tylko u Nas!!! Dla FIRM NA OĹ&#x161;WIADCZENIE do 500 tys. zĹ&#x201A; bez zabezpieczenia!!! TakĹźe dla ROLNIKĂ&#x201C;W na oĹ&#x203A;wiadczenie oraz poĹźyczki dla pracujÄ&#x2026;cych, emerytĂłw i rencistĂłw. Dla ďŹ rm do 50 tys. zĹ&#x201A; bez BIK, ZUS i US oraz poĹźyczki hipoteczne dla zadĹ&#x201A;uĹźonych i ze spóźnieniami. Tel. 798-975-384, 793-745-331, 62-505-70-43 www.kredyt-partner.com.pl Â&#x201E; WiatÄ&#x2122; na drewno, garaĹź, altanÄ&#x2122; sprzedam 727-610-525 Â&#x201E; WypoĹź yczam pokrowce na krzesĹ&#x201A;a 608-014-507

,)( +4 J9

)9* 

Â&#x201E; SprzedaĹź ROWERĂ&#x201C;W, FOTELIKĂ&#x201C;W I BAGAĹťNIKĂ&#x201C;W na rowery. DuĹźy wybĂłr. Bierzglinek Bukowa 50

www.wrzesnia.info.pl

Roz-859

1*.1P9

929)Q

Â&#x201E; Sprzedam drewno opaĹ&#x201A;owe, 695-057-983 Â&#x201E; Sprzedam drewno workowane suche 7zĹ&#x201A;/ worek, 61-435-10-08 Â&#x201E; Sprzedam gitarÄ&#x2122;, 604-337-043 Â&#x201E; Sprzedam kanapÄ&#x2122; rozkĹ&#x201A;adanÄ&#x2026;, 723-912-663 Â&#x201E; Sprzedam koĹ&#x201A;yskÄ&#x2122; z wyposaĹźeniem, 509-749-162 Â&#x201E; Sprzedam kombajn do drewna kominkowego, tarczowy, tanio, 603-194-355 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;óşeczko dzieciÄ&#x2122;ce, sofÄ&#x2122;, fotele, biurko, krzeseĹ&#x201A;ko Ĺ&#x203A;niadaniowe, fotelik rowerowy, 662-657-540 Â&#x201E; Sprzedam maszyny stolarskie i inne narzÄ&#x2122;dzia, 698-289-633 Â&#x201E; Sprzedam meble w d. stanie TANIO 607-541-183

7!1'

+*%

30 sierpnia 2013

(

tprojekty budowlane HPUPXF PSB[JOEZXJEVBMOF tÇ´XJBEFDUXBFOFSHF UZD[OFCVEZOLĂ&#x2DC;X tQS[FHMÇ&#x152;EZCVEZOLĂ&#x2DC;X tOBE[PSZ tJOOFVTÂ&#x2019;VHJ

  

$$$ " )* ) + " , " )* ** -

./ $ # $ 

ul. Fabryczna 39/4 QS[ZQÂ&#x2019;BUOZNQBSLJOHV 

62-300 WrzeĹ&#x203A;nia tel. 61 670 98 89 Usl-172

693-119-600


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

XO6]NROQD6RNROQLNL

WHO

8VO

 ! tGXÄ&#x201D;\Z\EĂ&#x2018;UtLQG\ZLGXDOQH

USĹ UGI Â&#x201E; PosprzÄ&#x2026;tam mieszkanie lub biuro, tel. 788-294-297 Â&#x201E; Projekt i wykonanie ogrodzeĹ&#x201E;. Firma Cztery Pory Roku, 601-72-73-72 Â&#x201E; Projektowanie i zakĹ&#x201A;adanie kostki brukowej i granitowej Firma Cztery Pory Roku 601-727-372

Z]RU\tWHUPLQRZRLIDFKRZR

Usl-651

Usl-615

SZAFY DLA CIEBIE szafy; kuchnie - 800 zĹ&#x201A;/mb. zabudowy wnÄ&#x2122;k - 850 zĹ&#x201A;/mb.

-2  )3/4 * -5 & " % 6 $ *& - &

Â&#x201E; Remonty, budowa domĂłw pod klucz oraz inne prace budowlane, 61-4365-379, 506-912-109 Â&#x201E; ROZBIĂ&#x201C;RKI ď&#x161;ş WYWĂ&#x201C;Z GRUZU, 662ď&#x161;ş600ď&#x161;ş089 Â&#x201E; Schody drewniane, 514-720-628

2),) 19 2: 77

 

 Â&#x201E; Wszelkie usĹ&#x201A;ugi budowlane, solidnie fachowo, krĂłtkie terminy, 606-991-372 Â&#x201E; Wykaszanie trawy, porzÄ&#x2026;dkowanie ogrodĂłw, moĹźliwa FV VAT, 663-811-577 Â&#x201E; Wykopy rÄ&#x2122;czne w ziemi tel. 505-499-314 Â&#x201E; ZawiozÄ&#x2122; 8 osĂłb, 787-453-482 Â&#x201E; ZduĹ&#x201E;stwo, 61-4360-101 Â&#x201E; ZduĹ&#x201E;stwo, 61-4360-101 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; EFFECT-MUSIC 606-121-357

7!*''

Â&#x201E; Schody z drewna, 785-120-222

Usl-650

508 067 342 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Warszawska www.karcher-wrzesnia.pl

JRWĂ?ZNRZH

   !""#$$"%#$$ Â&#x201E; Projektowanie i zakĹ&#x201A;adanie ogrodĂłw Firma Cztery Pory Roku. 601-727-372 Â&#x201E; Remonty Ĺ&#x201A;azienek i mieszkaĹ&#x201E;, 724-207-445

Â&#x201E; Szafy, kuchnie na wymiar, 660-517-289

Wszystko na wymiar Terminy â&#x20AC;&#x201C; 7 dni

660 517 289

Me-064

Pogotowie Kanalizacyjne Przepychanie i czyszczenie kanalizacji. Czyszczenie drenaĹźu oczyszczalni biologicznych

WUKO i spirale elektro-mechaniczne Kamery TV do rur od Ă&#x2DC;50 mm Usl-401

www.firma-chochlik.pl

Â&#x201E; VideoďŹ lmowanie i fotograďŹ a, 601 262-268

Usl-573b

tel. 602-227-666/24 godz.

Â&#x201E; Szpachlowanie, malowanie wnÄ&#x2122;trz, 669-867-413 Â&#x201E; Ĺ&#x161;luby, obsĹ&#x201A;uga muzyczna, 533-022-304 Â&#x201E; Ĺ&#x161;wiadectwa energetyczne, 692-943-120 Â&#x201E; Ĺ&#x161;wiadectwa energetyczne, tel. 605-556-379 Â&#x201E; Tynki maszynowo - gipsowe, cementowo - wapienne tel. 692-498-838 Â&#x201E; UKĹ ADANIE KOSTKI BRUKOWEJ I KAMIEď&#x161;ş NIA, SCHODY, GRILLE, 665ď&#x161;ş037ď&#x161;ş171 Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie kostki brukowej, 603-784-126 Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie kostki brukowej, 787-270-481 Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie kostki brukowej, www.kozbruk. eu.interia.pl 606-297-689, Projekty 3d Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie kostki pozbrukowej, granitu, kamienia polnego. 502-565-201 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi geodezyjne, Filip Zbierski, Psary Polskie 166F, 501-793-454

PROFESJONALNIE

7!'

)P:,9 

ODBIERAMY DOKUMENTY U KLIENTA

+ ,

czyszczen tapicerki czyszczenie meblowej i samochodowej, ( #( pozbruku i elewacji ( itp. DLA ALERGIKĂ&#x201C;W - PAROWNICA

PrzewĂłz osĂłb â&#x20AC;&#x201C; BUSEM DO NIEMIEC, HOLANDII, BELGII

 ,! CG!? A < !M

UVQNCTUMKGGNGMVT[E\PGJ[FTCWNKE\PG OCNCTUMKGRĂŁ[VMCTUMKG

â&#x20AC;&#x201C; dowĂłz na miejsce â&#x20AC;&#x201C; TV w samochodzie â&#x20AC;&#x201C; licencja, peÂłne ubezpieczenie â&#x20AC;&#x201C; moÂżliwoĹ&#x201C;ĂŚ zabrania wiĂŞkszego bagaÂżu

63/241-72-24, 600-503-953

*< ?R&%! !/'<#&

w Niemczech: 0049-1794-395-584

) '?! # <'& ' " &H?G

ZAKĹ AD TAPICERSKI

+G %?? $' C F:7!*

(+(,T77

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Fromborska 53 tel. 510 145 347

POLECA:

RATY

tXZQPD[ZOLJ tOBSPČ&#x2C6;OJLJ tTPGZ tBNFSZLBOLJ tSFOPXBDKBTUBSZDINFCMJJLS[FTFÂ&#x2019; Me-055a

ZAPRASZAMY

D 9 "

Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; Muzyczny â&#x20AC;&#x153;CANTUSâ&#x20AC;? : 782-871-320, strona: www.cantus.webd.pl Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny Ligretta, 886-220-155, 502-050-563 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny TOP - STARS, 608-336-894 Â&#x201E; ZlecÄ&#x2122; budowÄ&#x2122; domu, stan surowy otwarty 502-550-729 Â&#x201E; Ĺťwir, podsypka, czarna ziemia, koparko-Ĺ&#x201A;adowarka, 606-297-689

8  ( Â&#x2026;8 $8 Â&#x2026;  W0"Â&#x2021;(  'I Â&#x2C6; ( '+& %%6/ &' Dotyc   <

  naszej gazety.

Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi koparko-Ĺ&#x201A;adowarkÄ&#x2026; i ogĂłlnobudowalne, 502-081-851, 502-081-852

ZWIERZÄ&#x2DC;TA

Rozliczenie VAT rolnikĂłw Zwrot VAT-u za artykuÂły budowlane 605-296-347, 61 428-25-18

Usl-646

Usl-444

r

Uwaga, sprzedawcy Â&#x2026;8 $8 Â&#x2026;Â&#x2020;

Â&#x201E; PoszukujÄ&#x2122; kobiety ze wsi z samochodem, 28l, cel matrymonialny, 785-749-845

518-085-473

NA IMPREZY 

9, 11 i 12 wrzeĹ&#x203A;nia 2013 r. w siedzibie UrzÄ&#x2122;du Miasta i Gminy Czerniejewo odbÄ&#x2122;dÄ&#x2026; siÄ&#x2122; pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaĹź dziaĹ&#x201A;ek budowlanych zlokalizowanych na osiedlu Pisarzy i osiedlu Nadziei w  Czerniejewie oraz w Lipkach. Cena wywoĹ&#x201A;awcza od 36,57 zĹ&#x201A; do 45,59 zĹ&#x201A; netto za 1 m2. Wadium naleĹźy wpĹ&#x201A;aciÄ&#x2021; najpóźniej do 4 wrzeĹ&#x203A;nia 2013 r. Z warunkami przetargu moĹźna siÄ&#x2122; zapoznaÄ&#x2021; w siedzibie tut. urzÄ&#x2122;du w pok. nr 109 oraz na tablicy ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, a takĹźe na stronie internetowej www.czerniejewo.com.pl oraz pod numerem telefonu 61 429 13 27. Zainteresowanych zapraszamy do wziÄ&#x2122;cia udziaĹ&#x201A;u w przetargu.

MATRYMONIALNE

POPROWADZĂ&#x160; KSIĂ&#x160;GOWOĹ&#x2019;Ă&#x2020;

ZUS â&#x20AC;&#x201C; przekaz elektroniczny WypeÂłniamy deklaracje Intersat

8= ?=  85}=@?*0 8=5= 855= G 72 G 8# 4#55 = 8  485='5=' q

ATRAKCYJNE DZIAĹ KI BUDOWLANE

NA SPRZEDAĹť

SRÂ&#x203A;\F]NL 0 1/ - &

7DQLRLVROLGQLH

PRANIE DYWANĂ&#x201C;W I TAPICERKI

ATIZ

Roz-1542

 

ww-280

 

www.wrzesnia.info.pl

Â&#x201E; Oddam szczeniaki.608-557-975 Â&#x201E; PodarujÄ&#x2122; maĹ&#x201A;e kotki tel. 692-908-824 Â&#x201E; Sklep KANAREK ul. Legii WrzesiĹ&#x201E;skiej 24 (wejĹ&#x203A;cie od ul. 3 Maja), karma dla goĹ&#x201A;Ä&#x2122;bi 38 zĹ&#x201A;/kg, dla papug 2,60 zĹ&#x201A;/kg, 785-148-263 Â&#x201E; Sprzedam kuce, bryczkÄ&#x2122;, Ĺ&#x203A;winki morskie, 793-413-513 Â&#x201E; Sprzedam ratlerki, 515-409-502 Yorki szczeniaki, 667-342-532 Â&#x201E; Â&#x201E; Yorki, 608-137-638

LEKARSKIE Â&#x201E; Badania USG Doppler tÄ&#x2122;tnic i ĹźyĹ&#x201A; specjalista chorĂłb naczyĹ&#x201E; lek.med. Piotr Trojanowski ul. JabĹ&#x201A;oniowa 23. Gniezno, tel. 795-486-265 Â&#x201E; DIETETYK, 609-370-503 Â&#x201E; MasaĹźysta - masaĹźe z dojazdem do domu klienta, 787-545-362

KOMPUTEROWE Â&#x201E; Naprawa komputerĂłw u klienta w domu, konďŹ guracja audio oraz TV sat, niskie ceny 721-525-230

TOWARZYSKIE

   !"!#$

 % & ' (( !#)!$

Przyjmujemy 

Â&#x201E; Agata 691-665-043 Â&#x201E; Czterdziestolatka zaprasza prywatnie 538-321-253 Â&#x201E; Czterdziestoletni Pan dla Pani., tel. 723-204-748 Â&#x201E; Maja 697-256-746 Â&#x201E; Monia 537-390-067 Â&#x201E; Nowa Maja prywatnie, 724-273-304 Â&#x201E; SĹ&#x201A;odka kotka prywatnie 724-273-248

KSERO Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;?, ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14

ww-232

30 sierpnia 2013

Kre-376

6


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

2WRQDMOHSV]\VNOHSMHVWQDĘ&#x192;ZLHFLH .XSXMXVLHELHZ7ZRLP0DUNHFLH

SER EDAM RYCKI 1kg

(/00 SMAKOWITA (3 rodzaje) 500g

)

))

*

DĹ UGOZIARNISTY 4*100g

(*0

(00

VEGETA 75g

DŝEM ŠOWICZ (róşne smaki)

WINOGRONO

280g

BIAĹ E 1kg

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. PiastĂłw 16 Godziny otwarcia: poniedziaĹ&#x201A;ek - sobota 6 -21, niedziela 10 - 18. Zapraszamy 3UDFRZQLD 3UDFRZQLD$UW\VW\F]QD $570

RYĹť BIAĹ Y

PRZYPRAWA

)0

Tylk weeko w ten 30.08 end -01.09 ! .2013

*00!

Oferta handlowa waĹźna 30.08 â&#x20AC;&#x201C; 05.09.2013r. lub do wyczerpania zapasĂłw. Promocja dotyczy sklepu we WrzeĹ&#x203A;ni, ul. PiastĂłw 16

!..""+"+!!# "%$(!"!..!6

XO.RV\QLHUĂ&#x2018;Z:U]HÄ&#x2C6;QLD

*% $'!%% "CM

wiedza

r C "!+ r"% $' " ' &# 6/'+ r $'8' &G "B< r C "< G %?! 6 J/+:J / r#% ''?@ r C '< %D;+*

/'>=@! A# C " # 6QOCU\&QNCVC

Edu-654

9T\GÄ&#x2021;PKCWN1RKGU\[P %\GU\GYQWN/KĂŁQUĂŁCYUMC

VGN YYYQUMUVTC\CMRN

 

Usl-654

8VDÂ&#x2026;Â&#x2020; D8PÂ&#x2026;Â&#x2020; ?P?6V!;JP;JÂ&#x192; E B;!K?8W4! ; O;JV4! -BÂ&#x2026;OK-PD83?Â&#x2020;JÂ&#x2021;JV SRQSWZJRG] WHO

KWWSDUWHPVWUHIDSO

<Â&#x20AC;q; <Â&#x20AC;<3)HÂ <3) G77Â&#x201A; 732 <Â&#x20AC;q; (2;Â (G22 Â&#x192;HÂ 7v<(7Â&#x201A; G27 7v 3q3 7vh 8(; 23 8322 8( 7 <27Â&#x201A; G 892 Â&#x20AC;Â 3

 Â&#x201A;H< CZESNE 2

<(Â&#x192;Â&#x2026;<3Â&#x192;Â&#x2026;<Â&#x20AC;2 Â < 2 Â&#x20AC;27Â&#x192;(2G<37v ,0E+** @" ) P 0 )C

) ,( %+,E++E*% ) )Â&#x2C6;)

<32Â&#x2026;Â 27

pasja

G 24=5% }= '? 8 ' 85='

(==<  {5 # | 85 58 v( 8 % %} % 8 %# = 5 

Informacji udziela i zapisy przyjmuje Sekretariat: w poniedziaĹ&#x201A;ki 9.00-16.00 i od wtorku do piÄ&#x2026;tku 9.00-14.00

Edu-670

SĹ&#x201A;uchacze otrzymujÄ&#x2026; zaĹ&#x203A;wiadczenia potwierdzajÄ&#x2026;ce naukÄ&#x2122; do ZUS, KRUS, zasiĹ&#x201A;kĂłw rodzinnych i Ĺ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E; z pomocy spoĹ&#x201A;ecznej.

'~ *(+ &&&Â&#x2030;8' '2+%4***_99+(D6_/9&+_&(MÂ&#x160;2+%4***_99D Â&#x2039;MÂ? '

7

www.wwsse.pl

V E,(&

30 sierpnia 2013


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

30 sierpnia 2013

www.wrzesnia.info.pl Roz-937

8

www.stal-pol.pl

OGRODZENIA PANELOWE Z DRUTU Ă&#x2DC;5 t130%6,$+" t53"/41035 t.0/5"Ĺ&#x2018; t#SBNZEXVTLS[ZEÂ&#x2019;PXF t#SBNZQS[FTVXOF t'VSULJ t"VUPNBUZLB tJJOOFTJBULJ[HS[FXBOF t%SVUZ QSŢUZDJĹ&#x2022;HOJPOF

DELTA EKOGROSZEK

  5$

Roz-1529

,BD[BOPXP VM,BMJTLB UFM LPN 

POLSKI, CZESKI

WÄ&#x2DC;GIEL

Cena **.Â&#x160;*D)C. Informacje i zapisy - tel. 509-154254 $ )5 ))' 

KURS TAĹ&#x192;CA TOWARZYSKIEGO I WESELNEGO Pierwsze zajÄ&#x2122;cia w poniedziaĹ&#x201A;ek

16 wrzeĹ&#x203A;nia 2013 r., godz. 19.00 Sala WrzesiĹ&#x201E;skiego OĹ&#x203A;rodka Kultury, ul. KoĹ&#x203A;ciuszki 21

Informacje tel. 509-779-443, 61-4361-159

DREWNO KOMINKOWE ObĹ&#x201A;aczkowo 179 tel. 61 436-64-19

'FW

Serdecznie zapraszamy

KAMIENNY, BRUNATNY, MIAĹ , DREWNO OPAĹ OWE, BRYKIET RECORD Z WÄ&#x2DC;GLA BRUNATNEGO, KOKS

, %D'

C$6) ? " '=

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "POLNE KWIATKI" 

P+:F J , *1: 

J%<@ ! "< %'"'' &H? ?%6

 $'DL=&G &G'&6

V E,1,

$NKÄ&#x201C;U\[EJKPHQTOCELKWF\KGNK &[TGMVQT2T[YCVPGIQ1IPKUMC/W\[E\PGIQ WN-KNKĂ˝UMKGIQ9T\GÄ&#x2021;PKCVGN

777

PROWADZI ZAPISY DZIECI @)CÂ&#x2C6;+Â&#x2C6;FÂ&#x2C6;Â&#x2030;=!{ 5h@..0)@.*.)@.**|

 55=@.*+/@.*F  #  " " " ## 

    # ) 6 

  # #) " " 

 " # 

  )

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Kolejowa 9 tel./fax 61 437-96-04, tel. kom. 537-008-568 08-568 heban.sj@vp.pl pon.-pt. 8.00-17.00, sob. 9.00-13.00

8!M !Â&#x2039; +%_ 66 9%(+&/+ _&__

OFERUJEMY TANI MONTAĹť DRZWI, OKIEN, PANELI (8 % VAT)

SZEROKI WYBĂ&#x201C;R TAPET Zapraszamy

6 

 

 

 

  L  M 0&E+*)*&)0*(+ )  /E(0  #

zacja wizuali ek Ĺ&#x201A;azien TIS GR A Bd-455

W naszym sklepie moĹźna zakupiÄ&#x2021; wszystkie materiaĹ&#x201A;y niezbÄ&#x2122;dne do remontu lub wykoĹ&#x201E;czenia Twojego domu/mieszkania Oferujemy bardzo duĹźy wybĂłr towarĂłw znanych polskich producentĂłw.

'%

sMNCYKU\QY[EJMNCU[E\P[EJ KGNGMVTQPKE\P[EJ sUVTWPQY[EJsFĂľV[EJ


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (61) 436-52-70

30 sierpnia 2013

www.wrzesnia.info.pl

NOWE KOLEKCJE

SALON MODY NL 3U]HUÏFENLH NUDZU]LHHFHQLRQHJR GRQLHSUW\PHQWX

DVR

9

ELKA

:U]HyQLDXO.DOLVNDWHO

ZZZVDORQPRG\HONDSO

SRQSWVE*5$7,6

:QDV]HMRIHUFLH]QDMG]LHFLH3DÍVWZR NLONDW\VLÆF\DUW\NXÏZ]QDQ\FKPDUHN sJDUQLWXU\MX›RG] sSDV]F]HNXUWNLsVZHWU\WVKLUW\ sEOX]NLNRV]XOHsREXZLHPÆVNLH sWRUHENLSDVNLsEL›XWHULD

.DWDORJILUP]QDV]HMRIHUW\ s%<720s3,(55(&$5',1s/$9$5' s:,//6225s:¯/&=$1.$s.$6725 5<.2s&27721&/8%s7(5(6$.23,$6

0RGDyOXEQD Skl-801

79#)#

019;#&4'5 9T\GćPKCWN&CU\[ýUMKGIQG DNQMRQ6QPUKNW

VGN

GOCKNDKWTQ@NC\KGPMQYGRCULGRNYYYNC\KGPMQYGRCULGRN )QF\KP[QVYCTEKCRQPKGF\KCãGMRKðVGMUQDQVC

9DQICVGLQHGTEKG\PCLFð2CýUVYQRTQFWMV[E\QãQY[EJ RQNUMKEJK\CITCPKE\P[EJFQUVCYEÐY Rã[VGMEGTCOKE\P[EJEGTCOKMKUCPKVCTPGL CTOCVWT[YCPKGPKMCDKP OGDNKKFQFCVMÐYãC\KGPMQY[EJ EGIã[TõE\PKGHQTOQYCPGLEJGOKKDWFQYNCPGL DCVGTKKK\NGYQ\O[YCMÐYMWEJGPP[EJ IT\GLPKMÐYãC\KGPMQY[EJ

CTEJKVGMVÐYFGYGNQRGTÐY HKTO[Y[MQPCYE\GQTC\KPYGUVQTÐY RWDNKE\P[EJKRT[YCVP[EJ

.#612'â0')14ï%;%*0191Ć%+ MCOKGýPCVWTCNP[Rã[VMKYKGNMQHQTOCVQYG URGELCNKUV[E\PCEJGOKCFQRKGNõIPCELKFQOW GNGICPEMKMNKPMKGTRKõMPGRã[VMKVCTCUQYG Skl-856

<CRTCU\CO[FQYURÐãRTCE[


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

30 sierpnia 2013

tNBUFSJBÂ&#x2019;ZCVEPXMBOF tDIFNJBCVEPXMBOB tNBUFSJBÂ&#x2019;ZJOTUBMBDZKOF tGBSCZ tOBS[Ç&#x2014;E[JB tPQBÂ&#x2019; tQBT[F

www.wrzesnia.info.pl

Bd-346

10

ZAPRASZAMY pn.-pt. 7.00-17.00 sob. 7.00-13.00 Nekla, ul. Wiosny LudĂłw 2 Bd-411

61-43-86-130, 697-660-094

DRAGON

0,/"t%3;8*t8*53:/:;1$8

Meble Kuchenne na wymiar

ul. Warszawska 27a

tel. 61

8S[FÇ´OJB VM1JBTUĂ&#x2DC;X UFM XXXTVQFSUIFSNQM FNBJMTVQFS!TVQFSUIFSNQM

640-18-83

AGD do zabudowy

czynne pn-pt 10.00-17.00; sob. 10.00-14.00  J !   

+(

,!"9#% ) :1)( 

Bd-308

? %<$

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. KiliĹ&#x201E;skiego 11

= $

? % %# ' D$'%?A!&H

malgorzataborowczak@wp.pl

3 pionĂłw kanalizacyjnych ! Â?W %&'

t0,/"t%3;8* t30-&5: t#3".:

W %9 /

LETNIA JA PROMOC ty

I('$!( > K B< N* % @ $677 4Q\

RYNNY

KREDYTY RATALNE

5? @0D@* '4 4 : E99F 4 E: 49G9 I@ @@

ALUZJE poziome pionowe Siatki na owady

Z.U.H. ul. Ciszaka 35 tel. 61 43-65-497; 510-272-212

tel. 61 436 02 80

ATRAKCYJNE OKNA MARKOWYCH PRODUCENTĂ&#x201C;W

ROLETY

zewnĂŞtrzne, wewnĂŞtrzne

SKLEP - ul. Malborska 15, WrzeĹ&#x203A;nia

na okna i role

> 4 9

tel. 603-612-508 61-4387-501

*< %? 

tel. (61) 435-08-21

t1$7t0$:/, t$:/,5:5"/

GiÄ&#x2122;cie blach na wymiar Bd-280b

D !  D 

Bd-450

$#

 !"#$%$#

J9 29+(,9)/F91 9291

2UCT[/CĂŁGWN$WFQYNCPC 9T\GÄ&#x2021;PKC

VGN HCZ GOCKNPQYDWFRTKO@PQYDWFRTKORN

OBRĂ&#x201C;BKA PLASTYCZNA BLACH !"#$%&'()#*#$+,)#'(')' -&.'&/01#'(2

32 '&.'&/01#'(2

34 5,%6#5#)&/)#678,9 +-6+/5#)&/01#'( 3 : $!#5#)&/$;#1&)&/6<+/5)/= ;&-

0#1>$;6#<,+/$;#1&)&/6<+/5)/=

0CU\CQHGTVC

sQMPCKFT\YK28%DG\QĂŁQYKQY[U[UVGO(QTKU sQMPCFT\YKQTC\HCUCF[CNWOKPKQYGYU[UVGOCEJ2QP\KQ#NWRTQH sTQNGV[\GYPĂľVT\PGU[UVGO#NWRTQH$GENGXGT sTQNGV[YGYPĂľVT\PGOCVGTKCĂŁQYGHKPG\LC sRCTCRGV[YGYPĂľVT\PG\MQPINQOGTCVWOFHREXFTGYPC RQUVHQTOKPIW sRCTCRGV[\GYPĂľVT\PG\CNWOKPKWOUVCNK sDTCO[ICTCÄ&#x201C;QYGUGIOGPVQYGWEJ[NPG sOQUMKVKGT[ sQMPCKPYGPVCTUMKG $F


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (61) 436-52-70 Country Club to miejsce,       

  2UJDQL]XMHP\LPSUH]\RNROLF]QRĂFLRZHNRPXQLHZHVHOD URF]QLFHLPSUH]\LQWHJUDF\MQHGODğUPV]NROHQLD =DSUDV]DP\GRVW\ORZHMUHVWDXUDFMLVSHFMDOL]XMÈFHMVLÚZGDQLDFK NXFKQLSROVNLHMRUD];,;ZLHF]QHMNDUF]P\GRVNRQDïHJRPLHMVFD GODPQLHMIRUPDOQ\FKVSRWNDñLLPSUH] :QDV]\P3HQVMRQDFLHF]HNDMÈQD3DñVWZDOXNVXVRZHSRNRMH'ODPQLHMZ\PDJDMÈ F\FKJRĂFLPDP\GRG\VSR]\FMLPLHMVFDQRFOHJRZHRVWDQGDUGRZ\PZ\SRVDĝHQLX 2IHUXMHP\QDXNÚMD]G\NRQQHMSRGNLHUXQNLHPLQVWUXNWRUD Z\MD]G\SOHQHURZHRJQLVNDNXOLJL $WUDNF\MQHFHQ\SRNRLQRFOHJRZ\FKGODJUXS]RUJDQL]RZDQ\FKSRZ\ĝHMRVöE SHQVMRQDW]ïRVREÚPRWHO]ïRVREÚ ĂQLDGDQLHSïDWQHGRGDWNRZR 

&RXQWU\&OXE

Bd-447

WHOZZZQRZ\IROZDUNSO

STALMET $5 = # )#= )} 5)# 1 ( }'= 5 # ) #  !1

e6]F]öĈOLZHPDäĔHþVWZRWRMHGQRĈèGZÑFKRVÑE SRWUDILñF\FKVRELHZ\EDF]Dès 5XWK%HOO*UDKDP

+RQRUDFLHL0DFLHMRZL ZURF]QLFöĈOXEX Ĕ\F]\P\]GURZLDZ]DMHPQHM Ĕ\F]OLZRĈFLZ\UR]XPLDäRĈFL V]F]öĈFLDVSHäQLHQLDPDU]Hþ GXĔRUDGRĈFLPDäRNäRSRWÑZ DE\SäRPLHþ:DV]HMPLäRĈFL QLJG\QLHVäDEQñä D:DV]HG]LHFLURVä\V]F]öĈOLZLH ZMHJRFLHSOHLEODVNX

8 ‚H< ‚ 32Ž ‚H<‚7 832 € …ƒ €<€ 8;qH;2 ;7 8(29<‚2 G73 9 ( €    

=/}>*F+,>+*. €=13 1>.C++D.,, # ‘= ?5=1= = #'5?= ‘1= < ~$' 4 15=?5=1=

5=) =1; @FCeny promocyjne   

  !"

#$ %#&'$(&$)

Bd-426

5 '# ' 5 '5  =! #x1 ( } ' 5 5 5= ) = ) =)"54) 5 5!)5 54) 4 ! = #=!!  43=1

11

URG]LFHRUD]0DU\VLD$QLD :RMWHNL$GDP]URG]LQDPL

:U]HĂQLDļ1RZ\)ROZDUNXO0RVWRZD

KOWALSTWO ARTSTYCZNE

www.wrzesnia.info.pl

 J :2 *:) J/(9 2+)4 *:12J :2,

2 $ C$6+ & $6

6<' "&!6<$

tel. 503 004 980 tel. 669 111 071

Nowe mieszkania w ATRAKCYJNYCH cenach 

* +##,,-

30 sierpnia 2013


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

.GM#NC<KGNC\PC

lek.med. # 0D tel. 601 77 24 23 www.nastawianiekregoslupa.pl

*@C<& *' " '= = A6

6 ,$ 0/ 0$4 ,

4GLGUVTCELC VGNY

Oferujemy: BEZBOLESNE ZNIECZULENIE KOMPUTEROWE r bezpĹ&#x201A;atne przeglÄ&#x2026;dy i porady r leczenie zachowawcze w miĹ&#x201A;ej atmosferze rstomatologia estetyczna rwybielanie zÄ&#x2122;bĂłw w 30 min. r protetyka r chirurgia (resekcje, zatrzymane Ăłsemki) r *.1-"/5: r0350%0/$+" BQBSBUZTUBÂ?F

Gabinet czynny: od poniedziaĹ&#x201A;ku do piÄ&#x2026;tku

w godz. 900-1700

BIOFEEDBACK EEG - "TRENING MĂ&#x201C;ZGU"

lek. spec. chorĂłb wew.   !"

+,-.// 0 12$  3/12+34.+-56-4/2,4

GABINET LEKARSKI

3 =5!#=' ' 5  

   # "   "

Specjalista otolaryngolog wtorek i czwartek 17.00 â&#x20AC;&#x201C; 18.00 rejestracja telefoniczna 61 436-51-64, 602-664-925

GABINET LEKARSKI

 = <Â&#x17D;%'7(

<# # $ 2*( &+* *10

Lek-317

Lek-319

WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Ciszaka 26

41&$+"-*45"$)03Âť#1Â&#x152;6$t*/5&3/*45" lek. med. Katarzyna Kostrzewska

WrzeĹ&#x201C;nia ul. KiliĂąskiego 4

WrzeĹ&#x203A;nia, Plac Ĺ&#x161;w. StanisĹ&#x201A;awa 1 (wejĹ&#x203A;cie obok Veritasu w podwĂłrze)

tel. 602-830-899 PeĹ&#x201A;en zakres usĹ&#x201A;ug: nowoczesne, precyzyjne leczenie kanaĹ&#x201A;owe przy uĹźyciu mikroskopu KAPS oraz wypeĹ&#x201A;nianie kanaĹ&#x201A;Ăłw metodÄ&#x2026; termicznÄ&#x2026;, leczenie dorosĹ&#x201A;ych i dzieci; protetyka: korony, mosty, protezy ruchome; piaskowanie zÄ&#x2122;bĂłw; leczenie chorĂłb przyzÄ&#x2122;bia; chirurgia, implanty, wĹ&#x201A;asne RTG cyfrowe www.denthal.pl

Gabinet MEDYCYNY ESTETYCZNEJ dr Piotr Wiszniewski

<  1  

R4 9 U  $7V

A W 3X  [ [ [

#$33 3 #

MEDYCYNA ESTETYCZNA

      !! "# #$"$$%"$$ &&"$$'"$$

GABINET STOMATOLOGICZNY lek. dent. 3) Â&#x2C6;!

Nina Grzelak

 '+&% +/+ 6&&

@" )  2"

) 1/0E/%%E120 f"  "

# " ( '$h1#1 { |

POĹ OĹťNICTWO I GINEKOLOGIA spec. W. Kwiatkowski

USG: poĹ&#x201A;oĹźnicze, przezpochwowe i piersi PrzyjÄ&#x2122;cia: wtorki, czwartki 15.00-17.00 ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;ska 3, WrzeĹ&#x203A;nia 606-312-327

GABINET STOMATOLOGICZNY

()*)%+!+

Rejestracja tel. 602 177 154 i 4360 102

lek. dent. Piotr Wiszniewski przyjmuje w Ĺ&#x203A;rody 15.00-21.00

 ## )E) L #  M (,)+*E00)**

 

lek. dent. VÂ&#x2C6;! 1 'D/* /__ D9* ## ) /)**E(2)**" ) (()**E(1)**

 ") =1( C)=1>*?F+DD?0,D

DEPILACJA LASEROWA NAJSKUTECZNIEJSZY SYSTEM TRWAĹ EGO USUWANIA ZBÄ&#x2DC;DNEGO OWĹ OSIENIA

LASER DIODOWY MEDIO STAR

NOWOĹ&#x161;Ä&#x2020;!!! LASER VARILITE Zew-482

botoks korekcja zmarszczek mezoterapia modelowanie ust  lipoliza

USG â&#x20AC;&#x201C; sonda brzuszna i pochwowa

wtorki i czwartki od 16.00

Lek-225e

przyjmuje pn., wt. 15.00-21.00, czw. 9.00-15.00, w soboty po uzgodnieniu

POO.NICTWO â&#x20AC;&#x201C; GINEKOLOGIA

spec. ginekolog poonik

przyjÄ&#x2122;cia: poniedziaĹ&#x201A;ek i Ĺ&#x203A;roda od 16.00 rejestracja telefoniczna - 790-782-702 BADANIE KIEROWCĂ&#x201C;W

lek. dent. Halina Olejniczak-Wiszniewska

Gabinet Lekarski Katarzyna CzĂŞstochowska

62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. SĹ&#x201A;owackiego 62

DENTHAL Gabinet Stomatologiczny

OE+1%

specjalista urolog

Leczenie zachowawcze i operacyjne   

    !"#

Przychodnia Lekarza Rodzinnego â&#x20AC;&#x17E;MEDINETâ&#x20AC;? 'Â&#x2019;8 !* " Gabinet czynny: wt 13.00-18.00, )" 

(0)**E(1)**

Lek. Gerard WilczyĂąski

 !" # " $%%&'()*'+,) / , Rejestracja telefoniczna nr 61/4365740 lub 604 759 490  2 45

WSKAZANIA: 8 #= 5=855 '% 8# ="Â&#x201D; !8 8#4=$8# 

# G

Lek-403

 

61 672 39 00 795 11 33 45

FIZJOTERAPEUTA mgr Aleksandra Koska

Lek-221

Prywatny Gabinet Urologiczny

Metoda terapii wykorzystywana w medycynie, psychologii, sporcie, biznesie, nauce.

Lek-227c

Lek-406

# $%&'  (" Rejestracja tel. 61-4365-740   

       

    

        !!"#$!!% "!!"#&'!

Kos-078

)*+/

GABINET PRYWATNY

' (  )

* Opieki Zdrowotnej â&#x20AC;&#x17E;SPECIMEDâ&#x20AC;?

tel. 61 4363-533

Lek-411a

REUMATOLOG

Poradnia Medycyny Pracy

Lek-249e

$%>;/'+)/ 1/'+/)&/

) ! !P A' " '

GABINET STOMATOLOGICZNY, ul. HARCERSKA 10 Lek. stom. Ewa Thomas- Zaremba

Lek-339

 H

2+2P

Lek-402

) )5)

0J1/%6.-7$">!# &7<%6.-7$">!75/

K(%

Baza lekarzy @

www.wrzesnia.info.pl

ZAMYKANIE NACZYĹ&#x192; NA TWARZY I KOĹ&#x192;CZYNACH DOLNYCH, USUWANIE PRZEBARWIEĹ&#x192;, FOTOODMĹ ADZANIE Informacja, rejestracja: AMIKA, ul. PiastĂłw 16, tel. 61-4379-999

Lek-229a

30 sierpnia 2013

Lek-304

12


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

30 sierpnia 2013

www.wrzesnia.info.pl

13

/ CH A'$' &G'

?!&%G

%\[PPGRQPRV UQD WN)PKGÄ&#x2018;PKGĂ˝UMCD9T\GÄ&#x2021;PKC K(

VGN =$35$6=$0<

Lek-380

 # #$H !  !  ( !     2# 4  

; q3;1; qÂ&#x20AC; 32Â&#x2026; Â&#x201A;<3 63(&-$/,67$&+25Ă?%:(:1Ä&#x2014;75=1<&+

 )qG1( ;<32C. (21?710?*@Â&#x2C6;*>?*,)(2Â&#x201A;<Â&#x20AC; 7Â&#x201A;Â&#x20AC;G927Â&#x201A;

GABINET STOMATOLOGICZNY lek. stom. ogĂłlnej

PAWEÂŁ KRUPKA WRZEĹ&#x2019;NIA ul. LAZUROWA 2 tel. 61 436-35-66,

Gabinet Leczenia Nerwic Waldemar KieÂłczewski

lekarz psychiatra WrzeĹ&#x201C;nia, Sienkiewicza 12 pt. 15.00-16.00 Opieszyn 10 - pt. 9.30-13.00

HIPOKRATES

AL-FGPV

Zabiegi w powiÄ&#x2122;kszeniu! PeĹ&#x201A;en zakres Ĺ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E;

XO.RzFLHOQD :U]HzQLD

ul. WaryĹ&#x201E;skiego 6c, WrzeĹ&#x203A;nia

Wrzenia, ul. Sdowa 6, tel. 61 436-78-32, www.primadent-wrzesnia.eu Rejestracja od pon. do pt. w godz. 8.00-18.00

PORADNIE SPECJALISTYCZNE â&#x20AC;&#x201C; BEZPÂŁATNE czynna od wt. do pt. czynna od pon. do pt. czynna od pon. do pt.

PORADNIE PRYWATNE

Poradnia psychiatryczna wtorek Poradnia psychologiczna 2 i 4 roda miesi&ca Choroby tarczycy dr med. E. Schneider, wtorek

STOMATOLOGIA â&#x20AC;˘ Poradnia Stomatologii OgĂłlnej â&#x20AC;˘ Poradnia Ortodontyczna â&#x20AC;˘ Poradnia Paradontologiczna Leczenie zachowawcze, stomatologia estetyczna, leczenie kana'owe Chirurgia Stomatologiczna: zabiegi w znieczuleniu miejscowym, Protetyka: - protezy zĂŞbowe caÂłkowite, natychmiastowe, protezy szkieletowe, - korony i mosty porcelanowe, protezy bezklamrowe, licĂłwki bezporednie

 Ortodoncja: aparaty ortodontyczne ruchome i staÂłe, Rentgen zĂŞbĂłw

Gabinet stomatologiczny

Lek-278

profilaktyka, wybielanie zÄ&#x2122;bĂłw stomatologia estetyczna chirurgia implantologia specjalistyczne leczenie kanaĹ&#x201A;owe pod mikroskopem protetyka schorzenia przyzÄ&#x2122;bia ortodoncja â&#x20AC;&#x201C; aparaty staĹ&#x201A;e wszystkie rodzaje RTG stomatologicznych â&#x20AC;&#x201C; bez skierowaĹ&#x201E;. Zaprasza od poniedziaĹ&#x201A;ku do piÄ&#x2026;tku 9.00-21.00 Rejestracja 61-436-72-48, 507-117-063

WHO 

GABINET CZYNNY CODZIENNIE 

!!! 

!! "# $%# &'"

!! 

!! 

!!! 

!! ()*

!!! 

!!

Lek-247b

Gabinet Lekarski WrzeĹ&#x201C;nia, Batorego 4a lek med. Adam Fundowicz â&#x20AC;&#x201C; radiolog, internista - USG, peÂłen zakres badaĂą, obrazowanie przestrzenne, kolor - doppler, przepÂływy mĂłzgowe i koĂączynowe (Âżylaki, tarczyca, jama brzuszna), serce - echo

pištek od 11.40

Rejestracja w godz. 9.30-17.00 61 / 436 09 35 Lek-315a

Prywatny

Gabinet

Laryngologiczny Dr med. Ĺ ukasz Borucki Diagnostyka i leczenie operacyjne. Leczenie chrapania i bezdechu sennego

www.orl-centrum.pl tel. 61 437 05 87

14.00-18.00 14.30-18.00 12.00-18.00

Lek-407q

Os. LipĂłwka

Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne

NZOZ

Poradnia neurologiczna Poradnia logopedyczna Poradnia stomatologiczna

pn, wt, czw, pt 1500â&#x20AC;&#x201C;1900

Lek-357

C.@?F*.?0@+
Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl2Â&#x2026;2<2G7Â Â&#x20AC; 7Â&#x201A;q7v227 P D  D <#  N @ #

C - L) ,(E%+,,E*,,M  " 19.09.2013 r. o godz. 12.45  D <# N @ #

@ 8#  @ #   ) W

 ;; (*  %"  

 #

6

+ bez BIK

+ emeryci bez ! 2 

` 1    #83

 ! " '1F100F 2# '  5= ' ) 5' { ) $ )|# ='%'1 1+.>)0 2 Â&#x2030;5 @F*

Kre-377

30 sierpnia 2013

www.fides-finanse.pl

TDK &

 #

$ 8  P" D  #$ >@?.@C3 =5)<=F0

 # D

<# N @) 8# @ 

@ @ J     KW [NKW: PO1F/00037970/2] )

-'$".""#!."!!.62-200 GNIEZNO, al. Reymonta 26

D   +/*'_9*(&&#" L  

  

  E  _9+'++D(&& #M"   #  0'+

    _+%'+ _(+D#) O  #   #   #  ('(*  " #) +/'*_9(*& # 

#H#  #  ) <# 

  L   +"** M 

 " # #H#  #   

     $ Powszechna Y $J) ~{#%Y DD%&*&**%* 0000 5102 0286 6887. 8   )/1, Â? (    

 "     

9 "     

   )

' ' '( Â&#x2039; Â? ' 'Â&#x201C;MÂ&#x160;+%_*9 %& 9&(+/* _9+ /*6(+&_ _6% */+

Roz-1409a

14

STALE KONSTRUKCYJNE: (((M ( # ( ( (

  ( $ 

  

%850,675=0,$67$,*0,1<:5=(Ĺ&#x2018;1,$

0134667 8 9!:;<9 :9=!

;<0=0>6>6>6!?9@0=0>6>6>>

3D9 ; 7 9F7 9<H;!<7 9<H; K  ) +& ) (  

 0( (//1 )   L6) 4 0*(* ) K (*0" ) ,2( H) )M

    $ '%' ! "=5='h %'

8$('1C *Â&#x201C;_

{ $

*'

- 

'

Oznaczenie geodezyjne

O  %  # +/"/* 0  ) (1",* 0     @ )ABH9 # +0 A    

212*'+*02*        

 

 ) %%%'(  *"(0,%A #   # A-(.'***+*%+2'(

 #  #  )   #  ;  

 # ) D   0 "  L    M)

@  #  #  " # "  ) - = 

5) O   ) 4  #    

  ) K )

  

4  #

P @ 

Â&#x2039;8$

___Â&#x201C;%

&(%*+_

9D9&Â&#x201C; &*9&

)%Â&#x201D;Â&#x201C;&&& &_ 9Â&#x201C;%

P @   D

<# N @ # ;: 8# 

@ P  @    @) _'

Przeznaczenie 

9'

-   K #     #      9)

+'

Forma i tryb zbycia

D    )

Termin i miejsce przetargu

) **'%&'*&% .''/'&&     4 !  B @ )A < #A (

L M"

A  ## L; M) -5  

  #  )

D'

J  

   

" ##  ++.9&&(&&.# 8  +.9&&(&&.# K   

    ) %+ ) ( (* 

  

  L6) 4 0*(() K (11" ) (*2% H) )M

6'

@ 

?  

  $

O 

6'% Wadium

     # # 

  ) @ 

   #Â&#x2039; Â&#x2022;  $H ' 1C *Â&#x201C;_Â&#x2013;"  # "  (1)(*)0*(+A ) L 9   

 4 ! AB @M 

  4 ! 

 B A(2A/,&(A***0A**((A(%1%A*(((A+1**) @        )

@      #  A 

 

9 ) - "   AA     #"    # )

6'* 

E    "    

   

=    5  A "    $ !  #  ! $H! ## $   ##.( E

     #  #   #  

#  #  

 # " )  # 

  

 "    # "   "

   #  )

/'

K    "    ) 8 

   # A     )

4

%&' 6 5#

D 5#   @ B  B ? " 4 

!  B @ ) < (" # 00" ) ,( ,%* %* +2)


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

15 Bd-353c

30 sierpnia 2013

:; ( "%;%%<

%":*<=>**>+=**>

0  $ 0 1  $ 0  1 $ 0  24

+<'5$8/,.$t.27ĂŁ<&2tĂŁ$=,(1.,

Bd-449

PRODUCENT OKIEN I DRZWI !"#$%&$%'( )*+, %/$

] ^ V ] _0] V ^ _

  5-%- `f q - %5%

 &/ 1$  $ V &/ * 6 X) V &/ # $ #X " / * )*/

"  )" V */6 ) $ / [\$ V $/  V "/ $ /

Obwieszczenie < x5 z dnia 22 sierpnia 2013 r. K  )A ++A )A (A  )A /* ) 0  

+ H 0**&A)   5#   #

"  9        L6)4) A(//" )A(001 )M )A %/

 

 (% (/,*A) P    # L # 6)4) 0*(+A)" ) 0,1M

%850,675=0,$67$,*0,1<:5=(Ĺ&#x2018;1,$

0134667 8 9!:;<9 :9=!

;<0=0>6>6>6!?9@0=0>6>6>>

3D9 ; 7 9F7 9<H;!<7 9<H; K  ) +& ) (  

 0( (//1 )   L6) 4 0*(* ) K (*0" ) ,2( H) )M

    $ '%' ! "=5='h 1. 2.

- 

3.

Oznaczenie geodezyjne

'$ #=' "   9     #

   #    # )

Â&#x2022;G# !   Â&#x2013;  # A )

(+(&'+" @)    +* 

0*(+A)  6VO3? -@V< <VK3 D) ))" )  ,"

,(E%(& 9) @   # 

 

    )

-  

 

 #   # 

  9 ) -  

  

 9 

# < 6 - N   9  ; D @)

G!# # M ! (Â&#x2039; () @     #  

    ) 0) 8

#    D 

 @" @ C " N  <" @" ) J (*" # 0 =  

 ) +) 4      " 

    # # L     M  0(  "  D 

 @) @ # "   ) %/ P  

 

  (%

 

 # 

  )#) 

    9 D 

 @"   9 4 !  B

@"     #) %) V  "   

 9 "   < 6 

- N  "  ) /* ) +    5#  )

Redaguje zespĂłĹ&#x201A;: Waldemar Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;ski (redaktor naczelny), Maria KosiĹ&#x201E;ska (z-ca redaktora naczelnego). Biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;: Maria KosiĹ&#x201E;ska, Arleta Kretkowska, Natalia Pacanowska, Marika Wojtela. 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14, tel. 61 436 52 70, fax 61 640 01 01, biuro@wrzesnia.info.pl, http://www.wrzesnia.info.pl SkĹ&#x201A;ad komputerowy (reklamy@wrzesnia.info.pl): Anna Jakubek. Projekt graficzny: Tomasz Wojciechowski. Wydawca: Wydawnictwo KROPKA Jolanta i Waldemar Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;scy, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, SzczeciĹ&#x201E;ska 5. Druk: Drukarnia AGORA SA, PiĹ&#x201A;a, ul. Krzywa 35. KolportaĹź: Mariusz Tomczak, tel. 603 118 930. Redakcja â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstĂłw oraz nadawania tytuĂłw listom. TekstĂłw i materiaĂłw niezamĂłwionych nie zwracamy. AnonimĂłw nie drukujemy. Redakcja â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? nie odpowiada za tre reklam i ogosze. Wzory reklam zastrzeone.

Goniczki 32/4

{ $

O  %  # +2"(* 0   

   ) %"1* 0

     # B +0 A    +/&*'0(0%*    

       ) %*  *"+(2+A 

 #   # A-(.'***+&/(*'( # B)   #  ) D   #"  ) @ 

#  #  "  ) - = 5 ) 6 

 @J

  ) 4  #      ) K )

  

4  #

P @ 

Â&#x2039;1

40

0,3153

3980/21240

PO1F/00038910/1

P @   D

<# N @ # ;: 8# 

@ P  @    @) 4. 5.

Przeznaczenie O  -   K #     #   

   9) Forma i tryb zbycia

D    )

Termin i miejsce przetargu

) %%'%&'*&% .''/'&&     4 !  B @ ) < #A(

L M" A  ## L; M) -5  

 

 #  )

7.

J  

   

" ##  %.&&&(&&.# 8  .%&&(&&.# K   

    ) %+ ) ( (*

   

  L6) 4 0*(() K (11" ) (*2% H) )M

8.

@ 

?  

  $

6.

8.1 Wadium

     # #  ) @ 

   #Â&#x2039; Â&#x2022;  $H 1 *Â&#x201C;_Â&#x2013;"

 # " 

 D'%&'*&% .'L 

9   

 4 ! AB @M 

  4 

!  B A(2A/,&(A***0A**((A(%1%A*(((A+1**) @        )

@      #  A  9 ) - "   A A   

 

  #"    # )

8.2 

-    "       

=    5  A "  $ ! # ! $H! ## $  ##.( -     #  #   #  

#  #  

 # " )  # 

  

 "    # "  

 "

   #  )

9.

K    "    ) 8 

    # A    

 )

4

10. 6 5#

D 5#   @ B  B ? "

4 !  B @ ) < (" # 00" ) ,( ,%* %* +2)


30 sierpnia 2013

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl Skl-860

16

Numer 1217  

Wiadomosci Wrzesinskie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you