Page 1

Kultura, s.11

Sylwia Grzeszczak oblęşona na finale Przebojowej Trasy RMF we Wrześni

23 sierpnia 2013 NR 34 (1216/XXIV) INDEKS 366773

ISSN 1234-1363

CENA 2,90 zł (w tym 5% VAT)

Temat tygodnia, s. 14-15

Piłka noşna, s. 32

Rolnictwo – ile moşna zarobić na hodowli lub uprawie roślin

Victoria „poległa� remisem. A miało być tak pięknie

redakcja: 61 437 49 50, biuro ogłoszeń: 61 436 52 70

Wolf’s Team zaprasza do współpracy: ciebie i twojego psa Ludzkie pasje, s. 10

PoraĹźony prÄ…dem

Rzecz o parkowaniu burmistrza na chodniku Samorząd, s. 6 Film „Wigilia� Szamburskiego ma angielską wersję językową Kultura, s. 11

57-letni męşczyzna wszedł na słup transformatorowy. Został poraşony prądem i spadł na ziemię. Teraz lekarze walczą o jego şycie. Stan poszkodowanego określany jest jako bardzo cięşki. >>

5 lat procesu Huberta K. o wyłudzenia, a wyroku nie ma Prosto z sądu, s. 12 Inwazja wandalikretynów Społeczeństwo, s. 7 www.wrzesnia.info.pl

dokończenie na s. 3

Uwaga, sprzedawcy Å:LDGRPRŒFL:U]HVLĽVNLFK¾

ww-280

Reklama

Szanowni Państwo,

Społeczeństwo, s. 8

Projektantka mody Kasia Szymańska ze swoją niecodzienną fotosesją. Zaprosiła do Wrześni aktorkę Barbarę Kurdej-Szatan

:V]\VF\FLNWyU\PÅ:LDGRPRŒFL:U]HVLĽVNLH¾ GRVWDUF]D 58&+ SURV]HQL Vĉ RNRQWDNW]S0DULXV]HP7RPF]DNLHP WHO Dotyczy to rozwiązania umowy z Ruchem na sprzedaş naszej gazety.


23 sierpnia 2013

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

2 Temat tygodnia Czy warto być rolnikiem? SONDA

Waldemar Śliwczyński

Moim zdaniem

Zygmunt Słomczyński, emeryt: – Wydaje mi się, şe teraz rolnikom jest lşej niş np. 30 lat temu. Rolnictwo jest zmechanizowane, więc juş nie jest tak, şe całe rodziny muszą pracować na polu. Przy produkcji roślinnej rolnictwo jest zajęciem sezonowym – kilka dni bardzo cięşkiej pracy i potem doglądanie. Cały rok zajęcie mają ci, którzy hodują zwierzęta. W zawód rolnika na pewno jest wkalkulowane ryzyko i niepewność.

zdaniem uĹźytkownikĂłw www.wrzesnia.info.pl tom: Wydaje mi siÄ™, Ĺźe co do obowiÄ…zkĂłw i na ile pracy

mają w skali roku, to nie mają co narzekać. Trzy miesiące cięşkiej pracy i reszta roku luz. Raczej na pewno mogą narzekać co do płatności za zdane zboşe, bo z tego co wiem, to z roku na rok mniej za to płacą i jeśli tak dalej będzie, to stwierdzą, şe nie opłaca się siać. Lecz w ten sposób niszczy się gospodarkę. Mateusz: Widzę, şe kolega mało się zna na rolnictwie. Trzy miesiące to owszem, od czerwca do końca sierpnia, to są najbardziej cięşkie miesiące pracy na roli (sianokosy i sianokiszonki, şniwa, prace poşniwne, siew rzepaku i kiszonka z kukurydzy), ale i przed, i po tym są inne prace. Rolnicy zaczynają pracę w marcu-kwietniu, a kończą niekiedy w grudniu (jeşeli ktoś ma duşo kukurydzy na ziarno). Zwykli ludzie mają określone godziny pracy, rolnik często nie wie, o której skończy (sam coś o tym wiem). U mnie znajomi wyjeşdşali na pole o 6 rano, wracali po 22. Następnym razem proszę się nie wypowiadać na tematy, na których się Pan nie zna.

Monika Wyderkiewicz, pracownik administracyjny: – Myślę, şe duşe gospodarstwa mają łatwiej, bo mają większe dotacje. Najgorzej wygląda sytuacja rolników, którzy mają małe uprawy. Do wielu mniejszych gospodarstw nie dotarł jeszcze postęp techniczny i nie są one w pełni zmechanizowane. Nie chciałabym pracować w gospodarstwie. Mój wujek jest rolnikiem i wiem, jaki to cięşki kawałek chleba. Tomasz Szulc, kierownik sklepu: – Sytuację rolników oceniłbym jako średnio dobrą. Wiadomo, şe w rolnictwie są duşe pieniądze, ale teş spore wydatki. Praca jest bardzo cięşka, ale sezonowo. Myślę, şe zdecydowana większość rolników şyje na tym samym poziomie, co mieszkańcy miast. Nie pracowałem nigdy na roli. Czy chciałbym? Trudno powiedzieć, wszystko zaleşy od tego, jak ułoşy się moje şycie.

Czy rolnik to zawód z przyszłością?

Mariusz Jóźwiak, rolnik: – Jestem rolnikiem i lubię to, co robię. Sytuacja rolników jest raczej trudna. Pośrednicy dyktują ceny na rynku i zabierają większość zysków ze sprzedaşy produktów rolnych. Większość dopłat nie trafia bezpośrednio do rolników, ale do zakładów, które produkują produkty dla rolnictwa. Czuję się związany z rolnictwem, ale gdybym miał brać pod uwagę tylko ekonomię, to musiałbym zmienić zawód.

opinie internautĂłw na www.wrzesnia.info.pl

N

igdy nie pracowaem w rolnictwie, ani nawet nie mieszkaem na wsi, dlatego aden fachowiec od rolnictwa ze mnie nie jest. Moje rady s wic pewnie bez wartoci. Obserwuj jednak rolników od dawna, a take rozmawiam z nimi o swoich spostrzeeniach przy kadej nadarzajcej si okazji. Bardzo ucieszyo mnie stwierdzenie Marka midowicza, który na stronie 15 dzisiejszego wydania mówi, e „wspólnie mona zrobi wiele�. Ucieszyo mnie dlatego, e wedug mnie tym, co rolnikom znacznie utrudnia nowoczesne gospodarowanie, jest nadmierny indywidualizm i starowiecko pojmowany „honor�, który wyraa si powiedzonkiem „wszystko mam swoje�. Nie wiem, ile godzin w roku pracuje kombajn za 1,2 mln z czy nowoczesny agregat, który za jedn jazd orze, sieje, bronuje i Bóg wie co jeszcze. Po co jednemu gospodarstwu taki agregat, jeli mógby on z powodzeniem obsuy kilka czy kilkadziesit gospodarstw? Z tekstów na stronach 14 i 15 wynika na szczcie, e rolnicy sami dostrzegaj wielk si we wspópracy, która zastpuje nikomu niepotrzebn rywalizacj.

W tym tygodniu zapytaliśmy przechodniów, co myślą o pracy rolników. Czy sami pracowali kiedykolwiek na roli? Jak oceniają sytuację rolników? Czy prowadzenie gospodarstwa to dochodowe zajęcie? Czy chcieliby zostać rolnikami?

tak

70% 18% 12%

nie nie mam zdania

Satyryczny komentarz tygodnia: rolnicy! uprawiajcie wiatraki!

jedno pytanie – jedna odpowiedź

Ile rolnicy dostają z Agencji? Filip Biernat: – Ile pieniędzy przekazała w tym roku rolnikom Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa? Na jaki cel beneficjenci będą mogli przeznaczyć te kwoty? Józef Szafarek, kierownik wrzesińskiego oddziału ARiMR: – W tym roku, do 30 czerwca, wypłaciliśmy wszystkie płatności za 2012 r. Šącznie to 60 mln zł. Rozpoczęliśmy od wypłaty 1,5 mln jednorazowej pomocy dla rolników za szkody spowodowane przemarznięciami. Większość z tej puli pochłaniają dopłaty bezpośrednie – to 45 mln zł, które trafiają do 2659 rolników. Na dopłaty do obszarów o niekorzystnym gospodarowaniu przeznaczyliśmy 3,5 mln zł, na płatności rolnośrodowiskowe 3,8 mln zł, na renty strukturalne 3,7 mln zł.

/CTMQYG

 

DOM-GAZ

61 436-27-33, 436-29-49

%0#3"+",0ĽĖt%0#3"$&/"

pn.-sob. 7.00-19.00 nd. 8.00-14.00

  

693-631-996

GAZ EKO-GAZ

61 436-46-84 604-710-781 pn-sob 8.00-19.00 niedziela 9.00-13.00

Roz-863

t,364;:8".*/&3"-/&

  

 

NAGROBKI schody, parapety, blaty, kominki, kostka granitowa Marzenin, ul. Ks. Twardego 5 61-4388-077, 601-084-743 NISKE CENY,167$/$&-( *$=2:( 0217$Ä“ EXWOHJD]RZH]ä :U]HzQLD.RzFLXV]NL WHO

TARTAK NEKLA wykonuje wiby dachowe wg zamĂłwie. boazerie podbiciowe impregnacja cinieniowa drewno kominkowe

Tarcica obrzynana i nieobrzynana Deska tarasowa (dwustronnie ryflowana) Nekla ul. Dworcowa 33

*$=)$67

tel. 61 4386-046, fax 61 4386-076

605-338-906, 605-550-379

INSTALACJE GAZOWE BRC, LOVATO, STAG $XWR]DVWćSF]H

AUTO-GAZ-PYZDRY

ul. Mostowa 6 63 2768-462, 604-992-402 ZZZDXWRVHUZLVS\]GU\SO

Sa-501a

(przy torach kolejowych)

t5"3$*$"0#3;:/"/" t8Ć–(*&-,".*&//: asortyment

GAZ

VDPRFKRGRZH

Sa-529

Gutowo Małe, ul. Powidzka 9

-#.14;('4;

5MN

SKĹ AD DREWNA I WĘGLA

Roz-1462a

Reklama


23 sierpnia 2013

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

3

Aktualności Reklama

PoraĹźony prÄ…dem

tel. 61 640 01 01

dok. ze s. 1

Do zdarzenia doszo nad zalewem Lipówka, a konkretnie, nieopodal siowni pod chmurk. To wanie tam, wród drzew, stoi okoo dziesiciometrowy sup transformatorowy. Wystarczy troch zawzicia i mona wej na niego bez wikszych problemów. Przed takim dziaaniem przestrzega tylko tabliczka: „Nie dotyka! Niebezpieczne dla ycia!�. W czwartek, 15 sierpnia, okoo godziny 6.30, ostrzeenie to kompletnie zignorowa 57-letni wrzenianin. Mczyzna by sam. Wszed na betonowy sup, a gdy by ju na górze, w pewnym momencie zosta poraony prdem. Prawdopodobnie dotkn jednego z elementów bdcych pod napiciem. – Sycha byo huk, tak jakby kto da sygna do rozpoczcia jakich zawodów – opowiada wdkarz, który w tym samym czasie owi ryby na drugim brzegu jeziora. Dopiero pó niej dowiedzia si, co si stao. Wrzenianin spad na ziemi. Gdy na miejsce przybyli ratownicy, by przytomny, ale kontakt z nim mocno utrudniay obraenia, których dozna. Pomoc wezwano o godz. 6.39, specjalistyczny zespó przyby na miejsce sze minut po zgoszeniu.

– Mczyzn odnale li wdkarze, lea w pobliu supa energetycznego usytuowanego przy drodze gruntowej biegncej wzdu ul. Czerniejewskiej. To oni wezwali na pomoc suby ratownicze, po tym jak zauwayli iskry na przewodach elektrycznych, a nastpnie usyszeli woanie o pomoc (poszkodowanego – przyp. red.) dobiegajce ze wskazanego miejsca – informuje Krzysztof Helik, prokurator rejonowy we Wrzeni. 57-latek trafi do szpitala we Wrzeni, a stamtd przewieziono go do Konina. Jest w piczce farmakologicznej, jego stan lekarze okrelaj jako bardzo ciki. Jeli przeyje, moe by sparaliowany od pasa w dó. Nie wiadomo, dlaczego wrzenianin postanowi wej na sup. Moga to by próba samobójcza, jednak wrzesi ska prokuratura bdzie to dopiero wyjania. – Obecnie nie ma moliwoci wykonania czynnoci z udziaem pokrzywdzonego. Prowadzone ledztwo ma doprowadzi do wyjanienia okolicznoci przedmiotowego zdarzenia – kontynuuje prokurator rejonowy K. Helik. Straacy przebadali wspomniany teren specjalistycznym sprztem. W okolicy supa transformatorowego nie stwierdzono adnego przebicia prdu. ukasz Róaski

Reklama

:ÂŚ*,(/ (.223$ 1HNODXO3RZVWDĂ?FĂ?Z:ONS WHO

5R]G

Ceny promocyjne SROVNLHJRZĂ&#x2020;JOD WKÂ&#x201A;z<

6 E

+ bez BIK

+ emeryci bez Ĺ˝Ĺ?Ć&#x152;Ä&#x201A;ĹśĹ?Ä?Ç&#x152;Ä&#x17E;šÇ Ĺ?Ä&#x17E;ĹŹĆľ Đ˝Ć?Ć&#x2030;ĹłÄ&#x201A;Ć&#x161;Ä&#x201A;Ç Ć&#x152;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ä&#x201A;Ä?Ĺ&#x161; Ͳ^d<% ĹľĹ?Ä&#x17E;Ć?Ĺ?ħÄ?Ç&#x152;ĹśÇ&#x2021;Ä?Ĺ&#x161;

Roz-1522

www.fides-finanse.pl

Kre-377

Jana PawĹ&#x201A;a II 14, WrzeĹ&#x203A;nia Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;?

Zew-492

czarno-biaĹ&#x201A;e i kolorowe

ww-186

<<


23 sierpnia 2013

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Długi weekend ilustrują trzy liczby: 3 wypadki, 4 kolizje i 4 nietrzeźwych uczestników ruchu. Nie tylko drogowego. Policyjna akcja trwaa od 14 do 18 sierpnia. Bya spokojniejsza od zeszorocznej, co nie znaczy, e cakiem spokojna. 46-letni wrzenianin prowadzcy peugeota 407 wyprzedzi opla astr, po czym ostro zahamowa. Podszed do kierowcy (39-letniego mieszka ca Wocawka), który... ruszy autem i go potrci. Mczyzna ze zaman nog trafi do szpitala. Do zdarzenia doszo 14 sierpnia na krajówce w Gulczewku (szczegóy poniej). Tego samego dnia w Czeszewie zosta zatrzymany 34-letni rowerzysta. Mia 1,09 mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu.

Jadc z Mikuszewa w kierunku Sarnic, uszkodzia przednie prawe koo w fiacie seicento. A to dlatego, e wpada w wyrw w drodze. Ta historia przydarzya si 15 sierpnia mieszkance Orzechowa. Dzie pó niej na skrzyowaniu ul. Objazdowej z Kalisk peugeot 206 uderzy w volkswagena passata. 24-letni mieszkaniec powiatu tureckiego, który kierowa francuskim autem, nie dostosowa si do sygnalizacji wietlnej – tak orzeka policja. Jako e nie poczuwa si do winy, sprawa zostaa skierowana do sdu. Krótko przed pónoc tego samego dnia dyurny ruchu powiadomi policj o przemieszczajcej si bardzo wolno lokomotywie. Ta zostaa zatrzymana na stacji we Wrzeni. 55-letni maszynista (mieszkaniec powiatu oawskiego) zosta poddany badaniu na trze wo. Mia 1,32 mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu. Pieszy zosta potrcony przez renaulta kangoo. Jak ustalili stróe prawa, przechodzi przez jezdni w miejscu niedozwolonym. Dozna m.in. urazu gowy. Zdarzenie miao miejsce 17 sierpnia na placu Wiosny Ludów w Miosawiu (szczegóy poniej).

Blisko tragedii Do gro nego wypadku doszo w sobot 17 sierpnia w centrum Miosawia. Tu przed 21.00 na pl. Wiosny Ludów (przebiega tam „pitnastka”) samochód potrci pieszego. Ze wstpnych ustale policji wynika, e jadcy renaultem kangoo od strony kocioa parafialnego 57-letni gnie nianin potrci mczyzn. 66-latek wtargn na jezdni kilka metrów od przejcia dla pieszych, wprost pod koa auta. Kierowca nie zdy zareagowa (plac by nieowietlony). Sia uderzenia bya tak dua, e mczyzn odrzucio na odlego okoo dziesiciu metrów. – Straci przytomno, ale na szczcie oddycha. Stwierdzilimy, e nie bdziemy go rusza – mówi jedna z pierwszych osób, które pojawiy si na miejscu zdarzenia. Poszkodowany mieszkaniec Miosawia z obraeniami gowy zosta przewieziony do wrzesi skiego szpitala. Nieoficjalnie dowiedzielimy si, e jego stan jest ciki, ale yciu nie zagraa niebezpiecze stwo. Wiadomo ju, e kierujcy osobówk by trze wy, a od pieszego pobrano krew do bada na zawarto

O sile uderzenia może świadczyć fakt, że przednia szyba auta została zbita, a maska mocno wgnieciona

alkoholu. Wedug relacji wiadków, mczyzna przed wypadkiem pi alkohol na miosawskich plantach. – Mao kto, wychodzc z plantów, idzie na pasy. Ci ludzie czasami sami prosz si o tragedi – stwierdzaj. Nie bez znaczenia jest równie fakt, e zarówno policja, jak i stra miejska przymykaj oczy na spoywanie alkoholu w centrum. Tymczasem ustawa o wychowaniu w trze woci i przeciwdziaaniu alkoholizmowi mówi jasno: „zabrania si spoywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach”. KUL

Pękła opona i stracił panowanie Do potrcenia rowerzystki doszo 12 sierpnia, po godzinie 19.20, na drodze krajowej K92 w Gutowie Wielkim. Jak wynika z ustale policji, 28-letni kierowca volkswagena vento, jadc z kierunku Wrzeni, straci panowanie nad autem i uderzy w 51-letni cyklistk. Przyczy-

n wypadku byo pknicie prawej opony, przez co mieszkaniec Bierzglina straci panowanie nad wozem. Poszkodowana rowerzystka (mieszkanka Otocznej) trafia do szpitala powiatowego. Miaa duo szczcia, jej stan nie by powany. Uczestnicy wypadku byli trze wi. KUL

11

interwencji podjli w cigu piciu dni wrzesiscy stróe prawa. Najpowaniejsze byy wypadki. Trzy osoby, które w nich uczestniczyy, trafiy do szpitala

1,5

mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu wykazao badanie kierowcy zatrzymanego przy Sowackiego. To najwicej sporód wszystkich zatrzymanych

Wrzenianka kierujca mercedesem, jadc z Bieganowa w kierunku Gozdowa, najechaa na poka n wyrw w drodze (17 sierpnia). Uszkodzia dwie felgi i opony. Nastpnego dnia kierowca hondy civic, wyjedajc z posesji przy ul. Grunwaldzkiej, uderzy w toyot yaris. Nie byoby w tym nic sensacyjnego, gdyby nie fakt, e oddali si z miejsca zdarzenia. Niemal natychmiast zosta namierzony. To mieszkaniec Gniezna. 1,50 mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu wykazao badanie 43-latka kierujcego samochodem osobowym. Zosta zatrzymany 18 sierpnia przy ul. Sowackiego. Tego samego dnia kierowca forda escorta (59-letni mieszkaniec gminy Barcin) potrci jadcego w kierunku Wrzeni rowerzyst. Do zdarzenia doszo na krajowej „pitnastce” w Osowie. Poszkodowany z obraeniami ciaa zosta przewieziony do szpitala. Tego samego dnia przy ul. Fromborskiej zosta zatrzymany kolejny nietrze wy rowerzysta. 44-latek mia 0,28 mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu. – To by do bezpieczny weekend – komentuje 5-dniow akcj policji jej rzecznik Krzysztof Szczeniak. TOS

Nieprawdopodobny wypadek na K15. Ucierpiał radny, który zrzuca odpowiedzialność na innego kierowcę Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski ze złamaną nogą trafił do szpitala. To efekt niecodziennego zajścia, które miało miejsce 14 sierpnia na krajowej „15” w Gulczewku. Wersja policji jest taka: kierowca peugeota 407 (46-letni wrześnianin) wyprzedził opla astrę, po czym zahamował, doprowadzając do zatrzymania obu aut. Podszedł do mężczyzny (39-letniego włocławianina), który ruszył i przejechał go po lewej nodze. Jak ustaliliśmy, w zdarzeniu ucierpiał M. Baranowski. Jego wersja jest dużo dokładniejsza od tej policyjnej. Feralnego dnia wracał z żoną z Gniezna. Na prostym odcinku drogi postanowił wyprzedzić francuskie auto, tyle że napotkał na poważne problemy.

– Facet najzwyczajniej w świecie nie chciał się dać wyprzedzić. Przyśpieszył, gdy byłem na lewym pasie. Widział, że jedzie auto z naprzeciwka. W ostatniej chwili wcisnąłem się przed niego – relacjonuje zdarzenie wrzesiński radny. Gdy już zajął prawy pas, kierowca peugeota miał podjeżdżać pod niego, mrugać światłami i trąbić. Dlatego zatrzymał się. – Nie zdążyłem do niego podejść. Wyprostował koła i najzwyczajniej w świecie mnie przejechał – ucina. 39-latek ani myślał udzielać pomocy poszkodowanemu. Wycofał tylko samochód i zaparkował na poboczu. Cierpliwie czekał na przyjazd policji. To ona, po przeanalizowaniu zgromadzonego materiału, zadecyduje o postawieniu zarzutu spowodowania wypadku. TOS

Prokuratura w Środzie Wielkopolskiej zajmie się sprawą policjanta z Nekli oskarżanego o pobicie

P

oznański Wydział Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji na razie nie prowadzi postępowania wobec Artura Rybaka, kierownika posterunku policji w Nekli. Przypomnijmy, że jeden z mieszkańców Stroszek oskarżył policjanta o pobicie. – W chwili obecnej Wydział BSW w Poznaniu nie prowadzi czynności procesowych w związku ze złożoną przez pana Łukasza Piotrowskiego skargą. Czynności takie zostaną przez nas podjęte, jeżeli prokurator prokuratury wyznaczonej do prowadzenia postępowania uzna to za niezbędne i skieruje do tutejszego wydziału stosowne zarządzenie o powierzeniu dokonania poszczególnych czynności – informuje mł. insp. Grzegorz Nawrocki, naczelnik poznańskiego wydziału BSW.

– Informuję, że skarga pana Piotrowskiego złożona w dniu 5 sierpnia 2013 roku w Komendzie Powiatowej Policji we Wrześni, zgodnie z art. 231 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w dniu 6 sierpnia 2013 roku została przekazana do Prokuratury Rejonowej we Wrześni – przypomina naczelnik. – Ta z kolei 8 sierpnia 2013 roku materiały w powyższej sprawie przekazała Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu, z wnioskiem o wyznaczenie innej jednostki prokuratury do jej rozpoznania. Prokurator Irena Baranowska, naczelnik Wydziału III Nadzoru nad Postępowaniem Pr z yg o tow awc z y m Pro k u r a t u r y Okręgowej, poinformowała nas, że sprawę A. Rybaka zbada jednostka w Środzie Wielkopolskiej. TOM

„ Silny wiatr powali

drzewo na chodnik przy ul. Daszy skiego. Byo spróchniae. Straacy usunli je po poudniu 17 sierpnia.

„ Pozostawienie garn-

ka z jedzeniem na palniku gazowym byo przyczyn zadymienia mieszkania przy ul. Dbrowskiego (take 17 sierpnia). Zawodowcy dostali si do rodka przez okno balkonowe. Zdjli z ognia przypalony rondel i przewietrzyli pokoje.

„ Agresywne zachowa-

nie os zaniepokoio ludzi przebywajcych na cmentarzu w Grzybowie (19 sierpnia). Interweniowali ochotnicy z Wgierek. Namierzyli owady i usunli kokon, który uwiy sobie w ziemi.

„ Nadmierna prd-

ko bya przyczyn dachowania hyundaia coupé. Do zdarzenia doszo 20 sierpnia w Bierzglinku przy ul. Bukowej. Straacy z Wrzeni i Kaczanowa zabezpieczyli nie tylko samochód (m.in. poprzez odczenie instalacji elektrycznej i gazowej), ale take uszkodzon skrzynk energetyczn. TOS

Kronika policyjna

Na drogach i torach

Straż Pożarna

4 Zdarzenia

„ 11 sierpnia zamówi

akcesoria wdkarskie, a pi dni pó niej otrzyma paczk z trocinami. Ta historia przydarzya si mieszka cowi naszego powiatu. Transakcji dokona za porednictwem portalu Allegro. Na konto sprzedajcego przela równe 1200 z.

„ Wybite szyby i po-

malowany farb olejn pot – to bilans strat, jakiego dokonaa dyrekcja Szkoy Podstawowej nr 6. Wandal wszed na jej teren najprawdopodobniej 14 sierpnia.

„ Wrzenianka wpacia

ponad 300 z w punkcie kasowym przy ul. Fromborskiej. Problem w tym, e przez 1,5 miesica pienidze nie wpyny na wskazany rachunek. W tej sytuacji 14 sierpnia kobieta zoya zawiadomienie o podejrzeniu popenienia przestpstwa.

„ W sobie tylko zna-

ny sposób wymontowa ukad oddechowy z mercedesa sprintera. Mowa o zodziejaszku, który midzy 14 a 19 sierpnia wtargn na teren prywatnej posesji w Gutowie Wielkim. Nikt nic nie widzia i nie sysza.

„ Kto upatrzy sobie ci-

troena jumpera zaparkowanego przy ul. Kaliskiej. W nocy z 15 na 16 sierpnia wykrci z niego tablic rejestracyjn. TOS


23 sierpnia 2013

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

5

Zdarzenia Reklama

Nie zdejmują nogi z gazu i lądują za płotem

 Wypadki na zakręcie w Bierzglinku mają praktycznie taki sam scenariusz: auto wypada na łuku z drogi i ląduje na prywatnej posesji Fot. KUL

czarno-białe i kolorowe

Jana Pawła II 14, Września Biuro Ogłoszeń „WW” tel. 61 640 01 01

ww-186

Kierująca hyundaiem straciła na łuku drogi panowanie nad autem i wypadła z jezdni. Auto, taranując płot jednej z posesji, wylądowało na dachu. Wszystko dziao si 20 sierpnia, okoo godziny 20.00, na drodze wojewódzkiej w Bierzglinku. Jak wynika z ustale , 19-latka kierujca hyundaiem coupé jechaa zbyt szybko z kierunku Wrzeni, stracia panowanie nad kierownic i wypada z jezdni. Po drodze „skasowaa” autem pot i skrzynk elektryczn. Sko czyo si na dachowaniu. – To wygldao jak na jakim sensacyjnym filmie. Gdyby kto akurat w tym samym czasie szed chodnikiem, byoby olbrzymie nieszczcie – stwierdza wiadek zdarzenia. Korea skim autem podróoway dwie kobiety. To cud, e nikomu nic si nie stao. Kierujca hyundaiem (mieszkanka powiatu leszczy skiego) bya trze wa. Za spowodowanie kolizji otrzymaa 300 z mandatu. – Ten niebezpieczny zakrt spdza nam sen z powiek. Nikt nie chce poprawi bezpiecze stwa na drodze, nasze apele trafiaj w prónie – denerwuj si mieszka cy Bierzglinka. Zauwaaj, e to ju kolejny wypadek na niebezpiecznym zakrcie. W przecigu niespena trzech lat odnotowano na nim 10 kolizji.

– Skrzynk z prdem mam ju uszkodzon szósty raz. Nie zdylimy jeszcze naprawia ogrodzenia od ostatniego wypadku – mówi wacicielka posesji, której nieruchomo znajduje si bezporednio za ukiem drogi. – Jeszcze nie doszo do tragedii, ale wiele do tego nie trzeba. Chodnikiem chodz uczniowie do szkoy. Kiedy naprawd kto moe tutaj zgin – zauwaa. Mieszka cy, jak zapewniaj, zgaszali problem ostrego zakrtu m.in. do urzdu gminy. W pimie domagali si zaoenia przy drodze barierek. Ich monta mógby jednak spowodowa odbijanie si samochodów. – Zapewne dochodzioby do zderze czoowych. Niemniej jednak droga nie jest nasz wasnoci i nie jestemy wadni, aby tam cokolwiek robi – zauwaa Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego w ratuszu. Zarzdca drogi, czyli Wielkopolski Zarzd Dróg Wojewódzkich, susznie zauwaa, e powodem wypadków jest brawura. Na zakrcie obowizuje bowiem ograniczenie do 40 km/h. – Zakrt jest dobrze oznakowany. Nie wiem, jak mona poprawi tam jeszcze bezpiecze stwo – przyznaje Marek Jakowiak, kierownik WZD w Koninie. Mimo to obiecuje zaj si spraw. – Poprosz specjalistów od ruchu drogowego o znalezienie jakiego rozwizania. Prosz o kontakt za dwa, trzy miesice – ko czy. KUL

Bd-451

Reklama

Oferujemy mieszkania 1, 2 i 3 pokojowe ZQRZRF]HVQ\PSLĘWURZ\P EXG\QNX]KDOĉJDUDŮRZĉLZLQGĉ

SU]\XO*QLHŬQLHĽVNLHM 2GELyUPLHV]NDĽMXŮZNUyWFH

UWAGA! Ostatnie mieszkanie

w pierwszym budynku do natychmiastowego odbioru!


23 sierpnia 2013

WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

www.wrzesnia.info.pl

6 SamorzÄ&#x2026;d Policja zbada, jak parkowaĹ&#x201A; burmistrz Burmistrz Tomasz KaĹ&#x201A;uĹźny w sobotÄ&#x2122; i niedzielÄ&#x2122; przez kilka godzin blokowaĹ&#x201A; swoim autem chodnik przy ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;skiej. O sprawie poinformowa nas czytelnik, ktĂłry sfotografowa auto wodarza. Jego zdaniem, suzuki grand vitara by zaparkowany nieprawidowo. O pomoc w rozwikaniu problemu zwrĂłcilimy si do wrzesi skiej stray miejskiej i policji. Obie jednostki odpowiadaj do wymijajco. â&#x20AC;&#x201C; Kierowca pojazdu urzdzi postĂłj pojazdu na chodniku, korzystajc prawdopodobnie z przepisu art.47 ustawy Prawo o ruchu drogowym, zachowujc warunki okrelone w tyme artykule, tj. pozostawiajc tak szeroko chodnika, ktĂłra nie utrudnia ruchu pieszym i jest nie

mniejsza ni 1,5 m â&#x20AC;&#x201C; skomentowa spraw szef stray miejskiej Mirosaw Morawski. â&#x20AC;&#x201C; Na zdjciu nie jest to atwe do stwierdzenia, ale przygldajc si proporcjom np. pojazdu, mona pokusi si o uznanie, e taka szeroko zostaa zachowana â&#x20AC;&#x201C; doda. Na drugi dzie Morawski poinformowa nas, e za nasz rad wyliczy szeroko, jak kierowca zostawi dla pieszych. Wyniosa ona 148 cm. â&#x20AC;&#x201C; Wolna cz chodnika to: 12 rzdĂłw kostki pozbrukowej o szerokoci 10 centymetrĂłw sztuka, plus 1 kostka pooona w poprzek, o dugoci 20 cm, i szeroko krawnika 8 cm. RĂłwna si 148 cm â&#x20AC;&#x201C; wyliczy komendant. Na ten sam artyku co Morawski powouje si rzecznik policji Krzysztof Szczeniak. â&#x20AC;&#x201C; Przesane do nas zdjcie zostao przekazane do wy Suzuki grand vitara burmistrza, wedĹ&#x201A;ug wyliczeĹ&#x201E; komendanta straĹźy miejskiej, dziau ruchu drogowego w celu przeparkuje 148 cm od krawÄ&#x2122;dzi chodnika. To o 2 cm za maĹ&#x201A;o Fot. archiwum prowadzenia postpowania wyja-

niajcego w zakresie ewentualnego popenienia wykroczenia. Dodajmy, e art. 47 pozwala na parkowanie na chodniku, ale tylko przy krawdzi jezdni. Jak wida na fotografii, kierowca nie zachowa tego warunku. Poprosilimy Kaunego o wyjanienia. â&#x20AC;&#x201C; O ile znam przepisy, to nie zabraniaj one postoju auta na chodniku, kiedy nie utrudnia to ruchu, a szeroko pozostawionego chodnika ma 1,5 m. Nie amaem tym parkowaniem ani adnych przepisĂłw, ani nie ma tam zakazu parkowania, i co wicej, nie utrudniem ruchu pieszego, zostawiajc 1,5 metra przejcia dla pieszych, a take zatrzymaem si w miejscu, ktĂłre nie zasaniao wyjazdu z parkingu na ulic Gnie nie sk â&#x20AC;&#x201C; tumaczy burmistrz. Do sprawy powrĂłcimy. Tomasz Maecki

Na Tuska czy Gowina? Wrzesi scy dziaacze Platformy Obywatelskiej oddali swĂłj gos w wyborach na szefa partii. Wybierano pomidzy obecnym przewodniczcym Donaldem Tuskiem a Jarosawem Gowinem. Jak zatem gosowali â&#x20AC;&#x17E;nasiâ&#x20AC;?? Jedynie posanka Krystyna Polednia bez kopotu udzielia nam odpowiedzi: â&#x20AC;&#x201C; Gosowaam drog internetow na Donalda Tuska â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi wprost. â&#x20AC;&#x201C; Wstpowaam do PO, kiedy szefem by Donald, i uwaam go za dobrego przewodniczcego. Sdz, e Platforma pod jego kierunkiem zda w dobrym kierunku. Tomasz Kauny, burmistrz Wrzeni, szef wrzesi skiej PO oraz wiceprzewodniczcy wielkopolskiej Platformy, nie chce zdradzi, na kogo odda gos: â&#x20AC;&#x201C; Gosowanie byo tajne â&#x20AC;&#x201C; odpowiada. Kauny odda gos listownie. â&#x20AC;&#x201C; Bo moja przegldarka nie obsugiwaa strony â&#x20AC;&#x201C; wyjani. Podobnie od odpowiedzi wymiguje si jego zastpca w ratuszu, Artur Mokracki: â&#x20AC;&#x201C; To moja prywatna sprawa, nie powiem, na kogo gosowaem. Dodam tylko, e wysaem list. RĂłwnie tajemniczy jest wicestarosta wrzesi ski Waldemar Grzegorek.

Waldemar Grzegorek: â&#x20AC;&#x201C; Uwaam, e lepszym szefem partii bdzie obecny przewodniczcy

Krystyna Polednia: â&#x20AC;&#x201C; Za rzdĂłw Donalda Tuska Polska opara si kryzysowi

â&#x20AC;&#x201C; Gosowanie byo tajne i te informacje zachowam dla siebie â&#x20AC;&#x201C; ucina. â&#x20AC;&#x201C; A kto byby lepszym szefem, Tusk czy Gowin? â&#x20AC;&#x201C; dopytujemy. â&#x20AC;&#x201C; Ten, ktĂłry jest â&#x20AC;&#x201C; odpowiada po chwili zastanowienia. Starosta Dionizy Janiewicz jest na urlopie i nie odpowiedzia na nasze pytania. Wyniki wyborĂłw w PO poznamy dzisiaj. TOM

Reklama

Â&#x2021;&+&(6=0,(Ăź 12:2&=(61( .2172" Â&#x2021;/8%,6=5$%$7<" Â&#x2021;3275=(%8-(6=.5('<7 1$'2%5<&+:$581.$&+" Â&#x2021;&+&(6=0,(Ăź:ĂĄ$61<'20" Â&#x2021;0<Ĺ&#x2018;/,6=235=<6=ĂĄ2Ĺ&#x2018;&,6:2-(- ,%/,6.,&+" Â&#x2021;26=&=Ä&#x2014;'=$6=1$/2.$7$&+" Â&#x2021;&+&(6=0,(Ăź12:6=($872" Â&#x2021;&+&(6=52=:,-$Ăź :ĂĄ$61Ä&#x2C6;),50Ä&#x2014;"

35=<-'ĹŤ'21$6

:U]HĹ&#x2019;QLDXO*HQ.XWU]HE\ WHO czynne od pn. do pt.: 9.00-17.00

*0,11$63Ă?â'=,(/1,$ Ă&#x2026;6DPRSRPRF&KĂŁRSVNDÂľ 5RN]DâRĹŽHQLD Â&#x2021;.267.$Â&#x2021;ORZECH Â&#x2021;GROSZEK Â&#x2021;EKOGROSZEK Â&#x2021;0,$ĂĄ,L,,Â&#x2021;KOKS :Ä&#x2DC;JLHO]SROVNLFKNRSDOQL 3ROHFDP\ ZÄ&#x2DC;JLHONRVWNDLRU]HFK ZSURPRF\MQHMFHQLH 6]F]HJyâ\ :U]HĹ&#x2019;QLDXO.ROHMRZD

Roz-1476

'2ĂĄÄ&#x2C6;&= '21$-/(36=<&+

Kre-351

Bd-452

Reklama


23 sierpnia 2013

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

7

Społeczeństwo Głupota piwoszy, ale nie tylko ich Wulgarne napisy na odnowionych elewacjach bloków przy ul. Kościuszki stają się plagą. Ich usuwanie uderza w kasę Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Blok nr 34 odnowiono zaledwie kilkanacie dni temu. Zostaa na to zacignita specjalna poyczka, któr mieszka cy spacaj w podwyszonym funduszu remontowym. Jednak adnym blokiem nie cieszyli si dugo. Jak mówi nasz informator, w nocy z 9 na 10 sierpnia klienci znajdujcego si w bloku sklepu w niewybredny sposób wyrazili swoje dania dotyczce przywrócenia w tym lokalu sprzeday piwa. Czar-

Ktoś zbija lampy

n farb w spreju wypisali na cianie haso o wulgarnej treci, przyozdabiajc je ohydnym rysunkiem. – Administracja WSM obiecaa zgosi ten przypadek policji. Tylko dlaczego dopiero teraz, skoro w taki sam sposób oszpecane s inne bloki? – pytaj mieszka cy os. Kociuszki. Zastpca prezesa WSM Zdzisaw Adamczak twierdzi, e policja jest informowana o kadym uszkodzeniu mienia. – Niestety, funkcjonariusze uwaaj, e szkody s znikome, i nie cigaj sprawców – wyjania Adamczak, dodajc, e usunicie takiego napisu z elewacji bloku kosztuje kilkaset zotych. – By moe policja zmieni swoje stanowisko po czwartkowym spotkaniu wadz WSM z funkcjonariuszami prowadzcymi Przypomnijmy, e pierwszy raz potakie sprawy. DOT informowalimy o sprawie 26 lipca na portalu wrzesnia.info.pl. – W tym roku byo ju 10 napraw tych lamp, a sprawców dewastacji nie ustalono. Koszty, które ponielimy, wynosz 2333,84 z. Do tego trzeba doliczy 1123 z za ostatni napraw. Mowa tu jedynie o cenie materiau – powiedzia nam wtedy Jan Krotoszyski, naczelnik wyzwie Teka Group. Darmowy koncert dziau inwestycyjno-komunalnego zagranicznych goci odbdzie si w ratuszu. Po naszej interwencji lampy naw pitek 30 sierpnia w amfiteatrze. Pocztek o godz. 19.00. prawiono. Krotoszy ski zapowieDzie wczeniej, czyli 29 sierp- dzia te, e stra miejska bdzie nia, przy wietlicy w Bieganowie od- czciej monitorowaa tamten teren. bdzie si I Midzynarodowe wito – Przez dwa tygodnie tam je dziliFolkloru, organizowane przez koali- my, szczególnie w weekendy, i by cj kilku podmiotów: stowarzysze- spokój. Niestety, z niedzieli na ponie Wielkopolscy Bieganie, Grup niedziaek, kiedy nie mamy nocnych Odnowy Wsi Bieganowo oraz zespó patroli, znów zbito klosze – ubolewa Ziemia Wrzesi ska. Pocztek tego Morawski. Jak doda, stra dooy wszelkich wydarzenia (równie bezpatnego) zaplanowano na godz. 18.00. Jeli stara , aby zapa sprawc. Marek Przyjemski, kierowpogoda nie dopisze, impreza zostanie przeniesiona do samej wietlicy. n i k re f e r a t u ko m u n a l n e g o: DAI – Co ja mog powiedzie – zaamu-

Nie ma mocnych na idiotów, którzy regularnie niszczą lampy na mostku prowadzącym z ulicy Warsztatowej na osiedle Sławno.

Triumfalny powrót Ziemi Wrzesińskiej z Rumunii Wczoraj (22 sierpnia) z zagranicznych wojay bezpiecznie i triumfalnie powróci zespó Ziemia Wrzesi ska. Utytuowana grupa kierowana przez Ryszarda Zjedak do dugiej listy krajów, które odwiedzia, moe dopisa Rumuni. Ziemia Wrzesi ska wystpowaa tam na trzech festiwalach folklorystycznych. – Nasz koncert spotka si z niezwykle ciepym i ywioowym przyjciem. Polski folklor okaza si bardzo zaskakujcy dla mieszka ców Rumunii – stwierdza R. Zjedaka. Zwie czeniem tego maego tournée bdzie rewizyta i wrzesi ski wystp rumu skiego zespou o na-

 Na zdjęciu widzimy dwie latarnie bez kloszy. W sumie w ostatni weekend zbito trzy. Wydatki na wymianę przekroczyły już 3 tys. zł Fot. TOM je rce. – Oczywicie wymienimy je na nowe. To nasz obowizek. Mam nadziej, e tym razem na duej – ko czy ratuszowy urzdnik. Klosze, które znikny w lipcu, zostay spalone tu przy mostku. W tym czasie na jednej z okolicznych dziaek ogrodowych spona przyczepa kempingowa oraz wiata.

Policja na razie nie dostaa zgoszenia dotyczcego zbitych kloszy. Rzecznik KPP Krzysztof Szczeniak: – Spraw znamy, ale oficjalnego zgoszenia nie ma. Do podobnych aktów wandalizmy dochodzi na pobliskim osiedlu przy ul. Kociuszki. Ostatnio skierowalimy tam wzmoone patrole policyjne. TOM

Reklama

Integracja celem numer jeden Modzi adepci poarnictwa uczestniczyli w nietypowym, zagranicznym obozie. Inicjatorem przedsiwzicia by prezes Ochotniczej Stray Poarnej w Koaczkowie Micha Stefaski. To on w 2002 r. zorganizowa pierwsz eskapad do zaprzyja nionego z naszym powiatem Wolfenbüttel. W ramach rewanu podj niemieck modzie. – System si utar. Jednego roku my jedziemy do nich, a nastpnego oni przyjedaj do nas – tumaczy. Tym razem w roli gospodarzy wystpili Niemcy. Od 25 lipca do 3 sierpnia podejmowali w Hemkenrode 25-osobow polsk grup. Tworzyli j najaktywniejsi czonkowie jednostek straackich z caego powiatu – uczestnicy zawodów, konkursów, rajdów. Gówny cel Obozu Szkoleniowego Modzieowych Druyn Poarniczych Powiatu Wrzesi skiego – bo tak brzmiaa jego pena nazwa – stanowia integracja modziey i zapoznanie jej z funkcjonowaniem stray poarnych w obu pa stwach (std zwiedzanie stranic w Abenrode, Sandelach i Wolfenbüttel). Na program pobytu zoyy si take: nauka pywania, wykady i pokazy oraz zmagania sprawnociowe.

 Podczas obozu z twarzy uczestników nie schodził uśmiech – Jednego roku my jedziemy do nich, a nastpnego oni przyjedaj do nas – mówi M. Stefaski

Fot. archiwum

Zdecydowanie najwiksz atrakcj by jednak caodniowy pobyt w parku rozrywki Heide-Park Soltau. Na zako czenie obozu Emilia i Micha Stefascy zostali uhonorowani medalami za dugoletnie prowadzenie wymiany polsko-niemieckiej. On peni obowizki organizatora, a ona wychowawcy. Mylami s ju przy przyszorocznym obozie, który odbdzie si na pocztku sierpnia w naszym kraju. TOS


23 sierpnia 2013

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

8 Społeczeństwo Moda na każdą kieszeń Projektantka mody Katarzyna Szymańska tworzy nową autorską markę. Ubrania z metką Schimka mają być eleganckie, wygodne i przystępne cenowo. Laureatka Zotego Wrzosa burmistrza Tomasza Kaunego za poprzedni rok nie ustaje w twórczej pracy. Pochodzca z Pyzdr, a pracujca w Poznaniu Katarzyna Szymaska na wrzesie szykuje nowe otwarcie w swojej dziaalnoci. Do jej dotychczasowej marki Szyma ska Fashion doczy kolejna o nazwie Schimka. – Od dawna chciaam stworzy co fajnego, wygodnego i z charakterem, ale z innego przedziau cenowego ni Szyma ska Fashion. I w ko cu mi si to udao – cieszy si moda projektantka. Jak zapewnia, jej nowa marka ma by odpowiednia „na kad kiesze ”. – Z pewnoci bdzie to marka niskobudetowa, bo takie s w tej chwili wymagania rynku. Najwysza cena ubra Schimki bdzie wynosi 500 z – zdradza K. Szyma ska. Nazwa caego projektu pochodzi od nazwiska autorki, a haso reklamowe brzmi „Look younger”, czyli wygldaj modziej. Tematem pierwszej kolekcji jest szeroko pojta ulica.

 Projektantka K. Szymańska udziela ostatnich wskazówek aktorce B. KurdejSzatan. Panie korzystały z uprzejmości restauracji Margeritta

– Kryje si za tym ruch i popiech. Stworzyam ubrania z myl o kobietach, które w dzisiejszych szybkich czasach potrzebuj przede wszystkim wygodnych rzeczy, ale przy tym fajnych, oryginalnych, dobrze skrojonych – wyjania K. Szyma ska. Pierwsza jesienna kolekcja Schimki zaprezentowana zostanie 31 sierpnia na pokazie w Hotelu Andersia w Poznaniu. Pierwsze modele bdzie mona zakupi od 2 wrzenia w butiku Klingsporn.

Fot. S. Zieliński

Na razie odbya si pierwsza uliczna sesja zdjciowa z ubraniami z wiosennej kolekcji Schimki. Plenerem bya Wrzenia. W centrum miasta aktorka Barbara Kurdej-Szatan, znana jako blond-sprzedawczyni z reklam sieci Play, pozowaa przed obiektywem Sebastiana Zieliskiego. – Byo wesoo i bardzo mio, bo wielu ludzi rozpoznawao Basi. Ludzie interesowali si równie ubraniami i to dla mnie dobry znak – mówi z nadziej Szyma ska. DAI

Igrzyska inne niż wszystkie. Dla tych, którzy już wygrali Reprezentacja Polski z wrzenianinem Janem Stpniakiem w skadzie uczestniczya w XIX wiatowych Igrzyskach po Transplantacji w Durbanie (29 lipca – 4 sierpnia). Wypada lepiej ni przyzwoicie. Do malowniczo pooonego miasta w Republice Poudniowej Afryki zjechao 49 ekip z caego wiata. Polska liczya zaledwie 10 osób. Dla porównania, ameryka ska blisko 100. J. Stpniak uczestniczy w konkurencjach pywackich: 100 m grzbietem, 100 m abk i 400 m dowolnym. Najlepiej poszo mu w pierwszej, w której zaj 4. miejsce. I cho nie zdoby upragnionego medalu, to zapunktowa do klasyfikacji druynowej. Ostatecznie nasz kraj zosta sklasyfikowany na wysokim 18. miejscu. Hitem okazay si koszulki promujce miasto, jakie wrzenianin otrzyma od burmistrza Tomasza Kaunego. – Cieszyy si bardzo duym wziciem, wymienialimy si nimi z innymi. Moja np. pojechaa do Tajlandii, z kolei ja wróciem do domu w dresie argenty skim – mieje si J. Stpniak. Swój wystp ocenia pozytywnie. Jest realist – powan przygod z pywaniem rozpocz dopiero w 2007 r., gdy przeszed przeszczep nerki, tymczasem inni duo wczeniej. Podczas imprezy popra-

 Nasi jeszcze w koszulkach. Jan Stępniak w środku

Fot. archiwum

wi czasy, co jednak nie przeoyo si na miejsce na podium. Z tym wiksz determinacj rozpocznie przygotowania do najwikszej przyszorocznej imprezy, 8. Europejskich Igrzysk dla Osób po Transplantacji i Dializowanych, które odbd si w Krakowie (16-23 sierpnia). – To ogromne wyrónienia dla naszego stowarzyszenia i kraju. Na pewno nie zawiedziemy naszych kibiców. Damy z siebie wszystko – skada obietnic J. Stpniak. TOS

Ryby czy wędki w Powiatowym Urzędzie Pracy? Co siódmy czynny ekonomicznie mieszkaniec powiatu pozostaje bez pracy. Bezrobocie jest wyższe niż na terenie województwa i Polski. Podobnie jednak jak w kraju, dotyka głównie kobiet i osób poniżej 34. roku życia. Coraz częściej bez pracy pozostają osoby z wyższym wykształceniem. Jaką receptę na walkę z bezrobociem ma Powiatowy Urząd Pracy? Dane zamieszczone na stronie PUP-u wskazuj, e bezrobocie w powiecie wrzesi skim na koniec czerwca tego roku wynosio 14,9 proc.. Dla porównania: w Wielkopolsce to 9,7 proc., a w kraju 13,2 proc. Mowa o bezrobociu rejestrowanym. Prawdziw skal trudno oszacowa, bo nie sposób doj, ile osób pracuje na czarno albo ile nie ma pracy, ale nie kwapi si z rejestracj w urzdzie. – Mona zaoy, e liczba osób niezarejestrowanych wyrównuje si z liczb pracujcych na czarno – stwierdza optymistycznie Waldemar Koniuk, kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej we wrzesi skim urzdzie pracy. Struktura pokrywa si z trendem ogólnokrajowym: wikszo osób bez pracy to kobiety (58 proc.). Feminizacja bezrobocia jest dobrze znanym zjawiskiem, a przyczyn szuka mona midzy innymi w tym, e zgodnie z tradycyjnym modelem rodziny to kobieta opiekuje si ogniskiem domowym i dziemi. Ta sytuacja powoli si balansuje i coraz wicej mczyzn przejmuje rol kur domowych, ale by zmienia si wiadomo, potrzeba wicej czasu. – Przyczyn, poza spoeczn rol ko-

biety, jest wicej, jak choby to, e w naszym regionie jest duo ofert dla pracowników fizycznych i innych zawodów, do których mczy ni zazwyczaj nadaj si lepiej – wyjania Eugeniusz Winiewski, dyrektor PUP we Wrzeni. Niemale modelowo wyglda take wiek wrzesi skich bezrobotnych – ponad poowa to osoby przed uko czeniem 34. roku ycia. Modzie do 24. roku ycia stanowi a 23,36 proc. tej grupy. Jeliby podzieli bezrobotnych zgodnie z ich wyksztaceniem, to najwicej jest tych po zawodówce (31,67 proc.), a co czwarty nie uko czy nawet gimnazjum. Z wyszym wyksztaceniem jest 9,16 proc., cho, jak twierdzi dyrektor, bardzo szybko si to zmienia: – W cigu roku zarejestrowano przyrost o ponad 50 proc. Dynamika wzrostu bezrobocia wród osób z wyszym wyksztaceniem jest na tyle dua, e pojawiaj si zdania, e niedugo to wanie ludzie z wyszym wyksztaceniem bd stanowi wikszo bezrobotnych. Wynika z tego, e obecnie nawet wysze wyksztacenie nie jest gwarantem znalezienia pracy, bo pracodawcy stawiaj gównie na osoby z dowiadczeniem. A czy Powiatowy Urzd Pracy ma jaki pomys, by zaktywizowa modych bezrobotnych? – Znajdujemy modym ludziom zajcie poprzez organizowanie stay, szkole . Du popularnoci wród modziey ciesz si dotacje na wasn dziaalno i dofinansowania stanowisk pracy – tumaczy dyrektor Winiewski. – Jedn z przyczyn bezrobocia wród modych jest oczywicie kryzys, ale trzeba wspomnie take o tym, e ksztacenie na poziomie wyszym czsto jest niedostosowa-

geruje: – Radzibym modziey wybra szko ponadgimnazjaln, której uko czenie gwarantuje jaki fach. To na pewno zwikszy ich szanse na rynku pracy. PUP w ubiegym roku zorganizowa szkolenia, w których cznie wzio udzia 187 osób. Spomieszkaców powiatu wrzesiród nich 85 znalazo zatrudnienie skiego pozostaje bez pracy w okresie 3 miesicy po uko czeniu szkolenia. To jedynie 45,5 proc. Du cz uczestników szkole stanowiy osoby poniej 34. roku ycia. Technikum albo – Nie jestemy w stanie nikogo zawodówka – zmusi do pracy. Jeeli kto nie bto obecnie najlepsze dzie chcia pracowa, nawet szkoopcje, by zapewnić sobie lenia nie pomog. Trzeba take paw przyszłości zatrudnienie mita, e zgodnie z przepisami bierzemy pod uwag jedynie 3 miesice po uko czeniu szkolenia. Te 45% to dobry wynik, bo stoi za tym W PUP-ie jest jeszcze 85 pojedynczych przypadków rozpodo wykorzystania około czcia pracy. A to sukces. 50 dotacji na rozpoczęcie Warto wspomnie, e liczenie akdziałalności gospodarczej tywnoci zawodowej, zgodnie z obowizujcymi przepisami, jedynie do 3 miesicy po uko czeniu szkolenia sprawia, e statystyki nie s precyzyjne. Czsto bowiem zdarza si, e pracodawca zatrudnia osob na okres próbny – zazwyczaj wanie 3 miesice – i wtedy, nawet jeli kto straci prac na przykad po 3 miesicach, to i tak uznawany jest za zaktywizowanego zawodowo, a szkolenie staje si bardziej efektywne. bezrobotnych stanowi osoby Szkolenia w 2012 kosztowaponiej 34. roku ycia y ponad 330 tys. z, a wród nich byy m.in.: opieka nad osobami starszymi (wymagany jzyk niemiecki), ne do rynku pracy. Ponadto jako kurs e-handlowca, który mia za zaksztacenia w Polsce spada. My je- danie przygotowa ludzi do prowastemy od tego, by agodzi skutki, dzenia biznesu przez internet. Du lecz nie jestemy w stanie zupenie popularnoci cieszyy si kurzlikwidowa bezrobocia – dodaje sy „ABC prowadzenia dziaalnoci W. Koniuk. Z kolei Winiewski su- gospodarczej”.

4487

51%

W tym roku zako czyo si na razie osiem szkole , a dwa kolejne s w trakcie. Dane z kwietnia wskazuj, e sporód 40 osób zatrudnienie znalazo 28. PUP moe przyzna dotacj na rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej. rodki pochodz z Unii Europejskiej. Aby ubiega si o pienidze, trzeba speni szereg kryteriów i, oczywicie, mie jaki pomys na biznes. – Dotacja wynosi 20 tys. z i jeeli kto ju j otrzyma, to jedyne co musi robi, to opaca may ZUS, ponad 400 z, przez okres 12 miesicy. W tym roku mamy jeszcze do zagospodarowania okoo 50 takich dotacji. Inaczej wyglda sytuacja ze staami – w tym roku wszystkie zostay ju zagospodarowane. Marcin Mikoajczyk

Od autora: Przez miesic w PUP zarejestrowuje i wyrejestrowuje si okoo 500 osób. To duo, zwaywszy na fakt, e liczba mieszkaców powiatu nie dy do nieskoczonoci. Nietrudno zatem o wniosek, e wikszo z nich ju kiedy odwiedzia urzd. Ciko jednak wymaga od PUP-u cudów, bo nie ley w ich gestii tworzenie miejsc pracy. Do tego potrzebna jest odpowiednia polityka na szczeblu lokalnym. Na ten rok zaplanowano otwarcie restauracji McDonald’s oraz fabryki szyberdachów w Biaycach. PUP daje mieszkacom powiatu wdk, ale yki starczy raptem na kilka chwil, a i przynty nie ma wiele. Zawsze jednak jest szansa zowi grub ryb. Trzeba chcie.


23 sierpnia 2013

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

9

Bitwa o pamięć Wrzesińska rocznica Bitwy Warszawskiej miała jednego specjalnego gościa i jeden przykry element. Bitw, która zdecydowaa o zachowaniu niepodlegoci, wrzenianie tradycyjnie uczcili 15 sierpnia. Uroczysto zorganizowana przez Wrzesi skie Towarzystwo Kulturalne odbya si pod pomnikiem 68. Puku Piechoty, jednostki, która braa udzia w wojnie polsko-bolszewickiej. Cao prowadzi prezes WTK Bolesaw wiciochowski. Pod pomnikiem stawili si najwysi rang przedstawiciele wadz samorzdowych, na czele z burmistrzem Tomaszem Kaunym. Wród przybyych byli równie kombatanci, policjanci, straacy, harcerze, radni, przedstawiciele lokalnych organizacji kulturalnych i spoecznych, a take niezrzeszeni mieszka cy.

 Mieczysław Culic złożył kwiaty i oddał hołd pod pomnikiem 68. pułku

Fot. DAI

Honorow wart przy pomniku penili czonkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej 68. Puku Piechoty, jak zwykle w penym rynsztunku. Szpaler pod pomnikiem utworzyy poczty sztandarowe. Okolicznociowy referat wygosi radny i historyk Szymon Paciorkowski. Wród przybyych by jeden go specjalny, potomek majora Stanisawa Culica, onierza puku, który ma we Wrzeni swoj ulic. Bratanek bohatera Mieczysaw Culic przyjecha do Wrzeni z Katowic, na zaproszenie WTK. – Jestem zaszczycony, e mog tu by. Wrzenia to pikne i bardzo zadbane miasto – oceni bratanek majora i wiadek jego ywota. – Pami o stryju jest cigle ywa w naszej rodzinie. To by bardzo yczliwy czowiek, cho ycie mocno go dowiadczyo. Bra udzia w wojnie bolszewickiej, drugiej wojnie wiatowej, przey oflag. By ciko ranny w brzuch i mia zaledwie jedn trzeci odka. Zmar w Warszawie w 1964 roku i tam jest pochowany – poinformowa M. Culic. Ca uroczysto psu tylko jeden drobny element – zdewastowany granitowy szpikulec pomnika, który najprawdopodobniej zosta zamany przez wandali. DAI

Co słychać

Społeczeństwo

z siedzib w Zieli cu za 909 tys. z kupia od starostwa nieruchomo przy ulicy Opieszyn (dawniej znajdowaa si tam m.in. siedziba nieistniejcego ju Powiatowego Zarzdu Dróg). Nowy waciciel chce tam w niedalekiej przyszoci zbudowa obiekt handlowo-mieszkalny. Wbrew krcym plotkom, nie powstanie tam pasa handlowy sieci Czerwona Torebka.

„ McDonald’s roz-

pocz ju rekrutacj pracowników do lokalu powstajcego przy ul. Wrocawskiej. Osoby zainteresowane ofert proszone s o wysyanie CV na adres: pl00208mgr@pl.mcd.com.

„ Orodek Profilakty-

ki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu 12 wrzenia przeprowadzi we Wrzesi skim Orodku Kultury spotkanie edukacyjne (pogadank) dla mieszka ców gminy, podczas której zainteresowanym uczestnikom powyej 50. roku ycia zostan rozdane specjalne probówki do przygotowania materiau do bada

na obecno krwi utajonej w kale (profilaktyka raka jelita grubego). Pocztek o godz. 13.30. Z kolei 30 wrzenia pobierana bdzie krew na oznaczenie poziomu PSA, w ramach profilaktyki nowotworów gruczou krokowego (prostaty). Zapisy pod nr. tel. 61 640 39 42. Wszystkie badania s bezpatne.

Borzykowianie uczcili pamięć poległych bohaterów Przybędzie kilkadziesiąt metrów chodnika

Tablica upamiętniająca mieszkańców Borzykowa poległych w powstaniu wielkopolskim i wojnie polsko-bolszewickiej została odsłonięta 14 sierpnia. Stanęła na placu przy krzyżu w centrum wsi. Upamiętnia m.in. matkę i wujka Stanisława Dębickiego, który jednak o jej odsłonięcie poprosił sołtyskę wsi Iwonę Ziętkiewicz (oboje na zdjęciu). TOS

„ Firma Kas-Boks

„ May kozioek, który w ostatnich tygodniach biega beztrosko po terenach potonsilowskich, zosta zapany 14 sierpnia. Zwierz wypuszczono na odlegym poligonie wojskowym w Biedrusku. – Myliwi tam nie mog polowa, wic wbrew pozorom miejsce jest dla niego bezpieczne – stwierdzaj ratuszowi urzdnicy. Zapanie kozioka kosztowao 1300 z. KUL

Przy Szosie Witkowskiej, wzdłuż kościoła św. Królowej Jadwigi, kończy się budowa chodnika o długości 150 metrów. Inwestycja realizowana przez starostwo pochłonie 40 tys. zł. Niestety, w tegorocznym roku powiat nie planuje budowy nowych czy remontu już istniejących chodników wzdłuż dróg. Powód jest prozaiczny: brak środków. KUL

Reklama Roz-1493

„ W pitek 30 sierpnia

na terenie wrzesi skiego szpitala odbd si I Targi Rehabilitacyjne (pocztek o 10.00), z prezentacj nowoczesnych urzdze

dla niepenosprawnych. Dzieci bd mogy bezpatne zbada swoje stopy. Zgoszenia pod nr. tel. 533 950 938. JOG

352'8&(17.27áÐ: 352'8 352'8&( 6.á$'23$á8 JARET 24 MJ JARET PLUS 26 MJ PELLET 19 MJ BOJLERY C.W.U.

62-410 6 2-4 41 10 Zagórów, Z gó ó Anielewo A i 21 tel. 63 220 22 66, 607 719 715

www.fireeco.pl

Reklama

‹”ƒ”‘‰”‡•• 

ogÏasza nabór na kurs fryzjerski ™ͳͳ‹‡•‹¸…›‘Ç•œœ†‘„›©nowy zawód ‘†’ƒĀ†œ‹‡”‹ƒœƒ…œ›ƒ›œƒŒ¸…‹ƒ

Ž‘䩏‹‡Œ•…‘‰”ƒ‹…œ‘ƒǤ

†—Ǧ͸͸͹

OFERUJE EKOGROSZEK ZEK WORKOWANY

ˆ‘”ƒ…Œ‡‹œƒ’‹•›͸ͳͶ͵͹ͶͻͺͲ ™™™Ǥ’”‘‰”‡••Ǥ™”œ‡•‹ƒǤ’Ž


23 sierpnia 2013

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

10 Ludzkie pasje

Jak pies z człowiekiem Nazywają się Wolf’s Team. Połączyła ich psia pasja i zamiłowanie do sportów kynologicznych. Spotykają się, żeby wspólnie potrenować, ale nie tylko. Przy okazji chcieliby powiedzieć coś ważnego właścicielom psów.

 Monika i Barsa

ćwiczą dogfrisbee. Obie świetnie się przy tym bawią Fot. JOG

Pies to nie maskotka. To ywe stworzenie, które ma swoje potrzeby. Zwierz o silnie rozwinitym instynkcie stadnym, które potrzebuje dojrzaego psychicznie i emocjonalnie waciciela. Za zwierz odpowiedzialny jest czowiek. Jeeli chcemy mie posusznego psa, który bdzie respektowa zasady ycia w ludzkim spoecze stwie, musimy go wychowa. I by przy tym konsekwentnym i stanowczym. Pies pozostawiony samemu sobie moe sta si mistrzem niszczenia, uciekinierem, a w najgorszym wypadku agresorem atakujcym ludzi i inne zwierzta. Wydaje si, e kady waciciel powinien to wiedzie. Niestety, tak nie jest. Monika Dachowska, Martyna Witczak i Kasia wircz z Wolf’s Team mogyby mówi bardzo dugo o nieodpowiedzialnych zachowaniach wacicieli psów, które zaobserwoway podczas swoich treningów. Dziewczyny od kilku lat doskonal swoje umiejtnoci wspópracy z psem. Martyna z Shir, czteroletni suczk rasy husky, wiczy bikejoring, dyscyplin zaliczan do sportów zaprzgowych, w której pies cignie rower za pomoc amortyzowanej linki. – Ten sport polega na wspópracy z psem. Shira pomaga cign rower w okoo 40 proc. – tumaczy Martyna. W treningach towarzysz im czsto Monika z Bars. – Barsa jest owczarkiem niemieckim, ma dwa lata. Naley do linii psów uytkowych – opowiada Monika. – Ma bardzo duo energii. Jest psem stworzonym do pracy, ale trudnym w yciu codziennym. Musi si zmczy, trenowa, inaczej byaby nie do wytrzymania – stwierdza wacicielka.

eby „zmczy” psa, zacza wiczy dogfrisbee, w którym pies apie rzucane mu dyski, wykonujc widowiskowe ewolucje. T sam dyscyplin trenuje Kasia z Shiv. – Jest ze mn od czterech lat – mówi dziewczyna o swoim psie. – Wziam j ze schroniska, jak miaa rok. Jest miesza cem. Na pocztku byo ciko, bo to jednak pies z przeszoci. Pó roku zajo nam nawizywanie kontaktu, potem bya mudna nauka wspópracy – wspomina Kasia. Trzeba przyzna, e efekty kilkuletniej pracy s zachwycajce. May kundelek doskonale reaguje na komendy swojej pani, pokazujc niemal cyrkowe sztuczki. Prawdziwym marzeniem Kasi jest jednak trenowanie agility, polegajcego na pokonywaniu psiego toru prze-

 Martyna z czteroletnią Shirą, suczką rasy husky

Fot. JOG

 Kasia i Shiva, czyli prawdziwy show z frisbee

Fot. JON

szkód. Ma nadziej, e ju niedugo bdzie moga rozpocz treningi. Do Wolf’s Team naley te dwóch chopaków: Maciej, waciciel huskiego, oraz Przemek, który planuje zakup psa, a na razie peni funkcj wabikowego (podczas bikejoringu prowadzi grup i motywuje psy do treningu). wicz najczciej w parku albo nad zalewem Lipówka. Tam spotykaj wielu ludzi z psami. Nie wszystkich mona nazwa wiadomymi wacicielami. Modych ludzi z Wolf’s Team de-

 Kasia cztery lata temu wzięła Shivę ze schroniska. Dziś są nierozłącznymi towarzyszkami

Fot. JON

 Bikejoring, czyli jak jeździć rowerem ze swoim psem. Tu Monika i Barsa

Fot. JON

nerwuj przede wszystkim psy w kolczatkach, które „cign” za sob rowerzyci. – Kolczatka powinna by zakadana psu tu za uszami i podpita do zwykej obroy. Pies jest prowadzony na obroy, jeeli robi co nie tak, sygnalizowane to jest kolczatk. Inaczej jest nieskuteczna i tylko sprawia psu ból. Do jazdy na rowerze najlepsze s szelki – stwierdza Martyna. Druga sprawa: psy biegajce bez smyczy, niereagujce na woanie waciciela. – Pies bez kontroli moe stanowi zagroenie. Kilka razy zdarzyo si, e

poprosilimy waciciela, eby przytrzyma psa jak przejedamy, a on na to: „Nie bd nawet woa, bo on i tak nie przyjdzie”. To szczyt nieodpowiedzialnoci – mówi Monika. Wolf’s Team cay czas si ucz, doskonal. Tym, co ju wiedz, chtnie podziel si z innymi – doradz, w miar moliwoci pomog rozwiza problemy z psem. Zapraszaj te do wspólnych treningów i spacerów. Z grup mona skontaktowa si przez profil na Facebooku. Joanna Go dziewicz


23 sierpnia 2013

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

11

Kultura

W mieście szalonych fanów Finał Przebojowej Trasy RMF FM, który odbył się we Wrześni, omal nie skończył się zdarciem szat z piosenkarki Sylwii Grzeszczak. – Kto ma ju swój autograf, bardzo prosz, niech si cofnie i przepuci innych! – mówi prowadzcy do niemiosiernie stoczonych fanów. – Zróbcie troch miejsca dla tych z tyu! – dodawa z rozpacz. Na nic zday si apele, bo modzie coraz bardziej napieraa na miniaturow scen i stojc na niej, równie malutk, Sylwi Grzeszczak. Wraz z odlegoci od centrum zamieszania rosa rednia wieku. Na samych obrzeach szalonego krgu utworzonego na wrzesi skim rynku stali doroli, wród których najwicej byo matek z dziemi. Wszyscy namitnie pstrykali i nagrywali aparatami oraz telefonami. Pozna ska piosenkarka, uczestniczka jednego z telewizyjnych talent show i autorka m.in. przeboju „Poyczony”, niestrudzenie, z zapaem modej gwiazdy rozdawaa autografy i z umiechem pozowaa do wspólnych zdj. Niektórzy prosili o podpisy na ciele i ubraniach. Gwiazdom estrady z wiekiem przeważnie przechodzi ochota do bratania się z fanami – ale Sylwia Grzeszczak jest wciąż na początku swojej kariery Fot. DAI Trwao to niemal godzin.

Poza tym wokalistka zdya zapiewa jeden ze swoich utworów, wraz z dziewcztami z Wrzesi skiego Studia Piosenki, Izabel Zalewsk i Katarzyn Bednarek, co byo transmitowane na ywo na antenie radia RMF FM. – Na kadym naszym przystanku spotykalimy si z ciepym przyjciem, ale to, co wydarzyo si Wrzeni, przeroso nasze oczekiwania. Bardzo nas to zaskoczyo. Oczywicie, byo to w peni pozytywne zaskoczenie – przyzna Micha Kowalski, producent Przebojowej Trasy. Wrzesi ska wizyta radiowej ekipy z Sylwi Grzeszczak zostaa zapowiedziana na stronie internetowej i na antenie rozgoni. Reszt zrobi Facebook. Tam te mona znale dziesitki zdj i nagra z wrzesi skiego rynku, wrzuconych po wszystkim przez uczestników finau radiowej zabawy. Przebojowa Trasa rozpocza si na pocztku lipca. Wzio w niej udzia kilku czoowych polskich wykonawców, m.in. Andrzej Piaseczny, Ania Wyszkoni oraz zespoy: Pectus, Enej i Bracia. Kto chcia przyczy si do zabawy, musia na stronie RMF wypeni odpowiedni formularz wraz z uzasadnieniem swojego udziau.

Autorzy tych najciekawszych byli zapraszani do osobistego uczestnictwa w trasie i wspólnego piewania z gwiazd podczas jazdy samochodem. Kady z przejazdów by filmowany i publikowany w internecie. Z Wrzeni zakwalifikowano Sebastiana Dudka, ratownika medycznego i fana Grzeszczak. – Bardzo lubi twórczo Sylwii, dlatego zdecydowaem si na udzia w tej zabawie. Jej ostatnia pyta pt. „Komponujc siebie” daa nadziej wielu zamanym sercom i pomoga wielu ludziom – stwierdzi wrzenianin, który nie spodziewa si, e zapiewa ze swoj idolk. – Wydawao mi si, e moje zgoszenie przepadnie wród tysicy innych. Ale udao si i bardzo mnie to cieszy, tym bardziej e jestem ostatnim uczestnikiem na caej trasie. To bdzie fajna przygoda, która na dugo zostanie w mojej pamici. Co prawda piewam amatorsko, jak wikszo mczyzn, tylko przy goleniu, ale wstydu chyba nie bdzie – mówi przed wejciem do auta z piosenkark. Okazao si, e na przejazd po Wrzeni Sylwia Grzeszczak wybraa utwór Elektrycznych Gitar „Co ty tutaj robisz”. Efekt mona zobaczy na naszym portalu www. wrzesnia.info.pl. DAI

Reklama

SALON OPTYCZNY Z. WALCZAK

Lek-421

:5=(ő1,$ ul. Sienkiewicza 11

tel. 61

437 19 75

6]F]HJyâ\SURPRFMLZVDORQLH

Na zagranicę

Wolna Sobota w WOK-u

„Christmas Eve” – tak brzmi angielski tytu filmu „Wigilia” Rafaa Szamburskiego. Pierwszy profesjonalny wrzesi ski film fabularny wanie zosta przetumaczony na jzyk angielski. Dugi i trudny kalendarz powstawania „Wigilii”, rozpoczty w 2011 roku, wanie zyska now kart. Dopisaa j wrzenianka Ewa Jasinska, która od niemal dekady mieszka w Wielkiej Brytanii i zawodowo zajmuje si tumaczeniami dla rónych tamtejszych instytucji w kombinacji angielski-hiszpa ski-polski. E. Jasinska bardzo powanie podesza do swojego zadania. – Na co dzie wikszo czasu spdzam na tumaczeniach ustnych z zakresu prawa bd medycyny, dlatego te musiaam si porzdnie przygotowa do takiego wyzwania. Wiele razy przechodziam przez list dialogow i tyle razy ogldaam film, e znam go ju na pami – przyznaje wrzenianka mieszkajca w Leeds. Najwikszych trudnoci przysporzyy jej puapki sowne „zastawione” przez autora scenariusza R. Szamburskiego, midzy innymi rymowana piosenka „Hej ho”. Sporym wyzwaniem byy take typowo polskie wulgaryzmy, które byy niezbdnym warunkiem realizmu filmu. – Staraam si dokadnie odda intensywno wypowiedzi z przekle stwami, ale nie ukrywam, e by to ciki orzech do zgryzienia. Zwaszcza wyraenia takie jak: „Chuja z mki, jak myn stoi” oraz „W kurw noem” – wymienia tumaczka, która z wasnej inicjatywy przyja take rol zagranicznej pro-

6 strun, 40 miejsc, 50 wydarze – to haso promujce Akademi Gitary, wielkie kulturalne przedsiwzicie, które obejmuje kilkadziesit koncertów organizowanych do ko ca sierpnia w wielu miastach Wielkopolski. Kilkutygodniowe gitarowe wito organizowane jest od 6 lat z inicjatywy ukasza Kuropaczewskiego, muzyka pochodzcego ze Strzakowa. Co roku w Akademii bior udzia wybitni gitarzyci z caego wiata. Do miast uczestniczcych w wydarzeniu docza wanie Wrzenia. W ramach przedsiwzicia w WOK-u odbdzie si koncert grupy bluesowej Wolna Sobota. Pocztek w sobot 24 sierpnia o 20.00. Wstp bezpatny. Wolna Sobota to grupa piciu muzyków z Poznania. Istniej od czterech lat, ale na swoim koncie maj ju sporo sukcesów, m.in. zwycistwa na prestiowych ogólnopolskich festiwalach: Rawa Blues Festiwal oraz Midzynarodowe Olszty skie Noce Bluesowe. W 2010 roku grupa nagraa debiutanck „epk”. Obecnie muzycy przygotowuj materia na pyt. Podczas koncertu we Wrzeni, oprócz autorskich kompozycji zespou, bdzie mona usysze m.in. utwory z repertuaru Tadeusza Nalepy i Buddy’ego Millesa. Na koncert zapraszaj wspóorganizatorzy – starostwo powiatowe i gmina Wrzenia. Akademia Gitary zako czy si 7 wrzenia. Jej peen program dostpny na stronie www.akademiagitary.pl. Warto zajrze – wstp na cz koncertów jest bezpatny. JOG

motorki filmu. – Rozreklamowaam „Wigili” wród kolegów i koleanek z pracy oraz znajomych, którzy z niecierpliwoci czekaj na wersj z napisami. W Leeds co roku w listopadzie odbywa si festiwal filmów obcojzycznych i mam nadziej, e wrzesi ski film zostanie tam w tym roku wywietlony. Opierajc si na wczeniejszych obserwacjach, mog potwierdzi, e publiczno anglojzyczna bardzo dobrze odbieraa polskie filmy podczas tego festiwalu – zdradza E. Jasinska. Do tej pory „Wigilia” wzia udzia tylko w jednym festiwalu, którym byy Prowincjonalia. Powód jest prozaiczny: brak pienidzy. – Pierwotnie w budecie mielimy przewidziane kilkanacie tysicy zotych na uroczyst premier i festiwale, tymczasem produkcja, zwaszcza d wikowa, pochona tyle pienidzy, e nie byo nas sta na udzia w szeroko pojmowanym yciu festiwalowym – wyjania R. Szamburski. Wszystkie niepowodzenia bd jednak bezcennymi lekcjami pomocnymi przy realizacji kolejnego filmu, do którego przymierzaj si Szamburski i spóka. Scenariusz jest ju gotowy. „Oceany” to opowie o mczy nie, który zapadnia kobiety za pienidze. Bohater pod wpywem pewnych przey bdzie przechodzi kryzys tosamoci. Zdjcia maj rozpocz si w poowie 2014 roku. – Przy nowym filmie przede wszystkim postaram si wyduy okres zdj i zwikszy budet. Poza tym bd krci tylko we Wrzeni, miecie przyjaznym twórczym inicjatywom – stwierdza Rafa Szamburski. DAI


23 sierpnia 2013

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

12 Prosto z sądu

Zezłomowany potencjał

5 lat

mino od pierwszej rozprawy Huberta K. Usysza dwa wyroki i zoy dwie apelacje

Wymyślił interes, który miał przynieść krocie. Do współpracy namówił m.in. dobrze prosperujących przedsiębiorców. Oszukał ich na prawie sto tysięcy złotych.

63tys. zotych wyoy w ramach wspópracy Jacek G. Nie odzyska ich do dzisiaj

Tomasz Szternel

Hubert K. jest nad wyraz barwn postaci. Mieszka we Wrzeni, ma 37 lat, wyksztacenie rednie techniczne i bogat przeszo kryminaln. W grudniu 1998 r. wraz z kompanami napad na konwojenta. Zniszczy samochód, którym jecha, i zabra pienidze. 174 tysice. Zosta skazany na 1 rok i 11 miesicy pozbawienia wolnoci. Trzy lata pó niej usysza wyrok za paserstwo (naby cztery alufelgi pochodzce z kradziey), przerobienie numerów rejestracyjnych w aucie i sprzedanie go. Z kolei w 2006 r. nakania wiadka do zoenia faszywych zezna w prowadzonej przeciwko sobie sprawie karnej. Ale Hubert K. jest te niezwykle przedsibiorczy. Przez kilka lat pracowa w gnie nie skiej firmie windykacyjnej. Mimo e peni w niej kierownicze stanowisko, nie unikn kompromitujcej wpadki. Pobra prawie 1500 z zaliczki na cignicie zaduenia wynoszcego 30 tysicy. Z zawartej umowy si jednak nie wywiza, co po raz kolejny, ju czwarty, zaprowadzio go na sal sdow. Ogoszenie i start z nadziejami We wspominanej firmie 37-latek pracowa do 2006 r. Niezraony wyrokami, które na nim ciyy, postanowi dziaa na wasn rk. W internecie, na portalu Gratka.pl, poszukiwa wspólników do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej w zakresie porednictwa finansowego i odzyskiwania dugów. Zainteresowani musieli si liczy z wkadem rzdu 50 tysicy – tak napisa. Na ogoszenie odpowiedzieli Anna L. z gminy Swarzdz i Jacek G. z gminy Jutrosin (powiat rawicki). Pierwsza bya ksigow i planowaa otwarcie wasnej dziaalnoci gospodarczej, drugi prowadzi firm zajmujc si kupnem i sprzeda rodków transportu. 52-latek tak opisywa ofert, jaka pada z ust Huberta K.: – Szuka wspólnika o szeroko rozwinitej dziaalnoci, z którym mógby prowadzi wspóprac zwizan z zakupem rodków windykowanych przez komornika i firmy leasingowe za cen nisz od rynkowej. Wrzenianin zrobi na G. dobre wraenie. Powoywa si na szerokie kontakty, w tym take z lud mi biznesu. Sowem: gruba ryba. Wedug pomysu Huberta K., Anna L. i Jacek G. mieli zaoy spók z ograniczon odpowiedzialnoci, cho to on faktycznie by j prowadzi. Nie móg tego robi na swoje nazwisko, gdy, jak tumaczy, by zwizany umow z poprzednim pracodawc. 1 wrzenia 2006 r. Anna L. zarejestrowaa firm doradztwa finansowego. Wczeniej przekazaa Hubertowi K. (bez pokwitowania) 8 tys. z. Miaa prowadzi biuro i wspólnie z nim zajmowa si dziaalnoci windykacyjn. Jej yciowy partner, którego namówia do wejcia w interes, odpowiada za pozyskiwanie dotacji unijnych, a Jacek G. za to, czym zajmowa si w ramach prowadzonej przez siebie firmy.

Pierwsza transakcja dotyczya zomu licytowanego przez komornika, znajomego Huberta K. Jego wspólnicy wiedzieli tylko, e ma na imi Witek i pochodzi z Ostrowa Wielkopolskiego. Pono licytowa szyny nalece do spóek kolejowych. – Powiedzia, e komornik jest jego ródem informacji, nie chcia nikogo do niego dopuszcza – opisywa postpowanie wrzenianina Jacek G. Interesy na zomie W pa dzierniku 2006 G. otrzyma mejla od Huberta K.:

Chc podkreli, e do prowadzenia poniszej dziaalnoci nie jest absolutnie potrzebna ze strony Pastwa wiedza ani dowiadczenie. Najwikszym atutem jest kilkuletnie dowiadczenie w zakresie obsugi podmiotów gospodarczych i osób zycznych oraz wszechstronna znajomo rynku. Jeeli chodzi o rentowno, to gwarantuj i myl, e to sowo jest najbardziej adekwatne do Pastwa oczekiwa. Musz podkreli, e nie jestem w stanie w kilku czy te kilkunastu zdaniach przedstawi penej oferty. Szczegóy wyjd w praniu. Moja osoba gwarantuje cakowite bezpieczestwo inwestycji. Chc podkreli, e posiadam stay dostp do gruntów, nieruchomoci, towarów i usug, urz dze, jak i pojazdów w cenach od 20 do 60% wartoci rynkowej, co stwarza dodatkowe moliwoci zarobkowania, i to jest kierunek, w którym warto i. Jako e Jacek G. nie dysponowa transportem i odpowiedni moc przerobow, namówi do wspópracy znajomego przedsibiorc Zbigniewa W. Powiedzia mu, e w gr wchodz naprawd due iloci zomu, do 800 ton. To wystarczyo, by W. wszed do interesu. Wpaci 6 tysicy kaucji, reszt zobowiza si przekaza po zobaczeniu penej dokumentacji. – Zom mia by skadowany w Ostrowie Wielkopolskim i Kpnie. Pojechaem go szuka. Tylko w jednym miejscu widziaem poukadane szyny. Mogo ich by co najwyej 100 ton. Dlatego wpaciem t zaliczk – tumaczy Zbigniew W.

W midzyczasie Hubert K. zaproponowa Jackowi G. zakup betonomieszarki. Musia si szybko decydowa, bo stanowia nie lada okazj. Przedsibiorca wpaci 33 tys. zaliczki. Pó niej, mimo braku wymiernego efektu, wyrazi zgod na zakup samochodów pochodzcych z licytacji komorniczych. – Bywao tak, e miaem zamówiony transport, a on wszystko odwoywa – wspomina G. Rozwcieczony zada od K. wyjanie . Problem w tym, e ten nie mia dla niego czasu. Dla Anny L., która zadaa zwrotu zaliczki, czas ju znalaz. Zaproponowa, e jej udziay wykupi inwestor z Kórnika. Mia zasili spók kapitaem w wysokoci 100 tysicy zotych. Potencja do kompromisu Od tamtej pory 37-latek kontaktowa si ze wspólnikami telefonicznie lub SMS-owo. Ostatni raz z Jackiem G. widzia si w marcu 2007 r. Powiedzia mu tylko, e nie jest w stanie wywiza si z zawartych umów i zwróci mu jego wkadu (62 870 z). Rzekomo przekaza go komornikowi. Poszkodowani zoyli zawiadomienie o podejrzeniu popenienia przestpstwa. Wrzenianin usysza zarzut dokonania wielokrotnego oszustwa na Jacku G i Zbigniewie W. Nie przyzna si do jego popenienia. – Nie rozumiem, jak mogem doprowadzi do niekorzystnego rozporzdzenia mieniem, skoro dziaaem na zlecenie tych osób – tumaczy podczas przesuchania. Utrzymywa jednoczenie, e jest z byymi wspólnikami rozliczony. Mao tego, wytyka bdy policji i prokuraturze. Wniós nawet – i to skutecznie – o uzupenienie prowadzonego postpowania, co nie do ko ca podobao si poszkodowanym. W sierpniu 2007 Jacek G. napisa w mejlu do policjanta prowadzcego ledztwo:

Kolejna piramida ubrana w pozory legalnoci. Wpacasz 1800 z i masz ubezpieczenie, które normalnie kupisz za 500 z. A reszta dla pomysodawców. Ty tylko przyprowad kolejnych dwóch naiwnych. Dziwi mnie, e to wszystko trwa tak dugo. Odnosz wraenie, e policji nie zaley na dobrej opinii. Nie obchodzi jej, e oszuci chodz sobie po ulicach i miej si z was. I ze mnie pewnie te. Na pierwsz rozpraw, która odbya si w lipcu 2008, Hubert K. zosta doprowadzony przez policj. A to dlatego, e odbywa kar pozbawienia wolnoci za inne przestpstwa. Nie

zmieni postawy i nie przyzna si do zarzucanych mu czynów. Próbowa nawet wpyn na poszkodowanych. Oto tre jego mejla do G. z lipca 2008:

Cze, Jacek. Po co pisz, to sam sobie odpowiedz. Wyci gam rk. Okrel si, co jest twoim celem. Znasz mnie, mój POTENCJA . Moemy si dogada, moesz w peni osi gn zaoone cele „KASA” $ i duy +. Jednak nie osi gniemy tego przy pomocy s du. Mona si dogada!!! Jest jeszcze na to czas. Wic si okrel i do dziea! [...] Nie odbierz tego listu le. Po prostu znam realia, jest to czysta ch osi gnicia kompromisu z mojej strony. Hubert K. zoy wyjanienia dopiero pod koniec trwajcego kilka lat procesu. Utrzymywa, e sensem zakadania dziaalnoci byo jego dowiadczenie. – Za kadym razem dokadaem wszelkich stara . Nie ma mowy o jakimkolwiek oszustwie. Nie mogem zagwarantowa, e bd klienci – tumaczy i raz jeszcze zapewni, e jest rozliczony z byymi wspólnikami. Pokrzywdzeni czekaj W grudniu 2010 K. zosta uznany winnym zarzucanych mu czynów i skazany na 2 lata i 10 miesicy pozbawienia wolnoci oraz naprawienie szkody poprzez zapat 62 870 z Jackowi G., 8 tys. z Annie L. i 6 tys. z Zbigniewowi W. W wyniku apelacji wyrok zosta jednak uchylony, a sprawa przekazana do ponownego rozpoznania. Zmienio to niewiele, bo im duej trwa proces, tym wiadkowie mniej pamitali. Nie mieli jednak wtpliwoci, e od pocztku ich znajomoci Hubert K. dziaa w sposób zaplanowany, zmierzajcy do wyudzenia pienidzy. Wyrokiem z 13 maja br. wrzenianin zosta uznany winnym doprowadzenia trojga wspólników do niekorzystnego rozporzdzenia mieniem na czn kwot 96 170 z, poprzez wprowadzenie ich w bd co do moliwoci i zamiaru wywizania si z umów cywilnoprawnych. Usysza wyrok 2 lat i 1 miesica pozbawienia wolnoci. Jednoczenie zosta zobowizany do naprawienia szkody poprzez zapat 62 870 z na rzecz Jacka G. i 6 tys. z na rzecz Zbigniewa W. Koszty sdowe, które wyniosy zaledwie 300 z, przy wspomnianych kwotach s raczej symboliczne. Hubert K. zoy apelacj od wyroku. Nie zostaa ona jeszcze rozpatrzona.


23 sierpnia 2013

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Zjazd wojów w Grzybowie 13 To była nietypowa lekcja historii. Po raz pierwszy od 14 lat w wielkiej bitwie zginął przywódca wojowników. Pochowano go zgodnie ze średniowiecznymi obrzędami, łącznie ze spaleniem ciała. 1

Dorota Tomaszewska

Wódz w boju padł Zabawa na słomie nie tylko w średniowieczu była ulubioną zabawą dzieci

Fot. DOT

2 

 Jedną z ciekawszych postaci zjazdu był „Dziadu” W miniony weekend do grzybowskiego grodu po raz kolejny zjechali odtwórcy redniowiecznego ycia. W tym roku byo ich blisko 550. Poowa z nich to wojownicy, którzy swoje umiejtnoci zaprezentowali nie tylko w licznych turniejach, ale przede wszystkim w wielkiej bitwie. Zdaniem organizatora imprezy, komesa grodu Jacka Wrzesiskiego, to wanie bitwa bya gówn atrakcj tegorocznego zjazdu. – Bdzie inna od tych, które odbyway si w latach poprzednich – mówi krótko przed jej rozpoczciem. I rzeczywicie tak byo. Ju samo wejcie wojowników na pole bitwy wygldao inaczej ni zawsze. Przybywali z rónych stron, przerywajc zwarty krg widzów, a towarzyszce temu ich okrzyki wzbudzay respekt. Nad lepszym zrozumieniem tego, jak tysic lat temu prowadzono bitwy, czuwa Mariusz Urbaniak. To on podczas przegrupowa wojowników wyjania obserwatorom, e w dawnych wiekach to nie zoto, srebro czy inwentarz byo wiele warte, lecz czowiek. e bogatym krajem by ten, który mia wielu ludzi uprawiajcych ziemi: – Tak wic istot wojny byo straci jak najmniej ludzi, jak najwicej ludzi pochwyci, jak najwiksz ilo ziemi zagarn – mówi, dodajc, e przecitnemu czowiekowi byo wszystko jedno, czy rzdzi nim

1. Podczas wielkiej bitwy poległo wielu wojowników 2. Śmierć jednego z wodzów oznaczała koniec walki 3. Wojownicy znieśli swojego przywódcę z pola bitwy na tarczach 4. Jego ciało spalono a prochy pochowano w kurhanie Fot. DOT Fot. DOT

Przemysaw, Bolesaw czy Mieszko. Niewane byo, komu pac daniny. Dla nich liczyo si to, by mogli y spokojnie: ora, sia, zbiera. – Zatem wszystko, co trzeba byo robi, toczc wojny w redniowieczu, to zagarnia terytorium i, odwrotnie jak dzi, szanowa ludzkie ycie – wyjania M. Urbaniak. To wanie próba przywaszczenia grzybowskiej osady przez jedn ze zbrojnych sowia skich druyn staa si przedmiotem wielkiej bitwy wojów. Pokazano starcie z chopami, spldrowanie zagrody oraz ucieczk posa ca, który mimo pocigu i wystrzelenia w jego kierunku wielu strza, dotar do grodu i wezwa posiki. Wojownicy, przedzierajc si przez widzów, zdyli dotrze z odsiecz. Po kolejnych przegrupowaniach rozpocza si wielka bitwa. A ta bya wyjtkowo zacieka. – Niejeden z naje d ców zostawi tu bielejce koci – mówi Urbaniak. I chocia byo w tym wiele racji, to naje d cy zwyciyli, zabijajc wodza przeciwników. To spowodowao, e oddano im wszystkie upy. Po raz pierwszy wielka bitwa nie sko czya si rozejciem wojowników. Chocia zwycizcy opucili pole bitwy, otrzymujc gromkie brawa, przedstawienie trwao nadal. Czonkowie pokonanej druyny pooyli ciao swojego wodza na tar-

czach i znieli je z pola bitwy do zagrody, gdzie wszystkie rody odday mu hod. Przynieli te dla niego dary, które zabra w ostatni drog na „drug stron ycia”. W otoczeniu wojowników ciao zostao przeniesione w ustronne miejsce, gdzie spalono je razem z otrzymanymi wczeniej darami. Prochy wodza pochowano na kurhanie, czyli w grobowcu (kopcu piasku) znajdujcym si poza grzybowskim grodem. – Celem zjazdu jest nie tylko ogldanie tego wszystkiego, co przygotowalimy, ale przede wszystkim dowiadywanie si nowych rzeczy o naszej przeszoci – mówi J. Wrzesi ski. – To, e zjazd cieszy si tak du popularnoci, zawdziczamy temu, e cay czas jest zainteresowanie histori. A tutaj mona jej posmakowa w inny sposób. Rzeczywicie, chtnych do „smakowania” redniowiecznego ycia nie brakowao. Niektórzy sprawdzali, jak pije si z rogów, inni usiowali wybi monety, a jeszcze inni utka materia. I chocia nie wszystkie próby ko czyy si sukcesem, to – jak mówili nasi rozmówcy – najwaniejsza jest dobra zabawa. A tej w miniony weekend móg dowiadczy kady. Nawet dzieci, które od przygldania si krwawym bitwom wolay igraszki na somie.

3

4


23 sierpnia 2013

Wiadomości Wrzesińskie

14

www.wrzesnia.info.pl

Temat tygodnia:

Co opłaca się zasiać? Tego nie wie nikt! „Tak naprawdę rolnik lawiruje między tym, ile pieniędzy ma w kieszeni, a tym, na co pozwoli mu pogoda” – o tajnikach opłacalności w rolnictwie opowiada Paweł Antkowiak, kierownik biura Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. „WW”: Wedug danych Wielkopolskiego Orodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu z pierwszej poowy roku, opacalno produkcji rolniczej na gównych rynkach: trzody chlewnej, produkcji mleka i byda misnego, bya saba lub wrcz nieopacalna. Zaczynam si zastanawia , z czego rolnicy yj? Pawe Antkowiak, kierownik WODR we Wrzeni: Ale dlaczego twierdzi pan, e produkcja rolnicza jest nieopacalna? To wasze wyliczenia. W podstawowych rodzajach produkcji ceny rynkowe s nisze od cen opacalnoci. Na opacalno oprócz poziomu cen produktów mlecznych ma wpyw take kilka innych czynników, takich jak wielko gospodarstwa czy te koszty porednie, które obciaj gospodarstwo niezalenie od wielkoci. Mam na myli np. ubezpieczenia spoeczne, energia elektryczna etc. I dlatego jeeli rolnik produkuje mao, to koszt jednostkowy produkcji bdzie wysoki, gdy z kolei produkcja jest dua, to koszty porednie rozkadaj si na wiksz ilo jednostek produkcji: ton, kwintali, litrów. A wic im wiksze gospodarstwo, tym opacalno ronie. To zaley od tego, jak ujmiemy t opacalno: czy bdziemy brali pod uwag tylko koszty bezporednie, czy ogó kosztów. Jeeli liczylibymy koszty bezporednie (nasiona,nawozy itd.), to wielko gospodarstwa nie ma znaczenia. Istotne s te technologie stosowane przez rolników. Jedni uywaj rodków do produkcji z najwyszej póki i oczekuj wysokich efektów. Wtedy koszty s wiksze, ale zyski te maj wiksze. Inni oszczdzaj, czyli stosuj mniej nawozów, ta sze rodki ochrony rolin, s mniej dokadni w uprawie, tn koszty energii – paliwa – potrzebnej do zabiegów agrotechnicznych, ale efekty te maj odpowiednio mniejsze. Obie grupy nie maj gwarancji opacalnoci. Ci, którzy nie oszczdzaj, mog przeholowa z kosztami, bo moe okaza si, e pogoda nie pozwoli na to, aby plony byy wysokie. Z kolei ci, którzy oszczdzaj, mog przesadzi w swoich oszczdnociach i efekt na polu bd mieli mizerny. Tak naprawd rolnik lawiruje midzy tym, na co pozwala mu kiesze , a tym, na co pozwala pogoda. Ale rolnicy musz ju teraz zaplanowa np. zasiewy z myl o plonie w przyszym roku.

Co zatem bdzie si opacao produkowa ? Nie wiem. Nie jestem w stanie panu odpowiedzie na to pytanie. To moe inaczej. W jaki sposób rolnicy radz sobie w takiej sytuacji, gdy nic nie wiadomo? Jednym z rozwiza jest specjalizacja. Dzisiaj nie da si ju trzyma dwóch krów i trzech wi za jeden ogon, bo to wychodzi drogo. Dziki specjalizacji rolnik polepsza swój warsztat, staje si fachowcem, profesjonalist. Jeeli gospodarz mia, powiedzmy, 10 krów i 15 macior, i zrezygnowa z tych krów, to moe mie automatycznie okoo 30 macior i od razu wzrasta mu skala konkretnego produktu.Jeeli si skupi na jednym kierunku tym atwiej i taniej bdzie o niezbdne inwestycje. Jednak specjalizacja niesie za sob te pewne ryzyko – gdy na przykad trzody w Polsce jest zbyt duo i cena leci w dó. Niestety, nie da si wtedy wróci do produkcji mleka, bo si akurat opaca. wiadomy rolnik odkada pienidze na czarn godzin i moe poczeka na lepsze okresy lub dba o pen zdolno kredytow, aby móc liczy na ewentualn pomoc banku. Skoro jestemy przy winiach. Dlaczego rolnicy zniechcili si do produkcji trzody chlewnej? Statystyki pokazuj, e pogowie w województwie w cigu roku spado o 10-11 proc. To nie dotyczy powiatu wrzesi skiego. U nas cay czas powstaj nowe lub modernizowane s obiekty, w których prowadzona jest hodowla trzody chlewnej. Rolnicy specjalizuj si w tej dziedzinie. Coraz wicej hodowli prowadzonych jest w cyklu otwartym, a wic hodowcy kupuj 20-, 30-kilogramowe warchlaki, spor cz z importu. W tym momencie opacalno jest bardzo dobra, ale zaraz moe si to sko czy. W tym roku mamy bardzo dobre plony, ale nisze ceny zbó. Dlatego cz rolników, która zaniechaa produkcji trzody, moe do niej bardzo szybko wróci. Wystarczy kupi tylko warchla-

ki i za cztery miesice mamy tuczniki. Rolnik myli tak: „Nie sprzedam zboa po tak niskiej cenie, przepuszcz j przez winie”. I w ten sposób za kilka miesicy bdziemy mieli nadprodukcj. Ekonomici wskazuj, e droga do dobrobytu w rolnictwie wiedzie przez powikszanie gospodarstw. rednia wielko w powiecie utrzymuje si od piciu lat na poziomie 13,5 ha, rednia w UE to 18 ha. Rolnicy chc zwiksza areay, ale nie mog, poniewa rynek nieruchomoci jest zablokowany. Nikt nie chce sprzedawa gruntów. Faktycznie, obrót ziemi jest znacznie mniejszy ni kilka lat temu. Na razie oczy rolników skierowane s na Agencj Nieruchomoci Rolnych, która miaa odzyska od wielkoobszarowych dzierawców pewn pul i sprzeda lub wydzierawi rolnikom indywidualnym. Jest jeszcze inny wany problem. Ten rok jest ostatnim rokiem, w którym zakup gruntów moe by kredytowany kredytami preferencyjnymi. Od przyszego roku rolnicy nie bd mogli liczy na pomoc pa stwa. Teraz wiele bdzie zaleao od banków, czy przygotuj dla rolników korzystn ofert. Ale nie naley si spodziewa, e bdzie w tym wzgldzie lepiej. Rolnicy narzekaj na ANR, ale may obrót ziemi spowodowany jest te sprawami kulturowymi. Na wsi ten, kto sprzedaje ziemi, uwaany jest za nieudacznika lub wariata. Spora cz rolników tkwi przy kilkuhektarowych gospodarstwach ze wzgldu na socja. W takim razie jak inni maj powiksza swoje gospodarstwa? To prawda, e przywizanie do ziemi nadal jest due, ale nastpuje zmiana pokoleniowa i to sabnie. Z drugiej strony, praca na roli nie naley do atwych, jest bardzo wymagajca, trudna, uzaleniona od kaprysów pogody i rynku. Przy maej skali produkcji i maym gospodarstwie nie daje efektów finansowych,

Zawsze irytuję się, gdy ktoś mówi, że na dotacjach skorzystali tylko rolnicy. To nieprawda. Skorzystały na tym też firmy, które działają dla rolnictwa

aby na przyzwoitym poziomie utrzyma rodzin. Mamy mnóstwo wyksztaconej modziey. Ch wyrwania si ze wsi jest spora, skoro jednak brakuje pracy, to oni si rzeczy w tych gospodarstwach zostaj. No bo tutaj jest ten socja, gównie ubezpieczenie zdrowotne. Jeeli – poza rolnictwem – gospodarka nie bdzie si dynamicznie rozwijaa, to nie ma co liczy na zmian struktury agrarnej w Polsce. Wystarczy wybra si na wycieczk rowerow za Wrzeni, by stwierdzi , e rolnikom yje si lepiej: na polach nowoczesne maszyny, wida zadbane zagrody. Jaki wpyw na to miaa pomoc Unii Europejskiej? Myl, e wszystkim yje si lepiej. Waciwie nie ma rónicy w poziomie ycia w miecie i na wsi. To, e rolnicy inwestuj, to taka sama sytuacja, jakby kto mia zakad usugowy w miecie i go rozwija, dokupowa maszyny, urzdzenia, zatrudnia ludzi. Czy to od razu przekada si na luksusy w domu? Nie sdz. Ale nowy sprzt rolniczy na pewno wida, bo jest adny, nowoczesny, kolorowy. Rolnicy maj te dostp do nowoczesnych technologii budownictwa. Dotacje z UE miay korzystny wpyw na rolnictwo, ale nie tylko. Rolnicy otrzymywali dotacj na poziomie 40-50 proc. kosztów kwalifikowanych na zakup cignika bd budow obiektów gospodarskich. W lad za tym poszed znaczny wzrost cen sprztu rolniczego. Tak naprawd z tych dotacji skorzystali nie tylko rolnicy, ale te caa otoczka, która obsuguje rolnictwo. To byy potne zastrzyki dla gospodarki, kady po drodze co z tych dotacji „obgryz”, w tym równie trzeba wspomnie o kosztach obsugi i kontroli. Na terenie powiatu wrzesiskiego dziaaj grupy producenckie, ale nadal niewiele jest mniejszych inicjatyw ssiedzkich, gdzie kilku rolników skada si na droszy pug lub maszyn. Istotnie, z tym nie jest najlepiej. Nowy kombajn kosztujedo 1,2 miliona zotych. To mnóstwo pienidzy, dlatego rolnicy boj si odpowiedzialnoci. No bo jak j podzieli przy takiej spóce: kto moe z niego korzysta, kto remontowa, itp. Z drugiej strony, w ostatnim naborze na „Modernizacj gospodarstw rolnych” mieli szanse zoy wnioski na wspólne uytkowanie. Mog otrzyma za to dodatkowe punkty. Rozmawia Filip Biernat


23 sierpnia 2013

Wiadomości Wrzesińskie

ROLNICTWO

www.wrzes www.wrzesnia.info.pl sn stronę redaguje:

Filip Biernat tel. 61 437 49 56 f.biernat@wrzesnia.info.pl

15

Opłaca się przy 50 lochach Produkcja trzody chlewnej chwilowo stała się opłacalna. W czasach kryzysu warto zrzeszać się w grupach producenckich. Obecnie na terenie powiatu wrzesi skiego hodowanych jest 70 tysicy sztuk w 1295 stadach, a wic z produkcji trzody chlewnej moe utrzymywa si 800-900 rolników. To nadal najwiksza grupa producentów zwierzcych w naszej okolicy. Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna monitoruje wikszo, bo a 2551 loch. Sytuacja na rynku trzody chlewnej jest ustabilizowana. Aktualnie koszt produkcji 1 kg ywca wieprzowego, tucznika, to rednio 5,60 z, cena za prosiaki to ok. 171 z za sztuk. W tej chwili produkcj trzody mona uzna za opacaln, ale nikt nie jest w stanie przewidzie, jaka sytuacja bdzie za kilka miesicy. Rolników frasuje zwaszcza import wi z Niemiec i Danii. Zachodni producenci maj towar ta szy, poniewa tamtejsze hodowle wspiera pa stwo. Innym problemem jest to, e mielej do produkcji wczaj si ubojnie, zakady misne, które propaguj tzw. tucz hote-

lowy. Polega to na lokowaniu hodowli w pobliu ubojni, maksymalnie w odlegoci 50 km. Rolnik otrzymuje prosita, pasze i opiek weterynaryjne, ponosi jedynie koszty energii, wody i wasnej pracy. Cena wyprodukowanego w ten sposób tucznika jest niska, ok. 40 z, przy cenie rynkowej ok. 650 z. Marek midowicz jest prezesem Grupy Trzodowej Wrzenia, która zrzesza producentów trzody chlewnej z terenu powiatu wrzesi skiego. Grupa produkuje rocznie okoo 30 tysicy tuczników, rednia wynosi 600 sztuk na gospodarstwo. „WW”: Coraz wicej mówi si o tym, e rolnicy z naszego terenu odchodz od tradycji, czyli hodowli trzody chlewnej. Potwierdzaj to dane o spadku pogowia w Polsce. M..: To spostrzeenie nie jest adekwatne do tego, co dzieje si w naszej grupie producenckiej. Notujemy wzrost produkcji, który w ostatnich latach wyniós od 10 do 27 proc., a dodam tylko, e byo to w latach bardzo niekorzystnych dla produkcji trzody. Naszym atutem jest to, e jestemy grup zorganizowan, podajemy due partie towaru i dobrej jakoci. Marek Śmidowicz twierdzi, że grupa Cofnijmy si o trzy lata. Jak oceni producencka zwiększyła produkcję pan zyskowno wasnej produkcji? w ostatnich latach

Powrót mlecznych krów O blisko 50 proc. wzrosa liczba krów mlecznych. Wszystko przez dobr cen mleka i niemal nieograniczony zbyt. Produkcj mleka na terenie powiatu wrzesi skiego zajmuje si 270 rolników, którzy cznie maj 3000 krów mlecznych. Byda w gospodarstwach jest jednak znacznie wicej – to 18 tysicy sztuk, skupione w 1008 stadach (oborach). Rolnicy z naszego rejonu dostarczaj mleko do spódzielni mleczarskich we: Wrzeni, Strzakowie, rodzie Wielkopolskiej i Koninie. Pojedynczy produkuj take dla potentatów, takich jak firma Danone. Przeom nastpi pi lat temu, gdy wielu rolników skorzystao z dofinansowa Unii Europejskiej na budow nowoczesnych obór i ich wyposaenia w komputery i elektronik. W takim nowym obiekcie krowy nie s ju uwizane, tylko stoj wolne, jest te hala udojowa, a pasz podaje si paszowozem. Przy takim postpie 100 krów moe obsuy jedna osoba, i jeszcze spokojnie obrobi ziemi. – To obecnie bardzo korzystna hodowla dla gospodarstw rodzinnych, gdzie dwie osoby plus babcia i dziadek mog spokojnie si utrzyma i rozwija hodowl – obrazuje Jerzy Mazurkiewicz, który do niedawna specjalizowa si w produkcji mleka. Kiedy trzeba byo wstawa o czwartej, aby wydoi krowy, a teraz mona to zrobi o dowolnej porannej porze. Rczna praca jest ograniczona do wpuszczenia krów do hali udojowej i zaczepienia kubków udojowych do wymion. Zdarza si, e przy udoju krowy suchaj Mozarta. – Dziki komputeryzacji i automatyzacji odpady koszty zatrudnia-

18

milionów litrów mleka (w przyblieniu) produkuj rolnicy, którzy w swoich gospodarstwie hoduj krowy mleczne

nia dodatkowego pracownika, czyli przede wszystkim ZUS-u, i wszelkie inne sprawy wynikajce z Kodeksu Pracy, a wic np. wolna sobota czy niedziela. To dotychczas generowao najwiksze koszty w tej produkcji. A tych pracowników trzeba byo zatrudnia, poniewa rozmiar pracy przy krowach by ogromny – wyjania Mazurkiewicz. Kilku krów mlecznych nie warto utrzymywa. Opacalno ronie wraz z powikszaniem stada. Naprawd dobre pienidze pojawiaj si przy hodowli 60-100 sztuk. Jednym z gównych problemów jest to, e do hodowli krów potrzebny jest area. Na jedn krow musi przypada jeden hektar. Ten, kto ma mniejsze gospodarstwo, musi ratowa si dzieraw gruntów albo kupowa pasz na rynku. Krowa mleczna potrzebuje okoo 100 kilogramów paszy dziennie. – Mamy dobr koniunktur na rynku. Mleko, maso i inne wyroby mleczne maj bardzo dobry zbyt, taka sytuacja ma si utrzyma jeszcze przynajmniej przez pó roku. Rolnicy na razie na tym wszystkim korzystaj – mówi Roman Graczyk, producent mleka z Koaczkowa.

Wolabym nie wchodzi w szczegóy. Uczciwie mówic, to nie powinienem mie ju wi w gospodarstwie, ale mimo wszystko mam je nadal. Tak naprawd kade gospodarstwo yje z amortyzacji, bo nikt jej nie odprowadza. Gdybymy j odpisywali, hodowli trzody w Polsce by nie byo albo zajmowali si tym hobbyci. Ile trzeba mie wi, aby produkcja bya opacalna? Wedug UE minimum socjalne zaczyna si od 10 sztuk. Jeeli od 10 wi , to równie dobrze rolnik moe sobie je zje z rodzin, ale musi mie dobry apetyt. Oczywicie artuj. Tak naprawd trudno jest okreli skal, przy której produkcja jest opacalna. Im ona jest wiksza, tym lepiej, ale do tego dochodzi te wiksze ryzyko. Czy skala produkcji trzody zaley od wielkoci gospodarstwa? Nie. Ju w wielu polskich gospodarstwach funkcjonuje tzw. model holenderski. W takim gospodarstwie gruntu jest tyle, ile pod chlewniami. Reszta po prostu do hodowcy dojeda, przede wszystkim pasza. Ale polska specyfika jest inna. Ceny pasz s niestabilne, dlatego nasi producenci potrzebuj sporego areau, aby rozwija produkcj. Tylko, e ziemi ma Agencja Nieruchomoci

Rolnych i nie chce pozbywa si jej na rzecz rolników indywidualnych. Wiele te zaley od profilu produkcji: jeeli jest to cykl otwarty, czyli z zakupu, to produkcja musi by zdecydowanie wiksza. Jeeli jest stado zamknite, to dzisiaj takie minimum socjalne to 50 loch, eby byo na ycie i rozwój gospodarstwa. Bo rozwija si trzeba. Producenci trzody licz na wsparcie pastwa w produkcji trzody, w postaci preferencyjnych kredytów. Czy propozycje rzdu zadowoliy rolników? O rozwoju produkcji trzody w Polsce mówi si od dwóch lat. Zamys jest taki, aby wesprze rolników, którzy maj od 150 do 750 loch. Ile pan znajdzie takich gospodarstw w powiecie wrzesi skim? Najwyej jedno. I idc po taki kredyt, które z gospodarstw jest w stanie zabezpieczy ten kredyt? Ten program nie wejdzie w ycie, po prostu pa stwo w tej chwili nie ma pienidzy. Nasza grupa producencka jest przykadem tego, e mona wiele wspólnie zrobi. Z perspektywy czasu wida postp, niektóre gospodarstwa naprawd poszy naprzód. Niektóre z nich sprzedaway 50-100 wi , a po piciu latach maj wyniki na poziomie ju kilkuset sztuk.


WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

www.w www.wrzesnia.info.pl wrze

18 MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw

stronÄ&#x2122; redaguje:

Ĺ ukasz RóşaĹ&#x201E;ski tel. 530 425 105 l.rozanski@wrzesnia.info.pl

RuszyĹ&#x201A;a ostro do pracy Beata Jaroszewska to nowa szefowa MiÄ&#x2122;dzynarodowego Domu SpotkaĹ&#x201E; MĹ&#x201A;odzieĹźy w Mikuszewie. â&#x20AC;&#x17E;Mam duĹźo energii i gĹ&#x201A;owÄ&#x2122; peĹ&#x201A;nÄ&#x2026; pomysĹ&#x201A;Ăłwâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi. Midzynarodowy Dom Spotka

Modziey jest samodzieln instytucj, a jego udziaowcami s: gmina Miosaw, Stowarzyszenie Inicjatyw Niezalenych Mikuszewo i niemieckie Foerderverein Deutsch-Polnische Jugendbegegnungsstaette. â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;?: Jak to si stao, e zostaa pani prezesem MDSM? Jaki czas temu dowiedziaam si od Tani Berger (jest jednym z udziaowcĂłw â&#x20AC;&#x201C; przyp. red.), e paac od duszego czasu nie ma gospodarza. WkrĂłtce potem otrzymaam od niej propozycj objcia funkcji prezesa. Dugo si nie wahaam, przyjam j i 25 czerwca decyzj zgromadzenia wspĂłlnikĂłw zostaam powoana na stanowisko. Znaa pani wczeniej to miejsce? Tak, pierwszy raz przyjechaam do Mikuszewa na konferencj w 2010 r. Pamitam, e paac zrobi wtedy na mnie spore wraenie. PĂł niej przyjedaam tutaj jeszcze kilkakrotnie. Nigdy nie mylaam, e kiedy zamieszkam w zabytkowym, XIX-wiecznym paacu (miech). Myl, e bdzie pani musiaa spaca spore zobowizania poprzednikĂłw, pewnie te nigdy nie przysza pani do gowy. Przyznam szczerze, e nie wiedziaam, e jest a tak le. Na dzie

dobry musiaam zapaci nie mae rachunki za telefon. W skrzynce byo sporo listĂłw wzywajcych do zapaty innych rachunkĂłw. czne zaduenie nie jest mae.

Â&#x201E; Kto ukrad w Kbowie dwa akumulatory zasilajce podwietlane znaki ostrzegawcze, ustawione tam z powodu remontu krajowej â&#x20AC;&#x17E;pitnastkiâ&#x20AC;?. Straty oszacowano na 1200 z. Â&#x201E; Policjanci 11 sierpnia zatrzymali w Gorzycach 36-latka, ktĂłry porusza si samochodem pomimo zakazu sdowego. Dzie

wczeniej mundurowi ujli w Bugaju 33-latka, ktĂłry jecha na podwĂłjnym gazie. Wrzenianin mia 1,5 promila alkoholu w organizmie. Â&#x201E; 24 sierpnia o godz. 15.00 na stadionie w Bugaju rozpocznie si festyn charytatywny na rzecz kilkuletniego Jakuba Grzelczaka z Biaego Pitkowa. Chopiec walczy z nieoperacyjnym guzem mĂłzgu.

 B. Jaroszewska pochodzi ze SĹ&#x201A;ubic, jednak od jakiegoĹ&#x203A; czasu jest zwiÄ&#x2026;zana z Poznaniem. Na co dzieĹ&#x201E; jest doktorantkÄ&#x2026; politologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. A prywatnie â&#x20AC;&#x201C; szczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;liwÄ&#x2026; ĹźonÄ&#x2026; i matkÄ&#x2026;

Co si skada na t kwot? Mamy zalegoci wobec ZUS-u czy skarbĂłwki. Najwicej zalegamy firmie, ktĂłra wymieniaa okna w paacu. Nie chc jednak narzeka. Czy udao si pani porozumie z wierzycielami? Pierwsz rzecz, jak zrobiam, byo skontaktowanie si z nimi wszystkimi. To nie byy atwe, lekkie i przyjemne rozmowy. Nie lubi wieci oczami za innych, jednak musiaam si z tym zmierzy. Myl, e to mi si udao. Z pewnoci priorytetem bdzie teraz wyprowadzenie finansĂłw na prost. Czy jest ju jaki plan? Tak, i ju go realizuj. Zaczlimy promowa dom, eby w nastpnym sezonie przycign wycieczki. Zaoyam nawet jego profil na porta-

lu turystycznym www.eholiday.pl, i mamy ju pierwszy odzew. Jestemy take na Facebooku. Chcemy organizowa te w paacu wszelkie imprezy okolicznociowe. Mamy do tego doskonae warunki. Poza tym s tu 52 miejsca noclegowe w dwui trzyosobowych pokojach. Standard jest wysoki, a nocleg kosztuje od 35 do 50 z. Czy obok przedsiwzi komercyjnych bdzie pani kontynuowa wspĂłprac midzynarodow itd.? Na to potrzebne s pienidze, a na unijne dofinansowania nie mona liczy, dopĂłki nie spaci si wierzycieli. Jestemy troch pod cian, ale nie poddaj si. By moe znajd jak furtk. Na pewno za kilka miesicy bdzie realizowany u nas projekt etnografĂłw ze Szcze-

Â&#x201E; Na orzechowskim ba-

Fot. Damian Idzikowski

senie bdzie si mona pluska do 1 wrzenia.

cina i Niemiec. Prawda jest jednak taka, e z samych projektĂłw si nie utrzymamy. A ile prawdy jest w tym, e do paacu zostanie przeniesiona miejscowa filia biblioteki? Czyni takie starania, wygospodarowaam ju nawet na ni jedno pomieszczenie. Chciaabym te, aby w MDSM powstaa wietlica rodowiskowa. Dzieci i modzie mogyby do niej przychodzi np. pogra w bilard. Jak pani przyjli miejscowi? Dopiero poznaj ludzi. Z czasem ich poznam, a oni poznaj mnie. Ale czuj si tutaj wietnie. Zreszt, z niedalekich Pyzdr pochodzi mĂłj tata. (Na wrzesnia.info.pl; zakadka Miosaw mona zobaczy wntrza paacu w Mikuszewie)

Â&#x201E; 24 sierpnia odbd si

doynki w Chlebowie (godz. 17.00) i Mikuszewie (18.00). 25 sierpnia o 15.00 w ogrodach parafialnych rozpocznie si festyn doynkowy w Orzechowie. O 21.00 zabawa w Domu Straaka (bilet kosztuje 5 z).

Â&#x201E; Pewien orzechowia-

nin 11 sierpnia zamĂłwi na Allegro sprzt wdkarski. Na internetowy zakup wyda 1200 z. W zamian otrzyma trociny.

Â&#x201E; Przystanek PKS na pl. Wiosny LudĂłw w Miosawiu zosta porzdnie umyty. Z szyb znikny te stare plakaty.

Wycieczka w gĂłry poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czona z zawodami Reklama

'FW

WspĂłlnym wysiĹ&#x201A;kiem wybudowali boisko do piĹ&#x201A;ki siatkowej. Niestety, na to do koszykĂłwki zabrakĹ&#x201A;o juĹź Ĺ&#x203A;rodkĂłw ZarĂłwno mĹ&#x201A;odzi, jak i starsi korzystajÄ&#x2026; z nowego boiska do piĹ&#x201A;ki siatkowej, ktĂłre powstaĹ&#x201A;o w Lipiu. Inwestycja zostaĹ&#x201A;a wykonana ze Ĺ&#x203A;rodkĂłw tegorocznego funduszu soĹ&#x201A;eckiego. KosztowaĹ&#x201A;a 1300 zĹ&#x201A;. â&#x20AC;&#x201C; Za te pieniÄ&#x2026;dze kupiliĹ&#x203A;my m.in. 50 ton piasku i siatkÄ&#x2122;. CaĹ&#x201A;Ä&#x2026; robotÄ&#x2122; wykonali sami mieszkaĹ&#x201E;cy wioski. GĹ&#x201A;Ăłwnym inicjatorem i koordynatorem prac byĹ&#x201A;a Ilona Kaczor â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi soĹ&#x201A;tys Danuta HĂśwelhaus. Lipianie majÄ&#x2026; jeszcze w planach budowÄ&#x2122; boiska do koszykĂłwki, ale to na razie sfera marzeĹ&#x201E;. Jednym z pilniejszych zadaĹ&#x201E; jest bowiem utwardzenie gruntowej drogi za blokami. â&#x20AC;&#x201C; Mam nadziejÄ&#x2122;, Ĺźe znajdÄ&#x2026; siÄ&#x2122; na to pieniÄ&#x2026;dze w przyszĹ&#x201A;orocznym budĹźecie gminy. Mamy juĹź dosyÄ&#x2021; ciÄ&#x2026;gĹ&#x201A;ego brodzenia w bĹ&#x201A;ocie. Potrzeba nam 10 tys. zĹ&#x201A; â&#x20AC;&#x201C; wyjaĹ&#x203A;nia D. HĂśwelhaus.

   

  

 !!"#$%&#'($'( 9[MĂŁCF[Y/KĂŁQUĂŁCYKW%\GU\GYKG

<CRKU[PCMWTU

INFORMATOR GMINNY Grupa mĹ&#x201A;odzikĂłw z MLKS Orlik MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw przez osiem dni goĹ&#x203A;ciĹ&#x201A;a w Jordanowie. Adepci piĹ&#x201A;karstwa wziÄ&#x2122;li tam udziaĹ&#x201A; w turnieju im. Milana Ĺ aczka. Jedna z dwĂłch miĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awskich druĹźyn wywalczyĹ&#x201A;a w nim pierwsze miejsce. â&#x20AC;&#x201C; MĹ&#x201A;odzieĹź przy okazji miaĹ&#x201A;a moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; poznania BeskidĂłw i Tatr â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi prezes Orlika Piotr TrawiĹ&#x201E;ski. WiÄ&#x2122;cej na wrzesnia.info.pl.

Remonter obciÄ&#x2026;Ĺźony pracÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; na Ĺ&#x201A;atanie dziur trzeba cierpliwie czekaÄ&#x2021; Dziury na drogach powiatowych, ktĂłre powstaĹ&#x201A;y podczas zimy, ciÄ&#x2026;gle sÄ&#x2026; zmorÄ&#x2026; kierowcĂłw. Najgorzej sprawa przedstawia siÄ&#x2122; w Lipiu, PaĹ&#x201A;czynie oraz na odcinku Mikuszewo â&#x20AC;&#x201C; Sarnice. Ten ostatni to istny ser szwajcarski. â&#x20AC;&#x201C; Zima juĹź dawno siÄ&#x2122; skoĹ&#x201E;czyĹ&#x201A;a, a ekip remontowych ani widu, ani sĹ&#x201A;ychu â&#x20AC;&#x201C; oburzajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; mieszkaĹ&#x201E;cy.

Co sĹ&#x201A;ychaÄ&#x2021;

23 sierpnia 2013

Kierownik Referatu DrĂłg Powiatowych Izabela KarpiĹ&#x201E;ska tĹ&#x201A;umaczy zwĹ&#x201A;okÄ&#x2122; nadmiarem pracy. â&#x20AC;&#x201C; Dziur na naszych arteriach jest niestety sporo i mamy olbrzymi poĹ&#x203A;lizg. Remonter drogowy pracuje teraz w Targowej GĂłrce. WedĹ&#x201A;ug harmonogramu, później pojedzie do Barda, PaĹ&#x201A;czyna, Lipia i Marzenina â&#x20AC;&#x201C; wylicza I. KarpiĹ&#x201E;ska.

Rodzice, zamiast narzekaÄ&#x2021;, zakasali rÄ&#x2122;kawy i wyremontowali przedszkole MilusiĹ&#x201E;scy po powrocie do przedszkola w Mikuszewie bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; mogli siÄ&#x2122; bawiÄ&#x2021; na nowym placu zabaw. ZastanÄ&#x2026; tam teĹź m.in.wyremontowanÄ&#x2026; Ĺ&#x201A;azienkÄ&#x2122; i odnowionÄ&#x2026; elewacjÄ&#x2122; budynku. Zmiany to zasĹ&#x201A;uga rodzicĂłw, ktĂłrzy wszystkie prace wykonali sami. Za prywatne pieniÄ&#x2026;dze kupili teĹź potrzebne materiaĹ&#x201A;y.

â&#x20AC;&#x201C; PoĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;cili swĂłj czas i niemaĹ&#x201A;e pieniÄ&#x2026;dze. Jestem im za wszystko bardzo wdziÄ&#x2122;czna. Ich zaangaĹźowanie byĹ&#x201A;o, a w zasadzie ciÄ&#x2026;gle jest, niesamowite â&#x20AC;&#x201C; stwierdza dyrektor przedszkola Aleksandra NaroĹźna. Dodajmy, Ĺźe do placĂłwki w Mikuszewie od poczÄ&#x2026;tku wrzeĹ&#x203A;nia bÄ&#x2122;dzie uczÄ&#x2122;szczaÄ&#x2021; 22 dzieci.

UrzÄ&#x2026;d Miasta i Gminy

61 438 20 22

Policja

61 437 53 40

OSP MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw

61 438 28 88

Pogotowie Energetyczne

61 438 21 44

Poczta

61 438 23 45

OĹ&#x203A;rodek Zdrowia

61 438 30 05

OĹ&#x203A;rodek Kultury

61 438 27 79

OĹ&#x203A;r. Pomocy SpoĹ&#x201A;ecznej

61 438 30 96 61 438 37 58

Bank SpĂłĹ&#x201A;dzielczy

61 438 20 31

Por. lekarza rodzinnego

61 437 12 52

Punkt przyjmowania ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; do â&#x20AC;&#x17E;WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skichâ&#x20AC;?: MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw, ul. PoznaĹ&#x201E;ska 10,â&#x20AC;&#x17E;Rolmarkâ&#x20AC;?, w godz. 8.00-16.00, tel. 61 438 25 16


Wiadomości Wrzesińskie

www.wr www.wrzesnia.info.pl ze

Nekla

Tomasz Małecki

Prądu na Chopina miało nie być do 15.00, jednak prace trwały cztery godziny dłużej.

7

Remont ulicy Chopina trwa w najlepsze. Oprócz inwestycji gminnej, czyli gruntownej przebudowy nawierzchni oraz kanalizacji burzowej, trwaj prace dodatkowe. ENEA SA wykorzystaa roboty drogowe do wymiany supów energetycznych. Prace trway przez dwa dni, we wtorek i rod. W oficjalnym komunikacie operatora energetycznego napisano, e przerwa w dostawie prdu miaa trwa od godz. 8.00 do 15.00. W praktyce, we wtorek roboty trway do 19.00, a w rod do 17.00. Do tych godzin mieszka cy Chopina i kilku ulic przylegych byli pozbawieni prdu. – Faktycznie, przerwa w dostawie prdu by dusza ni zakadalimy – przyznaje Danuta Tabaka, rzecz-

nik prasowy Enei. – Podczas wykopów natrafilimy na nieprzewidziane trudnoci. To si zdarza. Mieszka ców Nekli przepraszamy. Przez dusz przerw w dostawie prdu cierpieli okoliczni waciciele sklepów oraz lokali gastronomicznych. W tym sklep Globi oraz minibar akomy Kcik. Cz towaru z rozmroonych zamraarek wyldowaa na mietniku. – Jeli kto poniós straty, to wnioski o odszkodowanie wraz z uzasadnieniem i faktur prosz skada w siedzibie Enei we Wrzeni – mówi D. Tabaka. – Jestemy ubezpieczeni. Ewentualne odszkodowania wypaci ubezpieczyciel, który rozpatrzy wnioski – ko czy rzecznik prasowa koncernu energetycznego.

 Nowe lampy wyglądają efektownie, ale napsuły sporo krwi mieszkańcom

Zgłoś kosz Ustawa mieciowa zaczyna funkcjonowa coraz lepiej. Wrzesi ski PUK, który odbiera nieczystoci, nie spó nia si z odbiorem mieci, szczególnie tych segregowanych. Pojawi si za to inny problem. Od lipca waciciele posesji maj obowizek wycignicia kubów do bramy. Dopiero stamtd odbieraj je pracownicy komunalki. Okazuje si, e jest to problem dla niektórych osób starszych i schorowanych. – Do tej pory PUK wyciga pojemniki i nikt z nas nie pomyla, e teraz bdzie inaczej – mówi burmistrz Karol Balicki. – Chocia naley przyzna, e PUK nie ma ta-

W niedziel na doynkach o godzinie 17.40 rozpocznie si koncert lokalnego piosenkarza, tekciarza i kompozytora Krzysztofa Kapturskiego. Bdzie to wystp z okazji 15-lecia powstania pierwszego utworu o Nekli – przynajmniej tak zapowiadaj organizatorzy. – Na przeomie lata i jesieni 1998 r. spotkaem si ówczesnym dyrektorem NOK-u Pawem Tokowiczem oraz Tadeuszem Hadad, i zaproponowaem wspóprac. Pozytywne sploty zdarze spowodoway, e napisaem midzy innymi takie utwory, jak: „Wspólny dom”, „Moja przyjacióko”, „Popy ze mn” czy „Tajny znak” – przypomina Kapturski. Duet Kapturski-Hadada pod nazw Czas wyda pierwsz pyt CD pod tytuem „To nekielska ziemia”. Ukazaa si ona podczas uroczystoci nadania Nekli praw miejskich, wiosn 2000 r. Wydawnictwo to kaseta oraz teksty Kapturskiego wydane w formie ksikowej. Pod koniec 2000 r. Czas nawiza wspóprac ze Starostwem Powiatowym we Wrzeni. Dziki temu w nastpnym roku wyda pyt z okazji 100. rocznicy strajku Dzieci Wrzesi skich. – Powstay wtedy utwory: „Bijcie dzwony”, „Wizy krwi”, „W imi wolnoci”, „To my jestemy sol ziemi” – wymienia neklanin. W tym samym roku Kapturski uczci sukcesy pikarzy Victorii Wrzenia w Pucharze Polski (1/16 finau) – wyda kaset, na której znalazo si kilka utworów powiconych temu klubowi. – Pod koniec 2002 r. dyrektor NOK-u Pawe Tokowicz zwróci si do mnie z propozycj utworzenia gru-

kiego obowizku. Nikt przecie nie moe wchodzi na teren naszej posesji bez naszej zgody – dodaje wodarz miasta. Jednak, jak przyznaje, gmina po to ogosia przetarg tylko na rok, aby teraz wyapa te wszystkie „nieuzgodnione sprawy”. – W nastpnym przetargu na pewno to uregulujemy. Teraz wycignicie pojemnika przez pracownika PUK to tylko i wycznie dobra wola, ale i tak pan prezes Ryszard Pietrowicz zgodzi si nam pomoc w wyciganiu pojemnika dla osób samotnych i starszych. Prosz o zgaszanie takich potrzeb do urzdu – apeluje wodarz.

93 lata temu polegli w walce z Sowietami, dzisiaj zapomniały o nich nawet władze miasta śnie z inicjatyw Tokłowicza kilka lat temu odnowiono grobowiec powstańców wielkopolskich na cmentarzu. Dzięki niemu na tablicy na pomniku znalazły się też nazwiska walczących i poległych w wojnie z bolszewikami. – Szkoda. Ja na swoim domu wywiesiłem flagę. Poza tym to święto państwowe, a flagi na słupie przy wjeździe do miasta, tam, gdzie zawsze wiszą, nie zauważyłem – ubolewa. Sebastian Mazurkiewicz w książce „Nekla. Historia miasta”, powołując się na ustalenia Ryszarda Kordusa, wymienił poległych: Jana Libijaka, Jana Jóźwiaka, Stanisława Jęczmionkę, Stanisława Florkowskiego, Władysława Czerniaka, Feliksa Gerszendorfa, Kazimierza Sekulskiego, Edwarda Mekowskiego i Franciszka Jęczmionkę.

„ Przypominamy, e w sobot 24 sierpnia odbdzie si 2. Rajd Rowerowy „ladami osadnictwa olderskiego”. Start o godzinie 9.00 w nekielskim parku, meta przy Hotelu Barczyzna. Organizatorzy przygotowali dwie trasy: familijn (17 km) oraz wyczynow (20,4 km). „ W niedziel o 14.30

zaczynaj si doynki. O tej godzinie z Rynku wyruszy korowód. Okoo 15.00 w parku rozpocznie si msza w. polowa, potem obrzd doynkowy. Gwiazd imprezy bdzie zespó Skaldowie. Szczegóy na wrzesnia.info.pl.

godzin miao nie by prdu we wtorek. A nie byo go przez 11 godzin

Piętnaście lat „czasu” piosenek Krzysztofa Kapturskiego

W

Co słychać

tel. 501 677 838 t.malecki@wrzesnia.info.pl

Przeprosiny Enei

wojnie polsko-bolszewickiej walczyło kilkunastu neklan. Co najmniej 9 z nich poległo w walkach z Sowietami. Mimo to 15 sierpnia, w rocznicę Bitwy Warszawskiej, władze miasta nie uczciły pamięci bohaterów. Ani na symbolicznym grobie na cmentarzu parafialnym, ani pod pamiątkowym obeliskiem na rynku, gdzie odbywają się uroczystości patriotyczne. – Nie złożyłem wiązanki, ponieważ nie było u nas nigdy takiej tradycji. Postaram się to naprawić, ale następną okazję będę miał dopiero za rok – tłumaczy się burmistrz Nekli Karol Balicki. Zdziwiony sytuacją jest Paweł Tokłowicz, radny i były dyrektor NOK-u, którego dziadek Florian Tokłowicz walczył z Sowietami. Przypomnijmy, że to wła-

19

stronę redaguje:

„ Katarzyna Witczak z Racawek bdzie starocin doynek powiatowych, które odbd si 1 wrzenia w Miosawiu. „ W rod 28 sierpnia w hali sportowej odbdzie si spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych szkoy podstawowej w Nekli z dyrekcj szkoy oraz nauczycielami. Wychowawcy przedstawi informacje dotyczce wyposaenia ucznia klasy pierwszej, programów nauczania, sposobów oceniania oraz organizacji pracy w biecym roku szkolnym. Pocztek o godz. 17.00. „ 15 sierpnia w jednej

z firm w Gieratowie zodzieje wycili trzy katalizatory z mercedesów sprinterów. Straty wyceniono na 18 tys. z.

Reklama

Atrakcyjne działki budowlane

na sprzedaż w Opatówku i Barczyźnie

Więcej informacji w UMiG Nekla tel.

61 4373 193

Roz-1528

23 sierpnia 2013

INFORMATOR GMINNY Krzysztof Kapturski podczas występu z okazji 600-lecia Nekli

py utalentowanych wokalnie modych ludzi z terenu miasta i gminy – wspomina. Krzysztof Kapturski wzi udzia w specjalistycznym szkoleniu i po otrzymaniu certyfikatu instruktora rozpocz zajcia z lokalnymi talentami, piszc dla nich piosenki: „Razem atwiej”, „Dzieci Ziemi”, „Tu nasz dom, sodki dom”, „Przyjaciel”. Powstaa Grupa Wokalna Czas. Rok 2005 przyniós wydanie kolejnej pyty z okazji 600-lecia Nekli. Do kilku starszych utworów doszy kolejne: „Ju 600 lat”, „Swoje miejsce” i par innych. Równie ten rok to sukces Patrycji Stankowskiej-Lisieckiej, która zwyciya w prestiowym festiwalu piosenki w Koninie. Wszystkie te przeboje usyszymy ju pojutrze.

Urząd Miasta i Gminy

61 438 60 11

Policja

61 438 60 77

Straż Pożarna

61 438 60 88

Poczta

61 438 64 40

Urząd pocztowy Targowa Górka 61 438 66 28 Przych. Lek. Rodzin. „AMICOR”

61 438 60 92

Ośrodek Kultury

61 438 60 60

Oczyszczalnia ścieków

61 438 65 75

Biblioteka Publiczna

61 438 64 30

Bank Spółdzielczy

61 438 60 20

Polski Komitet Pomocy Społ.

61 438 60 11

Przedszkole

61 438 60 95

Szkoła Podstawowa

61 438 60 70

Szkoła Targowa Górka Zesp. Szkół w Zasutowie

61 438 66 86 61 437 29 21 fax 61 437 25 06

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Nekla, ul. Chopina 60 (sklep drogeryjno-chemiczny)


Wiadomości Wrzesińskie

20 Pyzdry

www.w www.wrzesnia.info.pl wrz stronę redaguje:

Tomasz Szternel tel. 61 437 49 56 t.szternel@wrzesnia.info.pl

Gest przewodniczącego wem – zapewnia przewodniczcy Mirosaw Balicki. Powouje si przy tym na zebranie mieszka ców, które zatwierdzio preliminarz wydatków. Ten obejmowa m.in. 2000 z na doynki parafialne. A wyda tylko 1700 z (wliczajc przekazane pienidze i zakup wie ca). Pater kupi ju z wasnej kieszeni. Chleb przekazay GS-y, a owoce i warzywa miejscowi sadownicy. Wspótwórca Ustawy o funduszu soeckim senator Ireneusz Niewiarowski wyjania niuans. Potwierdza, e sotysi nie mog wspiera finansowo uroczystoci kocielnych. – Fundusz soecki moe by wydatkowany tylko na zadania wasne gminy i musi suy podniesieniu jakoci ycia mieszka ców. Tymczasem nie jest to kultura, a co najwyej kult. Tyle e o takim celu nie ma mowy w ustawie – wyjania.

Sołtysi kwestowali na rzecz parafii, podczas gdy przewodniczący Zarządu MiastaOsiedla w Pyzdrach wyłożył kasę ze swojego budżetu. Przekazywanie pienidzy bd , jak kto woli, darów otarza jest cakiem nowym zwyczajem. Wprowadzi go obecny proboszcz ks. Ryszard Kopczyski. 15 sierpnia, podczas doynek parafialnych, sotysi wsi wchodzcych w skad parafii zaczyli do wie ców koperty. W sumie byo w nich 7125 z. Cao zostaa przeznaczona na zakup dodatkowych szat liturgicznych. Sotys Rudy Komorskiej Ryszard Urbaniak przeprowadzi kwest wród mieszka ców. Chodzi i prosi o datki na rzecz parafii. Najczciej otrzymywa po 10 czy 20 z. W sumie zebra sporo, bo okoo 800 z. – Z funduszu soeckiego nie wydatkowalimy ani zotówki, bo nie moglimy – zastrzega Urbaniak. Podobnie postpi sotys Tarnowy Krzysztof Paszak. Chodzi po wiosce i zebra 650 z. Kwota ogólna nie obejmuje jednak 1000 z przekazanego przez Zarzd

 M. Balicki zapewnia, że pieniądze zostały ujęte w preliminarzu wydatków Miasta-Osiedla w Pyzdrach. Pienidze te zostay przeznaczone na zakup urzdzenia do zasaniania obrazu Matki Boej w kociele farnym (kwesta trwa od kilku tygodni; do tej pory zebrano na ten cel 8910 z). Szkopu

Ich pierwszy raz Zaplanowane na 24 sierpnia doynki gminne s wydarzeniem, którym yje cay Pietrzyków. Przygotowania ruszyy kilka tygodni temu. Zawiza si komitet organizacyjny, w skad którego weszli przedstawiciele wszystkich organizacji dziaajcych we wsi – od stray poarnej, poprzez szko podstawow, do koa gospody wiejskich. To jego czonkowie wymylili konkursy na najadniejsz zagrod wiejsk, najlepsze ciasto drodowe i najadniejszy wieniec. Do udziau zaprosili mieszka ców caej gminy. Na program wita plonów zoy si msza wita w kaplicy (pocztek o 14.00) i obrzd na boisku szkolnym (15.15). Zaproszeni gocie wygosz okolicznociowe przemówienia i nagrodz zasuonych rolników. O cz rozrywkow (16.40) zadbaj miejscowe gospodynie, orkiestra dta, a take Natalia i Justyna Defitowskie (to ich pierwszy publiczny wystp po latach). Jedynymi „zagranicznymi” artystami bd: Kapela Folklorystyczna egocinianie, kabaret Klapa i zespó Exit, który poprowadzi zabaw taneczn (19.30). Nie zabraknie, rzecz jasna, loterii z atrakcyjnymi nagrodami, stoisk gastronomicznych i dmucha ców. – Pyzdry s gmin typowo rolnicz, a doynki s witem rolników, dlatego wszyscy powinni w nich uczestniczy – zachca do przyjazdu do Pietrzykowa szefowa komitetu organizacyjnego Justyna Sosnowska. W rol starostów wciel si Marzena Dobrychop i Marek Nowicki. Ona mieszka w Pietrzykowie-Kolonii, gdzie wraz z mem pracuje na roli. Ich gospodarstwo liczy 14 ha

w tym, e pochodziy one nie ze skadek, tylko z budetu zarzdu. Cho ten jest obliczany na tej samej zasadzie co fundusz soecki, to w rozumieniu ustawy nim nie jest. – Nie zrobiem niczego niezgodnego z pra-

Co słychać

23 sierpnia 2013

„ Do uytku zostaa ju

oddana droga przy ul. Kociuszki. Nowa trylinka zastpia star na odcinku od ul. Krótkiej do Rynku.

„ 16 seniorów i tyle

samo juniorów uczestniczy w turnieju tenisa ziemnego rozgrywanym na Orliku. Zmagania ruszyy 12 sierpnia. Ich zako czenia naley spodziewa si na pocztku wrzenia.

„ 102 lata stukny Ma-

riannie Owsiannej. Najstarsza mieszkanka Pietrzykowa-Kolonii, ale i gminy, obchodzia urodziny 12 sierpnia. Gocie yczyli jej 200 lat!

„ Impreza pod nazw Hi-

p-Hop Projekt&Electronic Beats odbdzie si 23 sierpnia na przystani wodniackiej Perkoza. O godz. 20.00 zapiewa Kubiszew, a o 21.30 zagra DJ Graa.

„ Nietypowy mecz odb-

dzie si 7 wrzenia. Naprzeciw siebie stan ministranci z Kaczanowa i Pyzdr. W roli gospodarzy wystpi ci pierwsi. Pocztek o godz. 11.00.

Od autora: Sotysi chodzili po wsi i zbierali datki, dla wielu z nich nie byo to nic przyjemnego. Mirosaw Balicki ani myla kwestowa, dlatego wydatkowa pienidze z budetu zarzdu. Tak jest prociej i wygodniej, ale czy sprawiedliwiej?

„ Ruszya zbiórka darów,

które zostan przeznaczone na loteri fantow. Bdzie ona stanowia jedn z atrakcji zaplanowanego na 22 wrzenia festynu parafialnego. Kosze s wystawione w kruchtach obu kocioów.

Obiekt jak nowy, ku zadowoleniu mieszkańców

„ Wdkarze chcieliby, eby gmina wykosia brzegi Zbiornika Szybskiego, na którym rozgrywaj zawody. Dziki temu powicaliby mniej czasu na przygotowanie stanowisk.

– Byam zaskoczona. Pocztkowo si nie zgodziam – mówi o propozycji zostania starocin M. Dobrychop

Reklama

– Zboa sypay w miar dobrze, nie mog narzeka – ocenia dopiero co zakoczone niwa M. Nowicki

Wyjazdowe strzelanie pyzdrskich artylerzystów i jest nastawione na produkcj rolinn (zboa i roliny strczkowe) oraz zwierzc (trzoda chlewna). – Byam zaskoczona. Pocztkowo si nie zgodziam. Uwaaam, e jest duo modszych rolniczek – tak 43-latka mówi o propozycji zoonej przez organizatorów doynek. – Stresuj si na sam myl, a co bdzie pó niej? Duo spokojniejszy jest M. Nowicki. Od urodzenia mieszka w Pietrzykowie. Prowadzi wraz z on 16-hektarowe gospodarstwo rolne nastawione na produkcj rolinn i zwierzc. Hoduje, jak mówi, troch byda i troch winek. – Zboa sypay w miar dobrze – ocenia niwa 40-latek. Ju kilka lat temu otrzyma propozycj zostania starost, ale odmówi ze wzgldu na stan zdrowia ojca. Tym razem wymówki nie szuka.

PPHU BESER Pyzdry

Świetlica w Ciemierowie zmieniła się nie do poznania. A to dzięki zakrojonemu na olbrzymią skalę remontowi (rozpoczął się w kwietniu, zakończył w lipcu; pochłonął 123 tys. zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013). Długo by wymieniać zakres przeprowadzonych prac. Prościej powiedzieć, że ze starego i popadającego w ruinę budynku zostały tylko mury. Efekt końcowy, zdaniem sołtyski wsi Marii Owczarek (na zdjęciu), jest powalający, co potwierdziła podczas niedawnego odbioru technicznego.

ul. Zwierzyniec 2 tel. 604-92-56-64

‡SU]HJOĉG\‡naprawa ‡VSU]HGDŮQRZ\FKŒURGNyZ JDŒQLF]\FK Usl-618

INFORMATOR GMINNY Centrum Kultury, Sportu i Promocji 63 276 82 07 Miejsko-Gminny Ośr. Pom. Społ. – świadczenia rodzinne 63 276 81 70 – opieka 63 276 81 75 Muzeum Regionalne

63 276 81 07

Ochotnicza Straż Pożarna

63 276 81 98

Posterunek Policji

61 437 53 60

Przedszkole

63 276 83 27

Urząd Miasta i Gminy

Grupa rekonstrukcyjna pyzdrskich artylerzystów uczestniczyła w 6. Festynie Rycerskim, który odbył się 18 sierpnia w Zatomiu Starym (powiat międzychodzki). Jej członkowie strzelali z armaty (na zdjęciu) i uczestniczyli w bitwie. Zdaniem pomysłodawcy grupy Michała Czerniaka, wypadła bardzo dobrze. Zresztą podobnie jak cała impreza.

63 276 83 33 (-34)

Szkoła Podstawowa

63 213 51 48

Por. Psycholog.-Pedagogiczna

63 276 72 51

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Pyzdry, ul. Szybska (Kwiaciarnia – Ruch), tel. 698 105 343


Wiadomości Wrzesińskie

Kołaczkowo

www.wrzes www.wrzesnia.info.pl sn

Filip Biernat tel. 61 437 49 56 f.biernat@wrzesnia.info.pl

Podwodne Borzykowo Błędy projektowe są główną przyczyną zalewania osiedla w Borzykowie. Rozwiązanie problemu ciągle jest bardzo daleko. Spraw dokadnie zbada straak Tomasz Jankowski z Wszemborza, który na temat podtopie w Borzykowie napisa prac inyniersk na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. – Promotorem zosta sam kierownik katedry, prof. dr hab. in. Ryszard Baejewski, który zainteresowa si tym problemem. Praca zostaa wykonana w nowatorski sposób, przy uyciu programu komputerowego. Na podstawie map i parametrów obecnej sieci, symulowa on przepywy cieków w kanaach – opowiada T. Jankowski. Praca badawcza straaka przyniosa odpowied na pytanie, dlaczego osiedle jest podtapiane. Jankowski wskaza równie, co naley zrobi, aby zapobiec w przyszoci powodziom w Borzykowie. Za przyczyn podtopie inynier uzna bd projektowy z lat 70., a take systematycznie zwikszajc si liczb powierzchni utwardzonych o tzw. wyszym wspó-

 Osiedle zostało całkowicie zalane m.in. latem 2010 r. Podtopienia tutaj to norma, ostatnie większe miało miejsce w czerwcu br.

czynniku spywu, co spowodowao zwikszenie iloci odprowadzanych wód. Jednoczenie infrastruktury melioracyjna i kanalizacji deszczowej nie byy remontowane i konserwowane. To wszystko spowodowao sukcesywne zmniejszanie wydolnoci systemu odprowadzania wód opadowych.

21

stronę redaguje:

Najwikszy problem stanowi odcinek kolektora, który jest tzw. wskim gardem systemu. Przez wiele lat wystarcza, ale od czasu, kiedy projektowano kanalizacj deszczow, liczba domostw zwikszya si o 30 proc. Mody inynier stwierdzi te erozj betonu, z którego wykonano kanalizacj. To przyczyna zatorów w sieci.

Tomasz Jankowski wskaza, jak przeciwdziaa podtopieniom. Wojewódzki Zarzd Dróg musiaby wyremontowa rów wzdu drogi wojewódzkiej 441 w kierunku Wszemborza. Nastpnym krokiem jest budowa kolektora o rednicy 300 mm na ulicy Miosawskiej, który odciyby równolegy rurocig o rednicy 400 mm. Koszt caej inwestycji wyniósby 185 tys. z. Do odwadniania terenu musieliby wczy si równie mieszka cy. – Dzisiejszym trendem w odwadnianiu jest zatrzymanie wody w miejscu jej opadu, czyli na naszym trawniku, podwórku czy ogrodzie. Wystarczy stworzy zagbienie terenu w postaci niecki czy oczka wodnego, które zmagazynuje cz wody podczas nawalnych opadów, lub stosowa zamiast kostki brukowej krat chodnikow – tumaczy Tomasz Jankowski. – Mona te zbiera deszczówk z dachów i wykorzystywa j do podlewania ogrodu czy nawet spukiwania toalet. Najlepszym, ale i najdroszym rozwizaniem s gotowe systemy rozsczajce wod w postaci zakopanych w ziemi skrzyni lub tuneli, które przyjmuj opad z dziaki i powoli rozsczaj go w glebie – dodaje wszemborzanin. Z prac inyniersk zaznajomia si sekretarz Bogusawa Stramczewska, opracowanie wkrótce ma trafi równie do radnych. – Nie wszystko zaley od nas. Zaprosiem na wizj lokaln dyrektora WZD, bo to wspólnie z nim musielibymy przeprowadzi t inwestycj. Gdy porozmawia z mieszka cami Borzykowa, moe znajd si pienidze na remont – mówi wójt Wojciech Majchrzak.

Co słychać

23 sierpnia 2013

„ 15 sierpnia odbyy si

doynki parafialne w Koaczkowie. Parafianie byli ofiarni i z tej okazji przeznaczyli 3282 z na ogrzewanie kocioa.

„ 11 wrzenia odbd

si przetargi na sprzeda 9 dziaek budowlanych w Sokolnikach. Pocztek o godz. 9.00 w Urzdzie Gminy w Koaczkowie.

„ M starociny nie-

dzielnych doynek Barbary Walczak ma na imi Andrzej. Za bd z poprzedniego tygodnia przepraszamy.

„ Ciuszek – to nazwa nowego sklepu z odzie uywan w Koaczkowie. „ Trwa proces w sdzie

pracy, który Rafa Pera wytoczy dyrekcji Gimnazjum w Koaczkowie. Kolejna rozprawa w pa dzierniku.

„ Podczas wakacji rada

soecka i proboszcz Grabowa Królewskiego realizowaa ciekawe inicjatywy dla dzieci i modziey. Wicej o tym za tydzie .

„ Salon fryzjerski w Ko-

aczkowie bdzie nadal istnia! Poinformowaa nas o tym wacicielka salonu. Stae klientki i klienci s wniebowzici.

„ 14 sierpnia w Borzykowie zostaa odsonita tablica powicona zasuonym mieszka com tej wsi. Wicej na stronie 9. „ Start ligi koaczkowskiej za tydzie . Pusty Orlik czeka. Reklama

Zarobki elity

Dożynki bez Hałasika

Rajd nie dla pijaków

Bogusawa Stramczewska i Danuta Olejniczak to urzdniczki, które w cigu ostatnich piciu lat otrzymay. najwiksze podwyki wynagrodze . Biuralici podejmujcy decyzje zwizane z finansami gminy musz co roku skada owiadczenia majtkowe. To z nich mona dowiedzie si, ile zarabiali pi lat temu, a ile zarabiaj dzisiaj. I tak, sekretarz Bogusawa Stramczewska w 2008 r. zarabiaa 3557 z (wszystkie kwoty netto), a w 2012 r. ju 4846 z. Skarbnik Danuta Olejniczak odpowiednio: 3555 z i 4631 z. Znacznie wzroso równie wynagrodzenie dyrektora GOK-u Edmunda Kubisa, z 2439 z do 3292 z. Spory progres zanotowa te szef komunalki Jarosaw Zgoliski – 2613 z (2009) do 3728 z (2012). Pensje szeregowych urzdniczek ksigowych od podatków nie rosy ju tak dynamicznie: Barbara Dembczyska zarabiaa 2505 z w 2008 i 2619 z w 2012, Barbara Dymiska odpowiednio 2748 z i 2652 z, Zofia Graczyk 1884 z i 2459 z. Zarobki szefowej owiaty Ewy Zgoliskiej od trzech lat sto-

Jacek Haasik, propagator gwary pozna skiej i dziennikarz Radia Merkury, nie bdzie gwiazd niedzielnych doynek gminnych w Koaczkowie. – Niestety, zrezygnowa z wystpu u nas ze wzgldów rodzinnych. Na inn gwiazd nie byo nas sta – informuje wójt Wojciech Majchrzak. Podczas doynek wystpi za to koaczkowski zespó kabaretowy Kapela u Wadka, w skadzie: Eugeniusz Plewiski, Grzegorz Tamborski, Stefan Staszak, Piotr Olszewski, Stefan Nowak. Panowie zapiewaj trzy lub cztery piosenki. Gwo dziem programu bd tradycyjne przypiewki. Program doynek jest oczywisty: o godz. 15.00 rozpocznie si msza dzikczynna w kociele parafialnym, po dotarciu delegacji na plac Straaka przeprowadzony zostanie obrzd doynkowy, a potem na scenie wystpy. Na wieczór planowana jest zabawa taneczna, do której ma przygrywa sprawdzony ju w Koaczkowie zespó Abband. Dla dzieci nie zabraknie atrakcji towarzyszcych: skaka ców, dmucha ców, maej gastronomii i innych popcornów.

Ruszyy zapisy do Rodzinnego Rajdu Rodzinnego Szlakiem Babiego Lata, który 22 wrzenia odbdzie w Koaczkowie. To jubileuszowa, pitnasta ju edycja tej popularnej imprezy. Rajd organizuje Gminna Komisja Rozwizywania Problemów Alkoholowych oraz Urzd Gminy w Koaczkowie. Zgoszenia przyjmuj: przewodniUrząd Gminy 61 438 53 24 czca komisji Zofia Cielak (tel. Policja 61 438 50 77 61 438 51 90) oraz urzdnik Krzysztof Durczak (tel. 61 438 03 35). WpiPoczta 61 438 53 28 sowe wynosi 15 zotych od druyny Biblioteka 61 438 53 13 (rodziny). Zapisy przyjmowane s a do 20 wrzenia. Ośrodek Zdrowia 61 438 50 80 Trasa rajdu si nie zmieni. Start Gminny Ośrodek Kultury 61 438 50 78 nastpi o godz. 11.00. przed paacem 61 438 52 46 Reymonta, potem rowerzyci pojad CPN 61 438 51 84 parkow alej do ulicy Kasztanowej, nastpnie do agiewek, Gorzyc, LiGaz 61 438 53 85 pia, Rudek, Chrustowa, Budziowa, Bank Spółdzielczy 61 438 53 14 Wszembórza i z powrotem do KoOPS 61 438 51 12 aczkowa. cznie to 22 kilometry. Rajd odbdzie si bez wzgldu ZGKiM 61 438 56 50 na pogod. Podczas imprezy oboOczyszczalnia 61 438 55 75 wizuje kategoryczny zakaz picia alkoholu, pod kar dyskwalifikaOśr. Wspom. Dziecka i Rodziny 61 438 53 47 cji. Warunkiem udziau w losowaniu Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości nagród jest zdanie karty i przyjazd Wrzesińskich”: Kołaczkowo, ul. Wrzesińska 32 na met do godz. 14.30. (Sklep Wielobranżowy – Pawilon)

36%

o tyle wzroso wynagrodzenie sekretarz gminy w ostatnich piciu latach

j w miejscu: w 2009 r. zarabiaa 3110 z, a w 2012 – 3149 z. W cigu ostatnich piciu lat spado wynagrodzenie wójta Wojciecha Majchrzaka. Jego wynagrodzenie obniyo si z 6779 z do 6060 z. Spadek pensji wójta mona wytumaczy tym, e szef gminy co roku rezygnuje z podwyek swojego wynagrodzenia, co skwapliwie potwierdza. Z kolei praca sekretarza i skarbnika zostaa po prostu doceniona przez wójta. – Pani sekretarz i pani skarbnik powierzyem dodatkowe obowizki, dlatego uwaam, e powinny równie godziwie zarabia – wyjania Wojciech Majchrzak.

INFORMATOR GMINNY


WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

www.w www.wrzesnia.info.pl

22 Gmina WrzeĹ&#x203A;nia

daguje: stronÄ&#x2122; redaguje:

Dorota Tomaszewska wska tel. 501 677 828 d.tomaszewska@wrzesnia.info.pl .info.pl

Za wczeĹ&#x203A;nie na radoĹ&#x203A;Ä&#x2021;

Co sĹ&#x201A;ychaÄ&#x2021;

23 sierpnia 2013

MieszkaĹ&#x201E;cy Nowej Wsi KrĂłlewskiej majÄ&#x2026; juĹź dosyÄ&#x2021; uciekania przed rozpÄ&#x2122;dzonymi samochodami, ktĂłre przejeĹźdĹźajÄ&#x2026; przez Ĺ&#x203A;rodek ich wsi. Czy walka soĹ&#x201A;tysa o sygnalizacjÄ&#x2122; przyniesie poĹźÄ&#x2026;dany efekt?

o godz. 17.00 rozpocznie si piknik w Gutowie Wielkim, przygotowany z okazji otwarcia Parku Napoleona. Bdzie m.in. przemarsz Napoleona, darmowe ciastka napoleonki, wystpy artystyczne, gry i zabawy dla dzieci, dmuchane zamki, a nawet usugi fryzjerskie.

Â&#x201E; W najblisz niedzie-

l w Nowej Wsi KrĂłlewskiej odbd si doynki wiejskie. Msza w. o godz. 14.00.

Â&#x201E; Ostatnia w sierpniu â&#x20AC;&#x17E;Niedziela za miastemâ&#x20AC;? zostanie zorganizowana w Otocznej. Pocztek gminnego pikniku, jak zawsze, o godz. 16.00. Â&#x201E; Niebawem w Sobiesier-

niach powstanie plac zabaw dla dzieci. Gmina wanie ogosia przetarg na realizacj inwestycji.

Â&#x201E; Marek Tarowski

 SoĹ&#x201A;tys Karol WĂłjcik uwaĹźa, Ĺźe najlepszym rozwiÄ&#x2026;zaniem problemu bÄ&#x2122;dzie ustawienie sygnalizacji Ĺ&#x203A;wietlnej szych jest porzdnie oznakowane, aden z kierowcĂłw nie zatrzyma si, by ustpi nam pierwsze stwa. â&#x20AC;&#x201C; I tak jest zawsze. Nawet do sklepu trudno doj pieszo â&#x20AC;&#x201C; dodaje K. WĂłjcik. Mieszka cy wsi uwaaj, e obecne oznakowanie drogi wojewĂłdzkiej nie sprawdza si, dlatego sotys zabiega o ustawienie tam sygnalizacji wietlnej. Swoj walk rozpocz kilka miesicy temu. Jak twierdzi, rozmawia w tej sprawie z przedstawicielami Wielkopolskiego Zarzdu DrĂłg WojewĂłdzkich w Poznaniu, z szefem wrzesi skiej drogĂłwki, z pracownikami Urzdu Marszakowskiego w Poznaniu. Wysa te do nich odpowiednie pisma. NiektĂłre pozostay bez odpowiedzi.

Starostowie doĹźynek

â&#x20AC;&#x201C; Wrzesi ska policja pozostawia moje pismo bez echa. Odczekaem miesic, bo w tym czasie powinni mi odpowiedzie, i napisaem skarg do Komendanta WojewĂłdzkiego Policji w Poznaniu za porednictwem naszej komendy. To sprawio, e pod koniec lipca komendant policji zaprosi mnie do siebie na spotkanie. Stwierdzi, e â&#x20AC;&#x17E;zgoda buduje, a niezgoda rujnujeâ&#x20AC;?, wic si dogadalimy â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi K. WĂłjcik. Sotys wycofa swoj skarg, a policjanci wysali do WZDW w Poznaniu pismo z prob o zainstalowanie na drodze wojewĂłdzkiej 442 (na wysokoci przejcia dla pieszych) sygnalizacji wietlnej z systemem dyscyplinowania kierowcĂłw, tzn. z automatycznym pomiarem

prdkoci, oraz o ustawienie znaku â&#x20AC;&#x17E;stopâ&#x20AC;? na wyje dzie z drogi powiatowej (z kierunku Osowa) na drog wojewĂłdzk. â&#x20AC;&#x201C; Wierz, e pozytywne zako czenie tej sprawy to ju tylko kwestia czasu â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi sotys. Niestety, optymizm WĂłjcika moe by przedwczesny. Jak poinformowa nas Andrzej Staszewski z WZDW w Poznaniu, nie podjto jeszcze adnej decyzji w tej sprawie. Przyzna jednak, e ustawienie znaku â&#x20AC;&#x17E;stopâ&#x20AC;? na drodze z Osowa jest zasadne. â&#x20AC;&#x201C; Co do sygnalizacji, musimy to rozway. I nawet jeli bdziemy za, to na pewno nie wybudujemy jej w tym, ani moe nawet w przyszym roku â&#x20AC;&#x201C; stwierdza naczelnik Wydziau Utrzymania DrĂłg.

ze Somowa pobi rekord wiata w rzucie balotem somy przez poprzeczk na przyczep. Rewelacyjny wynik 5,20 metra osign podczas zawodĂłw przeprowadzonych na doynkach wiejskich w Marzeninie.

Â&#x201E; W Grzybowie otwar-

to restauracj Relax. S w niej dwie sale na blisko 400 osĂłb.

Â&#x201E; Zachcamy do gosowania na â&#x20AC;&#x17E;Supersotysa 2013â&#x20AC;?. To ju ostatnia szansa na udzia. Reklama

270-6

#26'%<0;

Inwestycja, ktĂłra ma poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czyÄ&#x2021; wsie

d0#<&419+'r

9)4<;$19+' %<;00; RQPRV UQDQV[

.GM

Jak mĂłwi sotys Karol WĂłjcik, najgorzej jest w niedziel, kiedy ludzie mieszkajcy w prawej czci Nowej Wsi KrĂłlewskiej (patrzc od strony Wrzeni) chc dotrze do kocioa. â&#x20AC;&#x201C; Samochody jed tutaj tak szybko, e starsi ludzie nie s w stanie przej na drug stron ulicy, gdzie znajduje si kociĂł. Boj si, e sami nie dadz rady uciec przed rozpdzonym autem. Owszem, na tym odcinku drogi obowizuje ograniczenie prdkoci do 40 km, ale nikt tu tyle nie je dzi. Tylko w tym roku na tych nieszczsnych zakrtach doszo do dwĂłch wypadkĂłw i dwĂłch kolizji drogowych â&#x20AC;&#x201C; zauwaa sotys. Rzeczywicie, ruch na krajĂłwce jest spory. Mimo e przejcie dla pie-

Â&#x201E; Dzisiaj (23 sierpnia)

INFORMATOR GMINNY UrzÄ&#x2026;d Miasta i Gminy

Starocin tegorocznych doynek gminnych, ktĂłre odbd si w ostatni sobot sierpnia na terenie grzybowskiego grodu, jest 42-letnia Beata Miczuga z Grzybowa. Z prac na roli jest zwizana od zawsze, bo â&#x20AC;&#x201C; jak mĂłwi â&#x20AC;&#x201C; sama wychowaa si na gospodarstwie. Oficjalnie przeja je od swoich rodzicĂłw 18 lat temu. Obecnie jest wacicielk 22 hektarĂłw ziemi, na ktĂłrych gĂłwnie sieje pszenic i kukurydz. Nie posiada adnych zwierzt. Oczywicie nie gospodaruje sama. Nadal wspieraj j w tym rodzice oraz m Wojciech, ktĂłry jest take wspĂłwacicielem gospodarstwa. Razem wychowuj trĂłjk dzieci: 20-letniego Patryka, 8-letni Klaudi oraz 4-letniego Eryka.

Rol starosty doynek gminnych powierzono 30-letniemu Grzegorzowi Dobrosielskiemu, ktĂłry take mieszka i gospodaruje w Grzybowie. Od 6 lat samodzielnie prowadzi 20-hektarowe gospodarstwo rolne przejte od rodziny. Od roku pomaga mu w tym ona Sylwia. Jego gospodarstwo nastawione jest wycznie na upraw rzepaku i pszenicy. Jak mĂłwi starosta grzybowskich doynek, rolnictwo to cae jego ycie. Stao si jego wielk pasj, ktĂłrej cakowicie si powica. Nic wic dziwnego, e po uko czeniu Akademii Rolniczej w Poznaniu podj prac we Wrzesi skich Grupach Producenckich. Zatrudniony jest tam na stanowisku koordynatora do spraw zakupu i sprzeday.

Jedna z ulic w ObĹ&#x201A;aczkowie zyskuje wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie destruktowÄ&#x2026; nawierzchniÄ&#x2122;. Na ponad kilometrowy odcinek zostanie poĹ&#x201A;oĹźone 500 ton zmielonego asfaltu. I nie byĹ&#x201A;oby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, Ĺźe droga znajduje siÄ&#x2122; w szczerym polu. â&#x20AC;&#x201C; To dlatego, Ĺźe sÄ&#x2026; tam dziaĹ&#x201A;ki budowlane i Ĺźe Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;czy ObĹ&#x201A;aczkowo z Chwalibogowem â&#x20AC;&#x201C; tĹ&#x201A;umaczy Marek Przyjemski z UrzÄ&#x2122;du Miasta i Gminy we WrzeĹ&#x203A;ni.

Stowarzyszenie kobiet Wrzoski zaprasza do Lwowa ZostaĹ&#x201A;o jeszcze piÄ&#x2122;Ä&#x2021; wolnych miejsc na wycieczkÄ&#x2122; w Bieszczady, poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czonÄ&#x2026; ze zwiedzaniem Lwowa, ktĂłrÄ&#x2026; organizuje stowarzyszenie kobiet gminy WrzeĹ&#x203A;nia Wrzoski. Wyjazd zaplanowano na 18 wrzeĹ&#x203A;nia. W ciÄ&#x2026;gu piÄ&#x2122;ciu dni (powrĂłt 22 wrzeĹ&#x203A;nia) panie zobaczÄ&#x2026; m.in. Kazimierz Dolny,

Sandomierz i SolinÄ&#x2122;. Koszt wycieczki to 650 zĹ&#x201A; (w cenÄ&#x2122; wliczono przejazd, noclegi, wyĹźywienie oraz przewodnikĂłw). MogÄ&#x2026; w niej uczestniczyÄ&#x2021; takĹźe osoby niebÄ&#x2122;dÄ&#x2026;ce czĹ&#x201A;onkiniami stowarzyszenia. WiÄ&#x2122;cej informacji na temat wyjazdu moĹźna uzyskaÄ&#x2021; pod numerem telefonu 609 264 117.

61 640 40 40

Starostwo Powiatowe

61 640 44 44

StraĹź Miejska

61 640  41 01

Powiatowy ZarzÄ&#x2026;d DrĂłg

61 436 42 16

ARiMR Biuro Powiatowe

61 437 61 92

OĹ&#x203A;rodek Doradztwa Rolniczego 61 436 07 88 Powiatowy Inspektorat Weterynarii 061 436 19 38 KRUS

61 436 44 95

ZUS

61 437 43 00

ZS w Otocznej

61 438 71 32

ZS w Marzeninie

61 438 80 86

ZS w Nowym Folwarku

61 438 85 54

ZSS w Grzybowie

61 436 28 40

SSP w Kaczanowie

61 438 92 47

SSP w Chwalibogowie

61 438 12 93

Przedszkole w Gutowie MaĹ&#x201A;ym

61 438 83 51

Punkt przyjmowania ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; do â&#x20AC;&#x17E;WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skichâ&#x20AC;?: WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14


23 sierpnia 2013

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

23

Styl życia

W ekologicznym domu Prace nad budową domu trwają

Niektórzy ludzie mówią o nich, że są małżeństwem ekologicznym, i gratulują im pomysłu. Inni – że wrócili z zagranicy i są tak biedni, że stać ich tylko na dom ze słomy.

Ta technika staje si coraz popularniejsza zarówno na Zachodzie, jak i w Polsce. Natalia i Marek Kozowscy pi miesicy temu wrócili z Anglii i s pierwszym mae stwem w powiecie wrzesi skim, które buduje dom ze somy i gliny (powstaje w Gutowie Maym). Oddajemy im gos. Pomys Zawsze chcielimy wybudowa taki dom, jednak gdy zaczlimy szuka i zagbia si w temat, okazywao si, e mamy pienidze, ale deweloperzy nie s zainteresowani aby je wykorzysta. Dowiedzielimy si te, e domy „ekologiczne” s nimi tylko z nazwy, poniewa róni si od zwykego domu tylko tym, e maj drewniany stela i pyt OSB. Mieszkalimy do dugo w Londynie. Tam ogldalimy program „Grand Designe”, który pokazuje domy wybudowane z nietypowych materiaów, np. z opon czy somy i gliny. Wtedy zaczlimy si zastanawia, czy nie wybudowa domu technik somoglinoerdzi, poniewa moemy wykorzysta wszystkie lokalne produkty. Poza tym chcemy propagowa ekologiczny styl i pokaza ludziom, e mona wybudowa dom z tego, co daje nam natura. Nie jestemy mae stwem stricte ekologicznym. To sowo jest ju chyba przereklamowane i wszyscy próbuj przyklei sobie tak atk. Nie chcemy si szufladkowa. Wydaje nam si, e jestemy lud mi, którzy szanuj przyrod i chc y w zgodzie ze wszystkim, co dostalimy od matki natury. Wspieramy równie lokalne wyroby i ywienie w zgodzie z porami roku. Jeeli chodzi o rodki czystoci i wikszo kosmetyków, wyznajemy zasad: „uywamy wszystkiego, co jadalne” – np.: octu, sody, pokrzyw. Ja od 15 lat jestem wegetariank, Marek klasycznym misoerc.

Soma i glina Bardzo dugo zastanawialimy si, czy jestemy gotowi na budow domu za pomoc tak nietypowych materiaów. Pojawiay si róne obawy. Soma nie jest tak trwaym materiaem, jak pustak czy cega, dodatkowo z czasem ulega dekompostacji. Jednak do duo czytalimy na ten temat. Okazao si glina powoduje mikroklimat i dziki temu soma zatrzymuje wilgo i nic si z ni nie dzieje. Jednak warunkiem jest, eby soma w kostkach bya bardzo dobrze zbita. Nie moe ani razu przemokn. Udao nam si znale pana ze Szczytnik Czerniejewskich, który zrobi nam takie kostki – chocia nie móg zrozumie, dlaczego chcemy budowa dom ze somy. Zreszt jak wielu ludzi. Najczstszym pytaniem, jakie pada, to czy nie boimy si, e zjedz nas myszy. Okazuje si, e glina ma bardzo wiele waciwoci. Nawet jeli w somie s jakie insekty, glina powoduje, e brakuje im powietrza i naturalnie si mumifikuj. Do tego na somie na wysoko metra pooona jest siatka, aby utrudni gryzoniom przedostanie si do somy. Zdajemy sobie jednak spraw, e bdziemy musieli kontrolowa dom. Pogoda – to kolejna obawa. Najbardziej si martwilimy, gdy soma nie bya jeszcze przykryta glin i byy burze, poniewa nie jest wskazane, aby zmoka. Mamy jednak szczcie, bo lato w tym roku jest gorce. Etapy budowy Gotowy projekt domu zakupilimy przez internet. W Polsce jest zaledwie kilku architektów, którzy zajmuj si biobudownictwem. Dom jest parterowy, z poddaszem uytkowym, o powierzchni okoo 150 m2. Stela jest drewniany, w rodku wypeniony som, i wszystko oblepia-

od połowy kwietnia. Dziś wygląda on właśnie tak Fot. KAS

 Słoma pokryta

jest na wysokość 1 m siatką (aby nie przedostawały się tam insekty) oraz gliną Fot. archiwum

ne jest mieszank gliny, wiru i somy. Fundamenty s tradycyjne. Jeli chce si by stuprocentowo ekologicznym, mona je wykona przy uyciu kamieni i worków jutowych. My nie chcielimy a tak ryzykowa, a poza tym nie dostalibymy pozwolenia na taki fundament. Zalet tego domu jest to, e jest on elastyczny, poniewa jeli znudzi nam si za 3040 lat, moemy go rozebra i woy w zamian np. wat mineraln, ceg, czy cokolwiek znajdziemy. Na dachu pooony jest wiór osikowy. Ekipie ze wschodu Polski, która go zakadaa, zajo to 4 czy 5 dni. Okna bd drewniane skrzynkowe, takie jak robio si kiedy. Mamy bardzo dobrego ciel z okolic, który robi nam cay stela, i zrobi nam te okna oraz schody. To jest dla nas cay czas eksperyment, wielu rzeczy musielimy si nauczy z racji tego, e wikszo robimy sami. Obecnie kadziemy rkoma pierwsz warstw gliny, pó niej przyjdzie kolejna. Mielimy to szczcie, e przy kopaniu fundamentów okazao si, e jest to gleba gliniasta, wic glin mielimy swoj. Wiele robimy sami, wic dodatkowo oszczdzamy, tym bardziej, e tak dla nas, jak i dla ekipy jest to nowo. Przy urzdzaniu domu chcemy kierowa si zasadami minimalizmu i recyklingu, dostalimy kilka foteli, które odnowimy. Nie chcemy robi z tego domu skansenu. Ogólnie bdzie to taka eklektyczna zbieranina. Koszty utrzymania tego domu te powinny by niskie, poniewa dziaa on jak termos: zim kumuluje ciepo, latem jest w nim chodno. Chcemy grza go kominkiem i to powinno wystarczy, bo izolacja cian ma ponad 40 cm. Mylimy, e uda nam si go zamkn za 180 tys. z. Budowa takiego domu to take wietna zabawa. Mamy nadziej, e ju we wrzeniu w nim zamieszkamy. Wysuchaa Katarzyna Stawna

 Szkielet domu zbudowany jest z zaimpregnowanego drewna

Fot. archiwum

 We wnętrzu wkrótce rozpoczną się prace nad stropem i ścianami

Fot. archiwum

 Kozłowscy planują zamieszkać w domu we wrześniu

Fot. archiwum

 Dużo prac przy budowie można wykonać samemu

Fot. archiwum

Dofinansowania na budowę domu ekologicznego W bieżącym roku ma ruszyć program dofinasowujący budowę lub zakup domu (albo zakup mieszkania) spełniającego kryteria ekologiczne. O dofinansowania będzie można starać się do 2018 r. Refundacja ma formę częściowej spłaty kredytu bankowego, zaciągniętego na budowę lub zakup domu (lub mieszkania), dlatego zaciągniecie kredytu jest

warunkiem koniecznym do otrzymania zwrotu. Jego wysokość jest uzależniona od uzyskanego i potwierdzonego przez weryfikatora standardu energetycznego budynku. Może wynieść nawet 50 tys. zł. Koszt budowy takiego domu może przewyższyć koszty tradycyjnego budynku, dlatego dobrym rozwiązaniem jest budowa domu techniką słomoglinożerdzi.


Plebiscyt „WW”

23 sierpnia 2013

www.wrzesnia.info.pl

supersołtys 2013

Sołtysi z największą liczbą głosów w powiecie i w poszczególnych gminach: Robert Kozubiński

Małgorzata Jakubowska

Agnieszka Frąckowiak

Mirosław Zgoliński

Magorzata Bzowa

(Sokołowo)

(Grabowo Królewskie)

(Bieganowo)

(Bierzglinek)

(Orzechowo)

SMS:

SMS:

SMS:

WW.S01

WW.S03

WW.S02

gmina Września

SMS:

SMS:

WW.S04

WW.S05

gmina Kołaczkowo

gmina Miłosław

Wiesława Konieczna

Jan Cicharski

Karolina Rewers

Kazimierz Cypryański

Violetta Przybylska

(Chwalibogowo)

(Chlebowo)

(Gutowo Wielkie)

(Marzenin)

(Zieliniec)

SMS:

SMS:

SMS:

Urszula Hulewicz

Bożena Jędraszak

Maria Brzezińska

Anna Szklarkowska

Iwona Bączkowska

(Obłaczkowo)

(Cieśle Wielkie)

(Bierzglin)

(Ksawerów)

(Gierłatowo)

WW.S07

WW.S06

SMS:

SMS:

WW.S11

WW.S12

SMS:

WW.S08

WW.S09

SMS:

SMS:

WW.S14

WW.S13

praszamy do dalszej zabawy. Wszystkich, bez wyjtku! Aby zagosowa, naley wysa SMS-a pod numer 7148. W jego treci trzeba wpisa symbol kandydata (podajemy go obok zdj ). Koszt jednego SMS-a to tylko 1,23 z z VAT. Z jednego numeru mona ich wysa dowoln liczb. Bramki SMS-owe zamykamy o pónocy 28 sierpnia. Gos mona odda te za pomoc kuponu, który publikuje-

7148

my poniej (bdzie go mona znale jeszcze w dwóch wydaniach „WW”). Wypenione kupony – najpó niej do 28 sierpnia – naley przynosi do redakcji lub do punktów biura ogosze „WW”. Rozstrzygnicie plebiscytu nastpi 31 sierpnia podczas doynek gminy Wrzenia. Wszyscy gosujcy (w obu etapach) wezm udzia w losowaniu nagród. Bd nimi bony do zrealizowania w jednym z marketów.

CHRONIMY UPRAWY

Kre-386

gmina Pyzdry

Zako czylimy pierwszy etap plebiscytu Supersotys Powiatu Wrzesi skiego 2013. Powyej publikujemy zdjcia tych, którzy przeszli do ostatniej rundy. To oni przez dwa najblisze tygodnie bd rywalizowa o zaszczytny tytu. Uwaga! Gosy zdobyte dotychczas nie przepadaj. W pierwszym etapie do naszej redakcji nadesano 778 kuponów oraz przesano 2231 SMS-ów. Dzikujemy za wszystkie oddane gosy i za-

SMS:

WW.S10

SMS:

WW.S15 gmina Nekla

Składaj dla zysku! Lokata z nagrodami Lo

Wystarczy 500 złotych, by łatwo zyskać i zdobyć szansę na nagrody 2 x Kia Sportage

Sprawdzony przez wielu w ochronie plonów.

pod ten numer naley wysya SMS-y. W jego treci wpisujemy symbol kandydata, który podajemy obok zdj kandydatów

Września, ul. Sikorskiego 34 Witkowo, ul. Dworcowa 6 Gniezno-Piekary, ul. Agrestowa 38

Supersołtys 2013 Oddaję głos na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moje imię i nazwisko: Adres:

....................................................................

............................................................................... podpis

.......................................

1 x Ki Kia Picanto Pi

3RZLDWRZ\%DQN6SyáG]LHOF]\ZH:U]HĞQL


23 sierpnia 2013

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Historiezyw różnym wieku 25 k c a t S

Wojenny tryb doraźny (dok.) Wielkopolska specyfika obrony terytorialnej polegała na tym, że gen. KUTRZEBA nie wykonał polecenia Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych, który nakazał rozproszenie batalionów ON oraz realizację zadań pomocniczych. W Poznaniu powołano jednolite dowództwo i utworzono brygadę, a sposób jej użycia musiał być uzgadniany z płk. STANISŁAWEM SIUDĄ.

Z teki Stańczyka W październiku 1939 przed Sądem Specjalnym w Poznaniu, z pogwałceniem Konwencji Genewskiej o traktowaniu jeńców, stanęli żołnierze batalionu ON „Poznań II”. Orzeczono 13 wyroków śmierci, w tym dla dowódcy batalionu – kpt. ANTONIEGO CICHONIA. Podobny los spotkał kierownictwa innych jednostek Obrony Narodowej, gdyż działania antydywersyjne hitlerowcy uznali za zbrodnię przeciwko narodowi niemieckiemu.

 Chor. Ignacy Robaszkiewicz

 St. sierż. Franciszek Matuszczak

 Przysięga plutonu ckm 3 kompanii „Dobrzyca” (rejon mobilizacyjny 68 Pułku) Taka zwarto dotyczya nie tylko ON, ale caej Armii „Pozna ”, dziaajcej na ograniczonej przestrzeni operacyjnej. onierze ON byli traktowani jak przedterminowi ochotnicy i byo to penoprawne wojsko. Nie byo mowy o adnych ulgach czy pobaaniu, a ranga bya wyznaczana przez integracj z pukiem: Owiadczam uroczycie przed sztandarem pukowym i wobec wadz wojskowych i cywilnych, e powodowany gorc chci suenia Ojczy nie wstpiem do szeregów batalionów ON, aby w zrozumieniu swego obowizku, posuszestwa rozkazom przeoonych i trosce o dobro pastwowe odby ochotnicz sub wojskow, szkolc si na uczciwego i prawego onierza polskiego. Wrzesi ski 68 Puk Piechoty stanowi baz dla batalionu ON „Jarocin” (od lipca 1939 „Ko min”) i tam kierowano ochotników z ziemi wrzesi skiej. Bezporedni piecz sprawowa II batalion, który stacjonowa w Jarocinie. Puk zapewnia równie kadr zawodow, co dotyczyo jednak caego DOK VII. W lipcu 1939 do batalionu ON „Szamotuy” oddelegowany zosta chor. IGNACY ROBASZKIEWICZ (1890-1977), powstaniec wielkopolski i wrzenianin. Obj tam funkcj dowódcy plutonu ckmów. Powsta cem wielkopolskim i podoficerem zawodowym 68 Puku by równie FRANCISZEK MATUSZCZAK (19001982), który w sierpniu zosta mianowany dowódc plutonu ppanc. w batalionie ON

„Opalenica”. W kampanii wrzeniowej by podoficerem ywnociowym. Podczas pobytu w stalagu II A Neubrandenburg dotara do niego wiadomo, e w opisywanym ju w tym cyklu bombardowaniu pocigu ewakuacyjnego 68 Puku zgina jego ona MARIANNA i dwie córki. Wykaza wielki hart ducha i nie zaama si psychicznie, stajc si wzorem osobowym dla wspówi niów, co zrobio wraenie nawet na Niemcach. Po wyzwoleniu wróci do Wrzeni, gdzie by instruktorem w Powiatowym Komitecie Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego, a pó niej pracowa w bankowoci wrzesi skiej. Latem 1939 trway intensywne szkolenia, gównie w terenie, którym dla kilku batalionów by rejon Orzechowa, Miosawia i Pyzdr. Z chwil wybuchu wojny obydwie brygady zachoway pen autonomi taktyczno-bojow. W zaoeniu tworzyy ariergard, czyli stra tyln dla dywizji piechoty oraz brygad kawalerii, które ju w pierwszych dniach kampanii rozpoczy dyslokacj w kierunku przedmocia „Konin” i „Koo”. 4 wrzenia utworzono Zgrupowanie Batalionów ON pod dowództwem pk. SIUDY, który zebra rozproszone bataliony i uformowa je w puki. Batalion ON „Ko min” (kompania „Dobrzyca) zabezpiecza most na Warcie w Solcu, ale by zmuszony wycofa si w kierunku Pyzdr, po wysadzeniu mostu przez saperów (3 wrzenia). Nastpnego dnia w kierunku Wrzeni zaczy wycofywa si bataliony ON

„Oborniki” i „Pozna I”, który po drodze rozprawi si z bandami dywersantów hitlerowskich pod Iwnem. Jednostka obornicka zalega w Podstolicach, natomiast pozna ska dotara do Wrzeni, która akurat bya bombardowana przez lotnictwo niemieckie. onierze wycofali si wic do Podstolic, a cae zgrupowanie przemaszerowao przez Wrzeni 6 wrzenia. Szamotulski batalion ON wycofywa si po linii Kostrzyn-Nekla-Witkowo, a w lad za nim posuwaa si szamotulska kompania PW. Zgrupowanie to otrzymao wiadomo o bombardowaniu Gniezna i Wrzeni, dlatego skierowao si na Witkowo. 5 wrzenia zakwaterowa we Wrzeni batalion ON „Pozna I”, który nastpnego dnia uda si równie w kierunku Witkowa. Batalion ON „Opalenica” 5 wrzenia znalaz si w Nekli, ale take on omin Wrzeni, gdy zauway z daleka, e jest ona objta poarami. Przez Miosaw i Pyzdry wycofywa si batalion ON „Kocian”, który rozbi prowizoryczny obóz w Winnejgórze. Tam doczy do niego batalion ko mi ski. 3 wrzenia w rejon ten przybyy kompanie ON „Rawicz”, „Miejska Górka” i „Krobia” (batalion „Leszno III”). Pododdziay te byy wiadkami bombardowania przez wrogie lotnictwo szosy, która bya zatoczona przez cywilnych uciekinierów. Niewiele mona byo im pomóc, ale onierze dokonali pochówku zabitych, a rannymi zaopiekoway si sekcje sanitarne. To wycofywanie nie byo jednak wymuszone przez nieprzyjaciela i stanowio raczej ma-

newr formowania si marszowego, gdy kierunek wschodni by obowizujcy dla caej Armii. Nie byy to wic dziaania w bezporedniej stycznoci z wrogiem. Na tych terenach nie brakowao go jednak ju dugo przed wybuchem wojny. W nocy z 3 na 4 wrzenia w rejonie Swarzdza kwaterowa batalion ON „Pozna II”, który dokonywa tam pacyfikacji antydywersyjnej, w tym rewizji w zabudowaniach kolonistów niemieckich. 4 wrzenia batalion rozpocz marsz w kierunku Wrzeni i znalaz kwatery w rejonie Sobiesiernie-Grzybowo-Chrzanowice: W godzinach rannych 5 wrzenia (okoo godz. 10.00) batalion ON „Pozna II” zosta zbombardowany przez hitlerowskie lotnictwo, które prawdopodobnie naprowadzili miejscowi kolonici niemieccy. Ponadto stwierdzono, e podczas nalotu pododdziay ON ostrzelano z broni rcznej. Strzay pady z pobliskich zabudowa zamieszkaych przez kolonistów. Aresztowano pitnastoosobow grup Niemców, których po przesuchaniu wyrokiem Wojskowego Sdu Polowego rozstrzelano. Z aktami dywersji bdcej dzieem mniejszoci niemieckiej onierze poznaskiego batalionu ON spotkali si podczas odwrotu jeszcze kilkakrotnie (T. Böhm, Bataliony Obrony Narodowej w Wielkopolsce w latach 19361939 i ich rola w Kampanii Wrzeniowej). Wydarzenia te przedstawiaem szczegóowo przed laty, opierajc si na konkursowym tekcie nauczyciela z Sobiesierni – STANIS AWA MAJCHRZAKA. Konfrontacji z rzeczywistoci nie wytrzymuje nawet lansowana przez Niemców teza o odpowiedzialnoci zbiorowej, chocia postpowanie byo ze wzgldów oczywistych uproszczone. Na przeprowadzenie penej procedury sdowej nie byo czasu, a obydwie strony funkcjonoway w warunkach psychozy wojennej. Obrona Narodowa, która walk z dywersj miaa w zakresie swych zada

podstawowych, odegraa te gówn rol w wydarzeniach, jakie rozegray si w Sokolnikach, Czeszewie, Mikuszewie i kilku innych miejscowociach ziemi wrzesi skiej. S one tematem kilku ródowych publikacji, w tym równie wrzesi skich, i nie ma tutaj miejsca na aden rewizjonizm czy relatywizm gdy wymowa znanych historykom faktów jest jednoznaczna. Zgrupowanie pk. SIUDY nie brao bezporedniego udziau w dziaaniach zaczepnych Armii „Pozna ”, gdy do ko ca wykonywao zadania osonowe. Byo te skrajnie zagroone nalotami lotniczymi oraz dziaaniami dywersyjnymi. Zwarto bojow zachowao do 1718 wrzenia. Pozbawione broni przeciwpancernej, rodków transportu i cznoci oraz dysponujce przestarzaym uzbrojeniem francuskim z wojny 1914- 1918, nie byo w stanie przeciwstawi si nieprzyjacielowi. Skutkiem byy ogromne straty w ludziach. Przez Puszcz Kampinosk do Warszawy dotary tylko nieliczne pododdziay, które przebijay si samodzielnie. By to okres, w którym trudno ju byo rónicowa onierzy armii regularnej i ochotników z Obrony Narodowej.


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

23 sierpnia 2013

SpĂłĹ&#x201A;dzielnia InwalidĂłw â&#x20AC;&#x17E;Wiosna LudĂłwâ&#x20AC;? we WrzeĹ&#x203A;ni

STALMET

ul. LeĹ&#x203A;na 10, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia

KOWALSTWO ARTSTYCZNE

4 567/89:6 763;<= / 56759:>7 ?>5> 4 /83;565> : 6@>)6AB/ : 6@>@> 4 CD9> C;</6C?:>5> 4 .);E>7;56F5> 5>>?3> E6)8 .6@858

)% * +$ , $ + , -* , $ .- ' +

  * $ , $  !

" /* '$ ' *

' *   + " $ 0 . - '  *  * * +  , + , ! + , # *1, *

* ", * *1, ! 1  " +$ +"

"   1 3+

 

:352:$'ĹŤ&=$5 '26:2-(*2'208,2*52'8

 +G- H IJK @ + 3 L M JJ $ N + O

*+ + +$ ' *O + N+ P % ' 1

* +O

*+ +

5 *+ , + C I

WĂłjt Gminy KoĹ&#x201A;aczkowo informuje, Ĺźe na tablicy ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; w siedzibie UrzÄ&#x2122;du Gminy KoĹ&#x201A;aczkowo oraz na stronie internetowej www.kolaczkowo.pl zostaĹ&#x201A; podany do publicznej wiadomoĹ&#x203A;ci wykaz nieruchomoĹ&#x203A;ci przeznaczonych do dzierĹźawy w miejscowoĹ&#x203A;ci Bieganowo, GaĹ&#x201A;Ä&#x2122;zewice, Sokolniki, KoĹ&#x201A;aczkowo. %850,675=0,$67$,*0,1<:5=(Ĺ&#x2018;1,$

:U]HĹ&#x2019;QLDXO5DWXV]RZDWHO ID[  HPDLOZU]HVQLD#ZU]HVQLDSOZZZZU]HVQLDSO I  %C      ##9   3, , &* 2 $$ I $: 7; 1F ,(

  &    

 ! %'&" "# "( 1. 2.

;  

H"  G  

www.wrzesnia.info.pl

" 

 3, 9(9L;  

I,   3, 

" 3 4 3

M  

27/18

0,1167

PO1F/00024159/7

M    B4 8  K ++ !5 @,  M 4 3  4   3.

" 

 3, 

@ + , ,  +     1

  ,  - .,  + "  G 

  34 8 .   I 5!56;6$$C  7 

$$C &* 2  ++ I C EE;  % + $$# ( 

   

, 4  4

4.

G  3, 

*  : +  14:

  

5.

G 4  4 *   4 , ,   , , 3 44 3, 0

6.

O,  

B   ,  ,

N , , 

 

3%7$+Q "9("(%7&,%&8R "&&& "    2 . -, 

  +P8 P &(:

P+

  &! ( GJ      , 

,  4 , "     

 

%$7$ :

$;$$ : 7$E$% : 7$7$% 

= 

 3,   ,  

3%7$+Q  " 8,R&&&!&&RS%8T5HU 2" #R&&&!&&R

1. Oferuje do sprzedaĹźy budynek magazynowy o pow. uĹźytkowej 465,0 m2 i 650,0 m2 2. Dysponuje wolnymi pomieszczeniami biurowymi o pow. 640,0 m2 (caĹ&#x201A;e II piÄ&#x2122;tro z oddzielnym wejĹ&#x203A;ciem)

Roz-1456

Bd-447

26

istnieje moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; dzierĹźawy pojedynczych lokali biurowych. SzczegĂłĹ&#x201A;owe informacje w dziale inwestycji SIWL tel. 614361362

 

       w sprawie

 

    ! "# $%&"  # &   Wobec mylnego podania terminu przeprowadzenia przetargu 

            ! "  

#  $% &'()   ! "  

#  $% &()         !    "  " ###$%!  &!%''% !(" )*$&&&&&'#+$, " ./"0 1 "2344445( / "6 *+ ,   ,  + 

  -, .   , 0 1     234 5!67$6## 8 .  .   9  ### :

,  234 56;76 8 .  . 

  + $  + ,  , 0

 1   : 1  

 ,     ,      ,   1  

 

+ <

=   > 78% &!&& VâRZQLH VLHGHPG]LHVLÄ&#x2030;W WU]\W\VLÄ&#x2030;FHGZLHĹ&#x2019;FLHV]HĹ&#x2019;Ă˝G]LHVLÄ&#x2030;W]âRW\FK

 , 9%7:$$ 3 ?  7  $% 4) "9("(" ,%&8 "&&& ":(" ; <4( =! 2>,        !    " "8%$%7! &!& '7 !("  )*$&&&##7$7 "  ./" 0  1 " 2344445( / "6 *+ ,   ,  + 

  -, .   , 0 1     234 5!67$6## 8 .  .   9  ### :

,  234 56;76 8 .  .    + $  + ,  , 0

 1   : 1  

 ,     +  : 1 1

& @")( *  %69 

  

=   > 8##+!&& VâRZQLHWU]\W\VLÄ&#x2030;FHSLÄ&#x2DC;Ă˝VHW SLÄ&#x2DC;Ă˝G]LHVLÄ&#x2030;WRVLHP]âRW\FK  , %7$:$$ 3 ? 

 7  $% 4) "9("(" ,%&8 "&& ":(" ; <4( =! 2>

8.1 ,

  ,  4  ,   1  ,

 ,   LV" "(%7$+;  W:

   :  ,  %8&,%&8R &+ 

 0  1

 3 2 . P -,   ( +   

2 . -, P;P#7CP$$$P$$PE9EP$P%9$$ , + 

    3,     3 3 , 4 , 1 P , 

 3  0   G : 1  P P ,

 ,  4  , + : ,   

 4 

8.2 " , 

D    , : +   , 

 +  ,  ,

?  1 J 3 P 3 , 1: Q " 9   " / 6  6  9  9  6   9 

    "  "  " " R ! D  1 3   3  43

  : + 43    + :  

   , 4  , , :     :

3 , : 1 , 1  43 , 

9.

I  + 4 : 13  +  = , 34 4      , +   

E , #$   3,   ,1 &* 2 $$E

: 79: 9;C 1F0 ,(@ 

   + 

  P   3 

Dodatkowe informacje: , 4    4 3,  

  ,    2 -, . >

"AB   .  %% #7C $$$ $$ $$ $$$ 7#$ +

 2 -,   3>   #$$ D ;$$:

 ? 4 #$$ D E$$  , , ?  )  

  , " 4 ,      , 

   ,  ,  

  :  1 3 ? 1 

+ , : 1   +  

       ,  

  : 1  : +  

   , :  +    3+  , + 2 , : 1 

 4: , 

 ,  1F  %  ,   G  4  4   : , 4 

 ,  ,  H  : 4+ , 1

 3  4 3 =  3,  3

  1 +  1F    

, 4  I 3,  

  +     @ 

  1  : J,4

 , J,      B 1 J,  , 3 3,  1

 ,  2 -, . &1 %A( 8 J 

!J: G3 K : 8+ L : + 7 E%C %9 9

+ 7 E%C $ 

M,     4  

  ##9   3, , &*2 $$ : I

$: 7; , , ( 4 , 8 . 1  

E  $$E     1

 0  3, &*2 I $9: $C 1F ,(

B 1 J, ,  + - -, Q3 :

2 . -,   + 8 : 1 : + 7 7E$ E$ %;

. :  %  $% 

7. 8.

2

10. * !J,

Q 4   + >

A 2 8 . ! B N 8 @ , @  B  


23 sierpnia 2013

Wiadomości Wrzesińskie

Strona

www.wrzesnia.info.pl

Mamusiu, tatusiu, już jestem! Chcesz fachowej porady naszego eksperta? Przyjmujemy pytania drog mejlow: redakcja@wrzesnia.info.pl

Beata Bartczak

Julia Filipek córka Pauliny i Marka z Wrześni

Antoni Szykowny syn Natalii i Mateusza ze Strzałkowa

Urodzona: 14 sierpnia Waga: 3820 g Wzrost: 57 cm

Urodzony: 14 sierpnia Waga: 3800 g Wzrost: 56 cm

psycholog

Niepublicznego Przedszkola Słoneczko we Wrześni

C zytelniczka: Nie mog nakoni mojego czteroletniego syna do tego, aby

sprzta zabawki. Czasem ju nie wytrzymuj i unosz si lub sama chowam je za niego. Jak go nauczy sprztania?

Beata Bartczak, psycholog:

Porzdek to rzecz, na której gównie zaley dorosym, a nie dzieciom. No i w tym tkwi problem. Dzieciom rozrzucone rzeczy nie przeszkadzaj. Aby, jak to si mówi, wilk by syty i owca caa, najlepiej spróbowa takiej metody, która przekona dzieci do wspópracy z dorosymi. I zanim zaczniemy myle o wtoczeniu w naszego malucha oczywistych zasad zwizanych z przestrzeganiem porzdku, najzwyczajniej pobawmy si z nim we wspólne sprztanie. Wtedy porzdek zaprowadzamy jakby przez przypadek. Mona np. rozstawi w rónych miejscach pokoju krzesa w taki sposób, aby udaway statek, i namówi dzieci do tego, eby lec na nich, „wyawiay z wody”, czyli zbieray z podogi rozrzucone zabawki. Nic tak nie podkrca zabawy, jak rywalizacja o to, kto najszybciej „wyowi ryby z wody”. Innym razem mona zabawi si w poszukiwaczy skarbów, a rozrzucone zabawki, pozbierane do pudeek lub poukadane na szafkach, potraktowa jak zdobyczne trofea. Wyobra nia moe podpowiada róne rozwizania. Wane, eby i w tym przypadku by konsekwentnym i nie sprzta zabawek za dziecko. Mona mu pomaga, przytrzymujc jego rk, ale nigdy nie samemu, gdy dziecko si temu przyglda. Jeli wiemy, e maluch bdzie si opiera przed sprztaniem, tumaczc zmczeniem, naley wprowadzi zmiany w harmonogramie dnia, aby porzdkowania zabawek nie zostawia na sam koniec. Niech dziecko zrobi to, zanim zasidzie przed telewizorem, eby obejrze ukochan bajk na dobranoc. Aby dziecko chtniej sprztao, wane jest podejcie czonków caej rodziny do tego zagadnienia. Trudno bowiem wymaga od malucha czystoci, gdy cae mieszkanie pod tym wzgldem pozostawia wiele do yczenia lub jeden z domowników stale baagani. Ksztatowanie nawyków, a takim jest utrzymywanie porzdku, wymaga cierpliwoci.

INFORMATOR MIEJSKI Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998 Policja 997 Straż Miejska 986 – pon.-pt. 7.00-22.00, sob. 7.00-15.00 Pogotowie energetyczne 991

Lena Stopczyńska córka Anny i Łukasza z Trzemeszna

Marcel Jan Szykowny syn Sylwii i Marcina z Kaczanowa

Urodzona: 14 sierpnia Waga: 4130 g Wzrost: 59 cm

Urodzony: 15 sierpnia Waga: 3780 g Wzrost: 59 cm

Pogotowie ciepłownicze 993 Pogotowie wod.-kan. 994, 61 436 05 47 Informacja PKP 22 19 436 Informacja PKS 61 437 00 66 Całodobowy policyjny „telefon zaufania” 61 437 52 97 Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień, Witkowska 3, 61 436 21 46

Aurelia Robak córka Moniki i Zachariasza z Gniezna

Karolina Czerniak córka Moniki i Jarosława z Targowej Górki

Urodzona: 15 sierpnia Waga: 3270 g Wzrost: 53 cm

Urodzona: 16 sierpnia Waga: 3820 g Wzrost: 59 cm

Kornelia Anna Kraszkiewicz córka Katarzyny i Mirosława z Wrześni

Dominik Germański syn Pauliny i Pawła z Białężyc

Urodzona: 16 sierpnia Waga: 3290 g Wzrost: 58 cm

Urodzony: 17 sierpnia Waga: 2900 g Wzrost: 52 cm

Karolina Kosmecka córka Joanny i Adama z Gozdowa

Katarzyna Kosmecka córka Joanny i Adama z Gozdowa

Urodzona: 17 sierpnia Waga: 2500 g Wzrost: 50 cm

Urodzona: 17 sierpnia Waga: 2450 g Wzrost: 51 cm

Filip Wiliński syn Kingi i Bartłomieja z Bierzglinka

Marcin Matusiak syn Marleny i Mariusza z Zasutowa

Urodzony: 17 sierpnia Waga: 2880 g Wzrost: 52 cm

Urodzony: 18 sierpnia Waga: 3600 g Wzrost: 56 cm

Zuzanna Kochanowicz córka Kariny i Tomasza z Brzozogaju

Konrad Kanty syn Pauliny i Michała z Targowej Górki

Urodzona: 18 sierpnia Waga: 3520 g Wzrost: 57 cm

Urodzony: 19 sierpnia Waga: 3830 g Wzrost: 59 cm

Laura Zacharyasiewicz córka Joanny i Tomasza z Gniezna

Zuzanna Król, córka Doroty i Grzegorza z Dolnych Grądów

Urodzona: 19 sierpnia Waga: 3125 g Wzrost: 59 cm

Urodzona: 19 sierpnia Waga: 3300 g Wzrost: 58 cm

Alan Drzewiecki syn Kingi i Arkadiusza z Borek

Aleksandra Kruk córka Angeliki i Sebastiana z Małej Górki

Urodzony: 19 sierpnia Waga: 4360 g Wzrost: 59 cm

Urodzona: 20 sierpnia Waga: 3860 g Wzrost: 61 cm

Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Jantar”: prawnik przyjmuje w 1. i 3. środę miesiąca w godz.15.00-17.00, psycholog w 2. i 4. czwartek miesiąca w godz.17.45-19.45, telefon zaufania: w godz. 10.00-22.00 – 606 903 528 i 61 437 78 42 w godz.16.00-20.00. Specjalistyczny Punkt Wsparcia Rodzin i Przeciwdziałania Przemocy Września, ul. Słowackiego 39; przyjęcia w czwartki 15.00-18.00 (sekretariat OPS); 61 437 40 29 Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 61 640 39 40 Powiatowy rzecznik konsumentów – Starostwo Powiatowe we Wrześni, pon.-pt. w godz. 9.0014.00; 61 640 44 16 Biblioteka Pedagogiczna, Wojska Polskiego 2a, 61 436 13 33, czynne od pon. do pt. 10.00-17.00 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Września 61 436 25 96 Czytelnia 61 437 96 45 Wielkopolska Informacja Gospodarcza 61 426 50 50, 94 34 – 24h Schronisko dla psów 500 191 039 TAXI Harcerska 61 437 77 77, 508 200 477 HALO TAXI 61 436 33 33, 61 640 33 33, 601 808 921

„ Internautka: – Od 35 lat mieszkam przy ul. widnickiej

we Wrzeni. Gdzie od 2 lat w weekend, poczwszy od pitku a do niedzieli, kadej nocy ulic przechodzi kilka czy nawet kilkanacie grup modocianych imprezowiczów piewajcych i krzyczcych. Nie daj tym samym spokojnie spa (nie tylko mnie). W wakacje ta sytuacja naley do codziennoci. Dotychczas przymykaam na to oko, ale od kiedy mam dziecko, stao si to nie do wytrzymania. Bywa, e budzi si i musz je uspokaja. Chciaabym, aby w ko cu policja podja interwencj, tym bardziej e nigdy nie widziaam tu patrolu. A modociani robi, co chc – wydzieraj si, demoluj mietniki, tuk butelki.

„ Krzysztof Szczeniak, rzecznik prasowy Komendy Powiato-

wej Policji we Wrzeni: – Za kadym razem dzikujemy za takie sygnay, ale te prosimy o ich zgaszanie w momencie popenienia wykroczenia. Wówczas mamy moliwo zatrzymania sprawców na gorcym uczynku. Przeanalizowaem ostatnie interwencje – adna z nich nie zostaa podjta na wspomnianej ulicy. Mimo tego podczas najbliszego i kilku nastpnych weekendów zostan tam skierowane policyjne patrole.

„ Internauta: – Ju jakie dwa tygodnie temu zostao zamon-

towane owietlenie na przejciu dla pieszych midzy Biedronk a cmentarzem parafialnym. Nie wiedzie czemu, do dzi nie dziaa. A z pewnoci poprawioby bezpiecze stwo pieszych.

„ Robert Stachowicz, kierownik Referatu Inwestycyjnego

UMiG we Wrzeni: – Budowa dobiega ko ca, a dokumenty zostay dostarczone do Enei (w celu zawarcia umowy dystrybucji energii elektrycznej) oraz PGE (w celu zawarcia aneksu do umowy sprzeday energii elektrycznej – poprzez dodanie nowego punktu poboru energii). Dopiero po podpisaniu umów lampy zaczn wieci. To procedury, na które nie mamy wpywu.

„ Internautka: – Zastanawia mnie, dlaczego przy drodze

z Wrzeni do Biayc okoo 23.00 gasn niektóre lampy, a w samych Biaycach nie wieci adna. Czybymy byli skazani na ycie w ciemnociach? Ostatnio miaam t wtpliw przyjemno wraca z Wrzeni do domu rowerem i musz powiedzie, e strach oblatuje w pewnych miejscach trasy.

Reklama

„ Marek Przyjemski, kierownik Referatu Komunalnego Urz-

du Miasta i Gminy we Wrzeni: – Niedziaajce prawidowo lampy owietleniowe zostay zgoszone do naprawy. Dzikujc internaucie za informacj, prosimy o zgaszanie takich sytuacji bezporednio do Referatu Komunalnego Urzdu Miasta i Gminy we Wrzeni telefonicznie (61 640 40 40) lub mejlowo (wrzesnia@wrzesnia.pl), co przyspieszy i umoliwi precyzyjn lokalizacj uszkodze lub awarii. TOS

TAXI, 24h ESKA, 721 121 121 TAXI PKP 61 437 92 22 Taxi DARIO (1-8 osób) 602 221 436 TAXI 665-809-224 Restauracja Sjesta, ul. Harcerska 14, 61 640 21 01 Pizzeria Capri PIZZA NA TELEFON, 61 640 20 71 Pizzeria Margeritta 61 437 00 60

Edu-664

Teczka interwencji z www.wrzesnia.info.pl

27

Czytelników

KURCZAK Z ROŻNA na telefon 61 436 79 90 AUTOPOGOTOWIE KLUCZOWE 61 436 79 11, 603 400 250 Serwis komputerowy 695 926 796 Kompleksowe usługi pogrzebowe PUK 24h, ul. Miłosławska 5, 61 437 92 00, 61 436 28 78, 508 088 383 Kompleksowe usługi pogrzebowe Firma Radziałowski 24h, ul. Legii Wrzesińskiej 16, Września, 61 436 11 60, kom. 603 868 607 Usługi pogrzebowe 24 h, Warszawska 12, 602-352-163; 606 964 795 Kwiaciarnia „Kaprys” przy szpitalu zaprasza – pn-sob. 9.00-17.00; 61 437 62 97 Kwiaciarnia„Kaprys Plus” zaprasza – pn-sob. 8.00-21.00, nd. 9.30-17.30 i PRACOWNIA FLORYSTYKI ŚLUBNEJ, ul. Kościuszki 70 a; 61 436 71 51 Restauracja Kassandra PIZZA, KEBAB, catering 518-693-795

APTEKI DYŻURUJĄCE 23.08 KWIATY POLSKIE, ul. Opieszyn 10 tel. 500-048-712 24.08 DOZ, ul. Słowackiego 4a tel. 61-43-54-033 25.08 VERBENA, ul. Kosynierów 23 tel. 61-43-65-293 26.08 KWIATY POLSKIE, ul. Opieszyn 10 tel. 500-048-712 27.08 NOWA, ul. Sienkiewicza 12 tel. 61-43-60-205 28.08 PRIMA, ul. Paderewskiego 52 tel. 61-43-65-284 29.08 AMIKA, ul. Piastów 16 tel. 61-640-19-30


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

23 sierpnia 2013

www.wrzesnia.info.pl

   

  

 

                

Posiadamy ISO 9001 oraz 14001

24h SERWIS 24h MOBILNY AT WARSZT' ( 24h & % $ # !" NIE HOLOWAĂ&#x201C;W POJAZD

Sa-522a

28

oraz   

    

         

  

 

IR

DELTA EKOGROSZEK

Roz-1529

MYJNIA T

POLSKI, CZESKI

WÄ&#x2DC;GIEL

KAMIENNY, BRUNATNY, MIAĹ , DREWNO OPAĹ OWE, BRYKIET RECORD Z WÄ&#x2DC;GLA BRUNATNEGO, KOKS

DREWNO KOMINKOWE ObĹ&#x201A;aczkowo 179 tel. 61 436-64-19

 

!" 532 545 835 !#!$""$!% !"&$!"!'

(")*"+

$9!"/$#

Kre-373

,"+"-# ,"!+!"(#".!" ("!("/$#" "!"0""/!$1 ,"(!6""7"-

532 545 835

â&#x20AC;&#x17E;Firma z wieloletnim 

;A;:>5>

;A;:>5>

 !

 $+ 

 +& ' * ' +   

  P +  *   G, G  %#Q *  G   &  # *

 !

 $+ 

 +& ' * ' +   

  P + *  IGI   &  # *

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu P  , &*P2 I $  7E9  1F , , , (  %#  4  ;E P %  

%P F  $$CP    J, P  

3 : +  0 3  P 3

   &* 2 $$C ## 9 ,( 

3 8 .  -, I + 5<676$  E ,

2012r., zawiadamiam o  " 9 /"     ( 9("/ "  /  

   "   X Y " "  " %$ !%%$% (""8%$ / ""  " : P 3 " 8&&+%&8 " ,&,%&8   2 . -,  I + : + * $: 7D%%$ I +:

P 3  " , ,  + ,  

  1 

, 4  4

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu P  , &*P2 I $  7E9  1F , , , (  %#  4  ;E P %  

%P F  $$CP    J, P  

3 : +  0 3  P 3

   &* 2 $$C ## 9 ,( 

3 8 .  -, I + 5!<6$%6$  # ,

2012r., zawiadamiam o  " 9 /"     ( 9("/ "  /  

   " X Y"""' $'  / "" " 

P 3 %$$C$% 

#$#$%   2 . -,  I + : + * $:

7D%%$ I +: P 3  " , ,  +

,     1 

, 4

 4

* +  ,  + ,  4 ,  

P &#&,%&8   2 . -, 

 I + : + * $: 7D%%$ I +:

R "'&&.

* +  ,  + ,  4 ,  

P &#&,%&8   2 . -, 

 I + : + * $: 7D%%$ I +:

R "'&&

@ PC P  +   ,:   + ,  ,  :   +   ,  2 ,4  PJ,  , :

 : ,4 1 , +  : 

   3  ,  ,: 1, ,

P  C  $$   + ,:  ,

,   +    :  

 3, : 1  :  2 . -, 

 I + : + * $: 7D%%$ I + & D, +> +\, + (

P +, ,   &8&%&8 G ,P , 

   A, . -, I +

@ PC P  +   ,:   + ,  ,  :   +   ,  2 ,4  PJ,  , :

 : ,4 1 , +  : 

   3  ,  ,: 1, ,

P  C  $$   + ,:  ,

,   +    :  

 3, : 1  :  2 . -, 

 I + : + * $: 7D%%$ I + & D, +> +\, + (

P +, ,   &8&%&8 G ,P , 

   A, . -, I +

;A;:>5>

;A;:>5>

 !

 $+ 

 +& ' * ' +   

 5 *+ + *

  G   &  # *

 !

 $+ 

 +& ' * ' +   

 5 *+ , ' + .+

'   &  # *

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu P  , &*P2 I $  7E9  1F , , , (  %#  4  ;E P %  

%P F  $$CP    J, P  

3 : +  0 3  P 3

   &* 2 $$C ## 9 ,( 

3 8 .  -, I + 

5<6;6$

  E , $ :

"    "  9  /"     ( 9("/ "  /  

   " """%&$&  / ""  " : P 3 " 8&&+%&8 " ,&,%&8   2 . -,  I + :

+ * $:

7D%%$ I +: P 3  " , ,  +

,     1 

, 4

 4 * +  ,  + ,  4 ,  

P &#&,%&8  2 . -, 

 I + : + * $: 7D%%$ I +:

R "'&&. @ PC P  +   ,:   + ,  ,  :   +   ,  2 ,4  PJ,  , :

 : ,4 1 , +  : 

   3  ,  ,: 1, ,

P  C  $$   + ,:  ,

,   +    :  

 3, : 1  :  2 . -, 

 I + : + * $: 7D%%$ I + & D, +> +\, + (

P +, ,   &8&%&8G ,P , 

   A, . -, I +

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu P   , &*P 2 I $  7E9 

 1F , , , (  %#  4  ;E P % 

  %P F  $$CP    J, P   3 : +  0 3  

P 3    &* 2 $$C ## 9 

,( 3 8 .  -, I + 5!6C;6$  

%$ + $ : , ,   "  9  /" 

    ( 9("/ "  /  

   "   !  )   / ""  " 

P 3 " 8&&+%&8 " ,&,%&8   2 . -, 

 I + + * $: 7D%%$ I +: P 3  " D , ,  + ,     1 D 

, 4  4 * +  ,  + ,  4D ,  

P  &#&,%&8   2 . 

-,  I + : + * $: 7D%%$ I +:

R "'&&. @ P C P  +  

 ,:   + ,  ,  :

  +   ,  2 ,4 

PJ,  , :  : ,4 1 , 

+  :    3  ,  ,:

 1, , P  C  $$   + D ,:  , ,   +   

 :   3, : 1  :  

2 . -,  I + : + * $: 7D%%$ I + & D, +> +\, + ( P  +, ,  

&8&%&8G ,P ,    A, 

. -, I +


23 sierpnia 2013

Wiadomości Wrzesińskie

Sport

www.wrzesnia.info.pl

P I Ł K A S I AT K O WA

II liga powiększona Pierwotnie rywalami Krispolu w tegorocznych rogrywkach II ligi miało być osiem zespołów. W ostatniej chwili Polski Związek Piłki Siatkowej dokooptował do grupy I dziesiątą ekipę, Ziemowit Osięciny. Debiutantem na drugim froncie są też Wilki Wilczyn, z trzema wrześnianami w składzie. Osiciny to maa wiejska gmina w powiecie radziejowskim, w województwie kujawsko-pomorskim. Miejscowo jest pooona kilkanacie kilometrów przed Wocawkiem. Druyna Ziemowita rozgrywa swoje mecze w hali tutejszej szkoy podstawowej. Trudno znale jakiekolwiek informacje na temat beniaminka. W maju 2013 druyna wygraa licznie obsadzony turniej w Choceniu. Najlepszymi zawodnikami ekipy byli Radosaw Urbaniak i przyjmujcy Pawe Kroll. Od dziewiciu lat w Osicinach rozgrywany jest turniej pamici Gwidona Rzpoucha i Jana

29

Ostateczny terminarz Zmiana liczby druyn biorcych udzia w rozgrywkach grupy pierwszej II ligi spowodowaa, e korekcie uleg te terminarz meczów. Prezentujemy dzisiaj ostateczny, mamy nadziej, grafik spotka Krispolu w I rundzie.

Ziemowit Osięciny

Wilki Wilczyn

Gowackiego, byych zawodników i dziaaczy Ziemowita. Na inauguracj II ligi siatkarze z Osicin bd goci Krispol. Duo wicej moemy powiedzie o Wilkach Wilczyn, a to z tego powodu, e w druynie czoowe role ogrywaj wrzenianie. Wilki, w odrónieniu od Ziemowita, do II ligi trafiy, wywalczajc sobie awans na boisku. W turnieju finaowym fazy play-off wilczynianie pokonali Czarnych Katowice (3:1), KS Cheme (3:0) i AZS UW Warszawa (3:2). MVP tego turnieju okrzyknito Karola Szlechta, byego siatkarza Progres-

su-Krispolu. Najlepszym rozgrywajcym zosta Kamil Zitek, take byy zawodnik naszego klubu. Jakby tego byo mao, od najbliszego sezonu w druynie na rodku siatki zagra ekskrispolowiec Tomasz Kotecki. Do czoowych zawodników Wilków w ubiegym sezonie zaliczali si te Bartosz Malinowski i Wojciech Stanowski, którego mona byo zobaczy we Wrzeni w czasie plaowych turniejów Grand Prix Polski. Do maych derbów midzy Krispolem a Wilkami dojdzie 6 listopada. W sali przy Sowackiego zapewne bdzie ciekawie.

 Karol Szlecht

 Kamil Ziętek

 Tomasz Kotecki

I kolejka, 28 wrzenia KTS Ziemowit Osiciny – Krispol II kolejka, 5 pa dziernika Krispol – AZS UAM Pozna

III kolejka, 12 pa dziernika LO winoujcie – Krispol IV kolejka, 16 pa dziernika Morze Batyk Szczecin – Krispol V kolejka, 19 pa dziernika Krispol – STS Olimpia Sulcin VI kolejka, 26 pa dziernika GTPS Gorzów Wlkp. – Krispol VII kolejka, 6 listopada Krispol – LUKS Wilki Wilczyn VIII kolejka, 9 listopada Orze Mirzyrzecz – Krispol IX kolejka, 16 listopada Krispol – Orion Sulechów

Na pierwszy ogień poszli kaliszanie Mocny trening nie oznacza rozbratu z pik. Trener Marek Jankowiak zakontraktowa dwa mecze z MKS-em Kalisz. W pierwszym Krispol wygra wszystkie pi setów. Do ubiegotygodniowej potyczki nikt nie przywizywa wikszej wagi. Zespoy byy w rónych fazach przygotowa , a w dodatku gocie przyjechali do Wrzeni w osabionym skadzie – brakowao dwóch przyjmujcych. W dodatku Krzysztof Porada, który tak da si nam we znaki w ubiegym sezonie, zagra na pozycji libero. Przyjmujcy, a w razie koniecznoci atakujcy MKS-u Kalisz

 Jeszcze w ubiegłym sezonie J. Rohnka (13) grał przeciwko M. Iglewskiemu SPONSORZY

oszczdza nog po operacji usunicia kotki lewego kolana. Krispol rozpocz mecz siódemk, która nikogo nie moga zaskoczy. Na rozegraniu zagra ukasz Jurkoj , na ataku Marcin Iglewski, par rodkowych stanowili Witold Chwastyniak i Karol Bielicki. Przyjcie trzymali Wojciech Dziurkowski i Jakub Rohnka, a na libero zagra Mateusz Iglewski. W poowie drugiego seta boisko opuci Jurkoj. Powodem by ból operowanej nie tak dawno nogi. Trener Jankowiak podzikowa te za gr Iglewskiemu, Chwatyniukowi i Dziurkowskiemu.

W drugim secie gocie zaimponowali skutecznoci. W ko cówce tej partii Krispol zagra jednak równie konsekwentnie, w grze na przewagi zdoby dwa ostatnie punkty i tym samym nie odda rywalom seta. W pozostaych odsonach przewaga wrzenian by miadca, co jednak na tym etapie przygotowa nie ma wielkiego znaczenia. Krispol – MKS Kalisz 5:0 (25:17, 27:25, 25:14, 25:11, 15:10) Rewanowy pojedynek midzy druynami zostanie rozegrany ju w najblisz sobot w hali w Kaliszu (godz. 11.00).


23 sierpnia 2013

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

30 Sport

Sulkowski z pucharem Wspieramy klub, aby ten tor żył. Przez lata nic się działo, a teraz mamy poważne zawody – mówi burmistrz K. Balicki

Działacze MKS-u Nekla po raz kolejny pokazali, że potrafią doskonale zorganizować zawody motocrossowe oraz przyciągnąć do Opatówka rzesze kibiców. Ogólnopolskie Zawody Motocrossowe o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Nekla zorganizowano w tej formule po raz pierwszy. Przypomnijmy, e pocztkowo na torze Magiera w czwartek 15 sierpnia miaa si odby kolejna eliminacja Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej. – Staralimy si o przyznanie mistrzostw strefy, które organizujemy od lat (w tym roku eliminacja w Opatówku odbya si 2 maja – przyp. red.), jednak ze wzgldu na du ilo rund ostatecznie nie dostalimy takiej zgody. Postanowilimy zrobi zawody towarzyskie – mówi Marta Garczyk, czonek zarzdu i rzecznik prasowy MKS-u. Mimo e do Opatówka przyjechao 40 zawodników, to zawody rozegrano bez najmniejszych ko-

 Łukasz Lonka (nr 262) nie miał sobie równych w klasie Open. W biegu głównym nie startował, dając szanse na wygraną słabszym zawodnikom

potów. – Poczylimy starty w klasach MX2 Junior, MX2C+ MX1C oraz MX Open+Masters – dodaje Marta Garczyk. Organizatorzy starali si zachci zawodników do przyjazdu do Opatówka nagrodami pieninymi, fundujc chociaby premi za pierwszy zakrt.

Fot. Tomasz Małecki

Najwikszymi gwiazdami zmaga byli „wychowankowie” opatowskiego toru, Jacek i ukasz Lonkowie. Ten ostatni po zawodach rozda mnóstwo autografów, zwaszcza modszej czci publicznoci. – Nie, nie czuj si gwiazd. Ojciec to co innego, przez dziesi lat by najlepszym zawodnikiem w Pol-

sce. Teraz ja musz podtrzyma tradycj rodzinn. Plany na przyszo? Chciabym czciej startowa w eliminacjach mistrzostw wiata w przyszym roku. Tam poziom jest naprawd wysoki – zdradzi nam . Lonka. Mody motocrossowiec przyzna, e mimo towarzyskiego charakteru potraktowa zawody jak najbardziej powanie. To nie by trening. – Jeli startów nie traktujesz powanie, to wtedy zdarzaj si najwiksze cuda, kontuzje i upadki. Nawet do treningu trzeba podej w duym skupieniu – powiedzia nam tu po wygraniu drugiego biegu w klasie Open. Oprócz Lonki, gównym wygranym wydaje si by Bogusaw Sulkowski, który wygra gówny bieg o Puchar Burmistrza. Startowali w nim zawodnicy z licencj C z pierwszych dziesiciu pozycji. Sulkowski wygra te bieg w klasie MX2. Zainteresowanie widzów wzbudzili nie tylko Lonkowie, ale take kobiety na motocyklach. Wród nich niespena 16-letnia neklanka Agata Stachowiak. – Dzisiaj zrobiam tylko cztery okrenia, bo jechaam na nieswoim motorze. Musiaam szybko z niego zej, eby odda go mojemu chopakowi. Jecha od razu po mnie.

Pojedynki o trudne punkty W nadchodzącej kolejce meczów IV ligi dojdzie do „wojny na pograniczu”, pojedynku Victorii z SKP Słupca. Natomiast grający w klasie okręgowej Płomień Nekla zmierzy się na wyjeździe z ubiegłorocznym mistrzem ligi. W sobot o godzinie 17.00 Victoria zmierzy si w pojedynku z rywalem zza miedzy – SKP Supca. Przeciwnicy wrzenian nie mog mówi o dobrym pocztku ligi. Po wietnym, wygranym 3:0 spotkaniu z Piastem Kobylin supczanie przegrali w dwóch nastpnych meczach. Pojedynek z KKS Kalisz przebiega dla SKP bardzo niekorzystnie od samego pocztku, i tak te si sko czy. Bardzo bolesna dla druyny Waldemara Przysiudy bya ostatnia poraka na wasnym boisku z Dbroczank Ppowo. W meczu tym najpierw rzutu karnego nie wykorzystali gracze z Ppowa, potem szans na zdobycie gola dla SKP z jedenastki zaprzepaci Tomasz Kubiak. Jedyna bramka spotkania pada tu po przerwie.

 Kamil Buczek dobrze prezentuje się Strzelcy goli dla neklan: Maciej w nowym sezonie

Fot. LEN

Victoria, po tym jak zremisowaa wygrany ju waciwie mecz z KKS Kalisz, bdzie chciaa powikszy swój dorobek o komplet punktów. – Na mecz do Supcy pojedziemy w penym, optymalnym skadzie. Nikt nie jest kontuzjowany, nikt nie musi pauzowa. Tak jak i inne mecze, ten te bdziemy chcieli wygra. Zdajemy sobie spraw, e nie bdzie to atwy pojedynek, w Supcy

Giżewski i Jakub Cierpiszewski

Fot. RC

gra nam si w ostatnim czasie ciko. Mamy pass meczów bez poraki i bdziemy chcieli j kontynuowa – przedstawia przedmeczowe nastawienie wrzenian trener Adam Topolski. Pomie w cigu nadchodzcego tygodnia rozegra a trzy spotkania, i nie bd one atwe. W sobot neklanie pojad na mecz do Brudzewa. Kasztelania, która w zeszym sezonie

zdecydowanie wygraa rozgrywki, ale nie chciaa potem awansowa do IV ligi, wydaje si nadal niezwykle silnym zespoem. Przeciwnicy neklan w dotychczasowych spotkaniach zdobyli komplet punktów, wygrywajc w wyjazdowym meczu z ostatnimi pogromcami Pomienia z Sompolna. W nastpnej kolejce, w najblisz rod, Pomie bdzie gra znowu na wyje dzie z Polaninem Strzakowo. Bdzie to realna okazja do zdobycia przez neklan kompletu punktów, chocia w tej chwili trudno jeszcze definitywnie okreli si druyny ze Strzakowa. Polanin przegra pierwsze dwa mecze, ale byy to pojedynki z dwiema niezwykle silnymi druynami. Bdcy beniaminkiem ligi Bkitni Mkolno zapowiadaj si na jej rewelacj, a Kasztelania Brudzew prawdopodobnie znowu bdzie walczy o mistrzostwo. Trzy kolejne druyny naszego powiatu: Sparta Orzechowo, Orlik Miosaw i Warta Pyzdry, musz jeszcze poczeka na swoj kolej. Inauguracja rozgrywek klasy A, w której graj te ekipy, bdzie miaa miejsce dopiero w ostatni weekend ferii. Robert Czerniak

Startowalimy na jednym motocyklu w dwóch klasach, ale dalimy rad – przyznaa A. Stachowiak. Przygoda Stachowiakówny z motocrossem zacza si sze lat temu. Na crossie je dzi jej ojciec Leszek, który przywióz j na tor. – Chciaam je dzi jak faceci, bo dziewczyny te potrafi. Je dzimy troch wolniej ni oni, ale chyba nie gorzej – stwierdza moda zawodniczka. Wedug niej, najtrudniejsze jest utrzymanie motocykla. – Ten, którym dzisiaj jechaam, way 100 kilogramów – zaznacza. Atrakcj zawodów by pokaz motocyklowego trialu z wykonaniu Przemysawa Mizernego, wielokrotnego mistrza Polski. Tomasz Maecki Wyniki zawodów: MX2 Junior: 1. Szymon Staszkiewicz (MK Lidzbark Warmi ski), 2. Krystian Lonka (AK Gogów), 3. Piotr Dere (MKO Oborniki). MX2: 1. Bogusaw Sulkowski (MKS Nekla), 2. Jakub Nowicki (MKS Nekla), 3. Tomasz Stelmaszyk (CSM BryTech). MX1: 1. Radosaw Matuszczak (Drogbud Pia), 2. Adrian Marciniak (MKS Nekla), 3. Leszek Stachowiak (MKS Nekla). Open: 1. ukasz Lonka (AK Gogów), 2. Jacek Lonka (MKS Nekla), 3. Bartosz Dorosz (WKM Wschowa). Masters: 1. Tomasz Rybi ski (MKS Nekla), 2. Marcin Tynowski (RTM Radom), 3. Ireneusz Rybi ski (MKS Nekla). Bieg o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Nekla: 1. Bogusaw Sulkowski (MKS Nekla), 2. Jakub Nowicki (MKS Nekla), 3. Tomasz Stelmaszyk (CSM Bry Tech).

Wielki bieg w Pyzdrach Rekordowa liczba uczestników moe stan na starcie 32. Ogólnopolskiego Biegu Kazimierzowskiego. Obecnie jest ich ponad 150, ale zapisy wci trwaj. Najwiksza impreza sportowa w Pyzdrach zostaa zaplanowana na 25 sierpnia. Jej program jest niezmienny od lat. Bieg gówny (11.00) poprzedz zmagania dzieci. Jeszcze nie wiadomo, ile osób we mie w nim udzia (do 22 sierpnia na licie startowej widniao 156 nazwisk). Kobiety bd miay do pokonania 5 km, a mczy ni – 10. W obu przypadkach trasa wiedzie miejskimi arteriami. Nagrodzeni zostan nie tylko zwycizcy, ale take najlepsi w kategoriach wiekowych. Poza tym prowadzone bd klasyfikacje sprawnych inaczej, najmodszego i najstarszego uczestnika, uczestnika z najwiksz iloci startów na koncie oraz najlepszych mieszka ców gminy Pyzdry. Na dodatkow gratyfikacj mog liczy zawodnicy, którzy pobij rekord trasy. Obecnie naley on do Magorzaty Kuczyskiej (16:00 min) i Tomasza Szymkowiaka (28:17 min). TOS


23 sierpnia 2013

Wiadomości Wrzesińskie

Sport

www.wrzesnia.info.pl

W W W.W R ZE SN IA . IN FO. PL /SP O R T

Piłka nożna – klasa okręgowa, Płomień Nekla – GKS Sompolno 1:5 (1:1)

Warta strzela i traci w sparingach

Klęska goni klęskę

Pyzdrzanie odliczaj dni do rozpoczcia sezonu. Zostao dziewi. Sze spotka kontrolnych, w tym cztery wygrane i dwa przegrane – to bilans podopiecznych Marka Jakubowskiego. Strzelili 22 bramki i stracili 18. Najskuteczniejsi byli: Bartomiej Sodkiewicz (6 goli), Micha Jarocki (4) i ukasz Moch (3). Niebawem szkoleniowiec Warty, wspólnie z zawodnikami, podsumuje przygotowania do sezonu i nakreli plan na najblisz rund. Bdzie mówi nie tyle o miejscach, co o stylu – walce, ambicji i powiceniu. Pyzdrzanie rozpoczn A-klasowy sezon 1 wrzenia wyjazdowym meczem z Sokoem II Kleczew. TOS

Początek sezonu dla graczy Płomienia jest bardzo nieudany. W niedzielne popołudnie, w drugim ligowym pojedynku, neklanie na własnym boisku bardzo wysoko przegrali z GKS-em Sompolno. Pikarze trenera Bartomieja Figasa zainaugurowali rozgrywki klasy okrgowej w czwartek, meczem z Hetmanem w Orchowie. Przegrali 1:5, a jedynego gola zdoby Maciej Giewski. Niedzielny pojedynek z GKSem Sompolno mia podobny przebieg, zako czy si te identycznym rezultatem. Pocztkowy fragment gry w wykonaniu Pomienia nie zapowiada pó niejszych problemów. W 13. min neklanie objli prowadzenie. Jakub Cierpiszewski pokona bramkarza Sompolna, wykorzystujc podanie od Jakuba Rudnickiego. W nastpnych minutach gracze Pomienia jeszcze trzykrotnie zagrozili bramce goci. Marcin Imbierowicz posa pik nad poprzeczk, a Rudnicki raz si pomyli, uderzajc pik gow, a raz po jego strzale nog futbolówka poszybowaa nad poprzeczk. W 35. min przyjezdni wyrównali po trafieniu z 11 metrów, przy niepewnej interwencji strzegcego bramki Pomienia Adama Graczyka. Po przerwie neklanie jeszcze raz mieli szans na objcie prowadzenia, ale arbiter nie zdecydowa si przyzna im rzutu karnego za zagranie obro cy Sompolna rk. W 63. min

 Ochotę do gry piłkarze Płomienia wykazywali jedynie do 65. minuty meczu. Później spasowali

10

goli straci Pomie w dwóch pierwszych meczach. Nikt nie spodziewa si tego po czoowej druynie ubiegego sezonu

po bdzie defensywy neklan gocie zdobyli drugiego gola. Ju dwie minuty pó niej pikarze z Sompolna cieszyli si po raz kolejny, podwyszajc na 3:1. Gracze Pomienia kompletnie stracili ochot do gry, a przyjezdni w dalszej czci meczu bezlitonie wykorzystali ich sabo. W 75. min gocie zdobyli kolejnego gola, a wynik na 5:1 zosta ustalony pi minut pó niej. Najlepszej okazji na zmniejszenie rozmiaru poraki nie udao si w 88. min wykorzysta Cierpiszewskiemu. Pomocnik Pomienia zagra pik z 5 metrów nad bramkarzem Sompolna, ale futbolówka przesza te minimalnie nad poprzeczk.

Fot. RC

– Mam al do swoich zawodników, e przeszli obok meczu, jakby grali za kar. Bez woenia maksymalnego wysiku i ambicji nie da si wygrywa trudnych pojedynków. Stwarzamy sytuacje bramkowe, których nie potrafimy wykorzysta, w odrónieniu od naszych przeciwników. Musimy szybko co zrobi, bo przed nami kolejny trudny pojedynek z Brudzewem – przedstawia mocno zaniepokojony gr Pomienia trener Figas. Skad Pomienia: Graczyk – Landkocz (75. Fechner), Figas, Pieczy ski, Klimas (77. Szczygie) – Twaroek, Olejniczak (70. Wyrzykiewicz), Cierpiszewski, Imbierowicz – Giewski, Rudnicki RC

Szachy małych strategów Od wrzenia wznawia zajcia Akademia Szachowa aka. Jedyna we Wrzeni szkóka dla dzieci i modziey jest prowadzona przez klub szachowy UKS ak. Zajcia tradycyjnie bd si odbywa w Liceum Ogólnoksztaccym im. Henryka Sienkiewicza, które jest siedzib uczniowskiego klubu. Nauka tej strategicznej gry prowadzona jest w grupach o rónym stopniu zaawansowania. Sprawdzianem postpów s wyniki uzyskiwane przez maych szachistów w wielu turniejach. Blisze informacje o rekrutacji mona uzyska pod numerem telefonu 668 811 482. LEN

Tabele piłkarskie

Wyjazdowe zwycięstwo Victorii Zasuonym zwycistwem wrzenian zako czy si wyjazdowy pojedynek z Piastem Kobylin. Po dwóch kolejkach gracze Victorii mieli na swoim koncie komplet punktów i liderowali w IV lidze. Chocia w mniemaniu obserwatorów Piast zagra zdecydowanie lepiej ni w inauguracyjnym pojedynku w Supcy, to wrzenianie i tak potrafili kontrolowa boiskowe wydarzenia. Jedynego gola w pierwszej poowie zdoby Maciej Lisiecki. Napastnik Victorii, wykorzystujc prostopade podanie Wojciecha Dederko pomidzy obro ców, znalaz si w sytuacji sam na sam z bramkarzem gospodarzy i nie zmarnowa okazji. W 59. min wynik meczu Mateusz Goździaszek asystował na 2:0 ustali równie Lisiecki, nasz w Kobylinie przy drugim golu Fot. arch.

31

najskuteczniejszy pikarz. Po otrzymaniu ostatniego podania tym razem od Mateusza Go dziaszka, Lisek uderzy po ziemi zza pola karnego i futbolówka zatrzepotaa w siatce. Trener Adam Topolski, mimo dwubramkowego prowadzenia, do ko ca trzyma rk na pulsie. Przysugujcych mu czterech zmian dokona dopiero w ostatnich dziesiciu minutach zwyciskiego spotkania. Victoria zagraa w skadzie: T. Nowicki – Buczek, Dederko, Góralski, Groszkowski – Go dziaszek (89. Juchacz), B. Nowicki, Krawczy ski, Matuszak (80. Melewski) – Topolski (87. Przybylski), Lisiecki (90. Matysiak). RC IV liga, Piast Kobylin – Victoria Wrzenia 0:2 (0:1)

Redakcja: 62-300 Września, ul. Fromborska 18, tel. 61 437 49 50, fax 61 436 72 85; http://www.wrzesnia.info.pl, redakcja@wrzesnia.info.pl. Redaguje zespół: Waldemar Śliwczyński (redaktor naczelny), Jolanta Śliwczyńska (z-ca redaktora naczelnego), Tomasz Małecki (z-ca redaktora naczelnego), Marek Urbaniak (sekretarz redakcji), Filip Biernat, Joanna Goździewicz, Damian Idzikowski, Łukasz Różański, Tomasz Szternel, Dorota Tomaszewska, Marzena Zbierska. Współpracują: Roman Nowaczyk; Sport: Leszek Nowacki, Robert Czerniak. Skład komputerowy (reklamy@wrzesnia.info.pl): Marek Urbaniak, Anna Jakubek, Krzysztof Liberkowski, Artur Korpik, Katarzyna Pawłowska. Projekt graficzny: Tomasz Wojciechowski. Biuro ogłoszeń: Maria Kosińska, Arleta Kretkowska, Natalia Pacanowska, Marika Wojtela. 62-300 Września, ul. Jana Pawła II 14, tel. 61 436 52 70, 61 640 24 25, tel./fax 61 640 01 01, biuro@wrzesnia.info.pl. Wydawca: Wydawnictwo KROPKA Jolanta i Waldemar Śliwczyńscy, 62-300 Września, Szczecińska 5. Druk: Drukarnia AGORA SA, Piła, ul. Krzywa 35. Kolportaż: Mariusz Tomczak, tel. 603 118 930. Redakcja „WW” zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz nadawania tytuów listom. Tekstów i materiaów niezamówionych nie zwracamy. Anonimów nie drukujemy. Redakcja „WW” nie odpowiada za tre reklam i ogosze. Wzory reklam zastrzeone. nakład: 8900

IV liga, grupa południowa II kolejka, 15 sierpnia Piast Kobylin – Victoria Września Dąbroczanka Pępowo – Olimpia Koło BS Płomyk Jarota II Jarocin – Orzeł Mroczeń LKS Ślesin – KS Górnik Konin LKS Gołuchów – Warta Krzymów Obra 1912 Kościan – PKS Racot Grom Wolsztyn – Victoria Ostrzeszów KKS Kalisz – SKP Słupca III kolejka, 18 sierpnia Victoria Września – KKS Kalisz Victoria Ostrzeszów – Piast Kobylin PKS Racot – Grom Wolsztyn Górnik Konin – LKS Gołuchów Orzeł Mroczeń – LKS Ślesin Olimpia Koło – BS Płomyk Jarota II Jarocin SKP Słupca – Dąbroczanka Pępowo Warta Krzymów – Obra 1912 Kościan 1. Victoria Września 2. Olimpia Koło 3. Orzeł Mroczeń 4. KS Górnik Konin 5. Victoria Ostrzeszów 6. Obra 1912 Kościan 7. Dąbroczanka Pępowo 8. LKS Ślesin 9. KKS Kalisz 10. PKS Racot 11. SKP Słupca 12. Warta Krzymów 13. LKS Gołuchów 14. Piast Kobylin 15. Płomyk Jarota II Jarocin 16. Grom Wolsztyn

IV kolejka, 24 sierpnia 17.00 SKP Słupca – Victoria

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

7 7 7 7 7 6 6 4 4 4 3 3 1 1 0 0

0:2 0:1 1:2 3:3 0:2 7:0 2:3 4:1 2:2 0:0 2:0 3:2 2:1 2:0 0:1 0:2 9-3 4-1 5-3 10-6 5-3 10-2 2-1 7-5 6-4 4-9 4-5 2-5 4-7 0-5 2-8 3-10

Klasa okręgowa I kolejka, 15 sierpnia Hetman Orchowo – Płomień Nekla CKS Sparta Konin – Warta Kramsk Błękitni Mąkolno – Polanin Strzałkowo Polonia Golina – Polonus Kazimierz Biskupi ZKS Zagórów – Tulisia Tuliszków Górnik Kłodawa – Wilki Wilczyn Warta Eremita Dobrów – Wicher Dobra GKS Sompolno – Kasztelania Brudzew II kolejka, 18 sierpnia Płomień Nekla – GKS Sompolno Polanin Strzałkowo – Kasztelania Brudzew Warta Kramsk – Warta Eremita Dobrów Wilki Wilczyn – CKS Sparta Konin Polonus Kazimierz Biskupi – ZKS Zagórów Wicher Dobra – Hetman Orchowo Tulisia Tuliszków – Górnik Kłodawa Błękitni Mąkolno – Polonia Golina 1. Błękitni Mąkolno 2. Hetman Orchowo 3. Kasztelania Brudzew 4. Wilki Wilczyn 5. Warta Helenów Kramsk 6. ZKS Zagórów 7. GKS Sompolno 8. Tulisia Tuliszków 9. Warta Eremita Dobrów 10. Polonus Kazimierz Biskupi 11. CKS Sparta Konin 12. Polonia Golina 13. Wicher Dobra 14. Polanin Strzałkowo 15. Płomień Nekla 16. Górnik Kłodawa

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6 6 6 4 4 4 3 3 3 2 2 1 0 0 0 0

5:1 0:0 3:1 1:1 1:0 0:5 3:1 0:1 1:5 0:3 4:3 1:1 2:2 1:2 4:1 5:0 8-1 7-2 4-0 6-1 4-3 3-2 5-2 4-2 6-5 3-3 1-1 1-6 2-5 1-6 2-10 1-9

III kolejka, 24 sierpnia 17.00 Kasztelania Brudzew – Płomień Nekla


Motocross, s. 30

Na motory wskakują też młode dziewczyny

Piłka nożna, s. 31

Piłka siatkowa, s. 29

Płomień Nekla zbiera mocne cięgi od swoich rywali

Krispol zagrał już pierwszy sparing z MKS Kalisz

IV liga, Victoria Września – KKS Włókniarz 1925 Kalisz 2:2 (2:0)

Victoria nie znaczy zwycięstwo Mimo prowadzenia do przerwy dwoma golami, Victoria tylko zremisowała mecz z KKS-em Kalisz. Wrześnianie pozostali jednak liderem IV ligi.

Adam Topolski, trener Victorii: – W drugiej poowie nie poznawaem swojego zespou

Grzegorz Dziubka, trener KKS Kalisz: – Cieszy jedynie fakt, e odebralimy punkty rywalowi

Tomasz Małecki

 Kapitan Victorii David Topolski (nr 20), obok Macieja Matuszaka, był najlepszym zawodnikiem gospodarzy Victoria rozpocza mecz doskonale, zdobywajc pierwszego gola ju w pierwszej minucie meczu. Wtedy to Maciej Matuszak dobi pik po rzucie wolnym wykonywanym przez Davida Topolskiego. Matuszak bardzo dobrze spisa si take w ostatniej minucie pierwszej poowy, kiedy to doskonale dorodkowa w pole karne. Gola gow zdoby po tym Maciej Lisiecki.

Dodajmy, e pierwszy gol nieco upi wrzenian. Przez wikszo pierwszej poowy na boisku panowaa bezadna kopanina i adna z druyn nie potrafia zdoby przewagi. Dopiero w 42. min strzaem zza pola karnego popisa si Lisiecki. Trzy minuty pó niej pad drugi gol dla gospodarzy. Bramka do szatni nie podamaa goci, wrcz odwrotnie. Kaliszanie

w drugiej poowie zdobyli przewag w rodku pola. Lepsz gr udokumentowali zdobyciem dwóch bramek. Pierwsz, w 63. min, po bdzie bramkarza Victorii Tobiasza Nowickiego, strzeli Konrad Chojnacki. Zawodnik KKS-u odda ni to strza, ni to dorodkowanie w pole karne, z lewej strony boiska. Nowicki spokojnie, niczym lechita Krzysztof Kotorowski w meczu z Cracovi, odpro-

Fot. T. Małecki

wadzi pik wzrokiem, a ta wpada do bramki tu przy prawym supku. Chwil potem gospodarze mogli podwyszy prowadzenia, ale Lisiecki z kilku metrów przelobowa pik nad poprzeczk. Wynik spotkania zosta ustalony na 9 minut przed ko cowym gwizdkiem. Po zamieszaniu w polu karnym i biernej postawie defensorów Victorii, pik do bramki wepchn Mateusz Poniatowski.

Wrzenianie rzucili si jeszcze do odrabiania strat, ale zabrako im czasu, si i umiejtnoci. Przypomnijmy, e by to 20. mecz z rzdu bez poraki pod wodz Adama Topolskiego. Victoria zagraa w skadzie: T. Nowicki – Buczek, Dederko, Góralski, Groszkowski, – Krawczy ski, B. Nowicki, (87. Budasz), Topolski, Matuszak (83. Juchacz), Go dziaszek (66. Zieli ski), Lisiecki (71. Buczkowski).

Finał Grand Prix poligonem przed mistrzostwami Polski nie w tym sezonie punkty, mogce zapewni start w Niechorzu. Na obiektach WOSR-u nie pojawia si modzieowa mistrzyni wiata Jagoda Gruszczyska, bo start w mistrzostwach Polski miaa zapewniony. Graa za to druga wrzenianka – Martyna Wardak, mistrzyni kraju z roku 2011. Partnerowaa jej tradycyjnie Joanna Wiatr. Utytuowany duet rozpocz turniej od atwego Fina wielkopolskiego cyklu mia zwycistwa, ale ju w drugiej rundzie uleg 1:2 równie dowiadczonej istotne znaczenie dla skadu rozpocztych w czwartek mistrzostw parze Karolina Suwiska – Agnieszka Wooszyn. Wrzesi sko-ódzka Polski w siatkówce plaowej. para musiaa przej na praw stron W krajowym czempionacie mogo turniejowej tabelki. Tam wygraa trzy wystartowa tylko 16 najlepszych par z rankingu prowadzonego przez kolejne pojedynki i wesza do pófiPolski Zwizek Piki Siatkowej. Martyna Wardak i Joanna Wiatr w ubiegłym roku cieszyły się z brązowego nau. W meczu z czoow par krajomedalu mistrzostw kraju. W tym roku też liczą na podium Fot. K. Szlecht wego rankingu Magdalen SzczytoWe Wrzeni do zdobycia byy ostat-

Dwudniowe zawody kończące cykl turniejów Grand Prix Wielkopolski zakończyły się triumfem wrześnianki. Impreza rozegrana na boiskach przy ul. Gnieźnieńskiej zgromadziła czołówkę polskich siatkarek plażowych.

wicz i Wiktori Staszków nasz duet straci tylko 29 piek. W finale Martyna i Aka ponownie zmierzyy si z par Suwi ska – Wooszyn. Rewan si uda – Wardak i Wiatr mogy cieszy si z pucharu i 20 punktów do rankingu. Turniej mczyzn nie by tak mocno obsadzony, jak kobiecy. Zwyciyli Piotr Janiak i Dawid Popek, a nieliczni kibice trzymali kciuki za duet Wilków Wilczyn Karol Szlecht – Andrzej Stankowski. Ten pierwszy to przecie rodowity wrzenianin. Ostatecznie para ta uplasowaa si na 7. miejscu. Siatkarze Progressu Marcin Mielczarek i Micha Pieronkiewicz oraz Marcin Olejniczak i Bartomiej Wojnowski zajli ex aequo 9. miejsce. LEN


   

 

23 sierpnia 2013 NR 34 (1216/XXIV) INDEKS 366773

ISSN 2080-4008

bezpĹ&#x201A;atny dodatek â&#x20AC;&#x17E;WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skichâ&#x20AC;?

Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia tel. 61 / 436-52-70 www.wrzesnia.info.pl

biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;: 61 436 52 70 Gas-419a

5HVWDXUDFMDĂ&#x2026;:\MÄ&#x2C6;WNRZD:LQLDUQLDÂľ 1TICPK\WLGO[ rRT\[LĂ´EKCYGUGNPGQF\âQU rMQOWPKGYQNPGVGTOKP[ 9T\GÄ&#x2020;PKC4[PGM rEJT\EKP[QF\âQU VGN rQUKGOPCUVMKQF\âQU GOCKNNKUV@TGUVCWTCELCYKPKCTPKCYGYGRN YYYTGUVCWTCELCYKPKCTPKCYGYGRN rLWDKNGWU\GQF\âQU <CRTCU\CO[QFRQPKGF\KCâMWFQPKGF\KGNKQFFQ 3UDFRZQLD 3UDFRZQLD$UW\VW\F]QD $570

Usl-653

5CNCFQQUĂ?D

SPECJALISTA

XO.RV\QLHUĂ&#x2018;Z:U]HÄ&#x2C6;QLD

od kredytĂłw

www.aberto.pl

KWWSDUWHPVWUHIDSO

tel. 500-063-120 Bd-456

WstÄ&#x2122;p wolny!!! Zaczynamy o 15.00

SRQSWZJRG] WHO Kre-343

SzczegĂłĹ&#x201A;y www.gronowka.pl

Usl-654

hipotecznych i konsolidacyjnych


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

Â&#x201E; SOLIDNIE I RZETELNIE. KSIÄ&#x2DC;GOWA Z DUď&#x161;ş ĹťYM DOĹ&#x161;WIADCZENIEM ZAWODOWYM SZUKA PRACY NA 1/2 ETATU. PEĹ NA KSIÄ&#x2DC;ď&#x161;ş GOWOĹ&#x161;Ä&#x2020;, PĹ ACE, ZUS, 608ď&#x161;ş332ď&#x161;ş823 Â&#x201E; Tapicernia przyjmie uczniĂłw (wolne soboty), 601-783-781 Â&#x201E; ZaopiekujÄ&#x2122; siÄ&#x2122; dzieckiem, 667-413-890 Â&#x201E; ZaopiekujÄ&#x2122; siÄ&#x2122; dzieckiem, Referencje. Kocham dzieci, 695-795-560 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; doĹ&#x203A;wiadczonego budowlaĹ&#x201E;ca, stolarza, hydraulika, livetime.pl 600-354-337 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; fachowca z doĹ&#x203A;wiadczeniem do prac remontowych i budowlanych; murarza. Wymagany j. angielski. Praca za granicÄ&#x2026;, 502-177-784 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; fryzjerkÄ&#x2122; MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw, 516-976-582 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; fryzjerkÄ&#x2122; moĹźe byÄ&#x2021; po szkole, 502-321-081 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; fryzjerkÄ&#x2122; zarejestowanÄ&#x2026; w UrzÄ&#x2122;dzie Pracy, 698-822-093 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; kat. B kraj i zagranica, rekrutacja.rjm@o2.pl Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; kat. C+E na 1/2 etatu, 694-548-289 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; na busa kat.B najlepiej z okolic Pyzdr. 787-697-106 Â&#x201E; ZATRUDNIÄ&#x2DC; MECHANIKA SAMOCHODOWEGO ( praca w okolicy Witkowa) ; TEL 508-085-181 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; murarzy, malarzy, do ociepleĹ&#x201E; i wykoĹ&#x201E;czeĹ&#x201E;, 502-252-589 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; przedstawiciela handlowego - sprzedaĹź gazu, 507-184-652 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; samodzielnego lakiernika samochodowego 535-732-297 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; samodzielnych fachowcĂłw do montaĹźu Ĺ&#x203A;cian GK i suďŹ tĂłw systemowych. Kontakt pn-pt 9.00-16.00, 512-343-494 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; szpachlarzy - 609-102-079 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; ucznia w zawodzie malarz, tapeciarz, 660-176-714 Â&#x201E; Zatrudnimy kierowcÄ&#x2122; na trasy miÄ&#x2122;dzynarodowe z kat. B. CV prosimy skĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; na maila: rekrutacja@arensped.pl lub prosimy o kontakt tel. 510-124-629

    

 

Pra-1912

 VCRKEGTMCOGDNQYC

Firma POBURSKI Dachtechnik Sp. z o.o.

poszukuje osoby na stanowisko elektryk samochodowy

Pra-1906Firma BUSIMPORT.PL Sp. z o.o.    

poszukuje osĂłb  

 ! "#"$% &&'&

na stanowisku

()* $* % # na adres info@busimport.pl

PRACOWNIK BUDOWLANY DO WYKONYWANIA IZOLACJI !"#

O

KA

Rozpoczynamy zapisy  

 

Prosimy o kontakt pod nr tel. 77 442 81 50

Pra-1908

Sp. z o.o. 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Szeroka 35 tel. 693 390 490, 61 4362 790

Edu-677

ALKA MODA

Â&#x201E; Opony motocyklowe, nowe, uĹźywane, Turwida 39, 888-155-253

Edu-672

Â&#x201E; Peugeot partner 1,6 HDI 2006 r., VAT 1, - uszkodzone prawe drzwi 609-753-359 Â&#x201E; Polo 96 r., 602-513-380 Â&#x201E; Skoda fabia, 2001 r., gaz, 669-391-702 PRESCHOOL KINDERGARTEN %&'()*+

Â&#x201E; Sprzedam citroen C3, 2007 r., stan bdb, 781-547-208

Naszym celem jest rozwĂłj                  ! "" #$

73  8 $  

 9    4 ! :   telefonicznie oraz na stronie internetowej

   

   

      

 

Â&#x201E; SKUP SAMOCHODĂ&#x201C;W ZA GOTĂ&#x201C;WKÄ&#x2DC;, WSZYSTKIE MARKI I ROCZNIKI, PĹ ACIMY WYSOKIE CENY, TEL. 512-532-154 Â&#x201E; Sprzedam audi A4 1,6 96 r. 886-236-629 Â&#x201E; Sprzedam citroen berlingo 2001 r., VAN, 1,9D, I wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciel w Polsce, VAT 1; 697-741-941

%

0 ! ! 0 #! 0 1 ! 0 2! 0  ! oraz 34! 5 6$! ! $

 !

"#$ # !

 

   

 !

"#$ %&'( #)*+(-*%)*#. #

Â&#x201E; Sprzedam citroen ZX, 96r. + gaz, 603-340-599 Â&#x201E; Sprzedam clio 1,4, 95 r., TANIO 665-910-525 Â&#x201E; Sprzedam clio 2002 r., 1,5 DCI, klimatronik, alufelgi + koĹ&#x201A;a zimowe, 518-420-288 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at 126p, 1985 r., 519-547-317 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at 126p; jawa 350, 667-302-904 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at brava 1,2 X 99 r., 665-515-777 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at panda, 2006 r., 668-230-542 Â&#x201E; Sprzedam fiata ducato 2000 r. blaszak, 1,9 TD, Ĺ&#x203A;wieĹźo zarejestrowany w Polsce, tel. 504-397-194

=äRPRZDQLH SRMD]GĂ&#x2018;Z VNXS]äRPX  ZĹ&#x201A;omowanie pojazdĂłw

MOTORYZACYJNE Â&#x201E; Astra II kombi, 1.6, 1999 r., 665-234-826 Â&#x201E; Audi 80 B4 2,0 gaz, 92 r., 2700 zĹ&#x201A;, 692-330-528 po 15 Â&#x201E; AUTO SKUP do 3.000 i zĹ&#x201A;omowanie, najlepiej pĹ&#x201A;acimy + BONUS zwrot ubezpieczenia, 667-183-511 Â&#x201E; AUTO-SKUP, SKUPUJEMY ZA GOTĂ&#x201C;WKÄ&#x2DC; SAMOCHODY CAĹ E, Ĺ ADNE, STARE I NOWSZE, ZADBANE LUB Z WADAMI I USTERKAMI, MOGÄ&#x201E; BYÄ&#x2020; BEZ OC I PRZEGLÄ&#x201E;DU LUB SPROWADZONE, UMOWA, TEL. 508-085-181

    

PROMOCYJNE CENY DOSZKALANIE

tel. 602 274 882

 

ZAPISY telefonicznie

NAUKA JAZDY kat. B  730 139 850

GRATIS

Nauka oparta    

%&' (&) *)&+%' ,*- *-,*./  

Z tÄ&#x2026; reklamÄ&#x2026; PIERWSZE ZAJÄ&#x2DC;CIA

Â&#x201E; Przyczepka samochodowa 698-277-513

Wymagania:

   

ZATRUDNI

Â&#x201E; Korepetycje z matematyki i chemii, wszystkie poziomy, przygotowanie do matury. 784-058-209 Â&#x201E; Korepetycje z matematyki, 726-549-923 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; podrÄ&#x2122;czniki do I LO ul. Kaliska, 600-697-866 Â&#x201E; Matematyka, informatyka korepetycje, 883-687-628 Â&#x201E; Sprzedam ksiÄ&#x2026;Ĺźki, I klasa Technikum Weterynaryjnego, 605-110-710

ANGIELSKIEGO NIEMIECKIEGO

Sa-398

   

Â&#x201E; Restauracja SETHI przyjmie kelnerki na weekendy. CV wraz ze zdjÄ&#x2122;ciem prosimy skĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; w restauracji, ul. Szkolna 14

Â&#x201E; Angielski, wszystkie poziomy, 608-386-613 Â&#x201E; Firma Progress przyjmie ucznia na praktyki, stanowisko sprzedawca, WrzeĹ&#x203A;nia, ul. WrocĹ&#x201A;awska 43, tel. 4374-980

F.H.U

MaWiD

Gutowo Wielkie 8

t[BÇ´XJBED[FOJBtTQS[FEBČ&#x2C6;D[Ç&#x2014;Ç´DJ tUSBOTQPSU(3"5*4 tQS[ZKNVKFNZ357"(% tTLVQ[Â&#x2019;PNVNFUBMJ

Sa-475

 !"

Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; CE na autotransporter z doĹ&#x203A;wiadczeniem, peĹ&#x201A;en etat, 508-601-831 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; kierowcĂłw z kat. CDE, z praktykÄ&#x2026;, 505-058-019 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; malarz, szpachlarz, 602-176-081 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; malarzy, szpachlarzy, 509-131-355 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; murarza i pomocnika murarza z okolic Pyzdr, 696-533-473 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; od zaraz trzy osoby do pracy w Niemczech, docieplenia i regipsy, 9-10 euro/ha, (alkoholikom dziÄ&#x2122;kujÄ&#x2122;) +49151-665-71-653 PrzyjmÄ&#x2122; pana do naprawy palet, 506-095-611 Â&#x201E;

Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; uczniĂłw w zawodzie lakiernik samochodowy Objazdowa 15, 61-4367-939

Zapraszamy na kursy:

NAUKA

Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; auto do 1500 zĹ&#x201A;, 697-892-247 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; dostawcze auto! Stan oraz marka obojÄ&#x2122;tna! 500-656-104 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; kaĹźde auto za gotĂłwkÄ&#x2122;, dojazd do klienta 511-335-102 Â&#x201E; KUPUJEMY AUTA do zĹ&#x201A;omowania, gotĂłwka i dokumenty od rÄ&#x2122;ki, 601-757-165, 61-6429-168 Â&#x201E; Lanos 99 r. gaz, 507-183-128 Â&#x201E; Mazda 323 F, 97 r. benzyna, gaz; mazda 323C, 94 r., opel corsa 97 r., GTZ 2003 r., 505-058-019 Â&#x201E; Mercedes C 220 CDI, 2008 r., 694-622-620 Â&#x201E; Mitsubishi carisma 98 r. 3500zĹ&#x201A;, 608-674-064 Â&#x201E; Naprawa szyb samochodowych, 604-809-133 Â&#x201E; Nissan almera tanio, 2.2 D, 2003 r., 695-076-667 Â&#x201E; Okazyjnie sprzedam opel tigra, 502-050-579 Â&#x201E; Opel corsa 2004 rok, 1.0, sprzedam 782-717-001 Â&#x201E; Opel corsa, 2004 r., czarny, 1,3 TDCI, klimatyzacja, cena do uzgodnienia, 889-234-165 Â&#x201E; Opel vectra 2,0D, 98, klimatyzacja, 508-205-702 Â&#x201E; Opel zaďŹ ra 1,9 CDTI 2006 r., 7-osobowy, sprzedam 609-753-359

tel. 61 4377-228

694-667-625

Â&#x201E; AUTOSKUP- zakupimy kaĹźde auto za gotĂłwkÄ&#x2122;! 888-751-461 Â&#x201E; Corsa 1,4, + gaz, 98 r., PUNTO 1,1, 97 r. FORD mondeo kombi, 97 r. 603-775-238 Â&#x201E; Fiat punto II, 2000 r., wspomaganie CITY, elektryczne szyby, centralny zamek, 661-750-997 Â&#x201E; Ford mondeo 2004 r. diesel, 604-141-970 Â&#x201E; Ford mondeo, 98 r., kombi, 1.6 16V, 602-385685, 692-967-545 Â&#x201E; Hyundai getz, 1,3 GLS, klimatyzacja, 8900 zĹ&#x201A;, 790-271-037

:<0,$1$ 2321,)(/*

6SU]HGDÄ&#x201D; XÄ&#x201D;\ZDQ\FKLQRZ\FK

Wykwalifikowane

86ĂŁ8*,75$1632572:(

gwarancyjny i pogwarancyjny

SZWACZKI

*XWRZR0DäHXO3RZLG]ND WHO

skuterĂłw, quadĂłw i motocykli

GRWRQ\

prowadzimy serwis

Sa-525

Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; do pracy monterĂłw, spawaczy, Ĺ&#x203A;lusarzy. Praca na delegacji, 514-072-266

Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; uczennicÄ&#x2122; w zawodzie sprzedawca, 534-242-786

Edu-494

Â&#x201E; Firma zatrudni samodzielnych pracownikĂłw do prac ogĂłlnobudowlanych z doĹ&#x203A;wiadczeniem - docieplenia, 602-650-940, 61-4367-146 Â&#x201E; Hotel Restaurant BOSS zatrudni kelnera 605-300-900 Â&#x201E; KierowcĂłw autobusĂłw przyjmÄ&#x2122;, 505-058-019 Â&#x201E; OPIEKA Niemcy od zaraz, 504-783-502 Â&#x201E; PILNIE zatrudniÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; miÄ&#x2122;dzynarodowego C+E z doĹ&#x203A;wiadczeniem. Praca na kierunku PL-SE-PL. MoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; pracy rĂłwnieĹź na innych kierunkach. Kurs ADR podstawowy mile widziany. Kontakt: 63-24-10-010, 601-08-4880, 605-115-720. Â&#x201E; Praca dla elektrykĂłw i hydraulikĂłw Niemcy. Komunikatywny niemiecki. Atrakcyjne wynagrodzenie. 607-691-979, k.palacz@hr3.pl Â&#x201E; Praca w Holandii (obowiÄ&#x2026;zkowe zaĹ&#x203A;wiadczenie A101 - miÄ&#x2122;dzynarodowe zaĹ&#x203A;wiadczenie ZUS) dla wykwaliďŹ kowanych, samodzielnych pracownikĂłw branĹźy budowlanej (wykoĹ&#x201E;czeniĂłwka) +31-613-985-344 Â&#x201E; Praca w stolarni, mÄ&#x2122;ĹźczyĹşni i kobiety - okolice Kostrzyna Wlkp., 696-325-028 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; brukarza 602-296-816 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; dekarza 506-912-109, 4365-379 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; do myjni TIR i cystern, 509-127-862 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; do prac ociepleniowych, praca na wysokoĹ&#x203A;ciach, 509-960-360 po 18.00 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; do pracy ďŹ&#x201A;orystkÄ&#x2122; z doĹ&#x203A;wiadczeniem, kwiaciarnia na terenie WrzeĹ&#x203A;ni, 509-562-668

Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; szwaczki do szycia tapicerki meblowej, 669-368-300, 693-062-352

EUROPA

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Staszica 15/2 tel. 602 27 48 82

Edu-669

Â&#x201E; Firma Wexel zatrudni murarza i Ĺ&#x203A;lusarza 502-101-545

Â&#x201E; Zatrudnimy nauczycieli do prowadzenia zajÄ&#x2122;Ä&#x2021; w przedszkolach i szkoĹ&#x201A;ach: j.angielski, taniec, rytmika (wymagana gra na instrumencie). proszÄ&#x2122; o CV i list motywacyjny- opisaÄ&#x2021; swoje umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci dot. danego stanowiska, dyspozycyjnoĹ&#x203A;ci i moĹźliwoĹ&#x203A;ci korzystania z samochodu. ewa.zabka@ceatut.pl Â&#x201E; Zatrudnimy Panie i PanĂłw do ochrony przedsiÄ&#x2122;biorstwa w Nekli.Wymagana grupa inwalidzka, orzeczenie o niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ci. 531-533-200

6D

Â&#x201E; Avon, zostaĹ&#x201E; konsultantkÄ&#x2026;, 501-108-618 Â&#x201E; Dam pracÄ&#x2122; -budowlanka, Niemc y, ecojobsde@gmail.com 511-074-467 Â&#x201E; Do dociepleĹ&#x201E; zatrudniÄ&#x2122;, 691-015-321 Â&#x201E; Firma budowlana zatrudni murarzy i szpachlarzy z doĹ&#x203A;wiadczeniem tel. 728-824-906

Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; pracownika do prac ogĂłlnobudowlanych 500-297-831 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; pracownikĂłw do sortowni, 505-058-019 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; staĹźystkÄ&#x2122; w zawodzie fryzjerki z moĹźliwoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; dalszego zatrudnienia, 698-096-819 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; stolarza do tapicerki meblowej w JarzÄ&#x2026;bkowie, 607-890-462

www.wrzesnia.info.pl

Edu-675

PRACA

Edu-673

23 sierpnia 2013

Edu-665

2


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

23 sierpnia 2013

www.wrzesnia.info.pl

3

  

   

!!"#$##%$$ 

WrzeĹ&#x203A;nia, Orkana 8, 61-4361-019; 724-074-025

Â&#x201E; Sprzedam ford focus, sedan, 2000 r., 1,8TDDI, 668-427-051 Â&#x201E; Sprzedam ford galaxy 1,9TDI, 12.2001 r. 608-312-706 Â&#x201E; Sprzedam ford KA, 1997 r., 1.3 benzyna, czarny CENA 2200 zĹ&#x201A;, 661-934-693 Â&#x201E; Sprzedam hondÄ&#x2122; CRV rok prod. 2013, 90.000 zĹ&#x201A;, tel. 502-582-976 Â&#x201E; Sprzedam hyundai lantra 97 r. klimatyzacja, alufelgi 1700zĹ&#x201A;, 516-639-988 Â&#x201E; Sprzedam jawÄ&#x2122; CZ 175 1962 r., 605-390-103 Â&#x201E; Sprzedam mercedes 190D, 86 r., 663-422-529 Â&#x201E; Sprzedam mercedes A170, CDI, 2001 r., klimatyzacja, 693-838-900 Â&#x201E; Sprzedam motorower kadett ventus 2009 r, tel. 889-682-009 Â&#x201E; Sprzedam nawigacjÄ&#x2122; samochodowÄ&#x2026; na gwarancji, 603-936-844 Â&#x201E; Sprzedam nissan maxima, 3,5, 2006 r., 693-838-900 Â&#x201E; Sprzedam opel astra II, 1,7 DTI, 2000 r., 696-030-644 Â&#x201E; Sprzedam opel astra II, 723-949-979 Â&#x201E; Sprzedam opel corsa 94 r., 1,4 benzyna + gaz, 2950 zĹ&#x201A;, 504-028-976 Â&#x201E; Sprzedam opel corsa B, 2000 r., 1,0 benzyna, klimatyzacja ABS, 4xpp, niebieski 4800zĹ&#x201A;, 693-061-053 Â&#x201E; Sprzedam opel tigra, 97r. 785-322-790 Â&#x201E; Sprzedam opel vectra 98 r, gaz, tel. 505-499-314 Â&#x201E; Sprzedam opel vectra 98/99 r. hatchback, czerwony, stan bdb. 504-028-478, 600-326-563 Â&#x201E; Sprzedam opel vectra B2000, kombi, 1,8, klimatyzacja, alufelgi, srebrny, Ĺ&#x203A;wieĹźo sprowadzony, tel. 504-397-194 Â&#x201E; Sprzedam opel zaďŹ ra, D, 2000 r. 509-836-295

GAZ

MontaÂż INSTALACJI SAMOCHODOWYCH

Mechanika samochodowa WrzeĹ&#x201C;nia, KosynierĂłw 69 61 4366-978, 508-186-037, 609-581-513

KLIMATYZACJE

 " 

 /

01& 1*&.)+.().(%2)*+.(+1.*%-

Â&#x201E; Sprzedam skuter, 603-069-189 Â&#x201E; Sprzedam toyota land cruiser 150, kolor graďŹ t metalik, 3,0 diesel, rok 2010, salonowy, tel. 606-344-912 Â&#x201E; Sprzedam toyota yaris 2001 r., 696-918-341 Â&#x201E; Sprzedam VW LT 28, 92 r. 2,4D, plandeka, 601-958-988 Â&#x201E; Sprzedam VW passat 1,6, 97, 8.500zl, stan bdb. 660-451-720 Â&#x201E; Sprzedam VW polo 1,2 okularnik, 2002 r, tel. 694-548-296 Â&#x201E; Sprzedam VW polo 2003 r 1,9TDI; 605-462-511 Â&#x201E; Sprzedam VW Polo, 2009 rok, 1,4 TDI, 510-871-642 Â&#x201E; Sprzedam volkswagen sharan, 1.9 TDI, srebrny, 2001 r., 7-osobowy, bogate wyposaĹźenie, cena 15.900 zĹ&#x201A;, 505-478-783 Â&#x201E; Sprzedam VW sharan, 1999 rok, 1,9 TDI, uszkodzony, 695-658-843 Â&#x201E; Sprzedam yamaha TZR 50cc, 662-761-008 Â&#x201E; TANIO sprzedam mitsubishi carisma 97 r. 785-051-898 Â&#x201E; VW Passat, 1,9 TDI, 2005 rok, srebrne kombi, 660-252-611 Â&#x201E; VW sharan, niebieski, klimatyzacja, diesel, 6500 zĹ&#x201A;, 889-234-165 Â&#x201E; WĂłzki widĹ&#x201A;owe Linde H25, GPW, stary 1142 na czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci, koparka OstrĂłwek i BiaĹ&#x201A;oruĹ&#x203A; 89 r., 505-058-019 Â&#x201E; ZamieniÄ&#x2122; renault scenic, 2003 r. na terenowy, 602-312-433 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; hak holowniczy do ford focus kombi, 609-097-115

Zomowanie pojazdĂłw LOKALE Skup zomu I NIERUCHOMOĹ&#x161;CI

r ! r"#""! r" ! r$%"&'! r% ("! r")' r"*$"*$

Sa-516

  

+"!*,#%""&,./012--1234!.41.0/122105

Â&#x201E; Alpi-plus poszukuje domĂłw, dziaĹ&#x201A;ek, mieszkaĹ&#x201E; dla swoich klientĂłw, dojeĹźdĹźamy na miejsce, wystarczy zadzwoniÄ&#x2021; lub napisaÄ&#x2021; emaila: alpi-plus_nieruchomosci@o2.pl, lub sms-a skontaktujemy siÄ&#x2122;. Alpi-plus sprzeda dom ok. ul. Kaliskiej, 319 Â&#x201E; tys., 115/480 mkw. 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus sprzeda dom parterowy 85 mkw za ok. 235 tys., ok. Czerniejewa, 501-355-506

Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal uĹźytkowy na biuro, gabinet, 70 mkw, piÄ&#x2122;tro, Rynek, 602-769-722 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 2-pokojowe, Kutrzeby, 600-922-097 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 3-pokojowe, 509-716-166 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie na wsi, po 16.00, 782-691-069 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu, 602-658-516 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie, 606-551-125 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia nowe mieszkanie, 49 mkw, WrzeĹ&#x203A;nia, 609-142-483 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia pokĂłj, 600-258-740 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia pomieszczenia na dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; gospodarczÄ&#x2026; we WrzeĹ&#x203A;ni, 501-781878, 61-436-52-26 Do Â&#x201E; wynajÄ&#x2122;cia pomieszczenie 40 lub 70 mkw na dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, 698-289-633 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia prywatnie/ ďŹ rmie dom z 3 niezaleĹźnymi mieszkaniami, LipĂłwka, 609-298-715 Â&#x201E; Do wynjÄ&#x2122;cia kawalerka w Poznaniu (centrum), 609-298-699 Â&#x201E; Dom Psary MaĹ&#x201A;e, 604-337-043 Â&#x201E; DuĹźy wybĂłr mieszkaĹ&#x201E; i domĂłw na sprzedaĹź, www.labrys.gratka.pl tel. 661-743-477 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ka 1.100 mkw do wynajÄ&#x2122;cia na komis samochodowy, gĹ&#x201A;Ăłwna trasa WrzeĹ&#x203A;nia - Kalisz, 1500 zĹ&#x201A;/mies. tel. 888-991-162 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ka budowlana w Bierzglinku, 1050 mkw, w sÄ&#x2026;siedztwie gaz, prÄ&#x2026;d, woda, wymiary dziaĹ&#x201A;ki 21x50 m, czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciowo ogrodzona, plan zagospodarowania przestrzennego, 608-689-207 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ka budowlana we WrzeĹ&#x203A;ni, wszystkie media, 504-712-186 Â&#x201E; DZIAĹ KA NAD JEZIOREM W POWIDZU 669-111071 www.niedzwiedzki.com Â&#x201E; DZIAĹ KA W NEKLI NA ORZESZKOWEJ 669-111071 www.niedzwiedzki.com Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ki 1000 mkw, blisko Ĺ&#x161;rody Wlkp. sprzedam Labrys 661-743-477 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ki budowlane Gutowo MaĹ&#x201A;e, 888-155-250 Â&#x201E; DZIAĹ KI INWESTYCYJNE WRZEĹ&#x161;NIA www.szafraniak.com, 604-959-753 Â&#x201E; GaraĹź do wynajÄ&#x2122;cia 602-289-606 Â&#x201E; GaraĹźe do wynajÄ&#x2122;cia 67 mkw, 2 stanowiska, kanaĹ&#x201A;, siĹ&#x201A;a, 900 zĹ&#x201A;, do negocjacji tel. 888-991-162 Â&#x201E; INVEST HOME NIERUCHOMOĹ&#x161;CI Szafraniak www.szafraniak.com, 604-959-753 Â&#x201E; JuĹź w sprzedaĹźy nowe domy w zabudowie szeregowej na Osiedlu Brylantowym, cena od 299 tys, szczegĂłĹ&#x201A;y Locum 608-608-314 Â&#x201E; Kawalerka do wynajÄ&#x2122;cia, Rynek WrzeĹ&#x203A;nia, 664-124-548 Â&#x201E; Kawalerka do wynajÄ&#x2122;cia, tel. 607-797-993, 782842-573, po 19.00. Â&#x201E; KOĹ&#x161;CIUSZKI TRZYPOKOJOWE NA SPRZEDAĹť I. PIÄ&#x2DC;TRO - 199.000 ZĹ 501-773-255 www.niedzwiedzki.com/54/

1,(58&+202°&,

:U]HÂąQLD5\QHN 

&KFHV]NXSLÞVSU]HGDÞ Z\QDMùÞ" 6SUyEXM]QDPL]DXIDMQDV]HM ZLHG]\LGR¹ZLDGF]HQLX ZZZORFXPZRMFLHFKRZVNDSO

Â&#x201E; SprzedajÄ&#x2026;cy nie ponosi kosztĂłw reklamy swojej nieruchomoĹ&#x203A;ci. Pomagamy w sprawach urzÄ&#x2122;dowych. Zapraszamy! tel. 501-355-506

!"#$%&%'# GWARANCJA BEZPIECZNEJ TRANSAKCJI       (25 BANKĂ&#x201C;W)       

    Wielkopolskie Biuro Regionalne Golden Leo ( )* +, - .  )* ) ,  -%)/

0+01+2133144 5  + ,*", , , ./. + ,*",., , . ./. + ,*", , 0 ./.

6  *" *$ $ 1* $'* $ '2 0033 *" " 00 !2 * '2 00

7 

SRÂąUHGQLFWZRÂ&#x2021;Z\FHQ\Â&#x2021;SRPRFSUDZQD

Roz-1372

61 4366 232, 609 538 301

Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal handlowy 50 mkw w pawilonie handlowym w Sokolnikach. 602-350-883

Â&#x201E; Kutrzeby 2 pokoje deweloperskie sprzedam Labrys 661-743-477 Â&#x201E; MIESZKANIE DWUPOKOJOWE NA ZAMKNIÄ&#x2DC;TYM OSIEDLU 135.000 ZĹ 501-773-255 www. niedzwiedzki.com Â&#x201E; Mieszkanie w peĹ&#x201A;ni urzÄ&#x2026;dzone do wynajÄ&#x2122;cia 604-959-753 Â&#x201E; MĹ&#x201A;odej osobie wynajmÄ&#x2122; kawalerkÄ&#x2122; we WrzeĹ&#x203A;ni, 699-257-202 Â&#x201E; Na obrzeĹźach WrzeĹ&#x203A;ni sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane, uzbrojone 608-346-567 Â&#x201E; NA SPRZEDAĹť MIESZKANIA TRZYPOKOJWE NA 17 DYWIZJI PIECHOTY 501-773-255 www.niedzwiedzki.com Â&#x201E; NOWY DOM BIERZGLINEK 270 mkw/dz 1470 mkw, www.szafraniak.com, 604-959-753 Â&#x201E; OKAZJA! dziaĹ&#x201A;ki BARCZYZNA 4,5ha, www.szafraniak.com, 604-959-753 Â&#x201E; Okazyjnie sprzedam dziaĹ&#x201A;ki letniskowobudowlane, 6-7 arĂłw z prawem zabudowy, media - Kosewo, Skrzynka, Anastazewo, 663-641-041 Â&#x201E; Orzechowo 120/5000 mkw, dom 295 tys., Orzechowo 110/2500 mkw, 180 tys. alpi-plus 501-355-506 Pilnie sprzedam letniskowÄ&#x2026; dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; nad jeÂ&#x201E; ziorem w Kosewie, 8 arĂłw. 607-922-519 Â&#x201E; Pilnie sprzedam lub wynajmÄ&#x2122; mieszkanie 3 pokojowe na IIp.tel.66-0034-702 Â&#x201E; Posiadam do wynajÄ&#x2122;cia pomieszczenia na handel, drobne usĹ&#x201A;ugi w centrum WrzeĹ&#x203A;ni w DH Kadena ul. Fabryczna 36 o pow. 40-100 mkw tel. 601-727-372 Â&#x201E; Posiadam do wynajÄ&#x2122;cia we WrzeĹ&#x203A;ni lokale na dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; handlowÄ&#x2026;, usĹ&#x201A;ugowÄ&#x2026;, biurowÄ&#x2026; tel. 609-896-349 Poszukujemy domĂłw, mieszkaĹ&#x201E; dla klientĂłw z Â&#x201E; gotĂłwkÄ&#x2026;, Locum 602-757-779 Â&#x201E; Przyborki, nowy, parterowy dom 120/1000 mkw Okazja! 410000 zĹ&#x201A;., 501-355-506 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; na pokĂłj osobÄ&#x2122; pracujÄ&#x2026;cÄ&#x2026;, 515-137-807 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; ucznia na pokĂłj, 664-667-192 Â&#x201E; Pyzdry okolica b. Ĺ&#x201A;adny dom, 239 tys, GizaĹ&#x201A;ki okazja! 89 tys. KoĹ&#x201A;aczkowo 2 km. 150 tys. 120/8000 mkw, alpi-plus 501-355-506

7

NOWE I UĹťYWANE Z GWARANCJÄ&#x201E;, TERMOIZOLOWANE, zĹ&#x201A;om akumulatorowy odliczamy od ceny zakupu,

Â&#x201E; Alpi-plus sprzeda gospodarstwo 2,7 ha z domem koĹ&#x201A;o Czerniejewa. 350 tys. Pyzdry ok. 21 ha, 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus.gratka.pl tanie domy Â&#x201E; Atrakcyjne kawalerki sprzedam Labrys 661-743-477 Â&#x201E; Bogata oferta dziaĹ&#x201A;ek i domĂłw, Locum 608-608-314 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia 4 lokale, wszystkie media, parter (nadajÄ&#x2026;ce siÄ&#x2122; na biura i gabinety medyczne itp.) 694-787-318 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia bezdzietnym 54 mkw, umeblowane, 800 zĹ&#x201A; + opĹ&#x201A;aty, 692-943-120 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia budynek mieszkalny na wsi 608-312-706 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia hala 600 mkw, 721-148-309 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia hala produkcyjna 241 mkw + dziaĹ&#x201A;ka, 698-289-633 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia kawalerka PoznaĹ&#x201E; www.szafraniak.com, 604-959-753 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia kawalerka we WrzeĹ&#x203A;ni 502-673-809 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia kawalerka we WrzeĹ&#x203A;ni, 535784-765, 61-436-52-26 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia kawalerka, Batorego 794-631-696 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal 270 mkw w centrum MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awia z moĹźliwoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; podziaĹ&#x201A;u, 602-658-516

SPRZEDAĹť KUPNO WYNAJEM Zapraszamy do skĹ&#x201A;adania ofert sprzedaĹźy i wynajmu nieruchomoĹ&#x203A;ci.

Z NAMI SIÄ&#x2DC; UDA!

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Staszica 15 tel. 501 269 268, 505 234 909 www.bartusnieruchomosci.pl

Roz-1067

7$1,(

Sa-498

AKUMULATORY

Â&#x201E; Sprzedam opony od 13 do 18, dzwoniÄ&#x2021; po 15.00 888-456-526 Â&#x201E; Sprzedam passat 1,9TDI, 10.2003 r. limuzyna bogata wersja 608-312-706 Â&#x201E; Sprzedam passat 2000 r. 663-042-766 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 206, 98/99r., 507-097-757 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 406, 99r, 2,0, HP, sedan, peĹ&#x201A;ne wyposaĹźenie, zarejestrowany, cena do uzgodnienia. tel. 536-597-976 Â&#x201E; Sprzedam peugeot partner 98, 880-617-277 Â&#x201E; Sprzedam peugeot partner, kombi 1,9D, 2003 r., 6900 zĹ&#x201A;, 601-262-268 Â&#x201E; Sprzedam przyczepkÄ&#x2122; samochodowÄ&#x2026; 609-952-792 Â&#x201E; Sprzedam quada 125, 509-758-271 Â&#x201E; Sprzedam renault clio 1,2, benzyna + gaz 5d, 2010 r 663-088-365 Â&#x201E; Sprzedam renault clio 1996 r. 609-196-094 Â&#x201E; Sprzedam renault megane scenic, 99 r. 1,6, 16V, gaz sekwencja, 605-288-276 Â&#x201E; Sprzedam renault megane, 2000 r., 1.6, renault kangoo, 2002 r., 1.5 D, skuter ZIIP, 2006 r., 796-887-051 Â&#x201E; Sprzedam samochĂłd fiat punto II, 2000 r., 3 drzwi, sprowadzony z Niemiec, 3300 zĹ&#x201A;, 508-156-990 Â&#x201E; Sprzedam seat ibiza 95 r. TANIO 889-611-903 Â&#x201E; Sprzedam seat ibiza 98 r., poj.1.0, 61-2861-899, 600-758-475 Â&#x201E; Sprzedam seicento 900, 1999, 509-508-190 Â&#x201E; Sprzedam skuter KYMCO SUPER 9, stan BDB, tel 602-771-312 Â&#x201E; Sprzedam skuter peugeot 50cc, okazja, 662-761-008 Â&#x201E; Sprzedam skuter peugeot sumup 125 2010 r. 668-239-710

Sa-521

Â&#x201E; Sprzedam fiata panda diesel, 2005 r., tel. 880-080-283 Â&#x201E; SPRZEDAM FORD FIESTA 1,8 DISEL 1998r. cena 2600 zĹ&#x201A;, 604-287-388 Â&#x201E; Sprzedam ford focus 1,8 TDDI, 2001 r. 605-856-139 Â&#x201E; Sprzedam ford focus 1,8 TDDI, kombi, 2000 r. 691-381-048, 609-371-031 Â&#x201E; Sprzedam ford focus 2000, 1,8D, kombi, 607-817-430 Â&#x201E; Sprzedam ford focus Mk1, hatchback, diesel, 1,8, 116 KM, 2001 r. 602-621-795

5 $2%,. ,. 0033 6 %! , ,3 ./. 6 %6, , ./. 6    8  ( 29; <= 2< 9< -    >( 6 *( 5?

Â&#x201E; Sprzedam 2 ha ziemi uprawnej, 693-507-697 Â&#x201E; Sprzedam 2- i 3- pokojowe mieszkania atrakcyjna cena, Locum 608-608-314 Â&#x201E; Sprzedam bardzo dobrze prosperujÄ&#x2026;cy sklep drogeryjno-kosmetyczny, 601-492-695 Â&#x201E; SPRZEDAM DOM + LOKAL, KosynierĂłw www. szafraniak.com, 604-959-753 Â&#x201E; Sprzedam dom do remontu z duĹźÄ&#x2026; dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2026; na wsi, 695-490-679, 603-224-707 Â&#x201E; Sprzedam dom na dziaĹ&#x201A;ce 1700 mkw + dziaĹ&#x201A;ke 1200 mkw, 2 km od WrzeĹ&#x203A;ni, 600-437-811 Â&#x201E; SPRZEDAM DOM NA SZEROKIEJ 501-773-255 www.niedzwiedzki.com Â&#x201E; SPRZEDAM DOM NAD JEZIOREM 115 mkw, www.szafraniak.com, 604-959-753 Â&#x201E; Sprzedam dwie dziaĹ&#x201A;ki budowlane 695-103-511 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; 1240 mkw, wszystkie media, MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw, 602-658-516 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; 1967 mkw WrzeĹ&#x203A;nia Legii WrzesiĹ&#x201E;skiej z decyzjÄ&#x2026; o warunkach zabudowy tel. 602-310-061 Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 1000 mkw Nowy Â&#x201E; Folwark 668-255-657 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 1100 mkw, livetime.pl 600-354-337 Â&#x201E; SPRZEDAM DZIAĹ KÄ&#x2DC; BUDOWLANÄ&#x201E; W CHOCICZY WIELKIEJ 669-111-071 www.niedzwiedzki.com Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026;, 860 mkw, 609-097-115 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; ogrodowÄ&#x2026;, 784-318-075 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; ogrodowÄ&#x2026;, Szosa Witkowska, 889-234-165 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu, 604-387-378 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki 7 km od WrzeĹ&#x203A;ni, media od 1200-1700 mkw, 788-503-649 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane 609-952-792 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane Psary MaĹ&#x201A;e, 603-337-048 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane w Bierzglinku, 663-174-647 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane w Psarach Polskich, 667-460-328 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki, 603-325-176 Â&#x201E; Sprzedam kamienicÄ&#x2122; w centrum MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awia, wszystkie media, 602-658-516 Â&#x201E; Sprzedam kawalerkÄ&#x2122; 38 mkw, Culica, 600-045174, 604-487-650 Â&#x201E; SPRZEDAM LOKAL przy trasie E-92 www.szafraniak.com, 604-959-753 Â&#x201E; Sprzedam magazyn 200 mkw, dziaĹ&#x201A;ka 810 mkw, wszystkie media, w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu, 602-658-516 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie -Gorazdowo 601-771-135 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 100 mkw w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu, 609-294-239 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 38 mkw, centrum Labrys 661-743-477 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe we WrzeĹ&#x203A;ni, 663-152-207 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 604-723-167 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 45 mkw + dziaĹ&#x201A;ka 550 mkw, BiaĹ&#x201A;e PiÄ&#x2026;tkowo, 602-658-516 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 51 mkw (wyposaĹźone) + garaĹź Kutrzeby, 609-266-909 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 60 mkw z garaĹźem, os. W. Ĺ okietka, MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw, 609-370-615 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie na wsi (7 km od Ĺ&#x161;rody, 56 mkw), do remontu. Tel. 503-371-417 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 65 mkw w KÄ&#x2122;bĹ&#x201A;owie po remoncie kapitalnym, 602-658-516 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 75 mkw + suszarnia, garaĹź, ogrĂłd z basenem. Mieszkanie umeblowane, po remoncie, na I piÄ&#x2122;trze, w bloku szeĹ&#x203A;ciorodzinnym, z duĹźym balkonem, niezaleĹźnym c.o., 7 km od WrzeĹ&#x203A;ni, w spokojnej okolicy, w sÄ&#x2026;siedztwie szkoĹ&#x201A;y, placu zabaw, boisk i lasu. Tel. 668-811-482 Â&#x201E; SPRZEDAM MIESZKANIE DWUPOKOJOWE NA DÄ&#x201E;BROWSKIEGO PARTER 501-773-255 www. niedzwiedzki.com/pano/62/ Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie w domu wolnostojÄ&#x2026;cym, 796-339-385 Â&#x201E; SPRZEDAM MIESZKANIE W GNIEĹšNIE LUB ZAMIENIÄ&#x2DC; NA MIESZKANIE WE WRZEĹ&#x161;NI, 509ď&#x161;ş248ď&#x161;ş042 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie w Rynku, 54 mkw, 512-812-487 Â&#x201E; SPRZEDAM MIESZKANIE w trakcie remontu, 75 mkw, www.szafraniak.com, 604-959-753 Â&#x201E; SPRZEDAM mieszkanie z peĹ&#x201A;nym wyposaĹźeniem, 50 mkw www.szafraniak.com, 604-959-753 Â&#x201E; SPRZEDAM NOWY PENSJONAT W MIELNIE, www.szafraniak.com, 604-959-753 Â&#x201E; Sprzedam siedlisko lub maĹ&#x201A;e gospodarstwo, ok. WrzeĹ&#x203A;ni, 606-576-359 Â&#x201E; Sprzedam tanio dom szeregowy, livetime.pl 600-354-337 Â&#x201E; Sprzedam tanio Ĺ&#x201A;adne 3 pokojowe mieszkanie w Nekli z piwnicÄ&#x2026; i garaĹźem, meble kuchenne w cenie, 667-116-391


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

Â&#x201E; Koszenie kukurydzy claas jaguar z kemperem, moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; odwozu, 888-459-003 Â&#x201E; Koszenie kukurydzy sieczkarniÄ&#x2026; john deer + odwoĹźenie tel. 604-684-012 Â&#x201E; Kukurydza- koszenie claas jaguar z kemperem, moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; odwozu, 888-459-003 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ciÄ&#x2026;gnik URSUS C328, C 330, 4011, C 355, C 360 kaĹźdego FERGUSONA, MTZ, JOHN DEERA, WLADYMIRCA 660-692-817 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; grunt rolny ObĹ&#x201A;aczkowo lub okolice, 10 ha, 729-241-386 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; jÄ&#x2122;czmieĹ&#x201E;, 513-050-333 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; kaĹźdy ciÄ&#x2026;gnik rolniczy i ogrodniczy 694-229-446 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; nujna tel. 669-771-666 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; owies, 793-334-224 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ursus C-330, C-360, MTZ, 601-560-683 Â&#x201E; KUPIÄ&#x2DC; URSUS C330, C360, MTZ I INNE CIÄ&#x201E;ď&#x161;ş GNIKI, PRZYCZEPY, SIEWNIK POZNANIAK, 601ď&#x161;ş729ď&#x161;ş483 KupiÄ&#x2122; ursusy-zetory, moĹźe byÄ&#x2021; w gorszym staÂ&#x201E; nie lub do remontu lub bez dokumentacji oraz inne maszyny, 601-478-051 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ziemiÄ&#x2122; rolnÄ&#x2026; w okolicach WÄ&#x2122;gierek, SÄ&#x2122;dziwojewa, Grzybowa, lub przyjmÄ&#x2122; w dzierĹźawÄ&#x2122;, 510-240-542 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ziemniaki jadalne kaĹźdÄ&#x2026; iloĹ&#x203A;Ä&#x2021; i cebulÄ&#x2122; 785-640-766

tel. 501

R RolRol-289

071 571

Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; gruz, tel. 607-620-603 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; ziemiÄ&#x2122; w dzierĹźawÄ&#x2122; 604-961-430 Â&#x201E; Skup bydĹ&#x201A;a 512-314-050 Â&#x201E; Skup tucznikĂłw, macior, knurĂłw, bydĹ&#x201A;a 604-472-331 Â&#x201E; Skup tucznikĂłw, macior, knurĂłw, bydĹ&#x201A;a 608-505-715 Â&#x201E; Skup zbóş: pszenicy, jÄ&#x2122;czmienia, Ĺźyta, 607-620-603 Â&#x201E; Sprzedam 2 jaĹ&#x201A;Ăłwki hodowlane, zacielone, 606-534-723 Â&#x201E; Sprzedam 3 cielaki byczki powyĹźej miesiÄ&#x2026;ca, 723-807-265 Â&#x201E; Sprzedam agregat uprawowy hydraulicznie skĹ&#x201A;adany 4.20, opryskiwacz skotarek 400 L belka 12, talerzĂłwka 2 m, przyczepÄ&#x2122; D47 wywrotka, skubarkÄ&#x2122; do kurczakĂłw, opel astra I, 99 rok, gaz, 661-830-581 Â&#x201E; Sprzedam bizon, 1979 r, tel. 694-527-469 Â&#x201E; Sprzedam byczka 2 tygodniowego miÄ&#x2122;snego, 605-926-610 Â&#x201E; Sprzedam byczka rasy HF, jaĹ&#x201A;ĂłweczkÄ&#x2122; rasy jersey, 603-310-948 Â&#x201E; Sprzedam byczki 50kg, 608-248-273 Â&#x201E; Sprzedam byczki jaĹ&#x201A;Ăłweczki ras miÄ&#x2122;snych i cz-b od 50 do 150 kg, 668-345-262 Â&#x201E; Sprzedam byczki miÄ&#x2122;sne i mieszaĹ&#x201E;ce, 880-416-970 Â&#x201E; SPRZEDAM CIÄ&#x201E;GNIKI MASSEY FERGUSON 6140-95 KM, 6180 - 135 KM, PĹ UGI OBROTOWE 3-4 i 5 -SKIBOWE 40-szt na placu. KÄ&#x201E;PIEL 11 gm CZERNIEJEWO tel 604-287-388 Â&#x201E; Sprzedam cielaka jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; RW, 61-4372125 Â&#x201E; Sprzedam cielaki; dmuchawÄ&#x2122; do zboĹźa, zbiornik do mleka 800 l; Ĺ&#x203A;rutowniki oraz inne maszyny rolnicze. 669-103-135, 63-27-69-948 Â&#x201E; Sprzedam cyklopa 502-177-784 Â&#x201E; Sprzedam duĹźe prosiÄ&#x2122;ta 11 szt, 200 zĹ&#x201A; /szt, 886-221-592 Â&#x201E; Sprzedam felgi lub kola 13,6 /36 wÄ&#x2026;skie do 80tki, przyczepa D-46a, 87 r., nie wywrotka, waĹ&#x201A; cambela 1,5m szeroki, pĹ&#x201A;ug forschnit 4-skibowy zawieszany, 608-199-815 Sprzedam gÄ&#x2122;si, kaczki na ubĂłj, 665-556-606 Â&#x201E; Â&#x201E; Sprzedam glebogryzarkÄ&#x2122; 1,6,m 691-645-321 Â&#x201E; Sprzedam gruber LENKEN 2m, 606-313-125 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; cielnÄ&#x2026;, 5 miesiÄ&#x2122;cy, 697-514-143 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; cielnÄ&#x2026;, 888-230-133 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; do zacielenia, 783-158-195 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; z pochodzeniem, cielnÄ&#x2026; 6-miesiÄ&#x2122;cy, 781-880-605 Â&#x201E; Sprzedam kombajn bolko i Ĺ&#x201A;adowacz, 604-610-774

6$78 9 : &,.23.51021// ./512.51.;0

trzody chlewnej, .     ! 

F.H.U. TRADEX  !"#$ tel.

603-742-419

32/#?%"

rIQVĂ?YMC YFPKW\CMWRW rNWDRT\NGYFPK

Cierpisz na brak gotĂłwki?  ,

    

  

   

 !"#$%#%$#!

Maciory 4,20 zĹ&#x201A; + VAT Knury 3,20 zĹ&#x201A; + VAT oraz Tuczniki

RĂ&#x201C;ĹťNE Â&#x201E; Ale szybka gotĂłwka - nawet 7.000 zĹ&#x201A;! Proste zasady, bez zbÄ&#x2122;dnych formalnoĹ&#x203A;ci. Provident Polska S.A. - 600 400 295 (opĹ&#x201A;ata wg taryfy operatora) Â&#x201E; ANTYKI - SKUP, 609-880-956 Â&#x201E; Blacha trapezowa T18 ocynkowana + kolor, IIgatunek w atrakcyjnej cenie! Producent! DĹ&#x201A;ugoĹ&#x203A;Ä&#x2021; blach na Ĺźyczenie!, kom. 604-589-462, 61-297-06-10, Czerniejewo Â&#x201E; CegĹ&#x201A;a z rozbiĂłrki, 505-058-019 Â&#x201E; Do wypoĹźyczenia rusztowanie klinowe, 889-478-475 Â&#x201E; Drewno kominkowe, 692-576-267

Â&#x201E; DuĹźy wybĂłr rowerĂłw, kosiarek itp. Bierzglinek ul. Modrzewiowa 2

@A@B 

C < 9 D

608 439 125, 609 218 648

Â&#x201E; NOBILON szybka chwilĂłwka u klienta w domu, minimum formalnoĹ&#x203A;ci, rĂłwnieĹź zajÄ&#x2122;ciem komorniczym, 507-610-415 Â&#x201E; Panele CLASSEN DÄ&#x201E;B VERDEN SZARY, 11,5 mkw, 500-297-405 Â&#x201E; Piec na ekogroszek, cegĹ&#x201A;a rozbiĂłrkowa, 505-058-019 Â&#x201E; PIEKLORZ, RETOPAL- oryginalny ekogroszek, workowany w kopalni, skĹ&#x201A;adowany w magazynie, sprzedaĹź ratalna, CHP Mogilno, 523-548-557 Â&#x201E; PĹ&#x201A;ytki chodnikowe, pĹ&#x201A;oty betonowe tel. 609-065-975

32Ä&#x201C;<&=.$

&+:,/Âą:.$ <#&<91Ăź

NWD9[Ä&#x2021;NKL5/5d2QÄ&#x201C;[E\MCrQFF\YQPKO[

Â&#x201E; POMOC w przygotowaniu dokumentacji konkursowej na dotacjÄ&#x2122; PO KL. Kontakt : 790-624725 po 16 Â&#x201E; PRO-DOMO - ChwilĂłwki, 501-944-688

Â&#x201E; SKLEP NUMIZMATYCZNY - skup-sprzedaĹź zĹ&#x201A;oto, srebro, monety, banknoty, winyle, ordery, ul. Laskowskiego 3, 511-616-666. Â&#x201E; Skup antykĂłw z likwidacji mieszkaĹ&#x201E;: srebra, zegary, zegarki, monety, militaria, ordery, widokĂłwki, dokumenty, ksiÄ&#x2026;Ĺźki, 694-834-800, 61-4245-037 Â&#x201E; Sprzedam 4 manekiny krawieckie dzieciÄ&#x2122;ce, 502-490-694

< E sRKCUGMQUKCP[Ä&#x201C;YKT sE\CTPC\KGOKCRQFU[RMC sRQMTWU\QP[ITW\ sMCO[U\MK sEGOGPVKYCRPQ sY[YĂ?\ITW\W sMQRCPKGUVCYĂ?Y sTQ\DKGTCPKG UVCT[EJDWF[PMĂ?Y sWUĂŁWIKMQRCTMĂ°KUR[EJCTMĂ° sWUĂŁWIKVTCPURQTVQYG

C @9ECCEEC 1 (%(#*1

+"! *B"F"G3/( &,.402..4/-

SZAFY DLA CIEBIE

 

  

OdbiĂłr z gospodarstwa PĹ&#x201A;atnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; gotĂłwkÄ&#x2026; lub szybki przelew

Â&#x201E; LodĂłwki, zamraĹźarki, kosiarki, pralki, wirĂłwki, rowery, kuchenki, foteliki biurkowe i samochodowe, odkurzacze, okapy, zlewy, mikrofale, Ĺźyrandole, Ĺ&#x201A;awy, stoĹ&#x201A;y, szafki Ĺ&#x201A;azienkowe, dywany, urzÄ&#x2026;dzenia sportowe, Ĺ&#x201A;óşka polowe, materace, koĹ&#x201A;dry, Ĺ&#x203A;piwory, leĹźanki, walizki, klatki, wĂłzki, telewizory, wieĹźe, Ĺ&#x201A;yĹźworolki, naroĹźniki kuchenne, monitory, frytkownice, mĹ&#x201A;ynki, suszarki ogrodowe, prasowalnice, chodziki, masaĹźery, wiatraki, klimatyzatory, opiekacze, krajalnice, 788-561222, 61-427-43-41

Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; ziemiÄ&#x2122; kaĹźdÄ&#x2026; iloĹ&#x203A;Ä&#x2021; 501-259-336

Â&#x201E; Drewno opaĹ&#x201A;owe grube tel. 669-771-666 Â&#x201E; Drewno opaĹ&#x201A;owe i kominkowe, rachunek, 696-633-417 Â&#x201E; Drewno rozpaĹ&#x201A;kowe paczkowane 70z.Ĺ&#x201A;/m3, Marzenin, 609-550-484; 605-420-442 Â&#x201E; DuĹźo ubraĹ&#x201E; chĹ&#x201A;opiÄ&#x2122;cych- 70 zĹ&#x201A;; krzesĹ&#x201A;a do biurka 30 zĹ&#x201A;/szt, 512-207-982DANPOL ZDZIECHOWA

KREDYTY

PODARUJÄ&#x2DC; Â&#x201E; Oddam dwa jamniki, 61-4385-135 Â&#x201E; Oddam gruz 693-061-053 Â&#x201E; Oddam gruz bez transportu, 669-921-836 Â&#x201E; Oddam kotki w dobre rÄ&#x2122;ce, 508-369-194 Â&#x201E; Oddam kotki w dobre rÄ&#x2122;ce, 509-908-251 Â&#x201E; Oddam tusze do drukarki BROTHER DCP 145C/165C/195C/365CN/375CW/385C/395CN/585CW/6690CW/6890CDW/1715W, MFC 250C/290C/295CN / 4 9 0 C W / 7 9 0 C W / 7 9 5 C W / 6 4 9 0 C W, magenta-mag=purpurowy-czerwony 13ml compatibile 602-37-19-92 Â&#x201E; PodarujÄ&#x2122; wĂłzek gĹ&#x201A;Ä&#x2122;boki + spacerĂłwka, 730-139-850 Â&#x201E; Oddam gruz 695-224-688 Â&#x201E; Oddam kamienie polne 660-816-373 Â&#x201E; Oddam ziemiÄ&#x2122; gruz, 606-297-689

 %)!5 @!%-A76A 76ACAD%'# %7 @!-56E% 7A @%FH#6)A IA)%-A 0JJ(JJJ 8 A %'-A7#6, I6 "5 6"5 @%FH#6)A @%6AIA)%-A, I6 I) 7% 0J(JJJ 8

<#&"%+=>

Kre-341

 ,

25.$

Â&#x201E; Sprzedam kurki odchowane, 19 tyg., 15zĹ&#x201A;/ szt., 602-318-947

 "'(

*(?@)A 5(*B%BC D(&,A%

Rol-221

Â&#x201E; Kurki odchowane sprzedam 506-494-770

&(-*

Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; sĹ&#x201A;omÄ&#x2122; ( w siatce) pszennÄ&#x2026;, ĹźytniÄ&#x2026;, pszenĹźytniÄ&#x2026; z pokosĂłw, tel. 604-961-430

Â&#x201E; GaraĹź do wynajcia, Ĺťwirki i Wigury 61-4362-772; Â&#x201E; Gitary, keyboardy, pianina i inne instrumenty. Sklep muzyczny EFFECT, WrzeĹ&#x203A;nia, KoĹ&#x203A;ciuszki 7 www.eďŹ&#x20AC;ect-music.pl Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; Ĺ&#x203A;wieĹźy podbiaĹ&#x201A; tel : 667-426-916 lub 692-497-798

 IA)%- %!A6 @%6AIA)%- 7% <0(JJJ 8 @%FH#6) A %'-A7#6, 7DA %5KI %7 +3 !%)" FH#A M!K7C% 7%#$%7" "&%-A % @!A#O, 6D#, % 76C%(

( 530

05 46 95

szafy; kuchnie - 800 zĹ&#x201A;/mb. zabudowy wnÄ&#x2122;k - 850 zĹ&#x201A;/mb.

Wszystko na wymiar Terminy â&#x20AC;&#x201C; 7 dni

660 517 289

Me-064

33+83$%/23DZHã.DãXijQ\ :U]HħQLDXO:ãâRNLHWND

IJ:,5Â&#x2021;3,$6(. Â&#x2021;SLDVHNRVLDQ\ VRUWRZDQ\PP Â&#x2021;SLDVHNPP²QDSRVDG]NL Â&#x2021;RVWU\²QDEHWRQ\ Â&#x2021;SRGV\SNDF]DUQD]LHPLDWRUI Â&#x2021;NDP\F]HN UyÄłQHMJUDQXODFML WHO5R]

Â&#x201E; BYCZKI CIELAKI MIÄ&#x2DC;SNE - SPRZEDAĹť - TEL. 726909-060 ZDJÄ&#x2DC;CIA NA STRONIE WWW.SPRZEDAZ-CIELAT.PL Â&#x201E; Gorzelnia w Marzeninie skupuje zboĹźa wszystkie oprĂłcz owsa, 61-4388-081; 782-324-150 Â&#x201E; Korekcja i Leczenie SchorzeĹ&#x201E; Racic, tel. 603-494-874

);< =&>'

Â&#x201E; Wapno granulowane Ca-80%, Mg-5% BIG BAG, 661-124-544

# !%&

ROLNICZE

Â&#x201E; Najlepsze zagospodarowanie resztek poĹźniwnych tylko z AgrosĹ&#x201A;omÄ&#x2026;, 523-548-557 Â&#x201E; Nasiona rzepaku! DuĹźy wybĂłr odmian -dostawa gratis, 661-124-544 Â&#x201E; Nawozy azotowe! NajniĹźsza cena w sezonie, 523-548-557 Â&#x201E; Nawozy wieloskĹ&#x201A;adnikowe i azotowe, tel. 607-620-603 Â&#x201E; PĹ YTY WARSTWOWE dachowe i Ĺ&#x203A;cienne, pĹ&#x201A;yty na bramy, ceownik do pĹ&#x201A;yt warstwowych. PRODUCENT. Atrakcyjne ceny! KrĂłtkie terminy realizacji!. 61-4273-805 ; 604-589-462 ; 61297-06-10, Czerniejewo Â&#x201E; Prasowanie sĹ&#x201A;omy prasÄ&#x2026; pasowÄ&#x2026; zmiennokomorowÄ&#x2026;, 606-686-691 Â&#x201E; PRZEDNI NAPÄ&#x2DC;D do ciÄ&#x2026;gnika ursus-zetor, kompletny, moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; transportu i rozliczenia osi zwykĹ&#x201A;ej nienapÄ&#x2122;dowej, cena 9800 zĹ&#x201A;, tel. 601-478-051

Â&#x201E; Sprzedam kombajn zboĹźowy NewHoland 8070, silnik mercedesa 165 KM, 695-455-469, 781-657-708 Â&#x201E; Sprzedam kukurydzÄ&#x2122; w workach, agregat uprawowo-siewny aktywny 3m, AMAZONE, rozsiewacz do nawozu AMAZONE, 608-695-302 Â&#x201E; Sprzedam kury 511-445-252; 511-512-561 Â&#x201E; Sprzedam loszki hodowlane 694-273-673 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;adowacz czoĹ&#x201A;owy TUR duĹźy udĹşwig z wysuwem; wybierak do kiszonek na 3 kosy, 61-477-5752 wieczorem Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;ubin sĹ&#x201A;odki, 61/438-12-88 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;ubin, 661-982-315 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;ubin, 784-303-749 Â&#x201E; Sprzedam obornik i siano 726-705-368 Â&#x201E; Sprzedam obornik krowi i agregat uprawowy 607-866-192 Â&#x201E; Sprzedam ofoliowane Ĺźyto i opony do 330, 536-168-698 Â&#x201E; Sprzedam ogiera 17 miesiÄ&#x2122;cy - polski koĹ&#x201E; szlachetny po Santiago 61-4388-626 Â&#x201E; Sprzedam opony do 330, pĹ&#x201A;ug 2-skibowy, 667-302-904 Â&#x201E; Sprzedam opryskiwacz pilnet 300l, 12 m, jÄ&#x2122;czmieĹ&#x201E; ozimy natiwal, 606-341-218 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta 511-816-256 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta 61-4380-547 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 604-264-030 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 662-600-272 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 782-980-200 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 798-305-046 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 886-614-827 Â&#x201E; Sprzedam rozrzutnik 1- osiowy, 2.200zĹ&#x201A;, przyczepa niska wywrotka, 4.000zĹ&#x201A;, 601-991-770 Â&#x201E; Sprzedam rozrzutnik obornika, brony zawieszane, kultywator, wyposaĹźenie obory, 723-104-706 Â&#x201E; Sprzedam siano 781-311-973 Â&#x201E; Sprzedam siano w balotach do koni, na Ĺ&#x203A;ciĂłĹ&#x201A;kÄ&#x2122;, 694-954-739 Â&#x201E; Sprzedam siano, 633-819-716 Â&#x201E; Sprzedam siano, 693-990-804 Â&#x201E; Sprzedam sĹ&#x201A;omÄ&#x2122; w balotach, 61/438-93-09 Â&#x201E; Sprzedam sĹ&#x201A;omÄ&#x2122; w balotach, 612-863-567, 663-959-539 Â&#x201E; Sprzedam talerzĂłwkÄ&#x2122; i opryskiwacz, 663-641-041 Â&#x201E; Sprzedam tura do C330, dwusekcyjny, przyczepkÄ&#x2122; samochodowÄ&#x2026; i bramÄ&#x2122; wjazdowÄ&#x2026;, szer. 3,60 + furtka metrowa. Tel. 667-948-407 Â&#x201E; Sprzedam URSUS 1014, 98 r. agregat na bronie 2,8m, rozsiewacz AMAZONE 800l, agregat 2m, 608-312-706 . Â&#x201E; SPRZEDAM WAGI DO ĹťYWCA 608-368-694 Â&#x201E; Sprzedam wycinak do kiszonki, siewnik do zboĹźa 3m, siewnik do kukurydzy 4-rzÄ&#x2122;dowy, pneumatyczny Becker, 600-107-724 Â&#x201E; Sprzedam ZETOR 6911 po kapitalnym remoncie silnika, GRUBER LEMKEN na 7 szt. redlic, agregat uprawowy na krĂłtkich sprÄ&#x2122;Ĺźynach z podwĂłjnym waĹ&#x201A;kiem strunowym 3m, 698-408-828 Â&#x201E; Sprzedam Ĺźyto i sĹ&#x201A;omÄ&#x2122; tel. 600-562-704 Â&#x201E; Sprzedam Ĺźyto, 665-122-417, po 16:00 Â&#x201E; SprzedaĹź cielÄ&#x2026;t z wĹ&#x201A;asnego gospodarstwa, tel. 795-596-466 Â&#x201E; Ĺ&#x161;ruta rzepakowa, Ĺ&#x203A;ruta sojowa, otrÄ&#x2122;by pszenne tel. 607-620-603 Â&#x201E; TANIE KONSTRUKCJE Z DEMONTAĹťU NA WIATY HALE ITP. NP. KRATOWNICA DACHOWA OCYNK 6,3M DĹ . 160ZĹ TEL. 726-90-90-70 WWW.PHUBATOR.PL Â&#x201E; URSUS- ZETOR - silniki, skrzynie, zwolnice, podnoĹ&#x203A;niki i inne, 601-59-89-83 Â&#x201E; Ursus-zetor czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci, podzespoĹ&#x201A;y, nowe i uĹźywane, po regeneracji; silniki, skrzynie, mosty, przednie napÄ&#x2122;dy, zwolnice, WOM, podnoĹ&#x203A;niki i inne, cena od 50 zĹ&#x201A;, tel. 601-478-051 Â&#x201E; UĹźywane czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci i podzespoĹ&#x201A;y ursus-zetor, moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; ekspresowej wysyĹ&#x201A;ki, ceny od 50 zĹ&#x201A;, 601-478-051 Â&#x201E; UĹźywane czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci, podzespoĹ&#x201A;y ursus-zetor, 601-598-983

www.wrzesnia.info.pl

)1;33

Â&#x201E; SPRZEDAM URZÄ&#x201E;DZONE MIESZKANIE NA ZIELONOGĂ&#x201C;RSKIEJ 669-111-071 www.niedzwiedzki.com/pano/61/ Â&#x201E; SPRZEDAĹť KUPNO WYNAJEM INVEST HOME NIERUCHOMOĹ&#x161;CI, Szafraniak www.szafraniak.com, 604-959-753 Â&#x201E; SZYBKA SPRZEDAĹť NIERUCHOMOĹ&#x161;CI! 669111-071 www.niedzwiedzki.com Â&#x201E; Ĺ&#x161;liczne dziaĹ&#x201A;ki przy lesie w GierĹ&#x201A;atowie. alpi-plus 501355-506 Â&#x201E; TANIO GRUNT podzielony na dziaĹ&#x201A;ki budowlane 0,65 ha, WrzeĹ&#x203A;nia, Ĺ okietka www.szafraniak.com, 604-959-753 DOBRA CENA! TANIO SPRZEDAM DOM Dondajewskiego Â&#x201E; 120 mkw/dz.518 mkw, www.szafraniak.com, 604-959-753 Â&#x201E; TANIO SPRZEDAM DZIAĹ KÄ&#x2DC; BUDOWLANÄ&#x201E; 1530 MKW, WÄ&#x2DC;GIERKI, SPOKOJNA OKOLIď&#x161;ş CA, 609ď&#x161;ş773ď&#x161;ş445 Â&#x201E; Targowa GĂłrka-okolica, dom stan surowy, dachĂłwka, okazja 160/1000 mkw, 160 tys. alpi-plus 501-355-506 Â&#x201E; WezmÄ&#x2122; w dzierĹźawÄ&#x2122; grunt rolny, 695-178-843 Â&#x201E; WrzeĹ&#x203A;nia duĹźe mieszkanie w Rynku do wynajÄ&#x2122;cia tel. 602 31 00 61 Â&#x201E; WrzeĹ&#x203A;nia duĹźe mieszkanie w Rynku do wynajÄ&#x2122;cia tel. 602- 310-061 Â&#x201E; WrzeĹ&#x203A;nia, do wynajÄ&#x2122;cia piÄ&#x2122;tro z parkingiem przy Kaliskiej, 509-195-529 Â&#x201E; WWW.NIEDZWIEDZKI.COM Â&#x201E; WydzierĹźawiÄ&#x2122; pierwsze piÄ&#x2122;tro w Centrum Handlowym Kadena. TANIO. tel. 601-727-372 Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; eleganckie mieszkanie 3-pokoje, 1200zĹ&#x201A;, 607-944-744 Â&#x201E; ZgĹ&#x201A;oĹ&#x203A; mieszkanie lub dom na sprzedaĹź.Oferujemy bardzo korzystne warunki, Labrys 661-743-477

Â&#x201E; Kurki odchowane-kolorowe i roczne kury nioski, jajka, sprzedaĹź po godz. 18-tej, Grzybowo 59, 606-839-748, 692-080-226

Rol-244

LOKALE I NIERUCHOMOĹ&#x161;CI

#"$

23 sierpnia 2013

Rol-315

4


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

Â&#x201E; Stemple budowlane 5 zĹ&#x201A;/szt, 512-448-801 Â&#x201E; StĂłĹ&#x201A; + 6 krzeseĹ&#x201A;, nowÄ&#x2026; garderobiankÄ&#x2122;, duĹźy naroĹźnik i Ĺ&#x201A;óşko 1,40 x 2 m, 515-202-362 Â&#x201E; Suknia Ĺ&#x203A;lubna +welon i bolerko, rozm. M, 505-580-100 Â&#x201E; TANIO SPRZEDAM DUĹťÄ&#x201E; SZLIFIERKÄ&#x2DC;..(jak w poprzednim) + dwie szpule drutu kolczastego po 100m -784-993-993 Tanio sprzedam materac odleĹźynowy NOWY, Â&#x201E; 61-4385-902 Â&#x201E; WypoĹź yczam pokrowce na krzesĹ&#x201A;a 608-014-507

#06'0;

Â&#x201E; Hydraulik, 669-299-150 Â&#x201E; INSTALACJE wod-kan-co-gaz - uprawnienia TANIO 669-567-081 Â&#x201E; Kamieniarstwo, nagrobki z lastrico, granitu. UkĹ&#x201A;adanie kostki brukowej przy nagrobkach, 600-983-560

WEXEL tel. 61-4388-829 509-365-337

Roz-1449

Â&#x201E; PĹ&#x201A;ytkarstwo 28zĹ&#x201A;/mkw, malowanie, szpachlowanie, 882-263-645 Â&#x201E; PĹ&#x201A;ytkarstwo, malowanie, szpachlowanie, prace wykoĹ&#x201E;czeniowe, 725-683-808 Â&#x201E; PorzÄ&#x2026;dkowanie ogrodĂłw 602-584-151

C <9 <9 E @ EC -/012-;1;/;

)*!''

Â&#x201E; Posadzki betonowe, maszynowo, wykonywane w domach, blokach, biurach itp. 606-128-033 Posadzki maszynowe, 604-056-636 Â&#x201E; Â&#x201E; Posadzki maszynowe, 605-408-725, www. mixo.net.pl Â&#x201E; Posadzki maszynowe, 697-428-561 Â&#x201E; PosprzÄ&#x2026;tam mieszkanie lub biuro, tel. 788-294-297 Â&#x201E; PoszukujÄ&#x2122; fachowca do wykonania posadzki w nowym domu jednorodzinnym we WrzeĹ&#x203A;ni.Tel. 784-171-517 Â&#x201E; Projekt i wykonanie ogrodzeĹ&#x201E;. Firma Cztery Pory Roku, 601-72-73-72 Â&#x201E; Projektowanie i zakĹ&#x201A;adanie kostki brukowej i granitowej Firma Cztery Pory Roku 601-727-372

 %"*I$ %("" >

UVQNCTUMKGGNGMVT[E\PGJ[FTCWNKE\PG OCNCTUMKGRĂŁ[VMCTUMKG

 J-/4134-1;.3 F! $%'$ %$HKAMIENIARSTWO

- ? AE!%I) +(=JJ 8 !  P

29010++13J=

  

 

   

    

   tprojekty budowlane HPUPXF PSB[JOEZXJEVBMOF tÇ´XJBEFDUXBFOFSHF UZD[OFCVEZOLĂ&#x2DC;X tQS[FHMÇ&#x152;EZCVEZOLĂ&#x2DC;X tOBE[PSZ tJOOFVTÂ&#x2019;VHJ

Usl-573b

*OOB

Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, wykoĹ&#x201E;czenia wnÄ&#x2122;trz, konkurencyjne ceny, 723-878-197 Â&#x201E; Malowanie, tapetowanie, panele, remonty, konkurencyjne ceny, 693-645-863 Â&#x201E; MontaĹź paneli, drzwi, szybko, TANIO, fachowo, 506-034-016 Â&#x201E; Murowanie z klinkieru: kominy, Ĺ&#x201A;uki, ogrodzenia. budowy domĂłw od podstaw, 888-458295, 787-844-301 Â&#x201E; NAPRAWA rowerĂłw. ul. Traugutta 2, 506-034-016 Â&#x201E; Ocieplanie, pĹ&#x201A;yta GK, pĹ&#x201A;ytki, szpachlowanie, malowanie 889-957-674

 

 \ ] E!A^5

USĹ UGI tLPQBSLPÂ&#x2019;BEPXBSLÇ&#x152; tXZXSPULB)%4

Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, tapetowanie. Tanio, fachowo, 695-731-374

 E

 P,  (((

(na terenie targowiska)

Â&#x201E; KIEROWNIK BUDOWY, adaptacje projektĂłw 609-118-583 Â&#x201E; Koszenie i wykaszanie trawy 602-584-151 Â&#x201E; KOSZENIE I WYWĂ&#x201C;Z TRAWY 697-293-986 Â&#x201E; Koszenie trawy, pielÄ&#x2122;gnacja zieleni 724-526-963 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, 693-245-895 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, panele, docieplenia 691-015-103 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, pĹ&#x201A;ytki. Atrakcyjne ceny, 787-339-249

)*+ '

<B E

Roz-1431

+056#.#%,'6'.'9+<;,0' +5#6'.+6#40'/7.6+411/

Â&#x201E; â&#x20AC;?DEUSâ&#x20AC;?: - auta do Ĺ&#x203A;lubu, 696-021-567 Â&#x201E; AAA PodnoĹ&#x203A;niki koszowe od 16 do 22m - wynajem 501-429-384, 502-974-584 Â&#x201E; AAA TRANSPORT przeprowadzki, rĂłwnieĹź kompleksowo 781-609-342 Â&#x201E; AAA USĹ UGI TRANSPORTOWE, PRZEPROWADZKI KOMPLEKSOWE, PRZEWĂ&#x201C;Z DO 4-OSĂ&#x201C;B, 502-606-361 www.transport-przeprowadzki.auto.pl Â&#x201E; Abc - NAPRAWA PRALEK U KLIENTA, 504-359-909 Â&#x201E; ANTENY - INSTALACJE: NAZIEMNE, DVB -T, SATELITARNE - MONTAĹť, NAPRAWA, 504-658-004

- , ( 5 <+

Â&#x201E; GARAĹťE BLASZANE, RĂ&#x201C;ĹťNE ROZMIARY OD 1500 ZĹ , TANIE PĹ OTY I OGRODZENIA, BRAMY GARAĹťOWE, RATY, 62-733-88-30, 607-680-103

Â&#x201E; Hydraulik, 666-543-570

Â&#x201E; Sprzedam naroĹźnik rozkĹ&#x201A;adany, 507-127-198

Â&#x201E; Sprzedam okna uĹźywane PCV biaĹ&#x201A;e, 80/146,5 cm, 107,5/171,5, 87/165, 110/175, 667-733-619 Â&#x201E; Sprzedam pianino Calisia 36 Sonata, 665-515-777 Â&#x201E; Sprzedam piec co miaĹ&#x201A;owy, 3 letni, tel. 693-743-994

Â&#x201E; Firma Mar-Instal oferuje: instalacje centralnego ogrzewania, wodno -kanalizacyjne, gaz, centralne odkurzacze 666-543-570

USĹ UGI /106#Ä&#x2019;756#9+#0+'0#24#9#

Â&#x201E; Spr zedam ogrĂłdek dziaĹ&#x201A;kow y, 660-816-373

Â&#x201E; Czyszczenie, udraĹźnianie, przepychanie, inspekcje video rur kanalizacyjnych, 607-616-203 Â&#x201E; Dekarstwo-Blacharstwo, papy termozgrzewalne, 600-020-619 Â&#x201E; Dj - imprezy okolicznoĹ&#x203A;ciowe, 602-677-753 Â&#x201E; Dj, imprezy okolicznoĹ&#x203A;ciowe, 691-749-826 Â&#x201E; Docieplenia 65 zĹ&#x201A; z materiaĹ&#x201A;em, 691-015-103 Â&#x201E; Docieplenia, remonty, tanio 887-062-882 Â&#x201E; DUET MUZYCZNY, DJ, videofilmowanie, 788-362-646 Â&#x201E; Elektroinstalacje, pomiary, 785-901-087 FHU SIEL-BUD poleca workowany: ekogroÂ&#x201E; szek, kostkÄ&#x2122;, orzech i miaĹ&#x201A; z polskich i czeskich kopalni oraz niemiecki brykiet miaĹ&#x201A;owy Rekord 509-565-501

Â&#x201E; Hydraulik, 601-536-890

Â&#x201E; Spr zedam migomat 220A, tel. 506-469-269

Â&#x201E; Spr zedam ogrĂłdek dziaĹ&#x201A;kow y, 660-816-373

Â&#x201E; ANTENY TV - instalacje antenowe, serwis, 600097-438 www.johnyshop.pl Â&#x201E; ANTENY TV SAT, montaĹźe 506-964-989 Â&#x201E; Atrakcyjne zabudowy wnÄ&#x2122;kowe, szafy, kuchnie, drzwi przesuwne, skĹ&#x201A;adane, terminy 7 dni, 660-517-289 Â&#x201E; Autoryzowany przedstawiciel automatyki do bram ďŹ rmy FAAC (serwis) Centrum Handlowe KADENA tel. 601-727-372 Â&#x201E; Budowa domĂłw, 502-614-021 Â&#x201E; CIÄ&#x2DC;CIE DREWNA 697-293-986 Â&#x201E; Cyklinowanie bezpyĹ&#x201A;owe, 602-682-792 Â&#x201E; CYKLINOWANIE, 607ď&#x161;ş922ď&#x161;ş490 Â&#x201E; Czarna ziemia, piasek, Ĺźwir, podsypka, 607-403-028

5

Roz-859

Â&#x201E; SprzedaĹź ROWERĂ&#x201C;W, FOTELIKĂ&#x201C;W I BAGAĹťNIKĂ&#x201C;W na rowery. DuĹźy wybĂłr. Bierzglinek Bukowa 50

)*' 

Â&#x201E; Sprzedam baĹźanty w róşnych gatunkach, 693-169-800 Â&#x201E; Sprzedam biurko naroĹźnikowe, tapczan 1-osobowy, stan idealny, tanio, 602-290-746 Â&#x201E; Sprzedam BMX, 662-761-008 Â&#x201E; Sprzedam bojler 120l, 889-478-475 Â&#x201E; Sprzedam drewno workowane, suche, 7zĹ&#x201A;/ worek, 61-435-10-08 Â&#x201E; Sprzedam drzwi zewnÄ&#x2122;trzne i stolik szklany pod RTV, 660-561-372 Â&#x201E; Sprzedam elektryczny wĂłzek inwalidzki typu skuter CITYLINER 412 608-129-585 Â&#x201E; Sprzedam frezarke dolnowrzecionowÄ&#x2026; 230V, oryginalna, 1300 zĹ&#x201A;, 609-379-592 po 16 Â&#x201E; Sprzedam garaĹź blaszany, 503-525-927 Â&#x201E; Sprzedam gitarÄ&#x2122;, 604-337-043 Â&#x201E; Sprzedam krajzegÄ&#x2122;, siĹ&#x201A;a, 889-404-043 Â&#x201E; Sprzedam ksiÄ&#x2026;Ĺźki do kl. I, II, III gim. w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu, 502-553-090 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;óşko sypialniane + 2 szafki szer: 2,60 dĹ&#x201A;: 2,00 nowe 2700 zĹ&#x201A;, 508-156-990 Â&#x201E; Sprzedam maszynÄ&#x2122; do szycia, 605-110-710 Sprzedam maszyny stolarskie i inne narzÄ&#x2122;dzia, Â&#x201E; 698-289-633 Â&#x201E; Sprzedam mebloĹ&#x203A;ciankÄ&#x2122;, mahoĹ&#x201E;, dĹ&#x201A;ugoĹ&#x203A;Ä&#x2021; 3,5 m, 350 zĹ&#x201A;, 790-275-228

Â&#x201E; Sprzedam piec CO, 669-250-391 Â&#x201E; Sprzedam rowery ze wspomaganiem elektrycznym i inne zachodnie, 787-699-425 Â&#x201E; Sprzedam rozdzielniÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026;, 606-274-515 Â&#x201E; Sprzedam róşne rowery, 601-896-578 Sprzedam stemple budowlane 723-483-844 Â&#x201E; Â&#x201E; Sprzedam styropian EPS 042, 125 zĹ&#x201A;/m3, 887-062-882 Â&#x201E; Sprzedam suszarkÄ&#x2122; fryzjerskÄ&#x2026; stojÄ&#x2026;cÄ&#x2026;, 693-620-661 Â&#x201E; Sprzedam tanio nowe okno 1,50x1,40; drzwi balkonowe 85x227; 509-717-575 Â&#x201E; Sprzedam thuje 60 cm, 1,99 zĹ&#x201A;, i taniej tel. 662612-577, 724-571-965 Â&#x201E; Sprzedam traktorek, kosiarkÄ&#x2122;, Ĺ&#x201A;ĂłdkÄ&#x2122; 4 osobowÄ&#x2026;, kafle z pieca, kosiarki do remontu. 668-349-007 Â&#x201E; Sprzedam TV 14, 21, 28 cali, LCD 40``, 888-258-067 Â&#x201E; Sprzedam tynki: silikonowy, sylikatowy, akrylowy B. TANIO, 691-124-802 Â&#x201E; Sprzedam uĹźywane drzwi-taras, okna plastikowe, opony 155/80 R-13 do pandy 886-236-629 Â&#x201E; Sprzedam wĂłzek 3 funkcyjny quinny buzz, granat. 512-272-381 Â&#x201E; Sprzedam wĂłzek 3-funkcyjny Coneco Jumper 781-078-273 Â&#x201E; Sprzedam wĂłzek 3-funkcyjny 501-025-387 Â&#x201E; Sprzedam zestaw mebli stoĹ&#x201A;owych, 694-622-620

www.wrzesnia.info.pl

C%*' " # "'

23 sierpnia 2013

 C !9 ! 9 E!89 ! B9EC , *' (H!"I"'" ! $%'%+=$%"&'*,

./5120.100/

ul. Fabryczna 39/4  1    8 > <1+9    8   DA#%ID P 8   

 P   "Q

QS[ZQÂ&#x2019;BUOZNQBSLJOHV 

62-300 WrzeĹ&#x203A;nia tel. 61 670 98 89 Usl-172

693-119-600


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

23 sierpnia 2013

518-085-473

cz-b A4: 0,20 zĹ&#x201A; A3: 0,35 zĹ&#x201A; kolor: A4: 2,50 zĹ&#x201A; A3: 5,00 zĹ&#x201A;

$N%&$ %(&%" !%$ %%$H"&%$

Usl-646

czyszczen tapicerki czyszczenie meblowej i samochodowej, # 0# pozbruku i elewacji $1 2   itp. DLA ALERGIKĂ&#x201C;W - PAROWNICA

KSERO

<% $ "%

PROFESJONALNIE

POPROWADZĂ&#x160; KSIĂ&#x160;GOWOĹ&#x2019;Ă&#x2020;

&,.;M10351-.4

ODBIERAMY DOKUMENTY U KLIENTA

tQPHPUPXJFLBOBMJ[BDZKOF D[ZT[D[FOJFLBOBMJ[BDKJ rinstalacje wodno-kanalizacyjne C.O. i gaz rprzydomowe oczyszczalnie Ĺ&#x203A;ciekĂłw rbaterie sĹ&#x201A;oneczne rrekuperacja ciepĹ&#x201A;a rszamba betonowe

     

Rozliczenie VAT rolnikĂłw Zwrot VAT-u za artykuÂły budowlane 605-296-347, 61 428-25-18

â&#x20AC;&#x201C; dowĂłz na miejsce â&#x20AC;&#x201C; TV w samochodzie â&#x20AC;&#x201C; licencja, peÂłne ubezpieczenie â&#x20AC;&#x201C; moÂżliwoĹ&#x201C;ĂŚ zabrania wiĂŞkszego bagaÂżu

64Â&#x160;6(*,01"3,0Â&#x160;"%08"3,Ć&#x2020; 53"/41035%0UPO

63/241-72-24, 600-503-953

tel. 783 015 995

w Niemczech: 0049-1794-395-584

Â&#x201E; Projektowanie i zakĹ&#x201A;adanie ogrodĂłw Firma Cztery Pory Roku. 601-727-372 Â&#x201E; Remonty Ĺ&#x201A;azienek i mieszkaĹ&#x201E;, 724-207-445 Â&#x201E; Remonty, budowa domĂłw pod klucz oraz inne prace budowlane, 61-4365-379, 506-912-109 Â&#x201E; ROZBIĂ&#x201C;RKI ď&#x161;ş WYWĂ&#x201C;Z GRUZU, 662ď&#x161;ş600ď&#x161;ş089 Â&#x201E; Schody z drewna, 785-120-222 Â&#x201E; Szafy, kuchnie na wymiar, 660-517-289

)*+ !

%I%"& 6&*L 

..0M/3.-4

Â&#x201E; Szpachlowanie, malowanie wnÄ&#x2122;trz, 669-867-413 Â&#x201E; Ĺ&#x161;wiadectwa energetyczne, 692-943-120 Â&#x201E; Ĺ&#x161;wiadectwa energetyczne, tel. 605-556-379 Â&#x201E; Tynki maszynowo - gipsowe, cementowo - wapienne tel. 692-498-838 Â&#x201E; UKĹ ADANIE KOSTKI BRUKOWEJ I KAMIEď&#x161;ş NIA, SCHODY, GRILLE, 665ď&#x161;ş037ď&#x161;ş171 Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie kostki brukowej, 603-784-126 Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie kostki brukowej, 787-270-481 Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie kostki brukowej, www.kozbruk. eu.interia.pl 606-297-689, Projekty 3d Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie kostki pozbrukowej, granitu, kamienia polnego. 502-565-201 Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie papy termozgrzewalnej, obrĂłbki blacharskie, remonty dachĂłw, 784-418-262 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi geodezyjne, Filip Zbierski, Psary Polskie 166F, 501-793-454

508 067 342 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Warszawska www.karcher-wrzesnia.pl

Pogotowie Kanalizacyjne Przepychanie i czyszczenie kanalizacji. Czyszczenie drenaĹźu oczyszczalni biologicznych

WUKO i spirale elektro-mechaniczne Kamery TV do rur od Ă&#x2DC;50 mm www.firma-chochlik.pl

Usl-401

tel. 602-227-666/24 godz.

Â&#x201E; Wszelkie usĹ&#x201A;ugi budowlane, solidnie fachowo, krĂłtkie terminy, 606-991-372 Â&#x201E; Wykaszanie trawy, porzÄ&#x2026;dkowanie ogrodĂłw, moĹźliwa FV VAT, 663-811-577 Â&#x201E; Wykopy rÄ&#x2122;czne w ziemi tel. 505-499-314 Â&#x201E; ZawiozÄ&#x2122; 8 osĂłb, 787-453-482 Â&#x201E; ZduĹ&#x201E;stwo, 61-4360-101 Â&#x201E; ZduĹ&#x201E;stwo, 61-4360-101 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; EFFECT-MUSIC 606-121-357 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny Ligretta, 886-220-155, 502-050-563 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny TOP - STARS, 608-336-894 Â&#x201E; ZlecÄ&#x2122; budowÄ&#x2122; domu, stan surowy otwarty 502-550-729

ATIZ

Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi koparko-Ĺ&#x201A;adowarkÄ&#x2026; i ogĂłlnobudowalne, 502-081-851, 502-081-852

Ĺ&#x203A;p. Aleksandry CzyĹź

       !

6NOHS=RRORJLF]QR*RäÜELDUVNL.$1$5(.

:U]HÄ&#x2C6;QLDXO/HJLL:U]HVLĂžVNLHM ZHMÄ&#x2C6;FLHRGXOJR0DMD WHO =$35$6=$0<

6NO

Â&#x201E; Oddam kotka w dobre rÄ&#x2122;ce, 785-480-437 Â&#x201E; Owczarek podhalaĹ&#x201E;ski, 796-101-124 Â&#x201E; Oddam maĹ&#x201A;e kotki 668-681-487 Â&#x201E; PodarujÄ&#x2122; maĹ&#x201A;e kotki tel 692-908-824 Â&#x201E; Posokowce bawarskie- rodowodowe, 514-465-113 Â&#x201E; Sprzedam ratlerki, 515-409-502 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x203A;winki morskie, 668-239-936 Â&#x201E; Yorki szczeniaki, 667-342-532 Â&#x201E; Yorki, 608-137-638

DRAGON Meble Kuchenne na wymiar

ul. Warszawska 27a

tel. 61

640-18-83

AGD do zabudowy

czynne pn-pt 10.00-17.00; sob. 10.00-14.00

LEKARSKIE Â&#x201E; Badania USG Doppler tÄ&#x2122;tnic i ĹźyĹ&#x201A; specjalista chorĂłb naczyĹ&#x201E; lek.med. Piotr Trojanowski ul. JabĹ&#x201A;oniowa 23. Gniezno, tel. 795-486-265 Â&#x201E; DIETETYK, 609-370-503 Â&#x201E; MasaĹźysta - masaĹźe z dojazdem do domu klienta, 787-545-362

KOMPUTEROWE Â&#x201E; Naprawa komputerĂłw u klienta w domu, konďŹ guracja audio oraz TV sat, niskie ceny 721-525-230

TOWARZYSKIE Â&#x201E; Agata 691-665-043 Â&#x201E; Czterdziestoletni Pan dla Pani., tel. 723-204-748 Â&#x201E; Maja 697-256-746 Â&#x201E; NINA 538-321-253

    \

_ 7 &6E! &A!A%-% I!%7%-5) ( 2+1<301+21+2, 2+1<3=1+<14+

Kre-376

Usl-615

Usl-054b

Â&#x201E; VideoďŹ lmowanie i fotograďŹ a, 601 262-268

PRANIE DYWANĂ&#x201C;W I TAPICERKI

Â&#x201E; Ĺťwir, podsypka, czarna ziemia, koparko-Ĺ&#x201A;adowarka, 606-297-689

1LHXPLHUDWHQNWRWUZDZSDPLÄ&#x160;FLÄŞ\Z\FK Wszystkim, ktĂłrzy w tym najtrudniejszym czasie dzielili z nami            

ZWIERZÄ&#x2DC;TA

USĹ UGI

<" "H! & $%K%%I

Ă&#x201E;:PRPHQFLHÄ&#x17E;PLHUFLEOLVNLHJRXGHU]DF]ĂĄRZLHND Ä&#x17E;ZLDGRPRÄ&#x17E;ĂźQLF]\PQLHGDMÄ&#x2026;FHMVLÄ&#x160;]DSHĂĄQLĂźSXVWNL´ JĂłzef Tischner "   w tak trudnych dla nas chwilach # $ %

Usl-369a

PrzewĂłz osĂłb

â&#x20AC;&#x201C; BUSEM DO NIEMIEC, HOLANDII, BELGII

Wszystkim, ktĂłrzy w tak bolesnych dla nas chwilach      ! 

Ĺ&#x203A;p. JarosĹ&#x201A;awa BulczyĹ&#x201E;skiego

ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14, WrzeĹ&#x203A;nia Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? tel. (61) 640-01-01

ZUS â&#x20AC;&#x201C; przekaz elektroniczny WypeÂłniamy deklaracje Intersat

www.wrzesnia.info.pl

SRÂ&#x203A;\F]NL JRWĂ?ZNRZH

 i KUKURYDZY

!" # $ %&'(# )* # +#     !

 

tel. 502 174 419

Rol-314a

6


www.wrzesnia.info.pl

:<35=('$ĹŽ0(%/, .8&+(11<&+,32.2-2:<&+=(.632=<&-,

7

:U]HĹ&#x201C;QLD XO2JURGRZD

Me-190

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

23 sierpnia 2013

F.H. WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Szkolna 11, tel./fax 61 436 20 90

WYJAZD Z WRZEĹ&#x161;NI:

Nauka jazdy konnej

KOTLINA KĹ ODZKA

13-15 wrzeĹ&#x203A;nia 2013

-   wykwalifikowanego instruktora

426 zĹ&#x201A;

Roz-1532

WYCIECZKI I WCZASY ZAGRANICZNE t#*-&5:"650,"308& t#*-&5:-05/*$;& 6#&;1*&$;&/*"o0$ "$

5  Country Club to miejsce,       

  2UJDQL]XMHP\LPSUH]\RNROLF]QRÄ&#x201A;FLRZHNRPXQLHZHVHOD URF]QLFHLPSUH]\LQWHJUDF\MQHGODÄ&#x;UPV]NROHQLD

Salon Fryzjerski FANTAZJA WrzeĹ&#x203A;nia, Mickiewicza 4, 1 piÄ&#x2122;tro, tel. 509-982-643 Pracujemy na profesjonalnych kosmetykach francuskich SUBTIL/ DUCASTEL. t keratynowa rekonstrukcja nowoĹ&#x203A;ci

- odbudowa wĹ&#x201A;osa w 1,5 godz. tQS[FEÂ&#x2019;VË&#x192;BOJFXÂ&#x2019;PTĂ&#x2DC;XNFUPEĘ&#x2021;LBOBQLPXĘ&#x2021; OBUVSBMOFtTBVOB[P[POFN

Kos-115a

Bierzglinek, ul. Cisowa 31

5? @0D@* '4 4 : E99F 4 E: 49G9 I@ @@

OBRĂ&#x201C;BKA PLASTYCZNA BLACH !"#$%&'()#*#$+,)#'(')'

=DSUDV]DP\GRVW\ORZHMUHVWDXUDFMLVSHFMDOL]XMĂ&#x2C6;FHMVLĂ&#x161;ZGDQLDFK NXFKQLSROVNLHMRUD];,;ZLHF]QHMNDUF]P\GRVNRQDĂŻHJRPLHMVFD GODPQLHMIRUPDOQ\FKVSRWNDĂąLLPSUH] :QDV]\P3HQVMRQDFLHF]HNDMĂ&#x2C6;QD3DĂąVWZDOXNVXVRZHSRNRMH'ODPQLHMZ\PDJDMĂ&#x2C6; F\FKJRÄ&#x201A;FLPDP\GRG\VSR]\FMLPLHMVFDQRFOHJRZHRVWDQGDUGRZ\PZ\SRVDÄ?HQLX 2IHUXMHP\QDXNĂ&#x161;MD]G\NRQQHMSRGNLHUXQNLHPLQVWUXNWRUD Z\MD]G\SOHQHURZHRJQLVNDNXOLJL $WUDNF\MQHFHQ\SRNRLQRFOHJRZ\FKGODJUXS]RUJDQL]RZDQ\FKSRZ\Ä?HMRVĂśE SHQVMRQDW]ĂŻRVREĂ&#x161;PRWHO]ĂŻRVREĂ&#x161; Ä&#x201A;QLDGDQLHSĂŻDWQHGRGDWNRZR 

&RXQWU\&OXE

-&.'&/01#'(2

32 '&.'&/01#'(2

34 5,%6#5#)&/)#678,9 +-6+/5#)&/01#'( 3 : $!#5#)&/$;#1&)&/6<+/5)/= ;&-

0#1>$;6#<,+/$;#1&)&/6<+/5)/=

:U]HÄ&#x201A;QLDÄź1RZ\)ROZDUNXO0RVWRZD WHOZZZQRZ\IROZDUNSO

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "POLNE KWIATKI"

8 & 

?'/

GROMADA

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Opieszyn 8 (obok Biedronki) tel. 61 436-16-42, kom 609-896-349

> 4 9

Biuro Podróşy i UbezpieczeĹ&#x201E;

Roz-1425a

Bd-349a

PROWADZI ZAPISY DZIECI <,0Â ;Â 4Â Â&#x201A;  .

 <JJ9, <J+J, <J++/

   <J+;Â&#x192;<J+4 6 %"$*%,'%, '< , ""  $% *"$%1& '%# "$< "&&, %, %< * %<, %"<' '

 45 65 $# 7 88%9:;: 1'%* *2* #

* ='% %>

<00 &<. ' % "

Zew-499


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

23 sierpnia 2013

www.wrzesnia.info.pl 6 0..

8

; <=#> ? 

#@ A B  CD *C EB %$$ '""+&%$$ '"!$

2T\[LOKGPCUVCPQYKUMQ

QRGTCVQTCOCU\[PEPE

Pra-1904

tQDTĂ?DMCUMTCYCPKGOtVQE\GPKGtHTG\QYCPKG tOKNGYKF\KCPC\PCLQOQÄ&#x2021;ERTQITCOW(CPWE %8RTQU\ĂľMKGTQYCçPCCFTGUGOCKNUKOGTRQN#UKOGTRQNEQO

Fabryka Mebli Ceglewski

<CVTWFPKĂľPCUVCPQYKUMQ

'RUDGFD.OLHQWD FURTQFWMVĂ?Y DCPMQY[EJ YRNCEĂ?YMCEJUKGEK OCTMGVĂ?YYG9T\GÄ&#x2021;PK

2TC

(KTOC5+/'421.RTQFWEGPVWU\E\GNPKGĂ˝VGEJPKE\P[EJ \UKGF\KDĂ°YÄ&#x2020;TQF\KG9NMRRT\[WN$GTYKPUMKGIQ

+PHQTOCELGVGN

VQMMV[DWTC@OGTKVWODCPMRN

zatrudni

Pra-1909

X6 $ Y# 7 Z[JF+$X## 0+ 0   %:+ 0 7\9%;%!#7#7:#7: 2% 7 ( Â&#x201E; (lider w branĹźy mebli tapicerowanych, firma z wieloletniÄ&#x2026; tradycjÄ&#x2026;, zatrudniajÄ&#x2026;ca 750 osĂłb

5   *" 5  5  %

zatrudni osoby w nastÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cych zawodach:

tUBQJDFStTUPMBS[ tLSBXDPXB tLJFSPXDZLBU$ &

& )'3)'

< =

' (    $ # #( )$

# # *" # +" . # / :%;%

#676$+55R\QQ 2CFGTGYUMKGIQ 9T\GÄ&#x2021;PKC

2QU\WMWLGQUQD[ PCUVCPQYKUMQ

<9E  E  C U[UVGO[FQEKGRNGĂ˝ UVQNCTMCQVYQTQYC

/KNGYKF\KCPC \PCLQOQÄ&#x2021;çDTCPÄ&#x201C;[

Oferujemy tTUBCJMOFNJFKTDFQSBDZ t[BUSVEOJFOJFOBVNPXÇ&#x2014;PQSBDÇ&#x2014; tXZTPLJF[BSPCLJ tNPČ&#x2C6;MJXPÇ´Ç&#x17D;LPS[ZTUBOJB[FTUPÂ&#x2019;Ă&#x2DC;XLJ[BLÂ&#x2019;BEPXFKJPCJBEĂ&#x2DC;X ZgĹ&#x201A;oszenia osobiste w dziale kadr od poniedziaĹ&#x201A;ku do piÄ&#x2026;tku w godz 8.00-15.00 tel. 61 43-73-322 / 319 / 339 e-mail: kadry@matex-polstermoebel.com.pl

Fabryka Mebli z siedzibÄ&#x2026; w Starczanowie 4, k. Nekli

zatrudni od zaraz 2TC

%8RTQU\ĂľRT\GU[ĂŁCç PCCFTGUGOCKN YT\GUPKC@CVWVDKURN NWDUMĂŁCFCçQUQDKÄ&#x2021;EKG YUKGF\KDKGHKTO[

Nowo otwierana restauracja McDonald'sÂŽ 

tXZLT[UBÂ&#x2019;DFOJBNJOĹžSFEOJFHP tEPĹžXJBED[FOJBOBQPEPCOZDITUBOPXJTLBDI tVNJFKŢUOPĹžDJ[BS[Ĺ&#x2022;E[BOJBHSVQĹ&#x2022;MVE[J t[EFDZEPXBOJBXE[JBÂ&#x2019;BOJV

PRACOWNIKĂ&#x201C;W =(>*?*= F=F*>*?*=*J(J

GĹ&#x201A;Ăłwne zadania:

Serdecznie zapraszamy Q 2 $0 $

t;BS[Ĺ&#x2022;E[BOJFE[JBÂ&#x2019;FN t/BE[Ă&#x2DC;SOBEQSBDPXOJLBNJ t,SFBUZXOPĹžĹ&#x2014; Oferujemy stabilne miejsce pracy w rozwijajÄ&#x2026;cej siÄ&#x2122; ďŹ rmie

Pra-1902

@% A  * % % () B $%:::8!V$# lub Restauracja McDonald's 00 X !  8%8::00 

t,JFSPXOJLB5BQJDFSOJ t,JFSPXOJLB4UPMBSOJ Od kandydatĂłw oczekujemy:

ZATRUDNI

Pra-1905

6A^!"7&H !K-F AI5%D-^K- 56)KC '!7#$ 6A-%-%-H#$ ( 6A-%7A#$

z siedzibÄ&#x2026; w Starczanowie k. Nekli

# # 

B k.blaszczyk@ceglewski.com.pl 63 275-41-69

%> G* $ $% "A %< < G '' $* $ * % % '* % G$%& ' G2 #* A"

Sp. z o.o.

 "#$%

K % # & *' ' L % %'"  "$L * 2 %< 1%*%%"#& #*" $%<* L2% '2 %< 5 "#"$%&& = '%> N"#<* 2%&"%"%<  ' < % 6 "%5 ! "# 2% "

%    G"#' %* %' H<%< G * %' %<I$ %' G%*%%"#,'% #,& #* % ,* "% G'"$#%'"<" " %

0 

$ '12 ! *

3$4

Wymagania:

&#$A)  \ , D)^!H)  \

Fabryka Mebli

,-./., 

5P8 )  5^!AIAE    

Pra-1752

$%"&' &H &' 

Pra-1754

 '$&

\CVTWFPK

Oferty prosimy skĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; w siedzibie firmy Starczanowo 4, 62-330 Nekla MVCOBBESFTFNBJMkadry@matex-polstermoebel.com.pl


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

23 sierpnia 2013

www.wrzesnia.info.pl

9

Kochanym Jubilatom

58  7 

5 z okazji Srebrnych GodĂłw

ogĹ&#x201A;asza nabĂłr na nowy sezon zajÄ&#x2122;Ä&#x2021; :

najserdeczniejsze gratulacje 2%*"',*%  *L&2% " Â&#x2026; Â&#x2020;\ 8 \ Â&#x2021;

Â&#x2021; Â&#x2021; % Â&#x2020;   (   8 Â&#x2C6;

+L 2 1&O , Roz-1533

> Q$ 5Q 1Q 

 $Q 1 54}$( +%<<$%< < < prosimy o kontakt pod numerem 508-502-983 =<*BTT

'* ' *T?V%TW &X(3X0X(X5(<>

Zapisy na bezpĹ&#x201A;atne zajÄ&#x2122;cia pokazowe:

stymulacja i wspomaganie rozwoju pierwsze kroki w kierunku edukacji zabawa z rĂłwieĹ&#x203A;nikami

tel. 697 427 829 eduklub@gmail.com

zajÄ&#x2122;cia odbywajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; 1-2 razy w tygodniu

2WRQDMOHSV]\VNOHSMHVWQDĘ&#x192;ZLHFLH .XSXMXVLHELHZ7ZRLP0DUNHFLH

PIWO PERĹ A 500ml

(00

(00 ((00 KIEĹ BASA PODWAWELSKA

MARGARYNA

JOGOBELLA MUSLI,

KASIA 250g

8 ZBĂ&#x201C;Ĺť 150g

'00

KAWA JACOBS CRONAT GOLD

MRĂ&#x201C;Z 1kg

200g

NOWE KOLEKCJE

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. PiastĂłw 16 Godziny otwarcia: poniedziaĹ&#x201A;ek - sobota 6 -21, niedziela 10 - 18. Zapraszamy

U] GRQLHSUW\PHQWX

DVR

 *5$7,6

ELKA

:U]HyQLDXO.DOLVNDWHO

ZZZVDORQPRG\HONDSO

SRQSWVE :QDV]HMRIHUFLH]QDMG]LHFLH3DĂ?VWZR NLONDW\VLĂ&#x2020;F\DUW\NXÂ?Ă?Z]QDQ\FKPDUHN sJDUQLWXU\MXÂ&#x203A;RG]Â? sSÂ?DV]F]HNXUWNLsVZHWU\WVKLUW\ sEOX]NLNRV]XOHsREXZLHPĂ&#x2020;VNLH sWRUHENLSDVNLsELÂ&#x203A;XWHULD

.DWDORJILUP]QDV]HMRIHUW\ s%<720s3,(55(&$5',1s/$9$5' s:,//6225s:ÂŻ/&=$1.$s.$6725 5<.2s&27721&/8%s7(5(6$.23,$6

0RGDyOXEQD Skl-801

0,5 litra piwa zawiera 25 gramĂłw czystego alkoholu etylowego. SprzedaĹź alkoholu osobom do lat 18 jest przestÄ&#x2122;pstwem

Oferta handlowa waĹźna 23.08 â&#x20AC;&#x201C; 29.08.2013r. lub do wyczerpania zapasĂłw. Promocja dotyczy sklepu we WrzeĹ&#x203A;ni, ul. PiastĂłw 16

SALON MODY NL 3U]HUĂ?FENLH NUDZLHHFHQLRQHJR

(000


10

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

23 sierpnia 2013

www.wrzesnia.info.pl

TECHNIKA GRZEWCZA INSTALACYJNA I SANITARNA Szczepan Dardzikowski ul. SzczeciĂąska 40 62-300 WrzeĹ&#x201C;nia tel./fax. 61 4362851 tel. kom. 601 730330

Szeroka gama urzšdzeù firmy:

h Grzejniki pÂłytowe i aluminiowe h WkÂłady kominowe h Ogrzewanie podÂłogowe h Instalacje sanitarno-grzewcze h Fachowe doradztwo h Instalacje gazu pÂłynnego h Przydomowe oczyszczalnie Ĺ&#x201C;ciekĂłw h Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny h Pompy ciepÂła h Kominki z pÂłaszczem wodnym h Zbiorniki olejowe h Kompleksowe wykonawstwo kotÂłowni olejowo - gazowych

ROLETY

zewnĂŞtrzne, wewnĂŞtrzne

ALUZJE poziome pionowe

WODA I GRZANIE NA ZAWOÂŁANIE [ Hurt-Detal [ DowĂłz towaru do klienta [ SprzedaÂż ratalna

Siatki na owady

Z.U.H. ul. Ciszaka 35

Bd-346

tel. 61 43-65-497; 510-272-212

+ , '6 %  tel. 693 650 804 Bd-414

61-43-86-130, 697-660-094

Salon meblowy â&#x20AC;&#x17E;GIEESâ&#x20AC;?

%  **.00-1730 .00-1400

Bd-450

Nekla, ul. Wiosny LudĂłw 2

NOWY SALON MEBLOWY

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. KiliĹ&#x201E;skiego 11

[2 Z!FF _ #/ 3.

tel. (61) 435-08-21 malgorzataborowczak@wp.pl

t0,/"t%3;8* t30-&5: t#3".:

LETNIA JA PROMOC ty

=Q > ~  `3 6 <* ./`3

DLA PIERWSZYCH 5 KLIENTĂ&#x201C;W

$ >:~ 0Â&#x20AC; 0 _L `0=f3 >

KANAPA FINKA GRATIS!* q67NvNxK{6|?6@+v}?~

na okna i role

ATRAKCYJNE KREDYTY RATALNE

Me-191a

ZAPRASZAMY pn.-pt. 7.00-17.00 sob. 7.00-13.00

OKNA MARKOWYCH PRODUCENTĂ&#x201C;W 6 89 EC 9 <L @ C @

2UCT[/CĂŁGWN$WFQYNCPC 9T\GÄ&#x2021;PKC

0,/"t%3;8*t8*53:/:;1$8 8S[FÇ´OJB VM1JBTUĂ&#x2DC;X UFM XXXTVQFSUIFSNQM FNBJMTVQFS!TVQFSUIFSNQM

VGN HCZ GOCKNPQYDWFRTKO@PQYDWFRTKORN

0CU\CQHGTVC

Bd-308

tNBUFSJBÂ&#x2019;ZCVEPXMBOF tDIFNJBCVEPXMBOB tNBUFSJBÂ&#x2019;ZJOTUBMBDZKOF tGBSCZ tOBS[Ç&#x2014;E[JB tPQBÂ&#x2019; tQBT[F

[ kotÂły c.o. [ podgrzewacze elektryczne [ podgrzewacze gazowe [ zasobniki c.w.u.

Bd-136

PROMOCJA!!! TANIA MIED

sQMPCKFT\YK28%DG\QĂŁQYKQY[U[UVGO(QTKU sQMPCFT\YKQTC\HCUCF[CNWOKPKQYGYU[UVGOCEJ2QP\KQ#NWRTQH sTQNGV[\GYPĂľVT\PGU[UVGO#NWRTQH$GENGXGT sTQNGV[YGYPĂľVT\PGOCVGTKCĂŁQYGHKPG\LC sRCTCRGV[YGYPĂľVT\PG\MQPINQOGTCVWOFHREXFTGYPC RQUVHQTOKPIW sRCTCRGV[\GYPĂľVT\PG\CNWOKPKWOUVCNK sDTCO[ICTCÄ&#x201C;QYGUGIOGPVQYGWEJ[NPG sOQUMKVKGT[ sQMPCKPYGPVCTUMKG $F


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

23 sierpnia 2013

WIETRZYMY MAGAZYNY! 

*

Meble ogrodowe do -30%

) , ) -),)+ !"#$'

www.wrzesnia.info.pl

11

   50 x 50 x 55 cm 50 x 70 x 55 cm 50 x 100 x 55 cm

nr kat. 255559 nr kat. 255702 nr kat. 255108

RODOS

nr kat. 102380

LILLE

nr kat. 196669

 nr kat. 105083

 nr kat. 105281

  )

&& !"#$& &* !"#$* &' !"#$'%

nr kat. 196668 PERGOLA GLORIA nr kat. 210053

   

nr kat. 632022

  

 !"#$ % !"#$%& '& !"#$'&(

   &&

SKLEP FIRMOWY: XO'DV]\ĂąVNLHJR%:U]HÄ&#x201A;QLD WHO NRPZZZSLPD[SO

  

nr kat. 632015

!"#$ !"#$ !"#$&

 + )

 + +) nr kat. 500001

!"#$&

 "" do -35%

 +  

nr kat. 500002

*

                  

># 1 2 >5#9 :

 pergole do -40%

DEKORAL POLINAK 10l

Pustak ceramiczny LODE KERATERM

tel. 796 995 796 www.stal-pol.pl

Roz-937

 X25# Â&#x201A;6Â&#x192;8;:;9

e-mail: budex.mieszkania@wp.pl

OGRODZENIA PANELOWE Z DRUTU Ă&#x2DC;5

Bd-453b

wym. 250x373x238 (10,7 szt./m2 Â&#x201C; 43,J4 8Â&#x192;2)

65@KC 56)KC 5^%-A!6H56A %'-A^%-#K- @%D5)#$ + ,'K5 33G

*V< &

56)%CH 6A%#6

t130%6,$+" t53"/41035 t.0/5"Ĺ&#x2018;

D %P 8 Â&#x2020;  >  1      

,BD[BOPXP VM,BMJTLB UFM LPN 

@  5 .\ /   I$@ Â&#x2020; 8Â&#x2020; >Â&#x2020; Â&#x2020;  

SĹ&#x201A;uchacze otrzymujÄ&#x2026; zaĹ&#x203A;wiadczenia potwierdzajÄ&#x2026;ce naukÄ&#x2122; do ZUS, KRUS, zasiĹ&#x201A;kĂłw rodzinnych i Ĺ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E; z pomocy spoĹ&#x201A;ecznej.

Informacji udziela i zapisy przyjmuje Sekretariat: w poniedziaĹ&#x201A;ki 9.00-16.00 i od wtorku do piÄ&#x2026;tku 9.00-14.00

Edu-670

t#SBNZEXVTLS[ZEÂ&#x2019;PXF t#SBNZQS[FTVXOF t'VSULJ t"VUPNBUZLB tJJOOFTJBULJ[HS[FXBOF t%SVUZ QSŢUZDJĹ&#x2022;HOJPOF


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

Gabinet czynny: od poniedziaĹ&#x201A;ku do piÄ&#x2026;tku

w godz. 900-1700

Lek-411a

BIOFEEDBACK EEG - "TRENING MĂ&#x201C;ZGU" Metoda terapii wykorzystywana w medycynie, psychologii, sporcie, biznesie, nauce.

 '<#* $* %<* ' "& 'L > !#24# 4# 8:;:!#:: { $'! %'1  ,,* ,*L" TA %"T

+* %*' 2%<* L 5' ! % &*   & &* &'& 0'3' % *../ &* '<="1{ ,**LÂ&#x201E;>6 &* * %&* * 7* 7%! L 3.3 * *' %'* * * &'  H% '<="1{3 /*0*LÂ&#x201E;> _&L A "2'%# { $! % =>3/.6+"<6<. BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA ul. Dworcowa 10; 62-330 Nekla

8     \     , 8 \   >#  $#Q24# "Y$0Q242 X$ != 5 7 1. # 0 :Â&#x201A;Â&#x2021; $ #55$ " :8::" '<#*" $

%">XÂ&#x2030;Â&#x201A;:::98Â&#x201A;* "* _ 7" % O +*",|Â&#x201A;N" %+% K & +%%< +  '<"' W ,L % "

 ""$%" %*&* * & N&_''' ' H 'L &* * &&% %{<  Â&#x201A;Â&#x201A;T/T7%!""&%'& %{<  Â&#x201A;Â&#x201A;)|T.T. 

. '<  |)TT/% 

 * "* %H % %&%< # 0 8Â&#x201A;Â&#x2021; $ #55$ " ::9" '<#*" $

%">XÂ&#x2030;Â&#x201A;:::989Â&#x201A;* "* _ 7" % O +*",|Â&#x201A;N" %+% K & +%%< +  '<"' W ,L % "

 ""$%" %*&* * & N&_''' ' H 'L &* * &&% %{<  Â&#x201A;Â&#x201A;T/T7%!""&%'& %{<  Â&#x201A;Â&#x201A;)|T.T. 

. '<  |)TT/% 

 * "* %H % %&%< }0 " Â&#x2021;:::::0 +' %B,  '<#* $* %<* ' "& 'L > !#24# 4# 8:;:!#::: { $'! %'1  , ,* ,*L" TA %"T $ 1$ #$ !5 7 + ' * ',L 2% * #{ $'! %5_K %+* 0././* ",2% '. '" $ <'' & * &' @"* & " ' * % ', '2 B * %*'' * ,*  * %** * %*'L A%%<Â&#x192;<* L , * %*'% '<" ' *L& 2L %&"#"& 2L * &''*  * %** 2' ' Â&#x192;* &', * %*'L* %< " &%"%<*" %< * "*&" %<

* " ','&, %& "2 % * * &', %*'  & " ', %<* , L 2L * '" %<* +' * * ',L % %& * &*%% '<+' * * * %*',&%A '<%$ ' %6 %'* &' '

L

   *B  ' * &', $' * &', ' 2' * &', H' * &' % &% %, *L '&% A K *  ' % " * ' * %  % % '<*% % % + * %*' %< 2%< * L 5'  ! %  & *   & & * &'& 0'3' % *../ &* '<="1{ , *  *LÂ&#x201E; > 6 & * * % & * * 7*  7% ! L  3.3 * *' %'* * * &'  H% '<="1{3  /*0*LÂ&#x201E;> _&L A "2'%# { $! % =>3/.6+"<6<

WSKAZANIA:    8    Â&#x2020;  Â&#x2DC;    P    

Gabinet MEDYCYNY ESTETYCZNEJ dr Piotr Wiszniewski

botoks korekcja zmarszczek mezoterapia modelowanie ust  lipoliza

<  1  R4 9 U  $7V

A W 3X  [ [ [

#$33 3 #

DENTHAL Gabinet Stomatologiczny lek. dent. Halina Olejniczak-Wiszniewska

Lek-225e

+' * * ',L % %& * &*%% '<+'* * * %*',&%A '<%$ ' %6 %'* &' '

L *B '* &',$'* &',' 2' * &',H'* &' %&% %, *L'&%A K*  ' % "*' * % %% '<*% % %

61 672 39 00 795 11 33 45

Kos-078

 $ 1$ #$ !5 7 + ' * ',L 2% * #{ $'! %5_K % +*   98 ;:9 :::; :: :: :: : * " , 2% ' 9:;: '" $ <'' & * &' @"* & " ' * % ', '2 B G * %*'' * ,*  * %** * %*'LA%%<Â&#x192;<* L , G * %*'% '<" ' *L& 2L %&"#"&a 2L  * &' ' *   * % ** 2 ' ' Â&#x192;* &', G * %*'L* %< " &%"%<*" %< * " *&" %< * " ','&, %& "2 % *  * &', %*'  & " ', %< * , L 2 L * '" %<*

tel. 61 4363-533

przyjmuje pn., wt. 15.00-21.00, czw. 9.00-15.00, w soboty po uzgodnieniu

lek. dent. Piotr Wiszniewski przyjmuje w Ĺ&#x203A;rody 15.00-21.00 WrzeĹ&#x203A;nia, Plac Ĺ&#x161;w. StanisĹ&#x201A;awa 1 (wejĹ&#x203A;cie obok Veritasu w podwĂłrze)

tel. 602-830-899 PeĹ&#x201A;en zakres usĹ&#x201A;ug: nowoczesne, precyzyjne leczenie kanaĹ&#x201A;owe przy uĹźyciu mikroskopu KAPS oraz wypeĹ&#x201A;nianie kanaĹ&#x201A;Ăłw metodÄ&#x2026; termicznÄ&#x2026;, leczenie dorosĹ&#x201A;ych i dzieci; protetyka: korony, mosty, protezy ruchome; piaskowanie zÄ&#x2122;bĂłw; leczenie chorĂłb przyzÄ&#x2122;bia; chirurgia, implanty, wĹ&#x201A;asne RTG cyfrowe www.denthal.pl

Prywatny Gabinet

PORADNIA

Okulistyczny

DIETETYCZNA Dieta System &  ' & Niebo dla podniebienia

lek. med.

Hanna Waliszewska

specjalista chorĂłb oczu

Â&#x2020;# "2" 2 "

 0#$ ! Â&#x2020;# 5Q#:0 Â&#x2020;$  49:0~#  2 # $$ Â&#x20AC; #  

rejestracja pod numerem tel. 61 4360 800 lub w salonie optycznym [  ;

Lek-420

1.   Â&#x2021;$0Q2# $ Â&#x2C6;# 5J!5&$ " 8:2$Q}$:2 ' ,0 $< *L%<'%'  00T* <,/3<,*" $ %" >XÂ&#x2030;Â&#x201A;:::9Â&#x201A;* "* _ 7" % O +*",|Â&#x201A;N" %+% K &+%%< + }0 " Â&#x2021;:::::0 +' %B,

DRZWI OTWARTE A  Â&#x2020; 8 Â&#x2020;

 <;(J3(+; ;J(J9(+;( I8 ,  Â&#x2020;Â&#x2020;     8      

POĹ OĹťNICTWO I GINEKOLOGIA spec. W. Kwiatkowski

USG: poĹ&#x201A;oĹźnicze, przezpochwowe i piersi

) # 42 Y2#   2 6 55!2 Y24# !

PrzyjÄ&#x2122;cia: wtorki, czwartki 15.00-17.00

( & ;, - 

ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;ska 3, WrzeĹ&#x203A;nia 606-312-327

0J4 2JJ 9+;

Baza lekarzy

+ A*

  1Y

Lek-221

>#  $#Q24# "Y$0Q242 J!& != 5 7

Oferujemy: BEZBOLESNE ZNIECZULENIE KOMPUTEROWE r bezpĹ&#x201A;atne przeglÄ&#x2026;dy i porady r leczenie zachowawcze w miĹ&#x201A;ej atmosferze rstomatologia estetyczna rwybielanie zÄ&#x2122;bĂłw w 30 min. r protetyka r chirurgia (resekcje, zatrzymane Ăłsemki) r *.1-"/5: r0350%0/$+" BQBSBUZTUBÂ?F

REUMATOLOG

lek. spec. chorĂłb wew. " "  #$ % 

GABINET PRYWATNY

& ' ()  * % Rejestracja tel. 61-4365-740 % &'(  ) *+,,

+ #-/2

8

Lek-249e

GABINET STOMATOLOGICZNY, ul. HARCERSKA 10 Lek. stom. Ewa Thomas- Zaremba

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA ul. Dworcowa 10; 62-330 Nekla     \     , 8 \   

www.wrzesnia.info.pl

Zew-482

23 sierpnia 2013

Lek-422

12


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

23 sierpnia 2013

"&*$9K(&I

 "I

www.wrzesnia.info.pl

13

NZOZ Wrzenia, ul. Sdowa 6, tel. 61 436-78-32, www.primadent-wrzesnia.eu Rejestracja od pon. do pt. w godz. 8.00-18.00

PORADNIE SPECJALISTYCZNE â&#x20AC;&#x201C; BEZPÂŁATNE

%\[PPGRQPRV UQD WN)PKGÄ&#x2018;PKGĂ˝UMCD9T\GÄ&#x2021;PKC

Poradnia neurologiczna Poradnia logopedyczna Poradnia stomatologiczna J"++

VGN =$35$6=$0<

czynna od wt. do pt. czynna od pon. do pt. czynna od pon. do pt.

PORADNIE PRYWATNE

Poradnia psychiatryczna wtorek Poradnia psychologiczna 2 i 4 ?roda miesi+ca Choroby tarczycy dr med. E. Schneider, wtorek

Lek-380

GABINET LEKARSKI Lek. Gerard WilczyĂąski

14.00-18.00 14.30-18.00 12.00-18.00

STOMATOLOGIA

Specjalista otolaryngolog

â&#x20AC;˘ Poradnia Stomatologii OgĂłlnej â&#x20AC;˘ Poradnia Ortodontyczna â&#x20AC;˘ Poradnia Paradontologiczna

WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Ciszaka 26

 Leczenie zachowawcze, stomatologia estetyczna, leczenie kana*owe Chirurgia Stomatologiczna: zabiegi w znieczuleniu miejscowym, Protetyka: - protezy zĂŞbowe caÂłkowite, natychmiastowe, protezy szkieletowe,

wtorek i czwartek 17.00 â&#x20AC;&#x201C; 18.00 rejestracja telefoniczna 61 436-51-64, 602-664-925

- korony i mosty porcelanowe, protezy bezklamrowe, licĂłwki bezpo?rednie

 Ortodoncja: aparaty ortodontyczne ruchome i staÂłe, Rentgen zĂŞbĂłw

0J1/%6.-7$">!# &7<%6.-7$">!75/

52'%,#.+56;%<0')#$+0'6;.'-#45-+'

$%>;/'+)/ 1/'+/)&/

$CFCPKC'')K75)VĂľVPKEU\[LP[EJKMTĂľIQY[EJ Lek-304

1(8520('

9T\GÄ&#x2021;PKCWN)GP6-WVT\GD[EVGN 4GLGUVTCELCQFRQPFQRV

EC 9C B < &" B("& 

#*!%%4 (,443

J"&%

.GM#NC<KGNC\PC

Lek-406

M C  B 

4GLGUVTCELC VGNY

GABINET STOMATOLOGICZNY

Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne

HIPOKRATES

Gabinet Leczenia Nerwic

lek. stom. ogĂłlnej

ul. WaryĹ&#x201E;skiego 6c, WrzeĹ&#x203A;nia

PAWEÂŁ KRUPKA

Zabiegi w powiÄ&#x2122;kszeniu! PeĹ&#x201A;en zakres Ĺ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E;

WRZEĹ&#x2019;NIA ul. LAZUROWA 2 tel. 61 436-35-66,

lekarz psychiatra WrzeĹ&#x201C;nia, Sienkiewicza 12 pt. 15.00-16.00 Opieszyn 10 - pt. 9.30-13.00

Os. LipĂłwka

00

J"%

pn, wt, czw, pt 15 â&#x20AC;&#x201C;19 00

KOMPLEKSOWE KURACJE &5,g;5*-C.,B !" # Opieka dietetyczna + modelowanie sylwetki

9[MQPWLGO[\CDKGIK URT\ĂľVGOPCLPQYU\GLIGPGTCELK

Porady dietetyczne dla: # $% $ &# $ ' !

!   $!(  % $#

F* ? GB BH @(  BHC  BH #F FF BH @( D    A A* B B  *?C@  

Gabinet w przychodni NOWAMED

  

(+<;-16'4#2+#

pn. 9:00 - 13:00, czw. 14:00 - 19:00

tel. 507-199-660 www.opieka-dietetyka.pl magda.glebowska@gmail.com PIERWSZA KONSULTACJA GRATIS!!!

)'**+

Lek-278

profilaktyka, wybielanie zÄ&#x2122;bĂłw stomatologia estetyczna chirurgia implantologia specjalistyczne leczenie kanaĹ&#x201A;owe pod mikroskopem protetyka schorzenia przyzÄ&#x2122;bia ortodoncja â&#x20AC;&#x201C; aparaty staĹ&#x201A;e wszystkie rodzaje RTG stomatologicznych â&#x20AC;&#x201C; bez skierowaĹ&#x201E;. Zaprasza od poniedziaĹ&#x201A;ku do piÄ&#x2026;tku 9.00-21.00 Rejestracja 61-436-72-48, 507-117-063

Waldemar KieÂłczewski

Lek-315a

Prywatny

Gabinet

Laryngologiczny Dr med. Ĺ ukasz Borucki Diagnostyka i leczenie operacyjne. Leczenie chrapania i bezdechu sennego

www.orl-centrum.pl tel. 61 437 05 87

r* r C r*

r C r I ? r C rH C 

-+0'<;6'4#2+# rK B  @ *C B rK B )L)J

/#5#Ä&#x2019; /+-41-+0'<;6'4#2+# -+0'5+16#2+0)

)CDKPGVE\[PP[ QFRQPFQRVt

-QĂŁCE\MQYQWN/KĂŁQUĂŁCYUMC PCFMYKCEKCTPKĂ°

VGN}}

J""

CB *  #IPKGU\MC5\E\GRCýUMC CB * C,CEGM5RKEJCNUMK

lek.med. # 0D tel. 601 77 24 23 www.nastawianiekregoslupa.pl


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

23 sierpnia 2013

www.wrzesnia.info.pl

E 5P8 Â&#x153;5 Â&#x153;5 

#8 Â? - 

Rol-321

14

5)"@ 6I%FA <J+; 5  , \  * 5 Gwarantujemy szybkie wykonanie Gw %" %" "2* * %"$ -  > -  >     >  >  2+4;2<94<Â 22;99J<49Â 22;99J=29Â 1 %&  L B ' *Â&#x2C6; L %Â&#x2C6; ' |6Â&#x2C6;' <'' &

+ > Â? %> >  8   P\         ( 7A)%, )-5, 5^!6D#    (

   Q "$Â?

7ĂŁ80,., :\SU]HGDÄ&#x201D;F]ĂśÄ&#x2C6;FLGR ),$7$6.2'< :U]HÄ&#x2C6;QLD5\QHN 

6D

PRQWDÄ&#x201D;*5$7,6

%EC%56 % D#H^A#Â&#x2026; !"#$%&%'#

%EC%56 % D#H^A#Â&#x2026; !"#$%&%'#

K _ % * % _ 7" % O +*" 5  @% = 3> & , 2 19.09.2013 r. o godz. 11.50 '%' _ ' 7" & O +*" +% N" % + " & $ * % ' ~ 6 || , +   3, $ $ pierwsza licytacja

K _ % * % _ 7" %  O +*" 5  @% = 3> & , 2 19.09.2013 r. o godz. 12.15 '%' _ ' 7" & O +*" +%  N" % +  " & $ * % ' ~ 6 ||,+  3,$$druga licytacja

     

 ( J,J3J< Â&#x201A; 8 +J;Â&#x192;4 2 "+ Â&#x2026;%* * 2"2<1;JJ - , ) , I  L " _ 7" % O +* N" % +%

+ +% K &+%%<* $&$ %  KW [NKW:PO1F/00020037/8]. _'  % :::: 0,  %  "

L 3/4'% %:::0 Â&#x2020;% * %$*'" % * &'  % " 2%# $"$

 %T'% ,":::0 &L "*LÂ&#x201E; " '** " %* &7$"$2'#2  *L,2 $""*LÂ&#x201E;" '** " %* &'#$& *2% <'' %B> " X 4# Z > +(X## 0 w Kaliszu 77 1020 2212 0000 5102 0286 6887. N&* * ./Â&#x2021;* * &'& '%# %, L & %# '<# %   &' *H &,  & *  %  %

% % %' N'*K _ & 5 %@%  Anna Czelusta

N'*K _ & 5 %@%  

K _ % Barbara Onyszkiewicz

   Â&#x2020;   , 8 P  Â&#x2020; <  ,  , P, 8      8Â&#x2020;    2=,<J <  8 Â&#x2020; 2=<JÂ&#x192;<39=4 (   P 2 "B~K %H,)xK %H * 2 2<1;J2 ) 8  , E )P +JÂ&#x192;+ L " _ 7" % O +* N" % +% + +% K &+%%<* $&$ % nr KW [NKW:PO1F/00033605/5]. _'  % ;::: 0,  %  "

L 2/3'% %9;0. Â&#x2020;% * %$*'" % * &'  % " 2%# $"$

 %T'% ,";::0 &L "*LÂ&#x201E; " '** " %* &7$"$2'#2  *L,2 $""*LÂ&#x201E;" '** " %* &'#$& *2% <'' %B> " X 4# Z > +(X## 0 w Kaliszu 77 1020 2212 0000 5102 0286 6887. N&* * ./Â&#x2021;* * &'& '%# %, L & %# '<# %   &' *H &,  & *  %  %

% % %' N'*K _ & 5 %@%  Anna Czelusta

N'*K _ & 5 %@%  

K _ % Barbara Onyszkiewicz

%EC%56 % D#H^A#Â&#x2026; !"#$%&%'#

%EC%56 % D#H^A#Â&#x2026; !"#$%&%'#

K _ % * % _ 7" %  O +*" 5  @% = 3> & , 2 19.09.2013 r. o godz. 11.40 '%' _ ' 7" & O +*" +% N" % + " & $ * % ' ~ 6 ||,+  3,$$pierwsza licytacja "   8Â&#x2020;  ;  ,  , 8 , , ,    8Â&#x2020;  ( \ 2<,;J <  \ Â&#x2020;  Â&#x2020; 9 ( ;,30 < \ +4 ( +0,23 <( 6  Â&#x2020; Â&#x2020;  8 3+3;Â&#x192;3=J+== (   P 

K _ % * % _ 7" %  O +*" 5  @% = 3> & , 2 19.09.2013 r. o godz. 13.00 '%' _ ' 7" & O +*" +% N" % +  " & $ * % ' ~ 6 ||,+  3,$$druga licytacja

2 "B@&!!%H * 2"B2<1;JJ - , ) 0$Â&#x192;++ L " _ 7" % O +* N" % +% + +% K &+%%<* $&$ % nr KW [NKW:PO1F/00035288/0].

   Â&#x2020;    4 8Â&#x2020;  P  ,  , P  , P 8 , 

8Â&#x2020;  ( \ 34,;J  8    Â&#x2020; ==3Â&#x192;<9J4 , Â&#x2020;      2 * 2"2<1J<0 ) -(, C  2Â&#x192;4 2 "B! & ( %H= "

> L " _ 7" % O +* N" % +% + +% K & +%%< *  $&$ % nr KW [NKW:PO1F/00032390/7].

_'  % 8:8:: 0,  %  "

L 3/4'% %9990. Â&#x2020;% * %$*'" % * &'  % " 2%# $"$

 %T'% ,"8:8:0 &L "*LÂ&#x201E; " ' ** " % * & 7$"$ 2 '# 2  *L,2 $""*LÂ&#x201E;" '** " %* &'#$& *2% <''

%B > "  X 4# Z > +( X## 0 w Kaliszu 77 1020 2212 0000 5102 0286 6887 N&* * ./Â&#x2021;* * &'& '%# %, L & %# '<# %   &' *H &, &*  % % % % %'

_' %8:::0, % " L 2/3'% %9;0. Â&#x2020;% * %$*'" % * &'  % " 2%# $"$

 %T'% ,"8::0 &L "*LÂ&#x201E; " '** " %* &7$"$2'#2  *L,2 $""*LÂ&#x201E;" '** " %* &'#$& *2% <'' %B> " X 4# Z > +(X## 0 w Kaliszu 77 1020 2212 0000 5102 0286 6887. N&* * ./Â&#x2021;* * &'& '%# %, L & %# '<# %   &' *H &,  & *  %  %

% % %'

N'*K _ & 5 %@%  Anna Czelusta

N'*K _ & 5 %@%  Anna Czelusta

N'*K _ & 5 %@%  

K _ % Barbara Onyszkiewicz

N'*K _ & 5 %@%  

K _ % Barbara Onyszkiewicz


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

15 Bd-353c

23 sierpnia 2013

PRODUCENT OKIEN I DRZWI  / : ;< => ? 

@C & < C &J

 @*J +K ,> +K , ,

4  ' 4 6  ' 4 6' 4 :;

%EC%56 % D#H^A#Â&#x2026; !"#$%&%'#

+"

K _ % * % _ 7" % O  +*" 5  @% = 3> & 2B 19.09.2013 r. o godz. 12.30 '%' _ ' 7" & O +*" +% N" % + " &$* %'~6 ||,+ , 3,$$druga licytacja

*,<%.4

    Â&#x2020; 8 +24=Â&#x192;+,

  +,+<= <,     1   Â&#x2020; ,   

 (  43J <

.4102M1.512/

B9L E8 E9E9 @E9

2 "Bx 1 L_* L " _ 7" % O +* N" % +% + +%K &+%%<* $&$ % nr KW [NKW:PO1F/00039994/0].

8#&" &"%&""$ 6K%%&%,

%'%+="%II",

_'  % :::::: 0,  %  "

L 2/3'% %0 Â&#x2020;% * %$*'" % * &'  % " 2%# $"$

 %T'% ":::::0 &L "*LÂ&#x201E; " '** " %* &7$"$2'#2  *L,2 $""*LÂ&#x201E;" '** " %* &'#$& *2% <'' %B> " X 4# Z > 1X## 0 w Kaliszu 77 1020 2212 0000 5102 0286 6887.

*+,-./,&-.0/0.1-.23,&452.0

!"## $%&'*+,-./,0-1%34,60&./7689#9#9#:,;7689#9#99 &!<,+. 4$%&1*+,=4$%&1*+,/>.444/4$%&1*+,/>.

N&* * ./§ * * &'& '%# %, L & %# '<# %   &' *H &,  & *  %  %

% % %'

* 0'' % *../ &* '<=1{ ,**LÂ&#x201E;>

N'*K _ & 5 %@%  Anna Czelusta

1.

(# "

2.

@&%"

N'*K _ & 5 %@%  

K _ % Barbara Onyszkiewicz

%EC%56 % D#H^A#Â&#x2026; !"#$%&%'# K _ % * % _ 7" % O  +*" Barbara@% =3>& 2Bdnia 19.09.2013 r. o godz. 11.00 '%' _ ' 7" & O +*" +% N" % + " &$* %'~6 ||,+ , 3,$$druga licytacja

    Â&#x2020; 8 =J4Â&#x192;+J, =J4Â&#x192;++, =J4Â&#x192;+< 8Â&#x2020;    J,;2;< ,   8 1      ( \ +,J3=,JJ <    ( \ +;<,JJ < 2 "BÂ&#x2030;{Â&#x2020;x7_* * 2"B2<1J<0 ) -( ( -* ;, L " _ 7" % O +* N" % +% + +%K &+%%<* $&$ % nr KW [NKW:PO1F/00025066/5] _'  % :9::: 0,  %  "

L 2/3'% %0 Â&#x2020;% * %$*'" % * &'  % " 2%# $"$

 % T '%  " :9:: 0 &L "*LÂ&#x201E;" ' ** " % * & 7$"$ 2 '# 2 *L,2 $""*LÂ&#x201E;" ' ** " % * & ' # $&  *2%

<'' %B> " X 4# Z > +( X## 0 ::::::9::888 N&* * ./§ * * &'& '%# %, L & %# '<# %   &' *H &,  & *  %  %

% % %' N'*K _ & 5 %@%  Anna Czelusta

N'*K _ & 5 %@%  

K _ % Barbara Onyszkiewicz

Redaguje zespĂłĹ&#x201A;: Waldemar Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;ski (redaktor naczelny), Maria KosiĹ&#x201E;ska (z-ca redaktora naczelnego). Biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;: Maria KosiĹ&#x201E;ska, Arleta Kretkowska, Natalia Pacanowska, Marika Wojtela. 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14, tel. 61 436 52 70, fax 61 640 01 01, biuro@wrzesnia.info.pl, http://www.wrzesnia.info.pl SkĹ&#x201A;ad komputerowy (reklamy@wrzesnia.info.pl): Anna Jakubek. Projekt graficzny: Tomasz Wojciechowski. Wydawca: Wydawnictwo KROPKA Jolanta i Waldemar Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;scy, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, SzczeciĹ&#x201E;ska 5. Druk: Drukarnia AGORA SA, PiĹ&#x201A;a, ul. Krzywa 35. KolportaĹź: Mariusz Tomczak, tel. 603 118 930. Redakcja â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstĂłw oraz nadawania tytuĂłw listom. TekstĂłw i materiaĂłw niezamĂłwionych nie zwracamy. AnonimĂłw nie drukujemy. Redakcja â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? nie odpowiada za tre reklam i ogosze. Wzory reklam zastrzeone.

&'%

* 2"B2<1J<0 ) -( ( -  DP,

8      \ Â&#x2020;      Grzybowo 6 2 '<

' & '<

6 < <

K$&+%

X2427&2

76/2, 77/2

0,0760

PO1F/00026432/9

X2427&2

77/1

0,0761

PO1F/00026432/9

K$&+%* * _ 7" % O +*"|Â&#x201A;N" % +% K &+%%< + N& %%%" '<' % & %#* * 3. 6  '< ' $ "  1  /T, //T  '   * ,  * 4. @* '< +"2% '  ' '& < 6 % < "& % * &# & 1 //T '  * , * +"2%  '  ' '& < @ 2  '<   2 2% *    * 2%< 5. % '<  H 6. Â&#x2030; %% _* 2 * &''%& % W " ) 0 Â&#x201A;Â&#x201A;%$ !#24# 4:;:\!#:: * &' ) 0 Â&#x201A; %$ !#24# 4:;:\!#: 6 &$ $ { $'! % + * %'Â&#x192;7' "Â&#x192; = '>, Â&#x192; %"" =| *$ > @A  # * *$ * &' '* " %2#6* * &* 2* %2%< % %$/ 7. ( %  ) 0 Â&#x201A;Â&#x201A;%0# 0 9\:::::\0Â&#x20AC;Â&#x2018;\Â&#x2019;(J '< # 9\:::::\0 %# ' ) 0 Â&#x201A; %0# 0 9\:::::\0Â&#x20AC;Â&#x2018;Â&#x2019;(J # 9\:::::\0 x%* % *#* &'2%B 8. + '* &' 8.1 +'

# ' * ' #"* & " L * % '+* %

'  1# 0 4Â&#x201A;# 0  07Â&#x201C;# # 0 4Â&#x201D; w Grzybowieâ&#x20AC;?, *" %, :;:\=%$H  L <''{ $'!Â&#x192; % + >2%#$ { $'! % Â&#x192;Â&#x192;.0Â&#x192;Â&#x192;Â&#x192;3/3Â&#x192;Â&#x192;/ +'$*%% '< * %*' %& * &' +* %<* %*< ' * " '

L Â&#x192; < * H' * &' @, L %& * & Â&#x192; Â&#x192; %%  * % * ' % ", '* * * " & * %*'' * ,2%* #*  8.2 6  * %**I * %*'LA%%<Â&#x192;<* L , %$$# 2 " #51 $!0Q !5 2Y25!0Q $ !2$0   $ #% $#$ 0Q ## 0\$ ! * %*'L* %< " &%"%<*" %< * "*&" %< * " ''&, %& "2 %  *  * &', %*'  & " ', %< * , L 2L * '" %<* % *%  ,L %< %# '(' 9. { & <  #' * &' * # %& ' 3 . '% ' '<* 'L ="1{3 ', /,*/0*LÂ&#x201E;H>N &$*  * &''"&' 2 Â&#x192;* %*' 2%<* %% _&L  A " 2 '%# +% * ' x <' %, 10. 1 |A " { $'! % + '7' ,*L",33


23 sierpnia 2013

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

@A *" 20 *' % * %'_* 2 % (% " *)xWN"$ %& * 'L & &# % 

C *(UKGTRPKC

_0.

16

Profile for Wydawnictwo KROPKA

Numer 1216  

Wiadomosci Wrzesinskie

Numer 1216  

Wiadomosci Wrzesinskie

Profile for wuwu
Advertisement