Page 1

Aktualności, s. 11

Radosław Brzózka mówi o swojej pracy w TVP

1 marca 2013 NR 9 (1191/XXIV) INDEKS 366773

ISSN 1234-1363

CENA 2,90 zł (w tym 5% VAT)

Ludzkie pasje, s. 7

Lekkoatletyka, s. 24

Dzień Myśli Braterskiej i Oskarowa Gala wrzesińskich harcerzy

Tomasz Szymkowiak potwierdza formę w Portugalii

redakcja: 61 437 49 50, biuro ogłoszeń: 61 436 52 70

Weekendowy dyżur reporterów:

Nie wpłacajcie im! Wśród oszukanych są rolnicy i przedsiębiorcy. Jest ich wielu – setki, a może nawet tysiące. Tomasz Szternel, Filip Biernat

puszczenia Monika Mikoajczak, zastpca kierownika biura Agencji. Kierownik o oszustwie dowiedzia si 20 lutego, na zebraniu wiejskim w ydowie. – Moja koleanka, radna powiatowa Teresa Waszak, dostaa wanie takie dziwne pismo i zapytaa mnie, o co chodzi. Byem zszokowany, gdy to zobaczyem. Nigdy nasza Agencja nie spotkaa si z czym takim i na tak skal! Nastpnego dnia otrzymaem kolejne telefony od kolegów rolników, e do nich te dotary te pisma. Od razu poinformowaem o tym komendanta policji – wspomina Szafarek. Tego samego dnia media ogólnopolskie zaczy bi na alarm. Oszust wysya podrobione pisma do rolników w caym kraju! cznie byo ich 19,5 tysica. 21 lutego rzeszowska policja, która prowadzia ledztwo w tej sprawie, zatrzymaa podejrzanego o te czyny 29-letniego mieszka ca Bydgoszczy. 22 lutego Sd Rejonowy w Rzeszowie zastosowa wobec mczyzny rodek zapobiegawczy w postaci trzymiesicznego aresztu. – Na razie nie zgosi si do nas aden poszkodowany w tej sprawie – mówi rzecznik wrzesi skiej policji Krzysztof Szczeniak. Uczula rolników, aby nie dali si nabra i bro Boe nie wpacali pienidzy na to konto. Ale to nie jedyna próba wyudzenia pienidzy. Ofiarami innego oszusta padli lokalni przedsibiorcy.

– Niech pan patrzy, jaki myk! Sam bym si na to nabra – mówi Józef Szafarek, kierownik wrzesi skiego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pokazuje ulotk. W lewym górnym rogu logo Agencji. Tylko w skrócie co nie gra: zamiast ARiMR jest ARMiR. Jest te rzewna historyjka o trudzie rolnika i dobrych ludziach – doradcach, którzy za jedyne 246 z uatwi pozyskanie dopat i innych wiadcze

w ARiMR. – A tu mam sfaszowany dowód wpaty. Oszust umieci na nim prawdziwy adres warszawskiej centrali Agencji, ale numer konta jest ju nie nasz. W ogóle jest jaki dziwny, bo zamiast 26 liczb, ma 27. Czy to aby nie przypadkiem numer konta banku na Kajmanach? – snuje przy- >>

dok. na s. 11

„Wigilia” w kinie Trójka jeszcze tylko dzisiaj, jutro i w niedzielę! To ju ostatnia okazja, eby obejrze we Wrzeni „Wigili” Rafaa Szamburskiego. Pierwszy lokalny profesjonalny film fabularny mia swoj premier 25 stycznia na festiwalu Prowincjonalia. Dwa dni pó niej odby si w kinie Trójka pokaz zamknity, po czym przez cztery kolejne wieczory odbyway si otwarte biletowane seanse. Wedle szacunku kiniarzy, w tym ostatnim przedziale film obejrzao ponad dwustu widzów. Twórców ten wynik zadowala. – Tylko niektóre filmy w Trójce osigaj tak frekwencj w takim czasie, wic jestemy usatysfakcjonowani – mówi Szamburski, reyser i scenarzysta „Wigilii”.

Dla tych, którzy nie zdyli dotychczas obejrze filmu, a chcieliby to nadrobi, kino przygotowao ofert „last minute”. Ostatnie seanse odbd si 1, 2 i 3 marca (godz. 19.15). Cen biletów wyznaczono na 10 z. „Wigilia” to tragikomiczna historia trójki bohaterów rozgrywajca si na ulicach Wrzeni. Modzi mczy ni Feliks i Lucjan (zagrani przez Marka Urbaniaka i Arkadiusza Nowaka) oraz chopiec o pseudonimie Biaaczka (Damian Twardy) staraj si odda na szczytne cele butl z bilonem zebranym w piwiarni. Realizm, aktorstwo, plenery, muzyka, i zaskakujce zako czenie – to tylko niektóre atuty filmu. DAI

501 677 731 lub 501 677 838 CHCESZ ZGŁOSIĆ JAKIEŚ ZDARZENIE? DZWOŃ!

Dziury w jezdniach – dlaczego co roku po zimie jest to samo? Jak powinno się łatać? Temat tygodnia, s. 2, 10 Dymisja wicestarosty prawdopodobna Samorząd, s. 6 Wielki temperament seksualny zaprowadził go do... Prosto z sądu, s. 5 Jak wygląda lekcja w cyfrowej szkole? Czym różni się od tradycyjnej? Oświata, s. 19 www.wrzesnia.info.pl

 Na piśmie widnieje logo podobne do tego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. „List” jest adresowany do ludzi, którzy chcą pozyskać duże pieniądze

Walka o kamienicę Właścicielem połowy dużej kamienicy stojącej w centrum Wrześni Roman Brzeziński stał się w maju 2011 roku. Okazyjna transakcja zaprowadziła go jednak na ławę oskarżonych. Za 130 m2 kamienicy przy ul. Sienkiewicza R. Brzezi ski zapaci, jak wynika z aktu notarialnego, zaledwie 150 tys. z. – Wiem, e to mao, bo jest ona wicej warta, ale na tyle si dogadalimy. Violetta M. (poprzednia wacicielka tej czci domu – przyp. red.) doskonale wiedziaa, za ile sprzedaje

mi nieruchomo. Bya tego wiadoma. Zreszt notariusz trzykrotnie j o to pytaa, zanim daa do podpisania umow sprzeday – mówi mczyzna. Brzezi ski dodaje, e pocztkowo cen ustalili na 250 tys. z jednak gdy wyszo na jaw, e w kamienicy jest lokator, zostaa ona zmieniona. Dwa miesice pó niej rozpocza si walka o nieruchomo. Czesawa M. – wacicielka drugiej poowy kamienicy i zarazem ciotka Violetty M. – zawiadomia wrzesi sk prokuratur twierdzc, e Violetta M. zostaa oszukana przez Brzezi skiego. W styczniu 2012 r. nabywcy przedstawiono zarzuty. Z aktu oskarenia wynika, e w momencie sporzdza-

nia umowy sp sprzeday prrz zed da R Roman Brzezi ski „wywoa u Violetty M. bdne przewiadczenie sprowadzajce si do uznania, e umówion cen jest suma cen wskazanych w umowie przedwstpnej (250 tys. z) oraz w umowie sprzeday (150 tys. z), to jest cznie 400 tys. z”. – To jaki absurd. Zupenie nie rozumiem toku mylenia prokuratora. A ciotka si mci, bo nie dostaa jej pienidzy. Teraz chce zrobi z niej osob chor psychicznie i na tej podstawie odzyska kamienic. Umiecia j nawet w „Dziekance” – przekonuje Brzezi ski.

>>

dok. na s. 4


1 marca 2013

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

2 Temat tygodnia Dziurawe szosy SONDA

Moim zdaniem

Władysław Kominkiewicz, emeryt: – Są miejsca, które wymagają remontu. We Wrześni juş zaczęli naprawy. Codziennie dojeşdşam do miasta i widzę, şe na wsi remonty dróg jeszcze nie ruszyły. Nie mam o to pretensji do drogowców – przez cały czas był mróz, śnieg, więc nie mogli nic robić. Drogi poza Wrześnią są w złym stanie – wiadomo, jak to po zimie – ale muszę powiedzieć, şe w tym roku nie zauwaşyłem dziur, na których samochody urywałyby koła.

zdaniem uşytkowników www.wrzesnia.info.pl czytelnik: Proszę przejechać się drogą Kozubiec –

Bugaj, tam są takie dziury, şe samochody zwalniają do zera albo jeşdşą po rowach. A gmina Miłosław nic nie robi i pewnie nie zrobi, bo muszą zbierać milion złotych na karę, jaką dostali. Ola: Opisujesz stan drogi nie będącej własnością gminy, słuszne uwagi dotyczą drogi wojewódzkiej. mtr: Tak, drogi wyglądają tragicznie, gorzej niş w latach poprzednich. Tylko oczywiście jakiś łoś powie, şe to przez zimę, a nie przez odpieprzone byle jak drogi. Nie moşna się przyzwyczaić do takich dróg. Trzeba na kaşdym kroku wspominać, w jak fatalnym stanie one są. Gdy nam będzie wszystko jedno, władza będzie miała nas jeszcze bardziej w d... i o dobrych drogach zapomnimy. kolo: [...] Co ma powiedzieć moja sąsiadka z Dąbrowskiego, która rozwaliła koło i połamała alusy? [...] Póki nie będzie obwodnicy, o drogowej normalności w naszym mieście moşesz pomarzyć. O ile oczywiście jesteś z Wrześni.

Dariusz Chudy, detektyw sklepowy: – Po zimie drogi są fatalne. Najgorzej jest w poblişu cmentarza komunalnego, wiele do şyczenia pozostawiają teş droga z Małpiego Gaju i ul. Słoneczna. Miejsc, które powinny być pilnie wyremontowane, jest o wiele więcej, długo by wymieniać. Z roku na rok stan naszych dróg się poprawia, ale nadal jest wiele do zrobienia. Mariusz Stróşyk, rencista: – Stan dróg określiłbym jednym słowem: makabra. Bardzo dziurawa jest ul. Kościuszki. Denerwuje mnie teş to, co dzieje się z drogą do Obłaczkowa, przy której mieszkam. W ubiegłym roku ładnie ją wyremontowano, ale teraz juş widać koleiny. Remonty dróg są niby przeprowadzane, ale ich efekty są bardzo nietrwałe.

Czy wierzÄ™ w poprawÄ™ stanu polskich drĂłg?

Justyna Kawałkiewicz, gospodyni domowa: – Drogi są w tragicznym stanie. We Wrześni nie jest jeszcze tak źle, gorzej, jak wyjeşdşa się poza miasto. Dojeşdşam z Targowej Górki i codziennie widzę zniszczony, dziurawy asfalt. Najgorzej jest w okolicach Grzymysławic i Bukowego Lasu. Trzeba jechać zygzakiem, şeby ominąć dziury. Niestety, nie zauwaşyłam jeszcze w tych rejonach drogowców.

opinie internautĂłw na www.wrzesnia.info.pl

Waldemar Śliwczyński

Z

amieszanie z radnymi i urzdnikami samorzdowymi trwa dalej. Do dymisji prawdopodobnie poda si wicestarosta, bo spĂł ni si o miesic z wyrejestrowaniem swojej dziaalnoci gospodarczej, co nie przeszkodzi radnym jeszcze na tej samej sesji powoa go ponownie na penienie dalej tej funkcji. mieszne? Troch tak. CBA pozbawio Przemysawa Kuczor funkcji w zarzdzie powiatu, ale nie pocigao to za sob pozbawienia mandatu radnego. Radny jednak sam zrezygnowa. Ja si pytam: jak to jest ze znajomoci prawa wrĂłd naszych samorzdowcĂłw? Jak mona nie zna podstawowych przepisĂłw, ktĂłre okrelaj kto moe by czonkiem zarzdu powiatu? Za co pienidze bior radcy prawni? Starostwo zatrudnia ich kilku, a jeden z nich jest nawet penomocnikiem starosty w procesach prywatnych. Prawnie jest to z pewnoci dozwolone, ale jest jeszcze co takiego, jak etyka. ZarĂłwno radcy, jak i starosty. A mao etyczne, ogldnie rzecz ujmujc, jest korzystanie w sprawach prywatnych z usug tego samego prawnika, ktĂłremu paci si z pienidzy podatnikĂłw za obsug prawn powiatu. Tak uwaam.

W tym tygodniu szukamy dziury w całym, czyli sprawdzamy stan dróg. Przechodniów zapytaliśmy, jak oceniają stan asfaltu po zimie – czy denerwują ich dziury i gdzie, ich zdaniem, remonty drogowe są najpilniejsze?

tak (7%) nie

92%

Satyryczny komentarz tygodnia: cieszmy siÄ™, Ĺźe z tych dziur nic nie wychodzi...

jedno pytanie – jedna odpowiedź

Dziurawe drogi powiatowe? Filip Biernat: Wielu mieszkańców powiatu zgłasza uwagi na temat złego stanu dróg. Jakie są przyczyny tego, şe najwięcej zgłoszeń dotyczy dróg powiatowych? Czy wynika to ze złego stanu dróg, braku kadr lub pieniędzy na remont? Izabela Karpińska, kierownik Referatu Dróg Powiatowych: – Zły stan dróg powiatowych nie wynika z braku kadr czy pieniędzy. Podjęliśmy juş działania mające na celu usunięcie ubytków w nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową, „na gorąco�. Remonty cząstkowe powinny być wykonywane przy dodatniej temperaturze, gdy podłoşe nie jest zamarznięte, dlatego ze względu na panujące warunki atmosferyczne nie moşna było wykonać remontów wcześniej. Pogoda przyczyniła się do takiego stanu dróg: opady śniegu, zmieniające się temperatury.

BRC, LOVATO, STAG

PRQWDĹŽZD]RQ*5$7,6

$XWR]DVWćSF]H

GAZ EKO-GAZ

61 436-46-84 604-710-781 pn-sob 8.00-19.00 niedziela 9.00-13.00

 # $ % &' $ ( ) *+ &' $, $ -&

5HQRZDFMHQDJURENyZ UR]ELyUNLPDORZDQLHOLWHU

*$=)$67 

63 2768-462, 604-992-402

%LHU]JOLQSa-501

AUTO-GAZ-PYZDRY ul. Mostowa 6

  RERN&HQRVX

TARTAK NEKLA

GAZ DOM-GAZ

61 436-27-33, 436-29-49 pn.-sob. 7.00-19.00 nd. 8.00-14.00

SKĹ AD DREWNA I WĘGLA

 !"

Gutowo Małe, ul. Powidzka 9 (przy torach kolejowych), tel./fax 61 437-64-56

tUBSDJDBPCS[ZOBOB t8Ć–(*&-,".*&//: #36/"5/: t&,0(304;&,QPMTLJD[FTLJ t.*"ÂŒ

%045"8:0000 693-631-996

Roz-1039a

Roz-1166

:RŬQLDN 1$*52%.,RG]â

&QY[PCLĂľEKC

wykonuje wiby dachowe wg zamĂłwie. boazerie podbiciowe impregnacja cinieniowa drewno kominkowe

NQMCNWÄ“[VMQY[ 

Tarcica obrzynana i nieobrzynana

YEGPVTWO9T\GćPK

Deska tarasowa (dwustronnie ryflowana) Nekla ul. Dworcowa 33 tel. 61 4386-046, fax 61 4386-076

605-338-906, 605-550-379

4Q\

KAMIENIARSTWO

Sa-412e

INSTALACJE GAZOWE

Roz-863

Reklama


1 marca 2013

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

3

Gorący temat Woda na wagę złota

Antyterroryści z Holandii odbili mieszkańca naszego powiatu

Urzdnicy twierdz, e ludzie, którzy budowali domy przy ul. Owocowej, byli wiadomi, e nie bd mieli od razu wody. Pytanie tylko, ile to „od razu� moe trwa. – Woda, która jest w naszej studni, nie nadaje si do spoycia. Potwierdzi to sanepid, dlatego do piWaciciele kilku domów znajduj- cia, przygotowywania posików czy cych si przy ul. Owocowej od po- do kpania male kiego dziecka kunad 10 lat walcz o doprowadzenie pujemy wod w 5-litrowych buteldo nich wody. Nie rozumiej, jak kach. W miesicu kilkaset litrów – w dzisiejszych czasach, mieszkajc dodaje kobieta. – Mamy ju dosy w miecie, mona nie mie w domu cigego kupowania wody, gotowazwykej kranówki. Zwaszcza e nia tej ze studni czy zastanawiania maj j osoby, które zamieszkuj si, kiedy wyschnie nam ródeko. stojce obok szeregowce. – Dla mnie 7 maja 2012 r. gmina podpisaa to skandal. Przecie wystarczyoby umow na wykonanie dokumentacji pocign sie kilkadziesit metrów technicznej dotyczcej budowy siedalej i problemu by nie byo, tym bar- ci wodocigowej w tamtym rejonie. dziej e te szeregowce pobudowano Kompletna dokumentacja miaa zoznacznie pó niej ni my nasze domy sta przekazana gminie do 15 pa – mówi Klaudia Pawlak. dziernika. Potem przeduono pro-

Cztery osoby zostay zatrzymane w sprawie uprowadzenia na terenie Holandii mieszka ca powiatu wrzesi skiego. 37-latek zosta uwolniony w okolicach Hagi. Sprawa wysza na jaw w sobot 23 lutego. Wówczas to pewna rodzina spod Wrzeni (na prob policji nie podajemy konkretniej miejscowoci) odebraa wiadomo o uprowadzeniu ich syna. Jak si okazao, porwany mia dostp do telefonu komórkowego. – Powiedzia, e jest przetrzymywany przez grup mczyzn, którzy daj za niego okupu w wysokoci stu tysicy zotych – informuje Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. – Musielimy jak najszybciej wej w kontakt z tamtejsz policj. O sprawie powiadomilimy Biuro

Wybudowali nowe domy na terenie miasta, ale nie mają w nich bieşącej wody. I chociaş wydaje się to niemoşliwe, we Wrześni jest to faktem.

jektantowi termin do 15 marca br. W ko cu w rod projekty budowlane trafiy do ratusza. – W oparciu o nie gmina niezwocznie wystpi do starosty z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budow. Po jej uprawomocnieniu si, na podstawie dostarczonego kosztorysu inwestorskiego oraz dostpnych w budecie gminy rodków finansowych, podjta zostanie decyzja co do zakresu planowanej inwestycji – informuje Robert Stachowicz z UMiG we Wrzeni. Co ciekawe, ju wiadomo, e w tegorocznym budecie nie ma pienidzy na zrealizowanie tej inwestycji. Nie oznacza to jednak, e mieszka cy ul. Owocowej bd musieli kupowa wod w niesko czono. – Otrzymaem informacj, e PWiK wybuduje tam wodocig w trzecim kwartale tego roku – dodaje Stachowicz. Dorota Tomaszewska

Midzynarodowej Wspópracy Policji oraz Centralne Biuro ledcze. Policjanci z wydziau operacji pocigowych CB pojechali te do Holandii, by pomaga tamtejszej policji. Mczyzn udao si odbi w poniedziaek 25 lutego niedaleko Hagi. Jest cay i zdrowy. Zatrzymano cztery osoby podejrzane. S to obywatele Litwy. – Jestemy na etapie przekazywania caej dokumentacji do pozna skiej prokuratury okrgowej, która przekae dokumenty do Holandii, gdzie badana bdzie sprawa uprowadzenia – kontynuuje A. Borowiak. – Na tym etapie ledztwa nie mog nic wicej powiedzie – zastrzega. Jak udao si nam nieoficjalnie dowiedzie, 37-latek wyjecha do kraju tulipanów zaledwie dwa tygodnie temu. Nie pochodzi z zamonej rodziny. ukasz Róaski

Czytaj na stronie 7 dodatku    z Narodowym Bankiem Polskim      Reklama

Kre-353

Reklama

Edu-601

:U]HĹ’QLDXO5\QHN WHO 

  

Oferujemy system szkoleń z emisji głosu i wystąpień publicznych (skierowany do nauczycieli, dziennikarzy, polityków, prawników, menadşerów, przedstawicieli handlowych oraz innych grup zawodowych) OFERTA SPECJALNA: przygotowanie do rozmowy o pracę – 50 zł/spotkanie komunikacja interpersonalna dla par – 100 zł/spotkanie oraz kurs emisji głosu – 50 zł/godzina

teltkontakt@easycom.net.pl

Zew-489

Roz-1411

www.easycom.net.pl


www.wrzesnia.info.pl

4 Zdarzenia Trudna walka o kamienicę <<

dok. ze s. 1

Mczyzna zaznacza jednak, e Violetta M. co prawda przebywa w gnie nie skim szpitalu, ale nie na oddziale, gdzie leczy si chorych psychicznie. Z zezna psychiatry Waldemara Kieczewskiego zoonych we wtorek przed pozna skim sdem wynika, e w lipcu 2011 r. kobieta trafia do szpitala z rozpoznaniem majaczenia alkoholowego i reaktywnego zespou depresyjnego. Po kilkudniowym pobycie w „Dziekance” opucia szpital. Ale na krótko – dwa dni pó niej znów bya jego pacjentk. Tym razem – jak mówi psychiatra – z objawami depresyjnymi zostaa skierowana na oddzia dla przewlekle chorych. Co ciekawe, zdaniem Kieczewskiego, samo uzalenienie od alkoholu nie powoduje zaburze psychicznych. – Jednak, sdzc po historii choroby, osoba ta miaa zaburzenia wiadomoci – wyjania psychiatra. – Z rozmowy z pani, która si ni opiekowaa (bya to ciotka Violetty – przyp. red.) wynikao, e kupujcy kamienic wykorzysta jej bezradno. Na uwag zasuguje take fakt, e by to pierwszy od siedmiu lat przypadek leczenia si Violetty M. u psychiatry. – Z dokumentów wynika, e

wczeniej, w 2004 roku, Violetta M. bya hospitalizowana ze wzgldu na uzalenienie mieszane, czyli alkohol i leki benzodiazepinowe (o dziaaniu m.in. przeciwlkowym – przyp. red.) – mówi W. Kieczewski, dodajc, e ponowny kontakt z t pacjentk mia dopiero w lipcu 2011 r. W procesie toczcym si od maja 2012 zeznawaa take wrzesi ska notariusz Irena Baranowska, która sporzdzaa umow sprzeday nieruchomoci. W swoich zeznaniach wyra nie stwierdzia, e nie miaa jakichkolwiek wtpliwoci co do stanu psychicznego Violetty M., jak równie to, e w czasie jej pobytu w kancelarii nie stwierdzia u niej objawów spoycia alkoholu. I. Baranowska twierdzi, e zapytaa o cen: dlaczego jest tak niska. – W odpowiedzi usyszaam, e tak ustalia z Romanem Brzezi skim i taka ma by wpisana – mówia notariusz. – Zgodziam si na to, e udzia w nieruchomoci wyniesie ostatecznie 150 tys. z – przyznaa w sdzie Violetta M. Co wicej, w 2011 r. kobieta pisemnie potwierdzia, e otrzymaa 150 tys. Jednak w swoich zeznaniach wspominaa ju tylko o 8 tys., które miaa dosta tytuem zaliczki, oraz o pliczku pienidzy wrczonym jej w dniu podpisania aktu notarialnego. – Pamitam, e 6 tys. wpaciam na konto, a reszt zostawiam

O trzynaście pożarów więcej

 R. Brzeziński uważa, że znalazł się w sądzie, bo jest Cyganem sobie na ycie. Nie przeliczyam tych, co dostaam pó niej, bo nie miaam czasu – opowiadaa 51-letnia kobieta. Dodaa te, e Brzezi ski po wyjciu od notariusza zabra jej ten pliczek, zostawiajc tylko 2 tys. – Powiedzia, e reszt da mi w lipcu. We wtorek Violetta M. zmieniaa jednak zdanie odnonie otrzymanych pienidzy. – Dostaam tylko 2 tys., nic wicej, dlatego czuj si bardzo oszukana – powiedziaa nam po wyjciu z sali rozpraw.

gm. Pyzdry

gm. Kołaczkowo

gm. Miłosław

gm. Nekla 69

40

37

trycznej w komorze silnika byo przyczyn poaru mercedesa C200. Doszo do niego 23 lutego przy ul. Zielonogórskiej. Dziki szybkiej interwencji straaków ogie zosta ugaszony. Mimo wszystko spowodowa due straty.

Fot. DOT

20 lutego do sdu dotara opinia biegego powoanego w procesie cywilnym, jaki wytoczya Brzezi skiemu ciotka Czesawa M. Doktor Jerzy Tomaszewski stwierdza w niej, e Violetta M. nie jest psychicznie chora ani upoledzona umysowo. Opinia ze sprawy cywilnej nie jest jednak dowodem w sprawie karnej, dlatego na wniosek prokurator Alicji Maasiak, Violetta M. zostanie ponownie poddana badaniu psychiatrycznemu. Dorota Tomaszewska

Czołówka na zakrętach śmierci w Borzykowie

445

102

„ 26-letni mieszkaniec województwa ódzkiego 23 lutego spowodowa wypadek w Nowej Wsi Królewskiej. Podczas wczania si do ruchu seatem alhambra nie ustpi pierwsze stwa przejazdu oplowi vectrze. Doszo do stuczki, któr najbardziej odczuli pasaerowie niemieckiego auta. 74- i 61-latek zostali przewiezieni do szpitala. Straacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i kierowali ruchem do czasu przyjazdu policji. „ Zwarcie instalacji elek-

Wyjazdy do zdarzeń w 2012 gm. Września

Mniej wyjazdów, ale wicej poarów – to najwaniejszy wniosek wypywajcy z analizy sprawozda straackich za 2012 r. Na pocztek kilka danych ogólnych. W powiecie dziaa 27 jednostek OSP, w tym jedna zakadowa (przy Orzechowskich Zakadach Przemysu Sklejek). W sumie skupiaj 1043 czonków czynnych. Najwicej, bo 298 jest ich w gminie Miosaw, 293 w gminie Koaczkowo, 232 w gminie Pyzdry, 169 w gminie Wrzenia i 51 w gminie Nekla. W ubiegym roku wyjedali oni 693 razy (o 139 mniej ni w 2011), z czego najczciej do miejscowych zagroe , czyli zdarze stanowicych zagroenie dla zdrowia, ycia, mienia lub rodowiska (449), nastpnie do poarów (231) i faszywych alarmów (13). W porównaniu z 2011 liczba miejscowych zagroe znacznie zmalaa (o 148), ale ju poarów wzrosa (o 13). Zgino w nich 8 osób, a ucierpiao 166. Najwicej, bo 445 wyjazdów mieli straacy z gminy Wrzenia. – Gmina Wrzenia jest zdecydowanie najwiksz aglomeracj. Nie mona jej porównywa z adn inn – uwaa rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Pa stwowej Stray Poarnej we Wrzeni Marek Mikoajczak. Duo mniej pracy mieli straacy z gminy Miosaw (102 wyjazdy), gminy Nekla (69), gminy Pyzdry (40) i gminy Koaczkowo (37). Sporód jednostek OSP ju drugi rok z rzdu najbardziej zapracowani byli miosawianie (82 wyjazdy), przed neklanami (60) i kaczanowianami (45). – Tak dua liczba interwencji to efekt pooenia przy dwóch ruchliwych drogach, krajowej i woje-

Straż Pożarna

Wiadomości Wrzesińskie

„ Dwa dni pó niej w kontenerze przy ul. Kociuszki paliy si mieci. Nie ma dyskusji: kto je podpali. „ 26 lutego straacy in-

terweniowali w domu przy ul. Fabrycznej, gdzie paliy si sadze w kominie. Zostay ugaszone za pomoc piasku. TOS

Kronika policyjna

1 marca 2013

„ 22-letni kierowca iveco

nie dostosowa si do znaku „Ustp pierwsze stwa przejazdu”. W efekcie uderzy w volkswagena passata, a ten w ogrodzenie posesji. Dziao si to 21 lutego na skrzyowaniu ul. Kosynierów i Wojska Polskiego. Stróe prawa wlepili sprawcy kolizji mandat w wysokoci 300 z.

„ Dzie pó niej na stacj

wódzkiej – tumaczy zaistnia sytuacj prezes OSP w Miosawiu Piotr Trawiski. Na przeciwlegym biegunie s strae, które nie wyjeday ani razu – z Gorazdowa i Gazewic. Ale prezes Zarzdu Gminnego ZOSP w Koaczkowie Micha Stefaski ich broni. – Nikt im nie zleci wyjazdu, bo nie maj mundurów bojowych. Chcielimy im je kupi w zeszym roku, ale zabrako pienidzy w budecie, a gmina nie chciaa si dooy – ubolewa. Zreszt pod adresem lokalnych wadz formuuje wicej zarzutów. Jego zdaniem, d one do unieruchomienia najmniejszych jednostek. – To jest stowarzyszenie. Jeli widz sens istnienia, to nikt odgórnie ich nie zlikwiduje, bo nie moe – podkrela. Wójt Koaczkowa Wojciech Majchrzak zaprzecza jednak tej tezie: – Ani przez myl mi nie przeszo, eby niszczy to, co zbudoway poprzednie pokolenia – zarzeka si. Wedug niego OSP nie mog narzeka, bo jeszcze nigdy nie miay do dyspozycji tylu pienidzy. – O ich podziale decyduje zarzd gminny, w skad którego wchodz przedstawiciele poszczególnych jednostek. Mnie nic do tego – ucina. TOS

Toyota avensis wpadła w poślizg i uderzyła w jadące w przeciwnym kierunku audi A4 – taki scenariusz miał wypadek, do którego doszło 21 lutego na drodze wojewódzkiej w Borzykowie. Zarówno 26-letniej pyzdrzance, jak i 34-letniemu mieszkańcowi Opatowa nic się nie stało. Tej pierwszej policjanci wypisali mandat w wysokości 300 zł. TOS

Poślizg niekontrolowany na autostradzie A2

paliw przy ul. Wrocawskiej podjecha mercedes na niemieckich tablicach rejestracyjnych. Kierowca zatankowa paliwo za 430 z, ale zapaci tylko 107 z – bo tyle widniao na ssiednim dystrybutorze. Gdy kasjerka zorientowaa si, e zostaa wprowadzona w bd, auta ju nie byo.

„ Peugeot 307 pod-

czas wyprzedzania uderzy w bok seata leona. Do zdarzenia doszo 23 lutego w Gutowie Wielkim. 64-letni kierowca zosta ukarany mandatem: 250 z.

„ Kto wybi szyb w oknie sklepu wielobranowego przy ul. Jana Pawa II (23 lutego). Nowa bdzie kosztowaa 500 z.

Renault kangoo wpadł w poślizg na prostym odcinku drogi i zjechał do rowu. Wydarzyło się to 23 lutego na nitce autostrady A2 w kierunku Poznania (na wysokości Dębiny). 26-letni kierowca (mieszkaniec Lubonia) poważniej nie ucierpiał. Do czasu przyjazdu strażaków przebywał w samochodzie osoby postronnej. Dostał 100 zł mandatu. TOS

„ 41-letni mieszkaniec Legionowa przebi trzy opony i porysowa powok lakieru bmw 320 zaparkowanego przy Jana Pawa II. Naprawa wyniesie go 3 tys. z. TOS


1 marca 2013

WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

www.wrzesnia.info.pl

5

Prosto z sÄ&#x2026;du

NÄ&#x2122;kanie po naszemu, czyli jak zaspokoiÄ&#x2021; potrzeby

Leszek* (23 l.) pozna Katarzyn* (28 l.) w sklepie spoywczym. Pracowaa tam. Zalotne spojrzenia i krĂłtka wymiana uprzejmoci wystarczyy, by umĂłwi si na randk. ZarĂłwno pierwsza, jak i kada nastpna ko czyy si upojnym seksem. Nie mieli zahamowa â&#x20AC;&#x201C; odbyli wiele stosunkĂłw, na wiele sposobĂłw i w wielu miejscach. Z czasem Leszek zacz nocowa u dziewczyny. Jej rodzice nie mieli nic przeciwko. Widzieli, e s za sob. On obdarowywa j prezentami, zazwyczaj bielizn. Raz nawet

przekaza jej wszystkie oszczdnoci (300 z) na kurs prawa jazdy, ktĂłry bardzo chciaa zrobi. â&#x20AC;&#x201C; Efektem tego bya namitna, caonocna mio z inicjatywy Katarzyny â&#x20AC;&#x201C; wspomina potem przed sdem. Modzi nie widzieli boego wiata poza sob. Dlatego zarczyli si i... przestali stosowa rodki antykoncepcyjne. Wychodzili z zaoenia, e i tak bd razem. Wielokrotnie rozmawiali o wspĂłlnej przyszoci i o dzieciach. Potrzeba matk desperacji Po dwĂłch miesicach znajomoci, w listopadzie 2011, Katarzyna zasza w ci. Jej rado trwaa krĂłtko, bo ledwie kilka miesicy. Wobec problemĂłw zdrowotnych zacza odmawia Leszkowi seksu. â&#x20AC;&#x201C; Poczu si uraony. Ale ja nie tyle nie chciaam si z nim kocha, co nie mogam â&#x20AC;&#x201C; wyjania pĂł niej.

Leszek inaczej tumaczy sobie zaistnia sytuacj. Mia wraenie, e sta si dla 28-latki mniej atrakcyjny. MĂłwia, e jest gupi, pytki, bezwartociowy. Nawet wicej â&#x20AC;&#x201C; zadaa, by odda 100 z, ktĂłre poyczya od swojej mamy na zrobienie prawa jazdy. Ale nie odda. â&#x20AC;&#x201C; Nie byem przygotowany na taki wydatek â&#x20AC;&#x201C; tumaczy, w co mona mu wierzy: jest zatrudniony na 1/4 etatu jako pracownik administracyjny, zarabia 300 z miesicznie. W akcie desperacji narzeczona kazaa mu sprzeda piercionek. Odebra to jak zerwanie zarczyn. Odszed od Katarzyny 6 kwietnia 2012. Od tego czasu tylko SMS-owali ze sob â&#x20AC;&#x201C; i to w sposĂłb pozostawiajcy wiele do yczenia. Leszek pisa: I po jaki ch... si chciaa godzi, jak teraz to samo robisz! W dupie ci mam! Walisz si gdzie na boku! Mam ci w dupie! Wypierd...!!!

Drogi Rodzicu,   !      " # !"        " SU]\MGĹŹ QD ]DMÄ&#x2DC;FLD RWZDUWH Z GQLDFK U Z JRG]LQDFK 

Kre-354

Edu-600

Bd-421

Reklama

: JRG]LQDFK SRSRâXGQLRZ\FK ]DSUD V]DP\ZUD]]G]LHýPLQD]ZLHG]DQLH:HVRâHM1XWNL

Kom-037

Gas-360

XO,JQDFHJR3DGHUHZVNLHJR& :U]HĹ&#x2019;QLDWHO

ZZZZHVRODQXWNDFRPSO

Nr 1

]WHUHQXG]LDâDQLD 2GG]LDâXZ3\]GUDFK

Czue sĂłwka Leszek zosta skazany na 9 miesicy ograniczenia wolnoci, mia te przeprosi pokrzywdzon. Do niespodziewanie, nie zgodzi si z wyrokiem i napisa odwoanie. Przekonywa, e jego SMS-y byy tylko odpowiedzi na SMS-y byej narzeczonej i wiadcz nie o nkaniu, a o prĂłbie porozumienia si. Nie rozumiem, jak osoba, dla ktĂłrej byem tak dobry, chce mnie zniszczy, zmiesza z botem jak robaka â&#x20AC;&#x201C; napisa odrcznie w uzasadnieniu. Sdzia Marcin Przybylski uwzgldni odwoanie i wznowi postpowanie. Oskaronego dopytywa o motywy wysyania SMS-Ăłw. â&#x20AC;&#x201C; Nie uwaam, eby byy obra liwe. Raczej artobliwe â&#x20AC;&#x201C; utrzymywa Leszek. I odniĂłs si do niecenzuralnych sĂłw w nich zawartych: â&#x20AC;&#x201C; Moe i napisaem wyraz â&#x20AC;&#x17E;dziwkaâ&#x20AC;?. Zwracaem si do niej w rĂłny sposĂłb. Podczas stosunku mĂłwiem do niej â&#x20AC;&#x17E;suczkoâ&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x17E;cipkoâ&#x20AC;?. A ona do mnie: â&#x20AC;&#x17E;fiutkuâ&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x17E;kutaskuâ&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x17E;ch...kuâ&#x20AC;?. Katarzyna urodzia dziecko 17 wrzenia. Gdy skadaa zeznania, toczya si sprawa o ustalenie ojcostwa. â&#x20AC;&#x201C; Nie zdradzaam go, nie miaam innego partnera. Nie mia powodĂłw, by o cokolwiek mnie podejrzewa â&#x20AC;&#x201C; zapewnia. Nie domagaa si wiele. Chciaa tylko, by Leszek j przeprosi. Wyrok zapad 28 grudnia. Postpowanie wobec 23-latka zostao warunkowo umorzone na rok prĂłby. Leszek zosta jednak zobowizany do przeproszenia Katarzyny i wpacenia 500 z na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Ale i tak zoy apelacj. Powoa si na brak pienidzy. Tomasz Szternel * - imiona bohaterĂłw zmienilimy w trosce o ich dobro

5524<'&#Ä&#x2019;-1/276'4°9 +#-%'514+°9 -1/2.'-519;5'49+5 -1/276'4°9+.#2612°9

Godziny otwarcia: pn.-pt. 9.00-18.30, sob. 9.00-14.30

DATA 04.03.2013 r.

Roz-1420

=DU]Ä&#x2030;G3RZLDWRZHJR%DQNX6SyâG]LHOF]HJRZH:U]HĹ&#x2019;QL ]DSUDV]DZV]\VWNLFKF]âRQNyZ%DQNXQD=HEUDQLD*UXS&]âRQNRZVNLFK NWyUHRGEÄ&#x2DC;GÄ&#x2030;VLÄ&#x2DC;ZHGâXJKDUPRQRJUDPX 'OD&]âRQNyZ3%6 ZH:U]HĹ&#x2019;QL

saem â&#x20AC;&#x201C; tumaczy. Zaznaczy jednoczenie, e mocno przey rozstanie.

Reklama

1LHSXEOLF]QH3U]HGV]NROHĂ&#x2026;:HVRâD1XWNDÂľ RSURILOXDUW\VW\F]Q\P

Grupa &]âRQNRZVND

Ch... ci w dup! Wychowa se moesz spajka, a nie mnie, wyrafinowana mieciaro! We patrz, ty krowo, ile papierosĂłw palisz. Jak dziecko bdzie miao chore puca albo co przez papierosy nie tak, to ci rozkur... ty szmato. Wiele wiadomoci tekstowych odnosio si take do jego niezaspokojonych dzy: Ja potrzebuj tego codziennie. Jak tego nie zrobi, to jestem wkur... w ch... Ja tego nie pojmuj, jak si moe nie chcie tyle dni z kolei. Musi by jaki konkretny powĂłd, ty masz kogo na boku... Nie mĂłw mi, e nie. Czsto to jest 2 razy lub 3 dziennie, a nie 4 dni. Jak wtedy bymy to robili co wieczĂłr albo rano, nic by si nie stao, nawet jakby se dzie przerwy zrobia, bo to normalne. Ale nie takie co. Tego aden nie wytrzymuje. Rozumiem, e czasem chcesz se zrobi przerw, ale ja jestem facetem, ktĂłry ma potrzeby. Wiedziaa o tym od pocz tku. Kiedy mi powiedziaa, e jak wytrzymam 2 dni, to mog z tob by. Katarzyna odpowiadaa mu w sposĂłb duo bardziej kulturalny: To nie pieni dze, tylko twoja gupota mnie zmienia. Jeste niewyyty, mylisz tylko o seksie, a nie o szczliwej rodzinie. Potrafie zrobi dziecko, ale nie umiesz ponie za to odpowiedzialnoci. Dziecko traktujesz jak miecia, ktĂłrego mona wyrzuci. Na pocz tku byem z tob szczliwa i nie brakowao mi niczego poza zrozumieniem. Zostawie nas, bo sobie nie bzykn e. 28-latka nie zamierzaa odpisywa w niesko czono i o sprawie powiadomia policj. W efekcie Leszek usysza zarzut jej uporczywego nkania. Przyzna si do winy. â&#x20AC;&#x201C; Denerwowaem si, e ma kogo na boku. Dlatego tak obra liwie pi-

Edu-592

Burzliwy zwiÄ&#x2026;zek przetrwaĹ&#x201A; tylko siedem miesiÄ&#x2122;cy. ZakoĹ&#x201E;czyĹ&#x201A; siÄ&#x2122; w sposĂłb pozostawiajÄ&#x2026;cy wiele do Ĺźyczenia â&#x20AC;&#x201C; SMSami z wyzwiskami i groĹşbami kierowanymi przez narzeczonego pod adresem swej wybranki.

DRZWI OTWARTE

GODZINA

0,(-6&(

10.00

6DOD2633\]GU\ XO.LOLĽVNLHJR3\]GU\

   !"#$%&'' (

   

Nr 2

]WHUHQXG]LDâDQLD 2GG]LDâXZ.RâDF]NRZLH

06.03.2013 r.

10.00

6DOD8U]Ä&#x2DC;GX*PLQ\.RâDF]NRZR XO3ODF5H\PRQWD .RâDF]NRZR

Nr 3

]WHUHQXG]LDâDQLD 2GG]LDâXZŭHUNRZLH

07.03.2013 r.

10.00

6DODĂ&#x2026;']LDâNRZLHFÂľ XO-DURFLÄ˝VNDĹ­HUNyZ

ZAPRASZA ]DLQWHUHVRZDQ\FKQDXNÄ&#x2026;ZQDV]HMV]NROHWHJRURF]Q\FK DEVROZHQWyZJLPQD]MXPLLFK5RG]LFyZ

 )$'!& * !#''%!+'' #,$'!& * !$&'%!#''

Nr 4

]WHUHQXG]LDâDQLD 2GG]LDâXZH:U]HĹ&#x2019;QL

08.03.2013 r.

10.00

+RWHO.RVPRZVNL XO:URFâDZVND :U]HĹ&#x2019;QLD

Nr 5

]WHUHQXG]LDâDQLD 2GG]LDâXZ0LâRVâDZLX

11.03.2013 r.

10.00

0LâRVâDZVNLH&HQWUXP.XOWXU\ XO5yŎRZD0LâRVâDZ


1 marca 2013

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

6 Samorząd Spektakularna dymisja Grzegorka? Czy wicestarosta wrzesiński Waldemar Grzegorek złamał ustawę i powinien podać się do dymisji? Sprawa wydaje si oczywista i klarowna. Ustawa o ograniczeniu prowadzenia dziaalnoci gospodarczej przez osoby penice funkcje publiczne mówi, e „jeeli czonek zarzdu województwa lub powiatu przed dniem wyboru peni funkcj, prowadzi dziaalno gospodarcz albo posiada akcje lub udziay, o których mowa w art. 4, obowizany jest w cigu 3 miesicy od dnia wyboru zrzec si funkcji, zaprzesta prowadzenia dziaalnoci gospodarczej albo zby udziay lub akcje”. W ewidencji przedsibiorców prowadzonej przez wrzesi ski ra-

tusz czytamy, e Waldemar Grzegorek 20 pa dziernika 2008 roku zarejestrowa dziaalno gospodarcz. Firma nazywaa si Profil Waldemar Grzegorek i prowadzi m.in. leasing finansowy, pozostae formy udzielania kredytów oraz doradztwo w zakresie prowadzenia dziaalnoci gospodarczej i zarzdzania. Firma faktycznie rozpocza dziaalno 1 listopada 2008 r. Jak ustalilimy, Grzegorek w tym czasie pracowa w banku na zasadzie samozatrudnienia. Potem przeszed do urzdu marszakowskiego. 2 grudnia 2010 r. Grzegorek zosta powoany uchwa rady powiatu na wicestarost, zatem zgodnie z prawem do 2 marca 2011 r. powinien zrezygnowa z prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. W owiadczeniu majtkowym, które zoy na rce starosty wrzesi skie-

Waldemar Grzegorek: – Na razie nie komentuj sprawy. Odwiedzi na pytania przyl mejlem

go Dionizego Janiewicza 20 grudnia 2010 r., napisa, e prowadzi dziaalno gospodarcz, któr zawiesi na okres 24 miesicy. Kiedy? Nie wiadomo. Jedno jest pewne: firma Grzegorka znikna z ewidencji dziaalnoci gospodarczej 1 kwietnia 2011 r. – a wic miesic po ustawowym terminie. Dalej ww. ustawa mówi, e „w przypadku niewypenienia obo-

wizku przez osob, o której mowa w ust. 4, organ stanowicy jednostki samorzdu terytorialnego odwouje j najpó niej w cigu miesica od upywu terminu, o którym mowa w ustpie czwartym”. A wic do 2 kwietnia 2011 rada powiatu powinna odwoa Grzegorka. O sprawie poinformowalimy wojewod. – Wysalimy zapytanie do przewodniczcego rady powiatu. Po odpowiedzi wojewoda podejmie decyzj – mówi Tomasz Stube, rzecznik prasowy wojewody. – Zgodnie z ustaw, wicestarosta skada owiadczenie majtkowe na rce starosty, nie do mnie. Ja nie wiedziaem nic o dziaalnoci gospodarczej wicestarosty – komentuje spraw przewodniczcy rady powiatu Grzegorz Ka mierczak. Sam Grzegorek nie ma zamiaru si tumaczy. Na pytania wysa-

ne mejlem przez 9 dni nie odpowiedzia. Zapytany telefonicznie, take nie chcia mówi: – Nie bd tego komentowa. Odpowiedzi przyl mejlem – ucina. – Ale wedug pana, zama pan ustaw czy nie? Czy poda si pan do dymisji? – pytamy. – Nie komentuj – powiedzia, po czym si rozczy. Starosta Janiewicz te nie zabiera gosu w sprawie. „Zadane pytania przekazuj adresatom. Gdy otrzymam informacje zwrotne, udziel odpowiedzi” – tej treci owiadczenia przesaa nam asystentka starosty Joanna Musiakiewicz. – Jeszcze nie mam odpowiedzi – powiedziaa nam asystentka po 10 dniach. Jak dowiedzielimy si nieoficjalnie, starosta zwleka z odpowiedzi, poniewa czeka na opini radcy prawnego. Tomasz Maecki

Reklama

CBA nachodzi radnych Czy działania Centralnego Biura Antykorupcyjnego stoją za dymisją radnego Przemysława Kuczory? Przypomnijmy, e P. Kuczora 5 lutego zoy mandat radnego. Dlaczego? Tego nam nie powiedzia. Przypomnijmy, e rezygnacja Kuczory zbiega si z naszym zapytaniem wysanym do przewodniczcego rady powiatu Grzegorza Ka mierczaka. Chodzio o sytuacj Kuczory, którego firma wzia udzia w targach Rolnicza Jesie , organizowanych przez Zespó Szkó Technicznych i Ogólnoksztaccych. Zapytalimy, czy – zdaniem przewodniczcego – Kuczora zama Ustaw o samorzdzie powiatowym, która m.in. zakazuje wykorzystywania mienia powiatu (w tym przypadku szkoy) w dziaalnoci gospodarczej radnego. Ka mierczak poprosi o opini radczyni prawn starostwa. Nie poznalimy jednak jej treci, bo Kuczora niespodziewanie zoy mandat. Kilka dni temu, w wywiadzie dla jednego z portali, cukiernik tumaczy, e zrezygnowa na znak protestu:

Zoyem mandat, aby zaprotestowa przeciwko temu, co si teraz dzieje i jak nas traktuj – powiedzia, dodajc po tym, e od oceny s wyborcy, a nie prasa i dziennikarze. Przemysaw Kuczora zapomnia jednak doda, e w dniu, w którym zoy mandat, odwiedzili go funkcjonariusze CBA (!). – Uprzejmie informuj, e agenci CBA przeprowadzili od 5 do 25 lutego kontrol przestrzegania art. 4 tzw. ustawy antykorupcyjnej (Ustawy o ograniczeniu prowadzenia dziaalnoci gospodarczej przez osoby peni ce funkcje publiczne – przyp. red.) przez czonka zarzdu powiatu wrzesi skiego. Postpowanie obejmowao lata 2011-2013. Dzisiaj te (25 lutego – przyp. red.) biuro skierowao do przewodniczcego Rady Powiatu we Wrzeni wniosek o odwoanie czonka zarzdu powiatu z zajmowanego stanowiska – poinformowa nas Jacek Dobrzyski, rzecznik prasowy CBA. – W trakcie kontroli potwierdzono, e naruszy on art. 4 pkt 6 Ustawy antykorupcyjnej, poniewa prowadzi jednoczenie dziaalno gospodarcz, a take wspólnie z innymi osobami prowadzi spók cywiln. Tomasz Maecki

Wrzesiński profil: Lubię to! Zapraszamy na wirtualny spacerek po Wrzeni. Dzi nietypowy, bo bdziemy przemieszcza si w czasie. Wyruszamy sprzed bursy gimnazjalnej przy Sowackiego. S wczesne lata 30. XX w. Jedno kliknicie i przenosimy si do lat 70. Przy Sowackiego stoj jeszcze parterowe domki pod dachówk. Nieopodal skrzyowania z Wojska Polskiego powstaj bloki, fontanna przy szpitalu niestety chwilowo nie dziaa, ale za to Mocca na Rynku zaprasza na kaw. Zdjcia dawnej Wrzeni mona oglda na facebookowym profilu Urzdu Miasta i Gminy. Pomys, aby aktualne informacje przeplata archiwalnymi fotografiami, zosta pozytywnie odebrany przez internautów, którzy wspominaj, porównuj dawny wygld ulic z obecnym:

Sklep Pana Bajki, w którym byy najlepsze biae mitowe cukierki... Pamitacie? W tym sklepie tak piknie pachniao, mielili tam kaw. I ten zapach czekolady... Pamitam, jak si za modych lat do Mokki chodzio na kaw. Byo wietnie. To tylko kilka z komentarzy. Osób, które „lubi” profil, cigle przybywa (obecnie jest ich ponad 800). Historyczne zdjcia udostpnia muzeum regionalne. Wiele fotografii pochodzi te z prywatnych zbiorów Roberta Klimczaka, pracownika urzdu. Wirtualny spacer dla wielu zapewne stanie si inspiracj do sentymentalnej przechadzki ulicami miasta. To lubimy! JOG


1 marca 2013

WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

www.wrzesnia.info.pl

7

Ludzkie pasje Oskary dla harcerzy na DzieĹ&#x201E; MyĹ&#x203A;li Braterskiej

 K. Okuniewska przekonywaĹ&#x201A;a, Ĺźe

harcerstwo opiera siÄ&#x2122; na przyjaĹşni Fot. D

Specjalnego Oskara otrzymaa Karolina Okuniewska, komendant hufca, ktĂłra bya tym wyra nie zaskoczona i wzruszona. Spotkanie zako czy harcerski krg z zaplecionymi rkami i z tradycyjnym â&#x20AC;&#x17E;zaklciemâ&#x20AC;? wygoszonym przez komendantk: â&#x20AC;&#x201C; Iskierk przyja ni puszczam w krg, niech powrĂłci do mych rk. (Chwila ciszy) Iskierka powrĂłcia i na zawsze nas poczya. DAI

â&#x20AC;&#x201C; GrĂłd w Grzybowie powsta tysic lat temu i mamy dowody na to, e ju wĂłwczas stacjonowali tu ucznicy â&#x20AC;&#x201C; zapewnia Jacek Wrzesiski, kierownik grodu. Dowody s namacalne â&#x20AC;&#x201C; to groty strza i fragmenty ukĂłw znajdowane podczas bada wykopaliskowych. A skoro tysic lat temu w Grzybowie przebywali ucznicy, mona miao przyj, e ju wtedy sprawdzali swoje umiejtnoci w rywalizacji. ukĂłw podobnych do tych sprzed tysiclecia uywali zawodnicy, ktĂłrzy w sobot w Grzybowie wzili udzia w zawodach zorganizowanych przez Druyn OdtwĂłrstwa Historycznego â&#x20AC;&#x17E;Stanica Welesaâ&#x20AC;? z Wacza. â&#x20AC;&#x201C; Wystartowao 72 uczestnikĂłw. Najmodszy mia lat 8, a najstarszy... No, kilka razy wicej â&#x20AC;&#x201C; mieje si J. Wrzesi ski. Zawody odbyway si wedug zasad Midzynarodowej Federacji ucznictwa Polowego. Uczestnicy musieli pokona tras z 12 tarczami o rĂłnych wymiarach (od 80 do 20 cm). Rozstawiono je na terenie grodu oraz na pobliskiej ce. Do kadej tarczy oddawano po trzy strzay. Najlepszym ucznikiem zosta Adam Bisok z Jaworza Dolnego. Zwycizca otrzyma srebrn replik piercienia znalezionego podczas wykopalisk grodzie, a take wydawnictwa o historii Polski Piastowskiej i grodu. Specjaln nagrod uhonorowany zosta najmodszy uczestnik turnieju â&#x20AC;&#x201C; Tymoteusz Piliszko.

 Od tysiÄ&#x2026;cleci w Ĺ&#x201A;ucznictwie liczy siÄ&#x2122; przede wszystkim pewna rÄ&#x2122;ka â&#x20AC;&#x201C; Tegoroczne zawody przebiegay w do trudnych warunkach â&#x20AC;&#x201C; podsumowuje Jacek Wrzesi ski. â&#x20AC;&#x201C; Co prawda temperatura oscylowaa w granicach zera, ale chwilami wia zimny wiatr. Na dodatek w poowie zawodĂłw zacz pada nieg, ktĂłry momentami przeradza si w nieyc. Nikogo jednak te warunki nie odstraszyy â&#x20AC;&#x201C; zaznacza kierownik.

Fot. JW

Zawody w takiej formule odbyway si w Grzybowie po raz czwarty, jednak nowoytni ucznicy goszcz na grodzie od 2007 roku. I co ciekawe, czciej odbyway si tam zawody zimowe ni letnie. W minionym roku odbyy si te I Mistrzostwa Polski w ucznictwie Tradycyjnym. Kade kolejne grzybowskie zawody przycigaj coraz wicej ucznikĂłw. DAI

Reklama

Gas-401

Reklama

W Ĺ&#x203A;nieĹźnÄ&#x2026; sobotÄ&#x2122; 23 lutego na grzybowskim grodzie odbyĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; zawody Ĺ&#x201A;ucznicze z... tysiÄ&#x2026;cletniÄ&#x2026; tradycjÄ&#x2026;!

Salon Meblowy

0H

Propagowaniem munduru i oskarow gal wrzesi scy harcerze uczcili Dzie Myli Braterskiej.

wito wszystkich harcerzy i skautĂłw wiata przypado 22 lutego. To dzie urodzin twĂłrcĂłw skautingu, Roberta Baden-Powella i jego ony Olave (oboje urodzili si tego samego dnia). Z tej okazji wrzesi ski Hufiec ZHP Wrzos zorganizowa dwa nietypowe wydarzenia. Pierwszym by dzie w mundurze, ktĂłry przypad w pitek. Czonkowie hufca wykonywali swoje codzienne czynnoci w harcerskich mundurach â&#x20AC;&#x201C; pojawiali si w szkoach, na ulicach, kocioach... Drugim wydarzeniem bya oskarowa gala zorganizowana w sobot we Wrzesi skim Orodku Kultury. Statuetki podobne do tych hollywoodzkich otrzymywali twĂłrcy amatorskich filmikĂłw z wrzesi skich druyn i gromad. Na wielkim ekranie kilkuset modych i bardzo modych harcerzy mogo od razu oglda nagradzane dziea. Kategorie rĂłwnie przypominay te oskarowe, znalazy si wrĂłd nich m.in. te obejmujce najlepszy film fabularny, dokumentalny i komediowy, czy najlepsz muzyk i efekty specjalne. Wszystkie realizacje mona obejrze na facebookowym profilu Hufca Wrzos.

StrzaĹ&#x201A;y w Ĺ&#x203A;niegu

MEBLE AS ATRAKCYJNE CENY I PROMOCJE Zapraszamy

:U]HÄłQLDXO.DOLVND

Czynne:SQSWVRE


1 marca 2013

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Serce nie wystarczy Niemal dwie godziny trwał tradycyjny doroczny koncert „Serce za serce” zespołu folklorystycznego Ziemia Wrzesińska. Nowy i zaskakujący taneczny akcent splótł się z dramatycznym apelem o pomoc. Wystp odby si w niedziel 24 lutego we Wrzesi skim Orodku Kultury. Nie by biletowany, obowizyway jedynie bezpatne wejciówki, które rozeszy si na dugo przed koncertem. Pen sal przywita ze sceny Ryszard Zjedaka. Kierownik Ziemi Wrzesi skiej na dzie dobry przypomnia, e po „wyprowadzce” z Gorzyc i rozstaniu z sotysem tej miejscowoci Stanisawem Filipiakiem zespó dziaa teraz w Bieganowie, w ramach stowarzyszenia Wielkopolscy Bieganie prowadzonego przez Agnieszk Frckowiak. R. Zjedaka wygosi te pewn zapowied : – W przyszym roku nasz zespó bdzie obchodzi 10-lecie dziaalnoci. Z tej okazji moemy ju teraz zapowiedzie niespodziank, jak bdziemy mie dla pa stwa. Kady, kto za rok pokae nam bilety z dwóch kolejnych koncertów „Serce za ser-

 Młody zespół taneczny Ziemi Wrzesińskiej po miesiącach ćwiczeń jest już gotowy do zagranicznych wyjazdów. Tylko funduszy brak

ce”, otrzyma od nas specjaln nagrod. Warto wic zachowa tegoroczne bilety i poszpera za poprzednimi – zachca. Koncert zacz si od poloneza w wykonaniu modej tanecznej formacji Ziemi Wrzesi skiej, która pó niej zamiennie wystpowaa z dojrza grup piewacz. Nie zabrako tego, z czego znany jest zespó, a wic rubasznych przypie-

Fot. DAI

wek i ywioowych ta ców z batami. Niespodziank byo pojawienie si na scenie tancerzy amatorów, których R. Zjedaka uczy w swojej prywatnej szkóce tanecznej. Cztery pary zaprezentoway m.in. walca angielskiego i quickstepa, zbierajc za to wielkie brawa. Po wystpach szef Ziemi Wrzesi skiej otrzyma kwiaty od publicznoci, a cay zespó – owacj na stojco.

Boysband nadchodzi

W finale pojawi si jednak pewien gorzki akcent. Ryszard Zjedaka wystpi z dramatycznym apelem o pomoc. – Podobno jestemy zespoem powiatowym. Mówi „podobno”, bo nigdy tego nie odczuem, a jedynie syszaem o tym. eby taki zespó jak nasz móg funkcjonowa, potrzeba tylko jednego: pienidzy, pienidzy i jeszcze raz pienidzy. A tych nam brakuje. Dlatego prosz o wsparcie kadego, kto moe nam pomóc – mówi ze sceny. Kierownik zespou zdradzi jeszcze, e bez dodatkowych funduszy nie dojd do skutku wystpy zagraniczne, na które Ziemia Wrzesi ska zostaa zaproszona w tym roku, m.in. do Bugarii i Turcji. Zwróci równie uwag na stroje ludowe, które zostay w Gorzycach. – Do dzisiaj nie odzyskalimy tych kostiumów, a one przecie same nie bd ta czy. Do tego potrzebna jest modzie. A w Gorzycach nie ma ju adnego zespou – stwierdzi autorytatywnie R. Zjedaka. Na sam koniec szef Ziemi Wrzesi skiej gorco podzikowa lokalnej publicznoci: – Wasze serca i nasze serca bij wspólnym rytmem. I to jest najwaniejsze. Damian Idzikowski

Co słychać

8 Kultura „ Tadeusz Sobaszkiewicz, byy wspópracownik „WW” i „Kwartalnika Wrzesi skiego”, nie wstpi do seminarium duchownego (jak utrzymywa jeden z moich rozmówców). Zapewni nas o tym jego syn. Za bd przepraszam. Tomasz Szternel „ Przez dwa dni w WOK-u królowa bdzie Terpsychora. Dzi o 19.00 wystpi Polski Teatr Ta ca. Pozna scy artyci zaprezentuj si w dwóch spektaklach: „Balladyna” i „Trzy siostry – wyobraenie”. Cena biletów: 10 i 20 z. W sobot gratka dla mioników folkloru – Kaziuki Wile skie, podczas których zata cz Solczanie. Bilety kosztuj 10 z. JOG „ Osoby, które nie wi-

dziay jeszcze „ picej Królewny” w wykonaniu Grupy Teatralnej „Koo”, bd mogy nadrobi zalegoci 9 marca o 18.00. Wrzesi scy aktorzy wystpi w WOK-u. JOG

„ Nicolas Grospierre, ko-

lejny artysta fotograf Kolekcji Wrzesi skiej, zako czy ju prac. Wystawa i ksika – w maju. W

Trzeci tomik poezji znanego wrzesińskiego wierszoklety

Adam Korzeniewski jest autorem muzyki na debiutanckiej płycie boysbandu Looking 4. Zespół zadebiutował 23 lutego singlem „Nie daj mi zapomnieć”. O dokonaniach Adama Korzeniewskiego, muzyka z Koaczkowa, pisalimy ju wielokrotnie. W ubiegym roku informowalimy o jego wspópracy z wokalistk Alexsandr. Pod koniec 2012 zaj si menederk i... postanowi stworzy boysband. I udao si! Kilka miesicy temu zrodzi si projekt: Looking 4. Adam zosta menederem zespou i autorem muzyki. Podj si trudnego zadania przekonania polskiej publicznej do anglosaskiego wynalazku, jakim jest boysband (Jackson Five, New Kids On The Block, Take That itd.). Co prawda w latach 80. sukces odniós Papa Dance, jednak pó niejsze próby z poowy lat 90. nie byy zbyt udane. – Zespó muzyczny o charakterze boysbandu nie istnieje obecnie na polskim rynku muzycznym. Ostatni taki zako czy swoj dziaalno w 1999 roku, mam na myli Just 5. Moim zdaniem, era boysbandów wraca – przekonuje Adam Korzeniewski. Looking 4 to czwórka modych utalentowanych wokalistów. S to: ukasz Sypie z Chojnowa, Dawid Litwiski z omy oraz Sylwester i Piotr Ruszkowcy z czycy. Wszyscy maj ju dowiadczenie w muzycznych show: „Bitwa na gosy” i „X Factor”. Adam z pomoc Katarzyny Kochanieckiej wyowi ich na YouTube.

 Looking 4 prawdziwą próbę przejdą podczas pierwszego koncertu

 T. Okuniewski lubi rozprawiać o poezji, nie tylko tej swego autorstwa

23 lutego zespó wyda swój debiutancki singiel „Nie daj mi zapomnie”. Materia opublikowano w sieci. – Zosta bardzo mio przyjty przez pierwszych fanów, cho uwaam, e prawdziwym debiutem bdzie dla nich pierwszy ich koncert. Mamy ju zarezerwowane pierwsze terminy, ale o szczegóach bdziemy informowa na fanpage’u na Facebooku – wyjania meneder. Zajrzelimy na Facebooka. A tam mnóstwo pozytywnych komentarzy i prawie trzy setki „lajków”. Wypowiedzia si równie Adam Konkol, lider zespou zy (czyli konkurencyjna firma) : – Pomys na zespó rewelacja, na 6+. Ja szukam jednego chopaka, a wam si 4 udao znale . Dokonabym maych zmian w wizerunku, ale nie zdradz, jakich. Piosenka jako pierwszy singiel powinna by o wiele lepsza, ale nic straconego,

Na wrzesi skim rynku wydawniczym pojawia si kolejna pozycja autorstwa Tadeusza Okuniewskiego – „Ta czce cienie”. To ju trzeci, po „ ciekach ycia” oraz „Echach i marzeniach”, tomik poezji w dorobku 86-latka. Zoyy si na niego nowe wiersze i cz starych. Te pierwsze nawizuj do wspomnie o ludziach i wydarzeniach, przyrody oraz mioci. Jeden tyczy nawet jego samego. Ale nie chce zdradza, który. – Wena nie przychodzi na zawoanie. Pisaem dopiero, jak zebraem myli – wyjania poeta. Tym razem do wspópracy zaprosi najblisz rodzin. O korekt zadbaa jego ona Janina Wanda, o skad i amanie tekstu wnuczka Karolina, a o projekt okadki – brat Bolesaw. Tylko opracowanie graficzne i przygotowanie do druku wzi na siebie ssiad

Gdy widzi się takich uśmiechniętych, przystojnych chłopaków, od razu pojawia się uśmiech na twarzy! – mówi fanka

bd pewnie kolejne – pisa muzyk. Boysband to nie tylko muzyka, ale równie image, który jest sukcesywnie budowany wokó zespou. Oprócz klipu pojawiy si te inne materiay, takie jak: making of z planu zdjciowego, konkursy, galerie zdj. Ujawniy si te fanki, które ju tskni... Filip Biernat

Fot. TOS

T. Okuniewskiego, Andrzej Jakubowski. Zna si na tym, bo pracuje w wydawnictwie w Poznaniu. „Ta czce cienie” zostay wydane 28 lutego w nakadzie 250 sztuk. To niewiele, zwaywszy na fakt, e poprzednie publikacje miay nakad dwukrotnie wikszy. – Chodzi tylko o pienidze. Przecie ja je wydaj wasnym sumptem – tumaczy zasuony emerytowany nauczyciel. Wobec problemów zdrowotnych nie ma moliwoci wypromowania swojego najnowszego wydawnictwa. Dlatego zamierza go rozprowadzi wród tych, których zna, tak eby cho cz kosztów si zwrócia. – Najbardziej obawiam si odbioru satyr. Nie wiem, czy nie zra czytelników do siebie swoimi pogldami. Bo zawsze byem krytyczny wobec tego, co widz i sysz – kwituje. TOS


1 marca 2013

WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

Gospodarka Sojusz gazowy gmin Producenci rolni majÄ&#x2026; staÄ&#x2021; siÄ&#x2122; odbiorcami gazu ziemnego produkowanego w kopalni Modlica-Komorze.

Â&#x201E; Od 15 marca rolnicy

rĂłdo gazu jest zgoszone do eksploatacji. Znajduje si tutaj pokad okoo 1 mld m3 gazu. Produkowany bdzie gaz o mniejszej metanowoci (dlatego nie podlega obrotowi na giedzie gazu) i jest przez to ta szy dla odbiorcĂłw. Moe si wic sta atrakcyjnym rĂłdem energii dla lokalnych przedsibiorcĂłw i samorzdĂłw. â&#x20AC;&#x201C; Rozmawiamy z WSG na temat gazyfikacji, zawarlimy sojusz trzech gmin: Pyzdry, Koaczkowo i ZagorĂłw, i bdziemy przekonywa przedsibiorcĂłw do tej opcji â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi sekretarz gminy Pyzdry Przemysaw Dbski. â&#x20AC;&#x201C; Odbiorcami wikszych iloci mog by rolnicy i producenci rolni,

ktĂłrzy potrzebuj energii do ogrzania chlewni, pracy suszarni itp., ale take wspĂłlnoty mieszkaniowe, szkoy, urzdy, ktĂłre podlegaj samorzdom â&#x20AC;&#x201C; wyjania sekretarz gminy Koaczkowo Bogusawa Stramczewska. Sie dystrybucyjn z nowego zoa ma budowa WSG (na mapce przypuszczalne kierunki rozbudowy). Trwa badanie rynku, ktĂłre wykonuje niezaleny ekspert Stanisawa Rybicka-Cyna z Poznania. â&#x20AC;&#x201C; To jest na razie myl, koncepcja, nawet nie plan. Istnieje lokalne rĂłdo gazu, z ktĂłrego mog skorzysta mieszka cy powiatu wrzesi skiego â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi ekspertka. FIB

OZPP nie chce byÄ&#x2021; â&#x20AC;&#x17E;nygusemâ&#x20AC;? i zaprasza urzÄ&#x2122;dniczki

bd mogli skada wnioski o dopaty bezporednie do biura powiatowego ARiMR we Wrzeni. Mona to rĂłwnie uczyni przez internet. Wypata pienidzy na Gwiazdk.

atkowa (w zalewie, twarĂłg grecki) â&#x20AC;&#x201C; to nowy produkt SpĂłdzielni Mleczarskiej Wrzenia.

sowanie biogazowniami. Kolejni rolnicy chce budowa je w Goniczkach i Szamarzewie.

Â&#x201E; LGD â&#x20AC;&#x17E; Z Nami War-

toâ&#x20AC;? przyjmuje wnioski na dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013. Z puli przeznaczono 222 tys. z na wspieranie mikroprzedsibiorstw.

Â&#x201E; Nekla chce bi si

z Wrzeni o inwestorĂłw. Burmistrz Karol Balicki przygotowa 35-hektarow dziak w Starczanowie. Jeeli uda si sprzeda, to bdzie hit.

7

mln z â&#x20AC;&#x201C; to najwiksze dofinansowanie, jakie otrzymaa gmina w swojej 23-letniej historii

bdzie mona wykorzysta do rozszerzenia odbiorcĂłw bezprzewodowego internetu. â&#x20AC;&#x201C; To 100-proc. dofinansowanie, wic jestemy bardzo zadowoleni z decyzji ministerstwa. To jedno z najwikszych dofinansowa w historii naszego samorzdu, wiksze byo tylko to z 2006 r., 7 mln z na drogi, ktĂłre otrzymalimy z rezerwy budetu pa stwa â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi burmistrz Tomasz Kauny. Kiedy â&#x20AC;&#x17E;Interaktywna Wrzeniaâ&#x20AC;? zacznie dziaa? â&#x20AC;&#x201C; Przynajmniej za rok. Procedury musz potrwa: pozwolenia, uzgodnienia, przetargi i sama budowa â&#x20AC;&#x201C; wyjania burmistrz. W pĂł niejszym terminie zostanie wyoniony rĂłwnie operator sieci, ktĂłry bdzie uzgadnia z wadzami, w jaki sposĂłb rozprowadza internet wrĂłd mieszka cĂłw gminy. Wszyscy licz na to, e nie bdzie drogi... FIB

WojewĂłdzki OĹ&#x203A;rodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na szkolenia zaĹ&#x203A;wiadczenia sÄ&#x2026; waĹźne tylko przez 5 lat. Ci producenci, ktĂłrzy zdobyli je w 2008 r. i wczeĹ&#x203A;niej, majÄ&#x2026; niewaĹźne uprawnienia. Zainteresowani mogÄ&#x2026; zgĹ&#x201A;aszaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; telefonicznie (61 436 07 88) lub osobiĹ&#x203A;cie, w siedzibie zespoĹ&#x201A;u doradczego przy ul. Kaliskiej 1. FIB

8ZDJD&]âRQNRZLH*PLQQHM6SyâG]LHOQL6FK

ZH:U]HĹ&#x2019;QL 7HJRURF]QH =HEUDQLH *UXS &]âRQNRZVNLFK JPLQQHM 6SyâG]LHOQL PDMÄ&#x2030; FKDUDNWHU VSUDZR]GDZF]\ L RGEÄ&#x2DC;GÄ&#x2030; VLÄ&#x2DC; Z WHUPLQLH RG 05.03.2013 r. =HEUDQLD F]âRQNyZ GRNRQXMÄ&#x2030; RFHQ\ 6SyâG]LHOQL ZURUD]XVWDODĂ˝EÄ&#x2DC;GÄ&#x2030;NLHUXQNLG]LDâDQLDQDU

daje grunty inwestycyjne pod budownictwo jednorodzinne przy Szosie Witkowskiej we Wrzeni, Gutowie Maym i Strzyewie.

Â&#x201E; Nie sabnie zaintere-

4 mln 815 tys. z dofinansowania otrzymaa gmina Wrzenia na budow nowoczesnej sieci wiatowodowej. Oznacza to w perspektywie kilku lat lepszy dostp do bezprzewodowego internetu. Co zamierza wybudowa gmina? Przede wszystkim infrastruktur: ring wiatowodowy we Wrzeni oraz punkty wzowe, ktĂłre bd umoliwiay rozdzielenie sygnau wiatowodowego we Wrzeni, Kaczanowie, Marzeninie, Otocznej, Nowym Folwarku, Grzybowie, Gozdowie i Chwalibogowie. Zgodnie z projektem â&#x20AC;&#x17E;Interkatywna Wrzenia â&#x20AC;&#x201C; wiat w kadym domuâ&#x20AC;?, zostanie te zakupiony odpowiedni sprzt i konfiguracja sieci. W pierwszej kolejnoci z nowej sieci teleinformatycznej maj skorzysta: szkoy, biblioteki, wietlice wiejskie. Dodatkowo, w ramach programu, 146 biednych rodzin otrzyma sprzt komputerowy; bd mogy rĂłwnie skorzysta ze szkole

komputerowych. W OPS-ie zostan przygotowane stanowiska komputerowe dla osĂłb wykluczonych cyfrowo. Osoby i instytucje objte projektem przez trzy lata nie bd paciy za korzystanie z internetu. Jak wida, zasig wi-fi bdzie na razie niewielki, ale ratuszowi zaleao na budowie infrastruktury wiatowodowej. To baza, ktĂłr w przyszoci

Reklama

Â&#x201E; Gmina Wrzenia sprze-

ma Klafs w Bagatelce. Starosta wyda pozwolenie na budow hali produkcyjnej i wiaty magazynowej.

Miliony na Ĺ&#x203A;wiatĹ&#x201A;owĂłd. Gmina otrzymaĹ&#x201A;a dotacjÄ&#x2122; na internet

WrzesiĹ&#x201E;ski oddziaĹ&#x201A; WODR-u zaprasza rolnikĂłw na kursy ochrony roĹ&#x203A;lin. Szkolenia przeznaczone sÄ&#x2026; dla osĂłb, ktĂłre stosujÄ&#x2026; Ĺ&#x203A;rodki ochrony roĹ&#x203A;lin za pomocÄ&#x2026; opryskiwaczy. Miejsce kursĂłw zostanie okreĹ&#x203A;lone na podstawie zgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;. WODR przypomina, Ĺźe posiadane przez rolnikĂłw

Â&#x201E; Wrzesi ska Kostka Sa-

Â&#x201E; Rozbudowuje si fir-

9

:SU]\SDGNXEUDNXGRVWDWHF]QHMIUHNZHQFML]HEUDQLHRGEÄ&#x2DC;G]LH VLÄ&#x2DC;ZGUXJLPWHUPLQLHZW\PVDP\PGQLXRPLQXWSyĹŹQLHM Zmiany w podatkach dochodowych i VAT, wprowadzone od stycznia 2013 roku, byĹ&#x201A;y gĹ&#x201A;Ăłwnym tematem spotkania przedsiÄ&#x2122;biorcĂłw z urzÄ&#x2122;dnikami skarbowymi, ktĂłre odbyĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; w czwartek 21 lutego w siedzibie OkrÄ&#x2122;gowego ZwiÄ&#x2026;zku PracodawcĂłw Prywatnych we WrzeĹ&#x203A;ni. Spotkanie zorganizowaĹ&#x201A; Jerzy IwiĹ&#x201E;ski, prezes OZPP. â&#x20AC;&#x201C; Nie chcemy, Ĺźeby nasz zwiÄ&#x2026;zek byĹ&#x201A;, mĂłwiÄ&#x2026;c potocznie, nygusem. StÄ&#x2026;d to spotkanie â&#x20AC;&#x201C; wyjaĹ&#x203A;niĹ&#x201A;. â&#x20AC;&#x201C; Chodzi nam tutaj gĹ&#x201A;Ăłwnie o ostatnie zmiany w podatkach VAT, PIT i CIT. Nie zawsze orientujemy siÄ&#x2122; we wszystkich przepisach, lub teĹź nie zawsze dobrze je interpretujemy. Dlatego liczymy, Ĺźe panie bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; dzisiaj dla nas miĹ&#x201A;e i uprzejme, i wszystko nam treĹ&#x203A;ciwie wyjaĹ&#x203A;niÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; zwracaĹ&#x201A; siÄ&#x2122; do zaproszonych urzÄ&#x2122;dniczek. WrzesiĹ&#x201E;ski urzÄ&#x2026;d skarbowy reprezentowaĹ&#x201A;y: Dorota Baranowska, kierownik dziaĹ&#x201A;u postÄ&#x2122;powaĹ&#x201E; podatkowych (na zdjÄ&#x2122;ciu z lewej), oraz BogumiĹ&#x201A;a Warszta, kierownik referatu orzecznictwa podatkowego w tym samym dziale (na zdj. z prawej). W siedzibie zwiÄ&#x2026;zku przy ul. DziaĹ&#x201A;kowcĂłw (gdzie mieĹ&#x203A;ci siÄ&#x2122; rĂłwnieĹź restauracja Alfa Marina J. IwiĹ&#x201E;skiego) pojawiĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; kilkunastu przedsiÄ&#x2122;biorcĂłw i przedstawicieli lokalnych pracodawcĂłw. Za pomocÄ&#x2026; laptopa i czytnika cyfrowego urzÄ&#x2122;dniczki przybliĹźyĹ&#x201A;y zebranym najwaĹźniejsze zmiany we wspomnianych podatkach, wprowadzone w Ĺźycie w 2013 roku lub zaplanowane na kolejne lata. NajwaĹźniejsze wydajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; zmiany zasad wystawiania faktur VAT-owskich. Nowe przepisy wprowadzajÄ&#x2026; m.in. faktury uproszczone i zbiorcze, dajÄ&#x2026; teĹź wiÄ&#x2122;kszÄ&#x2026; swobodÄ&#x2122; w posĹ&#x201A;ugiwaniu siÄ&#x2122; fakturami elektronicznymi. PojawiĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; takĹźe udogodnienie dla maĹ&#x201A;ych przedsiÄ&#x2122;biorcĂłw w formie nowej metody kasowej, ktĂłra znosi obowiÄ&#x2026;zek odprowadzania VAT-u w przypadku nieotrzymania zapĹ&#x201A;aty za sprzedane towary lub usĹ&#x201A;ugi. Po wystÄ&#x2026;pieniach zaproszonych specjalistek nie zabrakĹ&#x201A;o pytaĹ&#x201E; z sali i indywidualnych konsultacji. UrzÄ&#x2122;dniczki chÄ&#x2122;tnie i wyczerpujÄ&#x2026;co odpowiadaĹ&#x201A;y na pytania, jednoczeĹ&#x203A;nie zapraszajÄ&#x2026;c przedsiÄ&#x2122;biorcĂłw chcÄ&#x2026;cych uzyskaÄ&#x2021; dodatkowe informacje bezpoĹ&#x203A;rednio do UrzÄ&#x2122;du Skarbowego we WrzeĹ&#x203A;ni przy ul. Warszawskiej 26. DAI

=DSUDV]D=DU]Ä&#x2030;G*66&+

TERMINARZ ZEBRAĹ&#x192; GRUP CZĹ ONKOWSKICH GS â&#x20AC;&#x17E;SCHâ&#x20AC;? 2013 Lp.

'DWDLJRG]

Adres

1.

U 

Ĺ&#x2019;ZLHWOLFD 1RZD:LHĹ&#x2019;.UyOHZVND

2.

U 

Ĺ&#x2019;ZLHWOLFD 6Ä&#x2DC;G]LZRMHZR

3.

U 

5HVWDXUDFMD Ă&#x2026;3RG-HVLRQDPL

:U]HĹ&#x2019;QLDXO.ROHMRZD

4.

U 

Ĺ&#x2019;ZLHWOLFD 3VDU\3ROVNLH

5.

U 

Ĺ&#x2019;ZLHWOLFD .OHSDU]

0LHMVFRZRĹ&#x2019;FL 1RZDZLHĹ&#x2019;.UyOHZVND2VRZR .DF]DQRZR*R]GRZR :Ä&#x2DC;JLHUNL%LHU]JOLQ*RQLFH *RQLF]NL6Ä&#x2DC;G]LZRMHZR2WRF]QD *XWRZR:LHONLH6RâHF]QR :U]HĹ&#x2019;QLD%LHU]JOLQHN 2EâDF]NRZR&KZDOLERJRZR %DUGR*U]\P\VâDZLFH%LDâÄ&#x2DC;ĹŽ\FH 3VDU\3ROVNLH6âRPRZR 6RNRâRZR1RZ\)ROZDUN 0DU]HQLQ1RVNRZR*XOF]HZNR 6WU]\ĹŽHZR3VDU\0DâH3U]\ERUNL &KRFLF]D0DâD&KRFLF]D:LHOND &KRFLF]ND .OHSDU]*XWRZR0DâH 6WDQLVâDZRZR *U]\ERZR6RELHVLHUQLH:yGNL

Roz-1427

Co sĹ&#x201A;ychaÄ&#x2021;

Powiat wrzesi ski jest stosunkowo sabo zgazyfikowany. Gmina Wrzenia ma najwyszy wska nik: 31,7 proc. Nekla â&#x20AC;&#x201C; 13,2 proc., Miosaw â&#x20AC;&#x201C; 1,7 proc. Wedug danych Wielkopolskiej SpĂłki Gazownictwa (spĂłka zalena od Polskiego GĂłrnictwa Naftowego i Gazownictwa), na razie nie ma moliwoci budowy sieci dystrybucji gazu w Koaczkowie i Pyzdrach. WkrĂłtce moe si to zmieni. W sierpniu ub.r. rozpoczy si testy produkcyjne na zou gazu ziemnego w Modlicy-Komorzu (gm. Pyzdry), ktĂłry naley do PGNiG w Warszawie i FX Energy Polska. Obiekt bdzie mia wkrĂłtce status kopalni.

www.wrzesnia.info.pl


1 marca 2013

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrz www.wrzesnia.info.pl zes

10 Temat tygodnia

stronę redaguje:

Łukasz Różański tel. 530 425 105 l.rozanski@wrzesnia.info.pl

Przebudowują, nie remontują ku Wrzenia – Osowo kosztowa pó miliona. – My tylko przebudowalimy t drog. O remoncie moglibymy mówi wtedy, gdybymy wymienili podbudow – ucila kierownik redzkiego rejonu GDDKiA. – Ogaszajc przetargi na budow, przebudow dróg, zamieszczamy w SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – przyp. red.) zapisy-wymogi dotyczce poszczególnych warstw konstrukcyjnych jezdni. Bazujc na zdobytym dowiadczeniu, np. w przypadku zastosowania podbudowy z kruszywa amanego, wymagamy, aby byo to kruszywo granitowe – informuje Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego w ratuszu. – W przypadku zastosowania nawierzchni asfaltowych na etapie realizacji inwestycji pilnujemy, aby wykonawca przed ich uoeniem w sposób waciwy dokona oczyszczenia powierzchni oraz jej skropienia emulsj asfaltow – ko czy. Dla przykadu: na ul. Armii Pozna podbudowa z tucznia ma grubo 20 cm; na ul. Gendka zastosowano dwie podbudowy, doln i górn, z kruszywa amanego – o gruboci 20 i 15 cm.

Dziury w drogach były, są i będą – na tych remontowanych także. Wszystko przez to, że budżety zarządców dróg to mniej więcej 1/3 tego, ile rzeczywiście jest potrzebne. Drogowcy nawet nie ukrywaj, e prowadzone przez nich remonty dróg to tylko dora ne dziaanie, aby auta nie wpaday w due dziury. – Na wicej nas po prostu nie sta. Tak krawiec kraje, jak materii staje – mówi Jerzy Helwing, kierownik redzkiego rejonu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. I podaje przykady: – W ubiegym roku na drodze z Wrzeni do Osowa pooylimy 6-centymetrowy dywanik asfaltowy. Taki zabieg zabezpieczy drog tylko na niespena dziesi lat. Wystarczyby na wiele wicej, gdyby podczas prowadzonego remontu zerwana zostaa podbudowa drogi. Ta pod asfaltem nie jest bowiem przystosowana do obecnego natenia ruchu. Ma zbyt ma nono. – Podbudowa bya budowana w latach pidziesitych i szedziesitych. Wtedy stosowano tucze wapienny lub kamienny. Kadziono go na gruboci 15-20 cm – tumaczy Helwing. – Tymczasem dzisiejsze czasy wymagaj, aby podbudowa bya gruboci 40-80 cm. Realizacja przez drogowców drugiego wariantu zwikszyaby koszty remontów a siedmiokrotnie. – Na porzdny remont jednego kilometra drogi musielibymy przeznaczy co najmniej 3,5 mln z – stwierdza Jerzy Helwing. Szybko oblicza, e remont kilometra drogi na odcin-

 Drogowcy po zimie mają zawsze pełne ręce roboty. I tak już pozostanie...

Walka ze szwajcarskim serem Rozmowa z Marcinem Jaboskim z Zakadu Drogowego Waldemara Lewandowskiego w Psarach Maych. „WW”: Kiedy bdziemy mie drogi, które nie przypominaj szwajcarskiego sera? M.J.: – Wtedy firmy drogowe nie bd miay pracy (miech). Trudno odpowiedzie na to pytanie. Dua cz dróg nalecych do gminy, powiatu zostaa zaprojektowana i wykonana kilkadziesit lat temu, wedug ówczesnych norm, i myl, e nie zakadano wtedy tak duego natenia ruchu, jakie mamy obecnie. S to drogi o rónych nawierzchniach i podbudowach. Wykonanie generalnego remontu takiej drogi wie si z duymi kosztami. Drogowcy bd mieli co ata przez najblisze lata. Czy w tym sezonie jest szczególnie duo dziur w drogach? – Tak, jest ich wicej ni w latach ubiegych. Gówny wpyw

na to ma pogoda. Na spkanej nawierzchni zalega nieg, woda przedostaje si pod asfalt, czsto uszkadzajc podbudow. Przychodzi mróz i powoduje wysadziny. No i pojawia si wyrwa, któr trzeba zaata. Jak skutecznie naprawi drog? Istnieje jaka niezawodna metoda? – W zasadzie stosowane s dwie metody. Pierwsza polega na wyciciu aty poprzez nacicie krawdzi pi, wykucie starego asfaltu lub wyfrezowanie uszkodzonego miejsca i wbudowanie nowej mieszanki mineralno-bitumicznej. Drugi sposób jest do powierzchowny. Polega na spryskaniu dziury emulsj asfaltow i zasypaniu jej grysem bazaltowym. Która metoda jest najczciej stosowana przez drogowców? – Ta pierwsza. Druga to rzadko. Jest najta sza, a wic nie najlepsza. Czy dziury mona ata przy minusowych temperaturach? – Minus siedem jest to temperatura, która nas ogranicza. Recyklery, które przygotowuj mieszank, ciko pracuj w niskich temperaturach, zaczyna zamarza w nich paliwo. Ponadto wytwórnie mas bitumicznych w okresie zimowym zaprzestaj produkcji. Generalnie atanie dziur odbywa si w temperaturach dodatnich lub zblionych do zera. Nowe drogi te atacie? – Sporadycznie. Obejmuje je gwarancja. Zdarza si, e odtwarzamy nawierzchni na takich drogach, ale jest to zwykle nastpstwo rónego rodzaju awarii gazowych, wodocigowych, kanalizacyjnych. Po drugie, s wykonywane lepiej ni drogi kilkadziesit lat temu. Czyli? – Najwiksze obcienia drogi przenosi podbudowa. Dzisiaj s one wykonywane lepiej, w innej technologii. Metody wykonywania podbudowy s róne w zalenoci od kategorii ruchu. Najczciej stosuje si podbudowy z kruszywa twardego – tucznia – stabilizowanego mechanicznie, lub betonu asfaltowego. Czy dla takiej firmy jak wasza okres po zimie to czas niw? – Jest duo pracy, to nie ulega wtpliwoci. Pracujemy systemem dziewiciogodzinnym. Mamy w sumie trzy brygady remontowe.

Odszkodowanie za uszkodzenie auta się należy. Trzeba jednak dokładnie udokumentować całe zdarzenie

J

eśli, jadąc samochodem, wpadniemy w dziurę i uszkodzimy auto, nie powinniśmy puścić tego płazem zarządcy drogi. Warto jednak do tej „walki” odpowiednio się przygotować. Słowem: trzeba udokumentować nieszczęśliwe zdarzenie. Dobrze jest więc zrobić zdjęcia uszkodzonego elementu samochodu oraz dziury, w której go uszkodziliśmy (wystarczą nawet te z telefonu komórkowego). Jeśli to możliwe, spiszmy też świadków zdarzenia. Ich zeznania będą stanowić dowód na to, że auto zostało uszkodzone w tym konkretnym miejscu. Dobrze jest też wezwać policję. Notatka mundurowych zdecydowanie ułatwia dochodzenie roszczeń u zarządcy drogi. Potwierdza to Krzysztof Szcześniak, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrześni: – Zawsze

staramy się dotrzeć jak najszybciej na miejsce zdarzenia. Czas oczekiwania na przyjazd patrolu nie jest długi – zapewnia rzecznik. – Pamiętajmy, aby przez ten czas usunąć pojazd z drogi, by nie utrudniać innym kierowcom ruchu – dodaje. Po dokonaniu wszelkich formalności powinniśmy ustalić zarządcę drogi. To właśnie do niego możemy zwrócić się z wnioskiem o wypłatę odszkodowania za poniesione straty (szczegółową mapę z informacjami, do jakiego zarządcy należą drogi na terenie powiatu, można znaleźć na wrzesnia.info. pl). Jeżeli dysponujemy przekonywającym materiałem dowodowym, zarządca drogi nie powinien robić problemów i skontaktuje nas z ubezpieczycielem. Trzeba bowiem pamiętać, że odszkodowania za uszkodzenie auta wypłaca firma ubezpieczająca właściciela drogi.


1 marca 2013

WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

www.wrzesnia.info.pl

11 ByĹ&#x201A;o potrÄ&#x2026;cenie, jest umorzenie Twarz TVP we WrzeĹ&#x203A;ni AktualnoĹ&#x203A;ci

miertelne potrcenie pieszego nie znalazo finau w sdzie. Sprawa zostaa umorzona. Tragedia rozegraa si wieczorem, 1 grudnia 2012 r., tu za wiaduktem w Psarach Maych (na wysokoci lokalu De La Costa). Jadcy w kierunku Poznania mercedes 220 uderzy w przechodzcego przez drog czowieka. Nie wiadomo, dlaczego ten wybra akurat to miejsce. Wszak kilka metrĂłw dalej znajduje si oznakowane przejcie dla pieszych.

64-letni kierowca niemieckiego samochodu zapewni podczas przesuchania, e mczyzn zobaczy w ostatnim momencie. Nie by w stanie go omin ani podj manewrĂłw obronnych. Takim te wnioskiem zako czyo si prokuratorskie postpowanie, ktĂłre zostao umorzone â&#x20AC;&#x17E;wobec braku znamion czynu zabronionegoâ&#x20AC;?. Przypomnijmy, e w wypadku zgin 35-letni mieszkaniec gminy Miosaw. TOS

Reklama

Dyrektor Departamentu ProgramĂłw Rozwoju ObszarĂłw Wiejskich ZLPLHQLX=DU]Ä&#x2030;GX:RMHZyG]WZD:LHONRSROVNLHJR

na wniosek /RNDOQHM*UXS\']LDâDQLDĂ&#x2026;=1DPL:DUWRÂľ LQIRUPXMH R PRĹŽOLZRĹ&#x2019;FL VNâDGDQLD ]D SRĹ&#x2019;UHGQLFWZHP /RNDOQHM *UXS\']LDâDQLD²Ă&#x2026;=1DPL:DUWRÂľZQLRVNyZRSU]\]QDQLHSRPRF\ Z UDPDFK 3URJUDPX 5R]ZRMX 2EV]DUyZ :LHMVNLFK QD ODWD RĹ&#x2019; /($'(5 G]LDâDQLH ² :GUDĹŽDQLH ORNDOQ\FK VWUDWHJLLUR]ZRMXWMQD $% " 

 &   

   

 

Ă&#x2026;2GQRZDLUR]ZyMZVLÂľ '   

 ( RGGRPDUFDURNX '  ) ( ]â '    

( ]JRGQRĹ&#x2019;Ă˝SURMHNWXSU]\QDMPQLHM ]FHOHPRNUHĹ&#x2019;ORQ\PZ/65LX]\VNDQLHZZ\QLNXRFHQ\SURMHNWX PLQLPXPSNW *% "  

 &   

   + "  

& )  & )

  " , Ă&#x2026;0Dâ\FKSURMHNWyZÂľ '   

 ( RGGRPDUFDURNX '  ) ( ]â '    

( ]JRGQRĹ&#x2019;Ă˝SURMHNWXSU]\QDMPQLHM ]FHOHPRNUHĹ&#x2019;ORQ\PZ/65LX]\VNDQLHZZ\QLNXRFHQ\SURMHNWX PLQLPXPSNW % " 

 &   

   

 

Ă&#x2026;5yĹŽQLFRZDQLHZNLHUXQNXG]LDâDOQRĹ&#x2019;FLQLHUROQLF]HMÂľ '   

 ( RGGRPDUFDURNX '  ) ( ]â '    

( ]JRGQRĹ&#x2019;Ă˝SURMHNWXSU]\QDMPQLHM ]FHOHPRNUHĹ&#x2019;ORQ\PZ/65LX]\VNDQLHZZ\QLNXRFHQ\SURMHNWX PLQLPXPSNW

Rozmowa z RadosĹ&#x201A;awem BrzĂłzkÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; znanym dziennikarzem, reporterem i prezenterem. Zwizany z TVP1 i TV Polonia Radosaw BrzĂłzka przyjecha do Wrzeni 22 lutego. Wzi udzia w konferencji â&#x20AC;&#x17E;Dobre praktyki Cyfrowej Szkoyâ&#x20AC;?, ktĂłra odbya si m.in. we Wrzesi skim Orodku Kultury. â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;?: Interesuj pana nowinki technologiczne? R.B.: Tak, ten temat jest dla mnie naprawd interesujcy. Moliwo spotka z nauczycielami, ktĂłrzy maj wietne pomysy, jak wykorzysta nowe technologie podczas swoich lekcji, jest dla mnie niewtpliwie cennym dowiadczeniem. Czyli nie jest pan tu dla kasy i sawy? (miech) Absolutnie nie. Prawd jest jednak, e kiedy odpowiedziaem tak dziennikarzowi na pytanie, dlaczego zdecydowaem si na wystp w programie â&#x20AC;&#x17E;Tylko nas dwojeâ&#x20AC;?. Brawa za szczero . Dziki. Patrzc jednak wstecz, nie wiem, czy tak naprawd zyskaem wtedy saw i pienidze. Wicej byo z tego frajdy. Ciesz si, e wziem w nim udzia, mimo e by on dla mnie lekcj pokory. Zawsze mi si bowiem wydawao, e umiem piewa. Prawda okazaa si zgoa inna. No cĂł... ja si bawiem dobrze, a widzowie... musieli to jako przetrzyma (miech). Rozwayby pan jeszcze ofert udziau w tego typu programie? Myl, e nie. Nie czuj, bym sprawdzi si w jakichkolwiek innych dziaaniach artystycznych. O piewaniu ju wicej nie wspomn. Taniec odpada cakowicie. Nie interesuj mnie ju tego typu programy. Po kilkunastu latach spdzonych w telewizji wiem, co mnie krci, a co nie. Uwiadomiem sobie,

 R. BrzĂłzka poprowadziĹ&#x201A; podczas konferencji wykĹ&#x201A;ad zatytuĹ&#x201A;owany â&#x20AC;&#x17E;Ludzie przed technologiÄ&#x2026;â&#x20AC;? Fot. KUL na co warto powica czas, a co jest kwiatkiem do koucha. Kim czuje si Radosaw BrzĂłzka: prezenterem czy dziennikarzem? Zdecydowanie dziennikarzem. Bardzo si ciesz, e mam swĂłj program popularnonaukowy â&#x20AC;&#x17E;Jak to dziaa?â&#x20AC;?. Sam wymylam do niego tematy i mam wpyw na to, jak bdzie wygldaa jego realizacja. To jest absolutnie fachowa praca dziennikarska. Poza tym prowadz w TV Polonia program kulturalny. Tam te jestem dziennikarzem. Trudno byo przekona kierownictwo TVP do pomysu stworzenia programu popularnonaukowego? Najwaniejsze, e si udao. Programy popularnonaukowe ciesz si niezmiennie duym zainteresowaniem. Kiedy ledz wyniki ogldalnoci â&#x20AC;&#x17E;Jak to dziaa?â&#x20AC;?, odczuwam nieskrywan satysfakcj. Wida, e odbiorcami tego programu nie s przypadkowi widzowie. Mam swoj wiern widowni, mimo e program jest przenoszony w rĂłne miejsca ramĂłwki.

A jak wyglda realizacja â&#x20AC;&#x17E;Jak to dziaaâ&#x20AC;? od kuchni? Przy produkcji pracuje kilkanacie osĂłb. Zdecydowanie za mao. Na nieszczcie, nie ma pienidzy na powane produkcje naukowe, takie jakie znamy na przykad z Discovery. Przygotowanie jednego odcinka trwa okoo dwĂłch tygodni â&#x20AC;&#x201C; 20 godzin powicamy na zdjcia, a 2530 na monta. Tak wic naprawd jest co robi, by przygotowa gotowy, 25-minutowy materia, ktĂłry jest emitowany na antenie. Jest pan jednym z ostatnich prezenterĂłw, ktĂłr y zapowiada w TVP 1 programy i filmy. Lubi pan to? Tak. Jedynka bya chyba ostatni telewizj, gdzie byli jeszcze prezenterzy, czyli osoby, ktĂłre mĂłwiy â&#x20AC;&#x17E;Dzie dobry pa stwu. Dzi w programie bdzie to i tamtoâ&#x20AC;?. Szkoda, e to znikno i to tak po cichu. Bdzie pan nadal prowadzi festiwale i koncerty organizowane przez telewizj publiczn? Trudno mi na to pytanie odpowiedzie. Nie wiem, jakie bd zamysy moich przeoonych. Sam chciabym znale odpowied na to pytanie. A tak odbiegajc od tematu â&#x20AC;&#x201C; pamitam, e 5, 6 lat temu prowadziem we Wrzeni bodaje Festiwal im. Anny Jantar. Ju go nie ma. Te znikn po cichu... (miech) Tak bywa. Zdarzaj si jeszcze panu wpadki na antenie? Oj, tak, tak! Najwikszy problem mam z zapamitaniem imion i nazwisk swoich rozmĂłwcĂłw. Potrafi nawet zapomnie nazwisko osoby bardzo znanej w sferze kultury czy polityki. Przyznaj, e boj si tego typu wpadek. Trem przed kamer mam zawsze. Ale le jest, jak jej nie ma. Rozmawia ukasz RĂłaski

Nie wpĹ&#x201A;acajcie im! To oszuĹ&#x203A;ci!

-% " 

 &   

   

 

Ă&#x2026;7ZRU]HQLHLUR]ZyMPLNURSU]HGVLÄ&#x2DC;ELRUVWZÂľ '   

 ( RGGRPDUFDURNX '  ) ( ]â '    

( ]JRGQRĹ&#x2019;Ă˝SURMHNWXSU]\QDMPQLHM ]FHOHPRNUHĹ&#x2019;ORQ\PZ/65LX]\VNDQLHZZ\QLNXRFHQ\SURMHNWX PLQLPXPSNW

<<

0LHMVFH L WU\E VNâDGDQLD ZQLRVNyZ  .  ! #   #  /RNDOQHM*UXS\']LDâDQLD²â&#x20AC;&#x17E;Z Nami Wartoâ&#x20AC;?XO3ODF:â5H\PRQWD .RâDF]NRZR Z GQLDFK RG  GR PDUFD URNX, od 

  &   /00 -1600,

Roz-1421

6]F]HJyâRZH LQIRUPDFMH & #"   0        

" 

#  123  145"  

"   

 )       145   #) 0   #   145" ) & ZELXU]H/*'²Ă&#x2026;=1DPL:DUWRÂľLQD VWURQLHLQWHUQHWRZHMZZZ]QDPLZDUWRSO .(   6 5 7 5  ( , ,8, "    "    -"   3   5 +# 9  : ) 7  9 9  ( ,,, ,

3 0  &( 0DâJRU]DWD/LVLHFNDL(ZD-DQNRZLDN WHOHPDLOLQIR#]QDPLZDUWRSO Ă&#x2026;3XEOLNDFMD ZVSyâILQDQVRZDQD ]H Ĺ&#x2019;URGNyZ 8QLL (XURSHMVNLHM Z UDPDFK 3RPRF\ 7HFKQLF]QHM 3URJUDPX 5R]ZRMX 2EV]DUyZ :LHMVNLFK QD ODWD Ă&#x2026;(XURSHMVNL)XQGXV]5ROQ\QDU]HF]5R]ZRMX2EV]DUyZ:LHMVNLFK (XURSD LQZHVWXMÄ&#x2030;FD Z REV]DU\ ZLHMVNLHÂľ ,QVW\WXFMD =DU]Ä&#x2030;G]DMÄ&#x2030;FD 352: 0LQLVWHU5ROQLFWZDL5R]ZRMX:VL,QVW\WXFMDRGSRZLDGDMÄ&#x2030;FD]D WUHĹ&#x2019;Ă˝RJâRV]HQLD8U]Ä&#x2030;G0DUV]DâNRZVNL:RMHZyG]WZD:LHONRSROVNLHJRÂľ

dok. ze s. 1

Pismo jest stylizowane na postanowienie sdowe. Poparte dat i sygnatur sprawy, wyglda bardzo wiarygodnie. Widnieje na nim logo nadawcy â&#x20AC;&#x201C; Kancelarii OdpisĂłw z Krajowego Rejestru Sdowego z siedzib w Warszawie. Oferuje ona dostp do elektronicznego odpisu KRS. Ale nie za darmo â&#x20AC;&#x201C; warunkiem jego uzyskania jest wniesienie opaty aktywacyjnej w wysokoci od 100 do 300 z. Prowadzcy dziaalno gospodarcz maj przela pienidze na konto podane w informacji lub postanowieniu â&#x20AC;&#x201C; bo tak s zatytuowane. Zaniechanie opaty w terminie wskazanym w niniejszej korespondencji ogranicza korzystanie z Elektronicznego Odpisu KRS oraz uniemoliwi pobieranie elektronicznej wersji odpisu ww. podmiotu w aplikacji eokrs.pl â&#x20AC;&#x201C; czytamy w nim. Wanie takie pisma otrzymali w ostatnim czasie przedsibiorcy z powiatu wrzesi skiego. Ale tylko nieliczni zadali sobie pytanie o ich sens. â&#x20AC;&#x201C; Kilku zoyo zawiadomienie o dokonaniu wpat na konto widniejce w wezwaniu. Sami uwiadomili sobie, e padli ofiar oszusta â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi

 Za aktywacjÄ&#x2122; dostÄ&#x2122;pu do elektronicznego odpisu KRS nie trzeba pĹ&#x201A;aciÄ&#x2021;. Tymczasem warszawska firma pobiera za to od 100 nawet do 300 zĹ&#x201A; K. Szczeniak. Jak tumaczy, odpisy mona pobra bez ponoszenia jakichkolwiek kosztĂłw. Wystarczy tylko zarejestrowa si w serwisie ems.ms.gov.pl. Zakrojone na olbrzymi skal ogĂłlnokrajowe ledztwo prowadzi Komenda Rejonowa Policji Warszawa II. Ju w pa dzierniku 2012 r. za porednictwem swej strony internetowej apelowaa o zgaszanie si pokrzywdzonych. â&#x20AC;&#x201C; Kwota, jak wpacali, bya stosunkowo niewielka, wic wielu j bagatelizowao â&#x20AC;&#x201C; przyznaje oficer prasowa jednostki Magdalena Bieniak. â&#x20AC;&#x201C; Tymczasem nawet prĂłba oszukania jest przestpstwem â&#x20AC;&#x201C; dodaje.

Kilka tomĂłw akt zostao przesanych do Prokuratury Okrgowej w Ostroce. Jak poinformowa nas jej rzecznik prasowy Andrzej Rycharski, zawiadomienia wci spywaj. Obecnie jest ich 800. â&#x20AC;&#x201C; Ta liczba na pewno ulegnie zmianie, bo kilkadziesit zawiadomie

wci czeka na rejestracj. Na pewno bdzie ich ponad tysic â&#x20AC;&#x201C; szacuje. Potwierdza jednoczenie, e wrĂłd poszkodowanych s wrzenianie. Zarzut oszustwa usysza Tomasz R., ktĂłry prowadzi t moralnie wtpliw dziaalno. Nie przyznaje si do zarzucanego mu czynu. FIB/TOS


Wiadomości Wrzesińskie

14 Miłosław

www.w www.wrzesnia.info.pl wrze stronę redaguje:

Łukasz Różański tel. 530 425 105 l.rozanski@wrzesnia.info.pl

Chcą należeć do strefy 878 750 Z. Skikiewicz: – 15 proc. ze sprzeday dziaek inwestycyjnych bdziemy musieli przela

na konto WSSE

Gmina rozpoczęła zabiegi o włączenie orzechowskich terenów inwestycyjnych do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”.

hektarów wolnych pod inwestycje posiada obecnie WSSE

Mowa o piciu dziakach przy ulicy Topolowej. Nieruchomoci o cznej powierzchni ponad 7,2 hektarów s warte – wedug rzeczoznawcy – co najmniej 3,86 mln z. Niestety, za kadym razem próby sprzedania gruntów okazyway si bezskuteczne. Aby zwikszy atrakcyjno terenów, gmina chce je wczy do Wabrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W tym celu burmistrz Zbigniew Skikiewicz uda si 22 lutego na rozmowy do Wabrzycha. – Przekazaem potrzebne materiay i teraz bd skrupulatnie analizowane – informuje Z. Skikiewicz. Szybko jednak zastrzega, e caa procedura nie potrwa krótko. – W tym roku nie ma szans – ubolewa. – Nasz wniosek bdzie rozpatrywany dopiero we wrzeniu (odbywa si to dwa razy w ci gu roku – przyp. red.). Ale jeli si uda, warto bdzie czeka.

Gmina ma jednak nó na gardle. Aby unikn kopotów finansowych, musi w tegorocznym budecie pozyska przynajmniej 2 mln z ze sprzeday mienia. – Licz, e uda si dobrze sprzeda dziaki mieszkaniowe w Biechowie czy Miosawiu – kontynuuje wodarz. Planu „B” nie ma. Dodajmy, e specjalna strefa ekonomiczna to niezamieszkana, wyodrbniona cz terytorium Polski, przeznaczona pod dziaalno gospodarcz na preferencyjnych warunkach. Przedsibiorca, który zdecyduje si na inwestycj w strefie, moe skorzysta ze zwolnie podatkowych. – Decydujc o wczeniu terenów do WSSE, bierzemy pod uwag m.in. pooenie terenu – odlego od infrastruktury drogowej, duych aglomeracji miejskich – wyposaenie w podstawow infrastruktur techniczn drogow czy brak prze-

Chłopacy nie dali się pokonać dziewczynom

Co słychać

1 marca 2013

„ 4 marca w urzdzie

gminy dyur bdzie peni pose Tadeusz Tomaszewski. Mona przychodzi w godz. 11.00–12.00.

„ Miosawskie Stowa-

tys. z – za tyle gmina w 2007 r. kupia dziaki przy ul. Topolowej

ciwwskaza do prowadzenia dziaalnoci przemysowej i usugowej, w tym wynikajcych z przepisów o ochronie rodowiska – informuje Anna Paszkowska, rzecznik prasowy WSSE. W sumie w skad strefy wchodzi obszar o powierzchni 2212 ha, skadajcy si z 41 podstref (do jednej z nich naley Wrzenia). Wysoko nakadów inwestycyjnych poniesionych przez firmy dziaajce w WSSE wynosi ponad 14 mld z. Zostay tam zatrudnione 32 392 osoby. – W ubiegym roku do WSSE wpyny cznie 22 wnioski gmin o objcie terenów granicami strefy. 8 z nich zostao przyjtych, a w stosunku do 4 nadal toczy si procedura sprawdzajca – kontynuuje A. Paszkowska. Miosawskie wadze po cichu licz na to, e tereny wczone do wabrzyskiej strefy spowoduj zaintere-

„ Energetycy 4 marca w godz. 8.30–13.30 wycz prd w Czeszewie (centrum). Z kolei 8 marca w tych samych godzinach prdu nie bdzie w Chlebowie (1-21, 48, 49, sklep).

rzyszenie Niesienia Pomocy Chorym i Niepenosprawnym pozyskao dotacj na wiadczenie bezpatnych usug rehabilitacyjnych dla osób niepenosprawnych oraz powyej 60. roku ycia. Zabiegi wykonywane bd w gabinecie przy ul. Róowej w Miosawiu w poniedziaki (w godz. 18.30–21.00), czwartki (7.00–12.00) i soboty (7.00–11.00).

sowanie nimi choby firmy Tarkett Polska. A szanse ku temu s, i to spore, biorc pod uwag fakt, e firma z roku na rok zwiksza produkcj. – W najbliszym czasie planujemy rozbudow naszego zakadu. Niestety, z uwagi na tereny Natura 2000 musimy przygotowa obszerny raport oddziaywania na rodowisko – mówi Zbigniew Niechcielski, prezes zarzdu. – Terenami, które znalazyby si w strefie, najprawdopodobniej bylibymy zainteresowani. Cigle si rozwijamy – dodaje. Dziaania wadz na rzecz wczenia terenów w Orzechowie do WSSE bardzo ciesz radnego Huberta Gruszczyskiego. Nic dziwnego – to on jest autorem pomysu. – Ciesz si, e gos opozycji nie zosta jednym uchem wpuszczony, a drugim wypuszczony. Trzymam kciuki za sukces – mówi Gruszczy ski.

„ Kulturalny Miosaw

i teatr Terminus A Quo zapraszaj w sobot 2 marca na spektakl „Ataraksja”. Rozpocznie si on o godz. 16.00 w Miosawskim Centrum Kultury. To nie koniec. Tego samego dnia w tym samym miejscu o 18.00 wystawiony zostanie spektakl dla widzów penoletnich „Usta/lenia”, a o 20.00 w kocióku poewangelickim przedstawienie „Szkoa czarownic”. Wstp na wszystkie te wydarzenia jest bezpatny!

Specjalnością jednostki ma być ratownictwo wodne

„ „Koncert o mio” od-

bdzie si 10 marca (pocztek o godz. 16.00) w kocióku poewangelickim w Miosawiu. Artyci bd wykonywa m.in. utwory Marka Grechuty. Bilety w cenie 10 z do nabycia w MCK (ul. Róowa).

Gminny turniej wiedzy pożarniczej odbył się 22 lutego w szkole w Bugaju. Wzięło w nim udział 38 osób. Po pierwszym etapie, w którym uczestnicy rozwiązywali test składający się z 30 pytań, została wyłoniona najlepsza „5”, która przystąpiła do finału. W najmłodszej grupie zwyciężył Jakub Walkiewicz (SP Miłosław). Marcin Krzyżański (Miłosław) był najlepszy w kategorii gimnazjów, a Marcin Szternel (LO Września) spośród szkół średnich.

Szklanka na drodze. Były kolizje Ekstremalne warunki panoway w poniedziakowy poranek na drodze powiatowej Kozubiec – Orzechowo. Wszystko przez gwatown gooled . – Jak zwykle nasze suby maj wszystko w nosie, droga nie jest w ogóle posypana – mówi kierowca forda, którego auto wpado do rowu. Podobny los spotka take czterech innych. Odnotowano te jedn kolizj – na ul. Sonecznej w Czeszewie. 18-letni kierowca volkswagena, jadc w kierunku Miosawia, na uku drogi wpad w polizg i doprowadzi do zderzenia z jadcym z naprzeciwka autobusem. Podró modocianego zako czya si w rowie. Z ustale wynika, e przyczyn wypadku bya nadmierna prdko i brawura. Kierowc ukarano 220-zotowym mandatem.

– Naley zwróci uwag, e wskazana droga czciowo przebiega przez obszary lene i wystpuj tam niebezpieczne zakrty, zatem kierowcy poruszajcy si tym odcinkiem powinni zachowa szczególn ostrono – apeluje Izabela Karpiska, kierownik Referatu Dróg Powiatowych w starostwie. Drogowcy w sprawie poniedziakowej gooledzi nie maj sobie nic do zarzucenia: – Nasz referat nie odebra ani jednego zgoszenia sygnalizujcego konieczno posypania którejkolwiek drogi na terenie gminy Miosaw. Dodajmy, e wspomniana droga bya odnieana – przynajmniej tak wynika z przedstawionych nam danych – przez cay weekend (nastpiy wtedy opady niegu). 25 lutego piaskarki tam jednak zabrako.

Motopompę szlamową, odsysacz oleju i zanieczyszczeń oraz maszt oświetleniowy z halogenami – to tylko część sprzętu, jaki w ubiegłym roku udało się zakupić czeszewskim strażakom. Jego wartość to ponad 23 tys. zł. – Jesteśmy jedyni na terenie powiatu, którzy posiadają odsysacz oleju i zanieczyszczeń. Kosztował 10,2 tys. zł – podkreślił Roman Dolata na zebraniu sprawozdawczym, które odbyło się 17 lutego. Satysfakcję przyniosły druhom także liczne zwycięstwa w organizowanych na terenie gminy zawodach pożarniczych. – Konkurencja była duża, ale muszę nieskromnie przyznać, że nie było na nas mocnych – mówił z uśmiechem na twarzy naczelnik Andrzej Kasprzak. To jednak nie koniec sukcesów. OSP Czeszewo przeszła bowiem w minionym roku kontrolę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni z najwyższym możliwym wynikiem. Nic więc dziwnego, że przybyli goście byli pod wrażeniem zarówno inwestycji, jak i potencjału, jaki kryje w sobie jednostka. – Waszej działalności należy tylko i wyłącznie przyklasnąć – mówił prezes oddziału powiatowego OSP Andrzej Janka. Druhów komplementował też komendant powiatowy Robert Wojtkowiak. Na zakończenie zdradził, że być może OSP Czeszewo zostanie jednostką wyspecjalizowaną w ratownictwie wodnym w ramach Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. – Jeśli mój wniosek zostanie przyjęty, otrzymacie z pewnością dodatkowe środki. Wasza baza sprzętowa tylko na tym skorzysta – zauważył. W 2012 r. druhowie z Czeszewa wyjeżdżali do akcji 13 razy, w tym 6 razy do pożarów. Jednym z większych był pożar stodoły przy ul. Sienkiewicza w Miłosławiu. Druhowie dwukrotnie zabezpieczali lądowanie śmigłowca ratunkowego. W akcjach ratowniczych brało udział 69 strażaków, w sumie przepracowali oni 157 godzin. Mundurowi sporo pracy włożyli także w sadzenie lasu. Zalesiono obszar o powierzchni blisko sześciu hektarów. Zaangażowanie 80 druhów przyniosło jednostce zakup kilku nowych mundurów. Dodajmy, że OSP Czeszewo liczy 139 osób. Na zebraniu obecnych było 80 z nich. – Życzę wam, aby za rok pojawił się na sali jeszcze jeden stół, bo widzę, że przy tych rozłożonych już się nie mieścicie. Jest was tu niesamowicie dużo – podkreślił R. Wojtkowiak. Jednym z ostatnich punktów obrad było głosowanie nad absolutorium. Zarząd jednostki otrzymał je praktycznie jednomyślnie. Od głosu wstrzymał się R. Dolata. Nieco później przyjęto plan działań i plan finansowy na rok bieżący. Jednym z zadań ma być malowanie remizy. – Dochody jednostki szacujemy wstępnie na blisko 13 tys. zł – zakomunikował kolegom i koleżankom skarbnik Zdzisław Parzysz.

„ Zako czya si naprawa miejskiego monitoringu, który od kilku miesicy dziaa na pó gwizdka. Naprawa 5 z 9 kamer pochona 1260 z.

INFORMATOR GMINNY Urząd Miasta i Gminy

61 438 20 22

Policja

61 437 53 40

OSP Miłosław

61 438 28 88

Pogotowie Energetyczne

61 438 21 44

Poczta

61 438 23 45

Ośrodek Zdrowia

61 438 30 05

Ośrodek Kultury

61 438 27 79

Ośr. Pomocy Społecznej

61 438 30 96 61 438 37 58

Bank Spółdzielczy

61 438 20 31

Por. lekarza rodzinnego

61 437 12 52

Naprawa pralek i lodówek

61 438 36 01

Gabinet weterynaryjny

607 944 690

ANTENY TV-SAT

61 437 14 93

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Miłosław, ul. Poznańska 10,„Rolmark”, w godz. 8.00-16.00, tel. 61 438 25 16


Wiadomości Wrzesińskie

Kołaczkowo

www.wrzes www.wrzesnia.info.pl sn

Filip Biernat tel. 61 437 49 56 f.biernat@wrzesnia.info.pl

Ludzie mają dość bajora Totalna krytyka wójta i rady gminy na zebraniu wiejskim w Kołaczkowie. Tegoroczne zebrania wiejskie w gminie Koaczkowo ciesz si wikszym zainteresowaniem mieszka ców ni w roku poprzednim. Na wtorkowe spotkanie z wadzami gminy i powiatu przyszo 61 mieszka ców Koaczkowa (na 876 osób zameldowanych), podczas gdy rednia z poprzednich lat niewiele przekraczaa 30 osób. Trudno wskaza przyczyny tego wzrostu zainteresowania sprawami publicznymi, ale na pewno miao na to wpyw zamieszanie wokó reformy owiaty i próba zlikwidowania Zespou Szkolno-Przedszkolnego w Koaczkowie. I wanie owiata zdominowaa dyskusj i wywoaa najwiksze emocje. Mieszka cy dopytywali wójta Wojciecha Majchrzaka o dalsze kroki w sprawie szkó, po tym jak rada gminy odrzucia kolejny projekt reformy. Jako pierwszy gos zaj w tej sprawie Bogdan Dobrowolski, byy szef koaczkowskiej owiaty: – Mówiem: nie róbmy reformy na raty, bo si nie uda. Nie likwidujmy jednej szkoy, bo to na nic. Audytor powiedzia, e wiksze oszczdnoci finansowe s przy likwidacji jednej szkoy ni dwóch. I co si okazuje? e oszczdnoci nie byo adnych – przekonywa owiatowiec.

– Tkwimy wic w tym bajorze i nie wiemy, co dalej zrobi. Dlaczego pan zmieni zdanie w sprawie reformy? Dlaczego pan nie chce zespou w Koaczkowie, tylko gdzie indziej? Szkoa powinna by tam, gdzie s dzieci! – grzmia na wójta Bogdan Dobrowolski. – To nie moja wina. To dwa lata temu radni tak gosowali. Miaa by zlikwidowana szkoa w Koaczkowie i Borzykowie, a sko czyo si tylko na Wszemborzu. Jak by prezentowany audyt, zostali zaproszeni wszyscy, radni, dyrektorzy, rodzice, sotysi, i nikt nie mia wtedy adnych uwag – broni si wójt. Majchrzak jeszcze raz argumentowa, e luzy w gimnazjum s pozorne. Za kilka lat przyjd liczniejsze roczniki i nie pomieci si tam szkoa podstawowa i gimnazjum. Ponadto wymogi ministerialne powoduj, e gimnazjalistom trzeba zabezpieczy pracownie do nauki m.in. jzyków obcych, a potrzeba wicej klas. – Brak decyzji i zmian powoduje, e za chwil bdziemy wydawa tylko na owiat – narzeka wójt. W imieniu mieszka ców mówia te radna powiatowa Teresa Waszak. Kolejny raz zaproponowaa przeniesienie uczniów klas I-III do gimnazjum (Tysiclatki), a gimnazjalistów do nowego skrzyda szkoy. W ten sposób w budynku ZSP w Koaczkowie zwolnioby si miejsce dla zerówki i przedszkolaków. Obecnie spora grupa rodziców wozi mae dzieci do przedszkoli w gminie Wrzenia, bo w Koaczkowie brakuje miejsc. – Musimy zacz od siebie, od gospodarza gminy. I wydaje mi si, e w pierwszej kolejnoci powinnimy zreformowa dowozy i ZEAS. Jeeli zrobimy to jednym

„ Wójt Wojciech Maj-

chrzak zaj trzecie miejsce w XIV Regionalnych Zawodach Radnych, Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów w Tenisie Stoowym, które odbyy si w Witkowie.

„ Starosta Dionizy Janiewicz uczestniczy w zebraniu wiejskim w Grabowie Królewskim. Obieca przypieszy remont drogi powiatowej midzy centrum wsi a szko na Wygodzie. Najpierw powstanie projekt techniczny. „ Bdzie koalicja na rzecz

budowy kanalizacji sanitarnej w Zieli cu. Powiat i gmina Koaczkowo chc pozyska dofinansowanie z Urzdu Marszakowskiego w Poznaniu. W inwestycji ma uczestniczy te firma Kas-Boks. Do sprawy wrócimy.

„ Ponad 10 tys. z z fun-

duszu soeckiego Koaczkowa zostao przekazane na remont sceny na placu Reymonta. Poprawione zostan przycza energetyczne. Teraz na doynkach bd mogli zagra nawet Rolling Stonesi.

„ Z cyklu: „Pani Tere-

sa powiedziaa”. Radna powiatowa Teresa Waszak na spotkaniu w Bieganowie zabronia nam komentowania swoich dziwnych wypowiedzi. To jakby prosi diaba, aby zacz chodzi do kocioa.

 Bogdan Dobrowolski przypomniał obietnice wójta ws. oświaty sprzed 2 lat ciciem, jedn decyzj, to na pewno znajd si oszczdnoci. Usid my wszyscy do stou i porozmawiajmy – apelowaa radna. – Panie wójcie, panowie radni, jestem zniesmaczony faktem, e na poziomie gminy Koaczkowo trzeba byo zwoywa komisj, która posza do gimnazjum policzy klasy, ale i tak do dzisiaj nie mamy odpowie-

dzi, ile tych pomieszcze w tej szkole jest. Przecie wójt móg zaoy kurtk i pój policzy te klasy. Jako mieszkaniec Koaczkowa nadal tego nie wiem. Pani Teresa mówi, e si zmieszcz, a wójt, e nie. A na mój chopski rozum pani Teresa ma racj: te nasze dzieciaki zmieszcz si tam doskonale – podsumowa dyskusj Eugeniusz Plewiski.

Bieganowo OK!

Bezkrólewie w spółce wodnej. Borzykowo nie płaci, a Flisa zła

Czterdziestu jeden bardzo zadowolonych mieszka ców Bieganowa (na 767 zameldowanych) wzio udzia w poniedziakowym zebraniu wiejskim. Pado jedno pytanie z sali, a na koniec bieganowianie nagrodzili goci brawami. Sotys Agnieszka Frckowiak przedstawia imponujce sprawozdanie z dziaalnoci soectwa w 2012 r. Wie inwestowaa gównie w wietlic wiejsk: zmodernizowano hol i pomieszczenia, odnowiono równie taras i elewacj zewntrzn obiektu. – rodki finansowe na realizacj zada pochodziy z funduszu soeckiego, budetu gminy Koaczkowo – 28 597 z – oraz zewntrznych róde finansowania, pozyskanych przez Grup Odnowy Wsi i partnerów, w postaci projektów-dotacji, oraz ze rodków od sponsorów: 35 788 z – wyliczya A. Frckowiak. Sotyska przedstawia te list 20 imprez (wród nich: festyny, wycieczki, warsztaty, doynki, grzybobranie, piewanki patriotyczne, itd.), które w ubiegym roku odbyy si w Bieganowie w ramach Centrum Integracji Midzypokolenio-

Stanisaw Spurtacz zoy rezygnacj z funkcji prezesa Spóki Wodnej Koaczkowo. Powód? Szuka pracy w spókach Skarbu Pa stwa, a prezesura w Koaczkowie uniemoliwia mu zatrudnienie. Wszystko przez antykorupcyjne zapisy kodeksu spóek handlowych, które zabraniaj czenia funkcji kierowniczych w spókach ze 100-proc. udziaem SP ze stanowiskami w prywatnych spókach. Podczas walnego zgromadzenia spóki, które odbyo we wtorek w Koaczkowie, Spurtacz zoy pisemn rezygnacj z przewodniczenia zarzdowi. Walne zgromadzenie przegosowao dymisj. Podczas obrad rolnicy mieli szereg uwag do stanu rowów melioracyjnych, a take jakoci wykonanych prac. – Na rowie F4 caa robota posza na marne, rów po prostu usiad, woda nie ma gdzie ucieka. Dopóki nie bdzie modernizacji gównego cieku, czyli Flisy, spókowe inwestycje w Cielach Maych i Wielkich nie maj sensu – zauway Jan Frckowiak z Cieli Maych. – Rolnicy z Borzykowa nie pac skadek, a w ubiegym roku zrobilimy tam du inwestycj. To moim

wej II. W sumie uczestniczyo w nich 4100 osób! Rada soecka i mieszka cy zebrali mnóstwo pochwa. Radny powiatowy Józef Szafarek take rozpocz od chwalenia. Zauway te, e Bieganowo stao si przodujc wsi w pracy spoecznej. – Cieszy to, e do dziaania wczyli si mieszka cy. Liczba imprez i zrealizowanych inwestycji mówi sama za siebie – mówi. Na spotkaniu pojawi si równie policjant, dzielnicowy Bogusaw Nowaczyk. Ostrzeg bieganowian przed wamywaczami i zodziejami, którzy zaczli grasowa w okolicy. Funkcjonariusz sygnalizowa, aby zwraca uwag na osoby narodowoci romskiej: handlarzy i wróko-czarownice. Policjanci bd te upomina wacicieli psów, którzy puszczaj zwierzaki samopas. Stróe prawa s uczuleni równie na gnój, który na pewno pojawi si na pocztku wiosny na asfaltach. Rolnicy maj obowizek go sprztn. Z sali pado jedno pytanie. Jedna z mieszkanek dopytywaa o szczegóy wchodzcej w ycie nowej ustawy mieciowiej. Satysfakcjonujc odpowied otrzymaa.

15

stronę redaguje:

Co słychać

1 marca 2013

22

z od 1 ha – tyle bdzie wynosia skadka czonków spóki wodnej

Reklama

INFORMATOR GMINNY Urząd Gminy

61 438 53 24

Policja

61 438 50 77

Poczta

61 438 53 28

Biblioteka

61 438 53 13

Ośrodek Zdrowia

61 438 50 80

zdaniem nie ma sensu – mówi StaniGminny Ośrodek Kultury 61 438 50 78 saw Zaremba z Koaczkowa. 61 438 52 46 S. Spurtacz obieca nadal rozmawia z gospodarzami z Borzykowa. CPN 61 438 51 84 – Najatwiej byoby ich wyrzuci, ale Gaz 61 438 53 85 nie o to chodzi – argumentowa. Bank Spółdzielczy 61 438 53 14 Zalegymi skadkami rolników z Borzykowa, Koaczkowa i WszemOPS 61 438 51 12 borza zajmie si firma windykacyjna. ZGKiM 61 438 56 50 W spotkaniu uczestniczy Cezary Sienicki z WZMiUW w Poznaniu. Oczyszczalnia 61 438 55 75 Przybliy rolnikom spraw odbudoSklep elektroniczny i serwis 600 097 438 wy Kanau Koaczkowskiego, która Ośr. Wspom. Dziecka i Rodziny 61 438 53 47 rusza w tym roku. Tegoroczny budet spóki to 165 tys. z. W planie Punkt apteczny „Na zdrowie”, Borzykowo inwestycyjnym s: rowy w Borzyko61 438 50 40 wie, Zieli cu, na Bielawach, ulica Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Krakowska w Koaczkowie, a take Wrzesińskich”: Kołaczkowo, ul. Wrzesińska 32 F3 B i F4 C/1-2. (Sklep Wielobranżowy – Pawilon)


WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

16 Pyzdry

www.w www.wrzesnia.info.pl wrz stronÄ&#x2122; redaguje:

Tomasz Szternel tel. 61 437 49 56 t.szternel@wrzesnia.info.pl

Najtrudniejszy krok PrzeksztaĹ&#x201A;cenie jest pierwszym krokiem do likwidacji SzkoĹ&#x201A;y Podstawowej we WrÄ&#x2026;bczynkowskich Holendrach. Ale krokiem koniecznym.

Â&#x201E; Na 4 marca zosta za-

planowany dyur posa Tadeusza Tomaszewskiego z SLD. Odbdzie si on w urzdzie miejskim. Pocztek o godz. 9.00.

 K. Szablewski apelowaĹ&#x201A; o poczynienie oszczÄ&#x2122;dnoĹ&#x203A;ci w szkole. M. Kruszczak i M. Urbaniak nie zabrali gĹ&#x201A;osu w dyskusji stawĂłwki. â&#x20AC;&#x201C; Bo za trzy lata znĂłw bdziemy radzi nad jej przyszoci â&#x20AC;&#x201C; nie mia wtpliwoci. W sukurs przyszed mu Grzegorz awniczak z Ksawerowa. â&#x20AC;&#x201C; Od razu j zlikwidujmy! Bdzie spokĂłj! â&#x20AC;&#x201C; powiedzia prosto z mostu. Wedug niego trzyklasowa szkoa i tak nie bdzie miaa racji bytu. â&#x20AC;&#x201C; Tu chodzi o pozostawienie nauczycieli. O nic innego â&#x20AC;&#x201C; doszed do wniosku. Burmistrz Krzysztof Struyski zapewni, e mimo redukcji stopnia organizacyjnego szkoa nie jest zagroona: â&#x20AC;&#x201C; Dziki temu najmodsze dzieci nie bd musiay dojeda autobusem, sta na przystanku i marzn â&#x20AC;&#x201C; argumentowa, czym sprowokowa A. yskaw.

Oferta Glapbudu byĹ&#x201A;a najtaĹ&#x201E;sza. OpiewaĹ&#x201A;a na 123 tys. zĹ&#x201A;. JeĹ&#x203A;li wynik przetargu nie zostanie oprotestowany przez Ĺźadnego z jego uczestnikĂłw, budowlaĹ&#x201E;cy bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; mogli przystÄ&#x2026;piÄ&#x2021; do pracy juĹź na poczÄ&#x2026;tku kwietnia. WymieniÄ&#x2026; m.in. dach, okna i drzwi.

Reklama Roz-1426

niosy wpywy z koldy. Tymczasem wysoko wszystkich ofiar, ktĂłre wpyny na konto parafii w Pyzdrach, opieway na ponad 300 tys. To najwaniejsze dane zawarte w sprawozdaniu finansowym przedstawionym przez ks. proboszcza Ryszarda Kopczyskiego.

lowej Ligi Piki Nonej (24 lutego): Joga Bonito â&#x20AC;&#x201C; Energosie Pyzdry 6:4, Borzykowo â&#x20AC;&#x201C; PWZ Pyzdry 23:1, K& GSM Masters â&#x20AC;&#x201C; FC Osiedle 2:1. W najblisz niedziel, w meczu decydujcym o mistrzostwie, Joga Bonito zagra z Borzykowem.

WybĂłr padĹ&#x201A; na najtaĹ&#x201E;szÄ&#x2026; ofertÄ&#x2122;. PrzedĹ&#x201A;oĹźyĹ&#x201A;a jÄ&#x2026; firma z gminy Jarocin PrzedsiÄ&#x2122;biorstwo Glapbud z Cielczy wyremontuje Ĺ&#x203A;wietlicÄ&#x2122; wiejskÄ&#x2026; w Ciemierowie. Tak duĹźego zainteresowania przetargiem maĹ&#x201A;o kto siÄ&#x2122; spodziewaĹ&#x201A;. StanÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;o do niego aĹź 21 ďŹ rm. â&#x20AC;&#x201C; PoczÄ&#x2026;tek roku jest dobrym okresem, bo ďŹ rmy szukajÄ&#x2026; zleceĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x201C; uwaĹźa Roman Ejchorszt z urzÄ&#x2122;du miejskiego.

Â&#x201E; Prawie 35 tys. z wy-

Â&#x201E; Wyniki 10. kolejki Ha-

Firma Investbud organizuje

7 marca o godz. 18.00 w restauracji Tip-Top

spotkanie w sprawie

  

   tel. 512-300-115 ZAPRASZAMY

â&#x20AC;&#x201C; Jako nikt nie przejmowa si dziemi z Pierzykowa, jak bya likwidowana szkoa. Traktujmy wszystkich rĂłwno â&#x20AC;&#x201C; zaapelowa. Emocje rozadowa sotys Walgi Waldemar Cierzniak. Wsta i zapyta, czy w szkole we Wrbczynkowskich Holendrach na jednego nauczyciela przypada trzech uczniĂłw. Bo tak mu znajomy powiedzia. â&#x20AC;&#x201C; Jestem ciekaw, czy to jest prawdziwe, czy nie? â&#x20AC;&#x201C; rzuci. Hanna Frtczak z referatu owiaty urzdu miejskiego tylko czciowo potwierdzia t informacj. Bo cho w placĂłwce faktycznie pracuje 11 nauczycieli, to wielu z nich jest zatrudnionych tylko na cz etatu. W sumie jest ich 7,5. â&#x20AC;&#x201C; No to prawd mi mĂłwi â&#x20AC;&#x201C; skwitowa sotys.

W ko cu przyszed czas na gosowanie. Za przyjciem uchway byo 7 radnych, przy 5 przeciwnych. Co ciekawe, wstrzymali si dwaj wrbczynianie w radzie â&#x20AC;&#x201C; Marianna Urbaniak i Marek Kruszczak. â&#x20AC;&#x201C; Co innego mi podpowiada serce, a co innego rozum. Chciaam by w zgodzie z lud mi i sam sob. Nikt nie powinien mie do mnie pretensji â&#x20AC;&#x201C; wyjania M. Urbaniak. â&#x20AC;&#x201C; Nie chciaem gosowa za przeksztaceniem. Sumienie mi nie pozwalao. Uczyem si w tej szkole â&#x20AC;&#x201C; tumaczy z kolei M. Kruszczak. Uczestniczcy w obradach sotys Wrbczynka Tomasz Gauza nie mia wtpliwoci, e uchwaa jest pocztkiem ko ca szkoy. â&#x20AC;&#x201C; Ona umiera. Chciabym si myli, ale to tylko kwestia czasu â&#x20AC;&#x201C; uwaa.

Â&#x201E; Z kolei zebranie sprawozdawcze Towarzystwa Turystyki Wodnej â&#x20AC;&#x17E;Perkozâ&#x20AC;? odbdzie si 8 marca w Gospodarstwie Agroturystycznym â&#x20AC;&#x17E;Pod Kogutemâ&#x20AC;? w Dusku. Reklama

UBEZPIECZENIA Usl-257

Sytuacj placĂłwki najlepiej obrazuj liczby. Obecnie ksztaci si w niej tylko 32 uczniĂłw i 16 zerĂłwkowiczĂłw. â&#x20AC;&#x17E;Tylkoâ&#x20AC;?, biorc pod uwag wysokie koszty funkcjonowania â&#x20AC;&#x201C; 612 tys. z, przy subwencji owiatowej wynoszcej zaledwie 254 tys. Pozostaa kwota (358 tys.) pochodzi z budetu gminy. Wariant zaproponowany przez gminnych urzdnikĂłw zakada redukcj stopnia organizacyjnego z 0-VI do 0-III i wchonicia podstawĂłwki przez ZespĂł SzkolnoPrzedszkolny w Pyzdrach. Takie rozwizanie przyniosoby wymierne oszczdnoci â&#x20AC;&#x201C; 325 tys. na rok. Ale Andrzeja yskawy z Rataj te wyliczenia nie zadowoliy. Podczas sesji rady miejskiej, ktĂłra odbya si 26 lutego, powrĂłci do przeprowadzonej kilka lat temu reformy. Dotkna ona tylko Szko Podstawow w Pierzykowie â&#x20AC;&#x201C; z szecioklasowej zostaa przeksztacona w trzyklasow. PlacĂłwka z Wrbczynkowskich HolendrĂłw nie podzielia jej losu. Nawet wicej: podczas gdy tamta zostaa zlikwidowana (ale istnieje, bo jest prowadzona przez stowarzyszenie) ta przetrwaa. â&#x20AC;&#x201C; Jak bya podejmowana uchwaa w sprawie likwidacji szkoy w Pietrzykowie, radni z tamtego terenu podnieli rk. Przypuszczam, e dzi wstrzymaj si od gosu. Bo po co si naraa? â&#x20AC;&#x201C; zapyta retorycznie A. yskawa, ktĂłry domaga si likwidacji zawarcia skiej pod-

Co sĹ&#x201A;ychaÄ&#x2021;

1 marca 2013  

 

Pyzdry, ul. Rynek 5     

 600-115-386

Sprawdzili siÄ&#x2122; Ryszard Nowicki pozosta prezesem pyzdrskiego koa Polskiego Zwizku Wdkarskiego. Mia uatwione zadanie, bo by jedynym kandydatem na to stanowisko. Takiej zgodnoci wrĂłd uczestnikĂłw zebrania sprawozdawczowyborczego, ktĂłre zostao przeprowadzone 24 lutego w sali OSP, nie spodziewa si chyba nikt. Jednogonie wybrali nie tylko R. Nowickiego, ale take pozostaych czonkĂłw zarzdu: wiceprezesa ds. gospodarczych Zbigniewa Kurtkowiaka, wiceprezesa ds. sportowych Karola Nowickiego, sekretarza Krzysztofa Nowickiego, skarbnika Zygmunta Dropiskiego, gospodarza Leszka Bulewicza, a take Kazimierza Mikoajczyka, Zbigniewa Zernera i Dariusza Sikorskiego. RĂłwnie zgodni byli co do skadu komisji rewizyjnej (Marek Wardeski, Zenon Andrzejak i Kamil Chaciuk). â&#x20AC;&#x201C; Jestem zaskoczony, e tak szybko poszo â&#x20AC;&#x201C; tak Grzegorz Grobelny z Zarzdu Okrgu PZW w Koninie skomentowa szybko i sprawnie przeprowadzone gosowania. â&#x20AC;&#x201C; Bo nie wszdzie ludzie garn si do spoecznej, ale bardzo odpowiedzialnej pracy.

INFORMATOR GMINNY Centrum Kultury, Sportu i Promocji 63 276 82 07 Miejsko-Gminny OĹ&#x203A;r. Pom. SpoĹ&#x201A;. â&#x20AC;&#x201C; Ĺ&#x203A;wiadczenia rodzinne 63 276 81 70 â&#x20AC;&#x201C; opieka 63 276 81 75

 G. Grobelny i R. Nowicki

Muzeum Regionalne

63 276 81 07

Ochotnicza StraĹź PoĹźarna

63 276 81 98

Posterunek Policji

61 437 53 60

Przedszkole

63 276 83 27

UrzÄ&#x2026;d Miasta i Gminy

Wybory zostay poprzedzone sprawozdaniami â&#x20AC;&#x201C; nie tylko za mijajcy rok, ale take ca 4-letni kadencj. Koo liczy obecnie 469 czonkĂłw, w tym 8 kobiet i 28 modzieowcĂłw. Cho w ubiegym roku nie wpyno adne zawiadomienie o kusownictwie, to wci stanowi ono powany problem â&#x20AC;&#x201C; przynajmniej tak uwaa byy szef Spoecznej Stray Rybackiej Tadeusz Olejniczak. Nie bez powodu, bo w wyniku przeprowadzonych przez ni kontroli zostay zdjte z wĂłd dwie siatki.

63 276 83 33 (-34)

SzkoĹ&#x201A;a Podstawowa

63 213 51 48

Por. Psycholog.-Pedagogiczna

63 276 72 51

Pyzdry â&#x20AC;&#x201C; noclegi, DĹ&#x201A;usk 72

502 541 943

UsĹ&#x201A;ugi pogrzebowe

606 964 795

Tanie ubezpieczenia MTU, Liberty, Axa. Maria Popielarska 604 654 435 Gros KapitaĹ&#x201A; â&#x20AC;&#x201C; poĹźyczki gotĂłwkowe w 48h â&#x20AC;&#x201C; w domu klienta 509 454 773 Punkt przyjmowania ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; do â&#x20AC;&#x17E;WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skichâ&#x20AC;?: Pyzdry, ul. Szybska (Kwiaciarnia â&#x20AC;&#x201C; Ruch), tel. 698 105 343


1 marca 2013

Wiadomości Wrzesińskie

Nekla

www.wr www.wrzesnia.info.pl ze

Tomasz Małecki

Pienidze rozdano w ramach konkursu na realizacj w formie wspierania zada publicznych miasta i gminy Nekla w 2013 roku w dziedzinie kultury fizycznej, kultury i dziedzictwa narodowego. Najwikszym beneficjentem konkursu zosta Gminny Klub Sportowy Pomie Nekla. Na jego konto trafi 43,5 tys. z. Cel: szkolenie dzieci i modziey, udzia w rozgrywkach pikarskich. Sprawa jest jasna: bez tych pienidzy klub nie mógby funkcjonowa. – Najwikszy koszt to opata sdziów oraz wyjazdy na mecze – mówi Mikoaj Kubiaczyk, skarbnik Pomienia. 6,5 tys. trafi do Klubu Motorowego MKS Nekla. – Przeznaczymy je na organizacj eliminacji Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej – informuje Marta Garczyk, rzecznik prasowy klubu. Zawody na torze w Opatówku odbd si 11 kwietnia. By moe MKS zorganizuje kolejn eliminacj w sierpniu. – Poza tym planujemy piknik motocrossowy, na który przyjad zaproszeni zawodnicy – dodaje Garczyk.

GKS Płomień Nekla

Warto bez Światowida Gmina Nekla chce wystpi z Lokalnej Grupy Dziaania „ wiatowid” i wstpi do LGD „Z Nami Warto”, która skupia cztery gminy z powiatu wrzesi skiego. – To nie jest tak, e w wiatowidzie nam si nie podoba, ale uznaem, e bardziej naturalne bdzie wspódziaanie z gminami z naszego powiatu – tumaczy decyzj burmistrz Karol Balicki. – W ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, wdraanej przez LGD wiatowid, gmina Nekla otrzymaa 100 tys. z na realizacj tzw. maych projektów – informuje zastpca burmistrza Anna Mizgajska, która odpowiada za pozyskiwanie rodków zewntrznych. Za t kwot wybudowano m.in. place zabaw oraz miejsca rekreacji w Stpocinie i Chwaszycach. Oznakowano take szlak rowerowy i stworzono miejsca postoju dla turystów w Nekielce. Poza tym zagospodarowano plac przy remizie OSP w Targowej Górce. – Z kolei w ramach dziaania „Odnowa i rozwój wsi” zostaa wyremontowana wietlica wiejska w Stpocinie, a wielko rodków zakontraktowanych na budow miejsca rekreacji w Nekli oraz budo-

SS 25 R O 00 go zł ńc zy k

Czesaw Kozielski, prezes i trener – mówi Jerzy Osypiuk prezes NSK. Uczniowskiego Klubu Sportowego – Chcemy przypomnie i upamitni t rodzin – tumaczy. Milesza z Targowej Górki, nie ukrywa zadowolenia z przyznanej kwoty. NSK chce ufundowa tablic 4,5 tys., które klub badmintonowy pamitkow na domu, w którym dostanie od marca, to kwota pomieszkaa rodzina Wojtkowiaków, oraz posadzi Katy ski Db Panad dwa razy wiksza ni rok 4500 zł wczeniej. – Wtedy mielimy tylUKS Milesza mici, upamitniajcy starszeko 2 tys. – mówi Kozielski. go posterunkowego Tomasza Prezesujcy trener wyliWojtkowiaka. MKS Nekla – Planujemy te wystaw focza, na co wyda pienidze. 6500 zł 43 500 zł tografii „ lady pamici. Wojtko– Gównie to wpisowe na zawowiaków suba Ojczy nie” w Nedy. Za jednego zawodnika mukielskim Orodku Kultury oraz sze zapaci 50 z. Do tego dochospotkania z pisarzem marynist dz lotki. Komplet kosztuje 80 z Mariuszem Borowiakiem, a taki wystarcza tylko na jedne zawody. e Jerzym Ziókowskim, przedstaS jeszcze koszty wyjazdu. W tym wicielem Stowarzyszenia „Rodziroku bylimy ju na czterech zawodach. Na wasny koszt – podkrela. na Policyjna 1939”, autorem ksiki Kozielski przypomina, e ju „Syn granatowego” – wymienia Osypiuk. NSK z okazji uroczystoci chce 9 i 10 marca czterej zawodnicy Stowarzyszenie wyda publikacj. – To bdzie zbiór UKS-u wystpi na zawodach WarMiłośników saw Open. artykuów upamitniajcych czonGierłatowa – My stawiamy na modzie. Te ków rodziny, a take wspomnienia 1850 zł Nekielskie pienidze pozwol nam na zaMariana Wojtkowiaka dotyczce Stowarzyszenie Nekli. We wszystkich uroczykup amunicji na lig strzeleck. A to kosztuje – tak o 2,5 tys. stociach maj wzi udzia poKulturalne NSK dotacji mówi Stanisaw Hoppe, tomkowie rodziny Wojtkowia(„Ślady pamięci”) (plener malarski) prezes Stowarzyszenia Rekreków z Wielkiej Brytanii i Gdyni 2650 zł 5000 zł acyjno-Strzeleckiego Ogo czyk. – ko czy. NSK Tyle rozdano na kultur fizyczNSK dostanie take 1,5 tys. (wieczór n. Zdecydowanie mniej przypado na wieczór poetycki Lucyny Idapoetycki) na kultur – 11 tys. Tu najwikszym siak. Czonkini stowarzyszenia wyda beneficjentem jest Nekielskie Stowawasny tomik poezji. Kolejne 2650 z 1500 zł rzyszenie Kulturalne, które w sumie trafi na organizacj pleneru malarna trzy projekty zgarno 9150 z. skiego pod hasem „To, czego nie doZ tej puli najwicej – 5 tys. – po- Marynarki Wojennej, czonkiem ko- strzegamy na co dzie – Nekla 2013. chonie realizacja programu „ la- misji nadzorujcej budow okrtów I otwarty plener. Malarstwo olejne”. dy pamici. Wojtkowiaków suba dla marynarki w stoczniach Fran- Przeprowadzi go Aldona Kubacka, ojczy nie”. cji i Wielkiej Brytanii. W czasie woj- wicedyrektor nekielskiej szkoy, ab– Na Zawodziu mieszkaa zasu- ny marynarz na okrtach bojowych: solwentka Pa stwowej Wyszej Szkoona rodzina Wojtkowiaków. Józef, ORP Garland, ORP Piorun. Tomasz y Sztuk Plastycznych w Poznaniu senior rodu, by posem do Polskie- Wojtkowiak by posterunkowym Po- (obecnie Uniwersytet Artystyczny). Stowarzyszenie Mioników Giergo Sejmu Dzielnicowego w Pozna- licji Pa stwowej, wzity do niewoniu w grudniu 1918 r. Jego syn Jó- li i zamordowany przez Sowietów atowa dostao 1850 z na „Warsztaty zef junior by porucznikiem Polskiej w Twerze, pochowany w Miednoje w zakresie sztuki”.

„ Prawie 14 litrów krwi

zebrano podczas akcji krwiodawczej, która odbya si w niedziel w przez magistratem. Zgosio si 38 osób, krew oddao 31.

„ W trakcie tej akcji ze-

brano prawie 50 ksiek, które zostan przekazane do biblioteki.

„ 19 marca w NOK-u odbdzie si spotkanie z Bogdanem Rymanowskim, dziennikarzem TVN 24, autorem ksiki „Ubek. Wina i skrucha”. Pocztek o godzinie 18.00. „ 4 marca ruszaj zapisy do przedszkola. Formularz zgoszeniowy mona pobra w kancelarii przedszkola albo ze strony www.przedszkole.nekla.eu.

„ Przyznano pienidze w konkursie na animatora sportu dzieci i modziey w gminie Nekla na 2013. rok. Szczegóy niebawem. Przypominamy, e nadal mona skada wnioski w konkursie na animatora kultury. Szczegóy na www.nok.nekla.eu. „ 27 marca w NOK-u od-

bdzie si sesja rady miejskiej. Pocztek o godzinie 17.00.

Reklama

Egzotyczne studentki uczyły języka angielskiego

INFORMATOR GMINNY

750

tys. z gmina dostaa od wiatowida, w tym 600 tys. na sal gimnastyczn w Zasutowie

w sali gimnastycznej w Zasutowie to 600 tys. z – dodaje Mizgajska. Ponadto Nekielski Orodek Kultury otrzyma 50 tys. na zakup strojów dla Nekielskiej Orkiestry Dtej oraz organizacj imprez plenerowych. Jerzy Mazurkiewicz, prezes Lokalnej Grupy Dziaania „Z Nami Warto”, jest zwolennikiem takiego rozwizania. Twierdzi, e tak czy inaczej gmina Nekla weszaby do „Z Nami Warto” w 2014. Wszystko przez zmian przepisów. – Na przeomie 2013 i 2014 musimy stworzy now strategi dziaania i chcemy zaprosi Nekl do nas. Rozmawiaem ju ze wiatowidem i nie bdzie problemu, eby Nekla od nich wystpia – tumaczy.

Co słychać

tel. 501 677 838 t.malecki@wrzesnia.info.pl

Kasa na sport i kulturę Ponad 70 tys. zł trafi w tym roku do klubów sportowych i organizacji kulturalnych.

17

stronę redaguje:

Urząd Miasta i Gminy

61 438 60 11

Policja

61 438 60 77

Straż Pożarna

61 438 60 88

Poczta

61 438 64 40

Urząd pocztowy Targowa Górka 61 438 66 28 Przych. Lek. Rodzin. „AMICOR”

Julie Jiang z Chin i Melanie Kim z Korei Południowej, studiujące na uniwersytecie w Sydney, przez tydzień gościły w szkole w Nekli. Obie są członkiniami międzynarodowej organizacji studenckiej AIESEC. – Głównym celem przyjazdu Julie i Melanie było poznanie naszej kultury, budowanie wrażliwości kulturowej oraz propagowanie tolerancji dla innych narodowości. Dzięki spotkaniom z nimi uczniowie naszej szkoły mogli też doskonalić swój angielski – informuje dyrektor szkoły Robert Andrzejczak. – Oprócz spotkań z różnymi grupami na lekcjach języka angielskiego, gdzie uczniowie poznali bliżej kulturę Chin i Korei, odbywały się zajęcia w grupie uczniów uzdolnionych językowo – dodaje. Na tych spotkaniach uczniowie poruszali bardziej skomplikowane tematy, np. globalizacji i jej wpływu na nasze kultury, różnic między bogatymi i bardzo biednymi członkami naszych społeczeństw. Mieli też szansę zmierzyć się z trudnym zadaniem: występem przed publicznością, gdzie Julie i Melanie wystąpiły jako oceniające. Egzotyczni goście spotkali się także z burmistrzem Karolem Balickim oraz pojechali do Poznania. Uczniowie pełnili tam role przewodników.

61 438 60 92

Ośrodek Kultury

61 438 60 60

Oczyszczalnia ścieków

61 438 65 75

Gabinet weterynaryjny

61 438 60 29 600 293 824

Biblioteka Publiczna

61 438 64 30

Bank Spółdzielczy

61 438 60 20

Polski Komitet Pomocy Społ.

61 438 60 11

Przedszkole

61 438 60 95

Szkoła Podstawowa

61 438 60 70

Szkoła Targowa Górka

61 438 66 86

Zesp. Szkół w Zasutowie

61 437 29 21 fax 61 437 25 06

Autohol i przewóz osób

503 509 001 61 436 33 70

Prawo jazdy

61 438 62 35 603 718 734

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Nekla, ul. Chopina 60 (sklep drogeryjno-chemiczny)


Wiadomości Wrzesińskie

18 Gmina Września

www.w www.wrzesnia.info.pl daguje: stronę redaguje:

Dorota Tomaszewska wska tel. 501 677 828 d.tomaszewska@wrzesnia.info.pl .info.pl

Pytania o pieniądze Rusza kolejny etap gazyfikacji Psar Polskich. Tym razem wybudowana zostanie nitka o długości 2700 metrów. Niestety, mieszkańcy wioski będą musieli na kanalizację jeszcze poczekać. Dlaczego? Poniedziakowe zebranie wiejskie w Psarach Polskich byo bardzo burzliwe. Jego uczestnicy nie mieli oporów przed zadawaniem Markowi Przyjemskiemu, który reprezentowa miejscow wadz, kopotliwych pyta . Co istotne, nie pozwolili si zby. Powtarzali pytania tak dugo, a uzyskali odpowied . Najwicej kontrowersji wzbudzia sprawa sklepu, który znajduje si w budynku wietlicy, a który gmina wynajmuje GS-om. Przez lata pienidze z wynajmu lokalu zasilay budet soectwa. I chocia w zamian wie musiaa paci za ogrzanie, wywóz szamba i zuyt w sklepie energi, to i tak byo to z korzyci dla soectwa. Teraz sytuacja si zmienia. Sklep musi sam paci za media, a czynsz trafia do kasy gminnej. Taki stan rzeczy sprawi, e fundusz, jakim dysponuje wioska, znacznie si uszczupli. – Musielimy wprowadzi takie zmiany ze wzgldu na przepisy. Soectwa nie maj osobowoci prawnej, by wynajmowa lokale – wyjania urzdnik, dodajc, e miesicznie GS-y pac gminie 800 z. – Jeli gmina jest wacicielem budynku, to niech ponosi koszty jego utrzymania. Dlaczego musimy to robi my, tracc przy tym wszystkie pienidze, jakie mamy do dyspozycji, a gmina ma czysty zysk? – pytali mieszka cy.

Co słychać

1 marca 2013

„ W nadchodzcym tygo-

dniu zaplanowano zebrania wiejskie w nastpujcych soectwach: 4 marca w Gonicach i Goniczkach, 5 marca w Chociczce, Psarach Maych i Osowie, 6 marca w Somowie i Otocznej, a 7 marca w Bierzglinie, Bierzglinku i Soecznie.

„ Dzi (1 marca) odb-

dzie si przetarg, w którym by moe wyoniony zostanie nowy waciciel zespou paacowo-parkowego w Bardzie.

„ W zebraniu wiejskim w Sokoowie uczestniczya Mariola Zalepa, dyrektor szkoy spoecznej w Grzybowie. Rozmawiaa z mieszka cami na temat przedszkola, które ma powsta w ich wiosce. Jeli uda si je otworzy, to bdzie to szóste przedszkole na terenach wiejskich.

 Przedstawiciele stowarzyszenia „Psary razem” uważają, że nie mają żadnych korzyści z funduszu sołeckiego – Przeka burmistrzowi te uwagi – uspokaja M. Przyjemski. Mieszka cy Psar Polskich mieli take sporo zastrzee odnonie stara gminy w kwestii budowy kanalizacji. – Od lat mówi si nam to samo: e s plany, ale nie ma pienidzy. Czy kiedy si to zmieni? – dopytywali ludzie. Niestety, przedstawiciel ratusza nie mia dla nich dobrych wieci. Po raz kolejny mówi, e skanalizowanie caej wsi to wydatek rzdu 50 mln z. Jako e gminy nie sta na taki wydatek, wydzielono odcinek wioski, który ma najwiksz szans na uzyskanie dofinansowania do budowy kanalizacji. – Ta inwestycja ma kosztowa 15,6 mln z. By moe uda si j zrealizowa w przyszym roku, bo w tym nie dostali-

Sokołowo straciło przystanek autobusowy

zyfikacji wioski. Z informacji przekazanych przez Andrzeja Kamiskiego z Wielkopolskiej Spóki Gazownictwa wynika, e tym razem zamierzaj wybudowa 2700 metrów gazocigu. Zostanie on pooony m.in. na ulicach: Gównej, Nowej, Skrajnej i Cichej. Inwestycja ma zosta mln z potrzebuje gmina na skazrealizowana do ko ca czerwca. nalizowanie Psar Polskich Poniewa byo to zebranie sprawozdawcze, nie mogo zabrakn rozliczenia finansowego. O tym, ile my dofinansowania – mówi Marek i na co wydano w minionym roku, Przyjemski. mówia sotys Psar Polskich Sabina Mieszka cy zauwayli, e jeli tak Liberkowska. bdzie dalej, to za jaki czas kanaliNiektórzy z mieszka ców miezacja nie bdzie potrzebna – bo co- li zastrzeenia do planów wydatraz wicej osób buduje przydomowe kowania tegorocznego funduszu. oczyszczalnie cieków. Co ciekawe, chocia krytykowali Uczestnicy zebrania usyszeli te rad soeck, swoich pomysów nie dobre informacje. Dotyczyy one ga- przedstawili.

„ Energetyka informu-

je, e 5 marca nastpi przerwa w dostawie prdu do Gulczewka, Marzenina i Sokoowa. Dzie

pó niej prdu nie bdzie w Sdziwojewie.

50

„ 16 marca w Zespole Szkó w Marzeninie odbdzie si 4. turniej z cyklu „Pierwszy szachowy krok”. Pocztek zmaga , w których uczestniczy kilkudziesiciu uczniów (take z poza naszego powiatu), zaplanowano na godz. 9.00. Reklama

Odznaczeni za zasługi dla obronności kraju

INFORMATOR GMINNY Urząd Miasta i Gminy

61 640 40 40

Starostwo Powiatowe

61 640 44 44

Straż Miejska

61 640  41 01

Powiatowy Zarząd Dróg

61 436 42 16

ARiMR Biuro Powiatowe

61 437 61 92

Ośrodek Doradztwa Rolniczego 61 436 07 88 Powiatowy Inspektorat Weterynarii 061 436 19 38

Ktoś wjechał w przystanek znajdujący się przy głównej drodze w Sokołowie. Uszkodzenia były na tyle duże, że służby drogowe zabrały przystanek. Czy gmina ustawi nowy? Prawdopodobnie nie, bo – zdaniem urzędników – nikt z niego nie korzystał. Fot. LEN

Gmina zastanawia się, co dalej Mieszka cy lokali socjalnych w Chociczy Wielkiej, w których mimo niedawnego remontu znowu pojawiy si problemy z wilgoci, z niepokojem czekaj na to, co zrobi urzdnicy. Po naszym ostatnim artykule w Chociczy pojawili si inspekto-

rzy nadzoru budowlanego, którzy – jak mówi mieszka cy – uwaaj, e trzeba zrobi w mieszkaniach wicej otworów wentylacyjnych. Urzdnicy nie chcieli jednak ujawni nam swoich planów. – Jest za wczenie na podawanie konkretnych ustale – stwierdzili.

Alina i Andrzej Kaczorowie mieszkają w Ostrowie Szlacheckim od wielu lat. Mają ośmioro dzieci, w tym aż siedmiu synów. To właśnie oni pośrednio przyczynili się do odznaczenia swoich rodziców złotymi medalami za zasługi dla obronności kraju. – Absolutnie się tego nie spodziewaliśmy. Przecież od czasu, gdy chłopcy byli we wojsku, minęło już tyle lat. Najstarszy ma już 43 lata – mówi Alina Kaczor. A jednak fakt, że szóstka Kaczorów odbyła zasadniczą służbę wojskową (najmłodszy przeniesiony jest do rezerwy), nie został zapomniany przez wojskowe władze. 20 lutego w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie przygotowano dla nich uroczystość, podczas której komendant konińskiego WKU ppłk Marcin Pietrzak wręczył państwu Kaczorom, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, wspomniane medale. – Byliśmy zaskoczeni, ale szczęśliwi. Jesteśmy strasznie dumni z naszych chłopaków. I nie chodzi tu tylko o te odznaczenia, ale o to, jakimi są ludźmi w dorosłym życiu – mówi A. Kaczor, który jako wieloletni działacz sportowy sprawił, że także synowie pokochali piłkę nożną. – Chłopacy grali w naszym LZS-ie, a teraz udzielają się w Liverpoolu, gdzie pięciu z nich mieszka razem ze swoimi rodzinami. Rodzice z uśmiechem wspominają chwile gdy ich chłopcy tworzyli jedną drużynę piłkarską i startowali w halówce. – Wszyscy się ich bali – mówi A. Kaczor.

KRUS

61 436 44 95

ZUS

61 437 43 00

ZS w Otocznej

61 438 71 32

ZS w Marzeninie

61 438 80 86

ZS w Nowym Folwarku

61 438 85 54

ZSS w Grzybowie

61 436 28 40

SSP w Kaczanowie

61 438 92 47

SSP w Chwalibogowie

61 438 12 93

Przedszkole w Gutowie Małym

61 438 83 51

Gros Kapitał – pożyczki gotówkowe w 48h – w domu klienta 509 454 773 Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Września, ul. Jana Pawła II 14


1 marca 2013

WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

www.wrzesnia.info.pl

19

OĹ&#x203A;wiata

NowoczesnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; na zajÄ&#x2122;ciach Laptopy i interaktywna tablica zastÄ&#x2026;piĹ&#x201A;y kredÄ&#x2122; i ksiÄ&#x2026;Ĺźki. Dzwonek szkolny. Pierwszoklasici jednej z trzech klas wrzesi skiej â&#x20AC;&#x17E;szĂłstkiâ&#x20AC;? siadaj do awek. Nie ma na nich ani jednej ksiki. Lekcja realizowana jest tutaj przy uyciu komputerĂłw zakupionych w ramach programu Cyfrowa Szkoa. Temat zaj brzmi: zdrowa ywno. Nauczycielka Aldona Perkiewicz zleca siedmiolatkom pierwsze zadanie. Maj si przenie do wirtualnego sadu... ciuchci. Aby ta jednak ruszya, kady ucze musi na swoim komputerze, za pomoc myszy, przecign elementy z odpowiednim wynikiem na kontur lokomotywy. Cel gĂłwny: utrwalenie dodawania i odejmowania. Drugie zadanie suy temu samemu. Uczniowie musz pokolorowa spadajce z drzew jabka i liwki, a nastpnie je policzy. Nic dziwnego, e

 Uczniowie bardzo szybko przyzwyczaili siÄ&#x2122;, Ĺźe podczas lekcji mogÄ&#x2026; korzystaÄ&#x2021; z komputera. â&#x20AC;&#x201C; SÄ&#x2026; lepsze niĹź ksiÄ&#x2026;Ĺźki i zeszyty â&#x20AC;&#x201C; podkreĹ&#x203A;lajÄ&#x2026;

w klasie sycha tylko stukanie przycisku myszki. Na twarzach pierwszakĂłw wida za wielkie skupienie. â&#x20AC;&#x201C; Chc pokolorowa jak najwicej spadajcych owocĂłw. Moe si uda wszystkie â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi Bartek, ktĂłry zdo-

Psie wabiki na uczniĂłw Wszystkie sale stojce otworem, a niemal w kadej jaka atrakcja. Wrzesi ski ZespĂł SzkĂł Technicznych i OgĂłlnoksztaccych rozpocz walk o tegorocznych absolwentĂłw gimnazjĂłw. Drzwi otwarte w ZSTiO zorganizowano w sobot 23 lutego. Na ten dzie zmobilizowano spor cz kadry nauczycielskiej i niemal cay samorzd uczniowski. Dla zwiedzajcych udostpniono kompletne zaplecze dydaktyczne w budynkach A i B, a take internat oraz sal gimnastyczn. Co krok mona si byo natkn na dodatkowe atrakcje, takie jak wystawy, makatki, degustacje sodyczy i napojĂłw, konkursy, quizy, prezentacje multimedialne, dowiadczenia naukowe, badania medyczne, a nawet ywe zwierzta. Prawdziwym magnesem na zwiedzajcych okazaa si rodzina buldogĂłw francuskich, â&#x20AC;&#x17E;udostpnionaâ&#x20AC;? przez uczennice technikum weterynaryjnego. W sumie w ponur zimow sobot ponadgimnazjaln placĂłwk odwiedzio kilkaset osĂłb. â&#x20AC;&#x201C; Przez trzy godziny szko odwiedzio okoo trzystu gimnazjalistĂłw wraz z rodzicami. Byli to gocie zarĂłwno z naszego powiatu, jak i spoza niego. Myl, e jak na pierwszy raz i przy takich niesprzyjajcych warunkach atmosferycznych, jest to dobry wynik â&#x20AC;&#x201C; ocenia Wodzimierz Wawrzyniak, dyrektor ZSTiO. Na absolwentĂłw gimnazjĂłw od nowego roku szkolnego czekaj na ul. Kaliskiej klasy technikum weterynaryjnego, rolniczego, ywienia i usug gastronomicznych oraz hotelarstwa i obsugi turystycznej. Od tego roku w liceum ogĂłlnokszta-

Fot. Ĺ ukasz RóşaĹ&#x201E;ski

a pokolorowa wikszo. PĂł niej uczniowie â&#x20AC;&#x201C; ju na interaktywnej tablicy (mona j porĂłwna do wielkiego monitora, ktĂłry reaguje na dotyk) â&#x20AC;&#x201C; wyrywajc si do odpowiedzi, wykonuj to samo zadanie.

Nie mniejsz uwag skupiaj jednak na pozostaych. Na ekranach swoich komputerĂłw musz m.in. zrobi zakupy w supermarkecie. Do koszyka trzeba woy pi zdrowych produktĂłw. Ostatnie zadanie polega na uoeniu jadospisu. Naley doda po trzy odpowiednie warzywa i owoce do posikĂłw w cigu dnia. â&#x20AC;&#x201C; Do tej rybki proponuj buraczki, ziemniaki i cebul â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi Julia, sprawnie przesuwajc kursorem myszy podane na dole propozycje w wykropkowane miejsca. â&#x20AC;&#x201C; Pamitajmy, e sodycze powinno si je z umiarem. W Szwecji dzieci jedz je tylko raz w tygodniu. Tylko nieliczni maj tam prĂłchnic â&#x20AC;&#x201C; zaciekawia uczniĂłw A. Perkiewicz. â&#x20AC;&#x201C; Prosz pani, gdzie ley Szwecja? â&#x20AC;&#x201C; pada szybko gos z sali. Po chwili na tablicy interaktywnej pokazuje si mapa Szwecji. â&#x20AC;&#x201C; Mi ten kraj ksztatem przypomina dinozaura â&#x20AC;&#x201C; wyrywa si Karol. â&#x20AC;&#x201C; A mi wielkiego banana â&#x20AC;&#x201C; poprawia szybko koleg Oliwier. Wszystkie laptopy s poczone w sie, wic nauczyciel moe w kadej chwili podejrze, co robi dany ucze i czy faktycznie zajmuje si tym, czym powinien. By przywoa go do porzdku, nie musi nawet

SzkoĹ&#x201A;y jako cyfrowe laboratoria

O nowoczesnych technologiach i urzÄ&#x2026;dzeniach, ktĂłre mogÄ&#x2026; byÄ&#x2021; wykorzystywane w czasie lekcji, rozmawiano podczas konferencji â&#x20AC;&#x17E;Dobre praktyki cyfrowej szkoĹ&#x201A;yâ&#x20AC;?, ktĂłra odbyĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; 22 i 23 lutego we WrzeĹ&#x203A;ni. Jej organizatorem byĹ&#x201A;a â&#x20AC;&#x17E;szĂłstkaâ&#x20AC;?. â&#x20AC;&#x201C; ZarĂłwno w konferencji, jak i warsztatach wziÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;o udziaĹ&#x201A; ponad dwustu nauczycieli â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi dyrektor Dariusz Andrzejewski (na zdjÄ&#x2122;ciu). Wideorelacja na wrzesnia.info.pl; zakĹ&#x201A;adka oĹ&#x203A;wiata. KUL

 Przylepnym buldogom francuskim

trudno siÄ&#x2122; byĹ&#x201A;o oprzeÄ&#x2021;. WiÄ&#x2122;cej zdjÄ&#x2122;Ä&#x2021; na wrzesnia.info.pl Fot. DAI

ZSTiO uczciĹ&#x201A;o patrona i podpisaĹ&#x201A;o umowÄ&#x2122; z wojskiem

ccym, obok staej ju klasy sportowej, maj zosta utworzone dwie klasy o profilu wojskowym. Przedmiotami rozszerzonymi dla nowych profilĂłw bd w pierwszym przypadku historia, geografia i jzyk obcy, a w drugim â&#x20AC;&#x201C; chemia, biologia i jzyk obcy. Nauczanie w klasach wojskowych ma by wzbogacone m.in. o cykl zaj na poligonach oraz obozy kondycyjne. Uroczyste podpisanie umowy wspĂłpracy z jednostkami wojskowymi odbyo si wczoraj, w czwartek 28 lutego (patrz obok). Kolejny dzie otwarty w ZSTiO, poszerzony o atrakcje plenerowe, zostanie zorganizowany 13 kwietnia. A we wtorek 5 marca trzydniowe drzwi otwarte rozpoczyna wrzesi ski ZespĂł SzkĂł Politechnicznych. DAI

Wielu znamienitych goĹ&#x203A;ci â&#x20AC;&#x201C; cywilnych i mundurowych â&#x20AC;&#x201C; wziÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;o udziaĹ&#x201A; w obchodach 122. rocznicy urodzin gen. Romana Abrahama, patrona ZSTiO. W ramach obchodĂłw szkoĹ&#x201A;a oďŹ cjalnie podpisaĹ&#x201A;a umowy wspĂłĹ&#x201A;pracy z 17. WielkopolskÄ&#x2026; DywizjÄ&#x2026; ZmechanizowanÄ&#x2026; oraz BazÄ&#x2026; Transportu Lotniczego w Powidzu. Obszerna relacja na wrzesnia.info.pl. DAI

przerywa lekcji â&#x20AC;&#x201C; moe mu wysa ostrzeenie prosto na monitor. â&#x20AC;&#x201C; Jeli ucze wykonuje jakie zadanie le, wĂłwczas blokuj mu dostp i poprawiam na swoim komputerze â&#x20AC;&#x201C; opowiada A. Perkiewicz. Twierdzi, e dzieci nie zapomn, jak trzyma w doni dugopis. Jest o to spokojna. â&#x20AC;&#x201C; Wykorzystywane przez mnie podczas zaj laptopy maj by tylko wietnym sposobem na uatrakcyjnienie lekcji â&#x20AC;&#x201C; kontynuuje. â&#x20AC;&#x201C; To nowoczesny rodek dydaktyczny stosowany w nauce, czasami â&#x20AC;&#x17E;okno na wiatâ&#x20AC;?. Podstaw pracy z dziemi modszymi s i powinny by podrczniki i zeszyty, a ponadto ju od pierwszej klasy systematyczne wiczenia w pisaniu. â&#x20AC;&#x201C; Szkoy powinny sta si laboratoriami, w ktĂłrych pozwala si uczniom w sposĂłb dla nich ciekawy zdobywa wiedz â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi Jan Madey, wykadowca Uniwersytetu Warszawskiego, profesor nauk technicznych. â&#x20AC;&#x201C; Laptopy nie wypr podrcznikĂłw, tak jak film nie wypar teatru â&#x20AC;&#x201C; podkrela. Pierwszoklasici jednym tchem wyliczaj atuty stosowania na lekcjach nowoczesnych technologii: â&#x20AC;&#x201C; Gdy pani daje zadania na komputerze, wszystko idzie szybciej. Jest te ciekawiej. I nie jest nudno! KUL

GimnazjaliĹ&#x203A;ci na SĹ&#x201A;owacji Z tygodniowego pobytu na Sowacji wrĂłcia w minionym tygodniu 24-osobowa grupa uczniĂłw Gimnazjum nr 1 we Wrzeni. Modzie z wrzesi skiej szkoy zostaa ugoszczona przez SowakĂłw ze Strednej Odbornej Ĺ koly w Seovcach, w ramach wymiany i wspĂłpracy. â&#x20AC;&#x201C; Nasi uczniowie, biorc udzia w wymianie, nie do, e wyduyli sobie ferie, to spdzili je, korzystajc z wielu atrakcji, ktĂłre na czas ich pobytu przygotowali gospodarze. Sowacy zadbali, aby w rĂłnorodny sposĂłb przybliy nam histori i kultur swego kraju â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi Halina Kotyk, dyrektor Gimnazjum nr 1. Wrzesi scy uczniowie korzystali m.in. ze stokĂłw narciarskich i wzili udzia w turnieju piki halowej, zajmujc w nim ostatecznie 2. miejsce. O wrzesi skich gimnazjalistĂłw zadbaa potem sowacka klasa o profilu gastronomicznym; trzech wieo upieczonych modych barmanĂłw podjo ich koktajlami owocowymi. Gospodarze zabrali te goci na zwiedzanie Koszyc â&#x20AC;&#x201C; drugiego co do wielkoci miasta Sowacji, ktĂłre w 2013 roku peni funkcj Europejskiej Stolicy Kultury. Na zako czenie pobytu zorganizowano wieczĂłr walentynkowy z konkursami. SwĂłj repertuar zaprezentowa tam szkolny zespĂł muzyczny, a caoci dopeni wystp szkolnego zespou ta ca ludowego. â&#x20AC;&#x201C; Pobyt na Sowacji zako czy si, ale aktywne uczestnictwo w nim z pewnoci przyczynio si do wzbogacenia osobistych dowiadcze modych uczestnikĂłw â&#x20AC;&#x201C; ocenia H. Kotyk. DAI


1 marca 2013

WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

www.wrzesnia.info.pl

20 Historiezyw róşnym wieku k c Sta Legenda niejedno ma imiÄ&#x2122;... (1) Ten tytuĹ&#x201A; naleĹźy traktowaÄ&#x2021; dosĹ&#x201A;ownie. Otóş Jan Nepomucena jest imieniem ĹźeĹ&#x201E;skim, gdyĹź drugi czĹ&#x201A;on byĹ&#x201A; kiedyĹ&#x203A; nazwiskiem, jak Kanty czy Chryzostom, czyli nie istnieje jednowyrazowe imiÄ&#x2122; Nepomucena. Jego feminizacja rodzi wiÄ&#x2122;c skutek hybrydowy i nieco dziwaczny, ale sakramentalny jak chrzest, a potwierdzeniem stanu faktycznego jest sakrament ostatniego namaszczenia, zadekretowany nekrologiem. Jan Nepomucen (z Nepomuka), wikariusz praski, zosta w 1393 utopiony w Wetawie na rozkaz krĂłla Wacawa IV, gdy nie chcia zdradzi, z czego spowiadaa si rozpustna krĂłlowa â&#x20AC;&#x201C; Zofia z Bawarii. Byo to niesprawiedliwe, gdy to nie wikariusz przyprawia rogi krĂłlowi, chocia w wytworzonej sytuacji byo to by moe grzechem zaniechania. Na otarcie ez zosta zrzucony z mostu, a pĂł niej wszed na otarze. Jest to pouczajce, chocia nie ma bezporedniego zwizku z JANEM NEPOMUCEN PIASECK, ale ta dwurodzajowo imienia wymagaa wyjanienia. Ona rĂłwnie jest postaci do pewnego stopnia dwoist, gdy mamy do czynienia z dysproporcj midzy realnym yciem a legend, w ktĂłrej patos jest wol i danin narodow. Dotychczas o osobie JANA NEPOMUCENY wiadomo byo stosunkowo niewiele, gdy legendy nie wikaj si w szczegĂły, bywajce siedliskiem diabelstwa, chocia jest to tylko figura stylistyczna. Ten yciorys nie mia rodowodu, ani dalszego cigu i by zawieszony w prĂłni, ktĂłr obecnie prĂłbuje wypeni jej prawnuczka ELBIETA ZACHARA, rodowita krakowianka, z zawodu kosztorysant budowlany. Jej pasj staa si od pewnego czasu genealogia rodzinna, w ktĂłrej gĂłwnym tropem jest Wielkopolska i Wrzenia. Dlatego dzisiaj mamy mono zapozna si z dotychczasowymi ustaleniami, niepenymi, ale chyba niewiele ju bdzie mona doda. Logika jednak nakazuje, by zacz od sedna, czyli od rodka. Wiadomo, e JAN NEPOMUCENA PIASECKA bya jedn z gĂłwnych bohaterek wrzesi skich wydarze strajkowych 1901, chocia nie naleaa do jego inicjatorek:

 Kadr z filmu Polska Odrodzona (role aktorskie)

 Jan Nepomucena Piasecka (1861-1950) Z teki StaĹ&#x201E;czyka Transportem JANA NEPOMUCENY PIASECKIEJ do MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awia i później do Lwowa zajÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; siÄ&#x2122; IGNACY JANICKI, drobny rentier wrzesiĹ&#x201E;ski. ByĹ&#x201A;a to osobistoĹ&#x203A;Ä&#x2021; przeĹ&#x203A;miewcza i sowizdrzalska. W 1903 postawiono go przed sÄ&#x2026;dem, przed ktĂłrym odegraĹ&#x201A; rolÄ&#x2122; Ĺźycia, a jego gĹ&#x201A;Ä&#x2122;boki wywĂłd na temat narodowoĹ&#x203A;ci wszy, zwanych potocznie lojzami, pozostaĹ&#x201A; niezauwaĹźonym przeĹ&#x201A;omem w entomologii. Nie byĹ&#x201A; Ĺ&#x201A;askaw niczego sobie udowodniÄ&#x2021; i ze wszystkiego wykrÄ&#x2122;ciĹ&#x201A; siÄ&#x2122; sianem.

Inspektor Winter widz c gromadz cych si ludzi, opuci szko, udaj c si do ratusza, sk d wrĂłci w towarzystwie policjanta Kozowicza. Zaleci dokoczenie chosty wobec ostatnich dzieci. Wtedy w sieni pojawia si Piasecka, a z ni paru ludzi. Zwracaj c si do Koralewskiego powiedziaa, e za 100 marek nie pozwoli zaprzeda duszy swoich dzieci, nazywaj c go kaczanowskim obuzem. Ze szkoy zostaa wyprowadzona przez Kozowicza (Strajk szkolny 1901-1903, â&#x20AC;&#x17E;Kwartalnik Wrzesiskiâ&#x20AC;? 2007, nr 11). PodwĂłjnego imienia PIASECKA wzia udzia w zbiegowisku w trybie naturalnym, gdy mieszkaa w pobliu szkoy na Kocielnej (obecnie Dzieci Wrzesi skich). Zajmowaa si prywatnymi usugami pralniczymi dla ludnoci i jeli co jej si przelewao, to tylko popuczyny. Jest te wysoce prawdopodobne, e nie prezentowaa wersalskich manier, co wyraao si rĂłwnie w jzyku â&#x20AC;&#x201C; prostym i dosadnym. Bez wtpienia bya osob z kadru zaginionego filmu Polska Odrodzona z 1924, czyli pierwszej i ostatniej czci wielkiego fresku niepodlegociowego, ktĂłrego wstpn odson bya Wielkopolska. Film ten realizowano w historycznej klasie i szkole, a na planie znale li si bohaterowie wydarze z pocztku wieku. Nie naley jednak zapomina, e szerokim rezonansem w wiecie odbi si dopiero proces gnie nie ski. PrusakĂłw uspokoia wzgldna cisza, jaka zapada po maju 1901 i zdecydowali si na drastyczny krok, ktĂłry w ich mniemaniu mia by wieczyst prewencj. A Europa nie bya zbytnio uczulona na kary cielesne, stosowane wtedy powszechnie, ale rozprawa sdowa bya ju bezwstydnym negliem caego systemu germanizacyjnego. Nic bardziej gu-

piego nie mogli zrobi, co jest ocen z pozycji adwokata diaba. Proces gnie nie ski odby si w dniach 14-16 listopada 1901, a trzy dni pĂł niej nastpio ogoszenie wyroku. Istnia, ju wtedy Komitet Wrzesi ski, ktĂłremu przewodniczy JĂ&#x201C;ZEF KO CIELSKI z Miosawia. Prusacy nie byli w stanie go zignorowa. Towarzyszy mu kucharz i liczna suba, ktĂłra w poczekalni sdowej urzdzia bufet dla oskaronych i wiadkĂłw. Prawd mĂłwic nie by to sd kapturowy i stronie polskiej zapewniono wszystkie prawa procesowe, ale byy to tylko pozory. Oskaryciele wystpowali w imieniu pruskiej racji stanu i nie wrĂłyo to nic dobrego. PIASECKA na sal sdow zostaa dowieziona z aresztu ledczego. Wrzesi sk praczk oskarono o stosowanie bezprawnej przemocy oraz obraz funkcjonariusza pa stwowego. Z zezna policjanta wynikao, e sw blu niercz tyrad rozpocza od inwokacji â&#x20AC;&#x17E;Ty psiakrew!â&#x20AC;? i podniosa co z ziemi, jakby chcc tym rzuci. Oskarona tumaczya, e bya wtedy boso i skaleczya si o kamie , dlatego schylia si, eby go podnie i odrzuci. Tym klamotem nikt zreszt nie oberwa, ale wystarczyo, e miaa go w rku. GĂłwnym kamieniem obrazy pozostao jednak owo â&#x20AC;&#x17E;psiakrewâ&#x20AC;?, ktĂłre miao wtedy o wiele wikszy ciar gatunkowy ni obecnie. Troch rozmyo si tylko nawoywanie do bicia PrusakĂłw, gdy byy to tylko sowa przeciwko sowom i w wyniku zaj nikt nie zosta zniewaony w sposĂłb czynny. Wezwania PIASECKIEJ do wieszania na suchej gazi lub innej formy mordu rytualnego miay wymiar jedynie przesdzajcy. Otrzymaa najwyszy wymiar kary, czyli 2,5 roku bezwzgldnego pozbawienia wolno-

ci, co w tamtych realiach byo wyrokiem drako skim. Od razu sporzdzono prob o uaskawienie, ale w ogĂłle jej nie rozpatrywano. Jednak podczas rozprawy PIASECKA doznaa cikiego krwotoku i dlatego zwolniono j z aresztu do czasu rozprawy przed II instancj. Wizao si to z kaucj w wysokoci 1 tys. marek, wpaconych przez Komitet Wrzesi ski. Rozprawa apelacyjna odbya si 12 kwietnia 1902 w Lipsku i utrzymano w mocy wszystkie wyroki, jakie zapady w Gnie nie. Wezwanie do odbycia kary zawierao dat 25 maja. Strona polska bya ju na to przygotowana. 28 maja PIASECKA zostaa przewieziona furmank do Miosawia, a stamtd odjechaa pocigiem przez Katowice i KrakĂłw do Lwowa. Otrzymaa tylko 300 marek, ale cao udzielonej pomocy opiewaa na 8 tys. Wybrano LwĂłw, gdy wytworzy si tam sprzyjajcy klimat: W grudniu 1901 roku przed konsulat niemiecki we Lwowie ruszy pochĂłd studentĂłw. Przy czyli si do nich uczniowie szkĂł rednich oraz wielu mieszkacĂłw miasta. Wybito kilka szyb, zniewaono pruskie godo pastwowe. Podobne demonstracje powtĂłrzyy si 7 grudnia, po odsoniciu pomnika poety Kornela Ujejskiego. â&#x20AC;&#x201C; Jestemy z wami! â&#x20AC;&#x201C; woali manifestanci pod adresem mieszkacĂłw Wielkopolski (M. Warne ska, Ulica Dzieci Wrzesiskich). Ten przeszczep od samego pocztku stwarza powane trudnoci immunologiczne. Jedn z nich bya moe nie bariera, ale jednak znaczca odrbno jzykowa, a take mentalnociowa, trudna do przeamania, gdy JAN NEPOMUCENA miaa ju ponad 40 lat i dotd caym jej wiatem bya Wrzenia. Nie naleaa te chyba do osĂłb, ktĂłre w sposĂłb naturalny potrafiy ksztatowa korzystne relacje z otoczeniem. Poza wszystkim ofiarowana jej pralnia bya nie przedsiwziciem samym przez si, ale przedsibiorstwem, gdy zatrudniaa do 10 osĂłb. Prowadzenie jej wymagao umiejtnoci, ktĂłrych nie miaa dotd monoci posi. Sedno nie przynosi wic nic zaskakujcego, ale za tydzie zobaczymy, co daje zwizywanie pocztku z ko cem.


1 marca 2013

Wiadomości Wrzesińskie

Strona

www.wrzesnia.info.pl

21

Czytelników

List

INFORMATOR MIEJSKI

W

zwizku z artykuem, który ukaza si w „Wiadomociach Wrzesi skich” w dniu 8 lutego pod tytuem „Wolna amerykanka u Flexa” autorstwa pani Doroty Tomaszewskiej pragn zoy nastpujce owiadczenie:

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998 Policja 997 Straż Miejska 986 – pon.-pt. 7.00-22.00, sob. 7.00-15.00

Mam problem ze zdrowiem i tego dnia le si poczuam, wykonujc swoj prac we Flexie. Pragn jednak zaznaczy, e moja niedyspozycja nie bya zwizana z uywanymi chemikaliami w fabryce.

Pogotowie energetyczne 991 Pogotowie ciepłownicze 993 Pogotowie wod.-kan. 994, 61 436 05 47

Ubolewam, e „Wiadomoci Wrzesi skie” korzystaj z niewiarygodnych róde.

Informacja PKP 22 19 436 Informacja PKS 61 437 00 66

(nazwisko zastrzeone do wiadomoci redakcji)

Całodobowy policyjny „telefon zaufania” 61 437 52 97 Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień, Witkowska 3, 61 436 21 46

Teczka interwencji

Od autorki artykuu: Twierdzenie, e przy pisaniu wspomnianego artykuu korzystaam z niewiarygodnych róde, jest niczym niepoparte. Informacje o Pani zasabniciu otrzymaam od pracowników firmy sprztajcej, czyli od osób, które to widziay. W artykule nie napisaam, czym byo on spowodowane. Stwierdziam jedynie fakt, e doszo do niego podczas sprztania pomieszczenia, w którym znajduj si chemikalia. Niemniej jednak, rozumiem Pani obawy zwizane z ewentualn utrat pracy. Dorota Tomaszewska

„ Internauta: – Jadc po poudniu wiaduktem przy ul. Paderew-

skiego (od osiedla Lipówka), niejeden kierowca musi sta w nieko czcej si kolejce. Czy nie byoby sensowne wydzielenie prawoskrtu w stron dworca PKP? Czy jest taka moliwo?

„ Wojciech Dams, kierownik Rejonu Dróg Krajowych w Gnie -

nie: – Nie przewidujemy przebudowy tego skrzyowania, bo remont drogi krajowej nr 15 przebiegajcej przez Wrzeni zosta przeprowadzony cakiem niedawno – w latach 2010 i 2011. W swoich planach ujlimy tylko budow obwodnicy miasta.

„ Internauta: – Chciabym poruszy problem chodnika przy parku Pisudskiego. Korzysta z niego wielu mieszka ców idcych w kierunku dworca PKP. Problem polega na tym, e po opadach deszczu czy nawet niegu tworz si tam wielkie kaue. Mimo remontu drogi chodnik wci straszy.

Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Jantar”: prawnik przyjmuje w 1. i 3. środę miesiąca w godz.15.00-17.00, psycholog w 2. i 4. czwartek miesiąca w godz.17.45-19.45, telefon zaufania: w godz. 10.00-22.00 – 606 903 528 i 61 437 78 42 w godz.16.00-20.00. Specjalistyczny Punkt Wsparcia Rodzin i Przeciwdziałania Przemocy Września, ul. Słowackiego 39; przyjęcia w czwartki 15.00-18.00 (sekretariat OPS); 61 437 40 29

„I LOVE YO U” – dla za kochanyc „I LOVE YO h! U” – dla si ngli „I LOVE YO U” – dla pa i dla małżeństw! r i dla sam o wielk ie ot j miłośc i, dla poszuk nych! Dla tych, kt dla tych, ór zy mar ując yc h sw którzy już zą ojej dr ug ją znaleźli. wiek pow iej Dla wszys iedzieli „K tkich, któr po łówki, OCHAM CI zy kiedyk Ę” – „I LO olVE YOU”!

Przypominamy, że w Dzień Kobiet, 8 marca, o godz. 20.00 – specjalnie dla wrześnian zostanie wystawiony spektakl „I Love You” w iście gwiazdorskiej obsadzie! Cena biletu to 75 zł. Wartka akcja, świetna oprawa muzyczna, aktorskie metamorfozy, błyskotliwe dialogi – to rozrywka na najwyższym

Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 61 640 39 40 Powiatowy rzecznik konsumentów – Starostwo Powiatowe we Wrześni, pon.-pt. w godz. 9.00-14.00, 61 640 44 16

poziomie. Uwaga! Dziś znowu mamy dla Państwa wejściówki! W ubiegły piątek bilet trafił do jednej osoby – tym razem dokładamy kolejne dwa, a więc wygrają je trzy pierwsze osoby, które przyślą dziś, do godz. 12.00, mejla na adres redakcja@wrzesnia.info.pl. W temacie wiadomości należy wpisać„I Love You”.

Biblioteka Pedagogiczna, Wojska Polskiego 2a, 61 436 13 33, czynne od pon. do pt. w godz. 10.00-17.00 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Września 61 436 25 96 Czytelnia 61 437 96 45 Wielkopolska Informacja Gospodarcza 61 426 50 50, 94 34 – 24h Schronisko dla psów 500 191 039 TAXI Harcerska 61 437 77 77, 508 200 477 Halo TAXI 61 436 33 33, 61 640 33 33, 601 808 921 TAXI, 24h ESKA, 721 121 121

„ Wojciech Dams, kierownik Rejonu Dróg Krajowych w Gnie -

nie: – Z przykroci musz potwierdzi, e ten odcinek chodnika rzeczywicie nie by objty przebudow. Podczas wizji w terenie zauwaylimy lady zastoisk wody. Przy sprzyjajcych warunkach atmosferycznych (nie wczeniej ni na wiosn) postaramy si zlikwidowa wszelkie uciliwoci. TOS

TAXI PKP 61 437 92 22 TAXI PKP #2 889 999 130 TAXI ZET 61 436 55 55 Taxi DARIO (1-8 osób) 602 221 436 USŁUGI TRANSPORTOWE 889 998 888 Pizzeria Soprano Chrobrego 15, 61 640 21 01

Mamo, tato, już jestem!

Pizzeria Capri PIZZA NA TELEFON, 61 640 20 71 Pizzeria Margeritta 61 437 00 60 KURCZAK Z ROŻNA na telefon 61 436 79 90

Emilia Plucinska córka Małgorzaty i Artura z Wrześni

Agnieszka Urszula Cieślak córka Ewy i Piotra z Szemborowa

Serwis komputerowy 695 926 796

Urodzona: 18 lutego Waga: 3490 g Wzrost: 55 cm

Urodzona: 19 lutego Waga: 4000 g Wzrost: 62 cm

Kompleksowe usługi pogrzebowe PUK 24h, ul. Miłosławska 5, 61 437 92 00, 61 436 28 78, 508 088 383

Nikola Jędraszak córka Danuty i Dominika z Kaczanowa

Mikołaj Jan Rzepka syn Magdaleny i Łukasza z Wrześni

Kwiaciarnia „Kaprys” przy szpitalu zaprasza – pn-sob. 9.00-17.00; 61 437 62 97

Urodzona: 19 lutego Waga: 3750 g Wzrost: 53 cm

Urodzony: 20 lutego Waga: 3900 g Wzrost: 58 cm

Kwiaciarnia „Kaprys Plus” zaprasza – pn-sob. 8.00-21.00, nd. 9.30-17.30 i PRACOWNIA FLORYSTYKI ŚLUBNEJ, ul. Kościuszki 70 a, tel. 61 436 71 51

Lena Rodzielska córka Doroty i Rafała z Chwalibogowa

Borys Rutkowski syn Agnieszki i Roberta z Poznania

Urodzona: 21 lutego Waga: 4320 g Wzrost: 60 g

Urodzony: 26 lutego Waga: 3950 g Wzrost: 60 cm

Franciszek Krych syn Katarzyny i Dariusza z Wiekowa

Olivier Niesyto syn Martyny i Michała z Orzechowa

Urodzony: 26 lutego Waga: 3780 g Wzrost: 58 cm

Urodzony: 27 lutego Waga: 2855 g Wzrost: 57 cm

AUTOPOGOTOWIE KLUCZOWE 61 436 79 11, 603 400 250

Kompleksowe usługi pogrzebowe 24h, ul. Legii Wrzesińskiej 16, Września, 61 436 11 60, kom. 603 868 607

APTEKI DYŻURUJĄCE

Edu-553

Reklama

1.03 ASPIRYNKA, ul. Sienkiewicza 20 tel. 61-43-77-746 2.03 PRIMA, ul. Paderewskiego 52 tel. 61-43-65-284 3.03 AMIKA, ul. Piastów 16 tel. 61-640-19-30 4.03 W KAUFLANDZIE, ul. Miłosławska 10 tel. 61-43-60-227 5.03 KAPSUŁKA, ul. Chrobrego 10 tel. 61-43-60-755 6.03 KWIATY POLSKIE, ul. Opieszyn 10 tel. 500-048-712 7.03 NA SŁAWNIE, ul. Fromborska 46a tel. 61-43-67-798


1 marca 2013

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

22 Sport

P I Ł K A S I AT K O WA

Dwie piłki od dwóch setów Tabela II ligi

Na inaugurację play-off Krispol zagra we własnej hali. Nie wiadomo jeszcze, z kim.

LO MS Świnoujście – Orzeł Międzyrzecz 1:3 (13:25, 21:25, 25:23, 23:25) GTPS Gorzów Wlkp. – AZS UZ Zielona Góra 2:3 (25:20, 19:25, 25:20, 22:25, 13:15) MKS Kalisz – Olimpia Sulęcin 3:0 (25:12, 25:18, 26:24) Morze Szczecin – Sobieski Żagań 2:3 (25:14, 23:25, 25:18, 23:25, 12:15)

Poprzednia, przedostatnia ju kolejka rundy zasadniczej II ligi odbya si bez udziau naszych siatkarzy. Mimo to wrzenianie zapewnili sobie minimum drugie miejsce po tej czci rozgrywek. Niewiele brakowao, a w minion sobot zostaby zrealizowany najlepszy dla Krispolu scenariusz. W Szczecinie miao doj do tajbre- Biało-zieloni stawili spory opór ka – bez znaczenia, kto wygra. I pi we Wrześni. U siebie będą równie groźni

1. Krispol Września 2. MKS Kalisz 3. AZS UZ Zielona Góra 4. Sobieski-Arena Żagań 5. Morze Bałtyk Szczecin 6. Olimpia Sulęcin 7. GTPS Gorzów Wlkp. 8. KS Orzeł Międzyrzecz 9. LO MS Świnoujście

15 16 15 15 15 15 15 15 15

33 33 31 30 29 24 16 8 0

XVI kolejka, 9 marca AZS UZ Zielona Góra – Krispol Września Morze Szczecin – LO MS Świnoujście Olimpia Sulęcin – Sobieski Żagań Orzeł Międzyrzecz – GTPS Gorzów Wlkp.

38:16 33:17 34:20 37:23 32:21 29:28 23:32 13:40 3:45

setów byo rozgrywanych! W Gorzowie miejscowy GTPS musia wygra z zielonogórzanami choby w tajbreku. I taki wynik, który dawa Krispolowi pierwsze miejsce, bez ogldania si na ostatni mecz, by niezwykle blisko. O tym, e miejscowi jednak nie wygrali, zadecydowaa najmniejsza moliwa rónica dwóch piek! Wrzenianie maj ju zapewnione minimum drugie miejsce po rundzie zasadniczej, a w wypadku wygrania w ostatnim pojedynku w Zielonej Górze choby dwóch setów, nie opuszcz pierwszego miejsca w tabeli. Lokata ma niebagatelne znaczenie dla zespoów. Dwie pierwsze ekipy bd miay przewag wasnego boiska w pierwszej serii play-off. Zwycizca take w drugiej, finaowej serii. Jest to spory handicap, bo w przypadku rozgrywania piciu meczów (gramy do trzech zwycistw) ten ostatni odbdzie si

na parkiecie wyej klasyfikowanej druyny. Nie wiadomo, z kim Krispol bdzie gra w pierwszej rundzie. O cztery pierwsze miejsca rywalizuje jeszcze pi zespoów i ko cowy ukad tabeli moe by róny. Mecz z akademikami bdzie trudn przepraw dla Krispolu. Cho na wasnym parkiecie wrzenianie ograli zielonogórzan 3:0, to rezultat kadego z setów way si do samego ko ca. Po drugie, sobotni rywal musi wygra, by mie pewno zakwalifikowania si do play-off. Do Zielonej Góry wybiera si autokar z kibicami. Wyjazd nastpi sprzed Gimnazjum nr 2 w sobot, 9 marca, o 12.00. Czonkowie Klubu Kibica pac 10 z (niepenoletni) i 15 z, pozostali fani 15 z (niepenoletni) i 25 z. S jeszcze wolne miejsca w autokarze. Zapraszamy do wspólnego kibicowania!

Klub szuka pieniędzy poza Wrześnią KPS Progress w poszukiwaniu środków na swoją działalność nie ogranicza się jedynie do lokalnych sponsorów. Udział w programie Siatkarskie Ośrodki Sportowe przyniósł klubowi tylko pod koniec roku 2012 sprzęt o wartości 50 tys. zł. Decyzj Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiego Zwizku Piki Siatkowej, to wanie we Wrzeni, przy Gimnazjum nr 2, powsta SOS. W caej Polsce jest ich zaledwie 35. W ramach SOS na danym obszarze musz wspódziaa trzy gimnazja oraz szkoa ponadgimnazjalna Obok naszego gimnazjum s

 S. Stefański z chłopcami objętymi szkoleniem w ramach SOS SPONSORZY

to szkoy w Krotoszynie i Nowym Tomylu oraz SMS w Pile. Projekt, który powsta we wspópracy MSiT oraz PZPS, zosta zatwierdzony na trzy lata. Jest spora szansa na jego wyduenie. W ramach uczestnictwa w projekcie szkoy zostay wyposaone nie tylko w specjalistyczny sprzt sportowy, ale take w multimedialny i diagnostyczno-pomiarowy. Do trenerów trafiy kamery, projektory, drukarki i komputery, za pomoc których szkoleniowcy mog rejestrowa i dokumentowa wyniki pracy z pocztkujcymi siatkarzami. Gimnazja i liceum otrzymay take m.in. analizatory skadu ciaa i urzdzenia do pomiaru wyskoku dosinego. Uczniowie SOS objci

zostali dodatkowo opiek fizjoterapeuty, który konsultuje z nimi problemy zdrowotne. Modzi sportowcy dostali te komplety strojów startowych, treningowych oraz dresy. Osob koordynujca realizacj zaoe SOS we Wrzeni jest Sawomir Stefaski, który ma dostp do specjalnej multimedialnej platformy. Suy ona do dokumentowania postpów uczniów i konsultowania programu dalszego szkolenia. Na platformie mona zamieszcza krótkie nagrania z treningów. Obecnie w Gimnazjum nr 2 we Wrzeni szkoleniem w ramach SOS objci s chopcy uczszczajcy do klasy pierwszej o profilu pika siatkowa. We wrzeniu do SOS doczy nowy rocznik.


1 marca 2013

Sport

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

W W W.W R ZE SN IA . IN FO. PL /SP O R T

23

Mecz, który wstrząsnął ligą i zmienił tabelę

Pożegnali zimę Pokazowy mecz hokeja pomiędzy oldbojami Pomorzanina Toruń a graczami Wrzesińskiego Towarzystwa Hokejowego był prawdopodobnie ostatnim zimowym akcentem w naszym mieście. W pojedynku pewne zwycięstwo odnieśli hokeiści z Torunia. Mecz rozegrano w niedziel 24 lutego na lodowisku przy ulicy Gnie nie skiej. Szyki organizatorom pokazowego pojedynku mocno pokrzyowaa pogoda. Odwil i padajcy momentami deszcz spowodowa, e rywalizacji hokeistów przygldaa si tylko garstka kibiców. W trakcie meczu pogarszay si równie z kad chwil warunki lodowe, bo tafla stawaa si coraz bardziej mikka. Mimo wszystko spotkanie szczliwie udao si doprowadzi do ko ca. A liczyo ono trzy tercje po 25 minut kada, bez zatrzymywania czasu gry. Ze wzgldu na rozmiary lodowiska ograniczono take liczb graczy w polu do czterech. Pierwsza tercja okazaa si najciekawsza, najbardziej wyrównana, najszybsza i wreszcie – zako czona wygran wrzenian (6:4). Po pocztkowym prowadzeniu torunian (2:0) kontaktowego gola zdoby Grzegorz Jdrzejewski. Potem gocie jeszcze dwukrotnie zdoali pokona strzegcego bramki WTH Krzysztofa Grzekowiaka. Gole Jacka Skorupiskiego i Bartosza Losy pozwoliy doprowadzi do stanu 3:3. Potem na list strzelców WTH wpisali si ponownie Losa i Jdrzejewski oraz matuzalem lokalnego hokeja Wojciech Przybylski.

 Tym razem Krzysztof Grześkowiak spisał się bez zarzutu. Bramkarz WTH w czasie całego meczu musiał 16 razy wyciągać krążek z siatki

W drugiej tercji, któr torunianie wygrali a 6:0, byo wida, jak z wrzenian z kad upywajc minut schodzi powietrze. Na korzy goci zaczy pracowa wyuczone schematy gry i umiejtnoci techniczne. W ostatniej czci meczu nastroje gospodarzy byy jeszcze gorsze. Gracze z Torunia, zdobywajc kolejne cztery gole, doprowadzili do stanu 14:6. Przeomem i hasem do walki do samego ko ca staa si dla wrzenian bramka zdobyta przez Przybylskiego. Potem celne trafienia dla WTH dooyli jeszcze Andrzej Jdrzejewski i G. Jdrzejewski. Ostatecznie pojedynek zako czy si zwycistwem Pomorzanina 16:9. Po zako czeniu spotkania kady z graczy mia szans zmierzenia si z bramkarzem druyny przeciwnej przy wykonywaniu rzutu karnego. – Jak co roku podjlimy akcj majc na celu popularyzowanie hokeja we Wrzeni. Chcielimy wykorzy-

Fot. RC

sta ostatnie dni, kiedy w naszym miecie funkcjonuje jeszcze lodowisko – przedstawia gówny organizator meczu Eugeniusz Nawrocki. WTH Wrzenia – Oldboys Pomorzanin Toru

9:16 (6:4, 0:6, 3:6) Bramki dla WTH zdobyli: Skorupi ski 1, Losa 2, Przybylski 2, G. Jdrzejewski 3, A. Jdrzejewski 1. Dla Pomorzanina: Michalski 4, Banach 3, Nawrocki 1, Fraszko 3, Bartoszewski 4, Sadowski 1. Skad WTH Wrzenia: Krzysztof Grzekowiak – Jacek Skorupi ski, Wojciech Przybylski, Jacek Jdrzejewski, Grzegorz Jdrzejewski, Andrzej Jdrzejewski, Karol Kaczmarek, Pawe Marzy ski, Bartomiej Losa. Skad Pomorzanina Toru : ukasz Dbicki – Dariusz Banach, Tomasz Bartoszewski, Robert Fraszko, Dariusz Sadowski, Eugeniusz Nawrocki, Marek Mrowi ski, Zdzisaw Michalski. Robert Czerniak

Siatka ma się dobrze...

 W meczu na szczycie Capri przegrywało już z ZB Borzykowo 0:3. I nagle obraz meczu zmienił się diametralnie... Fot. RC Dwunasta kolejka spotka pierwszej ligi WTPN moe okaza si decydujca o losach mistrzostwa. Lider z Borzykowa zosta zdetronizowany w bezporednim pojedynku przez Capri. Wyniki niedzielnych meczów, na dwie kolejki przed ko cem rozgrywek, mog mie wielki wpyw na ko cowy ukad tabeli. Przegrana Master Sportu z Dexonem wyczya tych pierwszych chyba ju definitywnie z walki o mistrzostwo. BeClever po wygranej z Lempolem, który musi wita si ju z drug lig, przeduy swoje szanse na utrzymanie. Capri, pokonujc ZB Borzykowo, zrobio powany krok w kierunku kolejnego mistrzostwa. ZB Borzykowo – Capri 3:5 (2:0) Ju w 2. min bramk dla ZB zdoby Tomasz Majchrzak. Z upywem czasu graczom Capri, którzy nie potrafili umieci piki w siatce – nawet majc przed sob pust bram-

k – coraz bardziej zaczy puszcza nerwy. Miao to przeoenie gównie na kwestionowanie orzecze arbitrów. W 16. min Filip Janiszewski po indywidualnej akcji podwyszy na 2:0. Tu przed przerw i od pocztku drugiej poowy Capri zdecydowao si na bardzo odwan decyzj – o wprowadzaniu do gry zawodnika z pola zamiast bramkarza. Miao to decydujce znaczenie dla losów meczu. W 25. min za spraw trafienia Bartosza Lisa zespó Borzykowa podwyszy na 3:0. Zachowawcza gra wysoko prowadzcego lidera przyniosa jednak powane konsekwencje. W 29. min Mateusz Jackowski trafi na 1:3, a chwil po tym Dawid Goclik doprowadzi do stanu 2:3. W 33. min po trafieniach Baeja Franczaka i Damiana Szczepaniaka Capri wyszo na prowadzenie. Losy meczu przypiecztowa gol Franczaka zdobyty w 38. min. RC

Przekażmy 1 procent Victorii

Miejski Klub Sportowy Victoria Wrzenia jest stowarzyszeniem sportowym, na konto którego mo...i to nie tylko ta seniorska. Modzi y: Magdalena Bukowiecka, Klaudia kiego. Uczniowie „jedynki” znale li emy przekaza 1 procent wasneadepci piki siatkowej pokazuj, e Rozynek i Agata Póról. Dobrym si w gronie omiu najlepszych dru- go podatku. take potrafi wojowa. Wypeniajc zeznanie podatkoprzyjciem popisywaa si Klau- yn szkolnych województwa wielkoOstatni tydzie przyniós sukces dia Caa. Bardzo dobre zmiany day polskiego i nie bd bez szans w wal- we PIT za 2012 r. i wpisujc nugimnazjalistkom i gimnazjalistom. dziewczyny, które w tym dniu pojawi- ce o medal. 22 lutego w Jarocinie rozegrano Zarówno uczennice „dwójki”, jak y si na boisku – ocenia postaw zai uczniowie „jedynki” awansowali wodniczek wrzesi ski szkoleniowiec. Fina Rejonu Pozna Teren Wschód do najlepszej ósemki Wielkopolski. Fina wojewódzki, do którego w siatkówce halowej chopców. Podopieczne trenera Szymona z turnieju wrzesi skiego zakwa- Wrzenianie w zawodach rozegraStefaskiego w turnieju rejonowym lifikowaa si tylko druyna Gim- li trzy mecze. Wszystkie zako czyy pokonay we wasnej hali gimnazja- nazjum nr 2, zostanie rozegrany si ich zwycistwem 2:0. Druyna Gimnazjum nr 1 graa listki ze rody Wielkopolskiej (2:1) w marcu. Czynione s ju starania, oraz ze remu (2:0). aby najlepsza ósemka druyn szkol- w skadzie: J. Gruszczy ski, M. So– Bardzo silne zagrywki Joanny nych województwa przyjechaa kolski, A. Reli ski, W. Matuszak, Polski Komitet Olimpijski ogosi, Rajcy i Pauliny Jaroszewskiej sia- do Wrzeni. P. Zawilak, M. Tyc, N. Krukowski, e trenerk roku 2012 w Polsce wyRównie dobrze spisali si modzi B. Pawowski, J. Jaskólski, M. Waj- brano Wiolett Bako, wrzeniany spustoszenie w szeregach przeRC/LEN k opiekujc si siatkarkami placiwniczek. Na siatce skutecznie gra- siatkarze trenera Jarosawa Dworec- ler, M. Michalak. owymi Orkana i kadry narodowej. To cenne wyrónienie przypado W. Bako ju po raz drugi. PoprzedRedakcja: 62-300 Września, ul. Fromborska 18, tel. 61 437 49 50, fax 61 436 72 85; http://www.wrzesnia.info.pl, redakcja@wrzesnia.info.pl. nio uhonorowano j w 2008 roku. Redaguje zespół: Waldemar Śliwczyński (redaktor naczelny), Jolanta Śliwczyńska (z-ca redaktora naczelnego), Tomasz Małecki (z-ca redaktora naczelnego), Uroczysto wraz z wrczeniem Marek Urbaniak (sekretarz redakcji), Filip Biernat, Joanna Goździewicz, Damian Idzikowski, Łukasz Różański, Tomasz Szternel, Dorota Tomaszewska, nagrody odbdzie si w najbliMarzena Zbierska. Współpracują: Roman Nowaczyk; Sport: Leszek Nowacki, Robert Czerniak. szy wtorek w Warszawie. Ju za tySkład komputerowy (reklamy@wrzesnia.info.pl): Marek Urbaniak, Anna Jakubek, Krzysztof Liberkowski, Artur Korpik, Katarzyna Pawłowska. dzie na amach „Wiadomoci WrzeProjekt graficzny: Tomasz Wojciechowski. Biuro ogłoszeń: Maria Kosińska, Arleta Kretkowska, Natalia Pacanowska, Marika Wojtela. si skich” zamiecimy krótk relacj 62-300 Września, ul. Jana Pawła II 14, tel. 61 436 52 70, 61 640 24 25, tel./fax 61 640 01 01, biuro@wrzesnia.info.pl. z tego wydarzenia i przybliymy sylWydawca: Wydawnictwo KROPKA Jolanta i Waldemar Śliwczyńscy, 62-300 Września, Szczecińska 5. wetk laureatki. Bdzie to te znakoDruk: Drukarnia AGORA SA, Piła, ul. Krzywa 35. Kolportaż: Mariusz Tomczak, tel. 603 118 930. mita okazja, by przedstawi sportoRedakcja „WW” zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz nadawania tytuów listom. Tekstów i materiaów niezamówionych we osignicia innych wrzenianek. nie zwracamy. Anonimów nie drukujemy. Redakcja „WW” nie odpowiada za tre& reklam i ogosze'. Wzory reklam zastrze(one. LEN nakład: 9 700

Wioletta Bakoś trenerką 2012

mer KRS 0000115217, przyczyniacie si Pa stwo do zasilenia konta Victorii. Pikarski klub gwarantuje, e przekazane rodki bd wykorzystane na dziaalno statutow, a przede wszystkim na szkolenie dzieci i modziey. Reklama


Hokej na lodzie, s. 23

Jak doktor Przybylski dziarsko wywijaĹ&#x201A; kijem

Futsal, s. 23

PiĹ&#x201A;ka siatkowa, s. 22

WaĹźne rozstrzygniÄ&#x2122;cia w pie pierwszej lidze i puch pucharze WTPN

Krispol nie zagraĹ&#x201A;, a mĂłgĹ&#x201A; juĹź zwyciÄ&#x2122;ĹźyÄ&#x2021;. ZabrakĹ&#x201A;o dwĂłch piĹ&#x201A;ek

W bĹ&#x201A;ocie jest siĹ&#x201A;a

Victoria szokuje swojÄ&#x2026; przedstartowÄ&#x2026; formÄ&#x2026;

Tomasz Szymkowiak zjeĹźdĹźa EuropÄ&#x2122;, by odzyskaÄ&#x2021; zdrowie i formÄ&#x2122; sprzed dwĂłch lat. ZimÄ&#x2026; tapla siÄ&#x2122; w bĹ&#x201A;ocie. Leszek Nowacki

Po dobrym wystpie w Luksemburgu wrzesi ski lekkoatleta, wraz z grup innych polskich biegaczy, pojawi si na PĂłwyspie Iberyjskim. W portugalskim Albufeira wystartowa w kolejnym biegu przeajowym wchodzcym do cyklu imprez IAAF Cross Country Permit Meeting. Zaj w nim drugie miejsce. Zawodnik Orkana Wrzenia mozolnie buduje form przed czekajcymi go ju niebawem powanymi startami. Chce te jak najszybciej zapomnie o kontuzji i nieudanym ubiegorocznym sezonie. â&#x20AC;&#x201C; Botniste trasy daj si. Chc dobrze wypa w przeajowych mistrzostwach kraju (10. marca â&#x20AC;&#x201C; przyp. red.), a zaraz potem w mistrzostwach wiata. Taka zaprawa powinna te procentowa latem na bieni â&#x20AC;&#x201C; zapowiada najlepszy w historii wrzesi skiej lekkoatletyki zawodnik. Bieg mczyzn na dystansie 10 km wygra Manuel DamiĂŁo, tegoroczny mistrz Portugalii w biegu przeajowym, w czasie 29:19 min. Wyprzedzi zaledwie o 5 sekund Szymkowiaka i o 9 sekund otysza Val rijsa Ĺ˝olnerovi sa. Na kolejnych miejscach zameldowali si pozostali reprezentanci Polski: Krystian Zalewski (UKS Barnim GoleniĂłw) 29:41 min, Krzysztof ebrowski (UOKLA

 Na trasie portugalskiego przeĹ&#x201A;aju Tomasz Szymkowiak (1111) pilnowaĹ&#x201A; czoĹ&#x201A;Ăłwki biegu. Ta taktyka przyniosĹ&#x201A;a drugie miejsce

Fot. archiwum

 Na mecie moĹźna byĹ&#x201A;o reklamowaÄ&#x2021; WrzeĹ&#x203A;niÄ&#x2122;, paradujÄ&#x2026;c w koszulce z logo miasta i rozdawaÄ&#x2021; autografy

OstrĂłw Mazowiecka) 29:49 min, Radosaw Keczek (KB Sporting Midzyzdroje) 29:52 min i ukasz Kujawski (SKLA Sopot) 30:03 min. Marek Kowalski (SKLA Sopot) przybieg na 11. miejscu. W biegu kobiet na trzecim miejscu zameldowaa si Katarzyna Kowalska (LKS Vectra-DGS Wocawek).

Fot. archiwum

â&#x20AC;&#x201C; Okazaem si najlepszy wrĂłd PolakĂłw startujcych w Albufeira, ale nie naley od razu wyciga wniosku, e w mistrzostwach kraju nie bd mia rywali. Chciabym stan na podium, ale trzeba pamita, e w tej chwili dwĂłch silnych biegaczy przebywa na zgrupowaniu w Kenii â&#x20AC;&#x201C; przestrzega Szymkowiak.

 Warunki pogodowe nie dopisujÄ&#x2026;, forma â&#x20AC;&#x201C; i owszem. Victoria po kostki w Ĺ&#x203A;niegu rozgromiĹ&#x201A;a kolejnego rywala Fot. archiwum Wynik, jaki Victoria osigna w meczu sparingowym z czoow druyn wielkopolskiej IV ligi, szokuje. Wrzenianie ograli Wart MidzychĂłd w stosunku 10:1. Przed spotkaniem rozgrywanym na sztucznym boisku w Baranowie wydawao si, e zespĂł z Midzychodu â&#x20AC;&#x201C; prowadzony przez znanego we Wrzeni m.in. z gry w Victorii trenera Jacka Paska â&#x20AC;&#x201C; bdzie bardzo wymagajcym przeciwnikiem. Boiskowa rzeczywisto pokazaa jednak, e zajmujca czwarte miejsce w tabeli IV ligi grupy pĂłnocnej Warta jest tylko szarym tem dla wrzenian. Wynik meczu trafieniem z rzutu karnego otworzy w 13. min Bartosz Nowicki. W 22. min na 2:0 podwyszy David Topolski. Jeszcze przed przerw kolejne gole dla Victorii zdobyli Mateusz Go dziaszek i Maciej Lisiecki. Po zmianie stron przewaga wrzenian bya nadal przygniatajca. Ju w 52. min na 5:0 podwyszy Lisiecki. Potem, za spraw trafie Topolskiego, Patryka Buczkowskiego, Pawa Zieliskiego, Huberta Hypkiego i Kazimierza Konieczki, gra-

cze Victorii do 82. min doprowadzili do stanu 10:0. Honorowego gola gracze Midzychodu zdobyli dopiero w 85. min. Victoria wygraa ju pite spotkanie sparingowe z rzdu, z imponujcym stosunkiem bramkowym, ktĂłry wynosi 29:8. â&#x20AC;&#x201C; Postawa, jak zaprezentowali nasi zawodnicy, nie pozostawia wiele do yczenia. Patrzc na gr z boku, wida, e nasi pikarze s pewni swoich umiejtnoci i tego, co robi. ZespĂł stanowi obecnie kolektyw i to jest jego niewtpliwa sia â&#x20AC;&#x201C; ocenia prezes Eugeniusz Nowicki. â&#x20AC;&#x201C; Z rozmowy z Adamem Topolskim wiem, e kady z naszych graczy wykonuje na boisku to, czego od niego wymaga trener. Nawet kilka zmian dokonanych w drugiej poowie nie miao wpywu na obnienie si poziomu. Teraz trzeba w gowach zawodnikĂłw utrwali, aby do kadego meczu ligowego podchodzili z penym zaangaowaniem â&#x20AC;&#x201C; dodaje zadowolony prezes. W nastpnym sparingu wrzenianie zmierz si z GĂłrnikiem Konin. Przy dobrych warunkach pogodowych planuje si rozegranie tego meczu we Wrzeni lub okolicy. RC

Reklama

11 kg

 

 

61 436 16 55 794 989 112

Roz-447

DowĂłz pon.-sob.


sRGSRQDGODWFRW\G]LHĂ?ZNDÂ&#x203A;G\PGRPX sQDNÂ?DGEOLVNRHJ]HPSODU]\

ISSN 2080-4008

bezpĹ&#x201A;atny dodatek â&#x20AC;&#x17E;WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skichâ&#x20AC;?

biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;: 61 436 52 70 Bd-420

1 marca 2013 NR 9 (1191/XXIV) INDEKS 366773

Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia tel. 61 / 436-52-70 www.wrzesnia.info.pl

NOWE OSIEDLE ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;ska

Trwa sprzedaĹź II etapu. Atrakcyjne mieszkania 1, 2 i 3 pokojowe OdbiĂłr czerwiec 2013

W sprzedaĹźy rĂłwnieĹź mieszkania w III i IV etapie budowy

OKAZJA!

-CUUCPFTC

Â&#x2014;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x2018;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x17D;Â?Â&#x2039;Â&#x2021;Í´Íť ͸ͳnj͜;͸͡nj͜ʹ͚

Kos-100

Kos-101

poleca catering pizza kebab zestawy obiadowe Â&#x2021;Â?Â&#x2014;Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2013;¸Â&#x2019;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â&#x2039;Â&#x2021; Â&#x2039;Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x2021;Â&#x152; Â&#x2122;Â&#x2122;Â&#x2122;ǤÂ&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x152;Â&#x192;ÇŚÂ?Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x192;Â?Â&#x2020;Â&#x201D;Â&#x192;ǤÂ&#x2019;Â&#x17D;

ZamĂłwienia i dowĂłz

518-693-795 ZAPRASZAMY

Â&#x192;Â&#x2022;nj͜Ͳ͜

Organizujemy imprezy  

SPECJALISTA od kredytĂłw 5'4&'%<0+' <#24#5<#

hipotecznych i konsolidacyjnych

784 603 502 â&#x20AC;&#x201C; instruktor jazdy konnej 601 871 590 â&#x20AC;&#x201C; kontakt Usl-579

Kre-343

www.aberto.pl tel. 500-063-120

Bd-410

Restauracja â&#x20AC;&#x201C; Hotel

tPTUBUOJFNJFT[LBOJBX*FUBQJF w atrakcyjnych cenach tMPLBMFVČ&#x2C6;ZULPXF XCVEZOLVQS[ZVM'SPNCPSTLJFK


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

Â&#x201E; PodejmÄ&#x2122; pracÄ&#x2122; jako traktorzysta, 781-156-762 Â&#x201E; Praca na fermie, 605-456-906 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; do pracy na stanowisko sprzedawcy, sklep spoĹźywczy, Grabowo, 669-480-533 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; do pracy w maĹ&#x201A;ej gastronomii na terenie WrzeĹ&#x203A;ni, 502-029-130 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; do pracy w restauracji dziewczynÄ&#x2122;: technik Ĺźywienia lub technik hotelarz, 511-530-161 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; jako kierowcÄ&#x2122; dyspozycyjnego emeryta lub rencistÄ&#x2122;, 509-161-547 po 15.00 Â&#x201E; PRZYJMÄ&#x2DC; KOSMETYCZKÄ&#x2DC; Z DOĹ&#x161;WIADCZEď&#x161;ş NIEM, 888ď&#x161;ş940ď&#x161;ş973 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; murarzy, pomocnikĂłw, Nekla, 605-217-503 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; paniÄ&#x2026; po 40. do pracy w gastronomii, 501-466-597 Â&#x201E; Szukam pracy, prawo jazdy kat. B, E, uprawnienia na wĂłzki widĹ&#x201A;owe i suwnice, 781-547-208 Â&#x201E; ZaopiekujÄ&#x2122; siÄ&#x2122; dzieckiem, 668-963-405 ZaopiekujÄ&#x2122; siÄ&#x2122; dzieckiem; starszÄ&#x2026; osobÄ&#x2026;, Â&#x201E; 501-172-385Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; do pracy w terenie. Prawo jazdy kat. B, praktyka w branĹźy elektronicznej, wiek do 30 lat. Umowa na staĹ&#x201A;e, eko_serwis@op.pl ZatrudniÄ&#x2122; doĹ&#x203A;wiadczonego stolarza, budowÂ&#x201E; laĹ&#x201E;ca, 600-354-337 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; fryzjerkÄ&#x2122;, 721-264-905 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; kierowcĂłw z doĹ&#x203A;wiadczeniem kat. C, E, trasy krajowe i zagraniczne, 664-645-453 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; krawcowÄ&#x2026; (moĹźe byÄ&#x2021; na rencie lub emeryturze), 723-160-055 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; krawcowÄ&#x2026; rencistkÄ&#x2122; lub emerytkÄ&#x2122; oraz chaĹ&#x201A;upniczkÄ&#x2122;, 785-980-327 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; murarza z umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; dociepleĹ&#x201E;, 665-651-943 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; pracownika w gospodarstwie, moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; zamieszkania, 505-280-333 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; sprzedawcÄ&#x2122; 509-190-436 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; technika geodezji lub studenta, 501-793-454 Â&#x201E; Zatrudnimy do pracy sprzedawcÄ&#x2122; z doĹ&#x203A;wiadczeniem kredytowym. CV i list motywacyjny proszÄ&#x2122; wysĹ&#x201A;aÄ&#x2021; na adres k.pawlicka@alfa-ďŹ nanse.com.plâ&#x20AC;? Â&#x201E; Zatrudnimy monterĂłw konstrukcji stalowych i obudowy hal przemysĹ&#x201A;owych, mile widziani spawacze z uprawnieniami do spawania elektrodÄ&#x2026;. Praca w delegacji. 514-072-266 biuro@mont-hal.pl Â&#x201E; Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe, emerytalne - Niemcy, Anglia, Irlandia, Holandia, Dania, Norwegia, Belgia, 71/385-20-18, 601-75-97-97 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; z doĹ&#x203A;wiadczeniem kat.C 606-297-689

NAUKA Â&#x201E; Angielski - dzieci, mĹ&#x201A;odzieĹź, doroĹ&#x203A;li, pomoc w powtarzaniu materiaĹ&#x201A;u szkolnego, przygotowanie do wyjazdĂłw zagranicznych, 669-147-594

2321<]LPRZHIHOJLDOXPLQLRZH ZLHOHURG]DMĂ&#x2018;ZEU\NLHWĂ&#x2018;Z NRPLQNRZ\FKKXUWRZHFHQ\Â&#x201E; AUTO-ZĹ OM zĹ&#x201A;omowanie pojazdĂłw, odbiĂłr auta od klienta gratis. Wystawiamy zaĹ&#x203A;wiadczenia o zĹ&#x201A;omowaniu. MielĹźyn WieĹ&#x203A; 20, tel. 509-277-286; 694-900-071 AUTOSKUP, wszystkie auta do 10.000 zĹ&#x201A;, najlepÂ&#x201E; sze ceny, formalnoĹ&#x203A;ci na miejscu, 888-861-469 Â&#x201E; AUTOSKUP- zakupimy kaĹźde auto za gotĂłwkÄ&#x2122;! 888-751-461 Â&#x201E; Corsa 2003, 1.0, uszkodzona, 785-980-325 Â&#x201E; DORADCA KREDYTĂ&#x201C;W HIPOTECZNYCH 511-074-467 Â&#x201E; Fiat punto evo, 2010 r., salon, 9.000 km, gwarancja, 501-781-818 Â&#x201E; Ford escort kombi 1,6, 16V, 99 r., ďŹ at siena 1,6, 16V 98 r., 507-635-727 Â&#x201E; Ford focus 1,8 diesel, 2001 r. srebrny, sedan, 661-145-376 Â&#x201E; Ford mondeo 2003 r., lift, 2.0 TDCI webasto, opel astra 96 r. 1,7 DTL 783-757-369 Â&#x201E; GOLF III, 1,6, 94 r., 603-775-238 Â&#x201E; Honda civic 1,4 2000 r. 5D cena 7800 zĹ&#x201A; 695-111-165

Sa-287

Edu-605

Â&#x201E; Angielski - korepetycje, 661-263-378

MOTORYZACYJNE Â&#x201E; ABARTH; Auto-skup ; skupujemy wszystkie marki i roczniki; mogÄ&#x2026; byÄ&#x2021; niesprawne lub uszkodzone; gotĂłwka; tel. 508-085-181 Â&#x201E; Absolutnie kupimy kaĹźdy samochĂłd; pĹ&#x201A;acimy najwyĹźsze ceny ; tel. 888-353-184 Â&#x201E; Alfa romeo 156 kombi, 1.8 benzyna, 2002 r., stan bdb., tel. 605-782-910 Â&#x201E; Astra 95 r., 602-513-380 Astra 97, stan bdb, 663-524-822 Â&#x201E; Â&#x201E; AUDI A 3 1,9 DTI, 98 r., 504-386-325 Â&#x201E; AUTO-SKUP ; skupujemy samochody caĹ&#x201A;e i uszkodzone; pĹ&#x201A;atne gotĂłwkÄ&#x2026;; umowa + zwrot kosztĂłw ubezpieczenia; tel 512-532-154

Pra-1796

AutozĹ&#x201A;omowanie tel. 61 438-90-04 kom. 604-852-264

  

zatrudni

609-181-833 693-836-683

    !  !  " 

 #    #   

& $ #$ #! #'

 

   GRATIS!!!

brico.wrzesnia@gmail.com    $%&'( )( *+%&)+,/(01+ 2,234*( /5%(012 (*&/&6+1 1(%& 72+130+ /%*86(,2( (9+,4;6<

$%&'()*& +($%&' &,&-.)(.'/ 9[OCICPGRTCYQLC\F[MCV$ KWRTCYPKGPKCPCYĂ?\GM YKFĂŁQY[ 1HGTWLGO[CVTCME[LPG\CTQDMK KRTCEĂľYOĂŁQF[O\GURQNG

www.extraszkolenia.com.pl

   

 

Kontakt: telefon: 669 029 917

F.H.U

t[BÇ´XJBED[FOJBtTQS[FEBČ&#x2C6;D[Ç&#x2014;Ç´DJ tUSBOTQPSU(3"5*4 tQS[ZKNVKFNZ357"(% tTLVQ[Â&#x2019;PNVNFUBMJ

tel. 61 4377-228

694-667-625

GAZ

!"#

 

MontaÂż INSTALACJI SAMOCHODOWYCH

Mechanika samochodowa WrzeĹ&#x201C;nia, KosynierĂłw 69 61 4366-978, 508-186-037, 609-581-513

AKUMULATORY

NOWE I UĹťYWANE Z GWARANCJÄ&#x201E;, TERMOIZOLOWANE, zĹ&#x201A;om akumulatorowy odliczamy od ceny zakupu, WrzeĹ&#x203A;nia, Orkana 8, 61-4361-019; 724-074-025

Â&#x201E; Sprzedam peugeot 207, 2007 r. 666-026-581 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 306 SW, 2004 r., 2,0HDI, 136KM, bogate wyposaĹźenie, 607-886-979 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 307 sw, 2 hdi, 665-469-504 Â&#x201E; Sprzedam PILNIE seat cordoba SX1,6, 8V 101KM, 96 r., 509-207-361 Â&#x201E; Sprzedam przyczepÄ&#x2122; kempingowÄ&#x2026; condor 1984 r. 536-584-431 Â&#x201E; Sprzedam przyczepkÄ&#x2122; 501-826-639 Â&#x201E; Sprzedam przyczepkÄ&#x2122; samochodowÄ&#x2026;, 601-198-582 Â&#x201E; Sprzedam punto 97 r., 61-4366-929 Sprzedam renault megane 98 r., 721-917-989 Â&#x201E; Â&#x201E; Sprzedam renault megane II, 2003 r. 10.900 zĹ&#x201A; do negocjacji, 663-042-766 Â&#x201E; Sprzedam renault traďŹ&#x192;c, ciÄ&#x2122;Ĺźarowy, 2,5 D, 95 r., 600-882-921 Â&#x201E; Sprzedam samochĂłd renault clio 2005r., salonowy, 1,5 dci, 600-190-694 Â&#x201E; Sprzedam scenic II, 2005 r, diesel, 606-513-042 Sprzedam seicento 2001 r, 662-339-508 Â&#x201E; Â&#x201E; Sprzedam silnik + skrzyniÄ&#x2122; do trabanta oraz silnik WSK-4, 506-278-993 Â&#x201E; Sprzedam skoda fabia 1,9TDI, 2001 r., 9.500zĹ&#x201A;, 507-399-133 Â&#x201E; Sprzedam skoda fabia 2001 r. z LPG, stan bdb, 794-430-722 Â&#x201E; Sprzedam skoda fabia 2001/2002, 1,4, 792-580-521 Â&#x201E; Sprzedam skoda octavia anglik, kombi, 2001 r. nowy rozrzÄ&#x2026;d, 605-601-000 Â&#x201E; Sprzedam suzuki vitara 1.6 16V, 95 r., stan bdb., 607-951-843 Â&#x201E; Sprzedam tico benzyna gaz, 697-251-632 Sprzedam toyota yaris 2003 r. 1,4 diesel, klimaÂ&#x201E; tyzacja, salonowy, 602-697-781 Â&#x201E; Sprzedam toyota yaris salonowa, 2010 r. 1,33 (101KM), 6M/T, halogeny, opony letnie na alufelgach, 501-718-474 Â&#x201E; Sprzedam vectra kombi, 99 r., 1,6 + gaz, 509-836-295 Â&#x201E; Sprzedam VW golf 93 r., 661-263-852 Â&#x201E; Sprzedam VW golf II, benzyna-gaz, automat, 604-122-238 Â&#x201E; Sprzedam VW golf III, 92 r., 792-580-521 Â&#x201E; Sprzedam VW passat 93 r., 1.9 turbo diesel; VW T4 8-osobowy 2.4 diesel; Ford Ka 97 r., 1.3, 509-273-597 Â&#x201E; Sprzedam VW polo 1,4 benz. 98 r., 5 drzwi, 605-404-590 Â&#x201E; Sprzedam VW polo 1996 rok, corsa 1999 rok, corsa B 2000 rok, 888-170-144 Â&#x201E; Sprzedam VW polo IV FL 1,2, 2006 r., 723-927-898 Â&#x201E; Sprzedam VW sharan, 2001 r, 1,9 TDI, bogate wyposaĹźenie, 793-013-985 Â&#x201E; VW golf, 1,9 TDI, 2008, sprowadzony, 790-300-335 Â&#x201E; Xsara 97 r., cena 3.300, 516-079-929 Â&#x201E; ZaďŹ ra B 1,9 CDTI 150 KM,133 tys przebieg, peĹ&#x201A;ne wyposaĹźenie, 7 osobowy, zarejstrowany. 27.900 zĹ&#x201A; 515-185-700

LOKALE I NIERUCHOMOĹ&#x161;CI

MaWiD

Gutowo Wielkie 8

 

 biuroextraszkolenia@gmail.com

ZĹ&#x201A;omowanie pojazdĂłw

 

"#$%& ' ()*+,-,+-/3 45 8 : 3 ;;

Edu-582

2*72d#4-1r$QT\[MQYQ 2T\[LOKGO[

Skup zomu 61 4366 232, 609 538 301  !" #$ !" % !$ #$ 

          

Edu-539

Wymagania:

Sa-475

 majsterkowania.

Sa-398

=äRPRZDQLH Zomowanie SRMD]GĂ&#x2018;Z pojazdĂłw VNXS]äRPX

PRACOWNIKA

VGN 

Sa-310

Bierzglinek, ul. Ĺ&#x161;wierkowa 4

Â&#x201E; Sprzedam matiz joy 2000 r., 509-117-118 Â&#x201E; Sprzedam matiz, 2001 r. i hyundai atos, 2000 r., 604-329-945 Â&#x201E; Sprzedam mercedes C-180, kombi, 1999/2000, stan idealny, 507-531-333 Â&#x201E; Sprzedam multicara, tel. 601-924-307 Â&#x201E; Sprzedam multipla 16 V z nowÄ&#x2026; instalacjÄ&#x2026; gazowÄ&#x2026;, 99 r., 882-419-077 Â&#x201E; Sprzedam opel corsa 1.2, 1994, 697-472-299 Sprzedam opel kadett 91 r., tanio, 724-605-253 Â&#x201E; Â&#x201E; Sprzedam opel meriva 1,7 CDTI, 2006 r., 663-088-365 Â&#x201E; Sprzedam opel vectra 99 r., 1.8 16V po lifcie kombi, 607-951-843 Â&#x201E; Sprzedam opel vectra B 663-365-391 Â&#x201E; Sprzedam passat kombi 2003 r., 1,9 TDI, 607-823-420 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 206, 2003 r, 507-097-757 Sa-498

Â&#x201E; Kierowca BC+E podejmie pracÄ&#x2122;, 665-185-290 Â&#x201E; KREDYTY HIPOTECZNE BEZ PROWIZJI 511-074-467 Â&#x201E; Pilarza wynajmÄ&#x2122; 662-339-507 Â&#x201E; PodejmÄ&#x2122; pracÄ&#x2122; jako pomoc domowa (sprzÄ&#x2026;tanie, opieka nad dzieckiem lub starszÄ&#x2026; osobÄ&#x2026;), 609-087-420 Â&#x201E; PodejmÄ&#x2122; pracÄ&#x2122; jako spawacz metodÄ&#x2026; MAG135, uprawnienia na wĂłzek widĹ&#x201A;owy, 669-032-122

)&%!() . *.(0'-!)*&)1 %-2 +('*!$"!)*&34+.)5 *%!() .!"!&'6*

Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; dostawcze auto! Stan oraz marka obojÄ&#x2122;tna! 500-656-104 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; gril do opel zaďŹ ra 1,8, 695-506-418 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; kaĹźde auto za gotĂłwkÄ&#x2122;, dojazd do klienta 511-335-102 Â&#x201E; KUPUJEMY AUTA do zĹ&#x201A;omowania. GotĂłwka i dokumenty od rÄ&#x2122;ki. tel. 61/64-29-168, 601-757-165 Â&#x201E; Megane 1,5 DCI, 2004 r. 5 drzwi, klimatronik, 790-271-037 Â&#x201E; Naprawa szyb samochodowych, 604-809-133 Â&#x201E; Opel astra 1998/99, 14.4, 785-980-325 Â&#x201E; Opel corsa 1.0, 1999, 667-108-084 Â&#x201E; Opel meriva 2005, 607-340-838 Â&#x201E; Opel omega kombi 2,0 16V + gaz, 97 r., 668164-481; 607-856-944 Â&#x201E; Opel tigra 1996, 3850 zĹ&#x201A;, 604-192-149 Â&#x201E; Peugeot 106, 97r., 608-729-873 Â&#x201E; Peugeot 307 SW, 136 KM, 2004 r. 696-019-920 Â&#x201E; Peugeot 307, 2006 r. hatchback, 5-drzwi, 696-019-920 Â&#x201E; Punto niebieskie 95 r. 1,1 gaz 507-183-128 Â&#x201E; Punto, tico na czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci sprzedam, 603-353-317, 783-757-410 Â&#x201E; Renault laguna II 2002 r. 608-728-898 Â&#x201E; Scenik 1,5 DCI, 2008 r. skrzynia 6, czarny, navi, klimatronik, 602-476-022 Â&#x201E; Seicento 2002, 692-653-009 Sprzedam CC 900 96 r., cena do negocjacji, Â&#x201E; 880-231-774 Â&#x201E; Sprzedam CC 900, 95 r., 691-954-935 Â&#x201E; Sprzedam cinquecento 900, 96 r., 1200 zĹ&#x201A;, 508-207-117 Â&#x201E; Sprzedam cinquecento 98 rok, 519-502-590 Â&#x201E; Sprzedam citroen ax 92 r., 1.4 D i opony 14c175, 721-938-654 Â&#x201E; Sprzedam citroen berlingo 1,6 HDI, 2007 r., osobowy, spalanie 5l/100 61-4362-776 Â&#x201E; Sprzedam clio 1,2, 1.900 zĹ&#x201A;, 792-468-178 Sprzedam daewoo tico 1998 r. 604-311-772 Â&#x201E; Â&#x201E; Sprzedam daewoo tico 98 r., i ďŹ ata tipo 94 r., 784-090-271 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at stilo 1,6, 2002 rok, 603-843-559 Â&#x201E; Sprzedam ford ďŹ esta 1,8 D, 1996 r. stan dobry 796-460-723 Â&#x201E; Sprzedam honda civic type S 2008r. I wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciel, 69 tys. km. czarna, 504-783-557 Â&#x201E; Sprzedam golf 3, 1,4 gaz, 93 r., godny uwagi, 669-013-954 Â&#x201E; Sprzedam hyundai tuscon 2007, 724-894-963 Â&#x201E; Sprzedam kia ceed 2007 r., 2,0 benzyna + gaz, 665-633-779 Â&#x201E; Sprzedam koĹ&#x201A;a 15, stalowe z oponami zimowymi do opla i skrzyniÄ&#x2122; biegĂłw f-20, 603-927-626 Â&#x201E; Sprzedam malucha 97 r., do maĹ&#x201A;ych napraw, 782-115-370

Â&#x201E; Alpi-plus sprzeda kawalerkÄ&#x2122; w Nekli, 84.000 zĹ&#x201A;. tel. 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus sprzeda Ĺ&#x201A;adne dziaĹ&#x201A;ki, Gutowo MaĹ&#x201A;e, GierĹ&#x201A;atowo, 501-102-966 Â&#x201E; Alpi-plus sprzeda nowe mieszkanie, ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;ska, ok. 45 mkw, 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus sprzeda poĹ&#x201A;owÄ&#x2122; bliĹşniaka, ul. Fromborska do wprowadzenia, 501-355-506

 Ă&#x2026;6DPRSRPRF&KĂŁRSVNDÂľ 6+ *$+=,2 &% $('&>+,2( ?ABC

 

   2  ! "#$ !$% 45 8 : -) %< =,/'/>-',>-

Roz-1429

Â&#x201E; Firma Serwis-Tech s.c. zatrudni spawacza TIG z praktykÄ&#x2026;. CV skĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; na adres: biuro@serwis-tech.pl

RT\[LOKG\NGEGPKC

www.wrzesnia.info.pl

7$1,(

Â&#x201E; Firma G.P.W. JAMAROL Sp.z o.o. Markowice 30 zatrudni mÄ&#x2122;ĹźczyznÄ&#x2122; do lat 40. Wymagane uprawnienia na wĂłzek widĹ&#x201A;owy, prawo jazdy kat. B, T, mile widziane C oraz praktyka na ciÄ&#x2026;gnikach rolniczych. Informacje pod nr tel. 616708-720. CV prosimy przesyĹ&#x201A;aÄ&#x2021; na adres: jamarolmarkowice@interia.pl Â&#x201E; Firma Miracle mieszczÄ&#x2026;ca siÄ&#x2122; w Piotrowicach gmina SĹ&#x201A;upca poszukuje osoby z doĹ&#x203A;wiadczeniem na stanowisko krawcowa do szycia na overlocku - narzut, poĹ&#x203A;cieli, ďŹ ran. Aplikacje proszÄ&#x2122; przesyĹ&#x201A;aÄ&#x2021; na adres mailowy: biuro@miracletkaniny.com.pl

Â&#x201E; HiszpaĹ&#x201E;ski - korepetycje, 513-652-324 Â&#x201E; J. niemiecki - KOREPETYCJE WSZYSTKIE POZIOMY, tĹ&#x201A;umaczenia 61-640-34-95 Â&#x201E; Korepetycje - j. angielski, j. polski, matematyka, 793-332-432 Â&#x201E; Korepetycje j. niemiecki, tĹ&#x201A;umacz przysiÄ&#x2122;gĹ&#x201A;y (12 lat w Niemczech) 35 zĹ&#x201A; 787-699-474 Â&#x201E; Korepetycje z matematyki i chemii, wszystkie poziomy, przygotowanie do matury. 784-058-209 Â&#x201E; Korepetycje z matematyki, 661-831-624 Â&#x201E; Matematyka, 603-784-118

6D

(KTOCQIĂ?NPQDWFQYNCPC

PRACA

7$1,(

1 marca 2013

$F

2


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 52 mkw 2-pokojowe ul. Kutrzeby 693-846-487

Roz-1394

Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 53 mkw, 600-277-819 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie na wsi, 782-691-069 Â&#x201E; DO WYNAJÄ&#x2DC;CIA MIESZKANIE W CENTRUM WRZEĹ&#x161;NI - atrakcyjna cena i wysoki standard. PRIMUS DOM 663-486-775 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie, 37 mkw, 2 pokoje, 517-842-300 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie, 667-172-722 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia nowa kawalerka we WrzeĹ&#x203A;ni i 2-pokojowe, 535-784-765, 61-4365-226 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia nowe mieszkanie 505-579-983 po 16.30 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia pokĂłj, 509-501-928 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia stragan warzywny na Fabrycznej 694-787-318 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia tanio lokal na zakĹ&#x201A;ad fryzjerski w centrum WrzeĹ&#x203A;ni, 501-108-487 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia umeblowane pomieszczenie na salon fryzjerski przy gabinecie kosmetycznym, Nekla, 796-610-366 Â&#x201E; Dom w Ĺ&#x161;rodzie Wlkp. 2 rodzinny lub dĂłĹ&#x201A; na gabinet, kancelariÄ&#x2122;, salon, korzystna cena, 724-215-313 Â&#x201E; DOMINOWO - dziaĹ&#x201A;ka budowlana 40zĹ&#x201A;/m, 660-484-178 Â&#x201E; Dywizji Piechoty 56 mkw, 170.000, SĹ&#x201A;owackiego, 3-pok. 182.000, 501-355-506 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ka 3020mkw, sprzedam, moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; podziaĹ&#x201A;u, Labrys 661-743-477

Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; grunty rolne z okolic BiaĹ&#x201A;obrzega, WrÄ&#x2026;bczynka, WrÄ&#x2026;bczynkowskich HolendrĂłw 601-790-705 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; kaĹźde mieszkanie lub dom z dowolnym problemem prawnym moĹźe byÄ&#x2021; zadĹ&#x201A;uĹźone, do remontu, z lokatorami, w trakcie eksmisji, spĂłĹ&#x201A;dzielcze, lokatorskie, wĹ&#x201A;asnoĹ&#x203A;ciowe, komunalne itp. tel. 515-168-844 KupiÄ&#x2122; zadbanÄ&#x2026; dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; ogrodowÄ&#x2026; we WrzeĹ&#x203A;ni, Â&#x201E; 797-579-949 Â&#x201E; Lokal usĹ&#x201A;ugowo-handlowy 36 mkw z ogrzewaniem do wynajÄ&#x2122;cia, Rynek 10, 508-374-512 Â&#x201E; Mieszkanie 2-pokojowe do wynajÄ&#x2122;cia, 781-111-729 Â&#x201E; Mieszkanie sprzedam 57 mkw, 3 pokoje, 3 piÄ&#x2122;tro, Labrys 661-743-477 Â&#x201E; Mieszkanie w peĹ&#x201A;ni urzÄ&#x2026;dzone do wynajÄ&#x2122;cia 604-959-753 Â&#x201E; Na sprzedaĹź dom jednorodzinny w Sokolnikach, BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci, 505-234-909 Â&#x201E; Na sprzedaĹź dwupokojowe mieszkanie w Borzykowie, BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci, 505-234-909 Â&#x201E; Na sprzedaĹź mieszkanie dwupoziomowe do remontu, stan surowy, okolice MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awia, 661-169-842 Â&#x201E; NEKLA - Zawodzie, dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; sprzedam 509-086-025 Â&#x201E; Nekla, sprzedam, 2-pokojowe mieszkanie, bezczynszowe, 502-710-366 Â&#x201E; Nowoczesny, energooszczÄ&#x2122;dny, komfortowy nowy dom 138 mkw, dziaĹ&#x201A;ka 680 mkw, ul. Kopernika, gaz, prÄ&#x2026;d, woda, kanalizacja, 501-781-818 Â&#x201E; Okazja, mieszkanie 3-pokojowe 47mkw, sprzedam, Labrys 661-743-477 Â&#x201E; Okazja, sprzedam dom 110/390, Labrys 661-743-477 Â&#x201E; Okazyjnie sprzedam dziaĹ&#x201A;ki letniskowe, grunt rolny pod zabudowÄ&#x2122; - jezioro powidzkie przy trasie, uzbrojone, Tomiszewo, Kosewo, Skrzynka, Anastazewo, 1 ha lasu z polanÄ&#x2026; leĹ&#x203A;nÄ&#x2026; uzbrojonÄ&#x2026; -prawo zabudowy, 663-641-041 Â&#x201E; PokĂłj do wynajÄ&#x2122;cia, 300zĹ&#x201A; + opĹ&#x201A;aty, 502-546-189 Â&#x201E; Posiadam do wynajÄ&#x2122;cia kawalerkÄ&#x2122;, 509-598-758 Â&#x201E; Posiadam do wynajÄ&#x2122;cia we WrzeĹ&#x203A;ni maĹ&#x201A;Ä&#x2026; kawalerkÄ&#x2122; dla mĹ&#x201A;odej osoby 699-257-202 Â&#x201E; PoszukujÄ&#x2122; dla klienta 1-3 ha ziemi pod uprawe, alpi-plus 501-355-506 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; na pokĂłj osobÄ&#x2122; pracujÄ&#x2026;cÄ&#x2026; 514-087-776 Â&#x201E; Sprzedam 1 ha GierĹ&#x201A;atowo 8 zĹ&#x201A;/mkw, alpi-plus 501-355-506

3 )

  

   

     

domy:

         !"#!$        Âź%!&'( (    %)! %! 

 

  

     *!   + !,%!  

     .!   /

  #!       (##%%

 !  

; )(  # "   " # 

 ( 

Roz-1424

mieszkania:

?@BC$4@DE #F#H#JK$ 4L @HM"NO P#KN?J& <$=>$>=>" $-<**

Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;adny dom TANIO, 600-354-337 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe 50,5 mkw, Culica 5, 606-750-900 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe 60 mkw, ObĹ&#x201A;aczkowo, Labrys 661-743-477 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 4-pokoje, 696-042-130 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 46 mkw 502-85-22-93 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 46 mkw, I piÄ&#x2122;tro 609-376-630 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 59,1 mkw we WrzeĹ&#x203A;ni lub zamieniÄ&#x2122; na dom, 785-979-390 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 65 mkw po remoncie w KÄ&#x2122;bĹ&#x201A;owie 602-658-516 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie lub zamieniÄ&#x2122; na dom, 696-042-130 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie w Grabowie KrĂłlewskim, 63 mkw, 506-689-404 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie, I piÄ&#x2122;tro, 3-pokojowe, 70 mkw, 785-988-288, 514-432-351 Â&#x201E; Sprzedam nowy dom stan surowy otwarty na dziaĹ&#x201A;ce 1000 mkw, 724-485-330 Â&#x201E; Sprzedam tanie domy. Zapraszamy na swojÄ&#x2026; stronÄ&#x2122; www.alpi-plus.gratka.pl tel. 501-355-506 Â&#x201E; Sprzedam tylnÄ&#x2026; czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; dziaĹ&#x201A;ki z budynkiem gospodarczym, 604-633-760 Â&#x201E; Sprzedam: lokal mieszkalny 47 mkw, I piÄ&#x2122;tro, WrzeĹ&#x203A;nia i mieszkanie 6 km od WrzeĹ&#x203A;ni, 502-029-130 Â&#x201E; Sprzedam: mieszkanie 4-pokojowe, 73 mkw, SĹ&#x201A;owackiego i garaĹź, 501-468-005 Â&#x201E; Tanio sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; w Kokoszkach, 695-553-222

Â&#x201E; Sprzedam dom 110 mkw, 514-417-225 Â&#x201E; Sprzedam dom 160/460, Labrys 661-743-477 Â&#x201E; Sprzedam dom do remontu w Czeszewie Tel.608-681-837. Â&#x201E; Sprzedam dom Gorazdowo 601-771-135 Sprzedam dom parterowy w zabudowie bliĹşÂ&#x201E; niaczej 115 mkw; dziaĹ&#x201A;ka 520 mkw, atrakcyjna cena 608-027-547 Â&#x201E; Sprzedam dom Psary MaĹ&#x201A;e 240.000 zĹ&#x201A;, 604-337-043 Â&#x201E; Sprzedam dom w Pyzdrach, piÄ&#x2122;trowy z ogrodem 123/728 mkw, centrum, 691-393-409 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; 1240 mkw w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu, wszystkie media 602-658-516 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; 743 mkw z rozpoczÄ&#x2122;tÄ&#x2026; budowÄ&#x2026; domu w PiÄ&#x2122;czkowie, 724-141-537 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 1450 mkw, ogrodzona z wjazdem i bramÄ&#x2026;, 50 zĹ&#x201A;/mkw, 785988-288, 514-432-351 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 2 km od WrzeĹ&#x203A;ni w spokojnym miejscu 600-437-811 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 3064 mkw, Przyborki, 507-199-715 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 950 mkw, Psary Polskie blisko drogi prowadzÄ&#x2026;cej w kierunku Czerniejewa. Na dziaĹ&#x201A;ce przyĹ&#x201A;Ä&#x2026;cze energetyczne i wodociÄ&#x2026;gowe, tel. 511-509-279 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu, 2600 mkw, 886-651-330. Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; w Nadarzycach, 887-109-222 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026;, 511-372-293 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; letniskowÄ&#x2026;, 615 mkw (prÄ&#x2026;d, woda, kemping, prawo zabudowy) nad j. naprusewskim w Tomiszewie, 600-834-681; 608-512-759 Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; ogrodowÄ&#x2026; 500 mkw + 2 Â&#x201E; domki (Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;cznie 15 mkw), 61-4387-509 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; ogrodowÄ&#x2026;, 667-993-469 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; pod inwestycje 5804 mkw (46x126 m), Psary MaĹ&#x201A;e przy K92, 723-381-043 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; w Gutowie MaĹ&#x201A;ym 609-102-079 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; w WÄ&#x2122;gierkach, 661-918-640 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122;, centrum, 600-354-337 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane od 8,5-30 arĂłw, Skrzynka, Anastazewo, Kosewo, 663-641-041 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane w Bierzglinku, 782-066-763 Â&#x201E; Sprzedam garaĹź, ksiÄ&#x2122;ga wieczysta, 695-968-381 Â&#x201E; Sprzedam kamienicÄ&#x2122; w centrum MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awia 602-658-516 Â&#x201E; Sprzedam lub wynajmÄ&#x2122; grunt inwestycyjny przy drodze do Gniezna, 695-590-218 Â&#x201E; Sprzedam lub wynajmÄ&#x2122; mieszkanie na Fromborskiej 601-783-213

1,(58&+202°&,

SRÂąUHGQLFWZRÂ&#x2021;Z\FHQ\Â&#x2021;SRPRFSUDZQD

:U]HÂąQLD5\QHN 

&KFHV]NXSLÞVSU]HGDÞ Z\QDMùÞ" 6SUyEXM]QDPL]DXIDMQDV]HM ZLHG]\LGR¹ZLDGF]HQLX ZZZORFXPZRMFLHFKRZVNDSO

Nowa Galeria Polonia 

Â&#x201E; Umeblowana kawalerka, 39 mkw, Kutrzeby, od zaraz, 794-959-666 Â&#x201E; WydzierĹźawiÄ&#x2122; lokal 43 mkw na dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; rzemieĹ&#x203A;lniczÄ&#x2026;, magazynowÄ&#x2026; lub innÄ&#x2026;, Ĺ&#x161;roda Wlkp. WrzesiĹ&#x201E;ska 4, 61-285-49-94 WydzierĹźawiÄ&#x2122; pierwsze piÄ&#x2122;tro w Centrum HanÂ&#x201E; dlowym Kadena. TANIO. tel. 601-727-372 Â&#x201E; Wy n a j m Ä&#x2122; l o k a l w O r ze c h ow i e, 886-651-330. Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; mieszkanie 2-pokojowe, 59 mkw, ul. KoĹ&#x203A;ciuszki, parter, piece kaďŹ&#x201A;owe, 782-487-637 Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; mieszkanie 61,5 mkw, nowe do wykoĹ&#x201E;czenia, przy ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;skiej we WrzeĹ&#x203A;ni, 502-165-302 WynajmÄ&#x2122; pokoje dwu i trzyosobowe studenÂ&#x201E; tom, uczÄ&#x2026;cym siÄ&#x2122;, pracujÄ&#x2026;cym, wspĂłlna Ĺ&#x201A;azienka i kuchnia. tel. 784-552-220 Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; pokĂłj we WrzeĹ&#x203A;ni tel. 505-111-037 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie, 501-355-983

ROLNICZE Â&#x201E; A&B TANIE KONSTRUKCJE Z DEMONTAĹťU NA WIATY, HALE ITP.,MIÄ&#x2DC;DZY INNYMI KRATOWNICA DACHOWA OCYNKOWANA ELEMENT 6,32 ZĹ /SZT., TEL: 726-909-070 Â&#x201E; Absolutnie kupiÄ&#x2122; ursus C-330; C-360; C-380 lub inny typ ursusa lub MTZ; mogÄ&#x2026; byÄ&#x2021; niezarejestrowane; tel. 514-514-530 Â&#x201E; AGROFLORA ObĹ&#x201A;aczkowo 124, oferuje kwaliďŹ kowane nasiona kukurydzy odm. krajowych i zagranicznych, 61-4366-129 lub 61-4366-457 Â&#x201E; AGROFLORA ObĹ&#x201A;aczkowo oferuje kwaliďŹ kowane nasiona zbóş jarych, roĹ&#x203A;lin strÄ&#x2026;czkowych, ziemniaki, sadzeniaki, 61-4366-457 lub 61-4366-129 Â&#x201E; BezpĹ&#x201A;atny odbiĂłr folii, sianokiszonki, big-bagĂłw, mebli ogrodowych, 725-022-700 Â&#x201E; CielÄ&#x2122;ta miÄ&#x2122;sne i czarno-biaĹ&#x201A;e w wadze od 50 do 80 kg, do 100 sztuk tygodniowo, tel. 668-345-262 Â&#x201E; Grochopeluszka (milwa), owies sprzedam, 606-297-681 Â&#x201E; Koniec z kaszlem u prosiÄ&#x2026;t i cielÄ&#x2026;t, dziaĹ&#x201A;aj w czas z PLANTASANEM CHP, Tel. 52-354-85-57

Â&#x201E; Korekcja i leczenie schorzeĹ&#x201E; racic - Ĺťaczyk www.korekcjaracic-zaczyk.com, 603-494-874 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; owies 793-334-224 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ciÄ&#x2026;gniczek ogrodniczy 660-692-817 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; kaĹźdego ursusa, zetora, masey fergusona, john deer, MTZ, inne, pĹ&#x201A;atne gotĂłwkÄ&#x2026;, 694-229-446 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; kombajn do burakĂłw orlik, 667-566-570 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; owies i sĹ&#x201A;omÄ&#x2122; w kostce, 722-319-388 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; przyczepÄ&#x2122; D-47, 692-671-060 Â&#x201E; KUPIÄ&#x2DC; URSUS C330, C360, MTZ I INNE CIÄ&#x201E;ď&#x161;ş GNIKI, PRZYCZEPY, SIEWNIK POZNANIAK, 601ď&#x161;ş729ď&#x161;ş483 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ziemniaki jadalne 517-532-435 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ziemniaki jadalne, kaĹźdÄ&#x2026; iloĹ&#x203A;Ä&#x2021; 785-640-766 Â&#x201E; Kurki odchowane sprzedam 506-494-770 Â&#x201E; Multi-farma oferuje w sprzedaĹźy nasiona kukurydzy ziarnowej i kiszonkowej, tel. 603-603-949 Â&#x201E; Nasiona kukurydzy, kupuj przed sezonem! Centrum Hurtowe Pasz, Tel. 52-354-85-57 Â&#x201E; Nawozy azotowe i wieloskĹ&#x201A;adnikowe, tel. 603-603-949 Â&#x201E; Nawozy azotowe w atrakcyjnych cenach. Tel. 52-354-85-57 Â&#x201E; OtrÄ&#x2122;by pszenne i Ĺźytnie, tel. 603-603-949 Â&#x201E; PoszukujÄ&#x2122; do wynajÄ&#x2122;cia chlewni, moĹźe byÄ&#x2021; do remontu, 508-860-864 Â&#x201E; Siano w rolkach, 664-765-834 Â&#x201E; Siew kukurydzy siewnikami kverneland i amazone, tel. 667-949-466 Â&#x201E; Siewniki zboĹźowe 2,5 i 3m, brona aktywna 3m, pĹ&#x201A;ug obrotowy 4-skibowy, agregaty uprawowe, grubery, przyczepa 8t, 608-751-315 Â&#x201E; Skup bydĹ&#x201A;a Biernacki, Golina, pĹ&#x201A;atne gotĂłwkÄ&#x2026;, 665-368-541 Â&#x201E; Skup bydĹ&#x201A;a, 512-314-050 Â&#x201E; Skup sĹ&#x201A;omy, 723-830-633 Â&#x201E; Skup sĹ&#x201A;omy, tel. 694-884-399 Â&#x201E; Skup tucznikĂłw, macior, knurĂłw i bydĹ&#x201A;a, 604-472-331 Â&#x201E; Skup tucznikĂłw, macior, knurĂłw, bydĹ&#x201A;a, 608-505-716 Â&#x201E; Skup zbóş, tel. 607-620-603 Â&#x201E; Sprzedam 1-parÄ&#x2122; prosiÄ&#x2026;t, kaczki i kurczaki; kupiÄ&#x2122; tanio sĹ&#x201A;omÄ&#x2122;, 782-980-200 Â&#x201E; Sprzedam 4 prosiÄ&#x2122;ta, 509-634-928 Sprzedam 5 ha ziemi klasy IV i V 724-485-330 Â&#x201E; Â&#x201E; Sprzedam agregat uprawowy 2,50, 609-335-217 Â&#x201E; Sprzedam agregat uprawowy szer. 2,70 cm bomet, 669-314-202 Â&#x201E; Sprzedam agregat uprawowy, 4,20 m, skubarkÄ&#x2122; do kurczakĂłw, wĂłzek - paleciak, 661-830-581 Sprzedam annÄ&#x2122; i grima do ziemniakĂłw Â&#x201E; 607-978-962 Â&#x201E; Sprzedam byczka, 784-339-712 Â&#x201E; Sprzedam byczki miÄ&#x2122;sne i mieszaĹ&#x201E;ce, 880-416-970 Â&#x201E; Sprzedam byczki oraz 2 siewniki zboĹźowe: amazone 3 m i ďŹ ona 2,5 m, wĹ&#x201A;ĂłkÄ&#x2122; Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;kowo-polowÄ&#x2026; 5 m, hydraulicznÄ&#x2026;, 669-103-135, 63-2769-948 Â&#x201E; Sprzedam byczki, 606-891-453 Â&#x201E; Sprzedam byki ok. 250-300 kg.,jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; zacielonÄ&#x2026;, 693-766-420 Â&#x201E; Sprzedam ciÄ&#x2026;gnik C 360, 727-600-840 Â&#x201E; Sprzedam ciÄ&#x2026;gnik C-360 z turem, talerzĂłwkÄ&#x2122; 3-metrowÄ&#x2026; hydraulicznie podnoszonÄ&#x2026;, Ĺ&#x201A;adowacz cyklop i gwiazdĂłwkÄ&#x2122; 7, 694-816-108 Â&#x201E; Sprzedam ciÄ&#x2026;gnik C-360, po remoncie silnika nowy waĹ&#x201A;, przyczepa D47B, po remoncie, cena kpl. 17.500, 605-601-000 Â&#x201E; Sprzedam cielaka byczka HO, 697-244-228 Â&#x201E; Sprzedam cielaki limuze oraz przyczepÄ&#x2122; D-47, agregat uprawowy, rotacyjnÄ&#x2026;, 698-962-550 Â&#x201E; Sprzedam cielaki, 669-364-134

A*%&BCD !"#> >  > 

lokale

 

 ,

            ! "  #$%!#$ & $$$

Kontakt: ' (& )  "(790-457-620 "(601-444-881 "( 601-751-160

7789:

;7< ;= Roz-988

SPRZEDA

Â&#x201E; Sprzedam Bar i Sklep wraz z wyposaĹźeniem przy trasie WrzeĹ&#x203A;nia-Ĺ&#x161;roda. Atrakcyjne miejsce i cena. Tel.692-614-771

Roz-1372

 45 >;) 

Â&#x201E; Sprzedam lub wynajmÄ&#x2122; od IX.2013 mieszkanie 75 mkw + suszarnia, garaĹź, ogrĂłd z basenem. Mieszkanie na I piÄ&#x2122;trze, w bloku szeĹ&#x203A;ciorodzinnym, z duĹźym balkonem, niezaleĹźnym c.o., 7 km od WrzeĹ&#x203A;ni, w spokojnej okolicy, w sÄ&#x2026;siedztwie szkoĹ&#x201A;y, placu zabaw i boisk, 700 m od lasu. Tel. 668 811 482

3

!"#  > #?-&@%&)*&#'(

trzody chlewnej,  .  

   F.H.U. TRADEX )* + ,/0234 tel.

603-742-419

E& )(FGH rIQVĂ?YMC YFPKW\CMWRW rNWDRT\NGYFPK

KREDYTY Cierpisz na brak gotĂłwki? '!() * ! ,

! * !) +-( $* *./

.0 !)1 *-!3 + *(! 4! *+ 56757645

Kre-341

Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 2-pokojowe, darmowy Internet we WrzeĹ&#x203A;ni, 535-784-765, 61-4365-226 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 3-pokojowe w bloku, przy ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;skiej, 603-868-615 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 50 mkw, Kutrzeby, 511-530-161

Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ka budowlana, N. Folwark, graniczy z lasem, 695-900-435 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ka ogrodowa - wyposaĹźona, 510 mkw, 8.000 zĹ&#x201A;, 726-872-920 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ka rekreacyjna z prawem do zabudowy, Ostrowo Stare, media, 790-271-037 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ki budowlane w Bierzglinku, BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci, 505-234-909 Â&#x201E; GaraĹź do wynajÄ&#x2122;cia, 694-352-420 Â&#x201E; HIPOTECZNE KREDYTY- FACHOWO 511-074-467

Â&#x201E; Sprzedam 1,92 ha gruntĂłw ornych w WÄ&#x2122;gierkach, 605-343-083 Â&#x201E; Sprzedam 2 dziaĹ&#x201A;ki: 2960 mkw z budynkiem garaĹźowym 260 mkw oraz 1972 mkw z budynkiem garaĹźowym 260 mkw, 608-027-547 Â&#x201E; Sprzedam 2,16 ha ze stawem przy lesie. Teren rekreacyjny, woda i prÄ&#x2026;d, PiÄ&#x2122;czkowo, 691-887-419

Rol-221

Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal usĹ&#x201A;ugowo-handlowy, idealny na zakĹ&#x201A;ad fryzjerski, kosmetyczny lub inne usĹ&#x201A;ugi, 40 mkw, ul. KoĹ&#x203A;cielna 15, 699-201-677, 3 MIESIÄ&#x201E;CE GRATIS!!!!!

Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ka budowlana w Bierzglinku, 1050 mkw, w sÄ&#x2026;siedztwie gaz, prÄ&#x2026;d, woda, wymiary dziaĹ&#x201A;ki 21x50 m, czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciowo ogrodzona, plan zagospodarowania przestrzennego, 608-689-207

www.wrzesnia.info.pl

Ro RolRol-289

Â&#x201E; Chcesz dom na wsi za mniej niĹź 100 000? ZadzwoĹ&#x201E;. BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci, 505-234-909 Â&#x201E; Do wydzierĹźawienia 270 mkw pomieszczenia na sklep lub inne z moĹźliwoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; podziaĹ&#x201A;u, centrum MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awia 602-658-516 Â&#x201E; Do wydzierĹźawienia mieszkania w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu 602-658-516 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia 2 mieszkania do remontu w Bieganowie 661-968-946 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia 2 obiekty z przeznaczeniem na kurniki 661-968-946 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia 2-pokojowe, Kutrzeby, umeblowane, peĹ&#x201A;ne wyposaĹźenie, 792-772-990 po 16 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia bar przy trasie 92, 5 km od WrzeĹ&#x203A;ni, 511-392-847 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia dom c.o. umeblowany, 800 zĹ&#x201A; +kaucja, 61-4367-436 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia garaĹź, Koszarowa 882-830-703 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia kawalerka ul. ZielonogĂłrska, 604-487-650 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia kawalerka, 696-649-823 Do wynajÄ&#x2122;cia lokal handlowo-usĹ&#x201A;ugowy, Â&#x201E; 510-421-866 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal na salon kosmetyczny przy salonie fryzjerskim, 668-233-561 po 17.00 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal przy dobrze prosperujÄ&#x2026;cym gabinecie kosmetycznym we WrzeĹ&#x203A;ni, 509-446-513

7UN

1 marca 2013


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

DANPOL ZDZIECHOWA Rol-244

Maciory 3,60 zĹ&#x201A; + VAT Knury 2,80 zĹ&#x201A; + VAT oraz Tuczniki

PODARUJÄ&#x2DC; Â&#x201E; Oddam gruz za wywĂłz. tel. 603-584-573 Â&#x201E; Oddam mebloĹ&#x203A;ciankÄ&#x2122;, stĂłĹ&#x201A;, Ĺ&#x201A;awÄ&#x2122;, 727-615-317 Â&#x201E; Oddam starÄ&#x2026; sypialniÄ&#x2122;, 698-288-335 Â&#x201E; Oddam szczeniaka owczarka kaukaza mieszanego, 511-530-161 Â&#x201E; Szczeniaka, suczkÄ&#x2122; oddam w dobre rÄ&#x2122;ce 509-558-468 Â&#x201E; Szczeniaki labradora, czarne, 509-697-994

RĂ&#x201C;ĹťNE Â&#x201E; Alby komunijne dziewczÄ&#x2122;ce i chĹ&#x201A;opiÄ&#x2122;ce - szycie na miarÄ&#x2122;. ZamĂłwienia indywidualne i grupowe. Salon Sukien Ĺ&#x161;lubnych, WrzeĹ&#x203A;nia ul. KoĹ&#x203A;cielna 8, 500-303-768 ANTYKI - SKUP, 609-880-956 Â&#x201E; Drewno kominkowe suche, sosna dĹ&#x201A;uga lub Â&#x201E; ciÄ&#x2122;ta, 696-633-417 Â&#x201E; Drewno kominkowe, 692-576-267 Â&#x201E; Drewno opaĹ&#x201A;owe i stemple budowlane, tel. 693-110-643

Â&#x201E; Saksofon- KUPIÄ&#x2DC;, 782-403-298 Â&#x201E; Skup antykĂłw z likwidacji mieszkaĹ&#x201E;: srebra, zegary, zegarki, monety, militaria, ordery, widokĂłwki, dokumenty, ksiÄ&#x2026;Ĺźki, 694-834-800, 61-4245-037 Sosna 85 zĹ&#x201A; 787-934-809 Â&#x201E; Â&#x201E; Sprzedam 2 alby chĹ&#x201A;opiÄ&#x2122;ce, 666-354-705 Â&#x201E; Sprzedam 2 rowery mĹ&#x201A;odzieĹźowe za pĂłĹ&#x201A; ceny; materac 2x1,80 ; 61-4362-776 Â&#x201E; Sprzedam albÄ&#x2122; chĹ&#x201A;opiÄ&#x2122;ca, 660-116-380

Filia Biura Poselskiego PosĹ&#x201A;a na Sejm RP Tadeusza Tomaszewskiego we WrzeĹ&#x203A;ni, ul. 3 Maja 4, czynne od poniedziaĹ&#x201A;ku do piÄ&#x2026;tku w godz. 8.00-16.00

DYĹťUR POSELSKI 4 marca 2013: 8.00 - 9.00 - UrzÄ&#x2026;d Gminy w Pyzdrach, ul. Taczanowskiego 9.30 - 10.30 - GOK w KoĹ&#x201A;aczkowie, ul. Reymonta

( E.2!( ,%(?-!2*&E L&"! #$%-!+&M#() &M# !"# I I 

7UN

4Q\

Â&#x201E; Pralki, wirĂłwki, lodĂłwki, zamraĹźarki, odkurzacze, mikrofale, krajalnice, piece, okapy, zlewy, wyparzarkÄ&#x2122;, Ĺźyrandole Ĺ&#x201A;awy, urzÄ&#x2026;dzenia sportowe, stoliki RTV, stoĹ&#x201A;y, kosiarki, rowery, dywany, chodniki, Ĺ&#x201A;óşka polowe, materace, koĹ&#x201A;dry, poduszki, leĹźaki, foteliki biurkowe, samochodowe i rowerowe, walizki, klatki, wĂłzki, wieĹźe, radia, telewizory, szybkowary, frytkownice, monitory, rozdrabniacze gaĹ&#x201A;Ä&#x2122;zi, mĹ&#x201A;ynki, Ĺ&#x201A;yĹźworolki, Ĺ&#x201A;oĹźeczka, 61-42743-41, 788-561-222

Â&#x201E; Sprzedam rowery. Ceny zimowe. 601-896-578 Â&#x201E; Sprzedam sklep drogeryjno-kosmetyczny, okolice WrzeĹ&#x203A;ni, 601-492-695 Â&#x201E; Sprzedam sofÄ&#x2122;, 3-osobowÄ&#x2026; + 2 fotele, ekoskĂłra z funkcjÄ&#x2026; spania, bdb stan, ecru, 785-472-791 Â&#x201E; Sprzedam steper, 600-834-681 Â&#x201E; Sprzedam szlakÄ&#x2122; do utwardzania drĂłg, placĂłw. tel. 721-051-350 Â&#x201E; Sprzedam tanio lodĂłwkÄ&#x2122; 61-4365-068 Â&#x201E; Sprzedam TV 14â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;, 20â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;, 32â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;, 888-258-067 Â&#x201E; Sprzedam wĂłzek inwalidzki, balkonik trĂłjkoĹ&#x201A;owy, kule, laski teleskopowe, 784-587-788 Â&#x201E; Sprzedam wĂłzek mutsy evo, granatowy, 669-516-146 Â&#x201E; Sprzedam wĂłzek trzyfunkcyjny, 603-859-036 Â&#x201E; Sprzedam wypoczynek, Ĺ&#x201A;awÄ&#x2122;, stolik i fotel bujany, 695-879-040 Â&#x201E; Sprzedam wzmacniacz i cztery gĹ&#x201A;oĹ&#x203A;niki, 781-547-208 Â&#x201E; Sprzedam zamraĹźarki, 601-444-020 Â&#x201E; Sprzedam zmywarkÄ&#x2122; bosh, tanio, 607-062-319 Â&#x201E; SPRZEDAĹť sprzÄ&#x2122;tu do Ä&#x2021;wiczeĹ&#x201E;: orbitreki, rowerki, Ĺ&#x201A;aweczki i inne. Bierzglinek Bukowa 50, 727-564-727

  PRETTY ul. Chrobrego (zieleniak)           pn.-pt. 9.00-16.30 

11.00 -12.00 - UrzÄ&#x2026;d Gminy w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu, ul. WrzesiĹ&#x201E;ska

Â&#x201E; Szukam dojazdu samochodem do pracy do Poznania - okolice ul. MarceliĹ&#x201E;skiej, BuĹ&#x201A;garskiej, Grunwaldzkiej, Bukowskiej, 608-684-652 Â&#x201E; Szybka gotĂłwka z komornikiem, bez BIK, 664-401-622 Â&#x201E; Ubranka dla dziewczynki roz. od 0-2 lat, 2 wĂłzki dzieciÄ&#x2122;ce, 511-672-312 Â&#x201E; Umundurowanie i wyposaĹźenie ZHP, 609-880-956 Â&#x201E; Ĺťwir, podsypka, czarna ziemia, koparko-Ĺ&#x201A;adowarka, 606-297-689

SmaĹźalnia ryb â&#x20AC;&#x17E;RYBKA â&#x20AC;&#x201C; BARâ&#x20AC;?

12.30 - 14.00 - Filia Biura Poselskiego we WrzeĹ&#x203A;ni ul. 3 Maja

pon.-pt. 10.15-19.00, sob. 11.00-18.00 niedz. 13.00-19.00

DOWĂ&#x201C;Z

32Ä&#x201C;<&=.$

9[Ä&#x2021;NKL5/5d2QÄ&#x201C;[E\MCr QFF\YQPKO[

Sprawy spadkowe,  windykacja gospodarcza, 

.DQFHODULD:U]HÄ&#x2C6;QLD Roz-1329 

Â&#x201E; PoĹźyczki, 509-454-737

ul. PiastĂłw 16, WrzeĹ&#x203A;nia (byĹ&#x201A;y POM)

608 439 125, 609 218 648

2ĂŁCVPGIQVĂ?YMĂ°NWDU\[DMKRT\GNGY 1FDKĂ?TYĂŁCUP[OVTCPURQTVGO  %-!F)*&24"#((E(?&I

Â&#x201E; Gitary, keyboardy, pianina i inne instrumenty. Sklep muzyczny EFFECT, WrzeĹ&#x203A;nia, KoĹ&#x203A;ciuszki 7 www.eďŹ&#x20AC;ect-music.pl KupiÄ&#x2122; gĹ&#x201A;oĹ&#x203A;niki Altus 663-365-391 Â&#x201E; Â&#x201E; MEBLE STYLOWE NOWE www.livetime.pl;

&+:,/Âą:.$

 2-EJK

1,*!".?(*!66&(F'* ;(,%(?-!;%-!'/;*&E;(? &

Â&#x201E; DuĹźy wybĂłr rowerĂłw, kosiarek itp. Bierzglinek ul. Modrzewiowa 2

OdbiĂłr z gospodarstwa PĹ&#x201A;atnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; gotĂłwkÄ&#x2026; lub szybki przelew

97 2-EJK 9>2 -EJK

Â&#x201E; Oddam drzewo opaĹ&#x201A;owe, duĹźÄ&#x2026; iloĹ&#x203A;Ä&#x2021; w zamian za wycinkÄ&#x2122; 662-339-507 Â&#x201E; PIEKLORZ, oryginalny ekogroszek, workowany w kopalni, skĹ&#x201A;adowany w magazynie, 52-354-85-57 Pomieszczenia do wynajÄ&#x2122;cia Ĺ&#x161;WIAT WODNY ul. Â&#x201E; Koszarowa 8 (dziaĹ&#x201A;anoĹ&#x203A;Ä&#x2021; kosmetyczno-fryzjerska) 505-031-804; 509-022-534Gas-402a

Â&#x201E; Sprzedam opryskiwacz 600 l. 12 m., rozsiewacz 2-talerzowy 600 l. 668-445-420 Â&#x201E; Sprzedam oĹ&#x203A; przedniÄ&#x2026; C 360, 606-576-359 Â&#x201E; Sprzedam owies 603-774-376 Â&#x201E; Sprzedam owies 700 zĹ&#x201A;/tona, 603-337-048 Â&#x201E; Sprzedam owies, 661-285-025 Â&#x201E; Sprzedam owies, tel.662-502-144 Â&#x201E; Sprzedam prasÄ&#x2122; rolujÄ&#x2026;cÄ&#x2026; Ĺ&#x201A;aĹ&#x201E;cuchowÄ&#x2026; 120x120 carraro jak sipma. Stan bdb. 18.200 zĹ&#x201A;, 888-7822-64, 788-281-288 Â&#x201E; Sprzedam prasÄ&#x2122; rolujÄ&#x2026;cÄ&#x2026; sipma classic, maĹ&#x201A;o uĹźywana. tel. 668-345-262 Â&#x201E; Sprzedam prasy rolujÄ&#x2026;ce, przetrzÄ&#x2026;sarki, zgrabiarki, kosiarki ciÄ&#x2026;gniki rolnicze. Agro-Terreco StarkĂłwiec PiÄ&#x2026;tkowski. 515-185-700 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta 200 zĹ&#x201A;/szt., 661-986-512 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta 20szt., 61-4380-565 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta 798-305-046 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 881-051-822 Â&#x201E; Sprzedam przedniÄ&#x2026; oĹ&#x203A; ze wspornikiem do C330, 693-699-060 Â&#x201E; Sprzedam przyczepÄ&#x2122; 3,5 t., sztywnÄ&#x2026;, dmuchawa polska z silnikiem 7,5 kW uszkodzony, opryskiwacz skotarek 12 m., 400 l. 2005 r. amazone 600 kg. 608-312-706 Â&#x201E; Sprzedam przyczepÄ&#x2122; D35, sortownik, annÄ&#x2122;, sadzonkÄ&#x2122; do podkieĹ&#x201A;kowanych ziemniakĂłw, opryskiwacz, rotacyjnÄ&#x2026;, stanowisko do bydĹ&#x201A;a, wagÄ&#x2122; 1 t., tel. 609-073-465 Â&#x201E; Spr zedam pr z yczepkÄ&#x2122; ciÄ&#x2026;gnikowÄ&#x2026; 888-149-350 Â&#x201E; Sprzedam pszenicÄ&#x2122; jarÄ&#x2026; BANTI i VERBENA, 605-042-180 Â&#x201E; Sprzedam pszenĹźyto i jÄ&#x2122;czmieĹ&#x201E;, 601-958-988 Sprzedam pszenĹźyto, 720-498-630 Â&#x201E; Â&#x201E; Sprzedam pszeĹźyto, sĹ&#x201A;omÄ&#x2122; w balotach ze stodoĹ&#x201A;y, 667-785-818 Â&#x201E; Sprzedam radĹ&#x201A;o i kolczatkÄ&#x2122;, 692-350-920 Â&#x201E; Sprzedam rozrusznik 24 V do kombajnu bizon, 603-337-048 Â&#x201E; Sprzedam rozrzutnik do obornika tandem, podĹ&#x201A;oga do poprawki, cena 5800 zĹ&#x201A; do negocjacji, 886-221-592 Â&#x201E; Sprzedam rozrzutnik obornika 1-osiowy, tura do C-330, dwukĂłĹ&#x201A;kÄ&#x2122; do ciÄ&#x2026;gnika i tryby zÄ&#x2122;bate do zwolnic T 25A, tel. 667-948-407

Â&#x201E; Nie tylko papierosy elektroniczne, nie tylko ksero i wydruki z noĹ&#x203A;nikĂłw, teraz jeszcze NIEMIECKA CHEMIA gospodarcza. Salonik u CEZARA, KoĹ&#x203A;ciuszki 16 (przy parkingu basenu).

Â&#x201E; Sprzedam biurko komputerowe - sosnowe, 130 zĹ&#x201A;, 601-775-789 Â&#x201E; Sprzedam drabinÄ&#x2122; sznurowÄ&#x2026;, 10 m., 501-826-639 Â&#x201E; Sprzedam drewno opaĹ&#x201A;owe dÄ&#x2026;b 150, sosna 120, 509-302-829 Â&#x201E; Sprzedam drewno opaĹ&#x201A;owe i stemple budowlane, 669-103-135, 63-2769-948 Â&#x201E; Sprzedam drewno opaĹ&#x201A;owe suche, 697-749-925 Â&#x201E; Sprzedam drewno opaĹ&#x201A;owe, 63-2769-807 Â&#x201E; Sprzedam drewno workowane, suche 7zĹ&#x201A;/worek, 61-4351-008 Â&#x201E; Sprzedam drzewo topolowe, 530-630-221 Â&#x201E; Sprzedam drzwi balkonowe, okno dachowe, glebogryzarkÄ&#x2122;, silnik spalinowy 5 KM, 502-190-484 Â&#x201E; Sprzedam dywan, stolik rtv, 661-759-462 Â&#x201E; Sprzedam komplet wypoczynkowy 3+2+1, 450 zĹ&#x201A;, 601-783-342 Â&#x201E; Sprzedam meble 697-719-421 Â&#x201E; Sprzedam nagrobek lastriko. Podnoszenie - remonty, 606-631-423 Â&#x201E; Sprzedam naroĹźnik z meblami, tanio, 697-775-381 Â&#x201E; Sprzedam pianino marki czajkowski, nieuĹźywane, stan bardzo dobry, tel. 607-457-244 Â&#x201E; Sprzedam przyczepkÄ&#x2122; 2-osobowÄ&#x2026; do roweru, 250 zĹ&#x201A;, 784-587-788 Â&#x201E; Sprzedam rower dzieciÄ&#x2122;cy - róşowy (róşyczka), 100 zĹ&#x201A;, 784-587-788

604-123-938 Potrzebujesz gotĂłwki?? SZYB KA PO # CZKA

SRÂ&#x203A;\F]NL

â&#x20AC;&#x201C; bez BIK-u â&#x20AC;&#x201C; ra ty mie 32J0$ ne L )2, /&0M NBB $' L /& ?B BBB $'

tel. 61 835 11 23, ]]^ ]^_ `]B

www.pro d0 re dit.pl

ATIZ

Kre-129a

Â&#x201E; Sprzedam odchowane kurki, MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw, 614382-218, 519-141-932

Â&#x201E; MEBLE TAPICEROWANE - PRODUCENT. DuĹźy wybĂłr, wzory klasyczne i nowoczesne. Meble pokojowe i kuchenne. ObĹ&#x201A;aczkowo 47, Sklep firmowy: MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw ul. WrzesiĹ&#x201E;ska 11, 603-641-081, www.mebleoblaczkowo.pl

Skl-806

Â&#x201E; Sprzedam cielÄ&#x2122;ta i stemple budowlane, 504-689-335 Â&#x201E; Sprzedam glebogryzarkÄ&#x2122;, tel. 696-718-393 Â&#x201E; Sprzedam HL 6011, zarejestrowana, boki do wymiany, 723-259-655 Â&#x201E; Sprzedam HL 80 11 bez rejestracji, D 83 10t, 885-033-326 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; wysokocielnÄ&#x2026; 664-652-317 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; wysokocielnÄ&#x2026;, 502-214-996 Â&#x201E; Sprzedam jÄ&#x2122;czmieĹ&#x201E; 505-243-851 po 14.00 Â&#x201E; Sprzedam jÄ&#x2122;czmieĹ&#x201E; jary i owies, oczyszczony, 668-112-170 Â&#x201E; Sprzedam jÄ&#x2122;czmieĹ&#x201E;, pszenĹźyto, 694-182-930 Â&#x201E; Sprzedam kamienie polne, 692-671-060 Â&#x201E; Sprzedam kopaczkÄ&#x2122; i sadzarkÄ&#x2122; do ziemniakĂłw, talerzĂłwkÄ&#x2122;, 691-645-321 Â&#x201E; Sprzedam krowÄ&#x2122; z byczkiem lub osobno, 61-4372-172 Â&#x201E; Sprzedam krowÄ&#x2122;, wycielenie 3.2013 r. 63-2769052 (wieczorem) Â&#x201E; Sprzedam kukurydzÄ&#x2122; paszowÄ&#x2026;, 661-285-025 Â&#x201E; Sprzedam kukurydzÄ&#x2122; suchÄ&#x2026;, 724-339-890 Â&#x201E; Sprzedam kurki odchowane 22 tyg. lohman i leghorn, 506-763-163 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;adowacz cyklop i orkan 2, 663-731-122 Â&#x201E; Sprzedam mieszankÄ&#x2122; jarÄ&#x2026;, 693-102-063 Sprzedam mieszankÄ&#x2122; zboĹźowÄ&#x2026; i Ĺ&#x201A;ubin sĹ&#x201A;odki Â&#x201E; 61 438-12-88 Â&#x201E; Sprzedam mieszankÄ&#x2122; zboĹźowÄ&#x2026;, 600-562-704 Â&#x201E; Sprzedam mĹ&#x201A;ode kurki odchowane, 609-042-928 Â&#x201E; Sprzedam nowÄ&#x2026; wialniÄ&#x2122;, 664-428-353 Â&#x201E; Sprzedam obornik, 604-610-774

Â&#x201E; Sprzedam rozrzutnik obornika 4-tony, 600-035-721 Â&#x201E; Sprzedam rozrzutnik obornika dwuosiowy 90 r., I wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciel maĹ&#x201A;o uĹźywany, bdb. 8000 zĹ&#x201A;, i kolczatkÄ&#x2122;, 3-rzÄ&#x2122;dowÄ&#x2026; 2m, 1000 zĹ&#x201A;, 509-064-508 Â&#x201E; Sprzedam rozsiewacz AMAZONE, pĹ&#x201A;ug 4-skibowy, podorywacz 5-skibowy, mieszalnik pasz na mokro, jemioĹ&#x201A;, 782-678-454 Â&#x201E; Sprzedam rozsiewacz do nawozu 600 kg. tel. 888-501-747 Â&#x201E; Sprzedam rozsiewacz nawozu amazone, 698-238-205 Â&#x201E; Sprzedam rozsiewacz rauch 1800 kg, rozsiew od 15-24 m, 723-259-655 Â&#x201E; Sprzedam siano i sĹ&#x201A;omÄ&#x2122; mieszankowÄ&#x2026; w kostkach, 695-212-550 Â&#x201E; Sprzedam siano i sĹ&#x201A;omÄ&#x2122; w kostkach, tel. 889-982-584 Â&#x201E; Sprzedam siano i sĹ&#x201A;omÄ&#x2122;, moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; transportu 606-284-032 Â&#x201E; Sprzedam siano, 888-155-249 Â&#x201E; Sprzedam siano, sĹ&#x201A;omÄ&#x2122; i zboĹźe paszowe, 605-576-847 Â&#x201E; Sprzedam sianokiszonkÄ&#x2122; i sĹ&#x201A;omÄ&#x2122;, 695-769-613 Sprzedam sianokiszonkÄ&#x2122;, 504-259-026 Â&#x201E; Â&#x201E; Sprzedam sianokiszonkÄ&#x2122;, 602-808-463 Â&#x201E; Sprzedam sianokiszonkÄ&#x2122;, siano i sĹ&#x201A;omÄ&#x2122; w balotach, kostkach tel. 697-749-925 Â&#x201E; Sprzedam siewnik poznaniak, 2,80 cm, 666-251-921 Â&#x201E; Sprzedam siewnik poznaniak, 721-380-579 Â&#x201E; Sprzedam silnik SW 400, wóşek widĹ&#x201A;owy w caĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci lub na czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci 691-642-780 Â&#x201E; Sprzedam sĹ&#x201A;omÄ&#x2122; 120 bel, 783-184-777 Â&#x201E; Sprzedam sĹ&#x201A;omÄ&#x2122; w balotach, pszenĹźyto, jÄ&#x2122;czmieĹ&#x201E;, pszenicÄ&#x2122;, tel. 601-924-307 Â&#x201E; Sprzedam sĹ&#x201A;omÄ&#x2122;, 781-823-112 Â&#x201E; Sprzedam suchÄ&#x2026; kukurydzÄ&#x2122;, 667-821-185 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x203A;rutownik bijakowy, 602-438-454 Â&#x201E; Sprzedam URSUS C355, 607-058-115 Â&#x201E; Sprzedam zabudowy do przyczep 8-tonowych, rozsiewacz nawozu agromet brzeg poj. 1200kg. tel. 608-131-649 Â&#x201E; Sprzedam zboĹźa jare oczyszczone, wszystkie gatunki lub paszowe. Transport, 607-324-145 Sprzedam zboĹźe paszowe, 61-4366-736 Â&#x201E; Â&#x201E; Sprzedam zboĹźe, mieszankÄ&#x2122;, Ĺźyto. tel. 603-584-573 Â&#x201E; Sprzedam ziemniaki 3,5-5,5 cm avielle, denar, lord, satina, owacja, 725-065-264 Â&#x201E; Sprzedam ziemniaki jadalne 695-498-615 Â&#x201E; Sprzedam ziemniaki jadalne satina, 669-639-438 Â&#x201E; Sprzedam ziemniaki jadalne, 886-348-949 Â&#x201E; Sprzedam ziemniaki odmiany wineta, 608-705-302 Â&#x201E; Sprzedam ziemniaki paszowe 602-516-458 SPRZEDAĹť MARCHWI MYTEJ, PRZEZNACZENIE Â&#x201E; PASZA DLA ZWIERZÄ&#x201E;T KONTAKT 601-768-975

Kre-349

ROLNICZE

www.wrzesnia.info.pl

Roz-1428

1 marca 2013

  

4

JRWĂ?ZNRZH /0 1 ' ) ## #2 # )  '/ &'03 ( 45%67

   !""#$$"%#$$

 

 


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

SZAFY DLA CIEBIE szafy; kuchnie - 800 zĹ&#x201A;/mb. zabudowy wnÄ&#x2122;k - 850 zĹ&#x201A;/mb.

Wszystko na wymiar Terminy â&#x20AC;&#x201C; 7 dni Me-064

660 517 289

Â&#x201E; GARAĹťE BLASZANE, RĂ&#x201C;ĹťNE ROZMIARY OD 1500 ZĹ , TANIE PĹ OTY I OGRODZENIA, BRAMY GARAĹťOWE, RATY, 62-733-88-30, 607-680-103

  Projektowanie i zakĹ&#x201A;adanie ogrodĂłw, Renowacja istniejÄ&#x2026;cych ogrodĂłw, Przycinanie drzew i krzewĂłw (rĂłwnieĹź formy bonsai), Wiosenne porzÄ&#x2026;dkowanie ogrodĂłw, CiÄ&#x2122;cie i szczepienie drzew owocowych.

 

PRANIE DYWANĂ&#x201C;W I TAPICERKI

Â&#x201E; Hydraulik, 666-543-570 Â&#x201E; Hydraulik, 669-299-150 Â&#x201E; Hydraulik, remonty Ĺ&#x201A;azienek, kominki, 501-826-639 Â&#x201E; Instalacje elektryczne odgromowe, automatyka, pomiary, dekarstwo, 607-574-932

508 067 342 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia ul. Warszawska 33 www.karcher-wrzesnia.pl

PPHU

*$+=,2( 59 2+62;*&63%2+|& ?(

PrzewĂłz osĂłb â&#x20AC;&#x201C; BUSEM DO NIEMIEC, HOLANDII, BELGII â&#x20AC;&#x201C; dowĂłz na miejsce â&#x20AC;&#x201C; TV w samochodzie â&#x20AC;&#x201C; licencja, peÂłne ubezpieczenie â&#x20AC;&#x201C; moÂżliwoĹ&#x201C;ĂŚ zabrania wiĂŞkszego bagaÂżu

}~*&1+%4&6(,2+ 2 $(%'(/(,2+ &|*&/;6 }3834+)8 ,(6(/,2(10+ }54*$8)(,2+ &|*&/;6 }%&3$+,2+ }6802,%( /*$+6

7UN

Â&#x201E; MontaĹź, serwis domofonĂłw DUET PLUS 726-656-087. MontaĹź i naprawy domofonĂłw dla WSM z funduszu remontowego. Â&#x201E; Mycie okien, sprzÄ&#x2026;tanie, 603-309-843 Â&#x201E; Naprawa AGD, pralki, zmywarki, odkurzacze i inne, 665-718-306 Â&#x201E; Naprawiam maszyny do szycia, 604-658-734 Â&#x201E; Oddam drewno opaĹ&#x201A;owe, duĹźÄ&#x2026; iloĹ&#x203A;Ä&#x2021; 662-339-507 Â&#x201E; OGRODY www.greengniezno.pl 697-355-076 Â&#x201E; Pilarza wynajmÄ&#x2122; 662-339-507 Â&#x201E; PIT-y profesjonalnie, 692-892-290 Â&#x201E; PIT-y Roczne TANIO! Tel. 787-299-178 Â&#x201E; PĹ&#x201A;ytkarstwo 26zĹ&#x201A;/mkw, malowanie 4zĹ&#x201A;/mkw, szpachlowanie 8zĹ&#x201A;/mkw, 882-263-645

Â&#x201E; Posadzki betonowe, maszynowo, wykonywane w domach, blokach, biurach itp. 606-128-033

SERWIS RTV w domu klienta SprzedaĹź TV

w Niemczech: 0049-1794-395-584

J. Grzegorek

Usl-444

r

601-794-203

Â&#x201E; PrzewĂłz osĂłb 8+ kierowca - imprezy okolicznoĹ&#x203A;ciowe, 503-330-314 Â&#x201E; Psychoterapia indywidualna dorosĹ&#x201A;ych. tel. 603-972-535 Â&#x201E; RÄ&#x2122;bak - szukam do wynajÄ&#x2122;cia 662-339-507

C4+(&2+('*!$"&)*!2 %!() .

 > >>

Â&#x201E; Rozliczenia roczne, ksiÄ&#x2122;gowoĹ&#x203A;Ä&#x2021; ďŹ rm VAT w budownictwie, 606-536-883 Â&#x201E; Schody z drewna, prace stolarskie, 785-120-222 Â&#x201E; Siatka i panele ogrodzeniowe, produkcja, sprzedaĹź i montaĹź, 607-416-942 Â&#x201E; Szafy, kuchnie na wymiar, 660-517-289 Â&#x201E; Szpachlowanie, malowanie agregatem, tel. 601-276-099 Â&#x201E; Szpachlowanie, malowanie, pĹ&#x201A;ytki, 508-916-944 Â&#x201E; Ĺ&#x161;wiadectwa energetyczne 728-965-079 Ĺ&#x161;WIADECTWA ENERGETYCZNE, badanie buÂ&#x201E; dynkĂłw kamerÄ&#x2026; termowizyjnÄ&#x2026; 602-530-035 Â&#x201E; Ĺ&#x161;wiadectwa energetyczne, tel. 605-556-379 Â&#x201E; Tynki cementowo-wapienne, 660-446-092 Â&#x201E; Tynki maszynowe - gipsowe, 0606-217-188 Â&#x201E; Tynki maszynowe, cementowo-wapienne i gipsowe, tel. 609-675-281 Â&#x201E; Tynki maszynowo - gipsowe tel. 692-498-838 Â&#x201E; UKĹ ADANIE KOSTKI BRUKOWEJ I KAMIEď&#x161;ş NIA, SCHODY, GRILLE, 665ď&#x161;ş037ď&#x161;ş171

tQPHPUPXJFLBOBMJ[BDZKOF D[ZT[D[FOJFLBOBMJ[BDKJ rinstalacje wodno-kanalizacyjne C.O. i gaz rprzydomowe oczyszczalnie Ĺ&#x203A;ciekĂłw rbaterie sĹ&#x201A;oneczne rrekuperacja ciepĹ&#x201A;a rszamba betonowe

64Â&#x160;6(*,01"3,0Â&#x160;"%08"3,Ć&#x2020; 53"/41035%0UPO

tprojekty budowlane HPUPXF PSB[JOEZXJEVBMOF tÇ´XJBEFDUXBFOFSHF UZD[OFCVEZOLĂ&#x2DC;X tQS[FHMÇ&#x152;EZCVEZOLĂ&#x2DC;X tOBE[PSZ tJOOFVTÂ&#x2019;VHJ

tel. 783 015 995

(?&+-* &?-.)(! *N(%! !

  

$(+3! ().2$(*&% $(-*(5)*!"& (%!

&&&9 / 9 #90) # ):/ ; / 9 #90) 090(9959

<' & + )& 

Â&#x201E; Przeprowadzki, przewĂłz rzeczy, 661-914-813

Â&#x201E; PĹ&#x201A;ytki, nida, szpachlowanie, malowanie, tapetowanie, 510-073-384

63/241-72-24, 600-503-953

NA IMPREZY 

8)

Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, tapety 886-623-053 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, ocieplenia, 691-090-573 Â&#x201E; Malowanie, tapetowanie, panele, konkurencyjne ceny 693-645-863 Â&#x201E; Malowanie, tapetowanie, szpachlowanie, panele, adaptacja poddaszy, ocieplanie, prace murarskie, klinkier, 721-264-877 Â&#x201E; MontaĹź paneli i drzwi wewnÄ&#x2122;trznych 604-297-803

Â&#x201E; Pranie dywanĂłw, tapicerki samochodowej, fotele, pufy, wypoczynki (dojazd do klienta). Faktura VAT, 664-702-651 Projekt i wykonanie ogrodzeĹ&#x201E;. Firma Cztery Â&#x201E; Pory Roku, 601-72-73-72 Â&#x201E; Projektowanie i zakĹ&#x201A;adanie kostki brukowej i granitowej Firma Cztery Pory Roku 601-727-372 Â&#x201E; Projektowanie i zakĹ&#x201A;adanie ogrodĂłw Firma Cztery Pory Roku. 601-727-372

ul. Fabryczna 39/4  ' 

  W ;'-,

  C#J@ONC <    <   XYâ&#x20AC;&#x17E;Ogrody Alicjiâ&#x20AC;?

Â&#x201E; Gipsowanie, malowanie, pĹ&#x201A;ytki, 724-207-445 Â&#x201E; Hydraulik 601-536-890 Â&#x201E; Hydraulik, 603-868-597

tel. 61-4388-829 509-365-337

*OOB

(KNKR<DKGTUMKÂ&#x201E; ELEKTRYK, 662-627-856 Â&#x201E; FOTOGRAFIA Ĺ&#x161;LUBNA ď&#x161;ş NAJWYĹťSZA JAď&#x161;ş KOĹ&#x161;Ä&#x2020; 504ď&#x161;ş288ď&#x161;ş103 Â&#x201E; FOTOGRAFIA Ĺ&#x161;LUBNA www.magic-foto.eu

601-773-241

7UĂŁWIKIGQFG\[LPG

!&%? ('*!?*!"? (2 *)? &"&'6!(+ &)2'(

 > 

Usl-578

Â&#x201E; Docieplenia 75 zĹ&#x201A; z materiaĹ&#x201A;em 691-015-103 Â&#x201E; Domofony, alarmy, kamery, monitoring sklepĂłw, posesji, ďŹ rm, 509-490-402 Â&#x201E; Duet ARES, zabawy wesela. 888-154-674; 888-626-880 Â&#x201E; DUET MUZYCZNY, DJ, videofilmowanie, 788-362-646 Â&#x201E; Elektroinstalacje, 608-234-863

WEXEL USĹ UGI tLPQBSLPÂ&#x2019;BEPXBSLÇ&#x152; tXZXSPULB)%4

Serwis okien PCV Naprawa rolet

Â&#x201E; Docieplanie budynkĂłw, prace ogĂłlnobudowlane, 724-605-210

Â&#x201E; Posadzki maszynowe, 697-428-561

Usl-369a

Â&#x201E; ANTENY - INSTALACJE: NAZIEMNE, DVB -T, SATELITARNE - MONTAĹť, NAPRAWA, 504-658-004 Â&#x201E; ANTENY TV SAT, montaĹźe 506-964-989 Â&#x201E; Atrakcyjne zabudowy wnÄ&#x2122;kowe, szafy, kuchnie, drzwi przesuwne, skĹ&#x201A;adane, terminy 7 dni, 660-517-289 Â&#x201E; Autoryzowany przedstawiciel automatyki do bram ďŹ rmy FAAC (serwis) Centrum Handlowe KADENA tel. 601-727-372 Â&#x201E; Blacharz mechanik, 695-490-898 Â&#x201E; Budowa domĂłw oraz innych obiektĂłw pod klucz, 515-338-037 Â&#x201E; Budowa domĂłw, ocieplanie, 502-614-021 Â&#x201E; Budowa domĂłw, remonty i ocieplenia, 722-362-621 Â&#x201E; Cyklinowanie - usĹ&#x201A;ugi remontowe, 506-034-556 Â&#x201E; Cyklinowanie, zakĹ&#x201A;adanie podĹ&#x201A;Ăłg, 505-149-502

Â&#x201E; Docieplanie budynkĂłw i inne prace wykoĹ&#x201E;czeniowe, 693-221-410

QS[ZQÂ&#x2019;BUOZNQBSLJOHV 

62-300 WrzeĹ&#x203A;nia tel. 61 670 98 89 Usl-172

!"# I

693-119-600

KARCHER

PROFESJONALNIE

czyszczenie dywanĂłw i tapicerki

ZUS â&#x20AC;&#x201C; przekaz elektroniczny WypeÂłniamy deklaracje Intersat

tLBOBQBPE[Â&#x2019; tOBSPČ&#x2C6;OJLPE[Â&#x2019;tQVGB[Â&#x2019; tGPUFM[Â&#x2019;tEZXBO [Â&#x2019;N2

tel. 698-417-556

Usl-404

Â&#x201E; Alarmy, monitoring, poprawa zasiÄ&#x2122;gu telefonii komĂłrkowej, videorejestratory samochodowe. SprzedaĹź, montaĹź, www.selkon.pl, 601405-971, 601-201-153

Â&#x201E; Doccieplani, zabudowa poddaszy, malowanie, szpachlowanie, 604-192-278

Usl-557

Â&#x201E; AAAA Autolaweta, transport pojazdĂłw, 668-429-138 Â&#x201E; AAAA UsĹ&#x201A;ugi transportowe, przeprowadzki, 668-429-138 Â&#x201E; Abc - NAPRAWA PRALEK U KLIENTA, 504-359-909 Â&#x201E; Adaptacja poddaszy, malowanie, szpachlowanie i ocieplenia, 606-340-643 Â&#x201E; AGD naprawa, pralki, zmywarki, piece, 665-809-224 Â&#x201E; Alarmy, monitoring -montaĹź, serwis, 666-251-251

Â&#x201E; Do ocieplania budynkĂłw z materiaĹ&#x201A;em 67 mkw, 783-613-187

Inn-486c

Â&#x201E; AAA TRANSPORT przeprowadzki, rĂłwnieĹź kompleksowo 781-609-342

Â&#x201E; DJ wesela, zabawy 608-234-863

Usl-573

Â&#x201E; A Remonty 512-820-019 Â&#x201E; A TU ROZLICZANIE PITĂ&#x201C;W 796-496-441 Â&#x201E; AAA Budowa domĂłw, docieplanie budynkĂłw (styropian, weĹ&#x201A;na), elewacja, usĹ&#x201A;ugi budowlane i remontowe, podbitki, 665-651-943 Â&#x201E; AAA PodnoĹ&#x203A;niki koszowe od 16 do 22m - wynajem 501-429-384, 502-974-584

Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, 30 lat doĹ&#x203A;wiadczenia, konkurencyjne ceny, 518-011-649 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, adaptacja poddaszy, ocieplenia, 694-414-839 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, pĹ&#x201A;yta GK, adaptacja poddaszy, panele, SOLIDNIE, 607-856-441 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, pĹ&#x201A;yta GK, ocieplenia, pĹ&#x201A;ytki, kompleksowe wykoĹ&#x201E;czenia wnÄ&#x2122;trz, KOMINKI 667-108-054

7UN

/106#Ä&#x2019;756#9+#0+'0#24#9#

Â&#x201E; Kompleksowe budowy domĂłw, ekspresowe remonty, termomodrnizacja, 502-252-589

Usl-576

 

+056#.#%,'6'.'9+<;,0' +5#6'.+6#40'/7.6+411/

5

Â&#x201E; INSTALACJE wod-kan-co-gaz - uprawnienia TANIO 669-567-081 Â&#x201E; KIEROWNIK BUDOWY, adaptacje projektĂłw 609-118-583

Usl-575

#06'0;

Â&#x201E; Czyszczenie, udraĹźnianie, przepychanie kanalizacji, 607-616-203 Â&#x201E; Dekarstwo - blacharstwo, montaĹź okien dachowych, wykoĹ&#x201E;czenia wnÄ&#x2122;trz, 605-663-440 Â&#x201E; Dj - imperezy okolicznoĹ&#x203A;ciowe, 602-677-753 Â&#x201E; DJ - muzyka - imprezy okolicznoĹ&#x203A;ciowe, WESELA, tel. 600-097-438 www.johnyshop.pl Â&#x201E; DJ na kaĹźdÄ&#x2026; imprezÄ&#x2122;, 725-467-357

Roz-859

USĹ UGI

www.wrzesnia.info.pl

Usl-300

1 marca 2013

POPROWADZĂ&#x160; KSIĂ&#x160;GOWOĹ&#x2019;Ă&#x2020;

Rozliczenie VAT rolnikĂłw Zwrot VAT-u za artykuÂły budowlane 605-296-347, 61 428-25-18

ODBIERAMY DOKUMENTY U KLIENTA


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

1 marca 2013

Pogotowie Kanalizacyjne

USĹ UGI Â&#x201E; UKĹ ADANIE KOSTKI BRUKOWEJ www.greengniezno.pl 697-355-076 Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie kostki brukowej, 606-297-689 Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie kostki brukowej, tanio, 790-876-630 Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie kostki brukowej, WER BUD, 693-342-688 Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie kostki pozbrukowej, granitu, kamienia polnego. 502-565-201

Przepychanie i czyszczenie kanalizacji. Czyszczenie drenaĹźu oczyszczalni biologicznych

WUKO i spirale elektro-mechaniczne Kamery TV do rur od Ă&#x2DC;50 mm

tel. 602-227-666/24 godz. www.firma-chochlik.pl

Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi remontowo-budowlane, 697-290-171 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi remontowo-budowlane, prace wykoĹ&#x201E;czeniowe.Solidnie. MoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; negocjacji cen 607-415-230 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi transportowe, ducato blaszak, 665-919-400 Â&#x201E; VideoďŹ lmowanie i fotograďŹ a, przegrywanie kaset, 601-262-268

Usl-401

6

NAPRAWA AGD

Â&#x201E; WykoĹ&#x201E;czenia wnÄ&#x2122;trz, tanio, 661-455-915

 

Usl-271

 > 

pralki, lodĂłwki, zmywarki 61 4383-601, 601-736-232Â&#x201E; ZakĹ&#x201A;adanie pĹ&#x201A;ytek, 783-123-202 Â&#x201E; ZESPĂ&#x201C;Ĺ BELCANTO, 500-029-180

Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie pĹ&#x201A;ytek, remonty, szpachlowanie, kg, 666-366-818 Â&#x201E; UlegĹ&#x201A;eĹ&#x203A; wypadkowi? Ty lub ktoĹ&#x203A; z Twoich bliskich? ZostaĹ&#x201A;eĹ&#x203A; poszkodowany w inny sposĂłb? ZadzwoĹ&#x201E;, pomogÄ&#x2122;! 601-575-564 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi ogĂłlnobudowlane, budowa hal, domĂłw i ocieplenie, 605-296-001 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi remontowe, 662-051-872

Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; EFFECT-MUSIC 606-121-357

Usl-054

Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny deKert (duet), 667-579020, www.de-kert.pl Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny SANTIAGO, 794-141-020 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny TOP - STARS, 608-336-894

www.wrzesnia.info.pl

Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny www.thefart.pl, 608-234-863 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A;, DJ - Szafa Gra, 696-608-810

MATRYMONIALNE Â&#x201E; Pan dla PaĹ&#x201E;, 721-617-999 Â&#x201E; Samotny ojciec z 2 dzieci pozna uczciwÄ&#x2026; PaniÄ&#x2026;, 785-751-543

ZWIERZÄ&#x2DC;TA

LEKARSKIE Â&#x201E; Badania USG Doppler tÄ&#x2122;tnic i ĹźyĹ&#x201A; specjalista chorĂłb naczyĹ&#x201E; lek.med. Piotr Trojanowski ul.JabĹ&#x201A;oniowa 23. Gniezno Tel. 795-486-265 Â&#x201E; DIETETYK 609-370-503

KOMPUTEROWE Â&#x201E; Sprzedam komputer, 696-843-236

TOWARZYSKIE

Â&#x201E; Goldeny rodowodowe, 513-814-351 Â&#x201E; Oddam szczeniaki labradora, czarne, 509-697-994 Â&#x201E; Oddam szczeniÄ&#x2122;ta mieszaĹ&#x201E;ca, 669-822-011 Â&#x201E; Oddam szczeniÄ&#x2122;ta od maĹ&#x201A;ej suczki, brÄ&#x2026;zowe 788-502-910 Â&#x201E; Shitzu 6-tygodniowe, 61-4363-662 Â&#x201E; Sprzedam goĹ&#x201A;Ä&#x2122;bie pawiki i sroczki, 880-575-695 Â&#x201E; Yorki 61-4388-676, 608-111-624 Â&#x201E; Yorki, 603-348-791

Â&#x201E; Angela - tylko dla starszych PanĂłw piÄ&#x2026;tek sobota od 11 do 21, 502-304-782 Â&#x201E; Atrakcyjne dziewczyny 782-501-581, 886-516-221 Â&#x201E; Klaudia - prywatnie, 667-362-134 Â&#x201E; MiĹ&#x201A;a czarnulka, 513-516-157 Â&#x201E; Nimfomanka, 509-723-513 Â&#x201E; Nowa Kicia, 533-289-982 Â&#x201E; Nowa Paulina, 886-822-836 Â&#x201E; Pan dla PaĹ&#x201E; 100% dyskrecji 889-403-998 Â&#x201E; Pan dla spragnionych PaĹ&#x201E;, 511-019-537

@ ?  & 

*$ 

$//= ,   

 @3 ,:, *$ " A $*" , <$ 

 %  &  5 7  

$-  

*-,   # #  

   B #   @3 ,:, A *=" , *$> C, ,% D 2 7   drugie przetargi ustne nieograniczone #  )&    D 

Lp.

? 5Z

P  

$,

D 

$-K$ 

 

 $-K< @ ) %

*,

D 

$-K* 

 

 $-K< @ ) %

D 

$-K 

 

 $-K< @ ) %

-,

D 

$-K 

 

 $-K< @ ) %

<,

D 

$-K 

 

 $-K< @ ) %

,

D 

$-K= 

 

 $-K< @ ) %

,

=,

D 

$-K> 

 

 $-K< @ ) %

>,

D 

$-K/ 

 

 $-K< @ ) %

   [ 3 , $-K$ ' />- L

J  

4  

H 

] ^

+$MK$<K<

>,<<" 

,><<" 

< 

*$ , , $,   : & 2 @; )%

+$MK$<K<

-*,<" 

-,*<" 

< 

*$ , , $,   : & 2 @; )%

-*,$" 

-,*$" 

< 

*$ , , $$,   : & 2 @; )%

-$,=*" 

-,$=*" 

< 

*$ , , $$,   : & 2 @; )%

-=,=/" 

-,==/" 

< 

*$ , , $*,   : & 2 @; )%

-<,=/" 

-,<=/" 

< 

*$ , , $*,   : & 2 @; )%

+$MK$<K<

-=,$" 

-,=$" 

< 

*$ , , $,   : & 2 @; )%

+$MK$<K<

-*,$" 

-,*$" 

< 

*$ , , $,   : & 2 @; )%

: \  

  5  , $-K< ' $*"-/ L 3 , $-K* $>< L 

  , $-K< ' $-"> L 3 , $-K $> L

+$MK$<K<  , $-K< ' $-<"-$ L 3 , $-K- $< L

+$MK$<K<  , $-K< ' $-"/ L 3 , $-K $** L 

  , $-K< ' $-"* L

+$MK$<K<

3 , $-K= $$/ L 

  , $-K< ' $<="/ L

+$MK$<K<

D    

 , 3

  &   # "     D 2 7  ;G5 =,<,*$* 

-  

*$* ,   # @#    %,

3 , $-K> $* L 

  , $-K< ' $$"<= L 3 , $-K/ $> L 

  , $-K< ' $-<"-$ L

X

F  # )   & )  

 

 

 $-K<

6(|(Â&#x20AC; +,( 686&'(60$( ~&68>3$80M ,2+*50M&)&=02 &32|,2J4( 6 ~*$+4(*|(0M $&34(,2+ ~&62J%3$&,( & ~&/(4+% _`Â Â&#x201A; 2+*50M&)&=02 68)2+,2&,+ 6 ~&$ ?Â&#x192;^ ,2+ 3 &Â&#x201E;02>&,+ /'5|()2 02J>(*()2 M2~&4+%()2 534(6&68)2 Dodatkowe informacje: 9  & 

   &  !        : ) 2 7 ( D4 9 

, 7   />$ * ** ** $ */ #   : ) 2    ( 

 /, $<," ' & /, $-,  76(/25) L /$2('%( ,* < /& /,2( _ %62+4,2( _B?` *  &      .         .     "

  #  ' .   "   .       

 #  , 9      "   "      #

, 9   " .    #  )  

 

, :   "     &"    )    C  .   ) 

 , +  & 

&   " . &   . !  . $E  " &  )   & , F           C  . 

 

  &  !, A #    

 

   )  , ?  )  

  .  " 0&  0    

 , 4  0 ,       .  ! : ) 2 7  @ $D% 50 ;0 " + G " 5  1  " , $ -> = *= # $ -> * *$, D:57;4H5? 27;AI ?D;2A;9 4J;J;9;F?


1 marca 2013

Akcja edukacyjna

www.wrzesnia.info.pl

7


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

1 marca 2013

www.wrzesnia.info.pl Pra-1754

8

Fabryka Mebli Sp. z o.o. :DOGHPDUDÄŁOLZF]\Ä&#x2122;VNLHJR

z siedzibÄ&#x2026; w Starczanowie 4, k. Nekli

zatrudni od zaraz

t,JFSPXOJLB5BQJDFSOJ t,JFSPXOJLB4UPMBSOJ Od kandydatĂłw oczekujemy:

.XSDOEXPZH:U]HĤQL

Usl-547c

:\GDZQLFWZR.523.$ XO)URPERUVND %LXURRJĂŁRV]HÄ&#x2122;:: XO-DQD3DZĂŁD,, .VLÄ?JDUQLD'RP.VLÄ&#x2C6;Ä°NL XO5\QHN

GĹ&#x201A;Ăłwne zadania: t;BS[Ĺ&#x2022;E[BOJFE[JBÂ&#x2019;FN t/BE[Ă&#x2DC;SOBEQSBDPXOJLBNJ t,SFBUZXOPĹžĹ&#x2014;

OXEZVNOHSLHLQWHUQHWRZ\P IRWRJUDILDQHWSO VNOHS#IRWRJUDILDQHWSO WHO

Oferujemy stabilne miejsce pracy w rozwijajÄ&#x2026;cej siÄ&#x2122; ďŹ rmie

150 zĹ&#x201A; ALKA MODA Sp. z o.o. 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. PrzemysĹ&#x201A;owa 3/3A

Fabryka Mebli Sp. z o.o. Pra-1602

tel. 693 390 490

z siedzibÄ&#x2026; w Starczanowie k. Nekli

wykwalifikowane

lider w branĹźy mebli tapicerowanych, firma z wieloletniÄ&#x2026; tradycjÄ&#x2026;, zatrudniajÄ&#x2026;ca 750 osĂłb   

KOORDYNATOR PROJEKTĂ&#x201C;W ? 

( $, +# 

0   #, *,   0   , , J  

# .& 

 # , 9 

( $, 9    "  

 .   # , 2. 2+|'( $,(1&)&=Â&#x2020; 1J$8%( (,|2+93%2+|& 6 )&62+ 2 ~2=)2+ 6 34&~,25 $((6(,3&6(,8) ,   , QDR -, J ! ) !    ? 

( ~+',+ ~*$+3$%&9+,2+ ~*$8|&4&6510+ /& 68%&,86(,2( ~&62+*$&,80M $(/(Â&#x2021; D 0   )   I?35I" , 9 

?

 #    FS    0   *   

 )  

( 0+*+3Â&#x2C6;/(4(~9 A    ,  &       #,

Pra-1793

M & ) #&  

Pra-1797

szwaczki STOMIL â&#x20AC;&#x201C; LIDER BRANĹťY MOTORYZACYJNEJ FIRMA NIEMIECKA Z SIEDZIBÄ&#x201E; W NEKLI

poszukuje do pracy na terenie Niemiec, w siedzibie udziaĹ&#x201A;owca - firmie ALLIGATOR

osoby na stanowisko:

SPECJALISTA DS. JAKOĹ&#x161;CI GĹ&#x201A;Ăłwne zadania: rplanowanie jakoĹ&#x203A;ci dla waĹźnych projektĂłw w Ĺ&#x203A;cisĹ&#x201A;ej wspĂłĹ&#x201A;pracy z klientami i dostawcami, rrozwiÄ&#x2026;zywanie problemĂłw, zapobieganie i analiza bĹ&#x201A;Ä&#x2122;dĂłw jakoĹ&#x203A;ciowych, rplanowanie i ocena wynikĂłw testĂłw jakoĹ&#x203A;ciowych, ropracowywanie instrukcji kontrolnej pracy, rcontrolling jakoĹ&#x203A;ciowy.

zatrudni osoby w nastÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cych zawodach:

tUBQJDFStTUPMBS[ tLSBXDPXB tLJFSPXDZLBU$ & Oferujemy tTUBCJMOFNJFKTDFQSBDZ t[BUSVEOJFOJFOBVNPXÇ&#x2014;PQSBDÇ&#x2014; tXZTPLJF[BSPCLJ tNPČ&#x2C6;MJXPÇ´Ç&#x17D;LPS[ZTUBOJB[FTUPÂ&#x2019;Ă&#x2DC;XLJ[BLÂ&#x2019;BEPXFKJPCJBEĂ&#x2DC;X ZgĹ&#x201A;oszenia osobiste w dziale kadr od poniedziaĹ&#x201A;ku do piÄ&#x2026;tku w godz 8.00-15.00 tel. 61 43-73-322 / 319 / 339 e-mail: kadry@matex-polstermoebel.com.pl

Wymagania: rwyksztaĹ&#x201A;cenie wyĹźsze techniczne, rdobra znajomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; obsĹ&#x201A;ugi komputera (MS-Office, PPS, zaletÄ&#x2026; jest znajomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; SAP), rbardzo dobra znajomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; j. niemieckiego, rbardzo dobra znajomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; j. niemieckiego i / lub angielskiego, rkilkuletnie doĹ&#x203A;wiadczenie zawodowe w produkcji wielkoseryjnej, mile widziane w obszarze Automotive, rdoĹ&#x203A;wiadczenie w pracy z technikami jakoĹ&#x203A;ciowymi (AQAP, PPAP, KVP), rznajomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; podstaw elektroniki bÄ&#x2122;dzie dodatkowym atutem, rkreatywnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; przy rozwiÄ&#x2026;zywaniu problemĂłw, rumiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; pracy w zespole, dyspozycyjnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, niezawodnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, motywacja do pracy, rdoĹ&#x203A;wiadczenie w pracy, w zespole miÄ&#x2122;dzynarodowym.

Osoby zainteresowane ofertÄ&#x2026; proszone sÄ&#x2026; o przesyĹ&#x201A;anie CV z dopiskiem â&#x20AC;&#x17E;NIEMCY-SPECJALISTA DS. JAKOĹ&#x161;CIâ&#x20AC;? wraz z oczekiwaniami finansowymi na adres:

Stomil SpĂłĹ&#x201A;ka z o.o., ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;ska 6, 62-330 Nekla tel. (61) 435-92-22 e-mail: k.kolodziejczyk@stomil.com.pl

Pra-1794

ZATRUDNI:

Pra-1752

Oferty prosimy skĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; w siedzibie firmy Starczanowo 4, 62-330 Nekla MVCOBBESFTFNBJMkadry@matex-polstermoebel.com.pl

Pra-1798

ww-261

tXZLT[UBÂ&#x2019;DFOJBNJOĹžSFEOJFHP tEPĹžXJBED[FOJBOBQPEPCOZDITUBOPXJTLBDI tVNJFKŢUOPĹžDJ[BS[Ĺ&#x2022;E[BOJBHSVQĹ&#x2022;MVE[J t[EFDZEPXBOJBXE[JBÂ&#x2019;BOJV

Fabryka Mebli Tapicerowanych h Sp. z o.o.

zatrudni

PaniÄ&#x2026; do salonu meblowego z okolic Nekli lub Starczanowa Wymagane: tXZLT[UBÂ&#x2019;DFOJFÇ´SFEOJF t[OBKPNPÇ´Ç&#x17D;PCTÂ&#x2019;VHJLPNQVUFSB 0GFSVKFNZTUBÂ&#x2019;BQSBDÇ&#x2014;XEVČ&#x2C6;FK QSÇ&#x2014;Č&#x2C6;OJFE[JBÂ&#x2019;BKÇ&#x152;DFKĂśSNJF 0GFSUZQSPTJNZTLÂ&#x2019;BEBÇ&#x17D;OBBESFT Fabryka Mebli â&#x20AC;&#x17E;Matexâ&#x20AC;? Sp.z o.o Starczanowo 4, 62-330 Nekla MVCOBBESFTFNBJMkadry@matex-polstermoebel.com.pl *OGPSNBDKJUFMFGPOJD[OZDIVE[JFMBE[JBÂ&#x2019;LBESUFM  


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

1 marca 2013

www.wrzesnia.info.pl

SKLEP Futra, skĂłry &*!)*&%? ( EBNTLJFJNÇ&#x2019;TLJF

-20%

4;:$*&'65&3 $;"1&, ,0Â&#x160;/*&3;:

Skl-745

tczapki, koĹ&#x201A;nierze, odzieĹź skĂłrzana damska i mÄ&#x2122;ska, kurtki, marynarki, pĹ&#x201A;aszcze, Ĺźakiety

)+%-!6-.&)*& C4(! 2#7&,5%(& I 

I >O 

 >

WIELKOPOL !"#!$%"&'()"%&*!#(+*+-/+

Organizujemy imprezy okolicznociowe, komunie, wesela, rocznice, stypy, imprezy integracyjne dla rm, szkolenia. 

rGVUSBJLPČ&#x192;VDIZ

Country Club to miejsce, ktĂłre o kadej porze roku oferuje sposĂłb na oderwanie si od codziennego rytmu ycia i pracy

)&,%(3*2$&%&$! .2 ?'/(+.2(*)*23"& .

Zapraszamy do stylowej restauracji, specjalizujcej si w daniach kuchni polskiej oraz XIX-wiecznej karczmy, doskonaego miejsca dla mniej formalnych spotka i imprez.

Kre-352

Ĺ&#x161;roda Wlkp., ul. Paderewskiego 11 tel. 61Â 285-63-69, czynne: 9-18, sob. 9-14

W naszym Pensjonacie czekaj na Pastwa luksusowe pokoje. Dla mniej wymagajcych goci mamy do dyspozycji miejsca noclegowe o standardowym wyposaeniu.

# +

Oferujemy nauk jazdy konnej pod kierunkiem instruktora, wyjazdy plenerowe, ogniska, kuligi.

#+ $ #$ ="+ + = $ ' GNIEZNO">3?@/A"?>&)/3BKOPOBSKA

Country Club 62-300 Wrzenia â&#x20AC;&#x201C; Nowy Folwark, ul. Mostowa 1 tel. 510 066 698, 607 072 525 www.nowyfolwark.pl

 $  $

%$0$1%2 0*&"%3%&*3%K+0*&-3 L3>JM3Y' 4$!01&5%$ !2'$%&!&"2(2"$

=RND]MLXURG]LQ

NRFKDQHMPDPLHEDEFLSUDEDEFL OĹ&#x203A;rodek Szkolenia KierowcĂłw

)MQ,/)Z PSY,VBW/3"&>)&,0A&[" Z MQ[\))@W/3B*\/3WI OBS^JW/K_J`3>A

kat. A, A1, B

DOJAZD PO KURSANTA tel. 601-85-98-98

& b  # 

Edu-333

NAUKA JAZDY

530$%(&6%&% 2"$

=RILL

.XF]ERUVNLHM

GXÄ&#x201D;R]GURZLDLODW Ä&#x201D;\F]ĂąFĂ&#x2018;UNL]URG]LQDPL

_, _&MQ,/JA`>J&@/3@/) [c>)@[A&/3

KOCHANI RODZICE

  ! "#$

%62*7&-8$I ZG12 !$%&: dfghghihj"dfghghikm

n'$ p $  $

3 nhfh

6 Â&#x2030;B *&0$,20J =95Â&#x201E;5 >80$8)8 ()

NOWE KOLEKCJE

P  #$C#   J3 $ #  =3 $ #  F # *$  

 .

   )    )  "

# B 9      #&, 3 ) 9  

 9 & 

   .   .

, 3 " )  

SALON MODY NL 3U]HUĂ?FENLH NUDZLHHFHQLRQHJR U] GRQLHSUW\PHQWX

DVR

 *5$7,6

ELKA

:U]HyQLDXO.DOLVNDWHO

ZZZVDORQPRG\HONDSO

SRQSWVE :QDV]HMRIHUFLH]QDMG]LHFLH3DĂ?VWZR NLONDW\VLĂ&#x2020;F\DUW\NXÂ?Ă?Z]QDQ\FKPDUHN sJDUQLWXU\MXÂ&#x203A;RG]Â? sSÂ?DV]F]HNXUWNLsVZHWU\WVKLUW\ sEOX]NLNRV]XOHsREXZLHPĂ&#x2020;VNLH sWRUHENLSDVNLsELÂ&#x203A;XWHULD

.DWDORJILUP]QDV]HMRIHUW\ s%<720s3,(55(&$5',1s/$9$5' s:,//6225s:ÂŻ/&=$1.$s.$6725 5<.2s&27721&/8%s7(5(6$.23,$6

0RGDyOXEQD Skl-801

9


10

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

1 marca 2013

www.wrzesnia.info.pl

ROLETY

zewnĂŞtrzne, wewnĂŞtrzne

ALUZJE poziome pionowe Siatki na owady Bd-411

Z.U.H. ul. Ciszaka 35 tel. 61 43-65-497; 510-272-212

HYDRAULIK Wrzenia ul. Przemysowa 1 tel./fax (61)4364846

0,/"t%3;8*t8*53:/:;1$8 Bd-346

tNBUFSJBÂ&#x2019;ZCVEPXMBOF tDIFNJBCVEPXMBOB tNBUFSJBÂ&#x2019;ZJOTUBMBDZKOF tGBSCZ tOBS[Ç&#x2014;E[JB tPQBÂ&#x2019; tQBT[F

Sklep Instalacyjny

8S[FÇ´OJB VM1JBTUĂ&#x2DC;X UFM XXXTVQFSUIFSNQM FNBJMTVQFS!TVQFSUIFSNQM

Bd-308

ZAPRASZAMY pn.-pt. 7.00-16.00 sob. 7.00-13.00

Technika grzewcza i sanitarna

Nekla, ul. Wiosny LudĂłw 2

Doradztwo â&#x20AC;&#x201C; sprzeda koty olejowe, gazowe instalacje z miedzi i tworzyw sztucznych grzejniki aluminiowe, pytowe, azienkowe wodomierze mieszkaniowe O zbiorniki na olej W wkady kominowe ze stali szlachetnej ST W kanalizacja sanitarna NA O armatura wodocigowa YK ceramika sanitarna W przydomowe oczyszczalnie ciekĂłw kinety kanalizacyjne

SPRZEDA HURTOWA I DETALICZNA

61-43-86-130, 697-660-094 Bd-407

Oferujemy korzystne warunki wspĂłpracy oraz atrakcyjne ceny Zapraszamy pon. pt. 7.00-16.00, sob. 7.00-13.00

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. KiliĹ&#x201E;skiego 11

Zew-481

tel. (61) 435-08-21 malgorzataborowczak@wp.pl

ZIMOWA SUPER PROMOCJA ATRAKCYJNE Sklep firmowy:

KREDYTY RATALNE

OKNA MARKOWYCH PRODUCENTĂ&#x201C;W AC79K

SALON MEBLOWY ul. WrzesiĹ&#x201E;ska 82 A, Borzykowo tel. 532 333 862

E-SKLEP: www.meblepodlewski.pl

2UCT[/CĂŁGWN$WFQYNCPC 9T\GÄ&#x2021;PKC

VGN HCZ GOCKNPQYDWFRTKO@PQYDWFRTKORN

0CU\CQHGTVC

sQMPCKFT\YK28%DG\QĂŁQYKQY[U[UVGO(QTKU sQMPCFT\YKQTC\HCUCF[CNWOKPKQYGYU[UVGOCEJ2QP\KQ#NWRTQH sTQNGV[\GYPĂľVT\PGU[UVGO#NWRTQH$GENGXGT sTQNGV[YGYPĂľVT\PGOCVGTKCĂŁQYGHKPG\LC sRCTCRGV[YGYPĂľVT\PG\MQPINQOGTCVWOFHREXFTGYPC RQUVHQTOKPIW sRCTCRGV[\GYPĂľVT\PG\CNWOKPKWOUVCNK sDTCO[ICTCÄ&#x201C;QYGUGIOGPVQYGWEJ[NPG sOQUMKVKGT[ sQMPCKPYGPVCTUMKG $F

t,3;&4Â&#x152;"PE[Â&#x2019; t450Â&#x152;:PE[Â&#x2019; t,"/"1:PE[Â&#x2019; CENY NAJNIĹťSZE W POWIECIE !!!

Me-160

t0,/"t%3;8* t30-&5:t#3".:


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

Oto najlepszy sklep jest na Ĺ&#x203A;wiecie. Kupuj u siebie: w Twoim Markecie! Makaron Domowy jajeczny 200g

ten o w d! k l y T ken3r. we01e-03.03.201

100g-0,58zĹ&#x201A;

*

15

Filet z kurczaka

99*

12 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. PiastĂłw 16 1kg

1

tel. 61 436 02 80

RYNNY

t1$7t0$:/, t$:/,5:5"/

1

Tylko w weeken ten d! *01-0

99

1

Mleko chĹ&#x201A;opczyk 1,5% 1l

Kucharek 200g 100g-1,00zĹ&#x201A;

Kiwi 1szt.

0

49*

Oferta handlowa waĹźna 01.03 â&#x20AC;&#x201C; 07.03.2013r. lub do wyczerpania zapasĂłw. Promocja dotyczy sklepu we WrzeĹ&#x203A;ni, ul. PiastĂłw 16

%&'()*+ &,,, ./58$9:!! ;<5#=>;?5 

GiÄ&#x2122;cie blach na wymiar Bd-280b

99

11

3.03.2013

Godziny otwarcia: poniedziaĹ&#x201A;ek - sobota 6 -21, niedziela 10 - 18. Zapraszamy

SKLEP - ul. Malborska 15, WrzeĹ&#x203A;nia

www.wrzesnia.info.pl

Edu-604

1 marca 2013

- .-/0102/03456751

5@8B F $!5 ! 5G %&'()*+@5 H 9  I5 ;LM !& @Q

5 $=>;=U;? 5 $88$! # 5# I@X =>>L9=>>Z9=>>[9=>;>9=>;; Zapraszamy dzieci do naszej b<f  ggg

DRAGON Meble Kuchenne na wymiar

ul. Warszawska 27a

tel. 61

AGD do zabudowy

640-18-83

czynne pn-pt 10.00-17.00; sob. 10.00-14.00

5 ' &  #   &  "   #   @+ (   

 . %

Informacje â&#x20AC;&#x201C; w Przedszkolu nr 6, tel.: 61 436 13 55, 61 640 24 20 www.p6wrzesnia.edupage.org


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

6 (!7%' ! ,+!3%3

POĹ OĹťNICTWO I GINEKOLOGIA

9 !3 $ - )

! :  ! ,- ,

Lek-359

GABINET STOMATOLOGICZNY

USG: poĹ&#x201A;oĹźnicze, przezpochwowe i piersi

Oferujemy: BEZBOLESNE ZNIECZULENIE KOMPUTEROWE r bezpĹ&#x201A;atne przeglÄ&#x2026;dy i porady r leczenie zachowawcze w miĹ&#x201A;ej atmosferze rstomatologia estetyczna rwybielanie zÄ&#x2122;bĂłw w 30 min. r protetyka r chirurgia (resekcje, zatrzymane Ăłsemki) r *.1-"/5: r0350%0/$+" BQBSBUZTUBÂ?F

PrzyjÄ&#x2122;cia: wtorki, czwartki 15.00-17.00 ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;ska 3, WrzeĹ&#x203A;nia 606-312-327

6.87(&=1( /(&=(1,(

Lek-339

2343/5+(5

DR MED.JADWIGA Bernardczyk-MELLER

   

lek.med. $UWXU%U]\FKF\ tel. 601 77 24 23 www.nastawianiekregoslupa.pl

Rejestracja telefoniczna codzienne od godz. 8.00-18.00 tel. =-'+=>)')='>)

f&()m.hf( G>d<?Zhq9*g'.fjh=GU; Rejestracja telefoniczna codzienne od godz. 8.00-18.00 tel. 61-82-88-663

VITADENT

GABINET LEKARSKI

POONICTWO â&#x20AC;&#x201C; GINEKOLOGIA

41&$+"-*45"$)03Âť#1Â&#x152;6$t*/5&3/*45"

USG â&#x20AC;&#x201C; sonda brzuszna i pochwowa

Katarzyna CzĂŞstochowska

FIZJOTERAPEUTA mgr Aleksandra Koska

spec. ginekolog po onik

L ? C 

WrzeĹ&#x201C;nia ul. KiliĂąskiego 4

Przychodnia Lekarza Rodzinnego â&#x20AC;&#x17E;MEDINETâ&#x20AC;? 59 +|22 *$+32Â&#x2021;3%2+1 _` Gabinet czynny: wt 13.00-18.00, ,"  $*,$=,

wtorki i czwartki od 16.00 Rejestracja tel. 602 177 154 i 4360 102

przyjmuje pn., wt. 15.00-21.00, czw. 9.00-15.00, w soboty po uzgodnieniu

Lek-225e

lek. dent. Halina Olejniczak-Wiszniewska lek. dent. Piotr Wiszniewski przyjmuje w Ĺ&#x203A;rody 15.00-21.00 WrzeĹ&#x203A;nia, Plac Ĺ&#x161;w. StanisĹ&#x201A;awa 1 (wejĹ&#x203A;cie obok Veritasu w podwĂłrze)

tel. 602-830-899 PeĹ&#x201A;en zakres usĹ&#x201A;ug: nowoczesne, precyzyjne leczenie kanaĹ&#x201A;owe przy uĹźyciu mikroskopu KAPS oraz wypeĹ&#x201A;nianie kanaĹ&#x201A;Ăłw metodÄ&#x2026; termicznÄ&#x2026;, leczenie dorosĹ&#x201A;ych i dzieci; protetyka: korony, mosty, protezy ruchome; piaskowanie zÄ&#x2122;bĂłw; leczenie chorĂłb przyzÄ&#x2122;bia; chirurgia, implanty, wĹ&#x201A;asne RTG cyfrowe www.denthal.pl

Gabinet MEDYCYNY ESTETYCZNEJ dr Piotr Wiszniewski  ! "#  $% &' ( )*! "+, -.%/

01 2% ,"34! 5

 -33 "!!3% 

L %.& ).L&3*)! !&%?* .GM#NC<KGNC\PC

E4$'&2*(%?*!,(I ,&3#II

' ( 

Kos-078

Lek-397

Gabinet Lekarski

DENTHAL Gabinet Stomatologiczny

botoks korekcja zmarszczek mezoterapia modelowanie ust  lipoliza

www.alligodent.pl

!"# # $#%#&

4GLGUVTCELC VGNY

lek. med. Katarzyna Kostrzewska

: M    p 0 

     ) p #    " 

p    "

MFNPH

STOMATOLOGIA M 

4  % E { J?

5  ( <$ > =*

Prywatny Gabinet

     

Hanna Bryk Pospiech

lekarz dentysta Oferujemy:     

       {

    '5~0( 59 &$,(Â&#x2021;3%( ?N 4+9 ]BBÂ&#x192;C?CÂ&#x192;_`` +Â&#x192;)(29Â&#x20AC; */+,4Â&#x2C6;6~~9 } 666*/+,4~9

DEPILACJA LASEROWA NAJSKUTECZNIEJSZY SYSTEM TRWAĹ EGO USUWANIA ZBÄ&#x2DC;DNEGO OWĹ OSIENIA

â&#x20AC;?PROVITALMEDâ&#x20AC;? ! !"#"$%%" !& Rejestracja tel.:+48 600-667-470 lub www.provitalmed.pl

LASER DIODOWY MEDIO STAR

.............................................

'badania profilaktyczne      'diagnostyka i leczenie    

NOWOĹ&#x161;Ä&#x2020;!!! LASER VARILITE

- podstawowe i specjalistyczne badania nasienia       

ZAMYKANIE NACZYĹ&#x192; NA TWARZY I KOĹ&#x192;CZYNACH DOLNYCH, USUWANIE PRZEBARWIEĹ&#x192;, FOTOODMĹ ADZANIE

'zabiegi wspomagania rozrodu - przygotowanie do zabiegu "in vitro" !    # - unasiennianie domaciczne

62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. SĹ&#x201A;owackiego 62 przyjÄ&#x2122;cia: poniedziaĹ&#x201A;ek i Ĺ&#x203A;roda od 16.00 rejestracja telefoniczna - 790-782-702 BADANIE KIEROWCĂ&#x201C;W

+%Â&#x192;`^N

pt. 15.00-16.00 Opieszyn 10 - pt. 9.30-13.00

#$%&'' ("5 !'"#!;&#%),%;'$;

Informacja, rejestracja: AMIKA, ul. PiastĂłw 16, tel. 61-4379-999

Lek-229a

lekarz psychiatra WrzeĹ&#x201C;nia, Sienkiewicza 12

* m  L+  5&%3%&=1$>?FHJFQUXXJ

9:  Opieki Zdrowotnej â&#x20AC;&#x17E;SPECIMEDâ&#x20AC;?        

    

        !!"#$!!% "!!"#&'!

tel.: 61 222 54 48 tel. kom.: 531 755 750 &$,(Â&#x2021; 59 (*(4&Â&#x2021;3%( `(Â&#x2039;? (okolice centrum Stary Browar)

1=-

Waldemar KieÂłczewski

lek. dent. Marcin Cebularz pn./wt./pt. 1000-1400"mm00-1400 tel. 698 673 118

Poradnia Medycyny Pracy

Lek-320

Lek-384

Gabinet Leczenia Nerwic

lek. dent. Anita Orchowska-Cebularz od pn. do pt. 1700-2000 tel. 696 779 712

@@@#5u ##

implantologia ortodoncja protetyka stomatologia estetyczna endodoncja chirurgia

Lek-227c

Lek-300

GABINET STOMATOLOGICZNY

KOMPLEKSOWE LECZENIE, ZAAWANSOWANA DIAGNOSTYKA 3D

+%Â&#x192;`AA

Lek-243a

przyjmuje pn. 9.00-15.00, sob. 11.00-17.00 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Prusa 5, tel. 61-4377-987

â&#x20AC;&#x17E;MEDINETâ&#x20AC;? 59 +|22 *$+32Â&#x2021;3%2+1 _` Rejestracja tel: 501 830 072

p 

 "   "  p  0

0  @6M% p   0

@+FH% p # 

 0    &  p   

p    673

i prywatnie

lek. dent. Nina Tupaj-Grzelak tel. 792-944-752

Przychodnia Lekarza Rodzinnego

GABINET OKULISTYCZNY G=d?>>fgh.9jfm..f&.q&*.f=?'

chirurg stomatolog tel. 601-696-800

dr n. med. Maciej Krajewski

tel. 61 4363-533

CU O â&#x20AC;&#x17E; ER S ICE V â&#x20AC;?

lek. dent. Irena PanieĹ&#x201E;ska-Tupaj

SPECJALISTA ORTOPEDA

w godz. 900-1700

SPECJALISTYCZNY OKULISTYCZNY NZOZ

GABINET STOMATOLOGICZNY

Gabinet lekarski

Gabinet czynny: od poniedziaĹ&#x201A;ku do piÄ&#x2026;tku

%ÂŻ/(.5ÂŚ*2683$ ,2'.5ÂŚ*26832:(

 !"#$%#&%'()*++ '###,-#$"$-(.,..(/,.. 0$0(),..(1,..

przyjmuje pn.-pt. (z wyjÄ&#x2026;tkiem Ĺ&#x203A;rody) 16.30-22.00

GABINET STOMATOLOGICZNY, ul. HARCERSKA 10 Lek. stom. Ewa Thomas- Zaremba

Lek-317

+ U)$+3 :$% 

spec. W. Kwiatkowski

Lek-221

6 (!)%3! ,4 %! -89 % :9+  : ;<:0=: > -:?% -3-+ 6 (! " +4) "3%3 " %%3: " #@( ): " )" 3'3: " - +'83"3 !)@& -+-% '83/ B=F>FHIKFL9L=PQ$0=L;R0Q$ ; -$ )V

www.wrzesnia.info.pl

Lek-249e

1 marca 2013

Lek-304

12


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

Gabinet Lekarski

www.wrzesnia.info.pl

13

PRACOWNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ tech. dent. Lidia Kumecka

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Fromborska 27

lek. med. Henryk GĂłrniak

ul. Culica 2d/26

Lek-268a

Specjalista pediatra chirurg dzieciÄ&#x2122;cy PrzyjÄ&#x2122;cia codziennie po uzgodnieniu telefonicznym. 61 4362 989, 603 561 420 Lek-380

tel. 61 4366-328, 608-590-821 czynna: pn. 16.00-18.30 Ĺ&#x203A;roda, piÄ&#x2026;tek, sobota 9.00-12.00 czw. 10.00-14.00, 16.00-18.30

0M*&,20$,+ $+3~&'8 Â&#x201E;;9&6+ Â&#x201E;+$~'&/,&=Â&#x2020; 2 2)~&4+,01( (9+*|2+ 2 0M&*&Â&#x201E;8 $ (54&(|*+312 5$(9+>,2+,2( 2 $(Â&#x201E;5*$+,2( &/>862(,2( ,+*620+ /+~*+31+ 2 $(Â&#x201E;5*$+,2( 3,5 Â&#x201E;&9+3,+ )2+320$%&6(,2+ )&0$+,2+ ,&0,+ 0M&*&Â&#x201E;8 3%;*8 Â&#x2122;'53$0$80(Â&#x161;

PROTEZY EXPRESOWE NAPRAWY PROTEZ, SZYNY DO WYBIELANIA ZÄ&#x2DC;BĂ&#x201C;W

6(/8 68)&68

GABINET STOMATOLOGICZNY lek. stom. ogĂłlnej

FM P#X: ?NF F#PXH# ?$:@Â?#KN4%:#

PAWEÂŁ KRUPKA

   

WRZEĹ&#x2019;NIA ul. LAZUROWA 2 tel. 61 436-35-66,

@P'J"4 ,'-;Â&#x17D; -='-*8 @ MNKN%HM#JK$ HNCN@P$J"PNK

pn, wt, czw, pt 1500â&#x20AC;&#x201C;1900

=- >3= 3) ;>

4M"NDP$#8 XC #FNMN4%:$NL@ () #

Os. LipĂłwka

9!) %4!/&3*"* &'6* !+.'-)!6

Lek-357

1 marca 2013

NZOZ Wrzenia, ul. Sdowa 6, tel. 61 436-78-32, www.primadent-wrzesnia.eu Rejestracja od pon. do pt. w godz. 8.00-18.00

PORADNIE SPECJALISTYCZNE â&#x20AC;&#x201C; BEZPÂŁATNE

%\[PPGRQPRV UQD WN)PKGÄ&#x2018;PKGĂ˝UMCD9T\GÄ&#x2021;PKC

Poradnia neurologiczna Poradnia logopedyczna Poradnia stomatologiczna ' ( 

VGN =$35$6=$0<

GABINET LEKARSKI

PORADNIE PRYWATNE

Poradnia psychiatryczna Poradnia psychologiczna

wtorek wtorek ostatnia roda miesi&ca Choroby tarczycy dr med. E. Schneider, wtorek

Lek. Gerard WilczyĂąski

â&#x20AC;˘ Poradnia Stomatologii OgĂłlnej â&#x20AC;˘ Poradnia Ortodontyczna â&#x20AC;˘ Poradnia Paradontologiczna

WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Ciszaka 26

 Leczenie zachowawcze, stomatologia estetyczna, leczenie kana'owe Chirurgia Stomatologiczna: zabiegi w znieczuleniu miejscowym, Protetyka: - protezy zĂŞbowe caÂłkowite, natychmiastowe, protezy szkieletowe,

wtorek i czwartek 17.00 â&#x20AC;&#x201C; 18.00 rejestracja telefoniczna 61 436-51-64, 602-664-925

- korony i mosty porcelanowe, protezy bezklamrowe, licĂłwki bezporednie

 Ortodoncja: aparaty ortodontyczne ruchome i staÂłe, Rentgen zĂŞbĂłw

Prywatny Gabinet Urologiczny

Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne

()*! 

HIPOKRATES

specjalista urolog

Zabiegi w powiÄ&#x2122;kszeniu! PeĹ&#x201A;en zakres Ĺ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E;

Leczenie zachowawcze i operacyjne  $ % 

  $  & %'*,;'

Lek-319

+ , !$  /2245784:;7 <) ; Rejestracja telefoniczna nr 61/4365740 lub 604 759 490 )  =>

ul. WaryĹ&#x201E;skiego 6c, WrzeĹ&#x203A;nia

PROTETYKA EXPRES

Lek-278

NAPRAWA I WYKONYWANIE PROTEZ ZĂ&#x160;BOWYCHWARSZAWSKA 24 (naprzeciw szpitala)tel. 61 4360-365, 506-585-086 Lek-315a

Prywatny

Gabinet

Laryngologiczny Dr med. Ĺ ukasz Borucki Diagnostyka i leczenie operacyjne. Leczenie chrapania i bezdechu sennego

www.orl-centrum.pl tel. 61 437 05 87

14.00-18.00 14.00-18.00 14.30-18.00 12.00-18.00

STOMATOLOGIA

Specjalista otolaryngolog

profilaktyka, wybielanie zÄ&#x2122;bĂłw stomatologia estetyczna chirurgia implantologia specjalistyczne leczenie kanaĹ&#x201A;owe pod mikroskopem protetyka schorzenia przyzÄ&#x2122;bia ortodoncja â&#x20AC;&#x201C; aparaty staĹ&#x201A;e wszystkie rodzaje RTG stomatologicznych â&#x20AC;&#x201C; bez skierowaĹ&#x201E;. Zaprasza od poniedziaĹ&#x201A;ku do piÄ&#x2026;tku 9.00-21.00 Rejestracja 61-436-72-48, 507-117-063

czynna od pon. do pt. czynna od pon. do pt. czynna od pon. do pt.
Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

DELTA

Wszystkim, ktĂłrzy tak licznie uczestniczyli     

P  ->,, KAMIENIARSTWO TRAWOL

EKOGROSZEK POLSKI, CZESKI

Ĺ&#x203A;p. Janusza Antkowiaka

www.wrzesnia.info.pl

WÄ&#x2DC;GIEL

         !  "  " #  #

SĂ&#x201C;L DROGOWA

   

Szosa Witkowska 13a 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia

KAMIENNY, BRUNATNY, MIAĹ , DREWNO OPAĹ OWE, BRYKIET RECORD Z WÄ&#x2DC;GLA BRUNATNEGO, KOKS

Tylko u nas ubezpieczenie nagrobka gratis Roz-1412a

%\8 % ;>Â?;=8 (-/ *>( *-- Â?\  C 8 J ;8 (-( ;/; (3>8 (-3 )/3 ;=) {  & & )" 0 . ,,*$

tel. 61 436-64-19!"# $ % 

& '&

5%

" { { 

 

 Ă&#x2026;6DPRSRPRF&KĂŁRSVNDÂľ

Nowy punkt sprzedaĹźy! ObĹ&#x201A;aczkowo 179

Rol-288a

1 marca 2013

Roz-1360a

14

&% $('&>+,2( ?ABC } ]_Â&#x192;`BB *$+=,2( 59 &9+1&6( ?B 666|36*$+3,2(0&)

WÄ&#x2122;giel, koks, brykiet

tel. 501-988-176

*#"! " +2

5 +! "9#$ !"!"

9 ! R"9BBVV

:;9;<= >& = &? @+&?BD &?FB9HJDM9HDQ

Licencja MF 1893/03 WrzeĹ&#x201C;nia, Fabryczna 13 (vis-a-vis parkingu) tel. 61 4367-523, 600-421-508 e-mail: wpaszun@wp.pl

61 436-29-42, 607 733 124

% <Â&#x2019;  W ('-)';(  W >'-)';;  W >'-;'-;    669-990-809, 61 4362-873

â&#x20AC;˘ Zwrot podatku z zagranicy â&#x20AC;˘ PIT-y roczne

@5 % : < 45  %  =- >3=)';,-8  ())'-3('>3,  *'-*8  *'->

"   Â&#x2019; pprawo jazdy kat. A, B, BE, C, CE, D, T    . 

 $, pszkolenie okresowe kierowcĂłw #(  #   @     % p%6(92Â&#x17E;2%(01( 634J~,( #(  #   @     % p&~+*(4&*;6 6;$%;6 1+$/,2&680M $ 68)2(, Â&#x201E;5492 |($&6+1 ptaxi

"

<    Â&#x2019; p %*J|&6+1 4(012 &,4*&92 &1($/;6  ( ,, =,*," #, =,$-, p+,4*5) Â&#x201E;3'5|2 |5)2+,2( 2 (~*(6( &1($/;6 Mechanicznych  ,,    

p =*&/%( (/(Â&#x2021; 380M&9&|20$,80M ' # 

   @ 

  , $,  0 }

   

% p. ! )

  B 

 !  &

% 

g

11.05.2013 J *( Zapisy i informacje tel. 509-154254. 4 ( ,0,, K 

Roz-1423

w programie zwiedzanie Warszawy i Centrum Nauki Kopernik.

)2,,( ~;'/$2+9,2( Â&#x203A;()&~&)&0 M'&~3%(< 6 +%92 59 8,+% _?

  W{ Â?@HNCX     5

  :',; D |   )   #(

\5   ;;/3 [ \5   -)>- [ ~&'0$&,80M $+ 3&Â&#x201E; '0$,2%2+) F ) !      " #  "  @ " " ; )" ;; )%, 9 )   & ) )  ( "   )    "  "  

# " *  

" "  , 9 #   ) -< $" *" " - #" .  .  )"  HS46H, F ) !       " #  , 3        $< #  " #      * #, D . &  )  &" &  &" 0 &  )  &, +     ) , 4 ) ,

Â&#x153;&4+9 ~&'&>&,8 1+34 ,( $(|&3~&/(*&6(,80M /$2('%(0MÂ&#x20AC; ,* _`^ & ~&6 ?B]C] )Â?  ?"Â&#x2039;BBB?Â&#x2030;BÂ&#x2030;]Â&#x2039;A ,* _Â&#x2030;B & ~&6 NN^ )Â?  ?"Â&#x2039;BBB`_^]AÂ&#x2039;] 6 )2+130&6&=02 (354&6& 59&4+9&6( ? 2 ~&32(/( /5>8 ~(*%2,| 9 !   -,," , +0     .  !  

 4    /& ?_ )(*0( _B?` * /& |&/$?_BB, 9  ," "  .  ! C do ?_ )(*0( _B?` * 6 %(32+ ~;'/$2+9,2 /& |&/$?_BB + &   #   . 

   .  # 

 , 4  0 .  !  , $ -> * # #   ? & 4  ,

Roz-1418

LIGA OBRONY KRAJU

Usl-580

* K ! !N K Q(S  W  ! 7S

  \ 4 Usl-432

Zew-482

    !"$+ , ! 61 437-07-47 ' 604-566-088  J ! !  ! !


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

PRODUCENT OKIEN I DRZWI W z {# id" $ # $  

 dm|kjdd}j"|kdd}j}

www.wrzesnia.info.pl

15 Bd-416

1 marca 2013

\ ] \ ^ ] \^ ] \  _?

www.stal-pol.pl

Roz-937

Skorzystaj z atrakcyjnych zimowych cen %-!F)*&

OGRODZENIA PANELOWE Z DRUTU Ă&#x2DC;5

4"#&+!%!?*!,(I I > >

t130%6,$+" t53"/41035 t.0/5"Ĺ&#x2018; t#SBNZEXVTLS[ZEÂ&#x2019;PXF t#SBNZQS[FTVXOF t'VSULJ t"VUPNBUZLB tJJOOFTJBULJ[HS[FXBOF t%SVUZ QSŢUZDJĹ&#x2022;HOJPOF

C!-$E& ). %&)?$(% -)*!?*!)*! A&'/(!+(%&+- (# (M"*(FG)!,('6&'6*'!)#

,BD[BOPXP VM,BMJTLB UFM LPN 

( 

LKC

Regionalny dystrybutor ďŹ rmy DIAMOND i GALMET

8*&-,"130.0$+" /"(3;&+/*,* *,05Â&#x160;:$0

3"5:r53"/41035r8:,0/"84580

 , )9 )

LPUÂ?ZČ&#x192;FMJXOFJTUBMPXFrLPUÂ?Z[QPEBKOJLJFNrLPUÂ?ZHB[PXF HS[FKOJLJ CPJMFSZ QPNQZ T[BNCBrQS[ZEPNPXFPD[ZT[D[BMOJFÇŻDJFLĂ&#x201C;Xr[FTUBXZTPMBSOFrLBCJOZJXBOOZ

Usl-308a

()9_5`5,()9f2 q5`_`

Bd-347

):%3"6-*,"r,05Â&#x160;:$0rÂ&#x160;";*&/,*

Serwis usĹ&#x201A;ug stalowych: Prasa krawÄ&#x2122;dziowa â&#x20AC;&#x201C; giÄ&#x2122;cie blach Wypalanie blach (plazma, acetylen) Gwintowanie rur Prostowanie walcĂłwki GiÄ&#x2122;cie elementĂłw zbrojeniowych Drobne prace Ĺ&#x203A;lusarskie

JA P ROMOzC owe -6%

pe blachy tra .03. od 4 do 18.03.

ul. Dworcowa 24 62-330 Nekla tel. 61/438-63-10 po godz. 16.00: 61/438-65-44 www.stalmet-nekla.pl biuro@stalmet-nekla.pl

ul. KoĹ&#x203A;ciuszki 56, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, tel. 61 / 437 99 10 teletronik@teletronik.info Redaguje zespĂłĹ&#x201A;: Waldemar Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;ski (redaktor naczelny), Maria KosiĹ&#x201E;ska (z-ca redaktora naczelnego). Biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;: Maria KosiĹ&#x201E;ska, Arleta Kretkowska, Natalia Pacanowska, Marika Wojtela. 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14, tel. 61 436 52 70, fax 61 640 01 01, biuro@wrzesnia.info.pl, http://www.wrzesnia.info.pl SkĹ&#x201A;ad komputerowy (reklamy@wrzesnia.info.pl): Anna Jakubek. Projekt graficzny: Tomasz Wojciechowski. Wydawca: Wydawnictwo KROPKA Jolanta i Waldemar Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;scy, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, SzczeciĹ&#x201E;ska 5. Druk: Drukarnia AGORA SA, PiĹ&#x201A;a, ul. Krzywa 35. KolportaĹź: Mariusz Tomczak, tel. 603 118 930. Redakcja â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstĂłw oraz nadawania tytuĂłw listom. TekstĂłw i materiaĂłw niezamĂłwionych nie zwracamy. AnonimĂłw nie drukujemy. Redakcja â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? nie odpowiada za tre& reklam i ogosze'. Wzory reklam zastrze(one.

Maksymalny wymiar stoĹ&#x201A;u/blachy 3000 mm x 6000 mm GruboĹ&#x203A;Ä&#x2021; palenia: tQMB[NPXBEPNN tHB[PXFEPNN PrÄ&#x2122;dkoĹ&#x203A;Ä&#x2021; ciÄ&#x2122;cia do 15 m/min Realizacja oraz wykonawstwo modeli elementĂłw w Ĺ&#x203A;rodowisku CAD. CiÄ&#x2122;cie rur do Ĺ&#x203A;rednicy 320 mm i o dĹ&#x201A;ugoĹ&#x203A;ci do 6000 mm na wycinarce plazmowej CNC (gruboĹ&#x203A;Ä&#x2021; Ĺ&#x203A;cianki do 50 mm) MoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wykonywania róşnego rodzaju otworĂłw ksztaĹ&#x201A;towych.

Trapezowanie blachy ocynkowanej WPRO

PRO ST OD

DUCE

Profil t-12 oraz t-18 NTA ! SzerokoĹ&#x203A;Ä&#x2021; arkusza 880 mm GruboĹ&#x203A;Ä&#x2021; blachy 0,5 mm DĹ&#x201A;ugoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wedle Ĺźyczenia

SprzedaĹź materiaĹ&#x201A;Ăłw hutniczych Istnieje moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; transportu oraz ciÄ&#x2122;cia: czarnych blach (gilotynÄ&#x2026; do 12 mm), ksztaĹ&#x201A;townikĂłw, stali zbrojeniowej i innych wyrobĂłw hutniczych.

TYLKO Z NAMI STALOWE INTERESY!

Usl-565

Wypalarka plazmowo-gazowa CNC


16

1 marca 2013

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

Firma PUK Artur Zys

            

 

!   

 

 

   

 

   " #

 $%&' (  

 

  

 

 )  !   

  !

 %  

 ! *   + 

     , .    

 + 

  /

   01222 

   ! + 4  " 5  ' 6.

   .    7   +4 !+4 8  .     %    0CU\[OPCLYKúMU\[OCVWVGOLGUVUGTYKUOQDKNP[ LCMTQYPKGĞFQUVúRPQħèPCU\GIQYCTU\VCVWJ

Sa-514

2T\[YU\GNMKEJPCRTCYCEJO[EKGRQLC\FW)4#6+5

Numer 1191  

Wiadomosci Wrzesinskie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you