Page 1

Aktualności, s. 8

U buławistek liczy się prezencja i... uśmiech!

7 września 2012 NR 36 (1166/XXIII) INDEKS 366773

ISSN 1234-1363

CENA 2,90 zł (w tym 5% VAT)

Gospodarka, s. 13

Lekkoatletyka, s. 28

Pimax buduje nową halę produkcyjną. Stawia też na konie

Mateusz Michalski: wicemistrz olimpijski z Węgierek!

redakcja: 61 437 49 50, biuro ogłoszeń: 61 436 52 70

Weekendowy dyżur reporterów:

Jadą na nas kolosy! Do 21 listopada potężne tiry z autostrady będą jeździły przez Wrześnię. To rozwiązanie z piekła rodem. Filip Biernat

2 wrzenia rozpocz si remont wza autostradowego w Supcy. Oznacza to objazd i przekierowanie cikiego ruchu pojazdów powyej 18 ton na drog krajow nr 92. Dlatego na ulicy Objazdowej i Sikorskiego pojawiy si stalowe kolosy, których dawno w takiej iloci nie widzielimy w miecie. Ogromne ciarówki korzystaj take z objazdów drogami wojewódzkimi – midzy Supc i Pyzdrami oraz Pyzdrami i Wrzeni. Efekt? W dzie i w nocy przy trasie trzs si domy, dzwoni szklanki, a i telewizor trzeba podgoni, aby cokolwiek usysze. Sprawc zamieszania jest prywatna firma, Autostrada Wielkopolska SA. Czy zatem wrzenianie mog spodziewa si „rekompensaty”

za trzy miesice dodatkowego smrodu i haasu? – Nie rozumiem pytania... Z jakiego powodu? – dziwi si Zofia Kwiatkowska, rzecznik prasowa Autostrady Wielkopolskiej. – W ubiegym roku Autostrada podwyszya opaty dla tirów, co spowodowao wzrost natenia ruchu na naszych drogach lokalnych. Teraz mamy objazd, wic chyba co si nam od was naley? – Autostrada to projekt publicznoprywatny i wszystko jest uzgadniane ze stron rzdow. Obecna sytuacja ma zwizek z przebudow wza Supca i dostosowaniem do poboru opat, a to potrwa do koca listopada. Tak naprawd z autostrady uciekay tiry, które i tak nie paciy za przejazd, bo omijay bramki i w zwizku z tym ten ruch ucieczkowy robi si coraz wikszy – argumentuje rzeczniczka. Mieszkacy widz t spraw inaczej. Dopiero uchway rad gmin i powiatu oraz interpelacje poselskie doprowadziy do instalacji urzdze viaTOLL (w lipcu br.), które zapobiegy „ruchowi ucieczkowemu” na drodze krajowej midzy Wrzeni a Supc. Niestety, takich urzdze nie ma na drogach wojewódzkich, dlatego wielu jest tutaj zarówno „uciekinierów”, jak i tych, którzy zostali zmuszeni do objazdu. – Pomiarów nie robilimy, ale wiemy, e natenie ruchu znacznie wzroso. Bdziemy musieli to przebole do listopada – mówi Marek Jakowiak z Wojewódzkiego 18-tonowe tiry przecinają Wrześnię w drodze do Słupcy. Człowiek w pojedynku jeden na jeden nie ma żadnych szans Fot. FIB Zarzdu Dróg w Koninie.

501 677 731 lub 501 677 838 CHCESZ ZGŁOSIĆ JAKIEŚ ZDARZENIE? DZWOŃ!

Czy kiedyś dożynki wyglądały inaczej? Jak długo powstaje wieniec? Czy szanujemy trud rolnika? Temat tyg., s. 2, 10-11 Źle namalowana linia zatrzymania na przejeździe kolejowym na Gnieźnieńskiej mogła... zabić! Zdarzenia, s. 4 Fortuna zwolniła pracowników z rozlewu piwa – z powodu ścieków Miłosław, s. 16 Rozmawiamy z Urszulą i szefem Bayer Fulla Kultura, s. 12 Nowy, piękny i pełen kwiatów Park Pielgrzyma w Biechowie Kościół, s. 22

Burmistrz poszedł na rękę pracownikom VW

O sprawie pisalimy trzy tygodnie temu. Grupa 42 mieszkaców ulicy Paderewskiego wysaa petycj do burmistrza w sprawie likwidacji przystanku przy tej arterii. Znajduje si on vis-à-vis posesji nr 39. Skaryli si na haas, który uniemoliwia sen. Podpierali si rozporzdzeniem ministra infrastruktury, które w spornych sprawach nakazuje branie pod uwag „interesu ogólno-

spoecznego”. Tumult mieli wytwarza pracownicy Volkswagena, którzy rano z Paderewskiego odjedaj do pracy. Ratusz zareagowa szybko. Obieca wysa dodatkowe patrole stray miejskiej, które miay przyjrze si sytuacji. Sprawa zacza jednak nabiera rumieców dopiero po publikacji w „Wiadomociach Wrzesiskich”. Do dziaania przystpili pracownicy VW, którzy korzystaj z tego przystanku i s mieszkacami Paderewskiego. – Wedug nas fakty s inne. Liczba odjedajcych autobusów jest mniejsza ni podawano. Nie zgadzay si godziny ich wieczornych powrotów. Na dodatek pod petycj podpisay si osoby, które nie miesz-

kaj na tej ulicy – przekonywa nas jeden z pracowników niemieckiego koncernu, który korzysta ze spornego przystanku. Zaoga z Paderewskiego interweniowaa te u burmistrza Tomasza Kaunego. Skutecznie. Szef gminy stwierdzi, e przenosin przystanku na razie nie bdzie. – Panowie zapoznali si take z petycj, podwaajc fakty opisane w tym pimie – informuje Kauny. Po wyjciu od burmistrza pracownicy pobiegli wyjania problem „w terenie”, a wic u osób, które podpisay si pod petycj. – Nie wycofuj si z tego, co podpisaem, bo naprawd uwaam, e haasy nie daj y mieszkacom Paderewskiego. Dziwi si tyl-

ko, e ratusz udostpni nasze dane innym postronnym osobom – mówi nam mieszkaniec wspomnianej arterii. Twierdzi, e by nagabywany przez jednego z pracowników VW. Burmistrza zapytalimy, czy mia prawo udostpni t petycj.: - Petycja dotyczy spraw publicznych istotnych dla osób korzystajcych z transportu publicznego, w tym z przystanków autobusowych. Skadajcy petycji nie majcego co do zasady charakteru indywidualnego, powinni si liczy z moliwoci zapoznania innych osób z jego treci wyjania Tomasz Kauny. Tematem przystanku zainteresowalimy poznask central Volkswagena. Odpowiedzi jeszcze nie otrzymalimy Filip Biernat

Reklama

njLJnjŶĂƐnjũƵǏ ũħnjLJŬĐŚŝŷƐŬŝ͍ ^njĐnjĞŐſųLJǁĚŽĚĂƚŬƵ ƌĞŬůĂŵŽǁLJŵŶĂƐƚƌŽŶŝĞϮ

Edu-510

Przystanek autobusowy przy ul. Paderewskiego nie będzie zlikwidowany. To dobra wiadomość dla pracowników Volkswagena, którzy dojeżdżają stamtąd do pracy.

www.wrzesnia.info.pl


7 września 2012

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

2 Temat tygodnia Plon niesiemy, plon SONDA

Waldemar Śliwczyński

Moim zdaniem

Jacek Groblewski z Wrześni: – Co roku biorę udział w festynach doşynkowych w róşnych miejscowościach. Impreza w Obłaczkowie zapowiada się bardzo dobrze: sporo atrakcji dla dzieci, duşy plac przygotowany do zabawy tanecznej. Ludzie chętnie uczestniczą w takich imprezach. Mieszkańcom wsi są one potrzebne. Myślę, şe praca rolnika jest za mało doceniana w społeczeństwie. Ewa Górniak z Obłaczkowa: – Jak najbardziej warto organizować doşynki. Dla mieszkańców wsi to takie oderwanie od codzienności. Dobra okazja, şeby się spotkać, porozmawiać z sąsiadami. Myślę, şe rolników za mało się docenia. Kto kiedykolwiek pracował na roli, wie, jaka to cięşka praca. Osoby, które nie mają nic wspólnego z wsią, nie potrafią jej uszanować. Marzena Lech z Biechowa: – Oczywiście, şe warto organizować doşynki. Dzisiejsza impreza bardzo mi się podoba. Sama jestem rolnikiem i dobrze wiem, jak cięşka jest praca na wsi. Ludzie za mało ją doceniają.

zdaniem uşytkowników www.wrzesnia.info.pl wieśniak: Czy praca rolników jest doceniana...?

Niech odpowiedzą najlepiej ci, którzy tak strasznie ubolewali, şe Września śmierdzi [...]. Tak naprawdę tradycja na wsi zanika, pozostaje rozdmuchana politycznie impreza, gdzie włodarze mogą uraczyć lud jadłem, napitkiem i prostą muzyką. Wszak trza dbać o wyborców. Nie, nie są to imprezy tylko i wyłącznie dla mieszkańców wsi... Nie zapominajmy, iş 65% „mieszczan� wywodzi się z okolicznych wiosek. Moşe juş o tym nie pamiętają bądź wstydzą się swojego pochodzenia – wszak „burakiem� być to obciach. Tak czy owak: i „wsiury�, i „miastusy� po odpowiedniej ilości wraşeń zapewnionych w trakcie imprezy bawią się przednio. A chyba to jest najwaşniejsze... dycha: Wieśniak to nie mieszkaniec wsi, to stan umysłu. ryś: Juş sama dyskusja na ten temat świadczy o podziałach. A świętować powinien ten, co chce i moşe.

Co jest najlepsze w doşynkach? Andrzej Miśkowiak z Sołeczna: – Bywam na doşynkach. Moim zdaniem na festynach najwaşniejsze są atrakcje dla dzieci, bo one najbardziej potrafią się cieszyć. Czy warto organizować doşynki? Oczywiście, widać to chociaşby po frekwencji na dzisiejszej imprezie. Doşynki są waşne, bo to podziękowanie dla rolników, których pracę na co dzień za mało doceniamy.

koncerty opinie internautĂłw na www.wrzesnia.info.pl

P

odzia na miastowych („lepszych�) i wieniaków („gorszych�) od wielu lat wydaje mi si ju tylko wspomnieniem. Dzisiejsi mieszkacy wsi to zupenie inni ludzie ni chociaby ci z „Chopów� Reymonta. Kady, kto czyta ksik (film to jednak nie to samo), wie, e ci historyczni wcale tacy fajni nie byli – mieli gdzie ludzi starszych, kaleki, a najwaniejsze byy dla nich pienidze. Potrafili by bardzo okrutni. Dzisiaj na wsiach s takie same jak w miastach szkoy, jest ta sama telewizja, ten sam internet, ta sama prasa. Prawie kady ma samochód, wic wyjazdy do miast to adna wielka gratka. Z drugiej strony, coraz wicej mieszczuchów ucieka z miast na wie. ywioy wiejski i miejski bezustannie si mieszaj, czego konsekwencj jest zanikanie rónic. Wród osób, które znam i ceni za rozum i ogóln ogad, jest co najmniej tyle samo z miasta i ze wsi. Etnografowie ju od dawna ubolewaj nad zanikiem tradycyjnej kultury wiejskiej – pono wicej zespoów folklorystycznych dziaa w miastach ni na wsiach. Ale tak ten wiat si rozwija... Wreszcie mam dwa tygodnie urlopu – w tym miejscu pojawi si Tomek Maecki.

Przyszła pora na doşynki, dlatego w tym tygodniu naszą sondę przeprowadziliśmy podczas gminnego święta plonów w Obłaczkowie. Uczestników doşynek zapytaliśmy, czy warto organizować święto plonów i czy praca rolnika jest doceniana.

msza

29%

47%

tańce

18% 6%

pochĂłd

Satyryczny komentarz tygodnia: na wsi wiedzą, jak się bawić

jedno pytanie – jedna odpowiedź

W jaki sposób władza mówi do ludu? Filip Biernat: Wójt wygłasza przemówienia prawie na kaşdych doşynkach, które odbywają się w gminie, ale nie tylko. Jak sobie pan radzi? Skąd bierze pan pomysły i jakie chwyty retoryczne pan stosuje? Wojciech Majchrzak, wójt gminy Kołaczkowo: – Robię to zazwyczaj spontanicznie. Nie przygotowuję przemów, dlatego nie czytam z kartki, bo to moim zdaniem zbyt dobrze nie wygląda. Czasami przy większych imprezach, takich jak doşynki, mam listę zaproszonych gości, ale tylko po to, aby nikogo nie pominąć. Być moşe często powtarzam pewne zwroty i pewne treści powtarzam, ale w niektórych miejscowościach mówię o tych samych problemach, więc moşe powstać wraşenie, şe ciągle mówię to samo. Ale faktycznie tak nie jest.

y Gwarantujem 

 

61 436-27-33, 436-29-49

%045"8:0000 693-631-996

pn.-sob. 7.00-19.00 nd. 8.00-14.00

NAGROBKI schody, parapety, blaty, kominki, kostka granitowa

 

DOM-GAZ

tUBSDJDBPCS[ZOBOB t8Ć–(*&-,".*&//: #36/"5/: t&,0(304;&,QPMTLJD[FTLJ t.*"ÂŒ

Marzenin, ul. Ks. Twardego 5 61-4388-077, 601-084-743 NISKE CENY

TARTAK NEKLA wykonuje wiby dachowe wg zamĂłwie. boazerie podbiciowe impregnacja cinieniowa drewno kominkowe

Tarcica obrzynana i nieobrzynana Deska tarasowa (dwustronnie ryflowana) Nekla ul. Dworcowa 33 tel. 61 4386-046, fax 61 4386-076

605-338-906, 605-550-379

GAZ EKO-GAZ

61 436-46-84 604-710-781 pn-sob 8.00-19.00 niedziela 9.00-13.00

Roz-863

‡QRZDWHFKQRORJLD OHSV]DMDNRŒý ‡QRZDOHSV]DFKHPLD

GAZ

Gutowo Małe, ul. Powidzka 9 (przy torach kolejowych), tel./fax 61 437-64-56

 0217$Ä“t6(5:,6

VDPRFKRGRZ\FK LQVWDODFMLJD]RZ\FK KDNĂ‘Z

 :U]HzQLD .RzFLXV]NL RERN&HQRVXSa-412e

MYJNI

 

SKĹ AD DREWNA I WĘGLA

Roz-1039a

Zapraszamy do

Sa-491

Reklama


7 września 2012

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

3 Aktualności Tankowali wodę zamiast benzyny Na stacji paliw Statoil zamiast benzyny sprzedawano wodę. Klientom psuły się auta, a kierownik stacji udaje, że o niczym nie wie. Centrala za to bije się w piersi i tłumaczy. Jan Kaczmarczyk z Wrzeni by jednym z tych, który 30 sierpnia mieli pecha i zatankowali na Statoil przy ul. Dziakowców. – Jak zwykle wlaem E95. Ujechaem jednak kilkaset metrów i samochód stan. Nie wiedziaem, co si stao, dopiero po odholowaniu auta do mechanika okazao si, e w zbiorniku nie mam paliwa, tylko wod – mówi mczyzna. – Naprawa kosztowaa mnie ponad 200 zotych. By mie dowód na to, co si stao, pojechaem po- Jan Kaczmarczyk twierdzi, że po tym, co go spotkało, już nigdy nie kupi paliwa Fot. Dorota Tomaszewska nownie na Statoil i wlaem to samo na stacji Statoil

paliwo do baniaka. Prosz spojrze, ile jest w nim benzyny... W kanistrze znajdowao si 15 cm pynu, z czego tylko 0,5 cm to benzyna. – Wylaem troch na asfalt, nawet nie chciao si zapali – mówi pan Jan. O rozcieczonym paliwie zostali poinformowani policjanci. Nie wszczli jednak adnego postpowania w tej sprawie, poniewa fakt, e poszkodowany mczyzna doszed do porozumienia z kierownikiem stacji, uznali za wystarczajcy, aby zapomnie o incydencie. Najwyra niej szybko zapomnia o nim take kierownik stacji. W rozmowie z nami stwierdzi, e nic mu nie wiadomo, by co takiego miao miejsce. Zdecydowanie lepsz pamici wykazaa si rzecznik Statoil Poland Krystyna Antoniewicz-Sas. – Rzeczywicie, doszo do rozszczelnienia

ukadu sscego zbiornika z benzyn, wskutek czego nastpi przeciek wody z gruntu do paliwa – tumaczy. – W momencie kiedy czujniki zasygnalizoway awari, kierownik stacji wstrzyma sprzeda benzyny E95 i wezwa specjalistyczny serwis techniczny. W zwizku z zaistnia sytuacj zoone przez klientów reklamacje zostay przyjte i s w trakcie rozpatrywania. Sposób postpowania jest zgodny z obowizujcymi przepisami prawa i procedur wewntrzn firmy Statoil Poland. Zdarzenie to nie byo skutkiem bdu pracowników stacji. Zbiorniki na naszych stacjach posiadaj elektroniczny system nadzoru nad poziomem zanieczyszcze, który wyklucza moliwo prowadzenia sprzeday w sytuacji, gdyby w zbiorniku pojawi si nieczystoci, w tym take woda. Dorota Tomaszewska

fotografia.net.pl sklep internetowy

Roz-1287

ww-103

Reklama

AUTORYZOWANY PUNKT SPRZEDAŻY

Video-Best Września, Legii Wrzesińskiej 17 tel. 61 436-51-98


7 września 2012

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Błędy na wagę życia Co jakiś czas na przejeździe kolejowym w kierunku Sokołowa – dokładniej, między torowiskiem a barierkami – uwięziony zostaje samochód. Dlaczego tak się dzieje? Źle namalowano linię! Dzięki „WW” ma się to zmienić.

nie posprztaa po swoim psie, który 4 wrzenia wypróni si na jednym z trawników przy ul. Sowackiego. Sytuacj widzia patrol stray miejskiej. Kobiet ukarano 100-zotowym mandatem.

„ Piciokrotnie wyszy

„ 5 wrzenia 100 z mandatu otrzyma 31-letni mczyzna, który pi piwo na ul. Suwalskiej.

„ Dwóch modych kie-

 Linia warunkowego zatrzymania jest namalowana o kilka metrów za daleko mniej dwóch metrów przed sygnalizatorem, a nie za nim – wyjania K. Szczeniak. Dlaczego drogowcy bdnie oznakowali drog krajow? Maria Majchrzak z Rejonu Dróg w Gnie nie twierdzi, e znaki poziome byy malowane przez firm, która wy-

Sądowa sprawa „WW” dotarła do ministerstwa Kuriozalny wyrok dla „Wiadomoci Wrzesiskich” w sprawie Hansa S. wywouje konieczno nowych uregulowa prawnych dla caego rodowiska dziennikarskiego. W lipcu 2010 roku napisalimy to, o czym w podmiosawskim Klafsie wiedzieli wszyscy – jak jego dyrektor Hans S. odurza i molestowa swoich pracowników. Artyku pt. „Gdy szef kocha inaczej” powsta na podstawie lektury sdowych akt. Tomasz Szternel wyra nie zaznaczy intencje opisania sprawy w podaniu skierowanym do przewodniczcego wydziau karnego wrzesiskiego sdu. Ten wyrazi zgod na zapoznanie si z zebran dokumentacj. Artyku nie spodoba si jego „bohaterowi”, który zawiadomi prokuratur o podejrzeniu popenienia przestpstwa. Prokuratura podzielia jego stanowisko. Uznaa, e doszo do „publicznego rozpowszechnienia wiadomoci z rozprawy prowadzonej z wyczeniem jawnoci”. Sprawa trafia do Sdu Rejonowego Pozna – Stare Miasto. Wyrok zapad w kwietniu tego roku. Sd uzna, e T. Szternel i naczelny „WW” Waldemar liwczyski zamali prawo, „bo podawanie informacji z utajnionego procesu jest bezwzgldnie zabronione”. Zgoda na przejrzenie akt, zdaniem sdu, nic w tym wzgldzie nie zmienia. Sd, uznajc win, postanowi jednak skorzysta z nadzwyczajnego zagodzenia kary i zrezygnowa z jej wymierzenia, argumentujc to tym, e dziennikarz i wydawca nie byli wiadomi amania prawa. Dlatego

„ 24-letnia wrzenianka

mandat otrzymaa natomiast 37-letnia kobieta, która tego samego dnia zaparkowaa swój pojazd na miejscu przeznaczonym dla osoby niepenosprawnej. Wykroczenie to miao miejsce na parkingu przy urzdzie skarbowym (ul. Warszawska).

konywaa przebudow tej drogi. – Oczywicie sprawdzimy to i jeli oznakowanie jest bdne, niezwocznie je poprawimy – informuje przedstawicielka GDDKiA. Na innych przejazdach w ogóle nie ma linii – np. na tym w Gutowie Maym, na ul. Dziakowców i Czer-

Fot. Dorota Tomaszewska

niejewskiej. Zostay zwyczajnie zapomniane. Moe to i lepiej, bo nie wprowadzaj w bd. Marcin Nowak z Powiatowego Zarzdu Dróg obiecuje, e zostan one namalowane podczas przyszorocznego odwieania oznaczenia ulicznego. Dorota Tomaszewska

Uciął sobie drzemkę za kierownicą i walnął w drzewo

800

z wynosia sdowa kara dla dziennikarza i wydawcy „WW” za „niewiadom win”

sdzia zobowiza tylko do zapaty wiadczenia pieninego – po 800 z. – Po naszej apelacji sprawa wrócia do ponownego rozpatrzenia. W uzasadnieniu tego wyroku sd drugiej instancji musi wskaza kierunek, w jakim powinien pój teraz sd. Czekamy na to uzasadnienie ju ponad miesic – mówi W. liwczyski. Jeszcze w trakcie procesu pomoc prawn zaoferowaa nam Helsiska Fundacja Praw Czowieka. Mamy ju pierwsze konkrety tej wspópracy. – Skierowalimy pismo do Ministra Sprawiedliwoci, dotyczce zasad dostpu dziennikarzy do akt postpowa sdowych, inspirowane t spraw – mówi Dorota Gowacka z Obserwatorium Wolnoci Mediów w Polsce HFPC. Z pismem mona si zapozna na www.wrzesnia.info.pl. Nasz proces odbi si szerokim echem w rodowisku dziennikarskim. Temat podjo wiele mediów, m.in. „Gazeta Wyborcza”, Polsat News, miesicznik „Press”, Polska Agencja Prasowa oraz tygodnik „NIE”. DAI

Fiat punto na prostym odcinku drogi zjechał na pobocze i uderzył centralnie w drzewo. Miało to miejsce w Nowym Folwarku w środę, 5 września, około godz. 5.45. Zawinił 62-letni kierowca (jechał w kierunku Czerniejewa), któremu się przysnęło. Z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Jego życiu nic nie zagraża. TOS

Wakacyjna statystyka Policja dokonaa podsumowania wakacji. Jakie byy? – Bezpieczniejsze ni rok temu, co nie znaczy, e cakiem bezpieczne – uwaa Krzysztof Szczeniak. Sytuacj najlepiej ilustruj liczby. W cigu dwóch miesicy doszo do 80 kolizji i 7 wypadków, w których mier poniosa jedna osoba, a 10 odnioso rany. Dla porównania, w analogicznym okresie poprzedniego roku miao miejsce 94 kolizji i 10 wypadków (3 ofiary i 14 rannych). Coraz wikszy problem stanowi nietrze wi uczestnicy ruchu. Zatrzymanych zostao 22 kierowców, z czego 19 popenio przestpstwo (mieli wynik powyej 0,25 mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu),

rowców postanowio porozmawia sobie pod koniec sierpnia na ul. Sowackiego. I nie byoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, e jeden z nich zaparkowa swój pojazd na ciece rowerowej, a drugi – na zakazie zatrzymywania si. Obaj kierowcy otrzymali mandaty w wysokoci 100 z. KUL

a 3 wykroczenia (poniej 0,25 mg/ dm3). W 2011 r. byo ich odpowiednio 25 i 9. Istn plag stanowi pijani rowerzyci. Wsiadajc na rower po kilku gbszych, przestpstwa dopucio si 43, a wykroczenia trzech. To znaczny skok w zestawieniu z zeszym rokiem, gdy zatrzymanych zostao „tylko” 19 cyklistów. – W wikszoci statystyk odnotowalimy spadki. Wci razi jednak liczba zdarze drogowych. Do wielu z nich doszo z powodu nieostronoci kierowców czy niedostosowania prdkoci jazdy do panujcych warunków – mówi rzecznik policji. Dodajmy, e w czasie wakacji policjanci naoyli 1433 mandaty karne. TOS

Kronika policyjna

Niektórzy mogliby pomyle, e winni s kierowcy, którzy mimo sygnaów wietlnych, informujcych o nadjedajcym pocigu, wjedaj na przejazd. Tymczasem okazuje si, e nie do koca tak jest. Kierowcy, podjedajc do torowiska, stosuj si do poziomych znaków drogowych, które – jak wynika z informacji przekazanych nam przez rzecznika wrzesiskiej policji Krzysztofa Szczeniaka – umieszczone s w niewaciwym miejscu. – Zgodnie z rozporzdzeniem ministra infrastruktury z 3 lipca 2003 roku, lini warunkowego zatrzymania stosuje si midzy innymi w celu wyznaczenia miejsca zatrzymania pojazdu przed przejazdami kolejowymi i sygnalizatorami. Zatem na drodze dojazdowej do przejazdu kolejowego wyposaonego w sygnalizacj linia ta powinna by umieszczona w odlegoci co naj-

Straż Miejska

4 Zdarzenia

„ Kto porysowa ostrym

narzdziem toyot rav 4, zaparkowan przy ul. Kociuszki? Odpowiedzi na to pytanie poszukuje policja. Wandal da o sobie zna 31 sierpnia.

„ Tego samego dnia mia-

a miejsce kradzie telefonu sony ericsson. Doszo do niej w lokalu przy ul. Sowackiego.

„ Radioodtwarzacz i nawigacj samochodow ukrad nieznany sprawca z VW golfa zaparkowanego przy ul. Piastów. Dziao si to z 31 sierpnia na 1 wrzenia. „ Kto gwizdn rower

pozostawiony przy ul. Kaliskiej (1 wrzenia). By wart okoo 700 z.

„ Torebk, a wraz z ni

portfel, dokumenty i telefon komórkowy, skradziono 20-latce bawicej si w Becie (2 sierpnia). Stracia okoo 570 z.

„ 800 z ukrad niezna-

ny sprawca z domu jednorodzinnego przy ul. Fromborskiej. Wama si do niego midzy 28 sierpnia a 3 wrzenia, poprzez wybicie szyby w oknie.

„ Z wagonu kolejowego

na dworcu PKP znikno 11 ton wgla. Zosta przeadowany midzy 29 sierpnia a 3 wrzenia. Firma z Ostrowitego, do której nalea, oszacowaa straty na 6 tys. z. TOS


Wiadomości Wrzesińskie Reklama

5

www.wrzesnia.info.pl www.wrzesnia.info.pl

ww-253

7 września 2012

KSERO kolor: cz-b A4: 0,20 zł A4: 2,50 zł A3: 0,35 zł A3: 5,00 zł ul. Jana Pawła II 14, Września - Biuro Ogłoszeń „WW”, tel. (61) 640-01-01

5(67$85$&-$‡%$5

XO']LHFL:U]HVLĽVNLFK rezerwacje, dowóz

10.00 - 23.00 ORYGINALNA KUCHNIA ORIENTALNA

Gas-314

WHO 


7 września 2012

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

6 Samorząd Nie ma pewności, czy szpital będzie oddany w październiku Likwidują zarząd dróg Kalkulacja wynagrodzeń brutto na podstawie audytu wewnętrznego przeprowadzonego w PZD obecnie

po reorganizacji

Rodzaj kosztów

1.

2.

 Wiceprezesi szpitala Adam Jasinski i Sebastian Nowicki oraz prezes Zbyszko

miesięcznie

rocznie

miesięcznie

rocznie

Koszty osobowe administracji

22 000 zł

264 000 zł

12 097 zł

145 164 zł

Koszty osobowe służby drogowej

7 300 zł

87 600 zł

4 864 zł

58 368 zł

razem:

29 300 zł

351 600 zł

16 961 zł

203 532 zł

Przybylski udzielają odpowiedzi na pograniczu żartu. Tak uważa K. Wojciechowski

Sytuacja finansowa szpitala nie jest satysfakcjonujca; budowa zakoczy si w pa dzierniku albo i nie. A prezesi szpitala robi sobie arty z radnego Krzysztofa Wojciechowskiego. To wnioski z sesji rady powiatu, która odbya si w ostatni dzie sierpnia. Najwaniejszym punktem pitkowych obrad bya jednak uchwaa o likwidacji Powiatowego Zarzdu Dróg (szczegóowo piszemy o tym obok). Dodajmy tylko, e piciu radnych gosowao przeciwko pomysowi zarzdu powiatu. Pozostaa czternastka uznaa, e PZD naley zlikwidowa. Prezes szpitala Zbyszko Przybylski zapozna radnych z dziaalnoci spóki w 2011 roku. – Wyniki finansowe nie s na pewno w tej chwili pozytywne – przyzna. – One obejmuj ten moment, kiedy nie mamy rozliczonych nadwykona za dwa lata, czyli za rok 2010 i 2011. Jeelibymy mieli je rozliczone chociaby w 60 proc., to doszoby do penego zbilansowania dziaalnoci szpitala – kontynuowa. Dodajmy, e braki w kasie szpitala wynosz w tej chwili okoo 3 mln z. Prezes zapowiedzia, e placówka niebawem wystpi z pozwem przeciwko NFZ. Przybylski nie by w stanie odpowiedzie na pytanie radnego Przemysawa Hirschfelda (PiS), który pyta o termin zakoczenia budowy. – Dzi nie mog mówi o pewnociach. Bo bya wersja umowy do koca lu-

tego. Pierwszy aneks by do koca sierpnia. W tej chwili jest opcja, e do koca pa dziernika. Na razie si tego trzymamy. Chciabym, eby rzeczywicie udao si do koca pa dziernika. Powiem tak: jest to moliwe do zrobienia, ale wszystko w rkach wykonawcy – odpar. Na koniec sesji K. Wojciechowski odniós si do odpowiedzi udzielanych na interpelacj przez zarzd szpitala. – Dwa razy uzyskaem odpowied wymijajc. Czasami mam wraenie, e, udzielajc odpowiedzi, kto sobie ze mnie robi arty. To dotyczy akurat panów prezesów naszego szpitala. Kiedy zapytaem, dlaczego zwolniono doktora Janiaka, zarzd szpitala odpowiedzia mi, e musi zapyta pana doktora, czy moe poda do publicznej wiadomoci tre wypowiedzenia. A potem nie wystpi do niego z takim zapytaniem. Ja uwaam, e to jest art. To jest niepowane traktowanie instytucji radnego. Swego czasu „WW” napisay, e we wrzesiskim szpitalu nastpuj zejcia z „wieczorynek”. Zarzd szpitala najpierw zaprzeczy, a trzy tygodnie pó niej na komisji wiceprezes Nowicki wyra nie powiedzia, e takie sytuacje miay miejsce. Na sesji uroczycie ogoszono, kto zosta Czowiekiem Roku 2011. Przypomnijmy, e tytu przyznawany przez Fundacj im. Dzieci Wrzesiskich zdobya Elbieta Soszyska. TOM

Powiatowy Zarząd Dróg po 13 latach działalności przestanie istnieć. Tak zdecydowali radni powiatowi. Cho uchwaa przesza na sesji zdecydowan wikszoci gosów, to nie obyo si bez dyskusji. Ju na pocztku Maria Taciak (SLD) zgosia wniosek, aby ten punkt zdj z porzdku obrad. – Brak mi informacji, jak bdzie przedstawiaa si strona kosztowa, w sytuacji kiedy zarzd zleci wykonanie zada na utrzymanie dróg publicznych – argumentowaa lewicowa radna. – Komisja zdrowia bya za zdjciem tego punktu z porzdku obrad. Jak rozumiem, dzi komisja zdrowia nie przedstawi swojego postulatu – zwraca si w stron szefowej komisji Henryki Waligóry (PO) Krzysztof Wojciechowski (OFS). Za odoeniem gosowania by równie Bogdan Kruk (PSL): – Konkretniejsze wyliczenia dostalimy tu przed sesj. My si z tym nie zapoznalimy! Mamy wierzy na sowo zarzdowi czy panu starocie? Jestem za zdjciem tego punktu z porzdku obrad. Nadaremnie. Koalicja zdecydowaa, e punkt ten bdzie gosowany. Starosta Dionizy Janiewicz broni pomysu likwidacji, a w zasadzie

– jak to okreli – reorganizacji PZD. Jako przykad poda poprzednie udane reorganizacje, m.in. sieci szkó ponadgimnazjalnych oraz likwidacj MOS-u. – Nad tym zagadnieniem pracujemy blisko rok. To przeksztacenie odbywa si stopniowo. Pierwszy stopie nastpi na przeomie lat 2011 i 2012. Z 14,5 etatów zmniejszylimy zatrudnienie do 9,25 – przypomnia. Wedug starosty, struktura organizacyjna PZD bya trudna do zaakceptowania: – Gdy na 10 etatów administracyjnych przekadao si tylko 5 pracowników drogowych. Saboci PZD we Wrzeni byo zaplecze techniczne. To bya hybryda: nie do koca mocna struktura techniczna i rozbudowana administracja. Kontynuacja obecnego modelu, czyli bezporednie wykonywanie prac drogowych przez pracowników PZD, wymagaoby, zdaniem Janiewicza, zainwestowania kilku milionów zotych w specjalistyczny sprzt. – ciganie si z wyspecjalizowanymi firmami skazane jest na niepowodzenie – zawyrokowa. I doda, e cz zada administracji PZD bya dublowana przez niektóre wydziay starostwa, gównie wydzia inwestycji. Ostatecznie rada czternastoma gosami za i picioma przeciwko przegosowaa likwidacj Powiatowego Zarzdu Dróg. Troje pracowników administracyjnych, w tym

p.o. dyrektora PZD Marcin Nowak, przejdzie do pracy do wydziau komunikacji i dróg starostwa powiatowego. Ponadto zatrudnienie w brygadzie remontowej starostwa znajdzie dwóch pracowników, którzy dotychczas pracowali bezporednio na drogach. M. Nowak zacz ju – na polecenie starosty – wrcza pierwsze wypowiedzenia. Ale jak zapewni, nie ma to zwizku z uchwa, tylko z reorganizacj. – Zobowizaem dyrektora do racjonalizacji zatrudnienia – przyzna Janiewicz. Przypomnimy, e w powiecie wrzesiskim mamy 322 km dróg powiatowych. Z audytu przeprowadzonego na zlecenie starostwa wynika, e koszty funkcjonowania PZD (z pominiciem tych dotyczcych suby drogowej), czyli koszty administracyjne, z roku na rok rosy. W 2009 wyniosy 47 383 z. Rok pó niej ju 68 978 zl. W roku 2011 administracja PZD kosztowaa 78 744 z. W tym roku Zarzd wyda na utrzymanie biura ju ponad 60 tys. Po reorganizacji koszty te maj si zmniejszy do 15,5 tys. Dodajmy, e te dane nie obejmuj wynagrodze. W roku 2011 biece utrzymanie dróg kosztowao 1,4 mln z. W tym – 551 tys. Zgodnie z uchwa rady, Powiatowy Zarzd Dróg bdzie funkcjonowa do koca listopada tego roku. Tomasz Maecki

Reklama

Bd-363

Jeszcze w tym toku rozpocznie się remont chodnika na Kilińskiego 198 600 zł będzie kosztowała przebudowa nawierzchni chodnika na ulicy Kilińskiego we Wrześni (lewa strona od ulicy Kościuszki do ulicy Dąbrowskiego). Przetarg na przebudowę wygrał Zakład Ogólnobudowlany IZBRUK Macieja Rybickiego z Dziedzic koło Ciążenia. Do przetargu stanęło sześć firm. Najdroższa była oferta gnieźnieńskiego GRINBUD-u, która mówiła o 255 tys. zł. Do przetargu stanęło też wrzesińskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Zaoferowało ono 245 tys. zł. – Niebawem podpiszemy umowę z wykonawcą. Nie wiem, kiedy dokładnie rozpoczną się prace, ale zakończone zostaną w tym roku. No, chyba że zima przyjdzie wcześniej – informuje Tomasz Koralewski z wydziału komunalnego wrzesińskiego ratusza. TOM


7 września 2012

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

7

Oświata Pierwszy dzwonek zadzwonił w poniedziałek

Koniec wakacji! 3 września rozpoczął się nowy rok szkolny. Potrwa on do 28 czerwca 2013. Powiatowa inauguracja miała miejsce na stadionie lekkoatletycznym Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Przez najbliższe dziesięć miesięcy tylko do tej placówki uczęszczać będzie 777 osób. Najwięcej, bo aż 874 uczniów rozpoczęło naukę w Zespole Szkół Politechnicznych, a najmniej w Liceum Ogólnokształcącym (509). Do Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zapisało się z kolei 778 osób. W gminie Września w samych tylko szkołach podstawowych uczyć się będzie 2676 uczniów. Jeśli uwzględnimy zerówki, liczba ta wzrośnie do 3216. Aż 958 z tej grupy od początku tygodnia uczęszcza do Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1. Do gimnazjów – 1422. Do placówki przy ul. Słowackiego zapisanych zostało 696 osób, a do tej przy ul. Kosynierów – 455. Niestety, w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, wykonano niewiele remontów. Wszystko przez brak pieniędzy w rezerwie oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. – Na remonty podczas wakacji przeznaczyliśmy niespełna 100 tys. zł. Rok temu była to kwota 600 tys. zł – porównuje Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty i sportu w ratuszu. Dużo działo się natomiast w ZSTiO. Realizowany jest tam drugi etap termomodernizacji budynków szkolnych. Prace są na ukończeniu. W ich zakres wchodziła m.in. gruntowna modernizacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach dydaktycznych oraz w sali gimnastycznej. W sumie prace pochłoną blisko 1,1 mln zł. Łukasz Różański

Podsumowali

Trzymaj formę i żyj zdrowo

Sporym zainteresowaniem uczniów cieszyy si darmowe wejcia na „ wiat Wodny Cenos”. Wszystko w ramach akcji „Wakacje z basenem”, któr finansowa wrzesiski ratusz. Przez dwa miesice skorzystay z niej 2434 osoby. Kosztowaa 36 tys. z. – Wejcia na pywalni odbyway si za okazaniem wanej legitymacji szkolnej od poniedziaku do pitku, w godzinach rannych – mówi Jarosaw Malicki, naczelnik wydziau owiaty i sportu w ratuszu. Z kolei z patnego basenu przy ul. Gnie nieskiej w trakcie sezonu skorzystao 14 600 osób. Do tej liczby naley jednak doda tzw. bilety rodzinne – wykupio je ponad 700 rodzin. W sumie wszystkie wpywy z biletów wyniosy 44 tys. z. Przypomnijmy, e podczas tegorocznego lata kpicy do swojej dyspozycji mieli tylko jedn z dwóch basenowych niecek. Nieczynna bya ta dla najmodszych. Wszystko przez wszechobecne usterki. – Podczas sezonu doszo tylko drobnych otar i skalecze. Odnotowalimy równie trzy zgoszenia, które dotyczyy kradziey telefonów komórkowych – informuje Zbigniew Fret, dyrektor Wrzesiskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych. – Koszty funkcjonowania basenu, biorc pod uwag tylko sezonowy personel, media i eksploata-

Jak dba o zdrowie na co dzie? Przez cay rok szkolny wskazówek w tej kwestii udziela bd specjalici z Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej. Dla dzieci, modziey i ich rodziców zaplanowano a 9 programów profilaktycznych. Nauka zdrowych nawyków powinna zacz si w jak najmodszym wieku, wic na pocztek dla dzieci z klas „0” i ich rodziców przygotowano zajcia z cyklu „Moje dziecko idzie do szkoy”. Przedszkolaki oraz modsi uczniowie podstawówek bd mieli okazj wzi udzia w programie „Czyste powietrze wokó nas”, podczas którego dowiedz si, jak radzi sobie w towarzystwie palacza. W czci spotka bd uczestniczy rodzice. Do starszych uczniów szkó podstawowych i gimnazjów skierowane bd rónego typu akcje zwizane z promowaniem asertywnych postaw zwizanych z unikaniem czynnego i biernego palenia, m.in. konkurs „Pali, nie pali – oto jest pytanie?”, i szkolenia modzieowych liderów. Planowane s te dwa programy promujce aktywno fizyczn oraz utrwalanie dobrych nawyków ywieniowych („Trzymaj form”, „Bd my zdrowi – wiemy, wic dziaamy”). PSSE bdzie take prowadzi w szkoach akcje zwizane z profilaktyk HIV/ AIDS i nowotworów. JOG

44

tys. z uzyskano ze sprzeday biletów uprawniajcych do skorzystania z basenu przy ul. Gnie nieskiej we Wrzeni

cj w sezonie od czerwca, wynosz 70 tys. z. Zapraszalimy chtnych do kpieli od pocztku czerwca – zaznacza Fret. Co cieszy, basen jest jeszcze otwarty. Czynny bdzie tak dugo, jak tylko pozwoli na to pogoda. – Chcielibymy suy ofert dopóki bdzie pogoda i chtni, wstpnie do poowy wrzenia, od godz. 12.00 do 18.00 – koczy Z. Fret. Z kocem sierpnia zamknity zosta natomiast basen w Orzechowie. Wstp na niego by bezpatny. – Szacujemy, e skorzystao z niego 1300 osób. Koszty funkcjonowania basenu powinny zamkn si w kwocie 50 tys. z – informuje Boena Nowacka, naczelnik wydziau owiaty i sportu w starostwie powiatowym. – adnych wypadków nie odnotowalimy – zaznacza. KUL

Zew-473

Reklama


7 września 2012

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Co słychać

8 Aktualności ROZBUDOWA SZPITALA

+ 680 – 191

od rozpoczęcia [dni]

po terminie [dni]

„ Opó nienie w budowie wrzesiskiego szpitala na dzi (7 wrzenia) wynosi ju 191 dni. Kolejny, równie niepewny termin oddania budowy upynie za 54 dni. Wicej na s. 6. TOM „ Ju 15 wrzenia,

Uśmiechnięta muzyka Sukces artystyczny i organizacyjny mogą odtrąbić organizatorzy festiwalu orkiestr.

o godz. 10.00 w hali przy SSP nr 1 rozpocznie si wystawa kotów rasowych. Najpikniejsze z kotów bd goci we Wrzeni do niedzieli. Impreza jest biletowana. Koszt wejciówki zwykej to 8 z, ulgowej 5 z. JOG – Suszy zbki, dziewczynki! – namawiaa do cigych umiechów instruktorka jednego z zespoów ta„ Od 10 do 14 wrzenia necznych przed wymarszem z parku Wrzesiski Uniwersytet Hrabiny. Podczas pochodu na rynek Trzeciego Wieku przyjdziewczta towarzyszce instrumenmuje zapisy do nowych talistom ju non stop byskay umiegrup tematycznych. Zebranie informacyjne zwi- chami do licznych widzów na ulicach i w oknach. zane z organizacj noweNa miejscu, czyli na rozgrzanej go roku akademickiego pycie rynku, sze zespoów biorodbdzie si 26 wrzenia cych udzia w VII Festiwalu Orkiestr w WOK-u. Samo rozpoDtych, dao godzinny pokaz muszczcie roku planowane try paradnej. Stoczona publiczno jest na 20 pa dziernika. co chwil nagradzaa brawami kolejny efektowny ukad. Oprócz orkiestry „ Na zlecenie wrzesiwrzesiskiej zaprezentoway si gruskiego ratusza wycipy z Rzni, Starego Miasta, Swarzto dwa kasztanowce przy dza, Wasilkowa oraz Wronek. Zabraul. Harcerskiej. Drzewa, z powodu wieku, byy do- ko orkiestry z Ostrowi Mazowieckiej, która musiaa wystpi u siebie. sownie puste w rodku. Przed zespoami przechadza„ Wrzesiskie Studio J- li si jurorzy (Marek Galubiski, zyków Obcych English Marek Stelmasik i Jacek RybczyHouse zorganizowao koski), którzy oceniali dobór repertulejn nietypow akcj rearu, brzmienie, dynamik, interpreklamow. Po miecie tacj utworów i ogólne wraenie kry kolorowy roweroartystyczne. Te same kryteria panopodobny wehiku tej prywie stosowali podczas koncertów na amfiteatrze, gdzie zebraa si rówwatnej szkoy. Dawniej nie liczna publiczno. English House postawio Gociem specjalnym tegorocznej na deptaku yw Statu Wolnoci. DAI edycji imprezy by Big Band Beren-

 U buławistek liczy się prezencja – nie wystarczy więc sama synchronizacja, musi być jeszcze uśmiech

bostel. Wystp niemieckiej grupy by niesamowity – jednak gocie z Garbsen koncertowali poza konkursem. Grand Prix festiwalu zdobya Orkiestra Dta ze Swarzdza. – Gralimy ju we Wrzeni kilkakrotnie, z rónymi sukcesami, ale tym razem udao si zdoby to najwysze wyrónienie. Jestemy przeszczliwi – cieszy si kapelmistrz ukasz Gowarzewski. Z przebiegu caej imprezy zadowolony by równie jeden z gównych organizatorów, szef orkiestry wrzesiskiej Jacek Rybczyski: – Przemarsz, musztra i koncerty wypady bardzo przyzwoicie – oceni. – To festiwal bez sztywnoci, jaka czasem towarzyszy muzyce klasycznej – dodaa Beata Stanisawska, która ze swad prowadzia koncerty Zwycięska orkiestra ze Swarzędza nie nastrajała się na scenie; do publiczności Fot. DAI na amfiteatrze. DAI muzycy wychodzili w pełni gotowi. Z prawej kapelmistrz Gowarzewski

Rzeczy znalezione, nie kradzione Cztery telefony komórkowe czekaj na swoich wacicieli we wrzesiskim Biurze Rzeczy Znalezionych. Nie wszyscy wiedz, e we Wrzeni dziaa takie biuro. Jest ono jednostk funkcjonujc przy Wydziale Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i Zdrowia w Starostwie Powiatowym we Wrzeni. Jak wyjania Kamil Perlik, p.o. naczelnika wydziau, procedura przyjmowania znalezionych przedmiotów jest cile okrelona przez ustawowe przepisy. I tak, oddajc dan rzecz, musimy wypeni krótki formularz, w którym okrelamy m. in. dat i miejsce znalezienia rzeczy. Jest to o tyle istotne, e biuro z pewnoci nie przyjmie rzeczy znalezionych w budynkach publicznych ani np. w pocigu czy autobusie – a to dlatego, e w takim przypadku powinnimy odda znaleziony zegarek czy parasol zarzdcy obiektu czy rodka transportu. Biuro nie przyjmuje take militariów, dokumentów ani pienidzy. Tego rodzaju znaleziska trafiaj bezporednio na policj. Z kolei na komend nie warto zanosi parasoli, rkawiczek ani telefonów komórkowych, bo te i tak zostan przekazane na Chopina 10, do pokoju nr 8 (tel.

K. Perlik: – Ludzie czsto wrzucaj znaleziony portfel, najczciej pusty, do skrzynki waciciela.

61 640 44 64), chyba e s zwizane z wykroczeniem czy przestpstwem. Obecnie na stanie Biura Rzeczy Znalezionych znajduj si: cztery telefony komórkowe, okulary wraz z etui oraz dugopis. – Niewiele tego, to prawda. By moe pilnujemy swoich rzeczy i ich nie gubimy, by moe znalazcy zostawiaj przedmioty w miejscu znalezienia, nie chcc sobie robi dodatkowego kopotu. Wreszcie, moe ludzie po prostu nie wiedz o istnieniu naszego biura. O nieuczciwoci ludzkiej nie wspomn – stwierdza Kamil Perlik. Sprawa nabiera bardziej problematycznego wymiaru, w momencie gdy znajdujemy portfel z dokumentami. Na ogó ju pusty. Co z nim zrobi? – Czstym zachowaniem, do którego zreszt ludzie si sami

Fot. DAI

przyznaj, jest wrzucanie portfela do skrzynki pocztowej waciciela, ewentualnie wysyanie go poczt. Oczywicie anonimowo. Raczej nikt si z tym nie zgasza ani do nas, ani na policj, z obawy przed posdzeniem o kradzie gotówki, któr wczeniej ju kto zabra – mówi K. Perlik. S jednak i tacy, którzy maj odwag przyj na policj z pustym portfelem, o czym zawiadcza Krzysztof Szczeniak, rzecznik Komendy Powiatowej Policji we Wrzeni. Wedug niego w ostatnim czasie odnotowano kilka takich zgosze. – W czasie mistrzostw Euro 2012 kto nawet przyniós torb z osobistymi rzeczami, które naleay do obywatelki jednego z krajów zza wschodniej granicy. Torby nie zdylimy przekaza do Biura Rzeczy Znalezionych, bo jej wacicielka szybko si po ni zjawia – informuje K. Szczeniak. Na pytanie, czy kto zgosi si do Biura Rzeczy Znalezionych po telefony, etui na okulary i dugopis, nie ma odpowiedzi. Pozostaje natomiast mie nadziej, e po tym artykule trafia tam bdzie wicej uczciwych znalazców i osób, które przyjd odzyska swoje zguby. GBA

Traktor Power chce zaorać II Wyścig Mydelniczek!

„Wszystko zaczęło się dawno temu w Belgii” – informują organizatorzy II Wyścigu Mydelniczek Red Bull na swojej stronie internetowej. Zaczęło się w czasach, kiedy mydło sprzedawano w dużych, drewnianych, solidnych skrzynkach, świetnie nadających się na pojazdy dla dzieci. Wystarczyło przyczepić kółka, znaleźć stromą górkę i zjeżdżać z impetem. Tradycję przejął Red Bull, urozmaicił ją i zjednoczył wokół niej dorosłych z dziecięcą fantazją. Polska edycja imprezy odbędzie się 23 września na warszawskiej Agrykoli. Września będzie tam miała swoich reprezentantów – to ekipa o wiele mówiącej nazwie Traktor Power. – Od końca czerwca po godzinach budujemy traktor z przyczepą, którym zamierzamy wygrać II Wyścig Mydelniczek! – zapowiada wojowniczo Błażej Smektała, który razem z Tomaszem Świtkiem, Tomaszem Czelustą i Łukaszem Brylewskim tworzy Traktor Power. Wspomniany pojazd powstaje w Pałczynie (gm. Miłosław), według szczegółowego projektu, który przeszedł przez ostrą selekcję. Schemat pojazdu został zakwalifikowany do czołowych 77 projektów, z ponad 500 zgłoszonych. Wszystkie nietypowe wehikuły muszą być napędzane jedynie siłą ludzkich mięśni. Więcej zdjęć rozrywkowej ekipy i jej pojazdu na www.wrzesnia.info.pl DAI


7 września 2012

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

9 Aktualności Ukłon kilku pokoleń pod pomnikiem Jak co roku wrześnianie oddali hołd ofiarom drugiej wojny światowej. Tegoroczne poczty sztandarowe zostały bardzo odmłodzone. Pierwszowrzeniowe uroczystoci pod pomnikiem 68. Puku Piechoty we Wrzeni rozpoczy si z minimalnym opó nieniem z powodu kawalkady motocykli, która niespodziewanie przejechaa przez ul. Sowackiego i zaguszya ca okolic. Gdy motocyklici dostali wreszcie zielone wiato na skrzyowaniu, prowadzcy uroczysto Sebastian Mazurkiewicz, dyrektor wrzesiskiego muzeum regionalnego, zapowiedzia sygna syreny: – Równo 73 lata temu rozpocz- Młody poczet sztandarowy Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Fot. DAI a si najstraszliwsza w dotychcza- Pawła II we Wrześni. Uczniowie stali na baczność przez całą uroczystość

To była najstraszliwsza wojna w dotychczasowych dziejach ludzkości – mówi Sebastian Mazurkiewicz

sowych dziejach ludzkoci wojna. Pierwszego wrzenia na Polsk spada nawanica niemieckiego hitlerowskiego agresora. Sygna ostrzegawczy syreny alarmowej rozbrzmiewa wówczas nad polsk ziemi. Wsuchujc si w sygna alarmowy, zwrómy myli ku tym, którzy wtedy oddali swoje ycie – apelowa.

W tym momencie zgromadzeni pod pomnikiem mieszkacy i oficjele stanli na baczno i pochylili gowy. Po chwili ciszy i pó niejszym odpiewaniu hymnu delegacje urzdów i organizacji zaczy skada kwiaty pod pomnikiem. Po jego bokach wart penili czonkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej 68. Puku Piechoty, Marcin Raszczyk i Artur Mokracki. Szpaler dla delegacji utworzyy poczty sztandarowe harcerzy, straaków, dziakowców oraz lokalnych szkó. Uczniowie w biaych rkawiczkach byli najmodszymi uczestnikami uroczystoci. Najstarsze pokolenia, pamitajce jeszcze najstraszliwsz z wojen, reprezentowali lokalni kombatanci, dla których tym razem ustawiono krzeseka. DAI (wicej zdj z uroczystoci na wrzesnia.info.pl)

Reklama

Festyn z capoeirą w DPS-ie Mieszkacy wrzesiskiego Domu Pomocy Spoecznej hucznie poegnali lato podczas festynu, który odby si w pitkowe popoudnie (31 sierpnia) w WOK-u. Do wspólnej zabawy zaproszono goci z dziesiciu placówek z caej Wielkopolski. Gównym punktem programu bya potacówka. Na parkiecie szaleli razem pensjonariusze, opiekunowie i dyrektorowie. Zmczeni tacem mogli odpocz przy kawie i ciastku. – „Poegnanie lata” jest ju nasz tradycj, imprez organizujemy co rok. Nasi mieszkacy przez kilka miesicy czekaj i przygotowuj si do festynu – mówia Lidia Szaroleta, instruktor kulturalno-owiatowy wrzesiskiego DPS-u. – W tym roku w zabawie uczestniczy cznie ponad 120 osób. Dla naszych goci przygotowalimy specjalne upominki, a dla wszystkich wystpi grupa prezentujca capoeir – dodawaa. Wystp zespou A Magia Do Quilombo okaza si strzaem w dziesitk. Uczestnicy zabawy mieli okazj nauczy si kilku podstawowych kroków brazylijskiej sztuki walki i obejrze profesjonalny pokaz. Organizatorzy dzikuj modym ludziom z grupy za udzia w festynie. – Wystpili bezpatnie, po prostu

 Na parkiecie wspólnie bawili się mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej i ich opiekunowie

z dobrego serca. Sprawili duo radoci naszym mieszkacom – podkrela Honorata Pacholska, terapeutka. Zwyczajem jest, e gocie zabawy rewanuj si zaproszeniami na swoje imprezy. Mieszkaców wrzesiskiego DPS-u czeka wic w najbliszym czasie sporo wyjazdów. JOG

Osteobus na wrzesińskim rynku

Kre-315

Bezpłatne badania gęstości kości pod kątem osteoporozy przeprowadzane były we wtorek 4 września. Osteobus firmy Multidiagnostika przyjechał aż z Krakowa na zlecenie apteki Stylowej. Skorzystać mógł każdy – wystarczyło stanąć w kolejce. Zrobiło to kilkadziesiąt osób. Akcja w najbliższym czasie nie zostanie powtórzona. DAI


7 września 2012

Wiadomości Wrzesińskie

10

www.wrzesnia.info.pl

Temat tygodnia:

Musi być widowiskowo Dożynki to piękny, ludowy obyczaj sięgający czasów przedchrześcijańskich, nazywany przez Słowian i plemiona bałtyckie: wyżynkami, obrzynkami, wieńcem czy okrężnym. O tym, jak zmienia si tradycja doynkowa, rozmawiamy z Ryszardem Zjedak, kierownikiem artystycznym Zespou Folklorystycznego „Ziemia Wrzesiska”, dowiadczonym choreografem obrzdów doynkowych, autorem pracy dyplomowej „Obrzd doynkowy w Wielkopolsce i jego zastosowanie w warunkach scenicznych”, zasuonym instruktorem taca, którego biogram znalaz si w tegorocznym, 11. wydaniu encyklopedii biograficznej „Who is who w Polsce”. Dawne doynki róniy si niewtpliwie od wspóczesnych. Co si zmienio w doynkowym obrzdzie? Przede wszystkim zosta on skrócony. Wczeniej trwa do dwóch godzin, wspóczesny nie trwa duej ni 40 minut. Nie ma ju te tradycyjnych przypiewek, jakie dawniej piewano pod adresem wójta, pana ze dworu czy ekonoma. Dzisiaj mu-

jad dzi cigniki, maszyny rolnicze. I o komercji, jaka towarzyszy obecnie tego typu uroczystociom. Pierwotne doynki byy skromne, bardziej ludyczne. U progu zakoczenia prac niwnych kobiety ploty koron lub tzw. równiank. Nie czekajc na niedziel, w tym samym dniu szo si z kosami i sierpami na msz porann, a potem z plonami do dworu, liczc na tzw. poczstne, czyli napitek i poczstunek. Formua doynkowa zacza zmienia si dopiero w okresie midzywojennym. Starodawny obrzdek zosta zastpiony widowiskiem. Jeszcze krótsz histori doynkow maj msze polowe. W pierwszej poowie lat 80. wprowadzono nowy zwyczaj dzielenia si chlebem doynkowym. Wczeniej chleb by stawiany, pokazywany, przekazywany, ale nie spoywany publicznie. Nie chciabym by nieskromny, ale to ja jestem autorem tej zmiany. W kocu lat 70. ówczesny Pa Ryszard Zjeżdżałka potrafi też ac Kultury w Poznaniu zwróci si osobiście wykonać szydełkami czepce do mnie z propozycj przygotowania Fot. GBA doynkowego spektaklu w Chociczy koo Nowego Miasta. Byo to dosiayby by one kierowane do burmi- niose przedsiwzicie ze wzgldu strza czy starosty, jako gospodarzy na obecno telewizji. Gdy tam podoynek. Nie wspomn o paradnych jechaem, zamiast duego zespou korowodach, w których oprócz ludzi, folklorystycznego Chociczanie, ja-

U nas wieńce, u nich korony i... festiwale piwne Rozmowa z Hartmutem Büttnerem, wiceburmistrzem partnerskiego miasta Garbsen. – Po raz pierwszy uczestniczy pan w polskich doynkach. Zauwaa pan podobiestwa w obchodach wita plonów w Polsce i Niemczech? – Odnosz wraenie, e u nas nie jest to wito tak mocno celebrowane jak w Polsce. Jestem pod ogromnym wraeniem tego, co tutaj zobaczyem. Polskie doynki to dua, publiczna impreza, równie z zaangaowaniem obywateli miasta. W Niemczech nie ma ona a tak odwitnego i powszechnego charakteru. wituj przede wszystkim wsie i to te, w których dominuje gospodarka rolna. – Czy wito plonów w Niemczech jest równie, tak jak w Polsce, witem obchodzonym przez koció? – Wieloletni tradycj s obchody wita plonów w kocioach chrzecijaskich. Odbywaj si w nich dzikczynne uroczystoci. Kocioy i otarze s piknie zdobione plonami sadów i ogrodów, np. jabkami, liwkami, dyniami czy kwiatami. Gównymi organizatorami doynek s jednake rónego rodzaju zwizki. – W 1972 roku niemiecki episkopat ustanowi pierwsz niedziel pa dziernika jako dzie wita plonów. Czy ta data jest wica dla wszystkich? – Dotyczy ona Kocioa katolickiego. W rzeczywistoci róne parafie, kluby i zwizki wituj w rónych terminach na przestrzeni 6 tygodni po zakoczeniu niw. – Macie równie tak misternie robione wiece doynkowe, jak w Polsce? – W Niemczech nie ma tradycyjnych wieców, kobiety wyko-

kiego si spodziewaem, zastaem zaledwie kilkoro dzieci i dorosych. Nie byo z kim pracowa. Trzeba byo co szybko wymyli. Powsta wtedy pomys taca z biao-czerwonymi wstgami wokó wieca i, co wane... amania i rozdawania chleba. Miao by widowiskowo – i byo. A przy okazji narodzia si nowa tradycja zwizana z doynkowym chlebem. Od wielu ju lat przygotowuje pan widowiska doynkowe – na szczeblu centralnym, archidiecezjalnym, wojewódzkim, regionalnym. Maj one charakter powtarzalny, czy co roku tworzy si nowe scenariusze? Na doynki o zasigu szerszym ni powiatowy tworzy si za kadym razem nowy scenariusz. Nad jego realizacj pracuje zazwyczaj cay sztab ludzi i zaangaowane s w to due rodki finansowe. Podczas lokalnych wit niwnych prezentuj obrzdek, który powsta w 1983 roku. Przygotowaem go wedug swej najlepszej wiedzy, nie ukrywam jednak, e chtnie wprowadzibym teraz do niego zmiany w sferze muzycznej. Mam sporo zapisów nutowych pieni i przypiewek doynkowych, które przywiozem z Kujaw czy z Krakowskiego. Dysponuj zespoem piewaczym i grup taneczn, ale potrzebna jest te kapela, która przygotowaaby

nowy repertuar, a potem by go zgraa w studiu. Na to jednak s potrzebne pienidze, a tych, niestety, brakuje. Mowa o kwocie okoo 1500 z. Doynki to czas radoci, ale odnosz wraenie, e stare pieni doynkowe nie brzmi zbyt wesoo. Istotnie. S one zapisywane w tonacji molowej. Nieprzypadkowo: tonacja ta wyraa w sobie cay baga cikich ludzkich dowiadcze zwizanych z prac na roli. Ludzie pracowali w pocie czoa, znoju i upodleniu za kawaek chleba i misk ciepej strawy. Ten obrzd pozornie jest wesoy, w gruncie rzeczy przywodzi na myl twarde, codzienne ycie na wsi. Na koniec zapytam jeszcze o PRLowskie doynki. Jako szczególnie zapady panu w pami ? Pamitam doynki organizowane przez PGR w Sokoowie. Sporo bezpretensjonalnych przypiewek chwalcych panujcy ustrój, wielki bochen chleba, poczstne przygotowane przez dyrektora PGR-u dla pracowników. A jak poczstne, to i wódeczka, i kiebasa, i misa wszelakie. Graa muzyka, mona byo potaczy. I co wane, w tym czasie ludzie dostawali dodatkowe pensje, tzw. trzynastki. Przyzna pani, e byo co witowa. Rozmawiaa Grayna B. Augustin

Wieńce to jej pasja Przygotowanie dożynkowego wieńca to żmudna, wręcz koronkowa robota, poprzedzona długimi przygotowaniami. Specjalistką w tej dziedzinie jest Dorota Kaźmierczak z Mikuszewa, której prace zdobiły nawet Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

 Hartmut Büttner

Fot. GBA

nuj z kosów zbó due i zdobne korony. – U nas, istotnie, z wielk parad obchodzi si doynki, ale Niemcy z kolei nie maj sobie równych w organizacji festiwali piwnych. Czy region Dolnej Saksonii, a tym samym Garbsen, równie hucznie obchodzi chmielowe wito? – Nie tak jak w Bawarii, ale owszem, równie. A to dlatego, e wszystko, co dobre i przyjemne, szybko i chtnie jest naladowane. – Czy uczestniczy pan ju w tegorocznym Erntedankfest w Niemczech? – W przyszym tygodniu wybieram si do swojej rodzinnej miejscowoci, by tam wspólnie z lud mi, których znam, witowa zakoczenie niwnego sezonu. Dodam tylko, e w gminie Garbsen doynki s obchodzone dziewiciokrotnie. Rozmawiaa Grayna B. Augustin

Pierwszy wieniec zrobia 22 lata temu na doynki w Koaczkowie. Potem poszo ju lawinowo. – rednio w sezonie robi od 10 do 17 wieców. Wykonuj je nie tylko do naszych, tzn. Wrzeni, Miosawia czy starostwa, ale take do Gniezna, Winnogóry, Czerniejewa i wielu innych miejscowoci – mówi D. Ka mierczak. Oprócz duych wieców do gmin pani Dorota robi take mnóstwo mniejszych, do parafii. – Nie wiem, ile cznie ich zrobiam, ale mona je liczy w setkach – stwierdza. Kiedy gospodynie same przygotowyway wiece na wito plonów, jednak kiedy na pola wyjechay kombajny i tym samym zabrako kosów w stodoach, zaczto szuka kogo, kto si do tego wczeniej odpowiednio przygotowa. Takim kim jest wanie mieszkanka Mikuszewa, która nie kryje, e wiece przyniosy jej pewn popularno. – Zboe trzeba zacz zbiera, jak wyjd kosy. Pczki musz by bardzo cieniutkie, by zboe wyscho. Jeli zrobimy za grube, to splenieje – wyjania. – Najadniejsze kosy s oczywicie, gdy dochodz do dojrzaoci. Wtedy s takie zociste.

 Dla Doroty Kaźmierczak z Mikuszewa robienie wieńców jest nie tylko wielką

przyjemnością, ale także okazją do dodatkowego zarobku. Jeden duży wieniec kosztuje średnio 600 złotych Fot. Dorota Tomaszewska

Pani Dorota wykonuje swoje wiece przede wszystkim z drutu, somy i kosów. Czasami przydaje si take troch kartonu, a ostatnio równie barwione koszulki z kolb kukurydzy, z których robi przeliczne kwiaty. – Trudno okreli, ile czasu potrzebuj na wykonanie jednego wieca. Wszystko zaley od jego wielkoci. Najczciej wykonuje takie do 130 centymetrów, bo wysze nie mieszcz si do samochodów, ale bywa, e zamawia si u mnie wiece majce dwa metry. Ostatnio robiam taki na doynki wojewódzkie – mówi D. Ka mierczak, dodajc, e wiece do kocioów s znacznie nisze – maj okoo 70 centymetrów.

– Te najmniejsze robi w trzy dni. Duy przynajmniej tydzie. Staram si, by kady wieniec by inny, chocia pewne elementy si powtarzaj. Mieszkanka Mikuszewa twierdzi, e najlepsze pomysy rodz si podczas pracy. Rzadko przygotowuje szkic wieca. – Robienie wieców jest nasz rodzinn tradycj – mówi. – Robia je take moja mama. Kiedy robio si wiece, które co przedstawiay, np. maszyny, stodoy, narzdzia rolnicze. Teraz jest moda na rónego rodzaju korony. Dla mnie to moe lepiej, bo mniej pracy. Skonstruowanie stodoy i jej oklejenie nie jest takie atwe, jak moe si wydawa – koczy Dorota Ka mierczak. Dorota Tomaszewska


7 września 2012

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

11

dożynki

Cieszyli się głównie urzędnicy Po dożynkach powiatowych mocno komentowana była loteria fantowa. Bo los uśmiechnął się do...urzędników. Mina godz. 20.00. Zgodnie z programem powinien trwa koncert gwiazdy wieczoru. Pógodzinny polizg sprawi, e zamiast Urszuli na scen wysza maa dziewczynka. Robia za sierotk losujc nagrody. Jako pierwsze nabywc znalazy kolczyki, bransoletka i piercionek ufundowane przez Andrzeja Wojciucha. Jako drugie – rower i biurko zasponsorowane przez Dariusza Antkowiaka. Tymczasem po odbiór 40-calowego telewizora zgosi si mody mczyzna w garniturze. To kierowca starosty. Emocje signy zenitu przed losowaniem nagrody gównej: 7-dniowej wycieczki zagranicznej dla dwóch osób, ufundowanej przez biuro podróy Wymarzone Wakacje wespó ze starostwem. Konferansjer Andrzej Ogórkiewicz odebra los od dziewczynki i odczyta widniejcy na nim numer: 2111. – Staem przy ogrodzeniu, a nie wziem okularów. Zagadnem jakie maestwo: „Pastwo zobacz, czy to jest ten numer”. I mówi, e ten – opowiada Mirosaw Balicki, podinspektor ds. gospodarki wodno-kanalizacyjnej w urzdzie miejskim. Ale wci niedowierza. Podszed wic do pracownika ochrony. – Pan spojrzy, czy to jest ten numer... – rzuci. – No tak, ten – usysza. Dopiero wtedy zdecydowa si wej na scen. Rozradowany odebra symboliczny bilet. Nie wie, kiedy i gdzie pojedzie. Marz mu si Wochy; chciaby zobaczy Watykan. Z kolei on, su-

[zł] 60 tys.

 Wcześniej przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpiły zespoły biorące udział w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym Eurofolk Fot. TOS

 Szczęśliwy Mirosław Balicki tuż po odbiorze nagrody głównej bowo skarbnika gminy, cignie do Francji... Jak poinformowa nas Sebastian Rajkowski z biura podróy Wymarzone Wakacje, warto wycieczki autokarowej z wyywieniem (niadania i obiadokolacje) opiewa na 2 tys. z. Zwycizca bdzie j musia wykorzysta do koca

Fot. TOS

roku. – Ale moe dopaci i wybra sobie drosz wycieczk – zastrzega. Nie min dzie, a w naszej redakcji rozdzwoniy si telefony. Ludzie utrzymywali, e loteria fantowa bya ustawiona, a jako przykad podali kierowc starosty, który pono nie wygra, a tylko odebra nagrod za kogo. Postanowilimy spraw-

dzi ten trop, dzwonic do kierowcy starosty. – To pan wygra telewizor czy tylko odebra go w czyim imieniu? – zapytalimy bez ogródek. – Ale ja nie chciabym si wypowiada na ten temat. – Dlaczego, nie bardzo rozumiem... – Bo nie chc. A czy musz? – Nie musi pan, ale wydaje mi si, e gdyby pan nie mia nic do ukrycia, to by pan rozmawia. – Ja nie mam nic do ukrycia. – Wobec tego kto wygra telewizor? – Moemy si zdzwoni jutro? Jutro porozmawiamy. Nastpnego dnia nie zadzwoni. W tej sytuacji chwycilimy za telefon i skontaktowalimy si z... pewnym urzdnikiem powiatowym. To do niego, wedle naszej wiedzy, miaa trafi druga pod wzgldem wartoci nagroda. – Ile prawdy jest w tym, e to wanie pan wygra te-

lewizor? – zapytalimy urzdnika wprost. – Yy... (chwila zastanowienia). Nie udzielam takich informacji, bo to jest w gestii osób, które uczestniczyy w tym konkursie. – A pan uczestniczy czy nie? – Nie udzielam takich informacji. Prosz mnie pyta o sprawy dotyczce mojego stanowiska i moich kompetencji. O wykaz osób, które wygray w loterii, poprosilimy Joann Musiakiewicz, asystentk Dionizego Janiewicza. Ta zasonia si jednak ustaw o ochronie danych osobowych. – Nie jestemy upowanieni do udzielania informacji w tym zakresie – ucia. Dodaa, e organizatorzy przygotowali 2200 losów, z czego sprzedanych zostao 785. Wicej o doynkach powiatowych i wideo na portalu wrzesnia.info.pl/ Pyzdry. Tomasz Szternel

Ile starostwo wydało na dożynki powiatowe?

Koszty dożynek w poszczególnych gminach: Nekla

55 tys.

50 tys.

Pyzdry 40 tys.

Września

32 tys.

30 tys.

20 tys.

10 tys.

Miłosław 0

4850

40 tys.

150 tys. zł *

Kołaczkowo

7155

* dane szacunkowe „WW” – w wydziale promocji nie udzielono nam informacji


7 września 2012

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

12 Kultura

Zaśpiewała dla licznej rodziny Miałam problemy z gardłem. Byłam na ostrym dyżurze, gdzie dostałam zastrzyk rozkurczowy – mówiła Urszula

Rozmowa z Urszulą, muzyczną gwiazdą dożynek powiatowych w Pyzdrach. Gdy si urodziem, pani odniosa pierwszy duy sukces – wygraa Festiwal Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze, a w nagrod otrzymaa Zoty Samowar. Co si z nim stao? O, w 77 si urodzie? Mody jeste. A samowar? Pewnie ley gdzie u babci, tzn. u mojej mamy, na strychu, w Lublinie. Ona lubi takie rzeczy, ja nie bardzo. Moe sam plakietk ze stali nierdzewnej bym zatrzymaa (miech). Nie traktuj wszystkich nagród jako powanie. Mam cian pen pamitek, które s dla mnie wane, ale jest te mnóstwo mniej istotnych, które nie stanowi ju dla mnie takiej wartoci. A gdy miaem 5 lat, powsta teledysk do piosenki „Dmuchawce, latawce, wiatr”. Przez niemal cay utwór

 Mimo kłopotów zdrowotnych Urszula dała dobry koncert

Fot. TOS

siedzi pani z dwójk dzieci na ce, by w finale wsta i odej . Wspóczeni realizatorzy klipów mieliby pewnie co do niego sporo uwag. Nie wiem, ale emocje, które zostay w nim ukazane, byy bardzo autentyczne. Wtedy ten teledysk bi rekordy popularnoci, wszystkim si podoba – i niech tak zostanie. Ale najwiksze triumfy wicia pani, gdy wchodziem w doroso . Album „Biaa droga” sprzeda si w naka-

dzie ponad 300 tys. egzemplarzy i zyska miano multiplatyny. Dla przeciwwagi: byy i takie, które przeszy praktycznie bez echa. Dlaczego? – To jest tak, jak z kadym filmem czy ksik. Najlepiej sprzedaje si pierwsza cz, a kada nastpna coraz gorzej. Jakby tego byo mao, pojawia si choroba Stasia (Zybowskiego, ma Urszuli, zm. w 2001 r. – przyp. red.). Uwielbia gra, muzyk traktowa jak form terapii. Nagralimy pyt – cho nie tryskaa energi, to sprawia mu wiele radoci. Wydalimy j, cho wiedzielimy, e nie bdzie bia rekordów popularnoci. Przez te wszystkie lata wci utrzymywaa si pani na muzycznym szczycie. Jaka jest recepta na sukces mierzony nie miesicami, a dziesicioleciami?

Dzi? Nie mam pojcia. Ja miaam to szczcie, e zaczam piewa razem z Budk Suflera. Dziki temu opuciy mnie koszmary zwizane z koncertem debiutów na festiwalu w Opolu, który kompletnie mi nie wyszed. Po tamtym wystpie mylaam, e nie nadaj si na scen, e nie jestem w stanie opanowa stresu. Dlatego zrobiam sobie kilkuletni przerw i rozpoczam studia. W tym czasie piewaam tylko w zespole kocielnym. Nie wiem, co by byo, gdyby nie Budka. W pani yciu pojawio si take aktorstwo. To miaa by odskocznia od piewania czy te realizacja kolejnej yciowej pasji? Nie, ja nikogo nie szukaam. To wyszo przez przypadek. Na fali powodzenia „Dmuchawców” Ryszard Zauski zaprosi mnie do udziau w filmie „Och, Karol”. Bardzo fajne dowiadczenie. Ale ju w jednym z odcinków serialu „Na kopoty Bednarski” byo duo gorzej. Miaam zagra pokojówk, która odbiera telefon i dowiaduje si o mierci bliskiej osoby. Nie mogam z tym sobie da rady, bo jak ju zaczam paka, to ciko mi byo si uspokoi. Wtedy doszam do wniosku, e to nie dla mnie, e jestem stworzona do innych rzeczy.

Być megagwiazdą w Chinach Jestem już dziadkiem, dlatego nie będę więcej śpiewał na weselach – zapewnia S. Świerzyński

O tym, jak się robi karierę z Azjatami i ile ta przyjemność kosztuje, rozmawiamy z liderem grupy Bayer Full – Sławomirem Świerzyńskim. Czy wasza przygoda z Chinami to tylko epizod, czy moe co powaniejszego? Zdecydowanie to powana sprawa. Mamy zamówienie na wiele, wiele tysicy koncertów, których nie przyjmujemy, bo skoczybym je gra, majc chyba 75 lat. Je dzimy za to na koncerty telewizyjne, wywiady, mae przyjcia dla rzdu chiskiego. W tej chwili nasze pyty s take w chiskim internecie, co wcale nie jest takie atwe, jak niektórzy myl. Ile sprzedalicie pyt na tamtym rynku? Licencja zostaa wydana na 67 milionów, ale ile zostao sprzedane tego jeszcze nie wiem, gdy tam s roczne rozliczenia. Pojawia si informacja, e wydano ich nawet 150 mln. Czy jest to moliwe? Tak, bo Chiczycy jak ju co robi, to zazwyczaj podwójnie. Ile zarabiacie na jednej pycie? W Chinach sprzedaje si zupenie inaczej. To, e od kadej pyty mamy na czysto cztery zote, jest nieprawd. Mamy mniej, ale ile dokadnie, niech to zostanie nasz tajemnic. Czy mona powiedzie , e dziki temu kontraktowi stalicie si milionerami? Myl, e jeszcze nie. eby wej na ich rynek, trzeba ponie spo-

 S. Świerzyński śpiewa w Chinach

o „czerwonej bieliźnie”, która zastąpiła „majteczki w kropeczki” Fot. DOT

re koszty. Nagranie jednej piosenki po chisku i wypuszczenie jej na rynek kosztuje od 10 do 15 tys. z. My mamy materiau na 90 minut, to sobie policzcie, jakie s to koszty. Zaczo si od jednej piosenki, a obecnie piewamy ich ju ze 30. Znacie ju jzyk chiski? Mówi nie potrafimy, ale wikszo z nas go czyta, wic raczej nie mamy problemów ze piewem. W kocu trwa to ju cztery lata. Skoro trwa to tak dugo i nadal doskonale si rozwija, to co robicie w tak maej wiosce? Dla nas najwaniejsza jest polska publiczno. Kocham takie klimaty, jakie s tutaj, w Obaczkowie, i doskonale si w nich czuj.

A jaka jest chiska publiczno ? Zaskakujca. Oni reaguj niewyobraalnie spontanicznie. To, e biay czowiek piewa po chisku, jest dla nich wielkim szokiem. Jest to bardzo widoczne podczas sesji nagraniowych w studiach chiskich, kiedy daj mi jakie teksty, ja piewam, a za szyb stoi ze dwadziecia osób z rozdziawion gb. Traktuj nas tam troch jak biae mapy. Odczuwa pan zazdro polskich artystów z powodu tak intratnego kontraktu? Pewne uszczypliwoci pojawiay si gdzie w prasie, ale od wykonawców estradowych nic takiego nie syszaem. Raczej mówili, e to dobry pomys, a niektórzy chc nawet i naszym ladem. Kto wie, moe niebawem wspólnie co zrobimy. O którym wykonawcy pan mówi? O Don Wasylu. Uczy si ju chiskiego i mylimy o wspópracy. On ma fajn rewi, a Chiczycy lubi takie barwne stroje. Nasz zespó zamierza by na tamtym rynku jeszcze bardzo dugo, wic musimy dba o nasz wizerunek. Jak? Przykadowo, obdarowujc ludzi odpowiednimi prezentami. Jakie prezenty lubi Chiczycy?

Kochaj bursztyn. Kupowalimy go wielkie iloci. Maj tam zasad, e im wysza ranga urzdnika, z którym si spotykam, tym lepszy musi dosta prezent. I eby byo jasne: to nie jest adna apówka. U nich jest taki zwyczaj. Popenibym wielk gaf, idc do urzdnika bez prezentu. Jak by w Polsce premier Chin, to wszyscy, którzy byli w jego wicie, dostali od nas prezenty. A byo ich 700 osób. Dlatego rozliczajc nasz wielomilionowy kontrakt, najpierw trzeba zbilansowa wydatki. Co jest pana najwikszym marzeniem? Chciabym wystpi podczas wielkiego koncertu sylwestrowego. Bardzo o to zabiegamy, ale uda si to, jeli w ich mniemaniu bdziemy megagwiazd. Taki koncert oglda ponad 2,5 miliarda ludzi. Jeli si tam pojawimy, to caa Azja stanie przed nami otworem. I wtedy zarobimy ogromne pienidze. Dlaczego w swojej dyskografii nie podajecie pyty po chisku oraz jej nakadu? Jak chiski nakad zostanie rozliczony, wtedy umieszcz t pyt w dyskografii. Po prostu nie chc, by kto mi zarzuci, e wpisaem 67 mln, a sprzedaem np. tylko 30. Czy podczas pracy artystycznej zdarzya si panu jaka wielka wpadka? Tak, na koncercie w Poznaniu. Podano mi kieliszek alkoholu, wypiem go, wyszedem na scen i... nie wiedziaem o boym wiecie. Nie potrafiem piewa. Ale to byo dawno. Zawsze mówi, e niektórzy zmieniaj si nie do poznania, a ja zmieniem si od Poznania. Rozmawiaa Dorota Tomaszewska

Czsto grywa pani przy okazji doynek? Czy ma to w ogóle dla pani jakiekolwiek znaczenie? Absolutnie adnego. Najwaniejsze, e s ludzie, którzy chc nas sucha i si z nami bawi. Dzi dalimy koncert, jakich ostatnio gramy wiele. Dopiero w przyszym roku pomylimy o zmianach, bo bdziemy obchodzi 30-lecie istnienia zespou. Planujemy wprowadzi m.in. set akustyczny w rodku koncertu, a poza tym go wyduy i lepiej przygotowa. Ile jest prawdy o pani problemach zdrowotnych przed dzisiejszym koncertem? Miaam problemy z gardem. Byam na ostrym dyurze, gdzie dostaam zastrzyk rozkurczowy. Ostatnio robimy duo prób i to si tak jako skumulowao. Std niepewno i nerwy, które potgowa jeszcze przyjazd na koncert chyba z 50 osób z mojej rodziny. Jak rozumiem, mieli blisko? Tak. S z Poznania, ze rody, z Wrzeni, z Konina. Nie mogam ich zawie. Ciesz si, e przyjechali, e dopisaa publiczno i e nie pada deszcz, na który si zanosio. Jeli chodzi o mnie, byo super! Rozmawia Tomasz Szternel

Papa Musta na działkach – czymy róne gatunki muzyczne, wic niech ludzie, suchajc nas, te cz si w pary. To nasze przesanie – przekonuje Papa Musta

W pitkowy wieczór (31 sierpnia), w tajemniczych okolicznociach, w sali przy ul. Dziakowców wystpili Papa Musta & The MenElse. – Nasza muzyka to wypadkowa rónych stylów: funky, elektroniki, rapu, rocka, dubstepu. czymy gatunki, wic niech ludzie, suchajc naszej muzyki, te cz si w pary – apelowa Papa Musta, poznaski wokalista, producent muzyczny i autor tekstów, któremu we Wrzeni towarzyszyo piciu muzyków. Planowali zagra mocny koncert. Zapowiadao si dobrze, ale... nie wszystko poszo zgodnie z planem. Pierwszym zgrzytem byo ponad dwugodzinne opó nienie. Koncert zamiast o 20.00 rozpocz si grubo po 22.00. Okazao si, e akustyka sali w poczeniu z gonymi, energetycznymi d wikami wypada sabo. Nie dopisaa te publiczno. Organizatorzy zaliczaj jednak koncert do udanych, mówic, e atmosfera koncertu bya... kameralna i sympatyczna. Bilety na koncert kosztoway 10 z. Ile ich sprzedano? – Niestety, nie mog poda takiej informacji. Byo niewielu ludzi, ale bawili si dobrze – podsumowuje Marta Nizio z Agencji Muzyczno-Eventowej Bashesh. JOG


7 września 2012

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

13

Pimax buduje halę Ruszyła rozbudowa firmy Pimax w Psarach Małych. W maju przyszłego roku startuje produkcja w nowoczesnej hali, która stanie przy ul. Nekielskiej. Pimax to potentat w produkcji drewnianej galanterii ogrodowej. Ponad 90 proc. swoich wyrobów wysya na eksport do krajów Europy Zachodniej. – Systematycznie od lat 90. rozwijamy firm, teraz przysza pora na kolejny krok – mówi Piotr Rogoziski, wspówaciciel Pimaksu. Produkcja firmy ulokowana bya do tej pory przy ul. Nekielskiej w Psarach Maych, ale zaczynao brakowa miejsca na produkcj, która porozrzucana bya po rónych zakamarkach. Teraz wszystko ma by w jednym miejscu. – Budujemy hal produkcyjno-magazynow z biurowcem o powierzchni 1200 m2, w tym sama hala bdzie miaa 850 m2. Prace budowlane potrwaj do maja przyszego roku – dodaje Rogoziski. Hala stanie obok starej siedziby firmy (równolegle do hali ssiedniego Allflexu) i bdzie konstrukcj metalow. Wikszo prac ma by wykonana jeszcze przed zim.

Pimax to jednak nie tylko produkcja galanterii drewnianej, ale take agroturystyka w Country Clubie. Wspówaciciel zainwestowa w to gospodarstwo sze lat temu, dzisiejszego ksztatu nabierao od czterech sezonów. Co roku pojawiaj si jakie nowoci. W 2012 otwarto restauracj, odbyy si równie efektowne zawody konne. Inspiracj do inwestycji w rekreacj by wyjazd Stowarzyszenia Kupców i Przedsibiorców do gospodarstwa agroturystycznego w Wierzycach. Tam inwestor podpatrzy kilka rozwiza, które zastosowa potem w Nowym Folwarku. Niedawno do uytku oddana zostaa kryta ujedalnia o wymiarach 40 na 20 metrów. Hippik bdzie mona zatem uprawia take podczas zej pogody, przede wszystkim zim. – Zatrudniony zosta take instruktor je dziectwa. Cay czas poszerzamy ofert dla naszych klientów – mówi Piotr Rogoziski. Country Club to take trzygwiazdkowy pensjonat dla 45 goci. Funkcjonuje motel z 11 pokojami oraz od pocztku roku restauracja. W stadninie jest 11 koni, z których mona „korzysta” do nauki jazdy, przejazdem bryczk, a zim saniami. FIB

Coraz więcej metrów We wrzesiskiej podstrefie ekonomicznej przy ul. Strzykay (odnoga ul. Sowackiego) powstanie kolejny obiekt logistyczny nalecy do spóki XS, powizanej ze znan wrzesisk spók APP. XS dysponuje obecnie 12 tys. m2 powierzchni magazynowej. Obiekty te powstay gównie na potrzeby spóki APP, która zajmuje si zaopatrzeniem warsztatów blacharskokosmetycznych i autokosmetyk. Firma ta potrzebowaa solidnego zaplecza magazynowego, którego nikt w kraju nie by w stanie jej zapewni. Dlatego w 2010 r. postanowia sama je wybudowa i zainwestowaa w specjalnej podstrefie ekonomicznej we Wrzeni. Powstao centrum logistyczne, któr zarzdza specjalnie powoana spóka XS. Spóka XS zajmuje si szeroko pojtymi usugami logistycznymi. Magazynowaniem, a w szczegóach: dekompletowaniem; jeeli na palecie znajduje si kilka rónych produktów i trzeba jest odpowiednio uoy na regaach. Kompletacj, czyli zbiórk z miejsc paletowych, przepakowywaniem i robieniem zestawów gotowych do wysyki. Zajmuje si te usugami transportowymi, czciowo podpierajc si firmami zewntrznymi. XS jest w stanie dostarczy towar w kade miejsce Europy. Firma obsuguje take sklepy internetowe. – Realizujemy umow z Wabrzysk Specjaln Stref Ekonomiczn, która zobowizuje nas do kolejnej inwestycji na tym terenie. Z naszego punktu widzenia nic si nie zmienia, nasze centrum logistyczne po prostu zwikszy metra o kolejne 4000 m2. Koszt inwestycji wyniesie 4-5 mln zotych. Budowa ruszy-

Co słychać

Gospodarka

„ Dzi firma Kas-Boks

z Zielica obchodzi swój jubileusz: istnieje na rynku ju 10 lat. Z tej okazji ma wystpi Ferdek Kiepski, czyli Andrzej Grabowski.

„ Tonsil Accoustic Com-

pany – pozostao po Tonsilu – straci prezesa. Marek Szkudlarek ustpi ze wzgldów osobistych. Zastpi go Jacek Wiclewski.

„ PUP we Wrzeni po-

zyska dodatkowo 878 tys. z na programy aktywizujce bezrobotnych w wieku do 30 lat, powyej 50 i trwale bezrobotnych. Stae dla nich ruszyy 1 wrzenia.

„ W Osowie powstanie

nowe przedszkole. Kolejne po Kaczanowie na wsi.

„ Powiatowy Zarzd Dróg zrezygnowa z dzierawy alei owocowych, poniewa nie byo chtnych na ten biznes. Znalaza si jednak osoba, która za „opad z drzewa” zgodzia si utrzymywa aleje w naleytym stanie: obcina konary, kosi traw.

 Za plecami Piotra Rogozińskiego pnie się w górę nowa hala Pimaksu

Terminy uzależnione od zainteresowania klientów

„ Joanna Pikora-Igna-

siak, prezes Powiatowego Banku Spódzielczego we Wrzeni, otrzymaa odznaczenie ministra rolnictwa za dotychczasowe zasugi dla rolnictwa.

„ W SKOK-u im. Stefana Kardynaa Wyszyskiego we wrzeniu odbywaj si zebrania grup czonkowskich. To specyfika dziaalnoci na prawie spódzielczym. „ Pizzeria Capri przygotowaa na jesie nowe menu, a w nim m.in. pstrg tczowy i oso z grilla. Dla kadego, mamy nadziej, co dobrego. „ Na 13 i 14 pa dzier-

 Jedna z potężnych hal

magazynowych spółki XS – a w niej gigantyczne regały sięgające sufitu

a w lipcu, a zakoczy si z kocem roku – wyjania Stanisaw Mendyka, szef koncernu. Do tej pory koncern APP zainwestowa we wrzesiskiej podstrefie ekononomicznej blisko 21 mln zotych. – Dla zwykego czowieka to ogromna suma, w skali firmy s to znacznie mniejsze pienidze – wyjania przedsibiorca. S. Mendyka uzupenia dziaalno inwestujc w bran hotelarsk. Naley do niego hotel w Barczy nie. To modne miejsce, jeeli idzie o imprezy okolicznociowe, konferencje i wydarzenia lokalne, np. projekt „ ladami osadnictwa Olderskiego”. Obiekt jest pooony blisko lasu, w ustronnym miejscu w pobliu Nekli. Jest dobrym miejscem dla weekendowych wycieczek dla rodzin.

Niebawem ruszy budowa bloku mieszkalnego w Pyzdrach. Jednak, aby tak się stało, musi zostać spełniony jeden warunek. Zakrojonego na ponad 3 mln zł przedsięwzięcia podjął się miejscowy przedsiębiorca Krzysztof Winter. Ubiegł tym samym wrzesińskie firmy Nowbud i Wexel, które do zainwestowania w Pyzdrach namawiał sam burmistrz Krzysztof Strużyński. – Byli zainteresowani, pytali o szczegóły, ale do przetargu nie stanęli – ucina. W ten sposób na placu boju pozostał tylko K. Winter. Trzykondygnacyjny budynek zamierza wznieść na działce o powierzchni 2500 m2, położonej przy ul. Farnej (na wysokości Orlika). Termin rozpoczęcia i zakończenia prac uzależnia jednak od zainteresowania potencjalnych klientów. – Nie będę ukrywał, że to jest inwestycja, która przerasta mnie finansowo. Dlatego, chcąc z nią ruszyć, muszę mieć podpisane umowy przynajmniej na połowę mieszkań – przedstawia obrazowo sytuację. Połowę, czyli 12, bo blok będzie się składał z 24 mieszkań o zróżnicowanej powierzchni: 34, 42 i 56 m2. Cena 1 m2 wyniesie około 3500 zł brutto. Tyle tylko, że tym, którzy wpłacą pieniądze z góry, Winter oferuje do 20 proc. rabatu (w przypadku największego mieszkania to około 30 tys. zł). Z kolei tym, którzy poproszą o rozłożenie płatności na dwie raty – 10 proc. rabatu. Blok zostanie oddany do użytku w stanie deweloperskim. Ma być wykonany z ceramiki, ocieplony 15-centymetrowym styropianem i ogrzewany ekogroszkiem. Całość uzupełnią okna z kolorowymi panelami i kasety antywłamaniowe. Tylko rolety lokatorzy będą musieli nabyć we własnym zakresie. Ale sam budynek to nie wszystko – powstanie jeszcze przy nim od 6 do 8 garaży i od 12 do 14 miejsc parkingowych (w zależności od zapotrzebowania). Choć spotkanie z potencjalnymi nabywcami jeszcze się nie odbyło, to pierwsi zainteresowani są już „po słowie” z Krzysztofem Winterem. Wskazali już nawet mieszkania, które ich interesują. Bo kto pierwszy, ten lepszy. Przy sprzyjających warunkach budowa mogłaby ruszyć już w październiku. Lokatorzy otrzymaliby jednak klucze od mieszkań nie wcześniej niż pod koniec przyszłego roku. Na Gwiazdkę jak znalazł... TOS

nika zaplanowano Targi Mieszka i Nieruchomoci. Miejsce imprezy to hala sportowa przy ul. Kosynierów.

„ Jeszcze we wrzeniu

ruszy budowa nowej hali produkcyjnej Stomilu w Nekli. Spóka musi zakoczy inwestycj jeszcze w tym roku.

„ Firma BSB sprzeda-

a ju cztery szeregowce przy ul. Wawrzyniaka. Do koca roku powstanie ich dziewi.

„ Przedsibiorcy odczuwaj ju kryzys. Wedug bada Euler Hermes zanotowano o 23 proc. wicej upadoci ni w analogicznym okresie 2011 r. „ 5 pa dziernika gmina Wrzenia bdzie sprzedawaa dziaki budowlane w Gutowie Maym.


Wiadomości Wrzesińskie

16 Miłosław

www.w www.wrzesnia.info.pl wrze stronę redaguje :

Łukasz Różański tel. 530 425 105 l.rozanski@wrzesnia.info.pl

Co słychać

7 września 2012

Zwolnieni przez ścieki Browar Fortuna wręczył pracownikom wypowiedzenia. Prac stracio cznie dziewi osób. Redukcja w zakadzie bya konieczna, poniewa przy ul. Wrzesiskiej zaprzestano rozlewu piwa do butelek. Wszystko przez zbyt due iloci browarnianych nieczystoci, których nie jest w stanie przerobi miosawska oczyszczalnia cieków. Wypowiedzenia otrzymay wic osoby pracujce na linii rozlewczej i na stanowiskach powizanych z rozlewem. – Byy to osoby zatrudnione niedawno w zwizku z rozwojem firmy – informuje Krzysztof Panek, prezes zarzdu browaru Fortuna. I zapewnia: – Wicej zwolnie nie bdzie. Blisko czterdziestoosobowa zaoga moe spa spokojnie. Przypomnijmy, e w miosawskim zakadzie rozlewu piwa zaprzestano z kocem czerwca, czyli

Pod specjalnie przygotowan petycj podpisao si do tej pory ponad sto osób. Na Facebooku powstaa nawet strona, na której mona wyrazi swoje „tak” dla budowy skateparku. Poparcie wyrazio ju tam ponad pó tysica mieszkaców gminy. – Osoby, które chc nas wesprze, skadajc swój podpis pod apelem, mog to zrobi niemal w kadym sklepie na terenie Miosawia – informuje Szymon Kosiski, jeden z organizatorów akcji. Petycja trafi do burmistrza Zbigniewa Skikiewicza. Stanie si tak wtedy, gdy parafuje si pod ni co najmniej siedemset osób. – Na razie, z braku miejsca specjalnie dla nas przeznaczonego, osoby jedce na deskorolkach, rolkach i BMX-ach jed po publicznych placach i ulicach, niejednokrotnie przyczyniajc si do szybszego niszczenia murków, awek i nawierzchni – przyznaj koordynatorzy akcji. – Uprawiajc swój sport w miejscach do tego nieprzeznaczonych, naraamy zarówno siebie jak, i przechodniów na nieprzyjemnoci, a nawet niebezpieczestwo, np. jedc w pobliu ulic, ryzykujemy potrcenie przez przejedajce auta.

Barszcz polizgn si na bocie podczas spaceru w miosawskim parku i... wywin ora. Skoczyo si uszkodzeniem stawu barkowego.

„ Z kolei radny Hu-

bert Gruszczyski zosta okradziony. Zodzieje w nocy z 23 na 24 sierpnia wybili szyb i wamali si do jego sklepu przy ul. Kolejowej w Orzechowie. Ukradli papierosy na czn sum 2500 z.

„ Biskupin – Rogowo – Lednogóra. To trasa wycieczki, któr 22 wrzenia chce zorganizowa Miosawskie Centrum Kultury. Koszt wyjazdu: 30 z. Zapisy przy ul. Róowej 6.

 Część produkcji – a konkretnie, rozlew piwa – została wyprowadzona z Miłosławia. Zwolnienia były nieuniknione z chwil odcicia go od kanalizacji sanitarnej. Zakad co prawda zosta do niej podczony po dwóch miesicach, ale mona w nim teraz tylko warzy piwo. Rozlew prowadzony jest pod Kaliszem – jest jednak szansa na to, eby w niedalekiej przyszo-

Młodzi walczą o skatepark Miłośnicy deskorolek, rolek i BMX-ów zainspirowali akcję, której celem jest wybudowanie skateparku w Miłosławiu.

„ Radny Romuald

Modzi ludzie podkrelaj, e budowa skateparku pozwoliaby organizowa zawody, w których mogliby bra udzia znani skaterzy, rolkarze i BMX-owcy. Mioników tylko tych ostatnich na terenie Miosawia jest co najmniej trzynastu. – Do niedawna mielimy prowizoryczny skatepark za star szko przy ul. Zamkowej. Niestety, dyrektor Pawe Skrzypczak zabroni nam tam przychodzi. Pono haasowalimy – kontynuuje S. Kosiski, którego zdaniem profesjonalny skatepark mógby powsta w parku choby na tyach paacu Kocielskich. Modzie podzielajca podobne zainteresowania mogaby si tam spotyka, wymienia uwagami zwizanymi z uprawianym sportem, jak równie porozmawia na inne tematy. Mona byoby tam aktywnie spdza czas, zamiast przesiadywa na awkach midzy blokami – argumentuj wnioskodawcy w petycji. Szansa ku temu jest bardzo dua – wadze samorzdowe nie mówi „nie”. Cz pienidzy na budow skateparku spróbuj nawet pozyska od zaprzyja nionej gminy Bergen w Holandii. Wstpne rozmowy w tej sprawie byy ju prowadzone w maju. Obliczono, e na budow skaterparku potrzeba okoo 70 tys. z. – Nie jestem przeciwny tej inwestycji. Myl, e uda si j zrealizowa, ale potrzeba na to troch czasu – zastrzega burmistrz.

ci wróci on do Miosawia. Browar przymierza si bowiem do budowy bardzo kosztownej przyzakadowej oczyszczalni cieków. – Sytuacja naszej firmy jest dobra. Rozwijamy si stabilnie, cho „kopoty ciekowe” mocno uderzyy nas

„ Ju w sobot, o godz. 21.00, w miosawskim parku w ramach Kina Plenerowego wywietlana bdzie komedia „Druhny”. Wstp bezpatny. Wystarczy przynie koc. Fot. DAI

„ Okazao si, e 7 sierp-

po kieszeni (na modernizacj gospodarki wodno-ciekowej browar wyda blisko 200 tys. z. – przyp. red.) – przyznaje Panek. Prezes zapowiedzia te, e ju wkrótce Fortuna wypuci na rynek kolejne nowe rodzaje piwa.

nia nikt nie ukrad roweru sprzed Biedronki w Miosawiu. Po prostu jeden z klientów by tak zamylony, e nawet nie zauway, czyim jednoladem odjeda spod dyskontu.

„ Wrczenie tegorocz-

Zmęczeni, ale szczęśliwi wrócili z Warszawy

nej Nagrody Kocielskich nastpi 14 pa dziernika w Miosawiu. Imprez uwietni m.in. koncert Krystyny Proko.

„ 3 wrzenia nauk w gminnych szkoach rozpoczo 944 uczniów. Reklama

W doskonałych nastrojach wróciła do swoich domów 47-osobowa grupa dzieci i młodzieży z całej gminy, która uczestniczyła 23 sierpnia w wycieczce do stolicy. Wyprawę współfinansował urząd gminy, a jej głównym organizatorem był sołtys Nowej Wsi Podgórnej Lech Stanisławski. – W wycieczce uczestniczyły osoby, które podczas wakacji nie skorzystały z żadnej organizowanej akcji letniej – wyjaśnia sołtys. – Mimo dopłaty przez każdego trzydziestu złotych, chętnych nie brakowało – zaznacza. Na trasie zwiedzania znalazły się m.in.: Sejm RP, Stadion Narodowy i Centrum Nauki „Kopernik”. Wielu uczestnikom właśnie to ostatnie miejsce spodobało się najbardziej. – Można było wszystkiego dotknąć, a falami swojego mózgu wbić kuleczkę do bramki przeciwnika, wprowadzać w ruch wentylatory czy koło młyńskie – wyliczają. Był również oszałamiający widok z tarasu widokowego Pałacu Kultury, no i szaleńcza jazda windą do góry i z powrotem. Chłopcy byli zachwyceni wielkością i konstrukcją Stadionu Narodowego, przekonali się również, jak wygląda pomieszczenie odnowy biologicznej zawodników. – Niestety, zabrakło nam czasu, a pewnie i sił, na starówkę i Grób Nieznanego Żołnierza – ubolewa trochę L. Stanisławski, który planuje również w przyszłym roku zorganizować kolejną, już siódmą wycieczkę. – Zawsze podpytuję dzieci, gdzie chciałyby pojechać i co zobaczyć. Postaram się spełnić ich marzenie.

INFORMATOR GMINNY Urząd Miasta i Gminy

61 438 20 22

Policja

61 437 53 40

OSP Miłosław

61 438 28 88

Pogotowie Energetyczne

61 438 21 44

Poczta

61 438 23 45

Ośrodek Zdrowia

61 438 30 05

Ośrodek Kultury

61 438 27 79

Ośr. Pomocy Społecznej

61 438 30 96 61 438 37 58

Bank Spółdzielczy

61 438 20 31

Kościółek poewangelicki powoli nabiera nowego blasku Zakończył się kolejny etap prac remontowych w miłosławskim kościele poewangelickim. Prace, które wykonywała firma budowlana Eugeniusza Doty, obejmowały głównie odnowienie lica nawy głównej. Inwestycja pochłonęła 58 tys. zł, z czego 20 tys. zł przekazał urząd marszałkowski. Pozostałą kwotę wyłożyło starostwo

powiatowe, które od kilku lat zarządza kościółkiem. Docelowo odrestaurowany zostanie cały budynek, który ma pełnić funkcję powiatowego centrum kultury. Planowana jest też jego rozbudowa o szklaną konstrukcję. To jednak melodia dalekiej przyszłości. Powód: pieniądze. A raczej ich brak.

Por. lekarza rodzinnego

61 437 12 52

Naprawa pralek i lodówek

61 438 36 01

Gabinet weterynaryjny

607 944 690

ANTENY TV-SAT

61 437 14 93

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Miłosław, ul. Poznańska 10,„Rolmark”, w godz. 8.00-16.00, tel. 061 438 25 16


Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzes www.wrzesnia.info.pl sn

Kołaczkowo

Filip Biernat tel. 61 437 49 56 f.biernat@wrzesnia.info.pl

Chodnikowa farsa Na razie nie będzie remontu drogi powiatowej i chodnika w Grabowie Królewskim. Mieszkańcy piszą petycje, ale Powiatowy Zarząd Dróg nie pozostawia złudzeń. Radnemu Henrykowi Perze z Grabowa Królewskiego sen z powiek spdza chodnik midzy szko a centrum wsi. Ma on t niespotykan waciwo, e... zanika. Budowla jest w ostatecznym stanie deformacji i rozkadu, i zasadniczo nie nadaje si do uycia. – Ostatnio byem na otwarciu roku szkolnego i si troszk wkurzyem. No bo dzieciaki szy z kocioa, a nauczycielki puciy je drog. Bo teraz ten chodnik nie przypomina chodnika ani cieki. Tam zosta 60-centymetrowy pasek, którym ani dziecko, ani dorosy nie moe si porusza – wyjania radny. W petycji – na wniosek duych firm rolniczych, m.in. Golpaszu i gospodarstwa Jerzego i Zbigniewa Mazurkiewiczów – znalaza si propozycja, aby chodnik zlikwidowa i zamiast niego namalowa cig lini. W ten sposób pas jezdni by si poszerzy, a droga staaby si przejezdna dla sprztu rolniczego, np.

kombajnów. Zim jezdni mona byoby lepiej odniey. Mieszkacy chc, aby remontowi zostaa poddana droga na caej dugoci midzy Zielicem a Grabowem Królewskim. – Przecie powiat moe realizowa t inwestycj etapami. Najpierw najlepiej tam, gdzie jest najwiksze natenie ruchu, czyli w okolicach szkoy i cmentarza w Grabowie Królewskim. Gdyby udao si znale pienidze na remont kilometrowego odcinka w kierunku kocioa, to naprawd byby spokój. Bo z tym odcinkiem do Zielica to kierowcy sobie jako radz. Korzystaj z gminnej drogi szutrowej na Sokolniki – wyjania Henryk Pera. Pod petycj podpisao si okoo 80 osób. Pozytywnie zaopiniowa j wójt Wojciech Majchrzak. Mieszkacy oficjalnej odpowiedzi nie otrzymali. Na razie starostwo odpowiada wymijajco. – Remont tych dróg w tym roku nie jest moliwy do zrealizowania ze wzgldu na brak rodków finansowych. Co do przyszego roku, trudno mi si wypowiedzie, poniewa nie ma jeszcze ustalonego budetu. Na pewno wniosek bdzie analizowany przez zarzd powiatu i nie pozostanie bez odpowiedzi – poinformowa p.o. dyrektora PZD Marcin Nowak.

Młode wojsko rośnie wśród strażaków ochotników

Grupa młodych strażaków z Kołaczkowa i Iłówca uczestniczyła w VIII Mistrzostwach Sportowo-Obronnych Stowarzyszeń Młodzieżowych, które odbyły się w Węgorzewie. W zawodach brało udział 16 drużyn. Wystartowały w kilku konkurencjach sprawnościowych i obronnych. Naszą grupą opiekował się nauczyciel Rafał Pera.

GOK podejmuje próbę reaktywacji zespołu folklorystycznego Kołaczkowianie. Zapisy już wkrótce

D

yrektor GOK-u Edmund Kubis podjął próbę reaktywacji Zespołu Pieśni i Tańca „Kołaczkowianie”. To efekt apeli rodziców z Kołaczkowa, którzy chcą przywrócenia zespołu. Poczyniono już pierwsze kroki, aby tym oczekiwaniom stało się zadość. 21 września na placu strażaka w Kołaczkowie odbędzie się spotkanie organizacyjne w tej sprawie (start o godz. 17.00). – Zapraszamy dziewczyny i chłopców z klas piątych i szóstych szkoły podstawowej oraz pierwszych gimnazjum, którzy interesują się tańcem i folklorem – mówi Anna Janasik z GOK-u. Od liczby chętnej młodzieży uzależnione jest to, czy zespół się odrodzi. Jedno jest pewne: stroje ludowe wiszą w szafach GOK-u i czekają na nowe pokolenie tancerzy.

Instruktorem tańca ma być Elżbieta Maćkowiak z Wrześni, która wcześniej uczyła tańczyć młodzież m.in.: ZSTiO (dawniej Zespół Szkół Rolniczych) i ZSZ nr 2 przy ul. Koszarowej. Prowadziła też zespół folklorystyczny w Grabowie Królewskim, który przez jakiś czas funkcjonował w tej wsi. – Podkreślam, że jest to tylko próba reaktywacji Kołaczkowian. Mamy wiele znaków zapytania, zwłaszcza to, czy młodzież będzie chętna do tańca. Z drugiej strony musi być także jakaś więź porozumienia między instruktorem a młodzieżą. To wszystko okaże się podczas spotkania organizacyjnego – mówi dyrektor GOK-u. Przypomnijmy, że zespół Kołaczkowianie swój ostatni występ zanotował podczas dożynek powiatowych w Kołaczkowie, które odbyły się w 2010 roku.

17

stronę redaguje :

Co słychać

7 września 2012

„ Wystp uczniów kla-

sy drugiej uwietni rozpoczcie roku szkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Koaczkowie.

„ Podczas doynek powiatowych w Pyzdrach Czesawa Kosmecka i Violetta Przybylska z Zielica oraz Stanisaw Spurtacz z Grabowa Królewskiego otrzymali za zasugi medale ministra rolnictwa. Dodatkowo S. Spurtacz otrzyma Laur Starosty. Natomiast Józef Szafarek i Aurelia Banaszak otrzymali statuetki Lidera Powiatu. „ Po przerwie wakacyj-

nej ruszyy rozgrywki w Gminnej Lidze Pikarskiej. Oto wyniki: TW Koaczkowo – FC Koaczkowo 21:1, LZS Sokolniki – K&L Gazewice 5:5, FC Monar Zieliniec – Era-Plast Zieliniec 2:4, LZS Gorazdowo – LZS Budziowo 26:3, Team Wrzenia – KP Bieganowo 3:5, Yamakashi – GKP Gorazdowo 5:0.

„ Kilku zawodników

z ligi koaczkowskiej zasilio B-klasow Wart Pyzdry – dlatego beniaminek rozgrywek zanotowa fantastyczny start i jest liderem rozgrywek.

 Dzieci z Grabowa idą do szkoły po chaszczach, czyli tzw. chodnikiem

Szkoła tak, patologia nie Mieszkacy Borzykowa uroczycie, ale i na luzie obchodzili jubileusz 100-lecia istnienia szkoy. Czy to ostatnie wito tej placówki? Uroczystoci rocznicowe odbyy si 1 wrzenia. Organizatorzy zaprosili absolwentów, emerytowanych nauczycieli i wadze samorzdowe. Wszyscy stawili si tumnie. Gospodyni bya Danuta Waszak, nauczycielka i dobry duch szkoy. witowanie rozpoczto od odsonicia pamitkowej tablicy, któr umieszczono na portalu. Dokona tego Bolesaw Tamborski, jeden z najstarszych absolwentów szkoy w Borzykowie. Histori szkoy zgromadzonym przedstawi Dariusz Pera, nauczyciel historii w Gimnazjum w Koaczkowie. Potem gos oddano gociom. Wójt Wojciech Majchrzak mówi naokoo. O przyszoci szkoy nie powiedzia nic, cho wiele osób na to czekao. Duo dobrego za to mona byo usysze od absolwentów i nauczycieli. – Szkoa bya zawsze blisko mieszkaców, poniewa jest jak serce w organizmie. Jeeli ono przestaje bi, to spoeczno zaczyna si rozpada, co wida na przykadzie Gorazdowa i innych miejscowoci, gdzie brakuje integracji. To nie jest wina kogo. Poniewa nie ma dzieci, to nie ma równie pienidzy. A to nie jest wina wójta i rady, tylko systemu. Jeeli ju trzeba byoby j rozwiza, to przeznaczcie j na co szlachetnego i nie wprowadzajcie tutaj rodzin patologicznych, bo w cigu kilku lat doprowadz do dewastacji wszystkiego – apelowaa bya dyrektor szkoy Anicenta Kubisiak. Gos zabraa te prof. Laura Woowicka, znana naukowiec Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,

„ W centrum Koaczkowo znowu zrobio si goo i wesoo. Urzd przyci „na yso” kilka drzew wokó. Byo adnie, a teraz jest po prostu szkaradnie. Reklama

 Absolwenci bardzo się starali, aby

rozśmieszyć publiczność. Zazwyczaj się to udawało

INFORMATOR GMINNY Urząd Gminy

61 438 53 24

Policja

61 438 50 77

która rozpocza nauk w BorzykoPoczta 61 438 53 28 wie, by zakoczy j tu po wojnie. – Moim pierwszym uniwersytetem Biblioteka 61 438 53 13 bya szkoa w Borzykowie, drugim Ośrodek Zdrowia 61 438 50 80 Gimnazjum we Wrzeni, natomiast Gminny Ośrodek Kultury 61 438 50 78 dopiero na trzecim miejscu wymie61 438 52 46 niabym Akademi Medyczn w Poznaniu – podkrelaa. CPN 61 438 51 84 Nie zabrako kwiatów dla emeryGaz 61 438 53 85 towanych nauczycielek. Byy przeBank Spółdzielczy 61 438 53 14 wodniczcy rady rodziców Stanisaw Dobosiewicz wrczy bukiet OPS 61 438 51 12 ró byej nauczycielce Halinie NoZGKiM 61 438 56 50 wackiej. Dobrze przyjto równie wystp absolwentów, którzy zabraOczyszczalnia 61 438 55 75 li widzów w sentymentaln podró Sklep elektroniczny i serwis 600 097 438 w przeszo. piewali piosenki Ośr. Wspom. Dziecka i Rodziny 61 438 53 47 z dawnych lat, recytowali i taczyli. Nauczycielki znów otrzymay kwiaty Punkt apteczny „Na zdrowie”, Borzykowo (tym razem go dziki). Potem absol61 438 50 40 wenci porwali goci do taca. Swoje Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości umiejtnoci wokalne i taneczne za- Wrzesińskich”: Kołaczkowo, ul. Wrzesińska 32 prezentoway te dzieci z Borzykowa. (Sklep Wielobranżowy – Pawilon)


Wiadomości Wrzesińskie

18 Pyzdry

www.w www.wrzesnia.info.pl wrz stronę redaguje:

Tomasz Szternel

Radni się oświadczyli Naszym rajcom wiedzie się dość dobrze – a przynajmniej tak wynika z analizy ich oświadczeń majątkowych. Komu najlepiej, a komu nieco gorzej? Już odpowiadamy. Marek Kamiski prowadzi niespena 19-hektarowe gospodarstwo rolne, z którego w 2011 r. osign 10 tys. z dochodu. Dodatkowe 4,5 tys. uzyska z diet radnego. Elbieta Kossowska pracuje jako nauczyciel w szkole podstawowej. Z tego tytuu zarobia ponad 62 tys. z. Ale to nie wszystko, bo za przewodniczenie radzie miejskiej otrzymaa prawie 12 tys. Ma dom i dziak budowlan. Je dzi 13-letnim renaultem clio. Na koncie zgromadzia 40 tys. z. Marek Kruszczak jest specjalist ds. logistyki w firmie GTC. W ubiegym roku zarobi w niej 42,5 tys. z. Z diet uzyska 4,3 tys. 26-latek zaoszczdzi prawie 18 tys. Grzegorz awniczak gospodaruje na ponad 3 ha. Osign z tego tytuu przychód w wysokoci 15 tys. z. Domowy budet podreperowa dietami radnego (4,4 tys.). W pozy-

cji „rodki pienine zgromadzone w walucie polskiej” napisa: 1 tys. z. Andrzej yskawa prowadzi zakad wodno-kanalizacyjny i centralnego ogrzewania (zarobi dziki niemu 8 tys.). Kolejne 7 tys. pozyska z diet radnego i sotysa, a 930 z – z inkasa. Je dzi peugeotem partnerem, rocznik 2000. Na koncie ma 1,5 tys. Ilona Nowicka pracuje jako rejestratorka medyczna w Pro Familii. W 2011 r. zarobia z tytuu zatrudnienia ponad 34 tys. z, diet radnej – prawie 5 tys., a z realizacji umowy zlecenia – 280 z. Ma trzy samochody: fiata punto, renaulta clio i bmw, i tyle samo kredytów na czn kwot 36 tys. z. Krzysztof Paszak prowadzi prawie 3-hektarowe gospodarstwo rolne. Poza tym dorabia jako ochroniarz (zarobi 22 tys.). Wykaza te 16 tys. z renty, 7 tys. z diet radnego i sotysa oraz 1,4 tys. z diet w Powiatowym Banku Spódzielczym. Mieczysaw Podlewski ma due, bo 32-hektarowe gospodarstwo. Zeszoroczny przychód oszacowa na 180 tys. Na jego konto wpyno ponadto 7 tys. z zasiku chorobowego i 4,5 tys. z diety radnego. Wykaza poka ny tabor samochodowy: 4-let-

Podczas koncertu Urszuli z parkingu zniknął samochód Biay renault kangoo, rocznik 2009, zosta skradziony podczas doynek powiatowych. Sytuacja jest co najmniej dziwna. Na zorganizowanym przy stadionie zawarciaskim prowizorycznym parkingu znajdowao si kilkadziesit, moe kilkaset aut. Strzegli go miejscowi straacy. aden z nich nie zauway nic niepokojcego... Mieszkaniec gminy Koaczkowo przyjecha tylko na koncert Urszuli. Dostawcze auto zaparkowa okoo godz. 19.00. Gdy wróci po kilku godzinach, ju go nie byo. Mczyzna natychmiast powiadomi zabezpieczajcych doynki stróów prawa.

niego peugeota 207 i 3-letniego seata ibiz oraz opla cors. Najwiksze powody do narzekania ma Henryk Pyrzyk. Ponad 3-hektarowe gospodarstwo nie przynioso mu adnych zysków (zbiory ucierpiay w wyniku przymrozków). Wanie dlatego wzi 2,5 tys. z zasiku celowego. Z diet uzyska 4,4 tys. Elbieta Ratajczyk jest pedagogiem szkolnym. Zarobia z tego tytuu prawie 70 tys. z. Kolejne 6 tys. uzyskaa z penienia obowizków spoecznych i obywatelskich, a 4 tys. z realizacji umów zlecenia i o dzieo. Z kolei 2 tys. zakwalifikowaa jako inne róda. Na konto Hanny Skrzydlewskiej wpyno prawie 34 tys. emerytury. Chcc wznie domek na dziace letniskowej, wzia 20 tys. kredytu. Je dzi 8-letnim oplem cors. Lechosaw Sulkowski pozyska ponad 9 tys. z z tytuu renty i prawie 5 tys. z diet radnego. Dom i mieszkanie o powierzchni 70 m2 oszacowa na 100 tys. Kazimierz Szablewski zgromadzi 7,6 tys. z oszczdnoci. Te ma dom i mieszkanie. Co ciekawe, 11-hektarowe gospodarstwo przynioso mu ponad 535 z strat. Dobrze prosperu-

– Tak napisaem i niech tak ju zostanie – odpar M. Wardeski dopytywany o zyski z firmy

je tylko dziki emeryturze (15 tys.). Wci ciy na nim 13,5 tys. kredytu powodziowego. Marianna Urbaniak ma na koncie 9 tys. z. Przychód z gospodarstwa oszacowaa na 8 tys. Pobiera te rent chorobow (6,8 tys.). Cho Marek Wardeski jest na emeryturze (osign z tego tytuu prawie 29 tys. z), wci pozostaje wspówacicielem zakadu Energosie. Nie wyjawi przychodu. W przeznaczonej na to pozycji napisa tylko: zgodny z PIT. – Tak napisaem i niech tak ju zostanie – usyszelimy tylko. Radny zgromadzi 42,7 tys. z oszczdnoci. Prócz domu wykaza dwa mieszkania i 3,5-hektarowe gospodarstwo. Ma do spaty 190 tys. kredytu obrotowego.

Pamięci króla

– Zgoszenie potraktowalimy niezwykle powanie. Przeszlimy parking wzdu i wszerz. Stwierdzilimy, e samochodu faktycznie nie ma. Dlatego spisalimy protokó – mówi kierownik Posterunku Policji w Pyzdrach Przemysaw Kucz. – Wczeniej te podszed do nas pan, który utrzymywa, e chyba skradziono mu samochód. Tymczasem zapomnia, gdzie go zostawi. Sta w innym miejscu. Co wane, skradzione auto byo ubezpieczone. Waciciel oszacowa jego warto na równe 20 tys. z. Postpowanie w sprawie kradziey trzyletniego auta wci trwa.

„ Nie bdzie mio wspo-

mina doynek powiatowych 23-latek, który kierowa audi A3, nie zwaajc na ilo spoytego alkoholu (mia prawie dwa promile). Zatrzymano go przy ul. Wrzesiskiej.

„ Anna Duszak, Jolanta Teodorczyk i Piotr Dowbusz z Zespou Szkolno-Przedszkolnego w Pyzdrach oraz Zbigniew Lebiedziski ze Szkoy Podstawowej we Wrbczynkowskich Holendrach zostali nauczycielami mianowanymi. Akty nadania odebrali z rk burmistrza. „ Zawody sportowo-poarnicze zostan przeprowadzone 9 wrzenia na stadionie zawarciaskim. Druyny bd rywalizoway w wiczeniach bojowych i sztafecie. Na najlepsze czekaj puchary. Start o godz. 14.00. „ Autokarow pielgrzym-

k do Czstochowy organizuje 12 wrzenia ks. Janusz Popowski. Zapisy w biurze parafialnym. Reklama

UBEZPIECZENIA ‡PDMñWNRZH ‡NRPXQLNDF\MQH ‡UROQH Pyzdry, ul. Rynek 5 ZHM±FLHJãyZQHRG2±URGND=GURZLD

WHO600-115-386

INFORMATOR GMINNY

 Efektowne dzieło powstało tuż przy głównym wejściu do szkoły Takiego otwarcia jeszcze nie było: rozpoczęła działalność pierwsza w gminie, a druga w powiecie szkoła niepubliczna ciana patrona powstaa w gimna- Mijay miesice, Inauguracja roku szkolnego w Pietrzykowie była wyjątkowa tylko z jednego powodu – zmiany organu prowadzącego szkołę. W uroczystości, która odbyła się 3 września w sali gimnastycznej, uczestniczył m.in. poseł Tadeusz Tomaszewski. Ufundował on dwa plecaki z wyprawką, które trafiły do uczniów pochodzących z rodzin wielodzietnych (na zdjęciu). – Spotkałem się tutaj z ogromną determinacją rodziców, którzy powołali stowarzyszenie, a następnie prowadzili długie rozmowy z władzami samorządowymi na temat przekazania budynku – przyznał i dodał, że szkoła w Pietrzykowie winna być przykładem dla innych placówek zagrożonych zamknięciem. Naukę w jej murach rozpoczęło 55 dzieci, w tym 23 przedszkolaków.

Co słychać

tel. 61 437 49 56 t.szternel@wrzesnia.info.pl

Usl-257

7 września 2012

zjum. Jej odsonicie zostao poczone z uroczystym rozpoczciem roku szkolnego. Propozycja pada jakie dwa lata temu z ust nauczycielki historii Mirosawy Wawrzyniak. – Chodzio mi o upamitnienie i wyeksponowanie dokona Kazimierza Wielkiego – mówi historyczka. Do wspópracy zaprosia koleank po fachu, plastyczk Roman Frontczak. Bo koncepcja to jedno, a realizacja – drugie. Obie miay „bogosawiestwo” dyrekcji. – Jak tylko usyszaam, o co chodzi, podpisywaam si pod tym pomysem obiema rkoma. Uwaaam, e bdzie mia walory estetyczne, ale i edukacyjne – dochodzi do wniosku Katarzyna Depczyska-Wlazo, wicedyrektor Zespou SzkolnoPrzedszkolnego ds. Gimnazjum.

a temat zosta jakby porzucony. Troch przez brak czasu, a troch – rodków. Dopiero w czerwcu nauczycielki doszy do wniosku, e duej zwleka nie bd. Komputerow wizualizacj przygotowaa Joanna Frontczak, córka Romany. W przeniesieniu j na cian przy gównym wejciu do szkoy, prócz uczniów, pomaga take m R. Frontczak – Grzegorz. Na kompozycj zoyy si m.in. portret króla, a take efektowne malowida nawizujce do jego najwikszych sukcesów – powoania Akademii Krakowskiej i przeprowadzenia reformy monetarnej. – Jestem zadowolona z efektu kocowego. Myl, e wszystkim si podoba – kwituje M. Wawrzyniak. cian patrona odsonili sekretarz gminy Przemysaw Dbski i ks. proboszcz Ryszard Kopczyski.

Centrum Kultury, Sportu i Promocji 63 276 82 07 Miejsko-Gminny Ośr. Pom. Społ. – świadczenia rodzinne 63 276 81 70 – opieka 63 276 81 75 Muzeum Regionalne

63 276 81 07

Ochotnicza Straż Pożarna

63 276 81 98

Posterunek Policji

61 437 53 60

Przedszkole

63 276 83 27

Urząd Miasta i Gminy

63 276 83 33 (-34)

Szkoła Podstawowa

63 213 51 48

Por. Psycholog.-Pedagogiczna

63 276 72 51

Pyzdry – noclegi, Dłusk 72

502 541 943

Usługi pogrzebowe

606 964 795

Tanie ubezpieczenia MTU, Liberty, Axa. Maria Popielarska 604 654 435 Gros Kapitał – pożyczki gotówkowe w 48h – w domu klienta 509 454 773 Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Pyzdry, ul. Szybska (Kwiaciarnia – Ruch), tel. 698 105 343


7 września 2012

Wiadomości Wrzesińskie

Nekla

www.wr www.wrzesnia.info.pl ze

Tomasz Małecki

Do hotelu Polonia-Podstolice zjechao ich 50. – Statut mówi, e raz do roku musi si odby zjazd sprawozdawczy delegatów – informuje Andrzej Paasz, sekretarz SSWW, sotys Zasutowa oraz wspóorganizator rodowego posiedzenia. Mimo wysanych zaprosze na zjazd dotar tylko jeden parlamentarzysta – Tadeusz Tomaszewski, pose Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Gnie nieski pose zachca do zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, która pozwoli na zwikszenie dochodów samorzdów, a przez to i wsi. Patron stowarzyszenia senator Ireneusz

Niewiarowski nie przyby na zjazd z powodów zdrowotnych; podobnie nasza posanka Krystyna Polednia. Ich asystenci przeczytali listy, w których podkrelali zasugi sotysów dla rozwoju demokracji lokalnej. Pose Tomaszewski zaznaczy, e w zwizku z kryzysem finansów publicznych w niektórych gminach istnieje zagroenie likwidacji funduszu soeckiego, o które SSWW od lat walczyo. Zagroenie takie widzi wójt Koaczkowa Wojciech Majchrzak, byy wieloletni sotys Bieganowa: – Wyasygnowalimy w tym roku z budetu gminy 216 tys. z na fundusz. Jak bdzie w przyszym roku? Nie wiadomo. Decyzj podejmie rada. Pojawiaj si gosy, e to jest zwyke rozdawnictwo i lepiej, eby te pienidze zostay w budecie na jedn wiksz inwestycj. Nie zgadzam si z tym. Za te pienidze s remontowane wietlice, drogi, organizowane imprezy. Mieszkacy si integruj. To bardzo wane. W trakcie dyskusji sotysi apelowali m.in o to, eby zlikwidowa obowizek zgaszania do Urzdu Celnego loterii fantowej z festynów wiejskich. – Niech si pan minister obudzi – apelowa sekretarz Poseł Tadeusz Tomaszewski z SLD (z lewej), zastępca burmistrza Nekli Anna Mizgajska oraz szef biura Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Grzegorz Siwiński A. Paasz.

Unia dofinansowała remont świetlicy w Stępocinie

Uczniowie wrócili do szkół

Co słychać

tel. 61 437 49 56 t.malecki@wrzesnia.info.pl

Sołeckie rozważania Delegaci Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego spotkali się w Zasutowie.

19

stronę redaguje:

„ 1 wrzenia cztery druyny GKS Pomie Nekla wystpiy w turnieju pikarskim organizowanym przez Czarnych Czerniejewo. Najlepszym zawodnikiem turnieju zosta Sebastian Walkowiak z druyny modzików, natomiast za najlepszego bramkarza uznano Tomasza Rudnickiego z drugiego zespou. „ Urzd miasta i gmi-

ny planuje przebudow ul. Chopina. Rada powiatu wspara t inwestycje kwot tysica z. Dlaczego radni byli a tak hojni? O tym niebawem.

„ Przypominamy, e z dniem 1 wrzenia w gminie Nekla zlikwidowano pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. „ Orkiestra Dta Nekiel-

skiego Orodka Kultury pod kierownictwem Eugeniusza Drewniaka obchodzi w tym roku 15-lecie istnienia. Z tej okazji w niedziel, 23 wrzenia, w hali widowiskowo-sportowej odbdzie si uroczysty koncert. Pocztek o godz. 16.00.

„ Burmistrz Karol Balicki po dwóch tygodniach urlopu wraca do pracy.

Reklama

INFORMATOR GMINNY

Pożegnanie lata pod takim hasłem odbyła się w piątek w Stępocinie impreza, którą połączono z oficjalnym otwarciem wyremontowanej świetlicy wiejskiej. Organizatorem imprezy był sołtys wsi Kazimierz Stefaniak (po lewej) oraz rada sołecka. Koszt remontu świetlicy wraz wyposażeniem to około 70 tys. zł. 30 tys. to pieniądze z unijne.

Piosenka francuska zabrzmi po polsku w Nekielce „Od Piaf do Garou” – to tytu recitalu Michaa Bajora, z którym artysta po raz kolejny wystpi na scenie Anny Kareskiej, w byym kociele poewangelickim w Nekielce. Koncert odbdzie si w sobot, 22 wrzenia. Pocztek o godzinie 19.00. Artysta wychowany na muzyce znad Sekwany zapiewa piosenki z repertuaru takich artystów, jak: Edith Piaf, Charles Aznavour, Yves Montand, Gilbert Becaud czy Garou. Warto zaznaczy, e Micha Bajor zapiewa w Nekielce po polsku. Autorem tumacze utworów jest sam Wojciech Mynarski, natomiast autorem aranacji – Wojciech Borkowski.

Koncertowi towarzyszy bdzie wystawa obrazów ze zbiorów rodziny Szemiotów z Inowrocawia. W Nekielce bdzie mona kupi kilkanacie obrazów polskich malarzy z okresu midzywojennego, m.in. Jerzego Kossaka. Wacicielka obrazów Blanka Szemiot podja decyzj o ich sprzeday, aby uratowa stadnin i siedem koni, starych i niedonych, które kiedy suyy ludziom, a teraz potrzebuj pomocy. Bilety w cenie 75 z mona kupi w Dworze w Podstolicach (tel. 61 438 68 08), Centrum Informacji Miejskiej w Poznaniu (61 851 96 45) oraz w Salonie Rosenthal Arkadia (606 795 419).

 Dyrektor Robert Andrzejczak gratuluje Michałowi Lipowczykowi z IA Rok szkolny rozpoczty. W trzech zespoach szkó w gminie Nekla 3 wrzenia do szkoy poszo 808 uczniów. W najwikszej gminnej placówce w Nekli uczy si ponad poowa uczniów – 485. – Do pierwszych klas przyszo 58 dzieci, w tym szeciu szeciolatków – informuje Robert Andrzejczak, dyrektor szkoy w Nekli. Uczniowie rozpoczynali tutaj rok szkolny na dwie raty. Najpierw w hali sportowej spotkali si ci z podstawówki im. Marii Konopnickiej. Pierwszoklasici zoyli lubowanie, za dyrektor Andrzejczak specjalnym piórem dokona pasowania na ucznia. Najmodsi na dobry pocztek zostali obdarowani notesikami i kolorowymi oówkami. Dwie uczennice z pierwszych klas, w imieniu pozostaych sztubaków, wpisay si do kroniki szkolnej. Po mszy witej rok szkolny w Nekli rozpoczli gimnazjalici.

W Zespole Szkó im. Antoniego „Amilkara” Kosiskiego w Targowej Górce w roku szkolnym 2012/2013 bdzie si uczyo 177 uczniów. Sporód 17 pierwszaków wszyscy to 7-latkowie. – Najwikszym problemem bdzie wprowadzenie nauczania specjalnego dla dwóch uczniów oraz nowa podstawa programowa dla czwartoklasistów – przewiduje Hanna Migdalska, dyrektor placówki. Szkoa im. Jana Pawa II w Zasutowie to z kolei najmniejsza placówka w gminie. Od wrzenia uczy si w niej 146 uczniów. Sporód 22 pierwszoklasistów a 12 to szeciolatkowie. Dyrektor szkoy Piotr Michalak uwaa, e najwikszym wyzwaniem dla niego bdzie podniesienie poziomu nauczania: – W zeszym roku le wypad egzamin szóstoklasistów. To trzeba poprawi – mówi zdecydowanie szef zasutowskiej placówki.

Urząd Miasta i Gminy

61 438 60 11

Policja

61 438 60 77

Straż Pożarna

61 438 60 88

Poczta

61 438 64 40

Urząd pocztowy Targowa Górka 61 438 66 28 Przych. Lek. Rodzin. „AMICOR”

61 438 60 92

Ośrodek Kultury

61 438 60 60

Oczyszczalnia ścieków

61 438 65 75

Gabinet weterynaryjny

61 438 60 29 600 293 824

Biblioteka Publiczna

61 438 64 30

Bank Spółdzielczy

61 438 60 20

Polski Komitet Pomocy Społ.

61 438 60 11

Przedszkole

61 438 60 95

Szkoła Podstawowa

61 438 60 70

Szkoła Targowa Górka

61 438 66 86

Zesp. Szkół w Zasutowie

61 437 29 21 fax 61 437 25 06

Autohol i przewóz osób

503 509 001 61 436 33 70

Prawo jazdy

61 438 62 35 603 718 734

Agencja PKO BP SA

61 436 61 98 661 934 662

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Nekla, ul. Chopina 60 (sklep drogeryjno-chemiczny)


Wiadomości Wrzesińskie

www.w www.wrzesnia.info.pl

20 Gmina Września

stronę redaguje je :

Dorota Tomaszewska ka tel. 501 677 828 o.pl d.tomaszewska@wrzesnia.info.pl

Dożynkowe swawole Święto Plonów w Obłaczkowie, w którym uczestniczyły tłumy ludzi, było takie, jak być powinno. Z mszą polową, tańcami, śpiewem i dobrą zabawą. Na organizacj tegorocznych doynek gminnych wydano 32 tys. z. Ponad poow(18 tys. z) pochon koncert discopolowego zespou Bayer Full. Obserwujc jednak reakcj licznej publicznoci, mona powiedzie, e byo warto. – Koncert by fajny. Chyba nikt, kto go obejrza, nie aowa, e tu przyjecha. Zreszt caa impreza wypada wedug mnie doskonale – stwierdza sotys Obaczkowa Urszula Hulewicz, dodajc, e dua w tym zasuga samych mieszkaców wioski, którzy wczyli si w przygotowanie doynek. To oni zorganizowali loteri fantow z kilkaset wygranymi losami i zadbali, by nie tylko VIP-y miay co je. – Nie przypuszczaam, e chleb ze smalcem i wiejskimi wyrobami bdzie si cieszy takim powodzeniem. Nie nadaymy z szykowaniem skibek. W sumie rozdaymy ponad dwadziecia chlebów i kilka placków – mówi Zofia Nowicka.

ca cykl dwudziestu „Niedziel za miastem”. Najblisza odbdzie si w Chwalibogowie. Tradycyjnie pocztek imprezy zaplanowano na godzin 16.00.

„ Mieszkacy wspomnianej wioski donosz, e w centrum miejscowoci stoi zdewastowany przystanek autobusowy. Moe przy okazji gminnej imprezy urzdnicy pomyl o jego wymianie? dzenie wody z kuchennego zlewu do przydronego rowu odkryli kilka dni temu stranicy miejscy, którzy rutynowo patrolowali Kaczanowo. Wacicielk posesji ukarano mandatem w wysokoci 100 z i zobowizano do natychmiastowego usunicia nielegalnej rury.

„ Remont drogi krajowej

 Przygotowana scena była zbyt mała, by można było na niej zaprezentować tak żywiołowy taniec Atrakcji rzeczywicie nie brakowao. Poza oficjalnymi obrzdami, w których uczestniczyli nie tylko starostowie doynek, ale take przedstawiciele miejscowej wadzy, duchowni i biznesmeni, byy wystpy artystyczne. Zaprezentoway si zarówno znane zespoy ludowe,

jak i uczniowie ze szkoy podstawowej w Chwalibogowie, czonkowie Wrzesiskiego Studia Piosenki oraz orkiestry dte. Szkoda tylko, e – jak zauwayli niektórzy uczestnicy doynek (nazwiska do wiadomoci redakcji) – wystpów nie ogldali ci najwaniejsi w gminie, którzy w tym

biegncej przez rodek Obaczkowa jest ju prawie skoczony. Co prawda drogowcy zaliczyli opó nienie, ale jadc odnowion drog, mona im to wybaczy.

czasie raczyli si smakoykami serwowanymi w wietlicy wiejskiej. Sporo emocji wzbudzia dodatkowa loteria, w której bray udzia wszystkie wczeniej ju nagrodzone losy. Do szczliwców trafiy m. in. dwa rowery, mikrofalówka oraz przelot samolotem dla dwóch osób.

Sołtys swoje, urzędnicy swoje, a przystanek stoi gdzie stał

„ Rozpoczo si usuwa-

nie bdów budowlanych w lokalach socjalnych w Chociczy Wielkiej. Jednak zakres prowadzonych prac nie do koca zosta zaakceptowany przez mieszkaców. Reklama

M. Zalepa: – Moemy tam zrobi due przedszkole. Ju teraz mamy ponad 20 chtnych

na pi godzin pobytu przyjmowane s dzieci bezpatnie – a na sze i wicej za sta miesiczn opat 100 z. Do tego dochodzi koszt obiadu (3 z dziennie). Ile bd wynosiy opaty w sokoowskim przedszkolu, jeszcze nie wiadomo. Na razie trwaj starania o pozyskanie lokalu, w którym miaoby si ono mieci. – Budynek jest pustostanem i naley do Agencji Nieruchomoci Rolnych w Poznaniu, która jest nam przychylna. Niemniej jednak trzeba sprawdzi, czy nie ma spadkobierców. Jeli wszystko pójdzie po naszej myli, przedszkole zostanie otwarte w styczniu 2013 roku – informuje Mariola Zalepa.

Mieszkańcy wiosek wylewają nieczystości gdzie popadnie Mimo regularnych kontroli gospodarki wodno-ściekowej, do funkcjonariuszy Straży Miejskiej we Wrześni nadal napływają anonimowe zgłoszenia o nielegalnym pozbywaniu się nieczystości z przydomowych szamb. Pod koniec sierpnia doniesiono na jednego z mieszkańców Noskowa.

„ Powoli dobiega ko-

„ Nielegalne odprowa-

Wyszli na wieś Nowe przedszkola wyrastaj jak grzyby po deszczu ju nie tylko we Wrzeni, ale take na terenach wiejskich. Dziki walce o przetrwanie istniejcych od lat przedszkoli powstay oddziay w Chwalibogowie i Marzeninie. Niewykluczone, e wkrótce dojdzie do tego take w Sokoowie. Dziaajce od 3 wrzenia oddziay s filiami gutowskiego przedszkola Polne Kwiatki. Powstay z inicjatywy dyrektor Barbary Jankiewicz, która, nie chcc zwalnia pracowników, postanowia poszuka dzieci, którymi mogliby si zaopiekowa. Ju dzi wiadomo, e pomys okaza si strzaem w dziesitk. – W obu miejscowociach mamy oddziay liczce ponad dwadziecioro dzieci. Co wane, nie tylko nie musiaam nikogo zwolni, ale nawet zatrudniam jednego pracownika – mówi B. Jankiewicz. – Nowe sale s adne, odpowiednio wyposaone, dlatego mam nadziej, e rodzice nie bd aowali, e powierzyli nam swoje pociechy. Wiejskie przedszkola s take bardzo tanie. W gutowskich filiach

Co słychać

7 września 2012

– Istniało podejrzenie, że właściciel posesji pozbywa się nieczystości płynnych w sposób niezgodny z uchwałą. Podejrzenie to potwierdziło się – informuje strażnik Anna Hedrych-Stanisławska. Właściciel posesji nie potrafił okazać strażnikom rachunków, dlatego ukarano go mandatem w wysokości 500 złotych.

INFORMATOR GMINNY Urząd Miasta i Gminy

 Brzydki, ale mocny – po co więc go zmieniać? – mówią urzędnicy Sotys Kleparza Kazimierz Kosmala od dawna zabiega o przeniesienie przystanku autobusowego w inne miejsce. Uwaa, e obecne – przy wietlicy – jest niewaciwe, a i sama wiata przystankowa pozostawia wiele do yczenia. – Jest blaszana. eby zobaczy, co dzieje si na drodze, trzeba si mocno wychy-

la, a to stwarza niebezpieczestwo – mówi K. Kosmala, dodajc, e urzdnicy pozostaj gusi na jego wnioski. Tymczasem Wiesaw Zieliski z ratusza uwaa, e w Kleparzu nie ma lepszego miejsca na przystanek autobusowy. – A wiata moe nie jest najadniejsza, ale za to mocna – stwierdza urzdnik.

Kółka rolnicze mają już 150 lat Gminny Zwizek Rolników, Kóek i Organizacji Rolniczych we Wrzeni zaprasza na sobotnie uroczystoci zwizane z jubileuszem 150-lecia powstania kóek rolniczych w Polsce. Impreza odbdzie si w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysu Rolno-Spoywczego w Szrenia-

wie. Poza oficjalnymi wystpieniami oraz wrczeniem odznacze zaplanowano wiele pokazów, np. pieczenia chleba i wyrobu masa. Prezes GZRKiOR Fabian Kozakowski informuje, e rolnicy, którzy chc uczestniczy w obchodach, musz dojecha na wasny koszt.

61 640 40 40

Starostwo Powiatowe

61 640 44 44

Straż Miejska

61 640  41 01

Powiatowy Zarząd Dróg

61 436 42 16

ARiMR Biuro Powiatowe

61 437 61 92

Ośrodek Doradztwa Rolniczego 61 436 07 88 Powiatowy Inspektorat Weterynarii 061 436 19 38 KRUS

61 436 44 95

ZUS

61 437 43 00

ZS w Otocznej

61 438 71 32

ZS w Marzeninie

61 438 80 86

ZS w Nowym Folwarku

61 438 85 54

ZSS w Grzybowie

61 436 28 40

SSP w Kaczanowie

61 438 92 47

SSP w Chwalibogowie

61 438 12 93

Przedszkole w Gutowie Małym

61 438 83 51

Gros Kapitał – pożyczki gotówkowe w 48h – w domu klienta 509 454 773 Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Września, ul. Jana Pawła II 14


7 września 2012

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Plebiscyt „WW”

Imię i nazwisko (sołectwo)

Supersołtys 2012 Oddaję głos na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................. ............................................................. ......................

Moje imię i nazwisko: Adres:

1. Renata Nowak (Mikuszewo)

podpis

2. Władysław Kosmala (Kleparz)

Wiek: 51 lat. 6RğW\VHPMHVWHPRGOXWHJR=DVZÐM QDMZL÷NV]\VXNFHVXZDőDP7RFR]RVWDğR]URELRQHQSSODF ]DEDZF]\ERLVNRWRMHV]F]H]DPDğRE\QD]ZDåWRVXNFHVHP 1DMZDőQLHMV]HőHVãWXWDMPLHV]NDġF\QDNWÐU\FKSRPRFPRJ÷ OLF]\å1LHXGDğRPLVL÷:\EXGRZDåQRZHMijZLHWOLF\LEDUG]LHM ]LQWHJURZDåPLHV]NDġFÐZ:QDMEOLőV]\FKODWDFK]DPLHU]DP 3RWU]HEMHVWZLHOH7U]HEDE\Z\UHPRQWRZDåGURJLFKRGQLNLMHGQDN GODPQLHQDMZDőQLHMV]HMHVWZ\EXGRZDQLHQRZHMijZLHWOLF\

:Z0 3. Bogdan Mydlarz (Targowa Górka)

:Z1 5. Mariusz Jóźwiak (Kokoszki)

Wiek: 73 lata. 6RğW\VHPMHVWHPRG 2003 roku. =DVZÐM QDMZL÷NV]\VXNFHVXZDőDP'RSURZDG]HQLHijZLHWOLF\LMHM RWRF]HQLDGRREHFQHJRVWDQX1LHXGDğRPLVL÷8]\VNDåGRWDFML ZNRQNXUVLH3L÷NQLHMH:LHONRSROVND:LHij:QDMEOLőV]\FKODWDFK ]DPLHU]DP:\EXGRZDåijFLHőN÷SLHV]RURZHURZãSU]H]QDV]ã ZLRVN÷GRJURG]LVNDERUXFKMHVWGXő\DSU]HMijFLHNLHSVNLH

:Z: 4. Tadeusz Frąckowiak (Gąsiorowo)

Wiek:ODW6RğW\VHPMHVWHPRGOXWHJR=DVZÐM QDMZL÷NV]\VXNFHVXZDőDP2GPXOHQLHVWDZXJPLQQHJR EXGRZ÷NDZDğNDFKRGQLND1LHXGDğRPLVL÷1DUD]LHSRZROL ZV]\VWNRUHDOL]XM÷:QDMEOLőV]\FKODWDFK]DPLHU]DP :\EXGRZDåGDOV]ãF]÷ijåFKRGQLND

:Z1 6. Eugeniusz Dębski (Stroszki) Wiek: 39 lat. 6RğW\VHPMHVWHPRGOXWHJR=DVZÐM QDMZL÷NV]\VXNFHVXZDőDP:\ZDOF]HQLHWHUHQXSRGSODF]DEDZ 1LHXGDğRPLVL÷&K\EDZV]\VWNRSRZROLUHDOL]XM÷ :QDMEOLőV]\FKODWDFK]DPLHU]DP=PRGHUQL]RZDåK\GURIRUQL÷ RUD]Z\EXGRZDåSODF]DEDZ

Wiek:ODW6RğW\VHPMHVWHPRGOXWHJR=DVZÐMQDMZL÷NV]\ VXNFHVXZDőDP=GRE\FLHXQLMQ\FKIXQGXV]\GODZVL1LHXGDğRPL VL÷=LQWHJURZDåPLHV]NDġFÐZ:QDMEOLőV]\FKODWDFK]DPLHU]DP =GRE\åNROHMQHIXQGXV]H]8QLL

:Z1 9. Zbigniew Sarna (Nekielka)

:Z1 10. Rafał Musielak (Mała Górka)

Wiek: 55 lat. 6RğW\VHPMHVWHPRGOXWHJR=DVZÐM QDMZL÷NV]\VXNFHVXZDőDP,QWHJUDFM÷PLHV]NDġFÐZZVLRUD] SR]\VNDQLHSLHQL÷G]\QDLPSUH]\]XG]LDğHP]DJUDQLF]Q\FKJRijFL 1LHXGDğRPLVL÷1LH]DEDUG]RZLG]÷U]HF]\NWÐUHVL÷QLHXGDğ\ :QDMEOLőV]\FKODWDFK]DPLHU]DP3R]\VNDåVSRQVRUÐZGR UHDOL]DFMLSU]HUÐőQ\FKSODQÐZNWÐU\FKWHUD]QLHPRJ÷XMDZQLå

Wiek: 44 lata. 6RğW\VHPMHVWHPRG 1993. =DVZÐMQDMZL÷NV]\ VXNHVXZDőDP5HPRQWGURJL]IXQGXV]XVRğHFNLHJRRUJDQL]DFMD ]DEDZZLHMVNLFK1LHXGDğRPLVL÷3HZQLHZLHOXU]HF]\DOH SU]HGHZV]\VWNLPQLHXGDğRVL÷]LQWHJURZDåZVL:QDMEOLőV]\FK ODWDFK]DPLHU]DP1DE\å]LHPL÷SRGSODF]DEDZ

:Z1

gm. Nekla

Wiek: 57 lat. 6RğW\VHPMHVWHPRGOXWHJR=DVZÐM QDMZL÷NV]\VXNFHVXZDőDP%XGRZ÷SODFX]DEDZLUHPRQW ijZLHWOLF\1LHXGDğRPLVL÷:\EXGRZDåGUÐJ:QDMEOLőV]\FK ODWDFK]DPLHU]DP:ğDijQLHZ\EXGRZDåGURJLDVIDOWRZHQDZVL

Wiek: 38 lat. 6RğW\VHPMHVWHPRGF]HUZFD=DVZÐM QDMZL÷NV]\VXNFHVXZDőDP2ijZLHWOHQLHXOLF]QHUHPRQW ijZLHWOLF\EXGRZ÷ZRGRFLãJX1LHXGDğRPLVL÷=DZV]HFRijVL÷ ]QDMG]LH:QDMEOLőV]\FKODWDFK]DPLHU]DP:\EXGRZDå FKRGQLNLLNRQW\QXRZDåUHPRQWijZLHWOLF\

2GPÐZLğZ]L÷FLDXG]LDğXZNRQNXUVLH

:Z1 8. Kazimierz Stefaniak (Stępocin)

11. Marian Juszczak (Opatówko)

:Z1 7. Julian Wsolak (Barczyzna)

gm. Pyzdry

Wiek: 68 lat. 6RğW\VHPMHVWHPRG ]F]WHUROHWQLãSU]HUZã =DVZÐMQDMZL÷NV]\VXNFHVXZDőDP%XGRZ÷GUÐJV]NRğ\L VNOHSX*6RUD]VNXWHF]QãZDON÷REDU1LHXGDğRPLVL÷:V]\VWNR VL÷XGDğR:QDMEOLőV]\FKODWDFK]DPLHU]DP:\ZDOF]\åWHUHQ RG$JHQFML1LHUXFKRPRijFL5ROQ\FKLZ\EXGRZDåPLHMVFH Z\SRF]\QNX

:Z1

7148

Czesław Lalka (Białe Piątkowo) Franciszek Bednarek (Biechowo) Stanisław Starański (Bugaj) Jan Cicharski (Chlebowo) Zbigniew Piszczatowski (Czeszewo) Stanisław Filipiak (Gorzyce) Danuta Dębicka (Kębłowo) Mariusz Pawlak (Kozubiec) Justyna Gorzelana (Książno) Danuta Höwelhaus (Lipie) Renata Nowak (Mikuszewo) Lech Stanisławski (Nowa Wieś Podgórna) Małgorzata Bzowa (Orzechowo) Zofia Przybylska (Pałczyn) Zbigniew Pietryga (Rudki) Rafał Sztuka (Skotniki) Agnieszka Frąckowiak (Bieganowo) Iwona Ziętkiewicz (Borzykowo) Robert Ptaszyński (Budziłowo) Józef Lisiecki (Cieśle Małe) Bożena Jędraszak (Cieśle Wielkie) Wiesław Urbaniak (Gałęzewice) Elżbieta Magdziarz (Gorazdowo) Małgorzata Jakubowska (Grabowo Królewskie) Stefan Staszak (Kołaczkowo) Mariusz Kozielski (Krzywa Góra) Wojciech Hypki (Łagiewki) Wojciech Bimek (Sokolniki) Wioletta Dzienniak (Spławie) Robert Kasprowicz (Szamarzewo) Aurelia Banaszak (Wszembórz) Violetta Przybylska (Zieliniec) Zdzisław Nowak (Żydowo) Małgorzata Maćkowiak (Białobrzeg) Maria Owczarek (Ciemierów) Beata Maciejewska (Ciemierów-Kolonia) Roman Witczak (Dłusk) Henryk Łukasiewicz (Pietrzyków-Kolonia) Piotr Pilarski (Dolne Grądy) Kazimierz Jackowski (Górne Grądy) Marzena Bergier (Kruszyny) Anna Szklarkowska (Ksawerów) Jerzy Wawrzyniak (Lisewo) Wojciech Tomaszewski (Pietrzyków) Andrzej Łyskawa (Rataje) Ryszard Urbaniak (Ruda Komorska) Krzysztof Paszak (Tarnowa) Hanna Rydlewska (Trzcianki) Waldemar Cierzniak (Walga) Tomasz Gauza (Wrąbczynek) Ewa Nowak (Wrąbczynkowskie Holendry) Andrzej Jankowski (Zamość) Stanisław Janiak (Zapowiednia) Julian Wsolak (Barczyzna) Bernardyna Maścibroda (Chwałszyce) Tadeusz Frąckowiak (Gąsiorowo) Iwona Bączkowska (Gierłatowo) Mariusz Jóźwiak (Kokoszki) Rafał Musielak (Mała Górka) Zbigniew Sarna (Nekielka) Marian Juszczak (Opatówko) Monika Szafraniak (Podstolice) Franciszek Stawicki (Racławki) Wacław Świdurski (Starczanowo) Kazimierz Stefaniak (Stępocin) Eugenisz Dembski (Stroszki) Bogdan Mydlarz (Targowa Górka) Andrzej Pałasz (Zasutowo) Przemysław Kaszczyński (Bardo) Maria Brzezińska (Bierzglin) Mirosław Zgoliński (Bierzglinek) Ewa Tabaczka (Chocicza Mała) Magdalena Balicka (Chocicza Wielka) Piotr Wesołowski (Chociczka) Wiesława Konieczna (Chwalibogowo) Elżbieta Roszak-Krawczyk (Gonice) Henryka Kołodziejczak (Goniczki) Arleta Szykowna (Gozdowo) Grzegorz Dobrosielski (Grzybowo) Telesfor Cieślicki (Gulczewko) Antoni Kosmala (Gutowo Małe) Karolina Rewers (Gutowo Wielkie) Waldemar Bartkowiak (Kaczanowo) Władysław Kosmala (Kleparz) Kazimierz Cypryański (Marzenin) Leszek Pacholski (Noskowo) Karol Wójcik (Nowa Wieś Królewska) Urszula Hulewicz (Obłaczkowo) Zenon Kaźmierczak (Osowo) Andrzej Rzepka (Otoczna) Justyna Stoińska (Psary Małe) Sabina Liberkowska (Psary Polskie) Józef Karmoliński (Psary Wielkie) Maurycy Zieliński (Sędziwojewo) Henryk Kóska (Słomowo) Mirosława Cieślewicz (Sobiesiernie) (tymczasowy brak sołtysa – Sokołowo) Teresa Dzięcielewska (Sołeczno) Jarosław Michalak (Stanisławowo) Kazimierz Kosmala (Węgierki) Henryk Wiktorowski (Wódki)

gm. Kołaczkowo

 ! "! #$! $%!" &' !$( )*$" *!&+  ** /* 46!; $ $ !$$( &% $ ! * !*($* $$! " <%%=&+ $( > ! )&%!#@#Q! X%&#Y@[\] **/ X$!;& %*  *$!64^_&` (*" #@#Q 4qvx{|&@ )*  &}" $()(!("! *& # " $ !q& / !( [#%!;#$! / *>!{"!!;&

2012

treść SMS-a

gm. Miłosław

supersołtys

SMS pod nr

gm. Września

KUPON

Maj¹c kupon przyjdŸ do nas, otwórz rachunek i odbierz upominek Kupon wa¿ny do 31.12.2012

Sprawdzony przez wielu w ochronie plonów. Wrzeœnia, ul. gen. Sikorskiego 34 Witkowo, ul. Dworcowa 6 Gniezno-Piekary, ul. Agrestowa 38

21 Ww.M01 Ww.M02 Ww.M03 Ww.M04 Ww.M05 Ww.M06 Ww.M07 Ww.M08 Ww.M09 Ww.M10 Ww.M11 Ww.M12 Ww.M13 Ww.M14 Ww.M15 Ww.M16 Ww.K01 Ww.K02 Ww.K03 Ww.K04 Ww.K05 Ww.K06 Ww.K07 Ww.K08 Ww.K09 Ww.K10 Ww.K11 Ww.K12 Ww.K13 Ww.K14 Ww.K15 Ww.K16 Ww.K17 Ww.P01 Ww.P02 Ww.P03 Ww.P04 Ww.P05 Ww.P06 Ww.P07 Ww.P08 Ww.P09 Ww.P10 Ww.P11 Ww.P12 Ww.P13 Ww.P14 Ww.P15 Ww.P16 Ww.P17 Ww.P18 Ww.P19 Ww.P20 Ww.N01 Ww.N02 Ww.N03 Ww.N04 Ww.N05 Ww.N06 Ww.N07 Ww.N08 Ww.N09 Ww.N10 Ww.N11 Ww.N12 Ww.N13 Ww.N14 Ww.N15 Ww.W01 Ww.W02 Ww.W03 Ww.W04 Ww.W05 Ww.W06 Ww.W07 Ww.W08 Ww.W09 Ww.W10 Ww.W11 Ww.W12 Ww.W13 Ww.W14 Ww.W15 Ww.W16 Ww.W17 Ww.W18 Ww.W19 Ww.W20 Ww.W21 Ww.W22 Ww.W23 Ww.W24 Ww.W25 Ww.W26 Ww.W27 Ww.W28 Ww.W30 Ww.W31 Ww.W32 Ww.W33


7 września 2012

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Co słychać

22 Kościół

Zielony galimatias Ogród w stylu francuskim powstał wokół biechowskiego sanktuarium. Na niespełna hektarowej działce posadzono blisko trzy tysiące roślin. Najwicej jest wród nich sadzonek bukszpanu (1600) i ró okrywowych (330). Nasadzono równie eniszki, aksamitki, szawie oraz róe parkowe. Ogród zaprezentuje jednak sw urod w caej okazaoci dopiero za dwa lata – roliny musz si rozrosn, teraz s jeszcze bardzo mae. – Wtedy bdzie ju naprawd piknie – stwierdza ojciec Józef Stpie, proboszcz biechowskiej parafii. Przypomnijmy, e stworzenie wokó wityni ogrodu w stylu francuskim wymusi na kocielnych wadzach Wojewódzki Konserwator Zabytków. Nie podobao mu si, e budynek sanktuarium jest zasonity choinkami. Wieloletnie gigantyczne drzewa, chcc nie chcc, trzeba byo ci. – Parafianie pocztkowo aowali choinek, ale nowy ogród zrobi na nich wraenie – mówi J. Stpie. Na zaoenie ogrodu ojcowie paulini przeznaczyli 50 tys. z. Blisko poow tej kwoty (22 tys. z) udao si

fii trafiy trzy siostry dominikanki. Now przeoon miosawskiej wspólnoty sióstr zostaa Karina Raszka, która poprzednio pracowaa w Warszawie. Bdzie organistk i katechetk w miejscowym gimnazjum i przedszkolu. Troska o zakrysti i przygotowanie liturgii zostaa powierzona Marielli Lampert, która przybya do Miosawia z Kielc. Po roku pracy katechetycznej w Nozdrzcu, w archidiecezji przemyskiej, zostaa skierowana ponownie do Miosawia Kornelia Kuczyska. Bdzie naucza uczniów w szkole podstawowej.

„ Ofiara zbierana w naj-

blisz niedziel we wrzesiskim kociele farnym bdzie przeznaczona na remont dachu kocioa.

 Ojciec Józef Stępień i Jerzy Mazurkiewicz są bardzo zadowoleni z wyglądu przyklasztornego ogrodu pozyska w ramach Lokalnej Grupy Dziaania „Z Nami Warto”. – Kiedy przygotowywalimy plan odnowy Biechowa, mieszkacy zgodzili si na to, aby cz przysugujcych wsi pienidzy unijnych zostaa przeznaczona na sanktuarium. Trzeba pamita, e zabytkowy obiekt

Wojciechowi bracia w drodze do patrona Mczy ni w granatowych dugich paszczach podbitych czerwonym materiaem, z charakterystycznym herbem na piersi, zwracaj uwag. To czonkowie Towarzystwa witego Wojciecha. Zauway ich mona podczas najwaniejszych uroczystoci religijnych, coraz czciej te w kocioach na terenie naszego powiatu. – Na terenie ziemi wrzesiskiej dziaaj trzy koa Towarzystwa witego Wojciecha: we Wrzeni, w Gozdowie i Pyzdrach – mówi Sebastian Mazurkiewicz, dyrektor wrzesiskiego muzeum, historyk, regionalista, a take czonek wojciechowego bractwa. – Do naszego wrzesiskiego koa naley obecnie 11 osób. Bracia s z rónych parafii, ale skupiamy si przy kociele pw. w. Ducha – informuje i opowiada o historii odrodzenia formacji: – Towarzystwo uznawane jest za kontynuatorów dziewitnastowiecznej stray w. Wojciecha. Zostao reaktywowane w 1990 roku przez Prymasa Józefa Glempa. Nasze cele to: troska

„ Do miosawskiej para-

jest nasz bezcenn wizytówk – mówi Jerzy Mazurkiewicz, prezes stowarzyszenia Z Nami Warto. To jednak nie koniec inwestycji w klasztorze. Za blisko 200 tys. z paulini zaadaptowali stojcy budynek gospodarczy na azienki dla pielgrzymów. Jedna z nich przystosowana

Fot. Łukasz Różański

jest do potrzeb osób niepenosprawnych. Dodajmy, e wczeniejsze azienki przypominay – delikatnie mówic – czasy gbokiej komuny. Do tej ostatniej inwestycji dooyy si wadze kocielne w Czstochowie. KUL (wideorelacja na www.wrzesnia. info.pl; zakadka Miosaw)

Święto plonów w największej wsi w gminie Nekla

PODZI KOWANIE Poniewa nie miaem moliwoci osobicie podzikowa z ambony, czyni to teraz przez pras.Pragn serdecznie podzikowa mieszkacom, parafianom i Radzie Parafialnej Barda, dyrektorowi i nauczycielom Szkoy Podstawowej w Chwalibogowie, starocie wrzesiskiemu i wydziaowi funduszy europejskich za pomoc w pisaniu projektu „Odnowa kocioa w Bardzie” oraz wydziaowi promocji i ultury; burmistrzowi Wrzeni i urzdnikom ratusza, stowarzyszeniom Kolpinga i Klub Twórczoci Rónej „Có Innego”, organiztorom „Bardo Cup” i Nocy witojaskiej – wszystkim za pomoc i wspóprac. Przepraszam, jeli kogo uraziem swoj postaw . Z wyrazami szacunku ks. Stanis aw Dubiel – byy proboszcz Barda

„ Wszystkie dzieci, któ-

re lubi piewa, mog przyj na spotkanie, które odbdzie si 8 wrzenia w salce parafialnej przy kociele w. Ducha we Wrzeni. Pocztek o godz. 10.00.

„ W poniedziaek w ja-

dodajni w. Brata Alberta wydawana bya ywno najbardziej potrzebujcym.

„ W sobot we wrze-

siskim kociele przy ul. Ogrodowej obchodzone bdzie wito Narodzenia NMP. W polskiej tradycji znane jest jako wito Matki Boej Siewnej. Podczas mszy witych porannych bdzie moliwo powicenia ziarna siewnego.

S. Mazurkiewicz: – We Wrzeni do Towarzystwa witego Wojciecha naley 11 osób

o rozwój kultu patrona, uczestnictwo w witach religijnych, szczególnie tych zwizanych ze w. Wojciechem, oraz stae pogbianie swojej wiary. W Wielkim Pocie i Adwencie bierzemy udzia w rekolekcjach i dniach skupienia – tumaczy. Wanie zblia si jedno z najwaniejszych wit dla towarzystwa – doroczna pielgrzymka do grobu patrona. Uroczystoci odbd si w sobot, 15 wrzenia w Gnie nie. Rozpoczn si od wykadu na temat roli wieckich w Kociele. Kulminacyjnym punktem bdzie msza w., która zostanie odprawiona o 12.00 w katedrze gnie nieskiej. JOG

„ Z kolei w parafii pw. witej Królowej Jadwigi we Wrzeni niedzielna skadka zostanie przeznaczona na cele budowlane.

W niedzielę w Targowej Górce odbyły się dożynki parafialne. Przed godz. 15.00 sprzed strażnicy OSP w stronę kościoła wyruszył korowód dożynkowy. Po mszy św. w intencji rolników, którą odprawił miejscowy proboszcz ks. Sławomir Stronka, odbył się festyn dożynkowy zorganizowany przez mieszkańców wsi. TOM

Ojcowie paulini zapraszają na uroczystości odpustowe 8 wrzenia relikwia Jana Pawa II trafi do biechowskiego sanktuarium. Bdzie to relikwiarz z krwi Karola Wojtyy. Jest to relikwia pierwszego stopnia, ze specjalnym certyfikatem kardynaa Stanisawa Dziwisza. Do sanktuarium maryjnego przyniesie j 139. redzka pielgrzymka. Relikwiarz zostanie tam tydzie. Wszystko w ramach uroczystoci odpustowych ku czci Matki Boej Pocieszenia (8-9 wrzenia). W sobot o godz. 18.00 zostanie odprawiona msza w. dla dzieci ze specjalnym bogosawiestwem i relikwiami przyniesionymi ze rody Wlkp., z kolei o 19.00 – msza dla redzkich pielgrzymów. Godzin pó niej ruszy pro-

cesja Maryjna w Parku Pielgrzyma. Na godz. 21.00 zaplanowano Apel Jasnogórski. Trzy godziny pó niej rozpocznie si pasterka. Suma odpustowa pod przewodnictwem prymasa seniora arcybiskupa Henryka Muszyskiego odbdzie si w niedziel – pocztek o godz. 12.00. Godzin wczeniej w Parku Pielgrzyma odbdzie si róaniec. Rano (o godz. 8.00) zorganizowane zostan „godzinki ku czci Niepokalanego Poczcia NMP”. To nie koniec. O godz. 10.00 zostanie odprawiona msza wita z odnowieniem przyrzecze maeskich. O godz. 15.30 z kolei – nieszpory ku czci Matki Boej. KUL

„ Nowy wizerunek Kazi-

mierza Kuczmy, proboszcza parafii pw. w. Ducha i dziekana dekanatu Wrzenia II, nie wszystkim parafianom przypad do gustu. Nie podoba im si jego zarost. Nie wiadomo, czy nowy image jest efektem mody, czy niechci do golenia.

„ Nowy proboszcz pa-

rafii pw. w. w. Apostoa Szymona i Judy Tadeusza w Koaczkowie Artur Janowicz cigle nie moe przeprowadzi si do miejscowej plebanii. Powodem jest jej gruntowny remont. Póki si on nie skoczy, duchowny musi dojeda do swoich wiernych z Orzechowa (A. Janowicz peni tam posug duszpastersk przez sze lat).

„ Db ku czci ks. Popie-

uszki, który jesieni posadzono przy farze, ronie jak na drodach. KUL


7 wrzeĹ&#x203A;nia 2012

WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

www.wrzesnia.info.pl

Historiezyw róşnym wieku 23 k

c a t S DEPOZYTARIUSZE TRWANIA (15) W okresie wojny i okupacji StrzaĹ&#x201A;kowo dzieliĹ&#x201A;o losy caĹ&#x201A;ego kraju oraz ziemi wrzesiĹ&#x201E;skiej. Okupant dÄ&#x2026;ĹźyĹ&#x201A; do unicestwienia wszelkich Ĺ&#x203A;ladĂłw polskiej paĹ&#x201E;stwowoĹ&#x203A;ci, ale jej depozytariuszami byli przede wszystkim ludzie, co moĹźna ujÄ&#x2026;Ä&#x2021; w znanÄ&#x2026; wszystkim formuĹ&#x201A;Ä&#x2122; pĂłki my Ĺźyjemy. Dlatego nadal pozostaniemy w krÄ&#x2122;gu personaliĂłw, gdyĹź ujÄ&#x2122;cia systemowe sÄ&#x2026; zbyt ogĂłlne. Jedna z pierwszych ofiar z tego rejonu by EDMUND PIKULIK, ktĂłry urodzi si 26 pa dziernika 1919 w Czekuszewie, osadzie fabrycznej, wczonej obecnie do Stawu. W 1938 zda matur we wrzesiskim liceum i rozpocz studia germanistyczne w Poznaniu. Zgin 9 wrzenia 1939 podczas warty, trafiony kul niemieckiego snajpera Nie doy wic nawet 20. roku ycia. Z wydarzeniami kampanii wrzeniowej zwizany by w szczegĂłlny sposĂłb W ADYS AW GORDZIELEWSKI (18901942), pochodzcy z Woynia. Na ziemi strzakowsk przyby ju przed 1918 i pracowa w gospodarstwach kolonistĂłw niemieckich. Podczas okupacji zatrudniony by w przedsibiorstwie budowlanym we Wrzeni, ale inwigilowano go, gdy podejrzewano o udzia w dziaaniach przeciwko dywersantom niemieckim, co zwizane byo z egzekucj dokonan przez polsk Obron Narodow w Sobiesierniach. Aresztowano go w 1942 i osadzono we Wronkach, gdzie zosta zamczony. Daleko nie wszystko wiadomo o losach FRANCISZKA PAWELI (1900-1942), urodzonego w rodzinie wacicieli ziemskich w Szemborowie â&#x20AC;&#x201C; JANA i JĂ&#x201C;ZEFY z ZAMIARĂ&#x201C;W. Suy w lotnictwie pruskim, a podczas powstania wielkopolskiego by onierzem tajnej andarmerii. W charakterze dowĂłdcy redniego szczebla bra udzia w kampanii ukraiskiej, I powstaniu lskim (1919) oraz wojnie polsko-bolszewickiej. W 1939 wstpi do Suby Zwycistwa Polski i zakada wielkopolskie ogniwa Tajnej Organizacji Wojskowej. Jako oficer do zada specjalnych rozbudowa sie komĂłrek dywersyjnych w III Rzeszy (Berlin, Hamburg, Brema i in.). Dysponowa autentycznymi dokumenta-

Z teki StaĹ&#x201E;czyka W ChwaĹ&#x201A;kowicach ukrywaĹ&#x201A; siÄ&#x2122; zdekonspirowany oďŹ cer AK z Leszna, JERZY HANDTKE, ktĂłry zginÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; podczas obĹ&#x201A;awy hitlerowskiej w Krzywej GĂłrze 20 lutego 1944. 29 wrzeĹ&#x203A;nia br. odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; tam uroczystoĹ&#x203A;Ä&#x2021; odsĹ&#x201A;oniÄ&#x2122;cia tablicy pamiÄ&#x2026;tkowej.

 Edmund Pikulik

 WĹ&#x201A;adysĹ&#x201A;aw Gordzielewski

 Franciszek SowiĹ&#x201E;ski

 JĂłzef GĹ&#x201A;owacki

 Stefan Janaszek

 Stefan Mokracki

mi oficera SS. Zosta awansowany do stopnia majora, ale w pa dzierniku 1941 zdekonspirowano go na terenie Warszawy i by wiziony w Alei Szucha. Zosta zesany do Auschwitz i dopiero wtedy hitlerowcy zdoali ustali jego tosamo. Zamordowany zosta 24 lipca 1942 w Mauthausen. W kampanii wrzeniowej bra take udzia FRANCISZEK PODEMSKI (19061998), wieloletni nauczyciel w Skarboszewie i Sdziwojewie. Organizowa te od podstaw harcerstwo wrzesiskie. W sierpniu 1939 by dowĂłdc kompanii gospodarczej 68 pp, a 18 wrzenia mjr STANIS AW CULIC mianowa go adiutantem puku. Po wyzwoleniu by zastpc inspektora szkolnego we Wrzeni i pooy ogromne zasugi w reaktywowaniu polskiego szkolnictwa powszechnego, kierujc na co dzie placĂłwk zbiorcz w Sdziwojewie. Przez cay czas dziaa aktywnie w harcerstwie. Zmar 7 lutego 1998 i zosta pochowany na cmentarzu komunalnym we Wrzeni. Aktywn przeszo wojenno-okupacyjn ma rĂłwnie FRANCISZEK SOWI SKI (1916-1999), urodzony w Graboszewie. Sub wojskow odbywa jako elew orkiestry 68 pp. W kampanii wrzeniowej by radiotelegrafist i po zwolnieniu z niewoli wstpi do Wojskowej Organizacji Zbrojnej (Bataliony Chopskie), gdzie jego bezporednim przeo-

onym by KAZIMIERZ LIESKE. Obsugiwa tajn radiostacj w Przyborkach oraz kolportowa gazetk â&#x20AC;&#x17E;Wolnoâ&#x20AC;?. Uprawia czynny sabota jako pracownik DMW (Cegielskiego) i od 1944 ukrywa si. Po wyzwoleniu by kolejarzem, a pĂł niej handlowcem we Wrzeni. Zmar 27 kwietnia 1999 i zosta pochowany na cmentarzu komunalnym. Konspiratorem by take MARIAN BRZEZI SKI (1912-1942), rodzony strzakowianin, z zawodu fryzjer. Po kampanii wrzeniowej zgosi akces do Wielkopolskiej Organizacji Wojskowej, a nastpnie by zastpc dowĂłdcy dzielnicy azarz-GĂłrczyn w Wojskowej Organizacji Ziem Zachodnich. W czerwcu 1940 zosta uwiziony w Forcie VII a pĂł niej przebywa w innych zakadach karnych, ale do koca nie ujawni niczego. Orzeczono wobec niego kar mierci i zgilotynowano w wizieniu Berlin-PlĂśtzensee 12 pa dziernika 1942. Czynnym onierzem podziemia by te JĂ&#x201C;ZEF G OWACKI (1916-1994), urodzony w Strzakowie. W kampanii wrzeniowej zosta ciko ranny pod Kutnem jako podoficer 69 pp. Od 1940 przebywa w Warszawie i by czonkiem Armii Krajowej. Odznaczy si w powstaniu warszawskim, a po wyzwoleniu wrĂłci do Wrzeni, gdzie mianowano go zastpc kierownika Urzdu Skarbowego. W 1952 zosta zdymisjonowany i podda-

ny restrykcjom za zatajenie przynalenoci do AK i udziau w powstaniu warszawskim. Po 1956 by wiceprezesem SpĂłdzielni InwalidĂłw Wiosna LudĂłw i nalea do najaktywniejszych dziaaczy kombatanckich. Zmar 21 sierpnia 1994. Z Kokczyna k. Strzakowa pochodzi STEFAN JANASZEK (1916-1940). Od lutego 1939 by marynarzem na ORP Orze w stopniu mata. Bra udzia w brawurowej ucieczce z internowania w estoskim Tallinie, a pĂł niej w zatopieniu niemieckiego transportowca Rio de Janeiro. Zgin wraz z ca zaog podczas rejsu patrolowego z angielskiego portu Rosyth (przyjmuje si dzie 8 czerwca 1940). W tej samej miejscowoci urodzi si STEFAN MOKRACKI (19O6-1988). By zawodowym podoficerem 7 puku strzelcĂłw konnych w Poznaniu. W kampanii wrzeniowej by onierzem Wielkopolskiej Brygady Kawalerii i bra udzia w ostatniej szary kawaleryjskiej pod WĂłlk Wglow. W czasie okupacji by konspiratorem, a po wyzwoleniu organizowa akcj osiedlecz na Ziemiach Zachodnich (Odzyskanych). Z zawodu by kowalem i mieszkacem Wrzeni, gdzie zmar 17 kwietnia 1988. Straty ponioso rĂłwnie duchowiestwo strzakowskie. Od 1931 proboszczem by ks. STANIS AW MARUSARZ (1898-1942), urodzony w m. Skrzypne k. Zakopanego. Dziki niemu w Strzakowie stan nowy kociĂł, introdukowany przez kardynaa prymasa Augusta Hlonda (5 lipca 1936). Wykazywa wielk aktywno i skuteczno na polu spoeczno-gospodarczym, za co zosta zesany do KL Dachau, gdzie w maju 1942 poniĂłs mczesk mier. Podobny los spotka ks. MIECZYS AWA POTOCKIEGO (18761942), urodzonego w Skarboszewie. Przed sam wojn by proboszczem w Sawnie k. Gniezna. Zosta zesany do Dachau, gdzie zamordowano go 12 sierpnia 1942. Chwalebny szlak bojowy odby KAZIMIERZ TARCZEWSKI (1909-1979), pochodzcy z Szemborowa. Sub wojskowa odby w 68 pp we Wrzeni. Internowany przez Rosjan znalaz si w szeregach Armii Polskiej na Wschodzie. Bra udzia w walkach o Monte Cassino jako kierowca samochodu transportowego. Po powrocie do kraju prowadzi gospodarstwo rolne, a nastpnie by pracownikiem Ochrony Mienia we Wrzeni, gdzie zmar 2 marca 1979. Mieszkacy Strzakowa na pewno pamitaj te TADEUSZA WDZIN (1926-2010), pochodzcego z Woynia. RĂłwnie on by onierzem Armii gen. Andersa, skd oddelegowano go do suby technicznej w polskich dywizjonach lotniczych w Anglii. Po wyzwoleniu uniemoliwiono mu studia medyczne i mĂłg ukoczy jedynie szko felczersk. W tym charakterze pracowa rĂłwnie w Strzakowie. Zmar 14 pa dziernika 2010 i zosta pochowany na cmentarzu komunalnym we Wrzeni. Nie naley te zapomina, e ziemia strzakowska to rĂłwnie Chwakowice, gdzie dziaalno konspiracyjn rozwijali bracia KALETOWIE z owcina pod Swarzdzem. Ta mroczna historia bya tematem osobnego cyklu i wywoaa pewne reperkusje poza wrzesiskie. Obecnie wydarzenia te na swĂłj sposĂłb odywaj, co zostanie dokadnie zrelacjonowane (ramka). Dok. nastpi.


7 września 2012

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

24 Strona Czytelników Dzwoń dzisiaj i wygraj bilet! Mamo, jestem INFORMATOR MIEJSKI

Policja 997 Straż Miejska 986 – pon.-pt. 7.00-22.00, sob. 7.00-15.00 Pogotowie energetyczne – centrala 61 437 46 00 Pogotowie ciepłownicze 993 Pogotowie wod.-kan. 994, 61 436 05 47 Informacja PKP 22 19 436

N at a n G ó ra l c z y k , s y n J o a n ny i Przemysława z Gutowa Małego

Wiktoria Kowalczyk córka Martyny i Mateusza z Wrześni

Urodzony: 27 sierpnia Waga: 2900 g Wzrost: 54 cm

Urodzona: 28 sierpnia Waga: 3630 g Wzrost: 55 cm

Bartosz Konieczka syn Pauliny i Marcina z Chlebowa

Oliwier Borowski syn Mileny i Marcina ze Słupcy

Urodzony: 28 sierpnia Waga: 2900 g Wzrost: 51 cm

Urodzony: 28 sierpnia Waga: 3130 g Wzrost: 54 cm

Marcelina Depczyńska córka Kasi i Przemysława z Zielińca

Borys Zdunek syn Kingi i Tomasza z Obłaczkowa

Urodzona: 29 sierpnia Waga: 3700 g Wzrost: 55 cm

Urodzony: 29 sierpnia Waga: 4160 g Wzrost: 56 cm

Informacja PKS 61 437 00 66 Całodobowy policyjny „telefon zaufania” 61 437 52 97 Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień, Witkowska 3, 61 436 21 46 Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Jantar”: prawnik przyjmuje w 1. i 3. środę miesiąca w godz.15.00-17.00, psycholog w 2. i 4. czwartek miesiąca w godz.17.45-19.45, telefon zaufania: w godz. 10.00-22.00 – 606 903 528 i 61 437 78 42 w godz.16.00-20.00. Specjalistyczny Punkt Wsparcia Rodzin i Przeciwdziałania Przemocy Września, ul. Słowackiego 39; przyjęcia w czwartki 15.00-18.00 (sekretariat OPS); 61 437 40 29 Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 61 640 39 40 Powiatowy rzecznik konsumentów – Starostwo Powiatowe we Wrześni, pon.-pt. w godz. 9.00-14.00, 61 640 44 16 Biblioteka Pedagogiczna, Wojska Polskiego 2a, 61 436 13 33, czynne od pon. do pt. w godz. 10.00-17.00 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Września 61 436 25 96 Czytelnia 61 437 96 45

Wojtek Węgliński syn Natalii i Radosława ze Słupcy

Marta Chrzumnicka córka Anny i Zbigniewa z Zasutowa

Urodzony: 29 sierpnia Waga: 4140 g Wzrost: 61 cm

Urodzona: 31 sierpnia Waga: 4375 g Wzrost: 60 cm

Hanna Wojtas córka Anny i Krzysztofa z Borzykowa

Marcelina Opielska córka Anny i Łukasza z Sokolnik

Urodzona: 31 sierpnia Waga: 4170 g Wzrost: 58 cm

Urodzona: 1 września Waga: 3690 g Wzrost: 56 cm

Lena Moga córka Kamili i Krzysztofa z Barda

Maciej syn Elwiry i Adama z Wrześni

Urodzona: 1 września Waga: 2770 g Wzrost: 54 cm

Urodzony: 1 września Waga: 3870 g Wzrost: 57 cm

Pola Orwat córka Katarzyny i Marcina z Wrześni

Anna Koterba córka Barbary i Łukasza z Pyzdr

Urodzona: 2 września Waga: 3100 g Wzrost: 56 cm

Urodzona: 2 września Waga: 3070 g Wzrost: 53 cm

Honorata Łodaj córka Iwony i Łukasza z Gorzyc

Weronika Anna Pałasz córka Katarzyny i Jacka z Wrześni

Urodzona: 3 września Waga: 3110 g Wzrost: 56 cm

Urodzona: 3 września Waga: 3920 g Wzrost: 58 cm

Iga Ryż córka Anny i Bartłomieja z Miłosławia

Zuzia Janowska córka Katarzyny i Krzysztofa z Gniezna

Urodzona: 3 września Waga: 3070 g Wzrost: 55 cm

Urodzona: 4 września Waga: 3730 g Wzrost: 55 cm

Hanna Gąsiorek córka Mileny i Leopolda z Żydowa

Karolina Siwiak córka Agnieszki i Huberta z Mnichowa

Urodzona: 4 września Waga: 3540 g Wzrost: 55 cm

Urodzona: 4 września Waga: 3810 g Wzrost: 56 cm

Wielkopolska Informacja Gospodarcza 61 426 50 50, 94 34 – 24h Schronisko dla psów 500 191 039 Halo TAXI 61 436 33 33, 61 640 33 33, 601 808 921 TAXI Harcerska 61 437 77 77, 508 200 477 TAXI, 24h ESKA, 721 121 121 TAXI PKP 61 437 92 22 TAXI PKP #2 889 999 130 TAXI ZET 61 436 55 55 Taxi DARIO (1-8 osób) 602 221 436 USŁUGI TRANSPORTOWE 889 998 888 Pizzeria Soprano Chrobrego 15, 61 640 21 01 Pizzeria Capri PIZZA NA TELEFON, 61 640 20 71 Pizzeria Margeritta 61 437 00 60 KURCZAK Z ROŻNA (przy Biedronce) czynne codziennie 9.00–21.00 Serwis komputerowy 695 926 796 AUTOPOGOTOWIE KLUCZOWE 61 436 79 11, 603 400 250 Kompleksowe usługi pogrzebowe 24h, ul. Legii Wrzesińskiej 16, Września, 61 436 11 60, kom. 603 868 607 Kompleksowe usługi pogrzebowe PUK 24h, ul. Miłosławska 5, 61 437 92 00, 61 436 28 78, 508 088 383 Kwiaciarnia „Kaprys” przy szpitalu zaprasza – pn-sob. 8.00-18.00, nd. 9.30-17.30; 61 437 62 97 Kwiaciarnia „Kaprys Plus” zaprasza – pn-sob. 8.00-21.00, nd. 9.30-17.30 i PRACOWNIA FLORYSTYKI ŚLUBNEJ, ul. Kościuszki 70 a, tel. 61 436 71 51

Z nowym programem i now partnerk wystpi we Wrzeni Kabaret Moralnego Niepokoju. Wystp odbdzie si w niedziel 9 wrzenia we Wrzesiskim Orodku Kultury (pocztek o godz. 16.00). Bilety w cenie 45 z mona nabywa w WOK-u lub zamawia pod nr. tel. 61 436 27 41 – a take na stronach: www.biletynakabarety.pl oraz www.kupbilecik.pl. Najbardziej znana polska kabaretowa grupa zaprezentuje swój nowy program pt. „Galaktikos”. Miejsce Katarzyny Pakosiskiej zajmuje teraz popularna aktorka Magda Stuyska. Dla wszystkich, którzy chcieliby wybra si na ten wystp za darmo, mamy 6 biletów. Rozdamy je w telefonicznej zabawie. Wystarczy dzisiaj (w pitek, 7 wrzenia) o godz. 9.00 zadzwoni pod nr 61 437 49 56 i po-

„ Internauta: – Czy i na jakiej podstawie ogródki dziakowe s zwolnione z kontroli skarbowej? „ Beata Fajfer, zastpca naczelnika Urzdu Skarbowego we Wrzeni: – Naczelnik Urzdu Skarbowego jako organ nie przeprowadza kontroli skarbowej, a jedynie kontrol podatkow. Kontrol skarbow prowadz natomiast Urzdy Kontroli Skarbowej. Zgodnie za z ustaw o rodzinnych ogrodach dziakowych, „rodzinne ogrody dziakowe s urzdzeniami uytecznoci publicznej, sucymi zaspokajaniu wypoczynkowych, rekreacyjnych i innych potrzeb socjalnych czonków spoecznoci lokalnych poprzez zapewnienie im powszechnego dostpu do terenów rodzinnych ogrodów dziakowych oraz dziaek dajcych moliwo prowadzenia upraw ogrodniczych na wasne potrzeby, a take podniesienie standardów ekologicznych otoczenia”. Stron kontroli podatkowej w tym przypadku moe by Polski Zwizek Dziakowców, który nie korzysta z adnego podmiotowego wyczenia spod kontroli podatkowej lub skarbowej, a który to ma we wadaniu rodzinne ogrody dziakowe. Rodzinne Ogrody Dziakowe jako „urzdzenia uytecznoci publicznej” same w sobie nie podlegaj zatem kontroli organów podatkowych. DAI „ Internauta: – Jaki czas temu na amach „WW” by poruszany temat pana, który w pralni bloku przy ul. Kociuszki 52a magazynuje róne mieci. Niestety, po tej interwencji nic si nie zmienio. W pomieszczeniu wci jest peno puszek i innych rzeczy, które – jak miem przypuszcza – pochodz ze mietników. Nie wiem, co bym zrobi, gdybym mieszka w tym bloku i gdyby mój ssiad tak postpowa... Chcc wej do pralni, naleaoby z dobry tydzie zarezerwowa na sprztanie. Wedug mnie, temu panu powinien zosta odebrany klucz do pomieszczenia. Bo ile mona patrze na nieziemski baagan. „ Urszula Nadolna, prezes Wrzesiskiej Spódzielni Mieszkaniowej: – Po pierwszym e-mailu w tej sprawie pracownicy spódzielni dwukrotnie skontrolowali pomieszczenie, które w efekcie zostao wysprztane. Po drugim e-mailu ponownie udali si na miejsce i w caoci potwierdzili spostrzeenia internauty. Wspólnie ustalilimy, e do koca sierpnia pomieszczenie zostanie oprónione, a klucz do niego, do czasu wyboru nowego opiekuna pralni, pozostanie w dyspozycji spódzielni. Niemniej jednak chcielibymy zwróci uwag na fakt, e internauta zaniepokojony sytuacj w bloku przy ul. Kociuszki 52 nie jest jego mieszkacem. Od nikogo wicej nie otrzymaam sygnau. TOS „ Internauta: – Chciaem zwróci uwag na zy stan drogi z Wrzeni do Czerniejewa. Jest dziurawa jak adna inna. Wystarczy spojrze na przejazdy przy ul. Czerniejewskiej, które s w fatalnym stanie. Czy mona si spodziewa jakiego remontu?

APTEKI DYŻURUJĄCE 7.09 KWIATY POLSKIE, ul. Opieszyn 10 tel. 61-436-77-01 8.09 NOWA, ul. Sienkiewicza 12 tel. 61-43-60-205 9.09 PRIMA, ul. Paderewskiego 52 tel. 61-43-65-284 10.09 NA SŁAWNIE, ul. Fromborska 46a tel. 61-43-67-798 11.09 NOWA, ul. Sienkiewicza 12 tel. 61-43-60-205 12.09 PRIMA, ul. Paderewskiego 52 tel. 61-43-65-284 13.09 AMIKA, ul. Piastów 16 tel. 61-640-19-30

da swoje dane osobowe. Uwaga! Poczenia bdziemy odbiera tylko przez 15 minut, poczwszy punktualnie od 9.00. Zdecyduje kolejno zgosze.

„ Marcin Nowak, p.o. dyrektora Powiatowego Zarzdu Dróg we Wrzeni: – Remont tej drogi wanie dobieg koca. Braki w nawierzchni zostay uzupenione. TOS Reklama

Edu-372

Straż pożarna 998

Teczka interwencji z www.wrzesnia.info.pl

Pogotowie ratunkowe 999


7 września 2012

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Sport

P I Ł K A S I AT K O WA

25

Delekta otwiera i sprawdza Oficjalne otwarcie nowej hali sportowej w Miłosławiu uświetni zespół Plus Ligi – Delecta Bydgoszcz. Za tydzie miosawsk gmin czeka sportowe wito. Miejscowym kibicom siatkówki w towarzyskim meczu zaprezentuj si Delecta Bydgoszcz i Krispol Wrzenia. Dla miasteczka o chlubnej siatkarskiej historii jest to wydarzenie bez precedensu. Prawd jest, e blisko pó wieku temu, gdy miejscowa druyna wal-

Krispol Września

Delecta Bydgoszcz

MECZ TOWARZYSKI pitek, 14 wrzenia, godz. 17.00, hala w Bugaju k. Miosawia czya w lidze strefowej (nominalnie II lidze!), w maej przypaacowej salce pojawiali si bardzo dobrzy siatkarze. Nigdy jednak nie grali tu zawodnicy formatu Stephana Antigi, Michala Masnego czy Marcina Wiki – reprezentantów Francji, Sowacji i Polski. Mamy jednak nieweso informacj dla fanów siatkówki. Nowa hala przy Szkole Podstawowej w Miosawiu ma trybuny przystosowane dla 200 kibiców. Burmistrz Zbigniew Skikiewicz zapowiada dostawienie krzeseek, które pozwol podwoi liczb obserwatorów meczu. Wszystko to, biorc pod uwag zaintereso- Burmistrz Skikiewicz dopiął swego: wanie meczem, bdzie jednak nie- sala gotowa, Delecta przyjeżdża

wystarczajce, by sprzedawa bilety na mecz. Zapewne okazaoby si, e cz kibiców odeszaby z kwitkiem sprzed hali. Aby unikn rozczarowa w dniu meczu, organizatorzy zadecydowali o wpuszczaniu kibiców po okazaniu specjalnego zaproszenia. Wiksz czci miejscówek dysponowa bdzie miosawska gmina, która zdecydowaa si przekaza je miejscowym zakadom pracy. Mniejsz liczb (ok. 100) bdzie móg rozprowadza Krispol. Kibice bd mogli je odbiera w sekretariacie Gimnazjum nr 2 lub w sklepie GT Sport przy Miosawskiej 19. Delecta, jak zapewnia trener Piotr Makowski, przyjedzie do Miosawia w najsilniejszym skadzie. W miasteczku przenocuje, by rankiem pody do Szczecina, gdzie rozegra towarzyski turniej. Jeszcze dzisiaj nie wiadomo, czy w wyjciowym skadzie znajdzie si miejsce dla Antigi. Bydgoski przyjmujcy dozna kontuzji barku i nie wystpi

w dwóch wygranych sparingach, jakie Delecta stoczya z Lotosem Treflem Gdask. Wierzymy jednak, e Francuz – najwiksza gwiazd Delecty – zaprezentuje swoje umiejtnoci na parkiecie sali w Bugaju. Wówczas wyjciowa siódemka mogaby wyglda nastpujco: Michal Masny (rozrywajcy – nr 2 na koszulce), Stephane Antiga (przyjmujcy – 1), Marcin Wika (przyjmujcy – 3), Dawid Konarski (atakujcy – 6), Wojciech Jurkiewicz (rodkowy – 4), Andrzej Wrona (rodkowy – 11) i Micha Dbiec (libero – 17). Mecz towarzyski Krispolu z Delect ma zapocztkowa ni wspópracy midzy oboma klubami. Bydgoscy perspektywiczni zawodnicy, którzy mieliby kopoty z wejciem do skadu pierwszego zespou, mogliby gra dla Krispolu. Czy tak si stanie pokae najblisza przyszo. Dzisiaj, skoncentrujmy si na meczu z wielkim rywalem.

Oldboje zakończyli sezon na piasku Ostatnia impreza siatkówki plażowej na boiskach przy Gnieźnieńskiej może nie była licznie obsadzona, ale za to atmosfera na piasku była szczególna. W sobotę piłkę podbijali oldboje – siatkarze o dużym dystansie do swoich możliwości, którym piłka nadal sprawia wiele frajdy. KPS Progress, organizator mistrzostw powiatu, po cichu liczy na wiksz frekwencj. Ostatecznie na piasku zameldowao si pi duetów. Zawodnik musia mie skoczone 35 wiosen, ale suma lat obu

 Oto ci, którzy mimo wieku nie wstydzą się tarzać w piasku

Fot. LEN

partnerów musiaa siga 80. Tak stanowi przepisy Polskiego Zwizku Piki Siatkowej. Zgodnie z prognozami, tytu wywalczyli Daniel Wicek i Przemysaw Augustyniak, kilkukrotni mistrzowie Polski oldbojów w rónych kategoriach wiekowych. Trzeba jednak odda szacunek przeciwnikom. Mistrzowie w kilku setach dopiero w kocówkach dokumentowali swoj wyszo. Jedn parti – z brzowymi medalistami mistrzostw – nawet przegrali. Zaarta walka toczya si te o kolejne lokaty, ale w adnym momencie nie przesonia dobrej zabawy. Ostatecznie na drugim miejscu zameldowali si Piotr Szady i Mi-

SPONSORZY Więcej informacji na stronie www.krispolwrzesnia.pl

cha Dragon. Na najniszy stopie podium wskoczyli Przemysaw Motyl i Grzegorz Rogoziski. Tym razem medali nie udao si zdoby Robertowi Wardakowi i Tomaszowi Reszelewskiemu oraz Jerzemu Nowaczykowi i Mirosawowi Morawskiemu, cho zawodnicy maj ju na swoim koncie udzia w finaach mistrzostw kraju. Imprez zwieczy may piknik, a rozmów o siatkówce i artów o kondycji rywali nie byo koca. Pogoda dopisaa, dopisywa ma i w kolejne dni. Siatkarze obiecali sobie, e przez cay wrzesie bd toczy towarzyskie boje, a gdy temperatura spadnie, przenios si do hal. Ta gra jest sol ich sportowego trybu ycia.


7 września 2012

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

26 Sport Remisowa bitwa z liderem Pikarze Sparty mieli w sobot due szanse na pokonanie przewodzcych w tabeli Bkitnych Mkolno, mimo e przez ostatni kwadrans musieli gra w osabieniu. Pojedynek Sparty z Bkitnymi, majcymi do tej pory komplet punktów na swoim koncie, okaza si niezwykle zacity i emocjonujcy. W pierwszej poowie przewaali orzechowianie, ale na przerw zeszli z bramk do odrobienia. Pierwsza konkretna akcja goci, przeprowadzona w 30. min, przyniosa im od razu gola. Osiem minut pó niej do remisu doprowadzi Marek Olejniczak. Na minut przed przerw Bkitni objli prowadzenie, wykorzystujc dorodkowanie z rzutu ronego. Po zmianie stron gospodarze zwikszyli swój napór i rzadko schodzili z poowy przeciwnika. Przynioso to trafienie Piotra Surdyka na 2:2 w 68. min. Po ukaraniu Olejniczaka w 75. min Sparta rozpocza gr w osabieniu. – By to jeden z ciekawszych meczów, jaki w ostatnim czasie odby si na naszym stadionie. Chcielimy urwa punkty liderowi i to si udao. Jestemy zadowoleni z remisu. Chciabym podzikowa pikarzom za podjt walk i zaangaowanie, a kibicom za doping i liczne przybycie – relacjonuje prezes Krzysztof Nowak. RC Sparta – Bkitni 2:2 (1:2)

Z Mirkiem już nie tak łatwo Drugi mecz i drugie efektowne zwycistwo pikarzy Warty Pyzdry. Równie cenne, co poprzednie, bo wyjazdowe. Warunki do gry w Adamowie, agodnie mówic, pozostawiay wiele do yczenia. – Nie powinni tego nazywa boiskiem. Przy ich nasze miao moglibymy nazwa Wembley – artowa trener Warty Marek Jakubowski. Przewag do przerwy jego podopieczni udokumentowali dwiema bramkami – autorstwa Arkadiusza

yskawiskiego i ukasza Rogowicza. Druga cz gry rozpocza si od kolejnego trafienia, tym razem Bartosza Sodkiewicza. Ale gospodarze ani myleli skada broni. Wrócili do gry dziki szybko strzelonym dwóm golom, w tym jednym z 11 metrów (po faulu w polu karnym Marcina Koperskiego). Nacierajcych z coraz wiksz pasj adamowian skarci dopiero niezawodny Sodkiewicz. Po nim na list strzelców wpisa si jeszcze Dawid Bergier. Pyzdrzanie nie mieli litoci dla rywali. Grali do koca, dziki czemu Sodkiewicz móg si cieszy z drugiego w tym sezonie hat tricka, co jest osigniciem bez precedensu. – Pozwolilimy rywalom si podnie, ale w kocówce ich dobilimy. Pokazalimy charakter i to mnie cieszy najbardziej – podsumowa mecz M. Jakubowski. TOS Mirek Adamów – Warta 2:6 (0:2)

Piłka nożna – IV liga, Włókniarz Kalisz – Victoria Września 2:2 (2:1)

Szczęśliwa 90. minuta Bardzo szczęśliwie dla Victorii zakończył się mecz z KKS Włókniarz Kalisz – ostatni z sześciu kolejnych wyjazdów. Wrześnianie doprowadzili do remisu dopiero w doliczonym czasie gry, w ostatnich sekundach spotkania. Pierwsze 20 minut naleao do Victorii. Prowadzenie dla wrzenian uzyska w 19. min, strzaem po krótkim rogu, Pawe Zieliski, wykorzystujc podanie od Macieja Lisieckiego. Po chwili na 2:0 powinien podwyszy Maciej Matuszak, ale nie potrafi celnie uderzy z 13 metrów. Potem coraz czciej do gosu zaczli dochodzi gospodarze. Ich okazje bramkowe rozpoczy si od gro nego uderzenia z dystansu, po którym pika nieznacznie poszybowaa nad bramk Victorii. W 28. min miejscowi doprowadzili do wyrównania. Cztery minuty pó niej Wojciech Dederko przegra pojedynek gówkowy, co pozwolio miejscowym pokona Tobiasza Nowickiego mocnym trafieniem pod poprzeczk. Po zmianie stron duo byo walki w rodku pola, ale zdecydowanie zabrako sytuacji strzeleckich stwarzanych przez obie druyny. Do okazji wypracowanych przez gospodarzy mona zaliczy uderzenie

z 58. min, wietnie obronione przez T. Nowickiego, i nieceln gówk minut pó niej. Po stronie wrzenian by to obroniony przez golkipera kaliszan strza Michaa Góralskiego oraz niecelne uderzenie Mateusza Go dziaszka. W doliczonym czasie gry na strza z 20 metrów zdecydowa si Krzysztof Przybylski, a futbolówka – ku rozpaczy miejscowych – znalaza drog do siatki, po rkach bramkarza. Wznowienia gry ze rodka pola ju nie byo. – Pocztek by niezy, objlimy prowadzenie i nie wykorzystalimy sytuacji na 2:0. Pó niej nastpi okres naszej sabszej gry, z indywidualnymi bdami obroców, po których stracilimy dwa gole. Formacji obronnej nie mog za ten mecz pochwali. Po przerwie by to typowy mecz walki, w którym adna ze stron nie dopucia do wikszego zagroenia przed wasnym polem karnym. Wyrównanie w ostatniej sekundzie meczu byo bardzo szczliwe – komentuje trener Aleksander Stachowiak. Robert Czerniak Victoria zagraa w skadzie: T. Nowicki – Melewski, Dederko, Przybylski, Bigosiski (46. Buczek) – Matuszak, Hypki (70. Topolski), Pawlaczyk (55. Groszkowski), Zieliski – Go dziaszek, Lisiecki (75. Góralski). Maciej Lisiecki i bez kapitańskiej opaski zostawiał na boisku wiele zdrowia. Teraz stara się walczyć za dwóch, ale nie zawsze przynosi to efekt Fot. archiwum Wókniarz – Victoria 2:2 (2:1)

Płomień idzie jak burza i zbiera cenne punkty

Pierwsze zwycięstwo Orlika w lidze

Płomień ograł na swoim klepisku kolejnego rywala. W niedzielę zaaplikował piłkarzom z Helenowa trzy gole. Do przerwy neklanie dominowali. Mimo trzech dobrych sytuacji strzeleckich nie potrafili jednak trafić do siatki wiekowego golkipera z Helenowa. Przez długi okres drugiej połowy niewiele się zmieniło. Gospodarze próbowali grać piłką, goście szukali szansy w długich przerzutach. W 68. min obrońca z Helenowa źle wybijał piłkę głową, dopadł do niej Maciej Giżewski i z kilku metrów umieścił w bramce. Dziesięć minut później koronkową akcję swoich kolegów zwieńczył Dariusz Kapturski. Po chwili na listę strzelców wpisał się Rafał Wawrzyniak, ale dużą zasługę w tej bramce miał Giżewski. Do końca meczu gospodarze grali spokojnie i nie angażowali się już tak w ofensywie. Po raz pierwszy w tym sezonie zakończyli mecz na zero w tyle. Mecz sędziowały trzy dziewczyny, które razem miały w przybliżeniu tyle lat co bramkarz Błękitnych (ten matuzalem okręgowej piłki liczy sobie 53 wiosny!). Sędziny dawały sobie znakomicie radę, nie pozwalały dmuchać sobie w kaszę, a gdy zaszła potrzeba, nie przebierały też w słowach. Dopuściły się tylko jednego grubszego błędu: przy zmianie w zespole gości nie dopilnowały, by z boiska zszedł zawodnik Błękitnych. Przez dwie minuty piłkarze z Helenowa grali w dwunastkę. Co ciekawe, jedynym, który się tego dopatrzył, był... trener gości! Pani arbiter przeprosiła za niedopatrzenie. LEN Płomień Nekla – Błękitni Helenów 3:0 (0:0)

Bardzo szczęśliwym i nadspodziewanie wysokim zwycięstwem zakończył się pojedynek Orlika z Gromem Malanów. Zanim miłosławianie zaczęli zdobywać bramki, goście nie wykorzystali wyśmienitych sytuacji strzeleckich. Początek pojedynku z Gromem Malanów należał jednak do Orlika. W 3. min Dawid Twardy ładnie uderzył z dystansu, a kilka chwil później Maciej Grajek trafił w poprzeczkę. Im bliżej było przerwy, tym przewaga Gromu stawała się większa. W 27. min, po strzale gracza gości z rzutu wolnego, świetną paradą popisał się Tobiasz Szczepaniak. Minutę później przyjezdni przestrzelili z 14 metrów. Gracze z Malanowa chyba do teraz nie mogą uwierzyć w to, jak w 41. min nie potrafili – uderzając dwukrotnie z najbliższej odległości – umieścić piłki w siatce. Tuż po przerwie przyjezdni dwukrotnie mogli pokonać Szczepaniaka. W 52. min bramkarza Orlika wspomógł interwencją Paweł Juszczyk, a minutę później goście trzykrotnie pudłowali, dobijając piłkę prawie z linii bramkowej. Kiedy w 56. min Maciej Górnaś zdobył pierwszego gola dla Orlika, sytuacja na boisku kompletnie się odwróciła. Gospodarze co rusz przypuszczali szarże bokami boiska, groźnie dośrodkowując. Swoich szans w tym czasie nie wykorzystali Dawid Wielgosik i Grajek. W 67. min Maciej Szymorek wyłuskał piłkę obrońcy Malanowa i sam z najbliższej odległości trafił na 2:0. Po technicznym trafieniu w samo okienko Krzysztofa Berenta w 78. min przyjezdnym kompletnie odechciało się już walczyć. RC Orlik Miłosław – Grom Malanów 3:0 (0:0)


7 września 2012

Wiadomości Wrzesińskie

Sport

www.wrzesnia.info.pl

W W W.W R ZE SN IA . IN FO. PL /SP O R T

27

Brazylijki odebrały nadzieję Starsze rywalki okazały się silniejsze. Jagoda i Paulina nie przebiły się do czołówki mistrzostw świata. Po dwóch wielkich midzynarodowych sukcesach przysza pora na chodny prysznic. W Mistrzostwach wiata w Pice Siatkowej Juniorek U-21 obie wrzenianki musiay zadowoli si dziewitym miejscem. Kanadyjski Halifax przez cay tydzie goci najlepszych modych siatkarzy globu. Na wietrznej play wschodniego wybrzea walczyy te Jagoda Gruszczyska i Paulina Stasiak – obie z dwiema innymi reprezentantkami Polski. Kadr prowadzia trzecia wrzenianka – trener Wioletta Bako.

a tylu lat w tym wieku jest szczególnie widoczna. Dziewczyny nabieraj jednak niezbdnego dowiadczenia, które bdzie procentowao w nastpnych mistrzowskich zawodach – przekonuje trener Bako. Miosawianka Paulina Stasiak miaa ju dowiadczenie w mistrzostwach globu – w ubiegym roku w U-19 zaja dziewit pozycj. W tym roku, grajc z Agat Oleksy, powtórzya to osignicie. W 1/8 finau dziewczyny przegray z Australijkami, tymi samymi, które wczeniej w pojedynku grupowym ogray Jagod i Kak. Sezon plaowy dobieg koca. Dla wrzesiskiej siatkówki by niezwykle udany, szczególnie w kobiecym wydaniu. Dwa zote medale mistrzostw Europy juniorek, dwa medale mistrzostw Polski seniorek, starty dwóch wrzenianek na mistrzostwach wiata i jednej w seniorskim P. Stasiak (w głębi) i J. Gruszczyńska przygotowywały się do mistrzostw świata na boiskach przy Gnieźnieńskiej Fot. LEN World Tour – to wszystko mówi samo za siebie. Mczy ni ograniczyli si Przed wyjazdem do Halifax Jago- z rywalkami a o trzy lata starszymi. tecznie zajy drugie miejsce w mi- do 9. miejsca w mistrzostwach Polda marzya o podium. Miaa ku temu W dodatku trafiy do niezwykle silnej strzostwach. Brzowy medal przypad ski seniorów, co i tak od dawna si wszelkie podstawy – kilka tygodni poówki turniowej tabeli. W 1/8 finau w udziale Australijkom, które w gru- nie zdarzao. W dodatku wrzesiska trenerka kadry Polski wici sukcewczeniej zdobya dwa zote medale ulegy Brazylijkom i musiay poegna pie pokonay Agat i Kak. – By to bardzo dobry i wyrówna- sy szkoleniowe. Nic, tylko chyli czomistrzostw Europy U-18 i U-20. Nie- si z mistrzostwami. Przeciwniczki stety, tym razem wraz z partnerk gromiy wszystkie pary a do wielkie- ny pojedynek, co przyznaa nawet a przed przedstawicielami siatkówki Leszek Nowacki Katarzyn Kocioek musiaa walczy go finau. Tam ju nie day rady i osta- brazylijska trener. Niestety, rónica plaowej.

Derby i łatwe punkty do zdobycia Szlagierem nadchodzącej kolejki spotkań wydaje się być derbowy pojedynek Victorii Września z SKP Słupca. Drużyny z niższych lig będą miały za przeciwników zespoły zamykające tabelę i powinny pokusić się o zdobycie kompletu punktów. Derbowy pojedynek Victorii i SKP zapowiada si niezwykle emocjonujco. W sobotnie popoudnie wrzesiscy kibice bd mogli po raz pierwszy ujrze swoich czwartoligowców na wasnym boisku. Supczanie, którzy stracili punkty tylko po remisie z liderem z Ppowa i wpadce z GKS Krzemieniewo, zajmuj drug lokat w tabeli. Oprócz wyrównanego skadu niewtpliwym atutem zespou ze Supcy jest posiadanie w swoich szeregach Michaa Goliskiego, który z 8 bramkami na koncie przewodzi tabeli strzelców IV ligi. – Do tego meczu bdziemy si przygotowywali w specjalny sposób. Chcemy wygra i pokaza si z jak najlepszej strony, grajc po raz pierwszy przed wasn publiczno-

 Piotr Surdyk jest wsparciem dla Sparty Orzechowo

Fot. LEN

ci – zapowiada trener Aleksander Stachowiak. Pomie radzi sobie bardzo dobrze i w sobotnim meczu z Polaninem Strzakowo wydaje si by zdecydowanym faworytem. Polanin z dorobkiem jednego punktu okupuje ostatnie miejsce w tabeli. Zespó ze Strzakowa cay czas boryka si z problemami kadrowymi. Zdo-

bycie przez neklan kompletu punktów pozwoli im umocni si na górze tabeli. Orlik w sobot zmierzy si w Przykonie z tamtejsz Teleszyn. Do tej pory zespó z Przykony radzi sobie nadzwyczaj sabo. Pierwsze zwycistwo w lidze, odniesione w ostatniej kolejce nad Gromem Malanów, z pewnoci uskrzydli miosawian, którzy nadal obok dobrych fragmentów gry maj wiele przestojów. W meczu z kategorii za podwójn stawk milosawianie powinni pokusi si o komplet punktów. W niedziel Sparta pojedzie do Grzegorzewa na pojedynek z Orem. W tym sezonie zespó z Grzegorzewa nie wydaje si najsilniejszym przeciwnikiem. Co prawda gracze Ora w dwóch z piciu rozegranych meczów wysoko wygrywali, ale byy to punkty zdobyte na outsiderach. Gra ofensywna spartan wydaje si ju cakiem przyzwoita. Zdecydowanie gorzej jest z defensyw. Orzechowianie z powodu sobotniego lubu jednego ze swoich graczy próbowali to spotkanie przeoy – jednak nie udao si. Jedynym problemem wydaje si wic niedzielna dyspozycja spartan. RC

Redakcja: 62-300 Września, ul. Fromborska 18, tel. 61 437 49 50, fax 61 436 72 85; http://www.wrzesnia.info.pl, redakcja@wrzesnia.info.pl. Redaguje zespół: Waldemar Śliwczyński (redaktor naczelny), Jolanta Śliwczyńska (z-ca redaktora naczelnego), Tomasz Małecki (z-ca redaktora naczelnego), Marek Urbaniak (sekretarz redakcji), Filip Biernat, Joanna Goździewicz, Damian Idzikowski, Łukasz Różański, Tomasz Szternel, Dorota Tomaszewska, Marzena Zbierska. Współpracują: Roman Nowaczyk; Sport: Leszek Nowacki, Robert Czerniak. Skład komputerowy (reklamy@wrzesnia.info.pl): Marek Urbaniak, Anna Jakubek, Krzysztof Liberkowski, Artur Korpik Katarzyna Pawłowska. Projekt graficzny: Tomasz Wojciechowski. Biuro ogłoszeń: Maria Kosińska, Arleta Kretkowska, Artur Mokracki, Natalia Pacanowska. 62-300 Września, ul. Jana Pawła II 14, tel. 61 436 52 70, fax 61 640 01 01, biuro@wrzesnia.info.pl; Marika Wojtela, ul. Chrobrego 15, tel. 61 640 24 25. Wydawca: Wydawnictwo KROPKA Jolanta i Waldemar Śliwczyńscy, 62-300 Września, Szczecińska 5. Druk: Drukarnia AGORA SA, Piła, ul. Krzywa 35. Kolportaż: Mariusz Tomczak, tel. 603 118 930. Redakcja „WW” zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz nadawania tytuów listom. Tekstów i materiaów niezamówionych nie zwracamy. Anonimów nie drukujemy. Redakcja „WW” nie odpowiada za tre reklam i ogosze. Wzory reklam zastrzeone. nakład: 10 400

Tabele piłkarskie IV liga – VI kolejka Włókniarz 1925 Kalisz – Victoria Września Biały Orzeł Koźmin – Victoria Ostrzeszów Grom Wolsztyn – LKS Ślesin CKS Sparta Konin – Olimpia Koło Dąbroczanka Pępowo – Płomyk Jarocin KS Opatówek – GKS Krzemieniewo SKP Słupca – LKS Gołuchów Centra Ostrów Wlkp. – Obra 1912 Kościan 1. Dąbroczanka Pępowo 2. SKP Słupca 3. Centra Ostrów Wlkp. 4. Włókniarz 1925 Kalisz 5. Victoria Ostrzeszów 6. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 7. Obra 1912 Kościan 8. Grom Wolsztyn 9. Olimpia Koło 10. Victoria Września 11. GKS Krzemieniewo 12. BS Płomyk Jarota II Jarocin 13. CKS Sparta Konin 14. LKS Gołuchów 15. LKS Ślesin 16. KS Opatówek

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

16 15-4 13 19-9 13 12-3 11 9-8 10 12-6 10 10-11 9 10-7 9 9-8 9 7-9 8 10-11 8 12-15 7 8-9 5 7-13 4 6-14 3 7-17 1 8-17

VII kolejka, 8 września 17:00 Victoria Września – SKP Słupca Klasa B – II kolejka Mirek Adamów – Warta Pyzdry GKS Olszówka – Orion Skulsk Górnik Wierzbinek – Kasztelania II Brudzew Fanclub Dąbroszyn – Sparta Barłogi Warta Rumin – Czarni Brzeźno Baszta Przedecz – SRW Łuczywno 1. Warta Pyzdry 2. Górnik Wierzbinek 3. Baszta Przedecz 4. Warta Rumin 5. Fanclub Dąbroszyn 6. Sparta Barłogi 7. SRW Łuczywno 8. Orion Skulsk 9. Czarni Brzeźno 10. GKS Olszówka 11. Mirek Adamów 12. Kasztelania II Brudzew 13. LZS Karszew

III kolejka, 8-9 września Warta Pyzdry pauzuje

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1

2:2 2:1 2:0 1:2 1:0 2:3 4:2 0:1

6 6 6 4 3 3 3 3 1 0 0 0 0

2-6 0-1 9-2 3-1 2-2 5-0 15-3 14-2 8-2 6-4 5-4 5-5 3-7 1-5 4-5 2-5 4-10 2-9 1-9

Klasa okręgowa – V kolejka Płomień Nekla – Błękitni Helenów 3:0 Hetman Orchowo – ZKS Zagórów 7:1 Polonus Kazimierz Biskupi – Polonia Golina 0:0 Wicher Dobra – GKS Sompolno 1:2 Warta Krzymów – Polanin Strzałkowo 5:1 Warta Eremita Dobrów – Zjednoczeni Rychwał 0:1 Tulisia Tuliszków – Kasztelania Brudzew 1:3 Znicz Władysławów – Górnik Kłodawa 1:2 1. Kasztelania Brudzew 2. Hetman Orchowo 3. GKS Sompolno 4. Płomień Nekla 5. Warta Krzymów 6. Warta Eremita Dobrów 7. Tulisia Tuliszków 8. ZKS Zagórów 9. Wicher Dobra 10. Zjednoczeni Rychwał 11. Znicz Władysławów 12. Polonus Kazimierz Biskupi 13. Górnik Kłodawa 14. Błękitni Helenów 15. Polonia Golina 16. Polanin Strzałkowo

5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5

15 22-6 13 18-4 13 12-4 12 15-15 7 7-4 7 9-7 7 7-10 7 8-15 6 10-9 6 4-6 4 11-12 4 7-13 3 5-9 3 4-11 3 3-10 1 7-14

Kolejka VI, 8 września 17:00 Polanin Strzałkowo – Płomień Nekla Klasa A – V kolejka Sparta Orzechowo – Błękitni Mąkolno Orlik Miłosław – Grom Malanów 1. Błękitni Mąkolno 2. Wilki Wilczyn 3. Sokół II Kleczew 4. GKS Lisewo 5. Orzeł Kawęczyn 6. Grom Malanów 7. Sparta Orzechowo 8. GKS Osiek Wielki 9. Strażak Licheń Stary 10. Orzeł Grzegorzew 11. ZKS II Zagórów 12. Orlik Miłosław 13. Nałęcz Babiak 14. Teleszyna Przykona 15. Warta Kramsk 16. Czarni Ostrowite

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

13 12 11 11 10 9 8 8 7 6 6 5 2 2 1 0

2:2 3:0 16-3 23-11 17-8 11-3 9-7 7-9 12-11 8-7 12-9 22-11 12-21 9-9 6-10 10-16 6-29 4-20

VI kolejka, 8-9 września 8.09, godz. 17:00 Teleszyna Przykona – Orlik 9.09, godz. 17:00 Orzeł Grzegorzew – Sparta


PiĹ&#x201A;ka siatkowa, s. 27

WrzeĹ&#x203A;nianki polegĹ&#x201A;y z rÄ&#x2026;k egzotycznych rywalek

PiĹ&#x201A;ka noĹźna, s. 26

PiĹ&#x201A;ka siatkowa, s. 25

Victoria uratowaĹ&#x201A;a remis w ostatnich sekundach meczu

Ĺ&#x161;wiÄ&#x2122;to w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu. OtwierajÄ&#x2026; halÄ&#x2122; i podejmujÄ&#x2026; DelectÄ&#x2122;

ZdobyĹ&#x201A; srebro!

Debiut Lonki w gronie najlepszych crossowcĂłw

NiedowidzÄ&#x2026;cy sprinter rodem z WÄ&#x2122;gierek wywalczyĹ&#x201A; srebrny medal w biegu na 100 m Paraolimpiady w Londynie. Leszek Nowacki

Zdobycie zotego medalu Mateusz Michalski zapowiada na dwukrotnie duszym dystansie. ApetytĂłw na podwĂłjne zoto paraolimpijskie nabralimy po tytuach mistrza wiata, ktĂłre Mateusz wywalczy w ubiegym roku. Najpierw zwyciy w Nowej Zelandii, w czempionacie niedowidzcych, a po trzech miesicach nie mia sobie rĂłwnych w Turcji, w mistrzostwach niepenosprawnych. Niewiarygodne postpy w cigu 12 miesicy zrobi Rosjanin Fiedor Trikolicz, a odkryciem londyskich zawodĂłw okaza si Chiczyk Li Yansong â&#x20AC;&#x201C; i wanie ta dwĂłjka z rekordami yciowymi wygraa swoje poniedziakowe biegi eliminacyjne. Zwyciy take podopieczny trenera Adama Kaczora, cho w nieco gorszym czasie (11,01 s). Jako czwarty, z najlepszym czasem wrĂłd drugich miejsc, do finau awansowa Hiszpan. Przed wtorkowym biegiem finaowym Mateusz nie by ju uwaany za faworyta; dwaj rywale legitymowali si lepszymi czasami. Optymistycznie na szanse Mateusza zapatrywa si jednak A. Kaczor: â&#x20AC;&#x201C; Jeli nic nie bdzie Mateuszowi dolegao, a niestety przed zawodami narzeka na bĂłle miniowe, to pobije swoj yciĂłwk w finale â&#x20AC;&#x201C; zapowiada szkoleniowiec. Niestety, nie udao si. Mateusz pobieg gorzej o 0,03 s ni jego najlepsze osignicie â&#x20AC;&#x201C; ale wystarczyo to do srebrnego medalu, jedenastego dla Polski w londyskiej Paraolimpiadzie. Pojedynek by niezwykle zacity, a trzech sprinterĂłw dzielia zaledwie 0,1 s. Zwyciy Rosjanin, trzeci lini mety min Chiczyk. W pitek wrzenianin wystartuje w eliminacjach biegu na 200 m.

 Po srebrze wywalczonym w biegu na 100 m Mateusz ma niepowtarzalnÄ&#x2026;

szansÄ&#x2122; stanÄ&#x2026;Ä&#x2021; na najwyĹźszym podium w biegu na 200 m. Czy tak siÄ&#x2122; stanie, przekonamy siÄ&#x2122; w sobotni wieczĂłr Fot. archiwum

W sobot o 21.20 czasu polskiego bdzie biega w finale. Innego rozwizania nie przewidujemy. â&#x20AC;&#x201C; Rosjanin nie ma takiej wytrzymaoci sprinterskiej. On nie powinien mi zagrozi na duszym dystansie â&#x20AC;&#x201C; spekulowa jeszcze przed paraolimpiad Mateusz. A nam wy- â&#x20AC;&#x201C; drugie miejsce i srebrny mepada wierzy w te zapewnienia. dal wywalczy Mateusz na swojej Cokolwiek si wydarzy za kilka drugiej paraolimpiadzie dni, to wicemistrzostwo paraolimpiady jest wynikiem bez precedensu w historii wrzesiskiego sportu. Mateusz w paraolimpiadzie wystar- Reklama towa ju cztery lata temu, w Pekinie. Jeszcze na kilka tygodni przed imprez wydawao si, e musi przywie medal z Pastwa rodka. Niestety, kontuzja minia dwugowego uda ]GRZR]HPÂą]ĂĄ przekrelia plany sportowca, ktĂłry ma 90 proc. utraty wzroku. W PeQDVWDFML/3*Âą]ĂĄ kinie pobieg z niezaleczon kontuzj, zajmujc 9. miejsce na 100 m i 8. na 200 m. Jego wielk ambicj by jednak medal. Dopi swego DowĂłz pon.-sob. w 25. roku ycia. Roz-447

2

11 kg

61 436 16 55 794 989 112

 Ĺ ukasz Lonka z roku na rok â&#x20AC;&#x201C; ba, z miesiÄ&#x2026;ca na miesiÄ&#x2026;c â&#x20AC;&#x201C; podnosi sobie poprzeczkÄ&#x2122;. Jeszcze w ubiegĹ&#x201A;ym sezonie startowaĹ&#x201A; w mistrzostwach Europy, w tym rozpoczÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; od mistrzostw Ĺ&#x203A;wiata klasy MX3, a teraz walczy juĹź w MX1 Fot. EP W miniony weekend Ĺ ukasz Lonka wystartowaĹ&#x201A; w holenderskim Lierop w najbardziej prestiĹźowych zawodach motocrossowych globu: mistrzostwach Ĺ&#x203A;wiata MX1. By to premierowy wystp naszego reprezentanta w zawodach tej klasy (jest on zawodnikiem MX3). Jak na nowicjusza wrĂłd chopakĂłw z MX1, pojecha bardzo dobrze, zwaszcza w pierwszym biegu, gdzie zaj 16. miejsce. W drugim wycigu po starcie jecha 12., jednak maa wywrotka spowodowaa, e ukoczy zawody na 21. pozycji. Jak sam przyznaje, byy to wietne zawody. â&#x20AC;&#x201C; To niesamowite mĂłc stan na maszynie startowej ze wiatow czoĂłwk motocrossu. Walka na torze bya bardzo zacita, nikt nie odpuszcza do samego koca. Tutaj zawodnicy walcz o presti, o swo-

j pozycj w wiatowej lidze motocrossu, a take o sponsorĂłw. Udzia w tych zawodach to wielka szansa dla kadego uczestnika.

ukasz najbardziej ceni sobie dowiadczenie, jakie zdoby podczas tych dwĂłch rund. Ostanie trzy tygodnie Lonka spdzi w Holandii na treningach i przygotowaniach do zawodĂłw. Teraz wraca do kraju, by w najbliszy weekend wystartowa w mistrzostwach Polski zorganizowanych w Gdasku. Bdzie to ju siĂłdma runda krajowego czempionatu. Mieszkaniec Gutowa Wielkiego traktuje go wycznie treningowo. Startuje rzadko â&#x20AC;&#x201C; tylko wĂłwczas, gdy pozwala mu na to czas â&#x20AC;&#x201C; dlatego trzykrotny mistrz Polski nie ma moliwoci stan po raz wtĂłry na podium tych zawodĂłw. Teraz dla naszego motocrossowca liczy si nauka, ktĂłr czerpie z rywalizacji z najlepszymi zawodnikami. Edyta Paczkowska


sRGODWFRW\G]LHĂ?ZNDÂ&#x203A;G\PGRPX sQDNÂ?DGEOLVNRHJ]HPSODU]\

ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;ska

tel. 500-063-120

POĹťYCZKI

w niepowtarzalnym klimacie wspaniaĹ&#x201A;ej zabawy.

> Niebankowe > Bez BIK-u >   >     >    u 532-545-835

61 436 52 42, 502 236 227

NOWE OSIEDLE

www.aberto.pl

taneczne Rynek 24, WrzeĹ&#x203A;nia,

biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;: 61 436 52 70

CHWILĂ&#x201C;WKI   

Daiglob Piechocka Sp.j.

Atrakcyjne mieszkania 1, 2 i 3 pokojowe ZakoĹ&#x201E;czenie I Etapu budowy - czerwiec 2012

UWAGA - rozpoczÄ&#x2122;ta sprzedaĹź mieszkaĹ&#x201E; w budynkach II, III i IV etapu

1S[ZKEČ&#x2021;t8ZCJFS[t;BNJFT[LBK

OKAZJA ! 2 lokale uĹźytkowe w nowym budynku przy ul. Fromborskiej Bd-380

wieczorki

od hipotek i kredytĂłw

Kre-268

serdecznie zaprasza na

bezpĹ&#x201A;atny dodatek â&#x20AC;&#x17E;WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skichâ&#x20AC;?

SPECJALISTA

Kre-300

JeĹ&#x203A;li masz ochotÄ&#x2122; poczuÄ&#x2021; gorÄ&#x2026;czkÄ&#x2122; piÄ&#x2026;tkowej i sobotniej nocy

ISSN 2080-4008

Gas-284

7 wrzeĹ&#x203A;nia 2012 NR 36 (1166/XXIII) INDEKS 366773

Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia tel. 61 / 436-52-70 www.wrzesnia.info.pl


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

Â&#x201E; Praca - umawianie konsultacji medycznych. tel. 797-626-955 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; do pracy cieĹ&#x203A;li szalunkowych i zbrojarzy, tel. 606-173-907 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; kobietÄ&#x2122; do sprzÄ&#x2026;tania i mycia okien na 1/2 etatu. Dokumenty CV, list motywacyjny proszÄ&#x2122; skĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; w siedzibie ďŹ rmy: WrzeĹ&#x203A;nia ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;ska 26 od pon.-pt. w godz. 9-17 i soboty w godz.10-14 PrzyjmÄ&#x2122; szwaczkÄ&#x2122; do szycia tapicerki meÂ&#x201E; blowej. Praca we WrzeĹ&#x203A;ni, 693-062-352 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; ucznia w zawodzie rzeĹşnik-wÄ&#x2122;dliniarz, 61-4385-852, 601-556-103 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; uczniĂłw do zakĹ&#x201A;adu stolarskiego, 614363-496 wieczorem; 692-507-252

Do you speak English? !"#$% &' (")**+, ÂżHablan ustedes espaĂąol

MOTORYZACYJNE Â&#x201E; Alufelgi z oponami-17, honda civic (ufo), 505-071-464 Â&#x201E; Auto-skup, skupujemy wszystkie auta do 10tys. zĹ&#x201A;, najlepsze ceny, wszystkie formalnoĹ&#x203A;ci na miejscu, 888-861-469

Parlez-vous Français? Sprechen Sie Deutsch?

Â&#x201E; AUTOSKUP - zakupimy kaĹźde auto za gotĂłwke! 888-751-461

Parlate in italiano?

Â&#x201E; Cinquecento 900 + gaz, 94 r., 750 zĹ&#x201A;, golf 94 r., + gaz, 2.200 zĹ&#x201A;, 692-102-740 Â&#x201E; Clio III, 2007 rok, 880-610-633

%&&'(

Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 2-pokojowe, wysoki standard przy ul. ZamysĹ&#x201A;owskiego, 1000 zĹ&#x201A; + koszt eksploatacji, kaucja 1500 zĹ&#x201A;, 600-045-174

)*+ ,

Â&#x201E; Golf V, 2005 rok, 880-610-633 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; dostawcze auto! Stan oraz marka obojÄ&#x2122;tna! 500-656-104

!-.+   .+ /          ! 

"#$ # !

Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; uczniĂłw w zawodzie lakiernik samochodowy Objazdowa 15, 61-4367-939 Â&#x201E; Rencista podejmie chaĹ&#x201A;upnictwo, pomieszczenie gospodarcze, 784-191-525 Â&#x201E; Tapicer przyjmie uczniĂłw (I i II roku) 601-783-781 Â&#x201E; Ucznia w zawodzie mechanik samochodowy zatrudniÄ&#x2122; 601-791-454 Â&#x201E; Zaopiekuje siÄ&#x2122; dzieckiem 663-674-498 Â&#x201E; ZaopiekujÄ&#x2122; siÄ&#x2122; dzieckiem, 510-104-550 Â&#x201E; ZaopiekujÄ&#x2122; siÄ&#x2122; dzieckiem, 607-537-303 Â&#x201E; ZaopiekujÄ&#x2122; siÄ&#x2122; dzieckiem, 609-087-420

Nauka oparta    

PRESCHOOL KINDERGARTEN %&'()*+

 3-7 lat

Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; kaĹźde auto za gotĂłwkÄ&#x2122;, dojazd do klienta 511-335-102 Â&#x201E; KUPIÄ&#x2DC; KAĹťDY SAMOCHĂ&#x201C;D DO 8000 ZĹ ; TEL 888-353-184 Â&#x201E; KUPIÄ&#x2DC; MAĹ Y SAMOCHĂ&#x201C;D ; TEL 508-085-191 KUPUJEMY AUTA do zĹ&#x201A;omowania. GotĂłwÂ&#x201E; ka i dokumenty od rÄ&#x2122;ki, 601-757-165, 605-074-623 Â&#x201E; Mazda premacy 2,0 DITD, 2000 r. zielony metalik, 502-974-584 Â&#x201E; Mechanika motocyklowa profesjonalnie niedrogo, www.moto-concept.pl, 785-407-273 Â&#x201E; Mitsubishi pajero, 2,8 TDI, 95r., 663-764-076 Â&#x201E; Naprawa szyb samochodowych, 604-809-133 Â&#x201E; Opel astra 1,6, 2000 r. 663-887-904 Â&#x201E; Renault clio II 1,9 DTI 2001 r. stan bdb, 61/4385178, 502-531-421 Â&#x201E; Renault laguna II, 2002r., 1,6 16V benzyna, 608-728-898 Â&#x201E; Renault megane, 1,5 DCI, 03 r., 9900 zĹ&#x201A;. do negocjaji, 661-278-189 Â&#x201E; Renault twingo, 1,1, 98 r., 793-454-030

www.select-shop.pl

Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; fryzjerkÄ&#x2122;, 502-321-081

   ! "" #$

CzÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci do Motocykli & SkuterĂłw Akcesoria Motocyklowe OdzieĹź - Kaski - Obuwie Tuning Ponad 45 tys. art. w ofercie

Sa-436

Â&#x201E; ANGIELSKI dla dzieci i mĹ&#x201A;odzieĹźy, TANIO!, 724-160-772 Â&#x201E; Chemia korepetycje, 502-114-451 Â&#x201E; Fizyka, matematyka - gimnazjum, testy, 605-180-664 Â&#x201E; J. angielski - liceum, gimnazjum, szkoĹ&#x201A;a podstawowa, zajÄ&#x2122;cia u ucznia lub nauczyciela, 790-451-568 Â&#x201E; J. angielski - nauka i korepetycje, wszystkie poziomy 666-219-490 Â&#x201E; J. niemiecki - korepetycje, 61-640-34-95 Â&#x201E; J. niemiecki-matura, egzamin gimnazjalny, korepetycje, nauka, 530-156-239 Â&#x201E; J. angielski 25 zĹ&#x201A;/60 min., grupowo 15 zĹ&#x201A;/60 min., 606-145-328 Â&#x201E; J. ANGIELSKI, KOREPETYCJE, NAUKA, TĹ UMACZENIA, 509-400-332 Â&#x201E; J. polski- korepetycje, 608-739-405 Â&#x201E; Korepetycje i nauka j. angielskiego, 509-152-162 Â&#x201E; Korepetycje j. niemiecki, matematyka, 669-634-770 Â&#x201E; Korepetycje z matematyki i chemii, wszystkie poziomy. Tel. 784-058-209 Â&#x201E; Korepetycje- matematyka. DoĹ&#x203A;wiadczony nauczyciel, 513-652-327

Edu-500

NAUKA

Edu-494

Naszym celem jest rozwĂłj ! !"

 #!!" $! #% & ! & '# & #

& # & ( & (

Nauka na instrumentach: fortepian, keyboard, skrzypce, gitara klasyczna, elektryczna, basowa, perkusja, flet poprzeczny, flet prosty. Ĺ&#x161;piew, balet klasyczny, taniec wspĂłĹ&#x201A;czesny. Muzyka, plastyka, taniec dla dzieci od 4 miesiÄ&#x2026;ca Ĺźycia, BezpĹ&#x201A;atna lekcja prĂłbna.

NOWA SIEDZIBA

Â&#x201E; Sprzedam APRILIA 125, 1996 rok, volvo S40, 1,8, 98 rok, 663-116-005 Â&#x201E; Sprzedam BMW 525 TDS 98 r., 664-008-814 Sprzedam citroen berlingo, 2.0 HDI, 2003 rok, Â&#x201E; osobowy, 601-249-539 Â&#x201E; Sprzedam corsa B, 1,2, 94 r., alufelgi, 695-497-575 Â&#x201E; Sprzedam ford ka, 2002 rok, 6500 zĹ&#x201A;, niebieski, 667-963-289

AKUMULATORY

NOWE W PROMOCJI I UĹťYWANE z gwaracjÄ&#x2026; 36 Ah - 220 Ah motocyklowe; za 100 kg zĹ&#x201A;omu akumulatorowego - odliczamy 100 zĹ&#x201A; od ceny, WrzeĹ&#x203A;nia, Orkana 8, 61-4361-019, 724-074-025 Â&#x201E; Sprzedam honda acord, 2,0 benzyna, automat, 2000r., 8.500 zĹ&#x201A;- do negocjacji, Rover 200, 99r., 1,4 benzyna, Rover 400, 99r., 1,6 benzyna, 783-702-099 Â&#x201E; Sprzedam instalacjÄ&#x2122; gazowÄ&#x2026;, 782-691-237 Â&#x201E; Sprzedam megane 99 r., 1,9D, 601-233-221

Zomowanie pojazdĂłw

DNI OTWARTE

8, 9 wrzeĹ&#x203A;nia (sobota, niedziela) godz. 11.00-17.00

Skup zomu

WrzeĹ&#x203A;nia Rynek 6/6 tel. 609-370-532 www.wrzesnia.yamahaszkola.pl

61 4366 232, 609 538 301

Â&#x201E; AAA NEKLA - CENTRUM super dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; 4.000 mkw np. pod rezydencjÄ&#x2122; sprzedam 509-086-025 Â&#x201E; Atrakcyjny nowy dom we WrzeĹ&#x203A;ni sprzedam, 515-338-037 Â&#x201E; Centrum, sprzedam kamienicÄ&#x2122; dochodowÄ&#x2026;, mieszkania, sklepy, hotel, biura, 608-346-567 Â&#x201E; Do wydzierĹźawienia sklep 80 mkw, ul. Warszawska 13, 601-751-160 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia garaĹź Kutrzeby blok 3; 500-063088; 503-596-493 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia hala produkcyjno-magazynowa 2500 mkw z biurami 400 mkw + wiatÄ&#x2122; 857 mkw z moĹźliwoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; podziaĹ&#x201A;u w SokoĹ&#x201A;owie WrzeĹ&#x203A;nia 604-566-798 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia kawalerka we WrzeĹ&#x203A;ni, 515-986-454 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal biurowy w centrum WrzeĹ&#x203A;ni, 602-274-882 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal handlowy, Rynek, WrzeĹ&#x203A;nia, 501-781-878, 61-4365-226 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal na dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; 75 mkw, ul. Fabryczna, 724-354-463 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal usĹ&#x201A;ugowy, 25mkw, centrum, 505-234-909 BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 2 pokjowe, 881-797-717 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie hotelowe w peĹ&#x201A;ni wyposaĹźone, 501-466-597 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie w bloku 3 pokoje I piÄ&#x2122;tro, 605-634-219

Â&#x201E; Sprzedam mercedes A 170 CDI, klimatyzacja, zarejestrowany, 693-838-900, 724-134-255 po 15

Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie w centrum WrzeĹ&#x203A;ni 40 mkw, 2 pokoje kaucja + opĹ&#x201A;aty, 601-444-020

Â&#x201E; Sprzedam mercedes A-klassa, diesel, grudzieĹ&#x201E; 99 r., 502-516-499 Â&#x201E; Sprzedam micra, 2004r., 1,2, benzyna, stan bdb, 665-294-007 Â&#x201E; Sprzedam mitsubishi space star, 1,9 D, 2000 r., 500-035-781 Â&#x201E; Sprzedam nowy skuter keeway hurricane 50, 501-513-039 Â&#x201E; Sprzedam opel astra II, kombi, czarny, 2000 r., 669-803-247; 608-289-910 Â&#x201E; Sprzedam opel corsa 1000, srebrny metalik, przebieg 57.000 km, 2003r., 4 poduszki powietrzne, klimatyzacja, ABS, centralny zamek, cena do uzgodnienia, 607-267-567 Sprzedam opel corsa B, 99 r., 604-116-761 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 1007, 2006 r. 1,4 HDI, Â&#x201E; klimatyzacja, 787-240-269 Â&#x201E; Sprzedam punto, 2003, stan dobry, 505-702-813 Â&#x201E; Sprzedam renault clio 2004 r., 1,5DCI lekko uszkodzony bok, 668-19-86-55 Â&#x201E; Sprzedam renault clio 2006 r., 5-drzwiowy 1,2, 787-240-269 Â&#x201E; Sprzedam scenic 1,9DCI, 02 r., 660-783-144 Â&#x201E; Sprzedam seicento 900, 98r., 697-351-881 Â&#x201E; Sprzedam skuter 603-337-048 Â&#x201E; Sprzedam suzuki swift, 1,0, 95r., 507-544-562 Â&#x201E; Sprzedam VW transporter 9 osobowy, 93 r., 1,9D, 515-763-393 po 17.00 Â&#x201E; Sprzedam wĹ&#x201A;oski skuter GILERA STALKER 50 cm3, 2007 r., Kontakt: Maciej 502-202-034 Â&#x201E; Sprzedam volkswagen polo, 2003r., 1,2 benzyna, 510-184-374 Â&#x201E; Tapicerstwo samochodowe, podsuďŹ tki, kierownice, siedzenia do ciÄ&#x2026;gnikĂłw i motocykli, naprawa wymiana tapicerki,naprawa odnawianie skĂłry meblowej i samochodowej, 501-027-680; www.tapicerstwosamochodowe.com,pl Â&#x201E; Twingo, 93 r., 502-321-081

Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia nowe kawalerki we WrzeĹ&#x203A;ni, 535-784-765, 61-4365-226 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia pokĂłj, 694-391-407 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia pomieszczenia na gabinety lekarskie, biura lub innÄ&#x2026; dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, media, parter, 694-787-318 Â&#x201E; Dom w centrum sprzedam, 605-552-808 Â&#x201E; Dom w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu, atrakcyjna lokalizacja, nowa cena, BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci, 505-234-909 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ka budowlana Psary MaĹ&#x201A;e, 603-337-048 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ki budowlane Gutowo MaĹ&#x201A;e, 888-155-250 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ki budowlane Psary Polskie, OstrĂłwek 505-234-909 BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ki rekreacyjne w Ostrowie, J. Powidzkie BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci 505-234-909

WTRYSK

SEKWENCYJNY

  

SPRZEDA: mieszkania: 4 pok, 76 mkw, III p, 792 322 442 4 pok, 60 mkw, I p, okolica; 692 398 002 3 pok, 54 mkw, parter, okolica; 792 322 442 2 pok, 48 mkw, II p, centrum; 792 322 442 2 pok. 54 mkw, II p, centrum; 505 979 599

domy:

347 mkw; 939 mkw; 1000 mkw; 5262 mkw Goniczki; 670 mkw  

961 mkw; 1066 mkw; 19584 mkw; 4080 mkw Marzenin; 1085 mkw Nekielka; 692 398 002

!

tel. 63 2768-462, 604-992-402

 

     

    ! "# $  %&  ' (" )""* +,-./01+ 0 * ( , 23* ( 3 4343

5 "* , 6& "* ( " * ( 374748

 "'

BON

  792 322 442 

INSTALACJE

   

Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ki, od 34 zĹ&#x201A;/mkw, 602-632-372

85/300 mkw; 100/1850 mkw; 120/700 mkw; 140/1150 mkw, 140/300 mkw w zab. szeregowej; kamienica w centrum, 600 mkw, Âź  322 442 100/420 mkw nad Jez. Powidzkim, 692 398 002

PROMOCJA

SKLEP MOTOCYKLOWY â&#x20AC;&#x153;SELECTâ&#x20AC;? WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Szeroka 11 Czynne pn-pt 10-18, sob 10-14

Edu-502

Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; PaniÄ&#x2026; do prowadzenia domu, 663-380-430 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; samodzielnego blacharza, mechanika samochodowego, 603-671-430 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; ucznia w zawodzie mechanik samochodowy- praca w Nekli, 601-791-454 Â&#x201E; Zatrudnimy kierowcÄ&#x2122; w transporcie krajowym,kontakt pod num.tel.500-197-487 lub phuplider@wp.pl

Â&#x201E; Sprzedam 3 skutery, Modrzewiowa 2, 601-587-355

LOKALE I NIERUCHOMOĹ&#x161;CI

mieszkanie 43 mkw, 2 pok, III p, 692 398 002 3 pok., 69,2 mkw, 2 p, wysoki standard; 692 398 002 2 pok., 36,7 mkw, bud. wolno ! " dom 180 mkw, wygodny, komfortowy, dla firmy; 505 979 599 karczma; 140 mkw 792 322 442 lokal 25 mkw, centrum; 792 322 442

Roz-1308

Â&#x201E; AVON, zostaĹ&#x201E; konsultantkÄ&#x2026;, 501-108-618 Â&#x201E; Do prac wykoĹ&#x201E;czeniowych i dociepleĹ&#x201E; budynkĂłw z doĹ&#x203A;wiadczeniem przyjmÄ&#x2122; od zaraz 781-252-777 Â&#x201E; Dwie osoby podejmÄ&#x2026; pracÄ&#x2122; fizycznÄ&#x2026; typu sprzÄ&#x2026;tanie, mycie okien 889-551-132 Â&#x201E; Firma budowlana przyjmie osoby do prac budowlanych lekkich (wykoĹ&#x201E;czeniowych), 691-953-305 Â&#x201E; Jantar przyjmie osoby na stanowisko pracownika ochrony. Obiekty znajdujÄ&#x2026; siÄ&#x2122; w: Lednicy, Grzybowie k.WrzeĹ&#x203A;ni lub Giecz k.Nekli. Warunek konieczny licencja pracownika ochrony. ZgĹ&#x201A;oszenia proszÄ&#x2122; skĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; pod nr tel. 61-84110-75 lub e-mail: poznan@jantar.slupsk.pl Â&#x201E; Kobieta, Ĺ&#x203A;rednie, praktyka w kwiaciarni i butiku szuka pracy, 694-184-936 Â&#x201E; Pizzeria Capri zatrudni uczniĂłw w zawodzie kucharz, 61-640-20-71 Â&#x201E; Posiadasz BUSA szukasz pracy? zadzwoĹ&#x201E;, 518-544-743 Â&#x201E; Potrzebny tapicer do prostych kanap, dobra pĹ&#x201A;aca 663-486-796 Â&#x201E; Praca od zaraz - stanowisko telemarketer WrzeĹ&#x203A;nia. Tel. 797-626-961, 797-626-955

Â&#x201E; Skup katalizatorĂłw, 795-532-191 Â&#x201E; SKUP SAMOCHODĂ&#x201C;W CAĹ YCH I USZKODZONYCH; NAJWYĹťSZE CENY; DOJAZD GRATIS; UMOWA + ZWROT UBEZPIECZENIA ; TEL 512-532-154 Â&#x201E; SKUP SAMOCHODĂ&#x201C;W CIÄ&#x2DC;ĹťAROWYCH; CIÄ&#x201E;GNIKI SIODĹ OWE; RAMY; ZABUDOWY; TEL 888-353-184 Â&#x201E; SKUPUJEMY WSZYSTKIE SAMOCHODY; STAN I ROCZNIK OBOJÄ&#x2DC;TNY; MOGÄ&#x201E; BYÄ&#x2020; USZKODZONE BÄ&#x201E;DĹš NIESPRAWNE; BEZ OC I PRZEGLÄ&#x201E;DU; TEL 508-085-181

Sa-471

Â&#x201E; Auto Serwis Nekla zatrudni mechanika samochodowego, 601-791-454

Â&#x201E; Matematyka, 603-784-118 Â&#x201E; MATEMATYKA, FIZYKA, CHEMIA - korepetycje, matura, 880-072-421 Â&#x201E; Nauka od podstaw i korepetycje z j. angielskiego i hiszpaĹ&#x201E;skiego, moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; dojazdu do ucznia, 787-643-505 Â&#x201E; NIEMIECKI, KOREPE T YCJE, NAUK A, 505-972-792 Â&#x201E; NIEMIECKI, mgr, korepetycje, kursy, 513-652-324 Â&#x201E; OferujÄ&#x2122; naukÄ&#x2122; j.rosyjskiego (native speaker) w zamian za angielski, 609-087-420

Sa-453

PRACA

www.wrzesnia.info.pl

Roz-1021

7 wrzeĹ&#x203A;nia 2012

Edu-511

2


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; mieszkanie, nowe osiedle, umeblowane, 660-775-936 Â&#x201E; ZamieniÄ&#x2122; mieszkanie komunalne z Poznania na WrzeĹ&#x203A;niÄ&#x2122; 783-478-683

Â&#x201E; SKUP BYDĹ A, 512ď&#x161;ş314ď&#x161;ş050 Â&#x201E; Skup bydĹ&#x201A;a, Biernacki, Golina, pĹ&#x201A;atnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; gotĂłwkÄ&#x2026;, tel. 665-368-541 Â&#x201E; Skup sĹ&#x201A;omy i siana, tel. 694-884-399 Â&#x201E; SKUP TUCZNIKĂ&#x201C;W, MACIOR, KNURĂ&#x201C;W I BYDĹ A, 604-472-331 Â&#x201E; SKUP TUCZNIKĂ&#x201C;W, MACIOR, KNURĂ&#x201C;W I BYDĹ A, 608ď&#x161;ş505ď&#x161;ş716 Â&#x201E; Sprzedam ciÄ&#x2026;gnik MTZ 82, 603-337-048 Â&#x201E; Sprzedam faceliÄ&#x2122;, 664-765-834 Â&#x201E; Sprzedam gorczycÄ&#x2122; 508-588-668 Â&#x201E; Sprzedam gorczycÄ&#x2122; mÄ&#x2026;twikobĂłjczÄ&#x2026; 601-759-243 Â&#x201E; Sprzedam gorczycÄ&#x2122;, 2zĹ&#x201A;, 721-472-579 Â&#x201E; Sprzedam jÄ&#x2122;czmieĹ&#x201E; ozimy oczyszczony, 61-4366-736 Â&#x201E; Sprzedam klacz gniado-srokatÄ&#x2026;, siodĹ&#x201A;o i uprzÄ&#x2026;Ĺź, 723-612-089 Â&#x201E; Sprzedam neptun Z426, 788-260-954 Â&#x201E; Sprzedam opryskiwacz 300l, zestaw uprawowy 2,1m 502-048-240 Â&#x201E; Sprzedam pĹ&#x201A;ug 3-skibowy FORTSCHRITT, pĹ&#x201A;ug 5-skibowy B-200, opony 70/38R, 663-438-400 Â&#x201E; Sprzedam pĹ&#x201A;ug B200, 5-skibowy, siewnik gama, Ĺ&#x201A;adowacz UNHZ 500, 725-855-267

DANPOL ZDZIECHOWA Maciory 4,10 + VAT Knury 3,00 + VAT oraz Tuczniki OdbiĂłr z gospodarstwa PĹ&#x201A;atnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; gotĂłwkÄ&#x2026; lub szybki przelew

608 439 125, 609 218 648

SPRZEDAĹť KUPNO WYNAJEM Zapraszamy do skĹ&#x201A;adania ofert sprzedaĹźy i wynajmu nieruchomoĹ&#x203A;ci.

---------------------------------------

Z NAMI SIÄ&#x2DC; UDA!

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Staszica 15 tel. 505-234-909 www.bartusnieruchomosci.pl

   ,

.0123!

    !  """ Rol-192

%! &'&)99*)7*'-45.3 1036-./. 2!-1,.5!- *7.08$1

Roz-988

      

Kontakt 603-742-419 oraz 609-448-718

Â&#x201E; CHWILĂ&#x201C;WKA ekspresowa, 726-031-179 Â&#x201E; Do wypoĹźyczenia rusztowanie klinowe, 889-478-475 Â&#x201E; Drewno kominkowe, 692-576-267 Â&#x201E; Drewno opaĹ&#x201A;owe i kominkowe, 785-17-17-35 Â&#x201E; DuĹźy wybĂłr rowerĂłw, kosiarek itp. Bierzglinek ul. Modrzewiowa 2 Â&#x201E; Firma Optima S.A.- poĹźyczki do domu - poszukuje PRZEDSTAWICIELI w miejscowoĹ&#x203A;ci MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw i WrzeĹ&#x203A;nia. Praca dodatkowa, atrakcyjna prowizja, rĂłwnieĹź dla emerytĂłw. 585-54-8080, 801-800-200

$%&&KZLOĂ&#x2018;ZNL

QDW\FKPLDVW 

Â&#x201E; Gitary, keyboardy i inne instrumenty ul. KoĹ&#x203A;ciuszki 7, WrzeĹ&#x203A;nia Â&#x201E; Keyboard yamaha PSR E323 okazyjnie sprzedam, 698-828-904 Â&#x201E; KOMIS SUKIEN Ĺ&#x161;LUBNYCH - czyszczenie, Zasutowo, 508-850-745 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; maĹ&#x201A;Ä&#x2026; gruboĹ&#x203A;ciĂłwkÄ&#x2122;, 61-8978-323 po 20.00 Â&#x201E; MEBLE TAPICEROWANE - CENY PRODUCENTA. DuĹźy wybĂłr, wzory klasyczne i nowoczesne. KrzesĹ&#x201A;a i stoĹ&#x201A;y kuchenne i pokojowe, Ĺ&#x201A;awy. ObĹ&#x201A;aczkowo 47, MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw ul. WrzesiĹ&#x201E;ska 11, 603-641-081, www.mebleoblaczkowo.pl Â&#x201E; PoĹźyczki, 666-060-761 Â&#x201E; Przesiewana czarna ziemia, Ĺźwir, podsypka maĹ&#x201A;e iloĹ&#x203A;ci do 3 ton, 693-717-889 Â&#x201E; ROWY - POKOJE-OĹ&#x161;RODEK 598-453-636 Â&#x201E; Skup antykĂłw z likwidacji mieszkaĹ&#x201E; - srebra, zegary, zegarki, monety, militaria, ordery, widokĂłwki, dokumenty, ksiÄ&#x2026;Ĺźki, dewocjonalia, stare zabawki, róşnoĹ&#x203A;ci, wysokie ceny, 694834-800, 61-4245-037 Â&#x201E; Sprawy spadkowe, majÄ&#x2026;tkowe, ZUS, wywĹ&#x201A;aszczenie, sÄ&#x2026;dowe, urzÄ&#x2122;dowe, inne Kancelaria WrzeĹ&#x203A;nia, 61/843-93-35 Â&#x201E; Sprzedam drewno opaĹ&#x201A;owe i stemple budowlane, 693-110-643 Â&#x201E; Sprzedam kamping na dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122;, 607-922-490 Â&#x201E; Sprzedam koperty bÄ&#x2026;belkowe: 130x 170mm/225mm, 130x 290mm/370mm, 4 0 x 3 2 0 m m / 4 4 5 m m , TA N I O ! , 665-744-700 Â&#x201E; Sprzedam nowÄ&#x2026; betoniarkÄ&#x2122;, 602-289-606 Â&#x201E; Sprzedam pustak ceramiczny, P + W 29, 1200 szt, 3,90zĹ&#x201A;/szt; 603-942-808

JOGA PIASEK

 !"#$%&'!#%% () * +,./0123

lokale

Kontakt: ' (& )  "(790-457-620 "(601-444-881 "( 601-751-160

Â&#x201E; Agregat prÄ&#x2026;dotwĂłrczy; hydrofor na siĹ&#x201A;Ä&#x2122;, aparat sĹ&#x201A;uchowy NOWY; radio +TV - 7`; 502-516-499 Â&#x201E; Ale szybka gotĂłwka - nawet 5000 zĹ&#x201A;! Proste zasady, bez zbÄ&#x2122;dnych formalnoĹ&#x203A;ci. Provident: 600-400-295 7 dni w tygodniu 7:00-21.00 Â&#x201E; Alufelgi z oponami 155x65x13, 660-783-144 Â&#x201E; ANTYKI - SKUP, 609-880-956 Â&#x201E; Biurko sprzedam 502-710-366

DLA  ! "  #$%!#$ & $$$

Â&#x201E; Oddam obornik, 695-732-335 Â&#x201E; Oddam pieski w dobre rÄ&#x2122;ce, 691-902-711 Â&#x201E; Oddam szczeniÄ&#x2122;ta maĹ&#x201A;ej rasy, 697-90-95-34 Â&#x201E; Szukamy wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciela dla maĹ&#x201A;ego, Ĺ&#x203A;licznego kociaka w wieku ok. 2 miesiÄ&#x2122;cy, tel. 609-370-503

RĂ&#x201C;ĹťNE

Nowa Galeria Polonia

          

PODARUJÄ&#x2DC;

Â&#x201E; Blacha trapezowa TRB-18-0,4. Tanio 18,80 zĹ&#x201A;/mkw brutto na garaĹźe, wiaty, 606-344-912

YOGA: -----------------------    

   

   

    

ĹťWIR

Bd-258f

Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; kawalerkÄ&#x2122; we WrzeĹ&#x203A;ni, 700 zĹ&#x201A; + koszt eksploatacji, kaucja 1500 zĹ&#x201A;, 600-045-174

Â&#x201E; Maszyny rolnicze, 602-632-372

Rol-244

Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie w Chwalibogowie, 513-449-905 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie, 48 mkw, ul. SĹ&#x201A;owackiego, 726-109-250 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie, 508-855-848 Â&#x201E; Sprzedam siedlisko gospodarstwa rolnego, nowy dom mieszkalny, budynki gospodarcze 1000 mkw, moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; dokupienia 4 ha gruntu, 697-378-337 18-21 Â&#x201E; Sprzedam; wydzierĹźawiÄ&#x2122; pawilon handlowy 40 mkw WrzeĹ&#x203A;nia, Kolejowa, 500-039-165 Â&#x201E; Szukam domu do wynajÄ&#x2122;cia, moĹźe byÄ&#x2021; na wsi, 667-275-535 Â&#x201E; WydzierĹźawiÄ&#x2122; pomieszczenie 50 mkw, na parterze z niezaleĹźnym wejĹ&#x203A;ciem w Centrum Handlowym Kadena.Tel. 601-727-372

Â&#x201E; !!!TANIE KONSTRUKCJE Z DEMONTAĹťU NA WIATY, HALE ITP. NP. KRATOWNICA DAď&#x161;ş CHOWA O DĹ . 6,32 M OCYNK 160ZĹ /SZT TEL:726ď&#x161;ş90ď&#x161;ş90ď&#x161;ş70. Â&#x201E; Gorzelnia w Marzeninie skupuje zboĹźa oprĂłcz owsa, 61-4388-081; 782-324-150 Â&#x201E; Gruberowanie, orka, bronowanie 607-097-800 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; paĹ&#x203A;nik klapkowy, 782-879-179 Â&#x201E; KUPIÄ&#x2DC; URSUS C330, C360, MTZ I PRZYCZEPY, SIEWNIK POZNANIAK, 601-729-483 Â&#x201E; Kurki odchowane sprzedam 506-494-770 Â&#x201E; Massey ferguson 3075, 94 r., 721-225-828

Â&#x201E; Sprzedam pĹ&#x201A;ug czteroskibowy, obrotowy, 5/500 zĹ&#x201A;, agregat uprawowo-siewny 5.000 zĹ&#x201A;, 3m, mieszalnik 1000kg ze Ĺ&#x203A;rutownikiem, 3.500 zĹ&#x201A;, paszowĂłz zawieszany 3.000 zĹ&#x201A;, gruber poĹ&#x203A;cierniskowy, na 11 Ĺ&#x201A;ap, 3m, 2.800 zĹ&#x201A;, 694-697-052 Sprzedam przetrzÄ&#x2026;sarkÄ&#x2122; do siana karuzeÂ&#x201E; lowÄ&#x2026; POTINGER i dmuchawÄ&#x2122; do zboĹźa, tel. 888-501-747 Â&#x201E; Sprzedam pszenicÄ&#x2122; i pszenĹźyto oczyszczone, 61-8978-323 Â&#x201E; Sprzedam pszenicÄ&#x2122; ozimÄ&#x2026; Bamberka 608-695-302 Â&#x201E; Sprzedam pszenĹźyto czyszczone Grenado, 695-838-528 Â&#x201E; Sprzedam pszenĹźyto fredro odporne na mrĂłz, 61-4365-056 Â&#x201E; Sprzedam pszenĹźyto grenado, pszenicÄ&#x2122; bogatkÄ&#x2122;, 693-102-063 wieczorem Â&#x201E; Sprzedam pszenĹźyto i pszenicÄ&#x2122; oczyszczona 600-538-920 Â&#x201E; Sprzedam pszenĹźyto oczyszczone, Ĺźyto, pszenicÄ&#x2122; i sĹ&#x201A;omÄ&#x2122;, 665-122-417 Â&#x201E; Sprzedam pszenĹźyto WITON, z tegorocznych zbiorĂłw, 605-042-180 Â&#x201E; Sprzedam siano i sĹ&#x201A;omÄ&#x2122; w kostkach, 693-819-716 Â&#x201E; Sprzedam sĹ&#x201A;omÄ&#x2122; mieszankowÄ&#x2026;, waĹ&#x201A;ki, 663-109-257 Â&#x201E; Sprzedam solidne plandeki 6x3, doskonaĹ&#x201A;e do rolnictwa i budownictwa, 691-751-801 Â&#x201E; Sprzedam wentylator do suszarni cebuli, skrzyniopalety uĹźywane 120x100x87, 604-737-770 Â&#x201E; Sprzedam ziemniaki jadalne i odpadowe na pasze 603-696-867 Â&#x201E; Sprzedam ziemniaki przemysĹ&#x201A;owe i sĹ&#x201A;omÄ&#x2122; w balotach, 667-103-326 Â&#x201E; Sprzedam ziemniaki z pola, pszenicÄ&#x2122;, jÄ&#x2122;czmieĹ&#x201E; ozimy, 787-002-881 Â&#x201E; SprzedaĹź cielÄ&#x2026;t miÄ&#x2122;snych i czarno-biaĹ&#x201A;ych. Tel. 668-345-262, 606-897-979 Â&#x201E; URSUS C- 4011/ C 360 - sprzedam 604-246-375

- piasek osiany - Ĺźwir - podsypka - pokruszony gruz - usĹ&#x201A;ugi koparkÄ&#x2026; - kamyszek - cement i wapno - sprzedaĹź czarnej ziemi - kopanie stawĂłw i skarpowanie - rozbieranie starych budynkĂłw - wywĂłz gruzu od klienta - usĹ&#x201A;ugi transportowe - rozĹ&#x201A;adunek wagonĂłw

Konkurencyjne ceny - szybka obsĹ&#x201A;uga WrzeĹ&#x203A;nia, ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;ska 20 B tel. 61 43-66-105

      

MIAĹDobra jakoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, niska cena

!"#$% %! &'()*+&)++'

,-./

tel. 61 436-61-05

Roz-787

Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 950 mkw, Psary Polskie - blisko drogi prowadzÄ&#x2026;cej w kierunku Czerniejewa. Na dziaĹ&#x201A;ce przyĹ&#x201A;Ä&#x2026;cze energetyczne i wodociÄ&#x2026;gowe, tel. 511-509-279 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu, 2600 mkw, tel. 886-651-330 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; z budynkiem gospodarczym 72 tys zĹ&#x201A;, Nowy Folwark, 61-4376-036 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026;, Gutowo MaĹ&#x201A;e (700 m od WrzeĹ&#x203A;ni), 942 mkw, 120zĹ&#x201A;/mkw, 694-697-052

Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 68 mkw, WrzeĹ&#x203A;nia, 501-092-749

ROLNICZE

Roz-1301

Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 1370 mkw w Bierzglinku, 697-086-768, 603-263-437

Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026;, Psary Polskie, 61-4366-590 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; Psary Polskie ul. Cicha, 1886 mkw, 888-155-253 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; we WrzeĹ&#x203A;ni 733 mkw, wszystkie media. Cena wywoĹ&#x201A;awcza 160 zĹ&#x201A;/mkw, 605-323-875 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; z warunkami zabudowy, 7 km od WrzeĹ&#x203A;ni, 726-611-379 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane Paczkowo k/Kostrzyna, 663-380-430 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane w DÄ&#x2026;brĂłwce KoĹ&#x203A;cielnej (puszcza Zielonka), 663-380-430 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane w Psarach Polskich, 667-460-328 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane w Pyzdrach, 665-244-351 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki Gutowo MaĹ&#x201A;e, 697-898-581 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki letniskowe z prawem zabudowy (media); Kosewo, Skrzynka i grunty rolne; 663-641-041 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki z moĹźliwoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; zabudowy w centrum Kaczanowa, gaz, woda, prÄ&#x2026;d, Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;cznie 2870 mkw, 65 zĹ&#x201A;/mkw, 885-369-009 Â&#x201E; Sprzedam grunty rolne kl. V, VI, 7,84 ha, WrÄ&#x2026;bczynek gm. Pyzdry, 20.000 zĹ&#x201A;/ha, 697-974-461 Â&#x201E; Sprzedam kawalerkÄ&#x2122;, 726-919-982 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe w centrum WrzeĹ&#x203A;ni za gotĂłwkÄ&#x2122;, 513-722-605 po 15 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 70 mkw, Fromborska, 606-919-821, 785-988-288 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, KiliĹ&#x201E;skiego, 607-342-121 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 45 mkw, WrzeĹ&#x203A;nia 506-384-056 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 46,6 mkw, WrzeĹ&#x203A;nia, 605-601-052 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 65 mkw, I p., WrzeĹ&#x203A;nia 604-387-378

Roz-1067

Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; lub rozpoczÄ&#x2122;tÄ&#x2026; budowÄ&#x2122;, 601-791-454 Â&#x201E; Na obrzeĹźach WrzeĹ&#x203A;ni sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane, uzbrojone 608-346-567 Â&#x201E; Na sprzedaĹź domy jednorodzinne: 200/1250 mkw, dom do wykoĹ&#x201E;czenia 168/798 mkw,okolice WrzeĹ&#x203A;ni, BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci 505-234-909 Â&#x201E; Na sprzedaĹź duĹźy dom jednorodzinny, stan surowy zamkniÄ&#x2122;ty, wysoki standard, Os. SokoĹ&#x201A;owskie, BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci 505-234-909 Â&#x201E; Na sprzedaĹź dziaĹ&#x201A;ka pod dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; gospodarczÄ&#x2026; przy trasie na PoznaĹ&#x201E;, BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci 505-234-909 Na Â&#x201E; sprzedaĹź dziaĹ&#x201A;ka rekreacyjna w Wylatkowie oraz OstrĂłwku BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci 505-234-909 Â&#x201E; Nekla, sprzedam, 2-pokojowe mieszkanie, bezczynszowe, 502-710-366 Â&#x201E; Okazyjnie sprzedam dochodowy budynek maĹ&#x201A;ej galerii (600 mkw) moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; rozbudowy, - Ĺ&#x203A;cisĹ&#x201A;e centrum Gniezna, 601-75-11-60 Pilnie sprzedam mieszkanie 4-pokojowe, duĹźy Â&#x201E; balkon, we WrzeĹ&#x203A;ni, tanio, 886-994-339 Â&#x201E; Pokoje do wynajÄ&#x2122;cia, Grzybowo, faktura VAT, 606-919-821, 785-988-288 Â&#x201E; Posiadam do wydzierĹźawienia TANIO pomieszczenia w centrum WrzeĹ&#x203A;ni (Kadena) o powierzchni od 30 do 100 mkw na sklepy- biura. 601-727-372 Â&#x201E; Poszukuje do wynajÄ&#x2122;cia 2-pokojowego mieszkania 664-156-892 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; na pokĂłj najchÄ&#x2122;tniej ucznia, 698-278-679 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; na pokĂłj osobÄ&#x2122; pracujÄ&#x2026;cÄ&#x2026; 514-087-776 Â&#x201E; â&#x20AC;?Rodzina na swoimâ&#x20AC;? - ostatnia szansa! Na sprzedaĹź dom w zabudowie bliĹşniaczej we WrzeĹ&#x203A;ni, DOBRA CENA, BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci 505-234-909 Â&#x201E; â&#x20AC;&#x153;Rodzina na swoimâ&#x20AC;? - ostatnia szansa! Dom na wsi, gmina KoĹ&#x201A;aczkowo, DOBRA CENA BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci 505-234-909 Â&#x201E; Sprzedam 2 dziaĹ&#x201A;ki budowlane po 730 m kw z decyzjÄ&#x2026; 785-960-412 Â&#x201E; Sprzedam 9 ha ziemi w Sobiesierni, 660-894-452 Â&#x201E; Sprzedam atrakcyjne dziaĹ&#x201A;ki na wsi, 604-671-060 Â&#x201E; Sprzedam budynek na dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; gospodarczÄ&#x2026; 474 mkw z dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2026; 4950 mkw Piotrowice k/SĹ&#x201A;upcy, 604-960-541 Â&#x201E; Sprzedam dochodowÄ&#x2026; kamienicÄ&#x2122; (3 sklepy handlowe) ul. Warszawska 601-478-781 Â&#x201E; Sprzedam dom 180 m kw/1940 mkw w Ĺťydowie, 603-170-506 Â&#x201E; Sprzedam dom 500-063-141 Â&#x201E; Sprzedam dom Psary MaĹ&#x201A;e, 604-337-043 Â&#x201E; Sprzedam dom w zabudowie szeregowej na os SokoĹ&#x201A;owskim lub zamieniÄ&#x2122; na 2 mieszkania 606-896-234 po 15 Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; 1003 mkw w Gutowie Â&#x201E; MaĹ&#x201A;ym przy ul. JarzÄ&#x2122;binowej, 605-323-875 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; 748 mkw, uzbrojona, os. SokoĹ&#x201A;owskie, 505-388-750

3

-TG

https://www.facebook.com/KropkaWydawnictwo7 wrzeĹ&#x203A;nia 2012


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

7 wrzeĹ&#x203A;nia 2012

RĂ&#x201C;ĹťNE

 Ă&#x2026;6DPRSRPRF&KĂŁRSVNDÂľ

 

Roz-1304

' ,. /01

 

& ) & ORZECH & *+, & EKOGROSZEK & -. . .. & KOKS

' !" / 0#! /% ,'#12#

3 / 45'6 378 56 #!"1!6 98 / 45'6:;8 5/

 #$< #

Â&#x201E; Sprzedam sofÄ&#x2122;, 791-223-736 Â&#x201E; Sprzedam spacerĂłwkÄ&#x2122; 3-koĹ&#x201A;owÄ&#x2026;, ABC-Design, stan bdb, 607-823-465 Â&#x201E; Sprzedam tanio meble pokojowe, Ĺ&#x201A;óşko sypialniane, naroĹźnik + 2 fotele, 667-955-021 Â&#x201E; Sprzedam tanio sukniÄ&#x2122; Ĺ&#x203A;lubnÄ&#x2026; rozm. 38 na 155 cm, 607-823-465 Â&#x201E; Sprzedam telefony: CASTEL 622 (2 szt.), CASTEL 788 (1 szt.), MAX COM telephone KXT901 (2 szt.), idealne do biura, domu, 665-744-700 Â&#x201E; Sprzedam zabytkowÄ&#x2026; kanapÄ&#x2122; 3-osobowÄ&#x2026;, kwiat yuka, kilim dywanowy, 604-380-700 Â&#x201E; SprzedaĹź ROWERĂ&#x201C;W, FOTELIKĂ&#x201C;W I BAGAĹťNIKĂ&#x201C;W na rowery. DuĹźy wybĂłr. Bierzglinek Bukowa 50

Â&#x201E; Budowa domĂłw oraz innych obiektĂłw pod klucz, 515-338-037 Â&#x201E; Budowa domĂłw, szeregowcĂłw, bliĹşniakĂłw, budynkĂłw inwentarskich, hal, docieplanie, elewacje klinkierowe 797-633-366 Â&#x201E; Budownictwo ogĂłlne, remonty, ocieplenia, peĹ&#x201A;na wykoĹ&#x201E;czeniĂłwka, 61-4365-379, 506-912-109 Â&#x201E; CYKLINOWANIE, 607ď&#x161;ş922ď&#x161;ş490 Â&#x201E; Cyklinowanie, zakĹ&#x201A;adanie podĹ&#x201A;Ăłg, 505-149-502 Â&#x201E; Czyszczenie tapicerki meblowej, dywanĂłw agregatem i Ĺ&#x203A;rodkami czyszczÄ&#x2026;cymi Karcher 3 zĹ&#x201A;/mkw 604-381-253 Â&#x201E; Dekarstwo - blacharstwo, papy termozgrzewalne, 605-663-440 Â&#x201E; Dj - jubileusze, osiemnastki, wesela, 602-677-753 Â&#x201E; DJ - muzyka - imprezy okolicznoĹ&#x203A;ciowe, WESELA, tel. 600-097-438 www.johnyshop.pl

4= (' (#$

!#0 !

Â&#x201E; SprzedaĹź, przeglÄ&#x2026;d, naprawa kosiarek do trawy. Fabryczna 32 (w podwĂłrzu), 601-444-020

 

#6 / ( >8

Â&#x201E; Stanowisko fryzjerskie sprzedam 502-710-366

365.21!$%./,-%/,5/@

ZAKĹ AD TAPICERSKI WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Fromborska 53 tel. 510 145 347

POLECA: tXZQPD[ZOLJ tOBSPČ&#x2C6;OJLJ tTPGZ tBNFSZLBOLJ tSFOPXBDKBTUBSZDINFCMJJLS[FTFÂ&#x2019;

RATY

Me-055a

ZAPRASZAMY

USĹ UGI #06'0;

+056#.#%,'6'.'9+<;,0' +5#6'.+6#40'/7.6+411/

/106#Ä&#x2019;756#9+#0+'0#24#9# Â&#x201E; AAA PodnoĹ&#x203A;niki koszowe od 16 do 22m - wynajem od 60 zĹ&#x201A;/godz. 502-974-584 Â&#x201E; AAA TRANSPORT towarowy busem, przeprowadzki, kompleksowo, 781-609-342 Â&#x201E; AAA UsĹ&#x201A;ugi transportowe, przeprowadzki, 668-429-138 Â&#x201E; Abc - NAPRAWA PRALEK U KLIENTA, 504-359-909 Â&#x201E; Adaptacja poddaszy, malowanie, szpachlowanie, ocieplenia, 606-340-643 Â&#x201E; ANTENY - INSTALACJE: NAZIEMNE, DVB -T, SATELITARNE - MONTAĹť, NAPRAWA, 504-658-004 Â&#x201E; ANTENY TV SAT, montaĹźe 506-964-989 Â&#x201E; Atrakcyjne zabudowy wnÄ&#x2122;kowe, szafy, kuchnie, drzwi przesuwne, skĹ&#x201A;adane, terminy 7 dni, 660-517-289 Â&#x201E; Auta do Ĺ&#x203A;lubu, 696-021-567 Â&#x201E; Autoryzowany przedstawiciel automatyki do bram ďŹ rmy FAAC (serwis) Centrum Handlowe KADENA tel. 601-727-372 Â&#x201E; Budowa domĂłw oraz innych obiektĂłw pod klucz, 515-338-037

KAMIENIARSTWO

@

B*D . $ >/:88 

< F ( *). (! '#J(%

#J#6 ( #///

D#' >6 ?;717>>138:

&&<)79*)&<<Â&#x201E; DJ - zabawy, wesela, 788-362-646 Â&#x201E; DJ wesela, zabawy 608-234-863 Â&#x201E; Docieplanie budynkĂłw, wykoĹ&#x201E;czeia wnÄ&#x2122;trz, papa termozgrzewalna, 695-744-641 Â&#x201E; Docieplenia 75 zĹ&#x201A;/mkw z materiaĹ&#x201A;em 691-015-103 Â&#x201E; Docieplenia budynkĂłw, 606-340-643 Domofony, alarmy, kamery. Monitoring Â&#x201E; sklepĂłw, posesji, firm, montaĹź - serwis, 509-490-402 Â&#x201E; Duet muzyczny, 695-476-712 Â&#x201E; DUET MUZYCZNY, videofilmowanie, 788-362-646 Â&#x201E; Elektroinstalacje, 608-234-863 Â&#x201E; Elektroinstalacje. Pomiary elektryczne, 606-908-695 Â&#x201E; ELEKTRYK, 662-627-856 Firma Bod-Bud oferuje usĹ&#x201A;ugi: tynki maszynoÂ&#x201E; we, tradycyjne i workowane, tel. 609-675-281 Â&#x201E; Firma budowlana oferuje wykonawstwo pĹ&#x201A;otĂłw klinkierowych, ukĹ&#x201A;adanie kostki brukowej, ogĂłlne roboty murarskie. Gwarantujemy wysokÄ&#x2026; jakoĹ&#x203A;Ä&#x2021; i konkurencyjne ceny, 502-598-428 Â&#x201E; Fotografia Ĺ&#x203A;lubna- najwyĹźszej jakoĹ&#x203A;ci, 504-288-103 Â&#x201E; GARAĹťE BLASZANE, RĂ&#x201C;ĹťNE ROZMIARY OD 1500 ZĹ , TANIE PĹ OTY I OGRODZENIA, BRAMY GARAĹťOWE, RATY, 62-733-88-30, 607-680-103 Â&#x201E; Gipsowanie, malowanie, pĹ&#x201A;ytki, 724-207-445 Â&#x201E; HYDRAULIK - instalacje wod-kan, co, gaz, 600-718-495

Â&#x201E; Instalacje wod-kan-co-gaz tanio, 669-567-081 Â&#x201E; KIEROWNIK BUDOWY, adaptacje projektĂłw 609-118-583 Â&#x201E; Kierownik Budowy, Inspektor Nadzoru, 512-873-213

KARCHER czyszczenie dywanĂłw i tapicerki tLBOBQBPE[Â&#x2019; tOBSPČ&#x2C6;OJLPE[Â&#x2019;tQVGB[Â&#x2019; tGPUFM[Â&#x2019;tEZXBO [Â&#x2019;N2

tel. 698-417-556

Â&#x201E; Kompleksowe ukĹ&#x201A;adanie kostki brukowej 606297-689, www.kozbruk.eu.interia.p Â&#x201E; Kompleksowe usĹ&#x201A;ugi remontowo-budowlane, 517-514-253, 606-908-695 Â&#x201E; Kompleksowo - dachy, blacharstwo-dekarstwo, 880-414-938 Â&#x201E; Koparko-Ĺ&#x201A;adowarka rozbiĂłrki, prace ziemne. WywĂłz gruzu, 606-297-689 Â&#x201E; Ĺ EBA - NOWÄ&#x2DC;CIN DOMKI 607-202-147 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, GK, panele. Tanio, solidnie, 607-856-441 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, pĹ&#x201A;ytki, panele podĹ&#x201A;ogowe i Ĺ&#x203A;cienne, 508-855-848 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, tapetowanie. Usuwanie grzybĂłw i zaciekĂłw. Tanio, fachowo, 695-731-374 Â&#x201E; Malowanie, tapetowanie, panele, konkurencyjne ceny 693-645-863 Â&#x201E; MEBLE TAPICEROWANE - PRODUCENT. DuĹźy wybĂłr, wzory klasyczne i nowoczesne. KrzesĹ&#x201A;a i stoĹ&#x201A;y kuchenne i pokojowe, Ĺ&#x201A;awy. ObĹ&#x201A;aczkowo 47, MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw ul. WrzesiĹ&#x201E;ska 11, www.mebleoblaczkowo.pl, 603-641-081 Â&#x201E; Mycie okien, sprzÄ&#x2026;tanie, 603-309-843 Â&#x201E; Ocieplanie, szpachlowanie, regipsy, malowanie. Wieloletnie doĹ&#x203A;wiadczenie, 604-192-278 Â&#x201E; Papy termozgrzewalne, 784-418-262 Â&#x201E; PĹ&#x201A;ytkarstwo, 696-188-603 Â&#x201E; PĹ&#x201A;ytki, panele, malowanie, szpachlowanie, regipsy 510-073-384 Â&#x201E; Podnoszenie, remonty nagrobkĂłw, 606-631-423 Â&#x201E; Posadzki betonowe-maszynowo, wykonywane w domach, blokach, biurach itp., 606-128-033 Â&#x201E; Posadzki maszynowe, 697-428-561

NAPRAWA AGD pralki, lodĂłwki, zmywarki 61 4383-601, 601-736-232

Â&#x201E; POSADZKI maszynowe, zacierane mechanicznie, www.mixo.net.pl, 605-408-725 Â&#x201E; POĹťYCZKA CHWILĂ&#x201C;WKA 507-801-461 Â&#x201E; Pranie dywanĂłw, tapicerki samochodowej, fotele, pufy, wypoczynki (dojazd do klienta). Faktura VAT, 664-702-651 Â&#x201E; Projekt i wykonanie ogrodzeĹ&#x201E;. Firma Cztery Pory Roku, 601-72-73-72 Â&#x201E; Projektowanie i zakĹ&#x201A;adanie kostki brukowej i granitowej Firma Cztery Pory Roku 601-727-372 Â&#x201E; Projektowanie i zakĹ&#x201A;adanie ogrodĂłw Firma Cztery Pory Roku. 601-727-372

Â&#x201E; Remonty mieszkaĹ&#x201E; kompleksowo, wycena z gĂłry u klienta, 500-292-905 Â&#x201E; ROLLS ROYCE - do wynajÄ&#x2122;cia. Chcesz siÄ&#x2122; poczuÄ&#x2021; jak brytyjska krĂłlowa? 512-451-523 Â&#x201E; ROZBIĂ&#x201C;RKI, WYWĂ&#x201C;Z GRUZU, 662-600-089 Â&#x201E; Schody z drewna, stopnie na wymiar, 785-120-222 Â&#x201E; SkĹ&#x201A;ad OpaĹ&#x201A;u WIKTOR poleca: ekogroszek, kostkÄ&#x2122;, orzech i miaĹ&#x201A; z polskich i czeskich kopalni oraz niemiecki brykiet miaĹ&#x201A;owy Rekord 604-260-429 Â&#x201E; Szafy, kuchnie na wymiar, 660-517-289 Â&#x201E; Szalowanie schodĂłw, 785-979-391 Â&#x201E; Ĺ&#x161;wiadectwa energetyczne 605-556-379 Â&#x201E; Ĺ&#x161;wiadectwa energetyczne 692-969-424 Â&#x201E; Ĺ&#x161;wiadectwa energetyczne, badanie termowizyjne, 602-530-035 Â&#x201E; Tanie usĹ&#x201A;ugi dekarskie, 669-264-116 Â&#x201E; TĹ&#x201A;umacz j. niemieckiego, 61-640-34-95 Â&#x201E; TRANSPORT AUTOLAWETÄ&#x201E;, 668ď&#x161;ş429ď&#x161;ş138 Â&#x201E; Tynki gipsowe, 601-291-348 Â&#x201E; Tynki tradycyjne i gipsowe, tel. 601-276-099 Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie kostki brukowej - doradztwo, 783-154-737 Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie kostki brukowej - Werbud - tel. 693 342 688 Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie kostki brukowej, tania kostka, 666-201-386 Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie paneli podĹ&#x201A;ogowych. Szybko i fachowo, 781-746-794 Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie pozbruku i kamienia, schody, grile 665-03-71-71 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi - malowanie, szpachlowanie, pĹ&#x201A;ytki, panele, suďŹ ty podwieszane, zabudowy z pĹ&#x201A;yty k-g, 782-691-237, 692-309-996 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi blacharsko-dekarskie, remonty dachĂłw, 532-542-416 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi ciesielskie: wiÄ&#x2122;Ĺşby dachowe, wiaty, zadaszenia, podbitki z desek, 501-718-474 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi dekarskie, 784-418-262 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi koparko-Ĺ&#x201A;adowarkÄ&#x2026; i ogĂłlnobudowalne, 502-081-851, 502-081-852 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi transportowe BUS 8 EP + przyczepa platforma 8,5x2,5m, 605-728-044 Â&#x201E; Videofilmowanie + fotografia TANIO, 601-262-268 Â&#x201E; Wiercenie i kopanie studni, szybko i solidnie, 781-562-103 Â&#x201E; Wykaszanie trawy, porzÄ&#x2026;dkowanie ogrodĂłw, 663-811-577

Â&#x201E; Przegrywanie kaset VHS na pĹ&#x201A;yty DVD, 61-640-24-24

-3.1 $-. $:15%$ 432%4$5 4.$;!%5$

%! &<=)+7()>&9 PROFESJONALNIE

PrzewĂłz osĂłb

POPROWADZĂ&#x160; KSIĂ&#x160;GOWOĹ&#x2019;Ă&#x2020;

â&#x20AC;&#x201C; BUSEM DO NIEMIEC, HOLANDII, BELGII

ZUS â&#x20AC;&#x201C; przekaz elektroniczny WypeÂłniamy deklaracje Intersat

â&#x20AC;&#x201C; dowĂłz na miejsce â&#x20AC;&#x201C; TV w samochodzie â&#x20AC;&#x201C; licencja, peÂłne ubezpieczenie â&#x20AC;&#x201C; moÂżliwoĹ&#x201C;ĂŚ zabrania wiĂŞkszego bagaÂżu

Rozliczenie VAT rolnikĂłw Zwrot VAT-u za artykuÂły budowlane 0605-296-347, 061 428-25-18

63/241-72-24, 600-503-953 w Niemczech: 0049-1794-395-584

Â&#x201E; KOMINIKI, 604-808-764

Â&#x201E; PrzewĂłz osĂłb, 8 os., 503-330-314

Â&#x201E; Hydraulik, 666-543-570

Usl-404

tel. 662-600-089

 

PIASEK - osiany (pĹ&#x201A;ukany - sortowany), - ostry - na betony, - podsypka, - kamyszek (róşnej granulacji), - czarna ziemia.

Â&#x201E; Tanio drewno opaĹ&#x201A;owe, 721-053-060 Â&#x201E; WYPOĹťYCZAM pokrowce na krzesĹ&#x201A;a z dodatkami i obrusy, 608-014-507 Â&#x201E; WYPRZEDAĹť wĂłzkĂłw uĹźywanych i akcesoriĂłw dzieciÄ&#x2122;cych; budy dla psĂłw, 660-783-144 Â&#x201E; Zagubiono dokumenty na nazwisko ZdzisĹ&#x201A;aw Ĺťurawski. Uczciwego znalazcÄ&#x2122; proszÄ&#x2122; o kontakt, 609-880-956

Roz-1166

ĹťWIR

Roz-570

NAJNIĹťSZE CENY!!! MAĹ E I DUĹťE ILOĹ&#x161;CI!!!

Â&#x201E; Szukam dojazdu samochodem do pracy do Poznania - okolice ul. MarceliĹ&#x201E;skiej, BuĹ&#x201A;garskiej, 608-684-652

Usl-054

?>1 9?1 31:9 & ??91;;8138; (((/'(#/!

?

www.wrzesnia.info.pl

Usl-271

4

ODBIERAMY DOKUMENTY U KLIENTA

tprojekty budowlane HPUPXF PSB[JOEZXJEVBMOF tÇ´XJBEFDUXBFOFSHF UZD[OFCVEZOLĂ&#x2DC;X tQS[FHMÇ&#x152;EZCVEZOLĂ&#x2DC;X tOBE[PSZ tJOOFVTÂ&#x2019;VHJ

ul. Fabryczna 39/4 QS[ZQÂ&#x2019;BUOZNQBSLJOHV 

62-300 WrzeĹ&#x203A;nia tel. 61 670 98 89 Usl-172

693-119-600


Â&#x201E; ZESPĂ&#x201C;Ĺ BELCANTO, 500-029-180 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; EďŹ&#x20AC;ect - music 606-121-357 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny deKert (duet), 667-579020, www.de-kert.p Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny Ligretta, 886-220-155, 502-050-563 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; Muzyczny na kaĹźdÄ&#x2026; imprezÄ&#x2122;. Profesjonalna obsĹ&#x201A;uga uroczystoĹ&#x203A;ci. 782-871-320, strona : www.solo1.com.pl Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny, 608-234-863 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; SONET 511-439-992 Â&#x201E; Zwrot VAT za materiaĹ&#x201A;y budowalne, 796-496-441 Â&#x201E; Ĺťwir, podsypka, czarna ziemia, 606-297-689

MATRYMONIALNE Â&#x201E; PaweĹ&#x201A; 37 lat pozna paniÄ&#x2026; wiek i wyglÄ&#x2026;d nie waĹźny, 886-847-967

ZWIERZÄ&#x2DC;TA Â&#x201E; Kaukazy z rodowodem, 513-814-351 Â&#x201E; Oddam dwa szczeniaczki kundelka( maĹ&#x201A;e) 788-502-910 Â&#x201E; Okazja, spanielki, 722-168-283 PILNIE Sprzedam bardzo tanio dwa odchoÂ&#x201E; wane, piÄ&#x2122;kne czekoladowe dobermany, 698-692-734 Â&#x201E; Sprzedam klacz 2-letnia, rasy SP, 604-236-253 SzczeniÄ&#x2122;ta boksera, tel. 791-987-085 Â&#x201E; Â&#x201E; Yorki, 667-394-529 Â&#x201E; Yorki, cziĹ&#x201A;aĹ&#x201A;a, 603-348-791

LEKARSKIE Â&#x201E; Dietetyk, 609-370-503

EUROPA WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Staszica 15/2 tel. 602 27 48 82

ANGIELSKI NIEMIECKI

Zapraszamy: tBOHJFMTLJEMBE[JFDJ tLVSTZQS[ZHPUPXVKÇ&#x152;DF EPFH[BNJOĂ&#x2DC;X HJNOB[KBMOZDI JNBUVSBMOZDI  

s.c.

zatrudni pracownika na stanowisko:

' *+- &.+ #*+ / """0 '

Â&#x201E; JÄ&#x2122;zyk polski- korepetycje, przygotowanie do matury, testĂłw gimnazjalnych, 502-097-081 Â&#x201E; Matematyka, 605-568-483 Â&#x201E; Nauka gry na fortepianie, 502-097-081 Â&#x201E; Niemiecki tanio, 661-443-179

t-",*&3/*, t10.0$ -",*&3/*,"

NAUKA

TOWARZYSKIE Â&#x201E; Atrakcyjne dziewczyny 782-501-581, 886-516-221 Â&#x201E; Para pozna parÄ&#x2122;, 726-838-512 Â&#x201E; PaweĹ&#x201A; dla PaĹ&#x201E;, 889-744-583

ww-204

KSERO

MOTORYZACYJNE Â&#x201E; Citroen C4 picasso, 1,6 HDI, 2008 r., peĹ&#x201A;ne wyposaĹźenie, 509-683-359 Â&#x201E; Fiat seicento 1,1, 2002 r. wspomaganie kierownicy, 784-954-677 Â&#x201E; Fiat seicento, 1,1, +gaz, 2006r., 660-169-862 Â&#x201E; Ford escort GHIA 94 r., 1,6, 16V, 2.500zĹ&#x201A;, 507-086-983 Â&#x201E; Ford ďŹ esta 2007, 607-340-838 Â&#x201E; Ford focus ghia, 2000 r., 1.6 16V, sedan, najbogatszy, zarejestrowany, 502-362-741 Â&#x201E; Ford focus, 1,8 D, 115 KM, 2001 r., srebrny, bez wkĹ&#x201A;adu finansowego, cena do negocjacji, 661-145-376 Ford mondeo 2,0, TDCI 2005 r., srebrny, Â&#x201E; 788-061-325 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ďŹ at grande punto, 4drzwiowy, nieuderzony, nie czerwony, 782-132-777 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; punto 98-04 w dobrym stanie, 603-088-267 Â&#x201E; Mercedes E klasa, benzyna + gaz, 7600 zĹ&#x201A;, 791-776-177 Â&#x201E; Mercedes E290 D, kombi, 1997, 10.900 zĹ&#x201A;, 668-350-404 Â&#x201E; Nowe oryginalne amortyzatory do seicento 1100 i 900 przĂłd tyĹ&#x201A;, 180 zĹ&#x201A;/komplet 695-936-617

Firma Motoryzacyjna "Abis"s.c. Irena i Bogdan Spochacz ul. WrzesiĹ&#x201E;ska 30/27, 63-000 Ĺ&#x161;roda Wlkp e-mail: spochacz@peugeot.com.pl (list motywacyjny + CV)

tel. 61 285 80 10

     

  ! " #$%&

Irena i Bogdan Spochacz

Pra-1687

Â&#x201E; SERWIS KOMPUTEROWY Z DOJAZDEM, LAPTOPY NOWE UĹťYWANE AKCESORIA, NAWIGACJE, LASKOWSKIEGO 5, 695-926-796 Â&#x201E; TANIO. Naprawa komputerĂłw w domu klienta, 794-343-799

Â&#x201E; Angielski- dzieci i doroĹ&#x203A;li, moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; dojazdu, WrzeĹ&#x203A;nia i okolice, 669-147-594 Â&#x201E; CHEMIA korepetycje, przygotowanie do matury, 889-364-019 Â&#x201E; Chemia, matematyka, ďŹ zyka, 605-395-966 Â&#x201E; DEUTSCH - germanistka z wieloletnim doĹ&#x203A;wiadczeniem w tĹ&#x201A;umaczeniu i nauczaniu solidnie przygotuje do matury, egzaminu gimnazjalnego, certyďŹ katĂłw. Nauczy konwersacji, jÄ&#x2122;zyka praktycznego, 504-441-792 Â&#x201E; JÄ&#x2122;zyk angielski - nauka i korepetycje dzieci od przedszkola do szkoĹ&#x201A;y Ĺ&#x203A;redniej - tel. 661-971-690

ZĹ&#x201A;omowanie pojazdĂłw

Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;?, ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14, tel. (61) 640-01-01

  !"#$% &'  !"#$% $&''*++$'/*++

 

 

fotografia.net.pl sklep internetowy

tel. 61 4377-228

bezpÂłatne lekcje prĂłbne 11 wrzeĹ&#x201C;nia godz.17:30 kl.0 â&#x20AC;˘ godz.18:15 kl.1

ZAPISY w sekretariacie w godz. 16:00-19:00, online lub telefonicznie

694-667-625

=äRPRZDQLH SRMD]GĂ&#x2018;Z VNXS]äRPX 

Sa-398

JRWĂ?ZNRZH

MaWiD

Gutowo Wielkie 8 t[BÇ´XJBED[FOJBtTQS[FEBČ&#x2C6;D[Ç&#x2014;Ç´DJ tUSBOTQPSU(3"5*4 tQS[ZKNVKFNZ357"(% tTLVQ[Â&#x2019;PNVNFUBMJ

Kre-129a

SRÂ&#x203A;\F]NL

F.H.U

Sa-475

Edu-496b

LPMPSt" [Â&#x2019; t" [Â&#x2019;

ATIZ

zaprasza dzieci (od lat 5),   

tel. 602 274 882

ZgĹ&#x201A;oszenia kierowaÄ&#x2021; na adres:

KOMPUTEROWE

D[C t" [Â&#x2019; t" [Â&#x2019;

ABIS

Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;?, ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14

Edu-501

Firma Motoryzacyjna

KSERO

5

Â&#x201E; Opel astra 92 r., nowy gaz, 603-775-238 Â&#x201E; Opel vectra kombi, 2,0 diesel, 97 rok, sprzedam lub zamieniÄ&#x2122; na mniejszy, 728-495-673 Â&#x201E; Opony 155x70 R 13, 160 zĹ&#x201A;/komplet 695-936-617 Â&#x201E; Punto, 96 r., 782-461-289 Renault clio 95 r., 1,2, wspomaganie, 5d, poÂ&#x201E; duszka zarejestrowany, 2.500zĹ&#x201A;, 698-647-941; 61-4366-873 Â&#x201E; Renault traďŹ c 2007 r., 6 osobowy, przeszklony, 604-663-760 Â&#x201E; Skoda octavia II, hatchback, 1.9 TDI, 105 KM, 2004 r., kupiona w salonie, zielony metalik, 220 tys,km, II wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciel, 21000 zĹ&#x201A;., 695-735-650 Skutery: simson, piaggio, saxo, 667-500-621 Â&#x201E; Â&#x201E; Sprzedam alfa romeo 156, 1,8 benzyna, czarny metalik, 99 r.; 788-061-325 Â&#x201E; Sprzedam audi B4, kombi 1,9 D, 1994 r., stan dobry, 600-295-477 Â&#x201E; Sprzedam busa kia besta, 97, 157.000 km, 609-283-898 Â&#x201E; Sprzedam chewrolet aweo 2008 r., 723-612-096 Â&#x201E; Sprzedam corsa C, rok 2002, 5 drzwi, 695--296-041 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at CC, 97, 607-798-071 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at cinquecento, 96 r., 785-322-783 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at punto 97, 1100 zĹ&#x201A;, 665-565-595 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at seicento, 2001r., 1.1, wspomaganie, 888-907-627 Â&#x201E; Sprzedam fiat uno 1,4, 97, gaz, centralny zamek, autoalarm, elektryczne szyby, 697-244-228 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at uno 2001, 723-329-541 Â&#x201E; Sprzedam ford fiesta, 94 rok, 1,4, tel. 783-654-890 Â&#x201E; Sprzedam ford galaxy, 97 r., 1.9 TDI, niebieski metalik, 608-312-706 Â&#x201E; Sprzedam ford mondeo 2,0 TDCI, bogate wyposaĹźenie, XII 2002 r. przebieg 143.000, stan idealny, 600-295-477 Â&#x201E; Sprzedam KIA pride 1,4, 98 r., 725-073-868 Â&#x201E; Sprzedam lublin 3, D, 2003, walcarko skrÄ&#x2122;carkÄ&#x2122;, silniki elektryczne, 607-308-847 Â&#x201E; Sprzedam matiz, 99 rok, 509-836-295 Â&#x201E; Sprzedam mercedes smart 2002, 600 turbo, klimatyzacja, peĹ&#x201A;ne wyposaĹźenie, 601-954-953 Â&#x201E; Sprzedam mitsubishi galant, 96 r., 1,8 16V, gaz, tanio, 693-572-754 Â&#x201E; Sprzedam motocykl suzuki SV650N, tel. 691-366-542 Â&#x201E; Sprzedam motorower SACHS MADASS 600-018-087 Â&#x201E; Spr zedam nissan almera 1997, 697-186-143 Â&#x201E; Sprzedam opel corsa 1,0, 99, z gazem, 3.500 zĹ&#x201A;, 532-484-783 po 17.30 Â&#x201E; Sprzedam opel corsa D, 1.3 CDTI, 2011 r., 3d, srebrny metalik, kupiona w salonie, bogata wersja, 19 tys.km, 29000 zĹ&#x201A;. moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; zamiany, 695-735-650 Â&#x201E; Sprzedam opel omega B, kombi, 96, gaz, 602-594-366 Â&#x201E; Sprzedam opel vectra kombi, 98 r., 600-922-099

         

7$1,(

Â&#x201E; Zaniedbane ogrody doprowadzimy do stanu uĹźywalnoĹ&#x203A;ci kopanie - koszenie zakĹ&#x201A;adanie trawnikĂłw 889-551-132 ZawiozÄ&#x2122; 8 osĂłb, 787-453-482 Â&#x201E; Â&#x201E; ZDUĹ&#x192;STWO, 61-4360-101

Â&#x201E; Cukiernika zatrudniÄ&#x2122; w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu, 502-240-675 Â&#x201E; Firma przyjmie rencistÄ&#x2122; do prac magazynowogospodarczych z uprawnieniami na wĂłzek widĹ&#x201A;owy, 61-4372-501 Â&#x201E; Firma zatrudni samodzielnych pracownikĂłw do prac ogĂłlnobudowlanych (docieplenia, wykaĹ&#x201E;czanie wnÄ&#x2122;trz), 602-650-940, 61-436-71-46 Â&#x201E; Pracownika do pracy wykoĹ&#x201E;czeniowej, 517-281-003 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; do pracy do myjni TIR, 509-127-862 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; do pracy w maĹ&#x201A;ej gastronomii na terenie WrzeĹ&#x203A;ni, 502-029-130 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; kat. C+E, 608-383-614 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; murarzy, pomocnikĂłw, Nekla, 605-217-503 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; pracownikĂłw do ociepleĹ&#x201E;, 602770-551 (po 17:00) Â&#x201E; ZaopiekujÄ&#x2122; siÄ&#x2122; dzieckiem, doĹ&#x203A;wiadczenie 662-659-105 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; (C+ E), transport krajowy, 604-455-704 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; murarza pomocnika, tel. 785-960-425 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; pracownikĂłw budowlanych, 509-131-355 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; wykwaliďŹ kowanego rzeĹşnika. CV proszÄ&#x2122; skĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; Pyzdry ul. WrocĹ&#x201A;awska 18a Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; zbrojarzy 608-367-848

Edu-490

Â&#x201E; ZakĹ&#x201A;adanie pozbruku i granitu, usĹ&#x201A;ugi koparko- Ĺ&#x201A;adowarkÄ&#x2026; CAT 601-793-970, 726-075-097

PRACA

Edu-505

Â&#x201E; WYRĂ&#x201C;B, sprzedaĹź i montaĹź siatki ogrodzeniowej najtaniej w regionie SĹ&#x201A;upca, 632755-193, 602-390-489

www.wrzesnia.info.pl

6D

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

7 wrzeĹ&#x203A;nia 2012

!

Â&#x201E; Sprzedam opel vectra, kombi, 2.0 benzyna, 98r., 600-910-144 Â&#x201E; Sprzedam passat 91 r., 2,0 gaz, 507-183-128 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 106, 1100 zĹ&#x201A;, 723-517-561 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 206 diesel, klimatyzacja, 5d, 01 r., 605-998-965 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 206, 1,1 benzyna,XII 2003 r. stan bdb, 664-129-342 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 206, 1,1, 2004 r. 782-825-255 Â&#x201E; Sprzedam punto 1,1, 5 drzwiowy, zamiana na seicento, CC, corsa, tico w gazie z dopĹ&#x201A;atÄ&#x2026;, tel. 600-758-475 Â&#x201E; Sprzedam renault clio, 94 rok, 1,2, tel. 725-671-211 Â&#x201E; Sprzedam rover 214, 1998, 697-186-143 Â&#x201E; Sprzedam seat ibiza 1,4, 99 r., niebieski, 601-986-046 Â&#x201E; Sprzedam skoda pickup, 1,9 D, 98 rok, 2.200 zĹ&#x201A;, tel. 503-807-554 Â&#x201E; Sprzedam skodÄ&#x2122; felicjÄ&#x2122;, 98 rok, gaz; czeski ciÄ&#x2026;gnik ogrodowy, 503-515-792 Â&#x201E; Sprzedam skuter peugeot trekkel, 2000 rok, biaĹ&#x201A;y, stan dobry, 661-254-059 po godz. 16.00 Â&#x201E; Sprzedam skuter piaggio comet, 608-489-784 Â&#x201E; Sprzedam tanio peugeot 206, 1,4 HDI, 2002 r. 668-713-966 Â&#x201E; Sprzedam uno 92 r., TANIO stan bdb, 888-242-608 Â&#x201E; Sprzedam volkswagen passat, 1,9 TDI, 2000r., 698-087-450 Â&#x201E; Sprzedam volkswagen passat, B5, FL, 2001r., 1,6 benzyna, 107 tys. km., bardzo zadbany, 665-943-103


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

atrakcyjna lokalizacja, okazyjna cena

% <B>(

www.locum-wojciechowska.pl

www.szafraniak.com tel. 604-959-753 B 2+,]^

NOWY dom 116,5m2/dz. 872m2 jezioro powidzkie DOM rekreacyjny 50m2/dz.297m2   DOM w stanie surowym 172m2 /dz. 941m2      !"#$%&'(()*+2

] _B4`. ,B)b3 + :(;<(=>+2 ? =><(=>+2 + @ AB<C>+2@FG mieszkanie 46m2@ + mieszkanie 70m2@H ?

ROLNICZE

KREDYTY  

 ! "#$% $602-323-126

%! &*7&()+*)'' &'()*&()&<+

rIQVĂ?YMC YFPKW\CMWRW rNWDRT\NGYFPK

0$&,25< ]ä9$7

Â&#x201E; ZamieniÄ&#x2122; ford galaxy, 97 r., 1.9 TDI na ciÄ&#x2026;gnik lub sprzÄ&#x2122;t rolniczy, 608-312-706 Â&#x201E; Sprzedam: agregat uprawowy 3,60 m; wycinarkÄ&#x2122; do kiszonki; ORKAN do zielonek i dwie jaĹ&#x201A;Ăłwki hodowlane cielne. Tel. 721 66 10 10. Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;adowacz czeski 750, rozrzutnik obornika 1-osiowy, przyczepkÄ&#x2122; samochodowÄ&#x2026; nierejestrowanÄ&#x2026;, siano w balotach 120 i 140 i sĹ&#x201A;omÄ&#x2122; w balotach, tura do C 330, tel. 667 948 407 KupiÄ&#x2122; cielaki byczki do 300 kg, tel. 63 213 32 55 Â&#x201E;

PODARUJÄ&#x2DC; Â&#x201E; Oddam szczeniaki w dobre rÄ&#x2122;ce, 61-4377-038 Â&#x201E; Oddam szczeniÄ&#x2122;ta kundelki, 724-064-042

RĂ&#x201C;ĹťNE

]ä9$7 2ãCVPGIQV�YMðNWDU\[DMKRT\GNGY

Â&#x201E; Grzejniki Ĺźeliwne, nieuĹźywane, 80 szt., 665-234-826 Â&#x201E; Kredyty hipoteczne, oferty z 21 bankĂłw, WrzeĹ&#x203A;nia, Rynek 4, Locum 602-757-779 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; kolumny tonsilowskie i sprzÄ&#x2122;t audio, 663-365-391 Â&#x201E; LodĂłwka srebrna, 603-400-250 Â&#x201E; Sprzedam 3 arkusze blachy 2mm, 120-250cm, 668-751-717 Â&#x201E; Sprzedam drewno opaĹ&#x201A;owe i blochy dÄ&#x2122;bowe, 697-749-925 Â&#x201E; Sprzedam drewno opaĹ&#x201A;owe, 695-057-983 Â&#x201E; Sprzedam frezarkÄ&#x2122; do drewna, Ĺ&#x203A;rutownik 11kW, paleciak, elektrowciÄ&#x2026;g, spawarka, 509-495-291 Â&#x201E; Sprzedam glebogryzarkÄ&#x2122;, kosiarkÄ&#x2122;, kosÄ&#x2122;, hydrofor 220V, piĹ&#x201A;Ä&#x2122; do drewna, myjki wysokociĹ&#x203A;nieniowe, aerator, 667-500-621 Â&#x201E; Sprzedam kaloryfery ďŹ rmy REGULUS, uĹźywane 2 sezony, 600-295-477 Â&#x201E; Sprzedam kamieĹ&#x201E; polny 788-677-403 Â&#x201E; Sprzedam kolumny ze wzmacniaczem 663-365-391 Â&#x201E; Sprzedam kuchenkÄ&#x2122; gazowÄ&#x2026; 600-834-681 Â&#x201E; Sprzedam meble uĹźywane: komoda, bilblioteczka, stolik RTV, Ĺ&#x201A;awa, 505-061-053 Â&#x201E; Sprzedam mebloĹ&#x203A;ciankÄ&#x2122;, 698-537-805 Sprzedam nagrobek lastriko, 606-631-423 Â&#x201E; Â&#x201E; Sprzedam naroĹźnik, brÄ&#x2026;zowo-beĹźowy, rozkĹ&#x201A;adany, dĹ&#x201A;. 240cm, szer. 140cm, 606-127-401 Â&#x201E; Sprzedam pĹ&#x201A;ytki chodnikowe, 796-243-710 Â&#x201E; Sprzedam pustaki ĹźuĹźlowe, 723-409-877 Â&#x201E; Sprzedam rower damski, 695-296-041 Â&#x201E; Sprzedam sklep przenoĹ&#x203A;ny z pĹ&#x201A;yty obornickiej, 792-028-112 Â&#x201E; Sprzedam sĹ&#x201A;upy 10â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; na wiatÄ&#x2122;, 6 szt., 782-115-370 Â&#x201E; Sprzedam sofÄ&#x2122; 2-osobowÄ&#x2026;, rozkĹ&#x201A;adanÄ&#x2026;, 2 fotele, 2 pufy, 505-061-053 Â&#x201E; Sprzedam solidny, nowy zestaw ogrodowy, 781-781-371 Â&#x201E; Sprzedam tanio sypialniÄ&#x2122; 698-852-976 Â&#x201E; Sprzedam TV 32â&#x20AC;?, 28â&#x20AC;?, rower gĂłrski i damkÄ&#x2122;, 888-258-067 Â&#x201E; Sprzedam wĂłzek Baby Active Jet, 662-004-895 Â&#x201E; Sprzedam wĂłzek ogrodowy, 61-4361-072 Â&#x201E; Sprzedam: spacerĂłwka + gondola IMPLAST 3XL; Ĺ&#x201A;óşeczko drewex; 508-067-342 Â&#x201E; SprzedaĹź detaliczna w cenach hurtowych artykuĹ&#x201A;Ăłw dzieciÄ&#x2122;cych, poĹ&#x203A;cielowych, zabawek i rÄ&#x2122;cznikĂłw, 512-451-514 Â&#x201E; SprzedaĹź pĂłĹ&#x201A;tusz wieprzowych oraz elementĂłw, 785-960-412 Â&#x201E; WĂłzek MUSTY 2 czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci ( maĹ&#x201A;a gondolka - fotelik + spacerĂłwka) 700 zĹ&#x201A; 61-4386-247 Â&#x201E; Zgubiono okulary i buty- dla znalazcy 100zĹ&#x201A;, 603-111-092

USĹ UGI

Â&#x201E; Blacha trapezowa T-12, T- 18, kolor - 21,50 brutto; blachodachĂłwka 22,50 brutto, 667-150-864 Â&#x201E; Brama garaĹźowa, drewniana, nieuĹźywana, 665-234-826

Â&#x201E; AAA PodĹ&#x201A;Ä&#x2026;czanie kuchenek gazowych na gaz ziemny i propan-butan, 502-606-361 Â&#x201E; AAA usĹ&#x201A;ugi transportowe, przeprowadzki kraj i zagranica, 663-654-371

SZAFY DLA CIEBIE

/GDNGPCY[OKCT sOGDNGMWEJGPPG sU\CH[YPĂľMQYGICTFGTQD[ sU[RKCNPKG sOGDNGDKWTQYG sOGDNGĂŁC\KGPMQYG

szafy; kuchnie - 800 zĹ&#x201A;/mb. zabudowy wnÄ&#x2122;k - 850 zĹ&#x201A;/mb.

Wszystko na wymiar Terminy â&#x20AC;&#x201C; 7 dni Me-064

5RT\ĂľV#)&

2TQLGMVRQOKCTY[EGPC FQYĂ?\OQPVCÄ&#x201C;)4#6+5 sYYYOC[TQDRN

660 517 289

0( < PRETTY ul. Chrobrego (zieleniak)

od 9.00-16.30

.185<

 

Â&#x201E; SprzedaĹź kurczÄ&#x2026;t rzeĹşnych brojler Gospodarstwo Rolne ObĹ&#x201A;aczkowo 602-790-061

"#$%&'%#()*+-

         do rozmiaru

0%"#F

Â&#x201E; DDGS kukurydziany, tel. 603-603-949 Â&#x201E; Grubery poĹ&#x203A;cierniskowe, przyczepa 8 t., zarejestrowana, 608-751-315

decyzja w 10 min   

C5$D E

Â&#x201E; Sprzedam pszenĹźyto alecto, nieoczyszczone, 1000 zĹ&#x201A;/tona, 606-497-658 Â&#x201E; Sprzedam pszenĹźyto do siewu, 692-842-385 Â&#x201E; Sprzedam pszenĹźyto i do siewu, 785-472-820 Â&#x201E; Sprzedam pszenĹźyto oczyszczone 694-182-930 Â&#x201E; Sprzedam pszenĹźyto odmian borwo i fredro z tegorocznych zbiorĂłw, 61-2857-815 Â&#x201E; Sprzedam pszenĹźyto ozime, bdb. jakoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, oczyszczone, 70 zĹ&#x201A;/worek, 609-047-232 Â&#x201E; Sprzedam pszenĹźyto, 661-389-024 Â&#x201E; Sprzedam siano w balotach i drewno olchÄ&#x2122;, 697-740-548 Â&#x201E; Sprzedam siano w balotach, 693-252-728 Â&#x201E; Sprzedam siano w balotach, 798-991-897 Â&#x201E; Sprzedam siewnÄ&#x2026; pszenicÄ&#x2122; ozimÄ&#x2026;, mrozoodporna odmiana â&#x20AC;&#x153;bogatkaâ&#x20AC;?, 885-821-073 Â&#x201E; Sprzedam siewnik poznaniak 84, 61-2863-567, 663-959-539 Â&#x201E; Sprzedam ziemniaki jadalne i kupiÄ&#x2122; rotacyjnÄ&#x2026;, 782-255-281 Â&#x201E; Sprzedam ziemniaki paszowe i buraczki czerwone, 667-959-286 Â&#x201E; Sprzedam ziemniaki paszowe, gmina MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw, 697-302-877 Â&#x201E; Sprzedam Ĺźyto siewne, 510-394-158 Â&#x201E; Sprzedam: siewniki zboĹźowe 2,5 m i 3 m, 608-751-315

Â&#x201E; Centrum Numizmatyczne WrzeĹ&#x203A;nia, SKUP - SPRZEDAĹť - zĹ&#x201A;oto - srebro - monety banknoty - telefony kom. - duĹźy wybĂłr pĹ&#x201A;yt winylowych (ceny juĹź od 5 zĹ&#x201A;), ks. Laskowskiego 3, 511-616-666

Me-078a

Kamienica w SĹ&#x201A;upcy,

Roz-1065i

61/ 436-63-41, 602-757-779

Â&#x201E; Sprzedam dom 106 mkw, budynek gospodarczy 40 mkw, dziaĹ&#x201A;ka 925 mkw, 61-4382-804 Â&#x201E; Sprzedam dom mieszkalny +budynek gospodarczy, przy pasaĹźu handlowym, ul. SĹ&#x201A;owackiego, 517-480-559 Â&#x201E; Sprzedam dom w Gutowie MaĹ&#x201A;ym, stan surowy zamkniÄ&#x2122;ty, ocieplony, 607-652-236 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; 1000 mkw, 695-103-511 Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 400 mkw, atrakÂ&#x201E; cyjne poĹ&#x201A;oĹźenie, prÄ&#x2026;d, woda na dziaĹ&#x201A;ce, Orzechowo, 22.000 zĹ&#x201A;, 601-954-953 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; w Gutowie MaĹ&#x201A;ym 609-102-079 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; z rozpoczÄ&#x2122;tÄ&#x2026; budowÄ&#x2026;, 783-255-290 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026;, gm. KoĹ&#x201A;aczkowo, 500-822-303 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane os. SokoĹ&#x201A;owskie, 693-390-495 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki Nekielka od 1500 mkw, Locum 602-75-77-79 Â&#x201E; Sprzedam lub wynajmÄ&#x2122; mieszkanie 3-pokojowe, tel. 660-034-702 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie w GnieĹşnie lub zamieniÄ&#x2122; na mieszkanie we WrzeĹ&#x203A;ni, 509-248-042 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie z garaĹźem w Czerniejewie, 70 mkw, 501-871-512 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie, 47 mkw, 2 pok., 4 piÄ&#x2122;tro, 129 tys., 693-799-968 Â&#x201E; Sprzedam nowy dom we WrzeĹ&#x203A;ni przy ul. Wawrzyniaka, 504-156-848, 502-563-408 Â&#x201E; Sprzedam okazyjnie dom przy ul. Turwida, 600-538-408 Â&#x201E; Sprzedam piÄ&#x2122;tro domu mieszkalnego w centrum Pyzdr, tel. 517-444-335 Â&#x201E; Sprzedam pĂłĹ&#x201A; bliĹşniaka, SĹ&#x201A;awno, 514-417-225 Â&#x201E; Szukam do wynajÄ&#x2122;cia kawalerki, WrzeĹ&#x203A;nia, KoĹ&#x201A;aczkowo, 881-099-447 Â&#x201E; Tanio sprzedam mieszkanie 47 mkw w bloku w Bugaju 504-655-477 Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; pomieszczenie o pow. 100 mkw w Kaczanowie, 697-741-941 Â&#x201E; ZamieniÄ&#x2122; kawalerkÄ&#x2122; na dwupokojowe, tel. 696-503-045

Â&#x201E; Sprzedam pszenicÄ&#x2122; zimowÄ&#x2026; smuga, 609-937-929

Â&#x201E; Brzoza, sosna, 696-633-417

56

Sprawy spadkowe,   

 

.DQFHODULD:U]HÄ&#x2C6;QLD.+/ 

XO6]NROQD6RNROQLNL

WHO77!!:!:;

tQDJURENLJUDQLWRZHRG]ä tRGQDZLDQLHQDJURENĂ&#x2018;Z tOLNZLGDFMDJUREĂ&#x2018;Z tEODW\SDUDSHW\LWS

8VO

1,(58&+202°&,

SRÂąUHGQLFWZRÂ&#x2021;Z\FHQ\Â&#x2021;SRPRFSUDZQD WrzeĹ&#x203A;nia, Rynek 4

Â&#x201E; Sprzedam dom (Bierzglinek) lub zamieniÄ&#x2122; na dwa pokoje, I, II piÄ&#x2122;tro z balkonem, 500-368-876

Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, tel. 63-2207-343 Â&#x201E; Sprzedam przyczepÄ&#x2122; luĹşnego siana, 667-275-516 Â&#x201E; Sprzedam pszenicÄ&#x2122; ozimÄ&#x2026; Mewa, 695-752-915 Â&#x201E; Sprzedam pszenicÄ&#x2122; ozimÄ&#x2026; muszelkÄ&#x2122;, 609-888-784 Â&#x201E; Sprzedam pszenicÄ&#x2122; ozimÄ&#x2026; oczyszczonÄ&#x2026;, 723-807-265 Â&#x201E; Sprzedam pszenicÄ&#x2122; ozimÄ&#x2026;, oczyszczonÄ&#x2026;, odmiana Tonacja, tel. 667-949-466 Â&#x201E; Sprzedam pszenicÄ&#x2122; TONACJA i pszenĹźyto, 609-073-465

7DQLRLVROLGQLH

 H HJ

J? ) 5."! .L5>* &9+*&=)9*<&'&)*++)<97

HJ HJM C /9(*'.08$7 PQ

 

Â&#x201E; Atrakcyjny dom do wynajÄ&#x2122;cia, Locum 602-75-77-79 Â&#x201E; Sprzedam kamienicÄ&#x2122; przy Witkowskiej, Locum 602-75-77-79 Â&#x201E; Alpi-plus sprzeda 1/2 bliĹşniaka na SokoĹ&#x201A;owskim po remoncie do wprowadzenia. 350.000; na LipĂłwce 350.000, 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus sprzeda dom w centrum ok. KiliĹ&#x201E;skiego 120 mkw, 329.000 do negocjacji, 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus sprzeda dziaĹ&#x201A;ki od 25 zĹ&#x201A;/mkw w GierĹ&#x201A;atowie, w Nekielce 50 zĹ&#x201A;/mkw, Gutowo MaĹ&#x201A;e ok. 50 zĹ&#x201A;/mkw, 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus sprzeda kawalerkÄ&#x2122; z garaĹźem Nekla 90.000, 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus sprzeda komfortowy szeregowiec ok. PiastĂłw z 2011 okazja! 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus sprzeda mieszkanie na Fromborskiej, 2 pok. 58 mkw, 154.000 do negocjacji, 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus sprzeda okazyjnie hale 850/3300 mkw w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu, 7m wysoka, 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus sprzeda szeregowiec przy ul. Ciszaka. 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus szuka nowszego, parterowego domu do ok. 500.000, 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus.gratka.pl Tanie domy! Â&#x201E; Atrakcyjne mieszkanie sprzedam, 76 mkw, 4 pokoje, Labrys, 661-743-477 Â&#x201E; Atrakcyjny dom z piÄ&#x2122;knÄ&#x2026; dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2026; sprzedam, 110/640, Labrys, 661-743-477 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia dwĂłm studentkom pokĂłj, mieszkanie w Poznaniu ul. Robocza, 605-503-052 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia hala produkcyjna 241 m kw + dziaĹ&#x201A;ka, 698-289-633 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia kawalerka, 602-863-330 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia kawalerka we WrzeĹ&#x203A;ni, 606-683-705 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal uĹźytkowy blisko centrum WrzeĹ&#x203A;ni, DaszyĹ&#x201E;skiego 7; 58 mkw (co; umywalka, WC) na dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; handlowo-usĹ&#x201A;ugowÄ&#x2026;, gabinet itp. 600-291-982; 601-553-207

www.wrzesnia.info.pl

Skl-704a

LOKALE I NIERUCHOMOĹ&#x161;CI

Â&#x201E; Hurtowa sprzedaĹź oleju napÄ&#x2122;dowego, konkurencyjna cena 669-060-642 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; wywrotkÄ&#x2122; niskÄ&#x2026;, rejestrowanÄ&#x2026; w dobrym stanie 886-455-830 Â&#x201E; Kurki 24 tygodniowe, 10 szt. 515-513-225 Â&#x201E; Kurki, koguty sprzedam, 782-115-370 Â&#x201E; KwaliďŹ kowany materiaĹ&#x201A; siewny pszenicy, tel. 607-620-603 Â&#x201E; Ĺ adowacz 750, sortownik produkcji radzieckiej grimm SL 750, kombajn do ziemniakĂłw i marchwi, skrzynki do ziemniakĂłw, wagoworkownicÄ&#x2122;; pszenica odmiana legenda, 660-693-917 Â&#x201E; MULTI-FARMA oferuje w sprzedaĹźy otrÄ&#x2122;by Ĺźytnie i pszenne, tel. 607-620-603 Â&#x201E; Nawozy azotowe i wieloskĹ&#x201A;adnikowe, tel. 607-620-603 Â&#x201E; Polidap 18-46, Polifoska 4, Polifoska 5, tel. 603-603-949 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; ziemiÄ&#x2122; w dzierĹźawÄ&#x2122; okolice Tarnowej, tel. 725-110-897 Â&#x201E; PszenĹźyto oczyszczone 1200 zĹ&#x201A;, 783-205-921 Â&#x201E; Siewnik zboĹźowy 500 zĹ&#x201A; sprzedam, 666-591-860 Â&#x201E; Skup bydĹ&#x201A;a, 606-497-658, 61-4381-318 Â&#x201E; Skup macior i knurĂłw, 785-960-412 Â&#x201E; Sprzedam 2 jaĹ&#x201A;Ăłwki cielne, 661-056-228 Â&#x201E; Sprzedam 6 t. pszenicy, 61-4382-585 Â&#x201E; Sprzedam agregat uprawowo siewny z koĹ&#x201A;pakiem 3 m mandam, 6500 zĹ&#x201A;, z waĹ&#x201A;em parkera, 609-047-232 Â&#x201E; Sprzedam bryczkÄ&#x2122; konnÄ&#x2026; oraz byczki, 200kg, 608-248-273 Â&#x201E; Sprzedam byczka 120kg oraz rozrzutnik obornika dwuosiowy, 608-248-273 Â&#x201E; Sprzedam byczka, 604-671-060 Sprzedam ciÄ&#x2026;gnik PRONAR, cyklop opryskiÂ&#x201E; wacz, przyczepÄ&#x2122; do przewozu koni i bydĹ&#x201A;a i konie, 607-459-445 Â&#x201E; Sprzedam cielaka - jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; rasy Angus, 663-174-639 Â&#x201E; Sprzedam cielÄ&#x2122;ta 663-629-048 Â&#x201E; Sprzedam gÄ&#x2122;si, 667-302-919 Â&#x201E; Sprzedam gorczycÄ&#x2122;, siano i sĹ&#x201A;omÄ&#x2122; paszowÄ&#x2026;, 785-122-539 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; 2-tygodniowÄ&#x2026;, rasa HO, 61-4386-330 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; miÄ&#x2122;snÄ&#x2026; 667-067-811 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; wysokocielnÄ&#x2026;, wycielenie 16 wrzeĹ&#x203A;nia, 692-794-458 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122;, wycielenie 17.09, 665-012-898 Â&#x201E; Sprzedam jÄ&#x2122;czmieĹ&#x201E;, pszenĹźyto, zyto, pszenicÄ&#x2122; do siewu z tegorocznych zbiorĂłw, 691-124-802 Â&#x201E; Sprzedam kombajn anna jednorzÄ&#x2122;dowy, 83, stan bdb., 5500 zĹ&#x201A;, 666-895-177 Â&#x201E; Sprzedam kozÄ&#x2122;, 661-722-105 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;ubin gorzki i sĹ&#x201A;odki, 511-586-622 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;ubin gorzki, 61-4351-019 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;ubin sĹ&#x201A;odki, 693-943-037 Â&#x201E; Sprzedam opryskiwacz PILMET 412 LM, tel. 61-4378-201 Â&#x201E; Sprzedam opryskiwacz polowy 2006 r., belka robocza 15m, pompa 140l, przyczepa D44 sztywna, 669-608-363 Â&#x201E; Sprzedam owies, ok. 12 t., 603-696-876 Â&#x201E; Sprzedam pĹ&#x201A;ug 3-skibowy, 2009 rok, wirax, waĹ&#x201A; do pĹ&#x201A;uga 1,10 m, waĹ&#x201A;ek do agregatu 2,60 m, kultywator, rozsiewacz amazone 600 kg, orkan II, 608-312-706 Â&#x201E; Sprzedam pĹ&#x201A;ug 5-skibowy podorywkowy, przetrzÄ&#x2026;sacz karuzelowy do siana, przyczepa, kultywator z bronami 2,10 m, rozsiewacz bÄ&#x2026;k do nawozu, 608-312-706 Â&#x201E; Sprzedam pĹ&#x201A;ug 4-skibowy fortschritt, 605-926-610 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 509-154-678 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta i ziemniaki 668-055-968 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 504-799-456 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 603-290-999 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 607-622-116 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 61-4350-025 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 661-722-104 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 724-485-329

Roz-1232

Â&#x201E; Sprzedam VW bus, TD, 85 r., 502-029-130 Â&#x201E; Sprzedam VW golf, 1,9 TDI, 90 KM, granatowy metalik, 99 r., stan idealny, 603-279-398 Â&#x201E; Sprzedam VW lupo, 99 r., 668-713-966 Â&#x201E; Sprzedam VW passat, kombi, 2003 r., tel. 603-340-599 Â&#x201E; Sprzedam VW polo, 97 rok, 781-781-371 Â&#x201E; Suzuki swift, 2009 r., 516-079-929 Â&#x201E; Tanio citroen xsara, kombi, 99 r., 664-827-790 Â&#x201E; Tanio ďŹ at palio weekend, 99 r., benzyna, gaz, 790-434-663 Â&#x201E; Tanio sprzedam toyota corolla 1,9 D, 693-494-963 Â&#x201E; Tico, 97 r., 692-653-009 Â&#x201E; VW passat, 94 r., sedan, 1,9 TDI, 230 tys.km, klimatyzacja, tempomat, 4x el.szyby, el. lusterka, welur, radio, 697-593-360 Sprzedam przyczepkÄ&#x2122; samochodowÄ&#x2026;. Tel. 606 Â&#x201E; 485 884 Â&#x201E; Sprzedam Peugeot 206 1,4 HDI, 2003 rok. Tel. 666 871 193

Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 3 pokojowe, 781-078-235 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 3-pokojowe, umeblowane, Kutrzeby, 502-347-063 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie nowe 2-pokojowe we WrzeĹ&#x203A;ni, 606-683-705 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia pomieszczenie 40 lub 70 mkw na dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, 698-289-633 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ki budowlane 3x1490 mkw; Siedleczek, aktualne warunki pod zabudowÄ&#x2122;, woda, prÄ&#x2026;d, 60zĹ&#x201A;/mkw, 667-177-978 Kawalerka do wynajÄ&#x2122;cia, 607-797-993, 782Â&#x201E; 842-573, po 18.00. Â&#x201E; Kawalerka do wynajÄ&#x2122;cia, Locum 602-75-77-79 Â&#x201E; Komfortowe mieszkanie GnieĹşnieĹ&#x201E;ska, 51mkw, 229tys zĹ&#x201A;, Locum 608-608-314 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; garaĹź koĹ&#x201A;o Amiki, POM-u, 600-139-259 Â&#x201E; Lokal 36 mkw Rynek na dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; handlowousĹ&#x201A;ugowÄ&#x2026; - do wynajÄ&#x2122;cia, 508-374-512 Â&#x201E; Lokal do wynajÄ&#x2122;cia 40 mkw na dziaĹ&#x201A;anoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, 667-108-054 Â&#x201E; Lokal do wynajÄ&#x2122;cia, WrzeĹ&#x203A;nia, 510-421-866 Â&#x201E; Lokale uĹźytkowe do wynajÄ&#x2122;cia róşne powierzchnie, Locum 602-75-77-79 Â&#x201E; Mieszkanie 3-pokojowe, 69 mkw, 1 piÄ&#x2122;tro, sprzedam, Labrys, 661-743-477 Â&#x201E; Mieszkanie na parterze, 3-pokojowe, 50 mkw, z balkonem, sprzedam, Labrys, 661-743-477 Â&#x201E; Mieszkanie os.KrzyĹźa Grunwaldu, 55 mkw, 2-pokojowe, 199 tys zĹ&#x201A;, Locum 602-75-77-79 Â&#x201E; Nekla - dom 140 mkw, 310.000, alpi-plus 501-355-506 Â&#x201E; Nowy dom w Nekli sprzedam, 100/1000, atrakcyjna cena, Labrys, 661-743-477 Â&#x201E; Nowy szeregowiec we WrzeĹ&#x203A;ni sprzedam, 137/200, 341.000, Labrys, 661-743-477 Â&#x201E; Okazja, sprzedam dom 180/400, Labrys, 661-743-477 Â&#x201E; Okazja, sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 60 mkw, Labrys, 661-743-477 Â&#x201E; Pilnie sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 69 mkw, Labrys, 661-743-477 Â&#x201E; PokĂłj do wynajÄ&#x2122;cia dla ucznia, 698-765-206 Â&#x201E; Posiadam do wynajÄ&#x2122;cia dwupokojowe mieszkanie w bloku w Orzechowie, 606-785-261 Â&#x201E; Posiadam do wynajÄ&#x2122;cia kiosk handlowy na ul. KoĹ&#x203A;ciuszki, 888-907-627

 

MOTORYZACYJNE

Rol-221

7 wrzeĹ&#x203A;nia 2012

Kre-296

6


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

7

Usl-198

Dekarstwo ciesielstwo

PRANIE DYWANĂ&#x201C;W I TAPICERKI

508 067 342

Â&#x201E; Firma Vis Bud oferuje malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, adaptacja poddaszy, tapety natryskowe Diacolor, montaĹź paneli podĹ&#x201A;ogowych, 785-797-616, 608-102-912

62-300 WrzeĹ&#x203A;nia ul. Warszawska 33 www.karcher-wrzesnia.pl

BIURO RACHUNKOWE Certyfikat MF 42033/10

)01GJ5LM A Z Q S1!* %1!* -+!* 60 Q -+! ("V

Q -+!  &("X Q ( " "X Q "" [ [

Usl-403d

  #  pedicure

( 4 48\

Roz-859

&4'("(

( (( ) * (( ("(+(,,$-(,,

. /

USĹ UGI tLPQBSLPÂ&#x2019;BEPXBSLÇ&#x152; tXZXSPULB)%4

Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, panele, pĹ&#x201A;yta gk, ocieplanie, 788-049-076 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, pĹ&#x201A;yta GK, ocieplenia, pĹ&#x201A;ytki, kompleksowe wykoĹ&#x201E;czenia wnÄ&#x2122;trz, 667-108-054

Â&#x201E; PodĹ&#x201A;ogi, drzwi, malowanie, sapachlowanie, regips 506-034-016 Â&#x201E; Po s p r z Ä&#x2026;t a m d o m , m i e s z k a n i e, 604-229-540 Â&#x201E; Profesjonalne remonty mieszkaĹ&#x201E; i Ĺ&#x201A;azienek, 664-465-620 Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie klinkieru, brukarstwo, 695-735-337 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi Ĺ&#x201A;adowarkÄ&#x2026; JCB 2CX, Ĺ&#x201A;yĹźka + widĹ&#x201A;y + mieszalnik betonu, 663-381-781 Â&#x201E; VIDEOFILMOWANIE + FOTOGRAFIA promocja 889-39-36-36 Â&#x201E; Wszelkie usĹ&#x201A;ugi budowlane, schody, krĂłtkie terminy, 606-991-372

 HJ HJSH >'+)77*)7'+

Â&#x201E; Ĺ&#x161;liczne yorki, 665-825-930

TOWARZYSKIE Â&#x201E; Brunetka, 790-513-052

KSERO D[C t" [Â&#x2019; t" [Â&#x2019;

Pogotowie Kanalizacyjne

Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;?, ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14, tel. (61) 640-01-01

WUKO i spirale elektro-mechaniczne

www.firma-chochlik.pl

r

ZWIERZÄ&#x2DC;TA Â&#x201E; Oddam szczeniaczki kundelki, 602-500-603 Â&#x201E; Sprzedam krĂłliki olbrzymy belgijskie, 727-615-246

Przepychanie i czyszczenie kanalizacji. Czyszczenie drenaĹźu oczyszczalni biologicznych

tel. 602-227-666/24 godz.

NA IMPREZY 

MATRYMONIALNE Â&#x201E; Poznam Ĺ&#x201A;adnÄ&#x2026;, zadbanÄ&#x2026; pannÄ&#x2122; w wieku 25-32 lat, staĹ&#x201A;y zwiÄ&#x2026;zek, 725-025-645

LPMPSt" [Â&#x2019; t" [Â&#x2019;

Kamery TV do rur od Ă&#x2DC;50 mm

453; %4/51-$/@3 1!% *OOB

WHO 

Â&#x201E; Kosiarki, lodĂłwki, zamraĹźarki, pralki, wirĂłwki, odkurzacze, rowery, wyparzarka, mikrofala, krajalnice, zyrandole, urzÄ&#x2026;dzenia sportowe, stoliki RTV, stoĹ&#x201A;y, Ĺ&#x201A;awy, dywany, chodniki, piece, okapy, Ĺ&#x201A;óşka polowe, materace, leĹźaki, koĹ&#x201A;dry, spiwory, foteliki samochodowe i biurkowe, walizki, klatki, zlewy, wĂłzki, monitory, TV, Ĺ&#x201A;yĹźworolki, maszyny do szycia, rozdrabniacze do gaĹ&#x201A;Ä&#x2122;zi, klimatyzatory, wiatraki, opiekacze, wieĹźe, mĹ&#x201A;ynki, 788-561-222, 61-4274-341

WEXEL tel. 61-4388-829 509-365-337

 

77!B;

696-453-665

7UN

mikrodermabrazja mezoterapia 

         !"!  

#<='#.(#+#

.(#>"% ?$@+#("% .%&A&

8VO

Inn-486c

w domu klienta:

Usl-117b

A. Kubiak t

OFERUJE zabiegi kosmetyczne

Â&#x201E; Ocieplanie budynkĂłw poprzez tĹ&#x201A;oczenie specjalistycznej piany w dylatacjÄ&#x2122; muru (szczelina w Ĺ&#x203A;rodku Ĺ&#x203A;ciany) koszt 1/4 ocieplenia styropianem, wycena gratis 600-977-623

Usl-401

663 674 487

Â&#x201E; Ocieplanie budynkĂłw i inne prace wykoĹ&#x201E;czeniowe, 693-221-410

ww-204

SERWIS RTV

Paulina Cukierska

601-794-203

tQPHPUPXJFLBOBMJ[BDZKOF D[ZT[D[FOJFLBOBMJ[BDKJ rinstalacje wodno-kanalizacyjne C.O. i gaz rprzydomowe oczyszczalnie Ĺ&#x203A;ciekĂłw rbaterie sĹ&#x201A;oneczne rrekuperacja ciepĹ&#x201A;a rszamba betonowe

Usl-369a

Paula

J. Grzegorek

Â&#x201E; Wykaszanie, koszenie trawy, kompleksowe porzÄ&#x2026;dkowanie ogrodĂłw. HuĹ&#x203A;tawki ogrodowe, 602-584-151

64Â&#x160;6(*,01"3,0Â&#x160;"%08"3,Ć&#x2020; 53"/41035%0UPO tel. 783 015 995

6NOHSe6RVHQNDs

 H

 ? )9'T H ? ? H U VV FQV[E\[Y[DTCP[EJV[RĂ?YOCVGTCE[

5."! 0/16*7 YGLÄ&#x2021;EKGQF%JTQDTGIQ RCYKNQP[

%! &9)+*&)>9)&<

 -1!4)--1 4!Â&#x201E; Budowa domĂłw, ocieplam=nie, remonty, 722-362-621 Â&#x201E; Budowa domĂłw, ocieplanie, remonty, 722-362-621

SERWIS RTV w domu klienta SprzedaĹź TV

Usl-300

Â&#x201E; BezpĹ&#x201A;atny odbiĂłr zuĹźytego sprzÄ&#x2122;tu AGD, RTV, itp., rĂłwnieĹź zĹ&#x201A;om, tel. 692-390-274

Studio Kosmetyczne

Usl-444

Kos-081

Kre-314

7 wrzeĹ&#x203A;nia 2012


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

7 wrzeĹ&#x203A;nia 2012

B>Â ::' @

Kochanym Rodzicom

kochanym rodzicom

! -!((

 97/ #!!  #". #. 6 # $

F,! , F.! ,#;J8# # 

Organizatorom oraz wszystkim, ktĂłrzy honorowo oddali krew dla mojego mÄ&#x2122;Ĺźa

serdecznie dziÄ&#x2122;kujÄ&#x2122;

 ':  @ Hx

Teresa Berger  

?:G : +

(KTOC*CPFNQYC

Firma Pasz-Konspol

RQU\WMWLGRTCEQYPKMĂ?Y PCUVCPQYKUMC

  G @

  v l

5.3-%/!@3!5/)1.%5 W45,.31% H <()(=

( #< #!1 <(!

Od kandytatĂłw oczekujemy +': 3 } + F` ;;>>>  + f::H@ 3H F`Â&#x20AC;Â&#x20AC;:@ +v':::{Â Dodatkowo wymagamy H}  +': Â 3 3Â 

2 

 Ă&#x2026;6DPRSRPRF&KĂŁRSVNDÂľ ' ,. /01M%00 ;0 !  

`F"gh$$`&"h&"F#"`&F`l

/KNGYKF\KCPGFQÄ&#x2021;YKCFE\GPKG PCYYUVCPQYKUMCEJ 1HGTV[\G\FLĂľEKGOKPWOGTGO VGNGHQPWQTC\FQRKUMKGO PCLCMKGUVCPQYKUMQ RTQUKO[UMĂŁCFCçPCCFTGU GOCKNCTGMOCT@YRRN

Pszenica ozima: KWS Ozon, Ludwig, Muszelka, PszenĹźyto ozime: Fredro, Trigold, Magnat, Tulus, Brawo, Ĺťyto ozime: Brassetto F1, DaĹ&#x201E;kowskie ZĹ&#x201A;ote. !'J( 0#!% ?> 9?1 ;1

& ??91;;81 ;

 0#! ( # Polifoska NPK; Fosforan amonu (Polidap) NP; SĂłl Potasowa; Saletra amonowa; Suprofoska !'J( 0#!% ?> 9?1 31:9 & ??91;;8138;

FREZER CNC :H:lTarnowo PodgĂłrne 2 # 4 56# #$ # 8 q%  v v q xH+x  :{v q& ':+: 

q"H H :{H3+x+ H: : q G:vH:

 : q '| + ':3 :{:3 v 

! 8

Firma Sepona GmbH

zatrudni pielÄ&#x2122;gniarki, hydraulikĂłw, instalatorĂłw ogrzewania,

( 0#!%

FIRMA O STABILNEJ POZYCJI NA RYNKU F!\]%\^F_&&"F`&"bf #!f"`]`f`g$hgF$&"!

5/1$6.

Rol-255

H:H vH | l$  $<$  $$

45%5;.1306 W.$,X%"/Y45 4,.3;4 *>%

Pra-1714

!"#$%#"#& #'%#$(&%##)"

#

www.wrzesnia.info.pl

Pra-1709a

8

elektrykĂłw, spawaczy i Ĺ&#x203A;lusarzy

q +'|

 :{:3 q+'| }f!!"f"B=>@~;A~=>@#$`] q%+v'|H:Â&#x20AC;:{" q%+v'|H 3 vHG ++:+ q = ' : 3  q H:'| q Â&#x20AC;:HH :{+ :H:

9:;8 qF  q:3  G3:{x q vH :{:{3 q?'| :::{ +v':

z podstawowÄ&#x2026; znajomoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; j. niemieckiego

 3+@ H H G: Â&#x20AC;Â 

chÄ&#x2122;tnych do pracy w Niemczech.

 H| H vH |Â&#x201A; +:  +$<  $+:H

G:v Â H + G vGÂ + Â :+Â H

Zainteresowanych prosimy o przesĹ&#x201A;anie CV na adres: sepona.pl@gmail.com

& Â&#x20AC;H| vlÂ&#x192;&?+3 vH+:{ :{ :{ :{Â&#x20AC;:H:3 % G ;C H(CC):{ :{ :{Â&#x201E;  Â %Â ;>>;Â (>(Â C;AÂ HxÂ&#x2026;Â +Â Â&#x2020; H v :{ :H:

 :Â&#x2021;

?WJ   ?S Z C [H S  HS H \  HJ M HVVV &7)**'1!! 3+ %! >'']&9+]+<'

 

]$( #$

 #'# (! #!"

 %G : &' Â&#x20AC;+ @ ? H  ' Â&#x20AC; Â&#x2C6; 

 : :FH :Â @@@00, H::v:{H3+x: :{ H } 3@x G  x l => ?:@H?B> ?: 3 :{Â $:H3+xH:v v' Â &G H? +%H   Â&#x20AC; G: v H :3x:{ H3+x   x :v : H:v:   ': 3 H :@x?H: :x   x Â&#x20AC; :v xH ? H ?  H:   3:v ?Â&#x201E;HÂ&#x20AC; G 3 G: H}:+ ? Â&#x2020;Â

&   '  H:v: ': 3 H :@Â&#x20AC; :v xH ? H ? H:3 ?  vH G %v <Â H H Â HÂ Â&#x20AC;+: +? |   3 %v : &'@ Â &  3 ;@ H  (> Â&#x2030; : Â&#x20AC; : Â&#x201E;Â A(Â&#x160; A~> =B ~AÂ&#x2020;  ) Â&#x2030; ? Â&#x201E;Â A(Â&#x160;A~>=B~(Â&#x2020;Â Dyrektor 2 !B6#2

! 3

&' <()(;


Reklama - biuro ogล‚oszeล„, tel. (61) 436-52-70

7 wrzeล›nia 2012

9

www.wrzesnia.info.pl

          H +H : v :{{ H} :{H v  H +H+@x H B> : + ': G3G: 

 3 v :{ H :{ H :x +Hx+:{3 x H+ +:3ย

&G +:++ H +H :3:G

H  +

HIPOTECZNE

 )-. ,*+-.B_4B_-.

 2+BB.b Ponad 70 tras; 4 godz. filmu, podzielonych na 17 odcinkรณw

Kompleksowa i profesjonalna pomoc Pra-1711

$ ] b# !" B#$(

#6 ul. Fabryczna 44

Nasze oczekiwania: q :' :{: l+:{@@ +@'

v @@ย€@ q+ ' : H :{ :{@ q3x :{:

 +  x v: @ q +v'|: +:

 :{:3@ q+ HF! H:@ q +v'|H: H + '|@ q3'| H: +++ย

โ€“ to 20 godz. jazdy

w uzyskaniu najkorzystniejszego kredytu!

+ #   7 #' $ ' +  0#!

511-007-618

Kre-302a

Technikรณw ย„ :H:l#)

b2 2_)` ]q]

KREDYTY

Edu-503a

] #ย‚$( 3 ยƒ

tel. ?>1? 81 >1:86

7831>731>>> :U]HyQLDXO2SLHV]\Q

Konsultacje ย‚ ยƒ

Oferujemy: qH:v ?@ @+v 3:@ q:3 ? ย€: @ q+?'| 3  :{H::{@ qH :ย U 5  $ $ , 9V  ;! # "<$! $   $ $ W8 \*9]QX

'R3DรVWZDG\VSR]\FML 3 klimatyzowane sale, wykwintne menu, wykwalifikowany personel,       

 +   l &?+ 3 v H +:{ :{  :{:{+ย€:H: H v :{ : H:

 :3ย„3 

G ย;Cย>*ย(CC)ย:{ :{  :{ย%ย(==Hย**=ย†ย

2IHUWD  

!  "     #$ %$$ !"

:ROQHWHUPLQ\ZHVHOQHLNRPXQLMQHQDURN

WHOID[ WHONRP ZZZPDUJHULWWDHX UHVWDXUDFMDPDUJHULWWD#QHRVWUDGDSO

&G +:++ H +H :3:G

H  +

Usl-517

.<#J(

TลUMACZENIA

$ ] 2#(' 4!

PRZYSIฤ˜GลE I ZWYKลE

$#5 $!#. %  ! $J 6 ;: 

Oferujemy tล‚umaczenia:

Pra-1710

U:;8 q+?'| : ' : 3

 ?@ @+v 3:@ q:3 ? ย€: @ q+?'| : :::{H:{ :{@ qH :ย U 5  $ $ , 9V  ;! # "<$! $   $ $ W8 XQYZQX*' +   l &?+ 3 v H +:{ :{  :{:{+ย€:H: H v :{ : H:

 :3ย„3 

G ย;Cย>*ย(CC)ย:{ :{  :{ย%ย(==Hย**=ย†ย

tTaNPDIPEPXFtBENJOJTUSBDZKOF tFLPOPNJD[OFtQSBXOFJUFDIOJD[OF tTUSPOJOUFSOFUPXZDItJOOe JOOe

Jฤ˜ZYKI:

?VVV

X6! 3=''.08%

X6! HJ 3=''.08%

  3&('.08%

Z3>('.08%

%! &9)+*&>)**7 &<7)+7&)7(9

ANGIELSKI NIEMIECKI FRANCUSKI NIDERLANDZKI SZWEDZKI DUลƒSKI ROSYJSKI UKRAIลƒSKI ลOTEWSKI CZESKI SลOWACKI

WลOSKI HISZPAลƒSKI PORTUGALSKI RUMUลƒSKI Wฤ˜GIERSKI TURECKI GRECKI CHORWACKI JAPOลƒSKI CHIลƒSKI ARABSKI I INNE

BIURO TลUMACZEลƒ โ€žMISTRALโ€ ul. Koล›ciuszki 32c/23, Wrzeล›nia tel. 691-983-417 Gadu-Gadu: 7736277, Skype: marzena-walczak

45-.$) 5." ! H.5,-1+

e-mail: biuro@tlumaczenia-mistral.pl, www.tlumaczenia-mistral.pl 

ย„ :H:l#) Q  8 q :? :{:ย„ Hย†@ qHย€ l+:{ + @+:{@ ?+ @ H:@G ':G@ q +': 3v :3ย„3 +:ย†@ q :{:

l+:{@+ 3@ :{3 H::{ ':@ q +v'|: +:

 :{:3@ q +v'|H: H H H G:

@ q+ ' : ?+:ย

Gas-325

3URPRF\MQHFHQ\

Grup +H : v :{{ H} :{H v  H +H+@x H B> : + ': G3G: 

 3 v :{ H :{ H :x +Hx+:{3 x H+ +:3ย


10

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

7 wrzeĹ&#x203A;nia 2012

www.wrzesnia.info.pl

TECHNIKA GRZEWCZA INSTALACYJNA I SANITARNA

Roz-707C

PROMOCJA!!! TANIA MIED h Grzejniki pÂłytowe i aluminiowe h WkÂłady kominowe h Ogrzewanie podÂłogowe h Instalacje sanitarno-grzewcze h Fachowe doradztwo h Instalacje gazu pÂłynnego h Przydomowe oczyszczalnie Ĺ&#x201C;ciekĂłw h Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny h Pompy ciepÂła h Kominki z pÂłaszczem wodnym h Zbiorniki olejowe h Kompleksowe wykonawstwo kotÂłowni olejowo - gazowych

0,/"t%3;8*t8*53:/:;1$8 8S[FÇ´OJB VM1JBTUĂ&#x2DC;X UFM XXXTVQFSUIFSNQM FNBJMTVQFS!TVQFSUIFSNQM

Szeroka gama urzšdzeù firmy:

[ kotÂły c.o. [ podgrzewacze elektryczne [ podgrzewacze gazowe [ zasobniki c.w.u.

rokna r drzwi rrolety etty rparapety r moskitiery r bramy garaĹźowe

Bd-136

WODA I GRZANIE NA ZAWOÂŁANIE [ Hurt-Detal [ DowĂłz towaru do klienta [ SprzedaÂż ratalna

Bd-308

Szczepan Dardzikowski ul. SzczeciĂąska 40 62-300 WrzeĹ&#x201C;nia tel./fax. 61 4362851 tel. kom. 601 730330

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Platanowa 7 (dojazd od ul. Objazdowej)

tel./fax 61 4389-169

www.wodcogaz.pl

Bd-313

Skl-368

BiaĹ&#x201A;Ä&#x2122;Ĺźyce 55, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia tel. 604-417-553 tim11@poczta.onet.pl

ROLETY

zewnĂŞtrzne, wewnĂŞtrzne

ALUZJE

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. KiliĹ&#x201E;skiego 11

poziome pionowe

tel. (61) 435-08-21

Siatki na owady

malgorzataborowczak@wp.pl

tel. 61 43-65-497; 510-272-212

   

Profesjonalny montaĹź: tLotĹ&#x201A;owni tJOstalacji CO, sanitarnej i gazowej tBVUPNBUZD[OFOBXBEOJBOJFUFSFOĂ&#x2DC;X[JFMPOZDI

C HQ? ?

2UCT[/CĂŁGWN$WFQYNCPC 9T\GÄ&#x2021;PKC

VGN HCZ GOCKNPQYDWFRTKO@PQYDWFRTKORN

0CU\CQHGTVC

atrakcyjne ceny krĂłtkie terminy

sQMPCKFT\YK28%DG\QĂŁQYKQY[U[UVGO(QTKU sQMPCFT\YKQTC\HCUCF[CNWOKPKQYGYU[UVGOCEJ2QP\KQ#NWRTQH sTQNGV[\GYPĂľVT\PGU[UVGO#NWRTQH$GENGXGT sTQNGV[YGYPĂľVT\PGOCVGTKCĂŁQYGHKPG\LC sRCTCRGV[YGYPĂľVT\PG\MQPINQOGTCVWOFHREXFTGYPC RQUVHQTOKPIW sRCTCRGV[\GYPĂľVT\PG\CNWOKPKWOUVCNK sDTCO[ICTCÄ&#x201C;QYGUGIOGPVQYGWEJ[NPG sOQUMKVKGT[ sQMPCKPYGPVCTUMKG $F

Â&#x2021;ÄŠ$/8=-( Â&#x2021;52/(7., Â&#x2021;2.1$3&9$/8 0$7(5,$Ă 2:( Â&#x2021;'5=:, Â&#x2021;6,$7.,1$2:$'< Â&#x2021;52/(7< Â&#x2021;0$5.,=< :U]HÄ&#x17E;QLDXO:URFĂĄDZVND   WHOID[Â&#x2021;DJPDUIK#ZSSO

Bd-372a

r0,/" r%3;8* r30-&5: r#3".:

Z.U.H. ul. Ciszaka 35

DRAGON Meble Kuchenne na wymiar

ul. Warszawska 27a

tel. 61

AGD do zabudowy

640-18-83

czynne pn-pt 10.00-17.00; sob. 10.00-14.00


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

11

Roz-1306

7 wrzeĹ&#x203A;nia 2012

9 q # 

v 9 9

konkurs fotograficzny Â&#x201E;$ $!Â&#x2026;

!, ;J !

( J# $ ('# >8 #J( # !# ( #  . (5 JW# ,  .$ ,W$! $! !%.8   # J$   55 $\ !  ? H | v: :Â&#x20AC;  l # ;<  :$  5 < % $@ +  : v: Â&#x201E;    HHÂ&#x2020; +? H'| l 9   &#   

!0x#$ {@# ; q # 

"v$|5 ;@ F U!, $ }2,XX 9"5!1. +$! # $ >7 (#

8> @ H :{Â&#x20AC;3Â&#x20AC;  ?H : : :Â&#x192;& +':& } :{Â&#x2021;Â

Zew-467a

& 3  v: v G ?G:H H Â Â&#x20AC;Â H :Â&#x192;F  :Â&#x2021;@ 3 H:Hx:3x H : @ G v++  :@? G H Â : < :Â HÂ %  ::H:vH? 33 + Â

STUDIO KOLORU Mieszalnia farb

HURTOWNIA MATERIAĹ Ă&#x201C;W plus

lateksowych, akrylowych, olejnych lateksowy

tt5*,,63*-"t%&,03"- t10-*'"3#%Ć&#x2013;#*$"

BUDOWLANYCH Mieszalnia tynkĂłw i farb t%ZTUSZCVUPSĂśSN

SPRZEDAĹť MATERIAĹ Ă&#x201C;W BUDOWLANYCH tQÂ&#x2019;ZUZ(, tQSPĂśMF tHJQTZ tLMFKFEPQÂ&#x2019;ZUFL tBLDFTPSJBNBMBSTLJF

WrzeĹ&#x203A;nia, VM$VMJDB Bd-381

tPLOB.4 Z Z tUZOLJ GBSCZ TUZSPQJBOZ LMFKF TJBULJ QÂ&#x2019;ZUZ(, ,Âť8 8 3 3&.0/5: t%0$*&1-&/*"#6%:/,Âť8 3&.0/5: &-&8"$+**13"$&8:,0ĆŠ$;&/*08&

8S[FÇ´OJB VMĆ´XJÇ&#x2014;UPLS[ZTLB 


12

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

7 wrzeĹ&#x203A;nia 2012

www.wrzesnia.info.pl

Usl-516

ww-244

http://www.facebook.com/ KropkaWydawnictwo

LIGA OBRONY KRAJU OĹ&#x203A;rodek Szkolenia KierowcĂłw we WrzeĹ&#x203A;ni przy ul. SĹ&#x201A;owackiego tel. 61 4360-291, tel. kom. 500-135-439 w godz. 8-18, w soboty 8-14

Przyjmujemy zapisy na KURS PRAWA JAZDY

 (!! $

r-.1!15- 15/;1% H 39' '< 7'975 

kat. A, B, C, T, E-B, E-C, D Gwarantujemy: tXZTPLPXZLXBMJĂśLPXBOÇ&#x152;LBESÇ&#x2014; t[BKÇ&#x2014;DJBUFPSFUZD[OF tEPT[LPMFOJB tLPNQVUFSEPEZTQP[ZDKJLVSTBOUĂ&#x2DC;X tNPČ&#x2C6;MJXPÇ´Ç&#x17D;LPS[ZTUBOJB[QMBDVNBOFXSPXFHP tCBEBOJBMFLBSTLJFOBNJFKTDV tSBUZ

Berlina

;/8;/ 8>

#/ Â&#x2039;Â?

b/13654c

OTWARCIE KURSU: 17.09.2012 r. godz. 16.30 CZAS TRWANIA KURSU 4-6 TYGODNI

r1!L1/,-%X4 r15-45,.31% H H r;.130 r545."J 

W programie:Â&#x17D; H@&?#@$ ${

@ Â&#x2C6;"H @% ] @ g} @ % f + @g+g  @$:{ 3@ ':x +v: H:FHÂ b!! (Â&#x201A; Â&#x201A; $= (<

$ <! Â? # Â&#x201A;$@ $(J$ /

Cena

>9761 .0#!  / 78;1>7 1 7 6 !'J% (((/0$(/#'/ 5(!!

[f

(taki sam jak na egzaminie paĹ&#x201E;stwowym).

szkolenie okresowe kierowcĂłw planowany termin rozpoczÄ&#x2122;cia 17.09.2012 godz. 17.30

,.3%2-$ 6.$/,$

Edu-472

jazda autobusem AUTOSAN LIDER A1010T

Edu-499

5-45,.3 1% )%2-

kurs prawa jazdy kat. D

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

.1!$..15-F

Roz-1307

Edu-470

+ # $! $<

6QOCU\&QNCVC 9T\GÄ&#x2021;PKCWN1RKGU\[P VGN YYYQUMUVTC\CMRN

Wielkopolska Wielkopolska WyĹźsza WyĹźsza SzkoĹ&#x201A;a SzkoĹ&#x201A;a SpoĹ&#x201A;eczno-Ekonomiczna SpoĹ&#x201A;eczno-Ekonomiczna ww Ĺ&#x161;rodzie Ĺ&#x161;rodzie Wielkopolskiej Wielkopolskiej ZespĂłĹ&#x201A; ZespĂłĹ&#x201A; SzkĂłĹ&#x201A; SzkĂłĹ&#x201A; Akademickich Akademickich Gimnazjum Gimnazjum ii Liceum Liceum OgĂłlnoksztaĹ&#x201A;cÄ&#x2026;ce OgĂłlnoksztaĹ&#x201A;cÄ&#x2026;ce

Centrum Szkoleniowe â&#x20AC;?PROVENTOâ&#x20AC;? ul. Roosevelta 120, 62-200 Gniezno tel. 61 429 72 50, fax. 61 429 72 51 www.provento.info, biuro@provento.info

,Â&#x2020;.+b4,-_ + Â&#x2020;,B. *B.,Â&#x2021;B.,

 _^+,4 + Â&#x2020;, -,B^, .,4 Â&#x2C6;-.Â&#x2020;Â&#x2020;,B.b-Â&#x2026; ul. Pstrowskiego 3a. Â&#x2021;&Â&#x2C6;U+Â&#x2021;*QX($$:# 6$  $Â&#x2030; : ,#   Â&#x2021;&Â&#x2C6;UÂ&#x160;+XÂ&#x2039; Â&#x152;BF\*Â&#x152;*|UQX9Â&#x2021;QX*/%%10 XÂ&#x152;UÂ&#x160;Â?Â?X*}+9Q(+Â&#x2021;UÂ&#x152;*QX*}*+\U&'(QX9Â&#x2021;UQ( %&UÂ&#x152;*}QUÂ&#x160;9XÂ&#x2021;&Â&#x2C6;U+Â&#x2021;*Â?Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2018;

^], + Â&#x2020;,B., )_Â&#x2020; ;;688 netto   !"    #$%  & ' %&  &   #$%('

nie! io g e r w e n s e z c e z s iĹź Najn Studia magisterskie, inĹźynierskie, licencjackie oraz podyplomowe w róşnych specjalnoĹ&#x203A;ciach na kierunkach:

PEDAGOGIKA MATEMATYKA EKONOMIA PRACA SOCJALNA INFORMATYKA tel. 61 222 45 56

www.wwsse.pl xxxxx_WA

./

+$ #($(' ' #! $ do ZUS ../

+$ (  #'( $J( '(!" #!(!" $ +b .../

+' J( $ !Â&#x160; !!"  $ 9 ( ! Â&#x160;/

-<( !!( !"! ( (# 

 ( ! !/

,B > + Â&#x2020;,B. )

;;688  ,B 2+_ +2.., B _ _ Â&#x2020; Â&#x2039;9 + Â&#x2020;,Â&#x152;Â? )%

::8688 

)# Â&#x160; (

8>

#% 8>/>8/ 8>

. + Â&#x2020;,B., & >:/>8/ 8>

.. + Â&#x2020;,B., & >/>8/ 8>

... + Â&#x2020;,B., 87/>>/ 8>

. + Â&#x2020;,B., &

8/>>/ 8>

.. + Â&#x2020;,B., &

?/>>/ 8>

... + Â&#x2020;,B., 89/> / 8>

. + Â&#x2020;,B., & >8/> / 8>

.. + Â&#x2020;,B., & >3/> / 8>

... + Â&#x2020;,B.,

9  5;;8  ,  5:  $ ,# $6  :   .#    $  $# "  , 0Â&#x2019; . 6 ; +  ! $ J $ 6 +!, $! # 6$  www.provento.info \8),! $ Â&#x2021; ,#B5$ +$," 2 (; " 


ELCOL Sp. z o.o. # / 2$#(' 7

] / ?> 971 >1896 0ย‘ ?> 971 8177 !ย’( / $1 ย‚ 3/881>3/88 3/881> /88

* +, ./0 /  **- 1-2. **,2.

? \H OSK Andrzej Goliwฤ…s 5-..,X/

9=5." RQPKGF\KCรฃGM 

63. 9< '' -!5.-g-16 "531!%5

NAUKA JAZDY kat. A i B RATY

Wrzeล›nia, ul. Szkolna 11, tel./fax 61 436 20 90

tel. 604-918-912

Bd-349a

STUDIA

PREZENTACJA SPECJALNEGO PROGRAMU DLA ABSOLWENTร“W

  

 ul. Koszarowa 12 [ =HVSyรก6]Nyรก3RQDGJLP ]

info: 695 777 151

Edu-509

Edu-506

 

>'<)==<)++* &9+*&9)9><

F.H.

szkolenia uzupeล‚niajฤ…ce Edu-234

 

Edu-498

www.studiadlaciebie.net

Centrum Szkoleniowe โ€PROVENTOโ€ ul. Roosevelta 120, 62-200 Gniezno tel. 61 429 72 50, fax. 61 429 72 51 www.provento.info, biuro@provento.info

,ย†.+b4,-_ + ย†,B. *B.,ย‡B.,

 _^+,4 + ย†, -,B^, .,4 ยˆ-.ย†ย†,B.b-ย… ul. Pstrowskiego 3a. ย‡&ยˆU+ย‡*QX($$:# 6$  $ย‰ : ,#   ย‡&ยˆUยŠ+Xย‹ ยŒBF\*ยŒ*|UQX9ย‡QX*/%%10 XยŒUยŠยยX*}+9Q(+ย‡UยŒ*QX*}*+\U&'(QX9ย‡UQ( %&UยŒ*}QUยŠ9Xย‡&ยˆU+ย‡*ยย‘ย‘ย‘

^], + ย†,B., )_ย† ;;688 netto

โ€žPodatek VAT - Nowelizacja przepisรณw od 1 stycznia 2013 roku - omรณwienie wprowadzanych   &   * +" # '( ),-.B_% 27.09.2012 pierwsze szkolenie $! ( #!"%

/>8/ 8>

&

3/>>/ 8>

& > /> / 8>

โ€žPodatek VAT - Nowelizacja przepisรณw od 1 stycznia 2013 roku - omรณwienie wprowadzanych   &   & & #  , .  % / (' ),-.B_% 4b^ 89/>8/ 8>

#( 

 $! ( #!"% 87/>>/ 8>

&

;/>>/ 8>

& >:/> / 8>

\8X $  $# ;%X'*Q(U\U+( 9  5;;8  ,  5:  $ ,# $6   :    .#  $ $# " ,0ย’ . 6 ;+ ! $ J $ 6 +!, $! # 6$ na stronie www.provento.info

www.wrzesnia.info.pl

13 Skl-738

Reklama - biuro ogล‚oszeล„, tel. (61) 436-52-70

7 wrzeล›nia 2012


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70 Rada SoĹ&#x201A;ecka wsi ObĹ&#x201A;aczkowo dziÄ&#x2122;kuje ďŹ rmom i osobom, ktĂłrzy przyczynili siÄ&#x2122; do uĹ&#x203A;wietnienia doĹźynek gminnych:

 C ?F  

  

  

Usl-515

hjlj HJS h HHjhZ h j S h  h WHOID[

t.QMVT.0CÂ&#x2019;BD[LPXP t&-45&30CÂ&#x2019;BD[LPXP t1FOTKPOBUv8JPTOBw4UBT[BL0CÂ&#x2019;BD[LPXP t"UVU#JT$INJFMFXTLJ t11)61%SBXPK t463*58S[FĹžOJB t&-*%(VUPXP8JFMLJF t#BOL4QĂ&#x2DC;Â&#x2019;E[JFMD[Z8S[FĹžOJB t"HSPnPSB0CÂ&#x2019;BD[LPXP t$1J34Â&#x2019;PNPXP t4UBSPTUXP1PXJBUPXF8S[FĹžOJB t6S[Ĺ&#x2022;E(NJOZ8S[FĹžOJB t$FOPT8S[FĹžOJB t3BKNVOE1S[ZCZÂ&#x2019;PXJD[ 0TPXP t+BO%SFXOJBL 0CÂ&#x2019;BD[LPXP t%BOJFM1PD[UBSFL 0CÂ&#x2019;BD[LPXP t7JPMFUUB1PD[UBSFL(PS[FMBOB 0CÂ&#x2019;BD[LPXP t4UBOJTÂ&#x2019;BX,BTQS[ZL 0CÂ&#x2019;BD[LPXP t4FCBTUJBO,BTQS[ZL 0CÂ&#x2019;BD[LPXP t6ST[VMB)VMFXJD[ 0CÂ&#x2019;BD[LPXP t.BS[FOB5PNBT[FXTLB 0CÂ&#x2019;BD[LPXP t"HSP1FTU/BXÂ&#x2019;PLB 0CÂ&#x2019;BD[LPXP t"(3"38S[FĹžOJB t.Â&#x2019;ZO#BSEP t"OES[FK,P[Â&#x2019;PXTLJ 0CÂ&#x2019;BD[LPXP t8JUPME(SPNOJDLJ 0CÂ&#x2019;BD[LPXP t,PTÂ&#x2019;PN 8S[FĹžOJB t%BSJVT[1JĹ&#x2022;UFL (S[ZNZTÂ&#x2019;BXJDF t4UBOJTÂ&#x2019;BX%PNJOJD[BL t-FT[FL4UBXJDLJ 8S[FĹžOJB t(S[FHPS[.BĹžDJCSPEB (S[ZNZTÂ&#x2019;BXJDF t+BO'JMJQPXJD[ 0CÂ&#x2019;BD[LPXP t(48S[FĹžOJB t'BNJY#JT8S[FĹžOJB t1BXFÂ&#x2019;/PXBD[ZL 0CÂ&#x2019;BD[LPXP t3PMOJDZ[0TPXBJ,BD[BOPXB

Me-156

Meble sosnowe i materace ortopedyczne ul. WrocÂławska 14 (obok Orlenu) tel. 61/4365-111; 784-023-457

³ó¿ko

sosnowe

KARATE NEKLA ' J#

>> (#

8> 6 '$/ >:/98 + J J

( B

500-042-017 Szanowni Klienci S & 5#[V )"( 0  5 "

    , ! "# # # $ % & '* + & % ' & $  $

 % %+ +  $ & & " " ^ V &-5-#" 6 # & 7& + 89& ! ' 5 # < ) S5) 0 

 ""  [ "^ \

43

: ;899<

1>98;

z materacem 90 x 200 530 zÂł 120 x 200 680 zÂł 140 x 200 790 zÂł 160 x 200 840 zÂł www.m-sosnowe.pl

www.wrzesnia.info.pl

CENTRALA NASIENNA Ĺ&#x161;roda Wlkp. ul. Szarych SzeregĂłw 2 tel. 61 285-59-30, 285-23-91 tel./fax 61 285-59-81

OFERUJE: t/"4*0/";#ÂťÇ&#x2C6;0;*.:$)

[IPEPXMJLSBKPXZDIJ[BHSBOJD[OZDI * pszenica ozima * pszenĹźyto ozime * jÄ&#x2122;czmieĹ&#x201E; ozimy * Ĺźyto ozime populacyjne - (tradycyjne), syntetyczne, hybrydowe

DuĹźy wybĂłr odmian!!!

t/"4*0/"53"8**$).*&4;"/,* t/"4*0/"101-0/08& * gorczyca * facelia * rzepik * sĹ&#x201A;onecznik * Ĺ&#x201A;ubin * peluszka * groch * wyka i inne

;"13"4;".:

Rol-256

7 wrzeĹ&#x203A;nia 2012Oferujemy w atrakcyjnych cenach:   

        

 ! 

"#$% &#' ()$*+( #",' -. )#' /-!01.2!0.3

!--44$

14


7 września 2012

Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (61) 436-52-70

Oto najlepszy sklep jest na świecie Kupuj u siebie: w Twoim Markecie! n w te! o k Tyl ken1d2 wee08.09.20 *07-

www.wrzesnia.info.pl

2

15

69

Czekolada Nussbeisser biała 100g

2

59*

Nektarynka kosz

Września, ul. Piastów 16

4

0

99

89

Papier Mola Familijna 1 opak.

Pączek z nadzieniem malinowym 1 szt.

Oferta handlowa ważna 07.09 - 13.09 2012r. lub do wyczerpania zapasów. Oferta dotyczy sklepu we Wrześni, ul. Piastów 16

DELTA

Roz-872

Godziny otwarcia: poniedziałek - sobota 6 -21, niedziela 8 - 18. Zapraszamy

EKOGROSZEK POLSKI

WĘGIEL KAMIENNY, BRUNATNY, MIAŁ, DREWNO OPAŁOWE, BRYKIET RECORD Z WĘGLA BRUNATNEGO

Szosa Witkowska 13a 62-300 Września Skl-661

tel. 61 436-64-19

Usl-332


(((/(#/0/ 

; 

 x J{

Natalia Bukowska-MarszaĹ&#x201A;kowska mgr poĹ&#x201A;oĹźnictwa

Gabinet czynny: pn., Ĺ&#x203A;r., czw. w godz. 900-1700 wt., pt. w godz. 800-1600

tel. 61-4386-092, 661-842-237

tel. 61 4363-533

%ÂŻ/(.5ÂŚ*2683$ ,2'.5ÂŚ*26832:(

52'%,#.+56;%<0')#$+0'6;.'-#45-+'

6.87(&=1( /(&=(1,(

$CFCPKC'')K75)VĂľVPKEU\[LP[EJKMTĂľIQY[EJ

1(8520('

9T\GÄ&#x2021;PKCWN)GP6-WVT\GD[EVGN 4GLGUVTCELCQFRQPFQRV

DIABETOLOG lek. spec. chorĂłb wew.

Sabina Jurek Gabinet prywatny

   

 niejszej rejestracji

POĹ OĹťNICTWO I GINEKOLOGIA spec. W. Kwiatkowski

dr Piotr Wiszniewski

botoks korekcja zmarszczek mezoterapia modelowanie ust  lipoliza

1  .  23 / 4  $-5

6 7 +8  9 9 9

#$++ + #

DENTHAL Gabinet Stomatologiczny lek. dent. Halina Olejniczak-Wiszniewska lek. dent. Piotr Wiszniewski przyjmuje w Ĺ&#x203A;rody 15.00-21.00 WrzeĹ&#x203A;nia, Plac Ĺ&#x161;w. StanisĹ&#x201A;awa 1 (wejĹ&#x203A;cie obok Veritasu w podwĂłrze)

tel. 602-830-899

Lek-221

PrzyjÄ&#x2122;cia: wtorki, czwartki 15.00-17.00 ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;ska 3, WrzeĹ&#x203A;nia 606-312-327

Gabinet MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

przyjmuje pn., wt. 15.00-21.00, czw. 9.00-15.00, w soboty po uzgodnieniu

USG: poĹ&#x201A;oĹźnicze, przezpochwowe i piersi

'$

  !" # $%&%#IPKGU\MC5\E\GRCýUMC   $%&%,CEGM5RKEJCNUMK

lek.med. $UWXU%U]\FKF\ tel. 601 77 24 23 www.nastawianiekregoslupa.pl

     

Lek-249e

Oferujemy: BEZBOLESNE ZNIECZULENIE KOMPUTEROWE r bezpĹ&#x201A;atne przeglÄ&#x2026;dy i porady r leczenie zachowawcze w miĹ&#x201A;ej atmosferze r stomatologia estetyczna r wybielanie zÄ&#x2122;bĂłw w 30 min. r protetyka r chirurgia (resekcje, zatrzymane Ăłsemki) r *.1-"/5: r0350%0/$+" BQBSBUZTUBÂ?F

Lek-225e

#,J#5 $ 

â&#x20AC;&#x17E;AMICORâ&#x20AC;? PoĹ&#x201A;oĹźna Ĺ&#x161;rodowiskowo-Rodzinna

www.wrzesnia.info.pl

GABINET STOMATOLOGICZNY, ul. HARCERSKA 10 Lek. stom. Ewa Thomas- Zaremba

Kos-078

Â&#x201A;$@ ($!

Przychodnia

Lek-304

-HVWHĹ&#x2019;OHNDU]HP WHUDSHXWÄ&#x2030; VSHFMDOLVWÄ&#x2030;"

Lek-368

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

7 wrzeĹ&#x203A;nia 2012

Lek-369

16

PeĹ&#x201A;en zakres usĹ&#x201A;ug: nowoczesne, precyzyjne leczenie kanaĹ&#x201A;owe przy uĹźyciu mikroskopu KAPS oraz wypeĹ&#x201A;nianie kanaĹ&#x201A;Ăłw metodÄ&#x2026; termicznÄ&#x2026;, leczenie dorosĹ&#x201A;ych i dzieci; protetyka: korony, mosty, protezy ruchome; piaskowanie zÄ&#x2122;bĂłw; leczenie chorĂłb przyzÄ&#x2122;bia; chirurgia, implanty, wĹ&#x201A;asne RTG cyfrowe www.denthal.pl

F U!, 

&'

 \ (~  A(A~>>(>(

 Â&#x2C6;+ (*  A(~=)<~C<B>

ww-252

   Â&#x20AC; H

Reklamy redakcyjne

$; J## #!#800

-$

Prywatny Gabinet

KOMPLEKSOWE KURACJE &:;<=:>?)@;B

J"([ "4S<" 

 

Hanna Bryk Pospiech

Opieka dietetyczna + modelowanie sylwetki

â&#x20AC;?PROVITALMEDâ&#x20AC;?

$

( J"( * 4 S "q Rejestracja tel.:+48 600-667-470 lub www.provitalmed.pl

' $#

2

10%%@@ 0%0%0 ww-251

!, #5 # #!#80

.............................................

Porady dietetyczne dla:

Q badania profilaktyczne +  + ; %  Q diagnostyka i leczenie % '  

   ! "  # $ $ 

 " $  $ 

   "%  " "   

- podstawowe i specjalistyczne badania nasienia ; +% &  $ +  D +

Gabinet w przychodni NOWAMED

  pn. 9:00 - 13:00, czw. 14:00 - 19:00

tel. 507-199-660 www.opieka-dietetyka.pl magda.glebowska@gmail.com PIERWSZA KONSULTACJA GRATIS!!!

Q zabiegi wspomagania rozrodu & #''(

$; J## #!#800

- przygotowanie do zabiegu "in vitro" G%   & + H - unasiennianie domaciczne

Lek-320

na str.


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

Gabinet Leczenia Nerwic

GABINET STOMATOLOGICZNY

Waldemar KieÂłczewski

PAWEÂŁ KRUPKA

www.wrzesnia.info.pl

17

lek. stom. ogĂłlnej

lekarz psychiatra WrzeĹ&#x201C;nia, Sienkiewicza 12

WRZEĹ&#x2019;NIA ul. LAZUROWA 2 tel. 61 436-35-66,

pt. 15.00-16.00 Opieszyn 10 - pt. 9.30-13.00

" $,5 5$,#W $ ; ! "5 ! ;

.  5 #.  #$ ; 5  5  J   "5 x, { #

Os. LipĂłwka

Lek-325

pn, wt, czw, pt 1500â&#x20AC;&#x201C;1900

1HXURORJLF]Q\OHNPHG3LRWU)UDĂžF]DN 7HUDSLLPDQXDOQHMPHG\F\Q\RVWHRSDW\F]QHMJDELQHWOHF]HQLDEĂ&#x2018;OX

] Bb -,]/ ]Bb) -. 4, 

PJU-DNXE:LĂśFHN

63(&-$/,67$&+25Ă?%:(:1Ä&#x2014;75=1<&+

7HUDSLLG]LHFLĂśFHMWHUDSLLF]DV]NRZRNU]\Ä&#x201D;RZHMLQWHJUDFMLVHQVRU\F]QHM

PJU$JQLHV]ND:LĂśFHN

+,Â&#x201C;B.6 bÂ&#x2020;/ 2],, .,* 78 

*DELQHWPDVDÄ&#x201D;XOHF]QLF]HJRLIL]\NRWHUDSLL

?> 9? 98

Lek-357

2B/1+/

;1> Â&#x201D; >?1>36 2 ,4,)4. ),Â&#x2020;,Â&#x2022;B.+B,4

GABINET STOMATOLOGICZNY

GABINET LEKARSKI Lek. Gerard WilczyĂąski

 !"#$%#&%'()*++ '###,/#$"$/(0,00(1,00 2$2(),00(3,00

Specjalista otolaryngolog WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Ciszaka 26 wtorek i czwartek 17.00 â&#x20AC;&#x201C; 18.00 rejestracja telefoniczna 61 436-51-64, 602-664-925

GABINET LEKARSKI

H%5$ @2!%/,

3/.,

Lek-339

456517+(7

Lek-317

7 wrzeĹ&#x203A;nia 2012

41&$+"-*45"$)03Âť#1Â&#x152;6$t*/5&3/*45" lek. med. Katarzyna Kostrzewska %\[PPGRQPYV 5QD WN)PKGÄ&#x2018;PKGĂ˝UMCD9T\GÄ&#x2021;PKC '$

VGN =$35$6=$0<

AL-FGPV

HIPOKRATES

 H 2TQVG\[GZRTGUQYG tRQPÄ&#x2021;TRV

Gabinet stomatologiczny

ul. WaryĹ&#x201E;skiego 6c, WrzeĹ&#x203A;nia

Zabiegi w powiÄ&#x2122;kszeniu! PeĹ&#x201A;en zakres Ĺ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E;

0CRTCY[tJRQYE\GÄ&#x2021;PKGLU\[O W\IQFPKGPKWVGN

XO.RzFLHOQD :U]HzQLD

5."! 06-.7* &9+*&)+=)(' 

  

 

 

 

 !

 

 Lek-247b

GABINET STOMATOLOGICZNY

VITADENT

Lek-300

Lek-278

GABINET CZYNNY CODZIENNIE

lek. dent. Anita Orchowska-Cebularz od pn. do pt. 1700-2000 tel. 696 779 712 lek. dent. Marcin Cebularz pn./wt./pt. 1000-140000-1400 tel. 698 673 118   #$%&%$'()*+/0+12440 Lek-315a

Prywatny

Gabinet

Laryngologiczny Dr med. Ĺ ukasz Borucki Diagnostyka i leczenie operacyjne. Leczenie chrapania i bezdechu sennego

www.orl-centrum.pl tel. 61 437 05 87

'$

WHO 

profilaktyka, wybielanie zÄ&#x2122;bĂłw stomatologia estetyczna chirurgia implantologia specjalistyczne leczenie kanaĹ&#x201A;owe pod mikroskopem protetyka schorzenia przyzÄ&#x2122;bia ortodoncja â&#x20AC;&#x201C; aparaty staĹ&#x201A;e wszystkie rodzaje RTG stomatologicznych â&#x20AC;&#x201C; bez skierowaĹ&#x201E;. Zaprasza od poniedziaĹ&#x201A;ku do piÄ&#x2026;tku 9.00-21.00 Rejestracja 61-436-72-48, 507-117-063

 

9[MQPWLGO[\CDKGIK URT\ĂľVGOPCLPQYU\GLIGPGTCELK ( &"&) *&%!%+ !&.;<! ="".">" ?).> (> ((@> .;< "$A " !??#  $=B! > $B ?)&? !& " "> *;?=$"%

(+<;-16'4#2+# r "C r$ r r $ r" D?*$ r& #! r.) 

-+0'<;6'4#2+# rE?! #; !" ?! = rE?! ? F '"

/#5#Ä&#x2019; /+-41-+0'<;6'4#2+# -+0'5+16#2+0)

)CDKPGVE\[PP[ QFRQPFQRVt

-QĂŁCE\MQYQWN/KĂŁQUĂŁCYUMC PCFMYKCEKCTPKĂ°

VGN}}

'$

Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne

62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. SĹ&#x201A;owackiego 62 przyjÄ&#x2122;cia: poniedziaĹ&#x201A;ek i Ĺ&#x203A;roda od 16.00 rejestracja telefoniczna - 790-782-702 BADANIE KIEROWCĂ&#x201C;W


Reklama - biuro ogล‚oszeล„, tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl Roz-937

7 wrzeล›nia 2012

www.stal-pol.pl

KREDYTร“W

OGRODZENIA PANELOWE Z DRUTU ร˜5

HIPOTECZNYCH

ks. proboszczowi,  & %  ' " % %%

NAJLEPSZE OFERTY!

 "    

Wrzeล›nia, Kutrzeby 8 UFMt

t130%6,$+" t53"/41035 t.0/5"ล‘

ล›p. Jรณzefa Czemerysa

Kre-310

CENTRUM

+ % $ " "  % , ' " ' %,  "  "  

7รฃ80,.,

              ! "      # $   "% & % %%  ' "  % ()* +    % $ " "  % , ' 

PRQWDฤ”*5$7,6 :\SU]HGDฤ”F]รถฤˆFLGR ),$7$6.2'< :U]HฤˆQLD5\QHN 

ล›p. Ewy Kostrzewskiej

,BD[BOPXP VM,BMJTLB UFM LPN $F

   &,  &

t#SBNZEXVTLS[ZEย’PXF t#SBNZQS[FTVXOF t'VSULJ t"VUPNBUZLB tJJOOFTJBULJ[HS[FXBOF t%SVUZ QSลขUZDJล•HOJPOF

6D

18

"Ludzie, ktรณrych kochamy, zostaja na zawsze,   

+ % $ ", "  " "  % % ,    " ,""  " " " % ' 

   M C M

 Z ? MU M j H  HJ? HJ \H HJ  H &  Q?H H 

ล›p. Krzysztofa Robaszkiewicza

TANI OPAยฃ Brykiet z trocin

504 190 333

rEPQJFDร“X$0rEPLPNJOLร“X LBTCSZLJFU!XQQM rEPQJFDร“XLBรณPXZDI rJEFBMOZEPQPEHS[FXBOJBXPEZXQJFDBDIDP

413;&%"วƒ#3:,*&5601"ยŠ08&(0

Roz-368a

  "% %%  ' " %  & %"  $""

 " !$'  -  , 

 Z[f  Z HJM  

J5%

%503!4 . 2UCT[/CรฃGWN$WFQYNCPC VGNHCZVGNMQO

-.-%1 /.64%5.2,-.

323


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

PRODUCENT OKIEN I DRZWI !"# $ $ %

& "'()""*)'(""*)*

www.wrzesnia.info.pl

19 Bd-353f

7 wrzeĹ&#x203A;nia 2012

5  5    5  5  6

SUPER PROMOCJA na siatki przeciw owadom G!?? A)&<")!$"" A"#?& $ !)& # B &??!!"

YG9T\GÄ&#x2021;PKRT\[WN9CTU\CYUMKGL tURT\GFCÄ&#x201C;OKGU\MCĂ˝QFOFQO 

tURT\GFCÄ&#x201C;KY[PCLGO OKGLUEICTCÄ&#x201C;QY[EJ tY[PCLGO RQOKGU\E\GĂ˝ JCPFNQY[EJ KWUĂŁWIQY[EJ

9.00-17.00, sobota 9.00-13.00

5 Q

Usl-502

Me-151

. Szymon :;<=>? :;<= >?

t64Â&#x152;6(*0(Âť-/0#6%08-"/& t/"%;03:#6%08-"/&*,*&308/*$580 t130+&,5:#6%08-"/&gotowe i na indywidualne zamĂłwienie t130+&,508"/*&5&3&/Âť8;*&-0/:$) t'"$)08&%03"%;58088:#03;&."5&3*"Â&#x152;Âť8*",$&403*Âť8

Serwis usĹ&#x201A;ug stalowych: Prasa krawÄ&#x2122;dziowa â&#x20AC;&#x201C; giÄ&#x2122;cie blach Wypalanie blach (plazma, acetylen) Gwintowanie rur Prostowanie walcĂłwki GiÄ&#x2122;cie elementĂłw zbrojeniowych Drobne prace Ĺ&#x203A;lusarskie

N OW

AO

TA! R E F

ul. Dworcowa 24 62-330 Nekla tel. 61/438-63-10 po godz. 16.00 â&#x20AC;&#x201C; 61/438-65-44 www.stalmet-nekla.pl biuro@stalmet-nekla.pl

Wypalarka plazmowo-gazowa CNC Maksymalny wymiar stoĹ&#x201A;u/blachy 3000 mm x 6000 mm GruboĹ&#x203A;Ä&#x2021; palenia: tQMB[NPXBEPNN tHB[PXFEPNN PrÄ&#x2122;dkoĹ&#x203A;Ä&#x2021; ciÄ&#x2122;cia do 15 m/min Realizacja oraz wykonawstwo modeli elementĂłw w Ĺ&#x203A;rodowisku CAD. CiÄ&#x2122;cie rur do Ĺ&#x203A;rednicy 320 mm i o dĹ&#x201A;ugoĹ&#x203A;ci do 6000 mm na wycinarce plazmowej CNC (gruboĹ&#x203A;Ä&#x2021; Ĺ&#x203A;cianki do 50 mm) MoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wykonywania róşnego rodzaju otworĂłw ksztaĹ&#x201A;towych.

Trapezowanie blachy ocynkowanej Redaguje zespĂłĹ&#x201A;: Waldemar Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;ski (redaktor naczelny), Maria KosiĹ&#x201E;ska (z-ca redaktora naczelnego). Biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;: Maria KosiĹ&#x201E;ska, Arleta Kretkowska, Artur Mokracki, Natalia Pacanowska, Marika Wojtela. 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14, tel. 61 436 52 70, fax 61 640 01 01, biuro@wrzesnia.info.pl, http://www.wrzesnia.info.pl SkĹ&#x201A;ad komputerowy (reklamy@wrzesnia.info.pl): Anna Jakubek. Projekt graficzny: Tomasz Wojciechowski. Wydawca: Wydawnictwo KROPKA Jolanta i Waldemar Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;scy, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, SzczeciĹ&#x201E;ska 5. Druk: Drukarnia AGORA SA, PiĹ&#x201A;a, ul. Krzywa 35. KolportaĹź: Mariusz Tomczak, tel. 603 118 930. Redakcja â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstĂłw oraz nadawania tytuĂłw listom. TekstĂłw i materiaĂłw niezamĂłwionych nie zwracamy. AnonimĂłw nie drukujemy. Redakcja â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? nie odpowiada za tre reklam i ogosze. Wzory reklam zastrzeone.

WPRO

PRO ST OD

DUCE

Profil t-12 oraz t-18 NTA ! SzerokoĹ&#x203A;Ä&#x2021; arkusza 880 mm GruboĹ&#x203A;Ä&#x2021; blachy 0,5 mm DĹ&#x201A;ugoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wedle Ĺźyczenia

SprzedaĹź materiaĹ&#x201A;Ăłw hutniczych Istnieje moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; transportu oraz ciÄ&#x2122;cia: czarnych blach (gilotynÄ&#x2026; do 12 mm), ksztaĹ&#x201A;townikĂłw, stali zbrojeniowej i innych wyrobĂłw hutniczych.

TYLKO Z NAMI STALOWE INTERESY!

Usl-319

Sobiesiernie Sob biesiierniie 6 tel. 602 tel 602-221-328, 221 328 e e-mail: mail: zui zui_mikolajczak@wp.pl mikolajczak@wp pl


20

Reklama - biuro ogล‚oszeล„, tel. (61) 436-52-70

7 wrzeล›nia 2012

www.wrzesnia.info.pl

Regionalny dystrybutor ๏ฌrmy DIAMOND i GALMET 3"5:r53"/41035r8:,0/"84580

0 1(2

8*&-,"130.0$+" /"(3;&+/*,* *,05ยŠ:$0

tNBUFSJBย’ZCVEPXMBOF tDIFNJBCVEPXMBOB tNBUFSJBย’ZJOTUBMBDZKOF tGBSCZ tOBS[ว—E[JB tPQBย’ tQBT[F

Bd-346

LPUยZศƒFMJXOFJTUBMPXFrLPUยZ[QPEBKOJLJFNrLPUยZHB[PXF HS[FKOJLJ CPJMFSZ QPNQZ T[BNCBrQS[ZEPNPXFPD[ZT[D[BMOJFวฏDJFLร“Xr[FTUBXZTPMBSOFrLBCJOZJXBOOZ " (3,4$5$3661" (78-$-5,4563

ZAPRASZAMY pn.-pt. 7.00-17.00 sob. 7.00-14.00 Nekla, ul. Wiosny Ludรณw 2

61-43-86-130, 697-660-094

Bd-347

):%3"6-*,"r,05ยŠ:$0rยŠ";*&/,*

Numer 1166  

Wiadomosci Wrzesinskie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you