Page 1

Aktualności, s.. 10 Nekla, s. 19

Pierwsze ofiary hubertowskich polowań

18 listopada 2011 NR 46 (1124/XXII) INDEKS 366773

ISSN 1234-1363

CENA 2,90 zł (w tym 5% VAT)

Kultura, s. 12

Piłka nożna, s. 28

Andrzej Jerzy Lech zawisł w muzeum i ośrodku kultury

Fatalna passa Victorii nie ma końca. Klub rozstał się z trenerem

redakcja: 61 437 49 50, biuro ogłoszeń: 61 436 52 70

Weekendowy dyżur reporterów:

Koszmar kierowcy 27-latek poniósł śmierć na miejscu. Jego koledzy walczą o życie w szpitalu.

Czy lubimy uczyć się języków obcych i czy je znamy? Gdzie możemy je poznawać? Temat tyg., s. 2, 13

Szef Unii Polityki Realnej obiecuje, że ujawni prawdę o działaniach archeologów Aktualności, s. 3 Seat arosa wjechał pod naczepę. Później został pocięty przez strażaków chcących dotrzeć do kierowcy który wyszed z osobówki o wasnych siach. Nie znaczy to jednak, e nie dozna obrae. Mia m.in. pknite ebra i krgosup w odcinku szyjnym. Co ciekawe, w chwili wypadku siedzia na przednim fotelu. Uwizieni w samochodzie byli za to dwaj jego koledzy – kierowca (27-letni mieszkaniec gminy Golina) i pasaer (29-letni mieszkaniec Czerniejewa). Ten drugi nie bez problemów zosta wycignity z tylnego siedzenia. Straci przytomno .

Igranie ze śmiercią Omal nie zaczadzili się w wadliwych lokalach socjalnych. Zamiast pomocy otrzymali agresywną reprymendę od urzędniczki ratusza.

CHCESZ ZGŁOSIĆ JAKIEŚ ZDARZENIE? DZWOŃ!

Które gimnazja są najlepsze, a które sobie nie radzą? Oświata, s. 21

Tomasz Szternel

Powiedzie „dziwne” to za mao. Bo okolicznoci wypadku, do którego doszo 15 listopada na drodze krajowej K92 w Gutowie Wielkim, s wrcz nieprawdopodobne. Byo kilkanacie minut po godzinie 5.00, gdy z ciemnoci wyoni si cignik siodowy man. Jecha drog powiatow od Bierzglina. Kierowca (24-letni mieszkaniec gminy Koaczkowo), widzc skrzyowanie, wcisn hamulec. Ten jednak nie zadziaa; przynajmniej tak utrzymuje mczyzna. Rozpdzony przeci arteri krajow. Pech chcia, e zatarasowa przejazd zmierzajcemu w kierunku Wrzeni seatowi arosie. Mae hiszpaskie auto z impetem uderzyo w prawy bok metalowej naczepy. Wbio si pod ni na tyle mocno, e tir cign je przez 20 metrów. Zatrzyma si dopiero w rowie, przy drodze do Gutowa Wielkiego. Przybyli na miejsce zdarzenia straacy zastali 33-letniego wrzenianina,

501 677 731 lub 501 677 838

do mieszkania. Wszdzie by czarny dym – opowiada Rafa Graczyk. – Poniewa nie mogem dodzwoni si do administratora, zadzwoniem do gminy, bo to przecie ich budynek. Poinformowaem pani Magorzat Zamojsk o tym, co si stao, i poprosiem o pomoc. W odpowiedzi usyszaem, e kominiarz dopiero co u nas by, wic teraz mog sobie dzwoni gdzie chc. Wezwaem stra poarn. – Stwierdzilimy tam nieprawidowoci, dlatego w trosce o bezpieczestwo mieszkaców wydalimy wspomniany zakaz – informuje Marek Mikoajczak z Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej.

W poniedziaek doszo do cakowitego zadymienia jednego z mieszka socjalnych znajdujcych si w Chociczy Wielkiej. Straacy, którzy tam interweniowali, wydali bezwarunkowy zakaz palenia w piecach w tym lokalu. – Rozpaliem rano we wszystkich piecach. Kiedy byo w nich ju prawie ciemno, poszedem do ssiadów na ma kaw. Wróciem po kilkunastu minutach i nie mogem ju wej >>

dok. na s. 20

Zdecydowanie najwicej czasu zabrao straakom uwolnienie kierowcy. W tym celu uyli sprztu hydraulicznego. Na pomoc modemu mczynie byo ju jednak za póno. Zostawi on i osieroci 7-letniego syna. Jak ustalilimy, trzej modzi mczyni jechali do pracy, do firmy Matex w Starczanowie. W najpowaniejszym stanie jest teraz 29-latek. – Z licznymi obraeniami, po zabezpieczeniu chirurgicznym, jest leczo-

Fot. Tomasz Szternel

ny na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej – informuje dyrektor szpitala Krystyna Dudziska. Pacjent przeszed ju operacj narzdów wewntrznych, podczas której zostaa mu usunita ledziona. Celem drugiej byo zespolenie zamanej koci udowej. Kierowca mana by trzewy. Najprawdopodobniej usyszy zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem miertelnym, za co grozi do 8 lat pozbawienia wolnoci.

Bez wyroku Cho przewód sdowy zosta zamknity, a prokurator i obroca oskaronego wygosili mowy kocowe, prezes Mateksu Waldemar M. nadal nie usysza wyroku. 16 listopada mia by sdnym dniem dla prezesa najwikszej firmy w powiecie wrzesiskim (zatrudnia prawie 800 osób). Wanie wtedy mia dobiec koca jego proces. Stao si jednak inaczej, bo sdzia Marcin Przybylski postanowi uzupeni postpowanie dowodowe i uwzgldni wniosek obrocy oskaronego, mec. Waldemara Zapadki, który zreszt wczeniej odrzuci. Dotyczy on wystpienia do Polskiej Telefonii Cyfrowej z prob o udostpnienie wyka-

zu pocze telefonicznych pomidzy jednym ze zwolnionych kierowców a pracownicami biura Zarzdu Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarno . – Gdy sd oddala ten wniosek, nieznana bya jeszcze tre zezna Tomasza P. One rzuciy odmienne wiato na dotychczas zebrany w tej sprawie materia – argumentowa powzit decyzj przewodniczcy wydziau karnego wrzesiskiego sdu. Termin kolejnej rozprawy wyznaczy na 14 grudnia. Przypomnijmy, e Waldemar M. jest oskarony o przeszkadzanie w utworzeniu organizacji zwizkowej i powiadczenie nieprawdy w dokumencie. TOS

Allflex buduje fabrykę, w której pracę znajdzie 100 osób. A potem więcej Aktualności, s. 11 Dlaczego nie ma już Młodzieżowej Orkiestry Dętej? Kultura, s. 12 Dlaczego wrzesińscy policjanci uciekają na emerytury? Aktualności, s. 4 www.wrzesnia.info.pl

Reklama Lek-327

Szczegółów szukaj na str. lekarskiej


18 listopada 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

2 Temat tygodnia Językowe moşliwości

M

Elşbieta Glapiak, emerytka: – Uczyłam się jeszcze w szkole języka rosyjskiego. Dzisiaj z małymi problemami, ale chyba potrafiłabym się porozumieć. Nie miałam nigdy styczności z angielskim, za to moje dzieci, a nawet wnuczęta, oswajają się juş z językami obcymi. Ja sama nie mam na naukę czasu; jestem babcią na etacie... Generalnie myślę, şe języki są dzisiaj bardzo potrzebne i waşne.

oje pokolenie, czyli pi dziesiciolatków, uczyo si w szkole jzyków obcych do niechtnie: rosyjskiego, bo to jzyk okupanta, a zachodniego, bo nikt nie wierzy w to, e kiedykolwiek komuna pozwoli mu przekroczy granic naszego „obozu� (elementy antysocjalistyczne dodaway: „koncentracyjnego�). Dzisiejszej modziey trudno jest sobie wyobrazi , e kto móg nie wyda obywatelowi paszportu, e trzeba byo mie nie lada „chody�, aby sta si jego szczliwym posiadaczem. Nie musz chyba dodawa , e ubieganie si o wydanie tego bezcennego dokumentu byo doskona okazj do werbunku nowych TW (tajnych wspópracowników Suby Bezpieczestwa, czyli kapusiów). No i w efekcie – mimo wieloletniej nauki francuskiego i rosyjskiego – nie mog dzi powiedzie , e znam dobrze te jzyki. Pewnie, e jako sobie radz, ale chciaoby si robi to lepiej. Uczc si jzyków, warto pamita , e sama znajomo to dopiero poowa sukcesu – trzeba jeszcze mie co do powiedzenia. Gupoty opowiadane w jzyku obcym nie przestaj by gupotami...

Waldemar Śliwczyński

Moim zdaniem

Jagoda Nowak, uczennica: – Angielskiego uczę się od sześciu lat, niemieckiego dopiero od początku gimnazjum, czyli trzy lata. Rodzice zawsze przywiązywali duşą wagę do mojej edukacji w tym kierunku. Myślę, şe przed końcem gimnazjum skorzystam jeszcze z prywatnych lekcji angielskiego, który, szczerze mówiąc, bardziej mi wychodzi. Chciałabym móc swobodnie rozmawiać za granicą. Język moşe mi się przydać teş w przyszłości, w pracy. Augustin Salguero Atienza, pracownik fizyczny: – Mówię po hiszpańsku – to mój rodzimy język – i po polsku. Kiedy poznałem swoją piękną şonę, w 2004 roku, zacząłem przyjeşdşać do jej kraju. Wiązało się to z nauką polskiego, który dla Hiszpana jest bardzo trudny. Ale dałem radę. Tak mi się spodobało, şe od półtora roku mieszkam tu na stałe. Czasem wciąş trudno mi się dogadać, ale fajna kultura, ludzie i odrobina rozgrzewającego trunku pomagają przełamać bariery językowe. Marcin Lepczyński, mechanik samochodowy: – Przez cztery lata uczyłem się niemieckiego, angielski znam z filmów i muzyki. Więcej jednak rozumiem po angielsku. Przekonałem się o tym na własnej skórze. Jeden z klientów naszego zakładu jest Polakiem mieszkającym od kilkunastu lat w Niemczech. Czasem, gdy umknie jemu jakieś polskie słówko, mam problem z rozszyfrowaniem tego, co mówi. Z angielskim idzie mi znacznie lepiej.

zdaniem uşytkowników www.wrzesnia.info.pl hogzil: „My ability of using english is quite good, and

I can prove it. I also think, that this is the coolest and most useful language�. A na serio – moim zdaniem bez choćby minimalnej znajomości tego języka nie ma dzisiaj co szukać pracy w niektórych branşach, np. w kreatywnej. A jaki jest najlepszy sposób na naukę języka? To proste – rozmawianie w tym języku oraz oglądanie ichnich filmów i telewizji. Niejeden Polak nauczył się języka na Wyspach w ciągu roku czy dwóch, po bezwartościowej kilkuletniej nauce gramatyki w szkole. Vanitas: W Polsce od lat pokutuje zwyczaj oglądania filmów z lektorem zamiast z napisami. Przez co później nauka angielskiego to wielkie wyzwanie, a nie norma. f.biernat: Pewne rezultaty daje teş metoda rozpropagowana przez Wojciecha Manna w „Wyborczej�, który tłumaczył znane muzyczne przeboje; rozwinięciem tej metody jest karaoke obcojęzyczne. Na YouTube moşna znaleźć tego tony z odpowiednimi napisami.

W jakim stopniu znam język angielski? opinie internautów na www.wrzesnia.info.pl

SONDA

Tym razem wzięliśmy na języki... języki obce. Czy wrześnianie je znają? Które uwaşają za najłatwiejsze, a które za najbardziej potrzebne? Czy i dlaczego, zdaniem wrzesińskich przechodniów, warto się ich uczyć?

słabo

32%

50%

12%

komunikatywnie wcale 6% b. dobrze

Satyryczny komentarz tygodnia: şe teş nie moşna nauczyć się języka przez sen

jedno pytanie – jedna odpowiedź

Jak to jest z tymi językami? Tomasz Szternel: Czym tłumaczyć tak duşe zainteresowanie tylko dwoma językami: angielskim i niemieckim? A co z pozostałymi? Czy nie ma na nie zapotrzebowania? Urszula Kropaczewska, dyrektor Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych: – Prowadzimy nauczanie języka angielskiego i niemieckiego, przy czym popularniejszy jest angielski. Na 150 studentów wybrało go 90. Próby stworzenia innych grup, np. francuskiej, rosyjskiej czy hiszpańskiej, zakończyły się niepowodzeniem. A trzeba wiedzieć, şe nauka w kolegium odbywa się dwutorowo, bo członkowie sekcji angielskiego dodatkowo uczą się teş niemieckiego, i odwrotnie. Ale uprawnienia do nauczania zyskują tylko z jednego, tego wiodącego.

tnawozy - szeroki asortyment tNBUFSJBÂ’ZCVEPXMBOF Korzystne ceny, dowĂłz, doradztwo.

Magazyn Zboşowy z Mieszalnią Pasz GS „S.Ch.� Września, ul. Kolejowa 10 tel. 663 990 249 Zapraszamy

GS „S.Ch.� Września ul. Kolejowa 10, tel. 61 4362 873

Zapraszamy

NAGROBKI

    ! "#  $ %

schody, parapety, blaty, kominki, kostka granitowa

    

*$=)$67 

  RERN&HQRVXTARTAK NEKLA

GAZ

wykonuje wiby dachowe wg zamĂłwie. boazerie podbiciowe impregnacja cinieniowa drewno kominkowe

DOM-GAZ

Tarcica obrzynana i nieobrzynana

61 436-27-33, 436-29-49

Deska tarasowa (dwustronnie ryflowana) Nekla ul. Dworcowa 33 Roz-863

pn.-sob. 7.00-19.00 nd. 8.00-14.00

  2321< tel. 061 4386-046, fax 061 4386-076

0605-338-906, 0605-550-379

Marzenin, ul. Ks. Twardego 5 61-4388-077, 601-084-743 NISKE CENY

GAZ EKO-GAZ

61 436-46-84 604-710-781 pn-sob 8.00-19.00 niedziela 9.00-13.00

SKĹ AD DREWNA I WÄ&#x2DC;GLA Gutowo MaĹ&#x201A;e, ul. Powidzka 9 (przy torach kolejowych), tel./fax 61 437-64-56

tLPOTUSVLDKFEBDIPXF tUBSDJDBPCS[ZOBOB t8Ć&#x2013;(*&-,".*&//: #36/"5/: tESFXOPPQBÂ&#x2019;PXFLPNJOLPXF

%045"8:0000 693-631-996

Roz-1039

groszek, ekogroszek, miaĹ&#x201A;y, koks

Prowadzimy:

tskup zboĹźa i rzepaku tusĹ&#x201A;ugowe skĹ&#x201A;adowanie zbóş i kukurydzy tsprzedaĹź pasz dla trzody i drobiu W rozliczeniu moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wymiany zboĹźa na pasze lub inne towary.

Sa-412c

twÄ&#x2122;giel - kostka, orzech,

Roz-1043

Oferujemy:

Roz-1044

Reklama


18 listopada 2011

WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

www.wrzesnia.info.pl

3 AktualnoĹ&#x203A;ci â&#x20AC;&#x17E;Bombaâ&#x20AC;? w wykopach Na razie bez biura W paĹşdzierniku Bartosz JĂłzwiak z Nowego Folwarku, ogĂłlnopolski szef Unii Polityki Realnej, odpaliĹ&#x201A; lont medialnej bomby. Wybuchu jeszcze nie byĹ&#x201A;o, ale wojna juĹź siÄ&#x2122; zaczÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a. Dugo trzymaem jzyk za zbami, ale doszedem do wniosku, e dalsze nieujawnianie faktycznej sytuacji, jaka panuje w polskiej archeologii oraz w subach konserwatorskich z ni zwizanych, jest niedopuszczalne â&#x20AC;&#x201C; napisa na swoim internetowym blogu JĂłzwiak, polityk, pracownik Instytutu Archeologii Uniwersytetu Gdaskiego oraz waciciel firmy archeologicznej. Skoro rodowisko nie chce uczciwie dokona oczyszczenia i przebi balonu ukadĂłw, to przynajmniej

ja powiem, co o tym myl, aby inwestorzy i ludzie postronni zobaczyli ca prawd. Zdaj sobie spraw z tego, e w rodowisku jest wielu archeologĂłw, ktĂłrzy chcieliby to samo powiedzie, ale s zastraszeni. Wiadomo, e kto to powie, zostanie uznany za zdrajc i moe liczy na odrzucenie przez rodowisko â&#x20AC;&#x201C; przewidywa Bartosz JĂłzwiak w tym samym wpisie z poowy padziernika. Jak si okazao, przewidywa cakiem susznie. â&#x20AC;&#x201C; Moja ona, rĂłwnie archeolog, ktĂłra prowadzi badania pod inwestycje w Dziekanowicach, ju odczua skutki mojej deklaracji â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi dzisiaj. â&#x20AC;&#x201C; Urzdnicy utrudniaj jej prac, rozpowszechniane s faszywe opinie o naruszaniu arkanĂłw zawodowych, mimo e w protokoach nic o tym nie ma, itp. Dlatego zanim ujawni prawd, wol, aby za-

mkna cho te badania, bo w innych na pewno te bdzie miaa kopoty. Zemsta nas nie ominie. Miaem ju jej przedsmak, gdy zaraz po moim wpisie prĂłbowano mi zaszkodzi na uniwersytecie, szkalujc mnie w oczach dyrekcji mojego instytutu. Na szczcie szef nie da temu wiary i jeszcze pracuj. Ale kto wie, co bdzie dalej. Jestem jednak mocno zaparty â&#x20AC;&#x201C; deklaruje B. JĂłzwiak, ktĂłry zapowiadan prawd take chce opublikowa na blogu. Praca nad tekstem trwa. â&#x20AC;&#x201C; Mam ju szkic ramowy, musz pozbiera jeszcze troch materiaĂłw i namĂłwi ludzi, aby nie bali si mĂłwi . Chciabym, aby obok krytyki ten tekst mia elementy wskazujce, jak z patologiami walczy â&#x20AC;&#x201C; wyjania. Tekst ma te zawiera negatywne przykady z powiatu wrzesiskiego. Do tematu z pewnoci wrĂłcimy. DAI

Na oficjalnym sejmowym profilu pose Krystyny Poledniej (PO) czytamy, e jej biuro poselskie mieci si w Rynku pod numerem 14. Udalimy si tam i... nic. Pod wskazanym adresem biura poselskiego nie ma. Jak si okazuje, na razie nie ma go nigdzie. â&#x20AC;&#x201C; Pocztkowo biuro faktycznie miao by w Rynku, dlatego na stronie sejmowej widnieje taki adres. Ale tam niestety jest kopot z wejciem. Ostatecznie biuro znajdzie si w innym miejscu â&#x20AC;&#x201C; wyjania Polednia. Posanka bdzie przyjmowaa wyborcĂłw w budynku banku PKO BP na ul. Szkolnej. Ale to na razie melodia przyszoci. â&#x20AC;&#x201C; Teraz musz si skupi na pracy w sejmie. Zorganizowanie biura musi troch potrwa â&#x20AC;&#x201C; przekonuje. Na razie wrzenianka zostaa czonkiem dwĂłch komisji: ochrony rodowiska, zasobĂłw naturalnych i lenictwa oraz rolnictwa i rozwoju

Krystyna Polednia: â&#x20AC;&#x201C; Jeszcze nie mam asystenta i nie wiem, kto nim zostanie.

wsi. Przypomnijmy, e pocztkowo posanka wyrazia ch pracy w komisji zdrowia. Ostatecznie zajmie si jednak rolnictwem. Krystyna Polednia â&#x20AC;&#x201C; jak wikszo nowicjuszy w parlamencie â&#x20AC;&#x201C; zasiada w najwyszych rzdach aw sejmowych. Jej â&#x20AC;&#x17E;koleg z awkiâ&#x20AC;? zosta drugi czarnoskĂłry pose w polskim sejmie â&#x20AC;&#x201C; Kilion Munyama. TOM

Reklama

Karetka to nie taksĂłwka i nie przyjedzie do bĂłlu brzucha Mieszkanka Wrzeni od ponad tygodnia czua si le. Fatalnie. Skrcay j bĂłle brzucha, leki przepisane od lekarza rodzinnego nie pomagay. Dodajmy, e dwa miesice temu urodzia ona dziecko. W poniedziaek przed poudniem, kiedy bya w domu sama z maym dzieckiem, bĂłle si nasiliy. M, ktĂłry wrĂłci z pracy, prĂłbowa wezwa karetk. Bezskutecznie. Usysza od dyspozytora z Pleszewa, e kobieta ma si uda do lekarza rodzinnego. To samo usysza kuzyn chorej, zawodowy straak. Dlaczego doszo do takiej sytuacji? Pleszewskie Centrum Medyczne, ktĂłre zapewnia transport karetkami, nie ma sobie nic do zarzucenia: â&#x20AC;&#x201C; Powodem zgoszenia wyjazdu karetki do pacjentki byy trwajce od tygodnia bĂłle brzucha, bez jakichkolwiek innych objawĂłw. Nie by to wic stan zagroenia ycia â&#x20AC;&#x201C; uwaa Ireneusz Praczyk, rzecznik prasowy PCM. â&#x20AC;&#x201C; Na zapytanie, dlaczego pacjentka nie pĂłjdzie do swojego lekarza prowadzcego, zgaszajcy odpowiedzia, e nie ma rodka transportu, bo m jest w pracy i nie

ma z kim zostawi dziecka. Niestety, nie s to wskazania do wysania karetki reanimacyjnej z lekarzem. Wedug Praczyka dyspozytorzy wysyaj specjalistyczne zespoy ratownictwa medycznego do cile okrelonych sytuacji, gdzie istnieje bezporednie ryzyko zagroenia ycia, a â&#x20AC;&#x17E;nie wtedy, gdy brak transportu, duga kolejka do lekarza rodzinnego lub brak opieki osĂłb trzecichâ&#x20AC;?. â&#x20AC;&#x201C; Przecie w tym samym czasie moe zdarzy si ciki wypadek lub konieczno dziaa reanimacyjnych. Kiedy zachodzi taka potrzeba, dyspozytor konsultuje swoj decyzj z lekarzem, i tak wanie byo w opisanej sytuacji â&#x20AC;&#x201C; dodaje Praczyk. Na koniec rzecznik podzieli si z Czytelnikami osobist refleksj: â&#x20AC;&#x201C; W peni rozumiejc cierpienia tej kobiety i po ludzku wspĂłczujc, pragniemy zauway , e system Pastwowego Ratownictwa Medycznego nie powsta po to, aby zaradzi trwajcym tydzie bĂłlom brzucha czy podwie pacjenta do lekarza, ale po to, by ratowa ludzkie ycie. Dodajmy, e chora znalaza pomoc we wrzesiskim szpitalu. TOM

Reklama

Gutowo Wielkie 26a    

WIELKI WYBĂ&#x201C;R NISKIE CENY
18 listopada 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Odpowie... niewinny Nie spowodował kolizji, ale to właśnie on będzie miał największe problemy.

trzymali po pocigu szeciu uczniów, którzy, zamiast przebywa w szkole, krcili si nad zalewem Lipówka. Do zdarzenia doszo 10 listopada. Wagarowicze trafili na dywanik dyrektora Zespou Szkó Technicznych i Ogólnoksztaccych.

za brak oznakowania robót drogowych stranicy ukarali 36-letniego kierownika a 300-zotowym mandatem karnym.

„ Municypalni 12 li-

stopada ustalili i ukarali mandatem (100 z) osob, która wyrzucia mieci na terenie ogródków przy ul. Dziakowców. Mczyzna musia te wszystko dokadnie posprzta .

„ Zaniepokojony dzia-

 Zderzenie mocno odczuły oba samochody, ale do szpitala trafiła tylko 18-latka kierująca mazdą Tymczasem zawodowcy z Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej we Wrzeni i ratownicy medyczni zajli si 18-latk, która ucierpiaa najbardziej. Po zaoeniu konierza ortopedycznego wycignli j z auta i na noszach woyli do karetki.

Zuchwalec z gołymi rękoma napadł na Haneczkę 650 zotych pado upem rabusia, który w sobot wieczorem napad na sklep Haneczka w Nekli. Do zdarzenia doszo po godzinie 18.00. – Nieznany mczyzna, zasaniajcy twarz bluz, wszed do sklepu – informuje Krzysztof Szczeniak, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrzeni. – Zagrozi uyciem siy fizycznej i zada od ekspedientki wydania pienidzy – uzupenia. Jak zaznaczy policjant, sprawca nie grozi uyciem niebezpiecznego narzdzia. W obawie o wasne bezpieczestwo kobieta wydaa mczynie go-

„ Stranicy miejscy za-

„ Tego samego dnia

tówk. A sprawca po prostu wyszed ze sklepu i oddali si w nieznanym kierunku. Przesuchanie sprzedawczyni nic nie wnioso do sprawy. – Policjanci nie uzyskali od kobiety takiego opisu sprawcy, który pozwalaby go zidentyfikowa – dodaje Szczeniak. W sklepie by monitoring, ale jego jako pozostawia wiele do yczenia. – Niestety, zapis wideo nie da moliwoci identyfikacji – ubolewa rzecznik. – Obecnie trwaj czynnoci zmierzajce do ustalenia sprawcy – wygasza na koniec standardow formu. TOM

Do Gniezna będzie można dojechać bez wybojów

Trwa wylewanie nowego dywanika asfaltowego na krajowej piętnastce. Konkretnie, na odcinku z Czeluścina do Gniezna (12,8 km). Prace powinny zakończyć się do końca miesiąca i pochłoną ponad 6,3 mln zł. Oznacza to, że wyboista do tej pory droga relacji Września – Gniezno stanie się równa niczym stołowy blat. KUL

– Celem diagnostyki i obserwacji klinicznej przebywaa na oddziale chirurgii – poinformowaa nas dyrektor szpitala Krystyna Dudziska. Po czterech dniach pacjentka zostaa wypisana do domu. Wiele do sprawy wniosy czynnoci przeprowadzone na miej-

Fot. Tomasz Szternel

scu kolizji przez policjantów. Badanie wykazao 0,38 mg/dm 3 alkoholu w powietrzu wydychanym przez 35-letniego mieszkaca gminy Wrzenia. Jakby tego byo mao, usiad za kierownic mimo sdowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych... Tomasz Szternel

Chcą zrzucić mundury Policjanci składają wnioski o emerytury. Ze strachu. Z komendy przy ul. Szkolnej wnioski o przyznanie emerytury zoyo na razie piciu mundurowych. To duo, zwaywszy na fakt, e w ubiegym roku byy zaledwie dwa, a w 2009 nie byo adnych. Rekordzista, który zoy wniosek, przepracowa w policji ponad 27 lat. Na drugim kocu jest funkcjonariusz z 16-letnim okresem suby. rednio na jedn osob przypadaj 22 lata spdzone w mundurze. Kilku z nich przejdzie wic na emerytur w wieku troch ponad 40 lat. Jest czego zazdroci , gdy wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mczyzn. Policjanci uciekaj do cywila z powodów czysto ekonomicznych. Po prostu obawiaj si zmiany ustawy dotyczcej wiadcze emerytalnych. Cho by tego, e na jesie ycia bdzie mona uda si najwczeniej po 20 latach suby. Przypomnijmy, e teraz funkcjonariusz moe przej na emerytur po 15 latach pracy. Przysuguje mu wówczas 40% wynagrodzenia (za kady dodatkowy rok suby emerytura ronie o 2,6%). Maksymalna emerytura mundurowa to 75% ostatniej pensji. Aby j dosta , trzeba przepracowa 28,5 roku. – Rzd z pewnoci bdzie szuka oszczdnoci w budetówce i one nas nie omin. Policjanci uciekaj, bo si po prostu boj niekorzystnych zmian – przyznaje jeden z funkcjonariuszy. – Poza tym emerytury s co roku waloryzowane, a pensje cay czas pozostaj na tym samym pozio-

kowiec poinformowa straników, e w jednej z altan ogrodowych (Szosa Witkowska) nocuj dwaj bezdomni. Municypalni po przybyciu we wskazane miejsce zastali jednego z nich. Mczyzna zosta przewieziony do noclegowni, gdzie spdzi noc. Dziao si to 8 listopada. KUL/AHS

Kronika policyjna

Do gronie wygldajcego zdarzenia doszo 10 listopada w Kaczanowie. Okoo godz. 14.30 kierujca mazd 121 próbowaa wyjecha z ul. Polnej (prowadzcej do Obaczkowa) na drog wojewódzk 442. Problem w tym, e nie ustpia pierwszestwa przejazdu zmierzajcemu w kierunku Wrzeni oplowi vectra. Doszo do efektownej stuczki, któr odczuy oba auta. W tym japoskim zniszczeniu uleg cay przód, a w niemieckim – lewy bok i prawe koo. Jeszcze przed przyjazdem straaków wiele samochodów, w tym cigniki siodowe, chcc omin te uszkodzone, wjeday na chodnik. – Cay spier...ny. A dopiero co go zrobili. Chyba nawet jeszcze nie zosta odebrany – nie przebiera w sowach jeden z mieszkaców ruchliwej ulicy. Sytuacja wrócia do normy dopiero po zablokowaniu drogi. Przez okoo pó godziny kierowcy, chcc nie chcc, musieli korzysta z objazdów zorganizowanych przez ochotników z miejscowej OSP.

Straż Miejska

4 Aktualności

„ Wyama drzwi wejciowe do piwnicy budynku mieszkalnego w Gozdowie, skd ukrad 10 kg misa, elektronarzdzia i rower górski. Mowa o nieznanym sprawcy, który dziaa pod oson nocy z 9 na 10 listopada. To nie wszystko; z ssiedniej wiaty wyniós 6 pustych butli i 4 z gazem. Straty wyniosy 2 300 z. „ Termograf, czyli urz-

dzenie przeznaczone do monitorowania temperatur w chodniach samochodowych, zostao wymontowane 13 listopada z volvo zaparkowanego na Miejscu Obsugi Podrónych w Gozdowie.

„ Tego samego dnia z ciarówki zaparkowanej w Chociczce kto spuci 500 l oleju napdowego.

 Funkcjonariuszowi policji

po 15 latach służby przysługuje 40% podstawy uposażenia Fot. KUL

mie. Tymczasem wymagania w stosunku do nas rosn. Obecnie w Komendzie Powiatowej Policji we Wrzeni zatrudnionych jest 117 mundurowych. Wolnych wakatów – gównie w wydziale prewencji – jest dziewi . Na ich obsadzenie nie ma pienidzy. – Nie ma problemów, aby obstawi dyury. Na razie sobie radzimy – zapewnia Krzysztof Szczeniak, rzecznik prasowy wrzesiskiej KPP. Dodajmy, e zarobki w policji po 15 latach pracy sigaj okoo 2 500 z netto. ukasz Róaski

„ Tymczasem z se-

ata ibizy pozostawionego przy ul. Jana Pawa II we Wrzeni kto wymontowa tablice rejestracyjne.

„ Kierujcy fiatem se-

dici nie udzieli pierwszestwa przejazdu prowadzcej volkswagena golfa. Do stuczki doszo 13 listopada przy ul. Jana Pawa II.

„ Zatankowa za 30 z

i odjecha, nie regulujc rachunku. Mowa o kierowcy fiata 126p, który 13 listopada podjecha na stacj paliw w Psarach Maych. TOS


5

Wiadomości Wrzesińskie Reklama

18 listopada 2011

www.wrzesnia.info.pl www.wrzesnia.info.pl

Adam Szalaty Gniezno

ROLNIKU!

KUPIMY TWOJE MLEKO! 1,45 zł / 1 litr* Gas-254

* cena proponowana, zależna od ilości mleka

Rol-211

Kontakt: tel. 61 424-18-86, kom. 508-635-789

serdecznie zapraszamy na

Bal Sylwestrowy 2011/2012

Niepowtarzalne menu, muzyka na żywo, pokaz sztucznych ogni, niezapomniane atrakcje!

Roz-1025

Węgierki, ul. Lipowa 12, tel. (61) 67 70 435

6NOHS\]RG]LH›• X›\ZDQ• s6WDV]LFD s-DQD3DZD,,

za

rzenia ul. Fromborska 18

Zapraszamy

wiz twek

20

 *

tel. 61 437 49 57

*z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT. inimalna warto zamwienia z

Restauracja Hotel

Gas-259

Skl-646a

(w podwórzu po sklepie HOBBY)

Kassandra

Gutowo Wielkie 29

zaprasza na

Zabawę Sylwestrową zaproszenie - 260 zł/para Rezerwacja tel. 511-530-161

Kolację Andrzejkową 26.11.2011 r. wstęp 10 zł/os. www.hotel-wrzesnia.pl www.restauracja-kassandra.pl


18 listopada 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

6 Aktualności

Kosztowna pomyłka WGI Zapłaciliśmy za te domy po 360 tys. zł, a szefostwo WGI ma nas totalnie gdzieś – mówi Jakub Śnieżyński

Wrzesiński deweloper wybudował domy z garażami, do których nie można wjechać. Przy ulicy Spokojnej postawiono kilkanacie domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Chocia niektóre z nich s ju zamieszkae, to oficjalnie budowa nie jest jeszcze zakoczona. – Mona powiedzie , e od kwietnia przebywamy tutaj nielegalnie. Do tej pory nie moemy si zameldowa . Ale nie to jest teraz naszym najwikszym zmartwieniem. Problem dotyczy wjazdów do garay. Dokadnie, siedmiu ostatnich. S one zbyt strome, co sprawia, e nie moemy tam wjecha , bo samochody tr podwoziem po kostce – mówi Jakub nieyski, waciciel jednego z domów. Jak dodaje, problem by wielokrotnie zgaszany przedstawicielom

 Jakub Śnieżyński chciałby móc w końcu schować swoje auto w garażu Wrzesiskiej Grupy Inwestycyjnej, która odpowiada za inwestycj. Zdaniem naszego rozmówcy, WGI pocztkowo nie chciaa sysze o przebudowaniu wjazdów. – Kpili z nas, e taki wjazd to dobry powód do zmiany auta na terenowe. Inni artowali, e moe powinni-

my dopompowa powietrza do kó, to wtedy samochód stanie si wyszy i wjedziemy. A mnie krew zalewaa, gdy syszaem co takiego. Dopiero jak inni mieszkacy zaczli si do nich zgasza z tym samym problemem, zmienili zdanie – stwierdza mczyzna.

Fot. DOT

Ustalono termin przebudowy wjazdów, ale robót nie rozpoczto. Poinformowano za to wacicieli domów, e przebudowa jednego wjazdu to koszt 7 tys. z, w zwizku z czym bd one poprawiane, ale dopiero w przyszym roku. Bliej okrelonego terminu nikt nie poda.

– A my chcemy normalnie korzysta z tych garay. Przecie idzie zima – zauwaa J. nieyski. – Na pewnym etapie zosta popeniony bd i teraz musimy go naprawi . Jestemy tego wiadomi – przyznaje Adam Goclik ze spóki WGI. – Jeli warunki pogodowe pozwol na prowadzenie prac, to poprawimy te wjazdy jeszcze w tym roku. Oczywicie wie si to z duymi kosztami, ale musimy to zrobi . Poprawki przeprowadzi ju inny wykonawca; nie ten, który popeni bd. Przebudujemy wjazdy tak, by zmieni si kt ich nachylenia, aby waciciele domów mogli swobodnie wjeda samochodami do garay – obiecuje deweloper. Dorota Tomaszewska

Reklama

Nowe rozkułaczanie Kilka najlepszych gospodarstw rolnych w powiecie może stracić na reformie, którą zaczęła wdrażać Agencja Nieruchomości Rolnych. To efekt zmian w ustawie o gospodarowaniu nieruchomociami rolnymi Skarbu Pastwa. Zmiany te zakadaj, e dotychczasowi dzierawcy bd musieli odda 30% dzierawionych dotychczas gruntów. Ziemia ta ma wróci do pastwowej puli, a potem zosta sprzedana – w zaoeniu: rolnikom indywidualnym. Nowelizacja uderza w przedsibiorców rolnych, którzy dzierawi od agencji po kilkaset hektarów i wicej. Na terenie powiatu wrzesiskiego Agencja Nieruchomoci Rolnych ma podpisanych 175 umów dzierawnych o cznej powierzchni 8363 ha. Zatem teoretycznie do puli miaoby wróci 2508 hekatrów. Gdy jednak przyjrze si bliej sytuacji poszczególnych wielkoobszarowych dzierawców, caa reforma si po prostu rozmywa. Jerzy Mazurkiewicz wspólnie z kuzynem Zbigniewem prowadzi 400-hektarowe gospodarstwo, które dzierawi od Agencji Nieruchomoci Rolnych w Poznaniu. – To jest kamstwo w ywe oczy. Ta ziemia nie bdzie rozdawana biednym chopom. Zostanie ogoszony przetarg na t ziemi i kupi j ten, kto bdzie mia najwicej pienidzy. I to zapewne bd ci, którym brakuje do limitu 500 ha (maksymalna ilo ziemi, któr dzierawca moe kupi od ANR – przyp. red.) – mówi J. Mazurkiewicz.

 Jerzy Mazurkiewicz jest oburzony

nowymi przepisami. – To kłamstwo w żywe oczy – mówi dzierżawca Fot. FIB

Klan Mazurkiewiczów ma podpisan kilkunastoletni umow dzierawn. – Na razie nie otrzymalimy adnej informacji na ten temat z agencji, która ma na to pó roku (ustawa wesza w ycie we wrzeniu – przy.red.). I nie bdziemy musieli niczego oddawa , dopóki nie wyganie umowa. Uwaam, e w tak dugiej perspektywie przepisy zmieni si jeszcze kilka razy – mówi J. Mazurkiewicz. – My jednak mamy inny problem, o którym warto powiedzie . Od trzech lat gospodarstwo, które dzierawimy w Gorazdowie jest objte roszczeniem. Odezwa si rzekomy spadkobierca zza oceanu, który poinformowa agencj, e

moe skorzysta z prawa pierwokupu (warto tego majtku to okoo 21 mln z – przyp. red.). Dlatego przestalimy inwestowa w budynki i cay interes, poniewa nie wiemy, na czym stoimy. Natomiast agencja przyja wobec tych faktów postaw wyczekujc – dodaje Mazurkiewicz. – Na dzi mog powiedzie tyle, e sprawa ta nie dotyczy naszej spóki. Mamy dzieraw do 2032 roku i mówienie o zmianach wacicielskich, czyli oddaniu 30%, w tak dugiej perspektywie czasu nie ma sensu – ucina Stanisaw Spurtacz, dyrektor Gospodarstwa Rolnego Bieganowo Golpasz SA, który gospodaruje na blisko 2 tys. ha gruntów Skarbu Pastwa. – Agropol rozliczy si ju ze Skarbem Pastwa. Jeszcze za czasów dyrektora Hilarego Korzyniewskiego zostao przekazane 30% gruntów, które potem zostay sprzedane rolnikom indywidualnym – informuje Rajmund Gsiorek, waciciel Agropolu, który dzierawi od agencji 2,6 tys. gruntów ornych. Z nowelizacji ustawy wynika, e rolnicy, który nie zgodz si na przekazanie 30% dzierawionych gruntów, ponios pewne konsekwencje. Agencja nie bdzie przeduaa umowy z takim dzierawc i straci on prawo do nabycia tych gruntów. ANR moe sprzeda t nieruchomo z trwajc umow dzierawy, która obowizuje do wyganicia. Ci dzierawcy, którzy zgodz si na wyczenie gruntów, bd nadal posiadali prawo do nabycia dzierawionej ziemi, ale nie wicej ni 500 ha. Filip Biernat


18 listopada 2011

WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

www.wrzesnia.info.pl

7

AktualnoĹ&#x203A;ci Przyjedzie GĂłrniak i Panasewicz! Znamy ju nazwiska gwiazd i zespoĂłw, ktĂłre zagraj podczas Weekendu Muzycznego 2012. Gwiazd imprezy bdzie niewtpliwie Edyta GĂłrniak, ktĂłr na wrzesiskim rynku bdzie mona zobaczy i usysze 3 maja. Ciekawie zapowiada si rĂłwnie koncert jednej z najbardziej rozpoznawalnych grup rockowych â&#x20AC;&#x201C; Lady Pank. Ich przeboje, takie cho by jak Zostawcie Tytanika czy Strach si ba za-

brzmi we Wrzeni pierwszego dnia Weekendu Muzycznego (1 maja). Dzie pĂłniej z kolei nastpi ukon dla modszej czci publicznoci; na scenie pojawi si dwa zespoy: Video i Volver. W obu gra gitarzysta i kompozytor Tomasz Lubert, zaoyciel zespou Virgin. â&#x20AC;&#x201C; W tym roku nie bdzie gwiazdy zagranicznej â&#x20AC;&#x201C; informuje Szymon Krajniak, kierownik referatu promocji w ratuszu. â&#x20AC;&#x201C; Plany budetowe,

ktĂłre przygotowalimy na przyszy rok, zostay zredukowane (z powodu kryzysu â&#x20AC;&#x201C; przyp. red.) i std nasza decyzja, e w tym roku bdziemy mieli tylko polskich wykonawcĂłw. Ratusz szacuje, e organizacja przyszorocznego Weekendu zamknie si w kwocie nieco ponad 200 tys. z. Dla porĂłwnania, tegoroczna impreza kosztowaa 350 tys. z, ubiegoroczna 346 tys. z. Trzy lata temu bya to kwota 376 tys. z. KUL

Poszukiwany, poszukiwana Starosta wrzesiski Dionizy Janiewicz ogosi konkurs na stanowisko asystentki. Moe by te asystent. Przypomnijmy, e obecna wspĂłpracownica Janiewicza, Olga Komiska-Giera, jest w ciy. Dlatego ogoszono konkurs. Wymagania s niezbyt wygĂłrowane, przynajmniej jeli chodzi o wyksztacenie. Wystarczy rednie. Nowy przyboczny bdzie nadzorowa terminarz starosty. Bdzie musia zapewni sprawne funkcjono-

wanie sekretariatu, poprowadzi te obsug spotka wewntrznych starosty. Asystent bdzie te peni rol rzecznika prasowego. Znajomo jzyka niemieckiego lub angielskiego w mowie i pimie nie jest obowizkowa, ale bdzie dodatkowym atutem. Aplikacje mona skada do koca listopada w wydziale organizacyjnym starostwa lub przesa poczt. SzczegĂły w Biuletynie Informacji Publicznej. TOM

Edu-377

Reklama

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE OGĹ ASZA OTWARCIE

KLUBU MALUCHA

DLA DZIECI W WIEKU OD 2 DO 3 LAT W godzinach od 8.00 do 16.00 w budynku przedszkola przy ul. Gen. T. Kutrzeby 1 we WrzeĹ&#x203A;ni.

KURSU JÄ&#x2DC;ZYKA NIEMIECKIEGO dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat

Edu-378

w kaĹźdy wtorek o godz. 17.00

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE ZAPRASZA NA KURS GOTOWANIA DLA MAĹ YCH I DUĹťYCH SZUKAJÄ&#x201E;CYCH KULINARNYCH INSPIRACJI I CHCÄ&#x201E;CYCH ZGĹ Ä&#x2DC;BIÄ&#x2020; TAJNIKI POWSTAWANIA PYSZNYCH POTRAW. RozbudĹşmy w naszych dzieciach miĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; do gotowania i zdrowego odĹźywiania siÄ&#x2122;. PokaĹźmy im, Ĺźe gotowanie to nie tylko zwykĹ&#x201A;a codziennoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, ale rĂłwnieĹź fajna zabawa rozwijajÄ&#x2026;ca wyobraĹşniÄ&#x2122; ZajÄ&#x2122;cia odbywajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; pod okiem prawdziwego kucharza z wieloletnim doĹ&#x203A;wiadczeniem zawodowym.

Jedna lekcja trwa 2,5 godziny. Pierwsze zajÄ&#x2122;cia odbÄ&#x2122;dÄ&#x2026; siÄ&#x2122; po zebraniu 8 chÄ&#x2122;tnych osĂłb, z ktĂłrych utworzone zostanÄ&#x2026; 4 zespoĹ&#x201A;y. Cena jednej lekcji: tPTPCBEPSPTÂ&#x2019;B[Â&#x2019; tPTPCBEPSPTÂ&#x2019;B[E[JFDLJFNXXJFLVEPMBU[Â&#x2019; tE[JFDLPXXJFLVEPMBU[Â&#x2019;

plakatĂłw A3 tel. 61 437 49 57

W 2 GODZINY

*

]ĂŁ

* z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT

Salon Meblowy

0H

ww-143

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Gen. T. Kutrzeby 1 tel. 660-322-901

MEBLE AS ATRAKCYJNE CENY I PROMOCJE Zapraszamy

:U]HÄłQLDXO.DOLVND

Czynne:SQSWVRE


18 listopada 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

8 Aktualności

Przenoszą w świat bajek Ile razy można oglądać prymitywnych klaunów z czerwonym nosem? – pyta Jurij Dmitriev

We Wrześni gościł cyrk inny niż wszystkie. Tak przynajmniej utrzymują jego twórcy. Jest pitek, 11 listopada. Przed duym namiotem rozbitym na targowisku miejskim przy ul. Kociuszki kolejka oczekujcych. W niej rodzice z dzie mi, przy czym przewaaj dzieci. Z biletami w rku pospiesznie wchodz pod namiot – bo przeraliwie zimno. Z wtpliw przyjemnoci siadaj na plastikowych krzesach – bo te zimne. Co oczywiste, najszybciej zapeniaj si te naprzeciw sceny. Kady chce widzie jak najlepiej. Ale z czasem narastaj gosy krytyki. – To ma by loa? mieszne – wyranie niezadowolona starsza kobieta siada z wnukiem na tym samym co inni zimnym krzele, tyle e ustawionym tu pod scen. Dlatego droszym. Wobec zapenienia si najlepszych miejsc ci, którzy przychodz póniej, bez entuzjazmu siadaj po bokach. – Dobrze wida z kadego miejsca – zapewnia jeden z dwóch pracowników w garniturach. W kocu namiot wypenia si po brzegi. Gasn wiata. Sycha poruszenie i... paczce mae dziecko. Tata bezskutecznie próbuje je uspokoi . A mamy nie ma. Wychodz. Dla nich przedstawienie si ju skoczyo. Rozbrzmiewa melodia z filmu 2001: Odyseja kosmiczna. wiato kierowane jest na scen. Ta efektownie przewraca si w stron publicznoci. Wychodzi jedna z trzech córek wacicieli cyrku. Taczy na obrczy nad gowami publicznoci. Za wystp zbiera gromkie oklaski.

nia Dominika. To ta, która, krcc hula-hoopem, awansowaa do pófinau drugiej edycji TVN-owskiego show „Mam talent”. – Chciaa spróbowa swoich si. I mimo e na pocztku bylimy przeciwni, to zgodzilimy si. Uprosia nas. Jest bardzo ambitna, wiczya od rana do wieczora. To byo dla niej niesamowite przeycie. Dla nas zreszt te – wspomina debiut przed telewizyjnymi kamerami jej mama Renata Turek-Dmitriev. Blisko dwugodzinny program zwieczya „Bajka o Kopciuszku”. Niby taka, jak znamy, a jednak inna. – Program modyfikujemy tak co dwa lata, ale „Kopciuszek” pozostaje bez zmian. Jest nasz wizytówk. Dugo nad nim pracowalimy. Dominika Turek-Dmitriev potrafi kręcić jednocześnie 30 hula-hoopów Fot. TOS Pamitam pierwsze przedstawienie. Publiczno nie wiedziaa, o co choZ goników pynie Mambo no. 5 men, sprzeda balonów, wieccych dzi, a ja staam na rodku i pakaam. Lou Begi. Wychodzi maestwo bransoletek, a take waty cukrowej Ale je dopracowalimy – wspomina pani Renata. Dmitrievów – Renata i Jurij. Wygu- i popcornu. piaj si – sami i z psami. Do udziau Druga cz przedstawienia jest Czym cyrk Juremix róni si w skeczach zapraszaj widzów. analogiczna do pierwszej. Znów od innych? Bo jest rodzinny, bo nie – A teraz najlepszy numer nasze- otwiera j córka Dmitrievów, tym ma w nim konferansjera i nie stawia go spektaklu: przerwa 15-minutowa razem puszcza baki mydlane. Inna na tandet. – zakomunikowa eski gos. Cyr- taczy na szarfie. Jurij ongluje, – Ile razy mona oglda prymikowcy wykorzystuj go na zdjcia a do zabawy z popcornem wciga tywnych klaunów z czerwonym noz papug o wdzicznym imieniu Car- publik. W kocu pojawia si 14-let- sem? Ja skoczyem rosyjsk szko

Rozbiórka hali Hala montażowa Meramontu przy ul. Kościuszki zostanie rozebrana, bo nie udało się jej sprzedać. To wasno powiatu wrzesiskiego; samorzd próbuje zby t nieruchomo ju od kilku lat. Bezskutecznie. Jak si okazao, ostateczna próba sprzedania hali miaa miejsce 14 listopada. Tego dnia w starostwie odbyy si rokowania. – Zainteresowanie obiektem, owszem, byo, ale w kocu adna oferta nie wpyna – mówi Jolanta Pielak, naczelnik Wydziau Geodezji, Nieruchomoci i Kartografii. Hala ma 1924 m2, znajduje si na dziace o powierzchni 2461 m2. I to wanie t dziak powiat bdzie chcia sprzeda . – Planujemy rozbiórk budynku. To, co uda si odzyska z hali, zostanie sprzedane na zomie. W przyszym roku bdziemy chcieli sprzeda sam dziak – mówi starosta wrzesiski Dionizy Janiewicz. Jak tumaczy, inwestorów do kupna hali zniechcay azbestowe elementy, z których bya zbudowana.

1,9

miliona zotych – to cena wywoawcza za 1,1 ha gruntów inwestycyjnych przy Szosie Witkowskiej

Dojazd do hali jest take niedogodny; trudno manewrowa tu np. tirem. Hala Meramontu wyceniana bya na 519 tys. z. – Szacujemy, e tyle moemy uzyska ze sprzeday samej dziaki, plus to, co otrzymamy w wyniku zomowania – mówi starosta. W tym roku odbd si jeszcze dwa przetargi na zbycie powiatowych nieruchomoci (21 grudnia). Sprzedawana bdzie dziaka na tyach Zespou Szkoy Politechnicznej przy Szosie Witkowskiej i cz budynku (Urzd Celny) przy ul. 3 Maja. Filip Biernat

cyrkow, gdzie klaun nie jest traktowany jak zapchajdziura, tylko profesjonalista. Dlatego musi onglowa , chodzi po drabinie, jedzi na rowerku z jednym kókiem i zawodowo strzela batem – przekonuje Jurij Dmitriev. Pochodzi z dalekiej Syberii. Renat pozna w 1992 roku w Gorzowie Wielkopolskim. Przysza na przedstawienie, które wystawia z Cyrkiem Wielkim. Po dwóch miesicach spotkali si ponownie, tym razem w Koobrzegu. Ona bya tam na wczasach, on wystpowa. Póniej dzwonili do siebie i pisali. – Którego dnia Jura zadzwoni do mnie z pytaniem, czy za niego wyjd. Nie dowierzaam. A on przyjecha z piercionkiem zarczynowym, kwiatami dla mamy i koniakiem dla taty. Po dwóch miesicach si pobralimy – R. Turek-Dmitriev opowiada histori niczym z bajki. Tyle e prawdziw. Wspólnie postanowili otworzy cyrk. Niezbyt duy, ale swój. Chcieli, by mile spdzay w nim czas nie tylko dzieci, ale take doroli. By pod koniec spektaklu spojrzeli na zegarki i stwierdzili z niedowierzaniem: „O, to ju miny dwie godziny? Niemoliwe!”. Cho pocztki mieli trudne... Nie majc z czego y , stanli przed wyborem: sprzedajemy cyrk albo mieszkanie. Pado na mieszkanie. Dach nad gow zapewnia im barakowóz. – My przez 20 lat przebywamy ze sob 24 godziny na dob. Jak wyjedamy z domu na pocztku marca, to wracamy do niego w grudniu. I jeszcze nigdy si nie pokócilimy. To jest ciki, ale wdziczny kawaek chleba – podkrela R. Turek-Dmitriev. I nawet jej nie przeszkadza, e ma ma klauna. Tomasz Szternel

Nie wszyscy garną się do pomocy Szlachetna Paczka zawita po raz czwarty do Wrzeni, a po raz pierwszy do Nekli. A gdzie inni? Przypomnijmy. Ta ogólnopolska akcja polega na robieniu paczek konkretnym potrzebujcym rodzinom. Ich lista wraz ze spisem niezbdnych rzeczy ju 19 listopada znajdzie si na stronie www.szlachetnapaczka.pl. To stamtd osoby, które chc zosta darczycami, mog wybra okrelon rodzin, dla której przygotuj pomoc. Paczki dostarcz do magazynu, skd wolontariusze zawioz je do adresatów. Nic jednak nie dzieje si samo. Tych najbardziej potrzebujcych wczeniej musieli wyszuka wolontariusze (najczciej s to pracownicy socjalni). Oni te musz koordynowa zbiórk. W akcj od czterech lat wcza si Orodek Pomocy Spoecznej we Wrzeni. Do tej pory w ramach Szlachetnej Paczki obdarowanych na terenie gminy Wrzenia zostao blisko sto rodzin. W tym roku na licie znalazo si 31. – Liczymy, e kada z rodzin (nie s to tylko klienci OPS – przyp. red.) znajdzie swojego darczyc – mówi Krystian Kdziora, pracownik socjalny OPS we Wrzeni. – Do tej

W tym roku Szlachetna Paczka w całym kraju obejmie ok. 10 tys. rodzin. W naszym powiecie 48

 Wrzesiński OPS chętnie włącza się w akcje, które pomagają najuboższym. Na zdjęciu Krystian Kędziora Fot. DAI pory si to udawao – kontynuuje. Paczka w tym roku pierwszy raz bdzie organizowana w Nekli. Miejsko-Gminny Orodek Pomocy Spoecznej chce pomóc 17 rodzinom. Wród nich s osoby, które chciayby otrzyma m.in. biurko, odkurzacz, odzie czy rodki czystoci. Szlachetnych Paczek na pewno nie otrzymaj najubosi z tere-

nu Koaczkowa, Pyzdr i Miosawia. Wszystko dlatego, e wród tamtejszych pracowników OPS-u zabrako odrobiny dobrej woli. Kierownicy jednostek nie potrafili nam wyjani , dlaczego tak si stao. – W akcj nie wchodzilimy rok temu i teraz jest podobnie – odpowiedziaa po chwili zastanowienia Lidia Kwiatkowska, kierownik OPS w Koaczkowie. Sowem: brak tradycji... – Zawsze przed witami Boego Narodzenia organizujemy zbiórk ywnoci w sklepach – tumaczy Teresa Zmuda, szefowa OPS w Miosawiu. – Na Szlachetn Paczk nie starczyoby ju nam czasu – twierdzi. Tradycyjne witeczne paczki (makarony, sodycze itd.) przygotuj take OPS-y w Koaczkowie i Pyzdrach. Pienidze na nie bd pochodzi ze rodków budetowych. Tak jest najprociej. ukasz Róaski


18 listopada 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

9

Aktualności Ktoś zostawił zamknięte w skrzynce cztery bezbronne szczeniaki przy sklepie w Otocznej. Ich pisk 10 listopada usłyszała właścicielka sklepu. Nie wiadomo, kto je tam podrzucił. Zwierzaki trafiły do wrzesińskiego schroniska, gdzie czekają na nowego pana. Tym razem na takiego z sercem. Sporo szczęścia miał kolejny szczeniak (na zdjęciu), który 16 listopada został znaleziony w lasku w Gutowie Małym. Zamkniętego w koszyku psa wypatrzyło małżeństwo, które akurat tamtędy przejeżdżało. Szczeniak również oczekuje na nowego właściciela w przytulisku (ul. Sikorskiego we Wrześni; za biurowcem PUK-u). – Takich sytuacji mamy kilkanaście rocznie – ubolewa Anna HedrychStanisławska ze straży miejskiej. – Najczęściej znajdujemy psy w miejscach nieodosobnionych, czyli tam, gdzie mogą być zauważane przez ludzi. KUL

Przedświąteczna akcja Niemal przez cay grudzie bdzie trwa witeczna zbiórka darów dla wrzesiskiego schroniska. Kady z nas bdzie móg pomóc. Organizatorem akcji (ruszy 1 grudnia i potrwa do 22 grudnia) jest wrzesiski wolontariat dziaajcy przy schronisku. Swoj cegiek doo równie harcerze ze szczepu „Feniks”. To wanie oni bd odwiedza nasze domy, informujc mieszkaców o zbiórce. Bd te zbiera karm. Jeli do kogo jednak nie zapukaj – nic straconego. Ofiarodawcy bd mogli zgasza si sami. Wystarczy tylko zadzwoni po numer telefonu 725 271 426, informujc o chci przekazania suchej karmy. Z miejsca docelowego odbior j wówczas organizatorzy akcji. Zbiórka bdzie przeprowadzona take w szkoach.

Co słychać

Wyrzucone szczeniaki szukają nowego domu. Ich zdjęcia można zobaczyć na portalu www.wrzesnia.info.pl

74

psy przebywaj obecnie we wrzesiskim przytulisku

Organizatorzy licz, e wcz si w ni równie wrzesiskie firmy. Przypomnijmy, e dziennie na nakarmienie czworonogów w miejskim schronisku przy ul. Sikorskiego potrzeba okoo 50 kilogramów suchej karmy. ukasz Róaski

Reklama

„ Sprzedano ju wszyst-

kie czterysta biletów na niedzielny wystpy popularnego kabareciarza Marcina Daca, który odbdzie si we Wrzesiskim Orodku Kultury przy ulicy Kociuszki (godz. 20.00). KUL

„ W kasie WOK-u s natomiast jeszcze bilety (w cenie 45 z) na wystp Zenona Laskowika i Jacka Fedorowicza. Pomia si wraz z nimi bdzie mona 9 grudnia (start o godz. 19.00). KUL „ W ratuszu dba si o wi-

zerunek burmistrza Tomasza Kaunego. W ostatnio wydanym biuletynie informacyjnym opublikowano a cztery jego zdjcia. Wiceburmistrz Waldemar Grzekowiak jest tylko na dwóch. W sumie w ratuszowej tubie zamieszczono jedenacie zdj . KUL

„ Starosta Dionizy Janiewicz z kolei nie ma „parcia na amy”. W ostatnim wydaniu powiatowego periodyku nie zamieszczono ani jednego jego zdjcia. Wicestarosty Waldemara Grzegorka te próno szuka . KUL „ Trwaj poszukiwania

odpowiedniej dla Opieszynka wielbdzicy. Miejmy nadziej, e dwugarbna reklamówka Wrzeni znajdzie czas na miosne gierki. KUL

„ Tu przed zamkniciem

tego numeru „WW” premier Donald Tusk ogosi skad rzdu. Szukalimy, szukalimy i... nie znalelimy tam nazwiska Krystyny Poledniej. Czyby agencje informacyjne si pomyliy? Albo, nie daj Boe, premier? TOM

„ 11 listopada 2011 roku

by wyjtkow dat; wszak znalazo si w niej a sze jedynek. Z tym wikszym napiciem oczekiwano w szpitalu na porody. Tymczasem... nie mia miejsca ani jeden. TOS

„ Na pocztku przy-

szego roku zostan cakowicie przebudowane chodniki na ulicy Zamysowskiego. Teraz spacer moe zakoczy si kontuzj, zwaszcza gdy idziemy po zmroku. KUL

„ Jury wybrao ju zwycizc konkursu „Wrzenia Poetów”, jednak nazwisko laureata ujawnione zostanie dopiero w poowie grudnia. Przypomnijmy, e nagrod w konkursie jest wydanie tomiku poetyckiego. KUL

Zew-431

„ Blisko 75 tys. z b-

dzie kosztowao tegoroczne owietlenie Wrzeni na wita Boego Narodzenia. KUL


18 listopada 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

10 Aktualności

Pojedziemy na łów, na łów Św. Hubert w tym roku oszczędził grubego zwierza. Padły bażanty i lis. Zgodnie z kilkusetletni tradycj na pocztku listopada do lasów i na pola przybywa wity Hubert, patron myliwych, ze swoj wit. Oznacza to, e oficjalnie rozpocz si sezon owiecki. W powiecie wrzesiskim, tak jak w caej Polsce, odbywaj si wtedy wspólne polowania poczone z biesiad. Dzie powicony pamici w. Huberta przypada 3 listopada. Wedug legendy, kandydat na witego urodzi si okoo 665 roku w królewskim rodzie Merowingów. Prowadzi hulaszczy tryb ycia, a przemian duchow przeszed, gdy podczas polowania ukaza mu si jele ze wietlistym krzyem w porou. T legend lubi przywoywa wszyscy myliwi przekonani, e owy to co wicej ni strzelanie i adrenalina. Prawdziwi myliwi wol jednak unika wielkich sów. O swojej pasji mówi konkretnie.

„Darz bór” i na łowy Sobota, 5 listopada, godzina 8.00, stanica w Biechowie – myliwi z Koa owieckiego „Szarak” wyruszaj na pierwsze w sezonie polowanie zwane hubertowskim. Stawiy si 24 osoby, w tym gocie z zaprzyjanionych kó. Kazimierz Kujawa z „Kniei” przywióz na t okazj wasnorcznie wyrzebion podobizn w. Huberta. Paskorzeba z lipowego drewna zawinie w stanicy. – Mamy na swoim terenie bardzo mao lasów, wic bdziemy polowa take w ródpolnych zarolach – mówi Radosaw Ratajewski, prezes koa. Jeszcze tylko krótki meldunek i mona wsiada do terenowych samochodów i rusza . Pierwszy przystanek: zarola, nieopodal cierniska po kukurydzy. Myliwi zasadzaj si gównie na baan-

 Myśliwi w „Szaraku” zazwyczaj polują wśród łąk i pól ty i lisy, moe trafi si dzik. Kiedy koo znane byo przede wszystkim z polowa na zajce. Na w. Huberta myliwi potrafili ustrzeli nawet 300 sztuk. Pewnie std wzia si nazwa „Szarak”. – Wtedy to byy polowania. Zajce wyskakiway na nas z lasu stadami. Niejednego strzelca przewróciy – wspominaj ze miechem starsi myliwi. Obecnie od kilkunastu lat polowania na zajce s w Polsce zakazane, ze wzgldu na spadek liczebnoci dugouchych szaraków. – Ju duszy czas prowadzimy introdukcj zajcy na naszym terenie. Mamy specjaln zagrod hodowlan midzy Kaczanowem a Osowem, gdzie zwierzta przebywaj, by zaadaptowa si do wolnego ycia. Co roku wypuszczamy je na wolno . Liczymy, e w ten sposób uda nam si odtworzy populacj zajcy na naszym owisku – mówi prezes. Tymczasem z zaroli wylatuj baanty wyposzone przez nagonk. Padaj pierwsze strzay. Myliwi mog celowa tylko do samców, które bardzo atwo odróni od samic po jaskrawym upierzeniu. Baanta ustrzeli m.in. Jacek Pluta. – Mój dziadek by lenikiem, wanie po nim przejem myliwsk pasj – opowiada. – Pamitam, e na pierwszym polowaniu, jako mody myliwy, ustrzeliem cztery zajce. To nie

Fot. Joanna Goździewicz

byo wcale duo. Wtedy mielimy mnóstwo zajcy – dodaje.

Dzik na celowniku Sygna rogu oznacza koniec etapu polowania. Myliwi zbieraj ustrzelone baanty i ruszaj na kolejne owisko. Jazda jeepem po polnych wertepach to jedna z atrakcji. Za kierownic R. Ratajewski, a obok jego ojciec – Janusz, myliwy senior. Polowanie to naprawd pokoleniowa pasja. – Mam 19 lat, tyle e do setki – artuje pan Janusz i poprawia kapelusz ozdobiony chybem, czyli sztywn szczecin z grzbietu dzika. – Poluj od 50 lat. To tradycja rodzinna. Pochodz z rodziny ziemiaskiej. Dziadek urzdza due polowania, podobno braa w nich udzia nawet moja mama, gdy bya jeszcze pann – opowiada. Na drugim owisku myliwi otaczaj ródpolny zagajnik. – Uwaga! – krzycz w pewnym momencie ci od nagonki. Jest dzik. Wszyscy czekaj gotowi do strzau. Nagonka trzy razy przeczesuje zagajnik, ale dzik nie ma zamiaru si podda . Ani myli wyj na otwarte pole. – Tu nie da rady bez psa. Sam ju nie wyjdzie – mówi kto. Emocje s due, kady

Pobór do wojska zniknął, ale są kwalifikacje 537 osób w powiecie wrzesiskim zostao objtych w tym roku tak zwan kwalifikacj wojskow, która zastpia pobór. Przypomnijmy, e w 2009 r. w polskiej armii zlikwidowano pobór, a dokadniej, zaniechano powoa modych mczyzn i kobiet do zasadniczej suby wojskowej. W 2010 Wojsko Polskie stao si formacj zawodow. Jednak modzie w wieku poborowym nadal jest ewidencjonowana podczas tzw. kwalifikacji wojskowej. W tym roku badania lekarskie pod ktem przydatnoci do suby wojskowej zostao przebadanych 503 mczyzn i 34 kobiety. W tym roku kwalifikacj przeszli mczyni z rocznika 1992 oraz ci, którzy nie maj zdolnoci do czyn-

18

lat – to wiek uprawniajcy do wstpienia w szeregi Wojska Polskiego

nej suby wojskowej z roczników 1987-1992, a take kobiety z roczników 1987-1992, których kwalifikacje mog by przydatne dla wojska (pielgniarki, lekarze, weterynarze). – Do bada przed Powiatow Komisj Lekarsk we Wrzeni nie zgo-

sio si pi osób – informuje Jacek Sota, rzecznik prasowy Ministerstwa Obrony Narodowej. – W razie niestawienia si do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt czy burmistrz z urzdu lub na wniosek przewodniczcego powiatowej komisji lekarskiej, lub wojskowego komendanta uzupenie, nakada na osob podlegajc kwalifikacji wojskowej grzywn w celu przymuszenia albo zarzdza przymusowe doprowadzenie przez policj do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postpowaniu egzekucyjnym w administracji – dodaje rzecznik. Armia szuka równie w caym kraju ochotników do Narodowych Si Rezerwowych. W powiecie wrzesiskim udao si wojsku skaperowa siedem osób. FIB

 W tym roku na polowaniu królowały bażanty. Padło ich dziewięć

Fot. JOG

chciaby ustrzeli grubszego zwierza. Niektórzy myliwi zaczynaj wchodzi w zagajnik. Robi si niebezpiecznie. R. Ratajewski decyduje si zakoczy t cz polowania. Dzik uszed z yciem. Dwik rogu i zbiórka. Okazuje si, e niektórym jednak dopisao szczcie. Bogusaw Fijakowski jednym celnym strzaem pooy dwa baanty.

„Lisa kępa” Krótki przystanek na myliwsk herbatk, któr czstuje Antoni Dbrowski, i jazda na kolejne owiska. Teraz ju typowo lene. Tu myliwi maj nadziej ustrzeli par lisów. Rudzielce okazuj si jednak sprytne. Tylko wytykaj nosy z gszczu i uciekaj z powrotem. – By bardzo blisko, ale cofn si do lasu. A co tam, poyje sobie duej – podsumowuje jeden ze strzelców. – Lisy te peni wan rol w ekosystemie. Oczyszczaj las z padliny. To tacy leni sanitariusze – dodaje i mówi, e mylistwo to dla niego przede wszystkim przyjemno obserwowania przyrody. – W kadym stadzie s czarne owce – zauwaa R. Ratajewski. – Nie wszyscy myliwi zachowuj si zgodnie z zasadami, ale, niestety, media czsto

wyjaskrawiaj negatywne przykady i przedstawiaj nas w niekorzystnym wietle. Naley pamita , e polowanie to ostatni etap naszej dziaalnoci. Na pierwszym miejscu jest hodowla i wspieranie naturalnej selekcji. Nie strzelamy do wszystkiego co si rusza, jak mówi niektórzy. S cile wyznaczone reguy okrelajce, do jakich zwierzt i kiedy mona strzela . Zanim zaczniemy polowa , przeprowadzamy inwentaryzacj zwierzyny – mówi i podaje niektóre zasady myliwskiego kodeksu: – Nie strzelamy do zwierzt w okresie rozrodczym. Staramy si oszczdza silne osobniki, np. jeeli chodzi o anie, strzelamy do tych, które maj wygite grzbiety, bo oznacza to, e samica jest ju stara. W przypadku jeleni wyznacznikiem mskoci jest poroe. Osobniki, które maj duo testosteronu, maj regularnie uksztatowane, due rogi. Wiadomo, e do tych nie strzelamy, bo wanie one przekazuj najlepszy materia genetyczny – tumaczy. Pada kilka strzaów, ale tylko jeden jest celny. Lisa zastrzeli ukasz Ma kowiak, który dumnie prezentuje trofeum. Lis to moda sztuka, ale ma piknie wybarwion kit. W sam raz na konierz albo czapk.

Czas powrotu Polowanie powoli dobiega koca. Myliwi wracaj lenymi drogami do stanicy. Podczas jazdy snuj wspomnienia zwizane z okolicami. – A pamitacie, jak tutaj gonilimy z Bogusiem Fijakowskim dzika? – A tam byy kiedy takie zarola. Wiele lisów tam ustrzelilimy. Stanica w Biechowie, godzina 15.00 – myliwi ukadaj pokot: dziewi baantów i lisa. Moe nie s to imponujce trofea, ale polowanie mona uzna za udane. Królem zostaje Bogusaw Fijakowski, I wicekrólem – ukasz Ma kowiak, a tytu II wicekróla zdobywaj ex aequo: Antoni Dbrowski, Józef Gowacki i Piotr Pocki. Po uroczystym odznaczeniu zwycizców wszyscy udaj si na zasuon biesiad, podczas której nie zabrako oczywicie toastu na cze w. Huberta. Joanna Go dziewicz

Hasło przeciwko paleniu Wrzesiski sanepid zachca do wczenia si w akcj antytytoniow i zaprasza do udziau w konkursie „Nie! dla dymu w samochodzie”. Potrwa on do 30 listopada. Aby wzi udzia w konkursie, wystarczy napisa jedno krótkie haso skierowane do kierowców, które bdzie mona umieci na gadetach samochodowych. Co zrozumiae, powinno zachca ono do niepalenia w samochodach. Innych wytycznych nie ma. Moe by dowcipne, napisane slangiem itd. Haso naley przesa na adres oswiata.zdrowotna@ wssepoznan.pl. To nie koniec. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrzeni zaprasza take studentów do konkursu „Pali , nie pali ? –

oto jest pytanie: Nie Pali lub Rzuci Palenie – to odpowied na nie”. Uczestnik tego konkursu ma równie za zadanie napisa jedno krótkie haso skierowane do studentów. Bdzie ono umieszczone na pudekach papierosów, w rodkach komunikacji publicznej czy na stronach internetowych. Haso ma zachca do rzucenia palenia oraz podkrela walory niepalenia. Slogan równie naley wysa na wspomniany wczeniej adres internetowy. Szczegóowe informacje na temat wszystkich konkursów dostpne bd na stronie internetowej www. pssewrzesnia.pis.gov.pl. Dodajmy, e akcja pod hasem „Rzu palenie razem z nami” w Polsce jest przeprowadzana od 1992 roku. KUL


18 listopada 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

11

Aktualności Pokazali, jak świętować niepodległość

Francuzi wprowadzą się w wakacje 5% rozmów z inwestorami kończy się wmurowaniem kamienia – mówi Tomasz Kałużny

Wmurowano kamień węgielny pod budowę firmy Allflex.

Bez wojen z policją, za to z udziałem posła i grupy rekonstrukcji historycznej odbyły się główne lokalne uroczystości z okazji Święta Niepodległości we Wrześni. Honorową wartę pod pomnikiem 68 Pułku Piechoty przy ul. Słowackiego objęły cztery osoby przypominające do złudzenia żołnierzy wspomnianej formacji: Piotr Borowczak, Rafał Wysocki, Marcin Raszczyk i Artur Mokracki. – Nasza grupa powstała na początku roku i to nasz pierwszy występ – mówi ten ostatni (na zdjęciu pierwszy z prawej), uzbrojony w replikę karabinu mauser 98 i ubrany w replikę przedwojennego, szytego na miarę munduru. – Jesteśmy otwarci na nowych członków, zapraszamy osoby, które pasjonują się okresem wrześniowym – dodaje. W ramach obchodów 93. rocznicy odzyskania niepodległości pod pomnikiem złożono liczne wiązanki kwiatów. Hołd walczącym za ojczyznę złożyła m.in. poseł Krystyna Poślednia. Co cieszy, pod pomnikiem stawiło się dużo dzieci i młodzieży. Nie zabrakło też starszych mieszkańców, kombatantów i licznie przybyłych pocztów sztandarowych. Po uroczystości niemal wszyscy zgromadzeni udali się do Wrzesińskiego Ośrodka Kultury, gdzie odbyła się uroczysta wieczornica. Tę część darowali sobie m.in.: starosta Dionizy Jaśniewicz, burmistrz Tomasz Kałużny i wspomniana K. Poślednia. – Obowiązki parlamentarzysty wezwały ją w inne miejsce. Również obowiązki dnia dzisiejszego wezwały pana starostę i pana burmistrza – tłumaczyła nieobecność władz w ośrodku kultury Małgorzata Korfini-Stachnik, prowadząca spotkanie w WOK-u. Dodajmy, że część artystyczną w tym roku zaprezentowali tam gimnazjaliści ze szkoły przy ul. Kosynierów. Publiczność nie szczędziła braw. Łukasz Różański

Symboliczna uroczysto wmurowania aktu erekcyjnego (9 listopada) odbywaa si w scenerii, w której byo ju wida zarys przyszej hali. Prace przy budowie francuskiej firmy w Psarach Maych trwaj ju od miesica. Za kielni chwycili m.in. burmistrz Tomasz Kauny i ks. Czesaw Kroll, który powici plac budowy, oraz inwestorzy. Wród tych ostatnich nie zabrako Artura Flanca, dyrektora Allflex Polska. – Przy wyborze miejsca pod inwestycj bralimy pod uwag gównie pooenie, dojazd i sytuacj na lokalnym rynku pracy – wylicza. – Zadecydowao równie to, e jestem wrzenianinem – mieje si. Pierwszy etap inwestycji (pochonie 10 mln euro) obejmuje budow hali magazynowo-produkcyjnej o powierzchni 3 tys. m2. Bezporednio przy niej powstaje cz administracyjno-socjalna o powierzchni 800 m2. Zakoczenie tego etapu planowane jest na poow przyszego roku. – Codziennie na placu budowy pracuje 60-80 osób – mówi Jarosaw Dudkiewicz, prezes firmy Imercon, wykonawca inwestycji. – Budowa w duej czci realizowana jest z gotowych elementów. Mamy nadziej, e do zimy hala bdzie ju zadaszona.

 – Chcemy dalej rozbudowywać

fabrykę w Psarach Małych – mówi wrześnianin Artur Flanc Fot. KUL

W drugim etapie na 1,8-hektarowej dziace zostanie wybudowana kolejna hala o powierzchni 6 tys. m2. Zakoczenie caej inwestycji (trzeci etap) moe nastpi w 2017 roku; wszystko jest uzalenione od sytuacji na rynkach. – Dzi w naszej firmie w Jasinie pracuje prawie 70 osób i duo z nich jest z Wrzeni – kontynuuje A. Flanc. – Docelowo chcielibymy zatrudni 230-250 osób. W pierwszym etapie bdzie to blisko stu pracowników. Nabór ruszy w marcu.

Allflex Polska planuje si wyprowadzi z podswarzdzkiego Jasina do Psar Maych najpóniej do koca sierpnia 2012. Co wane, zakad produkujcy kolczyki dla zwierzt bdzie przyjazny rodowisku. Francuski Allflex jest drug firm, któr udao si cign w ostatnich miesicach do Wrzeni. Przypomnijmy, e od kilku miesicy przy ul. Sikorskiego trwa budowa indyjskiej firmy Uflex. Zatrudnienie ma w niej znale 260 osób. Miejsc pracy by moe bdzie wicej. – Prowadzimy bardzo wstpne rozmowy z producentem sprztu AGD z Azji – zdradza T. Kauny. – Dzi (9 listopada – przyp. red.) jestemy po konkretniej rozmowie z firm na temat terenów pooonych przy samym wle autostradowym. W cigu miesica powinno si wszystko wyjani – koczy. KUL

Reklama

Kre-273

Konkurs wiedzy różnej Ju po raz dziewity uczniowie wzili udzia (8 listopada) w powiatowym konkursie Omnibus. Jego organizatorem bya Samorzdowa Szkoa Podstawowa nr 6 we Wrzeni wraz ze Stowarzyszeniem Twórczoci Teatralnej „Akt”. W tym roku o tytu Omnibusa ubiegao si 26 uczniów z 9 szkó podstawowych, m.in. z Otocznej, Zasutowa, Kaczanowa, Wrzeni i Miosawia. Fina powiatowy poprzedzony by eliminacjami w szkoach. W ten sposób wyoniono uczniów z najszersz wiedz z rónych dziedzin ycia, wykraczajc poza szkolne przedmioty. Fina skada si z czci pisemnej i ustnej. Zawodnicy musieli odpowiedzie m.in. na takie pytania, jak: Jaki ksztat ma podstawa piramidy? Co to jest agorafobia? Gdzie pracowao siedmiu krasnoludków? Ile minut trwa mecz baseballu? W czci ustnej spotkaa si dwunastka najlepszych, a w cisym finale szecioro uczniów. Wszyscy odpowiadali na pytania z wybranych przez siebie kategorii. Decydowali równie, za ile punktów chc odpowiada . Z przygotowanymi pytaniami najlepiej poradzili sobie uczniowie wrzesiskich szkó. Pierwsze miejsce zaja Adrianna Kaczmarek (Samorzdowa Szkoa Podstawowa nr 2), która w finale odpowiedziaa poprawnie na dwa pytania za trzy punkty; drugie Filip Kwiatek (SSP nr 1); trzecie miejsce na podium zaj Micha Konieczka (SSP nr 6). Najlepsi otrzymali nagrody ksikowe i akcesoria komputerowe. Pozostali otrzymali drobne nagrody pocieszenia. KUL


18 listopada 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

12 Kultura

Stolica nie ma tego, co my Muzeum i WOK okazały się za małe na wernisaż wystawy Kolekcji Wrzesińskiej Andrzeja Jerzego Lecha. Mona ju oglda caociowy efekt zeszorocznej wiosennej i jesiennej pracy A. J. Lecha, fotografa realizujcego (po Bogdanie Konopce) drug odson „Kolekcji wrzesiskiej”. Zleceniodawc tego unikatowego w skali caego kraju przedsiwzicia jest Urzd Miasta i Gminy we Wrzeni, a tegorocznym realizatorem – uznany fotoreporter Mariusz Forecki. Podwójny wernisa odby si 11 listopada w Muzeum Regionalnym oraz we Wrzesiskim Orodku Kultury. W pierwszej placówce zawisy zdjcia wiosenne, czciowo znane ju z wczeniejszej ekspozycji na rynku, natomiast w orodku kultury wystawiono nieznane fotografie jesienne A. J. Lecha. W obu miejscach pojawiy si niespotykane tumy. Oficjalne otwarcie wystawy klasycznych, zbiorowych, pozowanych zdj nastpio w muzeum. Autor, mieszkajcy na co dzie w New Jersey, przemawia wspólnie z kurato-

rem „Kolekcji” Waldemarem liwczyskim i burmistrzem Tomaszem Kaunym. – To, co Andrzej zrobi we Wrzeni, moim zdaniem wykracza ju poza fotografi. Fakt, e par tysicy osób stano przed jego obiektywem, jest ju zjawiskiem socjologicznym. Dziki temu tysice osób zainteresowao si fotografi – zauway W. liwczyski. – Autor podziwia wrzenian, a nawet nas kocha, jak mówi, wic musimy si odwzajemni tym samym. Mam tu pierwszy egzemplarz albumu, w którym zebrane zostay wszystkie jego wrzesiskie fotografie, i niniejszym przekazuj go na rce autora – mówi T. Kauny, wrczajc Lechowi wacy 3,8 kg ekskluzywny album. – Dzikuj za moliwo bycia uczestnikiem tego piknego przedsiwzicia, jakim jest „Kolekcja wrzesiska”. Fotografie te dedykuj mieszkacom Wrzeni – stwierdzi fotograf, po czym imiennie podzikowa bardzo wielu mieszkacom, zarówno samym bohaterom fotografii, jak i ludziom, którzy pomagali przy ich realizacji. Pado wród nich m.in. nazwisko wrzesiskiego weterynarza Bogusawa Goebiowskiego, który znalaz si na szeciu fotografiach.

Nowy 15-letni zespół

– Z Andrzejem spotkaem si po raz pierwszy podczas wykonywania zdjcia chóru Lutnia, w którym wystpuj. Andrzej zapyta mnie wtedy, co ciekawego mona jeszcze we Wrzeni uwieczni . Tak zacza si nasza wspólna przygoda z fotografowaniem. W efekcie powstay zdjcia wielbdów, klasycznych citroenów i nekielskich syrenek z wacicielami, zdjcia Wrzesiskiej Brygady Kolarskiej oraz chórzystów po wystpie w kociele. Towarzyszenie mu w czasie fotografowania zarówno ludzi, jak i krajobrazów, które niestety nie zostay wystawione, byo fascynujcym przeyciem – mówi B. Gobiowski. Po zakoczeniu projektu „Kolekcja wrzesiska 2010” poprosilimy o opini uznanych fotografów obecnych na wernisau. – Wrzenia miaa ogromne szczcie, e przydarzyo si jej takie przedsiwzicie. To w tej chwili chyba jedyne miasto w Polsce, które tworzy tak kolekcj. Mona tylko zazdroci – przyzna Janusz Nowacki, zaoyciel Galerii pf w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. – Warszawa nie ma tego, co ma Wrzenia. I tyle – doda Rafa Swosiski. Wideorelacja z wernisau na wrzesnia.info.pl (zakadka Kultura). Damian Idzikowski

 A. J. Lech prezentuje album w towarzystwie kuratora i burmistrza

„Wieśmaki są pyszne” Rozmowa z Grzegorzem Łapanowskim, kucharzem i dziennikarzem kulinarnym.

 Jubileuszowy koncert trwał 2,5 godziny, orkiestra bisowała trzykrotnie. Zabrzmiały m.in. utwory filmowe, operowe, swingowe i popowe

Nie ma ju Modzieowej Orkiestry Dtej Wrzesiskiego Orodka Kultury. Z okazji 15-lecia zespó przemianowa si na Wrzesisk Orkiestr Dt. Przyczyny zmiany nazwy przybliy nam kapelmistrz Jacek Rybczyski: – Byo to wrcz konieczne. Kiedy co roku wyjedalimy za granic, nikt nie potrafi wymówi naszej dugiej nazwy. A „Wrzesiska Orkiestra Dta” brzmi bardzo dobrze i prosto. Jubileuszowy koncert odby si w sobot 12 listopada, oczywicie w WOK-u. Zespó, stosownie do okazji, wystpi w strojach wieczorowych: panowie w garniturach z muszkami, panie w eleganckich sukienkach i fryzurach. W trakcie koncertu imiennie przedstawiono wszystkich aktualnych czonków zespou oraz dziewczta z tanecznego zespou buawistek i grupy Takt.

Fot. RL

Fot. DAI

Sala widowiskowa orodka pkaa w szwach, nie pozostao ani jedno wolne miejsce. Wielu suchao ponad dwugodzinnego koncertu na stojco. cznie z kilkoma bisami orkiestra wykonaa okoo 20 utworów. Przez cay wystp na wielkim ekranie trwa multimedialny pokaz zdj z historii grupy. Pod koniec z gratulacjami i yczeniami wystpowali przyjaciele instytucji, jak staa si ju wrzesiska orkiestra. Kwiaty i podarunki wrczali przedstawiciele urzdów, lokalnych chórów i stowarzysze oraz kapelmistrzowie orkiestr ze Swarzdza i dalekiej Ostrowi Mazowieckiej. 15-lecie orkiestry nie byo jedyn okazj do witowania; jednoczenie 25-lecie pracy artystycznej obchodzi J. Rybczyski. Wideorelacja z koncertu na wrzesnia.info.pl (zakadka Kultura).DAI

Kolejna odsona Literackich Spotka Niecodziennych ju za nami. Tym razem w restauracji Bulvar24 goci Grzegorz apanowski, znany z programu „Dzie Dobry TVN”. Mona go równie zobaczy na antenie stacji Kuchnia TV. Z mieszkacami Wrzeni spotka si 15 listopada. Mia pan ju okazj spróbowa czego fajnego w Bulvar24? Tylko latté na podwójnym espresso. Byo nieze. Kolacja przede mn. Podróujc kolej, uwielbiam je urek w Warsie. Nie ma wikszej przyjemnoci ni je t zup i patrze zza okna na pikne krajobrazy. Do sieci McDonald’s równie pan zaglda? Ostatnio mi si zdarzyo. Byem oczarowany wiemakiem. O matko, jakie to byo pyszne, fenomenalne. Zdarza si panu ugotowa potraw, która panu nie smakuje? Czasami co spaprz, ale nie pamitam, co byo ostatnio. Musiao by to dawno (miech). Gotowa powinien kady? Gotowanie to jedna z najprzyjemniejszych rzeczy w yciu, jak moemy zrobi sobie i bliskiej osobie. To nie jest trudne. Ja gotuj z egoistycznych pobudek. Kocham je . Robert Makowicz (z programu „Podróe kulinarne” – przyp. red.) napisa, e w yciu s wane dwa przedmioty. óko, bo tam wszystko si zaczyna i koczy i stó – bo wszystko, co poza ókiem, krci si dooko-

 G. Łapanowski uwielbia polską kuchnię – i nie tylko. Jak przyznał, smakują mu również świńskie uszy i... bycze penisy. Ponoć są dobre Fot. KUL a stou. Kuchnia ma jeszcze przed panem tajemnice? Kiedy wydawao mi si, e o jedzeniu wiem wszystko, ale kiedy trafiem do Akademii Kurta Schellera, zapadem si pod ziemi. Twierdz, e o jedzeniu nie wiem nic (miech). Jak ugotowa brzowy ry, aby by mikki? Jest z tym cholerny problem. Trzeba ugotowa troch i odstawi pod przykryciem. I on wtedy nie popka, a jednoczenie dojdzie w rodku. Nie zaszkodzi te yka masa. Innego sposobu nie znam. Jakie s najwiksze bdy ywieniowe popeniane przez Polaków? Zbyt duo soli, cukru i tuszczu, a za mao warzyw i owoców. Gdybym szuka optymistycznych punk-

tów na tej mapie, to powiem, e... nie ma ich zbyt wiele. Co smay na oliwie, co na oleju, a co na male? Pytanie: czy smay ? Dietetycy twierdz, e jest to najgorszy sposób obróbki termicznej. Gdy zapytamy szefa kuchni, jak przygotowa danie, powie: doprawi , dosmay . Chcc smay , wykorzystujmy odpowiednie tuszcze. Mam na myli oleje, które wytrzymuj wysok temperatur. Dobra jest oliwa z oliwek z drugiego toczenia. Wysz temperatur wytrzyma smalec oraz tusz gsi i kaczki. Polecam te maso klarowane. Na surowo stosujmy olej rzepakowy czy oliw z oliwek. Ostatni z daniami azjatyckimi nie jest jednak dobrym poczeniem. „Z Veget smakuje lepiej”? Przyzwyczailimy si do glutaminu sodu. Powoduje on wypaczenie naszego naturalnego smaku. Wol pieprz i sól. Dobry produkt nie musi mie wzmacnianego smaku. Dobry babciny rosó nie musi mie magii. Napisa pan ksik kulinarn, gotuje pan na ekranie. Kiedy otworzy pan wasn restauracj? Ilekro o tym myl, tyle razy si szczypi pod bokiem. Praca we wasnej restauracji jest niezwyka, pasjonujca, ale to praca 24 godziny na dob. Ja mam to ju dzi. Otwierajc wasn restauracj, musiabym pracowa 48 dziennie. To niewykonalne. Wa r t o k u p o w a j e d z e n i e w marketach? Powinnimy si zastanowi , czy wyda troch wicej na dobre jedzenie, czy troch wicej na lekarza. Nie mówi jednak, e w marketach wszystko jest ze. Rozmawia ukasz Róaski


18 listopada 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

13

Temat tygodnia

Rywalizacja szkół językowych Klient nasz pan – to główne założenie wrzesińskich szkół językowych.

Ceny zajęć grupowych w szkołach językowych

25 zł

20 zł od 15,70 zł

16,65 zł

od 14 zł Brana jzyków obcych we Wrzeni nie jest wcale maa. To 30 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych: tumaczy, szkó jzykowych, prywatnych korepetytorów. Na rynku mamy kilka szkó jzykowych, które zaciekle walcz o klienta i dyktuj ceny. Placówki ucz gównie jzyków zachodnich i rosyjskiego. Jedna ze szkó wykadaa nawet japoski. I tak np.: English House Studio Jzyków Obcych – angielski, francuski, niemiecki; Centrum Jzykowe Kejt – angielski, niemiecki, francuski i rosyjski; Perfect School – angielski, niemiecki, woski, hiszpaski, francuski; Profis – angielski, niemiecki. Z reguy w szkoach ucz polscy wykadowcy, a take native speakerzy, czyli nauczyciele cudzoziemcy. Ale s te wyjtki: – Nie zatrudniam osób niewykwalifikowanych. Cen-

od 12 zł

Centrum Językowe Kejt

Perfect School

niejszym pracownikiem jest dla mnie Polak z wysokimi kwalifikacjami ni cudzoziemiec, który nie ma pojcia o metodyce, a którego jedynym atutem jest posugiwanie si wasnym jzykiem. Chtnie zatrudni cudzoziemca, ale musi to by osoba

English House

Lingua

waciwa, znajca jzyk i potrafica przekaza swoj wiedz – mówi Katarzyna Graczyk, wacicielka Centrum Jzykowego Kejt. Cennik za nauk w grupach publikujemy powyej. Grupa to minimum dwie osoby, jednak im jest ich wicej,

„Najważniejsza jest motywacja” O tym, kiedy, jak i dlaczego warto rozpocząć naukę języka obcego, rozmawiamy z anglistką Anną Zjeżdżałką. Zacznijmy od ciebie. Jak nauczya si angielskiego? Chodziam na korepetycje. Od najmodszych lat rodzice wrcz zmuszali mnie do dodatkowych lekcji. Póniej na ponad 2 lata wyjechaam do Londynu. Uczyam si i pracowaam. Nastpnie studia podyplomowe i tak naprawd cige doksztacanie, poniewa nad jzykiem trzeba pracowa i wci go doskonali . A czy byaby w stanie nauczy si jzyka tylko na lekcjach w szkoach pastwowych? Kiedy to byo niemoliwe, bo nauka angielskiego zaczynaa si duo póniej ni teraz. Dzi dzieci maj go ju w przedszkolu. A za moich czasów jzyk obcy by dopiero pod koniec podstawówki. Bez dodatkowych lekcji nie byabym w stanie si go nauczy . Pracujesz w Szkole Podstawowej nr 1, gdzie uczysz wanie angielskiego. Ale przecie jego nauk mona rozpocz duo wczeniej. Wedug bada mózg najintensywniej rozwija si do szóstego roku ycia, wic warto wykorzysta potencja maych dzieci i uczy je jzyka, ale tylko poprzez zabaw. Chodzi o to, eby traktoway takie zajcia jak co miego, przyjemnego, i si nie zraziy. Wedug tego samego schematu przeprowadzam lekcje w szkole podstawowej. W pierwszej, drugiej i trzeciej klasie stawiam na pozytywne podejcie do jzyka, czyli za-

 A. Zjeżdżałka uczy metodą Helen

Doron. Można ją stosować nawet u kilkumiesięcznych dzieci Fot. TOS

chcam do nauki urozmaicajc lekcje grami i zabawami jzykowymi. Ilu z nich to nie wystarczy i korzystaj z prywatnych lekcji? Wielu. Maj na to wpyw liczne klasy, blisko 30-osobowe. No i jedni sobie radz, a inni nie nadaj z materiaem. Dopiero w czwartej klasie jest lepiej, bo wchodz grupy. Uczniowie i tak nie mog narzeka , bo mog uczestniczy w dodatkowych kókach i zajciach wyrównawczych. Szkoa zapewnia solidn podstaw. Uczysz metod Helen Doron. Jakie szczegóy?

To nauka jzyka w sposób naturalny, któr mona stosowa ju bardzo wczenie. Mój najmodszy ucze mia 8 miesicy. To s tak naprawd zajcia rozwojowe, ale prowadzone w jzyku angielskim. Nie wypowiadam podczas nich ani jednego sowa po polsku. Mówimy, piewamy, dotykamy rónych rzeczy, dowiadczamy. I widz, e to ma sens. Nawet nie umiejc wypowiedzie jakiego sowa, dzieci s w stanie mi wszystko opowiedzie wskazujc na obrazki. Dlaczego wybraa wanie t metod? Troch przez przypadek, ale te dlatego, e wydaje mi si ona efektywna. A poza tym jest przyjemna nie tylko dla uczniów, ale take dla mnie jako prowadzcej. Jak uczy si jzyka szybko i skutecznie? Czy to w ogóle moliwe? Tak, ale naley jak najczciej obcowa z jzykiem. W tej metodzie, któr ucz, dzieci maj codzienny kontakt z nim, bo otrzymuj pyty do suchania w domu. Bawic si, kpic czy nawet jadc samochodem z rodzicami, powinny ich sucha . Chodzi o naturalne przyswajanie sownictwa. Pozostaje jeszcze ogldanie telewizji, suchanie muzyki, czytanie podrczników czy przegldanie internetu. No i pozostaj jeszcze podróe, które ksztac. Ile czasu trzeba powici na nauk jzyka obcego, by umie si w nim komunikowa ? To kwestia miesicy czy lat? Mam studentów, którzy nie mieli do czynienia z angielskim, a po roku intensywnej pracy s w stanie si w nim porozumie . Najwaniejsza jest motywacja. Myl, e w dzisiejszych czasach wszyscy j maj. Rozmawia Tomasz Szternel

Perfect Language

Profis

tym opata za godzin nauki mniejsza. Szkoy (oprócz English House) prowadz te lekcje indywidualne: Kejt – 50 z za godzin, Profis – 40 z, Perfect School – 45 z, Lingua – 45 z, Perfect Lingua – 40 z (prywatni korepetytorzy – od 35 do 50 z). Szkoy

jzykowe przycigaj klientów znikami i promocjami. English House w cen kursu wlicza materiay dydaktyczne, 10% rabatu przy wpacie za cay semestr, rabat rodzinny (dwie osoby z jednej rodziny), jzykowy (gdy jedna osoba uczestnicy w dwóch kursach). Obecnie szkoa udziela 15% upustu na jzyk niemiecki i 10% na francuski. Kejt – 5% zniki dla staych suchaczy, 10-procentowa znika rodzinna (np. dla rodzestwa). Suchacze pac za kurs w 9-miesicznych nieoprocentowanych ratach. W Perfect School istnieje moliwo rozoenia opat na raty, jest te oferta specjalna dla opacajcych cay semestr lub dwa semestry. We Wrzeni dziaa take Nauczycielskie Kolegium Jzyków Obcych. To publiczna placówka, która ksztaci przyszych nauczycieli jzyków. Szkoa ma 150 suchaczy. 90 osób uczy si jzyka angielskiego, 60 niemieckiego. Studentem kolegium moe by osoba z rozszerzon matur. Kandydaci ze star matur musz zdawa egzamin. Osoba, który ukoczy kolegium, moe uczy jzyka angielskiego i niemieckiego w szkoach podstawowych, gimnazjach i szkoach rednich. Filip Biernat

Angielski na topie, a niemiecki odchodzi w niełaskę Jzyk niemiecki zosta wyparty przez angielski. Pytanie tylko, na jak dugo? Droga do przyswojenia sobie jzyka obcego bywa duga i krta. Dla wielu zaczyna si w przedszkolu. – Zajcia przeprowadzamy dwa razy w tygodniu po pó godziny. Opieraj si na obrazkach i prostych sowach – mówi dyrektor Misia Uszatka Donata Hedrych. W szkoach podstawowych obowizkowy jest jeden jzyk obcy. Jaki? To zaley od dyrekcji i... rodziców uczniów. – Sami decyduj, czego bd si uczy ich dzieci. Tak jest od dawna. Mój starszy syn na przykad uczy si francuskiego, ale modszy ju nie móg, bo wszed niemiecki. A znowu ten dzi zosta wyparty przez angielski – mówi naczelnik wydziau owiaty w ratuszu Jarosaw Malicki. Jego sowa potwierdza dyrektor Szkoy Podstawowej nr 2 we Wrzeni Mirosaw Bryk. – Kiedy uczylimy niemieckiego, ale wobec coraz czstszych sygnaów od rodziców przeszlimy na angielski. To byo jakie trzy lata temu – szacuje. – Pewnie dojdzie do tego, e jzyk obcy bdzie na sprawdzianie. I dobrze – dodaje. W Szkole Podstawowej w Chwalibogowie sytuacja jest analogiczna; do zmiany jzyka niemieckiego na angielski take doszo kilka lat temu. – Rodzice chcieli angielski. Wszed, gdy tylko doprowadzilimy do koca te klasy, które rozpoczy niemiecki – wyjania dyrektor Grzegorz Trocha. Nauk jzyka obcego absolwenci szkó podstawowych mog kon-

Nauka angielskiego, licząc od przedszkola do szkoły ponadgimnazjalnej, może trwać nawet 17 lat

tynuowa w gimnazjum – obowizkowego w wymiarze trzech godzin tygodniowo i drugiego w wymiarze dwóch godzin. – Dominuj oczywicie angielski i niemiecki. S we wszystkich szkoach – podkrela naczelnik Malicki. W Gimnazjum nr 1 trzecim jzykiem jest francuski. – Mamy go dopiero drugi rok i dlatego jest najmniej popularny. Uczy si go tylko jedna klasa – mówi dyrektor Halina Kotyk. Z kolei w koaczkowskim gimnazjum drugim jzykiem (oczywicie po angielskim) moe by rosyjski, niemiecki lub francuski. Co ciekawe, najwikszym powodzeniem cieszy si rosyjski. – Goethe powiada: „Ile znasz jzyków, tyle razy jeste czowiekiem”. Kady jest wany i potrzebny – dochodzi do wniosku dyrektor Stanisaw Antkowiak. Najszersza jest oferta jzykowa szkó rednich. W LO przy Witkowskiej mona uczy si angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpaskiego i aciskiego. – Zauwaalne jest zainteresowanie innym jzykiem ni niemieckim. Nie wiem, czym to tumaczy – mówi dyrektor liceum Bogna Skoraszewska. Jest zadowolona przede wszystkim z wysokiej zdawalnoci jzyka obcego na maturze. TOS


18 listopada 2011

rozrywka

UWAGA: Nagrody moĹźna odbieraÄ&#x2021; TYLKO w ciÄ&#x2026;gu 2 tygodni. Po tym okresie przepadajÄ&#x2026;.

14

046 (298)/2011 8)/20 2011 20 0 1

04 (298)/2011 046 (2

Fot. Waldemar Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;ski

DziĹ&#x203A; drukujemy drugi kupon z oznaczeniem â&#x20AC;&#x17E;75â&#x20AC;?.

JeĹ&#x203A;li chcesz wygraÄ&#x2021; sto zĹ&#x201A;otych, zbieraj fragmenty stĂłwki, a komplet naklej na kartkÄ&#x2122; i wyĹ&#x203A;lij do â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;?, podajÄ&#x2026;c swoje dane.

Wygraj stĂłwkÄ&#x2122; 75

ZdjÄ&#x2122;cie sprzed tygodnia nie sprawiĹ&#x201A;o naszym Czytelnikom wielu problemĂłw (przedstawiaĹ&#x201A;o budynki przy ul. WrocĹ&#x201A;awskiej, vis-Ă -vis stacji Orlen). SpoĹ&#x203A;rĂłd prawidĹ&#x201A;owych odpowiedzi wylosowaliĹ&#x203A;my kartkÄ&#x2122; Damiana Leciejewskiego z ul. SĹ&#x201A;owackiego. Gratulacje!

Gdzie to jest?

PrzesĹ&#x201A;uchiwaĹ&#x201A; Damian Idzikowski

Ambicje sÄ&#x2026; potrzebne i dotyczÄ&#x2026; kaĹźdego, w sporcie i pracy bez nich ani rusz. NakrÄ&#x2122;cajÄ&#x2026;, motywujÄ&#x2026;, pomagajÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; mnie to rĂłwnieĹź dotyczy. Jestem jednak z tych, co uwaĹźajÄ&#x2026;, Ĺźe ambicje nie powinny przesĹ&#x201A;aniaÄ&#x2021; Ĺ&#x203A;wiata i byÄ&#x2021; jedynym kryterium postÄ&#x2122;powania. I przy tym zostaĹ&#x201E;my.

Jak by nie interpretowaÄ&#x2021; â&#x20AC;&#x201C; to miasto po prostu Ĺźyje.

Ostatnio â&#x20AC;&#x201C; ceny w niektĂłrych sklepach, np. obuwniczych i odzieĹźowych. Ale to chyba nie tylko we WrzeĹ&#x203A;ni.

Dla wtajemniczonych â&#x20AC;&#x201C; suho vino. Tymczasem, wytrawne wino.

Czekolada, kakao itp. â&#x20AC;&#x201C; sÄ&#x2026; OK.

Na poczÄ&#x2026;tek lekki napĂłj kawopodobny, prawie w biegu. Wieczorem, niestety, czÄ&#x2122;stoâ&#x20AC;&#x17E;zjazdâ&#x20AC;? w fotelu podczas prĂłby oglÄ&#x2026;dania jakiegoĹ&#x203A; filmu.

Ruchome obrazki

Pewnie wyjÄ&#x2026;tkowy tutaj nie bÄ&#x2122;dÄ&#x2122;, ale wyspy Oceanii z rodzinÄ&#x2026; chÄ&#x2122;tnie zobaczÄ&#x2122; z bliska. JeĹ&#x203A;li ktoĹ&#x203A; cierpi na nadmiar gotĂłwki, proszÄ&#x2122; o telefon.

Bzdur

MoĹźe to banaĹ&#x201A;, ale w dzisiejszych zwariowanych czasach poukĹ&#x201A;adane Ĺźycie rodzinne uwaĹźam wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie za sukces. Natomiast poraĹźkÄ&#x2026; moĹźe juĹź byÄ&#x2021; kaĹźda przerwa w sukcesie. Jak najszybciej zapominam, wnioski zachowujÄ&#x2122;, a dalej wedĹ&#x201A;ug powiedzenia:â&#x20AC;&#x17E;Alleluja i do przoduâ&#x20AC;?!

Zdecydowanie zawsze jako pierwsza: gĂłrska, tatrzaĹ&#x201E;ska Ĺ&#x201A;azÄ&#x2122;ga. Niestety od jakiegoĹ&#x203A; czasu nieuĹźywana.

Ĺťona i trĂłjka dzieci

WrzesiĹ&#x201E;skie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne, dyrektor

Pierwotny wyuczony â&#x20AC;&#x201C; nauczyciel wuefu (AWF PoznaĹ&#x201E;). Później, wiÄ&#x2122;kszoĹ&#x203A;Ä&#x2021; naszych i lwuefu WFF Po ozna znaĹ&#x201E;). zn naĹ&#x201E;). Ĺ&#x201E;). Późni Ĺ&#x201E;) Ĺ&#x201E;).PĂł P PĂł óź ej,j ja jjak akw kw iÄ&#x2122;kszo iÄ&#x2122;k Ä&#x2122;kszoĹ&#x203A;Ä&#x2021; szzoĹ&#x203A;Ä&#x2021;Ä&#x2021; wn szo wn wnasz aszych asz as ych czasach, doksztaĹ&#x201A;canie â&#x20AC;&#x201C; studia podyplomowe (Akademia Eko Ekonomiczna Politechnika e(Akademia Ekonom k nom ko nomicz omicz czna n iP olilitec tte techn tec e ecchn hni hni nika w Poznaniu).

WrzeĹ&#x203A;nia

Zbigniew Fret

Za skĹ&#x201A;adanie faĹ&#x201A;szywych zeznaĹ&#x201E; nie grozi odpowiedzialnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; karna.

Jak chcÄ&#x2122; siÄ&#x2122; zapisaÄ&#x2021; w historiiWOS-R?

Co mnie cieszy we WrzeĹ&#x203A;ni?

Co mnie wkurza we WrzeĹ&#x203A;ni?

Alkohol w moim Ĺźyciu

Jedzenie â&#x20AC;&#x201C; wolÄ&#x2122; na sĹ&#x201A;odko czy na sĹ&#x201A;ono?

Jak zaczynam dzieĹ&#x201E;, jak koĹ&#x201E;czÄ&#x2122;?

Film czy ksiÄ&#x2026;Ĺźka?

NajwiÄ&#x2122;ksze marzenie

Czego nie chciaĹ&#x201A;bym przeczytaÄ&#x2021; w swojej biograďŹ i?

Co uznajÄ&#x2122; za swĂłj najwiÄ&#x2122;kszy sukces i poraĹźkÄ&#x2122;?

Hobby

Stan cywilny i rodzinny

Miejsce pracy

ZawĂłd, wyksztaĹ&#x201A;cenie

Miejsce urodzenia

ImiÄ&#x2122; i nazwisko

046 (298)/2011

46

%,8522*Ä&#x17E;26=(Ä

:U]HÄłQLDXO-DQD3DZÄ&#x;D,, WHOID[ UHNODP\#ZU]HVQLDLQIRSO

WW

- Sklep WielobranĹźowy (Pawilon) 8â °â °-15Âłâ °

rKoĹ&#x201A;aczkowo ul. WrzesiĹ&#x201E;ska 32

- Sklep Chemiczno-Drogeryjny

rNekla ul. Chopina 60

- Ruch, tel. 698-105-343

rPyzdry ul. Szybska 12 - Kwiaciarnia

- â&#x20AC;&#x17E;Rolmarkâ&#x20AC;?, 8â °â °-16â °â °, tel. 61-4382-516

rMiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw ul. PoznaĹ&#x201E;ska 10

- Sklep SpoĹźywczo-PrzemysĹ&#x201A;owy os. Jana PawĹ&#x201A;a II

rCzerniejewo BogumiĹ&#x201A;a WoĹşniak

GR:LDGRPRÄłFL:U]HVLÄĄVNLFK

Terenowe punkty

SU]\MPRZDQLDRJÄ&#x;RV]HÄĄ

UĂ?ZQLHĹ&#x2018;RJÄ&#x;RV]HQLD do:

Przyjmujemy

Reklama

Aby wziÄ&#x2026;Ä&#x2021; udziaĹ&#x201A; w losowaniu nagrĂłd, naleĹźy na kartkÄ&#x2122; nakleiÄ&#x2021; kupon, ktĂłry upowaĹźnia do wziÄ&#x2122;cia udziaĹ&#x201A;u we wszystkich lub w dowolnie wybranym konkursie. Na odpowiedzi czekamy do Ĺ&#x203A;rody, do 12:00. Nagrody do odbioru w Biurze OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? przy ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14. Te, ktĂłre nie zostanÄ&#x2026; odebrane w ciÄ&#x2026;gu 2 tygodni, przepadajÄ&#x2026;.

KUPON

4. Przychodzi staruszek do apteki i prosi o Ä&#x2021;wiartkÄ&#x2122; viagry. â&#x20AC;&#x201C; Ä&#x2020;wiartka nie wystarczy â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi farmaceutka. â&#x20AC;&#x201C; Ale ja chciaĹ&#x201A;em tylko pocaĹ&#x201A;owaÄ&#x2021; mojÄ&#x2026; ĹźonÄ&#x2122;... Tomek

3. Dziennikarz rozmawia z rabusiem: â&#x20AC;&#x201C; Jakie jest pana najwiÄ&#x2122;ksze marzenie? â&#x20AC;&#x201C; OkraĹ&#x203A;Ä&#x2021; bank i zostawiÄ&#x2021; odciski palcĂłw teĹ&#x203A;ciowej. Smerfetka

2. Do ksiÄ&#x2122;garni wchodzi kobieta w ĹźaĹ&#x201A;obie, trzymajÄ&#x2026;c w rÄ&#x2122;ku ksiÄ&#x2026;ĹźkÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x17E;Grzyby wokĂłĹ&#x201A; nasâ&#x20AC;?. KsiÄ&#x2122;garz podchodzi do niej, Ĺ&#x203A;ciska jej dĹ&#x201A;oĹ&#x201E;: â&#x20AC;&#x201C; Szczere wyrazy wspĂłĹ&#x201A;czucia. Wydawnictwo juĹź poprawiĹ&#x201A;o te bĹ&#x201A;Ä&#x2122;dy... Irena

1. Studenci poszli na egzamin. Profesor: â&#x20AC;&#x201C; Mam dwa pytania: jak ja siÄ&#x2122; nazywam i z czego jest ten egzamin? Studenci spojrzeli po sobie: â&#x20AC;&#x201C; Cholera! A mĂłwili, Ĺźe taki z niego luzak... Misio z Alabamy

Tradycyjnie juĹź, kaĹźdemu z autorĂłw poniĹźszych dowcipĂłw naleĹźy siÄ&#x2122; 10 zĹ&#x201A;.

chichy

tydzieĹ&#x201E; emisji - tylko 1 PLN + VAT

wystarczy jeden SMS

www.wrzesnia.info.pl/ogloszenia

edycja internetowa

OgĹ&#x201A;oszenia drobne

HasĹ&#x201A;o ostatniej krzyşówki brzmiaĹ&#x201A;o: â&#x20AC;&#x17E;PĹ&#x201A;aszcz prawdy jest czÄ&#x2122;sto podszyty kĹ&#x201A;amstwemâ&#x20AC;?. DziÄ&#x2122;kujemy PaĹ&#x201E;stwu za nadesĹ&#x201A;anie tak wielu kartek z prawidĹ&#x201A;owym rozwiÄ&#x2026;zaniem; tym razem szczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;cie uĹ&#x203A;miechnÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;o siÄ&#x2122; do Pani Jadwigi Frycy z ul. Kutrzeby. Gratulujemy!

Rozrywka

ww-175

15

 Nie chcÄ&#x2122; juĹź zdjÄ&#x2122;Ä&#x2021;!!!

 Kto tu rzÄ&#x2026;dzi?

 Tak sobie leĹźÄ&#x2122; i myĹ&#x203A;lÄ&#x2122;...

Fot. Przemek JastrzÄ&#x2122;bski

Fot. Monika Majka

Fot. Marlena Datkiewicz

BoĹźe Narodzenie coraz bliĹźej, a w WigiliÄ&#x2122;, jak wszyscy wiemy, zwierzÄ&#x2122;ta bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; gadaĹ&#x201A;y ludzkim gĹ&#x201A;osem. Znowu dowiemy siÄ&#x2122;, co o nas myĹ&#x203A;lÄ&#x2026;: Ĺźe jesteĹ&#x203A;my kochani, bo opiekujemy siÄ&#x2122; nimi, karmimy je, dajemy dach nad gĹ&#x201A;owÄ&#x2026;, ogrzewamy, zapewniamy rozrywki w postaci gĹ&#x201A;askania, spacerĂłw, zabaw... Pewnie niektĂłre osobniki majÄ&#x2026; inne zdanie, zwĹ&#x201A;aszcza te, ktĂłre trzymamy tylko po to, aby je zjeĹ&#x203A;Ä&#x2021;, ale tych malkontentĂłw nie sĹ&#x201A;uchamy. Nie i juĹź! KaĹźdy z autorĂłw prezentowanych fotograďŹ i otrzymuje jak zwykle 30 zĹ&#x201A; w gotĂłwce (zapraszamy do biura ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; przy ulicy Jana PawĹ&#x201A;a II 14) lub teĹź moĹźe sobie zrobiÄ&#x2021; u nas fotoksiÄ&#x2026;ĹźkÄ&#x2122; za 60 zĹ&#x201A;. WĂłwczas zapraszamy do naszej redakcji i drukarni przy ulicy Fromborskiej 18. SamÄ&#x2026; fotoksiÄ&#x2026;ĹźkÄ&#x2122; moĹźna przygotowaÄ&#x2021; sobie na naszej stronie internetowej fotoksiazki24.pl lub np. w programie iPhoto (uĹźytkownicy komputerĂłw Apple).W

Fotograficzny miszmasz

www.wrzesnia.info.pl


18 listopada 2011

WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

16 MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw

www.w www.wrzesnia.info.pl wrze stronÄ&#x2122; redaguje :

Ĺ ukasz RóşaĹ&#x201E;ski

Co sĹ&#x201A;ychaÄ&#x2021;

tel. 530 425 105 l.rozanski@wrzesnia.info.pl

WezwÄ&#x2026; na dywanik Koniec â&#x20AC;&#x17E;rzÄ&#x2026;dowegoâ&#x20AC;? kryzysu w Orliku MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw. Stery w klubie objÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; Piotr TrawiĹ&#x201E;ski. Tak decyzj podjo walne zgromadzenie czonkĂłw klubu 9 listopada. 38-letni Piotr Trawiski na fotelu prezesa zastpi Ryszarda Zaremb, ktĂłry pod koniec wrzenia zoy rezygnacj (zarzdza klubem od marca). Dziennikarzom tumaczy, e to efekt â&#x20AC;&#x17E;rĂłnicy pogldĂłw, celĂłw i wizji dalszego funkcjonowania klubuâ&#x20AC;? midzy nim a innymi czonkami zarzdu. Walne przyjo jego rezygnacj. â&#x20AC;&#x201C; Jestemy zawiedzieni, e go tutaj nie ma. Zlekceway nas â&#x20AC;&#x201C; pojawiy si gosy na sali. â&#x20AC;&#x201C; Powinien nam odpowiedzie na kilka pyta. A tych z pewnoci by nie zabrako. Komisja rewizyjna po kontroli Orlika wytkna byemu prezesowi nieprawidowoci. Raport nie ujrza jednak wiata dziennego. â&#x20AC;&#x201C; Wystosujemy list do R. Zaremby z prob o spotkanie w celu wyjanienia pewnych spraw. Nie ujawnimy teraz raportu â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi Kornel Karakulski, wiceprezes klubu. Nieujawnienie raportu nie jest do koca zgodne z prawem. Walne

stopada wyczy prd mieszkacom Sarnic, Szczodrzejewa, Czeszewa-Bud i Czeszewa-Kolonii (w godz. 7.30â&#x20AC;&#x201C;15.00). Z kolei 25 listopada prdu nie bdzie we Franulce i czci Biaego Pitkowa. Wczeniej, bo 22 listopada â&#x20AC;&#x201C; w Kozubcu (nie dotyczy to zabudowa przy drodze wojewĂłdzkiej). Wszdzie tam elektrycznoci nie bdzie w godz. 10.30â&#x20AC;&#x201C;13.30.

Â&#x201E; Radny Romuald

Barszcz pojecha do sanatorium w Jeleniej GĂłrze. WrĂłci za dwa tygodnie.

Â&#x201E; Sklep ABC w Orze-

chowie zosta sprzedany. Po rozbudowie bdzie tam funkcjonowa market sieci Dino. Prace id pen par. Podobnie jest na ulicy Wrzesiskiej w Miosawiu, gdzie rĂłwnie â&#x20AC;&#x17E;wyrastaâ&#x20AC;? Dino.

 P. TrawiĹ&#x201E;ski (z prawej) z Orlikiem zwiÄ&#x2026;zany jest od 2009 r. Nigdy nie piastowaĹ&#x201A; tam Ĺźadnego stanowiska, a mimo to daĹ&#x201A; siÄ&#x2122; poznaÄ&#x2021; jako dobry organizator. â&#x20AC;&#x201C; WĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciwy czĹ&#x201A;owiek na wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciwym miejscu â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi wieloletni prezes Orlika Romuald Barszcz

zgromadzenie jest najwyszym organem i ma prawo zapozna si z ustaleniami pokontrolnymi. Na sali nikt jednak nie oponowa. Nieoficjalnie dowiedzielimy si, e nie wszystkie pienidze pobrane z urzdu gminy (w tym roku klub otrzyma 65 tys. z) zostay rozliczone. Sowem: nie na wszystko s fak-

KĹ&#x201A;opotliwe sÄ&#x2026;siedztwo Orzechowska modzie znalaza sobie miejsce do zakrapianych alkoholem spotka. To drewniany barak przy ulicy Topolowej â&#x20AC;&#x201C; a raczej to, co z niego zostao. Ludzie rozebrali na opa co si dao. Z budowli zosta w zasadzie sam szkielet. â&#x20AC;&#x201C; Przychodz tutaj rĂłwnie starsze osoby. Porozrzucanych butelek po denaturacie i puszek po piwie jest tu peno â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi pani Mariola, mieszkanka ul. Topolowej. â&#x20AC;&#x201C; Na szczcie jest ju troch zimniej i przychodz rzadziej. Przesiadywanie tam moe mie niebezpieczne skutki, gdy ciany mog si w kadej chwili zawali . Mionicy alkoholu to jednak nie jedyny problem mieszkacĂłw.

Â&#x201E; Operator Enea 19 li-

S nimi rĂłwnie myszy, szczury i lisy. Wszystko przez to, e na teren baraku (ostatni lokatorzy wyprowadzili si z niego w listopadzie 2010) zwoone s hady mieci. Nie jest to trudne, bo teren o powierzchni 4 200 m2 nie jest ogrodzony. â&#x20AC;&#x201C; Wystarczy tylko na chwil otworzy okno w piwnicy i ma si myszy w domu â&#x20AC;&#x201C; kontynuuje pani Mariola. â&#x20AC;&#x201C; Brak sĂłw, co tutaj si dzieje i jak to wszystko wyglda. Przypomnijmy, e od poowy roku wacicielem dziaki jest grupa lekarzy, ktĂłra w drodze przetargu zakupia j od gminy. Zapacono za ni 106 tys. z. Ma na niej stan orodek zdrowia. Na razie wyrasta tam jednak skadowisko odpadĂłw.

MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awianie pamiÄ&#x2122;tali o 11 listopada

tury. Te mog jednak jeszcze spywa do koca roku. Ale to nie wszystko. Dowiedzielimy si, e R. Zaremba samowolnie zmieni nazw miosawskiego klubu. W dokumentach widnieje Miejski Klub Sportowy Orlik Miosaw; z nazwy usunito wieloletniego sponsora, firm Klafs. Tymczasem â&#x20AC;&#x201C; zgodnie ze statutem

zwolenie na budow duego sklepu w Miosawiu stara si Galeria Konin.

Â&#x201E; Mona ju gra na Or-

liku w Miosawiu. Co cieszy, rĂłwnie popoudniami. Wszystko dziki dyrektorom szkĂł: Rafaowi Zitemu i Pawowi Skrzypczakowi (dyury do koca listopada bd peni bezpatnie).

Na ratunek z duĹźo lepszym sprzÄ&#x2122;tem

Â&#x201E; Kto 12 listopada

uszkodzi opla cors zaparkowanego na ulicy Zamkowej w Miosawiu. Sprawca zarysowa bok i wyrwa wycieraczki. Straty: 2 tys. z. Reklama

MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awscy druhowie zostali wyposaĹźeni w nowoczesny sprzÄ&#x2122;t hydrauliczny niezbÄ&#x2122;dny w akcjach ratowniczych. Konkretnie: w pompÄ&#x2122;, rozpieracze i noĹźyce (na zdjÄ&#x2122;ciu). KosztowaĹ&#x201A; Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;cznie 65 tys. zĹ&#x201A;. Blisko poĹ&#x201A;owa tej kwoty pochodzi z Krajowego Systemu Ratowniczo-GaĹ&#x203A;niczego. Zakup byĹ&#x201A; moĹźliwy dziÄ&#x2122;ki porozumieniu OSP z MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awia, Czeszewa i Orzechowa. Tamtejsi prezesi uzgodnili, Ĺźe co roku dwie jednostki na rzecz jednej bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; zrzekaĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; dotacji z KSRG. Chodzi o to, aby kupowaÄ&#x2021; bardziej wartoĹ&#x203A;ciowe urzÄ&#x2026;dzenia. OSP MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw w tym roku otrzymaĹ&#x201A;a wiÄ&#x2122;c z systemu aĹź 30 tys. zĹ&#x201A;. Dodajmy, Ĺźe 20 tys. zĹ&#x201A; na zakup sprzÄ&#x2122;tu przekazaĹ&#x201A;y ďŹ rmy ubezpieczeniowe, a 15 tys. zĹ&#x201A; wrzesiĹ&#x201E;skie stowarzyszenie Drogowskaz. Jak z dumÄ&#x2026; podkreĹ&#x203A;lajÄ&#x2026; druhowie, sprzÄ&#x2122;t hydrauliczny jest z najwyĹźszej Ĺ&#x203A;wiatowej pĂłĹ&#x201A;ki. Nie ma go teĹź na wyposaĹźeniu Ĺźadna inna jednostka OSP z terenu powiatu wrzesiĹ&#x201E;skiego. Dotychczas miĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awscy druhowie musieli pracowaÄ&#x2021; na dziesiÄ&#x2122;cioletnim sprzÄ&#x2122;cie ratowniczym, ktĂłry nie przeszedĹ&#x201A; pozytywnie ostatniego przeglÄ&#x2026;du technicznego. Jego naprawa kosztowaĹ&#x201A;aby 10 tys. zĹ&#x201A;. To duĹźo, zwaĹźywszy na fakt, Ĺźe swego czasu kosztowaĹ&#x201A; on 12 tys. zĹ&#x201A;. W przyszĹ&#x201A;ym roku ogniomistrze planujÄ&#x2026; kupiÄ&#x2021; zestaw pompowy do wody o duĹźej wydajnoĹ&#x203A;ci. JeĹ&#x203A;li wszystko siÄ&#x2122; uda, nabytek â&#x20AC;&#x201C; zgodnie z umowÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; traďŹ do Czeszewa. Reklama

OKNA, BRAMY, ROLETY 026.,7,(5<52/(7.,:(:1Ä&#x2030;75=1(

!"# $  %& tel/fax. 61 4383 400, 509 690 366, 512 495 970

Skl-345

Profile okienne DECEUNICK   ROTTO    GERDA, ALUMINIUM, PCV Z okazji Ĺ&#x161;wiÄ&#x2122;ta NiepodlegĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu odbyĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; uroczysta akademia. W jej trakcie przy koĹ&#x203A;ciele paraďŹ alnym zasadzono trzy â&#x20AC;&#x17E;drzewa pamiÄ&#x2122;ciâ&#x20AC;?. MajÄ&#x2026; upamiÄ&#x2122;tniaÄ&#x2021; waĹźne wydarzenia historyczne miasta (jedno z nich poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;cone zostaĹ&#x201A;o dzieciom strajkujÄ&#x2026;cym o mowÄ&#x2122; polskÄ&#x2026;). Pod pomnikiem Wiosny LudĂłw zĹ&#x201A;oĹźono rĂłwnieĹź wiÄ&#x2026;zanki kwiatĂłw.

Â&#x201E; A to nie koniec. O po-

â&#x20AC;&#x201C; moe to zrobi tylko walne. Ostatecznie star-now nazw zatwierdzono w gosowaniu. O caej sprawie prĂłbowalimy porozmawia z samym zainteresowanym. Oto, co usyszelimy: â&#x20AC;&#x201C; Nie mam panu nic do powiedzenia. Jest pan dla mnie niewiarygodnym dziennikarzem â&#x20AC;&#x201C; stwierdzi R. Zaremba.

INFORMATOR GMINNY UrzÄ&#x2026;d Miasta i Gminy

61 438 20 22

Policja

61 437 53 40

OSP MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw

61 438 28 88

Pogotowie Energetyczne

61 438 21 44

Poczta

61 438 23 45

OĹ&#x203A;rodek Zdrowia

61 438 30 05

OĹ&#x203A;rodek Kultury

61 438 27 79

OĹ&#x203A;r. Pomocy SpoĹ&#x201A;ecznej

61 438 30 96 61 438 37 58

Bank SpĂłĹ&#x201A;dzielczy

61 438 20 31

Por. lekarza rodzinnego

61 437 12 52

Naprawa pralek i lodĂłwek

61 438 36 01

Gabinet weterynaryjny

607 944 690

ANTENY TV-SAT

61 437 14 93

Punkt przyjmowania ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; do â&#x20AC;&#x17E;WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skichâ&#x20AC;?: MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw, ul. PoznaĹ&#x201E;ska 10,â&#x20AC;&#x17E;Rolmarkâ&#x20AC;?, w godz. 8.00-16.00, tel. 061 438 25 16


Wiadomości Wrzesińskie

tel. 61 437 49 56 f.biernat@wrzesnia.info.pl

Pustki w skarbcu gminy Jeśli nie podniesiemy podatków, sytuacja w gminie może stać się nieciekawa – mówi D. Olejniczak

Rolnicy zbuntowali się przeciwko stawce podatkowej wójta. Przypomnijmy, e wójt zaproponowa radzie gminy do przegosowania podwyk stawki podatku rolnego z 32 do 55 z. Wojciechowi Majchrzakowi udao si swój projekt przeforsowa przez komisje rady. Wniosek popara te Wielkopolska Izba Rolnicza. Sytuacja jednak zmienia si podczas sesji. Radny i rolnik Jan Frckowiak zaproponowa stawk nisz o 10 z, czyli 45 z (wzrost o 40%). Propozycja ta uzyskaa minimaln wikszo : byo 8 gosów za, a 7 radnych byo przeciw. To skonio pozostaych rajców do dalszej rewizji podatkowych propozycji wójta. Radna Danuta Grabowska zgosia inn stawk podatku od gruntów (wokó domów). – Propozycja wójta przewidywaa podwyk o 100%, z 0,12 z do 0,24. Ja proponuj 0,20 z – mówia. Rada zgodzia si na to rozwizanie. W innych przypadkach stawki podatków zostay przegosowane tak jak chcia tego wójt. Podatki od nieruchomoci w 2012 r.: budynki mieszkalne – 0,60 z/m2 (wzrost o 17%), budynki zwizane z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej – 16,46 z (27%), grunty zwizane z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej – 0,63 z. (23%), podatek od psa – 50 z (35%).

 Radny Jan Frąckowiak zgłosił poprawkę do propozycji wójta w sprawie

podatku rolnego. Patrzy na to z niedowierzaniem radny Jerzy Siemiątkowski

Po decyzjach radnych w sprawie podatku rolnego urzdnicy mieli nietgie miny. Ale wójt nie skomentowa decyzji rady. Skarbnik gminy Danuta Olejniczak szacuje, e zmiany radnych uszczupl przyszoroczny budet o ok. 200 tys. z. – Cicia w wydatkach bd musieli wska-

Odbudowany pomnik

 Nowy pomnik w Grabowie Królewskim był okazją do pamiątkowych zdjęć 11 listopada w Grabowie Królewskim odbyo si odsonicie pomnika Powstaców Wielkopolskich. W uroczystociach wzio udzia okoo 100 osób. – W komitecie budowy pomnika znalazy si rodziny powstaców wielkopolskich, a take proboszcz parafii ks. Pawe Lewandowski, wnuk powstaca – informuje Mateusz Maserak, jeden z inicjatorów odbudowy monumentu.

Budow sfinansowa Urzd Gminy w Koaczkowie oraz mieszkacy Grabowa Królewskiego. Kamie oraz ziemi pod budow pomnika zorganizowa radny Henryk Pera. Zainstalowaniem schodów i chodników zaj si pracownik interwencyjny pod kierunkiem przewodniczcego rady gminy Jerzego Wosia. Natomiast usypaniem ziemi zaja si modzie, a sadzeniem zieleni gospodynie z Grabowa.

za radni – skomentowaa sytuacj skarbniczka. Wyliczono take, e do zamknicia budetu owiaty w przyszym roku brakuje ju 500 tys. z. To po czci efekt nieprzyjcia stawki podatku rolnego proponowanego przez wójta.

17

Filip Biernat

Pienidzy w budecie przed kocem roku brakuje ju praktycznie na wszystko. Radni na ostatniej sesji nawet nie zgaszali interpelacji. – Nie ma si co dziwi radnym, e o nic nie pytaj – W budecie nie ma ju pienidzy na realizacj zgaszanych interpelacji – mówi Danuta Grabowska o gminnej tajemnicy poliszynela. Pienidzy nie ma zwaszcza na drobne remonty dróg, tucze, znaki drogowe i inne drobiazgi, o które zawsze upominaj si radni podczas sesji. Rada miaa uchwali równie program wspópracy z organizacjami pozarzdowymi. Radna Agnieszka Frckowiak odkrya zapis w uchwale, który nie by zgodny z rzeczywistoci. Otó w projekcie napisano, e program zosta zaopiniowany przez organizacje pozarzdowe. Jednak nic takiego nie miao miejsca. – W n o s z o z o rg a n i z o w a nie takiego spotkania – mówia A. Frckowiak. Radna zgosia wniosek o wycofanie uchway z obrad. Rada przychylia si 10 gosami za, 4 wstrzymujcymi si i jednym przeciw.

„ 10 listopada we Wszemborzu odbyo si wito Niepodlegoci. W wietlicy spotkali si mieszkacy wsi. Wystpia modzie ze Szkoy Podstawowej w Bieganowie pod kierunkiem Jolanty Królikowskiej. By równie poczstunek i potacówka. „ Rada soecka, koo go-

spody wiejskich, kóka rolnicze i OSP organizuj wieczerz wigilijn dla mieszkaców Koaczkowa (17 grudnia, godz. 18.00). Wpaty (20 z od osoby) przyjmuj: Stefan Staszak, Micha Stefaski i Mieczysawa Michaowska.

„ 5 grudnia o godz. 15.00 w GOK-u rozpocznie si spotkanie z aktork Emili Krakowsk. Wstp bezpatny, ale liczba miejsc ograniczona. „ ZGKiM chce wydzierawi budynek portierni PGR w Bieganowie o powierzchni 50 m2. „ Zmiany w koaczkowskim pawilonie. Ajent sklepu spoywczego wymieni okna i ociepli swoj cz elewacji.

Reklama

Tunery

Telewizji Cyfrowej MPEG-4

]

600-097-438 www.johnyshop.pl

Roz-1085

Kołaczkowo

www.wrzes www.wrzesnia.info.pl sn stronę redaguje :

Co słychać

18 listopada 2011

Gmina chce zarobić na wodzie Od przyszego roku Zakad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koaczkowie bdzie uiszcza 2-procentowy podatek od nieruchomoci. Zapac za to klienci zakadu. Urzd gminy szuka pienidzy gdzie si da, std decyzja o opodatkowaniu zakadu komunalnego. Wpywy do budetu z tego tytuu szacowane s na okoo 166 tys. z. Jednak aby mieszkacy nie odczuli tego zbytnio (podwyki wody i cieków planowane s w maju 2012), to ju teraz radni postanowili, e cz tej kwoty zostanie „zwrócona” w formie dotacji. Podjto uchwa o dotowaniu cieków kanalizacyjnych w kwocie 0,82 z/m3 i dowoonych – 1,20 z/m2. czna suma tych dotacji ma wynie okoo 86 tys. z. A wic gmina na caej operacji zarobi ok. 80 tys. z. Przypomnijmy, e ZGKiM produkuje rocznie 300 tys. m3 wody i odbiera 74 tys. m3 cieków. Obowizujce obecnie stawki na wod to: 2,04 z/m3 (bytowa), 2,09 z (produkcyjna), cieki: 3,93 z (kanalizacja), 2,73 z (dowoone). – Zakad nigdy nie by opodatkowany przez gmin. Teraz to si zmienio i niestety bd musieli zapaci nasi klienci, czyli mieszkacy gminy – mówi Jarosaw Zgoliski, kierownik zakadu.

INFORMATOR GMINNY

 Kierownik ZGKiM Jarosław

Zgoliński jest zadowolony z tego, że rośnie sprzedaż wody

Urząd Gminy

61 438 53 24

Policja

61 438 50 77

Poczta

61 438 53 28

Biblioteka

61 438 53 13

Ośrodek Zdrowia

61 438 50 80

Gminny Ośrodek Kultury

61 438 50 78 61 438 52 46

CPN

61 438 51 84

Gaz 61 438 53 85 Sytuacja finansowa komunalki nie jest za. W tym roku udao si Bank Spółdzielczy 61 438 53 14 zrealizowa jedn inwestycj. To buOPS 61 438 51 12 dowa obiektu garaowo-magazyZGKiM 61 438 56 50 nowego na oczyszczalni cieków o powierzchni 160 m2, za 70 tys. z. Oczyszczalnia 61 438 55 75 – Inwestycja bya moliwa dziki Sklep elektroniczny i serwis 600 097 438 osigniciu nadwyki rodków obrotowych w ubiegym roku – mówi Ośr. Wspom. Dziecka i Rodziny 61 438 53 47 J. Zgoliski. Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości W przyszym roku ma by budo- Wrzesińskich”: Kołaczkowo, ul. Wrzesińska 32 wany wodocig w Szamarzewie. (Sklep Wielobranżowy – Pawilon)


Wiadomości Wrzesińskie

18 Pyzdry

www.w www.wrzesnia.info.pl wrz stronę redaguje:

Tomasz Szternel tel. 61 437 49 56 t.szternel@wrzesnia.info.pl

Kanalizacja już działa Zakończył się koszmar – bo tylko tak można określić to, co przeżywali mieszkańcy najniżej położonych ulic. Na t informacj pyzdrzanie czekali od dawna. Woda, która wdzieraa si do piwnic i domów, przyprawiaa ich o ból gowy. Co gorsza, do takich sytuacji dochodzio nawet po kilka razy w roku. Wszystko przez intensywne deszcze i zbyt ma przepustowo rur kanalizacyjnych. – My cay czas mamy worki pod drzwiami, bo nigdy nie wiemy, kiedy zacznie pada . Niektóre ju si poprzedzieray. Spa spokojnie nie moemy – nie krya ez mieszkanka ul. Kociuszki, z któr rozmawialimy 30 czerwca. Woda wdara si wówczas do jej domu. A co mówi dzi? – Niby wszyscy si ciesz, ale teraz kady czeka na deszcz. Chcemy zobaczy , czy woda rzeczywicie bdzie schodzia – podkrela. Ale nie brakuje te duo bardziej krytycznych uwag: – Dla mnie to i tak skandal. Gmina zapraszaa sobie gwiazdy, które kasoway wielkie pienidze, a my mielimy wod w domach. Albo Orlik. Co, nie szo

z nim poczeka ? – pyta retorycznie mody mieszkaniec ul. Kiliskiego. Termin realizacji inwestycji mia upyn z kocem wrzenia. Tyle tylko, e przedsibiorstwo Roskon ze Supcy wystpio o jego przeduenie. Prowadzone w wskich uliczkach i przy zwartej zabudowie prace wymagay duej precyzji i byy czasochonne. Dotychczasowa sie , pochodzca jeszcze sprzed drugiej wojny wiatowej, zostaa bowiem wykonana z betonu, który uleg korozji. W efekcie zarywaa si, co uniemoliwiao prawidowy odpyw wody. Dugo oczekiwany odbiór techniczny kanalizacji deszczowej mia miejsce 7 listopada. – Nie mielimy zastrzee – mówi sekretarz gminy Przemysaw Dbski. Inwestycja bya realizowana w dwóch etapach – najpierw przy ul. Farnej, a nastpnie przy: Kociuszki, Kiliskiego, Krótkiej i Niepodlegoci. Opiewaa na ponad 1,1 mln z, ale w 75% zostaa dofinansowana ze rodków unijnych. Przy okazji wymieniono take 300 m azbestowej sieci wodocigowej i nawierzchni brukowej. – Kanalizacja zostaa tak zaprojektowana i wykonana, e musi dziaa prawidowo – zapewnia P. Dbski.

Hołd poległym

Co słychać

18 listopada 2011

„ Krasnale z przedszkola

im. Janka Wdrowniczka stay si penoprawnymi przedszkolakami. Uroczysto pasowania nietypow, bo czarodziejsk kredk zostaa przeprowadzona 14 listopada.

„ Zdjcia uczestni-

ków IV Wiosennego Pleneru Fotograficznego zostay wystawione w muzealnych krugankach. Wszystkie powstay w maju w Nadwarciaskim Parku Krajobrazowym. Wernisa odby si 17 listopada.

„ 2. kolejka Halowej Ligi Piki Nonej ju 20 listopada. FC Osiedle zagra z The Naturat Team, Masters z Ziókowskim Wszembórz, Darksiders z Zajazdem Borzykowo, a PWZ z Energosieci Pyzdry. Start o 15.00. „ Mimo e od zmiany

na stanowisku wicedyrektora Zespou SzkolnoPrzedszkolnego ds. Gimnazjum miny ju ponad dwa miesice, na stronie internetowej gminy wci widnieje nazwisko Danuty Ka mierskiej. A przecie zastpia j Katarzyna Depczyska-Wlazo.

 Prace często przebiegały w zwartej zabudowie i wąskich uliczkach

„ Reprezentacja Nowe-

go Folwarku wygraa Mistrzostwa Powiatu Szkó Podstawowych w Pice Nonej, które odbyy si 15 listopada w sali widowiskowo-sportowej. Kolejne miejsca zajli uczniowie z Nekli, Wrzeni (SSP nr 2), Pyzdr i Grabowa Królewskiego.

Zajazd Borzykowo pierwszym liderem. Tuż za nim plasuje się Energosieć – drużyna Marka Wardeńskiego

J

uż 1. kolejka Halowej Ligi Piłki Nożnej, która została rozegrana 13 listopada, rozwiała wszelkie wątpliwości. To będzie jedna z najciekawszych edycji. Faworyzowany Zajazd Borzykowo bez problemu pokonał PWZ (9:1), drużynę złożoną z uczniów miejscowego oddziału Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni. – Dla nas liczy się nie wynik, a dobra zabawa – podkreśla dyrektor placówki Marek Jankowski. Emocji nie brakowało za to w kolejnym spotkaniu. Energosieć Pyzdry nie bez problemów pokonała Darksiders (5:3). – Wygrali, więc trudno, żebym nie był zadowolony – stwierdził Marek Wardeński z zakładu Energosieć. Sponsorem drużyny został trochę przez przypadek. – Chłopcy

mają u mnie praktyki. Powiedziałem im, że jak będą czegoś chcieli, to mają przyjść. No i przyszli. Kupiłem im stroje, a jeszcze ufunduję puchar dla najlepszego zawodnika z drużyny – wyjaśnia. Debiutując y w lidze Ziółkowsk i Wszembórz przegrał 1:2 z The Naturat Team. – Chcieliśmy wziąć udział w lidze w Kołaczkowie, ale się spóźniliśmy. A w Pyzdrach zapisy jeszcze trwały – wyjaśnia Adam Koralewski z Wszemborza. Drużyna zawdzięcza nazwę jednemu z mieszkańców. – Zgłosili się do mnie chłopcy, bo potrzebowali parę groszy. Powiedziałem, że im dołożę – mówi Maciej Ziółkowski. W ostatnim meczu zmierzyły się dwie miejscowe drużyny. FC Osiedle skromnie, bo 1:0 pokonało Masters.

Reklama

INFORMATOR GMINNY Najmłodsi uczniowie szkoły podstawowej z gracją i wdziękiem zaśpiewali

Turniej jednego zespołu: kołaczkowianie zgarnęli puchar burmistrza i wyróżnienia indywidualne

Obchody wita Odzyskania Niepodlegoci nie zgromadziy tumów. Ale te nikt si ich nie spodziewa. Scenariusz jest niezmienny od lat. Poczty sztandarowe i zaproszeni gocie wychodz sprzed remizy straackiej do kocioa, po drodze skadajc kwiaty pod pomnikiem Polskiej Organizacji Wojskowej na Rynku. Tym razem byo podobnie. Swe delegacje mieli pracownicy urzdu miejskiego, radni, straacy, harcerze, LOK-owcy, a take nauczyciele i uczniowie Zespou Szkolno-Przedszkolnego. Po mszy witej odprawionej w intencji ojczyzny wszyscy przemaszerowali do sali widowiskowo-sportowej, gdzie odbya si uroczysta akademia. Ju tradycyjnie poprzedzio j przemówienie wodarza gminy. W tym roku niemal w caoci zosta-

Oldboje z Kołaczkowa wygrali turniej piłkarski, który odbył się 11 listopada w sali widowiskowo-sportowej. Za okazję do jego rozegrania posłużyła piąta rocznica jej istnienia. Ekipa kierowana przez wójta Wojciecha Majchrzaka zdecydowanie wygrała każdy z trzech meczów. Prócz okazałego pucharu ufundowanego przez burmistrza Krzysztofa Strużyńskiego zgarnęła także wyróżnienia indywidualne dla króla strzelców (Krzysztofa Jagieły – na zdj.) i najlepszego bramkarza (Kazimierza Malińskiego). Drugie miejsce zajęli seniorzy z Kostrzyna Wielkopolskiego, którzy zanotowali po jednym zwycięstwie, remisie i porażce. Na najniższym stopniu podium stanęli oldboje z Miłosławia (dwa remisy i porażka). Ostatnie miejsce zajęli gościnni gospodarze (remis i dwie porażki).

pieśni patriotyczne. Efekt był łatwy do przewidzenia: zebrali rzęsiste brawa

o powicone miejscowym czonkom POW-u. – Dokonywali napadów dywersyjnych. Niszczyli supy i przewody telefoniczne. Zatrzymywali lub topili w Warcie i Pronie barki ze zboem – Krzysztof Struyski wymienia tylko niektóre zasugi. Wielu oddao ycie za niepodleg Polsk. Ci, którzy przeyli, w kocu lat 20. zawizali komitet budowy pomnika ku ich pamici. Na kamiennej tablicy widniej nazwiska wszystkich polegych w latach 1918-1920. Akademi w wykonaniu uczniów poprzedzia wizanka pieni patriotycznych w wykonaniu orkiestry dtej. Po niej wystpili uczniowie szkoy podstawowej i gimnazjalici. Ale – eby bya jasno – najwiksze brawa zebrali najmodsi.

Centrum Kultury, Sportu i Promocji 63 276 82 07 Miejsko-Gminny Ośr. Pom. Społ. – świadczenia rodzinne 63 276 81 70 – opieka 63 276 81 75 Gminne Centrum Informacji

63 276 72 70

Muzeum Regionalne

63 276 81 07

Ochotnicza Straż Pożarna

63 276 81 98

Pogotowie Energetyczne

63 276 84 77

Posterunek Policji

61 437 53 60

Przedszkole Urząd Miasta i Gminy

63 276 83 27 63 276 83 33 (-34)

Szkoła Podstawowa

63 213 51 48

Por. Psycholog.-Pedagogiczna

63 276 72 51

Pyzdry – noclegi, Dłusk 72

502 541 943

Usługi pogrzebowe

606 964 795

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Pyzdry, ul. Szybska (Kwiaciarnia – Ruch), tel. 698 105 343


18 listopada 2011

Wiadomości Wrzesińskie

Nekla

www.wrze www.wrzesnia.info.pl es

Tomasz Małecki

Co słychać

tel. 61 437 49 56 t.malecki@wrzesnia.info.pl

O, głęboka tajemnico Muzyka wschodnich liturgii jest mistyczna. Przekonaliśmy się o tym w sobotę wieczorem w nekielskim kościele. W katolickiej wityni wystpi Mski Zespó Wokalny Kairos pod batut Borysa Somerschafa. To bodaj jedyny w Polsce mski zespó wokalnym, który w swoim repertuarze jednoczenie prezentuje pikne piewy cerkiewne oraz fragmenty liturgii ormiaskiej, gruziskiej czy greckiej. Organizatorem koncertu byo Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne. Koncert pt. „O, gboka tajemnico”, uwietni obchody 93. rocznicy odzyskania niepodlegoci. – Kairos znam od lat. Byem na wielu jego koncertach i marzyem, eby ten zespó móg kiedy wystpi przed nekielsk publicznoci – mówi Jerzy Osypiuk, prezes NSK. Jednak tajemnic przyjazdu do Nekli zdradza nam Krzysztof Bielewicz, tenor, wspótwórca zespou. Odwiedzi miasto nie po raz pierwszy. – Tu mieszkaj moja siostra i szwagier, który jest organizatorem koncertu. Czsto tu bywam, dwa razy do roku – mówi K. Bielewicz, prywatnie szwagier... J. Osypiuka. – Wiedziaem, e Jurek szykuje uro-

19

stronę redaguje:

„ Wyniki 4. kolejki Ne-

kielskiej Ligi Halowej: ZRW Kubiaczyk – Gmina Czerniejewo 5:1, Czakusy – Alken Nekla 2:5, Bloki Nekla – WKS Zasutowo 2:4, Verkap – Dimnet 2:4, Selkon-ABS Meble – Rzenicy-Wdliniarze 4:1. W tabeli z kompletem zwycistw prowadzi ZRW. Nadal bez wygranej pozostaj Bloki.

„ 25 listopada w Nekli

odbd si powiatowe obchody Dni Honorowego Krwiodawcy poczone 5-leciem nekielskiego klubu. Dwa dni póniej, w niedziel, przed magistratem w specjalnym krwiobusie bdzie mona odda krew.

„ W poniedziaek mi-

nie rok od dnia, w którym Karol Balicki zosta wybrany na burmistrza Nekli.

„ Diesicioosobowa gru-

 Męski Zespół Wokalny Kairos istnieje od 12 lat. W Nekli koncertował pierwszy raz czysto , i zaproponowaem nasz przyjazd – uzupenia.

piewacy do Nekli zajechali jakby po drodze. Dzie póniej uczestniczyli w zakoczeniu Festiwalu Wacawa z Szamotu w Szamotuach. Dodajmy, e Kairos bra udzia w nagraniach m.in. muzyki do filmu „Wiedmin”, piosenki Fiolki Najdenowicz promujcej film „Quo vadis” oraz teledysku do piosenki Michaa Bajora „Co ma przemin , to przeminie” promujcej film Jerzego Kawalerowicza. Wystpowa te na wielu prestiowych polskich i zagranicznych estradach, m.in. w filharmonii narodowej, w katedrze Berliner Doma, w katedrze ormiaskiej we Lwowie.

Święto Niepodległości: bo najważniejszy jest orzeł

Nieliczni mieszkańcy gminy oraz delegacje i poczty sztandarowe uczcili 93. rocznicę odzyskania niepodległości w Nekli. Uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji ojczyzny odprawiona w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła. Po eucharystii goście przy akompaniamencie orkiestry dętej przeszli na Rynek, gdzie pod pamiątkowym obeliskiem, składając kwiaty, oddali hołd walczącym o niepodległą Polskę. Uczniowie szkoły w Nekli przygotowali krótki występ artystyczny, zaś goście zostali obdarowani... rogalami marcińskimi. Burmistrz Karol Balicki, prywatnie kibic, w swoim przemówieniu odniósł się do... piłki nożnej: – Nie pielęgnujemy naszych symboli narodowych i barw naszej flagi. Ze smutkiem wsłuchiwałem się w tym tygodniu w wypowiedzi naszych reprezentantów Polski w piłce nożnej, którzy w przyszłorocznych mistrzostwach Europy będą reprezentować nasz naród bez orła na piersi. Przecież oni są idolami dla wielu młodych Polaków, a nie przeszkadza im brak naszego godła na ich koszulkach lub wypowiadają się, że to nie ich sprawa. Jest to jeden z przykładów, które obrazują nam, że kultywowanie naszych narodowych tradycji jest zagrożone i marginalizowane – stwierdził.

Jak zaznaczy Somerschaf, 99% koncertów zespou dobywa si w kocioach katolickich. – To dla nas normalno . Myl, e wiadczy to, wbrew opinii wielu osób, o otwartoci kocioa katolickiego na inne kultury. Nikogo to nie dziwi, e w wityni katolickiej odbywaj si koncerty muzyki ormiaskiej, gruziskiej, prawosawnej, ydowskiej. Modlitwa jest modlitw – uwaa. Jednak, jak dodaje Bielewicz, muzyka liturgii katolickiej znacznie róni si od liturgii wschodnich. – W piewach cerkiewnych harmonia jest pikna, niezwyka i bogata. Dotyka takich przestrzeni wraliwoci, których, jak mi si wydaje, muzyka katolicka niestety w sobie nie

Fot. Waldemar Odrobny

ma. Muzyka katolicka ma co innego, ma te bardzo duo innych walorów, ale w muzyce cerkiewnej jest co niepowtarzalnego – wyjania. Dyrygent Somerschaf by zadowolony z koncertu: – Koció jest uroczy i panuje tu bardzo pozytywna atmosfera. Co do akustyki, to oczywicie im wicej ludzi przyjdzie na koncert, tym bardziej akustyka si zmienia. Z jednej strony lubimy piewa , jak s tumy, ale drugiej strony, gdy koció jest wypeniony po brzegi, tak jak dzisiaj, to ta akustyka si zmienia. Nieskromnie jednak powiem, e mamy dowiadczenie w piewaniu w rónych akustykach. To dla nas nie stanowi problemu; wymaga tylko wikszej koncentracji.

Nekielscy myśliwi rozpoczęli sezon hubertusem Raptem jedna ania, dzik i lis znalazy si na pokocie po sobotnim hubertowskim polowaniu. owy ku czci w. Huberta odbywaj si zawsze na pocztku miesica w okolicach imienin witego (3 listopada), który jest patronem myliwych. Otwieraj one oficjalnie sezon polowa zbiorowych. Myliwi z koa owieckiego nr 70 „Lis” z Nekli polowanie urzdzili w lasach wokó Targowej Górki, czyli na Milkarowie i Maderze. W sobotni poranek na owisku stawiy si 22 strzelby. Myliwi polowali na grub zwierzyn. Mimo e w sobot pogoda wyjtkowo dopisywaa, to wity Hubert wyjtkowo nie darzy. Myliwi ustrzelili tylko trzy sztuki zwierzyny. Najwicej szczcia mia Mariusz Kucza, owczy koa. Ustrzeli ani i dzika. Zosta tym samym bezapelacyjnie królem polowania. – Kiedy ju byem królem – mówi. Ale nie pamitam dokadnie, kiedy. M. Kucza poluje od 20 lat. Kontynuuje rodzinne tradycje owieckie; myliwym by jego ojciec Stanisaw, byy owczy koa, który zmar w zeszym roku. Polowa te dziadek Józef.

pa dziewczt ze szkolnego zespou wokalnego dziaajcego w szkole w Targowej Górce uczestniczya w warsztatach gospel w Poznaniu.

„ W sobot o godz. 14.00 rozpocznie si Gminny Turniej Szachowy. Zapisy w kawiarence szachowej przy hali sportowej od 13.30. Reklama

INFORMATOR GMINNY Urząd Miasta i Gminy

61 438 60 11

Policja

61 438 60 77

Straż Pożarna

61 438 60 88

Poczta

61 438 64 40

Urząd pocztowy Targowa Górka 61 438 66 28

 Król polowania, Mariusz Kucza, łowczy koła nr 70 Lis i jedna z jego zdobyczy – dzik

Sobotnie polowanie, które trwao do godz. 13.00, zakoczyo si tradycyjn biesiad myliwsk przy ognisku. Sezon polowa zbiorowych potrwa do koca stycznia. Oprócz Targowej Górki nekielscy myliwi bd polowali take w lasach pyzdrskich.

Przych. Lek. Rodzin. „AMIKOR”

61 438 60 92

Ośrodek Kultury

61 438 60 60

Oczyszczalnia ścieków

61 438 65 75

Gabinet weterynaryjny

61 438 60 29 600 293 824

Biblioteka Publiczna

61 438 64 30

Bank Spółdzielczy

61 438 60 20

Polski Komitet Pomocy Społ.

61 438 60 11

Przedszkole

61 438 60 95

Szkoła Podstawowa

61 438 60 70

Szkoła Targowa Górka

61 438 66 86

Zesp. Szkół w Zasutowie

61 437 29 21 fax 61 437 25 06

Autohol i przewóz osób

503 509 001 61 436 33 70

Prawo jazdy

61 438 62 35 603 718 734

Agencja PKO BP SA

61 436 61 98 661 934 662

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Nekla, ul. Chopina 43/4 (sklep Goja)


Wiadomości Wrzesińskie

www.wr www.wrzesnia.info.pl

20 Gmina Września

stronę redaguje je :

Dorota Tomaszewska ka tel. 508 133 828 o.pl d.tomaszewska@wrzesnia.info.pl

Igranie ze śmiercią <<

dok. ze s. 1

Wyjąłem rurę z pieca i okazało się, że nie połączono jej z kominem tylko przyłożono do ściany – mówi A. Antczak

– Zakaz by wydany z zaznaczeniem, e kominiarz powinien sprawdzi te kominy i wypowiedzie si jako fachowiec – dodaje straak.

Ujawnione błędy We wtorek pojawi si w Chociczy Wielkiej Andrzej Antczak. Wyczyci kominy, ale problemu nie rozwiza. – Przyczyn tego, co si tutaj dzieje, s le podczone piece. Nie ma te efektywnej wysokoci przewodów kominowych, eby mogo by dobre spalanie. S zbyt niskie. Od wlotów pieca wysoko komina powinna mie minimum 4 metry, a tutaj mamy okoo 1,5 metra. To zdecydowanie za mao – mówi kominiarz. – Niestety, ja nie mog tego napisa w adnym protokole. Musiaby to zrobi ten kominiarz, który stwierdzi, e tutaj jest wszystko dobrze. To on powinien si wytumaczy , dlaczego dopuci ten budynek do eksploatacji, skoro istnieje tutaj naraenie ycia. Wystpuj tutaj tzw. cofki, które s bardzo niebezpieczne dla ludzi. Mona si nimi zaczadzi . A dochodzi do nich we wszystkich mieszkaniach w tym budynku – stwierdza A. Antczak. Tymczasem, zdaniem urzdniczki z ratusza, wystarczy wyczyci rury czce piece kuchenne z kominem. A na to lokatorzy zgadzaj si niechtnie. – Przecie kominiarz wyranie powiedzia, e to nic nie da, wic po co robi nam taki wielki baagan w domach? Mieszkania bd cae w sadzach – zauwaa Bronisawa Kosowska.

Zatajona prawda Urzdniczka ma jednak swoje racje: – Jeeli najemca nie pozwoli nam wyczyci tej rury, która jest w jego kuchni, to odpowiedzialno za to, co ewentualnie si stanie, spadnie na niego. Mamy opini kominiarza, tego, który przeprowadza odbiór techniczny budynku, i stwierdza w niej, e kominy speniaj wszelkie normy. Nie mamy wic adnych podstaw, by je podwysza – przekonuje M. Zamojska, dodajc, e urzdnicy wielokrotnie próbowali skontaktowa si z firm, która wykonywaa adaptacj budynku, by odszuka kominiarza, który jest podpisany pod protokoem. Bezskutecznie. – Ta firma prawdopodobnie ju nie istnieje, dlatego nie moemy si do niej dodzwoni – twierdzi. Nam udao si to bez trudu. Skontaktowalimy si nie tylko z firm

 A. Antczak uważa, że mieszkającym w tym budynku ludziom grozi zaczadzenie Nexa z Gniezna, ale take z Adamem Kwineckim, który dokona odbioru kominiarskiego w lokalach socjalnych. Przedstawilimy mu spraw i poprosilimy o wyjanienia. – Bo oni (pracownicy firmy Nexa – przyp. red.) zamurowali te rury na korytarzu. Zrobili to po tym, jak ja podpisaem ju ten protokó odbioru. Nikt z gminy nigdy nie kontaktowa si ze mn, ebym wyjani im, co si tam stao. Poza tym, wedug przepisów, powinny tam by nawiewniki okienne, a nie wiem, czy je zrobili. S niezbdne, by móg by cig w piecach. Reguluj to odpowiednie przepisy budowlane, wic ja nie musiaem o tym wspomina w protokole – mówi. – Jeli jednak jest taka potrzeba, to ja mog tam podjecha , zobaczy , jak to wszystko tam wyglda, i opisa bdy w oficjalnym pimie – stwierdza A. Kwinecki. Zdaniem M. Zamojskiej, to czy kominy zostay le wybudowane, nie jest ju spraw wydziau mieszkaniowego, ani zarzdcy nieruchomoci Józefa Filipiaka. – Odpowiada za to wydzia inwestycyjny, który ca t adaptacj nadzorowa. Na pewno z naszej strony nie ma adnego zaniedbania – dodaje urzdniczka. – Wanie sprawdzilimy projekt budowlany pod ktem zgodnoci z aktualnymi przepisami prawa bu-

Zakończono rozgrywki wiejskiej ligi w piłce nożnej W rozgrywkach, które odbywały się w systemie dwurundowym, uczestniczyło sześć drużyn. Rozegrały łącznie 60 spotkań. Ostatecznie 1. miejsce zajęła drużyna z Kaczanowa, drugie z Sędziwojewa, a trzecie z Białężyc i Chociczy Wielkiej. Poza podium znalazły się: Chwalibogowo, Ostrowo Szlacheckie

i Otoczna. Niezależnie od ligi przeprowadzono rozgrywki na Orliku przy „dwójce” we Wrześni. Wzięło w nich udział 5 zespołów. Najlepszą drużyną okazała się Master Sport Capri. Drugie miejsce zajął Dimnet Września, a trzecie LZS Chwalibogowo. Gorzej wypadli zawodnicy z drużyn: Białężyce-Chocicza Wielka i Kaczanowo.

dowlanego. Wedug norm, komin powinien wystawa 60 centymetrów ponad dach, i w Chociczy Wielkiej te normy s spenione – informuje Robert Stachowicz z wydziau inwestycyjnego UMiG we Wrzeni. – Nie potrafi odpowiedzie na pytanie, w czym zatem tkwi tam problem. Przyjrzymy si jednak dokadniej tej sprawie i rozwaymy kwesti podwyszenia tych kominów. Musz tylko wypowiedzie si w tej sprawie fachowcy, oczywicie w formie pisemnej. Jeli zapadnie taka decyzja, zostanie ona wykonana natychmiast – stwierdzi R. Stachowicz. W rod M. Zamojska poinformowaa nas, e podczas wtorkowej wizyty w Chociczy uzyskaa zgod od R. Graczyka na wyczyszczenie wspomnianej rury. Przekazaa te kominiarzowi numer telefonu do wspomnianego lokatora, by mogli oni wspólnie ustali dogodny termin na jej wyczyszczenie.

Krzyki urzędniczki Urzdniczka nie wspomniaa nam jednak o swoim zachowaniu podczas kontroli mieszka, z ca pewnoci nieprzystajcym urzdnikowi pastwowemu. Oto kilka dosownie zacytowanych zda wypowiedzianych

przez urzdniczk, które zarejestrowali mieszkacy: – Co pan sobie myli, e my mamy tylko jedn Chocicz? Nie jestemy pogotowiem ratunkowym! – Niech pan zostawi to nam i fachowcom, którzy si na tym znaj. Nie ma pan prawa z nami dyskutowa ! ebym ja po godzinie 20.00 musiaa tu przyjeda ! – Niech Pan nie tragizuje! Zachowuje si pan jak waciciel willi i da nie wiadomo czego! Nie moe nas pan poucza , jak ma by zaoona rura! Tak ma by i koniec! Nie bdzie nam pan mówi, e ma by tak czy srak. Co na to burmistrz Tomasz Kauny? – O sprawie dowiedziaem si wczoraj wieczorem z portalu wrzesnia.info.pl. Dzi od rana przeprowadziem kilka rozmów. W ich wyniku, a take po uzyskaniu kilku dokumentów, mog stwierdzi , e sytuacja opisana na portalu jest co najmniej wtpliwa co do przyczyn zaistniaej sytuacji. Dodam: mocno wtpliwa. Niemniej jednak, wobec potwierdzenia przez nasz pracownic faktu, e sowa takie pady z jej ust (wedug niej, w wyniku powtarzajcej si sytuacji – delikatnie mówic – niegrzecznego zachowywania si tego pana), zwróciem jej uwag, e powinna powstrzyma si od takich wypowiedzi, cho by byy one nawet efektem nerwowej sytuacji... Tymczasem M. Zamojska twierdzi, e tre artykuu (przesalimy jej fragmenty do autoryzacji) mija si z prawd i nie zgadza si na jego publikacj w takiej formie. – Nie rozumiem te, co jest celem takiego dziaania, bo na pewno nie przedstawienie tej sprawy obiektywnie – dodaje. Od zadymienia mieszkania w Chociczy miny trzy dni. Przez dwa ostatnie (do czwartku) nikt z gminy, ani z firmy zarzdzajcej t nieruchomoci nie pojawi si u lokatorów. Nawet kominiarz, który ma przeczyci wspomnian rur. – Mamy wraenie, e nikt si nami nie interesuje, nikt nie stara si nam pomóc. A my nadal nie moemy pali w piecach i zwyczajnie marzniemy – mówi R. Graczyk. Do sprawy powrócimy.

Niedoinformowani radni Czonkowie gminnej komisji bezpieczestwa uznali, e decyzja wydana przez starost odnonie zmiany oznakowania ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie jest dla nich dziwna i niezrozumiaa, gdy – jak podkrelali – jest sprzeczna z ich stanowiskiem. – Nie mona ogranicza

komu prawa do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej – mówili. W rod dowiedzieli si jednak, e nie mieli racji, bronic praw mieszkaca Kaczanowa. – To on nie ma firmy? Jeli tak, to wycofuj si z tego, co powiedziaem – stwierdzi Bronisaw Dankowski.

Co słychać

18 listopada 2011

„ Zespó Szkó w Nowym Folwarku po raz kolejny doczy do grona placówek realizujcych program spoeczny „Szkoa bez przemocy”, który jest prowadzony pod patronatem prezydenta Bronisawa Komorowskiego. „ 13 listopada nastpio

uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie.

„ W poniedziaek

i we wtorek bez prdu bd mieszkacy domów przy ulicy Rolnej w Marzeninie. Energetyka planuje tam przerw w godz. 8.30–14.00. W czwartek przez cay dzie prdu nie bd mieli mieszkacy Bierzglinka.

„ Komisja Rozwoju Wsi

zawnioskowaa na ostatnim posiedzeniu o zwikszenie rodków finansowych w budecie na rok 2012 na biece utrzymanie dróg gminnych znajdujcych si na terenach wiejskich.

„ 11 listopada kilkudzie-

siciu mieszkaców Sokoowa wzio udzia w rajdzie rowerowym zorganizowanym przez rad soeck. Po drodze zatrzymali si przy pomniku Powstaców Wielkopolskich, by zapali znicze.

„ Mieszkacy Bierzglin-

ka chc, by gmina skanalizowaa wiosk. Projekt budowy kanalizacji jest gotowy.

Reklama

INFORMATOR GMINNY Urząd Miasta i Gminy

61 640 40 40

Starostwo Powiatowe

61 640 44 44

Straż Miejska

61 640  41 01

Powiatowy Zarząd Dróg

61 436 42 16

ARiMR Biuro Powiatowe

61 437 61 92

Ośrodek Doradztwa Rolniczego 61 436 07 88 Powiatowy Inspektorat Weterynarii 061 436 19 38 KRUS

61 436 44 95

ZUS

61 437 43 00

ZS w Otocznej

61 438 71 32

ZS w Marzeninie

61 438 80 86

ZS w Nowym Folwarku

61 438 85 54

ZSS w Grzybowie

61 436 28 40

SSP w Kaczanowie

61 438 92 47

SSP w Chwalibogowie

61 438 12 93

Przedszkole w Gutowie Małym

61 438 83 51

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Września, ul. Jana Pawła II 14


18 listopada 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Oświata 21 Dokąd zmierzają wrzesińskie gimnazja Nic nie da się ukryć. Narzędzia pomiarowe zmuszają szkoły do sporego wysiłku. Zespó dziaajcy przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej od szeciu lat prowadzi projekt pod nazw „Edukacyjna Warto Dodana”. Porównujc wyniki sprawdzianów w podstawówkach i egzaminów w gimnazjach, mona nazwa szko i okreli jej pozycj na tle innych placówek. Miejsce na ukadzie wspórzdnych mówi bardzo wiele. Na osi rzdnych (pionowa) wyraona jest skuteczno pracy nauczycieli danej szkoy. Im warto wysza, tym dziecko zrobio wikszy postp w cigu trzech lat nauki w gimnazjum. Na osi odcitych (pozioma) pokazany jest wynik egzaminu gimnazjalnego. Wszystko w stosunku do redniej krajowej, któr wyraa punkt przecicia si osi. Osie dziel szkoy na cztery typy. Najbardziej podana jest szkoa sukcesu (prawa górna cz wykresu). Mocno niepokoi moe miejsce w dolnym lewym obszarze, zarezerwowane dla szkó wymagajcych pomocy. Refleksje powinna wzbudzi te pozycja w grupie szkó niewykorzystanych szans (prawy dó). Tym razem postanowilimy na osi wspórzdnych przedstawi wyniki szkó gimnazjalnych na przestrzeni kilku lat. W tym miejscu prezentujemy skuteczno nauczania w gimna-

Gminne gimnazja na cenzurowanym W gminie nekielskiej dzieje si bardzo dobrze, w miosawskiej jest gorzej, pyzdrska si odbija, a koaczkowska wyranie pikuje. Ten skrócony opis odnosi si do pracy gimnazjów w poszczególnych gminach wrzesiskiego powiatu. Podstaw ocen s wykresy przedstawione obok. O narzdziach, które posuyy do ich skonstruowania, napisalimy powyej. Jego obiektywizmu nie da si podway . – Z roku na rok modzie, która przychodzi do naszego gimnazjum, posiada coraz mniejsze umiejtnoci polonistyczne, jzykowe. Niestety, ogranicza si ona do tego, co przesyaj sobie w SMS-ach i internecie. Modzie nie ma motywacji do czytania lektur. Rozmawiam codziennie z polonistami i zdajemy sobie spraw, e sytuacja jest trudna. Rodzice w wolnych chwilach nie s w stanie pomóc uczniom, nie motywuj uczniów do wytrwaej i systematycznej pracy. Wikszo modziey uwaa, e minimalna liczba punktów wystarczy im do pójcia do szkoy zawodowej, i ich motywacja jest znacznie mniejsza. Pomimo naszych wielokrotnych rozmów nie ma reakcji rodziców w tej materii – tumaczy pozycj swojej szkoy Stefania Felicka, wicedyrektor Gimnazjum w Koaczkowie. Wicedyrektor Gimnazjum w Pyzdrach Katarzyna Depczyska-Wlazo cieszy si ze zmiany tendencji w jej szkole: – EWD to jeden z wielu wskaników bdcych przedmiotem analiz prowadzonych w naszej szkole. Czynimy starania, aby rosnca od trzech lat tendencja wyników egzaminu gimnazjalnego zostaa utrzymana. Su temu m.in. róne formy wsparcia, które organizujemy uczniom: udzia w projektach edukacyjnych, zajcia dla uczniów zdolnych i wykazujcych trudnoci w uczeniu si. W nastpnych latach take bdziemy przypatrywa si wynikom gimnazjów. Rodzice maj prawo wiedzie , do jakiej szkoy posyaj swoje dziecko. AW/FIB/TOS

zjach gminy Wrzenia, a z infografiki zamieszczonej poniej mona dowiedzie si, jakie tendencje dominuj w gimnazjach pozostaych gmin powiatu wrzesiskiego. Nas najbardziej interesoway tendencje. Na podstawie wyników od 2006 roku stworzylimy wektor. Jego grot wskazuje kierunek, w którym zmierza szkoa. Na wykresie opisujcym cz humanistyczn mona zauway zmniejszanie si dystansu dzielcego gimnazja wiejskie od miejskich. Proces ten, cho mniej wyranie, mona te zaobserwowa w czci matematyczno-przyrod-

niczej. Niepokoi moe spadek na obu frontach notowa Gimnazjum nr 2. – Zdajemy sobie spraw z biecej tendencji EWD z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Skada si na to wiele zoonych przyczyn, chociaby bardzo zrónicowane rodowisko uczniowskie. Dokonalimy szczegóowej analizy i wdroylimy dziaania dydaktyczne i motywujce, majce na celu efektywniejsze przygotowanie uczniów do egzaminu – tumaczy dyrektor Stefan Tomczak. Lokalny rywal – „jedynka” – nadal wietnie sobie radzi w naukach cisych. Coraz lepiej

egzaminy pisz gimnazjalici w Otocznej, ale jedyn szko, w której groty wektorów skierowane s do góry i w prawo, jest Zespó Szkó w Marzeninie. – Udaje si nam zmienia styl pracy. Podchodzimy do niej uczciwie. Oczywicie monitorujemy wyniki, analizujemy je i staramy si wyciga wnioski. Jestemy troch w trudnej sytuacji, bo maa liczba uczniów i trafienie na sabszy rocznik moe spowodowa odwrócenie tendencji. Jestem jednak dobrej myli – przekonuje dyrektor ZS w Marzeninie Mariola Jdrzejewska. AW


18 listopada 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Gęsina na polskich stołach Największą sławą cieszą się gęsi kapitolińskie. Trzymano je na Kapitolu (wzgórze w Rzymie, które wzięło nazwę od czaszki ludzkiej odkrytej podczas budowy świątyni) jako ptaki prorocze – przepowiadano bowiem przyszłość w oparciu o ich apetyt. Sławę przyniosła im jednak wrzawa, jaką podniosły w roku 390 p.n.e. podczas najazdu Galów na Rzym. Galowie postanowili zdobyć wzgórze nocą, kiedy wymęczeni głodem i walką obrońcy tej części Rzymu usnęli. Wówczas zbliżających się wrogów usłyszały gęsi i podniosły straszny rwetes. Atak został odparty. Obrońcy nie tylko obronili wzgórze, ale wyparli wroga z Rzymu. Na pamiątkę tego zdarzenia Rzymianie podobno obnieśli jedną gęś w lektyce, zaś psy, które usnęły razem z ludźmi, ukarano poprzez symboliczne powieszenie jednego z nich. Tak to gęsi przeszły do historii. I można by sądzić, że po tym zdarzeniu ptaki będą strzegły domostw przynajmniej rzymskich. Niestety, czasami można być w czymś dobrym, jednak może to nie wystarczyć, aby pozbawić stanowiska istot na nim zasiedziałych. Psy, jak pilnowały domostw, tak pilnują, a gęsi realizują się w kapuście.

Gęsie udka duszone z czerwoną kapustą Wykonanie: Każde udko dzielimy na dwie części, następnie oprószamy mąką, solą i rumienimy na rozgrzanym tłuszczu. Siekamy drobno cebulę, czosnek, które dodajemy do mięsa wraz z niewielką ilością wody. Całość dusimy pod przykryciem, aż mięso zacznie mięknąć. Szatkujemy drobno czerwoną kapustę, zaprawiamy octem i przekładamy ją do mięsa. Na koniec dodajemy jeszcze starte na tarce jabłko i całość doprawiamy solą i cukrem. Przepis pochodzi od p. Ewy Semrau z Glinek, która jest przewodniczącą tamtejszego Koła Gospodyń Wiejskich. W ubiegłym roku został nagrodzony w konkursie „Tradycyjne danie z gęsi polskiej”. Przepis p. Ewa zaczerpnęła z czasopisma „Gospodyni Wiejska” bądź „Gospodyni” z lat 70.

Skład: • 2 gęsie udka; • cebula; • ząbek czosnku; • 2 łyżki wytopionego tłuszczu gęsiego; • 50 dag kapusty czerwonej; • 2 jabłka; • łyżka octu winnego; • łyżka mąki; • cukier, sól.

Tradycje hodowli i spożywania gęsiny w Polsce sięgają XVII wieku. Jednak dawniej i dziś hodowaliśmy je głównie dla niemieckiego konsumenta. Tam to eksportujemy co roku ok. 20 tysięcy ton gęsiny. W Niemczech do dziś istnieje żywa tradycja spożywania na św. Marcina i na Boże Narodzenie pieczonej gęsi faszerowanej kasztanami i jabłkami. Zaś polskie gospodynie nieco zniechęca do gęsiny długi czas przygotowywania potraw, a pewnie i nie bez znaczenia jest cena. Mimo to gęsina zdarza się na naszych stołach nawet w tak egzotycznej formie, jak okrasa (rodzaj tataru z gęsiny). Lepiej sytuacja przedstawia się w polskich powiedzeniach. Tu jej mamy sporo, gdyż można być prowincjonalną gąską, głupią jak gęś, można się szarogęsić, a nawet może nas ta gęś kopnąć. Poza tym, któż nie zna wersetu z Mikołaja Reja: „A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”. Z czego niezbicie wynika, że lubimy mówić o gęsiach, zaś mniej je jeść. Tekst i stylizacja Izabela Chudzyńska, fot. Piotr Chudzyński

Teczka interwencji z www.wrzesnia.info.pl

22 Strona Czytelników „ Internauta: – Chciabym nawiza do artykuu w „Wiadomociach Wrzesiskich” sprzed kilku tygodni – o parkingu na Kociuszki, który miaby si znajdowa w ssiedztwie bloków 52, 54 i 55. To dla mnie bardzo mieszne. Nie wyobraam sobie parkingu np. pod oknami mieszkaców bloku 52. Najlepiej, gdyby pan Zielnik, który tyle krzyczy, zrobi go koo swojego bloku. Nie wiem nawet, skd zebra tylu mieszkaców, którzy zgodzili si na taki dziwaczny pomys. Przecie na tym osiedlu jest coraz wicej maych dzieci. Na razie nigdy nie miaem problemu z zaparkowaniem samochodu. Ju prdzej przydaby si plac zabaw dla dzieci. Bo z pewnoci s inne osiedla, które potrzebuj parkingu, ale nie osiedle Kociuszki. „ Urszula Nadolna, prezes Wrzesiskiej Spódzielni Mieszka-

niowej: – W artykule, który ukaza si w „Wiadomociach Wrzesiskich”, nie wskazalimy dokadnej lokalizacji nowego parkingu na wspomnianym osiedlu, a jedynie poinformowalimy, e jego budow ujmiemy w planie gospodarczo-finansowym na rok 2012. O ostatecznej lokalizacji parkingu i tak zdecyduj uwarunkowania terenowo-prawne, a take zgoda wspówacicieli nieruchomoci z nim ssiadujcych.

„ Internauta: – Chciabym zauway , e przy wyjedzie

z ul. Kiliskiego w Kociuszki z prawej strony s niskie krzaki. Nie przeszkadzaj co prawda wikszym samochodom, ale osobowym ju tak. A to newralgiczne, bardzo ruchliwe skrzyowanie. Jak na mój gust, te bezwartociowe krzaki naleaoby usun . Wówczas zdecydowanie poprawiaby si widoczno .

„ Marcin Nowak z Powiatowego Zarzdu Dróg we Wrzeni: – Krzewy mog troch ogranicza widoczno , jednak w mojej ocenie wikszym problemem s drzewa, które w zasadniczy sposób ograniczaj widoczno . Mimo wszystko spróbujemy wyci lub przyci krzewy w celu poprawy widocznoci.

„ Internauta: – Wzdu ul. Sowackiego, a dalej ul. Szkolnej

ronie wiele starych, chorych klonojesionów bdcych tak naprawd chwastem drzewnym. Takich miejsc jest we Wrzeni wicej. Niestety, te drzewa strasz i psuj wizerunek miasta. Kto wreszcie to zobaczy i zdecyduje na ich wymian? Z uwagi na to, e nie mona tego zrobi radykalnie, potrzebny jest plan, i to natychmiastowy, by z pocztkiem wiosny przyszego roku mona byo przystpi do jego realizacji.

„ Jan Krotoszyski, naczelnik Wydziau Inwestycyjno-Komu-

nalnego w Urzdzie Miasta i Gminy we Wrzeni: – Ze wzgldu na ograniczone moliwoci finansowe nie przewiduje si radykalnej wycinki drzew przy drogach gminnych. Prowadzona ona bdzie tylko w miar niezbdnych potrzeb. Oczywicie w miejsce wycitych drzew zostan posadzone nowe.

„ Internauta: – Jakie pó roku temu zwróciem uwag na stu-

Loki pod kontrolą Kręcone włosy są zazwyczaj z natury gęste, lecz matowe. Zbudowane są trochę inaczej niż włosy gładkie – ich struktura jest nierówna, a łuski lubią się odchylać, przez co włosy nie odbijają tak dobrze światła. Trudno nad nimi zapanować, gdyż każdy z nich układa się w inną stronę. Na dodatek są różnej długości, bo przecież nie da się ich równo obciąć. Właścicielki bujnych loków często spoglądają z zazdrością na gładkie i proste włosy koleżanek, marząc o tym, by je wyprostować, bo z kręconymi same kłopoty. Niesłusznie! Gęsta burza sprężynek jest niezwykle kobieca i sama w sobie stanowi gotową fryzurę, odpowiednią i na co dzień, i na wielkie wyjście. Bez wątpienia jednak codzienna pielęgnacja kręconych włosów wymaga więcej cierpliwości i uwagi na każdym jej etapie: podczas mycia, odżywiania, suszenia, a nawet czesania. Włosy naturalnie kręcone są bardziej suche i porowate niż proste – co nie znaczy, że bardziej zniszczone. Ponieważ nie mają gładkiej struktury, brak im połysku i nawilżenia. Dlatego tak ważne jest stosowanie kosmetyków przeznaczonych specjalnie do ich pielęgnacji. Szampon z serii Indola Curl Detangling i zawarte w nim składniki już na etapie mycia pozwalają uzyskać ładniejszy, bardziej wyrazisty skręt. Efekt błyszczących, zdrowych włosów bardzo ciężko osiągnąć przy niesfornych kręconych puklach, które sprawiają czasem wrażenie, jakby żyły własnym życiem. Suche i pozbawione elastyczności pasma łatwo się łamią, puszą pod wpływem wilgoci i elektryzują. Rozczesanie loczków jest nieraz prawie niemożliwe, zatem po każdym myciu koniecznie należy wmasować w pasma odżywkę. Dzięki niej skręcone włosy stają się bardziej „śliskie”, nie plączą się i łatwiej je rozczesać bez szarpania i wyrywania. Nabierają gładkości, stają się lśniące i zamiast się puszyć, układają się w efektowne loki. Od czasu do czasu kręconym włosom warto również zafundować maseczkę odżywczą, która zregeneruje ich strukturę i optymalnie je nawilży. Idealnym rozwiązaniem jest również zastosowanie odżywki bez spłukiwania Indola Curl Restructuring Spritz, która uzupełnia strukturę włosa, regeneruje kędziory, pozostawiając na głowie zdrowe, lśniące loki. W miarę możliwości włosy należy pozostawić do samodzielnego wyschnięcia. Jeśli jednak brakuje nam czasu, możemy sięgnąć po suszarkę – koniecznie z dyfuzorem, który podkreśli loki i uniesie je u nasady, a więc doda fryzurze objętości. Susząc włosy, należy unikać zbyt gorącego powietrza, albowiem najlepszy efekt osią-

gniemy poprzez jonizację, czyli zastosowanie zimnego nawiewu, który zamknie łuskę włosa, dzięki czemu będą one bardziej sprężyste i lśniące. W poskromieniu kręconych włosów pomogą też wszelkie produkty lekko natłuszczające i nabłyszczające, ale takie, które nie będą ich sklejały. Dla osób, które preferują bardzo naturalny efekt stylizacji, polecamy Indola Curl Bounce Fluid, który wgnieciony w wilgotne włosy ujednolici ich strukturę i zwiększy elastyczność loków. Natomiast jeżeli zależy nam na jednoczesnym utrwaleniu fryzury, warto pokusić się o rewelacyjny krem z tej samej serii Indola Curl Tame Cream. Po wysuszeniu nie używamy już grzebienia ani szczotki. Loki możemy rozdzielić, przeczesując je palcami. Fryzurę utrwalimy mgiełką delikatnego lakieru. Jeśli bardziej zależy nam na dodaniu blasku, możemy zastosować spray nabłyszczający, na przykład Artistique Gloss Spray. Ze względu na niski poziom nawilżenia kręcone włosy wymagają dodatkowej ochrony przeciwsłonecznej. Nawet podczas jesiennego spaceru lub zimowego wyjazdu na narty warto pamiętać o spryskaniu włosów sprayem z filtrami. Loki i fale dodają kobiecości i są absolutnym hitem tego sezonu. Idealnie nadają się na wszelkie okazje, a marzenia o pięknej fryzurze wcale nie tak trudno spełnić. Można efektownie wyglądać, nawet jeśli włosy uparcie nie chcą nas słuchać. Magdalena Twarda z firmy PROGRESS

dzienki kanalizacyjne, które zapady si po zimie. Na amach „Wiadomoci Wrzesiskich ” pan Krotoszyski obieca, e wkrótce zostan naprawione. Tak si skada, e wykonawca próbowa je naprawi , co i tak zdao si na nic. Czy wobec tego pan Krotoszyski uwaa, e sprawa zostaa zaatwiona? Bo, moim zdaniem, studzienki na tej nowej ulicy s bublem, jedn wielk tragedi.

„ Jan Krotoszyski, naczelnik Wydziau Inwestycyjno-Komu-

nalnego Urzdu Miasta i Gminy we Wrzeni: – Inwestycje drogowe oraz naprawy gwarancyjne odbierane s przez uprawnionego inspektora nadzoru. Przepisy w sposób precyzyjny okrelaj warunki, jakimi powinny odpowiada drogi publiczne. A inspektor nadzoru potwierdzi, e naprawy gwarancyjne zostay wykonane jak najbardziej prawidowo. Za wad naley uzna tylko odchyki nierównoci poprzecznej i podunej dla warstwy cieralnej wiksze ni 9 mm.

„ Internauta: – Zapraszam na spacer ul. Fromborsk w kie-

runku ul. Wrocawskiej, tylko zalecam szczególn ostrono na wysokoci Lek-Medu. A to dlatego, e na rodku chodnika ronie okazaa topola, która wysadza wszystkie pobliskie pytki chodnikowe. Jakby tego byo mao, trzeba j mija wielkim ukiem, bo bardzo nisko zwisajce gazie utrudniaj przejcie. Mam nadziej, e ta zawalidroga zniknie z przejcia, a kompetentne suby dopilnuj naprawy zniszczonego siami natury chodnika. Pozdrawiam!

„ Jan Krotoszyski, naczelnik Wydziau Inwestycyjno-Komu-

nalnego w Urzdzie Miasta i Gminy we Wrzeni: – W zeszym miesicu uzyskalimy od starosty wrzesiskiego decyzj zezwalajc na wycink drzewa z terminem do 15 marca 2012 roku. Topola zostanie usunita najprawdopodobniej na pocztku przyszego roku. Przy tej okazji zostanie take naprawiony chodnik. TOS


18 listopada 2011

Wiadomości Wrzesińskie

e-List: Relacja i refleksja nt. marszu niepodległości

Strona

www.wrzesnia.info.pl

Czytelników Mamo, jestem!

23 INFORMATOR MIEJSKI Pogotowie ratunkowe 999 Straż pożarna 998 Policja 997

Jakub Suhak syn Izabeli i Piotra z Wrześni

Mikołaj Tomczak syn Joanny i Jacka z Miłosławia

Urodzony: 3 listopada Waga: 3720 g Wzrost: 59 cm

Urodzony: 3 listopada Waga: 2920 g Wzrost: 56 cm

Zuzanna Hęś córka Natalii i Leszka z Gniezna

Michalina Cieślak, córka Małgorzaty i Piotra z Nowej Wsi Królewskiej

Urodzona: 5 listopada Waga: 3920 g Wzrost: 59 cm

Urodzona: 5 listopada Waga: 3640 g Wzrost: 58 cm

Oliwier Surdyk syn Małgorzaty i Mariusza z Wrześni

Wojtek Kwieciński syn Angeliki i Marcina z Lipia

Urodzony: 5 listopada Waga: 3160 g Wzrost: 52 cm

Urodzony: 5 listopada Waga: 4080 g Wzrost: 60 cm

Arkadiusz Maliczak syn Anny i Krzysztofa z Nekli

Maja Nowicka córka Anny i Łukasza z Witkowa

Urodzony: 5 listopada Waga: 2560 g Wzrost: 53 cm

Urodzona: 6 listopada Waga: 3450 g Wzrost: 57 cm

Maja Roszak córka Agnieszki i Michała z Czerniejewa

Michalina Dominik córka Karoliny i Mateusza z Grzymysławic

Urodzona: 6 listopada Waga: 3380 g Wzrost: 58 cm

Urodzona: 6 listopada Waga: 3280 g Wzrost: 58 cm

Straż Miejska 986 – pon.-pt. 7.00-22.00, sob. 7.00-15.00 Pogotowie energetyczne – centrala 61 437 46 00 Pogotowie ciepłownicze 993 Pogotowie wod.-kan. 994, 61 436 05 47 Informacja PKP 61 633 49 22 Informacja PKS 61 437 00 66

D

o Warszawy 11 listopada pojechaem z córk Kasi oraz przyjaciómi, cieszy si odzyskan niepodlegoci. Z chwil gdy dowiedziaem si o zaproszeniu przez cz polskiej lewicy niemieckich lewaków – w celu zakócenia naszego wita narodowego – utwierdziem si w przekonaniu o potrzebie wyjazdu. W tygodniach poprzedzajcych marsz gówne media siay atmosfer strachu i zagroenia, celowo mylc pojcia patriotyzmu i dumy z bycia Polakiem z faszyzmem i nacjonalizmem. O godz. 15.00 w okolicy placu Konstytucji zgromadzi si wielopokoleniowy tum energicznie powiewajcy biao-czerwonymi flagami. Liczb uczestników oceniem na ok. 30 tysicy. Na pocztek demonstracji cieniem pooyy si wydarzenia sprzed kilku godzin, majce wymiar symbolu. Zaproszeni Niemcy zaatakowali i zniewayli Polaków przebranych w historyczne mundury z czasów powstania listopadowego i wojen napoleoskich. Równoczenie, tj. ok. godz. 12.00, w okolicach stadionu Legii, w tzw. ródeku spotkao si ok. 3 tys. kibiców pikarskich z caej Polski, którzy przyjechali cieszy si wspólnie z odzyskanej niepodlegoci. Tam dowiedzieli si o pobiciu Polaków przez Niemców – w ich ukochanej Warszawie, w tak szczególnym dniu. Emocje gwatownie wzrosy. Autorzy prowokacji, jak niewtpliwie byo zaproszenie lewackich bojówek do Polski, mogli si cieszy . Starcie obu grup byo nieuchronne. W obronie lewaków blokujcych marsz stana policja. Zdjcia walczcych obiegy ca Polsk. Mona byo przedstawi w mediach Marsz Niepodlegoci jako jedn wielk zadym. W tym samym czasie kolumna marszowa, zmienion tras, ruszya w kierunku pomnika Romana Dmowskiego. W tumie czuo si atmosfer z pocztku lat 80. Poczucie wspólnoty bycia narodem, morze biao-czerwonych flag, umiechnite twarze. Tum maszerowa spokojnie, piewajc patriotyczne pieni oraz skandujc hasa, np.: „Chopak, dziewczyna – normalna rodzina”, „Gdzie jest orze na koszulkach?!”, „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Niektóre miay wydwik antyrzdowy: „Lepiej by moherem ni Tuska frajerem”, „Polska to my, Polska to my, a nie Donald i jego psy”. Po dotarciu do pomnika Dmowskiego, wysuchaniu krótkich wystpie, odpiewaniu hymnu pastwowego i Roty, manifestacja ulega rozwizaniu. Po zakoczeniu marszu, jeszcze w Warszawie, ogldajc relacje z marszu w TVN czy TVP, nieodparcie nasuny mi si porównania do czasów PRL-u, z jego ca propagand. Pamitam dobrze pierwsz wizyt papiea Jana Pawa II i relacj telewizyjn z tego wydarzenia. Kamerzysta wiele wysiku wkada w to, by nie pokaza tumów, radoci zebranych, pieni, jakie piewaj. Kamera wdrowaa midzy papieem a grup kilkunastu starszych pa w beretach. Równie wtedy oficjalna propaganda wiele wysiku powicia, by wystraszy i zniechci ludzi do udziau w uroczystociach. Zrobio mi si smutno i ciko na sercu; pomylaem, e wraca PRL. Droga do penej suwerennoci i niepodlegoci oraz do autentycznej demokracji wydaa mi si trudna i wyboista. Krzysztof Ostrowski, lekarz, dwukrotny starosta gnienieski, kandydat do Sejmu RP z listy PiS w ostatnich wyborach parlamentarnych

ww-143

Reklama

plakatów A3 tel. 61 437 49 57* z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT

Edu-372

W 2 GODZINY*

Całodobowy policyjny „telefon zaufania” 61 437 52 97 Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień, Witkowska 3, 61 436 21 46 Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Jantar”: prawnik przyjmuje w 1. i 3. środę miesiąca w godz.15.00-17.00, psycholog w 2. i 4. czwartek miesiąca w godz.17.45-19.45, telefon zaufania: w godz. 10.00-22.00 – 606 903 528 i 61 437 78 42 w godz.16.00-20.00. Punkt Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 61 437 40 28, 61 437 40 22, 61 437 40 35, czynne w czwartki w godz. 14.00-18.00 w bud. OPS, ul. Szkolna 24 Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 61 640 39 40 Powiatowy rzecznik konsumentów – Starostwo Powiatowe we Wrześni, pon.-pt. w godz. 9.00-14.00, 61 640 44 16 Biblioteka Pedagogiczna, Wojska Polskiego 2a, 61 436 13 33, czynne od pon. do pt. w godz. 10.00-17.00 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Września 61 436 25 96 Czytelnia 61 437 96 45 Wielkopolska Informacja Gospodarcza 61 426 50 50, 94 34 – 24h Schronisko dla psów 500 191 039 Gabinet weterynaryjny, Kilińskiego 13 502 256 205 Halo TAXI 61 436 33 33, 601 808 921 TAXI, 24h ESKA, 721 121 121 Taxi Harcerska 61 640 33 33, 61 437 77 77 TAXI PKP 61 437 92 22 TAXI PKP #2 889 999 130

Hanna Chudy córka Darii i Łukasza z Gniezna

Alicja Górska córka Agnieszki i Jana z Kołaczkowa

Urodzona: 8 listopada Waga: 3280 g Wzrost: 57 cm

Urodzona: 8 listopada Waga: 3820 g Wzrost: 57 cm

TAXI ZET 61 436 55 55 Taxi DARIO (1-8 osób) 602 221 436 USŁUGI TRANSPORTOWE 889 998 888 Pizzeria Soprano Chrobrego 15, 61 640 21 01 Pizzeria Capri PIZZA NA TELEFON, 61 640 20 71 Pizzeria Margeritta 61 437 00 60 KURCZAK Z ROŻNA (przy Biedronce) czynne codziennie 9.00–21.00

Dominik Adam Grobelny syn Agaty i Marcina z Wrześni

Syn Doroty i Szymona Wojciuchów z Sokolnik

Serwis komputerowy 695 926 796

Urodzony: 8 listopada Waga: 3650 g Wzrost: 57 cm

Urodzony: 8 listopada Waga: 3120 g Wzrost: 52 cm

Kompleksowe usługi pogrzebowe 24h, ul. Legii Wrzesińskiej 16, Września, 61 436 11 60, kom. 603 868 607

Nadia Powałowska córka Karoliny i Roberta z Pyzdr

Roksana Maślij córka Darii i Miłosza z Wrześni

Urodzona: 9 listopada Waga: 3085 g Wzrost: 55 cm

Urodzona: 10 listopada Waga: 3460 g Wzrost: 56 cm

Anastazja Woźniak córka Bernadety i Jarosława z Gniezna

Mikołaj Rzepecki syn Pauliny i Bartłomieja z Gorazdowa

Urodzona: 10 listopada Waga: 3930 g Wzrost: 59 cm

Urodzony: 10 listopada Waga: 2400 g Wzrost: 49 cm

Gabriela Nowak córka Beaty i Mariusza z Pyzdr

Zosia Guzik córka Anny i Pawła z Wrześni

Urodzona: 12 listopada Waga: 3200 g Wzrost: 54 cm

Urodzona: 12 listopada Waga: 3520 g Wzrost: 56 cm

AUTOPOGOTOWIE KLUCZOWE 61 436 79 11, 603 400 250

Kompleksowe Usługi Pogrzebowe PUK 24h, ul. Miłosławska 5, 61 437 92 00, 61 436 28 78, 508 088 390 Kwiaciarnia „Kaprys” przy szpitalu zaprasza – pn-sob. 8.00-18.00, nd. 9.30-17.30; 61 437 62 97 Kwiaciarnia „Kaprys Plus” zaprasza – pn-sob. 8.00-21.00, nd. 9.30-17.30 i PRACOWNIA FLORYSTYKI ŚLUBNEJ, ul. Kościuszki 70 a, tel. 61 436 71 51

APTEKI DYŻURUJĄCE 18.11 KAPSUŁKA, ul. Chrobrego 10 tel. 61-43-60-755 19.11 NOWA, ul. Sienkiewicza 12 tel. 61-43-60-205 20.11 UTIS, ul. Słowackiego 4a tel. 61-43-54-033 21.11 VERBENA, ul. Kosynierów 23 tel. 61-43-65-293 22.11 NOWA, ul. Sienkiewicza 12 tel. 61-43-60-205 23.11 ASPIRYNKA, ul. Sienkiewicza 20 tel. 61-43-77-746 24.11 PRZYPOLOMARKECIE,ul.Paderewskiego52 tel. 61-43-65-284


18 listopada 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

24 Historiezyw różnym wieku k c Sta MASAKRA W WILCZNEJ Zdarza się, że przeszłość odżywa w kontekstach zgoła nieoczekiwanych albo za sprawą niekontrolowanych impulsów. Dlatego dzisiejszy temat będzie swoistą syntezą, niespójną tylko pozornie. Za jej animatora należy uznać wiceburmistrza Słupcy TOMASZA GARSZTKĘ, który 15 września br. zorganizował spotkanie o szczególnym zakresie terytorialnym. Byli na nim również przedstawiciele Wrześni. Gocie honorowi to dwaj mieszkacy Supcy, ale chodzi tutaj o obszar znacznie szerszy, obejmujcy powiaty supecki, koniski, kolski i wrzesiski, a wic rejon, z którego w 1939 mobilizowano nadwyki 68 pp, stacjonujcego we Wrzeni, ale jeden z batalionów skoszarowany by do 1927 w Koninie. Etatowy stan 68 pp wynosi 98 oficerów oraz 3212 podoficerów i szeregowców, natomiast nadwyki, skadajce si gównie z rezerwistów mobilizacji powszechnej, to niemal drugie tyle. Dowodzi nimi kpt. JAN NYCZ, obwodowy komendant PWiWF 68 pp. Nadwyki te kierowane byy do Orodka Zapasowego Piechoty nr 17 w Skierniewicach, pozostajcego pod komend 17 dywizji piechoty. Jednym z onierzy nadwyek 68 pp by TADEUSZ WI NIEWSKI, ur. 1913 w Chicago. W 1921 jego ojciec FRANCISZEK postanowi wróci do rodzinnej Supcy. TADEUSZ od 1932 wykonywa zawód nauczyciela, a w 1939 ukoczy Szko Podchorych Piechoty 68 pp we Wrzeni, ale przydziau nie otrzyma. W Skierniewicach znalaz si ju 30 sierpnia i z pocztku najpilniejszym zadaniem bya naprawa zbombardowanych torów kolejowych. Po zaamaniu si manewru zaczepnego nad Bzur kolumny nadwyek zaczy przemieszcza si w kierunku wschodnim. Nasz bohater przekroczy Bug we Wodawie, gdzie oddzia od razu znalaz si w ogniu walk i potyczek na tle narodowociowym, gdy wojna uaktywnia nacjonalistów ukraiskich. Trwao to do 16 wrzenia, gdy nastpnego dnia nast-

pia militarna pacyfikacja, jeli tak mona nazwa wkroczenie na terytorium polskie Armii Czerwonej. Droga na Zaleszczyki zostaa odcita i oddzia otrzyma zadania osonowe dla Grupy Operacyjnej „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga. TADEUSZ trafi do niewoli sowieckiej we Wodzimierzu Woyskim, ale udao mu si z niej uciec i przedosta do Równego, a póniej do Baranowicz. Kierowa si w kierunku litewskim, korzystajc z totalnego chaosu i pomocy tamtejszych Polaków. W Sokóce aresztowali go andarmi ydowscy, odwieczni sojusznicy wszystkich zwycizców, ale uratowa go polski policjant, który znalaz dla niego schronienie w mynie k. Kunicy Biaostockiej. Póniej ruszy w kierunku zmieniajcej si z dnia na dzie linii demarkacyjnej. Nawet posterunki sowieckie wykazyway pen dezorientacj i zadowalay si jedynie trofiejnymi zegarkami, jakby miao to zmniejszy ich zapónienie cywilizacyjne. Krt i niebezpieczn drog dotar do Warszawy tu przed jej kapitulacj i ju jako cywil przez Toru i Gniezno dotar pocigiem do Supcy, gdzie przey okupacj. Po wojnie wróci do zawodu nauczycielskiego i pracowa w Zespole Szkó Ekonomicznych w Supcy, piastujc w latach 1960-1975 funkcj dyrektora. Na emerytur odszed w 1989. To tylko pokrótce, gdy opowie bya duga i szczegóowa, ale te barwna, chocia pena dramatyzmu. Prawdziwy podziw budzi doskonaa pami i umiejtno narracji, ale te PAN TADEUSZ to nauczyciel, inteligent w kadym calu i wychowawca 27 tys. absolwentów. Wypadaoby yczy tradycyjnych stu lat i na tym chwilowo poprzestaniemy, chocia przecie jest to racy minimalizm, który na pewno nie wytrzyma próby czasu. Za niespena dwa lata bdzie wspaniay jubileusz i wtedy wyznaczy si bardziej realny puap. Zupenie inny charakter miaa opowie drugiego gocia honorowego – ANTONIEGO DOBERSZTYNA, czowieka pod wzgldem historycznym modocianego, gdy urodzonego w 1930. W 1939 by mieszkacem Supcy, która w pierwszych dniach wojny zostaa, podobnie jak Wrzenia, zbombardowana przez lotnictwo hitlerowskie. Dlatego na szosie koniskiej pojawiy si rzesze uchodców. ANTONI wraz z ca rodzin dojecha furmank do m. Grobla niedaleko Wilcznej. Tam na prowizorycznych kwaterach rozlokowa si oddzia nadwyek 68 pp, które rozpoczy dyslokacj w kierunku Skierniewic 4 wrzenia.

onierze odpoczywali w stogach i ANTONI doskonale pamita dowódc, który pokazywa mu swój talizman, czyli medalik. W pewnym momencie na bezchmurnym niebie pojawi si niemiecki stukas, który nie podj jednak adnych dziaa. Byo jasne, e lot mia charakter rozpoznawczy. Dowódca natychmiast poderwa swój oddzia, który zamierza znale schronienie w pobliskim lesie. Byo ju jednak za póno. 5 wrzenia 1939 o godz. 17.00 cay ten teren pad ofiar zmasowanego bombardowania lotniczego. Bya to prawdziwa masakra, a wikszo zwok nie nadawaa si nawet do identyfikacji. Dla ANTONIEGO, wtedy jeszcze dziecka, byo to przeycie, które stoi mu przed oczyma do dzisiaj. W wyniku bombardowania zgino 25 onierzy ze skadu nadwyek 68 pp, w tym dowódca pododdziau – ppor. rez. ZYGMUNT BIA ECKI. Wród ofiar byli równie cywile, jeli tylko mieli mniej szczcia ni ANTONI i czonkowie jego rodziny. Teren ten nie by jeszcze zajty przez wojska hitlerowskie i na miejscu tragedii zjawia si od razu polska andarmeria, która przeprowadzia uproszczone postpowanie. Stwierdzono, e zowrog rol dywersyjnorozpoznawcz odegrali miejscowi kolonici niemieccy. Zostali oni osdzeni na miejscu i stanli przed plutonem egzekucyjnym. Ich mierci nic nie upamitnia, natomiast przy E8 (na styku z szos do Cienina Kocielnego)

 Od lewej: T. Wiśniewski, A. Dobersztyn, T. Garsztka, A. Warda

 Żołnierze konińskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej 68 Pułku Piechoty Z teki Stańczyka Legionista JAN NYCZ (1896-1980) został oddelegowany do Wrześni z Kielc w 1930. Nadwyżki legionów zostały rozbite pod Łowiczem, ale 2. batalion przedarł się do stolicy i wziął udział w jej obronie. Dowódca był w okresie okupacji zastępcą komendanta Obwodu Stopnickiego Armii Krajowej w randze pułkownika. Po wyzwoleniu zamieszkał w Krakowie. Zmarł 17 września 1980 w Częstochowie.

stoi monument upamitniajcy polegych onierzy 68 pp utrzymywany w idealnym stanie przez spoeczno supeck. Dodajmy jeszcze, e ANTONI DOBERSZTYN po wojnie by uczniem technikum w Kodzku, ale nie ukoczy go, gdy zosta aresztowany za dziaalno antykomunistyczn, obejmujc równie Czechosowacj. Skazano go na 10 lat wizienia, z czego odsiedzia 4. Póniej wróci do Supcy i do emerytury by pracownikiem Banku Gospodarki

ywnociowej. Jest dziaaczem kombatanckim szczebla wojewódzkiego. Na spotkaniu obecni byli równie onierze suby jak najbardziej czynnej. Mam tutaj na myli czonków Grupy Rekonstrukcji Historycznej 68 Puku Piechoty. Dziaa ona przy II liceum Ogólnoksztaccym w Koninie. Jej duchem sprawczym i zaoycielem jest tamtejszy nauczyciel historii ANDRZEJ WARDA, zakrcony do oporu zapaleniec wojskowoci i doskonay praktyk rekonstrukcyjny. Grupa dysponuje ju umundurowaniem, broni i podstawowym wyposaeniem. Gotowo bojowa jest stale pogbiana, co wymaga nie tylko wiedzy i zaangaowania, ale jest równie kosztowne. Wykady uzupeniane s obowizkowymi praktykami geomilitarnymi na linii Wrzenia – Warszawa, ze szczególnym uwzgldnieniem

 Pomnik w Wilcznej ze zdjęciem ppor. Zygmunta Białeckiego (fotomontaż)

doliny Bzury. Najwaniejszy jest jednak aspekt epidemiologiczny, gdy absolwenci id w szeroki wiat i s ju nieuleczalnie zainfekowani. Zamiarem jest odtworzenie caej struktury piechoty dywizyjnej i rokowania s dobre, gdy podobne grupy zawizay si ju w Gnienie (69 pp) i Pleszewie (70 pp). W faz realizacji wchodzi Supca, natomiast wrzesiska grupa inicjatywna dysponuje ju kilkoma czonkami, czterema kompletami mundurów i wyposaenia. Teraz pozostaje skompletowa uzbrojenie. Grupa ta dziaa pod auspicjami Wrzesiskiego Orodka Kultury. Debiut ma ju za sob, bowiem w wito Niepodlegoci, podczas gównych uroczystoci we Wrzeni, penia wart honorow przy pomniku 68 Puku Piechoty.


18 listopada 2011

Wiadomości Wrzesińskie

Sport

www.wrzesnia.info.pl

PIŁK A NOŻNA

Juniorzy już po jesieni Mierzono w medal. Na wiosnę trzeba odrobić dystans. Runda jesienna sezonu 2011/2012 zostaa zakoczona. Zespó prowadzony przez Janusza Hofmana na pómetku rozgrywek zajmuje 7. lokat z dorobkiem 22 punktów. Przed sezonem aspiracje zespou byy wiksze. Mierzono w pierwsz pitk, a moe nawet miejsce medalowe. Dzi strata do podium wynosi 7 punktów. Duo, a zarazem niewiele – i mona to wiosn odrobi . W druynie wystpuj chopcy urodzeni w roku 1994. Zespó liczy 24 zawodników. W rundzie jesiennej zespó rozegra 16 spotka, notujc 7 zwycistw, 1 remis i 8 poraek. Zgromadzi 22 oczka i bilans bramek 28:36. Sezon zakoczy po-

skokowego), Hubert Hypki (gips – pknicie koci stopy), Andrzej Pawlak (orteza na lewej nodze), Maciej Zitek (rozcicie gowy) oraz Szymon Krawczyski przez czerwon kartk. To wszystko miao równie duy wpyw na ostateczne miejsce zespou. Ale nie mona wszystkiego zrzuca na kontuzje czy kartki, bo kadra zespou jest przecie dua. Miejmy nadziej, e wiosna bdzie zdecydowanie lepsza i na koniec sezonu druyna osignie zamierzony cel: miejsce w pierwszej pitce, a moe wyej. Przed druyn okres odpoczynku i roztrenowania, a ju od stycznia powrót do pracy i okres przygotowawczy przed rund rewanow. Zespó ma zaplanowany obóz dochodzeniowy w okresie ferii zimowych. Po gorszym starcie juniorzy dogonili czołówkę swojej ligi Na pewno wyjedzie te na Midzynarodowy Turniej Halowy do Narak na wyjedzie z Uni Swarzdz, a to za spraw kontuzji, które nieste- ka, gdzie broni bdzie pucharu a byo to spotkanie o szóst lokat. ty nie ominy kluczowych zawodni- przechodniego. Trzecie zwycistwo Pod koniec sezonu druyna zo- ków druyny: Zespó osabili: Patryk pozwolioby zabra okazay puchar staa osabiona na kilka spotka, Buczkowski (gips – skrcenie stawu na wasno .

25

Juniorskie tabele Junior starszy – liga wielkopolska 1. Lech Poznań 2. Warta Poznań 3. Polonia Leszno 4. MSP Szamotuły 5. Sparta Złotów 6. Jarota Jarocin 7. Victoria 8. Unia Swarzędz 9. Polonia Kępno 10. Obra Kościan 11. Calisia Kalisz 12. Polonia Środa 13. Poznaniak Poznań 14. Sparta Oborniki 15. Avans Konin 16. Olimpia Koło

15 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 15

41 40 30 26 26 25 22 21 21 19 18 18 18 15 14 8

Junior młodszy – liga wielkopolska 1. Amica Wronki 2. Lech Poznań 3. Warta I Poznań 4. Przemysław Poznań 5. Warta II Poznań 6. Jarota Jarocin 7. Nielba Wągrowiec 8. Górnik Konin 9. Centra Ostrów Wlkp. 10. Poznaniak Poznań 11. Polonia Leszno 12. Noteć Czarnków 13. Włókniarz Kalisz 14. Marcinki Kępno 15. Victoria/Olimp 16. Olimpia Koło

16 15 15 15 16 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16

39 39 37 37 35 31 28 22 21 16 15 14 13 13 4 2

sezon Mamy nowego trenera Czwartoligowcy zakończą w Gołuchowie

Od rody 9 listopada czwartoligowa druyna Victorii ma nowego trenera. Zosta nim dotychczasowy szkoleniowiec Sparty Orzechowo Aleksander Stachowiak. Prowadzi on ju zespó Victorii w roku 2003 i na pewno wszyscy sympatycy Victorii pamitaj jego obecno . Dzi przedstawiamy trenera Stachowiaka od strony sportowej. Obecny trener biao-zielonych ma 45 lat i karier pikarsk rozpocz w rodzinnym Orzechowie. Po okresie gry w druynach modzieowych Sparty, w wieku 15 lat przeszed do juniorów Lecha Pozna, gdzie spdzi 2 lata. Tam zosta zauwaony przez trenerów kadry Polski do lat 17 i przez rok wystpowa w druynie prowadzonej przez Mieczysawa Broniszewskiego. W 1985 na rok zadomowi si w 1. zespole Lecha Pozna.

 Aleksander Stachowiak W roku 1986 dozna powanej kontuzji i jego dalsza kariera zostaa powanie zagroona. Po zwyciskiej walce z kontuzj w roku 1988 wyjecha do Niemiec, gdzie gra w Bochum, w druynie, która wystpowaa w oberlidze. Po powrocie do Polski

w roku 1991 nastpne 3 lata spdzi w poznaskiej Olimpii, która wystpowaa w I lidze. Po Olimpii przyszed czas na gr w II-ligowym Chrobrym Gogów. W wieku 32 lat Aleksander Stachowiak zakoczy pikarsk przygod z powodu ponownej kontuzji. Trener A. Stachowiak jest absolwentem AWF Pozna. Prac szkoleniow rozpoczyna w Orzechowie. Póniej przez 2 lata prowadzi 2. zespó Victorii, a nastpnie druyn IV ligi. W dorobku ma równie czwartoligowy zespó Mosiny i trzecioligowego Mieszka Gniezno. Aleksander Stachowiak próbowa równie swoich si w pice halowej i by trenerem druyny Gestamp Wrzenia. Ostatni okres spdzi w A-klasowej druynie Sparty Orzechowo. Równoczenie prowadzi te GKS erków.

SPONSORZY VICTORII

Ju w najblisz niedziel w Gouchowie odbdzie si prawdopodobnie ostatnie spotkanie o mistrzostwo IV ligi grupy poudniowej z gospodarzami LKS Gouchowem. Pocztek o godzinie 13.00. Rywal obecnie zajmuje 16. miejsce z dorobkiem 9 punktów w ligowej tabeli. Victoria Wrzenia jest znacznie wyej, bo po ostatnim ligowym meczu utrzymaa 9. pozycj. Jest to drugie spotkanie z rundy wiosennej i prawdopodobnie ostatnie, cho istnieje jeszcze moliwo rozegrania 18. serii spotka jesieni. Ale o tym zdecyduje Wielkopolski Zwizek Piki Nonej w Poznaniu. Latem tego roku we Wrzeni gór byli podopieczni Waldemara Przysiudy, którzy zwyciyli goci z Gouchowa 4:0. W tamtym meczu

zdobycz bramkow podzielili si: Kamil Gut, Norbert Dura i Jakub Groszkowski, który dwukrotnie trafia do siatki. Na pewno w spotkaniu w Gouchowie zabraknie Norberta Dury, który cay czas leczy uraz kolana. Druyny nie wzmocni prawdopodobnie Kamil Gut. Na awce rezerwowych zabraknie równie trenera Waldemara Przysiudy, który zosta zastpiony przed meczem z Biaym Orem Komin Wielkopolski przez byego trenera Sparty Orzechowo Aleksandra Stachowiaka. Jak bdzie w niedzielne popoudnie? Mona przekona si o tym osobicie. Od Gouchowa nie dzieli nas wiele kilometrów. Warto zawita na tamtejszy stadion i dopingowa Victori.


18 listopada 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

26 Sport Półmaratońscy kosynierzy

Piłka siatkowa – II liga mężczyzn, Krispol Września – Bzura Ozorków 3:0 (17, 22, 21)

Nie zwalniają tempa Krispol dopisał sobie kolejne trzy oczka, a trener kręcił nosem.

 J. Grzegorek w towarzystwie

B. Nowak-Lewandowskiej i E. Ratajczyk

Klub Biegacza Kosynier Wrzenia liczn reprezentacj wystartowa 6 listopada w VII Midzynarodowym Pómaratonie Kociaskim. W biegu gównym, którego trasa wioda ulicami miasta, wystartowao 939 zawodników. O silnej obsadzie wiadcz nazwiska kilku Ukraiców i dwóch Kenijczyków. Wyniki wrzenian: Baej Pawlak (67. miejsce – 1:24:13), Swomir Jdro (100. – 1:27:47), Janusz Grzegorek (159. – 1:31:19), Robert Klimczak (396. – 1:43:47), Barbara Nowak-Lewandowska (1. miejsce w kat. K 50-59 – 1:44:01), Grzegorz Ratajczyk (630 – 1:54:14), Anna Adam (638 – 1:54:27). W biegu towarzyszcym na 6,5 km: Magdalena Lewandowska (3. kat. 16-19 lat – 26:44 min) i Ewa Ratajczyk (6. kat +40 – 42:48 min). LEN

W sobotni wieczór wrzenianie nie dali pogra Bzurze Ozorków. Rywal z dolnych rejonów tabeli II ligi niespodziewanie zgromadzi w hali przy Sowackiego nadkomplet kibiców. Fani dobrej siatkówki siedzieli nawet na schodach. Zaskoczeniem by brak w wyjciowej szóstce Patryka Skupa. Okazao si, e rodkowy Krispolu przeszed w tygodniu may zabieg chirurgiczny i szkoleniowiec zamierza go oszczdza . Nie przeszkodzio to wrzenianom rozpocz z przytupem. Jeszcze do poowy pierwszego seta gocie utrzymywali kontakt, ale gdy na zagrywk wszed najlepszy w tym fragmencie meczu Marek Wawrzyniak i rozstrzela ni rywali, przewaga skoczya do dziewiciu oczek. Przedostatni punkt zdoby atakiem po ciasnym skosie Marcin Iglewski. Kapitan Krispolu skoczy te pierwszego seta uderzeniem z poówki siatki. W drugiej odsonie wrzenianie szybko wywalczyli trzypunktow przewag. W poowie tej partii kibice mogli obejrze najadniejsz akcj

meczu. Iglewski zaatakowa na pustej siatce z podwójnej krótkiej po obiegniciu. W dodatku kombinacja miaa miejsce w kontrze. Bzura zdoaa wyrówna na 18:18, ale kocówka seta naleaa ju do naszych siatkarzy. W trzeciej partii Krzysztof Wójcik pokaza na parkiecie zarówno Krystiana Kempiskiego, jak i Michaa Paniczyka. Do kwadratu powdrowali nominalnie pierwszoszóstkowi: Pawe Skrok, Marek Wawrzyniak i Tomasz Kotecki. Nie zmienio to obrazu meczu. Wrzenianie mieli co prawda pewne kopoty z zagrywk dowiadczonego Marcina Sadeckiego, ale i tak prowadzenia nie oddali nawet na moment. O ile w pierwszym secie ciar zdobywania punktów wzi na swoje barki Wawrzyniak (10 oczek), to w trzecim królowa Marcin Iglewski (11). Nie bez powodu; rozgrywa Kempiski, a ta para zna si jak yse konie. – O meczu mog powiedzie tylko tyle, e si odby – trener Wójcik nie promienia wielk radoci po spotkaniu. – Mog mie zastrzeenia do swoich rodkowych. Wszystkie ataki goci z krótkiej trafiay w parkiet. Skad Krispolu: Iglewski – 19 pkt (16 atakiem, 2 zagrywk, 1 blokiem), Wawrzyniak – 13 (8-5-0), Dziurkowski – 11 (10-0-1), Kotecki – 1 (0-0-1), W. Paniczyk – 2 (2-0-0), Skup – 0, Iglewski (libero) oraz M. Paniczyk – 5 (4-1-0), Skup – 2 (2-0-0) i Kempi- Krótka przez plecy Piotra Skroka i Wojciech Paniączyk zdobywa swój drugi Fot. LEN ski – 0. LEN punkt z ataku w meczu z Bzurą Ozorków

Lider w zasięgu ręki O dużym pechu mogą mówić gracze Płomienia, którzy mieli wielką szansę na pokonanie lidera z Dąbia. U neklan zdecydowanie zawiodła skuteczność, a Zryw wykorzystał praktycznie jedyną okazję bramkową. Niewykorzystane sytuacje si mszcz – taki by zgodny pomeczowy komentarz do licznie, jak na warunki nekielskie, zgromadzonych kibiców. Pojedynek ze zdecydowanym liderem rozgrywek okaza si dla Pomienia nie taki straszny. Podczas pierwszej poowy, w której adna ze stron nie miaa stuprocentowej okazji strzeleckiej, wiksze zagroenie pod bramk przeciwnika stwarzali neklanie. W 7. min bramkarz z Dbia obroni strza Marcina Imbierowicza. Pomie nadal by stron bardziej aktywn. W 32. min, po adnym dograniu Jakuba Rudnickiego, do piki w polu karnym doszed Jakub Cierpiszewski, ale futbolówka uderzona w dugi róg przesza minimalnie obok supka. Tu przed zejciem do szatni bdcy na 7. metrze Cierpiszewski nie trafi w pik spadajc z wysoka. Sekundy póniej Maciej Giewski

 Jedna z gorących sytuacji pod bramką Płomienia. Tych pod drugą także w niedzielnym meczu nie brakowało

omieszy obroc Zrywu i znalaz si w sytuacji sam na sam z bramkarzem. Na przeszkodzie stano jednak nekielskie „klepisko”. Na pocztku drugiej poowy gospodarze kilkakrotnie mogli zdoby gola. Kiedy w 63. min gracze Dbia zaczli ustawia pik do rzutu wolnego na 30. metrze, nikt nie spodziewa si zagroenia. Niestety, ustawiajcy mur Mateusz Kapturski da si zaskoczy strzaem pod poprzeczk.

Fot. RC

Ju minut póniej powstaa strata moga zosta odrobiona. Po faulu na ukaszu Parusie arbiter przyzna Pomieniowi rzut karny. Pierwsze uderzenie Giewskiego zostao obronione, a jego dobitk gow z linii bramkowej wybi obroca. Ostatni szans na wyrównanie neklanie mieli w 85. min, kiedy po akcji Szymona Klimasa pika przetoczya si wzdu linii bramkowej Zrywu. RC Pomie – Zryw Dbie 0:1 (0:0)

Orlik zagrał bez polotu

Sparta wygrała bez trenera

W swoim najgorszym wystpie w rundzie jesiennej miosawianie atwo przegrali z Wart Dobrów. Zwaszcza w drugiej poowie Orlik nie mia nic do powiedzenia. W pierwszym kwadransie gospodarze osignli do du przewag, ale nie potrafili wypracowa sytuacji strzeleckiej. Szans za to mia Orlik, ale po strzale Michaa Adamczyka gracz Dobrowa zdoa wybi pik gow. W 20. min wietnie w bramce Orlika zachowa si Mateusz Skrzypczak, parujc pik na poprzeczk. Chwil po tym adnie z 18 metrów uderzy Eryk Skrzypczak, ale bramkarz Warty zdoa wybi na rzut rony. Po przerwie Orlik da si zdominowa i zepchn na wasn poow. W 67. min le ustawiony M. Skrzypczak skapitulowa wobec strzau z dystansu pod poprzeczk. W 82. min miejscowi zapewnili sobie wygran, zdobywajc gola w zamieszaniu powstaym po dorodkowaniu z rzutu ronego. – Po dwóch naprawd dobrych meczach zaliczylimy wyrany spadek formy. W meczu z Dobrowem zabrako nam prawie wszystkiego. Nie byo woli walki, determinacji i umiejtnoci – krytycznie ocenia trener Kornel Karakulski. RC Warta Dobrów – Orlik 2:0 (0:0)

Sparta do pewnie zdobya komplet punktów w meczu z Orem Kawczyn. Zasuone zwycistwo orzechowian wydaje si tym wartociowsze, e osignite bez trenera. Z powodu straty dotychczasowego trenera, który obj w minionym tygodniu Victori Wrzenia, orzechowianie przystpowali do pojedynku peni obaw. Boiskowa rzeczywisto okazaa si jednak nie taka straszna. Gracze Sparty wypracowali sobie przewag od samego pocztku, a jej udokumentowanie nastpio ju w 7. min. Po wietnym podaniu Marcina Mikiewicza Mateusz Nowak trafi do siatki strzaem z 14 metrów. Póniej jeszcze kilkakrotnie orzechowianie mogli trafi do siatki. Po przerwie obraz gry si nie zmieni, a Sparta moga potwierdzi swoj przewag kolejnymi golami. – Stracilimy trenera, ale zawodnicy si nie zaamali. Rozegralimy dobry mecz, nie przegrywajc ju w szóstym spotkaniu z rzdu. Mamy jeszcze jeden pojedynek z Wilkami Wilczyn, w którym bdziemy liczy na komplet punktów, co pozwoli nam wczy si wiosn do walki o premiowane awansem drugie miejsce – komentuje prezes Sparty Krzysztof Nowak. RC Orze Kawczyn – Sparta 0:1 (0:1)


18 listopada 2011

Wiadomości Wrzesińskie

Sport

www.wrzesnia.info.pl

W W W.W R ZE SN IA . IN FO. PL /SP O R T Piłka siatkowa – III runda Pucharu Polski

Zatrzymał Niemców

Trzeba zobaczyć W środę wrzesińskich siatkarzy czeka prawdziwy sprawdzian. Rywalem Krispolu w III rundzie Pucharu Polski będzie pierwszoligowy GTPS Gorzów Wielkopolski.

 Adrian Szady udanie interweniuje w meczu z Niemcami Wrzenia wzbogacia si o kolejnego reprezentanta Polski, tym razem w pice nonej. Adrian Szady 8 listopada wystpi w zwyciskim dla Polski meczu pikarskiej kadry U15 z Niemcami. A. Szady swoj przygod z pik non rozpocz w Victorii Wrzenia. Wychowanek Baeja Jaworskiego ponad rok temu przeniós si do Lecha Pozna. Po czterech konsultacjach przeprowadzonych w cigu mijajcego roku dosta si do grupy 20 wyselekcjonowanych zawodników kadry Polski U15. Do meczu z rówienikami z Niemiec, rozegranego na stadionie w Koobrzegu, przystpia reprezentacja Polski przygotowujca si do udziau w Mistrzostwach Europy U16. Mody wrzenianin wystpi w pierwszym skadzie, bronic przez 80 minut polskiej bramki. Pojedynek

27

Fot. archiwum

mia dwa oblicza. W pierwszej poowie dominowali Niemcy. Adrian spisywa si w bramce bardzo dobrze i nie ponosi adnej winy przy trzech straconych golach. Po przerwie na boisko wysza ju inna druyna Polski. Nasi zawodnicy zdominowali Niemców, zdobywajc a cztery gole. W opinii fachowców trenerowi Mirosawowi Dawidowskiemu udao si zebra bardzo dobrze zapowiadajcy si rocznik. Na uwag zasuguje fakt, e ostatnie zwycistwo nad Niemcami w tej grupie wiekowej przytrafio si Polakom w 1995 roku. Mecz rewanowy odby si dwa dni póniej w Drawsku Pomorskim. Trener Dawidowski da w tym spotkaniu pogra zmiennikom. Pojedynek zakoczy si remisem 2:2. Adrian wszed na boisko na ostatnie 15 minut, bo kontuzji dozna jego konkurent z Jagiellonii Biaystok. RC

Na tym poziomie rozgrywek pozostao ju tylko 18 krajowych zespoów. Tak wysoko nie graa jeszcze adna wrzesiska druyna. Ludzie trenera Krzysztofa Wójcika po zacitym meczu II rundy pokonali Jokera Pia. Teraz przyszed czas na kolejnego pierwszoligowca. GTPS to spadkobierca tradycji Stilonu Gorzów, który w 1997 zdoby PP. Klub prezentuje w tegorocznych rozgrywkach lepsz form od pilan; jest zespoem rodka tabeli, w siedmiu meczach uzbiera 9 oczek. Ostatnio gorzowianie przegrali dwa mecze; najpierw nie sprostali w Suwakach tamtejszemu lepskowi, a tydzie temu po tajbreku ulegli we wasnej hali liderujcemu Pekpolowi Ostroka. W sobot GTPS gra w Pile derby z Jokerem, w rod przyjeda do Wrzeni, a po trzech dniach podejmuje zawsze grone BBTS Bielsko-Biaa. Kalendarz ma wic mocno napity. Ostatnie gorsze wyniki najbliszego rywala to zapewne efekt straty dwóch wanych ludzi. W szpitalu wyldowa kapitan i skuteczny

Krispol Września

Gorzów Wlkp.

MECZ ROZGRYWEK PUCHARU POLSKI roda 23 listopada, 18.00, hala ul. Sowackiego Duym zagroeniem dla wrzenian, szczególnie gdy u goci zafunkcjonuje przyjcie, moe by rozgrywajcy Bartosz Neroj. Wzrost 200 cm na tej pozycji mówi sam za siebie. Pikanterii pojedynkowi dodaje obecno w kadrze GTPS Michaa Koconia. Przyjmujcy jeszcze wiosn gra w barwach Krispolu, teraz jest zmiennikiem u gorzowian. Rywale powinni wybiec na wrzesiski parkiet skadem: Neroj (15) na rozegraniu, Kocik (2) i Boski (11) na przyjciu, Szulik (9) i Mysera (10) na rodku, Wojtysiak (18) w ataku i Gaca na libero. Krispol, odpuka , nie ma zdrowotnych problemów. Do meczu wystawi swoj wyjciow siódemk. Marek Wawrzyniak w ostatnich Jedyne co moe niepokoi , to brak meczach raził mocną zagrywką Fot. LEN w ostatnim czasie powanych rywali. Miejmy nadziej, e nasi siatkarze atakujcy gorzowian Pawe Macie- nie zapomnieli, jak gra si z wymagajewicz. Jest prawdopodobne, e nie jc druyn. zobaczymy go na parkiecie hali przy Aby si przekona , w którym miejSowackiego. Powane problemy scu jest nasz zespó, trzeba zawita z miniem sercowym ma trener do hali Gimnazjum nr 2. OrganizaAndrzej Stanulewicz. W ostatnich torzy zapewni dodatkowe krzesa, meczach zastpowa go z boiska kibice wspaniay doping, a siatkarze Krzysztof Kocik. wielkie emocje. LEN

Wyniki – sport w skrócie • Więcej na www.wrzesnia.info.pl/sport • Wyniki – sport w skrócie • Więcej na www.wrzesnia.info.pl/sport PIŁKA NOŻNA IV liga, XVI kolejka Victoria Września – Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 2:5 Stal Pleszew – CKS Sparta Konin 0:1 Dąbroczanka Pępowo – Ostrovia Ostrów Wlkp. 0:1 Korona Piaski – Obra 1912 Kościan 0:0 Victoria Ostrzeszów – Kasztelania Brudzew 3:0 LKS Ślesin – SKP Słupca 1:2 Płomyk Koźminiec – Grom Wolsztyn 3:2 LKS Gołuchów – Centra Ostrów Wlkp. 1:3 1. Płomyk Koźminiec 2. Ostrovia Ostrów Wlkp. 3. Centra Ostrów Wlkp. 4. Grom Wolsztyn 5. Obra 1912 Kościan 6. Victoria Ostrzeszów 7. SKP Słupca 8. CKS Sparta Konin 9. Victoria Września 10. Korona Piaski 11. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 12. Kasztelania Brudzew 13. Dąbroczanka Pępowo 14. Stal Pleszew 15. LKS Ślesin 16. LKS Gołuchów

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

40 36 34 28 28 28 25 23 20 17 15 14 13 13 13 9

XVII kolejka, 20.11.2011 13:00 LKS Gołuchów – Victoria Września

49-15 32-14 40-18 28-14 26-15 29-26 24-25 22-17 28-32 22-26 24-40 18-34 17-31 12-28 22-41 13-30

Klasa okręgowa XV kolejka, 11-13.11.2011 Warta Eremita Dobrów – Orlik Miłosław Polanin Strzałkowo – Czarni Ostrowite Polonus Kazimierz Biskupi – Olimpia Koło Warta Krzymów – GKS Sompolno Błękitni Helenów – Polonia Golina Znicz Władysławów – Górnik Kłodawa Zjednoczeni Rychwał – Wicher Dobra Tulisia Tuliszków – ZKS Zagórów 1. Olimpia Koło 15 2. GKS Sompolno 15 3. Błękitni Helenów 15 4. Warta Krzymów 15 5. Górnik Kłodawa 15 6. Znicz Władysławów 15 7. Polanin Strzałkowo 15 8. Polonia Golina 15 9. Warta Eremita Dobrów 15 10. ZKS Zagórów 15 11. Polonus Kazimierz Biskupi 15 12. Zjednoczeni Rychwał 15 13. Wicher Dobra 15 14. Tulisia Tuliszków 15 15. Czarni Ostrowite 15 16. Orlik Miłosław 15

XVI kolejka, 19.11.2011 13:00 Polonia Golina – Orlik Miłosław

37 31 30 27 24 24 23 21 19 19 17 16 16 13 11 8

2:0 2:0 0:5 0:3 1:1 3:0 1:1 2:1 48-10 36-14 34-15 34-22 26-22 20-26 26-19 33-28 17-16 18-21 17-33 13-17 30-37 16-24 12-45 8-39

Klasa A, XV kolejka Orzeł Kawęczyn – Sparta Orzechowo Płomień Nekla – Zryw Dąbie Nałęcz Babiak – Teleszyna Przykona Warta Rumin – Orzeł Grzegorzew Warta Kramsk – Błękitni Mąkolno ZKS II Zagórów – Grom Malanów GKS Lisewo – Hetman Orchowo Wilki Wilczyn – Strażak Licheń Stary 1. Zryw Dąbie 2. Hetman Orchowo 3. Orzeł Grzegorzew 4. Płomień Nekla 5. GKS Lisewo 6. Sparta Orzechowo 7. Strażak Licheń Stary 8. Wilki Wilczyn 9. Teleszyna Przykona 10. Nałęcz Babiak 11. Grom Malanów 12. Orzeł Kawęczyn 13. ZKS II Zagórów 14. Warta Kramsk 15. Warta Rumin 16. Błękitni Mąkolno

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

0:1 0:1 1:2 2:3 4:2 2:5 1:4 2:4 40 33 33 26 26 24 24 23 22 19 16 15 14 11 10 8

64-18 40-13 44-22 32-20 23-31 36-25 32-27 24-33 34-35 23-23 22-35 19-28 20-30 18-36 16-42 15-44

XVI kolejka, 19/20.11.2011 19.11./13:00 Płomień Nekla – Strażak Licheń Stary 20.11./13:00 Wilki Wilczyn – Sparta Orzechowo

Redakcja: 62-300 Września, ul. Fromborska 18, tel. 61 437 49 50, fax 61 436 72 85; http://www.wrzesnia.info.pl, redakcja@wrzesnia.info.pl. Redaguje zespół: Waldemar Śliwczyński (redaktor naczelny), Jolanta Śliwczyńska (z-ca redaktora naczelnego), Tomasz Małecki (z-ca redaktora naczelnego), Marek Urbaniak (sekretarz redakcji), Filip Biernat, Damian Idzikowski, Łukasz Różański, Tomasz Szternel, Dorota Tomaszewska, Marzena Zbierska. Współpracują: Roman Nowaczyk; Sport: Leszek Nowacki, Robert Czerniak. Skład komputerowy (reklamy@wrzesnia.info.pl): Marek Urbaniak, Anna Jakubek, Krzysztof Liberkowski, Artur Korpik, Krzysztof Korpik, Katarzyna Pawłowska. Projekt graficzny: Tomasz Wojciechowski. Biuro ogłoszeń: Maria Kosińska, Arleta Kretkowska, Artur Mokracki, Natalia Pacanowska, Marika Wojtela. 62-300 Września, ul. Jana Pawła II 14, tel. 61 436 52 70, fax 61 640 01 01, biuro@wrzesnia.info.pl Wydawca: Wydawnictwo KROPKA Jolanta i Waldemar Śliwczyńscy, 62-300 Września, Szczecińska 5. Druk: Drukarnia AGORA SA, Piła, ul. Krzywa 35. Kolportaż: Mariusz Tomczak, tel. 603 118 930. Redakcja „WW” zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz nadawania tytuów listom. Tekstów i materiaów niezamówionych nie zwracamy. Anonimów nie drukujemy. Redakcja „WW” nie odpowiada za tre reklam i ogosze. Wzory reklam zastrzeone. nakład: 10.800

PIŁKA SIATKOWA II liga mężczyzn VIII kolejka, 12.11.2011 Krispol Września – Bzura Ozorków AZS UAM Poznań – Morze Bałtyk Szczecin MKS Kalisz – Olimpia Sulęcin Sobieski Żagań – AZS UZ Zielona Góra LO MS Świnoujście – Orzeł Międzyrzecz 1. Krispol Września 3. KU AZS UAM Poznań 2. MKS Kalisz 4. KS Morze Bałtyk Szczecin 5. WKS Sobieski Arena Żagań 6. STS Olimpia Sulęcin 7. KS Orzeł Międzyrzecz 8. MKS Bzura Ozorków 9. KU AZS UZ Zielona Góra 10. LO MS Świnoujście

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

22 18 17 14 11 11 9 8 7 3

IX kolejka, 19.11.2011 Orzeł Międzyrzecz – Krispol Września Bzura Ozorków – AZS UAM Poznań Morze Bałtyk Szczecin – MKS Kalisz Olimpia Sulęcin – Sobieski Żagań AZS UZ Zielona Góra – LO MS Świnoujście III liga kobiet VI kolejka, 8-12.11.2011 UKS Murowana Goślina – Orkan Września PTPS II Piła – MKS MOS Turek UKŻPS Kościan – ZSMS FKS Poznań 1. UKS Murowana Goślina 2. PTPS II Piła 3. MKS MOS Turek 4. Sparta Złotów 5. Orkan Września 6. UKS ZSMS FKS Poznań 7. UKŻPS Kościan

5 15 5 12 5 11 5 9 5 3 6 2 5 2

3:0 3:0 3:0 2:3 3:1 23:5 21:10 21:12 17:14 14:17 13:16 15:17 11:18 14:22 4:22

3:0 3:0 2:3 15:2 13:3 12:7 9:8 5:13 6:17 5:15

VII kolejka, 19.11.2011 16.00 Orkan Września – UKŻPS Kościan BRYDŻ SPORTOWY III liga, 12/13.11.2011 WBKS Września – Chaos Gniezno 0:25 WBKS Września – Dąbrówka VII LO Poznań 17:13

WBKS Września – Fikot Trefl Poznań WBKS Września – Jagielonka Piła WBKS Września – Lokator Gniezno 1. Budowlani Poznań 190 2. Chaos Gniezno 169 3. Fikot Trefl Poznań 165 4. Polonia Nowy Tomyśl 165 5. Unia II Leszno 165 6. Jagiellonka Piła 165 7. Bridge Club Wałcz 158 8. Prosna Kalisz 154 9. Sokoły Poznań 151 10. AZS AE Poznań 144 11. WKBS Września 140 12. Lokator Gniezno 137 13. Admira Poznań 133 14. RCK Rogoźno 129 15. Dąbrówka Poznań 117 16. Alpol Poznań 95

12:18 8:22 25:2 667-453 667-482 587-486 542-451 606-495 576-471 589-537 505-485 569-573 504-543 460-499 503-591 550-635 488-580 508-683 396-699

PIŁKA KOSZYKOWA Koszarek bohaterem meczu na szczycie Trefl Sopot z Łukaszem Koszarkiem w składzie pokonał we własnej hali lidera rozgrywek Turów Zgorzelec 86:83. Mecz koszykarskiej ekstraklasy zakończył się po dogrywce. Wychowanek MKS Września zachwycił skutecznością z osobistych. Trafił pierwszych siedemnaście rzutów i dopiero osiemnasty okazał się niecelny. Zdobył 21 punktów i popisał się najważniejszą asystą, która zapoczątkowała rzut na wagę dogrywki. Mecz można było oglądać na antenie TVP Sport. PIŁKA SIATKOWA Wyjazd kibiców do Międzyrzecza W sobotę Krispol rozegra z Orłem mecz ostatniej kolejki pierwszej rundy rozgrywek o mistrzostwo II ligi. Do Międzyrzecza wybiera się spora grupa fanów wrzesińskiego klubu. W autobusie są jeszcze wolne miejsca i można skorzystać z ciekawej oferty. Koszt tej eskapady to zaledwie 20 zł. Wyjazd nastąpi w sobotę o 14.45 z parkingu przed Gimnazjum nr 2. Zapraszamy w imieniu klubu.


PiĹ&#x201A;ka siatkowa, s. 26-27

Lider II ligi wypatruje silnego przeciwnika

PiĹ&#x201A;ka noĹźna, s. 27

PiĹ&#x201A;ka noĹźna, s. 26

WrzeĹ&#x203A;nianin zagraĹ&#x201A; w reprezentacji Polski przeciwko Niemcom

PĹ&#x201A;omieĹ&#x201E; pechowo przegraĹ&#x201A; mecz z liderem

PiĹ&#x201A;ka noĹźna â&#x20AC;&#x201C; IV liga, Victoria WrzeĹ&#x203A;nia â&#x20AC;&#x201C; BiaĹ&#x201A;y OrzeĹ&#x201A; KoĹşmin Wielkopolski 2:5 (1:1)

Tragedia to i komedia ByĹ&#x201A;o duĹźo niewymuszonych strat przy rywalu, ktĂłry potrafi graÄ&#x2021; z kontry â&#x20AC;&#x201C; ĹźaliĹ&#x201A; siÄ&#x2122; trener Aleksander Stachowiak

Kibice do koĹ&#x201E;ca nie wiedzieli: uroniÄ&#x2021; Ĺ&#x201A;zÄ&#x2122; czy Ĺ&#x203A;miaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; do rozpuku. Leszek Nowacki

Victoria polega po katastrofalnej grze w meczu z przedostatni druyn IV ligi. Sobotnie poegnanie trenera Waldemara Przysiudy nie mogo by witem i takim pod adnym wzgldem nie byo. Przed meczem z Biaym Orem Komin zawodnicy wrczyli byemu ju szkoleniowcowi pamitkow statuetk. Po pojedynku Przysiuda otrzyma od kibicĂłw kosz kwiatĂłw z niewinn wkadk. Swojemu radnemu podzikowa take burmistrz Tomasz Kauny. I tylko zarzd Victorii nie chcia manifestowa swojej wdzicznoci. Nieprzychylnych komentarzy i pukania si w gow pod adresem tego ciaa nie byo koca. Mecz rozpocz si od szybkich kontr rywali po przechwytach w rodku pola. W 10. min napastnik goci jeszcze nie trafi do bramki z dogodnej sytuacji, ale dwie

 Maciej Matuszak wykorzystaĹ&#x201A; zderzenie trzech piĹ&#x201A;karzy i zdobyĹ&#x201A; drugÄ&#x2026; bramkÄ&#x2122; dla Victorii. Na niewiele siÄ&#x2122; to zdaĹ&#x201A;o Fot. LEN minuty pĂłniej wykorzysta ju niezdecydowanie obrony Victorii. Kwadrans pĂłniej wrzenianie wyrĂłwnali. Mateusz Duszyski prostopadym podaniem uruchomi Mateusza Go dziaszka, a ten technicznym uderzeniem obok wybiegajcego bramkarza umieci futbolĂłwk w siatce. Chwil pĂłniej Victori na prowadzenie mĂłg wyprowadzi Jakub Groszkowski; w dogodnej sytuacji trafi jednak w golkipera.

Druga odsona nie moga rozpocz si gorzej. Ju w 47. min zawodnik z Komina objecha obron i Bartosza Nowickiego, po czym strzeli z kilku metrĂłw do pustej bramki. 120 sekund pĂłniej wrzenianie nie potrafili wybi piki z wasnego pola karnego, a rywale wiedzieli, jak zrobi uytek z prezentu. W 63. min powinna pa bramka kontaktowa. Pika po wietnym dorodkowaniu Bartosza Sypniew-

skiego mina lini obrony i trafia pod nogi zamykajcego akcj Pawa Zieliskiego. Pomocnik Victorii z 7 metrĂłw uderzy jednak wysoko nad poprzeczk. Gospodarze tchnli nadzieje w serca kibicĂłw w 70 min. W sporym zamieszaniu pod bramk rywali zimn krwi wykaza si Maciej Matuszak. Kilka minut lepszej gry skoczyo si jednak wraz z tym golem. W kocĂłwce dwie bramki po kontrach zdobyli gocie. Ujaw-

nili katastrofaln dyspozycj naszej obrony, ktĂłra sw konstrukcj przypominaa szwajcarski ser, a zaangaowaniem leniwca. Goli mogo by wicej, ale raz kominianie trafili w supek, a za drugim razem arbiter nie chcia zobaczy ewidentnego faulu Nowickiego. â&#x20AC;&#x201C; To by saby mecz z naszej strony. Mimo wysokiej poraki widz kilka pozytywĂłw. Potrafimy gra pozycyjne, prezentujemy ciekawy futbol, ale byo duo niewymuszonych strat przy rywalu, ktĂłry potrafi gra z kontry â&#x20AC;&#x201C; skomentowa mecz debiutujcy trener Aleksander Stachowiak. Skad Victorii: Nowicki â&#x20AC;&#x201C; I. Zieliski (61. Przybylski), Przysiuda, Figas, Sypniewski â&#x20AC;&#x201C; P. Zieliski, Rybarczyk, Duszyski (61. Matuszak), Groszkowski, Bigosiski (56. Janiszewski) â&#x20AC;&#x201C; Godziaszek. Reklama

 Hubert Kaczmarek (pierwszy z lewej) dopiero rozpoczyna walki w kumite. TytuĹ&#x201A;

wicemistrza Wielkopolski bÄ&#x2122;dzie zapewne bodĹşcem do dalszej pracy Fot. archiwum

Rozegrane w Krotoszynie IX Mistrzostwa Wielkopolski JuniorĂłw w Karate nie przyniosy naszym reprezentantom licznych sukcesĂłw. Z grona 10 zawodnikĂłw Wrzesiskiego Klubu Karate tylko jeden stan na podium. Srebrnym medalist zosta Hubert Kaczmarek, startujcy w konkurencji kumite do 30 kg rocznikĂłw 2000/2001. Nasz karateka wygra dwie walki i awansowa do finau. W walce o zoto uleg zawodnikowi ze rody Wlkp. Kamilowi Zalasowi, na co dzie bliskiemu koledze. W opinii szkoleniowcĂłw WKK wida

duy postp w umiejtnociach Huberta. Srebrny medal jest dla niego pierwszym sukcesem w kumite. Pozostali zawodnicy z Wrzeni zaliczyli trudne i udane starty, chocia bez wynikĂłw medalowych. Wysoki poziom prezentowali: Katarzyna Kisiel w kata, Aleksandra Gowacka w kumite, Patryk Bielecki w kumite. SporĂłd zawodnikĂłw Pierwszego Kroku Kata dobrze spisali si Olga Reszelewska i Jakub Sworek. W zawodach wzili udzia rĂłwnie pocztkujcy karatecy: Jan Staniszewski, Dominik Nowacki, Krzesimir Makowski i Piotr Jaocha. LEN

11 kg

]GRZR]HPÂą]ĂĄ QDVWDFML/3*Âą]ĂĄ

61 436 16 55 794 989 112

Roz-447

DowĂłz pon.-sob.

za

rzenia ul. Fromborska 18

WrzeĹ&#x203A;nianie wywieĹşli srebro z Krotoszyna

wiz twek

20

 *

tel. 61 437 49 57

*z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT. inimalna warto zamwienia z


     

18 listopada 2011 NR 46 (1124/XXII) INDEKS 366773

ISSN 2080-4008

bezpĹ&#x201A;atny dodatek â&#x20AC;&#x17E;WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skichâ&#x20AC;?

Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia tel. 61 / 436-52-70 www.wrzesnia.info.pl

biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;: 61 436 52 70

 Agroturystyka

Ranczo WrÄ&#x2026;bczynek 79, Pyzdry

zaprasza na   

 

BAL

SYLWESTROWY

1, 2, 3 - pokojowe w budynku    

  !2!"#2

OKAZJA!!!

% & ''  w budynku przy ul. Fromborskiej oraz sprzeda lub wynajmie (' ') 

Gas-256

    tel. 609 792 599, 693 110 545

SKLEP ZOOLOGICZNO-WÄ&#x2DC;DKARSKI

tel. 

 www.agroranczo.pl

d*1$$;r ul. Warszawska 28, WrzeĹ&#x203A;nia (w podwĂłrzu), 509-018-469 www.sklep-hobby.pl

Skl-585B

Atrakcyjne mieszkania

a ponadto: tXZLXJOUOBLVDIOJB tXJFKTLJTUĂ&#x2DC;Â&#x2019; tQJFD[POFQSPTJÇ&#x2014; tQPLB[T[UVD[OZDIPHOJ tBMLPIPMXDFOJFCJMFUV t[Â&#x2019;QBSB tNPČ&#x2C6;MJXZUSBOTQPSU

Gas-255

Bd-344a

w gorÄ&#x2026;cy nastrĂłj wprowadzi profesjonalny 5-osobowy zespĂłĹ&#x201A; â&#x20AC;&#x17E;Blokerâ&#x20AC;?

NAJWIÄ&#x2DC;KSZY WYBĂ&#x201C;R WE WRZEĹ&#x161;NI

WIELKA WITECZNA OBNIKA CEN

50% taniej Wszystkie produkty dla SeniorĂłw Promocja wana do 23 grudnia 2011r lub do wyczerpania zapasĂłw

MegaSenior Sp. z o.o. Pn - Pt 8:00 - 16:00 Gutowo Mae, ul.Powidzka 50 62-300 Wrzenia tel. 61 438 82 33 e-mail: info@megasenior.pl


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

NAUKA Â&#x201E; CHEMIA korepetycje, przygotowanie do matury, 889-364-019 Â&#x201E; Korepetycje z matematyki i chemii, wszystkie poziomy. Tel. 784-058-209 Â&#x201E; Matematyka, 603-784-118 Â&#x201E; MATEMATYKA, FIZYKA, CHEMIA - korepetycje, matura, 665-595-794 Â&#x201E; Pomoc przy wypracowaniach, pracach maturalnych i licencjackich, 661-242-557 Â&#x201E; Studentka angielskiego udzieli tanio korepetycji, 600-220-376 Â&#x201E; Studentka III roku, f. angielskiej udzieli TANIO korepetycji, 693-374-025

OĹ&#x203A;rodek Szkolenia KierowcĂłw

NAUKA JAZDY kat. A, A1, B

DOJAZD PO KURSANTA tel. 601-85-98-98

Firma BeClever Sp. z o.o. poszukuje

)"(" 0 ; 5 <"= Pra-1473

>      >   >  > 

PROMOCJA

  

BeClever Sp. z o.o. ( ?(" * 43

5 " 4 (= "'@&(A

Nowa Restauracja

Â&#x201E; AUTO KARCHER, od 60 zĹ&#x201A;, 696-602-600

zatrudni kelnerĂłw, kelnerki, barmanĂłw i kucharzy

Â&#x201E; Chrysler voyager SE, 2,5 D, 99 r., 692-407-560 Â&#x201E; Corsa, 96 r., 602-513-380 Â&#x201E; DORADCA KREDYTĂ&#x201C;W HIPOTECZNYCH 511-074-467 Â&#x201E; Ford escort, 1,8 kombi, 97 r., bogate wyposaĹźenie, 722-354-257 Â&#x201E; Ford transit, 2,5 D, 97 r., 6-osobowy z pakÄ&#x2026; sprzedam lub zamieniÄ&#x2122;, 788-653-748

  

Sa-453

SEKWENCYJNY

tel. 63 2768-462, 604-992-402

 '

Â&#x201E; Sprzedam opel astra, diesel, 2001 r., 728-204-307 Â&#x201E; Sprzedam opel corsa 2000 r., 691-618-600 Â&#x201E; Sprzedam opel corsa C, 1,7 DTI, 2002 r., 798-428-220 Â&#x201E; Sprzedam opel corsa, 93/94 r., 661-263-852 Sprzedam opel meriva, 1,6, 04 r., 609-058-137 Â&#x201E; Â&#x201E; Sprzedam opel omega B kombi, 2,0, 1995 r. benzyna + gaz, 662-163-624 Â&#x201E; Sprzedam opel vectra B, 2,0, 98 r., peĹ&#x201A;ne wyposaĹźenie, 600-910-144 Â&#x201E; Sprzedam opel vectra C, 2003, 2,2 diesel, bogate wyposaĹźenie, 693-511-928 Â&#x201E; Sprzedam opony zimowe 175/70/13, 4 szt., 604-277-670 Â&#x201E; Sprzedam opony zimowe 185/65 R14 z felgami, 61-4388-748 Â&#x201E; Sprzedam opony zimowe z felgami do volvo 16; 664-704-435 Â&#x201E; Sprzedam passata kombi 93 r. 507-183-128 Â&#x201E; Sprzedam passat 2,0 TDI, 170 KM, 2007 r. salon Polska, bezwypadkowy, serwisowany; 602-658-516 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 206, 2000 r., 507-097-757 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 206, 2002 r., 5d, 694-612-748 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 307, 2,0 HDI, 2001 r., 695-490-898 Â&#x201E; Sprzedam peugeot kombi 406, 665-091-158 Â&#x201E; Sprzedam renault clio 99 r., 1,9D, do poprawek blacharsko - lakierniczych, 2.900 zĹ&#x201A;, 665-565-595 Â&#x201E; Sprzedam renault laguna, 97 r., 1,8 benzyna, peĹ&#x201A;ne wyposaĹźenie, do rejestracji, 3.500 zĹ&#x201A;, 660-055-294 Â&#x201E; Sprzedam renault megane coupe, 96 r. benzyna, gaz, 5.500 zĹ&#x201A;. do negocjacji, 791-824-660 Â&#x201E; Sprzedam renault scenic 2004r. 1,5 dci 133.000 tys. ksiÄ&#x2026;Ĺźka serwisowa, 1 wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciel w Polsce, cena 19.900 zĹ&#x201A;. 664-702-651

t[BÇ´XJBED[FOJB tTQS[FEBČ&#x2C6;D[Ç&#x2014;Ç´DJJ tUSBOTQPSUtTLVQ[Â&#x2019;PNVNFUBMJ tQS[ZKNVKFNZ357"(%

tel. 694-667-625

AUTO CZÄ&#x2DC;Ĺ&#x161;CI =äRPRZDQLH I MECHANIKA SRMD]GĂ&#x2018;Z WULKANIZACJA VNXS]äRPX MONTAĹť I SPRZEDAĹť OPON

      

    ! "# $  %&  ' (" )""* +,-./01+ 0 * ( , 23* ( 3 4343

5 "* , 6& "* ( " * ( 374748 5 "* , 6& "* ( /" 

 "'

Â&#x201E; Sprzedam VW golf, 1,9 SDI, 96 r., 662-271-821 Â&#x201E; Sprzedam VW polo 1,4 kat, 2001 r., salon Polska, bezwypadkowy, srebrny metalik, 605-841-900 Sprzedam zbiornik gazowy 40 l, waĹźny do Â&#x201E; 2013, 61-4366-908 Â&#x201E; VW polo 1,4 TDI, 2005 r. 692-479-570 Â&#x201E; VW polo 2004 r. 1.4 TDI 784-664-582

LOKALE I NIERUCHOMOĹ&#x161;CI Â&#x201E; NIERUCHOMOĹ&#x161;CI NIEDĹšWIEDZKI UĹ ATWIAMY KUPNO, SPRZEDAĹť I WYNAJEM! WrzeĹ&#x203A;nia ul.Sienkiewicza 20/1 (Ip. nad AptekÄ&#x2026; Aspirynka) 669-111-071, 61-641-65-65 Â&#x201E; AKTUALNE OFERTY NIERUCHOMOĹ&#x161;CI NA www.niedzwiedzki.com Â&#x201E; Centrum Ĺ&#x161;rody lokal 50, 100 lub 200 mkw na sklepy, biura i inne posiadam do wynajÄ&#x2122;cia, 602-493-802 Do Â&#x201E; wynajÄ&#x2122;cia 2-pokojowe, 61-4362-091 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia 3-pokojowe, w peĹ&#x201A;ni wyposaĹźone, min. na 2 lata z opcja przedĹ&#x201A;uĹźenia, I piÄ&#x2122;tro, KoĹ&#x203A;ciuszki, 787-003-485 Do wynajÄ&#x2122;cia bar- oberĹźa w Czeszewie, Â&#x201E; 61-4384-569 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia budynek gospodarczy na dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, 502-911-302 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia hale produkcyjno-magazynowe, Nekla, 507-839-490 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia kawalerka, centrum 665-042-808 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal 92 mkw z parkingiem na dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; gospodarczÄ&#x2026; ul. DĹ&#x201A;ugosza, 507-033-432 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal handlowy 30 mkw, ul. Warszawska 27, 661-175-933 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal uĹźytkowy 94 mkw naprzeciwko KauďŹ&#x201A;andu 696-041-869 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie dwupokojowe, 664-704-469 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie hotelowe, 501-466-597 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie w SokoĹ&#x201A;owie, 662-078-710 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia nowe mieszkanie (dom) w WĂłlce, 505-149-129 Â&#x201E; Dom centrum, duĹźa dziaĹ&#x201A;ka sprzedam, 605-552-808 Â&#x201E; Dom na sprzedaĹź, 61-4365-509 Â&#x201E; Dominowo, osiedle 26 dziaĹ&#x201A;ek, od 741 do 1641 mkw, 660-484-178

1,(58&+202°&,

SRÂąUHGQLFWZRÂ&#x2021;Z\FHQ\Â&#x2021;SRPRFSUDZQD WrzeĹ&#x203A;nia, Rynek 4 61/ 436-63-41, 602-757-779

Sprzedam kamienicÄ&#x2122;

TĹ UMIKI .0/5"Ĺ&#x2018;t413;&%"Ĺ&#x2018;t/"13"8:

- atrakcyjna lokalizacja

www.autostyl2000.pl

www.locum-wojciechowska.pl

t$[Ç&#x2014;Ç´DJTBNPDIPEPXF t4FSXJTTBNPDIPEĂ&#x2DC;X t4[ZCLJFOBQSBXZ ATRAKCYJ PRZY ZAKUPIE OLEJU

60D6E1 E.,.GHI.

NE CENY!!!

>  "J  > ( " > "" " > " " &"K

WYMIANA GRATIS! pn.-pt. 800-1800 r sb. 800-1430 Roz-1021

Pra-1488

 !"# $ %& #

Sa-434

 

z doĹ&#x203A;wiadczeniem CV prosimy wysyĹ&#x201A;aÄ&#x2021; na adres: rekrutacjawrzesnia@wp.pl

Â&#x201E; AKUMULATORY NOWE W PROMOCJI I UĹťYWANE z gwaracjÄ&#x2026; 36 Ah - 220 Ah motocyklowe; za 100 kg zĹ&#x201A;omu akumulatorowego - odliczamy 100zĹ&#x201A; od ceny, WrzeĹ&#x203A;nia, Orkana 8, 61-4361-019, 724-074-025

WTRYSK

   

Â&#x201E; Sprzedam VW golf plus 2005 r, 1.4 benzyna, czarny, stan idealny, gotowy do uĹźytku bez wkĹ&#x201A;adu, opony zimowe w komplecie, tel. 607-073-861.

F.H.U MaWiD D Gutowo Wielkie 8

Sa-398

MOTORYZACYJNE

  ( 

ZĹ&#x201A;omowanie pojazdĂłw

INSTALACJE Â&#x201E; KUPIÄ&#x2DC; KAĹťDY SAMOCHĂ&#x201C;D; MOĹťE BYÄ&#x2020; USZKODZONY; BEZ OC I PRZEGLÄ&#x201E;DU; DOJAZD DO KLIENTA;UMOWA DO WYREJESTROWANIA; 512-532-154

Â&#x201E; Sprzedam renault scenic, 1,9 D, 2001 r., 510-581-469 Â&#x201E; Sprzedam renault traďŹ c, 2,1, D, 3 osobowy, 93 r., 509-273-322 Â&#x201E; Sprzedam seat toledo, 2000 r., 1,9 TDi, 19.000 zĹ&#x201A;, 694-412-118 Â&#x201E; Sprzedam seiciento 1.1 2002 r. 602-293-246 Sprzedam simson shwalbe, 889-308-158 Â&#x201E; Â&#x201E; Sprzedam skoda fabia kombi 1,2, 2004 r., 10.000 zĹ&#x201A;, 603-325-394 Â&#x201E; Sprzedam skuter 2008 r., zarejestrowany, 500-029-145 Â&#x201E; Sprzedam VW golf 1,8, 96 r., benzyna gaz, 61-4382-542 Â&#x201E; Sprzedam VW golf III, 93 r., benzyna, 668-345-262

Roz-1065a

Â&#x201E; Zwrot podatku z pracy rodzinne - Niemcy, Anglia, Irlandia, Holandia, Dania, Norwegia, Europa, 71-385-20-18, 601-75-97-97

Â&#x201E; Sprzedam koĹ&#x201A;a zimowe 16, 791-612-250 Â&#x201E; Sprzedam komplet opon zimowych 14 z felgami, 669-962-750 Â&#x201E; Sprzedam kpl. uĹźywanych opon zimowych 165/70/14 R. - 150 zĹ&#x201A;, 607-665-319 Â&#x201E; Sprzedam mercedes A170 CDI, 2002. 601-726460, 61-4363-076 Â&#x201E; Sprzedam mercedes C 180, 1,8 benz, + gaz, 96 r., + koĹ&#x201A;a zimowe, 880-671-660 Â&#x201E; Sprzedam mercedes sprinter 208 D, 96 r., 7000,- 510-637-117 Â&#x201E; Sprzedam motocykl MZ 150, 86 r., 1400 zĹ&#x201A;, 889-308-158 Â&#x201E; Sprzedam opel astra II, 1,7 DT, 518-452-045 Â&#x201E; Sprzedam opel astra kombi, 1,6, 96 r., klimatyzacja, bogate wyposaĹźenie, 603-775-238

NEKLA, UL. WRZESIĹ&#x192;SKA 26 tel. 61 438-64-97

( 84 4343L

Usl-429

Â&#x201E; Biuro Ochrony Sezam zatrudni osobÄ&#x2122; z licencjÄ&#x2026; oraz dobrÄ&#x2026; znajomoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; topograďŹ i miasta WrzeĹ&#x203A;nia i okolic. Kontakt osobisty 18.11 godz. 10.00 WrocĹ&#x201A;awska 42, pokĂłj 4 Â&#x201E; Dam prowizjÄ&#x2122; za znalezienie osĂłb chÄ&#x2122;tnych do zmiany bÄ&#x2026;dĹş wstÄ&#x2026;pienia do Funduszu Emerytalnego. PĹ&#x201A;atne od rÄ&#x2122;ki do 120 PLN od osoby. Tel. 505-829-412 Â&#x201E; Dotrzymam towarzystwa osobie starszej lub chorej, 508-613-061 Â&#x201E; Firma przyjmie zlecenia na prace wykĹ&#x201A;adzinowe, malarskie i pĹ&#x201A;ytkarskie, 532-516-249 Â&#x201E; Firma zatrudni od zaraz do pracy we Francji kierowcÄ&#x2122; kat. CE Wymagane doĹ&#x203A;wiadczenie w zawodzie. CV prosimy przysyĹ&#x201A;aÄ&#x2021; na adres e-mail: gti.nekla@neostrada.pl, fax 61-4386-334, 61-4386-450 Â&#x201E; KREDYTY HIPOTECZNE BEZ PROWIZJI 511-074-467 Â&#x201E; PoszukujÄ&#x2122; opiekunki do 10 miesiÄ&#x2122;cznego dziecka, 698-350-450 Â&#x201E; Praca w Holandii dla hydraulikĂłw, malarzy, pĹ&#x201A;ytkarzy, stolarzy, +31-613-985-344 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; do sklepu spoĹźywczego CV kierowaÄ&#x2021; ul. Kutrzeby 8c/5 sklep jedynka Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; paniÄ&#x2026; do sprzÄ&#x2026;tania domu, 726-718-903 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; pracÄ&#x2122; chaĹ&#x201A;upniczÄ&#x2026;, 505-187-359 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; przedstawiciela handlowego, paniÄ&#x2026; z doĹ&#x203A;wiadczeniem, 726-718-903 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; ucznia w zawodzie rzeĹşnik - wÄ&#x2122;dliniarz, 61-4385-852, 601-556-103 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; zlecenia na prace remontowo-budowlane, 606-340-643 Â&#x201E; Sklep instalacyjny ARMATURA StrzaĹ&#x201A;kowo zatrudni na stanowisko sprzedawca osobÄ&#x2122; kreatywnÄ&#x2026;, komunikatywnÄ&#x2026; o samodzielnej i bardzo dobrej organizacji pracy. CV proszÄ&#x2122; przesyĹ&#x201A;aÄ&#x2021; na adres praca@armasan.com.pl lub osobiĹ&#x203A;cie w sklepie na ul. WyszyĹ&#x201E;skiego 23 w StrzaĹ&#x201A;kowie. Â&#x201E; SzwaczkÄ&#x2122; do szycia tapicerki meblowej przyjmÄ&#x2122;, Bierzglinek, 691-028-010 Â&#x201E; ZaopiekujÄ&#x2122; siÄ&#x2122; dzieckiem, 662-078-710 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; fachowcĂłw do stawiania Ĺ&#x203A;cian gipsowo-kartonowych 512-343-494 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; hydraulika-spawacza wskazane prawo jazdy, 509-659-807

Â&#x201E; KUPIÄ&#x2DC; KAĹťDY SAMOCHĂ&#x201C;D Z INSTALACJÄ&#x201E; GAZOWÄ&#x201E;; MOĹťE BYÄ&#x2020; USZKODZONY; BEZ OC I PRZEGLÄ&#x201E;DU; PĹ ATNE GOTĂ&#x201C;WKÄ&#x201E;;DOJAZD DO KLIENTA;UMOWA DO WYREJESTROWANIA; 512-532-154 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; samochĂłd ciÄ&#x2122;Ĺźarowy z windÄ&#x2026;, 604-452-269 Â&#x201E; KUPUJEMY AUTA do zĹ&#x201A;omowania. GotĂłwka i dokumenty od rÄ&#x2122;ki 601-757-165, 605-074-623 Â&#x201E; Mercedes 508, laweta + wciagarka, 75 r., stan dobry, 61-4360-280 Â&#x201E; Naprawa szyb samochodowych, 604-809-133 Â&#x201E; Nowo otwarty warsztat blacharsko-mechaniczny szybko, solidnie 695-490-898 Â&#x201E; Opony zimowe 175x70x13, stan bdb, 792-980-986 Â&#x201E; Opony zimowe róşne rozmiary, 666-960-177 Â&#x201E; Punto I, 94 r., 1,2, 2700 zĹ&#x201A;, DÄ&#x2026;browskiego 3/2, 666-021-258 Â&#x201E; Punto, 94 r., 1,7 TD, 1800 zĹ&#x201A;, 781-262-986 Â&#x201E; Skup katalizatorĂłw, duĹźy 100 zĹ&#x201A;, maĹ&#x201A;y 50 zĹ&#x201A;, 795-532-191 Â&#x201E; SKUP SAMOCHODĂ&#x201C;W CAĹ YCH I USZKODZONYCH; PĹ ATNE GOTĂ&#x201C;WKÄ&#x201E;; DOJAZD DO KLIENTA; UMOWA DO WYREJESTROWANIA; 512-532-154 Sprzedam audi A3, 3d, 2002 r., 1,9 TDI, 22000 Â&#x201E; zĹ&#x201A;, 694-412-118 Â&#x201E; Sprzedam BMW E 36, 318, 91 r.; renault megane 98 r., 1,6, 782-492-874 Â&#x201E; Sprzedam citroen C2 2005 r., 504-220-532 Â&#x201E; Sprzedam citroen saxo 96 r., 785-878-732 Â&#x201E; Sprzedam citroen saxo 99 r., zarejestrowany 61-640-00-46 Â&#x201E; Sprzedam clio 1.5 D 2005 r. 664-888-008 Â&#x201E; Sprzedam daewoo matiz van, 2000 r. peĹ&#x201A;ne odliczenia VAT, 3400 zĹ&#x201A;, 604-050-238 Â&#x201E; Sprzedam felgi stalowe opel 15, ford 14, 782-808-314 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at ducato, 2,5 TDI, 1996 r., do remontu lub na czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci, 502-580-811 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at punto 2004 r., 798-305-046 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ ata CC 700, 93 r., 691-224-948 Â&#x201E; Sprzedam ford escort 1,8 D kombi 93 r., 1.800 zĹ&#x201A; i silnik 1,6 D, 667-498-475 Â&#x201E; Sprzedam ford ďŹ esta 2000 r. gaz 4.500 zĹ&#x201A; do uzgodnienia, 889-577-658 Â&#x201E; Sprzedam golf II 1,6 TD, 1800 zĹ&#x201A;, 502-468-178 Â&#x201E; Sprzedam golf, 1,6, 93 r., 5d, 886-703-209 Â&#x201E; Sprzedam grilL sportowy do astry II i tylnÄ&#x2026; kanapÄ&#x2122; do astry II kombi, 603-936-844 Â&#x201E; Sprzedam hyundai accent, 96 rok, benzyna, 1,5, 2.500 zĹ&#x201A;, 691-750-065 Â&#x201E; Sprzedam KIA picanto 1,1i, 2007 r., 15.900 zĹ&#x201A;, mazda II 1,4i, 2006 r., uszkodzona 9.900 zĹ&#x201A;, toyota yaris 1,0i, 2004 r., salon, uszkodzona 9.900 zĹ&#x201A;, ďŹ at CC 900, 96r., 2.200 zĹ&#x201A;, 602-611-988

www.wrzesnia.info.pl

Sa-400a

Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; kat. CE, kraj, 501-618-163 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; na ciÄ&#x2026;gnik siodĹ&#x201A;owy- kraj, 693-992-156

PRACA

 

18 listopada 2011

Edu-333

2


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

Â&#x201E; GĂłra, okolice Pobiedzisk, 1305 mkw, 660-484-178

Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 60 mkw, I piÄ&#x2122;tro, 17.Dyw.Piechoty. 608-594-785

Â&#x201E; HIPOTECZNE KREDYTY - FACHOWO TEL. 511-074-467 Â&#x201E; Kawalerka do wynajÄ&#x2122;cia, tel. 696-503-045 KupiÄ&#x2122; dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; przy drodze do MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awia min. Â&#x201E; 2000 mkw, 694-102-906 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; grunt rolny lub gospodarstwo tel. 600-280-509 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; grunty nad jeziorem powidzkim bez lub z prawem zabudowy, 515-168-844 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; grunty rolne lub gospodarstwo, 506-566-828 Â&#x201E; Mieszkanie do wynajÄ&#x2122;cia, Kutrzeby, 65 mkw, 503-141-200 Â&#x201E; Mieszkanie w peĹ&#x201A;ni urzÄ&#x2026;dzone do wynajÄ&#x2122;cia, 604-959-753 Â&#x201E; Mieszkanie WrzeĹ&#x203A;nia, 78 mkw, 3 pokoje, II piÄ&#x2122;tro 203.000,00 zĹ&#x201A;, 606-539-609 po 16 Â&#x201E; Mieszkanie: przestronne, sĹ&#x201A;oneczne, 4 pok, 68,5 mkw, II p. BON â&#x20AC;&#x17E;Casa miaâ&#x20AC;? 505-979-599 Â&#x201E; Na obrzeĹźach WrzeĹ&#x203A;ni sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane, uzbrojone 608-346-567 Â&#x201E; Nekla 1290 mkw, budowlana, okolica zabudowana, PWGT 75.000, www.el-x.pl 61-4266-536

Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, II piÄ&#x2122;tro, 500-686-580 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 47 mkw, dziaĹ&#x201A;ka 550 mkw w BiaĹ&#x201A;ym PiÄ&#x2026;tkowie, po kapitalnym remoncie, 602-658-516 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 64 mkw, z garaĹźem, 697-658-330 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 65 mkw, 609-809-825 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie Kutrzeby, 2 pokoje + garaĹź, 665-886-250 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 68 mkw, 3 pokoje ul. Kutrzeby, 509-376-992, 722-199-135 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie w KÄ&#x2122;bĹ&#x201A;owie, 65 mkw, po kapitalnym remoncie, 602-658-516 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie, GuĹ&#x201A;towy, 54 mkw, 506565-905 po 16.00 Â&#x201E; Sprzedam okazyjnie dziaĹ&#x201A;ki letniskowe w Kosewie z prawem zabudowy, mediami, 663-641-041; 63-2765-212 Transit 2,5 TD, 4.500 zĹ&#x201A;, 667-587-217 Â&#x201E; Trzemeszno okolice 3000 mkw, budowlana PW Â&#x201E; 89.000, www.EL-X.pl, 61-4266-536 Â&#x201E; W MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu lokal 100 mkw na sklep i inne posiadam do wynajÄ&#x2122;cia, 602-449-950 Â&#x201E; WydzierĹźawiÄ&#x2122; lokal o pow. 25 mkw. + 12 mkw zaplecze /parter/ w centrum SĹ&#x201A;upcy - deptak przy starĂłwce na dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; handlowÄ&#x2026; lub podobnÄ&#x2026;, 602-373-667

ROLNICZE Â&#x201E; !!! TANIE KONSTRUKCJE DACHOWE Z DEMONTAĹťU NA HALE WIATY ITP. OCYNKOWANE NP. KRATOWNICA 6,32M 170ZĹ TEL:603-253-214 Â&#x201E; Bielenie budynkĂłw inwentarskich, 666-959-515 Â&#x201E; Cebula workowana 0,40zĹ&#x201A;/kg, tel. 603-603-949 Â&#x201E; KUPIÄ&#x2DC; byczki jaĹ&#x201A;Ăłwki 100 - 300 kg do dalszego odchowu, 888-782-264 lub 61-2851-812 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; grunty rolne lub gospodarstwo, 506-566-828 Â&#x201E; KUPIÄ&#x2DC; SIECZKARNIÄ&#x2DC; STACJONARNÄ&#x201E; Z TAĹ&#x161;MÄ&#x201E; SAMOPOBIERAJÄ&#x201E;CÄ&#x201E; NA 2 TOPORY LUB 6 TOPORĂ&#x201C;W MODEL RVS-130 TEL:727-531-676 Â&#x201E; KUPIÄ&#x2DC; SIECZKARNIÄ&#x2DC; STACJONARNÄ&#x201E; Z TAĹ&#x161;MÄ&#x201E; SAMOPOBIERAJÄ&#x201E;CÄ&#x201E; NA 2 TOPORY LUB 6 TOPORĂ&#x201C;W, MODEL RVS-130, TEL. 727-531-676 KupiÄ&#x2122; sĹ&#x201A;omÄ&#x2122;, 602-476-475 Â&#x201E; Â&#x201E; KUPIÄ&#x2DC; URSUS, C330, C360, MTZ, PRZYCZEPY, 601ď&#x161;ş729ď&#x161;ş483 Â&#x201E; Kurki odchowane (w tym leghorny) sprzedam - dowĂłz gratis 506-494-770 Â&#x201E; LOSZKI, KNURKI, 603-036-806 Â&#x201E; Nawozy azotowe i wieloskĹ&#x201A;adnikowe, tel. 607-620-603 Â&#x201E; Nawozy azotowe, tel. 603-603-949 Â&#x201E; OtrÄ&#x2122;by pszenne, DDGS (granulowany susz kukurydziany) 785zĹ&#x201A;/t, tel. 607-620-603 Â&#x201E; Rozsiewacz amazone 1000 l, tanio, 608-751-315

Â&#x201E; Skup bydĹ&#x201A;a tel. 512-314-050 Â&#x201E; Skup bydĹ&#x201A;a, 61-4381-318, 606-497-658 Â&#x201E; Skup bydĹ&#x201A;a, bydĹ&#x201A;a pourazowego; odbiĂłr z gospodarstwa; ceny konkurencyjne, krĂłtkie terminy pĹ&#x201A;atnoĹ&#x203A;ci 603-742-419 Â&#x201E; Skup tucznikĂłw, macior, knurĂłw i bydĹ&#x201A;a tel. 604-472-331 Â&#x201E; Skup workĂłw, tel. 607-620-603 Â&#x201E; Sprzedam agregat aktywny, 2,5 m, z siewnikiem, 608-751-315 Â&#x201E; Sprzedam byczki miÄ&#x2122;sne, pĹ&#x201A;ug 3-skibowy obrotowy, 880-416-970 Â&#x201E; Sprzedam cebule, duĹźe iloĹ&#x203A;ci, 502-580-811 Â&#x201E; Sprzedam cialaka - byczek, 663-174-639 Â&#x201E; Sprzedam ciÄ&#x2026;gnik MTZ 82, 95 r., krajowy, stan bdb, 603-269-566 Â&#x201E; Sprzedam cielaki, 63-2769-948 Sprzedam cielÄ&#x2122;ta ras miÄ&#x2122;snych byczki i jaĹ&#x201A;ĂłwÂ&#x201E; ki, 200-300 kg, 608-368-694 Â&#x201E; Sprzedam dwie jaĹ&#x201A;Ăłwki i krowÄ&#x2122; miÄ&#x2122;snÄ&#x2026;, wycielenie styczeĹ&#x201E;, 61-4274-650, 723-567-772 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłweczkÄ&#x2122;, 61-4387-236 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; cielnÄ&#x2026;, 661-743-519 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; na wycieleniu termin 27 grudzieĹ&#x201E;, 782-433-086 Â&#x201E; Sprzedam klacz 1,5 roku, 604-236-253 Â&#x201E; Sprzedam kombajn zboĹźowy Z 56 88 r., sieczkarniÄ&#x2122; pĹ&#x201A;ockÄ&#x2026;, 603-752-619 Â&#x201E; Sprzedam kultywator 2,10 m, 693-943-037 Â&#x201E; Sprzedam kury, 698-344-799 Â&#x201E; SPRZEDAM Ĺ ADOWARKÄ&#x2DC; TELESKOPOWÄ&#x201E; JCB MATBRO, WYSIÄ&#x2DC;G 7M, 1986r., CENA 26000zĹ&#x201A;, TEL:727-531-676 Â&#x201E; Sprzedam mieszalnik pasz, 1 tona, Ĺ&#x203A;rutownik ssÄ&#x2026;co-tĹ&#x201A;oczÄ&#x2026;cy, silnik 11 kW, 7500 zĹ&#x201A;, 609-069-955 Â&#x201E; Sprzedam pĹ&#x201A;ugi 4 i 5 skibowe, obrotowe, LEMKEN, RABEWERK, OVERUM, ciÄ&#x2026;gniki: JOHN DEERE 6820 i 6800, Czerniejewo ul. Armii PoznaĹ&#x201E; 79, 691-384-570 Â&#x201E; Sprzedam prasÄ&#x2122; warfama 2005 r., 120x120, I wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciel, 693-102-063 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta 798-305-046 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 511-816-256 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 782-431-338 Â&#x201E; Sprzedam przyczepy 3,5 i 10 ton, 692-754-539 Â&#x201E; Sprzedam samochĂłd ciÄ&#x2122;Ĺźarowy Star 1142, stan bardzo dobry, 502-580-811 Â&#x201E; Sprzedam suchÄ&#x2026; sĹ&#x201A;omÄ&#x2122; w kostkach, 61-4378-173 Â&#x201E; Sprzedam waĹ&#x201A; croskill, szer. 1,10m, 668-345-262 Â&#x201E; Sprzedam ziemniaki jadalne Denar, Lord z dowozem, 30 gr/kg i koĹşlaka 2-miesiÄ&#x2122;cznego, 796-101-124 Sprzedam ziemniaki jadalne, paszowe, Â&#x201E; 502-580-811 Â&#x201E; Ĺ&#x161;ruta rzepakowa, tel 603-603-949 Â&#x201E; Ĺ&#x161;ruta sĹ&#x201A;onecznikowa, tel 607-620-603 Â&#x201E; Ĺ&#x161;ruta sojowa, Ĺ&#x203A;ruta rzepakowa, otrÄ&#x2122;by pszenne, tel. 603-603-949 Â&#x201E; UĹźywane maszyny rolnicze, ciÄ&#x2026;gniki, prasy, zgrabiarki, przetrzÄ&#x2026;sarki, rozrzutniki obornika i wiele innych. DUĹťY WYBĂ&#x201C;R, Agro-Terreco Polska, StarkĂłwiec k. MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awia, 515-185-700

RzeĹşnia kupuje maciory i knury, cena 3,40 zĹ&#x201A; + VAT OdbiĂłr z gospodarstwa PĹ&#x201A;atne gotĂłwkÄ&#x2026; lub przelewem

609-218-648

  ,

Rol-113

      

Â&#x201E; Werkowanie kopyt, 693-354-261 Â&#x201E; Skup tucznikĂłw, macior, knurĂłw i bydĹ&#x201A;a tel. 608-505-716

PODARUJÄ&#x2DC; Â&#x201E; Oddam gruz, 61-4388-553 Â&#x201E; Oddam maĹ&#x201A;e kotki w dobre rÄ&#x2122;ce, 697-998-754

RĂ&#x201C;ĹťNE Â&#x201E; AĹź 3000 zĹ&#x201A; poĹźyczki, szybko, na jasnych zasadach i bez zbÄ&#x2122;dnych formalnoĹ&#x203A;ci. Provident: 600-400-295. 7 dni w tygodniu 7:00-21:00 Â&#x201E; Brzoza, sosna opaĹ&#x201A;owa, 696-633-417 Â&#x201E; Firma Igmar zajmujÄ&#x2026;ca siÄ&#x2122; selektywnÄ&#x2026; zbiĂłrkÄ&#x2026; odpadĂłw i posiadajÄ&#x2026;ca moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wystawiania dokumentĂłw i zaĹ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E;, odbierze bezpĹ&#x201A;atnie folie, sianokiszonkÄ&#x2122;, big-bagi, worki po nawozach i inne surowce wtĂłrne, 725-022-700 Â&#x201E; Futro, norki caĹ&#x201A;e, 3/4; wĂłzek warsztatowy sprzedam, 605-552-808

ChwilĂłwki #

61/870-28-55

Â&#x201E; GARAĹťE BLASZANE, RĂ&#x201C;ĹťNE ROZMIARY OD 1500 ZĹ , TANIE PĹ OTY I OGRODZENIA, BRAMY GARAĹťOWE, RATY, 62-733-88-30, 607-680-103 Â&#x201E; Kupie maszyny stolarskie, 604-452-269 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; tokarkÄ&#x2122; uniwersalnÄ&#x2026;, 698-641-254 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; znaczki pocztowe przed i powojenne, 661-563-871 Â&#x201E; LodĂłwki, zamraĹźarki, pralki, wirĂłwki, rowery, odkurzacze, zmywarki, mikrofale, krajalnice, Ĺźelazka, urzÄ&#x2026;dzenia sportowe, Ĺźyrandole, telewizory, wieĹźe, stoĹ&#x201A;y, krzesĹ&#x201A;a, dywany, chodniki, szafki Ĺ&#x201A;azienkowe, pochĹ&#x201A;aniacze, materace, koĹ&#x201A;dry, maszyny do szycia, foteliki biurkowe i samochodowe, ekspresy kawowe, walizki, klatki, chodziki, zlewy, wĂłzki, narty, choinki, Ĺ&#x201A;yĹźwy, rozdrabniacze do gaĹ&#x201A;Ä&#x2122;zi, Ĺ&#x201A;óşeczko, Ĺźelazka, stojaki na pĹ&#x201A;yty, 788561-222, 61-4274-341

WÄ&#x2122;giel, ekogroszek, miaĹ&#x201A;, orzech WrzeĹ&#x203A;nia ul. SokoĹ&#x201A;owska 1 606-297-689 Usl-412

Sprawy rodzinne, 

  ZUS, gospodarcze,

 

   727-206-300, 533-850-950

Roz-834

Â&#x201E; Posiadam do wydzierĹźawienia stoiska handlowe w centrum handlowym KADENA, tel. 601-727-372 Â&#x201E; Posiadam do wynajÄ&#x2122;cia 2-pokojowe mieszkanie na SĹ&#x201A;awnie we WrzeĹ&#x203A;ni, 608-222115, 600-854-672 Â&#x201E; Posiadam do wynajÄ&#x2122;cia garaĹź przy ul. SĹ&#x201A;owackiego na terenie LOK-u, 663-768-511 Â&#x201E; Posiadam do wynajÄ&#x2122;cia kawalerkÄ&#x2122; w bloku ok 20 mkw 601-092-713 Â&#x201E; Posiadam do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie ok, 50 mkw bezczynszowe w cenie 650 do 850 zĹ&#x201A; uĹźytkownik wszystkie media z parkingiem; garaĹź pĹ&#x201A;atny dodatkowo) 601-092-713 Â&#x201E; Posiadam mieszkanie do wynajÄ&#x2122;cia, 606-55-11-25 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; na pokĂłj dziewczynÄ&#x2122;, 512-812-157 Â&#x201E; SokoĹ&#x201A;owo-sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 1 km od WrzeĹ&#x203A;ni, 609-862-607 Â&#x201E; Sprzedam dom Psary MaĹ&#x201A;e, 604-337-043 Â&#x201E; Sprzedam dom Psary Polskie 98 tys. zĹ&#x201A;, 61-4376-036 Â&#x201E; Sprzedam dom w zabudowie bliĹşniaczej w rozliczeniu bloki 667-367-476 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; 1250 mkw w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu, wszystkie media, 602-658-516 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; w WÄ&#x2122;gierkach, 661-918-640 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 1231 mkw, Podstolice, na nowo powstajÄ&#x2026;cym osiedlu domkĂłw jednorodzinnych, 55.000 zĹ&#x201A;, 691-247-093 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 3000 mkw w Ruchocinku gm. Witkowo, tel. 601-766-924 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 3000 mkw, media, Zasutowo ul. Ogrodowa, 506-605-309 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 61-4366-590 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 661-238-976 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; w Bierzglinku 1000 mkw 100 tys. zĹ&#x201A;, 602-299-380 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; w Nekli 1050 mkw, 782-433-086 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; z budynkiem 80.000 zĹ&#x201A;, Nowy Folwark, 61-4376-036 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026;, Nowy Folwark, 697-718-722 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; w centrum WrzeĹ&#x203A;ni, 600-354-337 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; w GierĹ&#x201A;atowie (Nekla) WielkoĹ&#x203A;Ä&#x2021; do uzgodnienia, 506-566-828 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowalne, Nekla, 507-839-490 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane Gutowo MaĹ&#x201A;e, 663-243-471 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane w Podstolicach 1.95 ha z moĹźliwoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; podziaĹ&#x201A;u, 661-934-675 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane w Psarach MaĹ&#x201A;ych, 603-337-048 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane w SokoĹ&#x201A;owie 2 km od WrzeĹ&#x203A;ni 55 zĹ&#x201A;/mkw. PrÄ&#x2026;d,woda na dziaĹ&#x201A;ce, 506-566-828 Â&#x201E; Sprzedam garaĹź w LOK-u, 661-190-963 Â&#x201E; Sprzedam lub wydzierĹźawiÄ&#x2122; kiosk przy ul. Chrobrego, 517-504-204

GARAĹťE BLASZANE BRAMY GARAĹťOWE

    !  """ Rol-192

Â&#x201E; Nowoczesny, energooszczÄ&#x2122;dny, komfortowy nowy dom (w trakcie budowy) 138 mkw, cena 3.480 zĹ&#x201A;/mkw brutto, gaz, woda, kanalizacja, 501-781-818

Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 54 mkw, umeblowane i wyposaĹźone w bloku na III piÄ&#x2122;trze, tel. 662-272-732

Â&#x201E; SchĹ&#x201A;adzarki do mleka, dojarki, przeglÄ&#x2026;dy, naprawy, sprzedaĹź, Gonice 22, 601-051-417 Â&#x201E; Siano, 887-603-431 Â&#x201E; Siewnik amazone, 3 m, D7 super S, 608-751-315

Zapewniamy transport i montaĹź

Kontakt 603-742-419 oraz 609-448-718

GRATIS

SprzedaĹź RATALNA DziaĹ&#x201A;amy na terenie caĹ&#x201A;ego kraju

KREDYTY SKUP OFERTA JAKIEJ WrzeĹ&#x203A;nia ul. MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awska 2 (I piÄ&#x2122;tro) tel. 505-234-909 www.bartusnieruchomosci.pl

Roz-1067

Z NAMI SIÄ&#x2DC; UDA!

SPECJALNA OFERTA DLA ROLNIKĂ&#x201C;W KREDYTY ODDĹ UĹťENIOWE WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Rzeczna 1a tel. 61 437 63 78

macior 3,60 zĹ&#x201A; + VAT knurĂłw 2,50 zĹ&#x201A; + VAT tucznikĂłw

Rol-208

NIGDY NIE BYĹ O

Kre-217

SPRZEDAĹť KUPNO WYNAJEM Zapraszamy do skĹ&#x201A;adania ofert sprzedaĹźy i wynajmu nieruchomoĹ&#x203A;ci.

Kre-233a

Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;adny dom, szeregowiec, 600-354-337

www.wrzesnia.info.pl

Kre-203

Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 1000 mkw sprzedam. BON â&#x20AC;&#x17E;Casa miaâ&#x20AC;? 505-979-599 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 347 mkw w dobrym punkcie, sprzedam. BON â&#x20AC;&#x17E;Casa miaâ&#x20AC;? 505-979-599 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 939 mkw sprzedam. BON â&#x20AC;&#x17E;Casa miaâ&#x20AC;? 505-979-599

Roz-351c

18 listopada 2011

www.konstal-garaze.pl

odbiĂłr z gospodarstwa

tel. kom. 509-574-644, 509-058-388

pĹ&#x201A;atne gotĂłwkÄ&#x2026; lub szybki przelew

tel. (61) 812-54-69, (63) 278-62-25 (54) 233-81-41, (52) 388-22-73 (54) 521-00-45, (65) 526-20-87

tel. 783-017-270

3

Â&#x201E; MEBLE TAPICEROWANE - CENY PRODUCENTA. DuĹźy wybĂłr, wzory klasyczne i nowoczesne. KrzesĹ&#x201A;a i stoĹ&#x201A;y kuchenne i pokojowe, Ĺ&#x201A;awy. ObĹ&#x201A;aczkowo 47, MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw, ul. WrzesiĹ&#x201E;ska 11, 603-641-081 www.mebleoblaczkowo.pl, Â&#x201E; Nie moĹźesz odzyskaÄ&#x2021; wĹ&#x201A;asnych pieniÄ&#x2122;dzy? ZadzwoĹ&#x201E;!, 516-314-706 Â&#x201E; NUMIZMATYKA - zĹ&#x201A;oto - srebro - monety, SKUP - SPRZEDAĹť, ul. Ks. Laskowskiego 3, 511-616-666 Â&#x201E; Pracownia sukien Ĺ&#x203A;lubnych przyjmuje juĹź zamĂłwienia na alby i suknie Ĺ&#x203A;lubne, KoĹ&#x203A;cielna 8, 512-138-396, 500-303-768 Â&#x201E; Producent sprzeda budy dla psĂłw, 660-783-144 Â&#x201E; PrzechodniĂłw, ktĂłrzy 9 grudnia 2009 r., na ulicy KoĹ&#x203A;ciuszki udzielili mi pomocy proszÄ&#x2122; o kontakt Halina AnioĹ&#x201A;a 518-304546; 61-4360-210 Â&#x201E; PRZYJMÄ&#x2DC; KAĹťDÄ&#x201E; ILOĹ&#x161;Ä&#x2020; GRUZU, ZIEMII. 505-056-597/598 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; ziemiÄ&#x2122;, kaĹźdÄ&#x2026; iloĹ&#x203A;Ä&#x2021;, 501-259-336 Â&#x201E; Skup antykĂłw z likwidacji mieszkaĹ&#x201E; - srebra, zegary, zegarki, monety, militaria, ordery, widokĂłwki, dokumenty, ksiÄ&#x2026;Ĺźki, dewocjonalia, stare zabawki, róşnoĹ&#x203A;ci, wysokie ceny, 694834-800, 61-4245-037 Â&#x201E; Sprzedam 4 radia lampowe z lat 60, 889-308-158 Â&#x201E; Sprzedam bramÄ&#x2122; wjazdowÄ&#x2026;, 504-051-696 Â&#x201E; Sprzedam dÄ&#x2122;by leĹ&#x203A;ne, 693-154-909 Â&#x201E; Sprzedam drewno opaĹ&#x201A;owe, 509-396-559 Â&#x201E; Sprzedam drzwi balkonowe oszklone, uĹźywane, 2.05x1 m, 61-4360-280 Â&#x201E; Sprzedam fotelik - nosideĹ&#x201A;ko, 150 zĹ&#x201A; i krzesĹ&#x201A;a tapicerowane, 50 zĹ&#x201A;/szt, 723-386-221 Â&#x201E; Sprzedam gitarÄ&#x2122; stagg, 150 zĹ&#x201A;, 886-703-209 Â&#x201E; Sprzedam kowadĹ&#x201A;o 107 kg, 605-928-592 Â&#x201E; Sprzedam lodĂłwkÄ&#x2122; z zamraĹźarkÄ&#x2026; ARDO biaĹ&#x201A;a, sprawna, tel. 607-073-861. Â&#x201E; Sprzedam masaĹźer rolletic, 726-345-853 Â&#x201E; Sprzedam maszynÄ&#x2122; do szycia, 609-262-455 Â&#x201E; Sprzedam meble pokojowe, 781-156-639 Â&#x201E; Sprzedam mebloĹ&#x203A;ciankÄ&#x2122;, 668405-570 Â&#x201E; Sprzedam mebloĹ&#x203A;ciankÄ&#x2122;, fotele, Ĺ&#x201A;awÄ&#x2122;, dywan, opryskiwacz do drzewek, piec gazowy + butka, 61-4350-214 Â&#x201E; Sprzedam nowÄ&#x2026; kanapÄ&#x2122;- tanio, 721-178-314 Â&#x201E; Sprzedam opony zimowe 205/55/16, 604-685-535 Â&#x201E; Sprzedam pustaki ĹźuĹźlowe, tel. 723-409-877 Â&#x201E; Sprzedam rocznÄ&#x2026; kuchniÄ&#x2122;, tanio, 663-602-376


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

18 listopada 2011

ALLIANZ â&#x20AC;&#x201C; ubezpieczenia #* J*

" ; 509-508-499

Usl-428

ATIZ

Kre-129a

Â&#x201E; Szukam dojazdu do Poznania - godz. pracy 7-15 (okolice ul. BuĹ&#x201A;garskiej, MarceliĹ&#x201E;skiej), tel. 608-684-652 Â&#x201E; Szycie koĹ&#x201A;der z pierza, 609-903-606 Â&#x201E; Tanie drewno opaĹ&#x201A;owe i kominkowe, 785-17-17-35 Â&#x201E; Tanio sprzedam kabinÄ&#x2122; prysznicowÄ&#x2026; z brodzikiem, 609-581-513 Â&#x201E; Tanio sprzedam naroĹźnik czerwony, 607-856-523 Â&#x201E; Tanio sprzedam TV ze stolikiem, 607-856-523 Â&#x201E; Tanio- kanapotapczan, mikrofalÄ&#x2122;, zamraĹźarkÄ&#x2122; od gĂłry oszklonÄ&#x2026;, 663-267-510

SRÂ&#x203A;\F]NL JRWĂ?ZNRZH ' ( ! ) !  ' * +, -.    !""#$$"%#$$

Â&#x201E; DJ jubileusze, osiemnastki, wesela, 602-677-753

Â&#x201E; Ocieplanie budynkĂłw, 781-685-401

Â&#x201E; Ĺťwir, podsypka, piasek, czarna ziemia, koparko-Ĺ&#x201A;adowarka, 693-717-889

Â&#x201E; DJ wesela, zabawy, 608-234-863

Â&#x201E; Odnawianie wanien 600-979-826 Â&#x201E; OdĹ&#x203A;nieĹźanie dachĂłw skoĹ&#x203A;nych (kamienica), 510-594-872 Â&#x201E; PĹ&#x201A;ytkarstwo, remonty, 697-284-725 Â&#x201E; PosprzÄ&#x2026;tam mieszkanie, dom, 501-868-460 Â&#x201E; Pranie dywanĂłw, tapicerki samochodowej, fotele, pufy, wypoczynki (dojazd do klienta). Faktura VAT, 664-702-651 Â&#x201E; Projektowanie i zakĹ&#x201A;adanie ogrodĂłw tel. 601-727-372 Â&#x201E; PROMOCJA! Pompy ciepĹ&#x201A;a, solary, 697-693-902 Â&#x201E; Przegrywanie kaset VHS na pĹ&#x201A;yty DVD, 61-640-24-24 Â&#x201E; PrzewĂłz osĂłb busami, 8-20 osĂłb, 506-070-158

USĹ UGI )** +*)),-.

+/-* + )+)*# !0*)1# 2)+)*+# *)$))

3 3

 Â&#x201E; AAA PodnoĹ&#x203A;niki koszowe od 16 do 22m wynajem 501-429-384, 502-974-584 Â&#x201E; AAA TRANSPORT towarowy busem, przeprowadzki, kompleksowo, 781-609-342 Â&#x201E; AAA transport-bus, 502-581-787 Â&#x201E; Abc- NAPRAWA PRALEK U KLIENTA, 669213-699, 61-4360-813 Â&#x201E; Adaptacja poddaszy, malowanie, szpachlowanie, ocieplanie, pĹ&#x201A;ytki, 606-340-643 Â&#x201E; AGD NAPRAWA, PRALKI, ZMYWARKI, PIECE, 665-809-224

Â&#x201E; DOMOFONY, ALARMY, KAMERY, MONITORING SKLEPĂ&#x201C;W, POSESJI, FIRM - MONTAĹť, SERWIS, TEL. 509-490-402 Duet muzyczny, 695-476-712 Â&#x201E; Â&#x201E; Elektroinstalacje, 608-234-863 Â&#x201E; Elektroinstalacje, pomiary, 795-494-569 Â&#x201E; Elektryk, tanio po godzinach, 661-188-645 Â&#x201E; Firma AD-BRUK - ukĹ&#x201A;adanie kostki granitowej i pozbrukowej, 502-565-201 Â&#x201E; Firma Mar-Instal oferuje: instalacje centralnego ogrzewania, wodno -kanalizacyjne, gaz, centralne odkurzacze 666-543-570 Â&#x201E; Hydraulik 603-868-597 Â&#x201E; Hydraulik, 518-564-350 Â&#x201E; Hydraulik, 601-536-890 Â&#x201E; Imprezy, wesela, zabawy, WOLNY SYLWESTER, 888-154-674, 888-626-880, 4387-515 Â&#x201E; Instalacje elektryczne, 662-627-856 Â&#x201E; Instalacje wod-kan-co-gaz tanio, 669-567-081 Â&#x201E; KOMINKI, 604-808-764

Â&#x201E; Budowa domĂłw, ocieplenia, kompleksowe remonty mieszkaĹ&#x201E;, 722-362-621

Â&#x201E; Kompleksowe ukĹ&#x201A;adanie kostki brukowej www.kozbruk.eu.interia.pl; 606-297-689 Â&#x201E; Kompleksowe ukĹ&#x201A;adanie kostki brukowej, 695-735-337 Â&#x201E; Koparko-Ĺ&#x201A;adowarka prace ziemne, wywĂłz gruzu, rozbiĂłrki, 606-297-689 Â&#x201E; Kosztorysy, nadzory, Ĺ&#x203A;wiadectwa energetyczne budynkĂłw, tel. 790-300-335 Â&#x201E; MakijaĹźe, tipsy, manicure hybrydowy, przedĹ&#x201A;uĹźanie rzÄ&#x2122;s, 692-520-446 Â&#x201E; Malowanie, gipsowanie, pĹ&#x201A;ytki, 724-207-445 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, pĹ&#x201A;yta GK, elewacje kompleksowe wykoĹ&#x201E;czanie wnÄ&#x2122;trz 667-108-054

Â&#x201E; Budowa domĂłw, wiÄ&#x2122;Ĺşby dachowe, tynki, pĹ&#x201A;ytki, klinkier, 691-496-894

Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, tanio, fachowo, 695-731-374

Â&#x201E; Budownictwo ogĂłlne, remonty, ocieplenia, peĹ&#x201A;na wykoĹ&#x201E;czeniĂłwka, 61-4365-379, 506-912-109

Â&#x201E; Malowanie, tapetowanie, panele, konkurencyjne ceny, 693-645-863

Â&#x201E; Anteny satelitarne, naziemne - montaĹź, serwis, 506-964-989 Â&#x201E; ARCHEOLOGICZNE nadzory 604-160-769 Â&#x201E; ATNENY - INSTALACJE: NAZIEMNE, DVB-T, SATELITARNE - MONTAĹť, NAPRAWA, 504-658-004 Â&#x201E; Autoryzowany przedstawiciel firmy FAAC sprzedaĹź i montaĹź napÄ&#x2122;dĂłw do bram, tel. 601-727-372

Â&#x201E; Cyklinowanie + prace remontowe, 506-034-556 Â&#x201E; Cyklinowanie + prace remontowe, 512-299-704 Â&#x201E; Cyklinowanie, 505-149-502 Czyszczenie tapicerki meblowej, dywaÂ&#x201E; nĂłw agregatem i Ĺ&#x203A;rodkami czyszczÄ&#x2026;cymi Karcher 3 zĹ&#x201A;/mkw 604-381-253 Â&#x201E; DJ - muzyka - imprezy okolicznoĹ&#x203A;ciowe, WESELA, tel. 600-097-438 www.johnyshop.pl

Â&#x201E; MEBLE TAPICEROWANE - PRODUCENT. DuĹźy wybĂłr, wzory klasyczne i nowoczesne. KrzesĹ&#x201A;a i stoĹ&#x201A;y kuchenne i pokojowe, Ĺ&#x201A;awy. ObĹ&#x201A;aczkowo 47, MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw ul. WrzesiĹ&#x201E;ska 11, www.mebleoblaczkowo.pl, 603-641-081 Â&#x201E; MontaĹź, modernizacja wymiana instalacji elektrycznych, wysoka jakoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, 510-348-868 Â&#x201E; Mycie okien, sprzÄ&#x2026;tanie, 603-309-843 Â&#x201E; Ocieplanie budynkĂłw wykaĹ&#x201E;czanie wnÄ&#x2122;trz 724-605-210

Â&#x201E; SprzÄ&#x2026;tanie domĂłw i obiektĂłw oraz samochodĂłw,796-543-150 www.kompleksowesprzatanie.pl Â&#x201E; SprzedaĹź mebli z Holandii: stoĹ&#x201A;y, krzesĹ&#x201A;a, komody, kredensy, lampy, obrazy, porcelana, Dondajewskiego 10, 662-163-624 Â&#x201E; Szkolenia BHP I PPOĹť, tel. 790-300-335 Â&#x201E; Szpachlowanie, malowanie, podwieszanie suďŹ tĂłw, 669-805-949 Â&#x201E; Ĺ&#x161;wiadectwa charakterystyki energetycznej - ďŹ rma TEKON 785-727-941 Â&#x201E; Ĺ&#x161;wiadectwa energetyczne, 605-556-379 Â&#x201E; Ĺ&#x161;wiadectwa energetyczne, 791-223-736 Â&#x201E; Transport, przeprowadzki, 692-302-758 Â&#x201E; Tynki maszynowe, cementowo-wapienne i gipsowe, 609-675-281

Usl-382a

czyszczenie 

 !"

autokarcher

PIASEK

POMOC POSZKODOWANYM W WYPADKACH 0)6!.%I1. ,1+D+?G I+ !./.I1.

%+D.H df0)1= > +,gh6%GI1.I1+ > ,0),5+I1+ + 60),.I1. %1+D+ > /.I!G > ,0),5+I1+ + g?1./h POSZKODOWANEGO Nie pobieramy zaliczek I" "(

Bd-258f

"'(" 8 

L 8

(  L3 LL  (w (

5K "< 0K( <

JAĹ&#x2019;KO

Janusz Przespolewski 62-410 ZagĂłrĂłw ul. DĂŞbowa 2 tel. (063) 276-12-78, 0603-851-598 0162-164-95-52

PrzewĂłz osĂłb â&#x20AC;&#x201C; BUSEM DO NIEMIEC, HOLANDII, BELGII â&#x20AC;&#x201C; dowĂłz na miejsce â&#x20AC;&#x201C; TV w samochodzie â&#x20AC;&#x201C; licencja, peÂłne ubezpieczenie â&#x20AC;&#x201C; moÂżliwoĹ&#x201C;ĂŚ zabrania wiĂŞkszego bagaÂżu

ul. Fabryczna 39/4

Konkurencyjne ceny - szybka obsĹ&#x201A;uga

QS[ZQÂ&#x2019;BUOZNQBSLJOHV 

62-300 WrzeĹ&#x203A;nia

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;ska 20 B tel. 61 43-66-105

Usl-172

MIAĹ Roz-787

Usl-400

Dobra jakoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, niska cena tel. 61 436-61-05

(* J"K* "<K*

(K* JK

wyjazdy: Ĺ&#x201C;roda, sobota powroty: czwartek, niedziela wyjazdy grupowe (kraj-Europa) przewĂłz towarĂłw â&#x20AC;&#x201C; auta na lawecie

63/241-72-24, 600-503-953

tel. 61 670 98 89

w Niemczech: 0049-1794-395-584

Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi podnoĹ&#x203A;nikiem koszowym, 510-594-872 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi transportowe, 606-270-795 Â&#x201E; Videofilmowanie + foto, 601-262-268 www.kadrex.pl Â&#x201E; Videofilmowanie + fotografia Ĺ&#x203A;lubna, 531-609-303 Â&#x201E; VIDEOFILMOWANIE - 792-855-884 Â&#x201E; VIDEOFILMOWANIE - ZDJÄ&#x2DC;CIA Ĺ&#x161;LUBNE - Mazurkiewicz. Zaufaj doĹ&#x203A;wiadczeniu, - przegrywanie z VHS na DVD, 502-582-976, 61-4360-765 Â&#x201E; WIDEOFILMOWANIE + ZDJÄ&#x2DC;CIA, www.plener. aq.pl/ 603-400-249

Â&#x201E; ZakĹ&#x201A;adanie pozbruku i granitu, 19 zĹ&#x201A;/mkw, 601-793-970, 724-485-330 Â&#x201E; ZakĹ&#x201A;adanie, serwisowanie i pielÄ&#x2122;gnacja ogrodĂłw. MontaĹź systemĂłw nawadniajÄ&#x2026;cych. UkĹ&#x201A;adanie kostki brukowej oraz montaĹź pĹ&#x201A;otĂłw, trejaĹźy, pergoli, altan, tarasĂłw itp., 518-564-886 ZDUĹ&#x192;STWO, 61-4360-101 Â&#x201E; Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny â&#x20AC;&#x153;szafa graâ&#x20AC;?, 696-608-810 Â&#x201E; ZESPĂ&#x201C;Ĺ MUZ YCZNY BELC ANTO, 500-029-180 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny PALERMO 791-133-513 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny, 608-234-863 Â&#x201E; Ĺťwir, podsypka, czarna ziemia, 606-297-689

ZWIERZÄ&#x2DC;TA Â&#x201E; Owczarki niemieckie, 502-668-298 Â&#x201E; Papugi, 691-550-545 Â&#x201E; Sprzedam goĹ&#x201A;Ä&#x2122;bie pawiki, 513-954-133 Â&#x201E; Sprzedam husky, 698-662-556 Â&#x201E; Sprzedam sarenkÄ&#x2122; miniaturkÄ&#x2122; tanio, 697-745-436 Â&#x201E; Sprzedam yorki, 608-111-624 Â&#x201E; Ĺ&#x161;liczne sznaucery miniaturowe, 512-192-197

LEKARSKIE Â&#x201E; Gabinet masaĹźu leczniczego, VitaClinic, Staszica 5, 508-403-669 Â&#x201E; GINEKOLOG zabiegi, 793-779-149 Â&#x201E; Masz kĹ&#x201A;opoty ze zdrowiem, naĹ&#x201A;ogiem? Skuteczna pomoc- do koĹ&#x201E;ca miesiÄ&#x2026;ca we WrzeĹ&#x203A;ni, 781-262-986

KOMPUTEROWE Â&#x201E; Naprawa komputerĂłw u klienta w domu, niskie ceny, 726-659-989

KARCHER

PROFESJONALNIE

czyszczenie dywanĂłw i tapicerki

ZUS â&#x20AC;&#x201C; przekaz elektroniczny WypeÂłniamy deklaracje Intersat

tLBOBQBPE[Â&#x2019; tOBSPČ&#x2C6;OJLPE[Â&#x2019;tQVGB[Â&#x2019; tGPUFM[Â&#x2019;tEZXBO [Â&#x2019;N2

tel. 698-417-556

Usl-404

ĹťWIR

- piasek osiany - Ĺźwir - podsypka - pokruszony gruz - utwardzanie drĂłg - kamyszek - cement i wapno - sprzedaĹź czarnej ziemi - kopanie stawĂłw i skarpowanie - rozbieranie starych budynkĂłw - wywĂłz gruzu od klienta - usĹ&#x201A;ugi transportowe

Usl-358

RozbiĂłrki budynkĂłw - wywĂłz gruzu tel. 662-600-089

PRZEWOZY DO NIEMIEC BUSEM

tprojekty budowlane HPUPXF PSB[JOEZXJEVBMOF tÇ´XJBEFDUXBFOFSHF UZD[OFCVEZOLĂ&#x2DC;X tQS[FHMÇ&#x152;EZCVEZOLĂ&#x2DC;X tOBE[PSZ tJOOFVTÂ&#x2019;VHJ

Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi podnoĹ&#x203A;nikiem koszowym 16 m, 50 zĹ&#x201A;/1h, 501-429-384, 502-974-584

Â&#x201E; Wycinanie i podcinanie drzew, podnoĹ&#x203A;nik koszowy, 510-594-872 Â&#x201E; Wykaszanie trawy kosÄ&#x2026; spalinowÄ&#x2026;, porzÄ&#x2026;dkowanie dziaĹ&#x201A;ek, wycinka drzew, tanio, 602-584-151 Â&#x201E; WYRĂ&#x201C;B, sprzedaĹź i montaĹź siatki ogrodzeniowej najtaniej w regionie SĹ&#x201A;upca, 632755-193, 602-390-489 Â&#x201E; Zabudowa wnÄ&#x2122;k, szafy z drzwiami przesuwnymi 605-120-597

 ";"

www.abece-karcher.pl

Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi koparko - Ĺ&#x201A;adowarkÄ&#x2026; i ogĂłlnobudowlane- 502-081-851, 502-081-852

Â&#x201E; Wolny Sylwester - Duet muzyczny, 695-476-712

tel. 664-492-106

696-602-600

Â&#x201E; Tynki maszynowe, gipsowe, cementowowapienne, 516-079-942 Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie kostki brukowej, 602-296-816 Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie kostki brukowej, wykonywanie nawadniania ogrodĂłw, 601-727-372 Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie pĹ&#x201A;ytek 25 zĹ&#x201A;/mkw i inne remonty, 692-302-758 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi fryzjerskie, 692-520-446 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi geodezyjne, Filip Zbierski, Psary Polskie 166F, 501-793-454

Â&#x201E; Remonty, 604-808-764

Usl-425

 

 

Â&#x201E; WYPRZEDAĹť, uĹźywanych wĂłzkĂłw i akcesoriĂłw dzieciÄ&#x2122;cych, 660-783-144

Usl-419

Â&#x201E; Sprzedam sofÄ&#x2122; 2-osobowÄ&#x2026; rozkĹ&#x201A;adanÄ&#x2026; + 2 fotele, tel. 502-049-315. Â&#x201E; Sprzedam sukniÄ&#x2122; Ĺ&#x203A;lubnÄ&#x2026;, 697-378-106 po 18.00 Â&#x201E; Sprzedam tanio wĂłzek, krzeseĹ&#x201A;ko i fotelik dzieciÄ&#x2122;cy, 61-4360-498 Â&#x201E; Sprzedam wĂłzek 2-funkcyjny micado i spacerĂłwkÄ&#x2122;, 603-369-332 Â&#x201E; StĂłĹ&#x201A; szklany 6 krzeseĹ&#x201A;, 800zĹ&#x201A;, 698-323-765 Â&#x201E; Szafa chĹ&#x201A;odnicza, zamraĹźarka, nissan serena 98 r., alfa, C 360 i C 330, 602-154-432

www.wrzesnia.info.pl

6(43

RĂ&#x201C;ĹťNE

 

4

POPROWADZĂ&#x160; KSIĂ&#x160;GOWOĹ&#x2019;Ă&#x2020;

Rozliczenie VAT rolnikĂłw Zwrot VAT-u za artykuÂły budowlane 0605-296-347, 061 428-25-18

ODBIERAMY DOKUMENTY U KLIENTA

Â&#x201E; SERWIS KOMPUTEROWY Z DOJAZDEM, LAPTOPY NOWE UĹťYWANE AKCESORIA, NAWIGACJE, LASKOWSKIEGO 5, 695-926-796 Â&#x201E; TANIO. Naprawa komputerĂłw w domu klienta, 794-343-799

TOWARZYSKIE Â&#x201E; Atrakcyjna blondynka zaprasza panĂłw, 511-927-366 Â&#x201E; Paula 28, 511-927-370


zatrudni

Â&#x201E; Sprzedam nissan serena, 694-727-086

Pra-1496

$%%&'()*+.%34 Wymagania: # "$#!!$ # $ %&$ "' #& !&&( "' %() "'&$!  # "' 

* %& &! &+' # ,

brico.wrzesnia@gmail.com

MOTORYZACYJNE Â&#x201E; Alufelgi 16â&#x20AC;?, renault, 604-158-521 Â&#x201E; Fiat siena 99 r., idealny 3.800 zĹ&#x201A;, zamiana 668-524-438 Â&#x201E; Ford focus kombi, 2004 r., 1,8 TDCI, bezwypadkowy, stan bdb 783-596-060 Â&#x201E; Ford transit 2,5 D, 9 osĂłb + hak, 697-177-803 Â&#x201E; KoĹ&#x201A;a zimowe 145/70/R 13 sprzedam 782-486-148 Â&#x201E; KOĹ A ZIMOWE BMW E46 195/65/15 NA FELGACH STALOWYCH 399 ZĹ , 500-614-490 Â&#x201E; Mercedes klasa A, 1.7 CDI long 2002 r., mercedes klasa E 2.2 CDI 1999 r. 605-724-014 Â&#x201E; Opony zimowe 195/65/R15, stan dobry, 607-322-449 Â&#x201E; ROVER 420 96 r., gaz sekwencyjny, 4.800 zĹ&#x201A;, zamiana 668-524-434 Â&#x201E; Scenic, 2001 r., DCI, tel. 604-158-521 Â&#x201E; Skoda octavia, 1,9, 2007 r., stan dobry, 502-541-120 Â&#x201E; Sprzedam astra, 1,4, 97 r., 608-729-873 Â&#x201E; Sprzedam audi A4 kombi, 1,9 TDI, 110 KM, 99/00 r. 507-043-067 Â&#x201E; Sprzedam busa hyundai, 2.5 TD, 99 r., pilnie!, 781-161-431 Â&#x201E; Sprzedam CC, 94, 600-758-475 Â&#x201E; Sprzedam cinquecento 900, 96 rok, gaz, cena 2.000 zĹ&#x201A;, 723-518-330 Â&#x201E; Sprzedam cinquecento 900, gaz, 96 r., 661-263-950 Â&#x201E; Sprzedam citroen AX 89 r., 600 zĹ&#x201A;; 61-4350-214 Â&#x201E; Sprzedam citroen C5 exclusive, 2001, 2,2 TDI, 136 KM, 502-174-469 Â&#x201E; Sprzedam fiat 600 seicento, 2007 r., gaz, 661-263-950 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at CC, 95 rok + gaz, 792-580-521

Auto-Serwis WITEK mechanika, elektromechanika komputerowa, diagnostyka silnika i elektroniki,  Gutowo Wielkie 17 600-839-723, 61-4365-772 czynne pon. - pt. 8.00-17.00

Sa-448

wszystkie marki

Â&#x201E; Sprzedam okazyjnie alufelgi 16 cali, 667-200-494 Â&#x201E; Sprzedam opel astra 97 r., 1,6, z 9 miesiÄ&#x2122;cznym gazem, stan dobry, 792-551-662, 664-704-435 Â&#x201E; Sprzedam opel astra II, 1,7D, 2000 r., 601-991-770 Â&#x201E; Sprzedam opel corsa 2000 r., 785-960-438 Â&#x201E; Sprzedam opel corsa 97 r, 501-557-681 Â&#x201E; Sprzedam opel corsa, 1996, 1,4, 600-631-977 Â&#x201E; Sprzedam opel meriva 2004 r., 668-383-091 Â&#x201E; Sprzedam opel vectra B, 2,0DTI, 2000 r., 604-179-860 Â&#x201E; Sprzedam opel vectra, 2000 rok, 2,0 DTI, 668-164-526 Â&#x201E; Sprzedam opony 195/50/16, 601-774-003 Â&#x201E; Sprzedam opony zimowe 16 + stalowe felgi, 661-842-282 Â&#x201E; Sprzedam opony zimowe i letnie 195/65 R14, 606-621-834 Â&#x201E; Sprzedam passat 1,9TDI, 97 r., 501-604-969 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 106, diesel, 98 r., 691-928-660 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 307, 1,4 HDI, 2002, 693-094-160 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 307, 2001 r., 691-381-062 Â&#x201E; Sprzedam przyczepkÄ&#x2122; samochodowÄ&#x2026;, 603-051-799 Â&#x201E; Sprzedam renault clio, 97 r. lift, 507-097-757 Â&#x201E; Sprzedam renault megane coupe, 1,6, 98 r., 727-582-203

6DD

pracownika

LOKALE I NIERUCHOMOĹ&#x161;CI Â&#x201E; WydzierĹźawiÄ&#x2122; w Orzechowie sklep o powierzchni 100 mkw + pomieszczenia magazynowe i socjalne tel 662-505-397 Â&#x201E; Alpi-plus poleca ciekawe dziaĹ&#x201A;ki w Zasutowie cena 64.000 za ok. 1500 mkw, 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus poleca dom na SokoĹ&#x201A;owskim 335.000, KrĂłlowej Jadwigi 350.000, LipĂłwce 299.000, 501-355-506 Alpi-plus poleca dom ok. Targowej GĂłrki do Â&#x201E; wprowadzenia, zadbany, poddasze do zagospodarowania, nie wymaga remontu. 120/6000 mkw, okazyjna cena! 249.000, 501-355-506 Alpi-plus poleca nowy dom parteroÂ&#x201E; wy ok. 100/480 mkw, Okazja! 320.000, 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus poleca Ĺ&#x203A;licznie wykoĹ&#x201E;czony dom po generalnym remoncie w Bugaju 100/440 mkw, dom jest usytuowany w ciekawym miejscu, nie wymaga nakĹ&#x201A;adĂłw, OKAZJA! 199.000, 501-355-506 Alpi-plus sprzeda Ĺ&#x201A;adne 4 pok. 78 mkw mieszÂ&#x201E; kanie (cegĹ&#x201A;a) na KoĹ&#x203A;ciuszki, 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus sprzeda mieszkanie na 17 Dywizji Piechoty, 78 mkw, 4 piÄ&#x2122;tro, 175.000, 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus sprzeda Ĺ&#x203A;liczne mieszkanie ok. Kutrzeby, 2 pok. 146.000, 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus wynajmie pokĂłj z kuchniÄ&#x2026; i wc w domu jednorodzinnym na SokoĹ&#x201A;owskim, 500 zĹ&#x201A;, 501-355-506 Â&#x201E; ATRAKCYJNA KAWALERKA NA KUTRZEBY 730 zĹ&#x201A;/mc www.niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; BARTUS NIERUCHOMOĹ&#x161;CI - POĹ&#x161;REDNICTWO, KREDYTY, DORADZTWO. WRZEĹ&#x161;NIA UL. MIĹ OSĹ AWSKA 2, 505-234-909 Â&#x201E; BIURA od 19 do 135 mkw - DO WYNAJÄ&#x2DC;CIA W ATRAKCYJNYCH LOKALIZACJACH www.niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; CENTRUM WRZEĹ&#x161;NI - KAMIENICA NA SPRZEDAĹť www.niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal 45 mkw, ogrzewany na mieszkanie lub biuro, os. LipĂłwka, 602-274-142 Do Â&#x201E; wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 2-pokojowe z kuchniÄ&#x2026;, Ĺ&#x201A;azienkÄ&#x2026; + kaucja, 519-138-150 po 15.00 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 3-pokojowe 509-598-758

GAZ

D%# 8%: 3# ;C 3 3' 

lokale

 

WrzeĹ&#x201C;nia, KosynierĂłw 69 61 4366-978, 508-186-037, 609-581-513

61 4366 232, 609 538 301

t> &@? :9 (:9 t (8:( & % C 8>C t8" @%8%J: t@;% DK >%B% 8%L (8 & ( t0H50  C

# t> D %:M :9:9777Mechanika samochodowa

Skup zomu

,G+H5+ *0) 0I)

Nowa Galeria Polonia

MontaÂż INSTALACJI SAMOCHODOWYCH

Zomowanie pojazdĂłw

Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie w bloku w Orzechowie, 508-052-954 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie w centrum z garaĹźem 603-051-799 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie, 700 zĹ&#x201A;, 692-440-205 Do Â&#x201E; wynajÄ&#x2122;cia pokĂłj, 669-700-382 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia samodzielny pokĂłj z aneksem kuchennym osobie pracujÄ&#x2026;cej, samotnej, 61-4362-826 Â&#x201E; DOM Z GARAĹťEM NA KWIATOWEJ - STAN DEWELOPERSKI www.niedzwiedzki.com/ pano/23/ 669-111-071 Â&#x201E; DOM Z WARSZTATEM 270/2600 W PRZYBORKACH NA SPRZEDAĹť www.niedzwiedzki.com/ pano/14/ 669-111-071 Â&#x201E; DUĹťE 2 POKOJOWE DO WYNAJÄ&#x2DC;CIA NA KUTRZEBY 800 zĹ&#x201A;/mc www.niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ka budowlano-rekreacyjna w OstrĂłwku 1376 mkw, nad j.kamienieckim - www.bartusnieruchomosci.pl Â&#x201E; DZIAĹ KI POD LASEM W NEKLI OD 55zĹ&#x201A;/mkw www.niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; FROMBORSKA 2 POKOJOWE PARTER 2.880 zĹ&#x201A;/ mkw www.niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; Grunt AG z dostÄ&#x2122;pem do K-92 i wiele innych, MÄ&#x2122;ĹźyĹ&#x201E;scy, 505-921-833 Â&#x201E; LEGII WRZESIĹ&#x192;SKIEJ 7 - BLIĹšNIAK NA SPRZEDAĹť www.niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; LOKAL UĹťYTKOWY NA KUTRZEBY DO WYNAJÄ&#x2DC;CIA 669-111-071 www.niedzwiedzki.com Â&#x201E; LOKAL UĹťYTKOWY, 132 mkw, ZAMYSĹ OWSKIEGO - NA SPRZEDAĹť www.niedzwiedzki.com/ pano/21/ 669-111-071 Â&#x201E; MÄ&#x2122;ĹźyĹ&#x201E;scy NieruchomoĹ&#x203A;ci - zapewniamy bezpieczeĹ&#x201E;stwo transakcji potwierdzone licencjÄ&#x2026; zawodowÄ&#x2026; i OC. Zaufaj naszemu doĹ&#x203A;wiadczeniu. Prowadzimy biuro rĂłwnieĹź w Poznaniu co zwiÄ&#x2122;ksza naszÄ&#x2026; skutecznoĹ&#x203A;Ä&#x2021;. Sprawdzimy wszystkie dokumenty za Klienta, oszacujemy wartoĹ&#x203A;Ä&#x2021; nieruchomoĹ&#x203A;ci, poprowadzimy transakcjÄ&#x2122; od A do Z!!!!! WrzeĹ&#x203A;nia ul. Staszica 15, tel. 505-921-833, www.mezynscy-nieruchomosci.gratka Â&#x201E; Mieszkania na sprzedaĹź : WrzeĹ&#x203A;nia ul. Fromborska, II piÄ&#x2122;tro, KosynierĂłw, II piÄ&#x2122;tro, 17 Dywizji Piechoty i inne!!!! Tanio!!! MÄ&#x2122;ĹźyĹ&#x201E;scy, 505-921-833 Â&#x201E; Na sprzedaĹź dom jednorodzinny w okolicy MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awia, 115/1500 mkw DOBRA CENA! BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci 505-234-909 Â&#x201E; Na sprzedaĹź domy jednorodzinne: 200/1250 mkw, dom do wykoĹ&#x201E;czenia 168/798 mkw,okolice WrzeĹ&#x203A;ni, BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci 505-234-909 Â&#x201E; Na sprzedaĹź dziaĹ&#x201A;ka budowlana w Podstolicach, 1080 mkw 505-234-909 BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci Â&#x201E; Na sprzedaĹź poĹ&#x201A;owa bliĹşniaka do remontu we WrzeĹ&#x203A;ni, BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci, 505-234-909 Â&#x201E; Nekla dom do wprowadzenia, wysoka jakoĹ&#x203A;Ä&#x2021; materiaĹ&#x201A;Ăłw, czysty, zadbany, po generalnym remoncie. 140/2800 mkw, 388.000, 501-355-506 Â&#x201E; Nekla, Nekielka i inne dziaĹ&#x201A;ki budowlane na sprzedaĹź - MÄ&#x2122;ĹźyĹ&#x201E;scy, 505-921-833 Â&#x201E; Nowe, atrakcyjne mieszkania w Poznaniu!!! WykoĹ&#x201E;czenie i metraĹź wg Ĺźyczenia klienta, MÄ&#x2122;ĹźyĹ&#x201E;scy, 505-921-833 Â&#x201E; PIÄ&#x2DC;CIOPOKOJOWE MIESZKANIE - 2.100 zĹ&#x201A;/mkw www.niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; POMOĹťEMY CI BEZPIECZNIE WYNAJÄ&#x201E;Ä&#x2020; TWOJE MIESZKANIE! 669-111-071 www. niedzwiedzki.com

Kre-275

 !"

Â&#x201E; Sprzedam renault megane scenic, 98 r., ford transit 96 r., 787-118-323 Â&#x201E; Sprzedam renault scenic, 1,9 DCI, 2005 r., 691-381-062 Â&#x201E; Sprzedam renault twingo 2007 r., 1,5 DCI, 668-383-091 Â&#x201E; Sprzedam seicento 900, 99 r., 660-783-144 Â&#x201E; Sprzedam seicento 99/2000 r., 794-989-130 Â&#x201E; Sprzedam SHL, dzika 3 koĹ&#x201A;owego i silnik do WSK, 887-244-561 Â&#x201E; Sprzedam skoda felicia, 661-534-955 Â&#x201E; Sprzedam skuter malagutti, 2004, 509-150-951 Â&#x201E; Sprzedam skuter piaggio 2007 r, 603-051-799 Â&#x201E; Sprzedam TANIO renault megane, 96 r., 883-434-355 Â&#x201E; Sprzedam toyota corolla 1.6, kombi, 2004 r. 608-394-694 Â&#x201E; Sprzedam uĹźywane opony zimowe 175/65 R15, 508-157-855 Â&#x201E; Sprzedam VW golf 1,4, 93 r., 1900zĹ&#x201A;, 516-639-988 Â&#x201E; Tanio, pilnie seicento 1,1, 2003 r., 782-414-416 VW golf II na czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci, 696-590-486 Â&#x201E; Â&#x201E; VW LT 35, 2,5 TDI, 2000 r., Ĺ&#x203A;redni, max wysoki, 17.500 zĹ&#x201A;, 695-487-050 Â&#x201E; VW PASSAT KOMBI 2002 r 1,9 TDI, 130 KM SPROWADZONY 17.800 ZĹ ; OPEL CORSA D, 1.2 i, 2007 R SPROWADZONY 22.400 ZĹ VW PASSAT SEDAN 1998 R 1,6i SPROWADZONY 8.900 ZĹ ; MERCEDES A KLASA 1.4 i, 1998 R, SPROWADZONY 8.400 ZĹ , MAZDA 6 KOMBI 2,0 DIESEL, 2003 R SPROWADZONA 21.900 ZĹ RENAULT SCENIC 2000 R, 1,6i, SPROWADZONY 8.900 ZĹ ; MOĹťLIWOĹ&#x161;Ä&#x2020; ZAĹ ATWIENIA OPĹ AT!!! WWW. AUTO-NEKLA.OTOMOTO.PL TEL 500-614-490

          

4 50/* 56777 t&88 t9%:( t&8;%:(<( t= &%;& >&? t:(< @A BC t? % ; 8?> < 8(:<%

D%# ;C 8%: 3 E+ CF 3 3' 

 ! "  #$%!#$ & $$$

Kontakt: ' (& )  "(790-457-620 "(601-444-881 "( 601-751-160

Roz-988

Â&#x201E; FIRMA TRANSPORTOWA ZATRUDNI KIEROWCÄ&#x2DC; C+E W RUCHU KRAJOWYM I MIÄ&#x2DC;DZYNARODOWYM (POLSKA-CZECHY) TRASY DO 1 TYGODNIA. INFO: 692-432-578 LUB 61-4365-597 PRACOWNIK PRODUKCJI (przetwĂłrstwo ryb). Â&#x201E; Atrakcyjne wynagrodzenie! Miejsce pracy: PoznaĹ&#x201E; (dojazd bezpĹ&#x201A;atny). Praca w systemie dwuzmianowym. Zatrudnienie przez Randstad (AgencjÄ&#x2122; Pracy Tymczasowej 47). Kontakt: pn. - pt. godz. 9-17. Randstad, Ul. StrzeszyĹ&#x201E;ska 38; 60-476 PoznaĹ&#x201E;; 61-842-59-92; 601-535-603, ris.poznan@pl.randstad.com Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; cukiernika do pracy w godzinach nocnych, MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw, 61-4383-136, 509-836-287 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; do pracy do montaĹźu okien, drzwi, bram i rolet mile widziane doĹ&#x203A;wiadczenie i prawo jazdy, 502-631-421 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; na autotransporter kat. CE, kraj, 508-601-831 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; murarzy i do ociepleĹ&#x201E; 787-118-323 Â&#x201E; Szukam jakiejkolwiek pracy fizycznej, 787-545-759 Â&#x201E; ZaopiekujÄ&#x2122; siÄ&#x2122; dzieckiem - WrzeĹ&#x203A;nia, 692-916-067 Â&#x201E; ZaopiekujÄ&#x2122; siÄ&#x2122; dzieckiem, 616-721-295 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; do sprzÄ&#x2026;tania domu, pon.-pt, praca w Nekli, 726-718-903 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; operatora koparko-Ĺ&#x201A;adowarki i koparki, 515-021-457

Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at doblo, 1,9 JTD, 2005 rok, 16.500 zĹ&#x201A;, tel. 693-031-599 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at marea brava wszystkie czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci, 782-669-515 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at marea weekend, 98 rok + gaz, 665-244-352 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at punto, 96 r., 5d, 694-854-656 Â&#x201E; Sprzedam fiat seicento, 2000, 665-429-889 po 18 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at seicento, 2001 rok, wspomaganie, 792-580-521 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ ata brawa, 99, 798-991-989 Â&#x201E; Sprzedam fiata siena 98 r., bogata wersja, 699-008-524 Â&#x201E; Sprzedam ford escort, 95 rok, mk7, 1,8 TD, 507-499-952 Â&#x201E; Sprzedam ford galaxy, 97 r., benzyna do rejestracji, 667-500-621 Â&#x201E; Sprzedam ford transit, skrzynia, 91 rok, 2,5 D, 723-356-103 Â&#x201E; Sprzedam golf III, 1,8 instalacja gazowa, automat, 92 r., zadbany, 665-942-062 Â&#x201E; Sprzedam hyundai lantra, 95, 1.000 zĹ&#x201A;, 693-456-078 Â&#x201E; Sprzedam izotermÄ&#x2122; 3,75 x 2 m na busa, 607-459-445 Â&#x201E; Sprzedam koĹ&#x201A;a + opony zimowe do astry 13/175, stan bdb, 61-4367-513 Â&#x201E; Sprzedam laguna 94 r., 1,8 gaz, PILNE!!, 605-664-486 Â&#x201E; Sprzedam mercedes 124, 2,0 D, 90 r., pilnie!, 781-161-431 Â&#x201E; Sprzedam mercedes VITO, 200o r., 2,2, 790-703-763 Â&#x201E; Sprzedam motocykl HONDA NSR 125, rr; 661-363-482 Â&#x201E; Sprzedam motorower tanio, 695-349-542 Sprzedam nissan primera 91 r., D, 783-999-074 Â&#x201E;

Kre-274

PRACA

www.wrzesnia.info.pl

5

Â&#x201E; Posiadam do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 2-pokojowe na Kutrzeby, 664-178-121 Â&#x201E; Posiadam do wynajÄ&#x2122;cia w ZagĂłrowie dom wolnostojÄ&#x2026;cy - 2 pokoje, kuchnia, Ĺ&#x201A;azienka + CO, z zapleczem gospodarczym, tel. 660-518-902 po godz. 18 Â&#x201E; PoszukujÄ&#x2122; dla klienta gospodarstwa, domu z dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2026; minimum 4000 mkw, (na wybieg dla konia) chÄ&#x2122;tnie wiÄ&#x2122;cej ok. Nekli, Czerniejewa, Barczyzny, Targowej GĂłrki, Nekielki Pilne!! alpi-plus 501-355-506 Â&#x201E; PĂłĹ&#x201A; bliĹşniaka do wynajÄ&#x2122;cia ďŹ rmie 505-234-909 BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci Â&#x201E; PRZYBORKI, NOWY FOLWARK, PSARY, GUTOWO MAĹ E, PODSTOLICE I INNE - DZIAĹ KI OD 650 mkw www.niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; SKORZYSTAJ Z NASZEGO DOĹ&#x161;WIADCZENIA I ZĹ Ă&#x201C;Ĺť BEZPĹ ATNIE OFERTÄ&#x2DC; SPRZEDAĹťY TWOJEJ NIERUCHOMOĹ&#x161;CI! www.niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; SĹ&#x201A;upca mieszkanie na sprzedaĹź okazyjnie!!!! 59 mkw, 145.000!!!! MÄ&#x2122;ĹźyĹ&#x201E;scy, 505-921-833 Â&#x201E; Sprzedam 1 ha pod AG przy drodze na MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw, 4 km od WrzeĹ&#x203A;ni, 880-383-997 Â&#x201E; Sprzedam atrakcyjne dziaĹ&#x201A;ki budowlane, 885-721-551 Â&#x201E; Sprzedam dom do remontu: 2 pok, 85 mkw/300 mkw. BON â&#x20AC;&#x17E;Casa miaâ&#x20AC;? 792-322-442 Â&#x201E; Sprzedam dom piÄ&#x2122;trowy gm. KoĹ&#x201A;aczkowo, 726-323-154 Â&#x201E; Sprzedam dom w Bierzglinku, 668-073-291 Â&#x201E; Sprzedam dom w stanie surowym, na dziaĹ&#x201A;ce 8600 mkw, blisko WrzeĹ&#x203A;ni, 502-048-240 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; 1650 mkw z budynkiem WrzeĹ&#x203A;nia, Stasiewskiego 30, 605-437-865 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 1213 mkw, Gutowo Wielkie, 783-471-337 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026;, 665-889-281 Sprzedam lub wynajmÄ&#x2122; mieszkanie 3 pokojoÂ&#x201E; we na II piÄ&#x2122;trze, 660-034-702 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie - centrum WrzeĹ&#x203A;ni, 79 mkw, 185.000 zĹ&#x201A;. 782-699-539; 667-115-886 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 65 mkw, parter, 534-116-955 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 42 mkw, atrakcyjna lokalizacja i cena! 505234-909 BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie w Bugaju 76 mkw, 785-918-163 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie w centrum z garaĹźem 603-051-799 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie: 2 pok, 54 mkw, parter, okol. Dominowa. BON â&#x20AC;&#x17E;Casa miaâ&#x20AC;? 792-322-442 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie: 3 pok, 54,7 mkw, parter, okol. BON â&#x20AC;&#x17E;Casa miaâ&#x20AC;? 792-322-442 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie: 4 pok, 76,40 mkw, III p. BON â&#x20AC;&#x17E;Casa miaâ&#x20AC;? 792-322-442 Â&#x201E; Sprzedam tanio piÄ&#x2122;knie poĹ&#x201A;oĹźone dziaĹ&#x201A;ki w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu, 605-400-800 Â&#x201E; Uwaga!!! WĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciele gruntĂłw inwestycyjnych i obiektĂłw komercyjnych!!! Zapraszamy do wspĂłĹ&#x201A;pracy w zakresie poĹ&#x203A;rednictwa w sprzedaĹźy!!! Wysoka skutecznoĹ&#x203A;Ä&#x2021;!!! BezpĹ&#x201A;atne przyjmowanie ofert!!! BON MÄ&#x2122;ĹźyĹ&#x201E;scy, WrzeĹ&#x203A;nia, 505-921-833, PoznaĹ&#x201E;, 505-110-269 Â&#x201E; WrzeĹ&#x203A;nia, Jarocin i okolice, domy na sprzedaĹź, MÄ&#x2122;ĹźyĹ&#x201E;scy, 505-921-833 Â&#x201E; Www.mezynscy-nieruchomosci.gratka.pl sprawdĹş nasze oferty nieruchomoĹ&#x203A;ci Â&#x201E; WydzierĹźawiÄ&#x2122; lokal 110 mkw, BON â&#x20AC;&#x17E;Casa miaâ&#x20AC;? 505-979-599 Â&#x201E; WydzierĹźawiÄ&#x2122; lokal 153 mkw, BON â&#x20AC;&#x17E;Casa miaâ&#x20AC;? 505-979-599 Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; mieszkanie 80 mkw, 4 pok. parter, balkon, BON â&#x20AC;&#x17E;Casa miaâ&#x20AC;? 505-979-599

ROLNICZE Â&#x201E; Kupi maĹ&#x201A;Ä&#x2026; talerzĂłwkÄ&#x2122;, 691-645-321 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; jÄ&#x2122;czmieĹ&#x201E; 513-050-333 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; kopaczkÄ&#x2122; dwurzÄ&#x2122;dowÄ&#x2026; do ziemniakĂłw, 609-888-784 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; pĹ&#x201A;uczkÄ&#x2122; do warzyw, 886-221-592 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; sĹ&#x201A;omÄ&#x2122; zeszĹ&#x201A;orocznÄ&#x2026;, siano z trzciny i gorszej trawy do 20% wilgotnoĹ&#x203A;ci, 693-648-306 Â&#x201E; Sprzedam C360, 86 r., jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; cielnÄ&#x2026;, 6 miesiÄ&#x2122;cy, 607-459-445

Ferma Drobiu w Zielniczkach  

 Â&#x2021;]ERÄŞH SDV]RZH Â&#x2021;SV]HQLFÄ&#x160; Â&#x2021;NXNXU\G]Ä&#x160; Â&#x2021;SV]HQÄŞ\WR  

Rol-213

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

18 listopada 2011


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

Â&#x201E; Drewno opaĹ&#x201A;owe topola sprzedam, 661-238-504 Â&#x201E; Drzwi, bramy garaĹźowe - ocieplane, 601-896-578 Â&#x201E; EKOGROSZEK workowany 600 zĹ&#x201A;/t; BRYKIET wÄ&#x2122;glowy REKORD 750 zĹ&#x201A;/t, KOSTKA 650 zĹ&#x201A;/t, 604-260-429 Â&#x201E; KUPIÄ&#x2DC; kolumny TONSILOWSKIE 663-365-391 Â&#x201E; Nowe kompletne drzwi garaĹźowe stalowe, brÄ&#x2026;z ocieplane prawe wym. 100x207, 660-439-886 Â&#x201E; Piec kuchenny wÄ&#x2122;glowy, 664-411-838 Â&#x201E; PoszukujÄ&#x2122; osĂłb na dojazdy Pyzdry- PoznaĹ&#x201E; StaroĹ&#x201A;Ä&#x2122;ka, 660-307-662 Â&#x201E; PoĹźyczki 666-06-07-61 Â&#x201E; PoĹźyczki, 515-278-256 Â&#x201E; Sprzedam drewno opaĹ&#x201A;owe kominkowe brzoza + sosna, 697-187-537 Â&#x201E; Sprzedam drewno opaĹ&#x201A;owe, 512-901-424 Â&#x201E; Sprzedam drewno opaĹ&#x201A;owe, cena 7 zĹ&#x201A;/worek, 61-4351-008 Â&#x201E; Sprzedam fotelik samochodowy 0-18 kg, 40 zĹ&#x201A;, Pyzdry, 795-359-765 Â&#x201E; Sprzedam garnitur- smoking, 787-314-580 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;awÄ&#x2122;, 2 fotele, TV, 886-382-257 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;óşko dzieciÄ&#x2122;ce 1-osobowe, stan bdb 200 zĹ&#x201A;, 606-992-879

SZAFY DLA CIEBIE szafy; kuchnie - 800 zĹ&#x201A;/mb. zabudowy wnÄ&#x2122;k - 850 zĹ&#x201A;/mb.

Wszystko na wymiar Terminy â&#x20AC;&#x201C; 7 dni

Â&#x201E; Pisanie prac dyplomowych, 693-865-605 Edu-376

Me-064

660 517 289

#" 

% % &)% * + ! 

+ #

+  

+ , 

+ -

przez samochĂłd dostawczy 8 ~ "  " #$% 

      

 

 !

"#$ # !

USĹ UGI Â&#x201E; A Remonty : malowanie, gipsowanie, pĹ&#x201A;yta KG, panele, tanio solidnie, 602-584-151 Â&#x201E; AAA Budowa domĂłw, ocieplanie budynkĂłw (styropian, weĹ&#x201A;na), elewacje, usĹ&#x201A;ugi budowlane, 665-651-943 Â&#x201E; Dla dzieci rysowanie bohaterĂłw bajek na Ĺ&#x203A;cianach, 788-484-609

)I0./5+!/ 6/Â?,.Â&#x17D;

,/6 !.%Â?I1%I.E > " > < " ( 604-387-378

Usl-271

pralki, lodĂłwki, zmywarki 61 4383-601, 601-736-232

TEC-BUD

 <= & &%  &' & ( & & ) *( 4&( > 784 74 

#6%08"%0.Âś80%"%0; rinstalacje wodno-kanalizacyjne C.O. i gaz rprzydomowe oczyszczanie Ĺ&#x203A;ciekĂłw rbaterie sĹ&#x201A;oneczne rrekuperacja ciepĹ&#x201A;a rszamba betonowe

64Â&#x160;6(*,01"3,0Â&#x160;"%08"3,Ć&#x2020; 53"/41035%0UPO tel. 783 015 995

Przepychanie i czyszczenie kanalizacji. Czyszczenie drenaĹźu oczyszczalni biologicznych

WUKO i spirale elektro-mechaniczne Kamery TV do rur od Ă&#x2DC;50 mm

tel. 602-227-666/24 godz.

Roz-570

ĹťWIR

PRANIE DYWANĂ&#x201C;W I TAPICERKI

- osiany (pĹ&#x201A;ukany - sortowany), - ostry - na betony, - podsypka, - kamyszek (róşnej granulacji), - czarna ziemia.

508 067 342

tel. 662-600-089

62-300 WrzeĹ&#x203A;nia ul. Warszawska 33 www.karcher-wrzesnia.pl

WEXEL tel. 61-4388-829 509-365-337

ZAKĹ AD TAPICERSKI WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Fromborska 53 POLECA: tXZQPD[ZOLJ tOBSPČ&#x2C6;OJLJ tTPGZ tBNFSZLBOLJ tSFOPXBDKBTUBSZDI NFCMJJLS[FTFÂ&#x2019; Me-055

USĹ UGI tLPQBSLPÂ&#x2019;BEPXBSLÇ&#x152; tXZXSPULB)%4

RATY

ZAPRASZAMY

Usl-300

Usl-403b

Firma ogĂłlnobudowlana

www.firma-chochlik.pl

PIASEK

 & & . '& (( $  #% $   ,% . #/#% 0 -# !/,% %

Â&#x201E; Sprzedam wĂłzek MUTSY tanio, 693-584-413 Â&#x201E; ZAMRAĹťARKA 4-szufladkowa nowa 350zĹ&#x201A;, 61-4350-214

NAPRAWA AGD

L34843 NAJNIĹťSZE CENY!!! MAĹ E I DUĹťE ILOĹ&#x161;CI!!!

Â&#x201E; SprzedaĹź sprzÄ&#x2122;tu do Ä&#x2021;wiczeĹ&#x201E;, rowerki, wioĹ&#x203A;larze, orbitreki itp. Bierzglinek Bukowa 50; 61-4389-000

 

 

696-45-36-65, 517-22-36-53

Pogotowie Kanalizacyjne

d 

K 

 % & & ' $ & % # %&&(

Â&#x201E; Sprzedam rower holenderski, 603-051-799 Â&#x201E; Sprzedam silnik elektryczny 4 kW, 885-721-551 Â&#x201E; Sprzedam tanio lodĂłwkÄ&#x2122; polar; meble kuchenne, 61-4354-020 Â&#x201E; Sprzedam tanio meble mĹ&#x201A;odzieĹźowe z biurkiem, stan bdb, 697-023-695 Â&#x201E; Sprzedam tanio okna na profilu VEKA, nowe, dwustronne, zĹ&#x201A;oty dÄ&#x2026;b i inne, 502631-421, 61-435-08-21 Sprzedam tanio wersalkÄ&#x2122; 663-365-391 Â&#x201E; Â&#x201E; Sprzedam tapczan i Ĺ&#x201A;awÄ&#x2122;, 694-429-137 Â&#x201E; Sprzedam telefon SAMSUNG AVILA S5230, biaĹ&#x201A;y, dotykowy, 691-531-001 Â&#x201E; Sprzedam TV 14â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;, 28â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;, 888-258-067 Â&#x201E; Sprzedam wĂłzek 3-funkcyjny ďŹ rmy Jane, 793938-195, 61-4383-167 Â&#x201E; SprzedaĹź ryb, 695-296-055

601-794-203

  

Dekarstwo ciesielstwo

Usl-401

Â&#x201E; Niemiecki tanio, 661-443-179

24 h

500-517-527, 513-325-325

J. Grzegorek

( 4 48L

Inn-486c

Â&#x201E; J.angielski- nauczanie, korepetycje, 787-137-007

<K Roz-1046a

SERWIS RTV w domu klienta SprzedaĹź TVÂ&#x201E; Panele podĹ&#x201A;ogowe, drzwi, malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, Ĺ&#x203A;cianki dziaĹ&#x201A;owe, regips, suďŹ t podwieszany, 506-034-016 Â&#x201E; PĹ&#x201A;ytki, panele, parkiety, malowanie, 788-484-609 Â&#x201E; Remont dachĂłw- kompleksowa naprawa i wymiana dachu, 664-465-620 Â&#x201E; Solidnie, uczciwie i dokĹ&#x201A;adnie posprzÄ&#x2026;tam mieszkanie, dom, 604-229-540 Â&#x201E; Sucha zabudowa remonty, ciesielstwo, domy szkieletowe, dekarstwo, blacharstwo, 604-116-269 Â&#x201E; Tynki gipsowe - profesjonalne, 601-276-099 Â&#x201E; Tynki maszynowe, 601-276-099 Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie pozbruku i kamienia, 665-037-171 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi ogĂłlnobudowlane Best-Bud, kompleksowe remonty, wykoĹ&#x201E;czenia, renowacje wszelkich inwestycji, 664-465-620 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi tranportowe, przeprowadzki, 668-429-138 Â&#x201E; Wszelkie usĹ&#x201A;ugi budowlane krĂłtkie terminy, 606-991-372 Â&#x201E; ZakĹ&#x201A;adanie, cyklinowanie podĹ&#x201A;Ăłg 728-944-546 Â&#x201E; ChÄ&#x2122;tnie pomogÄ&#x2122; przy pracach domowych. Tel. 533-487-270

ZWIERZÄ&#x2DC;TA Â&#x201E; Oddam maĹ&#x201A;e kotki, 500-187-712 Â&#x201E; Oddam maĹ&#x201A;e pieski, 695-949-347 Â&#x201E; Sprzedam samice krĂłlika francuskiego, srebrzystego, 727-615-246 Â&#x201E; Sprzedam szczeniÄ&#x2122;ta labradora, tel. 504-258-977 Â&#x201E; Sprzedam yorki zaszczepione, 663-464-490 Â&#x201E; Sprzedam Ĺşrebaka konik polski, 694-604-647 Â&#x201E; Yorki, 513-266-727

KOMPUTEROWE Â&#x201E; Serwis sprzÄ&#x2122;tu komputerowego, 727-609-763 Â&#x201E; Sprzedam komputer 696-843-236 Â&#x201E; Sprzedam komputer stacjonarny + monitor, 665-889-281 Â&#x201E; Sprzedam laptop TOSCHIBA SATELLITE A100811, 691-531-001

TOWARZYSKIE Â&#x201E; Anka zaprasza 10-20; 883-099-817 Â&#x201E; Dyskretna brunetka zaprasza PanĂłw od 9.00 do 13.00, proszÄ&#x2122; dzwoniÄ&#x2021; caĹ&#x201A;y dzieĹ&#x201E;, 666-905-490 Â&#x201E; Kobieta 27-letnia, atrakcyjna, pozna bogatego â&#x20AC;&#x153;opiekunaâ&#x20AC;?, kobieta-27@wp.pl

KSERO

Roz-859

NAUKA

d; 

> d1!* %1!* -+!* 60Â&#x201E;

> -+! ("KÂ&#x201E; > -+!  &("Â&#x201E; > ( " "Â&#x201E; > "" < <

Â&#x201E; Elektryk 660-738-620 Â&#x201E; FOTOGRAFIA Ĺ&#x161;LUBNA I WIDEOFILMOWANIE, 506-028-608, 500-219-145 Â&#x201E; Kucharka, imprezy okolicznoĹ&#x203A;ciowe, komunie, wesela, osiemnastki, zabawy karnawaĹ&#x201A;owe, andrzejkowe, 696-841-223

/!

  

0 ' 0 0! !1' 2 ' 0 0! 000,0

3  # ! 

cz-b A4: 0,20 zĹ&#x201A; A3: 0,35 zĹ&#x201A; kolor: A4: 2,50 zĹ&#x201A; A3: 5,00 zĹ&#x201A; Jana PawĹ&#x201A;a II 14, WrzeĹ&#x203A;nia Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? tel. (61) 640-01-01

ww-197

Â&#x201E; ChÄ&#x2122;tnie przyjmie meble, Ĺ&#x201A;óşko, lub kuchenne, 695-491-562

OFERUJE!!!

)01Â&#x192;E5gh A Z

Usl-117b

RĂ&#x201C;ĹťNE

BIURO RACHUNKOWE

+',./:

Â&#x201E; Oddam drewno, 518-625-644 Â&#x201E; Oddam kotka, czarny z biaĹ&#x201A;Ä&#x2026; Ĺ&#x201A;atkÄ&#x2026;, kotek domowy, 698-792-643

Usl-366

Â&#x201E; Sprzedam ciÄ&#x2026;gnik C-360, 61-4388-854 Â&#x201E; Sprzedam cielaka jaĹ&#x201A;ĂłweczkÄ&#x2122; HF, 603-678-043 Â&#x201E; Sprzedam cielÄ&#x2122;ta byczki, tel. 504-689-335 Â&#x201E; Sprzedam cielÄ&#x2122;ta, 662-269-366 Â&#x201E; Sprzedam dwie jaĹ&#x201A;Ăłwki wysokocielne, wycielenie na 20.12, 61-4272-271 Â&#x201E; Sprzedam dwie krowy na wycieleniu, 698-511-853 Â&#x201E; Sprzedam gÄ&#x2122;si, MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw, 663-025-568 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;Ăłweczki 61-4350-364 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; cielnÄ&#x2026;, termin grudzieĹ&#x201E;, 886-342-203 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; wysokocielnÄ&#x2026;, termin wycielenia 25.11, 695-230-674, 63-2133-255 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122;, 61-2863-017 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;Ăłwki cielne, 603-318-854 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;Ăłwki HF wycielenie, styczeĹ&#x201E; 2012, 696-717-588 Â&#x201E; Sprzedam konia huculskiego, 6 miesiÄ&#x2122;cy, 695-296-055 Â&#x201E; Sprzedam koniki polskie, 2 klacze wielkopolskie, 787-118-323 Â&#x201E; Sprzedam kosiarkÄ&#x2122; rotacyjnÄ&#x2026;, 783-478-667, 61-4371-264 Â&#x201E; Sprzedam krowÄ&#x2122; cielnÄ&#x2026;, kultywator 2,8 m, rozsiewacz nawozu bÄ&#x2026;k, Ĺ&#x203A;rutownik bijakowy, 606-341-218 Â&#x201E; Sprzedam kukurydzÄ&#x2122; suchÄ&#x2026;, ursus C360; 3603P, 603-454-143 Â&#x201E; Sprzedam limit mleka, tel. 694-304-538 Â&#x201E; Sprzedam marchew paszowÄ&#x2026; i ziemniaki paszowe, 602-516-458 Â&#x201E; Sprzedam mieszalnik do paszy i paĹ&#x203A;niki dwukomorowe, 608-710-123 Â&#x201E; Sprzedam prasÄ&#x2122; Z 230, 696-590-486 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, tel. 609-420-395 Â&#x201E; Sprzedam przyczepÄ&#x2122; D47, 4,5 t i 3,5 t; pĹ&#x201A;ug B200, cyklop, 663-438-400 Â&#x201E; Sprzedam siano i pszenicÄ&#x2122;, 532-511-819 Â&#x201E; Sprzedam siano, 664-494-068 Â&#x201E; Sprzedam siano, 724-595-539 Â&#x201E; Sprzedam ziemniaki, ok. 2,5 t, cena 90 zĹ&#x201A;/t, 666-895-177 Â&#x201E; SprzedaĹź kurczakĂłw i jaj 504-935-413, 502-189-413

Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;óşko karpiowe rozkĹ&#x201A;adane; kominek elektryczny, 516-919-575 Â&#x201E; Sprzedam meble sosnowe: regaĹ&#x201A;, stolik RTV, biurko, 787-314-580 Â&#x201E; Sprzedam nowy bojler, 514-367-977 Sprzedam nowy prysznic z hydromasaĹźem, Â&#x201E; 886-382-257 Â&#x201E; Sprzedam paleciaka, 691-283-931 Â&#x201E; Sprzedam piec co ZÄ&#x2DC;BIEC 53WK 35-1 2002 r., 35kW, wym. 61/59/132; 660-439-886 Â&#x201E; Sprzedam piec gazowy CO, 661-175-915 Â&#x201E; Sprzedam piĹ&#x201A;Ä&#x2122; stihl 0,21; 888-217-115 Â&#x201E; Sprzedam piĹ&#x201A;y spalinowe, agregat prÄ&#x2026;dotwĂłrczy, 667-500-621 Â&#x201E; Sprzedam pralkÄ&#x2122; LG, 6 kg., na gwarancji, 794-631-989

www.wrzesnia.info.pl

Usl-369

PODARUJÄ&#x2DC;

ROLNICZE

Usl-406

18 listopada 2011

*OOB

6


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

18 listopada 2011

25 lat przeĹźyÄ&#x2021; razem, to nie lada sztuka. KaĹźdy z nas takiej miĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci szuka.Kochanym Rodzicom

    !"# $ %&' ( )*

 do:

AGROTURYSTYKA "AGRORAJ", NIEZGODA www.agroraj.eu

Z okazji Jubileuszu najserdeczniejsze Ĺźyczenia na dalsze lata skĹ&#x201A;adajÄ&#x2026; cĂłrki Marta i Paulina z rodzinÄ&#x2026;

&1$4#-7%*0+#5<#/2#Ä&#x2019;5-#<#$#9# #)414#,721&56#9#

Stefanii i JĂłzefowi

Kochanym Rodzicom

Staszakom

+DOLQLHL3DZÂ?RZL1RZDNRP   

  

      !

        !"

" # 

AEROBIK - 10 zĹ&#x201A;!!! 19:00-20:00 Aerobik

czw. 19:00-20:00 Aerobox

Terenowe punkty rCzerniejewo BogumiĹ&#x201A;a WoĹşniak

794 954 036

- Sklep SpoĹźywczo-PrzemysĹ&#x201A;owy os. Jana PawĹ&#x201A;a II

Roz-1104

Sala korekcyjna nr 54, Gimnazjum nr 2, ul. SĹ&#x201A;owackiego 41, WrzeĹ&#x203A;nia

# #!$"%$&'

rMiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw ul. PoznaĹ&#x201E;ska 10 - â&#x20AC;&#x17E;Rolmarkâ&#x20AC;?, 8â °â °-16â °â °, tel. 61-4382-516

rPyzdry ul. Szybska 12 - Kwiaciarnia

wizytĂłwek tel. 61 437 49 57

- Ruch, tel. 698-105-343

rNekla ul. Chopina 60 - Sklep Chemiczno-Drogeryjny

ww-175

*z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT

tNBUFSJBÂ&#x2019;ZCVEPXMBOF tDIFNJBCVEPXMBOB tNBUFSJBÂ&#x2019;ZJOTUBMBDZKOF tGBSCZ tOBS[Ç&#x2014;E[JB tPQBÂ&#x2019; tQBT[F ZAPRASZAMY pn.-pt. 7.00-17.00 sob. 7.00-14.00

Nekla, ul. Wiosny LudĂłw 2

61-43-86-130, 697-660-094

$TQPKUÄ&#x2018;CYKGK,Ă&#x17D;\GHQYK

+INGYUMKO F\KĂşMWLGO[\COKÄ&#x2018;QħèKWħOKGEJ \C9CU\ĂŚRQOQEKYURCTEKG YMCÄžFGLEJYKNKPCU\GIQÄž[EKC

0KGEJMCÄžF[F\KGÄ&#x201C;FQUVCTE\C9COTCFQħEK CWħOKGEJ\CYU\GYUGTECEJIQħEK PKGEJCLRTQDNGO[9CUQOKLCLĂŚ CYU\[UE[DCTF\Q9CUMQEJCLĂŚ DQLCMPKMVKPP[PCħYKGEKG 9[PCVQ\CUÄ&#x2018;WIWLGEKG &\KGEKYPWMKKRTCYPWMK

ww-148

- Sklep WielobranĹźowy (Pawilon) 8â °â °-15Âłâ °

20 

 * ul. Fromborska 18

rKoĹ&#x201A;aczkowo ul. WrzesiĹ&#x201E;ska 32

<QMC\LK&KCOGPVQY[EJ)QFĂ&#x17D;YTQE\PKE[ħNWDW

Bd-346

wt.

! "

7

SYLWESTER 2011/2012    !#$%&

MaĹ&#x201A;gorzacie i Janowi RÄ&#x2026;paĹ&#x201A;a

Przyjmujemy

www.wrzesnia.info.pl

Szanowni PaĹ&#x201E;stwo RozpoczÄ&#x2122;liĹ&#x203A;my prace nad ostatnim w tym roku dodatkiem tematycznym zatytuĹ&#x201A;owanym â&#x20AC;&#x153;WiadomoĹ&#x203A;ci przed... Ĺ&#x161;wiÄ&#x2026;teczneâ&#x20AC;?. Jego zadaniem bÄ&#x2122;dzie przekazaÄ&#x2021; Ĺźyczenia boĹźonarodzeniowe oraz zaprezentowaÄ&#x2021; oferty Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2026;teczne e firm handlowych i usĹ&#x201A;ugowych. Do rÄ&#x2026;k czytelnikĂłw trafi on 16 grudnia.

Zapraszamy firmy do kupowania powierzchni reklamowych. Cena jednego kolorowego moduĹ&#x201A;u wynosi 35 zĹ&#x201A; netto, uwzglÄ&#x2122;dniamy rabaty naszych staĹ&#x201A;ych klientĂłw.

Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14 Maria KosiĹ&#x201E;ska - m.kosinska@wrzesnia.info.pl, 501-677-718 Artur Mokracki - a.mokracki@wrzesnia.info.pl, 501-677-818


www.wrzesnia.info.pl

FELDER Group Polska Sp. z o.o. 

 

DORADCY TECHNICZNO-HANDLOWEGO

; " nowego kontraktu

    

 ~"K

"#J 

("" 3*

      

              !  "###  $ 

> "" > < ' * " )' > #" > = " 

Pra-1491

! C

, ' ( @(4(<(

% & ' (( )* ))+")# , . % *" )/* 0) 1" 23% *" )/* 0) 1* 4 %

% + %

Pra-1481

FELDER Group Polska Sp. z o.o.

<'  >?@,???,@?A

:< $;% 9;; NO% E& *&;%F ! 

$),0*+5H 0NP2+ 5+*) *) $),2 " #  #$ % & '#(# )"*"+.;!"<;=>

STOMIL â&#x20AC;&#x201C; LIDER BRANĹťY MOTORYZACYJNEJ FIRMA NIEMIECKA Z SIEDZIBÄ&#x201E; W NEKLI

w zwiÄ&#x2026;zku z duĹźym rozwojem zatrudni na stanowisko:

OPERATOR

AUTOMATĂ&#x201C;W TOKARSKICH

;? @ A BACD % AB ACCC Pra-1495

Wymagania: tXZLT[UBÂ&#x2019;DFOJFLJFSVOLPXF tEPÇ´XJBED[FOJF[BXPEPXFOBQPEPCOZNTUBOPXJTLV tVNJFKÇ&#x2014;UOPÇ´Ç&#x17D;QSBDZX[FTQPMF 0GFSVKFNZ DJFLBXÇ&#x152; J TUBCJMOÇ&#x152; QSBDÇ&#x2014; BUSBLDZKOF XZOBHSPE[FOJF SP[XĂ&#x2DC;K[BXPEPXZPSB[EPKB[E[8S[FÇ´OJJĆ´SPEZ8MLQ Oferty prosimy kierowaÄ&#x2021; pod podany adres:

tel. 61 438 80 08 607 345 607, 607 072 525 www.nowyfolwark.pl

STOMIL SPĂ&#x201C;Ĺ KA z o.o., ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;ska 6, 62-330 Nekla tel. (61) 435-92-17 e-mail: m.serdynska@stomil.com.pl )B:< 2>%:% );;;% )@ 58&

Pra-1497

Nowy Folwark ul. Mostowa 1

! ' %%$ ## # E #F "G#' ##A =#E ?# $ $ H' B # I

Mobilni Doradcy tel.: 508 122 391 511 074 467

Kre-253

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Opieszyn 8 (obok Biedronki) tel. (61) 436-16-42, kom. 609-896-349

WYCIECZKA BERLIN KIERMASZ Ĺ&#x161;WIÄ&#x201E;TECZNY 10.12.2011 16.12.2011

WYJAZDY Z WRZEĹ&#x161;NI t#*-&5:"650,"308& t#*-&5:-05/*$;& t6#&;1*&$;&/*"8:+";%Âť8 ;"(3"/*$;/:$)

POLECAMY TAKĹťE 8:$*&$;,**8$;"4:;"(3"/*$;/&

130.0$+& -"50 563$+"t&(*15 '3"/$+"**//& 6#&;1*&$;&/*"0$"$%0.:.*&4;,"/*"

/"+4;&34;"0'&35"

Country Club w zwiÄ&#x2026;zku z dynamicznym rozwojem

zatrudni do pracy

Biuro Podróşy i UbezpieczeĹ&#x201E; GROMADA

Roz-1103

Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skichâ&#x20AC;?, ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14, tel. 61 640-01-01, portal@wrzesnia.info.pl

idĹş na skrĂłty

Firma Logistyczna

;,A.@/

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

18 listopada 2011

wrzesnia.info.pl najszybsze ĹşrĂłdĹ&#x201A;o informacji

8

kelnerki kelnerĂłw CV prosimy kierowaÄ&#x2021; na adres: pimax@pimax.pl Gwarantujemy: ciekawÄ&#x2026; staĹ&#x201A;Ä&#x2026; pracÄ&#x2122;, wysokie wynagrodzenie. Mile widziane doĹ&#x203A;wiadczenie w branĹźy

6: =%8 >%:% ( !%<8: :(.J % =#  K= (# KL# B%. # B( %#K #M #KG#O#M #K # /%.   # B 'P #B # $ # #E M% # % E$> #%$#% $G B ' ' G #'% B $> # #B # (>(@ 8>@ =<@(. Q #(& %G #%(# %# #F # B$B#?# R #  $ #B M $GBE$>% $ # B#G# $B $ $ $ # # #BH  # # E B# GF'# E#%F #F B $%(# %$> GBH # $># #E > $ ' % B $ #?#  Q #(&#%$#% G B B # 

# H $ Q #(& B$ G E# %B$>

# $ (@B% $  #B  B '$ #B

%' # B$(&K $ $ Q #$( # %B #  # # H B B(& $ # #% (& B 

 B$# B$

B ## S #B  '$ #$  # # #@+U%F#K #=WX  # B B$ $G   E > # % $> '$>D % %# CG %# CC A % &8&CB:<@;;%C;A ! #$ % #

# 

BF E  #I Y=$ Q G%F  B # #> % $> '$>  B$> ? # $ % B '  B # G%#  B E %# ZAACZ AXAA AK) CCK AAY


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

ROLETY zewnĂŞtrzne, wewnĂŞtrzne poziome pionowe Siatki na owady

Z.U.H. ul. Ciszaka 35

9

ZABAWÄ&#x2DC; SYLWESTROWÄ&#x201E;   tel. 61-436-06-87, 505-824-492

 

COSMELAN 100% ELIMINACJI PRZEBARWIEĹ&#x192;

tel. 61 43-65-497; 510-272-212

KWASY Ĺ&#x161;REDNIO-GĹ Ä&#x2DC;BOKIE

2011

bilety do nabycia: SÄ&#x2122;dziwojewo 2 tel. 609-827-656 DFOBCJMFUV[Â&#x2019;tD[BTVNJMJ[FTQĂ&#x2DC;Â&#x2019;v4;"'"(3"w

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI Naczelnik UrzÄ&#x2122;du Skarbowego we WrzeĹ&#x203A;ni podaje do publicznej wiadomoĹ&#x203A;ci, Ĺźe w dniu 02.12.2011 r. o godz. 1100 we WrzeĹ&#x203A;ni przy ulicy Jagodowej 1 obÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; I licytacja n/w ruchomoĹ&#x203A;ci:

FALE RADIOWE MEDYCYNA ESTETYCZNA: rporady dermatologiczne rbotox rkwas hialuronowy rmezoterapia igĹ&#x201A;owa rusuwanie wĹ&#x201A;ĂłkniakĂłw rusuwanie brodawek

LASER - PROMOCJA CENOWA rusuwanie owĹ&#x201A;osienia rzamykanie naczynek rfotoodmĹ&#x201A;adzanie rleczenie trÄ&#x2026;dziku róşowatego i ropowiczego

WyszczegĂłlnienie

IloĹ&#x203A;Ä&#x2021;

Jednosta

WartoĹ&#x203A;Ä&#x2021; szacunkowa

SamochĂłd osobowy marki KIA SPORTAGE 2.0 kat rok budowy 1998

1

szt.

6.600,00 zĹ&#x201A;

Cena wywoĹ&#x201A;ania wynosi ž wartoĹ&#x203A;ci szacunkowej. W przypadku niedojĹ&#x203A;cia do skutku I licytacji, II licytacja odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; w dniu 05.12.2011r. o godz. 1100 w miejscu wyĹźej oznaczonym. Cena wywoĹ&#x201A;ania w II licytacji wynosi ½ wartoĹ&#x203A;ci szacunkowej. LicytowanÄ&#x2026; ruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; moĹźna oglÄ&#x2026;daÄ&#x2021; w dniu licytacji od godziny1000 do 1100. PrzystÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cy do licytacji winien wpĹ&#x201A;aciÄ&#x2021; wadium w wysokoĹ&#x203A;ci 10% wartoĹ&#x203A;ci szacunkowej. Wadium przyjmowane bÄ&#x2122;dzie od godz. 1000 do godz. 1100. Do sprzedaĹźy majÄ&#x2026; zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarĂłw i usĹ&#x201A;ug. SzczegĂłĹ&#x201A;owe informacje moĹźna uzyskaÄ&#x2021; pod nr tel. (61) 4359113, 4359116, 4359181. Naczelnik UrzÄ&#x2122;du Skarbowego zastrzega sobie prawo do odwoĹ&#x201A;ania licytacji bez podania przyczyny. 14.11.2011 r.

KOMORNIK SKARBOWY

Bd-354

ALUZJE

www.wrzesnia.info.pl

Komitet Organizacyjny z SÄ&#x2122;dziwojewa serdecznie zaprasza na

Kos-055

18 listopada 2011


10

18 listopada 2011

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY dnia 19.11.2011 r.

na wielkie otwarcie "CUKIERNIO-KAWIARNI SOWA"

Me-112

     

Gas-246c

startujemy od 9 rano przy ul. Warszawskiej 11


18 listopada 2011

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

SALON MODY :U]HyQLDXO.DOLVNDWHO

11

ELKA

ZZZVDORQPRG\HONDSO

SRQSWVE :QDV]HMRIHUFLH]QDMG]LHFLH3DĂ?VWZR NLONDW\VLĂ&#x2020;F\DUW\NXÂ?Ă?Z]QDQ\FKPDUHN sJDUQLWXU\QDNDÂ&#x203A;GÂ&#x2022;RND]MĂ&#x2020; sNODV\F]QÂ&#x2022;RG]LHÂ&#x203A;ZLHU]FKQLÂ&#x2022; sNRV]XOH sGDPVNÂ&#x2022;RG]LHÂ&#x203A;ZL]\WRZÂ&#x2022; sREXZLH

.DWDORJILUP]QDV]HMRIHUW\ s%<720s3,(55(&$5',1s/$9$5' s:,//6225s:ÂŻ/&=$1.$s.$6725 +$11$s9,729(5*(/,6s7(5(6$.23,$6

0RGDyOXEQD Skl-590a


12

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

18 listopada 2011

www.wrzesnia.info.plBd-164f

Roz-707C

Bd-338a0,/"t%3;8*t8*53:/:;1$8

Paczkowo

8S[FÇ´OJB VM1JBTUĂ&#x2DC;X UFM XXXTVQFSUIFSNQM FNBJMTVQFS!TVQFSUIFSNQM

&'#' ""

! '#*+ /;"<"=%>?? @#;$$"%<%$? #B& ' !#'

rokna r drzwi rrolety ety rparapety r moskitiery r bramy garaĹźowe

FHJL .04,*5*&3:t30-&5:t30-&5,*

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Platanowa 7 (dojazd od ul. Objazdowej)

tel./fax 61 4389-169

Bd-308

www.wodcogaz.pl

Szczepan Dardzikowski ul. SzczeciĂąska 40 62-300 WrzeĹ&#x201C;nia tel./fax. 061 4362851 tel. kom. 0601 730330

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. KiliĹ&#x201E;skiego 11 tel. (61) 435-08-21

Szeroka gama urzšdzeù firmy:

PROMOCJA!!! TANIA MIED

malgorzataborowczak@wp.pl

r0,/" r%3;8* r30-&5: r#3".:

TECHNIKA GRZEWCZA INSTALACYJNA I SANITARNA

Profesjonalny montaĹź: tLotĹ&#x201A;owni tJOstalacji CO, sanitarnej i gazowej tBVUPNBUZD[OFOBXBEOJBOJFUFSFOĂ&#x2DC;X[JFMPOZDI

h Grzejniki pÂłytowe i aluminiowe h WkÂłady kominowe h Ogrzewanie podÂłogowe h Instalacje sanitarno-grzewcze h Fachowe doradztwo h Instalacje gazu pÂłynnego h Przydomowe oczyszczalnie Ĺ&#x201C;ciekĂłw h Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny h Pompy ciepÂła h Kominki z pÂłaszczem wodnym h Zbiorniki olejowe h Kompleksowe wykonawstwo kotÂłowni olejowo - gazowych

WODA I GRZANIE NA ZAWOÂŁANIE [ Hurt-Detal [ DowĂłz towaru do klienta [ SprzedaÂż ratalna

attrak atrakcyjne kcyjjne ceny ce krĂłtkie terminy

tPLOBJES[XJ17$CF[PÂ&#x2019;PXJPXZTZTUFN'PSJT tPLOB ES[XJPSB[GBTBEZBMVNJOJPXFXTZTUFNBDI 1PO[JP "MVQSPG tSPMFUZ[FXOÇ&#x2014;US[OFTZTUFN"MVQSPG #FDMFWFS tSPMFUZXFXOÇ&#x2014;US[OFNBUFSJBÂ&#x2019;PXFĂśOF[KB tQBSBQFUZXFXOÇ&#x2014;US[OF[LPOHMPNFSBUV NEG QDW ESFXOP QPTUGPSNJOHV tQBSBQFUZ[FXOÇ&#x2014;US[OF[BMVNJOJVN TUBMJ tCSBNZHBSBČ&#x2C6;PXFTFHNFOUPXF VDIZMOF tNPTLJUJFSZ tPLOBJOXFOUBSTLJF

0,/"r%3;8*r1$7*"-6.*/*6.

Bd-297

Nasza oferta:

e-mail: nowbudprim@nowbudprim.pl

[ kotÂły c.o. [ podgrzewacze elektryczne [ podgrzewacze gazowe [ zasobniki c.w.u.

Bd-136

Bd-313a

Skl-368

BiaĹ&#x201A;Ä&#x2122;Ĺźyce 55, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia tel. 604-417-553


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

= B $'%$ G# $ G Q # % ###

HOTEL

 D% ( ;C 8 8&%< 

Wojciech Budasz

t8 @%8&M 3 @ 3 @

Kre-247

NIEZALEĹťNI DORADCY FINANSOWI

t (<@ @%8:M 9; (:9 % 8"B (:9

KREDYTY HIPOTECZNE t[BLVQ tCVEPXB tLPOTPMJEBDKB tSFNPOU

Oferta 30 wiodÄ&#x2026;cych bankĂłw na rynku nieruchomoĹ&#x203A;ci w Polsce!

Szanowni Rodzice!

ZespĂłĹ&#x201A; PieĹ&#x203A;ni i TaĹ&#x201E;ca â&#x20AC;&#x17E;Ziemia WrzesiĹ&#x201E;skaâ&#x20AC;?

tworzy we WrzeĹ&#x203A;ni

dzieciÄ&#x2122;cÄ&#x2026; grupÄ&#x2122; tanecznÄ&#x2026; Chcemy dla Ciebie pracowaÄ&#x2021;! Celem naszych dziaĹ&#x201A;aĹ&#x201E; jest przeprowadzenie naszych klientĂłw przez gÄ&#x2026;szcz warunkĂłw i procedur bankowych oraz doradztwo prawne dotyczÄ&#x2026;ce zakupu - sprzedaĹźy nieruchomoĹ&#x203A;ci. SpoĹ&#x203A;rĂłd kilkudziesiÄ&#x2122;ciu ofert wskaĹźemy te, ktĂłre sÄ&#x2026; najkorzystniejsze pod wzglÄ&#x2122;dem kosztĂłw i dostÄ&#x2122;pnoĹ&#x203A;ci.

Wszelkie konsultacje sÄ&#x2026; bezpĹ&#x201A;atne! UmĂłw siÄ&#x2122; na spotkanie z doradcÄ&#x2026;: tel. 508 158 111, 61 640 21 70 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Fabryczna 44

Czekamy na chĹ&#x201A;opcĂłw i dziewczynki w wieku od 8 do 13 lat. ZajÄ&#x2122;cia sÄ&#x2026; bezpĹ&#x201A;atne i odbywajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; w kaĹźdy wtorek godz. 17.00 we WrzesiĹ&#x201E;skim OĹ&#x203A;rodku Kultury.

JeĹźeli Wasze dziecko lubi taĹ&#x201E;czyÄ&#x2021; i Ĺ&#x203A;piewaÄ&#x2021; to sÄ&#x2026; wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie zajÄ&#x2122;cia dla niego.

Serdecznie zapraszamy!

Koszuty 7

Č&#x2039;Â&#x2019;Â&#x2018;Â?Â&#x2039;¸Â&#x2020;Â&#x153;Â&#x203A;cÂ&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2020;ÂŚÂ&#x192;Ă&#x2014;Â&#x201D;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Č&#x152; WCC

t8 % (<@ @%<8: B (:9

13

Gas-250

18 listopada 2011

tel. 61-285-29-32, 602-493-802

Â&#x192;Â&#x2019;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x153;Â&#x192; Â?Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x153;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2018;Â?Â&#x203A;

BAL

SYLWESTROWY Č&#x2C6;Â&#x2122;Â&#x203A;Â?Â&#x2122;Â&#x2039;Â?Â&#x2013;Â?Â&#x192;Â?Â&#x2014;Â&#x2026;Â&#x160;Â?Â&#x2039;Â&#x192; Č&#x2C6;Â&#x2019;Â&#x2021;Ă?Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2014;Â&#x153;Â&#x192;Â&#x17D;Â?Â&#x2018;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2021;Â? Č&#x2C6;Â&#x2122;Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x152;Â&#x2021;Â&#x2026;Â&#x153;Â?Â&#x203A;Â?Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x201D;Ă&#x2014;Â&#x152; Â&#x2122;Â&#x2019;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x153;Â&#x2039;Â&#x2019;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2C6;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x152;Â&#x2018;Â?Â&#x192;Â&#x17D;Â?Â&#x192; Â&#x2030;Â&#x201D;Â&#x2014;Â&#x2019;Â&#x192; Č&#x2C6;Â&#x2018;Ä&#x201A;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2122;Â&#x2018;äŠÂ&#x153;Â&#x192;Â?Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x192;Â?Â&#x2039;Â&#x192; Č&#x201A;Â&#x2020;Â&#x201D;Â&#x2014;Â&#x2030;Â&#x192;Â?Â&#x2018;Â&#x2026; 

ATRAKCYJNE RABATY PRZY REZERWACJI GRUPOWEJ Â&#x2039;¸Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x152;Â&#x2039;Â?Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x152;Â&#x2039;

www.cezarhotel.pl Â&#x201D;Ă&#x2014;Â&#x2122;Â?Â&#x2039;Â&#x2021;Ä&#x201A;   - NOWOROCZNE

WESELA


14

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

18 listopada 2011

' $( 

 )  * 

www.wrzesnia.info.pl

' ( 

 )  * 

Ĺ&#x203A;p. Feliksa Nawrockiego + , $  $ $ $ - $ ) *   + $  (   )

+8572:1,$ 0$7(5,$ĂŁÂą: %8'2:/$1<&+ 6.ĂŁ$'23$ĂŁ8

  +   . SpĂłĹ&#x201A;dzielnia KĂłĹ&#x201A;ek Rolniczych w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu, ul. PaĹ&#x201A;czyĹ&#x201E;ska 7

= (# K AP C B ACZ WC

? I

wydzierĹźawi pomieszczenia w ZakĹ&#x201A;adzie Mikuszewo:

Roz-743

t$E# #FG# B BK $ t B # $'%  B $$> >

tT[PQPHBSBČ&#x2C6;PQPXN2 Y N tT[PQPHBSBČ&#x2C6;[D[Ç&#x2014;Ç´DJÇ&#x152;BENJOJTUSBDZKOÇ&#x152;JQPNJFT[D[FOJFN TPDKBMOZNPSB[PEE[JFMPOÇ&#x152;LPUÂ&#x2019;PXOJÇ&#x152;$0 PÂ&#x2019;Ç&#x152;D[OFKQPXJFS[DIOJN2

TRANSBUD 784-519-934 608-685-361 606-551-130 Usl-430

USĹ UGI:

Kontakt: biuro ksiÄ&#x2122;gowoĹ&#x203A;ci SpĂłĹ&#x201A;dzielni w godz. 8.00-16.00, tel. 61/4383-416, 501-774-782, 609-755-450

Ĺ&#x203A;p. Krystyny GrabiĹ&#x201E;skiej /,  01/2  $  $ $ -  (   ) $ )+ 3DQLSLHOÄ&#x160;JQLDUFH-DGZLG]H*yUVNLHM$ GU0DFLHMRZL:DONRZLDNRZL

 +  -  +  -   

OGĹ OSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOĹ&#x161;CI

OGĹ OSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOĹ&#x161;CI

Komornik SÄ&#x2026;dowy przy SÄ&#x2026;dzie Rejonowym we WrzeĹ&#x203A;ni Mariusz Celmer tel. 61 4374-930 ogĹ&#x201A;asza, Ĺźe: dnia 14.12.2011 o godz. 12.00 w budynku SÄ&#x2026;du Rejonowego we WrzeĹ&#x203A;ni majÄ&#x2026;cego siedzibÄ&#x2122; przy Jana PawĹ&#x201A;a II 10 w sali nr 14, odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; pierwsza licytacja nieruchomoĹ&#x203A;ci niewydzielonej

Komornik SÄ&#x2026;dowy przy SÄ&#x2026;dzie Rejonowym we WrzeĹ&#x203A;ni Mariusz Celmer tel. 61 4374-930 ogĹ&#x201A;asza, Ĺźe: dnia 14.12.2011 o godz. 14.00 w budynku SÄ&#x2026;du Rejonowego we WrzeĹ&#x203A;ni majÄ&#x2026;cego siedzibÄ&#x2122; przy ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 10 w sali nr 14, odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; pierwsza licytacja nieruchomoĹ&#x203A;ci niewydzielonej

naleĹźÄ&#x2026;cej do: Bernard Borowicz, Jadwiga Borowicz

naleĹźÄ&#x2026;cej do: Eugeniusz Bernard

rinstalacje rco, wod. kan. rprzydomowe oczyszczalnie relektryczne

stanowiÄ&#x2026;cej: nieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; gruntowÄ&#x2026; zabudowanÄ&#x2026; budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. uĹźytk. 128,70 m² budynkiem gospodarczym- ubojnia o pow. 314,80 m² oraz magazynowym o pow. 38,30 m², poĹ&#x201A;oĹźona na dziaĹ&#x201A;ce nr 266/8,

stanowiÄ&#x2026;cej: dziaĹ&#x201A;ka nr 64, 67/1, 67/2 oraz dziaĹ&#x201A;ka nr 10 stanowiÄ&#x2026;ce nieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; rolnÄ&#x2026;, budynek mieszkalny, budynki gospodarcze, obora, stodoĹ&#x201A;y, kurnik, szopy o Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;cznej pow. 11,9993 ha,

TRANSPORT do 3,5t

62-301 Marzenin, Marzenin

Grzybowo

dla ktĂłrej WydziaĹ&#x201A; KsiÄ&#x2026;g Wieczystych SÄ&#x2026;du Rejonowego we WrzeĹ&#x203A;ni prowadzi ksiÄ&#x2122;gÄ&#x2122; wieczystÄ&#x2026; nr KW 8027.

rbudowa stoisk targowych rbudowa domĂłw od podstaw rwykoĹ&#x201E;czenia wnÄ&#x2122;trz rusĹ&#x201A;ugi koparko-Ĺ&#x201A;adowarkÄ&#x2026;

Suma oszacowania wynosi 314 205,00 zĹ&#x201A;, zaĹ&#x203A; cena wywoĹ&#x201A;ania jest rĂłwna 3/4 sumy oszacowania i wynosi 235 653,75 zĹ&#x201A;. Licytant przystÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cy do przetargu zobowiÄ&#x2026;zany jest zĹ&#x201A;oĹźyÄ&#x2021; rÄ&#x2122;kojmiÄ&#x2122; w wysokoĹ&#x203A;ci 1/10 sumy oszacowania, tj. 31 420,50 zĹ&#x201A; w gotĂłwce lub na konto komornika PKO BP SA I O. Centrum w GnieĹşnie 23 1020 4115 0000 9602 0004 0204.

6NOHSe6RVHQNDs

MEBLE SOSNOWE I MATERACE

POLECAMY MATERACE ORTOPEDYCZNE - REHABILITACYJNE

- 10 % w listopadzie

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. SĹ&#x201A;owackiego 32 wejĹ&#x203A;cie od Chrobrego (pawilony)

Me-127 1277

Materac zmniejszy bĂłl spowodowany nieprawidĹ&#x201A;owÄ&#x2026; pozycjÄ&#x2026; krÄ&#x2122;gosĹ&#x201A;upa, dopasuje sie do anatomii naszego ciaĹ&#x201A;a. Przeznaczony jest dla osĂłb cierpiÄ&#x2026;cych na bĂłle krÄ&#x2122;gosĹ&#x201A;upa, takĹźe dla dĹ&#x201A;ugoleĹźÄ&#x2026;cych, znacznie ograniczy powstawanie odleĹźyn.

tel. 61-436-51-69

www.sklep-sosenka.pl

Sklep ABC dla domu Fabryczna 19, tel. 61 4366-642 OKUCIA BUDOWLANE hurt-detal

OGĹ OSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOĹ&#x161;CI Komornik SÄ&#x2026;dowy przy SÄ&#x2026;dzie Rejonowym we WrzeĹ&#x203A;ni Mariusz Celmer tel. 61 4374-930 ogĹ&#x201A;asza, Ĺźe: dnia 14.12.2011 o godz. 13.00 w budynku SÄ&#x2026;du Rejonowego we WrzeĹ&#x203A;ni majÄ&#x2026;cego siedzibÄ&#x2122; przy Jana PawĹ&#x201A;a II 10 w sali nr 14, odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; druga licytacja nieruchomoĹ&#x203A;ci naleĹźÄ&#x2026;cej do: Irena Grzeszczak, Edwin Grzeszczak stanowiÄ&#x2026;cej: prawo wĹ&#x201A;asnoĹ&#x203A;ci do lokalu mieszkalnego nr 6 poĹ&#x201A;oĹźonego w Czerlejnie wraz z udziaĹ&#x201A;em w wysokoĹ&#x203A;ci 60/1000 czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci w czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciach wspĂłlnych budynku i w prawie wĹ&#x201A;asnoĹ&#x203A;ci nieruchomoĹ&#x203A;ci gruntowej (dziaĹ&#x201A;ka 109/4 i 111/5) 62-025 Kostrzyn Wlkp., Klonowska 5/6, Czerlejno,

Suma oszacowania wynosi 90.220,00 zĹ&#x201A;, zaĹ&#x203A; cena wywoĹ&#x201A;ania jest rĂłwna 2/3 sumy oszacowania i wynosi 60.146,67 zĹ&#x201A;.

  

 OKUCIA MEBLOWE hurt-detal

 

DRZWI SUWANE

  ROLETY 

Licytant przystÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cy do przetargu zobowiÄ&#x2026;zany jest zĹ&#x201A;oĹźyÄ&#x2021; rÄ&#x2122;kojmiÄ&#x2122; w wysokoĹ&#x203A;ci 1/10 sumy oszacowania, tj. 9.022,00 zĹ&#x201A; w gotĂłwce lub na konto komornika PKO BP SA I O. Centrum w GnieĹşnie 23 1020 4115 0000 9602 0004 0204. Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogÄ&#x2026; uczestniczyÄ&#x2021; osoby, ktĂłre mogÄ&#x2026; nabyÄ&#x2021; nieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; tylko za zezwoleniem organu paĹ&#x201E;stwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiĹ&#x201A;y oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Skl-598a

KARNISZE 

OKAPY KUCHENNE

NieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; moĹźna oglÄ&#x2026;daÄ&#x2021; w dniu 15.11.2011 od godz. 09.00 do godz. 09.30 Komornik SÄ&#x2026;dowy

dla ktĂłrej WydziaĹ&#x201A; KsiÄ&#x2026;g Wieczystych SÄ&#x2026;du Rejonowego we WrzeĹ&#x203A;ni prowadzi ksiÄ&#x2122;gÄ&#x2122; wieczystÄ&#x2026; nr KW 22081.

  samozamykacze

LISTWY  

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogÄ&#x2026; uczestniczyÄ&#x2021; osoby, ktĂłre mogÄ&#x2026; nabyÄ&#x2021; nieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; tylko za zezwoleniem organu paĹ&#x201E;stwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiĹ&#x201A;y oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

NieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; moĹźna oglÄ&#x2026;daÄ&#x2021; w dniu 14.11.2011 od godz. 10.00 do godz. 10.30. Komornik SÄ&#x2026;dowy

dla ktĂłrej WydziaĹ&#x201A; KsiÄ&#x2026;g Wieczystych SÄ&#x2026;du Rejonowego we WrzeĹ&#x203A;ni prowadzi ksiÄ&#x2122;gÄ&#x2122; wieczystÄ&#x2026; nr KW 8149 [NKW: P01F/00008149/6]. Suma oszacowania wynosi 934.079,00 zĹ&#x201A;, zaĹ&#x203A; cena wywoĹ&#x201A;ania jest rĂłwna 3/4 sumy oszacowania i wynosi 700.559,25 zĹ&#x201A;. Licytant przystÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cy do przetargu zobowiÄ&#x2026;zany jest zĹ&#x201A;oĹźyÄ&#x2021; rÄ&#x2122;kojmiÄ&#x2122; w wysokoĹ&#x203A;ci 1/10 sumy oszacowania, tj. 93.407,90 zĹ&#x201A; w gotĂłwce lub na konto komornika PKO BP SA I O. Centrum w GnieĹşnie 23 1020 4115 0000 9602 0004 0204. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogÄ&#x2026; uczestniczyÄ&#x2021; osoby, ktĂłre mogÄ&#x2026; nabyÄ&#x2021; nieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; tylko za zezwoleniem organu paĹ&#x201E;stwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiĹ&#x201A;y oraz inne osoby wymienione w tym artykule. NieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; moĹźna oglÄ&#x2026;daÄ&#x2021; w dniu 15.11.2011 od godz. 11.00 do godz. 11.30 Komornik SÄ&#x2026;dowy

OGĹ OSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIÄ&#x201E;CEGO ODRÄ&#x2DC;BNÄ&#x201E; NIERUCHOMOĹ&#x161;Ä&#x2020; Komornik SÄ&#x2026;dowy przy SÄ&#x2026;dzie Rejonowym we WrzeĹ&#x203A;ni Mariusz Celmer (tel. 61-4374-930) ogĹ&#x201A;asza, Ĺźe dnia 14.12.2011 r. o godz. 12.30 w budynku SÄ&#x2026;du Rejonowego we WrzeĹ&#x203A;ni majÄ&#x2026;cego siedzibÄ&#x2122; przy ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 10 w sali nr 14, odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; druga licytacja lokalu mieszkalnego niewydzielonego naleĹźÄ&#x2026;cego do: SĹ&#x201A;awomir Fajka, Renata Fajka nieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; lokalowa o pow. 88,00 m² skĹ&#x201A;adajÄ&#x2026;ca siÄ&#x2122; z 3 pokoi, kuchnia, Ĺ&#x201A;azienka z WC, przedpokĂłj, spiĹźarnia 62-306 KoĹ&#x201A;aczkowo, Bieganowo 44/8, dla ktĂłrego WydziaĹ&#x201A; KsiÄ&#x2026;g Wieczystych SÄ&#x2026;du Rejonowego we WrzeĹ&#x203A;ni prowadzi ksiÄ&#x2122;gÄ&#x2122; wieczystÄ&#x2026; nr KW 34427. Suma oszacowania wynosi 162 680,00 zĹ&#x201A;. ZaĹ&#x203A; cena wywoĹ&#x201A;ania jest rĂłwna 2/3 sumy oszacowania i wynosi 108 453,33 zĹ&#x201A;. Licytant przystÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cy do przetargu zobowiÄ&#x2026;zany jest zĹ&#x201A;oĹźyÄ&#x2021; rÄ&#x2122;kojmiÄ&#x2122; w wysokoĹ&#x203A;ci 1/10 sumy oszacowania, tj. 16 268,00 zĹ&#x201A; w gotĂłwce. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogÄ&#x2026; uczestniczyÄ&#x2021; osoby, ktĂłre mogÄ&#x2026; nabyÄ&#x2021; nieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; tylko za zezwoleniem organu paĹ&#x201E;stwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiĹ&#x201A;y oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Komornik SÄ&#x2026;dowy


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

18 listopada 2011

www.wrzesnia.info.pl

15Oferujemy w atrakcyjnych cenach:   

         !  " polecamy do kominkĂłw !  " 

Gas-252

$%&' (%) *+&,-* %$.) /0 +%) 1/#2304#205

#//66

 # 

OGĹ OSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOĹ&#x161;CI Komornik SÄ&#x2026;dowy przy SÄ&#x2026;dzie Rejonowym we WrzeĹ&#x203A;ni Mariusz Celmer (tel. 61/4374-930) ogĹ&#x201A;asza, Ĺźe dnia 14.12.2011 r., o godz. 11.30 w budynku SÄ&#x2026;du Rejonowego we WrzeĹ&#x203A;ni majÄ&#x2026;cego siedzibÄ&#x2122; przy Jana PawĹ&#x201A;a II 10 w sali nr 14, odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; pierwsza licytacja nieruchomoĹ&#x203A;ci niewydzielonej naleĹźÄ&#x2026;cej do: Ryszard Michalik, Ewa Michalik stanowiÄ&#x2026;cej: dziaĹ&#x201A;ka nr 586/02, zabudowana budynkiem jednorodzinnym w zabudowie zwartej o pow. uĹźytkowej 99,50 mkw i budynkiem gospodarczym o pow. 31,20 mkw oraz garaĹźem o pow. uĹźytkowej 60 mkw. 62-025 Kostrzyn Wlkp. dla ktĂłrej WydziaĹ&#x201A; KsiÄ&#x2026;g Wieczystych SÄ&#x2026;du Rejonowego we WrzeĹ&#x203A;ni prowadzi ksiÄ&#x2122;gÄ&#x2122; wieczystÄ&#x2026; nr KW 18352. Suma oszacowania wynosi 253.430,00 zĹ&#x201A;, zaĹ&#x203A; cena wywoĹ&#x201A;ania jest rĂłwna ž sumy oszacowania i wynosi 190.072,50 zĹ&#x201A;.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogÄ&#x2026; uczestniczyÄ&#x2021; osoby, ktĂłre mogÄ&#x2026; nabyÄ&#x2021; nieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; tylko za zezwoleniem organu paĹ&#x201E;stwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiĹ&#x201A;y oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Komornik SÄ&#x2026;dowy

Usl-379

Licytant przystÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cy do przetargu zobowiÄ&#x2026;zany jest zĹ&#x201A;oĹźyÄ&#x2021; rÄ&#x2122;kojmiÄ&#x2122; w wysokoĹ&#x203A;ci 1/10 sumy oszacowania tj. 25.343,00 zĹ&#x201A; w gotĂłwce lub na konto PKO BP SA I O Centrum w GnieĹşnie 23 1020 4115 0000 9602 0004 0204.

OGĹ OSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOĹ&#x161;CI Komornik SÄ&#x2026;dowy przy SÄ&#x2026;dzie Rejonowym we WrzeĹ&#x203A;ni Mariusz Celmer tel. 61 4374-930 ogĹ&#x201A;asza, Ĺźe: dnia 14.12.2011 o godz. 13:30 w budynku SÄ&#x2026;du Rejonowego we WrzeĹ&#x203A;ni majÄ&#x2026;cego siedzibÄ&#x2122; przy ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 10 w sali nr 14, odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; druga licytacja nieruchomoĹ&#x203A;ci naleĹźÄ&#x2026;cej do: WrzesiĹ&#x201E;ska Remontowo-Budowlana SpĂłĹ&#x201A;dzielnia Pracy

62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, Bierzglinek dla ktĂłrej WydziaĹ&#x201A; KsiÄ&#x2026;g Wieczystych SÄ&#x2026;du Rejonowego we WrzeĹ&#x203A;ni prowadzi ksiÄ&#x2122;gÄ&#x2122; wieczystÄ&#x2026; nr KW 26535. Suma oszacowania wynosi 471 870,00 zĹ&#x201A;, zaĹ&#x203A; cena wywoĹ&#x201A;ania jest rĂłwna 2/3 sumy oszacowania i wynosi 314 580,00 zĹ&#x201A;.

Sklep Futra SKĂ&#x201C;RY OdzieĹź Ĺ&#x161;roda Wlkp., ul. Paderewskiego 11 (przy dworcu PKS) tel. 61 285-63-69

czynne od 9.00 do 18.00 sobota od 9.00 do 15.00

POLECAMY

Licytant przystÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cy do przetargu zobowiÄ&#x2026;zany jest zĹ&#x201A;oĹźyÄ&#x2021; rÄ&#x2122;kojmiÄ&#x2122; w wysokoĹ&#x203A;ci 1/10 sumy oszacowania, tj. 47 187,00 zĹ&#x201A; w gotĂłwce lub na konto komornika PKO BP SA I O. Centrum w GnieĹşnie 23 1020 4115 0000 9602 0004 0204.

tEVČ&#x2C6;ZXZCĂ&#x2DC;SGVUFSOBUVSBMOZDI EÂ&#x2019;VHJDIJLSĂ&#x2DC;ULJDI tkoĹźuszkiLSĂ&#x2DC;ULJFJEÂ&#x2019;VHJF naturalne, damskie i mÄ&#x2122;skie tLPÂ&#x2019;OJFS[FGVUFSLPXF

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogÄ&#x2026; uczestniczyÄ&#x2021; osoby, ktĂłre mogÄ&#x2026; nabyÄ&#x2021; nieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; tylko za zezwoleniem organu paĹ&#x201E;stwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiĹ&#x201A;y oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

t4,Âť3:/PXBLPMFLDKB

NieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; moĹźna oglÄ&#x2026;daÄ&#x2021; w dniu 15.11.2011 od godz. 10.30 do godz. 11.00. Komornik SÄ&#x2026;dowy

damskie i mÄ&#x2122;skie EVČ&#x2C6;ZXZCĂ&#x2DC;S NBSZOBSLJ Č&#x2C6;BLJFUZ QÂ&#x2019;BT[D[F LVSULJ tHBSTPOLJ8:13;&%"Ç&#x2C6;

4[ZDJFGVUFS LPÂ&#x2019;OJFS[Z D[BQFLPSB[QS[FSĂ&#x2DC;CLJ

Skl-420b

stanowiÄ&#x2026;cej: nieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; gruntowa poĹ&#x201A;oĹźona w Bierzglinku na dziaĹ&#x201A;ce ew. 45/7, o pow. 3903 m²


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70 GABINET LEKARSKI

%LRWHUDSHXWD6ĂĄDZRPLU/XELF].U]HPLÄ&#x201D;VNL 0LVWU]5HLNLL6HLFKLPMHVW]QDQ\P FHQLRQ\PLU]HWHOQ\PX]GURZLFLHOHP

Lek. Gerard WilczyĂąski WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Ciszaka 26

EyOH NUÄ&#x160;JRVĂĄXSD FKRURE\ VHUFD EyOH JĂĄRZ\ SU]HURVW SURVWDW\ FKRURE\ RF]X JX]\ F\VW\ PLÄ&#x160;Ä&#x17E;QLDNL FKRURE\ SĂĄXF QHUHN XNĂĄDGX WUDZLHQQHJR QHUZLFH PLJUHQ\ LZLHOHLQQ\FKQLHZ\PLHQLRQ\FKWXWDM 7HUDSLDSROHJDQDWU]\GQLRZ\PF\NOX]DELHJyZERWDNL V\VWHPSR]ZDODRVLÄ&#x2026;JDĂźQDMOHSV]HUH]XOWDW\

Roz-238c

       !"" #

$% & '('() '' (")(' "*

Oferujemy: r bezpatne przeglÄ&#x2026;dy i porady r bezbolesne leczenie zachowawcze w miĹ&#x201A;ej atmosferze r stomatologia estetyczna r wybielanie zÄ&#x2122;bĂłw w 30 min. r uzupeĹ&#x201A;nienia protetyczne (korony porcelanowe, mosty, protezy) r chirurgia

Specjalista otolaryngolog

2GSRQDGODWVNXWHF]QLHSRPDJDOXG]LRPZUyÄŞQ\FK GROHJOLZRÄ&#x17E;FLDFKWDNLFKMDN

    !

GABINET STOMATOLOGICZNY, ul. HARCERSKA 10 Lek. stom. Ewa Thomas- Zaremba

poniedziaPek i czwartek 16.00 â&#x20AC;&#x201C; 17.00 rejestracja telefoniczna 61 436-51-64, 602-664-925

Gabinet czynny: pn., Ĺ&#x203A;r., czw. w godz. 900-1700; wt., pt. w godz. 800-1600 MoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; rejestracji telefonicznej

!"#$%&'()*+,.(/$%&'()*+,(0#

GABINET STOMATOLOGICZNY

)$+1#234# "#23#4.#

lek. stom. ogĂłlnej

PAWEÂŁ KRUPKA WRZEĹ&#x2019;NIA ul. LAZUROWA 2 tel. 61 436-35-66,

lek.med. -  5 tel. 601 77 24 23 www.nastawianiekregoslupa.pl 5=8¢3$/(1,( :0,187 Roz-275a

-(67(k$/(5*,.,(0 32.21$-$/(5*,ÂŚ tNFUPEBCJPSF[POBOTV BQBSBU#*$0. tUFSBQJBCF[CPMFTOBJCF[JOXB[ZKOB tFMJNJOBDKBHÂ&#x2019;PEVOJLPUZOPXFHP tUFTUZBMFSHJD[OFJUFSBQJBPED[VMFOJPXB tSFXFMBDZKOBTLVUFD[OPĹžĹ&#x2014;EP *OGPSNBDKBJ[BQJTZ tel. 61/426 49 36

tel. 61 4363-533

NEUROLOGOPEDA Katarzyna JĂłzwiak Diagnoza i terapia: rafazji u osĂłb po udarach mĂłzgu rwad wymowy u dzieci ropóźnionego rozwoju mowy rzaburzeĹ&#x201E; mowy pochodzenia neurologicznego Umowa z NFZ -

Os. LipĂłwka

ul. SÄ&#x2026;dowa 6 wizyty prywatne

pn, wt, czw, pt 15 â&#x20AC;&#x201C;19 00

00

tel. 606-936-149

Gabinet Leczenia Nerwic Waldemar KieÂłczewski

Sienkiewicza 12 WrzeĹ&#x201C;nia pt. 15.00-16.00

tel. kom. 509 433 043

Burmistrz Gminy MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw

Lek-249b

8='52:,&,(/:1$6=<00,(Ä?&,(

www.wrzesnia.info.pl

Zielarnia â&#x20AC;&#x17E;NA ZDROWIEâ&#x20AC;? Lek-325

ogĹ&#x201A;asza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaĹź dziaĹ&#x201A;ek: 1. MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw dziaĹ&#x201A;ka nr 321/30 o pow. 0,0627 ha, KW PO1F/00015157/72. 2. MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw dziaĹ&#x201A;ka nr 617/1 o pow. 0,0474 ha, KW PO1F/00013729/4

1HXURORJLF]Q\OHNPHG3LRWU)UDĂžF]DN 7HUDSLLPDQXDOQHMPHG\F\Q\RVWHRSDW\F]QHMJDELQHWOHF]HQLDEĂ&#x2018;OX

WyĹźej wymienione dziaĹ&#x201A;ki stanowiÄ&#x2026; wĹ&#x201A;asnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; Gminy MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw. DziaĹ&#x201A;y III i IV ksiÄ&#x2026;g wieczystych sÄ&#x2026; wolne od wpisĂłw. Dla przedmiotowych dziaĹ&#x201A;ek nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. W opracowanym i zatwierdzonym UchwaĹ&#x201A;Ä&#x2026; nr XI/60/99 Rady Miejskiej w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu z dnia 7 grudnia 1999 r. Studium uwarunkowaĹ&#x201E; i kierunkĂłw zagospodarowania przestrzennego Gminy MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw dziaĹ&#x201A;ka nr 321/30 przewidziana jest na cele produkcji rolnej, a dziaĹ&#x201A;ka nr 617/1 przewidziana jest na tereny mieszkaniowe. DziaĹ&#x201A;ka nr 321/30 znajduje siÄ&#x2122; w dzierĹźawie. Cena wywoĹ&#x201A;awcza nieruchomoĹ&#x203A;ci: tE[JBÂ&#x2019;LJOS XZOPTJ [Â&#x2019; (sĹ&#x201A;ownie: trzy tysiÄ&#x2026;ce sto trzydzieĹ&#x203A;ci piÄ&#x2122;Ä&#x2021; zĹ&#x201A;otych) tE[JBÂ&#x2019;LJOS XZOPTJ [Â&#x2019; (sĹ&#x201A;ownie: dwadzieĹ&#x203A;cia trzy tysiÄ&#x2026;ce siedemset zĹ&#x201A;otych)

7HUDSLLG]LHFLĂśFHMWHUDSLLF]DV]NRZRNU]\Ä&#x201D;RZHMLQWHJUDFMLVHQVRU\F]QHM

Warunkiem przystÄ&#x2026;pienia do przetargu jest wpĹ&#x201A;acenie wadium w wysokoĹ&#x203A;ci: tOBE[JBÂ&#x2019;LÇ&#x2014;OSLXPUÇ&#x2014; Í&#x192;[Â&#x2019; tOBE[JBÂ&#x2019;LÇ&#x2014;OSLXPUÇ&#x2014; Í&#x192;[Â&#x2019; w kasie UrzÄ&#x2122;du Gminy lub na konto UrzÄ&#x2122;du Gminy nr   w Powiatowym Banku SpĂłĹ&#x201A;dzielczym we WrzeĹ&#x203A;ni do dnia 14 grudnia 2011 r. godz.1400. Uczestnicy przetargu w dniu przetargu powinni okazaÄ&#x2021; dowĂłd osobisty oraz dowĂłd wpĹ&#x201A;aty wadium. 0XZTPLPÇ´DJQPTUÇ&#x152;QJFOJBEFDZEVKÇ&#x152;VD[FTUOJDZQS[FUBSHV [Í&#x192;UZNČ&#x2C6;FQPTUÇ&#x152;QJFOJFOJFNPČ&#x2C6;FXZOPTJÇ&#x17D;NOJFKOJČ&#x2C6;DFOZXZXPÂ&#x2019;BXD[FK [Í&#x192;[BPLSÇ&#x152;HMFOJFNXÍ&#x192;HĂ&#x2DC;SÇ&#x2014;EPQFÂ&#x2019;OZDIE[JFTJÇ&#x152;UFL[Â&#x2019;PUZDI $FOBOJFSVDIPNPÇ´DJTQS[FEBXBOFKXÍ&#x192;ESPE[FQS[FUBSHVQPEMFHB[BQÂ&#x2019;BDJF nie później niĹź do dnia zawarcia umowy przenoszÄ&#x2026;cej wĹ&#x201A;asnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;. Nabywca nieruchomoĹ&#x203A;ci pokrywa koszty zawarcia aktu notarialnego JÍ&#x192;XQJTVEPLTJÇ&#x2014;HJXJFD[ZTUFK ;BTUS[FHBTJÇ&#x2014;QSBXPPEXPÂ&#x2019;BOJBQS[FUBSHV[Í&#x192;XBČ&#x2C6;OFKQS[ZD[ZOZ JOGPSNVKÇ&#x152;D PÍ&#x192;UZNXÍ&#x192;GPSNJFXÂ&#x2019;BÇ´DJXFKEPPHÂ&#x2019;PT[FOJBQS[FUBSHV Z usytuowaniem dziaĹ&#x201A;ek na mapie oraz szczegĂłĹ&#x201A;owymi warunkami przetargu moĹźna zapoznaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; w UrzÄ&#x2122;dzie Gminy MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw (pokĂłj nr 13B) 3FGFSBU*OGSBTUSVLUVSZ 0DISPOZĆ´SPEPXJTLB 3PMOJDUXBJ-FÇ´OJDUXB UFM 438 37 27 lub 61 438 20 21. Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawÄ&#x2026; z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoĹ&#x203A;ciami (Dz.U. z 2010 roku, nr 102, poz. 651 ze zmianami) i rozporzÄ&#x2026;dzeniem Rady MinistrĂłw z dnia 14 wrzeĹ&#x203A;nia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargĂłw oraz rokowaĹ&#x201E; na zbycie nieruchomoĹ&#x203A;ci (Dz. U. nr 207, poz. 2108 z późn. zm.). Niniejsze ogĹ&#x201A;oszenie zamieszczono na stronie internetowej http://www.miloslaw.bip.net.pl/, w prasie lokalnej oraz wywieszono na tablicy ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; UrzÄ&#x2122;du Gminy MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw.

BURMISTRZ GMINY ZBIGNIEW SKIKIEWICZ

PJU-DNXE:LĂśFHN

PJU$JQLHV]ND:LĂśFHN

*DELQHWPDVDÄ&#x201D;XOHF]QLF]HJRLIL]\NRWHUDSLL â&#x20AC;&#x17E;TECH-FARMâ&#x20AC;? s.c. T. BÄ&#x2026;czkowski & Ĺ . Ludwiczak WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Fabryczna 42, tel. 61 639 36 63

Serdecznie zaprasza

LARYNGOLOG

QPOQUtTC

lekarz specjalista

W ASORTYMENCIE m.in.: tSFGVOEBDKBQJFMVDIPNBKUFL TQS[Ç&#x2014;UNFEZD[OZ

Skl-648

tT[FSPLBHBNB[JĂ&#x2DC;Â&#x2019; TPLĂ&#x2DC;XSPÇ´MJOOZDI TVQMFNFOUĂ&#x2DC;XEJFUZ

Danuta Kowalska WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Sšdowa 6 umowa z NFZ (skierowanie) - tel. 61 436 78 32 w poniedziaÂłki i czwartki od 14.00 we wtorki, Ĺ&#x201C;rody od 9.00, w piEtki od 8.00 GABINET PRYWATNY WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Dšbrowskiego 8/1 wtorek od 18.00, pištek od 16.00 rejestracja we wtorki i piEtki po 15:00 tel. 61 436 11 95

tQSPEVLUZQS[FDJXČ&#x2C6;ZMBLPXF tNJPEZ.BOVLB "MWFP 7JUB#JPTB

PROTETYKA

Lek. med. JOANNA MICHALSKA

SPECJALISTA NEUROLOG - neurologia dzieciĂŞca - neurologia dorosÂłych REJESTRACJA TELEFONICZNA: 61 868-94-29, kom. 600-107-840

<

tOBUVSBMOFLPTNFUZLJNJO,BOV "7"

EXPRES

NAPRAWA I WYKONYWANIE PROTEZ ZĂ&#x160;BOWYCH WARSZAWSKA 24 (naprzeciw szpitala) tel. 61 4360-365, 506-585-086

! "#  $%

Kre-270

1S[FUBSHPECÇ&#x2014;E[JFTJÇ&#x2014;XEOJVHSVEOJBÍ&#x192;SPLV tPHPE[00OBE[JBÂ&#x2019;LÇ&#x2014; tPHPE[15Í&#x192;Í&#x192;OBE[JBÂ&#x2019;LÇ&#x2014; w sali narad UrzÄ&#x2122;du Gminy ( I piÄ&#x2122;tro nowego budynku)

Lek-312

18 listopada 2011

Lek-304

16

& ' #( )'  * +  +  -# / 0

 1 / 0#

(&<@( >%B% 8L@ < 8< B:<%C S $ #FA#AI #> H' E% >K  $>K WSK SSPK > H' % G  EQ# K

B Q

 $ # #BK BF H#B E%#A

I+/50)$+) r v r #B #

r

 r B B #

r B %O#F# r GBB #

r>$% B #

5+*/)$+) r&##

GH # E r&## L<

!))1

>% :(( C C .

f .

5":& # ;C !%"8" 8& E & %:%%JF ;C g g '


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

Gabinet Lekarski lek. med. Henryk GĂłrniak

Wrze+nia, ul. S-dowa 6, tel. 61 436-78-32, www.primadent-wrzesnia.eu

Lek-268a

PrzyjÄ&#x2122;cia codziennie po uzgodnieniu telefonicznym. 61 4362 989, 603 561 420

Poradnia Poradnia Poradnia Poradnia Poradnia

zdrowia psychicznego neurologiczna laryngologiczna logopedyczna stomatologiczna

czynna czynna czynna czynna czynna

od od od od od

pon. pon. pon. pon. pon.

do do do do do

lek. stom. specjalista ortodonta

pt. pt. pt. pt. pt.

 <""8!"" <""8;"" ) """8#""

W  *+/0456" ' 7""8!9:87;

PORADNIE PRYWATNE Dermatologiczna lek. med. A. Bednarek, Choroby tarczycy dr med. E. Schneider, Okulistyczna lek. med. H. Waliszewska,

DENTHAL Gabinet Stomatologiczny

sobota wtorek czwartek

10.00-12.00 16.00-19.00 9.00-11.00

GABINET STOMATOLOGICZNY

â&#x20AC;&#x17E;digi LABâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; APARATY SÂŁUCHOWE, pon. 11.00-17.00, pt. 10.00-15.00 Lek-225e

przyjmuje pn., wt., czw. 15.00-21.00, w soboty po uzgodnieniu

Zofia GĹ&#x201A;adych

PORADNIE SPECJALISTYCZNE â&#x20AC;&#x201C; BEZPÂŁATNE

Specjalista pediatra chirurg dzieciÄ&#x2122;cy

lek. dent. Halina Olejniczak-Wiszniewska

PORADNIA ORTODONTYCZNA

NZOZ

lek. dent. Piotr Wiszniewski przyjmuje w Ĺ&#x203A;rody 15.00-21.00 WrzeĹ&#x203A;nia, Plac Ĺ&#x161;w. StanisĹ&#x201A;awa 1 (wejĹ&#x203A;cie obok Veritasu w podwĂłrze)

tel. 602-830-899 PeĹ&#x201A;en zakres usĹ&#x201A;ug: nowoczesne, precyzyjne leczenie kanaĹ&#x201A;owe przy uĹźyciu mikroskopu KAPS oraz wypeĹ&#x201A;nianie kanaĹ&#x201A;Ăłw metodÄ&#x2026; termicznÄ&#x2026;, leczenie dorosĹ&#x201A;ych i dzieci; protetyka: korony, mosty, protezy ruchome; piaskowanie zÄ&#x2122;bĂłw; leczenie chorĂłb przyzÄ&#x2122;bia; chirurgia, implanty, wĹ&#x201A;asne RTG cyfrowe www.denthal.pl

Lek-295

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Fromborska 27

17

VITADENT

STOMATOLOGIA

Lek-300

18 listopada 2011

lek. dent. Anita Orchowska-Cebularz od pn. do pt. 1700-2000 tel. 696 779 712

â&#x20AC;˘ Poradnia Stomatologii OgĂłlnej â&#x20AC;˘ Poradnia Ortodontyczna â&#x20AC;˘ Poradnia Paradontologiczna Leczenie zachowawcze, stomatologia estetyczna, Chirurgia Stomatologiczna: zabiegi w znieczuleniu miejscowym, Protetyka: - protezy zĂŞbowe caÂłkowite, natychmiastowe, protezy szkieletowe, - korony i mosty porcelanowe, protezy bezklamrowe, Ortodoncja: aparaty ortodontyczne ruchome i staÂłe, Rentgen zĂŞbĂłw

lek. dent. Marcin Cebularz pn./wt./pt. 1000-1400:"00-1400 tel. 698 673 118 %;# $<$(" #%=&!(> ;%$4$%<=+>?FH?JKPPH

Rejestracja od poniedzia³ku do pištku w godz. 8.00-18.00

Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne

HIPOKRATES ul. WaryĹ&#x201E;skiego 6c, WrzeĹ&#x203A;nia

Zabiegi w powiÄ&#x2122;kszeniu! PeĹ&#x201A;en zakres Ĺ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E;

POĹ OĹťNICTWO I GINEKOLOGIA spec. W. Kwiatkowski

USG: poĹ&#x201A;oĹźnicze, przezpochwowe i piersi

ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;ska 3, WrzeĹ&#x203A;nia 0606-312-327

Lek-221

Lek-278

PrzyjÄ&#x2122;cia: wtorki, czwartki 15.00-17.00

Lek-293

profilaktyka, wybielanie zÄ&#x2122;bĂłw stomatologia estetyczna chirurgia implantologia specjalistyczne leczenie kanaĹ&#x201A;owe pod mikroskopem protetyka schorzenia przyzÄ&#x2122;bia ortodoncja â&#x20AC;&#x201C; aparaty staĹ&#x201A;e wszystkie rodzaje RTG stomatologicznych â&#x20AC;&#x201C; bez skierowaĹ&#x201E;. Zaprasza od poniedziaĹ&#x201A;ku do piÄ&#x2026;tku 9.00-21.00 Rejestracja 61-436-72-48, 507-117-063

Lek-315

Prywatny

Gabinet

Laryngologiczny Dr med. Ĺ ukasz Borucki www.orl-centrum.pl

Tel. 61 437 05 87

AL-FGPV

Gabinet stomatologiczny XO.RzFLHOQD :U]HzQLD

WHO 

GABINET CZYNNY CODZIENNIE  

  

 

  

 ! 

Lek-247b

BEZPĹ ATNE BADANIA SĹ UCHU WrzeĹ&#x203A;nia, Med+Reh ul. SĹ&#x201A;owackiego 42

wtorek 13:00 - 17:00 Ĺ&#x203A;roda 9:00 - 13:00 piÄ&#x2026;tek 11:00 - 15:00 poniedziaĹ&#x201A;ek 14:00 - 18:00

$3$5$7<6Ă 8&+2:(

Lek-276a

WrzeĹ&#x203A;nia, SPECIMED

VM0QJFT[ZOt/08:"%3&4

OKULISTYKA

GABINET INTERNISTYCZNO-HOMEOPATYCZNY

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. KiliĹ&#x201E;skiego 14 NFZ poniedziaĹ&#x201A;ek - Ĺ&#x203A;roda GABINET PRYWATNY - czwartek, piÄ&#x2026;tek

Dr nauk medycznych DANUTA MIKOAJEWSKA

Specjalista ChorĂłb Oczu Klaudia StefaĹ&#x201E;ska-GĂłral

Rejestracja 600-601-035 pon. 10.00-17.00, wt. 9.00-14.00 Ĺ&#x203A;r. 8.00-16.00

Lek-235c

tel. kom. 509 241 817

WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Paderewskiego 50a

Specjalista chorĂłb wewntrznych Specjalista medycyny rodzinnej Czynne pon. - czw. TYLKO PO REJESTRACJI TELEFONICZNEJ

tel.: 61 436 30 24


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

Sala AVOCADO (przy Mikromie)

www.wrzesnia.info.pl

DG-OKNA

9 0:

3  

Bal Sylwestrowy

8S[FÇ´OJB VM(FO4JLPSTLJFHPtUFMtXXXEJHPLOBQM PCPLTDISPOJTLBEMBQTĂ&#x2DC;X UFSFO16,

;< rezerwacje 601-976-031, 667-945-372

  

  !"

Geneo to przeĹ&#x201A;omowe rozwiÄ&#x2026;zanie w dziedzinie techniki okiennej tUXPS[ZXPOBKOPXT[FKHFOFSBDKJ3"6'*130ÂĽoXÂ&#x2019;Ă&#x2DC;LOBT[LMBOFTQSBXE[POF XUFDIOPMPHJJMPUOJD[FKPSB['PSNVMF CF[X[NPDOJFÇŠTUBMPXZDI

tOBKXZČ&#x2C6;T[BLMBTBFGFLUZXOPÇ´DJDJFQMOFK tPLOBEMBEPNĂ&#x2DC;XFOFSHPPT[D[Ç&#x2014;EOZDI

Polecamy rĂłwnieĹź: tPLOBJES[XJBMVNJOJPXF 10/;*0 )&30"-

t1$7 3&)"6 %&$&6/*/$,

tPHSPEZ[JNPXF tCSBNZHBSBČ&#x2C6;PXF tSPMFUZ[FXOÇ&#x2014;US[OF BMVNJOJPXF [Â&#x2019;N2OFUUP

Komunikat dla odbiorcĂłw gazu ziemnego "#$%

INWESTUJÄ&#x201E;C W GENEO JUĹť DZIĹ&#x161; SPEĹ NIASZ NORMY PRZYSZĹ OĹ&#x161;CI!

&  ' % (od dnia 1 grudnia 2011 r.  9

: ; < 

 = +

# >? "# )'*+% +  , 9)* przejmie : ; < 

 @ =#

# A# Biuro czynne: (- '&!!("&!! # E"F * * " G& *!" *** )*)

 # # EAF 'A' *) *)

POĹťYCZKI CHWILĂ&#x201C;WKI

> Niebankowe > Bez BIK-u >   >     >   lub w domu  

532-545-835

Kre-268Zapraszamy: 9.30-17.30 sobota 9.00-13.00

WERSALKA JOLA w cenie 520 zÂł

szer. 150, wys. 215, gĹ&#x201A;. 61

Me-098d

"  ;

Bd-342

18 listopada 2011

Gas-258

18


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

PRODUCENT OKIEN I DRZWI %?@A :!" <!& $ $&>

<>B :B 

www.wrzesnia.info.pl

19 Bd-353

18 listopada 2011

f  f    f  f  #

()[\[]^% _ (]`

OSK Andrzej GoliwÄ&#x2026;s

NAUKA JAZDY kat. A i B Edu-234

szkolenia uzupeĹ&#x201A;niajÄ&#x2026;ce

tel. 604-918-912

tZF]DV\Z\FLHF]NLFDä\Ä&#x2C6;ZLDW tUHMV\Z\FLHF]NRZH tZHHNHQG\ORWQLF]H tNXUV\MĂś]\NRZHZNUDMXL]DJUDQLFĂą tPLĂśG]\QDURGRZHELOHW\DXWRNDURZHLORWQLF]H *RG]LQ\RWZDUFLDSRQSW6E

Redaguje zespĂłĹ&#x201A;: Waldemar Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;ski (redaktor naczelny), Maria KosiĹ&#x201E;ska (z-ca redaktora naczelnego). Biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;: Maria KosiĹ&#x201E;ska, Arleta Kretkowska, Artur Mokracki, Natalia Pacanowska, Marika Wojtela. 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14, tel. 61 436 52 70, fax 61 640 01 01, biuro@wrzesnia.info.pl, http://www.wrzesnia.info.pl SkĹ&#x201A;ad komputerowy (reklamy@wrzesnia.info.pl): Anna Jakubek. Projekt graficzny: Tomasz Wojciechowski. Wydawca: Wydawnictwo KROPKA Jolanta i Waldemar Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;scy, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, SzczeciĹ&#x201E;ska 5. Druk: Drukarnia AGORA SA, PiĹ&#x201A;a, ul. Krzywa 35. KolportaĹź: Mariusz Tomczak, tel. 603 118 930. Redakcja â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstĂłw oraz nadawania tytuĂłw listom. TekstĂłw i materiaĂłw niezamĂłwionych nie zwracamy. AnonimĂłw nie drukujemy. Redakcja â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? nie odpowiada za tre reklam i ogosze. Wzory reklam zastrzeone.

Usl-324a

:U]HÄ&#x2C6;QLDXO/DVNRZVNLHJR SU]\PX]HXP

WHOID[tZZZYDORVWHSO


20

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

18 listopada 2011

www.wrzesnia.info.pl

;$ ' '  G   (+H

Â?1"< "  ("K  d 0 "

 5 "Â&#x2018; I' "% *G' * *    (G   J*

G(  J I*' *"% () G  * " J()  G"J  ' G $('   #*; %G ' K 'G  M NJ  =')   GO;' ' + *QG) OS"VQK) "( '' *'(

Meble Kuchenne na wymiar

ul. Warszawska 27a

tel. 61

640-18-83

AGD do zabudowy

czynne pn-pt 10.00-17.00; sob. 10.00-14.00

 

("' K("W' * ""G';"%:

zaprasza na

)

I; <("  ( I 

!" #$$%& ' ( (&) 

K :??,A:?? W,@@.

'>AY.Z[Z,?A:G >?\,./?,.\AG>?@,:\\,.\?

Roz-937

Gas-257

61-4387-657

www.stal-pol.pl

OGRODZENIA PANELOWE Z DRUTU Ă&#x2DC;5

Roz-1101

" X/?A? G ") 

$(' ' G ' "JJ'' J " J J ' *' " G" J* ( ) *' " $' "% *"J * 'A??? %(   '\UHNWRU2ÂąURGND3RPRF\6SRĂŁHF]QHM ZH:U]HÂąQL Anna Prusak

DELTA

Roz-872

DRAGON

EKOGROSZEK POLSKI

t#SBNZEXVTLS[ZEÂ&#x2019;PXF t#SBNZQS[FTVXOF t'VSULJ t"VUPNBUZLB tJJOOFTJBULJ[HS[FXBOF t%SVUZ QSŢUZDJĹ&#x2022;HOJPOF

,BD[BOPXP VM,BMJTLB UFM LPN 

WÄ&#x2DC;GIEL KAMIENNY, BRUNATNY, MIAĹ , DREWNO OPAĹ OWE, BRYKIET RECORD Z WÄ&#x2DC;GLA BRUNATNEGO

SKLEP - ul. Malborska 15, WrzeĹ&#x203A;nia tel. 61 436 02 80

RYNNY

t1$7t0$:/, t$:/,5:5"/

Szosa Witkowska 13a 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia

GiÄ&#x2122;cie blach na wymiar

tel. 61 436-64-19

86Ă 8*,:<&,Ä&#x201E;*,(072:$52:<0

Bd-280b

t130%6,$+" t53"/41035 t.0/5"Ĺ&#x2018;

Regionalny dystrybutor ďŹ rmy DIAMOND i GALMET 3"5:r53"/41035r8:,0/"84580

8*&-,"130.0$+" /"(3;&+/*,* *,05Â&#x160;:$0

od 22, 99 zĹ&#x201A; /Ĺźebro

 $ !0 ! !0F,G,$!0Q) V,GFG

LPUÂ?ZČ&#x192;FMJXOFJTUBMPXFrLPUÂ?Z[QPEBKOJLJFNrLPUÂ?ZHB[PXF HS[FKOJLJ CPJMFSZ QPNQZ T[BNCBrQS[ZEPNPXFPD[ZT[D[BMOJFÇŻDJFLĂ&#x201C;Xr[FTUBXZTPMBSOFrLBCJOZJXBOOZ

Bd-347

):%3"6-*,"r,05Â&#x160;:$0rÂ&#x160;";*&/,*

Numer 1124  

Wiadomosci Wrzesinskie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you