Page 1

Aktualności, s. 6

Jolanta Pielak o sprzedaży powiatowych nieruchomości

28 października 2011 NR 43 (1121/XXII) INDEKS 366773

ISSN 1234-1363

CENA 2,90 zł (w tym 5% VAT)

Aktualności, s. 8

Karate, s. 28

Otwarte Grand Prix Polski Dance 2011 – jak oni tańczą!

Ola Głowacka z medalem mistrzostw Europy

redakcja: 61 437 49 50, biuro ogłoszeń: 61 436 52 70

Weekendowy dyżur reporterów:

Karetki bez łącza Czy przez spór szpitala w Pleszewie z wojewodą ucierpią wrzesińscy pacjenci? Tomasz Małecki

wiatowej Pastwowej Stray Poarnej we Wrzeni. Tam dyspozytor jednym guzikiem przecza nas do Pleszewskiego Centrum Medycznego, i dopiero tam kto podnosi suchawk, po czym przekazuje informacj do bazy we Wrzeni bd w Pyzdrach. Wszystko odbywa si sprawnie, bo w komendzie stray zamontowano sztywne cze, tzw. ISDN. Pozwala ono m.in. na nieblokowanie numeru 112 oraz szybkie przeczanie do Pleszewa. Jednak z kocem tego miesica cze ISDN we wrzesiskiej komendzie zniknie – szpital w Pleszewie, który mia obowizek jego zapewnienia, wypowiedzia umow Telekomunikacji Polskiej. – Postawiono nas przed faktem dokonanym. Bdziemy si musieli czy z Pleszewem na wasny koszt. Przez to mamy zablokowan lini 112 i nasz drug lini. Nie bdziemy te mieli moliwoci nagrywania rozmów. Sowem, wszystko si wali – wcieka si Robert Wojtkowiak, komendant wrzesiskiej stray. – My mamy jeszcze techniczne moliwoci przekierowania rozmowy do Pleszewa, ale np. Supca ju nie (problem dotyczy te gminy Zagórów w powiecie supeckim – przyp. red.). Oni musz przyj zgoszenie, spisa je, rozczy si i zadzwoni do Pleszewa. Oczywicie równie na wasny koszt – dodaje komendant.

O tym, czy ofiara wypadku przeyje, nierzadko decyduj sekundy. Najwaniejsze jest szybkie poczenie z dyspozytorem, który niezwocznie wyle karetk na miejsce wypadku. Od 1 listopada czas oczekiwania moe si wyduy . Przypomnijmy, e od 1 sierpnia, po przetargu ogoszonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia, chorych do wrzesiskiego szpitala wo karetki Pleszewskiego Centrum Medycznego – czyli szpitala w Pleszewie. Co prawda dwa ambulanse stacjonuj we Wrzeni – a trzeci w Pyzdrach – ale czenie odbywa si przez dyspozytorni w Pleszewie. Mimo to na razie przebiega to cakiem sprawnie. Dzwonic pod numer ratunkowy 112, czymy si z dyspozytorni w Komendzie Po- >>

dok. na s. 5

W ręce stróżów prawa wpadł domniemany sprawca rozboju na stacji paliw Bliska w Pyzdrach. To ich kolega po fachu. By 8 pa dziernika. Na stacj paliw w Biaym Borze (woj. zachodniopomorskie) podjecha samochód, z którego wysiado dwóch mczyzn. Podczas gdy jeden tankowa olej napdowy, drugi wszed do budynku; wycign nó, którym sterroryzowa przebywajc w rodku pracownic. Groc jej mierci, zada wydania pienidzy z kasy. Ta, nie majc innego wyjcia, przekazaa mu po-

CHCESZ ZGŁOSIĆ JAKIEŚ ZDARZENIE? DZWOŃ!

Śmierć – czy się jej boimy? Jak zachowujemy się w jej obliczu? Temat tyg., s. 2, 12-13 Do oczyszczalni czy do lasu? Jak bez zezwolenia działała pewna firma... Gmina Września, s. 20 Co Sławomir Broniarz z ZNP myśli o godzinach pracy nauczycieli? Aktualności, s. 8

Znowu rekord frekwencji na „Rolniczej Jesieni” Gospodarka, s. 21 Wspominamy tych, którzy odeszli: Roman Łapawiec i Stanisław Parysek Obecnie nie ma kłopotów z dodzwonieniem się po karetkę. Po 1 listopada może się to niestety zmienić

sób sterroryzowali dwie pracownice. Ich upem pado okoo 11 500 z. – Zatrzymani odpowiadaj rysopisom poszukiwanych przez nas sprawców. To oni – nie ma wtpliwoci rzecznik wrzesiskiej komendy policji Krzysztof Szczeniak. Supecka prokuratura, pod któr podlega gmina Pyzdry, te otrzymaa ju informacj o zatrzymaniu podejrzanych. – Zostalimy zobligowani do przesania materiaów do Prokuratury Rejonowej w Szczecinku, która prowadzi to postpowanie – informuje prokurator rejonowy w Supcy Jan Babiak. – Bliszych danych nie posiadam.

Aktualności, s. 8 Kołaczkowo, s. 17

Fot. Damian Idzikowski

Policjant blisko kompromitacji nad 4 500 z. Rabu wyszed z budynku i odjecha wspólnie z kompanem w nieznanym kierunku. Mczy ni nie cieszyli si dugo wolnoci – nastpnego dnia zostali zatrzymani przez policj. Nie bardzo wiadomo, jak ta wpada na ich trop. Funkcjonariusze zasaniaj si tylko sformuowaniem: „w wyniku podjtych czynnoci operacyjnych”. Wobec obu podejrzanych Sd Rejonowy w Szczecinku zastosowa tymczasowy areszt. Dlaczego o tym piszemy? Otó najprawdopodobniej ci sami sprawcy dokonali rozboju, do którego doszo 26 wrzenia na stacji paliw Bliska przy ul. Wrzesiskiej w Pyzdrach. Przypomnijmy, e w identyczny spo-

501 677 731 lub 501 677 838

Jak ustalilimy, od szczecinieckiej prokuratury spraw przej Wydzia V ledczy Prokuratury Okrgowej w Koszalinie. – Na razie zarzuty dotycz jednego rozboju – podkrela rzecznik Prokuratury Okrgowej w Koszalinie Aneta Skupie. – Nie wykluczamy przypisania zatrzymanym innych czynów. Tyle tylko, e teraz jest na to za wczenie. Podejrzani to 42- i 26-letni mieszkacy Kalisza i okolic. Cho wydaje si to nieprawdopodobne, starszy jest funkcjonariuszem policji z 15-letnim staem. Modszy z nich utrzymuje si z prac dorywczych. Tomasz Szternel

Wrzesińska lewica słabnie coraz bardziej Samorząd, s. 11 Za co burmistrz Wrześni dostał „samorządowego Oskara”? Aktualności, s. 3 www.wrzesnia.info.pl


28 paĹşdziernika 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

2 Temat tygodnia Rozmowy ostateczne SONDA

B

Elşbieta Spychała-Świerczyńska, gospodyni domowa: – Oczywiście, idę na cmentarze zapalić światełko babciom, prababciom. Mówiąc ogólnie – starszym krewnym. Wiele grobów mam daleko, więc czeka mnie duşo podróşowania. Nie boję się śmierci. To nieuniknione, kaşdego to czeka – i młodych, i starych.

ardziej ni mierci boj si umierania. Sam nie wiem, w jaki sposób chciabym opuci ten wiat: szybko i bezbolenie – a wic niespodziewanie i dla mnie, i dla moich bliskich – czy te powoli, we wasnym óku, otoczony mioci i serdecznoci, w spokoju, bo wszystkie sprawy zaatwione. Tyle si w yciu nasuchaem i naogldaem ludzi umierajcych na raka, po wylewach, zawaach i innych paskudztwach. Ludzie ci bardzo cierpieli, przy czym ból fizyczny nie by tym najgorszym rodzajem bólu. Jak zreszt mówi ludzie pracujcy w hospicjach i w oddziaach paliatywnych, ból fizyczny nie jest dzi problemem; z tym mona sobie poradzi . Gorzej z psychik. Ludzie umierajcy najczciej zdaj sobie spraw, e odchodz, dlatego bardzo potrzebne jest wsparcie drugiego czowieka, najlepiej z najbliszej rodziny. mierci musimy si nauczy – najczciej staramy si o niej nie mówi , nie myle , ale przecie kady umrze, nawet ten maluch, który przyszed na wiat wczoraj. mier jest zjawiskiem naturalnym i dlatego musimy j jako obaskawi , chociaby artami: utrat ojca mona przebole , ale nie utrat ojcowizny...

Moim zdaniem

zdaniem uşytkowników www.wrzesnia.info.pl madmips: Śmierć nie robi juş na nikim wraşenia,

dzięki mediom. Jedynie bezpośredni z nią kontakt wyzwala w nas emocje, czasem strach i niepokój, czasem nienawiść. Oszukać śmierci się nie da, moşna tylko starać się tak şyć, by coś po nas pozostało i czasami o nas wspomniano. Często chodzę po cmentarzach i rzuca mi się w oczy obłuda ludzi głoszących wyniosłe teksty, şe po śmierci nie zapomną, czeka cię şycie wieczne, itp. Potem napotykam dziesiątki i setki opuszczonych, zaniedbanych oraz zdewastowanych grobów ludzi. Zastanawiam się wtedy, czy w to wierzyli... Ja nie wiem, jak w to uwierzyć. Radzik: Wierzyć w şycie po śmierci czy teş nie, to indywidualna sprawa kaşdego człowieka. Dyskutowanie o tym nikogo nie przekona co do naszego faktycznego stanu po śmierci – dalszego bytu lub nie. Albo się wierzy, albo nie – i jedno, i drugie nie jest złe. Wszystkich czeka nas to samo, niezaleşnie od tego, jaka jest prawda.

Zenobia Piotrowska, emerytka: – Zapalam znicze wielu osobom: męşowi, synowi, rodzicom. Grobów wszystkich krewnych nie jestem w stanie odwiedzić, bo są rozrzucone po całej Polsce. Kaşdy boi się śmierci. Najtrudniejsza jest jednak śmierć najblişszych. Trudno się otrząsnąć po takim doświadczeniu, cierpienie trwa bardzo długo. Jarosław Stolarek, pracownik fabryki: – Idę na cmentarz odwiedzić groby starszych krewnych. Na szczęście nikt z mojej rodziny nie umarł młodo. Sam nie myślę za często o śmierci. W codzienności takie rozwaşania jakoś umykają. Nawet jak bliski umrze, to wiadomo, pojawia się ból, cierpienie, ale jakoś şyje się dalej. Jak by na sprawę nie patrzeć, śmierć to jedyna sprawiedliwość.

Śmierć uwaşam za: ostateczny koniec

Jan Waleryszak, kierowca: – Zapalam znicz na grobach krewnych: ojca, brata, teściów. Wiadomo, şe kaşdy boi się śmierci, ale jest ona nieunikniona. Czasem ludzie, którzy są bardzo chorzy i cierpią, boją się bólu, a śmierć traktują jak wybawienie. Najgorsze jest, jak ktoś musi pochować własne dzieci.

opinie internautĂłw na www.wrzesnia.info.pl

Waldemar Śliwczyński

Zblişa się dzień Wszystkich Świętych; zdecydowana większość Polaków wybiera się tego dnia na cmentarze. Wrzesińskich przechodniów zapytaliśmy, komu zapalą w tym roku znicz i... czy sami boją się śmierci.

22%

67%

11%

poczÄ…tek Ĺźycia wiecznego bramÄ™ do kolejnych narodzin

Satyryczny komentarz tygodnia: nic tak nie cieszy, jak nieszczęścia innych...

jedno pytanie – jedna odpowiedź

Jak reagujemy na wieść o śmierci? Tomasz Szternel: – Poinformowanie o śmierci bliskiej komuś osoby jest nie lada wyzwaniem dla policjantów. W jaki sposób to robicie – osobiście czy takşe telefonicznie? Z jakimi reakcjami się spotykacie? Krzysztof Szcześniak, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrześni: – Osobiście docieramy do rodziny i przekazujemy jej tragiczną wiadomość. Nie przypominam sobie, abyśmy kiedykolwiek musieli dzwonić. To byłoby nietaktem z naszej strony. A reakcje ludzi są róşne i wynikają z wielkiego przeşycia, szoku, traumy. Nie ma zasady, bo kaşdy przeşywa to inaczej. Jeden potrzebuje pomocy czy wsparcia, a inny je odrzuca. W razie konieczności, za pośrednictwem instytucji świadczących pomoc poszkodowanym, moşemy zapewnić psychologa.

Korzystne ceny, dowĂłz, doradztwo.

Magazyn Zboşowy z Mieszalnią Pasz GS „S.Ch.� Września, ul. Kolejowa 10 tel. 663 990 249 Zapraszamy

GS „S.Ch.� Września ul. Kolejowa 10, tel. 61 4362 873

Zapraszamy

 RERN&HQRVXDeska tarasowa (dwustronnie ryflowana) Nekla ul. Dworcowa 33 Roz-863

pn.-sob. 7.00-19.00 nd. 8.00-14.00

KSERO do formatu A3 czarno-białe i kolorowe

WYDRUKI z nośników

 

Tarcica obrzynana i nieobrzynana

61 436-27-33, 436-29-49

herbaty na wagÄ™

) *() ' + %& ' *, -. %& '/'0%

wykonuje wiby dachowe wg zamĂłwie. boazerie podbiciowe impregnacja cinieniowa drewno kominkowe

DOM-GAZ

ELEKTRONICZNE

 %& '(&%& '

TARTAK NEKLA

GAZ

papierosy

 !"#"$

tel. 061 4386-046, fax 061 4386-076

0605-338-906, 0605-550-379

SALONIK

Kościuszki 16 (koło parkingu basenu)

GAZ EKO-GAZ

61 436-46-84 604-710-781 pn-sob 8.00-19.00 niedziela 9.00-13.00

SKĹ AD DREWNA I WĘGLA Gutowo MaĹ‚e, ul. Powidzka 9 (przy torach kolejowych), tel./fax 61 437-64-56

tLPOTUSVLDKFEBDIPXF tUBSDJDBPCS[ZOBOB t8Ć–(*&-,".*&//: #36/"5/: tESFXOPPQBÂ’PXFLPNJOLPXF

%045"8:0000 693-631-996

Roz-1039

tnawozy - szeroki asortyment tNBUFSJBÂ’ZCVEPXMBOFSkl-641

groszek, ekogroszek, miały, koks

Prowadzimy:

tskup zboşa i rzepaku tusługowe składowanie zbóş i kukurydzy tsprzedaş pasz dla trzody i drobiu W rozliczeniu moşliwość wymiany zboşa na pasze lub inne towary.

Sa-412b

twęgiel - kostka, orzech,

Roz-1043

Oferujemy:

Roz-1044

Reklama


28 października 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

3 Aktualności Burmistrz wyróżniony za krzewienie Tomasz Kałużny otrzymał wyróżnienie w konkursie na „samorządowego Oskara”. Uroczysto wrczenia Nagród im. Grzegorza Palki (przyznawanych przez Lig Krajow za wybitne zasugi dla samorzdu terytorialnego) miaa miejsce w niedziel 23 pa dziernika w Muzeum im. Jana Pawa II w Warszawie. Laureatami konkursu w dziedzinie ogólnopastwowej zostali: Minister Rozwoju Regionalnego Elbieta Biekowska (za aktywno i skuteczno w transmisji rodków europejskich do samorzdów) oraz pose Tadeusz Woniak (za dziaalno na rzecz wdraania w ycie publiczne wartoci katolickiej nauki spoecznej).

W dziedzinie dziaalnoci samorzdowej o wymiarze ogólnokrajowym nagrodzono m.in. prezydenta Gdaska Pawa Adamowicza (za determinacj w urzeczywistnianiu ideaów Solidarnoci) i wiceprezesa Unii Miasteczek Polskich Stanisawa Bodysa (za skuteczne rozwizywanie spraw maych miast i gmin). Poza kolejnymi, odrbnymi nagrodami w kategorii dziaa w samorzdzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym, kapitua konkursu przyznaa jeszcze wyrónienia. Wanie tej kategorii znalaz si burmistrz Tomasz Kauny. Wrzesiskiego wodarza wyróniono za „krzewienie idei udziau obywateli w demokratycznym akcie gosowania”. Liga Krajowa to organizacja, która zrzesza Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie, promuje dziaania na rzecz kontynuacji demokratycznych reform,

Cieszę się, że dołączyłem do szacownego grona laureatów tej nagrody – przyznaje burmistrz Kałużny

a swoj dziaalno opiera na hale: „Rodzina – Wspólnota lokalna – Ojczyzna”. Patron nagrody nazywanej „samorzdowym Oskarem”, Grzegorz Palka, to samorzdowiec i prezydent odzi z lat 1990-1994, który zgin w wypadku samochodowym. T. Kałużny osobiście odebrał wyróżnienie w konkursie im. Grzegorza Palki. DAI Burmistrza nagrodzono za krzewienie idei udziału obywateli w głosowaniu Fot. AFL

Reklama

Pałac na Opieszynie zaprasza na

Andrzejki

Zapewniamy magiczny wieczór pełen wrażeń, oferujemy wykwintne menu oraz wspaniałą oprawę muzyczną.

sobota 26.11.2011, godz. 19.00 Koszt 250 zł za parę (w cenie zaproszenia 0,5l alkoholu)

Gas-237a

tel. 61 4365-242, 502-236-227 U nas wszystkie życzenia się spełniają!

Gas-238

Niedzielne obiady "Jesz ile chcesz"

Restauracja zaprasza na obiady w formie bufetu szwedzkiego - szeroki wybór potraw! Cena bufetu 30 zł od osoby, dzieci do 10 lat - 15 zł, dzieci do 3 lat - menu gratis. Zapraszamy w każdą niedzielę w godz. 13.00-17.00 oraz 1 listopada w godz. 13.00-18.00 Bd-352

Najlepsze farby w mieście! plus

Konkurencyjne ceny!

ul. Warszawska 35 wejście od ul. Fabrycznej obok drogerii NATURA tel. 698-289-751

ww-143

pon.-pt. 9.00-17.00 sob. 9.00-14.00

W 2 GODZINY*

]ã

* z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT

AUTORYZOWANY PUNKT SPRZEDAŻY Video-Best Września, Legii Wrzesińskiej 17 tel. 61 436-51-98

Usl-745

plakatów A3 tel. 61 437 49 57


Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

4 Zdarzenia Trzech na jednego. Czołówka na prostej Był bez szans

ci w kontenerach przy ul. Wojska Polskiego. Dokona tego 23 pa dziernika. Straacy ugasili ogie prdem... wody.

„ Dzie pó niej niezna-

ni sprawcy zaprószyli ogie na wysypisku mieci w Gazewicach. W akcji ganiczej uczestniczyy trzy jednostki: miejscowa, z Koaczkowa i Sokolnik.

ra na mieci, tym razem przy ul. Batorego, mia miejsce w nocy 25 pa dziernika. Piroman najwidoczniej nie móg spa ...

„ Zwarcie instalacji elek-

trycznej byo przyczyn poaru, jaki wybuch w kotowni budynku w Kbowie.

 W czołowym zderzeniu poważnie ucierpiały oba auta. Miejsce wypadku zabezpieczyli strażacy (25-letni mieszkaniec powiatu kaliskiego), jadc w kierunku Wrzeni i skrcajc na Osowo, nie ustpi pierwszestwa przejazdu podajcemu w stron Pyzdr peugeotowi 307 (prowadzonemu przez 27-latka Do wypadku doszo 22 pa dzierni- z gminy Wrzenia). W efekcie doszo ka okoo godz. 7.00 na drodze wo- do czoowego zderzenia. W akcji ratunkowej uczestniczyjewódzkiej nr 442 w Nowej Wsi Królewskiej. Ze wstpnych ustale li straacy z Wrzeni, Kaczanowa policji wynika, e kierowca bmw 320 i Gozdowa, a take policja i ratow-

Kierowcy kompletnie rozbitych samochodów trafili do szpitala. Ale przeżyli.

 Spadający piec omal nie przebił szyby i kierowcy drugiej ciężarówki

Fot. KUL

3,4

metra wynosi wysoko przejazdu pod wiaduktem w Miosawiu

Miejsce wypadku zabezpieczali straacy z OSP Miosaw i Biaego Pitkowa. Droga bya zablokowana przez niemal trzy godziny. Wikszych korków nie byo, bo druhowie zorganizowali objazdy. – Kierowcy byli trze wi – mówi Roman Nowak, kierownik posterunku policji w Miosawiu. – Sprawca kolizji zosta ukarany 500-zotowym mandatem. Konstrukcja wiaduktu nie zostaa naruszona. ukasz Róaski

 Dostawczo-ciężarowego nissana

atleona postawiła na koła dopiero fadroma Fot. TOS

Przybyli policjanci spisali protokó i sprawdzili stan trze woci uczestników kolizji, bo tak zakwalifikowali zdarzenie. Badanie wykazao 0,54 mg/dm3 alkoholu w powietrzu wydychanym przez 21-letniego pyzdrzanina. Droga zostaa uprztnita i odblokowana przed godz. 8.00. TOS

Zgłosił się na policję, gdy zobaczył swoje zdjęcie na stronie internetowej Stróże prawa zatrzymali 30-letniego wrześnianina, za którym zostały wydane trzy listy gończe i Europejski Nakaz Aresztowania. Zgłosił się do nich sam... Ta historia brzmi niewiarygodnie. Sławomir D. był poszukiwany przez Sąd Okręgowy w Poznaniu, Sąd Rejonowy w Szamotułach i Prokuraturę Rejonową

mundurowi podjli nietypow interwencj. Otworzyli drzwi do mieszkania przy ul. Piastów, w którym przebyway paczce dzieci. Z ojcem nie byo kontaktu...

nicy medyczni. Ci ostatni przewie li poszkodowanych kierowców do szpitala. Jeden dozna zamania koci udowej, a drugi – otar naskórka rk, czoa i tuowia (zosta wypisany do domu). Badanie wykazao, e obaj byli trze wi. Droga wojewódzka zostaa odblokowana dopiero po zakoczeniu dziaa, co trwao blisko dwie godziny. Tomasz Szternel

i spowodował groźną kolizję

Wyjecha z drogi podporzdkowanej. Dopiero badanie wykazao, e by pijany. Rzecz tyczy zdarzenia, do którego doszo 21 pa dziernika przy ul. Niepodlegoci w Pyzdrach. Okoo godz. 3.30 kierujcej nissanem atleonem wyjecha z drogi podporzdkowanej (z ul. 3 Maja) renault espace. Dostawczo-ciarowe auto „skasowao” jego przód, uderzyo w zaparkowanego na poboczu fiata 126p i przewrócio si na lewy bok. Na szczcie 40-letniej pyzdrzance si nic nie stao. Odmówia hospitalizacji. Zostaa tylko zaopatrzona przez ratowników medycznych. Miejsce zdarzenia zabezpieczyli straacy z Pyzdr, Pietrzykowa i Wrzeni. Rozczyli instalacje elektryczne od akumulatorów, zamknli zawór instalacji gazowej we francuskim aucie i usunli pyny eksploatacyjne. Na czas prowadzonych dziaa zablokowali drog. Niespodziewanie dugo trwao podnoszenie nissana. A to dlatego, e nie moga z nim sobie poradzi wcigarka na lawecie. Z pomoc przyjechaa dopiero fadroma.

„ Take 25 pa dziernika

Fot. KP PSP we Wrześni

Utknęły pod wiaduktem Kierował po kilku głębszych

Ponad dwutonowy piec fabryczny spad z naczepy tira wprost pod koa innego samochodu ciarowego. Na szczcie nikomu nic si nie stao, cho byo bardzo gro nie. Do zdarzenia doszo w pitek 21 pa dziernika okoo godz. 16.40 na drodze krajowej nr 15 w Miosawiu. 52-letni mczyzna kierowa renaultem, na którego naczepie zaadowany by piec. Gdy ciarówka przejedaa pod wiaduktem kolejowym na ul. Poznaskiej, piec zaczepi o budowl. Spadajce urzdzenie osuno si wprost pod koa innego tira, który akurat przejeda pod wiaduktem. Piec omal nie przebi szyby w kabinie ciarówki i nie przygniót 26-letniego kierowcy. – Gdyby na miejscu tira by samochód osobowy, mielibymy tragedi – stwierdza Piotr Trawiski z Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej we Wrzeni. – Na szczcie nikomu nic si nie stao.

„ Kto podpali mie-

„ Kolejny poar kontene-

we Wrześni. Jego zdjęcie widniało nawet na policyjnych stronach internetowych. – Gdy się o tym dowiedział podszedł do policjantów w Słupsku, gdzie przebywał. Powiedział, że jest poszukiwany – mówi rzecznik policji Krzysztof Szcześniak. Miało to miejsce 19 października. Podejrzany trafił do aresztu. TOS

„ Ochotnicy z Targowej Górki usunli konar drzewa zwisajcy nad wejciem do kocioa. Bo zagraa wiernym. TOS

Kronika policyjna

Napadli na starszego mczyzn i okradli go z co wartociowszych rzeczy. W tym samochodu... Mroce krew w yach sceny rozegray si 19 pa dziernika w Gieratowie (gmina Nekla). Okoo godz. 22.00 na jedn z prywatnych posesji (przy drodze serwisowej trasy K92) wtargno trzech zamaskowanych modych mczyzn. W sobie tylko znany sposób weszli do domu, w którym przebywa 74-letni mczyzna. Nie zastanawiajc si dugo, powalili go na ziemi i skrpowali tam samoklejc. Nastpnie spldrowali wszystkie pomieszczenia. Wynieli z nich telewizor i elektronarzdzia. Ale to nie wszystko – wzili take kluczyk i dokumenty od volkswagena polo. Odjechali autem w nieznanym kierunku. – Prowadzimy intensywne czynnoci operacyjne. Dysponujemy wieloma informacjami, które wci weryfikujemy. Dla dobra sprawy nic wicej nie mog powiedzie – zapiera si rzecznik komendy policji Krzysztof Szczeniak. Nie ma wtpliwoci, e do zdarzenia doszo na tle rabunkowym. Poszkodowany nie dozna adnych obrae. Straty oszacowa na 17 tys. z. TOS

Straż Pożarna

28 października 2011

„ Kto wama si

do domu jednorodzinnego przy ul. Kociuszki. Dokona tego 20 pa dziernika. Ukrad aparat fotograficzny, kamer i biuteri. Byy warte okoo 9 000 z.

„ Nastpnego dnia z fir-

my przy ul. Miosawskiej znikna damska torebka. Znajdoway si w niej portfel z dokumentami i telefon komórkowy. Poszkodowana oszacowaa straty na 600 z.

„ 1,19 mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu mia 48-letni wrzenianin kierujcy fordem galaxy. Zosta zatrzymany przy ul. Wrocawskiej. „ Odci przewody zasi-

lajce, a nastpnie ukrad urzdzenie kontrolujce temperatur w kabinie tira. Mowa o zodziejaszku, który w nocy z 21 na 22 pa dziernika pojawi si na MOP-ie przy autostradzie A2 w Gozdowie.

„ Kto w nocy

z 22 na 23 pa dziernika upatrzy sobie forda mondeo zaparkowanego przy Warszawskiej. Wybi w nim szyb i wymontowa radioodtwarzacz.

„ 36-letni wrzenianin

przeci trzy opony w VW passacie zaparkowanym przy ul. Chrobrego. Zosta zatrzymany na gorcym uczynku (23 pa dziernika). TOS


28 paĹşdziernika 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

5

Karetki bez Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;cza. Wojewoda interweniuje i grozi <<

dok. ze s. 1

W rozwizanie sporu wczyo si Starostwo Powiatowe we Wrzeni. â&#x20AC;&#x201C; W trosce o zdrowie i ycie naszych mieszkacĂłw interweniowalimy u wojewody â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi wicestarosta Waldemar Grzegorek. â&#x20AC;&#x201C; Na nasz prob we wtorek odbyo si spotkanie u wojewody. Niestety, nie przynioso ono rezultatĂłw. ZarĂłwno PCM, jak i urzd wojewĂłdzki obstaj

przy swoim. Pleszewianie twierdz, e za cze powinien paci Pozna. Starosta pleszewski Micha Karalus zada nawet od wojewody zwrotu kosztĂłw poniesionych przez PCM w zwizku z instalacj cza ISDN. W sumie okoo 5 800 z. Tomasz Stube, rzecznik prasowy urzdu wojewĂłdzkiego, nie pozostawia wtpliwoci: â&#x20AC;&#x201C; Roszczenia PCM naley uzna za bezprawne i bezpodstawne, a w przypadku wy-

czenia czy ISDN w komendach w Supcy i Wrzeni wojewoda skieruje do PCM pismo ze wskazaniem koniecznoci uruchomienia dyspozytorni medycznej we Wrzeni. A wtedy PCM bdzie musiao wydatkowa miesicznie kilkanacie tysicy zotych, a nie, jak teraz, 500 z za cza. Szpital w Pleszewie w czerwcu zapewnia, e ma wszelkie wymagane urzdzenia i cza zapewniajce czno zespoĂłw ratownictwa medycz-

nego â&#x20AC;&#x201C; Wtedy nie wskazywa na potrzeb dofinansowania jakiekolwiek przedsiwzicia zwizanego z zapewnieniem cznoci â&#x20AC;&#x201C; dodaje Stube. Ireneusz Praczyk, rzecznik prasowy PCM: â&#x20AC;&#x201C; Nadal uwaamy, e racja jest po naszej stronie. Co do uruchomienia dyspozytorni medycznej we Wrzeni, na razie nie znamy oficjalnego stanowiska wojewody, dlatego nie mog si do tego odnie . TOM

Co sĹ&#x201A;ychaÄ&#x2021;

AktualnoĹ&#x203A;ci

Â&#x201E; W niedziel o 15.00 we wrzesiskiej farze zostanie odprawiona msza wita w intencji myliwych. W liturgii bd uczestniczy czonkowie kĂł owieckich ziemi wrzesiskiej. Po mszy wystpi reprezentacyjny zespĂł Polskiego Zwizku owieckiego â&#x20AC;&#x17E;Capella Zamku Rydzyskiegoâ&#x20AC;?. Bdzie mona posucha muzyki sakralnej i kameralnej, a take owieckich hejnaĂłw. JOG Â&#x201E; W sobot w gospodar-

Reklama

stwie agroturystycznym Country Club w Nowym Folwarku odbd si zawody konne Hubertus. Pocztek o godz. 13.30. W programie m.in. konkurs o puchar starosty wrzesiskiego. DAI

Â&#x201E; LO im. Sienkiewi-

Restauracja 

  

 ! 

Hotel Polonia Podstolice

BAL

ANDRZEJKOWY )QTĂŚEGT[VO[\CRGYPKC\GURĂ&#x17D;Ä&#x2018;

25.11.2011 - SEKRET 26.11.2011 - DUET HIT 7PCU\CDCYC\CYU\GLGUVWFCPC

\Ä&#x2018;QU

- NOCLEG GRATIS \CRTCU\CO[

Gas-233a

Gas-244

  "# $% "

5;.9'56'4 \Ä&#x2018;QFQUQD[ PQENGI)4#6+5

cza zakwalifikowao si do finau ogĂłlnopolskiego konkursu â&#x20AC;&#x17E;Polski Internetâ&#x20AC;? w kategorii szkĂł ponadgimnazjalnych. Sukces jest podwĂłjny. Stron internetow wrzesiskiego ogĂłlniaka za godn wyrĂłnienia uznaa zarĂłwno kapitua konkursu, jak i internauci. W finale pozostao tylko pi szkĂł. Gosy mona oddawa jeszcze dzi, klikajc w odpowiedni zakadk na stronie www.polskiinternet.org.pl. Na gosy czeka te Gminny Orodek Kultury w Koaczkowie, ktĂłry zakwalifikowa si do finaowej pitki w kategorii kultura i sztuka. JOG

Â&#x201E; Do artykuu sprzed ty-

godnia pt. Prokuratura przesuchaa dyrektora orodka wkrad si bd. Zawiadomienie do prokuratury wpyno 11 pa dziernika, a nie â&#x20AC;&#x201C; jak napisaem â&#x20AC;&#x201C; 11 wrzenia. Za pomyk przepraszam. Filip Biernat

Â&#x201E; Na dzi oddzia dzie-

cicy wrzesiskiej biblioteki publicznej zaplanowa imprez pod hasem â&#x20AC;&#x17E;Filmowe Halloweenâ&#x20AC;?. Na godz. 14.00 zaproszone s dzieci w wieku od 4 do 10 lat, a na 16.00 â&#x20AC;&#x201C; modzie od 11 do 16 lat. W programie: zabawy zwizane z Halloween, ogldanie filmĂłw i bajek, malowanie twarzy i sodki poczstunek. JOG

Â&#x201E; 11 listopada zostan otwarte dwie wystawy Andrzeja Jerzego Lecha z serii â&#x20AC;&#x17E;Kolekcja wrzesiska 2010â&#x20AC;?. O 17.00 w muzeum regionalnym zobaczymy zdjcia z wiosny 2010, a o 18.00 w WOK-u â&#x20AC;&#x201C; z jesieni. W imieniu autora i organizatorĂłw zapraszamy. W www.wrzesnia.info.pl


28 października 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

6 Aktualności

Najlepsze nadal niesprzedane Ponad 1 mln 400 tys. zł zarobił powiat na sprzedaży nieruchomości. Do tej pory do kasy powiatu wpyno dokadnie 1 mln 427 tys. 10 z. Oznacza to, e tegoroczny „plan sprzedaowy” dotyczcy powiatowych nieruchomoci zosta wykonany z nadwyk. W tegorocznym budecie powiatu zaplanowano dochód z tego tytuu na poziomie 1 mln 246 tys. 500 z. Uzyskanie minimum budetowego byo moliwe dziki sprzeday dwóch dziaek. Najwicej pienidzy powiat zarobi na sprzeday gruntu przy ul. Objazdowej o powierzchni 5987 m2. Nabywca zapaci za ni 1 mln 145 tys. 340 z. Starostwo sprzedao te parking (pow. 1116 m2) znajdujcy si przed siedzib Powiatowego Lekarza Weterynarii przy ul. Kaliskiej. Uzyska-

no za niego za kwot 281 tys. 670 z. – Jednake nie bya ona przedmiotem postpowania przetargowego, z tego wzgldu, e w terminie wskazanym w wykazie nieruchomoci spadkobierca poprzedniego waciciela skorzysta z przysugujcego mu prawa pierwszestwa w nabyciu nieruchomoci – informuje Jolanta Pielak, naczelnik Wydziau Geodezji, Kartografii i Nieruchomoci Starostwa Powiatowego we Wrzeni. Sytuacja na rynku nieruchomoci jest trudna. Najwiksze jest zainteresowanie gruntami pod budownictwo jednorodzinne. Dziaki inwestycyjne ciesz si mniejsza popularnoci. – Nie bez znaczenia pozostaje fakt ogólnego pogorszenia nastrojów konsumenckich, spowodowanego rosncymi kosztami utrzymania, co w istocie moe oznacza spowolnienie równie na rynku nieruchomoci – mówi J. Pielak. Najlepsze powiatowe kski faktycznie sprzedaj si jednak opornie. Cho by boiska sportowe przy Szosie Witkowskiej, za Zespoem Szkó Politechnicznych, o cznej powierzchni 1,1 ha. Odbyy si ju trzy przetargi; bez rezultatu. – Dla tej nieruchomoci w biecym mie-

sicu burmistrz Wrzeni wyda decyzj o warunkach zabudowy na trzy budynki wielorodzinne, trzy budynki garaowe wraz z drogami dojazdowymi oraz inn infrastruktur – kontynuuje Jolanta Pielak. A wic jest to teren inwestycyjny dla deweloperów. W grudniu ma odby si kolejny przetarg na jego zbycie. Podobnie bdzie z budynkiem byego Urzdu Celnego przy ul. 3 Maja nr 5. Wczeniej, bo ju 14 listopada, w drodze rokowa bdzie sprzedawana tzw. hala montaowa byego Meramontu przy ul. Kociuszki. Powierzchnia hali to 1924 m2, caa dziaka ma 2461 m2. Cen wywoawcz ustalono na 571 tys. 200 z. – Nieruchomo ta ma bardzo dobre pooenie. Jej przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego równie jest wielofunkcyjne, bowiem teren ten moe by wykorzystany na dziaalno zarówno usugow, handlow, jak i produkcyjn – przekonuje naczelnik Pielak. Obok hali znajduje si równie budynek biurowo-magazynowy o powierzchni 4439 m2. Zarzd powiatu równie przymierza si do jego sprzeday. Filip Biernat

 Naczelnik Jolanta Pielak; w tle hala montażowa gotowa do sprzedaży

Fot. FIB

Reklama

Ministerstwo nie pomoże z tirami Ministerstwo Infrastruktury nie pomoże samorządom w walce z tirami, które rozjeżdżają lokalne drogi. Przypomnijmy, e gmina Nekla i powiat wrzesiski wystosoway apel do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie zatrzymania fali tirów, które niszcz drogi lokalne. Ciarówki pojawiy si po wprowadzeniu e-myta i podwyszeniu opat na autostradzie A2. Samorzdom na apel odpowiedziao Ministerstwo Infrastruktury. Ale nie s to dobre wieci. Powiat wrzesiski otrzyma odpowied , e to wina Autostrady Wielko-

polskiej SA – prywatnej firmy, która jest wacicielem autostrady. „Autostrada Kulczyka” wprowadzia maksymalne dopuszczalne prawem stawki. Kierowcy tirów na odcinku od Konina do Poznania musz zapaci cznie 180 z. To dla niektórych firm transportowych sporo. – Strona publiczna ma prawo do zakwestionowania wysokoci stawek, ale takie dziaanie moe wiza si z odpowiedzialnoci odszkodowawcz Skarbu Pastwa – informuje Jarosaw Waszkiewicz, dyrektor Departamentu Dróg i Autostrad w Ministerstwie Infrastruktury. Z kolei radni z Nekli wnosili o obnienie stawek opat na drogach krajowych. Ich zdaniem odciyoby

to ruch na niektórych drogach powiatowych w gminie. Ministerstwo jednak twierdzi, e opaty na drogach krajowych nale do jednych z najniszych w Europie, w przeliczaniu za przejazd 1 km drogi. – Zarzdcy dróg samorzdów maj moliwo wprowadzenia ogranicze prdkoci i tonau dotyczcych tirów – zauwaa J. Waszkiewicz. Jedyna dobra informacja, to to, e: – Zaplanowano rozszerzenie ETC (opaty elektroniczne – przyp. red.), które powinno nastpi w pocztkowych miesicach 2012 roku – mówi Mikoaj Karpiski, rzecznik ministerstwa. Maj one by wprowadzone na drodze krajowej 92 na odcinku od Wrzeni do owicza. FIB

Spełniło się jedno z marzeń lokalnych harcerzy Zwizek Druyn ZHP Wrzos przeksztaci si w Hufiec Wrzenia, czyli w jednostk tylko o szczebel nisz od wojewódzkiej chorgwi. Pierwszy zjazd Hufca Wrzenia odby si w niedziel 23 pa dziernika w Gimnazjum nr 2. Po wprowadzeniu sztandaru i odpiewaniu hymnu ZHP druhny i druhowie, pod okiem penomocnika Chorgwi Wielkopolskiej, wybrali nowe wadze. Komendantk zostaa Karolina Okuniewska, a jej zastpc – Krystian K dziora. Zjazd zakoczy si wspólnym krgiem. – Miejmy nadziej, e iskierka puszczona w ten krg rozpali we wszystkich energi do dalszego dziaania. Bo teraz bdziemy potrzebowa jej jeszcze wicej – stwierdzia nowa-dawna komendantka.

K. Okuniewska: – Przywrócenie hufca jest nagrod za ogrom pracy naszych instruktorów harcerskich.

Starania o utworzenie, a waciwie przywrócenie we Wrzeni hufca trway ju od kilku lat. – Dlatego, gdy pod koniec sierpnia komendant Chorgwi Wielkopolskiej, harcmistrz Jarosaw Rura, wyda rozkaz powoujcy Hufiec Wrzenia, spenio si jedno z ma-

rze Wrzosu. Powoanie tej struktury w naszym miecie to ogromny powód do dumy i radoci. Ale równie kolejne wyzwania – zauwaa K. Okuniewska. Zmiana organizacyjna jest po czci odpowiedzi na niesabnce zainteresowanie harcerstwem wród dzieci. – W miar moliwoci staramy si powoywa nowe jednostki, tak by kade chtne dziecko znalazo u nas swoje miejsce. Jednak eby to zrealizowa , cigle potrzebujemy nowej kadry. Dlatego niezalenie od tego, czy masz 10, 16, czy 20 lat, moesz si do nas przyczy – apeluje komendantka. Wszystkich zainteresowanych wsparciem Hufca Wrzenia odsyamy na stron internetow www.wrzos.org. DAI


7

Wiadomości Wrzesińskie Reklama

28 października 2011

www.wrzesnia.info.pl www.wrzesnia.info.pl

Adam Szalaty Gniezno

ROLNIKU - KUPIMY TWOJE MLEKO! 1,45 zł / 1 litr*

Roz-1086

Zajęcia dla Pań w każdym wieku! Czas trwania 60 minut. Zapraszamy w każdy czwartek o godzinie 17:00 do budynku Przedszkola Niepublicznego „Tęczowa Chatka” przy ul. Gen. T. Kutrzeby 1 we Wrześni.

Roz-1093

Ćwiczenia z elementami tańca.

Żyj aktywnie – młodo, zdrowo i dłużej.

Informacje i zapisy: Pani Justyna Jastrzębska – Dyrektor Przedszkola

tel. 660 322 901 Gas-240a

AEROBIK

* cena proponowana, zależna od ilości mleka

Rol-211

Kontakt: tel. 61 424-18-86, kom. 508-635-789

serdecznie zaprasza na

Zabawę Andrzejkową 19.11.2011 roku Bilet 190 zł od pary!

Niepowtarzalne menu, muzyka na żywo, lanie wosku, wróżby, profesjonalna obsługa!

Węgierki, ul. Lipowa 12, tel. (61) 67 70 435


28 października 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

8 Aktualności Spacerkiem po Wrześni

Połączyła ich pasja Ponad pół tysiąca młodych ludzi, którzy zjechali do Wrześni, dzieliło niemal wszystko. Łączył taniec.

 Pracownicy ostrowskiej firmy przy

budowie mostku pod wiaduktem używają m.in. wibromłota Fot. DAI

„ Pod wiaduktem na ul. Sikor-

skiego rozpocza si w tym tygodniu budowa mostku, który poczy dwa rozdzielone Wrzenic odcinki scieki pieszo-rowerowej. Uywamy formy zdrobniaej: mostek, poniewa nie bdzie to wielka konstrukcja. Prace wcale jednak nie s drobne. Zleceniodawc jest poznaska Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (zarzdca drogi krajowej przebiegajcej przez ul. Sikorskiego), a wykonawc pierwszego etapu – firma Bud-In z Ostrowa Wlkp. Budowa zacza si od wbijania za pomoc wibromota pneumatycznego metalowych cianek szczelinowych, które bd umocnieniem brzegowym i przyczókami mostu. O dalszych pracach bdziemy informowa na bieco. „ Mostku jeszcze nie ma, ale przy odrobinie wysiku mona go sobie wyobrazi . Podobny zabieg mona zastosowa na skrzyowaniu ul. Wojska Polskiego, Kosynierów i Powstaców Wielkopolskich. Urzd Miasta i Gminy Wrzenia prowadzi bowiem postpowanie administracyjne w sprawie przebudowy tego skrzyowania. Czyli: bdzie kolejne rondo. „ A jeli komu mao widoków na przyszo , moe przenie si na osiedle Lipówka, stan na ul. Koralowej, Szafirowej, Rubinowej lub Brylantowej i wyobrazi sobie haasujce ekipy remontowe. Kiedy drogowi budowlacy si tam pojawi, dokadnie nie wiadomo – ale wiadomo, e burmistrz poinformowa o zamiarze budowy wymienionych dróg. „ Mama 5-letniego niepenosprawnego ruchowo, ale wspaniale rozbrykanego Mikoaja Draheima z Wrzeni, dzikuje za wielki odzew, z jakim spotka si nasz apel o pomoc dla chopca. Mikoaj potrzebuje nowego wózka inwalidzkiego, a jedn z form wsparcia jest zbiórka plastikowych nakrtek, które skupuj firmy recyklingowe. Pani Aneta staa si nieco rozpoznawalna, dziki czemu otrzymuje teraz oferty pomocy nawet przy robieniu zakupów. Przypomnijmy adresy, pod które mona dostarcza nakrtki: redakcja „WW” przy ul. Fromborskiej 18, biuro ogosze „WW” przy ul. Jana Pawa II 14, SSP nr 2 przy ul. Kociuszki 24 oraz przedszkole Soneczko przy ul. 3 Maja 4. Szczegóy na portalu www.wrzesnia.info.pl. DAI

Takiego oblenia hala sportowa przy Gimnazjum nr 2 nie przeywaa ju dawno. 22 pa dziernika odbyo si tam Otwarte Grand Prix Polski Dance 2011. – Miaem obawy, bo tego samego dnia odbywaj si trzy due imprezy. Tym wiksza rado , e przyjechao tylu uczestników – nie kry zadowolenia organizator imprezy Przemysaw Hedrych. W caodniowych zmaganiach wzio udzia kilkadziesit zespoów i duetów, a take przeszo 150 solistów z caego kraju. Ich popisy oceniao jury, któremu przewodniczya licencjonowana sdzia Polskiego Towarzystwa Tanecznego Magorzata Janiak. – Poziom by bardzo wysoki, zwaszcza w hip-hopie. To bya zdecydowanie najbardziej oblegana kategoria – przyznaa ju po zakoczeniu zmaga. Chwalia dobr organizacj i jeszcze lepsz atmosfer. Podkrela, e t drug stworzyli sami uczestnicy. – Taniec by i wci jest popularny, czego najlepszym po-

 Formacje hip hopowe zaprezentowały niezwykle efektowne układy choreograficzne twierdzeniem s programy „You Can Dance” czy „Taniec z Gwiazdami”. Dla dzieci i modziey to doskonaa forma spdzania wolnego czasu – podkrelia kaliszanka. Uczestnicy zmaga nie mogli narzeka . Liczba kategorii tanecznych i wiekowych sprawia, e nikt nie

Ortograficznego mistrza poznamy 11 listopada

Już po raz dziewiąty w ośrodku kultury przy ul. Kościuszki zorganizowano wrzesińskie dyktando (25 października). Z tekstem zatytułowanym „Przedwyborcza gorączka”, którego autorem był Sebastian Surendra, zmagało się 67 osób. Nie zabrakło wśród nich dwukrotnego laureata – Stanisława Gajosa spod Strzelna, który, jak przyznał, popełnił na pewno dwa błędy. Wideorelacja na www.wrzesnia.info.pl; zakładka Września. KUL

Po długiej chorobie zmarł Roman Łapawiec – szef LOK-u, zasłużony wrzesiński działacz społeczny i sportowy

R

oman Łapawiec zmarł w sobotę 22 października. Od kilku lat walczył z rakiem. Miał 70 lat. Jego odejście to smutna wiadomość dla bardzo wielu ludzi, nie tylko wrześnian. Roman Łapawiec przybył do Wrześni w 1963 roku z dalekiego Lubaczowa. Na początku pracował tu w Powiatowym Komitecie Kultury Fizycznej. Na stanowisku szefa wrzesińskiego oddziału Ligi Obrony Kraju zastąpił Franciszka Losę. W ramach działalności w LOK-u zorganizował setki zawodów strzeleckich. Był także szkoleniowcem; wychował m.in. dwukrotnego mistrza Europy kadetów w biathlonie letnim – Dawida Wiącka z Marzenina. R. Łapawiec był człowiekiem o wielkiej kulturze osobistej. Nie dał się nie lubić. Miał wielu przyjaciół i chyba żadnego

wroga. Pogrzeb odbył się 25 października na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościuszki we Wrześni. Żegnało go kilkaset osób, w tym delegacje lokalnych służb mundurowych i wojewódzkiego szczebla LOK. DAI

wyjecha z Wrzeni bez nagrody. – Bylimy tu w zeszym roku i zajlimy drugie miejsce. Teraz udao nam si wygra . To oznacza, e nie stoimy w miejscu, e wci robimy postpy – nie krya emocji Monika urkowska z zespou Bik Kayk z Piotrkowa Trybunalskiego, któ-

Fot. Tomasz Szternel

ry zdoby Grand Prix w kategorii show dance. Powody do zadowolenia mieli te reprezentanci Wrzesiskiego Orodka Kultury – a najwiksze Dawid Ksi kiewicz, który zosta wybrany osobowoci konkursu. Tomasz Szternel

„Ten raport to ściema” Sawomir Broniarz, prezes ogólnopolskiego Zwizku Nauczycielstwa Polskiego, goci we Wrzeni. 20 pa dziernika w Samorzdowej Szkole Podstawowej nr 1 spotka si z nauczycielami zrzeszonymi w lokalnym oddziale ZNP. Znalaz te czas na rozmow z „WW”. Ostatnio w rodowisku nauczycielskim gono zrobio si o raporcie „Education at a Glance 2011”, dotycz cym czasu pracy polskich nauczycieli. Wyliczono, e rocznie sp dzaj oni przy tablicy 489 godzin, podczas gdy rednia w Unii wynosi 779 godzin, a w USA 1097 godzin. Czy polski nauczyciel to le? Ten raport wyrzdzi bardzo du krzywd naszym nauczycielom. Te badania s cakowicie niewiarygodne. W Polsce, przygotowujc dane nie wzito pod uwag kó zainteresowa, dodatkowych zaj z uczniami, itd. – a w innych krajach przeciwnie. Std taki wynik. Kto wzi adne pienidze, a poszed po najmniejszej linii oporu. Pana zdaniem czas pracy polskich belfrów mieci si w redniej Europy? 3 listopada rozpocznie si ogólnopolskie badanie czasu i warunków pracy nauczycieli. Potrwa do pa dziernika; przeprowadzi je Instytut Bada Edukacyjnych. Badanie bdzie przeprowadzone w ponad 1300 szkoach w caym kraju i obejmie 8 tys. osób. Po ich zakoczeniu poznamy odpowied na pana pytanie. Z pocz tkiem wrzenia nauczyciele otrzymali 7-procentowe podwyki. S nimi usatysfakcjonowani? Poziom osobistej satysfakcji jest zrónicowany. Przykre jest to, e kada podwyka pacy nauczycieli staje si tematem ogólnonarodowych debat. Nie zapominajmy, e nauczy-

 – Rola samorządów w wyborze

dyrektorów szkół powinna zostać ograniczona – mówi S. Broniarz Fot. KUL

ciel rozpoczynajcy prac otrzymuje 1 300 z do rki, a po 30 latach 2 800 z. Nie s to due pienidze. We Wrzeni w ostatnich latach wadze przeksztaciy dwa przedszkola publiczne w niepubliczne. ZNP jest za takimi rozwi zaniami? Nie. Jeli kto chce prowadzi przedszkole, powinien to robi w oparciu o wasne rodki. Pozytywne we Wrzeni jest to, e koszt przedszkola dla rodziców jest taki sam. Najblisze lata b d róowe dla owiaty? Kolor idzie w tonacji szaroci; mam nadziej, e nie pójdzie w kierunku czerni. Problemem podstawowym jest demografia. Powinnimy zrobi wszystko, aby liczba dzieci wzrosa. Potrzebna jest polityka prorodzinna, a nie jakie gupie becikowe, bo to patologia. Rozmawia ukasz Róaski


28 października 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Aktualności Zmiana ruchu przy cmentarzu Na dwa dni zmienią się zasady ruchu przy wrzesińskim cmentarzu komunalnym. Wszystko przez dzień Wszystkich Świętych. Kierowców zmiany czekaj ju w poniedziaek (31 pa dziernika). Niespodzianek jednak nie ma – organizacja ruchu bdzie wygldaa tak samo, jak w latach poprzednich. – Na ulicy Kociuszki, na odcinku od skrzyowania z drog krajow nr 92 (rondo) zostanie zmieniona organizacja ruchu poprzez wprowadzenie ruchu jednokierunkowego – informuje Marcin Nowak z Powia-

towego Zarzdu Dróg we Wrzeni. – Zmiany bd obowizywa w godz. 10.00–17.00, a 1 listopada 8.00– 17.00. W tym dniu bdzie te obowizywa zakaz zatrzymywania si i postoju po lewej stronie – zaznacza. W pozostaych dniach znaki zakazu zatrzymywania si zostan zasonite. Drogowcy nie wykluczaj jednak ich odsonicia, gdy bdzie tego wymagaa sytuacja na drodze. – Odcinek drogi zlokalizowany bezporednio przy cmentarzu zostanie zamknity 1 listopada w godz. 8.00–17.00, co moe ulec zmianie poprzez decyzj sub porzdkowych – kontynuuje M. Nowak. Wjazd na zamknity odcinek drogi i dojazd do cmentarza bdzie

umoliwiony 1 listopada osobom niepenosprawnym. Osoby takie bd mogy zostawia swoje pojazdy na parkingu przy cmentarzu oraz po prawej stronie drogi w kierunku Gozdowa (od wjazdu na cmentarz). Parking dla wszystkich kierowców bdzie wyznaczony na terenie targowiska przy ul. Kociuszki. Urzdnicy z ratusza zachcaj do korzystania z nieodpatnego dowozu na cmentarz komunalny we Wszystkich witych. Uruchomione zostan dwie linie. Pierwsza to: ul. Soneczna – Jana Pawa II (fara) – Miosawska (przy PZU) – Wrocawska – Fromborska (drewniany pawilon) – Opieszyn – Kociuszku – Kiliskiego – Batore-

go – Piastów (autobusy w nieokrelonych przez nas miejscach bd zatrzymywa si na przystankach PKS). Druga linia: ul. Czerniejewska (spódzielnia mleczarska) – Kosynierów (skrzyowanie z ul. Zamysowskiego) – Szkolna (OPS) – Powstaców Wielkopolskich (skrzyowanie z ul. Culica) – Szeroka (skrzyowanie z Grunwaldzk) – Kopernika (skrzyowanie z ul. Kosynierów) – Witkowska – Moniuszki – Opieszyn – Kociuszki. W sumie autobusy zrobi trzy kursy; pierwsze rozpoczn si o godz. 9.00, drugie o 11.00 a trzecie o 13.00. Czas przejazdu autokarów na poszczególne przystanki bdzie wynosi okoo piciu minut. ukasz Róaski

Reklama

9 Problemy ze znalezieniem miejsc na auto Klienci wrzesiskiego Przedsibiorstwa Wodocigów i Kanalizacji skar si, e nie maj gdzie zostawi samochodu, chcc zaatwi spraw. – Trzeba dugo szuka miejsca, aby zapaci cho by rachunek – skary si Krystian Smorawski. – Wizyta w kasie zajmuje niespena pi minut, a szukanie miejsca dwa razy duej. Problem w tym, e miejsca postojowe w okolicach PWiK s bardzo czsto zajte. Zaparkowanie samochodu cho by na ul. Miosawskiej nie jest atwe. Klientom zostaj wic tylko patne miejsca przy Rynku. Trzeba jednak zaznaczy , e i o te w godzinach szczytu nie jest wcale atwo. Rozwizaniem sprawy byoby umoliwienie klientom parkowania za budynkiem PWiK (obecnie wjazd uniemoliwia tam szlaban). – Zdecydowalimy si zamkn teren za budynkiem, bo parkowao tam zbyt duo kierowców, którzy wcale nie byli naszymi klientami. Utrudniao to przejazd naszym maszynom, np. koparkom. Teraz miejsca za budynkiem s przeznaczone tylko dla pracowników PWiK i sprztu – mówi Jarosaw Ochotny, prezes wodocigów. Dodajmy, e w cisym centrum miasta jest 1 669 miejsc parkingowych. Patnych jest 239. KUL

Zew-431

Udana zbiórka WTZ na rzecz psiego bidula 22 pa dziernika uczestnicy Warsztatu Terapii Zajciowej we Wrzeni przeprowadzili zbiórk ywnoci i pienidzy na rzecz wrzesiskiego schroniska dla zwierzt. To ju trzecia taka inicjatywa zorganizowana przez WTZ. Wolontariuszom (uczestnikom i opiekunom) udao si zebra m.in. karm w puszce – dla psów (cznie 92,76 kg) i dla kotów (17,15 kg); duo wicej zebrano suchej karmy dla psów (a 348,47 kg – natomiast dla kotów 23,65 kg). Darczycy wsparli zbiórk równie produktami spoywczymi, które chtnie zjedz czworonogi: kasza – 68,10 kg, makaron – 30,55 kg, ry – 44,80 kg, koci – 0,70 kg, kiebasa drobiowa – 5,40 kg, oraz 10 litrów wirku dla kotów. – Do puszek zebralimy 638,74 z, a 82 zote z tej kwoty przeznaczylimy na opat skarbow. Za 556,74 z zakupiona zostaa karma dla psów: 25 worków i dwie puszki – informuje Magdalena Sobczak-Jankiewicz, kierownik WTZ. – Bardzo serdecznie dzikujemy wszystkim wrzenianom za okazane serce i wiele miych sów skierowanych do nas – dodaje. Przypomnijmy, e schronisko dla zwierzt wspierane jest przez WTZ od kilku lat. Nic dziwnego – obie instytucje ssiaduj ze sob. Jak podkrela pani kierownik, midzy WTZ-em a psim bidulem nawizaa si pewna wi duchowa i sympatia. Uczestnicy bardzo lubi psy, a psy uczestników. Tak po prostu... FIB


28 paĹşdziernika 2011

WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

www.wrzesnia.info.pl

10 AktualnoĹ&#x203A;ci

Parafinowy biznes kwitnie W okresie przed dniem Wszystkich Ĺ&#x161;wiÄ&#x2122;tych produkcja zniczy wzrasta nawet 50-krotnie. Wrzenia okrelana jest mianem zagbia zniczowego. I trudno si temu dziwi , skoro na terenie gminy znajduje si ponad trzydzieci firm zajmujcych si produkcj lampek. â&#x20AC;&#x201C; Przy zniczach te mona zauway pewnego rodzaju mod. Tak wynika przynajmniej z mojego 17-letniego dowiadczenia w tej brany â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi wspĂłwaciciel firmy Joker Henryk Czerniejewski. â&#x20AC;&#x201C; Pocztkowo robilimy wycznie znicze szklane odkryte, z knotem bawenianym. W tamtym okresie nad cmentarzami unosiy si chmury dymu, jednak odkryte znicze sprawiay specyficzny, niepowtarzalny klimat. Zwaszcza wieczorem. W 2002 roku na rynku pojawiy si znicze tzw. dugopalce, w obu-

80%

narzutu maj niektĂłrzy sprzedawcy zniczy, ktĂłrych moemy sptoka przy cmentarzach

 H. Czerniejewski twierdzi, Ĺźe jego â&#x20AC;&#x17E;maĹ&#x201A;a rafineriaâ&#x20AC;? znacznie usprawniĹ&#x201A;a pracÄ&#x2122; w zakĹ&#x201A;adzie dowach plastikowych, ktĂłre bezpowrotnie wypary znicze odkryte. Teraz krĂłluje jednak szko. â&#x20AC;&#x201C; Ponad 80% naszej produkcji to znicze w obudowach szklanych, na wkady. Ich przewag nad plastikowymi jest to, e mog by uywa-

Sukces mĹ&#x201A;odej wrzesiĹ&#x201E;skiej wokalistki na konkursie twĂłrczoĹ&#x203A;ci Niemena Izabela Zalewska z WrzesiĹ&#x201E;skiego Studia Piosenki w czwartek 20 paĹşdziernika zajÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a 3. miejsce w III MĹ&#x201A;odzieĹźowym Konkursie Wokalnym TwĂłrczoĹ&#x203A;ci CzesĹ&#x201A;awa Niemena w Perzycach koĹ&#x201A;o Zdun. MĹ&#x201A;oda wokalistka zaĹ&#x203A;piewaĹ&#x201A;a piosenki â&#x20AC;&#x17E;Lipowa Ĺ&#x201A;yĹźkaâ&#x20AC;? oraz â&#x20AC;&#x17E;Obok nasâ&#x20AC;?.

Jury konkursu zwrĂłciĹ&#x201A;o szczegĂłlnÄ&#x2026; uwagÄ&#x2122; na ten pierwszy, maĹ&#x201A;o znany utwĂłr Niemena. Przygotowaniem wokalnym oraz aranĹźacyjnym wystÄ&#x2122;pu I. Zalewskiej zajÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; siÄ&#x2122; opiekun WrzesiĹ&#x201E;skiego Studia Piosenki Szymon Szafraniak. DAI

ne kilkakrotnie. U siebie wykonujemy tylko wkady. Pozostae elementy zniczy kupujemy z zewntrz â&#x20AC;&#x201C; dodaje H. Czerniejewski. By zrobi porzdny wkad, potrzebna jest parafina dobrej jakoci. Do firmy Joker przywoona jest

Fot. Dorota Tomaszewska

w cysternach. rednio zuywa si tam rocznie 700 ton pynnej parafiny. W duych firmach zdecydowanie wicej. â&#x20AC;&#x201C; Przed Wszystkimi witymi produkcja wzrasta u mnie sze , siedem razy. W wikszych zakadach â&#x20AC;&#x201C;

tych, ktĂłre maj podpisane umowy z marketami, w najgortszym okresie nawet 50-krotnie. Wtedy w cigu jednego dnia wyjeda od nich 20, 30 tirĂłw â&#x20AC;&#x201C; informuje producent zniczy. â&#x20AC;&#x201C; Markety prowadz sprzeda komisow, dlatego ja w to nie wchodz. By wspĂłpracowa z marketami, trzeba by silnym finansowo albo... desperatem. Ja nie jestem ani jednym, ani drugim â&#x20AC;&#x201C; stwierdza. Obecnie najwikszym powodzeniem ciesz si znicze biae, przezroczyste. S jednak regiony kraju, gdzie wrzesiscy producenci sprzedaj wycznie te kolorowe. Zdaniem H. Czerniejewskiego, w okresie wit najchtniej kupowane s due znicze. DOT

Rocznica wspĂłĹ&#x201A;pracy DziesiÄ&#x2122;Ä&#x2021; lat partnerstwa Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;towali przedstawiciele powiatĂłw: wrzesiĹ&#x201E;skiego i niemieckiego WolfenbĂźttel.

Reklama

,Ă´<;-#0)+'.5-+ ,Ă´<;-0+'/+'%-+

Y6ĂľE\QYGL%JCVEG

<CRTCU\CO[PC\CLĂľEKCF\KGEK\QTC\URQ\C0CU\GIQ2T\GFU\MQNC 'FW

rITWR[QUQDQYG rRQF\KCãPCITWR[YKGMQYG r\CLþEKCRTQYCF\QPGV[NMQYLþ\[MWCPIKGNUMKO rPCWMCRT\G\\CDCYþ rRTQHGULQPCNPGRT\[IQVQYCPKG\CLþç rNGMELCVTYCOKPWV r\CLþEKCTC\YV[IQFPKW rOCVGTKCã[YNKE\QPGYEGPþ\CLþç

%GPCFNCF\KGEMC\6ĂľE\QYGL%JCVMK3/1PLQXW %GPCFNCF\KGEMCd\\GYPĂ°VT\r2.0OKPWV 2ĂŁCVPQÄ&#x2021;ç\C\CLĂľEKC\IĂ?T[

2TQUKO[QRT\[PKGUKGPKGQDWYKC\OKGPPGIQFNCF\KGEK ITWRC CPINQLĂľ\[E\PC

YKGM

F\KGýV[IQFPKC

IQF\KP[\CLþç

ITWRC ITWRC ITWRC

NCVMK NCVMK NCVMK

RQPKGF\KCĂŁGM RQPKGF\KCĂŁGM RQPKGF\KCĂŁGM

 

2KGTYU\G\CLĂľEKCLĂľ\[MCPKGOKGEMKGIQQFDĂľFĂ°UKĂľ NKUVQRCFCTQMW YVQTGM QIQF\YUCNKd-CE\WU\MKr RCTVGT

PCVGTGPKG2T\GFU\MQNC6þE\QYC%JCVMCWN)GP6-WVT\GD[ t\CRTCU\CO[PCEH]SäDWQùOHNFMÜ

+PHQTOCELGK\CRKU[ ,WUV[PC,CUVT\ĂľDUMCt&[TGMVQT2T\GFU\MQNCVGN

Obchody rozpoczy si koncertowo. W czwartek 20 pa dziernika we wrzesiskiej farze wystpiy dwa chĂłry: Chor der Musikschule des Landkreises WolfenbĂźttel i Camerata. Zagraniczni gocie wykonali kilkanacie pieni, wzbudzajc aplauz publicznoci. W repertuarze znalazy si zarĂłwno utwory z krgu muzyki powanej, jak i piosenki ludowe czy rozrywkowe. SzczegĂłlnie ciepo publiczno przyja Christ Haase, dyrygentk, ktĂłra ywioowoci dorĂłwnywaa Domiceli Cierpiszewskiej z Cameraty. piewacy z WolfenbĂźttel gocili we Wrzeni po raz pierwszy. Ich chĂłr powsta w 1992 roku, dzi liczy 50 aktywnych piewakĂłw. Do Wrzeni przyjechao 40 osĂłb. Koncert poprzedzia msza w. w intencji ojczyzny. Podczas naboestwa uczczono szczegĂłlnie dwĂłch bogosawionych: Jana Pawa II i ks. Jerzego Popieuszk. Gociem honorowym by starosta JĂśrg RĂśhmann, ktĂłry przyby do Wrzeni specjalnie na jubileuszowe uroczystoci. Towarzyszya mu dziesicioosobowa delegacja przedstawicieli zaprzyja nionego niemieckiego powiatu. Przez cztery dni gocie zwiedzali Wrzeni i okolice. Odwiedzili m.in. niemiecki cmentarz w Sokolnikach. Midzynarodowe spotkanie oficjalnie podsumowano w sobot

 W muzeum starostowie JaĹ&#x203A;niewicz i RĂśhmann odsĹ&#x201A;onili pamiÄ&#x2026;tkowe pĹ&#x201A;askorzeĹşby autorstwa Leona Ĺ&#x161;witka we wrzesiskim muzeum. Otwarto tam wystaw dokumentujc dziesicioletni wspĂłprac polsko-niemieck. W muzealnych salach zaprezentowano kilkadziesit zdj z archiwum starostwa powiatowego, na ktĂłrych uwieczniono przeomowe momenty partnerstwa. Starostowie Janiewicz i RĂśhmann odsonili pamitkowe paskorze by, ktĂłre z drewna lipowego wyrze bi Leon witek. Jedna z nich zawinie we wrzesiskim urzdzie, drug gocie zabrali do WolfenbĂźttel. Wystaw otworzy emerytowany dyrektor szkoy zawodowej w WolfenbĂźttel Henning Heuschmann, ktĂłry wspomina pocztki wspĂłpracy: â&#x20AC;&#x201C; Po prostu zaraziem si bakcylem, ktĂłry nazywam gorczk Wrzeni â&#x20AC;&#x201C; artowa.

Fot. JOG

O pocztkach partnerstwa napisa na swoim blogu take Krzysztof Wojciechowski, byy starosta wrzesiski, ktĂłry by jednym z inicjatorĂłw wspĂłpracy: WrĂłciem w mylach do dawnych lat, do roku 1999. WĂłwczas Piotr Maciejewski przyniĂłs zaproszenie od Burkharda Drakego â&#x20AC;&#x201C; starosty z WolfenbĂźttel â&#x20AC;&#x201C; ktĂłre zoy ustnie na rok przed wyborami i powstaniem powiatĂłw. Chcia si spotka z pierwszym powojennym starost Wrzeni. Odpowied bya oczywista: jedziemy. Zaoenia rĂłwnie oczywiste: przysza wspĂłpraca nie moe ograniczy si do urzdĂłw. Musi poczy rĂłne rodowiska. Wymiana modzieowa bya ju wĂłwczas realizowana dziki wspĂłpracy szkĂł. Joanna Godziewicz


28 października 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

11

Samorząd Od 8 listopada Września będzie miała posłankę

Opozycja pyta Ostatnia sesja rady powiatu przeszłaby bez echa, gdyby nie pytania radnych.

 Poseł elekt z Wrześni – czekaliśmy na to kilka lat Krystyna Poślednia zdecydowała, że przyjmie mandat poselski. Przypomnijmy, e K. Polednia bya szefow Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Po tym jak zostaa wybrana na posa na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, musiaa zdecydowa : albo przyj mandat, albo pozosta na stanowisku szefa WFOSiGW. Polednia w wieczór wyborczy powiedziaa naszym dziennikarzom, e musi si jeszcze zastanowi ... Czas do namysu min w zeszym tygodniu. Zgodnie z przewidywaniami, 8 listopada Polednia zoy lubowanie i zostanie posank. – Ja ju niemal od razu zdecydowaam, e przyjm ten mandat. Nie mogam zawie wyborców – mówi. Wrzenianka po tej deklaracji spdzia dwa dni (poniedziaek i wtorek)

Fot. Tomasz Małecki

na Wiejskiej w Warszawie, poznajc meandry funkcjonowania polskiego parlamentu. Jak przekonuje, niewiele j zaskoczyo. – Wielu modych posów przeraa sam gmach, pltanina korytarzy, podziemnych przej i tak dalej. Ja nie mam z tym problemu, poniewa jeszcze jako marszaek województwa bywaam wielokrotnie w sejmie i zrobiam „rozpoznanie”. Krystyna Polednia, a wraz z ni prawie 150 nowych posów, przesza dokadne szkolenie na temat zasad gosowania. – To nie jest takie proste, jak si wydaje – zauwaa pose elekt. – Trzeba to opanowa od razu, bo na pocztku mamy najwaniejsze gosowanie: wybór marszaka sejmu – przypomina. Wrzenianka zgosia swój akces do pracy w dwóch komisjach: ochrony rodowiska i zdrowia. Jako „mody pose” zasidzie w górnych rzdach sali sejmowej, z dala od najwaniejszych osób w pastwie. Tomasz Maecki

Ryszard Szwajca wyleciał, bo nie skonsultował swojej decyzji z członkami Obywatelskiego Forum Samorządowego

O

by watelsk ie Forum Samorządowe nie ma już swojego człowieka w Radzie Miejskiej we Wrześni – rozstało się z radnym Ryszardem Szwajcą z Węgierek (na zdjęciu). Przyczyną wykluczenia było przyjęcie przez niego zwolnionego przez Roberta Smodlibowskiego fotela przewodniczącego Komisji KomunalnoFinansowej. Szwajca nie skonsultował tej decyzji z władzami OFS. Mamy zasadę, że o pewnych sprawach decydujemy wspólnie. Gramy zespołowo – napisał 20 października na swoim blogu Krzysztof Wojciechowski, prezes OFS. – Rok temu w wyborach samorządowych pan Szwajca startował z naszej listy. Jego powinnością było na forum rady gminnej reprezentować wolę i interesy OFS i jego wyborców. Podejmowanie samodzielnych decyzji w tym względzie jest mało zasadne. Tutaj nie ma miejsca na indywidualizm. Wybory samorządowe są walką o władzę, którą można sprawować tylko w zespole. Dlatego pragniemy poinformować, że z dniem dzisiejszym pan Szwajca reprezentuje w radzie gminy pana Szwajcę, a nie OFS. Tym samym zwalniamy pana Szwajcę z obowiązku reprezentowania OFS. Dodajmy, że dzień wcześniej miejscy radni jednomyślnie powołali Ryszarda Szwajcę na stanowisko przewodniczącego komisji.

Argumentowano krótko: nikt lepiej od niego nie zna się na finansach. – Propozycję objęcia funkcji szefa komisji przyjąłem jako wyróżnienie – mówi R. Szwajca, który nie ma sobie nic do zarzucenia w całej sprawie. – Nie byłem członkiem OFS i nie można mnie zwolnić z jego członkostwa i reprezentowania. To trochę tak, jakbym zwolnił pana Wojciechowskiego z reprezentowania Komunistycznej Partii Chin – ironizuje. – W radzie zawsze reprezentowałem interesy mieszkańców i będę to robił nadal – kończy. Łukasz Różański

Rada powiatu obradowaa 20 pa dziernika. Porzdek sesji by „ubogi”. Radni zatwierdzili trzy uchway. Najciekawiej byo w punkcie wolne gosy i wnioski. Starosta Dionizy Janiewicz poinformowa radnych o zmianach w zarzdzie szpitala. O szczegóy dopytywa radny Krzysztof Wojciechowski (OFS): – Czy zmieniono kontrakt prezesa? Czy nadal w kontrakcie prezesa istnieje zapis procentowego kwalifikowania nagrody za pozyskiwanie rodków finansowych dla szpitala? – pyta radny. D. Janiewicz potwierdzi, e kontrakt prezesa zosta zmieniony. Znikn z niego równie zapis o nagrodzie. – Uwaam osobicie, e zapis ten by jak najbardziej suszny. Jestemy beneficjentami gigantycznego dofinansowania dla wrzesiskiego szpitala. Zaangaowanie prezesa w tej sprawie byo bezsprzeczne. Jednak zgromadzenie wspólników postanowio wykreli ten zapis z umowy – wyjania starosta. Radny Jerzy Mazurkiewicz (PSL) poinformowa radnych o powrocie robotników na plac budowy szpitala. Do 10 listopada obiekt ma zosta zadaszony. By moe przed zim uda si wstawi okna. Radna Maria Taciak (SLD) zaapelowaa do zarzdu powiatu o przywrócenie dronoci hydrantów. Zdaniem radnej, do tej akcji naley wczy równie gminy. – Bo gdy si ju pali, wtedy jest za pó no – mówia. Na sesji zosta przedstawiony „prawie nowy” naczelnik Wydziau Orga-

 Kamil Perlik, p.o. naczelnika wydziału organizacyjnego, na sesji referował uchwałę o programie współpracy z organizacjami pozarządowymi Fot. F. Biernat nizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Zdrowia. Kamil Perlik, który wczeniej pracowa w wydziale promocji, na razie jest penicym obowizki. Przewodniczcy rady Grzegorz Kamierczak poinformowa, e radny Robert Balicki opuci klub SLD i przeszed do Samorzdnego Po-

wiatu, czyli do ugrupowania starosty. Tym samym przesta istnie klub radnych SLD (wicej o tym w artykule poniej). Przez najbliszy miesic radni powiatowi bd zajmowa si budetem na 2012. Ma by on uchwalony na sesji 15 grudnia. Filip Biernat

Lewica w powiecie się kurczy Sojusz Lewicy Demokratycznej nie ma we Wrzeni dobrej passy. Najpierw klska w wyborach parlamentarnych, teraz utrata radnego. Robert Balicki, radny powiatowy z okrgu pyzdrsko-koaczkowskiego, dwa tygodnie temu zrezygnowa z czonkostwa w klubie radnych rady powiatu SLD. – Tym samym klub radnych przesta istnie ; zosta rozwizany z automatu – informuje Grzegorz Kamierczak, przewodniczcy rady. Regulamin rady mówi, e do stworzenia klubu potrzeba trzech radnych – a lewica miaa wanie tylko tylu. Teraz na placu boju pozostali: Maria Taciak i szef partii w powiecie Leszek Stawicki. Ten ostatni nie kryje alu: – Widocznie zadziaa koniunkturalizm. Jest koniunktura na Samorzdny Powiat i Platform Obywatelsk, no kusz z kadej strony. I on si skusi. Nie mia twardego krgosupa – uwaa byy ju szef klubu. Jak twierdzi Stawicki, oficjalnie o sprawie dowiedzia si niedawno. – Dostaem od niego pismo, bez uzasadnienia, tylko informacj o rezygnacji z czonkostwa w klubie SLD. Owszem, przedtem byy plotki, jakie przecieki...

R. Balicki: – Nie jestem czonkiem SLD, wi c nie mam obowi zku by w klubie radnych tej partii

Inaczej spraw widzi sam Balicki, który ujawnia, e ju trzy miesice temu spotka si z wadzami SLD. Po tym spotkaniu opó ni swoje odejcie z klubu. – Ze wzgldu na start pani Marii Taciak w wyborach przeoyem decyzj na czas po wyborach parlamentarnych – mówi. – Dogadalimy si, e do wyborów nie podejmuj adnych ruchów. Po wyborach za, zgodnie z umow, poinformowaem o przejciu do Samorzdnego Powiatu – dodaje. Jak podkrela, jego start z listy SLD to by czysty przypadek: – Nigdy nie naleaem do adnej partii politycznej i nie chciabym by nigdy utosamiany z jakkolwiek parti. Uznaem, e Samorzdny Powiat,

mimo e jest kojarzony jako odam Platformy Obywatelskiej, nie jest to partia polityczna. I to zdecydowao – informuje o powodach swojego przejcia. L. Stawicki uwaa, e pyzdrzanin w pewnym stopniu zawiód swoich wyborców i parti. – Przypuszczam, e gdyby startowa z innej listy ni SLD, nie zostaby radnym. Co zawdzicza partii, nikt inny nie wzi go na listy. Oczywicie wielu gosowao na Roberta Balickiego, ale wielu dlatego, e startowa wanie z SLD. S wyborcy, którzy gosuj na parti – konkluduje szef Sojuszu. Pyzdrski radny uwaa, e t decyzj zyska wród wyborców. – Byy gosy, e zdobybym wicej gosów, gdybym wanie nie startowa z listy SLD. Nie uwaam, e za duo trac. R. Balicki zaprzecza informacjom, jakoby mia zosta zwerbowany do SP przez starost Dionizego Janiewicza. – Nie, nie, nie. Wiem, e pojawiy si informacje o naciskach, o namawianiu. To bya moja suwerenna decyzja. Ja na pocztku ju chciaem tam przej , ale jakby si rozpdu wstpiem do klubu SLD. Wtedy byem jeszcze zielony – koczy. Tomasz Maecki


28 października 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

12 Temat tygodnia

Historie niedokończone szufelk. Nawet skarpetki wypraa – a nie mogc wykrci , gniota je. Przy tym codziennie wiczya. W grudniu zacza wychodzi z domu. Celowo garbia si i wkadaa rk pod paszcz. Miaa wraenie, e wszyscy dostrzegaj u niej brak piersi. A na protez byo za wczenie, bo rana si jeszcze nie zagoia.

„Nie jest wstydem zachorować na raka piersi. Wstydem jest nie dać sobie szansy na życie”.

Nie wszyscy wygrywają

Tomasz Szternel

To plemi zamieszkiwao wybrzea Morza Czarnego. Tworzyy je wycznie kobiety – niezalene, a zarazem niezwykle waleczne. Chcc podtrzyma ród, utrzymyway stosunki z cudzoziemcami. Potomstwo pci mskiej zabijay, olepiay bd okulawiay. W sztuce wojennej ksztaciy tylko dziewczynki. Usuway im pier, by nie przeszkadzaa w napinaniu ciciwy uku lub rzucaniu dzid. T histori prezes Wrzesiskiego Klubu Amazonki Halina Rembowicz opowiada niemal na kadym spotkaniu z mieszkankami naszego powiatu. A odbya ich dziesitki, jeli nie setki. – Kiedy powiedziaam, e nale do klubu amazonek. A kto wyskoczy: „O, to je dzi pani konno. Pikny sport”. Umiechnam si i mówi, e nie, e chodzi mi o co innego – wspomina rozbawiona.

W gazecie, radiu i telewizji Dzi potrafi si mia i artowa , ale 19 lat temu byo inaczej. Pamita, e wczya radio i wysuchaa audycji powiconej pa dziernikowi – miesicowi walki z rakiem. Pó niej posza na zakupy. Nabya poradnik „Dziakowiec”. Otworzya go, a tam obszerny dwustronicowy artyku dotyczcy badania piersi. – Ale przecie mnie to nie dotyczy – uznaa po jego przeczytaniu i odoya gazet. Wieczorem wczya telewizor. Akurat lecia „Teleskop”. I w nim nie zabrako informacji o raku piersi. – Co jest? – pytaa sam sobie i jakby od niechcenia woya rk za stanik. Na prawej piersi wyczua zgrubienie na ksztat liwki. Niby niedue, ale jednak. Posza do azienki i przyjrzaa mu si dokadniej. Zawoaa ma. – Chop, jak to chop: „Ja tam nie wiem. Moe i co masz” – wspomina krótk rozmow. To by pitek. Tu po weekendzie pojawia si w gabinecie ginekologicznym. Dostaa skierowanie na szczegóowe badania do szpitala na Garbarach w Poznaniu. Przesza biopsj. Na diagnoz czekaa jak na wyrok. – Lekarz si nie patyczkowa. Wzi moje papiery i mówi: „Ma pani raka zoliwego” – opowiada. Wicej nie pamita. Zemdlaa. W drodze powrotnej ryczaa jak bóbr. Zadawaa sobie pytania, na które nie znajdywaa odpowiedzi: Jak? Dlaczego? Moe to pomyka? Dlatego postanowia raz jeszcze si przebada . Miaa uatwione zadanie, bo – za porednictwem koleanki – poznaa dyrektora szpitala na Garbarach. – Poszam do niego z tymi wszystkimi papierami, a on do mnie: „Prosz pani, ale tu nikt si nie pomyli. Jest nowotwór i to bardzo zoliwy” – stwierdzi medyk bez ogródek i wyznaczy termin operacji. Zrozumiaa, e bdzie miaa usuwan pier. Ta myl j paraliowa-

 Halina Rembowicz nie kryła zaskoczenia, gdy otrzymała Laur Starosty. Odebrała go podczas sierpniowej sesji rady powiatu. W uzasadnieniu usłyszała: „Za wielkie serce”

a, dlatego przed przekroczeniem progu szpitala zaniemówia. Baa si, e nie wytrzyma, e zwariuje, e umrze. Ale umiera nie chciaa. A tu jeszcze deprymujcy widok innych pacjentek. Jedna dopiero co dostaa chemi. Wymiotowaa. Inna wia si z bólu. Krzyczaa. Tylko wrzenianka nie pasowaa do reszty. – Czego ryczysz? – zagadny j w kocu kobiety. – Zobacz, ja jestem po operacji, ona, tamta te. yjemy!

Rzeczywistość po operacji Po wybudzeniu z narkozy straszliwie bolaa j rka. Od pasa w gór bya w bandaach – ale najbardziej przeya ich wymian. Usiada na stole przed wielkim lustrem. Pielgniarki zdejmoway z niej opatrunek po opatrunku. W kocu ukazao si miejsce po amputowanej piersi. – Wpadam w sza. Pakaam. Czuam si okaleczona. A przecie byam jeszcze moda, miaam dopiero 42 lata – zaamuje gos. Z pomoc pospieszya jej psycholog: staraa zagada , podnie na duchu, wesprze dobrym sowem. Bez efektu. Halina Rembowicz chciaa poradzi sobie sama. Albo inaczej – musiaa.

Fot. Tomasz Szternel

Tymczasem ból nie ustawa. Nawet koszulki zakadaa na lew stron, eby jej szwy nie uwieray. Dziesi dni oczekiwania na diagnoz stanowiy ca wieczno . Nie wiedziaa, czy bdzie braa tabletki, czy przejdzie radioterapi, czy moe dostanie chemi. Nic nie wiedziaa. – Czytaam gazet, gdy wszed lekarz. Pamitam, e si ni przykryam, a gow schowaam pod kodr. Nie chciaam go sucha . A on mówi: „Nic nie bdzie pani braa. Wzy nie zostay zajte”. Wtedy dotaro do mnie, e bd y – podkrela. Pakaa jak dziecko. Tym razem ze szczcia. Po powrocie do domu spada na ni lawina pyta. Zapewniaa, e czuje si dobrze, e nic jej nie jest, e nie potrzebuje pomocy. Kamaa. Nie dowierzaa, e jest zdrowa, e lekarze usunli wszystkie komórki nowotworowe. – Wmawiaam sobie, e wczeniej czy pó niej nastpi przerzuty i umr. Wic otwieraam szaf i wybieraam sukienki, w których chciaabym by pochowana. Odliczaam dni, tygodnie, miesice ycia. I ryczaam jak dziecko – wspomina. Z czasem dosza do wniosku, e musi sobie pomóc, e cige zamartwianie si nie ma sensu. Dlatego, mimo bólu rki, wzia si za porzdki w domu. Chwycia za cierk, zmiotk,

Zofi Ksikiewicz do wizyty u ginekologa namówia koleanka. Wic posza, tak do towarzystwa. To byo kilka lat temu. Lekarka obejrzaa jej piersi. Na jednej wyczua guza. – Jutro rano umówimy si w Amice. Zrobimy mammografi – zakomunikowaa. Badanie nie pozostawio zudze. Biopsja wykazaa raka – i to bardzo ostry typ HR2+++. Dwa tygodnie pó niej pacjentka leaa ju w szpitalu na Garbarach. Przesza pierwsz operacj. Po niej otrzymaa najgorsz z moliwych chemii – czerwon. Mocno osabiona dostaa zapalenia y, pó niej zachorowaa na pópaca. Wypady jej niemal wszystkie wosy. Pojedyncze przetrway tylko na rzsach. Dugo oczekiwan drug operacj przesza 1 lipca 2003. Wczeniej nie moga ze wzgldu na brak przeciwcia. Pó niej dostaa kolejnych sze chemii i 25 lamp nawietleniowych. – Moje ciao przypominao szachownic. Miaam poznaczone miejsca, w które byy kierowane trzy róne promienie. Ale wytrzymaam to – wspominaa zmagania z chorob podczas spotkania z mieszkankami Rudy Komorskiej (21 maja 2010). Odrosy jej wosy, miaa pikne loki. Wiedziaa, e jest zdrowa – a przynajmniej tak jej si wydawao. Tymczasem po 2,5 roku stwierdzono przerzuty na wzy chonne. Powiedziaa sobie jednak, e skoro wytrzymaa wtedy, to wytrzyma i teraz. – Bardzo pomocni s przyjaciele. Choroba bya dla nich gstym sitem. Mnie z dziesiciu zostao trzech, moe czterech. A przecie ni nie mona si zarazi – nie znajdywaa wytumaczenia. Ca aktywno spoytkowaa w klubie. Traktowaa go jak co wyjtkowego. Dzikowaa Bogu za kady dzie i prosia o spokojn noc. Zmara w sierpniu tego roku.

Z Laurem Starosty na głowie Wrzesiski Klub Amazonki powsta 11 lat temu z inicjatywy Haliny Rembowicz. Chciaa zrzeszy kobiety po mastektomii. Obecnie jest ich 31. – Traktujemy si jak siostry, jak jedna wielka rodzina. Dlatego bardzo przeywamy odejcie której z nas – mówi. Niedawno otrzymaa Laur Starosty. Wzbraniaa si przed nim jak moga; uwaaa, e s inni, bardziej znani i zasueni, tymczasem ona tylko robi swoje. – Panie mi gratuloway, ale przecie to byo moliwe take dziki nim – podkrela. Amazonki czy wiele z tymi znad Morza Czarnego. Podobnie jak one s odwane, niezalene i waleczne. A moe nawet bardziej, bo walcz o kady dzie ycia. W swej dziaalnoci nie ograniczaj si tylko do organizowania spotka. Uczestnicz w pogadankach z kobietami, podczas których opowiadaj o zmaganiach z chorob i zachcaj do wykonania bada kontrolnych. Nie chc, by przechodziy to, co one. I przy kadej okazji przypominaj swoje motto: „Nie jest wstydem zachorowa na raka piersi. Wstydem jest nie da sobie szansy na ycie”.


28 października 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

13

Pomagają godnie umrzeć Śmierć jest momentem – natomiast umieranie to jeden z etapów naszego życia. Wrzesiskie hospicjum im. w. Wincentego Pallottiego dziaa od wielu lat. Dotychczas opiekowao si kilkudziesicioma osobami. – Nasze hospicjum to placówka przeznaczona dla ludzi miertelnie chorych, umierajcych powoli i cierpicych, gównie z powodu chorób nowotworowych – informuje jego zaoycielka Maria Buta. – wiadczymy pomoc chorym w ich domach. Kady czowiek, zwaszcza w obecnych czasach, potrzebuje mioci i dobroci innych ludzi. Umierajcy tym bardziej jej potrzebuj. Tworzymy wspólnot, która stara si by gotow do wiadczenia takiej pomocy. Stawiamy na wartoci chrzecijaskie – dodaje M. Buta.

Maria Buta: – Wystarczy jeden telefon pod nr 603 598 998, bymy pojawili si

w domu chorego

 Raka nie zawsze można pokonać, ale często można złagodzić cierpienie... Zdaniem wolontariuszy, kady chory jest inny. – W naszej subie potrzebna jest pokora. Tu nie ma atwych sytuacji – mówi. Wolontariusze, którzy chodz do chorych, to osoby, które – jak twierdzi M. Buta – podlegaj perma-

nentnie rozwojowi. – To ludzie, którzy w dobie kultu pienidza i umocowanego egoizmu chc robi co bezinteresownie. I to jest wspaniae – podkrela. – Oni widz drugiego czowieka, rozwijaj instynkt, e nie s tylko dla siebie. Bo tak napraw-

d to co moemy da drugiej osobie? Waciwie tylko troch swojego wolnego czasu. Jeli kto si na to odway, zobaczy kolory tego wiata. W niczym nie uszczupli swojego posiadania, swojego ycia, a wrcz zyska. Zyska co, czego nie mona kupi za pienidze. wiadomo , e trzeba nagle zostawi te ziemskie przywizania, jest straszna. I czasami jednemu jest atwiej to zrobi , innym trudniej. Umie si znale w takiej sytuacji jest naprawd wielk sztuk, a nasi wolontariusze to potrafi. Istot wolontariatu jest bezpatne, wiadome i dobrowolne dziaanie na rzecz innych, niezalenie od wizi o charakterze rodzinno-przyjacielskm. Zakres opieki wiadczonej przez wolontariuszy zaley od po-

siadanych kwalifikacji, dowiadczenia oraz predyspozycji psychicznych. Do gównych zada wolontariuszy w opiece hospicyjnej naley pomoc w czynnociach pielgnacyjnych, cho moe by to te pomoc rodzinie w opanowaniu zasad prawidowej pielgnacji chorego, pomoc w sprawach socjalnych, wspieranie psychiczne osób chorych. – Niektórzy podopieczni chc rozmawia , inni chc, bymy tylko ich suchali. Czasami to nam powierzaj rodzinne tajemnice, bo atwiej jest powiedzie co takiego komu obcemu – dodaje M. Buta. – Ci ludzie wiedz, e umieraj, chocia tak naprawd nikt im tego nie mówi. Oni zwyczajnie to czuj. Czasami wiem, e egnaj si ze mn, e ju nie bdzie dla nich jutra. Wystarczy spojrzenie, gest... Wedug wolontariuszy mier jest momentem. Jest wydarzeniem traumatycznym, ale jednorazowym. Umieranie za to jeden z etapów naszego ycia. – My staramy si pomóc naszym podopiecznym przey ten etap lepiej, godniej. Bo wikszo ludzi chorych chce umrze w domu, wród najbliszych – mówi zaoycielka wrzesiskiego hospicjum. Dorota Tomaszewska

Nie spotkałem się nigdy z odmową... Rozmowa z Markiem Januszem Lewandowskim, technikiem kryminalistycznym w Komendzie Powiatowej Policji we Wrześni, a także artystą malarzem. Po co policjanci robi zdj cia ofiarom wypadków, samobójcom? Najogólniej mówic, zwoki fotografuje si w celu pogldowym i jest to pierwsza czynno podczas kryminalistycznych ogldzin miejsca zdarzenia, w którym mamy do czynienia ze zwokami. Wpierw wykonujemy zdjcia tzw. ogólne, czyli pooenie zwok, ich usytuowanie wzgldem innych przedmiotów, itp. Nastpnie wykonujemy zdjcia szczegóowe, czyli wygld zwok oraz to, w co denat jest ubrany. Fotografujemy take widoczne lady kryminalistyczne wystpujce na ciele lub odziey ofiary. W szczególnych przypadkach na polecenie prokuratora zwoki si czciowo rozbiera, np. jeli jest to niezbdne do ustalenia czasu mierci lub gdy istnieje zagroenie zniszczenia ladów kryminalistycznych w trakcie transportu. Co si czuje, kiedy fotografuje si

ludzkie zwoki? Czy pami tasz swój „pierwszy raz”? Mój pierwszy dyur po ukoczeniu Szkoy Techniki Kryminalistycznej by dla mnie sprawdzianem zarówno mojego profesjonalizmu, jak i odpornoci psychicznej. Otrzymalimy zgoszenie o podejrzeniu zabójstwa noworodka. Zachodzio podejrzenie, e ciarna kobieta zaraz po porodzie pozbya si niemowlaka.

wiadkowie stwierdzili, e dwa tygodnie wczeniej widzieli j w zaawansowanej ciy. Nie byo ju ani brzucha, ani noworodka. Kontakt z sam podejrzan by utrudniony. Nie wypieraa si ciy, ale na temat porodu czy ewentualnego pozbycia si dziecka milczaa. Zaczlimy od ogldzin miejsca zamieszkania. Panowa tam wielki baagan i smród. Sprawdzilimy pokoje, kuchni, azienk – i nic! Zajrzaem jeszcze raz do azienki, gdzie staa pralka z praniem; dochodzi stamtd jaki wyjtkowo nieprzyjemny i mdy zapach. Przy pralce znajdowaa si przeogromna sterta zanieczyszczonej kaem dziecicej bielizny. Przez cay czas towarzyszyy mi odruchy wymiotne. Na samym dnie bya w poowie wypeniona plastikowa reklamówka. Zajrzaem delikatnie... Z wntrza uderzy mnie trudny do opisania odór. I ten widok malutkiego óto-zielonego dziecka. Tego widoku i zapachu nie zapomn do koca ycia. Czy po pewnym czasie przychodzi co w rodzaju zoboj tnienia? Chyba tak... Nie dotyczy to jednak ogldzin zwok maego dziecka. To przestrze, w której w aden sposób nie mog wyzby si emocji, take tych najsilniejszych. I na nic tu profesjonalizm czy zawodowa rutyna. Emocje towarzysz mi zawsze. Moe dziki temu mog stwierdzi , e nadal jestem czowiekiem. Fotografowanie zwok cz sto odbywa si w towarzystwie rodziny zmarego (denata, samobójcy...). Jak rodzina reaguje na obecno policyjnego fotografa? Kadej osobie, take zmaremu, naley si szacunek. Jest to pod-

Do pracy w technice werbowani są ludzie o wyjątkowych zdolnościach manualnych

 Zawodowy kontakt z ciemną stroną

życia nie zniszczył mu wrażliwości artystycznej Fot. Damian Idzikowski

stawowa zasada, o której nie powinien zapomina aden czowiek, a w szczególnoci technik kryminalistyki. Faktycznie, przewanie przy fotografowaniu zwok obecna jest rodzina zmarego. Reakcje s róne. Najczciej spotykane to zrozumienie. Zreszt dowiadczony technik po zoeniu oficjalnych kondolencji – nie mamy takiego obowizku, ale nie zaszkodzi – w krótki i rzeczowy sposób nawietla najbliszej

zmaremu osobie, jakie za chwil wykona czynnoci w ramach swoich obowizków. Taktowne zachowanie i kultura osobista najczciej jest odwzajemniana. Rodzina zmarego, który odszed nagle, czasami w sposób gwatowny, przede wszystkim potrzebuje niezbdnych informacji i oczekuje od nas profesjonalizmu. Nie spotkaem si nigdy z odmow sfotografowania zwok, przynajmniej jeli miaem do czynienia z normaln, niepatologiczn rodzin. Inaczej jest z osobami pijanymi. Czasami potrzeba wiele wewntrznego spokoju i cierpliwoci. Bywa i tak, e rodzina ucieka si do oszustwa. To do czsty przypadek, gdy przyjeda si na miejsce znalezienia zwok, a denat ju elegancko przebrany w garnitur ley i czeka na nas na kanapie, a niekiedy nawet w trumnie. Dotyczy to rodzin zmarych na wsi, gdzie nadal pitnuje si samobójców. Kady w miar dowiadczony technik mia co najmniej jeden taki przypadek. Dlatego niezbdne s kryminalistyczne ogldziny zwok, gdzie poszukuje

si widocznych na ciele denata ladów. W tym przypadku wystarczyo rozlu ni koszul, by na szyi zmarego ukazaa si bruzda po ptli wisielczej. Szczegóowe ogldziny odziey oraz miejsca znalezienia zwok pozwalaj najczciej odnale list samobójcy, w którym zmary – za ycia oczywicie – wyjania przyczyn swojej decyzji. W pracy stykasz si z ciemn stron ycia, cz sto smutn , a nawet przeraaj c . Czy ma to wpyw na Twoj twórczo malarsk ? Nigdy nie zastanawiaem si nad tym. Zastanawiajcy jednak jest fakt, e technicy i eksperci kryminalistyczni stanowi najliczniejsz grup wród osób realizujcych si poprzez malarstwo w rodowisku sub mundurowych. By moe jest to dla nas rodzaj terapii, a moe wynika to z predyspozycji oraz przygotowania zawodowego wyniesionego jeszcze z cywila. Do pracy w technice werbowani s ludzie o wyjtkowych zdolnociach manualnych. Najczciej s to absolwenci liceów plastycznych oraz ASP. W laboratoriach komend wojewódzkich zajmuj si fotografi lub portretem pamiciowym. Co do malarstwa, to nie przypominam sobie, abym mia jakie prace zwizane ze mierci. Wrcz przeciwnie – s one zaprzeczeniem tego tematu. Peno w nich soca, a ludzi na obrazach nie ma. Za to jest widoczny spokój i odczuwa si w nich poszukiwanie wyciszenia. By moe ten sposób przedstawiania wiata jest form odreagowania na stres zwizany z prac zawodow? Rozmawia Waldemar liwczyski


Wiadomości Wrzesińskie

16 Miłosław

www.w www.wrzesnia.info.pl wrze stronę redaguje :

Łukasz Różański tel. 530 425 105 l.rozanski@wrzesnia.info.pl

Drugi Orlik już gotowy Budowa miłosławskiego Orlika zakończona. Do pełni szczęścia brakuje jeszcze tylko pozwolenia na użytkowanie boisk. To kwestia kilku dni. A na nowe boiska prawdopodobnie bdzie mona wej pod koniec przyszego tygodnia. Przecicie wstgi planowane jest z kolei na wiosn. – Animatorów sportu zatrudnimy w przyszym roku – informuje wiceburmistrz Baej Pera. – Tak naprawd dopiero wówczas boiska bd wykorzystywane maksymalnie. Inwestycja powstaa w miosawskim parku (na tzw. chince). Kosztowaa 1,04 mln z. Gmina dostaa na ni z Ministerstwa Sportu i Turystyki 472 tys. z, a z urzdu marszakowskiego 331 tys. z. Za te pienidze powstao boisko do piki nonej o nawierzchni ze sztucznej trawy. Wybudowano równie boiska do siatkówki, koszykówki i tenisa z nawierzchni poliuretanow. Zgodnie z zaleceniami konserwatora, nie jest ona w kolorze ceglastym, a zielonym. Cay kompleks zosta równie estetycznie ogrodzony siatk w kolorze grafitowym. Taka sugestia pada te podczas konsultacji z konserwa-

torem. Na boiskach zainstalowano sztuczne owietlenie umoliwiajce korzystanie z nich po zmroku. Trenowa maj tam m.in. pikarze Orlika Miosaw. Najbardziej zadowolona z zakoczenia inwestycji jest jednak modzie z pobliskiego gimnazjum. Dotychczas uczniowie musieli toczy pikarskie boje na starym boisku, gdzie kada wywrotka grozia poobijaniem kolan. – Na wiosn zamontujemy przy Orliku nowoczesny plac zabaw dla dzieci – kontynuuje B. Pera. – Urzdzenia (za 70 tys. z – przyp. red.) mamy ju zakupione, ale na zim nie ma sensu ich wyciga z magazynu. W skad kompleksu wchodzi równie zaplecze sanitarno-szatniowe, które zlokalizowano w budynku paacu (ma osobne wejcie). Docelowo na boiskach maj zosta zamontowane kamery – oby tylko do tego czasu wandale niczego nie poniszczyli... Co cieszy, wadze nie wykluczaj w przyszym roku budowy trzeciego Orlika (pierwszy jest w Orzechowie). Mógby on powsta w Czeszewie. Wszystko uzalenione jest jednak od rodków finansowych. Na terenie powiatu wybudowano dotychczas dziewi Orlików. Wrzenia ma ich pi , Miosaw dwa, a Pyzdry i Koaczkowo po jednym.

Zmiany w odśnieżaniu

 Czy zimą na drogach w gminie Miłosław będą pracowały ciągniki rolników? Wadze gminy chc zmieni zasady odnieania dróg. Wszystko po to, aby uatwi ycie mieszkacom. Do tej pory odnieaniem wszystkich dróg gminnych zajmowaa si wyoniona w przetargu firma Zbigniewa Szwabiskiego z Orzechowa. Priorytetem dla niej – co zrozumiae – jest odnieanie w pierwszej kolejnoci najczciej uczszczanych dróg, cho by tych w Miosawiu. W takich miejscach jak Lipie czy Chlebowo mieszkacy na pug czekaj dugo. Teraz ma to si zmieni – gmina chce podpisa umowyzlecenie na odnieanie dróg z rolnikami, którzy maj cignik i pug nieny. Jedna osoba ma mie przypisane drogi w miejscowoci, w której mieszka, lub w okolicach. Stawki za odnieanie bd dopiero negocjowane. Sotysi s wniebowzici. – Pomys jest fantastyczny – stwierdza Lech Stanisawski, sotys Nowej Wsi Podgórnej. Ju szu-

ka rolnika, który chciaby zaj si utrzymaniem przejezdnoci dróg we wsi. Na razie bez efektu. – Rolnicy maj taki sprzt, e a dech zapiera, a mimo to jeszcze chtnego nie mam – ubolewa. Sotys z ssiedniego Chlebowa Jan Cicharski – wrcz przeciwnie. – Mam odpowiedniego rolnika, którego cignik bdzie zarabia w czasie zimy – cieszy si. – Osoba ta jest sprawdzona, gdy w poprzednich latach bezpatnie odnieaa nam ju drogi we wsi – zachwala. W Paczynie i Ksinie zrodzi si pomys, aby drogi odnieaa tam ta sama osoba. Szukanie chtnego trwa... Rolnicy bd wyjeda i odniea drogi gminne na polecenie pracownika gminy. Jeli w jakiej miejscowoci nie znajdzie si rolnik bd przedsibiorca, który bdzie chcia je odniea , zostanie tam po staremu.

Co słychać

28 października 2011

„ Radny Romuald

Barszcz na jednym z posiedze komisji szczerze przyzna, e gdyby widzia kogo, kto wyrzuci na ulic psa, nie zachowaby si obojtnie. – Wzibym siekier i eb bym mu uci – owiadczy i doda: – Dla cisoci: nie zwierzciu.

„ Mieszkacy nieutwar-

dzonych orzechowskich arterii zagrozili wadzom, e jeli na ulicach nie pojawi si gruz, zaczn przyjeda i spacerowa po magistracie w gumiakach upapranych botem. Burmistrz Zbigniew Skikiewicz twierdzi, e takiej formy protestu si nie obawia. atwo mu jednak tak mówi , bo to nie on bdzie biega z mopem po korytarzach urzdu...

„ 29 pa dziernika o godz. 19.15 w kociele parafialnym w Miosawiu grupa teatralna z miejscowego gimnazjum zaprezentuje poetyckie zaduszki „Nieobecni, ale cigle wród nas”. „ Policjanci zatrzyma-

li 39-letniego bezdomnego mczyzn, który 19 pa dziernika wybi szyb w budynku dworca PKP w Miosawiu. Straty oszacowano na 400 z.

 – Orlik pełną parą zacznie funkcjonować w przyszłym roku – mówi Błażej Pera

Sołtysi opowiedzieli się za świętem plonów w Miłosławiu Gminni sotysi oficjalnie poegnali swoich starszych kolegów. Konkretnie dwóch: Franciszka Sztuk i Czesawa Jankiewicza. Pierwszy przez 31 lat by sotysem Skotnik, drugi przed ponad 17 sta na czele Orzechowa. Uroczysto poegnania odbya si 21 pa dziernika w urzdzie gminy. – Chcielimy im podzikowa za wieloletni prac spoeczn – mówi Jan Cicharski, prezes Gminnego Koa Sotysów w Miosawiu. – To byli sotysi z krwi i koci, którzy zrobili kawa wietnej roboty. Spotkanie nie byo jednak tylko okazj do podzikowa. Sotysi do-

konali wyboru sporód siebie wiceprezesa Gminnego Koa Sotysów. W jednomylnym gosowaniu zostaa nim sotys Lipia Danuta Höwelhaus. Na skarbnika wybrano za Lecha Stanisawskiego, sotysa Nowej Wsi Podgórnej. Jednomylna decyzja zapada równie w wyborze miejsca na zorganizowanie przyszorocznych doynek gminnych. Odbd si one w Miosawiu. Dwa lata pó niej bdzie podobnie (wówczas to w Miosawiu zorganizowane zostan doynki powiatowo-gminne). – Zdecydowalimy te, e bdziemy si czciej spotyka – koczy J. Cicharski.

Można przechodzić bez obaw, że dostaniemy cegłą

Stary dom przy ul. Niepodległości w Miłosławiu nie zagraża już przechodniom. Gmina dokonała jego wyburzenia. – Nie było wyjścia, ponieważ cegły z nieruchomości spadały na chodnik – mówi burmistrz Zbigniew Skikiewicz. Dodajmy, że właścicielem domu nie jest samorząd. Władze musiały zadziałać, bo nieruchomość... nie miała właściciela.

„ Bez prdu bd musie-

li sobie radzi 3 listopada mieszkacy Kbowa i ulicy kowej w Miosawiu. 4 listopada nie bdzie go z kolei w Lipiu. Wyczenia nastpi w godz. 8.00–15.00 (w Miosawiu do godz. 13.30). Reklama

INFORMATOR GMINNY Urząd Miasta i Gminy

61 438 20 22

Policja

61 437 53 40

OSP Miłosław

61 438 28 88

Pogotowie Energetyczne

61 438 21 44

Poczta

61 438 23 45

Ośrodek Zdrowia

61 438 30 05

Ośrodek Kultury

61 438 27 79

Ośr. Pomocy Społecznej

61 438 30 96 61 438 37 58

Bank Spółdzielczy

61 438 20 31

Por. lekarza rodzinnego

61 437 12 52

Naprawa pralek i lodówek

61 438 36 01

Gabinet weterynaryjny

607 944 690

ANTENY TV-SAT

61 437 14 93

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Miłosław, ul. Poznańska 10,„Rolmark”, w godz. 8.00-16.00, tel. 061 438 25 16


Wiadomości Wrzesińskie

Kołaczkowo

www.wrzes www.wrzesnia.info.pl sn

Filip Biernat tel. 61 437 49 56 f.biernat@wrzesnia.info.pl

Marzenie o wiatrakach Farma wiatrowa w Kołaczkowie ma powstać dopiero w 2014 roku.

druga kolejka Halowej Ligi Piki Nonej: K&L Gazewice – KP Bieganowo 2:8, Oldboys – FC Monar Zieliniec 10:13, Team Wrzenia – Sokó Sokolniki 11:3, LZS Gorazdowo – Era Plast Zieliniec 5:7, TW Koaczkowo – Senior Gorazdowo 13:0.

„ W Koaczkowie ma ze-

bra si „okrgy stó”, w sprawie finansowania OSP. Podobno jednostek jest za duo, a pienidzy za mao.

„ Powstaa nowa kon-

cepcja zagospodarowania oficyny Reymontowskiej. Szczegóy ju wkrótce.

„ Za tydzie napiszemy

o tym, co dziao si na sesji rady gminy.

Reklama

Tunery Druga z lewej Ilona Orakowska (zajmuje się wiatrakami z ramienia urzędu). Po prawej – Krzysztof Tomkiewicz z Domrelu Firma zapewnia, e siownie nie bd haasoway. Dla mieszkaców gminy szum obracajcych si migie oraz warkot urzdze chodzcych turbiny ma by nieodczuwalny. Budowa wiatraków ma za to przynie korzyci finansowe gminie. Wyliczono podatek od nieruchomoci od jednej instalacji – to 60-70 tys. z. Oznacza to, e rocznie do urzdu gminy wpywaaby kwota rzdu nawet 1 mln 260 tys. z. – A jaka odlego bdzie dzielia siowni od najbliszego zabudowania? – pyta radny Micha Michaowski. – Taka sytuacja bdzie miaa miejsce w Gorazdowie; ta odlego bdzie wynosia okoo 500 metrów.

Inwigilują urzędników Sekretarz gminy Bogusawa Wietrzyska-Stramczewska kontroluje wasnych pracowników. A dokadniej, na bieco podglda to, co urzdnicy robi na subowych komputerach. Niedawno urzd gminy zakupi program komputerowy (koszt: 515 z), który ma za zadanie monitorowanie komputerów urzdników. A dokadniej: czas i jako ich pracy. – System zosta wprowadzony w celu nadzorowania racjonalnego wykorzystywania czasu pracy. Brak nadzoru i kontroli moe powodowa ch wdrówki po stronach internetowych niezwizanych z prac. Jednak do tej pory adne strony internetowe nie zostay zablokowane. Nie ograniczamy dostpu do szeroko rozumianej informacji prawnej, sdowej, zwizanej z zadaniami gminy – informuje B. Wietrzyska-Stramczewska. Podgldani s tylko urzdnicy zatrudnieni w Urzdzie Gminy. W jednostkach podlegych gminie: GOK, ZEAS, zakadzie komunalnym, „oko szefa” nie dziaa. – Sie komputerowa ograniczona jest do budynku urzdu. Jednostki s suwerenne, maj swoich szefów. To oni decyduj, w jaki sposób kon-

„ W niedziel odbya si

B. Stramczewska: – Portale NaszaKlasa, Facebook i inne tego typu s fajne, ale nie w pracy.

troluj swoich pracowników – informuje Stramczewska. Inwigilacja urzdników odbywa si za wiedz i przyzwoleniem wójta Wojciecha Majchrzaka. – Urzdnicy wiedz, e ich komputery s monitorowane. Nie widziaem koniecznoci, aby musieli podpisywa specjalne owiadczenia. Uwaam, e nic w tym zego, to po prostu znak czasów. Nie ma si co oburza ani dziwi . To standard obowizujcych w innych instytucjach publicznych. Tylko e nikt tego nie nagania – uwaa wójt. Urzdnicy z Koaczkowa generalnie unikaj tego tematu jak ognia. Ci, którzy „co powiedzieli”, nie s z pomysów szefów zadowoleni. – Nie ufaj nam – usyszelimy.

kiewicz. Haas odczuwalny w strefie zamieszkania nie moe przekroczy 40 decybeli. – Ustawienie turbin mona regulowa . Dlatego gdyby zaistniaa taka potrzeba, moe ona pracowa na 65% moliwoci, a nie na 100% – zapewnia K. Tomkiewicz. Pierwsze wiatraki maj w Komiliony euro – to warto jedaczkowie pojawi si w 2014 roku, nej siowni wiatrowej wraz a wic ju w przyszej kadencji z otoczeniem samorzdu. – Musi by uchwalony plan i przydzielona decyzja rodowiskowa; wtedy na pewno procedury przypiesz. Ale moe si zdarzy tak, e bdzie Sporzdzenie projektu to nastpny blisza. Chodzi o to, aby nie przekro- rok, wic dzisiaj mog powiedzie , czy normy dopuszczalnych haasów e za trzy lata moemy spodziewa okrelonych w rozporzdzeniu mini- si pierwszych siowni – informuje stra rodowiska – odpowiada Tom- przedstawiciel Domrelu.

3

Telewizji Cyfrowej MPEG-4600-097-438 www.johnyshop.pl

Roz-1085

Firma Domrel z Poznania (Wielkopolskie Elektrownie Wiatrowe) po raz kolejny zoya radnym raport w sprawie budowy farmy wiatrowej. Przypomnijmy, e w: Koaczkowie, Krzywej Górze, agiewkach, Budziowie, Gorazdowie i Borzykowie ma stan cznie 18 siowni wiatrowych. Maj to by gigantyczne budowle. Wysoko masztów siowni to 160-200 metrów, natomiast rozpito skrzyde miga siga nawet 50 m. Farma ma dawa 48 megawatów prdu. Ta moc wystarczy do zasilenia kilku tysicy gospodarstw domowych. – W 2008 zostaa wszczta procedura zmiany studium uwarunkowa przestrzennych w celu lokalizacji siowni wiatrowych. Trwao to prawie dwa lata. W 2010 rozpoczo si opracowywanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Po uwzgldnienia uwag Regionalnej Dyrekcji Ochrony rodowiska plan ma zosta wyoony, czyli swoje uwagi bd mogli zgasza mieszkacy – mówi Krzysztof Tomkiewicz, kierownik projektu z firmy Domrel. Domrel otrzyma ju tzw. warunki przyczeniowe – inwestor ma wic zapewniony odbiór energii wyprodukowanej przez siownie wiatrowe. Prd bdzie dostarczany do stacji odbiorczej w Supcy.

17

stronę redaguje :

Co słychać

28 października 2011

Niskie ceny! Sokolniki (obok apteki) Skl-645

606-397-293

Zmarł Parysek Odszedł Stanisław Parysek, były naczelnik gminy Kołaczkowo. Miał 80 lat. Zasuony samorzdowiec zmar 24 pa dziernika. Przypomnijmy, e od stycznia 1973 do lipca 1990 by naczelnikiem gminy Koaczkowo, czyli, w dzisiejszej nomenklaturze, po prostu wójtem. – Miaem okazj z nim wspópracowa , poniewa byem radnym rady narodowej w ostatniej, skróconej kadencji 1988-1989 – wspomina wójt Wojciech Majchrzak. – Gdy braem lub, pan Parysek uczestniczy w ceremonii i osobicie mi gratulowa – dodaje wójt. – To by dobry szef, wyrozumiay, ludzki – wspomina Wanda Szymaniak, urzdniczka zajmujca si rad gminy. A Maria D bicka (od spraw obywatelskich) dodaje: – Konkretny czowiek. Wiedzia, czego chcia, praca z nim bya przyjemnoci – zapewnia. Tak jak Barbara Dembczyska z referatu podatkowego: – Rozpoczynaam z nim prac w urzdzie. Pamitam go jako dobrego czowieka.

INFORMATOR GMINNY

 Stanisław Parysek nigdy nie zerwał kontaktu z gminą. Na zdjęciu w trakcie dożynek gminnych w 2007 roku

Urząd Gminy

61 438 53 24

Policja

61 438 50 77

Poczta

61 438 53 28

Biblioteka

61 438 53 13

Ośrodek Zdrowia

61 438 50 80

Gminny Ośrodek Kultury

61 438 50 78 61 438 52 46

CPN

61 438 51 84

Gaz

61 438 53 85

Bank Spółdzielczy

61 438 53 14

OPS

61 438 51 12

ZGKiM 61 438 56 50 S. Parysek zosta uhonorowany m.in.: Krzyem Kawalerskim OrOczyszczalnia 61 438 55 75 deru Odrodzenia Polski, Medalem Sklep elektroniczny i serwis 600 097 438 Komisji Edukacji Narodowej. Pogrzeb odbdzie si 29 pa dzierniOśr. Wspom. Dziecka i Rodziny 61 438 53 47 ka we Wrzeni. Msza aobna w fa- Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości rze o godz. 11.00 (o 12.00 pogrzeb Wrzesińskich”: Kołaczkowo, ul. Wrzesińska 32 na cmentarzu komunalnym). (Sklep Wielobranżowy – Pawilon)


Wiadomości Wrzesińskie

www.w www.wrzesnia.info.pl wrz

18 Pyzdry

stronę redaguje:

Tomasz Szternel tel. 61 437 49 56 t.szternel@wrzesnia.info.pl

Czy wyjdą na ulicę? Mieszkańcy i sklepikarze protestują przeciwko wprowadzeniu zakazu postoju pojazdów przy ul. Niepodległości. Pocztek sprawie daa wizja lokalna, która odbya si dwa tygodnie temu. Uczestniczyli w niej przedstawiciele powiatowego zarzdu dróg, komendy policji oraz urzdu miejskiego. Stawk uzupeniali waciciele sortowni wiru Szymascy. – Wpyn wniosek od jednej z mieszkanek. Utrzymywaa, e w wyniku przejazdu ciarówek jej dom pka. Chcielimy go obejrze i zaproponowa moliwe rozwizania – mówi Marcin Nowak z zarzdu dróg. Docieramy do wspomnianej mieszkanki. Nie chce ujawnia imienia i nazwiska. Przyznaje, e wystpia do wadz o rozwaenie moliwoci wprowadzenia zakazu wjazdu pojazdów o duym tonau. – Najpierw pojawiy si mae pknicia na cianach. I one wci postpuj. Dzi ten budynek jest w krytycznym stanie – mówi wprost. – Z innymi dzieje si to samo. Mówic „due tonae”, pyzdrzanka ma na myli samochody przewoce po kilkanacie czy nawet kilkadziesit ton piasku. – Chodzi mi tylko o ich wyeliminowanie. O nic wicej – zastrzega. Widok uczestników wizji lokalnej wywoa niemae poruszenie wród mieszkaców i sklepikarzy. Wylegli na ulic i wypytywali o proponowane rozwizania. W gr wchodzio wprowadzenie zakazu zatrzymywania si pojazdów po obu stronach jezdni. – To oznaczaoby dla nas mniejsze obroty. A przecie pacimy podatki i te powinnimy mie

Jak w ośrodku zdrowia... Centrum Kultury, Sportu i Promocji powinno mie w nazwie jeszcze jeden czon: Zdrowia. A to za spraw przeprowadzanych tam akcji. 26 pa dziernika najwiksze pomieszczenie w placówce wynaja firma oferujca walk z nadwag. Kilku pyzdrzanom, którzy skorzystali z jej usug, zostaa zbadana zawarto tkanki tuszczowej w organizmie. Za jedyne 20 z dowiedzieli si take, jak podnie odporno organizmu, jak go oczyci i jak walczy z niedowag. Poza tym otrzymali indywidualny program ywieniowy. Ju dzi wiadomo, e duo wikszym zainteresowaniem bdzie si cieszy bezpatne komputerowe badanie wzroku, które zostanie przeprowadzone 3 listopada. Na razie zgosio si 25 osób. W razie stwierdzenia wady bd mogy nie tylko zakupi okulary, ale take skorzysta z fachowego doradztwa przy doborze szkie. – Skoro dysponujemy odpowiednim pomieszczeniem, to wynajmujemy je zainteresowanym firmom. Z tego tytuu uzyskujemy symboliczne kwoty pienidzy – mówi dyrektor centrum Sylwia Mazurczak.

Co słychać

28 października 2011

„ Papierosy, alkohole

i karty telefoniczne pady upem sprawcy, który wama si do stacji paliw Bliska przy ul. Wrzesiskiej. Dokona tego w nocy z 23 na 24 pa dziernika. Waciciel oszacowa straty na okoo 10 tys. z.

„ Budowa kanalizacji

deszczowej spowodowaa utrudnienia w ruchu. Czciowo zamknita jest droga przy ul. Kiliskiego.

„ VIII sesja rady gminy

odbdzie si 28 pa dziernika. W programie m.in. ustalenie stawek podatków od nieruchomoci, rodków transportowych i rolnego. Pocztek obrad o 14.00 w Centrum Kultury, Sportu i Promocji.

„ Kilka godzin pó niej (o 18.00) w sali widowiskowo-sportowej rozpocznie si spotkanie przedstawicieli druyn zainteresowanych udziaem w Halowej Lidze Piki Nonej.

 Ludzie nie dopuszczają do siebie myśli o wprowadzeniu zakazu zatrzymywania się pojazdów. Dlatego protestują co do powiedzenia – nie kryje oburzenia Dariusz Antkowiak ze sklepu RTV-AGD. Wedug niego zamiast eliminowa , naleaoby uatwi przejazd samochodom ciarowym. – Mamy popkane mury i ciany. Kto nam zwróci za to pienidze? Wszyscy cierpimy przez jedn firm – grzmi Renata Chlebowska, mieszkanka pobliskiej ul. Niepodlegoci. – eby bya jasno : tu nikt nikomu nie chce firmy zamyka . Pan Szymaski paci podatki tak jak my – podkrela Andrzej Wodarczyk z ul. Niepodlegoci. – Chodzi tylko o skierowanie ruchu na inne drogi. Protestujcy powoali 50-osobowy komitet. Swe postulaty zawarli w petycji, która trafia na biurko burmistrza i dyrektora Powiatowego Za-

rzdu Dróg. Gro, e w razie ich niespenienia wyjd na ulic. – Wstrzymamy ruch. Bdziemy chodzi po pasach – rzucaj jedno z moliwych rozwiza. Burmistrz Krzysztof Struyski przyznaje, e sprawa nie jest atwa: – Wyprowadzenie samochodów ciarowych poza miasto i tak nie rozwie wszystkich problemów. Przecie ul. Niepodlegoci nie mona przejecha . Std pomys wprowadzenia zakazu postoju pojazdów, jeli nie cakowitego, to chociaby w okrelonych godzinach. Dziki temu nie tworzyyby si korki – uwaa wodarz gminy. Ale zastrzega, e ostateczn decyzj w tej sprawie i tak podejmie Powiatowy Zarzd Dróg, do którego naley arteria.

– Jeszcze nie zapada adna decyzja – zastrzega M. Nowak. – Chcemy zastosowa rozwizanie dobre dla ludzi, ale i bezpiecznie dla uytkowników drogi. Wiktor Szymaski, wspówaciciel sortowni wiru, zdaje sobie spraw z uciliwoci, jakie powoduj samochody przejedajce przez centrum miasta, dlatego namawia klientów do korzystania take z innych dróg. – Cay ruch, który nie idzie na Supc i Kalisz, puszczamy na Now Wie Podgórn. To jedyne, co moemy zrobi – ucina. Z wszystkich moliwych rozwiza, które sysza, nie akceptuje tylko ograniczenia tonau samochodów. – W ten sposób nie miayby one jak do nas dojecha – dochodzi do wniosku.

„ Bezpatne badanie wzroku zostanie przeprowadzone 3 listopada w Centrum Kultury, Sportu i Promocji. Rejestracja pod nr. tel. 63 276 82 07. „ Wieczór straacki orga-

nizuje 26 listopada OSP w Pietrzykowie. Pono planowana jest konkurencja w laniu wody.

„ Gmina chce sprzeda

dziak budowlan przy ul. Farnej. Powierzchnia: 2 415 m2. Szacunkowa warto : 138 tys. z. Reklama

Zrabował łup za prawie 300 tys. zł Krad i nie widzia w tym nic zego. Tumaczy si bied. Ten czowiek by od miesica zmor pyzdrskich policjantów. Do irytacji doprowadzay ich kolejne zgoszenia kradziey przewodów i urzdze sejsmicznych. Te naleay do Geofizyki Toru – spóki zajmujcej si poszukiwaniem zó ropy naftowej i gazu. – Nie wiedzielimy ju, co robi : chodzi do pracy czy do lasu i pilnowa tego wszystkiego – mówi kierownik miejscowego posterunku policji Przemysaw Kucz. Prowadzone czynnoci operacyjne w kocu przyniosy efekt. 20 pa dziernika doszo do zatrzymania 49-letniego mieszkaca gminy Zagórów. Podczas przeszukania jego posesji zabezpieczono m.in. skrzynki akumulatorów i kabel. Wiksz cz tego drugiego zdoa ju jednak opali , a uzyskan w ten sposób mied

sprzeda w punkcie skupu zomu. Zbigniew . by ju notowany w policyjnych kronikach za przestpstwa kryminalne. Tym razem usysza dziewi zarzutów dotyczcych kradziey 4 300 m kabla, 81 sztuk wizek geofonowych i 10 akumulatorów. Przyznaje si do popenienia tylko niektórych. Dokona ich od 25 wrzenia do 20 pa dzierni-

INFORMATOR GMINNY Centrum Kultury, Sportu i Promocji 63 276 82 07 Miejsko-Gminny Ośr. Pom. Społ. – świadczenia rodzinne 63 276 81 70 – opieka 63 276 81 75

 Zbigniew Ł. przetapiał kable na podwórzu, w specjalnym pojemniku. Uzyskaną w ten sposób miedź sprzedawał w punkcie skupu złomu

Gminne Centrum Informacji

63 276 72 70

Muzeum Regionalne

63 276 81 07

Ochotnicza Straż Pożarna

63 276 81 98

Pogotowie Energetyczne

63 276 84 77

Posterunek Policji

61 437 53 60

Przedszkole

ka, m.in. w Ciemierowie, Kamieniu, Kolonii Janowskiej i Tomicach. Warto upu zostaa oszacowana a na 272 tys. z. Oskaronemu grozi do 10 lat pozbawienia wolnoci. Supecka prokuratura nie zastosowaa wobec niego tymczasowego aresztu, a tylko policyjny dozór. – To s c h o ro w a n y c z o w i e k , z problemami psychicznymi. Nie

ma wiadomoci czynu, który popeni. Widzia, e na ziemi ley kabel, to go wzi, przetopi, a zysk przeznaczy na jedzenie – opisuje nieatw sytuacj prokurator rejonowy Jan Babiak. Wkrótce skontaktuje si z Geofizyk Toru. – Jedno jest pewne: nie moemy go traktowa jak bandziora, który wszed do banku i ukrad prawie 300 tys. z. To nie ten kaliber sprawy.

Urząd Miasta i Gminy

63 276 83 27 63 276 83 33 (-34)

Szkoła Podstawowa

63 213 51 48

Por. Psycholog.-Pedagogiczna

63 276 72 51

Pyzdry – noclegi, Dłusk 72

502 541 943

Usługi pogrzebowe

606 964 795

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Pyzdry, ul. Szybska (Kwiaciarnia – Ruch), tel. 698 105 343


28 października 2011

Wiadomości Wrzesińskie

Nekla

www.wrz www.wrzesnia.info.pl ze

Tomasz Małecki

Nie tego żeśmy się spodziewali – A. Stefaniak o odpowiedzi od premiera na apel radnych w sprawie tirów na drogach

Burmistrz Karol Balicki jest wdzięczny „Wiadomościom Wrzesińskim”. Zwyczajowo na sesji Rady Miejskiej w Nekli na dziennikarzy si narzeka. Czasami nawet gorzej – najczciej wadza boczy si za „niepoprawne politycznie” artykuy, w których urnalici nie zauwaaj sukcesów radnych. Tym razem byo inaczej: – Redaktor akurat wychodzi, ale chciabym mu serdecznie podzikowa za artyku, który na pewno spowodowa, e ten odzew nastpi i ta droga zostaa naprawiona. Destrukt zosta wysypany i zwalcowany – powiedzia K. Balicki. Burmistrz mia na myli relacj z poprzedniej sesji. Wtedy radny Stanisaw Warczyski i sotys Andrzej Paasz, obaj z Zasutowa, zaapelowali do burmistrza o napraw drogi gruntowej, któr zniszczyy cikie auta wywoce ziemi pozosta po kopaniu stawów. Wówczas burmistrz oznajmi, e poczu si oszukany przez waciciela stawów i rozwaa oddanie sprawy na drog sdow. Spraw opisalimy, a po lekturze artykuu wywoany waciciel pojawi si w gabinecie burmistrza i zobowiza si do naprawy drogi. Wczeniej radni, w gosowaniu tajnym, wybrali awnika do Sdu Rejonowego we Wrzeni Zosta nim Czesław Kozielski (z lewej), wiceprzewodniczący rady, jak zwykle pomagał 68-letni Jerzy Barczak z Nekli. Jego w prowadzeniu obrad przewodniczącemu Adamowi Stefaniakowi

Krok ku samodzielności

 Przedszkolaki zostały pasowane „czarodziejską czerwoną kredką” pracownicy przedszkola oraz burmistrz Karol Balicki. Pasowanie, które odbywao si za pomoc „czarodziejskiej kredki”, poprzedziy wystpy artystyczne dzieci z grup: Sowy, Pajace, Biedronki, Motylki oraz Misie. – Rzeczywicie, trudny bywa ten pierwszy krok ku samodzielnoci, czsto okupiony zami i smutkiem – podsumowuje dyrektor B. Kowalska.

kandydatur zgosi Gminny Klub Sportowy Pomie Nekla. Rada zgodzia si te na sprzeda dotychczasowemu najemcy mieszkania w budynku gminnym w Stpocinie. Rajcy pozwolili sprzeda lokal z 80-procentow bonifikat (szacunkowa warto wynosi 26 tys. z). Czworak, w którym znajduje si mieszkanie, ma ju ponad 120 lat. Aby doprowadzi je do wspóczesnych standardów, potrzebne s wysokie nakady finansowe, za dochody z czynszu nie wystarczaj na niezbdne remonty. Std decyzja o sprzeday mieszkania. Krótka, Wska i Boczna – to nazwy nowych ulic w miecie, które nadali radni podczas rodowej sesji. Wymienione arterie znajduj si w okolicach ul. Maej. Za niedaleko ul. Starczanowskiej znajdowa si bdzie ulica urawia. Jak si dowiedzielimy, w Nekli przyjto zasad, e patronami nowych ulic nie bd znane postacie historyczne. Ma by apolitycznie. Przewodniczcy rady Adam Stefaniak omówi owiadczenia majtkowe radnych, w których nie stwierdzi racych nieprawidowoci.

Nekielska Liga Halowa: Dimnet i ZRW Kubiaczyk gromią. Bloki czerwoną latarnią

I

nauguracja kolejnego sezonu Nekielskiej Ligi Halowej wypadła okazale dla obrońcy tytułu. W sobotę, w hicie pierwszej kolejki, ZRW Kubiaczyk rozgromił Bloki Nekla 12:2. W taki samym stosunku Dimnet Września pokonał Alken Nekla. – W tym sezonie akces do rozgrywek zgłosiło 10 drużyn – informuje Mikołaj Kubiaczyk, główny organizator NLH. – W porównaniu z poprzednimi sezonami zabrakło Capri, które ma kłopoty kadrowe, ponadto wrócił Alken oraz Czakusy. W pozostałych meczach RzeźnicyWędliniarze pokonali 8: 6 WKS Zasutowo. Selkon-ABS Meble wygrał 9:4 z Czakusami. W meczu Gminy Czerniejwo z Verkapem padł remis – obie drużyny strzeliły po pięć goli. Pięć bramek po pierwszej kolejce ma na swoim koncie najlepszy strzelec – Tomasz Kubiak z ZRW. Nekielska Liga Halowa z roku na rok robi się coraz bardziej profesjonalna. Wpisowe (1 300 zł od drużyny) jest przeznaczane m.in. na sędziów z Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. – Są to też pieniądze na wynajem hali, opiekę lekarską oraz ochronę – wymienia M. Kubiaczyk. Wszystkie mecze będą rozgrywane w soboty w hali widowiskowo-sportowej przy szkole w Nekli. Początek o godzinie 17.00. Mecze mają trwać trwają do 21.00.

Co słychać

tel. 61 437 49 56 t.malecki@wrzesnia.info.pl

Naprawili po artykule

– Pasowanie na przedszkolaka to jedna z najpikniejszych uroczystoci – twierdzi Beata Kowalska, dyrektor przedszkola Mi Uszatek w Nekli. W pitek w tej piknej uroczystoci w Nekielskim Orodku Kultury wzio udzia 70 najmodszych trzyi czterolatków, którzy od wrzenia uczszczaj do Misia Uszatka. Na widowni – oprócz rodziców, zapewne nie mniej zestresowanych ni dzieci – usiedli wychowawcy,

19

stronę redaguje:

„ 22 pa dziernika w y-

dowie odby si II Papieski Turniej Szachowy pod patronatem Dyrektora Zespou Szkó Publicznych w ydowie. Druyna Pomyka Nekla w skadzie: Szymon Owsianny, Bartosz Damrath, Micha Banaszak i Kamila Kmieciak, wywalczya trzecie miejsce. Gratulujemy.

„ 22 pa dziernika tu

po pónocy funkcjonariusze policji z Nekli zatrzymali w Nekielce 20-latka, który kierowa renaultem magane. Wstpne badanie wykazao, e mieszkaniec Nekli kierowa pod wpywem rodków odurzajcych, prawdopodobnie marihuany.

„ Byy radny Arkadiusz

Hulewicz, niedoszy radny Jan Klem i byy dyrektor Nekielskiego Orodka Kultury Pawe Tokowicz – to kandydaci w wyborach uzupeniajcych do rady miejskiej. Przypomnijmy, e Piotr Michalak musia zrezygnowa z mandatu, po tym jak zosta dyrektorem szkoy w Zasutowie. W zwizku z powyszym wojewoda wielkopolski zarzdzi na 11 grudnia wybory uzupeniajce w okrgu nr 4 (Kokoszki i cz Nekli). Reklama

INFORMATOR GMINNY Urząd Miasta i Gminy

61 438 60 11

Policja

61 438 60 77

Straż Pożarna

61 438 60 88

Poczta

61 438 64 40

Urząd pocztowy Targowa Górka 61 438 66 28

– W grudniu zakończymy pierwszą rundę – dodaje organizator NLH. – Potem runda rewanżowa. Ostanie mecze planujemy na 10 marca. Wtedy poznamy zwycięzcę. A już w najbliższą sobotę druga kolejka. Na początek Czakusy zagrają z Gminą Czerniejwo. Po nich na parkiet wyjdą piłkarze ZRW, którzy zmierzą się z Rzeźnikami. Alken zagra z SelkonemABS Meble, zaś WKS Zasutowo podejmie Verkap. I na koniec – o 20.20 – Bloki będą chciały zmazać plamę z pierwszej kolejki w meczu liderem, Dimnetem. O wynikach będziemy informować w „WW” i na portalu wrzesnia.info.pl.

Przych. Lek. Rodzin. „AMIKOR”

61 438 60 92

Ośrodek Kultury

61 438 60 60

Oczyszczalnia ścieków

61 438 65 75

Gabinet weterynaryjny

61 438 60 29 600 293 824

Biblioteka Publiczna

61 438 64 30

Bank Spółdzielczy

61 438 60 20

Polski Komitet Pomocy Społ.

61 438 60 11

Przedszkole

61 438 60 95

Szkoła Podstawowa

61 438 60 70

Szkoła Targowa Górka

61 438 66 86

Zesp. Szkół w Zasutowie

61 437 29 21 fax 61 437 25 06

Autohol i przewóz osób

503 509 001 61 436 33 70

Prawo jazdy

61 438 62 35 603 718 734

Agencja PKO BP SA

61 436 61 98 661 934 662

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Nekla, ul. Chopina 43/4 (sklep Goja)


Wiadomości Wrzesińskie

www.wr www.wrzesnia.info.pl

20 Gmina Września

stronę redaguje je :

Dorota Tomaszewska ka tel. 508 133 828 o.pl d.tomaszewska@wrzesnia.info.pl

Mandatów przybywa Już ponad 50 właścicieli posesji zostało ukaranych mandatami za nielegalne pozbywanie się nieczystości. A to nie koniec sprawdzania podwrzesińskich wiosek. Drobiazgowa kontrola gospodarki wodno-ciekowej w Przyborkach i Psarach Polskich prowadzona jest przez straników miejskich od blisko dwóch miesicy. Nie wszystkim mieszkacom si ona podoba, ale – co wane – przynosi zaskakujce efekty. – Od wrzenia skontrolowalimy cznie w tych dwóch miejscowociach 69 posesji. Na wacicieli 45, tam, gdzie ujawniono nieprawidowoci, naoylimy mandaty karne – informuje Anna Hedrych-Stanisawska ze Stray Miejskiej we Wrzeni. – Waciciele trzech posesji nie zgodzili si z zaproponowanymi przez nas mandatami, dlatego w tych wypadkach zostan skierowane wnioski o ukaranie do sdu. Jak si okazao, nie tylko mieszkacy Psar Polskich i Przyborek maj problem z udowodnieniem stranikom, e ich nieczystoci byy (i s) wywoone do oczyszczalni cieków.

19 pa dziernika municypalni pojawili si w Sokoowie. Celem ich wizyty bya kontrola rowu melioracyjnego – który niedawno zosta porzdnie wyczyszczony – pod ktem nielegalnych podcze. – Tego dnia stranicy skontrolowali rów znajdujcy si w lewej czci Sokoowa, za posesjami przy ul. Ogródkowej, Brzezaskiego i Somowskiej – mówi A. Hedrych-Stanisawska. Jak ujawnia, w ramach tej kontroli ustalono, e kilka posesji nie jest podczonych do sieci kanalizacyjnej i odprowadza cieki wprost do rowu. – Waciciele, poproszeni przez straników miejskich o przedstawienie dowodów zapaty za wywóz nieczystoci pynnych, nie potrafili ich okaza . Po otrzymaniu anonimowej informacji stranicy miejscy dokonali równie kontroli na pozostaych ulicach w lewej czci Sokoowa (patrzc od strony Wrzeni). Dotychczas mandatami ukarano wacicieli szeciu posesji. Wysoko kar bya zrónicowana i wynosia od 100 do 500 zotych. Municypalni zapowiadaj, e kontrole gospodarki wodno-ciekowej bd prowadzone dalej – i to nie tylko w miejscowociach, w których ju si rozpoczy.

Co słychać

28 października 2011

– Jako przedstawiciel firmy wywocej nieczystoci od tych ludzi nie zgadzam si z tym, co si stao. Jak mona ich kara za co takiego? Przecie mieszkamy na wsi. To jakie nieporozumienie, takie jak to z zabraniem mojej firmie zezwolenia. Przez podanie tego faktu do publicznej wiadomoci zostaem cakowicie zniszczony. Straciem wszystkich klientów – stwierdza D. Kwiatkowski Z naszych informacji wynika, e za taki obrót sprawy odpowiada sam zainteresowany. Oto kilka szczegóów z dotychczasowej dziaalnoci tej somowskiej firmy. – W 2003 roku powstaa spóka Trans-Rol, której wydalimy zezwolenie na wywóz nieczystoci pynnych. Pocztkowo nie kombinowali. Dopiero w grudniu 2005 roku stranicy przyapali pracownika wspomnianej firmy na wylewaniu zawartoci

4

tys. zotych – na tak kwot wystawili municypalni mandaty pracownikom Trans-Rolu Bis. Tym, którzy wzi li win na siebie

szamb do lasu i na pola – informuje Jan Krotoszyski z Urzdu Miasta i Gminy Wrzenia. Takich wpadek Trans-Rol zaliczy kilkanacie. W efekcie zabrano mu pozwolenie na tego typu dziaalno , ale... we wrzeniu 2006 wydano je firmie Trans-Rol Bis, której oficjaln wacicielk jest ona D. Kwiatkowskiego – waciciela Trans-Rolu. – Zgodnie z prawem, jeli nowa firma wystpuje o takie pozwolenie, nie mamy podstaw, by go nie wyda . Doskonale wiedzia o tym D. Kwiatkowski, i z premedytacj to wykorzysta – dodaje urzdnik. – Oczywicie take ta nowa firma notorycznie na-

Podziękowali swoim seniorom Spotkania z okazji Dnia Seniora maj w Kaczanowie dug tradycj. Pocztkowo uczestniczyo w nich zaledwie 30 osób z caego soectwa. W sobot do wietlicy wiejskiej przyszo ich znacznie wicej – ponad 120. – Spotkalimy si tutaj, by okaza im wdziczno za to, co zrobili dla

naszego soectwa – mówi sotys Waldemar Bartkowiak. Podczas kilkugodzinnej imprezy seniorom zaprezentowali si poznascy artyci. Nie zabrako take obfitego poczstunku i taców. – Tylko tak moemy im podzikowa – stwierdzi sotys.

cy Obaczkowa bd mogli korzysta z wybudowanej tam kanalizacji sanitarnej. Podczanie czas zacz .

„ Jeden z mieszka-

ców Kaczanowa narzeka, e kto notorycznie niszczy mu wieo posadzone drzewka i krzewy ozdobne. Czyby kogo ku w oczy jego zadbany ogród?

„ Ogoszono przetarg

na zimowe utrzymanie dróg gminnych znajdujcych si poza miastem. Mamy nadziej, e firma, która go wygra, sprosta temu nie lada wyzwaniu i zapewni nam zim przejezdne drogi.

„ Komisja Rozwoju Wsi

zawnioskowaa o zwikszenie rodków finansowych w przyszorocznym budecie na biece utrzymanie dróg gminnych na terenie wsi.

„ Przy drodze wojewódz-

 Obecnie strażnicy przeprowadzają kontrole w Słomowie

kiej 442 biegncej m.in. przez Bierzglinek, Kaczanowo i Now Wie Królewsk stoj murowane przystanki autobusowe, które, zdaniem mieszkaców, najwyszy czas zlikwidowa albo... zwyczajnie posprzta . Pytanie tylko, do kogo one nale?

Fot. archiwum

Słomowska firma oszukiwała bez skrupułów Dariusz Kwiatkowski z firmy Trans-Rol Bis, przez którego przekręty mieszkańcy Psar Polskich i Przyborek zostali ukarani mandatami, staje w ich obronie.

„ Za kilka dni mieszka-

ruszaa uchwa o porzdku czystoci w gminie. Bywao te, e Trans-Rol Bis przywozi nieczystoci do wrzesiskiej oczyszczalni cieków. Mimo e za ich zrzut D. Kwiatkowski bra pienidze od mieszkaców wiosek, oczyszczalni nie paci. Ta w czerwcu 2009 roku wstrzymaa od nich odbiór cieków. – Nie oznacza to jednak, e TransRol Bis przesta oprónia szamba – mówi komendant wrzesiskiej stray miejskiej Mirosaw Morawski. – Z posiadanych przez nas dokumentów i owiadcze ludzi jasno wynika, e robi to dalej. We wrzeniu 2010 roku wydano decyzj o cofniciu somowskiej firmie zezwolenia na wywóz nieczystoci. Teoretycznie powinno to ukróci wieloletni proceder. Niestety, tak si nie stao. – Nie do , e D. Kwiatkowski oszukiwa osoby fizyczne, to mia tupet odbiera cieki, ju bez zezwolenia, od jednej z wrzesiskich stacji benzynowych – informuje M. Morawski. – Dysponujemy czternastoma takimi rachunkami. Ostatni pochodzi z sierpnia tego roku. Czyli przez rok dziaa nielegalnie.

Obecnie prowadzone jest postpowanie w tej konkretnej sprawie. Na pewno skoczy si ono w sdzie. Nie wiadomo tylko, czy zostanie zakwalifikowane jako przestpstwo, czy wykroczenie. Z ustale straników miejskich wynika, e firma Trans-Rol Bis pozbywaa si nieczystoci gównie na polach znajdujcych si midzy Psarami Polskimi i Psarami Maymi. Bywao, e zawarto szamba trafiaa do rowów biegncych wzdu posesji. Wielokrotnie przyapano pracowników firmy Trans-Rol Bis na gorcym uczynku.

W wypowiedzi Pana Kwiatkowskiego zaniepokoio mnie stwierdzenie: „Jak mona ich kara za co takiego. Przecie mieszkamy na wsi”. Czyby, Drogi Przedsibiorco, na wsi wolno byo bezkarnie wylewa cieki do lasu czy rowów?! Czy na wsi wolno prowadzi dziaalno bez wymaganej koncesji? To przez Pana wiele osób musiao paci mandaty. Waldemar liwczyski

Prawdopodobnie niebawem mieszkańcy Bierzglina będą mieli świetlicę Wygląda na to, że długotrwała walka o świetlicę wiejską w Bierzglinie zostanie zakończona pozytywnie. Dwa dni temu do Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni dotarła umowa sporządzona przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Naramowicach, dotycząca dzierżawy budynku, w którym znajduje się świetlica.

– Agencja przysłała nam umowę, ale nie została ona jeszcze podpisana przez burmistrza – informuje kierownik referatu komunalnego w ratuszu Robert Klimczak. Sołtys Bierzglina Maria Brzezińska wierzy, że tak się stanie. – Na razie założono nam podlicznik na energię elektryczną, a to chyba dobry znak – stwierdza.

„ Policja apeluje do kie-

rowców o zachowanie szczególnej ostronoci podczas Wszystkich witych, zwaszcza na drogach przy cmentarzach.

Reklama

INFORMATOR GMINNY Urząd Miasta i Gminy

61 640 40 40

Starostwo Powiatowe

61 640 44 44

Straż Miejska

61 640  41 01

Powiatowy Zarząd Dróg

61 436 42 16

ARiMR Biuro Powiatowe

61 437 61 92

Ośrodek Doradztwa Rolniczego 61 436 07 88 Powiatowy Inspektorat Weterynarii 061 436 19 38 KRUS

61 436 44 95

ZUS

61 437 43 00

ZS w Otocznej

61 438 71 32

ZS w Marzeninie

61 438 80 86

ZS w Nowym Folwarku

61 438 85 54

ZSS w Grzybowie

61 436 28 40

SSP w Kaczanowie

61 438 92 47

SSP w Chwalibogowie

61 438 12 93

Przedszkole w Gutowie Małym

61 438 83 51

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Września, ul. Jana Pawła II 14


28 października 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

21

Gospodarka

Kiermasz wyszedł na Opieszyn Góralskie kapcie, ciepłe, letnie, jakie tylko kto se zycy – reklamował swoje stoisko Henryk Wawrzyniak spod Zakopanego

21. Targi Rolnicza Jesień przejdą do historii za sprawą rekordowej liczby wystawców i zwiedzających. Formua niezmienna od lat. Wystawcy w duej mierze ci sami. Gama produktów, które oferuj, szeroka. Mimo e niedzielna impreza bya przewidywalna pod kadym wzgldem, to znów zgromadzia tumy. Znów, bo niemal kada jej edycja koczya si organizacyjnym sukcesem. Ta 21. – take. – Jedyna zmiana dotyczy miejsca. W tym roku targi „wyszy” z terenu szkoy na ulic Opieszyn – poinformowa dyrektor Zespou Szkó Technicznych i Ogólnoksztaccych przy ul. Kaliskiej Wodzimierz Wawrzyniak. W gronie 140 wystawców byli tacy, którzy przyjedaj na targi od samego pocztku. Jedni z bliska, inni z daleka. Henryk Wawrzyniak na przykad pokona ponad 400 kilometrów. Przyjecha, jak mówi, spod samiukich Tater. O rzut kamieniem od Zakopanego. – Cymu? Ano, bo tu dobre ludzie sum – zaciga gwar. Sam najlepiej opisuje towar, którym handluje. – Góralskie kapcie, ciepe, letnie, jakie tylko kto se zycy. Do wyboru, do koloru. I tanio,

 Zdzisław Węglewski ze swoim zwierzyńcem. Nie krył, że przyjechał do Wrześni dla reklamy i dla... zysku Fot. Tomasz Szternel i drogo, jak kumu pasuje. Jak mocie dutków do , to przychod cie du nos – reklamowa. Mocn reprezentacj miaa gmina Pyzdry. Krowa z wikliny Mariusza Kamierczaka reklamowaa co prawda powiat wrzesiski, ale Gminna Spódzielnia „Samopomoc Chopska” i Zakad Przetwórstwa Misnego Grzegorza Paszaka miay ju samodzielne stoiska. – Nie wyobraamy sobie, by nas mogo nie by . Przyjedamy tu od pocztku – wyjania szefowa spódzielni Danuta Kamierska. – Chcemy si pokaza , tym bardziej e s klienci, którzy co roku do nas wracaj – odpar z kolei

G. Paszak. Zwiedzajcym oferowa nie tylko wyroby masarskie, ale take przepyszn wieonk. Jacek Tudela przyjeda na targi od kilku lat. Mieszka w maej wsi na pograniczu województw warmisko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. Wystawi ca gam miodów. – Panuje tu fajna atmosfera, a chce si pracowa . Cho zainteresowanie jest umiarkowane. Moe dlatego, e jest duo podobnych stoisk – próbowa znale wytumaczenie. Stoiska oferoway dosownie wszystko. Na przykad Zbigniew Derda wystawia skóry. – Tego towaru nie trzeba reklamowa – uci handlowiec z Suchego Lasu. Mia za-

proszenie take do Bydgoszczy. Wybra Wrzeni. Z przyzwyczajenia. Wzrok przechodniów przyciga oryginalny zwierzyniec Zdzisawa W glewskiego z Bechatowa: jee, kury, kaczki, lisy, sowy i renifery. Wszystkie wykona z naturalnych surowców. Jak? Tego ju nie zdradzi. – Bardzo adny wyrób. Fajnie wyglda i jeszcze fajniej pachnie. Prosz powcha – zachca. Dla zwiedzajcych targi byy doskona okazj do zrobienia zakupów. Wielu zachowywao si jak podczas pierwszej wizyty w hipermarkecie: pacili za rzeczy, których normalnie nie wziliby za darmo. – Bardzo mi si podoba. Ceny s chyba tro-

ch nisze ni normalnie, a wybór przeogromny – syszymy od kobiety w rednim wieku. Nabya drzewko, kwiaty i miód. No i jeszcze nó do kuchni. – Kupiem krzewy i drzewa. Te z wnukiem traktory obejrzaem, bo si tym interesuje – zdradza starszy mczyzna. A starsze maestwo dodaje: – Mielimy konkretny cel: naby porzeczk jedn, drug, no i jeszcze trawki nas interesoway. I maj przepikne, ale cena jest zaporowa. Poniej 150 z si nie kupi. Zwieczeniem imprezy byo rozkrojenie okazaego, 100-kilogramowego tortu ufundowanego przez cukierni Przemysawa Kuczory. By przygotowywany przez sze godzin. – Uoylimy pierwsze pitro i dobrze schodzilimy, eby nie usiado. Po 2, 3 godzinach uoylimy nastpne pitro i odczekalimy kolejne 2, 3 godziny. I na to przyszo jeszcze jedno pitro... – wyjani cukiernik. Do produkcji tortu zuy duo masa, mietany, kakao, litr spirytusu i 20 kg elowanych owoców. Rozkroi go na okoo 800 kawaków. Tomasz Szternel (film z targów mona zobaczy na portalu www.wrzesnia.info.pl)

Artykuł sponsorowany

Kukurydza na plusie Jesie to czas wzmoonych prac polowych. Wanie trwaj niwa kukurydziane. – Tegoroczny zbiór rozpocz si w poowie wrzenia. W tej chwili na polach zostao jeszcze 35% kukurydzy – informuje Mariusz Nowak, waciciel firmy AGRONOWAK zajmujcej si skupem zbó i doradztwem rolniczym. – Przewidujemy, e kukurydziane niwa zakocz si w drugiej poowie listopada, cho wiadomo, e w rolnictwie wiele zaley od czynników zewntrznych, np. od pogody – dodaje. Rolnicy s zadowoleni z tegorocznych plonów. Z dobrych ziem udao si zebra nawet 15 ton ziarna z hektara. Ten rok by wyjtkowy take ze wzgldu na rekordow ilo zasiewów. – W caej Polsce zasiano ponad 70 tysicy hektarów kukurydzy. Powodem takiej sytuacji jest cika zima i wiosenne przymrozki. Duo rolin ozimych wymarzo i w ich miejsce rolnicy musieli zrobi nowe zasiewy. Wielu zdecydowao si na kukurydz – tumaczy M. Nowak. Najwaniejsz kwesti dla rolników s ceny. – Jeszcze dwa tygodnie

M. Nowak z firmy AGRONOWAK: – Obniaj ce si

ceny kukurydzy rekompensuje rekordowy plon.

temu ksztatoway si obiecujco, bo w granicach 500 z za kukurydz mokr, zbieran prosto z pola, i 850 z za such. Obecnie obserwujemy tendencj znikow na rynkach. Za kukurydz mokr pacimy 450 z, a za such 670 z. Niestety, przewiduje si dalszy spadek cen – mówi M. Nowak. Gwatowny spadek ceny to skutek wysokich plonów. Po prostu na rynku jest duo kukurydzy dobrej jakoci. – Drugim czynnikiem spadku cen jest umowa dotyczca eksportu, któr Polska podpisaa z Ukrain w pa dzierniku. Teraz kukurydza bdzie docieraa do naszego kraju take zza wschodniej granicy,

co spowoduje jeszcze wiksze nasycenie rynku – kontynuuje M. Nowak. – Wzrostu cen mona si spodziewa najwczeniej na pocztku sezonu zimowego. Ci producenci, którzy nie maj suszarni, musz si podda sytuacji rynkowej i sprzedawa kukurydz prosto z pola. Rolnicy, którzy mog suszy i magazynowa , wol poczeka na korzystniejsze ceny – podsumowuje. Obniajca si cen rekompensuje jednak ilo . Rolnicy zgodnie stwierdzaj, e produkcja kukurydzy jest opacalna. – W tym roku mam 60 hektarów kukurydzy. Zbiory jeszcze trwaj, ale ju mog powiedzie , e jestem zadowolony. W zalenoci od ziem zebraem od 12 do 15 ton mokrej kukurydzy z hektara – mówi Marian Kowalski z Marzenina. – Zbiory s dobre, eby nie powiedzie : bardzo dobre – potwierdza Adam Raczyk ze Somówka. – W tym roku udao mi si zebra od 10 do 15 ton z hektara. Kukurydza udaa si w tym roku wyjtkowo. Rolnicy podkrelaj, e ich brana jest bardzo zmienna, dlatego naley cieszy si z kadych udanych zbiorów. JOG

Fryzjerskie show z marką Artistique 16 października w poznańskim World Trade Center byliśmy świadkami nieprzeciętnego show, które poprowadził holenderski stylista Tilo Reichenbächer, reprezentujący markę Artistique. Firma Artistique Nederlands oferuje fryzjerom profesjonalne produkty wysokiej jakości, których receptura jest tak logicznie dopasowana, by umożliwić nieskomplikowaną, ale zarazem kreatywną pracę. Doskonała formuła kosmetyków wpływa na ich wydajność, a szata graficzna opakowania i interesujące walory zapachowe sprawiają, że są one wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju. Niewątpliwie produkty te są idealną alternatywą dla fryzjerów, którzy poszukują świeżej i dynamicznie rozwijającej się marki. Ich różnorodność umożliwia trafne dokonanie wyboru względem własnych potrzeb, a bogata gama kolorystyczna farb pozwala na tworzenie niepowtarzalnych i oryginalnych odcieni. Dzięki swej jakości produkty te znalazły uznanie nie tylko w Holandii, ale również w całej Europie oraz na świecie. Obecnie firma Artistique Nederlands jest najszybciej rozwijającą się marką fryzjerską w Holandii. Nasze spotkanie ze stylistą rozpoczęło się w dniu poprzedzającym pokaz, w siedzibie firmy Progress, która jest wyłącznym dystrybutorem kosmetyków marki Artistique w Polsce. Tu odbyły się przygotowania do show i pierwsze konsultacje z modelkami. Niedzielny poranek przywitał nas piękną pogodą i pokaźną frekwencją wśród uczestników szkolenia. Zważywszy na bogatą ofertę produktów, przygotowany został wszechstronny program, który obejmował koloryzację bezamoniakalną, koloryzację pielęgnacyjno-permanentną,

zabiegi pielęgnujące włosy oraz najnowsze trendy w stylizacji. Ponadto zostały omówione innowacje w koloryzacji. W trakcie pokazu byliśmy świadkami rewelacyjnych i zarazem odważnych metamorfoz. Stylista krok po kroku analizował wszystkie zabiegi, dzieląc się tajnikami swojej pracy. Precyzyjnie i szczegółowo odpowiadał na pytania padające ze strony publiczności. Każdy miał okazję przetestować produkty, poznać ich walory oraz skorzystać z atrakcyjnych promocji przygotowanych specjalnie na okazję szkolenia. Po kilkugodzinnym pokazie, w miłej atmosferze i z zaskakującymi efektami, spotkanie z marką Artistique dobiegło końca. Mając na uwadze duże zainteresowanie produktami oraz fakt, że cieszą się one bardzo dobrą opinią wśród klientów, możemy zapewnić, że nie była to jedyna okazja do skorzystania ze szkolenia. Z całą pewnością przedstawiciele marki Artistique niebawem odwiedzą nas po raz kolejny, by dostarczyć nam nowych, fryzjerskich inspiracji. Magdalena Twarda z firmy Progress


28 października 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

22 Historiezyw różnym wieku k c ta S

ZAMACH NA RATUSZ HULEWICZOM z Kościanek w powiecie wrzesińskim poświęciłem kiedyś wieloodcinkowy cykl, ale całość problematyki z trudem zmieściłaby się w opasłym tomie. Dzisiaj zajmiemy się więc mało znanym incydentem, ściśle związanym z początkami wielkopolskiego ruchu powstańczego oraz późniejszym Prowincjonalnym Sejmem Dzielnicowym i powstaniem. Przebieg wydarzeń był zgoła sensacyjny. BOHDAN HULEWICZ by radykaem w kadym calu i twardzielem, czowiekiem o mentalnoci kaskadera. Nie ba si nikogo i niczego, chocia moe ostentacyjny tupet by mask, na zasadzie, e ów jest tak twardy, gdy a tak bardzo mikki. Jego ycie przedstawiaem kiedy w tekcie Stal to metal szlachecki, wic teraz pokrótce. Ju podczas studiów w Monachium zwiza si z Druynami Strzeleckimi i mona go zaliczy do krgu tych modych patriotów, którzy próbowali znale kompromis midzy formacj staroendeck a orientacj pisudczykowsk. Jeszcze przed wielk wojn wstpi do Tajnej Organizacji Niepodlegociowej wraz ze swym przyjacielem trzemeszeskiego gimnazjum – Mieczysawem Paluchem. Nie wdajc si w szczegóy – cesarstwo pruskie upado 9 listopada 1918 i tego dnia w cytadeli poznaskiej utworzono Rad oniersk, na czele z socjaldemokrat Augustem Twachtmannem. Bya ona wycznie niemiecka, ale nastpnego dnia powoano podobny organ dla caej Twierdzy Pozna i jednym z sekretarzy mianowano Polaka Adama Piotrowskiego. Jednoczenie zintegrowaa si radykalna Polska Organizacja Wojskowa, któr w Poznaniu okrelano mianem zbieraniny bojówkarzy i awanturników, gdy wielko-

polska endecja bardzo miowaa pokój, nawet sublokatorski. 13 listopada w Poznaniu odbyo si kilka wieców – w Bazarze i Ogrodzie Zoologicznym, a w ratuszu zebra si Wydzia Wykonawczy Rady Robotników i onierzy. Jeli jeszcze przedstawicielstwo robotnicze byo po czci polskie, to w organizacjach wojskowych znalaz si tylko osamotniony Piotrowski.

onierzy polskich w Poznaskiem nie brakowao, ale uznawani przez Niemców byli tylko ci, którzy wchodzili w skad oddziaów i jednostek stacjonujcych w samym Poznaniu. HULEWICZEM podczas wojny rzucao po caej Europie, ale rozpocz sub jako onierz batalionu piechoty morskiej w Kilonii. Walczy, odnosi rany, kurowa si, udziela si jako artysta i wydawca, nawet w jakiej wolnej chwili oeni si. Wróci do Poznania i Kocianek z powodu choroby ony, od pocztku do koca sfingowanej (bya córk lekarza). Sam koniec wojny zasta go w Kilonii, gdzie rozgorzay walki rewolucyjne i w caym tym baaganie zdezerterowa, czyli wsiad do pocigu byle jakiego. W Poznaniu od razu trafi na orbit Komitetu Obywatelskiego, ale interesowao go tylko tworzenie polskich oddziaów zbrojnych. Korfanty próbowa go zneutralizowa , ale wanie wtedy spotka przypadkowo Palucha, te zagoczyka i dezertera. Pod ich naciskiem przy Komitecie (pó niej Naczelnej Radzie Ludowej) utworzono sekcj wojskow. By to okres ksztatowania si polskich wadz Prowincji, ale Rada Robotników i onierzy bya ju w peni ukonstytuowana, bdc odpowiednikiem resortów siowych. By tam tylko Piotrowski, dobry Polak, ale mao przebojowy. Jednak wanie on przekazywa HULEWICZOWI wszystkie dostpne sobie informacje i oddawa rodakom nieocenione przysugi. Agenturalizm to czy patriotyzm? HULEWICZ samodzielnie podj decyzj: akcja zostanie przeprowadzona 13 listopada 1918 o godz. 17.00. Spiskowcy czekali w siedzibie Komitetu, czyli gmachu Towarzystwa Ubezpieczeniowego Vesta (naronik Ratajczaka i w. Marcina). Na Starym Rynku miaa si zebra grupa onierzy i starszych skautów w mundurach bez odznak. Udzia zadeklarowao stu ochotników, ale w sumie doliczono si tylko trzydziestu, a sprawn broni dysponowali tylko niektórzy z nich. Grupa inicjatywna wesza do ratusza, ale na pierwszym pitrze zatrzyma j wartownik – Nein, verboten! Oberwa od razu midzy oczy potn pici Palucha i by z nim spokój. Przybysze wdarli si na sal obrad i przedstawili si zbiorowo gosem HULEWICZA: Przychodzimy wydelegowani przez onierzy – Polaków, stacjonujcych w garnizonie pozna skim. Wielkie ich rzesze s niezadowolone i rozczarowane. Nie s oni reprezentowani w Radzie onierzy; s traktowani jak onierze drugiej klasy. Rzdzicie bez nich, sami Niemcy (B. Hulewicz, Wielkie wczoraj w maym krgu, Warszawa 1973). Wielkich skutków si nie spodziewano, wic ju przedtem jeden ze skautów zosta umiejscowiony na schodach z odbezpieczonym granatem i czeka na umówiony znak. Miaa te zacz si kanonada, czyli strzelanina ze wszystkiego, co tylko byo pod rk, wyczajc proce, gdy chodzio wanie o haas, a nie o wyciszenie: Huk strzaów karabinowych rozlega si silnie wród murów rynku. Straszliwa detonacja na klatce schodowej, jakby tu przed drzwiami wejciowymi. Sypie si tynk, brzk tuczonego szka. Efekt piorunujcy. Kto

 Ppłk B. Hulewicz jako attache wojskowy RP w Waszyngtonie (1926)

 B. Hulewicz (1888-1968) w ostatnich latach życia Z teki Stańczyka Mieczysław Paluch, zm. 1942 śmiercią naturalną w Anglii, organizował w całej Wielkopolsce kompanie Służby Straży i Bezpieczeństwa, w tym we Wrześni. W styczniu 1919 został mianowany szefem sztabu dowódcy frontu północnego – gen. KAZIMIERZA GRUDZIELSKIEGO i był autorem planu ponowionej operacji szubińskiej, zakończonej powodzeniem 11 stycznia 1919. Mimo wielkich zasług w 1922 został przeniesiony do rezerwy i zajmował szereg kierowniczych stanowisk w resorcie rolnictwa i handlu. Do końca życia pozostał piłsudczykiem.

 Mieczysław Paluch (1888-1942) otwiera szeroko drzwi na klatk schodow. Bucha dym eksplodowanego granatu. Druzgocce wraenie na zebranych na sali. Twachtmann, blady jak ciana, trzsie si, rzuca si mi na szyj. Röder bierze Palucha w ramiona. Bekoc jeden przez drugiego: – Panowie! Bracia! Kochani! Zgadzamy si, na wszystko, czego chcecie! Nieporozumienie! Straszne nieporozumienie! Inicjatyw przej Twachtmann, który wedug HULEWICZA zosta wkrótce oskarony w Hamburgu o zdrad i rozstrzelany, co nie ma nic wspólnego z rzeczywistoci. W duszym przemówieniu uzna, e strona polska jest rzeczywicie pokrzywdzona i wyrazi gotowo przyjcia personalnych propozycji polskich, równie w Radzie Robotniczej. Twachtmann rzeczywicie nie by hakatyst, ale jego postawa to dowód na to, e w Wielkopolsce, czyli w swoim niby pastwie, Niemcy obarczeni byli kompleksem oblonej twierdzy i czuli si tutaj bardzo niepewnie, gdy ywio polski by wszechobecny.

W wyniku krótkich negocjacji do Wydziau Wykonawczego Rady onierzy weszo czterech Polaków, w tym HULEWICZ jako przewodniczcy oraz Paluch. Swoje stanowisko zachowa równie Piotrowski. Przewodniczcym Rady Robotników zosta mianowany Celestyn Rydlewski. Caoci Wydziau Wykonawczego kierowa nadal Twachtmann (dla obydwu rad), ale jego zastpc wybrano HULEWICZA. Caa Rada Robotników l onierzy liczya 22. czonków i uzyskano parytet: byo w niej jedenastu Polaków. Cay incydent mia nieco teatralny charakter, ale stworzy warunki do przeksztacenia Centralnego Komitetu Obywatelskiego w Naczeln Rad Ludow, chocia realna wadza nadal spoczywaa w rkach Wydziau Wykonawczego Rady Robotniczej onierskiej. Jednak frakcja radykalna nie pozwolia si ju zmarginalizowa i para do powstania: My, wojskowi, czonkowie Rady Robotników i onierzy, nie mielimy adnych ambicji rzdzenia. Omawialimy nasze posunicia w Radzie Robotników i onierzy z Komisariatem Naczelnej Rady Ludowej, a z drugiej strony bylimy jego organem wykonawczym. Samodzielno wykazywalimy w pracy wojskowej i polityczno – wojskowej. Formowanie wasnych si zbrojnych uwaalimy za zadanie najwaniejsze i najpilniejsze.


28 października 2011

Wiadomości Wrzesińskie

23

Czytelników

„ Internauta: – Po ostatnim pobycie mojego dziecka we wrze-

siskim szpitalu mam pytanie: czy ta placówka mogaby posiada na oddziale dziecicym przynajmniej jeden sprawny i dokadny termometr? Bo reszt wrae przemilcz.

„ Krystyna Dudziska, dyrektor Szpitala Powiatowego

we Wrzeni: – Oddzia dziecicy posiada termometry na podczerwie, bezdotykowe (aktualnie w uyciu) oraz termometry elektroniczne dotykowe, które s termometrami rezerwowymi. S to jedne z najnowszych technologicznie termometrów.

„ Internauta: – Chciabym wiedzie , kiedy zapanuje porzdek wo-

kó posesji przy ul. Konarskiego (autor precyzuje dokadnie, której – przyp. red.). Pytam, bo baagan rozprzestrzenia si na ca ulic...

„ Mirosaw Morawski, komendant Stray Miejskiej we Wrzeni: – Dzikujemy za sygna. Posesja rzeczywicie bya zaniedbana i dlatego przeprowadzilimy rozmow z jej wacicielem. Tumaczy si m.in. tym, e pracuje w Koninie i pó no wraca do domu. Poinformowalimy go o konsekwencjach prawnych, jakie mu gro. Sporzdzilimy protokó i ustalilimy, e uprztnicie terenu nastpi do 31 pa dziernika. Zreszt w pobliu jest podobna posesja. Z jej wacicielem take przeprowadzilimy rozmow i wyznaczylimy termin uporzdkowania terenu.

„ Internautka: – Chciaabym wiedzie , kto jest odpowiedzialny

za opiek nad dzie mi odwoonymi ze szkoy. Chodzi o 5-latki ze szkoy w Nowym Folwarku. Mój chrzeniak ostatnio zosta wysadzony na przystanku i pozostawiony sam sobie (ma niecae 5 lat), bo matka spó nia si z przyczyn losowych. Pani dyrektor nie daa sobie nic wytumaczy i win obarczya rodziców. Prosz o pomoc, bo syszaam, e taka sytuacja wystpia nie pierwszy raz. Ona jest na porzdku dziennym. Inna sytuacja jest z dzie mi z Chwalibogowa – autobus nie odjedzie, dopóki po dziecko nie przyjdzie rodzic. Czy nie tak powinno by ?

„ Waldemar Grzekowiak, zastpca burmistrza Wrzeni: – Dzikuj za sygna. Poleciem, aby szkoy postpoway w podobnych sytuacjach wedug nastpujcego zalecenia: w przypadku braku prawnego opiekuna na przystanku dziecko powinno zosta przewiezione do szkoy i stamtd odebrane przez rodzica. „ Sawomira Czarnecka, dyrektor Zespou Szkó w Nowym Folwarku: – Zacznijmy od tego, e nikt z rodziców ze mn nie rozmawia na ten temat. Temat jest do skomplikowany, bo rodzice powinni dowozi najmodsze dzieci do szkoy i je stamtd odbiera . Niemniej jednak, jeli taka sytuacja miaa miejsce, to zrobimy wszystko, by si ju nie powtórzya. W analogicznej sytuacji nauczyciel zabierze dziecko z powrotem do szkoy, poinformuje o tym rodzica, który bdzie je móg stamtd odebra . „ Grzegorz Trocha, dyrektor Szkoy Podstawowej w Chwalibogowie: – Autobus na chwil przystaje, ale przecie nie moe czeka w nieskoczono , bo na innych przystankach rodzice te czekaj na swoje dzieci. Jeli ich nie odbior, mog to uczyni dopiero w szkole – i nie ma z tym adnych problemów. TOS

e-List

Teczka interwencji z www.wrzesnia.info.pl

Strona

www.wrzesnia.info.pl

S

zanowny Panie Redaktorze (do Waldemara liwczy skiego, redaktora naczelnego „Wiadomoci Wrzesi skich” – przyp. red.). Po przeczytaniu kolejnego artykuu pana Maeckiego powiconego szkole w Zasutowie („Podpisa czy nie” – „WW” z 7 padziernika – przyp. red.), chciaabym wyrazi swój stanowczy sprzeciw wobec szkalowania wszystkich osób, które staj w obronie mojego Taty. Pocztkowo dostao si ks. Proboszczowi, nastpnie panu Stefaniakowi, a teraz pani Zielonce. W zwizku z tym nasuwa mi si pytanie: czy rzeczywicie jest tak, e wszyscy ludzie o pogldach innych ni szanowny pan Maecki s lud mi o pogldach zych i godnych potpienia? Od pocztku trwania tej przykrej dla mnie sprawy (a wic od stycznia) pan Maecki nie próbuje ukry swej nienawici do mojej rodziny – czego wyraz daje zarówno w swoich artykuach, jak i na popularnym portalu spoecznociowym. T nienawici, a przynajmniej niechci, próbuje zarazi ca lokaln spoeczno . Robi to w bardzo perfidny i przemylany sposób, przedstawiajc fakty w sposób wybiórczy i ekstremalnie nieobiektywny. Rzekomych „prawie sto” podpisów za odwoaniem dyrektora to tak naprawd podpisów sze dziesit jeden, natomiast tytu artykuu, w którym redaktor pisa o owych podpisach, brzmia: „Rodzice nie chc Trzciskiego”. Okazuje si jednak, e wród podpisanych osób wikszo stanowi absolwenci, dziadkowie i osoby niezwizane ze szko (np. siostra pana Maeckiego). Dodam, e wród absolwentów znajduj si moi znajomi, którzy twierdz, e nie podpisywali si pod rzeczonym pismem lub zostali nakonieni do podpisania si za inne osoby. Tymczasem pani, która chce doj prawdy w tej kwestii, jest przez autora artykuu pitnowana. Dlaczego? Zdaj sobie spraw, e w moich sowach jest wiele goryczy, ale nie umiem ju kry alu i poczucia krzywdy, której dowiadczyam ze strony Paskiej gazety. Od kilku miesicy moi rodzice, bracia i ja yjemy w ogromnym napiciu psychicznym. Miaam nadziej, e po osigniciu celu, do którego dy pan Maecki – a wic po odwoaniu mojego Taty z funkcji dyrektora – bdziemy mieli wreszcie wity spokój. Niestety, myliam si – dlatego nie mogam ju duej milcze . Z powaaniem Anna Trzciska

Od Waldemara liwczyskiego: – Dzikuj za list. Sdz, e najlepiej odpowie na niego dziennikarz, który pisa o sprawie. Od Tomasza Maeckiego: – Szanowna Pani, ciesz si, e w kocu kto ze strony pana Trzciskiego zabra gos w tej sprawie. Cho auj, e nie jest to sam Pan Rafa Trzciski. Na pocztek spiesz z wyjanieniem, e nie ywi nienawici do Pani rodziny. Jako dziennikarz mam obowizek dociekania prawdy i jestem pewien, e piszc artykuy na ten temat, tak wanie byo. Przypomn te, e to ja zostaem zaatakowany przez ksidza – najpierw na sesji, potem w kociele. Gdyby Pani uwanie przeczytaa artyku, toby Pani wiedziaa, e nie atakowaem Pana Stefaniaka, tylko krytykowaem jego zachowanie. Co do Pani Magorzaty Zielonki, to nie bardzo rozumiem zarzuty. Zupenie nietrafiony jest ten, jakoby moim celem byo odwoanie Pani ojca z funkcji dyrektora. Przypomn tylko, e ja opisywaem sytuacj i nigdy – w adnym artykule – nie napisaem ani nie zasugerowaem, e chc odwoania dyrektora.

INFORMATOR MIEJSKI Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998 Policja 997 Straż Miejska 986 – pon.-pt. 7.00-22.00, sob. 7.00-15.00 Pogotowie energetyczne – centrala 61 437 46 00 Pogotowie ciepłownicze 993 Pogotowie wod.-kan. 994, 61 436 05 47 Informacja PKP 61 633 49 22 Informacja PKS 61 437 00 66 Całodobowy policyjny „telefon zaufania” 61 437 52 97 Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień, Witkowska 3, 61 436 21 46 Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Jantar”: prawnik przyjmuje w 1. i 3. środę miesiąca w godz.15.00-17.00, psycholog w 2. i 4. czwartek miesiąca w godz.17.45-19.45, telefon zaufania: w godz. 10.00-22.00 – 606 903 528 i 61 437 78 42 w godz.16.00-20.00. Punkt Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 61 437 40 28, 61 437 40 22, 61 437 40 35, czynne w czwartki w godz. 14.00-18.00 w bud. OPS, ul. Szkolna 24 Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 61 640 39 40 Powiatowy rzecznik konsumentów – Starostwo Powiatowe we Wrześni, pon.-pt. w godz. 9.00-14.00, 61 640 44 16 Biblioteka Pedagogiczna, Wojska Polskiego 2a, 61 436 13 33, czynne od pon. do pt. w godz. 10.00-17.00 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Września 61 436 25 96 Czytelnia 61 437 96 45 Wielkopolska Informacja Gospodarcza 61 426 50 50, 94 34 – 24h Schronisko dla psów 500 191 039 Gabinet weterynaryjny, Kilińskiego 13 502 256 205 Halo TAXI 61 436 33 33, 601 808 921 TAXI, 24h ESKA, 721 121 121 Taxi Harcerska 61 640 33 33, 61 437 77 77 TAXI PKP 61 437 92 22 TAXI PKP #2 889 999 130 TAXI ZET 61 436 55 55 Taxi DARIO (1-8 osób) 602 221 436 USŁUGI TRANSPORTOWE 889 998 888 Pizzeria Soprano Chrobrego 15, 61 640 21 01 Pizzeria Capri PIZZA NA TELEFON, 61 640 20 71 Pizzeria Margeritta 61 437 00 60 Serwis komputerowy 695 926 796

Mamusiu, tatusiu, już jestem! Oskar Chojnacki syn Violetty i Tomasza z Nekli

Filip Rzepka, syn Małgorzaty i Aleksandra z Psar Wielkich

Fryderyk Gawarecki syn Anity i Leszka z Wrześni

Zofia Machowska córka Eweliny i Sławomira z Wrześni

Urodzony: 18 października Waga: 3100 g Wzrost: 55 cm

Urodzony: 19 października Waga: 4200 g Wzrost: 60 cm

Urodzony: 20 października Waga: 3950 g Wzrost: 55 cm

Urodzona: 21 października Waga: 3500 g Wzrost: 56 cm

Sebastian Sikorski syn Magdaleny i Ireneusza z Marzenina

Karolina Gadzińska córka Ewy i Adama z Psar Małych

Wiktor Kamrowski syn Katarzyny i Tomasza z Bieganowa

Paulina Staszak córka Marleny i Dariusza ze Skałowa

Urodzony: 21 października Waga: 4075 g Wzrost: 58 cm

Urodzona: 22 października Waga: 3280 g Wzrost: 57 cm

Urodzony: 22 października Waga: 3940 g Wzrost: 56 cm

Urodzona: 23 października Waga: 3850 g Wzrost: 56 cm

Fabian Dranikowski syn Anny i Michała z Babina Olędrów

Szymon Malęgowski syn Joanny i Macieja z Wrześni

Aleksander Woźniak syn Izabeli i Adriana z Wrześni

Aleksander Błaszczyk syn Anny i Radosława z Grzybowa

Urodzony: 23 października Waga: 3590 g Wzrost: 59 cm

Urodzony: 23 października Waga: 3520 g Wzrost: 56 cm

Urodzony: 24 października Waga: 4265 g Wzrost: 60 cm

Urodzony: 24 października Waga: 3000 g Wzrost: 56 cm

AUTOPOGOTOWIE KLUCZOWE 61 436 79 11, 603 400 250 Kompleksowe usługi pogrzebowe 24h, ul. Legii Wrzesińskiej 16, Września, 61 436 11 60, kom. 603 868 607 Kompleksowe Usługi Pogrzebowe PUK 24h, ul. Miłosławska 5, 61 437 92 00, 61 436 28 78, 508 088 390 Kwiaciarnia „Kaprys” przy szpitalu zaprasza – pn-sob. 8.00-18.00, nd. 9.30-17.30; 61 437 62 97 Kwiaciarnia „Kaprys Plus” zaprasza – pn-sob. 8.00-21.00, nd. 9.30-17.30 i PRACOWNIA FLORYSTYKI ŚLUBNEJ, ul. Kościuszki 70 a, tel. 61 436 71 51

APTEKI DYŻURUJĄCE 28.10 AMIKA, ul. Piastów 16 tel. 61-640-19-30 29.10 KAPSUŁKA, ul. Chrobrego 10 tel. 61-43-60-755 30.10 NOWA, ul. Sienkiewicza 12 tel. 61-43-60-205 31.10 UTIS, ul. Słowackiego 4a tel. 61-43-54-033 1.11 VERBENA, ul. Kosynierów 23 tel. 61-43-65-293 2.11 NOWA, ul. Sienkiewicza 12 tel. 61-43-60-205 3.11 ASPIRYNKA, ul. Sienkiewicza 20 tel. 61-43-77-746


28 paĹşdziernika 2011

WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

www.wrzesnia.info.pl

2WZDUFLDZ\VWDZOLVWRSDGD 0X]HXP5HJLRQDOQHZH:U]HyQLtVHVMDZLRVHQQD :U]HVLĂ?VNL2yURGHN.XOWXU\tVHVMDMHVLHQQD

]DSUDV]DMÂ&#x2022; $QGU]HM-HU]\/HFK :DOGHPDUkOLZF]\Ă?VNL

NXUDWRU


28 października 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Sport

P I Ł K A S I AT K O WA

Nice wchodzi do klubu

Olimpia za plecami Podejmiemy zespół, który jeszcze pięć lat temu grał w I lidze. Olimpia Sulcin to obecnie typowy zespó rodka tabeli. Od kilku lat Lubuszanom nie grozi ani spadek, ani awans. Do tegorocznych rozgrywek nasz najbliszy rywal wystawi mody, perspektywiczny zespó. Wikszo zawodników to siatkarze ledwie dwudziestoletni. rednia wzrostu jest nieco nisza ni Krispolu, ale Olimpia moe si poszczyci zawodnikiem wyszym ni którykolwiek z wrzenian. Pozyskany przed sezonem rodkowy Artur Troska ma 205 cm. redni pierwszej siódemki zania libero Grzegorz Pabich, mierzcy sobie zaledwie 178 cm. Rozegranie olimpijczyków to domena Arkadiusza Romaczuka, i od postawy tego siatkarza wiele zaley.

Krispol Września

25

Olimpia Sulęcin

Olimpia we Wrzeni z Krispolem graa cztery razy. Dwukrotnie wygrywaa (3:0 i 3:2) i przegrywaa (1:3 i 0:3). Poraki miay miejsce w sezonie 2008/2009. Dwa lata MECZ ROZGRYWEK II LIGI temu i rok temu Krispol pewnie zwycia. W ostatnim sezonie rozgromi sobota 29 padziernika, 18.00, hala ul. Sowackiego te Olimpi w Sulcinie, tracc zaledwie 61 piek. W sumie oba zespoy zagray osiem spotka. Nadal lepszym bilansem mog poszczyci si jutrzejsi gocie (5-3, w setach 16:12). Trzy ostatnie mecze pady jednak upem zawodników trenera Krzysztofa Wójcika. Krispol przystpi do pojedynku w dobrze znanym kibicom skadzie. Pewn niewiadom we wszystkich meczach tego sezonu bya pozycja rozgrywajcego i drugiego przyjmujcego. O tym, czy zagra Piotr Skrok, czy od pocztku meczu rozgrywa bdzie Krystian Kempiski, zadecyduje trener Wójcik tu przed pierwszym gwizdkiem. Ta sama uwaga dotyczy rywalizacji Michaa Pa O pozycję drugiego przyjmującego walczą M. Paniączyk i M. Wawrzyniak ni czyka i Marka Wawrzyniaka. CieW pierwszych rundach radzi so- punktami. Trener goci ukasz Cha- szy jednak fakt, e nikt z druyny nie zmaga si z adn powaniejsz bie cakiem dobrze, skoro jego ze- jec moe by zadowolony. We Wrzeni gocie wystpi praw- kontuzj. Wszyscy s gotowi do gry. spó zajmuje trzecie miejsce w tabeI oby tak dalej. li i ustpuje Krispolowi tylko dwoma dopodobnie w czarnych strojach.

Krispol pozyska wanego sponsora. Do grona firm mocno wspierajcych drugoligowy zespó doczya firma Nice Polska. Nasz nowy sponsor na polskim rynku dziaa od 15 lat. Jest najwikszym dostawc inteligentnych systemów automatyki dla domu. Kompleksowa oferta firmy, charakteryzujca si unikalnym designem, to automatyka do bram wjazdowych, garaowych, rolet okiennych oraz markiz, szlabany, alarmy, a take wysokiej jakoci bramy garaowe. Strategia marketingowa Nice od lat opiera si o sponsoring sportowy. Firmie zaley na budowaniu pozytywnych skojarze z mark i wzrocie jej rozpoznawalnoci. Przez trzy ostatnie lata firma bya pierwszym w historii gównym sponsorem ulowej reprezentacji Polski. Szeroko zakrojone, wielopaszczyznowe przedsiwzicie prowadzone przez Nice okazao si wyjtkowo efektywnym projektem zarówno w sferze sportowej, jak i marketingowej. Dziki tym dziaaniom dzi Nice to marka kojarzona w wiadomoci konsumentów ju nie tylko wycznie z automatyk do bram, lecz take z mecenatem sportu oraz innowacyjnym podejciem do sponsoringu.

Reklama

Kolejna nagroda dla typera W sobot, w czasie meczu szóstej kolejki II ligi, bdzie mona wzi udzia w kolejnej edycji naszego konkursu. Wystarczy prawidowo wypeni zamieszczony poniej kupon i wrzuci go do specjalnie przygotowanej urny. Kady kupon z prawidowo wytypowanym wynikiem

we mie udzia w losowaniu cennej nagrody ufundowanej przez firm Nice. O tym, kto wygra, przekonamy si za dwa tygodnie w czasie kolejnego meczu Krispolu we Wrzeni. I jeszcze uwaga techniczna: urna bdzie wystawiona na balustradzie, tu za stolikiem sdziowskim.

KONKURS TYPERÓW KRISPOL – OLIMPIA SULĘCIN 3:0

3:1

3:2

2:3

IMIĘ i NAZWISKO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1:3

0:3

TELEFON: . . . . . . . . . . . . . .

5ZQPXBOZXZOJL[BLSFǴMJǎLؒLJFNt3P[TUS[ZHOJǗDJFOBNFD[VMJTUPQBEB

SPONSORZY

Kibice wyjadą do Szczecina Mecz siódmej kolejki siatkarze Krispolu rozegraj wyjtkowo w niedziel, 6 listopada. Klub przysta na prob Morza Batyk Szczecin. Do miasta nad Odr wybiera si spora grupa wrzesiskich kibiców. Tradycyjnie Krispol pomoe fanom w sfinansowaniu wyjazdu. Mecz w Szczecinie rozpocznie si o 16.00, tote wyjazd musi nastpi w godzinach rannych. Wszystkich zainteresowanych wyjazdem prosimy o telefoniczny kontakt pod numerami: 661 743 501 lub 501 602 133. Informacja o wyje dzie podawana bdzie take przez spikera w czasie sobotniego meczu Krispolu z Olimpi Sulcin.


28 października 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

26 Sport W Zielonej Krispol oddał tylko jeden set Wyjazd do Zielonej Góry na mecz pitej kolejki siatkarskiej II ligi przyniós Krispolowi spodziewane trzy punkty. W sobot wrzesiscy siatkarze nie mieli problemów z pokonaniem lubuskich akademików. Tego wieczoru zdobyli 15 piek wicej. – Nie byo a tak atwo. Kady z naszych rywali szczególnie motywuje si przed meczem z aktualnym mistrzem ligi. Graj bez obcie, nic nie ryzykuj, a my musimy wygrywa za trzy punkty, co jest pewnym obcieniem – relacjonuje trener Krzysztof Wójcik. – W pierwszym secie praktycznie wszystko nam wychodzio. W drugim nie byo ju tak dobrze, a gospodarze wznieli si na rzadko u nich widziany poziom. Przegralimy t odson, ale w kolejnych ju nie dalimy si zaskoczy . Spokojnie dowozilimy przewag do koca setów. Cho spacerek to w adnym momencie nie by. Cieszy fakt, e zrealizowalimy przedmeczowe zaoenia: zdobylimy komplet punktów. Prosz pamita , e przebudowalimy zespó. Chopacy musz si z sob zgra . Najwaniejsza jest faza play-off i ewentualny turniej mistrzów o I lig. W tym wanie czasie wszystkie ogniwa powinny si ju zazbia – zapowiada szkoleniowiec Krispolu. Skad Krispolu: Iglewski, Skrok, Skup, Kotecki, Dziurkowski, Wawrzyniak, Iglewski (libero) oraz M. Paniczyk i Kempiski. LEN AZS Zielona G. – Krispol 1:3 (17, -23, 21, 20)

Piłka nożna – IV liga, SKP Słupca – Victoria Wrześna 1:0 (1:0)

Victa bez przywództwa W derbach regionu rywal był lepszy. Victorii brakło siły ataku i zawodników porządkujących grę. Do przerwy wystp Victorii, zestawionej w przewaajcej czci z modych pikarzy, mocno rozczarowa. Wrzenianie grali do chaotycznie i przede wszystkim niedokadnie. Zaliczyli równie bardzo duo strat przy wyprowadzaniu piki, a fakt, e prawie wszyscy popeniali bdy, powodowa, e tak naprawd nie byo na kim oprze gry. Supczanie, majcy w swych szeregach kilku dowiadczonych zawodników, od pierwszych minut zaczli przeprowadza akcje, które w istotny sposób zagraay bramce Victorii. Trzeba przyzna , e Tobiasz Nowicki, zastpujcy w tym meczu Damiana Nowaczyka, kilka razy wyprowadzi Victori z powanych opresji. Ju w 9. min pad gol dla SKP stanowicy o kocowym wyniku. Niegro ne dorodkowanie z rzutu wolnego, spod linii bocznej, miejscowi zamienili na bramk. Z kolei pierwsza gro niejsza akcja Victorii miaa

 Pawłowi Zielińskiemu (w środku) nigdy nie brakowało serca do gry. Jednak ambicja nawet całego zespołu to za mało miejsce w 20. min. Filip Janiszewski uderzy niezbyt mocno po dugim rogu, ale futbolówka sprawia bramkarzowi gospodarzy sporo kopotu. W 43. min Victoria o mao co nie stracia drugiego gola, po uderzeniu Tomasza Kubiaka z rzutu wolnego. Nowicki z najwyszym trudem zdoa sparowa pik. Po przerwie na boisko wysza zdecydowanie lepsza Victoria. Mecz si

wyrówna i sta si naprawd ciekawym widowiskiem. W 66. min gracz SKP doszed do sytuacji sam na sam, w której lepszy okaza si jednak Nowicki. Chwil po tym arbiter nie przyzna wrzenianom rzutu karnego za ewidentne zagranie rk. Bardzo ciekawa okazaa si kocówka meczu. W 87. min supczanie w trzech podejciach nie potrafili z bliska umieci piki w siat-

Fot. RC

ce. Bohaterem spotkania móg zosta w 90. min Kazimierz Konieczka, który wyszed do sytuacji sam na sam z bramkarzem, ale na 16. metrze da si dogoni obrocy. Victoria: Nowicki – Gut (46. I. Zieliski), Figas, Przybylski, Sypniewski – P. Zieliski, Rybarczyk, Go dziaszek, Duszyski, Groszkowski (46. Bigosiski) – Janiszewski (58. Konieczka). Robert Czerniak

Młody mistrz kartingu Kolarze podsumowani Siedmioletni Jakub Szablewski z Wrześni to jeden z najmłodszych w Polsce kartingowców i nadzieja wrzesińskich sportów motorowych. W kwietniu Jakub uzyska tzw. licencj junior (egzamin zda celujco), która uprawnia go do startów w zawodach kartingowców. Wrzenianin rywalizowa w tym roku w dwóch imprezach: w Pucharze Rok, w kategorii Mini Rok, która obejmuje dzieci w wieku 8-13 lat, a take w Kartingowych Mistrzostwach Strefy Pónocno-Zachodniej w kategorii Modzik 60. I wanie w tych zawodach Jakub Szablewski odnosi najwiksze sukcesy. Odbyo si 8 rund mistrzostw: w Gostyniu, Bydgoszczy i Koszalinie. Mimo e Jakub nie bra udziau w dwóch pierwszych wycigach, to na koniec i tak zaj drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, tu za Michaem Kasiborskim z Inowrocawia. 22 pa dziernika w Bydgoszczy odbya si gala podsumowujca sezon. Jakub otrzyma na niej puchar i dyplom. W Pucharze Rok kategoria, w której wystpowa Jakub, bya najliczniej obsadzona; sklasyfikowa-

 Jakub Szablewski idzie w ślady Roberta Kubicy. W tym roku odniósł już pierwsze sukcesy na torze kartingowym

Fot. archiwum

no a 39 zawodników. Startowali w niej kartingowcy nie tylko z Polski, ale take z Czech, Litwy, otwy oraz Niemiec. W sezonie rozegrano 10 rund na torach w Gostyniu, Starym Kisielinie oraz Radomiu. Jakub mia na pocztku problemy z ustawieniem ramy i silnika, jednak z rundy na rund radzi sobie coraz lepiej. Ostatecznie zaj 25. miejsce w klasyfikacji indywidualnej. 18 wrzenia Jakub Szablewski wzi udzia

w Europejskim Finale Rok w Gostyniu, w którym uczestniczyli najlepsi mali kierowcy z caej Europy. Nasz zawodnik zaj w zawodach 24. miejsce, cho przed duszy czas utrzymywa si na 12. pozycji. Zosta jednak wypchnity z toru, przez co musia mozolnie odrabia straty z koca stawki. Postpy modego kierowcy mona ledzi na bieco na stronie www.jakubszablewski.pl. FIB

Podczas gali rowerowej, która odbya si w Murowanej Golinie, dokonano podsumowania udziau w wycigach Grand Prix Wielkopolski. W klasyfikacji kocowej trzech wrzenian zajo miejsca na podium. Caa kolarska impreza skadaa si z szeciu wycigów rozgrywanych w: Gnie nie, Mosinie, Suchym Lesie, Hermanowie, Kole oraz opuchowie. Do klasyfikacji generalnej brano pod uwag pi najlepszych wyników. Maratony odbyway si na dwóch lub trzech dystansach (mini, mega oraz giga), przy czym najwicej punktów mona byo zdoby za start na dystansach najduszych. Na podium nie zabrako wrzesiskich kolarzy. Pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej kobiet K4 (na 24 sklasyfikowane zawodniczki) zaja Magorzata Go biowska z Wrzesiskiej Brygady Kolarskiej). Trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej mczyzn M6 (na 24 sklasyfikowanych zawodników) zaj Wojciech Przybylski (take WBK). Na rozdaniu nagród nie pojawi si nasz najbardziej utytuowany kolarz Radosaw Lonka (Corratec Team), który zaj pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej mczyzn M3 (na 353 sklasyfikowanych zawodników). W poszczególnych wycigach na podium stawali take inni zawodnicy z powiatu wrzesiskiego, jednak z powodu zbyt maej liczby startów lub wyboru krótszych dystansów

 M. Gołębiowska to obecnie najlepsza wrzesińska kolarka

Fot. LEN

nie mieli szansy na wysokie miejsce w klasyfikacji generalnej. Byli to: Wojciech Ratajczak, Zbigniew Ogrodowicz, Andrzej Filipek, Przemysaw Filipek, Tomasz Urbanowicz, Kacper Urbanowicz, Piotr Tomczak, Bartosz Zaworski oraz Micha Badowski. Gociem specjalnym gali w Murowanej Golinie by Marek Konwa, tegoroczny wicemistrz wiata w kolarstwie górskim w szwajcarskim Champery (w kategorii do lat 23), który w minionym sezonie zaj te wysok, trzeci lokat w klasyfikacji generalnej Pucharu wiata. Robert Czerniak


28 października 2011

Wiadomości Wrzesińskie

Sport

www.wrzesnia.info.pl

W W W.W R ZE SN IA . IN FO. PL /SP O R T

Piłka siatkowa – III liga kobiet, Sparta Złotów – Orkan 3:1

Zasłużone pudło neklan

Blade siatkarki

Motorowy Klub Sportowy Nekla zakoczy niezwykle udany sezon. W klasyfikacji generalnej zawodów strefowych uplasowa si na trzecim miejscu w kraju! O zdobyciu podium przez ambitnych nekielskich motocrossowców zadecydoway ostatnie zawody w Mirocinie. Zawodnicy prezesa Edwarda Wróbla rzutem na tam wyprzedzili rywali z KM Oborniki. Do ostatniego wystpu neklanie zmobilizowali wszystkich swoich najlepszych motoctrossowców. Po kontuzji powróci na tor modziutki Bogumi Sulkowski – i wygra klas modzik licencja C. Po zakoczonym sezonie ulowym na udzia w zawodach motocrossowych zdecydowali si Tomasz Gollob i Krzysztof Jaboski, zajmujc w klasie otwarta 2 kolejno siódme i czwarte miejsce. Obaj przynieli klubowi 65 wanych punktów. Puchary za pierwsze miejsca na zawo-

Zawodniczki Orkana przegrały trzeci kolejny mecz. W sobotę poległy w Złotowie, choć rywalki też nie zachwyciły.

aden z czterech rozegranych setów nie poderwa kibiców. Wszystkie koczyy si wielk przewag jednego z zespoów. Mecz próbowa „podkrca ” spiker, ale na niewiele to si zdao. – By to mecz, o którym chce si jak najszybciej zapomnie – ali si po spotkaniu trener Tomasz Bako. – Do Zotowa pojechalimy w niepenym skadzie. Z powodu problemów zdrowotnych brakowao Pauliny Stasiak, sprawy rodzinne zatrzymay w domu Anet Baayk. Absencja tych zawodniczek bya bardzo widoczna. Dziewczyny nie ud wigny ciaru meczu. Mimo e zespó ze Zotowa zdoby ju 9 punktów, to do potentatów ligi raczej zalicza si nie bdzie. Dziewczyny gray „falami”; po momentach pozytywnej gry przychodziy chwile katastrofalne, które w wikszej mierze wpyny na niekorzystny dla nas wynik. – Na sowa uznania zasuya Joanna Szczepaniak, która mecz rozpocza na ataku, nastpnie rozgrywaa i koczya akcje zaskakujcymi atakami z drugich piek. Z takiego meczu te trzeba wycign wnioski, podnie gow do góry i walczy da-

27

dach zdobyli: Marek Begier w klasie otwarta 2, Sebastian Rymacki w klasie otwarta 1, Mathijs Beerkens w klasie weteran. Zawody wzbogaciy klub o 371 punktów. W sezonie rozegrano dziesi rund. W klasyfikacji generalnej klasy otwarta 2 triumfowa Marek Begier (441 pkt), Micha Pawowski by szósty, a Leszek Stachowiak dziewity. W klasie otwarta 1 Sebastian Rymacki stan na drugim stopniu podium (391 pkt). Mathijs Beerkens w weteranach by dziewitym zawodnikiem. Andrzej Szalbierz w klasie open licencja zaj siódme miejsce. Szymon Filipiak w klasie quad licencja C zaj czternaste miejsce, a Sawomir Mikoajczak uplasowa si trzy pozycje niej. Na rodowej sesji rady miejskiej w Nekli radni nagrodzili motocrossowców gromkimi brawami. Cieszy fakt, e samorzdowcy dostrzegaj wysiek sportowców. LEN

Mistrzostwa Holandii na deser

 Paulina Stasiak (z lewej) nie mogła wystąpić w Złotowie lej. Nastpny mecz gramy we Wrzeni z wymagajcym przeciwnikiem z Piy. Zrobimy wszystko, aby wygra to spotkanie. Jego pocztek zaplanowano na godz. 14.00 w naj-

Fot. LEN

blisz sobot, w hali Zespou Szkó Technicznych i Ogólnoksztaccych przy ulicy Kaliskiej – zaprasza trener. LEN Sparta – Orkan 3:1 (14, -18, 10, 14)

ukasz Lonka zakoczy sezon udziaem w mistrzostwach Holandii. By to jego drugi udzia w tych zawodach. Kwalifikacje, na których zaj 14. miejsce, oraz cae zawody odbyy si w miejscowoci Nill. – Start uwaam za bardzo udany. Jestem zadowolony z osignitych wyników. Ostatnia runda mistrzostw bya dla wszystkich zawodników duym wyzwaniem. Organizatorzy wybrali ciki, a zarazem ciekawy tor, na którym trzeba byo wykaza si sporymi umiejtnociami – relacjo-

nuje mody wrzenianin. – Przyjechao równie kilkoro zawodników z mistrzostw wiata, co znacznie podnioso presti, jak i poziom zawodów. Ciesz si, e kocz ten sezon z takimi wynikami. Woyem w starty duo pracy i teraz wiem, e byo warto. Chciabym równie przy tej okazji podzikowa moim sponsorom, rodzicom, mojej dziewczynie, a take kibicom. Bez was wszystkich trudno byoby osign to, z czego teraz jestem dumny. Jeszcze raz dzikuj. EP

Wyniki – sport w skrócie • Więcej na www.wrzesnia.info.pl/sport • Wyniki – sport w skrócie • Więcej na www.wrzesnia.info.pl/sport PIŁKA NOŻNA IV liga, XIII kolejka SKP Słupca – Victoria Września LKS Ślesin – CKS Sparta Konin Dąbroczanka Pępowo – Grom Wolsztyn Korona Piaski – Płomyk Koźminiec Centra Ostrów Wlkp. – Kasztelania Brudzew LKS Gołuchów – Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. Victoria Ostrzeszów – Obra 1912 Kościan Stal Pleszew – Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 1. Płomyk Koźminiec 2. Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 3. Centra Ostrów Wielkopolski 4. Grom Wolsztyn 5. Obra 1912 Kościan 6. Victoria Ostrzeszów 7. Victoria Września 8. CKS Sparta Konin 9. SKP Słupca 10. Korona Piaski 11. Stal Pleszew 12. Dąbroczanka Pępowo 13. LKS Ślesin 14. Kasztelania Brudzew 15. LKS Gołuchów 16. Biały Orzeł Koźmin Wlkp.

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

31 29 28 22 21 21 20 16 16 15 13 12 12 12 11 11

1:0 1:0 1:2 2:0 2:2 1:2 2:1 0:0

34-13 25-14 32-14 22-10 18-14 25-26 26-20 18-18 17-21 21-23 10-20 17-27 20-32 17-30 13-22 18-29

XIV kolejka, 29.10.2011 15:00 Victoria Września – Płomyk Koźminiec

Klasa okręgowa XII kolejka, 22/23.10.2011 Orlik Miłosław – Warta Krzymów Polonia Golina – Tulisia Tuliszków ZKS Zagórów – Polonus Kazimierz Biskupi Olimpia Koło – Błękitni Helenów Warta Dobrów – Zjednoczeni Rychwał Wicher Dobra – Polanin Strzałkowo GKS Sompolno – Znicz Władysławów Czarni Ostrowite – Górnik Kłodawa 1. Olimpia Koło 12 2. GKS Sompolno 12 3. Warta Krzymów 12 4. Błękitni Helenów 12 5. Górnik Kłodawa 12 6. Znicz Władysławów 12 7. Polanin Strzałkowo 12 8. Polonia Golina 12 9. ZKS Zagórów 12 10. Warta Eremita Dobrów 12 11. Wicher Dobra 12 12. Polonus Kazimierz Biskupi 12 13. Zjednoczeni Rychwał 12 14. Tulisia Tuliszków 12 15. Czarni Ostrowite 12 16. Orlik Miłosław 12

31 27 26 26 20 18 17 16 16 15 14 13 12 8 8 4

0:4 1:1 0:0 3:1 4:0 2:3 4:1 1:3 40-8 32-12 32-16 26-10 20-15 16-24 22-16 26-23 16-18 13-12 26-31 13-26 11-15 12-21 9-37 6-36

XIII kolejka, 30.10.2011 14:00 Zjednoczeni Rychwał – Orlik Miłosław

Klasa A, XII kolejka Orzeł Grzegorzew – Płomień Nekla Sparta Orzechowo – Warta Kramsk Grom Malanów – Błękitni Mąkolno Hetman Orchowo – Warta Rumin Strażak Licheń Stary – ZKS II Zagórów Zryw Dąbie – GKS Lisewo Teleszyna Przykona – Orzeł Kawęczyn Nałęcz Babiak – Wilki Wilczyn 1. Zryw Dąbie 2. Hetman Orchowo 3. Orzeł Grzegorzew 4. GKS Lisewo 5. Płomień Nekla 6. Wilki Wilczyn 7. Sparta Orzechowo 8. Teleszyna Przykona 9. Nałęcz Babiak 10. Strażak Licheń Stary 11. Orzeł Kawęczyn 12. ZKS II Zagórów 13. Grom Malanów 14. Błękitni Mąkolno 15. Warta Kramsk 16. Warta Rumin

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

3:2 5:3 4:2 6:0 0:0 12:1 1:2 1:2 31 24 24 24 22 20 19 19 18 17 15 13 13 8 5 4

53-15 30-11 37-20 22-27 21-14 17-22 34-24 28-20 21-18 25-25 17-21 16-22 15-29 11-34 12-29 8-36

XIII kolejka, 30.10.2011 11:00 ZKS II Zagórów – Sparta Orzechowo 14:00 Płomień Nekla – Nałęcz Babiak

Redakcja: 62-300 Września, ul. Fromborska 18, tel. 61 437 49 50, fax 61 436 72 85; http://www.wrzesnia.info.pl, redakcja@wrzesnia.info.pl. Redaguje zespół: Waldemar Śliwczyński (redaktor naczelny), Jolanta Śliwczyńska (z-ca redaktora naczelnego), Tomasz Małecki (z-ca redaktora naczelnego), Marek Urbaniak (sekretarz redakcji), Filip Biernat, Damian Idzikowski, Łukasz Różański, Tomasz Szternel, Dorota Tomaszewska, Marzena Zbierska. Współpracują: Roman Nowaczyk; Sport: Leszek Nowacki, Robert Czerniak. Skład komputerowy (reklamy@wrzesnia.info.pl): Marek Urbaniak, Anna Jakubek, Krzysztof Liberkowski, Artur Korpik, Krzysztof Korpik, Katarzyna Pawłowska. Projekt graficzny: Tomasz Wojciechowski. Biuro ogłoszeń: Maria Kosińska, Arleta Kretkowska, Artur Mokracki, Natalia Pacanowska, Marika Wojtela. 62-300 Września, ul. Jana Pawła II 14, tel. 61 436 52 70, fax 61 640 01 01, biuro@wrzesnia.info.pl Wydawca: Wydawnictwo KROPKA Jolanta i Waldemar Śliwczyńscy, 62-300 Września, Szczecińska 5. Druk: Drukarnia AGORA SA, Piła, ul. Krzywa 35. Kolportaż: Mariusz Tomczak, tel. 603 118 930. Redakcja „WW” zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz nadawania tytuów listom. Tekstów i materiaów niezamówionych nie zwracamy. Anonimów nie drukujemy. Redakcja „WW” nie odpowiada za tre reklam i ogosze. Wzory reklam zastrzeone. nakład: 10.800

PIŁKA SIATKOWA II liga mężczyzna V kolejka, 22.10.2011 AZS UZ Zielona Góra – Krispol Września Sobieski Żagań – AZS UAM Poznań MKS Kalisz – LO MS Świnoujście Olimpia Sulęcin – Orzeł Międzyrzecz Morze Bałtyk Szczecin – Bzura Ozorków 1. Morze Bałtyk Szczecin 2. Krispol Września 3. Olimpia Sulęcin 4. MKS Kalisz 5. AZS UAM Poznań 6. Orzeł Międzyrzecz 7. Sobieski Arena Żagań 8. AZS UZ Zielona Góra 9. Bzura Ozorków 10. LO MS Świnoujście

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

13 13 11 10 9 7 6 4 2 0

VI kolejka, 29.10.2011 Krispol Września – Olimpia Sulęcin AZS UAM Poznań – AZS UZ Zielona Góra MKS Kalisz – Sobieski Żagań Orzeł Międzyrzecz – Morze Bałtyk Szczecin LO MS Świnoujście – Bzura Ozorków III liga kobiet IV kolejka, 22.10.2011 Sparta Złotów – Orkan Września PTPS II Piła – ZSMS FKS Poznań UKS Murowana Goślina – UKŻPS Kościan 1. UKS Murowana Goślina 2. MKS MOS Turek 3. PTPS II Piła 4. Sparta Złotów 5. Orkan Września 6. UKŻPS Kościan 7. UKS ZSMS FKS Poznań

3 3 3 3 2 4 4

9 8 6 6 3 1 0

1:3 1:3 3:0 3:1 3:1 15:5 14:5 13:7 12:8 12:9 10:9 7:10 8:14 5:14 0:15

3:1 3:0 3:1 9:2 9:4 7:3 6:4 4:4 3:12 3:12

V kolejka, 29.10.2011 14.00 Orkan Września – PTPS II Piła PIŁKA NOŻNA Sparta wygrywa po raz trzeci W sobotnie popołudnie orzechowianie bez problemu pokonali Wartę Kramsk, choć goście prowadzili

w pierwszej połowie 2:1. Gole dla Sparty zdobywali: Marcin Jakubczak (4., 29., 66. min), Mikołaj Sokołowski (33.), Szymon Janicki (52.). Sparta Orzechowo – Warta Kramsk 5:3 (3:2) Płomień odpada od czołówki Grając bez sześciu podstawowych zawodników, neklanie polegli w niedzielę z czołową drużyną klasy A. Dwukrotnie doprowadzali do remisu, ale w drugiej połowie wyraźnie opadli z sił. Gole dla Płomienia zdobyli: Jakub Rudnicki (25. min) i Maciej Giżewski (37.). Orzeł Grzegorzew – Płomień Nekla 3:2 (2:2) LEKKA ATLETYKA Podsumowanie czwartków W trzech jesiennych mityngach Lekkoatletycznych Czwartków wystartowało ogółem 385 zawodników z 10 szkół podstawowych naszego powiatu. Najciekawsze rezultaty osiągnęli: 60 m kl. V Paulina Guzowska (SSP 1) 8,63 s; 60 m kl. VI Mikołaj Bartczak (SSP Chwalibogowo) 8,28 s; 300 m kl. IV Oliwia Osuch (SSP 6) 52,79 s; 300 m kl. V Paulina Guzowska (SSP 1) 49,02 s; Milena Dopierała (SSP 2) 49,74 s; 300 m kl. VI Mikołaj Bartczak (SSP Chwalibogowo) 44,31 s; 600 m kl. VI Weronika Wojciechowska (SSP Kaczanowo) 1:53,22 min; 1000 m kl. VI Krystian Kwiatkowski (SSP Nowy Folwark) 3:07,99 min; w dal kl. VI Mikołaj Bartczak (SSP Chwalibogowo) 4,90 m; wzwyż kl. IV Sandra Michalak (SSP Czeszewo) 120 cm; wzwyż kl. V Karina Dragon (SSP Czeszewo) 125 cm; wzwyż kl. VI Marika Matuszak (SSP Czeszewo) 135 cm; piłeczka palantowa kl. IV Jakub Pawłowski (SSP 2) 46 m; piłeczka palantowa kl. V Anna Lewoczko (SSP Targowa Górka) 37 m; piłeczka palantowa kl. VI Klaudia Plucińska (SSP 6) 49 m. PIŁKA SIATKOWA Sukces młodych wrześnianek w Połczynie-Zdroju Brązowy medal w ogólnopolskim turnieju wywalczyła czwórka UKS Olimp w kategorii klas szóstych. Wielką niespodziankę sprawiły zawodniczki UKS Spartakus Września, z których aż trzy znalazły się w finałowej ósemce najmłodszej grupy.


PiĹ&#x201A;ka siatkowa, s. 27

Dziewczyny Orkana bez Stasiak polegĹ&#x201A;y w ZĹ&#x201A;otowie

PiĹ&#x201A;ka noĹźna, s. 26

PiĹ&#x201A;ka siatkowa, s. 25

Victoria nie potrafi graÄ&#x2021; na wyjazdach. Potrzebny psycholog?

Krispol podejmuje w sobotÄ&#x2122; trzeci zespĂłĹ&#x201A; tabeli II ligi

Mistrzostwa Europy Karate JuniorĂłw w Gyor, WÄ&#x2122;gry 2011

BrÄ&#x2026;z Aleksandry Ola GĹ&#x201A;owacka idzie szlakiem przetartym przez Mateusza Zarzeckiego. Leszek Nowacki

Mistrzostwa Europy na Wgrzech rozgrywano w trzech kategoriach wiekowych. O krki w karate walczyy dzieci, kadeci i juniorzy. Okazji do midzynarodowego startu nie zmarnowali te seniorzy, cho w ich przypadku tytuĂłw nie przyznawano. Do Gyor wyleciaa liczna reprezentacja Polski. W gronie 1500 startujcych a 82 zawodnikĂłw paradowao w biao-czerwonych dresach. Zaszczytu wystpu w tych prestio-

wych zawodach dostpio te troje wrzenian. Nad Balatonem zameldowa si obyty w mistrzowskich imprezach Mateusz Zarzecki. Towarzyszyy mu dwie utalentowane dziewczyny: Aleksandra Gowacka i Katarzyna Kisiel. Piecz nad ekip sprawowa trener Andrzej Borowicz. â&#x20AC;&#x201C; Ola, startujc w kumite dziewczt 13-14 lat, wywalczya cenne trzecie miejsce. Po wygranych walkach z Rumunk, a nastpnie z Woszk, w walce o wejcie do cisego finau przegraa z kolejn Rumunk Bok Denisa, pĂł niejsz zwyciczyni konkurencji â&#x20AC;&#x201C; z dum relacjonuje Arkadiusz Kaczmarek, prezes Wrzesiskiego Klubu Karate. â&#x20AC;&#x201C; Ola, aktualna wicemistrzyni Polski, sumiennie przepracowaa treningi i przede wszystkim skutecznie zrealizowaa wskazĂłwki trenera Borowicza. Przeoyo si to na wynik sportowy. Start na mistrzostwach Europy by take okazj do podnoszenia umiejtnoci sporto-

wych i obserwowania tendencji rozwojowych w europejskim karate. Dla naszej zawodniczki pierwszy wyjazd takiej rangi jest cennym dowiadczeniem. Z pewnoci zaprocentuje ono w kolejnych imprezach. â&#x20AC;&#x201C; Z Wrzeni startowaa nie mniej utalentowana Kasia Kisiel, ktĂłra zaliczya bardzo dobry start w kata. Uplasowaa si na 20. miejscu w gronie 50 startujcych. Dziewczyna na zawodach krajowych plasuje si zazwyczaj w pierwszej czwĂłrce swojej konkurencji. W kumite seniorĂłw kategorii open wystartowa Mateusz Zarzecki. Tym razem nasz najbardziej utytuowany zawodnik nie zawojowa imprezy. Po cikim boju z Ukraicem przegra rĂłnic jednego punktu i odpad w eliminacjach â&#x20AC;&#x201C; auje Kaczmarek. WKK wici kolejne triumfy. Rozpocz Grzegorz Sakwa, potem rozbysa gwiazda Zarzeckiego, a teraz paeczk przejmuj dziewczyny. Tak Karatecy WKK reprezentowali PolskÄ&#x2122; na WÄ&#x2122;grzech. Od lewej stojÄ&#x2026;: Katarzyna Kisiel, Mateusz Zarzecki i Aleksandra GĹ&#x201A;owacka Fot. archiwum trzyma !

Orlik pikuje do klasy A Kolejny mecz i kolejna poraĹźka. W niedzielne popoĹ&#x201A;udnie miĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awianie przegrali czterema bramki z WartÄ&#x2026; KrzymĂłw.

 Sprowadzony w ostatniej chwili do Orlika Mateusz Skrzypczak puĹ&#x203A;ciĹ&#x201A; w niedzielÄ&#x2122; cztery gole, ale teĹź uchroniĹ&#x201A; swĂłj zespĂłĹ&#x201A; od wyĹźszej poraĹźki

Fot. LEN

Dugo przed meczem wiadomo byo, e atwo nie bdzie. Rywal by przeciwnikiem z wyszej pĂłki, o czym wiadczya liczba punktĂłw, jaka dzielia w tabeli oba zespoy. Gospodarze mieli olbrzymie kopoty z wystawieniem golkipera. W ostatniej chwili uprawnio-

no do gry Mateusza Skrzypczaka, ale i on nie zapobieg porace. Ju w 10. min napastnik Warty podci pik nad rzucajcym mu si pod nogi bramkarzem Orlika, i byo 0:1. RĂłwno kwadrans pĂł niej warciarze w identycznych okolicznociach zdobyli drugiego gola. Niestety, gospodarze nie potrafili si odgry i do przerwy nie stworzyli adnej okazji do zdobycia gola. Sytuacja zmienia si w drugiej odsonie. â&#x20AC;&#x201C; W cigu pierwszych dwudziestu minut spokojnie moglimy wyrĂłwna . To by nasz dobry okres gry.

Dwie kontry goci odebray nam wszelkie nadzieje. Kryzys dopad nas na kadym polu â&#x20AC;&#x201C; ali si po meczu byy ju prezes Romuald Barszcz. Kryzysu sportowego dowodz wyniki. Orlik zamyka ligow tabel. Take organizacyjnie miosawski klub ma kopoty. Z funkcji prezesa, po kilku miesicach piastowania funkcji, zrezygnowa Ryszard Zar ba. Do poowy listopada, kiedy to na walnym ma zosta wybrany jego nastpca, obowizki prezesa peni trener Kornel Karakulski. LEN Orlik â&#x20AC;&#x201C; Warta KrzymĂłw 0:4 (0:2)

za

rzenia ul. Fromborska 18

Reklama

wiz twek

20

11 kg

61 436 16 55 794 989 112

 *

tel. 61 437 49 57

*z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT. inimalna warto zamwienia z

]GRZR]HPÂą]ĂĄ QDVWDFML/3*Âą]ĂĄ

Roz-447

DowĂłz pon.-sob.


sRGODWFRW\G]LHĂ?ZNDÂ&#x203A;G\PGRPX sQDNÂ?DGEOLVNRHJ]HPSODU]\

28 paĹşdziernika 2011 NR 43 (1121/XXII) INDEKS 366773

ISSN 2080-4008

bezpĹ&#x201A;atny dodatek â&#x20AC;&#x17E;WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skichâ&#x20AC;?

Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia tel. 61 / 436-52-70 www.wrzesnia.info.pl

biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;: 61 436 52 70

SKLEP ZOOLOGICZNO-WÄ&#x2DC;DKARSKI

d*1$$;r ul. Warszawska 28, WrzeĹ&#x203A;nia (w podwĂłrzu),

SIECI KOMPUTEROWE Usl-308

Skl-585B

509-018-469 www.sklep-hobby.pl

NAJWIÄ&#x2DC;KSZY WYBĂ&#x201C;R WE WRZEĹ&#x161;NI

COSMELAN 100% ELIMINACJI PRZEBARWIEĹ&#x192;

Atrakcyjne mieszkania 1, 2, 3 - pokojowe w budynku    

Pierwsze zajÄ&#x2122;cia w poniedziaĹ&#x201A;ek

14 listopada br., godz. 19.00,

FALE RADIOWE rporady dermatologiczne rbotox rkwas hialuronowy rmezoterapia igĹ&#x201A;owa rusuwanie wĹ&#x201A;ĂłkniakĂłw rusuwanie brodawek

Edu-332

sala WrzesiĹ&#x201E;skiego OĹ&#x203A;rodka Kultury, WrzeĹ&#x203A;nia ul. KoĹ&#x203A;ciuszki 21

MEDYCYNA ESTETYCZNA:

Informacje i zapisy tel. 509-779-443 lub 61-4361-159

Serdecznie zapraszamy

LASER - PROMOCJA CENOWA rusuwanie owĹ&#x201A;osienia rzamykanie naczynek rfotoodmĹ&#x201A;adzanie rleczenie trÄ&#x2026;dziku róşowatego i ropowiczego

Legii WrzesiĹ&#x201E;skiej 15 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia tel. 795-199-459 wt.-pt. 10.00-18.00 (lub do ostatniego klienta) sob. 9.00-13.00

Zapraszamy do salonu, w ktĂłrym pobyt to okazja by odpoczÄ&#x2026;Ä&#x2021; i nabraÄ&#x2021; pozytywnej energii. Atmosfera salonu oraz miĹ&#x201A;a obsĹ&#x201A;uga pozwoli kaĹźdemu na oderwanie siÄ&#x2122; od codziennoĹ&#x203A;ci i przywrĂłcenie wewnÄ&#x2122;trznej harmonii

0GFSVKFNZtNBOJDVSFCJPMPHJD[OZtNBOJDVSFLMBTZD[OZ

Kurs prawa jazdy

/080Ć´Ć?tNBOJDVSFIZCSZEPXZtČ&#x2C6;FMFtQFEJDVSF tEFQJMBDKBDBÂ&#x2019;FHPDJBÂ&#x2019;BtIFOOB t[BCJFHJOBUXBS[t[BCJFHJOBDJBÂ&#x2019;P tNBTBČ&#x2C6;SFMBLTBDZKOPMFD[OJD[Z tNBTBČ&#x2C6;DJFQÂ&#x2019;ZNJLBNJFOJBNJ

kat. A, B, C

OSK Marek Stolarz ul. Wielkopolska 2 tel. 602-387-457 Zanim zmieniÄ&#x2026; egzaminy skorzystaj z ostatniej szansy. Na razie jest Ĺ&#x201A;atwiej

Kos-054

OKAZJA!!! Ostatnie dwa mieszkania w budynku przy ul. Fromborskiej

KURS TAĹ&#x192;CA TOWARZYSKIEGO i weselnego

KWASY Ĺ&#x161;REDNIO-GĹ Ä&#x2DC;BOKIE

Kos-055

  od 31,7 m2 do 70,2 m2

ul. KoĹ&#x203A;ciuszki 56, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, tel. 61 / 437 99 10 teletronik@teletronik.info

 

Edu-369

Bd-344

   tel. 61-436-06-87, 505-824-492

Studio

nie SPA na dĹ&#x201A;o ! W dniach 28.10-04.11.2011 do kaĹźdego IS T A R G y p o zabiegu na twarz, manicure, pedicure lub na st


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; kat. CE, kraj, 501-618-163 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; mechanika samochodowego, wysokie zarobki 604-992-402

Â&#x201E; Praca we WrzeĹ&#x203A;ni. Kontakt telefoniczny z klientem. ProszÄ&#x2122; dzwoniÄ&#x2021; w godz. 8.00 17.00 Tel. 519-195-482 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; do myjni oraz pracownika ďŹ zycznego, SokoĹ&#x201A;owo, 607-520-885 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; do ociepleĹ&#x201E;, 694-555-106 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; do pracy w myjni samochodowej, 600-922-096 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; do pracy ze znajomoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; hydrauliki i automatyki, 608-358-729 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; elektryka, tel. 665-081-680 PrzyjmÄ&#x2122; fakturzystkÄ&#x2122; znajÄ&#x2026;cÄ&#x2026; program SymfoÂ&#x201E; nia, 725-058-863 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; C+E, karta kierowcy, do przyuczenia, miÄ&#x2122;dzynarodĂłwka, 604-183-094 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; kat C+E w transporcie krajowym, 601-053-969 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; kat. CE kraj, 504-777-211 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; z kat. B do sprzedaĹźy na bazarach, 725-058-863 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; paniÄ&#x2026; do sprzÄ&#x2026;tania domu, 725-058-863 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; ucznia w zawodzie rzeĹşnik - wÄ&#x2122;dliniarz, 61-4385-852, 601-556-103 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; uczniĂłw w zawodzie stolarz, 606-723-757 Â&#x201E; Studio La VISAGE zatrudni fryzjera/fryzjerkÄ&#x2122;, 662-578-592 Â&#x201E; Szukam kierowcy C+E,tel.500-197-487 lub 501-390-368

NAUKA

Â&#x201E; AAA Skup aut, caĹ&#x201A;e lub uszkodzone, gotĂłwka od rÄ&#x2122;ki, 795-940-351 Â&#x201E; AKUMULATORY NOWE W PROMOCJI I UĹťYWANE z gwaracjÄ&#x2026; 36 Ah - 220 Ah motocyklowe; za 100 kg zĹ&#x201A;omu akumulatorowego - odliczamy 100zĹ&#x201A; od ceny, WrzeĹ&#x203A;nia, Orkana 8, 61-4361-019, 724-074-025 Â&#x201E; ATRAKCYJNY KREDYT GOTĂ&#x201C;WKOWY, 614370-702, 61-4370-709 Â&#x201E; Audi A4, 2004 rok, ford focus, 2000 rok, 502-565-201 Â&#x201E; AUTO KARCHER, od 60 zĹ&#x201A;, 696-602-600 Â&#x201E; KREDYT GOTĂ&#x201C;WKOWY, 61-4370-702, 61-4370-709

Â&#x201E; Angielski 25 zĹ&#x201A;/60 min., 606-145-328 Â&#x201E; Angielski, 503-192-474 Â&#x201E; CHEMIA korepetycje, przygotowanie do matury, 889-364-019 Â&#x201E; Dr A. Ziemkowska NAUKA MATEMATYKI, korepetycje, kursy maturalne i gimnazjalne, www.matematykawrzesnia.host77. pl, 660-699-132 Â&#x201E; J. angielski, nauczanie i korepetycje, 787-137-007 Â&#x201E; Korepetycje z matematyki i chemii, wszystkie poziomy. Tel. 784-058-209 Â&#x201E; Matematyka, 603-784-118 Â&#x201E; Matematyka, ďŹ zyka, 502-396-349 Â&#x201E; NIEMIECKI - korepetycje, 61-640-34-95 Â&#x201E; Niemiecki 25/60 min, 661-443-179 Â&#x201E; Pomoc przy wypracowaniach, pracach maturalnych i licencjackich, 661-242-557

Â&#x201E; KUPIÄ&#x2DC; KAĹťDY SAMOCHĂ&#x201C;D DO 8000 ZĹ ; ZAREJESTROWANY W POLSCE; MOĹťE BYÄ&#x2020; USZKODZONY; BEZ OC ; BEZ PRZEGLÄ&#x201E;DU; UMOWA DO WYREJESTROWANIA; DOJAZD DO KLIENTA; 512-532-154 Â&#x201E; KUPIÄ&#x2DC; KAĹťDY SAMOCHĂ&#x201C;D Z INSTALACJÄ&#x201E; GAZOWÄ&#x201E; ; MOĹťE BYÄ&#x2020; USZKODZONY ; BEZ OC I PRZEGLÄ&#x201E;DU; PĹ ATNE GOTĂ&#x201C;WKÄ&#x201E;; DOJAZD DO KLIENTA ; UMOWA DO WYREJESTROWANIA ; TEL 512-532-154 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; passat, 1,6; 1,9 D, srebrny, model 91-94 r., 512-265-355 Â&#x201E; KUPUJEMY AUTA do zĹ&#x201A;omowania. GotĂłwka i dokumenty od rÄ&#x2122;ki 601-757-165, 605-074-623 Â&#x201E; Naprawa szyb samochodowych, 604-809-133 Â&#x201E; Nowo otwarty warsztat blacharsko-mechaniczny szybko, solidnie 695-490-898 Â&#x201E; Okazja sprzedam renault scenic 98 r, benzyna + gaz nowy, 880-751-322 Â&#x201E; Okazyjnie sprzedam sofÄ&#x2122; 2-osobowÄ&#x2026; i Ĺ&#x201A;óşko 1-osobowe, 503-130-852 Â&#x201E; Opel corsa, 1,2 benzyna, 99 rok, metalik, 6.500, 609-839-116 Â&#x201E; Potrzebujesz szybko gotĂłwki na okazyjny zakup. ZadzwoĹ&#x201E; 600-400-288 Â&#x201E; Scenic, 4x4, terenowy, rok 2000, 2,0 benzyna, 601-587-140 Â&#x201E; Skup katalizatorĂłw, 721-102-769

ZWROT

ZA KARTÄ&#x2DC; POJAZDU

300 zĹ&#x201A; www.karta-pojazdu.com.pl Dla pierwszych rejestracji w Polsce w okresie:

1 maja 2004 â&#x20AC;&#x201C; 1 kwietnia 2006

Â&#x201E; SZWACZKI/KRAWCOWE zatrudniÄ&#x2122; WrzeĹ&#x203A;nia (krawiectwo lekkie damskie 500186-574, 500-186-575

formalnoĹ&#x203A;ci moĹźna zaĹ&#x201A;atwiaÄ&#x2021;

Â&#x201E; Tapicernia przyjmie uczniĂłw, 505-056751

we WrzeĹ&#x203A;ni, ul. Kaliska 10

  

      

         !  "   #"    

     $  ! %  &'   

( )   !  *%+,&,-./0,1230,* !   4566(78566

  9 :!5

Auto na gaz

Â&#x201E; Sprzedam opony zimowe 13, 793-033-683 Â&#x201E; Sprzedam opony zimowe z felgami do volvo 16, 664-704-435 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 106 D, 98 r., peĹ&#x201A;ne wyposaĹźenie, 691-928-660 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 206, 2003 r., 697-726-245 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 306, 1,9D, 95 r.,2.000 zĹ&#x201A;, 691-585-299 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 406, 2,0 HDI, 2002 r., klimatyzacja, 660-202-206 Â&#x201E; Sprzedam podnoĹ&#x203A;nik 2-kolumnowy do pojazdĂłw osobowych, 516-640-792 Â&#x201E; Sprzedam R19 kabrio, rok 94, 2.500, 606-908-524 Â&#x201E; Sprzedam renault clio 1,2 gaz, 2002 r., 84.000 km, 3 drzwi, zadbany, 693-645-863 Â&#x201E; Sprzedam renault megane, 2004 rok, automat, 695-879-040 Â&#x201E; Sprzedam rover 214i, 1997, 1,4 benzyna, 503-846-323

Zomowanie pojazdĂłw

CARCAR-GROUPE tel. 693 45 43 41, opĹ&#x201A;ata zwrotna 13 zĹ&#x201A;

Skup zomu

montaĹź, serwis, raty

czynne pn.-pt. 10.00-17.00

61 4366 232, 609 538 301

oszczÄ&#x2122;dnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; w eksploatacji

ZĹ&#x201A;omowanie pojazdĂłw

Auto-Serwis WITEK

721-312-977

- PROMOCJA CENOWA

np.

F.H.U MaWiD D Gutowo Wielkie 8

m-nie 150,rocznie 1.800,piÄ&#x2122;Ä&#x2021; lat 9.000,-

Dom Gaz sp. z o.o. WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Gen. Sikorskiego 38 61 436-27-33, 436-29-49

Sa-404

   

Pra-1426

Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; do remontĂłw, wykoĹ&#x201E;czeĹ&#x201E;, 781-380-287 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; elektryka z uprawnieniami do 1 KV, 606-458-766 po 18.00 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; kat. CE i mechanika samochodowego, tel. 603-652-060

Â&#x201E; Sprzedam opony uĹźywane, 605-311-712

wszystkie marki mechanika, elektromechanika komputerowa, diagnostyka silnika i elektroniki

t[BÇ´XJBED[FOJB tTQS[FEBČ&#x2C6;D[Ç&#x2014;Ç´DJJ tUSBOTQPSUtTLVQ[Â&#x2019;PNVNFUBMJ tQS[ZKNVKFNZ357"(% Sa-434

Sa-448

Â&#x201E; Agencja ochrony zatrudni osoby z grupÄ&#x2026; inwalidzkÄ&#x2026; do pilnowania obiektu w Nekli. 531-533-200 Dam prowizjÄ&#x2122; za znalezienie osĂłb chÄ&#x2122;tnych do Â&#x201E; zmiany bÄ&#x2026;dĹş wstÄ&#x2026;pienia do Funduszu Emerytalnego. PĹ&#x201A;atne od rÄ&#x2122;ki do 120 PLN od osoby. Tel. 511-247-002 Â&#x201E; Emeryt podejmie pracÄ&#x2122;: palacz, dozorca, 782-075-870 Â&#x201E; Emeryt szuka pracy biurowej, 695-476-712 Fachowo i serdecznie zaopiekujÄ&#x2122; siÄ&#x2122; osobÄ&#x2026; Â&#x201E; starszÄ&#x2026;, chorÄ&#x2026; lub niepeĹ&#x201A;nosprawnÄ&#x2026; na caĹ&#x201A;y etat lub na godziny, 785-763-488 Â&#x201E; Firma przyjmie sprzÄ&#x2026;taczki na terenie MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awia i WrzeĹ&#x203A;ni, Wymagana: grupa lub renta, 614365-450 w godz. 9.00 do 16.00 FIRMA TRANSPORTOWA ZATRUDNI KIEROWÂ&#x201E; CÄ&#x2DC; C+E W RUCHU KRAJOWYM I MIÄ&#x2DC;DZYNARODOWYM (POLSKA-CZECHY) TRASY DO 1 TYGODNIA. INFO: 692-432-578 LUB 61-4365-597 Â&#x201E; Gospodarstwo rolne z okolic Kostrzyna przyjmie Panie do obierania cebuli. Praca akordowa, dowĂłz bezpĹ&#x201A;atny naszym autobusem. MoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; pracy caĹ&#x201A;y rok w ogrzewanej obieralni. WiÄ&#x2122;cej szczegĂłĹ&#x201A;Ăłw pod nr. tel. 696-441-078 Â&#x201E; Informatyk - podejmÄ&#x2122; pracÄ&#x2026; staĹ&#x201A;Ä&#x2026; lub zlecenia. 794-343-799 Â&#x201E; Operator koparko-Ĺ&#x201A;adowarki potrzebny od zaraz, chÄ&#x2122;tnie rencista. Tel. 783-085-183.

Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; pracownika ogĂłlnobudowlanego, fachowca, 606-804-852 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; przedstawiciela handlowego ze znajomoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; branĹźy rolniczej, 694-102-906 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; spawaczy, Ĺ&#x203A;lusarzy, Nekla, 691-084-938 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; uczennicÄ&#x2122; do zakĹ&#x201A;adu fryzjerskiego, 698-822-093 Â&#x201E; Zatrudnimy kierownika apteki w powiecie Ĺ&#x161;roda Wlkp. osoby zainteresowane prosimy o przesyĹ&#x201A;anie CV wraz ze zdjÄ&#x2122;ciem na adres: nazdrowie.apteka@gmail.com

Â&#x201E; Sprzedam audi A6, 2,4i, rok 1997, granatowy, 698-615-281 Â&#x201E; Sprzedam citroen saxo, 1,5D, 2001, 693-836-652 Â&#x201E; Sprzedam czarne BMW 316 compakt, 94 r., gaz sekwencyjny, 604-942-653 Â&#x201E; Sprzedam czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci do renault 19, 694-882-761 Sprzedam daewoo matiz van, 2000 r. peĹ&#x201A;ne odÂ&#x201E; liczenia VAT, 3400 zĹ&#x201A;, 604-050-238 Â&#x201E; Sprzedam felicjÄ&#x2122; 1,3, 99 r., 608-729-873 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at CC, 94, 600-758-475 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ ata seicento, 900; 99 r, benzyna + LPG, srebrny metalik, stan b.dobry, przebieg 188 tys.km, opony zimowe gratis, cena 3.200 zĹ&#x201A;, tel 508-157-868 (po 16.00). Sprzedam ford escort 1,3, 1995, 61-4367-756 Â&#x201E; Â&#x201E; Sprzedam ford escort 94 r., 1,6 16 V, 1.200 zĹ&#x201A;, 600-750-270 Â&#x201E; Sprzedam ford ďŹ esta 93 r., 1,1, benzyna + gaz, 1.100 zĹ&#x201A;, 691-284-250 Â&#x201E; Sprzedam ford ďŹ esta 93 r., 1,3, benzyna I wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciel, 692-060-586 Â&#x201E; Sprzedam ford ďŹ esta 97 r., niebieski, 3d, zarejestrowany, 609-480-577 Â&#x201E; Sprzedam komplet opon Fulda zimowe 185/65/R14 stan bdb, cena do uzgodnienia 603-445-050 Â&#x201E; Sprzedam lancia Y, 1,2, 2001 r., 661-175-933 Â&#x201E; Sprzedam lub zamieniÄ&#x2122; ďŹ at bravo 1,2 b+gaz, 99 r., 509-056-478 Â&#x201E; Sprzedam mercedes E 200, 2002 r., 609-418-323 Â&#x201E; Sprzedam mercedesa 190E, 1,8 stan bdb, cena 3500 zĹ&#x201A;. do negocjacji, 600-413-561 Â&#x201E; Sprzedam mitsubishi colt, 92 r., 785-051-898 Â&#x201E; Sprzedam nowe felgi stalowe, 14â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;, 4x105 centralny otwĂłr 63 do forda - 200 zĹ&#x201A; oraz 13â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;, 4x100 centralny otwĂłr 60 - 200 zĹ&#x201A;, 614-386-173 Â&#x201E; Sprzedam opel omega B kombi, 2,0, benzyna gaz, 2.900 zĹ&#x201A;, 605-558-195

Gutowo Wielkie 17 600-839-723, 61-4365-772 czynne pon. - pt. 8.00-17.00

tel. 694-667-625

 

     

    ! "# $  %&  ' (" )""* +,-./01+ 0 * ( , 23* ( 3 4343

5 "* , 6& "* ( " * ( 374748 5 "* , 6& "* ( /" 

 "'

=äRPRZDQLH SRMD]GĂ&#x2018;Z VNXS]äRPX 

Sa-398

Â&#x201E; AAA zatrudniÄ&#x2122; fachowcĂłw do pracy w budownictwie, 508-053-363

MOTORYZACYJNE

Sa-458

PRACA

www.wrzesnia.info.pl

Â&#x201E; Sprzedam srebrne berlingo 2004 r., 1,4 benzyna 515-137-852 Â&#x201E; Sprzedam toyota werso, 7 osobowa, graďŹ t metalik, 2009 r., 604-993-375 Â&#x201E; Sprzedam trzy ciÄ&#x2026;gniki siodĹ&#x201A;owe z naczepami do przewozu Ĺźywca drobiowego wraz z moĹźliwoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; umowy o pracÄ&#x2122;. 507-192-646 Â&#x201E; Sprzedam VW passat 06 r., czarny, 1,9 TD, peĹ&#x201A;ne wyposaĹźenie, 61-4272-703 Â&#x201E; Sprzedam VW passat 1,8, 20V, 97 r., 10.000 zĹ&#x201A;, 888-186-804 Â&#x201E; Sprzedam VW polo 98 r., 502-911-302 Â&#x201E; Sprzedam VW polo, 2004 r., 1,2 sport, 663-602-375 Â&#x201E; Sprzedam YAMAHA WILD STAR, 16, 2002 r., 609-418-323 Â&#x201E; VW vento, 94 rok, poj. 1,8 + gaz, tel. 698-277-513

LOKALE I NIERUCHOMOĹ&#x161;CI Â&#x201E; NIERUCHOMOĹ&#x161;CI NIEDĹšWIEDZKI - UĹ ATWIAMY KUPNO, SPRZEDAĹť I WYNAJEM! WrzeĹ&#x203A;nia ul.Sienkiewicza 20/1 (Ip. nad AptekÄ&#x2026; Aspirynka) 669-111-071, 61-641-65-65 Â&#x201E; AKTUALNE OFERTY NIERUCHOMOĹ&#x161;CI NA www.niedzwiedzki.com Â&#x201E; Potrzebujesz szybko gotĂłwki na okazyjny zakup. ZadzwoĹ&#x201E; 600-400-288 Â&#x201E; ATRAKCYJNY KREDYT GOTĂ&#x201C;WKOWY, 614370-702, 61-4370-709 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia 2 pokojowe, nowe bloki, 501447-839 po 16.00 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia 4 lokale + WC, korytarz, socjalne - 95 mkw; lokal 45 mkw, na gabinety lekarskie, biura, bank, przychodnie itp., parter, Fabryczna 41b, 694-787-318 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia dom - 3 pokoje, co, 6 km od WrzeĹ&#x203A;ni, 1,5 km od stacji PKP, 507-086-982 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia kawalerka w nowym budownictwie, kaucja, telefon po 15, 696-415-160 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia kawalerka, ul. ZielonogĂłrska, nowe budownictwo, 600-045-174 po 16.00 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal 60 mkw na biuro, gabinet, sklep, Kutrzeby tel. 602-334-153 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal 92 mkw z parkingiem na dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; gospodarczÄ&#x2026; ul. DĹ&#x201A;ugosza, 507-033-432 Do wynajÄ&#x2122;cia lokal handlowo-usĹ&#x201A;ugowy 80 Â&#x201E; mkw, we WrzeĹ&#x203A;ni, NISKI CZYNSZ, wszystkie media 510-421-866 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal handlowy 30 mkw, ul. Warszawska 27, 661-175-933 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 2 pokojowe na Kutrzeby, 608-656-836 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 2-pokojowe, 664-704-469 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie hotelowe, 501-466-597 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie umeblowane dwupoziomowe w centrum Wrzesni, 606683-705, 61-4365-226 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie w WĂłlce, nowe, 505-149-129 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia tanio lokale uĹźytkowe naprzeciwko KauďŹ&#x201A;andu 696-041-869 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 1000 mkw sprzedam. BON â&#x20AC;&#x17E;Casa miaâ&#x20AC;? 505-979-599 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 347 mkw sprzedam. BON â&#x20AC;&#x17E;Casa miaâ&#x20AC;? 505-979-599 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 939 mkw sprzedam. BON â&#x20AC;&#x17E;Casa miaâ&#x20AC;? 509-979-599 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ki budowlane sprzedam, 661-238-976 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ki w samej WrzeĹ&#x203A;ni od 90 tys zĹ&#x201A;, 532-549-762 Â&#x201E; G araĹź pr z y POM-ie spr zedam, 663-152-204 Â&#x201E; Kawalerka do wynajÄ&#x2122;cia, Rynek, WrzeĹ&#x203A;nia, 664-124-548 Â&#x201E; KREDYT GOTĂ&#x201C;WKOWY, 61-4370-702, 61-4370-709 Â&#x201E; Kupie dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; przy drodze do MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awia min. 2000 mkw, 694-102-906

1,(58&+202°&,

SRÂąUHGQLFWZRÂ&#x2021;Z\FHQ\Â&#x2021;SRPRFSUDZQD WrzeĹ&#x203A;nia, Rynek 4 61/ 436-63-41, 602-757-779

Sprzedam kamienicÄ&#x2122;

Roz-1065a

28 paĹşdziernika 2011

Roz-1021

2

- atrakcyjna lokalizacja www.locum-wojciechowska.pl


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; kat. CE, kraj, 501-618-163 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; mechanika samochodowego, wysokie zarobki 604-992-402

Â&#x201E; Praca we WrzeĹ&#x203A;ni. Kontakt telefoniczny z klientem. ProszÄ&#x2122; dzwoniÄ&#x2021; w godz. 8.00 17.00 Tel. 519-195-482 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; do myjni oraz pracownika ďŹ zycznego, SokoĹ&#x201A;owo, 607-520-885 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; do ociepleĹ&#x201E;, 694-555-106 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; do pracy w myjni samochodowej, 600-922-096 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; do pracy ze znajomoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; hydrauliki i automatyki, 608-358-729 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; elektryka, tel. 665-081-680 PrzyjmÄ&#x2122; fakturzystkÄ&#x2122; znajÄ&#x2026;cÄ&#x2026; program SymfoÂ&#x201E; nia, 725-058-863 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; C+E, karta kierowcy, do przyuczenia, miÄ&#x2122;dzynarodĂłwka, 604-183-094 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; kat C+E w transporcie krajowym, 601-053-969 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; kat. CE kraj, 504-777-211 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; z kat. B do sprzedaĹźy na bazarach, 725-058-863 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; paniÄ&#x2026; do sprzÄ&#x2026;tania domu, 725-058-863 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; ucznia w zawodzie rzeĹşnik - wÄ&#x2122;dliniarz, 61-4385-852, 601-556-103 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; uczniĂłw w zawodzie stolarz, 606-723-757 Â&#x201E; Studio La VISAGE zatrudni fryzjera/fryzjerkÄ&#x2122;, 662-578-592 Â&#x201E; Szukam kierowcy C+E,tel.500-197-487 lub 501-390-368

NAUKA

Â&#x201E; AAA Skup aut, caĹ&#x201A;e lub uszkodzone, gotĂłwka od rÄ&#x2122;ki, 795-940-351 Â&#x201E; AKUMULATORY NOWE W PROMOCJI I UĹťYWANE z gwaracjÄ&#x2026; 36 Ah - 220 Ah motocyklowe; za 100 kg zĹ&#x201A;omu akumulatorowego - odliczamy 100zĹ&#x201A; od ceny, WrzeĹ&#x203A;nia, Orkana 8, 61-4361-019, 724-074-025 Â&#x201E; ATRAKCYJNY KREDYT GOTĂ&#x201C;WKOWY, 614370-702, 61-4370-709 Â&#x201E; Audi A4, 2004 rok, ford focus, 2000 rok, 502-565-201 Â&#x201E; AUTO KARCHER, od 60 zĹ&#x201A;, 696-602-600 Â&#x201E; KREDYT GOTĂ&#x201C;WKOWY, 61-4370-702, 61-4370-709

Â&#x201E; Angielski 25 zĹ&#x201A;/60 min., 606-145-328 Â&#x201E; Angielski, 503-192-474 Â&#x201E; CHEMIA korepetycje, przygotowanie do matury, 889-364-019 Â&#x201E; Dr A. Ziemkowska NAUKA MATEMATYKI, korepetycje, kursy maturalne i gimnazjalne, www.matematykawrzesnia.host77. pl, 660-699-132 Â&#x201E; J. angielski, nauczanie i korepetycje, 787-137-007 Â&#x201E; Korepetycje z matematyki i chemii, wszystkie poziomy. Tel. 784-058-209 Â&#x201E; Matematyka, 603-784-118 Â&#x201E; Matematyka, ďŹ zyka, 502-396-349 Â&#x201E; NIEMIECKI - korepetycje, 61-640-34-95 Â&#x201E; Niemiecki 25/60 min, 661-443-179 Â&#x201E; Pomoc przy wypracowaniach, pracach maturalnych i licencjackich, 661-242-557

Â&#x201E; KUPIÄ&#x2DC; KAĹťDY SAMOCHĂ&#x201C;D DO 8000 ZĹ ; ZAREJESTROWANY W POLSCE; MOĹťE BYÄ&#x2020; USZKODZONY; BEZ OC ; BEZ PRZEGLÄ&#x201E;DU; UMOWA DO WYREJESTROWANIA; DOJAZD DO KLIENTA; 512-532-154 Â&#x201E; KUPIÄ&#x2DC; KAĹťDY SAMOCHĂ&#x201C;D Z INSTALACJÄ&#x201E; GAZOWÄ&#x201E; ; MOĹťE BYÄ&#x2020; USZKODZONY ; BEZ OC I PRZEGLÄ&#x201E;DU; PĹ ATNE GOTĂ&#x201C;WKÄ&#x201E;; DOJAZD DO KLIENTA ; UMOWA DO WYREJESTROWANIA ; TEL 512-532-154 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; passat, 1,6; 1,9 D, srebrny, model 91-94 r., 512-265-355 Â&#x201E; KUPUJEMY AUTA do zĹ&#x201A;omowania. GotĂłwka i dokumenty od rÄ&#x2122;ki 601-757-165, 605-074-623 Â&#x201E; Naprawa szyb samochodowych, 604-809-133 Â&#x201E; Nowo otwarty warsztat blacharsko-mechaniczny szybko, solidnie 695-490-898 Â&#x201E; Okazja sprzedam renault scenic 98 r, benzyna + gaz nowy, 880-751-322 Â&#x201E; Okazyjnie sprzedam sofÄ&#x2122; 2-osobowÄ&#x2026; i Ĺ&#x201A;óşko 1-osobowe, 503-130-852 Â&#x201E; Opel corsa, 1,2 benzyna, 99 rok, metalik, 6.500, 609-839-116 Â&#x201E; Potrzebujesz szybko gotĂłwki na okazyjny zakup. ZadzwoĹ&#x201E; 600-400-288 Â&#x201E; Scenic, 4x4, terenowy, rok 2000, 2,0 benzyna, 601-587-140 Â&#x201E; Skup katalizatorĂłw, 721-102-769

ZWROT

ZA KARTÄ&#x2DC; POJAZDU

300 zĹ&#x201A; www.karta-pojazdu.com.pl Dla pierwszych rejestracji w Polsce w okresie:

1 maja 2004 â&#x20AC;&#x201C; 1 kwietnia 2006

Â&#x201E; SZWACZKI/KRAWCOWE zatrudniÄ&#x2122; WrzeĹ&#x203A;nia (krawiectwo lekkie damskie 500186-574, 500-186-575

formalnoĹ&#x203A;ci moĹźna zaĹ&#x201A;atwiaÄ&#x2021;

Â&#x201E; Tapicernia przyjmie uczniĂłw, 505-056751

we WrzeĹ&#x203A;ni, ul. Kaliska 10

  

      

         !  "   #"    

     $  ! %  &'   

( )   !  *%+,&,-./0,1230,* !   4566(78566

  9 :!5

Auto na gaz

Â&#x201E; Sprzedam opony zimowe 13, 793-033-683 Â&#x201E; Sprzedam opony zimowe z felgami do volvo 16, 664-704-435 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 106 D, 98 r., peĹ&#x201A;ne wyposaĹźenie, 691-928-660 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 206, 2003 r., 697-726-245 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 306, 1,9D, 95 r.,2.000 zĹ&#x201A;, 691-585-299 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 406, 2,0 HDI, 2002 r., klimatyzacja, 660-202-206 Â&#x201E; Sprzedam podnoĹ&#x203A;nik 2-kolumnowy do pojazdĂłw osobowych, 516-640-792 Â&#x201E; Sprzedam R19 kabrio, rok 94, 2.500, 606-908-524 Â&#x201E; Sprzedam renault clio 1,2 gaz, 2002 r., 84.000 km, 3 drzwi, zadbany, 693-645-863 Â&#x201E; Sprzedam renault megane, 2004 rok, automat, 695-879-040 Â&#x201E; Sprzedam rover 214i, 1997, 1,4 benzyna, 503-846-323

Zomowanie pojazdĂłw

CARCAR-GROUPE tel. 693 45 43 41, opĹ&#x201A;ata zwrotna 13 zĹ&#x201A;

Skup zomu

montaĹź, serwis, raty

czynne pn.-pt. 10.00-17.00

61 4366 232, 609 538 301

oszczÄ&#x2122;dnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; w eksploatacji

ZĹ&#x201A;omowanie pojazdĂłw

Auto-Serwis WITEK

721-312-977

- PROMOCJA CENOWA

np.

F.H.U MaWiD D Gutowo Wielkie 8

m-nie 150,rocznie 1.800,piÄ&#x2122;Ä&#x2021; lat 9.000,-

Dom Gaz sp. z o.o. WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Gen. Sikorskiego 38 61 436-27-33, 436-29-49

Sa-404

   

Pra-1426

Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; do remontĂłw, wykoĹ&#x201E;czeĹ&#x201E;, 781-380-287 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; elektryka z uprawnieniami do 1 KV, 606-458-766 po 18.00 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; kat. CE i mechanika samochodowego, tel. 603-652-060

Â&#x201E; Sprzedam opony uĹźywane, 605-311-712

wszystkie marki mechanika, elektromechanika komputerowa, diagnostyka silnika i elektroniki

t[BÇ´XJBED[FOJB tTQS[FEBČ&#x2C6;D[Ç&#x2014;Ç´DJJ tUSBOTQPSUtTLVQ[Â&#x2019;PNVNFUBMJ tQS[ZKNVKFNZ357"(% Sa-434

Sa-448

Â&#x201E; Agencja ochrony zatrudni osoby z grupÄ&#x2026; inwalidzkÄ&#x2026; do pilnowania obiektu w Nekli. 531-533-200 Dam prowizjÄ&#x2122; za znalezienie osĂłb chÄ&#x2122;tnych do Â&#x201E; zmiany bÄ&#x2026;dĹş wstÄ&#x2026;pienia do Funduszu Emerytalnego. PĹ&#x201A;atne od rÄ&#x2122;ki do 120 PLN od osoby. Tel. 511-247-002 Â&#x201E; Emeryt podejmie pracÄ&#x2122;: palacz, dozorca, 782-075-870 Â&#x201E; Emeryt szuka pracy biurowej, 695-476-712 Fachowo i serdecznie zaopiekujÄ&#x2122; siÄ&#x2122; osobÄ&#x2026; Â&#x201E; starszÄ&#x2026;, chorÄ&#x2026; lub niepeĹ&#x201A;nosprawnÄ&#x2026; na caĹ&#x201A;y etat lub na godziny, 785-763-488 Â&#x201E; Firma przyjmie sprzÄ&#x2026;taczki na terenie MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awia i WrzeĹ&#x203A;ni, Wymagana: grupa lub renta, 614365-450 w godz. 9.00 do 16.00 FIRMA TRANSPORTOWA ZATRUDNI KIEROWÂ&#x201E; CÄ&#x2DC; C+E W RUCHU KRAJOWYM I MIÄ&#x2DC;DZYNARODOWYM (POLSKA-CZECHY) TRASY DO 1 TYGODNIA. INFO: 692-432-578 LUB 61-4365-597 Â&#x201E; Gospodarstwo rolne z okolic Kostrzyna przyjmie Panie do obierania cebuli. Praca akordowa, dowĂłz bezpĹ&#x201A;atny naszym autobusem. MoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; pracy caĹ&#x201A;y rok w ogrzewanej obieralni. WiÄ&#x2122;cej szczegĂłĹ&#x201A;Ăłw pod nr. tel. 696-441-078 Â&#x201E; Informatyk - podejmÄ&#x2122; pracÄ&#x2026; staĹ&#x201A;Ä&#x2026; lub zlecenia. 794-343-799 Â&#x201E; Operator koparko-Ĺ&#x201A;adowarki potrzebny od zaraz, chÄ&#x2122;tnie rencista. Tel. 783-085-183.

Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; pracownika ogĂłlnobudowlanego, fachowca, 606-804-852 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; przedstawiciela handlowego ze znajomoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; branĹźy rolniczej, 694-102-906 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; spawaczy, Ĺ&#x203A;lusarzy, Nekla, 691-084-938 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; uczennicÄ&#x2122; do zakĹ&#x201A;adu fryzjerskiego, 698-822-093 Â&#x201E; Zatrudnimy kierownika apteki w powiecie Ĺ&#x161;roda Wlkp. osoby zainteresowane prosimy o przesyĹ&#x201A;anie CV wraz ze zdjÄ&#x2122;ciem na adres: nazdrowie.apteka@gmail.com

Â&#x201E; Sprzedam audi A6, 2,4i, rok 1997, granatowy, 698-615-281 Â&#x201E; Sprzedam citroen saxo, 1,5D, 2001, 693-836-652 Â&#x201E; Sprzedam czarne BMW 316 compakt, 94 r., gaz sekwencyjny, 604-942-653 Â&#x201E; Sprzedam czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci do renault 19, 694-882-761 Sprzedam daewoo matiz van, 2000 r. peĹ&#x201A;ne odÂ&#x201E; liczenia VAT, 3400 zĹ&#x201A;, 604-050-238 Â&#x201E; Sprzedam felicjÄ&#x2122; 1,3, 99 r., 608-729-873 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at CC, 94, 600-758-475 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ ata seicento, 900; 99 r, benzyna + LPG, srebrny metalik, stan b.dobry, przebieg 188 tys.km, opony zimowe gratis, cena 3.200 zĹ&#x201A;, tel 508-157-868 (po 16.00). Sprzedam ford escort 1,3, 1995, 61-4367-756 Â&#x201E; Â&#x201E; Sprzedam ford escort 94 r., 1,6 16 V, 1.200 zĹ&#x201A;, 600-750-270 Â&#x201E; Sprzedam ford ďŹ esta 93 r., 1,1, benzyna + gaz, 1.100 zĹ&#x201A;, 691-284-250 Â&#x201E; Sprzedam ford ďŹ esta 93 r., 1,3, benzyna I wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciel, 692-060-586 Â&#x201E; Sprzedam ford ďŹ esta 97 r., niebieski, 3d, zarejestrowany, 609-480-577 Â&#x201E; Sprzedam komplet opon Fulda zimowe 185/65/R14 stan bdb, cena do uzgodnienia 603-445-050 Â&#x201E; Sprzedam lancia Y, 1,2, 2001 r., 661-175-933 Â&#x201E; Sprzedam lub zamieniÄ&#x2122; ďŹ at bravo 1,2 b+gaz, 99 r., 509-056-478 Â&#x201E; Sprzedam mercedes E 200, 2002 r., 609-418-323 Â&#x201E; Sprzedam mercedesa 190E, 1,8 stan bdb, cena 3500 zĹ&#x201A;. do negocjacji, 600-413-561 Â&#x201E; Sprzedam mitsubishi colt, 92 r., 785-051-898 Â&#x201E; Sprzedam nowe felgi stalowe, 14â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;, 4x105 centralny otwĂłr 63 do forda - 200 zĹ&#x201A; oraz 13â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;, 4x100 centralny otwĂłr 60 - 200 zĹ&#x201A;, 614-386-173 Â&#x201E; Sprzedam opel omega B kombi, 2,0, benzyna gaz, 2.900 zĹ&#x201A;, 605-558-195

Gutowo Wielkie 17 600-839-723, 61-4365-772 czynne pon. - pt. 8.00-17.00

tel. 694-667-625

 

     

    ! "# $  %&  ' (" )""* +,-./01+ 0 * ( , 23* ( 3 4343

5 "* , 6& "* ( " * ( 374748 5 "* , 6& "* ( /" 

 "'

=äRPRZDQLH SRMD]GĂ&#x2018;Z VNXS]äRPX 

Sa-398

Â&#x201E; AAA zatrudniÄ&#x2122; fachowcĂłw do pracy w budownictwie, 508-053-363

MOTORYZACYJNE

Sa-458

PRACA

www.wrzesnia.info.pl

Â&#x201E; Sprzedam srebrne berlingo 2004 r., 1,4 benzyna 515-137-852 Â&#x201E; Sprzedam toyota werso, 7 osobowa, graďŹ t metalik, 2009 r., 604-993-375 Â&#x201E; Sprzedam trzy ciÄ&#x2026;gniki siodĹ&#x201A;owe z naczepami do przewozu Ĺźywca drobiowego wraz z moĹźliwoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; umowy o pracÄ&#x2122;. 507-192-646 Â&#x201E; Sprzedam VW passat 06 r., czarny, 1,9 TD, peĹ&#x201A;ne wyposaĹźenie, 61-4272-703 Â&#x201E; Sprzedam VW passat 1,8, 20V, 97 r., 10.000 zĹ&#x201A;, 888-186-804 Â&#x201E; Sprzedam VW polo 98 r., 502-911-302 Â&#x201E; Sprzedam VW polo, 2004 r., 1,2 sport, 663-602-375 Â&#x201E; Sprzedam YAMAHA WILD STAR, 16, 2002 r., 609-418-323 Â&#x201E; VW vento, 94 rok, poj. 1,8 + gaz, tel. 698-277-513

LOKALE I NIERUCHOMOĹ&#x161;CI Â&#x201E; NIERUCHOMOĹ&#x161;CI NIEDĹšWIEDZKI - UĹ ATWIAMY KUPNO, SPRZEDAĹť I WYNAJEM! WrzeĹ&#x203A;nia ul.Sienkiewicza 20/1 (Ip. nad AptekÄ&#x2026; Aspirynka) 669-111-071, 61-641-65-65 Â&#x201E; AKTUALNE OFERTY NIERUCHOMOĹ&#x161;CI NA www.niedzwiedzki.com Â&#x201E; Potrzebujesz szybko gotĂłwki na okazyjny zakup. ZadzwoĹ&#x201E; 600-400-288 Â&#x201E; ATRAKCYJNY KREDYT GOTĂ&#x201C;WKOWY, 614370-702, 61-4370-709 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia 2 pokojowe, nowe bloki, 501447-839 po 16.00 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia 4 lokale + WC, korytarz, socjalne - 95 mkw; lokal 45 mkw, na gabinety lekarskie, biura, bank, przychodnie itp., parter, Fabryczna 41b, 694-787-318 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia dom - 3 pokoje, co, 6 km od WrzeĹ&#x203A;ni, 1,5 km od stacji PKP, 507-086-982 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia kawalerka w nowym budownictwie, kaucja, telefon po 15, 696-415-160 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia kawalerka, ul. ZielonogĂłrska, nowe budownictwo, 600-045-174 po 16.00 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal 60 mkw na biuro, gabinet, sklep, Kutrzeby tel. 602-334-153 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal 92 mkw z parkingiem na dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; gospodarczÄ&#x2026; ul. DĹ&#x201A;ugosza, 507-033-432 Do wynajÄ&#x2122;cia lokal handlowo-usĹ&#x201A;ugowy 80 Â&#x201E; mkw, we WrzeĹ&#x203A;ni, NISKI CZYNSZ, wszystkie media 510-421-866 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal handlowy 30 mkw, ul. Warszawska 27, 661-175-933 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 2 pokojowe na Kutrzeby, 608-656-836 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 2-pokojowe, 664-704-469 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie hotelowe, 501-466-597 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie umeblowane dwupoziomowe w centrum Wrzesni, 606683-705, 61-4365-226 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie w WĂłlce, nowe, 505-149-129 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia tanio lokale uĹźytkowe naprzeciwko KauďŹ&#x201A;andu 696-041-869 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 1000 mkw sprzedam. BON â&#x20AC;&#x17E;Casa miaâ&#x20AC;? 505-979-599 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 347 mkw sprzedam. BON â&#x20AC;&#x17E;Casa miaâ&#x20AC;? 505-979-599 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 939 mkw sprzedam. BON â&#x20AC;&#x17E;Casa miaâ&#x20AC;? 509-979-599 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ki budowlane sprzedam, 661-238-976 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ki w samej WrzeĹ&#x203A;ni od 90 tys zĹ&#x201A;, 532-549-762 Â&#x201E; G araĹź pr z y POM-ie spr zedam, 663-152-204 Â&#x201E; Kawalerka do wynajÄ&#x2122;cia, Rynek, WrzeĹ&#x203A;nia, 664-124-548 Â&#x201E; KREDYT GOTĂ&#x201C;WKOWY, 61-4370-702, 61-4370-709 Â&#x201E; Kupie dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; przy drodze do MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awia min. 2000 mkw, 694-102-906

1,(58&+202°&,

SRÂąUHGQLFWZRÂ&#x2021;Z\FHQ\Â&#x2021;SRPRFSUDZQD WrzeĹ&#x203A;nia, Rynek 4 61/ 436-63-41, 602-757-779

Sprzedam kamienicÄ&#x2122;

Roz-1065a

28 paĹşdziernika 2011

Roz-1021

2

- atrakcyjna lokalizacja www.locum-wojciechowska.pl


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

609-218-648

, 509:;9/+%< hodowcĂłw oraz inseminatorĂłw.

)LUPrUHSUH]HQWXMĂą Punkt inseminacji (J" # Sokolniki, tel. 791-583-953 1" " # ( " "" 

OFERTA JAKIEJ NIGDY NIE BYĹ O

  

SPECJALNA OFERTA DLA ROLNIKĂ&#x201C;W KREDYTY ODDĹ UĹťENIOWE WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Rzeczna 1a tel. 61 437 63 78

ZAPRASZA

tel. 600-912-543

cena 3,40 zĹ&#x201A; + VAT OdbiĂłr z gospodarstwa PĹ&#x201A;atne gotĂłwkÄ&#x2026; lub przelewem

Kre-217

WrzeĹ&#x203A;nia ul. MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awska 2 (I piÄ&#x2122;tro) tel. 505-234-909 www.bartusnieruchomosci.pl

Roz-1067

Z NAMI SIÄ&#x2DC; UDA!

tel. 663-217-722 603-766-333 Gabinet Weterynaryjny  tel. 607-944-690

Â&#x201E; AĹź 3000 zĹ&#x201A; poĹźyczki, szybko, na jasnych zasadach i bez zbÄ&#x2122;dnych formalnoĹ&#x203A;ci. Provident: 600-400-295, 7 dni w tygodniu 7:00-21:00

Szybka poĹźyczka z dostawÄ&#x2026; do domu ZadzwoĹ&#x201E;! 801-800-500

Â&#x201E; BHP-owcy, lekarz medycyny pracy nawiÄ&#x2026;Ĺźe wspĂłĹ&#x201A;pracÄ&#x2122; 601-764-330 Â&#x201E; Brzoza, sosna, 696-633-417 Â&#x201E; Drewno kominkowe, 692-576-267 Â&#x201E; EKOGROSZEK workowany 600 zĹ&#x201A;/t; BRYKIET wÄ&#x2122;glowy REKORD 750 zĹ&#x201A;/t, KOSTKA 650 zĹ&#x201A;/t, 604-260-429 Â&#x201E; GARAĹťE BLASZANE, RĂ&#x201C;ĹťNE ROZMIARY OD 1500 ZĹ , TANIE PĹ OTY I OGRODZENIA, BRAMY GARAĹťOWE, RATY, 62-733-88-30, 607-680-103

Â&#x201E; Nowy, nieuĹźywany zestaw garnkĂłw z pĹ&#x201A;ytÄ&#x2026; indukcyjnÄ&#x2026; ďŹ rmy BECK, 500-136-068 Â&#x201E; NUMIZMATYKA - zĹ&#x201A;oto - srebro - monety, SKUP - SPRZEDAĹť, ul. Ks. Laskowskiego 3, 511-616-666 Â&#x201E; Potrzebujesz szybko gotĂłwki na okazyjny zakup. ZadzwoĹ&#x201E; 600-400-288 Â&#x201E; Pracownia sukien Ĺ&#x203A;lubnych przyjmuje juĹź zamĂłwienia na alby i suknie Ĺ&#x203A;lubne, KoĹ&#x203A;cielna 8, 512-138-396, 500-303-768 Â&#x201E; Producent sprzeda budy dla psĂłw 660-783-144 Â&#x201E; Skup antykĂłw z likwidacji mieszkaĹ&#x201E; - srebra, zegary, zegarki, monety, militaria, ordery, widokĂłwki, dokumenty, ksiÄ&#x2026;Ĺźki, dewocjonalia, stare zabawki, róşnoĹ&#x203A;ci, wysokie ceny, 694834-800, 61-4245-037 Sprzedam 2 przyczepy 3,5t, 502-252-605 Â&#x201E; Â&#x201E; Sprzedam biurko, dĹ&#x201A;ugoĹ&#x203A;Ä&#x2021; 120 cm, stan bdb, 692-892-290 Â&#x201E; Sprzedam gazowy podgrzewacz wody Junkers, stan idealny, piec elektryczny, 604-502-760 Â&#x201E; Sprzedam grzejniki aluminiowe, 691-928-660

Â&#x201E; KREDYT GOTĂ&#x201C;WKOWY, 61-4370-702, 61-4370-709 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; tokarniÄ&#x2122; do metalu, plazmÄ&#x2122;, pozbruk, 600-713-943 po 17.00

 

 

JOGA DLA czwartki 17.30-18.45

Nowa Grupa! 

   

czwartki 19.30

w O.S. VICTORIA, ul. KosynierĂłw

PIASEK ĹťWIR

Roz-1088a

Firma

Doradca genetyczny Jacek Dolny

RzeĹşnia kupuje maciory i knury,

KREDYTY SPRZEDAĹť KUPNO WYNAJEM Zapraszamy do skĹ&#x201A;adania ofert sprzedaĹźy i wynajmu nieruchomoĹ&#x203A;ci.

Â&#x201E; Sprzedam 2,5 letniÄ&#x2026; klacz karÄ&#x2026;, 887-927-428 Â&#x201E; Sprzedam byczki miÄ&#x2122;sne, pĹ&#x201A;ug 3-skibowy obrotowy, 880-416-970 Â&#x201E; Sprzedam C 330, przyczepy, Ĺ&#x203A;rutownik, mieszalnik, taĹ&#x203A;mociÄ&#x2026;g, brony, agregat, silniki elektryczne, gniazda siĹ&#x201A;owe, zbiornik 30.000 l, 601-755-956 Â&#x201E; Sprzedam cielaka jaĹ&#x201A;ĂłweczkÄ&#x2122; MM 606-956-208 Â&#x201E; Sprzedam kiszonkÄ&#x2122;, 782-416-754 Â&#x201E; Sprzedam knurki i loszki hodowlane PBZ, stado posiada status zdrowotny, 692-544-510 Â&#x201E; Sprzedam lub zamieniÄ&#x2122; obornik na sĹ&#x201A;omÄ&#x2122;, 695-132-205 Â&#x201E; Sprzedam lub zamieniÄ&#x2122; sieczkarniÄ&#x2122; JOHN DEERE 5830, opryskiwacz polowy 12m, 450l, 61-4272-703 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;adowacz czoĹ&#x201A;owy tur 15 do ursusa; tur 11- zetor, Ĺ&#x201A;adowacz forschnitt, przyczepÄ&#x2122; asenizacyjnÄ&#x2026;, 604-993-375 Â&#x201E; Sprzedam mĹ&#x201A;ode kurki odchowane, 609-042-928 Â&#x201E; Sprzedam oponÄ&#x2122; do zetora, 16.9x28, 605-731-903 Â&#x201E; Sprzedam pĹ&#x201A;ug PHX, 4-skibowy, zawieszany, pĹ&#x201A;ug grudziÄ&#x2026;dz, 4-skibowy, Ĺ&#x201A;adowacz cyklop, 785-726-260 Sprzedam pĹ&#x201A;ugi 4 i 5 skibowe, obrotowe, LEMÂ&#x201E; KEN,RABEWERK, OVERUM, ciÄ&#x2026;gniki: CLASS 556 z Ĺ&#x201A;adowaczem, JOHN DEERE 6820 Czerniejewo Armii PoznaĹ&#x201E; 79, 691-384-570 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta 11 szt. 607-823-420 Â&#x201E; Sprzedam przegrody salonowe dla loch luĹşnych, 506-584-305 Â&#x201E; Sprzedam rozrzutnik obornika 727-312-549 Â&#x201E; Sprzedam siano w kostkach, tel. 664-494-068 Â&#x201E; Sprzedam siano, pszenicÄ&#x2122;, maszt wĂłzka widĹ&#x201A;owego na tyĹ&#x201A; ciÄ&#x2026;gnika, 691-642-780 Â&#x201E; Sprzedam sĹ&#x201A;omÄ&#x2122; pszennÄ&#x2026; w balotach 120x120, odbiĂłr z gospodarstwa, 692-360-333 Sprzedam zboĹźa zimowe oczyszczone, Â&#x201E; pszenĹźyto, Ĺźyto, pszenica dobrej jakoĹ&#x203A;ci, I rok siana + transport, KUPIÄ&#x2DC; betoniarkÄ&#x2122;, skrzyniopalety 722-354-721 Â&#x201E; Sprzedam ziemniaki jadalne - wszystkie kalibry, 693-102-063 Â&#x201E; Ĺ&#x161;ruta rzepakowa 880zĹ&#x201A;/t, tel 603-603-949 Â&#x201E; Ĺ&#x161;ruta sĹ&#x201A;onecznikowa 885zĹ&#x201A;/t, tel 607 620 603

RĂ&#x201C;ĹťNE Â&#x201E; ATRAKCYJNY KREDYT GOTĂ&#x201C;WKOWY, 614370-702, 61-4370-709

- piasek osiany - Ĺźwir - podsypka - pokruszony gruz - utwardzanie drĂłg - kamyszek - cement i wapno - sprzedaĹź czarnej ziemi - kopanie stawĂłw i skarpowanie - rozbieranie starych budynkĂłw - wywĂłz gruzu od klienta - usĹ&#x201A;ugi transportowe

Kre-192d

ROLNICZE Â&#x201E; Burak pastewny, ziemniak paszowy 15 gr., 503-360-560 Â&#x201E; Cebula workowana, tel. 603-603-949 Â&#x201E; CiÄ&#x2026;gnik ursus C-355, 500-136-068 Â&#x201E; Gorzelnia w Marzeninie skupuje kukurydzÄ&#x2122; mokrÄ&#x2026;. Oferuje wywar. 61-4388-081; 782-324-150 Â&#x201E; Kultywator Ĺ&#x203A;cierniskowy 4-metrowy. Kombajn ziemniaczany, 692-507-608 Â&#x201E; KUPIÄ&#x2DC; URSUS, C330, C360, MTZ, PRZYCZEPY, 601ď&#x161;ş729ď&#x161;ş483 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; zboĹźa na paszÄ&#x2122;: pszenica, jÄ&#x2122;czmieĹ&#x201E;, pszenĹźyto. 660-704-364

Â&#x201E; Skup tucznikĂłw, macior, knurĂłw i bydĹ&#x201A;a tel. 604-472-331

Â&#x201E; MEBLE TAPICEROWANE - CENY PRODUCENTA. DuĹźy wybĂłr, wzory klasyczne i nowoczesne. KrzesĹ&#x201A;a i stoĹ&#x201A;y kuchenne i pokojowe, Ĺ&#x201A;awy. ObĹ&#x201A;aczkowo 47, MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw ul. WrzesiĹ&#x201E;ska 11, www.mebleoblaczkowo.pl, 603-641-081

Â&#x201E; Oddam eternit 695-280-204 Â&#x201E; Oddam kotki, 508-251-969 Â&#x201E; Oddam tanio pomnik lastrico, 518-625-644

radzi:

â&#x20AC;&#x17E;nie przepĹ&#x201A;acaj u poĹ&#x203A;rednikĂłwâ&#x20AC;?

Konkurencyjne ceny - szybka obsĹ&#x201A;uga

t udzielamy kredyty na: - bieĹźÄ&#x2026;ce cele - zakup samochodu - hipoteczny - dla pracujÄ&#x2026;cych za granicÄ&#x2026; (511 074 467) - pod umowy z JST

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;ska 20 B tel. 61 43-66-105

MIAĹ

(przetargi publiczne)

t KONTA tLOKATY tEmerytury z LUCRO

Dobra jakoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, niska cena tel. 61 436-61-05

www.omfinanse.pl

Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 60 mkw, 607-823-815 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 65 mkw z garaĹźem, 697-658-330 Â&#x201E; Spr zedam mieszk anie 65 mkw, 609-809-825 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie w KÄ&#x2122;bĹ&#x201A;owie, 65 mkw, po kapitalnym remoncie, moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; zamiany na domek do remontu, 602-658-516 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie z garaĹźem, Mierzewo, 504-542-746 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie: 3 pok, 54,7 mkw, parter, okol. BON â&#x20AC;&#x17E;Casa miaâ&#x20AC;? 792-322-442 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie: 4 pok, 68,5 mkw, II p. BON â&#x20AC;&#x17E;Casa miaâ&#x20AC;? 505-979-599 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie: 4 pok, 76,40 mkw, III p. BON â&#x20AC;&#x17E;Casa miaâ&#x20AC;? 792-322-442 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie: 4 pok, 84,84 mkw, dwupoziomowe, BON â&#x20AC;&#x17E;Casa miaâ&#x20AC;? 792-322-442 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie: wysoki standard, 197.000 PLN, BON â&#x20AC;&#x17E;Casa miaâ&#x20AC;? 792-322-442 Â&#x201E; Sprzedam, wynajmÄ&#x2122; lub zamieniÄ&#x2122; mieszkanie bezczynszowe, kompletnie umeblowane w centrum WrzeĹ&#x203A;ni, 603-051-799 Â&#x201E; Szukam garaĹźu do wynajÄ&#x2122;cia, pilnie, 781-583-692 Â&#x201E; WydzierĹźawiÄ&#x2122; lokal 110 mkw, BON â&#x20AC;&#x17E;Casa miaâ&#x20AC;? 505-979-599 Â&#x201E; WydzierĹźawiÄ&#x2122; lokal 170 mkw, BON â&#x20AC;&#x17E;Casa miaâ&#x20AC;? 505-979-599 Â&#x201E; WydzierĹźawiÄ&#x2122; lokal o pow. 25 mkw. + 12 mkw zaplecze /parter/ w centrum SĹ&#x201A;upcy - deptak przy starĂłwce na dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; handlowÄ&#x2026; lub podobnÄ&#x2026;, 602-373-667 Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; kawalerkÄ&#x2122; od 1.11, 603-755-162, 601-505-672 Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; lub sprzedam mieszkanie 3 pokojowe we WrzeĹ&#x203A;ni 502-673-809 Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; mieszkanie w domu na parterze, 886-825-495

Â&#x201E; Skup bydĹ&#x201A;a tel. 512-314-050 Â&#x201E; Skup bydĹ&#x201A;a, 61-4381-318, 606-497-658 Â&#x201E; Skup bydĹ&#x201A;a, bydĹ&#x201A;a pourazowego; odbiĂłr z gospodarstwa; ceny konkurencyjne, krĂłtkie terminy pĹ&#x201A;atnoĹ&#x203A;ci 603-742-419

PODARUJÄ&#x2DC;

Â&#x201E; LodĂłwki, zamraĹźarki, pralki, wirĂłwki, kosiarki, rowery, odkurzacze, mikrofale, krajalnice, Ĺźelazka, czajniki, urzÄ&#x2026;dzenia sportowe, Ĺźyrandole, telewizory, wieĹźe, stoĹ&#x201A;y, stoliki RTV, Ĺ&#x201A;awy, dywany, chodniki, szafki Ĺ&#x201A;azienkowe, pochĹ&#x201A;aniacze, materace, koĹ&#x201A;dry, maszyny do szycia, foteliki biurkowe i samochodowe, ekspresy kawowe, walizki, klatki, chodziki, kaski, zlewy, wĂłzki, Ĺ&#x201A;yĹźworolki, piecyki ogrzewcze, naroĹźnik kuchenny, masaĹźery kombiwary, 788-561-222, 61-4274-341

Me-123

Â&#x201E; Posiadam do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie we WrzeĹ&#x203A;ni, 606-551-125 Â&#x201E; Posiadam do wynajÄ&#x2122;cia pomieszczenie na biura w centrum WrzeĹ&#x203A;ni, 601-727-372 Â&#x201E; Posiadam do wynajÄ&#x2122;cia powierzchniÄ&#x2122; od 30 do 130 mkw plus magazyn 20 mkw i plac na skĹ&#x201A;adowanie towaru lub parking 1000 mkw w centrum WrzeĹ&#x203A;ni przy Ratuszu (branĹźe wyposaĹźenia wnÄ&#x2122;trz, meblarstwo, sklepy ogĂłlnoprzemysĹ&#x201A;owe, budowlane) 601-727-372 Â&#x201E; Posiadam do wynajÄ&#x2122;cia umeblowanÄ&#x2026; kawalerkÄ&#x2122; 26 mkw, 883-719-429 Â&#x201E; Poszukuje pokoju lub kawalerki do wynajecia, 669-217-595 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; w dzierĹźawÄ&#x2122; budynki gospodarcze, gospodarstwo, 695-132-205 Â&#x201E; SKUP SAMOCHODĂ&#x201C;W CAĹ YCH I USZKODZONYCH; PĹ ATNE GOTĂ&#x201C;WKÄ&#x201E; ;DOJAZD DO KLIENTA; UMOWA DO WYREJESTROWANIA; 512-532-154 Â&#x201E; Sprzedam 0,7 ha ziemi, cena 12 zĹ&#x201A;/mkw, GierĹ&#x201A;atowo, 500-063-141 Â&#x201E; Sprzedam atrakcyjne dziaĹ&#x201A;ki na wsi, 604-671-060 Â&#x201E; Sprzedam dom LipĂłwka, 600-712-534 Â&#x201E; Sprzedam dom Psary MaĹ&#x201A;e, 604-337-043 Â&#x201E; Sprzedam dom Psary Polskie 98 tys. zĹ&#x201A;, 61-4376-036 Â&#x201E; Sprzedam dom w Pyzdrach, powierzchnia uĹźytkowa 174 mkw, powierzchnia dziaĹ&#x201A;ki 1006 mkw, kontakt 601-877-755 Sprzedam dom w stanie deweloperskim Â&#x201E; 132 mkw na granicy Psary Polskie- Nowy Folwark, 602-259-800 Â&#x201E; Sprzedam dom wolnostojÄ&#x2026;cy, Nekla, Chopina 48, cena 180 tys. zĹ&#x201A;, 781-547-693 Â&#x201E; Sprzedam dom z garaĹźem, 5000 mkw, 783-019-888 Â&#x201E; Sprzedam dom, ZamysĹ&#x201A;owskiego 36 Â&#x201E; Sprzedam dom: 2 pok, 85 mkw/ 300 mkw, BON â&#x20AC;&#x17E;Casa miaâ&#x20AC;? 792-322-442 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; 1056 mkw w Marzeninie, 38 zĹ&#x201A;/mkw. 500-063-120 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; Psary Polskie 61-4366-590 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; w Gutowie MaĹ&#x201A;ym 788-930-719 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; w Powidzu na budowÄ&#x2122; hotelu, pensjonatu, rezydencji, domu caĹ&#x201A;orocznego 400 m od jeziora powidzkiego na wzniesieniu. Powierzchnia do ustalenia, 506-566-828 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; z budynkiem 80.000 zĹ&#x201A;, Nowy Folwark, 61-4376-036 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; z mediami, 511-011-434 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; ogrodowÄ&#x2026;, ul. DziaĹ&#x201A;kowcĂłw, 61-436-40-48 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; w GierĹ&#x201A;atowie, Nekli. WielkoĹ&#x203A;Ä&#x2021; do uzgodnienia min.1000 mkw, 506-566-828 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; w Gutowie MaĹ&#x201A;ym - 1228 mkw., 500-063-120. Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki 853, 835 mkw (80zĹ&#x201A;/mkw) przy lesie Psary MaĹ&#x201A;e, 61-4363-226 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane na granicy Psary Polskie - Nowy Folwark, prÄ&#x2026;d, woda, 600-177-421 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane w Gutowie MaĹ&#x201A;ym, 663-243-471

Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 60 mkw, I piÄ&#x2122;tro, 17.Dyw.Piechoty. 608-594-785

Â&#x201E; Potrzebujesz szybko gotĂłwki na okazyjny zakup. ZadzwoĹ&#x201E; 600-400-288

Â&#x201E; Ĺ&#x161;ruta sojowa, Ĺ&#x203A;ruta rzepakowa, otrÄ&#x2122;by pszenne, tel. 603 603 949 Â&#x201E; Werkowanie kopyt, 693-354-261 Â&#x201E; Wnioski na róşnicowanie dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci pozarolniczej, 883-590-907 Â&#x201E; Wyprowadzanie ksiÄ&#x2026;g IRZ, 883-590-907 Â&#x201E; Skup tucznikĂłw, macior, knurĂłw i bydĹ&#x201A;a tel. 608-505-716

3

Bd-258f

Â&#x201E; Posiadam do wynajÄ&#x2122;cia lokal handlowy w GnieĹşnie, 512-589-997

Â&#x201E; Sprzedam garaĹź przy POM-ie, 660-816-373 Â&#x201E; Sprzedam grunty orne o powierzchni 6,77 ha w tym dwie dziaĹ&#x201A;ki budowlane, tel. 957-632-505 Â&#x201E; Sprzedam lokal na dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; lub na mieszkanie w CzeluĹ&#x203A;cinie,698-723-430 Â&#x201E; Sprzedam lokal uĹźytkowy 54 mkw, ul. PiastĂłw, 660-415-424 Â&#x201E; Sprzedam lub wydzierĹźawiÄ&#x2122; dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; rzemieĹ&#x203A;lniczo-mieszkaniowÄ&#x2026; z warsztatem, 532-549-762 Sprzedam lub wydzierĹźawiÄ&#x2122; kiosk przy ul. Â&#x201E; Chrobrego 15, 517-504-204, 697-089-535 Â&#x201E; Sprzedam lub wynajmÄ&#x2122; dom w centrum SĹ&#x201A;upcy z przeznaczeniem na mieszkania, biura, sklepy, 505-149-129 Â&#x201E; Sprzedam lub wynajmÄ&#x2122; mieszkanie w Chrustowie, 694-673-271 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 2-poziomowe z garaĹźem we WrzeĹ&#x203A;ni, os. SokoĹ&#x201A;owskie, 604-132-221

www.wrzesnia.info.pl

ul. Gen. Kutrzeby 8, WrzeĹ&#x203A;nia Roz-787

Â&#x201E; Okazyjnie sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; 5 arĂłw w Kosewie uzbrojonÄ&#x2026; z dostÄ&#x2122;pem do wody, z prawem zabudowy nad j. naprusewskim oraz dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; 10 arĂłw z mediami, poĹ&#x201A;oĹźonÄ&#x2026; nad j. powidzkim, 63-2765-212 Â&#x201E; PokĂłj do wynajÄ&#x2122;cia, 61-4361-573 Â&#x201E; Posiadam do wydzierĹźawienia stoiska handlowe w centrum handlowym KADENA, tel. 601-727-372 Â&#x201E; Posiadam do wynajÄ&#x2122;cia 2-pokojowe mieszkanie, 608-222-115

Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki, Psary Polskie, 504-741-633

Â&#x201E; Kurki odchowane (w tym leghorny) sprzedam - dowĂłz gratis 506-494-770 Â&#x201E; LOSZKI, KNURKI, 603-036-806 Â&#x201E; Ĺ adowacz UNHZ 750, 500-136-068 Â&#x201E; Nawozy azotowe i wieloskĹ&#x201A;adnikowe, tel. 607-620-603 Â&#x201E; OtrÄ&#x2122;by 570zĹ&#x201A;/t, DDGS (granulowany susz kukurydziany) 755zĹ&#x201A;/t, tel. 607-620-603 Â&#x201E; Posiadamy w sprzedaĹźy workowane otrÄ&#x2122;by pszenne 560 zĹ&#x201A;, pszen-mix 710 zĹ&#x201A; i Ĺ&#x203A;rutÄ&#x2122; rzepakowÄ&#x2026; za 860 zĹ&#x201A;, a takĹźe Ĺ&#x203A;rutÄ&#x2122; rzepakowÄ&#x2026; luz w kaĹźdej iloĹ&#x203A;ci w cenie 820 zĹ&#x201A; przy odbiorze wĹ&#x201A;asnym, tel. 605-319-615

Kre-249

Â&#x201E; Nowoczesny, energooszczÄ&#x2122;dny, komfortowy nowy dom (w trakcie budowy) 138 mkw, cena 3.480 zĹ&#x201A;/mkw brutto, gaz, woda, kanalizacja, 501-781-818

Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane w SokoĹ&#x201A;owie 2 km od WrzeĹ&#x203A;ni 55 zĹ&#x201A;/mkw. MoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; sprzedaĹźy na raty bez BIG, 506-566-828 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki, 603-325-176 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki, dobrze usytuowane 12001700 mkw, 7 km od WrzeĹ&#x203A;ni, 788-503-649

Rol-113

Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; grunt rolny lub gospodarstwo tel. 600-280-509 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; grunty nad jeziorem powidzkim bez lub z prawem zabudowy, 515-168-844 Â&#x201E; KUPIÄ&#x2DC; za gotĂłwkÄ&#x2122; WE WRZEĹ&#x161;NI MIESZKANIE 40-50 mkw z balkonem, parter, I lub II piÄ&#x2122;tro, 607-823-465 Â&#x201E; Mieszkanie w peĹ&#x201A;ni urzÄ&#x2026;dzone - do wynajÄ&#x2122;cia, 604-959-753 Â&#x201E; Mieszkanie WrzeĹ&#x203A;nia, 78 mkw, 3 pokoje, II piÄ&#x2122;tro 203.000,00 zĹ&#x201A;, 606-539-609 po 16 Â&#x201E; Na obrzeĹźach WrzeĹ&#x203A;ni sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane, uzbrojone 608-346-567

 

28 paĹşdziernika 2011

pn-pt 9.00-17.00

tel. 61 436 00 57


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

61/870-28-55

Â&#x201E; Sprzedam nowy rower mĹ&#x201A;odzieĹźowy FX-falter 26â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;, czarny mat, 7 biegĂłw, cena 500 zĹ&#x201A; oraz niskÄ&#x2026; damkÄ&#x2122; pegasus 28â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;, dynamo i napÄ&#x2122;d w kole za 300 zĹ&#x201A;, 614-386-173 Â&#x201E; Sprzedam piaskarkÄ&#x2122; + sprÄ&#x2122;Ĺźarka, 695-132-205 Â&#x201E; Sprzedam piec na ekogroszek 25 KW 4-letni oraz grzejniki Ĺźeliwne w bardzo dobrym stanie. tel. 508-088-662 Â&#x201E; Sprzedam stemple budowlane, 693-110-643 Â&#x201E; Sprzedam stĂłĹ&#x201A; obrotowy, szliďŹ erkÄ&#x2122; suportowÄ&#x2026;, 600-713-943 po 17.00 Â&#x201E; Sprzedam szafÄ&#x2122; + witrynÄ&#x2122;, 600-467-577 Â&#x201E; Sprzedam tanio sĹ&#x201A;upy stalowe, 61-4382-313 Â&#x201E; Sprzedam telewizor PHILIPS, 42â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;, 300 zĹ&#x201A; 513-282-639 Â&#x201E; Sprzedam telewizor Philips, 500-187-893 Â&#x201E; Sprzedamy tanio sprzÄ&#x2122;t rehabilitacyjny (balkonik, chodziki itp.) 601-785-938 Â&#x201E; WYPRZEDAĹť, komis uĹźywanych wĂłzkĂłw i akcesoriĂłw dzieciÄ&#x2122;cych, 660-783-144 Â&#x201E; SzkĂłĹ&#x201A;ka drzewek i krzewĂłw ozdobnych TRZMIELINKA, Zieliniec 57, 664-702-651, 606-484-096 Â&#x201E; Szukam dojazdu do Poznania, 608-689-207 Â&#x201E; Szybka poĹźyczka, 501-944-720 Â&#x201E; Tanio kapusta szatkowana i buraczki, 61-4381-312 Â&#x201E; Tanio sprzedam wypoczynek, 61-4377-410 TokarkÄ&#x2122; TR-45, dĹ&#x201A;./ toczenia 1,5m, sprzeÂ&#x201E; dam 3.500 zĹ&#x201A; do negocjacji, 61-4350-656, 61-4350-655 Â&#x201E; WĂłzki inwalidzkie akumulatorowe, rowery, automaty od 350 zĹ&#x201A;, RTV, kosiarki, kosy, wykaszarki, wiertarki, skutery, odzieĹź 3 zĹ&#x201A;/szt. SĹ&#x201A;omowo 32 k/ WrzeĹ&#x203A;ni. tel. 605-727-197 Â&#x201E; Ĺťwir, podsypka, czarna ziemia, 504-051-696

USĹ UGI   

     

Â&#x201E; Budowa domĂłw, wiÄ&#x2122;Ĺşby dachowe, tynki, pĹ&#x201A;ytki, klinkier, 691-496-894 Â&#x201E; Budownictwo ogĂłlne, remonty, ocieplenia, peĹ&#x201A;na wykoĹ&#x201E;czeniĂłwka, 61-4365-379, 506-912-109 Â&#x201E; Cyklinowanie, 505-149-502 Â&#x201E; Czyszczenie nagrobkĂłw, 608-37-17-56 Â&#x201E; Czyszczenie tapicerki meblowej, dywanĂłw agregatem i Ĺ&#x203A;rodkami czyszczÄ&#x2026;cymi Karcher 3 zĹ&#x201A;/mkw 604-381-253 Â&#x201E; DJ jubileusze, osiemnastki, wesela, 602-677-753

SERWIS RTV w domu klienta SprzedaĹź TV J. Grzegorek

601-794-203

Â&#x201E; DJ wesela, zabawy, 608-234-863 Â&#x201E; DOMOFONY, ALARMY, KAMERY, MONITORING SKLEPĂ&#x201C;W, POSESJI, FIRM - MONTAĹť, SERWIS, TEL. 509-490-402 Â&#x201E; DUET muzyczny, 606-766-549 Â&#x201E; Duet muzyczny, 695-476-712 Â&#x201E; Elektroinstalacje, 608-234-863 Â&#x201E; Elektroinstalacje, 795-494-569 Â&#x201E; Firma AD-BRUK - ukĹ&#x201A;adanie kostki granitowej i pozbrukowej, 502-565-201 Â&#x201E; Firma Mar-Instal oferuje: instalacje centralnego ogrzewania, wodno -kanalizacyjne, gaz, centralne odkurzacze 666-543-570 Â&#x201E; Firma remontowo-budowlana Ĺ&#x203A;wiadczy usĹ&#x201A;ugi w zakresie: budowa domĂłw od podstaw, tynkowanie tradycyjne itp., 667-939-223 Hydraulik 603-868-597 Â&#x201E; Â&#x201E; HYDRAULIK, 601-536-890

)N0./5+!/ 6/O,.Q

,/6 !.%TN1%N.U V " V J " ( 604-387-378

Â&#x201E; Malowanie, tapetowanie, panele, konkurencyjne ceny, 693-645-863 Â&#x201E; MEBLE TAPICEROWANE - PRODUCENT. DuĹźy wybĂłr, wzory klasyczne i nowoczesne. KrzesĹ&#x201A;a i stoĹ&#x201A;y kuchenne i pokojowe, Ĺ&#x201A;awy. ObĹ&#x201A;aczkowo 47, MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw ul. WrzesiĹ&#x201E;ska 11, www.mebleoblaczkowo.pl, 603-641-081 Â&#x201E; Mycie okien sprzÄ&#x2026;tanie po remontach, 513-091-886 Â&#x201E; Ocieplanie budynkĂłw, 781-685-401 Â&#x201E; Odnawianie wanien 600-979-826 Â&#x201E; Panele podĹ&#x201A;ogowe, drzwi, malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, Ĺ&#x203A;cianki dziaĹ&#x201A;owe, regips, suďŹ t podwieszany, 506-034-016 Â&#x201E; PĹ&#x201A;ytki, nida, szpachlowanie, malowanie, 510-073-384 Â&#x201E; Posadzki maszynowe - rĂłwnieĹź z materiaĹ&#x201A;em, 698-154-844 Â&#x201E; Posadzki, wylewki maszynowo 605-408-725; 723-411-634 Â&#x201E; Pranie dywanĂłw, tapicerki samochodowej, fotele, pufy, wypoczynki (dojazd do klienta). Faktura VAT, 664-702-651 Â&#x201E; Projektowanie i zakĹ&#x201A;adanie ogrodĂłw tel. 601-727-372 Â&#x201E; PROMOCJA! Pompy ciepĹ&#x201A;a, solary, 697-693-902 Â&#x201E; PrzewĂłz osĂłb do Niemiec, Hamuburg, Kiel i okolice, 505-149-129 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; gruz, ziemiÄ&#x2122; 662-339-507 Â&#x201E; Schody drewniane www.schodyjaskulecki.pl, 606-723-757 Â&#x201E; SprzÄ&#x2026;tanie grobĂłw, mycie pomnikĂłw, 663-811-578

DISC JOCKEY tel. 604-479-053 e-mail: deptula2@vp.pl

Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny + videofilmowanie, 788-362-646 Â&#x201E; ZESPĂ&#x201C;Ĺ MUZ YCZNY BELC ANTO, 500-029-180 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny PALERMO 791-133-513 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny SONIC, 695-916-826, 506-372-746. Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny TOP - STARS, 608-336-894 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny, 608-234-863 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny, 695-030-738

Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi Ĺ&#x201A;adowarkÄ&#x2026; JCB2CX, Ĺ&#x201A;yĹźka + widĹ&#x201A;y + mieszalnik betonu, 663-381-781

Â&#x201E; Ĺťwir, piasek, podsypka ,usĹ&#x201A;ugi koparko-Ĺ&#x201A;adowarkÄ&#x2026;, 693-717-889

Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi podnoĹ&#x203A;nikiem koszowym 16 m, 50 zĹ&#x201A;/1h, 501-429-384, 502-974-584

Â&#x201E; Ĺťwir, podsypka, czarna ziemia, 606-297-689

RozbiĂłrki budynkĂłw - wywĂłz gruzu tel. 662-600-089

Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi transportowe, przeprowadzki busem, 668-429-138 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi wyrobĂłw rzeĹşnickich u klienta, 695-405-493 Â&#x201E; Videofilmowanie + foto, 601-262-268 www.kadrex.pl Â&#x201E; VIDEOFILMOWANIE + ZDJÄ&#x2DC;CIA -603-400-249 Â&#x201E; VIDEOFILMOWANIE - ZDJÄ&#x2DC;CIA Ĺ&#x161;LUBNE - Mazurkiewicz. Zaufaj doĹ&#x203A;wiadczeniu, - przegrywanie z VHS na DVD, 502-582-976, 61-4360-765 Â&#x201E; Wycinanie, podcinanie drzew, podnoĹ&#x203A;nik koszowy 510-594-872 Â&#x201E; Wykaszanie trawy kosÄ&#x2026; spalinowÄ&#x2026;, porzÄ&#x2026;dkowanie dziaĹ&#x201A;ek, tanio, 602-584-151 Â&#x201E; WYRĂ&#x201C;B, sprzedaĹź i montaĹź siatki ogrodzeniowej najtaniej w regionie SĹ&#x201A;upca, 632755-193, 602-390-489

MATRYMONIALNE Â&#x201E; Samotna panna o dobrym sercu poszukuje kawalera lub wdowca, rencistÄ&#x2122;, katolika do pomocy w domu na staĹ&#x201A;e. Nekla, Ĺ&#x161;wierczewskiego 40, URSZULA Â&#x201E; Samotny, nie pije, nie pali, przed 70, spokojny, zmotoryzowany pozna PaniÄ&#x2026; z domkiem na wsi lub mieĹ&#x203A;cie, zadbanÄ&#x2026;, do 65 lat. Tylko staĹ&#x201A;y zwiÄ&#x2026;zek. Oferty tylko powaĹźne. SMS 511-466-400

ZWIERZÄ&#x2DC;TA Â&#x201E; Oddam kotka trzykolorowy, 517-126-061 Â&#x201E; Oddam kotki, 508-251-969 Â&#x201E; Owczarki niemieckie szczeniÄ&#x2122;ta 502-668-298 Â&#x201E; Shihtzu szuka partnerki, 692-021-261 Â&#x201E; Sprzedam beagle, yorki, â&#x20AC;&#x153;cziĹ&#x201A;aĹ&#x201A;yâ&#x20AC;?, 61-4360-769, 603-348-791 Â&#x201E; Sprzedam goĹ&#x201A;Ä&#x2122;bie pawiki i zakonniki, 663-380516, 61-4380-516 Â&#x201E; Sprzedam owczarki kaukazkie, 608-383-614 Â&#x201E; Sprzedam szczeniÄ&#x2122;ta owczarka kaukazkiego, 605-731-903 Â&#x201E; Sprzedam yorki 6-tygodniowe, zaszczepione, 663-464-490

LEKARSKIE Â&#x201E; GINEKOLOG zabiegi, 793-779-149

Â&#x2021; PRZEWOZY DO NIEMIEC BUSEM

tprojekty budowlane HPUPXF PSB[JOEZXJEVBMOF tÇ´XJBEFDUXBFOFSHF UZD[OFCVEZOLĂ&#x2DC;X tQS[FHMÇ&#x152;EZCVEZOLĂ&#x2DC;X tOBE[PSZ tJOOFVTÂ&#x2019;VHJ

KOMPUTEROWE Â&#x201E; Naprawa komputerĂłw u klienta w domu, niskie ceny, 726-659-989 Â&#x201E; Sprzedam 6 letni komputer 698-615-281 Â&#x201E; TANIO. Naprawa komputerĂłw w domu klienta, 794-343-799

wyjazdy: Ĺ&#x201C;roda, sobota powroty: czwartek, niedziela wyjazdy grupowe (kraj-Europa) przewĂłz towarĂłw â&#x20AC;&#x201C; auta na lawecie

TOWARZYSKIE

JAĹ&#x2019;KO

Â&#x201E; Atrakcyjna blondynka zaprasza panĂłw, 511-927-366 Â&#x201E; Klaudia 26, 511-927-370 Â&#x201E; Lenka prywatnie, 889-146-335 Â&#x201E; ZUZA, 886-516-221

Janusz Przespolewski 62-410 ZagĂłrĂłw ul. DĂŞbowa 2 tel. (063) 276-12-78, 0603-851-598 0162-164-95-52 Roz-859

Â&#x201E; AGD NAPRAWA, PRALKI, ZMYWARKI, PIECE, 665-809-224

Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny â&#x20AC;&#x153;szafa graâ&#x20AC;?, 696-608-810

Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi kosmetyczne z dojazdem do klienta 502-236-196

wesel i imprez okolicznociowych

 Â&#x201E; AAA PodnoĹ&#x203A;niki koszowe od 16 do 22 m wynajem 501-429-384, 502-974-584 Â&#x201E; AAA Transport towarowy bus. Tanio, 795-940-351 Â&#x201E; AAA TRANSPORT towarowy busem, przeprowadzki, kompleksowo, 781-609-342 Â&#x201E; AAA transport-bus, 502-581-787 Â&#x201E; Abc- NAPRAWA PRALEK U KLIENTA, 669213-699, 61-4360-813

Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi koparko - Ĺ&#x201A;adowarkÄ&#x2026; i ogĂłlnobudowlane- 502-081-851, 502-081-852

Oprawa muzycznaÂ&#x201E; AAA Budowa domĂłw, ocieplanie budynkĂłw (styropian, weĹ&#x201A;na), elewacje, usĹ&#x201A;ugi budowlane, 665-651-943

Â&#x201E; Budowa domĂłw, ocieplenia, kompleksowe remonty mieszkaĹ&#x201E;, 722-362-621

Â&#x201E; Szkolenia BHP I PPOĹť, tel. 790-300-335 Â&#x201E; Ĺ&#x161;wiadectwa energetyczne budynkĂłw 608-888-454 Â&#x201E; Ĺ&#x161;wiadectwa energetyczne, 605-556-379 Â&#x201E; Ĺ&#x161;wiadectwa energetyczne, 791-223-736 Â&#x201E; Tynki gipsowe, maszynowe â&#x20AC;&#x153;perfekt tynkâ&#x20AC;?, gwarancja jakoĹ&#x203A;ci, 502-339-283 Â&#x201E; Tynki maszynowe, gipsowe, cementowowapienne, 516-079-942 Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie kostki brukowej, wykonywanie nawadniania ogrodĂłw, 601-727-372 Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie pozbruku i kamienia, grille z kamienia, schody, 665-037-171 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;uga podnoĹ&#x203A;nikiem koszow ym 510-594-872 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi BHP, 696-403-276 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi geodezyjne, Filip Zbierski, Psary Polskie 166F, 501-793-454

Â&#x201E; ZakĹ&#x201A;adanie pozbruku i granitu, 19 zĹ&#x201A;/mkw, 601-793-970, 724-485-330 Â&#x201E; ZakĹ&#x201A;adanie, serwisowanie i pielÄ&#x2122;gnacja ogrodĂłw. MontaĹź systemĂłw nawadniajÄ&#x2026;cych. UkĹ&#x201A;adanie kostki brukowej oraz montaĹź pĹ&#x201A;otĂłw, trejaĹźy, pergoli, altan, tarasĂłw itp., 518-564-886 Â&#x201E; ZawiozÄ&#x2122; 8 osĂłb, 787-453-482 Â&#x201E; ZDUĹ&#x192;STWO, 61-4360-101 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; Jama Band 694-205-040

ATIZ

Kre-129Â&#x201E; Autoryzowany przedstawiciel firmy FAAC sprzedaĹź i montaĹź napÄ&#x2122;dĂłw do bram, tel. 601-727-372 Â&#x201E; Brukarstwo 603-784-126

Â&#x201E; Szafy wnÄ&#x2122;kowe, pawlacze, montaĹź mebli, tanio - pomiary gratis, 533-003-248

Usl-419

ChwilĂłwki

Â&#x201E; ARCHEOLOGICZNE nadzory 604-160-769

Â&#x201E; Imprezy, wesela, zabawy, WOLNY SYLWESTER, 888-154-674, 888-626-880, 4387-515 Â&#x201E; Kompleksowe ukĹ&#x201A;adanie kostki brukowej www.kozbruk.eu.interia.pl; 606-297-689 Â&#x201E; Koparko-Ĺ&#x201A;adowarka prace ziemne, wywĂłz gruzu, rozbiĂłrki, 606-297-689 Â&#x201E; Kosztorysy, nadzory, Ĺ&#x203A;wiadectwa energetyczne budynkĂłw, tel. 790-300-335 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, pĹ&#x201A;yta GK, pĹ&#x201A;ytki, elewacje, kompleksowe wykoĹ&#x201E;czenia wnÄ&#x2122;trz, 667-108-054

www.wrzesnia.info.pl

Usl-409

Kre-233a

Â&#x201E; Sprzedam gumĂłwkÄ&#x2122;, 601-198-582 Â&#x201E; Sprzedam krzesĹ&#x201A;a kuchenne i stolik rtv, 502-911-302 Â&#x201E; Sprzedam leĹźaczek bujaczek z wibracjami Fisher Price, 698-615-281 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;awÄ&#x2122; + 2 fotele, 61-4376-018 Â&#x201E; Sprzedam mebloĹ&#x203A;ciankÄ&#x2122;, dywan, 2 fotele, Ĺ&#x201A;awÄ&#x2122;; skrzynki 10 kg - 4zĹ&#x201A;/szt, 61-4350214 po 16.00 Â&#x201E; Sprzedam nosideĹ&#x201A;ko espiro 0-13 kg, chodak, bujak ďŹ scher price 0-18 kg, 608-527-479

Â&#x201E; ALARMY, K AMERY, MONITORING, 666ď&#x161;ş251ď&#x161;ş251 Â&#x201E; AMalowanie, szpachlowanie, pĹ&#x201A;ytki, panele, solidnie tanio, 602-584-151 Â&#x201E; Anteny satelitarne, naziemne - montaĹź, serwis, 506-964-989

Usl-300

RĂ&#x201C;ĹťNE

Usl-406

28 paĹşdziernika 2011

Usl-054

4

SRÂ&#x203A;\F]NL

696-602-600

JRWĂ?ZNRZH

ul. Fabryczna 39/4

+,(+.

QS[ZQÂ&#x2019;BUOZNQBSLJOHV 

62-300 WrzeĹ&#x203A;nia Usl-172

tel. 61 670 98 89

,  

%%%12 1 )13, ),42 52 1 )13, 313*1161

Usl-400

Usl-382a

czyszczenie 

 !"

autokarcher

Kre-269

www.abece-karcher.pl

7& % .,% 

23 9 & , ))): ), &2%&3;*<6+=>    !""#$$"%#$$

 

 

KSERO Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;?, ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

Pra-1475

ZATRUDNI

MAGAZYNIERA WYMAGANIA:

- wyksztaĹ&#x201A;cenie min. Ĺ&#x203A;rednie - doĹ&#x203A;wiadczenie na podobnym stanowisku, - uprawnienia na wĂłzek widĹ&#x201A;owy Kontakt:

BIMEX, ul. KoĹ&#x203A;ciuszki 14, WrzeĹ&#x203A;nia e-mail: Bimex_rn@post.pl RafaĹ&#x201A; Nowak

 

 

' 0)145

W przypadku zĹ&#x201A;oĹźenia pisemnego CV prosimy o dopisanie klauzuli zezwalajÄ&#x2026;cej na przetwarzanie danych osobowych.

zatrudni

   

     

OĹ&#x203A;rodek Szkolenia KierowcĂłw

Zaprasza na kurs kat. B 606-838-836

Edu-367

RATY! RATY! RATY!

Â&#x201E; Sprzedam audi A3, 1,9 TD, 90 KM, 98 rok, zarejestrowany, 10.000 zĹ&#x201A;, tel. 511-680-681

zapraszamy !"

)

. # ./# .- 0# . # . ! " # !$ %& !'%&(')*%'#')+*,'''+ -! ! -!  !

MOTORYZACYJNE Â&#x201E; Audi A4 2006 r. 2,0 TDI, 692-479-570 Â&#x201E; Bardzo pilnie sprzedam ďŹ at albea, 2002 r., gaz, waĹźne OC i przeglÄ&#x2026;d, 794-246-733 Â&#x201E; Citroen berlingo, 2004 r., 503-350-923 Â&#x201E; Citroen C3, 1,4i, 2007, peĹ&#x201A;na opcja, czarny, cena 21.900, zarejstrowany, 602-611-988 Â&#x201E; Citroen xsara TANIO 669-640-158 Â&#x201E; Escort kombi 1,8 TD, 97 r., 722-354-257 Â&#x201E; Fiat punto 2003 r., 664-096-614 Â&#x201E; Ford escort, 1991r., poj. 1,6, gaz, hak, 793-033-573 Â&#x201E; Ford fiesta 1.4 tdci, 2010 lub zamiana, 603-352-532 Â&#x201E; Ford ďŹ esta, 2005, 61-4364-634 Â&#x201E; Ford trannsit 97 r., 6-osobowy, z pakÄ&#x2026;, ďŹ at punto 99 r., gaz, 788-653-748 Â&#x201E; Honda civic 1,4, 97 r., sprzedam lub zamieniÄ&#x2122; na mniejszy, 603-509-527 Â&#x201E; Kia picanto, 2008, 1,1i, czarny, cena 14.900, 602-611-988 Â&#x201E; Opel corsa CDTI, 2009, 516-079-929 Â&#x201E; Opony zimowe 205/55/16, komplet 290 zĹ&#x201A;, 604-685-535 Â&#x201E; Opony zimowe PIRELLI 165/70 R 13 79Q 601-988-082 Â&#x201E; Peugeot 206 SW, 1.4i, 2004 r., srebrny, bogate wyposaĹźenie, 691-735-363

 !" # $ %& '&()* +,./ Sa-414b

)"(" 0 [ ciÄ&#x2026;gnikĂłw i motocykli Pra-1473

V  !" #  $ V  $ % &' ()) V $  " % * V "$"" ()%" $"  " )" +

BeClever Sp. z o.o. ( ](" * 43

5 " 4 (\ "'^&(_

wizytĂłwek tel. 61 437 49 57 * ul. Fromborska 18

20 

*z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT

Bierzglinek, ul. Ĺ&#x161;wierkowa 4 tel. 61 438-90-04 kom. 604-852-264

AutozĹ&#x201A;omowanie

Firma BeClever Sp. z o.o. poszukuje 5 J"\

Â&#x201E; Sprzedam BMW 730 i, 1994 r. zielony, skĂłra, 11.500, 727-914-134 Â&#x201E; Sprzedam cinquecento 700, 96 r., 508-916-944 Â&#x201E; Sprzedam cinquecento 700, 98 r., 1.900zĹ&#x201A;, 505-753-328 Â&#x201E; Sprzedam citroen ax 96 r., 724-134-252 Sprzedam corsa 95 r., 5d, 661-263-852 Â&#x201E; Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at punto, 99 rok, 698-687-001 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at seicento 1100 benzyna+ gaz 2001, 512-497-437 Â&#x201E; Sprzedam ford curier, 1,3, 93 r, 2-osobowy, bez prawa rejestracji, silnik i skrzynia biegĂłw sprawna, 500 zĹ&#x201A;, 513-994-741 Â&#x201E; Sprzedam ford ďŹ esta, 1,1, 96 r., 798-401-518 Â&#x201E; Sprzedam ford transit, 2,5 TD, 99 r., 667-587-217 Â&#x201E; Sprzedam ford transit, 2,5D, 9 osĂłb, hak, 90 rok, 3.200, 726-889-425 Â&#x201E; Sprzedam golf III, 1.4 + gaz, 92, 1800 zĹ&#x201A;, 724-382-021 Â&#x201E; Sprzedam golf III, 721-201-741 Â&#x201E; Sprzedam hyundai lantra, 95, 1500 zĹ&#x201A;, 693-456-078 Â&#x201E; Sprzedam izotermÄ&#x2122; 3,75 x 2 m na busa, 607-459-445 Â&#x201E; Sprzedam koĹ&#x201A;a 16â&#x20AC;? stalowe, zimowe, 661-842-282 Â&#x201E; Sprzedam lub zamieniÄ&#x2122; ford puma, 1,4, 99 r., 667-413-911 Â&#x201E; Sprzedam mazda 2, 1,4i, rejestracja 2006, klimatyzacja, uszkodzony, cena 10.900, 602-611-988 Â&#x201E; Sprzedam mercedes 124 2,0D, 92 r., stan bdb 516-639-988 Â&#x201E; Sprzedam mercedes benz 190, diesel, rok 1991, biaĹ&#x201A;y, cena 3 900, 61-4380-565

Sa-310

t narzÄ&#x2122;dzia, elektronarzÄ&#x2122;dzia t ogrĂłd t spawalnictwo

Â&#x201E; MATEMATYKA, FIZYKA, CHEMIA - korepetycje, matura, 665-595-794 Â&#x201E; Matematyka, ďŹ zyka, chemia, 605-395-966 SzkoĹ&#x201A;a jÄ&#x2122;zykowa zatrudni lektora j. angielskieÂ&#x201E; go do prowadzenia zajÄ&#x2122;Ä&#x2021; we wtorki od 14 do 19.15 tel. 602-274-882

Edu-365

Â&#x201E; Do roznoszenia przesyĹ&#x201A;ek pocztowych na terenie WrzeĹ&#x203A;ni studentĂłw zatrudniÄ&#x2122;, dzwoniÄ&#x2021; od 10 do 18, 725-089-785 Â&#x201E; FIRMA TRANSPORTOWA ZATRUDNI KIEROWCÄ&#x2DC; C+E W RUCHU KRAJOWYM I MIÄ&#x2DC;DZYNARODOWYM (POLSKA-CZECHY) TRASY DO 1 TYGODNIA. INFO: 692-432-578 LUB 61-4365-597 Â&#x201E; Firma transportowa zatrudni od zaraz kierowcÄ&#x2122; kat. C+E w transporcie miÄ&#x2122;dzynarodowym. Wymagane doĹ&#x203A;wiadczenie, motywacja i rzetelnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;. Prosimy przesĹ&#x201A;aÄ&#x2021; CV na: oďŹ&#x192;ce@lkw-schoppa.de lub o kontakt pod telefonem 721-831-224 Â&#x201E; MiÄ&#x2122;dzynarodowa ďŹ rma transportowa przyjmie kierowcĂłw w transporcie miÄ&#x2122;dzynarodowym kat. C+E, mile widziane ADR. Oferujemy wysokiej klasy samochody, dobre zarobki, terminowe wypĹ&#x201A;aty, 608-391-785 Â&#x201E; PodejmÄ&#x2122; pracÄ&#x2122; jako kierowca kat.B, C, 605-663-440 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; operatora koparki, kierowcÄ&#x2122; kat. C, tel. 603-655-517 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; pomocnika i murarza, 603-135-462 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; pracownika do produkcji kartonĂłw, wymagane prawo jazdy kat. B, 698-613-669 Â&#x201E; WydzierĹźawiÄ&#x2122; stanowisko fryzjerskie przy gabinecie kosmetycznym, 698-684-711 Â&#x201E; ZaopiekujÄ&#x2122; siÄ&#x2122; dzieckiem lub starszÄ&#x2026; osobÄ&#x2026;, 501-172-385 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; do myjni TIR z doĹ&#x203A;wiadczeniem. Alfa Marina, 513-994-741 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; CE, kraj, 783-987-350 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; kat. C+E, kraj, 601-584-801 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; kat. C+E, w transporcie krajowym, tel. 665-550-509. Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; krawcowÄ&#x2026; na 1/2 etatu. 512-812-487 Â&#x201E; Zatrudnimy elektrykĂłw, 601-976-030 Â&#x201E; ZlecÄ&#x2122; wykonanie 450 mkw pĹ&#x201A;ytek elewacyjnych, 502-589-329

Â&#x201E; Peugeot 206, 1,4HDI, 04 r., 696-339-032 Â&#x201E; Peugeot 308, 1.6 hdi, 2010, salonowy, 609-404-638 Â&#x201E; Renault 19, 1,7 benzyna 95 r., 516-639-988 Â&#x201E; Renault laguna kombi, 2000 r., 6.600zĹ&#x201A;, 725-464-410 Â&#x201E; Renault megane classic, 1,6, 98 r., 120 tys. km, stan bdb, klimatyzacja, el.szyby, lusterka, radio, zĹ&#x201A;oty metalik, 4 tys.zĹ&#x201A; + opĹ&#x201A;aty, 513-994-741 Â&#x201E; Renault scenic 04 r., 1,5DCI, 696-339-032 Â&#x201E; Renault scenic, 1.9 DCI, 2001 r., srebrny, 512-919-886 Â&#x201E; Scenic, 2001 r., diesel, 604-158-521 Â&#x201E; Scenic, 99 r., 1,6 e bogata wersja, zarejestrowany, 7200 zĹ&#x201A;, 667-116-368 Â&#x201E; Skoda fabia 1.4 tdi, 2008, 603-352-532 Skoda fabia 1.6 tdci, 2010 lub zamiana, Â&#x201E; 603-352-532 Â&#x201E; Skup katalizatorĂłw, duĹźy- 100zĹ&#x201A;, maĹ&#x201A;y - 50zĹ&#x201A;, 795-532-191 Â&#x201E; Sprzedam 4 stalowe felgi 15â&#x20AC;? do renault megane, 605-556-379 Â&#x201E; Sprzedam 4. koĹ&#x201A;a (stalowa felga) zimĂłwki 155/70 R 13, 602-642-648 Â&#x201E; Sprzedam alufelgi 16â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; + opony do renault scenic, 604-158-521

609-181-833 693-836-683

Mechanika samochodowa

   

MontaÂż INSTALACJI SAMOCHODOWYCH WrzeĹ&#x201C;nia, KosynierĂłw 69 61 4366-978, 508-186-037, 609-581-513

SEKWENCYJNY

  

5

Â&#x201E; Do sprzedania mieszkanie trzypokojowe, 77 mkw, II piÄ&#x2122;tro, 505-234-909, BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia 4 pokojowe, 95 mkw, centrum, CO gazowe, czynsz 950 zĹ&#x201A;, wymaga odnowienia i kaucji, 601-562-141 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 3 pokojowe, umeblowane w bloku, 880-852-427 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 65 mkw, Kutrzeby, 503-141-200 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie trzypokojowe, nieumeblowane, BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci 505-234-909 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia plac z wagÄ&#x2026; + warsztat, we WrzeĹ&#x203A;ni, 665-550-509 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia pokĂłj z Ĺ&#x201A;azienkÄ&#x2026; we WrzeĹ&#x203A;ni, 665-550-509 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia pomieszczenie, 501-602-111 Â&#x201E; DOM NA SPRZEDAĹť Z 2010 R. CHEĹ MOĹ&#x192;SKIEGO 1 www.niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; DUĹťY DOM Z WARSZTATEM NA SPRZEDAĹť www.niedzwiedzki.com/pano/14/ 669-111-071 DuĹźy wybĂłr dziaĹ&#x201A;ek WrzeĹ&#x203A;nia i okolica, Locum Â&#x201E; 602-75-77-79, 61-436-63-41 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ka budowlano-rekreacyjna w OstrĂłwku 1376 mkw, nad j.kamienieckim - www.bartusnieruchomosci.pl Â&#x201E; FROMBORSKA 2 POKOJOWE - SPRZEDAM www.niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; KAMIENICA W CENTRUM WRZEĹ&#x161;NI NA SPRZEDAĹť www.niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; grunty rolne, dziaĹ&#x201A;ki budowlane, 605-600-982 Â&#x201E; LOKAL 96 mkw NA JANA PAWĹ A II DO WYNAJÄ&#x2DC;CIA www.niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; LOKAL UĹťYTKOWY 132 mkw NA SPRZEDAĹť www.niedzwiedzki.com/pano/21/ 669-111-071 Mieszkanie do wynajÄ&#x2122;cia, centrum WrzeĹ&#x203A;ni Â&#x201E; - 42 mkw, 608-526-819 po 15.00 Â&#x201E; Na sprzedaĹź dom jednorodzinny w okolicy MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awia, 115/1500mkw DOBRA CENA! BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci 505-234-909 Â&#x201E; Na sprzedaĹź domy jednorodzinne: 200/1250 mkw, dom do wykoĹ&#x201E;czenia 168/798 mkw,okolice WrzeĹ&#x203A;ni, BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci 505-234-909 Â&#x201E; Na sprzedaĹź dziaĹ&#x201A;ka budowlana w Podstolicach, 1080 mkw 505-234-909 BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci Â&#x201E; Na sprzedaĹź poĹ&#x201A;owa bliĹşniaka do remontu we WrzeĹ&#x203A;ni, BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci, 505-234-909 Â&#x201E; Nekla, sprzedam dom piÄ&#x2122;trowy, bliĹşniak, 108/493 mkw, 235.000 zĹ&#x201A;, 533-232-914 Â&#x201E; Oddam w najem garaĹź obok AMIKI 787-588-001 Â&#x201E; PIÄ&#x2DC;CIOPOKOJOWE MIESZKANIE - 2100 zĹ&#x201A;/mkw www.niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; Pilnie kupimy mieszkanie do 50 mkw, Locum 608-608-314, 61- 4366-341 Â&#x201E; Pilnie sprzedam duĹźy dom do zamieszkania, idealny na maĹ&#x201A;Ä&#x2026; przychodniÄ&#x2122;, cena do negocjacji 507-084-745 Pokoje do wynajÄ&#x2122;cia 694-391-407 Â&#x201E; Â&#x201E; POMOĹťEMY CI BEZPIECZNIE WYNAJÄ&#x201E;Ä&#x2020; TWOJE MIESZKANIE! 669-111-071 www. niedzwiedzki.com PoznaĹ&#x201E; - studentka UM szuka wspĂłĹ&#x201A;lokatorki, Â&#x201E; 606-154-002 Â&#x201E; PĂłĹ&#x201A; bliĹźniaka do wynajÄ&#x2122;cia ďŹ rmie 505-234-909 BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci Â&#x201E; PRZYBORKI, NOWY FOLWARK, PSARY, GUTOWO MAĹ E, PODSTOLICE - DZIAĹ KI OD 650 mkw www.niedzwiedzki.com/pano/22/; www.niedzwiedzki.com/pano/16/; www.niedzwiedzki.com/pano/17/; 669-111-071 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; na pokĂłj dziewczynÄ&#x2122; pracujÄ&#x2026;cÄ&#x2026; lub uczennicÄ&#x2122; tel 609-896-349 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; na pokĂłj ucznia lub uczennicÄ&#x2122;, 516-170-776 Â&#x201E; SKORZYSTAJ Z NASZEGO DOĹ&#x161;WIADCZENIA I ZĹ Ă&#x201C;Ĺť BEZPĹ ATNIE OFERTÄ&#x2DC; SPRZEDAĹťY TWOJEJ NIERUCHOMOĹ&#x161;CI www.niedzwiedzki.com 669-111-071

Nowa Galeria Polonia 

lokale

             ! "  #$%!#$ & $$$

WTRYSK

tel. 63 2768-462, 604-992-402

Â&#x201E; Komfortowe mieszkania do wynajÄ&#x2122;cia od 850 zĹ&#x201A;/mc, Locum 608-608-314, 61-436-63-41 Â&#x201E; Sprzedam dom Biechowo, Locum 602-757779, 61-4366-341 Â&#x201E; Sprzedam dom Czeszewo, Locum 602-757779, 61-4366-341 Â&#x201E; Aktualne oferty: www.locum-wojciechowska. pl 602-757-779, 61-4366-341 Â&#x201E; Alpi-plus poleca dom ok. Targowej GĂłrki do wprowadzenia, zadbany, 120/6000 mkw, 249.000, 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus poleca Ĺ&#x203A;liczny dom w ok. MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;owia, bez nakĹ&#x201A;adĂłw, do wprowadzenia, 227.000, 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus sprzeda b. Ĺ&#x201A;adne mieszkanie na Kutrzeby 3 pok. na parterze 68 mkw, 230.000, 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus sprzeda dwupokojowe mieszkanie na Kutrzeby cena 146.000, 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus sprzeda mieszkanie (cegĹ&#x201A;a) na KoĹ&#x203A;ciuszki 4pok. 78 mkw, 229.000, 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus zaprasza na swojÄ&#x2026; stronÄ&#x2122; www.alpi-plus.gratka.pl Domy od 200.000 Mieszkania: WrzeĹ&#x203A;nia, Chwalibogowo Â&#x201E; Alpi-plus.gratka.pl Â&#x201E; ATRAKCYJNE MIESZKANIA 2 POKOJOWE DO WYNAJÄ&#x2DC;CIA OD 800 zĹ&#x201A;/mc www.niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; BLIĹšNIAK NA SPRZEDAĹť - LEGII WRZESIĹ&#x192;SKIEJ 7 www.niedzwiedzki.com 669-111-071

Â&#x201E; Do sprzedania mieszkanie dwupokojowe 42mkw, IV piÄ&#x2122;tro, atrakcyjna lokalizacja i cena! 505-234-909 BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci

przyjmÄ&#x2122; uczniĂłw

INSTALACJE

LOKALE I NIERUCHOMOĹ&#x161;CI

Â&#x201E; Chcesz szybko sprzedaÄ&#x2021; nieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; za gotĂłwkÄ&#x2122;? ZadzwoĹ&#x201E; 880-383-997

PROMOCJA

GAZ

Â&#x201E; Sprzedam mercedes S320 D, 2001 r. srebrny, 38.000, 727-914-134 Â&#x201E; Sprzedam opel astra kombi, 1,6 benzyna, w caĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci lub na czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci, 888-184-725 Â&#x201E; Sprzedam opel astra, 1,8, 2002 r., do poprawek lakierniczych, 10.500 zĹ&#x201A;, 783-045-292 Â&#x201E; Sprzedam opel astrra, hatchback, 1,6, gaz, 94 r., 663-775-238 Â&#x201E; Sprzedam opel zafira, fiat seicento, 600-662-353 Â&#x201E; Sprzedam opony 185/65/14, 721-264-905 Â&#x201E; Sprzedam opony zimowe 195/65/15, 783-937-874 Â&#x201E; Sprzedam opony zimowe z felgami 155/70/ R13, 667-821-800 Â&#x201E; Sprzedam passat 2,0 TDI, 170 KM, 2007 r. salon Polska, bezwypadkowy, serwisowany; 602-658-516 Â&#x201E; Sprzedam passat 93 r., kombi, pierwszy lakier, 604-704-125 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 206, 2000 r.; opel corsa, 95 r., 507-097-757 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 206, 2002 r., 5d, 694-612-748 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 206, 2005 r., 501-602-111 Â&#x201E; Sprzedam punto I, stan bdb, 666-021-258 Â&#x201E; Sprzedam punto, 99 r., z gazem, 501-557-681 Â&#x201E; Sprzedam quad qunsheng bashan, 200CC, 2009, rejestrowany, 2.300, 726-889-425 Â&#x201E; Sprzedam quada 150, tel. 604-379-187 Sprzedam renault clio DCI, 1,5, 3 drzwi, biaĹ&#x201A;y, Â&#x201E; klimatyzacja, 2004 rok, tel. 609-389-118 Â&#x201E; Sprzedam renault laguna 1,9 tdi, 2001, 781044-209, peĹ&#x201A;ne wyposaĹźenie Â&#x201E; SPRZEDAM RENAULT SCENIC, 2002 r., 784-428-737 Â&#x201E; Sprzedam rover 200, 98 r., 1,4, 603-036-821 Â&#x201E; Sprzedam seat ibiza, 1,4, 1998, 667-248-596 Â&#x201E; Sprzedam seat toledo, 1,9 TDI, 96 r., 880-070-249 Â&#x201E; Sprzedam skuter piaggio, zip 96 r., 1000 zĹ&#x201A; do negocjacji, 721-264-020 Â&#x201E; Sprzedam tico 800, 99 r., stan db. zielony, 785-960-437 Â&#x201E; Sprzedam VW golf 3GT, poj 1,8 + gaz 1996 r., 723-040-834 Â&#x201E; Sprzedam VW golf, 95 rok, TDI, 694-459-098 Â&#x201E; Sprzedam VW golf,1,9 TD, 94 r., 791-907-001 Â&#x201E; Sprzedam wsk, 887-244-561 Â&#x201E; Uno 97 r., 503-598-000 Â&#x201E; VW passat, 2010, salonowy, 609-404-638 Â&#x201E; VW polo 1,4 TDI, 2005 r. 692-479-570 Â&#x201E; VW sharan, TDI, 692-471-072 Â&#x201E; VW touran, diesel, 2004 rok, sprzedam, 501-652-385 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; kat. C+E, kraj, 601-584-801

www.wrzesnia.info.pl

Kontakt: ' (& )  "(790-457-620 "(601-444-881 "( 601-751-160

Roz-988

NAUKA

Sa-453

PRACA

Sa-287

28 paĹşdziernika 2011


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

SKUP

Informuje o promocji od 24.10.2011 r. do 30.11.2011 r.

na koncentraty trzodowe firmy

&"$'"

Â&#x201E; Sprzedam czarnÄ&#x2026; ziemiÄ&#x2122;, 501-503-451 Â&#x201E; Sprzedam drewno opaĹ&#x201A;owe sosnowe, tel. 669-771-666 Â&#x201E; Sprzedam duĹźy suporex, 660-116-784 Â&#x201E; Sprzedam kombinezony narciarskie prawie nowe 693-645-835Â&#x201E; Sprzedam kostkÄ&#x2122; granitowÄ&#x2026;, odpad granitowy, grys pĹ&#x201A;ukany, Ĺ&#x201A;upek 501-503-451

,-./ ` (  !# "f g

 f # "J

 J "* (& J

"([ 

 "

Â&#x201E; Sprzedam meble pokojowe 781-156-639 Â&#x201E; Sprzedam nowÄ&#x2026; kanapÄ&#x2122; tanio, 721-178-314 Â&#x201E; Sprzedam pralkÄ&#x2122; automatycznÄ&#x2026;, 783-015-994 Â&#x201E; Sprzedam regaĹ&#x201A;y sklepowe, drewniane, tanio, 721-102-813 Â&#x201E; Sprzedam skrzynio-palety do jabĹ&#x201A;ek, 661-968-946

SERWIS RTV

RENOWACJA MEBLI tapicerowanych naprawa i odnawianie skĂłry

501-027-680

 q 4 48

9 [ 

N &   727-206-300, 533-850-950

tucznikĂłw

Â&#x201E; Sprzedam suche drewno opaĹ&#x201A;owe, 7 zĹ&#x201A;/worek, 61-4351-008 Â&#x201E; Sprzedam sukniÄ&#x2122; Ĺ&#x203A;lubnÄ&#x2026;, rozm. S/M, 512-311-369 Â&#x201E; Sprzedam szlakÄ&#x2122; do utwardzenia drĂłg, placĂłw. 721-051-350 Â&#x201E; Sprzedam tanio czarny segment 667-431-447 Â&#x201E; Sprzedam TV 20 i 28 cali, 888-258-067 Â&#x201E; SprzedaĹź koziego mleka w Pyzdrach, 600-341-262 Â&#x201E; Szukam dojazdu do Poznania - godz. pracy 7-15 (okolice ul. BuĹ&#x201A;garskiej, MarceliĹ&#x201E;skiej), tel. 608-684-652 Â&#x201E; Tanio lodĂłwkÄ&#x2122;, biurko + fotel gratis, 506-117-053 Â&#x201E; Tanio sprzedam odzieĹź dla chĹ&#x201A;opca od 1 do 3 lat, 660-783-144

ĹťWIR

PIASEK

odbiĂłr z gospodarstwa tel. 783-017-270

A. Kubiak t

      8T[ZTULJFLPMPSZt%PXĂ&#x2DC;[EPLMJFOUB

SprzedaĹź hurtowa i detaliczna

512-435-012, 501-503-451 4LPUOJLJB HN.JÂ&#x2019;PTÂ&#x2019;BX

#6%08"%0.Âś80%"%0; rinstalacje wodno-kanalizacyjne C.O. i gaz rprzydomowe oczyszczanie Ĺ&#x203A;ciekĂłw rbaterie sĹ&#x201A;oneczne rrekuperacja ciepĹ&#x201A;a rszamba betonowe

64Â&#x160;6(*,01"3,0Â&#x160;"%08"3,Ć&#x2020; 53"/41035%0UPO

- osiany (pĹ&#x201A;ukany - sortowany), - ostry - na betony, - podsypka, - kamyszek (róşnej granulacji), - czarna ziemia.

pĹ&#x201A;atne gotĂłwkÄ&#x2026; lub szybki przelew

Usl-198

%! &'()*+&)++'

Usl-372

!"#$%

USĹ UGI tLPQBSLPÂ&#x2019;BEPXBSLÇ&#x152; tXZXSPULB)%4

*OOB

      

tel. 61-4388-829 509-365-337

Roz-762b

660 517 289

NAJNIĹťSZE CENY!!! MAĹ E I DUĹťE ILOĹ&#x161;CI!!!

tel. 783 015 995

tel. 662-600-089

De Heus Sp. z o.o.

2TQLGMVRQOKCTY[EGPC FQYĂ?\OQPVCÄ&#x201C;)4#6+5

RĂ&#x201C;ĹťNE         !" # $$$ Kontakt 603-742-419 oraz 609-448-718

Â&#x201E; Fotel jednoosobowy rozkĹ&#x201A;adany, 608-728-898 Â&#x201E; PoĹźyczki, 515-278-256

WÄ&#x2122;giel, ekogroszek, miaĹ&#x201A;, orzech

Inn-486c

YYYFNC\FTQYKCKWTQF[PGV   

Zapewniamy transport i montaĹź

OGRODZENIOWA PODMURĂ&#x201C;WKI

GRATIS

sprzedaĹź - montaĹź tel. 600-751-260

SprzedaĹź RATALNA

KREDYTY

WrzeĹ&#x203A;nia ul. SokoĹ&#x201A;owska 1 606-297-689 Usl-412 Â&#x201E; PoĹźyczki 666-060-761 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; pralkÄ&#x2122; automatycznÄ&#x2026; 602-48-32-52 Â&#x201E; Sprzedam betoniarkÄ&#x2122; 140l i rower damski, 722-076-461 Â&#x201E; Sprzedam bojler elektryczny i Ĺ&#x201A;óşko z materacem, 607-587-473 Â&#x201E; Sprzedam budÄ&#x2122; dla psa, 2 stoliki rtv, rower, TANIO! 602-617-808

508 067 342 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia ul. Warszawska 33 www.karcher-wrzesnia.pl PROFESJONALNIE

POPROWADZĂ&#x160; KSIĂ&#x160;GOWOĹ&#x2019;Ă&#x2020;

ZUS â&#x20AC;&#x201C; przekaz elektroniczny WypeÂłniamy deklaracje Intersat

Rozliczenie VAT rolnikĂłw Zwrot VAT-u za artykuÂły budowlane 0605-296-347, 061 428-25-18

ODBIERAMY DOKUMENTY U KLIENTA

DziaĹ&#x201A;amy na terenie caĹ&#x201A;ego kraju

Hipoteczne Budowlane Inwestycyjne Dla firm Konsolidacyjne

www.konstal-garaze.pl tel. kom. 509-574-644, 509-058-388

tel. (61) 812-54-69, (63) 278-62-25 (54) 233-81-41, (52) 388-22-73 (54) 521-00-45, (65) 526-20-87

Kre-260

  ,

Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia zagÄ&#x2122;szczarka (ubijarka), 501-503-451

  YGLħEKGPCRT\GEKYMQ91-W

sYYYOC[TQDRN

GARAĹťE BLASZANE BRAMY GARAĹťOWE

PRANIE DYWANĂ&#x201C;W I TAPICERKI

Roz-1087

PODARUJÄ&#x2DC; Â&#x201E; Oddam gruz, 605-600-982 Â&#x201E; Oddam maĹ&#x201A;e kotki, Czeszewo, 61-4384-579 Â&#x201E; Oddam mebloĹ&#x203A;ciankÄ&#x2122;, 501-652-385 Â&#x201E; Oddam rocznego cocker spaniela, 61-4364-198

Ĺ&#x2022;UCNQPHT[\LGTUMK [E\P[ Ĺ&#x2022;ICDKPGVMQUOGV[E\P[ Ĺ&#x2022;UKÄ&#x2018;QYPKCFNC2CÄ&#x201C;Ĺ&#x2022;CGTQDKM Ĺ&#x2022;TQNNGVKEĹ&#x2022;RNCVHQTO[YKDTCE[LPG VGN692-520-446

Roz-834

Rol-210

- 1 worek GRATIS!

Kos-051a

s/GDNGPCY[OKCT OGDNGMWEJGPPG U\CH[YPĂľMQYGICTFGTQD[ U[RKCNPKG OGDNGDKWTQYG OGDNGĂŁC\KGPMQYG s5RT\ĂľV#)&

Me-078

/#;41$ QHGTWLG

Przy zakupie 10 workĂłw

Rol-192

Wszystko na wymiar Terminy â&#x20AC;&#x201C; 7 dni

macior 3,60 zĹ&#x201A; + VAT knurĂłw 2,50 zĹ&#x201A; + VAT

ARKO BORZYKOWO

/% ) + 61-4385-034 61-4385-664

%f(x* [ Jx* " ' ("  f

4 74 7* 343 43 Roz-1046

WEXEL

Usl-369

Â&#x201E; Cielaki tanio sprzedam, 510-202-003 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; maĹ&#x201A;Ä&#x2026; talerzĂłwkÄ&#x2122;, moĹźe byÄ&#x2021; do remontu, 691-645-321 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; siano i sĹ&#x201A;omÄ&#x2122;, tel. 694-884-399 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ursusa C-385, 902, 912, 669-499-508 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; zboĹźe paszowe, 531-465-450 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ziemiÄ&#x2122; rolnÄ&#x2026; w Gutowie MaĹ&#x201A;ym lub Wielkim, 880-383-997 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ziemniaki skrobiowe, 602-516-458

6@B6/6B@6

Roz-570

ROLNICZE

szafy; kuchnie - 800 zĹ&#x201A;/mb. zabudowy wnÄ&#x2122;k - 850 zĹ&#x201A;/mb.

Me-064

www.wrzesnia.info.pl

3+(2&* ? )&

SZAFY DLA CIEBIE

 

Â&#x201E; Sprzedam budynek mieszkalny 8x22 m z czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciÄ&#x2026; gospodarczÄ&#x2026;, piÄ&#x2122;trowy na dziaĹ&#x201A;ce 2700 mkw lub bez dziaĹ&#x201A;ki oraz dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; 1600 mkw, gm. KoĹ&#x201A;aczkowo, Ĺťydowo 19, 606-474-680 Sprzedam dom na gabinety ul.WiewiĂłrowskieÂ&#x201E; go, Locum 660-439-408, 61-436-63-41 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; 1250 mkw w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu, wszystkie media, 602-658-516 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; w centrum WrzeĹ&#x203A;ni, 600-354-337 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane w Podstolicach 1.95 ha z moĹźliwoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; podziaĹ&#x201A;u, 661-934-675 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane w Psarach MaĹ&#x201A;ych, 603-337-048 Â&#x201E; Sprzedam lub wynajmÄ&#x2122; kawalerkÄ&#x2122;, 794-221-116 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;adny dom, szeregowiec, 600-354-337 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, po remoncie, Zieliniec, 691-587-874 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 47 mkw, dziaĹ&#x201A;ka 550 mkw w BiaĹ&#x201A;ym PiÄ&#x2026;tkowie, po kapitalnym remoncie, 602-658-516 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie wĹ&#x201A;asnoĹ&#x203A;ciowe, po remoncie, I piÄ&#x2122;tro, 79 mkw, nowe CO na ekogroszek, 200 tys. zĹ&#x201A;, 782-699-539, 667-115-886 Â&#x201E; SPRZEDAM NOWY DOM NA KWIATOWEJ www. niedzwiedzki.com/pano/23/ 669-111-071 Â&#x201E; SPRZEDAM NOWY DOM NAD JEZIOREM W LIPNICY www.niedzwiedzki.com/pano/9/; 669-111-071 Â&#x201E; SprzedaĹź dziaĹ&#x201A;ek budowlanych i przemysĹ&#x201A;owych w Pyzdrach, tel. 698-125-971 Â&#x201E; SwarzÄ&#x2122;dz: dom 98/360 mkw, 310.000, alpiplus 501-355-506 Â&#x201E; WezmÄ&#x2122; w najem mieszkanie do remontu, 693251-394, 721-201-741 Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; mieszkanie 3 pokojowe, kuchnia, balkon, parter, 512-497-372

Â&#x201E; Obornik bydlÄ&#x2122;cy kupiÄ&#x2122;, 605-724-009 Â&#x201E; Sprzedam anne 10-rzÄ&#x2122;dowÄ&#x2026; i ciÄ&#x2026;gnik C-360 3P, tel. 694-816-108 Â&#x201E; Sprzedam beczkowĂłz, 512-641-026 Â&#x201E; Sprzedam brykiet, cebulÄ&#x2122;, ziemniaki, 661-842-282 Â&#x201E; Sprzedam buraczki czerwone, 665-122-417 Â&#x201E; Sprzedam buraki pastewne, tel. 784-528-858 Â&#x201E; Sprzedam byczka i jaĹ&#x201A;ĂłweczkÄ&#x2122;, 63-2769-948 Â&#x201E; Sprzedam C360, 86 r., 607-459-445 Â&#x201E; Sprzedam cielÄ&#x2122;ta, 662-269-366 Â&#x201E; Sprzedam klatki dla krĂłlikĂłw 504-935-413, 502-189-413, Â&#x201E; Sprzedam kuca, bryczkÄ&#x2122;, siodĹ&#x201A;o i para szorĂłw, 693-169-800 Â&#x201E; Sprzedam marchew i pietruszkÄ&#x2122; 695-312-837 Â&#x201E; Sprzedam marchew paszowÄ&#x2026;, 602-516-458 Â&#x201E; Sprzedam opryskiwacz SKOTAREK 600l, 15m, 61-4350-106, 508-948-106 Â&#x201E; Sprzedam pĹ&#x201A;ug 4 i 5 skibowy, zawieszany do orki, 725-065-264 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 509-273-763 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 6 sztuk, 61-4371-264, 783-478-667 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 603-966-016 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 668-055-968 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 693-676-841 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 724-485-329 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 788-351-325 Â&#x201E; Sprzedam przyczepÄ&#x2122; D35, 691-598-541 Â&#x201E; Sprzedam rozrzutnik 2-osiowy, 692-301-009 Â&#x201E; Sprzedam rozrzutnik 2-osiowy, tel. 504-288-074 Â&#x201E; Sprzedam siano w balotach, 70 zĹ&#x201A;/sztuka, w kostce 5 zĹ&#x201A;/sztuka, 697-740-548 Â&#x201E; Sprzedam siewnik do kukurydzy becker, 4 rzÄ&#x2122;dowy, ciÄ&#x2026;gnik renault 155.54, 92 r., stan bdb, 45.500 zĹ&#x201A;, hamulce pneumatyczne do przyczep, kabina amortyzowana, 600-107-724 Â&#x201E; Sprzedam ursus 914, 89 r., i opryskiwacz 12 m, 400 l, 507-531-906 Â&#x201E; Sprzedam wĂłz drewniany + mary do siana, tel. 604-379-187 Â&#x201E; Sprzedam zetora 8245, 89, opony 8,25x15, Ĺ&#x201A;ubin sĹ&#x201A;odki, 603-409-295 Â&#x201E; Sprzedam ziemniaki jadalne, 725-065-264 Â&#x201E; Sprzedam ziemniaki luz, jadalne lub paszowe, 90 zĹ&#x201A;/t, gm. MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw, 666-895-177 Â&#x201E; Sprzedam ziemniaki, 665-122-417 Â&#x201E; SprzedaĹź kurczakĂłw 504-935-413, 502-189-413, Â&#x201E; ZbiĂłr kukurydzy na ziarno, 512-906-977

Usl-423

LOKALE I NIERUCHOMOĹ&#x161;CI

Kre-203

28 paĹşdziernika 2011

Rol-208

6

tel. 500-063-120

PrzewĂłz osĂłb â&#x20AC;&#x201C; BUSEM DO NIEMIEC, HOLANDII, BELGII â&#x20AC;&#x201C; dowĂłz na miejsce â&#x20AC;&#x201C; TV w samochodzie â&#x20AC;&#x201C; licencja, peÂłne ubezpieczenie â&#x20AC;&#x201C; moÂżliwoĹ&#x201C;ĂŚ zabrania wiĂŞkszego bagaÂżu

63/241-72-24, 600-503-953 w Niemczech: 0049-1794-395-584


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

Â&#x201E; Malowanie, spachlowanie, pĹ&#x201A;ytki, 517-859-534 Â&#x201E; Ocieplanie, tynki, murarstwo, remonty, 502-614-021 Â&#x201E; PĹ&#x201A;ytkarstwo, remonty, 697-284-725 Â&#x201E; Produkcja i sprzedaĹź siatki ogrodzeniowej, 607-416-942 Â&#x201E; Remonty mieszkaĹ&#x201E;, Ĺ&#x201A;azienki, pokoje, naprawy elektryczne, hydrauliczne, 725-464-410 Â&#x201E; Solidne i profesjonalne remonty Ĺ&#x201A;azienek i kuchni. UkĹ&#x201A;adanie glazury i terakoty, biaĹ&#x201A;y montaĹź, zabudowy GK, suďŹ ty podwieszane, ukĹ&#x201A;adanie paneli, dekoracje Ĺ&#x203A;cienne- sztuczny kamieĹ&#x201E; w systemie copsa i inne prace wykoĹ&#x201E;czeniowe, 501-428-445 Â&#x201E; Solidnie, uczciwie i dokĹ&#x201A;adnie posprzÄ&#x2026;tam mieszkanie, dom, 604-229-540 Â&#x201E; Transport, przeprowadzki, 692-302-758

KARCHER czyszczenie dywanĂłw i tapicerki tLBOBQBPE[Â&#x2019; tOBSPČ&#x2C6;OJLPE[Â&#x2019;tQVGB[Â&#x2019; tGPUFM[Â&#x2019;tEZXBO [Â&#x2019;N2

LEKARSKIE

01 1 23/!3$4$

&'5)*6*)+&7

MATRYMONIALNE Â&#x201E; Poznam PaniÄ&#x2026;, wiek 50-55 lat, tylko sms po godz. 18.00, 721-990-915

ZWIERZÄ&#x2DC;TA Â&#x201E; Pinczery miniaturowe, 603-509-527 Â&#x201E; Sprzedam 2-miesiÄ&#x2122;czne pekiĹ&#x201E;czyki, 61-4363-662 Â&#x201E; Sprzedam szczeniaki golden retriver 696-619-504 Â&#x201E; Sprzedam szczeniÄ&#x2122;ta foksterier szorstkowĹ&#x201A;osy, 691-351-575 Â&#x201E; Sprzedam szczeniÄ&#x2122;ta pit bull, 721-552-569 Sprzedam yorka, tel. 721-148-266 Â&#x201E; Â&#x201E; Yorki, 513-266-727 Â&#x201E; Yorki, maltaĹ&#x201E;czyki, 505-033-559

KOMPUTEROWE

Usl-404

Usl-420

Projekty budowlane nadzory

Â&#x201E; SERWIS KOMPUTEROWY Z DOJAZDEM, LAPTOPY NOWE UĹťYWANE AKCESORIA, NAWIGACJE, LASKOWSKIEGO 5, 695-926-796 Â&#x201E; Sprzedam laptop HP G62, nowy 1150zĹ&#x201A;, 600-018-396

TOWARZYSKIE

Usl-271

NAPRAWA AGD pralki, lodĂłwki, zmywarki 61 4383-601, 601-736-232

Usl-419

RozbiĂłrki budynkĂłw - wywĂłz gruzu tel. 662-600-089

Â&#x201E; Anka zaprasza 10-20; 883-099-817 Â&#x201E; Dyskretna brunetka zaprasza PanĂłw od 9.00 do 13.00, proszÄ&#x2122; dzwoniÄ&#x2021; caĹ&#x201A;y dzieĹ&#x201E;, 666-905-490

KSERO D[C t" [Â&#x2019; t" [Â&#x2019; LPMPSt" [Â&#x2019; t" [Â&#x2019;

POGOTOWIE REMONTOWE malowanie, gipsowanie, panele itp.

Usl-336

Usl-366

Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;?, ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14, tel. (61) 640-01-01

TANIO, 880-717-336

â&#x20AC;&#x17E;Ogrody Alicjiâ&#x20AC;? 2 !3ZakĹ&#x201A;adanie ogrodĂłw, RenowacjÄ&#x2122; istniejÄ&#x2026;cych ogrodĂłw, Nieszablonowe przycinanie krzewĂłw, Usuwanie samosiewĂłw i karczowanie terenu UsĹ&#x201A;ugi niszczarkÄ&#x2026;.

4!'56%&,()+

Pogotowie Kanalizacyjne Przepychanie i czyszczenie kanalizacji. Czyszczenie drenaĹźu oczyszczalni biologicznych

WUKO i spirale elektro-mechaniczne Kamery TV do rur od Ă&#x2DC;50 mm www.firma-chochlik.pl

Usl-401

tel. 602-227-666/24 godz.

idĹş na skrĂłty

61-4371-350, 695-545-816

ww-204

tel. 698-417-556

Â&#x201E; VIDEOFILMOWANIE - 792-855-884

najszybsze ĹşrĂłdĹ&#x201A;o informacji

Â&#x201E; KOMINKI, 604-808-764

Â&#x201E; VIDEOFILMOWANIE + FOTOGRAFIA- promocja, www.4wesela.pl; 889-393-636Â&#x201E; Bielenie budynkĂłw inwentarskich, 668-345-262 Â&#x201E; Bramy, pĹ&#x201A;oty, balustrady, 783-937-874 Â&#x201E; DJ - wesela, poprawiny, 18-tki, imprezy okolicznoĹ&#x203A;ciowe, imprezy plenerowe, karaoke, 696-424-963

wrzesnia.info.pl

Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi remontowe, kompleksowe, wykaĹ&#x201E;czanie wnÄ&#x2122;trz (lukanda) LUKAND S.C., tel. 693-097-487

USĹ UGI

Usl-393

www.wrzesnia.info.pl

7

Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skichâ&#x20AC;?, ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14 tel. 61 640-01-01, portal@wrzesnia.info.pl

28 paĹşdziernika 2011


8

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

28 paĹşdziernika 2011

www.wrzesnia.info.pl

rok zaĹ&#x201A;oĹźenia 1871

 #

9J Â&#x201E;" 0x ( J 5 "

poszukuje osoby na stanowisko 09.%`+Â&#x2026;10!+ ,0 )N!/Â&#x2026;1 5.5NÂ&#x2020;!/N.` & $ "+ 

CENOS Sp. z o.o. we WrzeĹ&#x203A;ni / HIKL

: "% "; <$ )  =

:  >? %   

:  %

: !% $ " @    $ $@ 

: !% %")   $ A  %"" $ $  @ B

:  $ % &' ())

:  %" $ $"C @A

: $  " % *

: %   "  "%

 % !% % "

: !% "@#  $% A   $ % "C

: #% $ " " "C

!%

Pra-1321

5 J" " " \

zatrudni

do pracy na krytym obiekcie

RATOWNIKA WODNEGO Zainteresowanych prosimy o przesĹ&#x201A;anie listu motywacyjnego wraz z CV zawierajÄ&#x2026;cym zgodÄ&#x2122; na przetwarzanie danych osobowych dla celĂłw rekrutacji na adres: CENOS Sp. z o.o., 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Gen. Sikorskiego 22 lub e-mail: praca@cenos.com.pl

"" & ' \ : % " " #

:  ;  #

: $ " 

wizytĂłwek tel. 61 437 49 57 * ul. Fromborska 18

20 

*z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT

> ? ( ?+

& ?

&@ & A& ? A A @ @ A A

Pra-1476

E % " $" $" FG % %" "#  + "^& " (  9 Â&#x201E;" 0x (  5 "

( 5 3* 43

5 " $ $ % % !%

  

'& ( 

 +*.349;<%=<>9.?;% B  $ Profil stanowiska: ' A  A@+  A %@+  A&C   

 A@ A

 &+ 

Nasze oczekiwania: D  A % D+  ( ? + ( (&% &+A C"% D A  A % &(%  &+& % D ?# % D &# A?# ?     ? 

.@A D&# ?  % +& ? ( 

% D&#   A A% D   ( & & 

  % D 

&

.      ;B D   A hr@pl.gestamp.com G    "A %&'(&%)* '  & &$  (?    A  A + A  A     & ++? A &

  (( 5EFG)EE4 A  A+ AH,)**GG*"

Pra-1477

%&'(&%)*

Pra-1474

poszukujemy kandydatĂłw na stanowisko: Fabryka mebli w Starczanowie 4

zatrudni od zaraz

kierownika transportu Od kandydata oczekujemy: tXZLT[UBÂ&#x2019;DFOJBXZČ&#x2C6;T[FHP tEPÇ´XJBED[FOJBOBQPEPCOZDITUBOPXJTLBDI tVNJFKÇ&#x2014;UOPÇ´DJ[BS[Ç&#x152;E[BOJBHSVQÇ&#x152;MVE[J t[EFDZEPXBOJBXE[JBÂ&#x2019;BOJV tLPNVOJLBUZXOFK[OBKPNPÇ´DJKÇ&#x2014;[ZLBOJFNJFDLJFHP

GĹ&#x201A;Ăłwne zadania: t;BS[Ç&#x152;E[BOJFE[JBÂ&#x2019;FNUSBOTQPSUV t/BE[Ă&#x2DC;SOBEQSBDÇ&#x152;LJFSPXDĂ&#x2DC;X t%CBÂ&#x2019;PÇ´Ç&#x17D;PTQSBXOPÇ´Ç&#x17D;UBCPSVTBNPDIPEPXFHP Oferujemy stabilne miejsce pracy w rozwijajÄ&#x2026;cej siÄ&#x2122; firmie. 0GFSUZQSPTJNZTLÂ&#x2019;BEBÇ&#x17D;XTJFE[JCJFĂśSNZ

Starczanowo 4, 62-330 Nekla MVCOBBESFTFNBJMkadry@matex-polstermoebel.com.pl


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

28 paĹşdziernika 2011

www.wrzesnia.info.pl

9

tel. sklep 61 437-62-67, serwis 61 640-42-82 e-mail: sklep@komputer-wrzesnia.com.pl

www.komputer-wrzesnia.pl

KOMPLEKSOWE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

Andrzej GoliwÄ&#x2026;s

+Â&#x201E;+5Â&#x2020;

+N,/.`)5O

NAUKA JAZDY kat. A i B

26.11.2011 r., J x %+02  Â&#x2C6;" " Â&#x2030;

Edu-234

szkolenia uzupeĹ&#x201A;niajÄ&#x2026;ce

tel. 604-918-912

SYLWESTER 3

2 tel.

Me-112

5,) 0 zaprasza na Gas-242

OSK

Kom-024b

Bd-305c

tBMBSNZ tNPOJUPSJOHJ tTJFDJLPNQVUFSPXF tEPNPGPOZ tBVUPNPOJUPSJOHJ tNPOUBČ&#x2C6;BOUFO TBUFMJUBSOZDI tOBQSBXBMBQUPQĂ&#x2DC;X JTQS[Ç&#x2014;UV LPNQVUFSPXFHP


10

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

28 paĹşdziernika 2011

www.wrzesnia.info.pl

0,/"t%3;8*t8*53:/:;1$8Bd-164f

Roz-707C

Bd-338a8S[FÇ´OJB VM1JBTUĂ&#x2DC;X UFM XXXTVQFSUIFSNQM FNBJMTVQFS!TVQFSUIFSNQM

Bd-308

Paczkowo *+#+ ""

! +#/; <=">"?%@'' B#=$$"%>%$' #C* + !#+

rokna r drzwi rrolety rparapety ety r moskitiery r bramy garaĹźowe

FHIJ .04,*5*&3:t30-&5:t30-&5,*

HYDRAULIK

DRAGON

Wrzenia ul. Przemysowa 1 tel./fax (61)4364846

Meble Kuchenne na wymiar

ul. Warszawska 27a

640-18-83

AGD do zabudowy

czynne pn-pt 10.00-17.00; sob. 10.00-14.00

Bd-313

BiaĹ&#x201A;Ä&#x2122;Ĺźyce 55, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia tel. 604-417-553

tel. 61

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. KiliĹ&#x201E;skiego 11 tel. (61) 435-08-21

Doradztwo â&#x20AC;&#x201C; sprzeda koty olejowe, gazowe instalacje z miedzi i tworzyw sztucznych grzejniki aluminiowe, pytowe, azienkowe wodomierze mieszkaniowe O zbiorniki na olej W wkady kominowe ze stali szlachetnej ST W kanalizacja sanitarna NA O armatura wodocigowa YK ceramika sanitarna W przydomowe oczyszczalnie ciekĂłw kinety kanalizacyjne

SPRZEDA# HURTOWA I DETALICZNA

malgorzataborowczak@wp.pl

r0,/" r%3;8* r30-&5: r#3".:

Sklep Instalacyjny

Technika grzewcza i sanitarna

Oferujemy korzystne warunki wspĂłpracy oraz atrakcyjne ceny Zapraszamy pon. pt. 7.00-16.00, sob. 7.00-13.00

ROLETY

zewnĂŞtrzne, wewnĂŞtrzne

ALUZJE poziome pionowe Siatki na owady

Z.U.H. ul. Ciszaka 35 tel. 61 43-65-497; 510-272-212

e-mail: nowbudprim@nowbudprim.pl

atrakcyjne ceny krĂłtkie terminy

tPLOBJES[XJ17$CF[PÂ&#x2019;PXJPXZTZTUFN'PSJT tPLOB ES[XJPSB[GBTBEZBMVNJOJPXFXTZTUFNBDI 1PO[JP "MVQSPG tSPMFUZ[FXOÇ&#x2014;US[OFTZTUFN"MVQSPG #FDMFWFS tSPMFUZXFXOÇ&#x2014;US[OFNBUFSJBÂ&#x2019;PXFĂśOF[KB tQBSBQFUZXFXOÇ&#x2014;US[OF[LPOHMPNFSBUV NEG QDW ESFXOP QPTUGPSNJOHV tQBSBQFUZ[FXOÇ&#x2014;US[OF[BMVNJOJVN TUBMJ tCSBNZHBSBČ&#x2C6;PXFTFHNFOUPXF VDIZMOF tNPTLJUJFSZ tPLOBJOXFOUBSTLJF

0,/"r%3;8*r1$7*"-6.*/*6.

Bd-297

Nasza oferta:


28 października 2011

Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

SALON MODY :U]HyQLDXO.DOLVNDWHO

11

ELKA

ZZZVDORQPRG\HONDSO

SRQSWVE :QDV]HMRIHUFLH]QDMG]LHFLH3DÍVWZR NLONDW\VLÆF\DUW\NXÏZ]QDQ\FKPDUHN sJDUQLWXU\QDND›G•RND]MÆ sNODV\F]Q•RG]LH›ZLHU]FKQL• sNRV]XOH sGDPVN•RG]LH›ZL]\WRZ• sREXZLH

.DWDORJILUP]QDV]HMRIHUW\ s%<720s3,(55(&$5',1s/$9$5' s:,//6225s:¯/&=$1.$s.$6725 +$11$s9,729(5*(/,6s7(5(6$.23,$6

0RGDyOXEQD Skl-590a


12

28 października 2011

Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl


Reklama - biuro ogล‚oszeล„, tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

13

Skl-644

28 paลบdziernika 2011

Poleca:

Drzewa i krzewy iglaste, liล›ciaste.

Roz-741

Tuje brabant 2 m na ลผywopล‚oty oraz inne Jacek Nowaczyk Stanisล‚awowo 15, 601-759-243

792-855-884 502-855-884 www.suknieslubne-wrzesnia.com.pl

tZF]DV\Z\FLHF]NLFDรค\ฤˆZLDW tUHMV\Z\FLHF]NRZH tZHHNHQG\ORWQLF]H tNXUV\Mรถ]\NRZHZNUDMXL]DJUDQLFรฑ tPLรถG]\QDURGRZHELOHW\DXWRNDURZHLORWQLF]H *RG]LQ\RWZDUFLDSRQSW6E

Usl-324a

:U]HฤˆQLDXO/DVNRZVNLHJR SU]\PX]HXP

WHOID[tZZZYDORVWHSO

GD Z\ HNRODGROLVWRSD 7 $ $% F] GR

+(%(6WXGLR8URG\ 'D\6SD

5

VDฤ” QHP DPD NXSR

Q

XO.RฤˆFLXV]NL$ QDSU]HFLZ.RฤˆFLRรคDฤ‡Z'XFKD

W\P R] W\ON tNRVPHW\NDSLHOรถJQDF\MQDOHF]QLF]DLXSLรถNV]DMรฑFD t]DELHJLZHOOQHVV VSD tPDVDฤ”HOHF]QLF]HLUHODNVDF\MQH Z\NRQXMHIL]MRWHUDSHXWD

tVSHFMDOLVW\F]QDSLHOรถJQDFMDGรคRQLLVWร‘S tPDNLMDฤ”LPDNLMDฤ”SHUQDPHQWQ\ t]DELHJLZNDSVXOHVSD VDXQDSDURZDLSRGF]HUZRQD

tVSU]HGDฤ”NRVPHW\Nร‘ZVHOHNW\ZQ\FKPDUHN

tZZZKHEHVSDSO *ZDUDQWXMHP\

tZ\VRNรฑMDNRฤˆรจXVรคXJ tLQW\PQรฑDWPRVIHUรถ tZ\NZDOLILNRZDQ\SHUVRQHO

3ROHFDP\%21<32'$581.2:(

QD]DELHJLZQDV]\P'D\6SDGODILUPLNOLHQWร‘ZLQG\ZLGXDOQ\FK Z\VWDZLDP\IDNWXU\9$7 1DMHVLHQQHZLHF]RU\SROHFDP\t]DELHJLZNDSVXOH63$ tPDVDฤ”NDOLIRUQLMVNLJRUรฑFรฑF]HNRODGรฑ12:2ฤ‡รง%LDรคDF]HNRODGD]ZLฤˆQLรฑ 7HUD]3U]HGรคXฤ”DQLHSD]QRNFLฤ”HOHP]รคt1RZHVW\OL]DFMHQRZDMDNRฤˆรจ .RV

ZลOTA i SREBRA

Roz-1094

*DV

SKUP

5HVWDXUDFMD+RWHO&]DUGDV] ]DSUDV]DQD

%$/$1'5=(-.2:< U 3HรคQDNRQVXPSFMD ]รคSDUD

Wrzeล›nia,

ul. Fabryczna 14

*UD]HVSร‘รคe0DJRVs

2GODWVLรถNRFKDFLHG]LHFLJURPDGNรถรคDGQรฑPDFLH ZQXNร‘ZVWDGNRFDรคNLHPOLF]QHLSUDZQXNLEDUG]RฤˆOLF]QH &]HJRZLรถFHM:DPSRWU]HED"&K\EDW\ONRรคDVNL1LHED $E\Z]GURZLXLฤˆรจSU]H]ODWDLSRG]LZLDรจSLรถNQRฤˆZLDWD

7HUHVLHL7DGHXV]RZL0DMFKU]DNRP 7 H QDMVHUGHF]QLHMV]Hฤ”\F]HQLDVNรคDGDMรฑG]LHFL :RMWHN/HV]HN6WDV]HN(ZD'DQND0DUFLQ$JQLHV]ND]URG]LQDPL

,Gฤ’FLHSU]H]ฤ”\FLH]GREURFLรฑZVHUFX RWRF]HQLOXGฤ’PLNWร‘U\FKNRFKDFLH VLOQLSRF]XFLHPEH]SLHF]HรพVWZD LV]F]รถฤˆFLDQLHUR]รครฑF]QL 1LHFKGREU\ORVVLรถNรคDQLDZSDV 6WRODWVWRODWMHV]F]HUD]

Z okazji URF]QLF\yOXEX

$QLHOLL$QWRQLHPX

*UDF]\NRP

 

      

.RFKDQ\P5RG]LFRP

*UDฤ”\QLHL-DQRZL0DFK\รพVNLP QDMVHUGHF]QLHMV]Hฤ”\F]HQLD ]RND]MLURF]QLF\ฤˆOXEX VNรคDGDMรฑV\QรฃXNDV] Fร‘UND.DWDU]\QD]*U]HJRU]HPL.DFSHUNLHP

=RND]MLURF]QLF\yOXEX 'URJLP-XELODWRP

:ยDG\VยDZLHL:RMFLHFKRZL

5]HSNRP

SRP\yOQRyFLVSHยQLHQLDPDU]Hร GDOV]\FKZVSรOQ\FKODWZ]GURZLX ย›\F]ย•URG]LQDLSU]\MDFLHOH


28 paĹşdziernika 2011

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

DG-OKNA

Zapraszamy: 9.30-17.30 sobota 9.00-13.00

Bd-342

14

8S[FÇ´OJB VM(FO4JLPSTLJFHPtUFMtXXXEJHPLOBQM PCPLTDISPOJTLBEMBQTĂ&#x2DC;X UFSFO16,

WERSALKA JOLA w cenie 490 zÂł

  

  !"

Geneo to przeĹ&#x201A;omowe rozwiÄ&#x2026;zanie w dziedzinie techniki okiennej

WERSALKA WERONA 600 00 zz³³ w cenie cenie 6

Me-098c

tUXPS[ZXPOBKOPXT[FKHFOFSBDKJ3"6'*130ÂĽoXÂ&#x2019;Ă&#x2DC;LOBT[LMBOFTQSBXE[POF XUFDIOPMPHJJMPUOJD[FKPSB['PSNVMF CF[X[NPDOJFÇŠTUBMPXZDI

tOBKXZČ&#x2C6;T[BLMBTBFGFLUZXOPÇ´DJDJFQMOFK tPLOBEMBEPNĂ&#x2DC;XFOFSHPPT[D[Ç&#x2014;EOZDI

VM4[D[FDJÇŠTLBtUFM

INWESTUJÄ&#x201E;C W GENEO JUĹť DZIĹ&#x161; SPEĹ NIASZ NORMY PRZYSZĹ OĹ&#x161;CI! Skl-636

WyrĂłb i SprzedaĹź

tPLOBJES[XJBMVNJOJPXF 10/;*0 )&30"-

t1$7 3&)"6 %&$&6/*/$,

tPHSPEZ[JNPXF tCSBNZHBSBČ&#x2C6;PXF tSPMFUZ[FXOÇ&#x2014;US[OF BMVNJOJPXF [Â&#x2019;N2OFUUP

Usl-368d

WeĹ&#x201A;na, systemy suchej zabudowy, profile, gipsy

Polecamy rĂłwnieĹź:

ZNICZY hurt-detal t"USBLDZKOFDFOZ t4[FSPLJXZCĂ&#x2DC;S WrzeĹ&#x203A;nia, ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;ska 16 QS[ZTBMPOJF'*"5" .PČ&#x2C6;MJXZXKB[EOBUFSFO[BLÂ&#x2019;BEV

EKOGROSZEK POLSKI

WÄ&#x2DC;GIEL KAMIENNY, BRUNATNY, MIAĹ , DREWNO OPAĹ OWE, BRYKIET RECORD Z WÄ&#x2DC;GLA BRUNATNEGO

Szosa Witkowska 13a 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia tel. 61 436-64-19

tNBUFSJBÂ&#x2019;ZCVEPXMBOF tDIFNJBCVEPXMBOB tNBUFSJBÂ&#x2019;ZJOTUBMBDZKOF tGBSCZ tOBS[Ç&#x2014;E[JB tPQBÂ&#x2019; tQBT[F

Bd-346

DELTA

Roz-872

CZYNNE OD PONIEDZIAĹ KU DO SOBOTY od 7.00 do 19.00

ZAPRASZAMY pn.-pt. 7.00-17.00 sob. 7.00-14.00 Nekla, ul. Wiosny LudĂłw 2

61-43-86-130, 697-660-094


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

28 paĹşdziernika 2011

www.wrzesnia.info.pl

15

Sklep Futra SKĂ&#x201C;RY OdzieĹź Ĺ&#x161;roda Wlkp., ul. Paderewskiego 11 (przy dworcu PKS) tel. 61 285-63-69

czynne od 9.00 do 18.00 sobota od 9.00 do 15.00

POLECAMY tEVČ&#x2C6;ZXZCĂ&#x2DC;SGVUFSOBUVSBMOZDI EÂ&#x2019;VHJDIJLSĂ&#x2DC;ULJDI tkoĹźuszkiLSĂ&#x2DC;ULJFJEÂ&#x2019;VHJF naturalne, damskie i mÄ&#x2122;skie tLPÂ&#x2019;OJFS[FGVUFSLPXF

t4,Âť3:/PXBLPMFLDKB

@@A

OGRODZENIA PANELOWE Z DRUTU Ă&#x2DC;5

      

t130%6,$+" t53"/41035 t.0/5"Ĺ&#x2018;

Bogdan Nawrocki 61 4386-137, 605-295-971

KAMIENIARSTWO :LHUFHQLHRWZRUĂ?ZZEODWDFKs0\FLHQDJURENĂ?Z

,BD[BOPXP VM,BMJTLB UFM LPN 

1HNOD.RVLĂ?VNLHJR

t[BLVQ tCVEPXB tLPOTPMJEBDKB tSFNPOU

ZAPRASZAMY DO NOWO OTWARTEGO

Roz-315a

PHWRGÂ&#x2022;FLyQLHQLRZÂ&#x2022;s:\VWDZDQDJURENĂ?Z

Kre-247

KREDYTY HIPOTECZNE

  

!" #

$%&&'()*$%+( '/! :; <:=>; =;?

t#SBNZEXVTLS[ZEÂ&#x2019;PXF t#SBNZQS[FTVXOF t'VSULJ t"VUPNBUZLB tJJOOFTJBULJ[HS[FXBOF t%SVUZ QSŢUZDJĹ&#x2022;HOJPOF

NIEZALEĹťNI DORADCY FINANSOWI

:Ă&#x2C6;*,(/32/6.,

Me-119b

www.stal-pol.pl

Roz-937

4[ZDJFGVUFS LPÂ&#x2019;OJFS[Z D[BQFLPSB[QS[FSĂ&#x2DC;CLJ

Skl-420b

damskie i mÄ&#x2122;skie EVČ&#x2C6;ZXZCĂ&#x2DC;S NBSZOBSLJ Č&#x2C6;BLJFUZ QÂ&#x2019;BT[D[F LVSULJ tHBSTPOLJ8:13;&%"Ç&#x2C6;

SALONU MEBLOWEGO CENY NAJNIĹťSZE W WIELKOPOLSCE

Oferta 30 wiodÄ&#x2026;cych bankĂłw na rynku nieruchomoĹ&#x203A;ci w Polsce! KRZESĹ A od 65 zĹ&#x201A; BIURKA od 70 zĹ&#x201A; STOĹ Y od 200 zĹ&#x201A; KANAPY od 399 zĹ&#x201A; KUCHNIE od 670 zĹ&#x201A;

Chcemy dla Ciebie pracowaÄ&#x2021;! Celem naszych dziaĹ&#x201A;aĹ&#x201E; jest przeprowadzenie naszych klientĂłw przez gÄ&#x2026;szcz warunkĂłw i procedur bankowych oraz doradztwo prawne dotyczÄ&#x2026;ce zakupu - sprzedaĹźy nieruchomoĹ&#x203A;ci. SpoĹ&#x203A;rĂłd kilkudziesiÄ&#x2122;ciu ofert wskaĹźemy te, ktĂłre sÄ&#x2026; najkorzystniejsze pod wzglÄ&#x2122;dem kosztĂłw i dostÄ&#x2122;pnoĹ&#x203A;ci.

Wszelkie konsultacje sÄ&#x2026; bezpĹ&#x201A;atne! UmĂłw siÄ&#x2122; na spotkanie z doradcÄ&#x2026;: tel. 508 158 111, 61 640 21 70 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Fabryczna 44

BORZYKOWO ul. WRZESIĹ&#x192;SKA 82A

pon. - pt. w godz. 8:30 â&#x20AC;&#x201C; 18:00 sob. w godz. 8:30 â&#x20AC;&#x201C; 13:00


lek med. Adam Fundowicz â&#x20AC;&#x201C; radiolog, internista - USG, peÂłen zakres badaĂą, obrazowanie przestrzenne, kolor - doppler, przepÂływy mĂłzgowe i koĂączynowe (Âżylaki, tarczyca, jama brzuszna), serce - echo

VITADENT

lek. dent. Anita Orchowska-Cebularz od pn. do pt. 1700-2000 tel. 696 779 712

pištek od 11.40

lek. dent. Marcin Cebularz pn./wt./pt. 1000-1400%))00-1400 tel. 698 673 118

Rejestracja w godz. 9.30-17.00 61 / 436 09 35

&. ) &L + " U>&( &>WX) [ \]^ \_` qq^

PROTETYKA

Prywatny Gabinet Urologiczny

NAPRAWA I WYKONYWANIE PROTEZ ZĂ&#x160;BOWYCH WARSZAWSKA 24 (naprzeciw szpitala) tel. 61 4360-365, 506-585-086

wizytĂłwek tel. 61 437 49 57 * ul. Fromborska 18

20 

*z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT

Oferujemy: r bezpatne przeglÄ&#x2026;dy i porady r bezbolesne leczenie zachowawcze w miĹ&#x201A;ej atmosferze r stomatologia estetyczna r wybielanie zÄ&#x2122;bĂłw w 30 min. r uzupeĹ&#x201A;nienia protetyczne (korony porcelanowe, mosty, protezy) r chirurgia Gabinet czynny: pn., Ĺ&#x203A;r., czw. w godz. 900-1700; wt., pt. w godz. 800-1600 MoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; rejestracji telefonicznej

tel. 61 4363-533

 + ) specjalista urolog 5 "* ( " 

N 09.%1]., 21 2 Rejestracja telefoniczna nr 61/4365740 lub 604 759 490 J 3 47

Leczenie zachowawcze i operacyjne $!C # $% %"  @A $"C O'Q

Lek-319

EXPRES

GABINET STOMATOLOGICZNY, ul. HARCERSKA 10 Lek. stom. Ewa Thomas- Zaremba

Lek-249b

GABINET STOMATOLOGICZNY

%ÂŻ/(.5ÂŚ*2683$ ,2'.5ÂŚ*26832:(

POĹ OĹťNICTWO I GINEKOLOGIA

6.87(&=1( /(&=(1,(

USG: poĹ&#x201A;oĹźnicze, przezpochwowe i piersi

lek.med. $UWXU%U]\FKF\ tel. 601 77 24 23 www.nastawianiekregoslupa.pl

spec. W. Kwiatkowski

PrzyjÄ&#x2122;cia: wtorki, czwartki 15.00-17.00 ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;ska 3, WrzeĹ&#x203A;nia 0606-312-327

DENTHAL Gabinet Stomatologiczny lek. dent. Halina Olejniczak-Wiszniewska przyjmuje pn., wt., czw. 15.00-21.00, w soboty po uzgodnieniu

Lek-225e

WrzeĹ&#x201C;nia, Batorego 4a

www.wrzesnia.info.pl

Lek-221

Gabinet Lekarski

Lek-300

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

28 paĹşdziernika 2011

Lek-304

16

lek. dent. Piotr Wiszniewski przyjmuje w Ĺ&#x203A;rody 15.00-21.00 WrzeĹ&#x203A;nia, Plac Ĺ&#x161;w. StanisĹ&#x201A;awa 1 (wejĹ&#x203A;cie obok Veritasu w podwĂłrze)

tel. 602-830-899 PeĹ&#x201A;en zakres usĹ&#x201A;ug: nowoczesne, precyzyjne leczenie kanaĹ&#x201A;owe przy uĹźyciu mikroskopu KAPS oraz wypeĹ&#x201A;nianie kanaĹ&#x201A;Ăłw metodÄ&#x2026; termicznÄ&#x2026;, leczenie dorosĹ&#x201A;ych i dzieci; protetyka: korony, mosty, protezy ruchome; piaskowanie zÄ&#x2122;bĂłw; leczenie chorĂłb przyzÄ&#x2122;bia; chirurgia, implanty, wĹ&#x201A;asne RTG cyfrowe www.denthal.pl


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

Wrzenia, ul. Sdowa 6, tel. 61 436-78-32, www.primadent-wrzesnia.eu Poradnia Poradnia Poradnia Poradnia Poradnia

PROTEZY EXPRESOWE NAPRAWY PROTEZ, SZYNY DO WYBIELANIA ZÄ&#x2DC;BĂ&#x201C;W

Gabinet Lekarski

61 4362 989, 603 561 420

od od od od od

pon. pon. pon. pon. pon.

do do do do do

lek. stom. specjalista ortodonta

pt. pt. pt. pt. pt.

 &6''*&+'' &6''*&5'' 8 &'''*&9''

W  "#$%&' ( )''*+/4*)5&

sobota wtorek czwartek

10.00-12.00 16.00-19.00 9.00-11.00

â&#x20AC;&#x17E;digi LABâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; APARATY SÂŁUCHOWE, pon. 11.00-17.00, pt. 10.00-15.00

STOMATOLOGIA

â&#x20AC;˘ Poradnia Stomatologii OgĂłlnej â&#x20AC;˘ Poradnia Ortodontyczna â&#x20AC;˘ Poradnia Paradontologiczna Leczenie zachowawcze, stomatologia estetyczna, Chirurgia Stomatologiczna: zabiegi w znieczuleniu miejscowym, Protetyka: - protezy zĂŞbowe caÂłkowite, natychmiastowe, protezy szkieletowe, - korony i mosty porcelanowe, protezy bezklamrowe, Ortodoncja: aparaty ortodontyczne ruchome i staÂłe, Rentgen zĂŞbĂłw

Sienkiewicza 12 WrzeĹ&#x201C;nia pt. 15.00-16.00

Rejestracja od poniedzia³ku do pištku w godz. 8.00-18.00 Lek-317

Lek-268a

PrzyjÄ&#x2122;cia codziennie po uzgodnieniu telefonicznym.

czynna czynna czynna czynna czynna

Dermatologiczna lek. med. A. Bednarek, Choroby tarczycy dr med. E. Schneider, Okulistyczna lek. med. H. Waliszewska,

Waldemar KieÂłczewski

Specjalista pediatra chirurg dzieciÄ&#x2122;cy

zdrowia psychicznego neurologiczna laryngologiczna logopedyczna stomatologiczna

PORADNIE PRYWATNE

Gabinet Leczenia Nerwic

lek. med. Henryk GĂłrniak

Zofia GĹ&#x201A;adych

PORADNIE SPECJALISTYCZNE â&#x20AC;&#x201C; BEZPÂŁATNE

tel. 061 4366-328, 0608-590-821 czynna: pn. 16.00-18.30 Ĺ&#x203A;roda, piÄ&#x2026;tek, sobota 9.00-12.00 czw. 10.00-14.00, 16.00-18.30

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Fromborska 27

PORADNIA ORTODONTYCZNA

NZOZ

ul. Culica 2d/26

17

Lek-295

PRACOWNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ tech. dent. Lidia Kumecka

www.wrzesnia.info.pl

GABINET LEKARSKI

GABINET STOMATOLOGICZNY

Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne

41&$+"-*45"$)03Âť#1Â&#x152;6$t*/5&3/*45"

HIPOKRATES

lek. med. Katarzyna Kostrzewska

ul. WaryĹ&#x201E;skiego 6c, WrzeĹ&#x203A;nia

PAWEÂŁ KRUPKA

Zabiegi w powiÄ&#x2122;kszeniu! PeĹ&#x201A;en zakres Ĺ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E;

WRZEĹ&#x2019;NIA ul. LAZUROWA 2 tel. 61 436-35-66,

Poradnia Medycyny Pracy !"# Opieki Zdrowotnej â&#x20AC;&#x17E;SPECIMEDâ&#x20AC;?

$%&'(()*+,(*+$,-'$&./&-(0+%       

    

        !!"#$!!% "!!"#&'!

Os. LipĂłwka

pn, wt, czw, pt 1500â&#x20AC;&#x201C;1900

GABINET LEKARSKI Lek. Gerard WilczyĂąski

Specjalista otolaryngolog WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Ciszaka 26 poniedzia[ek i czwartek 16.00 â&#x20AC;&#x201C; 17.00 rejestracja telefoniczna 61 436-51-64, 602-664-925

Lek-278

profilaktyka, wybielanie zÄ&#x2122;bĂłw stomatologia estetyczna chirurgia implantologia specjalistyczne leczenie kanaĹ&#x201A;owe pod mikroskopem protetyka schorzenia przyzÄ&#x2122;bia ortodoncja â&#x20AC;&#x201C; aparaty staĹ&#x201A;e wszystkie rodzaje RTG stomatologicznych â&#x20AC;&#x201C; bez skierowaĹ&#x201E;. Zaprasza od poniedziaĹ&#x201A;ku do piÄ&#x2026;tku 9.00-21.00 Rejestracja 61-436-72-48, 507-117-063

Lek-227c

62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. SĹ&#x201A;owackiego 62 przyjÄ&#x2122;cia: poniedziaĹ&#x201A;ek i Ĺ&#x203A;roda od 16.00 rejestracja telefoniczna - 790-782-702 BADANIE KIEROWCĂ&#x201C;W

lek. stom. ogĂłlnej

Lek-315

Prywatny

Gabinet

Laryngologiczny Dr med. Ĺ ukasz Borucki www.orl-centrum.pl

Tel. 61 437 05 87

OKULISTYKA

DEPILACJA LASEROWA

Specjalista ChorĂłb Oczu Klaudia StefaĹ&#x201E;ska-GĂłral

NAJSKUTECZNIEJSZY SYSTEM TRWAĹ EGO USUWANIA ZBÄ&#x2DC;DNEGO OWĹ OSIENIA

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. KiliĹ&#x201E;skiego 14 poniedziaĹ&#x201A;ek - Ĺ&#x203A;roda GABINET PRYWATNY - czwartek, piÄ&#x2026;tek NFZ

LASER DIODOWY MEDIO STAR

Rejestracja 600-601-035 pon. 10.00-17.00, wt. 9.00-14.00 Ĺ&#x203A;r. 8.00-16.00

Lek-235c

28 paĹşdziernika 2011

NOWOĹ&#x161;Ä&#x2020;!!! LASER VARILITE

Gabinet Lekarski

ZAMYKANIE NACZYĹ&#x192; NA TWARZY I KOĹ&#x192;CZYNACH DOLNYCH, USUWANIE PRZEBARWIEĹ&#x192;, FOTOODMĹ ADZANIE

USG â&#x20AC;&#x201C; sonda brzuszna i pochwowa

Katarzyna CzĂŞstochowska spec. ginekolog poonik WrzeĹ&#x201C;nia ul. KiliĂąskiego 4

tel. kom. 509 241 817

BEZPĹ ATNE BADANIA SĹ UCHU WrzeĹ&#x203A;nia, Med+Reh ul. SĹ&#x201A;owackiego 42

wtorek 13:00 - 17:00 Ĺ&#x203A;roda 9:00 - 13:00 piÄ&#x2026;tek 11:00 - 15:00 poniedziaĹ&#x201A;ek 14:00 - 18:00

 

Lek-276a

WrzeĹ&#x203A;nia, SPECIMED

VM0QJFT[ZOt/08:"%3&4

wtorki i czwartki od 16.00

Lek-229a

Informacja, rejestracja: AMIKA, ul. PiastĂłw 16, tel. 61-4379-999

POO NICTWO â&#x20AC;&#x201C; GINEKOLOGIA

Rejestracja tel. 602 177 154 i 4360 102

LARYNGOLOG lekarz specjalista

Danuta Kowalska WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Sšdowa 6 umowa z NFZ (skierowanie) - tel. 61 436 78 32 w poniedziaÂłki i czwartki od 14.00 we wtorki, Ĺ&#x201C;rody od 9.00, w pitki od 8.00 GABINET PRYWATNY WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Dšbrowskiego 8/1 wtorek od 18.00, pištek od 16.00 rejestracja we wtorki i pitki po 15:00 tel. 61 436 11 95

GABINET INTERNISTYCZNO-HOMEOPATYCZNY WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Paderewskiego 50a

Dr nauk medycznych DANUTA MIKOAJEWSKA Specjalista chorĂłb wewntrznych Specjalista medycyny rodzinnej Czynne pon. - czw. TYLKO PO REJESTRACJI TELEFONICZNEJ

tel.: 61 436 30 24


18

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

28 paĹşdziernika 2011

  

www.wrzesnia.info.pl

KSERO

  

 # $ % &  ' (' ) *

#"+    $ 

cz-b A4: 0,20 A3: 0,35 kolor: A4: 2,50 A3: 5,00

zĹ&#x201A; zĹ&#x201A; zĹ&#x201A; zĹ&#x201A;

Jana PawĹ&#x201A;a II 14, WrzeĹ&#x203A;nia Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? tel. (61) 640-01-01

ww-197

     123  !    "  

Biuro Podróşy i UbezpieczeĹ&#x201E; GROMADA

OGĹ OSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOĹ&#x161;CI

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Opieszyn 8 (obok Biedronki) tel. (61) 436-16-42, kom. 609-896-349

WYCIECZKI

    

 ,   /   / ' $  % &  ' ( )  1 ) / #  * * , 8; < 8=>> '

naleĹźÄ&#x2026;cej do: â&#x20AC;&#x17E;Trans-Serviceâ&#x20AC;? Sp. z o.o.

WYJAZDY Z WRZEĹ&#x161;NI t#*-&5:"650,"308& t#*-&5:-05/*$;& t6#&;1*&$;&/*"8:+";%Âť8 ;"(3"/*$;/:$)

Roz-1076

Ĺ&#x203A;p. Romana Ĺ apawca

TROPIKALNA WYSPA 12.11.2011 BERLIN KIERMASZ Ĺ&#x161;WIÄ&#x201E;TECZNY 10.12.2011

POLECAMY TAKĹťE 8:$*&$;,**8$;"4: ;"(3"/*$;/&-"45.*/65& 563$+"t(3&$+" '3"/$+"**//& 6#&;1*&$;&/*"0$"$%0.:.*&4;,"/*"

/"+4;&34;"0'&35"

 

D'$,*F,OQS+M+-@UK,M+*+:+(,-"'0=K+-$0 D'$,*F,OJ+M+-@USSK,M+*+:+(,-"'0=K+-$0 D'$,*F,OHS+M+-@UHK,M+*+:+(,-"'0=K+-$0 D'$,*F,OQ+M+-@JUJHK,M+*+:+(,-"'0=K+-$0 D'$,*F,OQU+M+-@HJQK,M+*+:+(,-"'0=K+-$0 D'$,*F,OQ+M+-@HJK,M+*+:+(,-"'0=K+-$0    V V  /"" L $ T HH V $ "+ //WKHH

+8572:1,$ 0$7(5,$ĂŁÂą: %8'2:/$1<&+ 6.ĂŁ$'23$ĂŁ8  

!" #" $

%&'

 "

 <; !C! !* A < $ 

> < A;;B ? ;?E!!A !*G  H < "C <IJ ?E!"#$%&"'#$()$*+%*,-$(.+" #!/0:0(,&,;<$=)+>*+%'0?&!&@"'CD!+",'%&"+($0$(&0"(0 &+-0/ (,+F"0%HJD($-)-$0%'+()'+%&,*-)F,'($0"!=K+ #+L=$M"'0'(,='+()=KD+%M"'0D,:)-D"+D'0M"'0&,">!!%&(0 >+($0+>",($='+(0>+&/@

t*+; < => !!? * t?!+*@A !;**;B;;B

Sklep ABC dla domu Fabryczna 19, tel. 61 4366-642

 #"  # " " "q

 "x J"  ""J J "  9 V $% % HH $% H % "  K  >  $   #$  $%" <X O V L $ KHK =  @ % > % "  > $ T L  %!$ )   # C  $B% C   C "  <XY O V H $ HK =    $! $ ! &@ /" C

C " GZZ[?L[HH   HH  $"%@$ $@ " %   B  A #$  $%# #"  % /"" E % #@ $ !  % @ %"@@ $% $ "    %  ) $ % $%

 $@ A   %  $ %" C $" $$ %A" Y %  HL H  $$ %"  O! &# /" C \ # H W>H /"" < + # ]$""$ = # C ! Y % H  

  # # (#  " $ % ;"C A ! * % /" $   ! !  " $%    C %A %""

OKUCIA BUDOWLANE hurt-detal  samozamykacze  

 OKUCIA MEBLOWE hurt-detal

 

DRZWI SUWANE

  ROLETY  KARNISZE  LISTWY  OKAPY KUCHENNE

Skl-598a

U;0.N1.

Komornik SÄ&#x2026;dowy przy SÄ&#x2026;dzie Rejonowym we WrzeĹ&#x203A;ni Mariusz Celmer (tel. 61-4374-930) ogĹ&#x201A;asza, Ĺźe dnia 23.11.2011 r., o godz. 12.00 w budynku SÄ&#x2026;du Rejonowego we WrzeĹ&#x203A;ni majÄ&#x2026;cego siedzibÄ&#x2122; przy ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 10 w sali nr 14, odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; druga licytacja nieruchomoĹ&#x203A;ci stanowiÄ&#x2026;cej: dziaĹ&#x201A;ka o nr 3776/5 o pow. 2.500 mkw niezabudowana, nr 3776/6 o pow. 2.244 mkw niezabudowana, nr 3776/7 o pow. 2.708 mkw zabudowana budynkiem do rozbiĂłrki nr 3776/8 o pow. 1.232 mkw droga nr 3776/9 o pow. 854 mkw niezabudowana, nr 3776/18 o pow. 1.049 mkw zabudowana budynkiem biurowo-handlowym nr 4456/2 o pow. 3.394 m kw niezabudowana 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia dla ktĂłrej WydziaĹ&#x201A; KsiÄ&#x2026;g Wieczystych SÄ&#x2026;du Rejonowego we WrzeĹ&#x203A;ni prowadzi KsiÄ&#x2122;gÄ&#x2122; WieczystÄ&#x2026; nr KW 22565. Suma oszacowania wynosi 1.708.938,00 zĹ&#x201A;, zaĹ&#x203A; cena wywoĹ&#x201A;ania jest rĂłwna 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1.139.292,00 zĹ&#x201A;. Licytant przystÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cy do przetargu zobowiÄ&#x2026;zany jest zĹ&#x201A;oĹźyÄ&#x2021; rÄ&#x2122;kojmiÄ&#x2122; w wysokoĹ&#x203A;ci 1/10 sumy oszacowania tj. 170.893,80 zĹ&#x201A; w gotĂłwce lub na konto komornika PKO BP SA I O Centrum w GnieĹşnie 23 1020 4115 0000 9602 0004 0204. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1kpc w przetargu nie mogÄ&#x2026; uczestniczyÄ&#x2021; osoby, ktĂłre mogÄ&#x2026; nabyÄ&#x2021; nieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; tylko za zezwoleniem organu paĹ&#x201E;stwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiĹ&#x201A;y oraz inne osoby wymienione w tym artykule. NieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; moĹźna oglÄ&#x2026;daÄ&#x2021; w dniu 9.11.2011 r., od godz. 9.30 do 10.00. Komornik SÄ&#x2026;dowy

OGĹ OSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOĹ&#x161;CI Komornik SÄ&#x2026;dowy przy SÄ&#x2026;dzie Rejonowym we WrzeĹ&#x203A;ni Mariusz Celmer (tel. 61-4374-930) ogĹ&#x201A;asza, Ĺźe dnia 23.11.2011 o godz. 12.20 w budynku SÄ&#x2026;du Rejonowego we WrzeĹ&#x203A;ni majÄ&#x2026;cego siedzibÄ&#x2122; przy ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 10 w sali nr 14, odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; pierwsza licytacja ½ czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci nieruchomoĹ&#x203A;ci niewydzielonej naleĹźÄ&#x2026;cej do: Maciej JagodziĹ&#x201E;ski Hanna JagodziĹ&#x201E;ska stanowiÄ&#x2026;cej: udziaĹ&#x201A; w nieruchomoĹ&#x203A;ci lokalowej poĹ&#x201A;oĹźonej we WrzeĹ&#x203A;ni przy ul. 68 PuĹ&#x201A;ku Piechoty 8a, o pow. uĹźytkowej lokalu 43,5 m kw oraz piwnica o pow. 2,50 m kw i udziaĹ&#x201A;em w gruncie 62-300 wrzeĹ&#x203A;nia, 68 PuĹ&#x201A;ku Piechoty 8a/4 dla ktĂłrej WydziaĹ&#x201A; KsiÄ&#x2026;g Wieczystych SÄ&#x2026;du Rejonowego we WrzeĹ&#x203A;ni prowadzi ksiÄ&#x2122;gÄ&#x2122; wieczystÄ&#x2026; nr KW 31728. Suma oszacowania wynosi 69.460,00 zĹ&#x201A;, zaĹ&#x203A; cena wywoĹ&#x201A;ania jest rĂłwna 3/4 sumy oszacowania i wynosi 52.095,00 zĹ&#x201A;. Licytant przystÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cy do przetargu zobowiÄ&#x2026;zany jest zĹ&#x201A;oĹźyÄ&#x2021; rÄ&#x2122;kojmiÄ&#x2122; w wysokoĹ&#x203A;ci 1/10 sumy oszacowania tj. 6.946,00 zĹ&#x201A; w gotĂłwce lub na konto komornika PKO BP SA I O. Centrum w GnieĹşnie 23 1020 4115 0000 9602 0004 0204. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogÄ&#x2026; uczestniczyÄ&#x2021; osoby, ktĂłre mogÄ&#x2026; nabyÄ&#x2021; nieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; tylko za zezwoleniem organu paĹ&#x201E;stwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiĹ&#x201A;y oraz inne osoby wymienione w tym artykule. NieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; moĹźna oglÄ&#x2026;daÄ&#x2021; w dniu 9.11.2011 r., od godz. 9.00 do godz. 9.30 Komornik SÄ&#x2026;dowy


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

 PR 

532-545-835

Szkolenia

O

M

O

okresowe kierowcĂłw

CJA

dawny kurs na przewĂłz rzeczytel. 609-494-824

Bd-330

Dojazd do klienta 512-133-082 511-104-521 marpol.plus.wrzesnia@wp.pl www.marpolplus.com.pl

> Niebankowe > Bez BIK-u >   >     >   lub w domu19

/.; 3.

LIGA OBRONY KRAJU OĹ&#x203A;rodek Szkolenia KierowcĂłw we WrzeĹ&#x203A;ni przy ul. SĹ&#x201A;owackiego tel. 61 4360-291, tel. kom. 500-135-439 w godz. 7-18, w soboty 7-13

!4<.//= ><..3;

OGĹ ASZA ZAPISY NA KURS PRAWA JAZDY kat. A, B, C, T, E-B, E-C, D OTWARCIE KURSU: 7.11.2011 r. godz. 16.30 CZAS TRWANIA KURSU 4-6 TYGODNI

46'''.? 46''''.?

Gwarantujemy: tXZTPLPXZLXBMJĂśLPXBOÇ&#x152;LBESÇ&#x2014;

%$-@/. 4+($-@/

t[BKÇ&#x2014;DJBUFPSFUZD[OF tEPT[LPMFOJB tLPNQVUFSEPEZTQP[ZDKJLVSTBOUĂ&#x2DC;X tNPČ&#x2C6;MJXPÇ´Ç&#x17D;LPS[ZTUBOJB[QMBDVNBOFXSPXFHP tCBEBOJBMFLBSTLJFOBNJFKTDV tSBUZ

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ! Przyjmujemy zapisy na szkolenie okresowe kierowcĂłw oraz operatora wĂłzka widĹ&#x201A;owego

OPONY

UĹťYWANE WrzeĹ&#x203A;nia Wojska Polskiego 13 (budynek USI) wjazd od ul. KosynierĂłw Sa-461

RUUD] RUD] D]

6D

$XWR7DSLFHUQLD $ XWWR 7DSLLFHUQLLD

0DUHN'RODFLĂžVNL :U]HÄ&#x2C6;QLDXO6]HURND

ZAKĹ AD BETONIARSKI â&#x20AC;&#x17E;PIOTROWSCYâ&#x20AC;? Nekla, ul. Dworcowa 22 A, www.piotrowscy.pl tel. (0 61) 43 72 079, tel./fax (0 61) 43 86 313

BETON towarowy - pompa 24 metry STROPY Teriva - dowĂłz do 50 km GRATIS BLOCZKI betonowe M-5 i M-6

Redaguje zespĂłĹ&#x201A;: Waldemar Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;ski (redaktor naczelny), Maria KosiĹ&#x201E;ska (z-ca redaktora naczelnego). Biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;: Maria KosiĹ&#x201E;ska, Arleta Kretkowska, Artur Mokracki, Natalia Pacanowska, Marika Wojtela. 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14, tel. 61 436 52 70, fax 61 640 01 01, biuro@wrzesnia.info.pl, http://www.wrzesnia.info.pl SkĹ&#x201A;ad komputerowy (reklamy@wrzesnia.info.pl): Anna Jakubek. Projekt graficzny: Tomasz Wojciechowski. Wydawca: Wydawnictwo KROPKA Jolanta i Waldemar Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;scy, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, SzczeciĹ&#x201E;ska 5. Druk: Drukarnia AGORA SA, PiĹ&#x201A;a, ul. Krzywa 35. KolportaĹź: Mariusz Tomczak, tel. 603 118 930. Redakcja â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstĂłw oraz nadawania tytuĂłw listom. TekstĂłw i materiaĂłw niezamĂłwionych nie zwracamy. AnonimĂłw nie drukujemy. Redakcja â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? nie odpowiada za tre reklam i ogosze. Wzory reklam zastrzeone.

NADPROĹťA L-19 PUSTAKI Ĺ&#x161;CIENNE ALFA OGRODZENIE BETONOWE KERAMZYT IZOLACYJNY Bd-210b

Edu-321

s/HDVLJQDPDV]\Q\ LXU]Â&#x2022;G]HQLD s.UHG\W\GODILUP LUROQLNĂ?ZEH]GRFKRGX

CHWILĂ&#x201C;WKI

Kre-270

  POĹťYCZKI

Kre-268

s.UHG\W\ s.RQVROLGDFMD RGGÂ?XÂ&#x203A;HQLRZH SRG]DVWDZKLSRWHNL s.RQVROLGDFMDJRWĂ?ZNRZD s.UHG\W\VDPRFKRGRZH

www.wrzesnia.info.pl

Edu-364

MARPOL PLUS

Kre-265a

28 paĹşdziernika 2011


20

28 października 2011

Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (61) 436-52-70

Zapraszamy Pastwa serdecznie na

IMPREZ ANDRZEJKOW Sobota, 26.11.2011 r. Cena 220 z od pary. Do taca przygrywa zespó TEMPUS EXCLUSIVE BAND Nowy Folwark Wrzenia, ul. Mostowa 1 tel. 061 438 80 08 www.nowyfolwark.pl

Rezerwacja miejsc: tel. 510 066 698, 607 072 525

www.wrzesnia.info.pl

MENU OBIAD (2 porcje na osob) •ROLADA WIEPRZOWA PO POZNASKU •KOTLET DE VOLAILLE •APA NIEDWIEDZIA Z BOCZKIEM PO WIEJSKU •PANIER DROBIOWY Z PIECZARKAMI DODATKI •ZIEMNIAKI GOTOWANE/SMAONE •FRYTKI/KROKIETY •WARZYWA GOTOWANE W PRZYPRAWACH •SURÓWKI •PYZY •SOS PIECZENIOWY DESER •LODY Z BIT MIETAN, OWOCAMI I POLEWAMI •KAWA I HERBATA B/O ZIMNY BUFET (1,5 porcji na osob) •PATERY MI S PIECZONYCH •GALART DROBIOWY • LEDZIK NA STYL COUNTRY •SMALEC WIEJSKI, OGÓREK, PIECZYWO •SAATKA GYROS KOLACJA •DO WYBORU FLACZKI WIEPRZOWE LUB BARSZCZ CZYSTY •0,5 LITRA WÓDKI NA PAR

•2 L NAPOI NA PAR

Zapraszamy Pastwa serdecznie na

MENU

SYLWESTER 2011

KOLACJA (3 porcje na osob) •ROLADA WIEPRZOWA PO POZNASKU •KOTLET DE VOLAILLE •SAKIEWKA WIEPRZOWA Z FARSZEM •APA NIEDWIEDZIA PO WIEJSKU Z BOCZKIEM •PANIER DROBIOWY Z PIECZARKAMI

w cenie 350 z od pary Nowy Folwark Wrzenia, ul. Mostowa 1 tel. 061 438 80 08 www.nowyfolwark.pl

Do taca przygrywa zespó TEMPUS EXCLUSIVE BAND

Rezerwacja miejsc: tel. 510 066 698, 607 072 525

DODATKI •ZIEMNIAKI GOTOWANE/SMAONE •PYZY •KROKIETY •SZARE KLUCHY •KAPUSTA ZASMAANA •WARZYWA GOTOWANE W PRZYPRAWACH •SURÓWKI DESER • CIASTO (2 kawa ki na osob) •KAWA I HERBATA B/O ZIMNY BUFET (2 porcje na osob) •ROLADA OSOSIOWA Z SEREM I SZPINAKIEM • TATAR WOOWY Z JAJKIEM • LEDZIK NA STYL COUNTRY •RYBA PO GRECKU •PATERY MI S W GALARECIE •SAATKA GYROS NIADANIE (1,5 porcji na osob) •GOLONKA PO BAWARSKU •EBERKA PEKLOWANE •SZASZYK WIEPRZOWY •PIECZYWO •KAPUSTA GOTOWANA Z BOCZKIEM •UREK Z JAJKIEM LUB FLACZKI WIEPRZOWE DO WYBORU DODATKOWO •0,5 L WÓDKI NA PAR •2 L NAPOI NA PAR •NA STOACH SMALEC, PIECZYWO WIEJSKIE, OGÓRKI

Numer 1121  

Wiadomosci Wrzesinskie