Page 1

Kultura, s. 11

Anna Janasik: – Czytajcie ksiąşki... zakazane!

SamorzÄ…d, s. 8

Piłka siatkowa, s. 28

Moşna być radną i gospodarować na powiatowej ziemi?

Krispol i Orkan rozpoczęły ligi od pewnych zwycięstw

30 września 2011 NR 39 (1117/XXII) INDEKS 366773 ISSN 1234-1363 CENA 2,90 zł (w tym 5% VAT) redakcja: 61 437 49 50, biuro ogłoszeń: 61 436 52 70

Weekendowy dyĹźur reporterĂłw:

Szpitalne zmiany Budowa szpitala ruszy ponownie, a prezes Zbyszko Przybylski dostał przyzwoitkę.

CHCESZ ZGĹ OSIĆ JAKIEĹš ZDARZENIE? DZWOĹƒ!

Spółdzielnia czy wspólnota – co lepsze? Temat tyg. s. 13 i 2 Dlaczego Ogrodowicz musiał odejść z WOS-R? Aktualności, s. 3 To nie narkotyki, a serce przyczyną śmierci 22-latka Zdarzenia, s. 4

Tomasz Małecki

Przez ostanie tygodnie pachniao skandalem. Budowa szpitala stana, za gówny wykonawca, warszawska Grupa 3J, znalaz si na skraju bankructwa. Podwykonawcy mieli i nadal maj powane kopoty z odzyskaniem zalegoci. – Podpisalimy umow na dostaw betonu z podwykonawc – Haniewiczem, ale Grupa 3J podpisaa tzw. umow gwarantujc zapat. Niestety Grupa 3J nie wypenia zobowiza wobec nas, nie pokrya dugu Haniewicza. Oni dokadnie nam zalegaj 559 tys. z – informowa redakcj w zeszym tygodniu Kornel Pawlak, kierownik zakadu Górade Beton z Gniezna. I n n y p o d w y ko n a w c a , n i e chce ujawnia nazwiska, mówi o zalegociach na poziomie ponad 300 tys. z.: – Zwróciem si bezporednio do szpitala o zapat – in-

501 677 731 lub 501 677 838

www.wrzesnia.info.pl

 Starosta Dionizy Jaśniewicz (z prawej) uderzył pięścią w stół i ograniczył kompetencje prezesa Przybylskiego formuje. – Niby mam dosta te pienidze, ale prezes Przybylski czeka na ruch ze strony 3J. Ile zatem wynosz zalegoci wobec „wrzesiskich� firm? Aleksander Panek, prokurent (penomocnik) konsorcjum, które wygrao przetarg na budow szpitala, twierdzi, e jest to kwota okoo 1,5 mln z. Z. Przybylski na sesji rady powiatu poda kwot o pó miliona wysz. Z raportu Krajowego Rejestru Dugów (stan

na 29 wrzenia) wynika, e Grupa 3J jest zaduona na 242 tys. 485 z. Wród wierzycieli, póki co, nie ma firm zaangaowanych w budow wrzesiskiego szpitala. Przed ubiegotygodniow sesj na terenie budowy zebraa si komisja zdrowia rady powiatu. Radnych oprowadza i udziela informacji prezes spóki Szpital Powiatowy Zbyszko Przybylski. Wtedy nie mia wtpliwoci: – W tej chwili tak wyglda,

Fot. TOM

jakby zostay wyprowadzone pienidze przez waciciela 3J. Firma jest do sprzedania; wskazuj na to inne jej budowy. NiektĂłrzy radni sugerowali, aby zerwa kontrakt. Sytuacja zmienia si trzy dni pĂł niej, w pitek. Wtedy z wadzami szpitala i powiatu spotka si Panek, ktĂłry przedoy projekt wznowienia prac na budowie.

>>

Reklama

dok. na s. 8

Napad na Bliską – policja poszukuje świadków By poniedziaek. Dochodzia 21.00. Pracownice stacji paliw Bliska przy ul. Wrzesiskiej w Pyzdrach ju odliczay czas, jaki pozosta im do koca pracy. W tym momencie pod jeden z dystrybutorów podjecha samochód osobowy, najprawdopodobniej citroen C5. Wyszed z niego mody mczyzna w okularach i czapce z daszkiem na gowie. Zatankowa za 220 z oleju napdowego. Sceny niczym z sensacyjnego filmu rozegray si dopiero, gdy wszed do budynku. Wycign nó, którym ster-

roryzowa kobiety. Zada wydania wszystkich pienidzy. Te, nie majc innego wyjcia, przekazay mu utarg. Gdy ju cel osign, zacign je na zaplecze i rozkaza pooy si na pododze. Tymczasem sam wyszed z budynku, wsiad do auta i odjecha w nieznanym kierunku. Z policyjnych ustale wynika, e napastnik móg mie od 30 do 40 lat i okoo 170 cm wzrostu. By szczupej budowy ciaa. Nastpnego dnia powsta jego portret pamiciowy. Mimo prób nie udao nam si skontaktowa z pracownicami stacji paliw. – Na razie nie pracuj. Musz doj do siebie. Do koca tygodnia bd przebyway w domach – usyszelimy tylko od dzierawcy obiek-

Napad w Pyzdrach ma wiele wspólnego z tym, do którego doszo ponad miesic temu w Ko minie Wielkopolskim. Take w poniedziaek, tyle e 22 sierpnia, tu przed zamkniciem do jednej z tamtejszych stacji paliw wtargn mody mczyzna. Mia czapk z daszkiem i okulatys. z pado upem sprawcy, który w ciemnej oprawie. Groc uyry noem sterroryzowa pracowciem noa, zada wydania przez nice stacji paliw pracownic placówki pienidzy, a po ich otrzymaniu uciek. Jego rysopis odpowiada temu sporzdzonemu przez wrzesiskich policjantów. tu. Ju wczeniej zdarzay si wa– Te zdarzenia maj wiele wspólnemania do niego. Za kadym razem go – przyznaje ich rzecznik Krzysztof upem sprawców pada asortyment Szczeniak. Za naszym porednicsklepu, gównie papierosy. Jeszcze twem zwraca si z prob o kontakt nigdy nie wygldao to tak powanie, do wszystkich wiadków, którzy mojak feralnego wieczoru 26 wrzenia. gli widzie napastnika. TOS

11,5

Sikorskiego 31 

  Sa-457a

Sprawcę interesowały tylko pieniądze. Po ich otrzymaniu odjechał niczym niewzruszony.

  


30 września 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

2 Temat tygodnia WspĂłlnota w bloku

P

Antoni Cyraniak, emeryt: – Mieszka mi się w bloku bardzo dobrze. Mam dobrych sąsiadów, şyjemy w zgodzie, nie mogę narzekać. Teraz tworzymy wspólnotę. To lepsze rozwiązanie niş spółdzielnia, poniewaş sami moşemy decydować, na co są przeznaczane nasze pieniądze. Blok jest zadbany i to jest dowód na to, şe dobrze gospodarujemy funduszami.

o trzech dugich tygodniach wróciem do pracy i do Moich Ukochanych Czyteln i kó w. Wy b a c z c i e moj nieobecno – mnie te potrzebny jest czasem urlop. Wracam sobie, a tu same nowoci – dymisja szefa WOS-R-u, zmiany w zarzdzie szpitala. Obie zaskakujce. O pierwszej trudno mi co powiedzie, bo i burmistrz, i sam zainteresowany nie chc mówi o powodach odejcia dyrektora, natomiast drug oceniam pozytywnie. eby by precyzyjnym – podoba mi si to, e w ogóle nastpuj jakie zmiany, chocia oczywicie dzisiaj jest jeszcze za wczenie, aby móc powiedzie, e wreszcie odpowiedni ludzie trafili w odpowiednie miejsca. To si dopiero okae. O ile dobrze rozumiem to, co mówi starosta, to teraz lekarz Zbyszko Przybylski (nadal prezes spóki) ma si zaj wycznie budow nowego szpitala, majc do pomocy wiceprezesa, urzdnika Adama Jasinskiego, zostawiajc cakowicie biece zarzdzanie szpitala dyrektorowi, który zostanie powoany lada dzie. Mam nadziej, e pienidze na uposaenie wicka pochodz z oszczdnoci na wynagrodzeniu prezesa...

Waldemar Śliwczyński

Moim zdaniem

Graşyna Nowak, chemik: – Nie mieszkam juş w bloku, jakiś czas temu wyprowadziłam się poza miasto. W bloku czułam się jak w klatce. Jak byłam niezamęşna i bezdzietna, to moşe było to dobre rozwiązanie, bo ekonomiczne. Teraz, gdy mam dzieci, bloki nie wchodzą w grę.

Jan Kryszak, rencista: – W blokach najwaşniejsze jest, şeby dobrze şyć z sąsiadami. Spółdzielnia czy wspólnota? Trudno jednoznacznie powiedzieć, co lepsze. Spółdzielnie mają więcej pieniędzy i mogą więcej zrobić, ale powinny bardziej wychodzić do ludzi. Odpowiadać na potrzeby mieszkańców. We wspólnocie fundusze są mniejsze, więc, şeby coś zrobić, trzeba się bardziej zaangaşować i przede wszystkim dogadywać. Karolina Szalaty, gospodyni domowa: – Raczej dobrze mieszka mi się w bloku, nie mogę narzekać. ŝałuję tylko, şe nie mogę mieć ogródka i dzieci nie mają przestrzeni. Myślę, şe spółdzielnia to dobre rozwiązanie dla mieszkańców bloków. Przez lata nie miałam z nimi problemów. Spółdzielnia po prostu sprawdza się w praktyce.

zdaniem uşytkowników www.wrzesnia.info.pl Vanitas: Spółdzielnia spółdzielni nierówna. Wspólnota

wspólnocie teş. Wszystko zaleşy na jakiego zarządcę przyjdzie nam trafić. Osobiście nie wyobraşam sobie likwidacji spółdzielni i podziału jej majątku na wspólnoty. Nie chciałbym, aby osiedle zostało podzielone na getta, z których kaşde odgrodziłoby się, prędzej czy później, wysokim płotem. Wskutek tego, powstałoby pewnie wiele nieporozumień, a znając juş przykłady z innych miast, wiadomo jak to się zaczyna i jak kończy. Zaczyna się na osobnym śmietniku zamykanym na kłódkę, kończy na wysokim płocie. Później juş tylko pozostaje şmudna droga sądowa. Madmips: Mieszkałem w spółdzielni i teraz ze wspólnotą... W spółdzielni pieniądze znikają, a efektu nie widać, we wspólnotach są przejrzyste zasady, ale po pierwszym spotkaniu ludzie zaczynają mieć wszystko w d..., co potrafi wykorzystać zarząd. Nie potrafiłbym wskazać co jest lepsze, widać to natomiast zimą, gdy na teren wspólnoty mogę wjechać autem, a na teren spółdzielni ledwo wejść...

Działalność Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest: bardzo dobra

opinie internautĂłw na www.wrzesnia.info.pl

SONDA

W tym tygodniu zajmujemy się spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi. Wrzesińskich przechodniów zapytaliśmy, jakie są plusy i minusy mieszkania w bloku oraz co lepiej spełnia swoją funkcję: spółdzielnia czy wspólnota?

nie mam zdania 10% 7%

68%

15%

dobra zła

Satyryczny komentarz tygodnia: bezpieczeństwo to sprawa najwaşniejsza...

jedno pytanie – jedna odpowiedź

Jak zreformować spółdzielczość? Tomasz Małecki: Był pan posłem sprawozdawcą sejmowej Komisji Gospodarki, która przygotowała nowe ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Ustawy jednak przepadły, inne partie nie poprały pomysłu PO Marek Zieliński, poseł PO: – Chodziło o to, by osłabić władzę zarządów, zwłaszcza wielkich molochów, ochów, a równocześnie dać tysiącom członków spółdzielni ielni impuls do większej aktywności. Planowane zmiany ny miały zapewnić spółdzielniom więcej jawności, przejrzystoejrzystości i demokracji. Ustawa wymuszałaby na spółdzielpółdzielniach przekazanie wspólnotom nieruchomościi z chwilą wyodrębnienia w nich pierwszego własnościowego iowego mieszkania. Taka postawa opozycji w efekcie zaszkodzi samym spółdzielcom i utrwali patologię w niektórych spółdzielniach.

Magazyn Zboşowy z Mieszalnią Pasz GS „S.Ch.� Września, ul. Kolejowa 10 tel. 663 990 249 Zapraszamy

GS „S.Ch.� Września ul. Kolejowa 10 tel. 61 4361 653

Zapraszamy

 !",$ #$ % &' RERN&HQRVX

()'(*+*+&

Tarcica obrzynana i nieobrzynana

61 436-27-33, 436-29-49

Deska tarasowa (dwustronnie ryflowana) Nekla ul. Dworcowa 33 Roz-863

EKO-GAZ

  

wykonuje wiby dachowe wg zamĂłwie. boazerie podbiciowe impregnacja cinieniowa drewno kominkowe

DOM-GAZ

GAZ

./,0$7<=$&-(TARTAK NEKLA

GAZ pn.-sob. 7.00-19.00 nd. 8.00-14.00

W rozliczeniu moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wymiany zboĹźa na pasze lub inne towary.

     

tel. 061 4386-046, fax 061 4386-076

0605-338-906, 0605-550-379

61 436-46-84 604-710-781 pn-sob 8.00-19.00 niedziela 9.00-13.00

SKĹ AD DREWNA I WÄ&#x2DC;GLA Gutowo MaĹ&#x201A;e, ul. Powidzka 9 (przy torach kolejowych), tel./fax 61 437-64-56

tLPOTUSVLDKFEBDIPXF tUBSDJDBPCS[ZOBOB t8Ć&#x2013;(*&-,".*&//: #36/"5/: tESFXOPPQBÂ&#x2019;PXFLPNJOLPXF

%045"8:0000 693-631-996

Roz-1039

Korzystne ceny, dowĂłz, doradztwo.

Prowadzimy: tskup zboĹźa i rzepaku tsprzedaĹź pasz dla trzody i drobiu

Sa-412a

twÄ&#x2122;giel - kostka, orzech, groszek, ekogroszek, miaĹ&#x201A;y tnawozy - szeroki asortyment tNBUFSJBÂ&#x2019;ZCVEPXMBOF

Roz-1043

Oferujemy:

Roz-1044

Reklama


30 wrzeĹ&#x203A;nia 2011

WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

www.wrzesnia.info.pl

3

AktualnoĹ&#x203A;ci

ChcÄ&#x2026; nam zlikwidowaÄ&#x2021; prokuraturÄ&#x2122; rejonowÄ&#x2026;

To przez korty? Z. Ogrodowicz: â&#x20AC;&#x201C; Chc odej z nienaruszon opini. Dzikuj wszystkim za wspĂłprac.

Zbigniew Ogrodowicz nie jest juĹź dyrektorem WrzesiĹ&#x201E;skich ObiektĂłw Sportowo-Rekreacyjnych. â&#x20AC;&#x201C; Rozstalimy si â&#x20AC;&#x201C; informuje lakonicznie burmistrz Wrzeni Tomasz Kauny. Ogrodowicz w pitek 23 wrzenia zoy na rce burmistrza dymisj. â&#x20AC;&#x201C; Od jakiego czasu nie znajdowalimy wspĂłlnego jzyka â&#x20AC;&#x201C; dodaje burmistrz. â&#x20AC;&#x201C; Chodzi midzy innymi o nieskonsultowanie ze mn i zlecenie koncepcji zadaszenia kortĂłw â&#x20AC;&#x201C; wyjania. Dodajmy, e o koncepcji zbudowania krytych kortĂłw burmistrz dowiedzia si z... â&#x20AC;&#x17E;Wiadomoci Wrzesiskichâ&#x20AC;?. Przynajmniej tak twierdzi

wodarz miasta. Dodajmy, e koncepcja zadaszenia kortĂłw, zlecona przez Ogrodowicza kosztowaa 2 tys. z. Kauny zapowiedzia, e nie zamierza realizowa pomysĂłw, byego ju szefa WOSR. Przypomnijmy, e Ogrodowicz od sierpnia 2004 roku zarzdza basenem

miejskim, stadionem Victorii i hal sportow przy jedynce oraz kortami i kempingiem. Poprosilimy Ogrodowicza o komentarz. Ten przysa owiadczenie: Obecnie nie jestem ju osob publiczn, nie podlegam rygorom ustawy o dostpie do informacji publicznej, wic prosz nie wymaga ode mnie wyjanie i komentarzy. Na wszystkie stawiane mi zarzuty odpowiedziaem moim zwierzchnikom. Prosz uszanowa moj godno. Oczekuj, e odejd z nienaruszon opini i w spokoju, na co na pewno zasuguj. Dzikuj wszystkim, ktĂłrzy ze mn wspĂłpracowali w realizacji stawianych mi zada i celĂłw. Lada dzie burmistrz ma ogosi konkurs na nowego dyrektora. TOM

Prokuratura Rejonowa we Wrzeni znalaza si na licie placĂłwek do likwidacji W spisie znajduj si 82 prokuratury. Dokument taki powsta w Prokuraturze Generalnej w Warszawie. Informacja i spis przecieky do mediĂłw. W rodowisku prawniczym zawrzao. â&#x20AC;&#x201C; Moja wiedza na ten temat opiera si gĂłwnie na relacjach z mediĂłw ogĂłlnopolskich i lokalnych. Mam rĂłwnie wiedz subow, e trwaj prace w prokuraturze generalnej nad reorganizacj sieci prokuratur, jednak nie wiem, jak bardzo s one zaawansowane â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi Krzysztof Helik, Prokurator Rejonowy we Wrzeni. â&#x20AC;&#x201C; Pragn uspokoi prokuratorĂłw i pracownikĂłw, rĂłwnie obywateli,

ktĂłrzy mieszkaj na terenie dziaania tych prokuratur. adne decyzje jeszcze nie zapady i bdzie to znacznie nisza liczba ni 82, ktĂłra pojawia si w obiegu medialnym â&#x20AC;&#x201C; informuje Mateusz Martyniuk, rzecznik Prokuratury Generalnej. â&#x20AC;&#x201C; Proces analizowania pracy prokuratur trwa ju ponad pĂł roku. Jest on wnikliwy i odbywa si na miejscu. Jednym z kryteriĂłw, ktĂłre bierzemy pod uwag jest to, czy w danej miejscowoci dziaa sd. Pragn zauway, e reforma wymiaru sprawiedliwoci trwa i ju wczeniej zaczy z tych maych miejscowoci znika sdy. W miastach, w ktĂłrych nie ma sdĂłw, istnienie prokuratur jest niezasadne â&#x20AC;&#x201C; dodaje M. Martyniuk. Ostateczne decyzje maj zapa w poowie pa dziernika. FIB

Reklama

79#)#

ecn i ni

\OKCPCRWPMVW

Krystyna  

RT\[LOQYCPKCQIĂŁQU\GĂ˝

na

Firma digiLAB oraz SIEMENS

ZUDPDFKRJyOQRSROVNLHJRSURJUDPXSRGQD]ZÄ&#x2026;

NARODOWY 7(676Ă 8&+8

Y0GMNK 0QY[CFTGU 5MNGR%JGOKE\PQ&TQIGT[LP[

WN%JQRKPC

]DSUDV]DMÄ&#x2026;

%(=3Ă $71( %$'$1,$6Ă 8&+8 DNFMDRGEÄ&#x160;G]LHVLÄ&#x160;SDĨG]LHUQLNDU QD5\QNX:U]HVLÄ&#x201D;VNLPZJRG] WHOHIRQNRQWDNWRZ\

plakatĂłw A3 tel. 0-61 437 49 57

AUTORYZOWANY PUNKT SPRZEDAĹťY Video-Best WrzeĹ&#x203A;nia, Legii WrzesiĹ&#x201E;skiej 17 tel. 61 436-51-98

W 2 GODZINY* Usl-745

ZV]\VWNLFKPLHV]NDÄ&#x201D;FyZ:U]HÄ&#x17E;QLRUD]SRZLDWXQD

ww-210

4

Lek-321

miejsce nr

240 z

* z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT


Wiadomości Wrzesińskie

4 Zdarzenia

www.wrz www.wrzesnia.info.pl stronę redaguje:

Tomasz Szternel tel. 61 437 49 56 t.szternel@wrzesnia.info.pl

Straż Pożarna

30 września 2011

Spór wysokooktanowy Zatankowała auto i odjechała. Ale to był dopiero początek jej problemów.

„ Tymczasem trzy dni

„ W ten sam sposób straacy uporali si z plam oleju na drodze krajowej w Gutowie Wielkim (26 wrzenia). Pochodzi z samochodu, w którym doszo do pknicia przewodów hydraulicznych. „ Zaprószenie ognia

 Na wlewie paliwa miało brakować oznakowania. Tymczasem T. Szkudlarek pokazuje naklejkę z napisem DIESEL Jednak zamiast do autoryzowanego serwisu samochód trafi do warsztatu w lesinie. Z treci rachunku, który otrzymaa 62-latka, wynikao, e dokonano w nim m.in.: czyszczenia zbiornika, ukadu paliwowego oraz wtryskiwaczy. Naprawa nie przyniosa efektu. Samochód wci je dzi nie tak, jak powinien. Tymczasem próby ugodowego zaatwienia sprawy spezy na niczym. – Mylisz Pan, e babci zaatwie – miaa rzuci na odchodne do kierownika wrzesiskiej stacji. Postanowia dziaa na wasn rk i – chcc dokona oceny uszkodze – skorzystaa z usug serwisu peugeota w Poznaniu. Wynaja te rzeczoznawc, który potwierdzi potrzeb wymiany wtryskiwaczy. Uszkodzenia powstay w wyniku eksploatacji silnika zasilanego paliwem o nieprawidowych parametrach – podkreli w swej opinii biegy. Koszt naprawy wyniós prawie 9 000 z. Mechanik, który jej dokona, nie dopatrzy si jednak ladów demontau pompy wtryskowej, wtryskiwaczy ani zbiornika paliwa, o czym zapewnia waci-

Podczas kontroli przyznali się do spożycia narkotyków Dwóch wrzenian zostao zatrzymanych w Supcy. A to dlatego, e znajdowali si pod wpywem rodków odurzajcych. To miaa by rutynowa kontrola. 20 wrzenia okoo godz. 23.00 patrol mundurowych nakaza zjecha na pobocze kierowcy samochodu osobowego (rzeczniczka supeckiej policji Marlena Kukawka nie wyjawia jakiej marki). Prócz niego w rodku przebywa take 30-letni pasaer. Nie wiadomo, dlaczego zachowywa si bardzo nerwowo. Albo wiadomo, bo – jak wykazao przeszukanie – posiada przy sobie woreczek z biaym proszkiem. Nie kluczy i powiedzia, e to amfetamina.

czestwu uczniów Zespou Szkó w Marzeninie. Wezwani na miejsce zdarzenia straacy namierzyli ich gniazdo, a nastpnie usunli. Interwencj podjli krótko przed poudniem 22 wrzenia.

uytkownicy drogi przy ul. Czerniejewskiej musieli uwaa na poka n plam oleju. Jak mona przypuszcza, wyciek z samochodu. Zosta usunity za pomoc rodka zwanego sorbentem.

Szczery do bólu by te 25-latek. Poinformowa, e pali marihuan. To uatwio prowadzenie czynnoci stróom prawa, którzy uyli urzdzenia do wykrywania rodków narkotycznych w linie. Tak naprawd dopiero je testowali, bo na stanie komendy znajduje si zaledwie od kilkunastu dni. W obu przypadkach badanie dao wynik pozytywny. Dlatego te kierowca trafi do szpitala, gdzie zostaa mu pobrana krew. Ze swego postpowania wrzenianie bd tumaczy si przed sdem. W gorszej sytuacji jest 25 latek. Za kierowanie pod wpywem narkotyków grozi mu do 2 lat pozbawienia wolnoci.

12

l paliwa Ultimate 98 zatankowa pracownik do peugeota 206 z silnikiem dieslowskim

ciel lesiskiego warsztatu. – Powiedziaam sobie, e im tego nie podaruj. Mylaam, e mam do czynienia z powanymi lud mi – stwierdzia i wniosa spraw do sdu. Przesuchani zostali ju pracownicy oraz zwierzchnicy stacji paliw. Ich wyjanienia miay si nijak do rzeczywistoci. Utrzymywali, e T. Szkudlarek zamówia benzyn, e staa przy dystrybutorze, gdy pracownik tankowa jej samochód i e na wlewie nie byo znaczka okrelajcego rodzaj paliwa. – Stacja uchyla si od zobowizania do zapaty. Uszkodzenia w samochodzie powstay na skutek zatankowania wadliwego paliwa, co nie

Fot. TOS

podlega jakiejkolwiek wtpliwoci – syszymy od adwokat Karoliny Staszak, z usug której korzysta T. Szkudlarek. Domaga si zwrotu poniesionych kosztów, które szacuje na ponad 9 000 (naprawa, koszt transportu i opinia rzeczoznawcy). Pracownicy stacji BP nie chcieli komentowa sprawy i skierowali nas do rzecznika prasowego firmy Magdaleny Kandefer. Ta dowodzi, e klientka otrzymaa kompleksow pomoc obejmujc oprónienie baku z paliwa, wyczyszczenie caego ukadu i sprawdzenie wtrysków. – Samochód zosta sprawdzony przez mechanika, który oceni jego stan po naprawie jako dobry – podkrela. Zapewnia te, e firma zaproponowaa wykonanie ekspertyzy. – Propozycja ze strony stacji bya taka, e jeli ekspertyza wykae usterki, to stacja pokryje koszt naprawy. W przypadku braku jakichkolwiek usterek koszt ekspertyzy miaaby pokry klientka, z czego nie skorzystaa – przedstawia swoj wersj wydarze. Termin kolejnej rozprawy zosta wyznaczony na 16 listopada. Fina pewnie w przyszym roku. A samochód jak sta w garau, tak stoi.

Marek B. zmarł na serce; sekcja zwłok nie wykazała we krwi obecności alkoholu ani środków odurzających

Ś

ledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci 22-letniego neklanina – decyzją prokuratury – zostało umorzone. Przypomnijmy, że do tragedii doszło 3 lipca. Zwłoki mężczyzny zostały ujawnione w jego mieszkaniu. Problem w tym, że przybyły na miejsce zdarzenia lekarz nie podał przyczyny zgonu. W tej sytuacji odpowiedzi na nurtujące wszystkich pytania miały dać oględziny zewnętrzne i sekcja. Na wyniki trzeba było poczekać kilka długich tygodni. Patomorfolog nie stwierdził obrażeń sugerujących działanie osób trzecich. Wykazał jednocześnie, że bezpośrednią przyczyną zgonu była ostra lewokomorowa niewydolność krążenia, która rozwinęła się na podłożu zmian chorobowych

byo przyczyn poarów z 27 wrzenia. Przy ul. Konopnickiej w Pyzdrach palia si piwnica domu, a w Orzechowie trawa na wale przeciwpowodziowym.

mięśnia sercowego. Ale równie ważne znaczenie miało badanie chemiczno-toksykologiczne. To nie wykazało obecności we krwi alkoholu etylowego ani też żadnego z popularnych środków odurzających i psychotropowych. W tej sytuacji, decyzją z 30 sierpnia, śledztwo zostało umorzone. – Na podstawie przeprowadzonych czynności nie stwierdziliśmy, by do śmierci mężczyzny przyczyniły się osoby trzecie – komentuje powziętą decyzję prokurator rejonowy Krzysztof Helik. W artykule opublikowanym 8 lipca zasugerowaliśmy, jakoby do śmierci 22-latka mogły przyczynić się narkotyki, co – jak wykazała sekcja – było nieprawdą. W tej sytuacji rodzinę zmarłego przepraszamy. Waldemar Śliwczyński Tomasz Szternel

„ Tego samego dnia

usunita zostaa kolejna plama oleju – tym razem z drogi w Sokoowie.

Kronika policyjna

Cho od tego momentu upyn rok, to Teresa Szkudlarek wci ma go ywo w pamici. Okoo poudnia 28 wrzenia 2010 r. podjechaa peugeotem 206 na stacj paliw BP przy ul. Gen. Sikorskiego. Zatrzymaa si przy dystrybutorze i – jak to miaa w zwyczaju – wesza do budynku. Jednego z pracowników poprosia o zatankowanie samochodu. – Powiedziaam, e chc najlepszego oleju napdowego. Powtórzyam to chyba z trzy razy – nie ma wtpliwoci. Po uiszczeniu rachunku w wysokoci 60 z, odjechaa. Pierwsze problemy z autem wystpiy jeszcze wieczorem tego samego dnia. Nie moga go odpali. Poza tym niemiosiernie kopci, silnik pracowa zbyt gono i kompletnie straci moc. – Mówi: „Matko, co si dzieje? Chyba si popsu” – snua przypuszczenia. Mimo wszystko zdoaa dojecha do domu. O problemach opowiedziaa mowi. Zdbia, gdy zobaczy, co si dzieje po przekrceniu kluczyka. Mimo tego usiad za kierownic i objecha osiedle. Nie móg doj przyczyny awarii. – Tak mylimy i mylimy. W kocu mówi: „Ty, wiesz co? Ja wczoraj go tankowaam”. Pobiegam szybko po torebk, wycignam paragon, patrz i widz, e wlali mi 12 litrów benzyny – wspomina. Czym prdzej wrócia na stacj. Pracownicy spucili jej paliwo z baku. Moga na nim przejecha 30, moe 50 km. W ramach rekompensaty wlali olej napdowy i kazali je dzi. Problem w tym, e je dzi nie byo mona. Dlatego zadaa kompleksowej naprawy. Cel osigna – przynajmniej tak jej si wydawao.

„ Osy zagraay bezpie-

„ W sobie tylko znany

sposób otworzy szafk na odzie. Ukrad 750 z. Mowa o sprawcy, który 22 wrzenia by widziany w cukierni w Kauflandzie.

„ 0,98 mg/dm3 alkoho-

lu w wydychanym powietrzu mia 52-latek kierujcy mercedesem. Zosta zatrzymany 23 wrzenia przy ul. Szkolnej.

„ Duo mniej,

bo 0,41 mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu wykazao badanie kierowcy forda escorta. Wpad nastpnego dnia przy ul. Wrocawskiej.

„ 1 200 kg cementu

znikno z dziaki przy ul. Mycielskiego. Zosta wywieziony w nocy z 24 na 25 wrzenia. By wart 540 z.

„ Tymczasem z budynku

gospodarczego w Gutowie Wielkim kto wyniós kosiark spalinow, wiertark elektryczn i rury PCV. Dokona tego najprawdopodobniej midzy 8 a 25 wrzenia. Poszkodowany oszacowa straty na 1 000 z.

„ Za porednictwem po-

pularnego serwisu aukcyjnego wylicytowa laptopa. Cho przela pienidze na konto sprzedajcego (6 700 z) to go nie otrzyma. 26 wrzenia zoy wic zawiadomienie o podejrzeniu popenienia przestpstwa.


Wiadomości Wrzesińskie Reklama

30 września 2011

Terenowe punkty

przyjmowania RJğRV]Hġ rCzerniejewo Bogumiła Woźniak - Sklep Spożywczo-Przemysłowy os. Jana Pawła II

rMiłosław ul. Poznańska 10 - „Rolmark” 8.00-16.00, tel. 61-4382-516

rPyzdry ul. Szybska 12 - Kwiaciarnia – Ruch, tel. 698-105-343

Roz-1025

ul. Wrzesińska 32 - Sklep Wielobranżowy (Pawilon) 8.00-15.30

ww-176a

rKołaczkowo

5

www.wrzesnia.info.pl www.wrzesnia.info.pl


30 września 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

6 Wybory parlamentarne

Chcemy mieć trzy mandaty Poseł Tomasz Nowak z Platformy Obywatelskiej tłumaczy, dlaczego we Wrześni nadal nie ma obwodnicy i przekonuje, dlaczego wrześnianie mają głosować na posła z...Konina. – Gra Pan na akordeonie? Pono mona na nim zagra wszystko. Przynajmniej tak Pan kiedy powiedzia z mównicy sejmowej... – Nie gram na akordeonie, ale ta umiejtno nie jest potrzebna politykowi. Moim instrumentem jest umiejtno gry mównic sejmow. Lubi ten moment, gdy na jaki czas staj si jej gównym instrumentalist i sysz reakcj sali. Pose musi by mistrzem krótkiej formy, gdy zadaje pytanie, ale take wykona koncert nielimitowany czasem, lecz wag merytoryczn sprawy, gdy wystpuje w charakterze solisty jako pose sprawozdawca. W terenie rol mównicy spenia mikrofon lub czsto podanie rki i zwyka rozmowa... – Wysokie miejsce w rankingu najbardziej aktywnych posów Wielkopolski. Zaskoczony jest Pan tak ocen wystawion przez „Gazet Wyborcz”? – Nie jestem zaskoczony, gdy

za t ocen id fakty: pracuj w Komisji Gospodarki i jestem wiceprzewodniczcym podkomisji staej do spraw energetyki, ponadto pracuj w Komisji do spraw Unii Europejskiej, gdzie zajmuj si take sprawami gospodarczymi. Przeprowadziem w Sejmie dwie bardzo wane i nieatwe legislacyjnie ustawy tj. o biurach informacji gospodarczej oraz ustaw o efektywnoci energetycznej. Pracowaem take nad ustawami o swobodzie dziaalnoci gospodarczej czy prawie zamówie publicznych. Z podkomisji do spraw energetyki wysza ustawa, która zmusia wytwórców do sprzeday energii poprzez gied towarow, co zatrzymao wzrost ceny energii. Mówi o mnie energetyczny pose, ze wzgldu na temperament, ale przede wszystkim, ze wzgldu na to, e specjalizuj si w tematach nalecych obecnie do najwaniejszych dla gospodarki. O ocenie mojej pracy zdecydoway take statystyki: np. zajmuj 20 miejsce w caym Sejmie pod wzgldem iloci zoonych interpelacji. – Dlaczego wrzenianie maj zagosowa na posa z Konina? – eby by skutecznym, trzeba nauczy si swojego zawodu: pose zdobywa wiedz, jak profesjonalnie przeprowadzi ustaw, ale take,

 Tomasz Nowak jest liderem listy PO w okręgu nr 37

Fot. archiwum

jak umiejtnie pomaga w rozwizywaniu problemów danego regionu w strukturach pastwa. Tego si nauczyem i gos oddany na mnie gwarantuje, e nie bd si uczy Sejmu, tylko z marszu bd móg pracowa na rzecz regionu i kraju. W swoich zobowizaniach nawizujcych do programu PO dziaa bd na rzecz bezpieczestwa energetycznego kraju, ale take na rzecz budo-

wy mieszka dla modych ludzi bez zdolnoci kredytowej (mamy przygotowane konkretne rozwizania). A co do Wrzeni, to otworz tu biuro poselskie, bd regularnie spotyka si z mieszkacami i wadzami Wrzeni, bd „ambasadorem” Wrzeni w Warszawie. – Dotychczas niemal wszyscy posowie, z wyjtkiem Tadeusza Tomaszewskiego z SLD, przypominaj sobie o Wrzeni przed wyborami. Dlaczego tak si dzieje? – Nie zgadzam si z t tez, bowiem Wrzenia zawsze bya w krgu mojego zainteresowania, byem w staym kontakcie zarówno z burmistrzem, jak i starost, zgaszaem im swoj gotowo, gdy wymagaa tego sytuacja. Zabrako pewnie jednego: biura we Wrzeni i spotka z mieszkacami. Tadeusz Tomaszewski jest posem „od zawsze”. Inni, zmieniali si co jaki czas i cigle uczyli si tego zawodu, dlatego moe brakowao czasu i... wyobra ni. Teraz sytuacja bdzie inna: jeli z woli wyborców sign ponownie po mandat, to bd ju posem, który wie jedno: kontakt bezporedni z mieszkacami daje wiedz o problemach, moliwo ich rozwizywania... – Co z obwodnic miasta? Mówi si o niej od kilkunastu lat. Obiecy-

wa j ju minister Pol. Obiecywaa Platforma Obywatelska i nic. Wrzeni rozjedaj TIR-y. Czy co si zmieni przez nastpne cztery lata? – W tej sprawie byem wraz z burmistrzem Wrzeni Tomaszem Kaunym u prezesa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wielokrotnie rozmawiaem take z ministrem Cezarym Grabarczykiem. Gdyby nie kryzys, to ju bymy temat mogli uzna za zamknity. Teraz jest na wycignicie rki. Znam determinacj Tomasza Kaunego w tej sprawie i myl, e moja energia dodana do jego zaangaowania spowoduje, e nadchodzce cztery lata dadz Wrzeni obwodnic. – Na ile mandatów liczy PO w okrgu? Teraz macie trzy – Licz na powtórk w iloci trzech mandatów w naszym okrgu. Licz na naszych wyborców, którzy nie zostan w domach, lecz pójd na wybory. I zagosuj. W przeciwnym wypadku moe by mniej mandatów i... przegrana, a wówczas zacznie si „jazda bez trzymanki”, jak to byo w latach 2005-2007. Ale ten scenariusz w dobie kryzysu, nad którym trzeba zapanowa, a nie go potgowa, to zbyt czarna wizja... Zapraszam na wybory. Rozmawia Tomasz Maecki

Reklama

Prowokanci czy łobuzy Banery i plakaty Prawa i Sprawiedliwoci ulegy zniszczeniu w kilku punktach w centrum miasta. Przypadek? – Wczoraj otrzymaam sygna, e zniszczono kilka banerów niektórych kandydatów naszej partii. W tym kilka duych na ulicy Harcerskiej i Opieszynie. Po prostu obraz ndzy i rozpaczy. Kto móg to zrobi? – pyta Mariola Kasierska, radna i kandydatka na posa z ramienia PiS. – To zwyka demolka, czysta zoliwo, kto wchodzi z tyu za banery i po prostu wali. Moim zdaniem stra miejska powinna na czas wyborów zwikszy liczb patroli i przyglda si tym instalacjom – sugerowaa Kasierska. Komitet wyborczy PiS-u nie zgosi jednak faktu zniszczenia materiaów wyborczych ani na policj, ani do stray miejskiej we Wrzeni. Komendant municypalnych Mirosaw Morawski jednak dowiedzia si o sprawie. Zosta o tym poinformowany przez dziaaczy PiS podczas wtorkowej komisji bezpieczestwa. – Wyglda na to, e mogy to by osoby wracajce z dyskoteki Best. Wskazuj na to miejsca zniszcze, zaczyna si to mniej wicej od ulicy Wrocawskiej, potem na Opieszynie, a do skrzyowania za Biedronk – informuje M. Morawski. Najwiksze straty poniós kandydat Krzysztof Ostrowski. – Chyba jestem najbardziej „niszczonym” kandydatem w okolicy. Osobicie brzydz si takimi metodami. Ale skoro tak si dzieje, to widocznie boj si mnie, gdyby si nie bali, nie niszczyliby – uwaa kandydat PiS. Ostrowski jest na tropie wanda-

 Kto i dlaczego niszczy materiały wyborcze Krzysztofa Ostrowskiego? li. W remie (kandydat reklamuje si w caym okrgu nr 37) wolontariusze ze sztabu przyuwayli osobników, którzy niszczyli materiay wyborcze instalowane przez kandydata z Gniezna. Poruszali si biaym busem. Sztabowcom udao si spisa numery rejestracyjne pojazdu. Sprawa zostaa zgoszona policji. By moe wkrótce uda si rozwika t zagadk. Kampania wyborcza wprowadzia zamieszanie zwaszcza w centrum miasta. Panuje tutaj plakatowa wolna amerykanka. Do tej pory tylko trzy komitety wyborcze: Platforma Obywatelska, SLD i PiS (zarejestrowanych ogólnopolskich komitetów jest 7) zwróciy si o pozwolenie do ratusza o moliwo umieszczania materiaów w pasie drogowym, bd na innych nieruchomociach

Fot. FIB

nalecych do gminy. – Liczba komitetów, które wywieszaj materiay wyborcze jest wiksza. Niestety nie mamy moliwoci kadrowych, aby to wszystko skontrolowa – informuje Lech Raczak z Urzdu Miasta i Gminy we Wrzeni: – Oczywicie wprowadzilimy odpatno, która wynosi 30 groszy za metr kwadratowy powierzchni reklamowej dziennie. To nie jest wygórowana stawka, a wic i wpywy nie bd wielkie – dodaje urzdnik. Niszczenie materiaów wyborczych miao miejsce w weekend od 26 do 29 wrzenia nie odnotowano wicej takich przypadków. Ulotki, banery i plakaty mona rozwiesza do pónocy 8 pa dziernika – od tej pory rozpoczyna si cisza wyborcza i tego typu dziaania s prawnie zabronione. Filip Biernat


30 września 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

7

Aktualności

Kontrowersje wokół radnego Wojewoda żąda wyjaśnień od Jerzego Wosia. Jerzy Wo jest radnym i przewodniczcym Rady Gminy w Koaczkowie. Od 1 lipca 2009 r. sprawuje on funkcj kierownika w Gminnym Zespole Obsugi Ekonomicznej i Administracji Owiaty w Koaczkowie (zwanego potocznie ZEAS-em). To jednostka podlega gminie, która zarzdza owiat. Jednoczenie Wo sprawuje mandat radnego w gminie Koaczkowo. Jest nawet przewodniczcym

rady. Powodowao to liczne kontrowersje. Niektórzy nasi czytelnicy podejrzewali (w listach do redakcji), e czenie obu funkcji jest sprzeczne z zapisami ustawy o samorzdzie gminnym. Pikanterii caej sprawie dodaje fakt, e planowana jest reforma owiaty, która nie bdzie dotyczy tylko ZEAS-u. Spór wywoywa zwaszcza art. 24b. 1 teje ustawy. Sprawdzilimy to u wojewody. – Po krótkiej analizie prawnej tego przypadku nadzór prawny nie doszuka si naruszenia przepisów ustawy o samorzdzie gminnym, a zwaszcza art. 24b. 1. Cytowany przez pana zapis odnosi si do osób penicych funkcje kierownicze lub ich zastpców w jednostce organizacyjnej sensu stricte. Innymi sowy wy-

konywanie funkcji kierownika przez radnego Jerzego Wosia w wewntrznych strukturach jednostki organizacyjnej, w ocenie organu nadzoru, nie powoduje naruszenia ustawy o samorzdzie gminnym – informuje Tomasz Stube, rzecznik prasowy Urzdu Wojewódzkiego w Poznaniu. – Jednak suby wojewody zwróciy si do przewodniczcego rady gminy z prob o przedstawienie wyjanie w tej sprawie – dodaje rzecznik. – Oczywicie, gdy takie pismo wpynie ustosunkuj si i odpowiem wojewodzie. Caa ta sprawa nie jest dla mnie komfortowa ani przyjemna, ale nie miaem nigdy wtpliwoci co do kwestii prawnych – mówi Jerzy Wo. Do sprawy wrócimy. Filip Biernat

 Przewodniczący rady Jerzy Woś (z lewej) może na razie spać spokojnie Fot. FIB

Edu-357

Reklama

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

W trakcie konferencji zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w ramach realizowanego przez Uczelnię projektu. Projekt ten miał na celu dokładną diagnozę lokalnych problemów społecznych oraz opracowanie nowej strategii ich rozwiązywania. Na przedsięwzięcia zaplanowane w ramach projektu składały się badania instytucji i organizacji aktywnych na polu rozwiązywania problemów społecznych. Z drugiej strony obejmowały one także dokładny sondaż opinii i potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wyniki tych badań stały się podstawą do opracowania takich strategii rozwiązywania problemów społecznych, które dopasowane są do specyfiki ośmiu wybranych powiatów województwa wielkopolskiego: konińskiego, międzychodzkiego, pleszewskiego, śremskiego, tureckiego, wrzesińskiego, złotowskiego oraz miasta Leszno. Strategie te zostały wypracowane na drodze konsultacji pomiędzy przedstawicielami społeczności lokalnej a ekspertami odpowiedzialnymi wcześniej za opracowanie ogólnej Strategii Polityki Społecznej dla województwa wielkopolskiego. Doświadczenia zdobyte przy realizacji projektu mogą zostać wykorzystane w następnych latach w innych powiatach województwa wielkopolskiego. Co za tym idzie, prowadzony projekt ma nie tylko znaczenie dla rozwiązywania problemów społecznych w wybranych powiatach, ale będzie mógł także stanowić w przyszłości przykład dobrej praktyki dla innych społeczności lokalnych Wielkopolski.

Wp-001

22 września br. w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Badanie obszarów wykluczenia społeczno-ekonomicznego dla potrzeb strategii rozwiązywania problemów społecznych w wybranych powiatach województwa wielkopolskiego”.

Wykorzystując swoje doświadczenie zawodowe i społeczne potrafię służyć ludziom

Skl-626

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Każdy otrzymany przeze mnie głos wyborczy będzie dla mnie zobowiązaniem do wytrwałej pracy na rzecz mieszkańców naszego regionu


30 września 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

8 Samorząd

Kłótnia o list „Kazachów” B. Nowacka: - Zdaję sobie sprawę, że wysyłanie listów i proszenie o pomoc jest dla nich przykre.

Tomasz Sypniewski krytykuje władze miasta za sprawę Kazachów. Dr Tomasz Sypniewski, to byy wrzesiski radny, byy dziennikarz a przede wszystkim prawnik i historyk, badacz ziemi zakrzeskiej i wrzesiskiej. Dwa tygodnie temu przeczyta we „Wiadomociach Wrzesiskich” artyku na temat rodziny kazachskiej, która chciaaby osiedli si we Wrzeni w ramach rzdowego programu repatriacji Polaków z Kazachstanu. Przypomnijmy, e list do rady przysa Ivan Yavorskiy, student sztuk plastycznych z Rzeszowa, który chciaby tu zamieszka z rodzicami oraz bratem i siostr. Wadze miasta, ustami przewodniczcej rady miejskiej Boeny Nowackiej, wykluczyy tak moliwo. Wanie odpowied wadz najbardziej zbulwersowaa Tomasza Sypniewskiego. Dlatego postanowi napisa list do naszej redakcji. By moe si myl, ale wedug mnie w wypowiedziach pani Nowackiej przebrzmiewa wci ywy oraz straszcy stereotyp i sposób mylenia, „jak nie ma pienidzy i pracy dla swoich, to co mamy przyjmowa i pomaga jakim tam obcym” (przy czym sowo „obcy” czsto jest stosowane zamiennie z okreleniami „kacap” lub „zabugol”). Ciko dyskutuje si z pewnymi, wci mocno zakorzenionymi w ludzkiej wiadomoci stereotypami i uprze-

 Ivan Yavorskiy nie czuje się rozczarowany decyzją wrzesińskich władz, jego rodzina nadal chce osiedlić się i pracować w Polsce

dzeniami. Jednak uwaam, e tak dyskusj warto i naley podejmowa i zachca do przyczenia si do niej innych. (...) Pani Nowacka, szukajc argumentów uzasadniajcych odmow osiedlenia si rodziny, powouje si na przykad wczeniejszych repatriantów, których rzekomo dotkna we Wrzeni „ogromna trauma” i mieli „gigantyczne problemy z przystosowaniem si do naszej

Fot. Ivan Yavorskiy

rzeczywistoci”. Nie wiem czy byo a tak le (osobicie miem wtpi, a mam ku temu podstawy, gdy jako dziennikarz „WW” przeprowadziem z nimi rozmow kilka tygodni po ich osiedleniu si we Wrzeni), czy wystpiy jedynie naturalne i przejciowe w takiej sytuacji problemy adaptacyjne. Przewodniczc rady poprosilimy o ustosunkowanie si do listu.

Starosta: Rolnik to nie przedsiębiorca Im bliżej wyborów, tym bardziej atmosfera politycznego konfliktu udziela się radnym. Maria Taciak, szefowa komisji rewizyjnej i kandydatka na posa Sojuszu Lewicy Demokratycznej, na sesji w w czwartek 22 wrzenia zatroszczya si o Polskie Stronnictwo Ludowe. A konkretnie o radn Teres Waszak, która tym razem nie kandyduje. Poszo o list, który trafi m.in. do M. Taciak, ale take do przewodniczcego rady Grzegorza Kamierczaka i starosty Dionizego Janiewicza. Nadawca podnosi spraw gospodarstwa w Bierzglinku, które od kilku lat od powiatu dzierawi Stefan i Maciej Waszakowie. M i syn Teresy Waszak. Wedug nadawcy, proceder ten to zamanie ustawy o samorzdzie powiatowym, a radna Waszak powinna zrzec si mandatu. M. Taciak, jako szefowa komisji rewizyjnej, poprosia o wyjanienia przewodniczcego rady. Ten spraw przekaza powiatowemu radcy prawnemu Hubertowi witkowskiemu. Radca opini wyda, ale oficjalnie nikt jej nie pozna. Przynajmniej do ostatniej sesji.

 Teresa Waszak w trakcie dyskusji milczała

Fot. TOM

– Uwaam, e jeli zwracam si o wydanie opinii i zbadanie wszystkich kwestii prawnych, to powinnam t opini otrzyma. A tak naprawd nikt nie ma odwagi oficjalnie wypowiedzie si na ten temat. Chc równie, by pan przewodniczcy odniós si do sprawy i zdj to odium pomówie, które kierowane jest przede wszystkim w kierunku naszej koleanki – apelowaa radna Taciak.

Ka mierczak przeprosi radn. – To jest moje niedopilnowanie. Ale mam due wtpliwoci, czy rada powinna si zajmowa tak spraw. Moemy to potraktowa jako anonim, poniewa nie ma nadawcy. W obronie Teresy Waszak stan jej partyjny kolega Bogdan Kruk. – Opinia na temat mojej koleanki bya znana wszystkim radnym i nie wierz, e pani radna Taciak nie wiedziaa o niej. Z przykroci musz stwierdzi, e pani radna chciaa bysn. My wszyscy o tym wiedzielimy, wiedzia te zarzd powiatu. – Ja nie mam w zwyczaju byszcze, by moe kolega lubi byszcze? No to przed chwil to uczyni – odcia si M. Taciak W sukurs PSL -owskiej radnej przyszed take starosta z PO. Wedug Janiewicza adnego problemu nie ma. – Dotyczy to podstawowej definicji prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. Dziaalno rolnicza nie jest dziaalnoci gospodarcz i wyklucza to stosowanie zapisów ustawy o samorzdzie powiatowym – zawyrokowa. Wedug nieoficjalnych informacji radca prawny nie dopatrzy si zamania przepisów. Do tematu wrócimy. TOM

– Autor listu, powiem kolokwialnie, pojecha po caoci. Myl e najpierw powinien ustali kogo atakuje i czy obiekt ataku na to zasuguje. Od siedmiu lat osobicie pozyskuj, przez stowarzyszenie Promyk i przy wspóudziale starostwa powiatowego, pienidze na projekty skierowane do dzieci i modziey z Polonii w Kazachstanie i Rumunii. rodki takie przyznaje Senat RP. Przez trzy lata do Wrzeni przyjedaa modzie z Kazachstanu. Teraz czwarty rok pracujemy z dziemi i modzie z Rumunii – mówi przewodniczca Rady Miejskiej we Wrzeni. – Z rodzin, która przeprowadzia si do Wrzeni kilkanacie lat temu, rozmawiaam wielokrotnie. Pomogam im zaatwi róne sprawy, m.in. ze wspomnianych pienidzy senackich udao mi si sfinansowa ich wyjazd do Kazachstanu, aby mogli odwiedzi rodzin. Z drugiej strony, uwaam, e cay program pomocy repatriantom jest co najmniej saby. Nie ma po prostu instytucjonalnych mechanizmów, aby tej rodzinie pomóc. I to nieprawda, e najprociej jest zaatwi takiej rodzinie mieszkanie i prac. To s ludzie czasem inaczej wyksztaceni, dlate-

go ciko jest im si aklimatyzowa, zwaszcza, e yli w Kazachstanie kilkadziesit lat – dodaje. B. Nowacka uwaa, e apel Kazachów by listem otwartym, a nie kierowanym do gminy Wrzenia. – Mimo to postaramy si na niego odpowiedzie – zapewnia. – Decyzja o przyjciu repatriantów do danej gminy wie si z okrelonymi obowizkami, w tym równie finansowymi. I to na dugie lata. Problem na jednym z najbliszych posiedze przedstawi radnym tak, aby mogli si odnie do tej sprawy i wyrazi swoje stanowisko – informuje Tomasz Kauny, burmistrz Wrzeni. Tymczasem u rodziny Ivana sytuacja jest bez zmian: – Wysaem kilkadziesit takich listów, ale odpowiedzi jest znacznie mniej. Zwróciem si m.in. do wadz Torunia i Rzeszowa z prob o przyjcie naszej rodziny. Otrzymaem odpowied odmown. Oczywicie, gdyby wadze Wrzeni zgodziy si na to, bylibymy szczliwi. Jeli nie, bdziemy czeka dalej. Zreszt robimy to siedem lat i ju przywyklimy do tego, e sprawy ukadaj si nie tak, jak powinny – wyznaje I. Yavorskiy. – Ostatnio na przykad otrzymalimy informacj, e Kraków w przyszym roku chce przyj dwie rodziny z Kazachstanu. Cigle mamy nadziej, e bdziemy jedn z nich. Nie jestem rozczarowany Polsk, cigle chcemy tu y i pracowa – dodaje Ivan. Studentowi z Rzeszowa zaley na tym, aby cign swoich rodziców, którzy nadal przebywaj w Kazachstanie. – Moja mama Antonina pracuje w biurze w miasteczku Tajynsza, a mój ojczym Andrzej jest mechanikiem i elektrykiem. S nadal modzi i chtni do pracy -– zapewnia Ivan. Filip Biernat

Szpitalne zmiany, czyli Adam Jasinski zastępcą prezesa <<

dok. ze s. 8

– Warunkiem wznowienia prac jest przedstawienie inwestorowi zaakceptowanej przez podwykonawców ugody dotyczcej zalegych patnoci – informuje starosta Dionizy Janiewicz. Konsorcjum 3J i Climatic ma czas do wtorku 4 pa dzierniku na podpisanie ugody z wierzycielami. Jak poinformowa nas starosta, Grupa 3J zostaa dokapitalizowana i nie zostaa postawiona w stan upadoci. Jednak gówny ciar dalszej inwestycji w imieniu caego konsorcjum przejmuje firma Climatic. Wszystkie przysze patnoci maj odbywa si w formie bezporedniej cesji na konto zgoszonych podwykonawców. Wedug zapewnie przedstawiciela konsorcjum, ostateczny termin zakoczenia budowy moe si opó ni o ok. dwa miesice. – Nie bdzie to jednak zwizane z adnymi dodatkowymi kosztami po stronie szpitala, ani z zagroeniem utraty dofinansowania. Tak wic dalsza wspópraca z konsorcjum uzaleniona jest od spenienia przez generalnego wykonawc wa-

runków okrelonych przez zgromadzenie wspólników – mówi starosta. To jednak nie koniec. W rod doszo do zmian w zarzdzie szpitala, które na sesji zapowiedzia starosta. Do dymisji poda si przewodniczcy rady nadzorczej Adam Jasinski, który zosta wiceprezesem szpitala. Szefem rady nadzorczej zosta Dariusz Jurewicz. – W nowym rozdaniu zostanie oddzielona funkcja dyrektora szpitala od funkcji przewodniczcego zarzdu, czyli obecny prezes nie bdzie równoczenie prezesem i dyrektorem – wyjania Janiewicz. Szpitalem pokieruje inna osoba. – Kto to bdzie rozstrzygnie si w przyszym tygodniu, dlatego nie czuj si upowaniony, aby uprzedza fakty – wyjania starosta. Nowy zarzd, czyli Przybylski z Jasinskim, skoncentruje si na prowadzeniu inwestycji oraz na przygotowaniu strategii i biznesplanu dla spóki. Wedug Janiewicza zmiany organizacyjne nie podnios kosztów dziaania zarzdu spóki. – Nastpuje podzia zada oraz pienidzy na uposaenia. O jego wysokoci w poniedziaek zdecyduje zgromadzenie wspólników – koczy. TOM


30 września 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

9

Aktualności

Wyzwał policjantów „na solo” 15

Rzucił się na interweniujących policjantów. Ba, nawet wyzwał ich na pojedynek. Był uzbrojony. Do opisywanych scen doszo 27 wrzenia. Okoo godz. 11.00 dyurny komendy policji odebra nietypowe zgoszenie. Anonimowy informator powiadomi o wamaniu do jednego z domów jednorodzinnych przy ul. Kiliskiego. We wskazane miejsce czym prdzej pojechao dwóch mundurowych. Zastali sprawc, który na ich oczach wyskoczy przez okno i zacz ucieka. Bez chwili namysu rzucili si za nim w pocig, co nie byo atwe. Tym bardziej, e jeden ze stróów prawa zosta uderzony przez wamywacza w gow. Do zatrzymania doszo dopiero przy placu zabaw ssiadujcym z przedszkolem Mi Uszatek. Ale mczyzna ani myla si poddawa. Zaprosi policjantów „na solo”. W trakcie bijatyki jednemu z nich próbowa si wyrwa bro z kabury. Nokautujce okazay si dopiero dwa prawe sierpowe, które wyldoway na jego twarzy. Zosta obezwadniony i skuty kajdankami.

lat wizienia grozi 49-latkowi, który dokona trzech wama

do mieszka we Wrzeni

Ale to nie wszystko, bowiem ledczy ustalili, e podczas dokonywania wama zatrzymanemu towarzyszya jeszcze jedna osoba. Nie bardzo wiadomo jak rol penia. W ogóle wiadomo o niej niewiele. – To mczyzna o otyej sylwetce ciaa. Na pewno mia plecak – zdradza szczegóy prowadzonego postpowania rzecznik policji Krzysztof Sprawca, prócz podrobionej odznaki policyjnej, posiadał przy sobie pistolet gazowy i amunicję Fot. KPP we Wrześni Szczeniak. 49-latek usysza ca seri zaWamywaczem okaza si 49-letni a take „brecha” (jak mona przyJako e zatrzymany uskara si rzutów – dokonania trzech wama, Mirosaw P. Zanim wpad, zdoa ob- puszcza suya mu do dokonywa- na ból szczki, zosta przewieziony posiadania broni gazowej bez zerabowa dwa inne domy przy ul. Ko- nia wama) oraz up – 800 z, zoty do szpitala, gdzie wykonano mu nie- zwolenia, naruszenia nietykalnoci synierów. Posiada przy sobie bro acuszek z krzyykiem i medalika- zbdne badania. Przewietlenie to- cielesnej funkcjonariuszy policji oraz gazow, kabur, amunicj i podro- mi, wykonany z tego samego krusz- mografem komputerowym nie wy- ich zniewaenia. W sumie grozi mu bion odznak policyjn. W plecaku, ca sygnet, a take kilka butelek alko- kazao jednak, by mia jakiekolwiek do 15 lat wizienia. który posiada, zabezpieczona zosta- holu rónych marek. zamania. Tomasz Szternel

Pierścień prymasa powraca do gnieźnieńskiej katedry Andrzej Wojciuch, jubiler z Koaczkowa koczy prace nad replik skradzionego piercienia prymasa Stefana Wyszyskiego. Klejnot zostanie oficjalnie przekazany obecnemu prymasowi, arcybiskupowi Józefowi Kowalczykowi, 18 pa dziernika podczas mszy w katedrze gnie nieskiej. Uroczystoci rozpoczn si o 12.00. Przypomnijmy, e piercie w lutym zosta skradziony z wystawy w gnie nieskiej bazylice. Krótko po kradziey zniszczono go. W trzyosobowej szajce zodziei bya 50-letnia wrzenianka. Wykonanie repliki sfinansowa wrzesiski oddzia Reklama

Spódzielczej Kasy Oszczdnociowo-Kredytowej, której patronuje kardyna Wyszyski. Nieatwego zadania rekonstrukcji piercienia podj si A. Wojciuch. Wykonanie klejnotu trwao kilka miesicy. Oryginalny piercie way 63 gramy. By wykonany ze zota, wysadzany dziesicioma diamentami. Prymas Tysiclecia otrzyma go od biskupów polskich z okazji 1000-lecia chrztu Polski. Dla Kocioa mia ogromn warto, nie tylko materialn. – Przekazanie piercienia bdzie duym wydarzeniem, take medialnym – mówi A. Wojciuch.

Na tropie rozpusty Czy na ul. Chełmońskiego młodzież bawi się w doktora? Tę zagadkę próbowała rozwiązać komisja bezpieczeństwa. Komisja Bezpieczestwa i Polityki Spoecznej rozstrzyga ciekawe sprawy, którymi niekoniecznie pó niej zajmuje si rada miejska. Komisja daje najwicej roboty ratuszowym urzdnikom. To oni musz wdraa w ycie czsto kontrowersyjne pomysy radnych. Podczas wtorkowego posiedzenia troch ich byo. Radny Marek Koodziejczyk (PiS) po godzinach bywa „detektywem”, dlatego na ulicy Chemoskiego zainteresoway go pewne chaszcze. – Wszedem zobaczy, co tam jest, a tam baagan, jakie rzeczy nie wiadomo skd. Podobno w tym miejscu starsze dzieci zmuszay modsze do czego... Takie sygnay miaem od rodziców – relacjonowa zaniepokojony radny. – Pewnie bawiy si w doktora – wtrcia nagle nie kryjc rozbawienia radna Mariola Kasierska (PiS). – To chyba zbyt daleko idca sugestia – z trudem powstrzymywa miech Stanisaw Dominiczak (PiS), przewodniczcy. – Nie podpatruj Marek, co modzie robi w krzakach, nie podpatruj. A moe zazdrocisz, e nie moesz w krzaki wej? – naigrywa si radny Bronisaw Dankowski (SLD). Radni zajli si te „wojn” na ul. Legii Wrzesiskiej. Poszo o koperty, czyli miejsca, gdzie klienci firmy z tej ulicy mogli zaparkowa. Koperty dotychczas znajdoway si

 Komisja obradowała w biurze rady miejskiej. Od lewej: Bronisław Dankowski, Stanisław Dominiczak i Bolesław Święciochowski Fot. Filip Biernat bliej zakadu pogrzebowego. Dlatego poszkodowany czu si waciciel wypoyczalni filmów. Miejsca parkingowe s te stale zajte przez „pacjentów” szpitala. Radni zdecydowali, e kolejna koperta jednak bdzie. Komisja zwrócia si te z apelem do burmistrza w sprawie budowy lub adaptacji budynku na mieszkania socjalne. Aktualnie 21 osób czeka na takie lokale, a gmina pa-

ci im odszkodowania, poniewa nie moe ich zapewni. Radny Bronisaw Dankowski przeforsowa swój apel do organizacji pozarzdowych, w którym komisja prosi o przejcie noclegowni dla bezdomnych. – Warto byoby sprecyzowa do jakich konkretnych, poniewa nie wszystkie stowarzyszenia zajmuj si takimi sprawami – zauway radny Bolesaw wiciochowski. FIB


30 września 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

10 Aktualności Spacerkiem po Wrześni

Gościli u Komorowskiego Prezydent przyjął pokaźny bochen chleba. Żytniego, tradycyjnego, pyzdrskiego...

 Od scen do śmietnika – żywot

dożynkowych wieńców jest krótki Fot. D

„ Tylko czeka a na ul. Warszaw-

skiej dojdzie do tragedii. Na pewnym jej odcinku trwa remont elewacji kamienicy. Rusztowania zajmuj ca szeroko chodnika i spacerowicze, zamiast przej na równolegy chodnik, omijaj remont wychodzc wprost na jezdni. Co oczywicie wywouje zdenerwowanie u kierowców. To z kolei wywouje nerwy u przechodniów. A przez to wkurzaj si take sami wykonawcy remontu. „Polska w budowie”. „ Podczas doynek s uroczycie obnoszone, wystawiane na widok tumów, wicone przez ksiy i obtacowywane przez zespoy folklorystyczne. A co dzieje si z wiecami doynkowymi po samej uroczystoci? Odpowied na to pytanie mona byo znale niedawno w kontenerze przy Wrzesiskim Orodku Kultury. Po prostu lduj w koszu na mieci. „Zawsze blisko ludzi”. „ Jeszcze par metrów i postpujca w byskawicznym tempie budowa pawilonu handlowego, który ronie na miejscu dawnego sklepu na ul. Fromborskiej, przesoni nowy ssiedni blok z adresem przy ul. Zielonogórskiej. A niech przesoni! Pawilonów handlowych nigdy za duo! „Polacy zasuguj na wicej”. „ Dobiega koca kilka remontów. Ju niemal cae otoczenie wokó kocioa w. Ducha wyoone jest kostk granitow, która zastpia pyty chodnikowe. Na finiszu znajduje si take przebudowa siedziby SKOK-u im. kardynaa Wyszyskiego na ul. Staszica. Trwaj ostatnie prace wokó budynku. I to na pewno nie jest ostatnie sowo wrzesiskich ekip remontowych. „Zrobimy wicej”. „ Wystawiono na sprzeda ewenement architektoniczny z ul. Opieszyn, czyli domek typu brda, w którym znajduje si biuro podróy. Wg internetowych ogosze, cena za domek z dziak o powierzchni 119 m2 wynosi 670 tys. z. Domy sprzedawane s przez internet... „Nowoczesne Pastwo”. „ „Czowiek jest najwaniejszy”. Niby prawda, ale dobrze, jeli czowiek nie zapomni o zwierztach. Dlatego przypominamy, e dziaa nowa strona www.wirtualny-opiekun.pl, przez któr mona dokonywa wirtualnych adopcji psów z wrzesiskiego schroniska. Wirtualne spacery niestety jeszcze nie s moliwe. DAI

Ostatnie tygodnie s bardzo pracowite dla prezesa Gminnej Spódzielni „Samopomoc Chopska” w Pyzdrach Danuty Kamierskiej. Ale i pene wrae. A zaczo si od Znaku Jako Tradycja przyznawanego przez Polsk Izb Produktu Regionalnego i Lokalnego. Gees otrzyma go 7 wrzenia za chleb ytni tradycyjny. – To nie byo proste. Przeszlimy kontrole sanepidu, uniwersytetu przyrodniczego i firmy zewntrznej, które potwierdziy przestrzeganie przez nas warunków okrelonych w specyfikacji – podkrela prezes. Do wrczenia certyfikatu doszo na Midzynarodowych Targach Wyrobów Spoywczych Polagra – Food, które odbyway si od 11 do 14 wrzenia w Poznaniu. Spódzielnia miaa tam swoje stoisko z pieczywem. Cho debiutowaa na imprezie tej rangi (nie liczc wspóudziau przy tworzeniu stoiska powiatu wrzesiskiego) to wypada niezwykle okazale. Std propozycja, któr D. Ka mierska przyja z niedowierzaniem. Miaa dostarczy chleb na doynki prezydenckie w Spale. – To by szok – nie kryje. – Wiedziaam, jaka odpowiedzialno na mnie spoczywa.

40

cm rednicy musia mie chleb, który otrzyma prezydent. Takie wytyczne daa jego kancelaria

 D. Kaźmierska z dumą prezentuje wypiek i certyfikat jakości Ale wyzwanie podja. Inaczej by zreszt nie mogo, bo nie co dzie zdarza si realizowa takie zlecenie. Otrzymaa konkretne wytyczne – chleb ytni tradycyjny w bochnie, bez mki pod spodem i kompletnie gadki, bez napisów i posypki. Niby proste, a jednak skomplikowane. – Chleb ytni jest inny jak pszenny. Nigdy tak nie wyronie i nie bdzie tak pulchny. Potrzeba na niego duo wicej ciasta. Jest zbity, ale zdrowszy – przyznaje. Jej podwadni podoali zadaniu. I to bez problemu. Wypiekli trzy okazae bochny. Na samochody zaadowali take

Najstarsza mieszkanka gminy Września nie żyje

W niedzielę 25 września w wieku 102 lat zmarła Helena Czelusta. Była najstarszą mieszkanką gminy Września. Urodziła się 18 lutego 1909 roku w Psarach Polskich jako Helena Gromadzińska. Gdy miała sześć lat, straciła ojca, który wyjechał do pracy w Westfalii. W 1929 r. wyszła za mąż za Leona Czelustę z Chociczki. Do rodzinnej miejscowości męża pani Helena przeprowadziła się trzy lata później. Wojnę spędziła w domu (mąż został wywieziony na przymusowe roboty). W 1966 r. została wdową. W swoim długim życiu doczekała się 4 dzieci, 11 wnuków, 24 prawnuków i 6 praprawnuków. Zdrowe odżywianie – to była jej recepta na długowieczność. – To przez kozie mleko, które mama całe życie piła – tak dwa lata temu podczas setnych urodzin mówiła nam córka pani Heleny. Przypomnijmy, że wtedy z okazji urodzin w domu Pani Heleny pojawił burmistrz Tomasz Kałużny oraz Stanisław Jerzak, ówczesny kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Burmistrz wręczył jubilatce kwiaty oraz biovital w kroplach. Jerzak odczytał list gratulacyjny, który przysłał sam premier Donald Tusk. Z okazji urodzin w kościele parafialnym w Opatówku mszę św. w intencji jubilatki odprawił ks. biskup Bogdan Wojtuś. Pani Helena w środę spoczęła na cmentarzu parafialnym w Opatówku. TOM

Fot. archiwum

1 300 sztuk innego pieczywa, który wystawili na kiermaszu odbywajcym si w przededniu wita plonów (24 wrzenia). Po przyje dzie na miejsce chleby przekazali pracownikowi kancelarii prezydenta. Wybra najadniejszy. Dosta te koszyk i serwet. Dwa pozostae skonsumowali pracownicy BOR-u. W kocu nasta dugo oczekiwany dzie doynek. Gees znalaz si w gronie firm, które miay swoje stoisko na gocicu. Pyzdrzanie wystawili pokrojone i rozoone na tacach pieczywo. Prezydent Bronisaw Komorowski natychmiast zwró-

ci na nie uwag podczas krótkiego obchodu. – O, tu jest ten chleb. Razowy te robicie? – zagadn. – Oczywicie, e robimy – odpara D. Ka mierska. Na dusz rozmow nie byo czasu. Otoczona funkcjonariuszami BOR-u pierwsza osoba w pastwie miaa bowiem inne obowizki. 6-osobowa delegacja wrócia ze Spay z niezapomnianymi wraeniami, a prezes Ka mierska z przewiadczeniem, e ma wietnych piekarzy, którym nie straszne adne wyzwanie. – Odebralimy wiele pochwa. Szkoda tylko, e zebralimy je tak daleko – podsumowuje. – Mamy wiele dobrych rzeczy tymczasem kupujemy to, co obce. Tak jest z pieczywem, wdlinami, owocami i warzywami. My udowadniamy, e nie zysk jest najwaniejszy, a jako. Chcemy produkowa dobre rzeczy. Wyroby pochodzce z geesowskiej piekarni mona naby nie tylko w sklepach w Pyzdrach, ale take Supcy i Wrzeni (przy ul. Chrobrego). Mona w nich kupi chleb ytni tradycyjny – taki sam, jaki przyj prezydent. Tomasz Szternel

Flex będzie szkolił młode kadry w Dubaju, Meksyku i Egipcie Do koca roku zakoczy si budowa pierwszej hali hinduskiej firmy Uflex zajmujcej si produkcj opakowa foliowych wykorzystywanych w przemyle spoywczym. – Bdzie to jedyna fabryka na ca Uni Eropejsk. Produkty z wrzesiskiego zakadu bdziemy wysya nie tylko na rynek europejski, ale take na wschód, do Biaorusi, Rosji oraz na Ukrain – mówi Stanisaw Wszelaki, dyrektor Flex Films Europa, polskiego oddziau spóki Uflex. – Mamy 20 fabryk na caym wiecie, m.in. w Indiach, Meksyku, . Zdecydowalimy si zainwestowa wanie we Wrzeni, poniewa to miasto jest idealnie usytuowane. Niedaleko do granicy, blisko do Poznania. Nie bez znaczenia bya przychylno wadz lokalnych – dodaje. Na pocztek Flex planuje zatrudni 130 pracowników. – Naszych specjalistów bdziemy szkoli w zagranicznych oddziaach, m.in. w Meksyku. Oprócz tego niebawem wylemy do Dubaju lub Egiptu grup 60 absolwentów m.in. Technikum Mechanicznego. Po powrocie ci modzi ludzie bd mogli asystowa przy

 S. Wszelaki (z lewej) na placu budowy nowej firmy

Fot. archiwum

uruchamianiu maszyn w naszej fabryce – mówi S. Wszelaki. – Firma Flex organizowaa w naszej szkole spotkania z uczniami w cigu roku szkolnego. Cieszy nas to zainteresowanie. Wierzymy, e nasi absolwenci sprawdz si i znajd zatrudnienie – mówi Bogdan Nowak, dyrektor ZSP. JOG


30 wrzeĹ&#x203A;nia 2011

WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

www.wrzesnia.info.pl

11

Kultura

Zakazane ksiÄ&#x2026;Ĺźki w paĹ&#x201A;acu Biblioteka Publiczna w KoĹ&#x201A;aczkowie zajÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a siÄ&#x2122; wolnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; sĹ&#x201A;owa i wystawiĹ&#x201A;a zakazane ksiÄ&#x2026;Ĺźki. Od 24 wrzenia trwa w bibliotece Tydzie Zakazanych Ksiek. W holu paacu na pierwszym pitrze przygotowano wystaw ksiek, ktĂłre kiedy zostay objte cenzur ze wzgldĂłw religijnych, politycznych czy obyczajowo-spoecznych. W koaczkowskiej bibliotece takich pozycji jest ponad 30, m.in.: â&#x20AC;&#x17E;Chata wuja Tomaâ&#x20AC;? Harriet Beecher Stowe czy â&#x20AC;&#x17E;Buszujcy w zbouâ&#x20AC;? Jerome Salingera. â&#x20AC;&#x201C; Skorzystalimy z amerykaskich Anna Janasik z â&#x20AC;&#x17E;Archipelagiem guĹ&#x201A;agâ&#x20AC;? Aleksandra SoĹ&#x201A;Ĺźenicyna, jednÄ&#x2026; Fot. Filip Biernat wzorcĂłw. Co roku taki tydzie orga- z zakazanych ksiÄ&#x2026;Ĺźek w czasach PRL

WÄ&#x2122;drĂłwka szlakiem â&#x20AC;&#x17E;kamieni milowychâ&#x20AC;?

     r  r  r   

  r  r     ! r  "#  r    r   ! $   % 

$& 3/1PLQXW $  ' () " *+"#  ,!   - .

2KGTYU\G\CLĂľEKCQFDĂľFĂ°UKĂľ

RCÄ&#x2018;F\KGTPKMCTQMW RQPKGF\KCĂŁGM QIQF\ YUCNKd-CE\WU\MKr RCTVGT

PCVGTGPKG2T\GFU\MQNC6þE\QYC%JCVMCWN)GP6-WVT\GD[ t\CRTCU\CO[PCEH]SäDWQùOHNFMÜ

/    0 0 1 2  . 33 455 6

7843

Reklama

Y6ĂľE\QYGL%JCVEG

nizowany jest przez Amerykaskie Stowarzyszenie Bibliotek â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi Anna Janasik z biblioteki w Koaczkowie. â&#x20AC;&#x201C; To wito wolnoci czytania, ktĂłre ma na celu zwrĂłcenie uwagi na zagroenie jakie niesie cenzura.

KoĹ&#x203A;cielscy odzyskani

W ubiegĹ&#x201A;y piÄ&#x2026;tek we WrzeĹ&#x203A;ni odbyĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; druga impreza w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Ponad 100 osĂłb (gĹ&#x201A;Ăłwnie mĹ&#x201A;odzieĹźy szkolnej) wyruszyĹ&#x201A;o na trasÄ&#x2122; rajdu pod hasĹ&#x201A;em â&#x20AC;&#x17E;Kamienie milowe 1256 â&#x20AC;&#x201C; 1357 â&#x20AC;&#x201C; 1848 â&#x20AC;&#x201C; 1901 â&#x20AC;&#x201C; 1918â&#x20AC;?.

,Ă´<;-#0)+'.5-+

Pokazujemy te ksiÄ&#x2026;Ĺźki, aby zachÄ&#x2122;ciÄ&#x2021; do czytania mieszkaĹ&#x201E;cĂłw naszej gminy â&#x20AC;&#x201C; Anna Janasik.

Za tydzie w pitek 7 pa dziernika rozpoczn si wydarzenia zwizane z wrczeniem Nagrody Kocielskich, ktĂłra od tego roku zostaje w Miosawiu. Do tej pory wrczenie odbywao si zamiennie w Krakowie, Warszawie i Miosawiu. Od teraz, dziki porozumieniu wadz gminy Miosaw, Fundacji Kocielskich, Marszaka WojewĂłdztwa Wielkopolskiego i Starosty Wrzesiskiego, rok rocznie bdziemy mogli relacjonowa wrczenie tej prestiowej literackiej nagrody. Tegorocznym zwycizc jest Andrzej Franaszek, autor ponad tysic stronicowej, pisanej przez 10 lat biografii Czesawa Miosza. Zanim autor odbierze czek na kwo-

t zalen od wysokoci dochodĂłw z papierĂłw wartociowych fundacji, w pitek o godz. 12.00 w LO im. Sienkiewicza we Wrzeni, z uczniami spotka si wczeniejszy laureat nagrody Jacek Denhel. Nastpnego dnia w paacu Kocielskich w Miosawiu o godz. 10.00 rozpoczn si warsztaty literackie z J. Denehelem, Ew Lipsk i Mikoajem ozi skim. Na godz. 12.00 zaplanowano uroczysto wrczenia nagrody. PĂł niej w kociele poewangelickim odbywa si bd spotkania literackie z m.in.: Marcinem wietlickim, Olg Tokarczuk i Stefanem Chwinem. W midzyczasie (o godz. 18.30) w kociele katolickim wystpi Stanisaw Soyka Quintet. DAI

Jest to sprzeciw wobec zakazywania czytania treci uznanych przez kogo za nieodpowiednie â&#x20AC;&#x201C; dodaje. OprĂłcz ksiek na wystawie pojawiy si ciekawostki na temat zakazanych woluminĂłw. â&#x20AC;&#x201C; Przez te kilka dni najwiksz frekwencj mielimy podczas maratonu turystycznego, ktĂłry odbywa si w sobot. Wystaw na co dzie ogldaj czytelnicy w godzinach otwarcia biblioteki â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi Anna Janasik. Biblioteka w Koaczkowie uczestniczy w â&#x20AC;&#x17E;Programie Rozwoju Bibliotekâ&#x20AC;?, w ktĂłrym bior udzia placĂłwki z maych miejscowoci. Wanie dziki wymianie informacji z innymi bibliotekami zostaa zorganizowana wystawa na temat cenzury. Ekspozycja w paacu potrwa do 1 pa dziernika. Filip Biernat

Fotodialog po raz czwarty W najbliszy pitek 7 pa dziernika we Wrzesiskim Orodku Kultury ma odby si czwarta edycja festiwalu Fotodialog. Rozpoczcie zaplanowano na godz. 18.00. Pierwszym punktem programu ma by koncert wrzesiskiego instrumentalisty Bartosza Ogrodowicza. Nastpnie swoje fotografie ma zaprezentowa poznaski fotoreporter Mariusz Forecki, tegoroczny autor Kolekcji Wrzesiskiej. Nastpnie prezentacje prac konkursowych w kategorii fotografia oraz wideo i muzyka, ma przedzieli koncert zespou Reporter. Wrczenie statuetek o godz. 22.00. Wstp wolny. DAI


30 września 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Turystyczni maratończycy Bezproblemowo, choć nie bezwysiłkowo, przebiegła kolejna edycja maratonu turystycznego. W kolejnej, szóstej ju edycji, Ogólnopolskiego Maratonu Turystycznego „Nad Wart Ziemi Wrzesiskiej”, który odby si w sobot 24 wrzenia, znowu wystartowao okoo stu ludzi. Uczestników przyciga m.in. fakt, e jest to jedyna taka lokalna impreza, która czy trzy rodzaje rekreacji. Najpierw trzeba byo wskoczy na rower, pó niej przesi si na kajak, by na koniec dotrze do mety pieszo. Dobrani w pary uczestnicy mieli do wyboru dwie trasy – o cznej dugoci 50 i 75 km. Decydowali te, z jakiego miejsca w gminie chcieli wystartowa. Regulamin dopuszcza take wytyczenie caej wasnej trasy – w tym roku skorzystaa z tej opcji jedna para. Oficjalne otwarcie maratonu nastpio we Wrzeni. Zdecydowana wikszo uczestników pochodzia wanie std. To jeden z powodów, dla którego organizatorzy maratonu, przedstawiciele starostwa powiatowego i UKS ak przy LO im. H. Sienkiewicza, nie starali si, wzorem

 Uczestnikom dopisywały humory nawet na ostatnim, pieszym i najbardziej męczącym, etapie maratonu pierwszych edycji, wczy do organizacji wadz wszystkich gmin, przez które przebiegay trasy. – Charakter maratonu sprawia, e trudno równomiernie obciy zadaniami poszczególne gminy – mówi Jacek Zieli ski ze starostwa, koordy-

skiej kandydatki Krystyny Pośledniej. Dodajmy, że w najbliższych dniach aktywiści i kandydaci PO pojawią się w innych gminach powiatu wrzesińskiego. TOM

Wkrótce likwidacja stoiska masarskiego firmy Bystry w Biedronce. Klienci zapowiadają protesty.

N

rzy tydzie temu zablokowali i okrzyczeli Donlada Tuska w drodze na spotkanie z lokalnymi notablami, nie skorzystali z zaproszenia premiera i nie wzili udziau w poniedziakowym spotkaniu w warszawskim Centrum Dialog.

cy i Polska Jest Najwaniejsza – to jak dotd jedyne partyjne komitety wyborcze, które nie wysay do Wrzeni adnych przedstawicieli w trakcie trwajcej kampanii parlamentarnej. A wybory – na wszelki wypadek przypominamy – ju w niedziel 9 pa dziernika.

K

iebawem ma zostać zamknięte stoisko masarskie firmy Bystry, mieszczące się w Biedronce przy ulicy Opieszyn. Sprawę zgłosił nam nasz czytelnik, wieloletni klient firmy Bystry. – Usytuowanie stoiska jest moim zdaniem bardzo wygodne, bo przy okazji mogę zrobić większe zakupy w Biedronce – mówi Ryszard Sobczyński, mieszkaniec osiedla Sławno. – Rozmawiałem z mieszkańcami naszego osiedla i okazało się, że wielu z nich przychodzi do Biedronki tylko ze względu na stoisko Bystrego. Dziennie sklep odwiedza około 400 osób, szacuję, że Biedronka straci 30% klientów po zamknięciu tego stoiska – mówi. Informację o likwidacji potwierdza Dorota Skubel z firmy Bystry. – Jeronimo Martins wymówiło nam umowę. Sprzedają wła-

„ Kibice z Wrzeni, któ-

„ Polska Partia Pra-

Tuskobus po raz drugi odwiedził Wrześnię. Tym razem zabrakło premiera, ale dojechali posłowie – swoim autami

ampania wyborcza rozkręca się na dobre. Wydaje się, że to Platforma Obywatelska najbardziej walczy o głosy wrześnian. Po ubiegłotygodniowej wizycie premiera Donalda Tuska, do miasta po raz drugi przyjechał Tuskobus. Jak zapewniali obecni w nim parlamentarzyści startujący z naszego okręgu, to był Tuskobus nr 1. Na rynku przez chwilę swoje ulotki rozdawali posłowie: Tomasz Nowak, Paweł Arndt i senator Piotr Gruszczyński (na zdjęciu). – Udało się załatwić remont drogi nr 15 z Wrześni do Gniezna. Ale tylko połowę, właśnie tę od strony Wrześni. Mnie w Gnieźnie nawet posądzają o jakieś sympatie prowrzesińskie – chwalił się Arndt. Co ciekawe na rynku zabrakło wrzesiń-

Co słychać

12 Aktualności

sne wędliny, więc rezygnują ze stoisk masarskich. Szkoda, bo współpraca układa nam się dobrze. Wiemy, że nasi klienci są zbulwersowani, ale nic nie możemy zrobić – mówi. O wyjaśnienia poprosiliśmy przedstawiciela Jeronimo Martins, firmy prowadzącej sieć sklepów Biedronka. – Stoisko mięsne we Wrześni otrzymało wypowiedzenie, ponieważ planujemy remont i modernizację tej placówki. Powiększamy asortyment i w tym celu zamierzamy rozbudować salę sprzedaży – wyjaśnia Anetta JaworskaRutkowska, rzecznik firmy. R. Sobczyński chciałby zorganizować protest klientów. – Myślałem aby wysłać list z podpisami niezadowolonych do Jeronimo Martins. Może nie zwróciliby na nas uwagi, ale chociaż wyrazilibyśmy swój sprzeciw – mówi. JOG

nator imprezy. – Nazwa „Nad Wart Ziemi Wrzesiskiej” mówi ju chyba sama za siebie. Znaczna cz maratonu musi odbywa si na terenie gminy Pyzdry, gdzie zawsze moemy liczy na pomoc Towarzystwa Turystyki Wodnej Perkoz – dodaje.

Fot. MAUR

Organizatorzy nie rezygnuj jednak ze wspópracy z innymi gminami. Mety co roku umieszczone s w innym miejscu, w tym roku uczestników ugoci Gminny Orodek Kultury w Koaczkowie. Relacja filmowa z maratonu na www.wrzesnia.info.pl

Zasmrodzony Kaufland, czyli jak nie wdepnąć w gó... Do niecodziennego zdarzenia doszo 24 wrzenia we wrzesiskim Kauflandzie. Mczyzna przebywajcy na terenie sklepu, dokadniej midzy regaami z napojami, niespodziewanie zdj spodnie i zaatwi si na podog. Taki widok zszokowa nie tylko klientów, ale take obsug sklepu, która jak twierdz wiadkowie, nie bardzo wiedziaa co zrobi. Z informacji przekazanych nam przez rzecznika sieci Kaufland Jarosawa Kaduczaka, wynika, e mczyzna sam po sobie posprzta. – Trudno komentowa to co si stao. Mog jedynie doda, e toalety znajdujce si na terenie naszego

sklepu zawsze s czyste i otwarte dla klientów, dlatego zachcam do korzystania z nich, by unikn podobnych sytuacji – mówi J. Kaduczak. Jako, e delikwent by cay brudny, a w sklepie roznosi si nieprzyjemny zapach, personel Kauflandu poprosi mczyzn o opuszczenie sklepu. Ten jednak nie chcia wyj, dlatego wezwano policj. – Funkcjonariusze pojechali tam pomóc personelowi wyprowadzi mczyzn ze sklepu. Interwencja nie dotyczya tego co wczeniej zrobi midzy regaami – informuje rzecznik policji Krzysztof Szczeniak. DOT

Groźna kolizja na krajówce tuż przed świtem

„ Z kolei Polskie Stronnictwo Ludowe ma nietypowy pomys na wasn lokaln kampani wyborcz. Partia organizuje bowiem „Galowy Koncert w Krainie Umiechu”, podczas którego wystpi Kazimierz Kowalski, piewak operowy znany midzy innymi z I Programu Polskiego Radia. Impreza odbdzie si dzisiaj (w pitek 30 wrzenia) w WOK-u. Pocztek o 19.00. Wstp wolny. „ Ju wkrótce na na-

szym portalu www.wrzesnia.info.pl bdzie mona zapozna si z szerokim i szczegóowym raportem informacyjnym na temat budowy i zarzdu szpitala we Wrzeni. W jednym miejscu zbieramy nasze najwaniejsze artykuy i materiay filmowe na ten temat. Sprawa wyglda naprawd ciekawie, kiedy przeledzi si j od pocztku do stanu obecnego

„ Wskie „okienko”

otworzya dla uczestników nowego konkursu fotograficznego Fundacja Dzieci Wrzesiskich. Zdjcia nawizujce do hasa „Nowa Wrzenia wokó nas” mona dostarcza do siedziby fundacji przy ul. Szkolnej 12 tylko we wtorki od godz. 14.45 do 16.15. Dla zdobywców trzech pierwszych miejsc przewidziano jednak, podobno cenne, nagrody.

„ Dotary do naszej re-

Na zdjęciu samochód ciężarowy iveco, który uderzył w przyczepę ciągnika rolniczego przewożącego ziemniaki. Do zdarzenia doszło w Nekli na trasie K92 w czwartek 22 września około godziny 5.40. O dużym szczęściu może mówić kierowca iveco, który wyszedł cało ze zderzenia i przed przybyciem służb ratowniczych sam opuścił auto. TOM

dakcji gosy o nietypowym chemicznym smrodzie utrzymujcym si w okolicy ul. Harcerskiej. Sam smród na ul. Fromborsk nie dociera, ale sprawdzilimy i rzeczywicie – co tam mierdzi Trudno jednak wyczu, co to jest. Zgaszajcy podejrzewaj znajdujcy si tam chiski sklep. Nie wiadomo te, czy susznie Moe to nasz, narodowy, polski smród, którego nie wcale nie musimy si wstydzi. DAI


30 września 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www. www.wrzesnia.info.pl

Temat tygodnia -

u

Dorota Tomaszewska ka tel. 508 133 828 d.tomaszewska@wrzesnia.info.pl o.pl

Spółdzielczość ciągle górą Na terenie powiatu działają trzy spółdzielnie mieszkaniowe.

ilość członków

ilość lokali

400 192

W zarzdzanych przez nich lokalach zamieszkuje cznie kilkanacie tysicy ludzi. Zdecydowanie najwiksz jest Wrzesiska Spódzielnia Mieszkaniowa, która skupia ponad pi tysicy czonków. – Mamy pod sob 156 budynków, w których znajduj si 3 994 mieszkania. Stawka pobieranego przez nas czynszu wynosi 3,30 z/m2 z czego -1,80 z/m2 przekazywane jest na tzw. fundusz remontowy. Koszty naszej administracji to 0,57 z/m2 – informuje prezes WSM Urszula Nadolna. Drug pod wzgldem wielkoci jest Spódzielnia Mieszkaniowa - Bieganowo, z siedzib w Chwalibogowie, która zarzdza 750 mieszkaniami – gównie popegeerowskimi. Nalece do niej lokale znajduj si na terenie piciu gmin: Wrzenia, Koaczkowo, Nekla, Miosaw oraz Strzakowo.

5138

58 gr/m2

3994

spółdzielnia we Wrześni – W naszej spódzielni nie ma czynszu. Kada wspólnota ma ustalon przez siebie stawk na koszty eksploatacji i fundusz remontowy – mówi prezes SM Bieganowo Zofia Rzdkowska, dodajc, e koszty eksploatacji ksztatuj si od 0,10 z/m2 do 0,30 z/m2, natomiast zaliczka na fundusz remontowy od 0,50 z/m2 do 1,50 z/m2.

Czym się różni wspólnota od spółdzielni mieszkaniowej?

Trudno nie zauway, e powstaje coraz wicej wspólnot mieszkaniowych. W nowych budynkach n zakadane s automatycznie, czyli w momencie podpisania umowy notarialnej zakupu pierwszego lokalu - w okrelonej nieruchomoci. Nieco o.inaczej wyglda sytuacja w spódzielniach mieszkaniowych, które rzdz si innymi prawami. Wspólnota nie ma osobowoci prawnej ani wasnego odrbnego majtku, ale moe zaciga zobowizania i nabywa prawa. Na przykad prawa majtkowe, ale tylko do maa jtku wspólnego wacicieli lokali. Wspólnota, jako ogó, moe take wystpowa w sdzie poprzez , delegowanie swoich przedstawicieli. Wane jest te to, e waciciele poszczególnych lokali maj swój udzia we wspólnej czci nieruchomoci. Wielko kadego udziau powinna by okrelona w akcie notarialnym i wpisana do ksigi wieczystej. Dodajmy, e wspólnot mieszkaniow mog tworzy nie tylko waciciele mieszka, ale take sklepów, biur czy garay. Prawo mówi, e wymagane jest, aby raz do roku byy organizowane zebrania wszystkich czonków wspólnoty. Spódzielnia mieszkaniowa jest ju podmiotem gospodarczym, . ustanowionym na zasadach prawa spódzielczego. W przeciwie- stwie do wspólnoty mieszkaniowej, posiada swój majtek (odrbny od majtku czonków). Poniewa e.spódzielnia jest tworem prawnym, to odpowiada caym swoim majtkiem, a jej czonkowie tylko do wysokoci wasnych udziaów. Gównym I celem spódzielni mieszkaniowych

koszty administracji

750 460

a

13

stronę redaguje: uje:

jest budowa i administrowanie posiadanymi zasobami mieszkalnymi w interesie mieszkaców. Czonek spódzielni nie odpowiada za jej zobowizania, ale w przypadku strat musi partycypowa w kosztach do wysokoci wniesionego wkadu. Jeli chodzi o ciganie osób zale-

Możliwość dokładnego rozliczenia kosztów to niewątpliwie zaleta wspólnoty – twierdzi J. Filipiak

gajcych z opatami za lokal, to zarówno czonkowie wspólnoty, jak i spódzielnia maj prawo dochodzi swoich roszcze w postpowaniu upominawczym lub na drodze sdowej. Jednym ze skadników czynszu w spódzielniach jest fundusz remontowy. Jego wysoko ustala zarzd spódzielni. – To zasadnicza rónica pomidzy wspólnotami. W nich take jest taki fundusz, ale jego wysoko nie jest przez nikogo odgórnie narzucana. Ustalaj j sami mieszkacy – wyjania Józef Filipiak z miosawskiej firmy Dom-Par. Warto pamita, e wspólnoty s duo mniejsze ni spódzielnie, dlatego ich czonkowie mog na bieco kontrolowa ich dziaanie.

Prezes bieganowskiej spódzielni nie ukrywa, e waciciele lokali pac im za zarzdzanie nieruchomociami. Opata, o której mówimy, wynosi 0,58 z/m2. – Kwota ta jest przeznaczona na utrzymanie biura, wszelkie opaty, usugi bankowe, usugi prawnicze, samochód subowy, podatek od nieruchomoci, ubezpieczenie majtku spódzielni,

spółdzielnia w Sokołowie wynagrodzenia pracowników oraz pozostae koszty wynikajce z tytuu prowadzenia dziaalnoci – tumaczy Z. Rzdkowska. Pobieranie opaty eksploatacyjnej (czyli za zarzdzanie) podobnie argumentuje Adam Sowi ski, prezes Spódzielni Mieszkaniowo-Administracyjno-Usugowej w Sokoowie. – Wynosi ona u nas 0,70 z/m2.

57 gr/m2

70 gr/m2

spółdzielnia w Bieganowie

Pokrywamy z niej wszystkie koszty nie przypisane do nieruchomoci, a zwizane z utrzymaniem spódzielni – mówi A. Sowiski. Zarzdzane przez niego nieruchomoci maj cznie 23 tys. m2 powierzchni. Znajduj si w omiu miejscowociach. Jej czonkowie pac na fundusz remontowy od 0,15 z/ m2 do a 4,20 z/m2.

Odważni odchodzą Zarządzanie nieruchomościami to ciężka praca. Tak twierdzi Józef Filipiak z firmy Dom-Par, administrator ponad 50 wspólnot mieszkaniowych. – Jest Pan zarzdc, który skupia pod sob najwicej nieruchomoci w caym powiecie wrzesi ski. To prawda czy moe si myl? – By moe tak jest, bo poza wspólnotami, które skadaj si na kilkaset nieruchomoci, zarzdzam jeszcze budynkami nalecymi do dwóch gmin. Tak przypuszczam, bo nie wiem, ile wspólnot podlega pod innych administratorów. – Ile mieszka cy wspólnot pac Panu za zarzdzanie? – W tych opatach wystpuje spora rozbieno. Najnisza stawka to 43 gr za m2 a najwysza 70 gr za m2. Wszystko zaley od zakresu moich obowizków, od tego, czego ludzie ode mnie oczekuj. – A co z funduszem remontowym, czy s jakie sztywne stawki, które zarzdca narzuca mieszka com? – Absolutnie nie. To wanie zaleta wspólnot, e ludzie sami decyduj, ile chc paci na poczet przyszych remontów. W zarzdzanych przeze mnie nieruchomociach pobieramy od 50 gr do 3 z za m2. – Trzy zote to chyba duo? – Tak, ale mam dwie wspólnoty, które ustaliy sobie tak stawk i powiem, e to wietna sprawa. Za takie pienidze, mona bardzo duo zrobi, bez zacigania kredytów. – Chtnie wspólnoty zacigaj kredyty?

 Józef Filipiak uważa, że wspólnoty są korzystniejsze dla mieszkańców – Nie, ale czasami nie maj innego wyjcia. Kiedy miaem taki przypadek, e dwie starsze panie bardzo nalegay na kredyt, gdy – jak stwierdziy „chc jeszcze pomieszka w adnym domu”. Ale takie podejcie do sprawy to rzadko. – Czy utworzenie wspólnoty mieszkaniowej jest lepszym rozwizaniem dla przecitnego Kowalskiego od bycia czonkiem spódzielni mieszkaniowej? – Osobicie uwaam, e wspólnoty s bardzo dobrym rozwizaniem, mimo e ustawa o wasnoci lokali idealna nie jest. Nigdy nie oceniam poprzedniego zarzdcy czy sytuacji, jaka bya przed przyjciem przez nas nieruchomoci; nigdy te sami nie zwracamy si do wspólnot o ich przejcie. Zawsze dotychczas to mieszkacy sami nas o tak usug prosz. Jest tak dlatego, by

moe, e mamy due dowiadczenie w zarzdzaniu nieruchomociami, stosujemy prawo i etyk zarzdcy nieruchomoci, w ramach tego dziaamy, co – jak wida – przynosi dobre efekty. – Z tego, co wiem zarzdza Pan take blokami, które wczeniej podlegay pod spódzielnie... – Tak. Po kadej spódzielni, nie tylko wrzesiskiej. Niedawno rozpoczlimy zarzdzanie dwoma blokami w Sokoowie. Wczeniej przejelimy bloki w Orzechowie. Ludzie powoli dojrzewaj do tego, e maj pene prawo do decydowania o swojej wasnoci czy wspówasnoci. Dlatego niektórzy odchodz ze spódzielni. Dodam, e wspólnota moe powsta take w blokach spódzielczych. Jest to moliwe, jeli chce tego powyej poowa wacicieli lokali. Jest to trudne, ale moliwe.


Wiadomości Wrzesińskie

www.w www.wrzesnia.info.pl wrze

16 Miłosław

stronę redaguje :

Łukasz Różański tel. 530 425 105 l.rozanski@wrzesnia.info.pl

Pieniądze podzielone Mieszkańcy wsi zdecydowali na co wydać pieniądze z funduszu sołeckiego. Przypomnijmy, e w gminie fundusz soecki zagoci po raz pierwszy.

cznie radni przeznaczyli na niego 178 tys. 556 z. O tym, na co zostan wydane pienidze, decydowali ju jednak sami mieszkacy. Wysoko kwoty przyznanej poszczególnej wsi (nie moe ona przekracza 10-krotnoci tzw. kwoty bazowej tj. 2 tys. 114 z) zaleaa od liczby mieszkaców. Najwicej do wydania mieli mieszkacy Orzechowa i Czeszewa – nieco ponad 21 tys. z. Pierwsi zdecydowali, e w ramach funduszu wybuduj m.in. chodnik wzdu ul. Starowiejskiej. Zakupi równie gablot i zestaw naganiajcy. W Czeszewie natomiast za najpilniejsz potrzeb uznano zakup krzese do wietlicy. Najbardziej na wprowadzeniu funduszu skorzystay najmniejsze soectwa, jak chociaby Rudki, które z niespena 500 z (wie otrzymywaa je w ramach tzw. epkowgo po 5 z od osoby) zyskay ponad 6 tys. z. Mieszkacy pienidze przeznacz na wybudowanie azienki w wie-

tlicy. W Lipiu rodki przeznaczone zostan na przeniesienie i remont kuchni, a w Skotnikach na jej doposaenie. Zakupiony zostanie m.in. Białe Piątkowo pochaniacz i stó ze stali nierdzewnej. Ksino pienidze przeznaczy Biechowo na zakup mebli kuchennych do powstajcej wietlicy, a Kbowo na buBugaj dow przy niej ogrodzenia. Podczas zebrania w Paczynie zaChlebowo pada decyzja o utwardzeniu podCzeszewo jazdu i parkingu przy rozbudowanej kuchni. Soectwo Biechowo Gorzyce postanowio, e pienidze z funduszu przeznaczy na zakup materiaKębłowo ów potrzebnych do budowy sufitu w wietlicy letniej. Chlebowianie Kozubiec chc z kolei wybudowa zadaszenie nad stoami biesiadnymi. MieszkaKsiążno cy Nowej Wsi Podgórnej postanowili, e pienidze przeznacz na zakup Lipie wyposaenia do azienki w wietlicy i na organizacj kilku imprez. W BuMikuszewo gaju pocz chodnikiem wietlic z placem zabaw. W planach jest N. W. Podgórna równie m.in. organizacja ferii dla dzieci. W Mikuszewie fundusz ma Orzechowo wystarczy na zakup kosiarki, dokoczenie budowy boiska do piki Pałczyn siatkowej, zimowy kulik i organizacj Dnia Dziecka. Z kolei w Biaym Rudki Pitkowie mieszkacy za soeckie rodki chc przygotowa teren pod Skotniki plac zabaw.

Wysokość funduszu sołeckiego

Podłączają się Dotychczas do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej na miosawskim „biedaczkowie” na 240 domów podczono 82. Zgodnie z przepisami wszyscy mieszkacy powinni to uczyni najpó niej w przecigu dziewiciu miesicy. Odmierzanie czasu rozpocznie si jednak z kocem listopada. Wszystko dlatego, e dopiero wówczas Zakad Gospodarki Komunalnej oficjalnie przejmie sie kanalizacyjn od firmy Wuprin. – Codziennie do sieci przyczamy rednio dwie nieruchomoci – cieszy si Szymon Przybylski, kierownik ZGK w Miosawiu. – Nie ma co ukrywa, e dobra pogoda

przekonuje mieszkaców, aby nie zwlekali z dokonaniem przycza. D o d a j m y, e m i e s z ka c y z wasnej kieszeni musz jedynie pokry koszt wykonania przycza od szamba do studzienki. Prywatne firmy za metr wykopu daj od 100 do 150 z. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zrobi to samemu. Waciciel przed zasypaniem wykopu musi tylko zgosi wykonanie przycza do ZGK. Do kanalizacji cigle nie mog si jednak podcza mieszkacy Orzechowa. Najpierw musi si odby rozruch tamtejszej oczyszczalni cieków. Planowany jest on w pa dzierniku.

Jest prezes czy nie ma prezesa? Ryszard Zaremba zrezygnowa z kierowania miosawskim Orlikiem. Oficjalnie jednak nikt nie chce tego potwierdzi. – Nie mog teraz rozmawia. Prosz zadzwoni za kilka dni – stwierdzi i rozczy si R. Zaremba. Zarzd Orlika take nabiera wody w usta. – Sprawa jest w toku, ale podjlimy decyzj, e na razie nie bdziemy jej komentowa – mówi enigmatycznie Kornel Karakulski, wiceprezes klubu. – Do koca pa dziernika wszystko powinno si wyjani – dodaje. Z naszych informacji wynika, e R. Zaremba zrezygnowa 19 wrzenia. O swojej decyzji powiadomi kolegów na zarzdzie. Motywem miay by nieporozumienia wewntrz klubu. Jak mówi w klubie R. Zarem-

Romuald Barszcz: – Nie planuj z powrotem obj funkcji prezesa Orlika. Zdrowie na to nie pozwala.

18 714

685 209

10 488 7 549 6 259 8 056

181

9 261

238 326 139

„ Aby unikn podob-

nych sytuacji zdradzamy, e 3 pa dziernika prdu nie bdzie w Skotnikach (od godz. 8.00 do 13.30).

11 122 7 168 21 146

2285 296 96

gym tygodniu narzekali i przeklinali – cakiem zreszt susznie – energetyków. Wszystko przez to, e ci nie powiadomili mieszkaców o planowanych wyczeniach prdu. Efekt? Mieszkacy, którzy maj bramy na prd, nie mogli wyjecha samochodem ze swoich posesji.

21 146

296

96

„ Czeszewianie w ubie-

8 648

897

„ 18-letni kieruj-

cy oplem tigr najecha na ty samochodu chevrolet, który z kolei uderzy w ty pojazdu daewoo matiz. Pasaerka drugiego auta z obraeniami ciaa zostaa przewieziona do szpitala. Do wypadku doszo 21 wrzenia na miosawskim rynku. Wszyscy kierowcy byli trze wi.

10 488 6 259

276

10 065

* liczba mieszkańców ** [zł]

Pomysły rodem z PRL-u Radni chcą... patrona Radny Zbigniew Mazurkiewicz chce, by powstajca hala sportowa w Miosawiu miaa patrona. Miaaby ona nosi imi nauczyciela wychowania fizycznego – Wiesawa Winiarskiego. Szanse ku temu s due, bo pod wnioskiem podpisao si 8 z 15 radnych. – To bardzo dobry kandydat – stwierdza Z. Mazurkiewicz. – By animatorem ycia sportowego w Miosawiu. Ma wiele zasug. Wród tych ostatnich wymienia si m.in.: budow boiska do piki rcznej i siatkowej, dbanie o przdek w miosawskim parku i otwieranie lodowiska w okresie zimowym. – Z jego inicjatywy zostao uporzdkowane i wyprofilowane parkowe wzgórze pod krzyem i w okresie zimowym powstawa tam tzw. tor saneczkowy – podkrelono w zoonym wniosku. Nie wspomniano w nim jednak ani sowem o tragicznej mierci W. Winiarskiego, który w 1985 r. rzuci si pod pocig. – A kto z nas wie jak mierci umrze? – komentuje Z. Mazurkie-

rolniczym uderzy w maszyn do ukadania kostki brukowej. Za nieuwag zosta ukarany mandatem w wysokoci 500 z. Do zdarzenia doszo 23 wrzenia na ul. Miosawskiej w Orzechowie.

drewnianego baraku przy ul. Topolowej w Orzechowie powstanie specjalistyczny orodek zdrowia.

11 588

348

„ Kierujcy cignikiem

„ W miejscu szpetnego

10 594**

301*

157

Co słychać

30 września 2011

wicz, który stwierdzi take, e nie chce narzuca nikomu swojej propozycji. Tymczasem w Miosawiu ju pojawiy si gosy, e dziaaczy sportowych na miar W. Winiarskiego byo zdecydowanie wicej. Padaj choby takie nazwiska jak Jerzego Siwiaka czy Stanisawa Masowskiego. Co ciekawe z kontrpropozycj do wniosku Z. Mazurkiewicza planuje wystpi Alicja Zabiszak. Radna chciaaby, aby miosawska hala nosia imi urodzonego w Bugaju Edwarda Lubicza-Niezabitowskiego, rektora Uniwersytetu Poznaskiego. – Wydaje mi si, e halom sportowym nie powinno nadawa si imienia – komentuje Pawe Skrzypczak, dyrektor miosawskiej podstawówki, przy której powstaje jeden z najwikszych budynków w miecie. Dodajmy, e w powiecie wrzesiskim adna hala sportowa nie ma swojego patrona. W Miosawiu chc to zmieni. A wydawao si, e czasy zwizane z okresem PRL-u ju dawno miny...

„ Zabawa taneczna od-

bdzie si w sobot w Biechowie (wietlica). Pocztek o godz. 20.00. Wstp wolny. Reklama

INFORMATOR GMINNY Urząd Miasta i Gminy

61 438 20 22

Policja

61 437 53 40

OSP Miłosław

61 438 28 88

Pogotowie Energetyczne

61 438 21 44

Poczta

61 438 23 45

Ośrodek Zdrowia

61 438 30 05

Ośrodek Kultury

61 438 27 79

Ośr. Pomocy Społecznej

61 438 30 96 61 438 37 58

Bank Spółdzielczy

61 438 20 31

Reklama

ba nie radzi sobie z kierowaniem Orlikiem. – Zlecono mi zbadanie finansów klubu od czasu urzdowania nowego prezesa, ale odmówiem – mówi Romuald Barszcz, przewodniczcy komisji rewizyjnej, byy prezes Orlika. – Bdzie rezygnacja na pimie, to przystpi do pracy – koczy.

Por. lekarza rodzinnego

61 437 12 52

Naprawa pralek i lodówek

61 438 36 01

Gabinet weterynaryjny

607 944 690

Serwis komputerowy, internet

61 438 34 56

ANTENY TV-SAT

61 437 14 93

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Miłosław, ul. Poznańska 10,„Rolmark”, w godz. 8.00-16.00, tel. 061 438 25 16


30 wrzeĹ&#x203A;nia 2011

WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

KoĹ&#x201A;aczkowo

www.wrzes www.wrzesnia.info.pl sn

Filip Biernat

Co sĹ&#x201A;ychaÄ&#x2021;

tel. 61 437 49 56 f.biernat@wrzesnia.info.pl

Na tropie babiego lata Uczestnikom rajdu dopisywaĹ&#x201A;a pogoda i humor.

Â&#x201E; 13 zespoĂłw zgosi-

o si do Turnieju o Puchar Posa Tadeusza Tomaszewskiego, ktĂłry 1-2 pa dziernika zostanie rozegrany na koaczkowskim Orliku. Pocztek w sobot o godzinie 15.00.

Â&#x201E; W Koaczkowie odby-

o si bardzo nerwowe zebranie wiejskie. Ustalono fundusz soecki, gĂłwnym tematem bya owiata. SzczegĂły za tydzie.

Â&#x201E; Radna powiatowa Teresa Waszak z Koaczkowa jest autork apelu do premiera w sprawie rozjedania drĂłg lokalnych przez TIR-y. Apel wystosowaa rada powiatu.

Reklama

9Ă?LV)OKP[-QĂŁCE\MQYQ

1IĂŁCU\C Grupa Turystyki Rowerowej â&#x20AC;&#x17E;WrzeĹ&#x203A;nianieâ&#x20AC;? licznie uczestniczyĹ&#x201A;a w rajdzie. Tutaj podczas postoju w Gorzycach Na mecie w Koaczkowie czekaa grochĂłwka, a potem odbyo si losowanie nagrĂłd. Rowery wylosowali: Krzysztof Wojciuch i Maria Orzechowska z Koaczkowa. Obdarowano rĂłwnie najmodszego uczestnika rajdu, a by nim Mak-

Dzieci bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; bĹ&#x201A;yszczeÄ&#x2021; Kilkadziesit kamizelek odblaskowych otrzymali uczniowie klas 0-3 Szkoy Podstawowej w Bieganowie. To prezent od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ktĂłra na terenie powiatu realizuje program â&#x20AC;&#x17E;Bezpieczestwo na drodzeâ&#x20AC;?. Przekazanie kamizelek odbyo si 22 wrzenia. â&#x20AC;&#x17E;Odzie drogowâ&#x20AC;? maluchom wrcza osobicie Piotr ykowski, dyrektor ARiMR w Poznaniu. Asystowa mu JĂłzef Szafarek, kierownik powiatowego biura agencji, a take Krzysztof Jagiea, kierownik posterunku policji w Koaczkowie. â&#x20AC;&#x201C; Agencja pomaga rĂłwnie spoecznociom lokalnym. Mamy pewne rodki na ten cel. Pro-

sz zauway, e rolnicy otrzymuj od agencji rodki na zakup maszyn rolniczych. Jest ich obecnie cakiem sporo. Nie moemy jednak zapomina o najmodszych. Wzrost natenia ruchu sprowadzi na nich realne zagroenie na drogach. Dlatego pomys na zakup kamizelek. W ten sposĂłb dzieci bd bardziej widoczne na drodze â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi Piotr ykowski. â&#x20AC;&#x201C; Akcja jest prowadzono na terenie caego kraju, w tym rĂłwnie w naszym powiecie. Kamizelki trafiy do szkĂł w Bieganowie i Pietrzykowie â&#x20AC;&#x201C; informuje JĂłzef Szafarek. Podczas spotkania pogadank z dzieciakami na temat bezpieczestwa na drodze przeprowadzi Krzysztof Jagiea.

Reklama

&]HVĂŁDZ

SUROWIEC Wp-005

.DQG\ .DQG\GDWQDSRVĂŁD53 \

Jutro bez obaw 'R¹ZLDGF]HQLHXF]FLZR¹Þ SUDZRU]ùGQR¹Þ :ãDG]DMHVWZZDV]\FKUrNDFK

3

15

symilian Pawlak z Koaczkowa (ur. 2010 r.). Trzydziestu najmodszych uczestnikĂłw otrzymao take sodycze i przybory szkolne. Natomiast najstarszym uczestnikiem rajdu by 84-letni Stanisaw Podlewski z Bieganowa.

Fot. FIB

Uczestnikom rozdano kamizelki odblaskowe, ktĂłre ufundowao stowarzyszenie â&#x20AC;&#x17E;Drogowskazâ&#x20AC;?. Organizatorami rajdu byli: Gminna Komisja Rozwizywania ProblemĂłw Alkoholowych oraz Urzd Gminy w Koaczkowie.

Otwarcie placu spotkaĹ&#x201E; wielopokoleniowych

RT\GVCTI WUVP[ PKGQITCPKE\QP[ PCF\KGTÄ&#x201C;CYĂľITWPVĂ?YTQNP[EJ PCQMTGUNCVDĂľFĂ°E[EJYĂŁCUPQ Ä&#x2021;EKĂ°)OKP[-QĂŁCE\MQYQRQĂŁQÄ&#x201C;Q P[EJYGYUK5RĂŁCYKG$QT\[MQ YQ )CĂŁĂľ\GYKEG -QĂŁCE\MQYQ 5\COCT\GYQ <KGNKPKGE )QTC\ FQYQMVĂ?T[QFDĂľF\KGUKĂľYFPKW NKUVQRCFCT 5\E\GIĂ?ĂŁQYG KPHQTOCELG Q YY RT\GVCTIWWOKGU\E\QPG\QUVCPĂ° PCVCDNKE[QIĂŁQU\GĂ˝YUKGF\KDKG 7T\ĂľFW)OKP[-QĂŁCE\MQYQQTC\ PCUVTQPKGKPVGTPGVQYGL

YYYMQNCE\MQYQRN

4Q\

Trzynasta edycja Rodzinnego Rajdu Rowerowego â&#x20AC;&#x17E;Szlakiem Babiego Lataâ&#x20AC;?, wbrew numerowi, okazaa si sukcesem. To zasuga gĂłwnie pogody, ktĂłra 25 wrzenia rozpieszczaa ciepem i socem. W rajdzie uczestniczyo 230 osĂłb, podzielonych na 78 zespoĂłw. Start tradycyjnie wyznaczono na placu przed paacem Reymonta, ale tym razem rowerzyci jechali alejk w stron ul. Kasztanowej. Uczestnicy mieli do pokonania ok. 20 km ptl, ktĂłra wioda czciowo przez gmin Miosaw. Przewidziano cztery postoje podczas ktĂłrych uczestnicy musieli si sprawdzi. W Gorzycach rajdowcy musieli swoj bytno potwierdzi w protokole. W Budziowie nieopodal przystanku autobusowego rzucano kostkami do gry. Nastpnie cyklici pojechali do Wszemborza, gdzie odbyy si dwa konkursy: rzutu dyskiem i owienia rybek.

/,67$15

17

stronÄ&#x2122; redaguje :

Na ten dzieĹ&#x201E; dzieciaki z Bieganowa czekaĹ&#x201A;y od dawna. We wsi powstaĹ&#x201A;o miejsce, gdzie mogÄ&#x2026; siÄ&#x2122; wyszaleÄ&#x2021; do woli. Nazwa mĂłwi sama za siebie. Bo plac spotkaĹ&#x201E; wielopokoleniowych, ktĂłry zostaĹ&#x201A; uroczyĹ&#x203A;cie otwarty 24 wrzeĹ&#x203A;nia, jest miejscem pomyĹ&#x203A;lanym z myĹ&#x203A;lÄ&#x2026; nie tylko o najmĹ&#x201A;odszych, ale takĹźe ich rodzicach i dziadkach. SkĹ&#x201A;ada siÄ&#x2122; na niego plac zabaw (na zdjÄ&#x2122;ciu), a takĹźe Ĺ&#x201A;awostoĹ&#x201A;y, przy ktĂłrych moĹźna posiedzieÄ&#x2021;, posiliÄ&#x2021; siÄ&#x2122; i poplotkowaÄ&#x2021;. PieniÄ&#x2026;dze na ten cel (56 000 zĹ&#x201A;) pochodziĹ&#x201A;y z urzÄ&#x2122;du marszaĹ&#x201A;kowskiego wojewĂłdztwa wielkopolskiego i funduszu soĹ&#x201A;eckiego. Ale plac jest tylko jednym z elementĂłw, ktĂłre majÄ&#x2026; wpĹ&#x201A;ynÄ&#x2026;Ä&#x2021; na poprawÄ&#x2122; wizerunku centralnej czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci wsi. â&#x20AC;&#x201C; ChcielibyĹ&#x203A;my jeszcze zagospodarowaÄ&#x2021; teren wokĂłĹ&#x201A; kamienia upamiÄ&#x2122;tniajÄ&#x2026;cego powstanie Bieganowa i wyremontowaÄ&#x2021; taras przy Ĺ&#x203A;wietlicy. Tam teĹź mogĹ&#x201A;yby stanÄ&#x2026;Ä&#x2021; Ĺ&#x201A;awostoĹ&#x201A;y â&#x20AC;&#x201C; zdradza szczegĂłĹ&#x201A;y planowanego przedsiÄ&#x2122;wziÄ&#x2122;cia soĹ&#x201A;tys Agnieszka FrÄ&#x2026;ckowiak. W tym celu, wspĂłlnie z czĹ&#x201A;onkami grupy odnowy wsi, zamierza pisaÄ&#x2021; kolejne wnioski i ubiegaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; o doďŹ nansowanie. Bo wĹ&#x201A;asnych Ĺ&#x203A;rodkĂłw nie starczy... TOS Reklama

INFORMATOR GMINNY UrzÄ&#x2026;d Gminy

61 438 53 24

Policja

61 438 50 77

Poczta

61 438 53 28

Biblioteka

61 438 53 13

OĹ&#x203A;rodek Zdrowia

61 438 50 80

Gminny OĹ&#x203A;rodek Kultury

61 438 50 78 61 438 52 46

CPN

61 438 51 84

Gaz

61 438 53 85

Bank SpĂłĹ&#x201A;dzielczy

61 438 53 14

OPS

61 438 51 12

ZGKiM

61 438 56 50

Oczyszczalnia

61 438 55 75

Sklep elektroniczny i serwis

600 097 438

OĹ&#x203A;r. Wspom. Dziecka i Rodziny

61 438 53 47

Internet

61 438 34 56

Punkt przyjmowania ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; do â&#x20AC;&#x17E;WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skichâ&#x20AC;?: KoĹ&#x201A;aczkowo, ul. WrzesiĹ&#x201E;ska 32 (Sklep WielobranĹźowy â&#x20AC;&#x201C; Pawilon)


Wiadomości Wrzesińskie

18 Pyzdry

www.w www.wrzesnia.info.pl wrz stronę redaguje:

Tomasz Szternel tel. 61 437 49 56 t.szternel@wrzesnia.info.pl

Ostre cięcia duchownych V Festyn Parafialny zgromadził tłumy, jakich mało. Ksidz Janusz Popowski mia powody do zadowolenia. Zreszt nie tylko on. Czonkowie Caritasu dziaajcego przy pyzdrskiej parafii take. A to dlatego, e 25 wrzenia dopisaa i pogoda, i frekwencja. Z myl o uczestnikach corocznego festynu zostay przygotowane wystpy artystyczne, konkurencje rekreacyjnosportowe i stoiska gastronomiczne. Zdecydowanie najwikszym powodzeniem cieszya si loteria fantowa. Jej kulminacj stanowio losowanie gównych nagród. Jeden z dwóch rowerów trafi do Ewy Zerner. – Nie liczyam na wygran. Kupiam trzy losy. Wybiera je wnuk. To bya ksika, jaka maskotka i chipsy – opowiada pyzdrzanka. Szczcie dopisao jej w finaowym losowaniu. Nie miaa problemów z zagospodarowaniem jednoladu. – Wnuk go we mie – zakomunikowaa.

lu w wydychanym powietrzu mia 59-letni rowerzysta. Zosta zatrzymany 21 wrzenia w Ciemierowie.

„ Nieco wicej,

bo 0,98 mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu, mia inny cyklista. Policjanci wylegitymowali go nazajutrz w Ratajach.

dowa ostróg na Warcie. Te umocnienia brzegu maj zapobiec wystpowaniu wody z koryta.

„ VII sesja rady miejskiej

odbya si 29 wrzenia. Zaowocowaa m.in. podjciem uchway w sprawie zasad udzielenia spókom wodnym dotacji z budetu gminy, sposobu jej rozliczania oraz kontroli. Relacj z obrad przedstawimy za tydzie.

„ Gmina zacign-

a kredyt w wysokoci 415 tys. z. Zostanie przeznaczony na sfinansowanie kanalizacji deszczowej w miecie, przebudow boiska przy szkole w Górnych Grdach, wykonanie czciowej elewacji podstawówki we Wrbczynkowskich Holendrach oraz rekultywacj istniejcej murawy boiska zawarciaskiego.

 Ks. Krystian Piekuciński doskonale władał ciężkim mieczem. Choć zajęcia w seminarium nie obejmują tej sztuki... Radoci nie kry take sotys Rudy Komorskiej Ryszard Urbaniak. Naby dwa kupony, dziki którym wygra 50% rabatu na przegld cignika i obiad w jednej z poznaskich restauracji. Jakby tego byo mao, wylosowa te biurko: – Tu nie chodzi

Kilkadziesiąt minut trwała blokada drogi wojewódzkiej nr 442. To efekt zderzenia dwóch TIR-ów, do którego doszło 23 września w Tłoczyźnie. Zgłoszenie wpłynęło o godz. 13.42. Dyspozytor Centrum Powiadamiania Ratunkowego skierował do akcji jednostki z Pyzdr, Pietrzykowa i Wrześni. W sumie uczestniczyło w niej 16 strażaków. – Zabezpieczyliśmy miejsce zdarzenia, odłączyliśmy instalacje elektryczne w pojazdach i kierowaliśmy ruchem, który odbywał się wahadłowo. Następnie usunęliśmy pozostałości powypadkowe i plamę oleju z jezdni – wymienia zakres wykonanych czynności rzecznik wrzesińskiej komendy powiatowej PSP Marek Mikołajczak. Już z policyjnych ustaleń wynikało, że kierujący scanią na prostym odcinku drogi odbił na przeciwległy pas ruchu i uderzył w jadącą z naprzeciwka inną scanię. Ciągniki siodłowe zatrzymały się dopiero po pokonaniu kilkudziesięciu metrów. Kierowcy poważniej nie ucierpieli. Tylko sprawcy zdarzenia, 48-letniemu mieszkańcowi Grodziska Wlkp., została udzielona doraźna pomoc. Był trzeźwy. Został ukarany mandatem w wysokości 300 zł.

wp-004

„ 0,72 mg/dm3 alkoho-

„ Dobiega koca bu-

Obyło się na strachu. Ucierpiały tylko TIR-y

Reklama

Co słychać

30 września 2011

o biurko, tylko o to, eby wyj z domu i bra udzia we wszystkim, co si dzieje – podkrela. Zysk z festynu zostanie przeznaczony na witeczne paczki dla najbardziej potrzebujcych i wyjazdy integracyjne dla dzieci.

– Nie byoby to moliwe, gdyby nie hojno sponsorów. Nigdy nie usyszaem sowa: „Nie”. Kady przekazywa to, co móg – od rzeczy bardziej wartociowych po drobiazgi. Bardzo im za to dzikuj – koczy ks. J. Popowski.

Orlik odebrany Firma Alka-Mar z Poznania wygraa wycig z czasem. Cho wydawao si to mao realne dotrzymaa terminu realizacji Orlika. Odbiór techniczny kompleksu boisk przy ul. Nowoogrodowej odby si 23 wrzenia. Uczestniczyli w nim przedstawiciele urzdu miejskiego i inwestora. – Nie mielimy uwag. Wszystkie przekazalimy ju wczeniej – mówi sekretarz gminy Przemysaw Dbski. Obecnie trwaj przygotowania do uroczystego otwarcia Orlika, które wstpnie zaplanowano na 18 pa dziernika. Przypomnijmy, e skada si na niego boisko pikarskie (o wymiarach 60x30 m) ze sztuczn nawierzchni oraz boisko wielofunkcyjne (19x32 m) mogce suy zarówno do gry w koszykówk, jak i siatkówk. Oba zostay ogrodzone i owietlone. Cao uzupenia budynek, w którym znajduj si szatnie, azienki i pomieszczenia magazynowe. Wszystko to musi jeszcze zosta odebrane przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Cho inwestycja opiewaa na 1 mln 180 tys. z to z budetu gmi-

ny pochodzio tylko 347 tys. z. Reszt wyoyo ministerstwo sportu oraz urzd marszakowski. Ale Orlik to nie wszystko. Wraz z nim, w pomieszczeniu po salce gimnastycznej, uruchomiona zostanie siownia. Nie byoby to moliwe, gdyby nie dofinansowanie w wysokoci 18 000 z z Departamentu Sportu i Turystyki Urzdu Marszakowskiego Województwa Wielkopolskiego (gmina dooya drugie tyle). Dziki niemu wntrze zostao wyremontowane i wyposaone w sprzt sportowy, m.in.: bieni elektryczn, suwnic do wicze mini nóg oraz awki do wicze klatki piersiowej i barków. – Bdzie odpatna, ale rozwaamy wprowadzenie okresu próbnego. Tak, by ludzi przyszli, zobaczyli jak to wyglda i powiczyli – P. Dbski rozwaa jedno z moliwych rozwiza. – Ale nie chc niczego obiecywa – zastrzega. Siownia bdzie funkcjonowaa przez cay rok, Orlik tylko do koca listopada. Zapisy na nie poprowadz animatorzy sportu – Micha akowski i Przemysaw midowicz.

„ A`propos kanalizacji

deszczowej. Jej budowa nie zakoczy si we wrzeniu, a w pa dzierniku. Spowodowane jest to koniecznoci wykonania robót dodatkowych. Reklama

INFORMATOR GMINNY Centrum Kultury, Sportu i Promocji 63 276 82 07 Miejsko-Gminny Ośr. Pom. Społ. – świadczenia rodzinne 63 276 81 70 – opieka 63 276 81 75 Gminne Centrum Informacji

63 276 72 70

Muzeum Regionalne

63 276 81 07

Ochotnicza Straż Pożarna

63 276 81 98

Pogotowie Energetyczne

63 276 84 77

Posterunek Policji

61 437 53 60

Przedszkole Urząd Miasta i Gminy

63 276 83 27 63 276 83 33 (-34)

Szkoła Podstawowa

63 213 51 48

Por. Psycholog.-Pedagogiczna

63 276 72 51

Pyzdry – noclegi, Dłusk 72

502 541 943

Usługi pogrzebowe

606 964 795

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Pyzdry, ul. Szybska (Kwiaciarnia – Ruch), tel. 698 105 343


30 września 2011

Wiadomości Wrzesińskie

Nekla

www.wrze www.wrzesnia.info.pl es

Tomasz Małecki

Powiatowy Zarząd Dróg wyrzucił w błoto 30 tys. zł. Póki co.

 Sołtys Monika Szafraniak w zielsku. A miał być chodnik wet o 1,5 mln z. W listopadzie 2009 roku mieszkacy wsi, w czynie spoecznym i przy wykorzystaniu sprztu miejscowej Rolniczej Spódzielni Produkcyjnej, wykarczowali z rowu dziko rosnce drzewa i krzaki. Wwóz zasypano. Od tego czasu min-

 Jakub Cierpiszewski o mało co nie zdobył zwycięskiego gola

o ponad pótora roku i nic. Miejsce w którym ma powsta chodnik, zarasta chwastami. Wysokimi na dwa metry. Nikt ich nie wykasza. Temat wróci podczas zebrania wiejskiego kilkanacie dni temu. Podstoliczanie zaczli dopytywa, co dalej?

Motocyklista pirat chciał rozjechać kierownika posterunku policji w Nekli. Uciekł, ale go złapali

D

o niebywałej sytuacji doszło w zeszły czwartek (22 września) w Nekli. Motocyklista, nie dość, że nie chciał zatrzymać się do kontroli policyjnej, to jeszcze próbował jednośladem staranować funkcjonariusza. – Do zdarzenia doszło około godziny 15.00 w Nekli na ul. Wrzesińskiej. Uwagę policjantów z zwrócił kierujący motocyklem, który z dość dużą prędkością jechał w terenie zabudowanym – informuje st. asp. Krzysztof Szcześniak, rzecznika prasowy Komendy Powiatowej Policji . Mundurowi postanowili zatrzymać go do kontroli. – Gdy kierujący zobaczył sygnał do zatrzymania dawany przez policjanta, początkowo zwolnił, a następnie nagle przyspieFot. LEN

rozsierdzio prawego obroc Pomienia, a go w czerni raz jeszcze sign do kieszeni, tym razem po czerwie. Ku arbitrowi rzuci si Mateusz Kapturski, którego prowadzcy zawody postanowi powstrzyma ótym kartonikiem. Gdyby nie inni pikarze Pomienia, to miejscowi koczyliby mecz w dziewitk. – Ten arbiter sdziowa nam drugi mecz i po raz drugi swoimi decyzjami zepsu widowisko – ali si trener neklan Bartomiej Figas. LEN

Monika Szafraniak, sotys Podstolic udaa si w tej sprawie do Jolanty Kubczak. – To, co usyszaam, to si w gowie nie mieci – zyma si. – Pani dyrektor oznajmia mi, e ani w bliszej, ani dalszej przyszoci w ogóle nie planuje budowy cieki w Podstolicach. Rozumie pan to? Po prostu okazuje si, e nie ma w ogóle takiego tematu – dodaje wcieka. Szafraniak mówi, e zapytaa, po co w takim razie wydano 30 tys. z na zasypanie wwozu? – Pani Kubczak powiedziaa mi, e co trzeba byo zrobi, wic zasypali – sotys zaamuje rce. – Nie wiem, co dalej, chyba udam si bezporednio do pana starosty – koczy. Sprawa cieki jest znana burmistrzowi Nekli Karolowi Balickiemu: – Do pitku zoymy wniosek do budetu powiatu na 2012 rok, gdzie najbardziej akcentowa bdziemy dwie inwestycje: drog Targowa Górka – Maa Górka oraz wanie budow cieki w Podstolicach. „Liczymy e w przyszorocznym budecie znajd si rodki finansowe umoliwiajce chocia w czci kontynuowanie rozpocztego zadania” czytamy w komunikacie PZD ,przysanym tu przed zamkniciem numeru.

szył i odjechał. Funkcjonariusz, by uniknąć kolizji z motocyklem musiał odskoczyć na pobocze – dodaje Szcześniak. Policjantem, który cudem uniknął staranowania był Artur Rybak, kierownik nekielskiego posterunku. Ucieczka krewkiego motocyklisty na nic się zdała. Funkcjonariusze szybko ustalili dane kierującego. Okazał się nim dwudziestokilkuletni mieszkaniec gminy Nekla, który - jak się okazało - nie posiadał uprawnień do kierowania motocyklami. – Za niezatrzymanie się do kontroli, stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym i brak uprawnień mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 1000 złotych oraz otrzymał 14 punktów karnych – informuje na koniec starszy aspirant Szcześniak.

„ Biskup gnie nieski Wojciech Polak wizytowa parafie w gminie Nekla. W rod 21 wrzenia by w Nekli, dwa dni pó niej uda si do Opatówka. Za we wtorek 27 wrzenia odwiedzi Targow Górk. „ W Starczanowie powstanie chodnik. Wanie ogoszono przetarg na budow ponad 400-metrowego odcinka.

tysicy zotych pochona inwestycja w Podstolicach. I nie wiadomo, czy si zako czy

Remis niczym porażka

Pomie tylko zremisowa na wasnym boisku z Zagórowem i straci fotel wicelidera. Po pierwszej poowie przegrywa 0:1. Wyrówna w 68. min. Jakub Cierpiszewski. W 85 min doszo do wydarze, które o mao co nie odebray gospodarzom nawet tej skromnej zdobyczy. Arbiter przyzna rywalom rzut wolny za faul, którego nie byo. Robert Pieczyski oceni decyzj dosadnym sowem, za co otrzyma ót kartk. To jeszcze bardziej

Co słychać

tel. 61 437 49 56 t.malecki@wrzesnia.info.pl

Chodnik bez planu 30

Chodzi o ciek pieszo-rowerow z Podstolic do Zasutowa. Planowan. Ponad dwa lata temu na zebraniu wiejskim w Podstolicach pojawi si starosta Dionizy Janiewicz i Jolanta Kubczak, dyrektor Powiatowego Zarzdu Dróg. Mieszkacy wsi przekonywali ich do koniecznoci budowy chodnika. Argumenty wydaway si oczywiste. Droga nie jest bezpieczna. Wska szosa z prawie stuletni alej kasztanow to urokliwe, ale zdradliwe miejsce. Szczególnie dla rowerzystów i pieszych. Ulica ta to jedyna trasa do szkoy w Zasutowie i na dworzec PKP. Codziennie korzystaj z niej dziesitki mieszkaców Podstolic, Opatówka, a nawet Gsiorowa czy Chwaszyc. Pieszo i na rowerze pomidzy pdzcymi samochodami. O nieszczcie bardzo atwo. W styczniu 2009 roku roku omal nie doszo do tragedii. Samochód osobowy najecha z tyu na rowerzystk, mieszkank Podstolic. Skoczyo si na gro nych, ale niezbyt powanych obraeniach. W budow chodnika wraz z drog rowerow zaangaowa si ksidz dr hab. Andrzej Bohdanowicz, proboszcz Opatówka. To z jego inicjatywy, pod wnioskiem o jej budow, zebrano ponad dwiecie podpisów. Te argumenty, jak si wydaje, przekonay wadze powiatu oraz PZD. Na pocztek z budetu drogówki wyasygnowano 30 tys. z. na zasypanie gbokiego wwozu. Przypomnijmy, e pocztkowo, wedug J. Kubczak, kosztorys mia mówi na-

19

stronę redaguje:

„ W czwartek 13 pa -

dziernika o godz. 18.00 odbdzie si spotkanie organizacyjne dla kierowników druyn chccych wzi udzia w rozgrywkach Nekielskiej Ligi Halowej w sezonie 2011/2012. Rozpoczcie rozgrywek - 22 pa dziernika.

„ 24 wrzenia policjanci

zatrzymali w Nekli 61-letniego rowerzyst, który kierowa jednoladem pod wpywem alkoholu. Wynik? Cakiem przyzwoity – 1,8 promila. Gratulujemy!

„ www.soltys.nekielka.pl to adres strony internetowej, z której mieszkacy mog dowiedzie si, co dzieje si we wsi. To bodaj pierwszy serwis soecki w gminie Nekla. Reklama

INFORMATOR GMINNY Urząd Miasta i Gminy

61 438 60 11

Policja

61 438 60 77

Straż Pożarna

61 438 60 88

Poczta

61 438 64 40

Urząd pocztowy Targowa Górka 61 438 66 28 Przych. Lek. Rodzin. „AMIKOR”

61 438 60 92

Ośrodek Kultury

61 438 60 60

Oczyszczalnia ścieków

61 438 65 75

Gabinet weterynaryjny

61 438 60 29 600 293 824

Biblioteka Publiczna

61 438 64 30

Bank Spółdzielczy

61 438 60 20

Polski Komitet Pomocy Społ.

61 438 60 11

Przedszkole

61 438 60 95

Szkoła Podstawowa

61 438 60 70

Reklama

Szkoła Targowa Górka

61 438 66 86

Zesp. Szkół w Zasutowie

61 437 29 21 fax 61 437 25 06

Autohol i przewóz osób

503 509 001 61 436 33 70

Prawo jazdy

61 438 62 35 603 718 734

Agencja PKO BP SA

61 436 61 98 661 934 662

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Nekla, ul. Chopina 43/4 (sklep Goja)


Wiadomości Wrzesińskie

www.wr www.wrzesnia.info.pl

20 Gmina Września

stronę redaguje: uje:

Dorota Tomaszewska ka tel. 508 133 828 o.pl d.tomaszewska@wrzesnia.info.pl

Znaleziono rozwiązanie Czy konfrontacja mieszkańców Bierzglina z urzędnikami przyniesie pożądane efekty? Bierzglinianie od wielu miesicy zabiegaj, by gmina przeja od Agencji Nieruchomoci Rolnych budynek, w którym mieci si wietlica wiejska. Urzdnicy twierdz, e jest to niemoliwe, gdy przedmiotowa nieruchomo nie jest objta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego a w studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych. I zapewne na tym sprawa by si skoczya dla urzdników, gdyby nie sotys Maria Brzezi ska. Zorganizowaa ona spotkanie, na które zaprosia burmistrza Tomasza Kaunego oraz przedstawicieli ANR. Sotys chciaa, by burmistrz osobicie wytumaczy ludziom, dlaczego – jej zdaniem – nie chce, by mieli wietlic. Ku niezadowoleniu wielu mieszkaców Bierzglina T. Kauny nie przyjecha na poniedziakowe spotkanie. – Zapewniam caym swoim autorytetem, e burmistrz was nie zlekceway – tumaczy swojego przeoonego Robert Klimczak. – Kwestia Bierzglina ley w zainteresowaniu burmistrza – mówi.

Reklama

„ W Obaczkowie, Ma-

rzeninie i Gulczewie postawiono wiaty autobusowe dla dzieci oczekujcych na autobusy szkolne. Czerwono-szklane cacka stany w ssiedztwie byych szkó.

„ W Psarach Polskich

masowo posypay si mandaty. O tym za co municypalni wrczyli je mieszkacom wioski napiszemy w nastpnym wydaniu „WW”.

„ Prawdopodobnie od 1 stycznia 2012 roku wstrzymana zostanie dostawa wody do Bierzglina. Rozwizanie tej sprawy, zdaniem Marii Falczy skiej z Agencji Nieruchomoci Rolnych, nie jest atwe. „ W czwartek odby si

tzw. odbiór poremontowy wietlic wiejskich w Obaczkowie, Gutowe Maym i Kleparzu.

„ Trwa budowa elektrow-

 Bierzglinianie z zainteresowaniem słuchali propozycji złożonej przez przedstawicielkę ANR Zdaniem Marii Falczy skiej z ANR Zakad Mieszkaniowy w Naramowicach to, co zrobia gmina (zoya wniosek o nieodpatne przekazanie wspomnianej nieruchomoci) byo dla niej jedynie sygnaem. – Agencja nie moga podj adnej decyzji, bo czekaa na skompletowanie dokumentów, czego do dzisiaj gmina nie zrobia – mówia przedstawicielka ANR. – Agencja czeka, a gmina uchwali plan zagospodarowania przestrzennego dla tej dziaki. Widzimy zasadno jej nieodpatnego przekazania tylko prosz nam da podstawy. Reprezentujcy Urzd Miasta i Gminy we Wrzeni Mariusz Wolsztyniak nie potrafi okreli ile potrwa

Kasa na Park Napoleona II etap konkursu Piknieje Wielkopolska Wie zosta rozstrzygnity. Zoono w nim ponad 350 wniosków z caej Wielkopolski, w tym 6 przez gmin Wrzenia. – Nasze wnioski zostay opracowane na podstawie projektów przygotowanych przez powoane w soectwach Grupy Odnowy Wsi. Kapitua konkursu wybraa do dofinansowania tylko 80 projektów. Wród nich znalaz si projekt Gutowa Wielkiego noszcy nazw „Park Napoleona”. Wysoko uzyskanego dofinansowania to 36 tys. zotych – informuje Marek Przyjemski z Urzdu Miasta i Gminy we Wrzeni. Zdaniem sotys Karoliny Rewers park jest jedynym miejscem publicz-

Co słychać

30 września 2011

nym w Gutowie Wielkim. – To pikny teren, który przy dobrej pielgnacji i zagospodarowaniu przyczyni si do rozwijania sportu wród modziey oraz miego spdzania czasu mieszkaców wsi – mówi. Dziki uzyskanemu dofinansowaniu w gutowskim parku powstanie boisko do piki nonej, boisko do siatkówki, siownia. Ustawiony zostanie take stó do tenisa stoowego i due szachy. Nie zabraknie równie stou jadalnego, murowanego grilla, altanki, miejsca na ognisko i oczywicie placu zabaw dla dzieci. Swój wkad w inwestycj bdzie miaa take gmina, która zgodnie z projektem przekae na „Park Napoleona” 5 tys. zotych.

uchwalenie takiego planu. Stwierdzi tylko, e moe to trwa nawet trzy lata. A co do tego czasu? – Moja propozycja jest taka, aby gmina podpisaa z nami umow najmu obowizujc z dniem 1 pa dziernika. Mówi o wietlicy z zapleczem kuchennym i sanitarnym. Warunki finansowe bd takie same jak w przypadku wietlicy w Sokoowie (1 z/m2 plus VAT – przyp. red.) – poinformowaa M. Falczyska. Umowa miaaby obowizywa do czasu nieodpatnego przekazania gminie caego budynku. Jednak ku zaskoczeniu mieszkaców R. Klimczak stwierdzi, e gmina nie jest zainteresowana nabywaniem takich nieruchomoci, a raczej

ich zbywaniem. – Mam jednak upowanienie burmistrza by rozmawia z agencj o umowie najmu – doda R. Klimczak. Mieszkacy z zadowoleniem przyjli wie, e znaleziono sposób by rozwiza problem wietlicy. Okazuje si jednak, e sprawa nie zostaa jeszcze przesdzona. – Trudno zdecydowa si w trzy dni na taki krok, majc do rozstrzygnicia inne propozycje (bierzglinianie zaproponowali m.in. wybudowanie nowej wietlicy – przyp. red.) – mówi burmistrz T. Kauny – Poza tym mamy kocówk roku i rozdysponowane rodki na ten rok, a wedug wylicze mówimy o koszcie przynajmniej 10-15 tys. zotych.

ni wiatrowej w Nadarzycach. Póki co, stanie tam jeden wiatrak.

„ Dotychczas zaoono

okoo 70 lamp owietleniowych na supach stojcych na terenach wiejskich. W sumie ma ich by 120.

„ Mieszkacom Sokoowa nie podoba si rozwieszanie plakatów wyborczych na przydronych drzewach. Czyby przynioso to odwrotny efekt? Reklama

W pracy stracił rękę i nogę. Firma o tym pamięta, ale... Od czasu kiedy niespena 20-letni mieszkaniec Otocznej, ukasz Marcinkowski, uleg tragicznemu wypadkowi w pracy, min miesic. Mody mczyzna nadal przebywa w szpitalu. Lekarze amputowali mu rk i cz nogi. Rodzina okrela jego stan jako ciki. Przypomnijmy, e do wypadku doszo 1 wrzenia na terenie firmy Nepa. ukasza, który pracowa wówczas na nocnej zmianie, przygniota ponad pótoratonowa prasa. – Mam al do zarzdu Nepy, do kierownictwa, e zapomnieli o moim synu. Przepracowa w Nepie prawie dwa lata, a teraz kiedy, doszo do tragedii, kiedy syn sta si kalek, nikogo ju nie obchodzi. eby nie zainteresowa si chociaby, jak si czuje, nie odwiedzi go w szpitalu? – mówi Violetta Marcinkowska. – Nepa powinna wspomóc t rodzin. Przecie im si nie przelewa, a codzienne wyjazdy do szpitala kosztuj. W kocu to by ich pracownik – dodaje ciotka ukasza Emilia Paszczak. Podobnie uwaa sotys Otocznej Andrzej Rzepka. – Pewnie, e zakad powinien pomóc. Bez wzgldu

INFORMATOR GMINNY Urząd Miasta i Gminy

61 640 40 40

Starostwo Powiatowe

61 640 44 44

Straż Miejska

61 640 41 01

Powiatowy Zarząd Dróg

61 436 42 16

ARiMR Biuro Powiatowe

61 437 61 92

Ośrodek Doradztwa Rolniczego 61 436 07 88 Powiatowy Inspektorat Weterynarii 061 436 19 38

 V. Marcinkowska docenia gest sąsiadów, ale też czeka na ruch Nepy na to, kto zawini. Zwyczajnie tak wypada. Mieszkacy wioski pomagaj Marcinkowskim jak mog, ale to nie wystarcza – stwierdza sotys. Kierownik Nepy Marcin Be ka uwaa, e zarzuty rodziny s bezpodstawne. – W rod bylimy w szpitalu, ale ukasz nie chcia nas widzie. Jestemy gotowi pomóc rodzinie, ale nikt si do nas o tak pomoc nie zwróci – stwierdza M. Beka.

KRUS

61 436 44 95

ZUS

61 437 43 00

ZS w Otocznej

61 438 71 32

ZS w Marzeninie

61 438 80 86

ZS w Nowym Folwarku

61 438 85 54

ZSS w Grzybowie

61 436 28 40

SSP w Kaczanowie

61 438 92 47

SSP w Chwalibogowie

61 438 12 93

Przedszkole w Gutowie Małym

61 438 83 51

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Września, ul. Jana Pawła II 14


30 wrzeĹ&#x203A;nia 2011

WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

www.wrzesnia.info.pl

Historiezyw róşnym wieku 21 k c a t S

ZAWSZE MOĹťE BYÄ&#x2020; LEPIEJ (3) ANTONI KIERETA musiaĹ&#x201A; opuĹ&#x203A;ciÄ&#x2021; WrzeĹ&#x203A;niÄ&#x2122;, w ktĂłrej byĹ&#x201A; postaciÄ&#x2026; powszechnie znanÄ&#x2026;. UdaĹ&#x201A;o mu siÄ&#x2122; przedostaÄ&#x2021; do Szemborowa, gdzie mieszkaĹ&#x201A; zaufany czĹ&#x201A;onek konspiracji â&#x20AC;&#x201C; JAN JAĹ OSZYĹ&#x192;SKI. Niemcy odebrali mu jednak nowo wybudowany dom i musiaĹ&#x201A; wrĂłciÄ&#x2021; do starego, odwiedzanego przez niemieckiego sÄ&#x2026;siada. Nie byĹ&#x201A;o innego wyjĹ&#x203A;cia, jak ukrywaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; w szaďŹ e, co trwaĹ&#x201A;o caĹ&#x201A;y miesiÄ&#x2026;c. Duej nie mona byo tego wytrzyma. Ukrywa si wic u kuzyna MICHA A KRAJNY, AGNIESZKI KRĂ&#x201C;LAK i FELIKSA KLECHAMMERA w Janowie pow. Wrzenia. Nastpne kilka miesicy to zakonspirowany pobyt u teciowej ROZALII GRZ DZIELSKIEJ w Witkowie. Tam SYLWESTER PODLASZ przywiĂłz wystawion na niego (Walczaka) przepustk kolejow. ANTONI uda si pocigiem do Dziernicy w powiecie redzkim, gdzie ukrywany by przez kuzyna WOJCIECHA TOMASZEWSKIEGO, ale ten rejon by intensywnie penetrowany przez gestapo, wic po pewnym czasie przeniĂłs si do pooonych nieco na uboczu Racawek, skd wywodzia si jego rodzina. Tam przechowywa go JĂ&#x201C;ZEF ZGĂ&#x201C;RECKI. Wszystkie te osoby byy z nim spokrewnione, a wic w tym wypadku rodzina zdaa egzamin na celujco. W Racawkach doczeka wejcia wojsk radzieckich i jeszcze tego samego dnia wrĂłci do Wrzeni. Z natury by legalist i od razu zgosi si w swoim dawnym miejscu pracy. Znalaz zatrudnienie jako referent w Zarzdzie Miejskim, a burmistrz IGNACY SZYPULSKI wystawi mu upowanienie do przemieszczania si na terenie miasta bez wzgldu na por dnia i nocy. Dokument ten by dwujzyczny, czyli napisano go rĂłwnie cyrylic, podpisan przez komendanta radzieckiego. Przez cae ycie zawodowe by urzdnikiem, a przez wiele nastpnych lat pracowa w Wydziale Finansowym Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. WrĂłci te do dziaalnoci sportowej â&#x20AC;&#x201C; by dziaaczem Katolickiego Stowarzyszenia Modziey oraz MKS Victoria, ale tylko do 1949, kiedy te obydwie organizacje ulegy likwidacji lub komunistycznemu przemo-

 MĹ&#x201A;odzi Kieretowie. Od lewej:

Fot. archiwum Andrzej, BoĹźena, Henryk i ZdzisĹ&#x201A;aw (Hegge 1944)

delowaniu. Zmar 22 sierpnia 1986 i zosta pochowany na cmentarzu komunalnym. W 1944 we Wrzeni pozostaa jednak rodzina, ktĂłra tylko w pierwszych dniach wysza z tej kabay cao. Ju 31 maja w mieszkaniu na Poznaskiej zjawia si policja niemiecka z nakazem wysiedlenia. MARI oraz dzieci â&#x20AC;&#x201C; ZDZIS AWA, HENRYKA, BO EN i ANDRZEJA przewieziono najpierw do obozu przejciowego w abikowie. Tam spotkali ju rodzin KRANTZĂ&#x201C;W oraz MARI ZAKRZEWSK z synami: STEFANEM i ZYGMUNTEM oraz cĂłrk ANN . Wszystkie dzieci zostay przeznaczone do zniemczenia, ale nie przeszy przez sito antropologiczno-rodowodowe w obozie Policji Bezpieczestwa (Polenjugendverwahrlager) w odzi. Rodziny te wywieziono w gb Rzeszy (tylko ZAKRZEWSCY pozostali w odzi), a pierwszym miejscem postoju byo Dachau, ale zostali umieszczeni w obozie przejciowym, a nie koncentracyjnym. KRANTZOWIE zostali skierowani do Austrii, natomiast KIERETOWIE trafili do Kempten w Bawarii. Tam odby si targ niewolnikĂłw, ale aden z pracodawcĂłw nie okaza za-

Z teki StaĹ&#x201E;czyka KIERETOWIE obserwowali z bliska straszny los wiÄ&#x2122;ĹşniĂłw obozu koncentracyjnego w Dachau. ZostaĹ&#x201A; on zaĹ&#x201A;oĹźony juĹź w marcu 1933 i poczÄ&#x2026;tkowo byĹ&#x201A; miejscem kaĹşni dla niemieckich antyfaszystĂłw. Bardzo licznÄ&#x2026; grupÄ&#x2122; jego późniejszych wiÄ&#x2122;ĹşniĂłw stanowili polscy duchowni.

interesowania matk z czwĂłrk maych dzieci. Zlitowaa si nad nimi pracownica Arbeitsamtu i dziki jej staraniom otrzymali skierowanie do fabryki mczki odywczej dla dzieci w Hegge. Dyrektor zamierza nawet posa dzieci do niemieckiej szkoy, ale wystpiy przeszkody formalne i zostay zatrudnione jako pracownicy modociani. Na cele mieszkalne przebudowano nawet jeden z budynkĂłw gospodarczych i stosunkowo nie le go wyposaono. A przecie bya to Bawaria, matecznik fanatycznego hitleryzmu. Ale pod wzgldem mentalnym jest to nacja skonna do skrajnoci i wszystko zaley od kwestii sytuacyjnych. Trzeba wic da wiadectwo prawdzie, gdy KIERETOWIE wygrali los na loterii. Oto fragment pisemnej relacji HENRYKA KIERETY, yjcego wiadka i uczestnika tamtych wydarze: Naley obiektywnie stwierdzi, e od pierwszego dnia pobytu w fabryce â&#x20AC;&#x17E;Nestleâ&#x20AC;? spotkalimy si ze wspĂłczuciem, yczliwoci i pomo-

 Antoni Kiereta w miejscu pracy (1945)

Fot. archiwum

 ZakĹ&#x201A;ady Nestle w Hegge k. Kempten

Fot. archiwum

c wikszoci kierownictwa i pracownikĂłw oraz mieszkacĂłw wioski. Przejawiao si to midzy innymi tym, e dzieci otrzymyway niemieckie kartki ywnociowe, wacicielka sklepu pani Hoffman sprzedawaa wicej produktĂłw (szczegĂłlnie owocĂłw i cukierkĂłw), ni to wynikao z kartek ywnociowych i w okresie zimowym wypoyczaa narty, a waciciel zakadu szewskiego naprawia buty poza kolejnoci. Ponadto kierownik fabrycznej mleczarni (Austriak Kirchman) wlewa wicej mleka ni si naleao i czsto wkada porcj masa. Nie bylimy rĂłwnie izolowani towarzysko, szczegĂłlnie pani Hiller (m zgin na froncie wschodnim), mieszkajca w pobliskim miecie Kempten, zapraszaa nas do siebie (...) Naley stwierdzi obiektywnie, e nasza sytuacje w Niemczech, jeli chodzi o wyywienie, bya znacznie lepsza, ni w Polsce pod okupacj. Polacy nie mogli (i nie chcieli) bra udziau w miejscowym yciu religijnym, ale przeznaczone dla nich msze w. odbyway si w odlegym o kilka kilometrĂłw Wallenhofen, a w niedziele do Hegge dojeda ksidz katolicki z najbliszego kocioa. Czste byy te formy samopomocy, gdy na tamtym terenie PolakĂłw byo stosunkowo duo. Kwit wic handel wymienny, a za cukier otrzymywao si wdliny i sery. Dochodzio do tego, e z wynoszonego cukru Polacy pdzili bimber, gdy jedzeniem na sucho mona si bardzo niezdrowo zapcha. Nieraz dochodzio do potyczek midzy wyrostkami polskimi i niemieckimi, ale szybko pacyfikowanych, gdy miejscowy przywĂłdca Hitlerjugend Heinrich, ktĂłrego wszyscy si bali, bra zawsze stron PolakĂłw, co ju wyglda wrcz na zakĂłcenie porzdku wiata. Dociera on do Hegge zaledwie porednio, gdy miejsco-

wo ta bya typow wiosk, rzdzc si wasnymi prawami. Wytworzy si nawet pewien rodzaj wspĂłlnego frontu, gdy paradoksalnie najwikszym zagroeniem byy alianckie naloty dywanowe. Niemcy zestrzelili kilka bombowcĂłw amerykaskich, leccych poza gĂłwnym szykiem i byo wiadomo, e Jankesi tego nie popuszcz. Nalot by czci ceremoniau pogrzebowego, gdy 12 kwietnia 1945 zmar prezydent USA Franklin Delano Roosevelt (alianci oficjalnie ostrzegali ludno o nalotach). Zakad jakim cudem ocala, ale pobliskie obiekty wojskowe szlag trafi. Wyscha te rzeka pena mleka, gdy zdziesitkowane zostao zakadowe stado krĂłw. Amerykanie weszli zreszt na ten teren prawie natychmiast, ale szybko zostali zluzowani przez kontyngent francuski, w ktĂłrego skadzie byli otoczeni ponur saw Marokaczycy. Ale jeden z nich dziwnym trafem zaprzyja ni si z KIERETAMI i nawet prĂłbowa uczy dzieciaki swojego jzyka, ale albo z winy nauczyciela, albo uczniĂłw, marokaski pozostaje we Wrzeni jzykiem nieznanym. Caa rodzina bya zreszt mocno podbudowana psychicznie, gdy pod koniec wojny zaczy przychodzi z Polski kartki pocztowe podpisywane przez niejakiego, ale przecie doskonale im znanego, Adama Walczaka. W poowie wrzenia nastpi wyjazd do Polski. Jechali pocigiem przez cakowicie zniszczone Monachium i Salzburg. Troch kopotĂłw byo tylko w Czechosowacji, gdzie nie tolerowano konwojentĂłw amerykaskich i odesano ich z powrotem. KIERETOWIE wjechali na ziemie polskie w Midzylesiu, skd udali si do Katowic. Stamtd ju na wasn rk przebijali si dalej. W Jarocinie spotkalimy znajomego kupca z Wrzeni p. Wojciechowskiego, ktĂłry zawiadomi ojca o naszym przyjedzie. Spotkalimy si na wrzesiskim dworcu 22.09. 1945 r. po prawie 16 miesicach.


30 wrzeĹ&#x203A;nia 2011

WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

www.wrzesnia.info.pl

Teczka interwencja z www.wrzesnia.info.pl

22 Strona CzytelnikĂłw Â&#x201E; Internauta: - Ponownie chciabym poruszy zapomniany temat owietlenia przy przejciu z ul. Warsztatowej na Dolnolsk...

Â&#x201E; Jan Krotoszy ski, naczelnik Wydziau Inwestycyjno-Komunal-

nego w Urzdzie Miasta i Gminy we Wrzeni: - Owietlenie w tamtym rejonie jest niszczone przez wandali. W ostatnim czasie, dziki interwencji mieszkacĂłw i policji, ujto sprawcĂłw dewastacji. Wystpilimy do policji o podanie sprawcĂłw wandalizmu w celu obarczenia ich kosztami naprawy.

Â&#x201E; Internauta: - Mam kilka pyta w zwizku z kontrolami wywo-

zu nieczystoci z szamb w Psarach Polskich. Po pierwsze, kto ustali rĂłnic w poborze wody a wywozie ciekĂłw, ktĂłra jest bardzo maa? Po drugie, dlaczego kontrole przeprowadzane s w okresie letnim, skoro - jak wiadomo - wielu z nas podlewa wtedy swoje ogrĂłdki, uzupenia baseny ogrodowe, itp.? Po trzecie, czy istnieje obowizek oprĂłniania caego szamba za kadym razem? Po czwarte, do czyjej kasy id pienidze z mandatĂłw, ktĂłre stra miejska wypisuje w prawie kadym domu? Czy idzie to do kasy stray miejskiej, czy moe na zaoenie kanalizacji? Kiedy w Psarach Polskich bdzie kanalizacja skoro decyzja w tej sprawie zostaa podjta ju w 2005 r. Ile mamy jeszcze czeka i paci?

Â&#x201E; Jarosaw Ochotny, prezes Przedsibiorstwa WodocigĂłw i Kana-

lizacji we Wrzeni: - PWiK nie dokonuje tego typu kontroli. Z tego co wiem, przeprowadza je stra miejska. Tylko ona ma takie prawo.

Â&#x201E; Mirosaw Morawski, komendant Stray Miejskiej we Wrzeni: - Co do pierwszego pytania - przy kontroli uzyskujemy dane o poborze wody z Przedsibiorstwa WodocigĂłw i Kanalizacji. O rozliczenia tej iloci prosimy waciciela, ktĂłry musi okaza si rachunkami. Prawd mĂłwic, nie wiem co znaczy â&#x20AC;&#x17E;bardzo maa rĂłnicaâ&#x20AC;?. Przy rozliczeniu poboru wody z wywĂłzk okoo 75% wyjaniamy niedobĂłr. Jestemy skonni przyj wyjanienia, ale kady z przypadkĂłw jest traktowany przez nas indywidualnie. Co do drugiego pytania - kontrola obejmuje okres od sierpnia 2010 do sierpnia 2011. W ten sposĂłb rozliczany jest peny rok. Co do trzeciego pytania - takiego obowizku nie ma. Chodzi o rozliczenie roczne o czym pisaem wczeniej. I co do czwartego pytania - stra miejska nakada mandaty tylko, gdy waciciel nie posiada rachunku na wywĂłz nieczystoci, bd nie potrafi si rozliczy z ich wywozu. Tak stanowi nasze przepisy. Pienidze z mandatĂłw karnych trafiaj do kasy miejskiej - naley przez to rozumie budet gminy. TOS

KSERO

ww-187

Reklama

kolor: cz-b " [Â&#x2019;t" [Â&#x2019; " [Â&#x2019;t" [Â&#x2019; ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14, WrzeĹ&#x203A;nia - Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;?, tel. (61) 640-01-01

w

CENTRUM ZASOBĂ&#x201C;W DYDAKTYCZNYCH

Centrum ZasobĂłw Dydaktycznych dziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;ce przy Nauczycielskim Kolegium JÄ&#x2122;zykĂłw Obcych we WrzeĹ&#x203A;ni po raz kolejny zaprasza na warsztaty metodyczne i lekcje otwarte prowadzone przez Efraina Diaza (na zdjÄ&#x2122;ciu z UrszulÄ&#x2026; KropaczewskÄ&#x2026;) â&#x20AC;&#x201C; doĹ&#x203A;wiadczonego nauczyciela , wykĹ&#x201A;adowcÄ&#x2122; i trenera prowadzÄ&#x2026;cego szkolenia dla nauczycieli jÄ&#x2122;zyka angielskiego. Wizyta Efraina Diaza bÄ&#x2122;dzie moĹźliwa dziÄ&#x2122;ki wspĂłĹ&#x201A;pracy Centrum i NKJO z AmbasadÄ&#x2026; AmerykaĹ&#x201E;skÄ&#x2026;.

W dniach 20-22 paĹşdziernika odbÄ&#x2122;dÄ&#x2026; siÄ&#x2122; nastÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;ce warsztaty: 20.10 (czwartek), godz. 15.00 â&#x20AC;&#x201C; 19.00 Nauczanie jÄ&#x2122;zyka metodÄ&#x2026; projektĂłw â&#x20AC;&#x201C; PBL Project-based learning. Na czym polega? Jak moĹźe pomĂłc uczniom w osiÄ&#x2026;ganiu lepszych wynikĂłw w nauce? Siedem kluczowych elementĂłw. KorzyĹ&#x203A;ci ze stosowania PBL. Tworzenie projektĂłw dla uczniĂłw. Uczestnicy odpowiedzÄ&#x2026; na te wszystkie pytania i nauczÄ&#x2026; siÄ&#x2122; tego, jak wĹ&#x201A;Ä&#x2026;czaÄ&#x2021; projekty do nauczania w klasie.

21.10 (piÄ&#x2026;tek) - godz. 9.00 - lekcje otwarte - godz. 15.00 - Strategie nauczania â&#x20AC;&#x201C; dobre praktyki. PrzeglÄ&#x2026;d strategii nauczania, ktĂłre pomagajÄ&#x2026; w uczeniu siÄ&#x2122; jÄ&#x2122;zyka. Jak tworzyÄ&#x2021; wĹ&#x201A;asne materiaĹ&#x201A;y edukacyjne? WspĂłĹ&#x201A;praca, praca w grupach i interaktywne strategie uczenia siÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x201C; pomocne w nabywaniu doĹ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E; edukacyjnych.

22.10 (sobota), godz. 9.00 Rola pĹ&#x201A;ci w uczeniu siÄ&#x2122;. Analiza róşnic w uczeniu siÄ&#x2122; pomiÄ&#x2122;dzy chĹ&#x201A;opcami i dziewczynkami. Czy jest to mit, czy moĹźe prawda, Ĺźe chĹ&#x201A;opcy i dziewczÄ&#x2122;ta róşniÄ&#x2026; siÄ&#x2122; róşniÄ&#x2026; siÄ&#x2122; biologicznie, Ĺźe ich mĂłzgi sÄ&#x2026; róşnie zbudowane? Dlaczego pod wzglÄ&#x2122;dem nabywania umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci czytania chĹ&#x201A;opcy na caĹ&#x201A;ym Ĺ&#x203A;wiecie pozostajÄ&#x2026; 1-1.5 roku za dziewczÄ&#x2122;tami? Jakie sÄ&#x2026; najnowsze doniesienia z badaĹ&#x201E; nad mĂłzgiem? Jak wiedza o róşnicach pomiÄ&#x2122;dzy pĹ&#x201A;ciami moĹźe pomĂłc nauczycielom, uczniom i rodzicom? Jak pracowaÄ&#x2021; w klasie, jakie strategie wykorzystywaÄ&#x2021;? Wszystkie warsztaty i lekcje otwarte bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; odbywaĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; w budynku NKJO (ul. Wojska Polskiego 2a, WrzeĹ&#x203A;nia), a nauczyciele biorÄ&#x2026;cy w nich udziaĹ&#x201A; otrzymajÄ&#x2026; certyfikaty uczestnictwa. ZgĹ&#x201A;oszenia przyjmuje sekretariat NKJO â&#x20AC;&#x201C; tel. 61-436-49-59, e-mail: nkjowrzesnia@interia.pl. Pytania prosimy kierowaÄ&#x2021; do koordynatora warsztatĂłw Justyny Jerzewskiej (e-mail: justynajerzewska@wp.pl).

Serdecznie zapraszamy.


30 września 2011

Wiadomości Wrzesińskie

List

Strona

www.wrzesnia.info.pl

Czytelników

W

akacje to dla wielu z nas czas wypoczynku i zabawy, czas kiedy moemy zobaczy ciekawe miejsca, nacieszy si bliskoci natury, a take przey ciekawe przygody. Te wszystkie wraenia zapewnione mieli harcerze i zuchy ze Zwizku Druyn Wrzos, którzy tegoroczne wakacje spdzili w Zalesiu. Urocza miejscowo w Beskidzie Niskim, obiecujco powitaa nas socem. Kto mógby si spodziewa, e przez najblisze 10 dni naszym najwierniejszym towarzyszem bdzie deszcz, a wakacyjny miesic bdzie bardziej przypomina „lipcopad”. Jednak nie poddalimy si! Mimo niesprzyjajcej pogody udao nam si przeprowadzi wielk akcj ratownicz, wykazujc si znajomoci udzielania pierwszej pomocy, wytypowalimy nasz Wrzosowy Talent, odbylimy szkolenie wojskowe, a take zorganizowalimy polowanie na bizony. Nasz obóz uatrakcyjniy wycieczki. Odwiedzilimy Kraków, gdzie zobaczylimy Wawel, sukiennice, Stary Rynek i Koció Mariacki (a na Brackiej znowu pada deszcz!). Soce zaszczycio nas swoj obecnoci podczas wycieczki do Wadowic, gdzie zwiedzilimy m.in. bazylik i muzeum, a take spróbowalimy legendarnych ju kremówek. Po zwiedzeniu miasta udalimy si do Inwadu, gdzie w Parku Miniatur moglimy podziwia najciekawsze budowle i osobliwoci z caego wiata, a take skorzysta z atrakcji lunaparkowych, oferowanych przez park. Jednak dla harcerzy wakacje, to nie tylko obóz. W tym roku spora grupa harcerzy z 63 DSH „Falco” realizowaa projekt „Przygarnij Psa”. Akcja miaa na celu znalezienie domu dla czworonogów ze schroniska i zakoczya si sukcesem. W sierpniu reprezentacja z Wrzeni wzia udzia w II Ogólnopolskim Zlocie Kadry ZHP, który odbywa si w Perkozie, w okolicach Olsztynka. Nasza kadra wzia udzia w Letniej Akcji Szkoleniowej oraz w Zlocie Akademików. Podczas Zlotu dyskutowalimy nad przyszoci naszej organizacji. Urozmaicone zajcia zaowocoway podadowaniem poziomu energii i motywacji do dalszego dziaania. Kolejnym wydarzeniem bya Wdrownicza Watra, która odbya si na lsku i przycigna z Wrzeni reprezentacj z 16 DW „Taurus”. Pierwsza cz imprezy skadaa si z rajdu – partole przemierzay jedn z siedmiu tras. Wszystkie ekipy spotkay si pó niej na czci zlotowej, gdzie zapona watra.

Mamo, jestem! Mateusz Maciejewski syn Natalii i Rafała z Bierzglina

Natalia Nowak córka Marty i Marcina z Nekli

Urodzony: 20 września Waga: 3120 g Wzrost: 54 cm

Urodzona: 21 września Waga: 2920 g Wzrost: 56 cm

List

S

zanowna redakcjo, zdecydowaam si napisa ten list z powodu kilku obserwacji, których dokonaam w ostatnim czasie we Wrzeni, i wniosków, do jakich mnie one doprowadziy. Chc si tym podzieli z innymi, dlatego mam nadziej, e nie zlekcewaycie mojego gosu. Gdzie nie spojrze, wszdzie wisz teraz plakaty wyborcze. W porzdku, jest kampania, musz by plakaty. Ale czy wszystkie musz by tak zakamane? A zwaszcza plakaty pewnej kandydatki? Nie wymieni jej nazwiska, ale mona to zostawi ludzkiej domylnoci. Ludzie nie s tak gupi, jak si politykom wydaje. Bo trzeba mocno wierzy w ludzk bezmylno, eby rozpowszechnia tak wyretuszowane zdjcia. Kandydatka, o której mowa, na plakatach jest o kilkanacie lat modsza i kilka kilogramów chudsza, ni w rzeczywistoci. Najwaniejsze w tym wszystkim jest jednak to, e politycy doczaj w ten sposób do caego przemysu kamstwa, który produkuje doskonae wizerunki na okadki, reklamy, ulotki, opakowania i wanie na plakaty. Niedawno w Wielkiej Brytanii rozpocza si kampania spoeczna, która ma na celu walk m.in. z poprawianiem ludzi na zdjciach. Tam ludzie uwiadomili ju sobie, do czego to prowadzi. Moja kilkuletnia córka owiadczya mi niedawno, e chciaby przej na diet, bo jest za gruba. Kilkuletnie dziecko, absolutnie bez adnej nadwagi, chce si odchudza! Chocia moja kruszyna sama nie potrafi powiedzie, skd jej wzi si ten pomys, to ja mog i chyba musz si domyla skd. Dlatego zdecydowaam si napisa do Was ten list. Mam nadziej, e mój gos dotrze do pani kandydatki. I e w nastpnych wyborach, nie bdzie kama ju samymi zdjciami na plakatach. Niedoskonaa czytelniczka

INFORMATOR MIEJSKI Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998 Policja 997 Straż Miejska 986 – pon.-pt. 7.00-22.00, sob. 7.00-15.00 Pogotowie energetyczne – centrala 61 437 46 00 Pogotowie ciepłownicze 993 Pogotowie wod.-kan. 994, 61 436 05 47

Oskar Maciuszek syn Natalii i Piotra z Wrześni

Urszula Perlik córka Moniki i Kamila z Gniezna

Urodzony: 21 września Waga: 3300 g Wzrost: 56 cm

Urodzona: 22 września Waga: 4090 g Wzrost: 58 g

Alan Meller syn Natalii i Przemysława z Gniezna

Mateusz Tobolski syn Dominiki i Krzysztofa z Gorzyc

Urodzony: 22 września Waga: 4220 g Wzrost: 58 cm

Urodzony: 22 września Waga: 3915 g Wzrost: 57 cm

Informacja PKP 61 633 49 22 Informacja PKS 61 437 00 66 Całodobowy policyjny „telefon zaufania” 61 437 52 97 Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień, Witkowska 3, 61 436 21 46 Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Jantar”: prawnik przyjmuje w 1. i 3. środę miesiąca w godz.15.00-17.00, psycholog w 2. i 4. czwartek miesiąca w godz.17.45-19.45, telefon zaufania: w godz. 10.00-22.00 – 606 903 528 i 61 437 78 42 w godz.16.00-20.00. Punkt Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 61 437 40 28, 61 437 40 22, 61 437 40 35, czynne w czwartki w godz. 14.00-18.00 w bud. OPS, ul. Szkolna 24 Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 61 640 39 40

Agata Badowska-Pawlak córka Beaty i Macieja z Wrześni

Przemysław Szablewski syn Katarzyny i Marka z Wrześni

Powiatowy rzecznik konsumentów – Starostwo Powiatowe we Wrześni, pon.-pt. w godz. 9.00-14.00, 61 640 44 16

Urodzona: 24 września Waga: 3600 g Wzrost: 57 cm

Urodzony: 24 września Waga: 3430 g Wzrost: 55 cm

Biblioteka Pedagogiczna, Wojska Polskiego 2a, 61 436 13 33, czynne od pon. do pt. w godz. 10.00-17.00

Michał Marian Fajka syn Pauliny i Rafała z Żydowa

Jakub Ludwiniak syn Marleny i Rafała z Gniezna

Wielkopolska Informacja Gospodarcza 61 426 50 50, 94 34 – 24h

Urodzony: 24 września Waga: 3360 g Wzrost: 55 cm

Urodzony: 25 września Waga: 3350 g Wzrost: 55 cm

Schronisko dla psów 500 191 039

Julia Markiewicz córka Mileny i Szymona z Wrześni

Oskar Stefański syn Darii i Sławomira z Wrześni

TAXI PKP 61 437 92 22

Urodzona: 26 września Waga: 3550 g Wzrost: 57 cm

Urodzony: 26 września Waga: 3520 g Wzrost: 56 cm

TAXI ZET 61 436 55 55

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Września 61 436 25 96 Czytelnia 61 437 96 45

komendant Zwizku Druyn ZHP Wrzos we Wrzeni

Karolina Okuniewska

23

Gabinet weterynaryjny, Kilińskiego 13 502 256 205 Halo TAXI 61 436 33 33, 601 808 921 TAXI, 24h ESKA, 721 121 121 Taxi Harcerska 61 640 33 33, 61 437 77 77 TAXI PKP #2 889 999 130 Taxi DARIO (1-8 osób) 602 221 436 USŁUGI TRANSPORTOWE 889 998 888 Pizzeria Soprano Chrobrego 15, 61 640 21 01

Tobiasz Lepka syn Iwony i Przemysława z Grzybowa

Natalia Smelkowska córka Ewy i Marcina z Wrześni

Urodzony: 26 września Waga: 4340 g Wzrost: 58 cm

Urodzona: 27 września Waga: 3200 g Wzrost: 53 cm

Patryk Grzybowicz syn Magdaleny i Krzysztofa z Gozdowa

Jakub Płaczek syn Pauliny i Piotra z Czeszewa

Urodzony: 27 września Waga: 3580 g Wzrost: 58 cm

Urodzony: 28 września Waga: 4260 g Wzrost: 60 cm

Pizzeria Capri PIZZA NA TELEFON, 61 640 20 71 Pizzeria Margeritta 61 437 00 60 Serwis komputerowy 695 926 796

Spotkania z Kulturą Francji – podziękowania

Z

akończyły się III Wrzesińskie Spotkania Międzykulturowe – Spotkania z Kulturą Francji. Organizatorami imprezy obok Klubu Twórczości Różnej „Cóś Innego” byli: Senat Rzeczpospolitej, Association Val de Loire, Starostwo Powiatowe we Wrześni, Urząd Miasta i Gminy Września, Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza we Wrześni oraz Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni. Partnerzy przedsięwzięcia to: Wrzesiński Ośrodek Kultury, Muzeum

Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni, Biblioteka Publiczna we Wrześni, Dom Bretanii w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Citroen Klub Poznań oraz Bulvar 24. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęła Ambasada Francji w Polsce, a patroni medialni to: Wiadomości Wrzesińskie, Przegląd Powiatowy, Wieści z Ratusza, NowaWrzesnia.pl, Radio Merkury, TV Gniezno i TVP Poznań. Na ręce wszystkich Klub Twórczości Różnej składa serdeczne podziękowania.

AUTOPOGOTOWIE KLUCZOWE 61 436 79 11, 603 400 250 Kompleksowe usługi pogrzebowe 24h, ul. Legii Wrzesińskiej 16, Września, 61 436 11 60, kom. 603 868 607 Kompleksowe Usługi Pogrzebowe PUK 24h, ul. Miłosławska 5, 61 437 92 00, 61 436 28 78, 508 088 390 Kwiaciarnia „Kaprys” przy szpitalu zaprasza – pn-sob. 8.00-18.00, nd. 9.30-17.30; 61 437 62 97 Kwiaciarnia „Kaprys Plus” zaprasza – pn-sob. 8.00-21.00, nd. 9.30-17.30 i PRACOWNIA FLORYSTYKI ŚLUBNEJ, ul. Kościuszki 70 a, tel. 61 436 71 51

APTEKI DYŻURUJĄCE 30.09 NOWA, ul. Sienkiewicza 12 tel. 61-43-60-205 01.10 UTIS, ul. Słowackiego 4a tel. 61-43-54-033 02.10 VERBENA, ul. Kosynierów 23 tel. 61-43-65-293 03.10 NOWA, ul. Sienkiewicza 12 tel. 61-43-60-205 04.10 ASPIRYNKA, ul. Sienkiewicza 20 tel. 61-43-77-746 05.10 PRZY POLOMARKECIE, ul. Paderewskiego 52 tel. 61-43-65-284 06.10 DR MAX, ul. Miłosławska 10 tel. 61-43-60-227


30 września 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl


30 września 2011

Wiadomości Wrzesińskie

Sport

PIŁK A NOŻNA

Czarny weekend Ostatnia seria spotkań okazała się pasmem porażek drużyn Victorii. Tylko juniorzy starsi i młodzicy starsi trenera Bobkiewicza wygrali mecze. Dawno nie byo takiego weekendu, w którym na konto klubu wpyno tylko sze punktów. Miejmy nadziej, e bya to ostatnia tego typu kolejka. Juniorzy starsi, którzy sezon rozpoczli bardzo sabo, zaczynaj odrabia punkty i strat do druyn w bezpiecznej strefie tabeli. Po zwycistwie 3:0 w Obornikach, przyszed czas na zwycistwo ze znan szkók pikarsk z Szamotu 4:3. Po tych dwóch zwycistwach trzeba byo zmierzy si w Jarocienie z trzecim zespoem ligi – Jarot. Mecz dla podopiecznych Janusza Hofmana uoy si znakomicie. Ju w 20. minucie spotkania Patryk Buczkowski stan oko w oko z bramkarzem Jaroty i pewnie da prowadzenie swojej druynie. Takim wynikiem zakoczya si pierwsza cz spotkania, w której to druyna Jaroty nie stworzya sobie ad-

Dramatycznie ze Zrywem Po zwycistwie nad Zrywem Dbie, Victoria zapewnia sobie udzia w pófinale rozgrywek Pucharu Polski na szczeblu okrgu koniskiego. Mecz rozstrzygn si dopiero w ostatnich piciu minutach. Victoria, w skadzie której wystpio kilku zawodników z awki i dwóch juniorów, bya ju w powanych tarapatach. W 62. min wrzenianie przegrywali 1:3. Dziki dobrej postawie w bramce Tobiasza Nowickiego uniknli kolejnych goli. Kocówka meczu naleaa ju do Victorii. Bramki dla Victorii: T. Rybarczyk (11.), M. Matuszak (63.), P. Buczkowski (87.), B. Figas (92.) RC Zryw Dbie – Victoria 3:4 (1:1)

www.wrzesnia.info.pl

 Patryk Buczkowski strzelił Jarocie wszystkie cztery gole

sie przewagi gospodarzy, nadarzya si kontra dla Victorii i oko w oko dwukrotnie z bramkarzem gospodarzy stan Arkadiusz Juchacz, tym razem lepszy okaza si golkiper. W 65. minucie spotkania przy asycie Adriana Koguta z najbliszej odlegoci bramk na 3:0 strzela ponownie Buczkowski. Ten sam zawodnik w 75. minucie spotkania lobem w sytuacji sam na sam z bramkarzem Jarocina strzela czwart bramk. Przy wyniku 4:0 szyki obronne zespou Victorii si rozlu niy i gospodarze dwukrotnie umiecili pik w bramce Krystiana. O tym, czy pasmo zwycistw zostanie podtrzymane, przekonamy si ju w najblisz niedziel o godz. 15.00, kiedy to do Wrzeni przyjedzie Poznaniak Pozna. Zapraszamy. Juniorzy w Jarocinie zagrali w skadzie: Dzwoniarkiewicz – Melewski (80. Maciejczak,) Dederko, Zitek, Plichta – Markiewicz (55. Domalski), Krawczyski (80. Budasz), Kogut (70. Borowski), Pawlak (40. Juchacz), Buczkowski (75. Zakrzewicz) – Bielecki (60. Hypki). JH Jarota – Victoria 2:4 (0:1)

25

Victoria bogatsza o nowych sponsorów

 Andrzej Kufel to człowiek zakochany w sporcie

W ostatnim okresie grono osób nia strony internetowej: www.ekka. wspierajcych Victori systematycz- com.pl. nie si powiksza. Do darczyców Waciciel firmy Andrzej Kufel doczyli: firma Adama Janczaka od najmodszych lat zwizany by – Rolmako, firma Bogdana Kowal- ze sportem amatorskim. Do dnia skiego – Dekapol, Zakady Misne dzisiejszego uprawia rekreacyjnie Werbliskiego i firma Andrzeja Ku- pik siatkow i tenis ziemny. Peni fla – EKKA. funkcj prezesa Wrzesiskiego TowaEKKA powstaa w 1991 roku. rzystwa Tenisowego. Pomaga ju fiSwoj siedzib ma we Wrzeni przy nansowo swojej druynie pikarskiej, Czerniejewskiej 2b. Firma Andrze- która braa udzia w rozgrywkach ja Kufla zajmuje si produkcj mie- Wrzesiskiego Towarzystwa Piki szanek przyprawowych oraz kon- Nonej. Do dnia dzisiejszego drufekcjonowaniem przypraw; zajmuje yna siatkówki EKKA bierze udzia si równie zaopatrzeniem caterin- w rozgrywkach rekreacyjnych. Teraz gowym restauracji, aresztów led- spróbuje si w pice nonej na trawie czych, zakadów karnych, szpitali i bdzie jednym ze sponsorów Vicoraz hurtowni. Zatrudnienie znala- torii Wrzenia. Pomys sponsoringu, zo tu dwadziecia osób. Od dwóch jak sam przyznaje, zrodzi si w rozIV liga Junior modszy – klasa okrgowa lat funkcjonuje sklep internetowy, mowach z lud mi zwizanymi z VicOstrovia Ostrów Wlkp. – Victoria 3:0 Górnik Konin II – Victoria 5:1 który cieszy si coraz wikszym po- tori i std grono sponsorów klubu Puchar Polski Bramka Kamil Baszczyk wodzeniem. Wszystkich zaintereso- cigle ronie. Dzikujemy za zrozuJH ZKS Zagórów – Victoria 1:7 Trampkarz modszy wanych zapraszamy do odwiedze- mienie i pomoc. Bramki: Pawe Zieliski (2), Ma- Polonia Golina – Victoria 3: 6 ciej Matuszak, Kazimierz Koniecz- Bramki: Kacper Czy (3), Micha ka, Norbert Dura, Mateusz Duszy- Grempka (2), Kacper abdzki (1). ZAPROSZENIE NA LIGOWE SPOTKANIA ski i Tomasz Rybarczyk. Victoria – Górnik Konin 3:0 ZESPOŁU VICTORII WRZEŚNIA Junior starszy – liga wielkopolska Br.: Kacper Czy (2), M. Grempka Victoria – MSP Szamotuy 4:3 Kosynier Sokoowo – Victoria 1:4 Bramki: Mikoaj Plichta (2), Andrzej Bramki: Kacper Czy (2), Maciej Ra- IV liga, 1.10.2011 8.10.2011 Pawlak i Marek Domalski. taj i Kacper abdzki 16.00 Victoria – Stal Pleszew 11.00 Victoria/Olimp – GKS Lisewo Liga Wielkopolska Juniora Starszego Trampkarz modszy, 8.10.2011 Jarota Jarocin – Victoria 2:4 Modzik starszy Bramki: Patryk Buczkowski (4) Victoria – Bkitni Helenów 0:1 2.10.2011 13.30 Victoria – Wilki Wilczyn 15.00 Victoria – Poznaniak Pozna Junior modszy – liga wielkopolska Modzik modszy Klasa Okrgowa Modzika St. Victoria – Note Czarnków 2:4 LKS lesin – Victoria Wrzenia 7:1 Liga Wielkopolska Juniora Modsze- 1.10.2011 go 2.10.2011 Bramki: Adrian Matysiak (2) Bramka Patryk Ligocki 11.00 Victoria – Bkitni Psary P. Jarota Jarocin – Victoria 5:2 Victoria – Straak Liche Stary 1:2 13.00 Victoria/Olimp – Poznaniak 9.10.2011 Klasa Okrgowa Juniora Modszego 11.00 Victoria – Warta Pyzdry Br.: Filip Plichta, Adrian Matysiak Bramka Filip Meller nej klarownej sytuacji. Po zmianie stron w 50. min ten sam zawodnik dobi pik sparowan po strzale Patryka Bieleckiego i byo 2:0. Po stracie drugiej bramki zespó gospodarzy ruszy na bramk Krystiana Dzwoniarkiewicza. Bramkarz Victorii wyszed obron rk z pojedynków z zawodnikami Jaroty. Po okre-

Wyniki drużyn

SPONSORZY VICTORII


30 września 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

26 Sport

P I Ł K A S I AT K O WA

Udany start kadetów

Derby regionu Na naszej drodze stają akademicy. Ekipa z ambicjami. W swoim drugim ligowym meczu sezonu 2011/2012 Krispol zmierzy si z cigle aktualnym wicemistrzem naszej grupy AZS UAM Pozna. W sobotni wieczór emocji nie powinno zabrakn. Wrzesiscy kibice jeszcze maj w pamici siedem meczów, jakie przyszo toczy obu zespoom midzy sob w poprzednim sezonie. Z tej wielkiej batalii zwycisko wyszed Krispol. Wierzymy, e i tym razem zawodnicy Krzysztofa Wójcika w zwyciskim meczu poka kawaek dobrej siatkówki. Sobotni rywal to zupenie inny zespó, ni ten, z którym o prymat w lidze rywalizowalimy jeszcze na pocztku 2011 roku. Z ekipy trenera Damiana Lisieckiego odeszo kilku zawodników. Jeden z nich, rozgrywajcy Piotr Skrok, trafi do Kri-

Krispol Września

AZS UAM Poznań

MECZ ROZGRYWEK II LIGI sobota 1 padziernika, 18.00, hala ul. Sowackiego zawodników Szkoy Mistrzostwa Sportowego ze winoujcia: Kamil Karwowski i Micha Bukowski. W ekipie akademików na pozycji rozgrywajcego pojawi si take Jakub Radomski, grajcy ostatnio w Jokerze Pia. Na libero gra ju Krystian Pachli ski, który wczeniej wystpowa w wyszych ligach. Na pozycji atakujcego akademikom pomóc ma dobrze znany nam Bartomiej Wojnowski, który przez poprzednie dwa sezony reprezentowa barwy Krispolu. Wierzymy, e Bartek w sobot zostanie ciepo przyjty przez wrzesiskich kibiców. Poznaniacy Krystian Kempiński musi powalczyć w ostatnim, wygranym 3:2 meczu o miejsce w wyjściowym składzie w Midzyrzeczu, wystpili w skadzie: Wojnowski, Karwowski, Raspolu. Dwóch rodkowych: Damian domski, Janiak, Murdzia, Górski Dominik i Tomasz Obuchowicz, za- i Pachliski (libero) oraz Bukowski, silili pierwszoligowe zespoy. W ich Zapanik, Piórkowski. We Wrzeni miejsce do Poznania przyszo dwóch wielkich zmian nie bdzie.

 Drużyna kadetów Progressu Września wygrała już pierwszy mecz w lidze Modzi siatkarze Progressu, wystpujcy w lidze kadetów, sezon zainagurowali w minion niedziel. W hali przy Kosynierów pokonali 3:1 rówieników Colmana Kalisz. We „wrzesiskiej” grupie graj jeszcze: Polonia Jastrowie, Grom Kalisz, Czarni Ostrowite, JanPol Turek i Nafta Pia. Rozgrywki grupowe zakocz si dopiero 29 stycznia 2012, a pó niej najlepsze zespoy przystpi do gier o tytuy. Trener Zdzisaw Kurek ma do dyspozycji 11 zawodników. W skad dru-

yny wchodz: Miosz Andrzejewski (na zdjciu z nr 3), Robert Brzóstowicz (15), Wojciech Dyrka (6), Dawid Imbirowicz (pierwszy z lewej w drugim rzdzie), Jdrzej Gruszczyski (obok Dawida), Krzysztof Kasperski (5), Bartosz Michalski (9), Marek Pachocki (2), Piotr Pawlaczyk (14), Krystian Talarczyk (12) i Norbert Wardak (16). Kolejne spotkanie kadeci Progressu rozegraj 2 pa dziernika w Jastrowiu z miejscow Poloni. We Wrzeni zobaczymy ich za dwa tygodnie.

Reklama

Pani Teresa funduje nagrodę Pierwszy mecz na wasnym boisku i pierwszy konkurs. Typujc prawidowy wynik potyczki Krispolu z AZS UAM Pozna, mona wygra cenn nagrod-niespodziank. Jej fundatorem bdzie firma Pani Teresa. Czytelnie wypeniony kupon naley wrzuci przed pierwszym gwizdkiem

sdziego do przygotowanego przez Krispol pojemnika. Bdzie on wystawiony na balustradzie tu za stolikiem sdziowskim. Na szczliwego zwycizc nagroda czeka bdzie podczas nastpnego ligowego meczu we Wrzeni, który rozegrany zostanie 15 pa dziernika.

KONKURS TYPERÓW KRISPOL – AZS UAM POZNAŃ 3:0

3:1

3:2

2:3

IMIĘ i NAZWISKO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1:3

0:3

TELEFON: . . . . . . . . . . . . . .

5ZQPXBOZXZOJL[BLSFǴMJǎLؒLJFNt3P[TUS[ZHOJǗDJFOBNFD[VQBȇE[JFSOJLB

SPONSORZY

Kibice wyruszą do Kalisza Za osiem dni, 8 pa dziernika, Krispol zagra swój drugi mecz na obcym parkiecie. Przeciwnikiem wrzenian bdzie MKS Kalisz. Klub organizuje wyjazd na to spotkanie dla kibiców siatkówki. Fani mog liczy na podstawiony autobus. Mecz rozpocznie si w Hali Arena przy ul. Hanki Sawickiej 22 o 18.00, a wyjazd nastpi o 16.00 z parkingu sprzed Gimnazjum nr 2. Wicej informacji o wyje dzie przekae spiker w czasie jutrzejszego spotkania z AZS UAM Pozna. W ubiegym sezonie w miecie nad Prosn fani Krispolu stworzyli wielkie widowisko. W tym roku nie moe by inaczej.


30 września 2011

Sport

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

27 Puchar Oliwii

W W W.W R ZE SN IA . IN FO. PL /SP O R T

Ta lekcja zabolała

Oliwia Osuch zostaa najlepsz Europejk w kata indywidualnym dzieci do lat 12. Na zakoczonym w niedziel I Pucharze Europy Dzieci w Karate Tradycyjnym wystpi take Wiktor Gmerek, drugi zawodnik UKS Karate Tradycyjnego Orze Wrzenia. – W Lublinie wystartowao 400 karateków z omiu pastw. Oliwia zostaa mistrzyni Europy, mimo e ma dopiero dziesi lat i musiaa walczy z dziewczynami nawet o dwa lata starszymi. Uczennica trzeciej klasy SSP nr 1 udowodnia jednak, e obok wielkiego serca do sportu ma równie duy talent. Wygraa cztery kolejne pucharowe walki i stana na najwyszym stopniu podium. W trzech pierwszych swoich pojedynkach zwyciy take Wiktor. Poraka w czwartym pozbawia go moliwoci walki o medale.

W pojedynku na szczycie Victoria przegrała z Ostrovią zasłużenie, choć za wysoko. Robert Czerniak

Wydarzenia do przerwy nie zapowiaday pó niejszej klski Victorii. Wrzenianie w pierwszym kwadransie gry wywalczyli sobie lekk przewag optyczn, majc trzy szanse na zdobycie goli. Ju w 1. min po podaniu Mateusza Godziaszka, Filip Janiszewski zamiast uderza z bliska poda donikd. W pierwszym kwadransie okazji ponownie nie wykorzystali: Janiszewski i Go dziaszek. W 17. min w sytuacji sam na sam z Damianem Nowaczykiem znalaz si zawodnik Ostrovii, ale naciskany przez Przemysawa ukasika próbowa wymusi rzut karny i skoczyo si na strachu. Potem Nowaczyk w bardzo gro nej sytuacji zdoa wyapa pik na linii bramkowej, a strza gracza gospodarzy z dogodnej pozycji poszybowa nad poprzeczk. W 55. min Victoria zostaa sprowadzona do parteru. Wybita pika trafia pod nogi gracza gospodarzy, który piknym uderzeniem w samo okienko nie da adnych szans Nowaczykowi. W 62. min ukasik nie zdoa zablokowa dorodkowa-

 Trener Mariusz Węglewski ze swoją

mistrzynią – Oliwią Osuch Fot. archiwum

Oboje moi podopieczni wystartowali wspólnie w embu. W tej konkurencji zajli pite miejsca – relacjonuje szczliwy Mariusz Wglewski. LEN

Wyniki • Więcej na www.wrzesnia.info.pl/sport

 Przemysław Łukasik w główkowym pojedynku z napastnikiem Ostrovii. Na wynik walki oczekują Waldemar Przysiuda i Kamil Gut

nia, a Kamil Gut przegra pojedynek gówkowy z o wiele niszym graczem Ostrovii i byo ju 2:0. Victoria rzucia si do odrabiania strat, wypracowujc sobie kilka szans bramkowych. Waldemar Przysiuda uderzajc z 15. metrów posa pik minimalnie nad poprzeczk. Chwil pó niej po prostopadym zagraniu grajcego trenera wrzenian Pawe Zieli ski uderzy blisko supka. Stwarzajcy due zagroenie pod bramk Ostrovii Przysiuda bliski by wywalczenia rzutu karnego, kiedy wyra nie odpychany przez obroc miejscowych nie

Fot. archiwum

móg celnie uderzy gow. Starajca si gra bardzo uwanie w obronie Ostrovia dopia swego w 82. min, wykorzystujc jedn ze swoich kolejnych kontr. Nowaczyk musia skapitulowa wobec dobitki do pustej bramki. – Gospodarze dysponowa wieloma graczami z przeszoci drugoi trzecioligow, i to byo wyra nie wida na boisku. Na dzisiaj mamy sabszych zawodników. Przegralimy zasuenie, ale za wysoko – podsumowa spotkanie trener Przysiuda. Ostrovia – Victoria 3:0 (0:0)

Roz-1073

Reklama

Redakcja: 62-300 Września, ul. Fromborska 18, tel. 61 437 49 50, fax 61 436 72 85; http://www.wrzesnia.info.pl, redakcja@wrzesnia.info.pl. Redaguje zespół: Waldemar Śliwczyński (redaktor naczelny), Jolanta Śliwczyńska (z-ca redaktora naczelnego), Tomasz Małecki (z-ca redaktora naczelnego), Marek Urbaniak (sekretarz redakcji), Filip Biernat, Damian Idzikowski, Łukasz Różański, Tomasz Szternel, Dorota Tomaszewska, Marzena Zbierska. Współpracują: Roman Nowaczyk; Sport: Leszek Nowacki, Robert Czerniak. Skład komputerowy (reklamy@wrzesnia.info.pl): Marek Urbaniak, Anna Jakubek, Krzysztof Liberkowski, Artur Korpik, Krzysztof Korpik, Katarzyna Pawłowska. Projekt graficzny: Tomasz Wojciechowski. Biuro ogłoszeń: Maria Kosińska, Arleta Kretkowska, Artur Mokracki, Natalia Pacanowska, Marika Wojtela. 62-300 Września, ul. Jana Pawła II 14, tel. 61 436 52 70, fax 61 640 01 01, biuro@wrzesnia.info.pl Wydawca: Wydawnictwo KROPKA Jolanta i Waldemar Śliwczyńscy, 62-300 Września, Szczecińska 5. Druk: Drukarnia AGORA SA, Piła, ul. Krzywa 35. Kolportaż: Mariusz Tomczak, tel. 603 118 930. Redakcja „WW” zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz nadawania tytuów listom. Tekstów i materiaów niezamówionych nie zwracamy. Anonimów nie drukujemy. Redakcja „WW” nie odpowiada za tre reklam i ogosze. Wzory reklam zastrzeone. nakład: 10.800

PIŁKA NOŻNA IV liga, IX kolejka Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. – Victoria Września 3:0 LKS Ślesin – Płomyk Koźminiec 1:6 Dąbroczanka Pępowo – Stal Pleszew 2:0 Kasztelania Brudzew – CKS Sparta Konin 0:4 SKP Słupca – Obra 1912 Kościan 1:0 Centra Ostrów Wielkopolski – Grom Wolsztyn 1:1 LKS Gołuchów – Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 0:0 Victoria Ostrzeszów – Korona Piaski 2:1 1. Centra Ostrów Wielkopolski 2. Płomyk Koźminiec 3. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 4. Victoria Ostrzeszów 5. Victoria Września 6. Grom Wolsztyn 7. CKS Sparta Konin 8. Obra 1912 Kościan 9. Stal Pleszew 10. Dąbroczanka Pępowo 11. SKP Słupca 12. LKS Gołuchów 13. Kasztelania Brudzew 14. Korona Piaski 15. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 16. LKS Ślesin V kolejka, 1.10.2011

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

23 22 20 18 16 12 12 12 11 11 10 8 8 6 6 5

23-7 24-8 18-9 21-12 23-16 15-9 14-13 9-10 8-14 10-17 10-15 7-15 11-20 15-20 10-20 16-29

16:00 Victoria Września – Stal Pleszew Klasa okręgowa VIII kolejka, 24.09.2011 Orlik Miłosław – Błękitni Helenów Polonia Golina – Warta Krzymów ZKS Zagórów – Górnik Kłodawa Zjednoczeni Rychwał – Polonus Kazimierz B. Tulisia Tuliszków – Polanin Strzałkowo Wicher Dobra – Czarni Ostrowite GKS Sompolno – Olimpia Koło Warta Eremita Dobrów – Znicz Władysławów 1. Olimpia Koło 2. Błękitni Helenów 3. GKS Sompolno 4. Warta Krzymów 5. Wicher Dobra 6. Polonia Golina 7. Górnik Kłodawa 8. Znicz Władysławów 9. Polanin Strzałkowo 10. ZKS Zagórów 11. Czarni Ostrowite 12. Warta Eremita Dobrów 13. Tulisia Tuliszków 14. Zjednoczeni Rychwał 15. Polonus Kazimierz Biskupi 16. Orlik Miłosław IX kolejka, 2.10.2011

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

22 20 18 16 14 12 11 11 10 8 8 7 7 6 6 4

16:00 Znicz Władysławów – Orlik Miłosław Klasa A, VIII kolejka Sparta Orzechowo – Hetman Orchowo Płomień Nekla – ZKS II Zagórów Wilki Wilczyn – GKS Lisewo Orzeł Grzegorzew – Orzeł Kawęczyn Zryw Dąbie – Błękitni Mąkolno

0:0 0:5 2:1 1:2 2:1 4:1 1:3 1:1

27-4 18-3 17-6 23-13 20-18 18-17 9-8 9-17 17-13 12-17 8-16 7-11 9-15 7-8 6-25 5-21

2:2 1:1 1:3 5:1 3:0

Strażak Licheń Stary – Grom Malanów Teleszyna Przykona – Warta Rumin Nałęcz Babiak – Warta Kramsk :1. Zryw Dąbie 2. GKS Lisewo 3. Teleszyna Przykona 4. Płomień Nekla 5. Orzeł Grzegorzew 6. Nałęcz Babiak 7. Hetman Orchowo 8. Wilki Wilczyn 9. Sparta Orzechowo 10. Strażak Licheń Stary 11. Orzeł Kawęczyn 12. ZKS II Zagórów 13. Grom Malanów 14. Warta Kramsk 15. Błękitni Mąkolno 16. Warta Rumin IX kolejka, 2.10.2011

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

0:2 4:0 0:0

19 18 16 16 15 15 12 11 10 10 9 9 7 5 5 4

26-11 14-12 25-13 14-9 24-14 16-10 13-10 12-15 16-18 16-21 12-14 12-14 7-17 7-14 8-18 5-17

13:00 Grom Malanów – Sparta Orzechowo 16:00 GKS Lisewo – Płomień Nekla PIŁKA SIATKOWA II liga mężczyzn I kolejka, 24.09.2011 LO MS Świnoujście Krispol Września Orzeł Międzyrzecz AZS UAM Poznań Bzura Ozorków MKS Kalisz Morze Bałtyk Szczecin Sobieski Żagań Olimpia Sulęcin AZS UZ Zielona Góra 1. Morze Bałtyk Szczecin 2. Krispol Września 3. MKS Kalisz 4. AZS UAM Poznań 5. AZS UZ Zielona Góra 6. Olimpia Sulęcin 7. Orzeł Międzyrzecz 8. Bzura Ozorków 9. LO MS Świnoujście 10. Sobieski Arena Żagań II kolejka, 1.10.2011

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 2 2 1 1 0 0 0

Krispol Września – AZS UAM Poznań Orzeł Międzyrzecz – MKS Kalisz Bzura Ozorków – Sobieski Żagań Morze Bałtyk Szczecin – AZS UZ Zielona Góra LO MS Świnoujście – Olimpia Sulęcin III liga kobiet I kolejka, 24.09.2011 PTPS II Piła – Godziesze Wielkie UKS Murowana Goślina – Sparta Złotów UKŻPS Kościan – MKS MOS Turek ZSMS Poznań – Orkan Września 1. UKS Murowana Goślina 1 3 2. PTPS II Piła 1 3 3. Orkan Września 1 3 4. MKS MOS Turek 1 2 5. UKŻPS Kościan 1 1 6. UKS ZSMS FKS Poznań 1 0 7. MUKS Godziesze Wielkie 1 0 8. Sparta Złotów 1 0 II kolejka, 1.10.2011 MUKS Godziesze Wielkie - Orkan Września

0:3 2:3 1:3 3:0 2:3 3:0 3:0 3:1 3:2 3:2 2:3 2:3 1:3 0:3 0:3

3:0 3:0 2:3 1:3 3:0 3:0 3:1 3:2 2:3 1:3 0:3 0:3


Piłka nożna, s. 25, 27

Victoria zlana przez Ostrovię w meczu na szczycie

Karate, s. 27

Piłka siatkowa, s. 26

Oliwia Osuch najmłodszą mistrzynią Europy

Krispol szykuje się do wielkich derbów Wielkopolski

Jedna piłka od fotela Nowy drugoligowy sezon rozpoczęty. Inauguracyjny mecz wrzesińscy siatkarze wygrali bez straty seta. Do winoujcia ekipa trenera Krzysztofa Wójcika wybraa si ju w pitek. Powody takiego ruchu byy dwa. Mecz mia rozpoczyna si o 16.00 i aby dotrze na sal gry na czas, trzeba byoby wyjecha ju w nocy. W dodatku do Wrzeni dotara informacja, e zespó rywala wzmocnili zawodnicy, którzy wrócili z wypoyczenia do druyny Fart Kielce grajcej w Modej Ekstraklasie. Krispol chcia dmucha na zimne i przystpi do pojedynku wypoczty. Zaoenia okazay si trafne. I nie miao adnego znaczenia, e wrzenianie pojawili si w winoujciu tylko dziesitk zawodników. – Zwycistwo przyszo nadspodziewanie atwo. Spokojnie kontrolowalimy wydarzenia na boisku. Fajnie wychodzia zagrywka, nie-

le wygldao przyjcie. O pozostae elementy byem spokojny na dugo przed meczem – trener Wójcik wydawa si zadowolony z postawy swoich zawodników. Mimo wysokiego zwycistwa nad mod ekip ze winoujcia Krispol nie jest liderem po pierwszej kolejce meczów. Na fotelu rozsiado si Morze Batyk Szczecin, które rozgromio osabionego brakiem dwóch czoowych siatkarzy Sobieskiego aga. Szczecinianie wyprzedzaj nasz zespó najmniejsz z moliwych rónic – zaledwie jedn pik. Nie bdzie jednak atwo ich zdetronizowa po drugiej kolejce, gdy Morze zagra ponownie u siebie, a ich rywalem bdzie AZS UZ Zielona Góra. LO SM winoujcie – Krispol 0:3 (19, 20, 15) Skad Krispolu: Marcin Iglewski, Piotr Skrok, Patryk Skup, Tomasz Kotecki, Wojciech Dziurkowski, Marek Wawrzyniak i Mateusz Iglewski (libero) oraz Micha Paniczyk, Woj- Rozpoczęli towarzyskim pojedynkiem z Olimpią Sulęcin. W trzech kolejnych ciech Paniczyk, Krystian Kempi- meczach, w tym w ostatnim ligowym, siatkarze Krispolu nie stracili seta. Jak będzie Fot. LEN ski. LEN w sobotnim spotkaniu z AZS UAM? Warto przekonać się na własne oczy.

Orkan zdobył komplet oczek Wystartowaa III liga siatkówki kobiet. Na inauguracj wrzesiskie siatkarki wygray w Poznaniu z tradycyjnie silnym ZSMS. W pierwszych fragmentach meczu szwankowao przyjcie, tote rozgrywajce Orkana miay problemy z gubieniem bloku rywalek. Punkt przeomowy meczu nastpi w drugim secie przy wyniku 15:18. Wrzenianki zdobyy osiem kolejnych piek, wyrównay stan meczu, a w pozostaych dwóch setach ju dominoway. – Z gry zespou jestem zadowolony. Ofiarno, ambicja i wola zwycistwa przeoyy si na kocowy wynik. Zmienniczki wchodzce na boisko równie wnosiy wiele pozytywnych elementów. Wszystkie zawodniczki zasuyy na sowa uznania. Sezon zosta dobrze zaczty. Oby ta dobra gra i zwycistwa trway jak najduej – cieszy si trener Tomasz Bako. Orkan: Bagayk, Czerniak, Góral, Krawczyk, Stasiak, Mikoajczak, Nawrocka (libero) oraz Szczepaniak, Chaupniczak, Gruszecka, Bukowiecka i Nowicka. LEN ZSMS Pozna – Orkan 1:3

Reklama

11 kg

]GRZR]HP±]á QDVWDFML/3*±]á

61 436 16 55 794 989 112

Dowóz pon.-sob.

Kre-263

Roz-447


sRGODWFRW\G]LHรZNDย›G\PGRPX sQDNยDGEOLVNRHJ]HPSODU]\

30 wrzeล›nia 2011 NR 39 (1117/XXII) INDEKS 366773

ISSN 2080-4008

bezpล‚atny dodatek โ€žWiadomoล›ci Wrzesiล„skichโ€

Biuro Ogล‚oszeล„ ul. Jana Pawล‚a II 14 62-300 Wrzeล›nia tel. 61 / 436-52-70 www.wrzesnia.info.pl

biuro ogล‚oszeล„: 61 436 52 70

Nowo otwarty sklep w POLOMARKECIE XO3DGHUHZVNLHJR:U]Hล’QLD F]\QQHSQSWVREQG

2G]LHลฎNDWDORJRZDยฒ ย‡9,/$ย‡%<281* ย‡*5((1+286(

Atrakcyjne mieszkania 1, 2, 3 - pokojowe w budynku    

  od 31,7 m2 do 70,2 m2

509-018-469 www.sklep-hobby.pl

Skl-585B

Bd-344

ul. Warszawska 28, Wrzeล›nia (w podwรณrzu),

NAJWIฤ˜KSZY WYBร“R WE WRZEลšNI

ART KOMPLEKS     ! "#$"" % &# 508 208 223 %'artkompleks@wp.pl

SIECI KOMPUTEROWE Usl-308

d*1$$;r

Biuro rachunkowe

 %()*+

SKLEP ZOOLOGICZNO-Wฤ˜DKARSKI

Skl-629

OKAZJA!!! Ostatnie dwa mieszkania w budynku przy ul. Fromborskiej

+0(14/#%,#

4Q\

ul. Koล›ciuszki 56, 62-300 Wrzeล›nia, tel. 61 / 437 99 10 teletronik@teletronik.info

5VCTQUVYQ 2QYKCVQYG YG 9T\Gฤ‡PK LCMQ YURรรฃQT ICPK\CVQT QIรNPQRQNUMKGL KORTG\[ MQNCTUMKGL d:%TQUUt/6$9T\Gฤ‡PKCrKPHQTOWLGฤ“GRQF E\CUVTYCPKCYYKORTG\[VLYFPKWT PCUVรฐRKรฐWVTWFPKGPKCYTWEJWRQLC\FรYYQMQ NKECEJVQTWTQYGTQYGIQRT\[WN&\KCรฃMQYEรY 1FEKPGM WNKE[ &\KCรฃMQYEรY QF VQTW TQYGTQ YGIQ FQ QITรFMรY F\KCรฃMQY[EJ LCM K FTQIC QF WNKE[ &\KCรฃMQYEรY Y MKGTWPMW %JQEKE\[ 9KGNMKGL Y IQF\KPCEJ DรตFรฐ Y[รฃรฐ E\QPG\TWEJWMQรฃQYGIQ <CRQY[ฤ“U\GWVTWFPKGPKCRT\GRTCU\CO[KNKE\[O[ PCY[TQ\WOKCรฃQฤ‡รง 1TICPK\CVQT\[


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

Â&#x201E; ZlecÄ&#x2122; pilnie uĹ&#x201A;oĹźenie linii kablowej o dĹ&#x201A;ugoĹ&#x203A;ci 1 km, okolice SzamotuĹ&#x201A;, 601-451-243, biuro@elpro-eko.pl

Â&#x201E; Niemiecki, 25 zĹ&#x201A;/h, 661-443-179 Â&#x201E; Pomoc w nauce, matematyka, ďŹ zyka, Gimnazjum, 605-180-664 Â&#x201E;ZatrudniÄ&#x2122; elektryka z uprawnieniami do 1kV 606-458-766 po 18.00

rlekcje baletu, taĹ&#x201E;ca wspĂłĹ&#x201A;czesnego, rytmikoterapia, muzykoterapia. Zapraszamy: WrzeĹ&#x203A;nia, Rynek 6/6

MOTORYZACYJNE

tel. 609-370-532 www.wrzesnia.yamahaszkola.pl

NAUKA

Â&#x201E; AKUMULATORY NOWE I UĹťYWANE z gwaracjÄ&#x2026; 36 Ah - 220 Ah motocyklowe; za 100 kg zĹ&#x201A;omu akumulatorowego - odliczamy 60zĹ&#x201A; od ceny, WrzeĹ&#x203A;nia, Orkana 8, 614361-019, 724-074-025

Â&#x201E; â&#x20AC;?Profesorek - kÄ&#x2026;cik matematykiâ&#x20AC;?, zaprasza na korepetycje, 694-563-840, www.korki24h.pl Aaa ANGIELSKI mgr anglistyki- korepetycje, naÂ&#x201E; uczanie, przygotowanie do egzaminĂłw (nowa matura, egzamin gimnazjalny) 503-192-474, wrzesnia.english@gmail.com Â&#x201E; Angielski 25 zĹ&#x201A;/60 min., 606-145-328 Â&#x201E; ANGIELSKI, 608-38-66-13 Â&#x201E; CHEMIA korepetycje, przygotowanie do matury, 889-364-019 Â&#x201E; J. angielski - korepetycje 693-119-574 Â&#x201E; Klub TUPTUSIA ĹźĹ&#x201A;obek prywatny - promocyjne ceny 697-876-575

Â&#x201E; ATRAKCYJNY KREDYT GOTĂ&#x201C;WKOWY, 614370-702, 61-4370-709 Â&#x201E; AUTO KARCHER, od 60 zĹ&#x201A;, 696-602-600 Â&#x201E; Cinquecento 700, metalik, 95 r., 1.300 zĹ&#x201A;, 61-4364-131 Â&#x201E; Citroen berlingo 1,9 D, 98 r., ciÄ&#x2122;Ĺźarowy 660-148-592 Â&#x201E; Corsa 1,2 94 r., 788-384-054

=äRPRZDQLH SRMD]GĂ&#x2018;Z VNXS]äRPX

Â&#x201E; Tapicernia przyjmie uczniĂłw, 505-056751

Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; elektryka, grupa SEP, prawo jazdy, wiek do 50 lat, praca na terenie wielkopolski, 601-451-243, biuro@elpro-eko.pl Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; fachowcĂłw do montaĹźu sufitĂłw podwieszanych 502-199-677

%&'(&%&)*  +,

&1C"4=D FGH*I< J&H&N

$   -.

Q U ! )' (!

' #! ! )

! +,. ./

Q &# V ? 

 W # )#$

0 +,.  

&LĂąJOHMHVWHÂąQLHSU]HNRQDQ\" 

1 $ -

! $ 

Zapisy telefoniczne: 666-999-718

1  ! $ 3

Zapisy przez internet: www.moose.pl lub swarzedz@moose.pl, wrzesnia@moose.pl

Edu-335

0 +,. 2 1 $ ! $ 3

0 +,. 2 $ #- $4.

Pra-1457a

.# ! /       

         !    "#$#%   

&      #'  

  (

''=> ?&1 # 15@  

)*+ ,-./0001 2 34  5     ( 62 7 !            

 !  8  )90;<99*    =><..;;.?

tel. 61 438-90-04 kom. 604-852-264

ZWROT

1 5 ! $ 6

Dla pierwszych rejestracji w Polsce w okresie:

0 +,. ! 

1 maja 2004 â&#x20AC;&#x201C; 1 kwietnia 2006

!7-.   -.888

  

ul. Kolejowa 4a

 

 !

"#$ # !

SPRZEDAĹť NAPRAWA SERWIS PRZYCZEP r-"8&5 r508"308:$) r10%.050$:,r10%Â&#x160;Âś%Ç&#x201A;

CARCAR-GROUPE formalnoĹ&#x203A;ci moĹźna zaĹ&#x201A;atwiaÄ&#x2021; we WrzeĹ&#x203A;ni

    

Gutowo Wielkie 17 600-839-723, 61-4365-772 czynne pon. - pt. 8.00-17.00

ZA KARTÄ&#x2DC; POJAZDU

0 +,. #

Edu-349

OPERATOR PLAZMY

Bierzglinek, ul. Ĺ&#x161;wierkowa 4

www.karta-pojazdu.com.pl

1 $ - $  ! $ 

Â&#x201E; Punto, 2004 r., 3d, 798-305-046 Â&#x201E; Scenic 97, 1,6 w rozliczeniu przyjmÄ&#x2122; maĹ&#x201A;e auto do 2.500 zĹ&#x201A;, 508-157-127 Â&#x201E; Skup katalizatorĂłw, 721-102-769 Â&#x201E; SKUP SAMOCHODĂ&#x201C;W CAĹ YCH I USZKODZONYCH; PĹ ATNE GOTĂ&#x201C;WKÄ&#x201E; ;DOJAZD DO KLIENTA; UMOWA DO WYREJESTROWANIA; 512-532-154 Â&#x201E; Sprzedam astra, 92 r., ibiza, 94 r., 606-643-204 Â&#x201E; Sprzedam citroen AX 1,0, 97 r., 100 tys km, 5d, zarejestrowany, 602-352-115 Â&#x201E; Sprzedam daewoo matiz van 2004 r., cena do uzgodnienia, 505-031-833 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at 126 p, 83 r., 886-188-912 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at punto 1,1, 96 r., 508-337-098 Â&#x201E; Sprzedam fotelik samochodowy GRACO z bazÄ&#x2026; 50 zĹ&#x201A;, 508-157-127 Â&#x201E; Sprzedam honda civic 1,4 97 r, 5 drzwi, Orzechowo tel.667-652-544 Â&#x201E; Sprzedam laguna, 94 r., 1,8 gaz, 605-664-486 Â&#x201E; Sprzedam lub zamieniÄ&#x2122; opel tigra, 1,4 16 V, 1996 r. şóĹ&#x201A;ty, 669-257-927 Â&#x201E; Sprzedam mazda premacy, 2003 r., Psary Polskie, 515-909-877

wszystkie marki mechanika, elektromechanika komputerowa, diagnostyka silnika i elektroniki

300 zĹ&#x201A;

1  ! $ 

Â&#x201E; PoĹźyczka juĹź od 300 zĹ&#x201A;! BĹ&#x201A;yskawiczna decyzja, 600-400-288

Auto-Serwis WITEK

     

0 +,. - 

' 9# PPHU A-LIMA-BIS Sp. z o.o. poszukuje osĂłb na stanowisko:

 

Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; corsa, micra, polo do 2.500 zĹ&#x201A;, 508-157-127 Â&#x201E; KUPIÄ&#x2DC; KAĹťDY SAMOCHĂ&#x201C;D DO 8000 ZĹ ; ZAREJESTROWANY W POLSCE; MOĹťE BYÄ&#x2020; USZKODZONY; BEZ OC ; BEZ PRZEGLÄ&#x201E;DU; UMOWA DO WYREJESTROWANIA; DOJAZD DO KLIENTA; 512-532-154 Â&#x201E; KUPUJEMY AUTA do zĹ&#x201A;omowania. GotĂłwka i dokumenty od rÄ&#x2122;ki 601-757-165, 605-074-623 Â&#x201E; Lanos 98 r., 602-513-380 Mazda 323 P, 97 r., 669-526-995 Â&#x201E; Â&#x201E; Naprawa szyb samochodowych, 604-809-133 Â&#x201E; Opel vectra B, kombi, 97 r., 691-381-048 Â&#x201E; Potrzebujesz szybko gotĂłwki na okazyjny zakup. ZadzwoĹ&#x201E;, 600-400-288

Sa-448

Â&#x201E; Targor-Truck Sp. z o.o. zatrudni kierowcÄ&#x2122; kat. C+E (trasy miÄ&#x2122;dzynarodowe) kontakt 506016-027 lub 509-362-934 Â&#x201E; Ucznia w zawodzie mechanik pojazdĂłw samochodowych zatrudniÄ&#x2122;, tel. 601-791-454

Â&#x201E; KREDYT GOTĂ&#x201C;WKOWY, 61-4370-702, 61-4370-709

(Biuro kredytĂłw, naprzeciwko dworca PKS)

tel. 693 45 43 41 opĹ&#x201A;ata zwrotna 13 zĹ&#x201A;

czynne pn. â&#x20AC;&#x201C; pt. 10.00 â&#x20AC;&#x201C; 17.00

Sa-401

Â&#x201E; Gabinet kosmetyczny wydzierĹźawi wyposaĹźone stanowisko fryzjerskie, 698-684-711 Â&#x201E; Kierowca B, C+ E szuka pracy, 782-287-318 Â&#x201E; Mechanika samochodowego zatrudniÄ&#x2122;, 601-791-454 Â&#x201E; PILNIE zatrudniÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; miÄ&#x2122;dzynarodowego C+E z doĹ&#x203A;wiadczeniem. Praca na kierunku szwedzkim. MoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; pracy rĂłwnieĹź na innych kierunkach przerzutowych. Kurs ADR podstawowy mile widziany. Kontakt: 601-0848-80, 605-115-720, 63-245-72-55. Potrzebny emeryt - palenie c.o., porzÄ&#x2026;dki, Â&#x201E; 515-299-040 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; ucznia do zakĹ&#x201A;adu stolarsko-tapicerskiego, 607-922-490 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; ucznia w zawodzie rzeĹşnik - wÄ&#x2122;dliniarz, 61-4385-852, 601-556-103 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; uczniĂłw w zawodzie stolarz, 606-723-757 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; uczniĂłw w zawodzie wulkanizator, 61-4360-463 Â&#x201E; Studentka pielÄ&#x2122;gniarstwa zaopiekuje siÄ&#x2122; osobÄ&#x2026; starszÄ&#x2026;, 502-628-605 po 20.00

rnauka gry na instrumentach dla dzieci i dorosĹ&#x201A;ych,

Â&#x201E; Corsa 97 r., 785-960-438 Â&#x201E; Ford mondeo, 98 rok, 1,8 TD, 793-730-688

SPRZEDAĹť CZÄ&#x2DC;Ĺ&#x161;CI %013;:$;&1 Ĺ&#x161;roda Wlkp., ul. Polna 6 61 285 22 58 603 912 660, 602 762 210

 

     

   ! " #$ % ! &'  (!)# *##+ ,-/1467, 6 + ) - 9:+ ) : ;:;:

< #+ - =' #+ ) # + ) :>;>;? < #+ - =' #+ ) 4# 

 #(

Roz-1021

Â&#x201E; Firma poszukuje osoby ze znajomoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; czeskiego lub sĹ&#x201A;owackiego, 691-322-402

redukacja muzyczna dla dzieci od 4 miesiÄ&#x2026;ca Ĺźycia,

Â&#x201E; Korepetycje z matematyki (gimnazjum, liceum) 697-755-746 Â&#x201E;Korepetycje z matematyki, 502-409-085 Â&#x201E;Matematyka, 603-784-118 Â&#x201E; MATEMATYKA, FIZYKA, CHEMIA - korepetycje, matura, 665-595-794 Â&#x201E; NIEMIECKI - korepetycje, 61-640-34-95 Â&#x201E;Niemiecki - nauka, korepetycje, przygotowanie do matury, 783-045-283

Sa-398

Â&#x201E; Avon 0 zĹ&#x201A;, 504-126-269 Â&#x201E; Dam prowizjÄ&#x2122; za znalezienie osĂłb chÄ&#x2122;tnych do zmiany bÄ&#x2026;dĹş wstÄ&#x2026;pienia do Funduszu Emerytalnego. PĹ&#x201A;atne od rÄ&#x2122;ki do 120 PLN od osoby. Tel. 511-247-002 Â&#x201E; Dwie osoby podejmÄ&#x2026; pracÄ&#x2122; fizycznÄ&#x2026; typu sprzÄ&#x2026;tanie, mycie okien 889-551-132

Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; hydraulika i montera wentylacji (wymagane prawo jazdy), 509-659-807 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; kat. CE, kraj, 501-618-163 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; PaniÄ&#x2026; do pracy w barze, BrzeĹşno, 609-464-062 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; pomocnika do montaĹźu okien drzwi, 604-417-553 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; pracownika do montaĹźu okien, drzwi, bram garaĹźowych, 504-073-677 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; stolarza, tapicera, budowlaĹ&#x201E;ca; dach, 600-354-337 Â&#x201E; ZlecÄ&#x2122; montaĹź parkietu, 600-354-337

Sa-310

PRACA

www.wrzesnia.info.pl

Sa-394a

30 wrzeĹ&#x203A;nia 2011

Edu-359

2


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

LOKALE I NIERUCHOMOĹ&#x161;CI Â&#x201E; NIERUCHOMOĹ&#x161;CI NIEDĹšWIEDZKI - UĹ ATWIAMY KUPNO, SPRZEDAĹť I WYNAJEM! WrzeĹ&#x203A;nia ul.Sienkiewicza 20/1 (Ip. nad AptekÄ&#x2026; Aspirynka) 669-111-071, 61-641-65-65 Â&#x201E; AKTUALNE OFERTY NIERUCHOMOĹ&#x161;CI NA www.niedzwiedzki.com Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; usĹ&#x201A;ugowÄ&#x2026; we WrzeĹ&#x203A;ni, 532-549-762 Â&#x201E; ATRAKCYJNY KREDYT GOTĂ&#x201C;WKOWY, 614370-702, 61-4370-709 Â&#x201E; Czerniejewo parter domu 3 pok., 57 mkw, garaĹź ogrĂłd idealne na dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; 169.000 www.el-x.pl, 61-4266-536 Â&#x201E; DÄ&#x2122;bĂłwiec parterowy 85 mkw, 3 pok., dz.1369 mkw, nad jeziorem przy lesie 197.000, www. EL-X.pl 61-4266-536 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia kawalerka 889-612-108 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia kawalerka ZielonogĂłrska, kaucja, 696-415-160 po 15.00 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal 92 mkw z parkingiem na dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; gospodarczÄ&#x2026; ul. DĹ&#x201A;ugosza, 507-33-432 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lub sprzedam lokal handlowy WrzeĹ&#x203A;nia, Legii WrzesiĹ&#x201E;skiej 25, 880-242-195 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lub sprzedania lokal z mediami 191 mkw we WrzeĹ&#x203A;ni, nadajÄ&#x2026;cy siÄ&#x2122; na cele usĹ&#x201A;ugowe, gabinety lekarskie, kosmetyczne itp., 61-4362-453 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkania, 2 pokojowe 60 mkw, w peĹ&#x201A;ni wyposaĹźone. Kaucja, 667-951-230 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 2 pokojowe, czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciowo umeblowane, 61-4362-091 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 65 mkw, 503-141-200 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie, 2 pokojowe nieumeblowane, 608-030-306 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia nowe mieszkanie 3 pokojowe, ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;ska, 603-868-615

Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; mieszkanie w bloku 2 pokojowe 40-50 mkw I. 2 piÄ&#x2122;tro, 61-4350-214 po 16.00 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; dom na wsi do remontu, 607-230-267 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; lub rozpoczÄ&#x2122;tÄ&#x2026; budowÄ&#x2122;, 601-791-454 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; w GRZYBOWIE w okolicy koĹ&#x203A;cioĹ&#x201A;a. 505-056-597 / 598 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; grunt rolny lub gospodarstwo tel. 600-280-509 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; we WrzeĹ&#x203A;ni mieszkanie 2-3 pokojowe z balkonem, parter lub I piÄ&#x2122;tro do 150.000,- GOTĂ&#x201C;WKA!!! 607-823-465 Â&#x201E; Mieszkanie hotelowe do wynajÄ&#x2122;cia, 604-959-753 Â&#x201E; Mieszkanie WrzeĹ&#x203A;nia, 78 mkw, 3 pokoje, II piÄ&#x2122;tro 203.000,00 zĹ&#x201A;, 606-539-609 po 16 Â&#x201E; NieruchomoĹ&#x203A;ci â&#x20AC;&#x17E;EL-Xâ&#x20AC;? profesjonalna obsĹ&#x201A;uga prawna transakcji SPRZEDAĹť KUPNO NAJEM ! MOĹťESZ ZOSTAWIÄ&#x2020; WĹ ASNÄ&#x201E; NIERUCHOMOĹ&#x161;Ä&#x2020; W ROZLICZENIU, 61-4266-536, 601-544-021 www.EL-X.pl Â&#x201E; Pokoje do wynajÄ&#x2122;cia 61-4361-573 Â&#x201E; Posiadam do wydzierĹźawienia stoiska handlowe w centrum handlowym KADENA, tel. 601-727-372 Â&#x201E; PoszukujÄ&#x2122; do wynajÄ&#x2122;cia kawalerki w bloku, 693-506-166 Â&#x201E; PoznaĹ&#x201E; - studentka UM szuka wspĂłĹ&#x201A;lokatorki, 606-154-002 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; ucznia na pokĂłj 1 osobowy, 512-702-500 Â&#x201E; Sprzedam dom Psary Polskie 98 tys. zĹ&#x201A;, 61-4376-036 Â&#x201E; Sprzedam dom w BiaĹ&#x201A;Ä&#x2122;Ĺźycach, 608-684-024 Â&#x201E; Sprzedam dom w Orzechowie tel. 698-773-558 Â&#x201E; Sprzedam dom w Pyzdrach, 152 mkw garaĹź + budynek gospodarczy, 782-416-731 Â&#x201E; Sprzedam dom we WrzeĹ&#x203A;ni, 61-4365-509 Sprzedam dom, ZamysĹ&#x201A;owskiego 36, WrzeĹ&#x203A;nia Â&#x201E; Â&#x201E; Sprzedam domek na wsi, 607-507-737 Â&#x201E; Sprzedam duĹźÄ&#x2026; dzaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; Nowy Folwark ul. Nowa 48 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; tanio, 608-706-184 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; w SokoĹ&#x201A;owie, 2 km od WrzeĹ&#x203A;ni, 609-862-607

ROLNICZE Â&#x201E; Cebula 0,45zĹ&#x201A;/kg, tel. 607-620-603 Â&#x201E; Gorzelnia w Marzeninie skupuje Ĺźyto, pszenĹźyto (z porostem- mokrÄ&#x2026;), kukurydzÄ&#x2122;, 61-4388-081, 782-324-150

SPRZEDAĹť KUPNO WYNAJEM Zapraszamy do skĹ&#x201A;adania ofert sprzedaĹźy i wynajmu nieruchomoĹ&#x203A;ci.

Z NAMI SIÄ&#x2DC; UDA!

Sprzedam kamienicÄ&#x2122; - atrakcyjna lokalizacja www.locum-wojciechowska.pl

KSERO D[C t" [Â&#x2019; t" [Â&#x2019; LPMPSt" [Â&#x2019; t" [Â&#x2019; Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;?, ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14, tel. (61) 640-01-01

lokale

             ! "  #$%!#$ & $$$

Kontakt: ' (& )  "(790-457-620 "(601-444-881 "( 601-751-160

kupi

V$ ) X  ! #& 4;" " &#! &# &600-325-141

Â&#x201E; Rozsiewcz nawozu amazone 1500 kg, waĹ&#x201A; campbella, 698-415-134

KREDYTY OFERTA JAKIEJ NIGDY NIE BYĹ O

Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia rusztowanie klinowe, 889-478-475 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia zagÄ&#x2122;szczarka (ubijarka), 501-503-451 Â&#x201E; Drewno kominkowe, 692-576-267 Â&#x201E; DuĹźy wybĂłr rowerĂłw, kosiarek itp. Bierzglinek ul. Modrzewiowa 2 Â&#x201E; EKOGROSZEK workowany 600 zĹ&#x201A;/t; BRYKIET wÄ&#x2122;glowy REKORD 750 zĹ&#x201A;/t, KOSTKA 650 zĹ&#x201A;/t, 604-260-429 Â&#x201E; GARAĹťE BLASZANE, RĂ&#x201C;ĹťNE ROZMIARY OD 1500 ZĹ , TANIE PĹ OTY I OGRODZENIA, BRAMY GARAĹťOWE, RATY, 62-733-88-30, 607-680-103

Â&#x201E; Skup tucznikĂłw, macior, knurĂłw i bydĹ&#x201A;a tel. 604-472-331

Â&#x201E; JAK NIE U NAS TO NIGDZIE!!! KREDYTY DLA FIRM BEZ ZDOLNOĹ&#x161;CI KREDYTOWEJ NA PODSTAWIE OĹ&#x161;WIADCZENIA O DOCHODZIE DO 300 TYS ZĹ BEZ ZABEZPIECZENIA!!! W OFERCIE RĂ&#x201C;WNIEĹť CHWILĂ&#x201C;WKI NA DOWĂ&#x201C;D, KREDYTY DLA ROLNIKĂ&#x201C;W I FIRM Z ZABEZPIECZENIEM HIPOTECZNYM (tolerowane opóźnienia w spĹ&#x201A;atach obecnych kredytĂłw do 90 dni), 62505-70-43, 798-975-384, 793-745-331, www. kredyt-partner.com.pl

Â&#x201E; Sprzedam 2 mĹ&#x201A;ode kĂłzki, Pakszynek 4, 602-192-767 Â&#x201E; Sprzedam byczki, jaĹ&#x201A;Ăłwki miÄ&#x2122;sne od 50-300 kg, 880-416-970 Â&#x201E; Sprzedam caĹ&#x201A;e koĹ&#x201A;a rozmiar 15,5 /38 dwuletnie, tel. 696-583-788 Â&#x201E; Sprzedam cielaki 63-2769-948 Â&#x201E; Sprzedam gĹ&#x201A;Ä&#x2122;bosza i pĹ&#x201A;ug, tel. 607-620-603 Â&#x201E; Sprzedam gorczycÄ&#x2122;, 601-759-243 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; hodowlanÄ&#x2026;, wycielenie koniec stycznia, 662-603-009 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; miÄ&#x2122;snÄ&#x2026; 5 tygodni, 660-871228, 61-4376-153 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;Ăłwki 6-miesiÄ&#x2122;czne, 10 zĹ&#x201A;/kg, 661-112-969 Â&#x201E; Sprzedam kamieĹ&#x201E; polny, duĹźa iloĹ&#x203A;Ä&#x2021;, 606-853-071 Â&#x201E; Sprzedam klatkowÄ&#x2026; wagÄ&#x2122; dla tucznikĂłw, 601-466-902 Â&#x201E; Sprzedam koĹ&#x201A;a do ciÄ&#x2026;gnika prawie nowe 520/70/34 zetor, ursus, 603-599-325 Â&#x201E; Sprzedam kultywator podwĂłjne waĹ&#x201A;ki, 2,8 m, 603-599-325 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;adowacz CYKLOP od pierwszego wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciela, 604-136-344 Â&#x201E; Sprzedam pĹ&#x201A;uczkÄ&#x2122;, beczkowĂłz 5000 l, ziemniaki, taĹ&#x203A;mociÄ&#x2026;g 8 m, kabina do zetor 7011, 787-002-881 Â&#x201E; Sprzedam pĹ&#x201A;ug 4-skibowy, 606-853-071 Â&#x201E; Sprzedam pĹ&#x201A;ug 4-skibowy, polski, waĹ&#x201A; cambella, sadzarkÄ&#x2122; ziemniakĂłw, 601-053-965 Â&#x201E; Sprzedam pĹ&#x201A;ug obrotowy 3-skibowy oraz sieczkarniÄ&#x2122; do kukurydzy jednorzÄ&#x2122;dowÄ&#x2026;, 63-2769-948 Â&#x201E; Sprzedam pĹ&#x201A;ugi 4 i 5 skibowe, obrotowe, LEMKEN,RABEWERK, OVERUM, ciÄ&#x2026;gniki: CLASS 556 z Ĺ&#x201A;adowaczem, JOHN DEERE 6820 Czerniejewo Armii PoznaĹ&#x201E; 79, 691-384-570 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 889-014-512 Â&#x201E; Sprzedam pszenicÄ&#x2122; do siewu KRIS, 782-879-179 Â&#x201E; Sprzedam siewnik hassia, 3 m, 602-888-813 Â&#x201E; Sprzedam talerzĂłwkÄ&#x2122; pĂłĹ&#x201A;zawieszanÄ&#x2026; 3 m, nowe talerze, 603-599-325 Â&#x201E; Sprzedam tur 3, pĹ&#x201A;ug 5-skibowy B200, 660-693-917 Â&#x201E; Sprzedam zboĹźa zimowe oczyszczone, jÄ&#x2122;czmieĹ&#x201E;, pszenĹźyto, Ĺźyto, pszenica dobrej jakoĹ&#x203A;ci, I rok siana + transport, 722-354-721 Â&#x201E; Sprzedam ziemniaki jadalne i paszowe, 501-772-411 Â&#x201E; Sprzedam ziemniaki jadalne oraz odpadowe, Ĺ&#x201A;yĹźkÄ&#x2122; do tura, 695-455-469 Â&#x201E; Sprzedam ziemniaki jadalne, 660-200-746 Â&#x201E; Sprzedam ziemniaki na paszÄ&#x2122;, luzem, 608-045-097 Â&#x201E; Ĺ&#x161;ruta sojowa, Ĺ&#x203A;ruta rzepakowa, otrÄ&#x2122;by pszenne, 603-603-949 Â&#x201E; TANIO sprzedam ziemniaki VINETA, I odsiew z oryginaĹ&#x201A;u, 61-4385-751

Â&#x201E; Kosiarki, lodĂłwki, zamraĹźarki, pralki, wirĂłwki, rowery, odkurzacze, mikrofale, krajalnice, Ĺźelazka, czajniki, urzÄ&#x2026;dzenia sportowe, Ĺźyrandole, radia, telewizory, wieĹźe, stoĹ&#x201A;y, stoliki RTV, dywany, chodniki, szafki Ĺ&#x201A;azienkowe, pochĹ&#x201A;aniacze, leĹźaki, materace, grile, koĹ&#x201A;dry, Ĺ&#x203A;piwory, maszyny doszycia, foteliki biurkowe i samochodowe, ekspresy kawowe, walizki, klatki, chodziki, kaski, zlewy, wĂłzki, Ĺ&#x201A;yĹźworolki, 788-561-222; 61-4274-341

PIASEK ĹťWIR

- piasek osiany - Ĺźwir - podsypka - pokruszony gruz - utwardzanie drĂłg - kamyszek - cement i wapno - sprzedaĹź czarnej ziemi - kopanie stawĂłw i skarpowanie - rozbieranie starych budynkĂłw - wywĂłz gruzu od klienta - usĹ&#x201A;ugi transportowe

Konkurencyjne ceny - szybka obsĹ&#x201A;uga WrzeĹ&#x203A;nia, ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;ska 20 B tel. 61 43-66-105

MIAĹ Dobra jakoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, niska cena tel. 61 436-61-05

PODARUJÄ&#x2DC; Â&#x201E; Oddam kanapÄ&#x2122; rozkĹ&#x201A;adanÄ&#x2026;, 2-osobowÄ&#x2026;, 661-736-817 Â&#x201E; Oddam ksiÄ&#x2026;Ĺźki dla dzieci, mĹ&#x201A;odzieĹźy i dorosĹ&#x201A;ych, 61-4365-785 Â&#x201E; Oddam styropian z rozbiĂłrki, 788-480-364 Â&#x201E; Oddam wersalkÄ&#x2122;, fotel i pufÄ&#x2122;. 606-456-752

Â&#x201E; ATRAKCYJNY KREDYT GOTĂ&#x201C;WKOWY, 614370-702, 61-4370-709

radzi:

â&#x20AC;&#x17E;nie przepĹ&#x201A;acaj u poĹ&#x203A;rednikĂłwâ&#x20AC;? t udzielamy kredyty na: - bieĹźÄ&#x2026;ce cele - zakup samochodu - hipoteczny - dla pracujÄ&#x2026;cych za granicÄ&#x2026; (511 074 467) - pod umowy z JST (przetargi publiczne)

SPECJALNA OFERTA DLA ROLNIKĂ&#x201C;W KREDYTY ODDĹ UĹťENIOWE WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Rzeczna 1a tel. 61 437 63 78

Â&#x201E; AĹź 3000 zĹ&#x201A; poĹźyczki, szybko, na jasnych zasadach i bez zbÄ&#x2122;dnych formalnoĹ&#x203A;ci. Provident: 600-400-295, (7 dni w tygodniu 7:00-21:00)

Â&#x201E; Skup bydĹ&#x201A;a tel. 512-314-050 Â&#x201E; Skup bydĹ&#x201A;a, bydĹ&#x201A;a pourazowego; odbiĂłr z gospodarstwa; ceny konkurencyjne, krĂłtkie terminy pĹ&#x201A;atnoĹ&#x203A;ci 603-742-419

RĂ&#x201C;ĹťNE Rol-203

ul. Konopnickiej, 53 m2, 150 000 zĹ&#x201A; do negocjacji

Roz-1065

Sprzedam mieszkanie# $ 0%0$2 #& 

Kre-217

61/ 436-63-41, 602-757-779

Nowa Galeria Polonia

Roz-988

 

SRÂąUHGQLFWZRÂ&#x2021;Z\FHQ\Â&#x2021;SRPRFSUDZQD WrzeĹ&#x203A;nia, Rynek 4

Â&#x201E; Posiadamy w ciÄ&#x2026;gĹ&#x201A;ej sprzedaĹźy prosiÄ&#x2122;ta i warchlaki. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: 663-756-185.

Â&#x201E; Skup tucznikĂłw, macior, knurĂłw i bydĹ&#x201A;a tel. 608-505-716

Roz-1067

WrzeĹ&#x203A;nia ul. MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awska 2 (I piÄ&#x2122;tro) tel. 505-234-909 www.bartusnieruchomosci.pl

Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ciÄ&#x2026;gnik C-4011, 3011, 355, 330, 328, poznaniaka, pĹ&#x201A;atne gotĂłwkÄ&#x2026;, 726-447-303 Â&#x201E; KUPIÄ&#x2DC; URSUS, C330, C360, MTZ, PRZYCZEPY, 601ď&#x161;ş729ď&#x161;ş483 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; zboĹźe paszowe; knury do ok. 200 kg, gotĂłwka, wĹ&#x201A;asny transport, 609-305-437 Â&#x201E; Kurki odchowane (w tym leghorny) sprzedam - dowĂłz gratis 506-494-770 Â&#x201E; LOSZKI, KNURKI, 603-036-806 Â&#x201E; Nawozy azotowe i wieloskĹ&#x201A;adnikowe, 603-603-949 Â&#x201E; OtrÄ&#x2122;by 570 zĹ&#x201A;/t, tel. 607-620-603

Bd-258f

Â&#x201E; KREDYT GOTĂ&#x201C;WKOWY, 61-4370-702, 61-4370-709

Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; w Ĺťydowie ul. LeĹ&#x203A;na, 605-420-442, 609-550-484 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; we Wszemborzu ze starym domem, woda + energia elektryczna, dzwoniÄ&#x2021; po 18, 61-8126-805 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; z budynkiem 80.000 zĹ&#x201A;, Nowy Folwark, 61-4376-036 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; ogrodowÄ&#x2026; 360 mkw, tel. 694187-054 po 17.00 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; przy ul. Szosa Witkowska, 2.400 mkw, 604-605-361 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; siedliskowÄ&#x2026; 3002 mkw w WÄ&#x2122;gierkach tel. 697-591-616 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122;, 724-294-787 Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowalne, 3 km od WrzeĹ&#x203A;ni, Â&#x201E; róşnej wielkosci, 785-960-412 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane w StrzaĹ&#x201A;kowie i ziemiÄ&#x2122; przeksztaĹ&#x201A;conÄ&#x2026; na dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; handlowÄ&#x2026; i pod zabudowÄ&#x2122; gm. Ostrowite, 513-671830; 512-308-380 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane w Targowej GĂłrce, 663-771-836 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki, 506-643-515 Â&#x201E; Sprzedam lokal uĹźytkowy 54 mkw, ul. PiastĂłw, 660-415-424 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;adny dom, szeregowiec, 600-354-337 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 2-poziomowe z garaĹźem we WrzeĹ&#x203A;ni, os. SokoĹ&#x201A;owskie, 604-132-221 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 55 mkw lub zamieniÄ&#x2122; na mniejsze, 728-805-453, 61-4387-585 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe, 76,40 mkw, 3 piÄ&#x2122;tro, KoĹ&#x203A;ciuszki, 880-785-861 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 59 mkw, WrzeĹ&#x203A;nia, 605-261-446 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie: 4 pok, 68,5 mkw, II p. BON â&#x20AC;&#x17E;Casa miaâ&#x20AC;? 505-979-599 Â&#x201E; Sprzedam, zamieniÄ&#x2122; na mniejsze 76 mkw, I piÄ&#x2122;tro, 3-pokoje, 502-974-584 Â&#x201E; Tanio sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; Psary Polskie 693-542-807 Â&#x201E; Tanio sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane w Podstolicach 604-475-282 Â&#x201E; TANIO sprzedam mieszkanie w Bieganowie na parterze z balkonem, 661-486-027 Â&#x201E; TANIO! SPRZEDAM MALOWNICZO POĹ OĹťONÄ&#x201E; DZIAĹ KÄ&#x2DC; W OSTROWIE [OK. 900 mkw JEZIORO POWIDZKIE] - NATURA 2000! TEL. 721-519-037 Â&#x201E; WezmÄ&#x2122; w dzierĹźawÄ&#x2122; lokal handlowy 507-092-864 Â&#x201E; WrzeĹ&#x203A;nia - centrum - sprzedam, lokal na szkoĹ&#x201A;Ä&#x2122; jÄ&#x2122;zykowÄ&#x2026;, gabinet, kancelariÄ&#x2122; z moĹźliwoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; wynajmu 509-051-218 Â&#x201E; WydzierĹźawiÄ&#x2122; lokal o pow. 25 mkw. + 12 mkw zaplecze /parter/ w centrum SĹ&#x201A;upcy - deptak przy starĂłwce na dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; handlowÄ&#x2026; lub podobnÄ&#x2026;. Tel. 602-373-667 Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; 110 mkw, BON â&#x20AC;&#x17E;Casa miaâ&#x20AC;? 505-979-599 Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; 170 mkw, BON â&#x20AC;&#x17E;Casa miaâ&#x20AC;? 505-979-599 Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; mieszkanie 46 mkw od listopada, 603-801-135

Roz-787

Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia pomieszczenia w budynku biurowym na dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; gospodarczÄ&#x2026; w Pyzdrach, ul. KoĹ&#x203A;ciuszki, 500-058-106 Do Â&#x201E; wynajÄ&#x2122;cia tanio lokale uĹźytkowe naprzeciwko KauďŹ&#x201A;andu 696-041-869 Â&#x201E; Dom jednorodzinny z pomieszczeniem warsztatowym na osiedlu SĹ&#x201A;awno pilnie sprzedam. Kontakt: e-mail: ewamatysiak@wp.pl, 422112-967, 796-473-369, 532-380-189 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ka 880 mkw, piÄ&#x2122;knie poĹ&#x201A;oĹźona nad jeziorem, Powidz 52.000, www.EL-X.pl 61-4266-536 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ka budowlana w Psarach Polskich, 604-589-791 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 1000 mkw, 75.000 PLN sprzedam. BON â&#x20AC;&#x17E;Casa miaâ&#x20AC;? 505-979-599 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 347 mkw, 89.000 PLN sprzedam. BON â&#x20AC;&#x17E;Casa miaâ&#x20AC;? 505-979-599 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 939 mkw, 83.000 PLN sprzedam. BON â&#x20AC;&#x17E;Casa miaâ&#x20AC;? 505-979-599 Â&#x201E; GierĹ&#x201A;atowo - sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; przemysĹ&#x201A;owÄ&#x2026;, 13,5 ha, 9 zĹ&#x201A;/mkw, 604-692-736 Â&#x201E; Gniezno peryferie gĹ&#x201A;.trasa prod.-mag. 700 mkw, biuro 50 mkw, wiata 150 mkw, www. EL-X.pl 61-4266-536

Kre-192d

Â&#x201E; Sprzedam nissan almera, 95 r., Ĺ&#x203A;wieĹźo zarejestrowany, 796-517-377 Â&#x201E; Sprzedam opel astra 1,4, 92 r., 798-056-742 Â&#x201E; Sprzedam opel astra 1,6, 94 r., 660-814-779 Â&#x201E; Sprzedam opel kadett, 1,3 benzyna + gaz, 505-361-161 Â&#x201E; Sprzedam opony zimowe 175/70/12 z felgami do peugeot, 695-441-618 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 206, 1,4, 2002 r., peĹ&#x201A;na opcja, 694-341-226, 61-640-15-71 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 306, 96 r., uszkodzony, 695-441-618 Â&#x201E; Sprzedam pilnie peugeot 206 - TANIO, 661-616-008 Â&#x201E; Sprzedam polonez atu plus, 1,6, 98 r., I wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciel, 693-650-326 Â&#x201E; Sprzedam punto 2001r, benz, tel. 605-538-552 Â&#x201E; Sprzedam renault clio, 96 r., 661-542-121 Â&#x201E; Sprzedam toyota corolla, 96 r., gaz, 669-747-888 Â&#x201E; Sprzedam toyota yaris, 2002 r., 1.4 D4D, 607-084-736 Â&#x201E; Tanio sprzedam AUDI A 4 95 r., 608-515-721

3

www.wrzesnia.info.pl

t KONTA tLOKATY tEmerytury z LUCRO

www.omfinanse.pl

30 wrzeĹ&#x203A;nia 2011

ul. Gen. Kutrzeby 8, WrzeĹ&#x203A;nia pn-pt 9.00-17.00

tel. 61 436 00 57


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70  

Â&#x201E; KREDYT GOTĂ&#x201C;WKOWY, 61-4370-702, 61-4370-709 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; drewno do przetarcia, 604-452-249Â&#x201E; MEBLE TAPICEROWANE - CENY PRODUCENTA. DuĹźy wybĂłr, wzory klasyczne i nowoczesne. KrzesĹ&#x201A;a i stoĹ&#x201A;y kuchenne i pokojowe, Ĺ&#x201A;awy. ObĹ&#x201A;aczkowo 47, MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw ul. WrzesiĹ&#x201E;ska 11, www.mebleoblaczkowo.pl, 603-641-081

 !"#       

$% &'&!!!

Â&#x201E; Na drzwi! Sprzedam pĹ&#x201A;yty warstwowe NOWE o gruboĹ&#x203A;ci 50 mm, kolor niebieski/biaĹ&#x201A;y, dĹ&#x201A;ugoĹ&#x203A;Ä&#x2021; 2200 mm, cena 52,00 zĹ&#x201A;/mkw, kryjÄ&#x2026; 1200 mm. Mam 26 szt. MoĹźna montowaÄ&#x2021; w poziomie. SprzedajÄ&#x2122; bo zamĂłwiĹ&#x201A;em za krĂłtkie. tel. 604-589-462 Â&#x201E; Nowe meble stylizowane, livetime.pl

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Fromborska 28 61 436-42-94, 782-691-191

Roz-603a

t/BHSPCLJ t4DIPEZt,PNJOLJt1BSBQFUZ t#MBUZ LVDIFOOF Â&#x2019;B[JFOLPXF

3FOPXBDKBTUBSZDIOBHSPCLĂ&#x2DC;X Niskie ceny

Â&#x201E; NUMIZMATYKA - zĹ&#x201A;oto - srebro - monety, SKUP - SPRZEDAĹť, ul. Ks. Laskowskiego 3, 511-616-666 Â&#x201E; Oddam drewno 518-625-644 Â&#x201E; PĹ YTY WARSTWOWE, BLACHA TRAPEZOWA T18, wkrÄ&#x2122;ty, opierzenia, akcesoria. Producent. Atrakcyjne ceny. BLACHODACHĂ&#x201C;WKA, 61-2960-596, kom. 604-589-462, Czerniejewo k/Gniezna Â&#x201E; Potrzebujesz szybko gotĂłwki na okazyjny zakup. ZadzwoĹ&#x201E;, 600-400-288

Â&#x201E; Sprzedam czarnÄ&#x2026; ziemiÄ&#x2122;, przyjmÄ&#x2122; gruz, 501-503-451

ĹťWIR

PIASEK

Â&#x201E; Sprzedam domek letniskowy, 606-170-533 Â&#x201E; Sprzedam dwie nowe sofy, 140 zĹ&#x201A;/szt, 888-377-205

- osiany (pĹ&#x201A;ukany - sortowany), - ostry - na betony, - podsypka, - kamyszek (róşnej granulacji), - czarna ziemia.

Â&#x201E; Sprzedam kostkÄ&#x2122; granitowÄ&#x2026;, odpad granitowy, grys pĹ&#x201A;ukany, 501-503-451 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;óşko do rehabilitacji krÄ&#x2122;gosĹ&#x201A;upa, Psary Polskie, 511-287-737 Â&#x201E; Sprzedam meble tanio, 782-691-206 Â&#x201E; Sprzedam nowÄ&#x2026; kanapÄ&#x2122; tanio, 721-178-314 Â&#x201E; Sprzedam panwiowe stropy 1.5x5,70, po 300 zĹ&#x201A;/szt, 601-466-902 Â&#x201E; Sprzedam piec CO 25 kW, uĹźywany 2 sezony grzewcze, 609-058-103 Â&#x201E; Sprzedam pĹ&#x201A;aszczyki dla bliĹşniaczek, rozm. 86, 92, 697-530-897

tel. 662-600-089

Kre-203  727-206-300, 

JOGA DLA DOROĹ&#x161;LI:

Â&#x201E; Pracownia sukien Ĺ&#x203A;lubnych przyjmuje juĹź zamĂłwienia na alby i suknie Ĺ&#x203A;lubne, KoĹ&#x203A;cielna 8, 512-138-396, 500-303-768 Â&#x201E; Skup antykĂłw z likwidacji mieszkaĹ&#x201E; - zegary, zegarki, monety, militaria, ordery, widokĂłwki, dokumenty, ksiÄ&#x2026;Ĺźki, róşnoĹ&#x203A;ci, dewocjonalia, stare motocykle, wysokie ceny, 694-834800, 61-4245-037 Â&#x201E; Sprzedam amerykankÄ&#x2122; maĹ&#x201A;o uĹźywanÄ&#x2026; + dywan, 606-898-364 Â&#x201E; Sprzedam brzozÄ&#x2122;, sosnÄ&#x2122;, 696-633-417

WTORKI 19.45-21.00 CZWARTKI 19.30-21.00

-----------------------------------

Kre-249

NAJNIĹťSZE CENY!!! MAĹ E I DUĹťE ILOĹ&#x161;CI!!!

Roz-570

Â&#x201E; PoĹźyczka juĹź od 300 zĹ&#x201A;! BĹ&#x201A;yskawiczna decyzja, 600-400-288

Szybka poĹźyczka z dostawÄ&#x2026; do domu ZadzwoĹ&#x201E;! 801-800-500

Â&#x201E; Sprzedam pralkÄ&#x2122; automatycznÄ&#x2026;, 507-033-527 Â&#x201E; Sprzedam przyczepÄ&#x2122; kempingowÄ&#x2026; ďŹ rmy Adria, jedoosiowa, 606-244-063 Â&#x201E; Sprzedam pszczoĹ&#x201A;y 40 uli odkarmionych 666-710-789 Â&#x201E; Sprzedam stemple budowlane, 693-110-643 Â&#x201E; Sprzedam szafÄ&#x2122; tanio 4376-018 Â&#x201E; Sprzedam TV 29â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;, 100 Hz, Philips, 607-224-296 Â&#x201E; Sprzedam wĂłzek 3 koĹ&#x201A;owy, 2 funkcyjny z peĹ&#x201A;nym wyposaĹźeniem, 668-022-676 Â&#x201E; Sprzedam wĂłzek widĹ&#x201A;owy BUĹ GAR, 3,5tudĹşwig, maszt 3,40 m, 609-448-702 Â&#x201E; Sprzedam wyposaĹźenie restauracji (kuchnia + meble), 510-554-936 Â&#x201E; SprzedaĹź brykietu ze sĹ&#x201A;omy, 602-133-278 Â&#x201E; SzkĂłĹ&#x201A;ka drzewek i krzewĂłw ozdobnych TRZMIELINKA, Zieliniec 57, 664-702-651, 606-484-096 Â&#x201E; TANIO DRZEWKA I KRZEWY OZDOBNE WrzeĹ&#x203A;nia ul. Szeroka 66, LeĹ&#x203A;miana 5, 880-242-195 Â&#x201E; WĂłzki inwalidzkie akumulatorowe, rowery, automaty od 350 zĹ&#x201A;, RTV, kosiarki, kosy, wykaszarki, wiertarki, skutery, odzieĹź 3 zĹ&#x201A;/szt. SĹ&#x201A;omowo 32 k/ WrzeĹ&#x203A;ni. tel. 605-727-197 WĂ&#x201C;ZKI, ZABAWKI, AKCESORIA DZIECIÄ&#x2DC;Â&#x201E; CE, NOWE I UĹťYWANE Z ANGLII I NIEMIEC, 508-174-009 Â&#x201E; Ziemia, piasek, Ĺźwir, 721-717-147

Â&#x201E; DJ jubileusze, osiemnastki, wesela, 602-677-753 Â&#x201E; DJ wesela, zabawy 608-234-863 Â&#x201E; Docieplanie budynkĂłw i inne prace wykoĹ&#x201E;czeniowe, 693-221-410

#06'0;+056#.#%,'

Â&#x201E; KUCHARKA przyjmie zlecenia na organizacje wesel, komunii i innych imprez, 667177-978, 61-8180-453 w godz. 19-21 Â&#x201E; Malowanie, gipsowanie, pĹ&#x201A;ytki, 724-207-445 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, 693-245-895 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, panele, 692-536-688 Â&#x201E; Malowanie, tapetowanie, panele, konkurencyjne ceny, 693-645-863 Â&#x201E; MEBLE TAPICEROWANE - CENY PRODUCENTA. DUĹťY WYBĂ&#x201C;R, WZORY KLASYCZNE I NOWOCZESNE. KRZESĹ A I STOĹ Y KUCHENNE I POKOJOWE, Ĺ AWY. OBĹ ACZKOWO 47, SKLEP FIRMOWY: MIĹ OSĹ AW UL. WRZESIĹ&#x192;SKA 11, 603-641-081, www.mebleoblaczkowo.pl Â&#x201E; Nagrobki granitowe od 1.800 zĹ&#x201A;, 665-515-109 Â&#x201E; Nowoczesna fotografia Ĺ&#x203A;lubna, reportaĹźe, 510-652-598

NAPRAWA AGD pralki, lodĂłwki, zmywarki 61 4383-601, 601-736-232

Â&#x201E; AGD NAPRAWA, PRALKI, ZMYWARKI, PIECE, 665-809-224

Â&#x201E; KARCHER- tapicerka meblowa i samochodowa, usĹ&#x201A;ugi w domu klienta, 880-832-358

Â&#x201E; Anteny satelitarne, naziemne - montaĹź, serwis, 506-964-989

Â&#x201E; Kompleksowe ukĹ&#x201A;adanie kostki brukowej www.kozbruk.eu.interia.pl; 606-297-689

Â&#x201E; Projekty budowlane, nadzory, 61-4371350, 695-545-816

6'.'9+<;,0'+5#6'.+6#40' /106#Ä&#x2019;756#9+#0+'0#24#9#

 Â&#x201E; â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;ABSOLUTâ&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; Czyszczenie tapicerki meblowej, SprzÄ&#x2026;tanie, Mycie okien. 783-016-025 Â&#x201E; AAA Budowa domĂłw, ocieplanie budynkĂłw (styropian, weĹ&#x201A;na), elewacje, usĹ&#x201A;ugi budowlane, 665-651-943 Aaa BUS transport 502-581-787 Â&#x201E; Â&#x201E; AAA PodnoĹ&#x203A;niki koszowe od 16 do 22 m wynajem 501-429-384, 502-974-584 Â&#x201E; AAAA - USĹ UGI TRANSPORTOWE, przeprowadzki, konkurencyjne ceny od 20 zĹ&#x201A;, 501652-385, 785-352-824 Â&#x201E; Abc- NAPRAWA PRALEK U KLIENTA, 669213-699, 61-4360-813

Â&#x201E; Duet muzyczny, 695-476-712 Â&#x201E; Elektroinstalacje 608-234-863 Â&#x201E; Elektroinstalacje, 795-494-569 Â&#x201E; Firma ciesielsko-dekarska KIPAR wykonuje wiÄ&#x2122;Ĺşby dachowe, blachodachĂłwka, dachĂłwka 784-418-262 Â&#x201E; Firma Mar-Instal oferuje: instalacje centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjne, gaz, centralne odkurzacze 666-543-570 Â&#x201E; Grzejemy papÄ&#x2122; termozgrzewalnÄ&#x2026;, obrĂłbki blacharskie, 661-453-590 Â&#x201E; Hydraulik 603-868-597 HYDRAULIK, 601-536-890 Â&#x201E; Â&#x201E; Instalacje wod-kan-co-gaz tanio, 669-567-081

PROFESJONALNIE

BIURO RACHUNKOWE

POPROWADZĂ&#x160; KSIĂ&#x160;GOWOĹ&#x2019;Ă&#x2020;

OFERUJE!!!

ZUS â&#x20AC;&#x201C; przekaz elektroniczny WypeÂłniamy deklaracje Intersat

*67Gq<vx

Rozliczenie VAT rolnikĂłw Zwrot VAT-u za artykuÂły budowlane 0605-296-347, 061 428-25-18

od A do Z Q (#)# Q # Q #

ODBIERAMY DOKUMENTY U KLIENTA

) 602-625-895 PRZEWOZY DO NIEMIEC BUSEM wyjazdy: Ĺ&#x201C;roda, sobota powroty: czwartek, niedziela wyjazdy grupowe (kraj-Europa) przewĂłz towarĂłw â&#x20AC;&#x201C; auta na lawecie

696-602-600

www.abece-karcher.pl

czyszczenie 

 !"

autokarcher

Usl-382a

 ;85

Â&#x201E; DJ - muzyka - imprezy okolicznoĹ&#x203A;ciowe, WESELA, tel. 600-097-438

Â&#x201E; Koparko-Ĺ&#x201A;adowarka prace ziemne, wywĂłz gruzu, rozbiĂłrki, 606-297-689 Â&#x201E; Kosztorysy, nadzory, Ĺ&#x203A;wiadectwa energetyczne budynkĂłw, tel. 790-300-335

Â&#x201E; Ocieplanie budynkĂłw, podbitki dachowe, 781-685-401 Â&#x201E; Odnawianie wanien 600-979-826 Â&#x201E; Panele podĹ&#x201A;ogowe, drzwi, malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, Ĺ&#x203A;cianki dziaĹ&#x201A;owe, regips, suďŹ t podwieszany, 506-034-016 Â&#x201E; PielÄ&#x2122;gnacja ogrodĂłw, wycinanie drzew, usĹ&#x201A;ugi glebogryzarkÄ&#x2026;, koszenie traw kosÄ&#x2026; spalinowÄ&#x2026; i kosiarkÄ&#x2026; 604-381-253 Â&#x201E; PĹ&#x201A;ytki, nida, szpachlowanie, malowanie, 510-073-384 Â&#x201E; Podnoszenie i remonty nagrobkĂłw, 606-631-423 Â&#x201E; POKROWCE NA KRZESĹ A - wypoĹźyczam, 504-768-042 Â&#x201E; Posadzki maszynowe - rĂłwnieĹź z materiaĹ&#x201A;em, 698-154-844 Â&#x201E; Posadzki, wylewki maszynowo 605-408-725; 723-411-634 Â&#x201E; Pranie dywanĂłw, tapicerki samochodowej, fotele, pufy, wypoczynki (dojazd do klienta). Faktura VAT, 664-702-651 Projektowanie i zakĹ&#x201A;adanie ogrodĂłw tel. Â&#x201E; 601-727-372

!"#$%

,-./

Â&#x201E; CYKLINOWANIE 607-922-490 Â&#x201E; Cyklinowanie, zakĹ&#x201A;adanie podĹ&#x201A;Ăłg, 505-149-502 Â&#x201E; Czyszczenie tapicerki meblowej, dywanĂłw agregatem i Ĺ&#x203A;rodkami czyszczÄ&#x2026;cymi Karcher 3 zĹ&#x201A;/mkw 604-381-253

Â&#x201E; DUET muzyczny, 606-766-549

      

%! &'()*+&)++'

Â&#x201E; Budownictwo ogĂłlne, remonty, ocieplenia, peĹ&#x201A;na wykoĹ&#x201E;czeniĂłwka, 61-4365-379, 506-912-109

Â&#x201E; DOMOFONY, ALARMY, KAMERY, MONITORING SKLEPĂ&#x201C;W, POSESJI, FIRM - MONTAĹť, SERWIS, TEL. 509-490-402

CZWARTKI 17.00-18.00 e konieczne zapisy, pierwsz

liczba miejsc RATIS! ograniczona G -----------------------------------

Â&#x201E; Autoryzowany przedstawiciel firmy FAAC sprzedaĹź i montaĹź napÄ&#x2122;dĂłw do bram, tel. 601-727-372 Â&#x201E; BRUKARSTWO, OGRODY www.greengniezno. pl, 697-355-076 Â&#x201E; Budowa domĂłw od podstaw i wiÄ&#x2122;Ĺşba dachowa, pokrycia dachowe, ocieplenia, tynki i podbitki, klinkier, 504-820-058 Â&#x201E; Budowa i ocieplanie domĂłw, adaptacja poddaszy i inne roboty, 722-362-621

USĹ UGI

JOGA DLA DZIEWCZYNEK zajÄ&#x2122;cia

Â&#x201E; ARCHEOLOGICZNE nadzory 604-160-769

Usl-271

RĂ&#x201C;ĹťNE

www.wrzesnia.info.pl

Usl-403a

30 wrzeĹ&#x203A;nia 2011

9856:

4

JAĹ&#x2019;KO

Janusz Przespolewski 62-410 ZagĂłrĂłw ul. DĂŞbowa 2 tel. (063) 276-12-78, 0603-851-598 0162-164-95-52

-----------------------------------

GARAĹťE BLASZANE BRAMY GARAĹťOWE

WEXEL tel. 61-4388-829 509-365-337

Zapewniamy transport i montaĹź

GRATIS

SprzedaĹź RATALNA DziaĹ&#x201A;amy na terenie caĹ&#x201A;ego kraju

KREDYTY

Kre-260

tel. 500-063-120

  

- . - - /.%0 . - - --&-**1(-**

www.konstal-garaze.pl tel. kom. 509-574-644, 509-058-388

tel. (61) 812-54-69, (63) 278-62-25 (54) 233-81-41, (52) 388-22-73 (54) 521-00-45, (65) 526-20-87

*OOB

Hipoteczne Budowlane Inwestycyjne Dla firm Konsolidacyjne

USĹ UGI tLPQBSLPÂ&#x2019;BEPXBSLÇ&#x152; tXZXSPULB)%4

Usl-400

Roz-1069

,1)#

Roz-859

Roz-834

VIKTORIA, ul. KosynierĂłw 1

www.virasana.pl, tel. 696-085-556

2 


Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; Muzyczny FAMED, 502-423-869

Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi koparko - Ĺ&#x201A;adowarkÄ&#x2026; i ogĂłlnobudowlane- 502-081-851, 502-081-852 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi podnoĹ&#x203A;nikiem koszowym 16 m, 50 zĹ&#x201A;/1h, 501-429-384, 502-974-584 Â&#x201E; Videofilmowanie + foto, 601-262-268 www.kadrex.pl Â&#x201E; VIDEOFILMOWANIE + ZDJÄ&#x2DC;CIA -603-400-249

Usl-300

SERWIS RTV w domu klienta SprzedaĹź TV

601-794-203

Â&#x201E; VIDEOFILMOWANIE - ZDJÄ&#x2DC;CIA Ĺ&#x161;LUBNE - Mazurkiewicz. Zaufaj doĹ&#x203A;wiadczeniu, - przegrywanie z VHS na DVD, 502-582-976, 61-4360-765 Â&#x201E; Wycinanie, podcinanie drzew, podnoĹ&#x203A;nik koszowy 510-594-872 Â&#x201E; Wykaszanie trawy kosÄ&#x2026; spalinowÄ&#x2026;, porzÄ&#x2026;dkowanie dziaĹ&#x201A;ek, tanio, 602-584-151 Â&#x201E; Wykaszanie trawy kosÄ&#x2026; spalinowÄ&#x2026;, porzÄ&#x2026;dkowanie dziaĹ&#x201A;ek, tanio, 602-584-151 Â&#x201E; WykonujÄ&#x2122; kosztorysy budowlane tel. 601-703-988 Â&#x201E; WYRĂ&#x201C;B, sprzedaĹź i montaĹź siatki ogrodzeniowej najtaniej w regionie SĹ&#x201A;upca, 632755-193, 602-390-489

#6%08"%0.Âś80%"%0;

Usl-369

rinstalacje wodno-kanalizacyjne C.O. i gaz rprzydomowe oczyszczanie Ĺ&#x203A;ciekĂłw rbaterie sĹ&#x201A;oneczne rrekuperacja ciepĹ&#x201A;a rszamba betonowe

64Â&#x160;6(*,01"3,0Â&#x160;"%08"3,Ć&#x2020; 53"/41035%0UPO tel. 783 015 995

Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny TOP - STARS, 608-336-894 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny, 608-234-863 Â&#x201E; Ĺťwir, podsypka, czarna ziemia, 606-297-689 Â&#x201E; SERWIS NAPRAWA KOTĹ Ă&#x201C;W GAZOWYCH 609-488-051

ZWIERZÄ&#x2DC;TA Â&#x201E; Azjaty rodowodowe, 513-814-351 Â&#x201E; Nowofundlandy, 501-743-763 Â&#x201E; Owczarki niemieckie, 502-668-298 Â&#x201E; Sprzedam baĹźanty, 511-664-758 Â&#x201E; Sprzedam berneĹ&#x201E;skie psy pasterskie, 661-112-969 Â&#x201E; Sprzedam husky i pinczerki, 698-662-556

LEKARSKIE Â&#x201E; Gabinet masaĹźu leczniczego Vita Clinic, Staszica 5, WrzeĹ&#x203A;nia, 508-403-669 Â&#x201E; GINEKOLOG zabiegi, 793-779-149 Â&#x201E; MasaĹź leczniczy, Ä&#x2021;wiczenia rehabilitacyjne 533-534-135

KOMPUTEROWE Â&#x201E; Naprawa komputerĂłw u klienta w domu, niskie ceny, 726-659-989

01 1 23/!3$4$

&'5)*6*)+&7

*8455

Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi BHP PPOĹť 696-403-276 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi elektryczne, 660-148-592

Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny FORTE 602-704-583 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny PALERMO, 791-133-513 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny SONIC, 695-916-826, 506-372-746.

TOWARZYSKIE

Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; wykwaliďŹ kowanych pracownikĂłw do ociepleĹ&#x201E; oraz murarzy i malarzy, 61-4367-979

MOTORYZACYJNE Â&#x201E; Alfa romeo 156, rok 99, peĹ&#x201A;na wersja, cena 5.900, zamiana, 668-524-438 Â&#x201E; Audi A 4, 1,8, 98 r., 698-684-710 Audi A4 2006 r. 2,0 TDI, 692-479-570 Â&#x201E; Â&#x201E; CC 700, 94 rok, 668-987-279 Â&#x201E; Cinquecento 700, 97, czerwony, 607-798-071 Â&#x201E; Corsa, 1.0, 99 r., 608-729-873 Â&#x201E; Felgi 15â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; galaxy, sharan, 691-283-931 Â&#x201E; Fiat punto 1,1, 98 r., benzyna + gaz, TANIO! 601-760-149 Â&#x201E; Fiat punto 2003 r., 664-096-614 Â&#x201E; Fiat punto 99, 5 drzwiowy, 887-244-561 Â&#x201E; Ford escort 1,6, 97 r., 785-322-790 Â&#x201E; Ford focus 99 r., 1,8D, srebrny, sprowadzony, 608-751-315 Â&#x201E; Ford galaxy 1,9 TDI, 97 r., sprzedam lub zamieniÄ&#x2122;, 782-487-614 Â&#x201E; Ford ka, rok 97, wspomaganie, cena 2.900, 668-524-438

Â&#x201E; Atrakcyjna blondynka zaprasza panĂłw, 511-927-366 Â&#x201E; Gosia 26, 511-927-370 Â&#x201E; Pati, 785-418-204 Â&#x201E; ZUZA, 886-516-221

ATIZ

Kre-129

Â&#x201E; Szkolenia BHP I PPOĹť, tel. 790-300-335 Â&#x201E; Szpachlowanie, malowanie, panele podĹ&#x201A;ogowe, 693-580-206 Â&#x201E; Ĺ&#x161;wiadectwa energetyczne, 605-556-379 Â&#x201E; Ĺ&#x161;wiadectwa energetyczne, 791-223-736 Â&#x201E; TĹ&#x201A;umacz przysiÄ&#x2122;gĹ&#x201A;y j. niemieckiego ElblÄ&#x2026;ska 17, 61-640-34-95 Â&#x201E; Tynki maszynowe profesjonalnie, 601-276-099 Â&#x201E; Tynki maszynowe, gipsowe, cementowowapienne, 516-079-942 Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie kostki brukowej, 697-355-076 UkĹ&#x201A;adanie kostki brukowej, wykonywanie Â&#x201E; nawadniania ogrodĂłw, 601-727-372 Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie pozbruku i kamienia, grille z kamienia, schody, 665-037-171 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;uga podnoĹ&#x203A;nikiem koszow ym 510-594-872

J. Grzegorek

Â&#x201E; ZESPĂ&#x201C;Ĺ MUZ YCZNY BELC ANTO, 500-029-180

SRÂ&#x203A;\F]NL JRWĂ?ZNRZH

 .4  %5$ 

.671 89    !""#$$"%#$$

 

 

PROMOCJA

SEKWENCYJNY

  

Â&#x201E; Sprzedam opony zimowe z felgami 175/70 R 13, 605-042-180 Â&#x201E; Sprzedam palio weekend, benzyna + gaz, 1998, 602-581-743 Â&#x201E; Sprzedam passat 2,0 TDI, 170 KM, 2007 r. salon Polska, bezwypadkowy, serwisowany; 602-658-516 Sprzedam peugeot 106, 94 r., 1,1, 695-497-103 Â&#x201E; Â&#x201E; Sprzedam peugeot 206 1,4 HDI, 2002 r., 5 drzwi, klimatyzacja, stan techniczny bdb, zarejestrowany, 600-629-167 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 206 kombi, 2006 r., salon Polska, 1,4 benzyna + gaz, 606-835-668

t[BÇ´XJBED[FOJB tTQS[FEBČ&#x2C6;D[Ç&#x2014;Ç´DJJ tUSBOTQPSUtTLVQ[Â&#x2019;PNVNFUBMJ tQS[ZKNVKFNZ357"(% Sa-434

tel. 694-667-625

GAZ

MontaÂż INSTALACJI SAMOCHODOWYCH

Mechanika samochodowa WrzeĹ&#x201C;nia, KosynierĂłw 69 61 4366-978, 508-186-037, 609-581-513

NAUKA Â&#x201E; Pomoc przy wypracowaniach, pracach maturalnych i licencjackich, 661-242-557

Kurs na

prawo jazdy kat. B

CENTRUM EDUKACYJNE KOLEGIUM Kinga Dermiago

Przyjmuje na

dofinansowane kursy jÄ&#x2122;zykowe: ANGIELSKI, NIEMIECKI PĹ&#x201A;atne tylko 8 zĹ&#x201A;/1godzina

tel. 532 434 846, 607 615 707

MARKRAJD

F.H.U MaWiD D Gutowo Wielkie 8

WTRYSK

tel. 63 2768-462, 604-992-402

Â&#x201E; Renault laguna kombi, 02 r., peĹ&#x201A;na opcja, 601-858-333 Â&#x201E; Renault modus, 2005 r., 1,5 DCI, 15.500 zĹ&#x201A;, 661-236-976 Â&#x201E; Renault scenic, 1.4, 2000 rok, 512-314-472 Â&#x201E; Renault scenik 1,6 16V, 99 r., 603-509-527 Â&#x201E; ROVER 420 96 r., gaz sekwencyjny, bogata wersja, zamiana 500-650-107 Â&#x201E; Sprzedam astrÄ&#x2122; II, 2002, 1,7, 509-131-368 Â&#x201E; Sprzedam BMW E-36, coupe M-pakiet, 1.8 is, 95 rok, 667-384-742 Â&#x201E; Sprzedam cinquecento 700, 95 r., stan bdb, renault clio, 94/95 r., motocykl WSK 125, 698-951-895 Â&#x201E; Sprzedam daewoo nexia 1,5 + gaz, 97 r., 2.000,- 785-322-804 Â&#x201E; Sprzedam ford focus 1,8 TDCI 2002 r., 507-125-700 Â&#x201E; Sprzedam ford mondeo 1.8 TDI 98 r. kombi 604-575-254 Â&#x201E; Sprzedam mercedes C klasa, 95, 2,0 D, 600-046-641 Â&#x201E; Sprzedam mercedes-benz 190, diesel, rok 1991, biaĹ&#x201A;y, cena 4.500, 61-438-05-65 Â&#x201E; Sprzedam mitsubishi galant, 2,0 V 6 24, 2.000, 94, 519-497-032 Â&#x201E; Sprzedam MTZ przedni napÄ&#x2122;d, 88 r., 61-4372-525 Â&#x201E; Sprzedam MZ, 606-992-764 Â&#x201E; Sprzedam nissan almera 99, 1,4 + gaz, 663-602-382 Â&#x201E; Sprzedam opel astra II, 2.0 DTI, 2002 rok, 665-651-667 Â&#x201E; Sprzedam opel astra, 1,6, 1993, 723-927-898 Â&#x201E; Sprzedam opel corsa 1,0, 1999, 692-153-469 Â&#x201E; Sprzedam opel corsa 95 r, 507-097-757 Â&#x201E; Sprzedam opel corsa, 94 rok, cena do uzgodnienia, 697-719-114 Â&#x201E; Sprzedam opla zaďŹ rÄ&#x2122;, 2000 rok, benzyna+ gaz, 1.8, 16 V, 509-558-472

ZĹ&#x201A;omowanie pojazdĂłw

INSTALACJE    

Â&#x201E; Pilnie sprzedam RENAULT LAGUNA 1.9 DCI, rok.03.2006, peĹ&#x201A;ne wyposaĹźenie, cena wywoĹ&#x201A;awcza 23. 900,00PLN, tel. 663-203-373

Edu-313

tel. 505-149-502

Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny + videofilmowanie, 788-362-646

Â&#x201E; Sprzedam peugeot 206, 2002 r., 5d, 694-612-748 Â&#x201E; Sprzedam renault 19, rok 91, z gazem 1300 zĹ&#x201A;, tel. 788-502-910 Â&#x201E; Sprzedam renault clio 2001, 1,5 DCI, przebieg 19 tys. 663-832-922 Â&#x201E; Sprzedam renault clio 98 r., 697-548-035 Â&#x201E; Sprzedam renault clio, 1.5 DCI, 2002, 696-737-521 Â&#x201E; Sprzedam renault megane 1,4, 99 r., 61-4366-325 Â&#x201E; Sprzedam renault scenic, 98 r., 1,6 benzyna, 692-240-067 Â&#x201E; Sprzedam renault thalia, 2003 r., 608-830-655 Â&#x201E; Sprzedam seicento, 98 r., 661-263-852 Â&#x201E; Sprzedam silnik do 3P lub MF po kapitalnym remoncie lub wymiana 693-699-060 po 18.00 Â&#x201E; Sprzedam skoda octavia, 2001 r., 1,9 SDI, 660-123-993 Â&#x201E; Sprzedam trabanta, 691-642-780 Â&#x201E; Sprzedam vectra 94 r., gaz, 604-704-125 Â&#x201E; Sprzedam volkswagen T4, 92 rok, w caĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci lub na czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci, 695-752-942 Â&#x201E; Sprzedam VW golf III, 1,4 kombi, 96 r., 886-236-629 Â&#x201E; Tanio sprzedam suzuki swift, 1994 rok, 721-367-572 Â&#x201E; VW polo 1,4 TDI, 2005 r. 692-479-570 Â&#x201E; VW polo 2004 r. 1.4 TDI 784-664-582 Â&#x201E; Sprzedam hyundai i20, 2010r .61-4363-076, 601-726-460

Kurs prawa jazdy kat. B

tel. 601-401-606

  

 

ciÄ&#x2026;gnikĂłw i motocykli

Edu-322

Usl-414

Cyklinowanie, parkieciarstwo

Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny â&#x20AC;&#x153;szafa graâ&#x20AC;?, 696-608-810

5

    !!"

Edu-358

Â&#x201E; SprzÄ&#x2026;tanie grobĂłw, mycie pomnikĂłw, 663-811-578

Â&#x201E; Kobieta, 46 lat, Ĺ&#x203A;rednie, znajomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; branĹźy ďŹ nansowej, ubezpieczeniowej szuka pracy, 661-237-563 Â&#x201E; KrawcowÄ&#x2026; chaĹ&#x201A;upniczkÄ&#x2122; przyjmÄ&#x2122;, 61-4377-116 Â&#x201E; MiÄ&#x2122;dzynarodowa ďŹ rma transportowa przyjmie kierowcĂłw w transporcie miÄ&#x2122;dzynarodowym kat. C+E, mile widziane ADR. Oferujemy wysokiej klasy samochody, dobre zarobki, terminowe wypĹ&#x201A;aty, 608-391-785 PoszukujÄ&#x2122; osĂłb do roznoszenia ulotek, Â&#x201E; 532-462-000 Â&#x201E; Potrzebna krawcowa oraz prasowaczka, 695-631-058 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; brukarzy, 601-508-050 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; kat. C, 604-994-738 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; murarzy i pomocnikĂłw, 691-016-357 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; ucznia w zawodzie stolarz meblowy, 501-027-349, 61-4360-930 Â&#x201E; Restauracja zatrudni kelnerĂłw/kelnerki - tel. 516-066-499 Â&#x201E; Samodzielnych krojczych przyjmÄ&#x2122; do tapicerki meblowej, 691-028-010, 607-778-010 Â&#x201E; ZaopiekujÄ&#x2122; siÄ&#x2122; dzieckiem, 697-876-575 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; fachowcĂłw: pĹ&#x201A;ytkarzy, malarzy, 695-938-763 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122;, kat. C+E, w transporcie krajowym, tel. 665-550-509 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; malarza- szpachlarza, 509-131-355 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; monterĂłw klimatyzacji i wentylacji, 660-537-963 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; murarza, 697-302-216 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; murarzy, 602-189-813 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; pracownikĂłw w gospodarstwie, w tym traktorzystĂłw, 783-793-785 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; sprzedawcÄ&#x2122;, wymagane prawo jazdy kat. C, 603-766-333

Â&#x201E; Honda civic 1,4, 97 r., 5 drzwi, 603-509-527 Â&#x201E; Hyundai lantra kombi, 96 r., srebrny, 2500 zĹ&#x201A; do negocjacji, 602-672-171 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; Ĺźuka od 90 r., 61-438-25-31 Lancia dedra, 2,0, 91 r., tanio, 692-932-736 Â&#x201E; Â&#x201E; Megane II, 2003 r., 1,5 DCI, 100 tys.km, 726-409-002 Â&#x201E; Mercedes 124, 89, 4.000 zĹ&#x201A;, sprawny technicznie, 669-340-222 Â&#x201E; Nissan micra, 1,0 kat, 2000 r., 605-999-527 Â&#x201E; Opel astra 95 r., 1,8, 1500zĹ&#x201A;, 884-182-400 Â&#x201E; Opel astra, 1,4 benzyna + gaz, rok 95, 505-833-526 Â&#x201E; Opel tigra 97, klimatyzacja, 605-663-881 Peugeot kombi 406, 97 r., 665-091-158 Â&#x201E; Â&#x201E; Peugeot partner 1,9D, 2000 r., oszklony, 61-8180-468

Sa-414a

Â&#x201E; SporzÄ&#x2026;dzanie Ĺ&#x203A;wiadectw charakterystyki energetycznej - ďŹ rma TEKON 785-727-941

PRACA

Sa-453

Â&#x201E; Schody drewniane, 606-723-757 www.schodyjaskulecki.pl

Â&#x201E; ZakĹ&#x201A;adanie, serwisowanie, pielÄ&#x2122;gnacja ogrodĂłw. MontaĹź systemĂłw nawadniajÄ&#x2026;cych, ukĹ&#x201A;adanie kostki brukowej; montaĹź pĹ&#x201A;otĂłw, trejaĹźy, pergoli, altan. 518-564-886 Â&#x201E; Zaniedbane ogrody doprowadzimy do stanu uĹźywalnoĹ&#x203A;ci, kopanie - koszenie, zakĹ&#x201A;adanie trawnikĂłw, 889-551-132 Â&#x201E; ZAWIOZÄ&#x2DC; MERCEDESEM DO Ĺ&#x161;LUBU, 696ď&#x161;ş021ď&#x161;ş567 Â&#x201E; ZDUĹ&#x192;STWO 61-4360-101

  #$

wizytĂłwek tel. 61 437 49 57 * ul. Fromborska 18

20 

*z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT

Sa-287

Â&#x201E; PROMOCJA! Pompy ciepĹ&#x201A;a, solary, 697-693-902 Â&#x201E; Przegrywanie kaset VHS na pĹ&#x201A;yty DVD, 61-640-24-24

www.wrzesnia.info.pl

Edu-360

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

30 wrzeĹ&#x203A;nia 2011

AutozĹ&#x201A;omowanie

609-181-833 693-836-683

Zomowanie pojazdĂłw

Skup zomu 61 4366 232, 609 538 301

%&''()*"&+ ,-.)+* /+)*0-% 1$ 2  3 4 566 7 89 

+:2 #4

#;2 2

 69< =9 69


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; rasy jersey, 3 tygodnie, 603-310-948 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; wysokocielnÄ&#x2026; 603-558-089 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; wysokocielnÄ&#x2026; i siewnik poznaniak, 695-424-539 Â&#x201E; Sprzedam kukurydzÄ&#x2122; na kiszonkÄ&#x2122;, 661-982-315 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;yĹźkÄ&#x2122; quick do Ĺ&#x201A;adowacza czoĹ&#x201A;owego, 607-874-652

RzeĹşnia kupuje maciory i knury, cena 3,30 zĹ&#x201A; + VAT OdbiĂłr z gospodarstwa PĹ&#x201A;atne gotĂłwkÄ&#x2026; lub przelewem

609-218-648

FLDVWD

-20$

OSTATNIA SZANSA w 2011 r.!!!

 #

660 517 289

     /#;41$ QHGTWLG   s/GDNGPCY[OKCT OGDNGMWEJGPPG Me-064

    !  """ Rol-192

A @ ! 1  

   B 5 .

Wszystko na wymiar Terminy â&#x20AC;&#x201C; 7 dni

  ,

RQĂŁQÄ&#x201C;QPGYEGPVTWO 0GMNKWN4[PGM

Z NAMI SIÄ&#x2DC; UDA!

61/870-28-55

szafy; kuchnie - 800 zĹ&#x201A;/mb. zabudowy wnÄ&#x2122;k - 850 zĹ&#x201A;/mb.

OCIC\[PQYQRTQ FWME[LPQJCPFNQYG

WrzeĹ&#x203A;nia ul. MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awska 2 (I piÄ&#x2122;tro) tel. 505-234-909 www.bartusnieruchomosci.pl

Roz-1067

ChwilĂłwki

RQOKGU\E\GPKC

?@  @  !

 =-  8

 1 3 "4:8385".

Â&#x201E; Sprzedam stemple budowlane, deski szalunkowe, 501-573-456 Â&#x201E; Sprzedam szafÄ&#x2122; i witrynÄ&#x2122; 600-467-577 Â&#x201E; Sprzedam szlakÄ&#x2122; do utwardzania drĂłg, placĂłw, 721-051-350 Â&#x201E; Sprzedam tanio drzwi wewnÄ&#x2026;trzne lokalowe z demontaĹźu, 5 szt., telewizor LG 29â&#x20AC;?, szafkÄ&#x2122; TV, komputer, karnisz metalowy, srebrny, nowy, dĹ&#x201A;ugoĹ&#x203A;Ä&#x2021; 70 i 90 cm lub 160 cm, 600-712-724 Â&#x201E; Sprzedam tanio kpl. wypoczynkowy, 886-987-177 Â&#x201E; Sprzedam tanio wĂłzek i krzeseĹ&#x201A;ko dzieciÄ&#x2122;ce, 61-4360-498 Â&#x201E; Sprzedam TV 29â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;, 250 zĹ&#x201A;, 605-600-932 Â&#x201E; Sprzedam TV 29â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;; rower gĂłrski, skĹ&#x201A;adak, 888-258-067

&|)}+ V W}+ !# (!)#  |

; >; >+ :;: ;: Roz-1046 Â&#x201E; Sprzedam TV kineskopowy, pĹ&#x201A;aski GRUNDIG 29 cali,100 Hx srebrny, 230 zĹ&#x201A;, 605-600-932 Â&#x201E; Sprzedam uĹźywany rower gĂłrski na markowym osprzÄ&#x2122;cie oraz JUNKERS (jak nowy), 604-502-760 Â&#x201E; Sprzedam zamiatarkÄ&#x2122; spalinowÄ&#x2026;, pilarke elektrycznÄ&#x2026; STHIL, betoniarkÄ&#x2122; 230V, kosiarkÄ&#x2122; WIKING, kosÄ&#x2122; spalinowÄ&#x2026; STHIL, 667-218-111 Â&#x201E; Sprzedam ziemniaki jadalne, kapustÄ&#x2122; w gĹ&#x201A;Ăłwkach i szatkowanÄ&#x2026; na zamĂłwienie, 889-150-337 Â&#x201E; SPRZEDAĹť, komis uĹźywanych wĂłzkĂłw i akcesoriĂłw dzieciÄ&#x2122;cych, 660-783-144 Â&#x201E; Szycie koĹ&#x201A;der z pierza, 609-903-606 Â&#x201E; WĂłzek wielofunkcyjny + nosideĹ&#x201A;ko, 300 zĹ&#x201A;, 781-291-964 Â&#x201E; WYPOĹťYCZAM pokrowce na krzesĹ&#x201A;a z dodatkami i obrusy, 608-014-507

USĹ UGI Â&#x201E; ALARMY, K AMERY, MONITORING, 666ď&#x161;ş251ď&#x161;ş251 Â&#x201E; Biuro rachunkowe, 693-603-024Stolarsko-Tapicerski

QD]DPĂ&#x2018;ZLHQLH

SZAFY DLA CIEBIE

QRQYO SPRZEDAĹť KUPNO WYNAJEM Zapraszamy do skĹ&#x201A;adania ofert sprzedaĹźy i wynajmu nieruchomoĹ&#x203A;ci.

WrzeĹ&#x203A;nia ul. SokoĹ&#x201A;owska 1 606-297-689 Usl-412

Przyborki, GrĂłjecka 26

QDLPSUH]\RNROLF]QRÄ&#x2C6;FLRZH 'RVWDZDGRNOLHQWD

< =- '=$&) > . ; 5

9;&<+'4Ä&#x2019;#9+

RĂ&#x201C;ĹťNE Â&#x201E; Mleko kozie, sery koĹ&#x201A;o Nekli 501-355-506 Â&#x201E; PoĹźyczki, 509-454-737 Â&#x201E; Prywatny ĹźĹ&#x201A;obek, www.akademia.smerfa. pl ZAPRASZAMY, 693-201-374 Â&#x201E; Sprzedam bojler elektryczny 80 l w bardzo dobrym stanie, 664-892-951 Â&#x201E; Sprzedam drewno opaĹ&#x201A;owe sosna i brzoza; pustaki stropowe; wynajmÄ&#x2122; rusztowanie z ustawieniem, 508-219-131, 509-396-553 Â&#x201E; Sprzedam drewno workowane, cena 8 zĹ&#x201A;/worek, 61-4351-008 Â&#x201E; Sprzedam garaĹź z blachy, 604-541-794 Â&#x201E; Sprzedam grzejniki, 790-434-677 Â&#x201E; Sprzedam gumĂłwkÄ&#x2122;, 667-741-256 Â&#x201E; Sprzedam kafle na piec z rozbiĂłrki, 661-169-403 Â&#x201E; Sprzedam komorÄ&#x2122; chĹ&#x201A;odzÄ&#x2026;cÄ&#x2026; 6m, 4950 zĹ&#x201A; do negocjacji 602-682-025 Â&#x201E; Sprzedam krÄ&#x2122;gi betonowe, 80x80, 50x100, 40x100, tel. 61-2768-252 Â&#x201E; Sprzedam krzeseĹ&#x201A;ko dzieciÄ&#x2122;ce i ubranka 665-091-158 Â&#x201E; Sprzedam masaĹźer rolletic, 722-068-085 Â&#x201E; Sprzedam meble dÄ&#x2122;bowe, naroĹźnik kuchenny dÄ&#x2122;bowy + 3 krzesĹ&#x201A;a, 695-476-329

WÄ&#x2122;giel, ekogroszek, miaĹ&#x201A;, orzech

Kontakt 603-742-419 oraz 609-448-718

U\CH[YPĂľMQYGICTFGTQD[ U[RKCNPKG OGDNGDKWTQYG OGDNGĂŁC\KGPMQYG s5RT\ĂľV#)&

607-922-490 www.meble-machinski.pl

Pogotowie Kanalizacyjne Przepychanie i czyszczenie kanalizacji. Czyszczenie drenaĹźu oczyszczalni biologicznych

WUKO i spirale elektro-mechaniczne Kamery TV do rur od Ă&#x2DC;50 mm

tel. 602-227-666/24 godz. www.firma-chochlik.pl

2TQLGMVRQOKCTY[EGPC FQYĂ?\OQPVCÄ&#x201C;)4#6+5

sYYYOC[TQDRN

Usl-401

Â&#x201E; Sprzedam dynie i ziemniaki jadalne, 63-2768086 po 19.00

Â&#x201E; Sprzedam piec na ekogroszek 18 kW, 509-127-622

Usl-377

Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie trzypokojowe, nieumeblowane, atrakcyjna cena, BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci, 505-234-909 Do Â&#x201E; wynajÄ&#x2122;cia w centrum, 2-pokojowe mieszkanie umeblowane i wyposaĹźone, 794-900988 po 16.00 Â&#x201E; Dom w Nekli 140/2800 do wprowadzenia, 501-355-506 Â&#x201E; DuĹźy wybĂłr dziaĹ&#x201A;ek WrzeĹ&#x203A;nia i okolica, Locum, 602-757-779, 61-4366-341 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ka budowlano - rekreacyjna w OstrĂłwku, 1376 mkw, nad j. kamienieckim - www.bartusnieruchomosci.pl Â&#x201E; GaraĹź do wynajÄ&#x2122;cia przy Amice, 511-927-375 Â&#x201E; Komfortowe mieszkania do wynajÄ&#x2122;cia od 1000 zĹ&#x201A;/m-c, Locum 602-757-779, 61-4366-341 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; dom na os. SokoĹ&#x201A;owskim, 692-240-067 KupiÄ&#x2122; grunty nad jeziorem powidzkim bez lub Â&#x201E; z prawem zabudowy, 515-168-844 Â&#x201E; Na sprzedaĹź dom jednorodzinny w okolicy MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awia, 115/1500 mkw, DOBRA CENA! BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci, 505-234-909 Â&#x201E; Na sprzedaĹź dom jednorodzinny, 200 mkw, okolice WrzeĹ&#x203A;ni, BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci 505-234-909 Â&#x201E; Na sprzedaĹź dziaĹ&#x201A;ka budowlana w Podstolicach, 1080 mkw, 505-234-909, BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci Â&#x201E; Na sprzedaĹź poĹ&#x201A;owa bliĹşniaka do remontu we WrzeĹ&#x203A;ni, BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci, 505-234-909 Â&#x201E; Najlepiej zajmiemy siÄ&#x2122; sprzedaĹźÄ&#x2026; lub wynajmem Twojej nieruchomoĹ&#x203A;ci. ZgĹ&#x201A;oĹ&#x203A; nam swojÄ&#x2026; ofertÄ&#x2122; bezpĹ&#x201A;atnie!!! BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci, 505-234-909 Â&#x201E; Pilnie szukamy mieszkania w nowym budownictwie 2-3 pokoje, Locum 608-608-314, 61-4366-341 Â&#x201E; Pilnie szukamy mieszkaĹ&#x201E; do 50 mkw, Locum, 608-608-314, 61-4366-341 Â&#x201E; Posiadam do wynajÄ&#x2122;cia kawalerkÄ&#x2122; 26 mkw we WrzeĹ&#x203A;ni na parterze, umeblowana, 883-719-429 Â&#x201E; PoszukujÄ&#x2122; dla klienta domu we WrzeĹ&#x203A;ni - okolicy do 300.000, Alpi-plus 501-355-506 Â&#x201E; PoszukujÄ&#x2122; do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 2-pokojowe, nowe budownictwo, ul. Kutrzeby, od stycznia, 533-485-984 Â&#x201E; PoszukujÄ&#x2122; do wynajÄ&#x2122;cia tanich kwater dla pracownikĂłw, 602-189-813 Â&#x201E; PoszukujÄ&#x2122; mieszkania 2 pokoje dla klienta z gotĂłwkÄ&#x2026;, Alpi-plus 501-355-506 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; na pokĂłj dziewczynÄ&#x2122; pracujÄ&#x2026;cÄ&#x2026; lub uczennicÄ&#x2122; tel. 609-896-349

PODARUJÄ&#x2DC; Â&#x201E; Oddam labradora 5-miesiÄ&#x2122;cznego, 694-423-646 Â&#x201E; Oddam maĹ&#x201A;ego szarego kotka, 61-4364-398 Oddam szczeniaka maĹ&#x201A;ej rasy, maĹ&#x203A;ci czarnoÂ&#x201E; biaĹ&#x201A;ej, 697-909-534

Â&#x201E; Sprzedam piec na Eko-groszek 25 KW 4-letni oraz grzejniki Ĺźeliwne tel: 508-088-662

Kre-233a

Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie przy ul. Konopnickiej, 666-988-280, 666-914-278

Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; siano i sĹ&#x201A;omÄ&#x2122;, 694-884-399 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; sĹ&#x201A;omÄ&#x2122;, 668-129-068 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; wysĹ&#x201A;odki buraczane, 787-762-131 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; wysĹ&#x201A;odki, 886-107-310 Â&#x201E; Naprawa ciÄ&#x2026;gnikĂłw od A do Z, silniki, skrzynie biegĂłw, przednie zawieszenia, elektryka 507-482-305 Â&#x201E; PROMOCJA! sprzedaĹź pomp wtryskowych, nowe i uĹźywane - C-330, C-360, C-385. tel. 507-482-305 Sprzedam 25 prosiÄ&#x2026;t, tel. 63-2207-050, Â&#x201E; 608-883-703 Â&#x201E; Sprzedam beczkowĂłz 4.000 litrĂłw, 694-548-289 Â&#x201E; Sprzedam bizona w caĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci lub na czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci, pĹ&#x201A;ug 3 skibowy, obrotowy, opony tylne do 914 (16), wĂłzek 1 osiowy, 697-302-216 Â&#x201E; Sprzedam buraczek czerwony, kaĹźda iloĹ&#x203A;Ä&#x2021;, tanio, tel. 61-4378-192 Â&#x201E; Sprzedam ciÄ&#x2026;gnik 912 z turbo, prasa Z-224, rozrzutnik obornika Tandem, 604-264-030 Â&#x201E; Sprzedam ciÄ&#x2026;gnik C 360, 061-4388-854 Â&#x201E; Sprzedam ciÄ&#x2026;gnik ursus 3512 z turem, 93 rok i przyczepÄ&#x2122; 6 T HW-6011, 605-236-249 Â&#x201E; Sprzedam cielaka byczka SM i byka 250 kg, 61-4372-125 Â&#x201E; Sprzedam cielaka jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; 664-652-317 Â&#x201E; Sprzedam cielaka jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; miÄ&#x2122;snÄ&#x2026;, 668-785-039 Â&#x201E; Sprzedam cielaka jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122;, 513-436-207 Â&#x201E; Sprzedam cielaki miÄ&#x2122;sne, 698-962-550 Â&#x201E; Sprzedam cielÄ&#x2122;ta, 662-269-366

Â&#x201E; Sprzedam meble pokojowe, 721-148-277 Â&#x201E; Sprzedam mebloĹ&#x203A;ciankÄ&#x2122;, mahoĹ&#x201E;, stan dobry, 880-941-107 Â&#x201E; Sprzedam nowy nieuĹźywany piec CO ďŹ rmy ELEKTROMET na ekogroszek EKO-KWP 25 z automatycznym sterowaniem, podajnik z prawej strony, 604-781-495 Â&#x201E; Sprzedam oklejarkÄ&#x2122; holz her 1436 SE, 94 rok, kopowanie, frezowanie cyklinowanie, polerka, stan idealny, 502-387-358, 501-027-349

Me-121

Â&#x201E; BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci - Zapraszamy do bezpĹ&#x201A;atnego skĹ&#x201A;adania ofert sprzedaĹźy i wynajmu - www.bartusnieruchomosci.pl Â&#x201E; Do sprzedania mieszkanie dwupokojowe, 42 mkw, IV piÄ&#x2122;tro, atrakcyjna lokalizacja! 505-234-909 BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci Do sprzedania mieszkanie trzypokojowe, Â&#x201E; 77 mkw, II piÄ&#x2122;tro, 505-234-909, BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 44 mkw 2 pokoje, kuchnia, Ĺ&#x201A;azienka, co gaz, centrum WrzeĹ&#x203A;ni, 889-281-941

ROLNICZE Â&#x201E; Gorczyca mÄ&#x2026;twikobĂłjcza, 695-312-837 Â&#x201E; JaĹ&#x201A;Ăłweczki miÄ&#x2122;sne, 661-955-251 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; siano do celĂłw energetycznych, gorszej jakoĹ&#x203A;ci, w okrÄ&#x2026;gĹ&#x201A;ych balotach do 20% wilgotnoĹ&#x203A;ci, 693-648-306

Â&#x201E; Sprzedam maszt wĂłzka widĹ&#x201A;owego na tyĹ&#x201A; ciÄ&#x2026;gnika, 691-642-780 Â&#x201E; Sprzedam MF 355, 87, 660-446-092 Â&#x201E; Sprzedam pĹ&#x201A;ug 4-skibowy S-35, zrywalny, stan jak nowy, 698-350-822 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta 11 duĹźe 130zĹ&#x201A;/szt., 886-221-592 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta 785-723-500 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 61-4351-025 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 61-4378-202 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 782-431-338 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, tel. 601-783-236 Â&#x201E; Sprzedam pszenĹźyto Grenado, raz siane, buraczki i sĹ&#x201A;omÄ&#x2122;, 665-122-417 Â&#x201E; Sprzedam sad w Pyzdrach, atrakcyjna cena, 601-092-882 Â&#x201E; Sprzedam siano i pszenicÄ&#x2122;, 691-642-780 Â&#x201E; Sprzedam siewnik poznaniak 3 m, 90 r., 607-749-626 Â&#x201E; Sprzedam siewnik poznaniak, opryskiwacz 400, 12 m, ziemniaki jadalne, 602-197-424 Â&#x201E; Sprzedam siewnik zboĹźowy amazone D7 SUPER S, 608-751-315 Â&#x201E; Sprzedam skrzynki drewniane do jabĹ&#x201A;ek 25 kg, 698-637-648 Â&#x201E; Sprzedam sĹ&#x201A;omÄ&#x2122;, 721-866-661 Sprzedam ursus C360-3P, brony ciÄ&#x2122;Ĺźkie, Â&#x201E; 603-454-143 Â&#x201E; Sprzedam ziemniaki 3 t, 695-296-055 Â&#x201E; Sprzedam ziemniaki jadalne 667-135-110 Â&#x201E; Sprzedam ziemniaki jadalne i sadzeniaki, odmiana nikola, I odsiew, 61-4351-068 Â&#x201E; TalerzĂłwka szer. 180, Ĺ&#x203A;rutownik bijakowy, silnik 17,5 kW i 5,5 kW, felgi 14â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; ford mondeo, 603-330-472

â&#x20AC;&#x17E;Ogrody Alicjiâ&#x20AC;? #! 4 C ' ZakĹ&#x201A;adanie ogrodĂłw, RenowacjÄ&#x2122; istniejÄ&#x2026;cych ogrodĂłw, Nieszablonowe przycinanie krzewĂłw, Usuwanie samosiewĂłw i karczowanie terenu UsĹ&#x201A;ugi niszczarkÄ&#x2026;. Usl-393

Â&#x201E; Alpi-plus.gratka.pl wybĂłr domĂłw, dziaĹ&#x201A;ek, mieszkaĹ&#x201E;, zapraszamy do skĹ&#x201A;adania ofert, udzielamy pomocy przy kredytach. PrzyjeĹźdĹźamy do klienta!

Â&#x201E; 2 i 3 POKOJOWE MIESZKANIA DO WYNAJÄ&#x2DC;CIA OD 800 zĹ&#x201A;/mc www.niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; DO WYNAJÄ&#x2DC;CIA LOKAL 96 mkw ul. JANA PAWĹ A II www.niedzwiedzki.com 669-111-071

www.wrzesnia.info.pl

Me-078

Â&#x201E; Aktualne oferty: www.locum-wojciechowska. pl 602-757-779, 61-4366-341 Â&#x201E; Alpi-plus poszukuje dla klienta domu na wsi (wrzesiĹ&#x201E;skie), Pilne 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus sprzeda 1/2 bliĹşniaka na LipĂłwce 330.000, 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus sprzeda 2 pokojowe mieszkanie na wysokim parterze ul. Kutrzeby, 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus sprzeda b. Ĺ&#x201A;adne mieszkanie 78 mkw, 3 pokoje na KoĹ&#x203A;ciuszki, Okazja! 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus sprzeda dom ok. KosynierĂłw 320.000 lub wynajmie 1500 zĹ&#x201A;/m-c 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus sprzeda dom w SwarzÄ&#x2122;dzu 320.000, 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus sprzeda mieszkanie 50 mkw, 3 pokoje, Chwalibogowo, 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus sprzeda piÄ&#x2122;tro bliĹşniaka w Nekli, do remontu 118.000, 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus sprzeda Ĺ&#x203A;liczne 2 pokojowe mieszkanie w Bierzglinie, 105.000, 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus sprzeda Ĺ&#x203A;liczne mieszkanie 2 pok. w nowym dwupiÄ&#x2122;trowym bloku ok. Kutrzeby, 501-355-506

Â&#x201E; Sprzedam dom do wykoĹ&#x201E;czenia, 168/798 mkw, okolice WrzeĹ&#x203A;ni, BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci, 505-234-909 Â&#x201E; Sprzedam dom LipĂłwka, 600-712-534 Sprzedam dom Psary MaĹ&#x201A;e, 604-337-043 Â&#x201E; Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; 510-488-595 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; w Powidzu na budowÄ&#x2122; hotelu, pensjonatu, rezydencji, domu caĹ&#x201A;orocznego 400 m od jeziora powidzkiego na wzniesieniu. Powierzchnia do ustalenia, 506-566-828 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026;, Kostrzyn Wlkp., 601-864-117 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; w Marzeninie, piÄ&#x2122;kna okolica pomiÄ&#x2122;dzy lasami 1000 mkw, 1500 mkw, 3000 mkw, 506-566-828 Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; w Orzechowie, 61-4371-300 Â&#x201E; Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122;, Dominowo, 26 dziaĹ&#x201A;ek, 741-1641 mkw, 660-484-178 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane od 1200-1700 mkw, dobrze usytuowane, SoĹ&#x201A;eczno 38, 788-503-649 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane od 700 do 950 mkw w Nekli, 507-839-490 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane w Psarach MaĹ&#x201A;ych 603-337-048 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane w SokoĹ&#x201A;owie 2 km od WrzeĹ&#x203A;ni 55 zĹ&#x201A;/mkw. MoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; sprzedaĹźy na raty bez BIG, 506-566-828 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki w Gutowie MaĹ&#x201A;ym 663-243-471 Â&#x201E; Sprzedam grunt 6 ha ze zĹ&#x201A;oĹźami kopaniny- piasku (potwierdzonymi dokumentacjÄ&#x2026; z moĹźliwoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; wydobycia) moĹźe byÄ&#x2021; pod zabudowÄ&#x2122; siedliskowÄ&#x2026; w Piotrowice Ciosna k/SĹ&#x201A;upcy, 507-344-208 Â&#x201E; Sprzedam maĹ&#x201A;y dom, os. SokoĹ&#x201A;owskie 355 tys zĹ&#x201A;, 513-182-346 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe z wyposaĹźeniem, po remoncie II p. 50 mkw, 662-861-729 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 54 mkw, w bloku + garaĹź, ok. Ĺ&#x161;rody Wlkp., 660-123-993 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 47 mkw, dziaĹ&#x201A;ka 550 mkw w BiaĹ&#x201A;ym PiÄ&#x2026;tkowie, po kapitalnym remoncie, 602-658-516 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 55 mkw, 3 pok. 3 piÄ&#x2122;tro, 503-099-538 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe 85 mkw z osobnym wejĹ&#x203A;ciem i garaĹźem, 504-083-646 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie w Bieganowie w bloku, gotowe do zamieszkania, 609-254-919 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie w bloku, II piÄ&#x2122;tro, Bugaj, pow. 76 mkw, 785-918-163 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie w Chrustowie, 694-673-271 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie w KÄ&#x2122;bĹ&#x201A;owie, 65 mkw, po kapitalnym remoncie, moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; zamiany na domek do remontu, 602-658-516 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie wĹ&#x201A;asnoĹ&#x203A;ciowe, 604-862-602 Â&#x201E; WezmÄ&#x2122; w dzierĹźawÄ&#x2122; lokal handlowy 507-092-864 Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; mieszkanie 2 pokojowe, 666-914-278 Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; mieszkanie 2 pokojowe, III piÄ&#x2122;tro, winda, Kutrzeby 13B, 699-460-667 Â&#x201E; NOWOĹ&#x161;Ä&#x2020;! www.niedzwiedzki.com/ pano/23/ Â&#x201E; SPRZEDAM NOWY DOM NAD JEZIOREM W LIPNICY www.niedzwiedzki.com/pano/9/; 669-111-071 Â&#x201E; PRZYBORKI, NOWY FOLWARK, PSARY, GUTOWO MAĹ E, PODSTOLICE - DZIAĹ KI OD 650 mkw www.niedzwiedzki.com/pano/22/; www.niedzwiedzki.com/pano/16/; www.niedzwiedzki.com/pano/17/; 669-111-071 Â&#x201E; NOWIUTKI DOM NA LIPĂ&#x201C;WCE NA SPRZEDAĹť www.niedzwiedzki.com/pano/23/ 669-111-071 Â&#x201E; KAMIENICA W CENTRUM WRZEĹ&#x161;NI NA SPRZEDAĹť www.niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; 132 mkw â&#x20AC;&#x201C; SPRZEDAM LOKAL UĹťYTKOWY www.niedzwiedzki.com/pano/21/ 669-111-071 Â&#x201E; DUĹťY DOM Z WARSZTATEM NA SPRZEDAĹť www.niedzwiedzki.com/pano/14/ 669-111-071 Â&#x201E; BLIĹšNIAKI NA SPRZEDAĹť OD 319.000 zĹ&#x201A; www. niedzwiedzki.com 669-111-071

Rol-113

LOKALE I NIERUCHOMOĹ&#x161;CI

Rol-204

30 wrzeĹ&#x203A;nia 2011

Roz-1071

6

D 6311


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

30 wrzeĹ&#x203A;nia 2011

7

www.wrzesnia.info.pl

Â&#x201E; Bramy, pĹ&#x201A;oty, balustrady, 783-937-874 Â&#x201E; Brukarstwo, 603-784-126 Â&#x201E; Budowa domĂłw jednorodzinnych, tynkowanie, 660-446-092 Â&#x201E; CIEKNIE CI BALKON, kolorowa izolacja balkonĂłw i tarasĂłw na ĹźywicÄ&#x2122;, 667-945-206

Â&#x201E; Firma BHP i PPOĹť - szkolenia okresowe, ocena ryzyka zawodowego, ochrona przeciwpoĹźarowa, dozĂłr, dokumentacja powypadkowa, doradztwo, 792-022-542 Â&#x201E; HYDRAULIK 518-564-350Usl-417

tprojekty budowlane HPUPXF PSB[JOEZXJEVBMOF tÇ´XJBEFDUXBFOFSHF UZD[OFCVEZOLĂ&#x2DC;X tQS[FHMÇ&#x152;EZCVEZOLĂ&#x2DC;X tOBE[PSZ tJOOFVTÂ&#x2019;VHJtel. 883-592-588 (po 16-stej)

   !"#

  

NOWOĹ&#x161;Ä&#x2020;

KOMPLEKSOWE

trwaĹ&#x201A;a korekcja brwi metodÄ&#x2026; wĹ&#x201A;oskowÄ&#x2026;

INSTALACJE

Usl-406

rbotox rleczenie nadpotliwoĹ&#x203A;ci rkwas hialuronowy rpowiÄ&#x2122;kszanie ust rpeelingi lekarskie rcosmelan rlaseroterapia rporady dermatologiczne rleczenie trÄ&#x2026;dziku rpedicure medyczny rmezoterapia igĹ&#x201A;owa:

Â&#x201E; Kominki, 604-808-764 Â&#x201E; Mycie pomnikĂłw, 788-484-609 Â&#x201E; Profesjonalne ukĹ&#x201A;adanie kostki brukowej, granitu 723-201-357 Â&#x201E; Solidnie, uczciwie i dokĹ&#x201A;adnie posprzÄ&#x2026;tam mieszkanie, dom, 604-229-540 Â&#x201E; Sprzedam lodĂłwkÄ&#x2122; 600-467-577

62-300 WrzeĹ&#x203A;nia

POGOTOWIE REMONTOWE malowanie, gipsowanie, panele itp.

KARCHER

TANIO, 880-717-336

czyszczenie dywanĂłw i tapicerki

Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie pĹ&#x201A;ytek, malowanie, szpachlowanie, 695-511-629

wesel i imprez okolicznociowych Usl-054 Inn-486c

PRANIE DYWANĂ&#x201C;W I TAPICERKI

508 067 342 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia ul. Warszawska 33 www.karcher-wrzesnia.pl

tapicerowanych naprawa i odnawianie skĂłry

501-027-680

Â&#x201E; Oddam owczarka, 5-miesiÄ&#x2122;czny, za symbolicznÄ&#x2026; opĹ&#x201A;atÄ&#x2026;, 605-236-249 Â&#x201E; Producent sprzeda budy dla psĂłw 660-783-144 Â&#x201E; Sprzedam owczarki niemieckie dĹ&#x201A;ugowĹ&#x201A;ose, 888-258-466 Â&#x201E; Sprzedam srebrne baĹźanty, 61-4382-531 Â&#x201E; Sprzedam szczeniaki pudelki, 609-073-966 Â&#x201E; Sprzedam szczeniÄ&#x2122;ta maltaĹ&#x201E;cz yki, 600-277-819 Â&#x201E; Sprzedam szczeniÄ&#x2122;ta pekiĹ&#x201E;czyki 698-687-001 Â&#x201E; Sprzedam szczeniÄ&#x2122;ta pit bull do odbioru od 15 paĹşdziernika, 721-522-569 Â&#x201E; Ĺ&#x161;liczne sznaucery miniaturowe, 512-192-197 Â&#x201E; Yorki, ratlerki, 603-509-527

z siedzibÄ&#x2026; w Starczanowie k. Nekli

Reklamy na str. redakcyjne przyjmowane sÄ&#x2026; do Ĺ&#x203A;rody

do godz. 12:00

ModuĹ&#x201A;y pomiÄ&#x2122;dzy

ogĹ&#x201A;oszenia drobne przyjmowane sÄ&#x2026; do Ĺ&#x203A;rody

do godz. 17:00

TOWARZYSKIE Usl-409

Â&#x201E; Anka zaprasza 10-20; 883-099-817 Â&#x201E; Dyskretna brunetka zaprasza PanĂłw od 9.00 do 13.00, proszÄ&#x2122; dzwoniÄ&#x2021; caĹ&#x201A;y dzieĹ&#x201E;, 666-905-490

KSERO PrzewĂłz osĂłb â&#x20AC;&#x201C; BUSEM DO NIEMIEC, HOLANDII, BELGII

63/241-72-24, 600-503-953 w Niemczech: 0049-1794-395-584

cz-b A4: 0,20 zĹ&#x201A; A3: 0,35 zĹ&#x201A; kolor: A4: 2,50 zĹ&#x201A; A3: 5,00 zĹ&#x201A; ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14, WrzeĹ&#x203A;nia Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? tel. (61) 640-01-01

PozostaĹ&#x201A;e i ogĹ&#x201A;oszenia drobne do czwartku do godz. 13:30

- lider w branĹźy mebli tapicerowanych, ďŹ rma z wieloletniÄ&#x2026; tradycjÄ&#x2026;, zatrudniajÄ&#x2026;ca 750 osĂłb zatrudni osoby w nastÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cych zawodach:

tapicer stolarz krawcowa kierowcy kat. C+E OFERUJEMY stabilne miejsce pracy zatrudnienie na umowÄ&#x2122; o pracÄ&#x2122; wysokie zarobki moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; korzystania ze stoĹ&#x201A;Ăłwki zakĹ&#x201A;adowej i obiadĂłw moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; bezpĹ&#x201A;atnego dojazdu z i do pracy ZgĹ&#x201A;oszenia osobiste w dziale kadr od poniedziaĹ&#x201A;ku do piÄ&#x2026;tku w godz od 8.00 do 15.00 tel. 61 43-73-322 / 319 / 339 e-mail: kadry@matex-polstermoebel.com.pl

FABRYKA WSPORNIKĂ&#x201C;W EUR

NEPA

Sp. z o.o.

Otoczna 43, 61 633-47-34, 505-632-813tFNBJMOFQB!QPTUQM

zatrudni:

tNFDIBOJLBVUS[ZNBOJBSVDIV tQSBDPXOJLBQSPEVLDZKOFHP ww-182

Â&#x2021;

Pra-1404

Kom-024b

Fabryka Mebli

RENOWACJA MEBLI

ZWIERZÄ&#x2DC;TA

â&#x20AC;&#x201C; dowĂłz na miejsce â&#x20AC;&#x201C; TV w samochodzie â&#x20AC;&#x201C; licencja, peÂłne ubezpieczenie â&#x20AC;&#x201C; moÂżliwoĹ&#x201C;ĂŚ zabrania wiĂŞkszego bagaÂżu

tBMBSNZ tNPOJUPSJOHJ tTJFDJLPNQVUFSPXF tEPNPGPOZ tBVUPNPOJUPSJOHJ tNPOUBČ&#x2C6;BOUFO TBUFMJUBSOZDI tOBQSBXBMBQUPQĂ&#x2DC;X JTQS[Ç&#x2014;UV LPNQVUFSPXFHP

z uprawnieniami na wĂłzek widĹ&#x201A;owy

Pra-1458

Oprawa muzyczna

Â&#x201E; Wszelkie usĹ&#x201A;ugi budowlane i docieplenia, krĂłtkie terminy, 606-991-372 Â&#x201E; WykaĹ&#x201E;czanie wnÄ&#x2122;trz, elewacje i inne prace remontowe, 693-097-487 Â&#x201E; ZawiozÄ&#x2122; 8 osĂłb, 787-453-482 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; Jama Band 684-205-040 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny ARD, 608-330-529

Usl-372

Usl-404

DISC JOCKEY tel. 604-479-053 e-mail: deptula2@vp.pl

ELEKTRYCZNE:

Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi Ĺ&#x201A;adowarkÄ&#x2026; JCB2CX, Ĺ&#x201A;yĹźka + widĹ&#x201A;y + mieszalnik betonu, 663-381-781

tLBOBQBPE[Â&#x2019; tOBSPČ&#x2C6;OJLPE[Â&#x2019;tQVGB[Â&#x2019; tGPUFM[Â&#x2019;tEZXBO [Â&#x2019;N2

tel. 698-417-556

-profilaktyka przeciwzmarszczkowa - zapobieganie wypadania wĹ&#x201A;osĂłw -cellulit -rozstÄ&#x2122;py

Usl-336

tel. 61 670 98 89

Usl-172

e-mail: sklep@komputer-wrzesnia.com.pl

$ % & '' "(#

Â&#x201E; Hydraulik; autoryzowany serwis kotĹ&#x201A;Ăłw gazowych IMMERGAS, instalacje wod-kan-co-gaz, 600-718-495

QS[ZQÂ&#x2019;BUOZNQBSLJOHV 

tel. sklep 61 437-62-67, serwis 61 640-42-82 www.komputer-wrzesnia.pl

MEDYCYNA ESTETYCZNA

) 604-387-378

ul. Fabryczna 39/4

 

MakijaĹź permanentny oczu/ust/brwi

&&&&  )*

*C614<,"4 =4Â -1Â&#x201A;

-4= "1&NC7&C1q Q # Q W #

  tel. 61-436-06-87, 505-82-44-92

Kos-044

Usl-366

Â&#x201E; Dekarstwo, blacharstwo, papy termozgrzewalne, 605-663-440


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl Pra-1384

30 wrzeĹ&#x203A;nia 2011

Pra-1454

8

Fabryka Mebli Tapicerowanych Tombea Â&#x2020;6 9Â&#x2021;#Â&#x2C6;+

 Â&#x2030; STOMIL â&#x20AC;&#x201C; LIDER BRANĹťY MOTORYZACYJNEJ FIRMA NIEMIECKA Z SIEDZIBÄ&#x201E; W NEKLI

w zwiÄ&#x2026;zku z duĹźym rozwojem zatrudni na stanowisko:

zatrudni na stanowisko:

SPECJALISTA ds. CONTROLLINGU

OPERATOR

1PEMFHÂ&#x2019;ZCF[QPÇ´SFEOJP[BS[Ç&#x152;EPXJTQĂ&#x2DC;Â&#x2019;LJ Zadania:

AUTOMATĂ&#x201C;W TOKARSKICH

tUXPS[FOJFJXZLPOZXBOJFCJFČ&#x2C6;Ç&#x152;DZDIBOBMJ[ tTQPS[Ç&#x152;E[BOJFSBQPSUĂ&#x2DC;XĂśOBOTPXZDI tPQSBDPXBOJFQMBOĂ&#x2DC;XĂśOBOTPXZDI tQS[ZHPUPXBOJFLBMLVMBDKJ tLPOUSPMBLPT[UĂ&#x2DC;X tVE[JBÂ&#x2019;XQS[ZHPUPXBOJVCVEČ&#x2C6;FUVJLPOUSPMBKFHPXZLPOBOJB

Wymagania: tXZLT[UBÂ&#x2019;DFOJFLJFSVOLPXF tEPÇ´XJBED[FOJF[BXPEPXFOBQPEPCOZNTUBOPXJTLV tVNJFKÇ&#x2014;UOPÇ´Ç&#x17D;QSBDZX[FTQPMF 0GFSVKFNZDJFLBXÇ&#x152;JTUBCJMOÇ&#x152;QSBDÇ&#x2014; BUSBLDZKOFXZOBHSPE[FOJF SP[XĂ&#x2DC;K[BXPEPXZPSB[EPKB[E[8S[FÇ´OJJĆ´SPEZ8MLQ

Pra-1455

0GFSUZQSPTJNZLJFSPXBÇ&#x17D;QPEQPEBOZBESFT STOMIL SPĂ&#x201C;Ĺ KA z o.o., ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;ska 6, 62-330 Nekla tel. (61) 435-92-17 e-mail: m.serdynska@stomil.com.pl

Wymagania: twyksztaĹ&#x201A;cenie wyĹźsze o kierunku ekonomicznym, tNJOMFUOJFEPÇ´XJBED[FOJFOBQPEPCOZNTUBOPXJTLVXCSBOČ&#x2C6;Z QSPEVLDZKOFK NJMFXJE[JBOFXCSBOČ&#x2C6;ZNPUPSZ[BDZKOFK tPCTÂ&#x2019;VHBQSPHSBNĂ&#x2DC;X&YDFM 4"1 &31 tVNJFKÇ&#x2014;UOPÇ´DJPSHBOJ[BDZKOFJJOUFSQFSTPOBMOF TZTUFNBUZD[OPÇ´Ç&#x17D; EPLÂ&#x2019;BEOPÇ´Ç&#x17D; tCBSE[PEPCSB[OBKPNPÇ´Ç&#x17D;KÇ&#x2014;[ZLBOJFNJFDLJFHP t[EPMOPÇ´Ç&#x17D;BOBMJUZD[OFHPNZÇ´MFOJB

Firma oferuje: tBUSBLDZKOÇ&#x152;QSBDÇ&#x2014;XNJÇ&#x2014;E[ZOBSPEPXZN[FTQPMF tEPCSFXBSVOLJ[BUSVEOJFOJB tNPČ&#x2C6;MJXPÇ´Ç&#x17D;T[LPMFÇŠ ;BJOUFSFTPXBOFPTPCZQSPTJNZPQS[FTÂ&#x2019;BOJFBQMJLBDKJ UBLČ&#x2C6;FXKÇ&#x2014;[ZLVOJFNJFDLJN

OBQPEBOZBESFTNBJMk.kolodziejczyk@stomil.com.pl [EPQJTLJFNw$0/w %PQS[FTÂ&#x2019;BOFKPGFSUZOBMFČ&#x2C6;ZEPÂ&#x2019;Ç&#x152;D[ZÇ&#x17D;PÇ´XJBED[FOJF EPUZD[Ç&#x152;DFQS[FUXBS[BOJBEBOZDIPTPCPXZDI

STOMIL â&#x20AC;&#x201C; LIDER BRANĹťY MOTORYZACYJNEJ FIRMA NIEMIECKA Z SIEDZIBÄ&#x201E; W NEKLI

  ! " !  Â&#x160; ! }#V !|

}'  # 'W

! # ! #W

# ## Â&#x2020;Â&#x2C6;

Mile widziani studenci zaoczni i/lub $ #A4;0" &#'  A0&# #% B&#  $ CA!#&# ! # $#&" #0#A

#&A $AD% 4; $$#" ## &# #

&%Â&#x2039; ::

:0 (0&+**(FH**

Fabryka Mebli Tapicerowanych Tombea Â&#x2020;Â&#x2021;#Â&#x2C6;+ firma od 21 lat na rynku

poszukuje

Pra-1447

STOMIL â&#x20AC;&#x201C; LIDER BRANĹťY MOTORYZACYJNEJ FIRMA NIEMIECKA Z SIEDZIBÄ&#x201E; W NEKLI

szwaczek krojczych

Pra-1447a

(!  ) # #+

tapicerĂłw i pomocnikĂłw tapicerĂłw stolarzy i pomocnikĂłw stolarzy Oferujemy atrakcyjne warunki $#&" #0#A

 #&A $AD% 4;$ $#" ## &# # &%604 057 598, pn.-pt. 8.00-16.00

w zwiÄ&#x2026;zku z duĹźym rozwojem zatrudni:  

             ! "#"  #         

# $

TECHNOLOGA - OBRĂ&#x201C;BKA GUMY

Wymagania:

%"    & #"

tXZLT[UBÂ&#x2019;DFOJFNJOÇ´SFEOJFUFDIOJD[OF tEPÇ´XJBED[FOJFQSBLUZD[OF[[BLSFTVUFDIOPMPHJJXVMLBOJ[BDKJHVNZ tXJFE[BUFPSFUZD[OBOBUFNBUNJFT[BOFLHVNPXZDI tPCTÂ&#x2019;VHBLPNQVUFSB QSPHSBN"650$"%MVCQPEPCOF t[OBKPNPÇ´Ç&#x17D;UXPS[FOJBQSPDFTĂ&#x2DC;XUFDIOPMPHJD[OZDI tNJMFXJE[JBOB[OBKPNPÇ´Ç&#x17D;KÇ&#x2014;[ZLBBOHJFMTLJFHPMVCOJFNJFDLJFHP

poszukujemy kandydatĂłw na stanowiska:

0GFSUZ[EPQJTLJFNv5FDIOPMPHwQSPTJNZLJFSPXBÇ&#x17D;QPEQPEBOZBESFT

STOMIL SPĂ&#x201C;Ĺ KA z o.o., ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;ska 6, 62-330 Nekla tel. (61) 435-92-17 e-mail: m.serdynska@stomil.com.pl

KSERO

P.P.U.H. D746Â&#x2021;,<,

Â&#x160;7C1&*, ICJKLHN(*LOKCKC (A# %Q &# &S0 !0% &%QH*HOL++ONTH**VOH+*) &%W#XQYHF[L+OFOL)

cz-b A4: 0,20 zĹ&#x201A; A3: 0,35 zĹ&#x201A; kolor: A4: 2,50 zĹ&#x201A; A3: 5,00 zĹ&#x201A;

*714<&, vU=6,4 D1&N,C7* z uprawnieniami spawacza 0##\"$ K% 0

#(F)ON

z uprawnieniami kat: C+CE

ww-182

ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14, WrzeĹ&#x203A;nia Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? tel. (61) 640-01-01

#&" A! # &# Q

$%&'()*'()+4)9;<= ' (%! )  !> ) !     )# " )  

 )  )   )   "  $

Pra-1456a

0GFSVKFNZ DJFLBXÇ&#x152; J TUBCJMOÇ&#x152; QSBDÇ&#x2014; BUSBLDZKOF XZOBHSPE[FOJF SP[XĂ&#x2DC;K [BXPEPXZ

;   > ) !   ! # *+, 

.  #     / )  !(   )   # $ ;? > )  ) #   )"  !  ) * !5  #   #"$ ;   ! ? !   @AD  F  > G   >H I  4 JL MLNOPP<  >$%&'()*'()+4)9;<= % ! 

#    !(%* #    :

   .# "$;<$=$<> ? , ? ,$@ ABCC $==C/$


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

9

wp-003

30 wrzeĹ&#x203A;nia 2011

510-818-560 tVCF[QJFD[FOJB LPNVOJLBDZKOF0$"$//8

tVCF[QJFD[FOJBOBČ&#x2C6;ZDJF

667-302-903 tBLDZ[Bt7"5 tUÂ&#x2019;VNBD[FOJB tSFKFTUSBDKBBVU

Piotr Andrzej

)*+,-.-/0,12

;864#

Usl-416

kandydat na Senatora RP

YYYFQO[URT\GFCORN

EGPC

\ĂŁO 

<CRTCU\CO[FQUMQT\[UVCPKC\EGPQYGLQMC\LK M PC\CMWRY[OCT\QPGIQFQOWLWÄ&#x201C;\C \ĂŁDTWVVQ

t&  8 5"5 5 t&  8 5S 5 t* 8 # t*  8 5 t;( <@    ( >

t2 ,      >

t%  , ->  ( (>    tA 8 $A  '0 ) tA 8 tA 8 >  tA , 8   ,&  &   tU @ > > > ,- t2  > S   > 3  = 

FQO[YUKGMKGTMCEJ@QRRNtVGN


10

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

30 wrzeĹ&#x203A;nia 2011

ROLETY

DRAGON

zewnĂŞtrzne, wewnĂŞtrzne

Meble Kuchenne na wymiar

ul. Warszawska 27a

www.wrzesnia.info.pl

tel. 61

ALUZJE poziome pionowe

640-18-83

Siatki na owady

AGD do zabudowy

Z.U.H. ul. Ciszaka 35

czynne pn-pt 10.00-17.00; sob. 10.00-14.00

tel. 61 43-65-497; 510-272-212

HYDRAULIK Wrzenia ul. Przemysowa 1 tel./fax (61)4364846 Sklep Instalacyjny

Doradztwo â&#x20AC;&#x201C; sprzeda koty olejowe, gazowe instalacje z miedzi i tworzyw sztucznych grzejniki aluminiowe, pytowe, azienkowe wodomierze mieszkaniowe O zbiorniki na olej W wkady kominowe ze stali szlachetnej ST W kanalizacja sanitarna NA O armatura wodocigowa YK ceramika sanitarna W przydomowe oczyszczalnie ciekĂłw kinety kanalizacyjneBd-164f

Roz-707C

Bd-338aTechnika grzewcza i sanitarna

Paczkowo &'#' ""

! '#*+ /;"<"=%>?? @#;$$"%<%$? #B& ' !#'

rokna r drzwi rrolety ety rparapety r moskitiery r bramy garaĹźowe

SPRZEDA# HURTOWA I DETALICZNA

CFHI

Oferujemy korzystne warunki wspĂłpracy oraz atrakcyjne ceny Zapraszamy pon. pt. 7.00-16.00, sob. 7.00-13.00

.04,*5*&3:t30-&5:t30-&5,* SKLEP - ul. Malborska 15, WrzeĹ&#x203A;nia tel. 61 436 02 80

RYNNY

8S[FÇ´OJB VM1JBTUĂ&#x2DC;X UFM XXXTVQFSUIFSNQM FNBJMTVQFS!TVQFSUIFSNQM

Bd-280b

GiÄ&#x2122;cie blach na wymiar   

Bd-313

BiaĹ&#x201A;Ä&#x2122;Ĺźyce 55, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia tel. 604-417-553

0,/"t%3;8*t8*53:/:;1$8

t1$7t0$:/, t$:/,5:5"/

Bd-308

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. KiliĹ&#x201E;skiego 11 tel. (61) 435-08-21 malgorzataborowczak@wp.pl

.5=(:<

NAGROBKI,

2='2%1(

BLATY, PARAPETY

Ä&#x2C6;ZLHUNNäXMĂąF\ F]DUQDVRVQD NRSDQH

  ! "#$

608-240-688

Roz-1023

:U]HÄ&#x2C6;QLD 2JURGRZDD WHO

   Roz-1062

r0,/" r%3;8* r30-&5: r#3".:

e-mail: nowbudprim@nowbudprim.pl

atrakcyjne ceny krĂłtkie terminy

tPLOBJES[XJ17$CF[PÂ&#x2019;PXJPXZTZTUFN'PSJT tPLOB ES[XJPSB[GBTBEZBMVNJOJPXFXTZTUFNBDI 1PO[JP "MVQSPG tSPMFUZ[FXOÇ&#x2014;US[OFTZTUFN"MVQSPG #FDMFWFS tSPMFUZXFXOÇ&#x2014;US[OFNBUFSJBÂ&#x2019;PXFĂśOF[KB tQBSBQFUZXFXOÇ&#x2014;US[OF[LPOHMPNFSBUV NEG QDW ESFXOP QPTUGPSNJOHV tQBSBQFUZ[FXOÇ&#x2014;US[OF[BMVNJOJVN TUBMJ tCSBNZHBSBČ&#x2C6;PXFTFHNFOUPXF VDIZMOF tNPTLJUJFSZ tPLOBJOXFOUBSTLJF

0,/"r%3;8*r1$7*"-6.*/*6.

Bd-297

Nasza oferta:


30 wrzeĹ&#x203A;nia 2011

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

SALON MODY :U]HyQLDXO.DOLVNDWHO

11

ELKA

ZZZVDORQPRG\HONDSO

SRQSWVE :QDV]HMRIHUFLH]QDMG]LHFLH3DĂ?VWZR NLONDW\VLĂ&#x2020;F\DUW\NXÂ?Ă?Z]QDQ\FKPDUHN          

.DWDORJILUP]QDV]HMRIHUW\ s%<720s3,(55(&$5',1s/$9$5' s:,//6225s:ÂŻ/&=$1.$s.$6725 +$11$s9,729(5*(/,6s7(5(6$.23,$6

0RGDyOXEQD Skl-590a

Zapraszamy: 9.30-17.30 sobota 9.00-13.00

WERSALKA JOLA w cenie 490 zÂł

Me-098c

WERSALKA WERONA 600 00 zÂł zÂł w cenie cenie 6

Sklep ABC dla domu Fabryczna 19, tel. 61 4366-642 OKUCIA BUDOWLANE hurt-detal  samozamykacze  

 OKUCIA MEBLOWE hurt-detal

 

DRZWI SUWANE

  ROLETY  LISTWY  OKAPY KUCHENNE

Skl-598a

KARNISZE 

Bd-305a


12

Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (61) 436-52-70

30 września 2011

www.wrzesnia.info.pl

DWOREK ZACISZE

79#)#\OKCPCRWPMVW RT\[LOQYCPKCQIãQU\Gý

26.11 br. godz.19.00  

ZAPRASZAMY NA

Y0GMNK

OBIADY RODZINNE

0QY[CFTGU

Zestaw obiadowy (drugie danie) 

WOLNE TERMINY

ZAPRASZAMY pn.-pt. 7.00-17.00 sob. 7.00-14.00

WN%JQRKPC

NA KOMUNIE 2012 r.

Nekla, ul. Wiosny Ludów 2

604-078-371, 61-4389-072

61-43-86-130, 697-660-094

5MNGR%JGOKE\PQ&TQIGT[LP[

 

CK$4 0#$ % !#% $0 & ! &A! " # # !$4" ^_

7#W #  )#}  Š! 6 #

 < #‘ $ # # `F""$ # # `FFK#A#g &#% $# ! & #A &! 4 q #% vq #AA&!A'&!g$ &# O*A $ #x^ # $ A !$# D !g! %$ A 0 $ !A! %$ !g "! !A # !g # ! 0#! $! &#B!g $ 0A! C4" # A! 0 $ #$ g"$ ! &$ $ # # ##% $# #A#gqA#B 0$ "$ # #;! %$ 0 $ A #0$ A ' &! "$ # 0 $ 4 % #% !g A ! #% ^ D # 0$ A ' &!  ! A $ #x^K$4 K0$!0#" #D" '!$ & $B #A $# & # &A &!# &! & # "$ # # #g## &$4" !A Y'& 0# A '! $ &$ #[ # &# D 4" B 0# #% B !&&AC & # " # &! $B!g4" % #% &^ A $ #x!$^D !g0$!$! &#% '  0 "$ % $&#$#BB g$$! &4 B_ &A0"&!g0$$C0$" $ ;#A#g #A &! 4 q #% &$'"$ $## #D# # 0^ 0#! A $ #x^ # $# &!& A%A# &! $# " # $ 4" #% #%  '\UHNWRU2±URGND3RPRF\6SRãHF]QHM ZH:U]H±QL Anna Prusak

UWAGA!!!   0DV]ILUPÆF]\MHVWHyUROQLNLHP"1LHPD]QDF]HQLD -H›HOLFKFHV]VNRU]\VWDÂ]GRILQDQVRZDQLDXQLMQHJRLE\ÂSLHUZV]\PNWÏU\VLÆRZV]\VWNLPGRZLH WR]DG]ZRÍLXPÏZVLÆOXERGUD]XSU]\MG|GRQDV

  "506 134 064 $ "512 206 600

%& '()*+,"-. /% 7    899:

']LDDQLDPR›OLZHGRXUXFKRPLHQLDSU]H]$5L05 ZQDV]\PZRMHZÏG]WZLH]352:MHV]F]HZW\PURNX

;/ < ;=' / < ;9'  

><

$/'  > ;  < ?

5RO

Roz-1070

tNBUFSJB’ZCVEPXMBOF tDIFNJBCVEPXMBOB tNBUFSJB’ZJOTUBMBDZKOF tGBSCZ tOBS[ǗE[JB tPQB’ tQBT[F

+8572:1,$ 0$7(5,$ã±: %8'2:/$1<&+ 6.ã$'23$ã8 U, > . W  . 3 "438:S5

A  t (   > t   & &

;863

Bal Andrzejkowy

Bd-346

BIERZGLINEK


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

Rol-200

30 wrzeĹ&#x203A;nia 2011

www.wrzesnia.info.pl

13

AGROCHEST Sp. z o.o. PUNKT WRZEĹ&#x161;NIA UL. KOLEJOWA 10, 62-300 WRZEĹ&#x161;NIA tXS[FTOJB!BHSPDIFTUQM 1SBHOJFNZ[BPGFSPXBÇ&#x17D;1BÇŠTUXVXTUBÂ&#x2019;FKPGFSDJF OBTUÇ&#x2014;QVKÇ&#x152;DFQSPEVLUZJVTÂ&#x2019;VHJ

Agrochest sp. z o.o. ul. Cmentarna 13 62-025 Kostrzyn tel. (61) 818 88 88 tel. (61) 818 86 66 fax. (61) 817 88 58

NIP 777-26-76-706 biuro@agrochest.pl www.agrochest.pl

Nawozy azotowe w tym RSM, fosforowe, potasowe, wieloskĹ&#x201A;adnikowe, mikronawozy Ĺ&#x161;rodki ochrony roĹ&#x203A;lin Sznurek rolniczy, folie kiszonkarskie, siatki do prasy, wapno, pasze MateriaĹ&#x201A; siewny zbóş, rzepaku, kukurydzy, traw Skup pĹ&#x201A;odĂłw rolnych Doradztwo rolnicze UsĹ&#x201A;ugi transportowe

Punkt Pyzdy

VM8S[FTJÇŠTLB 1Z[ESZ UFM 

Punkt CotoĹ&#x201E; $PUPÇŠ 3PHPXP UFM 

Me-112

Centrala


14

30 września 2011

Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

30 wrzeĹ&#x203A;nia 2011

www.wrzesnia.info.pl

15

OĹ&#x203A;rodek Szkolenia KierowcĂłw

kat. A, A1, B

Edu-333

Kos-049

NAUKA JAZDY DOJAZD PO KURSANTA tel. 601-85-98-98

Biuro Podróşy i UbezpieczeĹ&#x201E; GROMADA

FUNDACJA  WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Opieszyn 8 (obok Biedronki) tel. (61) 436-16-42, kom. 609-896-349

WYCIECZKITROPIKALNA WYSPA 12.11.2011 BERLIN KIERMASZ Ĺ&#x161;WIÄ&#x201E;TECZNY 10.12.2011

 !   "#"

WYJAZDY Z WRZEĹ&#x161;NI

POLECAMY TAKĹťE 8:$*&$;,**8$;"4: ;"(3"/*$;/&-"45.*/65& 563$+"t(3&$+" '3"/$+"**//& Edu-353

   $"$#$!%   509-154-254

Roz-1076

t#*-&5:"650,"308& t#*-&5:-05/*$;& t6#&;1*&$;&/*"8:+";%Âť8 ;"(3"/*$;/:$)

6#&;1*&$;&/*"0$"$%0.:.*&4;,"/*"

/"+4;&34;"0'&35"

Edu-112a

OĹ&#x161;RODEK SZKOLENIA KIEROWCĂ&#x201C;W

ul. KiliĹ&#x201E;skiego 9, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia

ZAPRASZA od 4 paĹşdziernika 2011 r. dzieci z rocznikĂłw 2008, 2009 i 2010 do udziaĹ&#x201A;u w zajÄ&#x2122;ciach adaptacyjnych organizowanych w ramach Misiowego Klubu Przedszkolaka t;BKÇ&#x2014;DJBPECZXBÇ&#x17D;CÇ&#x2014;EÇ&#x152;TJÇ&#x2014;XLBČ&#x2C6;EZwtorek i czwartek w godz. od 15:30 do 17:30 t0QÂ&#x2019;BUB[BVE[JBÂ&#x2019;X[BKÇ&#x2014;DJBDIXZOPTJ20,00 zĹ&#x201A;/dzieĹ&#x201E; Organizowane zajÄ&#x2122;cia majÄ&#x2026; pomĂłc dziecku w przygotowaniu go do podjÄ&#x2122;cia roli przedszkolaka, a takĹźe byÄ&#x2021; formÄ&#x2026; spÄ&#x2122;dzenia czasu z rĂłwieĹ&#x203A;nikami. WiÄ&#x2122;cej informacji w sekretariacie - tel. 61/436-28-49; 608/344-677 lub na stronie: www.misuszatekwrzesnia.pl

ZESPĂ&#x201C;Ĺ SZKĂ&#x201C;Ĺ STOWARZYSZENIA OĹ&#x161;WIATOWCĂ&#x201C;W POLSKICH 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Kaliska 2, bl. B

LIGA OBRONY KRAJU OĹ&#x203A;rodek Szkolenia KierowcĂłw we WrzeĹ&#x203A;ni przy ul. SĹ&#x201A;owackiego tel. 61 4360-291, tel. kom. 500-135-439 w godz. 7-18, w soboty 7-13

PRZYJMUJE KANDYDATĂ&#x201C;W DO SZKĂ&#x201C;Ĺ ZAOCZNYCH

NA ROK SZKOLNY 2011/2012

OGĹ ASZA ZAPISY NA KURS PRAWA JAZDY kat. A, B, C, T, E-B, E-C, D

SZKOĹ Y POLICEALNE takĹźe bez matury:

PROMOCYJNA CENA na kat. A, B, C, CE WYKORZYSTAJ OKAZJÄ&#x2DC; ! OTWARCIE KURSU: 10.10.2011 r. godz. 16.30 CZAS TRWANIA KURSU 4-6 TYGODNI

&EVB

t1PMJDFBMOF4UVEJVN,PTNFUZD[OFMBUB t1PMJDFBMOF4UVEJVN#)1 SPLV t1PMJDFBMOF4UVEJVN3PMOJD[FMBUB

Edu-345

t-JDFVN0HĂ&#x2DC;MOPLT[UBÂ&#x2019;DÇ&#x152;DFQPHJNOB[KVNMBUB t6[VQFÂ&#x2019;OJBKÇ&#x152;DF-JDFVN0HĂ&#x2DC;MOPLT[UBÂ&#x2019;DÇ&#x152;DF QP[BTBEOJD[FKT[LPMF[BXPEPXFKoMBUB *OGPSNBDKJVE[JFMBJLBOEZEBUĂ&#x2DC;XQS[ZKNVKFTFLSFUBSJBUT[LPÂ&#x2019;ZD[ZOOZ PEQPOJFE[JBÂ&#x2019;LVEPQJÇ&#x152;ULVXHPE[PE EP UFMÍ&#x192;

Roz-1059

   godz. 19.30 UCNC91-ħTQFCIQF\

VGN YYYFNC\FTQYKCKWTQF[PGV

OSK Andrzej GoliwÄ&#x2026;s

NAUKA JAZDY kat. A i B szkolenia uzupeĹ&#x201A;niajÄ&#x2026;ce

tel. 604-918-912 0^ "$ % #^ % $!g {

 # %# $!x #`

0 #"#" 0$"#D!Q

CV W)#  ) I !! " 4; #A#XL*F*AAA# D!# 

 &# &"$ "`**(F`** &%HFW)N+N(*F` H*O()L*()OFH*V(`OO()O*

Gwarantujemy: tXZTPLPXZLXBMJĂśLPXBOÇ&#x152;LBESÇ&#x2014;

SZKOĹ Y PONADGIMNAZJALNE

Wszystkie szkoĹ&#x201A;y posiadajÄ&#x2026; uprawnienia szkĂłĹ&#x201A; publicznych.

AEROBIK

$(VV)

â&#x20AC;&#x17E;MiĹ&#x203A; Uszatekâ&#x20AC;?

Relax GALERIA ZDROWIA I URODY

Edu-234

Przedszkole Niepubliczne

tel.: 605-311-712

Edu-352

Edu-356

Jazdy w Poznaniu i w Koninie

t[BKÇ&#x2014;DJBUFPSFUZD[OF tEPT[LPMFOJB tLPNQVUFSEPEZTQP[ZDKJLVSTBOUĂ&#x2DC;X tNPČ&#x2C6;MJXPÇ´Ç&#x17D;LPS[ZTUBOJB[QMBDVNBOFXSPXFHP tCBEBOJBMFLBSTLJFOBNJFKTDV tSBUZ

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Przyjmujemy zapisy na szkolenie okresowe kierowcĂłw oraz operatora wĂłzka widĹ&#x201A;owego

plakatĂłw A3 tel. 61 437 49 57 W 2 GODZINY*

%&'

* z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

Roz-743

tT[PQPHBSBČ&#x2C6;PQPXN2 Y N tT[PQPHBSBČ&#x2C6;[D[Ç&#x2014;Ç´DJÇ&#x152;BENJOJTUSBDZKOÇ&#x152;JQPNJFT[D[FOJFN TPDKBMOZNPSB[PEE[JFMPOÇ&#x152;LPUÂ&#x2019;PXOJÇ&#x152;$0 PÂ&#x2019;Ç&#x152;D[OFKQPXJFS[DIOJN2 Kontakt: biuro ksiÄ&#x2122;gowoĹ&#x203A;ci SpĂłĹ&#x201A;dzielni w godz. 8.00-16.00, tel. 61/4383-416, 501-774-782, 609-755-450

GABINET STOMATOLOGICZNY, ul. HARCERSKA 10 Lek. stom. Ewa Thomas- Zaremba

Lek-249b

SpĂłĹ&#x201A;dzielnia KĂłĹ&#x201A;ek Rolniczych w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu, ul. PaĹ&#x201A;czyĹ&#x201E;ska 7

wydzierĹźawi pomieszczenia w ZakĹ&#x201A;adzie Mikuszewo:

www.wrzesnia.info.pl

Oferujemy: r bezpatne przeglÄ&#x2026;dy i porady r bezbolesne leczenie zachowawcze w miĹ&#x201A;ej atmosferze r stomatologia estetyczna r wybielanie zÄ&#x2122;bĂłw w 30 min. r uzupeĹ&#x201A;nienia protetyczne (korony porcelanowe, mosty, protezy) r chirurgia Gabinet czynny: pn., Ĺ&#x203A;r., czw. w godz. 900-1700; wt., pt. w godz. 800-1600

tel. 61 4363-533

MoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; rejestracji telefonicznej

Gabinet Lekarski POONICTWO â&#x20AC;&#x201C; GINEKOLOGIA USG â&#x20AC;&#x201C; sonda brzuszna i pochwowa

Katarzyna CzĂŞstochowska spec. ginekolog poonik WrzeĹ&#x201C;nia ul. KiliĂąskiego 4 wtorki i czwartki od 16.00 Rejestracja tel. 602 177 154 i 4360 102

Gabinet Lekarski WrzeĹ&#x201C;nia, Batorego 4a lek med. Adam Fundowicz â&#x20AC;&#x201C; radiolog, internista - USG, peÂłen zakres badaĂą, obrazowanie przestrzenne, kolor - doppler, przepÂływy mĂłzgowe i koĂączynowe (Âżylaki, tarczyca, jama brzuszna), serce - echo

pištek od 11.40

Rejestracja w godz. 9.30-17.00 61 / 436 09 35

GABINET STOMATOLOGICZNY lek. dent. Irena PanieĹ&#x201E;ska-Tupaj chirurg stomatolog tel. 601-696-800

przyjmuje pn.-pt. (z wyjÄ&#x2026;tkiem Ĺ&#x203A;rody) 16.30-22.00

i prywatnie

lek. dent. Nina Tupaj-Grzelak tel. 792-944-752 Lek-243a

specjalista urolog

Hanna Bryk Pospiech

< #+ ) # 

C 6Â&#x160;1&7D1- 97 9 Rejestracja telefoniczna nr 61/4365740 lub 604 759 490 W : ;>

â&#x20AC;?PROVITALMEDâ&#x20AC;? ) q#) + ; Â&#x160; #Â&#x2014; Rejestracja tel.:+48 600-667-470 lub www.provitalmed.pl

Leczenie zachowawcze i operacyjne 0g$#A$ 0 &#&!  #$B"^0 !g2

.............................................

Q badania profilaktyczne % $ (0 D $ Q diagnostyka i leczenie

0 " 4 0#& 

%ÂŻ/(.5ÂŚ*2683$ ,2'.5ÂŚ*26832:(

- podstawowe i specjalistyczne badania nasienia ( $$ ^ ## #% $#$! # A  Dx 

6.87(&=1( /(&=(1,(

Q zabiegi wspomagania rozrodu - przygotowanie do zabiegu "in vitro" Y$#0 " #0$# & [ - unasiennianie domaciczne

Lek-319

()*&*+/:();+ "<' => "?=&@A>&@>B

 , *

Lek-304

# $ #  # %&'! 

Prywatny Gabinet Urologiczny

lek.med. $UWXU%U]\FKF\ tel. 601 77 24 23 www.nastawianiekregoslupa.pl

POĹ OĹťNICTWO I GINEKOLOGIA spec. W. Kwiatkowski

   601-646-616

-HVLHÄ&#x2022;WRQDMOHSV]DSRUD QDOHF]HQLHWUÄ&#x2020;G]LNXEOL]Q LSODPSLJPHQWDF\MQ\FK

USG: poĹ&#x201A;oĹźnicze, przezpochwowe i piersi PrzyjÄ&#x2122;cia: wtorki, czwartki 15.00-17.00 ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;ska 3, WrzeĹ&#x203A;nia 0606-312-327

Lek-221

#   #  # "  

Prywatny Gabinet

q#)W #;Â&#x160;V# 

P

     ! "#$ % 

5=8¢3$/(1,( :0,187

UWAGA!!! JESIENNA PROMOCJA!!! ()*+% %  #%, ./2 35 7

8 9 %:::

-(67(k$/(5*,.,(0 32.21$-$/(5*,ÂŚ tNFUPEBCJPSF[POBOTV BQBSBU#*$0. tUFSBQJBCF[CPMFTOBJCF[JOXB[ZKOB tFMJNJOBDKBHÂ&#x2019;PEVOJLPUZOPXFHP tUFTUZBMFSHJD[OFJUFSBQJBPED[VMFOJPXB tSFXFMBDZKOBTLVUFD[OPĹžĹ&#x2014;EP *OGPSNBDKBJ[BQJTZ tel. 61/426 49 36

Roz-275a

:Ă&#x2C6;*,(/32/6.,

Lek-320

 &CCD

przyjmuje pn. 9.00-15.00, sob. 11.00-17.00 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Prusa 5, tel. 61-4377-987

Kos-048

idĹş na skrĂłty

Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skichâ&#x20AC;?, ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14, tel. 61 640-01-01, portal@wrzesnia.info.pl

30 wrzeĹ&#x203A;nia 2011

wrzesnia.info.pl najszybsze ĹşrĂłdĹ&#x201A;o informacji

16

tel. kom. 509 433 043


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

Wrzenia, ul. Sdowa 6, tel. 61 436-78-32, www.primadent-wrzesnia.eu Poradnia Poradnia Poradnia Poradnia Poradnia

PROTEZY EXPRESOWE NAPRAWY PROTEZ, SZYNY DO WYBIELANIA ZÄ&#x2DC;BĂ&#x201C;W

od od od od od

pon. pon. pon. pon. pon.

do do do do do

W  "#$%&' ( )''*+/4*)5&

sobota wtorek czwartek

10.00-12.00 16.00-19.00 9.00-11.00

STOMATOLOGIA

lek. med. Henryk GĂłrniak

â&#x20AC;˘ Poradnia Stomatologii OgĂłlnej â&#x20AC;˘ Poradnia Ortodontyczna â&#x20AC;˘ Poradnia Paradontologiczna

Lek-268a

Specjalista pediatra chirurg dzieciÄ&#x2122;cy PrzyjÄ&#x2122;cia codziennie po uzgodnieniu telefonicznym. 61 4362 989, 603 561 420

 Leczenie zachowawcze, stomatologia estetyczna, Chirurgia Stomatologiczna: zabiegi w znieczuleniu miejscowym, Protetyka: - protezy zĂŞbowe caÂłkowite, natychmiastowe, protezy szkieletowe, - korony i mosty porcelanowe, protezy bezklamrowe, Ortodoncja: aparaty ortodontyczne ruchome i staÂłe, Rentgen zĂŞbĂłw

Rejestracja od poniedzia³ku do pištku w godz. 8.00-18.00

GABINET LEKARSKI

HIPOKRATES

lek. med. Katarzyna Kostrzewska

ul. WaryĹ&#x201E;skiego 6c, WrzeĹ&#x203A;nia

62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. SĹ&#x201A;owackiego 62

GABINET STOMATOLOGICZNY

Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne

41&$+"-*45"$)03Âť#1Â&#x152;6$t*/5&3/*45"

VITADENT

lek. dent. Anita Orchowska-Cebularz od pn. do pt. 1700-2000 tel. 696 779 712 lek. dent. Marcin Cebularz pn./wt./pt. 1000-1400!$BB00-1400 tel. 698 673 118

Zabiegi w powiÄ&#x2122;kszeniu! PeĹ&#x201A;en zakres Ĺ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E;

przyjÄ&#x2122;cia: poniedziaĹ&#x201A;ek i Ĺ&#x203A;roda od 16.00 rejestracja telefoniczna - 790-782-702 BADANIE KIEROWCĂ&#x201C;W

Lek-225e

DENTHAL Gabinet Stomatologiczny lek. dent. Halina Olejniczak-Wiszniewska

 &6''*&+'' &6''*&5'' 8 &'''*&9''

â&#x20AC;&#x17E;digi LABâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; APARATY SÂŁUCHOWE, pon. 11.00-17.00, pt. 10.00-15.00

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Fromborska 27

przyjmuje pn., wt., czw. 15.00-21.00, w soboty po uzgodnieniu

lek. stom. specjalista ortodonta

pt. pt. pt. pt. pt.

lek. dent. Piotr Wiszniewski przyjmuje w Ĺ&#x203A;rody 15.00-21.00 WrzeĹ&#x203A;nia, Plac Ĺ&#x161;w. StanisĹ&#x201A;awa 1 (wejĹ&#x203A;cie obok Veritasu w podwĂłrze)

tel. 602-830-899 PeĹ&#x201A;en zakres usĹ&#x201A;ug: nowoczesne, precyzyjne leczenie kanaĹ&#x201A;owe przy uĹźyciu mikroskopu KAPS oraz wypeĹ&#x201A;nianie kanaĹ&#x201A;Ăłw metodÄ&#x2026; termicznÄ&#x2026;, leczenie dorosĹ&#x201A;ych i dzieci; protetyka: korony, mosty, protezy ruchome; piaskowanie zÄ&#x2122;bĂłw; leczenie chorĂłb przyzÄ&#x2122;bia; chirurgia, implanty, wĹ&#x201A;asne RTG cyfrowe www.denthal.pl

profilaktyka, wybielanie zÄ&#x2122;bĂłw stomatologia estetyczna chirurgia implantologia specjalistyczne leczenie kanaĹ&#x201A;owe pod mikroskopem protetyka schorzenia przyzÄ&#x2122;bia ortodoncja â&#x20AC;&#x201C; aparaty staĹ&#x201A;e wszystkie rodzaje RTG stomatologicznych â&#x20AC;&#x201C; bez skierowaĹ&#x201E;. Zaprasza od poniedziaĹ&#x201A;ku do piÄ&#x2026;tku 9.00-21.00 Rejestracja 61-436-72-48, 507-117-063

$F" B.! $G / ^'*=*'H_`NMfgMqOJJg

GABINET STOMATOLOGICZNY

DEPILACJA LASEROWA

lek. stom. ogĂłlnej

NAJSKUTECZNIEJSZY SYSTEM TRWAĹ EGO USUWANIA ZBÄ&#x2DC;DNEGO OWĹ OSIENIA

PAWEÂŁ KRUPKA WRZEĹ&#x2019;NIA ul. LAZUROWA 2 tel. 61 436-35-66,

LASER DIODOWY MEDIO STAR

Os. LipĂłwka

pn, wt, czw, pt 1500â&#x20AC;&#x201C;1900 Lek-315

NOWOĹ&#x161;Ä&#x2020;!!! LASER VARILITE

Prywatny

!"#$%#&' Opieki Zdrowotnej â&#x20AC;&#x17E;SPECIMEDâ&#x20AC;?

Dr med. Ĺ ukasz Borucki www.orl-centrum.pl

()*+,, -"./#0,.$/(01+(*23*1,4/)1

 T ! . 

BADANIA SĹ UCHU poniedziaĹ&#x201A;ek 14:00 - 18:00

Lek-276a

wtorek 13:00 - 17:00 Ĺ&#x203A;roda 9:00 - 13:00 piÄ&#x2026;tek 11:00 - 15:00

 

#! ) . $ 

  31313 611 1 $ 

BEZPĹ ATNE WrzeĹ&#x203A;nia, Med+Reh ul. SĹ&#x201A;owackiego 42

GABINET LEKARSKI

JK(NQR &FCQJE $ -  ! $ /

tel. kom. 509 241 817

WrzeĹ&#x203A;nia, SPECIMED

E 5 9+  .. F/ $ !  57 . ,! - 0 75 . $ .  7 7 0 $. + G$ 4 0 57 G$   5 G4. 0 $  .  0 5 +  .+

       

    

        !!"#$!!% "!!"#&'!

VM0QJFT[ZOt/08:"%3&4

Tel. 61 437 05 87

Lek-229a Lek-227c

Poradnia Medycyny Pracy

Gabinet

Laryngologiczny

ZAMYKANIE NACZYĹ&#x192; NA TWARZY I KOĹ&#x192;CZYNACH DOLNYCH, USUWANIE PRZEBARWIEĹ&#x192;, FOTOODMĹ ADZANIE Informacja, rejestracja: AMIKA, ul. PiastĂłw 16, tel. 61-4379-999

Lek-300

Lek-235c

Rejestracja 600-601-035 pon. 10.00-17.00, wt. 9.00-14.00 Ĺ&#x203A;r. 8.00-16.00

czynna czynna czynna czynna czynna

Dermatologiczna lek. med. A. Bednarek, Choroby tarczycy dr med. E. Schneider, Okulistyczna lek. med. H. Waliszewska,

Lek-317

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. KiliĹ&#x201E;skiego 14 poniedziaĹ&#x201A;ek - Ĺ&#x203A;roda GABINET PRYWATNY - czwartek, piÄ&#x2026;tek NFZ

zdrowia psychicznego neurologiczna laryngologiczna logopedyczna stomatologiczna

PORADNIE PRYWATNE

Gabinet Lekarski

Specjalista ChorĂłb Oczu Klaudia StefaĹ&#x201E;ska-GĂłral

Zofia GĹ&#x201A;adych

PORADNIE SPECJALISTYCZNE â&#x20AC;&#x201C; BEZPÂŁATNE

tel. 061 4366-328, 0608-590-821 czynna: pn. 16.00-18.30 Ĺ&#x203A;roda, piÄ&#x2026;tek, sobota 9.00-12.00 czw. 10.00-14.00, 16.00-18.30

OKULISTYKA

PORADNIA ORTODONTYCZNA

NZOZ

ul. Culica 2d/26

17

Lek-295

PRACOWNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ tech. dent. Lidia Kumecka

www.wrzesnia.info.pl

Lek-278

30 wrzeĹ&#x203A;nia 2011

Gabinet Leczenia Nerwic

Lek-286c

Lek. Gerard WilczyĂąski

Specjalista otolaryngolog WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Ciszaka 26 poniedziaXek i czwartek 16.00 â&#x20AC;&#x201C; 17.00 rejestracja telefoniczna 61 436-51-64, 602-664-925

GABINET INTERNISTYCZNO-HOMEOPATYCZNY WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Paderewskiego 50a

Waldemar KieÂłczewski

Dr nauk medycznych DANUTA MIKOAJEWSKA

Sienkiewicza 12 WrzeĹ&#x201C;nia pt. 15.00-16.00

Specjalista chorĂłb wewntrznych Specjalista medycyny rodzinnej Czynne pon. - czw. TYLKO PO REJESTRACJI TELEFONICZNEJ

tel.: 61 436 30 24


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

r$*4'03.08"/: r,3;&8:-*ĆŻ$*"45& r*(-",* r3ÂśÇ&#x192;&

     

Ĺ&#x203A;p. Ryszarda KaĹşmierczaka      

    

Gospodarstwo SzkĂłĹ&#x201A;karskie

Szemborowo 43

  

tel. 512-221-134, 63-2759-036

NAGROBKI () * $

61/4382-236 695-193-415

Roz-1045

30 wrzeĹ&#x203A;nia 2011

CENTRUM DORADZTWA PHU AGROFINANSE

Januszowi Kupczakowi

%!$F # BB. /H  ;

 

 Mamy

)Pisanie Biznes PlanĂłw )Kredyty hipoteczne, kredyty bez BIK, kredyty preferencyjne )& I NÂ&#x20AC;A 

 !    !  " #$%

DELTA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo  .,$@$;C$A= $>B> /@" ' A: *JAJ+?

F$ $ $?,  & M ,  %! $ %  N O;PC %! 

      #  #"   Q"   " # #  C=SB;OCS;CNS;CNSCCS;CCS; C;S;CBS;C;S * A$ %" * :    * #"@ ' A$, B $B # $=PBO  # >PBN 5   

# 5   # *  ;B  # # $ Burmistrz Miasta i Gminy Nekla Karol Balicki

Psary MaĹ&#x201A;e, ul. Budowlana 10 508-100-117, 508-100-008 tel. 61 436-77-70, fax. 61 436-03-26

EKOGROSZEK POLSKI

PLAST

termel@termel-sc.com.pl

www.termel-sc.com.pl

WÄ&#x2DC;GIEL KAMIENNY, BRUNATNY, MIAĹ , DREWNO OPAĹ OWE, BRYKIET RECORD Z WÄ&#x2DC;GLA BRUNATNEGO

Roz-1063

;Â&#x192; Â&#x192;      

Roz-872

tel. 662 272 732, 61 640 0324

Usl-398

18

BRAMY ROKU

Szosa Witkowska 13a 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia

KOMPLETNE Z NAPÄ&#x2DC;DEM I PILOTEM

tel. 61 436-64-19

Bogdan Nawrocki 61 4386-137, 605-295-971

tNPOUBČ&#x2C6;tTFSXJT

KAMIENIARSTWO :LHUFHQLHRWZRUĂ?ZZEODWDFKs0\FLHQDJURENĂ?Z

OGRODZENIA PANELOWE

FIRMY Kre-247

1HNOD.RVLĂ?VNLHJR

Roz-315a

PHWRGÂ&#x2022;FLyQLHQLRZÂ&#x2022;s:\VWDZDQDJURENĂ?Z

:U]HÄ&#x2C6;QLDXO/DVNRZVNLHJR SU]\PX]HXP

WHOID[tZZZYDORVWHSO

*RG]LQ\RWZDUFLDSRQSW6E

NIEZALEĹťNI DORADCY FINANSOWI Usl-324a

tZF]DV\Z\FLHF]NLFDä\Ä&#x2C6;ZLDW tNRORQLHRER]\ tZHHNHQG\ORWQLF]H tNXUV\MĂś]\NRZHZNUDMXL]DJUDQLFĂą tPLĂśG]\QDURGRZHELOHW\DXWRNDURZHLORWQLF]H

KREDYTY HIPOTECZNE t[BLVQ tCVEPXB tLPOTPMJEBDKB tSFNPOU

Oferta 30 wiodÄ&#x2026;cych bankĂłw na rynku nieruchomoĹ&#x203A;ci w Polsce!

Chcemy dla Ciebie pracowaÄ&#x2021;! Celem naszych dziaĹ&#x201A;aĹ&#x201E; jest przeprowadzenie naszych klientĂłw przez gÄ&#x2026;szcz warunkĂłw i procedur bankowych oraz doradztwo prawne dotyczÄ&#x2026;ce zakupu - sprzedaĹźy nieruchomoĹ&#x203A;ci. SpoĹ&#x203A;rĂłd kilkudziesiÄ&#x2122;ciu ofert wskaĹźemy te, ktĂłre sÄ&#x2026; najkorzystniejsze pod wzglÄ&#x2122;dem kosztĂłw i dostÄ&#x2122;pnoĹ&#x203A;ci.

Wszelkie konsultacje sÄ&#x2026; bezpĹ&#x201A;atne! UmĂłw siÄ&#x2122; na spotkanie z doradcÄ&#x2026;: tel. 508 158 111, 61 640 21 70 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Fabryczna 44


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

30 wrzeĹ&#x203A;nia 2011MARPOL PLUS

 

    

     !"#$%$&'(')*+,-,"*!$ .  /  0 1 

PR

OMOCJABd-330

Kre-265

 E @= B=&=AA&DF#B==&=D@&B=   G 

19

www.wrzesnia.info.pl

Poleca:

Drzewa i krzewy iglaste, liĹ&#x203A;ciaste.

www.stal-pol.pl

Roz-937

Roz-741

Tuje brabant 2 m na ĹźywopĹ&#x201A;oty oraz inne Jacek Nowaczyk StanisĹ&#x201A;awowo 15, 601-759-243

Kre-243

OGRODZENIA PANELOWE Z DRUTU Ă&#x2DC;5 t130%6,$+" t53"/41035 t.0/5"Ĺ&#x2018; t#SBNZEXVTLS[ZEÂ&#x2019;PXF t#SBNZQS[FTVXOF t'VSULJ t"VUPNBUZLB tJJOOFTJBULJ[HS[FXBOF t%SVUZ QSŢUZDJĹ&#x2022;HOJPOF

,BD[BOPXP VM,BMJTLB UFM LPN Redaguje zespĂłĹ&#x201A;: Waldemar Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;ski (redaktor naczelny), Maria KosiĹ&#x201E;ska (z-ca redaktora naczelnego). Biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;: Maria KosiĹ&#x201E;ska, Arleta Kretkowska, Artur Mokracki, Natalia Pacanowska, Marika Wojtela. 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14, tel. 61 436 52 70, fax 61 640 01 01, biuro@wrzesnia.info.pl, http://www.wrzesnia.info.pl SkĹ&#x201A;ad komputerowy (reklamy@wrzesnia.info.pl): Anna Jakubek. Projekt graficzny: Tomasz Wojciechowski. Wydawca: Wydawnictwo KROPKA Jolanta i Waldemar Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;scy, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, SzczeciĹ&#x201E;ska 5. Druk: Drukarnia AGORA SA, PiĹ&#x201A;a, ul. Krzywa 35. KolportaĹź: Mariusz Tomczak, tel. 603 118 930. Redakcja â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstĂłw oraz nadawania tytuĂłw listom. TekstĂłw i materiaĂłw niezamĂłwionych nie zwracamy. AnonimĂłw nie drukujemy. Redakcja â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? nie odpowiada za tre reklam i ogosze. Wzory reklam zastrzeone.


20

Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (61) 436-52-70

30 września 2011

F.H.

www.wrzesnia.info.pl

 @ +  B  B C/ .>

AKAT

Bd-349

62-300 Września, ul. Szkolna 11 tel./fax 61 436 20 90

VNDGDM•VHUGHF]QHSRG]LÆNRZDQLD 3DÍVWZXD%E%& 

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

]DFRURF]QHZVSLHUDQLHQDV]HMSODFÏZNL

RUD]SDQXB F ]ILUP\d%XGH[r]DRND]DQ•SRPRF

62-300 Września, ul. Kościuszki 89, tel. 61 436 75 48 Wykonuje:

    

OKRESOWE I DODATKOWE BADANIA TECHNICZNE

 

tTBNPDIPEØXPTPCPXZDIJDJǗȈBSPXZDI tQPKB[EØX[JOTUBMBDKnjHB[PXnj tQPKB[EØXTQSPXBE[POZDI[[BHSBOJDZ tBVUPCVTØX tNPUPDZLMJJNPUPSPXFSØX tDJnjHOJLØXSPMOJD[ZDI tQPKB[EØXNBSLJv4".w tQPKB[EØXVQS[ZXJMFKPXBOZDIJUBLTØXFL tQS[ZD[FQJOBD[FQ tQPKB[EØXQS[F[OBD[POZDIEPOBVLJKB[EZ tQPKB[EØXQS[FXPȈnjDZDINBUFSJB’ZOJFCF[QJFD[OF tQPKB[EØXVD[FTUOJD[njDZDIXLPMJ[KJ XZQBELVESPHPXZN tQPKB[EØXQS[ZTUPTPXBOZDIEPDJnjHOJǗDJBQS[ZD[FQZ tQPKB[EØX[[BUS[ZNBOZNQS[F[QPMJDKǗEPXPEFNSFKFTUSBDZKOZN tQPKB[EØXXLUØSZNEPLPOBOP[NJBOLPOTUSVLDZKOZDI

*UDŰ\QLHL5RPDQRZL&KRMQDFNLP

 

REILW\FKâDVN%RŰ\FK QDGDOV]āGURJĕŰ\FLD

 !"# $ % & '# (%

(0%;058"3$*"1/15t40#

:7ZHXURG]LQ\GX¢R]GURZLD&L¢\F]\P\ 1LHFK7ZyMZLHN&LrQLHSU]HUDVWD 1LHFK7ZDQDG]LHMDFLñJOHZ]UDVWD &KRþF]WHUG]LHVWNrPDV]QDNDUNXFKZ\WDMURZHUMHG»GRSDUNX

;"13"4;".:

D!$ # #"#BQD #{# #$$ B#&! A #% B "$ #% # ‚% # #$"$x &{#$ #{# _#$"$ #A

XZLPOZXBOJFUBCMJD[FL[BTUǗQD[ZDI

* 7

56 7.8 *8  *% 59% 

58 

5-:$;U9% V U 56 

56%

*9 ()*+,, -"./ -:'"4#;"01.   $/<=">(01+3*?(*)05"@B"-/=FG4/

8S[FǴOJB VM(FO4JLPSTLJFHPtUFMtXXXEJHPLOBQM PCPLTDISPOJTLBEMBQTØX UFSFO16,

) # ?@

$ B*CE- F*&*'H@

Geneo to przełomowe rozwiązanie w dziedzinie techniki okiennej tUXPS[ZXPOBKOPXT[FKHFOFSBDKJ3"6'*130¥oX’ØLOBT[LMBOFTQSBXE[POF XUFDIOPMPHJJMPUOJD[FKPSB['PSNVMF CF[X[NPDOJFǩTUBMPXZDI

tOBKXZȈT[BLMBTBFGFLUZXOPǴDJDJFQMOFK tPLOBEMBEPNØXFOFSHPPT[D[ǗEOZDI

Polecamy również: tPLOBJES[XJBMVNJOJPXF 10/;*0 )&30"-

t1$7 3&)"6 %&$&6/*/$,

tPHSPEZ[JNPXF tCSBNZHBSBȈPXF tSPMFUZ[FXOǗUS[OF BMVNJOJPXF [’N2OFUUP

INWESTUJĄC W GENEO JUŻ DZIŚ SPEŁNIASZ NORMY PRZYSZŁOŚCI!

Bd-342

DG-OKNA

  NISKIE CENY

Bd-340

5H8%Q

Sa-456

Š & )

Numer 1117  

Wiadomosci Wrzesinskie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you