Page 1

Dożynki, s. 6

Anna ParzyńskaPaschke modli się o pogodę

26 sierpnia 2011 NR 34 (1112/XXII) INDEKS 366773

ISSN 1234-1363

CENA 2,90 zł (w tym 5% VAT)

Aktualności, s. 8

Piłka nożna, s. 24

Jak się łowi taaaaką rybę? I co się z nią robi? Wypuszcza!

Porażka i wygrana Victorii z beniaminkami ligi

redakcja: 61 437 49 50, biuro ogłoszeń: 61 436 52 70

Weekendowy dyżur reporterów:

Oszukała dzieci Zawiodła zaufanie i zepsuła wakacje najmłodszym. Dorota Tomaszewska

– Takiego obrotu sprawy nikt si nie spodziewa. Jak mona skasowa blisko 160 tys. z, po czym skaza dzieci na godówk? – oburza si Eugeniusz Król, zarzdzajcy zespoem paacowo-parkowym w Giewartowie nad Jeziorem Powidzkim. – Robilimy co w naszej mocy, by nakarmi te dzieci, oprónilimy doszcztnie nasze magazyny. Niestety, w kocu musielimy powiadomi rodziców o tym, co si stao. 38-letnia wrzenianka Agnieszka P. prowadzia ju wiele firm. Zajmowaa si m.in. nieruchomociami, prowadzia fundacj i studio taca. Bya te przez jedn kadencj poznask radn. W tym roku znów zmienia bran. Zaja si organizacj koloni dla dzieci w wieku 7-17 lat. W zapisach na nie poredniczy jeden z popularnych portali internetowych. W Giewartowie podczas tegorocznych wakacji miao odpoczywa bli-

 Tegorocznych wakacji w Giewartowie niektóre dzieci i ich rodzice nie zapomną do końca życia. Choć czekały na nie cały rok, zbierały pieniądze...

sko 200 dzieci z caej Polski. Za dwutygodniowy pobyt nad Jeziorem Powidzkim rodzice zapacili Agnieszce P. po 800 z. Ona z kolei, jako organizatorka kolonii, miaa rozliczy si z opiekunami, ratownikiem oraz z E. Królem, który zapewnia dzieciom noclegi i wyywienie. – To ona przyjechaa do nas z pomysem zorganizowania tu kolonii. Omówilimy warunki i podpisalimy umow. Nie przypuszczaem, e to oszustka – mówi E. Król. – Na pierwszy turnus przyjechao 40 dzieci. Wystawilimy faktur. Szybko otrzymalimy pienidze. Potem przyjechao

Fot. WW

ponad 60 dzieci. I zaczy si kopoty. Agnieszka P., zamiast – zgodnie z umow – zapaci za pobyt dzieci ca kwot z góry, przywioza zaledwie 5 tys. z zaliczki, twierdzc, e reszt zapaci po zakoczeniu turnusu. Niestety, tak si nie stao. Czas mija i do Giewartowa przyjechaa kolejna, tym razem ponad 80-osobowa grupa kolonistów. – Nie bardzo wiedzielimy, co mamy robi. Przyjechao bowiem wicej dzieci ni byo w umowie. Nie mielimy ich gdzie rozlokowa. Zaczo brakowa jedzenia, a pani Agnieszka znikna razem

z naszymi pienidzmi – kontynuuje zarzdca. O tym, e kolonia zostaje rozwizana z powodu braku pienidzy, Agnieszka P. poinformowaa kierowniczk kolonii telefonicznie, wieczorem, w czwartek, 18 sierpnia. Sama wicej nie pojawia si w Giewartowie. Nie obchodzio jej nawet, co stanie si z dziemi, za które odpowiadaa. – Wszystkie dzieci nastpnego dnia zostay odebrane przez rodziców. Te, które przyjechay na ostatni turnus, spotkao wielkie rozczarowanie – mówi E. Król. Wrzenianka oszukaa w sumie na ponad 70 tys. z. Jak nas poinformowaa Marlena Kukawka, oficer prasowy supeckiej policji, postpowanie w tej sprawie zostao ju wszczte. Obecnie trwaj ustalenia, czy doszo do oszustwa. – Przesuchujemy wiadków, zabezpieczamy dokumenty i inny materia dowodowy. Nie rozwiemy jednak tej sprawy w dwa dni. Prosz da nam troch czasu i pozwoli pracowa – mówi rzeczniczka. Usiowalimy skontaktowa si z Agnieszk P. Niestety, jej telefon milcza. W rod jeden z naszych Czytelników, który take – jeszcze wczeniej – zosta oszukany przez t kobiet, widzia j na ulicy. – Nie potrafia spojrze mi w oczy – mówi. – Oszukaa mnie wtedy, bo upia moj czujno. Ale takich osób jak ja jest znacznie wicej – dodaje. 18 sierpnia Agnieszka P. wymeldowaa si z Wrzeni.

501 677 731 lub 501 677 838 CHCESZ ZGŁOSIĆ JAKIEŚ ZDARZENIE? DZWOŃ!

Czy jesteśmy tolerancyjni – w teorii i w praktyce? Temat tyg., s. 2, 11 Ile pieniędzy zrabowano na plebanii przy Królowej Jadwigi? Aktualności, s. 3 Rolnicy protestują przeciwko lokalizacji jeziora w Gozdowie Gmina Września, s. 18 Dlaczego tak późno ogłoszono przetargi na remonty szkół? Oświata, s. 10 www.wrzesnia.info.pl

Reklama

Budowa stanęła, a prezes szpitala uważa, że nie podlega kominowej W ostatnim numerze „Przeglądu Powiatowego” Zbyszko Przybylski, prezes szpitala we Wrześni, opublikował list pt. „ (Z)wieńczenie budowy szpitala”, który okazuje się być proroczym – bo w tej chwili wiele wskazuje na to, że budowa szpitala dobiegła końca. Podwykonawcy zeszli z budowy, ponieważ główny wykonawca, warszawska firma 3J, zalega im z płatnościami. Z pracy zrezygnował też Wojciech Balicki, kierownik ds. inwestycji w szpitalu. Do tematu wrócimy za dwa tygodnie. Odnosząc się z kolei do tej części listu pana prezesa, w której mowa o jego zarobkach, informujemy, że Prokuratura Okręgowa w Poznaniu wyznaczyła Prokuraturę w Szamotułach do zbadania, czy naruszono ustawę kominową oraz czy nieskładanie oświadczenia majątkowego było zgodne z prawem. W

Zarząd przed sądem Zarząd Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest obwiniany o ukrywanie informacji przed członkami spółdzielni. Trwa spór midzy tzw. grup inicjatywn a zarzdem WSM. Do Sdu Rejonowego we Wrzeni wpyn z policji wniosek o ukaranie tego drugiego. – Chodzi o odmow udostpnienia czonkom spódzielni dokumentów dotyczcych kredytów na ocieplenie kilku bloków – informuje sdzia Marcin Przybylski. Spódzielcom dostp do tych dokumentów gwarantuje art. 8 ustawy

o spódzielniach mieszkaniowych. Grup inicjatywn interesowao, w jaki sposób zabezpieczono ten kredyt, czy by to fundusz remontowy caej spódzielni, czy te tylko tych bloków, które byy remontowane. – Zarzd odmówi udostpnienia dokumentów, powoujc si na tajemnic handlow i bankow oraz ochron danych osobowych, a równie to, e te osoby nie s stron, poniewa ich bloki nie byy ocieplane – dodaje sdzia. Podczas posiedzenia sdu, które odbyo si w rod, przesuchano wanie czonków grupy inicjatywnej. – Ludzie zaczli si w kocu dopomina o swoje, poniewa s to pienidze czonków spódzielni. Nie moe

by tak, e kto decyduje za mnie, czy bd co robi, czy nie, a ja dowiaduj si o remoncie, kiedy brygada budowlana stoi u drzwi. W sdzie prezes (Ryszard Klepacki, od lipca na emeryturze – przyp. red.) ju nie mia tak pewnej miny jak zawsze – mówi Marek Zielnik, jeden z czonków grupy inicjatywnej, który by przesuchiwany w sdzie. – Sami jestemy ciekawi rozstrzygnicia sdu, bo mielimy powane wtpliwoci prawne co do tego, czy moemy udostpni te materiay tym osobom. Jeeli sd postanowi o wydaniu tych materiaów, zrobimy to – zapewnia Urszula Nadolna, czonek zarzdu spódzielni. Filip Biernat


26 sierpnia 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

2 Temat tygodnia SĹ‚uszna tolerancja SONDA

Waldemar Śliwczyński

Moim zdaniem

Danuta Dębicka, emerytka: – Tolerancja to akceptacja wobec innych. Myślę, şe większość społeczeństwa jest bardziej tolerancyjna niş dawniej, szczególnie wobec chorych, kalekich, starszych, biednych. Mają więcej świadomości, şe dzisiaj jest się pięknym i bogatym, a jutro moşe się wydarzyć wypadek i sytuacja diametralnie się zmienia. Oczywiście są granice tolerancji. Na przykład chuligaństwo jest zjawiskiem, którego nie toleruję.

zdaniem uşytkowników www.wrzesnia.info.pl Vanitas: Tolerancja to słowo potrzebne na uşytek polity-

ków. Teraz będą nam wmawiać, şe tak trzeba, bo jest to politycznie poprawne. Oczywiście media to podchwyciły i mamy teraz efekt śnieşnej kuli i burzę w szklance wody na temat tolerancji... Nikt nie musi być tolerancyjny. Mamy prawo czegoś nie akceptować i mówić o tym, czego nie akceptujemy. Jeşeli wszystko jest w granicach prawa, to ja nie mam problemu z tym, şe gdzieś tam istnieje spór. Dziennikarze, nie lansujcie na siłę tolerancji, bo to słowo dawno straciło swój pierwotny sens. Uşywane i naginane w politycznej walce, nawet pewnie niejednemu juş się zbrzydło. madmips: Tolerancja sobie, a şycie sobie... I wszyscy to tolerują... mi.zielinski: Dopóki nie będzie mi sikał do mojego ogródka, to jest mi obojętne, czy to şyd, gej lub świadek Jehowy. Więcej mnie zresztą wkurzają pielgrzymki blokujące drogi niş skromni świadkowie Jehowy, chociaş opinia o ich znajomości Pisma Świętego jest wyraźnie przesadzona.

Gerard Czelusta, absolwent uczelni: – Słowo tolerancja powinno być oczywiste dla kaşdego, przecieş şyjemy w otwartej Europie. Polacy to naród nieco zaściankowy, ale młodzieş powoli przejmuje zachodni styl şycia i zaczyna akceptować ludzi o innym kolorze skóry, innej religii, odmiennym sposobie şycia. Jesteśmy coraz bardziej tolerancyjni, bo wiele osób od nas pracowało za granicą i miało styczność z róşnymi kulturami. Genowefa Maciejewska, emerytka: – Oczywiście, jestem tolerancyjna wobec obcokrajowców i osób wyznających róşne religie. Myślę, şe istotą tolerancji jest zrozumienie i szacunek, a granicą przyzwoitość. Nie toleruję np. manifestowania swojej odmienności przez homoseksualistów, prowokacyjnego zachowania. Nie wolno narzucać innym swoich poglądów.

Gdzie potrzeba więcej tolerancji?

Arleta Grzela, kierownik zmiany: – Tolerancja to zrozumienie poglądów innych ludzi. Niestety, nie wszyscy w naszym społeczeństwie akceptują obecność obcokrajowców. Niesłusznie, bo przecieş Polacy teş wyjeşdşają za granicę. Sama staram się być wyrozumiała, ale we Wrześni tak rzadko spotykamy się z odmiennymi zwyczajami, şe moja tolerancja to tylko teoria. Trudno powiedzieć, jak zareagowałabym na kogoś całkiem innego ode mnie.

na ulicy opinie internautĂłw na www.wrzesnia.info.pl

Ĺ

atwo jest mówi o sobie, e jest si tolerancyjnym, kiedy nie mamy bezporedniego kontaktu z zagroeniem „innego�. Jeli mam np. sklepik typu mydo i powido, czyli 1001 drobiazgów, a obok z czym podobnym (czyli – taszym) wystawi si Chiczyk, to ju sprawa si komplikuje: on mi zabiera chleb, to jak mog go tolerowa? Podobnie z chorymi na AIDS – na pytanie, czy masz co przeciwko tym ludziom, wikszo odpowie: „Ale skd, ja jestem wiaty czowiek, Europejczyk w kadym calu, dawno wyrosem z Ciemnogrodu!�. Ale ju na pytanie: czy nie masz nic przeciwko temu, eby orodek dla chorych na AIDS powsta na Twojej ulicy lub eby dzieci rodziców chorych na AIDS chodziy do tej samej klasy, co Twoje dziecko, wielu odpowie: „Tak, mam!�. Sowem – atwo by tolerancyjnym teoretycznie, gorzej w praktyce. Tolerancja to nie jest zgoda na wszystko. Ja na pewno nie bd tolerowa widoku modych ludzi, którzy siadaj na oparciu awek z buciorami na siedzeniu. Trudno mi te tolerowa zodziei, kombinatorów i przekrtów w biaych konierzykach. S tacy w naszym miecie.

W tym tygodniu zapytaliśmy wrzesińskich przechodniów, co dla nich oznacza słowo tolerancja. Akceptację, zrozumienie inności, szacunek? Czy mieszkańcy naszego powiatu są tolerancyjni? Jakie są granice tolerancji?

22%

45%

19% 14%

w szkole w kościele w rodzinie

Satyryczny komentarz tygodnia: teoretycznie wszyscy jesteśmy tolerancyjni...

jedno pytanie – jedna odpowiedź

Sposób na autoterapię Damian Idzikowski: Czy i jak moşna przezwycięşyć własne uprzedzenia?

Elşbieta Tomczak, dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni: – Przede wszystkim trzeba uświadomić sobie uprzedzenia. Trzeba teş dać sobie prawo do niedoskonałości. Wtedy łatwiej przyznamy to prawo innym. Na innych trzeba patrzeć z zaciekawieniem, poznawać ich, dowiadywać się, co myślą i czują. Zachęcam do kontaktowania się z innymi. Jeśli jako ludzkość nie rozwiąşemy problemu nietolerancji, to kto wie, czy nie będzie to koniec naszej cywilizacji. Nietolerancja, która wynika z niewiedzy i stereotypów, przeradza się przecieş w agresję. A agresja w wojnę...

rSkup zboşa rUsługowe przechowalnictwo rzepaku i zboşa

u

./,0$7<=$&-(

Magazyn zboĹźowy z mieszalniÄ&#x2026; pasz GS â&#x20AC;&#x17E;S.Ch.â&#x20AC;?

*$=)$67:U]HzQLD

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Kolejowa 10, tel. 663 990 249 lub 61 462 942wykonuje wi by dachowe wg zamĂłwie. boazerie podbiciowe impregnacja cinieniowa drewno kominkowe

Tarcica obrzynana i nieobrzynana

61 436-27-33, 436-29-49

Deska tarasowa (dwustronnie ryflowana) Nekla ul. Dworcowa 33 Roz-863

pn.-sob. 7.00-19.00 nd. 8.00-14.00

ww-143

.RzFLXV]NL 

TARTAK NEKLA

DOM-GAZ

EKO-GAZ

uZ\SRÄ&#x201D;\F]DOQLDSU]\F]HS ODZHW

W rozliczeniu moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wymiany na pasze, Ĺ&#x203A;rutÄ&#x2122; rzepakowÄ&#x2026; lub inne towary.

GAZ

GAZ

uPRQWDÂ?VDPRFKRGRZ\FK LQVWDODFMLJD]RZ\FKKDNĂ&#x2018;Z

tel. 061 4386-046, fax 061 4386-076

0605-338-906, 0605-550-379

Sa-412a

Prowadzimy:

Roz-1026

Reklama

plakatĂłw A3 tel. 61 437 49 57

W 2 GODZINY** z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT

061 436-46-84 0604-710-781 pn-sob 8.00-19.00 niedziela 9.00-13.00

NAGROBKI schody, parapety, blaty, kominki, kostka granitowa Marzenin, ul. Ks. Twardego 5 061-4388-077, 0601-084-743 NISKE CENY


26 sierpnia 2011

Wiadomości Wrzesińskie

Aktualności Żniwa dobiegają końca, ceny w skupach zbóż rosną. Rolnicy wolą jednak magazynować niż sprzedawać

C

eny na rynku rolnym zmieniają się dynamicznie, czasem z dnia na dzień. W punktach skupu zbóż nie ma jednak sierpniowych kolejek, jak w innych latach. – Ceny są niskie – mówi właściciel 50-hektarowego gospodarstwa, który przyjechał do skupu przy ul. Czerniejewskiej po informację. – Niestety, nasze produkty są coraz tańsze, a środki produkcji drożeją. Ten rok był ciężki dla rolników. Padało, w maju przymroziło... Kto ma warunki, woli magazynować zboże i czekać na korzystniejsze ceny – dodaje rolnik. – W tym roku jest bardzo mały ruch w biznesie zbożowym – mówi Mariusz Nowak, właściciel firmy Agronowak zajmującej się skupem i sprzedażą zbóż. – Zbiory są niskie, a wahania cen potężne. Dla przykładu, pszenica paszowa półtora miesiąca temu kosztowała około 1 000 zł za tonę, a teraz jej cena dochodzi do 700 zł. Rolnicy, mając w pamięci gwałtowny wzrost cen, wolą przechowywać zboża i czekać na kolejną podwyżkę cen – podsumowuje.

Najdroższym zbożem, jak zwykle, jest pszenica konsumpcyjna. We Wrześni skupuje się ją po 800 zł netto za tonę. Pszenica paszowa jest o 160 zł tańsza. – W stosunku do ubiegłego roku dysproporcja między ceną pszenicy paszowej a konsumpcyjnej jest bardzo wysoka. W ubiegłych latach wynosiła około 50 zł, a teraz znacznie przekracza 100 zł. Warunki pogodowe spowodowały opóźnienie zbiorów, a pszenica zebrana za późno nie spełnia wysokich wymagań jakościowych i może być zakwalifikowana tylko jako zboże paszowe – podsumowuje M. Nowak. – To samo można powiedzieć o życie. Przewiduje się, że ceny zbóż konsumpcyjnych będą w najbliższym czasie rosły – dodaje. Specjaliści z firmy Osadkowski Raiffeisen twierdzą natomiast, że ceny zbóż są w tej chwili dość stabilne i w ciągu miesiąca nie powinny ulec zmianie. Rolnicy i właściciele skupu czekają teraz niecierpliwie na kukurydziane żniwa (przełom września i października). Plony zapowiadają się dobrze, ale trudno przewidzieć ceny skupu. JOG

Reklama

zaprasza od września na piątkowe

Roz-1025

Września, Rynek 24, tel. 61 436-52-42

Gas-228

wieczorki taneczne

www.wrzesnia.info.pl

3 Włamanie na plebanię Okradł plebanię w czasie gdy ksiądz odprawiał sumę. Na celowniku zodzieja znalaza si plebania przy parafii pod wezwaniem w. Królowej Jadwigi we Wrzeni (ul. Ogrodowa). Do wamania i kradziey doszo 15 sierpnia, czyli w wito Wniebowzicia Maryi Panny i Matki Boskiej Zielnej. Najprawdopodobniej pomidzy godzin 8.30 a 9.00 – wtedy wanie w budynku plebanii nie byo nikogo. Proboszcz Adam Zalesiak odprawia w tym czasie msz wit. Wszystko wskazuje na to, e zodziej (pozostawione liczne lady wskazuj na to, e bya to tylko jedna osoba) doskonale wiedzia, Proboszcz Adam Zalesiak liczy, e w tym czasie nikt mu nie bdzie że policji uda się zatrzymać sprawcę włamania i kradzieży Fot. KUL przeszkadza.

Sprawca kradziey dosta si do rodka plebanii przez okno od azienki. Wyama je bez wikszego trudu. Z jednego z pomieszcze ukrad tylko metalow kasetk. Po jej otwarciu jednak z pewnoci si ucieszy – w rodku oczywicie byy pienidze. Konkretnie, sze tysicy zotych. – Nie byy jeszcze przeznaczone na konkretn rzecz – informuje ksidz A. Zalesiak. – Po prostu zbieralimy na remont kocioa. Nic innego nie skradziono. Policja prowadzi dziaania majce na celu zatrzymanie zodzieja. Na razie bez efektów. Wszystkie osoby, których wiedza moe pomóc w wykryciu rabusia, proszone s o kontakt z Komend Powiatow Policji we Wrzeni. Zodziejowi tymczasem przypominamy, e przywaszczenie sobie cudzych pienidzy jest grzechem. I to cikim. KUL


Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

4 Zdarzenia Giną torebki, Dachowanie na garbie portfele, dokumenty...

Nekla zostaa ukarana 50-zotowym mandatem za nielegalne rozwieszanie w centrum Wrzeni, na drzewach, plakatów z ofert poyczki. Do zdarzenia doszo 9 sierpnia.

„ 11 sierpnia municy-

„ Taka sama kara spotka-

a 43-letniego rowerzyst, który wieczorem 16 sierpnia porusza si po os. Lipówka bez odpowiedniego owietlenia.

„ Picioosobowa gru-

 Piłeś? Nie jedź! – hasło telewizyjnej kampanii zdaje się być wciąż aktualne i, niestety, nagminnie łamane Ko m p l e t n i e p i j a n a u s i a d a za kierownic. Efekt by atwy do przewidzenia. W niedziel kilka minut po 5.00 mieszkaców bloków przy ul. Fromborskiej zbudzi huk. Wystarczyo wyjrze przez okno, by zobaczy, co si stao. Na drodze lea przewrócony opel omega. 26-letnia wrzenianka, która nim kierowaa, i pasa-

Rozbój, którego nie było Mieli go pobi, a nastpnie okra z pienidzy. I cho nikt tego nie potwierdzi, sd da mu wiar. Do zdarzenia doszo 23 maja ubiegego roku w Chwalibogowie. 28-letni mieszkaniec wsi pad ofiar rozboju – a przynajmniej tak utrzymywa w rozmowie z dyurnym Komendy Powiatowej Policji we Wrzeni. Po chwili pod jego mieszkanie podjecha radiowóz, z którego wysiado dwóch mundurowych. Zgaszajcy poinformowa ich, e mczy ni siedzcy przed ssiednim budynkiem uderzyli go w twarz, a nastpnie wyjli z kieszeni spodni 600 z i telefon komórkowy. Byli mu dobrze znani – mieszkali w Chwalibogowie. Zostali wylegitymowani i poddani badaniu na trze wo. Jeden mia 0,92, a drugi 0,96 mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu. Zgodnie zaprzeczyli jednak, jakoby pobili modszego koleg. Nie mieli te przy sobie upu. Stan, w jakim znajdowa si poszkodowany, te pozostawia wiele do yczenia Mia 1,12 mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu. W tej sytuacji caa trójka zostaa przesuchana dopiero gdy wytrze wiaa. Panowie spotkali si przy sklepie, na piwie. To jedyny fakt, który nie budzi wtpliwoci. Zgaszajcy utrzymywa, e po oprónieniu trzech pólitrowych butelek podszed do niego jeden z oprawców. Zada zwrotu dugu za rozbitego fiata 126p, którego poyczy mu jaki czas temu. Ale ten ani myla regulowa nalenoci. Zosta wic przyparty do muru, uderzony z otwartej rki w twarz i okradziony. 31-latek, starszy z napastników, potwierdzi, e trzy lata temu poyczy poszkodowanemu fiacika. Ten uszkodzi go. Cho naprawa wy-

„ Mieszkanka gminy

palni zatrzymali mczyzn, który – nie zwaajc na przechodniów – oddawa mocz pod jednym z drzewek przy ul. Kaliskiej. 24-latek by po spoyciu alkoholu. Otrzyma 100 z mandatu.

erka opuciy go o wasnych siach. Po opatrzeniu przez ratowników medycznych zostay przewiezione do szpitala. Nie podlegao dyskusji, e kierujca niemieckim autem najechaa z du prdkoci na garb – w wyniku tego stracia panowanie nad kierownic i dachowaa. Przy okazji uderzya w zaparkowane na pobo-

Fot. KP PSP Września

„ 22 sierpnia dwa samo-

czu peugeota 206 i mercedesa 124. W pierwszym powanie uszkodzia nadkola, a w drugim zderzak. Droga bya zablokowana przez kilkadziesit minut – wanie tyle trwao postawienie opla na koa i usunicie pozostaoci powypadkowych. Jak wykazao badanie, 26-latka miaa 1,06 mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu. TOS

Doprowadził do wypadku, bo nie spojrzał w lusterko

– W zeznaniach kluczowych wiadków brak jest konsekwencji i spójnoci – uzna sdzia Radosaw Skiba.

niosa 400 z, waciciel auta otrzyma tylko stówk. Dlatego te feralnego dnia, widzc koleg, podszed do niego i zapyta o reszt. Otrzyma zapewnienie, e zwróci j do koca miesica (potwierdzi to zreszt jego kompan). Tym wiksze byo zaskoczenie, gdy usyszeli o napaci, jakiej mieli si na nim dopuci. Prokurator Ireneusz Idziaszek postanowi umorzy postpowanie. aden ze wiadków nie potwierdzi wersji przedstawionej przez poszkodowanego – napisa w uzasadnieniu. Zarzuci mu jednoczenie zoenie zawiadomienia o niepopenionym przestpstwie. Oskarony nie przyzna si do winy. W tej sytuacji caa trójka zostaa ponownie przesuchana. Szkopu w tym, e jej zeznania byy rozbiene, a niekiedy wrcz sprzeczne. Mimo tego sdzia Radosaw Skiba uniewinni 28-latka od zarzucanego mu czynu. O wiarygodnoci wersji przez niego przedstawionej zadecydowaa nie tyle sia argumentów, co sabo zebranego materiau dowodowego – uzasadni powzit decyzj. 1 sierpnia prokuratur zoy apelacj od wyroku. Zarzuci sdowi m.in. bd w ustaleniach faktycznych. TOS

pa modziey 19 sierpnia pia piwo na pycie rynku (poza ogródkami). Kady dosta 100 z mandatu.

chody ciarowe wjechay na ul. Warszawsk. Kierowcom z Kocierzyny za zamanie zakazu wjazdu do centrum wypisano mandaty w wysokoci 150 z. Kady otrzyma równie po dwa punkty karne. KUL/AHS

Kronika policyjna

Seria kradziey, do jakiej doszo w ostatnim czasie we Wrzeni, ma jeden wspólny mianownik: nieodpowiedzialno. Z plecaka pozostawionego na awce nieznany sprawca ukrad portfel z dokumentami i pienidzmi. Znajdowao si w nim 300 z. Miao to miejsce 18 sierpnia przy ul. Gnie nieskiej. Do podobnego zdarzenia doszo dwa dni pó niej. Tym razem z torebki damskiej znikn portfel, a z nim okoo 250 z. Poszkodowana nie potrafia okreli ani miejsca, ani czasu kradziey. Z kolei na jednej ze stacji paliw przy ul. Wrocawskiej rabu wykorzysta nieuwag kierujcej i gwizdn z jej samochodu torebk. Na szczcie w rodku znajdoway si tylko dokumenty. Justyna Waliska, która peni obowizki rzecznika prasowego Komendy Powiatowej Policji we Wrzeni, potwierdza nagy wzrost liczby kradziey mienia: – Mog apelowa tylko o rozwag i odpowiedzialno. Nie pozostawiajmy otwartych samochodów, a torebki miejmy zawsze przy sobie. Tak nakazuje zdrowy rozsdek – dochodzi do wniosku. TOS

Straż Miejska

26 sierpnia 2011

„ Kierujcy VW golfem

nie udzieli pierwszestwa przejazdu jadcemu w kierunku ul. Objazdowej motocyklicie. Do kolizji doszo 20 sierpnia przy ul. Kaliskiej.

„ Tego samego dnia przy

ul. Miosawskiej zosta zatrzymany mieszkaniec Torunia prowadzcy opla astr. Siadajc za kierownic, zama zakaz naoony przez sd.

„ Cztery wkady i dwie

44-letni kierowca volkswagena transportera postanowił skręcić w lewo, na parking. Problem w tym, że nie spojrzał w lusterko i nie dostrzegł wyprzedzającej go hondy. W wyniku wypadku, do którego doszło 22 sierpnia przy ul. Fromborskiej, prowadzący i pasażerka japońskiego auta trafili do szpitala. Ich życiu nic nie zagraża. TOS

Zagapił się i uderzył w poprzedzający go samochód

firmowe maszynki do golenia ukrad 21-letni mieszkaniec Suwak. Wpad 19 sierpnia w sklepie przy ul. Kociuszki.

„ 13 ton wapna znikn-

o z pola w Neryngowie. Kto wywióz je midzy 10 a 19 sierpnia. Waciciel oszacowa straty na ponad tysic zotych.

„ 22- i 23-letni wrzenia-

nie ukradli komplet kopaków od renaulta oraz znaczki z logo volkswagena i toyoty zaparkowanych przy ul. Wojska Polskiego. Zatrzymano ich na gorcym uczynku (20 sierpnia).

„ Nieznany sprawca rzuci kamieniem w citroena jumpera zaparkowanego przy Szosie Witkowskiej. Naprawa wyniesie 600 z.

Chwilę nieuwagi kierujący suzuki swiftem (na zdjęciu tuż za policjantem) przypłacił stłuczką. Doszło do niej 19 sierpnia na drodze wojewódzkiej nr 442, tuż za wiaduktem w Bierzglinku. Prowadzący japońskie auto nie zauważył skręcającego w lewo opla corsy i najechał na jego tył. Został ukarany mandatem karnym w wysokości 200 zł. TOS

„ 22 sierpnia kto wa-

ma si do sklepu przy ul. Gnie nieskiej. Ukrad tylko 50 z. TOS


26 sierpnia 2011

WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

www.wrzesnia.info.pl

5

AktualnoĹ&#x203A;ci JuĹź 16 wrzeĹ&#x203A;nia ukaĹźe siÄ&#x2122; kolejny dodatek tematyczny â&#x20AC;&#x17E;WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skichâ&#x20AC;?

â&#x20AC;&#x17E;JesieĹ&#x201E; w polu i w ogrodzieâ&#x20AC;? ww-208

o szczegĂłĹ&#x201A;ach czytaj na stronie 7 Dodatku Reklamowego

Co sĹ&#x201A;ychaÄ&#x2021;

Reklama

ROZBUDOWA SZPITALA

+

318 â&#x20AC;&#x201C; 170

od rozpoczÄ&#x2122;cia [dni]

do koĹ&#x201E;ca [dni]

Â&#x201E; Dzisiaj sesja Rady Powiatu. Zobaczymy, czy radni odwa si zada starocie trudne pytania zwizane z budow szpitala i wynagradzaniem prezesa szpitala. W Â&#x201E; W poniedziaek (29

sierpnia) na Orliku przy Gimnazjum nr 2 zostanie rozegrany turniej koszykĂłwki Trio Basket dla chopcĂłw urodzonych w latach 1996â&#x20AC;&#x201C;1998. Zapisy druyn (trzech zawodnikĂłw plus jeden rezerwowy) przyjmowane s na miejscu lub tel. 886 061 525. M

Promocja!

na pizzÄ&#x2122; Do kaĹźdego zamĂłwienia na pizzÄ&#x2122; powyĹźej 20 zĹ&#x201A;

Gas-229

zaprasza

.1-#6;&;0#/+%<0'2.',#&#2.75 !! "#!$! !

KSERO

/CO[FNC%KGDKGCVTCME[LPGNQMCV[F[PCOKE\PG2NGLCFC2NWU\QMTGUGOFGRQPQYCPKCKOKGUKĂľE[/KPKOCN PCMYQVCNQMCV[LWÄ&#x201C;QF2.0Y[Ä&#x201C;U\GQRTQEGPVQYCPKG\MCÄ&#x201C;F[OMQNGLP[OOKGUKĂ°EGOQU\E\ĂľF\CPKCE\[PKVGP RTQFWMVDCTF\QCVTCME[LP[O.QMCV[2NGLCFC2NWUOCLĂ°Y[Ä&#x201C;U\GQRTQEGPVQYCPKGPKÄ&#x201C;UVCPFCTFQYGNQMCV[QU\E\ĂľF PQÄ&#x2021;EKQYGQTC\FCLĂ°OQÄ&#x201C;NKYQÄ&#x2021;çY[EQHCPKCÄ&#x2021;TQFMĂ?YYMCÄ&#x201C;FGLEJYKNKDG\WVTCV[RGĂŁPGIQQRTQEGPVQYCPKC

cz-b A4: 0,20 zĹ&#x201A; A3: 0,35 zĹ&#x201A; kolor: A4: 2,50 zĹ&#x201A; A3: 5,00 zĹ&#x201A;

2NGLCFC2NWUPCOEGtFQr2NGLCFC2NWUPCOE[tFQ

%&!'!( )$*!+ %,& - . / 01 23 .4 .2 !5 613 $ %-$ -788 61 9 :3 61( %&;< 61 -=( 3 61$42

- . /

--  ;@   -  - A 61 9 :3 B1 -=( 3 B1$42

1MTGURTQOQE[LPGLURT\GFCÄ&#x201C;[NQMCVVTYCFQ r9T\GÄ&#x2021;PKCWN9CTU\CYUMCVGN} % !>,/ r-QĂŁCE\MQYQRN4G[OQPVCVGN}r/KĂŁQUĂŁCYWN<COMQYCVGN} r2[\FT[WN.KUVQRCFCVGN}rÄ&#x2019;GTMĂ?YWN4[PGMVGN} ww-182

ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14, WrzeĹ&#x203A;nia Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? tel. (61) 640-01-01

     

-TG

Pepsi lub saĹ&#x201A;atka gratis WrzeĹ&#x203A;nia, Rynek 24, tel. 61 437-00-60

?4. . ? ?

Â&#x201E; Zarzd Kurkowego Bractwa Strzeleckiego we Wrzeni zaprasza ju jutro (27 sierpnia) wszystkich sympatykĂłw strzelectwa na VI Jesienny Piknik Rodzinny. Start o godz. 14.00 na strzelnicy Bractwa przy ul. Wojska Polskiego. Nagrod gĂłwn w strzelaniu do Tarczy 68. Puku Piechoty bdzie kopia upominkowej szabli oficerskiej. Zakoczenie zapisĂłw do 16.30. M Â&#x201E; Ju wkrĂłtce (9-12 wrzenia) kolejna, trzecia ju odsona Wrzesiskich Spotka Midzykulturowych. Tym razem bd to Spotkania z Kultur Francji. W ramach imprezy m.in. wystawy malarstwa i fotografii, wystpy zespoĂłw muzycznych i tanecznych, pokazy filmĂłw. Miejscami tych wydarze bd: aula LO przy ul. Witkowskiej, Rynek, park miejski, WOK, kino TrĂłjka, Bulvar24, a take kociĂł poewangelicki w Miosawiu. M Â&#x201E; Przypominamy, e na-

dal mona przysya swoje prace na konkurs poetycki â&#x20AC;&#x17E;Wrzenia poetĂłw 2011â&#x20AC;? organizowany przez Klub TwĂłrczoci RĂłnej CĂł Innego oraz burmistrza. Nagrod gĂłwn jest wydanie tomiku poetyckiego. SzczegĂły i regulamin na stronie www.ktr-cosinnego.pl. M

Â&#x201E; W ten weekend we Wrzeni (w hali sportowej przy ul. KosynierĂłw) odbywa si festiwal sztuki walki capoeira. SzczegĂły â&#x20AC;&#x201C; s. 11. M Â&#x201E; wiadkĂłw zdarzenia,

do ktĂłrego doszo 1 sierpnia przy ul. Chrobrego, poszukuje policja. Okoo godz. 11.00 mundurowi zostali wezwani do lecego na drodze rowerzysty. By nieprzytomny i krwawi. Nie wiadomo, co mu si stao. Kady, kto posiada informacje na ten temat, proszony jest o kontakt z wydziaem ruchu drogowego, tel. 61 437 52 62. TOS


26 sierpnia 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

6 Dożynki

Śródmieście dla VIP-ów Na parkingu przy ratuszu pojazdy będą mogli zostawiać nasi parlamentarzyści – informuje M. Morawski.

Organizacja ruchu na czas dożynek ulegnie zmianie. Bdzie ona bardzo podobna do tej, jaka obowizywaa podczas Wrzesiskiego Weekendu Muzycznego. Nowoci bdzie midzy innymi to, e wyczona z ruchu pojazdów zostanie ul. Opieszyn (na caej dugoci, tj. od kocioa w. Ducha do ronda przy Zespole Szkó Technicznych i Ogólnoksztaccych). Arteria ta bdzie terenem wystawy rolniczej. Jej zamknicie nastpi ju wczesnym rankiem, o godz. 7.00. Otwarcie dla ruchu pojazdów planowane jest natomiast na 21.00. W godz. 13.00–23.00 planuje si wyczy z ruchu koowego Rynek oraz wszystkie ulice przylege. Ruch z ul. Sienkiewicza (na doje dzie od Harcerskiej) zostanie skierowany w ul. Miosawsk. Na kocu skrzyowania Sienkiewicza z Miosawsk (od strony rynku) bdzie ustawiona zapora. Taka sama stanie na pocztku ul. Mickiewicza (od Miosawskiej). Pojazdy

z ul. Jana Pawa II bd kierowane w ul. Ratuszow, za te jadce ul. Miosawsk – w ul. Wrzosow. Dojazd do Kocielnej i Dzieci Wrzesiskich bdzie si odbywa poprzez ul. Rzeczn. Wjazd samo-

zwizane ze zmian organizacji ruchu, a z zaparkowaniem auta. Trzeba pamita, e do Wrzeni przyjad gocie z caej Wielkopolski; w sumie wysano ponad 1 500 zaprosze. Wrzenianom wic najlepiej bdzie przyj na doynki pieszo. – Bez przepustki nie ma moliwoci wjazdu na parkingi przy ratuszu, starostwie powiatowym oraz przy Biedronce na Opieszynie – wylicza Mirosaw Morawski, komendant Stray Miejskiej we Wrzeni. – Radz chodem nie bdzie te moliwy cza i Mickiewicza. Wszystko dlatego, zostawia samochody na parkingach na ul. Harcersk. e na zachodniej stronie rynku (tam przy marketach typu Kaufland, a naDodajmy, e na czas doynek wo- staa scena podczas majowych kon- wet na oddalonym Tesco. Pojazdy jewódzko-archidiecezjalnych scena certów) znajduj si ogródki piwne. bdzie mona równie pozostawi na wrzesiskim rynku zostanie ustaNajwikszym problemem dla kie- na parkingu przy zieleniaku oraz wiona pomidzy ulicami Sienkiewi- rowców bd jednak nie problemy na tzw. starym zieleniaku. KUL

Reklama

W tany nikt nie pójdzie Września w niedzielę będzie w centrum uwagi. Przynajmniej w centrum uwagi mediów wielkopolskich. A wszystko to za spraw XIII Wojewódzko-Archidiecezjalnych Doynek Wielkopolskich. – Chcielimy doceni prac rolników z powiatu wrzesiskiego, dlatego wybralimy Wrzeni na miejsce doynek – mówi Krzysztof Grabowski, czonek Zarzdu Województwa Wielkopolskiego, na poniedziakowej konferencji prasowej w ratuszu. Jej tematem byy wanie przygotowania do niedzielnego wita plonów. A impreza zapowiada si nie byle jaka. Uroczystoci rozpoczn si msz wit na rynku, gdzie naboestwu (o godz. 14.00) przewodniczy bdzie prymas Polski Józef Kowalczyk. Stamtd korowód uda si do parku im. Dzieci Wrzesiskich i amfiteatru, gdzie rozpocznie si obrzd doynkowy; wykona go zespó folklorystyczny Wielkopolanie. Na scenie bdzie mona równie podziwia uczestników Festiwalu EuroFolk z otwy, Ukrainy, Rumunii czy Izraela. Gwiazd wieczoru bdzie zespó T.Love z Mukiem Staszczykiem na czele. Ich koncert rozpocznie si na rynku o godz. 20.00. Niestety, organizatorzy doynek w programie nie przewidzieli zabawy tanecznej – zabraknie wic nieodzownego elementu wita plonów. Bdzie za to wystawa rolnicza (na ul. Opieszyn), której otwarcie nastpi o godz. 12.00. Prezentowane na niej maj by nie tylko nowoczesne i historyczne maszyny rolnicze, ale take produkty lokalne.

 A. Parzyńska-Paschke liczy na dobrą dożynkową zabawę. I pogodę... Fot. Łukasz Różański

Powodzenie imprezy w znacznym stopniu bdzie zalee od pogody. Wedug meteorologów niedziela ma by soneczna, ale niczego nie mona by pewnym. – Doynki s równie archidiecezjalne, dlatego liczymy na pomoc z góry... – artowa na konferencji burmistrz Tomasz Kauny, szybko dodajc, e takie zapewnienie uzyska od ks. Zbigniewa Przybylskiego, rzecznika kurii gnie nieskiej. – Wierz, e pogoda okae si szczególnie askawa – dodaa Anna Parzyska-Paschke, rzecznik prasowy Urzdu Marszakowskiego w Poznaniu. – Podczas imprezy zorganizujemy m.in. konkurs na najadniejszy wieniec doynkowy. KUL

Zaproszenia jednak dotarły do rolników Dziwne rzeczy dziej si przed doynkami wojewódzkimi we Wrzeni. Gminne Zwizki Kóek i Organizacji Rolniczych z Wrzeni, Miosawia i Koaczkowa tu przed imprez nie miay jeszcze zaprosze. O sprawie poinformowalimy rzecznik prasow marszaka Ann Parzysk-Paschke: – Dziwna sprawa... Ci pastwo s na naszej licie. Rozmawiaam w tej sprawie ze starostwem i urzdem gminy. Obiecano mi, e jeszcze dostarcz zaproszenia – zapewnia. Jak ustalilimy, sprawa z zaproszeniami wyglda nastpujco. Gmina Wrzenia, powiat oraz archidiecezja przekazyway swoje listy osób, które chciano zaprosi, do urzdu marszakowskiego. Ten za mia si zaj wysaniem zaprosze. Cho wspomniane organizacje byy na licie, to jednak zaproszenia do nich nie dotary. Nikt nie wie, dlaczego. – To ju tradycja, e nie otrzymujemy zaprosze. Od kilku lat na przykad nie jestemy zapraszani na doynki powiatowe. Wida, e doynki nie s dla rolników, ale dla VIP-ów – mówi Mirosaw Pawlak, szef Gminnego Zwizku Kóek i Organizacji Rolniczych w Koaczkowie, który wypowiada si te w imieniu w swoich kolegów z Wrzeni i Miosawia. Z ostatniej chwili: Po naszej interwencji w czwartek ok. godz. 15.00 zaproszenia trafiy do przedstawicieli pominitych organizacji rolniczych. – Nie ma si co boczy, lepiej pó no ni wcale. Oczywicie skorzystam z zaproszenia – powiedzia nam M. Pawlak. Filip Biernat


26 sierpnia 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

7

Aktualności Artykuł sponsorowany

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni dzięki wsparciu Unii i starostwa może stać się wielkopolskim centrum edukacji budowlanej. Obecnie Wrzeni z pewnoci nie mona nazwa regionaln stolic nauki budownictwa. W tej brany ksztaci si tu zaledwie kilku uczniów rocznie – w klasach Zespou Szkó Zawodowych przy ul. Koszarowej. Z kolei nowa klasa budowlana w technikum Zespou Szkó Politechnicznych przy ul. Wojska Polskiego jeszcze nie doczekaa si pierwszych absolwentów.

Pełny zakres projektu Sytuacja ta moe si zmieni dziki inwestycji w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrzeni. W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 PCEZ nie tylko zostao zmodernizowane i wzbogacio si o nowe obiekty, ale take zyskao nowy, liczny sprzt. Prace budowlane i modernizacyjne ju si zakoczyy, trwa jeszcze zakup sprztu i wyposaenia. W ramach modernizacji nowe ycie zyska dawny, czciowo spalony warsztat mechaniczny. Powstay tam dwie pracownie: stolarsko-ciesielska i dydaktyczna. Poza tym obszerny teren wokó PCEZ zosta utwardzony kostk brukow.

Centrum budownictwa Nowe obiekty w nadzorowanej przez wrzesiskie starostwo powiatowe placówce to wiata na materiay budowlane, które bd wykorzystywane w zajciach praktycznych, i wielkopowierzchniowa hala, w której znajduj si: jadalnia, wze sanitarny oraz dwie pracownie – budowlana i instalatorska. Nowe obiekty, zgodnie ze specyfik programu operacyjnego, s przeznaczone do praktycznych szkole budowlanych dla osób dorosych oraz dla absolwentów szkó zawodowych. Z kolei nowy sprzt i wyposaenie, jaki sukcesywnie trafia do PCEZ przy ul. Wojska Polskiego, to midzy innymi: agregat tynkarski, wszelkiego rodzaju gitarki, zgrzewarki i zaciskarki, betoniarki, elektronarzdzia, gwintownice elektryczne, oraz zestawy komputerowe z programami do kosztorysowania, fakturowa- Dyrektor PCEZ Marek Dyba w nowej nia i innymi programami wykorzy- hali, gdzie już wkrótce zacznie się nowy rozdział w historii placówki stywanymi w budownictwie.

Wyprzedzał, a na koniec wylądował w rowie

Warto samego wyposaenia przekracza 404 tys. z, natomiast warto projektu wynosi okoo 2,1 mln z. Inwestycja zostaa w 75% procentach sfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dziki caemu projektowi w PCEZ bdzie mona prowadzi doskonalenie zawodowe dla osób ju pracujcych w budownictwie oraz umoliwi przeksztacenie zawodowe osobom z innych bran. Oferta edukacyjna placówki poszerzy si teraz o ksztacenie ustawiczne w takich zawodach, jak: murarz, betoniarz, zbrojarz, ciela, dekarz, malarz, tapeciarz, monter instalacji sanitarnych, posadzkarz, stolarz i technolog robót wykoczeniowych. Ale to nie jedyne korzyci z projektu... – Bdziemy si stara, aby nasza placówka penia teraz funkcj centrum budownictwa nie tylko dla naszego powiatu, ale dla caego województwa – mówi Marek Dyba,

dyrektor PCEZ we Wrzeni. – Mamy zamiar wspópracowa z firmami budowlanymi oraz produkujcymi materiay i maszyny budowlane. Chcemy wyeksponowa i scali t bran – ucila. Do eksponowania budowlanych produktów i maszyn ma suy przede wszystkim nowy utwardzony plac. W projekcie zadbano o to, by zachowa na nim jak najwicej zieleni. Plac wybudowano wokó drzew, a przylegy do niego teren z niewielkim drzewnym zagajnikiem zostanie dodatkowo wypielgnowany. Uroczyste otwarcie nowego PCEZ planowane jest na drug poow wrzenia tego roku. Jest to najwiksza do tej pory inwestycja w omioletniej historii tej placówki.

Pełna nazwa projektu Peny tytu projektu zrealizowanego w placówce przy ul. Wojska Polskiego brzmi: „Budowa hali i wiaty magazynowej z przebudow budynku warsztatowego do wicze budowlano-instalatorskich przy PCEZ we Wrzeni”. Inwestycja zostaa zrealizowana w ramach „Priorytetu V Infrastruktura dla kapitau ludzkiego”, w zakresie „Dziaania 5.2 – Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, w tym ksztacenia ustawicznego, oraz „Schematu II – Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury ksztacenia ustawicznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”.

E-ratusz zmienił się nie do poznania Wrzesiński ratusz od kilku dni ma nową stronę internetową. Wydał na nią blisko 35 tys. zł.

Pośpiech nie zawsze się opłaca. 22 sierpnia przekonał się o tym 30-letni kierowca renaulta megane. Podczas wyprzedzania samochodu marki Mercedes i ciężarowego renaulta midium kierowca megane wjechał do rowu. To nie koniec. Uderzył również w lewy bok naczepy renaulta. Na szczęście nikt z uczestniczących w wypadku nie odniósł poważnych obrażeń. Do zdarzenia doszło na krajowej „15” pomiędzy Osowem i Skotnikami. KUL Reklama

Poprzednia wersja strony internetowej (www.wrzesnia.pl) dziaaa od 2001 roku. W tym czasie zarejestrowano na niej ponad dwa miliony klikni. – Nadszed czas na now wirtualn odson – mówi Szymon Krajniak, kierownik referatu promocji w ratuszu. Nie ukrywa, e urzdnicy chcieli i z duchem czasu. – Stara strona ograniczaa nasze moliwoci. Nie mona byo na przykad zmienia szaty graficznej czy wprowadza filmów. Wizaa nam rce – stwierdza. Na szczcie nowa wersja ma je rozwiza. Jak twierdz urzdnicy, strona jest rozwojowa i bdzie cigle ulepszana. Prace nad ni trway prawie pó roku; przygotowywaa j toruska firma informatyczna. Na razie podejmowane s próby zamieszczenia na niej choby filmiku reklamowego zapraszajcego na niedzielne doynki wojewódzkoarchidiecezjalne. Próby nieudane... – Co si nam wysypao – przyznaje S. Krajniak. – Pocztki zawsze bywaj trudne. Nowa strona internetowa jest z pewnoci bardziej czytelna od swojej poprzedniczki. Duym plusem jest to, e s na niej druki urzdowych formularzy, które mona pobra i samemu wydrukowa. Pojawia si te galeria zdj i kalendarium. – Kolorystycznie cao si trzyma, ale typograficznie ju nie zawsze i nie do koca. Pochwali trzeba menu górne i boczne, bo s jasne, atwo mona trafi gdzie trzeba i od-

 – Prace nad www.wrzesnia.pl ciągle trwają – mówi S. Krajniak

20

tys. plików trzeba byo przenie ze starej na now witryn urzdu

nale to, czego si szuka – mówi osoba na co dzie zajmujca si tworzeniem stron internetowych. – Kolejnym plusem jest to, e znajduje si na niej wersja dla osób sabo widzcych. Minusem i plusem, zaley jak spojrze, s due banery. Plusem, bo promuj wydarzenia i akcje, ale minusem, e wydaj si po prostu za due.

Fot. KUL

Pit achillesow wirtualnej witryny urzdu jest nadal to, e nie pojawiaj si na niej aktualnoci. Internauta na próno moe na niej szuka np. informacji o zmianie organizacji ruchu podczas niedzielnych doynek (na szczcie wszystko to bez problemu mona znale na portalu www. wrzesnia.info.pl). – W kadym wydziale bdzie przypisana osoba, która ma odpowiada za wstawianie informacji – kontynuuje S. Krajniak. – Pracujemy nad tym. Aktualnoci s, ale jeszcze nie z wszystkich dziaów. Co ciekawe, strony wrzesnia.pl nie reklamuje herb rodowy Porajów, a logo Wrzeni. Jak tumacz urzdnicy, ten pierwszy ma by wykorzystywany w celach historycznych i prestiowych. – Logo jest typowo promocyjne, pokazuje, e Wrzenia jest otwarta na cztery strony wiata – koczy S. Krajniak. KUL


26 sierpnia 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

8 Aktualności Spacerkiem po Wrześni

Jest klimat dla tenisa Wrzesińskie korty utrzymują się właściwie same – wynika z bilansów i statystyk.

 Rozbiórka budynku przy

ul. Fromborskiej poszła szybko. W jakim czasie powstanie pawilon handlowy?

„ Sklep z uywanymi importowa-

nymi meblami, który znajdowa si przy skrzyowaniu ulic Warszawskiej i 3 Maja, zakoczy dziaalno. Obecnie trwa tam remont, po którym miejsce to zupenie zmieni swój charakter. Powstaje tam bowiem kawiarnia i cukiernia w jednym. Inwestorem jest osoba debiutujca na lokalnym rynku gastronomicznym. Bdzie to dziewity lokal przy ul. Warszawskiej. Nowa kawiarnia poszukuje ju pracowników. „ Sklep spoywczo-przemysowy z ul. Fromborskiej przeniós si z jednej strony ulicy na drug, do budynku po innym zamknitym sklepie. Opuszczony lokal, w którym poza sklepem znajdowaa si jeszcze piwiarnia, zosta w tym tygodniu zrównany z ziemi. Powstanie tam pawilon handlowy. „ Tu obok, bo przy Aptece na Sawnie, powstay nowe, przystosowane dla niepenosprawnych schody. „ Obok dawnego internatu na ul. Gnie nieskiej piesi musz uwaa, eby nie polizgn si na owocach spadajcych z rosncej przy chodniku liwy. „ Parkowanie na nieutwardzonym placu przy ul. Wielkopolskiej grozi uszkodzeniem auta. Dojedajcy pracownicy pobliskich placówek, którzy w duym cisku zostawiaj tam swoje samochody, niejednokrotnie po pracy odnajduj na nich otarcia i wgniecenia. „ Przy kilku wjazdach do Wrzeni (m.in. od ul. Sikorskiego i Gnie nieskiej) ustawiono tablice reklamujce doynki i wskazujce kierunek do centrum miasta. „ Na ulicach przy Liceum Ogólnoksztaccym im. Sienkiewicza pomalowano kilka latarni na nietypowy, fioletowy kolor. „ We wtorek nieroztropny kierowca wjecha pod prd w ulic Jana Pawa II i cakowicie j zakorkowa. Musieli zainterweniowa municypalni, którzy pomogli wyprowadzi pojazd z wskiej ulicy. Jak si okazao, za kókiem siedziaa 39-letnia kobieta. „ Problem z czytaniem znaków maj take mczy ni. W poniedziaek dwa samochody ciarowe wjechay na ul. Warszawsk. W tym samym dniu do centrum ciarówk wjecha take kierowca gm. Woszakowice. Wszyscy wspomniani pechowcy otrzymali kilkusetzotowe mandaty. DAI

W lipcu informowalimy o tym, e istnieje problem z wynajciem kortów w godzinach popoudniowych w roboczy dzie. Statystyki potwierdzaj, e korty ciesz si duym zainteresowaniem wrzenian. W c z a s i e w a ka c j i z o b i e k tów skorzystao 1 500 dorosych oraz 500 dzieci, które wstp miay za darmo. Najbardziej oblegane by terminy w godz. 17.00–21.00, od poniedziaku do pitku. – W soboty i niedziele zainteresowanie byo mniejsze. W czasie wakacji wikszo wyjeda poza Wrzeni albo uczestniczy w innych imprezach – mówi Zbigniew Ogrodowicz, dyrektor Wrzesiskich Orodków Sportowych i Rekreacyjnych. Przywilejów przy rezerwacjach nie mia nikt. Decydowaa kolejno zgosze. Jeli powstao „okienko”, to wolne terminy byy proponowane tenisistom w ofercie last minute. Wyjtek zrobiono dla instruktorów Wrzesiskiego Towarzystwa Tenisowego, którym WOSiR zarezerwowa korty od wtorku do czwartku w go-

dzinach 16.00–21.00. W tym czasie trenerzy prowadzili zajcia w ramach szkóki tenisowej. Wpywy z opat za wynajem kortów wyglday nastpujco: w maju byo to 3 823 z, w czerwcu 4 022 z, w lipcu 3 648 z (od 1 do 23 sierpnia – 3 372 z). – Dochody z tytuu opat pokrywaj koszty obsugi, wody i prdu – zapewnia Z. Ogrodowicz. Od maja do sierpnia na kortach przy ul. witokrzyskiej zorganizowano pi imprez tenisowych. Odbyy si m.in. mistrzostwa miasta i gminy w deblu. Sezon w najlepsze bdzie trwa równie do koca sierpnia i we wrzeniu, w zwizku z tym odbdzie si szereg zawodów tenisowych: Turniej Grand Prix Mistrzostwa Wielkopolski Krasnali (26-28 sierpnia), mistrzostwa powiatu w singlu (9-11 wrzenia) oraz w deblu (23-25 wrzenia). Oficjalnie sezon zakoczy si 30 wrzenia. Wtedy wanie zostanie rozegrany turniej deblowy. Przypomnijmy, e trwaj prace koncepcyjne nad budow nowych, przeszklonych kortów. Ma to by odpowied na rosnc popularno tego sportu we Wrzeni. Koncepcja ma by gotowa ju we wrzeniu. Filip Biernat

16-kilogramowy okaz

 Pan Jurek i jego karp. – O większym nie słyszałem – mówi Po heroicznej, blisko 40-minutowej walce Jerzy Dendera wycign z zalewu Lipówka olbrzymi ryb. To bya historia niczym z bajki. A przynajmniej tak si zakoczya. Wdkarz darowa rybie ycie. Ot tak, po prostu. Ale po kolei... Wczesnym rankiem 22 sierpnia wrzenianin zaadowa sprzt na skuter i pojecha nad zalew. Bywa tam niemal codziennie. – O wieku nie ma co mówi. Istotniejsze jest to, e owi ryby od dziecka. Posiadam ju historyczn kart wdkarsk, bo z 1956 roku – opowiada. By czonkiem rónych kó. Do wrzesiskiego wstpi w 1980, gdy si tu przeprowadzi. Na koncie ma wiele 4- i 5-kilogramowych ryb. We wspomniany poniedziaek na jedn z wdek zowi potk. To byo jednak niczym przy tym, co wydarzyo si pó niej. Na drugiej, któr zarzuci do daleko od brzegu, kilka minut przed godz. 7.00 mia

 2 tysiące osób skorzystało z kortów podczas wakacji. A sezon trwa do września

Piracka noc w Psarach Polskich na zakończenie bibliowakacji Dzisiejszej nocy bibliotek w Psarach Polskich opanuj dzieci i... piraci. Najmodsi czytelnicy bd mieli niepowtarzaln okazj spdzenia nocy wród ksiek na imprezie podsumowujcej bibliowakacje. Zabawa rozpocznie si o 19.00 i potrwa do biaego rana. Dzieci wezm udzia w licznych konkursach zwizanych z ksikami. Przewidziane s take dwa posiki, podczas których uczestnicy spróbuj oryginalnych pirackich przysmaków. – Gównym punktem programu bdzie czytanie ksiek dzieciom przez goci – mówi Anna Wachowiak, bibliotekarka z Psar Polskich.

– W tym roku zaprosilimy m.in. przedstawicieli wadz lokalnych i soectwa. W programie jest take wspólne piewanie pieni o tematyce marynistycznej – dodaje. Noc w psarskiej bibliotece odbdzie si ju po raz drugi. W ubiegym roku dzieci bawiy si z duchami i czarownicami. Jak wspominaj organizatorzy, „upiorna” noc bardzo spodobaa si najmodszym, wic w tym roku zdecydowano si zakoczy wakacje w podobny sposób. Organizatorem gównym jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wrzenia, któr wspomagaj chtnie prywatni sponsorzy. JOG

Fot. Tomasz Szternel

gwatowne branie. Po natychmiastowym zaciciu kij ugi si wpó. Mczyzna nie mia wtpliwoci, e to karp. Ryba skusia si na przynt w postaci dwóch ziarenek kukurydzy i dendrobeny (rodzaj ddownicy). – Zanta niech pozostanie moj tajemnic – zastrzega J. Dendera. Ale ryba ani mylaa si poddawa. Gdy ju byo j wida, odpywaa na dugo niemale caej yki. I tak kilkakrotnie. W kocu polega. Oczom J. Dendery i przypadkowego wdkarza, który pospieszy mu z pomoc, ukaza si gigantyczny karp. Wycignli go za pomoc podbieraka. Zdobycz waya 16,2 kg i miaa 72 cm dugoci. – Wiedziaem, e jest duy, ale nie mylaem, e a tak – nie kryje zadowolenia. By wykoczony nie tyle fizycznie, co psychicznie. Zmczenie przyszo pó niej. Ryba wrócia do zalewu. Jerzemu Denderze wystarczya satysfakcja, e j zowi. TOS

Wrzesińska orkiestra zagrała na Balkan Folk Fest

21 sierpnia Młodzieżowa Orkiestra Wrzesińskiego Ośrodka Kultury wróciła z dwutygodniowego pobytu w Bułgarii. Zespół przebywał w miejscowości Kiten, gdzie wziął udział w międzynarodowym festiwalu folkloru Balkan Folk Fest 2011 (na zdjęciu). Była to dla wrzesińskich dęciaków druga wizyta w Bułgarii; poprzednia miała miejsce w 2009 r. DAI


26 sierpnia 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Zjazd wojów w Grzybowie 9

Średniowieczne małpy W bitewnym obozie Słowian polała się krew. Zraniony wojownik przeżył, ale z wyprawy w przeszłość powrócił z kilkoma szwami na głowie. Dorota Tomaszewska

W miniony weekend do wczesnoredniowiecznego grodziska w Grzybowie przyjechao blisko 800 mioników sowiaskiej historii. To wanie dziki nim licznie przybya publiczno moga zobaczy, jak kilkaset lat temu przygotowywano si do bitew, jak walczono oraz jak broni nasi przodkowie bronili si przed napaci.

Wyprawa w czasie Przekraczajc bram grodu, trudno byo oprze si wraeniu, e przenosimy si w czasie. Zwaszcza w gszczu namiotów, w których na czas XII zjazdu zamieszkali redniowieczni ludzie. To tam moglimy podpatrzy, jak wygldao ich ycie podczas wojennej wyprawy. Skromny namiot, w rodku soma suca jako miejsce do spania, przewieszone skóry i kilka drewnianych lub glinianych naczy – to wszystko wydawao si by caym wyposaeniem domu wojownika. Opodal znajdowa si tylko stó i niewielkie palenisko, na którym przyrzdzano potrawy. Organizator imprezy Zbigniew Dzieryski artobliwie porównuje uczestników zjazdu do map w cyrku, które take wszyscy z uwag ogldaj. Im samym jednak to nie przeszkadza, bo – jak mówi – taka jest ich rola. W redniowiecznym obozie nie mogo zabrakn równie kowali, rogowników, tkaczy, hafciarek, bursztyniarzy, cieli, sznycerzy, garncarzy, rzemielników zajmujcych si robieniem hemów i oczywicie samych wojowników, których w tym roku przyjechao do Grzybowa wyjtkowo duo. Mona byo zobaczy take repliki machin oblniczych. – Wystrzelone z nich strzay leciay na odlego nawet 1 200 metrów, a ich sia bya tak ogromna, e przebijay trzech zbrojnych rycerzy – opowiada ukasz Majewski z Gniezna. – Bya to wówczas potna bro.

 Naturalne chłodzenie kobiet prezentują członkowie grupy Jantar

 Przygotowanie jedzenia na tak prowizorycznej kuchni, i na dodatek z nietypowych produktów, jest nie lada sztuką

nia” woja. Na pocztek zakada on przeszywanic, strój na wzór koszuli z do grubego materiau, najczciej lniany i pikowany w romby, na to kolczug albo lamelk, czyli skórzan zbroj wykonan z reguy ze skóry bydlcej, z pytek nachodzcych na siebie, karwasze dla osony przedramienia, rkawice oraz hem. To wszystko way razem co najmniej 30 kilogramów. i kosztuje kilka tysicy zotych. – W takim stroju czsto trudno si porusza, a co dopiero walczy. Ale praktyka robi swoje – mówi Aleksander Kuakowski z druyny Wojów Najemnych Blotunga z Wrocawia. Widok ubierajcego si do poKolczuga sowiaskiego wojow- tyczki woja wzbudza u obserwanika way od 10 do 15 kilogramów, torów nieukrywany podziw. – Jest ale to nie jedyny element „uzbroje- tak gorco, a oni zakadaj na sie-

Podziw i strach

Fot. Dorota Tomaszewska

Fot. DOT

bie tyle warstw ubrania – komentowali ludzie. To, co jednych zachwycao, u innych wywoywao strach. Zwaszcza gdy doszo do bitwy o gród grzybowski, w której jednoczenie uczestniczyo kilkuset wojowników. – To niesamowite, ale kiedy zaczli krzycze i walczy ze sob, uywajc nie tylko mieczy, ale take toporów, przeraziam si – mówi Danuta Kowalewska z Witkowa. – Jestem tutaj pierwszy raz i to, co zobaczyam przed chwil, wprawio mnie w osupienie. Te ich walki, to znaczy, tych prawdziwych Sowian, byy straszne. Prawdziwa rze . O tym, jak niebezpieczna jest zabawa w wojn, przekona si jeden z uczestników tegorocznego zjazdu. Podczas walki przeciwnik zrani

 Potyczki wojowników były jedną z głównych atrakcji tegorocznego zjazdu. Mimo upału wojowie mieli na sobie kilkuwarstwowe ubranie Fot. DOT go mieczem w gow, a dokadniej, w okolice uku brwiowego. Rana bya na tyle powana, e konieczna okazaa si interwencja lekarza, który zaoy wojownikowi kilka szwów. – Wiem, jak to zabrzmi, ale oni licz si z takimi obraeniami. Co wicej, pó niej si nimi chwal – mówi Z. Dzieryski. – To, co tutaj robimy, mona porówna do sportu ekstremalnego. Bawi si w to moe kady, bo przecie nie kady musi by wojownikiem – dodaje A. Kuakowski.

je czas tylko dla wojów. Nie ma ju adnych gapiów, nikogo, kto nie byby w stroju z dawnej epoki. W obozach pon tylko niewielkie ogniska, rozbrzmiewa redniowieczna muzyka... Wreszcie mona odda si biesiadowaniu. – Uczta trwaa do pó nych godzin nocnych. Zjedlimy porzdn sztuk misa, wypilimy duo rónych trunków. Take miodu pitnego, który sami robimy. Nic wic dziwnego, e dzi mamy ciki dzie... – mówi przedstawiciel druyny Blutunga. Organizatorzy XII Midzynarodowego Zjazdu Wojowników Sowiaskich szacuj, e przez dwa dni trwania imprezy gród w Grzybowie odwiedzio okoo 15 tys. osób. Kiedy turyci opuszczaj gród – To pokazuje, e ludzie pasjonuj si i zapada zmrok, to znak, e nasta- historia – stwierdza Z. Dzieryski.

Nocna uczta


26 sierpnia 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

10 Oświata

Co i za ile wyremontowano 5

W tym roku najwicej pienidzy wydaa na nie gmina Wrzenia. Modernizacje przeprowadzane obecnie w miejskich gimnazjach kosztoway ponad 400 tys. z. – W gimnazjum nr 1 najdrosze byo wyremontowanie schodów wejciowych do budynku szkoy od strony ul. Kosynierów oraz remont korytarzy na parterze i wymiana podóg w trzech klasach lekcyjnych – informuje wiceburmistrz Wrzeni Waldemar Grzekowiak. – W drugim gimnazjum wymalowalimy wszystkie korytarze oraz wymienilimy oprawy owietleniowe. Sporo, bo 97 tys. z kosztowa gmin remont dachu budynku szkoy podstawowej nr 6 oraz zaadaptowanie tam nowego pomieszczenia na sal lekcyjn. Na wymian opotowania wokó „dwójki” wydano za 52 tys. z. Z udostpnionych nam danych wynika, e szkoy podstawowe wyday niemae pienidze na wyposaenie zerówek. cznie poszo na to 47 tys. z. Nieco wicej kosztowao przygotowanie sali do wychowania przedszkolnego w Zespole Szkó w Nowym Folwarku. Poza tym naprawiony zosta dach sali gimnastycznej w Otocznej, odnowiono klatk schodow szkoy w Gutowie Wielkim – naprawiono i wymalowano jej elewacj, naprawiono dach budynku i wymieniono wykadziny podogowe. Warto te wspomnie,

733.000 zł

Liczba i wartość remontów w placówkach oświatowych

(liczba cegiełek odpowiada liczbie wyremontowanych placówek)

brak inwestycji

Remonty przeprowadzone podczas tegorocznych wakacji w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu powiatu wrzesińskiego pochłonęły ponad 1 mln 256 tys. zł.

314.000 zł 149.000 zł 60.000 zł

Nekla

Miłosław

e jedn z sal w szkole podstawowej w Chwalibogowie wyposaono w tablic interaktywn wart 11 tys. z. – Tegoroczne remonty s czciowo realizowane ze rodków z rezerwy owiatowej, które s nam przydzielane z ministerstwa na podstawie zalece sanepidu – mówi wiceburmistrz. – Informacje o tym, e przyznano nam te rodki, otrzymalimy dosy pó no, dlatego moglimy wprowadzi je do budetu dopiero na ostatniej sesji przed wakacjami. Jest to niezbdne do przeprowadzenia postpowa przetargowych – tak W. Grzekowiak tumaczy fakt ogoszenia niektórych przetargów dopiero w czasie wakacji. Jednoczenie zapewnia, e wszystkie remonty, które mogyby kolidowa z nauk, zostan zakoczone przed 1 wrzenia.

P Pyzdry d

Września

Kołaczkowo

wynika, e w Zespole Szkó w Targowej Górce wykonano czciowy remont dachu i odnowiono gabinet dyrektora, a w Zespole Szkó w Nekli wyremontowano kuchni z zapleczem oraz wymalowano dwie sale. Cao kosztowaa gmin 60 tys. z. W naszym remontowym przegldzie jeszcze lepiej ni Nekla wypada gmina Pyzdry. W tamtejszym Zespole Szkolno-Przedszkolnym wymieniono posadzki w trzech klaKopotów z remontami nie sach, wyremontowano schody wejma za to gmina Koaczkowo. Zwy- ciowe do budynku oraz odnowiono czajnie ich tam w tym roku nie ro- wietlice. W sumie remonty w tej plabiono. Nawet jednego. Bo nie cówce pochony 39 tys. z. W szkoma pienidzy... le w Lisewie wymieniono czciowo W Nekli jest z tym troch lepiej. rynny na budynku, w Górnych GrZ informacji przekazanych nam dach przebudowano boisko szkolne przez burmistrza Karola Balickiego oraz wyremontowano piec c.o.

W. Grzekowiak: – Tak pó ne ogaszanie przetargów na remonty szkó nie wynika z naszej opieszaoci.

mln 283 tys. zotych kosztowaa budowa nowej szkoy w Bugaju

– Ponadto w szkole we Wrbczynkowskich Holendrach przeprowadzilimy remont elewacji, natomiast w Pietrzykowie wymienilimy okna, wyremontowalimy korytarz, bibliotek, sekretariat i gabinet dyrektora – informuje Anna Bisiorek z Urzdu Miejskiego w Pyzdrach. Gmin Miosaw tegoroczne remonty kosztoway ponad 314 tys. z, nie liczc ponad 5 mln z, które wydaa na budow nowej szkoy w Bugaju. – Najwicej pienidzy poszo na remont miosawskiego gimnazjum. Prace dekarskie, remonty pryszniców, organizacja biblioteki i remont holi pochony razem 128 tys. z – mówi Danuta Grajek z tamtejszego urzdu. Ponadto w Zespole Szkó w Orzechowie odnowiono pomieszczenia zniszczone przez wiosenn powód , a w czeszewskiej podstawówce przeprowadzono remonty dachów i wymalowano dwie klasy. – Niemao, bo 76 tys. z, wydalimy take na nasze przedszkola – dodaje D. Grajek. – W tym w Miosawiu zaadaptowalimy kilka nowych pomieszcze na potrzeby przedszkolne, a w orzechowskim wyremontowalimy taras, zaadaptowalimy dwie sale na nowy oddzia oraz wykonalimy prace malarskie. Dorota Tomaszewska

ZAPRASZAMY DO NOWO OTWARTEGO

SALONU MEBLOWEGO OTWARCIE JUŻ 1 WRZEŚNIA!!! ZAPRASZAMY!!!

CENY NAJNIŻSZE W WIELKOPOLSCE KRZESŁA STOŁY MEBLE: TAPICEROWANE POKOJOWE KUCHENNE

BORZYKOWO ul. WRZESIŃSKA 82a

pon. - pt. w godz. 8:30 – 18:00 sob. w godz. 8:30 – 13:00

Me-119

Reklama


26 sierpnia 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

11

Temat tygodnia

Krótka lekcja lokalnej tolerancji Nie jesteśmy aż tak tolerancyjni, za jakich chcielibyśmy uchodzić.

wiadczy o tym ju sam fakt, jak trudno jest porozmawia z lud m i n a j b a rd z i e j n a r a o n y m i na nietolerancj. Z jednym z niewielu zdeklarowanych gejów z Wrzeni – który ju tu nie mieszka, poniewa zwiza si z obcokrajowcem i jego krajem – nie sposób si obecnie skontaktowa. Inny, który wbrew przeciwnociom zdecydowa si pozosta w rodzinnych stronach, nie odpowiada na proby o rozmow. Z kolei jeden z niewielu mieszkaców Wrzeni o mieszanych etnicznie korzeniach take odmawia i formuuje tylko ogóln uwag na temat tolerancji Polaków: – Bezporednie zachowania skierowane przeciw „innemu” s na szczcie incydentalne. Natomiast cigle dla wielu Polaków „inny” ma konotacje negatywne. Chociaby na forach internetowych jedno sowo „yd” zastpuje ca dyskusj. No bo przecie z kim, kto jest „ydem” nie warto dyskutowa... Pani Barbara i pan Czesaw mieszkaj w jednym z wielu domów jednorodzinnych na wrzesiskim osiedlu. S zgodnym maestwem od kilkudziesiciu lat, doczekali si czworga wnuków. Jednak trudno ich

nazwa przecitn rodzin. Ona jest katoliczk, on ydem*. Wyznanie ich róni, ale nie dzieli. – Poznaam go jako Polaka-katolika. Dopiero pó niej okazao si, e ma pochodzenie ydowskie i zdecydowa si zmieni religi. Co miaam zrobi – artuje pani Barbara i dodaje ju powanie, e jej m jest przede wszystkim dobrym czowiekiem, i dziki temu ich maestwo jest wyjtkowo udane. Ostatnim praktykujcym ydem w rodzinie pana Czesawa by pradziad ze strony matki. – Dziadkowie przeszli na katolicyzm – opowiada. – Mama wychowaa si ju w tradycji chrzecijaskiej. Bya jednak nieszczliwa, bo nikt nie chcia zapomnie o jej pochodzeniu. Wystarczy drobny konflikt, sprzeczka, i ludzie zaczynali jej wypomina, e tak naprawd jest ydówk, jest obca – mówi pan Czesaw. Sam w modoci by arliwym katolikiem. Wtpliwoci pojawiy si w czasie wojny, kiedy hitlerowcy zaczli likwidacj ydów. – Syszaem, jak ludzie opowiadaj straszne historie o wywoeniu

ydów do obozów zagady. Byem przeraony i wanie wtedy zaczem zadawa sobie pytania: jeeli Jezus istnieje, to jak moe na to pozwala? – wspomina pan Czesaw i dodaje, e wtpliwoci nie opuszczay go przez wiele lat. W kocu zdecydowa si powróci do wiary przodków. Wiele godzin spdzi w archiwach, poszukujc dokumentów potwierdzajcych pochodzenie, które potem przedstawi gminie ydowskiej. Gdy udowodni semickie pochodzenie matki (w tradycji ydowskiej linia po kdzieli jest waniejsza ni ta po mieczu), zosta

Modlił się – to nie była moja religia. Jadł – to nie było moje jedzenie. Mówił – to nie był mój język. Ubierał się – to nie było to, co ja nosiłam. Wziął mnie za rękę – była innego koloru niż moja. Ale gdy się śmiał – to śmiał się tak samo jak ja, a kiedy płakał – płakał tak samo jak ja. Amy Maddox, lat 16 oficjalnie przyjty do grona wyznawców judaizmu. Pan Czesaw denerwuje si, gdy syszy, e jest jedynym ydem we Wrzeni. – Mieszka tu duo osób pochodzenia ydowskiego, tylko nie przyznaj si do swoich tradycji – stwierdza. – Po czci ich rozumiem. Po prostu brakuje im odwagi albo nadal maj w sobie lk odziedziczony po przodkach. Kiedy syszaem w telewizji wypowied pani pochodzenia ydowskiego, która mówia, e ukrywa si od 1941 roku, bo cay czas si boi. Co w tym jest – dodaje. Pani Barbara i pan Czesaw s otwarci, ale nie chc rozgosu. Nie chc prowokowa zbdnych komentarzy, szczególnie tych wymierzonych w ich dzieci i wnuki. Pan Czesaw niejednokrotnie zmaga si z przykrociami, które spotykay go ze wzgldu na wyznawan religi i pochodzenie. O szczegóach woli zapomnie. – W maych, lokalnych spoecznociach jest nadal wiele niechci wobec ydów – mówi. – Pozornie duo zmienia si na lepsze, wszyscy wszystkim podaj rk, ale s to zmiany nietrwae. Poziom tolerancji zaley od okolicznoci. Teraz np. przyjte jest okazywanie otwartoci i zrozumienia, ale wystarczy, e zmieni si okoliczno-

Reklama

Terenowe punkty

SU]\MPRZDQLDRJğRV]Hġ

tCzerniejewo Bogumiła Woźniak - Sklep Spożywczo-Przemysłowy os. Jana Pawła II

tMiłosław ul. Poznańska 10 - „Rolmark” 8.00-16.00, tel. 61-4382-516

tPyzdry ul. Szybska 12 - Kwiaciarnia – Ruch, tel. 698-105-343

tNekla ul. Chopina 43/4 - Sklep Goja ul. Wrzesińska 32 - Sklep Wielobranżowy (Pawilon) 8.00-15.30

ww-176

tKołaczkowo

ci, i postawy ludzi mog si odwróci – podejrzewa. Naraeni na niech i nietolerancj s nie tylko innowiercy czy obcokrajowcy, ale take niepenosprawni, m.in. podopieczni wrzesiskich Warsztatów Terapii Zajciowej. – Najczciej s to arty i zaczepki sowne padajce z ust modych ludzi – przyznaje Magdalena Sobczak-Jankiewicz, kierownik WTZ. – Nasi podopieczni staraj si wtedy nie reagowa, aby nie prowokowa. Takie sytuacje na szczcie nie zdarzaj si zbyt czsto. Generalnie nasi podopieczni czuj si we Wrzeni bezpiecznie. wiadczy o tym fakt, e uczestnicz w rónych imprezach na terenie naszego miasta, czsto bez rodziców czy opiekunów – dodaje kierownik, która generalnie ma dobre zdanie take na temat modych ludzi. – Bardzo cieszy nas fakt, e wiele gimnazjalistek i licealistek odwiedza nasz placówk. Modzie uczestniczy nie tylko w yciu codziennym WTZ-u, ale take w naszych imprezach okolicznociowych. Uczniowie przychodzili do nas take w wakacje. Ich pomoc i zaangaowanie s naprawd due i bezinteresowne – ocenia. W ten sposób WTZ, niejako przy okazji, uczy tolerancji, robic to, co jest podstaw i standardem wychowawczym w kadym przedszkolu.

– Mae dziecko z natury jest ufne i postrzega otaczajcy wiat jako przyjazny i dobry. Przedszkolak nie wartociuje i nie ocenia. Kady jest dla niego znakomitym partnerem do zabawy – mówi Donata Hedrych, dyrektor niepublicznego przedszkola Mi Uszatek we Wrzeni. Placówka ta utwierdza dzieci w zachowaniu pozytywnych wartoci poprzez realizacj caorocznego projektu wychowawczego pod nazw Kodeks Misiowego Przedszkolaka. W starszych grupach wiekowych realizowane byy take projekty edukacyjne powicone prawom dziecka („Dziecko te czowiek”), problematyce poznania i poszanowania kultur innych narodów („Podróe Misiowego przedszkolaka poprzez kultury wiata” i „Polska – nasi ssiedzi”). Midzy innymi dlatego placówka ta uzyskaa certyfikat Optymistycznego Przedszkola. Skoro dzieci maj wrodzone poczucie sprawiedliwoci, to w którym momencie ich rozwoju (i dlaczego?) pojawia si np. wartociowanie innych dzieci na podstawie ich pozycji materialnej? Innymi sowy – kiedy i dlaczego dzieci staj si nietolerancyjne? – Nasuwa mi si tylko jedna odpowied . Niestety, to my, doroli, jako osoby bdce dla nich wzorem do naladowania, uczymy tego nasze dzieci. Wygaszane w obecnoci dziecka komentarze, oceny i wartociowanie ksztatuj sposób jego postrzegania wiata – stwierdza D. Hedrych. – Wana zatem staje si refleksja, jakie chcemy mie nastpne pokolenia, bo to decyduje si ju dzisiaj i zaley tylko od nas! Joanna Go dziewicz Damian Idzikowski * yd – wyznawca judaizmu; yd – czowiek narodowoci ydowskiej


WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

14 MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw

www.w www.wrzesnia.info.pl wrze stronÄ&#x2122; redaguje :

Ĺ ukasz RóşaĹ&#x201E;ski tel. 530 425 105 l.rozanski@wrzesnia.info.pl

GĹ&#x201A;Ä&#x2122;boka studzienka RozpoczÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; siÄ&#x2122; odwiert studni gĹ&#x201A;Ä&#x2122;binowej w PaĹ&#x201A;czynie. Nowa studnia powstaje w odlegoci kilku metrĂłw od poprzedniej. Inwestycja pochonie 184 tys. z, a lwi cz tej kwoty (115 tys. z) pokryje Unia Europejska. Studnia bdzie miaa gboko 122 metrĂłw. â&#x20AC;&#x201C; Dziennie wiercimy ponad pi metrĂłw â&#x20AC;&#x201C; informuje Przemysaw Bodo z Zakadu Usug Wiertniczych Studwiert w Pokrzywnie. â&#x20AC;&#x201C; Uywamy do tego wiertnicy UP-200. Praca nie jest prosta. Wszystko zaley od tego, co jest w ziemi oraz jaka jest gleba. Obecnie mamy ponad 80 metrĂłw. Po co nowe ujcie gbinowe? By mieszkacy gminy mogli mie pewno, e w kranach nie zabraknie im wody. W razie awarii 44-letniej studni w Skotnikach moliwe bdzie pompowanie wody wanie z Paczyna. Wczeniej byo to niemoliwe z uwagi na ma wydajno pomp. Obecnie wydajno paczyskiego ujcia wynosi okoo 50 m3 na godzin. â&#x20AC;&#x201C; Trudno powiedzie, jak wydajno bdzie miaa nowa studnia â&#x20AC;&#x201C; zastanawia si wiceburmistrz Baej

Pera. â&#x20AC;&#x201C; To wszystko okae si dopiero po odwiercie. Woda wĂłwczas bdzie pompowana przez 72 godziny. W tym czasie bdziemy obserwowa, czy lustro wody si obnia, czy nie, i obliczymy wydajno â&#x20AC;&#x201C; wyjania. Trwajca inwestycja to dobra wiadomo rĂłwnie dla mieszkacĂłw Miosawia. Studnia w przypadku awarii tamtejszych pomp bdzie moga zasila w wod take miasto. â&#x20AC;&#x201C; Nie na dugi czas, ale takie rozwizanie na krĂłtk met jest moliwe â&#x20AC;&#x201C; kontynuuje B. Pera. Niemniej jednak moe si okaza, e wody w odwiercie w ogĂłle nie ma. Taka niespodzianka jest jednak mao prawdopodobna: â&#x20AC;&#x201C; Musiaby by naprawd duy pech â&#x20AC;&#x201C; zapewnia P. Bodo. â&#x20AC;&#x201C; Cho, owszem, zdarzao si, e wody nie byo, i to pomimo faktu, e odwiert by wykonywany nieopodal innego. A tak si dzieje tutaj, w Paczynie. Oczywicie w miosawskim urzdzie nikt nie zakada tak czarnego scenariusza â&#x20AC;&#x201C; przynajmniej na razie. Przypomnijmy, e pierwotnie wadze planoway remont starej studni gbinowej. Okazao si jednak, e jest to technicznie niemoliwe â&#x20AC;&#x201C; po prostu nie mona wycign z niej zerwanych pomp. Studnia zostanie wic wkrĂłtce zasypana.

Co sĹ&#x201A;ychaÄ&#x2021;

26 sierpnia 2011

nie wykpiemy si ju w orzechowskim basenie. Zosta zamknity. Dlaczego? Do tematu wrĂłcimy.

Â&#x201E; Parafialny Festyn Od-

pustowy odbdzie si 27 i 28 sierpnia w Orzechowie. W programie m.in. mecz piki nonej pomidzy druynami OSP Orzechowo i OSP Piczkowo (godz. 17.30, boisko Sparty). Z kolei w orodku Relax o 20.00 rozpocznie si zabawa taneczna. Nazajutrz (w niedziel) w ogrodzie przy kociele bd wystpy, gry i zabawy. Ma by te dmuchany zamek i poczstunek. Pocztek o godz. 15.00.

Â&#x201E; W sobot w Mikuszewie odbd si Doynki Gminne. O godz. 16.00 rozpocznie si msza w., a niespena dwie godziny pĂł niej publicznoci zaprezentuj si zespoy folklorystyczne z Ukrainy, otwy, Izraela i Rumunii. Â&#x201E; A ju w czwartek (1 wrzenia) uroczycie otwarta zostanie nowa szkoa w Bugaju. Przecicie wstgi o godz. 14.00. Wczeniej (12.30) msza w miosawskim kociele.

 â&#x20AC;&#x201C; Wiercenie odbywa siÄ&#x2122; powoli. Wybieramy ziemiÄ&#x2122; jak mrĂłwki â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi P. Bodo

Â&#x201E; Bezpatne badania

mammograficzne (dla pa w wieku 50-69 lat) odbd si 15 wrzenia w mammobusie, ktĂłry stanie przy Miosawskim Centrum Kultury. Zapisy od poniedziaku do pitku w godz. 9.30â&#x20AC;&#x201C;16.30 pod nr. tel. 61 448 13 84.

Starostowie doĹźynek

Ĺ&#x161;wiÄ&#x2122;ty juĹź nie patrzy na pijÄ&#x2026;cych piwo

Â&#x201E; Niestety, w tym roku

Â&#x201E; Drogi na tzw. miosawskim biedaczkowie maj by przywrĂłcone do stanu sprzed budowy kanalizacji. Na dniach...

Â&#x201E; Na terenie gminy â&#x20AC;&#x201C; jak wyszo z naszych oblicze â&#x20AC;&#x201C; mieszkao w tym roku 46 bocianĂłw.

 Maria PaĹ&#x201E;czak, staroĹ&#x203A;cina doĹźynek... ...i Benon Psyk, starosta Z centrum Biechowa zniknÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a, przynajmniej na pewien czas, przydroĹźna figura Ĺ&#x203A;w. StanisĹ&#x201A;awa, biskupa i mÄ&#x2122;czennika. Na szczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;cie nikt jej nie ukradĹ&#x201A; ani nie zniszczyĹ&#x201A;. Po prostu â&#x20AC;&#x201C; za zgodÄ&#x2026; mieszkaĹ&#x201E;cĂłw (pojawiĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; tylko nieliczne gĹ&#x201A;osy sprzeciwu) 19 sierpnia zostaĹ&#x201A;a zdemontowana wraz z cokoĹ&#x201A;em. W miejscu gdzie staĹ&#x201A;a, czyli przy rozwidleniu drĂłg, juĹź wkrĂłtce pojawi siÄ&#x2122; nowy chodnik. â&#x20AC;&#x201C; Prawda jest taka, Ĺźe Ĺ&#x203A;w. StanisĹ&#x201A;aw bardzo utrudniaĹ&#x201A; manewry duĹźym pojazdom â&#x20AC;&#x201C; wyjaĹ&#x203A;nia miejscowy radny powiatowy Jerzy Mazurkiewicz, inicjator przenosin ďŹ gury. â&#x20AC;&#x201C; Po konsultacjach z mieszkaĹ&#x201E;cami (trwaĹ&#x201A;y osiem miesiÄ&#x2122;cy â&#x20AC;&#x201C; przyp. red.) zdecydowaliĹ&#x203A;my, Ĺźe ďŹ gurÄ&#x2122; ustawimy w nikomu niewadzÄ&#x2026;cym miejscu, kilka metrĂłw dalej od miejsca, ktĂłre ďŹ gura zdobiĹ&#x201A;a ponad sto lat. Chcemy, Ĺźeby Ĺ&#x203A;w. StanisĹ&#x201A;aw stanÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; po przeciwnej stronie ulicy â&#x20AC;&#x201C; kontynuuje J. Mazurkiewicz. Za takim rozwiÄ&#x2026;zaniem opowiada siÄ&#x2122; rĂłwnieĹź miejscowy proboszcz Krzysztof Grzesica. Nic dziwnego â&#x20AC;&#x201C; Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;ty zwrĂłcony byĹ&#x201A;by wtedy w kierunku sanktuarium. WedĹ&#x201A;ug duchownego byĹ&#x201A;aby to miĹ&#x201A;a odmiana, zwaĹźywszy na fakt, Ĺźe przez kilkanaĹ&#x203A;cie lat Ĺ&#x203A;w. StanisĹ&#x201A;aw musiaĹ&#x201A; spoglÄ&#x2026;daÄ&#x2021; na... mÄ&#x2122;Ĺźczyzn spoĹźywajÄ&#x2026;cych piwo przed sklepem. (wideorelacja na www.wrzesnia.info.pl; zakĹ&#x201A;adka MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw)

Od 26 lat wspĂłlnie z mem Markiem prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 38,5 ha (cznie z dzierawami) pooone w Mikuszewie. W pracy pomaga im take syn Adam. W gospodarstwie prowadzona jest produkcja rolinna (zboa, buraki cukrowe i ziemniaki) oraz zwierzca (bydo mleczne i trzoda chlewna). 48-letnia M. Paczak jest czonkini Koa Gospody Wiejskich w Mikuszewie. Przyznaje, e pocztkowo nie chciaa zajmowa si rolnictwem, z czasem jednak zmienia zdanie. â&#x20AC;&#x201C; Praca w gospodarstwie jest cika, ale tak pracowa trzeba wszdzie â&#x20AC;&#x201C; podsumowuje.

WspĂłlnie z on Ann prowadzi nowoczesne gospodarstwo rolne o powierzchni 92 ha. W jego prowadzeniu aktywnie uczestnicz take cĂłrki: Monika i Agnieszka. Gospodarstwo nastawione jest gĂłwnie na upraw pszenicy, rzepaku i burakĂłw cukrowych. 57-letni gospodarz z Ksina hoduje take zwierzta (250 sztuk wi). Pracy na roli â&#x20AC;&#x201C; jak twierdzi â&#x20AC;&#x201C; nie zamieniby na adn inn, mimo e trzeba pracowa w witek, pitek i niedziel. B. Psyk dziaa w Zwizku BurakĂłw Cukrowych w Poznaniu. Jest te od kilku lat aktywnym czonkiem rady soeckiej w swojej miejscowoci.

Â&#x201E; Stan wody Warty

na 25 sierpnia: 200 cm.

INFORMATOR GMINNY UrzÄ&#x2026;d Miasta i Gminy

61 438 20 22

Policja

61 437 53 40

OSP MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw

61 438 28 88

Pogotowie Energetyczne

61 438 21 44

Poczta

61 438 23 45

OĹ&#x203A;rodek Zdrowia

61 438 30 05

OĹ&#x203A;rodek Kultury

61 438 27 79

OĹ&#x203A;r. Pomocy SpoĹ&#x201A;ecznej

61 438 30 96 61 438 37 58

Bank SpĂłĹ&#x201A;dzielczy

61 438 20 31

Reklama

OKNA, BRAMY, ROLETY

Patron mÄ&#x2122;czennikĂłw juĹź po gruntownym, czteroletnim (!) liftingu

026.,7,(5<52/(7.,:(:1Ä&#x2030;75=1(

02123/$673/860LĂĄRVĂĄDZ']LHFL0LĂĄRVĂĄDZVNLFK tel/fax. 61 4383 400, 509 690 366, 512 495 970

Skl-345

Profile okienne DECEUNICKRSRGZ\ÄŞV]RQHMV]W\ZQRÄ&#x17E;FL 2NXFLDROTTO]QDURÄŞQLNLHPDQW\ZĂĄDPDQLRZ\P 'U]ZLGERDA, ALUMINIUM, PCV

ZakoĹ&#x201E;czono czwarty i zarazem ostatni etap prac konserwatorskich nad ďŹ gurÄ&#x2026; Ĺ&#x203A;w. WawrzyĹ&#x201E;ca (przy miĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awskim koĹ&#x203A;ciele). PochĹ&#x201A;onÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;y one ponad 21 tys. zĹ&#x201A;. RzeĹşba, wykuta z bloku kamienia piaskowcowego, zostaĹ&#x201A;a oczyszczona i wzmocniona. Ponadto uzupeĹ&#x201A;niono jej liczne ubytki. Przypomnijmy, Ĺźe w poprzednich etapach

wykonano m.in. drenaĹź pomnika. ZostaĹ&#x201A;a rĂłwnieĹź na nim zamontowana tablica, ktĂłra przez wiele lat widniaĹ&#x201A;a na cokole przed pobliskÄ&#x2026; wikaryjkÄ&#x2026;. W sumie odrestaurowanie caĹ&#x201A;ego pomnika kosztowaĹ&#x201A;o 43 tys. zĹ&#x201A;. PieniÄ&#x2026;dze na inwestycjÄ&#x2122; przekazaĹ&#x201A; UrzÄ&#x2026;d WojewĂłdzki w Poznaniu oraz Rada Ochrony PamiÄ&#x2122;ci Walk i MÄ&#x2122;czeĹ&#x201E;stwa.

Por. lekarza rodzinnego

61 437 12 52

Naprawa pralek i lodĂłwek

61 438 36 01

Gabinet weterynaryjny

607 944 690

Serwis komputerowy, internet

61 438 34 56

ANTENY TV-SAT

61 437 14 93

Punkt przyjmowania ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; do â&#x20AC;&#x17E;WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skichâ&#x20AC;?: MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw, ul. PoznaĹ&#x201E;ska 10,â&#x20AC;&#x17E;Rolmarkâ&#x20AC;?, w godz. 8.00-16.00, tel. 061 438 25 16


Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzes www.wrzesnia.info.pl sn

Kołaczkowo

Filip Biernat tel. 61 437 49 56 f.biernat@wrzesnia.info.pl

Afera o jedną (?) łyżkę Marian Leśny, radny z Borzykowa, porządził się nie swoim tłuczniem. Trzy lata temu rada soecka w Borzykowie otrzymaa od urzdu gminy 20 ton tucznia, czyli drobnego kamienia sucego do zasypywania dziur w drogach gruntowych. Rada ustalia, e materia ten zostanie wykorzystany do zasypania dziur przy ulicy Polnej w Borzykowie – gdy tylko te si pojawi... Kamienie jednak nie trafiy na ul. Poln, a na Soneczn, przy której mieszka radny Marian Leny. – By kwiecie. Topilimy si, bo, jak wida, drog mamy jak mamy i remontujemy j wasnym sumptem, bez niczyjej pomocy. Pojechaem do GS-u (gdzie skadowany by tucze – przyp. red.) i zapytaem pani prezes, czy mog zabra szlak, która bya skadowana na placu, a pochodzia z pieca spódzielni. Poprosiem pana Kaniewskiego, który ma firm przy naszej ulicy, aby zaatwi cignik i przyczep. W kocu zaadowano nam t szlak. Ale by te ten kamie, który przydaby si nam do utwardzenia, no wic poprosiem, aby zaadowano nam jedn yk... I pó niej z tego powodu powstaa wielka afera – relacjonuje M. Leny. – Jestem w trudnej sytuacji, poniewa cokolwiek powiem, to b-

15

stronę redaguje :

Co słychać

26 sierpnia 2011

„ W Bibliotece Publicz-

nej w Koaczkowie mona obejrze wystaw fotografii Jarosawa Bulczyskiego zatytuowan „Nie rzucim ziemi, skd nasz ród”. To czarno-biae zdjcia przedstawiajce róne miejsca w powiecie.

„ Do 29 sierpnia mona

przysya prace na konkurs fotograficzny „Pikno gminy Koaczkowo”, zorganizowany przez GOK.

„ Kana Miosawski,

zwany równie Miosawk (przecina pola w okolicy Krzywej Góry), wymaga udronienia. Spraw na spotkaniu z WZMiUW poruszy Czesaw Konieczny, wiceprezes kóek rolniczych.

„ 18 sierpnia w Szama-

rzewie policja zatrzymaa 34-letniego mieszkaca gminy. Mia 1,33/mg alkoholu w wydychanym powietrzu.

 Przy ul. Słonecznej w Borzykowie znajdują się dwie posesje oraz zakład produkujący znicze dzie to odebrane tak, e si mszcz na panu Lenym za przegrane wybory samorzdowe (pani sotys startowaa w wyborach na radn – przyp. red.). Wol wic poczeka na stanowisko rady soeckiej, która zbierze si we wrzeniu w sprawie funduszu soeckiego, a przy okazji zajmie si t spraw. Na pewno nie jest tak, e zgina tylko jedna yka tego kamienia, tylko wikszo tucznia. Rada ustalia, e kamie ten ma by przeznaczony na ulic Poln, ale pan radny jednoosobowo postanowi, e bdzie inaczej – mówi z kolei sotys Iwona Zitkiewicz. – Nie ma problemu, przyjd na rad soeck i opowiem, jak byo. Po prostu nie wiedziaem, e ten ka-

VIP-y bawiły się z mieszkańcami na dożynkach

Tylko dożynki gminne mogą przyciągnąć tyle osób do wspólnego świętowania i zabawy. Taki wniosek nasuwa się po analizie tegorocznego święta plonów w Kołaczkowie. Dożynki tradycyjnie organizował Urząd Gminy w Kołaczkowie i Gminny Związek Kółek i Organizacji Rolniczych. Największy ciężar spadł na barki kółek; wszystko przez kruchość gminnego budżetu. – Postanowiliśmy, że tegoroczne dożynki będą miały charakter biesiady i nawet zaproszeni goście będą bawić się z mieszkańcami – mówił przed dożynkami Mirosław Pawlak, szef kółek. Święto plonów tradycyjnie cieszyło się sporym zainteresowaniem mieszkańców. Bardzo efektownie wypadł obrzęd dożynkowy w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Wrzesińska (na zdjęciu) pod kierownictwem Ryszarda Zjeżdżałki. Przynajmniej kilkaset osób bawiło się podczas wieczornej zabawy tanecznej, na której grał zespół Abband. Wcześniej zaśpiewała utalentowana młodzież z kołaczkowskiej „Szansy na sukces”: Andżelika i Patrycja Kaniewskie, Sandra Dankowska i gościnnie Anastazja Nowak. Przyśpiewki autorstwa Piotra Olszewskiego tym razem wykonali młodzi wykonawcy: Robert Fajkowski i Lena Olszewska. Konferansjerką zajął się Eugeniusz Plewiński.

M. Leny: – Pani sotys powiedziaa, e nie dostabym tego kamienia. To zemsta za przegrane wybory.

mie naley do rady soeckiej – zarzeka si radny. – Jako przewodniczcy rady nie dawaem zgody panu Marianowi Lenemu na zabranie tego kamienia, poniewa nie mam takiego pra-

„ Nie byo wakacyjnych remontów w gminnych szkoach. Powód? Brak pienidzy.

wa. To sprawa wsi: rady soeckiej lub zebrania wiejskiego – informuje Jerzy Wo, przewodniczcy Rady Gminy w Koaczkowie.

„ Chodnik przy drodze

powiatowej w Grabowie Królewskim znikn... Bo zarosa go trawa. Radny tumaczy si troch jak dziecko, twierdzc, e nie wiedzia, do kogo nalea tucze . Samowolne dziaania mog go jednak zaprowadzi przed sd, poniewa, jak ustaliem, czonkowie rady soeckiej wahaj si, czy sprawy nie zgosi policji. Mam jednak nadziej, e zostanie ona zaatwiona polubownie. Przecie Borzykowo zawsze byo takie zgrane... Filip Biernat

„ 13 wrzenia do Koacz-

kowa przyjedzie mammobus. Trzeba si jednak wczeniej zarejestrowa (tel. 61 44 81 384.

„ „Rozwaania w cukie-

rence” – to tytu najnowszej piosenki Adama Korzeniewskiego, znanego koaczkowskiego piosenkarza i instrumentalisty. Tym razem utalentowany muzyk wzi na warsztat wiersz Juliana Tuwima i doda do niego wasn kompozycj i aranacj. Efektów tej kompilacji mona posucha na wrzesnia.info.pl, w zakadce Kultura.

Na razie się dogadali... Wielkopolski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Poznaniu zoy rolnikom raport z realizacji remontu Kanau Koaczkowskiego. To efekt naszych publikacji na temat tej inwestycji. Kilka tygodni temu informowalimy o tym, e rozpoczcie przebudowy kanau przesunito o rok. Tym samym nie speniy si obietnice marszaka Marka Wo niaka. Rolnicy z Koaczkowa i okolic nie kryli swojego oburzenia tym faktem. Nowy dyrektor WZMiUW Arkadiusz Bochowiak postanowi zagodzi napicie i za naszym porednictwem zaprosi rolników na spotkanie, które miao wyjani wszelkie wtpliwoci. Do spotkania doszo 19 sierpnia (cho dyrektor si nie pojawi). Oprócz przedstawicieli WZMiUW pojawili si projektanci z firmy Bimor ze Szczecina. – Na dzisiaj jestemy happy, jeli mona to tak okreli – podsumowa spotkanie Mirosaw Pawlak, prezes Gminnego Zwizku Kóek i Organizacji Rolniczych. – Jednak ycie przynosi nowe problemy... Spóka Wodna Koaczkowo rozpocza remonty rowów, które dochodz do Kanau Koaczkowskiego. Obawiamy si, e przez to, e kana nie

INFORMATOR GMINNY

 Projekt odbudowy kanału

pokazano do wglądu rolnikom. Ci nie mieli większych zastrzeżeń

Urząd Gminy

61 438 53 24

Policja

61 438 50 77

Poczta

61 438 53 28

Biblioteka

61 438 53 13

Ośrodek Zdrowia

61 438 50 80

Gminny Ośrodek Kultury

61 438 50 78 61 438 52 46

CPN

61 438 51 84

Gaz

61 438 53 85

Bank Spółdzielczy

61 438 53 14

OPS

61 438 51 12

ZGKiM

61 438 56 50

bdzie w tym roku remontowany, naOczyszczalnia 61 438 55 75 sze rowy na powrót si zamul. Jest Sklep elektroniczny i serwis 600 097 438 niebezpieczestwo, e kana nie bOśr. Wspom. Dziecka i Rodziny 61 438 53 47 dzie odbiera w odpowiedni sposób wody z rowów – martwi si prezes Internet 61 438 34 56 Pawlak. Jednak przyspieszenia prac nie naley si spodziewa. Remont Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Kanau Koaczkowskiego ruszy naj- Wrzesińskich”: Kołaczkowo, ul. Wrzesińska 32 pewniej w poowie przyszego roku. (Sklep Wielobranżowy – Pawilon)


Wiadomości Wrzesińskie

16 Pyzdry

www.w www.wrzesnia.info.pl wrz stronę redaguje:

Tomasz Szternel tel. 61 437 49 56 t.szternel@wrzesnia.info.pl

Uzasadnione pretensje Wiadomość dobra: kanał Flisa zostanie wyremontowany. Wiadomość zła: dopiero za dwa lata.

3600

Kilkadziesit osób uczestniczyo w spotkaniu, które odbyo si 19 sierpnia w Centrum Kultury, Sportu i Promocji. Suyo ono przedstawieniu koncepcji programowo-przestrzennej zwizanej z modernizacj cieku. To nic innego jak pierwszy etap przygotowania zadania do realizacji. – Te gosy, które dzi pastwo wyrazicie, zostan ujte w dokumentacji projektowej – zachca do aktywnoci Micha Sosiski, kierownik Dziau Przygotowania i Realizacji Inwestycji Melioracyjnych Wielkopolskiego Zarzdu Melioracji i Urzdze Wodnych w Poznaniu. Wczeniej zakres planowanych prac przedstawi autor koncepcji Maciej Wujek. Uj w niej cay, liczcy 8 264 m kana. Podczas spotkania skupi si jednak tylko na jego pyzdrskiej czci (3 600 m). Zamierza przebudowa m.in. odcinek miejski – od Zbiorników Szybskich a do rzeki. – Trzeba wyprofilowa dno kanau, skarpy i umocni je narzutem kamiennym. Chodzi o to, eby nie tylko odprowadza wod, ale i dobrze wyglda – podkreli M. Wujek. W planie uj take odcinek od Zbiorników Szybskich do Cieli Maych. Przebudowane maj zosta istniej-

szeroki, teraz jest wziuteki. Jak przyjdzie ulewa, to nie wiem co si z nami stanie – dramatyzowaa jedna z kobiet. – W tym roku stan wody by bardzo niski. Nikt od was nie przyjecha i go nie wyczyci. Nawet nie wykosi – doda kto inny. – A nie wiadomo, jaka bdzie jesie. Burmistrz Krzysztof Struyski te narzeka, tyle e nie na zarzdc kanau, a na Powiatowy Urzd Pracy we Wrzeni. – Kiedy mielimy do dyspozycji siedmiu czy omiu pracowników i moglimy ich skierowa do czyszczenia cieków. A teraz nic nie moemy zrobi, jak mamy tylko jednego – bezradnie rozkada rce. M. Sosiski bi si w pier: – Ostatnie dziesiciolecia upiy czujno rónych podmiotów, nasz take. Tyle e rodki, które otrzymywalimy na utrzymanie i konserwacj cieków, stanowiy zaledwie 7% potrzeb. A jakby tego byo mao, poowa sza na utrzymanie pompowni i pokrycie kosztów energii elektrycznej – tumaczy. Barbara Nizio z wrzesiskiego inspektoratu WZMiUW zapewnia tylko, e jeszcze w tym roku kana zostanie wykoszony. Jeli si znajd na to pienidze...

metrów liczy pyzdrski odcinek kanau Flisy

 Mirosław Balicki z urzędu miejskiego wskazuje na mapie przebieg cieku ce przepusty, które albo s zbyt wskie, albo znajduj si w zym stanie technicznym. Roboty poprzedzi zakrojona na du skal wycinka drzew. Opracowywanie dokumentacji potrwa co najmniej do poowy przy-

Bieg i salsa na zakończenie wakacji

Dłusk podołał zadaniu. Zorganizował niezwykle udane święto plonów.

Zmiana formuy XXX Ogólnopolskiego Biegu Kazimierzowskiego ma jeden cel: wycign ludzi z domów. Najwiksza impreza sportowa w gminie zostanie przeprowadzona nie w niedziel, jak dotychczas, a w sobot (27 sierpnia). Rozpocznie si o godz. 15.00 na Rynku zmaganiami modzieowców. Godzin pó niej wystartuje bieg gówny. Panie, ju tradycyjnie, bd miay do pokonania 5, a panowie – 10 km. Na mecie powita ich orkiestra dta. Najlepsi w generalce i klasyfikacjach wiekowych otrzymaj nagrody finansowe i rzeczowe. Uhonorowani zostan ponadto najstarszy i najmodszy zawodnik, a take mieszkaniec gminy, który uzyska najlepszy czas. Okoo godz. 18.00 rozpoczn si gry i zabawy dla dzieci. Z kolei pod wieczór, za spraw zespou Siesta Fiesta, zabrzmi latynoskie rytmy. Co odwaniejsi bd mogli nawet wzi udzia w nauce taca. Caodniow imprez zwieczy zabawa, któr poprowadzi zespó Public Relations.

21 sierpnia by dniem szczególnym dla sotysa Romana Witczaka. To on kilka tygodni temu rzuci haso: „Zorganizujmy doynki!”. I cho wielu nie dowierzao, dopi swego. – Pamitam ostatnie doynki u nas, to byo ponad pó wieku temu. Mogem wtedy mie pi, moe sze lat – szacuje i powraca do obrazów z dziecistwa. – Dziewczyny troch starsze ode mnie pieway i taczyy. Z GS-ów przyjechaa przyczepa konna z jedzeniem. Sprzedawali z niej jedzenie i picie. Jeszcze wtedy bya oranada na takim korku. Po latach wito plonów zostao zorganizowane niemal w tym samym miejscu, co poprzednie. I mimo upywu czasu miao z nim wiele wspólnego – te wystpoway dzieci i te mona byo zaopatrzy si w jado i picie. Tylko oranady na korku brakowao... W rol starostów wcielili si Donata Ciesielska i Józef Banaszak. Ona ma 56 lat i prowadzi 16-hektarowe gospodarstwo rolne. – Na ze-

szego roku. Oznacza to, e inwestycja mogaby ruszy nie wczeniej ni w poowie 2013 r. I wanie to najbardziej poruszyo mieszkaców, których posesje ssiaduj z kanaem. – Jeszcze kilka lat temu on by

Brakowało tylko oranżady na korku

Co słychać

26 sierpnia 2011

„ Uderzy pici w przedni szyb opla astry, a nastpnie uszkodzi jego prawe drzwi. Mowa o sprawcy zdarzenia, do którego doszo 21 sierpnia w Królewinach. By pijany. Zosta ukarany mandatem karnym w wysokoci 300 z. „ Odpust w Górnych Grdach odbdzie si 26 sierpnia. Z tej okazji o godz. 12.00 w miejscowej kaplicy odprawiona zostanie uroczysta msza. „ Ks. proboszcz Ryszard

Kopczyski szybko zjedna sobie sympati wiernych. A to dlatego, e rozlicza si z kadej zebranej zotówki. Podczas doynek parafialnych np. przedstawiciele soectw zoyli ofiary na czn kwot ponad 6 tys. z. Duchowny, zgodnie z wczeniejszymi ustaleniami, przeznaczy je na zakup szat liturgicznych.

„ Droga przy ul. Nie-

podlegoci jest wci nieprzejezdna. To efekt trwajcych tam robót kanalizacyjnych. Z tego powodu na skrzyowaniu z sygnalizacj wietln pulsuj óte wiata. To znaczy, trzeba uwaa.

„ Do skrzynek pocztowych trafiy pierwsze ulotki wyborcze. Promuj lewicowego posa Tadeusza Tomaszewskiego. „ Lisewo awansowao

na 57. miejsce w konkursie „100 placów zabaw na 100 lat Nivea”. Do tej pory oddao na nie gos 37 772 internautów (stan na 24 sierpnia).

„ Miejscowi przedsibior-

cy otrzymali pisma (z zaczonymi przekazami), w których zobowizuje si ich do wpacenia 115 z tytuem wpisu do Krajowego Rejestru Pracowników i Pracodawców. Policja przestrzega: to próba wyudzenia pienidzy.

INFORMATOR GMINNY Centrum Kultury, Sportu i Promocji 63 276 82 07 Miejsko-Gminny Ośr. Pom. Społ. – świadczenia rodzinne 63 276 81 70 – opieka 63 276 81 75

 O oprawę artystyczną zadbał Zespół Tańca Ludowego Staropolanie. Szczególnie efektownie wyglądały kompozycje kwiatowe

braniu wiejskim mnie podali. Kto musia si zgodzi – dochodzi do wniosku. Z kolei J. Banaszak ma 50 lat. Gospodaruje na 8 ha. W Dusku mieszka dopiero od 10 lat. – Sotys przyszed i zaproponowa, wic co miaem zrobi – wzrusza ramionami.

Chleb zosta obtacowany przez zespó ludowy. Starostowie wrczyli go burmistrzowi i sotysowi. Uroczystoci doynkowe zakoczya zabawa. – O zyskach nie ma mowy. Chciaem tylko pokaza, e jak s chci, to si wszystko zrobi. A przy okazji wie si zintegrowaa – podsumowuje R. Witczak.

Gminne Centrum Informacji

63 276 72 70

Muzeum Regionalne

63 276 81 07

Ochotnicza Straż Pożarna

63 276 81 98

Pogotowie Energetyczne

63 276 84 77

Posterunek Policji

61 437 53 60

Przedszkole Urząd Miasta i Gminy

63 276 83 27 63 276 83 33 (-34)

Szkoła Podstawowa

63 213 51 48

Por. Psycholog.-Pedagogiczna

63 276 72 51

Pyzdry – noclegi, Dłusk 72

502 541 943

Usługi pogrzebowe

606 964 795

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Pyzdry, ul. Szybska (Kwiaciarnia – Ruch), tel. 698 105 343


26 sierpnia 2011

Wiadomości Wrzesińskie

Nekla

www.w www.wrzesnia.info.pl wrze

17

stronę redaguje:

Tomasz Szternel

Trzech debiutantów To były jedne z większych dożynek. A już na pewno najefektowniejsze spośród wszystkich, które odbyły się 21 sierpnia w naszym powiecie.

Co słychać

tel. 61 437 49 56 t.szternel@wrzesnia.info.pl

– Czsto zdarza si wam wystpowa na doynkach? – Wtedy kiedy s, to wystpujemy. Wszystko zaley od organizatorów – czy maj ochot nas zaprosi. Prawd mówic, wiele razy gralimy ju na doynkach. Ale w Nekli jeszcze nie. – W swoich piosenkach ironicznie, niekiedy refleksyjnie, opisywalicie PRL-owsk rzeczywisto. A jak odnajdujecie si w obecnej? – Tamta rzeczywisto moe bya mniej ciekawa, ale bardziej barwna do opisywania. Jak na kabareciarzy przystao, traktowalimy j troch z przymrueniem oka. Dzisiejsza rzeczywisto jest chyba troch bardziej dosadna. My si w niej dosy trudno odnajdujemy i dlatego piewamy swoje stare piosenki, które – jak si okazuje – s wci modne i bardzo aktualne. – Wobec tego powinna Pana rozpiera duma, bo to Pan napisa teksty do najwikszych przebojów, e wspomn tylko „Wars wita was”, „Córk Rybaka” czy „Monik, dziewczyn ratownika”. – Dodam, e i muzyk. Ja byem takim kombajnem piszcym. Oczywicie, e jest bardzo przyjemne, kiedy ludzie piewaj piosenki, które kiedy popeniem. Ale to czysty przypadek, bo chyba nikt nie ma recepty na przebój. Mona si bardzo stara, ale – jak

ofert Uniwersytetu Trzeciego Wieku mog przyby na spotkanie, które odbdzie si 31 sierpnia w NOK-u (godz. 19.00).

„ Podczas doynek w Nekli naszemu redakcyjnego koledze zgin dyktafon firmy Olympus – may, srebrny, o wymiarach 3,5 x 10 cm. Znajduje si na nim kilkadziesit plików – wanie dlatego jest on tak cenny. Jako e nowe urzdzenie (to, o którym piszemy, byo uytkowane od 2 lat) kosztuje okoo 150 z, uczciwemu znalazcy proponujemy 100 z – bez pyta, gdzie i w jaki sposób wszed w jego posiadanie. Na sygnay czekamy pod nr. tel. 61 437 49 56.

R

„ Za tydzie napiszemy

o nekielskiej syrence, któr bdzie mona zobaczy w filmie. Zdradzimy tylko, e to dramat. Reklama

BUT-GAZ

gaz na telefon Roz-1020

Kaszub z krwi i kości. Słusznej postury, ale i wysokiej kultury. Showman, satyryk i piosenkarz. Słowem: Rudi Schuberth, lider Wałów Jagiellońskich.

„ Konferencja pt. „Ol-

„ Osoby zainteresowane

Twórca zespołu Skaner o nekielskiej publiczności: – Miło było patrzeć jak fantastycznie i kulturalnie się bawi.

ober ta S asinowsk iego ze Skanera zapytaliśmy tuż po koncercie o fenomen zespołu, którego nie można zobaczyć w telewizji ani usłyszeć w radiu, a na którego koncerty przychodzą wciąż tłumy ludzi. Czyli szerzej: o fenomen muzyki disco polo. – To pytanie w zasadzie nie do mnie, a do tych, którzy zapraszają nas na koncerty i tych, którzy na nie przychodzą. Ile razy się zdarza, że podchodzi do mnie człowiek, klepie po ramieniu i mówi: „Robert, macie swoje pięć minut”. A ja odpowiadam, że nasze pięć minut trwa już 20 lat, bo od tylu jesteśmy na polskiej scenie muzycznej. A tak poważnie... Wydaje mi się, że mamy ciekawą ofertę i trafiamy do dość szerokiego grona odbiorców.

ny uczestniczyo w koloniach w D wirzynie organizowanych przez starostwo i stowarzyszenie Promyk. Przebyway w orodku pooonym zaledwie 30 m od morza.

drzy – zapomniani ssiedzi” odbdzie si 27 sierpnia w kociele poewangelickim w Nekielce. W programie m.in. prelekcje, projekcja filmu i krótki recital muzyczny. Pocztek o godz. 18.00.

Zaczo si od efektownego korowodu poczonego z parad sprztu rolniczego. Ulicami miasta przejecha oflagowany kombajn, a take nowiusiekie cigniki z przyczepami i maszynami. Sowem: miejscowi rolnicy zademonstrowali swoj si. O cz obrzdow zadba zespó Wiwaty z Pobiedzisk. Zapiewa, zataczy i posypa zboem. Okazay chleb Justyna Wojkiewicz z Targowej Górki i Piotr Szczepaski z Gsiorowa przekazali burmistrzowi Karolowi Balickiemu. Oni debiutowali w roli starostów, on – gospodarza. Sporód wielu atrakcji najwikszym powodzeniem cieszya si loteria fantowa – do wygrania byy m.in. trzy palety kostki brukowej, odkurzacz i ekspres cinieniowy do kawy. Skaner szczególnie przypadł do gustu tym panom; koncentrowali na sobie uwagę niekonwencjonalnym zachowaniem Nagroda gówna – 32-calowy telewizor – pad upem Adriana Silskiego. – Jak tylko przyjechalimy powie- czas obu koncertów publiczno Cz pozyskalimy te ze wiato– To mój chopak – nie krya rado- dziaem, e telewizor bdzie nasz – bawia si znakomicie. – Postano- wida, Leadera i od sponsorów – wyci Angelika Spawska, która wraz z oznajmi Grzegorz Spawski. wilimy skupi si na dwóch impre- jania wodarz gminy. Zdradzi jedtat odebraa poka nych rozmiarów Gwiazdami doynek byy zespo- zach: wiankach i doynkach. Wa- noczenie, e impreza pochona karton. y Skaner i Way Jagielloskie. Pod- nie na nie kumulujemy rodki. kilkadziesit tysicy zotych.

Odsłużył swoje

„ 68 dzieci z caej gmi-

Publiczność przychodzi na nasze koncerty, bo zna zespół i piosenki. Nierzadko ma do nich duży sentyment. Nawet dziś, mimo dość wczesnej pory, miło było patrzeć, jak fantastycznie i kulturalnie się bawi, jak śpiewa razem z nami. Naprawdę, serce rośnie.

506-034-519

PR¢OLZR±þZVSyãSUDF\NODWNRZHM

INFORMATOR GMINNY Urząd Miasta i Gminy

61 438 60 11

Policja

61 438 60 77

Straż Pożarna

61 438 60 88

Poczta

61 438 64 40

Urząd pocztowy Targowa Górka 61 438 66 28

 R. Schuberth był w znakomitej

formie. Nie tylko śpiewał, ale i bawił licznie zgromadzoną publiczność

wida – to nie jest takie proste. Kad piosenk weryfikuje publiczno. I to ona decyduje, czy piosenka staje si przebojem, czy nie. Mnie si udao. Tak po prostu. Chyba mam szczcie. – Gdy zespó zawiesi dziaalno, Pan nie znikn. Mona byo Pana zobaczy w popularnych programach telewizyjnych jako prowadzcego „ piewajce fortepiany” czy jurora w „Jak oni piewaj”. Jak Pan wspomina t przygod? – Ja ju odsuyem swoje w telewizji, byem w niej wiele lat. Chyba zbyt wiele. To wbrew pozorom bardzo stresujca i wyczerpujca praca. A jest wielu modszych, pewnie lepszych, a moe i gorszych, którym marzy si telewizyjna kariera. Na nich czas. Mnie ju wystarczy.

Zebrano ponad 24 litry krwi Rekordowo due zainteresowanie towarzyszyo akcji oddawania krwi przeprowadzonej 21 sierpnia. Najwaniejszy by cel – pomoc choremu na ostr biaaczk szpikow Czesawowi Kaunemu. 33-letni neklanin nie widzia kolejki oczekujcych przed krwiobusem przy urzdzie gminy. Nie móg, bo przebywa na oddziale hematologii szpitala klinicznego w Poznaniu. – Czego takiego jeszcze nie byo. Akcja rozpocza si o 9.00, a ju dwie godziny pó niej przestalimy rozdawa kwestionariusze – mówi sekretarz miejscowego koa Honorowych Dawców Krwi Przemysaw Szalaty.

yciodajny pyn zdoay odda 54 osoby. A mogo jeszcze wicej. Problem w tym, e nie bya

na to przygotowana obsuga krwiobusu. I tak zamiast do 13.00, jak pierwotnie planowano, stacjonowa do 15.00. Magnesem byy nagrody ufundowane przez burmistrza. Amelia Musielak wylosowaa materiay promocyjne gminy, Waldemar Winiewski czajnik bezprzewodowy, a Tomasz Kubiaczyk – aparat cyfrowy. Poza tym pierwszych 40 dawców otrzymao bony ywnociowe do zrealizowania w akomym Kciku. – Nie pozostaje mi nic innego, jak podzikowa dawcom i fundatorom nagród – podsumowuje akcj prezes koa HDK Krzysztof Jagiea. Wobec niemonoci jej wczeniejszego powtórzenia (ze wzgldu na brak wolnych terminów) kolejna odbdzie si dopiero 27 listopada.

Przych. Lek. Rodzin. „AMIKOR”

61 438 60 92

Ośrodek Kultury

61 438 60 60

Oczyszczalnia ścieków

61 438 65 75

Gabinet weterynaryjny

61 438 60 29 600 293 824

Biblioteka Publiczna

61 438 64 30

Bank Spółdzielczy

61 438 60 20

Polski Komitet Pomocy Społ.

61 438 60 11

Przedszkole

61 438 60 95

Szkoła Podstawowa

61 438 60 70

Szkoła Targowa Górka

61 438 66 86

Zesp. Szkół w Zasutowie

61 437 29 21 fax 61 437 25 06

Autohol i przewóz osób

503 509 001 61 436 33 70

Prawo jazdy

61 438 62 35 603 718 734

Agencja PKO BP SA

61 436 61 98 661 934 662

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Nekla, ul. Chopina 43/4 (sklep Goja)


Wiadomości Wrzesińskie

www.wr www.wrzesnia.info.pl

18 Gmina Września

stronę redaguje je :

Dorota Tomaszewska ka tel. 508 133 828 o.pl d.tomaszewska@wrzesnia.info.pl

Spięcia nad jeziorem Mieszkańcy Gozdowa protestują przeciwko wybranej lokalizacji budowy zbiornika wodnego. Jezioro pod liniami wysokiego napięcia to ich zdaniem, niedorzeczny pomysł. O zamiarze wybudowania w Gozdowie zbiornika retencji, który jednoczenie ma spenia funkcje rekreacyjne, mówi si od wielu miesicy. W tym czasie powstaa koncepcja i szczegóowe plany inwestycji. Niestety, do rozpoczcia prac, a nawet do uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego nie doszo, gdy niektórym gozdowianom nie podoba si to, co przedstawi im projektant zbiornika. Dlatego mówi „nie” dla jeziora w tym miejscu, jednoczenie wskazujc teren, gdzie taki zbiornik mógby powsta – i to bez ich protestów. – Inwestor uzna, e optymalnym rozwizaniem jest wybudowanie zbiornika w bezporednim ssiedztwie gospodarstw prowadzcych intensywn hodowl zwierzc. A wic wedug forsowanej obecnie koncepcji jezioro praktycznie graniczyoby z zabudowaniami gospodarskimi. Projektant nie bierze przy tym pod uwag zagroe wynikajcych z prowadzenia takiej hodowli. Mam na myli gromadzenie kiszonek, gnojowicy, obornika. A przecie to wszystko ma wpyw na rodowisko i zapewne miaoby take wpyw na wod w jeziorze – mówi rolnik Zbigniw Sobczak. – Poza tym pomys przewoenia nadmiaru ziemi na pobliskie ki, na ponad 130 hektarów, wydaje si by take nieprzemylany. Prze-

„ Kilka dni temu w Ka-

czanowie otwarto kolejny sklep spoywczy – tym razem popularnej w naszej gminie sieci Sklep Polski.

„ W sobot w Sokoowie rozegrano turniej piki nonej o puchar sotysa. Rywalizowao dziesi druyn w dwóch kategoriach wiekowych. Najlepsi okazali si chopcy z Ostrowa Szlacheckiego oraz druyna z ul. Fromborskiej z Wrzeni. „ Mieszkacy Chwalibo-

gowa nie ukrywaj, e teraz s zadowoleni z wygldu placu przy wietlicy wiejskiej, który niedawno zosta wyoony kostk.

„ Zmieni si waciciel gospodarstwa rolnego w Wódkach. Niebawem powstanie tam jedyny zakad pracy w tej wsi. „ Do rody trwao wiel-

kie sprztanie grzybowskiego grodu po odbywajcym si na nim przez weekend zje dzie wojów sowiaskich (wicej o samym wydarzeniu na s. 9).

 Rolnicy w lepszym, ich zdaniem, miejscu na jezioro. Od lewej: S. Dominiczak, Z. Sobczak i F. Kossakowski cie w znacznym stopniu podwyszy to koszt budowy tego zbiornika – dodaje radny Stanisaw Dominiczak, który wspólnie z innymi rolnikami zoy oficjalny protest w tej sprawie w Urzdzie Wojewódzkim w Poznaniu. Mieszkacy Gozdowa, którzy we wtorek zabrali nas w teren, abymy sami zobaczyli, gdzie miaby powsta wspomniany zbiornik, podnosz jeszcze jeden wany argument przemawiajcy na niekorzy wybranej lokalizacji: – Prosz spojrze – mówi. – Starosta chce wybudowa jezioro pod liniami wysokiego napicia. Pod tymi nowymi, gigantycznymi supami. O tym, e to niebezpieczne, wrcz gupie, nie trzeba chyba nikogo przekonywa. Poza

Aktywne Wrzoski, czyli stowarzyszenie kobiet w Sokołowie Koła Gospodyń Wiejskich odchodzą powoli do lamusa. Ich miejsce zajmuje coraz częściej Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich. Tak też się stało w Sokołowie, gdzie do Wrzosek zapisało się 20 gospodyń. – Jest nas jeszcze stosunkowo niewiele, patrząc na liczbę mieszkańców, ale staramy się prężnie działać i tym samym zachę-

Co słychać

26 sierpnia 2011

cić młodsze panie do wstąpienia w szeregi stowarzyszenia. Wierzymy, że to się nam uda – twierdzi Genowefa Chmielewska. Sokołowskie Wrzoski organizują wiele imprez dla lokalnego społeczeństwa. Jak mówią, dzielnie wspierają je w tym radny Mirosław Chudy oraz sołtys Sokołowa Eugeniusz Dębniak.

Rolnicy dziękowali za tegoroczne plony

tym ustawiono nawet znaki na drodze, e nie wolno zatrzymywa si samochodami pod tymi liniami. A co tu mówi o kpieli – twierdz rolnicy. Ich zdaniem istnieje moliwo wybudowania zbiornika wodnego w Gozdowie w znacznie lepszym miejscu, które... take nam pokazali. Znajduje si duo bliej Wrzeni, przy drodze powiatowej, na niezabudowanych terenach. – Nie byoby tu problemu z wykupem ziemi od rolników, bo te grunty nale do Agencji Nieruchomoci Rolnych. Uksztatowanie terenu pozwala na wykonanie wykopu pod zbiornik tylko poprzez rozepchnicie ziemi, a nie jak w pierwszym wariancie kopaniu i wywoeniu tysicy ton ziemi. No i nie ma tam tych nie-

szczsnych linii wysokiego napicia – stwierdza Stanisaw Wojciechowski. Rolnicy nie rozumiej, dlaczego projektant upiera si przy swoim wyborze lokalizacji. Co wicej, win za taki stan rzeczy obarczaj starost Dionizego Janiewicza. – Powiedzia nam wprost, e jeli chcemy mie ciek rowerow, to musimy si zgodzi na zbiornik za mostkiem. To czysty szanta – mówi S. Dominiczak. Tymczasem starosta wyjania, e decyzj o lokalizacji oraz wielkoci zbiornika podejmuj inwestorzy i fachowcy. – Nie mam na to adnego wpywu – mówi. – Jako starostwo jestemy tylko obserwatorami caego przedsiwzicia. Dodam: yczliwymi obserwatorami. Kolejne zebranie w pa dzierniku.

„ Prace archeologicz-

ne w Obaczkowie zakoczono ju dawno temu, a mimo to cigle panuje tam wielki baagan. Przypomnijmy, e teren naley do brytyjskiej firmy deweloperskiej Target Project, która zajmuje si budow obiektów przeznaczonych do logistyki. W Obaczkowie miao powsta kilka hal, które nastpnie miayby by wynajmowane innym podmiotom gospodarczym. Czy tak bdzie, nie wiadomo.

„ Spostrzegawczy Czytel-

„Zielony Raj” w Bierzglinku We wtorek Urzd Miasta i Gminy we Wrzeni ogosi wyniki konkursu na najadniejsz posesj oraz balkon w roku 2011. Niekwestionowane zwycistwo odnieli Renata i Bogusaw Rylscy z Bierzglinka. – Ocenialimy wygld zewntrzny budynków i terenu posesji, ró-

norodno gatunków rolin uytych do zagospodarowania terenu, zastosowanie budowli ogrodowych towarzyszcych, czyli altany, oczka wodne, mostki, oraz ogrodzenie terenu posesji i wielko zagospodarowanego terenu – informuje Joanna Sikora z UMiG we Wrzeni.

Ukarana mandatem za spowodowanie kolizji z ciągnikiem

nik doniós nam, e jeden z „naszych” sotysów zaparkowa swój samochód przed ratuszem na miejscu przeznaczonym dla inwalidów. Pikanterii sprawie dodaje fakt, e tu obok znajduje si siedziba komendy stray miejskiej...

INFORMATOR GMINNY Urząd Miasta i Gminy

61 640 40 40

Starostwo Powiatowe

61 640 44 44

Straż Miejska

61 640  41 01

Powiatowy Zarząd Dróg

61 436 42 16

ARiMR Biuro Powiatowe

61 437 61 92

Ośrodek Doradztwa Rolniczego 61 436 07 88 Powiatowy Inspektorat Weterynarii 061 436 19 38

W sobotę odbyły się dożynki wiejskie w Marzeninie i Chwalibogowie. W obydwu wioskach rozpoczęto je dziękczynną mszą świętą. Na dożynkach nie zabrakło występów artystycznych (w Chwalibogowie zaprezentował się chór działający przy Kole Emerytów i Rencistów we Wrześni) oraz poczęstunku przygotowanego przez rady sołeckie.

Kierująca fiatem seicento nie udzieliła pierwszeństwa przejazdu ciągnikowi rolniczemu. Efekt? Stłuczka. Doszło do niej 19 sierpnia na skrzyżowaniu drogi powiatowej z arterią prowadzącą do Miejsca Obsługi Podróżnych przy autostradzie A2 w Gozdowie. Kobieta odczuje ten fakt po kieszeni – została ukarana 200-złotowym mandatem karnym. TOS

KRUS

61 436 44 95

ZUS

61 437 43 00

ZS w Otocznej

61 438 71 32

ZS w Marzeninie

61 438 80 86

ZS w Nowym Folwarku

61 438 85 54

ZSS w Grzybowie

61 436 28 40

SSP w Kaczanowie

61 438 92 47

SSP w Chwalibogowie

61 438 12 93

Przedszkole w Gutowie Małym

61 438 83 51

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Września, ul. Jana Pawła II 14


26 sierpnia 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Historiezyw różnym wieku 19 k c a t S

LICYTACJE I EGZEKUCJE (dok.) Prusacy postępowali z jeńcami bezwzględnie, ale dotyczyło to głównie świeżej daty dezerterów, noszących jeszcze ich mundury. Dlatego w publicznej egzekucji miał zostać rozstrzelany STEFAN ZIELIŃSKI z Wrześni, który przeszedł na stronę polską jako żołnierz desantu kolejowego w Zdziechowej. Już widział pluton egzekucyjny na szubińskim rynku, ale właśnie rozpoczęło się koncentryczne natarcie polskie.

Tutaj mamy do czynienia ze zwyczajnym cudem, a nie adnym pospolitym zrzdzeniem losu. 8 stycznia 1919 do pruskiej niewoli trafio 92 powstaców batalionu wrzesiskiego, ale GRUDZIELSKI od razu ogosi, e strona polska nie pozostanie duna i w razie koniecznoci jecy pruscy stan si nieboszczykami w grze na remis. Poskutkowao. O adnym wersalu nie byo jednak mowy. KAZIMIERZ URBA SKI trzymany by przez wiele godzin na trzaskajcym mrozie, a pó niej polskich jeców przewieziono w bydlcych wagonach do Bydgoszczy, miasta mocno zniemczonego: Kolejarze bydgoscy, uprzedzeni o naszym transporcie, oczekiwali nas z przyjciem, jakiego sobie wyobrazi nie mona. Dopadli nas z bagnetami, noami rozszarpywali nam ubrania, bijc i plujc nam w twarz, nie przebierajc przy tym w wyzwiskach. Nienasyceni w swym rozwydrzeniu, przy dwudziestu stopniach mrozu, kazali nam si rozebra do koszul i kalesonów, i sta na baczno od pónocy a do rana (W niemieckiej niewoli...). Trwao to 2 tygodnie, podczas których 80 jeców przebywao w pomieszczeniu o powierzchni 50 m2. Co chwila zapowiadano egzekucj i oddawano do rodka strzay karabinowe, chocia obywao si bez ofiar. W kocu kazano jecom wykopa grób i ustawiono wokó karabiny maszynowe. Wtedy jednak pad ju Szubin i GRUDZIELSKI uzyska przewag w zasobach jenieckich. Genera zalicytowa ostro, a Prusacy dobrze wiedzieli, e b. pukownik ich armii nie zwyk rzuca sów na wiatr. GRUDZIELSKI ogosi, e za jednego zabitego jeca polskiego dostanie kul w eb dziesiciu pruskich. Do egzekucji wic nie doszo, a nawet strona polska wynegocjowaa wzgldnie znone warunki niewoli. Wielk ofiarno wykazywali bydgoscy Polacy, a reszty dopeniay nieze kontakty ze stra wizienn,

która przymykaa na wszystko oczy za apówki oraz reglamentowan ywno, jeli mona do niej zaliczy wódk. Jecy skompletowali nawet wasny arsena i zamierzali opanowa obóz w chwili rozpoczcia ofensywy w kierunku Rynarzewa. Niemcy poapali si jednak w kocu i wywie li jeców do m. Altdam k. Szczecina. Znowu zacz si gód, a jeszcze dokuczliwsza bya cakowita izolacja od polskoci. Doszo do tego, e KAZIMIERZ wspomina okres bydgoski niemal z rozrzewnieniem: W wolnych chwilach nie prónowalimy. Zaoono kóko sceniczne i kóko jzyka polskiego, którymi zajmowali si: Wojciech Jankowiak, Bolesaw Waniorek, Stefan Lange i ja. Uroczyste i niezapomniane byy wita wielkanocne. Miejscowi Polacy obdarowali nas wszystkich tradycyjnym jajkiem wielkanocnym, którym dzielia m.in. weteranka powstania 1863 r. Z wdzicznoci za t uczt odegralimy przed naszymi gomi róne fraszki i skecze oraz odpiewalimy kilka piosenek onierskich i humorystycznych. Przewrotna askawo losu pozwolia im na szybki powrót do Bydgoszczy, ale jedynie na czas rozprawy sdowej. Wyznaczono polskich adwokatów, ale ci nie byli w stanie nic wskóra. Jeców uznano za zbrodniarzy stanu, którzy dopucili si zbrojnej agresji na suwerenne i pokojowo usposobione Pastwo Pruskie. Wszyscy otrzymali drakoskie wyroki: osiem lat cikiej twierdzy. Stao si to w ostatnich dniach kwietnia 1919 i w tym miejscu nie warto chyba analizowa realnoci tego orzeczenia. Mimo wszystko 4 maja wi niowie znale li si na powrót pod Szczecinem i rozpoczli odbywanie zasdzonej kary. Byaby to prawdziwa katorga, gdyby nie to, e strae wizienne byy najsabszym ogniwem militaryzmu pruskiego. Niemal natychmiast poowa wi niów zbiega, w tym KAZIMIERZ. Od razu ruszy pocig i byy ofiary, a niejeden uciekinier uton w rozlewiskach Noteci. Nasz bohater wybra pozornie bezpieczniejszy kierunek na Berlin, gdy stolica Prus nie bya dla niego miastem obcym. Jednym z orodków polskoci bya tam Gospoda Polska, prowadzona przez Polaka z Poznania, niejakiego Melcera. KAZIMIERZ przyby tam jako siódmy wrzenianin, gdy zosta wyprzedzony m.in. przez

 Kazimierz Urbański (1891-1971)

Z teki Stańczyka Z braku miejsca mało uwagi poświęcono życiu rodzinnemu, które było dla KAZIMIERZA wartością nadrzędną, ale być może będzie okazja do tego wrócić. Jego żoną była FELICJA CIESIELSKA, z którą wychował pięcioro dzieci: IRENĘ, WITOLDA, MARIĘ, KAZIMIERĘ i STANISŁAWA.

Stefana Langego i Kazimierza Jagodziskiego. Niby si ukrywali, ale jakby nie do koca: Wspomnie naley o ówczesnym nastroju Polonii berli skiej. Wszyscy oni czuli blisko powstania niepodlegej Polski, która powoa ich niebawem do odbudowy kraju. Tworzyli wic seminaria nauczycielskie, szkoy administracyjne, kursy pisowni i jzyka polskiego, na które garna si ochoczo modzie nie znajca nieraz polskiej mowy, ale wychowana przez naszych ojców w duchu patriotycznym... Duej pomocy udzieli konsul polski, który organizowa wymian osobow z Kongresówk. Zaopatrzy ich w jakie bumagi i kaza wsi do pocigu relacji Magdeburg – Wrocaw – Herby k. Czstochowy: Na granicy w Herbach dusza chciaa nam ulecie na widok bariery i polskich flag. Milczc jednak, szlimy w otoczeniu pruskich szpicli, tajc w sobie okrzyk: „Niech yje Polska! ”, który wyrwa si nam w chwili przekroczenia supów granicznych. Niemcomdrczycielom narodu polskiego pokazalimy wzniesione do góry pici, piewajc z rado-

 Przed sądem (grafika St. Urbańskiego) ci i wzruszenia, wiwatujc na cze i chwa Polski. Po powrocie do Wrzeni natychmiast zameldowa si u swoich powstaczych przeoonych w Armii Wielkopolskiej, skd zosta zdemobilizowany na wasn prob z kocem wrzenia 1919. W pa dzierniku podj prac w kasie kolejowej i ekspedycji towarowej we Wrzeni, a w 1924 zatrudni si u brata STANIS AWA i w latach 30. usamodzielni si po podziale przedsibiorstwa. W okresie okupacji pracowa jako magazynier i ekspedient w firmie zboowej Paula Willego, zlokalizowanej pod znanym nam skdind adresie Daszyskiego 8. Po upastwowieniu firmy rodzinnej w 1949 pracowa jako tzw. sia biurowa w Urzdzie Wodno-Melioracyjnym we Wrzeni, a w latach 1950-1957, kiedy przeszed na rent, by referentem i kierownikiem dziau zaopatrzenia w Budowlanym Przedsibiorstwie Powiatowym. Przez cae ycie nie stroni od dziaalnoci spoecznej. W latach 1909-1957 by chó-

ralist i dziaaczem Lutni, a w latach 19281939 peni funkcj skarbnika i wiceprezesa Towarzystwa Gimnastycznego Sokó. W latach 30. ufundowa duy witra przedstawiajcy Chrystusa bogosawicego dzieci wrzesiskie, zaprojektowany przez MARIANA TURWIDA i wykonany w Krakowskiej Pracowni Witray. Znajduje si on w kruchcie kocioa farnego. Drukowa take wspomnienia powstacze, m. in. w „Ordowniku Wrzesiskim”, a take nie stroni od poezji. Na 1000-lecie skomponowa muzyk i napisa sowa do pieni Millenium, wykonanej w 1966 przez zespó wokalny Szkoy Podstawowej Nr 1. Wiele jego rkopisów i kompozycji pozostaje nadal w posiadaniu rodziny (ramka). By odznaczony Medalem Niepodlegoci, Wielkopolskim Krzyem Powstaczym, Medalem Polska swemu Obrocy oraz Krzyem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmar w domu rodzinnym we Wrzeni 26 grudnia 1971 i zosta pochowany na pobliskim Cmentarzu Parafialnym w grobowcu rodzinnym obok Rodziców oraz ony FELICJI (zm. 1956).


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

26 sierpnia 2011

Skl-619

20

DRAGON Meble Kuchenne na wymiar

ul. Warszawska 27a

tel. 61

640-18-83

www.wrzesnia.info.pl

&]\SDPLĂśWDV]VPDNZRG\W\SXJURG]LVND ]HV]NODQ\FKEXWHOHN" 6PDNSUDZG]LZHMF]HUZRQHMRUDQÄ&#x201D;DG\ EH]SRVPDNXSODVWLNX" 3U]\ZLH]LHP\GRGRPXGRILUP\ tÄ&#x201D;DGQ\FKXPĂ&#x2018;Z tÄ&#x201D;DGQ\FKNDXFML MHG\QLHSRNZLWRZDQLH

tFHQ\KXUWRZH tGRVWDZDJUDWLV tGRVWDZDUD]ZW\JRGQLX

AGD do zabudowy

czynne pn-pt 10.00-17.00; sob. 10.00-14.00

1,(3ĂŁ$ç=$23$.2:$1,(u&+52Ă˝Ä&#x2021;52'2:,6.21,('Ä&#x2018;:,*$IU\9$7 UDFKXQNLXSURV]F]RQH SDUDJRQ\

UWAGA!!!   

& ./1-

WHO  VPV ID[ HPDLO QDSRMH#RSSO

0DV]ILUPĂ&#x2020;F]\MHVWHyUROQLNLHP"1LHPD]QDF]HQLD  

            ! "

  506 134 064  512 206 600

 "#$%&'( ) *

ROLETY zewnĂŞtrzne, wewnĂŞtrzne

+, - -. /778

# $   %&'&   (&)*+,,-.+,/0  

ALUZJE

9 - . *  : 9;--".<*- ,: 97"  - =  -.:

poziome pionowe Siatki na owady

Z.U.H. ul. Ciszaka 35

OKUCIA BUDOWLANE hurt-detal  samozamykacze  

 

Skl-598

Fabryczna 19, tel. 61 4366-642

OKUCIA MEBLOWE hurt-detal

 

DRZWI SUWANE

  ROLETY  KARNISZE  LISTWY  SIATKI moskitiery

 

DELTA

Roz-872

Sklep ABC dla domu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEĹ&#x161;NIA 62-300 WRZEĹ&#x161;NIA, UL. RATUSZOWA 1, TEL. (61) 640-40-40, FAX (61) 640-40-44 e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl.

EKOGROSZEK POLSKI

ogĹ&#x201A;asza I przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaĹź nastÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cych nieruchomoĹ&#x203A;ci gruntowych:

WÄ&#x2DC;GIEL

1. dziaĹ&#x201A;ka nr 466/3 o powierzchni 0,1187 ha, poĹ&#x201A;oĹźona w Kaczanowie przy ul. KoĹ&#x203A;cielnej, niezabudowana, zapisana w ksiÄ&#x2122;dze wieczystej nr KW 25511 prowadzonej przez SÄ&#x2026;d Rejonowy we WrzeĹ&#x203A;ni. Dla przedmiotowej dziaĹ&#x201A;ki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Cena wywoĹ&#x201A;awcza dziaĹ&#x201A;ki wynosi: 37 000,00 zĹ&#x201A; + 23% VAT Wadium wynosi: 4 000,00 zĹ&#x201A; Przetarg odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; 29.09.2011 r. o godz. 9.00

KAMIENNY, BRUNATNY, MIAĹ , DREWNO OPAĹ OWE, BRYKIET RECORD Z WÄ&#x2DC;GLA BRUNATNEGO

2. dziaĹ&#x201A;ka nr 466/4 o powierzchni 0,0892 ha, poĹ&#x201A;oĹźona w Kaczanowie przy ul. KoĹ&#x203A;cielnej, niezabudowana, zapisana w ksiÄ&#x2122;dze wieczystej nr KW 25511 prowadzonej przez SÄ&#x2026;d Rejonowy we WrzeĹ&#x203A;ni. Dla przedmiotowej dziaĹ&#x201A;ki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Cena wywoĹ&#x201A;awcza dziaĹ&#x201A;ki wynosi: 28 000,00 zĹ&#x201A; + 23%  VAT Wadium wynosi: 3 000 ,00 zĹ&#x201A; Przetarg odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; 29.09.2011 r. o godz. 9.30

Szosa Witkowska 13a 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia

3. dziaĹ&#x201A;ka nr 48/4 o powierzchni 0,1446 ha, poĹ&#x201A;oĹźona w Bierzglinie, niezabudowana, zapisana w ksiÄ&#x2122;dze wieczystej nr KW 25576 prowadzonej przez SÄ&#x2026;d Rejonowy we WrzeĹ&#x203A;ni. Dla przedmiotowej dziaĹ&#x201A;ki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Cena wywoĹ&#x201A;awcza dziaĹ&#x201A;ki wynosi: 63 000,00 zĹ&#x201A; + 23% VAT Wadium wynosi: 7 000,00 zĹ&#x201A; Przetarg odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; 29.09.2011 r. o godz. 10.00

tel. 61 436-64-19

ZESPĂ&#x201C;Ĺ SZKĂ&#x201C;Ĺ STOWARZYSZENIA OĹ&#x161;WIATOWCĂ&#x201C;W POLSKICH 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Kaliska 2, bl. B

Przetargi odbÄ&#x2122;dÄ&#x2026; siÄ&#x2122; w siedzibie UrzÄ&#x2122;du Miasta i Gminy we WrzeĹ&#x203A;ni przy ul. Ratuszowej 1 (ratusz), w sali nr  10.

PRZYJMUJE KANDYDATĂ&#x201C;W DO SZKĂ&#x201C;Ĺ ZAOCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2011/2012

Warunkiem udziaĹ&#x201A;u w przetargach jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej: tEPXPEu wpĹ&#x201A;aty wadium tEPXPEVUPČ&#x2C6;TBNPÇ´DJBXQS[ZQBELVVTUBOPXJFOJBQFÂ&#x2019;OPNPDOJLB EPEBULPXPQFÂ&#x2019;OPNPDOJDUXB z notarialnie poĹ&#x203A;wiadczonym podpisem â&#x20AC;&#x201C; w przypadku osĂłb fizycznych i ich peĹ&#x201A;nomocnikĂłw tBLUVBMOFHP U[OXZEBOFHPOJFXD[FÇ´OJFKOJČ&#x2C6;US[ZNJFTJÇ&#x152;DFQS[FEUFSNJOFNQS[FUBSHV XZQJTV z wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciwego rejestru, stosownych peĹ&#x201A;nomocnictw, dowodĂłw toĹźsamoĹ&#x203A;ci osĂłb reprezentujÄ&#x2026;cych podmiot â&#x20AC;&#x201C; w przypadku osĂłb prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadajÄ&#x2026;cych osobowoĹ&#x203A;ci prawnej a podlegajÄ&#x2026;cych wpisowi do rejestru.

SZKOĹ Y PONADGIMNAZJALNE t-JDFVN0HĂ&#x2DC;MOPLT[UBÂ&#x2019;DĹ&#x2022;DFQPHJNOB[KVNMBUB t6[VQFÂ&#x2019;OJBKĹ&#x2022;DF-JDFVN0HĂ&#x2DC;MOPLT[UBÂ&#x2019;DĹ&#x2022;DF QP[BTBEOJD[FKT[LPMF[BXPEPXFKoMBUB Wszystkie szkoĹ&#x201A;y posiadajÄ&#x2026; uprawnienia szkĂłĹ&#x201A; publicznych. *OGPSNBDKJVE[JFMBJLBOEZEBUĂ&#x2DC;XQS[ZKNVKFTFLSFUBSJBUT[LPÂ&#x2019;ZD[ZOOZ PEQPOJFE[JBÂ&#x2019;LVEPQJĹ&#x2022;ULVXHPE[PE EP UFM

&EV

SZKOĹ Y POLICEALNE takĹźe bez matury: t1PMJDFBMOF4UVEJVN,PTNFUZD[OFMBUB t1PMJDFBMOF4UVEJVN#)1 SPLV t1PMJDFBMOF4UVEJVN3PMOJD[FMBUB

WpĹ&#x201A;aty wadium na konkretnÄ&#x2026; dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122;, w podanej wysokoĹ&#x203A;ci, w terminie do 26.09.2011 r. (liczy siÄ&#x2122; dzieĹ&#x201E; odnotowania Ĺ&#x203A;rodkĂłw na rachunku UrzÄ&#x2122;du Miasta i  Gminy WrzeĹ&#x203A;nia) naleĹźy dokonaÄ&#x2021; przelewem na konto UrzÄ&#x2122;du Miasta i Gminy nr 15 9681 0002 0011 1474 0111 3700. Wadium zalicza siÄ&#x2122; na poczet ceny nabycia nieruchomoĹ&#x203A;ci w przypadku wygrania przetargu. W pozostaĹ&#x201A;ych przypadkach wadium zostanie wpĹ&#x201A;acajÄ&#x2026;cemu zwrĂłcone w  terminie trzech dni po zakoĹ&#x201E;czeniu przetargu. Osobie, ktĂłra wygra przetarg a w wyznaczonym terminie nie przystÄ&#x2026;pi do zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedajÄ&#x2026;cego. Zastrzega siÄ&#x2122; prawo odwoĹ&#x201A;ania przetargu lub jego uniewaĹźnienia w przypadku zaistnienia waĹźnych przyczyn.

Roz-1034

*-" ,-= .9 : >

tel. 61 43-65-497; 510-272-212


26 sierpnia 2011

WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

Strona

www.wrzesnia.info.pl

21

CzytelnikĂłw

Mamusiu, tatusiu, to ja â&#x20AC;&#x201C; juĹź jestem! Barbara Majchrzak cĂłrka Katarzyny i Adama z WĂłdek

Kacper MaÄ&#x2021;kowiak syn Eweliny i Karola z WrzeĹ&#x203A;ni

Oliwia KoceĹ&#x201A;ak cĂłrka Ewy i PawĹ&#x201A;a z Witkowa

Oliwia RochoĹ&#x201E; cĂłrka Magdaleny i Ĺ ukasza ze StrzaĹ&#x201A;kowa

Urodzona: 17 sierpnia Waga: 3200 g Wzrost: 52 cm

Urodzony: 17 sierpnia Waga: 4100 g Wzrost: 59 cm

Urodzona: 18 sierpnia Waga: 4560 g Wzrost: 61 cm

Urodzona: 18 sierpnia Waga: 4080 g Wzrost: 59 cm

Tymoteusz KaszczyĹ&#x201E;ski syn MaĹ&#x201A;gorzaty i PrzemysĹ&#x201A;awa z WrzeĹ&#x203A;ni

Alan Pilarski, syn Pauliny i Krystiana z Koszelewskiej Ĺ Ä&#x2026;ki

WojtuĹ&#x203A; Bednarek syn Justyny i Zbigniewa z WrzeĹ&#x203A;ni

Maja Skrzeszewska cĂłrka Moniki i BĹ&#x201A;aĹźeja z Witkowa

Urodzony: 18 sierpnia Waga: 3300 g Wzrost: 57 cm

Urodzony: 18 sierpnia Waga: 4400 g Wzrost: 59 cm

Urodzony: 18 sierpnia Waga: 3900 g Wzrost: 55 cm

Urodzona: 19 sierpnia Waga: 3500 g Wzrost: 55 cm

INFORMATOR MIEJSKI Pogotowie ratunkowe 999

StraĹź poĹźarna 998 Policja 997 StraĹź Miejska 986 â&#x20AC;&#x201C; pon.-pt. 7.00-22.00, sob. 7.00-15.00 Pogotowie energetyczne â&#x20AC;&#x201C; centrala 61 437 46 00 Pogotowie ciepĹ&#x201A;ownicze 993 Pogotowie wod.-kan. 994, 61 436 05 47

Mateusz SadyĹ&#x203A; syn Justyny i Marcina z Gniezna

Hanna Staszewska cĂłrka Joanny i Tomasza z WrzeĹ&#x203A;ni

Nikodem Matuszewski, syn Moniki i Sebastiana z Nowego Folwarku

Joanna Dolata cĂłrka Beaty i Marcina z Chwalibogowa

Urodzony: 19 sierpnia Waga: 3490 g Wzrost: 57 cm

Urodzona: 20 sierpnia Waga: 3180 g Wzrost: 58 cm

Urodzony: 20 sierpnia Waga: 2880 g Wzrost: 57 cm

Urodzona: 25 sierpnia Waga: 3220 g Wzrost: 55 cm

Informacja PKP 61 633 49 22 Informacja PKS 61 437 00 66 CaĹ&#x201A;odobowy policyjny â&#x20AC;&#x17E;telefon zaufaniaâ&#x20AC;? 61 437 52 97 Poradnia Terapii UzaleĹźnieĹ&#x201E; i WspĂłĹ&#x201A;uzaleĹźnieĹ&#x201E;, Witkowska 3, 61 436 21 46 WrzesiĹ&#x201E;skie Stowarzyszenie AbstynentĂłw â&#x20AC;&#x17E;Jantarâ&#x20AC;?: prawnik przyjmuje w 1. i 3. Ĺ&#x203A;rodÄ&#x2122; miesiÄ&#x2026;ca w godz.15.00-17.00, psycholog w 2. i 4. czwartek miesiÄ&#x2026;ca w godz.17.45-19.45, telefon zaufania: w godz. 10.00-22.00 â&#x20AC;&#x201C; 606 903 528 i 61 437 78 42 w godz.16.00-20.00. Punkt PrzeciwdziaĹ&#x201A;ania Przemocy w Rodzinie 61 437 40 28, 61 437 40 22, 61 437 40 35, czynne w czwartki w godz. 14.00-18.00 w bud. OPS, ul. Szkolna 24 PeĹ&#x201A;nomocnik ds. Profilaktyki i RozwiÄ&#x2026;zywania ProblemĂłw Alkoholowych 61 640 39 40

Reklama

Powiatowy rzecznik konsumentĂłw â&#x20AC;&#x201C; Starostwo Powiatowe we WrzeĹ&#x203A;ni, pon.-pt. w godz. 9.00-14.00, 61 640 44 16

Kochanym Rodzicom

Kazimierze i Marianowi Kaczor

Biblioteka Pedagogiczna, Wojska Polskiego 2a, 61 436 13 33, czynne od pon. do pt. w godz. 10.00-17.00

z okazji 50.TQE\PKE[ħNWDW

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy WrzeĹ&#x203A;nia 61 436 25 96

FWÄžQ\FTQYKCTCFQħEKDÄ&#x2018;QIQUÄ&#x2018;CYKGÄ&#x201C;UVYCDQÄžGIQ PCFCNU\GYURĂ&#x17D;NPGNCVC Äž[E\ĂŚU[P,CEGM\ÄžQPĂŚ4GPCVĂŚ QTC\YPWMK#PKCK6QOCU\

Czytelnia 61 437 96 45 Wielkopolska Informacja Gospodarcza 61 426 50 50, 94 34 â&#x20AC;&#x201C; 24h Schronisko dla psĂłw 500 191 039

Nie wystarczy pokochaÄ&#x2021;, trzeba jeszcze umieÄ&#x2021; wziÄ&#x2026;Ä&#x2021; tÄ&#x2122; miĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; w rÄ&#x2122;ce i przenieĹ&#x203A; jÄ&#x2026; przez caĹ&#x201A;e Ĺźycie.

Wszystkim, którzy do tej pory oddali EGPP[FCTĞ[EKC-4'9FNCOQLGIQOúĞC

%\GUÄ&#x2018;CYC-CÄ&#x2018;WÄžPGIQ

Magdalenie PrzybyĹ&#x201A; i Kamilowi Bednarek

QTC\V[OMVĂ&#x17D;T\[\TQDKĂŚVQRĂ&#x17D;ÄźPKGL CVCMÄžGR5[NYKK$QTGEMKGL\CDG\KPVGTGUQYPG, RGÄ&#x2018;PGÄž[E\NKYQħEK\CCPICÄžQYCPKG YCMELĂşĹ&#x2019;-4'9&.#%<'5Ä?#9#Ĺ&#x2018;

szczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;cia na nowej drodze Ĺźycia

UGTFGE\PGRQF\KĂşMQYCPKCUMÄ&#x2018;CFCÄžQPC\TQF\KPĂŚ

ĹźyczÄ&#x2026;: Agnieszka i MaĹ&#x201A;gorzata z rodzinami

â&#x20AC;&#x17E;Dobro to nie wiedza, dobro to czynâ&#x20AC;?

Gabinet weterynaryjny, KiliĹ&#x201E;skiego 13 502 256 205 Halo TAXI 61 436 33 33, 601 808 921 TAXI, 24h ESKA, 721 121 121 Taxi Harcerska 61 640 33 33, 61 437 77 77 TAXI PKP 61 437 92 22 TAXI PKP #2 889 999 130 TAXI ZET 61 436 55 55 Taxi DARIO (1-8 osĂłb) 602 221 436 USĹ UGI TRANSPORTOWE 889 998 888 Pizzeria Soprano Chrobrego 15, 61 640 21 01

=RND]MLURF]QLF\Ä&#x2C6;OXEX NRFKDQ\P5RG]LFRP

-DQLQLHL%ROHVäDZRZL.XOHFNLP ZV]HONLHMSRP\Ä&#x2C6;OQRÄ&#x2C6;FL L%äRJRVäDZLHĂžVWZD%RÄ&#x201D;HJR VNäDGDMĂą G]LHFL(PLOLDL$QGU]HM]URG]LQDPL

6321625=<'2Â&#x2039;<1(.

Pra-1310

CHWALIBOGOWO 2011

6HUGHF]QLHG]LÄ&#x160;NXMHP\NVLÄ&#x160;G]XZLNDULXV]RZL 3U]HP\VĂĄDZRZL0DODZ\ ]DRGSUDZLHQLHXURF]\VWHM0V]\Ä?ZLÄ&#x160;WHMSRJU]HERZHM]D

Ĺ&#x203A;p. Jerzego Matuszaka

SRG]LÄ&#x160;NRZDQLDVNĂĄDGDP\UyZQLHÄŞURG]LQLHSU]\MDFLRĂĄRP VÄ&#x2026;VLDGRP]QDMRP\P]DRND]DQHVHUFHÄŞ\F]OLZRÄ&#x17E;Ăź]DPyZLRQH 0V]HÄ?ZLÄ&#x160;WHRUD]XF]HVWQLFWZRZH0V]\LFHUHPRQLLSRJU]HERZHM ÄŞRQD-RDQQD]G]LHĂźPL

s*PLQD:U]HyQLD s6WDURVWZR3RZLDWRZH:U]HyQLD s3RZLDWRZ\EDQN6SĂ?Â?G]LHOF]\:U]HyQLD s6SĂ?Â?G]LHOQLD.Ă?Â?HN5ROQLF]\FK:U]HyQLD s$1(;6NOHS:LHOREUDQÂ&#x203A;RZ\:U]HyQLDXO.ROHMRZD s$*5$5:U]HyQLDXO6LNRUVNLHJR s)LUPD:/LV&KZDOLERJRZR s3DĂ?VWZR*RÂ?Ă&#x2020;ELHZVF\ sS$UNDGLXV].RQLHF]Q\ sS3LRWU.DZDOHF sS-HU]\*U\]ND s3DĂ?VWZR3LÂ&#x2022;WHN s3DĂ?VWZR0DyFLEURGD s6NOHSS3DZODN&KZDOLERJRZR sS0DULXV]:LOF]HZVNL sS%URQLDUF]\N s5DGD6RÂ?HFND&KZDOLERJRZR*U]\P\VÂ?DZLFH

6HUGHF]QHSRG]LĂ&#x2020;NRZDQLHGODZV]\VWNLFKNWĂ?U]\SU]\F]\QLOLVLĂ&#x2020; GRRUJDQL]DFMLGRÂ&#x203A;\QHN 6RÂ?W\V:LHVÂ?DZD.RQLHF]QD

Pizzeria Capri PIZZA NA TELEFON, 61 640 20 71 Pizzeria Margeritta 61 437 00 60 Serwis komputerowy 695 926 796 AUTOPOGOTOWIE KLUCZOWE 61 436 79 11, 603 400 250 Kompleksowe usĹ&#x201A;ugi pogrzebowe 24h, ul. Legii WrzesiĹ&#x201E;skiej 16, WrzeĹ&#x203A;nia, 61 436 11 60, kom. 603 868 607 Kompleksowe UsĹ&#x201A;ugi Pogrzebowe PUK 24h, ul. MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awska 5, 61 437 92 00, 61 436 28 78, 508 088 390 Kwiaciarnia â&#x20AC;&#x17E;Kaprysâ&#x20AC;? przy szpitalu zaprasza â&#x20AC;&#x201C; pn-sob. 8.00-18.00, nd. 9.30-17.30; 61 437 62 97 Kwiaciarnia â&#x20AC;&#x17E;Kaprys Plusâ&#x20AC;? zaprasza â&#x20AC;&#x201C; pn-sob. 8.00-21.00, nd. 9.30-17.30 i PRACOWNIA FLORYSTYKI Ĺ&#x161;LUBNEJ, ul. KoĹ&#x203A;ciuszki 70 a, tel. 61 436 71 51

APTEKI DYĹťURUJÄ&#x201E;CE 26.08 PRZYPOLOMARKECIE,ul.Paderewskiego52 tel. 61-43-65-284 27.08 DR MAX, ul. MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awska 10 tel. 61-436-02-27 28.08 NA SĹ AWNIE, ul. Fromborska 46a tel. 61-4367-798 29.08 AMIKA, ul. PiastĂłw 16 tel. 61-640-19-30 30.08 KAPSUĹ KA, ul. Chrobrego 10 tel. 61-43-60-755 31.08 NOWA, ul. Sienkiewicza 12 tel. 61-43-60-205 1.09 UTIS, ul. SĹ&#x201A;owackiego 4a tel. 61-43-54-033


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl Kre-247

KAMIENIARSTWO S. Setkowicz

tNBUFSJBÂ&#x2019;ZCVEPXMBOF tDIFNJBCVEPXMBOB tNBUFSJBÂ&#x2019;ZJOTUBMBDZKOF tGBSCZ tOBS[Ç&#x2014;E[JB tPQBÂ&#x2019; tQBT[F

od 1.09 do 30.09

   !" # $ "%&' ZAPRASZAMY () *"+,-)!// +'2%24' (" +,- %%

 <@@

'A '  &  )$4 & 

  7  programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawcĂłw przemocy

B  #   spotkanie organizacyjne$ " !7 7 , *$ /8 :  ;<$00 w sali =  > + ? !( +$ !  ;

Bd-346

26 sierpnia 2011

Roz-1035

22

NIEZALEĹťNI DORADCY FINANSOWI

KREDYTY HIPOTECZNE t[BLVQ tCVEPXB tLPOTPMJEBDKB tSFNPOU

Oferta 30 wiodÄ&#x2026;cych bankĂłw

ZAPRASZAMY pn.-pt. 7.00-17.00 sob. 7.00-14.00

na rynku nieruchomoĹ&#x203A;ci w Polsce!

Nekla, ul. Wiosny LudĂłw 2

61-43-86-130, 697-660-094

C )4  D'A'<99;<;E<E;

Chcemy dla Ciebie pracowaÄ&#x2021;! Celem naszych dziaĹ&#x201A;aĹ&#x201E; jest przeprowadzenie naszych klientĂłw przez gÄ&#x2026;szcz warunkĂłw i procedur bankowych oraz doradztwo prawne dotyczÄ&#x2026;ce zakupu - sprzedaĹźy nieruchomoĹ&#x203A;ci. SpoĹ&#x203A;rĂłd kilkudziesiÄ&#x2122;ciu ofert wskaĹźemy te, ktĂłre sÄ&#x2026; najkorzystniejsze pod wzglÄ&#x2122;dem kosztĂłw i dostÄ&#x2122;pnoĹ&#x203A;ci.

 

Wszelkie konsultacje sÄ&#x2026; bezpĹ&#x201A;atne!

  4  7 &!   8 9 & :  !%'( & $ ( ;!  <= > $,3 ) $"  7   %& '(  & <  

Usl-368c

Systemy dociepleĹ&#x201E; Farby, tynki, styropian Mieszalnia farb i tynkĂłw VM4[D[FDJÇŠTLBtUFM www.stal-pol.pl

OGRODZENIA PANELOWE Z DRUTU Ă&#x2DC;5 t130%6,$+" t53"/41035 t.0/5"Ĺ&#x2018;

 )   =

t#SBNZEXVTLS[ZEÂ&#x2019;PXF t#SBNZQS[FTVXOF t'VSULJ t"VUPNBUZLB tJJOOFTJBULJ[HS[FXBOF t%SVUZ QSŢUZDJĹ&#x2022;HOJPOF

?) =61-43-740-22$ ? = # $ ? !&=% %& '   !(  ) *++ ( +$ ,. !$ =JyU\VHUGHF]QLHG]LrNXMr '\UHNWRU2ÂąURGND3RPRF\6SRĂŁHF]QHM $QQD3UXVDN

,BD[BOPXP VM,BMJTLB UFM LPN 

Zapraszamy: 9.30-17.30 sobota 9.00-13.00

tZF]DV\Z\FLHF]NLFDä\Ä&#x2C6;ZLDW tNRORQLHRER]\ tZHHNHQG\ORWQLF]H tNXUV\MĂś]\NRZHZNUDMXL]DJUDQLFĂą tPLĂśG]\QDURGRZHELOHW\DXWRNDURZHLORWQLF]H

WERSALKA JOLA w cenie 490 zÂł

*RG]LQ\RWZDUFLDSRQSW6E

WERSALKA WERONA 600 00 zz³³ w cenie cenie 6

Usl-324a

:U]HÄ&#x2C6;QLDXO/DVNRZVNLHJR SU]\PX]HXP

WHOID[tZZZYDORVWHSO

Me-098c

 <@

UmĂłw siÄ&#x2122; na spotkanie z doradcÄ&#x2026;: tel. 508 158 111, 61 640 21 70 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Fabryczna 44

Roz-937

      !    "!  #$%& ' (  &        !"$)  & "* $ +, . /#  0$  01  2 ##'$      #$ "  ) #$ #   & 3        !" !4   $ " $  )  $4"5   26  )  # ) #


26 sierpnia 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Sport Ruszyli z miejsca

W W W.W R ZE SN IA . IN FO. PL /SP O R T

Nie takiego wyniku się spodziewali...

Być może wyjazdowy pojedynek z Hetmanem Orchowo okaże się dla Płomienia przełomowy. Neklanie zasłużenie, ale nie bez trudu odnieśli zwycięstwo dające im pierwsze punkty. Pierwsze minuty gry wyra nie naleay dla Pomienia, który zepchn przeciwnika na jego wasn poow. Grajcy do skadnie neklanie atwo przedzierali si pod pole karne orchowian. Najlepsz szans na zdobycie gola w tym czasie mia Maciej Bartkowiak, ale przy uderzeniu z piciu metrów zbyt dugo zwleka i zosta zblokowany. W odpowiedzi kontra Hetmana przyniosa taktyczny faul Szymona Klimasa i uderzenie z rzutu wolnego z 25 metrów, które Mateusz Kapturski wybroni z najwyszym trudem. Z upywem czasu gra zacza si wyrównywa, a szybkie akcje przeprowadzane przez gospodarzy staway si coraz gro niejsze. W 17. min, po nieudanej puapce ofsajdowej Pomienia, zawodnik miejscowych przegra pojedynek sam na sam z Kapturskim. Chwil po tym nie le z póobrotu uderzy Maciej Giewski, ale pika poszybowaa nieco za wysoko. W ostatnich minutach przed przerw mecz wyra nie straci na atrakcyjnoci. Gra przeniosa si do rodka pola, a okazji bramkowych nie byo prawie wcale. Wyjtkiem byo tylko niecelne uderzenie gracza Orchowa z dystansu w 41. min. Gol stanowicy o wyniku meczu pad ju pi minut po zmianie

 Szymon Klimas (przy piłce) będzie dla Płomienia dużym wzmocnieniem Fot. RC stron. Bramkarz miejscowych musia skapitulowa po zaskakujcym strzale Giewskiego z linii pola karnego. Po objciu prowadzenia Pomie na kilkanacie minut odda inicjatyw i... znalaz si w niemaych opaach. W 58. min Hetman mia dwie szanse na wyrównanie, a dziesi minut pó niej Kapturski czujnie obroni uderzenie z bliska. W 70. min mogo ju by po meczu, ale sdziujca do tej pory bez zarzutu pani arbiter nie uznaa neklanom prawidowo zdobytej bramki. W ostatnich minutach Pomie na tyle uporzdkowa swoj gr, e dziaania gonicych ju resztkami si gospodarzy przypominay bicie gow w mur. W kocówce dwa razy znakomitej szansy na podwyszenie

wyniku nie udao si wykorzysta ukaszowi Fechnerowi. – Pierwsze zwycistwo cieszy, chocia tak na dobr spraw mecz w Orchowie by najsabszy w naszym wykonaniu ze wszystkich rozegranych – do krytycznie ocenia spotkanie trener Bartomiej Figas. Szybko dodaje jednak: – Myl, e jak na stae do druyny dojd Jakub Cierpiszewski i Rafa Wawrzyniak, na pewno wczymy si do walki o awans, co jest zreszt naszym gównym celem. Pomie wystpi w skadzie: Kapturski – Klimas, Lisowski, Pieczyski, Landkocz – Kosmala, Wyrzykiewicz, Majchrowski, Kubiaczyk – Bartkowiak (55. Fechner), Giewski (88. Twaróek). RC Hetman Orchowo – Pomie 0:1 (0:0)

Wyniki – sport w skrócie • Więcej na www.wrzesnia.info.pl/sport PIŁKA NOŻNA IV liga, IV kolejka, 24.08.2011 Victoria Września - LKS Ślesin 6:3 Victoria Ostrzeszów - LKS Gołuchów 0:1 Dąbroczanka Pępowo - Centra Ostrów Wlkp. 1:4 Stal Pleszew - SKP Słupca 3:2 Korona Piaski - Kasztelania Brudzew 6:0 Płomyk Koźminiec - Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 4:0 Biały Orzeł Koźmin Wlkp. - CKS Sparta Konin 2:2 Grom Wolsztyn - Obra 1912 Kościan 0:1 1. Centra Ostrów Wielkopolski 4 12 11-2 2. Płomyk Koźminiec 4 12 10-2 3. Victoria Września 4 9 15-7 4. Victoria Ostrzeszów 4 6 6-4 5. LKS Gołuchów 4 6 4-8 6. CKS Sparta Konin 4 5 6-6 7. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 4 5 5-6 8. Obra 1912 Kościan 4 5 4-5 9. Stal Pleszew 4 5 4-7 10. Korona Piaski 4 4 10-8 11. SKP Słupca 4 4 6-7 12. Dąbroczanka Pępowo 4 4 3-7 13. Grom Wolsztyn 3 3 1-2 14. Kasztelania Brudzew 4 3 6-11 15. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 3 2 5-7 16. LKS Ślesin 4 1 8-15

V kolejka, 27.08.2011 17.00 Obra Kościan – Victoria Września

Klasa okręgowa III kolejka, 20/21.08.2011 Wicher Dobra – Orlik Miłosław 3:0 GKS Sompolno – Warta Dobrów 2:0 Olimpia Koło – Tulisia Tuliszków 3:0 Czarni Ostrowite – Zjednoczeni Rychwał 0:5 Górnik Kłodawa – Warta Krzymów 1:1 Błękitni Helenów – Polonus Kazimierz Biskupi 3:0 Znicz Władysławów – Polanin Strzałkowo 1:6 Polonia Golina – ZKS Zagórów 3:1 1. Błękitni Helenów 2. GKS Sompolno 3. Olimpia Koło 4. Polanin Strzałkowo 5. Polonia Golina 6. Warta Dobrów 7. Wicher Dobra 8. Zjednoczeni Rychwał 9. Warta Krzymów 10. Czarni Ostrowite 11. ZKS Zagórów 12. Tulisia Tuliszków 13. Znicz Władysławów 14. Polonus Kazimierz Biskupi 15. Górnik Kłodawa 16. Orlik Miłosław

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

IV kolejka, 28.08.2011 17.00 Orlik Miłosław – GKS Sompolno

9 9 7 6 6 4 4 4 4 3 3 3 3 3 1 0

9-1 8-0 8-1 8-5 7-5 3-4 4-6 5-2 5-6 2-8 6-6 5-7 3-9 2-5 1-4 3-10

Klasa A III kolejka, 20/21.08.2011 Hetman Orchowo – Płomień Nekla Sparta Orzechowo – Nałęcz Babiak Zryw Dąbie – Orzeł Grzegorzew Strażak Licheń St. – Teleszyna Przykona Grom Malanów – Wilki Wilczyn Błękitni Mąkolno – Orzeł Kawęczyn Warta Rumin – GKS Lisewo 1. Zryw Dąbie 2. Nałęcz Babiak 3. GKS Lisewo 4. Sparta Orzechowo 5. Warta Kramsk 6. ZKS II Zagórów 7. Teleszyna Przykona 8. Błękitni Mąkolno 9. Strażak Licheń Stary 10. Warta Rumin 11. Hetman Orchowo 12. Orzeł Kawęczyn 13. Orzeł Grzegorzew 14. Płomień Nekla 15. Grom Malanów 16. Wilki Wilczyn

23

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

9 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 1

0:1 1:3 4:3 2:2 3:0 1:0 1:0 11-6 10-6 4-3 7-3 3-5 5-5 6-6 5-5 7-10 2-2 3-3 2-3 8-8 3-5 4-3 1-8

IV kolejka, 28.08.2011 17.00 Płomień Nekla – Grom Malanów 17.00 Teleszyna Przykona - Sparta Orzechowo

Redakcja: 62-300 Września, ul. Fromborska 18, tel. 61 437 49 50, fax 61 436 72 85; http://www.wrzesnia.info.pl, redakcja@wrzesnia.info.pl. Redaguje zespół: Waldemar Śliwczyński (redaktor naczelny), Jolanta Śliwczyńska (z-ca redaktora naczelnego), Tomasz Małecki (z-ca redaktora naczelnego), Marek Urbaniak (sekretarz redakcji), Filip Biernat, Damian Idzikowski, Łukasz Różański, Tomasz Szternel, Dorota Tomaszewska, Marzena Zbierska. Współpracują: Roman Nowaczyk; Sport: Leszek Nowacki, Robert Czerniak. Skład komputerowy (reklamy@wrzesnia.info.pl): Marek Urbaniak, Anna Jakubek, Krzysztof Liberkowski, Artur Korpik, Krzysztof Korpik, Katarzyna Pawłowska. Projekt graficzny: Tomasz Wojciechowski. Biuro ogłoszeń: Maria Kosińska, Arleta Kretkowska, Artur Mokracki, Natalia Pacanowska, Marika Wojtela. 62-300 Września, ul. Jana Pawła II 14, tel. 61 436 52 70, fax 61 640 01 01, biuro@wrzesnia.info.pl Wydawca: Wydawnictwo KROPKA Jolanta i Waldemar Śliwczyńscy, 62-300 Września, Szczecińska 5. Druk: Drukarnia AGORA SA, Piła, ul. Krzywa 35. Kolportaż: Mariusz Tomczak, tel. 603 118 930. Redakcja „WW” zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz nadawania tytuów listom. Tekstów i materiaów niezamówionych nie zwracamy. Anonimów nie drukujemy. Redakcja „WW” nie odpowiada za tre reklam i ogosze. Wzory reklam zastrzeone. nakład: 10.800

Pojedynek z Naczem Babiak okaza si dla orzechowian wielkim zawodem. Sparta, zamiast umocni si na czele tabeli, przegraa z kretesem. Po zwycistwie w powiatowych derbach z Pomieniem Nekla pokonanie druyny z Babiaka miao by formalnoci. Mecz zacz si dla orzechowian – przekonanych o wasnej sile – bardzo le. Granie pikarzy z Babiaka dugimi pikami, z pominiciem linii pomocy, okazao si bardzo skuteczne. Ju w 10. min gocie, po wykonaniu rzutu wolnego, mogli si cieszy z prowadzenia. Po upywie kolejnych dziesiciu minut przyjezdni podwyszyli na 2:0 i ju w tej chwili wiadomo byo, e Sparcie o jakiekolwiek punkty w tym spotkaniu bdzie ciko. Orzechowianom ju do przerwy nie udao si stworzy adnej klarownej okazji strzeleckiej. Po zmianie ustawienia i reprymendzie w szatni gospodarze zaczli by naprawd gro ni. W 55. min Kornel Witczak trafi pik w supek. Chwil po tym Marcinowi Jakubczakowi udao si przelobowa bramkarza z Babiaka, którego na linii zaasekurowa jednak obroca. Potem byo jeszcze kilka strzaów orzechowian, które udao si przeciwnikom zablokowa w bezporedniej bliskoci od wasnej bramki. W 75. min miaa miejsce akcja, która zadecydowaa ju waciwie o losach meczu. Gocie zdobyli gola po kontrze. Na osod spartanom pozostaa ju tylko honorowa bramka zdobyta w 85. min, po skutecznym wyegze-

 W meczu z Nałęczem Sparta

zaprzepaściła szansę utrzymania się w ścisłej czołówce ligi Fot. archiwum

kwowaniu przez Damiana Zbierskiego rzutu karnego przyznanego po faulu na Witczaku. – W pierwszej poowie na pewno zlekcewaylimy przeciwnika i spotkaa nas za to sroga kara. Po przerwie zagralimy ju cakiem nie le, z du determinacj, ale wyra nie zabrako nam szczcia. Czujemy wielki niedosyt, bo zamiast mie trzy punkty, przegralimy z zespoem, który by jak najbardziej w naszym zasigu – podsumowa spotkanie mocno zawiedziony trener Aleksander Stachowiak. RC Sparta – Nacz Babiak 1:3 (0:2)

Orlik w młodzieżowym składzie nadal w tarapatach Juniorski skad Orlika pozostaje bez zdobyczy punktowej. Tym razem miosawianie dali si ogra w Dobrej tamtejszemu Wichrowi. Pierwsza poowa spotkania bya bardzo saba w wykonaniu obu stron. Orlik nie potrafi odda ani jednego celnego strzau na bramk Wichra. Jedyna konkretna akcja miosawian miaa miejsce w 15. min, kiedy Micha Adamczyk po udanym rajdzie zamiast zdecydowa si na strza niecelnie podawa do tyu. Gospodarze, którzy niczym nie zachwycili, w 38. min wykorzystali swoj jedyn szans. W sytuacji sam na sam strzegcy bramki Orlika Krzysztof Zaremba zosta przelobowany. Przez kilkanacie minut po przerwie grajcy ze zdecydowanie wiksz determinacj miosawianie mieli swoje szanse na zmian wyniku.

Nie le gow uderza Krzysztof Berent, gro ne strzay oddali Adam Paczak i Radosaw Trybua. Dwukrotnie Orlik wykonywa rzuty wolne z linii pola karnego. Raz za sabo strzela Pawe Juszczyk, a pika uderzona przez Trybu poszybowaa minimalnie nad poprzeczk. Nadzieje Orlika na osignicie korzystnego wyniku zostay rozwiane w 68. min, kiedy to gracze Wichra po szybkim ataku umiecili pik w pustej bramce. Wynik meczu ustalili po kolejnej kontrze w 90. min. – Nie bylimy w tym spotkaniu bez szans, jakby wskazywa na to wynik. Niestety, wymienianie kilkunastu poda bez oddania strzau nie mogo przynie powodzenia. W pierwszej poowie zdecydowanie zabrako nam determinacji – podsumowuje trener Kornel Karakulski. RC Wicher Dobra – Orlik 3:0 (1:0)

Na sportowych arenach PI KA NO NA Sobota, 27.08.2011 IV liga, boisko w Kocianie 17.00 Obra 1912 Kocian – Victoria A klasa, boisko w Przykonie 17.00 Teleszyna Przykona – Sparta Liga jun. st., boisko w Lesznie 11.00 Polonia 1912 Leszno – Victoria Liga jun. m., boisko w Lesznie 13.00 Polonia 1912 Leszno – Victoria

Niedziela, 28.08.2011 Klasa okrg., boisko w Miosawiu 17.00 Orlik – GKS Sompolno A klasa, boisko w Nekli 17.00 Pomie – Grom Malanów

roda 31.08.2011 Liga jun. st., boisko we Wrzeni 15.00 Victoria – Polonia Kpno Liga jun. m., boisko we Wrzeni 13.00 Victoria – Marcinki Kpno


PiĹ&#x201A;ka noĹźna, s. 23

Tomasz Lisowski zapewnia spokĂłj w linii obrony PĹ&#x201A;omienia

PiĹ&#x201A;ka noĹźna, s. 23

PiĹ&#x201A;ka noĹźna, s. 23

Orlik w Dobrej przegrywa trzeci mecz z rzÄ&#x2122;du

Spartanie niespodziewanie pokonani

PiĹ&#x201A;ka noĹźna â&#x20AC;&#x201C; IV liga, Grom Wolsztyn â&#x20AC;&#x201C; Victoria WrzeĹ&#x203A;nia 1:0 (0:0)

Pierwsza wpadka Victorii WrzeĹ&#x203A;nianie zaprezentowali siÄ&#x2122; w Wolsztynie sĹ&#x201A;abo ďŹ zycznie i nie mogli sobie poradziÄ&#x2021; ze skomasowanÄ&#x2026; obronÄ&#x2026; Gromu. Robert Czerniak

Do Wolsztyna wrzenianie jechali z nadziej na wywalczenie kompletu punktĂłw. Ju pierwsze minuty meczu pokazay jednak, e beniaminek ligi nie bdzie zbytnio przebiera w rodkach. Ustawieni prawie w caoci na wasnej poowie miejscowi postanowili czyha na bd przeciwnika, by kontratakowa. Do przerwy akcje Gromu zazwyczaj koczyy si na prĂłbach strzaĂłw z dystansu. Zmuszona do ataku pozycyjnego Victoria, chocia miaa przewag w polu, z wypracowaniem klarownych sytuacji strzeleckich nie radzia sobie najlepiej. Wrzenianie wywalczyli kilka rzutĂłw wolnych w okolicach pola karnego, wielokrot-

 Victoria, zamiast umocniÄ&#x2021; siÄ&#x2122; na pozycji lidera, straciĹ&#x201A;a w Wolsztynie wszystkie punkty nie dorodkowywali z prawej i lewej strony, wykonywali rzuty rone, ale tak na dobr spraw niewiele z tego wynikao. Jedyn gro niejsz akcj bya ta, kiedy gracze Victorii wyszli do ataku z przewag jednego zawodnika, ale Maciej Matuszak â&#x20AC;&#x17E;wygoni siâ&#x20AC;? z pik za bardzo do boku, przez co jego strza zdy zablokowa obroca.

Po przerwie obraz gry zasadniczo si nie zmieni. W 55. min Mateusz Go dziaszek stan przed szans otwarcia wyniku meczu, ale w sytuacji kiedy min ju bramkarza, zamiast do siatki, posa pik obok supka. Brak emocji â&#x20AC;&#x201C; spowodowany tym, e oba zespoy rozbijay akcje przeciwnika w bezpiecznej odlegoci

Fot. RC

od swoich bramek â&#x20AC;&#x201C; zakoczy si w 72. min. Koczcy akcj gracz Gromu zdoa w ostatniej chwili, z bardzo ostrego kta, odda strza wlizgiem. Tobiasz Nowicki, ktĂłry sta na krĂłtkim supku, instynktownie sparowa pik nad siebie, ale bezpardonowy atak zawodnika Gromu, w efekcie ktĂłrego wrzesiski bramkarz wraz z Kamilem Gutem

upadli na muraw, pozwoli wolsztynianinowi na skierowanie futbolĂłwki gow do siatki. Fakt uznania przez sdziego tego gola wzbudzi wrĂłd wrzenian wiele kontrowersji. Victorii w ostatnich minutach nie pozostao nic innego, jak przestawienie si na gr trzema napastnikami kosztem obrocy. Jak si okazao, takie posunicie mogo przynie zarĂłwno wyrĂłwnanie, jak i... strat kolejnych czterech goli. Pozostawiony bez asekuracji Nowicki trzykrotnie obroni w sytuacji sam na sam, a raz pikarz z Wolsztyna nie trafi do pustej bramki, uderzajc z bliska. Mimo to w 88. min strza Jakuba Groszkowskiego z omiu metrĂłw mĂłg przynie Victorii remis, ale nieczysto uderzona pika staa si do atwym upem bramkarza. â&#x20AC;&#x201C; Musz przyzna, e nie by to porywajcy mecz w naszym wykonaniu. Nie najlepiej prezentowalimy si fizycznie. Mimo wszystko na pewno nie zasuylimy na porak, bo pikarsko bylimy lepsi. Taka jest niestety pika. Nam si wiele nie udawao, a przeciwnikowi powodzenie przyniosa tak na dobr spraw jedyna skadna akcja â&#x20AC;&#x201C; podsumowuje wyjazd trener Victorii Waldemar Przysiuda. Skad wrzenian: Nowicki â&#x20AC;&#x201C; Gut, Przysiuda, Figas, Sypniewski â&#x20AC;&#x201C; Matuszak (55. P. Zieliski), Rybarczyk, Groszkowski, Bigosiski (70. Dura) â&#x20AC;&#x201C; Go dziaszek, I. Zieliski (55. Janiszewski).

Reklama

Grad bramek przy KosynierĂłw i hat trick 11 kg

]GRZR]HPÂą]ĂĄ QDVWDFML/3*Âą]ĂĄ

61 436 16 55 794 989 112

DowĂłz pon.-sob.

za

:U]HÄłQLD XO)URPERUVND

Roz-447

ZL]\WĂ?ZHN

20

]Ä&#x; *

WHO

*z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT. 0LQLPDOQDZDUWRijü]DPĂ?ZLHQLD]Ä&#x;

W Ĺ&#x203A;rodowym meczu przeciwko LKS Ĺ&#x161;lesin Victoria do przerwy graĹ&#x201A;a katastrofalnie w obronie. W pierwszych 45. minutach meczu kibice zgromadzeni na stadionie Victorii byli wiadkami a siedmiu bramek, i niesamowitej hutawki nastrojĂłw. Wszystkie trzy gole zdobyte przez LKS lesin poprzedzone byy dziecinnymi wrcz bdami graczy Victorii. Gocie objli prowadzenie w 5. min po zbyt krĂłtkim zagraniu gow przez Kamila Guta do wasnego bramkarza. W 11. min wrzenianie wyrĂłwnali po trafieniu Mateusza Go dziaszka, ale ju cztery minuty pĂł niej stracili drugiego gola. Po-

tem przyjezdni mieli kolejn szans bramkow. W 25. min do remisu doprowadzi Igor Zieliski, ale znĂłw cztery minuty pĂł niej kontra przeprowadzona po odbiorze piki Bartomiejowi Figasowi przyniosa gociom kolejne prowadzenie. W 37. min drugim trafieniem dla Victorii popisa si Go dziaszek. Tu przed zejciem do szatni seri trzech goli z rzdu rozpocz Jakub Groszkowski. Po zmianie stron Victoria w peni kontrolowaa ju boiskowe wydarzenia. W 55. i 64. min Groszkowski zdoby dwie kolejne pikne bramki. Potem Victoria miaa jeszcze kilka szans na celne trafienia. Gocie w midzyczasie dwukrotnie trafili pik w poprzeczk. RC Victoria â&#x20AC;&#x201C; LKS lesin 6:3 (4:3)

 Jakub Groszkowski popisaĹ&#x201A; siÄ&#x2122; trzema piÄ&#x2122;knymi trafieniami

Fot. RC


sRGODWFRW\G]LHĂ?ZNDÂ&#x203A;G\PGRPX sQDNÂ?DGEOLVNRHJ]HPSODU]\

26 sierpnia 2011 NR 34 (1112/XXII) INDEKS 366773

ISSN 2080-4008

bezpĹ&#x201A;atny dodatek â&#x20AC;&#x17E;WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skichâ&#x20AC;?

Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia tel. 61 / 436-52-70 www.wrzesnia.info.pl

biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;: 61 436 52 70

t*NQSF[ZPLPMJD[OPÇ´DJPXFPE[Â&#x2019;PT 1S[ZKÇ&#x2014;DJBXFTFMOFEPPTĂ&#x2DC;C ,PNVOJF

WiFi 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, Rynek 7 tel. 61 640 21 00, 516 066 499

e-mail: list@restauracja-winiarnia-wewe.pl www.restauracja-winiarnia-wewe.pl

- Obiady:

$IS[DJOZ

tLVDIOJBTUBSPQPMTLB

0TJFNOBTULJ

JÇ´SĂ&#x2DC;E[JFNOPNPSTLB

%FHVTUBDKFXJO t-VODIFĂśSNPXFJUQ

%FTFSZ %SJOLCBS

[BQSBT[BNZPEXUPSLVEPOJFE[JFMJPE

Gas-225

SKLEP ZOOLOGICZNO-WÄ&#x2DC;DKARSKI

d*1$$;r Usl-308a

SIECI KOMPUTEROWE

509-018-469 www.sklep-hobby.pl

Skl-585B

ul. Warszawska 28, WrzeĹ&#x203A;nia (w podwĂłrzu),

Bd-344

NAJWIÄ&#x2DC;KSZY WYBĂ&#x201C;R WE WRZEĹ&#x161;NI

Atrakcyjne mieszkania 1, 2, 3 - pokojowe w budynku    

  od 31,7 m2 do 70,2 m2 OKAZJA!!! Ostatnie dwa mieszkania w budynku przy ul. Fromborskiej

ul. KoĹ&#x203A;ciuszki 56, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, tel. 61 / 437 99 10 teletronik@teletronik.info


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

DziaĹ&#x201A;ki przy ul. Brylantowej tylko do 15 wrzeĹ&#x203A;nia w starej cenie

PRACA Â&#x201E; AAA zatrudniÄ&#x2122; do ociepleĹ&#x201E;, 508-053-363 Â&#x201E; AAA zatrudniÄ&#x2122; malarzy, szpachlarzy, 508-053-363 Â&#x201E; Cukiernia-Piekarnia â&#x20AC;&#x153;SĹ ODKI KÄ&#x201E;CIKâ&#x20AC;? zatrudni uczniĂłw w zawodzie sprzedawca, 784-552-220 lub 61-4364-877 Â&#x201E; Dam prowizjÄ&#x2122; za znalezienie osĂłb chÄ&#x2122;tnych do zmiany bÄ&#x2026;dĹş wstÄ&#x2026;pienia do Funduszu Emerytalnego. PĹ&#x201A;atne od rÄ&#x2122;ki do 120 PLN od osoby. Tel. 511-247-002 Dwie osoby podejmÄ&#x2026; pracÄ&#x2122; fizycznÄ&#x2026; typu Â&#x201E; sprzÄ&#x2026;tanie, mycie okien 889-551-132

ALKA MODA

Sp. z o.o. 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. PrzemysĹ&#x201A;owa 3/3A

Â&#x201E; ZaopiekujÄ&#x2122; siÄ&#x2122; dzieckiem lub osobÄ&#x2026; starszÄ&#x2026;, 513-246-148 Â&#x201E; ZaopiekujÄ&#x2122; siÄ&#x2122; dzieckiem z Bieganowa lub okolic, 609-944-801 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; elektryka i pomocnika, tel. 788-711-512 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; kat. CE, kraj, 501-618-163 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; w miÄ&#x2122;dzynarodowym transporcie chĹ&#x201A;odnicznym, StrzaĹ&#x201A;kowo 512-455-505 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122;, kategoria CE, tel. kontaktowy 500-197-487 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; kierowcĂłw kat C+E samochĂłd ciÄ&#x2122;Ĺźarowy auto-transporter (LORA) transport krajowy 501-868-394 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; kierowcĂłw kat. C+E do transportu Ĺźywca drobiowego. 507-192-646â&#x20AC;?. Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; krojczego - krajarka do papieru, 606666-713; 606-666-712

szwaczki

Pra-1260

tEPÇ´XJBED[POF

Â&#x201E; Firma AGBUD zatrudni pracownikĂłw do wykaĹ&#x201E;czania wnÄ&#x2122;trz, 512-343-494 Â&#x201E; Gabinet kosmetyczny posiada do wynajÄ&#x2122;cia stanowisko fryzjerskie, 698-684-711 Â&#x201E; Kierowca kat. C, wĂłzek widĹ&#x201A;owy - podejmie pracÄ&#x2122;, 697-284-776 Â&#x201E; Nowo powstajÄ&#x2026;ca cukiernio -kawiarnia poszukuje pracownikĂłw na stanowisko sprzedawca - kelner. Aplikacje proszÄ&#x2122; przesyĹ&#x201A;aÄ&#x2021; na adres cukiernia.gniezno@akcja.pl Â&#x201E; PoszukujÄ&#x2122; osoby z bardzo dobrÄ&#x2026; znajomoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; j.angielskiego do tĹ&#x201A;umaczenia spotkania biznesowego CV na pietro137@wp.pl. Â&#x201E; PRACA OD ZARAZ! Magazyn z odzieĹźÄ&#x2026;, GÄ&#x2026;dki k. Poznania, zorganizowany dojazd, tel. 505-195-874 Â&#x201E; Praca w dziale obsĹ&#x201A;ugi klienta we WrzeĹ&#x203A;ni dla studenta studiĂłw zaocznych. Oferty na adres dsmbiuro@wp.pl

NAUKA

Edu-319

ZATRUDNI: tXZLXBMJĂśLPXBOF

prasowaczki

www.posnaniainvestment.pl tel. +48 50 50 11 999

Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; murarzy, 508-053-363 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; murarzy, 665-651-943 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; operatora koparko-Ĺ&#x201A;adowarki z uprawnieniami, 513-126-626 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; przedstawiciela handlowego, branĹźa fryzjerska, CV zostawiÄ&#x2021; w sklepie przy ul. KrĂłlowej Jadwigi 5 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; stolarza, tapicera, budowlaĹ&#x201E;ca, livetime.pl

tel. 61 436 27 90, kom. 693 390 490

Â&#x201E; ANGIELSKI, 608-38-66-13 Â&#x201E; Chemia, korepetycje, 502-114-451 Â&#x201E; J. angielski, 606-145-328

   

  

ZAPISY

  !

" # $ % &' () *%+ , - &- Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ksiÄ&#x2026;Ĺźki do piÄ&#x2026;tej klasy SSP nr 1, 500-786-444 Â&#x201E; Niemiecki, angielski, 795-948-996 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; uczniĂłw w zawodzie tapicer, WrzeĹ&#x203A;nia, Stasiewskiego 16, 501-027-680

2 . 2 -

Edu-313

$ %"

Kurs na

prawo jazdy kat. B

 

 . 2 2 .= ( 4. 

MOTORYZACYJNE

Â&#x201E; AKUMULATORY NOWE I UĹťYWANE z gwaracjÄ&#x2026; 36 Ah - 220 Ah motocyklowe; za 100 kg zĹ&#x201A;omu akumulatorowego - odliczamy 60 zĹ&#x201A; od ceny, WrzeĹ&#x203A;nia, Orkana 8, 614361-019, 724-074-025Â&#x201E; AUTO KARCHER, od 60 zĹ&#x201A;, 696-602-600

 !"#

Â&#x201E; Ucznia w zawodzie mechanik pojazdĂłw samochodowych zatrudniÄ&#x2122; 601-054-762

Edu-327

Â&#x201E; CC, 98 r., 602-513-380 Â&#x201E; Corsa A, 90 r., 1,4, el. szyby, c.zamek, 503-715-011

Lekcje dla dzieci od 4 miesiÄ&#x2026;ca Ĺźycia, mĹ&#x201A;odzieĹźy i dorosĹ&#x201A;ych

DzieĹ&#x201E; Otwartych Drzwi 10 i 11 wrzeĹ&#x203A;nia, godz. 1100-1700 z super loteriÄ&#x2026; WrzeĹ&#x203A;nia, Rynek 6/6, 609-370-532 www.wrzesnia.yamahaszkola.pl

@+ &  tel. 602-38-17-42 & $, !EP6E %+  ( +  C

 <@E

Â&#x201E; Tapicernia przyjmie uczniĂłw, 505-056751

Â&#x201E; Sprzedam nissan micra k12, 1,2 benzyna, 3d, klimatyzacja, 2004 r., 97 tys.km, 692-130-241 Â&#x201E; Sprzedam opel agilla, 1,3 D, 2005 r. 695-658-891 Â&#x201E; Sprzedam opel astra, 1,7 TD isuzu, 96 r., 791-803-559 Â&#x201E; Sprzedam opel corsa 1,4 benzyna, 96 r., renault espace 2,0 gaz, 98 r., 604-192-325 Â&#x201E; Sprzedam opel corsa, 98 rok, 1.0, czarny metalik, 508-156-977 Â&#x201E; Sprzedam opel vectra 1,8 i, 97 r., kombi, 5.300 zĹ&#x201A;, 600-213-258 Â&#x201E; Sprzedam opel vectra, 98 r., 5300 zĹ&#x201A;, 697-836-495 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 206, 98 r., 4200 zĹ&#x201A;, 697-836-495 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 406, 2,0 HDI, 2002 r., klimatyzacja, 660-202-206 Â&#x201E; Sprzedam punto 2002 r., 693-465-490 Â&#x201E; Sprzedam renault clio, 1,2, 2004, 5 drzwi, 602-818-661 Â&#x201E; Sprzedam renault megane classic, 1,9 D, 98 r., stan dobry, 608-031-214 Â&#x201E; Sprzedam renault megane, 1,6, 96 r., 667-245-473 Â&#x201E; Sprzedam renault megane, 96, 691-383-639 Â&#x201E; Sprzedam seat ibiza, 96 r., 1,4 benzyna, gaz, zarejestrowany, 501-529-212, 695-768-295

Â&#x201E; ABC AUTO-SKUP do 5 tys. dojazd gratis, ZĹ OMOWANIE POJAZDĂ&#x201C;W, 665-472-203

2 . 2 =

Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; do pracy murarzy i zbrojarzy, praca na terenie wielkopolski, 517-701-160 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; malarzy, szpachlarzy i do ociepleĹ&#x201E; budynkĂłw, 663-339-393 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; mechanika samochodowego z praktykÄ&#x2026;, 510-952-671 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; ucznia do zakĹ&#x201A;adu stolarsko-tapicerskiego, 607-922-490 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; ucznia w zawodzie malarz, tapeciarz, 663-339-393 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; ucznia w zawodzie rzeĹşnik-wÄ&#x2122;dliniarz, 61-4385-852, 601-556-103 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; uczniĂłw do zakĹ&#x201A;adu stolarskiego, 614363-496 wieczorem, 694-643-215 Â&#x201E; Przyjmiemy wykwaliďŹ kowanych rzeĹşnikĂłwwÄ&#x2122;dliniarzy, 61-6706-494 (7-15) Â&#x201E; Restauracja Margeritta przyjmie kierowcĂłw, kelnerĂłw na umowÄ&#x2122; o pracÄ&#x2122; lub zlecenia.CV ze zdjÄ&#x2122;ciem skĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; w restauracji, ul. Rynek 24, WrzeĹ&#x203A;nia. Â&#x201E; Salon mody Elka zatrudni sprzedawcÄ&#x2122; (dobry kontakt z klientem) do sklepu odzieĹźowego we WrzeĹ&#x203A;ni ul.Kaliska 30. Dane do kontaktu: tel: 698-677-463. email : elka@slupca.com (CV+zdjÄ&#x2122;cie)

Â&#x201E; Punto, 99 r., gaz; motorynka, 788-653-748 Â&#x201E; Renault clio II, 2007 r., 1,2 campus, 18.000 zĹ&#x201A;, 605-513-352 Â&#x201E; Seat cordoba vario 1,4, 98 r, sprzedam lub zamieniÄ&#x2122;, 603-509-527 Â&#x201E; Seat cordoba vario 99 r., 1,4 b, 603-509-527 Â&#x201E; Skup aut na chodzie lub nie, 725-043-481 Â&#x201E; SKUP SAMOCHODĂ&#x201C;W CAĹ YCH I USZKODZONYCH; PĹ ATNE GOTĂ&#x201C;WKÄ&#x201E;; DOJAZD DO KLIENTA; UMOWA DO WYREJESTROWANIA; 512-532-154 Â&#x201E; Sprzedam 4 opony zimowe 175/65/14 z felgami stalowymi, 511-695-020 Â&#x201E; Sprzedam alfa romeo 156, 99 r., 667-110-456 Â&#x201E; Sprzedam CC 700, 98 r., 601-327-712 Â&#x201E; Sprzedam CC 900, 96 r., 601-880-919 Â&#x201E; Sprzedam espace, 2000 r., 697-836-495 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at bravo 1,2 b, gaz sekwencja, 99 r., 509-056-478 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at punto, 98 r., tanio, 607-407-660, 609-448-660 Â&#x201E; Sprzedam ford ďŹ esta, 4d, 95 r., 600-011-492 Â&#x201E; Sprzedam grand cheeroke, 2000 r., granat, peĹ&#x201A;ne wyposaĹźenie, Przyborki, GrĂłjecka 43, 697-645-830 Â&#x201E; Sprzedam honda concerto 1,5, 92 r., gaz, 695-735-393 Â&#x201E; Sprzedam hyundai lantra, 1,6, 96 r., peĹ&#x201A;na elektryka; ursus C385, 74 r., sprawny, 63-2759-277 Â&#x201E; Sprzedam kia spotrage, 2,0 diesel, 98 r., 501-529-212 Â&#x201E; Sprzedam komplet foteli skĂłrzanych, boczki na drzwi (wersja baccara), nakĹ&#x201A;adki na progi, halogeny prostokÄ&#x2026;tne, tylnÄ&#x2026; pĂłĹ&#x201A;kÄ&#x2122; do renault clio I 3-drzwiowy. tel. 509-789-759, 509-273-028 

www.wrzesnia.info.pl

Zomowanie pojazdĂłw

Skup zomu 61 4366 232, 609 538 301 Â&#x201E; CzÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci do renault, peugeot, opel, honda, citroen, 698-289-633 Â&#x201E; Ford galaxy 1,9 TDI, 97 r., sprzedam lub zamieniÄ&#x2122;, 782-487-614 Â&#x201E; KUPIÄ&#x2DC; KAĹťDY SAMOCHĂ&#x201C;D DO 8000 ZĹ ; ZAREJESTROWANY W POLSCE; MOĹťE BYÄ&#x2020; USZKODZONY; BEZ OC; BEZ PRZEGLÄ&#x201E;DU; UMOWA DO WYREJESTROWANIA; DOJAZD DO KLIENTA; 512-532-154 Â&#x201E; KUPUJEMY AUTA do zĹ&#x201A;omowania. GotĂłwka i dokumenty od rÄ&#x2122;ki 601-757-165, 605-074-623 Â&#x201E; Naprawa szyb samochodowych, 604-809-133 Â&#x201E; Opel astra II, 2000 r., 2,0 DTI, 695-926-763

SPRZEDAĹť NAPRAWA SERWIS PRZYCZEP r-"8&5 r508"308:$) r10%.050$:,r10%Â&#x160;Âś%Ç&#x201A;

SPRZEDAĹť CZÄ&#x2DC;Ĺ&#x161;CI %013;:$;&1 Ĺ&#x161;roda Wlkp., ul. Polna 6 61 285 22 58 603 912 660, 602 762 210

Â&#x201E; Sprzedam seicento 2000 r., 512-329-427 Â&#x201E; Sprzedam seicento 2003 r., czarny, 605-663-218 Â&#x201E; Sprzedam seicento 99 r.,725-442-901 Â&#x201E; Sprzedam skoda favorit, motorower jawa, 661-308-833 Â&#x201E; Sprzedam suzuki baleno, 1,6, 95 r., srebrny, sedan, stan bdb, 667-969-045

Auto-Serwis WITEK mechanika, elektromechanika komputerowa, diagnostyka silnika i elektroniki Sa-448

26 sierpnia 2011

Sa-401

2

Gutowo Wielkie 17 600-839-723, 61-4365-772 czynne pon. - pt. 8.00-17.00

Â&#x201E; Sprzedam tanio audi A4, 95 r., 1,8 benzyna, 661-363-993 Â&#x201E; Sprzedam VW polo, 1,9 D, 96 r., 505-216-374 Â&#x201E; Tapicerstwo samochodowe- skĂłra naprawa, odnawianie. PodsuďŹ tki, kierownice, gaĹ&#x201A;ki, mieszki. Naprawa i wymiana tapicerki z materiaĹ&#x201A;u i skĂłry. Naprawa siedzeĹ&#x201E; do ciÄ&#x2026;gnikĂłw i motocykli, Stasiewskiego 16, WrzeĹ&#x203A;nia, 501-027-680 Â&#x201E; WypoĹźyczalnia ZAPRASZA czynne 7 dni w tygodniu. TEL. 600-615-010. Samochody osobowe, busy, auto-lawety, przyczepy lekkie, do koni etc, lawety samochodowe, platformy.

GAZ

MontaÂż INSTALACJI SAMOCHODOWYCH

Mechanika samochodowa WrzeĹ&#x201C;nia, KosynierĂłw 69 61 4366-978, 508-186-037, 609-581-513 Â&#x201E; WyprzedaĹź opon samochodowych uĹźywanych, róşne rozmiary, cena od 25 zĹ&#x201A;. 605-311-712 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; mechanika pojazdĂłw samochodowych do 3,5 t, 601-791-454

LOKALE I NIERUCHOMOĹ&#x161;CI Â&#x201E; NIERUCHOMOĹ&#x161;CI NIEDĹšWIEDZKI - UĹ ATWIAMY KUPNO, SPRZEDAĹť I WYNAJEM! WrzeĹ&#x203A;nia ul. Sienkiewicza 20/1 (Ip. nad AptekÄ&#x2026; Aspirynka) 669-111-071, 61-641-65-65 Â&#x201E; AKTUALNE OFERTY NIERUCHOMOĹ&#x161;CI NA www.niedzwiedzki.com Â&#x201E; NieruchomoĹ&#x203A;ci â&#x20AC;&#x17E;EL-Xâ&#x20AC;? profesjonalna obsĹ&#x201A;uga prawna transakcji SPRZEDAĹť KUPNO NAJEM - MOĹťESZ ZOSTAWIÄ&#x2020; WĹ ASNÄ&#x201E; NIERUCHOMOĹ&#x161;Ä&#x2020; W ROZLICZENIU, 61-4266-536, 601544-021 www.EL-X.pl Alpi-plus poleca 105 mkw mieszkanie w rynÂ&#x201E; ku we WrzeĹ&#x203A;ni. MoĹźna zrobiÄ&#x2021; dwa niezaleĹźne (30 i 70 mkw) Okazja! 240.000, 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus poleca 7000 mkw ziemi przy starej dwĂłjce ok. Nekli Okazja! 12 zĹ&#x201A;/mkw, 501-102-966 Â&#x201E; Alpi-plus poleca dom w ok. Nekli stan idealny do wprowadzenia, 140/2800 mkw cena 420.000, 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus poleca dom wolnostojÄ&#x2026;cy na LipĂłwce, OKAZJA! 299.000 do negocjacji, 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus poleca pĂłĹ&#x201A; bliĹşniaka na os. SokoĹ&#x201A;owskim, Okazja! 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus poszukuje dla konkretnego klienta domu we WrzeĹ&#x203A;ni do 550.000, 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus.gratka.pl wybĂłr domĂłw, dziaĹ&#x201A;ek, mieszkaĹ&#x201E;


Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ki: od 70 PLN/mkw, grunty, domy - sprzedam - WrzeĹ&#x203A;nia, okolice. BON â&#x20AC;&#x17E;Casa miaâ&#x20AC;? 505-979-599 Â&#x201E; Gniezno-okolice 75 mkw, 2 pok., wyposaĹźone, parter domu, ogrĂłd, kominek 600 zĹ&#x201A;/mc, www.EL-X.pl, 61-4266-536 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; grunt rolny lub gospodarstwo tel. 600-280-509 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; we WrzeĹ&#x203A;ni mieszkanie 2-3 pokojowe z balkonem, parter lub I piÄ&#x2122;tro do 150.000,- GOTĂ&#x201C;WKA!!! 607-823-465 Â&#x201E; Lokal do wynajÄ&#x2122;cia 30 mkw, przy ul. KiliĹ&#x201E;skiego 11 (2 umywalki, WC, zaplecze, ogrzewanie gazowe), po remoncie, cena do uzgodnienia, 502-631-421, 500-219-145 Â&#x201E; Mieszkanie hotelowe do wynajÄ&#x2122;cia, 604-959-753

Nowa Galeria Polonia 

lokale

           

Kontakt: ' (& )  "(790-457-620 "(601-444-881 "( 601-751-160

Roz-988

 ! "  #$%!#$ & $$$

Â&#x201E; Ok. Witkowa 1ha k/lasu PWK, asfalt, rolna idealna pod dz.budowlane, www.EL-X.pl 61-4266-536 Okazyjnie sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; 5 arĂłw w KoseÂ&#x201E; wie uzbrojonÄ&#x2026; z dostÄ&#x2122;pem do wody, z prawem zabudowy nad j. naprusewskim oraz dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; 10 arĂłw z mediami, poĹ&#x201A;oĹźonÄ&#x2026; nad j. powidzkim, 63-2765-212 Â&#x201E; PILNIE sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026;, 608-706-184 Â&#x201E; Posiadam do wydzierĹźawienia stoiska handlowe w centrum handlowym KADENA, tel. 601-727-372 Â&#x201E; Poszukuje do wynajÄ&#x2122;cia lokal uĹźytkowy ok. 70 mkw na os. SokoĹ&#x201A;owskim, 503-606-058 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; ucznia na pokĂłj (przy ul. Kaliskiej) 516-170-776 Â&#x201E; Posiadam 4 dziaĹ&#x201A;ki na sprzedaĹź, dwie do wyboru w Ĺ&#x161;rodzie Wielkopolskiej, ul. CheĹ&#x201A;moĹ&#x201E;skiego, blisko jeziora, tel. 605-319-615 Â&#x201E; Sprzedam, dom 15 km od WrzeĹ&#x203A;ni 607-403866 po 18 Â&#x201E; Sprzedam dom 100 mkw, 2 garaĹźe, budynek gospodarczy, 45 arĂłw ziemi 61-4350-214

Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane na ul. Paderewskiego przy gĹ&#x201A;Ăłwnej ulicy w stronÄ&#x2122; Poznania i Objazdowej, cena do negocjacji 508-355-340 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane, 885-721-551 Â&#x201E; Sprzedam lokal uĹźytkowy 54 mkw, ul. PiastĂłw, 660-415-424 Â&#x201E; Sprzedam lub wynajmÄ&#x2122; dom, zabudowania gospodarcze, 40 arĂłw przy lesie nad jeziorem naprusewskim, 601-823-492 Sprzedam mieszkanie 2-poziomowe z garaĹźem Â&#x201E; we WrzeĹ&#x203A;ni, os. SokoĹ&#x201A;owskie, 604-132-221 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe, 85 mkw z garaĹźem- wysoki standard, 504-083-646

  ,

      

    !  """ Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie w Bieganowie, 3 pokoje, 661-486-027 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie: 4 pok, 68,5 mkw, II p. BON â&#x20AC;&#x17E;Casa miaâ&#x20AC;? 505-979-599 Â&#x201E; Sprzedam nieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; 0,5 ha w Sokolnikach, 660-615-811 Â&#x201E; Sprzedam poĹ&#x201A;owÄ&#x2122; domu na wsi z kawaĹ&#x201A;kiem ziemi na ogrĂłd, 607-195-104 Â&#x201E; Sprzedam pĂłĹ&#x201A; bliĹşniaka na os. SokoĹ&#x201A;owskim, 503-048-656, 513-566-051 Â&#x201E; Sprzedam, Dominowo, osiedle 26 dziaĹ&#x201A;ek budowlanych, 660-484-178 Â&#x201E; Sprzedam, Nekla PWTG, 75 zĹ&#x201A;/ mkw, 660-484-178 Â&#x201E; Sprzedam, zamieniÄ&#x2122; na mniejsze 76 mkw, I piÄ&#x2122;tro, 3-pokoje, 502-974-584 Â&#x201E; Szukam wspĂłĹ&#x201A;lokatora/ wspĂłĹ&#x201A;lokatorki /pary do mieszkania 4 pokojowego w centrum WrzeĹ&#x203A;ni, 605-570-169 Â&#x201E; TANIO! SPRZEDAM MALOWNICZO POĹ OĹťONE DZIAĹ KI BUDOWLANE W OSTROWIE [OK. 7OO mkw - JEZIORO POWIDZKIE] ORAZ JANKOWIE DOLNYM [OK. 600 mkw - JEZIORO JANKOWSKIE] - NATURA 2000! 721-519-037 Â&#x201E; WrzeĹ&#x203A;nia, centrum - sprzedam lokal z moĹźliwoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; wyodrÄ&#x2122;bnienia drugiego mieszkania pod wynajem, 509-051-218 Â&#x201E; WydzierĹźawiÄ&#x2122; lokal o pow. 25 mkw. + 12 mkw zaplecze /parter/ w centrum SĹ&#x201A;upcy - deptak przy starĂłwce na dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; handlowÄ&#x2026; lub podobnÄ&#x2026;. Tel. 602-373-667 Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; 110 mkw, BON â&#x20AC;&#x17E;Casa miaâ&#x20AC;? 505-979-599 Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; 170 mkw, BON â&#x20AC;&#x17E;Casa miaâ&#x20AC;? 505-979-599 Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; lokal handlowy z parkingiem w centrum WrzeĹ&#x203A;ni o powierzchni ok 100 mkw. tel. 509-302-821

ZAKĹ AD TAPICERSKI WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Fromborska 53 POLECA: tXZQPD[ZOLJ tOBSPČ&#x2C6;OJLJ tTPGZ tBNFSZLBOLJ tSFOPXBDKBTUBSZDI NFCMJJLS[FTFÂ&#x2019; Me-055

RATY

ZAPRASZAMY

Kontakt 603-742-419 oraz 609-448-718

Â&#x201E; Nawozy wieloskĹ&#x201A;adnikowe pod rzepak, 607-620- 603 Â&#x201E; Odchowane - kurki, kaczki, SĹ&#x201A;upca, Ceglana 22; tel. 787-322-222, 63-275-45-71 Â&#x201E; Polidap 18-46, 2170 zĹ&#x201A;/brutto BB, 607-620-603 Â&#x201E; Posiadamy w sprzedaĹźy Ĺ&#x203A;rutÄ&#x2122; rzepakowÄ&#x2026; 880 zĹ&#x201A;/t brutto oraz foliÄ&#x2122; do sianokiszonek 500, 2000 m - 230 zĹ&#x201A;/szt., tel. 605-319-615 Â&#x201E; PRZEDNI NAPÄ&#x2DC;D do ciÄ&#x2026;gnika ursus- zetor, kompletny moĹźliwa w rozliczeniu oĹ&#x203A; zwykĹ&#x201A;a nienapÄ&#x2122;dowa, cena od 9800 zĹ&#x201A; 601-478-051 Â&#x201E; Rozrzutnik obornika 2-osiowy z potrĂłjnymi bokami, 608-045-097 Â&#x201E; Skup bydĹ&#x201A;a tel. 512-314-050 Â&#x201E; Skup bydĹ&#x201A;a, 61-4381-318, 606-497-658 Â&#x201E; Skup bydĹ&#x201A;a, bydĹ&#x201A;a pourazowego; odbiĂłr z gospodarstwa; ceny konkurencyjne, krĂłtkie terminy pĹ&#x201A;atnoĹ&#x203A;ci 603-742-419 SKUP MASZYN ROLNICZYCH ; MOGÄ&#x201E; BYÄ&#x2020; Â&#x201E; USZKODZONE; NIESPRAWNE; CIAGNIKI; SIEWNIKI; KOMBAJNY; PĹ UGI I KAĹťDE INNE; PĹ ATNE GOTĂ&#x201C;WKÄ&#x201E;; DOJAZD DO KLIENTA; 726-434-867 Â&#x201E; Skup sĹ&#x201A;omy i siana lub zamiana na obornik, 692-483-928 Â&#x201E; Skup tucznikĂłw, macior, knurĂłw i bydĹ&#x201A;a tel. 604-472-331 Â&#x201E; Sprzedam 100 ha kukurydzy na ziarno lub kiszonkÄ&#x2122;. Okolice Gniezna, 663-756-185 Â&#x201E; Sprzedam byczka, 61-4352-984 Â&#x201E; Sprzedam byczki, jaĹ&#x201A;Ăłwki miÄ&#x2122;sne od 50-300 kg, 880-416-970 Â&#x201E; Sprzedam cielaki, 693-110-643 Â&#x201E; Sprzedam cielÄ&#x2122;ta, 662-269-366

OFERTA JAKIEJ NIGDY NIE BYĹ O

SPECJALNA OFERTA DLA ROLNIKĂ&#x201C;W KREDYTY ODDĹ UĹťENIOWE WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Rzeczna 1a tel. 61 437 63 78  727-206-300, 

!"#$% &#'()

 * )+# ))* ) .&&,,!/

Rol-195

,#$% ,!#'()

Â&#x201E; Sprzedam mĹ&#x201A;ode kurki odchowane, 609-042-928 Â&#x201E; Sprzedam ORKAN 889-850-772 Â&#x201E; Sprzedam siano Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;kowe kostka, baloty, 663-507-254 Â&#x201E; Sprzedam sieczkarniÄ&#x2122; do kukurydzy, 1-rzÄ&#x2122;dowa PZ 80 MHE, siewnik do kukurydzy monosem, rozsiewacz nawozu amazone 600 l, 504-920-618 Â&#x201E; Sprzedam ursus C360 z turem, 885-721-551 Â&#x201E; Sprzedam ursusy, zetory, przednie napÄ&#x2122;dy, silniki, skrzynie biegĂłw i inne, 601-598-983 Â&#x201E; Sprzedam zboĹźa paszowe, wszystkie gatunki + tarnsport, 722-354-721 Â&#x201E; Sprzedam ziemniaki luzem prosto z pola 120 zĹ&#x201A;/tona, 608-045-097 Â&#x201E; Ĺ&#x161;ruta sojowa, otrÄ&#x2122;by pszenne, 603-603-949 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugowy siew bezorkowy zbóş i rzepaku. tel. 698-690-414 Â&#x201E; UĹźywane czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci, podzespoĹ&#x201A;y ursus-zetor; moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; ekspresowej wysyĹ&#x201A;ki; 601-478-051 Â&#x201E; Skup tucznikĂłw, macior, knurĂłw i bydĹ&#x201A;a tel. 608-505-716

Â&#x201E; Kosiarki, lodĂłwki, zamraĹźarki, rowery, pralki, wirĂłwki, leĹźaki, grille, mikrofale, krajalnice, Ĺźelazka, koĹ&#x201A;dry, Ĺ&#x203A;piwory, materace, odkurzacze, klimatyzatory, foteliki biurkowe i samochodowe, ekspresy kawowwe, radia, telewizory, wieĹźe, maszyny do szycia, Ĺźyrandole, walizki, klatki, stoliki RTV, stoĹ&#x201A;y, dywany, chodniki, szafki Ĺ&#x201A;azienkowe, zlewy, wĂłzki, pochĹ&#x201A;aniacze, Ĺ&#x201A;yĹźworolki, chodziki, kaski, urzÄ&#x2026;dzenia sportowe, czajniki, wĂłzek inwalidzki, 61-4274-341, 788-561-222 Â&#x201E; LodĂłwka z zamraĹźarkÄ&#x2026;, klasa A+, 400 zĹ&#x201A;, 505-451-891 Â&#x201E; MEBLE TAPICEROWANE - CENY PRODUCENTA. DuĹźy wybĂłr, wzory klasyczne i nowoczesne. KrzesĹ&#x201A;a i stoĹ&#x201A;y kuchenne i pokojowe, Ĺ&#x201A;awy. ObĹ&#x201A;aczkowo 47, MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw ul. WrzesiĹ&#x201E;ska 11, www.mebleoblaczkowo.pl, 603-641-081 Â&#x201E; NUMIZMATYKA - zĹ&#x201A;oto - srebro - monety, SKUP - SPRZEDAĹť, ul. Ks. Laskowskiego 3, 511-616-666

PODARUJÄ&#x2DC;

Â&#x201E; Oddam gruz, szlakÄ&#x2122;, livetime.pl Â&#x201E; Oddam maĹ&#x201A;e kotki, kolor do wyboru, 607-315-216 Â&#x201E; Oddam obornik, 695-732-335 Â&#x201E; Oddam ziemiÄ&#x2122;, 602-627-582, 793-954-943

RĂ&#x201C;ĹťNE

Â&#x201E; AĹź 3000 zĹ&#x201A; poĹźyczki, szybko, na jasnych zasadach i bez zbÄ&#x2122;dnych formalnoĹ&#x203A;ci. Provident: 600-400-295, 7 dni w tygodniu 7:00-21:00 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia rusztowanie klinowe, 889-478-475 Â&#x201E; Drewno kominkowe, 692-576-267 Â&#x201E; DuĹźy wybĂłr rowerĂłw, kosiarek itp. Bierzglinek ul. Modrzewiowa 2

Szybka poĹźyczka z dostawÄ&#x2026; do domu ZadzwoĹ&#x201E;! 801-800-500

Â&#x201E; EKOGROSZEK workowany 590 zĹ&#x201A;/t; BRYKIET wÄ&#x2122;glowy REKORD 700 zĹ&#x201A;/t, MIAĹ WÄ&#x2DC;GLOWY, 24 MJ, 590 zĹ&#x201A;/t,ORZECH 610 zĹ&#x201A;/t, KOSTKA 630 zĹ&#x201A;/t, 603-791-949 Â&#x201E; GARAĹťE BLASZANE, RĂ&#x201C;ĹťNE ROZMIARY OD 1500 ZĹ , TANIE PĹ OTY I OGRODZENIA, BRAMY GARAĹťOWE, RATY, 062-733-88-30, 0607-680-103

NAJNIĹťSZE CENY!!! MAĹ E I DUĹťE ILOĹ&#x161;CI!!!

ĹťWIR

PIASEK - osiany (pĹ&#x201A;ukany - sortowany), - ostry - na betony, - podsypka, - kamyszek (róşnej granulacji), - czarna ziemia.

tel. 662-600-089

/#;41$ QHGTWLG

KREDYTY

3Roz-570

www.locum-wojciechowska.pl

Â&#x201E; Kurki odchowane (w tym leghorny) sprzedam - dowĂłz gratis 506-494-770 Â&#x201E; Kurki odchowane z moĹźliwoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; dowozu, 606-839-748 Â&#x201E; LOSZKI, KNURKI, 603-036-806

Â&#x201E; KUPIMY sĹ&#x201A;omÄ&#x2122; po Ĺźniwach, sprasowanÄ&#x2026; lub niesprasowanÄ&#x2026;, dowolna iloĹ&#x203A;Ä&#x2021;, zaliczki, gotĂłwka, 721-61-70-68; 601-616-105s/GDNGPCY[OKCT OGDNGMWEJGPPG U\CH[YPĂľMQYGICTFGTQD[ U[RKCNPKG OGDNGDKWTQYG OGDNGĂŁC\KGPMQYG s5RT\ĂľV#)&

Me-078

Roz-757r

Domy na wsi od 88 000 zĹ&#x201A;

Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane 1200 i 1300 mkw w Bierzglinku ul. Jesionowa 603263-437, 697-086-768

ROLNICZE

Â&#x201E; Gorczyca poplonowa, 691-844-620, 691-617-326 Â&#x201E; Gorzelnia w Marzeninie skupuje Ĺźyto, pszenĹźyto (z porostem- mokrÄ&#x2026;), kukurydzÄ&#x2122;, 61-4388-081, 782-324-150 Â&#x201E; KUPIÄ&#x2DC; KAĹťDY CIÄ&#x201E;GNIK; MOĹťE BYÄ&#x2020; USZKODZONY; DO REMONTU; PĹ ATNE GOTĂ&#x201C;WKÄ&#x201E;; UMOWA DO WYREJESTROWANIA; DOJAZD DO KLIENTA; 726-434-867 KupiÄ&#x2122; pszenĹźyto, jÄ&#x2122;czmieĹ&#x201E; zimowy do siewu, Â&#x201E; 61-4380-547 Â&#x201E; KUPIÄ&#x2DC; URSUS, C330, C360, MTZ, PRZYCZEPY, 601ď&#x161;ş729ď&#x161;ş483 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; zboĹźe paszowe; knury do ok. 200 kg, gotĂłwka, wĹ&#x201A;asny transport, 609-305-437 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; Ĺźyto, pszenĹźyto i jÄ&#x2122;czmieĹ&#x201E; oraz pszenicÄ&#x2122; w cenie konkurencyjnej, tel. 605-319-615

Â&#x201E; Sprzedam cielÄ&#x2122;ta, 694-273-673 Â&#x201E; Sprzedam faceliÄ&#x2122;, 664-765-834 Â&#x201E; Sprzedam gorczycÄ&#x2122;, 508-588-668 Â&#x201E; Sprzedam gruber 5 Ĺ&#x201A;ap + waĹ&#x201A; rurowy 601-066-985 Â&#x201E; Sprzedam kombajn karlik Z-642, 697-719-208 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;adowacz cyklop, tel. 504-340-102 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;adowacz UNHZ2 750; pĹ&#x201A;ug B205, 5-skibowy forschnit lub zamieniÄ&#x2122; na zboĹźe, 669-608-363

Kre-249

61/ 436-63-41, 602-757-779

Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; lokal na dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; usĹ&#x201A;ugowÄ&#x2026;, WrzeĹ&#x203A;nia ul. DĹ&#x201A;ugosza 22, pow. 92 mkw, 507-033-432 Zdecydowanie kupiÄ&#x2122; dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; ogrodowÄ&#x2026;, Â&#x201E; 889-571-962

Kre-217

1,(58&+202°&,

SRÂąUHGQLFWZRÂ&#x2021;Z\FHQ\Â&#x2021;SRPRFSUDZQD WrzeĹ&#x203A;nia, Rynek 4

Â&#x201E; Sprzedam dom Psary Polskie 115 tys zĹ&#x201A; ; dom Nowy Folwark 155 tys zĹ&#x201A;, 61-4376-036 Â&#x201E; Sprzedam dom w centrum SĹ&#x201A;upcy, 505-149-129 Â&#x201E; Sprzedam dom we WrzeĹ&#x203A;ni, 61-4365-509 Â&#x201E; Sprzedam dom, LipĂłwka, szeregowiec, 600-354-337 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; 820 mkw, 724-294-787 Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 3400 mkw, PrzyÂ&#x201E; borki - Wiejska, 798-191-055 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 863 mkw, 56 zĹ&#x201A;/ mkw, 783-998-355 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; z budynkiem 80.000 zĹ&#x201A;, Nowy Folwark, 61-4376-036 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; ogrodowÄ&#x2026; 502-544-893 Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; rzemieĹ&#x203A;lniczo-budowlanÄ&#x2026; Â&#x201E; 0,86 ha, przy trasie E8, 695-900-435 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; w centrum WrzeĹ&#x203A;ni, livetime.pl Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; w Czachrowie-ObĹ&#x201A;aczkowie 1000; 2000 lub 3000 mkw, 100 zĹ&#x201A;/mkw 503-111-223 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; we Wszemborzu, 1800 mkw, ze starym domem, woda, energia elektryczna, 61-8126-805, 509-036-462 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane 1000 mkw, poĹ&#x201A;oĹźone w Skotnikach gmina MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw, 8 km od WrzeĹ&#x203A;ni, 5 km od MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awia. 512489-542, 692-360-333

Rol-192

Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia 4 pomieszczenia, 94 mkw na biura, gabinety lekarskie i inne oraz lokal 45 mkw, parter, ul. Fabryczna, 694-787-318 Do Â&#x201E; wynajÄ&#x2122;cia kawalerka, 793-668-212 Do Â&#x201E; wynajÄ&#x2122;cia lokal 25 mkw 888-878-364 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal handlowy w GnieĹşnie, 512-589-997 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 38 mkw, 790-708-622 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie trzypokojowe, 781-078-235 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie w Kostrzynie Wlkp. 2 pokoje, kuchnia, Ĺ&#x201A;azienka, 661-365-029 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie w Poznaniu,512-589-997 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia tanio warsztat na dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, magazyn, 693-645-835 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia w Ĺ&#x203A;rĂłdmieĹ&#x203A;ciu WrzeĹ&#x203A;ni komfortowy lokal handlowy 20 mkw, 609-121-631 Â&#x201E; DOM 100 mkw, Nekla Ĺ&#x203A;rĂłdmieĹ&#x203A;cie, 229.000 zl., www.EL-X.pl, 61-4266-536 Â&#x201E; Dom jednorodzinny z pomieszczeniem warsztatowym na osiedlu SĹ&#x201A;awno pilnie sprzedam. W rozliczeniu moĹźliwa zamiana na mieszkanie dwupokojowe na I piÄ&#x2122;trze lub parterze. Kontakt: e-mail: ewamatysiak@wp.pl, 796-355783, +43-680-32-55-508 DziaĹ&#x201A;ki budowlane 788-1046 mkw, PW nowe Â&#x201E; osiedle domĂłw, Witkowo 69,5 zĹ&#x201A;/mkw, www. EL-X.pl, 61-4266-536 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ki budowlane Gutowo MaĹ&#x201A;e, 888-155-250 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ki budowlane Nekielka, 501-729-086 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ki budowlane WrzeĹ&#x203A;nia, 668-148-138

www.wrzesnia.info.pl

Kre-203

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

26 sierpnia 2011

2TQLGMVRQOKCTY[EGPC FQYĂ?\OQPVCÄ&#x201C;)4#6+5

sYYYOC[TQDRN

Â&#x201E; Okazyjnie sprzedam meble systemu BRW MAĹ GOSIA. stan bdb, 604-595-964 Â&#x201E; PoĹźyczka juĹź od 300 zĹ&#x201A;! BĹ&#x201A;yskawiczna decyzja, 600-400-288


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

Â&#x201E; POĹťYCZKA, CHWILĂ&#x201C;WKA i krĂłtkoterminowa, 507-801-461 Â&#x201E; POĹťYCZKI OPTIMA 608-645-490, 600-244-847 Â&#x201E; PoĹźyczki, 515-278-256 Â&#x201E; PoĹźyczki, 515-278-315 Â&#x201E; POĹťYCZKI, 666-060-761

PIASEK

D Stolarsko-Tapicerski

Â&#x201E; ĹťYJ z FANTAZJÄ&#x201E;: papierosy elektroniczne, HERBATA markowa na wagÄ&#x2122;, a takĹźe ksero i wydruki w Saloniku â&#x20AC;&#x153;u CEZARAâ&#x20AC;? obok parkingu basenu (KoĹ&#x203A;ciuszki 16)

Przyborki, GrĂłjecka 26

Â&#x201E; AAA Budowa domĂłw, ocieplanie budynkĂłw (styropian, weĹ&#x201A;na), elewacje, usĹ&#x201A;ugi budowlane, wystawiamy faktury VAT, 665-651-943 Â&#x201E; AAA PodnoĹ&#x203A;niki koszowe od 16 do 22 m wynajem 501-429-384, 502-974-584 Â&#x201E; AAA Transport bus, 502-581-787 Â&#x201E; AAA TRANSPORT towarowy busem, przeprowadzki, kompleksowo, 781-609-342

607-922-490 www.meble-machinski.pl

Me-117

- piasek osiany - Ĺźwir - podsypka - pokruszony gruz - utwardzanie drĂłg - kamyszek - cement i wapno - sprzedaĹź czarnej ziemi - kopanie stawĂłw i skarpowanie - rozbieranie starych budynkĂłw - wywĂłz gruzu od klienta - usĹ&#x201A;ugi transportowe

WEXEL tel. 61-4388-829 509-365-337

696-602-600

www.abece-karcher.pl Usl-382a

czyszczenie 

 

autokarcher

Konkurencyjne ceny - szybka obsĹ&#x201A;uga WrzeĹ&#x203A;nia, ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;ska 20 B tel. 61 43-66-105

USĹ UGI tLPQBSLPÂ&#x2019;BEPXBSLÇ&#x152; tXZXSPULB)%4

Â&#x201E; Kosztorysy, nadzory, Ĺ&#x203A;wiadectwa energtyczne budynkĂłw, tel. 790-300-335 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, 693-245-895 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, panele, 692-536-688 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, tanio, fachowo, 695-731-374 Â&#x201E; MEBLE TAPICEROWANE - CENY PRODUCENTA. DUĹťY WYBĂ&#x201C;R, WZORY KLASYCZNE I NOWOCZESNE. KRZESĹ A I STOĹ Y KUCHENNE I POKOJOWE, Ĺ AWY. OBĹ ACZKOWO 47, SKLEP FIRMOWY: MIĹ OSĹ AW UL. WRZESIĹ&#x192;SKA 11, 603-641-081, www. mebleoblaczkowo.pl Â&#x201E; Ocieplanie budynkĂłw i inne prace wykoĹ&#x201E;czeniowe, 693-221-410 Â&#x201E; Ocieplanie budynkĂłw poprzez tĹ&#x201A;oczenie specjalistycznej piany z dylatacjÄ&#x2026; muru (szczelina w Ĺ&#x203A;rodku Ĺ&#x203A;ciany). Koszt 1/3 ocieplenia styropianem. Wycena gratis, 600-977-623 po 19.00 Â&#x201E; Ocieplanie, regipsy, szpachlowanie, malowanie, 604-192-278 Â&#x201E; Odnawianie wanien 600-979-826 Organizacja wesel i imprez okolicznoĹ&#x203A;ciowych, Â&#x201E; catering, dostawa do klienta 667-844-828 Â&#x201E; Panele podĹ&#x201A;ogowe, drzwi, malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, Ĺ&#x203A;cianki dziaĹ&#x201A;owe, regips, suďŹ t podwieszany, 506-034-016 Â&#x201E; PielÄ&#x2122;gnacja ogrodĂłw, wycinanie drzew, usĹ&#x201A;ugi glebogryzarkÄ&#x2026;, koszenie traw kosÄ&#x2026; spalinowÄ&#x2026; i kosiarkÄ&#x2026; 604-381-253 Â&#x201E; Podnoszenie i remonty nagrobkĂłw, 606-631-423 Â&#x201E; Pomoc w przeprowadzkach, 512-435-014 Â&#x201E; PorzÄ&#x2026;dkowanie dziaĹ&#x201A;ek, koszenie trawy, wystawiam FV, 512-435-014

Â&#x201E; WideoďŹ lmowanie + fotograďŹ a, atrakcyjne ceny, 506-028-608, 793-879-702 Â&#x201E; Www.zapytajprawnika.pl Â&#x201E; Wykaszanie trawy kosÄ&#x2026; spalinowÄ&#x2026;, porzÄ&#x2026;dkowanie dziaĹ&#x201A;ek, tanio, 602-584-151 Â&#x201E; WykoĹ&#x201E;czenia wnÄ&#x2122;trz, 609-684-278 Â&#x201E; WYRĂ&#x201C;B, sprzedaĹź i montaĹź siatki ogrodzeniowej najtaniej w regionie SĹ&#x201A;upca, 632755-193, 602-390-489 ZakĹ&#x201A;adanie, serwisowanie i pielÄ&#x2122;gnacja ogroÂ&#x201E; dĂłw. MontaĹź systemĂłw nawadniajÄ&#x2026;cych. UkĹ&#x201A;adanie kostki brukowej oraz montaĹź pĹ&#x201A;otĂłw, trejaĹźy, pergoli, altan itp., 721-761-655, 518-564-886 Â&#x201E; Zaniedbane ogrody doprowadzimy do stanu uĹźywalnoĹ&#x203A;ci kopanie - koszenie zakĹ&#x201A;adanie trawnikĂłw 889-551-132

NAPRAWA AGD pralki, lodĂłwki, zmywarki 61 4383-601, 601-736-232 Â&#x201E; ZawiozÄ&#x2122; 8 osĂłb, 787-453-482 Â&#x201E; ZDUĹ&#x192;STWO 61-4360-101

Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny â&#x20AC;&#x153;Szafa Graâ&#x20AC;?, 696-608-810 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny + videofilmowanie, 788-362-646 Â&#x201E; ZESPĂ&#x201C;Ĺ MUZ YCZNY BELC ANTO, 500-029-180 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; Muzyczny FAMED, 502-423-869 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny SONIC, 695-916-826, 506-372-746.

Â&#x201E; Aaa usĹ&#x201A;ugi transportowe od 1zĹ&#x201A;/km, 795-940-351

tprojektowanie i zakĹ&#x201A;adanie ogrodĂłw, systemĂłw nawadniajÄ&#x2026;cych â&#x20AC;&#x201C; 130+&,5(3"5*4 tcaĹ&#x201A;oroczna pielÄ&#x2122;gnacja ogrodĂłw i zieleni (pakiet z odĹ&#x203A;nieĹźaniem)

Â&#x201E; AAA usĹ&#x201A;ugi transportowe, przeprowadzki busem, 668-429-138

Roz-787

Dobra jakoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, niska cena Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; zabawki dla chĹ&#x201A;opca i dziewczynki, 781-562-114 Â&#x201E; Skup antykĂłw z likwidacji mieszkaĹ&#x201E; - zegary, zegarki, monety, militaria, ordery, widokĂłwki, dokumenty, ksiÄ&#x2026;Ĺźki, róşnoĹ&#x203A;ci, dewocjonalia, stare motocykle, wysokie ceny, 694-834800, 61-4245-037 Â&#x201E; Sprzedam akwarium 100l z wyposaĹźeniem + stolik., 889-896-205 Â&#x201E; Sprzedam drewno workowane suche 8 zĹ&#x201A;/worek, 61-4351-008, 691-881-008 Â&#x201E; Sprzedam huĹ&#x203A;tawkÄ&#x2122;, matÄ&#x2122; edukacyjnÄ&#x2026;, markowe ubranka dla chĹ&#x201A;opca 0-12 miesiÄ&#x2122;cy, 517-048-245 Â&#x201E; Sprzedam klimatyzator i meble sklepowe 512-483-660

Â&#x201E; Budowa i ocieplanie domĂłw, adaptacja poddaszy i inne roboty, 722-362-621

Â&#x201E; Aluminium - spawanie, obrĂłbka, 692-325-040 Â&#x201E; Atrakcyjne zabudowy wnÄ&#x2122;kowe, szafy, kuchnie, drzwi przesuwne, skĹ&#x201A;adane, terminy 7 dni, 660-517-289

Â&#x201E; Budownictwo ogĂłlne, remonty, ocieplenia, peĹ&#x201A;na wykoĹ&#x201E;czeniĂłwka, 61-4365-379, 506-912-109

FLDVWD

-20$

Â&#x201E; CYKLINOWANIE 607-922-490 Â&#x201E; Cyklinowanie, zakĹ&#x201A;adanie podĹ&#x201A;Ăłg, 505-149-502 Â&#x201E; Czyszczenie tapiecerki meblowej, dywanĂłw agregatem i Ĺ&#x203A;rodkami czyszczÄ&#x2026;cymi Karcher 3 zĹ&#x201A;/mkw 604-381-253 Â&#x201E; DJ - jubileusze, osiemnastki, wesela, 602-677-753

Â&#x201E; DJ wesela, zabawy 608-234-863

Usl-358

Â&#x201E; Sprzedam pustaki ĹźuĹźlowe, tel. 609-864-305 Â&#x201E; Sprzedam ramiaki i listwy topolowe, formatki pĹ&#x201A;yty pilĹ&#x203A;niowej i sklejki i okleinÄ&#x2122;, 698-289-633 Â&#x201E; Sprzedam spacerĂłwkÄ&#x2122; 603-506-130 Â&#x201E; Sprzedam sukniÄ&#x2122; Ĺ&#x203A;lubnÄ&#x2026; rozm. 38, 300 zĹ&#x201A;, 669-391-677 Â&#x201E; Sprzedam szambo betonowe 10000 l, 696-753-806

Â&#x201E; DOMOFONY, ALARMY, KAMERY. MONITORING SKLEPĂ&#x201C;W, POSESJI, FIRM - MONTAĹť, SERWIS, TEL 509-490-402 Â&#x201E; Elektroinstalacje 608-234-863 Â&#x201E; ELEKTROINSTALACJE, 795-494-569 Â&#x201E; Filmowanie, fotograďŹ a 601-262-268 Â&#x201E; Firma Mar-Instal oferuje: instalacje centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjne, gaz, centralne odkurzacze 666-543-570Â&#x201E; Grzanie papy termo i prace blacharskie, 509-795-176 Â&#x201E; Hydraulik 603-868-597 Â&#x201E; HYDRAULIK, 601-536-890 Â&#x201E; Instalacje elektryczne, 662-627-856 Â&#x201E; Kierownik budowy, inspektor nadzoru, 512-873-213

  

  !"#$         

%& '( '"""

Â&#x201E; KOMINKI, 604-808-764 Â&#x201E; Kompleksowe ukĹ&#x201A;adanie kostki brukowej www.kozbruk.eu.interia.pl; 606-297-689 Â&#x201E; Koparko-Ĺ&#x201A;adowarka prace ziemne, wywĂłz gruzu, rozbiĂłrki, 606-297-689 Â&#x201E; Koszenie trawy, 512-435-014

Â&#x201E; Sprzedam TV 32 cale, 603-936-844 Â&#x201E; Sprzedam wĂłzek dwufunkcyjny, 783-937-874 Â&#x201E; SprzedaĹź najĹ&#x201A;adniejszych, nowych mebli stylizowanych, livetime.pl Â&#x201E; SprzedaĹź ogĂłrkĂłw, 61-438-13-12

PrzewĂłz osĂłb

Â&#x201E; SPRZEDAĹť ROWERĂ&#x201C;W - DUĹťY WYBĂ&#x201C;R, BAGAĹťNIKI SAMOCHODOWE DO ROWERĂ&#x201C;W, Bierzglinek Bukowa 50, 61-4389-000

Usl-400

â&#x20AC;&#x201C; BUSEM DO NIEMIEC, HOLANDII, BELGII â&#x20AC;&#x201C; dowĂłz na miejsce â&#x20AC;&#x201C; TV w samochodzie â&#x20AC;&#x201C; licencja, peÂłne ubezpieczenie â&#x20AC;&#x201C; moÂżliwoĹ&#x201C;ĂŚ zabrania wiĂŞkszego bagaÂżu

63/241-72-24, 600-503-953 w Niemczech: 0049-1794-395-584

QD]DPĂ&#x2018;ZLHQLH

QDLPSUH]\RNROLF]QRÄ&#x2C6;FLRZH 'RVWDZDGRNOLHQWD Â&#x201E; ZESPĂ&#x201C;Ĺ MUZYCZNY TOP STARS 608-336-894 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny, 608-234-863 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny, 794-141-020 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; SONET, 511-439-992 Â&#x201E; Ĺťwir, podsypka, czarna ziemia, 606-297-689

Â&#x201E; DJ - muzyka - imprezy okolicznoĹ&#x203A;ciowe, WESELA, tel. 600-097-438

Â&#x201E; Sprzedam kostkÄ&#x2122; granitowÄ&#x2026;, odpad granitowy, grys pĹ&#x201A;ukany, 501-503-451

Â&#x201E; SPRZEDAĹť, komis uĹźywanych wĂłzkĂłw i akcesoriĂłw dzieciÄ&#x2122;cych, 660-783-144 Â&#x201E; SzkĂłĹ&#x201A;ka drzewek i krzewĂłw ozdobnych TRZMIELINKA, Zieliniec 57, 664-702-651, 606-484-096 Â&#x201E; Tanie drewno opaĹ&#x201A;owe i kominkowe, 785-17-17-35 Â&#x201E; Tanio sprzedam budÄ&#x2122; dla psa, 602-617-808 Â&#x201E; WÄ&#x2122;giel drzewny i miaĹ&#x201A; - tanio - 660-934-378

602-676-712

Â&#x201E; AGD NAPRAWA, PRALKI, ZMYWARKI, PIECE, 665-809-224

Usl-377

Â&#x201E; AAAA - USĹ UGI TRANSPORTOWE, przeprowadzki, konkurencyjne ceny od 20 zĹ&#x201A;, 501652-385, 785-352-824 AbcNAPRAWA PRALEK U KLIENTA, 669Â&#x201E; 213-699, 61-4360-813

Â&#x201E; Posadzki, wylewki maszynowo 605-408-725; 723-411-634 Â&#x201E; Pranie dywanĂłw, tapicerki samochodowej, fotele, pufy, wypoczynki (dojazd do klienta). Faktura VAT, 664-702-651 Â&#x201E; Projektowanie i zakĹ&#x201A;adanie ogrodĂłw tel. 601-727-372 Â&#x201E; PROMOCJA! Pompy ciepĹ&#x201A;a, solary, 697-693-902 Â&#x201E; PrzerĂłbki tapicerskie, 692-325-040 Â&#x201E; Szalowanie schodĂłw, 785-979-391 Â&#x201E; Szkolenia BHP I PPOĹť, tel. 790-300-335 Â&#x201E; Szpachlowanie, malowanie, podwieszanie suďŹ tĂłw, 669-805-949 Â&#x201E; Ĺ&#x161;wiadectwa energetyczne, 605-556-379 Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie kostki brukowej, 697-355-076 Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie kostki brukowej, wykonywanie nawadniania ogrodĂłw, 601-72-73-72 Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie pozbruku i kamienia, grille z kamienia, schody, 665-037-171 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi dekarskie, 669-264-116 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi koparko-Ĺ&#x201A;adowarkÄ&#x2026; i ogĂłlnobudowlane- 502-081-851, 502-081-852 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi podnoĹ&#x203A;nikiem koszowym 15-21 m, 510-594-872 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi podnoĹ&#x203A;nikiem koszowym 16m, 50 zĹ&#x201A;/1h, 501-429-384, 502-974-584 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi transportowe, transporter T4 long, 512-435-014 Â&#x201E; Videofilmowanie + foto, 601-262-268 www.kadrex.pl Â&#x201E; VIDEOFILMOWANIE + ZDJÄ&#x2DC;CIA -603-400-249

PROFESJONALNIE

POPROWADZĂ&#x160; KSIĂ&#x160;GOWOĹ&#x2019;Ă&#x2020;

ZUS â&#x20AC;&#x201C; przekaz elektroniczny WypeÂłniamy deklaracje Intersat

Â&#x201E; ĹťYJ z FANTAZJÄ&#x201E;. Kseruj i drukuj w Saloniku â&#x20AC;&#x153;u CEZARAâ&#x20AC;?, obok parkingu basenu (KoĹ&#x203A;ciuszki 16)

ZWIERZÄ&#x2DC;TA

Â&#x201E; Oddam kotki w dobre rÄ&#x2122;ce, 512-483-660 Â&#x201E; Owczarki niemieckie, nowofunlandy, 502-668-298 Â&#x201E; Sprzedam krĂłliki rasowe, 727-615-246 Â&#x201E; Ĺ&#x161;liczne sznaucery miniaturowe, 512-192-197

LEKARSKIE

Â&#x201E; GINEKOLOG zabiegi 793-779-147 Â&#x201E; MasaĹźe lecznicze, 508-403-669

KOMPUTEROWE Â&#x201E; Naprawa komputerĂłw u klienta w domu, niskie ceny, 726-659-989 Â&#x201E; Profesjonalny serwis komputerowy, dojazd gratis, 794-343-799 Â&#x201E; SERWIS KOMPUTEROWY Z DOJAZDEM, LAPTOPY NOWE UĹťYWANE AKCESOď&#x161;ş RIA, NAWIGACJE, LASKOWSKIEGO 5, 695ď&#x161;ş926ď&#x161;ş796

ATIZ

Kre-129

MIAĹ tel. 61 436-61-05

Â&#x201E; ĹťWIR, PODSYPKA, CZARNA ZIEMIA, 693-717-889

Â&#x201E; Autoryzowany przedstawiciel firmy FAAC sprzedaĹź i montaĹź napÄ&#x2122;dĂłw do bram, tel. 601-727-372 BRUKARSTWO, OGRODY www.greengniezno. Â&#x201E; pl, 697-355-076 Â&#x201E; Budowa domĂłw, wiÄ&#x2122;Ĺşby dachowe, tynki, pĹ&#x201A;ytki, klinkier, 691-496-894

USĹ UGI

Bd-258f

ĹťWIR

Â&#x201E; WĂ&#x201C;ZKI, ZABAWKI, AKCESORIA DZIECIÄ&#x2DC;CE, NOWE I UĹťYWANE Z ANGLII I NIEMIEC, TEL. 508-174-009 WYPOĹťYCZAM pokrowce na krzesĹ&#x201A;a z dodatÂ&#x201E; kami, 608-014-507

Usl-271

RĂ&#x201C;ĹťNE

www.wrzesnia.info.pl

Usl-397

26 sierpnia 2011

*OOB

4

SRÂ&#x203A;\F]NL JRWĂ?ZNRZH      

Rozliczenie VAT rolnikĂłw Zwrot VAT-u za artykuÂły budowlane 0605-296-347, 061 428-25-18

 !"#

 #$%%&''#%*&''

ODBIERAMY DOKUMENTY U KLIENTA

 

 


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

Siedziba firmy - WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Harcerska 3 Stowarzyszenie Pro Bono Familiae Â&#x201E; Praca dorywcza dla pana - gĹ&#x201A;Ăłwnie ogrĂłd. Paczkowo, dojazd PKP 506-920-843 Â&#x201E; Praca w Holandii dla malarzy, pĹ&#x201A;ytkarzy z dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; gospodarczÄ&#x2026; (gwarantowane wyĹźywienie i zakwaterowanie), +31-613-985-344 PrzyjmÄ&#x2122; brukarza 606-297-689 Â&#x201E; Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; do prac wykoĹ&#x201E;czeniowych, Mateusz 605-634-242 po 18 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; murarzy i pomocnikĂłw, 603-039-747 PrzyjmÄ&#x2122; pracownikĂłw do myjni TIR, zarobki Â&#x201E; do 2.500 zĹ&#x201A; po okresie prĂłbnym, 61-4388-924

Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; ucznia w zawodzie dekarz, 697-098-882 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; zbrojarzy, praca w delegacji, 605-673-186 Â&#x201E; Szukam opiekunki do osoby starszej, 696-439-915 Â&#x201E; ZaopiekujÄ&#x2122; siÄ&#x2122; dzieckiem, 510-362-267 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; fryzjerkÄ&#x2122;, 692-749-196 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; kelnera/kelnerkÄ&#x2122; 516-066-499 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; na ciÄ&#x2026;gnik siodĹ&#x201A;owy- kraj, 693-992-156 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; monterĂłw stelaĹźy tapicerskich, 888-141-314 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; do myjni TIR z doĹ&#x203A;wiaczeniem, 513-994-741 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; pomoc kuchennÄ&#x2026;, bufetowÄ&#x2026;, 668-010-474 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; pomocnik a murar za, 724-020-445 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; solidnego murarza, 606-991-372 wieczorem Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; traktorzystĂłw, plac budowy WrzeĹ&#x203A;nia, 600-458-093 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; umowa zlecenie rencistÄ&#x2122;/emeryta do montaĹźu drzwi, paneli, prace malarskie, 506-034-016 Â&#x201E; ZlecÄ&#x2122; wykonanie tynkĂłw maszynowych 608-131-569 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; do pracy tapicerĂłw, MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw, 883-933-884 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; kat. B na busa z praktykÄ&#x2026;, UE, amanda1424@wp.pl

NAUKA

Â&#x201E; MATEMATYKA, FIZYKA, CHEMIA - korepetycje, matura, 665-595-794 Â&#x201E; Sprzedam podrÄ&#x2122;czniki kl. I, II, III, LO Kaliska, 693-259-207

MOTORYZACYJNE

Â&#x201E; Audi A3, 2003 rok, 1,9, 130 KM, 609-462-067 Â&#x201E; BMW 316, 92 r., czarny 3.700 zĹ&#x201A;, zamiana 500-650-107 Â&#x201E; Chrysler stratus 99 r., 2,5 V6, peĹ&#x201A;na opcja, zamiana, 5.800 zĹ&#x201A;, 500-650-107 Â&#x201E; Citroen saxo, 1,5 D, 2002 rok, srebrny metalik, 5.900 zĹ&#x201A;, 607-620-595 Â&#x201E; CzÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci CC 700, 693-711-251 Â&#x201E; Fiat siena, benzyna + gaz, 97 r., 503-452-430

# $ 2 345 ! !

2 345 #!

2 345 6 !

2 345 7!

2 345 53!

ZAPRASZAMY

"    % &&& ' 38 4 59 5  345 5 $  : ;#

$ 6 0&<=%..>>>

-&?=' *@%,A +&<=B&&/,>>>        ! "#$ # !

MARKRAJD Kurs prawa jazdy kat. B

tel. 601-401-606

 

Â&#x201E; Ford mondeo 1,6, 94 rok, cena 2.400, 668-524-434 Â&#x201E; Golf III GT, 1,8, 92 r., benzyna + gaz, 2.500 zĹ&#x201A;, 783-205-921 Â&#x201E; Lancia ypsilon, 1,3 diesel, bordo metalik, bogate wyposaĹźenie, cena 17.000 zĹ&#x201A;, przebieg 120 tys. km, 602-371-992, 784-795-056 Â&#x201E; Matiz, 2003, gaz, 501-162-834 Â&#x201E; Opel astra 97 r., salonowy, 692-102-740 Â&#x201E; Opel corsa, 97 rok, poj. 1,4, 5 drzwi, tel. 698-277-513 Â&#x201E; Opel corsa, benzyna, 96 rok, 4.200, stan bdb, 663-768-569 Â&#x201E; Renault clio 1,5 DCI, 2005 r. 692-479-570 Â&#x201E; Renault twingo, 1,2, 2009 r., czarny metalik, bogate wyposaĹźenie, po lekkiej naprawie, gotowy do rejestracji do opĹ&#x201A;at, 16000 zĹ&#x201A;, 784-795056, 602-371-992 Â&#x201E; Rover 214, 98 rok, pilnie sprzedam, 602-655-147 Â&#x201E; Rover 400, 99 rok, 1,6 + gaz, 663-796-041 Â&#x201E; Seat ibiza, 1.4, 2001 r., zarejstrowany, 7.300 zĹ&#x201A;, 501-389-641 Â&#x201E; Skoda fabia 2004 r., 1,2 kombi, 11.000 zĹ&#x201A;, 603-325-394 Â&#x201E; Skup katalizatorĂłw, 721-102-769 Â&#x201E; Sprzedam audi 80, rok 87, 1,8, benzyna + LPG, 788-260-954 Â&#x201E; Sprzedam daewoo nexia 1,5 + gaz, 97 r., 2.000,- 785-322-804

WULKANIZACJA

wykorzystujÄ&#x2026;ca naturalne mechanizmy uczenia siÄ&#x2122; i zapamiÄ&#x2122;tywania

MONTAĹť I SPRZEDAĹť OPON

tUFDIOJLJQBNJŢDJPXF tTQSBXOFD[ZUBOJF[SP[VNJFOJFNUFLTUV tĹ&#x2014;XJD[FOJBPHĂ&#x2DC;MOPSP[XPKPXFVNZTÂ&#x2019;V

.0/5"Ĺ&#x2018;t413;&%"Ĺ&#x2018;t/"13"8:

TĹ UMIKI

ZAPISY 606-834-077

www.autostyl2000.pl

PODRĂ&#x160;CZNIKI UÂŻYWANE

t$[Ç&#x2014;Ç´DJTBNPDIPEPXF t4FSXJTTBNPDIPEĂ&#x2DC;X t4[ZCLJFOBQSBXZ ATRAKCYJ

SKUP I SPRZEDAÂŻ WrzeĹ&#x201C;nia, Fabryczna 33

PRZY ZAKUPIE OLEJU

NE CENY!!!

WYMIANA GRATIS! pn.-pt. 800-1800 r sb. 800-1430 NEKLA, UL. WRZESIĹ&#x192;SKA 26 tel. 61 438-64-97

Â&#x201E; Sprzedam renault laguna II, 2002 r., 661-190-808 Â&#x201E; Sprzedam renault traďŹ&#x192;c, 2003 r. po wypadku, 660-537-963 Â&#x201E; Sprzedam rover 400, 98 rok, 1,6, cena 4.900, 504-718-803 Â&#x201E; Sprzedam seicento 98 r., 660-783-144 Â&#x201E; Sprzedam seicento, rok 2000, 603-397-853 Â&#x201E; Sprzedam silnik do 126p, 650, nowy, nieodpalany, tel. 515-284-953 Â&#x201E; Sprzedam toyota yaris 2002 r., czerwona, 2-drzwiowa, 502-177-432 Â&#x201E; Sprzedam toyota yaris, 2002 r., 1.4 D4D, 607-084-736 Â&#x201E; Sprzedam vectra 94 r., gaz, 604-704-125 Â&#x201E; Toledo, 1997, 501-162-834 Â&#x201E; Volvo V50 1.6D 110 KM, 2006 r., 165 t km, idealny; 727-536-750 Â&#x201E; VW passat, 98 rok, 1,9 TDI, 110 KM, srebrny, tel. 604-511-932 Â&#x201E; VW polo 1,4 TDI, 2005 r. 692-479-570 Â&#x201E; Sprzedam nissan almera 99, 1,4 + gaz, 4900 zĹ&#x201A;, 663-602-382 Â&#x201E; Sprzedam maĹ&#x201A;Ä&#x2026; przyczepkÄ&#x2122;, lekkÄ&#x2026;, 0,90x1,30 m, 660-752-668 Â&#x201E; Sprzedam suzuki swift 1,0, 98, 2000 zĹ&#x201A;, 510-131-195 Â&#x201E; Hyundai accent, 95, tanio, 667-067-856

INSTALACJE

=äRPRZDQLH SRMD]GĂ&#x2018;Z WTRYSK SEKWENCYJNY VNXS]äRPX

AUTO CZÄ&#x2DC;Ĺ&#x161;CI I MECHANIKA

Pomoc w nauce

PROMOCJA

5

Â&#x201E; Sprzedam astra II, 1,7, 2002, 509-131-368 Â&#x201E; Sprzedam nissan sunny 92/97, gaz, cena 1700 zĹ&#x201A;, 726-480-519 Â&#x201E; Vw golf 1.9 TDI, 2000, 3 drzwi, 603-352-532 Â&#x201E; Peugeot 306, 2.0 Hdi, 2000, 5 drzwi, 6900 zĹ&#x201A;, 603-352-532 Â&#x201E; Tanio ďŹ esta 96, diesel, jajko, 669-058-247 Â&#x201E; Sprzedam mercedesa, klasa C, 95, diesel, 600-046-641

      tel. 63 2768-462; 604-992-402

Â&#x201E; Sprzedam golf III variant automat, 1,9TDI 197 tys km, 97 r., 694-514-804; 61-4389-191 Â&#x201E; Sprzedam honda civic, 1,3, gaz, 1993, 663-305-768 Â&#x201E; Sprzedam honda prelude, rok 96, 2,0, 16 V, z Niemiec, 794-182-694 Â&#x201E; Sprzedam lub zamieniÄ&#x2122; mitsubishi colt, 1,3, 92 rok, 785-051-898

ZĹ&#x201A;omowanie pojazdĂłw F.H.U MaWiD D Gutowo Wielkie 8

t[BÇ´XJBED[FOJB tTQS[FEBČ&#x2C6;D[Ç&#x2014;Ç´DJJ tUSBOTQPSUtTLVQ[Â&#x2019;PNVNFUBMJ tQS[ZKNVKFNZ357"(% Sa-434

tel. 694-667-625

Â&#x201E; Sprzedam mercedes C270, CDI, 2003 r., zĹ&#x201A;oty metalik, 29000 zĹ&#x201A;, salonowy, 697-098-882 Â&#x201E; Sprzedam mercedes W124, 93 rok, tel. 602-774-381 Â&#x201E; Sprzedam mercedes, 82 rok, blaszak, tel. 691-423-284 Â&#x201E; Sprzedam mercedesa A klasÄ&#x2122;, 2000 rok, 1,7, 11.900, 601-190-233, 783-617-059 Â&#x201E; Sprzedam motocykl lifaj, 2008 r., 661-263-852 Â&#x201E; Sprzedam motorynkÄ&#x2122; bez dokumentĂłw, 504-718-803 Â&#x201E; Sprzedam opel zafira, 2002 rok, diesel, 603-358-504 Â&#x201E; Sprzedam passat 2,0 TDI, 170 KM, 2007 r. salon Polska, bezwypadkowy, serwisowany; toyota yaris 1,4 diesel, 2005 r. 602-658-516 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 106, 1993 r. 1,0, 3 drzwiowy, OC i przeglÄ&#x2026;d waĹźny do 08.2012, 500-297-838 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 206, 2000 r., 1,4, niebieski, 3d, peĹ&#x201A;na elektryka, ABS, 4 poduszki bez klimatyzacji 8.200 zĹ&#x201A;, 601-487-129 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 307 kombi, 2004 rok, 1,4 benzyna, przebieg 160 tys. km, 603-132-034 Â&#x201E; Sprzedam renault clio II 1,4 benzyna 2002 r. tel. 608-416-544 Â&#x201E; Sprzedam renault clio II, 1,5 DCI, 2004 rok, 509-272-884 Â&#x201E; Sprzedam renault clio, 2001 rok, uszkodzone, 609-128-222

 !" D )EE  & +   ;$E)$,EE. ;.$E.$,EEFH

 I 8 D  >*  =$ %( JKLM?J $ $$( +$ K FNO;( $ FO ,,EP,OPOE !( K Q*( +$  ;E /; & :( $ F; .O<P<FP.R !( K Q*( +$ ? ;,

$ +$=

LOKALE I NIERUCHOMOĹ&#x161;CI Â&#x201E; Alpi-plus poszukuje dla klienta domu na wsi w ok. Nekli, WrzeĹ&#x203A;ni. Pilne! 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus poszukuje dla konkretnego klienta mieszkania 3 pok. do 220.000 i 4pok. na SokoĹ&#x201A;owskim do 315.000, 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus sprzeda dom na wsi w ok. ZieliĹ&#x201E;ca 120/2500 185.000, 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus sprzeda elegancki, stary dom w ok. Ĺťwirki i Wigury 595.000, 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus sprzeda mieszkanie 2 pok. w nowym bloku na 68 PuĹ&#x201A;ku Piechoty. 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus sprzeda mieszkanie 50 mkw, 3pok. Chwalibogowo 122.000, 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus sprzeda pĂłĹ&#x201A; bliĹşniaka ok. 120/250 mkw na LipĂłwce. Atrakcyjna cena. 501-355-506 Â&#x201E; ATRAKCYJNY LOKAL DO WYNAJÄ&#x2DC;CIA NA SIENKIEWICZA 135 mkw www.niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci - Zapraszamy do bezpĹ&#x201A;atnego skĹ&#x201A;adania ofert sprzedaĹźy i wynajmu - www.bartusnieruchomosci.pl Â&#x201E; BLIĹšNIAK NA LEGII WRZESIĹ&#x192;SKIEJ 7 SPRZEDAM ZA 319.000 zĹ&#x201A; www.niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; BLIĹšNIAK NA LIPĂ&#x201C;WCE - SPRZEDAM www.niedzwiedzki.com/pano/20/ 669-111-071 Â&#x201E; BliĹşniak! Segment lub caĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; w pobliĹźu TESCO - sprzedamy B.O.N.MÄ&#x2122;ĹźyĹ&#x201E;scy 505-921-833 Â&#x201E; Chrzan ok. Jarocina dom z zabudowaniami okazyjna cena! MÄ&#x2122;ĹźyĹ&#x201E;scy 505-921-833 Â&#x201E; Do sprzedania lokal usĹ&#x201A;ugowo-biurowy, 104 mkw, bezczynszowy, kamienica, I p., centrum, 0% prowizji! TANIO! www.bartusnieruchomosci.pl

SPRZEDAĹť KUPNO WYNAJEM www.bartusnieruchomosci.pl bartus@bartusnieruchomosci.pl Tel. +48 505 234 909 Zapraszamy do skĹ&#x201A;adania ofert

Z NAMI SIÄ&#x2DC; UDA!

Roz-788

t wyksztaĹ&#x201A;cenie wyĹźsze t wiek 25-55 JesteĹ&#x203A; zainteresowany wyĹ&#x203A;lij CV i LM na adres: rekrutacja.dsa@o2.pl

SzczegĂłĹ&#x201A;y 509-779-443 61-4361-159

Â&#x201E; Sprzedam fiat punto benzyna + gaz tel. 603-340-599 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ ata 126p, 96 r. i piĹ&#x201A;Ä&#x2122; motorowÄ&#x2026;, 721-938-654 Â&#x201E; Sprzedam ford curier, bez prawa rejestracji, 1,3, 93 rok, 513-994-741 Â&#x201E; Sprzedam ford escort kombi, 92 r., 781-882-749 Â&#x201E; Sprzedam ford escort, 92 rok, 1,4 benzyna + gaz, 889-981-922 Â&#x201E; Sprzedam ford focus 1,8 TDCI (115KM) 2002 r., 125.800 km, 506-566-641 Â&#x201E; Sprzedam ford KA 97 r., 602-691-529 Sprzedam ford transit, 94 r., 5200 zĹ&#x201A;, Â&#x201E; 792-842-613 Â&#x201E; Sprzedam golf II, benzyna + gaz, 785-472-865 Â&#x201E; Sprzedam golf III 1,6, benzyna + gaz, 95 r., 5d, zielony metalik, 696-517-560

Sa-433

(bezpĹ&#x201A;atne szkolenia, moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; awansu)

towarzyskiego

www.wrzesnia.info.pl

Roz-1021

przy bezpoĹ&#x203A;redniej obsĹ&#x201A;udze klienta

Kurs taĹ&#x201E;ca

Sa-400a

oferuje pracÄ&#x2122;

     ! "  .

Edu-324

(www.dsa.pl)

+, +&* %&/ '/&0+* 1

Edu-322

MiÄ&#x2122;dzynarodowa Firma Finansowa

Pra-1197

Â&#x201E; Hotel BOSS zatrudni kelnera/kelnerkÄ&#x2122; ze znajomoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; jÄ&#x2122;zyka obcego, 605-300-900 Â&#x201E; Magister farmacji poszukuje pracy we WrzeĹ&#x203A;ni lub okolicy, 668-837-176

%&'(&)'*+,-* ',(.*

Edu-326

Â&#x201E; Firma zatrudni osobÄ&#x2122; do obsĹ&#x201A;ugi sprzedaĹźy internetowej. Wymagania: znajomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; HTML, stron www, obrĂłbka graďŹ ki w programach graďŹ cznych, znajomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; serwisu Allegro, sklepu SOTE.PL, umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; rozwiÄ&#x2026;zywania problemĂłw technicznych. CV kierowaÄ&#x2021; na e-mail: rafal.juramba@wp.pl 602-136-871

Roz-1007

Â&#x201E; Firma kamieniarsko-budowlana przyjmie do pracy na staĹ&#x201A;e. Przeszkolenie. Paczkowo 61-8157-462, 506-920-843. Â&#x201E; Firma Meritum zatrudni lektora j.angielskiego, 508-170-350

Edu-329

UWAGA!!!

PRACA

Sa-398

26 sierpnia 2011

Â&#x201E; Do sprzedania mieszkanie trzypokojowe, 77 mkw, II piÄ&#x2122;tro, 505-234-909, BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia kawalerka, 602-574-995 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie dwupokojowe, BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci, tel. 505-234-909 Â&#x201E; DO WYNAJÄ&#x2DC;CIA MIESZKANIE lub przyjmÄ&#x2122; na stancjÄ&#x2122;, 51 mkw, II piÄ&#x2122;tro, SĹ&#x201A;owackiego 5, 695-984-175 Do Â&#x201E; wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie trzypokojowe KoĹ&#x203A;ciuszki I piÄ&#x2122;tro, 788-818-288 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie we WrzeĹ&#x203A;ni, 887-358-755 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie, 65 mkw, w peĹ&#x201A;ni wyposaĹźone, na parterze, 691-055-315, 530-902-957 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia pokĂłj dla 1 osoby, 509-501-928


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

Â&#x201E; Najlepiej zajmiemy siÄ&#x2122; sprzedaĹźÄ&#x2026; lub wynajmem Twojej nieruchomoĹ&#x203A;ci. ZgĹ&#x201A;oĹ&#x203A; nam swojÄ&#x2026; ofertÄ&#x2122; bezpĹ&#x201A;atnie!!! BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci, 505-234-909 Â&#x201E; NOWE DOMY NAD JEZIOREM NA SPRZEDAĹť www.niedzwiedzki.com/pano/9/; www.niedzwiedzki.com/pano/8/ 669-111-071 NOWOĹ&#x161;Ä&#x2020;! www.niedzwiedzki.com/pano/8/ Â&#x201E;

Sprzedam mieszkania  $

 602 658 516 Roz-951b Â&#x201E; NOWY FOLWARK - DZIAĹ KI OD 1000 mkw www.niedzwiedzki.com/pano/17/ 669-111-071 Â&#x201E; PIÄ&#x2DC;CIOPOKOJOWE WE WRZEĹ&#x161;NI 2100 zĹ&#x201A;/ mkw www.niedzwiedzki.com/pano/19/ 669-111-071 Â&#x201E; Pilnie sprzedam dom na wsi + budynek gospodarczy do remontu, 662-702-700 Â&#x201E; Plac 3000 mkw na sprzedaĹź lub wynajem B.O.N.MÄ&#x2122;ĹźyĹ&#x201E;scy 505-921-833 Â&#x201E; Pokoje do wynajÄ&#x2122;cia, 61-4361-573 Â&#x201E; Polecamy mieszkania w Poznaniu w rewitalizowanych kamienicach w centrum! Konkurencyjne ceny - MÄ&#x2122;ĹźyĹ&#x201E;scy NieruchomoĹ&#x203A;ci 505-921-833 Â&#x201E; Posiadam do wynajÄ&#x2122;cia kawalerkÄ&#x2122; 26 mkw we WrzeĹ&#x203A;ni na parterze z umeblowaniem od wrzeĹ&#x203A;nia 883-719-429 Â&#x201E; Poszukujemy mieszkaĹ&#x201E; dla klientĂłw pĹ&#x201A;acÄ&#x2026;cych gotĂłwkÄ&#x2026;! B.O.N.MÄ&#x2122;ĹźyĹ&#x201E;scy 505-921-833 Â&#x201E; Poszukujemy mieszkaĹ&#x201E; dla klientĂłw pĹ&#x201A;acÄ&#x2026;cych gotĂłwkÄ&#x2026;! B.O.N.MÄ&#x2122;ĹźyĹ&#x201E;scy 505-921-833 Â&#x201E; PRZYBORKI - NA SPRZEDAĹť DOM Z WARSZTATEM www.niedzwiedzki.com/pano/14/ 669-111-071 Â&#x201E; Sprzedam atrakcyjne dziaĹ&#x201A;ki na wsi, 604-671-060 Â&#x201E; Sprzedam dom na os. LipĂłwka 110/250, 505-636-479 Â&#x201E; Sprzedam dom piÄ&#x2122;trowy w zabudowie bliĹşniaczej w Nekli, w rozliczeniu moĹźliwa zamiana na dwupokojowe mieszkanie we Wrzesni, I piÄ&#x2122;tro lub parter, 61-4386-182

Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie wĹ&#x201A;asnoĹ&#x203A;ciowe, 37 mkw, 798-936-908, 61-640-05-61

609-218-648

Roz-834

DziaĹ&#x201A;amy na terenie caĹ&#x201A;ego kraju

Wszystko na wymiar Terminy â&#x20AC;&#x201C; 7 dni

Â&#x201E; Sprzedam siewnik konny przystosowany do ciÄ&#x2026;gnika, szerokoĹ&#x203A;Ä&#x2021; 2,5 m, 608-804-922 Â&#x201E; Sprzedam waĹ&#x201A; kambela, podwĂłjny do pĹ&#x201A;uga obrotowego, 4-skibowego, kompletny, cena 2.500 zĹ&#x201A;, 605-610-810 Â&#x201E; Sprzedam zbiornik do hydrofora 500 l, do mleka 250 l, 61-4352-004 Â&#x201E; Sprzedam: TURA do C-330; przyczepkÄ&#x2122; samochodowÄ&#x2026; nierejestrowanÄ&#x2026;, 667-948-407 Â&#x201E; SprzedaĹź kurczakĂłw 4 tygodniowych, 502189-413, 608-117-621 Â&#x201E; SprzedaĹź owsa, 696-737-521 Â&#x201E; SprzedaĹź wiejskich jaj, Kleparz 12, 512-192-195 Â&#x201E; SprzedaĹź kwaliďŹ kowanych nasion zbóş z hodowli Danko, Strzelce i nasion rzepaku, Rolmark, MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw, 61/4382-516 Â&#x201E; Sprzedam C-360, przyczepa wywrotka, 602-377-625 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 697-302-877

Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie, KoĹ&#x203A;ciuszki, 60 mkw, 200000 zĹ&#x201A;, 791-464-509 Â&#x201E; Sprzedam nowy dom (w trakcie budowy) 138 mkw, cena 3.480 zĹ&#x201A;/mkw brutto, gaz, woda, kanalizacja, 501-781-818 Â&#x201E; Wielkopolska - atrakcyjne obiekty inwestycyjne oraz kamienice B.O.N MÄ&#x2122;ĹźyĹ&#x201E;scy 505-110-269

Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; mieszkanie do remontu, 667-764-494 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie w Targowej GĂłrce, 665-507-570

ROLNICZE

Â&#x201E; Kombajn zboĹźowy bizon ZO56, 86 r., 512-192-195 Â&#x201E; Koszenie kukurydzy sieczkarniÄ&#x2026; z gniotownikiem + odwoĹźenie, mĹ&#x201A;Ăłcenie kukurydzy na ziarno oraz suszenie, tel. 604-684-012 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; anna, jednorzÄ&#x2122;dowa, 694-816-108 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; krowÄ&#x2122; mlecznÄ&#x2026;, 694-727-086 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; Ĺ&#x201A;adowacz cyklop w bardzo dobrym stanie, 692-767-746 Â&#x201E; Siew rzepaku i zbóş, 885-033-326 Â&#x201E; Sprzedam 2 krowy, tel. 662-612-577 Â&#x201E; Sprzedam 2 krowy, wycielenie wrzesieĹ&#x201E;, 61-4386-632 Â&#x201E; Sprzedam byczka, tel. 784-528-858 Â&#x201E; Sprzedam ciÄ&#x2026;gnik C 360, 61-4388-854 Â&#x201E; Sprzedam ciÄ&#x2026;gnik C-330, przyczepÄ&#x2122; wywrotkÄ&#x2122;, przyczepÄ&#x2122; samozbierajÄ&#x2026;cÄ&#x2026;, Ĺ&#x203A;rutownik, mieszalnik, brony, zamraĹźarka, 601-755-956 Â&#x201E; Sprzedam cielaki oraz maszyny rolnicze: glebogryzarkÄ&#x2122;, pĹ&#x201A;ug obrotowy trzyskibowy, kosiarkÄ&#x2122; rotacyjnÄ&#x2026;, 63-2769-948 Â&#x201E; Sprzedam cielaki, 502-189-413, 608-117-621 Â&#x201E; Sprzedam glebogryzarkÄ&#x2122; bÄ&#x2026;k, brony, kultywator, 782-416-731 Â&#x201E; Sprzedam gorczycÄ&#x2122;, 660-726-394 Â&#x201E; Sprzedam gorczycÄ&#x2122;, tel. 61-4385-280 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; cielaka, 513-436-207 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; cielnÄ&#x2026; i po wycieleniu, 516-867-271 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; HF cielnÄ&#x2026;, 507-577-084 Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; na wycieleniu, 3 wrzeĹ&#x203A;nia, Â&#x201E; tel. 63-2769-146 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; wysokocielnÄ&#x2026; i prosiÄ&#x2122;ta, 662-143-208 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122;, wycielenie koniec wrzeĹ&#x203A;nia, 669-923-013 Â&#x201E; Sprzedam owies, tel. 603-675-314 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 15 szt., 63-2207-328 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 607-622-116 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 608-339-023 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 781-880-605 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 782-431-338 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 788-351-325 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 9 szt., 502-214-996

Â&#x201E; ZIEMIA, PIASEK, ĹťWIR, 721-717-147

www.konstal-garaze.pl

Â&#x201E; Kolektory sĹ&#x201A;oneczne, bezpĹ&#x201A;atna kalkulacja, umĂłw spotkanie, 502-789-580, www.whitetiger.com.pl Â&#x201E; Lampa solux, materac z gryki, NOWE, 61-640-07-67

tel. kom. 509-574-644, 509-058-388

tel. (61) 812-54-69, (63) 278-62-25 (54) 233-81-41, (52) 388-22-73 (54) 521-00-45, (65) 526-20-87

DLA JOGA ?)@7 B@/CD

* * <-"E . *  - E   - " *  F& <* F&F HI&

< < # -," , "

DOROĹ&#x161;LI - CZWARTKI 19.30- 21.00 (od 08 wrzeĹ&#x203A;nia) ----------------------------------NOWOĹ&#x161;Ä&#x2020; - JOGA DLA DZIEWCZYNEK - CZWARTKI 17.00-18.00 (wrzesieĹ&#x201E;-zapisy!!!) -----------------------------------

VIKTORIA , ul. KosynierĂłw 1 www.virasana.pl, tel. 696-085-556 ----------------------------------WAKACJE Z JOGÄ&#x201E; HORMONALNÄ&#x201E; I TAĹ&#x192;CEM

----------------------------------BOLLYWOOD W KARKONOSZACH termin 18-24 wrzeĹ&#x203A;nia

<'JKLH'JH M N/;

Â&#x201E; WrzeĹ&#x203A;nia mieszkania przy ul. Chrobrego, Fromborskiej, PiastĂłw okazyjnie sprzedamy! B.O.N.MÄ&#x2122;ĹźyĹ&#x201E;scy 505-921-833 Â&#x201E; Www.mezynscy-nieruchomosci.gratka. plnasze oferty!

660 517 289

Me-064

Roz-855

Â&#x201E; Na wynajem lokal uĹźytkowy WrzeĹ&#x203A;nia, SĹ&#x201A;owackiego B.O.N.MÄ&#x2122;ĹźyĹ&#x201E;scy 505-921-833

szafy; kuchnie - 800 zĹ&#x201A;/mb. zabudowy wnÄ&#x2122;k - 850 zĹ&#x201A;/mb.

SprzedaĹź RATALNA

Â&#x201E; Sprzedam parkiet jesion, 15 m2, piekarnik elektryczny, nowy, Whirpool, 694-457-936 Â&#x201E; SprzedaĹź tulipanĂłw, 508-691-749 Â&#x201E; Szukam osoby do wspĂłĹ&#x201A;pracy z zespoĹ&#x201A;em muzycznym, 516-079-969 Â&#x201E; Sprzedam nowÄ&#x2026; kanapÄ&#x2122;, tanio, 721-178-314 Â&#x201E; Sprzedam wkĹ&#x201A;ady kominowe ďŹ 150, czarne, grub. 2 mm, 7 mb, oraz minikrosy â&#x20AC;&#x201C; 2 szt. oraz rowery aluminiowe, 501-774-782

Â&#x201E; Sprzedam siewnik Poznaniak, 519-345-406 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; do zacielenia, 61/4383-277 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 61/4351-025 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 724-485-329 Â&#x201E; Sprzedam kosiarkÄ&#x2122; rotacyjnÄ&#x2026; Famarol, 61/4371-264, 695-312-850 Â&#x201E; WykÄ&#x2122; ozimÄ&#x2026; sprzedam, 783-793-785

PODARUJÄ&#x2DC;

USĹ UGI

Â&#x201E; Oddam dorosĹ&#x201A;e bigle, 698-662-556 Â&#x201E; Oddam szczeniaki, pieska i suczkÄ&#x2122;, 600-314-054

!'",; '!!C+"/

RĂ&#x201C;ĹťNE

Â&#x201E; Brzoza, sosna, 696-633-417 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; kolumny tonsilowskie, 663-365-391 Â&#x201E; Sprzedam 2 biurka rustikalne 130 zĹ&#x201A;/szt. 501-102-966 Â&#x201E; Sprzedam bramÄ&#x2122; garaĹźowÄ&#x2026; z pĹ&#x201A;yty obornickiej 230x260, 607-686-243

!V + 

+ %W@

> F;P.,<PO)P)O X );)P.RRP.Y)

Â&#x201E; Sprzedam drewno - sosna, 660-927-571 Â&#x201E; Sprzedam piec CO, 20 KW i piec gazowy 20KW, 603-646-573 Â&#x201E; Sprzedam pilarkÄ&#x2122; elektrycznÄ&#x2026; BOSCH do drewna NOWA, 609-480-577 Â&#x201E; Sprzedam pustaki ĹźuĹźlowe, 8-cegĹ&#x201A;owe, tel. 723-409-877 Â&#x201E; Sprzedam rower gĂłrski i skĹ&#x201A;adak, 888-258-067 Â&#x201E; Sprzedam rowery, tanio, 601-896-578

ChwilĂłwki #

61/870-28-55

Â&#x201E; Sprzedam schody na konstrukcji stalowej do mieszkania w jednym ciÄ&#x2026;gu - stopnie jesionowe, 725-110-955 Â&#x201E; Sprzedam sofÄ&#x2122; 3-osobowÄ&#x2026; niebieskÄ&#x2026; + pufy, duĹźe biurko komputerowe, 511-011-305 Â&#x201E; Sprzedam stemple budowlane, 693-110-643 Â&#x201E; Sprzedam talerz do tortu piÄ&#x2122;ciopiÄ&#x2122;trowy, 608-014-507 Â&#x201E; Sprzedam tanio biurko z nadstawkÄ&#x2026;, 500-294-338

'(#

Â&#x201E; Na sprzedaĹź dziaĹ&#x201A;ka budowlana w Podstolicach, 1080 mkw, 505-234-909, BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci

cena 3 zĹ&#x201A; + VAT OdbiĂłr z gospodarstwa PĹ&#x201A;atne gotĂłwkÄ&#x2026; lub przelewem

GRATIS

'"" ,+" !'" '!$"D 3%'!ED*'! ! "D! $!!

B8F;GBH;88F

radzi:

â&#x20AC;&#x17E;nie przepĹ&#x201A;acaj u poĹ&#x203A;rednikĂłwâ&#x20AC;? t udzielamy kredyty na: - bieĹźÄ&#x2026;ce cele - zakup samochodu - hipoteczny - dla pracujÄ&#x2026;cych za granicÄ&#x2026; (511 074 467) - pod umowy z JST (przetargi publiczne)

t KONTA tLOKATY tEmerytury z LUCRO

ul. Gen. Kutrzeby 8, WrzeĹ&#x203A;nia pn-pt 9.00-17.00

tel. 61 436 00 57

PRZEWOZY DO NIEMIEC BUSEM wyjazdy: Ĺ&#x201C;roda, sobota powroty: czwartek, niedziela wyjazdy grupowe (kraj-Europa) przewĂłz towarĂłw â&#x20AC;&#x201C; auta na lawecie JAĹ&#x2019;KO

Janusz Przespolewski 62-410 ZagĂłrĂłw ul. DĂŞbowa 2 tel. (063) 276-12-78, 0603-851-598 0162-164-95-52

Â&#x201E; CIEKNIE CI BALKON, kolorowa izolacja balkonĂłw i tarasĂłw na ĹźywicÄ&#x2122;, 667-945-206, 61-4367-063 Â&#x201E; Dekarstwo - blacharstwo, papy termozgrzewalne, 605-663-440 Â&#x201E; KARCHER- tapicerka meblowa i samochodowa, usĹ&#x201A;ugi w domu klienta, 880-832-358 Â&#x201E; Naprawa desek rozdzielczych, 510-390-474 Â&#x201E; Ocieplenia, 669-325-615 Inn-486c

Â&#x201E; MÄ&#x2122;ĹźyĹ&#x201E;scy NieruchomoĹ&#x203A;ci! Profesjonalna obsĹ&#x201A;uga i bezpieczeĹ&#x201E;stwo transakcji, prowadzimy 2 biura w Poznaniu i WrzeĹ&#x203A;ni, posiadamy licencjÄ&#x2122; zawodowÄ&#x2026;, pomagamy skutecznie w uzyskaniu kredytĂłw, potraďŹ my dziaĹ&#x201A;aÄ&#x2021; szybko i skutecznie, bezpĹ&#x201A;atnie przyjmujemy oferty! Posiadamy ubezpieczenie OC www. mezynscy-nieruchomosci.gratka.pl WrzeĹ&#x203A;nia ul. Staszica 15 tel: 505-921-833 PoznaĹ&#x201E; Garbary 49 tel: 505-110-269

i montaĹź

Â&#x201E; Sprzedam tanio pralko-suszarkÄ&#x2122;, 501-267-202 Â&#x201E; Sprzedam TV 14, 20 i 28 cali, 888-258-067 Â&#x201E; Sprzedam ziemniaki jadalne 888-546-314 Â&#x201E; SprzedaĹź thui, tel. 662-612-577 Â&#x201E; Tanio odzieĹź dla chĹ&#x201A;opca od 0-18 mies. 660-783-144

SZAFY DLA CIEBIE

Zapewniamy transport

RzeĹşnia kupuje maciory i knury,

Bd-258fRoz-984

Â&#x201E; GUTOWO MAĹ E - DZIAĹ KA 58 zĹ&#x201A;/mkw www. niedzwiedzki.com/pano/16/ 669-111-071 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; grunty nad jeziorem powidzkim bez lub z prawem zabudowy, tel.515-168-844 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; ogrodowÄ&#x2026; przy ul. DziaĹ&#x201A;kowcĂłw, moĹźe byÄ&#x2021; zaniedbana i bez altanki, 501-237-651

GARAĹťE BLASZANE BRAMY GARAĹťOWE

Kre-192d

Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ki budowlane tanio! Nekla, Bierzglinek, Nekielka, Nekla, Starczanowo, B.O.N. MÄ&#x2122;Ĺźynscy 505-921-833

Â&#x201E; Sprzedam rozrzutnik obornika dwuosiowy, tel. 504-288-074 Â&#x201E; Sprzedam siano - kostka, 511-027-635 Â&#x201E; Sprzedam sieczkarniÄ&#x2122; jednorzÄ&#x2122;dowÄ&#x2026; do kukurydzy z gniotownikiem ziarna, stan idealny oraz 50 balotĂłw sianokiszonki, 63-2768-298, 507-308-632

www.omfinanse.pl

Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia sklep 60 mkw w centrum MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awia, 605-400-800 Â&#x201E; DWUPOKOJOWE DO WYNAJÄ&#x2DC;CIA 750 zĹ&#x201A;/mc www.niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ka budowlana, Grzybowo 1600 mkw, 512-192-195 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ka budowlano-rekreacyjna w OstrĂłwku, 1376 mkw, nad j. kamienieckim - www.bartusnieruchomosci.pl

Â&#x201E; Sprzedam dom w Pyzdrach, 15 mkw garaĹź + budynek gospodarczy, 782-416-731 Â&#x201E; Sprzedam duĹźy dom do zamieszkaia, z moĹźliwoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci 507-084-745 Â&#x201E; Sprzedam dwie dziaĹ&#x201A;ki, Psary Polskie, 603-325-176 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;Ä&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 1213 mkw, Gutowo Wielkie, 783-471-337 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; w Powidzu na budowÄ&#x2122; hotelu, pensjonatu, rezydencji, domu caĹ&#x201A;orocznego 400 m od jeziora powidzkiego na wzniesieniu. Powierzchnia do ustalenia, tel. 506-566-828 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; letniskowÄ&#x2026;, 436 mkw, z prawem pod zabudowÄ&#x2122;, wraz z mediami nad j. ostrowickim, 693-544-992 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; ogrodowÄ&#x2026;, 667-275-535 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; ogrodowÄ&#x2026;, ul. DziaĹ&#x201A;kowcĂłw, 518-420-796 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; w GierĹ&#x201A;atowie, Nekli. WielkoĹ&#x203A;Ä&#x2021; do uzgodnienia min.1000 mkw, tel. 506-566-828 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; w Marzeninie, piÄ&#x2122;kna okolica pomiÄ&#x2122;dzy lasami 1000 mkw, 1500 mkw, 3000 mkw, tel.506-566-828 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane w Psarach MaĹ&#x201A;ych, 667-499-106 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane w SokoĹ&#x201A;owie 2 km od WrzeĹ&#x203A;ni 55 zĹ&#x201A;/mkw. MoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; sprzedaĹźy na raty bez BIG, 506-566-828 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane z pozwoleniami na obrzeĹźach WrzeĹ&#x203A;ni, 785-960-412 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane, 61-4381-327 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 3 pokoje WrzeĹ&#x203A;nia, 608-465-054 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie TBS, 75 mkw, 660-469-779 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie w GnieĹşnie 54 mkw 509-822-259 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie w KÄ&#x2122;bĹ&#x201A;owie, 65 mkw, po kapitalnym remoncie, moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; zamiany na domek do remontu, 602-658-516

Kre-233a

LOKALE I NIERUCHOMOĹ&#x161;CI

www.wrzesnia.info.pl

Rol-113

26 sierpnia 2011

Usl-402

6

PRANIE DYWANĂ&#x201C;W I TAPICERKI

508 067 342 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia ul. Warszawska 33 www.karcher-wrzesnia.pl Â&#x201E; OgĂłlnobudowlanka, 669-325-615 Â&#x201E; Profesjonalne ukĹ&#x201A;adnie kostki brukowej, 723-201-357 Â&#x201E; Przegrywanie kaset VHS na pĹ&#x201A;yty DVD, 61-640-24-24 Â&#x201E; Remonty, 669-325-615 Â&#x201E; Schody, usĹ&#x201A;ugi stolarskie, remonty, 785-120-222 Â&#x201E; Solidne usĹ&#x201A;ugi ogĂłlnobudowlane, remonty, pozbruk, kamieĹ&#x201E;, itp., 61-4373-911, 781-596-240


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

Usl-401

tel. 602-227-666/24 godz. Â&#x201E; Transport, przeprowadzki, 692-302-758 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi ogĂłlnobudowlane, 507-836-021 Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie pozbruku i granitu 18 zĹ&#x201A;/mkw. 601-793-970, 724-485-330 Â&#x201E; VIDEOFILMOWANIE - ZDJÄ&#x2DC;CIA Ĺ&#x161;LUBNE - Mazurkiewicz. Zaufaj doĹ&#x203A;wiadczeniu, - przegrywanie z VHS na DVD, 502-582-976, 61-4360-765 Â&#x201E; Wszelkie usĹ&#x201A;ugi budowlane i docieplenia, krĂłtkie terminy 606-991-372 Â&#x201E; WykaĹ&#x201E;czanie wnÄ&#x2122;trz: szpachlowanie, malowanie, pĹ&#x201A;ytki, pĹ&#x201A;yta GK, panele, 504-074-724

62-300 WrzeĹ&#x203A;nia

Roz-859

tel. 61 670 98 89

Â&#x201E; Nagrobki, MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw, 61/4382-236, 695-193-415

#6%08"%0.Âś80%"%0;

Usl-369

rinstalacje wodno-kanalizacyjne C.O. i gaz rprzydomowe oczyszczanie Ĺ&#x203A;ciekĂłw rbaterie sĹ&#x201A;oneczne rrekuperacja ciepĹ&#x201A;a rszamba betonowe

!

64Â&#x160;6(*,01"3,0Â&#x160;"%08"3,Ć&#x2020; 53"/41035%0UPO

  

"# " " #$ %# " " "# "&"''#("''

Usl-346

[ D* 

Roz-762b

501-793-454

KOSTKA GRANITOWA ODPAD GRANITOWY  8T[ZTULJFLPMPSZt%PXĂ&#x2DC;[EPLMJFOUB Usl-366

SprzedaĹź hurtowa i detaliczna

512-435-012, 501-503-451 4LPUOJLJB HN.JÂ&#x2019;PTÂ&#x2019;BX (" ,"  # V $' 2 0

696-45-36-65, 517-22-36-53

MATRYMONIALNE

Â&#x201E; Kawaler lat 34, pozna miĹ&#x201A;Ä&#x2026; i sympatycznÄ&#x2026; pannÄ&#x2122;. Cel staĹ&#x201A;y zwiÄ&#x2026;zek, 665-132-862

ZWIERZÄ&#x2DC;TA Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; kozĹ&#x201A;a, chÄ&#x2122;tnie z rogami, 501-355-506 Â&#x201E; Sprzedam bigle i husky, 698-662-556 Â&#x201E; Sprzedam huski, 607-947-926 Â&#x201E; Sprzedam pieski, 61-4388-330 Â&#x201E; Sprzedam szczeniÄ&#x2122;ta mieszane wilka, 607-062-439 Â&#x201E; Tanio sprzedam szczeniÄ&#x2122;ta bernardyna, 61-4387-717 Â&#x201E; Yorki, 513-266-727 Sprzedam yorki, 661-673-401 Â&#x201E;

cz-b A4: 0,20 zĹ&#x201A; A3: 0,35 zĹ&#x201A; kolor: A4: 2,50 zĹ&#x201A; A3: 5,00 zĹ&#x201A; ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14, WrzeĹ&#x203A;nia Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? tel. (61) 640-01-01

SpĂłĹ&#x201A;dzielnia KĂłĹ&#x201A;ek Rolniczych w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu, ul. PaĹ&#x201A;czyĹ&#x201E;ska 7

@V  & I F 

 &D7W$ 4 

tT[PQPHBSBČ&#x2C6;PQPXN2 Y N tT[PQPHBSBČ&#x2C6;[D[Ç&#x2014;Ç´DJÇ&#x152;BENJOJTUSBDZKOÇ&#x152;JQPNJFT[D[FOJFN TPDKBMOZNPSB[PEE[JFMPOÇ&#x152;LPUÂ&#x2019;PXOJÇ&#x152;$0 PÂ&#x2019;Ç&#x152;D[OFKQPXJFS[DIOJN2 Roz-743

 <YY;

,  0<0

ZAPRASZAMY DO NASZEGO BIURA OGĹ OSZEĹ&#x192; PRZY UL. JANA PAWĹ A II 14 LUB PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY, E-MAIL.

Maria KosiĹ&#x201E;ska - m.kosinska@wrzesnia.info.pl, 501-677-718 Artur Mokracki - a.mokracki@wrzesnia.info.pl, 501-677-818

TOWARZYSKIE

wydzierĹźawi pomieszczenia w ZakĹ&#x201A;adzie Mikuszewo:

   4=

96;@X@<0$ 9E<;<;E$9Y<0EE<;E

Dekarstwo ciesielstwo

Szanowni PaĹ&#x201E;stwo! 16 wrzeĹ&#x203A;nia oddamy do rÄ&#x2026;k CzytelnikĂłw kolejnÄ&#x2026; jesiennÄ&#x2026; edycjÄ&#x2122; dodatku rolniczego zatytuĹ&#x201A;owanego â&#x20AC;&#x17E;JesieĹ&#x201E; w polu i w ogrodzieâ&#x20AC;?. Chcemy w nim zaprezentowaÄ&#x2021; towary, usĹ&#x201A;ugi i rozwiÄ&#x2026;zania techniczne odpowiadajÄ&#x2026;ce nowoczesnym, bezpiecznym i zdrowym technologiom. W dodatku â&#x20AC;&#x17E;JesieĹ&#x201E; w polu i w ogrodzieâ&#x20AC;? przedstawiajÄ&#x2026; swoje oferty ďŹ rmy z terenu naszego i sÄ&#x2026;siednich powiatĂłw handlujÄ&#x2026;ce Ĺ&#x203A;rodkami ochrony roĹ&#x203A;lin, materiaĹ&#x201A;em siewnym, sadzonkami, Ĺźywcem, drobiem, maszynami i urzÄ&#x2026;dzeniami rolniczymi, paszami, oferujÄ&#x2026;ce wyposaĹźenie i projektowanie ogrodĂłw; nie zabraknie teĹź propozycji ďŹ rm kredytowych. Reklamy urozmaicÄ&#x2026; ciekawe artykuĹ&#x201A;y i wywiady. Mamy nadziejÄ&#x2122;, Ĺźe PaĹ&#x201E;stwa ďŹ rmy w tym dodatku nie zabraknie, bo z pewnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; warto siÄ&#x2122; w nim znaleĹşÄ&#x2021;. Dodatek â&#x20AC;&#x17E;JesieĹ&#x201E; w polu i w ogrodzieâ&#x20AC;? dotrze do ponad 10 tysiÄ&#x2122;cy domostw wraz z caĹ&#x201A;ymi â&#x20AC;&#x17E;WiadomoĹ&#x203A;ciami WrzesiĹ&#x201E;skimiâ&#x20AC;?.

KSERO

Q + Psary Polskie 166F,

JesieĹ&#x201E; w polu i w ogrodzie

Â&#x201E; Posadzki dekoracyjne http://tablica.pl/oferta/ beton-odciskowy-IDa4FX.html, 667-302-919 Â&#x201E; Budowa domĂłw jednorodzinnych, tynki, 660-446-092

Â&#x201E; Dyskretna brunetka zaprasza PanĂłw, proszÄ&#x2122; dzwoniÄ&#x2021; caĹ&#x201A;y dzieĹ&#x201E;, 666-905-490

tel. 783 015 995

)  

601-794-203

Kontakt: biuro ksiÄ&#x2122;gowoĹ&#x203A;ci SpĂłĹ&#x201A;dzielni w godz. 8.00-16.00, tel. 61/4383-416, 501-774-782, 609-755-450

   tel. 61-436-06-87, 505-82-44-92

 

MakijaĹź permanentny oczu/ust/brwi

NOWOĹ&#x161;Ä&#x2020; trwaĹ&#x201A;a korekcja brwi metodÄ&#x2026; wĹ&#x201A;oskowÄ&#x2026; MEDYCYNA ESTETYCZNA rbotox rleczenie nadpotliwoĹ&#x203A;ci rkwas hialuronowy rpowiÄ&#x2122;kszanie ust rpeelingi lekarskie rcosmelan rlaseroterapia rporady dermatologiczne rleczenie trÄ&#x2026;dziku rpedicure medyczny rmezoterapia igĹ&#x201A;owa: -profilaktyka przeciwzmarszczkowa - zapobieganie wypadania wĹ&#x201A;osĂłw -cellulit -rozstÄ&#x2122;py

Kos-044

QS[ZQÂ&#x2019;BUOZNQBSLJOHV 

Usl-172

J. Grzegorek

Kamery TV do rur od Ă&#x2DC;50 mm

ul. Fabryczna 39/4

Usl-300

WUKO i spirale elektro-mechaniczne

SERWIS RTV w domu klienta SprzedaĹź TV

Usl-117b

Przepychanie i czyszczenie kanalizacji. Czyszczenie drenaĹźu oczyszczalni biologicznych

www.firma-chochlik.pl

7

Â&#x201E; Karcher, pranie dywanĂłw, polerowanie, czyszczenie aut, 785-979-320

Pogotowie Kanalizacyjne

tprojekty budowlane HPUPXF PSB[JOEZXJEVBMOF tÇ´XJBEFDUXBFOFSHF UZD[OFCVEZOLĂ&#x2DC;X tQS[FHMÇ&#x152;EZCVEZOLĂ&#x2DC;X tOBE[PSZ tJOOFVTÂ&#x2019;VHJ

www.wrzesnia.info.pl

ww-209

26 sierpnia 2011


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

AGROCHEST Sp. z o.o.

Roz-1023

SPRZEDAĹťY W GS WRZEĹ&#x161;NIA

Pracownik Produkcyjny /Operator

 

Agrochest Sp. z o.o. ul. Cmentarna 13, 62-025 Kostrzyn tel. +48 (61) 818 88 88 biuro@agrochest.pl Gminna Gm mi SpĂłĹ&#x201A;dzielnia www.agrochest.pl ul. Kolejowa 10 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia 660-444-754

%&'%(  )*+4*99  4*)*  ( # ! ;   #  #     </=

  !,. na adres: IAC Group Polska Sp. z o.o., ul. Rabowicka 18/5, &!! = lub na adres rekrutacja@iacgroup.com

4387-028 Pra-1411

 =61

poszukuje kandydata na stanowisko

OTWIERA NOWY PUNKT

Edu-320

]DWUXGQL

6QOCU\&QNCVC%\GU\GYQWN/KĂŁQUĂŁCYUMC

 

  

9T\GÄ&#x2021;PKCWN1RKGU\[PVGNsYYYQUMUVTC\CMRN

Pra-1410

Edu-267d

1$19+ï<-19'&1T 5<-1.'0+'1-4'519'-+'419%°9\ã &QIQFPGVGTOKP[ YGGMGPF[ 

3

STOMIL â&#x20AC;&#x201C; LIDER BRANĹťY MOTORYZACYJNEJ FIRMA NIEMIECKA Z SIEDZIBÄ&#x201E; W NEKLI

    

w imieniu swojego niemieckiego partnera biznesowego

2IHUXMHP\ DWUDNF\MQHZDUXQNLZ\QDJUDG]DQLD SUDFĂ&#x2020;VWDÂ?Â&#x2022;QDWHUHQLHFDÂ?HJRNUDMX

zatrudni:

- praca na terenie Niemiec

w zwiÄ&#x2026;zku z duĹźym rozwojem zatrudni na stanowisko:

0GFSVKFNZ DJFLBXÇ&#x152; J TUBCJMOÇ&#x152; QSBDÇ&#x2014; BUSBLDZKOF XZOBHSPE[FOJF SP[XĂ&#x2DC;K [BXPEPXZPSB[EPKB[E[8S[FÇ´OJJĆ´SPEZ8MLQ

SPECJALISTÄ&#x2DC;

QSFGFSPXBOFUFDIOPMPHJBČ&#x2C6;ZXOPÇ´DJ

t#BSE[PEPCSB[OBKPNPÇ´Ç&#x17D; KÇ&#x2014;[ZLBBOHJFMTLJFHP t,PNVOJLBUZXOPÇ´Ç&#x17D; JTBNPE[JFMOPÇ´Ç&#x17D; t1SBXPKB[EZLBU#

TECHNIK OBSĹ UGI MASZYN

DZIAĹ U ZAOPATRZENIA PRODUKCJI Wymagania:

Pra-1412

Oferujemy: t4UBCJMOÇ&#x152;QSBDÇ&#x2014; t.PČ&#x2C6;MJXPÇ´Ç&#x17D;SP[XPKV t1S[ZKFNOÇ&#x152;BUNPTGFSÇ&#x2014;

poszukuje kandydatĂłw na stanowisko:

$71304;Ć&#x2013;13;&4:Â&#x152;"Ć?/""%3&4 sekretariat@konspolbis.pl

t%PÇ´XJBED[FOJF OBXXTUBOPXJTLV t%PCSBPSHBOJ[BDKBQSBDZ t6NJFKÇ&#x2014;UOPÇ´DJOFHPDKBDZKOF JBOBMJUZD[OF

Wymagania:

Pra-1413

Wymagania: t8ZLT[UBÂ&#x2019;DFOJFXZČ&#x2C6;T[F

$71304;Ć&#x2013;13;&4:Â&#x152;"Ć?/""%3&4

sekretariat@konspolbis.pl

 . 2 2 .= ( 4. 

0GFSUZQSPTJNZLJFSPXBÇ&#x17D;QPEQPEBOZBESFT [EPQJTLJFNv;BPQBUS[FOJF/JFNDZw 450.*-41ÂťÂ&#x152;,"[PP VM(OJFČ&#x2021;OJFÇŠTLB /FLMB UFM  FNBJMLLPMPE[JFKD[ZL!TUPNJMDPNQM

PANI TERESA MEDICA S.A.

KIEROWNIKA

ds. KONTROLI JAKOĹ&#x161;CI

 

0GFSVKFNZ tLPOUSBLUMFUOJ[NPČ&#x2C6;MJXPÇ´DJÇ&#x152;QS[FEÂ&#x2019;VČ&#x2C6;FOJB tDJFLBXÇ&#x152;QSBDÇ&#x2014; tBUSBLDZKOFXZOBHSPE[FOJF

Pra-1355

0GFSUZQSPTJNZLJFSPXBÇ&#x17D;QPEQPEBOZBESFT STOMIL SPĂ&#x201C;Ĺ KA z o.o., ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;ska 6, 62-330 Nekla tel. (61) 435-92-17 e-mail: m.serdynska@stomil.com.pl

zatrudni:

2 . 2 -

tXZLT[UBÂ&#x2019;DFOJFĹžSFEOJFUFDIOJD[OF NFDIBOJLBQSFDZ[ZKOB

tEZTQP[ZDZKOPĹžĹ&#x2014;tTBNPEZTDZQMJOB t[OBKPNPĹžĹ&#x2014;KŢ[ZLBOJFNJFDLJFHP MVCBOHJFMTLJFHPOBQP[JPNJF ĹžSFEOJP[BBXBOTPXBOZN CŢE[JFEPEBULPXZNBUVUFN 4XPKĹ&#x2022;PGFSUŢQSPTJNZQS[FTÂ&#x2019;BĹ&#x2014; OBBESFTFNBJM rekrutacja@pani-teresa.com.pl Prosimy o wpisanie klauzuli: WyraĹźam zgodÄ&#x2122; na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji oraz przyszĹ&#x201A;ych rekrutacji. OĹ&#x203A;wiadczam, Ĺźe zostaĹ&#x201A;em/zostaĹ&#x201A;am poinformowany/poinformowana o przysĹ&#x201A;ugujÄ&#x2026;cym mi prawie dostÄ&#x2122;pu do treĹ&#x203A;ci tych danych oraz moĹźliwoĹ&#x203A;ci ich poprawiania.

' "  (  ) projektowaniu i kompleksowym wykonaniu obiektĂłw #56 5  $  

 $  G $ 5 na stanowisko:

monter  5 Amwin Sp. z o.o. *+( ,-/ 0-122( Zainteresowane osoby prosimy ** "*455/055 *60/781091/1  !: na adres sekretariat@amwin.pl

2 . 2 =

 !"# Pra-1202c

tXZLT[UBÂ&#x2019;DFOJFLJFSVOLPXF tEPÇ´XJBED[FOJF[BXPEPXFOBQPEPCOZNTUBOPXJTLV tVNJFKÇ&#x2014;UOPÇ´Ç&#x17D;QSBDZX[FTQPMF

zatrudni:

 

8ZNBHBOJB tXZLT[UBÂ&#x2019;DFOJFNJOÇ´SFEOJF tEPÇ´XJBED[FOJFOBQPEPCOZNTUBOPXJTLV tCBSE[PEPCSB[OBKPNPÇ´Ç&#x17D;KÇ&#x2014;[ZLBOJFNJFDLJFHP

Wymagania:

PPHU Konspol Bis w SĹ&#x201A;upcyOdpowiedzialnego za: tLPOUBLUZX1PMTDF tQMBOPXBOJFJSFBMJ[BDKÇ&#x2014;[BLVQĂ&#x2DC;XXZSPCĂ&#x2DC;X PEQPMTLJDIEPTUBXDĂ&#x2DC;X

OPERATOR AUTOMATĂ&#x201C;W TOKARSKICH

PPHU Konspol Bis w SĹ&#x201A;upcy

&9SURVLP\SU]HV\Â?DĂ&#x201A;QDDGUHV  !"#$% &'()'$*+, OXEQDDGUHVHPDOL -*.+/-0-12 WHO 

SPECJALISTÄ&#x2DC; ds. ZAOPATRZENIA

STOMIL â&#x20AC;&#x201C; LIDER BRANĹťY MOTORYZACYJNEJ FIRMA NIEMIECKA Z SIEDZIBÄ&#x201E; W NEKLI

$/867$6SĂ?Â?ND$NF\MQD Z3R]QDQLX 3UD 

    608-240-688

Firma produkcyjna zlokalizowana + 

ROLNICY!!!

BLATY, PARAPETY

Pra-1344

Rol-198

NAGROBKI,

www.wrzesnia.info.pl

$ %"

26 sierpnia 2011

       

  

PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO WYMAGANIA: !    " #   !$ %     !$  OFERUJEMY:  &        '  ( )   %        !   "  "  " * + rekrutacjabhp@op.pl 6NRQWDNWXMHP\VLr]Z\EUDQ\PLRVREDPL

*,./:

8


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

26 sierpnia 2011

www.wrzesnia.info.pl

SALON MODY

9

ELKA

:U]HyQLDXO.DOLVNDWHO

ZZZVDORQPRG\HONDSO

SRQSWVE :QDV]HMRIHUFLH]QDMG]LHFLH3DĂ?VWZR NLONDW\VLĂ&#x2020;F\DUW\NXÂ?Ă?Z]QDQ\FKPDUHN   F -.  -F -- F -  <F --F ,

.DWDORJILUP]QDV]HMRIHUW\ s%<720s3,(55(&$5',1s/$9$5' s:,//6225s:ÂŻ/&=$1.$s.$6725 +$11$s9,729(5*(/,6s7(5(6$.23,$6

0RGDyOXEQD ) B

Skl-590

? . ?

I?F88

J 0

. .. ==   - =9 FI6?H88D884

t$)*+ .; <=> t$)*+ .; )> %"> t?.@A)=)B t?.@<+ += t)*C DE F*@ G(+@ G = @ >C A() tH **+IJ.)*+

+* +@+A+.+ > G*<> )*G> t '*GIJ.+> )K L @(=) = C@( ' C )(+ G' + )* ++(+= G. + tMK +* +MK)*+O >GP =+ 'Q tM= A(' =)*+ tMK ) + +>+ ()*+>()* +A )'=)*) tM@+IJ.+=)' =@ =)* )IJ..; )I .;) @ + * = tA)@(F D'=)<A + '=)(+'=(+AG=)J.L< tH)I *

) G%"=> )$) => )R* S 

 . 2@?t?BI8;III;BBB


10

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

26 sierpnia 2011

www.wrzesnia.info.pl

0,/"t%3;8*t8*53:/:;1$8Bd-164f

Bd-308

Paczkowo +&"+ %%

$+&/;<=%>%?*#@BB F&=''#%*>#*'B &H # + $&+

rokna r drzwi rrolety rparapety ety r moskitiery r bramy garaĹźowe

JLPQ .04,*5*&3:t30-&5:t30-&5,*

TECHNIKA GRZEWCZA INSTALACYJNA I SANITARNA

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Platanowa 7 (dojazd od ul. Objazdowej)

Szczepan Dardzikowski ul. SzczeciĂąska 40 62-300 WrzeĹ&#x201C;nia tel./fax. 061 4362851 tel. kom. 0601 730330

tel./fax 61 4389-169

www.wodcogaz.pl

Skl-368

Bd-313a

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. KiliĹ&#x201E;skiego 11 tel. (61) 435-08-21

h Grzejniki pÂłytowe i aluminiowe h WkÂłady kominowe h Ogrzewanie podÂłogowe h Instalacje sanitarno-grzewcze h Fachowe doradztwo h Instalacje gazu pÂłynnego h Przydomowe oczyszczalnie Ĺ&#x201C;ciekĂłw h Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny h Pompy ciepÂła h Kominki z pÂłaszczem wodnym h Zbiorniki olejowe h Kompleksowe wykonawstwo kotÂłowni olejowo - gazowych

Profesjonalny montaĹź: tLotĹ&#x201A;owni tJOstalacji CO, sanitarnej i gazowej tBVUPNBUZD[OFOBXBEOJBOJFUFSFOĂ&#x2DC;X[JFMPOZDI

e-mail: nowbudprim@nowbudprim.pl

tPLOBJES[XJ17$CF[PÂ&#x2019;PXJPXZTZTUFN'PSJT tPLOB ES[XJPSB[GBTBEZBMVNJOJPXFXTZTUFNBDI 1PO[JP "MVQSPG tSPMFUZ[FXOÇ&#x2014;US[OFTZTUFN"MVQSPG #FDMFWFS tSPMFUZXFXOÇ&#x2014;US[OFNBUFSJBÂ&#x2019;PXFĂśOF[KB tQBSBQFUZXFXOÇ&#x2014;US[OF[LPOHMPNFSBUV NEG QDW ESFXOP QPTUGPSNJOHV tQBSBQFUZ[FXOÇ&#x2014;US[OF[BMVNJOJVN TUBMJ tCSBNZHBSBČ&#x2C6;PXFTFHNFOUPXF VDIZMOF tNPTLJUJFSZ tPLOBJOXFOUBSTLJF

0,/"r%3;8*r1$7*"-6.*/*6.

Bd-297

Nasza oferta:

attrak atrakcyjne kcyjjne ceny ce krĂłtkie terminy

[ kotÂły c.o. [ podgrzewacze elektryczne [ podgrzewacze gazowe [ zasobniki c.w.u.

WODA I GRZANIE NA ZAWOÂŁANIE [ Hurt-Detal [ DowĂłz towaru do klienta [ SprzedaÂż ratalna

malgorzataborowczak@wp.pl

r0,/" r%3;8* r30-&5: r#3".:

Szeroka gama urzšdzeù firmy:

PROMOCJA!!! TANIA MIED

BiaĹ&#x201A;Ä&#x2122;Ĺźyce 55, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia tel. 604-417-553

Bd-136

Roz-707C

Bd-338a8S[FÇ´OJB VM1JBTUĂ&#x2DC;X UFM XXXTVQFSUIFSNQM FNBJMTVQFS!TVQFSUIFSNQM


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

11

Kom-030

26 sierpnia 2011

ZAPRASZAMY:

8S[FÇŻOJB VM)BSDFSTLB 9:30-17:30

UFMrXXXEJNOFUQM

CJVSP!EJNOFUQM

Netbook Toshiba Notebook Toshiba

4 !

 5, 26 ) /0612-12 7 18&!-9" %

-

4;;

 :&- /0&12 &!12" %

4 ;

4 !6

<, => 

Posiadamy certyďŹ kat

 5, &

 /0&12 &!12 7 18&912 " %

4 !

Notebook Toshiba

Toshiba Business Partner %

1?@B5>

Me-112

 /0123!-12 " % ,, 


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

GABINET STOMATOLOGICZNY

VITADENT

1 &$ )&  &     

- USG, peÂłen zakres badaĂą, obrazowanie przestrzenne, kolor - doppler, przepÂływy mĂłzgowe i koĂączynowe (Âżylaki, tarczyca, jama brzuszna), serce - echo

Edu-234

pištek od 11.40

Rejestracja w godz. 9.30-17.00 61 / 436 09 35

tel. 604-918-912

%ÂŻ/(.5ÂŚ*2683$ ,2'.5ÂŚ*26832:(

USG: poĹ&#x201A;oĹźnicze, przezpochwowe i piersi

6.87(&=1( /(&=(1,(

Oferta:

ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;ska 3, WrzeĹ&#x203A;nia 0606-312-327

Lek-221

â&#x20AC;&#x17E;TECH-FARMâ&#x20AC;? s.c. T. BÄ&#x2026;czkowski & Ĺ . Ludwiczak WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Fabryczna 42, tel. 61 639 36 63

lek.med. $UWXU%U]\FKF\ tel. 601 77 24 23 www.nastawianiekregoslupa.pl

Serdecznie zaprasza QPOQUtTC JESTEĹ&#x161;MY SKLEPEM PATRONACKIM FIRMY â&#x20AC;&#x17E;LABOFARMâ&#x20AC;? Prowadzimy refundacjÄ&#x2122; pieluchomajtek. Szeroki asortyment marki - Aboca, Kanu, Farmona, AVA, Doliva, Colfarm, Gal, Bonimed, Oleofarm, Dary Natury w tym przyprawy ekologiczne, Polska Róşa, Labofarm, Herbapol, Kawon, Flos, Biovax, Emolium, Oceanic - Oillan, Oilatum, AA Therapy, NowoĹ&#x203A;Ä&#x2021;! - AA ECO i inne.

Skl-618

Roz-982

PrzyjÄ&#x2122;cia: wtorki, czwartki 15.00-17.00

rVTÂ?VHJLPQBSLPÂ?BEPXBSLÇ&#x2021;JNJOJLPQBSLÇ&#x2021; r[CJPSOJLJOBT[BNCBJEFT[D[Ă&#x201C;XLÇ&#x2019; rQS[ZÂ?Ç&#x2021;D[BXPELBO rPEXBEOJBOJFUFSFOĂ&#x201C;X rESFOBČ&#x192;

Organizatorzy Gminnych DoĹźynek KoĹ&#x201A;aczkowo 2011

skĹ&#x201A;adajÄ&#x2026; serdeczne podziÄ&#x2122;kowanie za wkĹ&#x201A;ad ďŹ nansowy i przekazane nagrody na loteriÄ&#x2122; fantowÄ&#x2026; oraz pomoc przy organizacji tej imprezy. Wykaz sponsorĂłw: 1. Adamski Sklep SpoĹźywczy KoĹ&#x201A;aczkowo 2. Aleksandra i GodysĹ&#x201A;aw Staszakowie SpĹ&#x201A;awie 3. Ampol-Merol Borzykowo 4. Andrzej Waszak KoĹ&#x201A;aczkowo 5. Apteka Vita KoĹ&#x201A;aczkowo 6. AutoczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci Leszek Kwiatkowski MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw 7. Drawoj WrzeĹ&#x203A;nia 8. Eugeniusz PacyĹ&#x201E;ski Zieliniec 9. Firma Handlowa Matteo Jurewicz Czerniejewo 10. Gabinet Weterynaryjny KoĹ&#x201A;aczkowo 11. Golpasz S.A. Golub-DobrzyĹ&#x201E; 12. GĂłrecka i JeĹźewska - ZakĹ&#x201A;ad Ubezpieczeniowy Zieliniec 13. Halina i StanisĹ&#x201A;aw SzymaĹ&#x201E;scy Borzykowo 14. Henryk Bucik FPH Rafpol Krzywa GĂłra 15. InďŹ nity-Eco PoznaĹ&#x201E; 16. Irpasz MaĹ&#x201A;gorzata Kubis BudziĹ&#x201A;owo 17. JarosĹ&#x201A;aw Antkowiak PPHU KoĹ&#x201A;aczkowo 18. JarosĹ&#x201A;aw Krauze Krzywa GĂłra 19. JarosĹ&#x201A;aw Pawlak â&#x20AC;&#x201C; KoĹ&#x201A;aczkowo 20. JĂłzef Szafarek â&#x20AC;&#x201C; Radny Powiatowy Zieliniec 21. KĂłĹ&#x201A;ko Rolnicze Borzykowo 22. Krzysztof MikoĹ&#x201A;ajczak FHU Krzywa GĂłra 23. Kwiaciarnia Baccara KoĹ&#x201A;aczkowo 24. LGD Z Nami Warto KoĹ&#x201A;aczkowo 25. Lucyna Jarema Borzykowo 26. Maciej ZiĂłĹ&#x201A;kowski WszembĂłrz 27. MaĹ&#x201A;gorzata i Wojciech Majchrzakowie Bieganowo 28. Marek KaĹşmierski ZPH Borzykowo

POĹ OĹťNICTWO I GINEKOLOGIA spec. W. Kwiatkowski

SKOTNIKI 31, 62-320 MIĹ OSĹ AW tel./fax 61 438-28-31 kom. 695-716-913 www.grzegorczyk-prim.pl

PRZYDOMOWE CIEKĂ&#x201C;W OCZYSZCZALNIE Ĺ&#x161;CIEKĂ&#x201C;W

29. Meble Podlewscy Borzykowo 30. MichaĹ&#x201A; MichaĹ&#x201A;owski â&#x20AC;&#x201C; KoĹ&#x201A;aczkowo 31. NAOMI Magdalena Ludwiczak KoĹ&#x201A;aczkowo 32. PaweĹ&#x201A; Duszka Grabowo KrĂłlewskie 33. Powiatowy Bank SpĂłĹ&#x201A;dzielczy o. KoĹ&#x201A;aczkowo 34. PPHU Anja-Raja RadosĹ&#x201A;aw Janasik MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw 35. PPUH Wioleta i Tomasz Pietryga Borzykowo 36. RafaĹ&#x201A; Wysakowski BudziĹ&#x201A;owo 37. Rolnicza SpĂłĹ&#x201A;dzielnia UsĹ&#x201A;ugowo Handlowa KoĹ&#x201A;aczkowo 38. Salon Fryzjerski Weronika Szewczak KoĹ&#x201A;aczkowo 39. SpĂłĹ&#x201A;ka SzymaĹ&#x201E;scy s. c. Pyzdry 40. Teresa i Stefan Waszakowie KoĹ&#x201A;aczkowo 41. Typograf WrzeĹ&#x203A;nia 42. Wulkanizacja Piotr Waszak Borzykowo 43. ZakĹ&#x201A;ad Leczniczy dla ZwierzÄ&#x2026;t Borzykowo 44. ZakĹ&#x201A;ad Malarsko-Budowlany Budowictwo Zabytkowe i WspĂłĹ&#x201A;czesne PaweĹ&#x201A; MikoĹ&#x201A;ajczak KoĹ&#x201A;aczkowo 45. Zbigniew i Jerzy Mazurkiewicz Gorazdowo 46. Zbigniew Kaniewski PPHU Znicz-Pol WszembĂłrz Panu Eugeniuszowi PlewiĹ&#x201E;skiemu za konferansjerkÄ&#x2122;

Lek-249b

lek med. Adam Fundowicz â&#x20AC;&#x201C; radiolog, internista

Zielarnia â&#x20AC;&#x17E;NA ZDROWIEâ&#x20AC;?

GRZEGORCZYK PRIM

=@ ,' ! =A ) <=>?>=QX[\]+^]_)99^

WrzeĹ&#x201C;nia, Batorego 4a

Andrzej GoliwÄ&#x2026;s

szkolenia uzupeĹ&#x201A;niajÄ&#x2026;ce

86Ă 8*,:<&,Ä&#x201E;*,(072:$52:<0

lek. dent. Marcin Cebularz pn./wt./pt. 1000-1400#!=,,00-1400 tel. 698 673 118

Gabinet Lekarski

NAUKA JAZDY kat. A i B

GiÄ&#x2122;cie blach na wymiar

lek. dent. Anita Orchowska-Cebularz od pn. do pt. 1700-2000 tel. 696 779 712

Lek-304

t1$7t0$:/, t$:/,5:5"/

OSK

tel. 61 4363-533

MoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; rejestracji telefonicznej

Prywatny Gabinet Urologiczny

.<@X

tel. 61 436 02 80

Oferujemy: r bezpatne przeglÄ&#x2026;dy i porady r bezbolesne leczenie zachowawcze w miĹ&#x201A;ej atmosferze r stomatologia estetyczna r wybielanie zÄ&#x2122;bĂłw w 30 min. r uzupeĹ&#x201A;nienia protetyczne (korony porcelanowe, mosty, protezy) r chirurgia

Gabinet czynny od poniedziaĹ&#x201A;ku do piÄ&#x2026;tku w godz. 9.00-17.00

   

SKLEP - ul. Malborska 15, WrzeĹ&#x203A;nia

Bd-280b

# $%&  '( ) %% * + ,$ )%(%& -  #. /, 0 ( 

Rol-196

ZAPRASZAMY!!!

RYNNY

   !""

GABINET STOMATOLOGICZNY, ul. HARCERSKA 10 Lek. stom. Ewa Thomas- Zaremba

 J + %+  E;$EY$,E;; $  + * + +$ ? . na +$  ;E !. @DD M>^MK & $

' 7  E@ 0

 )  96;@9<E0<;!9;<0EY<;Y

GABINET STOMATOLOGICZNY lek. dent. Irena PanieĹ&#x201E;ska-Tupaj chirurg stomatolog tel. 601-696-800

przyjmuje pn.-pt. (z wyjÄ&#x2026;tkiem Ĺ&#x203A;rody) 16.30-22.00

i prywatnie

lek. dent. Nina Tupaj-Grzelak tel. 792-944-752 przyjmuje pn. 9.00-15.00, sob. 11.00-17.00 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Prusa 5, tel. 61-4377-987

NOWOĹ&#x161;Ä&#x2020;

Innowacyjna metoda odzyskania zdrowia â&#x20AC;&#x17E;8 minutâ&#x20AC;? Aparatura â&#x20AC;&#x17E;UNITTRONâ&#x20AC;? - najwyĹźsza jakoĹ&#x203A;Ä&#x2021; i skutecznoĹ&#x203A;Ä&#x2021; dziaĹ&#x201A;ania w profilaktyce, terapii i rehabilitacji. Skutecznie walczy z: bĂłlem, lÄ&#x2122;kami, depresjÄ&#x2026;, migrenÄ&#x2026;. WSPIERA LECZENIE... jaskry, zaÄ&#x2021;my, SM, alergii, osteoporozy, moczenia nocnego, schorzeĹ&#x201E; stawĂłw, bĂłlĂłw krÄ&#x2122;gosĹ&#x201A;upa, neurologiczne i kardiologiczne itp.

SEANS 20 zĹ&#x201A; Centrum Zdrowia i SiĹ&#x201A; Witalnych GraĹźyna Felicka, 62-310 Pyzdry, ul. Rynek 5 tel. 504 746 239 www.systemymedyczne.pl

Lek-243a

OFERUJE DUĹťY WYBĂ&#x201C;R t;#0Ç&#x2C6;"0;*.& +Ć&#x2013;$;.*&ĆŠ PENJBOZEXVJXJFMPS[Ç&#x2014;EPXF

14;&/*$" EVČ&#x2C6;ZXZCĂ&#x2DC;SPENJBOLSBKPXZDI J[BHSBOJD[OZDI

14;&/Ç&#x2C6;:50 EVČ&#x2C6;ZXZCĂ&#x2DC;SPENJBO

Ç&#x2C6;:50 QPQVMBDZKOF TZOUFUZD[OFJIZCSZEPXF

t/"4*0/"101-0/08&HPSD[ZDB GBDFMJB S[FQJLJJOOF t/"4*0/"53"8**$).*&4;"/,*

GALERIA ZDROWIA I URODY

Roz-999

Centrala Nasienna Ĺ&#x161;roda Wlkp. ul. Szarych SzeregĂłw 2 tel.: 61 285-59-30, 285-23-91 tel./fax: 61 285-59-81

www.wrzesnia.info.pl

Lek-300

26 sierpnia 2011

 !"

12


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

PAWEÂŁ KRUPKA

Waldemar KieÂłczewski

WRZEĹ&#x2019;NIA ul. LAZUROWA 2 tel. 61 436-35-66,

Sienkiewicza 12 WrzeĹ&#x201C;nia pt. 15.00-16.00

Os. LipĂłwka

pn, wt, czw, pt 15 â&#x20AC;&#x201C;19 00

NEUROLOGOPEDA

Gabinet Leczenia Nerwic

lek. stom. ogĂłlnej

00

Katarzyna JĂłzwiak Diagnoza i terapia: rafazji u osĂłb po udarach mĂłzgu rwad wymowy u dzieci ropóźnionego rozwoju mowy rzaburzeĹ&#x201E; mowy pochodzenia neurologicznego Umowa z NFZ -

tel. 606-936-149

GABINET LEKARSKI

Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne

Lek. Gerard WilczyĂąski

Specjalista otolaryngolog

HIPOKRATES

WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Ciszaka 26

ul. WaryĹ&#x201E;skiego 6c, WrzeĹ&#x203A;nia

Zabiegi w powiÄ&#x2122;kszeniu! PeĹ&#x201A;en zakres Ĺ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E; profilaktyka, wybielanie zÄ&#x2122;bĂłw stomatologia estetyczna chirurgia implantologia specjalistyczne leczenie kanaĹ&#x201A;owe pod mikroskopem protetyka schorzenia przyzÄ&#x2122;bia ortodoncja â&#x20AC;&#x201C; aparaty staĹ&#x201A;e wszystkie rodzaje RTG stomatologicznych â&#x20AC;&#x201C; bez skierowaĹ&#x201E;. Zaprasza od poniedziaĹ&#x201A;ku do piÄ&#x2026;tku 9.00-21.00 Rejestracja 61-436-72-48, 507-117-063 Lek-315

Lek-225e

DENTHAL Gabinet Stomatologiczny lek. dent. Halina Olejniczak-Wiszniewska

ul. SÄ&#x2026;dowa 6 wizyty prywatne

poniedzia]ek i czwartek 16.00 â&#x20AC;&#x201C; 17.00 rejestracja telefoniczna 61 436-51-64, 602-664-925

przyjmuje pn., wt., czw. 15.00-21.00, w soboty po uzgodnieniu

13

lek. dent. Piotr Wiszniewski przyjmuje w Ĺ&#x203A;rody 15.00-21.00 WrzeĹ&#x203A;nia, Plac Ĺ&#x161;w. StanisĹ&#x201A;awa 1 (wejĹ&#x203A;cie obok Veritasu w podwĂłrze)

Prywatny

Gabinet

Laryngologiczny Dr med. Ĺ ukasz Borucki

tel. 602-830-899 PeĹ&#x201A;en zakres usĹ&#x201A;ug: nowoczesne, precyzyjne leczenie kanaĹ&#x201A;owe przy uĹźyciu mikroskopu KAPS oraz wypeĹ&#x201A;nianie kanaĹ&#x201A;Ăłw metodÄ&#x2026; termicznÄ&#x2026;, leczenie dorosĹ&#x201A;ych i dzieci; protetyka: korony, mosty, protezy ruchome; piaskowanie zÄ&#x2122;bĂłw; leczenie chorĂłb przyzÄ&#x2122;bia; chirurgia, implanty, wĹ&#x201A;asne RTG cyfrowe www.denthal.pl

www.orl-centrum.pl

Tel. 61 437 05 87

n www.primadent.eu PORADNIE SPECJALISTYCZNE â&#x20AC;&#x201C; BEZPÂŁATNE Poradnia Poradnia Poradnia Poradnia Poradnia

zdrowia psychicznego neurologiczna laryngologiczna logopedyczna stomatologiczna

czynna czynna czynna czynna czynna

od od od od od

pon. pon. pon. pon. pon.

do do do do do

pt. pt. pt. pt. pt.

PORADNIE PRYWATNE sobota wtorek czwartek

10.00-12.00 16.00-19.00 9.00-11.00

â&#x20AC;&#x17E;digi LABâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; APARATY SÂŁUCHOWE, pon. 11.00-17.00, pt. 10.00-15.00

Specjalista ChorĂłb Oczu Klaudia StefaĹ&#x201E;ska-GĂłral WrzeĹ&#x203A;nia, ul. KiliĹ&#x201E;skiego 14 poniedziaĹ&#x201A;ek - Ĺ&#x203A;roda GABINET PRYWATNY - czwartek, piÄ&#x2026;tek Lek-235c

NFZ

Rejestracja 600-601-035 pon. 10.00-17.00, wt. 9.00-14.00 Ĺ&#x203A;r. 8.00-16.00

NZOZ

Dermatologiczna lek. med. A. Bednarek, Choroby tarczycy dr med. E. Schneider, Okulistyczna lek. med. H. Waliszewska,

OKULISTYKA

STOMATOLOGIA

Poradnia Stomatologii OgĂłlnej n Poradnia Ortodontyczna â&#x20AC;˘ Poradnia Paradontologiczna Leczenie zachowawcze, stomatologia estetyczna, Chirurgia Stomatologiczna: zabiegi w znieczuleniu miejscowym, Protetyka: - protezy zĂŞbowe caÂłkowite, natychmiastowe, protezy szkieletowe, - korony i mosty porcelanowe, protezy bezklamrowe, Ortodoncja: aparaty ortodontyczne ruchome i staÂłe, Rentgen zĂŞbĂłw

Rejestracja od poniedzia³ku do pištku w godz. 8.00-18.00

AL-FGPV

Gabinet stomatologiczny XO.RzFLHOQD :U]HzQLD

WHO 

GABINET CZYNNY CODZIENNIE  

  

 

  

 ! 

Lek-247b

tel. kom. 509 241 817

BEZPĹ ATNE BADANIA SĹ UCHU WrzeĹ&#x203A;nia, Med+Reh ul. SĹ&#x201A;owackiego 42

wtorek 13:00 - 17:00 Ĺ&#x203A;roda 9:00 - 13:00 piÄ&#x2026;tek 11:00 - 15:00 poniedziaĹ&#x201A;ek 14:00 - 18:00

$3$5$7<6Ă 8&+2:(

Lek-276a

WrzeĹ&#x203A;nia, SPECIMED

VM0QJFT[ZOt/08:"%3&4

Lek-312

GABINET STOMATOLOGICZNY

www.wrzesnia.info.pl

LARYNGOLOG lekarz specjalista

Danuta Kowalska WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Sšdowa 6 umowa z NFZ - tel. 61 436 78 32 w poniedziaÂłki i czwartki - 14:00-18:00 we wtorki, Ĺ&#x201C;rody i pištki - 8:00-12:00 GABINET PRYWATNY WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Dšbrowskiego 8/1 wtorek 18:00-19:00, pištek 16:00-17:00 rejestracja tel. 61 436 11 95 po 15:00

GABINET INTERNISTYCZNO-HOMEOPATYCZNY WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Paderewskiego 50a

Dr nauk medycznych DANUTA MIKOAJEWSKA Specjalista chorĂłb wewntrznych Specjalista medycyny rodzinnej Czynne pon. - czw. TYLKO PO REJESTRACJI TELEFONICZNEJ

tel.: 61 436 30 24

Lek-278

26 sierpnia 2011


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

26 sierpnia 2011

www.wrzesnia.info.pl

F. H. U. GROBLA Agri Karolina Czechowska Grobla 41 

 !" #!$ %&'( %()*!"+!!" tel. 607-199-710, fax 63 275-22-89 /: ;<):; = <> ?/ =&@D%;E & ?( >&'/(> <I@@@>JM&N< JM;> <

OGĹ OSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOĹ&#x161;CI

OGĹ OSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOĹ&#x161;Ä&#x2020;I

Komornik SÄ&#x2026;dowy przy SÄ&#x2026;dzie Rejonowym we WrzeĹ&#x203A;ni Barbara Onyszkiewicz (tel. 61-436-60-66) ogĹ&#x201A;asza, Ĺźe dnia 21.09.2011 r. o godz. 12.00 w budynku SÄ&#x2026;du Rejonowego we WrzeĹ&#x203A;ni majÄ&#x2026;cego siedzibÄ&#x2122; przy ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 10 w sali 14, odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; druga licytacja nieruchomoĹ&#x203A;ci gruntowej zabudowanej (budynek mieszkalny o pow. uĹźytkowej 123,50 m², budynek gospodarczy, garaĹź, hala produkcyjna, budynek kotĹ&#x201A;owni z zapleczem socjalnym, budynek magazynowy, wiata I, wiata II) i niezabudowanej, poĹ&#x201A;oĹźonej we wsi GierĹ&#x201A;atowo 10 gmina Nekla z dojazdem drogÄ&#x2026; o nawierzchni gruntowej utwardzonej do drogi krajowej nr 92, na dziaĹ&#x201A;ce oznaczonej w ewidencji gruntĂłw i budynkĂłw nr ewid. 175/3 o pow. 2,4537 ha, naleĹźÄ&#x2026;cej do: BH System Sp. z o.o. z siedzibÄ&#x2026; w Poznaniu, dla ktĂłrej SÄ&#x2026;d Rejonowy we WrzeĹ&#x203A;ni WydziaĹ&#x201A; KsiÄ&#x2026;g Wieczystych prowadzi ksiÄ&#x2122;gÄ&#x2122; wieczystÄ&#x2026; nr KW [PO1F/00001901/7]. Suma oszacowania wynosi 512 120,00 zĹ&#x201A;, zaĹ&#x203A; cena wywoĹ&#x201A;ania jest rĂłwna 2/3 sumy oszacowania i wynosi 341 413,33 zĹ&#x201A;. Licytant przystÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cy do przetargu zobowiÄ&#x2026;zany jest zĹ&#x201A;oĹźyÄ&#x2021; rÄ&#x2122;kojmiÄ&#x2122; w wysokoĹ&#x203A;ci 1/10 sumy oszacowania, tj. 51 215,00 zĹ&#x201A; w gotĂłwce. RÄ&#x2122;kojmiÄ&#x2122; moĹźna uiĹ&#x203A;ciÄ&#x2021; takĹźe na konto komornika: PKO BP SA OddziaĹ&#x201A; 1 w Kaliszu 77 1020 2212 0000 5102 0286 6887. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogÄ&#x2026; uczestniczyÄ&#x2021; osoby, ktĂłre mogÄ&#x2026; nabyÄ&#x2021; nieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; tylko za zezwoleniem organu paĹ&#x201E;stwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiĹ&#x201A;y oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Komornik SÄ&#x2026;dowy

Komornik SÄ&#x2026;dowy przy SÄ&#x2026;dzie Rejonowym we WrzeĹ&#x203A;ni Mariusz Celmer (tel. 61 437-49-30) ogĹ&#x201A;asza, Ĺźe: dnia 14.09.2011 r. o godz. 13.00 w budynku SÄ&#x2026;du Rejonowego we WrzeĹ&#x203A;ni majÄ&#x2026;cego siedzibÄ&#x2122; przy ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 10 w sali nr 14, odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; pierwsza licytacja nieruchomoĹ&#x203A;ci niewydzielonej

OGĹ OSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOĹ&#x161;Ä&#x2020;I

OGĹ OSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOĹ&#x161;Ä&#x2020;I

Komornik SÄ&#x2026;dowy przy SÄ&#x2026;dzie Rejonowym we WrzeĹ&#x203A;ni Mariusz Celmer (tel. 61 437-49-30) ogĹ&#x201A;asza, Ĺźe: dnia 14.09.2011 r. o godz. 13.30 w budynku SÄ&#x2026;du Rejonowego we WrzeĹ&#x203A;ni majÄ&#x2026;cego siedzibÄ&#x2122; przy ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 10 w sali nr 14, odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; pierwsza licytacja nieruchomoĹ&#x203A;ci niewydzielonej

Komornik SÄ&#x2026;dowy przy SÄ&#x2026;dzie Rejonowym we WrzeĹ&#x203A;ni Mariusz Celmer (tel. 61 437-49-30) ogĹ&#x201A;asza, Ĺźe: dnia 14.09.2011 r. o godz. 13.15 w budynku SÄ&#x2026;du Rejonowego we WrzeĹ&#x203A;ni majÄ&#x2026;cego siedzibÄ&#x2122; przy ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 10 w sali nr 14, odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; pierwsza licytacja nieruchomoĹ&#x203A;ci niewydzielonej

naleĹźÄ&#x2026;cej do: Tonsil SA, stanowiÄ&#x2026;cej: nieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; poĹ&#x201A;oĹźonÄ&#x2026; we WrzeĹ&#x203A;ni na dziaĹ&#x201A;ce nr 967 o pow. 255 m², zabudowana stacjÄ&#x2026; transformatorowÄ&#x2026; 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, DaszyĹ&#x201E;skiego 2 dla ktĂłrej WydziaĹ&#x201A; KsiÄ&#x2026;g Wieczystych SÄ&#x2026;du Rejonowego we WrzeĹ&#x203A;ni prowadzi ksiÄ&#x2122;gÄ&#x2122; wieczystÄ&#x2026; nr KW 5617.

+8572:1,$ 0$7(5,$ĂŁÂą: %8'2:/$1<&+ 6.ĂŁ$'23$ĂŁ8 MO+ I+D

)%

 +J (\)(+I)*% +(\% #"

t*G<C. +A)('=*SK+( =96UDB8 t> + <G@ )*( + * =.GI G.;.+ .;

naleĹźÄ&#x2026;cej do: Tonsil SA, stanowiÄ&#x2026;cej: lokal mieszkalny nr 2, w budynku nr 20a, wraz z pomieszczeniami przynaleĹźnymi i udziaĹ&#x201A;em, poĹ&#x201A;. we WrzeĹ&#x203A;ni przy ul. Jana PawĹ&#x201A;a II na dziaĹ&#x201A;ce nr 962/11, 962/51, pow. uĹźytkowa 37,00 m², piwnica 6,70 m² 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Jana PawĹ&#x201A;a II dla ktĂłrej WydziaĹ&#x201A; KsiÄ&#x2026;g Wieczystych SÄ&#x2026;du Rejonowego we WrzeĹ&#x203A;ni prowadzi ksiÄ&#x2122;gÄ&#x2122; wieczystÄ&#x2026; nr KW 29800. Suma oszacowania wynosi 81.370,00,00 zĹ&#x201A;, zaĹ&#x203A; cena wywoĹ&#x201A;ania jest rĂłwna 3/4 sumy oszacowania i wynosi 61.027,50 zĹ&#x201A;. Licytant przystÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cy do przetargu zobowiÄ&#x2026;zany jest zĹ&#x201A;oĹźyÄ&#x2021; rÄ&#x2122;kojmiÄ&#x2122; w wysokoĹ&#x203A;ci 1/10 sumy oszacowania, tj. 8.137,00 zĹ&#x201A; w gotĂłwce lub na konto Komornika PKO BP SA I O. Centrum w GnieĹşnie 23 1020 4115 0000 9602 0004 0204. Zgodnie z przepisem art. 976 par. 1 kpc w przetargu nie mogÄ&#x2026; uczestniczyÄ&#x2021; osoby, ktĂłre mogÄ&#x2026; nabyÄ&#x2021; nieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; tylko za zezwoleniem organu paĹ&#x201E;stwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiĹ&#x201A;y oraz inne osoby wymienione w tym artykule. NieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; moĹźna oglÄ&#x2026;daÄ&#x2021; w dniu 30.08.2011 r. od godz. 10.30 do godz.11.00. Komornik SÄ&#x2026;dowy

naleĹźÄ&#x2026;cej do: Tonsil SA, stanowiÄ&#x2026;cej: nieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; gruntowa poĹ&#x201A;. we WrzeĹ&#x203A;ni na dziaĹ&#x201A;ce nr 1268/2 o pow. 2227 m² 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, DaszyĹ&#x201E;skiego dla ktĂłrej WydziaĹ&#x201A; KsiÄ&#x2026;g Wieczystych SÄ&#x2026;du Rejonowego we WrzeĹ&#x203A;ni prowadzi ksiÄ&#x2122;gÄ&#x2122; wieczystÄ&#x2026; nr KW 5617.

Suma oszacowania wynosi 21.930,00 zĹ&#x201A;, zaĹ&#x203A; cena wywoĹ&#x201A;ania jest rĂłwna 3/4 sumy oszacowania i wynosi 16.447,50 zĹ&#x201A;.

Suma oszacowania wynosi 279.700,00 zĹ&#x201A;, zaĹ&#x203A; cena wywoĹ&#x201A;ania jest rĂłwna 3/4 sumy oszacowania i wynosi 209.775,00 zĹ&#x201A;.

Licytant przystÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cy do przetargu zobowiÄ&#x2026;zany jest zĹ&#x201A;oĹźyÄ&#x2021; rÄ&#x2122;kojmiÄ&#x2122; w wysokoĹ&#x203A;ci 1/10 sumy oszacowania, tj. 2.193,00 zĹ&#x201A; w gotĂłwce lub na konto Komornika PKO BP SA I O. Centrum w GnieĹşnie 23 1020 4115 0000 9602 0004 0204.

Licytant przystÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cy do przetargu zobowiÄ&#x2026;zany jest zĹ&#x201A;oĹźyÄ&#x2021; rÄ&#x2122;kojmiÄ&#x2122; w wysokoĹ&#x203A;ci 1/10 sumy oszacowania, tj. 27.970,00 zĹ&#x201A; w gotĂłwce lub na konto Komornika PKO BP SA I O. Centrum w GnieĹşnie 23 1020 4115 0000 9602 0004 0204.

Zgodnie z przepisem art. 976 par. 1 kpc w przetargu nie mogÄ&#x2026; uczestniczyÄ&#x2021; osoby, ktĂłre mogÄ&#x2026; nabyÄ&#x2021; nieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; tylko za zezwoleniem organu paĹ&#x201E;stwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiĹ&#x201A;y oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogÄ&#x2026; uczestniczyÄ&#x2021; osoby, ktĂłre mogÄ&#x2026; nabyÄ&#x2021; nieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; tylko za zezwoleniem organu paĹ&#x201E;stwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiĹ&#x201A;y oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

NieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; moĹźna oglÄ&#x2026;daÄ&#x2021; w dniu 30.08.2011 r. od godz. 11.30 do godz.12.00. Komornik SÄ&#x2026;dowy

NieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; moĹźna oglÄ&#x2026;daÄ&#x2021; w dniu 30.08.2011 r. od godz. 11.00 do godz.11.30. Komornik SÄ&#x2026;dowy

Rol-189

14


@@A

26 sierpnia 2011

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70:Ă&#x2C6;*,(/32/6.,

      

  

!" #

15

www.wrzesnia.info.pl

PR

$%&&'()*$%+( '/! :; <:=>; =;?

OGĹ OSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOĹ&#x161;Ä&#x2020;I Komornik SÄ&#x2026;dowy przy SÄ&#x2026;dzie Rejonowym we WrzeĹ&#x203A;ni Mariusz Celmer (tel. 61-4374-930) ogĹ&#x201A;asza, Ĺźe dnia 14.09.2011 r. o godz. 12.45 w budynku SÄ&#x2026;du Rejonowego we WrzeĹ&#x203A;ni majÄ&#x2026;cego siedzibÄ&#x2122; przy ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 10 w sali nr 14, odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; pierwsza licytacja nieruchomoĹ&#x203A;ci niewydzielonej

OMOCJABd-330

naleĹźÄ&#x2026;cej do: Tonsil S.A. stanowiÄ&#x2026;cej: lokal mieszkalny nr 2 wraz z pomieszczeniami przynaleĹźnymi i udziaĹ&#x201A;em, poĹ&#x201A;. we WrzeĹ&#x203A;ni przy ul. Szkolnej 34 na dziaĹ&#x201A;ce nr 962/3, pow. uĹźytkowa 28 m², piwnica 4,30 m² 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, Szkolna 34, dla ktĂłrej WydziaĹ&#x201A; KsiÄ&#x2026;g Wieczystych SÄ&#x2026;du Rejonowego we WrzeĹ&#x203A;ni prowadzi ksiÄ&#x2122;gÄ&#x2122; wieczystÄ&#x2026; nr KW 29800. Suma oszacowania wynosi 62 100,00 zĹ&#x201A;, zaĹ&#x203A; cena wywoĹ&#x201A;ania jest rĂłwna ž sumy oszacowania i wynosi 46 575,00 zĹ&#x201A;. Licytant przystÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cy do przetargu zobowiÄ&#x2026;zany jest zĹ&#x201A;oĹźyÄ&#x2021; rÄ&#x2122;kojmiÄ&#x2122; w wysokoĹ&#x203A;ci 1/10 sumy oszacowania, tj. 6 210,00 zĹ&#x201A; w gotĂłwce lub na konto komornika PKO BP SA I O. Centrum w GnieĹşnie 23 1020 4115 0000 9602 0004 0204. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogÄ&#x2026; uczestniczyÄ&#x2021; osoby, ktĂłre mogÄ&#x2026; nabyÄ&#x2021; nieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; tylko za zezwoleniem organu paĹ&#x201E;stwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiĹ&#x201A;y oraz inne osoby wymienione w tym artykule. NieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; moĹźna oglÄ&#x2026;daÄ&#x2021; w dniu 30.08.2011 r. od godz. 10.00 do godz. 10.30 Komornik SÄ&#x2026;dowy

OGĹ OSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOĹ&#x161;Ä&#x2020;I Komornik SÄ&#x2026;dowy przy SÄ&#x2026;dzie Rejonowym we WrzeĹ&#x203A;ni Mariusz Celmer (tel. 61-4374-930) ogĹ&#x201A;asza, Ĺźe dnia 14.09.2011 r. o godz. 12.30 w budynku SÄ&#x2026;du Rejonowego we WrzeĹ&#x203A;ni majÄ&#x2026;cego siedzibÄ&#x2122; przy Jana PawĹ&#x201A;a II 10 w sali nr 14, odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; pierwsza licytacja nieruchomoĹ&#x203A;ci niewydzielonej

Kre-243

naleĹźÄ&#x2026;cej do Tonsil S.A stanowiÄ&#x2026;cej: lokal mieszkalny nr 15 z pomieszczeniami przynaleĹźnymi wraz z udziaĹ&#x201A;em, poĹ&#x201A;oĹźony we WrzeĹ&#x203A;ni przy ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;skiej 33b na dziaĹ&#x201A;ce nr 445/3, o pow. uĹźytkowej lokalu 49,28 m², piwnica o pow. 8,32 m². 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;ska 33b dla ktĂłrej WydziaĹ&#x201A; KsiÄ&#x2026;g Wieczystych SÄ&#x2026;du Rejonowego we WrzeĹ&#x203A;ni prowadzi ksiÄ&#x2122;gÄ&#x2122; wieczystÄ&#x2026; nr KW 11602. Suma oszacowania wynosi 109 370,00 zĹ&#x201A;, zaĹ&#x203A; cena wywoĹ&#x201A;ania jest rĂłwna ž sumy oszacowania i wynosi 82 027,50 zĹ&#x201A;. Licytant przystÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cy do przetargu zobowiÄ&#x2026;zany jest zĹ&#x201A;oĹźyÄ&#x2021; rÄ&#x2122;kojmiÄ&#x2122; w wysokoĹ&#x203A;ci 1/10 sumy oszacowania, tj. 10 937,00 zĹ&#x201A; w gotĂłwce lub na konto komornika PKO BP SA I O. Centrum w GnieĹşnie 23 1020 4115 0000 9602 0004 0204. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogÄ&#x2026; uczestniczyÄ&#x2021; osoby, ktĂłre mogÄ&#x2026; nabyÄ&#x2021; nieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; tylko za zezwoleniem organu paĹ&#x201E;stwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiĹ&#x201A;y oraz inne osoby wymienione w tym artykule. NieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; moĹźna oglÄ&#x2026;daÄ&#x2021; w dniu 30.08.2011 r. od godz. 9.30 do godz. 10.00. Komornik SÄ&#x2026;dowy

ZAKĹ AD BETONIARSKI â&#x20AC;&#x17E;PIOTROWSCYâ&#x20AC;? Nekla, ul. Dworcowa 22 A, www.piotrowscy.pl tel. (0 61) 43 72 079, tel./fax (0 61) 43 86 313

BETON towarowy - pompa 24 metry STROPY Teriva - dowĂłz do 50 km GRATIS BLOCZKI betonowe M-5 i M-6

Redaguje zespĂłĹ&#x201A;: Waldemar Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;ski (redaktor naczelny), Maria KosiĹ&#x201E;ska (z-ca redaktora naczelnego). Biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;: Maria KosiĹ&#x201E;ska, Arleta Kretkowska, Artur Mokracki, Natalia Pacanowska, Marika Wojtela. 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14, tel. 61 436 52 70, fax 61 640 01 01, biuro@wrzesnia.info.pl, http://www.wrzesnia.info.pl SkĹ&#x201A;ad komputerowy (reklamy@wrzesnia.info.pl): Anna Jakubek. Projekt graficzny: Tomasz Wojciechowski. Wydawca: Wydawnictwo KROPKA Jolanta i Waldemar Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;scy, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, SzczeciĹ&#x201E;ska 5. Druk: Drukarnia AGORA SA, PiĹ&#x201A;a, ul. Krzywa 35. KolportaĹź: Mariusz Tomczak, tel. 603 118 930. Redakcja â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstĂłw oraz nadawania tytuĂłw listom. TekstĂłw i materiaĂłw niezamĂłwionych nie zwracamy. AnonimĂłw nie drukujemy. Redakcja â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? nie odpowiada za tre reklam i ogosze. Wzory reklam zastrzeone.

NADPROĹťA L-19 PUSTAKI Ĺ&#x161;CIENNE ALFA OGRODZENIE BETONOWE KERAMZYT IZOLACYJNY Bd-210b


16

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

26 sierpnia 2011

www.wrzesnia.info.pl

MARPOL PLUS         

3% "C"'$*3 V%$3!C+ "*&!C,+"+ ]I+J(I+' +J)')@CA)*GF+IB )= FG.

!"#"$%&% '()*)'"

]I+J(.;.+' )*I^'*)I+ >+IS )J. )= +J(^=+ += ('+K) )*)I *) )*+K) ]I+J(.;.+' )' )')*^'*)I+ >+IS )J.

)A) +@ '+I'+K) G = A .G

R =I '* + +(S06.  . )=)(.+@)'=A) .' * H)FG +=E> G.;) K) \%

 BC=: ?: :>>AD ?:::A=? : E 

Kre-186

+,- ,  ./ . 0 

]I+J(.;.+'A) ^'*)I+A + G'A)G.I+*) )*+

*S.+I O) >.I ' ) +D***\* )'+ .G.\A(

DG-OKNA

Bd-342

$ )I+= *'AL<O ')* G+J ) =L* )A+I'=+I* >.; )A+I'=+K) ' RA)<+. +K)

 %#

P =S K G +AL_ )`=>A O) >.GI  +. O) >( +K)=' <.+ ' *. +K)Q

8S[FÇ´OJB VM(FO4JLPSTLJFHPtUFMtXXXEJHPLOBQM PCPLTDISPOJTLBEMBQTĂ&#x2DC;X UFSFO16,

E % ,%  /#0F

"= ?:H@J1:<:LMF

Geneo to przeĹ&#x201A;omowe rozwiÄ&#x2026;zanie w dziedzinie techniki okiennej tUXPS[ZXPOBKOPXT[FKHFOFSBDKJ3"6'*130ÂĽoXÂ&#x2019;Ă&#x2DC;LOBT[LMBOFTQSBXE[POF XUFDIOPMPHJJMPUOJD[FKPSB['PSNVMF CF[X[NPDOJFÇŠTUBMPXZDI

tOBKXZČ&#x2C6;T[BLMBTBFGFLUZXOPÇ´DJDJFQMOFK tPLOBEMBEPNĂ&#x2DC;XFOFSHPPT[D[Ç&#x2014;EOZDI

Polecamy rĂłwnieĹź:

INWESTUJÄ&#x201E;C W GENEO JUĹť DZIĹ&#x161; SPEĹ NIASZ NORMY PRZYSZĹ OĹ&#x161;CI!

Zew-415

tPLOBJES[XJBMVNJOJPXF 10/;*0 )&30"-

t1$7 3&)"6 %&$&6/*/$,

tPHSPEZ[JNPXF tCSBNZHBSBČ&#x2C6;PXF tSPMFUZ[FXOÇ&#x2014;US[OF BMVNJOJPXF [Â&#x2019;N2OFUUP

Numer 1112  
Numer 1112  

Wiadomosci Wrzesinskie

Advertisement