Page 1

Aktualności, s. 7

Hindusi wmurowali kamień węgielny

13 maja 2011 NR 19 (1097/XXII) INDEKS 366773

ISSN 1234-1363

CENA A 2,90 zł (w tym 5% VAT)

Aktualności, s. 9

Piłka nożna, s. 24

Motocykliści trafili do szpitala – trochę na własne życzenie...

Na nic zdały się wojenne barwy piłkarzy Orlika

redakcja: 61 437 49 50, biuro ogłoszeń: 61 436 52 70

Weekendowy dyżur reporterów:

Dramat na dworcu Samobójstwo, czy nieszczęśliwy wypadek? Nie wiadomo dlaczego zginął 38-latek.

Reklama

CHCESZ ZGŁOSIĆ JAKIEŚ ZDARZENIE? DZWOŃ!

Co z tym wandalizmem – czy możemy coś zrobić? Temat tyg. s. 2, 11 Kobieta w obronie męża dźgnęła nożem syna! Zdarzenia, s. 4 Dwaj wrześnianie w gronie zatrzymanych kibiców po zadymie w Bydgoszczy Aktualności, s. 9

Tomasz Szternel

To byo soneczne wtorkowe przedpoudnie. Na dworcu PKP w Nekli ruch niewielki. Waciwie aden. Kilka minut po godz. 10.00 wszechobecn cisz zakóci nadjedajcy pocig – Intercity Chrobry, pospieszny ze Szczecina do Warszawy. Maszynista, zgodnie z przepisami, przed stacj da sygna dwikowy. Jeszcze wtedy nie wiedzia, co wydarzy si za chwil. A wydarzya si tragedia. Na peronie pod pdzc lokomotyw wpad mody mczyzna. Zestaw zoony z kilku wagonów, mimo gwatownego hamowania, zatrzyma si dopiero 200 metrów dalej. Ogldzin zmasakrowanych zwok dokona prokurator Ireneusz Idziaszek. Rozczonkowane zebrali do biaego worka pracownicy zakadu usug pogrzebowych PUK Wrzenia. Z kolei policjanci przesuchali wiadków tragedii. Z naszych usta-

501 677 731 lub 501 677 838

 Rozczłonkowane zwłoki zebrali do worka pracownicy zakładu usług pogrzebowych le wynika, e byo ich co najmniej dwóch – prócz maszynisty take kobieta z dzieckiem w wózku. Ten pierwszy zosta poddany badaniu na zawarto alkoholu w wydychanym powietrzu, które jednak nic nie wykazao. Z zezna, które zoy, wynika, e mczyzna móg chcie przej przez tory. Nie zdy... – Tu stra z kolei powinna chodzi i wypisywa mandaty. Jak przyjedaj dzieciaki ze szkoy to nikt nie

chodzi przepisowo. Wszyscy id gór – syszymy od rozemocjonowanej modej kobiety, któr przywioda na dworzec wie o wypadku. Miaa blisko, bo mieszka nieopodal. Zreszt gapiów byo wicej. – To rzuci si, czy przypadkowo? – dopytywa jeden drugiego. Pocig odjecha po ponad dwóch godzinach przymusowego postoju. Tym samym ruch na przejedzie kolejowym wróci do normalnoci. Po-

Fot. Tomasz Szternel

zostay tylko pytania, na które nikt nie zna odpowiedzi. – Wszelkie okolicznoci, które doprowadziy do tego zdarzenia, s przedmiotem prowadzonego postpowania – syszymy od rzecznika policji Krzysztofa Szczeniaka. Jak ustalilimy, 38-latek nie mia staego miejsca zameldowania. Sekcja zwok zostaa przeprowadzona nastpnego dnia. Da odpowied m.in. o stan trzewoci.

Wanda Chotomska, autorka „Jacka i Agatki” we wrzesińskiej bibliotece Kultura, s. 8 Alarm bombowy we wrzesińskim sądzie – saperzy nic nie znaleźli... Zdarzenia, s. 4

Jak Jan Drewniak pół roku po wyborach został radnym Aktualności, s. 6 Dlaczego sponsorują sport – czy to się opłaca? Gospodarka, s. 19 www.wrzesnia.info.pl


13 maja 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

2 Temat tygodnia Wandale w mieście

N

Henryka Jastrzębska, emerytka: – Rzadko spotykam się ze zjawiskiem wandalizmu. Szczerze mówiąc na naszym osiedlu więcej niszczą zwierzęta, np. bezpańskie koty, niş ludzie. Kilka razy zdarzyło mi się widzieć grupy agresywnych młodych ludzi, albo złamane drzewko. Wtedy chyba najlepiej zadzwonić na policję, bo czasem strach się odezwać. Karą za wandalizm powinno być naprawienie tego, co się zniszczyło: posadzenie drzewa, zrobienie ławki.

ie wiem co trzeba mie w gowie, eby czerpa przyjemno z niszczenia awki, ze zamania niedawno posadzonego drzewka, czy z pomalowania jakimi bohomazami wieo odnowionej elewacji. Komu taki idiota robi na zo ? Za jakie krzywdy si mci? Jak to moliwe, aby kto mia rado np z z urwania suchawki telefonicznej w publicznej budce. Opowiada mi kiedy Jarek Kukulski, e nawet na Bronksie, nikomu nie przyjdzie do gowy niszczenie budki telefonicznej, bo przecie (a by to jeszcze czas, kiedy nie byo komórek) z takiej publicznej rozmównicy mona wezwa pogotowie ratunkowe, policj, stra poarn, czy na przykad... zamówi narkotyki! Po co niszczy co, co dobrze suy wszystkim?! Do naszych kretynów jako to nie dociera. A co mnie to obchodzi – „oni� musz to naprawi ! Tylko – kim s ci „oni�? Kosmitami? Nie – „oni�, to „my�, czyli podatnicy, którzy te naprawy finansuj. Aha, jeszcze jedno – na awce siedzi si w ten sposób, e tyek powinien spoczywa na siedzeniu, a nie na oparciu, natomiast nogi z butami kadziemy na ziemi. Za trudne?

Waldemar Śliwczyński

Moim zdaniem

Marlena Goc, sprzedawca: – Wielokrotnie spotykałam się z wandalizmem i zawsze starałam się interweniować. Jednak w tej chwili jestem przeraşona skalą zjawiska. Chuligani są coraz młodsi, a im młodsi tym, bardziej agresywni. Nie naleşę do osób lękliwych, ale jak widzę czasem grupę młodzieşy, która coś niszczy, boję się odezwać. Wtedy najlepiej wezwać straş miejską. Myślę, şe karać naleşy rodziców, moşe wtedy zajmą się wychowaniem. Jerzy Monarcha, kontroler jakości: – Nie zauwaşyłem, şeby liczba wandali się zwiększała. Oczywiście, kilka razy pod blokiem widziałem połamane ławki. Myślę, şe przypadki niszczenia mienia publicznego naleşy zgłaszać do straşy miejskiej. Niestety, dzieci i młodzieş zachowują się teraz coraz gorzej i czasem strach zwrócić im uwagę. Myślę, şe przyczyną chuligaństwa wśród nieletnich jest brak opieki rodzicielskiej. Katarzyna Kluk, technik ekonomista: – Myślę, şe przypadki wandalizmu zdarzają się we Wrześni coraz rzadziej. Kiedy zauwaşymy, şe młoda osoba coś niszczy naleşy zwrócić uwagę, ale raczej spokojnie, bo młodzieş jest róşna i nigdy nie wiadomo jak zareaguje. Za wandalizm powinny być wysokie grzywny. Płaciliby rodzice, młodocianych chuliganów naleşy karać pracami społecznymi i wysyłać na terapię.

zdaniem uşytkowników www.wrzesnia.info.pl lulek: Powinno się wprowadzić jasne prawo, szcze-

gólnie odpowiedzialności rodziców za swoje niepełnoletnie dzieci. Powinno się zabierać koncesje właścicielom dyskotek, piwiarni, restauracji itp., jeşeli się stwierdzi, şe po godzinie 22 przebywają tam nieletni i karać ich bardzo drastycznie, szczególnie w przypadku sprzedaşy nieletnim alkoholu. Więcej patroli i kontroli przez policję i straş miejską w tych miejscach w piątki, soboty i niedziele. @stanley: A co robi policja i straş miejska? Proponuję zlikwidować straş miejską, bo jest mało widoczna na ulicach, zwłaszcza w parkach i podobnych miejscach. Przekazać etaty policji, niech będzie jedna jednostka odpowiedzialna za porządek w mieście. Esperal: Młodzieş zawsze była taka sama. Tylko şe kiedyś moşna było dostać ostro pałą po dupie tylko za sikanie w bramie. Dzisiaj nawet jak zdemolujesz pół miasta to jesteś bezkarny. Policja i straş miejska – pały w dłoń! I nie bać się tylko lać ile wlezie. To jest jedyny skuteczny sposób.

Co robić z chuliganami, którzy niszczą mienie publiczne? opinie internautów na www.wrzesnia.info.pl

SONDA

Coraz powszechniejsze stają się akty wandalizmu, których sprawcami są nieletni. Efekt to połamane ławki i drzewka. Jak reagujecie na młodocianych chuliganów? Co jest przyczyną ich zachowania? Jak powinno karać się wandali?

kierować na roboty publiczne karać ďŹ nansowo

22% 39%

22% 17%

niech zbierają psie kupy napiętnować publicznie

Satyryczny komentarz tygodnia: wandalizm jest stary jak świat...

jedno pytanie – jedna odpowiedź

Czy słowa to groch o ścianę? Šukasz Róşański: Problem wandalizmu, wagarów czy złego zachowania jest problemem w kaşdej szkole. Ich rozwiązywaniem zajmuje się pedagog szkolny. Jak rozmawia z uczniem, który „nabroi�? Czy taka rozmowa przynosi jakiś skutek? Małgorzata Wojciechowska, pedagog szkolny w Gimnazjum nr 1 we Wrześni: – Przede wszystkim uświadamiam mu, şe gimnazjum to jakiś niewielki, ale bardzo istotny, etap w jego şyciu. Moşe on zawaşyć na jego przyszłości. Do kaşdego ucznia trzeba podejść indywidualnie. Nie ma gotowej na to recepty. Dzieciaki są fajne i dobre. I to jest punkt wyjścia do kaşdej rozmowy. Czy rozmowy przynoszą efekt? Nie ma złotego środka, ale na pewno şadna rozmowa nie zaszkodzi. Trzeba poszukać przyczyny złego zachowania ucznia, a najczęściej tkwi ona w ich domu.

Reklama

Polskie Składy Budowlane GS „S.Ch.�

ZatrudniÄ™

Września, ul. Kolejowa 10 tel. 61/436 16 53 lub 663 990 475

Oferuje:

kierowcę CV proszę składać w sekretariacie

Doradztwo. DowĂłz towaru. Korzystne ceny.

tel. 61 4361 653

Roz-1314

GS „SCH� Września ul. Kolejowa 10 Reklama

uPRQWDÂ?VDPRFKRGRZ\FK LQVWDODFMLJD]RZ\FKKDNĂ‘Z uNOLPDW\]DFMH uZ\SRÄ”\F]DOQLDSU]\F]HS ODZHW

*$=)$67:U]HzQLD .RzFLXV]NL TARTAK NEKLA wykonuje wiby dachowe wg zamĂłwie. boazerie podbiciowe impregnacja cinieniowa drewno kominkowe

Tarcica obrzynana i nieobrzynana Deska tarasowa (dwustronnie ryflowana) Nekla ul. Dworcowa 33 Sa-412a

Roz-802

tDFNFOU XBQOP DFH’ŢtQÂ’ZUZHJQTPXPLBSUP OPXFJ04#tXFÂ’OBNJOFSBMOB TUZSPQJBO t[BQSBXZ LMFKF HJQTZ HÂ’BE[JF tUZOLJJGBSCZoXH[BNĂ˜XJFĹ´tQSPmMFEPQÂ’ZU SVSZJSZOOZQDWtBLDFTPSJBJOBS[ŢE[JB CVEPXMBOF

tel. 061 4386-046, fax 061 4386-076

0605-338-906, 0605-550-379

GAZ EKO-GAZ

061 436-46-84 0604-710-781 pn-sob 8.00-19.00 niedziela 9.00-13.00


3

Wiadomości Wrzesińskie Reklama

13 maja 2011

www.wrzesnia.info.pl www.wrzesnia.info.pl

JUŻ JUTRO WIELKI JARMARK ROZMAITOŚCI „Bogactwa ze strychu” 14.05.2011 (sobota) - plac obok Lidla, ul. Kościuszki

od 10.00 do 18.00

Przygotowaliśmy dla was: ponad 200 różnorodnych stoisk… 9haft, rzeźba, malarstwo, antyki, 9stare płyty winylowe i książki, rzeczy używane i nowe, kolekcjonerzy, militaria, 9ręcznie robiona biżuteria, stoiska z porcelaną, CB radio, AGD, rowery używane itp.

smaczne potrawy regionalne i nie tylko… 9gzik i pyry, oscypki z Zakopanego na grilu, 9podpłomyki wypiekane w piecu, morskie ryby wędzone i grillowane, 9domowe pierogi smażone na patelni, chleb ze smalcem, suszone owoce, 9przyprawy, kuchnia bałkańska, miody, chleb razowy na zakwasie, 9wyroby z mleka koziego, piwo niepasteryzowane (lokalne browary)

słodkości…

konkursy i zabawy dla dzieci przygotowane przez grupę animacyjną

9owoce zatapiane w fontannach z czekoladą i karmelem, 9pyszne ciasto drożdżowe, wyśmienite lody i gofry, 9wata, żelki, krówki, popcorn i pierniki…

9malowanie buziek, konkursy rysunkowe, sprawnościowe, 9warsztaty dla najmłodszych przygotowane przez specjalistów, 9zjeżdżalnie, trampolina, byk rodeo, ściana wspinaczkowa…

Atrakcja dnia – NAGRODA GŁÓWNA SKUTER i kilkaset nagród pocieszenia!!! Roz-952

.5<7$3à<:$/1,$

27:$57$ Zapraszamy

12:(*2'=,1<27:$5&,$

ww-192

do końca sierpnia dajemy

50% zniżki

na zamieszczenie ogłoszenia drobnego w „Wiadomościach Wrzesińskich”: tdla uczniów i studentów poszukujących pracy tdla pracodawców chcących zatrudnić uczniów lub studentów to sprzedaży podręczników

Biuro Ogłoszeń”WW” ul. Jana Pawła II 14, Września

plakatów A3 tel. 0-61 437 49 57

AUTORYZOWANY PUNKT SPRZEDAŻY

W 2 GODZINY* Usl-745

Video-Best Września, Legii Wrzesińskiej 17 tel. 61 436-51-98

Roz-956

pon.-pt. 800-2100 sob. i nd. 1200-2100

240 z

* z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT


13 maja 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

To był tylko głupi żart – Bomba! – to hasło sparaliżowało na dwie godziny nie tylko sąd, ale także centrum miasta.

Rywalizowali o miano najlepszego

 M. Koska na strzelnicy

Fot. arch.

Sier. sztab. Marcin Koska zaj drugie miejsce w eliminacjach midzypowiatowych konkursu na najlepszego policjanta ruchu drogowego. Zmagania odbyy si 5 maja w rodzie Wielkopolskiej. Prócz funkcjonariuszy miejscowej jednostki uczestniczyli w nich take wrzenianie i remianie. Najpierw rozwizywali pisemny test, a póniej rywalizowali na strzelnicy i kierowali ruchem przy wyczonej sygnalizacji wietlnej na skrzyowaniu. Najlepiej z tymi zadaniami poradzi sobie przedstawiciel gospodarzy. Tu za nim uplasowa si M. Koska, który wyprzedzi najlepszego sporód remian. Caa trójka bdzie reprezentowaa swoje powiaty na eliminacjach wojewódzkich. TOS

„ Po 50 zotych mandatu

otrzymali kierowcy trzech pojazdów, którzy 9 maja zaparkowali swoje auta na pasie zieleni przy ulicy Wojska Polskiego.

„ Rannego jelonka le-

cego w rowie przy drodze Osowo-Miosaw zauway przejedajcy kierowca. Powiadomi municypalnych, a ci pracownika schroniska. Zwierz zabrano do weterynarza.

„ Stranicy miejscy 30 kwietnia interweniowali na dworcu PKP w sprawie nietrzewego mczyzny, który uskara si na lew nog. Ból nogi by tak duy, i uniemoliwia mczynie poruszanie si. Funkcjonariusze przewieli go na izb przyj . „ Nie byli ju tak mili dla 30-letniego mieszkaca Poznania, który kierujc si z dworca PKP w stron miasta popija piwo. Otrzyma 100 z mandatu.

 Pracownicy sądu mieli niespodziewaną, dwugodzinną przerwę. Skryli się w cieniu po przeciwległej stronie drogi. W tym czasie ruch przy ul. Jana Pawła II i sąsiednich był wstrzymany. A wszystko przez jeden telefon

Najbardziej zdezorientowani byli jednak kierowcy i przypadkowi przechodnie. Nie wiedzieli dlaczego stróe prawa zablokowali ruch na przylegych ulicach. – Tdy si nie przejedzie. Prosz wycofa – syszeli tylko.

W kocu wybia godzina „X”. Wybuchu nie byo, w zwizku z czym czonkowie nieetatowej grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego przystpili do przeszukania pomieszcze. Nie znaleli nic, co przypominaoby adunek. Czynnoci zako-

Fot. Tomasz Szternel

Nożem w plecy syna Matka zadała synowi trzy ciosy kuchennym nożem. Przeżył, choć jeden z nich przebił mu płuco. Mroce krew w yach sceny rozegray si 5 maja okoo godz. 16.00 na Sawnie. Z naszych ustale wynika, e 32-latek, który mieszka wspólnie z rodzicami, wróci do domu z paczk w rkach. Otworzy j, a papier wyrzuci za piec. – Jak tak mona baagani – usysza natychmiast od matki. I jej, i jemu puciy nerwy. Doszo do ostrej wymiany zda. Zbyt ostrej... – Rzucaem wyzwiskami. Wyzwaem matk od najgorszej – przyznaje. Trzasn drzwiami i zamkn si w pokoju. Wczy telewizor. Nie wiedzia, e matka wzia komórk, wysza przed dom i zadzwonia po ma. Ten wróci z pracy wczeniej ni zwykle. Zasta syna w kuchni. Ani myla z nim rozmawia . Zacz go okada . Ot tak, po prostu. Syn nie pozosta duny doszo do regularnej wymiany ciosów. I pewnie by trwaa duej, gdyby 32-latek nie upad nagle na ziemi. Lea w kauy krwi. – Miaem taki poziom adrenaliny, e nawet nie poczuem bólu. Z lewej strony nie mogem nabra powietrza. Wiedziaem tylko, e co jest nie tak – opowiada nad wyraz spokojnie. Nie zauway matki, która w przypywie emocji chwycia za nó i dgna go nim trzy razy w plecy. Jeden z ciosów wbi si a 7 cm do rodka i przebi mu puco. Przez mg pamita, jak kaza jej dzwoni po pogotowie.

Nawet nie poczułem bólu. Z lewej strony nie mogłem nabrać powietrza – relacjonuje zdarzenie 32-latek

7

centymetrów w plecy wbi si nó po jednym z ciosów. To on przebi lewe puco

Trafi do szpitala, na oddzia intensywnej opieki medycznej. Na szczcie, jego yciu nic nie zagraao. Po trzech dniach zosta przeniesiony na oddzia chirurgiczny, a czwartego by ju w domu. Policja wykonaa rutynowe czynnoci – dokonaa szczegóowych ogldzin mieszkania, zabezpieczya nó i przesuchaa wszystkich uczestników zajcia. Badanie wykazao, e byli trzewi. Na dalszym etapie postpowania zeznania zoy te lekarz. Wstpnie wypowiedzia si na temat zdrowia poszkodowanego i charakteru doznanych obrae.

„ 28 kwietnia na dyur-

czyli o 13.30 i o tej te godzinie ycie w miecie powrócio do normalnoci. Funkcjonariusze policji próbuj namierzy artownisia. Nie chc mówi o wstpnych ustaleniach. Za wczenie. Tomasz Szternel

Prokuratura wszcza dochodzenie 6 maja. 62-letniej kobiecie postawia zarzut spowodowania obrae ciaa powyej siedmiu dni i naraenia na bezporednie niebezpieczestwo utraty ycia albo cikiego uszczerbku na zdrowiu. – Zoya wyjanienia. Przedstawia wszystkie okolicznoci tego zdarzenia. Potwierdzia, e to ona spowodowaa rany – przedstawia postaw oskaronej prokurator rejonowy Krzysztof Helik. Ko b i e t a z o s t a a z w o l n i o na do domu. Nie zdecydowano si stosowa wobec niej rodków zapobiegawczych. – Zachodzi prawdopodobiestwo, e dziaaa w kontratypie (okoliczno wyczajca karn bezprawno czynu – przyp. red.) obrony koniecznej, co bdzie weryfikowane – zastrzega K. Helik. 32-latek zapewnia, e w domu rzadko dochodzio do spi . A jeli ju, to midzy nim a matk. Ale przemoc fizyczna nigdy nie wystpia. Rodzina dosza do wniosku, e nie moe dalej razem mieszka . Albo inaczej – nie chce. Dlatego, gdy tylko poszkodowany dojdzie do siebie, wyprowadzi si. Jego mama i tata na czas rekonwalescencji znaleli inne lokum. Po krwawym zajciu tylko ona rozmawiaa z synem. Przysza do szpitala, przywioza rzeczy. Nie tumaczya si zbytnio ze swego postpowania. Utrzymywaa tylko, e stana w obronie ma. – Ja nie mam do niej alu. To dobra kobieta jest – podkrela. Ojca jeszcze nie widzia. Podejrzewa, e nie bdzie chcia z nim rozmawia . Tomasz Szternel

k przy ul. Ratuszowej wpyno zawiadomienie o atakujcym jamniku, który bezpasko biega w okolicach „Biedronki” (ul. Opieszyn).KUL/AHS

Kronika policyjna

11 maja mia by dla wrzesiskiego wymiaru sprawiedliwoci dniem, jakich wiele. Tymczasem by inny ni wszystkie. A to za spraw jednego telefonu. Okoo godz. 11.30 kierownik policji sdowej usysza w suchawce mski gos. – W budynku podoony jest adunek wybuchowy. Zostanie zdetonowany w samo poudnie – przekazuje tre krótkiej rozmowy rzecznik komendy powiatowej policji Krzysztof Szczeniak. Po chwili pod sd podjechay wóz straacki, pogotowie ratunkowe i kilka radiowozów, a w nich funkcjonariusze dochodzeniówki. Ci ostatni weszli do rodka i ewakuowali wszystkich pracowników oraz petentów. – Nie wiedzielimy, co si dzieje. Usyszelimy tylko, e czym prdzej mamy wyj na zewntrz – opowiada jedna z kobiet. Podobnie jak inni stana po przeciwlegej stronie ulicy. Przed promieniami sonecznymi skutecznie chroni ich cie padajcy z drzew.

Straż Miejska

4 Zdarzenia

„ Do kradziey trzech

skrzynek sucych do prowadzenia bada sejsmicznych i 200 m kabla doszo w nocy z 3 na 4 maja w Psarach Maych. Ich waciciel, Geofizyka Kraków, straci okoo 6 000 z.

„ Mody mczyzna pod-

bieg do 23-latka i uderzy go w plecy. Miao to miejsce 3 maja przy ul. Wrzosowej. Poszkodowany dozna urazu stawu barkowo-obojczykowego.

„ Tego samego dnia

dwóch zodziejaszków usiowao wymontowa katalizator z citroena berlingo zaparkowanego przy ul. Daszyskiego. Uciekli po tym, jak zostali sposzeni. Na miejscu pozostawili dwa lewarki i przyrzd do wycinania rur.

„ Trzy auta uczestniczy-

y w wypadku, do którego doszo 6 maja przy ul. Objazdowej. Prowadzcy volkswagena golfa nie zachowa naleytej ostronoci i najecha na ty forda fiesty. Z kolei ta przemiecia si i uderzya w mercedesa Klasy A. Pasaer fiesty z obraeniami ciaa trafi do szpitala. Wszyscy kierowcy byli trzewi.

„ A 1,77 mg/dm3 al-

koholu w wydychanym powietrzu mia pewien rowerzysta. Zosta zatrzymany 7 maja przy ul. Objazdowej. TOS


WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie Reklama

13 maja 2011

WrzesiĹ&#x201E;ska Grupa Inwestycyjna Plus

5

www.wrzesnia.info.pl www.wrzesnia.info.pl

DyĹźury PosĹ&#x201A;a na Sejm RP

A. Goclik, M. RozraĹźewski, SpĂłĹ&#x201A;ka Jawna

Tadeusza Tomaszewskiego

G

w powiecie wrzesiĹ&#x201E;skim

SOXV

16.05.2011 Skl-449

900-1000 â&#x20AC;&#x201C; UrzÄ&#x2026;d Gminy w Pyzdrach,

=Â?RWRPLÂ?DSDPLÂ&#x2022;WNDNRPXQLMQD

1030-1130 â&#x20AC;&#x201C; GOK KoĹ&#x201A;aczkowo, 1200-1300 â&#x20AC;&#x201C; UrzÄ&#x2026;d Gminy MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw 1330-1530 â&#x20AC;&#x201C; Filia Biura Poselskiego we WrzeĹ&#x203A;ni

SPRZEDAĹť NOWYCH MIESZKAĹ&#x192; ul. Kasztanowa 22, (61) 438-51-51 zapraszamy pn.-pt. 9.00-17.00 sb. 9.00-13.00

Zapraszamy do biura sprzedaĹźy: 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Szkolna 3 (Budynek PKO BP â&#x20AC;&#x201C; II piÄ&#x2122;tro) w godz. 9.00 â&#x20AC;&#x201C; 17.00 tel/fax 61 436 16 16, kom 601 160 285, 723 179 649

mieszkania@wgiplus.pl

oraz do biura przy ul. Gen. T. Kutrzeby 5K/13 tel. 061 437 61 65

www.wgiplus.pl

SĹ&#x201A;upca, ul. KoĹ&#x203A;ciuszki 13a Kleczew, ul. Okrzei 5tĹ&#x161;roda Wlkp., ul KiliĹ&#x201E;skiego 33

Biuro Poselskie w GnieĹşnie, ul. Chrobrego 40c czynne od poniedziaĹ&#x201A;ku do piÄ&#x2026;tku w godz. 9.00-16.00

Roz-955

KoĹ&#x201A;aczkowo,

Bd-324

zespĂłĹ&#x201A; dwĂłch budynkĂłw wielorodzinnych w kameralnej zabudowie atrakcyjna lokalizacja sÄ&#x2026;siedztwo terenĂłw zielonych pomoc w otrzymaniu kredytu

1600-1700 â&#x20AC;&#x201C; Nekielski OĹ&#x203A;rodek Kultury

GALERIA ZDROWIA I URODY Ĺ&#x2022;UCNQPHT[\LGTUMQMQUOGV[E\P[ Ĺ&#x2022;UKÄ&#x2018;QYPKCFNCRCÄ&#x201C; Ĺ&#x2022;TQNNGVKEĹ&#x2022;RNCVHQTOCYKDTCE[LPCĹ&#x2022;CGTQDKM 169#4%+'9ÄŚ41&Ăš/#,#

VGIQFPKCRQYE\GħPKGLU\GLTG\GTYCELKMQT\[UVCPKG\WT\ĂŚF\GÄ&#x201C;ITCVKU

9T\GħPKCWN-KNKÄ&#x201C;UMKGIQ PCRT\GEKYMQ91-W FQOCLC YYYFNC\FTQYKCKWTQF[PGVĹ&#x2022; 241/1%,#0#-#40'6;

Kos-036


13 maja 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

6 Aktualności

Rozdawanie stanowisk – To nie jest partyjny podział łupów! To raczej uznanie zasług moich i lewicy – twierdzi B. Dankowski

Pół roku po wyborach Jan Drewniak został radnym. To ju trzeci rajca, który pierwotnie nie zyska uznania w oczach wyborców, a zasiada w radzie. W drugim rzucie do rady weszli ju Janusz Czy i Waldemar Przysiuda. Pierwszy z nich zastpi wiceburmistrza Waldemara Grzekowiaka, który jeszcze przed grudniowym lubowaniem zrzek si mandatu. Przysiuda zosta radnym po tym, jak mandatu nie obj burmistrz Tomasz Kauny. Sytuacja Drewniaka, startujcego w wyborach z list rzdzcej miastem Unii Wrzenian, jest jeszcze dziwniejsza. Zastpi Ilon Gajd, która przez trzy miesice przychodzia do ratusza, zasiadaa przy stole z radnymi, gosowaa i pobieraa diet, cho z formalnego punktu widzenia nie bya radn. Przypomnijmy, e Gajda jest wicedyrektorem szkoy w Otocznej i zgodnie z ustaw o samorzdzie gminnym nie moga zo-

 Jan Drewniak podpisuje się na liście obecności radnych sta wybrana do rady miejskiej. Dla nowego radnego to jednak nie problem. Przyzna, e w nowej roli czuje si bardzo przyjemnie. – Po to startuje si w wyborach – powiedzia. – Startujc kady liczy,

e zostanie wybrany, ale jest to bardzo zudne. Co do mnie? Tak si stao, taka jest procedura i ordynacja wyborcza. Teraz bd si chcia speni , tym bardziej, e zrezygnowaem z funkcji sotysa Obaczkowa – wy-

Fot. Tomasz Małecki

jani dodajc, e w radzie skupi si na rozwizywaniu problemów wsi. Podczas poniedziakowej sesji Bronisaw Dankowski (SLD), zosta wybrany trzecim (!) wiceprzewodniczcym rady. Dlaczego? Bo jak

oznajmia przewodniczca rady Boena Nowacka, zezwala na to statut rady i ustawa o samorzdzie. Dankowskiego zaproponowa kolega partyjny Sylwester Jaoszyski: – Tej kandydatury nie trzeba uzasadnia . Kolega Bronek to stary i dowiadczony radny i jest osob znan, nie potrzeba nic wicej w tym temacie uzasadnia – uzna radny z Chwalibogowa. Krótkie uzasadnienie przekonao wszystkich radnych, którzy przyklepali wybór. Nowy wiceprzewodniczcy bdzie dostawa diet wysz o okoo 300 z od zwykego radnego. Do koca kadencji kwota ta wyniesie okoo 13 tys. z. Tomasz Maecki

Reklama

Czy TIR-y rozjadą nową krajówkę? Inspektorat Transportu Drogowego nie jest w stanie uchronić centrum miasta przed rozjechaniem przez TIR-y. Chodzi rzecz jasna o krajow drog nr 15, która niedawno zostaa wyremontowana przez Generaln Dyrekcj Dróg Krajowych i Autostrad. Z trasy korzysta ciki transport, czsto samochody s przeadowane. Jednoczenie na drogach nie wida funkcjonariuszy z Inspektoratu Transportu Drogowego. – Inspektorat nie jest w stanie by wszdzie. Mamy 38 inspektorów na cae województwo wielkopolskie.

Poowa z nich wykonuje czynnoci w firmach. Natomiast okoo 15 funkcjonariuszy przeprowadza kontrole na drogach, wic si rzeczy nie moemy by na wszystkich drogach – mówi Sawomir Nasta, naczelnik wydziau inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu. – Druga sprawa to infrastruktura. Na razie nie moemy korzysta na przykad z wagi ulokowanej pod wiaduktem autostradowym (Obaczkowo – przyp.red). Nie zostaa jeszcze oddana do uytku. To wasno generalnej dyrekcji – mówi rzecznik inspektoratu. Jak poinformowa nas Marek Suchecki z GDDKiA, waga ma by uruchomiona na pocztku czerwca.

– Jednak jak czsto waga bdzie wykorzystywana zaley od inspektorów z ITD – mówi kierownik. – Natenie ruchu na drodze nr 15 bdzie si zmniejsza . Budujemy przecie drog ekspresow S-5. Cay ruch od strony wiecka bdzie ju w okolicach Iwna kierowany na Gniezno. Kierowcy TIR-ów na pewno bd wybierali krótsz i szybsz tras, ni t przez Wrzeni – mówi Marek Bereewski, dyrektor ds. inwestycji w GDDKiA w Poznaniu. – Trwao remontu drogi nr 15 obliczamy na 10 lat. A wic przez ten okres powinna wytrzyma to natenie ruchu. Dodam jeszcze, e ostatni remont tej trasy by w 1979 r., czyli 32 lata temu – uzupenia. FIB

Uwaga kierowcy! Utrudnienia w ruchu na Legii Wrzesińskiej. Ruszają roboty budowlane! Od wtorku 17 maja na kierowców we Wrzeni czekaj kolejne utrudnienia. Zmieni si organizacja ruchu na ulicy Legii Wrzesiskiej. Wtedy bowiem rozpoczn si prace przy budowie kolektora burzowego. Utrudnienia potrwaj do koca sierpnia. – Wykonawca robót wczeniej oznaczy trasy objazdu znakami drogowymi. Bd one czciowo zakryte. Dziki temu kierowcy zostan w por poinformowani o objazdach – informuje Eugeniusz Staszak z wydziau inwestycyjnokomunalnego Urzdu Miasta i Gminy we Wrzeni.

mieszcze w nowobudownym szpitalu – zaznacza Staszak. Aby zminimalizowa utrudnienia w ruchu realizacja inwestycji prowadzona zostanie etapami Warto inwestycji zgodnie z umow wynosi 1,75 mln z. Wykonawc robót jest spóka HYDROLAND i HYDROINSTAL z Garbów koo Swarzdza. Utrudnienia na Legii Wrzesiskiej to kolejny, ale nie jedyny problem, jaki czeka kierowców w miecie. Jak podkrelaj urzdnicy budowa Jeszcze przez kilka tygodni potrwa ta pozwoli na popraw odwodnienia przebudowa ulicy Staszica oraz uliulic na terenie miasta. cy Szkolnej na odcinku midzy poli– W szczególnoci wyeliminuje cj a ogólniakiem. Pozostaje si tylTOM si zjawisko zalewania dolnych po- ko uzbroi w cierpliwo .

Eugeniusz Staszak: – Roboty bd prowadzone etapami tak, aby zmniejszy utrudnienia w ruchu


13 maja 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

7 Aktualności Półtoragodzinna modlitwa za Uflex Kamień węgielny pod budowę fabryki folii plastycznej wmurowany. Uroczysto odbya si w zeszy pitek po poudniu na terenach Specjalnej Strefy Ekonomicznej, tu za oczyszczalni cieków. Oprócz inwestora, wadz indyjskiej spóki Uflex, w imprezie uczestniczyli li, m.in.: burmistrz Wrzeni Tomasz Kauny, wicewojewoda wielkopolski Przemysaw Pacia oraz przedstawiciele Wabrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, której podlega wrzesiska podstrefa. Na pitek wysano zaproszenie do ministra gospodarki Waldemara Pawlaka. Ten jednak do Wrzeni nie przyjecha. Wizyta szwedzkiej pary królewskiej okazaa si waniejsza Reklama

ni kilkusetmilionowa inwestycja we Wrzeni. Tradycyjne wmurowanie kamienia znacznie rónio si od polskich zwyczajów. Uroczysto miaa religijny charakter. Przez prawie pótorej godziny hinduski kapan odprawia specjalne mody. – To bya tradycyjna modlitwa do naszych Bogów. Modlilimy si o wspomoenie naszej inwestycji, aby fabryka dobrze funkcjonowaa w przyszoci – powiedzia nam Pradeep Tyle, dyrektor ds. inwestycji Ufleksu. Hindusi wczeniej zobaczyli siedem innych dziaek. Ostatecznie wybór pad na Wrzeni. – To, co nas najbardziej przekonao, to wspópraca ze strony burmistrza oraz waszych ludzi – doda Tyle. Wedug inwestora atutem Wrzeni jest doskonae pooenie, w centrum Europy oraz blisko Niemiec.

Polska fabryka to pity zakad Ufleksu na wiecie. Oprócz zakadu w Indiach, Hindusi posiadaj fabryki folii do opakowa spoywczych w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Egipcie i Meksyku. We Wrzeni do koca roku powstan dwie z piciu planowanych hal. W listopadzie dotr pierwsze linie produkcyjne. Produkcja ruszy w kwietniu przyszego roku. Dla burmistrza Kaunego indyjska inwestycja oznacza przede wszystkim nowe miejsca pracy i szanse na przycignicie kolejnych inwestycji. Przypomnijmy, e przy kadej linii produkcyjnej prac znajdzie 125 osób. Docelowo ponad 600 pracowników. – Firma moga wybra inne kraje, a wybraa Polsk. A to, e trafili akurat do Wrzeni, to jest nasz sukces – podkreli Kauny. Przypomnijmy, e w zeszym

 Modły odprawiał hinduski kapłan (po prawej) roku w delegacji z premierem Donaldem Tuskiem do Indii uda si Marek Przyjemski, z referatu promocji wrzesiskiego ratusza. – Zostawiem

Fot. Tomasz Małecki

nasz ofert inwestycyjn w ambasadzie, a póniej wszystko toczyo si wasnym torem – komentuje skromnie Przyjemski. TOM


13 maja 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Mój kolega Bill Gates „Gringo” to tytuł książki globetrottera i biznesmena rodem z Jarocina. Autor wolaby nie ujawnia swojego nazwiska. Ale jego ksika jest pasjonujca. Po czci dlatego, e opisuje jego autentyczne przeycia, zwaszcza ekscytujc przygod w biznesie. – Do pisania namówili mnie znajomi, którzy postrzegaj moje losy jako histori, któr naley utrwali – mówi autor. W kocu lat 70. autor wyemigrowa z Polski, przez trzydzieci lat mieszka w kilkunastu krajach m.in.: Austrii, Kanadzie, USA, Hiszpanii, Tajwanie i pozna ich kultur i jzyki. Obecnie mieszka w Kolumbii. Pisarz mia moliwo poznania samego Billa Gatesa, zaoyciela szefa Microsoftu. Mia swój wkad w stworzeniu pierwszej na wiecie ergonomicznej myszki komputerowej. Jego firma bya odpowiedzialna za jej stwo-

rzenie, produkowaa to urzdzenie na Tajwanie na zlecenie Microsoftu. Tam w Waldorf Astoria poznaem osobicie Billa Gatesa (William Henry Gates III). Jego wizj, jak stwierdzi, by komputer w kadym domu i na kadym stanowisku pracy – czytamy w ksice. Relacje z Microsoftem s w ksice szczegóowo opisane. Autor ujawnia kulisy pracy wielkiej korporacji z wielk wiedz i znawstwem. – W 1987 r. zarobiem razem ze wspólnikiem 3 miliony dolarów na wspópracy z Microsoftem – mówi biznesmen-podrónik. Ciekawo ycia i wiata zaniosa autora ksiki do Hiszpanii. Dziewicioletni pobyt przyniós równie ciekawe zdarzenia i epizody. Jarocinianin by m.in.: tumaczem hiszpaskiej policji w relacjach z nielegalnymi imigrantami... sam te nim bdc. Tumaczy równie akty notarialne z hiszpaskiego na rosyjski. – Pisanie rozpoczem w 2008 r. z myl, e bdzie to poradnik. Ale póniej wydao mi si to anachroniczne. Przyjem zaoenie, e bdzie to niechronologiczny zbiór ciekawszych epizodów – mówi autor. Podrónik jest obecnie gociem Hotelu Boss w Miosawiu, a w Wydawnictwie Kropka przygotowywana jest jego ksika. FIB

„Złote pióra” przyznane. Wręczenie nagród już na początku czerwca podczas Kempingu z Literaturą Znani są laureaci konkursu literackiego „Złote pióro” organizowanego przez Klub Twórczości Różnej „Cóś innego”. Jury przyznało łącznie dziesięć nagród i wyróżnień w kategorii poezji i prozy. Grand prix zdobył Marcin Jurzysta z Torunia za komplet poezji. Zwycięzca jest polonistą, doktorantem UMK w Toruniu, swoje utwory publikował w czasopismach literackich, m.in. „Odrze”, „Akancie” i „Czasie Kultury”. Niestety wśród nagrodzonych nie ma osób z Wrześni. Blisko finałowej dziesiątki znalazł się wrześnianin – Michał Gajda. W tym roku prace oceniało profesjonalne jury pod przewodnictwem profesora Piotra Śliwińskiego, literaturoznawcy z UAM. Uroczyste wręczenie nagród już niebawem. – 10 czerwca w ramach Kempingu

z Literaturą laureaci będą uczestniczyć w warsztatach kreatywnego pisania. Pomogą im w tym aktorzy Dwóch Teatrów. Oczywiście to, na czym ta pomoc będzie polegała, pozostanie tajemnicą aż do ostatniej chwili – mówi Piotr Michalak, wiceprezes „Cóś innego”, juror konkursu. – 11 czerwca około godziny 16.00 rozpoczną się główne uroczystości. Najpierw zaprezentują się członkowie „Cóś innego”. Później planowany jest Wieczór z Literaturą, czyli wręczenie nagród w konkursie „Złote Pióro” oraz prezentacja pierwszego numeru pisma kulturalno-społecznego „Peryferie”. Będzie można porozmawiać z laureatami oraz usłyszeć nagrodzone utwory – informuje P. Michalak. JOG

Kolekcja Wrzesińska Andrzeja Jerzego Lecha

Kto nie ruszał się podczas pozowania, bez trudu odnajdzie się na fotografiach Andrzeja Jerzego Lecha, które stoją na wrzesińskim rynku od 6 maja. Kto nie mógł wytrzymać bez ruchu, został„duchem”, czyli zamazaną postacią. Na kilkudziesięciu zdjęciach, wykonanych w ramach Kolekcji Wrzesińskiej, znajduje się kilka tysięcy ludzi. (fot. R. Lipigórski) DAI

Co słychać

8 Kultura „ Tylu wrzenian na wer-

nisau fotograficznym w odzi jeszcze nigdy nie byo. Na sobotnim otwarciu retrospektywy Andrzeja Jerzego Lecha w ódzkiej Galerii FF dostrzeglimy Magdalen i Tomasza Kaunych, jak i przedstawicielki wydziau promocji starostwa powiatowego, Klubu Twórczoci Rónej „Có Innego” z Grak Augustin na czele, Kub Kozerskiego z Bulvaru24 oraz delegacj z Kropki. W

„ „Reanimacj” Danuty Mikoajewskiej czeka dodruk. Pierwsza cz nakadu rozesza si w par miesicy... W

 Autor książki podczas spaceru po Miłosławiu, gdzie obecnie mieszka

Fot. FIB

„ Na pocztku maja we Wrzesiskim Orodku Kultury miay odby si trzy wystpy – Kabaretu Paranienormalni (40 z), Europejskiej Orkiestry Cygaskiej (25 z) i Projektu Volodia (20 z), wykonujcego piosenki Wodzimierza Wysockiego. Wszystkie wystpy odwoano z powodu zbyt maej liczby sprzedanych biletów. Kabareciarzom nie wystarczyo stu chtnych, na orkiestr sprzedano dwa bilety, a na Volodi – adnego. DAI

Wanda Chotomska była gościem specjalnym VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek Przez dwa dni we Wrześni gościła Wanda Chotomska, autorka wierszy i opowiadań dla dzieci, twórczyni kultowej dobranocki „Jacek i Agatka”. Podczas czterech spotka z dzie mi, w rod i czwartek, czytaa swoje wiersze, piewaa, taczya, rozdawaa autografy i odpowiadaa na pytania dzieci. Modzi czytelnicy chcieli wiedzie , co inspiruje pisark, jakie jest jej hobby i kiedy napisaa pierwsz ksik. Wiersze Chotomskiej czyta ju czwarte pokolenie dzieci. Jest wspótwórc dziecicego teatru „ ejery”. Jako redaktor „ wiata Modych” wspópracowaa m.in. z Mironem Biaoszewskim i Henrykiem Chmielewskim (Papciem Chmielem). W rozmowie z „Wiadomociami Wrzesiskimi” opowiada o swoim dziecistwie i literaturze dla dzieci. – Pani Wando, jakim bya Pani dzieckiem? – Niektórzy mówi, e mieli trudne dziecistwo. Ja nie mog tak powiedzie , cho moje dziecinne lata przypady na czas wojny. Natomiast doroli mieli ze mn trudn doroso . Bardzo wany w moim dziecistwie by kontakt z ksikami. Czyta nauczyam si ju w wieku 4 lat. Zaczynaam od Tuwima, Makuszyskiego, nieco póniej by „Potop”, który przeczytaam gdy miaam 11 lat. Niestety, nie zawsze miaam dostp do ksiek w domu. Dwa razy moja rodzina przeya poar, podczas którego spony wszystkie ksiki, ale czytaam zawsze.

 Chotomska – wulkan pozytywnej energii – wstaje wcześnie i dużo pracuje – Czy dla dzieci pisze si trudniej ni dla dorosych? – Nie ma adnej rónicy. Poza tym nie pisz tylko dla dzieci. Moje utwory trafiaj te do dorosych. Czytamy zawsze przez okulary wasnych dowiadcze. Kiedy na moje spotkanie autorskie przyszed pewien wójt, który powiedzia, e wiersz „Dziura w mocie” czytany by podczas obrad rady miejskiej, jako satyra na urzdników, którzy nie potrafi rozwiza konkretnego problemu, tylko obraduj i powouj kolejne komisje. – Jak ocenia Pani wspóczesn literatur dla dzieci? – Staram si nie ocenia , bo nie znam modych pisarzy tworzcych dla dzieci. Jeeli jestemy ju przy temacie literatury dla dzieci, to mog zdradzi , e to ja namówiam Jo-

ann Papuzisk, by zacza pisa . Przez jaki czas pracowaymy razem w redakcji „ wiata Modych”. Co prawda ona wybraa póniej karier naukow, ale o pisarstwie nie zapomniaa. Ceni te ksiki Grzegorza Kasdepki. Nie lubi grafomanii, kiczu i infantylizmu. Razi mnie niedbao niektórych wydawnictw. W jednym z podrczników szkolnych napisano o mnie, e zmaram w 1971 roku. Potem na spotkaniu autorskim pewien chopiec dziwi si, e yj, bo przecie w ksice przeczyta, e umaram. – Jakie ksiki najbardziej Pani lubi? – Pamitniki i wspomnienia. Ostatnio przeczytaam wspania ksik Andrzeja Zolla, dotyczc historii jego rodziny. – Wspomniaa Pani o pracy w „ wiecie Modych”. Kogo z redakcji zapamitaa Pani najlepiej? – Zaprzyjaniam si wtedy z Mironem Biaoszewskim. Duo rozmawialimy, zawsze przy herbacie, bo Miron by mionikiem herbaty. Nawet pisalimy razem wiersze, piosenki. Pomaga mi, gdy wyrzucono mnie ze „ wiata Modych”. Potajemnie przywozi mi listy czytelników, na które odpowiadaam. – Jak wyglda Pani codzienno? – Bardzo rónie. Duo pracuj, ale staram si te znale czas dla rodziny. Ostatnio byam na wyjedzie, w którym uczestniczyy cztery pokolenia: ja, moja córka, wnuczka i prawnuczka. W mojej rodzinie kobiety s bardzo silne. Rodzina jest wana, ale jednak praca jest na pierwszym miejscu. Rozmawiaa Joanna Pawowska


13 maja 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

9

Jednoślady postrachem Motocykliści sprawcami i ofiarami kolizji drogowych. Do pierwszego zdarzenia doszo w niedziel na ulicy Gnienieskiej we Wrzeni. – Kierujcy motocyklem yamaha, jadc od ronda w kierunku Gniezna, nie dostosowa si do znaków drogowych i rozpocz wyprzedzanie peugeota 306, który w tym czasie skrca w lewo z ulicy Gnienieskiej w stron basenu – informuje starszy aspirant Krzysztof Szczeniak, rzecznik prasowy komendy powiatowej policji we Wrzeni. – Doszo do zderzenia pojazdów – dodaje. Wedug wiadków motocyklista wraz z maszyn przelecia przez samochód i caym impetem uderzy o asfalt. Dozna powanych obrae nogi, miednicy i gowy. Zosta przewieziony do wrzesiskiego szpitala Wedug ustale policji win za kolizj ponosi motocyklista. – Podj on nieprawidowo manewr wyprzedzania. Zosta ukarany mandatem karnym w wysokoci 500 z – wyjani Szczeniak. W tym samym dniu, kilka godzin póniej w Skotnikach doszo

„ W poprzednim wyda-

niu „WW” bdnie poinformowalimy, e wrzesiski salon fryzjerski dla dzieci Fryzjerek zakoczy dziaalno . W rzeczywistoci salon przeniós si z ul. Kaliskiej na ul. Chrobrego. Za pomyk przepraszamy. DAI

„ Na warzywniakach

pojawiy si truskawki. Co prawa hiszpaskie, ale zawsze. Za kilogram trzeba zapaci jedyne 17,5 z. Polskie te s, ale po 25 z. Ale nasze! TOS

„ Od 16 maja

do 3 czerwca wolontariusze PCK bd prowadzi kwest na ulicach miast i miejscowoci gminnych powiatu wrzesiskiego. Pienidze ze zbiórki zostan przeznaczone m.in. na rzecz dzieci z rodzin najuboszych. MAK

 Września, ul. Gnieźnieńska. Motocyklista z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. do kolejnego zdarzenia z motocyklist w roli gównej. – Na zakrcie na drodze krajowej nr 15 z drogi wypad motocykl marki kawasaki. Dziaania straaków z Wrzeni i Miosawia sprowadziy

si do zabezpieczenia miejsca zdarzenia, pomocy w przetransportowaniu motocyklisty do karetki oraz kierowania ruchem drogowym – informuje starszy kapitan Marek Mikoajczak, oficer prasowy Komendy

Fot. TOM

Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej. - Prawdopodobn przyczyn wypadku byo niezachowanie zasad bezpieczestwa przez kierujcego jednoladem - zauwaa straak. Tomasz Maecki

Majowy marsz z kijkami Września biegała po zdrowie i Stowarzyszenia Promyk i Marzenie wychodz z rekreacyjn propozycj dla mioników ruchu na wieym powietrzu. Marsz z kijkami (nordic walking) jest gwodziem programu majówki w Marzeninie. Impreza odbdzie si w sobot 21 maja, a jej pocztek wyznaczono na 17.00. Bdzie otwarta dla wszystkich chtnych. Silnym punktem marszu jest jego trasa, nazwana Marzenisk Len Ptl. Kady z uczestników ma moliwo wyboru jednego z dwóch wariantów ptli o rónej dugoci. Krótszy odcinek mona przej przez w 70, a duszy w 90 minut. Trasa zostanie specjalnie oznakowana, dostpne bd te mapki. Kierowa bdzie uczestników w najbardziej

Co słychać

Aktualności

atrakcyjne zaktki marzelewskiego lasu. Start i meta wyznaczone zostay przy wietlicy wiejskiej w Marzeninie. Kady z uczestników na mecie otrzyma ciep grochówk i wemie udzia w losowaniu nagród. Bdzie móg te potaczy na zabawie tanecznej. Organizatorki planuj take cz sportow. Odbd si turnieje w siatkówce plaowej dla mczyzn i kobiet oraz konkursy sprawnociowe dla dzieci. Spor atrakcj, szczególnie dla najmodszych, maj by przejadki bryczk. Dodatkowych informacji o imprezie mona zasign pod numerem telefonu 519 874 408. LEN

wycieczkę do stolicy Francji

 Bieg po zdrowie wystartował z basenu miejskiego

Peugeot zawalidroga, czyli parkowanie na 3 Maja Prawie tysiąc uczestników stanęło na starcie niedzielnego biegu zorganizowanego w ramach akcji „Polska biega”.

Tak zaparkowane auto 7 maja na ranem zauważył jeden z naszych Czytelników. Samochód stał na ul. 3 Maja. Jak widać „peugeocik” był na tyle oryginalnie zaparkowany, że całkowicie zablokował pas ruchu w kierunku ul. Warszawskiej. Gratulujemy i przypominamy, że za taki wybryk grozi mandat od 100 do 300 zł. FIB

Wrzenianie, i nie tylko, biegali po zdrowie: – Jest takie haso: uciekaj przed zawaem biegajc. Dla mnie bieganie to sposób na odstresowanie – zaznaczy Piotr Gruszczyski, senator, który na bieg przyjecha specjalnie z Gniezna. Rodzimy bieg by jednym z 441 zarejestrowanych w tegorocznej akcji, zainicjowanej kilka lat temu przez „Gazet Wyborcz”. Niespena czterokilometrowa trasa, która wioda ciekami parku im. Józefa Pisudskiego i zalewu Lipówka, przycigna tumy. Tumy, które chciay pobiega , ale te wygra dwuosobow wycieczk do Pary-

Fot. Jakub Goc

a. Eskapada do stolicy Francji bya gówn nagrod, wylosowan wród wszystkich uczestników biegu. Nad Sekwan pojedzie 16-letnia Pamela Lewandowska, uczennica gimnazjum nr 2 we Wrzeni. – Przyszam, eby pobiega i dobrze si bawi – powiedziaa tu po losowaniu. Zwycizc by kady kto pokona 3,8 km. Jednak na met pierwszy wbieg Baej Pawlak z Klubu Biegacza Kosynier Wrzenia: – Wygraem, tak wyszo. Ale chodzi o rekreacj. Biegam dla satysfakcji, po zdrowie i dla zabicia czasu. Przez trening dzie mam zorganizowany – powiedzia nam 31-letni mieszkaniec Chwalibogowa, który trenuje pi dni w tygodniu. Mirosaw Morawski, komendant stray miejskiej, inicjator biegu oraz komandor rajdu rowerowego zapowiedzia, e w przyszym roku zorganizuje imprez dla rolkarzy. TOM

„ Za wszystkie mie sowa, zoliwe komentarze yczenia sukcesu i konkurencji. Prezenty oraz obecno , a take nieobecno , na uroczystociach 20-lecia Wydawnictwa Kropka, dzikujemy. Po trzykro dzikujemy. Waciciele i pracownicy Kropki

Policyjna akcja przeciwko kibicom Lecha Mundurowi zatrzymali dwóch wrzesiskich kibiców Lecha Pozna, którzy uczestniczyli w zamieszkach po finale Pucharu Polski w Bydgoszczy. – Nie mam upowanienia, aby udziela szczegóowych informacji na temat zatrzyma kibiców. To zalecenie ledczych z Bydgoszczy. Prosz zrozumie , czynnoci cigle trwaj. Mog jedynie potwierdzi , e takowe zatrzymania miay miejsce równie we Wrzeni – mówi Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji. Jak udao nam si nieoficjalnie ustali funkcjonariusze zatrzymali we Wrzeni dwóch mczyzn. Trwaj poszukiwania trzeciego, który równie uczestniczy w zadymie w Bydgoszczy. Zatrzymani kibice zostali przesuchani. Przyznali si do winy i zostali zwolnieni do domów. Obaj chc skorzysta z tzw. trybu dobrowolnego poddania si karze. – Oczywicie nie popieramy takich zachowa, które miay miejsce na stadionie w Bydgoszczy. Byem na tym meczu, ale stadion opuciem zanim zacza si rozróba Potem obejrzaem to w internecie. I musz powiedzie , e cae zdarzenie ma znamiona prowokacji, jeli wemie si pod uwag np. kwestie bezpieczestwa. W gruncie rzeczy chodzio o to, aby skompromitowa dwie najbardziej aktywne spoecznie grupy kibicowskie w Polsce (Lech Pozna i Legia Warszawa – przyp.red) – mówi Jarosaw Czy, szef FC Wrzenia, oficjalnego funklubu Lecha Pozna. Filip Biernat


13 maja 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Taniej, lecz najdrożej Zmienia się wysokość opłat za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym. Pobieranie stałej kwoty okazało się niezgodne z przepisami.

Koszt 20-dniowego pobytu dziecka w przedszkolu Września

[zł] 180

Gniezno

[zł] 166

Środa

[zł]

180

180

152 138

W zwizku z tym, e wiele sdów uchylao uchway rad gmin dotyczce opat w przedszkolach publicznych stwierdzajc, e pobieranie tzw. opat staych jest nielegalne, gdy nie s one uzalenione od czasu przebywania dziecka w przedszkolu, wprowadzono zmiany w przepisach. Dostosowaa si do nich Rada Miejska we Wrzeni, która na ostatniej sesji podja now uchwa. Wynika z niej, e od 1 wrzenia przedszkola publiczne bd zapewniay bezpatne nauczanie, wychowanie i opiek w wymiarze 5 godzin dziennie, w czasie od godziny 7.30 do 12.30. Odpatne bd dopiero wiadczenia po tej godzinie. To oznacza, e wysoko odpat wnoszonych przez rodziców, w postaci tzw. stawki dziennej, bdzie uzaleniona od czasu przebywania dziecka w przedszkolu. - Dotychczas pobierana bya opata staa w wysokoci 170 z miesicznie. Nowa uchwaa przewiduje proporcjonalne zmniejszenie opaty

135

124

135

90

133

135

45

0

45

6

7 8 [liczba godzin]

9

miesicznej za czas nieobecnoci dziecka w przedszkolu - mówi naczelnik wydziau owiaty Jarosaw Malicki, dodajc e nowe stawki z ca pewnoci s korzystniejsze dla rodziców. Z naszych oblicze wynika, e niewiele si zmieni (przynajmniej na lepsze) w przypadku dzieci pozostawianych w przedszkolu na 9 godzin. Za 20 dni trzeba bdzie zapaci nieco ponad 166 z, jednak za 23 dni ju 191 z, czyli nawet wicej ni dotychczas. Z ca pewnoci par groszy

przyjmie jeszcze maksymalnie 10 dzieci z rocznika 2007. Na nielicznych z rocznika 2005 i 2004 czekaj ostatnie miejsca w Misiu Uszatku. Co ciekawe dyrektor Donata Hedrych rozwaa otwarcie filii przedszkola w biurowcu po PEC-u lub budynku po szkole mleczarskiej przy ul. Gnienieskiej. - To s jak na razie tylko plany. Zobaczymy jak to bdzie – zaznacza. Karty zgosze wszystkich roczników dzieci przyjmowane s natomiast do Wesoej Nutki. Przedszkole uruchomione zostanie we wrzeniu przy ul. Paderewskiego (za Polo Marketem) - Mamy ju trzy grupy. - mówi Magdalena Nowak, dyrektor przedszkola. - Nasza placówka w porównaniu do innych bdzie miaa duo zaj muzycznych i plastycznych. Wszystko w ramach czesnego. Wolnych miejsc nie ma ju w kaczanowskim przedszkolu Kubu. Pojedyncze s jeszcze w Maych Przyrodnikach oraz w przedszkolu Grzybek w Grzybowie. Rocznik dziecka nie ma znaczenia. KUL

jednak taka, że związkowcy nie chcą dopuścić (z uwagi na niż demograficzny) do zmniejszenie liczby oddziałów w szkołach. Skutkuje to bowiem redukcją etatów. Dodajmy, że średnio w jednej klasie uczy się 28 uczniów. Tymczasem koszt utworzenia tylko jednego oddziału to wydatek rzędu 120 tys. zł miesiecznie. KUL

0

45

30

6

7 8 [liczba godzin]

9

zaoszczdz rodzice, których dzieci bd przebyway w przedszkolu 6 lub 7 godzin chocia pierwsze patne godziny bd najmniej opacalne. - Rzeczywicie tak jest. Za 6-godzinny pobyt trzeba bdzie zapaci 6 z 24 gr, za 9-godzinny 8 z 32 gr, a za 10-godzinny 9 z. Takie stopniowanie cen ma zachci rodziców do duszego pozostawiania dzieci w przedszkolach - uzasadnia J. Malicki, dodajc, e ustalenie jednakowej stawki godzinowej, tak jak to zrobiy inne miasta, byoby mniej korzystnie.

0

44

6

7 8 [liczba godzin]

9

Sprawdzilimy i niekoniecznie musi tak by . W Gnienie za kad godzin rodzice zapac 1 z 52 gr, natomiast w rodzie Wielkopolskiej 2 z 22 gr. Jak wida na wykresach miesicznie daje to zdecydowanie mniejsz kwot ni w gminie Wrzenia. Dodajmy, e przedszkola bd musiay teraz prowadzi nie tylko listy obecnoci dzieci, ale take skrupulatnie zapisywa godzin o której dziecko przychodzi, i o której wychodzi. Dorota Tomaszewska

Emocje opadły Kilkudziesięciu rodziców obecnych szóstoklasistów wybrało dla swych dzieci gimnazjum, do którego mogą się dostać tylko nieliczni. Mowa o wrzesiskim gimnazjum nr 1, które od jakiego czasu cieszy si wród rodziców przyszych gimnazjalistów, jak i nich samych, wikszym zainteresowaniem ni druga równorzdna placówka. Zmniejszenie od nowego roku szkolnego iloci oddziaów w gimnazjum nr 1 oraz zastosowanie rejonizacji sprawio, e rodzice uczniów spoza obwodu zaczli protestowa . Wystosowali do ratusza petycj, w efekcie której doszo do spotkania z udziaem m.in. wiceburmistrza Waldemara Grzekowiaka. - Na spotkanie zaprosiem ponad 50 rodziców, przyszo okoo 30. To, e tak bardzo chcieli oni posa swoje dzieci do gimnazjum nr 1 wynikao z tego, e osoby te nie miay penej wiedzy o sytuacji w jednej i drugiej szkole - mówi W. Grzekowiak. - Przedstawiem im porównanie oficjalnych wyników nauczania obu gimnazjów od 2002 roku, z których jasno wynika, e adna z tych szkó nie przewysza drugiej. Obie s na tym samym, bardzo dobrym poziomie. Dostarczylimy tym rodzicom wiedz o obu szkoach i teraz mog podejmowa decyzj. Kilkoro nadal jest zdecydowanych kierowa swoje dzieci do gimnazjum nr 1. Obecnej sytuacji nie okrela bym ju mianem sporu. Moje zdanie jest takie, e trzeba z ludmi rozmawia bo oni maj

„ Wród niektórych

mieszkaców Chwalibogowa zrodzi si pomys utworzenia gimnazjum przy miejscowej szkole podstawowej. Jak wiadomo, od pomysu do realizacji droga daleka.

„ Stumetrowe bienie

lekkoatletyczne powstan przy Gimnazjum nr 2 we Wrzeni i Zespole Szkó w Nowym Folwarku. Pierwsza bdzie kosztowa 137 tys. z, druga 142 tys. z.

„ Trwaj przygotowania

88

90

60

Apel do władz samorządowych nie przyniesie żadnego efektu Związkowcy domagają się od władz ratusza zmniejszenia liczby uczniów w klasach. – Duże klasy zwiększają problemy wychowawcze. Utrzymanie dyscypliny na lekcji zmniejsza czas na pracę indywidualną z uczniem – napisała w liście do władz Jolanta Mielcarek, szefowa wrzesińskiej nauczycielskiej „Solidarności”. Prawda jest

121 91

90

Wolne miejsca są, ale tylko w niepublicznych Nie ma ju miejsc w przedszkolach publicznych. Wrcz przeciwnie jest w placówkach niepublicznych. Naley si jednak spieszy , bo i ta moliwo niedugo moe si skoczy . Wedug oficjalnych danych do przedszkolli publicznych nie dostao si 38 dzieci. W Soneczku - 18 a Pszczóce Mai - 20. Wszystkie chtne dzieci przyjto natomiast do Polnych Kwiatków w Gutowie Maym. Powstan tam trzy oddziay (jeden liczy 25 osób). Wicej chtnych nie byo. Dodajmy, e obecnie funkcjonuj tam 4 oddziay. Dyrektor Barbara Jankiewicz zapowiadaa, e zwolnie adnych nie bdzie. Jeden pracowonik idzie bowiem na urlop wychowawczy, drugi skorzysta z urlopu na podreperowanie zdrowia. W sumie w placówkach publicznych zostanie utworzonych 15 oddziaów. Uczszcza do nich bdzie 350 maluchów. W placówkach niepublicznych na razie zapisanych jest 812. Najwicej bo a 260 do Tczowej Chatki. Filia tej placówki, przy ul. Szkolnej (dawna ochronka)

177

Co słychać

10 Oświata

do otwarcia lokalnych linii autobusowych w gminie. Co ciekawe bd nimi dowoone dzieci do szkó. Ratusz liczy, e dziki takiemu rozwizaniu uda si zaoszczdzi w budecie nawet 0,5 mln z. Szczegóy wkrótce.

„ A 49 uczniów z 11

szkó podstawowych na terenie powiatu przystpio 6 maja do pisania III Wrzesiskiego Maego Dyktanda. Dziecicym Mistrzem Ortografii zosta Kamil Wojciechowski ze szkoy w Lisewie. Popeni 10 bdów. Drugie miejsce przypado Aleksandrze Jasiskiej, trzecie Adriannie Kaczmarek (SSP nr 2 we Wrzeni).

„ W wakacje starostwo

ju po raz siódmy organizuje „Powiatow Akcje Letni” (wyjazdy nad morze). Wszystkie miejsca (wyjtkowo) rozeszy si jak wiee bueczki. Pozostaje lista rezerwowa. Z akcji skorzysta 600 osób.

„ Gmina zoya wnio-

sek do Ministerstwa Edukacji Narodowej o dofinansowanie remontu trzech szkó tj. wrzesiskich gimnazjów i „dwójki”. Wniosek opiewa na 226 tys. z.

„ II Mityng Lekkoatle-

 W. Grześkowiak rozwiązał problem prawo wiedzie , maj prawo oczekiwa informacji, maj prawo spotka si z burmistrzem, przekaza swoje obawy. Jak wida wystarczyo przedstawi im pewne informacje aby rozwia wiele wtpliwoci - podsumowuje wiceburmistrz Po tym spotkaniu kilkoro rodziców wycofao wnioski o przyjcie ich dziecka do gimnazjum nr 1. Rekrutacja nie jest jednak jeszcze zakoczona. - Obecnie podania mona skada do kadej szkoy. Dopiero w momencie kiedy otrzymamy komplet dokumentów czyli do wniosku doczone zostanie wiadectwo i wyniki egzaminów moemy mówi , e kto si oficjalnie zgosi. Wtedy te bdzie wiadomo czy szkoa bdzie moga przyj uczniów spoza swojego obwodu - wyjania dyrektor gimnazjum nr 1 Halina Kotyk. Dodajmy, e z iloci obecnie zoonych wniosków z obwodu wynika, e kilka wolnych miejsc bdzie. DOT

tyczny na stadionie tartanowym przy ul. Kaliskiej odbdzie si dopiero jesieni. Pierwotne plany organizacji imprezy 12 czerwca nie powiody si.

„ Prawdopodobnie 10

nauczycieli wrzesiskich szkó ponadgimnazjalnych straci ju wkrótce prac. Powód? Od miesica wrzenia nie mieliby kogo uczy .

„ Ponad 2 tys. z kosz-

towaa naprawa powoki poliuretanowej na placu zabaw przy dwójce. Koszty naprawy „dziea” wandali pokryje ubezpieczyciel. O sprawie pisalimy w ostatnim kwietniowym wydaniu „WW”.

„ TCL organizuje 31

maja pielgrzymk do Lichenia. Koszt 15 z. Zapisy we wtorki, czwartki i pitki (godz. 16.00-18.00) w siedzibie TCL-u. KUL


13 maja 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

11

Temat tygodnia

Ciepło sprzyja zbójom pod wpywem alkoholu. Nie jest prawd, e aktów wandalizmu dokonuj tylko i wycznie maolaty z „rodzin problemowych”. Municypialni odnotowuj przypadki, w których bior udzia modzie z tzw. dobrych domów. Czasami stray miejskiej udaje si zapa chuliga-

Wrzesiński chuligan ma 16-23 lat i działa najczęściej pod wpływem alkoholu.

Wykrywalność chuliganów i wandali w 2010 r.

60

96%

pobicia

40 20 0

 Strażnicy miejscy doglądają figurkę Dzieci Wrzesiński przy ul. Laskowskiego – Mamy doniesienia o dewastacji mienia publicznego, jak i prywatnego to jest przewracanie koszy i wrzucanie ich do rzeki i jeziora. Odnotowujemy zniszczenie awek w parku, elewacji budynków przez tzw. graffiti, ogrodzenia, sygnalizatorów wietlnych. Stranicy miejscy otrzymywali równie zgoszenia dotyczce modziey rzucajcej butel-

kami w nadjedajce samochody. Po weekendach w okolicach dyskotek zauwaamy równie poprzestawiane znaki drogowe na naszych ulicach – mówi straniczka. Charakterystka spoczena wandala-chuligana nie zaskakuje. Sprawcami jest najczciej modzie. Wiek 16-23 lat. Czynów zabronionych dokonuje najczciej

Big Brother czuwa nad uczniami Kamera uspokaja obuza. Przynajmniej tak twierdz dyrektorzy placówek owiatowych. Tam, gdzie zamontowano kamery, jest spokój. Wczeniejsze zniszczenia byy jednak ogromne. Na cianach pojawiay si grafficiarskie „tagi” i zwyke bazgroy. Najwiksze spustoszenia czynione byy jednak w azienkach. Niszczenie pisuarów, kranów czy pytek byo smutn norm. – Od chwili pojawienia si kamer problem dewastacji znikn jak rkom odj – cieszy si Stefan Tomczak, dyrektor Gimnazjum nr 2 we Wrzeni. – Prawie w ogóle nie zdarzaj si bójki – zauwaa. Co ciekawe zniszcze nie ma nawet w miejscach, gdzie nie siga „oko” kamery. Doskonaym przykadem s tego cho by azienki. – Zostay one wyremontowane i modzie szanuje wykonane prace. Moe wczeniej niszczyli je dlatego bo wyglday obskurnie? – zastanawia si S. Tomczak. Obecnie najwikszym spotykanym „artem” w szkoach jest zapychanie dziurek w zamkach do klas. Sporadycznie zdarza si równie, e kto – tak dla hecy – na szafce uczniowskiej namaluje np. penisa. Dyrekcja szkoy nigdy nie bagatelizuje adnych

rozboje

59%

80

95%

Wrzenia to miejsce najgciej zaludnione i zabudowane w powiecie. To niestety sprzyja wandalom, którzy paradoksalnie maj co niszczy . Ze statystyk stray miejskiej wynika, e najbardziej niszczone s obiekty uytecznoci publicznej. I od lat to te same miejsca. Przede wszysykim s to oba parki: Dzieci Wrzesiskich i Józefa Pisudskiego, zalew wrzesiski i promenada przy ul. Wrzosowej oraz...nowe place zabaw. Wandalizmowi i chuligastwu (oprócz geografii) sprzyjaj te inne okolicznoci. – Okres cieplejszych dni sprawia, e stranicy miejscy odnotowuj wicej zgosze dotyczcych dewastacji mienia, chuligaskich wybryków czy te spoywania alkoholu w miejscach publicznych – gównie na placach zabaw dla dzieci – przez dorastajc modzie – mówi Anna Hedrych-Stanisawska ze Stray Miejskiej we Wrzeni. W ostatnim póroczu municypialni mieli a 83 zgoszenia. Najczciej dotycz one niekulturalnego zachowania modziey w godzinach wieczornych m.in. zaczepiania przechodniów, uywania sów wulgarnych, palenia papierosów przez osoby nieletnie czy te odtwarzania gonej muzyki.

100%

100

 Zniszczony plac zabaw przy SSP 2 – ostatnie dzieło wandali form „aktów wandalizmu”. „Wykrywalno ” mamy niemal stu procentow (dziki kamerom – przyp. red.) – mówi Magorzata Wojciechowska, pedagog szkolny w Gimnazjum nr 1 we Wrzeni. – Dewastacje to u nas rzadko . Problemem s jednak wagary. W miar spokojnie jest równie w szkoach podstawowych. Najczstsze wybryki uczniów to malowanie elewacji i cian. Zmartwie-

uszk. rzeczy uszczerbek na zdrowiu

nów. Namierzono mczyzn, który zniszczy figurk przedstawiajc Dzieci Wrzesiskie. Z pomoc monitoringu ustalono dwóch sprawców uszkodzenia Infokiosku na rynku. Stranicy ledz równie YouTube’a, bo tutaj czasem wandale chwal si swoimi dokonaniami. Tak wpadli mczyni, którzy uszkodzili znak na ul. Kociuszki. Spore straty w wyniku dziaania wandali ponosi równie Wrzesiska Spódzielnia Mieszkaniowa. – Trudno wskaza rejon gdzie dewastacji jest najwicej – mówi Wojciech Bogucki, kierownik dziau technicznego WSM. – Modzie zbiera si wieczorami i zatruwa wszystkim ycie. Bazgroy pojawiaj si nawet na klatkach schodowych. Wykrywalno wandali jest bardzo niska, pomimo e kady przypadek dewastacji zgaszamy policji – wyjania.

Duo spokojniej jest w innych gminach powiatu wrzesiskiego. Naterenach wiejskich problem ten prawie nie wystpuje. Wykrywalno tego typu przestpstw i wykrocze jest bardzo dua jest w gminie Miosaw. Niemal stuprocentowa. Najwikszym sukcesem w ostatnim czasie jest ustalenie sprawców zniszczenia placu zabaw w miosawskim parku. Wczeniej udao si równie dotrze do osoby, która ceg powybijaa szyby w biechowskiej wietlicy. O tamtejszej modziey dobrego zdania nie ma sotys Biechowa – Franciszek Bednarek. – Najbardziej aktywni s dzieciaki z podstawówki – stwierdza. – Po ostatnich artykuach w „WW” o ich wyczynach, jednak si uspokoili. Czyli jaki zoty rodek jest – mieje si. Gmina Koaczkowo nie ma problemu z chuliganami i wandalami – Czasami zdarzy si jakie pobicie na wiejskiej potacówce, ale naprawd nasza gmina jest bardzo spokojna – informuje Wojciech Majchrzak, wójt gminy Koaczkowa. Jedyny problem, który ostatnio si powtarza, to okradanie budynków popeegerowskich w Bieganowie. – Faktycznie to teren niezabezpieczony i kady robi to, co chce – mówi wójt. Z policyjnych statystyk wynika, e liczba przestpstw o charakterze chuligaskim nieco spada (porównanie roku 2009 i 2010). Szczególnie wida to w rozbojach, gdzie liczba ich spada z 34 do 8 i uszczerbku na zdrowiu z 52 do 27. Niestety rosn wskaniki bójek i pobi z 16 do 22 oraz uszkodzenia rzeczy z 53 do 57. FIB/KUL

Jak reagować, kiedy młodociani dają upust swoim emocjom poprzez niszczenie mienia publicznego (i nie tylko)?

N Fot. arch.

niem dyrektorów s jednak osoby, które wieczorami wchodz na tereny placówek owiatowych. – Sprztanie zbitych butelek, petów to norma – ubolewa Zbigniew Dzieryski, dyrektor „jedynki”. – Na szczcie tylko raz wandale dokonali zniszcze na boisku. Z podobnym problemami zmaga si równie dyrektor „dwójki” Mirosaw Bryk.

ukasz Róaski

ic nie dzieje się bez przyczyny. Akty wandalizmu dzieci czy młodzieży często bywają desperacką próbą zwrócenia uwagi na siebie osób starszych. Powodów złego zachowania może być jednak dużo więcej. Co zatem najczęściej kieruje młodymi osobami, które malują ściany, niszczą place zabaw czy kosze na śmieci? Maria Przetocka, psycholog z Poradni PedagogicznoPsychologicznej we Wrześni (na zdjęciu). – Powodów takich zachowań może być wiele. W każdym przypadku należałoby rozpatrzyć konkretną sytuację dziecka czy młodej osoby. Częsty powód to nuda, brak innych bodźców. Inne środowiska, w tym dorośli, tak naprawdę nie zapewniają odpowiedniej stymulacji dziecku. Poza tym może to być próba odreagowania złości. Większość dzieci nie jest uczona konstruktywnych sposobów radzenia sobie z emocjami. Ponadto może to być próba zwrócenia na siebie uwagi. Kiedy dziecko w domu kieruje na siebie uwagę rodziców. Tylko w sytuacji kiedy zachowuje się źle, może próbować przenosić to na inne sytuacje. Również takie, jak niszczenia mienia publicznego. – Jak powinniśmy reagować kiedy widzimy, np. na ulicy, że ktoś podpala kosz na śmieci czy niszczy stojącą ławkę na terenie parku? Wtrącać się czy nie?

– Zawsze warto reagować. Dobrze jest zapytać na przykład, co się dzieje, o co chodzi. Można również zapytać o nazwisko osoby, która zachowuje się źle, aby nie była ona anonimowa. Odwrócenie naszej uwagi nie jest rozwiązaniem. Jeśli wszyscy zamkniemy oczy, zaczniemy udawać, że nic nie widzimy, dla dzieci i młodzieży będzie to wyraźny sygnał, że takie rzeczy ujdą im na sucho i nie poniosą absolutnie żadnych konsekwencji. Dlatego nie pozostawajmy obojętni, reagujmy choćby dzwoniąc pod numery alarmowe odpowiednich służb mundurowych np. straży miejskiej. Łukasz Różański


13 maja 2011

rozrywka

UWAGA: Nagrody moĹźna odbieraÄ&#x2021; TYLKO w ciÄ&#x2026;gu 2 tygodni. Po tym okresie przepadajÄ&#x2026;.

12

019 (271)/2011 )/20 2011 20 0 1

01 (271)/2011 019 (2

Fot. Waldemar Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;ski

DziĹ&#x203A; drukujemy trzeci kupon z oznaczeniem â&#x20AC;&#x17E;68â&#x20AC;?.

JeĹ&#x203A;li chcesz wygraÄ&#x2021; sto zĹ&#x201A;otych, zbieraj fragmenty stĂłwki, a komplet naklej na kartkÄ&#x2122; i wyĹ&#x203A;lij do â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;?, podajÄ&#x2026;c swoje dane.

Wygraj stĂłwkÄ&#x2122; 68

PrawidĹ&#x201A;owÄ&#x2026; odpowiedziÄ&#x2026; na pytanie z zeszĹ&#x201A;ego tygodnia byĹ&#x201A;o: wjazd do parku paĹ&#x201A;acowego w Bieganowie, a nagrodÄ&#x2122; otrzymuje Pani Maria Adamczyk z Kaczanowa (zapraszamy do biura ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;). A gdzie jest ten koĹ&#x203A;ciĂłĹ&#x201A;ek?

Gdzie to jest?

PrzesĹ&#x201A;uchiwaĹ&#x201A; Damian Idzikowski

SÄ&#x2026; to dwie róşne osobowoĹ&#x203A;ci. Praca i wspĂłĹ&#x201A;praca z KrystynÄ&#x2026; PoĹ&#x203A;ledniÄ&#x2026; byĹ&#x201A;y dla mnie ciekawe i interesujÄ&#x2026;ce, bardzo dobrze to wspominam. Z Dionizym JaĹ&#x203A;niewiczem wspĂłĹ&#x201A;pracujÄ&#x2122; na trochÄ&#x2122; innych zasadach, ale to rĂłwnieĹź jest bardzo dobra wspĂłĹ&#x201A;praca.

Cieszy mnie, Ĺźe we WrzeĹ&#x203A;ni jest tylu ludzi z inicjatywÄ&#x2026; i zapaĹ&#x201A;em do rozwoju tego miasta

WkurzajÄ&#x2026; mnie bezmyĹ&#x203A;lni ludzie, ktĂłrzy niszczÄ&#x2026; pracÄ&#x2122; i zaangaĹźowanie innych.

UĹźywam â&#x20AC;&#x201C; szczegĂłlnie wino.

Na sĹ&#x201A;odko i na sĹ&#x201A;ono. OgĂłlnie lubiÄ&#x2122; kuchniÄ&#x2122; mojej Ĺźony, ktĂłra Ĺ&#x203A;wietnie gotuje.

DzieĹ&#x201E; zaczynam od budzenia moich synĂłw do szkoĹ&#x201A;y (nie jest to Ĺ&#x201A;atwe zadanie), a koĹ&#x201E;czÄ&#x2122;, goniÄ&#x2026;c ich do spania. OprĂłcz tego, rano â&#x20AC;&#x201C; kawa, wieczorem â&#x20AC;&#x201C; herbata.

Film

Godnie siÄ&#x2122; zestarzeÄ&#x2021; i doczekaÄ&#x2021; wnukĂłw

Ĺťe byĹ&#x201A;em niesprawiedliwy

Sukces â&#x20AC;&#x201C; dom, rodzina i miejsce w ktĂłrym siÄ&#x2122; znajdujÄ&#x2122; obecnie. PoraĹźka â&#x20AC;&#x201C; to, Ĺźe wciÄ&#x2026;Ĺź nie mam czasu na to, by porzÄ&#x2026;dnie nauczyÄ&#x2021; siÄ&#x2122; jÄ&#x2122;zyka angielskiego.

Tenis

Ĺťona Ewa, synowie Andrzej, Wojtek i MichaĹ&#x201A;

Starostwo Powiatowe we WrzeĹ&#x203A;ni; wicestarosta

Ekonomista, wyĹźsze

WrzeĹ&#x203A;nia

Waldemar Grzegorek

Za skĹ&#x201A;adanie faĹ&#x201A;szywych zeznaĹ&#x201E; nie grozi odpowiedzialnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; karna.

Kto jest lepszym szefem â&#x20AC;&#x201C; Dionizy JaĹ&#x203A;niewicz, czy Krystyna PoĹ&#x203A;lednia?

Co mnie cieszy we WrzeĹ&#x203A;ni?

Co mnie wkurza we WrzeĹ&#x203A;ni?

Alkohol w moim Ĺźyciu

Jedzenie â&#x20AC;&#x201C; wolÄ&#x2122; na sĹ&#x201A;odko czy na sĹ&#x201A;ono?

Jak zaczynam dzieĹ&#x201E;, jak koĹ&#x201E;czÄ&#x2122;?

Film czy ksiÄ&#x2026;Ĺźka?

NajwiÄ&#x2122;ksze marzenie

Czego nie chciaĹ&#x201A;bym przeczytaÄ&#x2021; w swojej biograďŹ i?

Co uznajÄ&#x2122; za swĂłj najwiÄ&#x2122;kszy sukces i poraĹźkÄ&#x2122;?

Hobby

Stan cywilny i rodzinny

Miejsce pracy

ZawĂłd, wyksztaĹ&#x201A;cenie

Miejsce urodzenia

ImiÄ&#x2122; i nazwisko

019 (271)/2011

19

%,8522*Ä&#x17E;26=(Ä

:U]HÄłQLDXO-DQD3DZÄ&#x;D,, WHOID[ UHNODP\#ZU]HVQLDLQIRSO

WW

- Sklep WielobranĹźowy (Pawilon) 8.00-15.30

rNekla ul. Chopina 43/4 - Sklep Goja rKoĹ&#x201A;aczkowo ul. WrzesiĹ&#x201E;ska 32

â&#x20AC;&#x201C; Ruch, tel. 698-105-343

rPyzdry ul. Szybska 12 - Kwiaciarnia

- â&#x20AC;&#x17E;Rolmarkâ&#x20AC;?, 8.00-16.00, tel. 61-4382-516

rMiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw ul. PoznaĹ&#x201E;ska 10

- Sklep SpoĹźywczo-PrzemysĹ&#x201A;owy os. Jana PawĹ&#x201A;a II

rCzerniejewo BogumiĹ&#x201A;a WoĹşniak

GR:LDGRPRÄłFL:U]HVLÄĄVNLFK

Terenowe punkty

SU]\MPRZDQLDRJÄ&#x;RV]HÄĄ

UĂ?ZQLHĹ&#x2018;RJÄ&#x;RV]HQLD do:

Przyjmujemy

Reklama

Aby wziÄ&#x2026;Ä&#x2021; udziaĹ&#x201A; w losowaniu nagrĂłd, naleĹźy na kartkÄ&#x2122; nakleiÄ&#x2021; kupon, ktĂłry upowaĹźnia do wziÄ&#x2122;cia udziaĹ&#x201A;u we wszystkich lub w dowolnie wybranym konkursie. Na odpowiedzi czekamy do Ĺ&#x203A;rody, do 12:00. Nagrody do odbioru w Biurze OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? przy ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14. Te, ktĂłre nie zostanÄ&#x2026; odebrane w ciÄ&#x2026;gu 2 tygodni, przepadajÄ&#x2026;.

KUPON

3. â&#x20AC;&#x201C; Czy byĹ&#x201A;em tutaj wczoraj i przepiĹ&#x201A;em sto tysiÄ&#x2122;cy? â&#x20AC;&#x201C; pyta goĹ&#x203A;Ä&#x2021; barmana. â&#x20AC;&#x201C; Owszem, tak byĹ&#x201A;o. â&#x20AC;&#x201C; Co za szczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;cie. JuĹź myĹ&#x203A;laĹ&#x201A;em, Ĺźe zgubiĹ&#x201A;em te pieniÄ&#x2026;dze. WACHU

2. Rozmawia dwĂłch komikĂłw: â&#x20AC;&#x201C; Podobno na wystÄ&#x2122;pie obrzucono ciÄ&#x2122; pomidorami? â&#x20AC;&#x201C; Niestety. â&#x20AC;&#x201C; Ale sĹ&#x201A;yszaĹ&#x201A;em, Ĺźe byĹ&#x201A;y rĂłwnieĹź oklaski. â&#x20AC;&#x201C; Tak, ale tylko przy celnych traďŹ eniach. MANGOS

1. Syn mĂłwi do ojca: â&#x20AC;&#x201C; Wiesz, tato, dziadek to miaĹ&#x201A; racjÄ&#x2122;, kiedy ostatnio mi mĂłwiĹ&#x201A;, Ĺźebym nie zaglÄ&#x2026;daĹ&#x201A; do nocnych lokali, bo mogÄ&#x2122; tam zobaczyÄ&#x2021; coĹ&#x203A; niewĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciwego... Ale ja go nie posĹ&#x201A;uchaĹ&#x201A;em i postanowiĹ&#x201A;em sprawdziÄ&#x2021;, co tam jest. â&#x20AC;&#x201C; No i co tam widziaĹ&#x201A;eĹ&#x203A;? Opowiadaj mi tu zaraz! â&#x20AC;&#x201C; Dziadka tam widziaĹ&#x201A;em, tato, dziadka... Myszka

chichy

tydzieĹ&#x201E; emisji - tylko 1 PLN + VAT

wystarczy jeden SMS

www.wrzesnia.info.pl/ogloszenia

edycja internetowa

OgĹ&#x201A;oszenia drobne

Plany repertuarowe: 20-26 maja â&#x20AC;&#x201C; NIEPOKONANI 20 maja - 2 czerwca â&#x20AC;&#x201C; RIO 27 maja - 2 czerwca â&#x20AC;&#x201C; JESTEM BOGIEM 3-9 czerwca â&#x20AC;&#x201C; SZYBCY I WĹ&#x161;CIEKLI 5

komedia/romans - USA - od lat 15

13-19 maja (od piÄ&#x2026;tku do czwartku)

19.00 - ĹťONA NA NIBY

Pani Danuta Michalak z WrzeĹ&#x203A;ni bezbĹ&#x201A;Ä&#x2122;dnie podaĹ&#x201A;a hasĹ&#x201A;o naszej ubiegĹ&#x201A;otygodniowej krzyşówki: â&#x20AC;&#x17E;Bogaty jest ten co nie ma nic do straceniaâ&#x20AC;?. W zwiÄ&#x2026;zku z prawidĹ&#x201A;owÄ&#x2026; odpowiedziÄ&#x2026; zapraszamy PaniÄ&#x2026; DanutÄ&#x2122; po odbiĂłr nagrody (ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14).

Rozrywka

ww-175

Fot. Jagoda Heller

Fot. Patryk Goclik

 PrzyleciaĹ&#x201A;y prosto z Egiptu...

Fot. Tobiasz Wawrzyniak

 Motylek...

 SiĹ&#x201A;a ĹźywioĹ&#x201A;u

Maj to chyba najpiÄ&#x2122;kniejszy miesiÄ&#x2026;c w roku, nie przypadkiem nazywany jest miesiÄ&#x2026;cem zakochanych. Jego urok bierze siÄ&#x2122; z obďŹ toĹ&#x203A;ci zapachĂłw, dĹ&#x201A;ugiego dnia, ciepĹ&#x201A;a, sĹ&#x201A;oĹ&#x201E;ca. CaĹ&#x201A;ym ciaĹ&#x201A;em odczuwamy wiosnÄ&#x2122;, mamy wiÄ&#x2122;cej energii do Ĺźycia, do przebywania na Ĺ&#x203A;wieĹźym powietrzu, do przejaĹźdĹźek rowerem, do spacerĂłw, a takĹźe do... fotografowania. ZachÄ&#x2122;cam PaĹ&#x201E;stwa do tej formy aktywnoĹ&#x203A;ci. Wszystkich autorĂłw publikowanych dzisiaj zdjÄ&#x2122;Ä&#x2021; zapraszam po odbiĂłr nagrĂłd â&#x20AC;&#x201C; 30 zĹ&#x201A; w gotĂłwce (do odbioru w biurze ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; przy ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14) lub fotoksiÄ&#x2026;Ĺźki w cenie 60 zĹ&#x201A; â&#x20AC;&#x201C; wĂłwczas zapraszamy do redakcji i drukarni przy ul. Fromborskiej 18. Dla fotograďŹ i nie ma zĹ&#x201A;ej pogody, â&#x20AC;&#x17E;zdejmowaÄ&#x2021;â&#x20AC;? rzeczywistoĹ&#x203A;Ä&#x2021; moĹźna i w sĹ&#x201A;oĹ&#x201E;cu i w cieniu, i w deszczu i w Ĺ&#x203A;niegu. Waldemar Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;ski

Fotograficzny miszmasz

www.wrzesnia.info.pl

13


13 maja 2011

Wiadomości Wrzesińskie

14 Miłosław

www.wrzes www.wrzesnia.info.pl sn stronę redaguje :

Łukasz Różański

Co słychać

tel. 530 425 105 l.rozanski@wrzesnia.info.pl

W iście żółwim tempie

„ W przydronym rowie (na drodze polnej pomidzy Skotnikami a Biechowem) rozkaday si dwa lisy. Co ciekawe miay poucinane uszy. Najprawdopodobniej zastrzeli je myliwy, a uszy poucina zwierztom dlatego, aby koo owieckie zwrócio mu pienidze za... wystrzelone naboje.

Kierowcy narzekają na liczne dziury w jezdni.

„ Organizatorzy tego-

rocznego wrczenia nagrody Kocielskich wstpnie zaplanowali wystp (8 padziernika) Stanisawa Soyki z kwintetem. W repertuarze bd teksty Agnieszki Osieckiej, Czesawa Miosza, Wisawy Szymborskiej oraz jego wasne kompozycje. Gaa wokalisty wyniesie troch ponad 20 tys. z.

 Póki co, na drogach gminnych jest sporo dziur, na które powinni uważać kierowcy. Wskazana jest jazda slalomem... wicz zapowiada wycignicie konsekwencji wobec pracownika, który zawini. O szczegóach nie chce mówi . – Moja cierpliwo w stosunku do tego pana (P. Zaworskiego – przyp. red.) zaczyna si koczy – przyznaje. – Jestem oburzony jego

Współpraca imponująca, ale tylko w jedną stronę

Już 20 lat trwa przyjaźń między Miłosławiem, a holenderskim miasteczkiem Bergen. Z tej okazji z czterodniową wizytą do „kraju tulipanów i wiatraków” pojechała trzydziestoosobowa delegacja z terenu naszej gminy (5-8 maja). W jej skład obok urzędników i radnych weszli także członkowie Komitetu ds. współpracy z gminą Bergen. Łączny koszt wyjazdu wyniósł przeszło 10 tys. zł. Połowę tej kwoty uczestnicy pokryli z własnej kieszeni (kwaterunek i koszty wyżywienia wzięli na siebie gospodarze). Poza spotkaniami związanymi z uroczystościami rocznicowymi wizyta miała także charakter roboczy. Przede wszystkim jednak dyskutowano i podsumowywano 20-letnią przyjaźń. A skorzystała na niej gmina Miłosław i jej mieszkańcy. Największym owocem tej współpracy jest powstanie gabinetu rehabilitacyjnego przy ul. Różowej. Mało kto wie, że jego wyposażenie zawdzięczamy niemal w 90 proc. holendrom. Z gabinetu i wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego tylko w 2010 r. skorzystało 1,5 tys. osób. Wykonano 40 tys. zabiegów na poszczególnych urządzeniach. W pamięci mieszkańców utkwiła zaś przywieziona w połowie lat 90. karetka pogotowia, której wyposażenie było nad wyraz bogate (władze gminy ofiarowały ją Wrześni). Holendrzy nieodpłatnie przekazali nam również trzy busy (dwa nadal są wykorzystywane), sprzęt ratownictwa drogowego itd. – Gdyby wszystko policzyć wyszłaby nam naprawdę spora kwota – mówi burmistrz Zbigniew Skikiewicz. Dodajmy, że na koniec wizyty miłosławscy samorządy otrzymali od naszych partnerów 4,5 tys. euro. Połowę tej kwoty ofiarowali na budowę placu zabaw w Miłosławiu. Druga (również zgodnie z ich wskazaniem) ma trafić do młodzieży lub osób starszych. Z dziennikarskiego obowiązku trzeba dodać, że ze współpracy partnerskiej naszych gmin tylko bierzemy, a w zamian nic nie dajemy. Nic więcej poza przyjaźnią, olbrzymią sympatią i starymi pompami czy hełmami strażackimi, które trafiły do muzealnych gablot. – Powinniśmy wrócić do wymiany młodzieży czy sportowców (zawieszono je na prośbę holendrów, którzy wolą realizację konkretnych projektów – przyp. red.) – mówi Jerzy Mazurkiewicz, który w 1991 r. parafował umowę o współpracy. – Nie spodziewałem się, że będziemy mieli z niej takie korzyści. Dysproporcje są jednak zbyt duże. Trzeba dać im również coś od siebie. Wzajemne wymiany byłyby dobrym rozwiązaniem. Podobnego zdania jest Z. Skikiewicz. – Musimy zastanowić się, w jaki sposób można im się odwdzięczyć za wszystkie rzeczy materialne, które otrzymaliśmy – kończy.

prac. Odpowiednie dyspozycje wydaem mu ju w marcu – nie ukrywa irytacji. Dodajmy, e po przegldzie dróg okazao si, e mamy do zaatania 1000 m2 dziur (w 2010 r. – 950 m2). Prace, które ju dawno

powinny si zakoczy , pochon 55 tys. z. – Moja firma moga przystpi do nich duo wczeniej, ale zlecenie otrzymaem dopiero w poniedziaek. Trudno mi powiedzie jak dugo potrwaj – koczy Waldemar Lewandowski, wykonawca.

„ W przyszym tygodniu w stolicy gminy przeprowadzona zostanie zbiórka pienidzy na rzecz pogorzelców z Miosawia i Czeszewa. Kwestowa bd miosawscy druhowie, dlatego apelujemy do wszystkich o hojno .

Wjazdy do poprawki Chcieli dobrze, a wyszo fatalnie. Na szczcie lenicy bij si w pier i zapowiadaj naprawienie bdu. Powodem zamieszania s cztery wjazdy do lasu na odcinku drogi Kozubiec-Orzechowo. Nadlenictwo Jarocin poszerzyo je, aby uatwi dostanie si do lasów ciarówek wywocych drewno. Problem w tym, e zrobiono to cakowicie po amatorsku. Zostay one po prostu zasypane gruzem. Niestety pod przejazdy nie woono rur umoliwiajcych przepyw nadmiaru wody. Na mieszkaców Czeszewa pad blady strach. Zasza obawa – i suszna – e nadmiar wody zamiast popyn rowem w kierunku Warty, zacznie zalewa gospodarstwa.

„ Z kolei 22 maja o godz. 19.00 w miosawskim kocióku poewangelickim odbdzie si koncert powicony Janowi Pawowi II. Koncertowi towarzyszy bdzie akcja charytatywna, na której zbierane bd zabawki dla dzieci z najgorzej sytuowanych rodzin w okolicy.

Dodajmy, e rowy odprowadzajce wod od leniczkówki w Sarnicach do ujcia przy ul. Leniej w Czeszewie i tak ju s w bardzo zym stanie. Jest wiele zatorów, poprzewracanych drzew, a teraz doszed gruz. Pikanterii sprawie dodaje fakt, e gruz wysypano w cigu drogi powiatowej. Powiatowy Zarzd Dróg we Wrzeni o wszystkim dowiedzia si po fakcie. – Wszystko zostanie naprawione – zapewnia Janusz Gogokiewicz z Nadlenictwie Jarocin. – Jestemy w trakcie rozmów i uzgodnie z PZD. W sumie planujemy remont 12 wjazdów – zdradza. – Odnonie caego zamieszania mamy do czynienia z pewnym nieporozumieniem.

„ Równiarka powoli ko-

czy prace zwizane z równaniem gminnych dróg gruntowych.

„ Stan wody Warty

na 12 maja: 236 cm.

INFORMATOR GMINNY Ludzie nie chcą zmian. Żaden z sołtysów nie miał nawet kontrkandydata W sołectwach naszej gminy zakończyły się sprawozdawczo-wyborcze zebrania wiejskie. Trzy ostatnie odbyły się w Nowej Wsi Podgórnej (6 maja), Kębłowie (9 maja) i Rudkach (10 maja). Na wszystkich zebraniach na sołtysów wybrane zostały te same osoby, które przez ostatnie czte-

ry lata pełniły funkcję gospodarza wsi. I tak sołtysem Nowej Wsi Podgórnej dalej będzie Lech Stanisławski (poparło go 36 z 51 głosujących). Danutę Dębicką, sołtysa Kębłowa poparło 21 mieszkańców, tyle samo sołtysa Rudek – Zbigniewa Pietrygę. Ostatni miał jeden głos przeciw.

Urząd Miasta i Gminy

61 438 20 22

Policja

61 437 53 40

OSP Miłosław

61 438 28 88

Pogotowie Energetyczne

61 438 21 44

Poczta

61 438 23 45

Ośrodek Zdrowia

61 438 30 05

Ośrodek Kultury

61 438 27 79

Ośr. Pomocy Społecznej

61 438 30 96 61 438 37 58

Bank Spółdzielczy

61 438 20 31

Reklama

OKNA, BRAMY, ROLETY

Profile okienne DECEUNICK o podwyszonej sztywnoci Okucia ROTTO z naronikiem antywamaniowym Drzwi GERDA, ALUMINIUM, PCV MOSKITIERY, ROLETKI WEWNTRZNE MONOPLAST-PLUS Miosaw, Dzieci Miosawskich 2 tel/fax. 061 4383 400, 509 690 366, 512 495 970

Skl-345

Nie ma si co dziwi , bo drogi gminne o tej porze roku s w tak fatalnym stanie, jak jeszcze nigdy. Nie tylko na terenach wiejskich, ale take w centrum Miosawia. Nieatwo znale cho jedn tras bez ubytków. To efekt tegorocznej mronej zimy i... opieszaoci urzdników. Trudno w to uwierzy , ale drogowcy do atania dziur po sezonie zimowym przystpili dopiero we wtorek, 10 maja. Kierowcy musz si wic uzbroi w cierpliwo , bo do koca drogowego horroru jeszcze daleko. Dla porównania, w ssiedniej gminie Wrzenia, naprawy rozpoczto ju w marcu. – Kad dziur musielimy zinwentaryzowa i zrobi rozeznanie cenowe w firmach – wyjania przyczyny opónienia Piotr Zaworski, kierownik referatu infrastruktury w miosawskim magistracie. Problem w tym, e urzdnikom zajo to a dwa miesice. Nic dziwnego, e takie tumaczenie nie wszystkich przekonuje. Kierowcy kln, a burmistrz Zbigniew Skikie-

„ 30 osób przebiego 3,3 kilometrow tras w ramach VIII Biegu Ptla Chlebowska (30 kwietnia). Najlepszy czas – ponad 11 minut – uzyska Patryk Bzowy z Chrzana. Drugi by jego ziomal Krzysztof Krupa.

OKNA KOLOROWE W CENIE BIAYCH

Por. lekarza rodzinnego

61 437 12 52

Naprawa pralek i lodówek

61 438 36 01

Gabinet weterynaryjny

607 944 690

Serwis komputerowy, internet

61 438 34 56

ANTENY TV-SAT

61 437 14 93

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Miłosław, ul. Poznańska 10,„Rolmark”, w godz. 8.00-16.00, tel. 061 438 25 16


Wiadomości Wrzesińskie

Kołaczkowo

www.wrzes www.wrzesnia.info.pl sn

Filip Biernat tel. 61 437 49 56 f.biernat@wrzesnia.info.pl

Reymont po góralsku Publiczność dopisała podczas Dni Reymontowskich.

wito patrona wsi Koaczkowo, bo tak mona nieoficjalnie nazwa Wadysawa Reymonta, przypada zawsze w drugi weekend maja, w okolicy daty urodzin noblisty (7 maja). – Jest to przede wszystkim promocja gminy Koaczkowo, poniewa na Dni Reymontowskie skadaj si róne imprezy. W tym roku mamy 35. edycj Midzywojewódzkiego Pieszego Rajdu Reymontowskiego. Impreza z dug tradycj, w której uczestniczyy ju cae pokolenia, a take nasz go – pose Tadeusz Tomaszewski – mówi wójt Wojciech Majchrzak. – Pierwszy raz na rajdzie byem w 1979 r. i od tego czasu jako uczestnik i szef LZS-ów kilkanacie razy braem w nich udzia. Od 1993 r. jestem tu jako pose. Bardzo mile wspominam tamte lata. Noclegi miay miejsce w hotelach dwugwiazdkowych, pod tytuem stodoy wiejskie. I to byy bardzo fajne spotkania, poniewa wokó gospodarstwa organizowao si imprezy kulturalne, ogniska, konkursy piosenki. Z czasem podczas rajdu rozwina si cz edukacyjna. Uczestnicy mogli pozna histori ziemi koaczkowskiej, pyzderskiej i miosawskiej – mówi Tadeusz Tomaszewski. – Dziki temu rajdowi powstaa inicjatywa zorganizowania rajdu po ziemi niechanowskiej. Do wszyst-

kiego potrzeba pasji lokalnych organizatorów, czyli orodka kultury i pana Edmunda Kubisa oraz wadz samorzdowych. Ich zaangaowanie spowodowao, e rajd na trwale wpisa si w kalendarz imprez Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS. Impreza ta jest wysoko punktowana we wspózawodnictwie sportowo-rekreacyjnym powiatów – dodaje parlamentarzysta. W tegorocznym rajdzie wzio udzia 31 druyn. Najlepsz ekip na niedzielnej jednodniowej trasie okazaa si Antoniewo I, która pokonaa SKKT PTTK Horyzont Koaczkowo i Druyn II z Pniew. Na trasie dwudniowej zwyciyli Rajdowcy z Hipolita PTTK roda Wlkp., drugie miejsce zajli Wdrowcy PTTK

roda Wlkp., a trzecie druyna I Nie Ma Lipy z Koaczkowa.

„ Kolejny sukces koacz-

kowskiej policji. 7 maja w Zielicu pochwycia nietrzewego kierowc, który mia 0,49 mg/dm alkoholu w wydychanym powietrzu.

„ Wójt Wojciech Maj-

chrzak ma pomóc w rozstrzygniciu sporu o salk w remizie OSP w Sokolnikach.

„ W Kobielach Wielkich

obchodzono rocznic urodzin Wadysawa Reymonta. Na uroczystoci udali si m.in.: Henryk Sodkiewicz, wiceprzewodniczcy rady i sekretarz gminy Bogusawa Stramczewska.

„ Do 26 maja w paacu Reymonta w godzinach otwarcia biblioteki mona oglda wystaw zatytuowan „Cztery pory roku”. „ Podczas Dni Reymon-

347

towskich odby si tradycyjny pokaz modeli latajcych. Szczególnie efektownie wyglda migowiec Piotra Kizierowskiego z Wrzeni.

osób wzio udzia w Pieszym Rajdzie Reymontowskim na trasie jedno- i dwudniowej

„ Maj, to miesic w któ-

rym pola wygldaj najadniej, a to za spraw ótych rzepaków.

 Zespół Gronicki grał kiedyś w dziesięcioosobowym składzie. Do Kołaczkowa przyjechały jednak tylko cztery góralki, które śpiewały na żywo

W niedziel odby si fina Dni Reymontowskich, czyli festyn. Rozpoczo si od uhonorowania statuetk Eugeniusza Plewiskiego, który od lat wspiera róne inicjatywy kulturalne w Koaczkowie, gównie jako konferansjer, juror i sponsor. Pan Eugeniusz tym razem wcieli si równie w prowadzcego imprez. Najpierw wrczono nagrody uczest-

Społecznik z pradziada

 Paweł Duszka, laureat Nagrody im. Władysława Stanisława Reymonta Pawe Duszka, rolnik z Grabowa Królewskiego zosta jedenastym laureatem Nagrody im. Wadysawa Reymonta, któr przyznaje Rada Gminy w Koaczkowie. – Jestem zaszczycony tym wyrónieniem i bardzo dzikuj, e radni zdecydowali mi je przyzna – powiedzia Pawe Duszka. A za co grabowianin otrzyma nagrod? – Osobicie nie wypada mi o tym opowiada – mówi skromnie laureat.

15

stronę redaguje :

Co słychać

13 maja 2011

Pawe Duszka to posta znana i ceniona w Grabowie Królewskim i Krzywej Górze. Pomaga bezinteresownie, czsto uycza wasnego sprztu, i nie auje czasu na cele spoeczne. – Po prostu lubi widzie ludzi zadowolonych. To cz naszej rodzinnej tradycji. Mój ojciec te pomaga – mówi laureat, który ma 34 ha gospodarstwo i prowadzi je razem z córk Ew.

nikom rajdu. Potem nastpia cz rozrywkowa. Wystpoway dzieci ze szkó podstawowych w Sokolnikach, Bieganowie, Zespou Szkolno-Przedszkolnego w Koaczkowie, Borzykowa i Wszemborza oraz gimnazjalici z Koaczkowa. Zapieway laureatki koaczkowskiej „Szansy na sukces”: Patrycja i Andelika Kaniewskie, Renata Mikoajczak, Lena

„ Mieszkacy Grabowa Królewskiego narzekaj na stan chodnika wzdu drogi powiatowej. Podobnie jest z ulic Kasztanow w Koaczkowie. Napiszemy o tym niebawem.

Olszewska, Klaudia Twarda i Sandra Dankowska. Gwiazd wieczoru by zespó Gronicki, czyli jedyny girlsband na Podhalu. Publika dobrze bawia si na jego koncercie. Po góralkach bya zabawa taneczna, na której zagra zespó SzafaGra. Dodajmy, e impreza bya dobrze nagoniona i nawietlona za spraw Janusza Strzelczyka i Michaa Kosiskiego.

„ Wspóorganizatorem Dni Reymontowskich w Koaczkowie byo stowarzyszenie „Z Nami Warto”.

Borzykowianin wystąpił w programie „Jaka to melodia? ” Micha Balcer, student z Borzykowa wystpi w popularnym programie telewizyjnym „Jaka to melodia?”. Dosta 120 z i kuferek sodkoci. Czego zabrako do wygranej? Troch szczcia i refleksu. – Odgadem piosenk Roxette „Listen to your heart” i niestety pomyliem si z piosenk Piaska. Chodzio o „ niadanie do óka”, a nie jak powiedziaem „Chod, przytul i przebacz”. Zaryzykowaem, ale to tak jest, jak si syszy jedn nutk – mówi Micha Balcer. Udzia w programie zakoczy na pierwszej rundzie, ale ju otrzyma zaproszenie na kolejne nagranie za pó roku... Dosta si do najpopularniejszego teleturnieju w Polsce nie jest atwo. W marcu Micha zgosi si na casting w Bydgoszczy. Byo tam te 300 innych osób. – Powiedziano mi, e odezw si za kilka miesicy, ale to nastpio ju po dwóch tygodniach. Nagranie odbyo si 17 kwietnia. Tego dnia nagrano 8 lub 9 programów, byem tym faktem bardzo zaskoczony. Ciesz si, e miaem okazj zwiedzi studio na Woronicza i zobaczy , jak wyglda program telewizyjny od kuch-

„ Nordic walking w Ko-

aczkowie ma spor grup wyznawców. I cigle pojawiaj si nowi. O tym wkrótce na naszych amach.

INFORMATOR GMINNY

 Michał Balcer miłośnik muzyki

Urząd Gminy

61 438 53 24

Policja

61 438 50 77

Poczta

61 438 53 28

Biblioteka

61 438 53 13

Ośrodek Zdrowia

61 438 50 80

Gminny Ośrodek Kultury

61 438 50 78 61 438 52 46

CPN

61 438 51 84

Gaz

61 438 53 85

Bank Spółdzielczy

61 438 53 14

OPS

61 438 51 12

ZGKiM 61 438 56 50 ni – mówi uczestnik turnieju. – Jako specjalnie nie przygotowywaem si Oczyszczalnia 61 438 55 75 do programu. Przed programem Sklep elektroniczny i serwis 600 097 438 przejrzaem youtuba. Lubi muzyOśr. Wspom. Dziecka i Rodziny 61 438 53 47 k pop z lat 90. i aktualne przeboje ze stacji radiowych – mówi Micha. Internet 61 438 34 56 Borzykowianin studiuje turystyk na Wyszej Szkole Gospodarki Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości w Bydgoszczy. Obecnie pisze prac Wrzesińskich”: Kołaczkowo, ul. Wrzesińska 32 magistersk. (Sklep Wielobranżowy – Pawilon)


Wiadomości Wrzesińskie

16 Pyzdry

www.w www.wrzesnia.info.pl wrz stronę redaguje:

Tomasz Szternel tel. 61 437 49 56 t.szternel@wrzesnia.info.pl

Owocowy kataklizm 940

Dwie noce zniweczyły całoroczny wysiłek sadowników. Zamiast myśleć o zbiorach przystąpili do szacowania olbrzymich strat.

– Co zrobi ? Poszy wszystkie owoce – zaamuje rce Jerzy Winter. Jeszcze do niedawna sta na czele stowarzyszenia Sady Pyzdrskie. Wobec niepokojcych prognoz pogody noc z 3 na 4 maja spdzi w sadzie. Z niedowierzaniem wpatrywa si w termometr. O godz. 3.30 wskaza -6 stopni Celsjusza, godzin póniej -7, a gdy zaczyna si brzask nawet -8. – Na drzewach by nie szron, a lód – utrzymuje. Sytuacja powtórzya si nastpnej nocy – ju nie tak mronej, ale supek rtci i tak wskaza kilka kresek poniej 0. Efekt? Przemarz kwiatostan i zawizki owoców. Wszystkich – od truskawek, brzoskwini, moreli po jabka, gruszki, czerenie i liwki. Jak po kadej takiej klsce urzd miejski przystpi do szacowania strat. Na licie, któr stworzy, widniao 88 nazwisk. – Chodzio nam tylko o zobrazowanie skali zniszcze. I s one ogromne – przyznaje kierownik referatu rolnego Wojciech Tomaszewski. Powierzchnia sadów, które ucierpiay w wyniku mrozów, zostaa oszacowana na 360 ha. Co najgorsze, straty sigaj 90, a w niektórych przypadkach nawet 100%. Ale zniszczone zostay te uprawy rolnicze, najbardziej zboa jare i rzepak ozimy. – Za kilka dni rozdamy wnioski, w których sadownicy i rolnicy bd musieli poda dokadn powierzchni i gatunki zniszczonych drzew. Zweryfikujemy to podczas wizji w terenie – mówi W. Tomaszewski.

ha – orientacyjnie na takiej powierzchni ucierpiay uprawy rolnicze i sadownicze

mogaby si zaj szacowaniem strat w uprawach. – Na pewno bdzie moliwo uzyskania kredytu preferencyjnego. Wojewoda wystpi w tym celu do premiera i ministra rolnictwa – zapewnia K. Struyski. Dodaje jednoczenie, e wnioski o umorzenie podatku bd rozpatrywane indywidualnie. Sadownicy s zaamani. A przynajmniej ci, dla których to jedyne ródo utrzymania. Bo brak zbiorów to jedno, a dodatkowe wydatki zwizane z ochron drzew to drugie. Wielu zostao pozbawionych przychodu, na który pracowao cay rok. Taki to dziwny zawód jest.

 Przemarzły wszystkie nawiązki owoców. Taka sytuacja jak u Jerzego Wintra jest niemal w każdym pyzderskim sadzie, dlatego nici ze zbiorów

9 maja sadownicy spotkali si z burmistrzem Krzysztofem Struyskim i sekretarzem gminy Przemysawem Dbskim. Przekazali im pismo, w którym zobrazowali poniesione straty. Przedstawili te postulaty, m.in. zwolnienie z opat ZUS-owskich i KRUS-owskich, umorzenie podatku oraz uruchomienie preferencyjnej linii kredytowej.

Dorośli czytali dzieciom

 W roli czytającego 5-latkom bajki świetnie sprawdził się Przemysław Dębski Tylu przedszkolaków ju dawno nie odwiedzio biblioteki publicznej. Od 9 do 13 maja – w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek – odbywao si bowiem czytanie bajek. Uczestniczyli w nim m.in. burmistrz Krzysztof Struyski, sekretarz gminy Przemysaw Dbski, sekretarz Zarzdu Miejsko-Gminnego ZOSP Wojciech Tomaszewski i emerytowane nauczycielki – Lidia Mularczyk i Barbara Sulkowska.

– Spotkania trway godzin, bo duej dzieci by nie wytrzymay – mówi dyrektor biblioteki Barbara Krawczyk. Dodatkow atrakcj dla zerówkowiczów byy samochody straackie. Mogli do nich wej i podziwia wyposaenie. W czasie trwania akcji obowizywaa amnestia dla czytelników. Na tych, którzy oddali ksiki po dugim czasie, nie zostay naoone kary finansowe. Cho powinny...

– To jest koncert ycze – komentuje pismo wodarz gminy. Zastrzega jednak, e cz da jest moliwa do zrealizowania. W tym celu przesa list do wojewody, marszaka, starosty, a nawet Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Apelowa o uznanie gminy za poszkodowan przez przymrozki. Przedstawi te proponowany skad komisji, która po akceptacji

Trzeba byo si ubezpieczy – powiedzia powodzianom w 1997 r. ówczesny premier Wodzimierz Cimoszewicz. Wypowied t, cho jak najbardziej szczer i prawdziw, przypaci wyborcz porak. Jak ula pasuje ona take do pyzderskich sadowników. Przecie doskonale wiedz, e warsztat ich pracy znajduje si pod goym niebem. Tomasz Szternel

Zwycięzca przetargu nie kwapi się do podpisania umowy Zbieraj si chmury nad Orlikiem. Firma, która go miaa wybudowa , nie podpisaa jeszcze umowy. Sztandarowa inwestycja gminy miaa ruszy na dniach. Byo to moliwe, bo aden z uczestników przetargu nie oprotestowa jego wyniku. Ale stao si co, czego nikt nie zakada. Przedstawiciel firmy Sodex ze Zotnik, która przedstawia najtasz ofert (opiewajc na 1 mln 81 tys. 170 z), mimo wyznaczenia dwóch terminów nie przyby na podpisanie umowy. – Nie wiemy na czym stoimy – mówi sekretarz gminy Przemysaw Dbski. – Jeeli sytuacja si nie

zmieni przystpimy do rozmów z nastpn firm. Ta, która wygraa przetarg, straciaby wadium, zreszt niemae (33 000 z – przyp. red.). Przypomnijmy, e od rozstrzygnicia przetargu upyny ju prawie trzy tygodnie. Stano do niego dziewi firmy. Najtasz ofert od nastpnej dzielio 100 000 z. Kompleks przy ul. Nowoogrodowej bdzie si skada z boiska pikarskiego o wymiarach 62 x 30 m, pokrytego sztuczn traw, wielofunkcyjnego boiska o wymiarach 44 x 22 m i zaplecza szatniowo-sanitarnego. Nie wiadomo tylko, kto go wybuduje.

Najpierw sieć wodociągowa, a w przyszłym roku ścieżka rowerowa

Co słychać

13 maja 2011

„ W gospodarstwie agro-

turystycznym Wójtostwo przebywa grupa Modawian. Przyjechaa 6 maja na zaproszenie Towarzystwa Kulturalnego „Echo Pyzdr”, które realizuje projekt „Orhea – wielokulturowo dla agroturystyki”. Przez osiem dni bdzie uczestniczy w warsztatach, spotyka si z najwaniejszymi w powiecie i zwiedza okolic.

„ Juniorzy Warty ulegli

na wyjedzie 1:2 z SKP MOS Supca, a modzicy 1:3 ze Zrywem Dbie. Ci pierwsi mieli wiele zastrzee do pracy arbitra, ale to ich w adnym stopniu nie usprawiedliwia.

„ Czar goryczy dope-

nia poraka pingpongistów Miejsko-Gminnego Orodka Kultury. Tym razem ulegli 2:10 SKTS-owi Ratajom 50 Pozna.

„ Krystian Piekuci-

ski znalaz si w gronie 12 alumnów, którzy 8 maja otrzymali wicenia diakonatu. Uroczystej mszy witej odprawionej w Bazylice Prymasowskiej przewodniczy abp. Henryk Muszyski.

„ Ju tradycyjnie w trze-

ci niedziel maja w Pyzdrach odbdzie si pierwsza komunia wita. Pocztek mszy w kociele farnym o godz. 10.00.

„ Gmina rozpisaa kon-

kursy na dyrektorów Zespou Szkolno-Przedszkolnego w Pyzdrach i Szkoy Podstawowej we Wrbczynkowskich Holendrach. Kandydaci mog skada oferty do 27 maja. Jakie musz speni warunki? O tym tylko na www.pyzdry.pl.

„ Do irytacji doprowa-

dz psy biegajce po osiedlu. Naleaoby je wszystkie wyapa , a wacicieli ukara finansowo. Surowo, tak dla przykadu.

INFORMATOR GMINNY Centrum Kultury, Sportu i Promocji 63 276 82 07 Miejsko-Gminny Ośr. Pom. Społ. – świadczenia rodzinne 63 276 81 70 – opieka 63 276 81 75 Gminne Centrum Informacji

63 276 72 70

Muzeum Regionalne

63 276 81 07

Ochotnicza Straż Pożarna

63 276 81 98

Pogotowie Energetyczne

63 276 84 77

Posterunek Policji

61 437 53 60

Przedszkole Urząd Miasta i Gminy

Powstaje wodociąg przy ul. Wrzesińskiej. Inwestycja poprzedza zaplanowaną na przyszły rok budowę ścieżki rowerowej. Do tej pory sieć kończyła się na wysokości stacji paliw Bliska. Teraz wykonany zostanie kolejny, około 715-metrowy odcinek. Urząd miejski wyda na ten cel 20 000 zł. Prace ruszyły dwa tygodnie temu.

Realizuje je Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych. A już w przyszłym roku przy tej samej drodze ruszy budowa ścieżki rowerowej, która połączy Pyzdry z Borzykowem. Inwestycja zostanie dofinansowana z pieniędzy unijnych.

63 276 83 27 63 276 83 33 (-34)

Szkoła Podstawowa

63 213 51 48

Por. Psycholog.-Pedagogiczna

63 276 72 51

Pyzdry – noclegi, Dłusk 72

502 541 943

Usługi pogrzebowe

606 964 795

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Pyzdry, ul. Szybska (Kwiaciarnia – Ruch), tel. 698 105 343


13 maja 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrze www.wrzesnia.info.pl e

Nekla

Tomasz Małecki

Setki neklan witały w sobotni wieczór syreny i warszawy powracające ze Szkocji.

Co słychać

tel. 61 437 49 56 t.malecki@wrzesnia.info.pl

Rajd na kraniec Europy

„ Przypominamy, e 22 maja odbdzie si druga w tym roku akcja krwiodawcza. Przed urzdem miasta i gminy zaparkuje specjalny krwiobus, w którym od godz. 9.00 do 14.00 bdzie mona odda krew. „ ECER Recykling z Lubonia chce wybudowa w Starczanowie, koo wysypiska mieci zakad zagospodarowania odpadów zajmujcy si produkcj paliwa alternatywnego z odpadów (odpadów innych ni niebezpieczne i wybranych odpadów niebezpiecznych). „ Niebawem rozpocz-

nie si budowa nowej sieci wodocigowej w Starczanowie.

„ Gdzie trafi porzuco-

ne psy z gminy Nekla? O tym ju za tydzie.

„ Najblisza sesja rady

miejskiej odbdzie si w rod 25 maja. Pocztek godz. 17.00 w NOK-u. Wstp na obrady wolny.

 Wizyta w Szkocji musiała zakończyć się zakupem tradycyjnego kiltu. Na zdjęciu ekipa z Olsztyna e wicej bdzie w naszym klubie, ni w paskim panie prezesie – Sawomir Jarzbek, waciciel syreny bosto w barwach moro zbi z pantayku Margasiskiego. „Ekaelowcy”, w liczbie trzech zaóg, zostali uhonorowani specjalnymi certyfikatami. Czonkostwo w tym klubie moe przynie wymierne korzyci. Przynajmniej tak si wydawao na pocztku. W skrzyni biegów syreny Jarzbka ukrcia si maa blaszka i bolczyk. To bynajmniej nie zmartwio sympatycznego, wsatego syreniarza z Poznania. – Ja ju si widziaem, jak z pilotami zaóg degustuj róne trunki, które mona po drodze spotka . Ale geniusz naszego serwisu technicznego

Impas w sprawie związków w Mateksie trwa

Prokuratura Rejonowa we Wrześni nadal prowadzi postępowanie w sprawie utrudniania zakładania związków zawodowych w starczanowskim Mateksie. – Na podstawie informacji prasowych i medialnych (m.in. artykułów w „Wiadomościach Wrzesińskich” oraz portalu wrzesnia.info.pl – przyp. red) poleciłem, żeby zostało wszczęte postępowanie – informuje Krzysztof Helik, szef prokuratury we Wrześni. – Później wpłynęło zawiadomienie od NSZZ Solidarność, które zostało dołączone do prowadzonego postępowania. Doniesienie to uzupełniło posiadane przez nas dane – informuje śledczy. Jak dodał Helik postępowanie prowadzone jest w formie dochodzenia. Trwają przesłuchania świadków i analiza dokumentów. Za utrudnianie działalności związków grozi grzywna lub kara pozbawienia wolności. Tymczasem od marcowej demonstracji przed zakładem (na zdjęciu) nikt z kierownictwa firmy nie skontaktował się z Zarządem Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność. – Na razie prezes Mateksu nie przejawia ochoty do rozmów – informuje Barbara Napieralska p. o. sekretarza zarządu regionu. W Mateksie nikt nie chciał z nami rozmawiać na temat sytuacji w zakładzie.

tu syren i warszaw tradycyjnie wybrano najpikniejsze auto. AutoMiss zostaa pomaraczowa syrena 105 Damiana Ryttera z Nekli, wyprodukowana w 1975 roku. Jako ciekawostk dodajmy, e syrena ta napdzana jest dwusuwowym silnikiem... wartburga. Zgodnie z zapowiedzi rozstrzygnito te konkurs plastyczny Wycigi samochodów przeszoci. Przyznano wyrónienia w kilku kategoriach. Dokd pojad w nastpn tras syreniarze i „warszawiacy”? Tego i prostota tej konstrukcji pomogy- jeszcze nie wiedz oni sami. Moe to naprawi – oznajmi jakby troch Bakany? Rosja? A moe Tour de zasmucony. Pologne – wycig dookoa Polski. Podczas specjalnego festynu, W kocu Polska to te Europa, wic zorganizowanego z okazji powro- rajd zachowa swoj europejsko .

– Rajd to atmosfera zrozumienia, koleżeństwa, i wzajemnej pomocy – M. Margasiński

Drogi gminne, czyli łatanie dziur i nowa jezdnia do hotelu Pozimowy remont dróg wkroczy w kocow faz. Po tym jak najpierw zaatano najwiksze dziury w jezdniach w Nekli, przyszed czas na naprawy w okolicznych wioskach. Przypomnijmy, e dziury zalepiaj dwie firmy wyonione w przetargu. Zakad Wielobranowy TRANSBRUK Marka Begiera z Nekli zajmuje si równaniem dróg gruntowych oraz remontem dziur za pomoc emulsji i grysów przy uyciu remontera. To do tanie i w miar skuteczne rozwizanie, ale tylko do mniejszych i pytkich dziur. Do wikszych ubytków trzeba uy innych technologii. Tam konieczne jest „zaklejanie” mas asfaltow na gorco. Przetarg na te roboty wygra Zakad Robót Wielobranowych Marka Kubiaczyka z Kokoszek. Tymczasem zakoczya si budowa dwukilometrowego odcinka drogi na Barczynie, która prowadzi do nowego hotelu. W tym przypadku poow kosztów inwestycji poniós waciciel obiektu. Droga, wykonana przez Przedsibiorstwo Robót Drogowych z Gniezna, kosztowaa prawie 816 tys. z.

„ W sobot o godzinie 18.30 w kociele w Targowej Górce rozpocznie si msza w. celebrowana z okazji 85-lecia miejscowej jednostki Ochotniczej Stray Poarnej. Reklama

Mechanika Pojazdowa Sa-442

– Dzikujemy za tak liczne przybycie, nie spodziewalimy si – wita przybyych Mirosaw Margasiski, prezes Klubu Mioników Syren i Warszaw. – Bylimy w Hanowerze, Amsterdamie i Edynburgu. Wszdzie spotykalimy si z Poloni i rdzennymi mieszkacami. Staralimy si tam zanie kawaeczek Polski i pokaza im to, co naszym zdaniem mamy najfajniejszego, czyli nasze samochody – wyjani licznie zebranym w nekielskim parku widzom. A tych samochodów byo 23. W wikszoci syren, które w caoci s polskie. Kilkudziesicioletnie auta przez ponad dwa i pó tysica kilometrów daway si we znaki, dlatego w trakcie trasy konieczne okazao si powoanie dodatkowego klubu – EKL-u. – To Ekskluzywny Klub Laweciarza. Jest to wskie grono, cile wyselekcjonowanych zaóg, które skorzystay z usug lawety. Po prostu sprawdzili, jak to si jedzie na lawecie – wyjani prezes. Na razie do „ekaelu” wstpiy raptem trzy zaogi. – Widz zawi w oczach kolegów, którzy nie mog by czonkami naszego klubu. Ale nie tra cie nadziei! Macie szanse, przyjmiemy do naszego grona. Wszystko idzie w tym kierunku,

17

stronę redaguje:

Targowa Górka ul. Kraśnickiego 3 (naprzeciwko szkoły)

500-758-397 INFORMATOR GMINNY Urząd Miasta i Gminy

61 438 60 11

Policja

61 438 60 77

Straż Pożarna

61 438 60 88

Poczta

61 438 64 40

Urząd pocztowy Targowa Górka 61 438 66 28

 W Podstolicach ubytki w jezdni

zaklejano grysem i emulsją

– Oprócz tego firma, która buduje supy wysokiego napicia wyremontowaa ulic Mileszy w Targowej Górce – mówi burmistrz Karol Balicki. To raczej ju koniec tegorocznych inwestycji drogowych w gminie. Gros pienidzy z budetu pochonie budowa oczyszczalni.

Przych. Lek. Rodzin. „AMIKOR”

61 438 60 92

Ośrodek Kultury

61 438 60 60

Oczyszczalnia ścieków

61 438 65 75

Gabinet weterynaryjny

61 438 60 29 600 293 824

Biblioteka Publiczna

61 438 64 30

Bank Spółdzielczy

61 438 60 20

Polski Komitet Pomocy Społ.

61 438 60 11

Przedszkole

61 438 60 95

Szkoła Podstawowa

61 438 60 70

Szkoła Targowa Górka

61 438 66 86

Zesp. Szkół w Zasutowie

61 437 29 21 fax 61 437 25 06

Autohol i przewóz osób

503 509 001 61 436 33 70

Prawo jazdy

61 438 62 35 603 718 734

Agencja PKO BP SA

61 436 61 98 661 934 662

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Nekla, ul. Chopina 43/4 (sklep Goja)


Wiadomości Wrzesińskie

www.w www.wrzesnia.info.pl

18 Gmina Września

je : stronę redaguje

Dorota Tomaszewska ka tel. 508 133 828 o.pl d.tomaszewska@wrzesnia.info.pl

Rozmowy o wioskach Sołtysi, ci obecni i ci byli, spotkali się z burmistrzem. Tym pierwszym życzono sukcesów, drugim zaś podziękowano za pracę na rzecz wsi. Zebrania z Tomaszem Kaunym, które odbywaj si raz na kwarta, to ju tradycja. To rodowe byo pierwszym po wyborach nowych rad soeckich. W sumie w sali sesyjnej ratusza zasiado a 42 gospodarzy wsi. – Dziesiciu z zaproszonych od marca nie sprawuje ju funkcji sotysa – mówi Wiesaw Zieliski z referatu komunalnego Urzdu Miasta i Gminy we Wrzeni. – Zabrako przedstawiciela Sokoowa, gdzie po mierci Sylwestra Staszaka mamy wakat – dodaje. Ci, którzy musieli ustpi z funkcji sotysa, lub nie chcieli duej jej piastowa , otrzymali z rk burmistrza listy z podzikowaniami za dotychczasow prac na rzecz lokalnej spoecznoci. Po chwili wspomnie i uczczeniu minut ciszy zmarego kolegi, spotkanie przybrao roboczy charakter. Przede wszystkim rozmawiano o aktualnych i planowanych inwestycjach na terenach wiejskich.

„ Byy sotys Obaczkowa Jan Drewniak, który niedawno zosta radnym, wstpi do Komisji Rozwoju Wsi Rady Miejskiej we Wrzeni. „ W rodowe popoudnie

pali si skad z uywanymi oponami znajdujcy si w Gutowie Wielkim. Chmury czarnego dymu widoczne byy nawet we Wrzeni.

„ 12 maja w Zespole Szkó w Marzeninie odby si konkurs poezji dziecicej, w którym uczestniczyli uczniowie najmodszych klas ze szkó z terenu caego powiatu wrzesiskiego. Wzio w nim udzia 34 dzieci. „ Uniewaniono przetarg

rozpisany na przebudow, i remont wietlicy wiejskiej w Bierzglinku.

„ Wybrano firm, któ-

 Tylu sołtysów w jednym miejscu to niecodzienny widok Poruszono take problem szkód w uprawach, powstaych po majowych przymrozkach. – Wystarczyy dwie mrone noce by rolnicy dotkliwie to odczuli – zauway Zieliski. – Zniszczeniu ulegy m.in.: truskawki, kiekujce ziemniaki czy rzepak. Poinformowa-

650-lecie w Gozdowie

 Parafianie wcielili się w role założycieli Gozdowa – Gozda i księdza Andrzeja W niedziel 8 maja w kociele pw. witych Filipa i Jakuba w Gozdowie odby si odpust parafialny poczony z obchodami 650-lecia parafii. Inicjatorem uroczystoci jubileuszowych by Mariusz Kozielski, sotys Krzywej Góry, pasjonat historii regionalnej. – Pochodz z Gozdowa i dlatego chciaem godnie uczci jubileusz tutejszej parafii. Wspólnie z ksidzem proboszczem Mariuszem Misiorowskim przygotowalimy inscenizacj historyczn, opart ma „Legendzie o Gozdowie”, któr napisaem – mówi M. Kozielski. Przedstawienie odbyo si we wntrzach gozdowskiego kocioa, tu przed sum odpustow. Wzili w nim udzia parafianie. Zainscenizowano uczt u Gozda, legendarnego zaoyciela wsi, na któr przybywa ksidz Andrzej z zamiarem zaoenia parafii. Przedstawienie wyreyserowaa Agnieszka Kozielska, polonistka ze szkoy w Kaczanowie.

Co słychać

13 maja 2011

W uroczystociach wzio udzia piciu braci z Towarzystwa witego Wojciecha, które rozpoczo oficjaln dziaalno w Gozdowie. Msz uwietni piew chóru Camerata. Ksidz Mariusz Winiewski z Bieganowa wygosi kazanie dotyczce dziaalnoci misyjne patronów parafii. Homilia bya nietypowa, bo wzbogacona piewem i gitarowym akompaniamentem. Nie zabrako te odniesie do beatyfikacji Jana Pawa II. Wraz z ksidzem Winiewskim sum koncelebrowa ksidz Dariusz Michalski z Papieskich Dzie Misyjnych z Warszawy. Msza zakoczya si uroczyst procesj. W ramach jubileuszu zorganizowano te popoudniowy festyn dla mieszkaców. Obecnie do parafii w Gozdowie naley 850 osób z szeciu miejscowoci (Gozdowo, Gozdowo Myn, Nadarzyce, Neryngowo, Soeczna i Zieliniec). JOG

limy sotysów, e rolnicy mog osobicie zgasza nam powstae szkody – doda urzdnik. Ponadto podczas rodowego spotkania omawiano prace badawcze prowadzone przez krakowsk firm, która poszukuje na terenie wiosek gazu i ropy naftowej. Podkrelono

ra wybuduje przycza do sieci kanalizacyjnej w Przyborkach na ulicy Podmiejskiej. Wygraa spóka Hunobud z Przybrodzina.

Fot. archiwum

równie konieczno uzupenienia owietlenia ulicznego na terenach wiejskich. Sotysi pytali o doynki wojewódzkie i archidiecezjalne, które odbd si we Wrzeni niedziel 28 sierpnia. Na spotkaniu nie mogo zabrakn dyskusji o finansach, czyli o rozliczeniu funduszu soeckiego.

„ 21 maja odbdzie si w Marzeninie majówka. Organizatorzy przewiduj liczne atrakcje. „ Mieszkacy Gutowa Maego bd mieli okazj do wspólnej zabawy w niedziel 22 maja. Wanie wtedy odbdzie si w wiosce coroczny festyn rodzinny.

By ludzie byli dumni, że mieszkają w Marzeninie... O tym co czeka mieszkaców soectwa Marzenin pod rzdami kobiety i kim jest nowa sotys, rozmawiamy z Dorot Tarowsk. – W Marzeninie mieszkam od dwóch dekad. Obecnie mam 38 lat i dwoje nastoletnich dzieci. Poza byciem sotysem pracuj zawodowo jako ochroniarz. – Jakie ma Pani plany odnonie soectwa, którym przyszo Pani zarzdza? – Dotycz one gównie rozwoju wsi oraz ludzi, którzy w niej mieszkaj. Chciaabym da modym ludziom wybór. Sprawi , by w poszukiwaniu rozrywki nie musieli jedzi tylko do Wrzeni, ale eby zostali w tej swojej maej ojczynie – Marzeninie. – To raczej trudne zadanie. Jak chce Pani to zrobi? – Przede wszystkim musz porozmawia z modzie, pozna ich oczekiwania; dowiedzie si czego chc, co powinno znale si w wiosce. Przez uczestnictwo w projektach mona stworzy miejsce gdzie bd mogli swobodnie usi , pogada . Mógby by w wietlicy stó bilardowy, moe jakie kanapy, telewizor... Po co maj siedzie pod sklepem, tak jak teraz. To nie jest wychowawcze dla modych ludzi. Niestety, obecnie nie maj alternatywy. A ja chciaabym eby j mieli. – Czy to jest dla Pani priorytetem? – Moe nie jest priorytetem, ale rzecz wan. Obecnie skupiam si na tym, eby mieszkacy soectwa czuli si dobrze i bezpiecznie, gównie dzieci. eby nikt nie wstydzi si tego, e jest z Marzenina czy Kawczyna. Ja jestem dumna z miejscowoci, w której mieszkam i mam nadzie-

„ Sokoowo nadal jest

bez sotysa. Wybory maj si odby do 31 maja, ale dokadnej daty jeszcze nie ustalono. Znamy nazwisko jednego z kandydatów. Jest nim czonek rady soeckiej Robert Kozubiski.

„ Gmina Wrzenia przy-

stpuje do programu Wielkopolska Odnowa Wsi. Zgosia do niego pitnacie soectw.

INFORMATOR GMINNY D. Tarłowska nie boi się wyzwań j, e inni te to poczuj. Chciaabym te postara si o lepsze drogi, chodniki, owietlenie... – Mówi Pani o potrzebach modziey, o bezpieczestwie dzieci a co ze starszymi osobami, co dla nich ewentualnie zamierza Pani zrobi? – Mamy u siebie ponad 30-osobowe, prnie dziaajce Stowarzyszenie Kobiet Marzenie – odpowiednik dawnego Koa Gospody Wiejskich. Organizujemy wspólnie róne imprezy m.in.: Dzie Dziecka, Dzie Kobiet, a niebawem majówk. Bdzie te Dzie Seniora. Trwa remont wietlicy, po to by kady, bez wzgldu na wiek, móg z niej skorzysta . Pracy w soectwie jest duo, bo przez wiele lat niewiele si tu dziao, ale myl, e powoli uda si wszystko zrealizowa .

Urząd Miasta i Gminy

61 640 40 40

Starostwo Powiatowe

61 640 44 44

Straż Miejska

61 640  41 01

Powiatowy Zarząd Dróg

61 436 42 16

ARiMR Biuro Powiatowe

61 437 61 92

Ośrodek Doradztwa Rolniczego 61 436 07 88 Powiatowy Inspektorat Weterynarii 061 436 19 38 KRUS

61 436 44 95

ZUS

61 437 43 00

ZS w Otocznej

61 438 71 32

ZS w Marzeninie

61 438 80 86

ZS w Nowym Folwarku

61 438 85 54

ZSS w Grzybowie

61 436 28 40

SSP w Kaczanowie

61 438 92 47

SSP w Chwalibogowie

61 438 12 93

Przedszkole w Gutowie Małym

61 438 83 51

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Września, ul. Jana Pawła II 14


13 maja 2011

Wiadomości Wrzesińskie

w ww www.wrzesnia.info.pl

Gospodarka

19

stronę redaguje:

Marzena Zbierska tel. 61 437 49 56 m.zbierska@wrzesnia.info.pl

Sport i biznes grają razem Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy i element spoecznej odpowiedzialnoci biznesu to dwa najczciej podawane powody zaangaowania firm w sponsorowanie sportu (ponad 80% ankietowanych, lokalnych firm). Rzadziej przedsibiorcy traktuj sponsoring jako sposób na wymierny zysk. – Wspieranie sportu moe przyczyni si do zwikszenia sprzeday i przychodów, ale jest to efekt bardzo dugofalowy i podejmujc decyzj o sponsoringu, nie warto na ten element zbyt mocno liczy – zaznacza Karol Nowak ze SKOK im. Kardynaa Wyszyskiego, który wspiera wrzesiskich siatkarzy. Wiele zaley take od specyfiki firmy i brany, w której dziaa sponsor. Dla wielu firm wspierajcych sport wana jest promocja na rynku lokalnym, bo to jest teren ich dziaalnoci

biznesowej. – Traktujemy sponsoring sportu jako element poprawy wizerunku i umocnienia naszych marek na lokalnym terenie – przyznaje Robert Rogoziski z Pimaxu. Podobne zaoenia maj inni: firma Teletronik, Krispol, Kas-Boks... Grzegorz Ratajczak, czonek zarzdu Krispol: – Jako firma z Wrzeni kadziemy najwikszy nacisk na wspóprac z lokaln spoecznoci. Efektem tego jest midzy innymi nasze wsparcie dla zespou Krispol Wrzenia. Pika siatkowa jest przecie od lat jedn z popularniejszych u nas dyscyplin sportowych. – Sponsoring sportu nie przekada si na wzrost sprzeday ze wzgldu na fakt, e gówni klienci firmy maj swoje siedziby daleko od Wrzeni. Moemy powiedzie zatem, e sponsoring Victorii przez Kas-Boks jest czysto bezinteresowny – mówi Baej Smektaa. – Dodatkowym bodcem zachcajcym do sponsoringu Victorii jest miejsce pooenia klubu. Firmy, które postawiy na sponsoring w sporcie dostrzegaj jednak korzyci take dla siebie. – Sponsoring sportowy pozwala na kreowanie wizerunku firmy w obszarach, do których nie mona dotrze tradycyjn reklam – ocenia Marcin Ratajczak,

Zmiana szefa BZ WBK

Nowy design mlecza

Jakie kryteria decydują o wyborze sponsorowanej dyscypliny?

31%

51% 9% 9%

popularność lokalność przypadek upodobania

specjalista ds. marketingu BeClever: – O skutecznoci sponsoringu sportowego decyduje odpowiedni dobór kluczowych cech i wartoci pojedynczych sportowców, druyn czy imprez sportowych, które mona pozytywnie kojarzy z wizerunkiem firmy.

Istotna jest równie odpowiednia grupa docelowa oraz dugoterminowy charakter wspópracy. Sponsoring sportowy powinien uzupenia pozostae dziaania promocyjne oraz pozosta spójny z ogóln strategi marketingow przedsibiorstwa.

Była szkoła mleczarska zamieni się w nowoczesny budynek mieszkalny. Co dalej z Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej?

Karolina Roszczyk-Zenker (na zdjciu) jest nowym dyrektorem wrzesiskiego oddziau Banku Zachodniego WBK. Zostaa wyoniona w konkursie sporód szeciu kandydatów. Z BZ WBK jest zwizana od 14 lat. Wczeniej penia funkcj kierownika Zespou Obsugi Klientów Instytucjonalnych we wrzesiskim oddziale. Wakat na stanowisku dyrektora oddziau pojawi si po tym, jak Maciej Kwany, poprzedni dyrektor, zosta szefem oddziau BZ WBK w Gnienie. Nowy dyrektor wrzesiskiej placówki ju zapowiada zmiany. – Nie bdzie to rewolucja, ale przemylane dziaania. Bd uwanie wsuchiwa si we wszystkie opinie klientów i pracowników. Na tej podstawie bd wprowadzane usprawnienia w pracy oddziau – zaznacza K. Roszczyk-Zenker.

Jeszcze w tym roku firma Wexel rozpocznie rewitalizacj budynku u zbiegu ul. Gnienieskiej i Czerniejewskiej we Wrzeni. Budynek byej szkoy mleczarskiej zostanie gruntownie przebudowany. Powstan tam mieszkania o standardzie deweloperskim, a sam obiekt, take z zewntrz, zmieni si nie do poznania. – ciany tego budynku zostay wymurowane z cegy, maj dobre walory akustyczne i s w dobrym stanie technicznym, co potwierdzaj specjalistyczne ekspertyzy, które zlecilimy – mówi Marek Rybarczyk, dyrektor handlowy firmy Wexel.- Dlatego nie zostanie on zburzony, bo grube ceglane ciany, to jego niewtpliwa zaleta. Podjlimy decyzj o pozostawieniu elementów konstrukcyjnych budynku i wyposaeniu go w nowe ciany dziaowe, instalacje, tynki itp. Dziki temu jego standard bdzie zdecydowanie wyszy, ni budynków, które powstaj od podstaw, wedug obecnie stosowanych technologii w budownictwie. Wexel planuje wybudowa w ssiedztwie byej szkoy, jeszcze dwa nowe budynki mieszkalne. Cz budynku szkolnego stanowic sal gimnastyczn zostanie wyburzona, a cznik midzy szko a sal zostanie wykorzystany, jako miejsce na dziaalno usugow.

Jak ocenia Magdalena Twarda z Progressu jest on skuteczniejszy od standardowej reklamy. – Wikszo emitowanych treci reklamowych wywouje znudzenie oraz negatywne emocje. W przeciwiestwie do tradycyjnej reklamy, dziaania sponsoringowe budz pozytywne skojarzenia odbiorców. Konsumenci nie odbieraj ich jako natrtne i doceniaj tym samym wkad firmy w rozwój sportu – zaznacza M. Twarda. Przedsibiorcy dostrzegaj podobiestwo biznesu i sportu. Na tym czsto opieraj ca filozofi marketingow firmy. – Przez dziaalno sportow staramy si aktywizowa naszych klientów, partnerów w biznesie i pracowników. Skutkuje to systematycznym wzrostem rozpoznawalnoci marki Krispol na rynku – mówi G. Ratajczak. – Promocja sportu staa si wrcz znakiem rozpoznawczym Krispolu. Sport opiera si bowiem na podobnych wartociach, jakie od lat nam przywiecaj: aktywnoci, rozwoju, wspópracy oraz grze fair play. Aleksandra azinka, specjalista ds. PR spóki BeClever, dodaje do tej listy jeszcze dwa podobiestwa: dynamizm dziaania i konsekwencj w deniu do celu.

Co słychać

Reklama i promocja marki to motywacja do sponsorowania sportu.

„ Ponad 36 tys. zezna

podatkowych za 2010 rok wpyno do Urzdu Skarbowego we Wrzeni, w tym ponad tysic przez internet

„ Jeszcze tylko trzy dni

 Nowoczesny, minimalistyczny styl odmienił stary, szary budynek

33

mieszkania powstan w ramach przebudowy budynku byej szkoy mleczarskiej

– Chcemy, aby tam powsta obiekt, który bdzie suy mieszkacom osiedla. Bdzie to albo przedszkole, albo orodek usug medycznych – dodaje M. Rybarczyk. W miejscu, gdzie miaaby znajdowa si cz rekreacyjna osiedla (plac zabaw, ziele) poczona z parkingiem, dziaa obecnie Powia-

maj rolnicy na zoenie do ARiMR wniosku o dopaty bezporednie. Termin upywa w poniedziaek 16 maja. W sobot biuro agencji bdzie czynne od godz. 7.30 do 15.30, a w poniedziaek od godz. 7.30 do 20.00 (do ostatniego petenta). Wniosek mona przesa poczt (o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego), a take przez internet.

Fot. Wexel

towe Centrum Edukacji Zawodowej. Umowa z centrum na dzieraw pomieszcze wygasa w padzierniku. Jak zapewnia M. Rybarczyk, centrum bdzie mogo pozosta w swojej obecnej siedzibie jeszcze do koca roku. Póniej zapadnie decyzja, jak dugo umowa dzierawy bdzie moga obowizywa . – Poszukiwania nowej siedziby dla centrum trwaj, ale na razie nie mamy alternatywy – mówi Marek Dyba, dyrektor PCEZ. – Istnieje te niebezpieczestwo, e podczas przeprowadzki, maszyny ulegn uszkodzeniu. To dla nas powany problem i cay czas szukamy rozwizania. M. Dyba podkrela, e kluczowa jest w tej sytuacji decyzja firmy Wexel. – Jestemy w stanie modyfikowa swoje plany pod ktem potrzeb centrum – zaznacza M. Rybarczyk. – Ale tylko na pewien, rozsdny czas.

„ Do 25 czerwca mo-

na ubiega si o dopaty do materiau siewnego i sadzeniaków. Dokumenty przyjmuje Agencja Rynku Rolnego w Poznaniu.

Reklama

INFORMACJA O FIRMACH

tel. 94-34 www.wlkp.info.pl


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

13 maja 2011

Naczelnik UrzÄ&#x2122;du Skarbowego we WrzeĹ&#x203A;ni ul. Warszawska 26 62 â&#x20AC;&#x201C; 300 WrzeĹ&#x203A;nia

Nr tyt. Wyk. SM 6/1454/10 SM 6/1562/10 SM 6/1691/10 SM 6/38/11 SM 6/164/11 SM 6/449/10 SM 6/1063/10 SM 6/1263/10

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI

www.wrzesnia.info.pl

  !"#" $%&%

           ! "  #$  %&& " $   '( ) * $+    ,, "  #$  ,-& "

Podaje siÄ&#x2122; do publicznej wiadomoĹ&#x203A;ci, Ĺźe:

  $  .&%     %&& "  #$  /&&& "

celem uregulowania naleĹźnoĹ&#x203A;ci na rzecz Naczelnika UrzÄ&#x2122;du Skarbowego we WrzeĹ&#x203A;ni

'( ()* ( +,(-+.- ,# // -+,-

odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; sprzedaĹź z licytacji niĹźej wyszczegĂłlnionych przedmiotĂłw zajÄ&#x2122;tych w dniu(ach) 30.08.2010 roku, 30.04.2010 roku oraz 21.02.2011 roku naleĹźÄ&#x2026;cych do

Ĺ ojewski Krystian ul. NiecaĹ&#x201A;a 8, 62-310 Pyzdry Data poprzedniej licytacji

Poz. WyszczegĂłlnienie/opis

IloĹ&#x203A;Ä&#x2021; jednostka miary

WartoĹ&#x203A;Ä&#x2021; szacunkowa

Cena wywoĹ&#x201A;ania

1.

SAMOCHĂ&#x201C;D OSOBOWY MARKI RENAULT MEGANE SCENIC 1,6 KAT NR REJ. PWR 60GE ROK PRODUKCJI 2004

1 szt.

10.400,00 zĹ&#x201A;

7.800,00 zĹ&#x201A;

2.

SAMOCHĂ&#x201C;D OSOBOWY MARKI FORD EXPLORER USA NR REJ. PWR 38GN ROK PRODUKCJI 1996

1 szt.

6.300,00 zĹ&#x201A;

4.725,00 zĹ&#x201A;

0(1- (( 2)*  3$/"& #*' (4("5 +$"

Usl-361

dnia 30.05.2011 r. o godzinie 11.00

6 /%!

w lokalu, znajdujÄ&#x2026;cym siÄ&#x2122; pod adresem WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Jagodowa 1

ZajÄ&#x2122;te ruchomoĹ&#x203A;ci moĹźna oglÄ&#x2026;daÄ&#x2021; w dniu 30.05.2011 roku od godz. 10.00 do godz. 11.00 przy ul. Jagodowej 1 we WrzeĹ&#x203A;ni. JeĹźeli wartoĹ&#x203A;Ä&#x2021; szacunkowa przedmiotu zajÄ&#x2122;cia przekracza kwotÄ&#x2122; 4.500,00 zĹ&#x201A;, warunkiem udziaĹ&#x201A;u w licytacji jest wniesienie do organu egzekucyjnego wadium w wysokoĹ&#x203A;ci 1/10 kwoty oszacowania. Naczelnik UrzÄ&#x2122;du Skarbowego we WrzeĹ&#x203A;ni zastrzega sobie prawo odwoĹ&#x201A;ania licytacji bez podania przyczyn. Do sprzedaĹźy majÄ&#x2026; zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towaru i usĹ&#x201A;ug. Komornik Skarbowy

  

ROLETY

zewnĂŞtrzne, wewnĂŞtrzne

ALUZJE poziome pionowe Siatki na owady

Z.U.H. ul. Ciszaka 35 tel. 61 43-65-497; 510-272-212 Roz-960

Wszystkim, ktĂłrzy odpowiedzieli na apel â&#x20AC;&#x17E;KREWâ&#x20AC;? dla %DUEDU\Â&#x2039;XFKHZLF]   

Â&#x2021;&]DUQD]LHPLD Â&#x2021;Ă&#x161;ZLUWDN¢HSRGNRVWNr Â&#x2021;3RGV\SND Â&#x2021;.RSDQLHLF]\V]F]HQLH VWDZyZ Â&#x2021;NRSDUNDOLQRZD ZrGND

Â&#x2021;NRSDUNRĂŁDGRZDUND Â&#x2021;Z\ZURWND WHO

Roz-959

20

WrzesiĹ&#x201E;ska SpĂłĹ&#x201A;dzielnia Mieszkaniowa ul. KiliĹ&#x201E;skiego 10, 62 - 300 WrzeĹ&#x203A;nia, tel. 437-92-50, fax 437-92-77 (kier. 61)

ogĹ&#x201A;asza przetarg na ustalenie pierwszeĹ&#x201E;stwa nabycia niĹźej wymienionego lokalu: Lp.

Adres

Pow uĹźyt.

Liczba pokoi

Kondygnacja

TytuĹ&#x201A; prawny do lokalu

Cena wywoĹ&#x201A;awcza

1

WrzeĹ&#x203A;nia ul. Fromborska 20/7

57,5 m2

2

III p.

odr. wĹ&#x201A;. lokalu

134.000,00 zĹ&#x201A;

WyĹźej wymienione mieszkanie jest wolne od dĹ&#x201A;ugĂłw. Mieszkanie moĹźna oglÄ&#x2026;daÄ&#x2021; w dniach 16 maja 2011 r. oraz 23 maja 2011 r. w godz. 1600 â&#x20AC;&#x201C; 1700 ZgĹ&#x201A;oszenie o przystÄ&#x2026;pieniu do przetargu naleĹźy zĹ&#x201A;oĹźyÄ&#x2021; w sekretariacie SpĂłĹ&#x201A;dzielni pokĂłj nr 205 w terminie do 24 maja 2011 r. do godz. 1500, ktĂłre powinno zawieraÄ&#x2021;: - imiÄ&#x2122;, nazwisko i adres oferenta lub osoby prawnej, - oĹ&#x203A;wiadczenie czy jest czĹ&#x201A;onkiem SpĂłĹ&#x201A;dzielni, jeĹźeli tak to okreĹ&#x203A;lenie czy zamieszkaĹ&#x201A;ym lub oczekujÄ&#x2026;cym i z jakim numerem umowy, - oĹ&#x203A;wiadczenie, Ĺźe znany jest mu stan techniczny lokalu. Przetarg przeprowadza siÄ&#x2122; w dniu 25 maja 2011 r. o godz. 1100 w siedzibie WrzesiĹ&#x201E;skiej SpĂłĹ&#x201A;dzielni Mieszkaniowej w sali 102 I piÄ&#x2122;tro. Wadium w wysokoĹ&#x203A;ci 5.000,- zĹ&#x201A; (piÄ&#x2122;Ä&#x2021; tysiÄ&#x2122;cy zĹ&#x201A;) naleĹźy wpĹ&#x201A;aciÄ&#x2021; w pokoju 213 w dniu przetargu od godz. 800 do godz. 1000. Przetarg przeprowadza siÄ&#x2122; wedĹ&#x201A;ug zasad okreĹ&#x203A;lonych w â&#x20AC;&#x17E;Regulaminie na ustalenie pierwszeĹ&#x201E;stwa nabycia lokali w drodze przetarguâ&#x20AC;?. WysokoĹ&#x203A;Ä&#x2021; postÄ&#x2026;pienia wynosi 500,- zĹ&#x201A; W przypadku zgĹ&#x201A;oszenia siÄ&#x2122; osĂłb bÄ&#x2122;dÄ&#x2026;cych czĹ&#x201A;onkami oczekujÄ&#x2026;cymi SpĂłĹ&#x201A;dzielni, posiadajÄ&#x2026;cych podpisanÄ&#x2026; umowÄ&#x2122; o kolejnoĹ&#x203A;ci przydziaĹ&#x201A;u, prawo przydziaĹ&#x201A;u w pierwszej kolejnoĹ&#x203A;ci uzyskuje osoba z najniĹźszym numerem umowy za cenÄ&#x2122; wywoĹ&#x201A;awczÄ&#x2026;. W przypadku braku osĂłb, o ktĂłrych mowa wyĹźej odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; przetarg nieograniczony. BliĹźszych informacji udziela siÄ&#x2122; oraz regulamin przetargu udostÄ&#x2122;pnia w sekcji czĹ&#x201A;onkowsko-mieszkaniowej (pokĂłj nr 215) lub telefonicznie, tel. 4379-267 lub 4379-268. SpĂłĹ&#x201A;dzielnia zastrzega sobie prawo uniewaĹźnienia przetargu bez podania przyczyn.


13 maja 2011

Wiadomości Wrzesińskie

Teczka interwencji z www.wrzesnia.info.pl

Strona „ Internauta: – Wiem, e remonty ulic s niezbdne, ale z ob-

www.wrzesnia.info.pl

Czytelników Mamo, to ja

jazdami mona by chyba co zrobi . Proponuj ustawi znaki zakazu parkowania. Bardzo usprawni to poruszanie si autobusom i samochodom.

„ Jan Krotoszyski, naczelnik Wydziau Inwestycyjno-Komu-

Wiktoria Tyszkiewicz córka Aleksandry i Mariusza z Orzechowa

Zuzanna Kryszak córka Marty i Bartosza z Gniezna

Urodzona: 3 maja Waga: 4020 g Wzrost: 60 cm

Urodzona: 3 maja Waga: 3400 g Wzrost: 57 cm

chodami parkujcymi wzdu ul. Miosawskiej (od sklepu Bystry w kierunku ronda). Mieszkam w pobliu i tak si skada, e kilka razy w cigu dnia przechodz tdy przez ulic albo wyjedam samochodem (wyjazd przy sklepie Bystry). Zauwayam problem, bo czsto auta s zaparkowane na przejciu i wszystko zasaniaj (dosownie!). W efekcie nie wida , czy co jedzie, a kierowcy wcale, a wcale tam nie zwalniaj. Wyjedajc samochodem w ogóle nie wida co si dzieje z prawej strony. Dlatego trzeba wyjeda „na czuja” i liczy , e si uda... Skrcajc w prawo trzeba zjecha czciowo na lewy pas, bo samochód parkujcy przed samymi pasami utrudnia wyjazd. Ju kilka razy dzwoniam w tej sprawie na stra miejsk, ale ile mona? Std moimi spostrzeeniami postanowiam podzieli si Wami. Jak na mój gust najlepszym rozwizaniem byoby wprowadzenie tam zakazu parkowania. Tym bardziej, e niedawno kto zosta potrcony na tym przejciu. Nie chciaabym, by doszo tam do kolejnej tragedii.

Franek Dąbek syn Agaty i Mariusza z Wrześni

Eliza Magdalena Kaminiecka córka Jolanty i Mariusza z Wrześni

Urodzony: 3 maja Waga: 3820 g Wzrost: 57 cm

Urodzona: 4 maja Waga: 4300 g Wzrost: 60 cm

Kamil Matela syn Anny i Wojciecha z Chociczy Małej

Antosia Półról córka Aldony i Łukasza z Bierzglina

Urodzony: 4 maja Waga: 4780 g Wzrost: 60 cm

Urodzona: 5 maja Waga: 3860 g Wzrost: 57 cm

„ Mirosaw Morawski, komendant Stray Miejskiej we Wrzeni: – Uwag, co do niebezpiecznego przejcia dla pieszych przy ul. Miosawskiej, uwaam za cakiem stosown. Dlatego wspólnie z pracownikiem urzdu miasta odpowiedzialnym za oznakowanie ulic doszlimy do wniosku, e miejsce przed pasami naley oznakowa znakiem poziomym „pas wyczony z ruchu” (zabraniajcy postoju pojazdów w tym miejscu). Mamy nadziej, e taka organizacja ruchu rozwie wspomniany przez Czytelniczk problem.

Julia Gęgotek córka Ewy i Radzimira z Kornat

Julia Kazimierska córka Justyny i Pawła z Psar Małych

Urodzona: 5 maja Waga: 4100 g Wzrost: 60 cm

Urodzona: 5 maja Waga: 3000 g Wzrost: 53 cm

Lena Stachowska, córka Sylwii i Pawła z Wrąbczynkowskich Holendrów

Dominik Kosmala syn Marty i Krzysztofa z Wrześni

Urodzona: 6 maja Waga: 3300 g Wzrost: 56 cm

Urodzony: 6 maja Waga: 3050 g Wzrost: 55 cm

nalnego w Urzdzie Miasta i Gminy we Wrzeni: – W miejscach, gdzie jezdnia jest najwsza, czyli przy ul. wirki i Wigury wprowadzono zakaz zatrzymywania si (poprzednio dopuszczano 5-minutowy postój). Na dalszym odcinku objazdu, czyli przy ul. Wojska Polskiego na razie takiej potrzeby nie ma.

21 INFORMATOR MIEJSKI Pogotowie ratunkowe 999 Straż pożarna 998 Policja 997 Straż Miejska 986 – pon.-pt. 7.00-22.00, sob. 7.00-15.00 Pogotowie energetyczne – centrala 61 437 46 00 Pogotowie ciepłownicze 993 Pogotowie wod.-kan. 994, 61 436 05 47 Informacja PKP 61 633 49 22 Informacja PKS 61 437 00 66

„ Internautka: – Chciaabym, eby zainteresowano si samo-

„ Podinsp. Pawe Marciniak, naczelnik Wydziau Ruchu Dro-

gowego Komendy Powiatowej Policji we Wrzeni: – Dzikujemy za kady sygna dotyczcy bezpieczestwa na drogach. Zapewniam, e policyjne patrole penice sub w miecie bd czciej ni zwykle zwraca uwag na postój pojazdów przy ul. Miosawskiej. TOS

Całodobowy policyjny „telefon zaufania” 61 437 52 97 Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień, Witkowska 3, 61 436 21 46 Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Jantar”: prawnik przyjmuje w 1. i 3. środę miesiąca w godz.15.00-17.00, psycholog w 2. i 4. czwartek miesiąca w godz.17.45-19.45, telefon zaufania: w godz. 10.00-22.00 – 606 903 528 i 61 437 78 42 w godz.16.00-20.00. Punkt Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 61 437 40 28, 61 437 40 22, 61 437 40 35, czynne w czwartki w godz. 14.00-18.00 w bud. OPS, ul. Szkolna 24 Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 61 640 39 40 Powiatowy rzecznik konsumentów – Starostwo Powiatowe we Wrześni, pon.-pt. w godz. 9.00-14.00, 61 640 44 16 Biblioteka Pedagogiczna, Wojska Polskiego 2a, 61 436 13 33, czynne od pon. do pt. w godz. 10.00-17.00 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Września 61 436 25 96 Czytelnia 61 437 96 45 Wielkopolska Informacja Gospodarcza 61 426 50 50, 94 34 – 24h Schronisko dla psów 500 191 039 Gabinet weterynaryjny, Kilińskiego 13 502 256 205 Halo TAXI 61 436 33 33, 601 808 921 TAXI, 24h ESKA, 721 121 121 Taxi Harcerska 61 640 33 33, 61 437 77 77 TAXI PKP 61 437 92 22 TAXI PKP #2 889 999 130

Gdy nasze włosy wołają po zimie: „na pomoc!”

Katarzyna Zalewska córka Barbary i Milana z Pyzdr

Wanessa Ostrysz córka Patrycji i Leszka z Obłaczkowa

Urodzona: 7 maja Waga: 4010 g Wzrost: 59 cm

Urodzona: 7 maja Waga: 3160 g Wzrost: 57 cm

TAXI ZET 61 436 55 55 Taxi DARIO (1-8 osób) 602 221 436 USŁUGI TRANSPORTOWE 889 998 888

Wraz z odejściem zimy żegnamy się z ciepłymi czapkami, mrozem, silnym wiatrem i suchym, ogrzewanym powietrzem. Takie kilkumiesięczne warunki niewątpliwie źle wpływają na stan i kondycję naszych włosów. Co zrobić, by powitać wiosnę błyszczącymi i zdrowymi włosami i nie wstydzić się zdjęcia czapki? Niezależnie od rodzaju i stanu włosów warto wraz z nadejściem wiosny przeprowadzić kurację, która wspomoże ich regenerację i odbudowę. W tym okresie sięgajmy po maski regenerujące, dzięki którym włosy odzyskają miękkość i sprężystość. Niewielka ilość kosmetyku nakładana na włosy chociaż jeden raz w tygodniu, pozostawiona na włosach przez co najmniej 10 minut, z całą pewnością poprawi ich kondycję oraz zapewni włosom piękny połysk. Niewątpliwie większość salonów fryzjerskich posiada w swoim wachlarzu usług zabiegi odbudowujące i nawilżające strukturę włosów. Dlatego jeżeli mamy taką możliwość, warto wybrać się do salonu fryzjerskiego, by pod okiem profesjonalisty skorzystać z intensywnej kuracji regenerującej włosy. Zabieg ten nazywany często „ sauną”, przeprowadzany jest za pomocą nawilżacza parowego. Niewielka ilość maski odżywczej poddana działaniu ciepła, intensywnie przenika w głąb struktury włosa, zapewniając jednocześnie jego regenerację oraz optymalne nawilżenie. Dzięki takiej kuracji włosy już po pierwszym zabiegu odzyskają swoją witalność, sprężystość oraz piękny połysk. Profesjonalne maski, masaż skóry głowy poprawiający krążenie, czy inne terapie odżywcze odratują włosy w mgnieniu oka. Ponadto nawet niewielkie podcięcie końcówek odciąży włosy i sprawi, że będą bardziej puszyste i lekkie. Istotne znaczenie ma również codzienna pielęgnacja, a co za tym idzie - wybór odpowiedniego szamponu i odżywki. Najlepsze rezultaty osiągniemy stosując kosmetyki z tej samej serii. Dlatego decydując się na zakup, należy kierować się przede wszystkim ich przeznaczeniem. Szampony i odżywki do włosów zniszczonych powoli, aczkolwiek skutecznie odbudowują ich strukturę i zapobiegają nadmiernemu plątaniu. W efekcie znika problem z rozczesywaniem oraz z rozdwajającymi się końcówkami. By dać włosom odetchnąć po ciężkim dla nich zimowym sezonie, starajmy się unikać ciężkich kosmetyków do stylizacji oraz nadmiernego używania suszarki, lokówki czy też prostownicy. Jeżeli natomiast nie wyobrażamy sobie bez nich codziennej stylizacji, warto sięgnąć po preparaty ochronne, zabezpieczające włosy przed szkodliwym działaniem ciepła. Magdalena Twarda z firmy PROGRESS

ww-143

Reklama

.5$,1$0$/8&+$ DUW\NXâ\G]LHFLĐFH

W 2 GODZINY*

]ã

* z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT

ǁſnjŬŝ͕ĨŽƚĞůŝŬŝ͕ųſǏĞĐnjŬĂ͕ƉŽƑĐŝĞů͕ ŵĞďůĞ͕ǏLJǁŶŽƑđ͕ŬŽƐŵĞƚLJŬŝ͕ ĂŬĐĞƐŽƌŝĂĚƌŽďŶĞ͕ ƉŝĞůƵĐŚLJ͕ƉĂŵƉĞƌƐLJ

DŽǏůŝǁŽƑđnjĂŬƵƉſǁŶĂƌĂƚLJ

Pizzeria Camelot 61 436 38 09, 515 299 040 DRINK-SHOP bezpłatny dowóz, 61 672 68 42

Laura Kieliszkowska córka Dominiki i Arkadiusza z Jaroszyka

Nadia Marta Trocholepszy córka Natalii i Andrzeja z Mogilna

Urodzona: 7 maja Waga: 2920 g Wzrost: 54 cm

Urodzona: 7 maja Waga: 3430 g Wzrost: 55 cm

Kompleksowe usługi pogrzebowe 24h, ul. Legii Wrzesińskiej 16, Września, 61 436 11 60, kom. 603 868 607

Gabriela Pecyna córka Anny i Radosława z Piotrowic

Oskar Przysiuda syn Natalii i Sebastiana z Wrześni

Kwiaciarnia „Kaprys” przy szpitalu zaprasza – pn-sob. 8.00-18.00, nd. 9.30-17.30; 61 437 62 97

Urodzona: 8 maja Waga: 3460 g Wzrost: 56 cm

Urodzony: 9 maja Waga: 4540 g Wzrost: 59 cm

Nadia Porolnik córka Justyny i Przemysława z Polskiej Wsi

Jakub Minga syn Moniki i Macieja z Gutowa Małego

Urodzona: 10 maja Waga: 3950 g Wzrost: 58 cm

Urodzony: 10 maja Waga: 3830 g Wzrost: 57 cm

Serwis komputerowy 695 926 796 AUTOPOGOTOWIE KLUCZOWE 61 436 79 11, 603 400 250

Kompleksowe Usługi Pogrzebowe PUK 24h, ul. Miłosławska 5, 61 437 92 00, 61 436 28 78, 508 088 390

Kwiaciarnia „Kaprys Plus” zaprasza – pn-sob. 8.0021.00, nd. 9.30-17.30 i PRACOWNIA FLORYSTYKI ŚLUBNEJ, ul. Kościuszki 70 a, tel. 61 436 71 51

APTEKI DYŻURUJĄCE

to miejsce czeka na Twoje dziecko

ƵǏLJǁLJďſƌǁſnjŬſǁŝĨŽƚĞůŝŬſǁ ƐĂŵŽĐŚŽĚŽǁLJĐŚͻWųĂƚŶŽƑđŬĂƌƚČ

Pizzeria Capri PIZZA NA TELEFON, 61 640 20 71 Pizzeria Margeritta 61 437 00 60

Ƶů͘&ĂďƌLJĐnjŶĂϮϮ͕tƌnjĞƑŶŝĂ͕ƚĞů͘ϳϵϭϮϮϯϴϯϱ

Skl-573c

plakatów A3 tel. 61 437 49 57

Pizzeria Soprano Chrobrego 15, 61 640 21 01

13.05 NA SŁAWNIE, ul. Fromborska 46a tel. 61-43-67-798 14.05 AMIKA, ul. Piastów 16 tel. 61-43-77-400 15.05 KAPSUŁKA, ul. Chrobrego 10 tel. 61-43-60-755 16.05 NOWA, ul. Sienkiewicza 12 tel. 61-43-60-205 17.05 UTIS , ul.Słowackiego 4a tel. 61-43-54-033 18.05 PANACEUM, ul. Opieszyn 10 tel. 61-43-77-995 19.05 VERBENA, ul. Kosynierów 23 tel. 61-43-65-293


13 maja 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

22 Sport

P I Ł K A S I AT K O WA

Chciałbym się tu osiedlić Krzysztof Wójcik jest architektem drużyny i jej budowniczym.

 Krzysztof Wójcik był niezwykle

wytrwały – w reprezentacji Polski zadebiutował w wieku 40 lat. Takiego zacięcia życzymy mu w Krispolu

– Najlepsze ogniwo zespou zostaje w klubie? – A o kim mowa? – O trenerze. – Tak (miech – przyp. red.), dogadalimy si z zarzdem. Moje oczekiwania nie byy szczególnie wygórowane. W dodatku klubem zawiaduj ludzie, na których zawsze mona liczy . Nie byo kwestii nie do rozwizania. Wane dla mnie byo te to, e Wrzenia podoba mi si jako miasto. Przyznam si, e chc tutaj osi na stae. – Pewnie ju w autobusie z Krakowa myla Pan, na jakich pozycjach dokona zmian w zespole. Kogo jesieni nie zobaczymy w barwach Krispolu?

– Ju dzisiaj mog powiedzie , e zabraknie piciu siatkarzy. Z powodu studiów na drugim kierunku z gry zrezygnowa Krzysztof Grpka. Krispolu w nowym sezonie nie bdzie finansowo sta na Oskara Dziewita. Tomasz Guziaek ma jakie plany zwizane ze studiami. Z wasnej woli zespou bliej rodzinnych stron bdzie szuka Piotr Borkowski. Nowego pracodawcy poszukuje te ukasz Krawczuk. – Czy nowy budet pozwoli na spektakularne wzmocnienia? – Budet na kolejny sezon zarzd ustali na poprzednim poziomie. Chciabym w kadrze mie 11 siatkarzy plus najlepszego wrzesiskiego juniora, aby przyucza go do powanej siatkówki. Jeeli pozostali siatkarze dogadaj si z klubem, a gorco w to wierz, to sta nas byoby na sprowadzenie trzech zawodników. Umówiony jestem na spotkanie z Wojciechem Dziurkowskim, przyjmujcym z atakiem ze lepska Suwaki. To chopak o wzrocie 190 cm, ale o ogromnej skocznoci. Na tej samej pozycji gra Piotr Adamowicz. Szczecinianin liczy sobie 199 cm.

Czy Krispol może zagrać od jesieni w I lidze? Jeszcze przed ostatnim meczem na turnieju w Krakowie gruchna wie , e trzecie miejsce w tej rywalizacji moe ostatecznie da I lig. Takie rozwizanie zasugerowa jeden z czonków zarzdu PZPS. Ju w poprzednich latach zwizek ostrzega kluby zalegajce wobec zawodników i fiskusa. Posun si nawet do odbierania licencji. Wówczas skoczyo si na odwoaniach klubów i przywróceniu ich do gry. Tym razem PZPS moe ju nie by tak pobaliwy. W rodowisku mówi si o penej profesjonalizacji Plus Ligi i dopuszczeniu do I ligi tylko klubów silnych finansowo. Wspomina

Biadolić każdy potrafi. Ja widzę to, co tu jest wspaniałe. Na wielkie słowa uznania zasługują nasi kibice. Są głośni i oddani.

Na sali we Wrzeni chciabym zobaczy take modego, dziewitnastoletniego rozgrywajcego z Poznania. Chopak ma 203 cm i chociaby dlatego przed nim ciekawa przyszo . To jednak przedbiegi. Na skompletowany w peni skad trzeba bdzie troch poczeka . – Zajmujc pierwsze miejsce w II lidze i ocierajc si o awans, powiedziao si „a”. Wypadaoby teraz powiedzie „b” ... – Budet na ubiegorocznym poziomie kae by ostronym. Zobowiza mog si do miejsca w pierw-

szej czwórce. Nie wiem przecie, jak wzmocni si rywale. Ale gdy bdziemy ju w play-off, to walczy bdziemy jak w minionym sezonie. – Sporo si mówi, e PZPS moe zrewolucjonizowa rozgrywki i kto wie, czy Krispol ju od jesieni nie bdzie móg zagra w I lidze. Czy klub sta na takie wyzwanie? – Budet jest taki, a nie inny. Ale nawet z takim zapleczem finansowym i obecn kadr, zdecydowabym si na podjcie rkawicy. By moe zanotowalibymy spadek, jednak nauka nie poszaby w las. I liga to poligon do zbierania dowiadczenia. – Co spdza Panu sen z oczu? – Biadoli kady potrafi. Jak widz to, co tu jest wspaniae. O profesjonalizmie zarzdu ju mówiem. Na szczególne sowa uznania zasuguj wrzesiscy kibice. W ubiegym sezonie byli tylko liczni, w ostatnim ju niezwykle goni, zorganizowani i oddani. Pokazali to take, a moe przede wszystkim, w czasie meczów wyjazdowych i turnieju w Krakowie. S nasz wielk si. To dla nich graj siatkarze. Rozmawia Leszek Nowacki

W imieniu zawodników KRISPOL Września i Zarządu Klubu KPS Progress serdecznie dziękujemy wszystkim Kibicom i Sympatykom zespołu za wsparcie i doping podczas całego sezonu 2010/2011.

si take o powikszeniu siatkarskiej ekstraklasy. Tej ostatniej informacji mocno trzyma si Avia widnik, która wanie zanotowaa spadek do II ligi. Trenerzy i dziaacze tego klubu gono mówi, e gdyby tak miao si sta , to uratowaliby I lig. Powikszenie o dwa zespoy Plus Ligi zrobioby szczebel niej take miejsce dla Krispolu. Nie pozostaje nic wicej, jak czeka na rozwój wypadków. – Nie dzielimy skóry na niedwiedziu – zastrzega Stefan Tomczak, czonek zarzdu. – Zajmiemy si spraw, gdy w warszawskiej centrali zapadn jakie decyzje. Na ten moment gramy w II lidze.

Zarząd klubu

SPONSORZY


13 maja 2011

Sport

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

W W W.W R ZE SN IA . IN FO. PL /SP O R T

23

Kapelusz arbitra

Burza w szatni Spartanie i grana wiocha zaliczyli u siebie lanie dały trzy oczka

Sędzia jak sprawny sztukmistrz wyciągnął z kapelusza karnego. Goście byli wściekli. Victoria odetchnęła.

Drugi mecz z rzdu na wasnym boisku zakoczy si dla Sparty wysok porak. Ory z Huty ukomskiej obnayy wszystkie niedostatki orzechowian. Pocztek meczu nie wskazywa na moliwo tak wielkiej klski Sparty, w której szeregach tym razem zabrako Piotra Surdyka, Marcina Adryana i Marka Olejniczaka. Bardzo dobre okazje marnowali Szymon Janicki, Kornel Witczak i Damian Zbierski. W 30. min gocie objli prowadzenie po do kuriozalnym golu. Wybijajcy pik gow Radosaw Lemiszewski trafi w Rafaa Dudka, a bezpask futbolówk gracz Orów bez trudu umieci w siatce. Pi minut przed przerw akcja w polu karnym pozwolia gociom podwyszy na 2:0. Sparta rzucia si na rywala tu po przerwie. Strata gola w 70. min kompletnie jednak odebraa orzechowianom chci do dalszej gry. Sparta kompletnie si odkrya, a to, e wynik nie zbliy si do dwucyfrowego miejscowi, zawdziczaj Sebastianowi Florkowskiemu. RC Sparta – Ory Huta . 0:4 (0:2)

W niedziel do Grzegorzewa trener Bartomiej Figas móg zabra zaledwie 13 pikarzy. Z powodu kartek i kontuzji zabrako piciu zawodników z podstawowego skadu. W pierwszej poowie Pomie zagra fatalnie. Nie tylko straci gola, ale te za spraw Mateusza Kapturskiego nie wykorzysta dwóch kapitalnych okazji. Po przerwie gocie postawili wszystko na jedn kart. Zagrali z trzema obrocami i trzema napastnikami. – Kazaem gra z pominiciem linii pomocy. Wrzutki w poblie linii pola karnego mia strca gow M. Kapturski – relacjonowa spotkanie trener Figas. Ju w 48. min neklanie wyrównali. Dariusz Kapturski uderzy z woleja i pika lobem mina bramkarza. Kwadrans póniej ukasz Landkocz z 45 metrów dorodkowa w kierunku bramki, a stoper zaskoczy swojego golkipera. W 90. min z rzutu wolnego uderza M. Kapturski. Bramkarz nie zdoa opanowa piki, a nadbiegajcy ukasz Szczygie umieci j w siatce. LEN Orze – Pomie 1:3 (1:0)

Olek Stachowiak:

Bartomiej Figas:

– By to jeden z naszych najsabszych meczów. Gdyby nie nasz bramkarz, to fina byby wrcz tragiczny.

– Taktyka rodem z ligi wiejskiej sprawdzia si. W drugiej poowie gralimy z pominiciem linii rodkowej.

Gocie w pierwszej poowie nie przeprowadzili adnej skadnej akcji, a mimo to w 14. min objli prowadzenie. Tomasz Roszyk fatalnie interweniowa przy dorodkowaniu z rzutu ronego. Zapewne olepiony przez soce wybi pik ledwie na ósmy metr, a zawodnik Sparty na raty umieci j w siatce. Do przerwy Victoria dwukrotnie bliska bya wyrównania. Raz na przeszkodzie stan arbiter, który nie podyktowa karnego za ewidentny faul na Macieju Lisieckim. Za drugim razem do odbitej przez bramkarza piki dopad Kamil Gut, uderzy z piciu metrów, ale trafi w... Lisieckiego! Drug odson wrzenianie rozpoczli z przytupem. W 46. min na boisku pojawi si Jakub Groszkowski, a ju dwie minuty póniej wpisa si na list strzelców. Na przestrzeni nastpnego kwadransa pikarze Victorii stworzyli sobie nastpne okazje do zdobycia goli. Pika jednak nie chciaa wpa do siatki. Wpada dopiero na 10 minut przed kocem meczu. Arbiter uzna, e w polu karnym faulowany by Lisiecki. Swoj decyzj wzbudzi... miech na trybunach i wcieke reakcje goci. Domniemany poszkodowany sam wymierzy sprawiedliwo . Tak, sprawiedliwo , bo zwycistwo, pamitajc chociaby faul na Lisieckiem w pierwszej

 Jakub Groszkowski (z prawej) zaliczył w sobotę „wejście smoka” poowie, zdecydowanie naleao si wrzenianom. Lokalni kibice Lecha sobotni mecz wykorzystali te do wyraenia swojej opinii o decyzji premiera o zamkniciu dla publicznoci stadionów w Warszawie i Poznaniu. Zdjcie transparentu z ostr rymo-

Fot. LEN

wank publikujemy na naszym portalu www.wrzesnia.info.pl. LEN Victoria zagraa w skadzie: Roszyk – Gut, Przysiuda, Przybylski, Figas – Rybarczyk – Matuszak, Godziaszek (46. Groszkowski), Duszyski, Ludwiczak – Lisiecki. Victoria – Sparta Konin 2:1 (0:1)

Wyniki – sport w skrócie • Więcej na www.wrzesnia.info.pl/sport • Wyniki – sport w skrócie • Więcej na www.wrzesnia.info.pl/sport PIŁKA NOŻNA IV liga, XXV kolejka Victoria Września – Sparta Konin 2:1 Obra 1912 Kościan – Korona Piaski 1:0 Olimpia Koło – Dąbroczanka Pępowo 3:0 Sokół Kleczew – SKP Słupca 4:1 Zryw Dąbie – Płomyk Koźminiec 0:3 LKS Gołuchów – Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 2:1 Stal Pleszew – Centra Ostrów Wlkp. 0:4 Sparta Miejska Górka – Victoria Ostrzeszów 0:5 1. Sokół Kleczew 25 57 67-18 2. Centra Ostrów Wielkopolski 25 49 52-25 3. Płomyk Koźminiec 25 48 54-36 4. Victoria Września 25 44 45-30 5. Obra 1912 Kościan 25 43 41-30 6. LKS Gołuchów 25 42 41-30 7. Dąbroczanka Pępowo 25 41 43-32 8. Korona Piaski 25 36 37-30 9. Stal Pleszew 25 36 29-37 10. SKP Słupca 25 32 33-31 11. CKS Sparta Konin 25 32 27-36 12. Olimpia Koło 25 28 29-47 13. Victoria Ostrzeszów 25 24 32-42 14. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 25 24 32-55 15. Sparta Miejska Górka 25 13 17-58 16. Zryw Dąbie 25 9 24-66 XXVI kolejka, 15.05.2011 16:00 Płomyk Koźminiec – Victoria Września

Klasa okręgowa XXV kolejka, 7.05.2011 Orlik Miłosław – Znicz Władysławów 0-0 Kłodawa – Wicher Dobra 1-2 GKS Sompolno – LKS Ślesin 1-4 Polonia Golina – Avans Górnik II Konin 5-3 Fanclub Dąbroszyn – Zjednoczeni Rychwał 0-2 ZKS Zagórów – Kasztelania Brudzew 1-2 Tulisia Tuliszków – Warta Eremita Dobrów 1-1 Czarni Ostrowite – Polonus Kazimierz Biskupi 1-2 1. LKS Ślesin 25 65 70-19 2. Kasztelania Brudzew 25 50 67-30 3. GKS Sompolno 25 44 53-39 4. Polonia Golina 25 41 62-52 5. Wicher Dobra 25 40 45-35 6. Fanclub Dąbroszyn 25 39 40-23 7. Warta Eremita Dobrów 25 38 40-40 8. Tulisia Tuliszków 25 36 26-29 9. Górnik Kłodawa 25 34 39-37 10. Polonus Kazimierz Biskupi 25 33 38-42 11. Znicz Władysławów 25 30 38-44 12. Czarni Ostrowite 25 27 27-42 13. Orlik Miłosław 25 25 26-39 14. Zjednoczeni Rychwał 25 23 39-71 15. ZKS Zagórów 25 21 23-52 16. Avans Górnik II Konin 25 21 23-62 XXVI kolejka, 14.05.2011 17:00 LKS Ślesin – Orlik Miłosław

Klasa A, XXV kolejka Sparta Orzechowo – Orły Huta Łukomska 0:4 Strażak Licheń Stary – Lech Kozarzewek 1:2 Orzeł Grzegorzew – Płomień Nekla 1:3 Polanin Strzałkowo – Orzeł Kawęczyn 3:0 Błękitni Helenów – Grom Malanów 3:2 Wilki Wilczyn – Warta Krzymów 0:7 GKS Lisewo – Baszta Wyszyna 4:0 Błękitni Mąkolno – Hetman Orchowo 1:2 1. Polanin Strzałkowo 25 62 92-12 2. Warta Krzymów 25 57 86-19 3. Błękitni Helenów 25 48 51-34 4. Orły Huta Łukomska 25 43 63-46 5. Płomień Nekla 25 43 32-30 6. Sparta Orzechowo 25 42 47-37 7. Strażak Licheń Stary 25 42 41-42 8. Orzeł Grzegorzew 25 32 37-45 9. Hetman Orchowo 25 29 36-47 10. Wilki Wilczyn 25 28 32-43 11. Orzeł Kawęczyn 25 28 33-50 12. Grom Malanów 25 27 40-52 13. Błękitni Mąkolno 25 27 35-64 14. GKS Lisewo 25 24 31-57 15. Lech Kozarzewek 25 21 22-64 16. Baszta Wyszyna 25 16 21-57 XXVI kolejka, 15.05.2011 17:00 Lech Kozarzewek – Sparta Orzechowo 17:00 Płomień Nekla – Błękitni Mąkolno

Redakcja: 62-300 Września, ul. Fromborska 18, tel. 61 437 49 50, fax 61 436 72 85; http://www.wrzesnia.info.pl, redakcja@wrzesnia.info.pl. Redaguje zespół: Waldemar Śliwczyński (redaktor naczelny), Jolanta Śliwczyńska (z-ca redaktora naczelnego), Marek Urbaniak (sekretarz redakcji), Filip Biernat, Damian Idzikowski, Tomasz Małecki, Łukasz Różański, Tomasz Szternel, Dorota Tomaszewska, Marzena Zbierska. Współpracują: Roman Nowaczyk; Sport: Leszek Nowacki, Robert Czerniak. Skład komputerowy (reklamy@wrzesnia.info.pl): Marek Urbaniak, Anna Jakubek, Krzysztof Liberkowski, Artur Korpik, Krzysztof Korpik, Katarzyna Pawłowska. Projekt graficzny: Tomasz Wojciechowski. Biuro ogłoszeń: Maria Kosińska, Arleta Kretkowska, Artur Mokracki, Natalia Pacanowska, Marika Wojtela. 62-300 Września, ul. Jana Pawła II 14, tel. 61 436 52 70, fax 61 640 01 01, biuro@wrzesnia.info.pl Wydawca: Wydawnictwo KROPKA Jolanta i Waldemar Śliwczyńscy, 62-300 Września, Szczecińska 5. Druk: Drukarnia AGORA SA, Piła, ul. Krzywa 35. Kolportaż: Mariusz Tomczak, tel. 603 118 930. Redakcja „WW” zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz nadawania tytuów listom. Tekstów i materiaów niezamówionych nie zwracamy. Anonimów nie drukujemy. Redakcja „WW” nie odpowiada za tre reklam i ogosze. Wzory reklam zastrzeone.

nakład: 10.800

LEKKA ATLETYKA Rekord Wrześni Martyny Lekkoatleci Orkana rozpoczęli sezon. Na mityngu w Bydgoszczy osiągnęli kilka wartościowych rezultatów. Zdecydowanie najcenniejszy jest wynik Martyny Losy w pchnięciu kulą. Zawodniczka trenera Przemysława Pawlaka, pchając na odległość 14,72 m, poprawiła własny rekord Wrześni kobiet. Poprzedni, sprzed dwóch lat, był gorszy o 15 cm. Martyna nie jest jednak w pełni zadowolona. Do minimum na Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy Juniorów w Tallinie zabrakło jej zaledwie 8 cm. Przed dziewiętnastolatką jeszcze kilka podejść i dwa miesiące na uzyskanie wymarzonego 14,80. Rekordy życiowe ustanowili także inni miotacze. Lubomir Przybysz rzucił młotem (6 kg) na odległość 56,18 m. Natalia Fromm pchnęła kulą 11,59 m, a Paweł Grzeszczyk rzucił oszczepem 42,38 m. Dobry rezultat uzyskała w rzucie młotem Roksana Gwiżdż (42,58 m). Michał Stróżewski przebiegł 100 m w czasie 11,21 s, a 200 m w 22,76 s. Bartosz Wróbel na tych samych dystansach uzyskał 11,70 s i 24,10 s. Michał Olszewski setkę pokonał w czasie 11,33 s, a Marcin Garstka skoczył w dal 6,29 m. Hubert skacze wyżej i wyżej Po raz drugi w tym sezonie Hubert Hampel poprawił rekord Wrześni w skoku wzwyż młodzików. W sobotę w czasie zawodów Samsunga w Ostrowie Wlkp. pokonał poprzeczkę zawieszoną na wysokości 192 cm. W tych samych zawodach Eryk Hampel przebiegł 300 m w czasie 41,81 s, Monika Pawlak pchnęła kulą na odległość 10,23 m, a Rafał Stawny zajął trzecie miejsce na 1000 m (2:51,44 min). SZACHY Jan Majewski jak dobre wino Nestor wrzesińskich szachów w wieku 73 lat został mistrzem Wielkopolski oldbojów. Na turnieju w Poznaniu zostawił w tyle 43 zawodników. W zawodach mogli wziąć udział szachiści, którzy ukończyli 60 lat. Średnia turnieju przekroczyła... 74 lata.

Najstarszym uczestnikiem był szachista urodzony w 1917 roku! Jan Majewski w dziewięciu partiach zdobył 7,5 pkt. Tylko raz przegrał i raz zremisował. Na dziesiątej pozycji sklasyfikowano Kazimierza Słomińskiego (5,5 pkt), drugiego zawodnika Wrzosu Września. TENIS ZIEMNY Walczyli w deblach i singlach W długi majowy weekend na kortach pojawili się wrześnianie. W turnieju deblowym otwarcia sezonu o nagrodę firmy EKKA zwyciężył duet Robert Smodlibowski i Piotr Kamiński, pokonując w finale parę Karol Pohl i Waldemar Włoszyński 6:3; 6:1. Trzecie miejsce przypadło parom: Józef Stanisławski i Andrzej Urbański oraz Marcin i Artur Stróżyk. Tydzień później wrześnianie rywalizowali w grach singlowych. W emocjonującym i stojącym na dobrym poziomie meczu finałowym Karol Pohl pokonał Piotra Kamińskiego 6:2; 6:7 (3:7); 6:4. TAEKWONDO Wysokie pozycje pyzdrzan W gronie 270 zawodników startujących w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Taekwondo zaprezentowało się kilkoro pyzdrzan. – Miłą niespodziankę sprawili mi pierwszoroczniacy, zwłaszcza Daniel Robaszkiewicz, który wystąpił w kategorii do 54 kg i zajął w swojej kategorii wagowej XIV miejsce na 32 startujących – relacjonuje mistrzostwa trener Pyzdrskiego Centrum Taekwondo Marcin Grzybowski. – Podobnie było z Hubertem Wardą w kategorii do 60 kg, który uplasował się na XVI miejscu. Ostatniego dnia zawodów startowała „ciężka artyleria”. W kategorii do 66 kg, w której było 32 zawodników, Damian Szczepański zajął VIII miejsce, Rafał Gonerka był XII, a Paweł Wrzos uplasował się na XVI pozycji. Obie nasze dziewczyny, które także były o rok młodsze od większości rywalek, zajęły dziesiąte miejsca – Alicja Dobrzykowska w kategorii do 49 kg, a Patrycja Woźna w +57. Jest to bardzo dobra prognoza na przyszłość.


Piłka siatkowa, s. 22

Trener Wójcik pożegnał się z piątką swoich siatkarzy

Piłka nożna, s. 23

Piłka nożna, s. 23

Arbiter raz odbierał, raz prezentował Victorii jedenastki

Sparta dostała lanie, Płomień obudził się w drugiej połowie

Przemeblowany remis Orlik kolejny raz przemeblował skład. W efekcie mecz nie porwał kibiców swym poziomem. Zmiany kadrowe w Orliku nadal nie ustaj. Z rónych wzgldów w wyjciowym skadzie na mecz ze Zniczem znalazo si kilku nowych graczy. Biorc pod uwag postaw obu druyn mona stwierdzi , e wicej poda byo do przeciwnika, ni do wasnych partnerów. Gospodarze mieli dwie okazje strzeleckie. W 7. min, po wietnym podaniu Ra-

dosawa Trybuy, po przebiegniciu kilkunastu metrów z pik w sytuacji sam na sam z bramkarzem, znalaz si Eryk Skrzypczak, ale przegra ten pojedynek. W 15. min bramkarz Znicza, wprowadzajc pik do gry rk, poda pod nogi Skrzypczaka, który zdecydowa si na natychmiastowy strza do pozostawionej bez opieki bramki. Niestety, chybi. Jedyna groniejsza akcja Znicza miaa miejsce w 35. min, ale miosawianie zdoali zablokowa uderzenie. Po przerwie Orlik zagra nieco skadniej, stanowic wiksz si w ofensywie. Nadal nie przynosio to jednak zbyt wielu okazji strze-

leckich. W 53. min niele z dystansu uderzy Damian Wyrzykiewicz. Potem trzy szanse miosawianie mieli po zagraniach Skrzypczaka z rzutów wolnych, w pole karne. Dwukrotnie futbolówka, której nikomu nie udao si trci , przechodzia minimalnie obok supka, a raz dobrze zachowa si bramkarz Znicza. Gocie wypracowali sobie natomiast dwie okazje strzeleckie. Strza z rzutu wolnego zza linii pola karnego w 64. min Krzysztof Zaremba zdoa przenie nad poprzeczk, a w 84. min uderzenie z kta i z bliskiej odlegoci zostao zablokowane. RC Tomasz Łuczyk przykuwa wzrok kibiców. Czerwony irokez to uzewnętrznienie twardego charakteru, co udowadnia też ostry wślizg Fot. RC Orlik – Znicz Wadysawów 0:0

Reklama

11 kg

]GRZR]HP±]á QDVWDFML/3*±]á

793 501 415 61 436 16 55

Roz-447

Dowóz pon.-sob.

plakatów A3 tel. 0-61 437 49 57

W 2 GODZINY*

240 z

* z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT


sRGODWFRW\G]LHĂ?ZNDÂ&#x203A;G\PGRPX sQDNÂ?DGEOLVNRHJ]HPSODU]\

13 maja 2011 NR 19 (1097/XXII) INDEKS 366773

ISSN 2080-4008

bezpĹ&#x201A;atny dodatek â&#x20AC;&#x17E;WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skichâ&#x20AC;?

Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia tel. 61 / 436-52-70 www.wrzesnia.info.pl

biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;: 61 436 52 70

WrzeĹ&#x203A;nia, Rynek 7

tel. 61 640 21 00, 516 066 499

Bd-303d

e-mail: list@restauracja-winiarnia-wewe.pl www.restauracja-winiarnia-wewe.pl

Fabryczna 19, tel. 61 4366-642

        2  2  

!" # $$ %  & 2

 2

 '# (

# $ )## "

Atrialna klatka schodowa, przeszklona winda

d*1$$;r

ul. Warszawska 28, WrzeĹ&#x203A;nia (w podwĂłrzu), 509-018-469 www.sklep-hobby.pl

NAJWIÄ&#x2DC;KSZY WYBĂ&#x201C;R WE WRZEĹ&#x161;NI

OKUCIA MEBLOWE hurt-detal

  DRZWI SUWANE

  ROLETY  KARNISZE  LISTWY  SIATKI moskitiery

  SKRZYNKI NA LISTY lokatorskie â&#x20AC;&#x201C; normy UE

  

Skl-556

Uwaga okazja

OKUCIA BUDOWLANE hurt-detal  samozamykacze  

 

SKLEP ZOOLOGICZNO-WÄ&#x2DC;DKARSKI

Skl-585

Sklep ABC dla domu


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

Â&#x201E; AbsolwentkÄ&#x2122; na staĹź przyjmÄ&#x2122;, 604-138-982 Â&#x201E; Blacharza, mechanika samochodowego z doĹ&#x203A;wiadczeniem zatrudniÄ&#x2122; 601-791-454 Â&#x201E; Dwie osoby podejmÄ&#x2026; pracÄ&#x2122; fizycznÄ&#x2026; typu sprzÄ&#x2026;tanie, mycie okien 889-551-132 Â&#x201E; Firma JANGRA ul. Czerniejewska 4, WrzeĹ&#x203A;nia zatrudni samodzielnych tokarzy, frezerĂłw, Ĺ&#x203A;lusarzy i spawaczy

Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; pracownikĂłw przy zieleni, 506-155-650 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; rzeĹşnika, 783-017-270 ZatrudniÄ&#x2122; samodzielnÄ&#x2026; i odpowiedzialna fryÂ&#x201E; zjerkÄ&#x2122;, fryzjera, 692-749-196 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; szpachlarzy, pĹ&#x201A;ytkarzy, hydraulikĂłw, 608-189-493 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; wykwaliďŹ kowanych pracownikĂłw do ociepleĹ&#x201E; oraz murarzy i malarzy, 61-4367-979

Â&#x201E; Poszukujemy osĂłb do kontaktu telefonicznego z klientem. Praca w oddziale we WrzeĹ&#x203A;ni, 519-195-482

Â&#x201E; Zwrot podatku z pracy rodzinne - Niemcy, Anglia, Irlandia, Holandia, Dania, Norwegia, Europa, 71-385-20-18, 601-75-97-97

Â&#x201E; PoszukujÄ&#x2122; opiekunki dla dziecka, 782-116-072 Â&#x201E; PoszukujÄ&#x2122; szwaczki do szycia tapicerki meblowej. Praca we WrzeĹ&#x203A;ni 691-028-010

Â&#x201E; Agencja ochrony zatrudni osoby ze stopniem niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ci, rencistĂłw na terenie WrzeĹ&#x203A;ni i okolic. 797-710-625

NAUKA

FIRMA MOTORYZACYJNA "ABIS" S.C IRENA I BOGDAN SPOCHACZ

zatrudni pracownikĂłw na stanowisko:

t-",*&3/*," t10.0$-",*&3/*," t0#4Â&#x152;6(*4&38*46 ZgĹ&#x201A;oszenia kierowaÄ&#x2021; na adres: Firma Motoryzacyjna "Abis" s.c. Irena i Bogdan Spochacz ul. WrzesiĹ&#x201E;ska 30/27 63-000 Ĺ&#x161;roda Wlkp.

Pra-1307

Firma Rolmus zatrudni

REVâXJDPDV]\Q\SRPLDURZHM'

    Â&#x201E; Restauracja Margeritta przyjmie na umowÄ&#x2122; o pracÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; do rozwoĹźenia pizzy. CV ze zdjÄ&#x2122;ciem skĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; w restauracji, ul.Rynek 24 Â&#x201E; W zwiÄ&#x2026;zku z rozwojem FABRYKA MEBLI WIZA w Kostrzynie Wlkp poszukuje pracownikĂłw na stanowiska: Krojczynie, Krawcowe. Wymagania: doĹ&#x203A;wiadczenie w zawodzie, pracowitoĹ&#x203A;Ä&#x2021; oraz sumiennoĹ&#x203A;Ä&#x2021;. Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 61-8-188-001 lub przesĹ&#x201A;anie listu motywacyjnego wraz z CV pod adres mailowy: wiza@wiza.com.pl Â&#x201E; Zaniedbane ogrody doprowadzimy do stanu uĹźywalnoĹ&#x203A;ci kopanie - koszenie zakĹ&#x201A;adanie trawnikĂłw 889-551-132 ZaopiekujÄ&#x2122; siÄ&#x2122; starszÄ&#x2026; osobÄ&#x2026; - doĹ&#x203A;wiadczenie Â&#x201E; 530-406-277 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; fachowcĂłw - murowanie, docieplenia, 508-053-363 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; hydraulika (wymagane prawo jazdy), 509-659-807 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; kosmetyczkÄ&#x2122;793-101-139 Â&#x201E; ZATRUDNIÄ&#x2DC; KOWALA DO OGRODZEĹ&#x192; KUTYCH, 601-33-15-45, 607-569-749 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; malarzy, szpachlarzy, pomocnikĂłw, 602-857-227, 602-572-330

Â&#x201E; AKUMULATORY NOWE I UĹťYWANE z gwaracjÄ&#x2026; 36Ah - 220Ah motocyklowe; za 100kg zĹ&#x201A;omu akumulatorowego - odliczamy 60zĹ&#x201A; od ceny, WrzeĹ&#x203A;nia, Orkana 8, 61-4361-019, 724-074-025 Â&#x201E; ByĹ&#x201A;eĹ&#x203A; poszkodowany w wypadku lub jesteĹ&#x203A; niezadowolony ze swojego odszkodowania, zadzwoĹ&#x201E;: 518-489-829 Â&#x201E; Citroen C2, 2005 r., 606-269-685 Â&#x201E; Fiat ducato, 9 osĂłb, 1.9 TDI, 2001 rok, klimatyzacja, el. szyby, lusterka, pilnie sprzedam, 726-619-043 FIAT UNO 98 r., 792-580-521 Â&#x201E;

ZWROT

ZA KARTÄ&#x2DC; POJAZDU

300 zĹ&#x201A; www.karta-pojazdu.com.pl Dla pierwszych rejestracji w Polsce w okresie:

CARCAR-GROUPE formalnoĹ&#x203A;ci moĹźna zaĹ&#x201A;atwiaÄ&#x2021; we WrzeĹ&#x203A;ni

ul. Kolejowa 4a (Biuro kredytĂłw, naprzeciwko dworca PKS)

tel. 693 45 43 41

Â&#x201E; Sprzedam CC 700, 94, 608-729-873 Â&#x201E; Sprzedam chrysler stratus 2,0 + gaz, 1999 r. automat, klimatyzacja, zielony metalik, stan bdb, 660-202-206 Â&#x201E; Sprzedam citroen saxo, 2003, zarejestrowany, 6.800 zĹ&#x201A;, 668-483-451 Â&#x201E; Sprzedam citroen xsara, 1.4, 99 r., 604-058-379 Â&#x201E; Sprzedam dzika z silnikiem WSK, 788-049-619 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at punto 1,1, 96 r., 508-337-098 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at punto 99 r., i renault clio 98 r., 698-687-001 Â&#x201E; Sprzedam fiat punto, 98 r., I wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciel, 601-971-039

GAZ WrzeĹ&#x201C;nia, KosynierĂłw 69 61 4366-978, 508-186-037, 609-581-513

tel. 61 438-90-04 kom. 604-852-264

Â&#x201E; Fiesta 92 r., 1000 zĹ&#x201A; do uzgodnienia, 516-079-945. Â&#x201E; Ford KA 98 r., 3.700zĹ&#x201A;, 693-890-321 Â&#x201E; Ford escort, 1.6, 93 r., sprzedam 601-988-082 Â&#x201E; Ford mondeo, 93, sedan, 1.8 benzyna, gaz, GHIA, 1.800 zĹ&#x201A;, 601-554-844 Â&#x201E; Ford puma 97 r., 4999zĹ&#x201A;, 792-101-890 Â&#x201E; KUPUJEMY AUTA do zĹ&#x201A;omowania. GotĂłwka i dokumenty od rÄ&#x2122;ki 601-757-165, 605-074-623 Â&#x201E; MERCEDES 240D - automat sprzedam 607-061-513 Â&#x201E; Naprawa szyb samochodowych, 604-809-133 Â&#x201E; Opel corsa, 1.2, 97 r., gaz, 3500 zĹ&#x201A;, 510-077-686 Â&#x201E; Opel vectra B, 96, automat, gaz sekwencyjny, 600-455-063 Â&#x201E; Opony uĹźywane - hurt, 601-330-193, 601-427-924 Â&#x201E; Peugeot 206, 2003 r., 501-161-322 Â&#x201E; Peugeot 206, 2004 r., 669-147-601 Â&#x201E; Punto 96 r., 3300zĹ&#x201A;, 726-930-958 Â&#x201E; SKODA felicja 98 r., 792-580-521 Â&#x201E; Skup katalizatorĂłw, 721-102-769 Â&#x201E; Sprzedam alufelgi 215/40 R16, 792-472-549 po 15

INSTALACJE

Â&#x201E; Sprzedam ďŹ ata punto 2004 r., 1,2, benzyna, I wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;cieciel, salon polska 604-536-047 Â&#x201E; Sprzedam ford mondeo 2000 r., sedan, 792-580-521 Â&#x201E; Sprzedam forda escorta 1,4, 95r, nowy model, 2.600 zĹ&#x201A;. 665-234-807 Â&#x201E; Sprzedam golf 4; 2001 r., 605-634-224 Â&#x201E; Sprzedam golf III, 1993 r, gaz, 3.500 cena do negocjacji, graďŹ towy, 691-598-649 Â&#x201E; SPRZEDAM GOLF III, 1993r, GAZ, 3.500 CENA DO NEGOCJACJI, GRAFITOWY. 691-598-649 Â&#x201E; Sprzedam golf III, 96 rok, 1.8, cena 5.900 zĹ&#x201A;, 695-926-778 Â&#x201E; Sprzedam lawetÄ&#x2122;, 608-751-315 Â&#x201E; Sprzedam lub zamieniÄ&#x2122; mazda 323, 1.6, 91 r., tanio, 721-148-726 Â&#x201E; Sprzedam megane, 1.6, 97, hatchback, klimatyzacja, zarejestrowany, 601-803-049 Â&#x201E; Sprzedam mercedes sprinter 2001 r. max dĹ&#x201A;ugi i wysoki, 502-844-199 Â&#x201E; Sprzedam mitsubishi space star, klimatyzacja, tanio, 600-033-728 Â&#x201E; Sprzedam motorower jawka, 661-308-833 Â&#x201E; Sprzedam opel astra 2.0 DTH, 2001, 784-126-087 Â&#x201E; Sprzedam opel astra, 1.6 16V, 94 r., 600-156-253 Â&#x201E; Sprzedam opel corsa 98r, renault scenic 2003r, 502-565-201

WTRYSK

SEKWENCYJNY

      tel. 63 2768-462; 604-992-402

Â&#x201E; Sprzedam seicento 1,1, 99 r., 721-666-656 Â&#x201E; Sprzedam seicento, 1.1, 2003, 661-934-671 Â&#x201E; Sprzedam skuter 721-051-272 Â&#x201E; Sprzedam skuter HONDA SFX 50, 2003 r., 602-52-18-52 Â&#x201E; Sprzedam skuter suzuki AP 50, zarejestrowany, 98 r., 1500 zĹ&#x201A;, 667-275-527 Â&#x201E; Sprzedam skuter YAMAHA 50, 2002 r., niebieski metalik, 2.600zĹ&#x201A;, 608-084-799 Â&#x201E; Sprzedam suzuki baleno, 1.6, 95.r, srebrny metalik, stan bdb, 667-969-045, 667-959-045 Â&#x201E; Sprzedam tanio skoda felicja, 96 r., stan db, 509-446-782 Â&#x201E; Sprzedam toyota yaris 1,4 D, 2005 r. 602-658-516

AutozĹ&#x201A;omowanie

609-181-833 693-836-683 ZĹ&#x201A;omowanie pojazdĂłw F.H.U MaWiD D Gutowo Wielkie 8

t[BÇ´XJBED[FOJB tTQS[FEBČ&#x2C6;D[Ç&#x2014;Ç´DJJ tUSBOTQPSUtTLVQ[Â&#x2019;PNVNFUBMJ tQS[ZKNVKFNZ357"(% Sa-434

tel. 694-667-625

PrzewĂłz osĂłb â&#x20AC;&#x201C; BUSEM DO NIEMIEC, HOLANDII, BELGII â&#x20AC;&#x201C; dowĂłz na miejsce â&#x20AC;&#x201C; TV w samochodzie â&#x20AC;&#x201C; licencja, peÂłne ubezpieczenie â&#x20AC;&#x201C; moÂżliwoĹ&#x201C;ĂŚ zabrania wiĂŞkszego bagaÂżu

63/241-72-24, 600-503-953 w Niemczech: 0049-1794-395-584

Â&#x201E; Tanie opony, letnie koĹ&#x201A;a, aluminowe felgi, maĹ&#x201A;e dojazdĂłwki 889-076-691 Â&#x201E; Tanio astra, 96 r., 602-513-380 Â&#x201E; Vectra, 1.8 gaz, kombi, 97 r., 5600 zĹ&#x201A;, 505-071-415 Â&#x201E; ZĹ&#x201A;omowanie pojazdĂłw, wystawiamy zaĹ&#x203A;wiadczenia; MielĹźyn, ul. Polna 20, 509-277-286 lub 694-900-071

Â&#x201E; NIERUCHOMOĹ&#x161;CI NIEDĹšWIEDZKI ! UĹ ATWIAMY KUPNO, SPRZEDAĹť I WYNAJEM! WrzeĹ&#x203A;nia ul.Sienkiewicza 20/1 (Ip. nad AptekÄ&#x2026; Aspirynka) 669-111-071, 61-641-65-65

opĹ&#x201A;ata zwrotna 13 zĹ&#x201A;

czynne pn. â&#x20AC;&#x201C; pt. 10.00 â&#x20AC;&#x201C; 17.00

Â&#x201E; Sprzedam VW golf IV, 1.9 TDI, automat, klimatronic, bogate wyposaĹźenie, stan bdb, 516-043-950 Â&#x201E; Sprzedam VW LT 35, 99 r., skrzynia 210x420, 502-844-199 Â&#x201E; Sprzedam VW polo, 2003 r., 668-180-163 Â&#x201E; SUZUKI GS 500F, 500cm3, 47KM, 4500km, 200-7/sierpieĹ&#x201E;, salon w Polsce I wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciel, bezwypadkowy, nieuszkodzony, 12.000zĹ&#x201A;, 502-844-199

LOKALE I NIERUCHOMOĹ&#x161;CI

PROMOCJA

Mechanika samochodowa

Bierzglinek, ul. Ĺ&#x161;wierkowa 4

Â&#x201E; Sprzedam opel corsa D, 1,3 CDTI, 2007/08, 694-622-620 Â&#x201E; Sprzedam opel corsa, 95 r., 1.4 benzyna, 781-562-093 Â&#x201E; Sprzedam opel corsa, diesel, 92 r., 1400 zĹ&#x201A;, 603-288-140 Â&#x201E; Sprzedam opel vectra B, 1,6, 98 r., stan bdb, 695-98-15-22 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 106, 94 r., 61-4366-503 Sprzedam peugeot 406, 2,0 HDI, 2002 r., Â&#x201E; klimatyzacja, 660-202-206 Â&#x201E; Sprzedam renault megane I kombi, 2003, 1,6, benzyna, srebrny, bardzo zadbany, bogate wyposaĹźenie, moĹźliwa zamiana, 605-556-379 Â&#x201E; Sprzedam renault megane, 1.6 16V, 2002 r., 604-615-307 Â&#x201E; Sprzedam renault scenic 1,9 DTI 2000 r, 609-162-077 Â&#x201E; Sprzedam seat toledo, 1.9 TDI, 96 r., 880-070-249

1 maja 2004 â&#x20AC;&#x201C; 1 kwietnia 2006

MontaÂż INSTALACJI SAMOCHODOWYCH

Sa-310

Pra-1269a

Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; uczennicÄ&#x2122; w zawodzie krawcowa 604-581-878 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; blacharza samochodowego, 500-029-188 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; do pracy hydraulikĂłw, 697-693-902 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; do pracy na stoisko miÄ&#x2122;sne Nekla, 695-749-719 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; do pracy na wtryskarki, 502-025-708 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; do pracy w sklepie spoĹźywczym SĹ&#x201A;omowo. CV proszÄ&#x2122; skĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; w Biurze OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x153;WWâ&#x20AC;? z dopiskiem â&#x20AC;&#x153;SĹ&#x201A;omowoâ&#x20AC;?, 695-749-719 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; elektryka budowlanego, 784-31-80-75 PrzyjmÄ&#x2122; samodzielnego lakiernika i uczniĂłw, Â&#x201E; 604-172-416 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; ucznia w zawodzie malarz pokojowy, 660-176-714 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; ucznia w zawodzie rzeĹşnik - wÄ&#x2122;dliniarz, 61-4385-852, 601-556-103 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; uczniĂłw w zawodzie mechanik samochodowy, 503-857-926

Â&#x2021;WRNDU]\&1& Â&#x2021;IUH]HUyZ&1& Â&#x2021;WRNDU]\ Â&#x2021;WHFKQRORJD REUyENLVNUDZDQLHP Â&#x2021;NRQWUROHUDMDNRÄ&#x;FL

Â&#x201E; TĹ&#x201A;umacz przysiÄ&#x2122;gĹ&#x201A;y j. niemieckiego, tĹ&#x201A;umaczenia, korepetycje, przepisywanie prac, 691-983-393

MOTORYZACYJNE

e-mail: spochacz@peugeot.com.pl (list motywacyjny + CV)

tel. 61 285 80 10

Â&#x201E; CHEMIA korepetycje, przygotowanie do matury, 889-364-019 Â&#x201E; Fizyka - korepetycje, przygotowanie do matury 2012, 501-717-018 Â&#x201E; J. niemiecki tĹ&#x201A;umaczenia przysiÄ&#x2122;gĹ&#x201A;e, korepetycje, ElblÄ&#x2026;ska 17, 61-640-34-95 Â&#x201E; Matematyka, 603-784-118 NapiszÄ&#x2122; wypracowania z przedmiotĂłw humaÂ&#x201E; nistycznych, prace maturalne i licencjackie, 661-242-557 Â&#x201E; Pilnie potrzebne korepetycje z j.wĹ&#x201A;oskiego na poziomie podstawowym, 695-735-355

Â&#x201E; Sprzedam astra kombi, 96 rok, 1.4, 2-letnia instalacja gazowa, 2 wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciel, stan dobry, cena 3.200, 660-494-151 Â&#x201E; Sprzedam audi A3, 1.9 TDI, 5d, 99 r., stan bdb, 509-446-782 Â&#x201E; Sprzedam BMW 2002 r., 520D, 136 KM, srebrny metalik, boagte wyposaĹźenie, 509-064-508

www.wrzesnia.info.pl

Sa-433

PRACA

Sa-394a

13 maja 2011

Sa-287

2

Â&#x201E; AKTUALNE OFERTY NIERUCHOMOĹ&#x161;CI NA www.niedzwiedzki.com Â&#x201E; Aktualne oferty: www.locum-wojciechowska. pl 602-75-77-79, 61-436-63-41 Â&#x201E; Chce wynajÄ&#x2026;Ä&#x2021; mieszkanie w starym budownictwie 3 lub 4 pokojowe 793-743-779 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia 27 mkw (sklep, biuro itp), 695-312-820 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia dom: 3 pokoje, 2 poziomy PILNE! mile widziane mĹ&#x201A;ode osoby, 793-561-923 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia kawalerka w centrum WrzeĹ&#x203A;ni, 606-683-705, 61/4365-226 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal z mediami 191 mkw we WrzeĹ&#x203A;ni, nadajÄ&#x2026;cy siÄ&#x2122; na cele usĹ&#x201A;ugowe jak:, gabinety lekarskie, kosmetyczne itp, 61-4362-398, 602-110-780 po 18.00 Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 2-pokojowe na Â&#x201E; Kutrzeby, 601-647-360 lub (61)4363-198 po 20.00 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 2-pokojowe, umeblowane, ogrzewanie gazowe, w centrum WrzeĹ&#x203A;ni, 606-683-705, 61-4365-226 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 608-468-305 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie hotelowe, 501-466-597 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie na Kutrzeby, 609-581-513 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia pomieszczenia 92 i 20 mkw na biura - gabinety lekarskie lub inne, wszystkie media, parter, 694-787-318 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia pomieszczenie 68 mkw, we WrzeĹ&#x203A;ni przy ul. Culica na sklep lub innÄ&#x2026; dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, 61-4360-769, 603-348-791 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia sklep 85 mkw w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu, 602-658-516 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia sklep w centrum SĹ&#x201A;upcy 505-149-129 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia tanio lokal w Rynku, WrzeĹ&#x203A;nia, 0667-951-230 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ka budowlana Starczanowo - bezpoĹ&#x203A;rednio, 513-469-673 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ki budowlane Nekielka, 501-729-086 Â&#x201E; KUPIÄ&#x2DC; dom do remontu okolice WrzeĹ&#x203A;ni 691-199-164 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; ok. 500 mkw, 513-148-749 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; grunty nad jeziorem powidzkim bez prawa zabudowy, 515-168-844 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; zadĹ&#x201A;uĹźonÄ&#x2026; nieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, 506-566-828 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ziemiÄ&#x2122; lub gospodarstwo rolne. PĹ&#x201A;atne gotĂłwkÄ&#x2026;, 506-566-828 Â&#x201E; Lokal 45 mkw do wynajÄ&#x2122;cia przy ul. SĹ&#x201A;owackiego, 502-025-708 Â&#x201E; Lokal handlowy, ul. Warszawska 27 do wynajÄ&#x2122;cia, 661-175-933 Â&#x201E; Lokale mieszkalne do wynajÄ&#x2122;cia w kamienicy za remont kapitalny; PiÄ&#x2122;tro kamienicy (100150 mkw) do wynajÄ&#x2122;cia na dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; np. biura, gabinety itp., 691-691-647, 601-751160 po 18.00 Â&#x201E; Mieszkanie hotelowe do wynajÄ&#x2122;cia, 604-959-753 Â&#x201E; OKAZJA ! Sprzedam: dom mieszkalny ze stawem, Graboszewo, gm StrzaĹ&#x201A;kowo. dziaĹ&#x201A;ka gruntu rolnego Powidz 1,06 ; ha z prawem zabudowy wiÄ&#x2122;cej www.lazarek.gratka.pl ;. 502-10-54-54 Â&#x201E; Posiadam do wydzierĹźawienia stoiska handlowe w centrum handlowym KADENA, tel. 601-727-372 Â&#x201E; PoszukujÄ&#x2122; do wynajÄ&#x2122;cia lokalu biurowego ok. 30mkw w Nekli, 607-044-603 Â&#x201E; PoszukujÄ&#x2122; do wynajÄ&#x2122;cia maĹ&#x201A;y domek okolice WrzeĹ&#x203A;ni tanio, 793-743-779 Â&#x201E; PoszukujÄ&#x2122; do wynajÄ&#x2122;cia pomieszczenia gospodarczego z ogrzewaniem, 662-657-515 Â&#x201E; PoszukujÄ&#x2122; domku do wynajÄ&#x2122;cia, okolice Orzechowo, MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw, WrzeĹ&#x203A;nia, od czerwca, 667-669-075


w centrum WrzeĹ&#x203A;ni www.locum-wojciechowska.pl Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; 1.35 ha, las; 1 ha staw (nieuĹźytek); 0.5 ha pod budowÄ&#x2122;, 609-370-615 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; 1700 mkw, Bierzglinek, Klonowa 16, 664-685-627 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; 900 mkw, Psary MaĹ&#x201A;e, 609-784-107 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlana 2600 mkw, 1 km od WrzeĹ&#x203A;ni, 889-131-846 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 1100 mkw we WrzeĹ&#x203A;ni, 726-989-209 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 2500 mkw, 27 zĹ&#x201A;/ mkw, 506-234-451 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 3000 mkw, z pozwoleniami, na obrzeĹźach WrzeĹ&#x203A;ni 785-960-412 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 630 mkw, 792-712-212 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 900 mkw z magazynem 100 mkw, Nowy Folwark, 61/4376-036 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; ďŹ rma lub dom Psary Polskie, 1159 mkw, 602-632-094 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; w Psarach MaĹ&#x201A;ych, 724-838-604 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; we WrzeĹ&#x203A;ni 668-830-955 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; letniskowÄ&#x2026; 270 mkw wraz z domkiem murowanym o pow. 90 mkw, Ostrowo Stare nad j. powidzkim, 604-781-495 Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; ogrodowÄ&#x2026;- stare ogrody, Â&#x201E; 512-314-047 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; w WÄ&#x2122;gierkach, 663-308874 po 17 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane w PiÄ&#x2122;czkowie ok. 800 mkw. Atrakcyjne poĹ&#x201A;oĹźenie, 600-239-573

Â&#x201E; Tanio wynajmÄ&#x2122; lokal 20 mkw po remoncie na biuro, gabinet lub maĹ&#x201A;e rzemiosĹ&#x201A;o, 530-054-769

Sprzedam mieszkania  602 658 516 Roz-951 Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; lokal handlowy 60 mkw w centrum SĹ&#x201A;upcy (Rynek), 504-123-765 Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; lub sprzedam obiekt gastronomiczno - handlowy nad jeziorem BudzisĹ&#x201A;awskim w peĹ&#x201A;ni wyposaĹźony, 501-512-946 Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; nowe mieszkanie 64 mkw 3-pokoje, bezczynszowe, ul. Owocowa, 601-669-986 Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; nowy lokal uĹźytkowy przy ul. Koszraowej, 503-036-310 Â&#x201E; ZamieniÄ&#x2122; mieszkanie w bloku we WrzeĹ&#x203A;ni na dom z dopĹ&#x201A;atÄ&#x2026; do 50 tys. 880-832-358

ROLNICZE

Â&#x201E; FIRMA USĹ UGOWA Ĺ&#x161;WIADCZY USĹ UGI SIEWU KUKURYDZY NAJNOWSZYM SIEWď&#x161;ş NIKIEM TALERZOWYM KUHN MAXIMA Z PODSIEWACZEM NAWOZU. FIRMA PROď&#x161;ş WADZI SPRZEDAĹť UĹťYWANYCH CIÄ&#x201E;GNIď&#x161;ş KĂ&#x201C;W I PĹ UGĂ&#x201C;W OBROTOWYCH CZERNIEď&#x161;ş JEWO TEL 604ď&#x161;ş287ď&#x161;ş388 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; maszynÄ&#x2122; do zbioru kukurydzy na CCM, produkcji jugosĹ&#x201A;owiaĹ&#x201E;skiej, 2-rzÄ&#x2122;dowÄ&#x2026;, seria SIPDK 05501, tel. 62-740-32-72 KUPIÄ&#x2DC; URSUS, C330, C360, MTZ, PRZYCZEPY, Â&#x201E; 601ď&#x161;ş729ď&#x161;ş483 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; zboĹźe paszowe, gotĂłwka, wĹ&#x201A;asny transport, 609-305-437 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ziemiÄ&#x2122; lub gospodarstwo rolne. PĹ&#x201A;atne gotĂłwkÄ&#x2026;, 506-566-828 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ziemniaki jadalne, tel. 609-073-465 Â&#x201E; LOSZKI, KNURKI, 603-036-806 Â&#x201E; Nasienie do inseminacji loch w ciÄ&#x2026;gĹ&#x201A;ej sprzedaĹźy firmy INSEFARM Ĺ&#x161;miĹ&#x201A;owo, wszystkie rasy, wczesna diagnostyka ciÄ&#x2026;Ĺźy u loch - USG, KoĹ&#x201A;aczkowo WrzesiĹ&#x201E;ska 38 b, 61/670-02-71 Â&#x201E; Nasiona kukurydzy, 603-603-949 Â&#x201E; Odchowane kurki, kaczki, gÄ&#x2122;si. SĹ&#x201A;upca ul. Ceglana 22, 787-322-222, 63-2754-571 Â&#x201E; PĹ YTY WARSTWOWE, BLACHA TRAPEZOWA T18, wkrÄ&#x2122;ty, opierzenia, akcesoria. Producent. Atrakcyjne CENY. Czerniejewo k. Gniezna www.prometplast.com.pl Tel. 604- 589-462, 61-29-70-610 Â&#x201E; Saletra CAN - 1150 zĹ&#x201A;/t, Saletra 34% - 1250 zĹ&#x201A;/t, tel. 607-620-603

Â&#x201E; Skup sĹ&#x201A;omy tel. 694-884-399

 Â&#x2021;SV]HQLFÄ&#x160; SDV]RZÄ&#x2026; Â&#x2021;NXNXU\G]Ä&#x160; Â&#x2021;SV]HQÄŞ\WR 

  !!!

KREDYTY OFERTA JAKIEJ NIGDY NIE BYĹ O

SPECJALNA OFERTA DLA ROLNIKĂ&#x201C;W KREDYTY ODDĹ UĹťENIOWE WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Rzeczna 1a tel. 61 437 63 78

Â&#x201E; AMIKA- pod zabudowÄ&#x2122;: pĹ&#x201A;yta gazowa, piekarnik elektryczny, 150zĹ&#x201A;, 693-890-321 Â&#x201E; Do wypoĹźyczenia rusztowanie klinowe, 889-478-475 Â&#x201E; DOMOFONY, ALARMY, KAMERY, MONITORING SKLEPĂ&#x201C;W, POSESJI FIRM - MONTAĹť SERWIS, 509-490-402

Â&#x201E; Sprzedam C 2, 2003 r., wiĹ&#x203A;niowy, 1,1, benzyna, 58 tys km, 13.000zĹ&#x201A;, 694-942-863 Â&#x201E; Sprzedam dmuchawÄ&#x2122; do zboĹźa, 608-751-315 Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; cielnÄ&#x2026; rasy HO, termin Â&#x201E; wycielenia 22.06 2011, Ĺ&#x201A;adna, 888-78-2264, 61-285-18-12 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; miÄ&#x2122;snÄ&#x2026; 511-027-635 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; wysokocielnÄ&#x2026; 693-544-319 Â&#x201E; Sprzedam kabinÄ&#x2122; do C360, 661-308-833 Â&#x201E; Sprzedam kombajn record 1986 r. 697-628-080 Â&#x201E; Sprzedam lub zamieniÄ&#x2122; na sĹ&#x201A;omÄ&#x2122; obornik bydlÄ&#x2122;cy, 668-445-420 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;adowacz cyklop, nowy model, 505-492-165 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;ubin oczyszczony, moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; dowozu, 609-047-232

RzeĹşnia kupuje maciory i knury,

609-218-648

Â&#x201E; Wnioski na mĹ&#x201A;odego rolnika, 883-590-907 Â&#x201E; Wnioski obszarowe na materiaĹ&#x201A; siewny, wyprowadzanie ksiÄ&#x2026;g IRZ ( trzoda, bydĹ&#x201A;o) 883-590-907 Â&#x201E; WypeĹ&#x201A;niÄ&#x2122; wnioski obszarowe i nasienne, 721-225-828

PODARUJÄ&#x2DC;

Â&#x201E; Oddam maĹ&#x201A;e pieski w dobre rÄ&#x2122;ce z dowozem, tel. 723-320-006

Â&#x201E; POĹťYCZKA CHWILĂ&#x201C;WKA, minimum formalnoĹ&#x203A;ci, poĹźyczki: dĹ&#x201A;ugoterminowe, hipoteczne, spĹ&#x201A;ata komornikĂłw 516-449-049 Â&#x201E; PoĹźyczki Optima, 608-645-490

NAJNIĹťSZE CENY!!! MAĹ E I DUĹťE ILOĹ&#x161;CI!!!

Â&#x201E; GARAĹťE BLASZANE, RĂ&#x201C;ĹťNE ROZMIARY OD 1500 ZĹ , TANIE PĹ OTY I OGRODZENIA, BRAMY GARAĹťOWE, RATY, 062-733-88-30, 0607-680-103

PIASEK

Â&#x201E; Kosiarki, lodĂłwki, zamraĹźarki, rowery, urzÄ&#x2026;dzenia sportowe, foteliki biurkowe, samochodowe, okapy, mikrofale, materace, leĹźaki, Ĺ&#x203A;piwory, wiosĹ&#x201A;a, pralki, wirĂłwki, telewizory, wieĹźe, radia, odkurzacze, ekspresy kawowe, Ĺźyrandloe, kinkiety, walizki, klatki, stoliki RTV, koĹ&#x201A;dry, poduszki, maszyny do szycia, dywany, chodniki, szafki Ĺ&#x201A;azienkowe, zlewy, wĂłzki, Ĺ&#x201A;yĹźworolki, czajniki, stoĹ&#x201A;y, lustra, 788-561-222, 61-4274-341

Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; pilnie torbÄ&#x2122; lekarskÄ&#x2026; w dobrym stanie - stary wzĂłr, 605-401-786 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; zamraĹźarkÄ&#x2122; 400-500l, 602-289-606

SZAFY DLA CIEBIE szafy; kuchnie - 800 zĹ&#x201A;/mb. zabudowy wnÄ&#x2122;k - 850 zĹ&#x201A;/mb.

ĹťWIR

- osiany (pĹ&#x201A;ukany - sortowany), - ostry - na betony, - podsypka, - kamyszek (róşnej granulacji), - czarna ziemia.

tel. 662-600-089 Â&#x201E; PoĹźyczki w domu u klienta pod zastaw, 507-404-243 Â&#x201E; PoĹźyczki, 666-060-761 Â&#x201E; PROMOCJE! MEBLE Z ZACHODU WrzeĹ&#x203A;nia, Fabryczna 32 (w podwĂłrzu) Â&#x201E; Rowery uĹźywane - Psary Polskie 24.

GARAĹťE BLASZANE BRAMY GARAĹťOWE Zapewniamy transport i montaĹź

GRATIS

SprzedaĹź RATALNA DziaĹ&#x201A;amy na terenie caĹ&#x201A;ego kraju

Wszystko na wymiar Terminy â&#x20AC;&#x201C; 7 dni Me-064

660 517 289

ChwilĂłwki

692-740-627

Â&#x201E; Ĺ eba pokoje do wynajÄ&#x2122;cia, 606-317-501 Â&#x201E; Meble ogrodowe, ceny producenta, 661-915-788 Â&#x201E; Meble tapicerowane wyrĂłb sprzedaĹź 608594-785, 608-594-790 www.olameble.pl Â&#x201E; NAGROBKI od 1600zĹ&#x201A;, najniĹźsze ceny, 695-511-807

Â&#x201E; Sprzedam mieszankÄ&#x2122; zboĹźowÄ&#x2026; jarÄ&#x2026;, 609-047-232 Â&#x201E; Sprzedam mĹ&#x201A;ode kurki odchowane, 609-042-928 Â&#x201E; Sprzedam obornik lub zamieniÄ&#x2122; na sĹ&#x201A;omÄ&#x2122;, 691-247-126 Â&#x201E; Sprzedam owies, 609-183-402 Â&#x201E; Sprzedam pĹ&#x201A;ug 4-skibowy obrotowy, kompresor, 61/4385-158 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta 11 szt. tanio, 725-083-680 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 11 szt., 500-368-884, 61-4389-274 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 601-682-306 Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 61-4387-701, 792-331-221 Â&#x201E; Â&#x201E; Sprzedam pszenĹźyto tel. 663-247-832 Â&#x201E; Sprzedam rocznego konika polskiego, 603-671-461 Â&#x201E; Sprzedam sad o powierzchni 2ha czereĹ&#x203A;niowoĹ&#x203A;liwkowy, tel. 723-601-707 Â&#x201E; Sprzedam ursus C-360 - 3P, brony piÄ&#x2026;tki ciÄ&#x2122;Ĺźkie i ĹźmijkÄ&#x2122; 20, 603-454-143 Â&#x201E; Sprzedam zboĹźa paszowe, wszystkie gatunki + tarnsport, 722-354-721 Â&#x201E; SprzedaĹź mĹ&#x201A;odych kur niosek, 661-808-906 Â&#x201E; Sznur do pras i siatki do belowania, tel. 603-603-949 Â&#x201E; Ĺ&#x161;ruta rzepakowa - 945 zĹ&#x201A;/t, otrÄ&#x2122;by pszenne, Ĺ&#x203A;ruta sojowa, tel. 603-603-949 Â&#x201E; UĹźywane maszyny rolnicze, prasy rolujÄ&#x2026;ce 20 szt., kosiarki dyskowe, przetrzÄ&#x2026;sarki i zgrabiarki, ciÄ&#x2026;gniki rolnicze, 515-185-700, www.agroterreco.pl

Â&#x201E; ODSTÄ&#x201E;PIÄ&#x2DC; REZERWACJÄ&#x2DC; SALI WESELNEJ, CZERWIEC 2011, 782-227-275 Â&#x201E; OPTIMA - szybka poĹźyczka, 607-155-394

Â&#x201E; DuĹźy wybĂłr rowerĂłw, kosiarek itp. Bierzglinek ul. Modrzewiowa 2

Â&#x201E; KrajzegÄ&#x2122; sprzedam, 605-525-808 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; kolumny tonsilowskie Altus, Alton, 663-365-391 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ksiÄ&#x2026;Ĺźki za 1 zĹ&#x201A;/sztuka, 697-408-594 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; kuchniÄ&#x2122; z wÄ&#x2122;ĹźownicÄ&#x2026; prawÄ&#x2026;, 517-039-068

Â&#x201E; W sprzedaĹźy folia do sianokiszonki, siatka do balotĂłw, sznurek rolniczy. Konkurencyjne ceny. Tel. 663-412-773

Kre-217

Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki rzemieĹ&#x203A;lniczo - budowlane na ul. Paderewskiego i Objazdowej, 508-355-341 Â&#x201E; Sprzedam kamienicÄ&#x2122; w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu, 602-658-516 Â&#x201E; Sprzedam lub wynajmÄ&#x2122; lokal 28 mkw, Kutrzeby, 728-824-906 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, WrzeĹ&#x203A;nia, 606-753-530

 

cena 2,70 + VAT OdbiĂłr z gospodarstwa PĹ&#x201A;atne gotĂłwkÄ&#x2026; lub przelewem

Â&#x201E; Skup bydĹ&#x201A;a, bydĹ&#x201A;a pourazowego; odbiĂłr z gospodarstwa; ceny konkurencyjne, krĂłtkie terminy pĹ&#x201A;atnoĹ&#x203A;ci 603-742-419

Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki letniskowe w Kosewie nad jeziorem naprusewskim z prawem zabudowy w malowniczo poĹ&#x201A;oĹźonej okolicy, 605-237-997, 607-922-519

Ferma Drobiu Zielniczki

Â&#x201E; Szukam wspĂłĹ&#x201A;lokatorki, tel. 721-148-804

Â&#x201E; Skup bydĹ&#x201A;a tel. 512-314-050

Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki dobrze usytuowane z mediami, od 1200 do 1700, 7 km od WrzeĹ&#x203A;ni, SoĹ&#x201A;eczno, 787-333-639

Â&#x201E; Skup zboĹźa, odbiĂłr z gospodarstwa 63/275-14-64 Â&#x201E; Sprzedam BIZON ZO50 z sieczkarniÄ&#x2026;, garaĹźowany, 61/4384-569

3

Roz-834

dochodowÄ&#x2026; kamienicÄ&#x2122;

Â&#x201E; Skup tucznikĂłw, macior, knurĂłw i bydĹ&#x201A;a, tel. 608-505-716

RĂ&#x201C;ĹťNE

Kre-233a

Sprzedam

Roz-757j

61/ 436-63-41, 602-757-779

Â&#x201E; Skup tucznikĂłw, macior, knurĂłw i bydĹ&#x201A;a tel. 604-472-331

Rol-163

1,(58&+202°&,

SRÂąUHGQLFWZRÂ&#x2021;Z\FHQ\Â&#x2021;SRPRFSUDZQD WrzeĹ&#x203A;nia, Rynek 4

Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 4 pokoje, 65 mkw, IV piÄ&#x2122;tro, PiastĂłw, 519-502-590 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 54,60 mkw, I piÄ&#x2122;tro, garaĹź, dziaĹ&#x201A;ka 500 mkw 512-932-821 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 65 mkw po kapitalnym remoncie w KÄ&#x2122;bĹ&#x201A;owie, 602-658-516 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 70 mkw, I piÄ&#x2122;tro, Fromborska, 602-190-989 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie dwupokojowe, stare budownictwo 38 mkw, ul. KoĹ&#x203A;ciuszki 6, 78.000 zĹ&#x201A;, 662-927-643 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie w BiaĹ&#x201A;ym PiÄ&#x2026;tkowie 47 mkw, dziaĹ&#x201A;ka 550 mkw, 602-658-516 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie w bloku przy ul. Batorego; 45,2 mkw na parterze, 663-756-153 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie w Grabowie KrĂłlewskim 75 mkw, 3 pokoje, po gruntownym remoncie; duĹźa, jasna kuchnia. DuĹźa piwnica i garaĹź, 506-548-416, 509-272-680 po 18.00 Sprzedam mieszkanie, 75,7 mkw, Orzechowo, Â&#x201E; 692-975-363 Â&#x201E; Sprzedam ogrĂłdek dziaĹ&#x201A;kowy 300 mkw ; sukienkÄ&#x2122; Ĺ&#x203A;lubnÄ&#x2026;, 660-816-373 Â&#x201E; Sprzedam pĂłĹ&#x201A; bliĹşniaka, stan surowy zamkniÄ&#x2122;ty + media, os. SokoĹ&#x201A;owskie, 603-261-875 Â&#x201E; Sprzedam pĂłĹ&#x201A; domu i duĹźy garaĹź z dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2026; ok. 450 mkw, WrzeĹ&#x203A;nia, SĹ&#x201A;awno lub zamiana na bloki z dopĹ&#x201A;ata, 516-043-950 Â&#x201E; Sprzedam siedlisko 3002 mkw w WÄ&#x2122;gierkach, 790-708-621 Â&#x201E; Sprzedam teren przemysĹ&#x201A;owy 4 ha przy autostradzie A2 na wysokoĹ&#x203A;ci SĹ&#x201A;upcy, 515-168-844 Â&#x201E; Sprzedam, zamieniÄ&#x2122; na mniejsze 76 mkw, I piÄ&#x2122;tro, 3-pokoje, 502-974-584

Rol-113

Â&#x201E; PoszukujÄ&#x2122; pilnie pokoju do wynajÄ&#x2122;cia, 603-108-486 Â&#x201E; PoznaĹ&#x201E; 40 mkw, I piÄ&#x2122;tro, garaĹź, 1500 zĹ&#x201A;/ miesiÄ&#x2026;c, Dolna Wilda 16 (blisko centrum), 600-892-349 Â&#x201E; Sprzedam atrakcyjne dziaĹ&#x201A;ki na wsi, 604-671-060 Â&#x201E; Sprzedam atrakcyjne mieszkanie 3-pokojowe na II piÄ&#x2122;trze, 78 mkw, 696-791-366 Â&#x201E; Sprzedam budynek mieszkalny z czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciÄ&#x2026; gospodarczÄ&#x2026;, piÄ&#x2122;trowy, 8x22 m, dziaĹ&#x201A;ka 2700 mkw, gmina KoĹ&#x201A;aczkowo, Ĺťydowo 19, 606-474-680 Â&#x201E; Sprzedam dom w zabudowie szeregowej na ul. Ciszaka, 600-267-122 Â&#x201E; Sprzedam dom z meblami, 61-4365-509 Â&#x201E; Sprzedam dom, 518-420-750 Â&#x201E; Sprzedam domek letniskowy nad j. powidzkim, GiewartĂłw, 61-4362-710 Â&#x201E; Sprzedam domek letniskowy w Lipnicy nad j. powidzkim, 602-632-094

www.wrzesnia.info.pl

Roz-570

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

13 maja 2011

Â&#x201E; NUMIZMATYKA - zĹ&#x201A;oto - srebro - monety, SKUP - SPRZEDAĹť, ul. Ks. Laskowskiego 3, 511-616-666

www.konstal-garaze.pl tel. kom. 509-574-644 tel. (61) 812-54-69, (63) 278-62-25 (54) 233-81-41, (52) 388-22-73 (65) 526-20-87, (67) 349-18-75 Â&#x201E; Skup antykĂłw z likwidacji mieszkaĹ&#x201E; - zegary, zegarki, monety, militaria, ordery, widokĂłwki, dokumenty, ksiÄ&#x2026;Ĺźki, róşnoĹ&#x203A;ci, dewocjonalia, stare motocykle, wysokie ceny, 694-834800, 61-4245-037 Â&#x201E; Sprzedam agregat prÄ&#x2026;dotwĂłrczy 10KW, silnik 4-cylindrowy 502-844-199 Â&#x201E; Sprzedam amerykankÄ&#x2122; + 2 fotele brÄ&#x2026;zowe, cena do uzgodnienia, 889-666-259 Â&#x201E; Sprzedam elektryczny skuter inwalidzki w dobrym stanie, 605-536-079


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

pn-pt 9.00-17.00

Notebooki, Pady, Drukarki

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;ska 20 B tel. 61 43-66-105

  

MIAĹ

Skl-588

Â&#x201E; Sprzedam sypialniÄ&#x2122; TANIO 516-678-922 Â&#x201E; Sprzedam wĂłzek wielofunkcyjny róşówo-bordowy, 781-782-171

Konkurencyjne ceny - szybka obsĹ&#x201A;uga

ze specjalnymi rabatami SKLEP TECHKOM ul. Laskowskiego 5 tel. 695-926-796

Dobra jakoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, niska cena Â&#x201E; Sprzedam lodĂłwkÄ&#x2122;, 100 zĹ&#x201A;, 661-082-093 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;ĂłdkÄ&#x2122; wÄ&#x2122;dkarskÄ&#x2026;, sklejka, 518-420-750 Â&#x201E; Sprzedam maszynÄ&#x2122; do robienia siatki NOWA, 502-844-199 Â&#x201E; Sprzedam mebloĹ&#x203A;ciankÄ&#x2122; brÄ&#x2026;zowa, wysoki poĹ&#x201A;ysk, 61-6400-968 Â&#x201E; Sprzedam mebloĹ&#x203A;ciankÄ&#x2122; tanio, dĹ&#x201A;. 4,20, 698-804-735 Â&#x201E; Sprzedam mebloĹ&#x203A;ciankÄ&#x2122;, jasny dÄ&#x2026;b, dĹ&#x201A;. 3,55, wys. 2,15, 600-018-087 Â&#x201E; Sprzedam niebieskÄ&#x2026; sofÄ&#x2122; 3-osobowÄ&#x2026;, biurko komputerowe, 511-011-305 Â&#x201E; Sprzedam nowÄ&#x2026; kanapÄ&#x2122;, tanio, tel. 721-178-314 Â&#x201E; Sprzedam okna, drzwi, nowe i uĹźywane z Niemiec, 608-346-440 Â&#x201E; Sprzedam okna, grzejniki, drzwi z Niemiec, 608-346-440

Â&#x201E; SprzedaĹź kosiarek do trawy i glebogryzarek, Fabryczna 32 (w podwĂłrzu) Â&#x201E; SPRZEDAĹť ROWERĂ&#x201C;W - DUĹťY WYBĂ&#x201C;R, Bierzglinek Bukowa 50, 61/4389-000 Â&#x201E; SPRZEDAĹť, komis uĹźywanych wĂłzkĂłw dzieciÄ&#x2122;cych, odzieĹźy, fotelikĂłw; Ĺ&#x201A;óşeczek i wypoczynkĂłw, 660-783-144 Â&#x201E; Tanio sprzedam zestaw wypoczynkowy 3+2 nowy, 519-895-509 Â&#x201E; WypoĹźyczam pokrowce na krzesĹ&#x201A;a z dodatkami, 608-014-507 Â&#x201E; Zapraszamy www.olameble.pl Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny nawiÄ&#x2026;Ĺźe wspĂłĹ&#x201A;pracÄ&#x2122; z akordeonistÄ&#x2026;, Pani mile widziana, 692-793-727

0123145 61*2070893

2373:6;4913 6 *0237620<13= >(120?= @*20:60163= 10A<0:0

Â&#x201E; Aaaa TAXI BUS : lotniska, mecze, imprezy TANIO, 517-359-074 Â&#x201E; Abc- NAPRAWA PRALEK U KLIENTA, 669213-699, 61-4360-813 Â&#x201E; ABC- Naprawa pralek, lodĂłwek, zmywarek, 61-4383-601, 601-736-232 Â&#x201E; Anteny satelitarne, naziemne-montaĹź, serwis, 506-964-989 Inn-486b

Â&#x201E; Sprzedam rower damski, mÄ&#x2122;ski, 606-907-216 Â&#x201E; Sprzedam rower gĂłrki, TV philips 25â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;, 600-502-106 Â&#x201E; Sprzedam rower gĂłrski i hulajnogÄ&#x2122; elektrycznÄ&#x2026; 721-051-272 Â&#x201E; Sprzedam rower merida BMX, stan bdb, 250 zĹ&#x201A;, 500-244-436 Â&#x201E; Sprzedam sĹ&#x201A;upy stalowe, 61/438-23-13 Â&#x201E; Sprzedam solidne plandeki 6x3, doskonaĹ&#x201A;e do rolnictwa i budownictwa, 691-751-801 Â&#x201E; Sprzedam sprÄ&#x2122;ĹźarkÄ&#x2122; spalinowÄ&#x2026; MANESMANN SC 50 DS 1, 502-844-199 Â&#x201E; Sprzedam stemple budowlane drewniane, 693-110-643 Â&#x201E; Sprzedam stolik RTV i pĹ&#x201A;ytki ceramiczne, 667-135-110 Â&#x201E; Sprzedam sukniÄ&#x2122; Ĺ&#x203A;lubnÄ&#x2026;; WYPOĹťYCZÄ&#x2DC; chatkÄ&#x2122; wiejskÄ&#x2026; i stojak do tortu, 693-049-993

      

tel. 783 015 995

PRANIE DYWANĂ&#x201C;W I TAPICERKI - 61 437 62 37 - 508 067 342 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia ul. Warszawska 33 www.karcher-wrzesnia.pl Â&#x201E; Ares zespĂłĹ&#x201A; muzyczny, 61-4387-515, 888-626880, 888-154-674 Â&#x201E; Atrakcyjne zabudowy wnÄ&#x2122;kowe, szafy, kuchnie, drzwi przesuwne, skĹ&#x201A;adane, terminy 7 dni, 660-517-289

ul. Fabryczna 39/4 QS[ZQÂ&#x2019;BUOZNQBSLJOHV 

62-300 WrzeĹ&#x203A;nia Usl-172

tel. 61 670 98 89

Â&#x201E; Odnawianie liter na nagrobkach, 531-226-970

!"  #  $ 

Â&#x201E; OKAZJA!!! PĹ&#x201A;ytki, szpachlowanie, malowanie, remonty itp., 605-785-865 Â&#x201E; Okna, drzwi, bramy, rolety, ceny producenta; sprzedaĹź, montaĹź, serwis, 608-346-440

Â&#x201E; Budownictwo ogĂłlne i mieszkania pod klucz. UsĹ&#x201A;ugi dekarsko-blacharskie, montaĹź wkĹ&#x201A;adĂłw kominkowych, ciesielstwo, 61-4365-379, 506-912-109

Â&#x201E; Czyszczenie tapicerki meblowej, dywanĂłw agregatem i Ĺ&#x203A;rodkami czyszczÄ&#x2026;cymi Karcher 3 zĹ&#x201A;/mkw, 604-381-253 Â&#x201E; DJ - muzyka - imprezy okolicznoĹ&#x203A;ciowe, WESELA, tel. 600-097-438 Â&#x201E; Dj osiemnastki, jubileusze, wesela, 602-677-753 Â&#x201E; DJ wesela, zabawy 608-234-863 Â&#x201E; DOMOFONY, ALARMY, KAMERY. MONITORING SKLEPĂ&#x201C;W, POSESJI, FIRM-MONTAĹť, SERWIS 509-490-402.

Dekarstwo ciesielstwo

696-45-36-65, 517-22-36-53

Pogotowie Kanalizacyjne t4QJSBMFFMFLUSEPNEÂ&#x2019;VHPÇ´DJ PCSPUĂ&#x2DC;XNJO t8ZNJFOOFLPÇŠDĂ&#x2DC;XLJGSF[VKÇ&#x152;DF

Usuwanie awarii: IEOJ

Â&#x201E; AAA Budowa domĂłw, ocieplanie budynkĂłw (styropian, weĹ&#x201A;na), elewacje, usĹ&#x201A;ugi budowlane, wystawiamy faktury VAT, 0665-651-943 Â&#x201E; AAA transport towarowy busem, przeprowadzki, kompleksowo, 781-609-342 Â&#x201E; AAA UsĹ&#x201A;ugi transportowe, 502-581-787

Kre-238

WHO 

t,BNFSZ57EPSVSKVČ&#x2C6;PEENN

,& 5%,/5&&

 

665-126-468

 

tprojekty budowlane HPUPXF PSB[JOEZXJEVBMOF tÇ´XJBEFDUXBFOFSHF UZD[OFCVEZOLĂ&#x2DC;X tQS[FHMÇ&#x152;EZCVEZOLĂ&#x2DC;X tOBE[PSZ tJOOFVTÂ&#x2019;VHJ

USĹ UGI HYDRAULICZNE

â&#x20AC;˘ instalacje wodno-kanalizacyjne C.O. i gaz â&#x20AC;˘ przydomowe oczyszczanie Ĺ&#x203A;ciekĂłw â&#x20AC;˘ baterie sĹ&#x201A;oneczne â&#x20AC;˘ roczne przeglÄ&#x2026;dy instalacji gazowych

Zapchana toaleta, zlew, wanna? TĹ&#x201A;uszcze, korzenie, kamieĹ&#x201E; kotĹ&#x201A;owy?

USĹ UGI

Â&#x201E; MEBLE TAPICEROWANE OD PRODUCENTA. Zapraszam tel. 603-641-081 Â&#x201E; MontaĹź anten telewizyjnych, 513-577-457 Â&#x201E; MontaĹź elastycznego piaskowca, 506-034-016

Â&#x201E; BUS, przewozy towarĂłw, 502-423-869

Â&#x201E; Sprzedam wyposaĹźenie gabinetu kosmetycznego oraz duĹźy stĂłĹ&#x201A; i 8 krzeseĹ&#x201A; 692-412-973 Roz-787

tel. 61 436-61-05

tel. 61 436 00 57

Â&#x201E; Meble tapicerowane - wyrĂłb, sprzedaĹź, renowacja 608-594-785, 608-594-790 www. olameble.pl

Â&#x201E; Szpachlowanie, malowanie, podwieszanie suďŹ tĂłw, 669-805-949 Â&#x201E; Ĺ&#x161;wiadectwa energetyczne, 605-556-379 Â&#x201E; Ĺ&#x161;wiadectwa energetyczne, 791-223-736

;BE[XPÇŠ602-227-666 XXXĂśSNBDIPDIMJLQM

Â&#x201E; Duet muzyczny, 606-766-549 Â&#x201E; Elektroinstalacje 608-234-863

Â&#x201E; Elektryczne instalacje, wykonawstwo, serwis, bis.energetyk@wp.pl, 601-479-656 Â&#x201E; Fin-Bud szpachlowanie, malowanie, tapeta, panele, pĹ&#x201A;ytki, regips, murowanie 601-379-147 Â&#x201E; Firma AD-BRUK profesjonalne ukĹ&#x201A;adanie kostki pozbrukowej i granitowej, 502-565-201 Â&#x201E; Firma ciesielsko-stolarska Ĺ&#x203A;wiadczy usĹ&#x201A;ugi: dachy, tarasy, altanki, podĹ&#x201A;ogi, przerĂłbki dachĂłw i poddaszy, 784-418-262 Â&#x201E; Firma Mar-Instal oferuje: instalacje centralnego ogrzewania, wodno -kanalizacyjne, gaz, centralne odkurzacze 666-543-570

Â&#x201E; PielÄ&#x2122;gnacja ogrodĂłw, wycinanie drzew, usĹ&#x201A;ugi glebogryzarkÄ&#x2026;, koszenie trawy kosÄ&#x2026; spalinowÄ&#x2026; i kosiarkÄ&#x2026;, 604-381-253 Â&#x201E; PĹ&#x201A;oty, balustrady, ogrodzenia, tanio, 783-937-874

DISC JOCKEY Oprawa muzyczna wesel i imprez okolicznociowych tel. 604-479-053 e-mail: deptula2@vp.pl

Â&#x201E; PĹ&#x201A;ytkarstwo, remonty, 697-284-725 Â&#x201E; PodnoĹ&#x203A;niki koszowe od 16 do 22m - wynajem 501-429-384, 502-974-584 Â&#x201E; PorzÄ&#x2026;dkowanie dziaĹ&#x201A;ek, koszenie trawy, wystawiam FV VAT, 512-435-014 Â&#x201E; Posadzki betonowe wykonywane maszynowo, 606-128-033 Â&#x201E; Posadzki maszynowe 9zĹ&#x201A;/mkw, 513-239-971 Â&#x201E; Posadzki maszynowe- rĂłwnieĹź z materiaĹ&#x201A;em, 698-154-844 Â&#x201E; Posadzki, wylewki maszynowo, zacieranie mechniczne, www.mixo.net.pl, 605-408-725, 723-411-634

   Psary Polskie 166F,

501-793-454

Â&#x201E; Produkcja tynku TERABONA Orzechowo Leszczynowa 9, 603-132-039 Â&#x201E; Projektowanie i zakĹ&#x201A;adanie ogrodĂłw tel. 601-727-372 Â&#x201E; PROMOCJA! Pompy ciepĹ&#x201A;a, solary, 697-693-902 Â&#x201E; PrzewĂłz osĂłb do Niemiec, Kieel, Lubeck, Hamburg i okolice, 505-149-129 Â&#x201E; Remont od A do Z TANIO 603-234-130 Â&#x201E; Remonty i budowa domĂłw pod klucz, 608-189-493 Â&#x201E; Remonty i wykaĹ&#x201E;czanie wnÄ&#x2122;trz, 784-428-737 Â&#x201E; Remonty, 608-189-493 Â&#x201E; Schody, usĹ&#x201A;ugi stolarskie, remonty, 785-120-222 Â&#x201E; Szkolenia BHP I PPOĹť, tel.790-300-335

Â&#x201E; Firma Mar-Instal oferuje: instalacje centralnego ogrzewania, wodno -kanalizacyjne, gaz, centralne odkurzacze 666-543-570

PROFESJONALNIE

Â&#x201E; Foto, vidoďŹ lmowanie, peĹ&#x201A;en system HD, wĹ&#x201A;asne projekty maj, czerwiec, lipiec-promocja!, 607-261-974

ZUS â&#x20AC;&#x201C; przekaz elektroniczny WypeÂłniamy deklaracje Intersat

Â&#x201E; FOTOVIDEO, 601-262-268 Â&#x201E; Hydraulik 603-868-597 Â&#x201E; Instalacje elektryczne 662-627-856 Â&#x201E; Instalacje wod-kan-co-gaz tanio, 669-567-081 Â&#x201E; Kompleksowe ukĹ&#x201A;adanie kostki brukowej www.kozbruk.eu.interia.pl; 606-297-689

POPROWADZĂ&#x160; KSIĂ&#x160;GOWOĹ&#x2019;Ă&#x2020;

Rozliczenie VAT rolnikĂłw Zwrot VAT-u za artykuÂły budowlane 0605-296-347, 061 428-25-18

ODBIERAMY DOKUMENTY U KLIENTA

Â&#x201E; Transport, przeprowadzki, tanio, 792-211-984 Â&#x201E; Tynk maszynowy, tanio, 692-498-838 Â&#x201E; Tynki cementowo-wapienne, tynki gipsowe, 663-111-034 Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie kostki brukowej i kamienia granit, 609-022-290 Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie kostki brukowej, wykonywanie nawadniania ogrodĂłw, 601-72-73-72 Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie pĹ&#x201A;ytek, malowanie, szpachlowanie, regipsy, 696-605-502 Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie pozbruku i kamienia, 665-037-171 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi ciesielskie 603-234-130 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi koparko - Ĺ&#x201A;adowarkÄ&#x2026; i ogĂłlnobudowlane- 502-081-851, 502-081-852 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi podnoĹ&#x203A;nikiem koszowym 16m, 50zĹ&#x201A;/1h, 501-429-384, 502-974-584 Â&#x201E; USĹ UGI REKLAMOWE, www.sylnet.pl, 723-343-607 Â&#x201E; USĹ UGI STOLARSKIE: szafy wnÄ&#x2122;kowe, zabudowy, kuchnie, garderoby - ok. 750zĹ&#x201A;/mb; renowacja i naprawa mebli 783-761-843 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi transportowe, przeprowadzki 1.80 zĹ&#x201A;/ km, 692-302-758 Â&#x201E; Videofilmowanie + foto, 601-262-268, www.kadrex.pl Â&#x201E; VIDEOFILMOWANIE + ZDJÄ&#x2DC;CIA -603-400-249 Â&#x201E; VIDEOFILMOWANIE - ZDJÄ&#x2DC;CIA Ĺ&#x161;LUBNE - Mazurkiewicz. Zaufaj doĹ&#x203A;wiadczeniu, - przegrywanie z VHS na DVD, 502-582-976, 61-4360-765 Â&#x201E; VIDEOFILMOWANIE, 696-888-102 Â&#x201E; WIDEOFILMOWANIE, 669-517-245 Â&#x201E; Windykacje. BezpoĹ&#x203A;rednio. Wykup dĹ&#x201A;ugĂłw. 603-273-246

Profesjonalne

#* +#, - #.  $ +

#+

 + -  - +# $$  - # $." - #./ 

+# "

# " - # , -  # ,

% , - # , - $ +# 0 - .#. 

  +# 

13 # $ , # ./

# 3 #

4516789: ;5<9=>? !! !&!

Usl-355

ul. Gen. Kutrzeby 8, WrzeĹ&#x203A;nia

Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, tanio, fachowo, 695-731-374

Â&#x201E; BRUKARSTWO, OGRODY www.greengniezno. pl, 697-355-076 Â&#x201E; Budowa i ocieplanie domĂłw, adaptacja poddaszy i inne roboty, 722-362-621

Usl-054

t KONTA tLOKATY tEmerytury z LUCRO

Â&#x201E; Blacharstwo - Dekarstwo - Ciesielstwo - Ocieplanie poddaszy itp. 0513-549-965

Usl-346

(przetargi publiczne)

www.wrzesnia.info.pl

Â&#x201E; Koszenie trawy, 512-435-014 Â&#x201E; Kosztorysy, nadzory, Ĺ&#x203A;wiadectwa energtyczne budynkĂłw, tel.790-300-335 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, Ĺ&#x203A;cianki dziaĹ&#x201A;kowe, regips, suďŹ t podwieszany, panele podĹ&#x201A;ogowe, 501-034-016 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, panele, 692-536-688

Usl-058

Bd-258f

- piasek osiany - Ĺźwir - podsypka - pokruszony gruz - utwardzanie drĂłg - kamyszek - cement i wapno - sprzedaĹź czarnej ziemi - kopanie stawĂłw i skarpowanie - rozbieranie starych budynkĂłw - wywĂłz gruzu od klienta - usĹ&#x201A;ugi transportowe

- bieĹźÄ&#x2026;ce cele - zakup samochodu - hipoteczny - dla pracujÄ&#x2026;cych za granicÄ&#x2026; (511 074 467) - pod umowy z JST

Â&#x201E; BELCANTO - ZESPĂ&#x201C;Ĺ MUZYCZNY, 500-029-180

Roz-859

t udzielamy kredyty na:

PIASEK ĹťWIR

radzi:

â&#x20AC;&#x17E;nie przepĹ&#x201A;acaj u poĹ&#x203A;rednikĂłwâ&#x20AC;?

Â&#x201E; Autoryzowany przedstawiciel firmy FAAC sprzedaĹź i montaĹź napÄ&#x2122;dĂłw do bram, tel. 601-727-372 Â&#x201E; BART-DOM docieplenia budynkĂłw, 724-605-210

Usl-258

Â&#x201E; Sprzedam kuchniÄ&#x2122; elektrycznÄ&#x2026; 602-403-649

Kre-192d

Â&#x201E; Sprzedam fotelik dzieciÄ&#x2122;cy, 120 zĹ&#x201A;, 0-18 kg., 609-944-801 Â&#x201E; Sprzedam fotelik rowerowy, 607-845-486 Â&#x201E; Sprzedam gumĂłwkÄ&#x2122; do metalu, 609-371-290 Â&#x201E; Sprzedam huĹ&#x203A;tawkÄ&#x2122; ogrodowÄ&#x2026;, 784-126-087 Â&#x201E; Sprzedam karcher HDS 1195S, 889-063-582 Â&#x201E; Sprzedam kosiarki spalinowe, rowery damskie, zamiatarkÄ&#x2122; spalinowÄ&#x2026;, 667-218-111

Â&#x201E; Sprzedam sukniÄ&#x2122; Ĺ&#x203A;Ĺ&#x201A;ubnÄ&#x2026; 36 z dodatkami stan idealny, 605-988-564 Â&#x201E; Sprzedam suporex, pustaki, budÄ&#x2122; dla psa, 514-418-341

www.omfinanse.pl

RĂ&#x201C;ĹťNE

Usl-117b

13 maja 2011

F(/$%

4


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny, 794-141-020 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; SONET, 511-439-992 Â&#x201E; Ĺťwir, podsypka, czarna ziemia, koparko-Ĺ&#x201A;adowarka, przygotowanie terenu do budowy, wywĂłz gruzu, rozbiĂłrki, 606-297-689

Zatrudnimy osoby na stanowisko

â&#x20AC;&#x17E;TROPIKALNA ODNOWAâ&#x20AC;? 

Kos-034

ZWIERZÄ&#x2DC;TA !"#$%&'(%#') *+, .+,"/3%&&

MAGAZYNIER 

' %(  ( (

)* ( % #"     !""" #  !""$% &%" #

 

Â&#x201E; MATEMAT YK A, FIZ YK A, CHEMIA - 665-595-794

MOTORYZACYJNE

Â&#x201E; Alufelgi 17 i 15 cali amg sprzedam 605-582-661 Â&#x201E; Astra II kombi, 1999 rok, 1.6, benzyna, 7.500 zĹ&#x201A;, 607-823-670 Â&#x201E; Audi A4, 95 r., sedan, sprowadzony, 5800 zĹ&#x201A;, 787-898-574 Â&#x201E; Clio, 95 r., 97 r., ceny do negocjacji, 507-097-757 Corsa, 1.5 TD, 2000 r., 5d, 501-557-681 Â&#x201E;

www.select-shop.pl

Wymagania:

KOMPUTEROWE

Oferujemy: # 

 # $   "   %& ' rekrutacja@kas-boks.com.pl   

Â&#x201E; Komputer stacjonarny - tanio, 660-451-720 Â&#x201E; Naprawa komputerĂłw u klienta w domu, niskie ceny, 61-4363-083, 726-659-989 Â&#x201E; Profesjonalny serwis komputerowy, dojazd gratis, 794-343-799 Â&#x201E; Sprzedam komputer 785-980-326

TOWARZYSKIE

Â&#x201E; Ala brunetka, 698-166-954 Â&#x201E; Ania- blondynka z duĹźym biustem, 698-167-102

Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; elektrykĂłw, tel. 788-711-512 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; malarza szpachlarza, 693-097-487 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; murarzy, 691-016-357 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; pracownika do wykoĹ&#x201E;czeniĂłwki, 695-938-763 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; ucznia lub uczennicÄ&#x2122; w zawodzie sprzedawca, 509-360-154 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; uczniĂłw w zawodzie elektryk, 501-623-440 Â&#x201E; Restauracja przyjmie uczniĂłw w zawodzie kucharz/kelner, tel. 516-066-499 Â&#x201E; Szukasz pracy dodatkowej? ZADZWOĹ&#x192;! 500-150-810

ATIZ

Kre-129

Â&#x201E; Tapicernia zatrudni uczniĂłw, 505-056-751

SRÂ&#x203A;\F]NL JRWĂ?ZNRZH

% &%# $' $"  * + $" ",/%$24  

 !!"##!$"##

 

 

Â&#x201E; WykwaliďŹ kowanych pracownikĂłw w zawodach budowlanych przyjmÄ&#x2122; do pracy w Danii, 605-532-919 Z Â&#x201E; ORIFLAME jako konsultantka: dorobisz, osiÄ&#x2026;gniesz staĹ&#x201A;y dochĂłd. WyĹ&#x203A;lij SMS na numer 603-959-031 z imieniem i nazwiskiem. Oddzwonimy jak najszybciej. Â&#x201E; ZaopiekujÄ&#x2122; siÄ&#x2122; dzieckiem, 661-984-132 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; z kat. C etat oraz 1/2 etatu, 504-267-135 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; kierowcĂłw kat. C+E miÄ&#x2122;dzynarodĂłwka, na staĹ&#x201A;e i â&#x20AC;&#x153;dorywczoâ&#x20AC;?, 61/4389-088 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; maĹ&#x201A;ĹźeĹ&#x201E;stwo do pracy na oĹ&#x203A;rodku nad morzem, 508-219-526 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; mechanika samochodowego i osobÄ&#x2122; do przyuczenia, atrakcyjne warunki, 604-992-402 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; mechanika, 510-952-671 ZatrudniÄ&#x2122; murarzy lub osoby z umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; Â&#x201E; murowania na klej, 515-763-393 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; od zaraz zbrojarzy, cieĹ&#x203A;li szalunkowych, murarzy oraz pracownikĂłw ogĂłlnobudowlanych 661-958-004; 606-173-907 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; PaniÄ&#x2026; do sklepu oraz baru - SkorzÄ&#x2122;cin, 502-029-130 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; pracownika w gospodarstwie, 783-793-785

wizytĂłwek tel. 61 437 49 57 * ul. Fromborska 18

20 

*z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT

CzÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci do Motocykli & SkuterĂłw Akcesoria Motocyklowe OdzieĹź - Kaski - Obuwie Tuning Ponad 45 tys. art. w ofercie

Sa-436

Â&#x201E; BerneĹ&#x201E;czyki tel. 797-485-300 Â&#x201E; Golden retriever rodowodowe tel. 513-814-351 Â&#x201E; Owczarki niemieckie, 781-995-560 Â&#x201E; Sprzedam krĂłliki belgi, 888-943-508 Â&#x201E; Sprzedam maĹ&#x201A;e pieski, 601-519-620 Â&#x201E; Sprzedam szczeniÄ&#x2122;ta beagle i cziĹ&#x201A;aĹ&#x201A;a, 61-4360769, 603-348-791 Â&#x201E; Yorki tanio, 693-954-686

   

  

 !! "

NOWA SIEDZIBA SKLEP MOTOCYKLOWY â&#x20AC;&#x153;SELECTâ&#x20AC;? WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Szeroka 11 Czynne pn-pt 10-18, sob 10-14 Â&#x201E; Fiat brawo, 97 r., 1.4, 502-049-321 Â&#x201E; Fiat grande punto 1.3, multijet, X 2008 r., 3d, biaĹ&#x201A;y, po delikatnej naprawie blacharsko-lakierniczej, do zaĹ&#x201A;oĹźenia 2xairbag, 14.700zĹ&#x201A;, 784-795-056 Â&#x201E; Fiat uno 1,0, 97 r., stan bdb 5d, 512-974-806 Â&#x201E; Ford escort, 97 r., 1.8 TD, 661-175-936, 609-389-613 Â&#x201E; Ford galaxy 1,9 TDI, 97 r., sprzedam lub zamieniÄ&#x2122; na mniejszy, 516-648-404 Â&#x201E; Ford KA, 2001 rok, 5700 zĹ&#x201A;, 608-751-315 Golf IV, 2000 r., peĹ&#x201A;na elektryka, 6 biegowa Â&#x201E; skrzynia, 661-818-078 Â&#x201E; Honda civic, 96 r., tanio, 607-266-780 Â&#x201E; Honda logo 99 r., 509-056-478

=äRPRZDQLH SRMD]GĂ&#x2018;Z VNXS]äRPX 

Sa-398

ZWIERZÄ&#x2DC;TA

Â&#x201E; Mazda 626 kombi, klimatyzacja, gaz sekwencja, 7200 zĹ&#x201A;, 608-674-064 Â&#x201E; Megane 1.4, 1997, czerwony, wsp. kier., alarm, c.zamek, pilot, blokada skrzyni, opony letnie + zimowe, 601-98-60-43 Mercedes MB100, wywrotka 3 strony, Â&#x201E; 603-194-355 Â&#x201E; Mitsubishi space star 1,8i, 99 r., 509-056-478 Â&#x201E; Opel corsa, 96 r., 1.2, 601-152-092 Â&#x201E; Opel meriva 1,6, 16V, 2004 r., 606-259-675 Â&#x201E; Peugeot 206 kombi, 2004, 887-244-561 Â&#x201E; Peugeot 206, 2002, 1.4 HDI, klimatyzacja, srebrny, 695-405-882 Â&#x201E; Peugeot 306, 1.9 D; BMW E36 320i + sekwencja, 665-666-258 Â&#x201E; Renault laguna 96 r., bogata wersja, 603-509-527 Â&#x201E; Seat cordoba 1,6, 95 r., 697-284-796   

   ! Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at cinqecento, 96 rok, 700, autoalarm + centralny, 161.000 przebieg, 695532-107 po 15.00 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at panda, 2008 r., gaz sekwencyjny, 663-303-917 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at seicento 99 r.,1100 benzyna, czerwony 150 tys. km, poduszka powietrzna, el. szyby 4.000zĹ&#x201A;, 502-461-930 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ ata 126p, 99 r., 724-218-634 Â&#x201E; Sprzedam ford ďŹ esta, 1.3, rok produkcji 2000, zielony metalik, 783-624-245 Â&#x201E; Sprzedam ford mondeo, 97 r., z gazem, wersja ghia, bogate wyposaĹźenie, 661-263-852 Â&#x201E; Sprzedam forda ka, 98 rok, 1.3, benzyna, 668-146-251 Â&#x201E; Sprzedam golf 96 r., laguna 97 r. gaz, 604-704-125 Â&#x201E; Sprzedam golf, biaĹ&#x201A;y, 97 r., 695-556-990 Sprzedam golfa II 1.6 + gaz 1990 r., Â&#x201E; 603-461-210 Â&#x201E; Sprzedam hak do vectry B, 663-365-391 Â&#x201E; Sprzedam kompletne drzwi i przednie bĹ&#x201A;otniki do golfa III, 668-146-251 Â&#x201E; SPRZEDAM LUBLIN 1, 1996 r., skrzyniowy, kolor biaĹ&#x201A;y, stan dobry, 605-337-088 Â&#x201E; Sprzedam marcedes, dostawczy, 7.500 zĹ&#x201A;, 665-074-957 Â&#x201E; Sprzedam mazda 121, 1991, 1500 zĹ&#x201A;, 698-792-727

www.motoklinika.com

MOTOKLINIKA

5

Â&#x201E; Sprzedam opony MICHELIN 205/55 ZR 16, 4 szt. 350zĹ&#x201A;, stan bdb, 502-617-042 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 206, tel. 661-616-008 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 207 1,4 HDI 2008r. tel. 606 33-41-60 ; 600 297-933 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 307, 2.0 HDI, kombi, 2003 r., 695-516-479 Â&#x201E; Sprzedam peugota 1.9 D, 96 rok, 3.000, 516-867-271 Â&#x201E; Sprzedam polonez ATU plus, 1,6, 98 r, katalizator, I wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciel, 693-65-03-26 Â&#x201E; Sprzedam przyczepÄ&#x2122;, 92 rok, laweta SAM, Ĺ&#x201A;adownoĹ&#x203A;Ä&#x2021; 1300, tel. 601-785-771 Â&#x201E; Sprzedam przyczepkÄ&#x2122; 2-osiowÄ&#x2026;, Ĺ&#x161;widnik, 2003, 5.500, 505-056-751 Â&#x201E; Sprzedam punto 95 r., TANIO, 694-481-818 Â&#x201E; Sprzedam quada 2009 r., 150 cm3, zarejestrowany, 692-028-365 Â&#x201E; Sprzedam renault megane II, diesel, bogate wyposaĹźenie, 61-4386-217 Â&#x201E; Sprzedam renault megane, 2001 rok, 663-304-318 Â&#x201E; Sprzedam renault scenic, 1,5 DCI, 04 r., 696-339-032 Â&#x201E; Sprzedam renault scenic, 98 r., gaz, 695-976-317 Â&#x201E; Sprzedam renault scenic, 99 rok, w rozliczeniu taĹ&#x201E;szy, tel. 600-562-704 Â&#x201E; Sprzedam seat cordoba, 98 rok, tel. 609-908-101 Â&#x201E; Sprzedam seata ibizÄ&#x2122;, 1.9 TDI, 2002 rok, 691-285-190 Â&#x201E; Sprzedam seicento 01 r., 661-263-950 Â&#x201E; Sprzedam seicento, 2000, 604-335-740 Â&#x201E; Sprzedam skoda felicia 1.6 + gaz, 97, 61-4351008, 607-339-819 Â&#x201E; Sprzedam skodÄ&#x2122; fabiÄ&#x2122;, 1.9 SDi, 2001 rok, 514-463-380 Â&#x201E; Sprzedam skrzyniÄ&#x2122; biegĂłw, 4-biegowÄ&#x2026; Ĺźuk, lublin, 665-506-395 Â&#x201E; Sprzedam skuter kymco 50, 2008/09, 508-156-990 Â&#x201E; Sprzedam skuter MBK ovetto (yamaha neos), 2002, 724-134-255 Â&#x201E; Sprzedam skuter, 2004 rok, japoĹ&#x201E;ski, 800 zĹ&#x201A;, 662-659-194 Â&#x201E; Sprzedam tico, 2001, tel. 609-908-101 Â&#x201E; Sprzedam vectra C, 2.0 DTI, 2003 r., 14500 zĹ&#x201A;, 698-087-450 Â&#x201E; Sprzedam volkswagen polo, 1.9 SDI, rok 1996, cena 4.700, 604-642-322 Â&#x201E; Sprzedam volvo V40, 1998, 1.8, 606-760-685 Â&#x201E; Sprzedam VW golf III, 92 r., diesel, 661-263-852 Â&#x201E; Sprzedam VW LT, 90 r., dubel kabina, skrzyniowy, 724-120-542 Â&#x201E; Sprzedam VW passat 2000 rr., 1,9 TDI, 511-727-682 Â&#x201E; Sprzedam wszystkie czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci do passata D3, tel. 781-583-691 Â&#x201E; Sprzedam yamaha neos, 2004 r., 694-936-325 Suzuki bandit 1200, 691-550-545 Â&#x201E; Â&#x201E; Tanio sprzedam ford escort kombi, 1,8 TD, 95 rok, tel. 506-564-431 Â&#x201E; VW golf 92, 1.8 benzyna, 5 drzwi, 508-156-990 VW golf III, 694-459-098 Â&#x201E; Â&#x201E; VW LT 35, 2.5 TDI, 2000, Ĺ&#x203A;redni, max wysoki, 695-487-050 Â&#x201E; VW polo 97, 5 drzwi, 1.0 benzyna, 508-156-990 Â&#x201E; VW sharan, zarejestrowany, 99 r., 692-471-072 Â&#x201E; Zdecydowanie kupiÄ&#x2122; toyotÄ&#x2122; corolla verso 2005/2006 r., srebrna 5-osobowa benzyna 1,8, 602-467-653 Â&#x201E; Opel omega kombi 94 r., 2,0, stan bdb bogate wyposaĹźenie 512-974-806 Â&#x201E; Opel vectra kombi, 2000r., 2,0DTI, 604-551-476 Â&#x201E; Sprzedam ford escort, 1.8 D, 3 drzwi, 94 rok, 1300 zĹ&#x201A;, 609-827-656

 

   !"#$ !% !&'( #$)')*('(+,")+'(-,**. /#! !012$2# 3 24! ! !!#!5 Â&#x201E; Sprzedam mazda premacy 2,0 DiTD, 01 r., 668-383-091 Â&#x201E; Sprzedam mercedes-benz A 170 CDI, 609-169-859 Â&#x201E; Sprzedam motocykl honda CBR 900 RR, rocznik 96, 695-976-440 Â&#x201E; Sprzedam motocykl kawasaki Z750, 2006, 665-244-336 Â&#x201E; Sprzedam motocykl lifan 125, przebieg 1000 km, na gwarancji, 661-263-852 Â&#x201E; Sprzedam motorynkÄ&#x2122;, komara, silnik 220/1KW i peugeota 406 na czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci, 889-798-336 Â&#x201E; Sprzedam nissan sunny 1,6, 94 r., TANIO, 61/4386-820 Â&#x201E; Sprzedam opel astra 97 r., TANIO, 725-082-244 Â&#x201E; Sprzedam opel corsa, 1.2, 2002 r., 14000 zĹ&#x201A; do negocjacji, 602-199-655 Â&#x201E; Sprzedam opel omega B kombi, 2.5 V6 gaz sekwencyjny, 95 r., bogate wyposaĹźenie, 5300 zĹ&#x201A;, 507-211-197 Â&#x201E; Sprzedam opel vectra 1,8 kombi, 98/99, bordo metalik, salonowy, 608-379-565

LOKALE I NIERUCHOMOĹ&#x161;CI Â&#x201E; Dom na wsi do remontu B.O.N MÄ&#x2122;Ĺźynscy 505-921-833 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ki budowlane i inwestycyjne tanio!!! Nekla, Nekielka, Starczanowo, Czerniejewo, SokoĹ&#x201A;owo B.O.N.MÄ&#x2122;Ĺźynscy 505-921-833 Â&#x201E; MÄ&#x2122;ĹźyĹ&#x201E;scy NieruchomoĹ&#x203A;ci!!!! Profesjonalna obsĹ&#x201A;ufa transakcji, prowadzimy 2 biura w Poznaniu i WrzeĹ&#x203A;ni, posiadamy licencjÄ&#x2122; zawodowÄ&#x2026;, pomagamy skutecznie w uzyskaniu kredytĂłw, potraďŹ my dziaĹ&#x201A;aÄ&#x2021; szybko i skutecznie, bezpĹ&#x201A;atnie przyjmujemy oferty!!!! www. mezynscy-nieruchomosci.gratka.pl WrzeĹ&#x203A;nia ul Staszica 15 tel: 505-921-833

MASZ FIRMÄ&#x2DC;??? t,SFEZUIJQPUFD[OZQPE[BTUBX t/BEPXPMOZDFM t/BPÇ´XJBED[FOJF PEPDIPEBDI t%PXBSUPÇ´DJ OJFSVDIPNPÇ´DJ

Kre-240

Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny, 608-234-863

NAUKA

Â&#x201E; Seat cordoba vario 98 r., 603-509-527 Â&#x201E; Seat toledo 1,6, 2001 r., 606-259-675 Â&#x201E; SEICENTO 2001; 887-801-468 Â&#x201E; Sprzedam 126p, 98 r., 691-028-281 Â&#x201E; Sprzedam akumulator od mercedesa sprontera, 785-979-320 Â&#x201E; Sprzedam alfa romeo 156, 2000 r., 500-244-327 Sprzedam BMW E36, 318 iS, rok 1996, Â&#x201E; 698-345-627 Â&#x201E; Sprzedam busa 160 KM, 2005, 660-752-668 Â&#x201E; Sprzedam CC 700, czarny, 97 r., zadbany, 604-449-810 Â&#x201E; Sprzedam citroen ax 96 r., 1500,- 724-134-252 Â&#x201E; Sprzedam citroen berlingo, 1.9 D, 99 r. dostawczy, 785-979-320 Â&#x201E; Sprzedam citroen xsara picasso, 2.0 HDI, 2001 r., 504-352-594 Â&#x201E; Sprzedam czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci do renault clio, 1.4, 91 rok, 601-826-579 Roz-958

Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny www.szafa-gra.pl, 696-608-810

Â&#x201E; Absolwentka technikum o proďŹ lu gastronomicznym poszukuje pracy, prawo jazdy kat. B, tel. 691-081-135 Â&#x201E; Firma zatrudni do pracy we Francji mechanikĂłw samochodowych, ciÄ&#x2122;Ĺźarowych, naczep, przyczep. Wymagane doĹ&#x203A;wiadczenie w zawodzie. CV prosimy przesyĹ&#x201A;aÄ&#x2021; na adres e-mail: gti.nekla@neostrada.pl, lub fax: 61/4386-334, kontakt: 61/4386-450 Â&#x201E; Firma zatrudni doĹ&#x203A;wiadczonych pracownikĂłw budowlanych do dociepleĹ&#x201E;, 503-320-272 Â&#x201E; Kierowca kat. B, B+E, C, szuka pracy, kraj, duĹźe doĹ&#x203A;wiadczenie w prowadzeniu duĹźych busĂłw i lawet, tel. 517-302-764 Â&#x201E; MÄ&#x2122;Ĺźczyzna 21 lat, szuka pracy, 506-554-063 Â&#x201E; PoszukujÄ&#x2122; do pracy w Niemczech Pani do 35 lat. Prace porzÄ&#x2026;dkowe, mile widziane umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci kulinarne. ZnajomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; niemieckiego nie jest konieczna. Zapewniam zakwaterowanie i wyĹźywienie, tel. 605-235-717 PoszukujÄ&#x2122; operatora koparki i kierowcÄ&#x2122; kat. C, Â&#x201E; C + E, 661-756-254; 785-239-230 Â&#x201E; PPUH PASZ-KONSPOL sp. z o.o. przyjmie od zaraz pracownika mieszalni pasz. Mile widziane doĹ&#x203A;wiadczenie elektryczne; tel. 600 433-278 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; do ociepleĹ&#x201E;, 601-826-315

Â&#x201E; Zatrudnimy kierowcÄ&#x2122; z kat. C+E na auto dwuosiowe z przyczepÄ&#x2026; trzyosiowÄ&#x2026; (40 ton dopuszczalna masa caĹ&#x201A;kowita) SĹ&#x201A;upca 604-959-515 Â&#x201E; ZlecÄ&#x2122; poĹ&#x201A;oĹźenie dachĂłwki oraz inne prace, od zaraz, 880-732-021

www.wrzesnia.info.pl

Sa-432a

Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny TOP - Stars, 608-336-894

PRACA

Pra-1308

Â&#x201E; WykaĹ&#x201E;czanie mieszkaĹ&#x201E; remonty, naprawy, 669-84-02-33 Â&#x201E; Wykaszanie trawy kosÄ&#x2026; spalinowÄ&#x2026;, tanio, wystawiam rachunek, 602-584-151 Â&#x201E; WykoĹ&#x201E;czenia, ocieplenia TANIO 667-812-577 Â&#x201E; Wynajem minikoparki, 604-195-162 Â&#x201E; WYRĂ&#x201C;B, sprzedaĹź i montaĹź siatki ogrodzeniowej najtaniej w regionie SĹ&#x201A;upca, 0632755-193, 0602-390-489 Â&#x201E; ZakĹ&#x201A;adanie przyĹ&#x201A;Ä&#x2026;czy wodno-kanalizacyjne, odwadnianie budynkĂłw, usĹ&#x201A;ugi minikoparkÄ&#x2026;, tel. 507-136-745 Â&#x201E; ZDUĹ&#x192;STWO 61-4360-101 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny + videofilmowanie, 788-362-646 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny EďŹ&#x20AC;ect, 606-121-357 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny na wesela, 723-871-670 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny SONET, 695-916-826, 506-372-746.

Edu-287

13 maja 2011

OFERTA JAKIEJ NIE BYĹ O!!! 8S[FÇ´OJB VM4UBT[JDB UFM


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

Â&#x201E; BliĹşniak pow. 327 mkw sprzeda B.O.N.MÄ&#x2122;ĹźyĹ&#x201E;scy 505-921-833 Â&#x201E; Lokale uĹźytkowe WrzeĹ&#x203A;nia wynajmiemy B.O.N.MÄ&#x2122;ĹźyĹ&#x201E;scy 505-921-833

SPRZEDAMY

: ;%8

Mieszkania: !"#$ %! &%'$ %!&##$ %!&(#$ Domy: )*#$+/'$ )*&('2+%('$ 05 %7'$  8'$

666-29-55-66

Â&#x201E; Alpi-plus. Komfortowy dom os. SokoĹ&#x201A;owskie 130/700 mkw, 550.000, WrzeĹ&#x203A;nia. Nowy parterowy 498.000, 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus. Mieszkanie 4pok. 90 mkw wysoki parter 295.000, SokoĹ&#x201A;owskie; mieszkanie 85 mkw, dwupoziomowe z garaĹźem 370.000, 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus. PĂłĹ&#x201A; bliĹşniaka SokoĹ&#x201A;owskie 380.000, LipĂłwka szeregowy 385.000, Paderewskiego 265.000, 501-355-506 Â&#x201E; BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci - TwĂłj sposĂłb na bezpiecznÄ&#x2026; transakcjÄ&#x2122;! www.bartusnieruchomosci.pl BEZ WYCHODZENIA Z DOMU ! - WIRTUALNE Â&#x201E; WIZYTY PO NIERUCHOMOĹ&#x161;CIACH: www. niedzwiedzki.com/pano/8/ Â&#x201E; Do sprzedania dziaĹ&#x201A;ka budowlana nad J. Kamienieckim, 1376 mkw, 505-234-909, BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci Â&#x201E; Do sprzedania lokal usĹ&#x201A;ugowo - biurowy 104 mkw, bezczynszowy, kamienica I p., centrum. www.bartusnieruchomosci.pl Â&#x201E; Do sprzedania mieszkanie dwupokojowe, 2 p., w atrakcyjnej lokalizacji, 505-234-909, BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia 2 w peĹ&#x201A;ni wyposaĹźone mieszkania, 530-414-004 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia apartament, umeblowany, TV, sat, internet, dla 1 osoby pracujÄ&#x2026;cej, 604-138-982 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia ďŹ rmie poĹ&#x201A;owa domu w centrum Wrzesni, 609-862-607 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal uĹźytkowy 24 mkw z przeznaczeniem na biura, gabinety itp. Ĺ&#x201A;azienka, parking, ogrzewanie w cenie najmu, 603-194-355 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 2-pokojowe, Kutrzeby, 661-111-578 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 50 mkw, 603-716-484 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 601-589-758, 508-855-848 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie, 508-581-069 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia pĂłĹ&#x201A; bliĹşniaka, os. LipĂłwka, 518-068-594 Â&#x201E; Dom na wsi do wynajÄ&#x2122;cia, 530-342-808 Â&#x201E; DOM Z WARSZTATEM W PRZYBORKACH NA SPRZEDAĹť www.niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; DZIAĹ KI BUDOWLANE NA SPRZEDAĹť www.niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ki budowlane w Targowej GĂłrce, 781-231-552

www.bartusnieruchomosci.pl bartus@bartusnieruchomosci.pl Tel. +48 505 234 909 Zapraszamy do skĹ&#x201A;adania ofert

Z NAMI SIÄ&#x2DC; UDA!

Roz-788

Â&#x201E; Alpi-plus 1,5 ha lasu TANIO! ok. GierĹ&#x201A;atowa 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus duĹźy wybĂłr dziaĹ&#x201A;ek Nekla, Barczyzna przy lesie, GierĹ&#x201A;atowo tanio, Chociczka dobra cena, www.alpi-plus.gratka. pl 501-102-966 Â&#x201E; Alpi-plus poleca piÄ&#x2122;kny dom z 1934 r. 200/1200 mkw, caĹ&#x201A;kowicie wyremontowany 4 min do centrum 600.000, 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus posiada na wynajem 4 mieszkania w domu, chÄ&#x2122;tnie dla ďŹ rmy, pracownikĂłw 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus poszukuje domu we WrzeĹ&#x203A;ni i Nekli do 400.000, 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus wybĂłr domĂłw www.alpi-plus. gratka.pl Â&#x201E; Alpi-plus. Dom ul. KosynierĂłw, ok. 450 mkw, nadajÄ&#x2026;cy siÄ&#x2122; na lokal gastronomiczny 699.000, www.alpi-plus.gratka.pl 501-355-506

SPRZEDAĹť KUPNO WYNAJEM

Â&#x201E; Na sprzedaĹź dziaĹ&#x201A;ka budowlana w Podstolicach, 1080 mkw, 505-234-909, BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci Â&#x201E; Na sprzedaĹź nowo wybudowane pĂłĹ&#x201A; bliĹşniaka, 160 mkw, atrakcyjna lokalizacja, 505-234-909, BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci Â&#x201E; NOWA CENA! SPRZEDAM MIESZKANIE MKW NA WOJSKA POLSKIEGO 139.000zĹ&#x201A; www.niedzwiedzki.com/pano/5/ 669-111-071 Â&#x201E; NOWE BIURA I MIESZKANIA NA SPRZEDAĹť W CENTRUM www.niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; NOWE DOMKI NAD JEZIOREM NA SPRZEDAĹť www.niedzwiedzki.com/pano/8/; www.niedzwiedzki.com/pano/9/ 669-111-071 Â&#x201E; NOWOĹ&#x161;Ä&#x2020;! www.niedzwiedzki.com/pano/8/ Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; na pokĂłj dziewczynÄ&#x2122; pracujÄ&#x2026;cÄ&#x2026; lub uczennicÄ&#x2122; tel 609-896-349 Â&#x201E; Sprzedam (wynajmÄ&#x2122;) dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; letniskowÄ&#x2026; 872 mkw, zabudowana, Wiekowo, 724-120-542 Â&#x201E; Sprzedam dom dwurodzinny, 2 km od WrzeĹ&#x203A;ni + 2 dziaĹ&#x201A;ki uzbrojone, 600-437-811 Â&#x201E; Sprzedam dom na obrzeĹźach WrzeĹ&#x203A;ni 200 mkw + poddasze do adaptacji, luksusowy, urzÄ&#x2026;dzony + budynki gospodarcze 100 mkw, na dziaĹ&#x201A;ce 1800 mkw, 510 tys, 888-258-743 Â&#x201E; Sprzedam dom Psary MaĹ&#x201A;e w rozliczeniu mieszkanie, 604-337-043 Â&#x201E; Sprzedam dom w Nekli-bez poĹ&#x203A;rednika, 781084-777, 791-666-115 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; 2000 mkw. 608-706-184 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 1439 mkw, Gutowo MaĹ&#x201A;e, 80 zĹ&#x201A;/mkw, 609-919-821 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 3000 mkw z planami do zabudowy, 45zĹ&#x201A;/mkw, obrzeĹźe WrzeĹ&#x203A;ni 785-960-412 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 900 mkw, 695-103-511 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; NIEDROGO 1000 m kw, SĹ&#x201A;omowo, 791-151-631 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; w centrum Nekli, 61-4386-417 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; we WrzeĹ&#x203A;ni, 511-727-682

KREDYTY HIPOTECZNE roferta kilku bankĂłw rnawet na 50 lat rniskie marĹźe rdla kaĹźdej grupy zawodowej rmoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; na "OĹ&#x203A;wiadczenie" rspecjalna oferta dla rolnikĂłw

Kre-239

Â&#x201E; Mieszkania 3 pokojowe i 4 pokojowe pilnie sprzedamy B.O.N.MÄ&#x2122;ĹźyĹ&#x201E;scy 505-921-833

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Staszica 15 tel: 505-921-833 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026;, Orzechowo, ul.JabĹ&#x201A;oniowa, 950 mkw, 667-877-230 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; nad zalewem wrzesiĹ&#x201E;skim, 508-581-069 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane na obrzeĹźach WrzeĹ&#x203A;ni, 785-960-412 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane Psary MaĹ&#x201A;e 1138 mkw i 1585 mkw, 785-287-838 po 17 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki w Czeszewie, super lokalizacja, 55 zĹ&#x201A;/mkw, 691-028-438 Â&#x201E; Sprzedam lub wynajmÄ&#x2122; 2-pokojowe mieszkanie, 667-945-579 Â&#x201E; SPRZEDAM M 3 POKOJOWE, 81mkw, I PIÄ&#x2DC;TRO www.niedzwiedzki.com/pano/12/ 669-111-071 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe we WrzeĹ&#x203A;ni, 728-235-238 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 33 mkw, 2 pokoje, 668-198-655 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 60 mkw, Bieganowo, 614-385-793 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 53 mkw ul. KoĹ&#x203A;ciuszki, 798-191-012

Â&#x201E; Sprzedam teren przemysĹ&#x201A;owy 4 ha przy autostradzie A2 na wysokoĹ&#x203A;ci SĹ&#x201A;upcy, 503-679-612 Â&#x201E; Sprzedam ziemiÄ&#x2122; 35000 mkw, 5 zĹ&#x201A;/mkw, 604-526-106 Â&#x201E; Sprzedam, zamieniÄ&#x2122; dom na wsi na mieszkanie w bloku we WrzeĹ&#x203A;ni, 605-413-200 Â&#x201E; SZYBKO I SKUTECZNIE SPRZEDAMY TWOJÄ&#x201E; NIERUCHOMOĹ&#x161;Ä&#x2020;! ZADZWOĹ&#x192; I SPRAWDĹš 669111-071 www.niedzwiedzki.com Â&#x201E; www.bartusnieruchomosci.pl - zĹ&#x201A;óş ofertÄ&#x2122;, profesjonalnie pomoĹźemy w sprzedaĹźy, wynajmie - Z NAMI SIÄ&#x2DC; UDA! Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; mieszkanie w Pyzdrach starszej osobie, 600-974-827 Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; mieszkanie we WrzeĹ&#x203A;ni na ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;skiej, 42 mkw, 602-851-458 Â&#x201E; WYNAJMÄ&#x2DC; MKW POKOJOWE www.niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; 2800 mkw, Nekla, 501-557-628 Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; mieszkanie Kutrzeby, 3 pokoje, 1330zĹ&#x201A;/m-c, Locum, 608-608-314, 61-436-63-41

ROLNICZE

Â&#x201E; Gorzelnia w Marzeninie skupuje Ĺźyto i pszenĹźyto, kukurydzÄ&#x2122; ( z rÄ&#x2122;kawa), godz. 7.00 - 13.00, 61-4388-081 Â&#x201E; Grubery poĹ&#x203A;cierniskowe, 608-751-315 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; cielaki, byczki w wadze od 60 do 300 kg.63-2133-255; 661-354-722

Â&#x201E; Sprzedam rozsiewacz nawozu, 2.200 kg, poziomowany hydraulicznie, jak nowy, 663-771-836 Â&#x201E; Sprzedam rozsiewacz zaf603, pĹ&#x201A;ug b 200, pĹ&#x201A;ug 3-skibowy, 601467497 Â&#x201E; Sprzedam siano Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;kowe kostka, 663-507-254 Â&#x201E; Sprzedam siewnik zboĹźowy â&#x20AC;&#x153;Poznaniakâ&#x20AC;?, stan dobry, tel. 607-072-533 lub 609-389-207 Â&#x201E; Sprzedam stĂłĹ&#x201A; do CLAAS-a, szer. 3900, 691-284-200 Â&#x201E; Sprzedam szambiarkÄ&#x2122;, 4000 l, 695-487-050 Â&#x201E; Sprzedam tura do C 330, nowy, przyczepkÄ&#x2122; samochodowÄ&#x2026;, nierejestrowanÄ&#x2026; i bramÄ&#x2122; wjazdowÄ&#x2026;, dĹ&#x201A;. 2,70, furtka metrowa, 667-948-407 Â&#x201E; Sprzedam ursus 360 3P, 61-2850-158 Â&#x201E; Sprzedam wapno posadowe 34 CaO (45 zĹ&#x201A;/t), 669-030-003 Â&#x201E; Sprzedam wysokocielne jaĹ&#x201A;Ăłwki, Pyzdry ul. Dworcowa 5 Â&#x201E; Sprzedam zgrabiarkÄ&#x2122; protinger, 608-751-315 Â&#x201E; Sprzedam Ĺźyto, 61-4384-592 Â&#x201E; SprzedaĹź odchowanych kurek, MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw, 61-4382-218, 519-141-932

PODARUJÄ&#x2DC;

 Â&#x201E; Sprzedam tarcicÄ&#x2122; jesionowÄ&#x2026; na schody, 500290-594 lub 886-107-318 Â&#x201E; Sprzedam tokarkÄ&#x2122; i wiertarkÄ&#x2122; stoĹ&#x201A;owÄ&#x2026; z podstawÄ&#x2026;, tel. 516-079-884 Â&#x201E; Sprzedam wĂłzek 3 funkcyjny, 693-276-292 Sprzedam wĂłzek ROAN Marita, stan idealny, Â&#x201E; cena 500 zĹ&#x201A;, fotelik samochodowy 0-13 kg, cena 60 zĹ&#x201A;, tel. 61-4385-499

KAJAKI

:;. ,*<=>? :>=@>*,! 33%&&#%//#

Â&#x201E; Sprzedam wĂłzek wielofunkcyjny, czerwony, bdb, 450 zĹ&#x201A;, 781-291-964 Â&#x201E; SprzedaĹź naturalnych kamieni Ĺ&#x201A;upanych piaskowca i granitu 721-594-341 Â&#x201E; TANIO DRZEWKA I KRZEWY OZDOBNE WrzeĹ&#x203A;nia ul. Szeroka 66, 880-242-195

USĹ UGI

RĂ&#x201C;ĹťNE

Â&#x201E; Drewno kominkowe, 692-576-267 Â&#x201E; Drewno opaĹ&#x201A;owe i kominkowe, 785-17-17-35  727-206-300, 

2TQLGMVRQOKCTY[EGPC FQYĂ?\OQPVCÄ&#x201C;)4#6+5

Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi Ĺ&#x203A;lusarskie, bramy, regaĹ&#x201A;y, drobne konstrukcje itp., stoĹ&#x201A;y ogrodowe, 509-624-782 Â&#x201E; Z powodu likwidacji warsztatu Ĺ&#x203A;lusarskiego sprzedam maszyny i urzÄ&#x2026;dzenia, 696-910-852

Â&#x201E; Oddam duĹźego rocznego psa, 669-377-671 Â&#x201E; Oddam maĹ&#x201A;e kotki, 606-835-194 Â&#x201E; Oddam spcerĂłwkÄ&#x2122; 3-koĹ&#x201A;owÄ&#x2026; 880-273-342 Â&#x201E; Oddam sznaucera Ĺ&#x203A;redniego, 698-576-613 Â&#x201E; Oddam wersalkÄ&#x2122;, stan dobry, 783-050-235

Â&#x201E; DJ - imprezy okolicznoĹ&#x203A;ciowe, 667-120-905 Â&#x201E; Drewno kominkowe i sosnowe w waĹ&#x201A;kach i pociÄ&#x2122;te, tel. 696-633-417

Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ziemiÄ&#x2122; lub gospodarstwo rolne. PĹ&#x201A;atne gotĂłwkÄ&#x2026;, 515-168-844 Â&#x201E; Kurki odchowane, 698-623-490 Â&#x201E; Sprzedam C 360, 606-891-453 Â&#x201E; Sprzedam C-360, 795-438-566 Â&#x201E; Sprzedam ciÄ&#x2026;gnik C-330, 88 rok, rozrzutnik obornika jednoosiowy i drobny sprzÄ&#x2122;t, tel. 512-431-340 Â&#x201E; Sprzedam ciÄ&#x2026;gnik C-360, 607-459-445 Â&#x201E; Sprzedam cielaka jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122;, 692-156-016 Â&#x201E; Sprzedam cielaka jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122;, 513-436-207 Â&#x201E; Sprzedam cielnÄ&#x2026; krowÄ&#x2122;, 694-652-653 Â&#x201E; Sprzedam dwie jaĹ&#x201A;Ăłwki hodowlane, 697-981523; 605-612-163 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; cielnÄ&#x2026;, 504-288-077 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; miÄ&#x2122;snÄ&#x2026; angust, 605-926-610 Â&#x201E; Sprzedam jÄ&#x2122;czmieĹ&#x201E;, 665-506-395 Â&#x201E; Sprzedam jÄ&#x2122;czmieĹ&#x201E;, pszenicÄ&#x2122;, 695-915-587

Me-078

Â&#x201E; Sprzedam rozrzutnik obornika, 661-277-331

s/GDNGPCY[OKCT OGDNGMWEJGPPG U\CH[YPĂľMQYGICTFGTQD[ U[RKCNPKG OGDNGDKWTQYG OGDNGĂŁC\KGPMQYG s5RT\ĂľV#)&

B,%(

Â&#x201E; PoznaĹ&#x201E; 3 pokojowe w kamienicy pilnie i okazyjne sprzedamy MÄ&#x2122;ĹźyĹ&#x201E;scy 505-921-833

Â&#x201E; Sprzedam piÄ&#x2122;trowy dom we WrzeĹ&#x203A;ni, 531-184-636

/#;41$ QHGTWLG

POGOTOWIE REMONTOWE malowanie, gipsowanie, panele itp.

Usl-336

Â&#x201E; Natychmiast kupimy za gotĂłwkÄ&#x2122; 2 pokojowe mieszkanie we WrzeĹ&#x203A;ni !!!!!!! B.O.N.MÄ&#x2122;Ĺźynscy 505-921-833

Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 663-554-441 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 667-302-932 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 667-867-191 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 668-055-968 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 694-131-700 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, tel. 607-622-116 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, tel. 693-139-210

TANIO, 880-717-336 Â&#x201E; Absolwentka uczelni artystycznej - maluje portrety komunijne, Ĺ&#x203A;lubne, okolicznoĹ&#x203A;ciowe. Artystyczne malowanie pokoi dzieciÄ&#x2122;cych. NISKIE CENY, 502-994-580 Â&#x201E; ANTENY montaĹź, naprawa, serwis, 531-707-547

WEXEL tel. 61-4388-829 509-365-337

Â&#x201E; PoĹźyczki - 509-454-737 Â&#x201E; Sprzedam altus 300, 4 szt, 667-120-905 Â&#x201E; Sprzedam chĹ&#x201A;odziarko-zamraĹźarkÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x153;Polarâ&#x20AC;? 607323-039 po godz 18:00 Â&#x201E; Sprzedam dmuchawÄ&#x2122; 4 kW, niemieckÄ&#x2026;, 888-501-747 Â&#x201E; Sprzedam drewno kominkowe brzozowe, 500290-594 lub 886-107-318

USĹ UGI tLPQBSLPÂ&#x2019;BEPXBSLÇ&#x152; tXZXSPULB)%4

 ,  

!" # $

% &'% 

- na trawniki, boiska, skarpy,    

()*+ *,-./0 1 *12-)*(+3*)

  Â&#x201E; Sprzedam klacz wielkopolskÄ&#x2026;, 4 lata, 516-867-271 Â&#x201E; Sprzedam kosiarko-Ĺ&#x201A;adowarkÄ&#x2122; do zbioru zielonek, podbieracz do bizona, 663-174-639 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;adowacz czoĹ&#x201A;owy do MTZ belarus pronar, 607-874-652 Â&#x201E; Sprzedam maszt od widlaka do ciÄ&#x2026;gnika, udĹşwig 3 tony, wysokoĹ&#x203A;Ä&#x2021; podnoszenia 6 metrĂłw. 63-2766-228 Â&#x201E; Sprzedam obsypnik do ziemniakĂłw piÄ&#x2026;tka, pĹ&#x201A;ug 4-skibowy B200, 791-117-521 Â&#x201E; Sprzedam owies ok. 1,5 t, 601-179-940 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta 783-017-270 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta i jaĹ&#x201A;Ăłwki cielne, 61-4371264, 695-312-850 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta tel. 721-552-569 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 61-4385-751

Zieliniec 57 664 70 26 51 606 48 40 96 Â&#x201E; Sprzedam drzwi wewnÄ&#x2122;trzne biaĹ&#x201A;e, odzieĹź dzieciÄ&#x2122;cÄ&#x2026;, zabawki ogrodowe, dywan, Ĺ&#x201A;óşko, 787-314-580 Â&#x201E; Sprzedam koncentrator tlenowy D-Vilbis, 605-413-200 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;ĂłdĹş wedkarskÄ&#x2026;, gwoĹşdziarkÄ&#x2122;, frezy, 517-939-400 po 18.00 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;óşko piÄ&#x2122;trowe, 720-306-888 Â&#x201E; Sprzedam mebloĹ&#x203A;ciankÄ&#x2122;, 781-121-098 po 16 Â&#x201E; Sprzedam miodziarkÄ&#x2122;, 514-463-380 Â&#x201E; Sprzedam nowy solidny drewniany zestaw ogrodowy StĂłĹ&#x201A; + 2 Ĺ&#x201A;awki + 2 krzesĹ&#x201A;a 781-781-371 Â&#x201E; Sprzedam prasy hydrauliczne PHM-100E, 2 szt.; fabryczne walce do gumy, 605-392-949 Â&#x201E; Sprzedam przyczepÄ&#x2122; kemping wraz z namiotem, stan bardzo dobry, 517-983-335 Â&#x201E; Sprzedam pustaki stropowe 210 szt., cegĹ&#x201A;a rozbiĂłrkowa peĹ&#x201A;na ok. 1000 szt., tel. 603-052-965 Â&#x201E; Sprzedam rower gĂłrski delta, 26â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;, rower magnum 28â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; nowy na gwarancji, 606-666-712 Â&#x201E; Sprzedam szklanÄ&#x2026; Ĺ&#x201A;awÄ&#x2122;, 660-483-715

Ogrodzenia  Balustrady  Szlabany   Automatyka 

TANIO 507-131-455  PRZEWOZY DO NIEMIEC BUSEM wyjazdy: Ĺ&#x201C;roda, sobota powroty: czwartek, niedziela wyjazdy grupowe (kraj-Europa) przewĂłz towarĂłw â&#x20AC;&#x201C; auta na lawecie JAĹ&#x2019;KO

Janusz Przespolewski 62-410 ZagĂłrĂłw ul. DĂŞbowa 2 tel. (063) 276-12-78, 0603-851-598 0162-164-95-52

Usl-325

Â&#x201E; Mieszkanie 3 pokojowe w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu pilnie sprzedamy B.O.N.MÄ&#x2122;Ĺźynscy 505-921-833

Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe, 504-083-646 Â&#x201E; SPRZEDAM MIESZKANIE MKW WE WRZEĹ&#x161;NI 41MKW, 113.000zĹ&#x201A; www.niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; SPRZEDAM mieszkanie trzypokojowe we WrzeĹ&#x203A;ni, IV piÄ&#x2122;tro, TANIO! BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci, 505-234-909 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie w Poznaniu, 2-pokojowe, 50 mkw, Ogrody, 607-233-577 Â&#x201E; Sprzedam nowy dom 200 mkw na dziaĹ&#x201A;ce 800 mkw na obrzeĹźach WrzeĹ&#x203A;ni, stan deweloperski 305 tys.zĹ&#x201A; go negocjacji, 888-258-743

Kre-203

Â&#x201E; Mieszkanie 3 pokojowe w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu pilnie sprzedamy B.O.N.MÄ&#x2122;Ĺźynscy 505-921-833

Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ki budowlane. Gutowo MaĹ&#x201A;e, 888-155-275 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ki rekreacyjne: Lipnica, OstrĂłwek - www. bartusnieruchomosci.pl Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; grunty nad jeziorem powidzkim bez prawa zabudowy, 515-168-844 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; zadĹ&#x201A;uĹźonÄ&#x2026; nieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, 503-679-612 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ziemiÄ&#x2122; lub gospodarstwo rolne. PĹ&#x201A;atne gotĂłwkÄ&#x2026;, 515-168-844 Â&#x201E; Lokal 85 mkw do wynajÄ&#x2122;cia, rejon: obok Shellnad PBS, 10 zĹ&#x201A;/mkw, 609-887-096 Â&#x201E; Lokal handlowy do wynajÄ&#x2122;cia, centrum WrzeĹ&#x203A;ni, 605-600-982 Â&#x201E; LOKALE HANDLOWE I BIUROWE DO WYNAJÄ&#x2DC;CIA www.niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; Na obrzeĹźach WrzeĹ&#x203A;ni sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane, uzbrojone 608-346-567 Â&#x201E; NA SPRZEDAĹť atrakcyjne czteropokojowe mieszkanie w bloku, 82 mkw, IV piÄ&#x2122;tro, Okazja! 505-234-909, BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci

Roz-948

LOKALE I NIERUCHOMOĹ&#x161;CI

www.wrzesnia.info.pl

*OOB

13 maja 2011

Roz-930

6


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

QF<;

2 ? @?B=F=B=BIB JJJ? L @@?

KARCHER

profesjonalne czyszczenie elewacji i pozbruku Usl-356 604-526-005

Â&#x201E; Renowacja mebli, odnawianie skĂłry, 501-027-680 Â&#x201E; Sprawdzanie skĹ&#x201A;adek na koncie OFE, zabezpieczanie przyszĹ&#x201A;ej emerytury, szeroka oferta kredytowa. Doradca ďŹ nansowy 500-704-141 Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie kostki brukowej, 723-201-357 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi dekarskie, 603-215-744 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi podnoĹ&#x203A;nikiem koszowym, 510-594-872 Â&#x201E; VIDEOFILMOWANIE + FOTOGRAFIA- promocja, www.4wesela.pl; 889-393-636 Â&#x201E; VIDEOFILMOWANIE 792-855-884 Â&#x201E; Wszelkie usĹ&#x201A;ugi budowlane solidnie i fachowo, krĂłtkie terminy, 606-991-372 Â&#x201E; www.suknieslubne -wrzesnia.com.pl, 792-855-884

( - # G - +, - / 

14 II Ĺ&#x201A;a w Pa a ul rz eĹ&#x201E; sz Ĺ&#x201A;o og

MATRYMONIALNE

Â&#x201E; Poznam PaniÄ&#x2026; 30-40 lat 889-165-482 Â&#x201E; Wdowa pozna pana 48-57 lat. Oferty Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, Jana PawĹ&#x201A;a II, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia Â&#x201E; Wdowiec pozna PaniÄ&#x2026; 46-54 lat, tylko sms, 663-191-246

ZWIERZÄ&#x2DC;TA

JuĹź

Â&#x201E; MaltaĹ&#x201E;czyki, yorki, 509-333-004 Â&#x201E; PAPUGI 691-550-545 Â&#x201E; Sprzedam jamniki, cena 100 zĹ&#x201A;, tel. 61-4385-135 Â&#x201E; Sprzedam krĂłliki do chowu, 61-4372-360 Â&#x201E; Sprzedam ratlerka suczkÄ&#x2122; 507-676-316 Â&#x201E; Sprzedam szczeniÄ&#x2122;ta yorki, 61-438-86-76, 500-029-145 Â&#x201E; Sprzedam szczeniÄ&#x2122;ta yorki, 694-298-180 Â&#x201E; Sprzedam tanio rocznego pekiĹ&#x201E;czyka, 601-783-792 Â&#x201E; Sprzedam yorki, 500-155-889 Â&#x201E; YORK - suczka 693-506-728

KOMPUTEROWE

Â&#x201E; Sprzedam komputer 696-843-236 Â&#x201E; Sprzedam komputer, 664-744-235

1 lipca 2011

kolejna edycja dodatku tematycznego â&#x20AC;&#x17E;Twoje cztery kÄ&#x2026;tyâ&#x20AC;?. Tylko raz w roku - peĹ&#x201A;ne zestawienie niezwykle silnej w naszym powiecie branĹźy budowlanej. Zapraszamy do wykupowania powierzchni reklamowej przez hurtownie materiaĹ&#x201A;Ăłw budowlanych, deweloperĂłw, banki, ubezpieczalnie, zakĹ&#x201A;ady usĹ&#x201A;ugowe, sklepy itp.

       

TOWARZYSKIE

Maria KosiĹ&#x201E;ska tel. 501-677-718 m.kosinska@wrzesnia.info.pl Artur Mokracki tel. 501-677-818 a.mokracki@wrzesnia.info.pl

Â&#x201E; Poznam paniÄ&#x2026;, 782-247-602

INTERTREND POLSKA SP. Z O.0. .

pracownika z uprawnieniami do obsĹ&#x201A;ugi kombajnu zboĹźowego Bizon Kontakt codziennie od godz. 7 do 17. Telefon 61/4383-017, 61/4383-416, 605-420-450 Pra-1309a

0 * 0- 6  ' G *+ +  , 0H -+ ( - +  + , I0++( -J0H* K -+HL M* #( 1(  O* +( P* *(  - ' * /  B %&& ( 1-++3 5006' G*'+(0(H# )Q (Q (  () HR *- /

Pomóş mu jÄ&#x2026; wkrÄ&#x2122;ciÄ&#x2021;

Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny TOAST, wesela, zabawy, tel. 663-076-578

przyjmie na okres Ĺźniw

*$  CCC

a ni

 -10835?7394@)14539783?41

3 ' ";2- 

SpĂłĹ&#x201A;dzielnia KĂłĹ&#x201A;ek Rolniczych w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu ul. PaĹ&#x201A;czyĹ&#x201E;ska 7

S *- ( +*  (, (  (-JH# *,((/  #  Q-/

+ *- /( 

.J

an

tel. 603 136 745 lub 504 282 576

Â&#x201E; Remonty, 604-551-476

8 /:;<;;=>:;

 !)   !) =  # !-

o

* atrakcyjne ceny materiaĹ&#x201A;Ăłw * wysokÄ&#x2026; jakoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wykonywanych usĹ&#x201A;ug * kosztorysy wstÄ&#x2122;pne bez zobowiazaĹ&#x201E;

,W

Oferujemy:

Â&#x201E; Przegrywanie kaset na DVD, dvdwrzesnia.pl, 667-919-898

POMOC POSZKODOWANYM W WYPADKACH !"#$ !%&'() *'+,# *'''. '! *$# *'''.+"$, POSZKODOWANEGO Nie pobieramy zaliczek /2 2/6

Klient ma Ĺ&#x203A;rubÄ&#x2122;

eĹ&#x203A;

%gr i + /rol 0 c!

Pra-1317

Â&#x201E; Koparko-Ĺ&#x201A;adowarka prace ziemne, wywĂłz gruzu, rozbiĂłrki, 606-297-689 Â&#x201E; Koszenie trawy kosÄ&#x2026; spalinowÄ&#x2026;, 723-201-357 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, pĹ&#x201A;ytki, 517-859-534 Â&#x201E; Mycie okien, sprzÄ&#x2026;tanie, 663-811-578 Â&#x201E; Nagrobki granitowe od 1800 zĹ&#x201A;, 665-515-109 Â&#x201E; Ocieplanie budynkĂłw, pĹ&#x201A;ytki, malowanie szpachlowanie, tapetowanie, suďŹ ty podwieszane, adaptacja poddaszy, 507-530-846 Â&#x201E; Ocieplanie budynkĂłw, malowanie elewacji, 791-803-568 Â&#x201E; Ocieplenia, zabudowa poddaszy gips-karton, pĹ&#x201A;ytki, 668-239-710 Â&#x201E; PodnoĹ&#x203A;nik koszowy 510-59-48-72 Â&#x201E; PorzÄ&#x2026;dkowanie, pielÄ&#x2122;gnacja ogrodĂłw, wykaszanie i koszenie trawy, 663-811-577 faktura VAT

Oferujemy:

â&#x20AC;&#x17E;Ogrody Alicjiâ&#x20AC;?

ur

508-053-363

Usl-279

Bi

Roz-942

BUDOWANIE, DOCIEPLENIA, REMONTY

KARCHER

7

ww-190

A. Kubiak t

* centralne ogrzewanie * ogrzewanie podĹ&#x201A;ogowe * montaĹź kolektorĂłw sĹ&#x201A;onecznych * kotĹ&#x201A;ownie * instalacje wod-kan. * instalacje gazowe * centralne odkurzacze

www.wrzesnia.info.pl

czyszczenie dywanĂłw, tapicerki i pozbruku 604-526-005

Pra-1311

Usl-198

SERWIS RTV

Firma Instalcyjna poleca usĹ&#x201A;ugi w zakresie:

Usl-363

Â&#x201E; Budowa domĂłw, ukĹ&#x201A;adanie cegĹ&#x201A;y klinkierowej i pĹ&#x201A;ytek (dla wymagajÄ&#x2026;cych), 724-120-542 Â&#x201E; Karcher pranie dywanĂłw i tapicerki, 785-979-320

Usl-311

13 maja 2011

Sp. z o.o.

   ") producent i eksporter " " 

  ! na stanowisko:

Tokarz, Frezer *+  na adres:

UTAL sp. z o.o.) , ) -/ 0) 123441/  -1567589842)

3 ' ; - www.utal.pl z nast ##  #' <=    " " "     ) >3 #  20-47-08 - " ""-   

SPECJALISTA TECHNOLOG/KONSTRUKTOR !"#$#%&'() Opis stanowiska t0QSBDPXZXBOJFEPLVNFOUBDKJUFDIOPMPHJD[OFKOBQJBOLÇ&#x2014; TUFMBČ&#x2C6;F PQBLPXBOJF tTQPS[Ç&#x152;E[BOJFXZLB[Ă&#x2DC;XNBUFSJBÂ&#x2019;Ă&#x2DC;X tXZLPOZXBOJFLBSUUFDIOJD[OZDI[PQJTFNNFCMB tXESBČ&#x2C6;BOJFOPXZDINPEFMJEPQSPEVLDKJ tXZLPOZXBOJFXTUÇ&#x2014;QOZDILBMLVMBDKJ tTQPS[Ç&#x152;E[BOJFXZDFOOBTUFMBČ&#x2C6;F QJBOLJ tBOBMJ[PXBOJFDFDIQSPEVLPXBOZDINFCMJXDFMVQPQSBXZ UFDIOPMPHJJJDIXZLPOBOJB [VČ&#x2C6;ZDJBNBUFSJBÂ&#x2019;Ă&#x2DC;X D[BTVXZLPOBOJBJUQ OBE[PSPXBOJFSFBMJ[BDKJX[PSĂ&#x2DC;XNFCMJ tXZLPOZXBOJFXTUÇ&#x2014;QOZDIQSPKFLUĂ&#x2DC;XNFCMJ tÇ´DJTÂ&#x2019;BXTQĂ&#x2DC;Â&#x2019;QSBDB[NPEFMBSOJÇ&#x152;QPED[BTUXPS[FOJB OPXZDIX[PSĂ&#x2DC;X tJOOFQSBDF[XJÇ&#x152;[BOF[GVOLDKPOPXBOJFNE[JBÂ&#x2019;V LPOTUSVLDZKOFHP Wymagania t%PÇ´XJBED[FOJFOBTUBOPXJTLVUFDIOPMPHBESFXOBXGBCSZDF NFCMJUBQJDFSPXBOZDI tPCTÂ&#x2019;VHBQSPHSBNĂ&#x2DC;XDBE QSFGFSPXBOB[OBKPNPÇ´Ç&#x17D;PQSPHSBNPXBOJBTPMJEXPSLT PCTÂ&#x2019;VHBQBLJFUV.JDSPTPGU0ĂłDF t[OBKPNPÇ´Ç&#x17D;UFDIOPMPHJJQSPEVLDKJNFCMJ LPOTUSVLDKJ NBUFSJBÂ&#x2019;Ă&#x2DC;X QSPEVLDKJ EPÇ´XJBED[FOJFXXZLPOZXBOJVXTUÇ&#x2014;QOFK EPLVNFOUBDKJOBOPXFX[PSZ tQSFGFSPXBOFXZLT[UBÂ&#x2019;DFOJF[[BLSFTVUFDIOPMPHJJESFXOB tPEQPSOPÇ´Ç&#x17D;OBTUSFT VNJFKÇ&#x2014;UOPÇ´Ç&#x17D;QSBDZQPEQSFTKÇ&#x152;D[BTV tVNJFKÇ&#x2014;UOPÇ´Ç&#x17D;QSBDZX[FTQPMF Dodatkowym atutem bÄ&#x2122;dzie t[OBKPNPÇ´Ç&#x17D;PQSPHSBNPXBOJB-FDUSB

Aplikacje prosimy przesyĹ&#x201A;aÄ&#x2021; na adres e-mail:

d.duszynska@intertrend.pl Prosimy o dopisanie nastÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cej klauzuli: "WyraĹźam zgodÄ&#x2122; na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawÄ&#x2026; z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

13 maja 2011

www.wrzesnia.info.pl Pra-1306

8

QV!X;;*V! *=?,"", +, XY.?; $*+,#)/"'%),'6+'7+*$'%8*/*:)$*:'#;)< :':6'=,'')6!"#+'>?)*(#

$*"',=,!+*$#%:'()$#*:)=@:)"/)*:"=*&

[\B%]Q% ^_B +=)+%+/@:*#'=,!%& A:%="'/>#)/#;)#')8*':*+*:8*< A,!B/)*(#"$:)<C,$:))+*"$:)/*+6 DEFGHIJ A,!B/)*(##'%/)%",)=@:/#;)#')%#;< A+*(:+#'):$#%)$*+*L)%"/)*:"=,<

STOMIL â&#x20AC;&#x201C; LIDER BRANĹťY MOTORYZACYJNEJ FIRMA NIEMIECKA Z SIEDZIBÄ&#x201E; W NEKLI w zwiÄ&#x2026;zku z duĹźym rozwojem

^]B_^B\B

zatrudni na stanowiska:

A:%="'/>#)(+)8*/#;)#')8*</#;)=#;)=< A,$:)7+**L">,8",:)#< A,!B/)*(M#'%/)+*=,)/#!/#;)#')!< A+*(:+#'):$#%)$*+*L)%"/)*:"=,<

N,!%& A'/,+)))$*+"/:,*:%*$#B< A*O?:*(M*':*!,:)",':*+*:8*< A$#:D,$*,="'/>/*:)!$*'%#!)%)=,P

!"#$#%&Q;,  8>*"'):N*?"/,*/%:#%!)8*Q$*"% $'">M)+"?&=,/#!S:;?L/*8*,$P$? )N*#!/?PTGUUTVFWW *"%@:)O*+*$")=?,',?&E%O'8*+B)$'/:')*#;+)%#; *"*L*:%#;':/%#;:*N#+?$*/'L)'LB+)%#;+*?'#!$*#",=,/#! '8*+)',"/:6'+)UXPWYPFXXZ*=,**#;*)+)%#;*"*L*:%#;'P P)FGG< $*'PYYG AFGWV

Agencja Ochrony ,,Secura-Securityâ&#x20AC;?

Pra-1305

Sp. z o.o. Starczanowo 4, 62-330 Nekla

zatrudni

Firma Karlik Elektrotechnik Sp. z o. o.

kierowcĂłw z prawem jazdy kat. C, E i kartÄ&#x2026; kierowcy

poszukuje osoby do pracy na stanowisku

pielÄ&#x2122;gniarka

rstabilne warunki zatrudnienia rnormowany czas pracy

W celu uzyskania bliĹźszych informacji prosimy o kontakt pod numerem 61/426-76-64 (wew. 22)

AFGFH

lub zapraszamy do siedziby firmy przy ul. WrzesiĹ&#x201E;skiej 58 w GnieĹşnie.

SOFIBO LOGISTIC POLSKA SP. Z O.O.

Firma

Pra-1312

na teren Nekli i okolic

'"+'L6:'(),?P'>=*:#@:FW

.,> ;%;+>;,+ ? !"#$#%&'() ^=  ^''6+')$#68'%)@: ^)+'@)+$:+>*:%*L8/*:@:+*=,)/#! 8'%)*:! ^)+'@)+$:+>*:*(#6'>+,)=@:

z doĹ&#x203A;wiadczeniem w transporcie miÄ&#x2122;dzynarodowym, aktualnymi badaniami lekarskimi oraz posiadajÄ&#x2026;cych zaĹ&#x203A;wiadczenie o ukoĹ&#x201E;czonym kursie kierowcĂłw przewoĹźÄ&#x2026;cych rzeczy. Prosimy o kontakt osobisty w siedzibie firmy lub telefoniczny: tel. 61 4373-353 w godz. 8.00-15.00

Wymagania A  

B     =   Oferujemy  # $

     =      

Firma Lamilux Polska sp. z o.o. A'"+'L6:'() "$#!?',!6#"B :"%"/#;+*(:/?) *++%)L,+%)=@:

   ' Karlik Elektrotechnik Sp. z o. o. 123 2  CDE%EC 3 ' ; -

zatrudni

KOORDYNATORA PROJEKTĂ&#x201C;W Opis stanowiska:

Wymagania

9)+'@)+?'#!6$*!=/@: 9=**+%)#!+'>7'$/) $*?"=)#= 9:"$@>$#'$'+"/:#? ;)+?*:%=?)/ 9$'%8*/*:)%",)=@: +*=,)/#!/#;)#')!

^:%="'/>#)(+) ^)PU?/)+*(:+#'):$#%)$*+*L)%"/)*:"=, ^$=/%#')')!**(M$*#"@:':6')%#;'8*"$*+=6 8'%)*:6$*#"'>+,)=*:% ^')!**(M$*8@:$=/, #*"*N/NN#/!P_#?<*+ ^*+$*)*(M)"/"<,!B/)*(M$#%$*+$"!6#'",< *+$*:+'?)*(M ^,!B/)*(M$#%:'"$*?P

Wymagania: 9L+'*+*L')!**(M

!B'%=)#=8*

v+>{ {X|+Y

9*L">,8$*8, ,/* 9+*"=*)>'+*?)*(#*8)'A

^,$:))):@'=:+>*:

#%!)+L>*(M*+/?

$?=#!$*"%$'"%>M)+"A?&

9$:*!'+%=/P

+"+ ,>} ;;+"=!

N/%:'''+!B#$*"% $'"%>M+*+) 20.05.2011 r. )+"A?& Pra-1310

*"%*+*$"))"/B$,!6#!=?,',?&`%O'8*+B)$'/:') *#; +)%#; *"*L*:%#; ':/%#; : *N# $#% +? $*/'L $*#", =,/#!'8*+)',"/:6'+)UZPWYPFXXZP'P P'UWWUP<FWF<$*'P XUG''P`

biuro@lamilux.pl

Pra-1313

Oferujemy:

- wyksztaĹ&#x201A;cenie kierunkowe, - doĹ&#x203A;wiadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, - umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; pracy w zespole.

Oferty prosimy kierowaÄ&#x2021; pod podany adres: STOMIL SPĂ&#x201C;Ĺ KA Z O.O., ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;ska 6, 62-330 NEKLA tel.: (61) 435-92-17 e-mail: m.serdynska@stomil.com.pl

PRACOWNIKA OCHRONY r wyksztaĹ&#x201A;cenie minimum zawodowe r orzeczenie o stopniu niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ci r niekaralnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; rzdyscyplinowanie rdyspozycyjnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, odpowiedzialnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;

8ZNBHBOJB

Oferujemy ciekawÄ&#x2026; i stabilnÄ&#x2026; pracÄ&#x2122;, atrakcyjne wynagrodzenie, rozwĂłj zawodowy oraz dojazd z WrzeĹ&#x203A;ni i Ĺ&#x161;rody Wlkp.

zatrudni

Wymagania:

t01&3"503 "650."5Âť850,"34,*$) t("-8"/*;&3 t01&3"50363;Ć&#x2039;%;&ĆŠ 0#3Âť#,*(6.:/"45"8*"$; t50,"3;'3&;&3 Pra-1186

+=)+%+/@:*#'=,!%&


13 maja 2011

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

SALON MODY

9

ELKA

:U]HyQLDXO.DOLVNDWHO

ZZZVDORQPRG\HONDSO

SRQSWVE :QDV]HMRIHUFLH]QDMG]LHFLH3DĂ?VWZR NLONDW\VLĂ&#x2020;F\DUW\NXÂ?Ă?Z]QDQ\FKPDUHN sJDUQLWXU\QDNDÂ&#x203A;GÂ&#x2022;RND]MĂ&#x2020; sNODV\F]QÂ&#x2022;RG]LHÂ&#x203A;ZLHU]FKQLÂ&#x2022; sNRV]XOH sGDPVNÂ&#x2022;RG]LHÂ&#x203A;ZL]\WRZÂ&#x2022; sREXZLH

.DWDORJILUP]QDV]HMRIHUW\ s%<720s3,(55(&$5',1s/$9$5' s:,//6225s:ÂŻ/&=$1.$s.$6725 +$11$s9,729(5*(/,6s7(5(6$.23,$6

0RGDyOXEQD Skl-590

* Biuro ObsĹ&#x201A;ugi Abonenta INEA, WrzeĹ&#x203A;nia, ul. KiliĹ&#x201E;skiego 6a 61 222 22 22 Punkt sprzedaĹźy "Komputer PHU Szybko", WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Mickiewicza 4 b.dudek@komputer-wrzesnia.pl, 61 437 62 67


10

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

13 maja 2011

www.wrzesnia.info.pl

0,/"t%3;8*t8*53:/:;1$8

Bd-338a

LEUDP 5$7<

Bd-164f

tokno okno 146x143 - 440 440 zĹ&#x201A;Ĺ&#x201A; netto n tto net t okna i drzwi PCV tdrzwi zewnÄ&#x2122;trzne tdrzwi wewnÄ&#x2122;trzne t bramy tsiatki tparapety tsprzedaĹź, montaĹź tokna dachowe PCV

Bd-308

Paczkowo %"% !!

%"&'*+!/!;$<== >"+##!$/$#= "? % "%

@ABC .04,*5*&3:t30-&5:t30-&5,*

HYDRAULIK Wrzenia ul. Przemys8owa 1 tel./fax (61)4364846

tartykuĹ&#x201A;y

Sklep Instalacyjny

metalowe

Technika grzewcza i sanitarna

Roz-707b

Doradztwo â&#x20AC;&#x201C; sprzeda koty olejowe, gazowe instalacje z miedzi i tworzyw sztucznych grzejniki aluminiowe, pytowe, azienkowe wodomierze mieszkaniowe O zbiorniki na olej W wkady kominowe ze stali szlachetnej ST W kanalizacja sanitarna NA O armatura wodocigowa YK ceramika sanitarna W przydomowe oczyszczalnie ciekĂłw kinety kanalizacyjne

Bd-313a

BiaĹ&#x201A;Ä&#x2122;Ĺźyce 55 czynne od 7.00-16.00 tel. 604-417-553

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. KiliĹ&#x201E;skiego 11 tel. (61) 435-08-21

SPRZEDA HURTOWA I DETALICZNA

malgorzataborowczak@wp.pl

r0,/" r%3;8* r30-&5: r#3".:

8S[FÇ´OJB VM1JBTUĂ&#x2DC;X UFM XXXTVQFSUIFSNQM FNBJMTVQFS!TVQFSUIFSNQM

Oferujemy korzystne warunki wspĂł8pracy oraz atrakcyjne ceny Zapraszamy pon. pt. 7.00-16.00, sob. 7.00-13.00

DRAGON Meble Kuchenne na wymiar

ul. Warszawska 27a

tel. 61

640-18-83

AGD do zabudowy

czynne pn-pt 10.00-17.00; sob. 10.00-14.00

e-mail: nowbudprim@nowbudprim.pl

attrak atrakcyjne kcyjjne ceny ce krĂłtkie terminy

tPLOBJES[XJ17$CF[PÂ&#x2019;PXJPXZTZTUFN'PSJT tPLOB ES[XJPSB[GBTBEZBMVNJOJPXFXTZTUFNBDI 1PO[JP "MVQSPG tSPMFUZ[FXOÇ&#x2014;US[OFTZTUFN"MVQSPG #FDMFWFS tSPMFUZXFXOÇ&#x2014;US[OFNBUFSJBÂ&#x2019;PXFĂśOF[KB tQBSBQFUZXFXOÇ&#x2014;US[OF[LPOHMPNFSBUV NEG QDW ESFXOP QPTUGPSNJOHV tQBSBQFUZ[FXOÇ&#x2014;US[OF[BMVNJOJVN TUBMJ tCSBNZHBSBČ&#x2C6;PXFTFHNFOUPXF VDIZMOF tNPTLJUJFSZ tPLOBJOXFOUBSTLJF

0,/"r%3;8*r1$7*"-6.*/*6.

Bd-297

Nasza oferta:


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

6 /%!

13 maja 2011

www.wrzesnia.info.pl

11

 

$ - && #D "

;    $    B   -/&&=&& # 

t0 -J /$$$ t0 -J */$&$ tM- ) /! tM- ) /$ t6 , .R))* * ), # tS +G-  ) - # tU( +G-H

#) *,)*( ,#(- tKH /KH 1W*( tK/ ( tKH /# ( tK)+G-/()* +G--J + -J  ) t' )R*.( #  ( #( #G- tS+ * #& 0 # Q 

 $+@ t ,-&5---5,,, SpĂłĹ&#x201A;dzielnia KĂłĹ&#x201A;ek Rolniczych w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu, ul. PaĹ&#x201A;czyĹ&#x201E;ska 7

wydzierĹźawi pomieszczenia w ZakĹ&#x201A;adzie Mikuszewo:

Kontakt: biuro ksiÄ&#x2122;gowoĹ&#x203A;ci SpĂłĹ&#x201A;dzielni w godz. 8.00-16.00, tel. 61/4383-416, 501-774-782, 609-755-450

Usl-362

Roz-743

tT[PQPHBSBĆ&#x2019;PQPXN² Y N tT[PQPHBSBĆ&#x2019;[D[ŢŞDJĹ&#x2022;BENJOJTUSBDZKOĹ&#x2022;JQPNJFT[D[FOJFN TPDKBMOZNPSB[PEE[JFMPOĹ&#x2022;LPUÂ&#x2019;PXOJĹ&#x2022;$0 PÂ&#x2019;Ĺ&#x2022;D[OFKQPXJFS[DIOJN²

Bogdan Nawrocki 4386-137, 0 605-295-971

KAMIENIARSTWO  

Roz-315

Wystawa nagrobkĂłw

 

   z ulicy Mickiewicza 7

Me-096a

Studio Mebli Kuchennych

   ! """ ! #!$ % !  ! 

projekt komputerowy GRATIS!!! 

 MEBLE  &' $   $  () * 

POD WYMIAR I NIETYPOWE CENY PRODUCENTA!!! Zapraszamy w godzinach od 7 do 16

Uwaga!!!   "

#$%

 9 9Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x17D;Ǥ͸͸Ͳ͸͚ͳ;ʹ;


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

GABINET STOMATOLOGICZNY, ul. HARCERSKA 10 Lek. stom. Ewa Thomas- Zaremba

3ODQ\)LQDQVRZH0XOWL%DQNX

Lek-249b

13 maja 2011

Oferujemy: r bezpatne przeglÄ&#x2026;dy i porady r bezbolesne leczenie zachowawcze w miĹ&#x201A;ej atmosferze r stomatologia estetyczna r wybielanie zÄ&#x2122;bĂłw w 30 min. r uzupeĹ&#x201A;nienia protetyczne (korony porcelanowe, mosty, protezy) r chirurgia

1DUHDOL]DFMĂ&#x161;ZV]\VWNLFKSODQĂśZPLHV]NDQLRZ\FK

Gabinet czynny od poniedziaĹ&#x201A;ku do piÄ&#x2026;tku w godz. 9.00-17.00

tel. 61 4363-533

MoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; rejestracji telefonicznej

Â&#x192;0DUÄ?DZ(852MXÄ?RGPDUÄ?DZ3/1MXÄ?RG Â&#x192;2NUHVNUHG\WRZDQLDGRODW

ORTODONCJA

Â&#x192;'RVWĂ&#x161;SQHZDOXW\3/1

Lek. stom. 4 +( B"%  SPECJALISTA ORTODONTA

RUD]ZDORU\]DFMD(85&+)86'*%3 Â&#x192;%H]SĂŻDWQHSU]HZDOXWRZDQLH

leczenie wad zgryzu aparatami " 

Â&#x192;SURZL]ML]DZF]HÄ&#x201A;QLHMV]Ă&#x2C6;VSĂŻDWĂ&#x161;

RENTGEN

OXEbQDGSĂŻDWĂ&#x161;NUHG\WX

 $ ) +  )

Â&#x192;0RÄ?OLZRÄ&#x201A;Ă&#x160;NUHG\WRZDQLDQDZHWGR ZDUWRÄ&#x201A;FLQLHUXFKRPRÄ&#x201A;FL

GNIEZNO PSTROWSKIEGO 2/49

.UHG\WZ3/1GRVWĂ&#x161;SQ\WDNÄ?HZSURJUDPLHGRSĂŻDWġ5RG]LQDQDVZRLPÄľ

M! -=  Q Lek-308

12

Tel. 61 425 88 52

  -)-))-5?350)-035@

3RV]F]HJÜï\RIHUW\]DSUDV]DP\GRSODFÜZNL0XOWL%DQNX

 :U]HÄ&#x201A;QLDXO6LHQNLHZLF]D WHO WHONRP

POĹ OĹťNICTWO I GINEKOLOGIA

6.87(&=1( /(&=(1,(

USG: poĹ&#x201A;oĹźnicze, przezpochwowe i piersi

lek.med. $UWXU%U]\FKF\ tel. 601 77 24 23 www.nastawianiekregoslupa.pl

 2SĂŻDWDMDN]DSRĂŻĂ&#x2C6;F]HQLHORNDOQHZJWDU\I\RSHUDWRUD 6]F]HJÜïRZHLQIRUPDFMHGRW\F]Ă&#x2C6;FHRIHUW\NUHG\WĂśZRUD]ZDUXQNĂśZURG]DMĂśZXEH]SLHF]HĂąLXEH]SLHF]\FLHOLXG]LHODMĂ&#x2C6;F\FKRFKURQ\VĂ&#x2C6; GRVWĂ&#x161;SQHQDVWURQLHZZZPXOWLEDQNSOOXEZSODFĂśZNDFK0XOWL%DQNX 0DMU

spec. W. Kwiatkowski

PrzyjÄ&#x2122;cia: wtorki, czwartki 15.00-17.00 ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;ska 3, WrzeĹ&#x203A;nia 606-312-327

Lek-221

Lek-304

%H]SĂŻDWQDZF]HÄ&#x201A;QLHMV]DVSĂŻDWDGRW\F]\NUHG\WĂśZGRGDWNRZR]DEH]SLHF]RQ\FKXEH]SLHF]HQLHP3DNLHW%H]SLHF]QD6SĂŻDWD6]F]HJÜïRZHLQIRUPDFMHZ]DNUHVLHXEH]SLHF]HQLD3DNLHW%H]SLHF]QD6SĂŻDWD ]QDMGXMĂ&#x2C6;VLĂ&#x161;Z2JĂśOQ\FK:DUXQNDFK8EH]SLHF]HQLD6SĂŻDW\5DW.UHG\WXGOD.UHG\WRELRUFĂśZ0XOWL%DQNXġ3DNLHW%H]SLHF]QD6SĂŻDWDÄľ%5(8EH]SLHF]HQLD78L56$GRVWĂ&#x161;SQ\FKQDZZZPXOWLEDQNSO OXEZSODFĂśZNDFK0XOWL%DQNX0LQLPDOQDNZRWDNUHG\WXZ\QRVL3/1OXEUĂśZQRZDUWRÄ&#x201A;Ă&#x160;WHMNZRW\ZZDOXWDFKREF\FK0DWHULDĂŻQLHVWDQRZLRIHUW\ZUR]XPLHQLXDUWNRGHNVXF\ZLOQHJR :V]HONLHLQIRUPDFMHGRW\F]Ă&#x2C6;FHRIHUW\VĂ&#x2C6;GRVWĂ&#x161;SQHQDZZZPXOWLEDQNSOOXEZSODFĂśZNDFK0XOWL%DQNX

%ÂŻ/(.5ÂŚ*2683$ ,2'.5ÂŚ*26832:(

tNBUFSJBÂ&#x2019;ZCVEPXMBOF JXZLPÇŠD[FOJPXF tTZTUFNZEPDJFQMFÇŠ tTVDIB[BCVEPXBXOÇ&#x2014;US[ tGBSCZ MBLJFSZ JNQSFHOBUZ tOBS[Ç&#x2014;E[JBNBMBSTLJF CVEPXMBOF PHSPEOJD[F tFMFLUSPOBS[Ç&#x2014;E[JB tLPTULBCSVLPXB tJOTUBMBDKFTBOJUBSOF FMFLUSZD[OF IZESBVMJD[OF tTZTUFNZ[BNPDPXBÇŠ tPQBÂ&#x2019; tQBT[FJLPODFOUSBUZ ZAPRASZAMY

7  8&" #" 59"(! *#";<!" 95 ( "& "(!  99<&( ) =&+<59 =& !  5"=+(<&"("" < !5)"" () > () ? 5 #%"& )= ( *8 * %+ "&!& )= 5 %+ 51=!1= 3>BCDHJ7/D34" & ; #"& 8

P # ( 

%# Q ( &

 VVV2 !" !" & GABINET STOMATOLOGICZNY

VITADENT

Lek-286b

Lek. med. JOANNA MICHALSKA Lek-300

Bd-267

45 6 )" ( (

lek. dent. Anita Orchowska-Cebularz od pn. do pt. 1700-2000 tel. 696 779 712 lek. dent. Marcin Cebularz pn./wt./pt. 1000-1400<(PFF00-1400 tel. 698 673 118 ,?P6+*:FC:!(#*+,?PL%#')!J _Â Â&#x201A;Â&#x192;%!"3)3('//)

SPECJALISTA NEUROLOG - neurologia dzieciĂŞca - neurologia dorosÂłych REJESTRACJA TELEFONICZNA: 61 868-94-29, kom. 600-107-840

24/- .5(5)6 . *74+8 85)9(5)

:' ;! 7 <' 6! '1<'=&'>

8'& -'' ' 7'?'<> "& % %#<>

%'%#< ' %#< !@''<

pn.-pt. 7.00-16.00 sob. 7.00-14.00 Nekla, ul. Wiosny LudĂłw 2

@ ;% @ B  &!%' ;< !@'< $F%#?

@'' ?> '? " G

5=8¢3$/(1,( :0,187 Roz-275a

-(67(k$/(5*,.,(0 32.21$-$/(5*,ÂŚ tNFUPEBCJPSF[POBOTV BQBSBU#*$0. tUFSBQJBCF[CPMFTOBJCF[JOXB[ZKOB tFMJNJOBDKBHÂ&#x2019;PEVOJLPUZOPXFHP tUFTUZBMFSHJD[OFJUFSBQJBPED[VMFOJPXB tSFXFMBDZKOBTLVUFD[OPĹžĹ&#x2014;EP *OGPSNBDKBJ[BQJTZ tel. 61/426 49 36

tel. kom. 509 433 043

$ H& !; > ? # & > $ #> ;&

;& #> ? # !> !#> #&#> <'H%' '> ? #

; !> %> ! @! '%%> %'> <'%# ' ' '%%#?> %' #<'%'%#? ! "

L ;' ; % #@%'#< #! '$>

 '

&#&< ; &'P Q % ";& ! #    !"#$"##$%     

&'()#*+,#)+,!#"))**+!+#,) -

Roz-238b

61-4386-130, 697-660-094


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

lek. med. Henryk GĂłrniak

lek. stom. ogĂłlnej

Specjalista pediatra chirurg dzieciÄ&#x2122;cy

PAWEÂŁ KRUPKA Lek-268a

WRZEĹ&#x2019;NIA ul. LAZUROWA 2 tel. 61 436-35-66,

PrzyjÄ&#x2122;cia codziennie po uzgodnieniu telefonicznym.

Os. LipĂłwka

pn, wt, czw, pt 15 â&#x20AC;&#x201C;19 00

61 4362 989, 603 561 420

ul. WaryĹ&#x201E;skiego 6c, WrzeĹ&#x203A;nia

Lek-235b

lek. dent. Piotr Wiszniewski przyjmuje w Ĺ&#x203A;rody 15.00-21.00 WrzeĹ&#x203A;nia, Plac Ĺ&#x161;w. StanisĹ&#x201A;awa 1 (wejĹ&#x203A;cie obok Veritasu w podwĂłrze)

tel. 602-830-899

Lek-227c

PeĹ&#x201A;en zakres usĹ&#x201A;ug: nowoczesne, precyzyjne leczenie kanaĹ&#x201A;owe przy uĹźyciu mikroskopu KAPS oraz wypeĹ&#x201A;nianie kanaĹ&#x201A;Ăłw metodÄ&#x2026; termicznÄ&#x2026;, leczenie dorosĹ&#x201A;ych i dzieci; protetyka: korony, mosty, protezy ruchome; piaskowanie zÄ&#x2122;bĂłw; leczenie chorĂłb przyzÄ&#x2122;bia; chirurgia, implanty, wĹ&#x201A;asne RTG cyfrowe www.denthal.pl

BB .%' > ! ;'&#% B>  B 

czw. 9â °â °â&#x20AC;&#x201C;13â °â °, 15â °â °â&#x20AC;&#x201C;19â °â ° pt. 9â °â °â&#x20AC;&#x201C;13â °â °, 15â °â ° â&#x20AC;&#x201C; 19â °â ° tel. 600-601-035

EXPRES

NAPRAWA I WYKONYWANIE PROTEZ ZĂ&#x160;BOWYCH WARSZAWSKA 24 (naprzeciw szpitala) tel. 61 4360-365, 506-585-086

Gabinet Leczenia Nerwic Sienkiewicza 12 WrzeĹ&#x201C;nia pt. 15.00-16.00 Prywatny Gabinet Konsultacyjny

KARDIOCHIRURGICZNY Dr n.med. Piotr Buczkowski Asystent Kliniki Kardiochirurgii w Poznaniu ul. DÂługa 1/2 â&#x20AC;˘ Ocena badaĂą: koronarografii i echo-serca â&#x20AC;˘ Kwalifikacja do zabiegĂłw operacyjnych (by-passy, operacje zastawek serca) â&#x20AC;˘ Opieka pooperacyjna

poniedziaĹ&#x201A;ek 14:00 - 18:00

,-L+ 7U2(V .)

Lek-276a

WrzeĹ&#x203A;nia, Med+Reh ul. SĹ&#x201A;owackiego 42

spec. ginekolog poonik WrzeĹ&#x201C;nia ul. KiliĂąskiego 4

wtorki i czwartki od 16.00 Rejestracja tel. 602 177 154 i 4360 102

DEPILACJA LASEROWA NAJSKUTECZNIEJSZY SYSTEM TRWAĹ EGO USUWANIA ZBÄ&#x2DC;DNEGO OWĹ OSIENIA

NOWOĹ&#x161;Ä&#x2020;!!! LASER VARILITE

wtorek i czwartek 16.00 â&#x20AC;&#x201C; 17.00 rejestracja telefoniczna 61 436-51-64, 602-664-925

wtorek 13:00 - 17:00 Ĺ&#x203A;roda 9:00 - 13:00 piÄ&#x2026;tek 12:00 - 16:00

USG â&#x20AC;&#x201C; sonda brzuszna i pochwowa

Katarzyna CzĂŞstochowska

GABINET LEKARSKI WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Ciszaka 26

BADANIA SĹ UCHU

POFO NICTWO â&#x20AC;&#x201C; GINEKOLOGIA

LASER DIODOWY MEDIO STAR

Specjalista otolaryngolog

BEZPĹ ATNE

Gabinet Lekarski

PrzyjĂŞcia: kaÂżda III sobota miesišca od godz. 10:00 do 12:00 Hipokrates, WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Wojska Polskiego 13 Rejestracja: codziennie 18:00-20:00 tel. O601-793-838

Lek. Gerard WilczyĂąski

tel. kom. 509 241 817

Lek-293

PROTETYKA

Waldemar KieÂłczewski

       

    

        

!""#$%"& #%%"

WrzeĹ&#x203A;nia, SPECIMED

W# ( $ 14=7>@:A  $ &!!&

Lek-278

Lek-225e

DENTHAL Gabinet Stomatologiczny

VM0QJFT[ZOt/08:"%3&4

PROTEZY EXPRESOWE NAPRAWY PROTEZ, SZYNY DO WYBIELANIA ZÄ&#x2DC;BĂ&#x201C;W

 ! (# ! !

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. KiliĹ&#x201E;skiego 14

profilaktyka, wybielanie zÄ&#x2122;bĂłw stomatologia estetyczna chirurgia implantologia specjalistyczne leczenie kanaĹ&#x201A;owe pod mikroskopem protetyka schorzenia przyzÄ&#x2122;bia ortodoncja â&#x20AC;&#x201C; aparaty staĹ&#x201A;e wszystkie rodzaje RTG stomatologicznych â&#x20AC;&#x201C; bez skierowaĹ&#x201E;. Zaprasza od poniedziaĹ&#x201A;ku do piÄ&#x2026;tku 9.00-21.00 Rejestracja 61-436-72-48, 507-117-063

*';! '%# 7;" '&#%# 4&;$ Opieki Zdrowotnej â&#x20AC;&#x17E;SPECIMEDâ&#x20AC;?

lek. stom. specjalista ortodonta

NFZ pon. 13â °â °â&#x20AC;&#x201C;17â °â °, Ĺ&#x203A;r. 9â °â °â&#x20AC;&#x201C;13â °â ° GABINET PRYWATNY

Zabiegi w powiÄ&#x2122;kszeniu! PeĹ&#x201A;en zakres Ĺ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E;

Poradnia Medycyny Pracy

Zofia GĹ&#x201A;adych

tel. 061 4366-328, 0608-590-821 czynna: pn. 16.00-18.30 Ĺ&#x203A;roda, piÄ&#x2026;tek, sobota 9.00-12.00 czw. 10.00-14.00, 16.00-18.30

Specjalista ChorĂłb Oczu Klaudia StefaĹ&#x201E;ska-GĂłral

HIPOKRATES

lek. dent. Halina Olejniczak-Wiszniewska

ul. Culica 2d/26

PORADNIA ORTODONTYCZNA

OKULISTYKA

Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne

przyjmuje pn., wt., czw. 15.00-21.00, w soboty po uzgodnieniu

00

PRACOWNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ tech. dent. Lidia Kumecka

13

Lek-295

GABINET STOMATOLOGICZNY

Gabinet Lekarski

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Fromborska 27

www.wrzesnia.info.pl

LARYNGOLOG lekarz specjalista

Danuta Kowalska WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Sšdowa 6 umowa z NFZ - tel. 61 436 78 32 w poniedziaÂłki i czwartki - 14:00-18:00 we wtorki, Ĺ&#x201C;rody i pištki - 8:00-12:00 GABINET PRYWATNY WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Dšbrowskiego 8/1 wtorek 18:00-19:00, pištek 16:00-17:00 rejestracja tel. 61 436 11 95 po 15:00

ZAMYKANIE NACZYĹ&#x192; NA TWARZY I KOĹ&#x192;CZYNACH DOLNYCH, USUWANIE PRZEBARWIEĹ&#x192;, FOTOODMĹ ADZANIE Informacja, rejestracja: AMIKA, ul. PiastĂłw 16, tel. 61-4379-999

GABINET INTERNISTYCZNO-HOMEOPATYCZNY WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Paderewskiego 50a

Dr nauk medycznych DANUTA MIKOAJEWSKA Specjalista chorĂłb wewntrznych Specjalista medycyny rodzinnej Czynne pon. - czw. TYLKO PO REJESTRACJI TELEFONICZNEJ

tel.: 61 436 30 24

Lek-229a

13 maja 2011


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

13 maja 2011

! " # $" ! "  $ "% &' ( # $" ) * "  "  " $ ! " ) 

www.wrzesnia.info.pl

 

Ĺ&#x203A;p. IrenÄ&#x2026; FormanowskÄ&#x2026;

tel/fax (rezerwacja) 61/436 67 71 www.ukazia.pl

 &%

 + /$1

Zapraszamy od 26.04.2011 r. w godz. 10.00-22.00

^Â&#x201A;Â&#x192;^ ,*,|* =|= =; >+ +*>,< ! !! ,*< *! = X! *,. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U . z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze ')J '6+ "/D)%=?)N*,!<O):)*"=?=*$*?"=!$@>=D'*:)#/:$P'*P*P++'>A=>+D'*:)#'%:*')),< ,?PD*L?FH<TFAYHX*')7$')/*:)!$'')"'=7"=8* ,?P *(#,"'= GGFT< TUAGWW '() :"'#'B/* $*"/B$*:) +)"/#%!):"$::%+)+#%'!*,"/?),?*=?'#!):"/%#! #?,$,L?#')8*$*?8!6#8*)L,+*:8'*#68,(+)8*#())) +'>=#;*')#'*)%#;)P:+PFGFU<FGZU$*>*O*)%#;:/*"'=#;P

      ! "

 # $ %&'* 

Roz-940

14

 ':6'=, ' $*:%O"'% )N*,!% "/*)% $*"/B$*:)< O *86 : 'B+' "/D)%=?<,?P:*#*:FW<$*=PFV:$*)+'>= :8*+'PYAFT<:$*'*"/>+)/%8*+)*+ZAFH'$*')M"B''')):"/%#%!)%*''8>*"M:)*"=+*:*+*:?,L:)/,?),:8 i zast'O):/)UF+)*++/%,=')"B))!"'8**8>*"')P ,"/' "/D)%=? *??#=

Usl-332

Psary MaĹ&#x201A;e, ul. Budowlana 10 508-100-117, 508-100-008 tel. 61 436-77-70, fax. 61 436-03-26 termel@termel-sc.com.pl

www.termel-sc.com.pl

Roz-915

PLAST

Zapraszamy: 9.30-17.30 sobota 9.00-13.00

BRAMY ROKU KOMPLETNE Z NAPÄ&#x2DC;DEM I PILOTEM

FIRMY

Me-098a

OGRODZENIA PANELOWE


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

13 maja 2011MARPOL PLUS         

PR

!"#"$%&% '()*)'"

OMOCJABd-330

Kre-186

+,- ,  ./ . 0 

:U]HÂąQLDXO)DEU\F]QD Â&#x2021; PDUSROSOXVZU]HVQLD#ZSSO ZZZPDUSROSOXVFRPSO

15

www.wrzesnia.info.pl

Nie wynajmuj! a a wje!

KREDYTY 4 / ,UL85

 $ % " 

+8572:1,$ 0$7(5,$ĂŁÂą: %8'2:/$1<&+ 6.ĂŁ$'23$ĂŁ8

Konsolidacja kredytĂłw @ B BBB BBB \\\  1 $" (>*?B&CEFG?F '" $1$1===

K1*+.

t ,- (QH   !=,& # t )* -+-J--J

(*#EFC+GH &(/ IJF&H<(*H * " ' KQ$" RR Roz-937

* " $) 8  V VR; WW

www.stal-pol.pl

6 /%

' G#*L+ "/ &$

OGRODZENIA PANELOWE Z DRUTU Ă&#x2DC;5 t130%6,$+" t53"/41035 t.0/5"Ĺ&#x2018;

AUTO GAZ MONTAĹť Dom-Gaz WrzeĹ&#x203A;nia ul. Sikorskiego 38

t#SBNZEXVTLS[ZEÂ&#x2019;PXF t#SBNZQS[FTVXOF t'VSULJ t"VUPNBUZLB tJJOOFTJBULJ[HS[FXBOF t%SVUZ QSŢUZDJĹ&#x2022;HOJPOF

tel. 61 436-27-33

ZAKĹ AD BETONIARSKI â&#x20AC;&#x17E;PIOTROWSCYâ&#x20AC;?

,BD[BOPXP VM,BMJTLB UFM LPN 

Nekla, ul. Dworcowa 22 A, www.piotrowscy.pl tel. (0 61) 43 72 079, tel./fax (0 61) 43 86 313

BETON towarowy - pompa 24 metry STROPY Teriva - dowĂłz do 50 km GRATIS BLOCZKI betonowe M-5 i M-6

Redaguje zespĂłĹ&#x201A;: Waldemar Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;ski (redaktor naczelny), Maria KosiĹ&#x201E;ska (z-ca redaktora naczelnego). Biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;: Maria KosiĹ&#x201E;ska, Arleta Kretkowska, Artur Mokracki, Natalia Pacanowska, Marika Wojtela. 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14, tel. 61 436 52 70, fax 61 640 01 01, biuro@wrzesnia.info.pl, http://www.wrzesnia.info.pl SkĹ&#x201A;ad komputerowy (reklamy@wrzesnia.info.pl): Anna Jakubek. Projekt graficzny: Tomasz Wojciechowski. Wydawca: Wydawnictwo KROPKA Jolanta i Waldemar Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;scy, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, SzczeciĹ&#x201E;ska 5. Druk: Drukarnia AGORA SA, PiĹ&#x201A;a, ul. Krzywa 35. KolportaĹź: Mariusz Tomczak, tel. 603 118 930. Redakcja â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstĂłw oraz nadawania tytuĂłw listom. TekstĂłw i materiaĂłw niezamĂłwionych nie zwracamy. AnonimĂłw nie drukujemy. Redakcja â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? nie odpowiada za tre reklam i ogosze. Wzory reklam zastrzeone.

Sa-441

8 ;  $ " " < )  ; ===

Kre-118

-4[/ .+85

NADPROĹťA L-19 PUSTAKI Ĺ&#x161;CIENNE ALFA OGRODZENIE BETONOWE KERAMZYT IZOLACYJNY Bd-210b


16

13 maja 2011

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

APEL

Biuro Podróşy i UbezpieczeĹ&#x201E; GROMADA WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Opieszyn 8 (obok Biedronki) tel. (61) 436-16-42, kom. 609-896-349

     " # $% &'( ) ( * + ,%-  .     ! 

 "#   '/'(- %  '   $ 

WEEKENDY 2011 BIESZCZADY 2-5.06.2011 550 zĹ&#x201A; MAZURY 23-26.06. 2011 529 zĹ&#x201A; NIECHORZE NAD MORZEM 7-11.08 2011 428 zĹ&#x201A; 12-15.08 2011 365 zĹ&#x201A; KRAKĂ&#x201C;W - ZAKOPANE SĹ OWACJA 25-28.08. 2011 440 zĹ&#x201A; SZKLARSKA PORÄ&#x2DC;BA 16-18.09. 2011 358 zĹ&#x201A;

0.1 1      % '. 2 3  4#-3 %  . (  ' 3 ' '1 5  '% % 6 . ' ( % ' 5 7 ' ' 8 ' ) '( ' '#   " # $% &)* + ' (    ' '. ' + ' . % - .  - (   % -  ' % ' ' & /' #

WYJAZDY Z WRZEĹ&#x161;NI WYCIECZKI ZAGRANICZNE

" +: ' ' ' % Roz-957

TURCJA GRECJA CHORWACJA FRANCJA UBEZPIECZENIA â&#x20AC;&#x201C; 12 FIRM

www.wrzesnia.info.pl

$!

&' " # $% ( &)* +

6SU]HGDÄ&#x201D;QRZ\FKRUJLQDOQ\FK

JU]HMQLNĂ&#x2018;ZQLHPLHFNLHMILUP\%XGHUXV

Bd-339

ERF]QHSRGäùF]HQLH.3URILO RWZDUFLHPDMD GROQHSRGäùF]HQLH9.3URILO

)LUPD)*3OXV6S]RR:U]HÄ&#x2C6;QLD XO.RÄ&#x2C6;FLXV]NL SU]\ZMHÄ&#x2019;G]LHGR,QWHUPDUFKH WHO UrzÄ&#x2026;d Miasta i Gminy w Nekli informuje, Ĺźe dnia 10.05.2011 r. zostaĹ&#x201A;a wydana dla GMINY NEKLA z siedzibÄ&#x2026;: ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Nekla decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegajÄ&#x2026;ca na budowie sieci wodociÄ&#x2026;gowej z przyĹ&#x201A;Ä&#x2026;czami obejmujÄ&#x2026;cej dziaĹ&#x201A;ki o numerach geodezyjnych 180/1, 26/2, 47/9, 37/2, 41/2, 47/8, 47/2, 47/4, 47/3, 42/3, 41/3, 45/2, 47/6, 47/7, 54/2, 56/1, 59/2, 61/3, 62/3, 63/4, 348/1, 348/2, 52/3, 55/3, 60/3, 57/3, 53/5, 66/7, 66/4, 65/5, 65/4, 53/3, 53/2, 47/5 poĹ&#x201A;oĹźonych w miejscowoĹ&#x203A;ci Starczanowo.

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla Karol Balicki

:U]HÄ&#x2C6;QLDXO/DVNRZVNLHJR SU]\PX]HXP

WHOID[tZZZYDORVWHSO

tZF]DV\Z\FLHF]NLFDä\Ä&#x2C6;ZLDW tNRORQLHRER]\ tZHHNHQG\ORWQLF]H tNXUV\MĂś]\NRZHZNUDMXL]DJUDQLFĂą tPLĂśG]\QDURGRZHELOHW\DXWRNDURZHLORWQLF]H *RG]LQ\RWZDUFLDSRQSW6E

Usl-324a

W terminie 14 dni od momentu ukazania siÄ&#x2122; niniejszego obwieszczenia, strony mogÄ&#x2026; zapoznaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; z treĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; przedmiotowej decyzji w UrzÄ&#x2122;dzie Miasta i Gminy Nekla w godzinach urzÄ&#x2122;dowania I piÄ&#x2122;tro, pok. nr 14 w godzinach urzÄ&#x2122;dowania tj. od godz. 700 do godz. 1500 (w poniedziaĹ&#x201A;ki od godz. 800 do godz. 1600).

Numer 1097  

Wiadomosci Wrzesinskie