Page 1

Temat tygodnia, s. 2 i 11

Pracownicy przychodni i szpitali – jak ich postrzegamy?

8 kwietnia 2011 NR 14 (1092/XXII) INDEKS 366773

ISSN 1234-1363

CENA 2,90 zł (w tym 5% VAT)

Ludzkie pasje, s. 12

Piłka siatkowa, s. 25 i 28

Sporty XXI wieku: MMA i BJJ. Nie taki diabeł straszny...

Krispol toczył zacięty bój z poznańskimi akademikami

redakcja: 61 437 49 50, biuro ogłoszeń: 61 436 52 70

Weekendowy dyżur reporterów:

501 677 731 lub 501 677 838

W trosce o WORD

CHCESZ ZGŁOSIĆ JAKIEŚ ZDARZENIE? DZWOŃ!

Odpowiedz na pytania i wygraj cenne nagrody! Konkurs „WW”, s. 23

Życie po przegranych wyborach nie musi wyglądać źle.

Jak łapówkarze w mundurach z kierowcami rozmawiali... Prosto z prokuratury, s. 13

Wybory Miss Września 2011 już jutro w WOK-u! Aktualności, s. 3

Tomasz Małecki

Pawe Guzik, Aleksandra Gowacka, Roman Grychowski i Krystyna Polednia – to najwiksi przegrani ostatnich wyborów samorzdowych. Pierwsza trójka w ogóle nie wesza do rady. K. Polednia co prawda zostaa deputowan w sejmiku województwa, ale stracia prestiowe miejsce w zarzdzie województwa. Jak wyglda ycie wspomnianych samorzdowców po wyborach? P. Guzik, byy wicestarosta, prezes zarzdu powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego, po omiu latach wspórzdzenia powiatem nie dosta si do rady. Guzik – technik lenik – zanim zosta wicestarost, pracowa w Nadlenictwie Czerniejewo jako stranik leny. Czyli pilnowa drewna w podwrzesi skiej Dbinie. Po przegranych wyborach przez jaki czas przebywa na zwolnieniu lekarskim. W midzyczasie polityczni przyjaciele z PSL-u (i nie tylko) rozpoczli pilne poszukiwania pracy

 P. Guzik (z lewej) twierdzi, że znajomość z wicemerszałkiem W. Jankowiakiem (stoi) nie miała wpływu na nominację dla „zasuonego” dziaacza. Pracy, która odpowiadaaby ambicjom Guzika. Byy wicestarosta nie móg wróci ot tak, po prostu, do lasu. – Co do Pawa Guzika, to wiem, e ma kilka propozycji pracy. Jeeli jednak bdzie oczekiwa wsparcia z mojej strony, to na pewno nie zawiedzie si – deklarowa tu po wyborach starosta wrzesi ski Dionizy Janiewicz z Platformy Obywatel-

skiej. – Nie jest w moim zwyczaju zapominanie o tych, którzy przez wiele lat w sposób lojalny i oddany pracowali na rzecz powiatu. W takich sytuacjach sprawdza si synne przysowie z bajki Mickiewicza: tak nakazuje mi te zwyka przyzwoito – doda Janiewicz. Po ponad czterech miesicach poszukiwa P. Guzik – który, przypomnijmy, w trakcie kadencji uko czy

Wrzesińska komenda policji ma nowe zabawki do ścigania przestępców Zdarzenia, s. 4 Fot. TOM

niestacjonarne studia licencjackie na kierunku pedagogika w niezbyt prestiowej Wielkopolskiej Wyszej Szkole Spoeczno-Ekonomicznej w rodzie Wielkopolskiej – znalaz prac. W zeszym tygodniu zosta zastpc dyrektora Wojewódzkiego Orodka Ruchu Drogowego w Poznaniu.

>>

dok. na s. 6

„Stać was na imprezy, a na psy nie? To wstyd!” Plany likwidacji wrzesińskiego schroniska stały się kością niezgody pomiędzy gminą a obrońcami zwierząt. Przetarg na przejcie do innego schroniska psów obecnie przebywajcych w przytulisku przy ul. Sikorskiego Urzd Miasta i Gminy Wrzenia ogosi na pocztku marca. – Wszystko z uwagi na to, e nasze schronisko nie spenia obecnie obowizujcych norm, a take w zwizku z tym, e zrezygnowalimy z budowy nowego schroniska, która wizaa si ze zbyt duymi kosztami – wyjania wiceburmistrz Wrzeni Jan Maciejewski.

Te zbyt due koszty to okoo 1,6 mln z. Tyle miaa kosztowa budowa schroniska w Bardzie, wspófinansowana przez wszystkie gminy powiatu wrzesi skiego. Do porozumienia jednak nie doszo. Po pierwszych ogoszeniach o przetargu nie wpyna na niego adna oferta. Odezwali si za to zrzeszeni wielkopolscy obro cy zwierzt, m.in. czonkowie Pogotowia dla Zwierzt z Trzcianki i Fundacji Zwierzta i My z Poznania. Podpisany przez nich dramatyczny list otwarty, datowany na 29 marca, trafi do naszej redakcji, wojewody wielkopolskiego, lekarza powiatowego i wojewódzkiego, przewodniczcego Rady Miasta i Gminy Wrzenia oraz do TVN24.

Jako osoby dziaajce na rzecz ochrony praw zwierzt zwracamy si z prob o niezamykanie schroniska we Wrzeni – apeluj we wstpie obro cy. Dalej zwracaj uwag na to, e wrzesi ska placówka jest jedyn w okolicy, oraz e najblisze schronisko – w Gnie nie, na maksymalnie 60 psów – nie pomieci psów z powiatu wrzesi skiego, a pozostae schroniska nie s zainteresowane sta wspóprac. Uwaamy, e pomys zamknicia schroniska sprowadza si do potraktowania zwierzt jako odpadu komunalnego. Takie dziaanie nie powinno by podejmowane przez jednostk samorzdow, poniewa le wiadczy o priorytetach wyznawanych przez wadze – pisz obro cy.

Ich zdaniem to wstyd, e gmina, która posiada rodki finansowe na organizacj imprez publicznych, nie znajduje ich na opiek nad bezdomnymi zwierztami. Za mao rodków uwzgldniono w budecie miasta i gminy Wrzenia na waciwe prowadzenie schroniska. Kady pies musi by wyleczony, nakarmiony, wysterylizowany i zaczipowany. Niestety, przekazane rodki nie s wystarczajce. Caym schroniskiem zajmuje si jeden czowiek, który przewozi zwierzta, karmi je, sprzta, zajmuje si kuchni i administracj – czytamy w licie. Jego autorzy jako przykad dla Wrzeni stawiaj mniejsze miasto.

>>

dok. na s. 6

Historii boisk przy szkole na Wojska Polskiego ciąg dalszy Oświata, s. 10 Okolice urzędu gminy w końcu mają być ładniejsze. Ale nie tylko one... Kołaczkowo, s. 17 Jakie oprocentowanie kont proponują wrzesińskie banki? Gospodarka, s. 21 Spór o wysepkę przy GS-ach rozstrzygnięty? Aktualności, s. 8 www.wrzesnia.info.pl


8 kwietnia 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

2 Temat tygodnia Kto nas leczy?

L

Lech Grynik, emeryt: – Leşałem niedawno w szpitalu, co prawda tylko kilka dni, ale jestem zadowolony z personelu. Myślę, şe we wrzesińskim szpitalu przydałby się oddział onkologiczny – tylu ludzi choruje teraz na raka... Dobry lekarz powinien być sympatyczny i mieć duşą wiedzę, şeby skutecznie leczyć. Chciałbym teş, şeby lekarze chętniej wydawali skierowania na badania specjalistyczne.

ekarzy, i w ogóle cay system opieki zdrowotnej, atwo jest krytykowa. No bo przecie na czym jak na czym, ale na polityce, muzyce i medycynie wanie to zna si kady. S nawet ludzie, którzy medyków nazywaj „zgadywaczami�. No i oczywicie – jak w kadym zawodzie, tak i wród lekarzy znajd si czarne owce. Nie mona jednak uogólnia i wszystkich wrzuca do jednego worka z napisem „apówkarze�. Zdecydowana wikszo to ludzie, których powinnimy szanowa i podziwia, bo to osoby posiadajce rozleg wiedz oraz dobre chci. Pomagaj nam najlepiej jak potrafi, a trzeba pamita, e lekarz nie tylko musia uko czy bardzo trudne 6-letnie studia, ale pó niej w zasadzie cay czas musi si uczy i by na bieco z postpami nauk medycznych. Take kolejne stopnie specjalizacji to nie przelewki – egzaminy trzeba zda. Bdy w sztuce byy, s i bd, bo przecie medycyna nie jest nauk cis. Czowiek jest maszyn na tyle skomplikowan, e nie wszystko da si przewidzie. Z okazji Waszego wita dzikuj za to, e nas ratujecie, pomagacie nam, oraz ycz Wam wszystkiego najlepszego!

Waldemar Śliwczyński

Moim zdaniem

Elşbieta Wallicht, pracownik produkcyjny: – Wrzesińską słuşbę zdrowia oceniam bardzo źle. Kilka lat temu chorowałam powaşnie i lekarz rodzinny nie chciał mi wydać skierowań do specjalisty. Musiałam zapłacić za prywatną wizytę u specjalisty. Z wrzesińskich lekarzy polecam doktora Pawła Paciorkowskiego. Syn leczył się u niego i bardzo go chwalił. Zbigniew Radniecki, rencista: – Naleşę do Amiki i nie mogę narzekać. Lekarze i pielęgniarki są kompetentni. Od lat choruję na nadciśnienie, więc często odwiedzam swojego lekarza rodzinnego. Nigdy nie miałem teş problemu z dostępem do specjalistów. Najwaşniejszą cechą dobrego lekarza jest şyczliwość i umiejętność zrozumienia sytuacji pacjenta. Maria Jakubowska, emerytka: – We Wrześni brakuje mi endokrynologa. U lekarza tej specjalności moşna się leczyć tylko prywatnie, a wiadomo, şe to duşo kosztuje. W przychodniach uciąşliwe są kolejki. Czasem na wizytę u specjalisty trzeba czekać nawet trzy miesiące. Jeşeli chodzi o szpital, to trudno uogólniać. Pracują tam róşne osoby. Ocena słuşby zdrowia zaleşy od tego, na jaką pielęgniarkę lub lekarza akurat trafimy.

zdaniem uşytkowników www.wrzesnia.info.pl komboj2011: 10 kwietnia... Chyba będzie trzeba

przenieść ten dzień na inny termin. Wojciech Balicki: Słuşba zdrowia była w PRL-u.

Od reformy Buzka, tj. wprowadzenia kas chorych, w Polsce jest ubezpieczeniowy system ochrony zdrowia. NIE MA słuşby zdrowia! robert bruneika: Słuşba zdrowia kojarzy mi się z dowcipami o babie i lekarzu, choćby taki... Przychodzi baba do ginekologa: – Panie doktorze, od pewnego czasu moja pochwa wydaje dziwne dźwięki... – Dobrze, zbadam to... Lekarz przykłada ucho do pochwy i słyszy: „Wisła to jest potęga, Wisła najlepsza jest�. Kobieta więc pyta: – Panie doktorze, czy to coś powaşnego? – Nie, kaşda p...a tak śpiewa. Filip Biernat: Jak to w şyciu bywa, w szpitalu moşna trafić na ludzi OK i nie OK. We Wrześni przydałoby się więcej okulistów, bo dostać się gdziekolwiek to jest wyczyn. Dobrze byłoby, şeby do słuşby zdrowia wróciła humanistyka i kindersztuba, a odeszli wyznawcy Malthusa...

Co mi się podoba we wrzesińskim szpitalu? nic opinie internautów na www.wrzesnia.info.pl

SONDA

7 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia, dlatego w tym tygodniu zapytaliśmy przechodniów o to, jak oceniają wrzesińską opiekę zdrowotną. Jakie cechy powinien mieć dobry lekarz? Czy we Wrześni brakuje specjalistów?

18%

73%

obsługa pielęgniarska 4,5%

dobrzy lekarze 4,5% nowoczesne wyposaĹźenie wyĹźywienie: 0%

Satyryczny komentarz tygodnia: dobre szpitale są znane nawet u św. Piotra

jedno pytanie – jedna odpowiedź

Którzy specjaliści mają najwięcej pacjentów, a którzy najmniej? Joanna Goździewicz: Niektórzy pacjenci skarşą się na trudności z dostępem do specjalistów. Lekarze jakiej specjalności mają pacjentów jak na... lekarstwo, a z kolei którzy mają ręce pełne roboty?

Ryszard Matuszkiewicz, współwłaściciel konsorcjum medycznego Amika: – U nas najwięcej porad specjalistycznych udzielają lekarze w poradniach: okulistycznej, ginekologicznej, chirurgicznej i ortopedycznej. Jest to średnio ponad 1000 porad miesięcznie w kaşdej z nich. Natomiast najmniejszą liczbę pacjentów odnotowujemy w poradniach reumatologicznej, nefrologicznej oraz neonatologicznej. W doborze lekarzy specjalistów kierujemy się głównie ich doświadczeniem klinicznym i naukowym oraz kompleksowością, tak aby umoşliwić dostęp do diagnostyki i leczenia niemal w kaşdej specjalności medycznej.

Reklama

GAZ

uPRQWDÂ?VDPRFKRGRZ\FK LQVWDODFMLJD]RZ\FKKDNĂ‘Z uNOLPDW\]DFMH

EKO-GAZ

uZ\SRÄ”\F]DOQLDSU]\F]HS ODZHW

061 436-46-84 0604-710-781 pn-sob 8.00-19.00 niedziela 9.00-13.00

.RzFLXV]NL RERN&HQRVXReklama

tOBXP[ZB[PUPXF JXJFMPTLÂ’BEOJLPXF tXÇ—HJFMXBTPSUZNFODJFo MV[JXPSLPXBOZ tCSZLJFULPNJOLPXZ

Roz-560a

Oferuje:

%PCSBKBLPÇ´ÇŽ%PXĂ˜[OBUFMFGPO

Magazyn Zboşa i Mieszalni Pasz GS „S.Ch� Września ul. Kolejowa 10 tel. 61 4361 653 lub 663 990 249

prowadzi: tTLVQ[CPČˆB tTQS[FEBČˆQBT[JÇ´SVUZS[FQBLPXFK MoĹźliwość wymiany za zboĹźe. DowĂłz gratis pow. 1 tony.

Roz-911

GS „S.Ch�, Września, ul. Kolejowa 10 tel. nr 61/4362 873 lub 663 990 809

NAGROBKI schody, parapety, blaty, kominki, kostka granitowa Marzenin, ul. Ks. Twardego 5 061-4388-077, 0601-084-743 NISKE CENY

TARTAK NEKLA wykonuje wiby dachowe wg zamĂłwie. boazerie podbiciowe impregnacja cinieniowa drewno kominkowe

Tarcica obrzynana i nieobrzynana Deska tarasowa (dwustronnie ryflowana) Nekla ul. Dworcowa 33 tel. 061 4386-046, fax 061 4386-076

0605-338-906, 0605-550-379

Sa-412a

*$=)$67:U]HzQLD


8 kwietnia 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

3

Czytelnicy wybrali!

Co słychać

Aktualności

„ 5 kwietnia w Zespole Szkó Zawodowych nr 2 odbyo si spotkanie z dr. Maciejem Gyd, ordynatorem Oddziau Transplantologii i Chirurgii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, oraz Ani Wieczorek, która jest po przeszczepie nerki. Spotkanie byo czci realizowanej w szkole kampanii „Drugie ycie”; jej celem jest przekazywanie informacji o przeszczepach i promowanie owiadcze woli. „ Dyrektor Liceum Ogólnoksztaccego im. Henryka Sienkiewicza we Wrzeni Bogna Skoraszewska zaprasza na odsonicie tablicy „Szkoa Odkrywców Talentów” w dniu patrona szkoy, czyli 8 kwietnia. Pocztek o godz. 10.45. „ VII Powiatowy Kon-

kurs Chemiczny dla modziey szkó gimnazjalnych powiatu wrzesi skiego, poczony z warsztatami dla nauczycieli „Chemia w maej skali”, odbdzie si 8 kwietnia (start o godz. 10.00) w Zespole Szkó Technicznych i Ogólnoksztaccych.

„ 15 kwietnia o godzi-

 Tegoroczne pretendentki do tytułu Miss Polonia Wrześni. Której z nich przypadnie korona?

O koron najpikniejszej wrzenianki ubiega si 12 dziewczyn. Ich sylwetki prezentujemy od czterech tygodni na amach „Wiadomoci Wrzesi skich”. Tego, która z nich zwyciy, dowiemy si ju jutro, czyli 9 kwietnia, podczas gali we Wrzesi skim Orodku Kultury. Rozpocznie si ona o godzinie 19.00 i potrwa prawdopodobnie do 21.00. W tym czasie finalistki zaprezentuj si widzom w strojach sportowych, w kostiumach kpielowych firmy Mewa Styl, sukniach lubnych Jadwigi Michalak z Kalisza oraz w sukniach wieczorowych Katarzyny Szymaskiej z Wrzeni.

Dziewczyny bd oceniane przez kilkunastoosobowe jury, które we mie pod uwag nie tylko urod dziewczyn, ale take ich wdzik i intelekt. Finalistki bd mogy si nim wykaza podczas indywidualnych prezentacji. Jednak nie tylko jury bdzie miao co do powiedzenia w tym konkursie. Swoj miss wybrali take Czytelnicy „WW”, oddajc przez kilka tygodni gosy na prezentowane przez nas kandydatki. Przeliczylimy wszystkie kupony bardzo dokadnie i wiemy ju, która z 12 finalistek otrzyma tytu Miss Czytelników „WW”. Na razie zostanie to jeszcze tajemnic; ogoszenie Pa stwa werdyktu nastpi podczas gali finaowej Miss Polonia Wrzeni 2011. Poniej publikujemy list nagrodzonych osób, które wziy udzia w naszej zabawie. Przypominamy, e

Arcybiskup wizytował miłosławski dekanat

Prymas Polski Józef Kowalczyk (na zdjęciu) przeprowadził wizytację kanoniczną dziewięciu parafii wchodzących w skład dekanatu miłosławskiego. „Tournee” rozpoczęło się 24 marca w Grabowie Królewskim, a zakończyło 6 kwietnia w Miłosławiu. Arcybiskup spotykał się m.in. z miejscowymi radami parafialnymi i kołami różańcowymi. W Orzechowie (2 kwietnia) udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania. KUL

8. Tomasz Wosik, Pozna . 9. Krzysztof Bagrowski, Nowy Folwark. 10. Bogumi Kozakowski, Bierzglinek. 11. Stefan Pachala, Wrzenia. 12. Krystyna Krakowiak, Gozdowo. 13. Zenon Szymaski, Pyzdry. 14. Justyna Kisiel, Wrzenia. 15. Katarzyna Winter, Wrzenia. gosów otrzymaa dziewczyWejciówki naley odebra w pina, która zdobya tytu Miss tek 8 kwietnia w redakcji „WW” Czytelników „WW” mieszczcej si przy ul. Fromborskiej 18 (do godziny 15.00). Przypominamy, e organizatorami konkursu s: pozna ska agencja otrzymuj one zaproszenie na gal fi- modelek Showbiz Models oraz burnaow do WOK-u: mistrz Wrzeni Tomasz Kauny. Dodajmy, e przy okazji konkur1. Arkadiusz Majdecki, Wrzenia. su nakrcono take spoty reklamowe 2. Rafa Musielak, Maa Górka. promujce Wrzeni (z udziaem fi3. Halina Urbaniak, Gniezno. nalistek), które zostan wyemitowa4. Tomasz Siwiak, Czerniejewo. 5. Krystyna Przystaska, Wrzenia. ne podczas gali finaowej Miss Polo6. Grzegorz Ksikiewicz, Gozdowo. nia Wrzenia 2011. 7. Krystyna Wojciska, Wrzenia. Dorota Tomaszewska

99

„ ZSTiO zaprasza 15 i 16 kwietnia na XXXV Olimpiad Wiedzy i Umiejtnoci Rolniczych. „ 16 kwietnia w restau-

racji Pod Jesionami odbdzie si Zjazd Oddziau Miejsko-Gminnego Zwizku Ochotniczych Stray Poarnych we Wrzeni. Pocztek o 18.00.

„ Dobiega ko ca kon-

kurs literacki „Zote pióro”. Jak informuj organizatorzy, czyli Klub Twórczoci Rónej Có Innego, do 20 kwietnia jury ma wyoni najlepsze z nadesanych prac.

W 71. rocznicę zbrodni katyńskiej wrześnianie oddali hołd zamordowanym przez NKWD w Katyniu W niedzielę 3 kwietnia uczczono pamięć polskich oficerów zamordowanych przez NKWD w Katyniu, Starobielsku i Ostaszkowie. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele farnym. Po nabożeństwie obchody kontynuowano przy pomniku ofiar Katynia na cmentarzu parafialnym. Kombatanci, samorządowcy i przedstawiciele organizacji kulturalnych złożyli okolicznościowe wiązanki kwiatów. Hołd zamordowanym oddały poczty sztandarowe, harcerze i reprezentanci służb mundurowych. Uczniowie Zespołu Szkół Politechnicznych przygotowali krótki program artystyczny o tematyce patriotycznej. Odczytano także referat Marleny Czyż, historyczki z ZSP. Patriotyczną uroczystość zorganizowało Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne we współpracy z władzami samorządowymi. JOG

„ Wybiegnijmy nieco w przyszo... W niedziel 29 maja w sali widowiskowej WOK-u odbdzie si „Koncert trzech tenorów” w wykonaniu artystów Teatru Muzycznego w Poznaniu. Koszt biletów: 15 z. JOG Reklama

Fortuna radzi - rodzinne strategie finansowe

Kwiatkowscy się nie dają czytaj na stronie 9 dodatku reklamowego

Roz-919

Już w najbliższą sobotę dowiemy się, kto zostanie Miss Polonia Wrześni 2011.

nie 17.00 we Wrzesi skim Orodku Kultury rozpocznie si 18. Festiwal Piosenki Obcojzycznej. Na imprez zaprasza LO z ul. Witkowskiej.


8 kwietnia 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Straż Pożarna

4 Zdarzenia

Nowe cacka policji 30 hond trafio do komend policji na terenie caego województwa. Ich uroczyste przekazanie odbyo si 5 kwietnia na Torze Pozna . Funkcjonariusze mieli niepowtarzaln okazj, by przetestowa nowe maszyny, nie zwaajc na przepisy ruchu drogowego. Technik jazdy doskonalili pod okiem Jacka Molika, instruktora i wielokrotnego mistrza Polski w sportach motocyklowych. Praktyczna wiedza przyda im si nie tylko w codziennym uytkowaniu, ale take, a moe przede wszystkim, w pocigach. – S stabilne, dobrze si prowadz. Naprawd fajne – komplementuje jednolady naczelnik Wydziau Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji we Wrzeni Pawe Marciniak. Komenda gówna sfinansowaa je dziki umowie podpisanej

z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego. Take ona dokonaa ich podziau. Na Wrzeni przypady dwa pojazdy. S wyposaone w sygnay wietlne i d wikowe oraz radiostacj. Napd stanowi 98-konne, czterocylindrowe silniki o pojemnoci 1000 cm3. Mog osign maksymaln prdko oscylujc wokó 230 km/h. Rozpdzenie do setki zajmuje im niecae cztery sekundy. Motocykle pojawiy si na stanie wrzesi skiej komendy po 15-letniej przerwie. Bdzie je uytkowa czterech funkcjonariuszy, bo tylko tylu posiada odpowiednie wyposaenie. Kombinezony zostay skrojone specjalnie dla nich. Otrzymali te profesjonalne kaski (dziki zainstalowanemu systemowi cznoci mog komunikowa si midzy sob podczas jazdy) i buty. Srebrnoniebieskie maszyny bd uytkowane na tej samej zasadzie, co radiowozy. Ju mona je zobaczy w miecie. – Ich dua mobilno kae myle o jeszcze lepszych efektach w zwalczaniu piractwa drogowego – syszymy od rzecznika prasowego wielkopolskiej policji Andrzeja Borowiaka. Jak wylicza, obecnie na stanie komend w caym województwie jest 70 motocykli – prócz hond take yamahy i BMW. Tomasz Szternel

Uchylił postanowienie Ewa Budzyska nie spodziewaa si innej decyzji. Albo inaczej: innej by nie zaakceptowaa. 6 kwietnia sd uchyli prokuratorskie postanowienie o umorzeniu ledztwa w sprawie wypadku, w którym zgina jej brat. – Bardzo si ciesz – nie krya zadowolenia. Jej penomocnik take. – Prokuratura musi uzupeni postpowanie o czynnoci, które w ocenie pokrzywdzonych powinny zosta przeprowadzone. I to przy naszym udziale, tak bymy mogli zadawa pytania – mówi adwokat Adrian Wo niak. Przyznaje jednoczenie, e sprawa jest trudna. Bardzo trudna... – Ale nie moemy si zniechca. Musimy j doprowadzi do ko ca – podkrela stanowczo. O wypadku, do którego doszo 28 grudnia 2009 roku, pisalimy w ubiegym tygodniu. Na drodze K92 w Bierzglinie zgin 28-letni rowerzysta. Zosta potrcony przez jaki pojazd. Kierowca nie udzieli mu pomocy. Mimo wysików podejmowanych przez E. Budzy sk, nie zosta ustalony. Wanie z tego powodu prokuratura wydaa postanowienie o umorzeniu ledztwa. Nie zgadzaa si z nim rodzina zmarego. Penomocnik, którego wynaja, zoy zaalenie na t decyzj. Sdzia Marcin Przybylski, przewodniczcy wydziau karnego, uzna je za zasadne, dlatego uchyli postanowienie i przekaza spraw do dalszego prowadzenia przez prokuratur. Wytkn, e penomocnik pokrzywdzonych winien zosta dopuszczony do udziau w czynnociach, bo takie danie przedstawi. – Na prokuraturze ciy obowizek poinformowania o miejscu i czasie ich prowadzenia, koniecznoci przesuchania biegego czy wiadka

czy zapali si na jednej z posesji w Pietrzykowie-Kolonii. Powodem bya iskra, która wydostaa si z pieca centralnego ogrzewania. Na miejsce przyjechali straacy z Wrzeni. Oprócz akcji ganiczej konieczne byo rozebranie drewnianej konstrukcji dachu i blaszanego pokrycia.

„ W pitek 1 kwietnia za-

palio si poszycie w lasku sokoowskim. Powód: zaprószenie ognia. Sprawca nieznany.

„ Pi poarów konte-

nerów na mieci odnotowali tej samej nocy (z 1 na 2 kwietnia) wrzesi scy straacy. Kosze paliy si przy ul. Sowackiego, Legii Wrzesi skiej, Witkowskiej i Piastów.

„ We wtorek kontener

na mieci pali si take w Gorazdowie, a w rod – w Miosawiu.

„ Niedrony przewód ko-

 Jeden z dwóch nowych motocykli prezentuje Marcin Koska

Fot. Tomasz Szternel

Bezkarnie okradał auta. Teraz usłyszał dwanaście zarzutów

– W kadym czasie moe zosta podjte na nowo – mówi o toczcym si postpowaniu sdzia Marcin Przybylski.

Za seryjnymi wamaniami do samochodów i kradzieami, jakie miay miejsce w ostatnim czasie we Wrzeni, sta 18-latek. W zeszym tygodniu informowalimy o torbie ze sprztem fryzjerskim, któr 24 marca nieznany sprawca gwizdn z renaulta clio zaparkowanego przy ul. Kocielnej. Nie nacieszy si ni zbyt dugo, bo ju 1 kwietnia wpad w rce poli– argumentowa sdzia. Dziki temu cji. Zosta namierzony przez funkpenomocnik pokrzywdzonych mia- cjonariuszy wydziau kryminalnego. by realny wpyw na przebieg post- Z zebranego materiau wynika, e powania. Mógby np. zadawa py- dokona kilkunastu podobnych czytania. A tak tej moliwoci zosta nów. Za kadym razem dziaa w ten pozbawiony. sam sposób – do aut dostawa si poM. Przybylski zaleci ponowne przesuchanie wiadków i Andrzeja Mocydlarza, biegego sdowego z dziedziny techniki samochodowej. Na obecnym etapie postpowania nie widzi natomiast potrzeby powoywania biegych z zakresu inledztwa w sprawie dwóch taformatyki i wypadków drogowych – jemniczych śmierci na tereo co wnioskowa adwokat. Chyba e nie dawnego Przedsiębiorstwa na wiato dzienne wyszyby nowe, Skupu i Przerobu Surowców istotne fakty dotyczce okolicznoci Wtórnych Alko zostały umorzone. Za podstawę posłużyły wyniki sekcji zdarzenia. Sdzia nie dopatrzy si uchybie- zwłok. nia w zaniechaniu przeprowadzenia Powracamy do wydarzeń sprzed 1,5 miekonfrontacji midzy wiadkami. Jak siąca. 20 lutego w pomieszczeniu magawyjani, prokurator móg, ale nie zynowym na Opieszynie zostało ujawniomusia jej zarzdza. Podkreli te, ne ciało 40-letniego mieszkańca Mosiny e umorzenie nie oznacza faktyczne- Macieja R. Przybyły na miejsce lekarz nie go zako czenia postpowania. określił przyczyny zgonu. Nie był w sta– W kadym czasie moe zosta nie... 24 lutego w tym samym miejscu dopodjte na nowo – zastrzeg. szło do kolejnej tragedii. Policyjny patrol Zastpca prokuratora rejonowego w trakcie wykonywanych czynności służJacek Motawski nie polemizuje z s- bowych ujawnił zwłoki 45-letniego wrzedowym postanowieniem. śnianina Aleksandra N. Jak się później – Pokornie pochylimy si nad t okazało, to on cztery dni wcześniej zawiaspraw raz jeszcze – zapewnia. domił o śmierci swego kolegi. Tomasz Szternel

przez wyamanie zamka w drzwiach. Krad z nich wszystko, co przedstawia jakkolwiek warto: panele od radia, kopaki i inne akcesoria samochodowe. – Weszlimy w posiadanie informacji o miejscu przechowywania tych przedmiotów – mówi rzecznik policji Krzysztof Szczeniak. Cz z nich, jak na przykad wspomniane wczeniej akcesoria fryzjerskie czy kopaki, udao si odzyska. 18-latek zosta zatrzymany. Usysza jeden zarzut dotyczcy usiowania i jedenacie dokonania wama i kradziey samochodowych. O jego losie zadecyduje sd. TOS

„ Kierujcy citroenem

berlingo nie zachowa naleytej ostronoci i uderzy w zaparkowanego przy drodze forda fiest. Miao to miejsce 1 kwietnia przy ul. Kociuszki.

„ Kierowca audi (nie wiadomo, jakiego modelu) zatankowa gaz na stacji paliw przy ul. Wrocawskiej i odjecha, nie regulujc rachunku. Dokona tego 3 kwietnia. „ Nieznany sprawca wy-

montowa nadkole z ciarowego volvo pozostawionego na strzeonym parkingu przy ul. Dziakowców. Dziaa pod oson nocy z 3 na 4 kwietnia.

„ W tym samym czasie

Poznaliśmy długo oczekiwane wyniki sekcji zwłok. Przyczyną śmierci był wypity alkohol. Ale nie tylko...

Ś

minowy by powodem interwencji straaków przy ul. Legii Wrzesi skiej. Na szczcie sko czyo si na strachu – poarnicy przewietrzyli zadymion kotowni. MAK

Kronika policyjna

Drogówka rośnie w siłę; ma do dyspozycji dwa nowe motocykle.

„ Budynek gospodar-

W obu przypadkach, na wniosek prokuratora, zostały przeprowadzone sekcje. – Wszczęliśmy śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci – informował nas wówczas prokurator rejonowy Krzysztof Helik. Wyniki sekcji wpłynęły pod koniec marca. 40-latek zatruł się izopropanolem. To alkohol służący m.in. do regeneracji kartridży do drukarek i czyszczenia głowic audiowideo. Z kolei 45-latek zmarł z powodu wychłodzenia organizmu i wysokiego stężenia alkoholu etylowego (badanie wykazało powyżej trzech promili we krwi). Te wyniki stanowiły podstawę do umorzenia obu śledztw. – Ze względu na brak znamion czynu zabronionego – precyzuje końcowe postanowienie zastępca prokuratora rejonowego Jacek Motawski. TOS

kto rzuci butelk w opla astr zaparkowanego przy dyskotece Best. Uszkodzi jego przedni szyb.

„ Nieustalony jak dotd

rabu wykrci tablice rejestracyjne od forda transita i poloneza trucka znajdujcych si na parkingu przy ul. Gnie nie skiej.

„ 0,63 mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu mia 37-latek jadcy rowerem. Wpad 4 kwietnia w Grzymysawicach. „ Tego samego dnia

na drodze K92 w Wgierkach miaa miejsce kolizja, w której uczestniczyy opel astra i ford galaxy. Na szczcie obyo si bez rannych. TOS


8 kwietnia 2011

Wiadomości Wrzesińskie

Aktualności Młodzieńcy z trawką Wród czterech podejrzanych o posiadanie rodków odurzajcych znalazo si dwóch mieszka ców powiatu wrzesi skiego. Pozory myl. Zatrzymanie, do którego doszo 29 marca w godzinach wieczornych w centrum Supcy, wygldao na przypadkowe. W rzeczywistoci byo jednak skrupulatnie zaplanowanym dziaaniem miejscowej policji. Funkcjonariusze ogniwa patrolowo-interwencyjnego zatrzymali do kontroli samochód (nie chc poda jego marki). W rodku przebywao czterech modych mczyzn. Maj od 19 do 24 lat. Dwóch z nich jest zameldowanych w powiecie supeckim, a dwóch – we wrzesi skim. Podczas przeszukania w portfelu jednego z pasaerów zostay ujawnione rodki odurzajce. Na fotelu siedzcego obok lea foliowy woreczek z zielonym suszem rolinnym.

Marlena Kukawka, rzecznik KPP w Supcy: – Nie wykluczamy kolejnych zatrzyma.

W aucie znajdowaa si take waga elektroniczna, która – jak mona przypuszcza – suya do waenia narkotyków. Naleaa do kierowcy, a przynajmniej tak utrzymywa sam zainteresowany. Kontrolujcy poddali go testowi na zawarto substancji odurzajcych w linie. Ten da wynik pozytywny. Chcc rozwia wtpliwoci, pobrali jeszcze

krew do badania. W sumie mczy ni posiadali okoo szeciu gramów marihuany. To jedyna precyzyjna informacja, jak przekazaa rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Supcy Marlena Kukawka. – Sprawa jest delikatna i rozwojowa. Rozgos mógby jej tylko zaszkodzi – argumentowaa. Na kolejne zatrzymania nie trzeba byo dugo czeka. Dwa dni pó niej w rce stróów prawa wpad 24-letni mieszkaniec powiatu koni skiego. W jego mieszkaniu zabezpieczono ponad dziesi gramów marihuany. Zebrany materia pozwoli na przedstawienie mu kilku zarzutów. Z kolei 2 kwietnia zosta zatrzymany 19-letni mieszkaniec tego samego powiatu. Mia przy sobie amfetamin. TOS

www.wrzesnia.info.pl

5 Wrześnianin, który zabił dziecko, usłyszał zarzuty Opinia biegych potwierdzia, e kierowca ciarowego iveco, który w marcu doprowadzi do tragedii na jednej z bydgoskich ulic, wiedzia, e wyruszy w tras z niesprawnym ukadem hamulcowym. Jeszcze tydzie temu waciciel firmy, do której naley iveco, zapewnia nas, e nieprawd jest, jakoby samochód nie mia hamulców. Tymczasem z opinii biegych wynika co innego. – W samochodzie by niesprawny ukad hamulcowy i kierowca mia tego wiadomo – informuje Wodzimierz Marszakowski z Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Poudnie. – W aucie wiecia si kontrolka, która wskazywaa na t awari, co jednak nie znaczy, e hamulce przez cay czas nie dziaay. Generalnie one dziaay, ale wtedy (w chwili wypadku – przyp. red.) zawiody.

W wypadku na rondzie Toruńskim zginęła 2,5-letnia dziewczynka. Iveco zmiażdżyło dwa auta.

We wtorek 43-letni kierowca usysza zarzut sprowadzenia niebezpiecze stwa katastrofy w ruchu ldowym oraz spowodowania wypadku ze skutkiem miertelnym. Grozi mu za to kara pozbawienia wolnoci do 8 lat. Prokuratura zastosowaa wobec niego dozór policyjny, porczenie majtkowe oraz zakaz opuszczania kraju. Zatrzymano mu take prawo jazdy. – Niewykluczone, e zarzuty przedstawimy take wacicielowi podwrzesi skiej firmy – dodaje prokurator. DOT

Reklama

Sadzonki za śmieci Wszyscy, którym zalegaj na strychach lub w piwnicach stare i niepotrzebne sprzty elektroniczne, bd mieli okazj do wiosennych porzdków. Monitory, komputery, telewizory, drukarki i wszelkie inne urzdzenia elektroniczne mona zamieni na... sadzonk do ogrodu lub na dziak. Na licie elektromieci s take: lodówki, pralki, elazka, miksery, odtwarzacze wideo, odkurzacze, golarki elektryczne, telefony komórkowe, zabawki elektroniczne, konsole do gier, baterie, wietlówki i arówki energooszczdne. Zbiórka organizowana przez starostwo powiatowe odbdzie si 16 kwietnia. Elektromieci bd

przyjmowane w trzech punktach w miecie: na terenie Zespou Szkó Zawodowych przy ul. Koszarowej, Liceum Ogólnoksztaccego przy ul. Witkowskiej oraz Zespou Szkó Politechnicznych przy ul. Wojska Polskiego. Elektromieci mona dostarcza w godzinach 9.00–13.00. Co roku akcje zbiórki zuytego sprztu ciesz si bardzo duym zainteresowaniem. W 2010 zebrano blisko 6 ton elektromieci i rozdano ponad 1 000 sadzonek. Rekordowy by rok 2009 – wtedy zebrano prawie 8 ton niepotrzebnych monitorów, telewizorów, drukarek itp. mieci trafi do specjalistycznej firmy posiadajcej uprawnienia do odbioru tego typu odpadów. MAK

Narodowy Spis Powszechny rozpoczęty – jak sprawdzić wiarygodność rachmistrza?

8

kwietnia pracę rozpoczynają rachmistrze spisowi w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. W gminie Września jest 19 rachmistrzów, którzy będą przeprowadzać wywiady bezpośrednie w domach respondentów (20% gospodarstw domowych). Wiarygodność rachmistrza można sprawdzić na kilka sposobów: poprosić o okazanie legitymacji rachmistrza oraz dowodu osobistego, który osoba ta musi mieć przy sobie, oraz zadzwonić i zweryfikować dane osobowe. Dzwonić można na infolinię spisową od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00–20.00 oraz w weekendy 8.00–18.00 pod bezpłatny numer 800 800 800 dla połączeń z telefonów sta-

Reklama

cjonarnych albo 22 4444 777 dla połączeń z telefonów komórkowych (płatny zgodnie z cennikiem operatora). W przypadku wątpliwości można również dzwonić do urzędu gminy, gdzie znajduje się Gminne Biuro Spisowe. Warto także zwrócić uwagę na to, czy osoba, która przedstawia się jako rachmistrz spisowy, posiada przenośne urządzenie (wielkości telefonu komórkowego), na którym widnieje znak Centralnego Biura Spisowego. Do 16 czerwca można się spisać przez internet na www.spis.gov.pl. Spis powszechny w terenie zakończy się 30 czerwca. Później odbędzie się jeszcze spis kontrolny przez telefon (tylko w wylosowanych mieszkaniach), który ma sprawdzić poprawność pracy rachmistrzów. MAK


8 kwietnia 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

6 Aktualności

„To wstyd dla Wrześni!” <<

dok. ze s. 1

Szamotuy stworzyy schronisko jako cz Przyrodniczego Parku Edukacyjnego. Za jego utrzymanie gmina paci na poziomie 100 tys. z rocznie – na 60 psów. Schronisko zarzdzane jest przez stowarzyszenie i jest znane z prnego dziaania za granic – zapewniaj obro cy, docierajc do kluczowej czci listu z konkretn propozycj: Liczymy, e decyzja o zamkniciu schroniska zostanie ponownie przemylana. Placówka przy prawidowym zarzdzaniu moe by jedn z pokazowych na terenie Wielkopolski. Nakady finansowe, które naley ponie w takim wypadku, s zdecydowanie nisze ni budowa nowego schroniska. Proponujemy przekazanie schroniska pod opiek organizacji, której statutowym celem jest dziaanie na rzecz zwierzt. Na terenie schroniska od duszego czasu dziaaj ludzie, którzy codziennie opiekuj si psami, powicajc im serce i czas w formie wolontariatu. Przy wykorzystaniu ich pomocy wicej pienidzy trafi na potrzeby unowoczenienia schroniska. I pamitajmy, e miar czowiecze stwa jest stosunek do zwierzt – ko cz autorzy listu.

Mirosaw Morawski – kierownik schroniska i komendant stray miejskiej w jednej osobie – czyta to pismo z mieszanymi uczuciami: – Czasem mam wraenie, e organizacje prozwierzce uznaj, e nie da si niczego zbudowa na porozumieniu, e koniecznie trzeba najpierw stawia mury niezgody, eby pó niej powica czas na ich burzenie. To marnowanie energii. Ewentualne, powtarzam: ewentualne ograniczenie wielkoci schroniska we Wrzeni wie si z tym, e kade bezdomne zwierz trafi do innego schroniska z godziwymi warunkami. Nie rozumiem zatem intencji protestujcych, którzy porównuj psy do odpadów komunalnych. Jest to zwyke naduycie. Nieprawd jest te, e w schronisku pracuje tylko jeden czowiek. Zatrudniamy tam dwie osoby i ponadto tylko w tym roku skazani przepracowali tam ponad 540 godzin – prostuje. We wtorek 5 kwietnia doszo do spotkania obro ców z przedstawicielem ratusza, którym by zastpca burmistrza Jan Maciejewski. – Spotkanie dotyczyo spraw przyszego funkcjonowania schroniska we Wrzeni. Efektem jest propozycja autorów listu realizacji tego zadania przez stowarzyszenie. W cigu tygo-

dnia do urzdu ma trafi szczegóowa propozycja wraz z wyliczeniem kosztów zmodernizowania i funkcjonowania schroniska. Po zapoznaniu si z t ofert gmina podejmie ostateczn decyzj w tej sprawie – wyjania wiceburmistrz Wrzeni. W caej tej sprawie nie mona zapomina o pozostaych gminach powiatu, które by moe bd musiay na wasn rk rozwiza problem bezdomnych psów, dotychczas przekazywanych do Wrzeni. Rozwiza wadze ju szukaj poza powiatem. Pyzdry bior pod uwag przekazywanie psów do Supcy i innych pobliskich miast. Gmina Koaczkowo, po wstpnych rozmowach ze Zwizkiem Gmin Powiatu Supeckiego, które zako czyy si na odrzuceniu propozycji 40 tys. z wpisowego, rozmawia teraz z wadzami gminy Jarocin. Miosaw chce oddawa psy tam, gdzie ewentualnie oddawa je bdzie gmina Wrzenia. Wadze Nekli rozmawiaj jednoczenie z wadzami Gniezna i Kostrzyna. Schronisko w Gnie nie funkcjonuje od lat, ale jest niewielkie, z kolei w Kostrzynie schroniska nie ma, ale planowana jest tam budowa wielkiego przytuliska. adna z gmin powiatu nie bierze pod uwag budowy wasnego schroniska. Damian Idzikowski

 Problem schroniska stwarzają głównie nieodpowiedzialni właściciele

Fot. MAK

Reklama

W trosce o ośrodek <<

dok. ze s. 1

Jak czowiek bez niemal adnego dowiadczenia znalaz tak intratn posad? Aleksander Kowalewicz, dyrektor orodka, na nasze pytanie zareagowa najpierw... 30-sekundowym milczeniem. – Prosz zadzwoni pó niej, bo jestem zajty – odpar naciskany. – Musz wyjecha na spotkanie – uci. Bardziej rozmowny by sam Pawe Guzik... – Czy na to stanowisko by jaki konkurs? Jak pan znalaz t prac? – Ja w tej chwili nie musiabym odpowiada na to pytanie. Ale gdyby pan chcia podry, toby pan doszed tego, e nie ma konkursu, e dyrektor proponuje osob do zajcia takiego stanowiska, czyli zastpcy – wyjani nam peeselowiec. Doda te, e sam zoy podanie o prac w WORD-zie, a o wolnym stanowisku dowiedzia si z...internetu. – Jak si szuka w internecie, to si niektóre rzeczy znajduje – pouczy. Posuchalimy nowego zastpcy dyrektora i... zaczlimy dry. Okazao si, e pozna ski WORD podlega pod Urzd Marszakowski Województwa Wielkopolskiego, a konkretnie, pod departament infrastruktury. W urzdzie za ten departament odpowiada wicemarszaek Wojciech Jankowiak, czonek Polskiego Stronnictwa Ludowego, partyjny kolega Guzika. Dodajmy, e obaj panowie znaj si bardzo dobrze; Jankowiak czsto bywa we Wrzeni, szczególnie w okresie przedwyborczym. Obaj zasiadaj w prezydium Zarzdu Wojewódzkiego PSL-u.

Pawe Guzik: – Ofert znalazem w internecie. Jak si tam szuka, to si niektóre rzeczy znajduje.

Guzik twierdzi, e jego nominacja nie miaa adnego zwizku z przynalenoci partyjn. – Nie tylko pan Jankowiak jest czonkiem PSL-u. Jest nim równie Grabowski (nie bardzo wiadomo, o kim mówi P. Guzik – przyp. red.) i jeszcze wielu innych, w zwizku z czym nie ma to wikszego znaczenia – wyjani. Biuro prasowe urzdu marszakowskiego przez trzy dni przygotowywao odpowied na nasze pytania dotyczce Guzika. Okazuje si, e dyrektor WORD-u 22 marca zaproponowa zarzdowi województwa kandydatur wrzenianina na swojego zastpc. W swym wystpieniu uzna, e dotychczasowe dowiadczenie i wyksztacenie Pawa Guzika wskazuje, e bdzie on naleycie i sumiennie wypenia powierzone mu obowizki – czytamy w komunikacie przysanym przez biuro prasowe. Urzdnicy marszaka uznali, e Guzik, bdc przez 8 lat wicestarost wrzesi skim, wykaza si umiejtnociami w kierowaniu zasobami ludzkimi oraz naby wiedz przy wydawaniu szeregu decyzji zwi-

zanych z prawidowym funkcjonowaniem jednostki administracji samorzdowej. Pracownicy departamentu infrastruktury przypomnieli, e jako wicestarosta Pawe Guzik zajmowa si m.in. sprawami zwizanymi z ruchem drogowym: nadzorowa prac Wydziau Komunikacji oraz Powiatowego Zarzdu Dróg. Wobec powyszego zarzd województwa, kierujc si trosk o prawidowe funkcjonowanie pozna skiego orodka, uzna za uzasadnione wyraenie zgody na zatrudnienie pana Guzika na stanowisko zastpcy dyrektora WORD-u w Poznaniu. Na pytanie dotyczce powiza partyjnych odpowiedzi si nie doczekalimy. Nie odpowiedzia nam równie wicemarszaek Jankowiak. Jakie posady znale li – i czy znale li – pozostali „przegrani” samorzdowcy, napiszemy niebawem. Tomasz Maecki

Polska to taki kraj, w którym wyniki demokratycznych wyborów nie maj adnego znaczenia. Po omiu latach wyborcy ocenili prac Guzika, pokazujc mu czerwon kartk i wysyajc go ze starostwa na zielon trawk. Dla partyjnych nie ma to adnego znaczenia. Partia rzdzi, partia radzi, partia nigdy ci nie zdradzi. Niewane, jaka partia – zielona, czerwona, czarna czy bkitna... Wane, eby by w partii. Tomasz Maecki


8 kwietnia 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

7

Aktualności Jana Pawła II 14, Września Biuro Ogłoszeń „WW” tel. 61 640 01 01

VW golf za jedno zdanie „Ubezpieczyłem się w ING Życie, ponieważ chcę mieć pewność, że czuwa ktoś, gdy śpi mój anioł stróż”. Tym hasłem 26-letni Dawid Kaźmierski z Wrześni wygrał volkswagena golfa VI. Mody zwycizca, który od kilku lat razem z narzeczon przebywa i pracuje w Irlandii, sceptycznie podchodzi do konkursu na haso zwizane z polis ubezpieczeniow na ycie w ING. Postanowi wykupi j pod koniec zeszego roku, podczas wizyty w rodzinnym domu we Wrzeni. – Kiedy wypenia wszystkie papiery i przedstawicielka ubezpieczeniowa ING, pani Ania Urbanowicz, powiedziaa mu o tym konkursie, stwierdzi, e nie bdzie nic wymyla, bo i tak nic nie wygra – opowiada mama szczliwca Anna Ka mierska. Dla witego spokoju pan Dawid jednak wymyli i wpisa haso. Po trzech miesicach odebra w Irlandii telefon od A. Urbanowicz: – Gratuluj! Wygra pan samochód! Po odbiór golfa wrzenianin musia zgosi si osobicie. Uroczyste wrczenie odbyo si w Warszawie, w siedzibie firmy ING. Samochód by gotowy do jazdy. Pan Dawid jecha po auto ju z tablicami rejestracyjnymi, poniewa wszystkich formalnoci dopeni wczeniej, przy wspópracy z pozna sk fili ING.

 Rodzina zwycięzcy – rodzice

i przyszła teściowa – podobnie jak on sam, nie wierzyli w wygraną Fot. DAI

Takie same auta odebrao piciu szczliwców. Podatki od wszystkich nagród opacili sami organizatorzy konkursu. – Przez rok nie mona go sprzeda, ale i tak nie chcielimy tego robi – mówi ojciec zwycizcy Mirosaw Ka mierski. – Dawid zostawi nam ten samochód. W Irlandii ma dwa wasne auta – dodaje. DAI

Reklama

Zew-398

czarno-białe i kolorowe

ww-186

Reklama


8 kwietnia 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

8 Aktualności Spacerkiem po Wrześni

Sąd nad wysepką Wizja lokalna nie pomogła – wysepka pozostanie, lewoskrętu nie będzie!

 Wielu pamiętało i wyraziło

to, zapalając znicz pod jego pomnikiem. Ale ilu stosuje jego nauki na co dzień?

„ Robi si cieplej, na miecie wi-

da coraz wicej ludzi. Dotyczy to zwaszcza parków. W tym, któremu patronuje Józef Pisudski, o miano najbardziej obleganej czci walcz plac zabaw i skatepark. Wyglda te na to, e gmina daa sobie wreszcie spokój z zamalowywaniem graffiti na elementach skateparku. Dla jego uytkowników „grafy” to tak samo oczywista dekoracja, jak dla rodziców instrukcja korzystania z placu zabaw. „ Niedawn szóst rocznic mierci papiea Jana Pawa II wrzenianie uczcili m.in. dziesitkami zniczy, które zapalili pod pomnikiem Jana Pawa II, stojcym przy ulicy Jana Pawa II. Drugi dzie kwietnia to bya wana data take dla lokalnych szkó im. Jana Pawa II oraz dla sklepów sprzedajcych kalendarze, obrazy, pocztówki, medaliki, chorgiewki, flagi i klucze z wizerunkami... Jana Pawa II. „ Zeszotygodniowa notka z kroniki pracy stray miejskiej, dotyczca modego mczyzny ukaranego mandatem za picie piwa pod pubem Bravo, spotkaa si z odzewem ze strony naocznego wiadka: W pitek i sobot samochód stray miejskiej i policji sta tam prawie non stop. Wyhaczali goci, którzy z butelkami wychodzili przed pub. Kilku na pewno ukarano, ale ju bez udziau policji odbyy si inne zawody. Teraz nawet dziewczyny zaczynaj si szarpa przed tym lokalem. Moe naleaoby go wreszcie zamkn? – zapytuje na koniec zmczony rozróbami mieszkaniec. Podsumowa ten apel mona tylko jednym sowem: brawo! „ Niedawno udostpniona sauna w hotelu Kosmowski cieszy si niemaym zainteresowaniem. Godzina pocenia si w drewnianej saunie fi skiej (suchej) kosztuje tam 25 z. A ju niedugo funkcje sauny przejm najwysze, nieklimatyzowane biura w urzdach... „ Równie spore, ale nie tak pozytywne zainteresowanie budz aparaty emitujce odgosy m.in. jastrzbi, które maj odstrasza gobie. Uruchomiony po zimowej przerwie sprzt znajdujcy si na budynku Wrzesi skiego Orodka Kultury irytuje niejednego pobliskiego mieszka ca. Proponujemy w odpowiedzi wystawi aparaty z odgosami puchacza, który jest naturalnym wrogiem jastrzbia. DAI

W poniedziaek przed bram Gminnej Spódzielni „Samopomoc Chopska” we Wrzeni spotkay si wadze spódzielni, przedstawiciele firmy Strabag (wykonujcej remont drogi krajowej nr 15) oraz Urzdu Miasta i Gminy Wrzenia. Powodem bya wysepka, która utrudnia wjazd i wyjazd z bazy GS-ów, szczególnie duym samochodom dostawczym. Prezes spódzielni Marian Pacyski podkrela, e problem nasili si podczas skupu podów rolnych, kiedy do punktu skupu przyjad rolnicy cignikami. W ko cu przedstawiciele Strabagu, wykonawcy prac, zaproponowali poszerzenie wjazdu i usunicie wysepki, a w jej miejscu pooenie kostki brukowej. Takie rozwizanie mia jeszcze zaakceptowa inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. – Dla nas jest to satysfakcjonujce rozwizanie – ocenia podczas spotkania M. Pacy ski. Ostatecznie jednak GDDKiA nie zgodzia si na likwidacj wysepki. – To niemoliwe ze wzgldu na brak miejsca i konieczno zapewnienia bezpiecznego wjazdu i wyjazdu do PKS-u – informuje Bogdan Cebulski, inspektor nadzoru. – Nie mona jej przesun ani zlikwidowa. Na wysepce zoReklama

Z

RATT USZA RATUSZA

Droga będzie wyremontowana, ale... niefunkcjonalna dla kierowców – mówi prezes Marian Pacyński.

M. Pacy ski nie ukrywa, e nie satysfakcjonuje go decyzja dotyczca ul. Kolejowej i organizacji ruchu przy wje dzie do GS-ów. – Wyglda wic na to, e bdziemy mieli pikn, nowo wyremontowan drog, tylko nie do ko ca funkcjonaln dla uytkowników – kwituje prezes. Podobne problemy z wysepk pojawiy si na ul. Wrocawskiej, przy wje dzie do hurtowni artykuów spoywczych MPT PIK. – Interweniowalimy w tej sprawie w urzdzie gminy, bo wysepka utrudniaaby ruch pojazdów. Dotyczy to nie tylko naszej firmy, bo obok znajduje si grunt przeznaczony pod aktywizacj gospodarcz i niewykluczone, e w przyszoci pojawi si tutaj take inne podmioty – mówi Baej Pawowski, wspó Wysepka pozostanie, a na niej staną znaki drogowe Fot. MAK waciciel MPT PIK. Jak si okazao, tam sprawa zostan ustawione znaki drogowe. wysepk z przejciem dla pieszych, stanie rozwizana inaczej. – WysepNie ma równie moliwoci wy- która znajduje si z drugiej strony ka zostanie czciowo wybrukowana znaczenia lewoskrtu na rodku wjazdu, aby uatwi kierowcom sa- na poziomie asfaltu, a czciowo pojezdni dla samochodów wjedaj- mochodów ciarowych wyjazd w zostanie powyej jezdni – informuje cych do GS-ów. Pojazdy bd skr- lewo. Zostanie równie wykonana B. Cebulski. – Tam sytuacja w terenie ca bezporednio z pasa ruchu. Je- korekta uku na wyje dzie ze spó- pozwala na takie rozwizanie. dyne, co moemy zrobi, to skróci dzielni w kierunku ronda – dodaje. Marzena Zbierska


8 kwietnia 2011

Wiadomości Wrzesińskie

Kultura Koncertowo w Nekielce Przypominamy, e w niedziel 17 kwietnia w kociele poewangelickim w Nekielce odbdzie si pierwszy w tym sezonie koncert. Gociem Anny Kareskiej-Tschurl bdzie Wiesaw Przdka. Przdka to wirtuoz akordeonu i bandoneonu (rodzaj harmonii rcznej; instrument charakterystyczny dla tanga). Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie akordeonu profesora Henryka Krzemi skie-

go. Laureat I nagrody Midzynarodowego Konkursu Zespoów Kameralnych w Paryu. Uwaany za najwybitniejszego akordeonist i bandoneonist w Polsce. Koncert, zatytuowany „Pod dachami Parya”, utrzymany bdzie w klimacie muzyki francuskiej oraz argenty skiego tanga. Bilety do nabycia w Dworze w Podstolicach (tel. 61 438 68 08). „Wiadomoci Wrzesi skie” objy nad imprez patronat medialny. TOM

Reklama

Na bezpłatne szkolenia i egzaminy do Wrześni! Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, w ramach projektu „Certyfikat na Twoje umiejętności zawodowe”, zaprasza do udziału w następujących szkoleniach i egzaminach: Kurs spawania w metodzie MAG (1 edycja: III – V 2011, 2 edycja: III – V 2012) Kurs spawania w metodzie TIG (1 edycja: IX – XI 2011, 2 edycja: IX – XI 2012) Kurs operatora-kierowcy wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych (1 edycja: V - VI 2011, 2 edycja: V VI – 2012) Egzamin weryfikacyjny w metodach MAG i TIG 1 edycja: VI 2011, 2 edycja: IX 2011, 3 edycja: X 2011, 4 edycja: XI 2011, 5 edycja: VI 2012, 2 edycja: IX 2012, 3 edycja: X 2012, 4 edycja: XI 2012.

Weryfikacja uprawnień operatora-kierowcy wózka jezdniowego 1 edycja: V-VI 2011, 2 edycja: IX-X 2011, 3 edycja: V-VI 2012, 4 edycja: IX –X. Projekt jest skierowany do pracujących osób dorosłych w wieku 45+ (w tym rolników i samozatrudnionych), zamieszkałych w województwie wielkopolskim na terenach gmin wiejskich, wiejsko-miejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej 62-300 Września, ul. Wojska Polskiego 1 tel./fax: +48 61 437 74 17, kom. 512 323 517 e-mail: sekretariat.pcez@wrzesnia.powiat.pl www.pcez.wrzesnia.powiat.pl

www.wrzesnia.info.pl

9 Morderstwo w zaciszu Grzegorz Braun, kontrowersyjny reżyser z Wrocławia, pokazał we Wrześni swój najnowszy film „Eugenika – w imię postępu”. Eugenika – zabijanie chorych, biednych, nienarodzonych, brzydkich. Proceder praktykowany przez staroytnych Spartan, potem te przez Hitlera i Lenina. Dzisiaj kojarzony z metod in vitro. – Film opowiada o pewnych projektach eugenicznych, które pojawiy si na pocztku XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Tam zostay wprowadzone do legislacji i pewnej zbrodniczej praktyki. A potem, wiadomo, te pomysy zostay podchwycone i twórczo rozwinite przez znanego dziaacza socjalistycznego Adolfa Hitlera. Doprowadzam t histori do wspóczesnej Polski i procedury in vitro, poniewa widz tu wspólny mianownik: moment selekcji. Zarówno w Cold Spring Harbor pod Nowym Jorkiem, w Auschwitz u doktora Mengele, jak i w procedurze in vitro chodzi wanie o selekcj ludzi – mówi o swoim filmie reyser. Pyta te: – Czy czowiek moe by Bogiem, który decyduje, kto moe przej do dalszego etapu, a kto nie? Dokument Brauna we Wrzeni obejrzao ledwie 20 osób. Mimo

 Grzegorz Braun zachęcał, aby w trwającym spisie powszechnym do rubryki „narodowość” wpisywać: białoruska. Na znak poparcia dla białoruskiej opozycji to po seansie odbya si ciekawa dyskusja. Reyser nie kry swoich radykalnych prawicowych pogldów. Tak samo zreszt, jak niektórzy dyskutanci z sali. Grzegorz Braun ma atk twórcy kontrowersyjnego. Jego wczeniejszy film „Plusy dodatnie, plusy ujemne” o wspópracy Lecha Wasy z SB nigdy nie zosta wyemitowany przez TVP, cho to ona zlecia jego produkcj. Po emisji w prime time dokumentu „Towarzysz Genera” (o Woj-

ciechu Jaruzelskim) prac stracia szefowa dziau dokumentu TVP 1 Anita Gargas. „Eugenika – w imi postpu” ma by wyemitowana 14 maja o godz. 16.30 w TVP 2. – Ale równie dobrze moe to by w grudniu po poudniu – ironizuje sytuacj w telewizji publicznej reyser. G. Braun zosta zaproszony do Wrzeni przez Uni Polityki Realnej. Na pokazie obecny by szef tej partii Bartosz Józwiak. Filip Biernat

Na nas możesz liczyć...

ww-185

Reklama

Chcesz zareklamowac się w gazecie? Dowiedz się, ile to będzie kosztowało, nie ruszając się z domu Skorzystaj z kalkulatora kosztów reklamy modułowej

http://wrzesnia.info.pl/kalkulator

Sam wybierz...

liczbę emisji

liczbę modułów

stronę w gazecie

Zew-401

...a gdy wynik Cię zadowoli, zostaw numer telefonu lub e-mail. Skontaktujemy się z Tobą, aby ustalić szczegóły. Biuro Ogłoszeń, ul. Jana Pawła II 14, tel. 61 436 52 70 e-mail: biuro@wrzesnia.info.pl


8 kwietnia 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

10 Oświata

Na co pójdzie kasa z boisk? Czy pieniądze ze sprzedaży boisk przy ZSP zostaną przeznaczone na budowę nowego kompleksu sportowego? Niekoniecznie! 22 marca w Zespole Szkó Politechnicznych przy ul. Wojska Polskiego odbyo si posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sporu i Turystyki Rady Powiatu Wrzesi skiego. Rajcy dyskutowali z dyrekcj i nauczycielami placówki m.in. o bazie sportowej. A raczej – o jej braku. Dyrektor podkreli, e szkoa nie dysponuje baz sportow, co stanowi znaczne utrudnienia w przeprowadzaniu zaj z wychowania fizycznego – czytamy w protokole z posiedzenia. Przypomnijmy, e dotychczasowe boiska znajdujce si za starymi warsztatami zostay wydzielone ze szkoy. Przeszy na wasno powiatu, który od kilku miesicy próbuje zby dziak. Na razie bezskutecznie. Cena wywoawcza ponad hektarowej dziaki to prawie 2 mln z netto. W listopadzie 2010 opracowano pen dokumentacj projektu nowych boisk, które maj zosta wybudowane za parkingiem Powiatowego Urzdu Pracy (od strony Szosy Wit-

Ekonomiczne podejście do nauczania Dominika Kukuczka, maturzystka z Technikum Ekonomicznego Zespou Szkó Technicznych i Ogólnoksztaccych we Wrzeni, zakwalifikowaa si do finau ogólnopolskiego XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. W eliminacjach okrgowych II stopnia wzio udzia 836 uczniów szkó ponadgimnazjalnych z caej Polski. W okrgu wielkopolskim Dominika zaja trzecie miejsce, które dao jej fina ogólnopolski. – Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 14 lat i naley do jednych z najbardziej prestiowych i popularnych pod wzgldem liczby uczestników. Laureaci i finalici tej olimpiady zasilaj pó niej szeregi kadr menederów, nauczycieli akademickich i fachowców w rónych dziedzinach praktyki gospodarczej – stwierdza Wodzimierz Wawrzyniak, dyrektor ZSTiO. Kada edycja podporzdkowana jest myli przewodniej. Haso obecnej edycji to: „Czowiek w wiecie pienidza”. Honorowy patronat nad XXIV Olimpiad Wiedzy Ekonomicznej obj prezes Narodowego Banku Polskiego, profesor Marek Belka. Zawody centralne XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbd si 16 i 17 kwietnia w Centrum Edukacji Statystycznej Gównego Urzdu Statystycznego w Jachrance koo Warszawy. W finaowych zawodach we mie udzia 100 uczestników z 58 szkó. DAI

kowskiej). – Jeli chodzi o ocen bazy sportowej, to... trudno j ocenia, skoro szkoa na ten moment jej w ogóle nie posiada – mówi Bogdan Nowak, dyrektor ZSP, dodajc, e ma na myli boiska. – Mam cay czas nadziej, e zgodnie z wczeniejszymi deklaracjami budowa nowych boisk to tylko kwestia sprzeday dziaki i pozyskania w ten sposób rodków. Czy zatem za pienidze uzyskane ze sprzeday dawnych terenów szkolnych wybudowane zostan nowe boiska? Ju podczas posiedzenia komisji owiaty Rafa Zity, czonek zarzdu powiatu, podkreli, e w celu przeprowadzenia inwestycji naley dy do pozyskania rodków zewntrznych. Starosta wrzesi ski Dionizy Janiewicz: – W adnym budecie nie okrela si, jaki element skadowy dochodu przeznacza si na realizacj konkretnego zadania. Tylko dotacje celowe okrelaj szczegóowo zadanie, które ma z tych rodków zosta zrealizowane. Odnoszc si do realizacji zada inwestycyjnych, przyjlimy generaln zasad, e szukamy najpierw programów, z których moemy uzyska dofinansowanie zewntrzne. Nie moe wic by bezporedniego zwizku midzy dochodem ze sprzeday kon-

Mam nadzieję, że budowa nowych boisk to kwestia sprzedaży działki i pozyskania przez to środków – mówi dyrektor Nowak.

kretnej nieruchomoci a realizowan inwestycj. Starosta zaznaczy, e tak czy owak kompleks sportowy powstanie, bo... „zawsze dotrzymujemy podjtych zobowiza ”. – Trudno sobie wyobrazi funkcjonowanie tak duej szkoy (ponad 800 uczniów – przyp. red.) przez duszy czas bez adnych obiektów sportowych. W takich okolicznociach nie ma mowy o realizacji podstawy programowej, o rozwoju fizycznym modziey – ubolewa B. Nowak. – Cay czas wierz, e obecna trudna sytuacja jest tylko przejciowa – nie traci nadziei dyrektor. Przetarg na dziak odbdzie si 6 maja. Tomasz Maecki

 Do 6 maja „politechnicy” kopią piłkę na starym boisku. A co potem?

Fot. TOM

Polska Rzeczpospolita Triumfowali gnieźnianie Ludowa po latach... Ponad 900 osób z 21 szkó ponadgimnazjalnych z Wielkopolski uczestniczyo w VIII Midzyszkolnym Konkursie Jzykowym organizowanym przez Nauczycielskie Kolegium Jzyków Obcych we Wrzeni. Konkurs odbywa si w dwóch kategoriach: jzyk angielski i jzyk niemiecki. Do cisego finau zakwalifikowao si 26 osób z jzyka angielskiego i 15 z niemieckiego. Najlepsza w zmaganiach z jzykiem angielskim okazaa si Agnieszka Cielik z II Liceum Ogólnoksztaccego w Gnie nie, drugie miejsce zaja Zuzanna Godek z tej samej szkoy, a trzecie miejsce – Barbara Wolek z I Liceum Ogólnoksztaccego w Gnie nie. Z jzyka niemiec-

kiego najlepsza bya Marion Kuske z Zespou Szkó Ponadgimnazjalnych w Zagórowie, drugie miejsce zaja Miriam Salf z Zespou Szkó Technicznych i Ogólnoksztaccych we Wrzeni, a trzecie – Agnieszka Ra z Zespou Szkó Ponadgimnazjalnych w Jarocinie. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, a zwycizcy nagrody ksikowe. Nauczyciele, którzy przyjechali do Wrzeni ze swoimi uczniami, mogli uczestniczy w warsztatach metodycznych zorganizowanych przez wydawnictwa jzykowe oraz British Council – brytyjsk organizacj dziaajc na rzecz wspópracy owiatowej i kulturalnej. MAK

Magiczny kufer z baśniami w bibliotece M. Gajda opowiadał młodzieży o odległych dla nich czasach W poniedziaek w Zespole Szkó Technicznych i Ogólnoksztaccych we Wrzeni otwarto wystaw „PRL 1971-1985”. Przygotowano j w ramach ogólnopolskiego projektu „Kamienie Pamici – znajd bohatera Sierpnia 80”. Koordynatorem szkolnej edycji projektu jest historyk Micha Gajda, który wraz z czteroosobowym zespoem uczniowskim w skadzie: Marika Dziedziuchowicz, Katarzyna Maciejewska, Ida Kwiatek i Karolina Jankiewicz, stworzy ciekawe i rónorodne archiwum wydarze nawizujcych do lat 80. Praca nad projektem stanowia kilkuetapowy zakres dziaa , poczwszy od przeprowadzenia wywiadu z bohaterk studenckiej rewolucji Mirosaw

Fot. J. Kwiatek

Dziedziuchowicz, pozyskania, opisania i usystematyzowania materiaów z lat 1980-1981 oraz stanu wojennego, a ko czc na prezentacji zebranych dokumentów, ulotek, plakatów, czasopism i wydawnictw niezalenych z tamtego okresu. Wystawa w bardziej rozbudowanej formie i treci trafi za trzy miesice do przestrzeni publicznej. Efekty poszukiwa uczestników projektu oraz prywatne zbiory M. Gajdy zostan zaprezentowane podczas czasowej ekspozycji w Muzeum Regionalnym we Wrzeni. Opracowanie „Studencka Rewolucja” przekazane zostanie równie do wybranych bibliotek szkolnych, biblioteki publicznej, muzeum oraz Wielkopolskiej Telewizji Kablowej. DOT

W sobotę 2 kwietnia w oddziale dziecięcym biblioteki publicznej świętowano Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, który przypada w rocznicę urodzin Hansa Christiana Andersena. Dla najmłodszych czytelników przygotowano baśniowe konkursy z nagrodami oraz słodki poczęstunek. Punktem kulminacyjnym było otwarcie kufra z baśniami. JOG


8 kwietnia 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

11

Temat tygodnia

13 865 13 144

12000 9000

7 615

7 113

6 912

6 507

6 246 4 492

0

4 438 2 897

MEDINET MED-CON DUO-MED HIKOMED PRO FAMILIA LEK-MED Września Września Września Miłosław Pyzdry Września (ul. Słowackiego) (Słowackiego) (Słowackiego) (Wrzesińska) (Rynek) (Fromborska)

skary si na problemy z odkiem – informuje A. Kobielska-Górniak. Magorzata Mikoajczak z Lek-Medu we Wrzeni przyjmuje dziennie okoo 50 osób. – Nie zawsze ludzie zgaszaj si do nas tylko z problemami cile zdrowotnymi. Bywamy powiernikami spraw rodzinnych... – zdradza. – Lekarz pierwszego kontaktu musi po prostu lubi swoj prac, bo inaczej zrezygnowaby po kilku tygodniach. Modzi niezbyt chtnie wybieraj prac w przychodni – dodaje. Opi-

AMICOR Nekla (Poznańska)

GAL-MED Grzybowo

2 675

2 404

ESKULAP AMIKA POR.LEK.RODZ. AR-MED Kołaczkowo (Września + Orzechowo Sokolniki (Miłosławska) Chwalibogowo) (Świerkowa) (Zdrowotna)

zwikszy si popyt na nasze usugi – podsumowuje. Za kadego pacjenta, który zoy deklaracj wyboru w danym gabinecie, lekarz otrzymuje z Narodowego Funduszu Zdrowia 8 z miesicznie. Stawka ta ulega nieznacznemu zwikszeniu w przypadku dzieci i modziey oraz osób po 65. roku ycia. Znacznie wicej lekarze rodzinni otrzymuj za leczenie pacjentów z cuni t potwierdza A. Kobielska-Gór- krzyc i chorobami ukadu krenia; niak: – Wyglda na to, e albo leka- w takich przypadkach stawka podstarzy rodzinnych jest coraz mniej, albo wowa zostaje powikszona trzy razy.

A. KobielskaGórniak: – Kady lekarz naszej przychodni przyjmuje codziennie 60-70 pacjentów.

Pracownicy służby zdrowia mają swoje święto 7 kwietnia przypada Światowy Dzień Zdrowia. Trzy dni później swoje święto obchodzą wszyscy pracownicy przychodni i szpitali. Warto pamita, e suba zdrowia to nie tylko lekarze, ale take pielgniarki, rehabilitanci i opiekunowie medyczni. Co mówi o sobie i swojej pracy pracownicy wrzesi skiego szpitala? – Jestem pielgniark od 13 lat – zaczyna Agnieszka Wojtyra. – Uko czyam szko pielgniarsk w Gnie nie. Najpierw pracowaam w Poznaniu, na rónych oddziaach: dziecicym, gastroenterologii, neurochirurgii. We Wrzeni rozpoczynaam na oddziale paliatywnym. Poszam do studium medycznego, bo moje koleanki te tam si wybieray. Z perspektywy czasu wiem, e podjam bardzo dobr decyzj. Koleanki, z którymi uczyam si w studium, nie pracuj w zawodzie, a ja ju tak dugo jestem pielgniark... Bardzo lubi kontakt z lud mi. Najbardziej cieszy mnie, kiedy pacjenci mówi, e czuj si przy mnie bezpiecznie. Jaka powinna by dobra pielgniarka? – Przede wszystkim uczci-

8 zł

to miesiczna stawka, któr lekarze rodzinni uzyskuj z NFZ-u za zarejestrowanego pacjenta

6000

Podstawow pomoc medyczn na terenie powiatu zabezpiecza czternacie przychodni lekarza rodzinnego. W samej Wrzeni dziaaj cztery. Najwicej pacjentów (13 865) ma Medinet. Po porad do lekarza rodzinnego zgasza si codziennie kilkadziesit osób. – W sezonie zwikszonej zachorowalnoci jeden lekarz przyjmuje u nas od 60 do 70 pacjentów. Dla porównania, w Szwecji lekarz nie moe przyj wicej ni 12 pacjentów dziennie – mówi Anna Kobielwska-Górniak z przychodni Medinet we Wrzeni. W mniejszych miejscowociach do przychodni zgasza si okoo 100 osób dziennie. – Nasi lekarze przyjmuj codziennie rednio ponad 30 pacjentów – mówi Andrzej Paciorkowski z przychodni Amicor w Nekli. Od lekarza rodzinnego wymaga si przede wszystkim wszechstronnoci. Pacjenci zgaszaj si z rónego typu schorzeniami. – Na pierwszym miejscu s choroby ukadu oddechowego, zarówno wród dzieci, jak i dorosych, od zwykego kataru poczynajc, do zapalenia puc i oskrzeli. Liczn grup pacjentów stanowi te osoby cierpice na przewleke schorzenia ukadu krenia, na przykad nadcinienie. Duo ludzi

Liczba zadeklarowanych pacjentów przychodni lekarzy rodzinnych w powiecie wrzesińskim

3000

Lekarze rodzinni we Wrześni przyjmują średnio 70 pacjentów dziennie.

15000

Lekarze pierwszego kontaktu

 Agnieszka Wojtyra, pielęgniarka

 Marzanna Mackiewicz, opiekunka

wa wobec siebie i innych. Powinna wykonywa swoj prac w zgodzie z wasnym sumieniem; tylko wtedy pacjenci bd mie do niej zaufanie. Nasz zawód wie si z duym stresem. Przy tak absorbujcej pracy trudno rozdzieli ycie prywatne od zawodowego. Najbardziej obawiam si, e moje prywatne problemy odbij si na pacjentach. Mimo to praca w tym zawodzie daje mi duo radoci i satysfakcji – dodaje A. Wojtyra.

Od 2004 roku w polskich szpitalach pracuj opiekunowie medyczni. Peni oni rol pomocnicz – wykonuj czynnoci pielgnacyjne i medyczne pod nadzorem pielgniarek. O swojej pracy opowiada Marzanna Mackiewicz, opiekunka medyczna z oddziau rehabilitacyjnego: – Pracuj w szpitalu niecae cztery lata. Uko czyam medyczne studium zawodowe w Gnie nie. Na oddziale wykonuj czynnoci pielgnacyjne, dbam o higien pacjentów. W pracy

z wieloletnim doświadczeniem

medyczna z powołaniem i pasją

opiekuna medycznego bardzo wany jest szacunek wobec pacjenta. Co daje taka praca? – Musz powiedzie, e dziki niej odnalazam swoje miejsce w yciu. Czuj si usatysfakcjonowana, gdy pacjenci mówi mi, e s z niej zadowoleni. Na nasz oddzia trafiaj gównie osoby starsze, po urazach, wylewach. Naszym zadaniem jest pomóc im odzyska sprawno, ale te nauczy je funkcjonowa w yciu codziennym, pomimo fizycznych ogranicze . Oprócz pomocy czysto medycznej dla chorego wane jest wsparcie psychiczne. Co z kolei opiekun medyczny otrzymuje „w zamian”? – Czsto spotykam si z miymi sowami. Szczególnie starsze osoby s yczliwe. Potrafi dzikowa za wszystko, nawet za dobrze posane óko. Pacjenci najczciej przebywaj u nas 6 tygodni; przez ten czas mona si zaprzyja ni. Pó niej, kiedy pacjent jest wypisywany do domu, rozka jest bardzo trudna. egnamy si i z jednej strony jest satysfakcja, e mona byo pomóc, a z drugiej smutek, bo przez te kilka tygodni zylimy si ze sob. Mielimy przypadek, gdy starsza pani pakaa przy wypisie, bo chciaa z nami zosta. Joanna Go dziewicz

Przy gabinetach lekarskich dziaaj gabinety zabiegowe. Pielgniarki z Medinetu w marcu wykonay 730 zastrzyków, 212 bada EKG, 336 pomiarów glukozy oraz 615 pomiarów cinienia ttniczego. W gabinecie mona zaszczepi si przeciwko rakowi szyjki macicy i wirusowemu zapaleniu wtroby ( jest to usuga patna, niekontraktowana przez NFZ ). Lekarze rodzinni staraj si organizowa prozdrowotne akcje profilaktyczne. – Realizujemy m.in. autorski program profilaktyczny dla osób z cukrzyc i ich rodzin, tzw. szko cukrzycy – mówi A. Paciorkowski. W nekielskiej przychodni prowadzone s te akcje z zakresu profilaktyki nowotworów i chorób ukadu krenia. Jakie s najwiksze problemy lekarzy rodzinnych? Medycy narzekaj przede wszystkim na biurokracj. – Teraz do ko ca czerwca powinnimy zebra od pacjentów deklaracje dotyczce przetwarzania danych osobowych. To duy problem. Take dla pacjentów, którzy czsto denerwuj si, e musz wypenia dodatkowe druki – mówi A. Kobielska-Górniak. Joanna Go dziewicz

Ile osób zatrudnia szpital? We wrzesi skim szpitalu powiatowym pracuje cznie 304 pracowników medycznych. Cz z nich to pracownicy etatowi, inni zatrudniani s na podstawie umów cywilnoprawnych. Pomoc chorym zapewnia 92 medyków. Najliczniejsz grup wród personelu stanowi pielgniarki i poone – jest ich a 161. Na szpitalnych oddziaach pracuje te 7 opiekunów medycznych. – Jest to do mody zawód – informuje Anna Kowalczyk, naczelna wrzesi skich pielgniarek. – Szkoy ksztacce opiekunów medycznych ciesz si du popularnoci wród modziey. Bardzo wielu modych ludzi zgasza si do nas z pytaniem o moliwo pracy w tym zawodzie – dodaje. Wrzesi ski szpital zatrudnia 10 ratowników medycznych oraz 12 osób zajmujcych si rehabilitacj i fizykoterapi. Do personelu medycznego nale te diagnoci i analitycy medyczni, których we wrzesi skiej placówce jest 22. JOG


8 kwietnia 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

12 Ludzkie pasje Widok na matę od dobrej strony Czy MMA, sport coraz bardziej popularny także we Wrześni, znokautuje inne sztuki walki?

Damian Idzikowski

Pierwszy we Wrzeni by boks. Jego pocztki na tym terenie sigaj lat 20. ubiegego wieku. Historia tej dziedziny ma tutaj swoich bohaterów i ich sukcesy, ale zamiera pod koniec lat 60. Dopiero kluby karate tworzce si na pocztku lat 90. przywracaj we Wrzeni tradycje sportów walki. Dzisiaj na terenie miasta dziaa kilka rónych klubów i sekcji reprezentujcych róne style bezporedniej konfrontacji zawodników: karate, taekwondo, aikido... Jednak najnowszy i najbardziej kontrowersyjny sport walki, który mona trenowa we Wrzeni, zawiera si w jednym skrócie: MMA. Mixed martial arts – czyli mieszane sztuki walki. Sport XXI wieku. eby pozna MMA od zej strony, wystarczy wpisa w Google zwrot: „najbardziej brutalne nokauty”. W wynikach pojawi si wiele filmów, na których potni mczy ni w klatkach bij si do nieprzytomnoci piciami, kolanami i okciami, skacz sobie po gowach, dusz si i wykrcaj sobie stawy. Jednak na adnej z tych scen nie wida tego, co dzieje si potem – kiedy zwycizca podnosi do góry rce pobitego rywala i gratuluje mu dobrej walki. Ani tego, co dzieje si wczeniej – wieloletnich treningów, które ksztatuj ciao i ducha. – Ci, którzy trenuj MMA, szanuj si nawzajem. W klatce walczy si na mier i ycie, bo artów nie ma, ale po walce przybijamy sobie pitk i idziemy na piwo – mówi

ukasz Matuszak, 29-letni zawodnik MMA z Poznania, czonek tamtejszego Klubu MMA Pawe Jó wiak Gold Team, nalecego do stowarzyszenia klubów Linke Gold Team.

ukasz od ponad pó roku prowadzi w salce Gimnazjum nr 1 we Wrzeni komercyjne zajcia MMA i BJJ. Ten drugi skrót oznacza brazylisjkie jiu-jitsu; jest to poczenie tradycyjnego jiu-jitsu, zapasów i judo. 29-latek kadzie nacisk na to, e BJJ jest we wrzesi skiej sekcji tak samo wane, jak MMA. – Brazylijskie jiu-jitsu to sport dla kadego. W Poznaniu trenuj to u nas matki i córki, ojcowie i synowie. Cae rodziny, które potem razem startuj w zawodach. We Wrzeni nie gocimy jeszcze adnej kobiety, ale mamy nadziej, e to si zmieni – mówi poznaniak. We Wrzeni BJJ trenuje regularnie siedmiu mczyzn. Czterech z nich, w najniszej kategorii biaych pasów, brao 3 kwietnia udzia w Mistrzostwach Polski w BJJ w Swarzdzu. Walki odbyway si w systemie pucharowym, do pierwszej przegranej. 16-letni Micha Nowicki w kategorii poniej 75 kg przegra pierwsz walk przez duszenie. 21-letni Micha Go dziewicz (-69 kg) jedn walk wygra, a drug, po zacitym pojedynku, przegra. 24-letni Bartosz Lebioda (-81 kg) przegra pierwsz walk przez duszenie. 33-letni Jarosaw (który ze wzgldu na wykonywan prac woli nie ujawnia swojego nazwiska) w kategorii +99 kg wygra pierwsz walk, a w drugiej przegra na punkty z bardziej dowiadczonym przeciwnikiem.

 Zajęcia BJJ i MMA odbywają się po sobie i kilku uczestników bierze udział w obu, zmieniając kimono na spodenki. W środku Ł. Matuszak

Fot. Wojtek Schoen

 BJJ – jako połączenie jiu-jitsu, zapasów i judo

– jest podstawą nauki MMA. Wrześnianie mają już pierwsze sukcesy w tej dyscyplinie Fot. W. Schoen

– W tych zawodach chodzio przede wszystkim o przetarcie, zdobycie dowiadczenia. Pierwsze treningi po mistrzostwach powicilimy na ogldanie filmów z walk i poprawianie widocznych na nich bdów – wyjania . Matuszak i dodaje, e wcale nie trzeba trenowa BJJ i MMA po to, eby pó niej bra udzia w zawodach. – Jeeli kto chce wiczy tylko po to, eby si porusza lub zgubi kilka kilogramów – nie ma problemu. Jeli kto chce nauczy si walczy i zmieni si psychicznie – to take jest oferta dla niego. Zawsze jednak, eby uzyska jakiekolwiek efekty, trzeba si wykaza konsekwencj. Regularne treningi to tutaj absolutna podstawa – zaznacza. Na zajcia MMA prowadzone przez niego regularnie, dwa razy w tygodniu, przychodzi dziewiciu modych mczyzn. Ich trening rozpoczyna si od rozgrzewki – ruchowych wicze w truchcie, wymachów rk i nóg, rozcigania i rozgrzewania wszystkich stawów i krgów (w tym karku i kostek). Potem nastpuje nauka ciosów oraz technik walki, z naciskiem na metody stosowane w parterze.

 MMA nie jest walką bez zasad. Ograniczeń jest niewiele, ale są ściśle przestrzegane Pó niej dobrani w pary adepci MMA walcz przy rónych ograniczeniach, bez penego kontaktu i w ochraniaczach na rce, gowy, zby i nogi. Wszystko na wieloelementowej macie wartej okoo 10 tysicy zotych. – MMA to sport wymagajcy, ale równie gorco go polecam, Trenujemy bezpiecznie i nie zdarzaj si u nas adne powane kontuzje – zapewnia . Matuszak.

Fot. W. Schoen

Przy Gimnazjum nr 2 dziaa inna sekcja MMA. Równie solidnie, ale bez maty, od kilku miesicy regularnie wiczy tam okoo 10 osób. Jaka moe by dalsza historia tego sportu na wiecie i we Wrzeni? Zanosi si na to, e ta zdobywajca coraz wiksz popularno i najbardziej widowiskowa obecnie sztuka walki sprowadzi inne sporty do parteru i profesjonalnie je znokautuje.


8 kwietnia 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Prosto z prokuratury

13

A to byli... komedianci Z opisywanymi poniżej policjantami jest trochę tak, jak z bohaterami piosenki Andrzeja Rosiewicza. Bo to jajcarze są.

Tomasz Szternel

Pocztek sprawie dao zawiadomienie, jakie w sierpniu 2009 roku wpyno do Prokuratury Okrgowej w Poznaniu. Zoy je Wydzia Zarzdu I Biura Spraw Wewntrznych Komendy Gównej Policji. Dla mniej wtajemniczonych – to tzw. policja w policji. Jej zadaniem jest przeciwdziaanie przestpczoci w swoich szeregach. Kontrol operacyjn o kryptonimie „Strzelec – PO” obja funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Kostrzynie Wielkopolskim. Dwaj z nich – sier. Marcin M. i sier. Tomasz N. – to mieszka cy powiatu wrzesi skiego. Tam na polu stoi krowa, cierpi, bo jest pena mleka Biegnie do niej Maciejowa, drog jedzie dyskoteka Jad, jad chopcy, chopcy-radarowcy Niebieska czapeczka przy boku paeczka W marcu, kwietniu i maju 2009 stróe prawa penili sub z przenonym urzdzeniem do pomiaru prdkoci. To znaczy, radarem. Byli dla kierowców amicych przepisy ruchu drogowego nadzwyczaj wyrozumiali. Nie bez powodu – w zamian za odstpienie od ukarania mandatem i przypisania punktów karnych brali apówki. Do takich sytuacji doszo co najmniej 30 razy. Na wniosek prokuratury zostay przeszukane pomieszczenia subowe czterech podejrzanych i ich szafki. W sumie zabezpieczono prawie 50 000 z! (nie tylko w zotówkach, ale take w euro). Natychmiast zapada decyzja o zawieszeniu funkcjonariuszy w czynnociach subowych. Marcin M. usysza 22, a Tomasz N. – 7 zarzutów. Pierwszemu z nich zostay odtworzone nagrania z kontroli drogowej, jak przeprowadzi 14 maja 2009. – Nie mam nic do powiedzenia – uci. Podobnie jak jego koledzy, nie przyzna si do winy i odmówi skadania wyjanie .

ycie takie zna przypadki: jad sobie za rogatki Stan sobie gdzie w szuwarach, w pocie dziura, jaka szpara Licznik ju notuje, wszystko rejestruje Wszelkie przekroczenia, czeka na jelenia W ramach kontroli zostay zabezpieczone dziesitki nagra rozmów, jakie policjanci prowadzili z kierowcami. Oto fragment jednej z nich. K (kierowca): – Panowie, nie moemy si jako inaczej dogada? Nie mog wam na kaw zostawi? Panowie, bardzo prosz, no kurcz... P (policjant) 1: – My tu panu na rk... K: – Nie, ze mn jak z dzieckiem. Ja si nie urodziem wczoraj. Co, panowie, moemy si jako dogada? Przecie nikt nie bdzie wie-

dzia o tym – tylko my we trójk. Jak bdzie za mao, to prosz powiedzie. P1: – No, ale musisz pan uwaa. Tylko w drodze wyjtku. Pierwszy i ostatni raz... P2: – Pierwszy i ostatni raz. Bo nie chcemy panu robi... P1: – Bo jak widzimy, e pan te normalny facet jest, to... P2: – Ale musi si pan pilnowa. P1: – Na pouczeniu zako czylimy. W innej rozmowie funkcjonariusze dopatrzyli si zalety wrczania apówki. K: – Moe wam zostawi, co? Stówka bdzie gut? P1: – Niech pan jedzie powoli, ostronie. K: – Ile to by byo, tak normalnie, z grubej rury? P1: – Osiem punktów i cztery stówy. K: – Kur..., to zaama si mona. P1: – To zaoszczdzone troch, co...? Jecha sobie raz ksigowy, robotnikom wióz wypat Chocia w pracy by wzorowy, to przekroczy maym fiatem Ju go maj c h o p c y, c h o p c y radarowcy Wic zapaci trzysta, bo to by artysta...

alkohol. wietnie si przy tym bawili. W radiowozie lubili poartowa. P1: – Przychodzi Jasiu ze szkoy, kur..., i pyta si mamy: gdzie jest ów? A mama mówi, e jest z tat w piwnicy. Kur..., pomaga mu wbija gwo dzie do dechy. P2: – I co? P1: – Nie zajarzye. Pomaga tacie wbija gwo dzie do dechy. No, ku..., ówiem wbija. A gdy ju si zmierz-

Niekiedy rozmowa policjanta z kierowcami przeradzaa si w teleturniej. P1: – Przyjmuje pan mandat? K: – No kurcz, przyjmuj. No, chyba ebym jakie koo ratunkowe wzi. P1: – Jakie tu moe by koo? Pó na pó (miech). Na 300 z mog panu opuci. K: – Stówka i jad do domu. P1: – Kur..., panie. P2: – Z reguy takich rzeczy nie robimy, panie kierowco. K: – No wyjtek. Jecha sobie, powiem szczerze, poborowy na rowerze Mija lasy, czarne chmury, jecha szybko, byo z góry Za zakrtem stali, rower mu zabrali Chopcy ju si ciesz, onierz idzie pieszo Podczas jednej z kontroli funkcjonariusze zatrzymali pijanego cyklist. Dobrze go znali. Wczeniej za to samo przewinienie straci prawo jazdy. R (rowerzysta): – Panowie, eby zaatwi t spraw, to dwie stówki by starczyy? To s prawie moje trzy dniówki. Albo 300 z nawet. P: – Ale masz przy sobie? Nie masz siana... R: – Jutro bd mia. P: – Dobrze, to przyjd jutro. R: – Albo jeszcze dzisiaj bym przywióz te pienidze. P: – Jak wytrze wiejesz, to przyjd , pogadamy. R: – Na komisariat? P: – Tak, na komisariat. Jecha sobie od Dbrowy mody liczny dzielnicowy Na motorze w dezabilu, na wycieczk po cywilu Te go maj chopcy, chopcy radarowcy Dostrzegli go z dala, zapaci górala Stróe prawa przyjmowali wszystko, co szo – prócz pienidzy take zestawy do golenia, artykuy papiernicze, kubki, rubokrty, a nawet

cha miao, to si wtedy okazao

e to nie s milicjanci, e to byli przebiera cy Czas ju jest na fina, pointa si zaczyna: Coraz wicej przebiera ców, coraz trudniej o orygina... Zapis filmowy pozwala na ustalenie tosamoci niektórych kont ro l o w a n y c h osób. Podczas przesucha

 Zamiast spisać i ukarać, policjanci przyjmowali łapówki

Fot. Tomasz Szternel

niemal wszyscy zgodnie zaprzeczali, jakoby wrczyli apówk policjantom. Wielu z nich zmienio stanowisko dopiero, gdy zobaczyo si na nagraniu. – Przyznaj si, e wrczyem pienidze. Nie wiem, ile dokadnie, chyba na obiad – poinformowa jeden z kierowców. Inny zosta zatrzymany za przekroczenie dozwolonej prdkoci. – Chcieli mi wlepi 300 z i 6 punktów karnych. Mogem im da co najwyej 100 z. Wywnioskowaem, e czego ode mnie oczekuj, i dlatego daem im pienidze. Mówili, e id wita i jest im ciko – wspomina zdarzenie. Równie wymownie funkcjonariusze zachowywali si podczas innej kontroli. – Mówili, e ycie jest cikie. Jeden z nich poklepywa si po kieszeni i pokazywa rk gest wiadczcy o tym, e oczekuj pienidzy. Miaem w portfelu 100 z i im daem – zezna. Podobnie jak inni, którzy wrczyli apówk, zosta ukarany grzywn w wysokoci 100 z. Funkcjonariusze nie cenili si zbyt wysoko. Od kierowcy, który przekroczy dozwolon prdko, przyjli nawet dwie puszki piwa. Wrczajcy nie widzia w tym nic zego. A cel osign, bo zosta upomniany. – Daem im je dla ochody, aby wypili sobie po pracy – przyzna. Wobec caej czwórki policjantów zosta zastosowany areszt. Opucili go dopiero za porczeniem majtkowym. Marcin M. wpaci 20, a Tomasz N. – 10 tys. z. Podczas przesuchania w prokuraturze, które odbyo si 23 lutego tego roku, zmienili stanowisko i zgodnie przyznali si do winy. Odmówili jednak skadania wyjanie . Liczce siedem tomów akta sprawy prokuratura okrgowa przekazaa do rozpatrzenia Sdowi Rejonowemu we Wrzeni. Termin pierwszej rozprawy zosta wyznaczony na 29 kwietnia.


8 kwietnia 2011

rozrywka

UWAGA: Nagrody moĹźna odbieraÄ&#x2021; TYLKO w ciÄ&#x2026;gu 2 tygodni. Po tym okresie przepadajÄ&#x2026;.

14

Elektronik

Fot. Waldemar Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;ski

DziĹ&#x203A; drukujemy drugi kupon z oznaczeniem â&#x20AC;&#x17E;67â&#x20AC;?.

JeĹ&#x203A;li chcesz wygraÄ&#x2021; sto zĹ&#x201A;otych, zbieraj fragmenty stĂłwki, a komplet naklej na kartkÄ&#x2122; i wyĹ&#x203A;lij do â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;?, podajÄ&#x2026;c swoje dane.

Wygraj stĂłwkÄ&#x2122; 67

Rozpoznanie stawku przy ulicy Opieszyn nie sprawiĹ&#x201A;o PaĹ&#x201E;stwu wiÄ&#x2122;kszych problemĂłw. SzczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;cie mogĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; jednak uĹ&#x203A;miechnÄ&#x2026;Ä&#x2021; tylko do jednej osoby. W tym tygodniu jest to Pani Genowefa DÄ&#x2122;bicka z ul. Batorego. Gratulujemy!

Gdzie to jest?

PrzesĹ&#x201A;uchiwaĹ&#x201A; Damian Idzikowski

Zbawienny. Bieganie wpĹ&#x201A;ywa na figurÄ&#x2122;, pĹ&#x201A;uca, serce, samopoczucie i siĹ&#x201A;y witalne. Bieganie to czysta przyjemnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; z wysiĹ&#x201A;ku, ze wspĂłĹ&#x201A;zawodnictwa na zawodach oraz to, Ĺźe facet w moim wieku potrafi przebiec 100 km. MoĹźna o tym wszystkim przekonaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; w niedzielÄ&#x2122; 17 kwietnia. Jako prezes Klubu Biegacza Kosynier zapraszam na wspĂłlne bieganie w Biegu KosynierĂłw.

Jaki wpĹ&#x201A;yw na moje Ĺźycie ma bieganie?

Za skĹ&#x201A;adanie faĹ&#x201A;szywych zeznaĹ&#x201E; nie grozi odpowiedzialnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; karna.

...cieszy mnie to, Ĺźe moĹźna tu relatywnie spokojnie ĹźyÄ&#x2021;, bez tego wielkomiejskiego zgieĹ&#x201A;ku, i cieszy mnie to, Ĺźe sÄ&#x2026; tu piÄ&#x2122;kne spokojne trasy do codziennego biegania.

Jestem pozytywnie nakrÄ&#x2122;cony, wiÄ&#x2122;c stwierdzam, Ĺźe WrzeĹ&#x203A;nia to caĹ&#x201A;kiem fajne miasto, a przede wszystkim...

Dobra nalewka z pigwy, a później â&#x20AC;&#x201C; dĹ&#x201A;ugo, dĹ&#x201A;ugo nic

WolÄ&#x2122; na sĹ&#x201A;odko â&#x20AC;&#x201C; schabowy moĹźe byÄ&#x2021; podobny do ciastka.

Staram siÄ&#x2122; zaczynaÄ&#x2021; dzieĹ&#x201E; od treningu, a jeĹ&#x203A;li nie rano, to wieczorem.

Raczej film, a jeĹ&#x203A;li ksiÄ&#x2026;Ĺźka, to o bieganiu.

Pobiec 245-kilometrowy Spartatlon w Grecji i ukoĹ&#x201E;czyÄ&#x2021; go. MyĹ&#x203A;lÄ&#x2122; teĹź bardzo powaĹźnie o zdobyciu Mont Blanc.

Co mnie cieszy we WrzeĹ&#x203A;ni?

Co mnie wkurza we WrzeĹ&#x203A;ni?

Alkohol w moim Ĺźyciu

Jedzenie â&#x20AC;&#x201C; wolÄ&#x2122; na sĹ&#x201A;odko czy na sĹ&#x201A;ono?

Jak zaczynam dzieĹ&#x201E;, jak koĹ&#x201E;czÄ&#x2122;?

Film czy ksiÄ&#x2026;Ĺźka?

NajwiÄ&#x2122;ksze marzenie

Nieprawdy

NajwiÄ&#x2122;kszy sukces to ponad 25-letnia praca w zawodzie, ktĂłra daje wszechstronne zadowolenie. JeĹ&#x203A;li chodzi o poraĹźkÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x201C; to jednak musi zostaÄ&#x2021; w tajemnicy.

Czego nie chciaĹ&#x201A;bym przeczytaÄ&#x2021; w swojej biograďŹ i?

Biegi dĹ&#x201A;ugodystansowe, turystyka gĂłrska â&#x20AC;&#x201C; zimowe wyjazdy w Tatry, narciarstwo, ostatnio doszĹ&#x201A;y kÄ&#x2026;piele w przerÄ&#x2122;blu, czyli morsowanie. Jestem teĹź chorobliwie zauroczony ChorwacjÄ&#x2026;.

Co uznajÄ&#x2122; za swĂłj najwiÄ&#x2122;kszy sukces i poraĹźkÄ&#x2122;?

Ĺťonaty, dwĂłjka dzieci

01 (266)/2011 014 (2

Hobby

Stan cywilny i rodzinny

Serwis RTV, WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 17

WrzeĹ&#x203A;nia

Miejsce urodzenia

Miejsce pracy

014 (266)/2011 6)/20 2011 20 0 1

Janusz Grzegorek

ZawĂłd, wyksztaĹ&#x201A;cenie

ImiÄ&#x2122; i nazwisko

014 (266)/2011

14

%,8522*Ä&#x17E;26=(Ä

:U]HÄłQLDXO-DQD3DZÄ&#x;D,, WHOID[ UHNODP\#ZU]HVQLDLQIRSO

WW

- Sklep WielobranĹźowy (Pawilon) 8.00-15.30

rNekla ul. Chopina 43/4 - Sklep Goja rKoĹ&#x201A;aczkowo ul. WrzesiĹ&#x201E;ska 32

â&#x20AC;&#x201C; Ruch, tel. 698-105-343

rPyzdry ul. Szybska 12 - Kwiaciarnia

- â&#x20AC;&#x17E;Rolmarkâ&#x20AC;?, 8.00-16.00, tel. 61-4382-516

rMiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw ul. PoznaĹ&#x201E;ska 10

- Sklep SpoĹźywczo-PrzemysĹ&#x201A;owy os. Jana PawĹ&#x201A;a II

rCzerniejewo BogumiĹ&#x201A;a WoĹşniak

GR:LDGRPRÄłFL:U]HVLÄĄVNLFK

Terenowe punkty

SU]\MPRZDQLDRJÄ&#x;RV]HÄĄ

UĂ?ZQLHĹ&#x2018;RJÄ&#x;RV]HQLD do:

Przyjmujemy

Reklama

Aby wziÄ&#x2026;Ä&#x2021; udziaĹ&#x201A; w losowaniu nagrĂłd, naleĹźy na kartkÄ&#x2122; nakleiÄ&#x2021; kupon, ktĂłry upowaĹźnia do wziÄ&#x2122;cia udziaĹ&#x201A;u we wszystkich lub w dowolnie wybranym konkursie. Na odpowiedzi czekamy do Ĺ&#x203A;rody, do 12:00. Nagrody do odbioru w Biurze OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? przy ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14. Te, ktĂłre nie zostanÄ&#x2026; odebrane w ciÄ&#x2026;gu 2 tygodni, przepadajÄ&#x2026;.

KUPON

3. Facet przynosi do domu nowy telewizor. â&#x20AC;&#x201C; Co znaczy ten kieliszek na kartonie? â&#x20AC;&#x201C; pyta Ĺźona... â&#x20AC;&#x201C; Ĺťe trzeba zakup opiÄ&#x2021;. Nati

2. Dziadek opowiada wnukowi: â&#x20AC;&#x201C; Moje pokolenie to miaĹ&#x201A;o ciÄ&#x2122;Ĺźkie Ĺźycie... Nie byĹ&#x201A;o internetu i musiaĹ&#x201A;em twojÄ&#x2026; babciÄ&#x2122; obraĹźaÄ&#x2021; osobiĹ&#x203A;cie. Mangos

1 UmarĹ&#x201A; banknot 200-zĹ&#x201A;otowy. Przychodzi do nieba i BĂłg, w swej wielkiej dobroci, mĂłwi mu: â&#x20AC;&#x201C; Do piekĹ&#x201A;a! Zasmucony banknot udaje siÄ&#x2122; do kotĹ&#x201A;a piekielnego, z ktĂłrego widzi, jak wspaniale byĹ&#x201A;oby w niebie... UmarĹ&#x201A; banknot 100-zĹ&#x201A;otowy. Pan BĂłg znĂłw go do piekĹ&#x201A;a wysyĹ&#x201A;a. UmarĹ&#x201A; banknot 50-zĹ&#x201A;otowy. I znĂłw do piekĹ&#x201A;a. Podobnie z 20-zĹ&#x201A;otowym i 10-zĹ&#x201A;otowym. UmarĹ&#x201A;a piÄ&#x2122;ciozĹ&#x201A;otĂłwka, ale i ona traďŹ Ĺ&#x201A;a do piekĹ&#x201A;a, tak jak i dwuzĹ&#x201A;otĂłwka, i zĹ&#x201A;otĂłwka. Gdy przed Panem Bogiem stanÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a piÄ&#x2122;Ä&#x2021;dziesiÄ&#x2122;ciogroszĂłwka, ten uradowany wziÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; jÄ&#x2026; do siebie i po prawicy posadziĹ&#x201A;. Inne nominaĹ&#x201A;y zaczÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;y krzyczeÄ&#x2021;: â&#x20AC;&#x201C; Dlaczego on jest z tobÄ&#x2026;, Panie, a my nie? A Pan BĂłg popatrzyĹ&#x201A; na nich i zapytaĹ&#x201A;: â&#x20AC;&#x201C; A kiedy ja was ostatni raz w koĹ&#x203A;ciele widziaĹ&#x201A;em? anna007

chichy

tydzieĹ&#x201E; emisji - tylko 1 PLN + VAT

wystarczy jeden SMS

www.wrzesnia.info.pl/ogloszenia

edycja internetowa

OgĹ&#x201A;oszenia drobne

Plany repertuarowe: historyczny â&#x20AC;&#x201C; Polska â&#x20AC;&#x201C; od lat 12 15-21 kwietnia: JAN PAWEĹ II. SZUKAĹ EM WAS 26-28 kwietnia: LUDZIE BOGA 29 kwietnia â&#x20AC;&#x201C; 5 maja: LOS NUMEROS

17.00 â&#x20AC;&#x201C; WIZJA LOKALNA

10 kwietnia (niedziela)

komedia â&#x20AC;&#x201C; USA â&#x20AC;&#x201C; od lat 15

8-14 kwietnia (od piÄ&#x2026;tku do czwartku)

19.00 â&#x20AC;&#x201C; POZNASZ PRZYSTOJNEGO BRUNETA

â&#x20AC;&#x17E;Co kto dobrze umie, tego mu nikt nie odbierzeâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C;i jak tu siÄ&#x2122; nie zgodziÄ&#x2021; z tym powiedzeniem? ProszÄ&#x2122; spojrzeÄ&#x2021; na przykĹ&#x201A;ad Pana WĹ&#x201A;odzimierza Szymkowiaka z Psar Polskich: dobrze rozwiÄ&#x2026;zuje krzyşówki i nikt nie odbierze mu jego 30 zĹ&#x201A;otych... Gratulacje!

Rozrywka

ww-175

 Wiosenne krokusy

 Wiosna, wiosna!

Fot. Marta Michalak

Fot. Patryk Goclik

Wiosna uwiodĹ&#x201A;a w tym tygodniu wszystkich, ktĂłrzy zdecydowali siÄ&#x2122; przysĹ&#x201A;aÄ&#x2021; do nas swoje zdjÄ&#x2122;cia â&#x20AC;&#x201C; kwiaty, kwiaty i jeszcze raz kwiaty. WidaÄ&#x2021;, Ĺźe â&#x20AC;&#x17E;siĹ&#x201A;a w lÄ&#x2122;dĹşwiach jestâ&#x20AC;? i nasi fotografujÄ&#x2026;cy Czytelnicy (czyli â&#x20AC;&#x201C; wszyscy?) ochoczo wyruszyli w plener w poszukiwaniu pierwszych oznak wiosny. Poszli, znaleĹşli â&#x20AC;&#x201C; no i efekty moĹźemy podziwiaÄ&#x2021;. Czekamy na kolejne odkrycia. Przypominamy, jak co tydzieĹ&#x201E;, Ĺźe autorzy publikowanych fotograďŹ i otrzymujÄ&#x2026; po 30 zĹ&#x201A; w gotĂłwce (wĂłwczas po odbiĂłr pieniÄ&#x2122;dzy zapraszamy do biura ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; przy ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14) lub w postaci bezgotĂłwkowej, czyli w postaci fotoksiÄ&#x2026;Ĺźek o wartoĹ&#x203A;ci 60 zĹ&#x201A;. Ci, ktĂłrzy wybiorÄ&#x2026; opcjÄ&#x2122; drugÄ&#x2026;, proszeni sÄ&#x2026; o przyjĹ&#x203A;cie do redakcji i drukarni Kropki przy ulicy Fromborskiej 18. Bardzo serdecznie zapraszamy do udziaĹ&#x201A;u w naszej zabawie, niezaleĹźnie od pĹ&#x201A;ci, wieku, wyznania, poglÄ&#x2026;dĂłw politycznych i innych... W

Fotograficzny miszmasz

www.wrzesnia.info.pl

15


Wiadomości Wrzesińskie

16 Miłosław

www.wr www.wrzesnia.info.pl stronę redaguje je :

Dorota Tomaszewska ka tel. 508 133 828 o.pl d.tomaszewska@wrzesnia.info.pl

Mniej znaczy lepiej? Szczytem bezczelności jest dzwonienie do nas i proszenie, byśmy przywieźli żywność z darów do domu.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłosławiu odnotował znaczny spadek liczby podopiecznych. O przyczyny pytamy kierownik placówki Teresę Zmudę. – Czym spowodowany jest taki stan rzeczy? – Rzeczywicie, zmalaa liczba osób korzystajcych z pomocy orodka, jednak to wcale nie oznacza, e ludziom z naszej gminy yje si teraz lepiej, e nagle zmienia si ich sytuacja finansowa... – Jak mona wic wytumaczy to zjawisko? – Ma na to wpyw niskie kryterium, które nie pozwala nam przyzna im wiadcze . Obowizujca kwota zostaa ustalona w 2006 roku, a przecie w cigu ostatnich lat wszystko znacznie podroao. 351 zotych na czonka rodziny i 477 zotych dla osoby samotnej to zbyt mao. Wiemy, e nie da si za to utrzyma, ale niestety taka jest ustawa. – Ile osób korzysta z Waszej pomocy? – W 2010 roku pomagalimy 430 rodzinom, czyli 1372 osobom. Daje nam to prawie 13% wszystkich mieszka ców miasta i gminy Miosaw. Dodam, e w porównaniu z 2009 rokiem liczba rodzin korzystajcych z pomocy OPS-u zmalaa o 59 rodzin. – Z jakiego powodu najczciej ludzie staj si Pastwa podopiecznymi? – Zdecydowanie najwicej ludzi trafia do nas z powodu szeroko rozumianego ubóstwa, ale równie duo z braku pracy czy alkoholizmu. Mamy te sporo emerytów i rencistów, bo a 119. Ludzie s bardzo roszczeniowi,

 T. Zmuda nie ukrywa, że osób, którym należałoby pomóc, jest więcej a przy tym niezaradni. Bywa te, e zwyczajnie bezczelni; mówi na przykad, e mamy im znale prac, skoro uwaamy, e ona jest. – Czsto spotykacie si z agresj swoich podopiecznych? – Niestety tak. Mamy rodziny, których oczekiwa nie speniamy – bo zwyczajnie nie moemy. Wtedy nam ubliaj. Mówi, e nas zaa-

MCK będzie miało nowe pomieszczenia

Trwa remont Miłosławskiego Centrum Kultury, a dokładniej, pomieszczeń po byłej restauracji Jubilatka, które MCK przejęło. – Będą tam dwie pracownie, biuro oraz jedna większa sala (na około 50 osób) z zapleczem kuchennym, którą planujemy wykorzystywać także komercyjnie, oraz ładne łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych – wylicza dyrektor MCK Maria Hetmańczyk. – W jednej pracowni chcemy uruchomić kawiarenkę internetową, gdzie będziemy mogli przeprowadzać kursy komputerowe dla kobiet z terenu naszej gminy. Dla tych, które siedzą w domach i nie wierzą we własne siły. Chcemy zachęcić do spróbowania czegoś nowego, także te panie, które są już na rentach i emeryturach. Remont budynku trwa już kilka miesięcy. W tym czasie przeprowadzono termomodernizację, założono ogrzewanie gazowe oraz postawiono ścianki działowe. – Prace adaptacyjne przebiegają bardzo sprawnie. Jestem bardzo zadowolona z ich przebiegu. Codziennie rano odwiedzam tutaj pracowników i widzę, jak szybko pracują – dodaje M. Hetmańczyk. Nowe pomieszczenia MCK będą oddane do użytku prawdopodobnie jesienią tego roku.

twi, e nasze dni w tej instytucji s policzone itp. W tej pracy wystpuje bardzo szybkie wypalenie zawodowe. Na wiele spraw si uodparniamy, ale bywa, e czasami pracownicy pacz. – Niektórzy twierdz, e niesprawiedliwie rozdzielacie paczki witeczne. Czy to prawda? – Ale skd. Wiem, e takie zarzuty padaj pod naszym adresem,

Co słychać

8 kwietnia 2011

mln zotych pochonie remont drogi na odcinku Kozubiec – Orzechowo

lei ze skraju jezdni zostan wycite drzewa i krzewy. Realizacj projektu prowadzi Powiatowy Zarzd Dróg we Wrzeni. – Dzisiaj (w poniedziaek 4 kwietnia – przy. red.) ogosilimy przetarg, który ma na celu wyonienie wykonawcy. Poznamy go pod koniec kwietnia. Wtedy te rozpoczn si roboty, których zako czenie planowane jest na pa dziernik tego roku – informuje Marcin Nowak z Powiatowego Zarzdu Dróg we Wrzeni. Dodajmy, e bdzie to kolejna inwestycja w powiecie dofinansowana z NPPDL, czyli z tzw. schetynówek. W minionych latach wyremontowano drogi Nekla – Mystki oraz Bierzglinek – Gozdowo.

„ W niedziel odb-

dzie si zebranie wiejskie w Biechowie (pocztek o godz. 15.00). Kolejne w gminie zaplanowano dopiero na 27 kwietnia – spotkaj si wówczas mieszka cy Skotnik.

c Koa Gospody Wiejskich w Paczynie zostaa Wanda Jandy. Wybory byy konieczne, bo jej poprzedniczka Daniela Ignaszak zmienia miejsce zamieszkania.

„ Poziom wody War-

nawet radni pytali mnie o to. Ale dla nas licz si dokumenty. I albo kto si kwalifikuje do takiej pomocy, albo nie. My wiemy najlepiej, czy dana rodzina powinna dosta paczk. Dla nas liczy si to, co mamy w dokumentach. Nie jestemy ledczymi, by sprawdza, jaka jest rzeczywisto. – Czy w najbliszym czasie bdziecie rozdawa kolejne paczki? – Tak. W najbliszy weekend zostanie przeprowadzona zbiórka ywnoci w 25 sklepach z terenu gminy Miosaw. Z darów zrobimy paczki witeczne dla naszych podopiecznych. Ale to nie wszystko... Wspólnie z Miosawskim Stowarzyszeniem Niesienia Pomocy Chorym i Niepenosprawnym przekaemy mieszka com gminy ponad 20 ton rónych produktów spoywczych pozyskanych z banku ywnoci. Bdziemy je rozdawa w szkole w Bugaju. 12 kwietnia mog zgasza si mieszka cy Orzechowa, Brzeczki, Czeszewa, Czeszewa-Budy, Szczodrzejewa, Mikuszewa, Chlebowa, Nowej Wsi Podgórnej, Kozubca, Bugaju, Bagatelki, Rudek, Franulki, Chrustowa i Gorzyc, natomiast 13 kwietnia osoby z Miosawia, Biechowa, Skotnik, Lipia, Kbowa, Ksia, Paczyna i Biaego Pitkowa.

4

nie zosta sotysem wsi Chlebowo.

„ Now przewodnicz-

ty w Nowej Wsi Podgórnej nadal opada. W rod 6 kwietnia jej stan wynosi 277 centymetrów.

„ 16 kwietnia w Chlebowie zostanie przeprowadzona 9. zbiórka zomu. Pozyskane w ten sposób pienidze zasil konto soectwa. Akcja rusza o godz. 14.00. „ Miosawskie Cen-

trum Kultury zaprasza na XXVI Wojewódzki Konkurs Recytatorski im. Juliusza Sowackiego. Chocia odbdzie si on dopiero w dniach 2628 maja, to ju teraz mona si zapisywa.

„ W Orzechowie rozbu-

dowuje si sklep ABC. Mieszka cy nie ukrywaj, e po jego otwarciu spodziewaj si... promocji.

„ W ostatnim czasie

na drogach mona spotka sporo ekip atajcych dziurawe nawierzchnie. W poniedziaek drogowcy pracowali na odcinku midzy Miosawiem a Skotnikami.

Kosztowny remont W poniedziaek ogoszono przetarg na przebudow drogi Kozubiec – Sarnice – Czeszewo – Orzechowo. Inwestycja bdzie kosztowaa a 4 miliony zotych. Poow niezbdnych rodków pozyskano z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 20082011. Reszt wyo samorzdy – powiat wrzesi ski i gmina Miosaw. – Oczywicie, e partycypujemy w kosztach tej inwestycji. W budecie mamy zarezerwowanych na ten cel 410 tys. z. 1 mln 590 tys. zotych musi wyoy powiat wrzesi ski, gdy jest to droga powiatowa i na nim spoczywa gówny ciar – mówi burmistrz Miosawia Zbigniew Skikiewicz. Prace obejm przebudow drogi o dugoci ponad 9 kilometrów. Projekt przewiduje remont jezdni, przebudow skrzyowania koo leniczówki Sarnice, budow zatok autobusowych, chodnika w Czeszewie i Orzechowie, umocnienie poboczy, a take remont istniejcego ju chodnika w Orzechowie. Poza tym na dwóch skrzyowaniach zaoone zostanie owietlenie, a w samym Czeszewie – sygnalizacja wietlna. Balustrady i bariery ochronne zabezpiecz przepusty i nasypy, z ko-

„ Jan Cicharski ponow-

„ Dotary do nas infor-

macje, e na poewangelickim cmentarzu panuje spory baagan. Czy kto si tym zainteresuje?

INFORMATOR GMINNY Urząd Miasta i Gminy

61 438 20 22

Policja

61 437 53 40

OSP Miłosław

61 438 28 88

Pogotowie Energetyczne

61 438 21 44

Poczta

61 438 23 45

Ośrodek Zdrowia

61 438 30 05

Ośrodek Kultury

61 438 27 79

Ośr. Pomocy Społecznej

61 438 30 96 61 438 37 58

Bank Spółdzielczy

61 438 20 31

Por. lekarza rodzinnego

61 437 12 52

Naprawa pralek i lodówek

61 438 36 01

Gabinet weterynaryjny

607 944 690

Serwis komputerowy, internet

61 438 34 56

ANTENY TV-SAT

61 437 14 93

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Miłosław, ul. Poznańska 10,„Rolmark”, w godz. 8.00-16.00, tel. 061 438 25 16


WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

KoĹ&#x201A;aczkowo

www.wrzes www.wrzesnia.info.pl sn

Filip Biernat tel. 61 437 49 56 f.biernat@wrzesnia.info.pl

Koniec bajzlu za gminÄ&#x2026; UrzÄ&#x2026;d gminy zainwestuje w swĂłj wizerunek. Prawdopodobnie znajd si pienidze na utwardzenie placu na tyach Urzdu Gminy w Koaczkowie. Urzdnicy bd si ubiega o rodki na ten cel z programu Leader. Takie wstpne decyzje zapady na poniedziakowym wspĂłlnym posiedzeniu komisji rady. Lokalna Grupa Dziaania â&#x20AC;&#x17E;Z Nami Wartoâ&#x20AC;? ogosia ju nabĂłr wnioskĂłw (odbdzie si on w dniach 19-24 kwietnia). â&#x20AC;&#x201C; Kosztor ys tej inwestycji to 150 tys. z. Chcemy ubiega si o rodki z tzw. Maej Odnowy. W tym programie gmina Koaczkowo ma ustawiony limit w kwocie 90 tys. z. Moemy otrzyma 80% dofinansowania kosztĂłw kwalifikowanych, dlatego bdziemy wnioskowa o cao limitu â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi Mirosawa Wo niak, odpowiedzialna za pozyskiwanie rodkĂłw zewntrznych. Plac ma by w caoci pokryty trylink, czyli betonow kostk. OprĂłcz tego zostanie rĂłwnie wybudowany chodnik w kierunku przedszkola. O rodki z Maej Odnowy mia stara si rĂłwnie Gminny Orodek Kultury â&#x20AC;&#x201C; na doko czenie wymiany okien w paacu Reymonta. GOK wycofa si z tego; ma ubiega si o rodki z tzw. Duej Odnowy (w Leader) w przyszym roku. Radni mieli jednak mnĂłstwo uwag. â&#x20AC;&#x201C; Dlaczego do Leadera nie mona zgasza innych miejscowoci? â&#x20AC;&#x201C; pytaa radna Agnieszka Frckowiak.

17

stronÄ&#x2122; redaguje :

Co sĹ&#x201A;ychaÄ&#x2021;

8 kwietnia 2011

Â&#x201E; 15 kwietnia o godz. 13.00 w sali Urzdu Gminy w Koaczkowie rozpocznie si szkolenieâ&#x20AC;&#x17E;Prawidowa profilaktyka â&#x20AC;&#x201C; najwaniejszy czynnik opacalnej hodowli wi â&#x20AC;?. Jednym z prelegentĂłw bdzie prof. Zygmunt Pejsak. Nadal s wolne miejsca â&#x20AC;&#x201C; tel. 61 670 02 71. Â&#x201E; Jutro (9 kwietnia) o go-

dzinie 15.00 rozpoczcie Wiosennego Pikniku Nordic Walking.

Â&#x201E; Tego samego dnia od-

bdzie si w caej gminie zbiĂłrka zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego.

Â&#x201E; WĂłjt gminy zarzdzi w dniach 8-22 kwietnia przeprowadzenie obowizkowej deratyzacji w Borzykowie i Bieganowie. SzczegĂłowe informacje na stronie internetowej urzdu oraz na tablicach ogosze .

 Plac za UrzÄ&#x2122;dem Gminy w KoĹ&#x201A;aczkowie: piach, walajÄ&#x2026;cy siÄ&#x2122; popiĂłĹ&#x201A;, ogĂłlnogospodarski bajzel â&#x20AC;&#x201C; widok obecny Odpowiedzi nie otrzymaa. â&#x20AC;&#x201C; Mielimy budowa kanalizacj. Skoro nie ma dofinansowania, to moe wykonamy t inwestycj etapami? 300 tys. z powinno starczy â&#x20AC;&#x201C; argumentowa z kolei radny Henryk Pera. Dodajmy, e gmina Koaczkowo wycofaa si z budowy kanalizacji w tym roku, albowiem do tej pory nie zosta ogoszony nabĂłr na wnioski z PROW-u na projekt â&#x20AC;&#x17E;Podstawowe usugi dla ludnoci wiejskiejâ&#x20AC;?. Gmina bdzie si rĂłwnie ubiegaa o rodki z Wielkopolskiego Programu Odnowy Wsi. Jednym z warunkĂłw przystpienia byo utworzenie w soectwach Grup Odnowy Miejscowoci. Ten wymĂłg spenia tylko 6 wsi (na 17): Bieganowo, Gorazdowo, Krzywa GĂłra, a ostatnio rĂłw-

10

Kasa na dodatkowe zajÄ&#x2122;cia i sprzÄ&#x2122;t

Problem z nagrodÄ&#x2026;

tys. z z UM przeznaczono na klimatyzacj sali w Borzykowie

nie Grabowo KrĂłlewskie, WszembĂłrz i Budziowo. Kadorazowo jest to 45 tys. z â&#x20AC;&#x201C; czyli sporo. W ubiegym roku wystartoway trzy wsie; dofinansowanie otrzymao Bieganowo. â&#x20AC;&#x201C; Szans na dofinansowanie oceniam jak 1 do 3. Liczy si przede

Â&#x201E; Od pocztku roku so-

ectwa musz si rozlicza w gminie z pienidzy, ktĂłre otrzymuj za wynajem wietlic wiejskich.

wszystkim ocena merytoryczna, mona za ni otrzyma 60 punktĂłw (na 100 â&#x20AC;&#x201C; jest jeszcze ocena formalna, za ktĂłr mona otrzyma 40 pkt â&#x20AC;&#x201C; przyp. red.). Projekt musi by innowacyjny. Najlepiej, gdy jest niepowtarzalny. Ocen zajmuje si specjalna kapitua â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi M. Wo niak. Kada ze wsi do czerwca musi przygotowa projekt. Mona otrzyma pienidze za nowatorskie podejcie m.in. do remontu wietlic, budowy placĂłw zabaw, porzdkowania parkĂłw i miejsc wypoczynku albo przygotowania stron internetowych promujcych wie. O rodki zewntrzne mog si te ubiega organizacje pozarzdowe. Jak to wyglda w naszej gminie, o tym za tydzie .

Â&#x201E; Sprawa remontu par-

kietu w hali w Koaczkowie sko czy si w sdzie. Gmina nie dogadaa si z wykonawc w sprawie gwarancji.

Â&#x201E; Stanisaw Spurtacz

zosta nowym prezesem Spóki Wodnej w Koaczkowie. Wicej szczegóów za tydzie .

Â&#x201E; Drogi gminne po zi-

mie s w katastrofalnym stanie. W zwizku z kryzysem budetowym nie ma co liczy na zwikszenie wydatkĂłw na atanie dziur, tucze czy te wynajcie rĂłwniarki.

Reklama

:yMW*PLQ\.RĂŁDF]NRZR

    

   

 

  

6]F]HJyĂŁRZHLQIRUPDFMH QDVWURQLHJPLQ\

5R]

Â&#x2021;RUJDQL]DFMDLPSUH]\ UHNUHDF\MQRVSRUWRZHM Â&#x2021;RUJDQL]DFMDZ\SRF]\QNX OHWQLHJRGODG]LHFLLURG]LQ G\VIXQNF\MQ\FK]WHUHQX *PLQ\.RĂŁDF]NRZR

ZZZNRODF]NRZRSO

Z]DNĂŁDGFHRUJDQL]DFMHSR]DU]ĂąGRZH

']LĂ&#x2020;NXMĂ&#x2020;:V]\VWNLP NWĂ?U]\RGGDOLQDPQLH JÂ?RVZZ\ERUDFK GR,]E\5ROQLF]HM

Roz-923

$QGU]HM:DV]DN

Gmina Koaczkowo otrzymaa fundusze na dodatkowe zajcia dla dzieci w klasach I-III. Urzdnicy wnioskowali o pienidze z projektu â&#x20AC;&#x17E;Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniĂłw klas I-IIIâ&#x20AC;?. â&#x20AC;&#x201C; Otrzymalimy dofinansowanie w kwocie 180 tys. z na dodatkowe zajcia dla dzieci i zakup pomocy dydaktycznych do tych zaj â&#x20AC;&#x201C; informuje Mirosawa Wo niak z UG w Koaczkowie. Kada z szeciu szkĂł podstawowych otrzyma po 30 tys. z. Program bdzie realizowa Gminny ZespĂł Obsugi Ekonomicznej i Administracyjnej Owiaty. Ogosi ju przetarg na realizacj zaj. â&#x20AC;&#x201C; Do przetargu nie przystpia adna zewntrzna firma. Aby da moliwo przystpienia do przetargu nauczycielom, postpowanie podzielono na czci. Na zakup pomocy dydaktycznych nie ogaszano przetargu. Kada ze szkĂł zakupuje je samodzielnie w oparciu o badanie rynku â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi M. Wo niak. Program jest realizowany od marca i potrwa do grudnia tego roku.

Â&#x201E; Na 1 maja zaplanowa-

no Rajd Rowerowy Szlakiem Gminnych Bibliotek. Organizatorem jest GOK.

INFORMATOR GMINNY

 Nagroda dla kolegĂłw radnych czy dla zasĹ&#x201A;uĹźonych obywateli gminy? Pawe Duszka, rolnik z Grabowa KrĂłlewskiego, jest jedynym kandydatem do tegorocznej Nagrody im. Wadysawa Reymonta. Do wyrĂłnienia zgosi go radny Henryk Pera. O wyborze laureata decyduje rada gminy. Okazuje si, e kandydata wielu rajcĂłw po prostu nie zna. â&#x20AC;&#x201C; Mylaem, e o t nagrod mog ubiega si osoby powszechnie znane w caej gminie, a nie tylko w jednej wsi â&#x20AC;&#x201C; mĂłwia radna Danuta Grabowska. â&#x20AC;&#x201C; Czy musimy koniecznie wybiera

UrzÄ&#x2026;d Gminy

61 438 53 24

Policja

61 438 50 77

Poczta

61 438 53 28

Biblioteka

61 438 53 13

OĹ&#x203A;rodek Zdrowia

61 438 50 80

Gminny OĹ&#x203A;rodek Kultury

61 438 50 78 61 438 52 46

CPN

61 438 51 84

Gaz

61 438 53 85

Bank SpĂłĹ&#x201A;dzielczy 61 438 53 14 kogo do tej nagrody? â&#x20AC;&#x201C; pyta z kolei Henryk Sodkiewicz. â&#x20AC;&#x201C; Ju kilka lat OPS 61 438 51 12 temu ta nagroda stracia swoj rang. ZGKiM 61 438 56 50 Moe czas zmieni regulamin i przekaza w rce kapituy? â&#x20AC;&#x201C; sugerowa Oczyszczalnia 61 438 55 75 radny Jarosaw Pawlak. A regulamin, Sklep elektroniczny i serwis 600 097 438 jak si okazuje, jest niejasny i peen OĹ&#x203A;r. Wspom. Dziecka i Rodziny 61 438 53 47 dziur. Nagrod moe waciwie otrzyma kady i nie trzeba â&#x20AC;&#x17E;osigniâ&#x20AC;? Internet 61 438 34 56 udowadnia. W regulaminie nie ma zapisu o tym, e rada moe nie Punkt przyjmowania ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; do â&#x20AC;&#x17E;WiadomoĹ&#x203A;ci przyzna wyrĂłnienia. Radni maj WrzesiĹ&#x201E;skichâ&#x20AC;?: KoĹ&#x201A;aczkowo, ul. WrzesiĹ&#x201E;ska 32 si wkrĂłtce zaj tym dokumentem. (Sklep WielobranĹźowy â&#x20AC;&#x201C; Pawilon)


Wiadomości Wrzesińskie

18 Pyzdry

www.w www.wrzesnia.info.pl wrz stronę redaguje:

Tomasz Szternel tel. 61 437 49 56 t.szternel@wrzesnia.info.pl

Protest odrzucony

Co słychać

8 kwietnia 2011

„ Nie odby si zapowia-

dany na 2 kwietnia mecz pingpongistów MiejskoGminnego Orodka Kultury z UKS-em Nacz II Ostroróg. Powód? Gocie uczestniczyli w turnieju towarzyskim. Do Pyzdr przyjad w innym terminie.

„ Pracownicy komunal-

ki wzili si za wiosenne porzdki. Zbieraj piasek z miejskich arterii. Troch go pozostao po zimowym posypywaniu.

„ Niezwykle udanie za-

inaugurowali rund wiosenn juniorzy Warty Pyzdry. 3 kwietnia w derbach powiatu wygrali na wyje dzie z Victori Wrzenia 2:1. A ju 9 kwietnia zagraj u siebie z wiceliderem rozgrywek Poloni Golina. Pocztek meczu o godz. 11.00.

„ Tego samego dnia

 Lechosław Sulkowski zdał wyczerpujące sprawozdanie z prac komisji rewizyjnej. Ta, na dwóch posiedzeniach, przesłuchała uczestników zebrania wiejskiego Wybór sołtysa i rady sołeckiej Lisewa był ważny. Tak zadecydowali radni. Cho od zebrania wiejskiego miny ju prawie dwa miesice, to dopiero podczas 5. sesji rady miejskiej (30 marca) zostaa uznana jego prawomocno. Wszystko przez protest czci mieszka ców (60 podpisów). Utrzymywali, e karty do gosowania byy nieopiecztowane, brakowao urny, a przy gosowaniu nie zostaa zachowana tajno. Pismo wpyno do przewodniczcej rady miejskiej Elbiety Kossowskiej i przekazane komisji rewizyjnej. Radni na dwóch powiedzeniach (28 lutego i 7 marca) przesuchali uczestników zebrania. Najbardziej

Gmina pod skrzydłami nowej firmy Towarzystwo Ubezpiecze Wzajemnych Concordia Polska wygrao przetarg na ubezpieczenie mienia gminnego. Do ogoszonego przetargu przestpio jako jedyne. – Dotychczas urzd i kada jednostka organizacyjna zawieray oddzielne polisy we wasnym zakresie. Teraz wszystkie te ryzyka plus nowe, poniewa analiza caoci wykazaa pewne luki ubezpieczeniowe, zostay objte jednym postpowaniem przetargowym – wyjania sekretarz gminy Przemysaw Dbski. Novum jest te czas trwania ubezpieczenia – dotychczasow polis 12-miesiczn zastpia trzy razy dusza. W ten sposób urzd ma gwarancj stabilnoci ceny. Concordia zaoferowaa ubezpieczenie mienia za 207 534 z. – Firmy ubezpieczeniowe niechtnie bior udzia w przetargach i ubezpieczaj ryzyka wykraczajce poza ich standardowe pakiety – P. Dbski tumaczy brak zainteresowania przetargiem ze strony innych ubezpieczycieli.

rozbiene byy zeznania czonki komisji skrutacyjnej. Jedna zapewnia, e karty do gosowania zostay opiecztowane, druga, e nie, a trzecia, e nie wie. Ta, która podtrzymaa zarzut, podpisaa si nawet pod protestem. Ale ko cowy protokó komisji zaakceptowaa... – Nie wiedziaam, e mam prawo wnie uwagi – tumaczya pó niej. Ale piecztki widniay na kartach, o czym zapewnili prowadzcy zebranie i przedstawiciele urzdu miejskiego. Najwicej zarzutów co do przebiegu zebrania miaa Monika akoma, jedna z trojga kandydatów na sotysa. Jak mona przypuszcza, to wanie ona napisaa protest. Z Jerzym Wawrzyniakiem, który zwyciy, przegraa ledwie trzema gosami. Wspierana przez radnego Mieczysa-

wa Podlewskiego, postulowaa o powtórzenie wyborów. Drugi z kontrkandydatów J. Wawrzyniaka, jego kuzyn Leszek, nie zgadza si z zarzutami zawartymi w protecie. Dlatego go nie podpisa. Co do sposobu zbierania gosów rozbienoci ju nie byo. Za urn rzeczywicie posuya czapka jednego z mieszka ców. – Ile razy tak robilimy i nikt nie protestowa. A teraz wkroczya do Lisewa wysza inteligencja i si nie podoba – nie wytrzyma Kazimierz Szablewski, mieszkaniec wsi i radny. Komisja rewizyjna dosza do wniosku, e ... protest jest anonimowy. Podkrelia, e osoby, które si pod nim podpisay, popieraj go, ale nie skadaj. – Osiemnacie z nich nie uczestniczyo w zebraniu. Podpisujc go, nie

miay orientacji, w jakiej sprawie wystpuj – doszed do wniosku przewodniczcy komisji rewizyjnej Lechosaw Sulkowski. Potwierdzi, e tajno gosowania nie zostaa w peni zachowana. Brakowao te urny. Opozycyjni radni nie mogli zrozumie postawy komisji rewizyjnej, która nie zaja stanowiska. – Jeeli badaa t spraw przez dwa dni, to powinna doj do jakiego wniosku. A nie dosza do adnego – podkreli Henryk Pyrzyk. Za uznaniem wanoci wyborów opowiedziao si dziewiciu radnych, przy piciu przeciwnych. – Nie badaem tej sprawy. Uznaem, e krzywdzce byoby, gdybym opowiedzia si po jednej bd drugiej stronie. Dlatego si wstrzymaem – powiedzia Marek Kruszczak, który zda si na wol wikszoci.

Trzech najlepszych przeszło dalej Modzi adepci poarnictwa rywalizowali o tytu najlepszego w powiecie i awans do finau wojewódzkiego. Ta sztuka udaa si tylko trzem. Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Poarniczej „Modzie zapobiega poarom” odbyy si 4 kwietnia w sali OSP w Pyzdrach. Uczestniczyo w nich 26 uczniów szkó podstawowych, gimnazjalnych i rednich. Ju tradycyjnie po piciu najlepszych z kadej grupy awansowao do finau, gdzie odpowiadali na pi wylosowanych przez siebie pyta . W najmodszej kategorii wygra Jakub Walkiewicz z Miosawia przed Agat Bcler z Sokolnik i Pawem Nowakiem z Lisewa. Wród gimnazjalistów pierwsze miejsce zaj Albert Wdrowicz z Miosawia, drugie – Dariusz Górecki z Wrzeni, a trzecie – Szymon Manuszak z Koaczkowa. Zdecydowanie najwyszy poziom towarzyszy rywalizacji w najstarszej grupie. Równych sobie nie miaa Sylwia Przysiuda z LO przy Witkowskiej, która zdobya maksymaln liczb punktów. W pokonanym polu zostawia m.in. Mateusza Stasiaka z Zespou Szkó Ponadgimnazjalnych w Jarocinie i Nikodema Kryszaka z pyzder-

pierwszy mecz rundy rewanowej rozegraj modzicy. Podopieczni Piotra Dowbusza zmierz si na wyje dzie z Bkitnymi Psary Polskie.

„ Gmina ogosia prze-

targ na budow Orlika. W ramach ogólnokrajowego programu przy ul. Nowoogrodowej maj powsta dwa boiska ze sztuczn nawierzchni – wielofunkcyjne i do piki nonej. Termin przyjmowania ofert upywa 21 kwietnia.

„ VIII Midzygimnazjal-

ny Turniej Szaradziarski odbdzie si 9 kwietnia. Udzia w imprezie wezm reprezentacje dziewiciu szkó z naszego powiatu. Pocztek o godz. 9.30.

„ Towarzystwo Turysty-

ki Wodnej Perkoz przygotowuje si do spywu inaugurujcego sezon. Jeli aura pozwoli, zostanie przeprowadzony 30 kwietnia, w jeli nie – 7 maja. Ale czarnego scenariusza na razie nikt nie bierze pod uwag.

INFORMATOR GMINNY Centrum Kultury, Sportu i Promocji 63 276 82 07 Miejsko-Gminny Ośr. Pom. Społ. – świadczenia rodzinne 63 276 81 70 – opieka 63 276 81 75

 Na pisemny test złożyło się 30 pytań. Uczestnicy mieli pół godziny

na udzielenie odpowiedzi. Do finału awansowało po pięciu najlepszych z grupy

Gminne Centrum Informacji

63 276 72 70

Muzeum Regionalne

63 276 81 07

Ochotnicza Straż Pożarna

63 276 81 98

Pogotowie Energetyczne

63 276 84 77

Posterunek Policji

61 437 53 60

Przedszkole

skiego oddziau Zasadniczej Szkoy Zawodowej nr 2 we Wrzeni. – Poziom by bardzo wysoki i wyrównany. Inaczej by zreszt nie mogo, skoro w zmaganiach uczestniczyli zwycizcy eliminacji gminnych – mówi Piotr Trawiski, przewodniczcy komisji sdziowskiej. W jej skad weszli ponadto: Marcin Kaczmarek, Rafa Zasada i Zbigniew Rzemyszkiewicz z KP PSP.

Finalici odebrali gratulacje m.in. od komendanta powiatowego PSP Roberta Wojtkowiaka, prezesa Zarzdu Powiatowego ZOSP Andrzeja Janki, burmistrza Krzysztofa Struyskiego oraz Jana Sznury ze starostwa powiatowego. Zwycizcy poszczególnych kategorii wiekowych awansowali do eliminacji wojewódzkich, które odbd si 16 kwietnia w Wolsztynie.

Urząd Miasta i Gminy

63 276 83 27 63 276 83 33 (-34)

Szkoła Podstawowa

63 213 51 48

Por. Psycholog.-Pedagogiczna

63 276 72 51

Pyzdry – noclegi, Dłusk 72

502 541 943

Usługi pogrzebowe

606 964 795

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Pyzdry, ul. Szybska (Kwiaciarnia – Ruch), tel. 698 105 343


WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

Nekla

www.wrze www.wrzesnia.info.pl e

Tomasz MaĹ&#x201A;ecki

 PrzewodniczÄ&#x2026;cy rady Adam Stefaniak jako jedyny uznaĹ&#x201A; skargÄ&#x2122; za bezzasadnÄ&#x2026; chowaniach jednego z uczniĂłw szkoy, do ktĂłrych doszo na jej terenie. Siedmiu radnych zgodzio si z argumentacja zawart w uzasadnieniu do uchway. Szeciu miao wtpliwoci i wstrzymao si od gosu. Jedynie przewodniczcy rady Adam Stefaniak zagosowa przeciwko. Dlaczego? â&#x20AC;&#x201C; Mam wielkie wtpliwoci co do sprawiedliwej oceny

Co z dziurami?

 Na drodze powiatowej GÄ&#x2026;siorowo â&#x20AC;&#x201C; Kokoszki bez trudu moĹźna urwaÄ&#x2021; koĹ&#x201A;o â&#x20AC;&#x17E;Na dniachâ&#x20AC;?, jak to okreli burmistrz Nekli Karol Balicki, rozpoczn si wiosenne prace drogowe. â&#x20AC;&#x201C; Czekamy na dwa, trzy dni soneczne â&#x20AC;&#x201C; wyjania wodarz. Czstkowy pozimowy remont drĂłg przeprowadzaj dwie firmy. Trans-Bruk Marka Begiera wykonuje rĂłwnanie drĂłg gruntowych (369 z brutto za km), zaklejanie mniejszych

dziur specjaln emulsj asfaltow i grysem (17,84 z brutto za 1 m2) oraz utwardzanie drĂłg gruzem z recyklingu (18,45 z brutto za 1 m2). Zakad RobĂłt Wielobranowych Marka Kubiaczyka wygra przetarg na remont czstkowy nawierzchni bitumicznych mas asfaltow na gorco. ZRW skasuje 528,90 z brutto za ton asfaltu.

tego wszystkiego. Tu zadziaay emocje. Wiem, e to jest robione pod presj pana Paszkowiaka, ktĂłry chodzi, nka, namawia... â&#x20AC;&#x201C; oskara Stefaniak. â&#x20AC;&#x201C; Jest pan tego pewien, e pan Paszkowiak tak robi? â&#x20AC;&#x201C; dopytujemy. â&#x20AC;&#x201C; Oczywicie, e tak, przecie u mnie te by â&#x20AC;&#x201C; stwierdza stanowczo. P. Paszkowiak przyznaje, ze spotka si z A. Stefaniakiem. â&#x20AC;&#x201C; Posze-

dem do niego jako przewodniczcego rady. Przedstawiem mu spraw bezpiecze stwa uczniĂłw w szkole w Zasutowie. Zapytaem, jak si zapatruje ma dyskryminacj uczniĂłw. Wtedy nie zapatrywa si wcale. Teraz ju wiem â&#x20AC;&#x201C; tumaczy nauczyciel. Burmistrz Karol Balicki: â&#x20AC;&#x201C; Uchwaa stwierdza jedynie, czy skarga bya zasadna, czy nie. Nie zobowizuje mnie do podjcia jakichkolwiek krokĂłw â&#x20AC;&#x201C; zauwaa. Wodarz przyznaje jednak, e coraz wicej instytucji wyraa swoje negatywne zdanie na temat zapewniania przez dyrektora bezpiecze stwa uczniĂłw w szkole. â&#x20AC;&#x201C; S to instytucje, ktĂłre poprosiem o zbadanie tej sprawy, poniewa bezpiecze stwo uczniĂłw w szkole w Zasutowie jest dla mnie najwaniejsze. Obecnie, jako organ prowadzcy, wystpiem o ocen pracy pana dyrektora. Myl, e wyniki tej oceny bd kluczowe â&#x20AC;&#x201C; ko czy K. Balicki. Tymczasem na pocztku tygodnia do burmistrza i radnych trafi wniosek o odwoanie R. Trzci skiego z funkcji dyrektora. Podpisao si pod nim 61 osĂłb. Do tematu jeszcze powrĂłcimy.

Fedorowicz, wiklina, decoupage, muzyczna gwiazda lat 80. i konkurs na dyrektora â&#x20AC;&#x201C; czyli... co sĹ&#x201A;ychaÄ&#x2021; w NOK-u

J

acek Fedorowicz (na zdjÄ&#x2122;ciu), znany satyryk, kabareciarz, aktor i... biegacz, wystÄ&#x2026;pi na deskach Nekielskiego OĹ&#x203A;rodka Kultury. PoczÄ&#x2026;tek autorskiego spotkania o 15.30 w niedzielÄ&#x2122; 17 kwietnia. â&#x20AC;&#x201C; WstÄ&#x2122;p oczywiĹ&#x203A;cie bezpĹ&#x201A;atny â&#x20AC;&#x201C; informuje Grzegorz Bambrowicz, p.o. dyrektora NOK-u. â&#x20AC;&#x201C; Zapraszam wszystkich mieszkaĹ&#x201E;cĂłw Nekli i gminy. MyĹ&#x203A;lÄ&#x2122;, Ĺźe wystÄ&#x2122;p tak znanej postaci, jakÄ&#x2026; jest pan Fedorowicz, zapeĹ&#x201A;ni salÄ&#x2122; widowiskowÄ&#x2026; domu kultury. To nie jedyna atrakcja, jakÄ&#x2026; przygotowaĹ&#x201A; NOK pod kierunkiem nowego szefa. Pod koniec czerwca na imprezÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x17E;Powitanie Lata â&#x20AC;&#x201C; Wianki 2011â&#x20AC;? do Nekli przyjedzie grupa PawĹ&#x201A;a Stasiaka, czyli Papa D., wystÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;ca niegdyĹ&#x203A; pod nazwÄ&#x2026; Papa Dance. ChoÄ&#x2021;, jak siÄ&#x2122; nieoďŹ cjalnie dowiedzieliĹ&#x203A;my, pomysĹ&#x201A;odawcÄ&#x2026; sprowadzenia dinozaurĂłw polskiego popu byĹ&#x201A; burmistrz Karol Balicki. â&#x20AC;&#x201C; Zanim do Nekli przyjedzie Fedorowicz, prowadzimy normalnÄ&#x2026; statutowÄ&#x2026; dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; â&#x20AC;&#x201C; podkreĹ&#x203A;la G. Bambrowicz. â&#x20AC;&#x201C; Przypominam, Ĺźe od czwartku 7 kwietnia wznowiliĹ&#x203A;my warsztaty decoupage, natomiast tydzieĹ&#x201E; później ruszajÄ&#x2026; warsztaty wikliniarskie â&#x20AC;&#x201C; dodaje szef NOK-u. ZajÄ&#x2122;cia bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; odbywaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; cyklicznie, co dwa tygodnie, w sali NOK-u, od godz. 18:00. Uczestnictwo w nich jest bezpĹ&#x201A;at-

Â&#x201E; Wyniki 20. kolejki Ne-

kielskiej Ligi Halowej: Verkap Plus â&#x20AC;&#x201C; Capri Wrzenia 0:5, Rze nicy-Wdliniarze â&#x20AC;&#x201C; Dimnet Wrzenia 4:4, Gmina Czerniejewo â&#x20AC;&#x201C; Selkon 5:2, Ory Targowa GĂłrka â&#x20AC;&#x201C; Bloki Team 4:13, Adamski Team â&#x20AC;&#x201C; WKS Zasutowo 2:5. Do zako czenia rozgrywek pozostay dwie kolejki â&#x20AC;&#x201C; liga finiszuje 16 kwietnia. Wtedy ZRW Kubiaczyk bdzie witowa mistrzostwo.

Â&#x201E; Przypominamy o kon-

kursie plastycznym â&#x20AC;&#x17E;Wycigi samochodĂłw przeszociâ&#x20AC;?, organizowanym z okazji Europejskiego Rajdu Syren i Warszaw Nekla â&#x20AC;&#x201C; Amsterdam â&#x20AC;&#x201C; Edynburg. SzczegĂły na naszym portalu: www.wrzesnia.info.pl.

Â&#x201E; Jak si dowiedzielimy,

szykuj si reaktywacja legendarnego lokalu Bunkier. Czekamy na otwarcie.

Reklama

8VĂŁXJL.VLrJRZH

sNVLÂ&#x2022;Â&#x203A;NDSU]\FKRGĂ?ZLUR]FKRGĂ?Z sHZLGHQFMDSU]\FKRGĂ?Z U\F]DÂ?W

s9$7NDGU\LSÂ?DFH sUR]OLF]DQLHHOHNWURQLF]QH=86 sURF]QHUR]OLF]DQLH3,7 *DEULHOD0DWXV]HZVND 6LHQNLHZLF]D1HNOD

URN]DÂ?RÂ&#x203A;HQLDOLFHQFMD0LQ)LQDQVĂ?Z 8VO

Coraz wiÄ&#x2122;cej instytucji wyraĹźa negatywne zdanie na temat zapewnienia bezpieczeĹ&#x201E;stwa przez dyrektora.

RafaĹ&#x201A; TrzciĹ&#x201E;ski nie jest w stanie zapewniÄ&#x2021; uczniom bezpieczeĹ&#x201E;stwa w szkole.

Co sĹ&#x201A;ychaÄ&#x2021;

tel. 61 437 49 56 t.malecki@wrzesnia.info.pl

Zasadnie skarĹźyĹ&#x201A; szefa Tak uznaa w rod rada miejska w specjalnej uchwale. 28 lutego do burmistrza Karola Balickiego trafia skarga Przemysawa Paszkowiaka, nauczyciela szkoy w Zasutowie, na dyrektora Rafaa Trzci skiego. Paszkowiak w skardze podnosi, e Trzci ski nie jest w stanie zapewni bezpiecze stwa uczniom â&#x20AC;&#x201C; a jest to jego ustawowy obowizek. W toku rozpatrywania skargi [...] zapoznano si z treci wyjanie dyrektora, stanowiskiem prokuratury rejonowej we Wrzeni oraz wnioskami zawartymi w protokole kontrolnym przeprowadzonym przez wizytatorĂłw kuratorium owiaty w Poznaniu [...]. Ustalono, i dziaania dyrektora szkoy, po powziciu informacji o popenieniu czynu skodyfikowanym w kodeksie karnym przez uczniĂłw jego szkoy, byy niewystarczajce. Szkoa nie wykorzystaa wszystkich moliwoci w celu zapewnienia bezpiecze stwa uczniom poprzez ochron ich przed przemoc, opisanych w wewntrznych procedurach szkoy â&#x20AC;&#x201C; czytamy w uzasadnieniu uchway. Radni zauwayli, e dyrektor nie powiadomi policji lub sdu rodzinnego o kolejnych agresywnych za-

19

stronÄ&#x2122; redaguje:

Usl-338

8 kwietnia 2011

AUTA  

  !"##$

%&%'$(

%%' )'% âXNDV]2V\SLXNWHO603 122 309 0DUFLQ:ùVLNWHO*+*,+(-.,

INFORMATOR GMINNY UrzÄ&#x2026;d Miasta i Gminy

61 438 60 11

Policja

61 438 60 77

StraĹź PoĹźarna

61 438 60 88

Poczta

61 438 64 40

UrzÄ&#x2026;d pocztowy Targowa GĂłrka 61 438 66 28

ne. Nekielski OĹ&#x203A;rodek Kultury oraz Studio Fire zapraszajÄ&#x2026; takĹźe mĹ&#x201A;odzieĹź na zajÄ&#x2122;cia taneczne Street Dance â&#x20AC;&#x201C; w kaĹźdy piÄ&#x2026;tek od godz. 19.00 Tymczasem burmistrz Nekli ogĹ&#x201A;osiĹ&#x201A; konkurs na stanowisko dyrektora NOK-u. AplikacjÄ&#x2122; zgĹ&#x201A;aszaÄ&#x2021; mogÄ&#x2026; wszyscy, ktĂłrzy majÄ&#x2026; wyksztaĹ&#x201A;cenie wyĹźsze, najlepiej o kierunku kulturalno-oĹ&#x203A;wiatowym. Kandydat musi mieÄ&#x2021; minimum 3-letnie doĹ&#x203A;wiadczenie zawodowe w dziedzinie kultury. Dodatkowym atutem bÄ&#x2122;dzie znajomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; jÄ&#x2122;zyka angielskiego lub niemieckiego. SzczegĂłĹ&#x201A;y w BIP-ie gminy Nekla.

Przych. Lek. Rodzin. â&#x20AC;&#x17E;AMIKORâ&#x20AC;?

61 438 60 92

OĹ&#x203A;rodek Kultury

61 438 60 60

Oczyszczalnia Ĺ&#x203A;ciekĂłw

61 438 65 75

Gabinet weterynaryjny

61 438 60 29 600 293 824

Biblioteka Publiczna

61 438 64 30

Bank SpĂłĹ&#x201A;dzielczy

61 438 60 20

Polski Komitet Pomocy SpoĹ&#x201A;.

61 438 60 11

Przedszkole

61 438 60 95

SzkoĹ&#x201A;a Podstawowa

61 438 60 70

SzkoĹ&#x201A;a Targowa GĂłrka

61 438 66 86

Zesp. SzkĂłĹ&#x201A; w Zasutowie

61 437 29 21 fax 61 437 25 06

Autohol i przewĂłz osĂłb

503 509 001 61 436 33 70

Prawo jazdy

61 438 62 35 603 718 734

Agencja PKO BP SA

61 436 61 98 661 934 662

Punkt przyjmowania ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; do â&#x20AC;&#x17E;WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skichâ&#x20AC;?: Nekla, ul. Chopina 43/4 (sklep Goja)


Wiadomości Wrzesińskie

www.wr www.wrzesnia.info.pl

20 Gmina Września

stronę redaguje je :

Dorota Tomaszewska ka tel. 508 133 828 o.pl d.tomaszewska@wrzesnia.info.pl

Dziura goni dziurę Ten rok jest bardzo ubogi jeśli chodzi o budowę dróg na terenach wiejskich. Powstanie tylko jedna. (J. Krotoszyński)

Wiejskie drogi są w opłakanym stanie. Brak odpowiedniej konstrukcji sprawił, że położony na nich asfalt całkowicie popękał. Na inwestycje gmina nie ma jednak pieniędzy. Na terenie gminy Wrzenia znajduje si 139 kilometrów dróg, z czego tylko niespena 80 ma asfalt. I chocia oczekiwania mieszka ców wiosek s w tym zakresie due, to okazuje si, e na drogi z prawdziwego zdarzenia dugo bd musieli jeszcze poczeka. Co gorsza, niektóre istniejce ju drogi asfaltowe wkrótce znów mog sta si gruntowymi. – Sytuacja rzeczywicie jest fatalna. Dziur jest zdecydowanie wicej ni w minionych latach, a na dodatek niektóre odcinki dróg ulegy cakowitemu zniszczeniu. Asfalt na nich popka, a podbudowa wysza na wierzch. Praktycznie zrobiy si z nich drogi gruntowe – mówi naczelnik Wydziau Komunalno-Inwestycyjnego Urzdu Miasta i Gminy we Wrzeni Jan Krotoszyski. – Wynika to z tego, e poziom wód gruntowych jest bardzo wysoki, a w latach 60. i 70. drogi na wsi byy budowane na tzw. latówkach, czyli na drogach gruntowych wzmocnionych lekko kamieniem polnym. Na to wylewao si asfalt. Konstrukcja dróg wiejskich jest wic saba lub wcale jej nie ma, co teraz wida. W pierwszej kolejnoci atane s dziury, które stwarzaj najwiksze zagroenie dla kierowców. Zdaniem urzdników taka strategia si sprawdza. Sami robi objazdy dróg wiejskich. Otrzymuj te sygnay od stray miejskiej, sotysów oraz od zwykych obywateli.

 Droga Stanisławowo – Szemborowo to jeden z najgorszych odcinków w gminie.

Spod pokruszonego asfaltu wydobywa się piasek „zamieniający” drogę w gruntową

– Jestemy na bieco w temacie dziur. Kadego dnia napywaj do nas nowe informacje, dlatego trudno mówi o jakim planowaniu remontów – stwierdza Wiesaw Zieliski z UMiG-u we Wrzeni. – Dotychczas wyremontowalimy wszystkie drogi tuczniowe, czyli dziury zostay zasypane destruktem. Takie prace zostay przeprowadzone w Gutowie Wiel-

Pechowe Gozdowo: spłonęło kolejne auto

Na autostradzie A2, a dokładniej, na odcinku na wysokości Gozdowa (niedaleko MOP-u) znów stanęło w płomieniach auto. Do zdarzenia doszło we wtorek 5 kwietnia, chwilę po godzinie 13.00. Właśnie wtedy doszło do zwarcia instalacji elektrycznej w oplu combo (rok produkcji 2005), jadącym od strony Warszawy. Zapaliła się komora silnika. – Po dotarciu na miejsce zastaliśmy samochód stojący na pasie awaryjnym autostrady. Palił się silnik. Widoczne były płomienie, dlatego do gaszenia użyliśmy ciężkiej piany – mówi rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni Marek Mikołajczak. – Poza strażakami z Wrześni w akcji uczestniczyli członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie. Samochód uległ częściowemu zniszczeniu. Mężczyzna, który prowadził opla, nie odniósł żadnych obrażeń. Ze spokojem przyglądał się akcji prowadzonej przez strażaków. Przypomnijmy, że niedawno (w środę 30 marca) w tej okolicy doszczętnie spłonęło BMW.

kim, Gutowie Maym, Somowie, Bierzglinku, Grzybowie, Bierzglinie, Wódkach, Chociczy Wielkiej, Psarach Maych, Chociczce, Kaczanowie, Obaczkowie, Gozdowie oraz Gonicach. Jeli natomiast chodzi o kadzenie asfaltu na gorco, to dopiero rozpoczynamy takie roboty. Zaatalimy dziury w Przyborkach, Sdziwojewie, Stanisawowie i w Bierzglinku. Gruntowe

Co słychać

8 kwietnia 2011

te s równane. Równiarka pracowaa ju w kilku wioskach. Tam, gdzie drogi na tyle obeschy, e jej praca miaa sens – dodaje. W zeszym roku na remonty wiejskich dróg gmina wydaa ponad 700 tys. z. Ju dzi wiadomo, e w 2011 wyda na ten cel znacznie wicej. To sprawia, e nie bdzie inwestycji drogowych – bo nie wystarczy na nie pienidzy. Ale... – Na pewno zrobimy jedn drog z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Lenych – mówi J. Krotoszy ski. – Któr drog bdziemy realizowa z tego programu, w jakiej miejscowoci, tego jeszcze nie wiemy. Podejmiemy decyzj po otrzymaniu informacji, jakimi rodkami bdziemy dysponowali, a to nastpi pod koniec kwietnia. Zdaniem urzdników najpilniejsz spraw jest poczenie Psar Maych z Nowym Folwarkiem. Z tej drogi korzysta m.in. autobus szkolny. – Budowa tego odcinka jest dla nas priorytetow spraw. Inne drogi asfaltowe nie bd budowane, chyba e bd nadwyki w budecie – stwierdza J. Krotoszy ski, dodajc, e gmina bdzie jednak budowa konstrukcje dróg – na przykad w Soecznie.

700

lat istnieje miejscowo Bardo. Dlatego ten rok bdzie wyjtkowy

„Wianki” oraz wystpami zespoów muzycznych. W lipcu zawody je dzieckie Bardo Cup 2011 z pokazem walk rycerskich. Na sierpie natomiast zaplanowalimy kino plenerowe – pokaz filmów o tematyce „Moja maa ojczyzna”. Przewidziano take imprezy towarzyszce, m.in. zawody wdkarskie, turniej piki siatkowej oraz turniej piki nonej dla modziey. Odbd si równie misje z kopi Caunu Tury skiego, które poprowadzi ks. Zbigniew Dudek z Czstochowy. W przygotowaniu jest te ksika o historii Barda, nowy tomik poezji ks. S. Dubiela oraz jubileuszowy album ze zdjciami najwaniejszych wydarze w Bardzie.

„ Rada soecka z Gu-

towa Maego zamierza wspomóc tamtejsze przedszkole, organizujc festyn rodzinny pod nazw „Przedszkolak”. Prawdopodobnie odbdzie si on 22 maja.

„ Kierowcy jadcy przez Obaczkowo musz liczy si z utrudnieniami na drodze wojewódzkiej. Z powodu budowania w tej miejscowoci kanalizacji sanitarnej (wykopy pod drog) ruch odbywa si tam na zwonym odcinku. „ W Nowej Wsi Królew-

skiej pojawili si drogowcy pracujcy przy drodze wojewódzkiej. Zalecamy zdj w tym miejscu nog z gazu.

„ Miedzy Sdziwojewem a Gutowem Wielkim ley przy drodze sporo mieci. Moe mieszka cy tych wiosek posprztaliby je w czynie spoecznym...? „ 31 marca, kilka minut

po godzinie 18.00, doszo do poaru w Psarach Polskich. Na szczcie okaza si niegro ny. Kto podpali traw.

„ W najblisz sobo-

t odbdzie si w Marzeninie wielkie sprztanie wioski. Poza tym zostanie przeprowadzona zbiórka zomu – aby zasili konto soeckie.

„ Stowarzyszenie Psary Razem zaprasza na wystaw Barbary Izydorek oraz dzieci ze szkoy w Nowym Folwarku, która odbdzie si 8 kwietnia w wietlicy wiejskiej w Psarach Polskich. Ponadto Ewa i Adam Borowieccy opowiedz o swoich podróach.

Obchody czas zacząć... Dzisiaj (8 kwietnia) nastpi uroczyste otwarcie jubileuszu 700-lecia Barda. Dokona tego w miejscowym kociele (o godzinie 17.30) ks. bp Wojciech Polak. – Jubileusz w cigu caego roku uwietni wiele uroczystoci religijnych, duchowych, kulturalnych i artystycznych. Ju w wielkim tygodniu, w pitek 22 kwietnia o godz. 18.00, rozpocznie si pierwszy raz w naszym powiecie Misterium Mki Pa skiej „Pasja” pt. „Przez cierpienie do chway. Krzye Jana Pawa II” – mówi proboszcz bardowskiej parafii Stanisaw Dubiel. Wanym wydarzeniem jest take remont elewacji i dachu kocioa w Bardzie, odbywajcy si przy wsparciu urzdu marszakowskiego. Co ciekawe, koció bdzie take podwietlony na wzgórzu. Ponadto w wityni zostanie zamontowany nowy witra z Janem Pawem II – jako wotum beatyfikacji. – Co miesic bdzie w Bardzie jaka impreza kulturalna lub o charakterze religijnym – dodaje S. Dubiel. – W maju plener malarski „Bardo wczoraj i dzi” z udziaem malarzy z Polski, Biaorusi i Niemiec. W czerwcu „Noc w. Jana Chrzciciela” z przedstawieniem teatralnym

„ W Grzybowie – w gnie dzie na przydronym supie – pojawiy si ju bociany.

INFORMATOR GMINNY Urząd Miasta i Gminy

61 640 40 40

Starostwo Powiatowe

61 640 44 44

Straż Miejska

61 640  41 01

Powiatowy Zarząd Dróg

61 436 42 16

ARiMR Biuro Powiatowe

61 437 61 92

Ośrodek Doradztwa Rolniczego 61 436 07 88 Powiatowy Inspektorat Weterynarii 061 436 19 38 KRUS

61 436 44 95

ZUS

61 437 43 00

ZS w Otocznej

61 438 71 32

ZS w Marzeninie

61 438 80 86

ZS w Nowym Folwarku

61 438 85 54

ZSS w Grzybowie

61 436 28 40

SSP w Kaczanowie

61 438 92 47

SSP w Chwalibogowie

61 438 12 93

Przedszkole w Gutowie Małym

61 438 83 51

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Września, ul. Jana Pawła II 14


8 kwietnia 2011

Wiadomości Wrzesińskie

Gospodarka

ww www.wrzesnia.info.pl w

21

stronę redaguje:

Marzena Zbierska tel. 61 437 49 56 m.zbierska@wrzesnia.info.pl

Konto działa jak magnes Oprocentowanie wpłat na koncie osobistym w wybranych bankach (stan na 6 kwietnia 2011)

4,0%

4,0

3,25%

3,5

3,5%

3,0 2,5

Banki i kasy oszczdnociowo-kredytowe przecigaj si w promocjach dla przyszych wacicieli kont osobistych. Zachty dla nowych klientów to element przemylanej polityki marketingowej, która ma przyciga potencjalnych konsumentów innych produktów bankowych. Czym si kierowa, aby wybra najlepsz ofert? Konto bez opat za prowadzenie staje si standardem. W ofercie pojawiaj si jeszcze inne, dodatkowe moliwoci. Dla przykadu, SKOK im. Stefana Kardynaa Wyszy skiego oferuje darmowe konto ze zblieniow kart patnicz; klient uzyskuje dodatkowo poyczk w koncie oraz poyczk gotówkow z oprocentowaniem obnionym nawet o 4%. Warto równie sprawdzi, jak

2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

0,5% 0,01%

0,1%

PKO BP

Kasy Stefczyka

(i czy w ogóle) oprocentowane s pienidze zgromadzone na koncie. Nie jest tajemnic, e banki obracaj pienidzmi wacicieli kont i na tym zarabiaj. – Decydujc si na skorzystanie z ofert promocyjnych instytucji finansowych, warto take zapyta,

75 tys. zł do wzięcia

 Wnioski o przyznanie premii można składać do 24 czerwca Okoo 25 osób (wg szacunków ARiMR), które w ubiegym roku nie otrzymao wsparcia dla modych rolników, moe wnioskowa o pienidze ponownie. Ubiegoroczny nabór wniosków na „Uatwianie startu modym rolnikom” cieszy si duym zainteresowaniem. Wnioski zoyo okoo 50 osób z powiatu wrzesi skiego. Jest o co walczy, bo wsparcie dla modego rolnika to 75 tys. z. W ubiegym roku poowa z wnioskujcych nie otrzymaa premii, bo zabrako pienidzy dla wszystkich. – Teraz bd mogli j otrzyma, pod warunkiem, e nadal speniaj wymagania okrelone w przepisach – wyjania Józef Szafarek, z biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do wnioskodawców trafiy ju pisma z zapytaniem, czy s zainteresowani otrzymaniem wsparcia. – Po otrzymaniu pozytywnej odpowie-

dzi, wydana wczeniej decyzja o odmowie przyznania pomocy, zostanie uchylona i wniosek o wsparcie bdzie poddany weryfikacji. – dodaje J. Szafarek. Tegoroczne zasady przyznawania premii dla modych rolników róni si nieco od ubiegorocznych – wana jest powierzchnia gruntów przekazywana modemu rolnikowi (im wicej, tym lepiej), kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy oraz wska nik bezrobocia w powiecie. Wnioski mog skada wszyscy rolnicy, którzy nie uko czyli 40 lat, jeli od rozpoczcia dziaalnoci do dnia zoenia wniosku nie upyn wicej ni rok, a do wydania decyzji o przyznaniu pomocy – nie wicej ni 18 miesicy. Kady wniosek bdzie poddawany ocenie punktowej. Suma przyznanych punktów, a nie, jak dotychczas, kolejno zoenia wniosku, bdzie decydowaa o przyznaniu premii. Nabór wniosków rusza 26 kwietnia.

NeoBank

ING Bank Śląski

jak dugo promocja obowizuje i jakie opaty bdziemy ponosi po zako czeniu tego okresu – radzi Karol Nowak, wiceprezes SKOK-u Wyszy skiego. – Wszyscy, którzy zao konto Bonus w naszym SKOK-u, nie ponosz opat za jego prowadzenie

Eurobank

SKOK Wyszyńskiego

do ko ca tego roku, a nie wykluczone, e okres ten zostanie wyduony. Opat za prowadzenie nie bior te m.in: BG , PKO BP, Eurobank, ING Bank lski, neoBank czy BZ WBK. Jak wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego, na przestrzeni lat

Samorząd rolniczy wybrany. W Kołaczkowie głosowało 15% W niedziel rolnicy wybrali czonków Powiatowej Rady Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Powiat wrzesi ski reprezentuje 10 delegatów, po dwie osoby z kadej z gmin: Henryk Kmieciak i Andrzej Waszak (Koaczkowo), Roman Jerzykiewicz i Rafa Sztuka (Miosaw), Henryk Daniszewski i Sawomir Wojtaszak (Nekla), Maciej Jankowski i Zenon Wawrzyniak (Pyzdry), Teresa Dzicielewska i Kazimierz Kubczak (Wrzenia). W caej Wielkopolsce wybrano 422 czonków rad powiatowych, w tym 42 kobiety. W przypadku powiatu wrzesi skiego po raz pierwszy kobieta znalaza si wród delegatów z gminy Wrzenia. Jak sama przyznaje, praca w strukturach Wielkopolskiej Izby Rolniczej bdzie dla niej nowym wyzwaniem, cho jest rolnikiem od 30 lat, a poza tym peni funkcj sotysa i zna problemy zwizane z prac i yciem na wsi. – Chciaabym mie wpyw na sytuacj rolników i rozwizywanie ich problemów, szczególnie w kwestii poprawy sytuacji ekonomicznej oraz stanu rodowiska na wsi – mówi T. Dzicielewska z Soeczna. – Wedug mnie izby rolnicze s wci bardzo potrzebne rolnikom, ale niestety nie s postrzegane jako organizacja, która mogaby co zmieni. Wida to choby po frekwencji w wyborach do rady powiatowej. Chciaabym to zmieni i poprzez dziaalno rady pokaza, e jest ona powoana do wspierania rolników, i e wanie do niej mog si zwraca ze swoimi problemami. Jestem optymistk i wierz, e si to uda.

6,7%

wida wzrost liczby rachunków bankowych (od czerwca 2006 do czerwca 2010 o prawie 60%), co przyczynia si do wzrostu ubankowienia polskiego spoecze stwa. Systematyczny wzrost liczby kont obserwuj take lokalne instytucje finansowe. – Ta liczba rzeczywicie ronie. Dzieje si tak z kilku powodów. Po pierwsze, na konta trafiaj wynagrodzenia i staje si ono niezbdne dla osób pracujcych. Ju w szkole rozpoczyna si edukacja zwizana z oszczdzaniem i coraz wicej osób niepenoletnich korzysta z kont dla modziey, a tym samym staje si uczestnikami rynku finansowego, korzysta z patnoci bezgotówkowych, np. podczas zakupów w internecie – mówi Karolina Roszczyk-Zenker, dyrektor wrzesi skiego oddziau BZ WBK. – Dlatego mamy w swojej ofercie konta dopasowane do potrzeb rónych grup wiekowych, np. konto Aktywni 50+ z bezpatnym ubezpieczeniem medycznym obejmujcym pomoc w nagych wypadkach. Do najbardziej oryginalnych bonusów dla zakadajcych konta mona zaliczy kijki do nordic walking czy ubezpieczenie zapewniajce pomoc hydraulika podczas awarii w domu.

Co słychać

Zero złotych za prowadzenie konta i cała lista bonusów... Jak się nie złapać?

uprawnionych do gosowania w powiecie wrzesiskim wzio udzia w niedzielnych wyborach

Zadania izb rolniczych polegaj gównie na opiniowaniu projektów aktów prawnych, wspieraniu producentów, wspóorganizowaniu szkole . – Moim zdaniem kompetencje izb rolniczych s ograniczone i powinny zosta poszerzone – mówi K. Kubczak, wieloletni dziaacz WIR. – Izby mogyby prowadzi doradztwo rolnicze, by moe wtedy byoby atwiej dotrze do rolników i uwiadomi im potrzeb istnienia samorzdu rolniczego. Same wybory te wymagaj zmian. Jestem za tym, aby nie przeprowadza wyborów w sytuacji, kiedy liczba kandydatów równa si liczbie mandatów. Wybory nie ciesz si duym zainteresowaniem ze strony rolników, dlatego frekwencja w gminach jest zwykle jednoprocentowa. W powiecie wrzesi skim gos oddao 6,7% uprawnionych. W poszczególnych gminach frekwencja przedstawiaa si nastpujco: Miosaw 2%, Nekla 2,9%, Wrzenia 5,5%, Pyzdry 6,7%, wyjtkiem okazaa si gmina Koaczkowo, gdzie gos oddao a 15% uprawnionych do gosowania.

„ Ceny zbó znów poszy w gór. – Najbardziej zdroaa pszenica konsumpcyjna, pszenica paszowa i pszenyto – informuje Mariusz Nowak z firmy skupowej AGRONOWAK z Wrzeni. Pszenica konsumpcyjna (na 7 kwietnia) kosztuje 940 z, paszowa 900 z, pszenyto 830 z, yto konsumpcyjne 750 z, owies 650 z, jczmie 750 z (ceny netto na gospodarstwie). „ Jerzy Iwiski zosta

ponownie przewodniczcym Okrgowego Zwizku Pracodawców Prywatnych we Wrzeni. Na jego zastpc wybrano Ireneusza Gumiennego, a czonkami zarzdu zostali Piotr Kluk i Józef Piotrowski. Skarbnikiem zwizku jest Henryk Czerniejewski, a w skad komisji rewizyjnej weszli: Andrzej Smodlibowski, Zenon Owczarzak i Zenon Iglewski. Reklama

INFORMACJA O FIRMACH

tel. 94-34 www.wlkp.info.pl


8 kwietnia 2011

WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

www.wrzesnia.info.pl

22 Historiezyw róşnym wieku k c ta S

SIĂ&#x201C;DMA PIECZÄ&#x2DC;Ä&#x2020; (dok.) Zasadniczym czynnikiem psychospoĹ&#x201A;ecznym w okresie okupacji byĹ&#x201A;o poczucie tymczasowoĹ&#x203A;ci. Nikt nie dopuszczaĹ&#x201A; myĹ&#x203A;li, Ĺźe hitlerowski porzÄ&#x2026;dek zapanuje na ziemiach polskich na staĹ&#x201A;e, ale za tego rodzaju nadziejÄ&#x2122; trzeba byĹ&#x201A;o pĹ&#x201A;aciÄ&#x2021; na bieĹźÄ&#x2026;co, co oznaczaĹ&#x201A;o, Ĺźe nikt nie znaĹ&#x201A; dnia ani godziny i wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie to stanowiĹ&#x201A;o podstawÄ&#x2122; faszystowskich rzÄ&#x2026;dĂłw terroru. W takiej sytuacji wikszo ludzi przestaje planowa i postanawia przeczeka zy czas, co sprowadza si do ycia z dnia na dzie . Jednak rodzina D BICKICH znalaza si w sytuacji szczegĂłlnej i bierne trwanie, nawet najbardziej ostrone, nie mogo wystarczy. Przesiedlenia udao si unikn tylko chwilowo, ale mogo nastpi w kadej chwili. JAN przezornie rozproszy rodzin i jej czonkowie ukrywali si w rĂłnych miejscowociach. Na szczcie najbardziej nieprzejednany przeladowca Kaut zosta wysany na front, gdzie szybko poleg â&#x20AC;&#x201C; susznie, gdy mu si to naleao, cho niesprawiedliwie, gdy mier za ojczyzn jest powodem do wiecznej chway. No tak! JAN wrĂłci wtedy do Borzykowa, gdzie zamieszka w domu WIETRZYSKICH i nawet udao mu si podj prac w urzdzie. Wykonywa te inne zajcia, ale mimo wszystko bya to pewna okupacyjna stabilizacja, co jednak nie dotyczyo wszystkich czonkĂłw rodziny. Maym STANIS AWEM zaopiekowa si brat JANA â&#x20AC;&#x201C; LEONARD, mieszkaniec Psar Wielkich. Niemcy podejrzewali go o wrog dziaalno i niektĂłrzy z nich prĂłbowali go nawet ostrzega. Podejrzenia byy uzasadnione i nie mogy uj bezkarnie. Ostatniego dnia maja 1944 o 3.00 w nocy pod zagrod podjechaa furmanka. Mona byo zabra tylko tyle, ile zmiecio si w jednym worku. Kolejowy transport zatrzyma si na stacji Pozna -WschĂłd (wtedy GĂłwna) i caa rodzina znalaza si w obozie przejciowym, ktĂłry oficjalnie by zakadem naprawy samochodĂłw. 7-letni STANIS AW sta si wi niem i jego wspomnienia s wstrzsajce, ale czuwa nad nim los. Matka STANIS AWA (z d. PIETRYGA) pojechaa najpierw rowerem do Grabowa KrĂłlewskiego, gdzie pomodlia si i uzyskaa wsparcie duchowe u ks. HENRYKA

MNICHOWSKIEGO. Kapan ten, wskutek zadziwiajcego zbiegu okolicznoci, otrzyma od NiemcĂłw prawo wykonywania posug religijnych (ramka). STANIS AWA pojechaa pocigiem do obozu na GĂłwnej, gdzie stranik od razu zapowiedzia, e sama wpada im w rce i szybko znajdzie si w obozie koncentracyjnym. Doszo jednak do rozmowy z komendantem. STANIS AWA, znajca zreszt doskonale jzyk niemiecki powiadomia go, e przyjechaa po syna, ktĂłry nie jest niczemu winien. Bya skrajnie zdeterminowana, ale opanowana, gdy inaczej nie mogaby osign celu. STANIS AW pisze: Po wezwaniu mnie przez gonik, udaem si z cioci Helci do biura. Na obecnych w biurze zrobio wraenie moje spotkanie z mam. Gdy j zobaczyem, mocno chwyciem jej nogi i nie chciaem puci. WrĂłciem do Borzykowa do domu Wietrzy skiego. Wuja z rodzin wywieziono do obozu Dachau, ale skierowano ich do pracy w gospodarstwie u Niemki. Byli tam do ko ca wojny. STANIS AWA, kobieta dzielna i ofiarna, odznaczona po latach ORDEREM SERCAMATKOM WSI, przetrwaa wojn, ale nie przeya tragedii, jaka spotkaa jej rodzin ju po wyzwoleniu. Dzieciaki nazbieray w lesie grzybĂłw i nie mona nawet mĂłwi o lekkomylnoci, gdy nie byy one trujce. Rosy jednak na terenie mocno skaonym fosforem po wybuchu bomby lotniczej. W szpitalu znalazo si a 17 osĂłb. W wyniku zatrucia zmara 42-letnia STANIS AWA oraz dwoje jej dzieci: 12-letnia TERESA i 10-letni EDWARD. Zmara te bratowa STANIS AWY oraz dwie jej cĂłrki i syn. mier zabraa wic a siedmioro czonkĂłw rodziny D BICKICH oraz dwie inne osoby â&#x20AC;&#x201C; starsze mae stwo z Gorazdowa. Wojna wic bya tylko odroczeniem, jak w SiĂłdmej pieczci. Nikt jeszcze nie wygra partii szachĂłw ze mierci. Samo wyzwolenie byo mniej dramatyczne, chocia jaki Rosjanin uzna, e JAN jest Niemcem i odda do niego kilka strzaĂłw. Nie trafi, gdy byaby to ju jawna ironia losu, eby pijany odak zastrzeli strzelca wyborowego z poprzedniej wojny oraz powstania. Rosjanin zwyczajnie nie mĂłg zrozumie, e sotys moe nie by Niemcem, podczas gdy JAN zosta wybrany przez aklamacj waciwie od razu, gdy 23 stycznia 1945. WkrĂłtce by ju wdowcem i oprĂłcz obowizkĂłw spoecznych absorbowao go wychowywanie dzieci, nie mĂłwic ju o prowadzeniu gospodarstwa. Jego area wynosi jednak ponad 20 ha, a granic kuactwa byo 15. By wic wrogiem klasowym, a dzieci miay utrudniony dostp do nauki na szczeblu rednim. By to okres dostaw obowizkowych i rekwizycji ZMP-owskich oraz przesucha w Urzdzie Bezpiecze stwa. Uspokoio si troch dopiero po przeomie pa dziernikowym 1956, ale rolnictwo nadal pozostawao frontem zimnej wojny domowo-doktrynalnej, tlcej si przez dugie jeszcze lata. Ta odwil nie spowodowaa wielkiej powodzi, ale ogniska konfliktĂłw gaszone byy podtopieniami. JAN przez dugie lata by sotysem Borzykowa i chocia funkcja ta okresowo tracia na znaczeniu, to w zakresie spraw lokalnych czsto bya decydujca. Dziki niemu, ju 25 stycznia 1945 rozpoczto nauk szkoln, a kierownikiem placĂłwki by STANIS AW POG ODZISKI. Patronat nad szko mia charakter cigy, a dzieo to kontynuowa syn STANIS AW, radny gminny, ktĂłrego zasug byo zaoenie w budynku centralnego ogrzewania, co miao miejsce w 2004, kiedy do szkoy zacz uczszcza jego wnuk. JAN by aktywny spoecznie do ko ca, mimo e w 1968 przepisa gospodarstwo na syna. OprĂłcz funkcji samorzdowych, tro-

 Kondukt ĹźaĹ&#x201A;obny w drodze na cmentarz w KoĹ&#x201A;aczkowie (sierpieĹ&#x201E; 1945)

 StanisĹ&#x201A;aw DÄ&#x2122;bicki przy tablicy upamiÄ&#x2122;tniajÄ&#x2026;cej wiÄ&#x2122;ĹşniĂłw obozu przejĹ&#x203A;ciowego na GĹ&#x201A;Ăłwnej (2009) Z teki StaĹ&#x201E;czyka Proboszcz koĹ&#x201A;aczkowski ks. HENRYK MNICHOWSKI byĹ&#x201A; doskonaĹ&#x201A;ym organizatorem Ĺźycia paraďŹ i i peĹ&#x201A;niĹ&#x201A; rolÄ&#x2122; lidera miejscowej spoĹ&#x201A;ecznoĹ&#x203A;ci. Ze wzglÄ&#x2122;dĂłw religijnych i humanitarnych prĂłbowaĹ&#x201A; zĹ&#x201A;agodziÄ&#x2021; sytuacjÄ&#x2122; obywateli niemieckich, aresztowanych przez ObronÄ&#x2122; NarodowÄ&#x2026; w poczÄ&#x2026;tkach wojny i oskarĹźanych o dywersjÄ&#x2122;. CzÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; z tych osĂłb nawet uwolniono. Niemcy to docenili później na swĂłj sposĂłb i oddali mu do dyspozycji koĹ&#x203A;ciĂłĹ&#x201A; w Grabowie KrĂłlewskim, gdzie miaĹ&#x201A; wzglÄ&#x2122;dnÄ&#x2026; swobodÄ&#x2122; praktyk religijnych, z udzielaniem Ĺ&#x203A;lubĂłw koĹ&#x203A;cielnych wĹ&#x201A;Ä&#x2026;cznie.

ch inaczej wtedy rozumianych, by awnikiem w Sdzie Powiatowym oraz czonkiem zarzdu Banku SpĂłdzielczego. Przez cae dorose ycie myla o mierci szybkiej, ktĂłr nazywa szczliw. Tak opowiada o dobiegajcym ko ca roku 1972 syn STANIS AW: mier (...) bya naga i niespodziewana. Mimo to dobrze by do niej przygotowany. We wtorek 21 grudnia wyspowiada si i przyj komuni. W czwartek postanowi jecha na jarmark do Pyzdr. Dobrze si czu, zjad niadanie i poszed na przystanek autobusowy. Wsiad do autobusu, kupi bilet, po uje-

chaniu 600 metrĂłw przewrĂłci si na przejciu midzy siedzeniami. Na drugim przystanku w Borzykowie wynieli go martwego. W dniu 24 grudnia odby si pogrzeb. STANIS AW prowadzi gospodarstwo do 2001, kiedy to przekaza je zamnej cĂłrce TERESIE, ale w obejciu jest zawsze co do roboty, wic o bezczynnoci nie ma mowy. Nadal wykazuje wysok aktywno spoeczn, gĂłwnie na gruncie parafialnym i poarniczym. Zajmuje si te histori i genealogi oraz zabiega o prawa kombatanckie, gdy jako dziecko by przecie wi niem obozu zagady, przemianowanego przez hitlerowcĂłw dla kamuflau na zakad remontowy. Orzeczenie sdowe jest korzystne, ale caa sprawa posuwa si bardzo wolno, gdy trzeba sforsowa wiele barier biurokratycznych. A jemu nie chodzi przecie o adne profity, zreszt mizerne, ale prawd historyczn i zwyk sprawiedliwo, a take pami o Matce, ktĂłrej zawdzicza odzyskanie wolnoci.


8 kwietnia 2011

WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

www.wrzesnia.info.pl

Pogotowie ratunkowe 999 StraĹź poĹźarna 998 Policja 997

StraĹź Miejska 986 â&#x20AC;&#x201C; pon.-pt. 7.00-22.00, sob. 7.00-15.00 Pogotowie energetyczne â&#x20AC;&#x201C; centrala 61 437 46 00 Pogotowie ciepĹ&#x201A;ownicze 993 Pogotowie wod.-kan. 994, 61 436 05 47 Informacja PKP 61 633 49 22

Bartosz Bytner syn Pauliny i PrzemysĹ&#x201A;awa z ObĹ&#x201A;aczkowa

Jakub Kostrzewa syn Katarzyny i Marka z Pierzyska

Urodzony: 31 marca Waga: 3670 g Wzrost: 57 cm

Urodzony: 31 marca Waga: 3860 g Wzrost: 57 cm

Maja Krystyna Jankowska cĂłrka Kingi i Ĺ ukasza z WÄ&#x2122;gierek

Kamila MiĹ&#x203A;kiewicz cĂłrka Doroty i SĹ&#x201A;awomira z Orzechowa

Urodzona: 1 kwietnia Waga: 3340 g Wzrost: 56 cm

Urodzona: 2 kwietnia Waga: 3700 g Wzrost: 58 cm

Nikolas Tomasz Lewandowski syn Dominiki i Tomasza z WÄ&#x2122;gierek

Dominik Nowicki syn Patrycji i Artura z MaĹ&#x201A;achowa KÄ&#x2122;pego

Urodzony: 2 kwietnia Waga: 3120 g Wzrost: 55 cm

Urodzony: 2 kwietnia Waga: 2740 g Wzrost: 55 cm

Katarzyna Szymkowiak cĂłrka MirosĹ&#x201A;awy i Zbigniewa z Czeszewa

Mateusz Jan Fiksa, syn Agnieszki i Grzegorza z Gutowa MaĹ&#x201A;ego

Urodzona: 3 kwietnia Waga: 2980 g Wzrost: 55 cm

Urodzony: 3 kwietnia Waga: 3680 g Wzrost: 58 cm

PaweĹ&#x201A; Darul syn Anity i Mariusza z Czerniejewa

Maja MaÄ&#x2021;kowiak cĂłrka Justyny i Piotra z ObĹ&#x201A;aczkowa

Urodzony: 3 kwietnia Waga: 3640 g Wzrost: 56 cm

Urodzona: 4 kwietnia Waga: 3940 g Wzrost: 59 cm

Martyna Kaczmarek cĂłrka Karoliny i Wojciecha z WrzeĹ&#x203A;ni

Oliwia Urszula Dawid cĂłrka Natalii i Patryka z WrzeĹ&#x203A;ni

Urodzona: 4 kwietnia Waga: 4250 g Wzrost: 60 cm

Urodzona: 5 kwietnia Waga: 3450 g Wzrost: 55 cm

Informacja PKS 61 437 00 66 CaĹ&#x201A;odobowy policyjny â&#x20AC;&#x17E;telefon zaufaniaâ&#x20AC;? 61 437 52 97 Poradnia Terapii UzaleĹźnieĹ&#x201E; i WspĂłĹ&#x201A;uzaleĹźnieĹ&#x201E;, Witkowska 3, 61 436 21 46 WrzesiĹ&#x201E;skie Stowarzyszenie AbstynentĂłw â&#x20AC;&#x17E;Jantarâ&#x20AC;?: prawnik przyjmuje w 1. i 3. Ĺ&#x203A;rodÄ&#x2122; miesiÄ&#x2026;ca w godz.15.00-17.00, psycholog w 2. i 4. czwartek miesiÄ&#x2026;ca w godz.17.45-19.45, telefon zaufania: w godz. 10.00-22.00 â&#x20AC;&#x201C; 606 903 528 i 61 437 78 42 w godz.16.00-20.00. Punkt PrzeciwdziaĹ&#x201A;ania Przemocy w Rodzinie 61 437 40 28, 61 437 40 22, 61 437 40 35, czynne w czwartki w godz. 14.00-18.00 w bud. OPS, ul. Szkolna 24 PeĹ&#x201A;nomocnik ds. Profilaktyki i RozwiÄ&#x2026;zywania ProblemĂłw Alkoholowych 61 640 39 40 Powiatowy rzecznik konsumentĂłw â&#x20AC;&#x201C; Starostwo Powiatowe we WrzeĹ&#x203A;ni, pon.-pt. w godz. 9.00-14.00, 61 640 44 16 Biblioteka Pedagogiczna, Wojska Polskiego 2a, 61 436 13 33, czynne od pon. do pt. w godz. 10.00-17.00 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy WrzeĹ&#x203A;nia 61 436 25 96 Czytelnia 61 437 96 45 Wielkopolska Informacja Gospodarcza 61 426 50 50, 94 34 â&#x20AC;&#x201C; 24h Schronisko dla psĂłw 500 191 039 Gabinet weterynaryjny, KiliĹ&#x201E;skiego 13 502 256 205 Halo TAXI 61 436 33 33, 601 808 921 TAXI, 24h ESKA, 721 121 121 Taxi Harcerska 61 640 33 33, 61 437 77 77 TAXI PKP 61 437 92 22 TAXI PKP #2 889 999 130

USĹ UGI TRANSPORTOWE 889 998 888 TRANSPORT 605 261 155 Pizzeria Soprano Chrobrego 15, 61 640 21 01 Pizzeria Capri PIZZA NA TELEFON, 61 640 20 71 Pizzeria Camelot 61 436 38 09, 515 299 040

Kompleksowe usĹ&#x201A;ugi pogrzebowe 24h, ul. Legii WrzesiĹ&#x201E;skiej 16, WrzeĹ&#x203A;nia, 61 436 11 60, kom. 603 868 607 Kompleksowe UsĹ&#x201A;ugi Pogrzebowe PUK 24h, ul. MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awska 5, 61 437 92 00, 61 436 28 78, 508 088 390

Subskrypcja przedĹ&#x201A;uĹźona do poniedziaĹ&#x201A;ku 11 kwietnia!

Kwiaciarnia â&#x20AC;&#x17E;Kaprysâ&#x20AC;? przy szpitalu zaprasza â&#x20AC;&#x201C; pn-sob. 8.00-18.00, nd. 9.30-17.30; 61 437 62 97

Â&#x201E; Internauta: â&#x20AC;&#x201C; Chciabym zainteresowa Pa stwa tematem

owietlenia ostrzegawczego najwyszego obiektu we Wrzeni, jakim jest wiea telefonii komĂłrkowej przy ul. Czerniejewskiej. Ono nie dziaa ju od prawie dwĂłch lat! Ale, jak wida, nikogo to nie obchodzi. Spraw zgaszaem ju do stray miejskiej, gdzie, niestety, zostaem zbyty. Usyszaem, e u nas samoloty tak nisko nie lataj. A to nieprawda. Tydzie temu przez dwa dni nad Wrzeni lataa CASA z Powidza â&#x20AC;&#x201C; niezwykle widowiskowo, gdzie na wysokoci 3/4 wiey. I tu mam pytanie: co by si stao, gdyby ten lot odbywa si w nocy albo w zych warunkach atmosferycznych i pilot nie zauwayby wiey?

Â&#x201E; Mirosaw Morawski, komendant Stray Miejskiej we Wrzeni: â&#x20AC;&#x201C; Rzeczywicie, anonimowo spraw owietlenia przeszkodowego wiey przeka nikowej PTK Centertel przy ul. Czerniejewskiej zgaszaa nam osoba zaniepokojona t sytuacj. Podobnie jak wtedy, odpowiadamy i dzi. Decyzj o owietleniu wiey moe podj tylko DWLot, ktĂłry winien wystpi z takim poleceniem do jej waciciela. A e wiea nie znajduje si w korytarzu linii lotniczych, DWLot nie wyda takowej decyzji. Informacj t uzyskalimy od kierownika Dziau Eksploatacji ObiektĂłw PTK Centertel w Poznaniu. Oczywicie, ze zrozumiaych wzgldĂłw, nie odnosz si do dywagacji internauty na temat lotĂłw w nocy, w trudnych warunkach, czy nieuwagi pilota.

Â&#x201E; Internauta: â&#x20AC;&#x201C; Mam tak spraw. Zima si sko czya, a dziur na drogach przybywa. Nikt nic nie robi. Jest coraz gorzej...

Kwiaciarnia â&#x20AC;&#x17E;Kaprys Plusâ&#x20AC;? zaprasza â&#x20AC;&#x201C; pn-sob. 8.0021.00, nd. 9.30-17.30 i PRACOWNIA FLORYSTYKI Ĺ&#x161;LUBNEJ, ul. KoĹ&#x203A;ciuszki 70 a, tel. 61 436 71 51

Â&#x201E; Marcin Nowak z Powiatowego Zarzdu DrĂłg we Wrzeni: â&#x20AC;&#x201C; Niestety, zima na drogach odbia swoje pitno, jednak aby wykonywa remonty na drogach, musz by zachowane pewne warunki atmosferyczne, aby byo to skuteczne. Zima w zakresie opadĂłw niegu ustpia ju jaki czas temu, jednak utrzymyway si przez dugi czas niskie temperatury, przy ktĂłrych remontĂłw nie mona wykonywa. Obecnie pogoda nam ju sprzyja i na naszych drogach s prowadzone prace remontowe. TOS

APTEKI DYĹťURUJÄ&#x201E;CE

Reklama ww-143

8.04 PRZYPOLOMARKECIE,ul.Paderewskiego52 tel. 61-43-65-284 9.04 DR MAX, ul.MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awska 10 tel. 61-43-77-223 10.04 NA SĹ AWNIE, ul. Fromborska 46a tel. 61-43-67-798 11.04 AMIKA, ul. PiastĂłw 16 tel. 61-43-77-400 12.04 POD LIPAMI , ul. KiliĹ&#x201E;skiego 10 tel. 61-43-77-709 13.04 NOWA, ul. Sienkiewicza 12 tel. 61-43-60-205 14.04 UTIS, ul. SĹ&#x201A;owackiego 4a tel. 61-43-54-033

nalnego w Urzdzie Miasta i Gminy we Wrzeni: â&#x20AC;&#x201C; Z tym zjawiskiem mamy do czynienia po kadej srogiej zimie. Materiay, z jakich wykonana jest droga, nie s jednorodne â&#x20AC;&#x201C; ulegaj rĂłnym napreniom. Obrcze studni oparte na studniach kanalizacyjnych w wyniku temperatur ulegaj odksztaceniom. Czsto zdarza si, e wiosn wszystko wraca do normy. Chcc unikn takich sytuacji, wprowadza si nowe rozwizania, gdzie pokrywy opiera si na konstrukcji drogi. Jest to jednak rozwizanie do drogie i dlatego rzadko stosowane. Zapewniam, e w przypadku powstania trwaego zanienia osadzenie pokryw studni zostanie poprawione w ramach naprawy gwarancyjnej.

Â&#x201E; Marcin Nowak z Powiatowego Zarzdu DrĂłg we Wrzeni: â&#x20AC;&#x201C; S rĂłne technologie naprawy drĂłg, midzy innymi poprzez remont emulsj i grysami. Drobniejsze frakcje grysu, ktĂłre nie zcz si zbyt trwale z emulsj, mog pod koami samochodu zosta oderwane, lecz nie s w stanie uczyni adnej szkody. Technologia ta jest przez nas stosowana od wielu lat (na przedmiotowej drodze w podobny sposĂłb remont by wykonywany ju nie raz) ze wzgldu na mniejszy koszt w porĂłwnaniu z innymi stosowanymi technologiami. Dzieje si tak, poniewa â&#x20AC;&#x201C; jak to pado w pytaniu â&#x20AC;&#x201C; tych â&#x20AC;&#x17E;naszych pienidzyâ&#x20AC;?, ktĂłre s przeznaczane na utrzymanie drĂłg, jest o wiele za mao w stosunku do potrzeb i oczekiwa uytkownikĂłw drĂłg.

DRINK-SHOP bezpĹ&#x201A;atny dowĂłz, 61 672 68 42 AUTOPOGOTOWIE KLUCZOWE 61 436 79 11, 603 400 250

Â&#x201E; Jan Krotoszyski, naczelnik Wydziau Inwestycyjno-Komu-

koowa do Somowa na powstae podczas zimy wyrwy w jezdni wysypuj jaki grysik, zamiast wyla asfalt? Podczas jazdy ten grysik uderza w nadwozie samochodu, niszczc je. eby byo mieszniej, po tygodniu znĂłw powstay w tych miejscach dziury i wybrzuszenia. Je dzi si po nich gorzej ni po dziurach powstaych podczas zimy! Kto powinien odpowiedzie za t fuszerk i za to, e nasze pienidze zostay zmarnotrawione!

Pizzeria Margeritta 61 437 00 60 Serwis komputerowy 695 926 796

ul. Armii Pozna zostan naprawione? Cho droga dopiero co zostaa oddana do uytku to pozapaday si rednio o 2-5 cm.

Â&#x201E; Internauta: â&#x20AC;&#x201C; Dlaczego pracownicy remontujcy drog z So-

TAXI ZET 61 436 55 55 Taxi DARIO (1-8 osĂłb) 602 221 436

Â&#x201E; Internauta: â&#x20AC;&#x201C; Czy zapadnite studzienki kanalizacyjne przy

.5$,1$0$/8&+$ DUW\NXâ\G]LHFLÄ?FH

plakatĂłw A3 tel. 61 437 49 57 W 2 GODZINY*

]ĂŁ

* z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT

  

tel. 791 22 38 35

KWIETNIOWY HIT CENOWY

N

   le e e e

 e  19 " el 29 !

!

WĆ&#x152;ŽĨÄ&#x17E;Ć?ŊŽŜÄ&#x201A;ĹŻĹśÄ&#x201A;Ĺ˝Ä?Ć?ųƾĹ?Ä&#x201A;Ć&#x2030;ŽžŽÇ?Ä&#x17E;Ä?Ĺ?Ç Ç Ç&#x2021;Ä?Ĺ˝Ć&#x152;Ç&#x152;Ä&#x17E;

Skl-573

INFORMATOR MIEJSKI

Teczka interwencja z www.wrzesnia.info.pl

24 Strona CzytelnikĂłw Mamo, jestem!


8 kwietnia 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Sport

P I Ł K A S I AT K O WA

Finał play-off, AZS UAM Poznań – Krispol 3:1 i 1:3

Siatkarze i kibice Świetni siatkarze, jeszcze lepsi kibice. Hala na Morasku zdobyta przez wrześnian. Przymiarka miaa miejsce w Kaliszu. W Poznaniu, szczególnie w pierwszym, sobotnim meczu, kibice Krispolu dali pokaz oddania klubowym barwom. Stworzyli widowisko godne telewizyjnych kamer. W niedziel, w duo mniejszej sile, te dopingowali naszych siatkarzy bez chwili wytchnienia. I doczekali si zwycistwa swoich pupilów. Fani okazali si bohaterami na równi z siatkarzami Krispolu.

 Kibice Krispolu spisali się w Poznaniu na szóstkę. Uwagę obserwatorów zwracała też olbrzymia biało-pomarańczowa flaga

Pechowa sobota Krzysztof Wójcik: – Take w sobot Losy sobotniego meczu rozstrzy- bylimy siatkarsko gay si w trzeciej partii. Gra toczya lepsi, ale popenisi na przewagi, a wrzenianie mie- limy za duo bli pi kolejnych setboli. Niestety, dów wasnych. adnego nie udao si wykorzysta. Z pierwszej okazji skorzystali poznaniacy i objli prowadzenie 2:1. Przez dugi czas czwartej odsony nasi siatkarze sprawiali wraenie poraonych dramatycznymi wydarzeniami z poprzedniego seta. Krispol przegrywa ju 19:23, ale gównie dziki zagrywce Marcina Iglewskiego i jego ataków z drugiej linii wrzenianie zdoali wyrówna. Przy drugim meczbolu akademicy zapali blokiem Iglewskiego i zako czyli pojedynek. Smutek na awce by olbrzymi. Zawodnicy i trener powiedzieli sobie kilka gorzkich sów. Jeszcze wówczas mogo si wydawa, e taka postawa le wróy na niedzielny mecz. Pewni swego byli najzagorzalsi kibice. Co prawda na drugi dzie zjawili si w okrojonym

w porównaniu z sobot skadzie, ale miao to bardziej zwizek z pó n godzin meczu, ni z brakiem wiary. AZS UAM Pozna – Krispol 3:1 (23, -22, 29, 24)

Niedzielna gra o życie Siatkarze trenera Krzysztofa Wójcika kolejny raz pokazali lwi pazur. Niezraeni poniesion dzie wczeniej porak, od pocztku rzucili si na rywala. W dwóch pierwszych

Fot. LEN

setach wrcz rozbili poznaniaków. Kady z elementów siatkarskiego rzemiosa funkcjonowa perfekcyjnie. Po sabszej, przegranej trzeciej partii Krispol od pocztku kolejnej rzuci si na rywala. Przy prowadzeniu 12:8 wpad jednak w lekki doek. Gospodarze szybko wyrównali i wyszli nawet na prowadzenie 15:14. To by ostatni moment, gdy poznaniacy mogli jeszcze myle o ko cowym sukcesie. Wrzenianie, prowadzeni przez charyzmatycznego starszego Iglewskiego, wzili si do roboty, e a furczao. Przywileju zako czenia meczu dostpi atakiem z szóstej strefy Oskar Dziewit. Po ostatnim gwizdku sdziego siatkarze Wójcika wraz z samym trenerem rzucili si do spontanicznego ta ca, a rozradowanym zawodnikom wtórowali nadwyronymi ju gardami rozgorczkowani kibice. Krispol wygra, bo sprawia wraenie, e walczy nie o utrzymanie si w grze, ale wrcz o ycie. AZS UAM Pozna – Krispol 1:3 (18, 13, -22, 20)

SPONSORZY

25

Za tydzień ruszy turniej mistrzów II lig W pitek 15 kwietnia rozpocznie si trzydniowy turniej z udziaem czterech mistrzów grup II ligi. Krispol nazajutrz po zwyciskim pitym meczu z AZS UAM Pozna zoy do PZPS wniosek o przyznanie Wrzeni organizacji zawodów. Poszy za tym dziaania dyplomatyczne. Warszawska centrala nie ma duo czasu na podjcie decyzji. Jeeli bdzie ona pomylna dla wrzesi skich kibiców, to za tydzie na amach „WW” wyjdzie specjalna strona Krispolu przedstawiajca rywali naszych siatkarzy. Najwiksz szans na uzyskanie przywileju organizacji zawodów maj Wrzenia i Wyszków – mniejsze miasta bez powanych ligowych zespoów.

O dwa miejsca premiowane awansem do I ligi walczy bd: Cuprum Lubin, Wanda Kraków, Camper Wyszków oraz Krispol. Kady z zespoów kadego dnia rozegra po jednym meczu. Nasi siatkarze dobrze znaj jedynie „miedziowych”, z którymi w biecym sezonie rywalizowali i wygrali 3:2 w Pucharze Polski. Pozostae dwie ekipy s wielk niewiadom. Cuprum w finale play-off gadko odprawio z kwitkiem Gwardi Wrocaw. Lubinianie wygrali 3:0. Camper Wyszków sabo gra w rundzie zasadniczej (a 6 poraek), ale w play-off sprawi spor sensacj, ogrywajc KPS Siedlece 3:1. Wanda Kraków take musiaa rozegra cztery mecze w finale z Wisok Strzyów.


8 kwietnia 2011

Wiadomości Wrzesińskie

26 Sport Kołyska Kapturskiego

 Mateusz Kapturski Pomie wygra, strzeli jednego gola, a okazj do manifestowania swej radoci mia Mateusz Kapturski. Podwójnej radoci, bo golem uczci urodzenie córki. Nadarzya si sposobno, by z kolegami z zespou zrobi koysk. Wyjazdowy mecz klasy A z Orami w Hucie ukomskiej nie by dla neklan spacerkiem. – Wyjechalimy zaledwie w dwunastk, a forma z ostatniego spotkania nie napawaa optymizmem – relacjonuje trener Bartomiej Figas. Druyna potrafia si jednak mocno zmotywowa. Rewelacyjnie w bramce gra Damian Nowaczyk. To gównie jemu zawdziczamy, e nie stracilimy gola. W pierwszej poowie gospodarze ruszyli na nas z impetem, a pomaga im wiejcy w plecy wiatr. My stworzylimy sobie jedn okazj do zdobycia gola, ale Dariusz Kapturski z dogodnej pozycji trafi pik w plecy swojego koleg. Bramk zdobylimy w 66. min. M. Kapturski dokadnie przyj dorodkowanie i precyzyjnym strzaem przy supku da nam prowadzenie. Utrzymalimy je, cho Orze nie ustawa w wysikach do ko ca. LEN Orze Huta . – Pomie 0:1 (0:0)

www.wrzesnia.info.pl

PIŁK A NOŻNA

Piłka nożna – IV liga, Victoria Września – Obra 1912 Kościan 3:0 (2:0)

Obra pokonana drugi raz Runda rozpoczęła się udanie, ale na miano rycerzy wiosny Victoria musi jeszcze zapracować. Pikarze Waldemara Przysiudy pomylnie rozpoczli wiosn. W trzech meczach, na trudnym dystansie, uzyskali siedem punktów. W sobot zdobyli skalp trzeciej druyny IV ligi. Obra przyjechaa do Wrzeni jako druyna niepokonana. Pikarze z Kociana nie przegrali 13 kolejnych meczów. W tabeli ustpowali Victorii o jedno miejsce tylko dlatego, e przegrali bezporedni mecz rundy jesiennej. Wówczas katem dla obrzan okaza si Maciej Lisiecki, zdobywca klasycznego hat tricka. Po kilkunastu minutach wzajemnego sondowania Victoria przeja inicjatyw, ale to gocie stworzyli sobie okazj do zdobycia gola. Interweniujcy nogami Tomasz Roszyk wygra jednak pojedynek sam na sam z napastnikiem Obry. W rodku pola zaczli rzdzi Mateusz Duszyski i Mateusz Go dziaszek. Na efekty nie trzeba byo dugo czeka. W 32. min Damian Ludwiczak crossowym podaniem znalaz w polu karnym Duszy skiego, a 18-latkowi nie pozostao nic

Sparta traci punkty i ogranicza szansę na awans

innego, ni umieci pik w siatce. W momencie gdy z trybun rozlego si gromkie „jeeeest!”, do stadionu zbliaa si spó niona dwudziestoosobowa grupa kibiców Obry. Gdy fani przyjezdnych minli bram wejciow, przywita ich kolejny okrzyk radoci. Tym razem pikn akcj zainicjowa mdrym podaniem na skrzydo Tomasz Rybarczyk. Przy chorgiewce naronej dopad do niej Maciej Matuszak i ostro dorodkowa w pole karne. Pik przepuci Lisiecki, dopad do niej Ludwiczak, który podwyszy na 2:0. Do ko ca pierwszej poowy i na pocztku drugiej nic wielkiego na murawie si nie dziao. Od 60. min gocie rzucili wszystkie rezerwy, by odrobi straty. Ich napór trwa kwadrans, ale klarownej sytuacji nie potrafili sobie stworzy. Szybko te opadli z si, naraajc si na gro ne kontry. W 78. min Go dziaszek, uderzajc z 20 metrów, trafi w supek. Pi minut pó niej byo ju po meczu. Maciej Lisiecki, majc przed sob tylko bramkarza, „sprzeda” pik Ludwiczakowi, który nie mia problemów z trafieniem do siatki. Victoria wygraa zasuenie, tworzya zespó mdry i bez sabych ogniw. Jeeli tylko druyny nie zdziesitkuj kontuzje lub kartki, to ekipa trenera Przysiudy dostarczy kibicom tej wiosny jeszcze wiele miych chwil. – Gramy skutecznie wiosn i od razu na trybunach pojawio si wicej kibiców – cieszy si Mateusz Duszy ski, najmodszy pikarz na boisku. – Fakt, jestem playmakerem, co pewnie dziwi, gdy we -

 Mateusz Goździaszek dobrze wszedł we wiosnę, ale nowych butów jeszcze nie „rozdziewiczył” – nie zdobył gola w trzech meczach Fot. LEN mie si pod uwag mój wiek, ale w rodku pola pomagaj mi Mateusz Go dziaszek i Maciej Matuszak. Zagszczamy rodek i s tego wymierne efekty. Lubi gra przed wasn publicznoci. Tu jestem bardziej skuteczny. W dwóch meczach zdobyem dwa gole, a mogo ich by wicej. Najwaniejsze, e wygrywa-

my – dzieli si swoimi spostrzeeniami rodkowy pomocnik zaraz po zejciu z boiska. Victoria zagraa w skadzie: Roszyk – ukasik, Figas, Przysiuda, Sypniewski – Rybarczyk – Matuszak (83. Wawrzyniak), Go dziaszek, Duszy ski (89. Gut), Ludwiczak – Lisiecki. Leszek Nowacki

Nagrodzeni za walkę Miłą niespodziankę sprawił swoim kibicom Orlik. Walczący do ostatniej sekundy miłosławianie pokonali wicelidera okręgówki. Bramki zdobyli w samej końcówce.

Remisując na własnym boisku z Hetmanem Orchowo, Sparta już chyba całkowicie pogrzebała swoje szanse na awans. W spotkaniu orzechowianie grali bardzo nierówno, zaprzepaszczając mnóstwo okazji strzeleckich. Podczas pierwszej części meczu gracze Sparty prezentowali się grubo poniżej swojego poziomu. Goście dość łatwo przedostawali się pod pole karne orzechowian, czego efektem była bramka z 25. min. Po przerwie na boisko wyszła inna Sparta, która jednak – pomimo całkiem dobrej już gry – raziła nieskutecznością. Zaczęło się całkiem obiecująco. W 50. min, po faulu na Marcinie Jakubczaku, Damian Zbierski doprowadził do wyrównania, zamieniając na gola przyznany rzut karny. W 81. min w polu karnym sfaulowany został Kornel Witczak, a Zbierski ponownie zamienił jedenastkę na bramkę. Niestety, zamiast zachować z trudem osiągnięty wynik, Marcin Adryan sfaulował przeciwnika pod własną bramką, co przyniosło Hetmanowi – po wykorzystaniu przyznanego rzutu karnego – wyrównanie. Mimo wszystko orzechowianie mogli jeszcze wygrać. Witczak nie potrafił pokonać bramkarza z dziesięciu metrów, a Michał Pawlak trafił w słupek. RC A klasa, Sparta Orzechowo – Hetman Orchowo 2:2 (0:1)

Pierwszy kwadrans meczu nie wskazywa na to, e gospodarze bd w stanie nawiza wyrównan walk. Ju w pierwszych minutach gocie stworzyli sobie dwie kapitalne sytuacje. W miar upywu czasu Orlik zacz radzi sobie coraz lepiej. Trzykrotnie bliski trafienia by Eryk Skrzypczak. W 45. min Orlik nie wykorzysta stuprocentowej szansy. Strza Radosawa Trybuy instynktownie zosta obroniony przez bramkarza Fanclubu. Druga cz gry zacza si dla miosawian fatalnie. Ju po pierwszej akcji przyjezdni objli prowadzenie. Win za strat tego gola ponosi Krzysztof Zaremba, który wzrokiem odprowadzi pik uderzon z rzutu wolnego z ponad 30 metrów. Po godzinie gry Orlik uzyska przewag, zmuszajc przeciwnika do obro-

 Eryk Skrzypczak (zasłania piłkę) kilkakrotnie był bliski zdobycia bramki ny na wasnej poowie. W 70. min bramkarz Fanclubu sparowa uderzenie Skrzypczaka na rzut rony. Szczcie w meczu odwrócio si dopiero w 86. min. Skrzypczak po wejciu w pole karne uderzy po dugim rogu, a pika, odbijajc si od supka, wpada do bramki. Orlik nie rezygnowa z odniesienia penego sukcesu i zosta nagrodzony w doliczonym

Fot. RC

czasie gry. Po dorodkowaniu z rzutu ronego Tomasz Grobelny trafi do siatki pod poprzeczk, uderzajc gow. – Musz pochwali swój zespó. Kiedy si wygrywa z wiceliderem w ostatnich minutach, to musi to by mobilizujce dla caej druyny – podsumowa mecz uradowany trener Marek Gieraka. RC Orlik – Fanclub Dobroszyn 2:1 (0:0)


8 kwietnia 2011

Wiadomości Wrzesińskie

Sport

www.wrzesnia.info.pl

W W W.W R ZE SN IA . IN FO. PL /SP O R T

Łukasz Lonka powrócił z Europy Zachodniej

Mistrz sprintu Mateusz Michalski zdobył kolejny tytuł mistrza świata niedowidzących. Tym razem triumfował w tureckiej Antalyi. Wrzesi ski sprinter pod koniec stycznia tego roku wywalczy zote medale czempionatu globu w Nowej Zelandii na obu sprinterskich dystansach. Mistrzostwa odbyway si pod egid federacji niedowidzcych. Ju wówczas zapowiada, e wybiera si na kwietniowe mistrzostwa wiata federacji niepenosprawnych; w ich ramach miay odbywa si te konkurencje niedowidzcych. Mateusz by peen obaw co do swojej formy. – Przygotowanie dwóch szczytów w tak krótkim czasie wydaje si prawie niemoliwe – dzieli si z nami swoimi obawami. – Wierz jednak, e trener Adam Kaczor po raz wtóry dokona cudów. I dokona. W poniedziaek nasz lekkoatleta dwukrotnie wystartowa w biegu na 100 metrów. W przedpoudniowych eliminacjach pobi swój rekord yciowy, pokonujc dystans w 10,85 s. W swoim stylu bardzo wczenie pokaza rywalom, na co go sta. Próbowa oddziaywa na nich psychologicznie. W popoudniowym pófinale si rzeczy pobieg wolniej o 0,11 s, ale take bez problemu zama barier 11 sekund. We wtorek w roli zdecydowanego faworyta stan do biegu finaowego. Tym razem osign czas 10,94 s. Waniejsze

27

Najlepszy polski motocrossowiec wróci do Polski po miesicznej nieobecnoci. We Wrzeni bdzie jedniekonwencjonalna forma treningu Mateusza Michalskiego Fot. LEN nak tylko gociem. Starty na najwikszych europejskich torach ju jest jednak to, e zdoby kolejny ty– Ciesz si z wyniku Mateusza czekaj. tu mistrza wiata. – Przez tydzie ostro trenowai z du nadziej wyczekuj wyniO czwarty stara si w czwartek ku drugiego finau – jak zawsze la- em na obozie w Hiszpanii. Wypó nym popoudniem, dlatego te konicznie komentowa poczynania laem wiele potu i wypaliem sponie moemy w dzisiejszym wydaniu swojego zawodnika trener Kaczor, ro paliwa. Efekty tej pracy maj poda, jak mieszkaniec Wgierek wy- ojciec sukcesu naszego sprintera. przyj w letnim sezonie – zapowiapad w biegu na 200 m. Leszek Nowacki da dwudziestolatek.

 Płotki to tylko jedna z wielu i – zważywszy na utratę wzroku –

mia miejsce pod koniec Obóz mi starty . Lonka rozpocz lutego, star 1 marca. Oczywicie Oc miay one miejsce w krajach krajac Beneluksu; to prawdziwa kolebka motocrossu, pena fanatyków zako zakochanych w tym sporcie. – Ostatni Ostat start przed powrotem do Polsk Polski mia miejsce w belgijskim L Lommel 27 marca – relacjo lacjonuje Lonka. – Miaem okaz pojecha na jednym okazj naj z najlepszych torów wiatowego Grand Prix. Rywalizowaem w klasie MX2 z wieloma zawodnikami, którzy start startuj w mistrzostwach wiat seniorów. W obu biewiata gach zajem szóste miejsca. n Do najlepszych mi jeszcze sporo brakuje. Jeszcze w ubiegym roku przymierzalimy si do startu w cyklu turniejów mistrzostw wiata, ale ostatecznie wraz z ojcem (Jackiem Lonk, dziesiciokrotnym d mistrzem Polski – przyp. red.) i sponsorem doszlimy do wniosku, e to jeszcze za wysokie progi. Wystartuj w zachodnioeuropejskiej edycji mistrzostw Starego Kontynentu. To zdecydowanie silniejsza grupa ni wschodnioeropejska, w której je dziem w ubiegym roku. Wycigi bd rozgrywane od Niemiec po Hiszpani. Pierwszy czeka mnie 25 kwietnia w Holandii. Sezon bdzie szczególnie pracowity, wyjazd goni wyjazd – zapowiada mieszkaniec Gutowa Wielkiego. Leszek Nowacki

Wyniki – sport w skrócie • Więcej na www.wrzesnia.info.pl/sport • Wyniki – sport w skrócie • Więcej na www.wrzesnia.info.pl/sport PIŁKA NOŻNA IV liga – XIX kolejka, 2/3.04.2011 Victoria Września – Obra 1912 Kościan Zryw Dąbie – LKS Gołuchów CKS Sparta Konin – Centra Ostrów Wlkp. Stal Pleszew – Olimpia Koło Sparta Miejska Górka – Korona Piaski Victoria Ostrzeszów – Dąbroczanka Pępowo Płomyk Koźminiec – SKP Słupca Sokół Kleczew – Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 1. Sokół Kleczew 2. Victoria Września 3. Centra Ostrów Wielkopolski 4. Stal Pleszew 5. Obra 1912 Kościan 6. Płomyk Koźminiec 7. Korona Piaski 8. Dąbroczanka Pępowo 9. LKS Gołuchów 10. SKP Słupca 11. Olimpia Koło 12. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 13. CKS Sparta Konin 14. Victoria Ostrzeszów 15. Sparta Miejska Górka 16. Zryw Dąbie

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

44 36 35 34 33 33 30 28 26 22 21 21 20 19 12 9

XX kolejka, 10.04.2011 12:00 LKS Gołuchów – Victoria Września

3:0 2:3 2:3 2:1 1:3 1:2 0:0 3:0

50-14 40-20 36-22 25-22 30-21 38-31 32-24 30-26 31-28 22-26 24-38 28-43 18-30 23-35 15-38 24-48

Klasa okręgowa XIX kolejka, 2/3.04.2011 Orlik Miłosław – Fanclub Dąbroszyn Polonia Golina – Warta Eremita Dobrów LKS Ślesin – Znicz Władysławów Czarni Ostrowite – Wicher Dobra GKS Sompolno – Tulisia Tuliszków ZKS Zagórów – Górnik Kłodawa Avans Górnik II Konin – Zjednoczeni Rychwał Kasztelania Brudzew – Polonus Kazimierz B.

2:1 3:2 2:1 0-0 3:1 1:0 0:5 1:1

1. LKS Ślesin 19 51 59-17 2. Kasztelania Brudzew 19 34 48-25 3. Fanclub Dąbroszyn 19 34 37-17 4. Polonia Golina 19 34 50-37 5. GKS Sompolno 19 32 40-31 6. Wicher Dobra 19 31 36-29 7. Tulisia Tuliszków 19 31 20-19 8. Warta Eremita Dobrów 19 28 31-29 9. Górnik Kłodawa 19 25 30-30 10. Znicz Władysławów 19 25 30-34 11. Polonus Kazimierz Biskupi 19 22 29-34 12. Avans Górnik II Konin 19 21 18-40 13. Czarni Ostrowite 19 20 20-31 14. Orlik Miłosław 19 18 19-32 15. ZKS Zagórów 19 16 16-44 16. Zjednoczeni Rychwał 19 11 30-64

XX kolejka, 10.04.2011 16:00 Tulisia Tuliszków – Orlik Miłosław

Klasa A XIX kolejka, 2/3.04.2011 Sparta Orzechowo – Hetman Orchowo Orły Huta Łukomska – Płomień Nekla Polanin Strzałkowo – Lech Kozarzewek Błękitni Helenów – Orzeł Grzegorzew Wilki Wilczyn – Błękitni Mąkolno GKS Lisewo – Strażak Licheń Stary Baszta Wyszyna – Orzeł Kawęczyn Warta Krzymów – Grom Malanów 1. Polanin Strzałkowo 2. Warta Krzymów 3. Błękitni Helenów 4. Sparta Orzechowo 5. Strażak Licheń Stary 6. Płomień Nekla 7. Orły Huta Łukomska 8. Orzeł Grzegorzew 9. Orzeł Kawęczyn 10. Grom Malanów 11. Błękitni Mąkolno 12. Hetman Orchowo 13. GKS Lisewo 14. Wilki Wilczyn 15. Baszta Wyszyna 16. Lech Kozarzewek

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

51 41 35 33 33 32 30 28 24 23 20 19 19 17 15 15

2:2 0:1 8:0 0:2 2:3 1:0 0:1 6:1 77-6 55-16 38-26 39-26 34-33 25-23 46-38 31-32 25-37 32-41 26-56 26-39 22-43 26-34 17-37 16-48

XX kolejka, 10.04.2011 16:00 Płomień Nekla – Sparta Orzechowo

Redakcja: 62-300 Września, ul. Fromborska 18, tel. 61 437 49 50, fax 61 436 72 85; http://www.wrzesnia.info.pl, redakcja@wrzesnia.info.pl. Redaguje zespół: Waldemar Śliwczyński (redaktor naczelny), Jolanta Śliwczyńska (z-ca redaktora naczelnego), Marek Urbaniak (sekretarz redakcji), Filip Biernat, Damian Idzikowski, Tomasz Małecki, Łukasz Różański, Tomasz Szternel, Dorota Tomaszewska, Marzena Zbierska. Współpracują: Roman Nowaczyk; Sport: Leszek Nowacki, Robert Czerniak. Skład komputerowy (reklamy@wrzesnia.info.pl): Marek Urbaniak, Anna Jakubek, Krzysztof Liberkowski, Artur Korpik, Krzysztof Korpik, Katarzyna Pawłowska. Projekt graficzny: Tomasz Wojciechowski. Biuro ogłoszeń: Maria Kosińska, Arleta Kretkowska, Artur Mokracki, Natalia Pacanowska, Marika Wojtela. 62-300 Września, ul. Jana Pawła II 14, tel. 61 436 52 70, fax 61 640 01 01, biuro@wrzesnia.info.pl Wydawca: Wydawnictwo KROPKA Jolanta i Waldemar Śliwczyńscy, 62-300 Września, Szczecińska 5. Druk: Drukarnia AGORA SA, Piła, ul. Krzywa 35. Kolportaż: Mariusz Tomczak, tel. 603 118 930. Redakcja „WW” zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz nadawania tytuów listom. Tekstów i materiaów niezamówionych nie zwracamy. Anonimów nie drukujemy. Redakcja „WW” nie odpowiada za tre reklam i ogosze. Wzory reklam zastrzeone. nakład: 10.800

PIŁKA SIATKOWA Wrzesińska Liga Rekreacyjna Liga profesjonalna Juniorzy – Matador Książno 3:1 (21, 18, -17, 28) APP – Społem Września mecz przełożony BeClever – Orlik Miłosław mecz przełożony TKKF vs VC Shrek 3:0 (16, 12, 12) 1. TKKF 2. BeClever 3. APP 4. Społem Września 5. Juniorzy Progress 6. Orlik Adams Miłosław 7. VC Shrek 8. Matador Książno

13 12 12 12 13 12 13 13

31 30 28 22 14 11 11 3

34:17 33:12 32:11 24:17 20:31 20:30 15:32 10:38

I liga Video Best – Avestruz B. 2:3 (-23, 18, -19, 10, 12) MiG – Nicolaus Powidz 0:3 (wo.) Masters Nekla – SQUAD 2:3 (-15, -24, 18, 25, 12) 1. Nicolaus Powidz 2. SQUAD 3. Kadeci Progress 4. Video Best 5. Avestruz Blanco 6. Masters Nekla 7. TKKF II 8. MiG

13 13 12 13 13 13 12 13

36 27 23 20 14 14 12 7

38:9 33:18 27:19 28:29 22:32 21:33 19:28 14:34

II liga – grupa A Mały VIP – MNM Auto

3:0 (18, 16, 23)

1. Mały VIP 2. MNM Auto 3. Kadeci II Progress 4. PAM Kołaczkowo 5. SQUAD II

8 21 23:5 8 14 19:15 8 9 14:21 8 8 15:21 8 8 11:20

II liga – grupa B DG Okna – Starostwo Koszary – Są Gorsi 1. Koszary 2. Starostwo 3. DG Okna 4. Są Gorsi 5. Gimnazjum Orlik Miłosław

1:3 (13, 17, -20, 19) 1:3 (23, -16, 18, 19) 8 8 8 8 8

18 22:9 16 19:14 12 18:18 12 17:17 2 6:24

W najbliższą niedzielę, 10 kwietnia, Wrzesińska Liga Rekreacyjna Piłki Siatkowej zakończy rozgrywki. Runda ruszy o 14.00. Rozegranych zostanie osiem ostatnich meczów. Zakończenie turnieju i wręczenie nagród zaplanowane jest na 20.00. LEKKA ATLETYKA Kosynierzy na start! W niedzielę 17 kwietnia wystartuje XXVIII Bieg Kosynierów. Najstarsza we wrzesińskiej gminie cykliczna impreza rozgrywana będzie na kilku dystansach i w wielu grupach wiekowych. Bieg główny przeprowadzony zostanie na trasie 10 km. Zawodnicy będą musieli przebiec trzy pętle. Na jednej (3,5 km) pętli odbędzie się bieg masowy dla wszystkich mniej wprawionych (wytrenowanych) i mniej odważnych biegaczy. Organizatorzy mają nadzieję na liczny udział wrześnian właśnie w tym biegu. Swoje dystanse, od 350 do 1500 metrów, będą też mieć uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Biegi najmłodszych ruszą od 9.50, rywalizacja na dwóch najbardziej prestiżowych dystansach rozpocznie się o 11.00. Start i metę wyznaczono na stadionie przy Kaliskiej. W zawodach mogą startować osoby posiadające aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NW. Więcej informacji o imprezie podamy za tydzień. SZACHY Błyskawiczna królewska gra W piątek rozstrzygnie się kwestia tytułu mistrza powiatu wrzesińskiego w szachach błyskawicznych. W WOK-u od 18.00 o okazały puchar walczyć będą Jacek Sygrela i Krzysztof Zakrzewicz (obaj Wrzos Września). Pierwszy tydzień temu w półfinale pokonał Łukasza Kozłowskiego (Iskra Marzenin) 5,5:3,5. Drugi w takim samym stosunku wygrał z Leszkiem Nowackim (Iskra Marzenin). Znamy już wyniki rywalizacji juniorów. Mistrzem został Łukasz Kozłowski, drugie miejsce przypadło Piotrowi Iwańskiemu (Żak Września), a trzecie Krystianowi Koseckiemu (Płomyk Nekla). W mistrzostwach wystartowało 16 szachistów z czterech klubów.


PiĹ&#x201A;ka noĹźna, s. 26

Victoria z silnÄ&#x2026; liniÄ&#x2026; pomocy rozbiĹ&#x201A;a ObrÄ&#x2122; KoĹ&#x203A;cian

Lekka atletyka, s. 27

Motocross, s. 27

Mateusz Michalski zdobyĹ&#x201A; kolejny tytuĹ&#x201A; mistrza Ĺ&#x203A;wiata

Ĺ ukasz Lonka wojuje motorem w caĹ&#x201A;ej Europie

PiĹ&#x201A;ka siatkowa â&#x20AC;&#x201C; 5. mecz finaĹ&#x201A;u play-off, Krispol WrzeĹ&#x203A;nia â&#x20AC;&#x201C; AZS UAM PoznaĹ&#x201E; 3:0

Walec zwany Krispolem Wygrali decydujÄ&#x2026;cy mecz. W trzech setach ludzie WĂłjcika upokorzyli faworyta. Leszek Nowacki

W hali przy Sowackiego zgromadzia si caa sportowa Wrzenia. Zapowiadalimy, e gocie z Poznania mog nie sysze swoich myli, i tak byo. 800 garde zgotowao akademikom prawdziwe pieko. O tym, e mecz sta si widowiskiem, zadecydowali jednak siatkarze. Nasi siatkarze. Pierwsze dwa sety byy popisem wrzenian. Krispol nie myli si w ataku, a na dodatek w osobach Mateusza Iglewskiego i Michaa Koconia wietnie broni pola. W pierwszej odsonie Krystian Kempiski rĂłwnomiernie rozdziela ataki, w drugiej opar si na niezwykle skutecznym Marcinie Iglewskim. Nasz rozgrywajcy zagra najwaniejszy mecz ycia i pewnie te najlepszy. wietnie rozdziela piki, a przy wzrocie zaledwie 180 cm zaoy a

trzy bloki siatkarzom AZS-u, w tym dwa kolejne na Damianie Lisieckim. Grajcy trener akademikĂłw sam siebie w poowie drugiej odsony zdj z boiska. Gdy starszy z Iglewskich przy kontrze i z premedytacj obi pik o blok, wyprowadzajc Krispol na prowadzenie 17:11, stao si jasne, e adna krzywda w tej odsonie wrzenianom sta si nie moe. Ci z kad pik grali coraz swobodniej. Byo mona zobaczy ataki z poowy siatki, a raz nawet podwĂłjn krĂłtk z wywiedzionym w pole blokiem. W trzeciej partii gocie podjli rkawic. Prowadzili nawet trzema punktami (7:4), ale w tym momencie paeczk od Iglewskiego przej Oskar Dziewit. Skutecznie zako czy dwie kontry, a e przyjezdni mylili si w ataku, Krispol zdoby pi kolejnych punktĂłw. Od stanu 18:14 pozna ski zespĂł raz jeszcze podj prĂłb odrodzenia si. Troch spraw zaczli uatwia im wrzenianie, gubic przyjcie i dajc si zablokowa. Zawodnicy trenera Krzysztofa WĂłjcika ocknli si przy 20:19. Szybko doprowadzili do stanu 24:21 i za trzecim meczbolem zako czyli pojedynek. Radoci ze zwycistwa i wygrania II ligi nie byo ko ca. Wspaniale bawili si siatkarze, w tany rzucili si te modzi kibice. Trener WĂłjcik promienia ze szczcia, a siatkarze zewszd przyjmowali gratulacje.

1.

miejsce w I grupie II ligi â&#x20AC;&#x201C; to wicej ni mona byo oczekiwa przed sezonem

â&#x20AC;&#x201C; Z caego serca dzikuj kibicom. Dla takiej widowni chce si gra. Tu nie mona przegrywa â&#x20AC;&#x201C; wykrzykiwa po meczu rozemocjonowany trener WĂłjcik. â&#x20AC;&#x201C; Przed finaem powiedziaem, e jeeli wygramy z Poznaniem, to bdziemy mieli I lig. Nie mog i nie chc si teraz wycofa z tych sĂłw â&#x20AC;&#x201C; zapowiada kapitan Marcin Iglewski. I jeszcze tylko jeden krok, jeden turniej i minimum drugie miejsce, a Wrzenia bdzie miaa upragniony awans. Kto by o tym pomyla jeszcze dwa lata temu... Krispol â&#x20AC;&#x201C; AZS UAM Pozna 3:0 (16, 16, 23) Skad Krispolu: Iglewski (16 pkt), JĂłzefczak (6), Skup (5), Koco (6), Dziewit (13), Kempi ski (3) i Iglewski (libero) oraz Wojnowski (1), Borkowski, Kotecki, Krawczuk, Grpka.

 PoczÄ&#x2026;tek wielkiej radoĹ&#x203A;ci Krispolu. Euforii nie byĹ&#x201A;o koĹ&#x201E;ca

Fot. LEN

Reklama

Drugi akademicki tytuĹ&#x201A; Mateusz Zarzecki zosta akademickim mistrzem Polski w karate. Na turnieju w Poznaniu obroni tytu zdobyty ju rok wczeniej. W zawodach wystartowao 130 reprezentantĂłw uczelni z caego kraju. Na tatami rzdzili zawodnicy najlepszego obecnie klubu w Polsce â&#x20AC;&#x201C; Bodaikan Szczecin. Zdobyli wikszo konkurencji, ale nie mogli zagrozi zawodnikowi Wrzesi skiego Klubu Karate. Student pozna skiej AWF wystartowa w kumite kategorii +84 kg. Zoto zdoby po trzech zwyciskich walkach. W pierwszej pokona 4:0 reprezentanta Politechniki Pozna skiej, w drugiej upora si (6:4) z karatek Pa stwowej Wy Mateusz Zarzecki nawet z najwiÄ&#x2122;kszych europejskich imprez przywozi medale. szej Szkoy Zawodowej w Elblgu, ZĹ&#x201A;oto akademickich mistrzostw Polski nie moĹźe wiÄ&#x2122;c dziwiÄ&#x2021; Fot. archiwum by w ostatniej wypunktowa (5:1)

studenta Wyszej Szkoy Bezpiecze stwa w Poznaniu. â&#x20AC;&#x201C; Mateuszowi duo czasu zabieraj studia, ale ostatnio ponownie sporo uwagi powica treningom. Nie ma wyjcia, bo przygotowuje si do najwaniejszej imprezy roku. Wszed w skad reprezentacji Polski na mistrzostwa wiata we Woszech. Trener Arkadiusz Borowicz uwaa, e jego podopieczny nadal ma spore rezerwy i moe sprawi niejedn mi niespodziank â&#x20AC;&#x201C; zapewnia prezes WKK Arkadiusz Kaczmarek. Przypomnijmy, e wrzenianin w ubiegym roku zosta brzowym medalist mistrzostw Europy. Ma te za sob start w mistrzostwach wiata, ktĂłre w 2009 odbyy si w ukrai skiej Odessie. LEN

11 kg

 

 

793 501 415 61 436 16 55

Roz-447

DowĂłz pon.-sob.

wizytĂłwek tel. 0-61 437 49 57 Wrzenia * ul. Fromborska 18

20 z

*z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT. Minimalna warto zamĂłwienia: 20 z


sRGODWFRW\G]LHรZNDย›G\PGRPX sQDNยDGEOLVNRHJ]HPSODU]\

8 kwietnia 2011 NR 14 (1092/XXII) INDEKS 366773

ISSN 2080-4008

bezpล‚atny dodatek โ€žWiadomoล›ci Wrzesiล„skichโ€

biuro ogล‚oszeล„: 61 436 52 70

62-300 Wrzeล›nia, Rynek 7 tel. 61 640 21 00, 516 066 499

WiFi

Skl-581

Bd-303d

e-mail: list@restauracja-winiarnia-wewe.pl www.restauracja-winiarnia-wewe.pl

www.firmadragon.eu

Uwaga okazja        2  2  

!" # $$ %  & 2

 2

 '# (

# $ )## "

Atrialna klatka schodowa, przeszklona winda

ATRAKCYJNE CENY NA SPRZฤ˜T I AKCESORIA Z AKTUALNEJ OFERTY KATALOGOWEJ KONKURSY Z NAGRODAMI Sklep wฤ™dkarski HOBBY Wrzeล›nia, ul. Warszawska 28 (w podwรณrzu)

Biuro Ogล‚oszeล„ ul. Jana Pawล‚a II 14 62-300 Wrzeล›nia tel. 61 / 436-52-70 www.wrzesnia.info.pl


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

Â&#x201E; AVON zostaĹ&#x201E; konsultantkÄ&#x2026; otrzymaj zestaw prĂłbek i prezent, 512-967-777 Â&#x201E; Dwie osoby podejmÄ&#x2026; pracÄ&#x2122; fizycznÄ&#x2026; typu sprzÄ&#x2026;tanie, mycie okien 889-551-132 Â&#x201E; Firma Dan-Tech przyjmie do pracy hydraulika do robĂłt ziemnych, 724-270-200 Â&#x201E; FIRMA TRANSPORTOWA PRZYJMIE KIEROWCĂ&#x201C;W KAT. C+E. PRACA W RUCHU MIÄ&#x2DC;DZYNARODOWYM NA AUTOTRANSPORTERZE (PRZEWĂ&#x201C;Z SAMOCHODĂ&#x201C;W), TEL. 605-557-744

FIRMA MOTORYZACYJNA "ABIS" S.C IRENA I BOGDAN SPOCHACZ

zatrudni pracownikĂłw na stanowisko: oraz 

 

  

      ! " # "" $ Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; pracownika o doĹ&#x203A;wiadczeniu w zakresie elektrycznym jako pracownika Mieszalni Pasz. 600-433-278 ( proszÄ&#x2122; dzwoniÄ&#x2021; do godz. 16.00 ) ZatrudniÄ&#x2122; samodzielnego fryzjera lub fryzjerÂ&#x201E; kÄ&#x2122;. CV proszÄ&#x2122; wysyĹ&#x201A;aÄ&#x2021; na adres: aga.lupiczanka@wp.pl Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; sprzedawczyniÄ&#x2122; do sklepu spoĹźywczego, 604-606-521 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; szpachlarza, malarza ze staĹźem min. 2 lata, uczniom i osobom z naĹ&#x201A;ogami dziÄ&#x2122;kujemy, tylko powaĹźne oferty, 604-155-742 ZlecÄ&#x2122; wykonanie ogrodzenia z klinkieru Â&#x201E; 200 m, 788-480-364

t-",*&3/*," t10.0$ -",*&3/*," ZgĹ&#x201A;oszenia kierowaÄ&#x2021; na adres: Firma Motoryzacyjna "Abis" s.c. Irena i Bogdan Spochacz ul. WrzesiĹ&#x201E;ska 30/27 63-000 Ĺ&#x161;roda Wlkp. e-mail: spochacz@peugeot.com.pl (list motywacyjny + CV)

Zomowanie pojazdĂłw 61 4366 232, 609 538 301 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; toyota yaris, diesel D4D, 5 drzwiowy, czarny, 505-599-954 Â&#x201E; KUPUJEMY AUTA do zĹ&#x201A;omowania. GotĂłwka i dokumenty od rÄ&#x2122;ki 601-757-165, 605-074-623 Â&#x201E; Lublin II, 98 rok, dostawczy, faktura VAT, tanio, 516-079-950 Â&#x201E; Mechanika motocyklowa, profesjonalnie, niedrogo, 669-205-554 Â&#x201E; Mercedes A 140, 98, 504-328-053 Naprawa aut powypadkowych na ramie, solidÂ&#x201E; nie, 726-409-001 Â&#x201E; Naprawa szyb samochodowych, 604-809-133 Â&#x201E; Opel astra II diesel, sprowadzony, 7.600, rok 98, 695-224-688 Â&#x201E; Opel astra III, 1.7 CDTI, XI 2004 rok, 5 drzwi, 88 tys.,km, 23000 zĹ&#x201A;, 790-809-570

www.select-shop.pl

=DWUXGQLĂ&#x2020;WHFKQRORJD

SURJUDPLVWĂ&#x2020;QDIUH]DUNL&1& Pra-1276

Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; samodzielnego blacharza samochodowego wiek do 22 lat, 500-029-188 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; samodzielnych krojczych do tapicerki meblowej, 607-778-010 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; ucznia w zawodzie rzeĹşnik - wÄ&#x2122;dliniarz, 61-4385-852, 601-556-103 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; uczniĂłw w zawodzie elektryk, 501-623-440 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; uczniĂłw w zawodzie elektryk, 606-279-360 Â&#x201E; Salon odzieĹźowy ELKA zatrudni sprzedawcÄ&#x2122; z doĹ&#x203A;wiadczeniem w handlu.Oferty na emeil: elka@slupca.com CV+LM ze zdjÄ&#x2122;ciem, 795-486-549 Â&#x201E; W zwiÄ&#x2026;zku z rozwojem FABRYKA MEBLI WIZA w Kostrzynie Wlkp poszukuje pracownikĂłw na stanowiska: krojczynie, krawcowe. Wymagania: doĹ&#x203A;wiadczenie w zawodzie, pracowitoĹ&#x203A;Ä&#x2021; oraz sumiennoĹ&#x203A;Ä&#x2021;. Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 61-8188-001 lub przesĹ&#x201A;anie listu motywacyjnego wraz z CV pod adres mailowy: wiza@wiza.com.pl Â&#x201E; Warsztat samochodowy zatrudni pracownika na stanowisku mechanik samochodowy, miejsce pracy Nekla tel. 668 300 219 Â&#x201E; ZaopiekujÄ&#x2122; siÄ&#x2122; dzieckiem, 782-846-675 Â&#x201E; ZaopiekujÄ&#x2122; siÄ&#x2122; dzieckim, 609-753-356 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; elektrykĂłw i pomocnikĂłw, tel. 788-711-512 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; hydraulika (wymagane prawo jazdy) 509-659-807 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; kat C, E kraj, 501-618-163 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; malarzy, szpachlarzy, pĹ&#x201A;ytkarzy, 721-673-862 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; mechanika samochodowego i osobe do przyuczenia 604-992-402 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; operatora koparko - Ĺ&#x201A;adowarki, 605-400-800

 

Sa-414a

Â&#x201E; Sprzedam opel astra 1,6, hatchback, 97 r., bogate wyposaĹźenie, 695-117-873 Â&#x201E; Sprzedam opel astra kombi, diesel, 2.0 DTI, 2002 rok, 698-903-077 Â&#x201E; Sprzedam opel corsa, 95, 785-960-438 Â&#x201E; Sprzedam opel corsa, 97 rok, 1.4 benzyna, 793-393-534 Â&#x201E; Sprzedam opel tigra, 783-094-282 Â&#x201E; Sprzedam opony letnie z alufelgami polerowanymi 215x70x15; do hyundai i toyota raf 4, 698-408-828 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 406, 2,0 HDI, 2002 r., klimatyzacja, 660-202-206 Â&#x201E; Sprzedam punto, 99 r., 511-81-66-66 Â&#x201E; Sprzedam renault clio 1.5 DCI 2006, zarejestrowany, 695-984-044 Â&#x201E; Sprzedam renault clio 92 r., benzyna, 535-321-166

CzÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci do Motocykli & SkuterĂłw Akcesoria Motocyklowe OdzieĹź - Kaski - Obuwie Tuning Ponad 45 tys. art. w ofercie

NOWA SIEDZIBA SKLEP MOTOCYKLOWY â&#x20AC;&#x153;SELECTâ&#x20AC;? WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Szeroka 11 Czynne pn-pt 10-18, sob 10-14 Â&#x201E; Matematyka, ďŹ zyka, 502-396-349 Â&#x201E; NapiszÄ&#x2122; wypracowania z przedmiotĂłw humanistycznych, prace maturalne i licencjackie, 661-242-557 Â&#x201E; NIEMIECKI - KOREPETYCJE - 695-084-642

MOTORYZACYJNE Â&#x201E; ABC auto skup do 10.000 zĹ&#x201A;, wszystkie modele, caĹ&#x201A;e i uszkodzone, 665-472-203 Â&#x201E; AKUMULATORY NOWE I UĹťYWANE z gwaracjÄ&#x2026; 36Ah - 220Ah motocyklowe; za 100kg zĹ&#x201A;omu akumulatorowego - odliczamy 60zĹ&#x201A; od ceny, WrzeĹ&#x203A;nia, Orkana 8, 061-4361-019, 724-074-025 Â&#x201E; Astra kombi 97 1,6 benzyna, klimatyzacja, 160 tys. przebieg, 4500 zl do uzgodn. 603-136-745 Â&#x201E; Audi A3, 1.9 TDI, 504-586-325 Â&#x201E; Fiat doblo 1,2 czerwiec 2001r., 49.000 km, osobowy, srebrny, auto w kraju do opĹ&#x201A;at 8.500 zĹ&#x201A;, 784-795-056 Â&#x201E; Fiat ducato, 9 osĂłb, 1.9 TDI, 2001 rok, klimatyzacja, el. szyby, lusterka, 15.000 zĹ&#x201A;, pilnie sprzedam, 726-619-043 Â&#x201E; Fiat punto, 3d, 2004 rok, 798-305-046 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; hak do citroena saxo, 61-4380-547 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; kaĹźde auto do zĹ&#x201A;omowania, pĹ&#x201A;acÄ&#x2122; najwiÄ&#x2122;cej, 665-209-399

PrzewĂłz osĂłb â&#x20AC;&#x201C; BUSEM DO NIEMIEC, HOLANDII, BELGII â&#x20AC;&#x201C; dowĂłz na miejsce â&#x20AC;&#x201C; TV w samochodzie â&#x20AC;&#x201C; licencja, peÂłne ubezpieczenie â&#x20AC;&#x201C; moÂżliwoĹ&#x201C;ĂŚ zabrania wiĂŞkszego bagaÂżu

63/241-72-24, 600-503-953 w Niemczech: 0049-1794-395-584

Â&#x201E; Opel corsa, 97 rok, 1.2, 665-117-849 Â&#x201E; Opel vectra B, 96, benzyna, gaz sekwencyjny, 600-455-063 Â&#x201E; Opel vectra, 97, 1.8 +gaz, kombi, 505-071-415 Â&#x201E; Peugeot 309, 93 rok, zadbany, 725-073-868 Â&#x201E; Pilnie sprzedam golf III 93 r., 1,4 benzyna cena do uzgodnienia 669-750-829 Â&#x201E; Renault laguna III, hatchback, 2.0 DCI 130 KM, dynamique, 2007 rok XII, 160 tys.km, 692-130-241 Â&#x201E; Skup aut na chodzie lub nie, 725-043-481 Â&#x201E; Sprzedam audi A3, 2006 rok, 660-093-099 Â&#x201E; Sprzedam audi kombi, 1.9 TDI, 1993 rok, 668-471-758 Â&#x201E; Sprzedam cinquecento 95 r., 886-487-648 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at brava, 1.6 16VSX benzyna, 2000r, I wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciel, 664-097-717 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at punto 1,1, 96 r., 508-337-098 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at punto 1,3, multijet, X 2008 r., 3d, biaĹ&#x201A;y, lekko uszkodzony, 11.500zĹ&#x201A;, 784-795-056 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at tempra, 94 r., 609-077-444 Â&#x201E; Sprzedam ford escort 1,6, 1990 r. 502-543-594 Â&#x201E; Sprzedam ford focus 1,6, benzyna (74KW), szmaragd met. 2004 r., 5d, 58,8 tys. km, ABS, wspomaganie, klimatyzacja, 2xpp, el. szyby, lusterka, multilock, I wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;cicielka w kraju od 2005 r., 18 tys zĹ&#x201A;, 601-727-851 Â&#x201E; Sprzedam ford focus sedan, 1,8 TDDI, 99 r., ABS, klimatyzacja, airback, 607-226-985

Â&#x201E; Sprzedam voyager chrysler, 99 rok, 61-4360-498 Â&#x201E; Sprzedam VW passat 2,0, 170 KM 2007 r. sedan, serwisowany, salonowy, 602-658-516 Â&#x201E; Sprzedam xsara 2,0 HDI, 2003 r. 664-888-008 Â&#x201E; VW passat B6 kombi, 2.0 TDI, 2005 rok, salon, I wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciel, dodatki, 602-172-719 Â&#x201E; Yamaha virago 535, 1993 rok, ubrana, 604-382-209 Â&#x201E; Sprzedam tico, rok 98, 2.300, 782-691-065

SRMD]GĂ&#x2018;Z LOKALE VNXS]äRPX I NIERUCHOMOĹ&#x161;CI

ciÄ&#x2026;gnikĂłw i motocykli

Sa-436

Â&#x201E; Kierowca kat. ABCE, operator wĂłzka widĹ&#x201A;owego poszukuje pracy, 785-899-191 Â&#x201E; Meblopol zatrudni ucznia w zawodzie stolarz meblowy. Informacja: Sklep meblowy SÄ&#x2026;dowa 3, 663-456-605 Â&#x201E; Piekarnia - Cukiernia SĹ&#x201A;odki KÄ&#x2026;cik zatrudni ucznia w zawodzie piekarz, cukiernik, miejsce pracy Grzybowo, tel. 784-552-220 Â&#x201E; Piekarnia-Cukiernia SĹ&#x201A;odki KÄ&#x2026;cik zatrudni ucznia w zawodzie sprzedawca tel. 784-552-220 Â&#x201E; PodejmÄ&#x2122; pracÄ&#x2122; biurowÄ&#x2026;, 792-472-546 Â&#x201E; PomoĹźemy znaleĹşÄ&#x2021; pracÄ&#x2122; w Niemczech. Praca w kaĹźdej branĹźy, 61-640-11-11 9.00-16.00 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; brukarzy, CV skĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; w Biurze OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; WW z dopiskiem â&#x20AC;&#x153;BRUKARZâ&#x20AC;? Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; do pracy hydraulikĂłw, 697-693-902 PrzyjmÄ&#x2122; murarzy, 607-789-676 Â&#x201E; Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; paniÄ&#x2026; po 30 do pracy w gastronomii, mile widziane prawo jazdy, 501-466-597

Â&#x201E; CHEMIA korepetycje, przygotowanie do matury, 889-364-019 Â&#x201E; Fizyka - korepetycje, przygotowanie do matury 2012, 501-717-018 Â&#x201E; J. niemiecki tĹ&#x201A;umaczenia przysiÄ&#x2122;gĹ&#x201A;e, korepetycje, ElblÄ&#x2026;ska 17, 61-640-34-95 Â&#x201E; Korepetycje z matematyki, 668-507-685 Â&#x201E; Matematyka, 603-784-118

Â&#x201E; Sprzedam ford focus, 1.8 TDCI, 2004 r., 601-208-872 Â&#x201E; Sprzedam golf IV, 99 r., 669-249-577 Sprzedam mercedes C klasa 2,2, 2003 r. Â&#x201E; 607-922-527 Â&#x201E; Sprzedam mercedes CLK, 2001 rok, 692-302-758

Skup zomu =äRPRZDQLH

NAUKA

Pra-1269

tel. 61 285 80 10

Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; osobÄ&#x2122; do rozwoĹźenia pizzy z wĹ&#x201A;asnym pojazdem; kucharza, kucharkÄ&#x2122; z ksiÄ&#x2026;ĹźeczkÄ&#x2026; sanepidowskÄ&#x2026;. Bistro Bazyl ul. WrocĹ&#x201A;awska ZatrudniÄ&#x2122; paniÄ&#x2026; na stanowisko samodzielneÂ&#x201E; go sprzedawcy w sklepie odzieĹźowym. PeĹ&#x201A;en etat. CV z dopiskiem â&#x20AC;&#x153;sprzedaĹź odzieĹźyâ&#x20AC;? proszÄ&#x2122; skĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; w Biurze OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14

Â&#x201E; NIERUCHOMOĹ&#x161;CI NIEDĹšWIEDZKI - UĹ ATWIAMY KUPNO, SPRZEDAĹť I WYNAJEM! WrzeĹ&#x203A;nia ul.Sienkiewicza 20/1 (Ip. nad AptekÄ&#x2026; Aspirynka) 669-111-071, 61-641-65-65 Â&#x201E; AKTUALNE OFERTY NIERUCHOMOĹ&#x161;CI NA www.niedzwiedzki.com Â&#x201E; Aktualne oferty: www.locum-wojciechowska. pl 61-436-63-41, 602-75-77-79 Â&#x201E; DuĹźy wybĂłr dziaĹ&#x201A;ek budowlanych WrzeĹ&#x203A;nia i okolica od 30000, Locum 61-436-63-41, 608-608-314 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ki w Nekli i Nekielce, Locum 61-436-6341, 608-608-314 Â&#x201E; Kupimy dom do 300 tys, Locum 61-436-63-41, 660-439-408 Â&#x201E; Sprzedam dom stan surowy zamkniÄ&#x2122;ty, Locum 61-436-63-41, 608-608-314 Â&#x201E; Sprzedam dom z magazynami, Locum 61-43663-41, 608-608-314 Â&#x201E; Sprzedam segment szeregowca, Locum 61436-63-41, 660-439-408 Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; mieszkania od 800zĹ&#x201A;, Locum 61-43663-41, 608-608-314 Â&#x201E; Atrakcyjna dziaĹ&#x201A;ka budowlana Siekierki Wielkie ul. KrĂłtka - 728 mkw, 791-472-487 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia hala 100 mkw na dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; usĹ&#x201A;ugowo-handlowÄ&#x2026;, 603-601-892 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia kawalerka w bloku dla 1 osoby, 693-512-072 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal 24 mkw, parking, ogrzewanie, energia w cenie najmu, 603-194-355

1,(58&+202°&,

Â&#x201E; Sprzedam renault clio II, 2005 rok, stan bdb, 788-712-993 Â&#x201E; Sprzedam renault megane, 1.6, 1996, zarejestrowany, 5.400, 603-325-080 Â&#x201E; Sprzedam renault megane, 99 rok, honda civic, 94 rok, 669-320-247 Â&#x201E; Sprzedam renault twingo 1,2, 94 r., zarejestrowany, 503-745-895 Â&#x201E; Sprzedam seat cordoba kombi, 2002 rok, 660-731-001

ZĹ&#x201A;omowanie pojazdĂłw F.H.U MaWiD D Gutowo Wielkie 8

t[BÇ´XJBED[FOJB tTQS[FEBČ&#x2C6;D[Ç&#x2014;Ç´DJJ tUSBOTQPSUtTLVQ[Â&#x2019;PNVNFUBMJ tQS[ZKNVKFNZ357"(% Sa-434

tel. 694-667-625

Â&#x201E; Sprzedam seicento 2000 rok, 669-121-007 Â&#x201E; Sprzedam seicento van 1,1, 2003 r. instalacja lpg, 502-388-970 Â&#x201E; Sprzedam skoda felicja, 1.3 MPI, 1997 rok, cena 2.900 zĹ&#x201A;, 517-908-960 Â&#x201E; Sprzedam skoda felicja, 96 rok, 511-727-769 Â&#x201E; Sprzedam skrzyniÄ&#x2122; biegĂłw peugeot 306 1,8 TD, 604-797-271 Â&#x201E; Sprzedam skuter kymco super 9 LC, 50 cm3, 2009 rok, szaro-srebrny, 500-550-060 po 16.30 Â&#x201E; Sprzedam toyota yaris 1,4 D, 2005 r. 602-658-516 Â&#x201E; Sprzedam vetra B, 98 r., 2,0 DTI, VW polo, 94 r., 1,3, benzyna, 604-797-271

SRÂąUHGQLFWZRÂ&#x2021;Z\FHQ\Â&#x2021;SRPRFSUDZQD WrzeĹ&#x203A;nia, Rynek 4 61/ 436-63-41, 602-757-779

Bogata oferta domĂłw

Kredyty hipoteczne

Roz-757h

PRACA

www.wrzesnia.info.pl

Sa-398

8 kwietnia 2011

Pra-1277

2

www.locum-wojciechowska.pl Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal 60 mkw na gabinet, biuro, sklep, Kutrzeby, 602-334-153 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal na biuro, gabinet lub sklep we WrzeĹ&#x203A;ni, 35 mkw., 501-677-718 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal usĹ&#x201A;ugowo-handlowy 47 mkw, Fabryczna 42, wejĹ&#x203A;cie z ulicy, 603-786-569 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal uĹźytkowy 70 mkw WrzeĹ&#x203A;nia, os. SokoĹ&#x201A;owskie, 603-348-791 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokale 55 i 300 mkw, na dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; gospodarczÄ&#x2026;, wszystkie media, 501-781-878, 61/436-52-26 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 2 pokojowe umeblowane, 669-986-610 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 2-pokojowe, umeblowane, centrum WrzeĹ&#x203A;ni, 61-4365226, 606-683-705 Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 508-855-848, Â&#x201E; 601-589-758 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie hotelowe, 501-466-597 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie hotelowe, 501-466-597 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia nowa kawalerka w centrum WrzeĹ&#x203A;ni, wysoki standard, 61-4365-226, 606-683-705 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia pokĂłj 25 mkw z aneksem kuchennym + toaleta, 784-191-908 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia pokĂłj z kuchniÄ&#x2026;, 609-069-102 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia pomieszczenia, ul. Fabryczna, na gabinety lekarskie, biura itp, 694-787-318 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia sklep 60 mkw w centrum MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awia, 605-400-800 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia sklep 85 mkw w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu, 602-658-516 Â&#x201E; Dom 300/550 w Poznaniu przy tramwajublisko centra handlowe i uczelniane sprzedam. ( Nadaje siÄ&#x2122; pod wynajmy mieszkaĹ&#x201E;), 728-965-079 Â&#x201E; Dom do wynajÄ&#x2122;cia, tanio, 692-943-120 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ka budowlana Nekla 2500 mkw, 660-484-178 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ki budowlane Nekielka, 501-729-086


Â&#x201E; Sprzedam 3-pokojowe, 77 mkw, 2 piÄ&#x2122;tro, w kamienicy, rĂłwnieĹź na dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, ul. Sienkiewicza, 696-347-473 Â&#x201E; Sprzedam atrakcyjne mieszkanie 3-pokojowe na II piÄ&#x2122;trze, 78 mkw, 696-791-366 Â&#x201E; Sprzedam dom 140/901 we WrzeĹ&#x203A;ni, 516-570-142 Â&#x201E; Sprzedam dom na obrzeĹźach WrzeĹ&#x203A;ni 200 mkw + poddasze do adaptacji, luksusowy + budynki gospodarcze 100 mkw, na dziaĹ&#x201A;ce 1800 mkw, 485 tys, 888-258-743 Â&#x201E; Sprzedam dom Psary MaĹ&#x201A;e, 604-33-70-43 Â&#x201E; Sprzedam dom z meblami, 61-4365-509 Â&#x201E; Sprzedam dom z zabudowaniami gospodarczymi z ziemiÄ&#x2026; lub bez ziemi, 10 km od WrzeĹ&#x203A;ni, 726-565-712 Â&#x201E; Sprzedam dwa domy mieszkalne na jednej dziaĹ&#x201A;ce, Gniezno, ul. Witkowska, 520.000, 512-183-969 Â&#x201E; Sprzedam dwie budowlane bez poĹ&#x203A;rednikĂłw, po 1000 mkw Nowy Folwark 3 km od WrzeĹ&#x203A;ni przy drodze na Czerniejewo las, rzeka, szkoĹ&#x201A;a, agroturystyka, 695-983-107 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; 3800 mkw, Przyborki, 48 zĹ&#x201A;/ mkw, 61-4365-950 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 1100 mkw we WrzeĹ&#x203A;ni, 726-989-209 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; w SulÄ&#x2122;cinku, k/ Ĺ&#x161;rody Wlkp.607-426-703 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 1800 m kw ze starym domem we Wszemborzu (woda, prÄ&#x2026;d), 61-8126-805 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 1923 mkw, Nadarzyce, 61-4389-166 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 900 mkw z magazynem 100 mkw, Nowy Folwark, 61/4376-036 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026;, Gutowo MaĹ&#x201A;e, JarzÄ&#x2122;binowa 10 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; ogrodowÄ&#x2026;, 668-106-652 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; siedliskowÄ&#x2026; 3002 mkw w WÄ&#x2122;gierkach, 790-708-621 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; w Lipnicy, 700 mkw, nad jeziorem Naprusewo, 604-633-760 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; w Siedleczku, budowlana, 1488 mkw, woda, prÄ&#x2026;d, peĹ&#x201A;na dokumentacja, 100 zĹ&#x201A;/mkw. 667-177-978 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; z mediami, ul. Objazdowa, 508-355-341/0 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; z mediami, ul. Paderewskiego, 508-355-341/0 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane w Osowie, 604-528-485 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki pod zabudowÄ&#x2122;, 601-783-069 Sprzedam garaĹź na terenie LOK-u, 695-968-381 Â&#x201E; Â&#x201E; Sprzedam lokal handlowo - usĹ&#x201A;ugowy we WrzeĹ&#x203A;ni, 691-969-002

Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie w bloku, 63 mkw w Bieganowie, 661-175-900 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie W GuĹ&#x201A;towach 54 mkw, 506-565-905 po 16.00 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie, 1 piÄ&#x2122;tro, 70 mkw, 602-190-989 Â&#x201E; Sprzedam nowy dom 200 mkw na dziaĹ&#x201A;ce 2.200 mkw na obrzeĹźach WrzeĹ&#x203A;ni, stan deweloperski 340 tys.zĹ&#x201A;, 888-258-743 Sprzedam nowy dom, trasa WrzeĹ&#x203A;nia - SĹ&#x201A;upca, Â&#x201E; 697-09-88-82 Â&#x201E; Sprzedam nowy lokal uĹźytkowy, 41 mkw, przy ul. Koszarowej, 503-036-310 Â&#x201E; Sprzedam ogrĂłd dziaĹ&#x201A;kowy z domkiem we WrzeĹ&#x203A;ni, 509-261-998 Â&#x201E; Sprzedam sad Ĺ&#x203A;liwkowy 3 ha, dobre odmiany, ogrodzony z doprowadzonÄ&#x2026; wodÄ&#x2026; i energiÄ&#x2026; elektrycznÄ&#x2026;, wiek - 5 lat, 512-300-115 Â&#x201E; Sprzedam TBS, 70 mkw + gĂłra, szczytowy, 608654-984, 602-172-719 Â&#x201E; Sprzedam teren przemysĹ&#x201A;owy 4 ha przy autostradzie A2 na wysokoĹ&#x203A;ci SĹ&#x201A;upcy, 503-679-612 Â&#x201E; Sprzedam, zamieniÄ&#x2122; na mniejsze 76 mkw, I piÄ&#x2122;tro, 3-pokoje, 502-974-584 Â&#x201E; WrzeĹ&#x203A;nia, centrum - sprzedam mieszkanie z ksiÄ&#x2122;gÄ&#x2026; wieczystÄ&#x2026; 104 mkw w kamienicy z moĹźliwoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; wyodrÄ&#x2122;bnienia po remoncie 30 mkw na wynajem (z udziaĹ&#x201A;em w gruncie) 509-051-218 Â&#x201E; WydzierĹźawiÄ&#x2122; na sezon letni obiekt gastronomiczny nad jeziorem powidzkim w Przybrodzinie â&#x20AC;&#x17E;JadĹ&#x201A;o na Skarpieâ&#x20AC;?, dwa budynki, czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; mieszkalna, ogrĂłdek konsumpcyjny, caĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; wyposaĹźenia, dobrze usytuowany, z przejĹ&#x203A;ciem na plaĹźÄ&#x2122;. Tel. 609-982-375; 667-999-083 WynajmÄ&#x2122; lokal o powierzchni 190 mkw przyÂ&#x201E; stosowany do prowadzenia dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci handlowej, usĹ&#x201A;ug opieki medycznej, bankowej itp. WyposaĹźony we wszystkie media,w dobrej lokalizacji (parking), 602-668-927 WynajmÄ&#x2122; nowy lokal uĹźytkowy, 41 mkw, przy Â&#x201E; ul. Koszarowej, 503-036-310

ROLNICZE

Â&#x201E; Gorzelnia w Marzeninie skupuje Ĺźyto i pszenĹźyto (z porostem), kukurydzÄ&#x2122; (mokrÄ&#x2026;), 61-4388-081 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; gospodarstwo rolne z budynkami do remontu do 10 km od WrzeĹ&#x203A;ni, 3 do 10ha, 502-319-571 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; Ĺ&#x201A;adowacz czeski UNHZ 500 w dobrym stanie; sprzedam zgrabiacz 7, 692-931-228 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; owies i suchÄ&#x2026; sĹ&#x201A;omÄ&#x2122;, tel. 722-319-388 Â&#x201E; KUPIÄ&#x2DC; URSUS, C330, C360, MTZ, PRZYCZEPY, 601ď&#x161;ş729ď&#x161;ş483 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; zboĹźa na paszÄ&#x2122;: pszenica, jÄ&#x2122;czmieĹ&#x201E;, pszenĹźyto, tel. 660-704-364 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; zboĹźe paszowe, gotĂłwka, wĹ&#x201A;asny transport, 609-305-437 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ziemiÄ&#x2122; lub gospodarstwo rolne. PĹ&#x201A;atne gotĂłwkÄ&#x2026;, 515-168-844 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ziemniaki, 663-393-497 Â&#x201E; Kurki odchowane sprzedam - dowĂłz gratis 506-494-770 Â&#x201E; Kurki odchowane, 698-623-490 LOSZKI, KNURKI, 603-036-806 Â&#x201E; Â&#x201E; Nasiona kukurydzy, Ĺ&#x203A;rodki ochrony roĹ&#x203A;lin, tel. 607-620-603 Â&#x201E; Nawozy azotowe, tel. 607-620-603 Odchowane kurki, kaczki, gÄ&#x2122;si. SĹ&#x201A;upca ul. CeÂ&#x201E; glana 22, 787-322-222, 63-2754-571 Â&#x201E; Organizujemy szkolenia na obsĹ&#x201A;ugÄ&#x2122; kombajnĂłw zboĹźowych, sieczkarni i prasy -. wymagane od ubezpieczyciela w razie wypadku 603-968-998 Â&#x201E; OtrÄ&#x2122;by pszenne 635 zĹ&#x201A;/t, Ĺ&#x203A;ruta sojowa, Ĺ&#x203A;ruta rzepakowa, tel. 607-620-603 Â&#x201E; Polidap (18-46) - 1995zĹ&#x201A;/t, polifoska 6 - 1695 zĹ&#x201A;/t, tel. 607 620 603

KREDYTY OFERTA JAKIEJ NIGDY NIE BYĹ O

SPECJALNA OFERTA DLA ROLNIKĂ&#x201C;W KREDYTY ODDĹ UĹťENIOWE WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Rzeczna 1a tel. 61 437 63 78

Â&#x201E; Skup workĂłw, tel. 607-620-603 Â&#x201E; Sprzedam 1 tonÄ&#x2122; pszenĹźyta, 61-4376-007 Â&#x201E; Sprzedam 2 byczki i jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; miÄ&#x2122;snÄ&#x2026; 880-416-970 Â&#x201E; Sprzedam chĹ&#x201A;odniÄ&#x2122; do mleka 800l, 664-652-317

Â&#x201E; Oddam gruz i szlakÄ&#x2122;, livetime.pl Â&#x201E; Oddam mebloĹ&#x203A;ciankÄ&#x2122; 511-490-762 Â&#x201E; Oddam odzieĹź dzieciÄ&#x2122;cÄ&#x2026; i dla dorosĹ&#x201A;ych. ProszÄ&#x2122; dzwoniÄ&#x2021; po 15.00 721-889-316

 

 Â&#x2021;SV]HQLFÄ&#x160; SDV]RZÄ&#x2026; Â&#x2021;NXNXU\G]Ä&#x160; Â&#x2021;SV]HQÄŞ\WR

Â&#x201E; DOMOFONY, ALARMY, KAMERY, MONITORING SKLEPĂ&#x201C;W, POSESJI FIRM - MONTAĹť SERWIS, 509-490-402

s/GDNGPCY[OKCT OGDNGMWEJGPPG U\CH[YPĂľMQYGICTFGTQD[ U[RKCNPKG OGDNGDKWTQYG OGDNGĂŁC\KGPMQYG s5RT\ĂľV#)& 2TQLGMVRQOKCTY[EGPC FQYĂ?\OQPVCÄ&#x201C;)4#6+5

VM4PLPÂ&#x2019;PXTLB 8S[FÇ´OJB Roz-810b

ĹťWIR

Â&#x201E; Sprzedam cielÄ&#x2122;ta, 514-905-886 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; HO 7-miesiÄ&#x2122;cznÄ&#x2026; 607-622-116 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; wysokocielnÄ&#x2026;, 515-338-818 Â&#x201E; Sprzedam jÄ&#x2122;czmieĹ&#x201E; jary oczyszczony, 61-438-13-15 Â&#x201E; Sprzedam jÄ&#x2122;czmieĹ&#x201E; jary TAKADA, tel. 512-454-678 Â&#x201E; Sprzedam kiszonkÄ&#x2122; z liĹ&#x203A;ci buraczanych 61/4387-717 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;adowacz i chĹ&#x201A;odniÄ&#x2122; do mleka 500 l, tel. 604-264-030 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;ubin sĹ&#x201A;odki, oczyszczony, workowany, z dowozem na miejsce, 1.40 zĹ&#x201A;/kg, 609-047-232 Â&#x201E; Sprzedam mieszankÄ&#x2122; zboĹźowÄ&#x2026; jarÄ&#x2026; oczyszczonÄ&#x2026;, workowanÄ&#x2026;, bardzo dobrej jakoĹ&#x203A;ci, z dowozem na miejsce, 609-047-232 Â&#x201E; Sprzedam mĹ&#x201A;ode kurki odchowane, 609-042-928 Â&#x201E; Sprzedam opony do C360, zbiornik aluminium 3200 l, 798-305-046 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta 609-448-702 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta i jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; cielnÄ&#x2026;, 781-880-605 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 511-027-635 Â&#x201E; Sprzedam przetrzÄ&#x2026;saczkÄ&#x2122; do siana i sadzarkÄ&#x2122; 698-415-134 Â&#x201E; Sprzedam rozrzutnik obornika 2-osiowy, cielaka jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; 668-734-021 Â&#x201E; Sprzedam sadzonkÄ&#x2122; 664-328-922 Â&#x201E; Sprzedam sadzonki IRGA i WINETA, 61-4366-736 Â&#x201E; Sprzedam sadzonki truskawek odmiany: HONEAY, 601-791-459 Â&#x201E; Sprzedam siano w belach, tel. 783-680-540 Sprzedam talerzĂłwkÄ&#x2122; pĂłĹ&#x201A;zawieszana 3m, Â&#x201E; 608-045-097 Â&#x201E; Sprzedam ursus C360, stan bdb. 608-045-097 Â&#x201E; Sprzedam waĹ&#x201A; cambella 2m, 603-599-325 Â&#x201E; Sprzedam waĹ&#x201A; pacer 3 m od amazone z uchwytami i zgarniaczami, odrzutnik bel do welgera - 515/185-700 Sprzedam zboĹźe i sĹ&#x201A;omÄ&#x2122;, 781-823-112 Â&#x201E; Â&#x201E; Sprzedam zboĹźe oczyszczone, róşne gatunki (jare) dobrej jakoĹ&#x203A;ci, pierwszy rok siane lub paszowe + transport, 722-354-721 Â&#x201E; Sprzedam ziemniaki przemysĹ&#x201A;owe i jadalne kalibraĹź 35-50, 602-393-463 Â&#x201E; Sprzedam: 15 pras (feraboli FF44H, welger RP200, blanchot BL230, claas rolland 44SP, JD 550), 15 kosiarek (kuhn, vicon, fella, DF - od 2800zĹ&#x201A;), 20 przetrzÄ&#x2026;sarek (fella od 3300 zĹ&#x201A;, pottinger, MF, claas), 10 zgrabiarek (fella, kuhn, fahr -od 2500zĹ&#x201A;) oraz ciÄ&#x2026;gniki (MF6110, zetor 4911, 5711, 7245, D.Fahr DX 4.50), rozrzutniki i inne maszyny, FV, StarkĂłwiec PiÄ&#x2026;tkowski k/ Ĺ&#x161;rody Wlkp. 515-185-700, 514-353-655 www. agro-terreco.pl SprzedaĹź mĹ&#x201A;odych kur niosek, 661-808-906 Â&#x201E; Â&#x201E; Sznur do pras i siatki do belowania, tel. 607-620-603

i montaĹź

GRATIS

SprzedaĹź RATALNA

tel. kom. 509-574-644 tel. (61) 812-54-69, (63) 278-62-25 (54) 233-81-41, (52) 388-22-73 (65) 526-20-87, (67) 349-18-75

EKOGROSZEK

NAJNIĹťSZE CENY!!! MAĹ E I DUĹťE ILOĹ&#x161;CI!!!

Zapewniamy transport

www.konstal-garaze.pl

tXÇ&#x2014;HJFMtPS[FDI* **tNJBÂ&#x2019;

606-297-689

GARAĹťE BLASZANE BRAMY GARAĹťOWE

DziaĹ&#x201A;amy na terenie caĹ&#x201A;ego kraju  61-424-17-36

RĂ&#x201C;ĹťNE Â&#x201E; Czarna ziemia, podsypka, Ĺźwir plus transport, 504-051-696

/#;41$ QHGTWLG

Ferma Drobiu Zielniczki

 !!!

 

PODARUJÄ&#x2DC;

Me-078

sprzedam Gorzyce, gm. MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw 601 796 200

Â&#x201E; Skup tucznikĂłw, macior, knurĂłw i bydĹ&#x201A;a tel. 604-472-331 Kre-203

Â&#x201E; Skup tucznikĂłw, macior, knurĂłw i bydĹ&#x201A;a, tel. 608-505-716

Â&#x201E; Skup sĹ&#x201A;omy tel. 694-884-399

Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi przyczepÄ&#x2026; samozbierajÄ&#x2026;cÄ&#x2026; KRONE 726-895-814 Â&#x201E; Wnioski obszarowe na materiaĹ&#x201A; siewny, ksiÄ&#x2122;gi identyďŹ kacji i rejestracji zwierzÄ&#x2026;t, plany nawozowe, 883-590-907 Â&#x201E; WypeĹ&#x201A;niÄ&#x2122; wnioski obszarowe i nasienne, 721-225-828

3

Roz-834

Mieszkanie 53 m. kw.

Â&#x201E; Skup bydĹ&#x201A;a tel. 512-314-050 Â&#x201E; Skup bydĹ&#x201A;a, 61-4381-318, 606-497-658 Â&#x201E; Skup bydĹ&#x201A;a, bydĹ&#x201A;a pourazowego; odbiĂłr z gospodarstwa; ceny konkurencyjne, krĂłtkie terminy pĹ&#x201A;atnoĹ&#x203A;ci 603-742-419

www.wrzesnia.info.pl

Roz-570

Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; zadĹ&#x201A;uĹźonÄ&#x2026; nieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, 503-679-612 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ziemiÄ&#x2122; lub gospodarstwo rolne. PĹ&#x201A;atne gotĂłwkÄ&#x2026;, 515-168-844 Â&#x201E; Lokal do wynajÄ&#x2122;cia, 695-312-820 Â&#x201E; Lokal handlowy do wynajÄ&#x2122;cia, centrum, 605-600-982 Â&#x201E; Mieszkanie hotelowe do wynajÄ&#x2122;cia, 604-959-753 Â&#x201E; Nowe mieszkanie 2-pokojowe wynajmÄ&#x2122;, 61-436-30-24 Â&#x201E; Okazyjnie sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; letniskowÄ&#x2026; z prawem zabudowy, z dostÄ&#x2122;pem do wody i mediami Kosewo, 63-2765-212 Â&#x201E; Posiadam do wydzierĹźawienia stoiska handlowe w centrum handlowym KADENA, tel. 601-727-372 Â&#x201E; PoszukujÄ&#x2122; do wynajÄ&#x2122;cia niedrogiego mieszkania we WrzeĹ&#x203A;ni, 724-381-038 Â&#x201E; PoszukujÄ&#x2122; do wynajÄ&#x2122;cia pomieszczenia gospodarczego, ogrzewane, 601-094-804 Â&#x201E; Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie w Chwalibogowie, 509-243-572

Â&#x201E; Saletrzak 995 zĹ&#x201A;/t, 603-603-949 Â&#x201E; Sianie kukurydzy i robienie kiszonek, samozbierajÄ&#x2026;cÄ&#x2026;, sieczkarniÄ&#x2026;, prasÄ&#x2026; 604-684-012 Â&#x201E; Skup bydĹ&#x201A;a i bydĹ&#x201A;a pourazowego trzody chlewnej. OdbiĂłr z gospodarstwa, pĹ&#x201A;atnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; gotĂłwkÄ&#x2026; lub przelew. Konkurencyjne ceny! 603-742-419

Rol-163

Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; kawalerkÄ&#x2122;, 697-981-177

Â&#x201E; Sprzedam lub wydzierĹźawiÄ&#x2122; mieszkania w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu, 602-658-516 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 2 poziomowe z garaĹźem 85 mkw, os. KrzyĹźa Grunwaldu WrzeĹ&#x203A;nia, 602-182-592 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 46 mkw, dziaĹ&#x201A;ka 550 mkw w BiaĹ&#x201A;ym PiÄ&#x2026;tkowie, 602-658-516 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, 74m, os. TysiÄ&#x2026;clecia. tel. 790-666-068 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 65 mkw po kapitalnym remoncie w KÄ&#x2122;bĹ&#x201A;owie, 602-658-516 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 55 mkw z udziaĹ&#x201A;em w gruncie 8 km od WrzeĹ&#x203A;ni, 665861-178, 795-879-547 po 17 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie dwupokojowe, stare budownictwo 38 mkw, ul. KoĹ&#x203A;ciuszki 6, 78.000 zĹ&#x201A;, 662-927-643

Lok-008

Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ki budowlane, Gutowo MaĹ&#x201A;e 888-155-275 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; dom na wsi, moĹźe byÄ&#x2021; do remontu, 883-564-782 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; grunty nad jeziorem powidzkim bez prawa zabudowy, 515-168-844 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; kamienicÄ&#x2122; lub dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; w centrum WrzeĹ&#x203A;ni, 604-703-904

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

Kre-217

8 kwietnia 2011

PIASEK - osiany (pĹ&#x201A;ukany - sortowany), - ostry - na betony, - podsypka, - kamyszek (róşnej granulacji), - czarna ziemia.

tel. 662-600-089

Â&#x201E; Konsolidacja kredytĂłw pod hipotekÄ&#x2122; nieruchomoĹ&#x203A;ci nawet na 20 lat, rĂłwnieĹź z opóźnieniami w BIK. tel. 692-495-514 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; kolumny tonsilowskie, 663-365-391 Â&#x201E; LodĂłwki, zamraĹźarki, pralki, wirĂłwki, kosiarki, rowery, odkurzacze, mikrofale, krajalnice, Ĺźelazka, foteliki biurkowe, samochodowe i rowerowe, pochĹ&#x201A;aniacze, expresy kawowe, Ĺźyrandole, kinkiety, walizki, klatki, stoliki RTV, koĹ&#x201A;dry, poduszki, materace, Ĺ&#x203A;piwory, maszyny do szycia, telewizory, wieĹźe, radia, dywany, chodniki, szafki Ĺ&#x201A;azienkowe, zlewy, wĂłzki, chodziki, Ĺ&#x201A;tĹźworolki, leĹźaki, czajniki, termosy, stoĹ&#x201A;y, lustra, Ĺ&#x201A;óşka polowe, 788-561-222, 61-427-43-41

Â&#x201E; Drewno opaĹ&#x201A;owe i kominkowe, 785-17-17-35

Â&#x201E; MEBLE TAPICEROWANE OD PRODUCENTA. Zapraszam tel. 603-641-081

Â&#x201E; DuĹźy wybĂłr rowerĂłw, kosiarek itp. Bierzglinek ul. Modrzewiowa 2

Â&#x201E; Meble tapicerowane wyrĂłb sprzedaĹź 608594-785, 608-594-790 www.olameble.pl

Â&#x201E; GARAĹťE BLASZANE, RĂ&#x201C;ĹťNE ROZMIARY OD 1500 ZĹ , TANIE PĹ OTY I OGRODZENIA, BRAMY GARAĹťOWE, RATY, 062-733-88-30, 0607-680-103

Â&#x201E; NAGROBKI sprzedaĹź, renowacja, niskie ceny, 695-511-807

Â&#x201E; Komis przyjmie wĂłzki i akcesoria dzieciÄ&#x2122;ce, 660-783-144

Â&#x201E; NUMIZMATYKA - zĹ&#x201A;oto - srebro - monety, SKUP - SPRZEDAĹť, ul. Ks. Laskowskiego 3, 511-616-666


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

Â&#x201E; Sprzedam wĂłzek + akcesoria, 692-557-102 Â&#x201E; Sprzedam wĂłzek 2-funkcyjny ROAN, jasny beĹź i Ĺ&#x201A;óşeczko turystyczne, 662-175-519 Â&#x201E; Sprzedam wĂłzek 3-funkcyjny tanio, 61-4360-498 Â&#x201E; Sprzedam wĂłzek 3-funkcyjny, zadbany, 695-447-588

Sprawy rodzinne, 

  ZUS, gospodarcze,

 

Konkurencyjne ceny - szybka obsĹ&#x201A;uga

Roz-351c

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;ska 20 B tel. 61 43-66-105

MIAĹ Roz-787

Dobra jakoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, niska cena Â&#x201E; Sprzedam duĹźÄ&#x2026; wolnostojÄ&#x2026;cÄ&#x2026; szlifierkÄ&#x2122; na siĹ&#x201A;Ä&#x2122;. Rusztowanie warszawa 12 szt. tanio, 784-993-993 Â&#x201E; Sprzedam garnitur 140 cm- 100 zĹ&#x201A;, 605-466-536 Â&#x201E; Sprzedam hak do vectry B, 663-365-391 Â&#x201E; Sprzedam kanapÄ&#x2122; rozkĹ&#x201A;adanÄ&#x2026;, dwa fotele, 695-296-041 Â&#x201E; Sprzedam komplet mebli mĹ&#x201A;odzieĹźowych + Ĺ&#x201A;óşko + 2 fotele + stolik, 785-358-904 Â&#x201E; Sprzedam kontener budowlany, 790-263-939 Â&#x201E; Sprzedam kostkÄ&#x2122; granitowÄ&#x2026;, odpad granitowy, grys pĹ&#x201A;ukany, 501-503-451 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;ĂłdkÄ&#x2122; wÄ&#x2122;dkarskÄ&#x2026;, 602-192-776 Sprzedam okna, grzejniki, drzwi z Niemiec, Â&#x201E; 608-346-440

 

Â&#x201E; Sprzedam wĂłzek Coneco V4 + nosideĹ&#x201A;ko do 13 kg, stan bdb, 790-315-631 Â&#x201E; Sprzedam wĂłzek gĹ&#x201A;Ä&#x2122;boki 2-funkcyjny 663-507-275 Â&#x201E; Sprzedam wĂłzek inwalidzki, 503-712-445 Â&#x201E; Sprzedam wĂłzek TANIO, 698-277-568 Â&#x201E; Sprzedam zbiornik na palecie 1000 l, 250 zĹ&#x201A;, 661-129-333 Â&#x201E; Sprzedam zestaw komputerowy z biurkiem, tanio, 661-169-333 Â&#x201E; SprzedaĹź cebuli workowanej 0,55 zĹ&#x201A;/kg, tel. 607-620-603

Â&#x201E; SPRZEDAĹť ZIEMI TORFOWEJ, 609-741-532 Â&#x201E; Szycie koĹ&#x201A;der z pierza, 609-903-606 Â&#x201E; TANIO DRZEWKA I KRZEWY OZDOBNE WrzeĹ&#x203A;nia ul. Szeroka 66, 880-242-195 Â&#x201E; WypoĹźyczam pokrowce na krzesĹ&#x201A;a z dodatkami, 608-014-507

$JHQFMD3.2%36$ :U]HÄ&#x2C6;QLDXO&KUREUHJR WHO SROHFD

tSRÄ&#x201D;\F]NLNUHG\W\JRWĂ&#x2018;ZNRZH QDGRZROQ\FHO tNUHG\W\PLHV]NDQLRZH ]GRSäDWDPL%*Ä&#x201C; tNUHG\W\KLSRWHF]QH tNRQWDRVRELVWH tNDUW\NUHG\WRZH SQSWVRE OXESRX]JRGQLHQLXWHOHIRQLF]Q\P

Â&#x201E; WypoĹźyczÄ&#x2122; rusztowanie klinowe, 889-478-475 Â&#x201E; WYPRZEDAĹť, komis uĹźywanych wĂłzkĂłw dzieciÄ&#x2122;cych, odzieĹźy, fotelikĂłw; Ĺ&#x201A;óşeczek i wypoczynkĂłw, 660-783-144

Â&#x201E; Kompleksowe ukĹ&#x201A;adanie kostki brukowej www.kozbruk.eu.interia.pl; 606-297-689

USĹ UGI   

     Usl-271

SERWIS AGD pralki, lodĂłwki, zmywarki 61 4383-601, 601-736-232

USĹ UGI HYDRAULICZNE

â&#x20AC;˘ instalacje wodno-kanalizacyjne C.O. i gaz â&#x20AC;˘ przydomowe oczyszczanie Ĺ&#x203A;ciekĂłw â&#x20AC;˘ baterie sĹ&#x201A;oneczne â&#x20AC;˘ roczne przeglÄ&#x2026;dy instalacji gazowych

tel. 783 015 995 Â&#x201E; Ciesielstwo, dekarstwo, papy termozgrzewalne, styropapa, 697-09-88-82 Â&#x201E; Cyklinowanie, 607-922-490 Cyklinowanie, zakĹ&#x201A;adanie podĹ&#x201A;Ăłg, 505-149-502 Â&#x201E; Â&#x201E; Czyszczenie tapicerki meblowej, dywanĂłw agregatem i Ĺ&#x203A;rodkami czyszczÄ&#x2026;cymi Karcher 3 zĹ&#x201A;/mkw, 604-381-253 Â&#x201E; Dekarstwo Blacharstwo papy, termozgrzewalne, 605-663-440 Â&#x201E; DJ - muzyka - imprezy okolicznoĹ&#x203A;ciowe, WESELA, tel. 600-097-438

WEXEL tel. 61-4388-829 509-365-337

Â&#x201E; Koszenie trawy, 512-435-014 Â&#x201E; Kosztorysy, nadzory, Ĺ&#x203A;wiadectwa energtyczne budynkĂłw, tel.790-300-335 Â&#x201E; KsiÄ&#x2122;gi rachunkowe poprowadzÄ&#x2122;, 695-907-339 Â&#x201E; KsiÄ&#x2122;gowoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, rozliczenia roczne PIT, 696-602-600 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, panele, 692-536-688 Â&#x201E; Meble tapicerowane - wyrĂłb, sprzedaĹź, renowacja 608-594-785, 608-594-790 www. olameble.pl Â&#x201E; MEBLE TAPICEROWANE OD PRODUCENTA. Zapraszam tel. 603-641-081 Â&#x201E; MONTAĹť ANTEN SATELITARNYCH i TELEWIZYJNYCH - naprawa, 504-658-004

BUDOWA DOMĂ&#x201C;W

!"

! !#" $ !  % &'(&) & ! tel. 508-053-363 www.firmapatoka.pl

  

USĹ UGI tLPQBSLPÂ&#x2019;BEPXBSLÇ&#x152; tXZXSPULB)%4

   

502-316-627

Â&#x201E; MontaĹź anten telewizyjnych, 513-577-457 Â&#x201E; Ocieplenia budynkĂłw i elewacje, 607-806-584

Â&#x201E; AAA USĹ UGI TRANSPORTOWE, PRZEPROWADZKI KOMPLEKSOWE, 502-606-361 www.transport-przeprowadzki.auto.pl

Â&#x201E; OKAZJA!!! PĹ&#x201A;ytki, szpachlowanie, malowanie, remonty itp. 605-785-865

Â&#x201E; Aaaa TAXI BUS : lotniska, mecze, imprezy TANIO, 517-359-074

Â&#x201E; Okna, drzwi, bramy, rolety, ceny producenta; sprzedaĹź, montaĹź, serwis, 608-346-440

Â&#x201E; Abc- NAPRAWA PRALEK U KLIENTA, 669213-699, 61-4360-813

Â&#x201E; PALERMO - ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny, 791-133-513 Â&#x201E; PielÄ&#x2122;gnacja ogrodĂłw, mechaniczne wygrabianie starej trawy (wertykulacja) usĹ&#x201A;ugi glebogryzarkÄ&#x2026; obcinanie drzewek 604-381-253 Â&#x201E; PIT-37 roczny, 663-602-339 Â&#x201E; PIT-y roczne, ksiÄ&#x2122;gowoĹ&#x203A;Ä&#x2021; ďŹ rm, 606-536-883 Â&#x201E; PĹ&#x201A;ytkarstwo 25 zĹ&#x201A;/mkw, 692-302-758 Â&#x201E; PĹ&#x201A;ytkarstwo, 697-284-725

Â&#x201E; AGD NAPRAWA, PRALKI, ZMYWARKI, PIECE, 665-809-224

Usl-335

Kre-233

783-208-993

Â&#x201E; KOMINKI, 604-808-764

Â&#x201E; CaĹ&#x201A;oroczne pielÄ&#x2122;gnacja grobĂłw - palenie zniczy, sprzÄ&#x2026;tanie domĂłw, porzÄ&#x2026;dki w ogrodzie i przy domu, mycie okien, wszelkie prace porzÄ&#x2026;dkowe, ceny konkurencyjne, 664-487-384

Â&#x201E; Drewno kominkowe 692-576-267

pranie dywanĂłw i tapicerki samochodowej Samochody osobowe, 

Â&#x201E; Sprzedam piec kaďŹ&#x201A;owy, 609-262-455 Â&#x201E; Sprzedam poroĹźe jelenia, czternastak i szesnastak, 668-471-758 Â&#x201E; Sprzedam rower y : mÄ&#x2122;ski, damski, 606-90-72-16 Â&#x201E; Sprzedam silnik 7 kW, 603-215-744 Â&#x201E; Sprzedam silniki elektryczne o róşnych mocach, siĹ&#x201A;owniki do bram, motoreduktory 3 f, wentylatory 3f. 0,75 kW 1400 ; 1.5 kW 2900, 1.5 kW 1400 1 fazowy, 2.2 kW 1400 1 fazowy; 5.5 kW 1400; 15 kW 2900 gwiazda trĂłjkat; 1.1/1.5/1.8 trzybiegowy, WrzeĹ&#x203A;nia ul. WaĹ&#x201A;brzyska 5, 61-4362-554 Â&#x201E; Sprzedam spacerĂłwkÄ&#x2122; BABY DESIGNE, czerwono-czarna, 607-073-861 Â&#x201E; Sprzedam spacerĂłwkÄ&#x2122; beĹźowo-czarna, stan dobry, 150 zĹ&#x201A;, 602-625-895 Â&#x201E; Sprzedam stemple budowlane, drewniane, 693-110-643 Â&#x201E; Sprzedam tanio kanapy, 500-300-297

Â&#x201E; BUS, przewozy towarĂłw, 502-423-869

Â&#x201E; Zapraszamy www.olameble.pl

KARCHER

natychmiast

Â&#x201E; Kolorowa izolacja balkonĂłw, naprawa i konserwacja posadzek betonowych, posadzki plastidurowe, 667-945-206, 61-4367-063

Â&#x201E; SPRZEDAĹť ROWERĂ&#x201C;W - DUĹťY WYBĂ&#x201C;R, Bierzglinek Bukowa 50

Â&#x201E; AGD- ser wis Amica, Mastercook 607-345-634

ChwilĂłwki

Â&#x201E; Budownictwo ogĂłlne i mieszkania pod klucz. UsĹ&#x201A;ugi dekarsko-blacharskie, montaĹź wkĹ&#x201A;adĂłw kominkowych, ciesielstwo, 61-4365-379, 506-912-109

Usl-342

660 517 289

Â&#x201E; Hydraulik 603-868-597 Â&#x201E; Hydraulik, 601-536-890 Â&#x201E; Instalacje elektryczne 662-627-856 Â&#x201E; Instalacje wod-kan-co-gaz tanio, 669-567-081

  Â&#x201E; Anteny satelitarne, naziemne - montaĹź naprawa 506-964-989 Â&#x201E; Ares zespĂłĹ&#x201A; muzyczny, 61-4387-515, 888-626880, 888-154-674 Â&#x201E; Autoryzowany przedstawiciel firmy FAAC sprzedaĹź i montaĹź napÄ&#x2122;dĂłw do bram, tel. 601-727-372 Â&#x201E; BELCANTO - ZESPĂ&#x201C;Ĺ MUZYCZNY, 500-029-180 Â&#x201E; Blacharstwo - Dekarstwo - Ciesielstwo - Ocieplanie poddaszy itp. 0513-549-965

PROFESJONALNIE

POPROWADZĂ&#x160; KSIĂ&#x160;GOWOĹ&#x2019;Ă&#x2020;

ZUS â&#x20AC;&#x201C; przekaz elektroniczny WypeÂłniamy deklaracje Intersat

Rozliczenie VAT rolnikĂłw Zwrot VAT-u za artykuÂły budowlane 0605-296-347, 061 428-25-18

ODBIERAMY DOKUMENTY U KLIENTA

Zapchana toaleta, zlew, wanna? TĹ&#x201A;uszcze, korzenie, kamieĹ&#x201E; kotĹ&#x201A;owy?

Pogotowie Kanalizacyjne t4QJSBMFFMFLUSEPNEÂ&#x2019;VHPÇ´DJ PCSPUĂ&#x2DC;XNJO t8ZNJFOOFLPÇŠDĂ&#x2DC;XLJGSF[VKÇ&#x152;DF

t,BNFSZ57EPSVSKVČ&#x2C6;PEENN

Usuwanie awarii: IEOJ

;BE[XPÇŠ602-227-666 XXXĂśSNBDIPDIMJLQM

Usl-258

Me-064

Â&#x201E; Blacharstwo - dekarstwo 880-414-655 Â&#x201E; Bramy, balustrady, pĹ&#x201A;oty mb/160 zĹ&#x201A;, 783-937-874 Â&#x201E; Budowa i ocieplanie domĂłw, adaptacja poddaszy i inne roboty, 722-362-621

Â&#x201E; Dj osiemnastki, jubileusze, wesela, 602-677-753 Â&#x201E; DOMOFONY, ALARMY, KAMERY. MONITORING SKLEPĂ&#x201C;W, POSESJI, FIRM-MONTAĹť, SERWIS 509-490-402. Â&#x201E; Elektroinstalacje, 795-494-569 Â&#x201E; Firma Bod Bud wykonuje tynki maszynowe, cementowo-wapienne i gipsowe. Tel. 609-675-281

POGOTOWIE REMONTOWE malowanie, gipsowanie, panele itp.

Usl-336

Bd-258f

- piasek osiany - Ĺźwir - podsypka - pokruszony gruz - utwardzanie drĂłg - kamyszek - cement i wapno - sprzedaĹź czarnej ziemi - kopanie stawĂłw i skarpowanie - rozbieranie starych budynkĂłw - wywĂłz gruzu od klienta - usĹ&#x201A;ugi transportowe

tel. 61 436-61-05

Wszystko na wymiar Terminy â&#x20AC;&#x201C; 7 dni

Â&#x201E; SprzedaĹź kosiarek do trawy, rozdrabniaczy do gaĹ&#x201A;Ä&#x2122;zi i glebogryzarek, Fabryczna 32 (w podwĂłrzu)

www.wrzesnia.info.pl

Bd-327

szafy; kuchnie - 800 zĹ&#x201A;/mb. zabudowy wnÄ&#x2122;k - 850 zĹ&#x201A;/mb.

PIASEK ĹťWIR

Roz-914

SZAFY DLA CIEBIE

Ban-017

Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; czarnÄ&#x2026; ziemiÄ&#x2122; z wykopu, 61-4366-923 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; gruz, 500-388-100 Â&#x201E; Skup antykĂłw z likwidacji mieszkaĹ&#x201E; - zegary, zegarki, monety, militaria, ordery, widokĂłwki, dokumenty, ksiÄ&#x2026;Ĺźki, róşnoĹ&#x203A;ci, dewocjonalia, stare motocykle, wysokie ceny, 694-834800, 61-4245-037 Sprzedam albÄ&#x2122; dziewczÄ&#x2122;cÄ&#x2026;, 606-247-581 Â&#x201E; Sprzedam barak budowlany, 602-862-009 Â&#x201E; Â&#x201E; Sprzedam bramÄ&#x2122; garaĹźowÄ&#x2026;, 792-855-884

Â&#x201E; Sprzedam tanio mebloĹ&#x203A;ciankÄ&#x2122; z poĹ&#x201A;yskiem + Ĺ&#x201A;awÄ&#x2122; i komodÄ&#x2122;, wannÄ&#x2122; i kabinÄ&#x2122; prysznicowÄ&#x2026; z demontaĹźu, 603-855-546 Â&#x201E; Sprzedam tanio wypoczynek i kuchenkÄ&#x2122; gazowÄ&#x2026;, 697-472-415 Â&#x201E; Sprzedam telewizor 26 cali, stan bdb, 61-4367-950 Â&#x201E; Sprzedam tragarze budowlane z rozbiĂłrki, 692-324-681RĂ&#x201C;ĹťNE

Usl-058

8 kwietnia 2011

*OOB

4

TANIO, 880-717-336 Â&#x201E; Firma Dez-Ter oferuje: mycie, malowanie, bielenie budynkĂłw gospodarczych, inwentarskich, hal oraz pozbruku, 721-143-479 Â&#x201E; Firma Mar-Instal oferuje: instalacje centralnego ogrzewania, wodno -kanalizacyjne, gaz, centralne odkurzacze 666-543-570 Â&#x201E; Firma Mar-Instal oferuje: instalacje centralnego ogrzewania, wodno -kanalizacyjne, gaz, centralne odkurzacze 666-543-570

Â&#x201E; PodnoĹ&#x203A;niki koszowe od 16 do 22m - wynajem 501-429-384, 502-974-584 Â&#x201E; PorzÄ&#x2026;dkowanie dziaĹ&#x201A;ek, koszenie trawy, wystawiam FV VAT, 512-435-014 Â&#x201E; Posadzki betonowe wykonywane maszynowo, 606-128-033 Â&#x201E; Posadzki maszynowe 9zĹ&#x201A;/mkw, 513-239-971 Â&#x201E; Posadzki maszynowe- rĂłwnieĹź z materiaĹ&#x201A;em, 698-154-844 Â&#x201E; Projektowanie i zakĹ&#x201A;adanie ogrodĂłw 506-221-693 Â&#x201E; Projektowanie i zakĹ&#x201A;adanie ogrodĂłw tel. 601-727-372 Â&#x201E; PROMOCJA! Pompy ciepĹ&#x201A;a, solary, 697-693-902 Â&#x201E; Przegrywanie kaset na DVD, dvdwrzesnia.pl, 61/640-24-24; 667-108-055 Â&#x201E; Przeprowadzki - bus, 1.80/km, 692-302-758 Â&#x201E; Remonty i wykaĹ&#x201E;czanie wnÄ&#x2122;trz, 784-428-737 Â&#x201E; Remonty mieszkaĹ&#x201E;, fachowo, 61-438-77-29, 500-292-905 Â&#x201E; Remonty mieszkaĹ&#x201E;, pĹ&#x201A;ytki, malowanie, gipsowanie, 669-840-233


ZWIERZÄ&#x2DC;TA

!"  #  $ Â&#x201E; Remonty, 695-759-608 Â&#x201E; Remonty, ocieplenia 880-414-655 Â&#x201E; Spawanie aluminium, metali kolorowych, 692-325-040 Â&#x201E; Szkolenia BHP I PPOĹť, tel.790-300-335 Â&#x201E; Szpachlowanie, malowanie, tapetowanie, KG, pĹ&#x201A;ytki, adaptacje poddaszy, 725-135-369 Â&#x201E; Szpachlowanie, malowanie, usĹ&#x201A;ugi hydrauliczne, 694-978-041 Â&#x201E; Ĺ&#x161;wiadectwa energetyczne, 605-556-379 Ĺ&#x161;wiadectwa energetyczne, 692-943-120 Â&#x201E; Â&#x201E; Tynki gipsowe maszynowe â&#x20AC;&#x153;perfekt tynkâ&#x20AC;? 502-339-283 Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie kostki brukowej, wykonywanie nawadniania ogrodĂłw, 601-72-73-72 Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie pozbruku i kamienia, 665-037-171

 @BF BBI J@B L L QIR IQI QTQ LU L

$VRFB

POMOC POSZKODOWANYM W WYPADKACH "#$%&'()*& +(*,.,/4 ), %&8&)*&

',.&9 :;<"#* = (,+;>?$'(4)*&)*, = ;+"(#;+;,)*, (, $"(#;+(&)*& '*,., = 8&)%4 = ;+"(#;+;,)*, (, >/*&8? POSZKODOWANEGO Nie pobieramy zaliczek ) 

Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi geodezyjne, Filip Zbierski, Psary Polskie 166F, 501-793-454 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi hydrauliczne, tel. 691-749-798 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi koparko-Ĺ&#x201A;adowarkÄ&#x2026;, 502-081-851, 502-081-852

Â&#x201E; Golden retriver, rodowodowe, 513-814-351 Â&#x201E; Nowofundlandy rodowodowe, 513-814-351 Â&#x201E; Sprzedam konia 5-letni waĹ&#x201A;ach (cholsztyn) czarny 175 w kĹ&#x201A;Ä&#x2122;bie, 888-258-743 Â&#x201E; Sprzedam owczarki niemieckie dĹ&#x201A;ugowĹ&#x201A;ose, rodowodowe, 608-45-32-66 Â&#x201E; Sprzedam rocznÄ&#x2026; suczkÄ&#x2122; coker spaniela, tel. 505-335-517 Â&#x201E; Sprzedam szczeniÄ&#x2122;ta owczarki niemieckie, 606-469-415

LEKARSKIE

Â&#x201E; Profesjonalne masaĹźe lecznicze, 508-403-669

KOMPUTEROWE

Â&#x201E; Komputer stacjonarny + drukarka HP, 600-455-063 Â&#x201E; Naprawa komputerĂłw u klienta w domu, niskie ceny, 61-4363-083, 726-659-989 Â&#x201E; Profesjonalny serwis komputerowy, dojazd gratis, 794-343-799 Â&#x201E; SERWIS KOMPUTEROWY Z DOJAZDEM, LAPTOPY NOWE UĹťYWANE AKCESOď&#x161;ş RIA, NAWIGACJE, LASKOWSKIEGO 5, 695ď&#x161;ş926ď&#x161;ş796 Â&#x201E; Sprzedam komputer z monitorem, 200 zĹ&#x201A;, 662-826-494 Â&#x201E; Sprzedam komputer, 696-843-236 Â&#x201E; Sprzedam laptopa ACER ASPIRE, 900 zĹ&#x201A;, 661-934-753

TOWARZYSKIE

Â&#x201E; Ania zaprasza panĂłw od 10-21, 883-099-817 Â&#x201E; Iza zaprasza panĂłw na miĹ&#x201A;e spotkania, 698-167-066 Â&#x201E; Magda, 663-219-546 Â&#x201E; Pati, 691-932-572 Â&#x201E; Trzydziestoletnia, atrakcyjna kobieta szuka sponsora. Zapewniam dyskrecjÄ&#x2122;, 694-923-956

KSERO LPMPSt" [Â&#x2019; t" [Â&#x2019; Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;?, ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14, tel. (61) 640-01-01

Operatora wĂłzka

wysokiego skĹ&#x201A;adowania Wymagania obowiÄ&#x2026;zkowe: tVQSBXOJFOJBEPPCTÂ&#x2019;VHJ wĂłzkĂłw wysokiego TLÂ&#x2019;BEPXBOJB tdoĹ&#x203A;wiadczenie XPCTÂ&#x2019;VE[FXĂ&#x2DC;[LĂ&#x2DC;X bocznych wysokiego TLÂ&#x2019;BEPXBOJB Wymagania dodatkowe: tVSFHVMPXBOZTUPTVOFL EPTÂ&#x2019;VČ&#x2C6;CZXPKTLPXFK tOJFLBSBMOPÇ´Ç&#x17D;

%PQS[FTZÂ&#x2019;BOFKBQMJLBDKJQSPTJNZ EPQJTBÇ&#x17D;PÇ´XJBED[FOJF 8ZSBČ&#x2C6;BN[HPEÇ&#x2014;OBQS[FUXBS[BOJF moich danych osobowych zwartych XPGFSDJFQSBDZEMBQPUS[FC rekrutacji, zgodnie z ustawÄ&#x2026; z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 833).

Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi ogĂłlnobudowlane, 726-755-600 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi podnoĹ&#x203A;nikiem koszowym 16m, 50zĹ&#x201A;/1h, 501-429-384, 502-974-584

KARCHER

czyszczenie dywanĂłw, tapicerki i pozbruku 604-526-005

Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; dorÄ&#x2122;czycieli z grupÄ&#x2026; lub orzeczeniem o niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ci, mile widziane prawo jazdy, 504-267-135 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; elektrykĂłw, 601-479-656; bis.energetyk@wp.pl Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; fryzjerkÄ&#x2122;, 500-125-772 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; kat. B, chÄ&#x2122;tnie rencistÄ&#x2122;, Stolarnia Bukowy Las, 61-2859-911 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; malarza szpachlarza, 509-131-355 ZatrudniÄ&#x2122; murarza, 504-039-626 po 19.00 Â&#x201E; Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; pracownika do wykoĹ&#x201E;czeniĂłwki, 695-938-763 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; pracownika w gospodarstwie, 783-793-785 Â&#x201E; ZESPĂ&#x201C;Ĺ ROCKOWY POSZUKUJE WOKALISTY - 606706493 Â&#x201E; Restauracja Margeritta zatrudni osoby do pracy na ogrĂłdkach letnich oraz pomoce kuchenne. CV ze zdjÄ&#x2122;ciem skĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; w restauacji przy ul. Rynek 24, WrzeĹ&#x203A;nia

&! ! ' $'() ' * !%!%+ !%'"!% 

,-.&-,-/0111      !!! "  !!#$ %$! "

Â&#x201E; Videofilmowanie + foto, 601-262-268, www.kadrex.pl

J. FRANCUSKI

Â&#x201E; VIDEOFILMOWANIE + FOTOGRAFIA- promocja, www.4wesela.pl; 889-393-636

Â&#x201E; VideoďŹ lmowanie, 792-855-884 Â&#x201E; Wynajem rusztowaĹ&#x201E; typu KLIN 300 mkw1500 zĹ&#x201A;/miesiÄ&#x2026;c; elektronarzÄ&#x2122;dzi i betoniarka, 661-237-601 Â&#x201E; WYRĂ&#x201C;B, sprzedaĹź i montaĹź siatki ogrodzeniowej najtaniej w regionie SĹ&#x201A;upca, 0632755-193, 0602-390-489 Â&#x201E; ZakĹ&#x201A;adanie paneli, 784-428-737 Â&#x201E; ZakĹ&#x201A;adanie pĹ&#x201A;ytek, paneli podĹ&#x201A;ogowych, Ĺ&#x203A;ciennych, malowanie, 508-855-848 Â&#x201E; Zaniedbane ogrody doprowadzimy do stanu uĹźywalnoĹ&#x203A;ci kopanie - koszenie zakĹ&#x201A;adanie trawnikĂłw 889-551-132 Â&#x201E; ZawiozÄ&#x2122; 8 osĂłb, 787-453-482 Â&#x201E; ZDUĹ&#x192;STWO 61-4360-101 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; instrumentalno-wokalny REFLEX, Ĺ&#x203A;wiadczy usĹ&#x201A;ugi: wesela, imprezy, zabawy okolicznoĹ&#x203A;ciowe 609-033-006

â&#x20AC;&#x201C; profesjonalne tĹ&#x201A;umaczenia, przysiÄ&#x2122;gĹ&#x201A;e

501-573-408

ATIZ

Kre-129

Â&#x201E; VIDEOFILMOWANIE, 696-888-102

MOTORYZACYJNE

SRÂ&#x203A;\F]NL JRWĂ?ZNRZH

Â&#x201E; AAA skup aut za gotĂłwkÄ&#x2122; do 5000 zĹ&#x201A;, 795-940-351 Â&#x201E; Astra II kombi 99, 798-991-989

% &%#

PRZEWOZY DO NIEMIEC BUSEM

$' $"  * + $" ",/%$24

wyjazdy: Ĺ&#x201C;roda, sobota powroty: czwartek, niedziela wyjazdy grupowe (kraj-Europa) przewĂłz towarĂłw â&#x20AC;&#x201C; auta na lawecie

    !

 

 

JAĹ&#x2019;KO

Janusz Przespolewski 62-410 ZagĂłrĂłw ul. DĂŞbowa 2 tel. (063) 276-12-78, 0603-851-598 0162-164-95-52

Â&#x201E; Citroen xsara 1,9 TDI, 2000 r., citroen xsara 2,0 HDI, 2004 r., import z Francji, 602-63-20-94 Â&#x201E; Fiat ducato, 2.8 D, rok 2000, cena 9.900, 607-890-395 Â&#x201E; Fiat UNO 93 r., 1100zĹ&#x201A;, 603-609-595 Ford ka, 2001 rok, 5700 zĹ&#x201A;, 608-751-315 Â&#x201E; Â&#x201E; Ford mondeo, 1.8 TDI, 602-533-768 Â&#x201E; Honda civic, 1.4, benzyna, 4 drzwi, 97 rok, 783-478-660 Â&#x201E; MAZDA 626, 96 r., stan bdb 5.300zĹ&#x201A;, 798-453-221 Â&#x201E; Mercedes sprinter, 2000 rok, skrzyniowy, 608-751-315 Â&#x201E; Opel astra 96 r 1,6, 16V klimatyzacja, z. zamek, 5d, sprzedam z dopĹ&#x201A;atÄ&#x2026; lub zamieniÄ&#x2122; na CC, 502-844-199 Â&#x201E; Opel corsa B, 1.0 12V, 2000 rok, 608-482-253 Â&#x201E; Opel corsa, 94 rok, 1.2, tel. 698-277-513 Â&#x201E; Opel vectra 98, 16V, bogate wyposaĹźenie, zadbany, 669-110-404 Â&#x201E; Peugeot 206 kombi, 2004, 887-244-561 Â&#x201E; Polo 97 r., 4800 zĹ&#x201A;, 790-434-677 Â&#x201E; Punto 95 r., 5d, 600-258-740 Â&#x201E; Renault clio 1.9 DTI, 2001, stan dobry, klimatyzacja, el. szyby, lusterka, 5 drzwiowy, 698-709712, 664-667-504 Â&#x201E; Renault megane classic 1,6, 97 r., 668-148-138

USUWANIE WGNIECEĹ&#x192; BEZ MALOWANIA AUTA

oraz RENOWACJA LAKIERU tel. 889 999 134

NAUKA

Usl-279

Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi transportowe, transport maĹ&#x201A;ogabarytowy, 512-435-014

Â&#x201E; VIDEOFILMOWANIE + ZDJÄ&#x2DC;CIA -603-400-249 Â&#x201E; VIDEOFILMOWANIE - ZDJÄ&#x2DC;CIA Ĺ&#x161;LUBNE - Mazurkiewicz. Zaufaj doĹ&#x203A;wiadczeniu, - przegrywanie z VHS na DVD, 502-582-976, 61-4360-765

tel. 669-922-162

poszukuje do nowego centrum dystrybucyjnego we WrzeĹ&#x203A;ni

0GFSUZQSPTJNZTLÂ&#x2019;BEBÇ&#x17D; FMFLUSPOJD[OJFOBBESFT [XBXS[ZOJBL!YTMPHJTUJDTQM NLBOBT!YTMPHJTUJDTQM

D[C t" [Â&#x2019; t" [Â&#x2019;

Prawo jazdy za 1 zĹ&#x201A; * * czytaj strona: osk-trawka.pl

Firma XS Logistics

Edu-278

      

Usl-062a

   

Â&#x201E; Cukiernia - Kawiarnia â&#x20AC;&#x153;SĹ&#x201A;odki KÄ&#x2026;cikâ&#x20AC;? zatrudni studentkÄ&#x2122; w zawodzie sprzedawca-kelner tel. 784- 552-220 Â&#x201E; Firma zatrudni wykwaliďŹ kowane szwaczki z doĹ&#x203A;wiadczeniem, WrzeĹ&#x203A;nia, 61-610-79-50 Â&#x201E; PodejmÄ&#x2122; pracÄ&#x2122;, 25 lat, kat. B, uprawnienia IP 669-226-899 Â&#x201E; PoszukujÄ&#x2122; opiekunki dla dziecka 5 miesiÄ&#x2122;cznego, 512-133-258 Â&#x201E; Praca w oĹ&#x203A;rodku wypoczynkowym nad morzem, chÄ&#x2122;tnie maĹ&#x201A;ĹźeĹ&#x201E;stwo, zakwaterowanie, 600-297-802 PrzyjmÄ&#x2122; do pracy cieĹ&#x203A;li szalunkowych i zbrojaÂ&#x201E; rzy. Tel. 661-958-004, 606-173-907 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; dziewczynÄ&#x2122; - Ĺ&#x203A;rednie wyksztaĹ&#x201A;cenie ( mile widziane Technikum Gastronomiczno Hotelarskie) do pracy administracyjno - biurowej -recepcja hotelu. Tel. 61-4362 180

Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; kat. C (wywrotka), mile widziane uprawnienia na koparko-Ĺ&#x201A;adowakÄ&#x2122; 606-297-689 Â&#x201E; Pr z y j m Ä&#x2122; m u ra r z a 6 1 / 4 3 6 5 - 3 7 9 , 506-912-109 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; tapicera 602-769-722 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; ucznia do zakĹ&#x201A;adu stolarsko-tapicerskiego, 607-922-490 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; ucznia w zawodzie Ĺ&#x203A;lusarz, 61/437-73-86 Â&#x201E; Studentka zaoczna szuka pracy w sklepie lub innej 721-017-919 Â&#x201E; Szukam pracy, prawo jazdy kat. B, 725-082-244 W Â&#x201E; zwiÄ&#x2026;zku z dynamicznym rozwojem SpĂłĹ&#x201A;ka Kas-Boks zatrudni MONTAĹťYSTĂ&#x201C;W (praca w delegacjach) Wymagania: prawo jazdy kat. B (mile widziane B+E), wyksztaĹ&#x201A;cenie zawodowe lub Ĺ&#x203A;rednie, dyspozycyjnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; i zaangaĹźowanie, znajomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; obsĹ&#x201A;ugi elektronarzÄ&#x2122;dzi. Podania oraz CV prosimy skĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; e-mailem: rekrutacja@kas-boks. com.pl lub osobiĹ&#x203A;cie w biurze w ZieliĹ&#x201E;cu

5

Â&#x201E; Seat Ibiza 1.6, 1993, wspomaganie kierownicy, szyberdach + komplet kĂłĹ&#x201A; zimowych, 2800 zĹ&#x201A; do uzgodnienia, 605-420-451 Â&#x201E; Seicento 99 r., 508-157-322 Â&#x201E; Skoda fabia, 2003 rok, 1.2 HTD, niebieski, 79 tys.km, ABS, c.z, radio, wspomaganie, imobilieser, 609-488-238 Â&#x201E; Skup aut, wszystkie modele, bez prawa do rejestracji, 723-808-909 Â&#x201E; Sprzedam 2 opony letnie, 1 sezon uĹźywane, 185x60x14, 696-006-180 Â&#x201E; Sprzedam 206, 1.9 D, do poprawek blacharskolakierniczych, 661-263-950 Â&#x201E; Sprzedam astra II kombi, 98 r., 2.0 D, 604-196-551 Â&#x201E; Sprzedam astra, 5d, 1.6 gaz, 97 rok, poduszki, szyberdach, wspomaganie, 888-805-813 Â&#x201E; Sprzedam CC 900, 96, 691-969-257 Sprzedam cinquecento 700, 94 r., 723-727-156 Â&#x201E; Â&#x201E; Sprzedam citroen ax 1,0 w dobrym stanie, 61-4350-532 Â&#x201E; Sprzedam citroen picasso, 661-877-536 Â&#x201E; Sprzedam daewoo matiz 2000 r. 120 tys. 604-263-596 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at bravo, 1.4 kat, 96 r, tanio, 667248-544 po 16 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at tipo, 1.9 D, 90 rok, 600-412-026 Â&#x201E; Sprzedam ford curier 98 r., 1,8D, 500-758-397

AUTO COMPLEX PIETRASZAK t8ZNJBOBPQPO [[JNPXZDIOBMFUOJF t4QS[FEBČ&#x2C6;PQPOOPXZDIJVČ&#x2C6;ZXBOZDI t4FSXJTLMJNBUZ[BDKJ

(VUPXP.BÂ&#x2019;F VM1PXJE[LB XXXBVUPDPNQMFYQJFUSBT[BLQM Sa-439

Sa-429b

Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny www.szafa-gra.pl, 696-608-810 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny, 794-141-020 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; na wesele, 606-244-789, www.duethit.com Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; SONET, 511-439-992 Â&#x201E; Ĺťwir, podsypka, czarna ziemia, koparko-Ĺ&#x201A;adowarka, przygotowanie terenu do budowy, wywĂłz gruzu, rozbiĂłrki, 606-297-689

PRACA

Pra-1280

Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny TOP - Stars, 608-336-894

Pra-1275

Roz-859

Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny EďŹ&#x20AC;ect, 606-121-357

www.wrzesnia.info.pl

Edu-279

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

8 kwietnia 2011

tel. 61 438-83-01, 601-753-760


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

PROMOCJA

GAZ

MontaÂż INSTALACJI SAMOCHODOWYCH

Mechanika samochodowa WrzeĹ&#x201C;nia, KosynierĂłw 69 61 4366-978, 508-186-037, 609-581-513

SEKWENCYJNY

  tel. 63 2768-462; 604-992-402

Sa-433

   

Â&#x201E; Sprzedam laguna 97 rok, gaz, 604-704-125 Â&#x201E; Sprzedam lancia ypsilon, 99 rok, 1.2 benzyna, 606-680-782 Â&#x201E; Sprzedam matiz 99 r., stan bdb, 501-557-681 Â&#x201E; Sprzedam mazda 2, 2008 r., 1,4D, 604-355-321 Â&#x201E; Sprzedam mazdÄ&#x2122; 121, 1991, stan dobry, 698-792-727

r-"8&5 r508"308:$) r10%.050$:,r10%Â&#x160;Âś%Ç&#x201A;

Sa-401

SPRZEDAĹť NAPRAWA SERWIS PRZYCZEP

SPRZEDAĹť CZÄ&#x2DC;Ĺ&#x161;CI %013;:$;&1 Ĺ&#x161;roda Wlkp., ul. Polna 6 61 285 22 58 603 912 660, 602 762 210 Â&#x201E; Sprzedam mercedes sprinter 2001 r. max dĹ&#x201A;ugi i wysoki, 502-844-199 Â&#x201E; Sprzedam mercedesa A170, 2000 rocznik, 12.900, 601-190-233 Â&#x201E; Sprzedam mitsubishi space star 2001 r., 608-084-799 Â&#x201E; Sprzedam motor honda VFR 800, 99 rok, 8500 zĹ&#x201A; do rejestracji, 793-482-606 Â&#x201E; Sprzedam opel agilla, 1,3 D, 2005 r. 695-658-891 Â&#x201E; Sprzedam opel astra 93 r., gaz, stan bdb, 2.300zĹ&#x201A;, Sokolniki, KraĹ&#x201E;cowa 2 Â&#x201E; Sprzedam opel astra, 94 rok, tel. 783-527-109 Â&#x201E; Sprzedam opel astra, 97 rok, 725-082-244 Â&#x201E; Sprzedam opel corsa 95 r., 5d, 795-250-913 Â&#x201E; Sprzedam opel vectra 2,0DTI kombi, 2000 r., 604-551-476 Â&#x201E; Sprzedam opony letnie 195/65/15, 608-73-43-15 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 206 SW, 2004 rok, 2.0 HDI, 604-196-551

Â&#x201E; Wymiana opon BEZ KOLEJEK sprzedaĹź, montaĹź opon ul. Warsztatowa 5 WrzeĹ&#x203A;nia, 602-732-224

AUTO CZÄ&#x2DC;Ĺ&#x161;CI I MECHANIKA

WULKANIZACJA

SPRZEDAMY

Mieszkania: 2-pokojowe 85 tys. 3-pokojowe, parter 160 tys. 2-pok. 54 m2

   Domy:  140 m2, 5 pok., 310 tys.  95 tys.   

666-29-55-66

Â&#x201E; DZIAĹ KI BUDOWLANE NA SPRZEDAĹť W: GUTOWIE, WÄ&#x2DC;GIERKACH, PSARACH, DOMINOWIE, WRZEĹ&#x161;NI www.niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; KUPIÄ&#x2DC; dom w centrum WrzeĹ&#x203A;ni, 880-383-997 Â&#x201E; KUPIÄ&#x2DC; gospodarstwo rolne lub ziemiÄ&#x2122; w rejonie WrzeĹ&#x203A;ni, Nekli, Czerniejewa, 880-383-997 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; grunty orne, gmina Nekla, 603-844-128 Â&#x201E; Lokal do wynajÄ&#x2122;cia na dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; 25 mkw 888-878-364 Â&#x201E; LOKALE UĹťYTKOWE NA JANA PAWĹ A II i GNIEĹšNIEĹ&#x192;SKIEJ DO WYNAJÄ&#x2DC;CIA www.niedzwiedzki.com/pano/3/ 669-111-071 MIESZKANIA 3 POKOJOWE DO WYNAJÄ&#x2DC;Â&#x201E; CIA www.niedzwiedzki.com/pano/6/ 669-111-071 Â&#x201E; MIESZKANIE 2 POKOJOWE NA SPRZEDAĹť www. niedzwiedzki.com/pano/5/ 669-111-071 Â&#x201E; Na obrzeĹźach WrzeĹ&#x203A;ni sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane, 608-346-567 Â&#x201E; NA SPRZEDAĹť atrakcyjne czteropokojowe mieszkanie w bloku 82 mkw, IV piÄ&#x2122;tro. Okazja! 505-234-909, BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci Â&#x201E; Na sprzedaĹź dziaĹ&#x201A;ka budowlana w Podstolicach, 1080 mkw, 505-234-909, BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci

Mieszkanie 53 m. kw.

MONTAĹť I SPRZEDAĹť OPON

sprzedam Gorzyce, gm. MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw 601 796 200

TĹ UMIKI .0/5"Ĺ&#x2018;t413;&%"Ĺ&#x2018;t/"13"8:

www.autostyl2000.pl t$[Ç&#x2014;Ç´DJTBNPDIPEPXF t4FSXJTTBNPDIPEĂ&#x2DC;X t4[ZCLJFOBQSBXZ ATRAKCYJ PRZY ZAKUPIE OLEJU

Â&#x201E; BEZ WYCHODZENIA Z DOMU ! WIRTUALNE WIZYTY PO NIERUCHOMOĹ&#x161;CIACH: www. niedzwiedzki.com/pano/8/ Â&#x201E; Do sprzedania lokal usĹ&#x201A;ugowo - biurowy 104 mkw, bezczynszowy, kamienica Ip. centrum. www.bartusnieruchomosci.pl Â&#x201E; Do sprzedania mieszkanie dwupokojowe, 2 p., w atrakcyjnej lokalizacji, 505-234-909, BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia apartament, umeblowany, TV, sat, internet, dla 1 osoby pracujÄ&#x2026;cej, 604-138-982 Do Â&#x201E; wynajÄ&#x2122;cia lokal 75 mkw, na piÄ&#x2122;trze, Rynek WrzeĹ&#x203A;nia, 602-769-722 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie w kamienicy, 61-4360-519 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia pokĂłj, kuchnia z Ĺ&#x201A;azienkÄ&#x2026; 667-108-055 Â&#x201E; Domek letniskowy w Lipnicy nad. j. powidzkim, 602-63-20-94 Â&#x201E; DOMY NAD J. POWIDZKIM I SKORZÄ&#x2DC;CIĹ&#x192;SKIM NA SPRZEDAĹť www.niedzwiedzki.com/ pano/8/; www.niedzwiedzki.com/pano/9/ 669-111-071 DUĹťA NIERUCHOMOĹ&#x161;Ä&#x2020; W PRZYBORKACH Â&#x201E; NA SPRZEDAĹť www.niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; DZIAĹ KA LETNISKOWA NA SPRZEDAĹť www. niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ka rekreacyjna, Lipnica 469 mkw, prÄ&#x2026;d www.bartusnieruchomosci.pl Â&#x201E; DZIAĹ KA Z DOMKIEM W NEKIELCE NA SPRZEDAĹť www.niedzwiedzki.com /pano/7/ 669-111-071

Lok-008

WTRYSK

Â&#x201E; Sprzedam renault laguna kombi, 1.9 DTI, 2000 r., bogata wersja, 723-428-542 Â&#x201E; Sprzedam renault megane 96 r., 604-347-257 Sprzedam renault megane I, 2003 r. 1.6 benÂ&#x201E; zyna, srebrny, kombi, bardzo zadbany, bogate wyposaĹźenie, cena do uzgodnienia, 605-556-379 Â&#x201E; Sprzedam renault megane II, 61 4386-217 Â&#x201E; Sprzedam renault megane, 1.9 diesel, 2002 rok, kombi, stan bdb, tel. 888-837-022 Â&#x201E; Sprzedam renault scenic 1,9DTI, 781-997-470 Â&#x201E; Sprzedam rover 214i, 1.4, rok 1997, 609-788-527 Â&#x201E; Sprzedam seat leon, 2006, bogate wyposaĹźenie, 604-166-954 Â&#x201E; Sprzedam seat toledo, 1.9 TDI, 96 rok, tel. 880-070-249 Â&#x201E; Sprzedam seicento 1.1 gaz, 2002 rok, wspomaganie, el. szyby, poduszka, c.z, 888-805-813 Â&#x201E; Sprzedam seicento 2000, benzyna + gaz, 723411-025, 725-578-608 Â&#x201E; Sprzedam skoda felicja, 98 rok, tel. 792-580-521 Â&#x201E; Sprzedam skuter kymko super 8, 2009 rok, 601-568-129 Â&#x201E; Sprzedam toyota yaris wersja sol, 1,4, D4D, 2007 r., czarny metlik, I wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciel, salon, serwisowana bezwypadkowa Â&#x201E; Sprzedam vectra 98 r., gaz, 888-546-314 Â&#x201E; Sprzedam VW golf 4, 99 r.,1,9TDI, 5d, czarny, klimatyzacja, 504-079-587 Â&#x201E; Sprzedam VW golf III 1,4, kombi, 96 r., 886-236-629 Â&#x201E; Sprzedam VW LT 35, 99 r., skrzynia 210x420, 502-844-199 Â&#x201E; Sprzedam VW passat kombi 1,9TDI, 2000r., 100% bezwypadkowy, pierwszy wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciel od 7 lat, 508-355-324 Â&#x201E; Sprzedam VW passat kombi, 1,9, TDI, 110KM, 98 r., hak, 508-466-079 Â&#x201E; Sprzedam VW T4, 6-osobowy, 99 rok, cena 16.000 zĹ&#x201A;, tel. 600-638-648 Â&#x201E; VW polo 98 r., zarejestrowany, 600-258-740

NE CENY!!!

WYMIANA GRATIS! pn.-pt. 800-1800 r sb. 800-1430 NEKLA, UL. WRZESIĹ&#x192;SKA 26 tel. 61 438-64-97

Sa-400a

INSTALACJE

LOKALE I NIERUCHOMOĹ&#x161;CI

Â&#x201E; Na sprzedaĹź nowo wybudowane pĂłĹ&#x201A; bliĹşniaka 160 mkw, atrakcyjna lokalizacja, 505-234-909, BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci NOWOĹ&#x161;Ä&#x2020;! www.niedzwiedzki.com/pano/8/ Â&#x201E; Â&#x201E; Okazyjnie dziaĹ&#x201A;ka budowlana 1000 mkw, SĹ&#x201A;omowo, 791-151-631 Â&#x201E; PARA POSZUKUJE NA WYNAJEM MIESZKANIA, DOMKU W PYZDRACH LUB OKOLICACH. 606 764 043, 502 044 747 PROSZÄ&#x2DC; DZWONIÄ&#x2020; PO GODZ.19.00 Â&#x201E; PILNIE SPRZEDAMY MIESZKANIE 81 mkw, www.niedzwiedzki.com/pano/12/ 669-111-071 Â&#x201E; Posiadam do wynajÄ&#x2122;cia pomieszczenie w Centrum Handlowym Kadena o powierzchni 130 mkw, tel. 601-72-73-72. Â&#x201E; PoszukujÄ&#x2122; dla klienta mieszkania lub domku w Nekla - Kostrzyn do 150.000. Alpiplus 501-355-506 Â&#x201E; PoszukujÄ&#x2122; domu w Nekli lub okolicy Pilne! Alpi-plus 501-355-506 Â&#x201E; PoszukujÄ&#x2122; domu we WrzeĹ&#x203A;ni do 400.000. Alpi-plus 501-355-506 Â&#x201E; Sprzedam 1 ha pod zabudowÄ&#x2122; lub inwestycje, 664-411-873 Â&#x201E; Sprzedam atrakcyjnie poĹ&#x201A;oĹźonÄ&#x2026; dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu o pow. 6200 mkw, 50 zĹ&#x201A;/mkw, 501-517-788 Â&#x201E; Sprzedam dom Kaczanowo 100/600 mkw, 285.000, Alpi-plus 501-355-506

Â&#x201E; Sprzedam dom PawĹ&#x201A;owo, Czerniejewo, Gonice, SĹ&#x201A;ugocin 230.000, Kaczanowo 50 mkw/800 mkw, 185.000, www.alpi-plus.gratka.pl Â&#x201E; Sprzedam dom z dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2026; w Psarach Polskich, stan surowy 160 mkw. 602-494-599 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; 820 mkw, 724-294-787 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 1213 mkw, Gutowo Wielkie, 783-471-337 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 1225 mkw w SĹ&#x201A;omowie 55.000zĹ&#x201A;, 880-383-997 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 6500 mkw, 25 zĹ&#x201A;/ mkw, GierĹ&#x201A;atowo Alpi-plus 501-102-966 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 900 mkw, 695-103-511 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; w Nekli przy gĹ&#x201A;Ăłwnej ulicy, 1000 mkw, 782-433-086

SPRZEDAĹť KUPNO WYNAJEM www.bartusnieruchomosci.pl bartus@bartusnieruchomosci.pl Tel. +48 505 234 909 Zapraszamy do skĹ&#x201A;adania ofert

Z NAMI SIÄ&#x2DC; UDA!

Roz-788

Â&#x201E; Sprzedam ford ďŹ esta, 97 rok, 793-616-336 Â&#x201E; Sprzedam ford focus 1,8D, 2002 r., 504-190-020 Â&#x201E; Sprzedam golf II, gaz, 1900 zĹ&#x201A;, 785-299-899 Â&#x201E; Sprzedam golf V, 1.6 benzyna, 2004, salon Polska, 604-166-954 Â&#x201E; Sprzedam honda CRX del sol, 93 rok, kabrio, gaz, 608-287-548, 602-445-289 Â&#x201E; Sprzedam hondÄ&#x2122; accord 96, benzyna + LPG, 691-637-180 Â&#x201E; Sprzedam komplet opon letnich 155/70 R13, 609-488-238

Â&#x201E; Sprzedam peugeot partner, 1.9 D, ciÄ&#x2122;Ĺźarowy, zarejestrowany, 601-315-514 Â&#x201E; Sprzedam peugota 306, rocznik 1996, 516-867-271 Â&#x201E; Sprzedam punto 97 r., 724-135-327 Â&#x201E; Sprzedam punto, 95 rok, 602-802-993 Â&#x201E; Sprzedam renault clio II, 2005 rok, stan bdb, 788-712-993 Â&#x201E; Sprzedam renault laguna kombi, 1.9 DCI, 2002 r., 667-116-402

Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; w Psarach MaĹ&#x201A;ych, 724-838-604 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; letniskowÄ&#x2026; 270 mkw wraz z domkiem murowanym o pow. 90 mkw, Ostrowo Stare nad j. powidzkim, 604-781-495 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; w Nekli ul. Ĺ Ä&#x2026;kowa 695-33-12-17 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane 885-721-551 Â&#x201E; Sprzedam kawalerkÄ&#x2122; 30 mkw po remoncie, koĹ&#x201A;o szpitala. Pilne! Alpi-plus 501-355-506 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;adny dom 100/6000 mkw, 7km od Nekli 310.000, Alpi-plus 501-355-506 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe 85 mkw z oddzielnym wejĹ&#x203A;ciem i garaĹźem, os. SokoĹ&#x201A;owskie, 504-083-646 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie na os. KoĹ&#x203A;ciuszki, 59,1 mkw; 3 piÄ&#x2122;tro, 880-678-078 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie na SokoĹ&#x201A;owskim 4 pokoje, 90 mkw, wysoki parter. Alpi-plus 501-355-506 Â&#x201E; SPRZEDAM mieszkanie trzypokojowe we WrzeĹ&#x203A;ni, IVpiÄ&#x2122;tro, TANIO! BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci 505-234-909 Â&#x201E; Sprzedam piÄ&#x2122;kny, nowy, parterowy dom os. SokoĹ&#x201A;owskie 585.000, Alpi-plus 501-355-506 Â&#x201E; Sprzedam piÄ&#x2122;tro bliĹşniaka 75 mkw i 200 mkw ogrodu, 130.000, Nekla, Alpi-plus 501-355-506 Â&#x201E; Sprzedam pĂłĹ&#x201A; bliĹşniaka os. SokoĹ&#x201A;owskie Alpiplus 501-355-506 Â&#x201E; Sprzedam segment szeregowca os. LipĂłwka Alpi-plus 501-355-506 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x203A;liczne dziaĹ&#x201A;ki przy lesie Barczyzna, GierĹ&#x201A;atowo Alpi-plus 501-102-966

 lokal na cele biurowe 56 m2

   61/436-23-69

Â&#x201E; SZYBKO I SKUTECZNIE SPRZEDAMY TWOJÄ&#x201E; NIERUCHOMOĹ&#x161;Ä&#x2020;! ZADZWOĹ&#x192; I SPRAWDĹš 669111-071 www.niedzwiedzki.com Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki w Nowym Folwarku w rejonie ul. Nowej 1500 mkw- 3000 mkw, 880-383-997 Â&#x201E; WEJDĹš NA www.niedzwiedzki.com/ pano/8/ i sprawdĹş jak moĹźe wyglÄ&#x2026;daÄ&#x2021; Twoja oferta!! Â&#x201E; WydzierĹźawiÄ&#x2122; lokal przy ul. Chrobrego, 517-504-204 Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; dwa pokoje z kuchniÄ&#x2026;, Ĺ&#x201A;azienkÄ&#x2026; pracujÄ&#x2026;cej zaprzyjaĹşnionej parze, 61-4362-826 Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; na sklep lub biuro w centrum (3 Maja) powierzchniÄ&#x2122; handlowÄ&#x2026; (ok.45 mkw) + pomieszczenie socjalne + magazynowe tel. 515-168-844 SPRZEDAM mieszkanie trzypokojowe we Â&#x201E; WrzeĹ&#x203A;ni, IVpiÄ&#x2122;tro, TANIO! BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci 505-234-909 Â&#x201E; Budowl-mieszk 756 mkw lub 1447 mkw usĹ&#x201A;ugowa PWKT Ĺťydowo 79 zĹ&#x201A;/mkw, www.el-x.pl, 61-4266-536 Â&#x201E; DZIAĹ KA 817 mkw nad Jez. Powidz k/lasu war. zab. PW 56.500, www.el-x.pl 61-4266-536 Â&#x201E; Ok. Niechanowa bezczynszowe 3 pok. 68 mkw + garaĹź panele okna PCV 109.000 www.el-x. pl, 61-4266-536 Â&#x201E; 4/ Ok.Witkowa 3,84 ha k/lasu PWK asfalt rolna idealna pod dz. budowlane www.el-x.pl 61-4266-536 Â&#x201E; Witkowo 35 mkw parter okna PCV panele 93.000 zĹ&#x201A;, www.el-x.pl, 61-4266-536 Â&#x201E; NieruchomoĹ&#x203A;ci â&#x20AC;&#x17E;EL-Xâ&#x20AC;? profesjonalna obsĹ&#x201A;uga prawna transakcji SPRZEDAĹť KUPNO NAJEM â&#x20AC;&#x201C; MOĹťESZ ZOSTAWIÄ&#x2020; WĹ ASNÄ&#x201E; NIERUCHOMOĹ&#x161;Ä&#x2020; W ROZLICZENIU 61-4266-536, 601-544021 www.EL-X.pl

ROLNICZE

Â&#x201E; Kombajn zboĹźowy class mekator i inne maszyny, 61-4257-204 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; cielaki byczki do 300 kg. Tel. 63-2133-255 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; maĹ&#x201A;Ä&#x2026; talerzĂłwkÄ&#x2122;, moĹźe byÄ&#x2021; do remontu, 691-645-321 Â&#x201E; Kurki 8 tygodniowe 9 zĹ&#x201A;/szt. sprzedam,724-339-978 Â&#x201E; Kury roczne 7zĹ&#x201A;/szt. Grzybowo 59; sprzedaĹź po godz. 17.00, 606-839-748 Â&#x201E; Rozrzutnik obornika agromet, warfama 4,5t. stan idealny, 7.500, 502-049-366 Â&#x201E; Sianie kukurydzy, 691-553-618 Â&#x201E; Siano, 887-603-431 Â&#x201E; Sprzedam 10 szt. prosiÄ&#x2026;t, 886-614-827 Â&#x201E; Sprzedam byczka 2 tygodniowego i jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; do zacielenia, 61-4386-632 Â&#x201E; Sprzedam byczki miÄ&#x2122;sne i mieszaĹ&#x201E;ce.l. 63/276-99-48 Â&#x201E; Sprzedam C360, stan bdb, bizon Z040, opryskiwacz, 607-459-445 Â&#x201E; Sprzedam cielaka jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122;, 61 4372-525 Â&#x201E; Sprzedam cielaki miÄ&#x2122;sne, 668-277-462 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłweczkÄ&#x2122; miÄ&#x2122;snÄ&#x2026;, 61-4372-125 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; cielnÄ&#x2026; termin wycielenia maj, moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; dowozu, tel. 606-529-017 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; cielnÄ&#x2026;, tel. 63-276-80-99 Â&#x201E; Sprzedam jÄ&#x2122;czmieĹ&#x201E; i pszenicÄ&#x2122;, 695-915-587 Â&#x201E; Sprzedam jÄ&#x2122;czmieĹ&#x201E; jary, 788-834-894 Â&#x201E; Sprzedam kabinÄ&#x2122; do ciÄ&#x2026;gnika URSUS C-40 z bĹ&#x201A;otnikami, tel. 502-541-943 Â&#x201E; Sprzedam kamieĹ&#x201E; polny, 609-097-115 Â&#x201E; Sprzedam kojce porodowe dla loch, 783-793-785

RzeĹşnia kupuje maciory i knury, cena 2,70 + VAT OdbiĂłr z gospodarstwa PĹ&#x201A;atne gotĂłwkÄ&#x2026; lub przelewem

609-218-648 Rol-113

MOTORYZACYJNE

www.wrzesnia.info.pl

Roz-924

8 kwietnia 2011

Usl-329c

6

Â&#x201E; Sprzedam kombajn bizon Z-056, 1981 rok ze Ĺ&#x203A;cinaczem sĹ&#x201A;omy, stan dobry i rozrzutnik obornika jednoosiowy, stan bardzo dobry; rozrzutnik jednoosiowy rosyjski do wapna, stan dobry. Tel. 781-589-117 Â&#x201E; Sprzedam kombajn bizon ZO-56, ursus 1614, 512-192-195 Â&#x201E; Sprzedam kozÄ&#x2122; i mleko kozie, tel. 509-154-678 Â&#x201E; Sprzedam krowÄ&#x2122; trzyletniÄ&#x2026;, 516-867-271 Â&#x201E; Sprzedam krzewy ozdobne z gruntu, 603708-567, 785-512-911 Â&#x201E; Sprzedam kury nioski 10 zĹ&#x201A;/szt., prasÄ&#x2122; do sĹ&#x201A;omy Z224/1, 90 r., 661-830-581 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;ubin sĹ&#x201A;odki, 889-657-060 Â&#x201E; Sprzedam mieszankÄ&#x2122; zboĹźowÄ&#x2026;, tel. 691-130-737 Â&#x201E; Sprzedam mĹ&#x201A;ynek do czyszczenia ziarna, 664-428-353 Â&#x201E; Sprzedam opryskiwacz 1000 l, 699-244-782 Sprzedam opryskiwacz 400 l, 15 m, pĹ&#x201A;ug 4 skiÂ&#x201E; bowy Forsznit, 609-888-784 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 15 sztuk, 667-867-191 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 40 sztuk, 606-575-340 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 531-465-450 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 61-4351-025 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 725-118-497 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 782-980-200 Â&#x201E; Sprzedam pszenicÄ&#x2122; i pszenĹźyto paszowe tel. 663-488-724 Â&#x201E; Sprzedam rozrzutnik obornika 609-609-333 Sprzedam sadzonkÄ&#x2122; ziemniaka skrobiowego, Â&#x201E; tel. 691-249-104 Â&#x201E; Sprzedam sianokiszonkÄ&#x2122;, 694-228-220 Â&#x201E; Sprzedam siewnik zawieszany SO43 poznaniak 2, 61-4385-262 Â&#x201E; Sprzedam siewnik zboĹźowy poznaniak, 2.70 m, 61-4386-397 Â&#x201E; Sprzedam sĹ&#x201A;omÄ&#x2122; w balotach 60 szt, 61-4388-344 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x203A;rutownik bÄ&#x2026;k, 501-599-258 Â&#x201E; Sprzedam URSUS C 360 z TUR-em, Ĺ&#x203A;rutownik BÄ&#x201E;K sianokiszonkÄ&#x2122;, 885-721-551

ZAKĹ AD TAPICERSKI WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Fromborska 53 tel. 510-145-347

POLECA:

tXZQPD[ZOLJtOBSPČ&#x2C6;OJLJ tTPGZtBNFSZLBOLJ tSFOPXBDKBTUBSZDI K Z NFCMJJLS[FTFÂ&#x2019;

RATY

Me-099

ZAPRASZAMY


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

Â&#x201E; Sprzedam szyny kolejowe 4 szt, 4.5 m, przewĂłd napowietrzny 4x35 aluminiowy 47 m, 691-751-801

Restauracja

PODARUJÄ&#x2DC;

  Skl-559Â&#x201E; Sprzedam kamieĹ&#x201E; polny, 609-097-115 Â&#x201E; Sprzedam kocioĹ&#x201A; CO, Ĺźeliwny, na gwarancji 721-937-138 Â&#x201E; Sprzedam kuchenkÄ&#x2122; amica z pĹ&#x201A;ytÄ&#x2026; ceramicznÄ&#x2026; oraz 6 krzeseĹ&#x201A;, 501-834-034 Â&#x201E; Sprzedam naroĹźnik rozkĹ&#x201A;adany skĂłra; Ĺ&#x201A;awÄ&#x2122;, stolik RTV, taborety 669-202-672 Â&#x201E; Sprzedam nowe meble kuchenne 750 zĹ&#x201A;, 781-668-489 Â&#x201E; Sprzedam rowerek dzieciÄ&#x2122;cy, 61-4360-498

:ÂŚ*,(/%5<.,(7 Roz-857

ZRUNRZDQ\ %XGH[

Kre-192d

XO2EMD]GRZD:U]HyQLD WHO

tel. 61 436 00 57

SZYBKIE POĹťYCZKI Kre-230

tel. 513-325-325, 500-517-527

Usl-345

TANIO 507-131-455 

czyszczenie dywanĂłw i tapicerki tLBOBQBPE[Â&#x2019; tOBSPČ&#x2C6;OJLPE[Â&#x2019;tQVGB[Â&#x2019; tGPUFM[Â&#x2019;tEZXBO[Â&#x2019;N2

tel. 698-417-556

Naprawa i remonty maszyn

ZAPRASZAM

Przyborki, GrĂłjecka 26

Ogrodzenia  Balustrady  Szlabany   Automatyka 

KARCHER

Fryzjerstwo MK tel.

    

X8,/4 :.;%4

605-052-017

531-806-124

â&#x20AC;&#x17E;Ogrody Alicjiâ&#x20AC;? $gr i 3 4rol . c

Oferujemy:

607-922-490

       

  

Â&#x201E; Tanio sprzedam Ĺ&#x201A;óşko 505-943-434 Â&#x201E; THUJE -6,50zĹ&#x201A;/sztuka, 666-543-570 Â&#x201E; TYNKI, FARBY, systemy dociepleĹ&#x201E; 602-494-599 Â&#x201E; Wersalka - 100zĹ&#x201A;, 885-117-517 Â&#x201E; Wynajem stempli budowlanych, metalowych, rozkrÄ&#x2122;canych, tel. 608-287-548 Â&#x201E; Zbiornik do sprÄ&#x2122;Ĺźonego powietrza 1400 l, 502-049-366

Â&#x201E; Szalowanie schodĂłw, 785-979-391

Â&#x201E; ODSTÄ&#x201E;PIÄ&#x2DC; REZERWACJÄ&#x2DC; SALI WESELNEJ, CZERWIEC 2011, 782-227-275

Â&#x201E; Transport pojazdĂłw - wciÄ&#x2026;garka, 501-267-202

Â&#x201E; TADZIU, PRZEPRASZAM za to co zrobiĹ&#x201A;am- Marysia

USĹ UGI

Usl-198

SERWIS RTV A. Kubiak t

Dekarstwo ciesielstwo

Usl-117b

www.omfinanse.pl

ul. Gen. Kutrzeby 8, WrzeĹ&#x203A;nia pn-pt 9.00-17.00

( 

Stolarsko-Tapicerski

Â&#x201E; AAA transport towarowy busem, przeprowadzki, kompleksowo, 781-609-342

radzi:

CHWILĂ&#x201C;WKI

Inn-486b

Â&#x201E; Sprzedam huĹ&#x203A;tawki, domki dla dzieci, stoĹ&#x201A;y, Ĺ&#x201A;awy i inne meble ogrodowe, 691-881008, 61-4351-008

Me-104

Â&#x201E; Sprzedam agregat prÄ&#x2026;dotwĂłrczy 10KW, silnik 4-cylindrowy 502-844-199 Â&#x201E; Sprzedam albÄ&#x2122; dziewczÄ&#x2122;cÄ&#x2026; 128 cm, 603-727-079 Â&#x201E; Sprzedam albÄ&#x2122; i garnitur, tel. 604-874-568 Sprzedam alby chĹ&#x201A;opiÄ&#x2122;ce krĂłtkie, 61-4360-498 Â&#x201E; Â&#x201E; Sprzedam barak budowlany 602-494-599 Â&#x201E; Sprzedam cegĹ&#x201A;Ä&#x2122; Silikat, 607-891-082 Â&#x201E; Sprzedam gĂłral 26, albÄ&#x2122; dziewczÄ&#x2122;cÄ&#x2026; 500-187-893

Â&#x201E; Sprzedam TV LCD LG, 300 zĹ&#x201A;, 721-264-905 Â&#x201E; Sprzedam wersalkÄ&#x2122;, fotele, pufy, bramÄ&#x2122; garaĹźowÄ&#x2026; 210x240; 514-020-553 Â&#x201E; Sprzedam wĂłzek Coneco V4 + nosideĹ&#x201A;ko do 13 kg, stan bdb, 790-315-631 Â&#x201E; Sprzedam zbiornik na palecie 1000 l, 250 zĹ&#x201A;, 661-129-333 Â&#x201E; Tanie kanapy, finki, pontony, nowe, 721-178-314 Â&#x201E; Tanio sprzedam dwa nowe okna wystawowe (plastikowe) o wym. 2.07x2 m, 601-712-473

tel. 61 670 98 89

Usl-311

XO6Â?RZDFNLHJR

62-300 WrzeĹ&#x203A;nia

Usl-340

 

 

ZMD]GRG.UĂ?ORZHM-DGZLJL

(przetargi publiczne)

Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, regipsy, pĹ&#x201A;ytki, 506-034-016 Â&#x201E; Mycie okien, 784-058-273 Â&#x201E; Nagrobki granitowe od 1800 zĹ&#x201A;, 665-515-109 Â&#x201E; Naprawa rowerĂłw, przygotowanie do sezonu, 601-896-578 Â&#x201E; PodĹ&#x201A;ogi, panele, zabudowy, docieplanie poddaszy, 506-034-016 Â&#x201E; PosprzÄ&#x2026;tamy, umyjemy okna, 886-487-629 Â&#x201E; Remonty, 695-759-608

QS[ZQÂ&#x2019;BUOZNQBSLJOHV 

Usl-172

Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x203A;redniÄ&#x2026; lodĂłwko-zamraĹźarkÄ&#x2122; ardo, kuchniÄ&#x2122; gazowa na gaz ziemny indesit, 691-751-801 Sprzedam tanio drzwi zewnÄ&#x2122;trzne PCV Â&#x201E; veka nowe, brÄ&#x2026;z 110x210, szare 104x211, 728-363-266 Â&#x201E; Sprzedam tanio meble ogrodowe z grubego drewna, stĂłĹ&#x201A; + 4 krzesĹ&#x201A;a rozkĹ&#x201A;adane oraz komplet drewnianych mebli do kuchni, stĂłĹ&#x201A; rozkĹ&#x201A;adany + 2 krzesĹ&#x201A;a (z poduszkami) i taboret - idealne do maĹ&#x201A;ej kuchni, 888-840-890 Â&#x201E; Sprzedam telefon Samsung D900i, 607-798-071

501-793-454

Â&#x201E; Malowanie postaci z bajek na Ĺ&#x203A;cianach. Kolorowy pokĂłj dziecka lub twĂłj salon. Prezentacja przed malowaniem, efekt CiÄ&#x2122; miĹ&#x201A;o zaskoczy, 693-996-262

PRANIE DYWANĂ&#x201C;W I TAPICERKI - 61 437 62 37 - 508 067 342

ZWIERZÄ&#x2DC;TA

Â&#x201E; CzteromiesiÄ&#x2122;cznÄ&#x2026; suczkÄ&#x2122; owczarka niemieckiego sprzedam, 600-738-365 Â&#x201E; Sprzedam szczeniÄ&#x2122;ta husky, 61-4388-330 Â&#x201E; Yorki 513-266-727

t/BHSPCLJ t4DIPEZt,PNJOLJt1BSBQFUZ t#MBUZ LVDIFOOF Â&#x2019;B[JFOLPXF

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Fromborska 28 61 436-42-94, 782-691-191

3FOPXBDKBTUBSZDIOBHSPCLĂ&#x2DC;X Niskie ceny

Â&#x201E; Transport, przeprowadzki, 792-211-984 Â&#x201E; USĹ UGI BUDOWLANO - REMONTOWE DOCIEPLENIA, WYKOĹ&#x192;CZENIA WNÄ&#x2DC;TRZ, 506-091-732 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi minikoparkÄ&#x2026; 604-195-162 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi Ĺ&#x203A;lusarskie, bramy garaĹźowe panel, regaĹ&#x201A;y, drobne konstrukcje, kontenery itp., 509-624-782 Â&#x201E; WykonujÄ&#x2122; ukĹ&#x201A;adanie pĹ&#x201A;ytek, róşne prace zwiÄ&#x2026;zane z klinkierem + ogrodzenia, 889-233-791

Â&#x201E; Poznam PaniÄ&#x2026; do lat 45, 723-727-156 Â&#x201E; Poznam PaniÄ&#x2026; od 30 do 40 lat, 889-165-482

696-45-36-65, 517-22-36-53 Â&#x201E; BRUKARSTWO, OGRODY www.greengniezno. pl, 697-355-076 Â&#x201E; Budowa domĂłw, wiÄ&#x2122;Ĺşba dachowa, pokrycia dachowe, tynki, ocieplenia i podbitki. Tel. 504-820-058 Â&#x201E; Dekarstwo, pokrycia dachowe, docieplanie, 695-744-641 Â&#x201E; KARCHER - pranie dywanĂłw i tapicerki MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw 785-979-320

  !"#$% $ #"!$ &'  () *

MATRYMONIALNE

62-300 WrzeĹ&#x203A;nia ul. Warszawska 33 www.karcher-wrzesnia.pl

TOWARZYSKIE

Roz-603a

 

t KONTA tLOKATY tEmerytury z LUCRO

Psary Polskie 166F,

ul. Fabryczna 39/4

Me-102

Â&#x201E; Nowe okna plastikowe sprzedam, 606-826-114 Â&#x201E; Pensjonat dla koni, koĹ&#x201A;o Nekli, dobre warunki, 603-599-045 Â&#x201E; PoĹźyczki - 509-454-737 Â&#x201E; PoĹźyczki, 515-278-256

- bieĹźÄ&#x2026;ce cele - zakup samochodu - hipoteczny - dla pracujÄ&#x2026;cych za granicÄ&#x2026; (511 074 467) - pod umowy z JST

] ( 

Usl-003b

1, 15, 22, 29 maja 604-139-420

t udzielamy kredyty na:

$ 

Usl-347

wolne terminy na komunie 2011

RĂ&#x201C;ĹťNE

â&#x20AC;&#x17E;nie przepĹ&#x201A;acaj u poĹ&#x203A;rednikĂłwâ&#x20AC;?

 604-646-787

Â&#x201E; Oddam 2-miesiÄ&#x2122;cznego szczeniaka w dobre rÄ&#x2122;ce, 665-012-893 Â&#x201E; Oddam gruz, bez transportu, 508-157-537 Â&#x201E; Wydam mebloĹ&#x203A;ciankÄ&#x2122;, 662-927-599

]Â?W

  

tprojekty budowlane HPUPXF PSB[JOEZXJEVBMOF tÇ´XJBEFDUXBFOFSHF UZD[OFCVEZOLĂ&#x2DC;X tQS[FHMÇ&#x152;EZCVEZOLĂ&#x2DC;X tOBE[PSZ tJOOFVTÂ&#x2019;VHJ

Usl-346

Â&#x201E; Sprzedam rowery tanio, 601-896-578 Â&#x201E; Sprzedam spacerĂłwkÄ&#x2122; coneco, szaro-niebieska, 150 zĹ&#x201A;, 508-133-828 Â&#x201E; Sprzedam spawarkÄ&#x2122; infunkcyjnÄ&#x2026;, 175 A, 607-891-082 Â&#x201E; Sprzedam sprÄ&#x2122;ĹźarkÄ&#x2122; spalinowÄ&#x2026; MANESMANN SC 50 DS 1, 502-844-199 Â&#x201E; Sprzedam suporex, 781-156-800 Â&#x201E; Sprzedam sztachety, dĹ&#x201A;ugoĹ&#x203A;Ä&#x2021; 1,10, szerokoĹ&#x203A;Ä&#x2021; 8 cm. Tel. 721-051-350

Gas-213

Â&#x201E; Sprzedam ursus c330, C360-3p, 603-454-143 Â&#x201E; Sprzedam widĹ&#x201A;y do TUR-a nowe, nieuĹźywane, 601-513-382 Â&#x201E; Sprzedam zboĹźe, owies, jÄ&#x2122;czmieĹ&#x201E;, 781-087-754 Â&#x201E; Sprzedam ziemniaki jadalne i sadzeniaki Bartek, Rudki, 663-203-206 Â&#x201E; Sprzedam ziemniaki przemysĹ&#x201A;owe 3,5-4 cm, 663-771-836 Â&#x201E; Sprzedam ziemniaki TAJFUN, kalibraĹź 30-50, 693-905-333 Â&#x201E; SprzedaĹź odchowanych kurek, MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw, 61-4382/218, 519-141-932 Â&#x201E; Zetor 7211, 88 r., I wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciel, 27.000, 502-049-366 Â&#x201E; Sprzedam cielÄ&#x2122;ta, 662-269-366 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ziemniaki jadalne, tel. 512-322-912

www.wrzesnia.info.pl

Usl-325

8 kwietnia 2011

Â&#x201E; Dyskretna Pani po trzydziestce przyjmie panĂłw, proszÄ&#x2122; dzwoniÄ&#x2021; caĹ&#x201A;y dzieĹ&#x201E;, 666-905-490 Â&#x201E; MĹ&#x201A;odziutka rudowĹ&#x201A;osa, szczupĹ&#x201A;a, biust â&#x20AC;&#x153;3â&#x20AC;?, zaprasza na spotkania sponsorowane od pn-pt 10.00-21.00, 695-148-810

7


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

8 kwietnia 2011

>?@A%

8

Drzewa i krzewy iglaste, liĹ&#x203A;ciaste.

] 

 V " # #$% "  #$& ' ( )#*& + .#5 Â&#x2021;SROHFDP\RIHUWr9,3 (XJHQH3HUPD3DULV

KOSMETYKA

Gas-211

Restauracja Soprano Chrobrego 15 tel. 61-640-21-01

 

  "#8& +  #5 # ' & # :&  $ ;&<&+ . +#.=

OGĹ OSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOĹ&#x161;CI Komornik SÄ&#x2026;dowy przy SÄ&#x2026;dzie Rejonowym we WrzeĹ&#x203A;ni Mariusz Celmer (61-4374-930) ogĹ&#x201A;asza, Ĺźe dnia 11.05.2011 r. o godz. 12.30 w budynku SÄ&#x2026;du Rejonowego we WrzeĹ&#x203A;ni majÄ&#x2026;cego siedzibÄ&#x2122; przy ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 10 w sali nr 14, odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; druga licytacja nieruchomoĹ&#x203A;ci naleĹźÄ&#x2026;cej do: Molik Marta przy uczestnictwie MaĹ&#x201A;gorzata Matuszewska, Jan Molik, Tomasz Molik, Marzena Molik-Klimska stanowiÄ&#x2026;cej: nieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; gruntowa poĹ&#x201A;oĹźona na dziaĹ&#x201A;ce nr 199 o pow. 0,9100 ha Siekierki Wielkie dla ktĂłrej WydziaĹ&#x201A; KsiÄ&#x2026;g Wieczystych SÄ&#x2026;du Rejonowego we WrzeĹ&#x203A;ni prowadzi ksiÄ&#x2122;gÄ&#x2122; wieczystÄ&#x2026; nr KW 16805. Suma oszacowania wynosi 300.209,00 zĹ&#x201A;, zaĹ&#x203A; cena wywoĹ&#x201A;ania jest rĂłwna 2/3 sumy oszacowania i wynosi 200.139,33 zĹ&#x201A;. Licytant przystÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cy do przetargu zobowiÄ&#x2026;zany jest zĹ&#x201A;oĹźyÄ&#x2021; rÄ&#x2122;kojmiÄ&#x2122; w wysokoĹ&#x203A;ci 1/10 sumy oszacowania tj. 30.020,90 zĹ&#x201A; w gotĂłwce lub na konto PKO BP SA I O. Centrum w GnieĹşnie 23 1020 4115 0000 9602 0004 0204 Zgodnie z przepisem art.976§1kpc w przetargu nie mogÄ&#x2026; uczestniczyÄ&#x2021; osoby, ktĂłre mogÄ&#x2026; nabyÄ&#x2021; nieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; tylko za zezwoleniem organu paĹ&#x201E;stwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiĹ&#x201A;y oraz inne wymienione osoby w tym artykule. NieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; moĹźna oglÄ&#x2026;daÄ&#x2021; w dniu 27.04.2011 r. od godz. 9.30 do godz. 10.00 Komornik SÄ&#x2026;dowy

2*ĂŁ$6=$1$%Âą51$67$12:,6.2

'<5(.725

1(.,(/6.,(*22Ä&#x2021;52'.$ .8/785<:1(./,

t#0%:)&"-5)oNBTBĆ&#x2019; QSĂ&#x2DC;Ć&#x2019;OJPXZ t4UZNVMBDKBQSĹ&#x2022;EBNJ JOUFSGFSFODZKOZNJ t5IFSNB-JQPMJ[BDJBÂ&#x2019;Bv3'w t#PEZ8SBQQJOH t.BTBĆ&#x2019;NBOVBMOZ BOUZDFMMVMJUPXZ

6]F]HJĂ&#x2018;ä\QDVWURQLHQHNODQRZRF]HVQDJPLQDSO Pra-1278

Wolne terminy Komunie 2011 r.

QDSRGVWDZLHDUWXVWXVWDZ\ ]GQLDSDÄ&#x2019;G]LHUQLNDU RRUJDQL]RZDQLXLSURZDG]HQLXG]LDäDOQRÄ&#x2C6;FLNXOWX UDOQHM WHNVWMHGQROLW\']81USR] ]SĂ&#x2018;Ä&#x2019;Q]PLDQDPL 

LASEROTERAPIA â&#x20AC;&#x201C; 20% .BLJKBĆ&#x2019;QFSNBOFOUOZ ;BHŢT[D[BOJFS[ŢT XXXTBMPOFMFHBODKBQM 3ZOFL 8S[FĹžOJB UFM 505-824-492

Lek-305

Roz-741

Tuje brabant 2 m na ĹźywopĹ&#x201A;oty oraz inne Jacek Nowaczyk StanisĹ&#x201A;awowo 15, 601-759-243

L "  FF `X d L QJVBBVIJf V FFLBBVfBLBB L @LBBVFJLBB

%850,675=0,$67$,*0,1<1(./$

  : ;<$=

 %: >": : # !:$:>%: $!"!% "$?; $#$?

   

  

  

  

  !

"#$ %&& &''

()*+%*

Poleca:

www.wrzesnia.info.pl

OGĹ OSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOĹ&#x161;CI

OGĹ OSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOĹ&#x161;CI

Komornik SÄ&#x2026;dowy przy SÄ&#x2026;dzie Rejonowym we WrzeĹ&#x203A;ni Mariusz Celmer (61-4374-930) ogĹ&#x201A;asza, Ĺźe dnia 11.05.2011 r. o godz. 13.00 w budynku SÄ&#x2026;du Rejonowego we WrzeĹ&#x203A;ni majÄ&#x2026;cego siedzibÄ&#x2122; przy ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 10 w sali nr 14, odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; pierwsza licytacja nieruchomoĹ&#x203A;ci niewydzielonej

Komornik SÄ&#x2026;dowy przy Sadzie Rejonowym we WrzeĹ&#x203A;ni Mariusz Celmer (tel. 61-437-49-30) ogĹ&#x201A;asza, Ĺźe: dnia 11.05.2011 r. o godz. 12.00 w budynku SÄ&#x2026;du Rejonowego we WrzeĹ&#x203A;ni majÄ&#x2026;cego siedzibÄ&#x2122; przy ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 10 w sali nr 14, odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; pierwsza licytacja nieruchomoĹ&#x203A;ci niewydzielonej

naleĹźÄ&#x2026;cej do: Lech Pruchniewicz

naleĹźÄ&#x2026;cej do: Krystyna ChwiaĹ&#x201A;kowska,

stanowiÄ&#x2026;cej: nieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; poĹ&#x201A;oĹźona w Psarach MaĹ&#x201A;ych zabudowana budynkiem biurowo-magazynowo-warsztatowym na dziaĹ&#x201A;ce ewidencyjnej nr 97/3 o pow. 0,4259 ha

stanowiÄ&#x2026;cej: prawo wĹ&#x201A;asnoĹ&#x203A;ci do lokalu mieszkalnego nr 2 poĹ&#x201A;oĹźonego w Gozdowie nr 70 wraz z udziaĹ&#x201A;em w wysokoĹ&#x203A;ci 159/1000 czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci w czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciach wspĂłlnych budynku i w prawie wĹ&#x201A;asnoĹ&#x203A;ci nieruchomoĹ&#x203A;ci gruntowej oraz udziaĹ&#x201A; w wysokoĹ&#x203A;ci 17/1000 w nieruchomoĹ&#x203A;ci gruntowej zabudowanej pomieszczeniami gospodarczymi (chlewikami)

62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, Nekielska Psary MaĹ&#x201A;e dla ktĂłrej WydziaĹ&#x201A; KsiÄ&#x2026;g Wieczystych SÄ&#x2026;du Rejonowego we WrzeĹ&#x203A;ni prowadzi ksiÄ&#x2122;gÄ&#x2122; wieczystÄ&#x2026; nr KW 14742 Suma oszacowania wynosi 572.185,00 zĹ&#x201A;, zaĹ&#x203A; cena wywoĹ&#x201A;ania jest rĂłwna 3/4 sumy oszacowania i wynosi 429.138,75 zĹ&#x201A;. Licytant przystÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cy do przetargu zobowiÄ&#x2026;zany jest zĹ&#x201A;oĹźyÄ&#x2021; rÄ&#x2122;kojmiÄ&#x2122; w wysokoĹ&#x203A;ci 1/10 sumy oszacowania tj. 57.218,50 zĹ&#x201A; w gotĂłwce lub na konto PKO BP SA IO. Centrum w GnieĹşnie 23 1020 4115 0000 9602 0004 0204 Zgodnie z przepisem art.976§1kpc w przetargu nie mogÄ&#x2026; uczestniczyÄ&#x2021; osoby, ktĂłre mogÄ&#x2026; nabyÄ&#x2021; nieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; tylko za zezwoleniem organu paĹ&#x201E;stwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiĹ&#x201A;y oraz inne wymienione osoby w tym artykule. NieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; moĹźna oglÄ&#x2026;daÄ&#x2021; w dniu 27.04.2011 r. od godz. 10.00 do godz. 10.30 Komornik SÄ&#x2026;dowy

62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, Gozdowo, dla ktĂłrej WydziaĹ&#x201A; KsiÄ&#x2026;g Wieczystych SÄ&#x2026;du Rejonowego we WrzeĹ&#x203A;ni prowadzi ksiÄ&#x2122;gÄ&#x2122; wieczystÄ&#x2026; nr KW 29676, KW 22937. Suma oszacowania wynosi 98.900,00 zĹ&#x201A;, zaĹ&#x203A; cena wywoĹ&#x201A;ania jest rĂłwna 3/4 sumy oszacowania i wynosi 74.175,00 zĹ&#x201A;. Licytant przystÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cy do przetargu zobowiÄ&#x2026;zany jest zĹ&#x201A;oĹźyÄ&#x2021; rÄ&#x2122;kojmiÄ&#x2122; w wysokoĹ&#x203A;ci 1/10 sumy oszacowania, tj. 9.890,00 zĹ&#x201A; w gotĂłwce lub na konto PKO BP SA I O.Centrum w GnieĹşnie 23 1020 4115 0000 9602 0004 0204. Zgodnie z przepisem art. 976 par. 1 kpc w przetargu nie mogÄ&#x2026; uczestniczyÄ&#x2021; osoby, ktĂłre mogÄ&#x2026; nabyÄ&#x2021; nieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; tylko za zezwoleniem organu paĹ&#x201E;stwowego, z zezwolenia tego nie przedstawiĹ&#x201A;y oraz inne osoby wymienione w tym artykule. NieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; moĹźna oglÄ&#x2026;daÄ&#x2021; w dniu 27.04.2011 r. od godz. 9.00 do godz. 9.30 Komornik SÄ&#x2026;dowy

%XUPLVWU] .DURO%DOLFNL


Akcja edukacyjna Narodowego Banku Polskiego

8 kwietnia 2011

www.wrzesnia.info.pl

Fortuna radzi – rodzinne strategie finansowe

Kwiatkowscy się nie dają wanie 1 proc. naszych podatków na organizacje pożytku publicznego, które gromadzą fundusze także dla osób oczekujących na drogą kurację. Wydaje mi się, że zrozumienie tych potrzeb w społeczeństwie jest coraz większe i podatnicy częściej deklarują odpisywanie części podatku na cele charytatywne. W naprawdę trudnych sytuacjach życiowych możemy więc szukać wsparcia w tego typu instytucjach lub oprzeć się na pomocy rodziny. Wszystkich raczej zachęcam – także rodzinę Kwiatkowskich – do brania losu we własne ręce. Każdy z nas coś umie, coś potrafi i nawet w dobie szalonej konkurencji jest dla nas miejsce na rynku. Trzeba uwierzyć w siebie, w różny sposób zarabiać pieniądze, oszczędzać i odkładać na czarną godzinę lub na starość, bo nasze państwo będące na dorobku dostatku nam nie zapewni. W ostatnich latach pojawiło się naprawdę dużo możliwości ułatwiających choćby rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zaryzykowałbym twierdzenie, że na wsiach i w mniejszych ośrodkach miejskich tych możliwości jest więcej niż w dużych miastach.

u Wasz aspirant Fortuna. Dotychczas na tych łamach opisywałem z pozycji funkcjonariusza problemy finansowe różnych osób, a bywało, że doradzałem, w co lokować pieniądze. Teraz postanowiłem zajrzeć do domowych budżetów i przyjrzeć się rodzinnym wydatkom. Poprosiłem dziesięć rodzin mieszkających w różnych regionach kraju o prowadzenie bloga finansowego. Na moich stronach internetowych http://fortunaradzi.pl/index.php/budzety/ znajdziecie ich codzienne wydatki z grudnia 2010 r. Dzisiaj – już po raz ostatni – pod lupę biorę rodzinę Kwiatkowskich i radzę jak zbudować domową strategię finansową.

T

Budżet skromny, ale zrównoważony Rodzina Kwiatkowskich idealnie zbilansowała swoje wpływy i wydatki: po odjęciu wszystkich kosztów z grudniowych przychodów zostało im 7,62 zł. A Kwiatkowscy nie należą wcale do zasobnych, bo żyją z niewysokiej pensji męża (1300 zł), ze świadczenia socjalnego (520 zł) i renty socjalnej (525 zł), otrzymywanej przez 20-letnią niepełnosprawną córkę, studiującą zaocznie socjologię. Kwiatkowska od urodzenia córki nie pracowała, bo musi się nią opiekować i zajmować domem.

Szukajcie dotacji, a nie jałmużny

Nie stracą na ćwiartce Jak wiele rodzin o niedużych dochodach, również Kwiatkowscy dużo płacą za żywność. W ich przypadku to więcej niż połowa budżetu (prawie 52 proc.), czyli 1207,7 zł, co daje ponad 400 zł na osobę. Internauci w komentarzach na moim blogu wskazują, że to duża kwota na artykuły spożywcze dla trzyosobowej rodziny, a nawet ganią Kwiatkowskich za pewną rozrzutność, podając jako przykład zakup ćwiartki świni za 120 zł. Trzeba przyznać, że spośród omawianych rodzin Kwiatkowscy znajdują się w ścisłej czołówce, jeśli idzie o wydatki żywnościowe na osobę (więcej na ten cel, bo ponad 500 zł na osobę, przeznaczali jedynie Gadomscy, ale ich przychody były znacznie wyższe). Miejmy nadzieję, że Kwiatkowscy nie marnują żywności i zużywają ją w całości. Zakupy robią prawie codziennie, a zaopatrują się w małych sklepach, bo w ich miejscowości nie ma supermarketu. Zajmuje się tym Kwiatkowska, która nie musi już każdej wolnej chwili poświęcać niepełnosprawnej córce. A zakupu ćwiartki świni nie krytykowałbym – wystarczy prosta kalku-

lacja: to przynajmniej 15 kg mięsa (po odjęciu skóry i kości) po 8 zł/kg. Takie ceny nie występują w supermarketach, w drobnym handlu i na bazarach, przynajmniej w moim mieście. Przechowywanie mięsa i wyrobów wędliniarskich w zimie nie wymaga nawet zamrażarki, więc raczej się to opłaca – a mięso przyda na później.

Oszczędzili na czynszu Drugą największą pozycją w finansach Kwiatkowskich są zwykle koszty mieszkania. Jednak w grudniu wyjątkowo nie musieli płacić czynszu (512 zł), bo mieli nadpłatę z rozliczenia centralnego ogrzewania za poprzedni rok. Dlatego na mieszkanie wydali poniżej 250 zł (z czego połowę stanowiła rata za meble), czyli ponad 10 proc. budżetu. Normalnie kwota na mieszkanie przekraczałaby 750 zł, więc trzeba byłoby oszczędzać (za-

pewne i na żywności), żeby sprostać wszystkim obciążeniom. W grudniu Kwiatkowscy wydali za to więcej na transport i łączność (261,25 zł, czyli ponad 11 proc. budżetu). Z tej kwoty większość to tankowanie paliwa (tylko jedno w miesiącu – za 150 zł), a reszta to opłaty za telefony i za Internet. W weekendy Kwiatkowski dowozi córkę na uczelnię, więc bez tankowania się nie obędzie, a gdy zajęcia odbywają się częściej, to i koszty paliwa rosną. Wszyscy domownicy muszą mieć komórki i – jak można wnioskować z wysokości rachunku (61,25 zł) – korzystają z nich rozsądnie. Świąteczne prezenty kosztowały 220 zł, czyli poniżej 10 proc. całości wydatków i też mieściły się w granicach zalecanych przez internautów. Kwiatkowscy przeznaczyli 200 zł (8,5 proc. wydatków) na cele zdrowotne, czyli na dentystę i na rehabilitację. Ten koszt – przynajmniej w części – także należy potraktować jako stały ze względu na niepełnosprawność córki. Pozostałe, mniejsze pozycje w budżecie Kwiatkowskich stanowiły odzież i obuwie (prawie 120 zł) oraz środki czystości i higieny osobistej (82 zł).

Może być lepiej Z pieniędzy, którymi dysponują obecnie Kwiatkowscy, trudno cokolwiek odłożyć. Osiągnięciem jest już sfinansowanie wszystkich bieżących potrzeb i normalne, skromne życie. W przyszłości Kwiatkowscy liczą na częściowe usamodzielnienie się córki (rehabilitacja i lata starań rodziców robią swoje…) i na to, że po studiach będzie mogła pracować. Kwiatkowska mogłaby wtedy myśleć o znalezieniu zajęcia dla siebie, przynajmniej na część etatu. Przy takim rozwoju sytuacji (i choćby niedużych dochodach obu pań Kwiatkowskich) rodzina chwyciłaby finansowy wiatr w żagle, nawet jeśli zostałoby ograniczone (albo zlikwidowane) świadczenie pielęgnacyjne dla córki.

Fortuna radzi ucieczkę Wczoraj podczas spotkania towarzyskiego spytałem znajomych, ile tej zimy kosztowało ich ogrzewanie

mieszkań lub domu. Wszyscy biadolili z sensem i bez sensu, że drogo, że ceny ukradkiem podnieśli, że gazownia stosuje sztuczki z rozliczeniem rozbijając cenę na przesył i sam gaz, i – nawet – że wpuszcza do sieci tajemnicze związki, które powodują zwiększenie obrotów licznika. Ale jedna odpowiedź podobała mi się najbardziej, etatowego pracownika pewnej instytucji, geologa z zawodu: a mnie ceny nie interesują – powiedział. One będą rosły, więc trzeba zwiększać własne dochody, żeby przed podwyżkami – nie tylko energii – uciec jak najdalej. Geolog pracuje na etacie, ale po godzinach prowadzi działalność gospodarczą i sporządza dla przedsiębiorców dokumentację techniczną umożliwiającą uzyskanie w urzędzie zgody na eksploatację wyrobisk. Ponieważ drogi się jeszcze w Polsce buduje tu i tam, więc zapotrzebowanie na jego usługi jest. Dodam, że jego praca po godzinach w żaden sposób nie koliduje z pracą etatową. Nasz geolog woli więc poszukać pieniędzy na rynku niż taniej kupić prosiaka od chłopa… Takie podejście do życia właśnie mi się podoba i próbuję je upowszechniać na tych łamach. Namawiam do działania, do przedsiębiorczości, bo to najlepsza droga do niezależności finansowej i względnego dostatku, także w przypadku takich rodzin jak Kwiatkowscy. W ostatnich tygodniach otrzymałem sporo maili od Czytelników, którzy narzekali na stan swoich domowych finansów i szukali u mnie szybkiej recepty na poprawę swoich dochodów. Jedna z Czytelniczek zadała mi pytanie, skąd ma wziąć 2 tysiące złotych na wyjazd do sanatorium ze swoimi chorymi dziećmi. Maluchy mają kurację bezpłatną, ale ona musi za pobyt zapłacić.

Jest dużo możliwości W takich sytuacjach raczej milczę, bo przecież nie będę namawiał do wyciągania ręki do opieki społecznej. Oczywiście w najtrudniejszym położeniu, gdy chodzi o sfinansowanie np. drogiej operacji, bez pomocy z zewnątrz trudno się obejść. Państwo zresztą to rozumie i dlatego stworzyło przepisy umożliwiające przekazy-

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego

Na przykład, od kilku lat działa tzw. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, który dysponuje sporymi środkami na rozwój przedsiębiorczości. Pieniędzmi zarządzają oddziały Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa i tam należy szukać informacji o zasadach naborów konkursowych. Zwykle trzeba mieć konkurencyjny pomysł na działalność gospodarczą, napisać wiarygodny biznes plan i można liczyć na finansowe wsparcie obejmujące np. zakup narzędzi niezbędnych do rozkręcenia działalności gospodarczej. Innym ciekawym programem finansowanym ze środków Unii Europejskiej są dotacje w wysokości 40 tys. zł na założenie działalności gospodarczej. Program działa od trzech lat, w tym roku są jeszcze środki na kolejną edycję i radzę się spieszyć, bo w przyszłości dotacji może już nie być. Unia Europejska będzie od nich odchodzić najprawdopodobniej na rzecz pożyczek. Podobnie i w tym przypadku (program w całym kraju nosi numer 6.2 POKL) preferencje mają osoby zamieszkałe

na wsi i w mniejszych ośrodkach, kobiety, które wracają z urlopów macierzyńskich oraz te, które chcą się wyrwać z długotrwałego bezrobocia. Z moich obserwacji, które trwają trzy lata, a więc tyle, ile trwa program, wynika że ponad połowa znanych mi osób, które dostały dotację ciągle prowadzi działalność gospodarczą, a zatem można powiedzieć, że odniosły sukces. Dostały wędkę i potrafiły nią same złowić ryby. Mój znajomy tak właśnie otrzymał dotację, zakupił sprzęt i prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Przez rok korzystał także z tzw. wsparcia pomostowego wynoszącego miesięcznie 800 zł w gotówce. Wprawdzie w ciągu tych trzech lat nie rozwinął za bardzo skrzydeł, np. nie zatrudnił nikogo na etacie, bo jak uzasadnia – z założenia – nie chce być pracodawcą. Zatrudnianie na etacie jest kłopotliwe, woli więc dawać zajęcie na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia. W ub. r. dostał kolejną dotację – tzw. bon na innowację, którym sfinansował napisanie ciekawej aplikacji komputerowej. Bon na innowację to mało znana forma dotacji, która będzie utrzymana także w 2011 r. Osoba prowadząca działalność gospodarczą może poprzez wybraną jednostkę naukową sfinansować (dotacja wynosi 15 tys. zł) jakiś innowacyjny pomysł technologiczny, marketingowy, techniczny.

Każdy na czymś się zna Wiem, że nakłonienie kogoś długotrwale pozostającego bez pracy do podjęcia działalności gospodarczej jest trudne. Wiem, jak ciężko przestawić swoje myślenie i skłonić kogoś do wypłynięcie na szerokie wody konkurencji. Ale wiem także z doświadczenia, jakie spustoszenie czyni bierność, życiowy marazm i brak perspektyw. Dlatego zachęcam do zmiany sposobu myślenia. Bez oglądania się na pośredniaki lub na pomoc społeczną. Jeśli tylko mamy siły, bierzmy sprawy w swoje ręce. Bierzcie przykład z ludzi, którym się udało. Weźcie udział w szkoleniu, których ostatnio jest sporo, poszukajcie dotacji finansowej lub innej formy wsparcia przedsiębiorczości, np. spółdzielni socjalnej. Uwierzcie we własne siły i możliwości. Każdy z nas przecież na czymś się zna…

Wasz aspirant Fortuna

Szukajmy zarobku W polskich rodzinach, szczególnie niezbyt zamożnych, wydatki na żywność, mieszkanie i transport stanowią bardzo dużą część budżetu domowego. Oczywiście, można te wydatki częściowo zmniejszać przez zaradne planowanie zakupów i przygotowywanie własnych przetworów. Bułkę z szynką, która w czasach socjalizmu w Polsce była maProf. Adam Noga rzeniem często trudno osiągalnym dla z Akademii ludzi na dobrych posadach, dzisiaj możLeona Koźmińskiego na samemu przygotować, a kosztuje to niewiele ponad 1 zł. Choć za tę samą kanapkę w innych miejscach możemy zapłacić 3 zł, 5 zł, a nawet 8 zł. Tańsze kupowanie to dobry sposób na oszczędności. Ale można również zrobić trochę więcej. Przedsiębiorczość gospodarstw domowych może być naprawdę znacząca. Może to być np. praca przy pielęgnacji ogródków. Przy takim zajęciu można zarobić nawet 200 zł dziennie. Czyli za piętnaście ogródków w miesiącu – już 3000 zł. Zamiast pracownika najemnego Jana Kowalskiego, lepiej to zrobić jako Profesjonalna Firma Ogrodnicza Jan Kowalski, która oferuje ciekawe metody zagospodarowania ogródków. Masę pomysłów można znaleźć choćby w Internecie – wystarczy wpisać do przeglądarki: „pomysły na ogródek” albo podobne. Do przeglądarki można też wrzucić hasło „pomysły na biznes”, bo przecież każdy potrafi coś innego. Proste działania biznesowe gospodarstw domowych często są lepszym sposobem poprawy swojego bytu niż zakładanie dużych firm. ∑

Więcej o ekonomii i finansach na stronie: www.nbportal.pl

9


10

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

8 kwietnia 2011

www.wrzesnia.info.pl

rokno okno 146x143 - 440 440 zĹ&#x201A;Ĺ&#x201A; netto net r okna i drzwi PCV rdrzwi zewnÄ&#x2122;trzne rdrzwi wewnÄ&#x2122;trzne r bramy rsiatki rparapety rsprzedaĹź, montaĹź rartykuĹ&#x201A;y

metalowe

0,/"t%3;8*t8*53:/:;1$8

Sklep â&#x20AC;&#x201C; Hurtownia ul. Traugutta 2 (bocz. ul. Stasiewskiego) tel. 506-034-016, tel./fax 61-436-37-77

ROLETY zewnĂŞtrzne, wewnĂŞtrzne

Bd-308

Paczkowo "# # 

#$% & ' *+!/;; < '!*!; =" # #

> ?@A .04,*5*&3:t30-&5:t30-&5,*

TECHNIKA GRZEWCZA INSTALACYJNA I SANITARNA

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Platanowa 7 (dojazd od ul. Objazdowej)

Szczepan Dardzikowski ul. SzczeciĂąska 40 62-300 WrzeĹ&#x201C;nia tel./fax. 061 4362851 tel. kom. 0601 730330

tel./fax 061 4389-169

ALUZJE

www.wodcogaz.pl

poziome pionowe

Z.U.H. ul. Ciszaka 35 Bd-313

Skl-368

tel. 061 43-65-497; 0510-272-212

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. KiliĹ&#x201E;skiego 11 tel. (61) 435-08-21

h Grzejniki pÂłytowe i aluminiowe h WkÂłady kominowe h Ogrzewanie podÂłogowe h Instalacje sanitarno-grzewcze h Fachowe doradztwo h Instalacje gazu pÂłynnego h Przydomowe oczyszczalnie Ĺ&#x201C;ciekĂłw h Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny h Pompy ciepÂła h Kominki z pÂłaszczem wodnym h Zbiorniki olejowe h Kompleksowe wykonawstwo kotÂłowni olejowo - gazowych

Profesjonalny montaĹź: tLotĹ&#x201A;owni tJOstalacji CO, sanitarnej i gazowej tBVUPNBUZD[OFOBXBEOJBOJFUFSFOĂ&#x2DC;X[JFMPOZDI

e-mail: nowbudprim@nowbudprim.pl

tPLOBJES[XJ17$CF[PÂ&#x2019;PXJPXZTZTUFN'PSJT tPLOB ES[XJPSB[GBTBEZBMVNJOJPXFXTZTUFNBDI 1PO[JP "MVQSPG tSPMFUZ[FXOÇ&#x2014;US[OFTZTUFN"MVQSPG #FDMFWFS tSPMFUZXFXOÇ&#x2014;US[OFNBUFSJBÂ&#x2019;PXFĂśOF[KB tQBSBQFUZXFXOÇ&#x2014;US[OF[LPOHMPNFSBUV NEG QDW ESFXOP QPTUGPSNJOHV tQBSBQFUZ[FXOÇ&#x2014;US[OF[BMVNJOJVN TUBMJ tCSBNZHBSBČ&#x2C6;PXFTFHNFOUPXF VDIZMOF tNPTLJUJFSZ tPLOBJOXFOUBSTLJF

0,/"r%3;8*r1$7*"-6.*/*6.

Bd-297

Nasza oferta:

atrakcyjne ceny krĂłtkie terminy

[ kotÂły c.o. [ podgrzewacze elektryczne [ podgrzewacze gazowe [ zasobniki c.w.u.

WODA I GRZANIE NA ZAWOÂŁANIE [ Hurt-Detal [ DowĂłz towaru do klienta [ SprzedaÂż ratalna

malgorzataborowczak@wp.pl

r0,/" r%3;8* r30-&5: r#3".:

Szeroka gama urzšdzeù firmy:

PROMOCJA!!! TANIA MIED

Siatki na owady

Bd-136

PodkĹ&#x201A;ady wytĹ&#x201A;umiajÄ&#x2026;ce, listwy przypodĹ&#x201A;ogowe, parapety wewnÄ&#x2122;trzne, karniszeBd-164f

PANELE - DRZWI

Bd-336

BiaĹ&#x201A;Ä&#x2122;Ĺźyce 55 czynne od 7.00-16.00 tel. 604-417-553

Roz-707b8S[FÇ´OJB VM1JBTUĂ&#x2DC;X UFM XXXTVQFSUIFSNQM FNBJMTVQFS!TVQFSUIFSNQM


8 kwietnia 2011

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

SALON MODY

11

ELKA

:U]HyQLDXO.DOLVND ZZZVDORQPRG\HONDSO

:QDV]HMRIHUFLH]QDMG]LHFLH3DĂ?VWZR NLONDW\VLĂ&#x2020;F\DUW\NXÂ?Ă?Z]QDQ\FKPDUHN

sJDUQLWXU\QDNDÂ&#x203A;GÂ&#x2022;RND]MĂ&#x2020; sNODV\F]QÂ&#x2022;RG]LHÂ&#x203A;ZLHU]FKQLÂ&#x2022; sNRV]XOH sGDPVNÂ&#x2022;RG]LHÂ&#x203A;ZL]\WRZÂ&#x2022; sREXZLH

.DWDORJILUP]QDV]HMRIHUW\ s%<720s3,(55(&$5',1s/$9$5' s:,//6225s:ÂŻ/&=$1.$s.$6725 +$11$s9,729(5*(/,6s7(5(6$.23,$6

Bd-333

0RGDyOXEQD Sklep Futra SKĂ&#x201C;RY OdzieĹź Ĺ&#x161;roda Wlkp., ul. Paderewskiego 11 (przy dworcu PKS) tel. 61 285-63-69

czynne od 9.00 do 18.00 sobota od 9.00 do 15.00

DO KAĹťDEGO OKNA GRATIS: t4JBULBQS[FDJXPXBEPN tTUPQOJPXZVDIZÂ&#x2019; tT[BSBVT[D[FMLB tPLVDJBSPUP tPLSÇ&#x152;HÂ&#x2019;BMJTUXBQS[ZT[ZCPXB

POLECAMY tEVČ&#x2C6;ZXZCĂ&#x2DC;SGVUFSOBUVSBMOZDI EÂ&#x2019;VHJDIJLSĂ&#x2DC;ULJDI tkoĹźuszkiLSĂ&#x2DC;ULJFJEÂ&#x2019;VHJF naturalne, damskie i mÄ&#x2122;skie tLPÂ&#x2019;OJFS[FGVUFSLPXF

t4,Âť3:/PXBLPMFLDKB

Zapraszamy: 9.30-17.30 sobota 9.00-13.00

Me-098

4[ZDJFGVUFS LPÂ&#x2019;OJFS[Z D[BQFLPSB[QS[FSĂ&#x2DC;CLJ

Skl-420a

damskie i mÄ&#x2122;skie EVČ&#x2C6;ZXZCĂ&#x2DC;S NBSZOBSLJ Č&#x2C6;BLJFUZ QÂ&#x2019;BT[D[F LVSULJ tHBSTPOLJ8:13;&%"Ç&#x2C6;


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

8 kwietnia 2011

www.wrzesnia.info.pl Roz-879

12

   

   

 

 !"# $#%!# &$%'#(')#!*

+ )&' ,,,,-.,, Pomagamy dzieciom, fundujemy stypendia zdolnym uczniom, finansujemy wypoczynek letni      

Sklep ABC dla domu

     h 

Fabryczna 19, tel. 61 4366-642

$B C# 8@8;A8*@ 5B C# 8@8;885 2 # C #  # #  = D (  EH *@@$;*%;$&  C '#  # #  C #'#  ## 2

OKUCIA BUDOWLANE hurt-detal !" samozamykacze #$% &" "

'   

QRQjJ 

FQLIBB BB 

QRQjT 

FQLQBB BB 

:   Ff fBFF

 

 LFFBB  QRQjJ

 LFBRB  QRQjT  $ g j *    

 I #+  #  # 8@8;A? FLQIB BB # 8@8;? FLQQB BB 

 > #D '> #D 

RR IQ@F BBBf ffBB BfBf BBBF QfIB :  X "q  v  FB fBFF

L LFJBBL ; q      v

  fF    h x

   vL > +# + J#.#' #.## #  '  ?  ' B  . +  + I #   .  K + L +. C  # ?( ( #+#  C  8$A@%@*5*$@=; '#; +# C #   # + +#  I # 5$  $<<* +#  C  ; #>5&&&MA8 A@ .N ; I# # ( . # $A  5&&A  +. C# '# + '  C  I C J L' OK'J+ 

;>5&&AM5&*5$&%;

Bd-267

X  g /

?<5

$/    +++01+020

tNBUFSJBÂ&#x2019;ZCVEPXMBOF JXZLPÇŠD[FOJPXF tTZTUFNZEPDJFQMFÇŠ tTVDIB[BCVEPXBXOÇ&#x2014;US[ tGBSCZ MBLJFSZ JNQSFHOBUZ tOBS[Ç&#x2014;E[JBNBMBSTLJF CVEPXMBOF PHSPEOJD[F tFMFLUSPOBS[Ç&#x2014;E[JB tLPTULBCSVLPXB tJOTUBMBDKFTBOJUBSOF FMFLUSZD[OF IZESBVMJD[OF tTZTUFNZ[BNPDPXBÇŠ tPQBÂ&#x2019; tQBT[FJLPODFOUSBUZ

OKUCIA MEBLOWE hurt-detal

 ' $'(

DRZWI SUWANE !) %$ ROLETY)   KARNISZE$% &" LISTWY'* !$ SIATKI moskitiery !) %$

ZAPRASZAMY

SKRZYNKI NA LISTY lokatorskie â&#x20AC;&#x201C; normy UE

pn.-pt. 7.00-16.00 sob. 7.00-14.00

 ! " 

Skl-556

Nekla, ul. Wiosny LudĂłw 2

61-4386-130, 697-660-094

DRAGON Meble Kuchenne na wymiar

ul. Warszawska 27a

tel. 61

640-18-83

AGD do zabudowy

Burmistrz Gminy ( "  

czynne pn-pt 10.00-17.00; sob. 10.00-14.00

TydzieĹ&#x201E; otwartych zajÄ&#x2122;Ä&#x2021; w Przedszkolu Niepublicznym sklep odzieĹźowy

â&#x20AC;&#x17E;MiĹ&#x203A; Uszatekâ&#x20AC;? ul. KiliĹ&#x201E;skiego 9, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia RodzicĂłw naszych przedszkolakĂłw oraz RodzicĂłw przyszĹ&#x201A;ych przedszkolakĂłw zapraszamy do obejrzenia zajÄ&#x2122;Ä&#x2021; prowadzonych przez nauczycielki z dzieÄ&#x2021;mi.

Wybierz dowolny dla siebie dzieĹ&#x201E; i przyjdĹş

- ZAPRASZAMY

- ksiÄ&#x2026;Ĺźka przychodu-rozchodu - ryczaĹ&#x201A;t - VAT

Usl-207

Edu-277

Przez caĹ&#x201A;y tydzieĹ&#x201E; moĹźna zobaczyÄ&#x2021; czego i w jaki sposĂłb uczÄ&#x2026; siÄ&#x2122; dzieci, a takĹźe, to co juĹź potrafiÄ&#x2026;.

USĹ UGI KSIÄ&#x2DC;GOWE - ZUS - zwrot VAT na materiaĹ&#x201A;y budowlane

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Ciszaka 35 tel. 61 436-54 97, kom. 500-76-86-95

Skl-583

Od 11-15 kwietnia 2011 r., w godz. 9:30-10:30

ul. Rynek 11

PĹ ASZCZE, KURTKI WIOSENNE JUĹť OD 120 ZĹ Zapraszamy codziennie w godz. 10.00-18.00


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

8 kwietnia 2011

www.wrzesnia.info.pl

13

Psary MaĹ&#x201A;e, ul. Budowlana 10 508-100-117, 508-100-008 tel. 61 436-77-70, fax. 61 436-03-26 termel@termel-sc.com.pl

www.termel-sc.com.pl

Roz-915

PLAST

BRAMY ROKU KOMPLETNE Z NAPÄ&#x2DC;DEM I PILOTEM

Usl-332

SOFY, KANAPY, #$

OSK

Dowolne wymiary

NAUKA JAZDY kat. A i B

OGRODZENIA PANELOWE

tel. 889-920-239

szkolenia uzupeĹ&#x201A;niajÄ&#x2026;ce

PRODUCENT

tel. 604-918-912

FIRMY

    

EKOGROSZEK POLSKI

WÄ&#x2DC;GIEL

 !" !#!$$"% &'(! % ( "$)$ $" ) !#!$$("% $!$" !#!$ "% &'(!

$ $$)( "!

!"#$%;$ <""=&( >?!"; ) $>+@@@ABCD*$CD >E>*$!$"F); ) $>+++@ !&'"(%)*+,+;!$"( GE*; ) $>+H@ !+,-+$,%(#;BCD*$CD >I"; ) $>+H '!(J&"!("(.>" !$!> KI"(" '() ($"CL(M"&"("(J&"!("("$!$ J&"()$"D!(" "!$()O GCDJ("("($ C( "&"!# )P ( $ *D!$()

KAMIENNY, BRUNATNY, MIAĹ , DREWNO OPAĹ OWE, BRYKIET RECORD Z WÄ&#x2DC;GLA BRUNATNEGO 

*$ "("( $'+ (".

Roz-872

DELTA

Szosa Witkowska 13a 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia tel. 61 436-64-19

DORADZTWO w zakresie

BHP P.POĹť. ADR - szkolenia - ocena ryzyka zawodowego - instrukcje

tel. 533 534 135 e-mail: biuro.timmson@gmail.com

Roz-909

Edu-234

Me-101

www.meble-drozdowski.pl

Andrzej GoliwÄ&#x2026;s


8 kwietnia 2011

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70 CENTRUM DORADZTWA PHU AGROFINANSE , . ! / **

57   + 8 Pisanie Biznes PlanĂłw @ Wnisi i Biznes Plan# la Uz= Pa$#

:U]HÄ&#x2C6;QLDXO/DVNRZVNLHJR SU]\PX]HXP

WHOID[tZZZYDORVWHSO

tZF]DV\Z\FLHF]NLFDä\Ä&#x2C6;ZLDW tNRORQLHRER]\ tZHHNHQG\ORWQLF]H tNXUV\MĂś]\NRZHZNUDMXL]DJUDQLFĂą tPLĂśG]\QDURGRZHELOHW\DXWRNDURZHLORWQLF]H *RG]LQ\RWZDUFLDSRQSW6E

@ W#e<nianie wnisĂłw Ji ni!ne& e## e>een$#!ne& wnisi <a# ezJenie i lnJwiswe'

UrzÄ&#x2026;dzenie wielofunkcyjne Epson SX125

Cena promocyjna

169 zĹ&#x201A;!!!

UslL-QQ

@ Pwazenie KPiR

www.wrzesnia.info.pl

@ Rzli$zanie PITLQ+.+

Kom-028

el' **Q QVQ V-Q& *. *,+ +-Q,

Serdecznie zapraszamy na pokaz drukarek marki Epson. PrzyjdĹş i wydrukuj wĹ&#x201A;asne zdjÄ&#x2122;cie za darmo.

ul. Harcerska 4, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia tel. 61-437-64-80, Infolinia 801-003-128 XXXEJNOFUQMtCJVSP!EJNOFUQM E)#+C

Usl-341

X = Y# %![J;<$#!& *QL-++[J&%'X ;.V :;<=/>=

 "#Y>#

  ? $# Y#;$?Y;< J$ Y !#"$?# @ . 

A 

, . %'[ ! 

 , . A  *+$#B*

   **%% C +    

+**% 'C 3! ( 

  $D& #& +   A    

  !

  . /A E 

, .   A *&#'*! :A .F  *+"DB&   *&# C +  

 !  . /A E 

, .   A +'$D$! \:$$$?"J$# .++++++&++<]^_`Q-bd ` <f!"%<#$?d ["# :Y! f ) 

 . *H   /? _g p q''QvQ--+ +++*+.+-+VV*++.+++++! ,   ) 

.

    

  xXY $?"J$# %'[ !{  

(IJ , . /!=! ! ( *'  Q*'+,'Q+..'Y'.(00  

A    5   .   /  !!7 - "Y"Y%:|"+}LQ*'+,'Q+..'   

 /  /! >|f )           ) 

  . M    A A A ) A   A A  ) . 

    A   ) 

A

    )   5 A 7 A  )   )    

 F  

  )       F   N / ,  =  

 . L $Y;<##$:$Y :Y%"Y&;# =#= ;<& )  A   

          )  F  

/ 

, . ! ( *'   ?

"* D&' "$ $C O!? "* D&" CC *C ! 'CC *$CC   A!

Usl-324a

14


8 kwietnia 2011

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

15


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA

Z okazji 80. urodzin

czynna codziennie w godz. 8.00-15.00

Moniki Walkowskiej

tel. 63 275-81-20, kom.: 503-131-731

ElĹźbieta Kapturska SĹ&#x201A;upca, ul. PoznaĹ&#x201E;ska 41 (Mostostal)

  ! "# !$" "% & !

Posiada uprawnienia do prowadzenia badaĹ&#x201E;:

KURS TAĹ&#x192;CA TOWARZYSKIEGO i weselnego (przy stadionie)

Edu-100a

Pierwsze zajÄ&#x2122;cia w poniedziaĹ&#x201A;ek 9 maja 2011 r., godz. 1900 Aula SzkoĹ&#x201A;y Podstawowej nr 1 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Szkolna 1

Informacje i zapisy tel. 61/4361-159, 509-779-443

Oferujemy: r bezpatne przeglÄ&#x2026;dy i porady r bezbolesne leczenie zachowawcze w miĹ&#x201A;ej atmosferze r stomatologia estetyczna r wybielanie zÄ&#x2122;bĂłw w 30 min. r uzupeĹ&#x201A;nienia protetyczne (korony porcelanowe, mosty, protezy) r chirurgia

Gabinet czynny od poniedziaĹ&#x201A;ku do piÄ&#x2026;tku w godz. 9.00-17.00

tel. 61 4363-533

MoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; rejestracji telefonicznej

tkierowcĂłw zawodowych i amatorĂłw t powypadkowe t po alkoholowe t instruktorĂłw nauki jazdy t osĂłb ubiegajÄ&#x2026;cych siÄ&#x2122; o posiadanie broni t operatorĂłw suwnic, sprzÄ&#x2122;tu ciÄ&#x2122;Ĺźkiego itp. t kierowcĂłw wĂłzkĂłw akumulatorowych

Prywatny Gabinet Konsultacyjny

GABINET STOMATOLOGICZNY

KARDIOCHIRURGICZNY

VITADENT

Dr n.med. Piotr Buczkowski

lek. dent. Anita Orchowska-Cebularz od pn. do pt. 1700-2000 tel. 696 779 712

Asystent Kliniki Kardiochirurgii w Poznaniu ul. DÂługa 1/2 â&#x20AC;˘ Ocena badaĂą: koronarografii i echo-serca â&#x20AC;˘ Kwalifikacja do zabiegĂłw operacyjnych (by-passy, operacje zastawek serca) â&#x20AC;˘ Opieka pooperacyjna

Lek-302

ZespĂłĹ&#x201A; PieĹ&#x203A;ni i TaĹ&#x201E;ca â&#x20AC;&#x17E;ZIEMIA WRZESIĹ&#x192;SKAâ&#x20AC;? zaprasza mĹ&#x201A;odzieĹź i dorosĹ&#x201A;ych na

GABINET STOMATOLOGICZNY, ul. HARCERSKA 10 Lek. stom. Ewa Thomas- Zaremba

lek. dent. Marcin Cebularz pn./wt./pt. 1000-1400 .! **00-1400 tel. 698 673 118

PrzyjĂŞcia: kaÂżda III sobota miesišca od godz. 10:00 do 12:00 Hipokrates, WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Wojska Polskiego 13 Rejestracja: codziennie 18:00-20:00 tel. O601-793-838

! /A * 5 .

 ! U 7 _g\ L%'*v}*V-..}

Lek. med. JOANNA MICHALSKA

POĹ OĹťNICTWO I GINEKOLOGIA

SPECJALISTA NEUROLOG

spec. W. Kwiatkowski

USG: poĹ&#x201A;oĹźnicze, przezpochwowe i piersi

- neurologia dzieciĂŞca - neurologia dorosÂłych

ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;ska 3, WrzeĹ&#x203A;nia 0606-312-327

SpĂłĹ&#x201A;dzielnia KĂłĹ&#x201A;ek Rolniczych w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu, ul. PaĹ&#x201A;czyĹ&#x201E;ska 7

Poradnia Poradnia Poradnia Poradnia Poradnia â&#x20AC;&#x17E;TECH-FARMâ&#x20AC;? s.c. T. BÄ&#x2026;czkowski & Ĺ . Ludwiczak WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Fabryczna 42, tel. 61 639 36 63

-(67(k$/(5*,.,(0 32.21$-$/(5*,ÂŚ tNFUPEBCJPSF[POBOTV BQBSBU#*$0. tUFSBQJBCF[CPMFTOBJCF[JOXB[ZKOB tFMJNJOBDKBHÂ&#x2019;PEVOJLPUZOPXFHP tUFTUZBMFSHJD[OFJUFSBQJBPED[VMFOJPXB tSFXFMBDZKOBTLVUFD[OPĹžĹ&#x2014;EP *OGPSNBDKBJ[BQJTZ tel. 61/426 49 36

tel. kom. 509 433 043

Serdecznie zaprasza QPOoQUotTCo W szerokim asortymencie znajdÄ&#x2026; PaĹ&#x201E;stwo m.in. zioĹ&#x201A;a sypkie, mieszanki zioĹ&#x201A;owe, w postaci â&#x20AC;&#x2DC;fixâ&#x20AC;&#x2122;, jedyne w swoim rodzaju kosmetyki naturalne â&#x20AC;&#x2DC;produkty tygodniaâ&#x20AC;&#x2122;, a w najbliĹźszych:

Vita Buerlecithin, 1l ÂĄ 37,95 zĹ&#x201A;! CiĹ&#x203A;nien. automat. Diagnostic ÂĄ 139 zĹ&#x201A;! Essentiale forte, 50 kaps. ÂĄ 26.95 zĹ&#x201A;! Permen, 30 tabl. ÂĄ 44.95 zĹ&#x201A;! Atopra krem, 50 ml ÂĄ 14.95 zĹ&#x201A;! Blumag jedyny, 30 kaps.ÂĄ 5.95 zĹ&#x201A;! Do kaĹźdego zakupu na kwotÄ&#x2122; powyĹźej 10 zĹ&#x201A; ÂĄ Calcium musujÄ&#x2026;ce gratis!

8 ' + 4/ 9) :; 6 & '<; =

>;  >  > +0 3  .,  

 2  + >< 2+ <; < = ? / @2 ; </> ; / 2+>;  >; </> ; 2 >; >>; @ ; </> ; ;  +

2; +; 2 > + 

><; +> >< =0 A 2 > +> > /2+; /  > +  2 =  >0

od od od od od

pon. pon. pon. pon. pon.

do do do do do

pt. pt. pt. pt. pt.

PORADNIE PRYWATNE Dermatologiczna lek. med. A. Bednarek, Choroby tarczycy dr med. E. Schneider, Okulistyczna lek. med. H. Waliszewska,

sobota wtorek czwartek

10.00-12.00 16.00-19.00 9.00-11.00

STOMATOLOGIA

Poradnia Stomatologii OgĂłlnej n Poradnia Ortodontyczna â&#x20AC;˘ Poradnia Paradontologiczna Leczenie zachowawcze, stomatologia estetyczna, Chirurgia Stomatologiczna: zabiegi w znieczuleniu miejscowym, Protetyka: - protezy zĂŞbowe caÂłkowite, natychmiastowe, protezy szkieletowe, - korony i mosty porcelanowe, protezy bezklamrowe, Ortodoncja: aparaty ortodontyczne ruchome i staÂłe, Rentgen zĂŞbĂłw

Rejestracja od poniedzia³ku do pištku w godz. 8.00-18.00

8 minut

8 MINUT ZMIENI TWOJE SAMOPOCZUCIE

odstresuje, uodporni, zrelaksuje, zniweluje bĂłl, doda energii

POMOĹťE W LECZENIU... bezsennoĹ&#x203A;ci â&#x20AC;&#x201C; migreny â&#x20AC;&#x201C; alergii â&#x20AC;&#x201C; astmy â&#x20AC;&#x201C; reumatyzmu â&#x20AC;&#x201C; cukrzycy â&#x20AC;&#x201C; osteoporozy depresji â&#x20AC;&#x201C; otyĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci â&#x20AC;&#x201C; impotencji â&#x20AC;&#x201C; neuralgii â&#x20AC;&#x201C; zaburzeĹ&#x201E; ciĹ&#x203A;nienia krwi zĹ&#x201A;amaĹ&#x201E; i kontuzji â&#x20AC;&#x201C; moczenia nocnego i dziennego â&#x20AC;&#x201C; zatorowoĹ&#x203A;ci zaburzeĹ&#x201E; hormonalnych â&#x20AC;&#x201C; schorzeĹ&#x201E; stawĂłw â&#x20AC;&#x201C; zapalenia drĂłg rodnych ĹźylakĂłw, zapalenia ĹźyĹ&#x201A; â&#x20AC;&#x201C; choroby Buergera â&#x20AC;&#x201C; obrzÄ&#x2122;kĂłw i krwiakĂłw bliznowacenia ran â&#x20AC;&#x201C; bĂłlĂłw zwyrodnieniowych krÄ&#x2122;gosĹ&#x201A;upa i stawu biodrowego

ZAPEWNIAMY KONSULTACJÄ&#x2DC; LEKARSKÄ&#x201E; przeĹ&#x201A;om w terapii pulsujÄ&#x2026;cymi polami magnetycznymi, bliskÄ&#x2026; podczerwieniÄ&#x2026; i dĹşwiÄ&#x2122;kiem

    ! !" #$%

&'()# *"#)*"+#!)) *+*#"),

czynna czynna czynna czynna czynna

OdzyskajÄ&#x2026; zdrowie dzieci rodzice i dziadkowie

$&3#!#%4  '$56 6#%7!#%

    !

zdrowia psychicznego neurologiczna laryngologiczna logopedyczna stomatologiczna

â&#x20AC;&#x17E;digi LABâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; APARATY SÂŁUCHOWE, pon. 11.00-17.00, pt. 10.00-15.00 Skl-579a

5=8¢3$/(1,( :0,187 Roz-275a

Roz-835c

Roz-743

Lek-235b

NZOZ

JEDYNY GABINET W WIELKOPOLSCE Roz-238b

tel.: 505-959-742

czw. 9â °â °â&#x20AC;&#x201C;13â °â °, 15â °â °â&#x20AC;&#x201C;19â °â ° pt. 9â °â °â&#x20AC;&#x201C;13â °â °, 15â °â ° â&#x20AC;&#x201C; 19â °â ° tel. 600-601-035

n www.primadent.eu PORADNIE SPECJALISTYCZNE â&#x20AC;&#x201C; BEZPÂŁATNE

Kontakt: biuro ksiÄ&#x2122;gowoĹ&#x203A;ci SpĂłĹ&#x201A;dzielni w godz. 8.00-16.00, tel. 61/4383-416, 501-774-782, 609-755-450

Pomiar tkanki  } 

  h 

NFZ pon. 13â °â °â&#x20AC;&#x201C;17â °â °, Ĺ&#x203A;r. 9â °â °â&#x20AC;&#x201C;13â °â ° GABINET PRYWATNY

Zielarnia â&#x20AC;&#x17E;NA ZDROWIEâ&#x20AC;?

tT[PQPHBSBČ&#x2C6;PQPXN2 Y N tT[PQPHBSBČ&#x2C6;[D[Ç&#x2014;Ç´DJÇ&#x152;BENJOJTUSBDZKOÇ&#x152;JQPNJFT[D[FOJFN TPDKBMOZNPSB[PEE[JFMPOÇ&#x152;LPUÂ&#x2019;PXOJÇ&#x152;$0 PÂ&#x2019;Ç&#x152;D[OFKQPXJFS[DIOJN2

,<#, ( ),+,g|

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. KiliĹ&#x201E;skiego 14

lek.med. $UWXU%U]\FKF\ tel. 601 77 24 23 www.nastawianiekregoslupa.pl

wydzierĹźawi pomieszczenia w ZakĹ&#x201A;adzie Mikuszewo:

Specjalista ChorĂłb Oczu Klaudia StefaĹ&#x201E;ska-GĂłral

Lek-304

Skl 567 Skl-567

6.87(&=1( /(&=(1,(

tel.

OKULISTYKA

%ÂŻ/(.5ÂŚ*2683$ ,2'.5ÂŚ*26832:(

RATY

REJESTRACJA TELEFONICZNA: 61 868-94-29, kom. 600-107-840

Lek-221

PrzyjÄ&#x2122;cia: wtorki, czwartki 15.00-17.00

Czerniejewo, Os. Nadziei 2,

Lek-249b

=VHUFDSĂĄ\QÄ&#x2026;FHWHÄŞ\F]HQLD :GDWÄ&#x160;7ZHJRXURG]HQLD =GURZLDV]F]Ä&#x160;Ä&#x17E;FLDSRP\Ä&#x17E;OQRÄ&#x17E;FL 6WRODWÄŞ\FLDPRFUDGRÄ&#x17E;FL

www.wrzesnia.info.pl

Lek-300

8 kwietnia 2011

Roz-221

16

Centrum Zdrowia i SiĹ&#x201A; Witalnych GraĹźyna Felicka, 62-310 Pyzdry,ul. Rynek 5 nr caĹ&#x201A;odobowy 0 504 746 239 Rehabilitacja rĂłwnieĹź w domu


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

8 kwietnia 2011

www.wrzesnia.info.pl

17

GABINET STOMATOLOGICZNY

GABINET LEKARSKI

lek. med. Henryk GĂłrniak

lek. stom. ogĂłlnej

Specjalista otolaryngolog

Specjalista pediatra chirurg dzieciÄ&#x2122;cy

PAWEÂŁ KRUPKA

WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Ciszaka 26

lek. stom. specjalista ortodonta

wtorek i czwartek 16.00 â&#x20AC;&#x201C; 17.00 rejestracja telefoniczna 61 436-51-64, 602-664-925

 ! (# ! !

Lek-268a

PrzyjÄ&#x2122;cia codziennie po uzgodnieniu telefonicznym.

WRZEĹ&#x2019;NIA ul. LAZUROWA 2 tel. 61 436-35-66, Os. LipĂłwka

pn, wt, czw, pt 1500â&#x20AC;&#x201C;1900

61 4362 989, 603 561 420

Gabinet Leczenia Nerwic

Lek. Gerard WilczyĂąski

PORADNIA ORTODONTYCZNA Zofia GĹ&#x201A;adych Lek-295

Gabinet Lekarski

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Fromborska 27

W# ( $ *+,-./01  $ &!!&

Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne

HIPOKRATES

Waldemar KieÂłczewski

ul. WaryĹ&#x201E;skiego 6c, WrzeĹ&#x203A;nia

Sienkiewicza 12 WrzeĹ&#x201C;nia pt. 15.00-16.00

Zabiegi w powiÄ&#x2122;kszeniu! PeĹ&#x201A;en zakres Ĺ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E; profilaktyka, wybielanie zÄ&#x2122;bĂłw stomatologia estetyczna chirurgia implantologia specjalistyczne leczenie kanaĹ&#x201A;owe pod mikroskopem protetyka schorzenia przyzÄ&#x2122;bia ortodoncja â&#x20AC;&#x201C; aparaty staĹ&#x201A;e wszystkie rodzaje RTG stomatologicznych â&#x20AC;&#x201C; bez skierowaĹ&#x201E;.

lek. dent. Halina Olejniczak-Wiszniewska przyjmuje pn., wt., czw. 15.00-21.00, w soboty po uzgodnieniu

Lek-225e

DENTHAL Gabinet Stomatologiczny lek. dent. Piotr Wiszniewski przyjmuje w Ĺ&#x203A;rody 15.00-21.00 WrzeĹ&#x203A;nia, Plac Ĺ&#x161;w. StanisĹ&#x201A;awa 1 (wejĹ&#x203A;cie obok Veritasu w podwĂłrze)

tel. 602-830-899 PeĹ&#x201A;en zakres usĹ&#x201A;ug: nowoczesne, precyzyjne leczenie kanaĹ&#x201A;owe przy uĹźyciu mikroskopu KAPS oraz wypeĹ&#x201A;nianie kanaĹ&#x201A;Ăłw metodÄ&#x2026; termicznÄ&#x2026;, leczenie dorosĹ&#x201A;ych i dzieci; protetyka: korony, mosty, protezy ruchome; piaskowanie zÄ&#x2122;bĂłw; leczenie chorĂłb przyzÄ&#x2122;bia; chirurgia, implanty, wĹ&#x201A;asne RTG cyfrowe www.denthal.pl

Lek-278

Zaprasza od poniedziaĹ&#x201A;ku do piÄ&#x2026;tku 9.00-21.00 Rejestracja 61-436-72-48, 507-117-063

PROTETYKA EXPRES

NAPRAWA I WYKONYWANIE PROTEZ ZĂ&#x160;BOWYCH WARSZAWSKA 24 (naprzeciw szpitala) tel. 61 4360-365, 506-585-086

AL-FGPV

Gabinet stomatologiczny XO.RzFLHOQD :U]HzQLD

WHO 

GABINET CZYNNY CODZIENNIE  

  

 

  

 ! 

 Lek-247b

56 7 (! ' ' 8  9%! "! 6:!' )"!;< ! :6 ' !% !'  ::<%' ( =%3<6: =%   6!=3'<%!'!! < 6(!! '( 

, $  "" !'>?&@BC-84B>5  1  ":;' !  ! (

D ; ! (

E " ' 

$" / ' %

 FFFG ! ! %

tel. kom. 509 241 817

BEZPĹ ATNE BADANIA SĹ UCHU WrzeĹ&#x203A;nia, Med+Reh ul. SĹ&#x201A;owackiego 42

F

&

wtorek 13:00 - 17:00 Ĺ&#x203A;roda 9:00 - 13:00 piÄ&#x2026;tek 12:00 - 16:00 poniedziaĹ&#x201A;ek 14:00 - 18:00

A5 'G!*3%

Lek-276a

WrzeĹ&#x203A;nia, SPECIMED

VM0QJFT[ZOt/08:"%3&4

LARYNGOLOG lekarz specjalista

Danuta Kowalska WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Sšdowa 6 umowa z NFZ - tel. 61 436 78 32 w poniedziaÂłki i czwartki - 14:00-18:00 we wtorki, Ĺ&#x201C;rody i pištki - 8:00-12:00 GABINET PRYWATNY WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Dšbrowskiego 8/1 wtorek 18:00-19:00, pištek 16:00-17:00 rejestracja tel. 61 436 11 95 po 15:00

Lek-286a

GABINET INTERNISTYCZNO-HOMEOPATYCZNY WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Paderewskiego 50a

Dr nauk medycznych DANUTA MIKOAJEWSKA Specjalista chorĂłb wewntrznych Specjalista medycyny rodzinnej Czynne pon. - czw. TYLKO PO REJESTRACJI TELEFONICZNEJ

tel.: 61 436 30 24


18

8 kwietnia 2011

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

OGĹ OSZENIE o wyĹ&#x201A;oĹźeniu do publicznego wglÄ&#x2026;du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenĂłw zabudowy techniczno-produkcyjnej, zabudowy usĹ&#x201A;ugowej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w ORZECHOWIE, rejon ul. Topolowej i MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awskiej wraz z prognozÄ&#x2026; oddziaĹ&#x201A;ywania na Ĺ&#x203A;rodowisko

Ă&#x201E;1LHXPLHUDWHQNWRWUZDZSDPLÄ&#x160;FLÄŞ\Z\FK´

Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia tel.61/ 640 01 01 www.wrzesnia.info.pl

Wszystkim, ktĂłrzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smtek i al, okazali wiele serca, dchoweo ws arcia, ws Ăłczcia i yczliwo-ci, wzi!li dzia w roczysto-ci orzebowe o ode-ci nadroszeo $!a, kochaneo .aty, .e-cia i /ziadka

Na podstawie art. 17. pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 39, art. 40 ustawy z dnia 3 paĹşdziernika 2008 r. o udostÄ&#x2122;pnianiu informacji o Ĺ&#x203A;rodowisku i jego ochronie, udziale spoĹ&#x201A;eczeĹ&#x201E;stwa w ochronie Ĺ&#x203A;rodowiska oraz o ocenach oddziaĹ&#x201A;ywania na Ĺ&#x203A;rodowisko (Dz. U. nr 199 z 2008 r.) i w oparciu o uchwaĹ&#x201A;Ä&#x2122; Rady Miejskiej w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu Nr XXXVI/229/06 z dnia 19 wrzeĹ&#x203A;nia 2006 r. zawiadamiam o wyĹ&#x201A;oĹźeniu do publicznego wglÄ&#x2026;du projektu:

Ĺ&#x203A;p. Leszka Antczaka

tNJFKTDPXFHPQMBOV[BHPTQPEBSPXBOJBQS[FTUS[FOOFHPUFSFOĂ&#x2DC;X zabudowy techniczno-produkcyjnej, zabudowy usĹ&#x201A;ugowej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w ORZECHOWIE, rejon ul. Topolowej i MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awskiej wraz z prognozÄ&#x2026; oddziaĹ&#x201A;ywania na Ĺ&#x203A;rodowisko

ksi!om 0roboszczom i ka elanom, rzyacioom, ssiadom, znaomym, deleacom serdeczne odzi!kowania skada ona i cĂłrka

w dniach od 15.04.2011 r. do 05.05.2011 r. w siedzibie UrzÄ&#x2122;du Gminy MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw, ul. WrzesiĹ&#x201E;ska 19, 62-320 MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw w godzinach od 800 do 1400. Dyskusja publiczna nad przyjÄ&#x2122;tymi w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie oddziaĹ&#x201A;ywania na Ĺ&#x203A;rodowisko rozwiÄ&#x2026;zaniami, odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; w dniu 05.05.2011 r. w siedzibie UrzÄ&#x2122;du Gminy MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw, ul. WrzesiĹ&#x201E;ska 19, 62-320 MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw. o godz. 1400.

=DPNQÄ&#x160;ĂĄ\VLÄ&#x160;NRFKDQHRF]\ VSRF]Ä&#x160;ĂĄ\SUDFRZLWHGĂĄRQLH 3U]HVWDĂĄRELĂźQDMGURÄŞV]HVHUFH 0Ä&#x2026;ÄŞ7DWD]DZV]HRGFKRG]L]DZF]HÄ&#x17E;QLH

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 40 ustawy o udostÄ&#x2122;pnianiu informacji o Ĺ&#x203A;rodowisku i jego ochronie, udziale spoĹ&#x201A;eczeĹ&#x201E;stwa w ochronie Ĺ&#x203A;rodowiska oraz o ocenach oddziaĹ&#x201A;ywania na Ĺ&#x203A;rodowisko, kaĹźdy moĹźe wnieĹ&#x203A;Ä&#x2021; uwagi do projektu planu oraz prognozy oddziaĹ&#x201A;ywania na Ĺ&#x203A;rodowisko.

' !" Ryszarda Begiera, Andrzeja Lisieckiego, A ' >:2, " ! ()* +" "      "   "    " 

Uwagi do projektu planu naleĹźy skĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; na piĹ&#x203A;mie do Burmistrza Gminy MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw z podaniem imienia i nazwiska, nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomoĹ&#x203A;ci, okreĹ&#x203A;lenia przedmiotu ktĂłrej uwaga dotyczy lub w formie elektronicznej na adres mailowy gminy, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym. Do prognozy oddziaĹ&#x201A;ywania na Ĺ&#x203A;rodowisko moĹźna skĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; uwagi w formie pisemnej, ustnie do protokoĹ&#x201A;u lub za pomocÄ&#x2026; Ĺ&#x203A;rodkĂłw komunikacji elektronicznej bez koniecznoĹ&#x203A;ci opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Ĺ&#x203A;p. MieczysĹ&#x201A;awa Kowalczyka

Uwagi naleĹźy skĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.05.2011 r.

 !" "  Roz-922

Wszystkim, ktĂłrzy uczestniczyli w ostatniej drodze

Reklamy na str. redakcyjne przyjmowane sÄ&#x2026; do Ĺ&#x203A;rody

Ĺ&#x203A;p. Franciszka Tiuchtiej " !    !" " 

do godz. 12:00

pomiÄ&#x2122;dzy

ogĹ&#x201A;oszenia drobne przyjmowane sÄ&#x2026; do Ĺ&#x203A;rody

do godz. 17:00

PozostaĹ&#x201A;e i ogĹ&#x201A;oszenia drobne do czwartku do godz. 13:30

     !" !#!$$"% &'(! % ( "$)$ $" ) !#!$$("% $!$" !#!$ "% &'(!

$ $$)( "!

*$ "("'+ (". !-/0(-;$ <"" > >X"!$"(); ) $>+@@@A!< $ &Y)("() >E""; ) $>++H !"1",'2/";!(!$C[" "\("; ) $>+++ !)+2/-/1%;!$"( GE*; ) $>++ '!(J&"!("(.>" !$!> KI"(" '() ($"CL(M"&"("(J&"!("("$!$ J&"()$"D!(" "!$()O GCDJ("("($ C( "&"!# )P ( $ *D!$()

 

ModuĹ&#x201A;y

Burmistrz Gminy MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw Zbigniew Skikiewicz


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

8 kwietnia 2011MARPOL PLUS         

PR

!"#"$%&% '()*)'" +,- ,  ./ . 0 

OMOCJABd-330

Kre-186

:U]HÂąQLDXO)DEU\F]QD Â&#x2021; PDUSROSOXVZU]HVQLD#ZSSO ZZZPDUSROSOXVFRPSO

19

www.wrzesnia.info.pl

Nie wynajmuj! a a wje!

KREDYTY $ 3FG A 6# &$O356#

Kre-118

0"1233334 " ."523666

Konsolidacja kredytĂłw , ,,, ,,, PPP "  7)8&*/9:#+&# 666

+8572:1,$ 0$7(5,$ĂŁÂą: %8'2:/$1<&+ 6.ĂŁ$'23$ĂŁ8 ]$("; >E"+ > +H @ Y$+

( 

[J .

078':#9;+</7$=#/<.78< 8- > ?? 8 " (@1@?34214A353B415B4111

i inne siatki zgrzewane tCSBNZtGVSULJ

tD!$(') ,+(#+,%1-345+067/) t&""D "( ""!(!#!("!#

Licencja MF 1893/03 WrzeĹ&#x201C;nia, Fabryczna 13 (vis-a-vis parkingu) tel. 61 4367-523, 600-421-508 e-mail: wpaszun@wp.pl

Produkcja â&#x20AC;&#x201C; Kaczanowo 508-088-662, 061/ 4389-253 www.stal-pol.pl Roz-579

â&#x20AC;˘ Kompleksowa obsÂługa firm â&#x20AC;˘ PIT-y roczne

ZAKĹ AD BETONIARSKI â&#x20AC;&#x17E;PIOTROWSCYâ&#x20AC;? Nekla, ul. Dworcowa 22 A, www.piotrowscy.pl tel. (0 61) 43 72 079, tel./fax (0 61) 43 86 313

BETON towarowy - pompa 24 metry STROPY Teriva - dowĂłz do 50 km GRATIS BLOCZKI betonowe M-5 i M-6

Redaguje zespĂłĹ&#x201A;: Waldemar Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;ski (redaktor naczelny), Maria KosiĹ&#x201E;ska (z-ca redaktora naczelnego). Biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;: Maria KosiĹ&#x201E;ska, Arleta Kretkowska, Artur Mokracki, Natalia Pacanowska, Marika Wojtela. 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14, tel. 61 436 52 70, fax 61 640 01 01, biuro@wrzesnia.info.pl, http://www.wrzesnia.info.pl SkĹ&#x201A;ad komputerowy (reklamy@wrzesnia.info.pl): Anna Jakubek. Projekt graficzny: Tomasz Wojciechowski. Wydawca: Wydawnictwo KROPKA Jolanta i Waldemar Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;scy, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, SzczeciĹ&#x201E;ska 5. Druk: Drukarnia AGORA SA, PiĹ&#x201A;a, ul. Krzywa 35. KolportaĹź: Mariusz Tomczak, tel. 603 118 930. Redakcja â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstĂłw oraz nadawania tytuĂłw listom. TekstĂłw i materiaĂłw niezamĂłwionych nie zwracamy. AnonimĂłw nie drukujemy. Redakcja â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? nie odpowiada za tre reklam i ogosze. Wzory reklam zastrzeone.

NADPROĹťA L-19 PUSTAKI Ĺ&#x161;CIENNE ALFA OGRODZENIE BETONOWE KERAMZYT IZOLACYJNY Bd-210b


20

Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (61) 436-52-70

8 kwietnia 2011

PRODUCENT GALANTERII OGRODOWEJ Z DREWNA

www.wrzesnia.info.pl

OSONA WIKLINOWA PROSTA

OSONA WIKLINOWA UK

OSONA WIKLINOWA Z KRATK

OSONA WIKLINOWA UK Z KRATK

OSONA WIKLINOWA OCZKO

PALERMO

PALERMO UK

PALERMO WKLSY

DOMEK INTERAKTYWNY

DOMEK WIEJSKI KARMELOWY

DOMEK LETNI KSINICZKI

DOMEK Z MAGICZNYM DZWONKIEM 1

DOMEK Z MAGICZNYM DZWONKIEM 2

DOMEK WIEJSKI ÓTY

STÓ PIKNIKOWY HELLO KITTY

DOMEK VERA

DOMEK LENA

DOMEK SONIA

DOMEK NANTES

DOMEK CAHORS

DOMEK COLMAR

DOMEK BREST

DOMEK BERGERAC

zaprasza do sklepu firmowego – Wrzenia, ul. Daszyskiego 1B DORADZTWO TECHNICZNE TRANSPORT MONTA WYROBY IMPREGNOWANE CINIENIOWO MOLIWO NEGOCJACJI CEN WYSOKIE RABATY

Zapraszamy take do odwiedzenia naszej strony internetowej www.pimax.pl

Sklep firmowy: ul. Daszyskiego 1B, 62-300 Wrzenia, tel. (61) 436 11 51, kom. 603 20 10 10, e-mail: sklep@pimax.pl, www.pimax.pl

Country Club to miejsce, które o kadej porze roku oferuje sposób na oderwanie si od codziennego rytmu ycia i pracy.

Zapraszamy wszystkich na nauk jazdy konnej. Uwaga – nowy instruktor z uprawnieniami! Organizujemy imprezy okolicznociowe, komunie, wesela, rocznice, imprezy integracyjne dla rm, szkolenia. Posiadamy w peni wyposaony pensjonat dla koni oraz kryt ujedalni. Gwarantujemy profesjonaln opiek szkoleniow i weterynaryjn. Rezerwacje na imprezy zorganizowane przyjmujemy na wszystkie dni tygodnia. Istnieje moliwo uoenia wasnego menu. Dodatkowe informacje: Imprezy: 607 072 525 Jazda konna: 601 345 566

Country Club 62-300 Wrzenia – Nowy Folwark, ul. Mostowa 1 tel. 607 072 525, 061 438 80 08 www.nowyfolwark.pl

Numer 1092  

Wiadomosci Wrzesinskie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you