Page 1

Miłosław, s. 14

Wojewoda Florek: – Mam dobre wieści dla OZPS...

11 marca 2011 NR 10 (1088/XXII) INDEKS 366773

ISSN 1234-1363

CENA 2,90 zł (w tym 5% VAT)

Aktualności, s. 6

Piłka nożna, s. 24

Czy arbuz to materiał rzeźbiarski? Jerzy Jasiński: – Oczywiście!

Victoria w sparingu zremisowała z trzecioligowcem

redakcja: 61 437 49 50, biuro ogłoszeń: 61 436 52 70

Weekendowy dyżur reporterów:

Zwalniają czy nie? W Gestampie chcieli zwolnić kilkudziesięciu pracowników!

CHCESZ ZGŁOSIĆ JAKIEŚ ZDARZENIE? DZWOŃ!

Sytuacji w szkole w Zasutowie winne są... media! Nekla, s. 17 Kilkugodzinny pożar strawił część kamienicy Zdarzenia, s. 4 Ruszaj się, bo zardzewiejesz! Temat tygodnia, strony 2 i 11

Tomasz Małecki

W Gestamp Polska pracuje okoo 290 osób. Dwustu z nich jest zatrudnionych bezporednio przez hiszpa sk firm. Pozostali pracuj w Adecco Poland, agencji pracy tymczasowej. Zatrudnienie w Gestampie wie si z nabyciem peni praw socjalnych. Pracownikom przysuguj specjalne bony witeczne o wartoci 1600 z. Gestampowcy maj dla siebie dodatkowe ubezpieczenie lekarskie po przepracowaniu jednego roku, dla jego najbliszej rodziny – po trzech latach. W firmie od zeszego roku dziaa zakadowa organizacja NSZZ Solidarno. Co wane, Gestamp, aby zwolni pracownika, musi mu da trzymiesiczne wypowiedzenie. Zatrudnieni w Adecco tych przywilejów nie posiadaj. Zarzd firmy Gestamp Polska chce (chcia?) aby cz ich pracowników przesza pod skrzyda Adecco. – Chodzi o to, e wielu osobom 31 marca ko czy si druga umo-

501 677 731 lub 501 677 838

Dlaczego Gescrap hałasuje w niedzielę? Gospodarka, s. 10 Damian Skowroński i Grzegorz Janiszewski z NSZZ Solidarność skutecznie powalczyli o pracowników Gestampu wa o prac z Gestampem, umowa na czas okrelony. Zgodnie z kodeksem pracy, kolejna musi zosta zawarta na czas nieokrelony – podkrela Damian Skowroski, przewodniczcy zakadowej Solidarnoci. Pracodawca nie chcia podpisa z nimi kolejnej umowy – na czas nieokrelony. Zoy im propozycj nie do odrzucenia. Albo podpisz umow z Adecco i w ten sposób zachowaj prac w Gestampie, albo na bruk. Z pracownikami rozmawia na ten

temat Adam echtaski, dyrektor personalny Gestamp Polska. Praca u porednika ma trwa minimum cztery miesice, a potem jak bdzie praca i ochota pana Dyrektora (...) to moe znowu 2 lata przez Gestamp i tak w kóko – czytamy w mejlu nadesanym do redakcji przez jednego z pracowników. – Nas, jako zwizku, nikt oficjalnie nie poinformowa o takim pomyle – zaznacza Skowro ski. – Dowiedzielimy si o tym od pracowników,

Fot. TOM

naszych czonków – dodaje dziaacz. Zwizkowcy nie chcieli zgodzi si na tak sytuacj: – Musimy broni naszych czonków. To jest nasza rola, za takie postawienie sprawy przez firm uwaamy za nieetyczne – mówi Grzegorz Janiszewski z Solidarnoci. Zwizkowcy spotkali si 4 marca z echta skim. – Potwierdzi nam, e zaproponowa niektórym pracownikom takie rozwizane, we-

>>

Zgłosił, że kolega zamarzł, po czym... zrobił to samo Zdarzenia, s. 4 Kobieta sołtysem Psar Polskich Gmina Września, s. 18 www.wrzesnia.info.pl

dok. na s. 3 Reklama

Bezpańskie wysypisko śmieci przy Wrocławskiej

 Do kogo należą śmieci składowane na placu przy Wrocławskiej ?

Na placu, przy ulicy Wrocawskiej 14, zalegaj tony mieci. Czyby dzikie wysypisko? Tu przy pocie wrzesi skiej firmy Iglespo,l zajmujcej si segregacj i wywozem odpadów, usypano stos butelek. Dalej, w kierunku torów kolejowych le worki wypenione puszkami i zuytymi plastikowymi opakowaniami. Marzena Kamierczak, gówny specjalista z Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony

rodowiska w Poznaniu (delegatura w Koninie) nic nie wie o skadowisku odpadów we Wrzeni: – W sierpniu ubiegego roku przeprowadzalimy kontrol w firmie Iglespol, ale dotyczya ona sortowni w Bieganowie. Z dokumentów wynika, e na Wrocawskiej istnieje baza tech-

niczna firmy. Trudno mi powiedzie, jak wyglda ten teren, poniewa nie byam na miejscu – informuje urzdniczka. – To nie s odpady Iglespolu. To nawet nie nasz teren. Prosz skontaktowa si z wacicielem tego gruntu – mówi Zenon Iglewski, szef spóki Iglespol. Obecnie spraw zajmuje si stra miejska. – Bylimy na miejscu, obejrzelimy teren. Znale limy waciciela placu, teraz próbujemy ustali dzierawc, do którego prawdopodobnie nale odpady. Sprawa jest w toku – mówi Anna HedrychStanisawska, straniczka miejska. Na razie nie wiadomo, kto odpowiada za baagan. Do sprawy powrócimy. JOG


11 marca 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

2 Temat tygodnia Jaki sport lubimy ?

D

Regina Iwańska, rencistka: – Nie uprawiam czynnie sportu, ale chętnie oglądam relacje z wydarzeń sportowych w telewizji. Lubię lekkoatletykę i tenis. Oczywiście, kibicuję polskim zawodnikom. Myślę, şe we Wrześni są teraz odpowiednie warunki, şeby uprawiać róşne sporty. Przy większości szkół powstały boiska. Najwaşniejsze, şeby młodzieş chciała.

obrego szefa od zego róni midzy innymi to jak reaguje na kryzysow sytuacj w firmie lub w instytucji, któr kieruje. Z kryzysami mamy do czynienia nie tylko wtedy, kiedy zagroone jest w ogóle istnienie firmy, ale take wtedy, gdy w okresie prosperity przytrafi si jaka wpadka czy zaistnieje konflikt midzy t instytucj a jej otoczeniem lub midzy kierownictwem a jego pracownikami. Dobry szef to taki, który potrafi zmierzy si z problemem i z otwart przybic stan przed swoimi lud mi lub np. przedstawicielami mediów. Zy natomiast woli chowa gow w piasek zachowujc wyniose milczenie, odmawiajc w ogóle zajcia jakiegokolwiek stanowiska. Tak wanie dzieje si w szkole w Zasutowie, w Mateksie oraz w Gestampie. Szanowni szefowie tych niewtpliwie szanowanych firm i instytucji – wypowiadajcie si do mediów, rozmawiajcie z dziennikarzami, dajcie autoryzacji swoich wypowiedzi, ale nie milczcie. To najgorsze wyjcie z sytuacji, najgorsza reakcja na sytuacj kryzysow. Nie bójcie si mediów, zamiast z nimi walczy, lepiej nauczcie si wspópracowa. Wyjdziecie na tym lepiej.

Waldemar Śliwczyński

Moim zdaniem

Tomasz Ziuko, budowlaniec: – Kiedyś uprawiałem boks, teraz ograniczam się do oglądania sportu w telewizji. Interesują mnie biegi i skoki narciarskie. We Wrześni brakuje mi w pełni profesjonalnej sali sportowej.

Nina Barczak, emerytka: – Latem i wiosną jeşdşę rekreacyjnie na rowerze. Przez pewien czas chodziłam teş na gimnastykę. Szkoda, şe nie ma juş we Wrześni krytej pływalni. Jej zamknięcie ograniczyło moşliwości uprawiania sportu zimą.

Bartosz Durkowski, pracownik budowlany: – Sądzę, şe we Wrześni latem moşna bez przeszkód uprawiać sport. Zimą jest gorzej. Trochę brakuje sal szkoleniowo-sportowych, choć nasze miasto rozwija się pod tym względem. Sam interesuję się głównie sportami walki.

zdaniem uşytkowników www.wrzesnia.info.pl Sia: Nie jest łatwo, ale za to jak przyjemnie się spocić,

sprysznicować i powiedzieć sobie: yeah! dałaś/eś czadu – teraz zasłuşony odpoczynek! Stasia: Dzięki uprawianiu sportu na starość będziemy mieć sprawne mięśnie i nie będą nas boleć kości, czy stawy. PaulinaD777: Uwielbiam taką pogodę jaka właśnie jest za oknem. Wiosennie, słonecznie, idealnie by przebiec kilka kilometrów w naszych wrzesińskich lasach. Nawet po całym dniu pracy mam siłę i motywację by załoşyć dres i ruszyć do przodu. Rafał: We Wrześni jest parę miejsc/obiektów, gdzie moşemy uprawiać sport (choć o trasy rowerowe trudno). Kiedyś trenowałem piłkę noşną, ale teraz, kiedy mam więcej obowiązków (np. praca), trudniej o chęci. Tołdi: Sam sport to nie wszystko, trzeba pamiętać o odpowiedniej diecie oraz o wypoczynku. We Wrześni jest sporo obiektów oraz miejsc odpowiednich do aktywnego wypoczynku.

Jak często uprawiam jakikolwiek sport? opinie internautów na www.wrzesnia.info.pl

SONDA

W tym tygodniu pytamy o sport. Czy uprawiamy czynnie sport ? Jakie dyscypliny nas interesują ? Co robimy dla zdrowia latem, a co w porze jesienno-zimowej ? Czy we Wrześni są odpowiednie warunki do aktywności fizycznej ?

raz w miesiÄ…cu raz w tygodniu

23% 18%

32% 9%

18%

kilka razy w tygodniu w ogĂłle kilka razy w roku

Satyryczny komentarz tygodnia – kibicowanie to teş uprawianie sportu?!

jedno pytanie – jedna odpowiedź

Czy sport moşe wygrać z internetem? Damian Idzikowski: W jaki sposób skutecznie aktywizować dzieci i młodzieş, czyli co rodzic lub nauczyciel moşe zrobić, by oderwać młodego człowieka od komputera na rzecz sportu?

Reklama

Oferuje:

tel. 61 4362 942 lub 663 990 249

twęgiel kostka, orzech,

tCSZLJFULPNJOLPXZ

GAZ KSERO EKO-GAZ

Roz-803

groszek, ekogroszek oraz miał i koks - luz i workowany

,PS[ZTUOFDFOZ%PXĂ˜[OBUFMFGPO

kolor: cz-b " [Â’t" [Â’ " [Â’t" [Â’

061 436-46-84 0604-710-781 pn-sob 8.00-19.00 niedziela 9.00-13.00

ul. Jana Pawła II 14, Września - Biuro Ogłoszeń „WW�, tel. (61) 640-01-01

TARTAK NEKLA

uPRQWDÂ?VDPRFKRGRZ\FK LQVWDODFMLJD]RZ\FKKDNĂ‘Z

wykonuje wiby dachowe wg zamĂłwie. boazerie podbiciowe impregnacja cinieniowa drewno kominkowe

uNOLPDW\]DFMH uZ\SRÄ”\F]DOQLDSU]\F]HS ODZHW

mgr Agnieszka Witucka tel. 607 455 148

*$=)$67:U]HzQLD .RzFLXV]NL Sa-412a

Roz-559

prowadzi: t skup zboşa t sprzedaş pasz i śruty rzepakowej

GS „S.Ch�, Września, ul. Kolejowa 10 tel. 61/4362 873 lub 663 990 809

Poradnia dietetyczna we Wrześni ul. Sienkiewicza 14 www.dobrydietetyk.pl

Tarcica obrzynana i nieobrzynana Deska tarasowa (dwustronnie ryflowana) Nekla ul. Dworcowa 33 Lek-301b

Magazyn Zboşa i Mieszalni Pasz GS „S.Ch� Września, ul. Kolejowa 10

ww-184

Mariusz Pierzchliński, specjalista z WOSiR-u: – Myślę şe problem uzaleşnienia od komputera wśród młodzieşy w gminie Września nie istnieje. Oferta bazy sportowej i klubów daje wachlarz propozycji dla dzieci, młodzieşy oraz dorosłych. Rodzic lub nauczyciel powinien zwrócić jedynie uwagę na predyspozycje młodego człowieka i ocenić czy bardziej zrealizuje się jako karateka czy np. szachista. Wtedy kaşdy znajdzie swoje miejsce do treningu, a tylko stałe, rozwijane i przynoszące wyniki zajęcie przyniesie poşądany efekt i alternatywę dla internetu.

tel. 061 4386-046, fax 061 4386-076

0605-338-906, 0605-550-379


11 marca 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

3 Dziwna sytuacja w Gestampie. ZwalniajÄ&#x2026; czy nie zwalniajÄ&#x2026;? Kto chce czworonogi? AktualnoĹ&#x203A;ci <<

dok. ze s. 1

dug nas chodzi nawet o 30% zaogi. Usyszelimy, e zatrudnionym, przez Gestamp przy zwolnieniu przysuguje trzymiesiczna odprawa, tym w Adecco tylko dwutygodniowa â&#x20AC;&#x201C; relacjonuje szef zwizkowcĂłw. Taki ruch mia przynie w firmie oszczdnoci. â&#x20AC;&#x201C; Nie akceptujemy tego pomysu. Zwolnieni mieli by technicy, spawacze, pracownicy tamy. Dowiadczeni i po kursach. Po co? Tym bardziej, e teraz mamy duo roboty. Pracujemy na cztery zmiany, take w soboty i niedziel â&#x20AC;&#x201C; podkrela Skowro ski. Zwizkowcy w oficjalnym pimie skierowanym do kierownictwa firmy, zadali zachowania obecnego stanu i struktury zatrudnienia. Zagrozili wejciem w spĂłr zbiorowy z pracodawc. Gestamp Polska mia

czas na na zmian decyzji do czwartku 10 marca. W rod nadesza odpowied . W chwili obecnej Gestamp Polska nie podejmuje dziaa zmierzajcych do zmiany stanu i struktury zatrudnienia w zakadzie pracy polegajcych na zmniejszeniu liczby pracownikĂłw Gestampu i obsadzeniu istniejcych stanowisk pracy pracownikami agencji pracy tymczasowej â&#x20AC;&#x201C; czytamy w pimie podpisanym przez dyrektora personalnego. â&#x20AC;&#x201C; Wychodzi na to, e zmian nie bdzie â&#x20AC;&#x201C; uwaa Skowro ski. â&#x20AC;&#x201C; Tylko, po co te rozmowy z pracownikami? Chcielimy zapyta o to, ale pan echta ski powiedzia, e nie ma czasu i poprosi o pismo. A. echta ski nie odpowiedzia na nasz prob o spotkanie i rozmow na temat sytuacji w Gestampie. Tomasz Maecki

Ratusz szuka schroniska, ktĂłre przyjmie bezpaĹ&#x201E;skie psy z gminy WrzeĹ&#x203A;nia. Nowy opiekun ma byÄ&#x2021; wyĹ&#x201A;oniony w przetargu. Obecnie we wrzesi skim schronisku przebywa okoo 100 psĂłw. To za duo, aby stworzy im odpowiednie warunki sanitarne â&#x20AC;&#x201C; trudno utrzymywa porzdek w kojcach, brakuje izolatki dla chorych zwierzt. W ubiegym roku pojawi si projekt, aby wybudowa nowe schronisko dla zwierzt w pobliu wysypiska odpadĂłw w Bardzie. Tam mogyby trafia psy nie tylko z gminy Wrzenia, ale take z innych gmin powiatu tak, jak to byo w ubiegych latach w ramach dziaalnoci przytuliska przy ul. Sikorskiego.

Jednak projekt upad. Umowy zawarte z ssiednimi gminami zostay rozwizane. Koszt budowy nowego schroniska okaza si zbyt wysoki. â&#x20AC;&#x201C; Nowy obiekt miaby kosztowa 1,6 mln z. To ogromne koszty, ktĂłre przewyszaj moliwoci gminy Wrzenia â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi Mirosaw Morawski, komendant Stray Miejskiej we Wrzeni, ktĂłrej podlega gminne schronisko. â&#x20AC;&#x201C; Dlatego zrezygnowano z tego rozwizania. Obecnie poszukujemy instytucji zajmujcej si opiek nad zwierztami, do ktĂłrej mogyby docelowo trafia psy, odawiane z terenu gminy Wrzenia i te, ktĂłre ju s przetrzymywane w schronisku. Nie oznacza to jednak likwidacji naszego przytuku. Nadal bezpa skie psy byyby tam przyjmowane, ale tylko na pewien, krĂłtki czas. PĂł niej zostayby przewiezio-

ne do â&#x20AC;&#x17E;przetargowegoâ&#x20AC;? schroniska. Wrzesi ski obiekt speniaby funkcj instytucji dora nej, aby transport zwierzt odbywa si np. co dwa, trzy tygodnie. â&#x20AC;&#x201C; Nadal bdziemy prowadzi wszystkie akcje zwizane ze schroniskiem, m.in. adopcje psĂłw i poszukiwania nowych wacicieli â&#x20AC;&#x201C; zapewnia M. Morawski. Gmina Wrzenia ogosia dwa przetargi: na przyjcie bezpa skich psĂłw odawianych z terenu gminy (okoo 20 miesicznie) oraz na przyjcie psĂłw, ktĂłre ju znajduj si w schronisku. Pierwszy zostanie rozstrzygnity po 15 marca, a w przypadku drugiego, termin przyjmowania ofert min wczoraj. Nie wpyna ani jedna oferta. Decyzja o ewentualnym powtĂłrzeniu przetargu zapadnie w drugiej poowie marca. MAK

Gas-210

Reklama

PaĹ&#x201A;ac na Opieszynie dysponuje wolnym terminem na przyjÄ&#x2122;cie weselne 04.06.2011 r.

PROMOCJA - DUĹťY RABAT!

Fortuna radzi

Roz-897

tel. 502 236 227, 61 43 65 242 - rodzinne strategie ďŹ nansowe

Wrzenia * ul. Fromborska 18

20 z

'RZ\QDMrFLD

SRPLHV]F]HQLH ELXURZHP2 Z\VRNLVWDQGDUG WHO

czytaj na stronie 9 dodatku reklamowego

Roz-899

*z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT. Minimalna warto zamĂłwienia: 20 z

GotĂłwka jest krĂłlem

ww-143

wizytĂłwek tel. 0-61 437 49 57

plakatĂłw A3 tel. 61 437 49 57

W 2 GODZINY*

]ĂŁ

* z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT


11 marca 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Straż Pożarna

4 Zdarzenia

Pozostały zgliszcza Przypadkowe zaprószenie ognia czy podpalenie? Przyczyna pożaru wciąż nie jest znana.

„ Pknicie arówki lampy grzewczej byo prawdopodobnie przyczyn poaru chlewni w Chlebowie. Z ogniem walczyli straacy z Chlebowa, Miosawia i Mikuszewa.

„ Nadmierna prdko

bya przyczyn kolizji do której doszo 3 marca na autostradzie A2, w okolicach Gozdowa. Samochód osobowy uderzy w barierk odgradzajc pasy ruchu. Miejsce zdarzenia zabezpieczali straacy z Wrzeni, Supcy i Gozdowa.

„ Na zbiorniku wód opa-

 Druga kondygnacja budynku została rozebrana. Musiała, bo zagrażała bezpieczeństwu ludzi Strumienie wody byy kierowane nie tylko na budynki, ale take ssiedni blaszany gara. Znajdowa si w nim fiat grande punto. Po stumieniu ognia waciciel go odpali i odjecha w bezpieczne miejsce. Niestety, zniszczeniu ulegy niektóre elementy auta. Po kilku godzinach heroicznej walki poar w ko cu zosta opanowany. Z uwagi na moliwo zawalenia si cian przybyy na miejsce pracownik Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego podj decyzj o ich rozbiórce. Cegy, podobnie jak drewniane elementy dachu, zostay zrzucone na ziemi. – Spaleniu ulega caa górna kondygnacja – mówi M. Mikoajczak. Ale to nie wszystko, bo kompletnie zniszczony zosta take sklep – zala-

Idzie wiosna i... przybywa kradzieży

Najpierw zawiadomił o śmierci kolegi, a cztery dni później podzielił jego los.

Seria wama do altan na ogródkach dziakowych zdaje si nie mie ko ca. upem sprawców pada wszystko, co przedstawia choby najmniejsz warto. Wiertarka, przeduacz i mynek do kawy znikny midzy 14 a 15 lutego z altany przy ul. Sikorskiego. Kilka dni pó niej kto dosta si do takiego samego pomieszczenia przy ul. Dziakowców. Ukrad pomp do wody i telewizor. Z kolei w nocy z 5 na 6 marca rabu grasowa na dziakach przy ul. Ogrodowej. Jego upem pady elektronarzdzia, butla z gazem i przeduacz. Tylko w tym roku policja odnotowaa kilka takich zdarze . I nie ma wtpliwoci, e kolejnych jeszcze przybdzie. Tak jest co roku. – Najbardziej naraone na kradziee s altany bez zabezpiecze , do których atwo wej – mówi rzecznik policji Krzysztof Szczeniak. W zwizku z tym apeluje do mieszka ców o ochron swojego dobytku i ssiedzk pomoc. Bo, a nu kto co widzia... TOS

Do opisywanych zdarze doszo pod koniec ubiegego miesica, gdy w nocy mróz siga -20 stopni Celsjusza. Ale po kolei. 20 lutego okoo godz. 9.00 na terenie dawnego Przedsibiorstwo Skupu i Przerobu Surowców Wtórnych „Alko” na Opieszynie zostay ujawnione zwoki mczyzny. Nie byo problemu z ich identyfikacj, bo denat posiada przy sobie dowód osobisty. Okaza si nim 40-letni mieszkaniec Mosiny. Przybyy na miejsce lekarz stwierdzi zgon – nie okreli jednak jego przyczyny. Chcc rozwia wtpliwoci co do ewentualnego udziau osób trzecich prokurator dokona ogldzin zwok i zarzdzi przeprowadzenie sekcji. W jej trakcie biegy z zakresu medycyny sdowej pobra materia do bada toksykologicznych. Wyniki maj by znane niebawem. 24 lutego w tym samym miejscu doszo do kolejnej tragedii. Tylko jej okolicznoci byy nieco inne. Policyjny patrol w trakcie wykonywanych

– Poar zagraa mieszkacom kamienicy. Ewakuowalimy ich – mówi M. Mikoajczak

no strop i podwieszany sufit oraz pomieszczenia, w których znajdowaa si odzie. W przylegej kamienicy ogie naruszy konstrukcj dachu oraz opierzenie przy murku ogniowym i kominach. Z kolei w garau zniszczeniu uleg dach i drzwi wejciowe. Straty s ogromne. Wstp-

Fot. Tomasz Szternel

nie zostay oszacowane na kilkanacie tysicy zotych. Dziaania ratownicze, w których uczestniczyo 33 straaków (prócz zawodowców z Wrzeni, take ochotnicy z Kaczanowa, Wgierek, Gozdowa i Nekli), zako czyy si okoo godz. 10.00. Jeszcze nie wiadomo co byo przyczyn poaru. Spraw bada policja. – Wszczlimy postpowanie w sprawie nieumylnego zaprószenia ognia – mówi Krzysztof Szczeniak, rzecznik Komendy Powiatowej Policji. Budynek nie cieszy si najlepsz saw w okolicy. Jeszcze do niedawna co niektórzy traktowali jego górn kondygnacj jak melin. Co najwaniejsze, by ubezpieczony. Tomasz Szternel

Fatum w byłym punkcie skupu złomu czynnoci subowych ujawni ciao 45-letniego wrzenianina. Jak si pó niej okazao, to wanie on cztery dni wczeniej zawiadomi o mierci swego kolegi. I w tym przypadku – na wniosek prokuratora – zostaa przeprowadzona sekcja. – W obu przypadkach zostao wszczte ledztwo w sprawie nieumylnego spowodowania mierci – mówi prokurator rejonowy Krzysztof Helik. Miejsce, w którym rozegra si podwójny dramat, jest doskonale znane municypalnym. Czsto je patroluj. – To nie melina, tylko pomieszczenie, gdzie swego czasu przebyway trzy osoby – wyjania komendant stray miejskiej Mirosaw Morawski. Nie nazywa ich bezdomnymi, bo w rzeczywistoci nimi nie byli. Jedna powoywaa si na problemy rodzinne, a dwie pozostae – niepenosprawne – te miay gdzie wróci. Przez jaki czas mieszkali u kolegi. Ale sytuacja ulega zmianie, gdy zmar. Schronienie znale li wanie w „Alko”. Stan byego magazynu pozostawia wiele do yczenia, ale liczy si dach nad gow. – Rozmawialimy z nimi pod koniec ubiegego roku. Jedn osob namówilimy do powrotu do domu.

dowych w Biaycach zauwaono abdzie przymarznite do tafli wody. Konieczna bya interwencja straaków, którzy uwolnili ptaki.

Sekcje zwłok wykażą, co było przyczyną śmierci mężczyzn. Wyniki będą znane pod koniec miesiąca

Z tego, co wiem, rodzina j przyja. Druga trafia do noclegowni. Natomiast trzecia odmówia pomocy. Powiedziaa, e jej nie potrzebuje, e sama sobie poradzi. Dlatego wydawao si, e sprawa tego miejsca zostaa wyjaniona – mówi M. Morawski. Ale nie zostaa, bo jeden ze zmarych mczyzn zosta wylegitymowany wanie podczas wspomnianej grudniowej kontroli. Miejsc, takich jak na Opieszynie, jest wicej. Jeszcze do niedawna równie z saw cieszya si portiernia Mikromy. Bezdomni szukaj schronienia take na ogródkach dziakowych. – Kadej takiej osobie proponujemy noclegowni. Ale, oczywicie, moe odmówi. Jeli tak si dzieje, musi zoy podpis w naszym notatniku subowym. Bo nikogo do niczego nie moemy zmusi – kwituje komendant. TOS

„ W okolicy Sokoowa

zapalio si ciernisko. Ogie zosta zaprószony przez nieznanych sprawców. Poar gasiy trzy jednostki stray poarnej.Kronika policyjna

Ogie zosta zauwaony 8 marca kilka minut po godz. 3.00. Zaj dach kamienicy przy ul. Warszawskiej – a przynajmniej tak brzmiao zawiadomienie, jakie odebra dyspozytor Zintegrowanego Stanowiska Kierowania. Do akcji skierowano samochód ganiczy i podnonik. Ale po przybyciu na miejsce okazao si, e prócz dachu kamienicy w pomieniach stoi ssiadujcy z nim budynek, a dokadniej jego druga kondygnacja. Stanowia zaplecze dla urzdzonego na parterze lumpeksu. – Znajdoway si tam worki z odzie, opony, kopaki – wymienia Marek Mikoajczak, rzecznik prasowy KPPSP. Do walki z ywioem wezwano ochotników z najbliej pooonych jednostek. Po tym jak pogotowie energetyczne odczyo dopyw energii elektrycznej lali wod na budynek – z ziemi i z powietrza za pomoc podnonika hydraulicznego. – Wida byo ogie , a pó niej tylko kby dymu. Mnie tam nie chciao si tego oglda, ale moja siedziaa w oknie i patrzya – opowiada jeden z mieszka ców ul. 3 Maja. W obliczu zagroenia straacy przeprowadzili ewakuacj ludzi. Siedem osób, chcc nie chcc, musiao opuci swoje mieszkania.

„ Straacy z Koaczkowa usunli sople lodu zwisajce nad wejciem do przedszkola w Koaczkowie.

JOG

„ Nieznany sprawca wy-

montowa poduszki powietrzne z opla corsy i opla astry zaparkowanych przy ul. 17 Dywizji Piechoty. Dziaa w nocy z 3 na 4 marca.

„ CD, pendrive i szalik Lecha Pozna znikny z opla astry pozostawionego przy ul. Wrocawskiej. Kto wama si do niego 4 marca. Warto urzdze waciciel oszacowa na 400 z. Szalik – jak dla kadego prawdziwego kibica – by bezcenny. „ Kierowca opla omegi

kombi zatankowa na stacji przy ul. Sikorskiego 195 l oleju napdowego i odjecha nie regulujc rachunku opiewajcego na 970 z.

„ Kierowca seata leona

straci panowanie nad autem i wpad do rowu. Do szpitala trafi on, jego ona i córka. Wydarzyo si to 5 marca na drodze K92 w Gutowie Wielkim.

„ Kradziey katalizato-

rów cig dalszy. W nocy z 5 na 6 marca nieznani sprawcy wycili je z citroena berlingo zaparkowanego przy ul. Ogrodowej, a dwa dni pó niej z samochodu tej samej marki przy ul. Batorego oraz citroena xsary picasso przy ul. Koszarowej. Nowe bd kosztoway od kilkuset do kilku tysicy zotych. TOS


Wiadomości Wrzesińskie Reklama

5

www.wrzesnia.info.pl www.wrzesnia.info.pl

Skl-564

11 marca 2011


11 marca 2011

WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

www.wrzesnia.info.pl

6 AktualnoĹ&#x203A;ci

Twarze wyciÄ&#x2122;te z owocĂłw 70

Jerzy JasiĹ&#x201E;ski jest kucharzem. Od trzech lat Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;czy zawĂłd z wielkÄ&#x2026;, ĹźyciowÄ&#x2026; pasjÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; zajmuje siÄ&#x2122; carvingiem.

Carving â&#x20AC;&#x201C; to mĂłwic najprociej â&#x20AC;&#x201C; rze bienie w owocach i warzywach. Jerzy Jasiski z Wrzeni zamiowanie do rze bienia i artystyczne zdolnoci pielgnowa od zawsze. ZawĂłd kucharza skoni go w ko cu do rze bienia w materiale, ktĂłry bardziej kojarzy si ze zdrowym odywianiem ni ze sztuk. â&#x20AC;&#x201C; Rze by z owocĂłw powstaj gĂłwnie po to, aby uzyska oryginaln dekoracj stou â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi Jerzy Jasi ski, wspominajc pocztki swojej fascynacji carvingiem. â&#x20AC;&#x201C; I tak te byo w moim przypadku. Zaczo si od zlece z okazji wesel, komunii czy innych uroczystoci rodzinnych. Ojczyzn carvingu s kraje azjatyckie, gĂłwnie Tajlandia i Japonia. Tam sztuka tworzenia fantazyjnych rze b z owocĂłw znana jest od zarania wiekĂłw i towarzyszy wszelkim uroczystociom. â&#x20AC;&#x201C; PĂł niej zaczem traktowa to jako dziaalno twĂłrcz. Moi klienci stawali si coraz bardziej wymagajcy, a i ja podnosiem po-

z â&#x20AC;&#x201C; tyle najmniej trzeba zapaci za owocow rzeb . Ceny droszych dochodz do 100 z

 Jerzy JasiĹ&#x201E;ski i jego dzieĹ&#x201A;a: John Lennon na arbuzie i Eminem w ramce przeczk coraz wyej â&#x20AC;&#x201C; opowiada J. Jasi ski. â&#x20AC;&#x201C; Nie chciaem popa w rutyn i cigle rze bi tego samego. Chodziy mi po gowie wci nowe pomysy, a przede wszystkim chciaem, aby rze by, ktĂłre robi, miay jakie indywidualne motywy, aby byy wyjtkowe dla tych, ktĂłrzy je zamawiaj. Dlatego spod noa zaczy wychodzi samochody, koparki, misie, piki czy narciarze na stoku, a take loga firm. Wszystko po to, eby na-

Fot. J.

wiza do zawodĂłw, pasji i ulubionych motywĂłw osĂłb, ktĂłrym rze by miay suy. â&#x20AC;&#x201C; W ko cu i to nie stanowio dla mnie twĂłrczego wyzwania. Przyszo mi do gowy, aby na owocu wyrze bi portret. Pierwsza bya podobizna mojej cĂłrki. I tak zaczem si doskonali w portretach. Wci si ucz â&#x20AC;&#x201C; przyznaje wrzenianin. Jerzy Jasi ski jest samoukiem. Nie korzysta z kursĂłw carvingu. Umiejtnoci nabywa przez dowiadcze-

nie. A to przychodzi z prac i wyzwaniami, ktĂłre sam sobie stawia. â&#x20AC;&#x201C; Portrety wymagaj wicej cierpliwoci i dokadnoci. Tym bardziej, e rze bienie w owocach, tym rĂłni si od malowania, e efektu, ktĂłry powstaje podczas pracy, nie mona ju zmieni, przez naoenie kolejnej warstwy farby. Carving jest przez to trudniejszy, bo naley wykaza si wyczuciem â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi J. Jasi ski. Tworzenie portretĂłw nie jest moliwe na kadym owocu. Udaje si najlepiej, kiedy skĂłra arbuza, melona czy dyni zawiera w sobie wiele barw. Dowiadczony rze biarz potrafi to oceni na pierwszy rzut oka. â&#x20AC;&#x17E;Malowanieâ&#x20AC;? polega na precyzyjnym zdejmowaniu kolejnych warstw pigmentu dla uzyskania odpowiedniego,

koloru, kontrastu i struktury. Najwiksz wad owocowych rze b jest nietrwao. Jednak i z tym mona sobie poradzi. Kiedy z owocu wybierze si misz, aby go skosztowa, pozostanie skĂłra. A skĂłr mona spreparowa i oprawi w ramk. Do tego wykorzystuje si sĂłl. Pan Jerzy ma ju w gowie sposĂłb na tworzenie przestrzennych, trwaych rze b i udoskonalenie procesu konserwacji tak, aby efekt by jeszcze lepszy. Wypyn na szerokie wody wykorzystujc najnowsz technologi â&#x20AC;&#x201C; internet. â&#x20AC;&#x201C; Dziki temu, e mam swĂłj profil na Facebooku, mam szans na kontakt z lud mi z caego wiata, ktĂłrzy zajmuj si lub interesuj rze bieniem w owocach â&#x20AC;&#x201C; ocenia wrzenianin. â&#x20AC;&#x201C; Mam kontakt z internautami z Australii, Pakistanu, StanĂłw Zjednoczonych... Do grona moich znajomych dopisao si ju okoo 2 tys. osĂłb. WrĂłd nich jest na przykad Laury Bakie, amerykanka, ktĂłra pisze i wydaje ksiki kulinarne. J. Jasi ski przyznaje, e praca nad owocowymi rze bami pochania go w caoci. Stworzenie jednego dziea zajmuje nawet kilka godzin. â&#x20AC;&#x201C; Wtedy nic si dla mnie nie liczy, przez ten czas nie myl nawet o jedzeniu â&#x20AC;&#x201C; dodaje. Marzena Zbierska

MĹ&#x201A;odzi fryzjerzy z WrzeĹ&#x203A;ni wĹ&#x203A;rĂłd laureatĂłw ogĂłlnopolskiego konkursu RadosĹ&#x201A;aw Szymaszek z III klasy i Patrycja SzymaĹ&#x201E;ska z II klasy ZespoĹ&#x201A;u SzkĂłĹ&#x201A; Zawodowych nr 2 znaleĹşli siÄ&#x2122; w Ĺ&#x203A;cisĹ&#x201A;ej, nagrodzonej czoĹ&#x201A;Ăłwce (zajÄ&#x2122;li odpowiednio 5. i 6. miejsce) VIII OgĂłlnopolskiego Konkursu UczniĂłw RzemiosĹ&#x201A;a Fryzjerskiego im. Stefana Siankowskiego

w Poznaniu. WrzesiĹ&#x201E;skÄ&#x2026; szkoĹ&#x201A;Ä&#x2122; zawodowÄ&#x2026; reprezentowaĹ&#x201A;o 13 uczniĂłw. PrĂłbowali swoich siĹ&#x201A; w dwĂłch konkurencjach: wyciskanie fal na mokro oraz fryzura dzienna i wieczorowa. 3 kwietnia mĹ&#x201A;odzi fryzjerzy z WrzeĹ&#x203A;ni bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; walczyÄ&#x2021; o tytuĹ&#x201A; Mistrza Polski. MAK

Reklama

 

 c

 

â&#x20AC;&#x17E;Drzwi Otwarteâ&#x20AC;? dla kandydatĂłw do ie OĂłlnokzta eo

rzy ul alikie 2a we rzeni odd i 12

marca 2011 r. (sobota) od godz. 10.00

Zainteresowanych gimnazjalistĂłw i ich RodzicĂłw serdecznie zapraszamy Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x17D;ǤČ&#x2039;͸ͳČ&#x152;͜;nj͸Ͳnj͡ͳ͡ǥÂ&#x2C6;Â&#x192;Â&#x161;Č&#x2039;͸ͳČ&#x152;͜;nj͸Ͳnjͺʹ͝ Â&#x2021;ÇŚÂ?Â&#x192;Â&#x2039;Â&#x17D;ÇŁÂ&#x2022;Â&#x2021;Â?Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x2013;̡Â&#x153;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2018;ÇŚÂ&#x2122;Â&#x201D;Â&#x153;Â&#x2021;Â&#x2022;Â?Â&#x2039;Â&#x192;ǤÂ&#x2019;Â&#x17D;ÇĄÂ&#x2122;Â&#x2122;Â&#x2122;ǤÂ&#x153;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2018;ÇŚÂ&#x2122;Â&#x201D;Â&#x153;Â&#x2021;Â&#x2022;Â?Â&#x2039;Â&#x192;ǤÂ&#x2019;Â&#x17D;

Edu-266a

i Technikum Nr 2 w e ole zkĂł Technicznych i OĂłlnokzta c cych

Co sĹ&#x201A;ychaÄ&#x2021;

Reklama

Â&#x201E; 24, 25 i 26 marca w Zespole SzkĂł w Nowym Folwarku odbdzie si wito Teatru na Prowincji. W programie jest III OgĂłlnopolski Przegld TwĂłrczoci Teatralnej â&#x20AC;&#x17E;Maskaâ&#x20AC;?, poczony z wystaw publikacji na temat â&#x20AC;&#x17E;Teatr â&#x20AC;&#x201C; mĂłj wiatâ&#x20AC;? oraz konkurs recytatorski. Wicej na www. zs-nowyfolwark.wrzesnia.pl. MAK Â&#x201E; Muzeum Pierwszych PiastĂłw na Lednicy zaprasza na Topienie Marzanny. Obrzd powitania wiosny odbdzie si 21 marca na grodzisku w Grzybowie. Pocztek o godz. 11.00. MAK Â&#x201E; Do 8 kwietnia we wrzesi skim Muzeum Regionalnym mona oglda wystaw fotografii â&#x20AC;&#x17E;Drewniane Kocioy Ziemi Wrzesi skiejâ&#x20AC;?. Muzeum czynne jest w poniedziaki od godz. 10.00 do 13.00, od wtorku do pitku w godz. od 10.00 do 16.00 oraz w trzeci niedziel miesica od godz. 13.00 do 16.00. MAK Â&#x201E; Trwaj zapisy do szkĂł

i przedszkoli. Rodzice przyszych przedszkolakĂłw musz zoy podania do ko ca marca, a dzieci urodzone w 2005 i 2006 roku naley zapisa do szkoy do 25 marca (nawet jeli â&#x20AC;&#x17E;zerĂłwkâ&#x20AC;? bd odbywa w przedszkolu). MAK


11 marca 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

7 Aktualności By młodzi doświadczali jego nauk Rozmowa z Radosławem Karbowiakiem, który wspólnie ze Stowarzyszeniem Pro Bono Familiae realizuje projekt Wrzesińskie Spotkania Karola Wojtyły – Jana Pawła II. – W poprzednim numerze „WW” publikowalimy apel zach caj cy mieszkaców Ziemi Wrzesiskiej do podzielenia si swoimi Spotkaniami z Karolem Wojty – Janem Pawem II. Czy ju co dotaro? – Musz si przyzna, e nie spodziewalimy si odzewu tak szybko. Ju w poniedziaek do biura Stowarzyszenia Pro Bono Familiae dotary osoby, które przyniosy pierwsze zdjcia i kaset VHS z filmem z papieskiej audiencji. Napyny te pierwsze materiay na skrzyn-

k redakcja@pwrjp2.eu. Chciabym poinformowa, e zarówno zdjcia, jak i fotografie, po skopiowaniu na noniki cyfrowe zostan zwrócone wacicielom. Zachcamy do przynoszenia zdj z uwagi na to, e nie zawsze domowe skany maj odpowiednie parametry, co pó niej skutkuje sabymi efektami w druku, a chcielibymy, eby publikacja bya jak najlepszej jakoci. – Czy w ksi ce znajd si tylko zdj cia i relacje z osobistych spotka z Papieem? – Mamy nadziej, e nasze proby o teksty od osób, które nie spotkay Papiea osobicie, odnios efekt. Zachcamy tych wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób dowiadczyli papieskiego nauczania, aby o tym napisali. Mog to by krótkie relacje, opowiadania, epizody ukazujce konkretne postawy czy dziaa-

nia inspirowane postaci Jana Pawa II. Nie ograniczamy w aden sposób autorów, jeli chodzi o wiek, narodowo czy wyznanie, wane eby byli mieszka cami Ziemi Wrzesi skiej, bd jej sympatykami. – Dlaczego akurat tak bardzo zaley Wam na tego typu relacjach – mniej oficjalnych, czy to w jaki sposób nie umniejsza funkcji, jak sprawowa Papie? – Wydaje si, e jest to jeden ze sposobów na dotarcie z przesaniem Jana Pawa II równie do modego pokolenia. Mody czowiek zupenie inaczej przyjmuje posta historyczn, autorytet, czy posta bogosawionego, jeli czyta czy syszy relacj na jej temat od osoby z rodziny. Opowiadanie mojej cioci, wujka, babci np. o dowiadczeniu spotkania z Papieem, bd spotkania z jego nauczaniem, powoduje, e Papie

staje si nam bliski. Sam Jan Pawe II wielokrotnie powtarza zdanie, które wypowiedzia w. Augustyn: „Dla was jestem biskupem, z wami jestem chrzecijaninem”, podkrelajc jednoczenie, e wicej znaczy ta chrzecija sko ni biskupstwo – nawet gdyby dotyczyo to biskupa Rzymu. Wie si to bezporednio ze sowami papiea Pawa VI: „Wspóczesny wiat potrzebuje nie tyle nauczycieli, ile wiadków” i jak wielu mogo dowiadczy. Jan Pawe II przede wszystkim pozostaje wiadkiem. – Przypomnijmy: do kiedy i gdzie naley kierowa materiay? Materiay zbieramy do ko ca marca. W formie cyfrowej najlepiej bezporednio przesya na adres redakcja@pwrjp2.eu, natomiast materiay drukowane, rkopisy, zdjcia, filmy mona przynie osobicie do biura Stowarzyszenia Pro Bono Familiae:

ul. Harcerska 3 (I pitro) we Wrzeni. Tak krótki okres zbierania materiaów wyznaczylimy z uwagi na to, e sam publikacj chcielibymy wyda przed beatyfikacj. Pomimo wysokiej jakoci druku, chcielibymy utrzyma przystpn cen sprzeday – zwracamy si wic z prob do osób gotowych wspomóc ten projekt o wpaty na konto Stowarzyszenia: 80 9681 0002 0022 1551 0195 2553, Stowarzyszenie PRO BONO FAMILIAE, Siedziba: ul. Kocielna 19, 62-300 Wrzenia, z dopiskiem „Spotkania”. Szczegóowe informacje dotyczce projektu dostpne s na stronie www.pwrjp2.eu. Zasady subskrypcji s w trakcie opracowywania i taka moliwo nabycia tej wyjtkowej publikacji prawdopodobnie „ruszy ju” od przyszego tygodnia. Redakcja

Reklama

„Wszystkie kobiety są piękne, tylko po niektórych tego nie widać”, czyli Dzień Kobiet z Marią Czubaszek Damsko-męskie gierki – pod takim hasłem odbyło się 8 marca kolejne z Literackich Spotkań Niecodziennych organizowanych przez Klub Twórczości Różnej „Cóś innego”. Główną rozgrywającą była Maria Czubaszek (na zdjęciu), autorka słów wielu znanych przebojów, satyryczka, związana z radiową Trójką, felietonistka, a od paru lat także blogerka. Spotkanie zorganizowano tradycyjnie w restauracji Bulvar24. Liczna publiczność (nie wszyscy chętni zmieścili się na sali) mogła wysłuchać okraszonego niepowtarzalnym humorem komentarza społeczno-obyczajowego. Maria Czubaszek opowiadała nie tylko o relacjach między płciami, ale też o swoich sympatiach i antypatiach politycznych, popkulturze i ulubionych potrawach. – Zawsze myślałam, że będę bogatą staruszką, która gra w pokera. Niestety, nie jestem bogata i muszę pracować, a bardzo tego nie lubię. Nie po to żyję, żeby pracować, ale pracuję, żeby żyć – mówiła Czubaszek. – Nigdy nie piszę o swoim życiu, bo nikogo to nie interesuje. Nie jestem ciekawą osobą – dodała. Satyryczka jest znana z ciętego języka i zamiłowania do papierosów. – Zdaję sobie jednak sprawę, że istnieje coś takiego jak kultura palenia. Nie dmucham nikomu w nos dymem – podkreślała.

Na spotkaniu nie zabrakło wspomnień o zmarłej niedawno Irenie Kwiatkowskiej. – Współpracowałam z nią przez wiele lat. To była znakomita aktorka, a jednocześnie bardzo skromna osoba. W przeciwieństwie do współczesnych gwiazd, które talent mają skromny, ale pewność siebie ogromną. Rozmowę moderowali Tomasz Małecki, nasz redakcyjny kolega i Jakub Kozerski, właściciel restauracji. Z okazji Dnia Kobiet złożono także gratulacje Sabinie Liberkowskiej, która 7 marca została sołtysem Psar Polskich. JOG

Bezpieczne Dzieciaki, czyli jak specjalne urządzenie zamontowane w autobusie zapewni spokój rodzicom W zeszły czwartek, 3 marca, w auli szkoły podstawowej nr 1 odbyło się spotkanie inaugurujące akcję społeczną Bezpieczne Dzieciaki. Organizatorzy – Marek Niedbała, radny sejmiku województwa oraz Joanna Szkudlarek z Federacji Młodych Socjaldemokratów zaprosili na spotkanie dyrektorów szkół i przedszkoli z powiatu wrzesińskiego. Na spotkanie przybyło kilkunastu przedstawicieli szkół – Dzięki akcji Bezpieczne Dzieciaki wspólnie możemy wyeliminować niebezpieczeństwa czyhające na dzieci w trakcie przejazdu autokarem, a w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń szybko i sprawnie sprowadzić pomoc – wyjaśniła J. Szkudlarek. W ramach akcji w autokarach będą bezpłatnie montowane specjalne urządzenia – turistmanager, które pozwolą rodzicom

na bieżąco obserwować, w jakim miejscu aktualnie przebywa ich pociecha oraz czy kierowca jedzie bezpiecznie. – Uzupełnieniem akcji jest całodobowy monitoring sygnałów alarmowych, takich jak nagła zmiana trasy lub komunikat SMS z informacją o kolizji, który umożliwi szybkie wezwanie pomocy w momentach uznanych za niebezpieczne – dodała młoda działaczka lewicy. Akcja ma zasięg ogólnopolski i potrwa do końca roku szkolnego. Skierowana jest do rodziców, szkół oraz organizatorów przewozów z udziałem dzieci. Aby wziąć w niej udział należy na 10 dni przed wyjazdem dokonać rezerwacji urządzenia, wysyłając wiadomość na adres mejlowy kontakt@bezpiecznedzieciaki.org, a po potwierdzeniu rezerwacji wypełnić formularz zgłoszeniowy. TOM


11 marca 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

8 Aktualności Spacerkiem po Wrześni

Wybieramy Miss Wrześni

 Czy właściciel psa, który pozwolił

mu wypróżnić się przy pomniku, w ogóle to zauważył? Teraz powinien Fot. J

„ „To mae na zdjciu po prawej

stronie pomnika to ekskrementy, zwane potocznie psimi kupami” – pisze w mejlu do naszej redakcji jeden z Czytelników. Zaczone zdjcie publikujemy powyej, dla jasnoci dodajmy, e widnieje na nim wrzesi ski pomnik ku czci ofiarom stalinizmu. „Oto wspóczesny przykad dbaoci patriotycznej o pomniki i czysto w miecie. Wicej takich „kwiatków” mona byo znale w cigu 15 minut na innych ulicach. Pora co zrobi z tym gównianym problemem” – ko czy mocno mieszkaniec. Racja, wiemy nawet co. Wystarczy, e kady waciciel psa bdzie wyprowadza go na spacer majc w kieszeni np. rcznik papierowy, za pomoc którego zbierze kup i wrzuci j do kosza, zwaszcza jeli pojawi si ona przy pomniku. Moment... Nie! Przepraszamy. To rozwizanie dobre dla spoecze stwa obywatelskiego, a nie polskiego. „ Pomników nie przybywa, mamy za to na miecie coraz wicej reklam wielkopowierzchniowych, zwanych potocznie billboardami. Swoje produkty zachwalaj na nich sieci marketów, sieci specjalistycznych sklepów, sieci telefonii komórkowej... I w ten oto sposób wpadamy w jedn wielk sie reklam. „ W rod Popielcow stoówka „Przy Mikromie” serwowaa tylko jedno danie misne dla ateistów, pozostae dania byy po katolicku – postne. „ Tego samego dnia, inny rodzaj pokuty musieli odby kierowcy na ul. Sikorskiego, gdzie w godzinach popoudniowych tworzyy si niesamowite korki. Zatory powodowali drogowcy, którzy lepili w asfalcie pozimowe dziury. Sdzc po stanie wszystkich dróg – pewnie robi to przy uyciu popiou. „ Do czasu wydania tego numeru „WW” wci nie dziaay wszystkie wiata sygnalizacyjne na skrzyowaniu ul. Wojska Polskiego i Sowackiego. Kierowcy zielonego koloru musieli si tylko domyla. „ Mamy ju Wielki Post, w którym naley pamita, e prochem jestemy i w proch si obrócimy, ale z drugiej strony nikt nie moe mie paniom za ze, e po zimie coraz chtniej bd odrzuca prochowce i paszcze, odsaniajc swoje ciaa. „ Zaraz po lej ubranych kobietach, drugim znakiem wkraczajcej wiosny s klucze ptaków, wracajcych z zimowej migracji. Wygldajc ich trzeba jednak uwaa pod nogi... D

Drodzy Czytelnicy, wybierzcie swoją Miss i wygrajcie zaproszenie na galę finałową Miss Polonia Wrześni 2011.

Finaow dwunastk wyoniono podczas dwóch eliminacji, które odbyy si 26 lutego i 7 marca. W sumie jurorom zaprezentoway si 22 mode mieszkanki powiatu wrzesi skiego. Za niespena miesic jurorzy zdecyduj, której z prezentowanych wyej dziewczyn przypadnie tytu Miss Polonia Wrzeni 2011. Do tego czasu dziewczyny bd pracoway nad swoim wygldem, sposobem poruszania i autoprezentacji pod okiem profesjonalistów z Agencji Showbiz Models, która organizuje ten konkurs wspólnie z Urzdem Miasta i Gminy we Wrzeni. Zanim jed-

nak jurorzy wybior t najpikniejsz, to ogaszamy konkurs na Miss Czytelników WW. Wród osób, które wezm udzia w zabawie i przel do redakcji (ul. Fromborska 18) lub do biura ogosze (ul. Warszawska 15) wypeniony kupon (zamieszczamy go obok; kupon naley naklei na kartk pocztow), rozlosujemy 15 zaprosze na gal finaow, która odbdzie si 9 kwietnia w sali Wrzesi skiego Orodka Kultury. Wstp na ni moliwy jest tylko z zaproszeniami, dlatego warto gosowa na nasze kandydatki. Na gosy czekamy do wtorku, 5 kwietnia. List osób, do których trafi wejciówki, opublikujemy 8 kwietnia. O tym, e nie tylko uroda jest wana, mogy wiadczy wypowiedzi niektórych dziewczyn, które zgosiy si na casting. Podkrelamy – tylko niektórych z nich. „Lubi malowa... paznokcie”. „Lubi kontakt z wami, jestem odwana”.

„Interesuj si narkotykami, bo kolega mia problem”. „Lubi obserwowa ludzi w rónych sytuacjach codziennych, na przykad jeli pani stoi w kolejce do sklepu i si denerwuje na pani kasjerk, która jest bardzo powolna. Jak wtedy zareaguje na tak sytuacj, bardzo mnie to ciekawi”. „Moje hobby to taniec i muzyka. Uwielbiam to, ale nie ta cz czsto, brakuje czasu”. „Lubi malowa akty modelek”. „Z muzyki lubi rap i hip-hop”. Jury: Film w twoim yciu? Sucham? Jakie filmy lubisz? Acha... Titanic.” „Jury: Przeczytaa ostatnio jak ksik? Ksik? Jedynie na razie czytam „Potop”, bo musz”. „Jury: Widz, e na szyi masz broszk. Co oznacza odwrócona litera K”? O, zaoyam j na odwrót. Pomyliam si. To imi mojego chopaka”. Podpatrzya i wysuchaa – Dorota Tomaszewska


11 marca 2011

Wiadomości Wrzesińskie Reklama

9

www.wrzesnia.info.pl www.wrzesnia.info.pl


Wiadomości Wrzesińskie

10 Gospodarka

w ww www.wrzesnia.info.pl stronę redaguje:

Marzena Zbierska tel. 61 437 49 56 m.zbierska@wrzesnia.info.pl

Urząd z ludzką twarzą Deklaracje przesyłane przez internet, spotkania z przedsiębiorcami i sobotnie Drzwi Otwarte, to sposób urzędników skarbowych na ułatwienia dla petentów. Pierwszy z dwóch planowanych w tym roku Dni Otwartych we wrzesi skiej skarbówce odby si w ubieg sobot (kolejny przypadnie 30 kwietnia). Urzd odwiedzio 220 osób. W tym samym czasie naczelnicy wybranych wydziaów urzdu spotkali si z przedsibiorcami. Bya to okazja, gównie dla wacicieli biur rachunkowych, do konsultacji z urzdnikami w zwizku ze zmianami w prawie podatkowym. – Biura rachunkowe reprezentuj du cz podatników, dlatego chcemy stworzy im moliwo do uzyskania informacji i ze swojej strony przekaza to, co wydaje si by istotne z punktu widzenia podatnika – mówi Czesaw Kubczak, naczelnik US we Wrzeni. Dotyczy to szczególnie zmian w prawie podatkowym. Tych jest sporo i wikszo zacza obowizywa wraz z pocztkiem roku, dlatego pierwsze miesice 2011 roku s czasem na zapoznanie si z nowymi rozwizaniami w praktyce. Najwicej wtpliwoci wzbudzaj zmiany dotyczce odliczania podatku VAT zapaconego przy zakupie paliwa do tzw. samochodów z kratk oraz w cenie takich wanie pojazdów. Poruszano take kwestie niezwizane z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej. Wan zmian jest nowa definicja osoby samotnie

Co słychać

11 marca 2011

„ Na www.wrzesnia.info.

pl znajduje si aktualna lista lokalnych organizacji i mieszka ców powiatu uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego wykazanego w zeznaniu za 2010 rok.

„ 16 marca odbdzie

si przetarg na najemców ogródków sezonowych na wrzesi skim rynku. Cena wywoawcza to 405 z za dzieraw jednego ogródka miesicznie.

„ Na 19 marca zaplanowane jest tegoroczne walne zgromadzenie Cechu Rzemios Ronych. Poprzedzi je msza w. w intencji rzemiosa. Pocztek naboe stwa o godz. 10.00. „ W artykule „Nie chc

 Dorota Baranowska, Bogumiła Warszta i Beata Fajfer odpowiadały na pytania przedsiębiorców wychowujcej dzieci. Ma to znaczenie w sytuacji, kiedy matka i ojciec dziecka pozostawali w konkubinacie, mieszkali razem, ale nie mieli zawartego zwizku mae skiego i uwaali si za osoby samotnie wychowujce dziecko. – Do tej pory za osob samotnie wychowujc dzieci uwaao si pann, wdow, rozwodnika itp., który wychowuje dziecko. Obecnie nadal chodzi o rodziców, którzy s pann, kawalerem, wdow, wdowcem, osobami rozwiedzionymi lub w stosunku do których orzeczono separacj, ale obowizuje take zapis, w którym pooono nacisk na to, czy dana osoba faktycznie wychowuje dziecko samotnie – wyjaniaa Dorota Baranowska, kierownik Dziau Postpowa Podatkowych US.

Góry hałasu piętrzą się przy Gescrapie

Hałasy dobiegające z firmy Gescrap znajdującej się przy ul. Jagodowej, która zajmuje się odbiorem i prasowaniem złomu, stały się po raz kolejny uciążliwe dla mieszkańców Sławna. Najbardziej bulwersuje fakt, że mieszkańcy po sześciu dniach pracy Gescrapu w tygodniu, nie mogą liczyć na ciszę także w niedzielę (było tak np. 27 lutego). Obserwacje mieszkańców potwierdziły się w kolejną niedzielę – 6 marca Gescrap również hałasował. Benedykt Kierzkowski, dyrektor Gescrapu, zapytany, czy byłoby możliwe zaniechanie produkcji w niedzielę, aby wyeliminować wspomniany hałas, choćby w dniu, który z założenia przeznaczony jest na odpoczynek, odpowiada: – Gescrap Polska pracuje również w niedzielę, dlatego iż obsługuje podmioty gospodarcze, które wymagają obsługi 7 dni w tygodniu, generalnie jednak w tym dniu nie prowadzimy większych prac na placu – zapewnia. – Należy dodać, iż w ostatnim okresie w naszym zakładzie przeprowadzany był generalny remont prasy, co mogło spowodować zwiększoną aktywność prac na placu. Mogę jednak zapewnić, iż prace te zostaną zakończone najpóźniej do końca marca, co w całości powinno wyeliminować jakikolwiek hałas.

158

zezna za 2010 rok zoono podczas Dnia Otwartego w US

Jak podkrelaj przedsibiorcy, mimo nowych uregulowa prawnych, które przysparzaj wtpliwoci, s take uatwienia w rozliczeniach podatkowych. Coraz wicej osób korzysta z moliwoci przesyania deklaracji przez internet. Co wane, cz z nich moe by

biogazowni” dotyczcym planowanej inwestycji w Goniczkach opublikowanym w ubiegym tygodniu w WW i na www. wrzesnia.info.pl, pojawia si nieciso. Jak susznie zauway jeden z internautów: to nie cuchncy stawek jest uciliwy, ale zakad przetwórstwa ziemniaków w Stawie.

wysyana bez uycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Dotyczy to midzy innymi rocznych zezna podatkowych. Do skadania e-deklaracji przekonuj si biura rachunkowe. – Jest to dla nas due udogodnienie, przede wszystkim oszczdno czasu i uatwienie organizacji pracy – przyznaje Maria Szafraniak, wacicielka jednego z wrzesi skich biur. – Pod rzdami starej ustawy w przypadku korzystania z e-deklaracji, aby uzyska certyfikat konieczne byo zoenie a trzech papierowych deklaracji. Ostatnie zmiany w prawie umoliwiaj przesyanie dokumentów przez internet po wczeniejszym zoeniu jednego upowanienia w tradycyjnej formie. To równie due uproszczenie.

„ Od 15 marca rolni-

cy mog skada wnioski o dopaty bezporednie. Do otrzymania dopat, uprawnionych jest blisko 3 tys. osób z powiatu wrzesi skiego.

„ Jeli nic nie stanie

na przeszkodzie, w Obaczkowie powstanie punkt sprzeday wgla i materiaów opaowych. Urzd Miasta i Gminy we Wrzeni rozpocz postpowanie zmierzajce do wydania tzw. decyzji rodowiskowej.

Gdzie nocny handel? Zakupy w nocy nie s najmocniejsz stron wrzesi skiego handlu. Oprócz lokali gastronomicznych (czynnych do pó nych godzin nocnych lub do ostatniego klienta), jedynym obiektem typowo handlowym, który dziaa przez ca dob jest hipermarket Tesco. To jednak jest podyktowane nie tyle wzgldami ekonomicznymi, co polityk marketingow stosowan w caej sieci. – Wszystkie nasze hipermarkety czynne s ca dob – przyznaje Micha Sikora z biura prasowego Tesco. – Gdy w rozmaitych badaniach pytamy klientów, czym Tesco wyrónia si na tle innych sklepów, odpowied „jest czynne ca dob” zawsze plasuje si w czoówce. Klienci zatem przyzwyczaili si i doceniaj fakt funkcjonowania sklepu przez 24 godziny. A dzi spora grupa klientów zostawia swoje zakupy na ostatni chwil – niekiedy chwila ta przypada ju na godziny nocne. M. Sikora tumaczy, e nocny czas pracy nie idzie na marne. – W nocy odbywa si przyjcie towaru, „towarowanie” póek i dziki temu sklep w godzinach porannych gotowy jest przyj pierwsz, rann „fal” klientów. Otwarcie zatem jednej czy dwóch kas w godzinach nocnych,

Michał Sikora: – Klienci doceniają fakt, że hipermarkety Tesco są czynne przez całą dobę.

kiedy sklep de facto nadal funkcjonuje, nie jest dla nas zadaniem trudnym. Oczywicie ilo klientów w godzinach nocnych nie jest wielka – to mniej ni kilka procent – porównujc z dniem. Bardzo czsto jestemy jedynym duym sklepem w miecie czynnym ca dob, co wyrónia nas na tle innych sieci handlowych. Jak przyznaje Dariusz Jurewicz, w przypadku sieci Matteo nie ma ekonomicznego uzasadnienia, aby sklepy czynne byy w nocy. Ale majc na uwadze tych, którzy robi zakupy pó nym wieczorem, czas pracy sklepów wyduony jest latem do godz. 23.00, a w okresie zimowym do 22.00.

„ Firma Scala Plastics

przeniosa si z Wrzeni do nowej siedziby w Kostrzynie Wlkp.

„ 23 marca w urz-

dzie pracy odbdzie si szkolenie dla przedsibiorców powicone zarzdzaniu finansami organizowane przez Polsk Fundacj Przedsibiorczoci i Starostwo Powiatowe we Wrzeni. Szczegóy pod nr tel. 61 640 45 08 lub 609 341 820. Reklama

INFORMACJA O FIRMACH

tel. 94-34 www.wlkp.info.pl


11 marca 2011

Wiadomości Wrzesińskie

Temat tygodnia

www. www.wrzesnia.info.pl

11

stronę redaguje: aguje:

Damian Idzikowski wski tel. 61 437 49 55 d.idzikowski@wrzesnia.info.pl info.pl

Życie zaczyna się w ruchu Każdy robi to inaczej, ale każdy, kto robi to w ogóle, robi bardzo dobrze.

40

Zumba to wielkie marnotrawstwo. Podczas tego tanecznego aerobiku wydziela si tyle energii, e mona by przy jej pomocy owietli wesoe miasteczko! Kobiety skacz, tupi, biegaj w miejscu, krc biodrami, wymachuj rkami i nogami, robi skony, przysiady, skrty i mnóstwo innych rzeczy. Wszystko dla zdrowia i wszystko w rytmach latynoameryka skich. – Zumba zrodzia si w Kolumbii – mówi Karolina Molenda z Poznania, która trzy razy w tygodniu prowadzi zajcia na hali przy ul. Kosynierów we Wrzeni. – Wymyli j kolumbijski trener fitnessu, który pewnego razu zapomnia pyty z typow muzyk do wicze , wic wczy pyt z utworami latynoameryka skimi. Potem zumba przyja si w Stanach, a teraz wici triumfy w Europie i Polsce – dodaje pani Karolina, która nie jest jedyn instruktork zumby we Wrzeni. Zajcia, w rody o godz. 19.00 na auli SSP nr 1, prowadzi take Anna Zjedaka. Szacuje si, e przez godzin wicze kobieta spala ok. 600 kilokalorii. W ostatnich poniedziakowych zajciach zumby na hali uczestniczyo ponad 60 pa . A wic w sumie krcc biodrami spaliy one ok. 36 000 kilokalorii!

Mczy ni kalorii nie licz, a jeli krc biodrami na sali gimnastycznej, to tylko po, eby lepiej wyprowadza ciosy. – Skrcaj biodra! Niech biodra id za rk! – instruowa jednego ze swoich boksujcych podopiecznych Damian z Poznania, który od pó roku prowadzi zajcia z MMA (Mixed Martial Arts – Mieszane Sztuki Walki) w salce przy gimnazjum nr 2 we Wrzeni. MMA to taki sport walki, w którym dozwolone jest prawie wszystko, co jest niedozwolone w innych. Jednak trening MMA to nie samowolka, tylko rygor i dyscyplina. Ostatnie wtorkowe zajcia, w których uczestniczyo siedmiu mczyzn, rozpocza intensywna rozgrzewka. Dopiero po 20 minutach wicze , panowie przystpili do nauki walki. Tematem lekcji bya obrona przed wejciem w nogi i zakadanie „klucza” w bocznej pozycji lecej. Kiedy przeciwnik chce nas zapa za nogi, wedug prawide MMA, naley odrzuci biodra z nogami do tyu, przygnie pochylonego rywala do ziemi, po czym szybko wsta, odpychajc si od jego gowy i natychmiast w ni kopn. Natomiast „klucz” w pozycji lecej to nic inne-

z kosztuje miesi czny karnet na zaj cia zumby, z wiczeniem raz w tygodniu

 Ręce, rękawice i kijki do góry, kto wie co to zumba, MMA i nordic walking. Trzy adresowane do różnych odbiorców sporty o różnych, obcojęzycznych nazwach, łączy jedno – stają się coraz bardziej popularne we Wrześni i w okolicach

go, jak d wignia zakadana na okie. Piotr Kowalski z Wrzeni, wspówaciciel sklepu Drink Shop, w zajciach MMA uczestniczy od miesica. Robi to rekreacyjnie. – Na pik non i regularn siowni zaczo brakowa czasu, a jeden taki trening tygodniowo wystarczy, eby si wyadowa. Poza tym, kiedy to moe si

przyda – dodaje. Wtorkowy, pótoragodzinny trening zako czyo tradycyjne „ciasteczko”, czyli zaciskanie pici z rkoma wyciganymi na boki, przed siebie i do góry. Z rkoma zawsze przed sob chodz suchacze Wrzesi skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w ramach sekcji nordic walking.

– Spacer z kijkami jest dobry na wszystko – mówi Jadwiga Paszkiewicz, liderka grupy. – Wzmacnia stawy, poprawia wydolno serca, redukuje nadcinienie i zmniejsza nadwag. A wszystko to przekada si na dobre samopoczucie – ko czy pani Jadwiga, formuujc prawd odnoszc si do kadego sportu.

Kilka wicze izometrycznych do wykonania zawsze i wsz dzie: 1. Siedzc, zaprzyj donie o kolana i napinaj wszystkie minie zaangaowane w dociskanie. A my przyzwyczajamy si do siebie 2. Siedzc, przeó rcznik pod i zapominamy, e kiedy byo ina- kolanami i trzymajc jego ko ce naczej. Jednak niewielkim nakadem pinaj bicepsy. Opór stawiaj nogami. 3. Siedzc, zaprzyj okcie o boki czasu i wysiku mona zmieni ten stan rzeczy, korzysta z potencjau kolan i napinaj klatk piersiow. 4. Sta w futrynie i do mi silnie naszego ciaa i cieszy si dobrym zdrowiem. Trzeba tylko chcie i po- napieraj na górn belk. lubi wysiek fizyczny. Kiedy uwierzymy, e nie jestemy ani za starzy, ani zbyt zajci, ani zbyt leniwi, aby Który sport jest zadba o siebie, powinnimy zasta- najzdrowszy? nowi si, co chcemy robi. Moepływanie my uprawia „sporty” indywidualjazda nie np. je dzi na rowerze, chodzi na rowerze 30% z kijkami czy wiczy na siowni. bieganie Wane jest, by ustali sobie ramy cza17% sowe i cile tego przestrzega – na9% 36% wet, gdy przyjd niezapowiedziani gry zespołowe 6% gocie. Pomóc nam moe kto z któinne ilość głosujących: 163 rym bdziemy wiczy razem. – Czy sama moe Pani powiedzie, e jest szcz liwsza, dzi ki regular- Pywanie – to sport numer jeden pod nym wiczeniom? wzgldem zdrowotnoci dla uyt– Jak najbardziej. Moje ycie, zdro- kowników naszego portalu. Tym wie, podejcie do rzeczywistoci jest bardziej boli brak czynnego krytezupenie inne przez to, e wicz. go basenu we Wrzeni. Na drugim Wychodz na aerobik, czy chc czy miejscu – jazda na rowerze. Ju nienie chc, czy jestem zdrowa czy nie. dugo kolejny wrzesi ski Rodzinny Miaam w wakacje problemy z ko- Rajd Rowerowy. Na trzecim miejscu lanem, ale nie przerwaam wicze , – bieganie. Pewnie nie satysfakcjomówic sobie, e albo to kolano do nuje to wrzesi skich olimpijczyków. ko ca si zepsuje, albo si naprawi. Na ko cu mamy – niestety kontuzjoNo i si naprawio! genne – gry zespoowe.

Rozmowa z Beatą Kupczyńską, nauczycielką wuefu, wieloletnią instruktorką aerobiku i pilatesu. – Po co to cae wiczenie, skoro i tak wszyscy umrzemy? – Z takim podejciem, moemy uniewani wszystko. Ale rozumiem, e jest to pytanie wyolbrzymiajce stosunek do wicze , jaki ma wielu ludzi. Rzeczywicie, wielu kojarzy wysiek fizyczny ze zym zmczeniem. Mamy przecie tyle obowizków, e dodatkowe zajcia nie s potrzebne. To faszywe twierdzenie. Nie ma potrzeby wybiera midzy mózgiem, a miniami. Jeli chcemy pozby si stresów i prowadzi zrównowaone ycie, nie moemy rozdziela tych dwóch stron naszego ja. – Tylko jak to zrobi? Jak rozbudzi w sobie motywacj do wicze? – Proponuj wróci mylami do dzieci stwa, kiedy ogromn sprawno naszego ciaa traktowalimy jako co normalnego. Mielimy wtedy mnóstwo energii, nasz organizm szybko si regenerowa, nie marudzilimy, a zabawy w „gonionego” nie mczyy nas nigdy. ycie lu-

 Proste, ale pożyteczne ćwiczenie izometryczne w wykonaniu B. Kupczyńskiej. Siedząc, zaprzyj dłonie na wysokości mostka i dociskaj jedną do drugiej

dzi dorosych jest natomiast pasmem narzeka . Bol nas krgosupy, nkaj depresje, bóle gowy i ogólna apatia. Wielu z nas sdzi, e to normalne, ale to nieprawda. Nasze ciaa s potencjalnie bardzo sprawne, jednak zbyt mao korzystamy w dorosym yciu z tych wrodzonych zdolnoci. Jaka jest tego przyczyna? Tu moemy ponarzeka na wspóczesny styl ycia – mniej chodzimy, bo wszdzie jedzie-

my samochodem, telewizja i komputery zastpuj nam kontakty z innymi i ze sob. Wszystko to ogranicza nasz sprawno fizyczn, a organizm czowieka to przecie biomaszyna, o któr trzeba dba, bo zniszczeje. – Dodajmy: zniszczeje tak, e b dzie wida rdz , rysy i wgniecenia. – Oczywicie. Patrzc na sylwetk dorosego czowieka, mona nawet odgadn, jak prac wykonuje.

opinie internautów na www.wrzesnia.info.pl

Trzeba wrócić do dzieciństwa i polubić zmęczenie


11 marca 2011

rozrywka

UWAGA: Nagrody moĹźna odbieraÄ&#x2021; TYLKO w ciÄ&#x2026;gu 2 tygodni. Po tym okresie przepadajÄ&#x2026;.

12

010 (262)/2011 2)/20 2011 20 0 1

01 (262)/2011 010 (2

Fot. Waldemar Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;ski

DziĹ&#x203A; drukujemy trzeci kupon z oznaczeniem â&#x20AC;&#x17E;66â&#x20AC;?.

JeĹ&#x203A;li chcesz wygraÄ&#x2021; sto zĹ&#x201A;otych, zbieraj fragmenty stĂłwki, a komplet naklej na kartkÄ&#x2122; i wyĹ&#x203A;lij do â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;?, podajÄ&#x2026;c swoje dane.

Wygraj stĂłwkÄ&#x2122; 66

FotograďŹ a przedstawiaĹ&#x201A;a kamienicÄ&#x2122; przy ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 27, naprzeciwko gmachu sÄ&#x2026;du. Poprawnej odpowiedzi udzieliĹ&#x201A;a pani Alicja Nowak z ul. 17 Dyw. Piechoty we WrzeĹ&#x203A;ni.

Gdzie to jest?

PrzesĹ&#x201A;uchiwaĹ&#x201A; Damian Idzikowski

Nie zastanawiaĹ&#x201A;em siÄ&#x2122; nad tym. Decyzja nie naleĹźy do mnie.

RozwĂłj, oraz poprawa atrakcyjnoĹ&#x203A;ci miasta dla mieszkaĹ&#x201E;cĂłw.

Nic nie przychodzi mi do gĹ&#x201A;owy.

Okazjonalnie

Raczej na sĹ&#x201A;ono

Zaczynam wyĹ&#x201A;Ä&#x2026;czeniem natrÄ&#x2122;tnego budzika, koĹ&#x201E;czÄ&#x2122; przeglÄ&#x2026;dem informacji dnia.

Zdecydowanie dobry film

Moje najwiÄ&#x2122;ksze niedawno siÄ&#x2122; speĹ&#x201A;niĹ&#x201A;o! DokĹ&#x201A;adnie 19 stycznia tego roku przyszedĹ&#x201A; na Ĺ&#x203A;wiat mĂłj syn!

KĹ&#x201A;amstw na swĂłj temat

Sukces to zdecydowanie rodzina â&#x20AC;&#x201C; wspaniaĹ&#x201A;a Ĺźona oraz synek. PoraĹźek nie miaĹ&#x201A;em, raczej maĹ&#x201A;e niepowodzenia, o ktĂłrych szybko staram siÄ&#x2122; zapomnieÄ&#x2021;.

Muzyka, sport, oraz od niedawna paintball

Ĺťona Ilona i syn Marcel

Nekielski OĹ&#x203A;rodek Kultury

Technik elektryk oraz BHP, Ĺ&#x203A;rednie i

PoznaĹ&#x201E;

Grzegorz Bambrowiczz

Za skĹ&#x201A;adanie faĹ&#x201A;szywych zeznaĹ&#x201E; nie grozi odpowiedzialnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; karna.

Czy i dlaczego chciaĹ&#x201A;bym byÄ&#x2021; peĹ&#x201A;noprawnym dyrektorem NOK?

Co mnie cieszy w Nekli?

Co mnie wkurza w Nekli?

Alkohol w moim Ĺźyciu

Jedzenie â&#x20AC;&#x201C; wolÄ&#x2122; na sĹ&#x201A;odko czy na sĹ&#x201A;ono?

Jak zaczynam dzieĹ&#x201E;, jak koĹ&#x201E;czÄ&#x2122;?

Film czy ksiÄ&#x2026;Ĺźka?

NajwiÄ&#x2122;ksze marzenie

Czego nie chciaĹ&#x201A;bym przeczytaÄ&#x2021; w swojej biograďŹ i?

Co uznajÄ&#x2122; za swĂłj najwiÄ&#x2122;kszy sukces i poraĹźkÄ&#x2122;?

Hobby

Stan cywilny i rodzinny

Miejsce pracy

ZawĂłd, wyksztaĹ&#x201A;cenie

Miejsce urodzenia

ImiÄ&#x2122; i nazwisko

010 (262)/2011

10

%,8522*Ä&#x17E;26=(Ä

:U]HÄłQLDXO-DQD3DZÄ&#x;D,, WHOID[ UHNODP\#ZU]HVQLDLQIRSO

WW

Terenowe punkty

rCzerniejewo BogumiĹ&#x201A;a WoĹşniak - Sklep SpoĹźywczo-PrzemysĹ&#x201A;owy os. Jana PawĹ&#x201A;a II rNoskowo 10 BogumiĹ&#x201A;a WoĹşniak - Sklep SpoĹźywczy rMiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw ul. PoznaĹ&#x201E;ska 10 - â&#x20AC;&#x17E;Rolmarkâ&#x20AC;? 8.00-16.00, tel. 61-4382-516 rPyzdry ul. Szybska 12 - Kwiaciarnia â&#x20AC;&#x201C; Ruch, tel. 698-105-343 rNekla ul. Chopina 43/4 - Sklep Goja rKoĹ&#x201A;aczkowo ul. WrzesiĹ&#x201E;ska 32 - Sklep WielobranĹźowy (Pawilon) 8.00-15.30

GR:LDGRPRÄłFL:U]HVLÄĄVNLFK

SU]\MPRZDQLDRJÄ&#x;RV]HÄĄ

UĂ?ZQLHĹ&#x2018;RJÄ&#x;RV]HQLD do:

Przyjmujemy

Reklama

Aby wziÄ&#x2026;Ä&#x2021; udziaĹ&#x201A; w losowaniu nagrĂłd, naleĹźy na kartkÄ&#x2122; nakleiÄ&#x2021; kupon, ktĂłry upowaĹźnia do wziÄ&#x2122;cia udziaĹ&#x201A;u we wszystkich lub w dowolnie wybranym konkursie. Na odpowiedzi czekamy do Ĺ&#x203A;rody, do 12:00. Nagrody do odbioru w Biurze OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? przy ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14. Te, ktĂłre nie zostanÄ&#x2026; odebrane w ciÄ&#x2026;gu 2 tygodni, przepadajÄ&#x2026;.

KUPON

1. Policjant przesĹ&#x201A;uchuje podejrzanego: â&#x20AC;&#x201C; Dlaczego nie wzywaĹ&#x201A; pan pomocy, kiedy bandyta zabieraĹ&#x201A; panu zegarek? â&#x20AC;&#x201C; BaĹ&#x201A;em siÄ&#x2122; otworzyÄ&#x2021; usta. Mam zĹ&#x201A;ote zÄ&#x2122;by! MARTIN 2. Mama woĹ&#x201A;a dziecko z podwĂłrka: â&#x20AC;&#x201C; Jaaaassiuu, do doooommuuuu! â&#x20AC;&#x201C; A co? SpaÄ&#x2021; mi siÄ&#x2122; chce? â&#x20AC;&#x201C; Nie! GĹ&#x201A;odny jesteĹ&#x203A;. KIKA 3. Pewien starszy pan ulegĹ&#x201A; wypadkowi, wpadajÄ&#x2026;c motorem na drewniany pĹ&#x201A;ot. Po przewiezieniu do szpitala i zrobieniu zdjÄ&#x2122;Ä&#x2021; rentgenowskich okazaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122;, Ĺźe ma zĹ&#x201A;amane Ĺźebra. MÄ&#x2122;Ĺźczyzna dĹ&#x201A;ugo oglÄ&#x2026;da kliszÄ&#x2122; ze zdjÄ&#x2122;ciem klatki piersiowej i w koĹ&#x201E;cu pyta lekarza: Sztachety widzÄ&#x2122; wyraĹşnie, ale gdzie mĂłj motor? MELANI 4. MĹ&#x201A;ody tata przyszedĹ&#x201A; z maĹ&#x201A;ym synkiem do lekarza i skarĹźy siÄ&#x2122;: â&#x20AC;&#x201C; Panie doktorze, Ĺźona w zeszĹ&#x201A;ym tygodniu wyjechaĹ&#x201A;a do sanatorium, a ja opiekujÄ&#x2122; siÄ&#x2122; dzieckiem. Ubieram go, kÄ&#x2026;piÄ&#x2122;, wychodzÄ&#x2122; z nim na spacer. Wszystko niby dobrze, ale schudĹ&#x201A; juĹź trzy kilogramy. Dlaczego? â&#x20AC;&#x201C; A czym Pan go karmi? â&#x20AC;&#x201C; O BoĹźe! WiedziaĹ&#x201A;em, Ĺźe o czymĹ&#x203A; zapomniaĹ&#x201A;em! IRENA

chichy

tydzieĹ&#x201E; emisji - tylko 1 PLN + VAT

wystarczy jeden SMS

www.wrzesnia.info.pl/ogloszenia

edycja internetowa

OgĹ&#x201A;oszenia drobne

Plany repertuarowe: 18-24 marca - CZARNY CZWARTEK JANEK WIĹ&#x161;NIEWSKI PADĹ 25-31 marca - WOJNA ĹťEĹ&#x192;SKO-MÄ&#x2DC;SKA

1-7 kwietnia - CZARNY Ĺ ABÄ&#x2DC;DĹš 1-7 kwietnia - SALA SAMOBĂ&#x201C;JCĂ&#x201C;W

dramat/hist. - W. Br. - od lat 15

11-17 marca (od piÄ&#x2026;tku do czwartku)

19.00 - JAK ZOSTAÄ&#x2020; KRĂ&#x201C;LEM

HasĹ&#x201A;o ostatniej krzyşówki brzmiaĹ&#x201A;o: â&#x20AC;&#x17E;Daj owieczce soli â&#x20AC;&#x201C; na wszystko pozwoliâ&#x20AC;?. Z kartek z prawidĹ&#x201A;owymi odpowiedziami wylosowaliĹ&#x203A;my kartkÄ&#x2122; pani ZdzisĹ&#x201A;awy RudziĹ&#x201E;skiej z ul. Paderewskiego we WrzeĹ&#x203A;ni. Zapraszamy do biura ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;.

Rozrywka

ww-175

 Nigdy mnie nie poznasz...

 WyĹ&#x203A;cigi samolotĂłw

 DzieĹ&#x201E; kobiet

Fot. RafaĹ&#x201A; Zdunek

Fot. Marlena MikoĹ&#x201A;ajczak

Fot. Martyna Tomczykowska

Marzec to bardzo przyjemny miesiÄ&#x2026;c, prawda? Nie tylko, Ĺźe mamy DzieĹ&#x201E; Kobiet, ale rĂłwnieĹź Pierwszy DzieĹ&#x201E; Wiosny! Przypominam â&#x20AC;&#x201C; 21. marca. Zimy mamy juĹź serdecznie doĹ&#x203A;Ä&#x2021;, caĹ&#x201A;ym ciaĹ&#x201A;em i duszÄ&#x2026; czujemy, Ĺźe zaczyna siÄ&#x2122; nowy sezon. CiÄ&#x2026;gnie nas do lasu, do Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;k i pĂłl, parkĂłw i ogrodĂłw. Chcemy dĹ&#x201A;ugiego dnia, sĹ&#x201A;oĹ&#x201E;ca i ciepĹ&#x201A;a. Po pĂłĹ&#x201A;rocznej szarudze czas na Ĺ&#x203A;wiatĹ&#x201A;o! Autorzy publikowanych dzisiaj fotograďŹ i otrzymujÄ&#x2026; nagrodÄ&#x2122; w wysokoĹ&#x203A;ci 30 zĹ&#x201A;, ktĂłrÄ&#x2026; moĹźna sobie zamieniÄ&#x2021; na fotoksiÄ&#x2026;ĹźkÄ&#x2122; w cenie 60 zĹ&#x201A;. GotĂłwkÄ&#x2122; wypĹ&#x201A;acamy w biurze ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; przy ulicy Jana PawĹ&#x201A;a II 14, natomiast fotoksiÄ&#x2026;Ĺźki wykonujemy w kwaterze gĹ&#x201A;Ăłwnej Kropki (gdzie mieĹ&#x203A;ci siÄ&#x2122; redakcja oraz drukarnia) przy ulicy Fromborskiej 18. Zapraszamy wszystkich fotografujÄ&#x2026;cych do naszej zabawy â&#x20AC;&#x201C; nie liczy siÄ&#x2122; czym fotografujesz â&#x20AC;&#x201C; waĹźne jest jak to robisz. Nawet telefonem wychodzÄ&#x2026; dobre fotki... W

Fotograficzny miszmasz

www.wrzesnia.info.pl

13


Wiadomości Wrzesińskie

14 Miłosław

www.w www.wrzesnia.info.pl stronę redaguje je :

Dorota Tomaszewska ka tel. 508 133 828 d.tomaszewska@wrzesnia.info.pl o.pl

Krok do prywatyzacji Po 20 latach biurokratycznej walki Orzechowskie Zakłady Przemysłu Sklejek otrzymały 7 marca dokument regulujący stan prawny przedsiębiorstwa. Otwiera to firmie drogę do prywatyzacji. Proces regulowania stanu prawnego nieruchomoci zajmowanych przez orzechowskie przedsibiorstwo trwa wiele lat. Po wielu staraniach firma uzyskaa tytu prawny do zdecydowanej wikszoci zajmowanych przez OZPS nieruchomoci (do blisko 60%). Ostatnim etapem w tym procesie byo uwaszczenie przedsibiorstwa nieruchomociami, których powierzchnia wynosi prawie 7 hektarów. Chocia grunty naleay do Skarbu Pa stwa, to na decyzj potwierdzajc prawo wieczystego uytkowania przyszo czeka wiele lat. Powód? Spadkobierca byego waciciela fabryki, którym by Bolesaw Bystrzycki, wszcz postpowanie o stwierdzenie niewanoci orzecze nacjonalizacyjnych. Dzi wiemy, e bez powodzenia. – Trudny i pracochonny proces dobrn do ko ca. To pierwszy krok do prywatyzacji tego duego i jake wanego dla Wielkopolski zakadu – stwierdza Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, dodajc, e w cigu ostatnich 20 lat trzykrotnie próbowano sprywatyzowa OZPS jednake za kadym razem przeszkod by brak decyzji uwaszczeniowej. Do tej pory firma miaa tylko w posiadaniu (w zarzdzaniu) nieruchomoci okrelane mianem „serca zakadu”. Teraz, po decyzji Naczelnego Sdu Administracyjnego w Warszawie, który stwierdzi, e na-

„ Poziom wody w Warcie wynosi w minion rod 292 centymetry. To oznacza, e systematycznie opada, gdy 1 marca wynosi 351 centymetrów. „ Nieczynny jest prom w Nowej Wsi Podgórnej. Powodem s oblodzone podjazdy. „ 8 marca mieszkan-

ki Chlebowa tradycyjnie ju spotkay si w wietlicy wiejskiej, by witowa Dzie Kobiet. Panie dostay po kwiatku. Nie obyo si te bez wypicia lampki wina.

„ W przyszym tygo-

dniu odbd si dwa zebrania wiejskie: w rod (16 marca) o godz. 19.00 w Ksinie oraz w pitek (18 marca) o godz. 19.00 w Paczynie.

„ Miosawskie Centrum Kultury otrzymao od ministra kultury 62 tys. zotych dofinansowania na organizacj uroczystoci wrczenia nagrody Kocielskich.

 Wojewoda Piotr Florek (z lewej) i prezes OZPS Dariusz Zamiar przeglądają przełomowy dokument cjonalizacj przedsibiorstwa przeprowadzono zgodnie z przepisami, i decyzji wojewody o uwaszczeniu, grunty te przechodz na wieczyste uytkowanie OZPS, a obiekty, które si na nim znajduj – na wasno firmy, jeeli oczywicie udowodnione zostanie, e przedsibiorstwo wybudowao je z wasnych rodków. W przeciwnym razie, zgodnie z obowizujcymi procedurami, hipoteka „sklejek” zostanie obciona kwot 5 mln zotych. Dokument – przekazany w poniedziaek przez wojewod na rce prezesa OZPS Dariusza Zamiara – ma strategiczne znaczenie dla zatrudniajcego blisko 390 pracowników przedsibiorstwa. – To dla nas szczególny dzie , bo ko czy pewien etap tego przed-

Sukces młodych siatkarzy

procesowi. Dlatego wojewoda nie ukrywa, e zrobi wszystko, by szybko wykonano analiz prywatyzacyjn i eby firma pozyskaa odpowiedniego inwestora, gdy potrzebny jest duy zastrzyk finansowy, by moga utrzyma si na rynku. – Zdawaem sobie spraw z tego lat trwa proces uwaszczeniow jakiej cikiej sytuacji jest ten zawy Orzechowskich Zakadów kad. Wiedziaem, e na tym trudnym Przemysu Sklejek i bezwzgldnym rynku, gdzie liczy si technologia i ekonomia, prywatyzacja jest jedyn szans na przetrwanie OZPS i dorównanie innym sibiorstwa i otwiera drog do lep- firmom, na przykad tej z Pisza, czeszego jutra – mówi prezes D. Zamiar. go wam ycz – mówi senator Piotr Przed firm kolejne wyzwanie – Gruszczyski. Wojewoda wyrazi nadziej, prywatyzacja. Z informacji przekazanej przez P. Florka wynika, e jest e prywatyzacj orzechowskiej firto ostatnie, czynne przedsibiorstwo my uda si przeprowadzi jeszcze w Wielkopolsce, które podlega temu do ko ca tego roku.

20

 Góra od lewej: Krystian Talarczyk, Dawid Andrzejewski, Łukasz Droździński, Łukasz Trzebniak, Damian Mencel, trener Jerzy Kowalski. Dół od lewej: Patryk Tomaszewski, Miłosz Andrzejewski, Michał Andrzejewski, Arkadiusz Trzebniak

wody i awansowaa do Pófinau Mistrzostw Województwa Wielkopolskiego. Pófinay odbyy si 8 marca w Kaliszu, gdzie Orzechowo zmierzyo si z siatkarzami z Kalisza, Gostynia i Ostrowitego. Niestety tym razem przeciwnicy okazali si lepsi. Siatkarze z Orzechowa, podobnie jak w roku ubiegym, wywalczyli wysokie 7-8 miejsce w Wielkopolsce.

„ Kobiety, które uczestni-

czyy w badaniach mammograficznych przeprowadzonych 16 lutego mog odbiera wyniki w urzdzie gminy, w pokoju numer 1.

„ Miosawska policja za-

trzymaa w poniedziaek w Kbowie kompletnie pijanego mczyzn, który prowadzi samochód. Delikwent w samo poudnie mia a 4 promile alkoholu.

„ Gimnazjum w Miosawiu doczeka si w ko cu Orlika. 7 marca burmistrz wyda decyzj o ustaleniu lokalizacji tej inwestycji.

Barszcz zrezygnował, Orlik Miłosław czeka na nowego prezesa Podczas sobotniego walnego zebrania członków klubu Klafs Orlik Miłosław Romuald Barszcz zrezygnował z funkcji prezesa, którą powierzono mu cztery lata temu. – Zrobiłem to z powodów osobistych – tłumaczy swoją decyzję. Co ciekawe, nikt z obecnych na zebraniu nie zde-

Reklama

Pika siatkowa chopców w Zespole Szkó w Orzechowie stoi na wysokim poziomie. Po raz drugi z rzdu zawodnicy prowadzeni przez Jerzego Kowalskiego zdobyli mistrzostwo powiatu, pokonujc gimnazjum z Miosawia i wrzesi skie nr 1 i nr 2. Kolejnym etapem by pófina i fina mistrzostw rejonu. Bez straty seta druyna z Orzechowa wygraa te za-

Co słychać

11 marca 2011

„ Odcinek drogi prowadzcej z Miosawia do Kozubca to prawdziwy tor przeszkód. Nie sposób zliczy iloci dziur w drodze ani ich omin.

cydował się kandydować na zwolnione przez R. Barszcza stanowisko. Dlatego też wybory prezesa przełożono na 19 marca. Przeprowadzone zostaną podczas kontynuacji przerwanego walnego. Zebranie odbędzie się o godz. 17.00 w świetlicy miłosławskiego gimnazjum.

INFORMATOR GMINNY Urząd Miasta i Gminy

61 438 20 22

Policja

61 437 53 40

OSP Miłosław

61 438 28 88

Pogotowie Energetyczne

61 438 21 44

Poczta

61 438 23 45

Ośrodek Zdrowia

61 438 30 05

Ośrodek Kultury

61 438 27 79

Ośr. Pomocy Społecznej

61 438 30 96 61 438 37 58

Bank Spółdzielczy

61 438 20 31

Por. lekarza rodzinnego

61 437 12 52

Naprawa pralek i lodówek

61 438 36 01

Gabinet weterynaryjny

607 944 690

Serwis komputerowy, internet

61 438 34 56

ANTENY TV-SAT

61 437 14 93

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Miłosław, ul. Poznańska 10,„Rolmark”, w godz. 8.00-16.00, tel. 061 438 25 16


Wiadomości Wrzesińskie

Kołaczkowo

www.w www.wrzesnia.info.pl wrze

Tomasz Szternel tel. 61 437 49 56 t.szternel@wrzesnia.info.pl

Funkcję przejął młodszy Czesław Konieczny nie jest już sołtysem Krzywej Góry. To, jak na razie, najwiksza niespodzianka odbywajcych si zebra wiejskich. Cz. Konieczny, który od 23 lat kierowa podkoaczkowsk wsi, nie zosta wybrany na kolejn kadencj. – Móg wygra tylko jeden – mówi wprost, jakby bez emocji. Ale to tylko pozory. – Wida, e jest zaamany – przyznaje wójt Wojciech Majchrzak. Dotychczasowego sotysa zdetronizowa Mariusz Kozielski, który jest z nim spowinowacony. Wygra zaledwie picioma gosami. – Dzie wczeniej przyszed do mnie, bo mleko bierze od syna. Po jednym my sobie wypili i zacz si podpytywa: „Wuja, bdziesz jeszcze kandydowa?”. Powiedziaem, e nie wiem, e musz si zastanowi. „No, bo chc mnie poda”. Pogadali my sobie – 77-latek relacjonuje rozmow. Cho wiedzia o kontrkandydacie, to nie cho-

dzi po wsi i nie prosi o poparcie.

onie te zabroni. Uzna, e nie wypada. Dugo analizowa przyczyny poraki. Bya tym dotkliwsza, e po roku, w którym wie obchodzia 650-lecie istnienia. Z tej okazji wyróni najbardziej zasuonych mieszka ców. – Nie wiem jak to wszystko rozumie, skoro matka otrzymaa order, a jej córka bya naganiaczem przeciwko mnie – dywaguje. Jeszcze bardziej zabolao go, gdy usysza po zebraniu: „No, jednego dyktatora my si pozbyli”. Ma nadziej, e lepiej oceniany bdzie jego nastpca. Zreszt ma o nim dobre zdanie. – Pomóg mi przy organizacji lecia. Chopak jest grzeczny, chtny do pracy. Zego sowa nie powiem – zastrzega. Przekaza mu ju tablic z napisem sotys. Star, stalinowsk, która przez wiele lat widniaa na jego budynku, pozostawi sobie na pamitk. M. Kozielski komplementuje swego poprzednika. – To czowiek niezwykle zasuony dla tej miejscowoci. A nie mia atwo, bo byli tacy, którzy rzucali mu kody pod nogi – mówi 39-latek. Za najwaniejsze zadania uwaa budow placu zabaw i remont dróg.

Wytrwali w przysiędze złożonej pół wieku temu

„ Za tydzie opubliku-

jemy list bdcy komentarzem sotys Agnieszki Fr ckowiak do zebrania wiejskiego w Bieganowie.

„ Zbyt niskie podat-

ki obowizuj w gminie – taki wniosek wysnua Regionalna Izba Obrachunkowa. Gdyby radni wprowadzili maksymalne stawki, do budetu wpynoby dodatkowo 850 000 z (674 000 z z podatku od nieruchomoci, 137 852 z z podatku transportowego i 40 153 z z podatku rolnego). Ile dróg mogoby za to powsta...

„ Blisko 40 osób uczest-

niczyo w wirtualnym koncercie ycze zorganizowanym 4 marca przez bibliotek publiczn. Odtwarzano piosenki z YouTube’a i adapterów.

„ Tego samego dnia zo-

sta zatrzymany 39-letni borzykowianin. Nie bez powodu – jecha rowerem po kilku gbszych. Mia 1,53 mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu.

„ Reprezentacja gminy wygraa Samorzdowy Turniej Piki Nonej, który odby si 5 marca w Gutowach. Do Koaczkowa wrócia z pucharem marszaka województwa i tytuem króla strzelców, który zdoby ks. proboszcz parafii Bieganowo Mariusz Winiewski.

 Tablicę, która wisiała na budynku, Cz. Konieczny pozostawił sobie na pamiątkę

Młodzi ludzie w straży. Oby skuteczniejsi od poprzedników Zarzd Gminny ZOSP podsumowa zebrania sprawozdawczo-wyborcze i okreli zadania na najblisze dziesi miesicy. Druhowie obradowali 4 marca. Omówili m.in. zmiany personalne w poszczególnych jednostkach. Do zasadniczych doszo w Gorazdowie i Borzykowie. Wadz w pierwszej obj Krzysztof Listopad, a w drugiej – Andrzej Szalaty. – Tam doszo do najwikszej rewolucji – mówi Micha Stefaski, prezes zarzdu gminnego. Do wadzy w obu jednostkach dostali si modzi ludzie. Wczeniej te byli, tyle

Medale, nadane przez prezydenta RP, otrzymały pary obchodzące złote gody. Ale nie tylko, bo samorządowcy dorzucili jeszcze prezenty i kwiaty. Podniosła uroczystość odbyła się 2 marca w restauracji „Zajazd” w Borzykowie. Uczestniczyły w niej małżeństwa, które w zeszłym roku obchodziły 50-lecia pożycia – Władysława i Władysław Leżałowie z Bieganowa, Kazimiera i Jan Stachurowie z Borzykowa, Kornelia i Innocenty Szeferowie oraz Teresa i Jan Polowie z Sokolnik, a także Kazimiera Michalak ze Spławia (męża Stanisława zmogła choroba) i Felicja Nowak z Gorazdowa (wdowa po zmarłym Rene Nowaku, wieloletnim radnym, współtwórcy kołaczkowskiego samorządu). Jubilatów dekorowali przedstawiciele urzędu gminy i radni. Wspólnie z nimi wznieśli toast za pomyślność i wspólnie przeżyte lata. Pary z sentymentem wspominały czasy sprzed kilkudziesięciu lat – pierwszą randkę, ceremonię ślubną, wesele. Doskonale wszystko pamiętały. – Potańcówka była w mieszkaniu. Może ze 40, 50 gości zaprosiliśmy – opowiadał J. Stachura. Wybrankę poznał w Dolnych Grądach. Nie musiał szukać daleko, bo mieszkała po sąsiedzku. Później przeprowadzili się do Borzykowa. Nie są zgodni co do recepty na udany i długowieczny związek – ona upatruje jej w pracy, a on w pomysłach. – Tak, żeby się sobie nie znudzić – wyjaśnił natychmiast. Z kolei państwo Szeferowie poznali się na zabawie. Nie pamiętają konkretnie której. Tyle ich wtedy było... Miłość, wierność i uczciwość małżeńską przyrzekli sobie w kościele w Zagórowie. – Może z 20 gości mieliśmy, tylko najbliższych. Wtedy nie robiło się wielkich przyjęć. Zresztą nie było takich sal, jak teraz – tłumaczył pan Innocenty. W bardzo podobnych okolicznościach wpadli sobie w oko państwo Polowie. – Od czasu do czasu bawiliśmy się na zabawach, a potem przyszło to coś – wspomina z uśmiechem na ustach pani Teresa. Z ceremonii ślubnej najbardziej zapamiętała słowa przysięgi małżeńskiej. – Przyrzekliśmy sobie wierność i jakoś żeśmy wytrwali – dochodzi do wniosku.

15

stronę redaguje:

Co słychać

11 marca 2011

e nieskuteczni w dziaaniu. Teraz ma to ulec zmianie. – W zarzdach powinny by osoby, które chc co zrobi. W przeciwnym razie to sztuka dla sztuki – podkrela prezes. Na przeciwlegym biegunie znalazy si jednostki z Gazewic i Wszemborza, w których nastpiy tylko kosmetyczne zmiany. 17-osobowe gremium sprecyzowao plan pracy na 2011 r. i wyznaczyo terminy niektórych wydarze : turnieju wiedzy poarniczej, obozu straackiego, zawodów sprawnociowych i Dnia Straaka.

Panowie zaprosili, wyściskali i wycałowali panie

Tradycyjną uroczystość z okazji Dnia Kobiet zorganizował Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. W jego przededniu zaprosił do sali sesyjnej urzędu członkinie Kół Gospodyń Wiejskich. Panowie je wycałowali i obdarowali kwiatami. Natomiast o oprawę artystyczną zadbali uczniowie Szkoły Podstawowej w Bieganowie.

„ Wspólne posiedzenie

komisji rady gminy odbyo si 7 marca. Stanowio ono preludium do zaplanowanej na 14 marca o 13.00 sesji rady gminy.

„ Zebranie w ydowie

zaplanowano na 21 marca. Nieco pospieszylimy si wic z obwieszczeniem zwycistwa dotychczasowego sotysa – Jana Przybylskiego. Ale yczymy mu jak najlepiej.

INFORMATOR GMINNY Urząd Gminy

61 438 53 24

Policja

61 438 50 77

Poczta

61 438 53 28

Biblioteka

61 438 53 13

Ośrodek Zdrowia

61 438 50 80

Gminny Ośrodek Kultury

61 438 50 78 61 438 52 46

CPN

61 438 51 84

Gaz

61 438 53 85

Bank Spółdzielczy

61 438 53 14

OPS

61 438 51 12

ZGKiM

61 438 56 50

Oczyszczalnia

61 438 55 75

Sklep elektroniczny i serwis

600 097 438

Ośr. Wspom. Dziecka i Rodziny

61 438 53 47

Internet

61 438 34 56

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Kołaczkowo, ul. Wrzesińska 32 (Sklep Wielobranżowy – Pawilon)


11 marca 2011

Wiadomości Wrzesińskie

16 Pyzdry

www.w www.wrzesnia.info.pl wrz stronę redaguje:

Tomasz Szternel

Przewodniczący ten sam Mirosław Balicki znów na czele Zarządu Miasta – Osiedla. Zebranie, które odbyo si 2 marca w sali OSP, naleao do jednych ze spokojniejszych w ostatnich latach. Cho uczestniczyo w nim 105 mieszka ców, to nikt nie zamierza konkurowa z M. Balickim o funkcj sotysa Pyzdr. To on wspólnie z zarzdem decyduje o podziale pienidzy przyznawanych przez rad miejsk. Jeszcze kilka lat temu byo to kilka tysicy zotych, ale wraz z wejciem w ycie funduszu soeckiego budet wzrós kilkakrotnie. W ubiegym roku wynosi 22 450 z. Zosta przeznaczony m.in. na utwardzenie drogi na Zwierzy cu, napraw gminnych arterii i utrzymanie placu zabaw „Kubu”. Wybory czonków zarzdu, podobnie jak przewodniczcego, nie wywoay emocji. Weszli do nie-

Co słychać

tel. 61 437 49 56 t.szternel@wrzesnia.info.pl

„ Przedsibiorstwo Ro-

skon ze Supcy doko czy budow kanalizacji deszczowej. Inwestycja ruszy na wiosn i pochonie grubo ponad 1 mln z.

„ Beata Maciejewska

pozostaa sotysem Ciemierowa Kolonii. Mieszka cy wsi obdarzyli j zaufaniem podczas zebrania, które odbyo si 4 marca.

„ Ponad 140 osób uczest-

niczyo w fitnessie rehabilitacyjnym i zumbie. Nietypowe, bo bezpatne zajcia odbyy si 7 marca w sali gimnastycznej przy gimnazjum. To prezent dla kobiet od Centrum Kultury, Sportu i Promocji z okazji przypadajcego nastpnego dnia ich wita.

„ Zuzanna Celmer, psy-

 Głosowanie nie wywołało większych emocji. Kandydat na przewodniczącego zarządu był tylko jeden. Zdobył 95 głosów go wszyscy kandydaci – Bogumia Machajewska, Marzenna Smurawa, Agnieszka Szymaska, Beata Kryszak, Leszek Szymczak i Wojciech Paterka. Dla burmistrza Krzysztofa Struyskiego zebranie byo okazj do przedstawienia mieszka com biecych spraw, m.in. traccemu wa-

Beatyfikacja ważniejsza

no pozwoleniu wodno-prawnemu na Zbiorniki Szybskie. – To nie nasza wina, e na koaczkowskich polach stoi woda – nawiza do protestów rolników zza miedzy. Wbrew wczeniejszym zapowiedziom, w tym roku nie dojdzie do skutku budowa nowego przed-

szkola. Inwestycj zakwestionowaa Regionalna Izba Obrachunkowa. – Zaproponowaa odczeka rok, ebymy wyszli z zaduenia – zakomunikowa burmistrz. Parter budynku ma zosta zagospodarowany na przedszkole, a pitro na sale lekcyjne dla pierwszych klas szkoy podstawowej.

Prace poszukiwawcze w Lisewie będą kontynuowane. Zdaniem PGNiG to rejon bardzo obiecujący

G

az, który został znaleziony w Lisewie, jest dobrej jakości. Nie znaczy to jednak, że opłaca się go wydobywać, bo wciąż nie oszacowano zasobności złoża. W urzędzie gminy o poszukiwaniach kopalnego paliwa wiadomo niewiele. Nie dziw, bo inwestorzy – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (51% udziałów) oraz spółka FX Energy Poland (49% udziałów) – nie informują go o aktualnym stanie prac. Zresztą inwestycję komentują niechętnie, a jeśli już to ograniczają się do lakonicznych komunikatów. Nie inaczej było 3 marca, gdy na nasze pytania odpowiedziała Dorota Mundra, p.o. kierownika Działu Promocji i Public Relations Oddziału PGNiG w Zielonej Górze.

 Wodniacy podsumowali ubiegły rok w karczmie „U Perkoza”

Otwór Lisewo-1 zakończyliśmy wiercić z wynikiem pozytywnym. Uzyskaliśmy przemysłowy przypływ gazu ziemnego. Obecnie testujemy wydajność odwiertu. W trakcie są badania laboratoryjne rdzeni. Trwają przygotowania do odwiercenia w najbliższym czasie kolejnego otworu na złożu Lisewo, w celu przygotowania dokumentacji zasobowej – czytamy w krótkim mejlu. D. Mundra podkreśla, że dzięki wysokiej zawartości metanu gaz jest dobrej jakości i nie zawiera szkodliwych związków. Cały rejon jest obiecujący pod względem poszukiwań, co oznacza, że będziemy realizować w nim kolejne prace poszukiwawcze – zapewnia. Złoże najprawdopodobniej jest końcówką tego, które ciągnie się od Koźmina Wielkopolskiego i Żerkowa.

cholog, psychoterapeuta i autorka ksiek, 11 marca spotka si z czytelnikami biblioteki publicznej. Pocztek o 17.00.

„ Czonkowie Polskie-

go Zwizku Wdkarskiego podsumuj ubiegy rok podczas zebrania, które zaplanowano na 13 marca o 14.30 w sali OSP.

INFORMATOR GMINNY Centrum Kultury, Sportu i Promocji 63 276 82 07 Miejsko-Gminny Ośr. Pom. Społ. – świadczenia rodzinne 63 276 81 70 – opieka 63 276 81 75 Gminne Centrum Informacji

63 276 72 70

Muzeum Regionalne

63 276 81 07

Ochotnicza Straż Pożarna

63 276 81 98

Pogotowie Energetyczne

63 276 84 77

Posterunek Policji

61 437 53 60

Przedszkole Urząd Miasta i Gminy

63 276 83 27 63 276 83 33 (-34)

Szkoła Podstawowa

63 213 51 48

Por. Psycholog.-Pedagogiczna

63 276 72 51

Pyzdry – noclegi, Dłusk 72

502 541 943

Usługi pogrzebowe

606 964 795

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Pyzdry, ul. Szybska (Kwiaciarnia – Ruch), tel. 698 105 343

Reklama

Dla wodnych eskapad Wart i Prosn od zawsze zarezerwowany by 1 maja. W tym roku stanie si jednak inaczej. A to przez wyznaczon wanie na ten dzie beatyfikacj Jana Pawa II. Std – jak najbardziej suszna – decyzja o przesuniciu spywu o jeden dzie . Tym razem rozpocznie si on w Pyzdrach, a zako czy w Orzechowie. Na uczestników maj czeka jado, muzyka i czego tylko dusza zapragnie. Wszystko to bdzie moliwe dziki nawizaniu wspópracy z Lokaln Grup Dziaania „Z Nami Warto”. Decyzj w tej sprawie czonkowie towarzystwa podjli podczas zebrania sprawozdawczego, które odbyo si 4 marca

.D¢G\NOLHQWRWU]\PXMHNDUWrGR]ELHUDQLDSXQNWyZ =DND¢GHZ\GDQH]ãRWU]\PDV]SXQNW 8]ELHUDQHSXQNW\Z\PLHQLDP\QDQDJURG\

Skl-566

Nietypowo, bo 30 kwietnia członkowie i sympatycy Towarzystwa Turystyki Wodnej „Perkoz” otworzą kolejny sezon.

w karczmie ssiadujcej z przystani wodniack. Uczestniczyo w nim kilkanacie osób. Ubiegy rok zapamitaj gównie za spraw nieprzewidywalnej aury. Wezbrane wody Warty kompletnie zalay przysta . Uniemoliwiy w ten sposób prowadzenie jakichkolwiek inwestycji. Dlatego dopiero w tym roku ruszy budowa drogi dojazdowej i promenady w kierunku mostu. Towarzystwo realizowao dziaalno statutow poprzez wypoyczanie kajaków, wspóprac z miejscow szko podstawow, a take pomoc w organizacji V Ogólnopolskiego Maratonu Turystycznego „Nad Wart Ziemi Wrzesi skiej” i powiatowej akcji letniej. Pienidze pozyskiwao z rónych róde – urzdu marszakowskiego, starostwa powiatowego i urzdu gminy. W uznaniu zasug w ubiegym roku zarzd województwa wielkopolskiego wyróni go honorowym medalem.


11 marca 2011

Wiadomości Wrzesińskie

Nekla

www.wrze www.wrzesnia.info.pl e

Tomasz Małecki

– Nie chcę, by to wystąpienie było wystąpieniem jątrzącym. Musimy szukać zgody – apelował. ks. Bohdanowicz

Święte oburzenie zapanowało na sesji rady miejskiej w Nekli.

 Rafał Trzciński na chwilę przed odczytaniem oświadczenia prosz ksidza jestem teraz w póobrocie i nie mog rozmawia. Zapisz sobie ksidza numer i oddzwoni pó niej. Ale dla mnie pó niej, to si sko czyo o 24.00, dlatego nie oddzwoniem. Wic w ogóle z nim nie rozmawiaem. Zamieniem z nim moe dwa zdania – twierdzi Wolny. Ks. Bohdanowicz uzna, e z mediami naley zrobi porzdek. – Czy media s nietykalne? Chciabym e-

Półtorej dekady dęcia, czyli 15-lecie orkiestry

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Nekielskiego Ośrodka Kultury pod kierownictwem kapelmistrza Eugeniusza Drewniaka (na zdjęciu) przygotowuje się do obchodów 15-lecia. – Powstaliśmy w styczniu 1997 roku, ja przejąłem orkiestrę w czerwcu – informuje Drewniak, który wcześniej kierował orkiestrą dętą Swarzędzkiej Fabryki Mebli. Przez czternaście lat w orkiestrze zagrało w sumie około dwustu osób. – Młodzież dorośleje, zakłada rodziny, część wyjeżdża na studia inni zasilają konkurencyjne orkiestry – dodaje kapelmistrz. – Ale jestem dumny, że tylu ludzi nauczyłem grać. Od 1997 roku nekielscy dęciacy oprócz setek koncertów w Polsce występowali w Czechach, Niemczech i na Węgrzech. – W tym roku albo wyjedziemy do Czech, albo zorganizujemy warsztaty – mówi Drewniak. – Na pewno zagramy na wszystkich uroczystościach patriotycznych. Na piętnastolecie przygotujemy się do serii koncertów m.in. organizowanych przez Związek Chórów i Orkiestr „Macierz”. Obecnie orkiestra, która ćwiczy dwa razy w tygodniu po pięć godzin liczy 35 muzyków. Dęciakom zawsze towarzyszy 32-osobowa grupa choreograficzna pod kierunkiem Gabrieli Drewniak.

bymy si zastanowili panowie radni, czy my mamy jakie prawo oczekiwa od mediów takiego rzetelnego przekazu informacji, a nie jtrzenia, wprowadzania zamtu w imi nie wiadomo, jakich interesów (w tym momencie pokaza gest liczenia pienidzy – przyp. red.) – stwierdzi ks. Bohdanowicz, który doda, e Mikoaj, bohater naszych wczeniejszych tekstów jest zaszczuwany

wizków przez dyrektora Rafaa Trzciskiego polegajce na zaniechaniu podjcia dziaa w zwizku z zachowaniem jednego z uczniów. – Po analizie prokurator uzna, e jest to przestpstwo indywidualne, które moe popeni stricte okrelony krg osób, do których nie zalicza si dyrektor szkoy. Tylko dlatego nie ma dochodzenia – zaznaczy. Jednoczenie prokurator wystosowa pismo do burmistrza Nekli. – Zwrócilimy uwag na to, e stosowne dziaania przez dyrektora winny by podjte. Zwrócilimy uwag, e dziaania dyrektora nie wypeniaj znamion przestpstwa, ale stosowne kroki dyscyplinujce i dyscyplinarne wzgldem dyrektora powinny by podjte – zako czy Helik. Burmistrz Karol Balicki nie zapozna jeszcze Trzci skiego z uwagami prokuratury. – Zrobi to w najbliszym czasie, ale czekam jeszcze na pisma z policji w sprawie wtku finansowego – informuje.- Czekam na wyniki dochodzenia i na pismo od pani kurator, poniewa zoyem wniosek o przeprowadzenie kontroli dora nej w szkole w Zasutowie – ko czy.

„ Wyniki 16. kolejki Ne-

kielskiej Ligi Halowej: Verkap Plus – Ory Targowa Górka 8:2, Rze nicy-Wdliniarze – Gmina Czerniejewo 4:3, WKS Zasutowo – Dimnet Wrzenia 4:3, ZRW Kubiaczyk – Selkon 12:2, Adamski Team – Bloki Team 6:9. Capri Wrzenia pauzowao. Na pozycji lidera bez zmian – prowadzi ZRW Kubiaczyk. Czerwon latarni pozostaje WKS Zasutowo.

„ Stanisaw Paczyski,

kierownik referatu inwestycji i rolnictwa urzdu miejskiego w Nekli ko czy prac w magistracie. Paczy ski wygra konkurs na sekretarza gminy Dominowo. Prac w ssiedniej gminie rozpocznie w poowie marca. Gratulujemy!

przy poklasku niektórych rodziców, który prawdopodobnie niczego nie rozumiej. Na koniec pogrozi palcem prasie. – Tego tematu zostawi nie moemy! Ja tego nie popuszcz, jako proboszcz parafii, której to dotyczy, bo widz jak bardzo to ludzi porónio. A to porónienie wynika z przekazów medialnych – stwierdzi ksidz. – Ze smutkiem stwierdzam, e tego prawa, egzekwowania wobec prasy, wobec prywatnych mediów nie mamy, pozostaje jedynie sd, jak kto jest uraony – ubolewa przewodniczcy rady Adam Stefaniak. Stronnicy Trzci skiego uznali, e prasa od dwóch miesicy atakuje szko, aby zniszczy jej wizerunek. – Komu zaley na tym, eby t szko zniszczy? – pyta nauczyciel muzyki Rafa Renz. Dodajmy, e w owiadczeniu Trzci ski zaznaczy, e przyjcie Mikoaja do szkoy w Zasutowie zostao poprzedzone rozmow rodziców Mikoaja z Przemysawem Paszkowiakiem, który by wtedy wychowawc pitej klasy. – Ze mn nikt nie rozmawia, po prostu ucze przyszed do klasy i tyle – twierdzi Paszkowiak.

Jest dochodzenie prokuratury w sprawie finansów Zasutowa 25 lutego prokurator rejonowy wszcz dochodzenie, którego przedmiotem s nieprawidowoci w zarzdzaniu finansami szkoy w Zasutowie. – P rz e d m i o t p o s t p o w a n i a ma przeoenie na przepisy karne przestpstwa ewentualnego przywaszczenia mienia tj. art. 284 p. 2 kodeksu karnego oraz art. 77 p. 1 ustawy o rachunkowoci – informuje Krzysztof Helik, szef wrzesi skiej prokuratury. – Zleciem policji wykonywanie czynnoci m.in. gromadzenie i analiz dokumentów. Nie wiadomo jak dugo potrwa dochodzenie. – To zaley od kilku czynników – podkrela Helik. – Po pierwsze zakres postpowania jest szeroki, szeroki jest te czasokres ewentualnego przestpstwa. To warunkuje dugo dochodzenia. By moe prokuratura powoa biegego z zakresu rachunkowoci. – W tego typu postpowaniach niekiedy tak jest, e musimy posikowa si wiedz specjalistów. A to przedua spraw – zaznacza ledczy. Jednoczenie prokuratura umorzya postpowanie w sprawie ewentualnego niedopenienia obo-

Co słychać

tel. 61 437 49 56 t.malecki@wrzesnia.info.pl

Ambona na sesji rady W rod pó nym popoudniem w Nekielskim Orodku Kultury odbya si sesja rady miejskiej, na której pojawi si Rafa Trzciski, dyrektor szkoy w Zasutowie. Towarzyszya mu grupa nauczycieli. Zwolenników. Dyrektor wyda owiadczenie w sprawie oskare jakie pady w mediach w ostatnim czasie pod jego adresem. – Konsekwentnie odmawiam wypowiedzi dla mediów. Poniewa jestem zaskoczony sposobem przekazywania informacji o szkole prowadzonej przeze mnie. Zwaszcza przez „Wiadomoci Wrzesi skie”. Moje zaskoczenie jest tym wiksze, e autorem tych artykuów jest ucze naszej szkoy – mówi amicym si gosem. W obronie dyrektora stan ksidz Andrzej Bohdanowicz, proboszcz parafii w Opatówku, katecheta. Duchowny odniós si do programu Celownik (TVP 1), w którym nawietlono problem szkoy w Zasutowie. – Dzisiaj rozmawiaem z Tomaszem Wolnym redaktorem, który na krci materia. Kiedy usysza moje argumenty powiedzia: ksie jestem zaskoczony, ja w ogóle nie wiedziaem, e taka jest sytuacja. Ja mylaem, e wszyscy tak myl! Ja bardzo chtnie si zajm t spraw. Zostaem wprowadzony bd czy co w tym stylu powiedzia – przekaza ksidz. Postanowilimy zweryfikowa sowa ksidza. Dziennikarz TVP zaprzeczy wersji, któr na sesji przedstawi proboszcz z Opatówka. – Bzdura! – powiedzia Wolny. – Zadzwoni proboszcz, powiedziaem:

17

stronę redaguje:

„ 6 marca w Stroszkach

funkcjonariusze z posterunku policji w Nekli zatrzymali mieszka ca powiatu redzkiego, który prowadzi samochód w stanie nietrze woci. Delikwent mia 1,8 promila alkoholu we krwi. Gratulujemy!

„ Burmistrz ogosi kon-

kurs na stanowisko podinspektora ds. inwestycji oraz podinspektora ds. gospodarki nieruchomociami. Szczegóy w Biuletynie Informacji Publicznej magistratu.

„ Najprawdopodob-

niej w przyszym tygodniu burmistrz podpisze umow na przebudow oczyszczalni cieków.

„ Nadchodzi wiosna wraz z ni pozimowy remont dróg. Dziury w asfalcie „zalepi” TRANSBRUK Marka Begiera.

INFORMATOR GMINNY Urząd Miasta i Gminy

61 438 60 11

Policja

61 438 60 77

Straż Pożarna

61 438 60 88

Poczta

61 438 64 40

Urząd pocztowy Targowa Górka 61 438 66 28 Przych. Lek. Rodzin. „AMIKOR”

61 438 60 92

Ośrodek Kultury

61 438 60 60

Oczyszczalnia ścieków

61 438 65 75

Gabinet weterynaryjny

61 438 60 29 600 293 824

Biblioteka Publiczna

61 438 64 30

Bank Spółdzielczy

61 438 60 20

Polski Komitet Pomocy Społ.

61 438 60 11

Przedszkole

61 438 60 95

Szkoła Podstawowa

61 438 60 70

Szkoła Targowa Górka

61 438 66 86

Zesp. Szkół w Zasutowie

61 437 29 21 fax 61 437 25 06

Autohol i przewóz osób

503 509 001 61 436 33 70

Prawo jazdy

61 438 62 35 603 718 734

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Nekla, ul. Chopina 43/4 (sklep Goja)


Wiadomości Wrzesińskie

www.wr www.wrzesnia.info.pl

18 Gmina Września

stronę redaguje je :

Dorota Tomaszewska ka tel. 508 133 828 o.pl d.tomaszewska@wrzesnia.info.pl

Władza w rękach kobiety Mój program, to praca dla pracy, nie żeby zaistnieć. Dbać o dobre imię Psar, to moje marzenie – mówi S. Liberkowska.

Mieszkańcy Psar Polskich nie zostawili suchej nitki na starym sołtysie. Wybrali nowego – kobietę.

Co słychać

11 marca 2011

„ Dotychczas odbyo

si 13 zebra soeckich. W kilku przypadkach zmienili si sotysowie. Nowego sotysa ma Bierzglin. Tam wadz przeja Maria Brzeziska. W Psarach Maych i Przyborkach Justyna Stoiska i w Grzybowie Grzegorz Dobrosielski.

„ W nadchodzcym ty-

godniu wybory czekaj mieszka ców Osowa, Bierzglinka, Noskowa, Strzyewa, Radomic, Somowa, Somówka, Barda, Chociczy Wielkiej, Biayc, Chwalibogowa i Grzymysawic.

„ Burmistrz Wrzeni

W poniedziakowym zebraniu wiejskim w Psarach Polskich uczestniczyy 142 osoby, czyli dokadnie 20 procent ze wszystkich uprawnionych do gosowania (w tej wiosce jest ich 705 osób). Nerwow atmosfer dao si odczu ju przed wietlic, ale prawdziwy wybuch emocji nastpi podczas trwania zebrania. Dotychczasowy sotys Lech Michalak skada sprawozdanie ze swojej dziaalnoci, mówic cicho, szybko i niewyra nie, co wywoywao ogólne niezadowolenie mieszka ców. Mimo to jednogonie przyjli przedstawiony bilans wpywów i kosztów i rozpoczli burzliw dyskusj. Najwicej kontrowersji wzbudzia sprzeda dziaki przylegajcej do wietlicy, któr – zdaniem mieszka ców Psar Polskich – mona byo przeznaczy na parking oraz kanalizacj sanitarn, której budowa cigle jest przekadana. – Plan rozwoju lokalnego na lata 2004-2006 zakada, e pierwszy etap budowy kanalizacji mia rozpocz si w 2005 roku i zako czy w 2008. Mamy 2011 i nadal nic si nie dzieje – mówi Andrzej Szczepaski. – Poza tym, z ostatniego pi-

 S. Liberkowska (z lewej) nie składała obietnic. Wybrano ją bo... czas na zmiany sma, jakie otrzymaem z Urzdu Miasta i Gminy we Wrzeni, wynika, e nie zrobi nam kanalizy, bo nie ma na to rodków oraz e wie jest za mao zagszczona. To jakie kpiny. A sotys nic z tym nie robi. Mimo gonej nagonki na Lecha Michalaka dao si usysze, e zgodnie z projektem skanalizowanie wioski ma kosztowa 49 mln zotych.– Gmina wydaa na projekt

Dwie kobiety ucierpiały w wypadku w Bierzglinku

Nieostrożna jazda kierującej fiatem cinquecento kobiety, która zajechała drogę wyprzedzającemu ją peugeotowi 307, doprowadziła do wypadku drogowego. Doszło do niego 9 marca w Bierzglinku, na ulicy Bukowej, kilkanaście minut po godzinie 10.00. – Na miejsce zadysponowano zespół ratownictwa medycznego, trzy zastępy straży pożarnej oraz policję – mówi rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Marek Mikołajczak. – Strażacy zastali tam, leżący w rowie na prawym boku, samochód. Jedna z kobiet jadących fiatem, opuściła pojazd o własnych siłach, natomiast druga znajdowała się wewnątrz auta. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu instalacji elektrycznej od akumulatora w pojeździe oraz ewakuowaniu z samochodu, przez wybitą przednią szybę, poszkodowanej kobiety, którą następnie przekazano zespołowi ratownictwa medycznego. – Z naszych ustaleń wynika, że winę za spowodowanie wypadku ponosi 22-letnia kobieta, która kierowała fiatem – informuje rzecznik wrzesińskiej policji Krzysztof Szcześniak. Obie kobiety z obrażeniami ciała trafiły do szpitala. Rozbity został nie tylko cinquecento, ale także prawa strona peugeota. Fot. KPPSP

500 tys. zotych i co z nim? – pytali ludzie. – Czy to oznacza, e wyrzucono te pienidze w boto? Jako e w zebraniu nie uczestniczy burmistrz Tomasz Kauny, co take byo przedmiotem krytyki i kpin mieszka ców Psar, na pytania odpowiada kierownik referatu komunalnego Robert Klimczak. – Budowa kanalizacji to ogromne obcienie dla finansów gminy

ogosi przetarg na budow przydomowych oczyszczalni cieków dla budynków komunalnych znajdujcych si w Gutowie Maym i Gutowie Wielkim.

i musi si ona stara o rodki z zewntrz. Potrzebny jest do tego projekt, dlatego wykonuje si go na kilka lat przed budow. Jest to dziwne, ale konieczne – twierdzi urzdnik. Mimo otrzymanych wyjanie , ludzie i tak zarzucali sotysowi niedbao o interes wioski. – Jeli gmina nie ma pienidzy, to skd wzia na budow kanalizacji w Chwalibogowie, Biaycach czy Obaczkowie? Czy tamci ludzie s lepsi od nas? – krzyczeli mieszka cy Psar Polskich. Lech Michalak najwyra niej nie spodziewa si takiego przebiegu spotkania. Mimo to dzielnie przyj wszystkie uwagi kierowane pod jego adresem, ale... zrezygnowa z ubiegania si o funkcj sotysa na nastpn kadencj. Mieszka cy wioski zgosili kilku kandydatów na sotysa, jednak ostatecznie tylko dwie osoby wyraziy zgod na kandydowanie. Ze wszystkich obecnych na zebraniu zagosowao 136 osób. Zdecydowan wikszo gosów (100) oddano na Sabin Liberkowsk , która zostaa nowym sotysem Psar Polskich. Gratulujemy!

„ 10 marca odbyo si w Obaczkowie uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet, którego organizatorem byo stowarzyszenie Pro Bono Familiae. Przeprowadzono podczas niego m.in. prelekcj pt. „Wpyw anionów na zdrowie czowieka”. „ W Gutowie Wielkim

odbyo si 2 marca walne zebranie czonków dziaajcego od blisko 12 lat Zarzdu Wspólnoty Producentów Rolnych Ziemi Wrzesi skiej. Podsumowano podczas niego dziaalno i wyniki sprzeday prnie rozwijajcych si grup branowych.

„ 1 marca zmieniy si

zasady korzystania z nocnej i witecznej lekarskiej pomocy dora nej. W naszym powiecie bdzie j wiadczy szpital powiatowy, czyli wszystko bdzie po staremu. Nie obowizuje rejonizacja. Dora na opieka lekarska jest bezpatna i udzielana bez skierowania.

Chcą nowy wóz W minion sobot obradowaa straacka bra z Kaczanowa. Podczas corocznego zebrania sprawozdawczo-wyborczego dokonano zmian w zarzdzie. Do Ochotniczej Stray Poarnej w Kaczanowie naley 156 czonków, w tym 68 czynnych, 12 wspierajcych i 76 z modzieówki. – To najwiksza jednostka OSP w gminie Wrzenia – podkrela Henryk Staniszewski, któremu ponownie powierzono stanowisko prezesa. Wiceprezesem zosta Waldemar Bartkowiak, gospodarzem Wadysaw Raczak, naczelnikiem Szymon Staniszewski, skarbnikiem Piotr Kubiaczyk, sekretarzem Marcin Andczak a czonkami zarzdu Zenon Andrzejczak i Roman Wietrzyski. Straacy podsumowali miniony rok. Jak mówi – by udany, ale niewtpliwie pracowity. Wyjedali do akcji a 93 razy. Midzy innymi do podtopie w Pyzdrach oraz do ratowania wiosek zalanych podczas styczniowych roztopów. – Wanie dlatego, e jestemy du jednostk i czsto wyjedamy do rónych akcji ratowniczych, chcemy kupi nowy wóz straacki – mówi

800

tys. zotych. Tyle prawdopodobnie b dzie kosztowa nowy samochód ratowniczo-ganiczy dla OSP w Kaczanowie

INFORMATOR GMINNY Urząd Miasta i Gminy

61 640 40 40

Starostwo Powiatowe

61 640 44 44

Straż Miejska

61 640  41 01

Powiatowy Zarząd Dróg

61 436 42 16

ARiMR Biuro Powiatowe

61 437 61 92

Ośrodek Doradztwa Rolniczego 61 436 07 88

H. Staniszewski, dodajc, e kosztuje on prawie 800 tys. zotych. Kaczanowscy straacy nie maj takich pienidzy. Obecnie dysponuj kwot 5,5 tys. zotych, ale planuj oszczdza. Zakup wozu zostanie sfinalizowany z pienidzy publicznych. W przyszym roku inwestycja ta zostanie wpisana do budetu gminy. Ratusz da poow sumy, a reszta zostanie pozyskana od sponsorów. – Zazwyczaj wspomaga stra PZU, Krajowy System Ratownictwa Ganiczego i ogólnie pojta ochrona rodowiska – dodaje H. Staniszewski.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 061 436 19 38 KRUS

61 436 44 95

ZUS

61 437 43 00

ZS w Otocznej

61 438 71 32

ZS w Marzeninie

61 438 80 86

ZS w Nowym Folwarku

61 438 85 54

ZSS w Grzybowie

61 436 28 40

SSP w Kaczanowie

61 438 92 47

SSP w Chwalibogowie

61 438 12 93

Przedszkole w Gutowie Małym

61 438 83 51

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Września, ul. Jana Pawła II 14


11 marca 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

19

Informacje

Dofinansowanie dla wojów 30

Znamy już listę stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, które otrzymały dotacje od gminy Września na wsparcie realizacji zadań kulturalnych.

W pitek 4 marca w Biuletynie Informacji Publicznej Urzdu Miasta i Gminy Wrzenia pojawio si zarzdzenie zawierajce list beneficjentów. Najwicej, bo a 30 tysicy zotych, otrzymao Towarzystwo Przyjació Grodu w Grzybowie. Pienidze te zostan przeznaczone na organizacj XII Midzynarodowego Zjazdu Wojowników Sowia skich Grzybowo 2011. – Cieszy mnie, e otrzymalimy tak wysok dotacj. Teraz jestem spokojny. Mam pewno, e impreza odbdzie zgodnie z planem i z niczego nie trzeba bdzie rezygnowa – komentuje Zbigniew Dzieryski, wieloletni prezes grzybowskiego towarzystwa. Po ostatnim walnym zebraniu czonków, które odbyo si 29 stycznia w auli Samorzdowej Szkoy Podstawowej nr 1 we Wrzeni, pojawiy si obawy, e jeli towarzystwo nie otrzyma 50 tys., zjazd wojów zostanie zmniejszony, co najmniej o poow pod wzgldem liczby uczestników. Towarzystwo odetchno z ulg, poniewa do budetu imprezy wlicza jeszcze dotacje z pozostaych samorzdów – wrzesi skiego starostwa powiatowego i urzdu marszakowskiego. Zwikszone oczekiwania organizatorów zjazdu zwizane byy z finansowan przez nich rozbudow obiektu w Grzybowie. Powstaje tam rekonstrukcja wczesnoredniowiecznego grodu.

tys z, czyli najwi cej, otrzymao Towarzystwo Przyjació Grodu w Grzybowie

1200 z, czyli najmniej, pozyska Zarz d Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzya

 Jednym cięciem gmina podzieliła tegoroczne fundusze na kulturę. Najwięcej przypadło wojom z Grzybowa Zadowoleni mog by take czonkowie Klubu Twórczoci Rónej „Có Innego”. Stowarzyszenie otrzymao trzy osobne dotacje – najwicej, 4 tys. z, urzd przyzna im na realizacj przedsiwzicia pod nazw „Teatr Grodzki: Dwa Teatry”. Projekt ten ma czy suchaczy Wrzesi skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z modzie szkoln. Pierwsze przedstawienie – Misterium Mki Pa skiej – planowane jest w Wielki Czwartek w Bardzie.

Ktoś ginie w wypadku – czy rodzina może nadzorować dochodzenie? Czy ubezpieczalnia zapłaci za nowe części?

N

a pytania Czytelników „WW” odpowiada adwokat Dariusz Szyndler: – Mój mąż uczestniczył w karambolu, w którym brały udział trzy samochody. Mój mąż zginął na miejscu, pozostali nie odnieśli większych obrażeń. Obawiam się, że tak jak to zwykle bywa, winę przypiszą temu, który już nie może się bronić, czyli mojemu mężowi. Jechałam z nim i wiem, że to nie mój mąż źle jechał. – Może Pani kontrolować przebieg postępowania przygotowawczego, w sprawie, jak domniemywam, wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym, jako osoba pokrzywdzona, a gdy sprawa trafi do sądu z aktem oskarżenia, po złożeniu stosownego oświadczenia, jako oskarżyciel posiłkowy. Biorąc udział w postępowaniu przygotowawczym może Pani składać stosowne wnioski dowodowe, jak również zaskarżyć orzeczenie według Pani oceny niesłuszne. Jako strona może Pani oczywiście domagać się zapoznania z aktami. Na obecnym etapie, przedwczesnym wydawałyby się rozważania dotyczące Pani uprawnień w ewentualnym procesie karnym. Bez wątpienia jednak podkreślić należy, iż gdyby do takowego doszło Pani udział w charakterze oskarżyciela posiłkowego wydaje się być konieczny. W postępowaniu przygoto-

wawczym jak i w ewentualnym postępowaniu przed sądem może Pani posiłkować się pomocą adwokata. – Miałem stłuczkę, jechałem autem z 2003 roku o wartości 20.000 zł. Ubezpieczalnia nie chce zapłacić kwoty ok. 10.000 zł -12.000 zł za naprawę w autoryzowanym serwisie. Nie chcę do naprawy wykorzystać starych części z giełdy, lecz oryginalne, z serwisu. Co mogę zrobić? – Przedstawiony przez Pana stan faktyczny, a zwłaszcza postępowanie ubezpieczyciela, wydaje się być niestety standardowym. Praktyka sądowa wskazuje na to, iż domaganie się przez Pana odszkodowanie ma za zadanie wyrównać Pana straty, lecz nie może prowadzić do Pana wzbogacenia. W opisanym przypadku uważam, iż ubezpieczalnia najprawdopodobniej reprezentuje pogląd, że skoro utracił Pan zużyte części (rok produkcji Pana samochodu to 2003 r.) to wymiana części winna nastąpić w częściach o podobnym stopniu zużycia. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego osoba dochodząca odszkodowania z tytułu wypadku komunikacyjnego może domagać się naprawy pojazdu, jak również wypłaty odszkodowania w związku z faktem, iż samochód po naprawie jest samochodem „powypadkowym”, a zatem jego wartość jest niższa. Pytania: redakcja@wrzesnia.info.pl

Drug pod wzgldem wartoci dotacj dla „Có innego” jest wynoszce 3 150 z dofinansowanie na III Wrzesi skie Spotkania Midzykulturowe, które w tym roku bd powicone Francji. Najmniej, czyli 1 000 z, klub twórczoci rónej otrzyma na organizacj VII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Zote Pióro”. Nie pominito staych beneficjentów. Stowarzyszenie Twórczoci Teatralnej Akt otrzymao 4 850 z na re-

Fot. DAI

alizacj kilku projektów: konkursów szkolnych i dyktand ortograficznych. Z kolei Koo Emerytów i Rencistów Solidarno Tonsil na organizacj festynu rodzinnego „czymy pokolenia” otrzymao 1 500 z. Najmniej pienidzy otrzyma Zarzd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzya. PCK bdzie musiao podzieli 1 200 z m.in. na organizacj szkole i mistrzostw pomocy przedmedycznej. Ciekawostk jest fakt, e Stowarzyszenie Kobiet Gminy

65

tys. z wynioso czne dofinansowanie gminy na tegoroczne przedsi wzi cia kulturalne

Wrzenia Wrzoski pozyskao 500 z na konkurs pieczenia szarlotki pod nazw „U mamy jest sodko, wiat pachnie szarlotk”. Dofinansowania otrzymao cznie 28 organizacji. czna kwota dotacji wyniosa 65 000 z. JOG/DAI

Nowenną do beatyfikacji K. Wojtyły W kocioach Archidiecezji Gnie nie skiej trwa dziewiciotygodniowa nowenna majca na celu przygotowanie wiernych do beatyfikacji Jana Pawa II. Uczestniczy w niej mona take w kocioach powiatu wrzesi skiego ju od dwóch tygodni. Po raz pierwszy modlono si w ten sposób w niedziel, 27 lutego, rozpoczynajc tym samym tydzie modlitw o wito kapanów. Kolejny, trwajcy wanie tydzie powicony jest witoci kobiet. Przy tej okazji ksia podczas kaza bardzo czsto przywoywali „List do kobiet” napisany przez Papiea w 1995 r. – Jan Pawe pisze w tym licie o wielkim wkadzie kobiet w ycie spoeczne, etyczne, gospodarcze i kulturalne, jednoczenie apelujc o nieocenianie kobiety tylko od strony zewntrznej, ale doceniajc jej profesjonalizm, inteligencj, zdolnoci. Wzywa do rzeczywistej równoci praw osób, do równej pacy, opieki nad pracujc matk, do dania moliwoci awansu zawodowego i wielu innych rzeczy uwzgldniajcych wielk warto kobiety. Po lekturze tekstów Papiea moemy odnie wraenie, e s to najbardziej feministyczne teksty – w dobrym tego sowa znaczeniu, jakie napisano

w ostatnich latach jeli nie wiekach – zauwaa ks. Pawe Lewandowski, proboszcz parafii w Grabowie Królewskim i Nowej Wsi Królewskiej. Kolejne tygodnie powicone bd witoci rodzin, dzieci, cierpicych, osób konsekrowanych, osób wieckich i modziey. Ostatni tydzie przypomina bdzie wezwanie Jana Pawa II o powszechnym powoaniu do witoci. Skd wzi si pomys na tak form przygotowania do beatyfikacji Papiea-Polaka? – Inicjatorem Nowenny Archidiecezji Gnie nie skiej przed beatyfikacj Ojca witego Jan Pawa II jest Prymas Polski abp Józef Kowalczyk. Celem Nowenny jest zaangaowanie kapanów, osób konsekrowanych oraz wiernych wieckich z caej archidiecezji do czynnego przeywania beatyfikacji Papiea-Polaka na poziomie duchowym. Nowenna ma równie przypomnie nauczanie Jana Pawa II, oywi naboe stwo do niego oraz ukaza prawd o powszechnym powoaniu do witoci – mówi ks. Zbigniew Przybylski, rzecznik prasowy Kurii Metropolitarnej. Za kadym razem tydzie zaczyna si niedzieln Msz w. z homili i modlitw na zako czenie powi-

con danemu tematowi, a ko czy w sobotni wieczór Apelem Jasnogórskim i czuwaniem modlitewnym do godziny 21.37, która przypomina moment mierci Karola Wojtyy. Nowenna potrwa do 30 kwietnia i moe zosta zako czona caonocnym czuwaniem, które bezporednio wprowadzi wiernych w uroczysto beatyfikacji Jana Pawa II, która odbdzie si nastpnego dnia w Rzymie. MAP

„ W sobot 12. marca, o godz. 16.00. w salce przy kociele farnym rozpocznie si katechizacja przedmae ska dla osób, które nie uko czyy tej katechizacji w ramach szkoy redniej. „ W tym tygodniu rod Popielcow rozpocz si Wielki Post, który potrwa 40 dni. W Kocioach odbywaj si w tym czasie naboe stwa Drogi Krzyowej i Gorzkich ali. „ W marcu rozpoczn si wizyta-

cje kanoniczne lokalnych parafii. W dekanacie miosawskim parafie od 24 marca do 6 kwietnia wizytowa bdzie sam Ksidz Prymas Józef Kowalczyk. MAP


11 marca 2011

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

20 Historiezyw różnym wieku k c Sta TORT SYBERYJSKI (1) Losy Polaków, którzy w 1939 znaleźli się na terenach zajętych przez Rosjan są już powszechnie znane, również dzięki działalności i publikacjom Związku Sybiraków, który ma swoje ogniwo także na ziemi wrzesińskiej. Większość ofiar tej gehenny już nie żyje, ale można jeszcze usłyszeć bezpośrednie relacje od ludzi, którzy byli wtedy dziećmi, a więc ofiarami skrzywdzonymi szczególnie okrutnie. Historie takie przedstawiaem ju wielokrotnie i wszystkie miay tonacj ciemn, ale okazuje si, e równie czer ma wiele odcieni. Nawet w takich warunkach nie przestaje bowiem dziaa prawo naturalne, czyli jednostki przeywaj w sprzyjajcych warunkach lub przy odrobinie szczcia, natomiast w odniesieniu do zbiorowoci decyduje najczciej przewaga sytuacyjna lub rozwojowa. Jest to zgodne z teori ewolucji, w myl której wanie taka wielowariantowo pozwala na trwanie ycia nawet wtedy, gdy cae gatunki skazywane s na zagad. BOLESAW GRZEGOREK jest postaci powszechnie we Wrzeni znan, chocia jego korzenie sigaj innego rejonu Wielkopolski. Jego ojciec STEFAN urodzi si w 1895 w Kruszewie k. Czarnkowa w rodzinie rolniczej. Uko czy nisko zorganizowan podstawówk i trafi do armii pruskiej. W wojnie 1914-1918 walczy w tych internacjonalistycznych siach zbrojnych, ku ni kadr dla powstania wielkopolskiego. Zaraz po demobilizacji, czyli w pocztkach stycznia 1919, sta si onierzem 9. Puku Piechoty Strzelców Wielkopolskich i walczy na froncie pónocno-zachodnim, a nastpnie wzi udzia w wojnie polsko-bolszewickiej 1920. Przez te lata przywyk ju do munduru i na rol nie mia zamiaru wraca. W 1922 zosta oddelegowany do Szkoy Suby Celnej w Zambrowie. Wiedzia, e czeka go suba na Kresach wschodnich, ale w przyszoci zamierza wróci do Wielkopolski. Ju teraz zakotwiczymy si wic we Wrzeni. STEFAN mia koleg wywodzcego si z naszego miasta i za jego namow oraz porednictwem zakupi w 1937 póhektarow dziak, zlokalizowan przy Szosie Witkowskiej. Bya to akcja parcelacji tzw. Folwarku Wrzenia, zapocztkowana jeszcze w 1934. Ten ambitny plan zagospodarowania przestrzennego pró-

 Kapral Stefan Grzegorek (1895-1979)

 Polska grupa samoobrony w Semipałatyńsku. Bolesław stoi pierwszy z lewej w ostatnim rzędzie (1945)

bowano kontynuowa po 1945, kiedy doko czono budow Szkoy Pomnika przy Wojska Polskiego, a pó niej wybudowano koció przy Ogrodowej, przewidziany ju w planie przedwojennym. Na rubieach wyznaczono Osiedle Sokoowskie, równie przeznaczone pod mieszkalnictwo, chocia miay tam stan domki jednorodzinne. STEFAN, który w midzyczasie zawar zwizek mae ski z BARBAR HELAK, pochodzc z okolic Krzya, zosta skierowany do Placówki Kuaczyn w Inspektoracie Stray Granicznej niaty w województwie stanisawowskim. Pó niej byy placówki w Zauczu Dolnym i Zawalu, podlege pod Inspektorat Graniczny w Koomyi. Dotychczas uko czy tylko 4 klasy szkoy powszechnej, wic pó niej musia to uzupeni Kursem Nauki Obywatelskiej w Powszechnym Uniwersytecie Korespondencyjnym. Ten teren ju wtedy by zarzewiem konfliktów i wszystkie formy szkolne oraz zawodowe miay za zadanie ksztaci nie tyle absolwentów lub pracowników, co... patriotów, natomiast edukacja poszerzaa jedynie wiadomo. Tym celom suya te pol-

nie. O adnej pracy zarobkowej nie byo jednak mowy, wic zdekompletowana rodzina ya z oszczdnoci. Administracja sowiecka zachowywaa si pozornie neutralnie, chocia czua si jak na swoim, ale 13 kwietnia 1940, a wic ju w okresie katy skim, sytuacja radykalnie si zmienia. Przyszli w nocy i kazali si zabiera. BARBARA zdya przez kwadrans spakowa tylko walizk oraz wzi pierzyn i poduszk. Wszystkich Polaków przewieziono furmankami na stacj, gdzie sta ju dugi skad zoony z bydlcych wagonów. Cay transport ruszy na wschód. Byy to gównie kobiety z dziemi oraz mczy ni w starszym wieku. Podró trwaa blisko miesic, przy godowych przydziaach prowiantu i bez adnej opieki, nie liczc uzbrojonej eskorty. Najwikszym problemem bya fizjologia, dla której gównym upustem bya zwyka dziura, wycita rczn pik w pododze wagonu. Z czasem pojawio si troch luksusu, gdy udao si zainstalowa prowizoryczny parawan. Transport przekroczy lini Uralu i znalaz si w Semipaaty sku nad Irtyszem, w dzisiejszym Kazachstanie. Znajdowaa si tam ogromna tzw. swinbaza, wówczas ju nieczynna, obejmujca ubojni, rze ni oraz wytwórni wyrobów misnych. Zesa cy zostali zakwaterowani w zakadowych pomieszczeniach, w warunkach urgajcych wszelkiemu czowiecze stwu. Szczciem w nieszczciu byo to, e mimo wszystko warunki odbiegay od agrowych. Polacy byli traktowani tak, jak ubiegowieczni zesa cy, czyli nie by to typowy obóz odosobnienia z wiziennymi rygorami. Powód by prosty – zesa cy, gównie ze wzgldu na skad personalno-populacyjny, nie mieli adnych szans na ucieczk i nikt nawet o niej nie myla. Obowizyway tylko drako skie rygory pracy. W pobliu Semipaaty ska znajdoway si ogromne torfowiska i wanie tam zorganizowano dla Polaków front robót, równie dla dzieci, które obrabiay, ukaday w pryzmy i suszyy wydobywany surowiec. Zesa cy otrzymywali dziennie 400 g chleba na osob doros i 200 na dziecko. Odkrawany by on z ogromnych okrgych bochnów, jak z tortu, i mia dziwn, a waciwie mao jadaln dla Polaków gramatur, ale chleb jest zawsze chlebem i nie naley sobie z niego artowa. Konsumpcj uatwiaa wydawana raz dziennie zupa, wodnista do tego stopnia, e wszystko dawao si przekn. Miejscowi yli w warunkach niewiele lepszych, ale ratowao ich to, e przyzwyczajenie jest drug natur czowieka. W ogóle stosunek autochtonów do Polaków nie by najgorszy i z czasem wytworzy si stan w miar znonej koegzystencji. Prawdziw zmor by

Z teki Stańczyka Transport polski liczył znacznie więcej niż 1 tys. osób (50 wagonów). BOLESŁAW w ankiecie sybirackiej ocenia śmiertelność jako bardzo wysoką, a główną przyczyną była praca ponad siły, niedożywienie oraz brak jakiejkolwiek opieki lekarskiej. Pochówków nikt nie ewidencjonował ani nie liczył, gdyż pogrzeby to samo życie i zawsze odbywają się na bieżąco.

ska akcja osadnicza, gdy wszystkie fronty miay wymiar zaledwie taktyczny, natomiast strategiczny – jedynie wschodni. Wanie w niatyniu przyszed na wiat BOLESAW, dziecko w penym tego sowa znaczeniu odwitne, gdy urodzi si 1 czerwca, bdcym ju wtedy Dniem Dziecka. By to rok 1930. GRZEGORKOWIE byli rodzin cakiem dobrze sytuowan i wielkopolska przysta coraz bardziej odpywaa w przyszo. Mieszkali w Zauczu Górnym, gdy 1 wrzenia 1939 nadleciay samoloty, wtedy jeszcze polskie. STEFAN od razu otrzyma nowy przydzia i znalaz si w rejonie Zaleszczyk, czyli na granicy rumu skiej. Bya to jedyna droga ewakuacji i równie STEFAN przekroczy granic. By pó niej onierzem alianckim na Zachodzie, ale o tym napiszemy pokrótce za tydzie .

ona BARBARA zostaa w Zauczu wraz z synem na terenach zajtych przez Rosjan i z pocztku nie przedstawiao si to zbyt gro -

 Barbara Grzegorek z synem Bolesławem (Semipałatyńsk 1940)

jednak tyfus, czego przyczyn byy fatalne warunki sanitarno-higieniczne, ale bodaj jeszcze wiksze przekle stwo stanowia przypado klimatyczna, czyli malaria, gorsza od siarczystych, ale bezwietrznych mrozów Pónocy. Jej ofiar bya zarówno BARBARA, jak i jej syn. BOLESAW równie ciko pracowa, a dodatkowym zagroeniem byy bandy miejscowych wyrostków, które napaday na swoich polskich rówieników i ograbiay ich, co najczciej czyo si z pobiciami. Dlatego modzi Polacy utworzyli co w rodzaju oddziau samoobrony i trzymali si razem, wic równie na tym odcinku sytuacja ulega normalizacji. Najdziwniejsze jednak byo to, e w miar upywu czasu sytuacja polskich zesa ców ulega zmianie na lepsze. Dok.nastpi.


11 marca 2011

WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

www.wrzesnia.info.pl

CzytelnikĂłw Bilety, rozdajemy bilety! Komu, komu, bo idziemy do domu! Mamo, jestem!

21

Strona

INFORMATOR MIEJSKI Pogotowie ratunkowe 999 StraĹź poĹźarna 998 Policja 997

Marcel Szymendera syn Marty i Mariusza z Wierzyc

Zosia SoĹ&#x201A;tysiak cĂłrka Marty i Mateusza z WrzeĹ&#x203A;ni

Urodzony: 28 lutego Waga: 3700 g Wzrost: 58 cm

Urodzona: 2 marca Waga: 4740 g Wzrost: 62 cm

StraĹź Miejska 986 â&#x20AC;&#x201C; pon.-pt. 7.00-22.00, sob. 7.00-15.00 Pogotowie energetyczne â&#x20AC;&#x201C; centrala 61 437 46 00 Pogotowie ciepĹ&#x201A;ownicze 993 Pogotowie wod.-kan. 994, 61 436 05 47 Informacja PKP 61 633 49 22 Informacja PKS 61 437 00 66

Anna Danielska cĂłrka Agnieszki i Tomasza z WrzeĹ&#x203A;ni

PaweĹ&#x201A; WoĹşniak syn Anny i MichaĹ&#x201A;a z BiaĹ&#x201A;ego PiÄ&#x2026;tkowa

Urodzona: 2 marca Waga: 2720 g Wzrost: 53 cm

Urodzony: 2 marca Waga: 2660 g Wzrost: 54 cm

Weronika Krauze cĂłrka Agnieszki i Artura z WrzeĹ&#x203A;ni

Jeremiasz Antkowiak syn Moniki i PrzemysĹ&#x201A;awa z Trzemeszna

Urodzona: 3 marca Waga: 2750 g Wzrost: 53 cm

Urodzony: 3 marca Waga: 2280 g Wzrost: 54 cm

CaĹ&#x201A;odobowy policyjny â&#x20AC;&#x17E;telefon zaufaniaâ&#x20AC;? 61 437 52 97 Poradnia Terapii UzaleĹźnieĹ&#x201E; i WspĂłĹ&#x201A;uzaleĹźnieĹ&#x201E;, Witkowska 3, 61 436 21 46 WrzesiĹ&#x201E;skie Stowarzyszenie AbstynentĂłw â&#x20AC;&#x17E;Jantarâ&#x20AC;?: prawnik przyjmuje w 1. i 3. Ĺ&#x203A;rodÄ&#x2122; miesiÄ&#x2026;ca w godz.15.00-17.00, psycholog w 2. i 4. czwartek miesiÄ&#x2026;ca w godz.17.45-19.45, telefon zaufania: w godz. 10.00-22.00 â&#x20AC;&#x201C; 606 903 528 i 61 437 78 42 w godz.16.00-20.00. Punkt PrzeciwdziaĹ&#x201A;ania Przemocy w Rodzinie 61 437 40 28, 61 437 40 22, 61 437 40 35, czynne w czwartki w godz. 14.00-18.00 w bud. OPS, ul. Szkolna 24 PeĹ&#x201A;nomocnik ds. Profilaktyki i RozwiÄ&#x2026;zywania ProblemĂłw Alkoholowych 61 640 39 40 Powiatowy rzecznik konsumentĂłw â&#x20AC;&#x201C; Starostwo Powiatowe we WrzeĹ&#x203A;ni, pon.-pt. w godz. 9.00-14.00, 61 640 44 16 Biblioteka Pedagogiczna, Wojska Polskiego 2a, 61 436 13 33, czynne od pon. do pt. w godz. 10.00-17.00

Jakub Ciesielski syn Pauliny i Mariusza z Psar MaĹ&#x201A;ych

Urszula Lewandowska cĂłrka Iwony i PawĹ&#x201A;a z Czeszewa

Urodzony: 3 marca Waga: 3650 g Wzrost: 57 cm

Urodzona: 4 marca Waga: 2900 g Wzrost: 55 cm

ZoďŹ a Danuta Ĺ&#x161;ruba cĂłrka Moniki i Ireneusza z Gorzykowa

Borys Antoni Bartkowiak syn Moniki i PawĹ&#x201A;a ze SĹ&#x201A;upcy

Urodzona: 4 marca Waga: 2385 g Wzrost: 51 cm

Urodzony: 5 marca Waga: 3780 g Wzrost: 58 cm

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy WrzeĹ&#x203A;nia 61 436 25 96 Czytelnia 61 437 96 45

Reklama

skiej (WOK, 13 marca) otrzymuj Barbara Dzierzewska oraz Irena Koszarek z Budziowa: 1. Kiedy K. Giowska wydaa ostatni album i jaki by jego tytu? â&#x20AC;&#x201C; Prawidowa odpowied : â&#x20AC;&#x17E;Muzyczna kolekcja â&#x20AC;&#x201C; moje piosenkiâ&#x20AC;? z 2008 roku; 2. Co odpyno z â&#x20AC;&#x17E;ekranu snĂłwâ&#x20AC;? w tekcie jednego z najwikszych przebojĂłw artystki pt. â&#x20AC;&#x17E;Zote obrczkiâ&#x20AC;?? â&#x20AC;&#x201C; Prawidowa odpowied : â&#x20AC;&#x201C; Odpyn tczowy jacht. Bilety do odbioru u biletera w WOK-u po okazaniu dowodu osobistego.

Schronisko dla psĂłw 500 191 039 Gabinet weterynaryjny, KiliĹ&#x201E;skiego 13 502 256 205 Halo TAXI 61 436 33 33, 601 808 921 TAXI, 24h ESKA, 721 121 121 Taxi Harcerska 61 640 33 33, 61 437 77 77 TAXI PKP 61 437 92 22 TAXI PKP #2 889 999 130 TAXI ZET 61 436 55 55 Taxi DARIO (1-8 osĂłb) 602 221 436 USĹ UGI TRANSPORTOWE 889 998 888

Kalina Jankowska cĂłrka Katarzyny i Jakuba z WrzeĹ&#x203A;ni

Nikola Zuzanna KamiĹ&#x201E;ska cĂłrka Justyny i Tomasza z Gniezna

Urodzona: 6 marca Waga: 3700 g Wzrost: 58 cm

Urodzona: 7 marca Waga: 3690 g Wzrost: 57 cm

TRANSPORT 605 261 155 Pizzeria Soprano Chrobrego 15, 61 640 21 01 Pizzeria Capri PIZZA NA TELEFON, 61 640 20 71 Pizzeria Camelot 61 436 38 09, 515 299 040 Pizzeria Margeritta 61 437 00 60 Kurczak z roĹźna â&#x20AC;&#x201C; Koszarowa â&#x20AC;&#x201C; 15 zĹ&#x201A;, 509 273 487 Kurczak z roĹźna przy BIEDRONCE 61 436 79 90

Jan PaweĹ&#x201A; Pielichowski syn Weroniki i Mariusza z WrzeĹ&#x203A;ni

Michalina Cecha cĂłrka Katarzyny i MichaĹ&#x201A;a z Witkowa

Urodzony: 7 marca Waga: 4530 g Wzrost: 58 cm

Urodzona: 8 marca Waga: 3610 g Wzrost: 57 cm

Marcel Rzepecki syn Natalii i Marcina z Nekielki

Klaudia Andrzejewska cĂłrka Ewy i Karola z Chlebowa

Urodzony: 8 marca Waga: 3200 g Wzrost: 54 cm

Urodzona: 9 marca Waga: 2640 g Wzrost: 53 cm

DRINK-SHOP bezpĹ&#x201A;atny dowĂłz, 61 672 68 42 Serwis komputerowy 695 926 796 AUTOPOGOTOWIE KLUCZOWE 61 436 79 11, 603 400 250 Kompleksowe usĹ&#x201A;ugi pogrzebowe 24h, ul. Legii WrzesiĹ&#x201E;skiej 16, WrzeĹ&#x203A;nia, 61 436 11 60, kom. 603 868 607 Kompleksowe UsĹ&#x201A;ugi Pogrzebowe PUK 24h, ul. MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awska 5, 61 437 92 00, 61 436 28 78, 508 088 390 Kwiaciarnia â&#x20AC;&#x17E;Kaprysâ&#x20AC;? przy szpitalu zaprasza â&#x20AC;&#x201C; pn-sob. 8.00-18.00, nd. 9.30-17.30; 61 437 62 97 Kwiaciarnia â&#x20AC;&#x17E;Kaprys Plusâ&#x20AC;? zaprasza â&#x20AC;&#x201C; pn-sob. 8.0021.00, nd. 9.30-17.30 i PRACOWNIA FLORYSTYKI Ĺ&#x161;LUBNEJ, ul. KoĹ&#x203A;ciuszki 70 a, tel. 61 436 71 51

APTEKI DYĹťURUJÄ&#x201E;CE ZdjÄ&#x2122;cia noworodkĂłw publikujemy takĹźe na naszej stronie www.wrzesnia.info.pl Reklama

$UW\NXâ\G]LHFLÄ?FH

Skl-568

Zgodnie z obietnic kontynuujemy w tym tygodniu konkurs, w ktĂłrym do wygrania s cztery bilety o wartoci 40 z kady, na wystp kabaretowej Grupy MoCarta (WOK, 20 marca). Wystarczy tylko przysa na adres redakcji (ul. Fromborska 18) lub biura ogosze (ul. Jana Pawa II 14) odpowiedzi na nastpujce pytania: 1. Ile lat dziaalnoci witowaa grupa w zeszym roku? 2. Syn jakiego znanego kabareciarza jest jednym z czonkĂłw grupy? Po dwa bilety na koncert Krystyny Giow-

Wielkopolska Informacja Gospodarcza 61 426 50 50, 94 34 â&#x20AC;&#x201C; 24h

Ĺ&#x2022;1F\KGÄžY[RTCYMKPKGOQYNĂşEGQFTQ\O Ĺ&#x2022;OGDNGÄ&#x2018;Ă&#x17D;ÄžGE\MC Ĺ&#x2022;RQħEKGNGTQÄžMKMQE[MK Ĺ&#x2022;YĂ&#x17D;\MKYKGNQHWPME[LPGKURCEGTQYG Ĺ&#x2022;HQVGNKMKUCOQEJQFQYG Ĺ&#x2022;\CDCYMK ]DSUDV]DP\ 2QOQÄžGO[\TQDKèY[RTCYMĂşFNCPKGOQYNCMC SQSW9 /QÄžNKYQħèRÄ&#x2018;CEGPKCMCTVĂŚ VRE9 :U]HĤQLDXO5\QHNRUD]-DQD3DZâD,,WHO

11.03 NOWA, ul. Sienkiewicza 12 tel. 61-43-60-205 12.03 UTIS , ul. SĹ&#x201A;owackiego 4a tel. 61-43-54-033 13.03 PANACEUM, ul. Opieszyn 10 tel. 61-43-77-995 14.03 VERBENA, ul. KosynierĂłw 23 tel. 61-43-65-293 15.03 NOWA, ul. Sienkiewicza 12 tel. 61-43-60-205 16.03 ASPIRYNKA, ul.Sienkiewicza 20 tel. 61-43-77-746 17.03 PRZYPOLOMARKECIE,ul.Paderewskiego52 tel. 61-43-65-284


11 marca 2011

Wiadomości Wrzesińskie

22 Sport

P I Ł K A S I AT K O WA

Historyczny bój Krispol wchodzi do nieznanej rzeki. W sobotę i niedzielę będzie gorąco. Rusza faza play-off! Pierwszy raz w historii wrzesi skiego sportu zespó z naszego miasta jest tak blisko I ligi. Dwa najblisze mecze z Sobieskim aga powinny przybliy ekip trenera Krzysztofa Wójcika do wymarzonego celu. Rywal to wielka niespodzianka tegorocznych rozgrywek. Beniaminek z agania zakada przed sezonem walk o utrzymanie, a tymczasem dosta si do finaowej czwórki. Z tym przeciwnikiem w rundzie zasadniczej Krispol zmierzy si dwukrotnie i oba mecze wygra, tracc tylko jednego seta w meczu w aganiu. Sobieski jest klubem wojskowym. Wikszo zawodników to onierze, gównie w stopniu szeregowego. Trener Artur Darmstadter jest sierantem, a w druynie peni te funkcj rezerwowego rozgrywajcego. Na pozycji atakujcego gra gro ny Adrian Milczarek. Kapitanem jest rodkowy J drzej l ski. Funkcj

Krispol Września

Sobieski Żagań

MECZE II LIGI – HALA PRZY UL. SOWACKIEGO – sobota, 12 marca, godz. 18.00 – niedziela, 13 marca, godz. 12.00 rozgrywajcego peni Sawomir Janusz. Siódemk uzupeniaj: Piotr Sajdak i Wojciech Lis (przyjmujcy), Piotr Woniak (rodkowy) oraz Micha Baumgarten (libero). Najblisi rywale imponuj redni wzrostu szóstki (196 cm) i tu wyra nie góruj nad Krispolem (skromne 190 cm). S te rednio modsi (25 lat) od naszych siatkarzy (26,5 lat). Sobieski mia udan pierwsz cz sezonu, ale wyniki nie zwalaj z nóg. Wojskowi zajli czwarte miejsce z... ujemnym bilansem meczów! Jutrzejsi rywale wygrali 8 pojedynków, a w 9 ponieli poraki. Take stosunek piek maj ujemny. To ewenement. Wzi si on std, e wygrane byy gównie za trzy punkty, ale gdy ju dochodzio do tajbreków, to nasi jutrzejsi gocie nie wytrzymywali napicia.

Po dwóch meczach we Wrzeni siatkarze przenios si do agania. Tam rozegraj przynajmniej jedno spotkanie (gramy do trzech wygranych meczów). Gdyby wynik po czterech pojedynkach brzmia 2:2, pity mecz w rod (23 marca) odbyby si we Wrzeni. Trener Wójcik nie bdzie mia w sobot i niedziel do dyspozycji wszystkich swoich zawodników. Cigle z kontuzj zmaga si Patryk Skup. Zastpujcy go na rodku siatki Tomasz Kotecki dobrze prezentowa si w najwaniejszych meczach i Skup po wyleczeniu stopy wcale nie moe by pewny miejsca w szóstce. Prawdopodobny skad Krispolu: Iglewski i Dziewit (przyjcie), Wojnowski (atak), Józefczak, Kotecki (rodek), Kempi ski (rozegranie), Iglewski (libero).

Młody narybek dopisał

 Uczniowie pierwszych klas

gimnazjów prezentują już spore umiejętności siatkarskie Fot. LEN

Po raz szósty hala przy Kosynierów wypenia si najmodszymi siatkarzami. Blisko 100 uczniów gimnazjów i szkó podstawowych rywalizowao w trzech grupach wiekowych. W najstarszej kategorii modzików równych sobie nie znalaza czwórka adeptów siatkówki z Orzechowa (34 pkt), która o 5 oczek wyprzedzia Progress II (Kurek, Zawilak, Matczak, Michalak). Trzecie miejsce zaja druyna Miosawia (25 pkt), a czwarte Progressu I (Sokolski, Jankowski, Reli ski, Adamski). Na parkiecie zaprezentowao si dziewi czwórek. W turnieju uczniów klas VI triumfowaa pierwsza trójka SSP nr 1 (34 pkt). Drug po trzech turniejach okazaa si druyna SSP

www.wrzesnia.info.pl

nr 2 (28 pkt). Kolejne lokaty zajli uczniowie SSP nr 1 (II zespó – 24 pkt) i Nekla II (18 pkt). W szranki stano osiem ekip. W kategorii najmodszych siatkarzy zwyciy, z dorobkiem 36 punktów, zespó Progressu I ( ak, Teodorczak, Pielak), wyprzedzajc o osiem oczek swoich kolegów z drugiej druyny Progressu (Wesoowski, Sobaszkiewicz, Jó wiak). Nagrod za trzecie miejsce odebrali pitoklasici z Czeszewa (25 pkt), a czwarte miejsce przypado Progressowi III (Antkowiak, Sokolski, Kierecki). Zawody zorganizowane i przeprowadzone przez trenera Jarosawa Gr pk wpisuj si w klubowy program wyszukiwania siatkarskich talentów.

SPONSORZY

Dwa mecze – dwaj sponsorzy Tym razem kibice Krispolu bd mieli podwójn frajd – na szczliwców czekaj dwie nagrody. Po prawidowym wytypowaniu wyniku sobotniego meczu bdzie mona liczy na hojno Bimexu, nagrod dla najlepszego typera niedzielnego pojedynku ufundowa Techpak. Widzowie sobotniego spotkania bd mieli okazj obstawia wynik obu meczów. Ci, którzy zawitaj

do hali tylko w niedziel maj prawo skreli tylko jeden rezultat. Jak zawsze kupony mona wrzuca do urny ustawionej w pobliu stolika sdziowskiego przed pierwszym gwizdkiem arbitra. Gosowa mona te na stronie internetowej www.krispolwrzesnia.pl. Odbiór nagród jest moliwy tylko osobicie na meczu 26 marca. Zapraszamy do zabawy!

KONKURS TYPERÓW KRISPOL – SOBIESKI I mecz – 3:0 II mecz – 3:0

3:1 3:1

3:2 3:2

2:3 2:3

IMIĘ i NAZWISKO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1:3 1:3

0:3 0:3

TELEFON: . . . . . . . . . . . . . .

5ZQPXBOZXZOJL[BLSFǴMJǎLؒLJFNt3P[TUS[ZHOJǗDJFOBNFD[VNBSDB


11 marca 2011

Wiadomości Wrzesińskie

Sport

www.wrzesnia.info.pl

W W W.W R ZE SN IA . IN FO. PL /SP O R T

Wrzesińskie narty Pokonywać własne słabości można i z deskami na nogach. Przez trzy pory roku biegaj klasycznie, zim do nóg przyczepiaj narty. Takich osób w naszym miecie jest kilkanacie, ale tylko dwie postawiy przed sob ekstremalne zadanie: pokona pidziesiciokilometrow tras XXXIV Biegu Piastów. Mirosaw Morawski, komendant Stray Miejskiej we Wrzeni, znany jest powszechnie z zamiowania do sportów, w których ciao „umiera”. Uczestniczy w Biegu Katronika, maratonach kolarskich i innych sprawdzajcych charakter imprezach. Ostatni start dowodzi, e znalaz sobie towarzysza wypraw. Do Jakuszyc tydzie temu pojecha razem z Robertem Wardakiem, znanym siatkarskim dziaaczem Progressu. – W górach pojawilimy si w przeddzie zawodów. Chcielimy zrobi sobie dziesiciokilometrowe przetarcie i pozna tras. Ostatecznie zabdzilimy i musielimy pokona trzy razy duszy dystans

 Mirosław Morawski uplasował się

 Robert Wardak sklasyfikowany

– mieje si Morawski. – Na drugi dzie pierwsze kroki skierowalimy do specjalisty od smarowania. Ta usuga kosztowaa sporo zotówek, a moje narty w tym momencie podwoiy swoj warto. A potem byy ju tylko pot i zy, ale te pikna, soneczna pogoda, wietnie przygotowana trasa i wspaniae widoki. – Zakadalimy, e pobiegniemy razem, ale kopoty z wyprzedzaniem (na listach startowych znalazo si 1850 zawodników – przyp. red.) szybko nas rozdzieliy. Przez bli-

sko pi godzin nie miaem do kogo si odezwa, bo co otwieraem usta, to okazywao si, e adresatem moich sów jest jaki Norweg, Szwed czy Fin – relacjonuje komendant. Na pytanie, czy zamierza ponie poprzeczk i w przyszym sezonie wystartowa w najwikszej i najduszej imprezie wiata – szwedzkim Biegu Wazów – tajemniczo si umiecha. – W przyszym roku zorganizujemy imprez we Wrzeni – zapowiada. Leszek Nowacki

w maratonie na 1 119 miejscu

Orkan zakończył III ligę Ostatni mecz, w tegorocznym sezonie, dziewczyny Orkana rozegray w rodzie Wlkp. W sobot podejmowane byy przez miejscowy UKS. Zwycistwo 3:0 dawaoby gospodyniom utrzymanie si w III lidze. Wrzenianki nie zastosoway jednak adnej taryfy ulgowej. Do pojedynku Orkan przystpi bez chorej rozgrywajcej Joanny Szczepaniak i siedzcej na awce rezerwowych Pauliny Stasiak. – Dziewczyny zagray dobry mecz. Na rozegraniu dzielnie radzia sobie kadetka Margarita Mikoajczak, która godnie zastpia chor Joasi. Pozostae dziewczyny równie zagray dobre spotkanie. Przyjcie naszej libero Ewy Drodzik byo wrcz perfekcyjne, przez cay mecz popenia trzy niewielkie bdy. Zespó z drugiej strony siatki nie by zbytnio wymagajcym przeciwnikiem i std atwe zwycistwo 3:0 – relacjonuje trener Tomasz Bako.

Błyskawiczne szachy pana Kazia Szachowe Mistrzostwa Powiatu w Grze Byskawicznej tocz si na etapie eliminacji. Po trzech turniejach prowadzi Krzysztof Zakrzewicz, przed Jackiem Sygrel i ukaszem Kozowskim. I to ta grupa ma ju pewny awans do fazy finaowej. Bohaterem ostatniego, pitkowego turnieju by jednak kto inny. Drugie miejsce (z t sama liczb

punktów co zwycizca) zaj Kazimierz Somiski. Nestor wrzesi skich szachów jest jednym z najsilniejszych oldbojów Wielkopolski. Tym razem jednak konkurowa z duo modszymi rywalami. Bardzo szybkie tempo gry (5 minut na parti) nie przeszkodzio jednak 73-letniemu szachicie Wrzosu pokaza modziey miejsca w szeregu. LEN

Wyniki – sport w skrócie PIŁKA SIATKOWA III liga kobiet XIV kolejka, 5.03.2011 UKS Środa Wlk. – Orkan Września ZSMS Poznań – Sparta Złotów UKS Murowana Goślina – MKS MOS Turek UKŻPS Kościan – Szamotulanin Szamotuły 1. UKS Murowana Goślina 2. UKŻPS Kościan 3. ZSMS Poznań 4. Orkan Września 5. MKS MOS Turek 6. Sparta Złotów 7. Szamotulanin Szamotuły 8. UKS Środa Wielkopolska

14 14 14 14 14 14 14 14

42 30 27 21 17 14 10 7

II liga, gr. B DG Okna – Koszary 2:3 (-18, -26, 22, 12, 13) Są Gorsi – Gimnazjum Orli 3:0 (23, 19, 22) 0:3 3:1 3:0 3:0 42:5 32:15 28:18 25:26 24:29 21:32 16:37 11:37

Wrzesińska Liga Rekreacyjna Liga profesjonalna Orlik Adams Miłosław – APP 1:3 (18, 20, -22, 16) Matador Książno – BeClever 0:3 (16, 17, 22)

 Porażką z Master Sport piłkarze GGP/KGL mocno skomplikowali sobie życie. Zdobycie mistrzostwa będzie teraz niezwykle trudne

W najbardziej elektryzujcym meczu I ligi Master Sport przystpi do gry z liderem, z tylko jednym graczem na awce rezerwowych. Wydawao si, e zwycizca tego pojedynku moe by tylko jeden. W dodatku

– Sezon zako czylimy na dobrym czwartym miejscu. W porównaniu z zeszym sezonem to progresja o jedn pozycj. Jest to lokata adekwatna do naszych umiejtnoci. W porównaniu do poprzedniego zespou skad zosta w znacznym stopniu odmodzony. Dla niektórych dziewczyn by to przeskok o trzy kategorie wiekowe. W przekroju caego sezonu jestem zadowolony z gry dziewczyn, cho byo kilka wpadek (mecz w Zotowie i Turku), które zadecydoway o zajciu miejsca niepremiowanego gr w baraach o II lig. Moe w przyszym sezonie uda si nam awansowa do baray, cho bdzie to niezmiernie trudne zadanie. Teraz czeka nas dwutygodniowa przerwa i czas zacz przygotowania do rozgrywek plaowej piki siatkowej – ocenia tegoroczne rozgrywki wrzesi ski szkoleniowiec. LEN UKS roda Wlkp. – Orkan 0:3 (17:25, 12:25, 23:25)

został nieznacznie niżej

Kolejny przewrót Tak skomplikowanego ukadu tabeli pierwszej i drugiej ligi amatorskiego futsalu, a w dodatku tu przed ko cem sezonu, ju dawno nie byo. W I lidze nastpi kolejny przewrót. Dziki porace GGP/KGL z Master Sport na czoo powrócio Capri, które – ze wzgldu na ukad meczów w ostatnich dwóch kolejkach – ma chyba najwiksze szanse na mistrzostwo. W niedziel odbdzie si szlagierowo zapowiadajcy si mecz pomidzy Typografem a GGP/KGL, który moe okaza si najwaniejszym pojedynkiem sezonu. Po ostatniej kolejce II ligi a cztery druyny maj szans na ko cowe zwycistwo. W meczach na szczycie pomidzy WA-MA TS a Drinkshop i BeClever a TW Koaczkowo pady remisy. Natychmiast wykorzystay to Szerszenie doczajc do grona najlepszych. W III lidze najprawdopodobniej rozstrzygny si ju losy mistrzostwa. Lempol/4 Pokoje w meczu kolejki pokona swojego najgro niejszego rywala z Koszar.

23

Fot. RC

kontuzja Tomasza Kubiaka pozbawia Master Sport jakiejkolwiek moliwoci zmiany. Te okolicznoci tylko zdekoncetroway GGP/KGL, który poniós sensacyjnie wysok (2:6) porak. RC

Redakcja: 62-300 Września, ul. Fromborska 18, tel. 61 437 49 50, fax 61 436 72 85; http://www.wrzesnia.info.pl, redakcja@wrzesnia.info.pl. Redaguje zespół: Waldemar Śliwczyński (redaktor naczelny), Jolanta Śliwczyńska (z-ca redaktora naczelnego), Marek Urbaniak (sekretarz redakcji), Filip Biernat, Damian Idzikowski, Tomasz Małecki, Łukasz Różański, Tomasz Szternel, Dorota Tomaszewska, Marzena Zbierska. Współpracują: Roman Nowaczyk; Sport: Leszek Nowacki, Robert Czerniak. Skład komputerowy (reklamy@wrzesnia.info.pl): Marek Urbaniak, Anna Jakubek, Krzysztof Liberkowski, Artur Korpik, Krzysztof Korpik, Katarzyna Pawłowska. Projekt graficzny: Tomasz Wojciechowski. Biuro ogłoszeń: Maria Kosińska, Arleta Kretkowska, Artur Mokracki, Natalia Pacanowska, Marika Wojtela. 62-300 Września, ul. Jana Pawła II 14, tel. 61 436 52 70, fax 61 640 01 01, biuro@wrzesnia.info.pl Wydawca: Wydawnictwo KROPKA Jolanta i Waldemar Śliwczyńscy, 62-300 Września, Szczecińska 5. Druk: Drukarnia AGORA SA, Piła, ul. Krzywa 35. Kolportaż: Mariusz Tomczak, tel. 603 118 930. Redakcja „WW” zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz nadawania tytuów listom. Tekstów i materiaów niezamówionych nie zwracamy. Anonimów nie drukujemy. Redakcja „WW” nie odpowiada za tre reklam i ogosze. Wzory reklam zastrzeone. nakład: 10.800

1. APP 2. BeClever 3. TKKF 4. Społem Września 5. Orlik Adams Miłosław 6. Juniorzy Progress 7. VC Shrek 8. Matador Książno

11 10 10 10 11 10 9 11

28 24 22 19 11 9 7 3

31:8 27:10 25:16 21:14 19:27 13:25 9:22 9:32

I liga Kadeci – Masters Nekla 1:3 (21, 25, -23, 19) TKKF II – Nicolaus Powidz 1:3 (22, 18, -34, 23) Video Best – SQUAD 2:3 (17, -22, 23, -19, 9) 1. Nicolaus Powidz 2. SQUAD 3. Video Best 4. Kadeci Progress 5. Avestruz Blanco 6. Masters Nekla 7. TKKF II 8. MiG

10 9 10 9 9 11 10 10

27 22 17 14 11 11 8 7

29:8 25:9 22:21 18:16 15:21 16:28 14:24 13:25

II liga gr. A PAM Kołaczkowo – Kadeci II 1:3 (-17, 26, 23, 16) 1. Mały VIP 2. MNM Auto 3. Kadeci II Progress 4. SQUAD II 5. PAM Kołaczkowo

5 13 14:3 5 10 14:9 7 9 14:18 7 8 11:17 6 5 10:16

1. Koszary 2. DG Okna 3. Starostwo 4. Są Gorsi 5. Gimnazjum Orlik Miłosław

6 15 18:6 7 12 17:15 6 10 13:12 6 9 13:13 7 2 6:21

FUTSAL I liga WTPN Typograf – Bosch Service Capri – WGI Plus MPT PiK – Telepunkt Orange Philips-Świat Lamp – Chwalibogowo GGP/KGL – Master Sport 1. Capri 2. GGP/KGL 3. Typograf 4. Master Sport 5. Philips-Świat Lamp 6. MPT PiK 7. Bosch Service 8. Chwalibogowo 9. WGI Plus 10. Telepunkt Orange

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

7:5 7:2 5:3 9:1 2:6 37 37 35 30 23 20 16 16 13 4

Najlepsi strzelcy: 1. Filip Janiszewski (Philips-Świat Lamp) 2. Paweł Rydliński (GGP/KGL) 3. Piotr Gawron (Typograf) 4. Konrad Zandrowicz (Typograf) II liga WTPN Cyfra+Alsen – Intertrend Wa-Ma Transport Spedycja – Drinkshop BeClever – TW Kołaczkowo Fundamenty – Osiedle Sokołowskie Rozbud – Szerszenie 1. Wa-Ma Transport Spedycja 2. BeClever 3. Drinkshop 4. Szerszenie 5. TW Kołaczkowo 6. Cyfra+Alsen 7. Osiedle Sokołowskie 8. Rozbud 9. Intertrend 10. Fundamenty

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

35 35 33 33 25 24 18 10 9 8

82-38 84-48 105-70 79-46 74-56 70-84 53-92 50-93 58-95 46-79

31 31 23 20 3:4 2:2 1:1 2:2 1:2 66-27 53-24 68-25 43-24 46-40 49-38 24-49 32-52 32-92 22-64


Narciarstwo, s. 23

MirosĹ&#x201A;aw Morawski to niejedyny Ironman

PiĹ&#x201A;ka siatkowa, s. 22

PiĹ&#x201A;ka siatkowa, s. 23

Krispol rzuca siÄ&#x2122; w sobotÄ&#x2122; do nieznanej wody

Orkan zakoĹ&#x201E;czyĹ&#x201A; IIIÂ ligÄ&#x2122; na czwartym miejscu

Start za tydzieĹ&#x201E; Przed rundÄ&#x2026; wiosennÄ&#x2026; Victoria sprawdza formÄ&#x2122;. Robert Czerniak

 PrzemysĹ&#x201A;aw Ĺ ukasik w tej akcji nie miaĹ&#x201A; problemĂłw z dokĹ&#x201A;adnym zagraniem piĹ&#x201A;ki. Stan boiska pozostawiaĹ&#x201A; jednak wiele do Ĺźyczenia

Fot. archiwum

Przedostatni mecz sparingowy Victorii rozgrywany w Janikowie z tamtejsz Uni zako czy si sprawiedliwym remisem. Wedug wrzesi skiego trenera wyjciowy skad na lig moe rĂłni, si od tego w Janikowie, co najwyej na dwĂłch pozycjach. Poza wynikiem najwaniejsz informacj dla wrzesi skich kibicĂłw wydaje si powrĂłt istotnych graczy do treningu, chocia i tym razem trener Waldemar Przysiuda nie mia jeszcze wszystkich do dyspozycji. Po obozie przygotowawczym w widnicy w Victorii zapanowa

â&#x20AC;&#x17E;szpitalâ&#x20AC;?. Sam trener przeby zapalenie puc, choroba dotkna rĂłwnie Mateusza Godziaszka, Rafaa Wawrzyniaka, Jakuba Groszkowskiego i Patryka Walkowiaka. Wiadomo ju, e z przyczyn zawodowych na wiosn nie zagra w barwach Victorii Jakub Cierpiszewski, a Jordan Nowak nabawi si do powanej kontuzji kolana. Ze wzgldu na bardzo trudne warunki do gry dokadne operowanie pik sprawiao obu druynom podczas meczu due problemy. W 13. min gospodarze wykorzystali nieudan prĂłb zastawienia przez Victori puapki ofsajdowej, zdobywajc gola. Podobny bd Unii w 23. min wykorzystali wrzenianie. Maciej Matuszak idealnie dogra do Damiana Ludwiczaka, ktĂłry wygra pojedynek biegowy z dwoma obro cami miejscowych, min bramkarza i umieci pik w siatce. Unia, w pierwszej odsonie, bya gro na po staych fragmentach gry, przy ktĂłrych Tomasz Roszyk radzi sobie jednak doskonale.

Druga poowa bya tak samo wyrĂłwnana jak pierwsza. W 66. min Victoria koronkowo rozegraa rzut wolny, a efektem ko cowym byo wyoenie przez Matuszaka piki do pustej bramki Maciejowi Lisieckiemu. Gol wyrĂłwnujcy dla Janikowa pad w 80. min. â&#x20AC;&#x201C; Z wyniku sparingu jestem zadowolony. W ostatnich meczach tracilimy za duo bramek. Trzecioligowa Unia okazaa si wymagajcym przeciwnikiem, przed ktĂłrym nie skapitulowalimy. Nie odstawalimy fizycznie, a braki w przygotowaniu taktycznym da si szybko nadrobi. Po serii chorĂłb, ktĂłre nas nawiedziy, musielimy jakby zaczyna wszystko od nowa, ale druyna pomau dochodzi do siebie. Myl, e w ostatnim sprawdzianie z Pakoci, ktĂłry chcemy rozegra w sobot u siebie, uda si nam ju wystawi kompletny skad, taki jak na pierwszy mecz ligowy â&#x20AC;&#x201C; tak o przebiegu sparingu i aktualnym stanie Victorii mĂłwi trener Przysiuda. Unia Janikowo â&#x20AC;&#x201C; Victoria 2:2 (1:1)

Maraton przy Kaliskiej Ostatni turniej sezonu przeprowadzony we Wrzeni okaza si prawdziwym maratonem. W niedziel rozegrano 14 setĂłw, a rywalizacja trwaa prawie siedem godzin. W walce druyn klubowych o miejsca 6-8 w Wielkopolsce w hali przy ulicy Kaliskiej do rywalizacji stany zespoy z Wrzeni, Poznania i Zotowa. Jak si pĂł niej okazao wszystkie mecze byy bardzo wyrĂłwnane, a dwa z nich zako czyy si tajbrekiem. Pierwszy pojedynek wrzenianki rozegray z zespoem UKS ZSMS Pozna . Spotkanie byo bardzo emocjonujce od samego pocztku do ostatniego gwizdka sdziego. Po wygranym na przewagi pierwszym secie siatkarki Orkana zanotoway okres sabszej gry, przegrywajc drug i trzeci parti. Potem wrzenianki ustabilizoway przyjcie zagrywki doprowadzajc

do tajbreka. W rozstrzygajcym secie zespĂł z Poznania posiada nawet dwie piki meczowe. Bardzo dobra zagrywka Agaty Czerniak, ktĂłra nie wstrzymaa rki w decydujcym fragmencie meczu, przyniosa zwycistwo Orkanowi. W drugim meczu zespĂł ze Zotowa, po dramatycznej walce, wygra 3:2 z Poznaniem. Ostatni pojedynek turnieju pomidzy Orkanem, a Spart ZotĂłw decydowa wic o ko cowym zwycistwie. Mecz dla wrzenianek nie okaza si ju tak udany jak pierwszy. Bardzo dobra zagrywka przeciwniczek sprawia Orkanowi wiele kopotĂłw i std poraka w pierwszej partii do 16. W pozostaych setach byo ju lepiej, ale wystarczyo to do wygrania tylko drugiego seta. W czwartym secie, mimo duej przewagi przeciwniczek, wrzenianki potrafiy doprowadzi do stanu 21:21, ale przegray ko cĂłwk i cay mecz 1:3. â&#x20AC;&#x201C; Prawd mĂłwic, nie pamitam, kiedy ostatnio wygralimy z zespoem trenera Marka Tuszyskiego z Poznania. Sobotni mecz III ligi i pierwszy piciosetowy pojedynek da o sobie zna. NiektĂłre zawod-

niczki przez cay czas byy na parkiecie i widoczny by powolny ubytek si, ktĂłrych nie starczyo ju w meczu ze Zotowem. Z przekroju caego sezonu jestem bardzo zadowolony, z gry dziewczyn tym bardziej, bo wida byo postpy z meczu na mecz. W sezonie pokonalimy tak renomowane firmy jak PTPS Pia, UKS ZSMS Pozna i UKS Augustynki Kalisz. SiĂłdme miejsce w Wielkopolsce bardzo cieszy i daje dobry prognostyk przed nastpnym sezonem, tym bardziej, e poowa zespou bdzie moga gra jeszcze w kategorii kadetek â&#x20AC;&#x201C; tak niedzielny turniej i po- Siatkarki Orkana (z prawej) rozegraĹ&#x201A;y jednego dnia aĹź dziewiÄ&#x2122;Ä&#x2021; setĂłw zycj swojej druyny skomentowa i 394 piĹ&#x201A;ki. SiĂłdme miejsce w Wielkopolsce to jednak nie szczyt ich marzeĹ&#x201E; Fot. RC trener Tomasz Bako. Orkan zagra w skadzie: Margari- Reklama ta Mikoajczak, Julia Roszak, Agata Czerniak, Magda GĂłral, Kinga Nowicka, Magdalena Nawrocka, Joanna Bukowiecka (libero). Na zmiany wchodzia Jagoda Gruszecka.  

Wyniki wrzesi skiego turnieju: Orkan â&#x20AC;&#x201C; ZSMS Pozna 3:2 (25:23,  

tel. 61 437 49 57 6:25, 21:25, 25:23, 18:16) * ZSMS â&#x20AC;&#x201C; Sparta ZotĂłw 2:3 Orkan â&#x20AC;&#x201C; Sparta ZotĂłw 1:3 (16:25, 25:19, 21:25, 21:25) DowĂłz pon.-sob. Robert Czerniak * z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT Roz-447 ww-143

Kadetki Orkana WrzeĹ&#x203A;nia swĂłj udziaĹ&#x201A; w rozgrywkach ligowych zakoĹ&#x201E;czyĹ&#x201A;y na siĂłdmym miejscu w Wielkopolsce.

plakatĂłw A3

W 2 GODZINY

]ĂŁ

11 kg

793 501 415 61 436 16 55


sRGODWFRW\G]LHĂ?ZNDÂ&#x203A;G\PGRPX sQDNÂ?DGEOLVNRHJ]HPSODU]\

ISSN 2080-4008

bezpĹ&#x201A;atny dodatek â&#x20AC;&#x17E;WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skichâ&#x20AC;?

biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;: 61 436 52 70

Bd-303c

11 marca 2011 NR 10 (1088/XXII) INDEKS 366773

Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia tel. 61 / 436-52-70 www.wrzesnia.info.pl

6HUGHF]QLHG]LĂ&#x2020;NXMĂ&#x2020;

NVLĂ&#x2020;Â&#x203A;RP]SDUDILLIDUQHMURG]LQLH GHOHJDFMRPPLHV]NDĂ?FRP6RNRÂ?RZD REVÂ?XG]H]UHVWDXUDFML$XVWHULD

]D]RUJDQL]RZDQLH XURF]\VWRyFLXURG]LQRZHM ZG]LĂ&#x2020;F]QDNepomucena Zawada

DRODZY RODZICE !

MAMY JESZCZE WOLNE MIEJSCA PRZEDSZKOLE â&#x20AC;&#x17E;POLNE KWIATKIâ&#x20AC;? w GUTOWIE MAĹ YM

ZAPRASZAMY!! PRZYJMUJEMY DZIECI

OD 2,5 DO 6 LAT WiÄ&#x2122;cej informacji

     

Edu-265b

Uwaga okazja

pod numerem tel 61 4388-351 lub w sekretariacie przedszkola codziennie w godzinach 8-15 zapraszamy na stronÄ&#x2122; internetowÄ&#x2026; www.polnekwiatki.wrzesnia.pl Karta zapisu do pobrania w zakĹ&#x201A;adce informacje

     

!

 "# $

# % &## !

Atrialna klatka schodowa, przeszklona winda

Usl-332

:U]HÄ&#x2C6;QLDXO/DVNRZVNLHJR SU]\PX]HXP

WHO?ID[tZZZYDORVWHSO

*RG]LQ\RWZDUFLDSRQSW6E

SpĂłĹ&#x201A;dzielnia KĂłĹ&#x201A;ek Rolniczych w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu, ul. PaĹ&#x201A;czyĹ&#x201E;ska 7

SOLO godz. 19.00 PARA

godz. 20.30

tT[PQPHBSBČ&#x2C6;PQPXN2 Y N tT[PQPHBSBČ&#x2C6;[D[Ç&#x2014;Ç´DJÇ&#x152;BENJOJTUSBDZKOÇ&#x152;JQPNJFT[D[FOJFN TPDKBMOZNPSB[PEE[JFMPOÇ&#x152;LPUÂ&#x2019;PXOJÇ&#x152;$0 PÂ&#x2019;Ç&#x152;D[OFKQPXJFS[DIOJN2

ZAPRASZAMY A Y P Gimn. nr 2

tel. 508-836-048

Roz-743

wydzierĹźawi pomieszczenia w ZakĹ&#x201A;adzie Mikuszewo:

Edu-239

 SALSA

  

USĹ UGI KSIÄ&#x2DC;GOWE

    

 ! !"!   # 

Usl-207

- ksiÄ&#x2026;Ĺźka przychodu-rozchodu - ryczaĹ&#x201A;t - VAT

- ZUS - zwrot VAT na materiaĹ&#x201A;y budowlane

KLUBU TANECZNEGO

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Ciszaka 35

tel. 61 436-54 97, kom. 500-76-86-95

Kontakt: biuro ksiÄ&#x2122;gowoĹ&#x203A;ci SpĂłĹ&#x201A;dzielni w godz. 8.00-16.00, tel. 61/4383-416, 501-774-782, 609-755-450

Roz-894a

$%" &    # ' () *% +',,'-- . -+'

Usl-324

tZF]DV\Z\FLHF]NLFDä\Ä&#x2C6;ZLDW tNRORQLHRER]\ tZHHNHQG\ORWQLF]H tNXUV\MĂś]\NRZHZNUDMXL]DJUDQLFĂą tPLĂśG]\QDURGRZHELOHW\DXWRNDURZHLORWQLF]H


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; do pracy mÄ&#x2122;ĹźczyznÄ&#x2122; Hurtownia CYTRUS WrzeĹ&#x203A;nia, PrzemysĹ&#x201A;owa 2 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; do pracy w sklepie spoĹźywczym, 695-749-719

FIRMA MOTORYZACYJNA "ABIS" S.C IRENA I BOGDAN SPOCHACZ

zatrudni pracownikĂłw na stanowisko:

t#-"$)"3;" t-",*&3/*,"

PROMOCJA Â&#x201E; CHEMIA korepetycje, przygotowanie do matury 889-364-019 Â&#x201E; JÄ&#x2122;zyk niemiecki, tĹ&#x201A;umaczenia i korepetycje, 61-640-34-95 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ksiÄ&#x2026;Ĺźki za 1 zĹ&#x201A;/sztuka, 697-408-594 Â&#x201E; Matematyka - korepetycje, 668-507-685 Â&#x201E; Matematyka, 603-784-118 Â&#x201E; MATEMATYKA, FIZYKA, CHEMIA - korepetycje, przygotowanie do matury, 665-595-794

SEKWENCYJNY

  tel. 63 2768-462; 604-992-402 Pra-1236

e-mail: spochacz@peugeot.com.pl (list motywacyjny + CV)

Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; do pracy w sklepie spoĹźywczym, Nekla, na stanowisku miÄ&#x2122;snym, 695-749-719 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; do wykoĹ&#x201E;czeĹ&#x201E; wnÄ&#x2122;trz, 668-239-710 Â&#x201E; Pr z yjmÄ&#x2122; samodzielnego murar za, 600-89-47-83 Â&#x201E; Prz yjmÄ&#x2122; samodzielnego pĹ&#x201A;ytkarza, 661-190-963 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; tapicera, 602-769-722 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; ucznia w zawodzie rzeĹşnik - wÄ&#x2122;dliniarz, 61-4385-852, 601-556-103

Pra-1197

Â&#x201E; W zwiÄ&#x2026;zku z rozwojem FABRYKA MEBLI WIZA w Kostrzynie Wlkp poszukuje pracownikĂłw na stanowiska: Krojczynie, Krawcowe. Wymagania: doĹ&#x203A;wiadczenie w zawodzie, pracowitoĹ&#x203A;Ä&#x2021; oraz sumiennoĹ&#x203A;Ä&#x2021;. Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 61-8-188-001 lub przesĹ&#x201A;anie listu motywacyjnego wraz z CV pod adres mailowy: wiza@wiza.com.pl

(www.dsa.pl)

oferuje pracÄ&#x2122; przy bezpoĹ&#x203A;redniej obsĹ&#x201A;udze klienta

Â&#x201E; NapiszÄ&#x2122; wypracowania z przedmiotĂłw humanistycznych, prace maturalne i licencjackie, 661-242-557 Â&#x201E; NIEMIECKI - KOREPETYCJE - 695-084-642 Â&#x201E; TĹ&#x201A;umacz przysiÄ&#x2122;gĹ&#x201A;y j. niemieckiego, tĹ&#x201A;umaczenia, korepetycje, przepisywanie prac, 691-983-393

MOTORYZACYJNE Â&#x201E; AKUMULATORY NOWE I UĹťYWANE z gwaracjÄ&#x2026; 36Ah - 220Ah motocyklowe; za 100kg zĹ&#x201A;omu akumulatorowego - odliczamy 60zĹ&#x201A; od ceny, WrzeĹ&#x203A;nia, Orkana 8, 061-4361-019, 724-074-025 Â&#x201E; Astra, kombi, 1.6 benzyna, 96/97 rok, klimatyzacja, 160 tys.przebieg, 603-136-745 Â&#x201E; BMW 316 1,6, 94 r., DZIK z silnikiem WSK, 788-653-748 Â&#x201E; Citroen ZX, 94 rok, 1.4 gaz, 725-049-192 Â&#x201E; Corsa B, gaz na gwarancji, 97 r, 1,2, zielona 4000zĹ&#x201A; opony zimowe. letnie 665-190-119 Â&#x201E; Fiat uno, 1.0, 97 rok; opel omega 94 rok, 512-276-594

AUTO CZÄ&#x2DC;Ĺ&#x161;CI I MECHANIKA

(bezpĹ&#x201A;atne szkolenia, moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; awansu)

OPON LETNICH I ZIMOWYCH

SPRZEDAĹť

t wyksztaĹ&#x201A;cenie wyĹźsze t wiek 25-55 JesteĹ&#x203A; zainteresowany wyĹ&#x203A;lij CV i LM na adres: rekrutacja.dsa@o2.pl

TĹ UMIKI

.0/5"Ĺ&#x2018;t413;&%"Ĺ&#x2018;t/"13"8:

Siedziba firmy - WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Harcerska 3 Stowarzyszenie Pro Bono Familiae

www.autostyl2000.pl

Â&#x201E; ZaopiekujÄ&#x2122; siÄ&#x2122; dzieckiem lub starszÄ&#x2026; osobÄ&#x2026;, 501-172-385 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; kat C, E kraj, 501-618-163 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; kierownika budowy e-mail: pracakierownik1@wp.pl

t$[Ç&#x2014;Ç´DJTBNPDIPEPXF t4FSXJTTBNPDIPEĂ&#x2DC;X t4[ZCLJFOBQSBXZ ATRAKCYJN

Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; na umowÄ&#x2122; o pracÄ&#x2122; wykwaliďŹ kowanych murarzy oraz malarzy do prac dociepleniowych, 61-4367-979

WYMIANA GRATIS!

Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; tapicera, budowlaĹ&#x201E;ca, stolarza, livetime.pl, 600-354-337 Â&#x201E; Zatrudnimy PaniÄ&#x2026; do pracy w zakĹ&#x201A;adach bukmacherskich, 609-193-290 Â&#x201E; ZlecÄ&#x2122; zaĹ&#x201A;oĹźenie 1000 mkw regipsu na tzw. packÄ&#x2122; i 300 mkw pĹ&#x201A;ytek - duĹźe powierzchnie, 788-480-364

NAUKA

E CENY!!!

PRZY ZAKUPIE OLEJU

ZĹ&#x201A;omowanie pojazdĂłw F.H.U MaWiD D Gutowo Wielkie 8

t[BÇ´XJBED[FOJB tTQS[FEBČ&#x2C6;D[Ç&#x2014;Ç´DJJ tUSBOTQPSUtTLVQ[Â&#x2019;PNVNFUBMJ tQS[ZKNVKFNZ357"(% Sa-434

tel. 694-667-625

Â&#x201E; Opel corsa 1,0, 2000 r., bogate wyposaĹźenie 666-711-327 Â&#x201E; Opel corsa 2006 rok, 1.2 bezwypadkowy, 602-658-516 Â&#x201E; Seat toledo 1,9 D, 1997 r. klimatyzacja, 4500 zĹ&#x201A;, 509-262-770 Â&#x201E; Sprzedam audi 90, gaz, 89 rok, 2100 zĹ&#x201A;, 699-122-993 Â&#x201E; Sprzedam audi A3, 96 rok, 1.9 TDI, 663-247-844 Sprzedam audi A4, 1,9 TDI, 99 r., bogata wersja, Â&#x201E; zarejestrowany, 502-681-996 Â&#x201E; Sprzedam audi A4, 2001 rok, 1.9 TDi, 130 KM, 30000 zĹ&#x201A;. do negocjacji, 605-600-233

wyjazdy: Ĺ&#x201C;roda, sobota powroty: czwartek, niedziela wyjazdy grupowe (kraj-Europa) przewĂłz towarĂłw â&#x20AC;&#x201C; auta na lawecie JAĹ&#x2019;KO

Janusz Przespolewski

pn.-pt. 800-1900 r sb. 800-1430 NEKLA, UL. WRZESIĹ&#x192;SKA 26 tel. 61 438-64-97

Â&#x201E; KUPUJEMY AUTA do zĹ&#x201A;omowania. GotĂłwka i dokumenty od rÄ&#x2122;ki 601-757-165, 605-074-623 Â&#x201E; Megane II, 2002 rok, benzyna, 606-513-042 Â&#x201E; Mitsubishi colt, 1.6, 16 V, 97 rok, 692-94-14-14 Â&#x201E; Naprawa szyb samochodowych, 604-809-133 Â&#x201E; Odbieram zderzaki samochodowe, 504-122-569 Â&#x201E; Okazaja- sprzedam ford escort kombi, 95, 1,6, 16V, 507-029-438 Â&#x201E; Opel astra, 97 rok, czerwony, 3500 zĹ&#x201A;, 793-028-776

PRZEWOZY DO NIEMIEC BUSEM

62-410 ZagĂłrĂłw ul. DĂŞbowa 2 Sa-400

MiÄ&#x2122;dzynarodowa Firma Finansowa

WTRYSK

   

ZgĹ&#x201A;oszenia kierowaÄ&#x2021; na adres: Firma Motoryzacyjna "Abis" s.c. Irena i Bogdan Spochacz ul. WrzesiĹ&#x201E;ska 30/27 63-000 Ĺ&#x161;roda Wlkp.

tel. 61 285 80 10

INSTALACJE

tel. (063) 276-12-78, 0603-851-598 0162-164-95-52

=äRPRZDQLH SRMD]GĂ&#x2018;Z VNXS]äRPX 

Â&#x201E; Sprzedam opel corsa, 1.0, 99 rok, czarny, 696-910-177 Â&#x201E; Sprzedam opel corsa, 98 rok; renault scenic, 2003 rok, 502-565-201 Â&#x201E; Sprzedam opel vectra 96 r, 1,7TD, 667-105-889 Â&#x201E; Sprzedam opel vectra kombi, 1998, 600-922-099

Â&#x201E; Posiadam do wydzierĹźawienia stoiska handlowe w centrum handlowym KADENA, tel. 601-727-372

1,(58&+202°&,

SRÂąUHGQLFWZRÂ&#x2021;Z\FHQ\Â&#x2021;SRPRFSUDZQD WrzeĹ&#x203A;nia, Rynek 4 61/ 436-63-41, 602-757-779

Sprzedam nowy dom parterowy Szukamy mieszkaĹ&#x201E; Szukamy gruntĂłw rolnych www.locum-wojciechowska.pl

Â&#x201E; Atrakcyjne zabudowy wnÄ&#x2122;kowe, szafy, kuchnie, drzwi przesuwne, skĹ&#x201A;adane, terminy 7 dni, 660-517-289 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia hala 100 mkw na dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; usĹ&#x201A;ugowo-handlowÄ&#x2026;, 603-601-892 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia kawalerka, 606-683-705 Do Â&#x201E; wynajÄ&#x2122;cia lokal 75 mkw, na piÄ&#x2122;trze, Rynek WrzeĹ&#x203A;nia, 602-769-722 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal handlowy 130 mkw przelotowa ulica, media, parking, 508-223-773 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal usĹ&#x201A;ugowo - handlowo - biurowy, 50 mkw, KoĹ&#x203A;ciuszki - bloki, 693-836-688 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 2-pokojowe, + garaĹź na ul. Kutrzeby, 800 zĹ&#x201A; + opĹ&#x201A;aty, 699-324-199 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 3-pokojowe, KoĹ&#x203A;ciuszki, 668-808-859 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia nowa kawalerka, Fromborska, 600-045-174 po 13.00 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia nowe mieszkanie Kutrzeby, 609-58-15-13 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia pokĂłj, 723-405-347

Â&#x201E; Dom do wynajÄ&#x2122;cia, tanio, 662-498-560 Â&#x201E; Domy z bali od gĂłrali, 662-002-120 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ka budowlana 699 mkw + garaĹź Ĺťydowo 69.000 www.EL-X.pl 61-4266-536 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ka budowlana Nekla 2500 mkw, 660-484-178 Â&#x201E; DZIAĹ KA, centrum WrzeĹ&#x203A;nia, 1100, 600-354-337 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ki - Nowy Folwark, od 50zĹ&#x201A;/ mkw; Ĺ&#x201A;adnie poĹ&#x201A;oĹźone, 61-4376-036

Â&#x201E; Sprzedam toyota avensis, 2006 rok, kupiona w salonie, pierwszy wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciel, przebieg 51.000 km, garaĹźowany, 61-4360667 po godz. 16.00

    4.000 m2 (50x80 m)

Â&#x201E; Sprzedam toyota yaris, 2005 rok, diesel, 602-658-516 Â&#x201E; Sprzedam toyota yaris, 2007 rok, maĹ&#x201A;y przebieg, dobra cena, 507-588-527 Â&#x201E; Sprzedam trabanta z silnikiem polo, 91 r., cena do negocjacji, 603-188-708 Â&#x201E; Sprzedam VW golf IV 1.4 16V 1998 r., 886-106-840 Â&#x201E; SPRZEDAM VW POLO 2001 rok, 693-994-326 Â&#x201E; Sprzedam xsara picasso, 2000 rok, 1,6, 10 tys. zĹ&#x201A;. do uzgodnienia, 667-764-494 Â&#x201E; Tanie opony, zimowe koĹ&#x201A;a, aluminowe felgi, maĹ&#x201A;e dojazdĂłwki 724-074-025 Â&#x201E; VW T4, rok 92, 10.500, 788-484-609

ZAKĹ AD TAPICERSKI WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Fromborska 53 tel. 510-145-347

POLECA:

tXZQPD[ZOLJtOBSPČ&#x2C6;OJLJ tTPGZtBNFSZLBOLJ tSFOPXBDKBTUBSZDI K Z NFCMJJLS[FTFÂ&#x2019;

RATY

Usl-062a

â&#x20AC;&#x201C; profesjonalne tĹ&#x201A;umaczenia, przysiÄ&#x2122;gĹ&#x201A;e

501-573-408

LOKALE I NIERUCHOMOĹ&#x161;CI

Â&#x201E; Sprzedam opla astrÄ&#x2122;, 1996, 1.6, benzyna, srebrny. 601-146-760 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 206, 1.9 D, tel. 880-717469 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 307, 1.4 HDI, 2004 rok, 727-536-750 Â&#x201E; Sprzedam polo salonowe 783-937-917 Â&#x201E; Sprzedam renault clio 1,9 D, 2000 r. 798-305-025 Â&#x201E; Sprzedam renault scenic, rok 2001, bogate wyposaĹźenie, do poprawek lakierniczych, cena 8.900, 608-685-361 Â&#x201E; Sprzedam saxo 97 r., 5d, 1,1 benzyna, 3.800zĹ&#x201A;, 512-497-437 Â&#x201E; Sprzedam silnik ford escort, 695-476-740 Â&#x201E; Sprzedam simson, 509-688-537 Â&#x201E; Sprzedam suzuki swift, 92 rok, 602-374-862

Â&#x201E; Angielski, 600-358-722

J. FRANCUSKI

Â&#x201E; Wyjazdy po samochody do Berlina i Belgii, mĂłwimy dobrze po Niemiecku. ZaĹ&#x201A;atwiamy transport, tablice wywozowe, oraz dokumenty celne. 721-016-448, 0049-157-79-22-83-45 Â&#x201E; Xenon - do kaĹźdego auta - sprzedaĹź, montaĹź, 721-608-180 Â&#x201E; ZGUBIONO KLUCZYKI OD SAMOCHODU, CZEKA NAGRODA, 880-934-834 Â&#x201E; Lato opony 2x215/45 17â&#x20AC;?, 2x235/40 17â&#x20AC;? + alufelgi, 792-848-582

Roz-757f

Â&#x201E; Avon 0zl, 504-126-269 Â&#x201E; ByĹ&#x201A;eĹ&#x203A; poszkodowany w wypadku zadzwoĹ&#x201E; 518-489-829, 516-041-303

Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at cinquecento 94 r., 1300 zĹ&#x201A; do negocjacji, 665-033-693 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at punto 1,3 D, 2003 r. zarejestrowany, 502-681-996 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at punto, 2004 rok, 798-305-046 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ esta 99 r., 604-704-125 Â&#x201E; Sprzedam ford ďŹ esta 1,3, 94r, 722-061-110 Â&#x201E; Sprzedam ford fiesta, 1.3, 94 rok, 950 zĹ&#x201A;, 721-666-881 Â&#x201E; Sprzedam hyundai accent, 1.3, 96 rok, 3000 zĹ&#x201A;, 724-207-445 Â&#x201E; Sprzedam hyunday accent 97 r., 1,3, 608-787-786 Â&#x201E; Sprzedam instalacjÄ&#x2122; gazowÄ&#x2026;, 509-501-928 Â&#x201E; Sprzedam koĹ&#x201A;a do sprintera 15â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; 4 szt. stan dobry, 800 zĹ&#x201A; do negocjacji, 667-104-387 Â&#x201E; Sprzedam lublin II, 98 rok, stan bdb, z nowÄ&#x2026; hydraulicznÄ&#x2026; wywrotkÄ&#x2026;, idealny do wÄ&#x2122;gla itd. kolor zielony, 61-2852-413, 504-220-485 Â&#x201E; Sprzedam mazda premacy 2005 r., 2,0 DCDT, 61-438-23-69 Â&#x201E; Sprzedam mercedes 124, 2.0 D, 88 rok, ABS, wspomaganie, stan dobry, 667-424-637 Â&#x201E; Sprzedam mercedesa A-Klasa, CDI, 2004r.601726460 Â&#x201E; Sprzedam OPEL ASTRA 1.6 BENZYNA 1996 r. (ABS, 2X P.P, KOMPUTER) 3700 zĹ&#x201A;, 506-435-072 Â&#x201E; Sprzedam opel corsa 1,2, 94 r., 5d, czarny, 605-311-712

Me-099

ZAPRASZAMY

Â&#x201E; Do wynamjÄ&#x2122;cia studio fotograficzne, 664-25-46-03

Roz-896

Â&#x201E; Focus kombi, 2004 rok, 1.8 TDDI, klimatyzacja, ksiÄ&#x2026;Ĺźka serwisowa, 16.000 zĹ&#x201A;. do negocjacji, 604-724-605 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; seicento 502-673-809 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; STARE MOTOCYKLE, CZÄ&#x2DC;Ĺ&#x161;CI, WĂ&#x201C;ZKI, STAROCIE, 792-670-188; KupieStareMotocykle@ gmail.com Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; stare samochody i motocykle, 782-692-305

PRACA

www.wrzesnia.info.pl

Sa-398

11 marca 2011

Sa-433

2

   

  !"#$!#!$!%"

Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ki budowlane Nekielka, 501-729-086 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; ogrodowÄ&#x2026; przy KoĹ&#x203A;ciuszki lub Tesco, 693-821-631 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; grunty nad jeziorem powidzkim bez prawa zabudowy, 515-168-844 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; mieszkanie 2 lub 3 pokojowe na os KoĹ&#x203A;ciuszki lub TysiÄ&#x2026;clecia 503-004-649 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; zadĹ&#x201A;uĹźonÄ&#x2026; nieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, 503-679-612 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ziemiÄ&#x2122; lub gospodarstwo rolne. PĹ&#x201A;atne gotĂłwkÄ&#x2026;, 515-168-844 Â&#x201E; Lokal 24 mkw na gab. kosmetyczny itp. ogrzewanie, energia, parking w cenie najmu, 603-194-355 Â&#x201E; Lokal do wynajÄ&#x2122;cia na dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; ul. KoĹ&#x203A;cielna 11, 40 mkw, 502-250-673 Â&#x201E; Lokal do wynajÄ&#x2122;cia o powierzchni 98 mkw w centrum SĹ&#x201A;upcy - Rynek, na dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; handlowo-biurowÄ&#x2026;, 63-275-39-75 Â&#x201E; Mieszkanie hotelowe do wynajÄ&#x2122;cia, 604-959-753 Â&#x201E; Na obrzeĹźach WrzeĹ&#x203A;ni sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane, 608-346-567 Â&#x201E; NieruchomoĹ&#x203A;ci â&#x20AC;&#x17E;EL-Xâ&#x20AC;? profesjonalna obsĹ&#x201A;uga prawna transakcji SPRZEDAĹť KUPNO NAJEM - MOĹťESZ ZOSTAWIÄ&#x2020; WĹ ASNÄ&#x201E; NIERUCHOMOĹ&#x161;Ä&#x2020; W ROZLICZENIU, 61-4266-536, 601544-021 www.EL-X.pl Â&#x201E; Nowy dom nad jeziorem powidzkim 159.000 www.EL-X.pl 61-4266-536 Â&#x201E; Okazyjnie sprzedam dom dwurodzinny, 604-33-70-43 Â&#x201E; Ostrowo 110 mkw piÄ&#x2122;trowy 4 pok. stan surowy, dz. 700 mkw nad jeziorem 159.000 www. EL-X.pl 61-4266-536


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;adne mieszkanie we WrzeĹ&#x203A;ni 77,8 mkw do natychmiastowego zamieszkania. Niska cena spowodowana wyjazdem, 696-791-366 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;adny dom 200 mkw LipĂłwka, livetime.pl. 600-354-337 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;adny, nowy dom parterowy 134 mkw, WrzeĹ&#x203A;nia, 600-859-680 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe (48 mkw), umeblowane i wyposaĹźone wraz z garaĹźem w bloku na I piÄ&#x2122;trze przy ul. Szkolnej, tel. 662-272-732 ; e-mail malgorzatapawlak40@wp.pl Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 47 mkw, dziaĹ&#x201A;ka 550 mkw -BiaĹ&#x201A;e PiÄ&#x2026;tkowo, 602-658-516 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 65 mkw po kapitalnym remoncie w KÄ&#x2122;bĹ&#x201A;owie, 602-658-516 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 70 mkw, I piÄ&#x2122;tro 602-190-989 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 76 mkw, wyremontowane w SokoĹ&#x201A;owie, 530-376-281 Â&#x201E; Sprzedam nieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; w Sokolnikach, 660615-811 po 18.00 Â&#x201E; Sprzedam nowy dom 200 mkw na dziaĹ&#x201A;ce 800 mkw na obrzeĹźach WrzeĹ&#x203A;ni, stan deweloperski 299 tys.zĹ&#x201A;, 888-258-743 Â&#x201E; Sprzedam nowy dom wolnostojÄ&#x2026;cy 602-770-551 Â&#x201E; Sprzedam pilnie dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; letniskowÄ&#x2026; w Kosewie z prawem zabudowy z powodu wyjazdu, 63-2765-212 Â&#x201E; Sprzedam TBS 70 mkw + poddasze, 608-654984, 602-172-719 Â&#x201E; Sprzedam teren przemysĹ&#x201A;owy 4 ha przy autostradzie A2 na wysokoĹ&#x203A;ci SĹ&#x201A;upcy, 503-679-612 Â&#x201E; Sprzedam, zamieniÄ&#x2122; na mniejsze 76 mkw, I piÄ&#x2122;tro, 3-pokoje, 502-974-584 Â&#x201E; USI SpĂłĹ&#x201A;dzielnia WielobranĹźowa we WrzeĹ&#x203A;ni posiada do wynajÄ&#x2122;cia pomieszczenia zagospodarowane pod biura, aptekÄ&#x2122;, gabinety lekarskie, przychodniÄ&#x2122; lekarskÄ&#x2026;, kontakt 61-4360-541

Â&#x201E; Sprzedam zetor proksima 7421, 2004 r. stan idealny, 61-4366-232, 609-538-301

Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; na sklep lub biuro w centrum (3 Maja) powierzchniÄ&#x2122; handlowÄ&#x2026; (ok.45 mkw) + pomieszczenie socjalne + magazynowe, 515-168-844 Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; nowe mieszkanie od kwietnia ul. Owocowa, 3-pokoje, kuchnia, 601-669-986 Â&#x201E; ZarzÄ&#x2026;dzanie nieruchomoĹ&#x203A;ciami, wspĂłlnotami mieszkaniowymi ( licencja zarzÄ&#x2026;dcy nieruchomoĹ&#x203A;ci) 533-221-104

ROLNICZE Â&#x201E; Gorzelnia w Marzeninie skupuje Ĺźyto i pszenĹźyto (z porostem|) kukurydzÄ&#x2122; (mokrÄ&#x2026;), 61-4388-081 Â&#x201E; JÄ&#x2122;czmieĹ&#x201E; oczyszczony 1,20/kg, 603-264-117 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; gospodarstwo rolne z budynkami do remontu do 10 km od WrzeĹ&#x203A;ni, 3 do 10ha, 502-319-571 Â&#x201E; KUPIÄ&#x2DC; kombajn ziemniaczany Anna 644, garaĹźowany, na farbie fabrycznej, sadzarkÄ&#x2122; kubeĹ&#x201A;kowÄ&#x2026; na pasach S211 z CzuĹ&#x201A;chowa, 669-150-479 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; pszenicÄ&#x2122; paszowÄ&#x2026;, pszenĹźyto, kukurydzÄ&#x2122;, 721-225-828 Â&#x201E; KUPIÄ&#x2DC; URSUS, C330, C360, MTZ, PRZYCZEPY, 601-729-483 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; zboĹźe paszowe, gotĂłwka, wĹ&#x201A;asny transport, 609-305-437 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ziemiÄ&#x2122; lub gospodarstwo rolne. PĹ&#x201A;atne gotĂłwkÄ&#x2026;, 515-168-844 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ziemniaki jadalne, tel. 512-322-912 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ziemniaki jadalne, tel. 609-073-465 Â&#x201E; Kurki odchowane sprzedam - dowĂłz gratis 506-494-770 Â&#x201E; LOSZKI, KNURKI, 603-036-806 Â&#x201E; Odbieram worki i big-bagi po nawozach. Wystawiam zaĹ&#x203A;wiadczenia o zdaniu odpadu do recyklingu, 509-241-569 Polifoska 6 - 1715zĹ&#x201A;/t, Polidap 2010zĹ&#x201A;/t, tel. Â&#x201E; 607-620-603 Â&#x201E; Skup bydĹ&#x201A;a tel. 512-314-050

Sprzedam zetor proksima 7421, 2004 r., stan idealny 61 4366-232, 609-538-301

Â&#x201E; Skup bydĹ&#x201A;a, bydĹ&#x201A;a pourazowego; odbiĂłr z gospodarstwa; ceny konkurencyjne, krĂłtkie terminy pĹ&#x201A;atnoĹ&#x203A;ci 603-742-419 Â&#x201E; Skup sĹ&#x201A;omy tel. 694-884-399 Â&#x201E; Skup tucznikĂłw, macior, knurĂłw i bydĹ&#x201A;a tel. 604-472-331 Â&#x201E; Skup tucznikĂłw, macior, knurĂłw i bydĹ&#x201A;a, tel. 608-505-716 Â&#x201E; Sprzedam ciÄ&#x2026;gnik rolniczy zetor 5211, 89 rok, 664-411-742 Â&#x201E; Sprzedam ciÄ&#x2026;gnik zetor 8011, 72 rok, bez napÄ&#x2122;du przedniego, siewnik poznaniak, 63-2768023, 698-621-828 Â&#x201E; Sprzedam dmuchawÄ&#x2122; do zboĹźa 4 kW i agregat uprawowy, 888-501-747 Â&#x201E; Sprzedam duĹźÄ&#x2026; iloĹ&#x203A;Ä&#x2021; sĹ&#x201A;omy i siana w balotach 150, 1 i 2 letnie, 885-033-326 Â&#x201E; Spr zedam duĹźe warchlak i 3 szt, 667-498-475-724-493-730 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłweczkÄ&#x2122; 604-671-060

Ferma Drobiu Zielniczki

 

 Â&#x2021;SV]HQLFÄ&#x160; SDV]RZÄ&#x2026; Â&#x2021;NXNXU\G]Ä&#x160; Â&#x2021;SV]HQÄŞ\WR

PIASEK ĹťWIR

- piasek osiany - Ĺźwir - podsypka - pokruszony gruz - utwardzanie drĂłg - kamyszek - cement i wapno - sprzedaĹź czarnej ziemi - kopanie stawĂłw i skarpowanie - rozbieranie starych budynkĂłw - wywĂłz gruzu od klienta - odĹ&#x203A;nieĹźanie, wywĂłz Ĺ&#x203A;niegu - usĹ&#x201A;ugi transportowe

PODARUJÄ&#x2DC; Â&#x201E; Oddam pĂłĹ&#x201A;rocznego kota w dobre rÄ&#x2122;ce, 782-691-146

RĂ&#x201C;ĹťNE Â&#x201E; Drewno opaĹ&#x201A;owe i kominkowe, 785-17-17-35 Â&#x201E; DOMOFONY, ALARMY, KAMERY, MONITORING SKLEPĂ&#x201C;W, POSESJI FIRM - MONTAĹť SERWIS, 509-490-402

Â&#x201E; LodĂłwki, zamraĹźarki, pralki, wirĂłwki, urzÄ&#x2026;dzenia sportowe, rowery, odkurzacze, mikrofale, krajalnice, Ĺźelazka, piecyki ogrzewcze, pochĹ&#x201A;aniacze,ekspresy kawowe, foteliki biurkowe i samochodowe, materace, walizki, klatki, stoliki RTV, Ĺźyrandole, kinkiety, koĹ&#x201A;dry, poduszki, maszyny do szycia, radia, wieĹźe, telewizory, zlewy, szafki Ĺ&#x201A;azienkowe, dywanmy, chodniki, wĂłzki, chodziki, czajniki, garnki, 61-427-43-41; 788-561-222 Â&#x201E; Meble tapicerowane wyrĂłb sprzedaĹź 608594-785, 608-594-790 www.olameble.pl

500-517-527

Kre-194

tel. 513-325-325,

Â&#x201E; Sprzedam pĹ&#x201A;ug 5-skibowy B200, radĹ&#x201A;a V, 663-273-498 Â&#x201E; Sprzedam regaĹ&#x201A;y sklepowe + ladÄ&#x2122; chĹ&#x201A;odniczÄ&#x2026;, 509-341-747 Â&#x201E; Sprzedam silnik elektryczny 5.5 kW, koĹ&#x201A;a letnie 175/65 R13, 61-4363-662 Â&#x201E; Sprzedam stemple budowlane, 607-752-432 Â&#x201E; Sprzedam sukniÄ&#x2122; Ĺ&#x203A;lubnÄ&#x2026; 36, 506-231-902 Â&#x201E; Sprzedam wĂłzek 3 funkcyjny + akcesoria, 692-557-102 Â&#x201E; Sprzedam wĂłzek 3-funkcyjny, 61-4360-498 Â&#x201E; Sprzedam wĂłzek wielofunkcyjny 200 zĹ&#x201A;, 669-772-699 Â&#x201E; Sprzedam zamraĹźarkÄ&#x2122; whirlpool, 692-407-031 Â&#x201E; SprzedaĹş cebuli workowanej, tel. 603-603-949

Wszystko na wymiar Terminy â&#x20AC;&#x201C; 7 dni Me-064

Â&#x201E; Sprzedam albÄ&#x2122; chĹ&#x201A;opiÄ&#x2122;cÄ&#x2026;, 603-136-704 Â&#x201E; Sprzedam amerykankÄ&#x2122;, dwie finki, stolik, 603-506-130 Â&#x201E; Sprzedam dachĂłwkÄ&#x2122; z domu do rozbiĂłrki, 61-4387-144 Â&#x201E; Sprzedam fotel 2-osobowy, rozkĹ&#x201A;adany, stan dobry, 61-4389-017, 693-506-612 Â&#x201E; Sprzedam gruboĹ&#x203A;ciĂłwko-wyrĂłwniarkÄ&#x2122; waĹ&#x201A;ek 60 cm, 692-883-972

GARAĹťE BLASZANE BRAMY GARAĹťOWE Zapewniamy transport

GRATIS

SprzedaĹź RATALNA DziaĹ&#x201A;amy na terenie caĹ&#x201A;ego kraju

Â&#x201E; GARAĹťE BLASZANE, RĂ&#x201C;ĹťNE ROZMIARY OD 1500 ZĹ , TANIE PĹ OTY I OGRODZENIA, BRAMY GARAĹťOWE, RATY, 062-733-88-30, 0607-680-103 Â&#x201E; Komis przyjmie wĂłzki i akcesoria dzieciÄ&#x2122;ce, 660-783-144 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; podkĹ&#x201A;ady kolejowe, 668-239-710

Pomoc ludziom zadĹ&#x201A;uĹźonym i w BIK-u

szafy; kuchnie - 800 zĹ&#x201A;/mb. zabudowy wnÄ&#x2122;k - 850 zĹ&#x201A;/mb.

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;ska 20 B tel. 61 43-66-105

i montaĹź

CHWILĂ&#x201C;WKI

SZAFY DLA CIEBIE

Dobra jakoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, niska cena

Â&#x201E; Sprzedam: 15 pras (welger RP200, blanchot BL230, claas rolland 44SP), 18 kosiarek (kuhn, vicon, fella - od 2800 zĹ&#x201A;), 15 przetrzÄ&#x2026;sarek (fella od 3300 zĹ&#x201A;, pottinger, MF, claas), 10 zgrabiarek (fella, kuhn, fahr -od 2500 zĹ&#x201A;) oraz ciÄ&#x2026;gniki (MF 595, zetor 4911, 5711, 7245, D.Fahr DX 4.50), rozrzutniki i inne maszyny, FV, StarkĂłwiec PiÄ&#x2026;tkowski k/Ĺ&#x161;rody Wlkp., 515-185-700, www.agro-terreco.pl Â&#x201E; Srokaty kuc stanĂłwka, 603-389-878 Â&#x201E; Wnioski obszarowe na materiaĹ&#x201A; siewny, ksiÄ&#x2122;gi identyďŹ kacji i rejestracji zwierzÄ&#x2026;t, plany nawozowe, 883-590-907

Â&#x201E; Sprzedam okna, grzejniki, drzwi z Niemiec, 608-346-440 Â&#x201E; Sprzedam pilarkÄ&#x2122; taĹ&#x203A;mowÄ&#x2026; oraz konstrukcjÄ&#x2122; tunelu foliowego 4x6 m, moĹźe byÄ&#x2021; z przeznaczeniem na wiatÄ&#x2122;, 697-138-294

Â&#x201E; WypoĹźyczam pokrowce na krzesĹ&#x201A;a z dodatkami, 608-014-507 Â&#x201E; WypoĹźyczÄ&#x2122; rusztowanie klinowe, 889-478-475

Konkurencyjne ceny - szybka obsĹ&#x201A;uga

tel. 61 436-61-05

3

Â&#x201E; Windykacje. BezpoĹ&#x203A;rednio. Wykup dĹ&#x201A;ugĂłw. 515-291-074.

MIAĹ

 

  !!!

Â&#x201E; Optima - kredyt z dostawa do domu, 607-155-394 Â&#x201E; PĹ YTY WARSTWOWE oraz BLACHA TRAPEZOWA T18. Producent. Atrakcyjne CENY. Czerniejewo k. Gniezna www.prometplast. com.pl Tel. 604-589-462, 61-29-70-610 Â&#x201E; PoĹźyczki na oĹ&#x203A;wiadczenie do 20.000 zĹ&#x201A;, WrzeĹ&#x203A;nia, Ratuszowa 2, 61-436-78-66 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; gruz, 500-388-100 PrzyjmÄ&#x2122; kaĹźdÄ&#x2026; iloĹ&#x203A;Ä&#x2021; ziemi, 607-752-432 Â&#x201E; Â&#x201E; REALIZUJEMY PRZESYĹ KI do 30 kg, 0,2m 19zĹ&#x201A;, livetime.pl Â&#x201E; Skup antykĂłw z likwidacji mieszkaĹ&#x201E; - zegary, zegarki, monety, militaria, ordery, widokĂłwki, dokumenty, ksiÄ&#x2026;Ĺźki, róşnoĹ&#x203A;ci, dewocjonalia, stare motocykle, wysokie ceny, 694-834800, 61-4245-037 Â&#x201E; Skup tworzyw sztucznych np. skrzynki, meble ogrodowe, wiadra, 504-122-569

Roz-787

Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; mieszkanie 2 pokojowe, umeblowane i wyposaĹźone w bloku przy ul. Legii WrzesiĹ&#x201E;skiej, tel. 662-272-732

Â&#x201E; NUMIZMATYKA - zĹ&#x201A;oto - srebro - monety, SKUP - SPRZEDAĹť, ul. Ks. Laskowskiego 3, 511-616-666

Bd-258f

Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłweczkÄ&#x2122; HF 5 miesiÄ&#x2122;cznÄ&#x2026;, 607-622-116 Â&#x201E; Sprzedam kuca- srokaty ogier z licencjÄ&#x2026;, karÄ&#x2026; klacz SP, dwie bryczki, 603-389-878 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;adowacz cyklop T-214/3, 97 rok, I wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciel, w komplecie Ĺ&#x201A;yĹźki i widĹ&#x201A;y, stan bdb, 506-584-305 Â&#x201E; Sprzedam mĹ&#x201A;ode kurki nioski, wiÄ&#x2122;kszÄ&#x2026; iloĹ&#x203A;Ä&#x2021;, dowĂłz, 61-2828-148, 515-591-445 Â&#x201E; Sprzedam mĹ&#x201A;ode kurki odchowane, 609-042-928 Â&#x201E; Sprzedam owies 50 t., 609-113-709 Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta 11 szt. 607--823-420 Â&#x201E; Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 509-154-678 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 61-4385-470 Â&#x201E; Sprzedam przyczepÄ&#x2122; wywrotkÄ&#x2122; D-43, maĹ&#x201A;y kompresor, duĹźe opony do przyczepy rolniczej, komplet wtryskĂłw do bizona, 505-095-277 Â&#x201E; Sprzedam pszenĹźyto i pszenicÄ&#x2122; paszowÄ&#x2026; 605-33-89-42 Â&#x201E; Sprzedam sianokiszonkÄ&#x2122; w balotach 65 zĹ&#x201A;/szt.; ciÄ&#x2026;gnik C-360-3P, 1988 r. 13.000 zĹ&#x201A;; siewnik pneumatyczny do kukurydzy 4-rzÄ&#x2122;dowy Gaspardo -11.200 zĹ&#x201A;, Ĺ&#x203A;rutownik z mieszalnikiem 1200 kg, 4.000 zĹ&#x201A;, 600-107-724 Sprzedam Ĺ&#x203A;rutownik bijakowy BÄ&#x201E;K na silniku Â&#x201E; 11kW, sĹ&#x201A;omÄ&#x2122; w balotach, 663-485-694 Â&#x201E; Sprzedam talerzĂłwkÄ&#x2122; 3 metry, pĂłĹ&#x201A;zawieszanÄ&#x2026;, 2.500 zĹ&#x201A;, agregat U-S 4 metry, amazone, 4.500 zĹ&#x201A;, 885-033-326 Â&#x201E; Sprzedam ursus C360, 605-731-903 Â&#x201E; Sprzedam zboĹźe oczyszczone, róşne gatunki (jare) dobrej jakoĹ&#x203A;ci, pierwszy rok siane lub paszowe + transport, 722-354-721

www.wrzesnia.info.pl

Roz-834

  

 515-177-492

Â&#x201E; WydzierĹźawiÄ&#x2122; na sezon letni obiekt gastronomiczny nad jeziorem Powidzkim w Przybrodzinie â&#x20AC;&#x17E;JadĹ&#x201A;o na Skarpieâ&#x20AC;?, dwa budynki, czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; mieszkalna, ogrĂłdek konsumpcyjny, caĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; wyposaĹźenia, dobrze usytuowany, z przejĹ&#x203A;ciem na plaĹźÄ&#x2122;. Tel. 609-982-375; 667-999-083 Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; lub sprzedam pawilon handlowo - magazynowy z czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciÄ&#x2026; biurowo - socjalnÄ&#x2026; o powierzchni: budynek 405 mkw, wiata 100 mkw, dziaĹ&#x201A;ka 1800 mkw we WrzeĹ&#x203A;ni, ul. Paderewskiego 61 (siedziba KAS-BOKS), 691-983-422

Rol-163

 LOKAL HANDLOWY

Roz-816

Â&#x201E; Pilnie sprzedam mieszkanie wĹ&#x201A;asnoĹ&#x203A;ciowe w bloku w centrum WrzeĹ&#x203A;ni, 3 pokoje, I piÄ&#x2122;tro, 785-472-782, 61/4366-741 Â&#x201E; Posiadam do wydzierĹźawienia lokal 90 mkw w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu, wszystkie media na bank, sklep, 602-658-516 Posiadam do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie we WrzeÂ&#x201E; Ĺ&#x203A;ni 59 mkw, 694-931-774 Â&#x201E; Posiadam do wynajÄ&#x2122;cia pomieszczenie na magazyn lub cichÄ&#x2026; dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; 80 mkw, 502-909529 po 16.00 Â&#x201E; PoszukujÄ&#x2122; 2 pokoi TANIO do wynajÄ&#x2122;cia, 726-889-412 Â&#x201E; SKLEP 80 mkw witryny Gniezno centrum 3904/ m-c www.EL-X.pl 61-4266-536 Â&#x201E; Sprzedam 1/2 domu jednorodzinnego (I piÄ&#x2122;tro)- oddzielne wejĹ&#x203A;cie w Nekli, 531-279-850 Â&#x201E; Sprzedam dom 122 mkw w KoĹ&#x201A;aczkowie, 602-363-512 Â&#x201E; Sprzedam dom na obrzeĹźach WrzeĹ&#x203A;ni 200 mkw + poddasze do adaptacji, luksusowy + budynki gospodarcze 100 mkw, na dziaĹ&#x201A;ce 1800 mkw, 485 tys, 888-258-743 Â&#x201E; Sprzedam dom ok. WrzeĹ&#x203A;ni, 601-826-609 Â&#x201E; SPRZEDAM DOM SZEREGOWY ul. Ciszaka, pow. uĹźytkowa 120 mkw, garaĹź, piwnica, 390.000 zĹ&#x201A;, 500-063-072 Sprzedam dom w Psarach Polskich, stan suroÂ&#x201E; wy 160 mkw. 602-494-599 Â&#x201E; Sprzedam dom we WrzeĹ&#x203A;ni, 61-4365-509 Â&#x201E; Sprzedam dom, LipĂłwka, 600-712-534 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 3x1500 mkw, woda, prÄ&#x2026;d, peĹ&#x201A;na dokumentacja, 667-177-978 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; 3002 mkw w WÄ&#x2122;gierkach 790-708-621 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 1632 mkw w Bierzglinku, 691-172-822 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 1923 mkw w Nadarzycach, 61-438-91-66 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 30x35 m Bierzglinek, 727-536-750 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 900 mkw, Bieganowo 721-378-028 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; w okolicy Pyzdr, tel. 516-050-452 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; we WrzeĹ&#x203A;ni, 668-830-955 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026;, Gutowo MaĹ&#x201A;e, 61-4388-338 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; nad jeziorem z prawem zabudowy tel. 508-056-655 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; ogrodowÄ&#x2026; (ul. DziaĹ&#x201A;kowcĂłw) o charakterze rekreacyjnym, 500 mkw, murowana altana wszystkie media, 698-180-032 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; rzemieĹ&#x203A;lniczo-budowlanÄ&#x2026; 0,88 ha przy trasie WrzeĹ&#x203A;nia-PoznaĹ&#x201E;, 695-900-435 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane 1000 mkw we WrzeĹ&#x203A;ni, 726-989-209

Rol-169

11 marca 2011

www.konstal-garaze.pl tel. kom. 509-574-644 tel. (61) 812-54-69, (63) 278-62-25 (54) 233-81-41, (52) 388-22-73 (65) 526-20-87, (67) 349-18-75 Â&#x201E; Sprzedam koparko-Ĺ&#x201A;adowarkÄ&#x2122; case 580 super K turbo. Tel. 503-750-516 Â&#x201E; Sprzedam mebloĹ&#x203A;ciankÄ&#x2122; 511-490-762 Sprzedam mebloĹ&#x203A;ciankÄ&#x2122; i wersalkÄ&#x2122; tanio, Â&#x201E; 607-267-726 Â&#x201E; Sprzedam mebloĹ&#x203A;ciankÄ&#x2122;, 509-315-755 Â&#x201E; Sprzedam nowy naroĹźnik nierozkĹ&#x201A;adany, jasny, 886-487-629 Â&#x201E; Sprzedam okna, drzwi, grzejniki uĹźywane i nowe, duĹźy wybĂłr, 603-389-878, 669-621-309

660 517 289


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

Â&#x201E; Blacharstwo - Dekarstwo - Ciesielstwo - Ocieplanie poddaszy itp. 0513-549-965

tel. 61-4388-829 509-365-337

Kre-192d

USĹ UGI tLPQBSLPÂ&#x2019;BEPXBSLÇ&#x152; tXZXSPULB)%4

*OOB

ZMD]GRG.UĂ?ORZHM-DGZLJL

Â&#x201E; Budynki od podstaw, kompleksowe prace wykoĹ&#x201E;czeniowe i ukĹ&#x201A;adanie kostki brukowej, tel. 696-533-473 Â&#x201E; BUS, przewozy towarĂłw, 502-423-869 Â&#x201E; CertyďŹ katy energetyczne 602-530-035 Â&#x201E; Czyszczenie tapicerki meblowej, dywanĂłw agregatem i Ĺ&#x203A;rodkami czyszczÄ&#x2026;cymi Karcher 3 zĹ&#x201A;/mkw, 604-381-253

61 436 00 57

Â&#x201E; Zabawki, wĂłzki i akcesoria dzieciÄ&#x2122;ce, nowe i uĹźywane z Anglii i Niemiec, 508-174-009 Â&#x201E; Zapraszamy www.olameble.pl

EKOGROSZEK

Roz-810a

PoĹźyczki pod zastaw Roz-877

RTV, zĹ&#x201A;oto, samochody ObsĹ&#x201A;uga w domu klienta.

USĹ UGI 

510-963-861

  

     

Â&#x201E; Dezynsekcja, deratyzacja, 601-870-562 Â&#x201E; DJ - muzyka - imprezy okolicznoĹ&#x203A;ciowe, WESELA, tel. 600-097-438

Â&#x201E; AAA transport towarowy busem, przeprowadzki, kompleksowo, 781-609-342 Â&#x201E; AAA UsĹ&#x201A;ugi transportowe, 502-581-787 Â&#x201E; AAA USĹ UGI TRANSPORTOWE, PRZEPROWADZKI KOMPLEKSOWE, 502-606-361 www.transport-przeprowadzki.auto.pl

Â&#x201E; DJ wesela, zabawy 608-234-863 Â&#x201E; Docieplanie budynkĂłw 62zĹ&#x201A;/mkw; materiaĹ&#x201A; + usĹ&#x201A;uga; 783-613-187 Â&#x201E; DOMOFONY, ALARMY, KAMERY. MONITORING SKLEPĂ&#x201C;W, POSESJI, FIRM-MONTAĹť, SERWIS 509-490-402.

/#;41$ QHGTWLG s/GDNGPCY[OKCT OGDNGMWEJGPPG U\CH[YPĂľMQYGICTFGTQD[ U[RKCNPKG OGDNGDKWTQYG OGDNGĂŁC\KGPMQYG s5RT\ĂľV#)&

POMOC POSZKODOWANYM W WYPADKACH                  POSZKODOWANEGO Nie pobieramy zaliczek !"#$ %$&'(#")*

Me-0782TQLGMVRQOKCTY[EGPC FQYĂ?\OQPVCÄ&#x201C;)4#6+5

Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, pĹ&#x201A;ytki, remonty, 508-916-944 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, panele, 692-536-688

Â&#x201E; Abc- NAPRAWA PRALEK U KLIENTA, 669213-699, 61-4360-813 Â&#x201E; Adaptacja poddaszy, szpachlowanie, malowanie, 669-805-949 Â&#x201E; Adaptacja poddaszy, Ĺ&#x203A;cianki dziaĹ&#x201A;owe w pĹ&#x201A;ycie GK, szpachlowanie, malowanie, elewacje, 693387-238, 609-127-092 Â&#x201E; AGD NAPRAWA, PRALKI, ZMYWARKI, PIECE, 665-809-224

Â&#x201E; KLIMTOM www.klimatyzacja-leszno.pl Promocyjne ceny, 660-490-894

KREDYTY

PROFESJONALNIE

&(94.-

$+($" ,-. --/ 0,-

POPROWADZĂ&#x160; KSIĂ&#x160;GOWOĹ&#x2019;Ă&#x2020;

OFERTA JAKIEJ NIGDY NIE BYĹ O

ZUS â&#x20AC;&#x201C; przekaz elektroniczny WypeÂłniamy deklaracje Intersat

Rozliczenie VAT rolnikĂłw Zwrot VAT-u za artykuÂły budowlane 0605-296-347, 061 428-25-18

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Rzeczna 1a tel. 61 437 63 78

ODBIERAMY DOKUMENTY U KLIENTA

Kre-217

SPECJALNA OFERTA DLA ROLNIKĂ&#x201C;W KREDYTY ODDĹ UĹťENIOWE

Â&#x201E; Przegrywanie kaset na DVD, dvdwrzesnia.pl, 667-919-898 Â&#x201E; Remonty 785-120-222 Â&#x201E; Remonty i wykaĹ&#x201E;czanie wnÄ&#x2122;trz, 784-428-737 Â&#x201E; Schody, prace stolarskie, 785-120-222 Â&#x201E; Szkolenia BHP I PPOĹť, tel.790-300-335 Â&#x201E; Szpachlowanie, malowanie, tapeta, pĹ&#x201A;ytki, 516-731-269

SERWIS AGD pralki, lodĂłwki, zmywarki 61 4383-601, 601-736-232

Â&#x201E; Szpachlowanie, malowanie, wykoĹ&#x201E;czenia wnÄ&#x2122;trz, 604-530-386 Â&#x201E; Ĺ&#x161;wiadectwa energetyczne, 605-556-379 Â&#x201E; Ĺ&#x161;wiadectwa energetyczne, 692-943-120 Â&#x201E; Tynki gipsowe i cementowo-wapienne. Tel. 880-469-347 Â&#x201E; Tynki maszynowe, gipsowe, TANIO, 692-498-838 Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie kostki brukowej, wykonywanie nawadniania ogrodĂłw, 601-72-73-72

PRANIE DYWANĂ&#x201C;W I TAPICERKI - 61 437 62 37 - 508 067 342 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia ul. Warszawska 33 www.karcher-wrzesnia.pl Â&#x201E; Ocieplanie budynkĂłw, wykaĹ&#x201E;czanie wnÄ&#x2122;trz, 724-605-210 Â&#x201E; Oczyszczanie organizmu z toksyn, zbieg dodajÄ&#x2026;cy energii i zdrowia, 509-501-928 Â&#x201E; OKAZJA!!! PĹ&#x201A;ytki, szpachlowanie, malowanie, remonty itp. 605-785-865 Â&#x201E; Okna, drzwi, bramy, rolety, ceny producenta; sprzedaĹź, montaĹź, serwis, 608-346-440 Â&#x201E; PALERMO - ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny, 791-133-513 Â&#x201E; PIT-37 roczny, 663-602-339 Â&#x201E; PIT-y roczne, ksiÄ&#x2122;gowoĹ&#x203A;Ä&#x2021; ďŹ rm, 606-536-883 Â&#x201E; PITY ROCZNE, tanio, SĹ&#x201A;owackiego 28a/24po 16.00 Â&#x201E; PodnoĹ&#x203A;niki koszowe od 16 do 22m - wynajem 501-429-384, 502-974-584 Â&#x201E; Posadzki betonowe wykonywane maszynowo, 606-128-033

czyszczenie dywanĂłw i tapicerki tLBOBQBPE[Â&#x2019; tOBSPČ&#x2C6;OJLPE[Â&#x2019;tQVGB[Â&#x2019; tGPUFM[Â&#x2019;tEZXBO[Â&#x2019;N2

Â&#x201E; WykoĹ&#x201E;czenia wnÄ&#x2122;trz, malowanie, szpachlowanie, pĹ&#x201A;ytki, 601-241-448 Â&#x201E; WYRĂ&#x201C;B, sprzedaĹź i montaĹź siatki ogrodzeniowej najtaniej w regionie SĹ&#x201A;upca, 0632755-193, 0602-390-489 Â&#x201E; ZakĹ&#x201A;adanie paneli, 784-428-737 ZDUĹ&#x192;STWO 61-4360-101 Â&#x201E; Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny + videofilmowanie, 788-362-646 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny TOP - Stars, 608-336-894 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny www.szafa-gra.pl, 696-608-810 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny, 608-234-863

ZWIERZÄ&#x2DC;TA

BUDOWA DOMĂ&#x201C;W

Â&#x201E; MONTAĹť ANTEN SATELITARNYCH i TELEWIZYJNYCH - naprawa, 504-658-004 Â&#x201E; MontaĹź anten telewizyjnych, 513-577-457 Â&#x201E; Nagrobki granitowe od 1800 zĹ&#x201A;, 665-515-109 Â&#x201E; Ocieplanie budynkĂłw i inne prace wykoĹ&#x201E;czeniowe, 693-221-410

KARCHER

Â&#x201E; Ĺťwir, podsypka, czarna ziemia, koparko-Ĺ&#x201A;adowarka, przygotowanie terenu do budowy, wywĂłz gruzu, rozbiĂłrki, 606-297-689

Â&#x201E; MEBLE TAPICEROWANE prosto od producenta, tel. 697-596-333 Â&#x201E; Mechaniczne wygrabianie starej trawy (wertykulacja) obcinanie drzew, krzewĂłw, 604-381-253    tel. 508-053-363 www.firmapatoka.pl

Â&#x201E; VIDEOFILMOWANIE - ZDJÄ&#x2DC;CIA Ĺ&#x161;LUBNE - Mazurkiewicz. Zaufaj doĹ&#x203A;wiadczeniu, - przegrywanie z VHS na DVD, 502-582-976, 61-4360-765 Â&#x201E; WykoĹ&#x201E;czenia wnÄ&#x2122;trz, dekarstwo + papa termozgrzewalna, 663-261-712

tel. 698-417-556

Â&#x201E; Meble tapicerowane - wyrĂłb, sprzedaĹź, renowacja 608-594-785, 608-594-790 www. olameble.pl

 Â&#x201E; Elektroinstalacje 608-234-863 Â&#x201E; Fin-Bud szpachlowanie, malowanie, tapeta, panele, pĹ&#x201A;ytki, regips, murowanie 601-379-147 GlazurÄ&#x2122; uĹ&#x201A;oĹźÄ&#x2122;, 697-284-725 Â&#x201E; Â&#x201E; Hydraulik - usĹ&#x201A;ugi, 600-718-495 Â&#x201E; Hydraulik 601-536-890 Â&#x201E; Hydraulik 603-868-597 Â&#x201E; Instalacje elektryczne 662-627-856 Â&#x201E; Instalacje elektryczne i pomiary, 661-281-885 Â&#x201E; Instalacje sanitarne wod-kan, c.o. gaz, solidnie, fachowo, ceny konkurencyjne, 608-126-710

#(1 %21 3/4 /3/ 353 6661(782'21(

Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, panele, pĹ&#x201A;ytki, adaptacja poddaszy, ocieplanie, 667-108-054

VM4PLPÂ&#x2019;PXTLB 8S[FÇ´OJB 00-2000Â&#x201E; Projektowanie przyĹ&#x201A;Ä&#x2026;czy oraz instalacji wod-kan, co, gaz, 668-474-773

Â&#x201E; KsiÄ&#x2122;gowoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, rozliczenia roczne PIT, 696-602-600

Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, tanio, fachowo, 695-731-374

tXÇ&#x2014;HJFMtPS[FDI* **tNJBÂ&#x2019;

Â&#x201E; Projektowanie i zakĹ&#x201A;adanie ogrodĂłw tel. 601-727-372

Bd-327

ul. Gen. Kutrzeby 8, WrzeĹ&#x203A;nia

Â&#x201E; KsiÄ&#x2122;gowoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, rozliczenia roczne PIT, 693-603-024

Inn-486b

t KONTA tLOKATY

tel.

 XO6Â?RZDFNLHJR

Skl-559

- bieĹźÄ&#x2026;ce cele - zakup samochodu - hipoteczny - dla pracujÄ&#x2026;cych za granicÄ&#x2026; (511 074 467) - pod umowy z JST (przetargi publiczne)

www.omfinanse.pl

t udzielamy kredyty na:

Usl-058

tel. 783 015 995

radzi:

â&#x20AC;&#x17E;nie przepĹ&#x201A;acaj u poĹ&#x203A;rednikĂłwâ&#x20AC;?

USĹ UGI HYDRAULICZNE

â&#x20AC;˘ instalacje wodno-kanalizacyjne C.O. i gaz â&#x20AC;˘ przydomowe oczyszczanie Ĺ&#x203A;ciekĂłw â&#x20AC;˘ baterie sĹ&#x201A;oneczne â&#x20AC;˘ roczne przeglÄ&#x2026;dy instalacji gazowych

WEXEL

Â&#x201E; Budowa domĂłw, ocieplanie, tynki, 502-614-021 Â&#x201E; Budowa, ocieplanie domĂłw, adaptacja poddaszy i inne roboty, 722-362-621 Â&#x201E; Budownictwo ogĂłlne i mieszkania pod klucz. UsĹ&#x201A;ugi dekarsko-blacharskie, montaĹź wkĹ&#x201A;adĂłw kominkowych, ciesielstwo, 61-4365-379, 506-912-109

Â&#x201E; Posadzki maszynowe- rĂłwnieĹź z materiaĹ&#x201A;em, 698-154-844 Â&#x201E; Prace remontowe, malowanie, pĹ&#x201A;ytki, konkurencyjne ceny 782-760-243

Usl-003b

Â&#x201E; BELCANTO - ZESPĂ&#x201C;Ĺ MUZYCZNY, 500-029-180

Â&#x201E; Kompleksowe wykoĹ&#x201E;czenia wnÄ&#x2122;trz, 724-207-445 Â&#x201E; Kosztorysy, nadzory, Ĺ&#x203A;wiadectwa energtyczne budynkĂłw, tel. 790-300-335 Â&#x201E; KsiÄ&#x2122;gi rachunkowe poprowadzÄ&#x2122;, 695-907-339

Usl-271

Â&#x201E; WYPRZEDAĹť, komis uĹźywanych wĂłzkĂłw dzieciÄ&#x2122;cych, odzieĹźy, fotelikĂłw; Ĺ&#x201A;óşeczek i wypoczynkĂłw, 660-783-144

Â&#x201E; Anteny satelitarne, naziemne - montaĹź naprawa 506-964-989 Â&#x201E; Ares zespĂłĹ&#x201A; muzyczny, 61-4387-515, 888-626880, 888-154-674 Â&#x201E; Autoryzowany przedstawiciel firmy FAAC sprzedaĹź i montaĹź napÄ&#x2122;dĂłw do bram, tel. 601-727-372

www.wrzesnia.info.pl

)LUPDUHPRQWRZREXGRZODQD &LHSäREXG&LHSOLÞVNL

Bd-331

RĂ&#x201C;ĹťNE

t2FLHSODQLHEXG\QNĂ&#x2018;Z t:\NDĂžF]DQLHZQĂśWU]Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie pĹ&#x201A;ytek, malowanie, szpachlowanie, 695-511-629 Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie pozbruku i kamienia, 665-037-171 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi kostki brukowej i granitowej, 502-565-201 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi odĹ&#x203A;nieĹźania posesji, dachĂłw, parkingĂłw tel. 601-727-372 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi podnoĹ&#x203A;nikiem koszowym 15-21 m, 510-594-872 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi podnoĹ&#x203A;nikiem koszowym 16m, 50zĹ&#x201A;/1h, 501-429-384, 502-974-584

Sprawy rodzinne, 

  ZUS, gospodarcze,

 

Roz-351c

11 marca 2011

 

Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi remontowo-budowlane, 602-176-081 Â&#x201E; VideďŹ lmowanie + foto, 601-262-268 Â&#x201E; Videofilmowanie + foto, 601-262-268, www.kadrex.pl Â&#x201E; VIDEOFILMOWANIE + FOTOGRAFIA- promocja, www.4wesela.pl; 889-393-636 Â&#x201E; VIDEOFILMOWANIE + ZDJÄ&#x2DC;CIA -603-400-249

  

Roz-846a

4

doradztwoÂ&#x201E; Labradory, 513-814-351 Â&#x201E; Labradory, akity, owczarki niemieckie, 502-668-298 Â&#x201E; Sprzedam goĹ&#x201A;Ä&#x2122;bie, 721-148-263 Sprzedam kojec 668-149-112 Â&#x201E; Â&#x201E; Sprzedam konia 5-letni waĹ&#x201A;ach czarny 175 w kĹ&#x201A;Ä&#x2122;bie, 888-258-743 Â&#x201E; Sprzedam szczeniaki owczarek kaukaski, 605-731-903 Â&#x201E; Sprzedam szczeniÄ&#x2122;ta owczarek niemecki, 502-545-029 Â&#x201E; Sprzedam szczeniÄ&#x2122;ta owczarka niemieckiego, 698-434-499 Â&#x201E; ZaginÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; labrador biaĹ&#x201A;y, czarna Ĺ&#x201A;atka na tylnej Ĺ&#x201A;apie. Prosimy o kontakt 61-4364-662

KOMPUTEROWE Â&#x201E; Naprawa komputerĂłw u klienta w domu, niskie ceny, 61-4363-083, 726-659-989 Â&#x201E; Profesjonalny serwis komputerowy, dojazd gratis, 794-343-799 Â&#x201E; SERWIS KOMPUTEROWY Z DOJAZDEM, LAPTOPY NOWE UĹťYWANE AKCESOď&#x161;ş RIA, NAWIGACJE, LASKOWSKIEGO 5, 695ď&#x161;ş926ď&#x161;ş796 Â&#x201E; Sprzedam tanio komputer, 692-920-130

TOWARZYSKIE Â&#x201E; Iza i Ania zapraszajÄ&#x2026; panĂłw na miĹ&#x201A;e spotkanie, 698-167-066 Â&#x201E; Julia 665-559-263 Â&#x201E; Magda 663-219-546 Â&#x201E; Pan dla PaĹ&#x201E; lub par, 661-278-228 Â&#x201E; Pysia 691-932-572


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

Â&#x201E; Avon, 696-950-820 Â&#x201E; ChĹ&#x201A;opak, 21 lat, pracowity, prawo jazdy kat. B poszukuje pracy, 724-134-255 Â&#x201E; Firma budowlana z WrzeĹ&#x203A;ni specjalizujÄ&#x2026;ca siÄ&#x2122; w montaĹźu hal stalowych zatrudni pracownikĂłw. Kontakt 61-4367-313. Â&#x201E; Firma remontowo-budowlana zatrudni fachowca malarz, szpachlarz, pĹ&#x201A;ytkarz, 697-768-962 Â&#x201E; JeĹ&#x203A;li masz ochotÄ&#x2122; pracowaÄ&#x2021; i zarobiÄ&#x2021;, na poczÄ&#x2026;tek, kilkaset zĹ&#x201A;otych miesiÄ&#x2122;cznie, a takĹźe decydowaÄ&#x2021; samemu o swojej podwyĹźce napisz biuro@niezaleznyďŹ nansowo.pl Â&#x201E; Pizzeria Capri zatrudni kelnerkÄ&#x2122;/kelnera. Wymagane doĹ&#x203A;wiadczenie i peĹ&#x201A;na dyspozycyjnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; CV skĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; w Pizzeri, i Warszawska 32. Â&#x201E; PoszukujÄ&#x2122; opiekunki dla 2.5 letniej cĂłrki, oferty proszÄ&#x2122; skĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; telefonicznie 664-546-565 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; do prac budowlanych w Niemczech, +49/151-102-253-18 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; do pracy Ĺ&#x203A;lusarza 608-674-438

 Kontakt:

Warsztat Stolarski Drewstyl, 1"  '+,2

Reklamy na str. redakcyjne przyjmowane sÄ&#x2026; do Ĺ&#x203A;rody

do godz. 12:00

ModuĹ&#x201A;y pomiÄ&#x2122;dzy

ogĹ&#x201A;oszenia drobne przyjmowane sÄ&#x2026; do Ĺ&#x203A;rody

do godz. 17:00

Pra-1240

   

Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; do pracy w sklepie spoĹźywczym. CV proszÄ&#x2122; skĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; w sklepie Jedynka przy ul. Kutrzeby 8c/5 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; fryzjerkÄ&#x2122; MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw, 508-157-597 PrzyjmÄ&#x2122; murarza, 603-135-462 Â&#x201E; Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; na staĹź do salonu odzieĹźowego we WrzeĹ&#x203A;ni, Cv wysyĹ&#x201A;aÄ&#x2021;: stazwrzesnia@2.pl Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; PaniÄ&#x2026; do baru, i mÄ&#x2122;Ĺźczyzn do myjni TIR, 606-394-030 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; PaniÄ&#x2026; do sklepu spoĹźywczego we WrzeĹ&#x203A;ni 880-242-195 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; pomocnika murarza z umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ciami budowlanymi, od zaraz, 601-092-619 po 18.00 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; ucznia w zawodzie piekarz, 607-507-737 Â&#x201E; Salon odzieĹźowy ELKA zatrudni sprzedawcÄ&#x2122; z doĹ&#x203A;wiadczeniem w handlu. Oferty na emeil: elka@slupca.com CV+LM ze zdjÄ&#x2122;ciem.795-486-549 Â&#x201E; Ĺ&#x161;lusarz, spawacz poszukuje pracy na 1/2 etatu 510-184-374 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; brukarza, 602-68-78-72 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; konserwatora na 1/2 etatu (zĹ&#x201A;ota rÄ&#x2026;czka) CV proszÄ&#x2122; skĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; Cukiernia Kuczora Bierzglinek ul. Platanowa 1 do godz. 10.00 ZatrudniÄ&#x2122; malarza szpachlarza, 509-131-355 Â&#x201E; Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; PaniÄ&#x2026; do biura; obsĹ&#x201A;uga CB radio, mile widziany j. rosyjski, 606-394-030 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; piekarza, 607-507-737 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; traktorzystÄ&#x2122; z doĹ&#x203A;wiadczeniem, teren Dominowo, 602-516-458 Â&#x201E; ZlecÄ&#x2122; wykonanie pozbruku, 602-68-78-72 Â&#x201E; Bulvar24 Cafe & Restaurant szuka kelnerek, do pracy ! Podania, CV + foto przesyĹ&#x201A;aÄ&#x2021; na adres biuro@bulvar24.pl lub dostarczyÄ&#x2021; osobiĹ&#x203A;cie. Â&#x201E; Firma POLRYZA Sp. z o.o. zatrudni portiera - magazyniera. Wiek do 50 lat, wymagana grupa inwalidzka. Oferty skĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; w siedzibie ďŹ rmy WrzeĹ&#x203A;nia ul. PiastĂłw 15 lub mail: biuro@polryza.com.pl

Â&#x201E; Clio 2001dci, 5600zĹ&#x201A;, clio 2003dci, 6000zĹ&#x201A;, clio 2008 benzyna, 7500zĹ&#x201A;, clio 2001dci, 5500zĹ&#x201A;, kango 2000 benzyna, 4800zĹ&#x201A; vat, scenic 1999 benzyna, 5300zĹ&#x201A;, a4 1996 1.9tdi, 6500zĹ&#x201A;, vectra 1999 benzyna, 4000zĹ&#x201A;, clio 2003 benzyna, 5500zĹ&#x201A;, alfa 156, 2000, 1.6 gaz, 4300zĹ&#x201A;, punto 2003, 1.2 benzyna, 4000zĹ&#x201A;, peugeot 206, 2001, 1.9D 4000zĹ&#x201A;, 605-316-871 Â&#x201E; Clio 3, 2006 r., 880-610-633 Â&#x201E; Fiat brava, 96 rocznik, 1.4 z gazem, 784-276-198 Â&#x201E; Fiat ducato, 9 osĂłb, 1.9 TDI, 2001 rok, klimatyzacja, el. szyby, lusterka, 15.500 zĹ&#x201A;, 726-619-043 Â&#x201E; Fiat grande punto 1.3 multijet, 2007, 61-4382-811 Â&#x201E; Ford galaxy 1,9 TDI, 97 r., sprzedam lub zamieniÄ&#x2122;, 603-509-527 Â&#x201E; Ford mondeo, 97 rok, sedan, 2800 zĹ&#x201A;, 667-342-511 Â&#x201E; Golf IV, 1.4 16v, 98, zadbany, 781-044-255

GAZ

MontaÂż INSTALACJI SAMOCHODOWYCH

Mechanika samochodowa WrzeĹ&#x201C;nia, KosynierĂłw 69 61 4366-978, 508-186-037, 609-581-513 Â&#x201E; Hyundai accent, 1.5, 95 rok, 1200 zĹ&#x201A;, 605-211-774 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; romety, wsk, komary 667-793-667 Â&#x201E; Mitsubishi colt, 1.3, 97 rok, 698-537-802 Â&#x201E; Nissan almera, 99r., 1.4 16v, elektryczne szyby, lusterka, klimatyzacja, 601-575-464 Â&#x201E; Opel astra 1,6, 16V, 96 r., klimatyzacja, 2xpp; wspomaganie, alarm, c zamek, hatchbag, 4.000zĹ&#x201A;, 502-844-199 Â&#x201E; Opel astra na czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci, 697-719-318 Passat kombi, 99 r., 1,9TD, WrzeĹ&#x203A;nia, MierosĹ&#x201A;awÂ&#x201E; skiego 2 po 15.00 Â&#x201E; Peugeot 206 kombi, 2004. Peugeot 106, 1998, 887-244-561 Â&#x201E; Peugeot 206, 2.0 HDI, 2002 rok, 11200 zĹ&#x201A;, 880-006-754 Â&#x201E; Renault clio, 1.5 DCI, 2004 rok, bogate wyposaĹźenie, 11200 zĹ&#x201A;, 880-006-754

Zomowanie pojazdĂłw

Skup zomu 61 4366 232, 609 538 301

NAUKA Â&#x201E; ABSOLWENT NOWOJORSKIEJ UCZELNI tanio udziela korepetycji z j. angielskiego, 696-504-747

&"' $( )* 

Edu-269

PozostaĹ&#x201A;e i ogĹ&#x201A;oszenia drobne do czwartku do godz. 13:30

MOTORYZACYJNE Â&#x201E; Astra I, na czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci, 783-478-724 Â&#x201E; Astra II, kombi, 99 rok, 8.200 zĹ&#x201A;, 606-744-679 Â&#x201E; CC 700, 93 rok, tel. 698-277-513 Â&#x201E; Citroen saxo, tanio, 723-411-208 Â&#x201E; Citroen saxo, tanio, 723-411-208

 (+ ,( !* ! 

, ! * (! (  "*'! ! $-   !'(      !!! "  !!#$ %$! "

Â&#x201E; Renault laguna 1,6, 16V, 99 r., bogata wersja, 603-509-527 Â&#x201E; Renault scenic 2001, 1.9 dci, 61-4382-811 Â&#x201E; Skoda octavia kombi, 2003 rok, 1.9 TDI, 110 KM, zielony metalik, bogate wyposaĹźenie, 693-119-559 Â&#x201E; Sprzedam 4 alufelgi (1 uszkodzona) z oponami 195/55 R15, seat, 782-102-864 Â&#x201E; Sprzedam alufelgi 14â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; z oponami letnimi do forda focusa, tanio, 661-878-032 Â&#x201E; Sprzedam AX, 1.1 + gaz, 91 rok, 502-119-469 Â&#x201E; Sprzedam CC 700, 96 r., 782-879-097 Â&#x201E; Sprzedam citroen xsara kombi, 98 rok, 1.9 TDI, 508-088-389 Â&#x201E; Sprzedam citroen xsara picasso 1,6 16V, 2000 r. 9.000 zĹ&#x201A; + opĹ&#x201A;aty, 889-998-134 Â&#x201E; Sprzedam citroen xsara picasso 1,6 HDI, 110 KM, 2005 r. zarejestrowany, 889-998-134

Â&#x201E; Sprzedam corsa B, 1.0, 2000 rok, 3 drzwi, granatowy, wspomaganie, klimatyzacja, ABS, 6200 zĹ&#x201A;, 692-224-920 Sprzedam deawoo matiz, 2000 rok, I wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciel, Â&#x201E; 535-500-215 Â&#x201E; Sprzedam felicja kombi, 1,3, 96 r., 608-729-873 Â&#x201E; Sprzedam fiat cinquecento 900, 96r., 691-969-257 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at seicento, 2001 rok, 781-155-034 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ ata ducato, 1998 rocznik i hyundai tarrakan, 2002 rocznik, 660-693-917 Â&#x201E; Sprzedam ford escort 1,6, gaz, 99 r., 511-049-679 Â&#x201E; Sprzedam ford ďŹ esta 1,3, 1997 r. 503-131-605 Â&#x201E; Sprzedam ford tranzit 95 r., osobowy, 600-038-833 Â&#x201E; Sprzedam hondÄ&#x2122; civic, 1.4 benzyna, 97 rok, 4-drzwiowa, 783-478-660 Â&#x201E; Sprzedam lagunÄ&#x2122; 97 rok, gaz, 604-704-125 Â&#x201E; Sprzedam matiz 99 r., maĹ&#x201A;y przebieg 724-135-327 Â&#x201E; Sprzedam mazda 323F, kombi, 2000 rok, stan bdb, Ĺ&#x203A;wieĹźo sprowadzona, 509-407-858 Â&#x201E; Sprzedam mazdÄ&#x2122; 323 F-BJ, rok 98, prosto z Niemiec, tanio, 794-182-694 Â&#x201E; Sprzedam mercedes 290TD, W 210, 96 r., 781-111-880 Â&#x201E; Sprzedam mercedes A 180 CDI, 2006 r. 503-131-605 Â&#x201E; Sprzedam micra K 10, 94 r., 700zĹ&#x201A;, 606-536-883 Â&#x201E; Sprzedam nissan almera, 1.4, 3-drzwiowy, 1999 rok, 602-516-458 Â&#x201E; Sprzedam nissan micra K11, 1993r., srebrny metalik, maĹ&#x201A;y przebieg, zadbany, 3900zĹ&#x201A;, 698-458-734 Â&#x201E; Sprzedam omega, 2.0, gaz, 95 rok, 5200 zĹ&#x201A;; renault clio, 94 rok, 1.4, wspomaganie, el. szyby, c.z, 2500 zĹ&#x201A;, 660-748-717 Â&#x201E; Sprzedam opel astra, 1.7 TD, 95 rok, zadbana, tel. 785-960-419 Â&#x201E; Sprzedam opel calibra, lekko uszkodzony, 697-719-318 Â&#x201E; Sprzedam opel corsa 2000 r., 1,7, isuzu, srebrny metalik, 8000zĹ&#x201A;, 603-287-113 Â&#x201E; Sprzedam opel corsa 95 r., 5d, 601-56-06-83 Sprzedam opel corsa, 1.0 + gaz, 98 rok, 4.600 Â&#x201E; zĹ&#x201A;, tel. 880-226-396 Â&#x201E; Sprzedam opel meriva CDTI 2005 r., 512-506-059 Â&#x201E; Sprzedam opel tigra, 95 rok, 4500 zĹ&#x201A;, 501-604-969 Â&#x201E; Sprzedam opel vectra 97 r., 2,0D, TANIO 785-322-790 Â&#x201E; Sprzedam opel vectra C 2,2 DTi, 507-871-656 Sprzedam opel zaďŹ ra 2000 r., 2,0 TDI peĹ&#x201A;na Â&#x201E; elektryka, 781-044-209 Â&#x201E; Sprzedam opel zafira, 2002 rok, diesel, 511-285-909 Â&#x201E; Sprzedam palio weekend, 1.2, 16V, 2002 rok, biaĹ&#x201A;y, klimatyzacja, przebieg 165.000, 501-897-687

PrzewĂłz osĂłb â&#x20AC;&#x201C; BUSEM DO NIEMIEC, HOLANDII, BELGII â&#x20AC;&#x201C; dowĂłz na miejsce â&#x20AC;&#x201C; TV w samochodzie â&#x20AC;&#x201C; licencja, peÂłne ubezpieczenie â&#x20AC;&#x201C; moÂżliwoĹ&#x201C;ĂŚ zabrania wiĂŞkszego bagaÂżu

63/241-72-24, 600-503-953 w Niemczech: 0049-1794-395-584

Â&#x201E; Sprzedam passat kombi, 92 rok, gaz, tanio, 605-071-686 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 206, 2001 rok, 694-713-453 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 206, 99 rok, wersja XS, kolor orange, 506-842-567 Â&#x201E; Sprzedam peugeot boxer, 2.5 D max, 97 rok, 784-428-737 Â&#x201E; Sprzedam pickap mazda, autopomoc VW LT 45, 602-68-78-72

Sa-414

ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia tel.61/ 640 01 01

5

Â&#x201E; Matematyka, ďŹ zyka, 531-262-610 Â&#x201E; Pomoc w nauce: matematyka, ďŹ zyka gimnazjum, 605-180-664

PRACA Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;

www.wrzesnia.info.pl

Â&#x201E; Sprzedam renault clio, 95 rok, 1.4 benzyna, bogate wyposaĹźenie, el.szyby i lusterka, aktualny przeglÄ&#x2026;d, 3800 zĹ&#x201A;, 501-774-798 Sprzedam renault kangoo, 2001 r., 1,9DTI, Â&#x201E; 781-111-880 Â&#x201E; Sprzedam renault laguna 1,9 DCI, 2001 r. 503-131-605 Â&#x201E; Sprzedam renault laguna II, 2002 rok, kombi, 501-161-896

SPRZEDAĹť NAPRAWA SERWIS PRZYCZEP r-"8&5 r508"308:$) r10%.050$:,r10%Â&#x160;Âś%Ç&#x201A;

Sa-401

11 marca 2011

SPRZEDAĹť CZÄ&#x2DC;Ĺ&#x161;CI %013;:$;&1 Ĺ&#x161;roda Wlkp., ul. Polna 6 61 285 22 58 603 912 660, 602 762 210 Â&#x201E; Sprzedam renault megane kombi 1,5 DCI, 2007 r. 503-131-605 Â&#x201E; Sprzedam renault megane luxe dynamiq, 1,6 benzyna, sedan, grudzieĹ&#x201E; 2004 r., 603-561-420 Â&#x201E; Sprzedam renault megane scenic, 1.6, 99 rok, gaz, 6.800, 500-266-735 Â&#x201E; Sprzedam renault megane, 1.5, 2005 rok, czarny metalik, 61-4386-217 Â&#x201E; Sprzedam renault megane, 1.6 benzyna, gaz, 96 rok, elektryka, klimatyzacja, stan idealny, 4800 zĹ&#x201A;, 662-183-764 Â&#x201E; Sprzedam renault R19 chamade benzyna + gaz, 92 rok, elektryka stan bdb, 1900 zĹ&#x201A;, 662-183-764 Â&#x201E; Sprzedam renault scenic 1,5 DCI, 2007 r. 503-131-605 Â&#x201E; Sprzedam renault scenic 1,6 16V, 2000 r. przygotowany do rejestracji, 8.300 zĹ&#x201A;, 889-998-134 Â&#x201E; Sprzedam renault scenic 2004 r., 1,5DCI, 696-339-032 Â&#x201E; Sprzedam rover 200, 2,0 SDI, 98 r., 781-766-051 Â&#x201E; Sprzedam scenic, 2004, 1.9 DCI, stan idealny, 607-34-21-21 Â&#x201E; Sprzedam seat cordoba 98 r., 603-340-599


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

LOKALE I NIERUCHOMOĹ&#x161;CI Â&#x201E; NIERUCHOMOĹ&#x161;CI NIEDĹšWIEDZKI ! UĹ ATWIAMY KUPNO, SPRZEDAĹť I WYNAJEM! WrzeĹ&#x203A;nia ul.Sienkiewicza 20/1 (Ip. nad AptekÄ&#x2026; Aspirynka) 669-111-071, 61-641-65-65 Â&#x201E; AKTUALNE OFERTY NIERUCHOMOĹ&#x161;CI NA www.niedzwiedzki.com Â&#x201E; Aktualne oferty:www.locum-wojciechowska. pl 61-436-63-41, 602-75-77-79 Â&#x201E; Kupimy dom do 450000, Locum 61-436-6341, 602-75-77-79 Â&#x201E; Szukamy mieszkaĹ&#x201E; do sprzedaĹźy i wynajÄ&#x2122;cia, Locum 61-436-63-41, 602-75-77-79 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe Kutrzeby 3 piÄ&#x2122;tro 662-004-365 Â&#x201E; Alpi-plus PoszukujÄ&#x2122; dla konkretnych klientĂłw domĂłw na wsi do ok. 300.000,- Pilne! 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus. PrzyjmÄ&#x2122; w ofertÄ&#x2122; domy we WrzeĹ&#x203A;ni, Pilne! OczekujÄ&#x2026;cy klienci. 501-355-506

SPRZEDAMY

Usl-329

      DOMY:       

666-29-55-66

Â&#x201E; BEZ WYCHODZENIA Z DOMU ! ! WIRTUALNE WIZYTY PO NIERUCHOMOĹ&#x161;CIACH: www.niedzwiedzki.com/pano/1/; www.niedzwiedzki. com/pano/2/ Â&#x201E; Do sprzedania lokal usĹ&#x201A;ugowo - biurowy 104 mkw, bezczynszowy, kamienica Ip. centrum. www.bartusnieruchomosci.pl Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia apartament, umeblowany, TV, sat, internet, dla 1 osoby pracujÄ&#x2026;cej, 604-138-982 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia garaĹź przy ul. DÄ&#x2026;browskiego, 601-981-857 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia kawalerka, centrum, I piÄ&#x2122;tro, c.o. gazowe, 600 zĹ&#x201A; + opĹ&#x201A;aty, 605-431-801 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal 60 mkw na biuro, gabinet, sklep, Kutrzeby 602-334-153 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal po remoncie 20 mkw na biuro, gabinet, maĹ&#x201A;e rzemiosĹ&#x201A;o 530-054-769 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 2-pokojowe, umeblowane z kominkiem, 669-986-610 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 3 pokojowe, 850 zĹ&#x201A; plus opĹ&#x201A;aty tel. 600-615-010 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie Kutrzeby, 46 mkw, od kwietnia, 600-922-097

Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; mieszkanie ok. 70 mkw 3-pokoje, 660-488-396 Â&#x201E; LOKAL UĹťYTKOWY NA GNIEĹšNIEĹ&#x192;SKIEJ DO WYNAJÄ&#x2DC;CIA www.niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; MIESZKANIE 2 POKOJOWE Z 2007 R. www.niedzwiedzki.com/pano/4/ 669-111-071 Â&#x201E; Mieszkanie 90 mkw, 4 pokoje, WrzeĹ&#x203A;nia os. SokoĹ&#x201A;owskie, b.Ĺ&#x201A;adne 318.000,- Alpi-plus 501-355-506 Â&#x201E; Na sprzedaĹź mieszkanie dwupokojowe blisko centrum, IVp., 505-234-909 BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci Â&#x201E; NOWOĹ&#x161;Ä&#x2020;! www.niedzwiedzki.com/pano/1/

SPRZEDAĹť KUPNO WYNAJEM www.bartusnieruchomosci.pl bartus@bartusnieruchomosci.pl Tel. +48 505 234 909 Zapraszamy do skĹ&#x201A;adania ofert

Z NAMI SIÄ&#x2DC; UDA!

Â&#x201E; NOWY DOM NAD J. POWIDZKIM NA SPRZEDAĹť www.niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; Nowy dom, 160 mkw, atrakcyjna lokalizacja, 505-234-909 BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci Â&#x201E; Oddam w najem sklep w centrum WrzeĹ&#x203A;ni 40 mkw, 509-768-444 Â&#x201E; Posiadam do wynajÄ&#x2122;cia lokal handlowy 40 mkw (usĹ&#x201A;ugi medyczne), Gniezno ul. Roosevelta, lokalizacja w ciÄ&#x2026;gu handlowym, wszystkie media, 664-033-008 Â&#x201E; POSZUKUJEMY MIESZKAĹ&#x192; 669-111-071 NIEDĹšWIEDZKI Â&#x201E; PoszukujÄ&#x2122; maĹ&#x201A;ego mieszkania dla 1 osoby WrzeĹ&#x203A;nia + okolice do 10 km, 665-498-358 Â&#x201E; Sprzedam 35000 mkw (5 zĹ&#x201A;/mkw), 604-526-106 Â&#x201E; Sprzedam 7.100 mkw ziemi, 500-063-141 Â&#x201E; Sprzedam dom w Orzechowie, dziaĹ&#x201A;ka 2700 mkw, 604-166-954 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; (900 mkw) z domem w stanie deweloperskim w Psarach Polskich, 792-351-020 Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; 2500 mkw w Targowej GĂłrÂ&#x201E; ce, 788-836-060 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; 3000 mkw tanio, 785-960-412 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 900 mkw, Barczyzna 16, 695-103-511 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; w Psarach MaĹ&#x201A;ych, 724-838-604 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; letniskowÄ&#x2026; 270 mkw wraz z domkiem murowanym o pow. 90 mkw, Ostrowo Stare nad j. powidzkim, 604-781-495 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; pod AG niedaleko zjazdĂłw z A2 od 9.000 do 11.000 mkw, 792-351-020 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; rekreacyjnÄ&#x2026; nad jeziorem wierzbiczaĹ&#x201E;skim w miejscowoĹ&#x203A;ci WymysĹ&#x201A;owo gm. Trzemeszno, powierzchnia ok. 500 mkw, 664-033-008 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; w Kaczanowie 4700 mkw, 503-131-605 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane na obrzeĹźach WrzeĹ&#x203A;ni, 785-617-958 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane przy trasie WrzeĹ&#x203A;nia - MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw, 2000 mkw, 1800 mkw, 1000 mkw, 1300 mkw, 667-275-516 Â&#x201E; Sprzedam kawalerkÄ&#x2122; w Ĺ&#x161;rodzie Wlkp., 698-344-799

stan deweloperski przy ul. Parkowej 601-759-255

Â&#x201E; Sprzedam lokal handlowy we WrzeĹ&#x203A;ni 880-242-195 Â&#x201E; Sprzedam lub wynajmÄ&#x2122; sklep w Ksawerowie, atrakcyjna lokalizacja, tanio, 605-943-061 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 52 mkw, IV piÄ&#x2122;tro, wolne od zaraz, 880-414-302 Â&#x201E; SPRZEDAM mieszkanie trzypokojowe we WrzeĹ&#x203A;ni, IVpiÄ&#x2122;tro, TANIO! BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci 505-234-909 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie w Bieganowie, 725-239-066 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie w Czerniejewie, Locum 61-436-63-41, 602-75-77-79 Â&#x201E; Sprzedam udziaĹ&#x201A; w nieruchomoĹ&#x203A;ci w centrum WrzeĹ&#x203A;ni, 604-526-106 Â&#x201E; Sprzedamy Ĺ&#x201A;adne mieszkania na Kutrzeby, Fromborskiej, KiliĹ&#x201E;skiego, Locum 61-436-6341, 602-75-77-79 Â&#x201E; SZYBKO I SKUTECZNIE SPRZEDAMY TWOJÄ&#x201E; NIERUCHOMOĹ&#x161;Ä&#x2020;! ZADZWOĹ&#x192; I SPRAWDĹš 669111-071 www.niedzwiedzki.com Â&#x201E; WEJDĹš NA www.niedzwiedzki.com/ pano/1/ i sprawdĹş jak moĹźe wyglÄ&#x2026;daÄ&#x2021; Twoja oferta!! Â&#x201E; WrzeĹ&#x203A;nia, atrakcyjna kawalerka 30 mkw, 93000 zĹ&#x201A;, Alpi-Plus, 501-355-506 Â&#x201E; Www.alpi-plus.gratka.pl Â&#x201E; ZOBACZ TO www.niedzwiedzki.com/ pano/2/

ROLNICZE Â&#x201E; JÄ&#x2122;czmieĹ&#x201E; oczyszczony sprzedam, 509-653-123 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; NEPTUN, 784-569-863 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; Ĺ&#x201A;adowacz UNHZ 500, Tel. 668-199-714 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; owies oczyszczony, 691-351-561 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ziemniaki jadalne cena do negocjacji, 725-065-264 Â&#x201E; Sprzedam 2 tony jÄ&#x2122;czmienia, 723-517-561 Â&#x201E; Sprzedam 3 ha ziemi rolnej w Kozubcu 605-998-961 Â&#x201E; Sprzedam 300 kg pszenĹźyta i 200 kg pszenicy, 61-4385-178 Â&#x201E; Sprzedam 5 tygodniowÄ&#x2026; jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; miÄ&#x2122;snÄ&#x2026;, 697-368-838 Â&#x201E; Sprzedam 9 szt. prosiÄ&#x2026;t 12 tygodniowych, 61-4385-258 Â&#x201E; Sprzedam agregat uprawowo-siewny 2,5m, czynny MASCHIO - AMAZONE, 691-749-987, 603-822-088 Â&#x201E; Sprzedam agregat uprawowo-siewny amazone RDP-301 talerzowy na baronie wahadĹ&#x201A;owej 3m, 15900 zĹ&#x201A;, 506-078-792 Â&#x201E; Sprzedam C-360, 661-452-067 Â&#x201E; Sprzedam ciÄ&#x2026;gnik deutz-fahr, 1986 rok, 160 KM. Tel. 723-505-330 Â&#x201E; Sprzedam ciÄ&#x2026;gnik MTZ 82 z przednim napÄ&#x2122;dem, stan idealny, 1996 rok; pĹ&#x201A;ug 3-skibowy obrotowy, zabezpieczenia Ĺ&#x203A;rubowe z przedpuszkami. Tel. 692-671-060 Â&#x201E; Sprzedam ciÄ&#x2026;gnik ursus 355, 603-053-535 Â&#x201E; Sprzedam ciÄ&#x2026;gnik ursus 902 tanio, 660-730-395 Â&#x201E; Sprzedam ciÄ&#x2026;gnik ursus C385, nowy typ silnika i skrzyni biegĂłw, Ĺ&#x203A;ciÄ&#x2122;ta maska, gruby dach, stan bdb, 603-126-849

Ferma Drobiu Borzykowo H. i S. SzymaĹ&#x201E;scy

SKUPUJEMY

pszenicÄ&#x2122; i pszenĹźyto KrĂłtkie terminy pĹ&#x201A;atnoĹ&#x203A;ci 604-90-10-11t61-4385-034 Â&#x201E; Sprzedam cielaka byczka i sprzedam cyklopa, 508-898-888 Â&#x201E; Sprzedam cielaka jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122;, 695-494-196 Sprzedam cielaki miÄ&#x2122;sne, 669-364-134 Â&#x201E; Â&#x201E; Sprzedam cielaki oraz pĹ&#x201A;ug 5-skibowy. Tel. 698-962-550 Â&#x201E; Sprzedam cielaki, 603-318-854 Â&#x201E; Sprzedam cielÄ&#x2122;ta czarno-biaĹ&#x201A;e i mieszaĹ&#x201E;ce, 608-248-273 Â&#x201E; Sprzedam cielÄ&#x2122;ta i krowÄ&#x2122; 663-629-048 Â&#x201E; Sprzedam cielÄ&#x2122;ta miÄ&#x2122;sne i czarno-biaĹ&#x201A;e. Tel. 668-345-262 6 przedam 300 kg pszenĹźyta i 200 kg pszenicy, tel. 4385-178 Â&#x201E; Sprzedam dwukoĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122;, 602-438-454 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłweczkÄ&#x2122; miÄ&#x2122;snÄ&#x2026;, 600-281-156 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;Ăłweczki 2-tygoniowe, 603-310-948 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122;; obornik na dziaĹ&#x201A;ki 603-287-113 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; miÄ&#x2122;snÄ&#x2026;, 61-4372-125

RzeĹşnia kupuje maciory i knury, cena 2,60 + VAT OdbiĂłr z gospodarstwa PĹ&#x201A;atne gotĂłwkÄ&#x2026; lub przelewem

609-218-648

Â&#x201E; Sprzedam opryskiwacz Ĺ&#x161;LÄ&#x2DC;ĹťA 1000 l, tel. 699-244-578 Â&#x201E; Sprzedam opryskiwacz z zawieszeniem 15m, sprawny z atestem, 887-109-222 Â&#x201E; Sprzedam osprzÄ&#x2122;t do TUR-a, 783-937-874 Â&#x201E; Sprzedam owies oczyszczony krezus, 661-285-025 Â&#x201E; Sprzedam pĹ&#x201A;ug 4-skibowy FORSCHNITT 61-4366-923 Â&#x201E; Sprzedam pĹ&#x201A;ug 5-skibowy zagonowy, 99 rok, pĹ&#x201A;ug 5-skibowy B201, 600-957-576 Â&#x201E; Sprzedam pĹ&#x201A;ug obrotowy 3-skibowy, 667-949-557 Â&#x201E; Sprzedam prasÄ&#x2122; kostkÄ&#x2122; Z 224/1, 96 r., 63-2133255, 695-230-674 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 783-017-270 Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, Mikuszewo 1 Â&#x201E; Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, ziemniaki â&#x20AC;&#x153;Satinaâ&#x20AC;? 15kg / 18 zĹ&#x201A;, 785-723-500 Â&#x201E; Sprzedam przyczepÄ&#x2122; do sĹ&#x201A;omy, kosiarkÄ&#x2122; OSA, przyczepÄ&#x2122; wywrotkÄ&#x2122;, 601-56-06-83 Â&#x201E; Sprzedam przyczepÄ&#x2122; rolniczÄ&#x2026; i samochodowÄ&#x2026;. Tel. 606-485-884 Â&#x201E; Sprzedam przyczepÄ&#x2122; samozbierajÄ&#x2026;cÄ&#x2026;, 781-311-973 Â&#x201E; Sprzedam rozrzutnik obornika 4t i rozsiewacz amazonce 600l, 61-4382-815 Â&#x201E; Sprzedam rozsiewacz do nawozu amazone, 601-590-958 Â&#x201E; Sprzedam siano, za sztukÄ&#x2122; 50 zĹ&#x201A;, tel. 504-259-026 Â&#x201E; Sprzedam sianokiszonkÄ&#x2122;, czerwone buraczki, 885-721-551 Â&#x201E; Sprzedam sianokiszonkÄ&#x2122;, pszenĹźyto, mieszankÄ&#x2122; zboĹźowÄ&#x2026;, sĹ&#x201A;omÄ&#x2122;, 608-889-103 Â&#x201E; Sprzedam siewnik POZNANIAK, 2,75m, gotowy do pracy, 723-799-415 Â&#x201E; Sprzedam sĹ&#x201A;omÄ&#x2122; ĹźytniÄ&#x2026; w balotach, tanio, 605-943-061 Â&#x201E; Sprzedam sĹ&#x201A;omÄ&#x2122;, zboĹźe i dwukoĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122;, 781-823-112 Â&#x201E; Sprzedam sortownik prod. rosyjskiej, stĂłĹ&#x201A; przebiĂłrczy, wagoworkownicÄ&#x2122;, kombajn Grimme do ziemniakĂłw SL750, skrzynki do ziemniakĂłw, pĹ&#x201A;ug B-200, 660-693-917 Â&#x201E; Sprzedam talerzĂłwkÄ&#x2122; 1,8 m, 609-950-141 Â&#x201E; Sprzedam ursus 902, 507 871 656 Â&#x201E; Sprzedam ursus C360 z turem, 885-721-551 Â&#x201E; Sprzedam wycinak do kiszonki, przetrzÄ&#x2026;sarkÄ&#x2122; do siana, wĂłz paszowy samozaĹ&#x201A;adowczy i beczki plastikowe 160 l, 504-920-618 Â&#x201E; Sprzedam zgrabiacz siĂłdemkÄ&#x2122;, tel. 692-931-228 Â&#x201E; Sprzedam ziemniaki od 3-4,5 cm, satina, 781-231-552

ATIZ

SRÂ&#x203A;\F]NL JRWĂ?ZNRZH

       !" #$  

 !!"##!$"##

 

 

PODARUJÄ&#x2DC; Â&#x201E; PodarujÄ&#x2122; goĹ&#x201A;Ä&#x2122;bie w dobre rÄ&#x2122;ce, tel. 61-436-34-00Â

RĂ&#x201C;ĹťNE Â&#x201E; WYPRZEDAĹť SPRZÄ&#x2DC;TU DO Ä&#x2020;WICZEĹ&#x192; - rowerki, orbitreki, bieĹźnie itp. BIERZGLINEK BUKOWA 50, 61-4389-000 Â&#x201E; Szycie koĹ&#x201A;der z pierza 609-903-606 Â&#x201E; Drewno kominkowe sosnowe w waĹ&#x201A;kach i pociÄ&#x2122;te, 696-633-417 Â&#x201E; Jajka wiejskie, 781-311-973 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; gitarÄ&#x2122; klasycznÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x153;pudĹ&#x201A;oâ&#x20AC;? 509-908-597 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; OstrĂłwka, 694-273-673 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; pĹ&#x201A;yty betonowe drogowe, 602-68-78-72 Â&#x201E; PoĹźyczki - 509-454-737 Â&#x201E; Restauracja AlfaMarina organizuje przyjÄ&#x2122;cia okolicznoĹ&#x203A;ciowe. Wolne terminy KOMUNIA 2011r 510-131-248 ul. DziaĹ&#x201A;kowcĂłw 9, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia Â&#x201E; Sprzedam 1000 sztuk suporexu solbet, 24/24/58, 781-156-800 Â&#x201E; Sprzedam adapter + pĹ&#x201A;yty, 608-419-364

  ! " # $%&'$()'$() 61-424-17-36

Kre-203

tel. 889 999 134

Â&#x201E; Sprzedam skuter piagio zip i motocykl keway pojemnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; 250, 507-308-840 Â&#x201E; Sprzedam tico 97 r., 501-557-681 Â&#x201E; Sprzedam tico z gazem 98 rok, 61-4385-135 Â&#x201E; Sprzedam toyota yaris, 1.0 VTI, 2003, czerwona, 3 drzwi, 516-079-944 Â&#x201E; Sprzedam volkswagen polo, 1.0, rok produkcji 1995, 723-517-607 Â&#x201E; Sprzedam volvo S 40, 98 r., benzyna, maĹ&#x201A;y przebieg, 606-686-691 Â&#x201E; Sprzedam volvo V40, 2004 rok, 1.9 TDI, kombi, 667-245-476 Â&#x201E; Sprzedam VW Golf IV, 507-871-656 Sprzedam VW passat 98 rok, 1.9 TDI, kombi, Â&#x201E; biaĹ&#x201A;y, 504-079-587 Â&#x201E; Sprzedam VW polo, 90 rok, tanio, tel. 604-642-472 Â&#x201E; Sprzedam xsara picasso 2001 rok, 2.0 D, 509-377-075 Â&#x201E; Sprzedam yamaha virago 535, 93 r., chopper, zarejestrowany, 661-878-032 Â&#x201E; Volvo 440, 94 rok, nowy typ, 2300 zĹ&#x201A;, 500-650-107 Â&#x201E; WYPOĹťYCZALNIA - samochody osobowe, busy maxi, busy 9 osobowe, autolawety, lawety, przyczepy, autoholowanie, transport. tel. 600-615-010

wraz z gruntem

Â&#x201E; Sprzedam ziemniaki skrobiowe od 3,5-4,5 cm, 663-771-836 Â&#x201E; Sprzedam Ĺźyto, jeczmieĹ&#x201E;, pszenica, 601-92-43-07 Â&#x201E; WykonujÄ&#x2122; kamienie do Ĺ&#x203A;rutownikĂłw rolniczych (róşne typy), tel. 784-494-989 Â&#x201E; WysĹ&#x201A;odki toďŹ , siatka defalin, folia rolnicza. Konkurencyjne ceny. Tel. 663-412-773 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; traktorzystÄ&#x2122; z doĹ&#x203A;wiadczeniem, teren Dominowo, 602-516-458

Â&#x201E; Sprzedam albÄ&#x2122; dziewczÄ&#x2122;cÄ&#x2026; na 146 cm, 70 zĹ&#x201A;, peleryna gratis, 604-638-327 Â&#x201E; Sprzedam drewniany zestaw ogrodowy, solidny, (stĂłĹ&#x201A; + 2 Ĺ&#x201A;awki + 2 krzesĹ&#x201A;a), 781-781-371 Â&#x201E; Sprzedam drewno opaĹ&#x201A;owe, tel. 662-274-612 Â&#x201E; Sprzedam kanapÄ&#x2122; rozkĹ&#x201A;adana 150zĹ&#x201A;, 603-92-76-97 Â&#x201E; Sprzedam klacz dwunastoletniÄ&#x2026;, ujeĹźdĹźonÄ&#x2026;, 513-179-589 Â&#x201E; Sprzedam lodĂłwko-zamraĹźarkÄ&#x2122; i dywan, 880-832-358 Â&#x201E; Sprzedam maszynÄ&#x2122; do robienia zbrojeĹ&#x201E; (giÄ&#x2122;cie prÄ&#x2122;tĂłw) tel. 605-337-088 Â&#x201E; Sprzedam maszynÄ&#x2122; tynkarskÄ&#x2026; PFT G4, 1998 r. 783-101-410 Â&#x201E; Sprzedam maszynkÄ&#x2122; do mielenia miÄ&#x2122;sa (elektryczna) zelmer, 100 zĹ&#x201A;; frytkownicÄ&#x2122; FR 13 eldom, 100 zĹ&#x201A; nowa z gwarancjÄ&#x2026;; telewizor 28â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; philips 120 zĹ&#x201A;, 787-311-508

Sklep z odzieĹźÄ&#x2026; katalogowÄ&#x2026;

zaprasza po

NOWÄ&#x201E; KOLEKCJÄ&#x2DC;    (obok Fotografa)

Skl-569

oraz RENOWACJA LAKIERU

dom w Nekli

Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;Ăłwki cielne, miÄ&#x2122;sne i mleczne, 695-312-850, 61-4371-264 Â&#x201E; Sprzedam jÄ&#x2122;czmieĹ&#x201E; jary oczyszczony na czyszczarce PETKUS 603-671-435, 61/4775-829 Â&#x201E; Sprzedam jÄ&#x2122;czmieĹ&#x201E; jary oczyszczony tocada, 880-933-703 Â&#x201E; Sprzedam jÄ&#x2122;czmieĹ&#x201E;, owies, pszenicÄ&#x2122; i Ĺźyto, tel. 608-131-649 Â&#x201E; Sprzedam kombajn bizon Z56, 85 rok, nowa kabina, klimatyzacja, stan bdb, 609-389-118 Â&#x201E; Sprzedam kombajn international 531, silnik case, bardzo zadbany, tanio, 605-943-061 Â&#x201E; Sprzedam kombajn ZO-56, 86 rok i sĹ&#x201A;omÄ&#x2122; baloty i kostkÄ&#x2122;, 609-073-465 Â&#x201E; Sprzedam loszki hodowlane 606-686-691 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;ubin sĹ&#x201A;odki, 61-4384-518 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;ubin sĹ&#x201A;odki, 889-657-060 po 18.00 Â&#x201E; Sprzedam mĹ&#x201A;ynek do czyszczenia zboĹźa, 795-360-803 Â&#x201E; Sprzedam obornik, 886-342-203 Â&#x201E; Sprzedam opryskiwacz 400 l, 12 m, 663-771-836 Â&#x201E; Sprzedam opryskiwacz polny przyczepiany goliat ďŹ rmy Krukowiak o poj. 2500 l, 2001 rok, rozsiewacz nawozĂłw zawieszany N 041 o poj. 1000 l, agregat uprawowy ďŹ rmy fortschritt. Tel. 603-031-142

Kre-129

BEZ MALOWANIA AUTA

Sprzedam

Roz-898

USUWANIE WGNIECEĹ&#x192;

Sa-429b

Â&#x201E; Sprzedam skoda felicja kombi 2000 r., benzyna + gaz, 665 288 641 Â&#x201E; Sprzedam skoda felicja, 98 rok, 792-580-521 Â&#x201E; Sprzedam skodÄ&#x2122; favorit, 1991 rok z gazem, 783-119-744 Â&#x201E; Sprzedam skrzyniÄ&#x2122; biegĂłw do VW golf 3, 1,4, benzyna 781-781-371

Â&#x201E; Dom -Barczyzna nowy b.Ĺ&#x201A;adna lokalizacja Alpi-plus 501-355-506 Â&#x201E; Dom -LipĂłwka po remoncie Alpi-plus 501-355-506 Â&#x201E; Dom ok. Targowej GĂłrki 330.000 do wprowadzenia, duĹźa dziaĹ&#x201A;ka. Alpi-plus 501-355-506 Â&#x201E; DOM W NEKLI NA SPRZEDAĹť www.niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; Dom WrzeĹ&#x203A;nia 270.000, SokoĹ&#x201A;owskie - pĂłĹ&#x201A; bliĹşniaka 390.000, Paderewskiego ok. 499.000 Ĺ&#x203A;liczny, dwurodzinny Alpi-plus 501-355-506 Dom WrzeĹ&#x203A;nia os. SokoĹ&#x201A;owskie, parterowy, Â&#x201E; 530.000, Alpi-plus 501-355-506 Â&#x201E; Domy w ok. WrzeĹ&#x203A;ni: Orzechowo 210.000,- Kaczanowo 185.000,- PawĹ&#x201A;owo, Czerniejewo, Gonice, Alpi-plus 501-355-506 Â&#x201E; DuĹźy wybĂłr dziaĹ&#x201A;ek budowlanych WrzeĹ&#x203A;nia i okolica od 45000, Locum 61-436-63-41, 602-75-77-79 Â&#x201E; Dwa LOKALE UĹťYTKOWE NA JANA PAWĹ A II DO WYNAJÄ&#x2DC;CIA www.niedzwiedzki.com/ pano/3/ 669-111-071 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ka budowlana WrzeĹ&#x203A;nia os. SokoĹ&#x201A;owskie 780 mkw, 150 zĹ&#x201A;/mkw, OKAZJA! Alpi-plus 501-355-506 Â&#x201E; DZIAĹ KA W NEKIELCE NA SPRZEDAĹť 669-111071 www.niedzwiedzki.com Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ki budowlane. Ostatnie trzy! Przy lesie ok. Barczyzny. PiÄ&#x2122;kne! Alpi-plus 501-102-966 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ki rekreacyjne, Wylatkowo, Lipnica - www. bartusnieruchomosci.pl Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ki: Kaczanowo, Targowa GĂłrka, Stroszki, Nekla Alpi-plus 501-102-966 Â&#x201E; GOSPODARSTWO 10 ha NA SPRZEDAĹť 669111-071 www.niedzwiedzki.com Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; dom lub mieszkanie do remontu do 100,000 w okolicach MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awia, 661-926-087 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; grunt rolny lub gospodarstwo tel. 600-280-509 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; mieszkanie 65/80 mkw, 506-101-312

www.wrzesnia.info.pl

Rol-113

MOTORYZACYJNE

Rol-168

11 marca 2011

Roz-788

6

Â&#x201E; Sprzedam meble, 512-812-487 Â&#x201E; Sprzedam mebloĹ&#x203A;ciankÄ&#x2122; 4.5 m, 250 zĹ&#x201A;, 502-947-915 Â&#x201E; Sprzedam mebloĹ&#x203A;ciankÄ&#x2122;, stan bdb, 500-244-402 Â&#x201E; Sprzedam mĹ&#x201A;ot kowalski tel. 605-337-088 Â&#x201E; Sprzedam piec do co do 70 mkw; 781-562-087 Â&#x201E; Sprzedam przyczepÄ&#x2122; kempingowÄ&#x2026;, tel. 724-064-220 Â&#x201E; Sprzedam sianokiszonkÄ&#x2122; z kupy, przyczepÄ&#x2122; aszki 4t 200zĹ&#x201A;, 697-740-548 Â&#x201E; Sprzedam sofÄ&#x2122; rozkĹ&#x201A;adanÄ&#x2026; i fotel komputerowy, 607-798-071 Â&#x201E; Sprzedam sprÄ&#x2122;ĹźarkÄ&#x2122; 3-tĹ&#x201A;okowÄ&#x2026;, zbiornik 150l, 663-174-639 Â&#x201E; Sprzedam stemple budowlane, ok 3 m., 250 szt. 6zĹ&#x201A;/szt. tel. 505-420-233 Â&#x201E; Sprzedam stĂłĹ&#x201A; owalny, dÄ&#x2122;bowy + 6 krzeseĹ&#x201A;, 667-467-462 Â&#x201E; Sprzedam stĂłĹ&#x201A;, 6 krzeseĹ&#x201A; i komodÄ&#x2122;, 603-839-180 Â&#x201E; Sprzedam szlakÄ&#x2122; do utwardzania drĂłg. Tel. 721-051-350 Â&#x201E; Sprzedam tanio nowÄ&#x2026; kanapÄ&#x2122; FinkÄ&#x2122;, 663-247-810 Â&#x201E; Sprzedam tanio sofÄ&#x2122;, stolik RTV, Ĺ&#x201A;awÄ&#x2122;, 696-828-756 Â&#x201E; Sprzedam tanio TV 29â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; 100 Hz, stolik RTV, biurko, pĂłĹ&#x201A;ki na ksiÄ&#x2026;Ĺźki, 606-378-177


- osiany (pĹ&#x201A;ukany - sortowany), - ostry - na betony, - podsypka, - kamyszek (róşnej granulacji), - czarna ziemia.

tel. 662-600-089 Â&#x201E; Sprzedam telewizor 80 zĹ&#x201A;, 785-322-786 Â&#x201E; Sprzedam topole, tel. 515-703-827 Â&#x201E; Sprzedam TV 14â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;, 29â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;, 888-258-067 Â&#x201E; Sprzedam uĹźywane obuwie ďŹ rmy ADIDAS, 50 zĹ&#x201A; za parÄ&#x2122;, 500-266-735 Â&#x201E; Sprzedam wĂłzek 2-funcyjny; nosideĹ&#x201A;ko i bujak TANIO, 697-914-927 Â&#x201E; Sprzedam wĂłzek spacerĂłwkÄ&#x2122; Graco i fotelik samochodowy, 694-800-365 Â&#x201E; Tanio sprzedam Ĺ&#x201A;óşko piÄ&#x2122;trowe, 797-139-695 Â&#x201E; Zagubiono plandekÄ&#x2122; od przyczepki samochodowej - niebieska, NAGRODA, 600-297-802

ul. Fabryczna 39/4 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia tel. 61 670 98 89

â&#x20AC;&#x17E;Ogrody Alicjiâ&#x20AC;? $gr i / 0rol 1 c

Oferujemy:

USĹ UGI

       

  

Â&#x201E; Blacharstwo - dekarstwo 880-414-655

Zapchana toaleta, zlew, wanna? TĹ&#x201A;uszcze, korzenie, kamieĹ&#x201E; kotĹ&#x201A;owy?

Pogotowie Kanalizacyjne

  !"#$% $ #"!$ &'  () *

Firma sprzÄ&#x2026;tajÄ&#x2026;ca "MARTIN"

t4QJSBMFFMFLUSEPNEÂ&#x2019;VHPÇ´DJ PCSPUĂ&#x2DC;XNJO t8ZNJFOOFLPÇŠDĂ&#x2DC;XLJGSF[VKÇ&#x152;DF

sprzÄ&#x2026;tamy mieszkania, domy, biura,

t,BNFSZ57EPSVSKVČ&#x2C6;PEENN

Ĺ&#x203A;wiadczymy usĹ&#x201A;ugi jednorazowe lub dĹ&#x201A;ugoterminowe

;BE[XPÇŠ602-227-666

0888-428-925

Â&#x201E; Firma Bod-Bud wykonuje tynki maszynowe, cementowo-wapienne i gipsowe. Tel. 609-675-281 Â&#x201E; KOMINKI, 604-808-764 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, regipsy, pĹ&#x201A;ytki, 506-034-016 Â&#x201E; MEBLE TAPICEROWANE prosto od producenta, tel. 697-596-333 Â&#x201E; Mycie okien, 660-406-471 Â&#x201E; Naprawa rowerĂłw, przygotowanie do sezonu, 601-896-578 Â&#x201E; Piaskowanie felg i inne, 667-105-874 Â&#x201E; PĹ&#x201A;ytkarstwo 24zĹ&#x201A;/mkw, 692-302-758

 

  

 .4

MATRYMONIALNE

UWAGA

 

Â&#x201E; BerneĹ&#x201E;ski pies pasterski-szczeniak, 7 miesiÄ&#x2122;czny z rodowodem, 600-810-456 Â&#x201E; Sprzedam 3 - miesiÄ&#x2122;cznÄ&#x2026; suczkÄ&#x2122; owczarka niemieckiego, 600-738-365 Â&#x201E; Sprzedam szczeniaki syberian husky, 502-291-303 Â&#x201E; Sprzedam yorki Borzykowo, 604-264-059, 606-326-315 Â&#x201E; Sprzedam yorki, 698-266-887 Â&#x201E; Sznaucerki miniaturowe, 694-273-673 Â&#x201E; Yorki, 661-673-401

Â&#x201E; PodĹ&#x201A;ogi, panele, zabudowy, docieplanie poddaszy, 506-034-016 Â&#x201E; Remonty, ocieplenia 880-414-655 RozbiĂłrki budynkĂłw, 662-600-089 Â&#x201E; Â&#x201E; Szpachlowanie, malowanie, panele, pĹ&#x201A;ytki i drobne usĹ&#x201A;ugi murarskie 608-277-890 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi geodezyjne 501-793-454 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi blacharsko - dekarskie, wstawianie okien itp., 694-800-365 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi budowlane, schody betonowe, 606-991-372

Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi Ĺ&#x203A;lusarskie, bramy, regaĹ&#x201A;y, drobne konstrukcje itp., 509-624-782 Â&#x201E; Videofilmowanie + fotografia Ĺ&#x203A;lubna, 531-609-303

"#$%#& "' 

(#)  * + KURS PRAWA JAZDY

Â&#x201E; Sprzedam komputer, 664-744-235

Â&#x201E; Dyskretna brunetka po trzydziestce przyjmie panĂłw od godz. 8.00-12.00, 666-905-490 proszÄ&#x2122; dzwoniÄ&#x2021; caĹ&#x201A;y dzieĹ&#x201E;

    !"

##

KSERO

#,//3,4

cz-b A4: 0,20 zĹ&#x201A; A3: 0,35 zĹ&#x201A; kolor: A4: 2,50 zĹ&#x201A; A3: 5,00 zĹ&#x201A;

wizytĂłwek tel. 61 437 49 57 * ul. Fromborska 18

20 

ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14, WrzeĹ&#x203A;nia Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? tel. (61) 640-01-01

*z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT

Pra-1250

Â&#x201E; VIEDEOFILMOWANIE, wesela od 450 zĹ&#x201A;, 791-223-736

 KOMPUTEROWE

KARCHER TOWARZYSKIE

czyszczenie dywanĂłw, tapicerki i pozbruku 604-526-005

Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi koparko -Ĺ&#x201A;adowarkÄ&#x2026; CAT, 693-446-377

STOMIL â&#x20AC;&#x201C; LIDER BRANĹťY MOTORYZACYJNEJ FIRMA NIEMIECKA Z SIEDZIBÄ&#x201E; W NEKLI

  

'2 3

4 

 ZWIERZÄ&#x2DC;TA

Usl-279

Pra-1213

XXXĂśSNBDIPDIMJLQM

Usl-258

Usuwanie awarii: IEOJ

Usl-047

Usl-311

Â&#x201E; ABC- Pralki, lodĂłwki, zmywarki, 61-4383601, 601-73-62-32

ZAPRASZA!!! 

 

Â&#x201E; Poznam samotnÄ&#x2026; dziewczynÄ&#x2122; do 30 lat, tel. 605-516-130

QS[ZQÂ&#x2019;BUOZNQBSLJOHV 

Â&#x201E; AAA Budowa domĂłw, ocieplanie budynkĂłw (styropian, weĹ&#x201A;na), elewacje, usĹ&#x201A;ugi budowlane, wystawiamy faktury VAT, 0665-651-943

     

Â&#x201E; W w w. f i l m - f o t o g r a f i a - s l u b n a . p l tel.723-517-571 Â&#x201E; WykonujÄ&#x2122; usĹ&#x201A;ugi z elastycznego piaskowca: obĹ&#x201A;oĹźenie kolumn, kominkĂłw, Ĺ&#x203A;cian i elewacji, 506-034-016

% 

7

Sklep WIKTOREK

888-399-608

Usl-331

& ' &&

'* + ' && &'& ,&//'"2&//

Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny Caro, wesela i imprezy okollicznosciowe, 503-761-723 www.zespol-caro.com

CIESIELSTWO 2

  

Usl-172

www.wrzesnia.info.pl

Roz-900

ĹťWIR

PIASEK

tprojekty budowlane HPUPXF PSB[JOEZXJEVBMOF tÇ´XJBEFDUXBFOFSHF UZD[OFCVEZOLĂ&#x2DC;X tQS[FHMÇ&#x152;EZCVEZOLĂ&#x2DC;X tOBE[PSZ tJOOFVTÂ&#x2019;VHJ

52

Roz-570

NAJNIĹťSZE CENY!!! MAĹ E I DUĹťE ILOĹ&#x161;CI!!!

Roz-859

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

11 marca 2011

w zwiÄ&#x2026;zku z duĹźym rozwojem zatrudni:

plakatĂłw A3 tel. 61 437 49 57

TECHNOLOGA

â&#x20AC;&#x201C; OBRĂ&#x201C;BKA GUMY Wymagania: tXZLT[UBÂ&#x2019;DFOJFNJOÇ´SFEOJFUFDIOJD[OFLJFSVOLPXF tNJMFXJE[JBOFEPÇ´XJBED[FOJF[BXPEPXF OBQPEPCOZNTUBOPXJTLVOQUFDIOPMPHXUSZTLV UXPS[ZXT[UVD[OZDI tPCTÂ&#x2019;VHBLPNQVUFSB QSPHSBN"650$"% MVCQPEPCOF t[OBKPNPÇ´Ç&#x17D;UXPS[FOJBQSPDFTĂ&#x2DC;XUFDIOPMPHJD[OZDI tNJMFXJE[JBOB[OBKPNPÇ´Ç&#x17D;KÇ&#x2014;[ZLBBOHJFMTLJFHP MVCOJFNJFDLJFHP 0GFSVKFNZDJFLBXÇ&#x152;JTUBCJMOÇ&#x152;QSBDÇ&#x2014; BUSBLDZKOFXZOBHSPE[FOJF SP[XĂ&#x2DC;K[BXPEPXZ 0GFSUZQSPTJNZLJFSPXBÇ&#x17D;QPEQPEBOZBESFT STOMIL SPĂ&#x201C;Ĺ KA Z O.O., ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;ska 6, 62-330 NEKLA

UFM  FNBJMm.serdynska@stomil.com.pl

W 2 GODZINY* STOMIL â&#x20AC;&#x201C; LIDER BRANĹťY MOTORYZACYJNEJ FIRMA NIEMIECKA Z SIEDZIBÄ&#x201E; W NEKLI

w zwiÄ&#x2026;zku z duĹźym rozwojem zatrudni:

OPERATORĂ&#x201C;W AUTOMATĂ&#x201C;W TOKARSKICH Wymagania: tXZLT[UBÂ&#x2019;DFOJFLJFSVOLPXF tNJMFXJE[JBOFEPÇ´XJBED[FOJFOBQPEPCOZNTUBOPXJTLV tVNJFKÇ&#x2014;UOPÇ´Ç&#x17D;QSBDZX[FTQPMF 0GFSVKFNZDJFLBXÇ&#x152;JTUBCJMOÇ&#x152;QSBDÇ&#x2014; BUSBLDZKOFXZOBHSPE[FOJF SP[XĂ&#x2DC;K[BXPEPXZPSB[EPKB[E[8S[FÇ´OJJĆ´SPEZ8MLQ 0GFSUZQSPTJNZLJFSPXBÇ&#x17D;QPEQPEBOZBESFT STOMIL SPĂ&#x201C;Ĺ KA Z O.O., ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;ska 6, 62-330 NEKLA UFM  FNBJMm.serdynska@stomil.com.pl

&'* 

* z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT


8

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

11 marca 2011

www.wrzesnia.info.pl

CENTRUM DORADZTWA PHU AGROFINANSE  

   z ulicy Mickiewicza 7

,Pisanie Biznes PlanĂłw

el wew k 777 eail!e"le#aaelwwwaael

8 Wni si i Biznes Plan la Uz ) Pa

projekt komputerowy GRATIS!!! 8 W'e$nianie wni sĂłw i )nine: e# 'e;eenne: wni si '$a# ez' enie i ln  wis we<

MEBLE kuc$ee "iu we kle we "a we za%y w&k we

POD WYMIAR I NIETYPOWE CENY PRODUCENTA!!! Zapraszamy w godzinach od 7 do 16

Usl,?>>

Uwaga!!!

8 R zlizanie PIT,>//

  "

#el< 44> >3> 3?>: 4 4@/ /?>@

Firma Budowlana zartrudni fachowcĂłw

TREPKO Sp. z o.o.       !

Salzgitter Mannesmann Stahlhandel Sp. z o.o. MiÄ&#x2122;dzynarodowa ďŹ rma z branĹźy hutniczej, w zwiÄ&#x2026;zku z dalszym rozwojem swojej dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci poszukuje kandydata na stanowisko

HANDLOWIEC

poszukuje osoby na stanowisko:

miejsce pracy: SĹ&#x201A;upca

 :"8:;:"$" <'82 "(( $#8  

 <6;:%=6 &<> $" #>2 &#"$6&%' <?: $"(@"!   Call Center      !

!

 &<> $" #>2 &#"$6&%' ):%'*2> "#$  w Call Center na stanowisku kierowniczym %    &' komunikacyjnych ('        & ! ('   czasu

"% B82" +8'*2>

Wymagania: odpowiednie wyksztaĹ&#x201A;cenie i praktyka w zawodzie.

MONTERĂ&#x201C;W MASZYN "#$%&'()*("+' -$%/" Wymagania: tXZLT[UBÂ&#x2019;DFOJFUFDIOJD[OF t[OBKPNPÇ´Ç&#x17D;SZTVOLVUFDIOJD[OFHP tNJMFXJE[JBOB[OBKPNPÇ´Ç&#x17D;KÇ&#x2014;[ZLBBOHJFMTLJFHP

Wymagania: wyksztaĹ&#x201A;cenie min Ĺ&#x203A;rednie, Ĺ&#x201A;atwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; nawiÄ&#x2026;zywania kontaktĂłw, zdyscyplinowanie, zaangaĹźowanie, sumiennoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, dyspozycyjnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; negocjacji, znajomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; jÄ&#x2122;zyka niemieckiego, prawo jazdy.

Managera

Dodatkowymi atutami bÄ&#x2122;dÄ&#x2026;: doĹ&#x203A;wiadczenie w branĹźy handlu staĹ&#x201A;Ä&#x2026; lub na stanowisku handlowca, zmysĹ&#x201A; handlowy, znajomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; innych jÄ&#x2122;zykĂłw obcych. Do zadaĹ&#x201E; na tym stanowisku naleĹźeÄ&#x2021; bÄ&#x2122;dzie miÄ&#x2122;dzy innymi: przygotowanie ofert, negocjacje handlowe, prowadzenie wytyczonej polityki sprzedaĹźy, utrzymywanie dobrego kontaktu z klientami, wizyty u klientĂłw, promowanie ďŹ rmy i jej produktĂłw.

01+'10%#2 (%# 0(* Wymagania: tXZLT[UBÂ&#x2019;DFOJFXZČ&#x2C6;T[FoNFDIBUSPOJL tCJFHÂ&#x2019;B[OBKPNPÇ´Ç&#x17D;KÇ&#x2014;[ZLBBOHJFMTLJFHP tEZTQP[ZDZKOPÇ´Ç&#x17D; HPUPXPÇ´Ç&#x17D;EP[BHSBOJD[OZDIQPESĂ&#x2DC;Č&#x2C6;ZTÂ&#x2019;VČ&#x2C6;CPXZDI tQSBXPKB[EZLBU# ;BJOUFSFTPXBOZDIQSPTJNZPQS[FTÂ&#x2019;BOJFMJTUVNPUZXBDZKOFHPJ$7 na adres:

3#%4"(5# 6 778589;9<</ 

Zainteresowanych prosimy o przesĹ&#x201A;anie aplikacji ze zdjÄ&#x2122;ciem na adres:

=> 5 87?@98B<@7 9<

Salzgitter Mannesmann Stahlhandel Sp. z o.o.

NadesĹ&#x201A;anych ofert nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: "WyraĹźam zgodÄ&#x2122; na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbÄ&#x2122;dnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawÄ&#x2026; z 29.08.97 r o ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133, poz.833)".

ul. PoznaĹ&#x201E;ska 41, 62-400 SĹ&#x201A;upca, tel. 63 274-38-57, fax 63/2743-805 lub e-mail: golebiowska@salzgitterstahlhandel.pl Termin skĹ&#x201A;adania podaĹ&#x201E; 31 marca 2011.

+,- . -   /0 1+ - &( 1+ - 2+++ 3 

2 !!)3  -3345 ! %45  !- !!$4

3 -   4 +  -  56 &  & -  - , 7 ( + &  & !% + 78  ,4 9  +'

1678&9:0;<6=>579:78=><&?8: @!% '  $( % ($+ ; ,    ; , , ,  8,  +8 ; , & +-  - ; , +- 0 <& +, &

 '     ' )   *   wyniki %  + "+,     & ! . '

 '/  /+

@B7972BC1=>8D<7E><F 5&EB:&?G1&@2H8:71678>III = ,   &   +& & J

 14$56

       & .0 '  1 2 # 3 # 

FREZERĂ&#x201C;W, TOKARZY â&#x20AC;&#x201C; OPERATORĂ&#x201C;W MASZYN STEROWANYCH NUMERYCZNIE

Pra-1251

Firma produkcyjno-handlowa

POSZUKUJE KANDYDATĂ&#x201C;W DO PRACY:

Pra-1252

Pra-1253

- MURARZ TYNKARZ  -   

600-969-627

-35%

 $ !-  $(+ ;   #& 0 7  ; -  (  >  & ; +&   7   9 &&  ;    +,  ( ; - & -    7  ;   -+ 7 ?   ,& 7& ; 0 . (   &   

B% 1 !- + 1 1 !- + 1+ 3  D 3 & 3E  @ A $ #% BC @ A $ # !

 & + ( 

Pra-1248

8 P wazenie =PiR

Me-096a

Studio Mebli Kuchennych

$ %"#& '(( ")

*+


Akcja edukacyjna Narodowego Banku Polskiego

11 marca 2011

www.wrzesnia.info.pl

Fortuna radzi – rodzinne strategie finansowe

Gotówka jest królem do momentu wymagalności. Karta może być też niebezpiecznym środkiem płatniczym, zwłaszcza w rękach osób nie rozumiejących specyfiki plastikowego pieniądza. Po prostu najlepiej nie ulegać pokusie niepotrzebnych zakupów.

u Wasz aspirant Fortuna. Postanowiłem zajrzeć do domowych budżetów i przyjrzeć się rodzinnym wydatkom. Poprosiłem dziesięć rodzin mieszkających w różnych regionach kraju o prowadzenie bloga finansowego. Na moich stronach internetowych http://fortunaradzi.pl/index.php/budzety/ znajdziecie ich codzienne wydatki z grudnia 2010 r. Dzisiaj przyglądamy się wydatkom Dąbrowskich. Dąbrowscy to przykład rodziny o niestabilnych przychodach i o stałych kosztach. Przychody mogą być nawet niezłe, bo mąż – przedstawiciel wolnego zawodu – prowadzi działalność gospodarczą, ale sęk w tym, że są one nieregularne. Ta sytuacja dotyczy architektów (jak Dąbrowski), właścicieli małych firm budowlanych, taksówkarzy czy informatyków prowadzących działalność gospodarczą. Koszty stałe są niemałe, trzeba opłacić czynsz, podatki, podwykonawców, studia dla dzieci itd. Jak sobie radzić, gdy przypływ gotówki pojawia się co 2-3 miesiące albo jeszcze rzadziej?

T

Najwięcej na mieszkania Z czteroosobowej rodziny Dąbrowskich zaczęło właśnie pączkować nowe gospodarstwo domowe: 20-letni syn studiuje dziennie we Wrocławiu, wynajmuje mieszkanie (za 600 zł) i musi się utrzymać (dostaje na to przynajmniej 500 zł miesięcznie), czyli ponad 1100 zł miesięcznie. Dąbrowscy płacą niewysoki czynsz (290 zł) za mieszkanie, ale mają też piec i kominek (obok gazu do gotowania i do grzania wody), dlatego dodatkowe 400 zł na węgiel i drzewo w grudniu obniży koszty ogrzewania w następnych miesiącach. Z takich powodów Dąbrowscy przeznaczyli na oba mieszkania ponad 30 proc. wydatków (czyli razem 1540 zł) i była to największa pozycja w ich grudniowym budżecie. To dosyć dużo, zważywszy że łączne przychody Dąbrowskich w tym miesiącu osiągnęły niemal 6000 zł (dokładnie 5950 zł). Rodzina nie spłaca żadnych kredytów, także hipotecznych, ale opłata za studenckie mieszkanie stanowi podobne obciążenie. Ze względu na niestabilne przychody męża wykonującego wolny zawód zakup małego mieszkania we Wrocławiu na razie nie wchodzi w grę, ale taki wariant rodzina bierze pod uwagę, o ile przyszła koniunktura zapewni mu długi ciąg intratnych zamówień. Syn dopiero podjął studia, a za kilka lat do Wrocławia trafi 15-letnia dzisiaj córka (teraz w ostatniej klasie gimnazjum).

Nie oszczędzają na żywności Żywność jest istotnym elementem grudniowego budżetu Dąbrowskich – to prawie 750 zł (746,7 zł), czyli 14,6 proc. wydatków. Rodzina raczej nie oszczędza na żywności. Oprócz dość częstych i z reguły niewielkich (po kilkadziesiąt złotych) zakupów spożywczych pozwala sobie na zamówienie pizzy do domu, a

Przydatny debet

także na wizyty w kawiarniach. Dąbrowski jako prowincjonalny architekt musi się tam spotykać z obecnymi i potencjalnymi klientami. Jedyne większe sprawunki w supermarkecie zostały sfinansowane bonami przekazanymi jako prezent świąteczny przez firmę telekomunikacyjną, w której pracuje Dąbrowska. Na odzieży i obuwiu w grudniu nie udało się oszczędzić: z 560 zł (czyli prawie 11 proc. ogółu wydatków) na ten cel najdroższe były płaszcz dla syna (330 zł) i buty (200 zł). Po cenach sądząc, są to produkty dobrej jakości, więc powinny posłużyć nieco dłużej. Na artykuły chemiczne i środki higieny osobistej oraz na edukację Dąbrowscy przeznaczyli niemal taką samą kwotę (po około 430 zł). Spora kwota na edukację wynika z dodatkowych lekcji przed egzaminem na prawo jazdy, jakie bierze student, i z opłaty egzaminacyjnej (ponad 310 zł). W pozycji „kultura i rekreacja” o wysokości 348,4 zł mieszczą się zarówno książki kupione przez Internet, jak i prezenty świąteczne, także dla rodziny (teść) i dla znajomych ze szkoły i z pracy. Dąbrowscy nie okazali się zbyt rozrzutni i ograniczyli koszty prezentów do rozsądnej wielkości. Dość dużo, bo 250 zł, kosztuje telefon i Internet. Jest to zapewne łączna opłata za wszystkie telefony używane przez rodzinę (czyli nawet cztery), bo w rejestrze wydatków brak wzmianek o zakupie kart telefonicznych, czy o dodatkowych opłatach. Na tym chyba nie uda się oszczędzić. Poza tym, w rubryce „transport i łączność” figuruje ponad 120 zł za bilety autobusowe. Dwa-trzy razy w tygodniu kupują bilety po około 14 zł dla dorosłych i – rzadziej – ulgowe, tańsze dla córki. Mimo sporych, regularnie ponoszonych wydatków na studia syna

(łącznie ponad 1100 zł miesięcznie), a także intensywniejszej konsumpcji świąteczno-noworocznej Dąbrowscy zamknęli grudzień z dodatnim wynikiem finansowym. Po odjęciu od przychodów (5950 zł) wszystkich wydatków (5115,1 zł) pod koniec miesiąca zostało im prawie 835 zł, czyli ich stopa oszczędności (stosunek wyniku finansowego do wielkości przychodów) wyniosła ponad 14 proc. Sezon zimowy sprzyja w tym roku indywidualnej praktyce architektonicznej Dąbrowskiego, ale po złych doświadczeniach i zastoju w budownictwie i w inwestycjach w latach 2008-2009 zwyczajem rodziny jest stałe odkładanie wolnych środków na cięższe czasy. W grudniu będzie to ponad 800 zł, a w skali 2010 roku uzbierało się już ładnych kilka tysięcy złotych. W końcu Dąbrowscy muszą wspierać dzieci jeszcze co najmniej przez 10 lat, a i sami – w razie niższych albo żadnych dochodów męża – nie utrzymają się wyłącznie ze skromnej pensji Dąbrowskiej.

Gotówka jest najważniejsza Bankowcy i księgowi zwykli mówić: „cash is the king”, co w wolnym tłumaczeniu oznacza: gotówka jest najważniejsza. Pierwszy tego określenia użył po krachu na giełdzie w 1987 r. szef szwedzkiego Volvo, który zauważył, że firma miała w dokumentach finansowych dużo nieściągniętych należności i niewiele pieniędzy w kasie. Tak się może zdarzyć, że bilans firmy wygląda nie najgorzej, tzn. są wysokie długo- i krótkoterminowe należności, ale wskutek różnych komplikacji np. na rynkach światowych, nie sposób zamienić ich na gotówkę potrzebną choćby na płace dla pracowników. Mimo dobrej kondycji finansowej na papierze, firma może wpaść w tarapaty, bo nie ma żywego pieniądza na koncie. Jeśli z pomocą nie przyjdzie bank uruchamiając kredyt obrotowy, nawet dobrze prosperująca firma może zbankrutować. Od tamtego czasu maksyma księgowych i bankowców odżywała za każdym razem, gdy na rynkach pękała bańka spekulacyjna. Wszyscy wtedy przypominali sobie, że gotówka jest najważniejsza i tylko ona gwarantuje przetrwanie trudnych momentów. Po ostatnim kryzysie z 2008 r. powiedzenie trafiło pod strzechy i teraz specjaliści uważają, że dotyczy także gospodarstw domowych. Bo cóż z tego, że jesteśmy potencjalnie zamożni, tzn. mamy nieruchomość, akcje, numizmaty, obrazy i złoto, skoro tak naprawdę możemy zostać wykluczeni finansowo, gdy nie mamy za co uregulować bieżących rachunków. Płynność takich dóbr jak nieruchomości czy dzieła

sztuki jest stosunkowo mała i nie da się ich z dnia na dzień zamienić na złote. Wniosek z doświadczeń Volvo jest więc taki, że powinno się tak inwestować, aby na koncie była zawsze odpowiednia ilość pieniędzy gwarantująca płynność finansową domowego budżetu. Po przypływie większej gotówki nie powinniśmy jej w całości przeznaczać na zakup dóbr materialnych lub na cele inwestycyjne. Najlepiej wszystko odłożyć na konto i na spokojnie podjąć decyzję co do przyszłości. Przy nieregularnych przychodach np. z działalności gospodarczej konto bankowe powinno być naszym gwarantem bezpieczeństwa. Osobiście jestem zdania, że na koncie powinniśmy mieć oszczędności przekraczające 6-miesięczne wydatki.

Kredyt nie dla biednych W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wskaźnik ten powinien być nawet wyższy, a balansowanie w okolicach zera i posiłkowanie się kredytem bankowym na bieżące wydatki – jak to w naszych warunkach często się dzieje – jest niebezpieczną jazdą po bandzie. Doświadczeni przedsiębiorcy wiedzą, że kredyt najlepiej brać wtedy, gdy pieniądze są na koncie, a nie wtedy, gdy nie mamy ich wcale. Im bardziej potrzebujemy gotówki, tym więcej musimy za nią zapłacić. Gotówka na koncie zapewnia nam bezpieczeństwo, a kredyt umożliwia rozwój działalności gospodarczej. Trzeba też pamiętać, że w działalności gospodarczej odsetki od kredytu zaliczane są w koszty, zmniejszając w ten sposób podstawę opodatkowania. W domowych finansach jest podobnie, trzeba dążyć do tego, aby na koncie a vista lub na przyjaznej lokacie terminowej mieć przynajmniej kilkumiesięczne dochody. Życie przecież stale przynosi niespodzianki i musimy mieć finansowy wentyl bezpieczeństwa na wypadek utraty pracy, odejścia strategicznego klienta, choroby itp. W przypadku rodzin o niestabilnych, nieregularnych przychodach warto docenić walory kart kredytowych, które umożliwiają robienie zakupów na nieoprocentowany kredyt krótkoterminowy. Karta kredytowa poprawia naszą płynność finansową, gdyż umożliwia robienie zakupów także wtedy, gdy z jakichś powodów mamy puste konto. Kartę powinno się tak zintegrować z kontem, aby tuż przed upływem terminu bezodsetkowego doszło do automatycznej spłaty kredytu. Wchodzenie w oprocentowanie jest relatywnie drogie i może prowadzić do powstania pętli zadłużenia. Trzeba pamiętać, że kredyt na karcie jest korzystny

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego

Dobrze jest – tak na wszelki wypadek – otworzyć w banku linię debetową w koncie osobistym. Wielokrotnie doceniłem zalety debetu zwłaszcza, gdy zapomniałem o jakimś stałym wydatku. Spłacam np. kredyt mieszkaniowy i bywa, że w momencie, gdy nadchodzi termin przelewu raty kredytowej, z jakichś powodów na koncie brakuje gotówki. Wtedy zaczyna działać debet. Bank wykonuje polecenie przelewu spłaty raty kredytowej schodząc z moim saldem pod kreskę. Po jakimś czasie uzupełniam stan konta i wszystko wraca do normy. Takie chwilówki są bardzo wygodne i łagodzą relacje z bankiem hipotecznym, który przy terminowych spłatach nabiera przekonania o naszej solidności finansowej. Jeśli nasza karta debetowa i kredytowa są powiązane z bankowym kontem internetowym, to mamy jeszcze tę korzyść, że każdy wydatek widzimy na ekranie monitora, dzięki czemu łatwiej kontrolować stan fi-

nansów rodzinnych. Monitorowanie wydatków rodzinnych jest świetnym sposobem ułatwiającym oszczędzanie. Jedna z rodzin, którą poprosiłem o notowanie grudniowych wydatków powiedziała mi, że sam fakt spisywania codziennych kosztów utrzymania uruchamiał zakupowe hamulce. Po krótkiej analizie rodzinnych wydatków okazało się, że zaopatrywanie się w tzw. sklepach dyskontowych generowało niepotrzebne wydatki. Otóż u kupujących wyrobiło się przekonanie, że skoro zaopatrują się w tańszych sklepach, to mogą sobie pozwolić na więcej. W koszyku lądowały więc tanie garnki, kolejne buty (przydadzą się…), drobny sprzęt elektroniczny. Dzięki monitoringowi spadła liczba niepotrzebnych zakupów. Przy uzyskiwaniu nieregularnych dochodów znaczenia nabiera właściwe planowanie grubszych wydatków, takich jak np. ubezpieczenie samochodu. Sam wiele razy się przekonałem, że tanich ubezpieczeń nie ma. W reklamach telewizyjnych wmawiają nam, że u nich opłaty są znacznie niższe niż u konkurencji. Gdy sprawdziłem, zawsze okazywało się, że jest odwrotnie. Ubezpieczenie jest znaczącym wydatkiem w budżecie. Trzeba o nim pamiętać dużo wcześniej i zawczasu gromadzić pieniądze na koncie pamiętając maksymę, że gotówka jest królem. Wasz aspirant Fortuna

Inwestować w mieszkania Wyniki ostatnich badań pokazują, że kryzys finansowy znacznie obniżył poczucie bezpieczeństwa finansowego Europejczyków. W Polsce tylko 2 proc. gospodarstw domowych deklaruje poczucie bezpieczeństwa finansowego. Najlepszą strategią poprawy bezpieczeństwa finansowego jest oszczędzanie i rodzina Dąbrowskich jest tego świadoma. Tylko co trzecia polska rodzina „nieco oszczędza”, a co trzydziesta „dużo Aleksander Rychwalski oszczędza”. Dąbrowskich, którzy Komisja Nadzoru zaoszczędzili siódmą część gruFinansowego dniowego dochodu, moglibyśmy zaliczyć do tej drugiej grupy. W grudniowym budżecie Dąbrowskich na uwagę zasługuje niski odsetek kosztów związanych z transportem – ponad czterokrotnie niższy niż dla przeciętnej polskiej rodziny z dwójką dzieci. Dąbrowscy nie mają samochodu, który generuje wysokie wydatki. To przede wszystkim wydatki na paliwo, przeglądy serwisowe oraz nieprzewidziane naprawy, składki na ubezpieczenia, ewentualne raty – jeżeli samochód został zakupiony na kredyt. Oprócz nich posiadanie samochodu wiąże się z jeszcze jednym poważnym kosztem, ponoszonym dopiero przy sprzedaży. Ekonomiści nazywają ten koszt amortyzacją, a polega on na tym, że samochód traci z wiekiem na wartości. Obliczając różnicę między kosztem nabycia samochodu a ceną jego późniejszej odsprzedaży, a następnie dzieląc tę różnicę przez liczbę miesięcy użytkowania auta, otrzymamy najprostszą miarę miesięcznej amortyzacji samochodu. Wszystkie te koszty potrafią uczynić z samochodu przysłowiowy „kamień u szyi”. Dąbrowskim udało się ich uniknąć. Użytkowanie dwóch mieszkań w Nowej Rudzie i drugiego we Wrocławiu (na potrzeby studiującego syna) sprawia, że wydatki Dąbrowskich w tej kategorii są wysokie. Rodzina mogłaby rozważyć zakup mieszkania we Wrocławiu, z którego w przyszłości korzystałaby dwójka dzieci. Za trzy lata córka będzie w ostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej – to dość czasu, aby spróbować zgromadzić środki na wkład własny na zakup mieszkania. Obecnie rodzina nie ma kredytów, więc pewnie byłaby w stanie spłacać kredyt na zakup mieszkania (poza wkładem własnym) – zamiast ponosić przyszłe koszty wynajmu we Wrocławiu. Choć wydatki na zakup mieszkania, wliczając raty kredytu, nie są niskie, to – w przeciwieństwie do kosztów posiadania samochodu – powiększają majątek. Nieruchomość może stanowić zabezpieczenie emerytalne rodziców, gdy dzieci się usamodzielnią i Dąbrowscy np. wynajmą mieszkanie, lub posagowe, gdy zechcą wspomóc dzieci na rozpoczęcie ich samodzielnego życia. Ze względu na nieregularność dochodów, Dąbrowscy powinni zacząć od skrupulatnego, systematycznego oszczędzania. Narzędziem, które okaże się przydatne jest prosta w obsłudze, bezpłatna aplikacja komputerowa „Budżet osobisty”, dostępna w zakładce „Asystent budżetu” na stronie manymany.info. Program i witryna internetowa zostały stworzone przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego z myślą o promocji oszczędzania i świadomego zarządzania finansami osobistymi. Aplikacja „Budżet osobisty” pozwoli nie tylko sprawdzić, na czym można zaoszczędzić, aby poprawić stan domowych finansów, ale przede wszystkim zwiększy szanse wyrobienia nawyku codziennego, regularnego śledzenia wydatków, co jest podstawą bezpieczeństwa finansowego każdego gospodarstwa domowego. ∑

Więcej o ekonomii i finansach na stronie: www.nbportal.pl

9


10

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

11 marca 2011

www.wrzesnia.info.pl

Sklep ABC dla domu Fabryczna 19, tel. 61 4366-642 OKUCIA BUDOWLANE hurt-detal " # $ # %&' # samozamykacze ()*& % ' ' & OKUCIA MEBLOWE hurt-detal

TECHNIKA GRZEWCZA INSTALACYJNA I SANITARNA

ROLETY / 

  KARNISZE')*& LISTWY'  #0#

$) SIATKI moskitiery ' '$ / *)

PROMOCJA!!! TANIA MIED h Grzejniki pÂłytowe i aluminiowe h WkÂłady kominowe h Ogrzewanie podÂłogowe h Instalacje sanitarno-grzewcze h Fachowe doradztwo h Instalacje gazu pÂłynnego h Przydomowe oczyszczalnie Ĺ&#x201C;ciekĂłw h Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny h Pompy ciepÂła h Kominki z pÂłaszczem wodnym h Zbiorniki olejowe h Kompleksowe wykonawstwo kotÂłowni olejowo - gazowych

SKRZYNKI NA LISTY lokatorskie â&#x20AC;&#x201C; normy UE

Skl-556

  

ROLETY

0,/"t%3;8*t8*53:/:;1$8 8S[FÇ´OJB VM1JBTUĂ&#x2DC;X UFM XXXTVQFSUIFSNQM FNBJMTVQFS!TVQFSUIFSNQM

Szeroka gama urzšdzeù firmy:

[ kotÂły c.o. [ podgrzewacze elektryczne [ podgrzewacze gazowe [ zasobniki c.w.u.

WODA I GRZANIE NA ZAWOÂŁANIE [ Hurt-Detal [ DowĂłz towaru do klienta [ SprzedaÂż ratalna

Bd-308

Szczepan Dardzikowski ul. SzczeciĂąska 40 62-300 WrzeĹ&#x201C;nia tel./fax. 061 4362851 tel. kom. 0601 730330

Bd-136

 # ' # )+ DRZWI SUWANE ' '$ / *)

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Platanowa 7 (dojazd od ul. Objazdowej)

zewnĂŞtrzne, wewnĂŞtrzne

tel./fax 061 4389-169

ALUZJE

www.wodcogaz.plpoziome pionowe Siatki na owady

Z.U.H. ul. Ciszaka 35 tel. 061 43-65-497; 0510-272-212 Skl-368

Bd-164f

Bd-313

Paczkowo

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. KiliĹ&#x201E;skiego 11

%"% !!

%"&'*+!/!;$<== >"+##!$/$#= "? % "%

malgorzataborowczak@wp.pl

@ABC .04,*5*&3:t30-&5:t30-&5,*

DRZWI ZEWNÄ&#x2DC;TRZNE I WEWNÄ&#x2DC;TRZNE OKNA I DRZWI PCV Profesjonalny montaĹź: tLotĹ&#x201A;owni tJOstalacji CO, sanitarnej i gazowej tBVUPNBUZD[OFOBXBEOJBOJFUFSFOĂ&#x2DC;X[JFMPOZDI

Bd-329

tel. (61) 435-08-21

r0,/" r%3;8* r30-&5: r#3".:SPRZEDAĹť - MONTAĹť DUĹťY WYBĂ&#x201C;R KRĂ&#x201C;TKIE TERMINY naj NOWOĹ&#x161;Ä&#x2020;: OKNA DACHOWE PCV niĹźs ze c czynne od 7.00-17.00 eny BiaĹ&#x201A;Ä&#x2122;Ĺźyce 55 tel. 604-417-553 / 61 437-79-27

Sklep Futra SKĂ&#x201C;RY OdzieĹź Ĺ&#x161;roda Wlkp., ul. Paderewskiego 11 (przy dworcu PKS) tel. 61 285-63-69

Nasza oferta:

0,/"r%3;8*r1$7*"-6.*/*6.

POLECAMY tEVČ&#x2C6;ZXZCĂ&#x2DC;SGVUFSOBUVSBMOZDI EÂ&#x2019;VHJDIJLSĂ&#x2DC;ULJDI tkoĹźuszkiLSĂ&#x2DC;ULJFJEÂ&#x2019;VHJF naturalne, damskie i mÄ&#x2122;skie tLPÂ&#x2019;OJFS[FGVUFSLPXF

t4,Âť3:/PXBLPMFLDKB damskie i mÄ&#x2122;skie EVČ&#x2C6;ZXZCĂ&#x2DC;S NBSZOBSLJ Č&#x2C6;BLJFUZ QÂ&#x2019;BT[D[F LVSULJ tHBSTPOLJ8:13;&%"Ç&#x2C6;

4[ZDJFGVUFS LPÂ&#x2019;OJFS[Z D[BQFLPSB[QS[FSĂ&#x2DC;CLJ

Skl-420a

atrakcyjne ceny krĂłtkie terminy

czynne od 9.00 do 18.00 sobota od 9.00 do 15.00

Bd-297

e-mail: nowbudprim@nowbudprim.pl

tPLOBJES[XJ17$CF[PÂ&#x2019;PXJPXZTZTUFN'PSJT tPLOB ES[XJPSB[GBTBEZBMVNJOJPXFXTZTUFNBDI 1PO[JP "MVQSPG tSPMFUZ[FXOÇ&#x2014;US[OFTZTUFN"MVQSPG #FDMFWFS tSPMFUZXFXOÇ&#x2014;US[OFNBUFSJBÂ&#x2019;PXFĂśOF[KB tQBSBQFUZXFXOÇ&#x2014;US[OF[LPOHMPNFSBUV NEG QDW ESFXOP QPTUGPSNJOHV tQBSBQFUZ[FXOÇ&#x2014;US[OF[BMVNJOJVN TUBMJ tCSBNZHBSBČ&#x2C6;PXFTFHNFOUPXF VDIZMOF tNPTLJUJFSZ tPLOBJOXFOUBSTLJF


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

11

DRAGON Meble Kuchenne na wymiar

ul. Warszawska 27a

tel. 61

640-18-83

AGD do zabudowy

czynne pn-pt 10.00-17.00; sob. 10.00-14.00

Bd-305b

Zew-393

11 marca 2011


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70 VITADENT

B  +%! "! )*!( M"!', ! *) ( !% !(  **,%( - 3%/,)* 3%   )!3/(,%!(!! , )-!! (- 

lek. dent. Anita Orchowska-Cebularz od pn. do pt. 1700-2000 tel. 696 779 712

= $  "" !(9&6@:87B0:9K  I  "*'( !  ! -

lek. dent. Marcin Cebularz pn./wt./pt. 1000-1400%#((00-1400 tel. 698 673 118

N ' ! -

E " ( 

$" 5 ( %

 JJJP ! ! %

Lek-286a

"#& ( "# *QX[XQ\]^,#<4_43?

GABINET STOMATOLOGICZNY, ul. HARCERSKA 10 Lek. stom. Ewa Thomas- Zaremba

Lek-249b

GABINET STOMATOLOGICZNY

K) L -! ( (

www.wrzesnia.info.pl

Oferujemy: r bezpatne przeglÄ&#x2026;dy i porady r bezbolesne leczenie zachowawcze w miĹ&#x201A;ej atmosferze r stomatologia estetyczna r wybielanie zÄ&#x2122;bĂłw w 30 min. r uzupeĹ&#x201A;nienia protetyczne (korony porcelanowe, mosty, protezy) r chirurgia

Gabinet czynny od poniedziaĹ&#x201A;ku do piÄ&#x2026;tku w godz. 9.00-17.00

tel. 61 4363-533

MoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; rejestracji telefonicznej

DENTHAL Gabinet Stomatologiczny

*$#" 0-0%G 1L($'&&0%Q-0%

lek. dent. Halina Olejniczak-Wiszniewska

V ( G= ;4  5 & # ( 5 5

    

przyjmuje pn., wt., czw. 15.00-21.00, w soboty po uzgodnieniu

Lek-225e

11 marca 2011

Lek-300

12

lek. dent. Piotr Wiszniewski przyjmuje w Ĺ&#x203A;rody 15.00-21.00 WrzeĹ&#x203A;nia, Plac Ĺ&#x161;w. StanisĹ&#x201A;awa 1 (wejĹ&#x203A;cie obok Veritasu w podwĂłrze)

tel. 602-830-899 PeĹ&#x201A;en zakres usĹ&#x201A;ug: nowoczesne, precyzyjne leczenie kanaĹ&#x201A;owe przy uĹźyciu mikroskopu KAPS oraz wypeĹ&#x201A;nianie kanaĹ&#x201A;Ăłw metodÄ&#x2026; termicznÄ&#x2026;, leczenie dorosĹ&#x201A;ych i dzieci; protetyka: korony, mosty, protezy ruchome; piaskowanie zÄ&#x2122;bĂłw; leczenie chorĂłb przyzÄ&#x2122;bia; chirurgia, implanty, wĹ&#x201A;asne RTG cyfrowe www.denthal.pl

"9<  ! X  ![ 5 \ =X  ]! 5 =

5 =X !5    5 = 5 !5 5 ][5 = 5 5   !5  5 !   5  3 ! = !X5=  !^  

spec. W. Kwiatkowski

USG: poĹ&#x201A;oĹźnicze, przezpochwowe i piersi

PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA

SPECJALISTA NEUROLOG

ElĹźbieta Kapturska

- neurologia dzieciĂŞca - neurologia dorosÂłych

Lek-221

PrzyjÄ&#x2122;cia: wtorki, czwartki 15.00-17.00 ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;ska 3, WrzeĹ&#x203A;nia 0606-312-327

Lek. med. JOANNA MICHALSKA

czynna codziennie w godz. 8.00-15.00

SĹ&#x201A;upca, ul. PoznaĹ&#x201E;ska 41 (Mostostal) tel. 63 275-81-20, kom.: 503-131-731

REJESTRACJA TELEFONICZNA: 61 868-94-29, kom. 600-107-840

Posiada uprawnienia do prowadzenia badaĹ&#x201E;:

6.87(&=1( /(&=(1,(

Licencja MF 1893/03 WrzeĹ&#x201C;nia, Fabryczna 13 (vis-a-vis parkingu) tel. 61 4367-523, 600-421-508 e-mail: wpaszun@wp.pl

Lek-304

%ÂŻ/(.5ÂŚ*2683$ ,2'.5ÂŚ*26832:(

lek.med. $UWXU%U]\FKF\ tel. 601 77 24 23 www.nastawianiekregoslupa.pl

â&#x20AC;˘ Kompleksowa obsÂługa firm â&#x20AC;˘ PIT-y roczne

KREDYTY

oferujemy

) 

ChwilĂłwki

% " (niesort)

bez opĹ&#x201A;at wstÄ&#x2122;pnych

tel. 695-485-547 603-126-849

WrzeĹ&#x203A;nia, Szkolna 21

,3/

501-257-161

NZOZ

n www.primadent.eu PORADNIE SPECJALISTYCZNE â&#x20AC;&#x201C; BEZPÂŁATNE Poradnia Poradnia Poradnia Poradnia Poradnia

Gabinet Leczenia Nerwic Waldemar KieÂłczewski

Kre-227

OFERTA DLA SKLEPĂ&#x201C;W

tkierowcĂłw zawodowych i amatorĂłw t powypadkowe t po alkoholowe t instruktorĂłw nauki jazdy t osĂłb ubiegajÄ&#x2026;cych siÄ&#x2122; o posiadanie broni t operatorĂłw suwnic, sprzÄ&#x2122;tu ciÄ&#x2122;Ĺźkiego itp. t kierowcĂłw wĂłzkĂłw akumulatorowych

zdrowia psychicznego neurologiczna laryngologiczna logopedyczna stomatologiczna

czynna czynna czynna czynna czynna

od od od od od

pon. pon. pon. pon. pon.

do do do do do

pt. pt. pt. pt. pt.

PORADNIE PRYWATNE Dermatologiczna lek. med. A. Bednarek, Choroby tarczycy dr med. E. Schneider, Okulistyczna lek. med. H. Waliszewska,

sobota wtorek czwartek

10.00-12.00 16.00-19.00 9.00-11.00

â&#x20AC;&#x17E;digi LABâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; APARATY SÂŁUCHOWE, pon. 11.00-17.00, pt. 10.00-15.00

STOMATOLOGIA

Poradnia Stomatologii OgĂłlnej n Poradnia Ortodontyczna â&#x20AC;˘ Poradnia Paradontologiczna Leczenie zachowawcze, stomatologia estetyczna, Chirurgia Stomatologiczna: zabiegi w znieczuleniu miejscowym, Protetyka: - protezy zĂŞbowe caÂłkowite, natychmiastowe, protezy szkieletowe, - korony i mosty porcelanowe, protezy bezklamrowe, Ortodoncja: aparaty ortodontyczne ruchome i staÂłe, Rentgen zĂŞbĂłw

Sienkiewicza 12 WrzeĹ&#x201C;nia pt. 15.00-16.00

Rejestracja od poniedzia³ku do pištku w godz. 8.00-18.00

OdzyskajÄ&#x2026; zdrowie dzieci rodzice i dziadkowie

Zapraszamy: 9.30-17.30 sobota 9.00-13.00

Roz-221

POĹ OĹťNICTWO I GINEKOLOGIA

Lek-302

&'()! *#!)*#+!")) *+*!#),

8 minut

8 MINUT ZMIENI TWOJE SAMOPOCZUCIE

odstresuje, uodporni, zrelaksuje, zniweluje bĂłl, doda energii

POMOĹťE W LECZENIU...

bezsennoĹ&#x203A;ci â&#x20AC;&#x201C; migreny â&#x20AC;&#x201C; alergii â&#x20AC;&#x201C; astmy â&#x20AC;&#x201C; reumatyzmu â&#x20AC;&#x201C; cukrzycy â&#x20AC;&#x201C; osteoporozy depresji â&#x20AC;&#x201C; otyĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci â&#x20AC;&#x201C; impotencji â&#x20AC;&#x201C; neuralgii â&#x20AC;&#x201C; zaburzeĹ&#x201E; ciĹ&#x203A;nienia krwi zĹ&#x201A;amaĹ&#x201E; i kontuzji â&#x20AC;&#x201C; moczenia nocnego i dziennego â&#x20AC;&#x201C; zatorowoĹ&#x203A;ci zaburzeĹ&#x201E; hormonalnych â&#x20AC;&#x201C; schorzeĹ&#x201E; stawĂłw â&#x20AC;&#x201C; zapalenia drĂłg rodnych ĹźylakĂłw, zapalenia ĹźyĹ&#x201A; â&#x20AC;&#x201C; choroby Buergera â&#x20AC;&#x201C; obrzÄ&#x2122;kĂłw i krwiakĂłw bliznowacenia ran â&#x20AC;&#x201C; bĂłlĂłw zwyrodnieniowych krÄ&#x2122;gosĹ&#x201A;upa i stawu biodrowego

ZAPEWNIAMY KONSULTACJÄ&#x2DC; LEKARSKÄ&#x201E; przeĹ&#x201A;om w terapii pulsujÄ&#x2026;cymi polami magnetycznymi, bliskÄ&#x2026; podczerwieniÄ&#x2026; i dĹşwiÄ&#x2122;kiem

JEDYNY GABINET W WIELKOPOLSCE Me-098

    !

Roz-238b

   ! "! "!#!$%

Centrum Zdrowia i SiĹ&#x201A; Witalnych GraĹźyna Felicka, 62-310 Pyzdry,ul. Rynek 5 nr caĹ&#x201A;odobowy 0 504 746 239 Rehabilitacja rĂłwnieĹź w domu


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

13

GABINET STOMATOLOGICZNY

GABINET LEKARSKI

lek. med. Henryk GĂłrniak

lek. stom. ogĂłlnej

Specjalista otolaryngolog

Specjalista pediatra chirurg dzieciÄ&#x2122;cy

PAWEÂŁ KRUPKA

WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Ciszaka 26

lek. stom. specjalista ortodonta

wtorek i czwartek 16.00 â&#x20AC;&#x201C; 17.00 rejestracja telefoniczna 61 436-51-64, 602-664-925

  $#  

Gabinet Lekarski

Lek-268a

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Fromborska 27

PrzyjÄ&#x2122;cia codziennie po uzgodnieniu telefonicznym.

Lek. Gerard WilczyĂąski

WRZEĹ&#x2019;NIA ul. LAZUROWA 2 tel. 61 436-35-66, Os. LipĂłwka

pn, wt, czw, pt 1500â&#x20AC;&#x201C;1900

61 4362 989, 603 561 420

PORADNIA ORTODONTYCZNA Zofia GĹ&#x201A;adych Lek-295

11 marca 2011

W# $ % '()*+,-.  % /0/

Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne

HIPOKRATES ul. WaryĹ&#x201E;skiego 6c, WrzeĹ&#x203A;nia

OKULISTYKA

Prywatny Gabinet Konsultacyjny Dr n.med. Piotr Buczkowski

EXPRES

Asystent Kliniki Kardiochirurgii w Poznaniu ul. DÂługa 1/2

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. KiliĹ&#x201E;skiego 14

NAPRAWA I WYKONYWANIE PROTEZ ZĂ&#x160;BOWYCH

â&#x20AC;˘ Ocena badaĂą: koronarografii i echo-serca â&#x20AC;˘ Kwalifikacja do zabiegĂłw operacyjnych (by-passy, operacje zastawek serca) â&#x20AC;˘ Opieka pooperacyjna

NFZ pon. 13â °â °â&#x20AC;&#x201C;17â °â °, Ĺ&#x203A;r. 9â °â °â&#x20AC;&#x201C;13â °â ° GABINET PRYWATNY

czw. 9â °â °â&#x20AC;&#x201C;13â °â °, 15â °â °â&#x20AC;&#x201C;19â °â ° pt. 9â °â °â&#x20AC;&#x201C;13â °â °, 15â °â ° â&#x20AC;&#x201C; 19â °â ° tel. 600-601-035

PrzyjĂŞcia: kaÂżda III sobota miesišca od godz. 10:00 do 12:00 Hipokrates, WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Wojska Polskiego 13 Rejestracja: codziennie 18:00-20:00 tel. O601-793-838

WARSZAWSKA 24 (naprzeciw szpitala) tel. 61 4360-365, 506-585-086

AL-FGPV

Gabinet stomatologiczny XO.RzFLHOQD :U]HzQLD

WHO 

GABINET CZYNNY CODZIENNIE  

  

 

  

 ! 

 Lek-247b

GABINET STOMATOLOGICZNY lek. stom. Agnieszka Urbaniak WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Opieszyn 10

NFZ godziny przyjÄ&#x2122;Ä&#x2021;: 

pt. - prywatnie

Lek-296

pn. 12.00-18.00, wt., Ĺ&#x203A;r. 8.00-14.00 czw. 13.30-18.00

wizyty prywatne do uzgodnienia

tel. 61-4377-989, 692-218-964

tel. kom. 509 241 817

BEZPĹ ATNE BADANIA SĹ UCHU WrzeĹ&#x203A;nia, SPECIMED ul. SĹ&#x201A;owackiego 2 WrzeĹ&#x203A;nia, Med+Reh ul. SĹ&#x201A;owackiego 42

wtorek 13:00 - 17:00 Ĺ&#x203A;roda 9:00 - 13:00 piÄ&#x2026;tek 12:00 - 16:00 poniedziaĹ&#x201A;ek 14:00 - 18:00

LL#L3'()*-_" %

Lek-276

Lek-235b

PROTETYKA

KARDIOCHIRURGICZNY

Specjalista ChorĂłb Oczu Klaudia StefaĹ&#x201E;ska-GĂłral

Lek-293

profilaktyka, wybielanie zÄ&#x2122;bĂłw stomatologia estetyczna chirurgia implantologia specjalistyczne leczenie kanaĹ&#x201A;owe pod mikroskopem protetyka schorzenia przyzÄ&#x2122;bia ortodoncja â&#x20AC;&#x201C; aparaty staĹ&#x201A;e wszystkie rodzaje RTG stomatologicznych â&#x20AC;&#x201C; bez skierowaĹ&#x201E;. Zaprasza od poniedziaĹ&#x201A;ku do piÄ&#x2026;tku 9.00-21.00 Rejestracja 61-436-72-48, 507-117-063

LARYNGOLOG lekarz specjalista

Danuta Kowalska WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Sšdowa 6 umowa z NFZ - tel. 61 436 78 32 w poniedziaÂłki i czwartki - 14:00-18:00 we wtorki, Ĺ&#x201C;rody i pištki - 8:00-12:00 GABINET PRYWATNY WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Dšbrowskiego 8/1 wtorek 18:00-19:00, pištek 16:00-17:00 rejestracja tel. 61 436 11 95 po 15:00

Lek-278

Zabiegi w powiÄ&#x2122;kszeniu! PeĹ&#x201A;en zakres Ĺ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E;

GABINET INTERNISTYCZNO-HOMEOPATYCZNY WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Paderewskiego 50a

Dr nauk medycznych DANUTA MIKOAJEWSKA Specjalista chorĂłb wewntrznych Specjalista medycyny rodzinnej Czynne pon. - czw. TYLKO PO REJESTRACJI TELEFONICZNEJ

tel.: 61 436 30 24


11 marca 2011

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl Roz-879

14

X [^

 7`  

a*1L-b0$0%-0 #$%(0c(40-_

 4#(<<<<77d9<< Pomagamy dzieciom, fundujemy stypendia zdolnym uczniom, finansujemy wypoczynek letni      

Roz-872

$= [^e !

DELTA

â&#x20AC;&#x17E;Centrala Nasiennaâ&#x20AC;? Ĺ&#x161;roda Wlkp. ul. Szarych SzeregĂłw 2 tel.: 61 285-59-30; 285-23-91 tel./fax: 61 285-59-81

EKOGROSZEK POLSKI

OFERUJE DUĹťY WYBĂ&#x201C;R

WÄ&#x2DC;GIEL

t;*&./*",Âť84"%;&/*",Âť8PENJBOZ [OBKMFQT[ZDIIPEPXMJLSBKPXZDIJ[BHSBOJD[OZDI t;#ÂťÇ&#x2C6;+"3:$) KÇ&#x2014;D[NJFÇŠ QT[FOJDB QT[FOČ&#x2C6;ZUP PXJFT t453Ć&#x2039;$;,08:$)HSPDI QFMVT[LJ Â&#x2019;VCJOZ XZLB t/"4*0/101-0/08:$)HPSD[ZDB GBDFMJB S[FQJL TPSHPDVLSPXFJJOOF

KAMIENNY, BRUNATNY, MIAĹ , DREWNO OPAĹ OWE, BRYKIET RECORD Z WÄ&#x2DC;GLA BRUNATNEGO

Szosa Witkowska 13a 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia tel. 61 436-64-19

Hurtownia Polchem

t/"4*0/,6,63:%;:XZCĂ&#x2DC;SPENJBO t/"4*0/53"8JJDINJFT[BOLJ t,0/*$;:/: -6$&3/: t#63",Âť81"45&8/:$) t/"4*0/$&#6-*JJOOZDIXBS[ZX

Rol-170

ZAPRASZAMY!!!

Roz-884

Oferuje:

       !"""##

Skl 567 Skl-567

$%&'()* +, ' +$-.')&/0&-'$$'&///&/)-

OSK Andrzej GoliwÄ&#x2026;s

NAUKA JAZDY kat. A i B szkolenia uzupeĹ&#x201A;niajÄ&#x2026;ce

tel. 604-918-912 LIGA OBRONY KRAJU OĹ&#x203A;rodek Szkolenia KierowcĂłw

Edu-252

tel.

RATY

Edu-234

Czerniejewo, Os. Nadziei 2,

we WrzeĹ&#x203A;ni przy ul. SĹ&#x201A;owackiego tel. 61 4360-291, tel. kom. 500-135-439 w godz. 7-18, w soboty 7-13

OGĹ ASZA ZAPISY NA KURS PRAWA JAZDY kat. A, B, C, T, E-B, E-C, D OTWARCIE KURSU: 14.03.2011 r. godz. 16.30 CZAS TRWANIA KURSU 4-6 TYGODNI Gwarantujemy: tXZTPLPXZLXBMJĂśLPXBOÇ&#x152;LBESÇ&#x2014; t[BKÇ&#x2014;DJBUFPSFUZD[OF tEPT[LPMFOJB tLPNQVUFSEPEZTQP[ZDKJLVSTBOUĂ&#x2DC;X tNPČ&#x2C6;MJXPÇ´Ç&#x17D;LPS[ZTUBOJB[QMBDVNBOFXSPXFHP tCBEBOJBMFLBSTLJFOBNJFKTDV tSBUZ

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Przyjmujemy zapisy na szkolenie okresowe kierowcĂłw PSB[operatora wĂłzka widĹ&#x201A;owego


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

11 marca 2011Nie wynajmuj! a a wje!

KREDYTY $")L3L&0

PR

#$f" '&0

OMOCJAKre-118

!""""#  $%!"&&&

15

www.wrzesnia.info.pl

' * Bd-330

Konsolidacja kredytĂłw 7<<<<<<<uuu  +-./012345/4 &&& +.63427581+9:;418$+.8 .< = >> . '??>"#!#@"%"A#%A#

Sklep "Roberto"

PR

ZA

WrzeĹ&#x203A;nia ul. Chrobrego 15 (obok zegarmistrza)

AS

ZA

M

Y

Skl-565

PrzyjdĹş, zobacz, kup! OdzieĹź dzieciÄ&#x2122;ca Oferujemy takĹźe KONFEKCJÄ&#x2DC; DAMSKÄ&#x201E; - znane polskie marki - modne wzory - przystÄ&#x2122;pne ceny

i inne siatki zgrzewane tCSBNZtGVSULJ Produkcja â&#x20AC;&#x201C; Kaczanowo 508-088-662, 061/ 4389-253 www.stal-pol.pl Roz-579

ZAKĹ AD BETONIARSKI â&#x20AC;&#x17E;PIOTROWSCYâ&#x20AC;? Nekla, ul. Dworcowa 22 A, www.piotrowscy.pl tel. (0 61) 43 72 079, tel./fax (0 61) 43 86 313

BETON towarowy - pompa 24 metry STROPY Teriva - dowĂłz do 50 km GRATIS BLOCZKI betonowe M-5 i M-6

Redaguje zespĂłĹ&#x201A;: Waldemar Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;ski (redaktor naczelny), Maria KosiĹ&#x201E;ska (z-ca redaktora naczelnego). Biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;: Maria KosiĹ&#x201E;ska, Arleta Kretkowska, Artur Mokracki, Natalia Pacanowska, Marika Wojtela. 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14, tel. 61 436 52 70, fax 61 640 01 01, biuro@wrzesnia.info.pl, http://www.wrzesnia.info.pl SkĹ&#x201A;ad komputerowy (reklamy@wrzesnia.info.pl): Anna Jakubek. Projekt graficzny: Tomasz Wojciechowski. Wydawca: Wydawnictwo KROPKA Jolanta i Waldemar Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;scy, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, SzczeciĹ&#x201E;ska 5. Druk: Drukarnia AGORA SA, PiĹ&#x201A;a, ul. Krzywa 35. KolportaĹź: Mariusz Tomczak, tel. 603 118 930. Redakcja â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstĂłw oraz nadawania tytuĂłw listom. TekstĂłw i materiaĂłw niezamĂłwionych nie zwracamy. AnonimĂłw nie drukujemy. Redakcja â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? nie odpowiada za tre reklam i ogosze. Wzory reklam zastrzeone.

NADPROĹťA L-19 PUSTAKI Ĺ&#x161;CIENNE ALFA OGRODZENIE BETONOWE KERAMZYT IZOLACYJNY Bd-210b


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (61) 436-52-70

11 marca 2011

www.wrzesnia.info.pl

Bd-267

16

tNBUFSJB’ZCVEPXMBOF JXZLPǩD[FOJPXF tTZTUFNZEPDJFQMFǩ tTVDIB[BCVEPXBXOǗUS[ tGBSCZ MBLJFSZ JNQSFHOBUZ tOBS[ǗE[JBNBMBSTLJF CVEPXMBOF PHSPEOJD[F tFMFLUSPOBS[ǗE[JB tLPTULBCSVLPXB tJOTUBMBDKFTBOJUBSOF FMFLUSZD[OF IZESBVMJD[OF tTZTUFNZ[BNPDPXBǩ tPQB’ tQBT[FJLPODFOUSBUZ ZAPRASZAMY

pn.-pt. 7.00-16.00 sob. 7.00-14.00 Nekla, ul. Wiosny Ludów 2

61-4386-130, 697-660-094

Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza do udzia³u w projekcie:

"Nigdy nie jest za póŸno na naukê - profesjonalne, objazdowe doradztwo zawodowe dla osób powy¿ej 45 roku ¿ycia" od 01.01.2010 do 31.12.2011 Organizator zapewnia: * indywidualne oraz grupowe doradztwo zawodowe, * wysoko wykwalifikowan¹ kadrê, * materia³y dydaktyczne, * certyfikat udzia³u w Projekcie, * przeprowadzenie testów psychologicznych, na podstawie których psycholog wystawi profesjonaln¹ opiniê w zakresie planowania dalszej kariery zawodowej, * catering podczas doradztwa zawodowego oraz testów.

TRWA REKRUTACJA W POWIECIE WRZESIÑSKIM KWESTIONARIUSZ ZG£OSZENIOWY DOSTÊPNY NA STRONIE

www.projekt.nigdyniejestzapozno.org

Kos-030

Gabinet Kosmetyczny – Solarium Dermokosmetyczna kuracja łagodząca i wzmacniająca dla skóry naczyniowej, z trądzikiem różowatym i ekstremalnie wrażliwej Intensywna kuracja odmładzająca w mezoterapii bezigłowej kwasy – migdałowy, mlekowy, kojowy, salicylowy makijaż permanentny SHELLAC – nakładany jak lakier, wytrzymały jak żel

Września, ul. Harcerska 3 (nad Viki), tel. 501 468 005

TARTAK OFERUJE:

t8*ƖLJ#Ɩ%"$)08Ƌ  t5"3$*$Ɩ  tŒ"5:  t#0";&3*Ɩ10%#*5,08Ƌ  t%3&8/0,0.*/,08&  t#3:,*&5404/08: tel./fax 61 438-45-14   

Usl-196

Numer 1088  

Kilkugodzinny pożar strawił część kamienicy Zdarzenia, s. 4 Zgłosił, że kolega zamarzł, po czym... zrobił to samo Zdarzenia, s. 4 Kobieta so...