Page 1

Gospodarka, s. 23

Kiedy Ryszard Orzechowski otworzy swój hotel?

12 listopada 2010 NR 45 (1071/XXI) INDEKS 366773

ISSN 1234-1363

CENA 2,50 zł (w tym 7% VAT)

Aktualności, s. 8

Piłka siatkowa, s. 28

Ile błędów zrobił zwycięzca w usmym dyktandzie?

Krispol bije rywali i rekordy. Z naszych rąk poległ Sobieski

redakcja: 61 437 49 50, biuro ogłoszeń: 61 436 52 70

Weekendowy dyżur reporterów:

Dachowanie busa

501 677 731 lub 501 677 838 CHCESZ ZGŁOSIĆ JAKIEŚ ZDARZENIE? DZWOŃ!

Jak Gutowo Małe walczy ze smrodem z Konspolu? Gmina Września, s. 22 Wyborcze statystyki i podsumowania Samorząd, s. 12-13 Temat tygodnia: emeryci – ilu ich jest w powiecie, dlaczego kandydują i czy na nich zagłosujemy? Opinie, s. 2 Aktualności, s. 11

 Przez godzinę ruch na drodze wojewódzkiej był zablokowany. Miejsce zdarzenia zabezpieczyli strażacy i policjanci

Zamiast do pracy, trafili do szpitala. Tomasz Szternel

Do zdarzenia doszo we wtorek 9 listopada kwadrans przed 13.00 – a przynajmniej o tej godzinie przyjo zawiadomienie Zintegrowane Stanowisko Kierowania we Wrzeni. Reklama

– Doszo do wypadku. Jest wielu rannych – usysza dyspozytor. Na miejsce skierowa trzy zastpy stray poarnej, pogotowie ratunkowe i policj. Druhowie, którzy przybyli jako pierwsi, nie bardzo wiedzieli, co si stao. Zastali forda ka stojcego w poprzek drogi i mercedesa sprintera w rowie. Uczestnicy wypadku wyszli z samochodów o wasnych siach. Osobówk podróoway dwie kobiety, busem – dwunastu mczyzn. To pracownicy Volkswagena w Antoninku. Jechali na drug zmian do pracy.

Dziesiciu z nich medycy udzieli doranej pomocy medycznej – opatrzyli rany, usztywnili rce, zaoyli konierze ortopedyczne. Przewieli ich do szpitali we Wrzeni i w Supcy. Na czas trwania akcji ratunkowej (okoo 1 godziny) zosta zorganizowany objazd przez Osowo. Trzeba byo uprztn pozostaoci powypadkowe i wycign busa z rowu. Ze wstpnych ustale policji wynika, e wypadek spowodowaa kierujca fordem ka 71-letnia

Fot. Tomasz Szternel

mieszkanka Psar Polskich. Jechaa w kierunku Wrzeni. W pewnym momencie odbia na pobocze. Najprawdopodobniej rozmawiaa przez telefon. Wczajc si do ruchu, chciaa zawróci, ale nie udzielia pierwsze stwa przejazdu sprinterowi. Doszo do zderzenia, w wyniku którego mercedes dachowa. Kierowcy byli trzewi. Sporód dziesiciu poszkodowanych dwóch odnioso obraenia, których leczenie potrwa powyej siedmiu dni. Pozostali doznali – na szczcie niegronych – stucze i skrce .

Już wkrótce otwarcia dużych sklepów. Kiedy? Gospodarka, s. 23 Jak głupio można pozbyć się prawa jazdy? Aktualności, s. 4

www.wrzesnia.info.pl


12 listopada 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

2 Opinie Emeryci do rad?

T

o, co powiem, odkrywcze nie jest, ale powiem: kady kiedy bdzie seniorem lub... ju jest. Nie bd nimi tylko ci, którzy nie doyj. Pó artem, pó serio mówi czasem, e mam zamiar y 116 lat, bo potem to ju podobno jest do d... Wane jest jednak nie to, ile lat yjesz, ale jak. Czy w dobrym zdrowiu, czy dasz siebie innym i tak dalej. Dla mnie wane jest na przykad, eby jak najduej gra w pik; lubi to okrutnie. Bieganie po lesie to jednak nie to – ja uwielbiam ugania si. Za pik. Ale eby to robi, trzeba mie grup kolegów w mniej wicej takim samym wieku – wiadomo, e z juniorami to ju nie mam startu; ani dla nich, ani dla mnie to ju wspólne granie frajd nie jest. Dlatego tak wiele stara wkadam w to, eby co tydzie przynajmniej raz w tygodniu gra w pik – na wolnym powietrzu lub w sali. Daje mi to si na dalsz cz tygodnia, no i cudownie mnie odstresowuje. Bdzie to troch mieszne, jak za trzydzieci lat nie trafi do pustej bramki, co kumple z druyny skwituj jak zwykle: „No k..., liwa, co ty wyprawiasz?�. A ja odpowiem, te jak zwykle: No, k..., masz racj, zjeb... Ale odrobi!�. Staro nie istnieje.

Waldemar Śliwczyński

Moim zdaniem

Danuta Unrath, emerytka: – To zaleşy od wielu czynników, od tego, jaką te osoby mają przeszłość, jakie doświadczenie zawodowe. Czy nie będą walczyć tylko o te przysłowiowe stołki. Czy mają naprawdę coś do zaproponowania innym emerytom. Waşne, şeby faktycznie dbali o nasze interesy. Ja byłabym skłonna głosować na taką osobę, jeśli nie kandydowałaby z şadnej ogólnopolskiej partii politycznej, tylko z jakiejś lokalnej listy wyborczej. Henryk Mąkowski, inşynier elektryk: – Moim zdaniem to bardzo zły pomysł z tymi emerytami na listach wyborczych. Niestety, takie osoby mają często róşne naleciałości z poprzedniej epoki. Uwaşam, şe naleşy dać szansę młodzieşy. Sądzę, şe powinni kandydować w większości ludzie tak do 40. roku şycia. Oni mają nowe pomysły i nowe spojrzenie na świat. Osobiście wykluczam głosowanie na emeryta w zblişających się wyborach samorządowych. Graşyna Silakowska, nauczyciel: – Uwaşam, şe zaangaşowanie się w politykę i wiek nie mają ze sobą nic wspólnego. Dobrze, şe starsi ludzie się angaşują. Mają juş swoje przemyślenia i bagaş şyciowych doświadczeń, które mogą wykorzystać takşe w pracy samorządowca. Młodsi radni mogą się przy takich osobach sporo nauczyć. Nie wykluczałabym głosowania na taką osobę, choć przyznaję, şe mam juş swojego kandydata w wyborach. Danuta Kasprzyk, emerytka: – Według mnie stanowczo naleşy stawiać na młodych. Niestety, emeryci często przenoszą nawyki z komuny, a młodzi mają nowe spojrzenie na świat. Ogólnie uwaşam, şe jest to szerszy problem, poniewaş na róşnych półetatach itp. jest pełno emerytów, a dla młodych niestety brakuje pracy. Mnie się z osobami młodymi bardzo dobrze rozmawia, mam z nimi dobry kontakt. Dlatego stawiam na młodzieş.

zdaniem uşytkowników www.wrzesnia.info.pl ludmiła: Oczywiście są potrzebni, ale muszą być za-

chowane pewne proporcje. Bo duşą przesadą jest, jeşeli na 38 kandydatów na liście danego ugrupowania jest np. około 10 emerytów. Powinno być duşo więcej ludzi czynnych zawodowo i to reprezentujących róşne zawody. Uwaşam takşe, şe jeşeli ktoś ma np. 75, 76, 77, 78 lat, to powinien dać sobie juş spokój z polityką. Oczywiście konstytucyjne prawa pozwalają w kaşdy wieku startować – zaczynając od 18 lat – ale trzeba mieć teş trochę samokrytycyzmu [...]. Nie jest to jednak wina emerytów, tylko przywódców ugrupowań, którzy zapraszają na swoje listy do kandydowania. Robert Czwajda: Proszę nie przesadzać, czasami osoby w wieku 70+ wiedzą więcej o şyciu niş 18-latkowie, i nie przesadzajmy – media kreują młodość, ale to my wybieramy. I co poradzić, şe młodzi ludzie są pasywni w şyciu społecznym? Ale jak to mówi powiedzenie: sam nie zje, a drugiemu nie da.

Czy chcesz radnych-emerytĂłw? opinie internautĂłw na www.wrzesnia.info.pl

SONDA

W zblişających się wyborach samorządowych sporą grupę wśród kandydatów stanowią emeryci. Czy takie osoby będą dobrze reprezentować lokalną społeczność? A moşe emeryci powinni dać szansę młodym? Czy bylibyśmy skłonni głosować na emeryta?

NIE

31%

69%

TAK

Satyryczny komentarz tygodnia: wesołe jest şycie staruszka, he, he...

jedno pytanie – jedna odpowiedź

Starsi kandydaci mają zaufanie Filip Biernat: – Panie Czesławie, jest Pan jednym z najstarszych (76 lat – tyle ma teş Eugeniusz Paterka) kandydatów na radnych w wyborach samorządowych. Dlaczego zdecydował się Pan ubiegać się o mandat radnego powiatowego? Czesław Konieczny, sołtys Krzywej Góry: – Uwaşam, şe mój wiek nie ma znaczenia. Skoro nadal sprawuję róşne funkcje społeczne, oznacza to, şe społeczeństwo ma do mnie zaufanie. Fakt, şe startuję w wyborach, to wynik kilku spraw. Jestem sołtysem i będę nim jeszcze jakiś czas. Dlatego muszę współpracować z róşnymi ludźmi, aby załatwić waşne sprawy dla mojej miejscowości. Często zdarza się, şe ci ludzie to moi przyjaciele. Poproszono mnie, abym kandydował z listy PO; zgodziłem się po części w drodze rewanşu. Liczę na to, şe nasza lista zdobędzie duşo głosów.

Reklama

uZ\SRÄ”\F]DOQLDSU]\F]HS ODZHW

.RzFLXV]NL RERN&HQRVXSa-412a

*$=)$67:U]HzQLD

- konstrukcje dachowe - tarcica obrzynana - EKOGROSZEK - WĘGIEL KAMIENNY - WĘGIEL BRUNATNY - MIAĹ WYSOKOKAL.

693-631-996

GAZ EKO-GAZ

061 436-46-84 0604-710-781 pn-sob 8.00-19.00 niedziela 9.00-13.00

Oferuje:

węgiel

Roz-775

Gutowo Małe, ul. Powidzka 9 (przy torach kolejowych), tel./fax 61 437-64-56

GS „S.Ch�, Września, ul. Kolejowa 10

kostka, orzech, groszek, ekogroszek, miał, koks wg klas jakości i kaloryczności

Korzystne ceny. DowĂłz na telefon 61/4362 873 lub 663 990 809

TARTAK NEKLA

Polskie Składy Budowlane GS „S.Ch.�

Tarcica obrzynana i nieobrzynana

tDFNFOU XBQOP QÂ’ZUZ(, 04# tXFÂ’OBNJOFSBMOB TUZSPQJBO t[BQSBXZ LMFKF HJQTZ tUZOLJJGBSCZoXH[BNĂ˜XJFĹ´ tQPLSZDJBEBDIPXF NBTZLPOTFSXVKĹ•DF tSZOOZJSVSZ1$7 Doradztwo. DowĂłz z rozĹ‚adunkiem. Niskie ceny.

wykonuje wiby dachowe wg zamĂłwie. boazerie podbiciowe impregnacja cinieniowa drewno kominkowe

Deska tarasowa (dwustronnie ryflowana) Nekla ul. Dworcowa 33 tel. 061 4386-046, fax 061 4386-076

0605-338-906, 0605-550-379

Września, ul. Kolejowa 10 tel. 61/4361653

Oferuje:

Roz-727

uNOLPDW\]DFMH

SKĹ AD DREWNA I WĘGLA

Inn-282b

uPRQWDÂ?VDPRFKRGRZ\FK LQVWDODFMLJD]RZ\FKKDNĂ‘Z


3

Wiadomości Wrzesińskie Reklama

12 listopada 2010

www.wrzesnia.info.pl www.wrzesnia.info.pl

Hotel Restauracja

Darz Bór

Rozpoczęliśmy prace nad ostatnim w tym roku dodatkiem tematycznym zatytułowanym “Wiadomości przed... Świąteczne”. Jego zadaniem będzie przekazać życzenia bożonarodzeniowe oraz zaprezentować oferty świąteczne firm handlowych i usługowych. Do rąk czytelników trafi on 19 grudnia.

Bal Sylwestrowy Bilety w cenie 380 zł/pary

AUTORYZOWANY PUNKT SPRZEDAŻY

500 206 500 www.darzbor.eu

Video-Best Września, Legii Wrzesińskiej 17 tel. 61 436-51-98

Gas-157

Szanowni Państwo

Usl-745

zaprasza na

Zapraszamy firmy do kupowania powierzchni reklamowych. Cena jednego kolorowego modułu wynosi 35 zł netto, uwzględniamy rabaty naszych stałych klientów.

3DǔDFQD2SLHV]\QLH

RYSZARD SZWAJCA kandydat z Węgierek do Rady Miejskiej

4

okręg nr 3 (wieś)

ws-027

18

Lista nr , pozycja nr

ws-060

27 listopada Koszt biletu 250 zł od pary (pełna konsumpcja)

ww-129

Zabawę Andrzejkową

OBYWATELSKIE FORUM SAMORZĄDOWE

Inn-1008

zaprasza na

nie ślimacz się wrzesnia.info.pl

najszybsze źródło informacji

GAZ

Biuro Ogłoszeń „Wiadomości Wrzesińskich” ul. Jana Pawła II 14, tel. 61 640-01-01 portal@wrzesnia.info.pl

Dom-GAZ 61 436-27-33 61 436-29-49 pn.-sob. 7.00-19.00 nd. 8.00-14.00

Roz-210

ww-154

Biuro Ogłoszeń, ul. Jana Pawła II 14 Maria Kosińska - m.kosinska@wrzesnia.info.pl, 501-677-718 Artur Mokracki - a.mokracki@wrzesnia.info.pl, 501-677-818


12 listopada 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Kulturalnie na rowerze Wymieszał wódkę z piwem i wsiadł na rower. Po godzinie padł na ziemię i płakał.

 Za picie alkoholu pucharów się nie dostaje – lepiej więc w tej dyscyplinie nie startować...

nikiem nie mniejszym ni 0,27 mg/ dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu. Nie mia nic na swoj obron. Podczas przesuchania na policji zapewni, e jest zdrowy. Jestem organizatorem Letniej Ligi Piki Nonej. 30 maja, w zwizku z problemami dotyczcymi osoby sdziujcej szereg spotka, byem zmuszony w bardzo krótkim czasie zorganizowa zastpc sdziego. Chcc sprawdzi , czy dotar na miejsce, wsiadem na rower i z Koaczkowa pojechaem do Borzykowa. Przy boisku przebywaem okoo pó godziny. W tym czasie koledzy zaproponowali mi wypicie alkoholu w pobliskim barze. Mogem spoy jedno jasne pólitrowe piwo, nazwy nie pamitam, i trzy kieliszki wódki, tj. okoo 150 gramów. Po okoo godzinie postanowiem wróci do domu. Pocztkowo prowadziem rower, natomiast bdc ju w Koaczkowie, jechaem chodnikiem, gdzie zostaem zatrzymany przez umundurowanego policjanta – czytamy w jego wyjanieniach. Wyników bada alkosen-

Fot. archiwum

sorem nie pamita. By bardzo zdenerwowany. Swego zachowania te nie komentowa. Jest mi przykro, e tak si stao. Prawo jazdy kat. A, B i T posiadam od 1972 r. Nigdy nie byem ukarany nawet mandatem. Alkohol pij bardzo rzadko. W tym dniu byem bardzo zdenerwowany sytuacj zwizan z brakiem sdziego. Chciabym zachowa prawo jazdy kat. B, albowiem jest mi ono niezbdne w celu wykonywania nie tylko pracy zarobkowej, ale i spoecznej – zaprotokoowano jego prob. Do akt sprawy zaczy opinie, jakie wydali mu wszyscy najwaniejsi w gminie. Jak mona przypuszcza, miay wpyn na postaw sdziego, a co za tym idzie – na wyrok. Jest pracownikiem sumiennym i kompetentnym. Dobrze zarzdza samorzdow jednostk kultury – napisa wójt Wojciech Majchrzak. Niezwykle zaangaowany we wszelkiego typu dziaania kulturalne, rekreacyjne i sportowe organizowane nie tylko w gminie Koaczkowo – podkreli Jerzy Ma-

zurkiewicz, prezes Lokalnej Grupy Dziaania „Z Nami Warto” (E. Kubis jest jej skarbnikiem). Cechuje go zaangaowanie i odpowiedzialno za powierzone zadania – zarczy Mirosaw Pawlak, prezes Gminnego Zwizku Rolników, Kóek i Organizacji Rolniczych w Koaczkowie. Podobne opinie dyrektorowi GOK-u wystawili pose Tadeusz Tomaszewski, sekretarz Rady Gminnej Zrzeszenia LZS, prezes Ochotniczej Stray Poarnej, a nawet przewodniczca Koa Gospody Wiejskich. W trakcie prowadzonego postpowania ledczy zwrócili si do biegego z Zakadu Medycyny Sdowej w Poznaniu. Zadali mu dwa pytania: jakie byo faktyczne stenie alkoholu w organizmie podejrzanego i czy moga je spowodowa deklarowana przez niego ilo wypitych trunków? Ten odpowiedzia, e nie. Jego zdaniem, wadliwy pierwszy pomiar alkosensorem móg by spowodowany niskim poziomem baterii. Podczas rozprawy, która odbya si 19 padziernika, E. Kubis przyzna si do zarzucanego mu czynu i odmówi skadania wyjanie . Zoy wniosek o dobrowolne poddanie si karze. Wyrok usysza trzy dni póniej. Sdzia Tomasz Góral przychyli si do wniosku prokuratora i skaza koaczkowianina na 1 500 z grzywny, zakaz prowadzenia przez 1 rok pojazdów mechanicznych i rowerów, 500 z nawizki dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych „Drogowskaz” i zwrot kosztów postpowania sdowego (456 z). Wyrok nie jest prawomocny. Tomasz Szternel

Czynna była tylko jedna kancelaria Takiego oblenia kancelaria adwokacka Karoliny Staszak przy ul. Harcerskiej 7 jeszcze nie przeywaa. A to za spraw przypadajcego 6 listopada Bezpatnego Dnia Porad Prawnych. Z jej usug skorzystao 24 wrzenian, cho chtnych byo okoo 40. – Ja nie wiedziaam, e tutaj jest kancelaria. Czowiek tdy czsto chodzi, ale nie zwraca uwagi na szyldy – mówi okoo 50-letni mczyzna, który pokornie oczekiwa w kolejce. Przed nim byo sze osób. – Jakby kademu powicaa 15 minut tobym si jeszcze zaapaa – kalkulowaa stojca przed nim starsza kobieta. – A jak nie, to trudno. Cho K. Staszak robia co moga, kolejki nie rozadowaa.

– Przyszam wczeniej ni planowaam, bo o godzinie 9.00. Przed kancelari ju oczekiwao kilka osób. Przyjmowaam do 15.30 praktycznie bez adnej przerwy – zapewnia mecenas. Reszt przeprosia. Zabrako czasu i si. – To nie jest tak, e udzieliam 24 porad, bo byway osoby, które przychodziy z kilkoma problemami. Pytay o nie w swoim imieniu, ale take w imieniu rodziny. Przewaay sprawy cywilne i rodzinne – mówi K. Staszak. Nie ma wtpliwoci, e takie akcje, jak ta sobotnia, s potrzebne. Bo usugi prawnicze do tanich nie nale. Gorzej sytuowanym mieszka com pozostaje co najwyej Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta.

– Niekiedy spoecze stwu trzeba pomóc take bezinteresownie – dochodzi do wniosku. A co z innymi wrzesi skimi adwokatami? Arkadiusz Czajkowski nie jest przekonany do jednodniowych przedsiwzi. – Ja podczas swojej 20-letniej kariery udzieliem mas bezpatnych porad – zapewni. W podobnym tonie wypowiada si Robert Cichowski z Nekli. – Kwestia darmowych porad w maych miejscowociach wyglda zupenie inaczej ni w Poznaniu. Ja udzielam ich na co dzie , bo wiem, e ludzie nie maj pienidzy – podkrela. – Równie dobrze mógbym Karolina Staszak przed swoją powiedzie, e ta akcja w moim przy- kancelarią. Tylko ona udzielała padku trwa cay rok. TOS bezpłatnych porad prawnych Fot. TOS

„ Umieszczenie w miej-

scu publicznym ogoszenia, plakatu, ulotki, napisu lub rysunku bez zgody zarzdzajcego tym miejscem zagroone jest grzywn. Przekonaa si o tym wacicielka jednego z wrzesi skich salonów fryzjerskich, która rozwiesia na drzewach ulotki reklamujce swój zakad. Musi zapaci mandat w wysokoci 50 z.

„ Dziura w dachu,

za krótki a cuch, brak wody w misce – taki obraz zastali w minion sobot stranicy na jednej z posesji w Biaycach. Sprawa dotyczya zaniedbanego psa. Waciciela czworonoga stranicy nie tylko ukarali mandatem (100 z), ale przede wszystkim zobowizali go do ocieplenia budy i zaatania dziury w dachu.

mg/dm3 alkoholu w powietrzu – to rónica midzy pierwszym a drugim badaniem alkosensorem

„ Wyjcy pies da si w zeszym tygodniu we znaki mieszka com ul. Kutrzeby. Za zakócenie spokoju ssiadów waciciel psa zosta przez straników miejskich tylko pouczony – ale za brak obowizkowego kaga ca otrzyma ju mandat w wysokoci 50 z. DAI/AHS

Kronika policyjna

To bya interwencja, jakich wiele – a przynajmniej tak si zdawao. 30 maja w Koaczkowie policjant skontrolowa cyklist jadcego chwiejnie chodnikiem wzdu drogi wojewódzkiej. Z notatki subowej zaczonej do akt sprawy wynika, e zatrzymanie nie byo dzieem przypadku. Otrzymaem informacj, e na ul. Wrzesiskiej jedzie nietrzewy rowerzysta – napisa funkcjonariusz. róda informacji nie poda. Od zatrzymanego, którym okaza si Edmund Kubis – mieszkaniec Koaczkowa, dyrektor miejscowego orodka kultury – wyczu wyran wo alkoholu. Jego przypuszczenia potwierdzio badanie alkosensorem; wykazao 0,27 mg/dm 3 alkoholu w wydychanym powietrzu. 57-latek wpad w histeri – rzuci si na ziemi i zacz paka. Jego zachowanie uniemoliwio przeprowadzenie po 15 minutach powtórnego badania. A e w alkosensorze wyczerpaa si bateria, delikwent zosta doprowadzony do pobliskiego posterunku. Tym razem urzdzenie wykazao duo wicej, bo 1,19 mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu. W zwizku z du rozbienoci E. Kubis zosta przewieziony do szpitala, gdzie lekarz pobra mu krew do badania. Wynik: 2,63 promila. W trakcie tych czynnoci zachowywa si irracjonalnie, tzn. paka, klcza na pododze, kad si. Mówi, e si zabije, wyskakujc przez okno – czytamy w notatce spisanej przez policjanta. Ju po przeprowadzeniu badania – decyzj medyka – koaczkowianin zosta skierowany do szpitala w Gnienie. E. Kubis usysza zarzut jazdy rowerem w stanie nietrzewoci z wy-

0,92

Straż Miejska

4 Aktualności

„ Nieznany sprawca

uszkodzi volkswagena tourana zaparkowanego przy ul. Róanej w Nekli. Dokadniej mówic, wygi drzwi od strony kierowcy. Dziaa pod oson nocy z 4 na 5 listopada.

„ W wyniku nadmiernej

prdkoci fiat 126p „zapa” pobocze i uderzy czoowo w drzewo. 25-latek, który nim kierowa, mia 0,92 mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu. Wydarzyo si to 6 listopada w Budziowie.

„ Tego samego dnia, ale

przy ul. Kocielnej w Miosawiu, 18-latek kierujcy mazd potrci na przejciu dla pieszych 62-latka; ten z obraeniami ciaa zosta przewieziony do wrzesi skiego szpitala.

„ Przy ul. Konopnickiej we Wrzeni patrol policji zatrzyma 41-letniego rowerzyst. Wynik badania alkosensorem: 1 mg/dm3. „ 28-latek wama si

do zakadu lakierniczego przy ul. Objazdowej. Zosta zatrzymany po tym, jak wybi boczn szyb w BMW. By kompletnie pijany (1,31 mg/dm3).

„ Zama sdowy zakaz

i wsiad na rower. Poza tym by nietrzewy (0,38 mg/dm3). Mowa o cyklicie, który zosta zatrzymany 8 listopada przy ul. Fabrycznej. TOS


5

Wiadomości Wrzesińskie Reklama

www.wrzesnia.info.pl www.wrzesnia.info.pl

Gas-153

12 listopada 2010

ww-143

Przyjmujemy zapisy na Sylwestra

plakatĂłw A3 tel. 61 437 49 57

SPRZEDAĹť DOMĂ“W JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ [PHSĂ˜ELJFNJHBSBČˆFNOBTBNPDIPEZ

W 2 GODZINY*

]ĂŁ

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus A. Goclik, M. Rozraşewski, Spółka Jawna

G

SOXV

* z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT

SPRZEDAĹť NOWYCH MIESZKAĹƒ

wizytĂłwek tel. 0-61 437 49 57

t[FTQĂ˜Â’EXĂ˜DICVEZOLĂ˜XXJFMPSPE[JOOZDI XLBNFSBMOFK[BCVEPXJF tBUSBLDZKOBMPLBMJ[BDKB tTÇŒTJFE[UXPUFSFOĂ˜X[JFMPOZDI tQPNPDXPUS[ZNBOJVLSFEZUV

Wrzenia * ul. Fromborska 18

20 z

*z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT. Minimalna warto zamĂłwienia: 20 z

LPMPSt" [Â’ t" [Â’

Kampania sfinansowana ze środków KW Sojuszu Lewicy Demokratycznej

ws-032

Biuro Ogłoszeń „WW�, ul. Jana Pawła II 14, tel. (61) 640-01-01

=ELJQLHZ']LHU¢\xVNL s'\UHNWRU6]NR�\3RGVWDZRZHMQUZH:U]HyQL s3UH]HV=53ROVNLHJR&]HUZRQHJR.U]\›DZH:U]HyQL s2UJDQL]DWRU0LÆG]\QDURGRZ\FK=MD]G�Z :RM�Z6�RZLD�VNLFKZ*U]\ERZLH

Kandydat do Rady Powiatu ZH:U]HÂąQL

/LVWDQURNUrJ :U]HÂąQLDPLDVWR

Zapraszamy do biura sprzedaşy: 62-300 Września, ul. Szkolna 3 (Budynek PKO BP – II piętro) w godz. 9.00 – 17.00 tel/fax 61 436 16 16, kom 601 160 285, 723 179 649

mieszkania@wgiplus.pl

oraz do biura przy ul. Gen. T. Kutrzeby 5K/13 tel. 061 437 61 65

www.wgiplus.pl

Bd-316

D[C t" [Â’ t" [Â’

ww-141

KSERO


12 listopada 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Biuro Ogłoszeń „Wiadomości Wrzesińskich”, ul. Jana Pawła II 14, tel. 61 640-01-01, portal@wrzesnia.info.pl

ws-033

ws-064

ww-153

najszybsze źródło informacji

wrzesnia.info.pl

idź na skróty

Udzielili mi poparcia: Piotr Florek - Wojewoda Wielkopolski, Dionizy Jaśniewicz – Starosta Wrzesiński, prof. dr hab. Waldemar Łazuga – Instytut Historii UAM, Adam Lewandowski – Burmistrz Śremu, Tomasz Kałużny – Burmistrz Wrześni, Piotr Piekarski - Starosta Średzki, Zbigniew Skikiewicz – Burmistrz Miłosławia, Wojciech Majchrzak – Wójt Gminy Kołaczkowo


7

Wiadomości Wrzesińskie Reklama

www.wrzesnia.info.pl www.wrzesnia.info.pl

Kandydat do Rady Miejskiej ZH:U]HÂąQL

MEBLE AS ATRAKCYJNE CENY I PROMOCJE

Zapraszamy :U]HÄłQLDXO.DOLVND Czynne:SQSWt VRE

KSERO D[C t" [Â’ t" [Â’

2NUrJ

2V6ĂŁDZQR2V.RÂąFLXV]NL2V7\VLĂąFOHFLD

0HE

%URQLVĂŁDZ 'DQNRZVNL

Salon Meblowy

ww-141

Kampania sfinansowana ze środków KW Sojuszu Lewicy Demokratycznej

ws-016

12 listopada 2010

LPMPSt" [Â’ t" [Â’

ws-072

Biuro Ogłoszeń „WW�, ul. Jana Pawła II 14, tel. (61) 640-01-01

.DQG\GDFLGR5DG\0LHMVNLHMZH:U]HÂąQL OKRĘG nr 2 GMINA (MIASTO)

OKRĘG nr 3 GMINA(WIEĹš)

Barbara Staniszewska

Henryk Krukowski

Patrycja Pera

Tadeusz Gibowski

Bronisław

Joanna Szkudlarek

Sylwester

Dankowski

Jałoszyński

Karol Teresa Dzięcielewska Wójcik

Ryszard Bigosiński

Maria BĹ‚aszczyk

Paweł Bednarski

Jan Rybak

Andrzej WiÄ…cek

Leszek Gawarecki

Zenon Jakubowski

Adam Słowiński

Mieczysław

Małgorzata

Ewa Sibilska

Rafał Pera

Marian Wojciechowski

Paweł Taciak

Stanisław

Artur Stasiak

Jan Kryszak

Zdzisław

GraĹźyna Jankowska

Małgorzata

Damian Mocek

Tadeusz Mikołajczak

Aneta Bartczak

Ĺ ukasz Welter

Małgorzata

Anna Szprada

Tomasz ŝyła

Stanisław

Marian Szykowny

Tadeusz Kiszka

Michał Mikołajczak

Nowaczyk

Ignaszak

Pawlak

Graczyk

Przybylska

Waldemar

Grajek

Krystyna Jałoszyńska

Szalbierz

Zieliński

Kampania sfinansowana ze środków KW Sojuszu Lewicy Demokratycznej

OKRĘG nr 1 GMINA (MIASTO)


12 listopada 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

8 Aktualności Spacerkiem po Wrześni

Po usmym dyktandzie

Nie było ani jednej pracy bez błędów. Rekordzista zrobił ich aż... 74.

 Fakt, że jest w tej dewastacji nieco

prawdy, nie oznacza, że nie powinna być ukarana Fot. DAI

„ Wrzesi ska modzie kontynu-

uje krucjat przeciwko znakom drogowym. Zaczo si na pocztku padziernika od wyrwania znaku ze skrzyowania ulic Kociuszki i Koszarowej. Sprawcy nie tylko sfilmowali swój wyczyn, ale umiecili go jeszcze w internecie, dziki czemu zostali zidentyfikowani i ukarani. Teraz za znaki zabrali si modzi mieszka cy osiedla Sawno. Po minionym weekendzie na ul. Fromborskiej jeden znak zosta obalony, a inne – m.in. na ul. Grunwaldzkiej – popisany markerem. Czekamy, a w sieci pojawi si odpowiednie filmiki. „ Z kolei przy kociele w. Ducha po tym samym weekendzie szwankowaa sygnalizacja wietlna. Usterk zgoszono osobie odpowiedzialnej za nadzór, która j szybko naprawia. Zielone wiato dla fachowców! „ Urzdzenie emitujce sygnay atakujcego jastrzbia, które zamontowano jaki czas temu przy budynku urzdu pocztowego na ul. Warszawskiej, nie zdao egzaminu. Gobie nic sobie nie robi z reagujcego na ruch aparatu i nadal regularnie „brudz” elewacj poczty. To pewnie ich zemsta za gobie pocztowe. „ Opustosza sklep z dopalaczami znajdujcy si naprzeciwko marketu Netto przy ul. Batorego. Do poniedziaku by zamknity, ale nadal kusi wystawionym towarem i banerem. Od wtorku lokal wieci ju pustkami. Niech wszystkie dopalacze wracaj tam, gdzie powstay. Do rynsztoka. „ Czowiek zaparkowany pomidzy samochodami – taki niecodzienny widok mogli podziwia przechodnie i mieszka cy wrzesi skiego Rynku w przedostatni weekend. Starszy mczyzna, który lea pomidzy autami, tak jak one, by „zatankowany”. Sprawa wydawaa si powana, wic wezwano pogotowie, jednak po ocuceniu delikwent samodzielnie uda si do domu. „ Bardziej kopotliwa bya nietrzewa kobieta, która w ubiegy pitek zatrzymywaa samochody na rogu ulic Kociuszki i Kili skiego. Wezwani stranicy miejscy odwieli pani (która okazaa si matk dwójki nieletnich dzieci) do domu, a o caym zdarzeniu poinformowali opiek spoeczn, kuratora sdowego i pedagoga szkolnego. DAI

Ju po raz ósmy wrzenianie (i nie tylko) sprawdzali sw wiedz na temat polskiej ortografii. 4 listopada w orodku kultury przy ul. Kociuszki odbyo si VIII Wrzesi skie Dyktando. Wziy w nim udzia tylko 32 osoby. Organizatorzy – Stowarzyszenie Twórczoci Teatralnej AKT – nie kryli rozczarowania. – Smutne jest to, e tak mao modych osób zdecydowao si przyj. Wysalimy te sporo zaprosze do lokalnych VIP-ów, ale pozostay one bez odzewu – ubolewaa jedna z jurorek Hanna Surendra. W ortograficznych zmaganiach przewaaa modzie. W tym roku uczestnicy pisali tekst dotyczcy szesetnej rocznicy bitwy pod Grunwaldem – „Porocznicowe impresje”. Tekst dyktanda by autorstwa Kazimierza Chochoa, który te osobicie go dyktowa. – Oszczdzi-

 Dyktando największym zainteresowaniem cieszyło się wśród młodzieży. Starszych osób był jak na lekarstwo em w tym roku uczestników. Tekst by atwiejszy ni w latach poprzednich. Niemniej jednak sam mógbym popeni jaki bd, siedzc na miejscu piszcych – przyzna. – Nie byo trudne, ale jak jest mao puapek, atwiej jest wpa – mówi Stanisaw Gajos ze Strzelna w Kujawsko-Pomorskiem, ubiegoroczny

Nagroda za szczególnie innowacyjne rozwiązania

Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych przyznał gminie Września tytuł„Samorządu przyjaznego seniorom”, czyli przeciwdziałającego wykluczeniu osób starszych. Wyróżnienie przyznane 15 samorządom odebrała 5 listopada w Warszawie dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Prusak (na zdjęciu). – Otrzymaliśmy ją za innowacyjność, np. za dowożenie posiłków do osób starszych. Cieszę się, że zauważono naszą pracę. KUL

Prezes Młodych Wielkopolan dziękował

Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan świętuje 20-lecia istnienia. 4 listopada nadarzyła się okazja do podziękowań lokalnym władzom samorządowym i organizacjom z gminy Miłosław. Przypomnijmy, że stowarzyszenie od kilku lat organizuje na terenie gminy półkolonie dla dzieci oraz„Gwiazdkę na sportowo”. – Bez waszego wsparcia to wszystko byłoby niemożliwe. Dziękuję – mówił poseł-prezes Tadeusz Tomaszewski (na zdjęciu). KUL

mistrz. Tytu obroni. Popeni tylko dwa bdy ortograficzne – w „aktorzy-amatorzy” zapomnia o czniku, a wyraz „wielorakobarwnych” napisa oddzielnie. Drugie miejsce zaj – Sergiusz Kamierski z Brojewa koo Inowrocawia. „Strzeli” pi ortografów. O jeden wicej zrobia wrzenianka

Fot. KUL

Agnieszka Wojtyra. – Rekordzista popeni 74 bdy – mówi H. Surendra. – Bya nawet osoba, która w sowie „hufców” zrobia a trzy – mieje si. – rednia uczestników to 34 bdy na osob. Wynik nie jest najlepszy, zwaywszy na fakt, e uczestnicy mieli problem z napisaniem np. sowa „kniei”. KUL

Rondo ks. Popiełuszki Teresa Piskor dopia swego. Jerzy Popieuszko zosta patronem ronda we Wrzeni. Ronda, którego jeszcze nie ma... Kilka miesicy temu T. Piskor wystpia z propozycj, aby rondo przy ul. Wrocawskiej nosio imi Popieuszki. Do karkoomnie argumentowaa wtedy, e znajduje si ono przy drodze prowadzcej do klasztoru w Biechowie, gdzie w latach 80. odbyway si msze wite za ojczyzn; msze podobne do tych, które na warszawskim oliborzu odprawia zamordowany kapelan Solidarnoci. Wtedy rada odrzucia wniosek. Radna jednak nie skapitulowaa i tu przed ko cem kadencji ponownie zoya wniosek o nadanie imienia rondu przy skrzyowaniu Gnienie skiej, Jana Pawa II, Szkolnej i Daszy skiego. Gosowanie na poniedziakowej sesji byo formalnoci, bo – jak si dowiedzielimy – ustalenia zapady wczeniej. Rzdzca koalicja Unii Wrzenian i Platformy Obywatelskiej uznaa, e tu przed wyborami nie wypada podpa Kocioowi, wic zdecydowano si poprze wniosek T. Piskor. Wyamaa si tylko opozycyjna radna Mariola Zalepa (OFS): – Ja chciabym tylko przed gosowaniem przypomnie, e rondo na ulicy Gnienie skiej nie jest jeszcze uko czone i tak sobie myl, e waciwie nie mamy si czym zajmowa. Bo skoro nie ma ronda, to nie powinnimy jeszcze nadawa imienia. Myl, e nowa rada, która ju niebawem bdzie, jeli uzna za stosowane nadanie takiego imienia temu miejscu, to zrobi to. Teraz zwracam si do pa stwa o zdrowy rozsdek – apelowaa. – Nie chrzci si dziecka przed urodzeniem.

 Mariola Zalepa (OFS) apelowała

o zdrowy rozsądek. Rada nie posłuchała jej wezwania Fot. TOM

Stanisaw Dominiczak, chcc mie pewno, kto jak zagosuje, wnioskowa o gosowanie imienne. Wniosek upad. Ostatecznie rada, przy jednym gosie przeciwnym i piciu wstrzymujcych, nadaa imi rondu. TOM

Adam Szostkiewicz napisa niedawno w „Polityce” , e niewane, kto rzdzi w Polsce, bo i tak Koció sprawuje w kraju rzd dusz. Wrzenia jest tego przykadem – 13 lat temu ówczesna wadza, liczc na poparcie kleru, tu przed wyborami zmienia nazw ul. Poznaskiej na Jana Pawa II. Teraz przed wyborami zafundowano rondo Popieuszki – tylko po to, „eby nie byo chryi”, jak stwierdzi jeden z dziaaczy.


9

Wiadomości Wrzesińskie Reklama

ws-073

www.wrzesnia.info.pl www.wrzesnia.info.pl

.DQG\GDFLGR5DG\3RZLDWXZH:U]HÂąQL OKRĘG nr 1 POWIAT (KoĹ‚aczkowo-Pyzdry)

OKRĘG nr 3 POWIAT

OKRĘG nr 2 POWIAT

(WIEĹš)

(Miłosław-Nekla)

OKRĘG nr 4 POWIAT (MIASTO)

Maria Taciak

Zbigniew

Dzierşyński

JĂłzef BĹ‚aszczak

Czesław Surowiec

Robert Balicki

JĂłzef GĹ‚owacki

Jerzy Trzmiel

Milena Aneta Nijak

Leszek Stawicki

Marian Pacyński

Jerzy Rybacki

Mirosława

Andrzej

Bilińska

Spychała

GraĹźyna Cnotliwa

Krystyna

Zbigniew

Barbara Ĺ yjak

Karol Przybyła

Mariusz Staszak

Stanisław

Bogusław

Andrzej

KrĂłlikowski

Kołtuniak

Gdowik

TalÄ…Ĺźka

Roman Gaca

Szymon Markiewicz

Izabela Mikołajczak

Marlena

Paweł Szczepaniak

Violetta Makowska

Mariusz Prusinowski

Mirosław Kwieciński

Wiesław Bartkowiak

Błaşej Knociński

Michał Jankowski

Andrzej Krzysztofiak

Krzysztof

Andrzej Urbaniak

Henryk Ignaszak

Koczorowska Naskręt

WoĹşniak

Wieszczecińska

Kampania sfinansowana ze środków KW Sojuszu Lewicy Demokratycznej

12 listopada 2010

ww-143

ws-059

6

plakatĂłw A3 tel. 61 437 49 57

W 2 GODZINY*

]ĂŁ

* z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT

wizytĂłwek tel. 0-61 437 49 57 Wrzenia * ul. Fromborska 18

20 z

ww-129

KSERO

ww-120

*z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT. Minimalna warto zamĂłwienia: 20 z

nie ślimacz się wrzesnia.info.pl

najszybsze źródło informacji

ul. Jana Pawła II 14, Września – Biuro Ogłoszeń „WW�, tel. 61 640 01 01

Biuro Ogłoszeń „Wiadomości Wrzesińskich� ul. Jana Pawła II 14, tel. 61 640-01-01 portal@wrzesnia.info.pl

ws-035

kolor: cz-b " [Â’t" [Â’ " [Â’t" [Â’


12 listopada 2010

Wiadomości Wrzesińskie

10 Aktualności Drogi do niepodległości

 Nagrody kusiły uczniów już

przed rozstrzygnięciem konkursów i oficjalnym wręczeniem Fot. DAI

– Jako organizacja mamy na celu gównie propagowanie turystyki, ale nie ograniczamy si tylko do tego. – wyjania prezes wrzesi skiego PTTK Henryk Czarnecki. – Chtnie przyczamy si do wszelkich patriotycznych obchodów, chcemy to jednak robi po swojemu, ukazujc przede wszystkim walory naszej maej ojczyzny – dodaje. Reklama

Wystawa na dekadę nowego ZHP Na pocztku przyszego tygodnia na wrzesi skim rynku pojawi si nowa wystawa fotograficzna, przygotowana z okazji 10-lecia reaktywacji harcerstwa we Wrzeni. Harcerstwo na terenie gminy Wrzenia rozwiao si wraz z dymem poaru harcówki na pocztku lat 90. minionego wieku. Musia si zacz nowy wiek, eby struktury harcerskie znów zawizay si nad Wrzenic. Dzisiaj Zwizek Druyn ZHP Wrzos we Wrzeni skada si z 15 rónych jednostek – gromad, druyn i szczepów. – Po wszystkich przeszkodach, jakie spotykalimy na swojej drodze, jest to dla nas spore osignicie, e tyle udao nam si zbudowa – przyznaje Karolina Okuniewska, penica funkcj komendanta zwizku druyn Wrzos. Wystawa, która pojawi si na rynku, nie bdzie fachowym, historycznym podsumowaniem minionego 10-lecia; bdzie to raczej zbiór wybranych momentów z ycia lokalnych harcerzy. Jednak zbiór zrónicowany – na rynku stan wielkoformatowe reprodukcje powanych zdj grupowych i miesznych portretów indywidualnych. W sumie 29 fotografii. – W poszukiwaniu zdj na wystaw przeczesalimy wiele prywatnych archiwów – mówi Krystian Kdziora, zastpca komendanta zwizku druyn Wrzos i koordynator wystawy. – Chcemy w ten sposób pokaza mieszka com wycinek naszej dziaalnoci – dodaje. DAI

Muzyka Fryderyka Chopina nadal porywa tłumy

Uczniowie nie doceniają pozornie prostego faktu, że mogą mówić po polsku – mówi Sebastian Mazurkiewicz.

Krajoznawstwo, czyli poznawanie kraju. Czyli pamięć o historii – ale też znajomość obecnych realiów. Poznawanie dalekich krain – ale także okolicznych lasów. Rajd z okazji wita Niepodlegoci 11 listopada w tym roku odby si ju 11. raz. Wrzesi skie koo Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego wyznaczyo z tej okazji 15 rónych tras dla blisko 180 modych uczestników z 8 szkó. Niepodlegociowe szlaki (10 pieszych i 5 rowerowych) zahaczay o najciekawsze pod wzgldem krajobrazowym zaktki powiatu, a w niektórych przypadkach – o miejsce lece take poza nim. Meta rajdu bya wspólna dla wszystkich uczestników i znajdowaa si na terenie Zespou Szkó w Nowym Folwarku. Tam na uczniów – poza ciepym posikiem, dyplomami uczestnictwa i plakietkami – czekay stanowiska z wieloma konkursami, m.in. historycznym, strzeleckim, sprawnociowym i z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Wród nagród znajdoway si m.in. przybory szkolne, ksiki i odtwarzacze MP3. Wszystko po to, eby uczniowie poznali i docenili swoje najblisze otoczenie.

www.wrzesnia.info.pl

Przy okazji rajdu z krótkim wykadem o polskich drogach do wolnoci wystpi Sebastian Mazurkiewicz, dyrektor muzeum regionalnego im. Dzieci Wrzesi skich, który, zanim obj te funkcj, uczy historii w kilku szkoach – moe wic odpowiedzie na pytanie, czy uczniowie, uczestnicy rajdu, traktuj niepodlego jak jeden z wielu szkolnych tematów do zaliczenia, czy te doceniaj warto pozornie prostego faktu, e mog mówi po polsku? – Nie, niestety nie doceniaj tego – ubolewa. – Nie s w stanie sobie nawet wyobrazi, e kto mógby im zakaza mówienia w jzyku, którego nauczyli si w domu. Ale jest to nasza typowa cecha narodowa, e doceniamy co dopiero, kiedy to stracimy – stwierdza dyrektor. DAI

W sobotę 6 listopada w przepełnionej auli LO im. Sienkiewicza Piotr Żukowski z Poznania dał recital chopinowski. Artysta „otrzymał” dwukrotną owację na stojąco. Koncert zorganizował Klub Twórczości Różnej „Cóś Innego” w ramach obchodów Roku Chopinowskiego. Kolejne wydarzenie (warsztaty wokalne) w najbliższą niedzielę o godz. 11.00 w WOK-u.

Komputer dla ucznia Uczniowie otrzymali do domów przenone komputery. Na zawsze. W grupie szczliwców znalazo si dziewitnacie osób. Dodajmy, e s to penoletni wychowankowie rodzin zastpczych i placówek opieku czo-wychowawczych. Sprzt ufundowao Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej oraz starostwo powiatowe. A wszystko dziki ministerialnemu programowi „Gwiazdka latem”. Akces do nie-

go zoyli pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Koszt zakupu jednego komputera (wraz z oprogramowaniem) wyniós blisko 3 tys. z. Laptopy maj pomóc modziey w nauce. – Mam nadziej, e bd wam suy bardzo dobrze – mówi 27 padziernika Jan Sznura, naczelnik wydziau zdrowia i spraw obywatelskich starostwa, przekazujc sprzt. Oby si nie myli... KUL


12 listopada 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

11

Emerycie, umiesz liczyć? A więc licz na siebie... Liczby są bezduszne, ale najlepiej oddają rzeczywistość. Te, które dotyczą emerytów, są jeszcze bardziej bezlitosne i prawdziwe... Tematem tygodnia tego wydania „Wiadomoci Wrzesi skich” s radni emeryci. Dlaczego kandyduj i co o nich sdz wyborcy, mona przeczyta na stronie 2. Postanowilimy poza tym obliczy, ilu ludzi reprezentuj owi radni z racji samej granicy wieku, a wic ile osób w powiecie wrzesi skim przekroczyo ju wiek emerytalny. Przypomnijmy, e zgodnie z przepisami ustawowy wiek emerytalny wynosi obecnie 60 lat dla kobiet, a 65 lat dla mczyzn. Dopiero Reklama

po osigniciu tego wieku mona ubiega si o emerytur. S wyjtki, np. tzw. emerytury pomostowe dla osób pracujcych w szczególnych warunkach. Osoby takie maj prawo do emerytury w wieku 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mczyni). Na potrzeby tego artykuu przyjlimy jednak gówne emerytalne granice wiekowe. W gminie Wrzenia, która wedug najnowszych danych liczy 44 545 mieszka ców, dokadnie 6 790 osób przekroczyo ju wiek emerytalny (w tym: 1 950 mczyzn i 4 840 kobiet). Idc dalej – w gminie Miosaw (10 578 mieszka ców) wedug ewidencji ludnoci przebywa obecnie 1 409 osób w wieku emerytalnym (408 mczyzn, 1 001 kobiet). W gminie Pyzdry (7 494 mieszka ców) o emerytu-

14%

mieszkaców powiatu wrzesiskiego jest w wieku emerytalnym

r moe ju ubiega si 867 osób (123 mczyzn, 744 kobiety). Z kolei w gminie Nekla (ogóem 7 032 mieszka ców) wiek uprawniajcy do ubiegania si o emerytur osigno 821 ludzi (240 mczyzn i 581 kobiet). I w ko cu w najmniejszej pod wzgldem ludnoci gminie Ko-

aczkowo (ogóem 6 152 mieszka ców) wiek emerytalny przekroczyo w sumie 748 osób (532 kobiety i 216 mczyzn). Tak wic w sumie w powiecie wrzesi skim, w którym mieszka 75 801 ludzi, przebywa obecnie 10 635 osób w wieku emerytalnym. Czyli 14%. Same liczby, jak zwykle, s martwe i bezduszne, ale wystarczy uwiadomi sobie, e kada cyferka w liczbie emerytów to czowiek, który po kilkudziesiciu latach pracy i pacenia podatków otrzymuje od pa stwa obraliwie ma emerytur. Jak podaje Gówny Urzd Statystyczny – przecitna miesiczna emerytura brutto z Zakadu Ubezpiecze Spoecznych w sierpniu tego roku wyniosa 1 656,27 z. Przecitna. Brutto. Damian Idzikowski

Co słychać

Aktualności

„ Uwaga, kierowcy! Dro-

gowcy w sobot i niedziel bd wylewa asfalt na ul. Wrocawskiej. Z tego powodu droga zostanie wyczona z ruchu pojazdów. Jeli bdzie pada, wspomniane prace bd prowadzone w przyszym tygodniu. KUL

„ Przypominamy, e w sobotnim pófinale „Mam talent” wystpi wrzenianin. Micha Walczak wraz z kolegami z zespou Emitels Brass liczy na nasze gosy. KUL „ Fundacja Dzieci Wrze-

si skich zaprasza uczestników warsztatów fotograficznych konkursu fotograficznego „Wrzenia jesieni, jesie we Wrzeni” na ogoszenie wyników konkursu. Czas i miejsce: 17 listopada, godz. 17.00, WOK (salka na pitrze). KUL

„ Wkrótce ruszy bu-

dowa chodnika i nowej nawierzchni drogi na ul. Przemysowej. Powstanie te kanalizacja deszczowa. Warto inwestycji: 394 tys. z. KUL

„ Wadze starostwa pro-

muj... siebie. W ostatnim wydaniu biuletynu informacyjnego – wydawanego za pienidze podatników – zamieszczono a pi zdj z wizerunkiem starosty Dionizego Janiewicza. Mniejsze parcie na media ma burmistrz Tomasz Kauny. Ratuszowa tuba jakby o nim zapomniaa... KUL

„ Wrzesi skie koo Unii Polityki Realnej obchodzio w tym tygodniu 20-lecie swego istnienia. To w tej chwili najstarsza partia polityczna dziaajca w naszym powiecie. Jej szefem jest niezmiennie Cezar Dubiel. W „ Klub Twórczoci Ró-

nej „Có Innego” ogosi konkurs na fraszk. Tematyka dowolna. Szczegóy na stronie www.ktr-cosinnego.pl. KUL

„ W niedziel 14 listo-

pada we Wrzesi skim Orodku Kultury wystpi Modzieowa Orkiestra Dta. Bdzie to tradycyjny koncert jesienny. Pocztek o godz. 17.00. DAI

„ WOK wraz z Klu-

bem Twórczoci Rónej „Có Innego” zaprasza poza tym na prelekcj pt. „Chwaa Bogu piewem i muzyk w Psalmodii. Imiona Najwyszego w Ksidze Psalmów”. Spotkanie odbdzie si w pitek 19 listopada w sali na pitrze WOK-u. Start o godz. 17.30. DAI

„ Urzdnicy ratusza ju

pracuj nad witecznym wystrojem miasta. Szczegóy niebawem. KUL


12 listopada 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

12 Wybory samorządowe

Samorząd – z czym to się je? Gmina, powiat, sejmik województwa... O co chodzi? Polski samorzd ma 20 lat. Przez pierwsz dekad jego funkcjonowania wszystko byo do jasne. Podstawow jednostk samorzdu bya gmina. 10 lat temu, kiedy to powsta drugi i trzeci szczebel samorzdu (powiat i sejmik województwa), sprawa si skomplikowaa.

pieszymy wyjani, e wszystkie trzy szczeble s niezalene od siebie. Nadal podstawow jednostk jest gmina, która ma okrelone zadania w ustawie o samorzdzie gminnym. Zadania te porzdkuje si w grupy spraw zwizanych z infrastruktur techniczn (drogi, komunikacja), infrastruktur spoeczn (owiata, ochrona zdrowia), porzdkiem i bezpiecze stwem publicznym (np. ochrona przeciwpoarowa). W skrócie sprawa wyglda tak. Gmina odpowiada za szkoy pod-

stawowe i gimnazja. Zaopatrzenie mieszka ców w wod oraz kanalizacja sanitarna to zadanie gminy lub zakadów komunalnych. Gmina odpowiada te za drogi gminne. Co nie znaczy, e za wszystkie drogi, które le na terenie gminy... Cz z nich podlega powiatowi, cz województwu i jeszcze cz bezporednio instytucjom rzdowym. Powiat nie jest jednostk nadrzdn nad gminami. Nie jest tak, e starosta jest przeoonym burmistrzów i wójtów. S oni niezaleni – cho wspópracuj z powiatem. Zadania powiatu nie mog narusza zakresu dziaania gmin. Powiat wykonuje zadania o charakterze ponadgminnym, sprecyzowane w ustawie o samorzdzie powiatowym. I tak, powiat – podobnie jak gmina – odpowiada za edukacj, ale prowadzi szkoy ponadgimnazjalne, czyli licea, technika i zawodówki (ale take szko specjaln). Zadaniem powiatu jest prowadzenie szpitala; w ten sposób realizuje zapis o ochronie zdrowia. Wszelkie sprawy geodezyjne oraz sprawy budownictwa to kolejne zadanie realizowane przez powiat. Dba on te o drogi powiatowe „rozrzucone” na jego terenie. Wyjanijmy, e starosta nie za-

rzdza bezporednio drogami. Czyni to przez jednostk podleg – Powiatowy Zarzd Dróg. Chcc zarejestrowa auto czy odebra prawo jazdy, równie musimy uda si do starostwa powiatowego. Trzeci szczebel – samorzd województwa – jest najmniej znany wyborcom. Zakres jego dziaa nie narusza samodzielnoci powiatu i gminy. Organy samorzdu województwa – marszaek i sejmik województwa – nie stanowi take wobec powiatu i gminy organów nadzoru lub kontroli. To zadanie spenia administracja rzdowa, czyli wojewoda. Wyjanijmy, e wojewoda nie jest w adnym przypadku samorzdowcem. Jest on przedstawicielem rzdu w terenie. Organem wykonawczym samorzdu województwa jest zarzd województwa z marszakiem na czele (czonkiem zarzdu województwa wielkopolskiego w tej kadencji jest wrzenianka Krystyna Polednia). Odpowiednikiem rad gminy i powiatu na tym poziomie jest sejmik województwa. Obecnie gównym zdaniem samorzdu województwa jest dystrybuowanie pienidzy z Unii Europejskiej. Tomasz Maecki

 Ratusz – tradycyjnie siedziba władz gminy, podstawowej jednostki samorządu

Dwa łyki wyborczej statystyki

107

W niedzielę 21 listopada będziemy wybierać burmistrzów, wójta oraz radnych wojewódzkich, powiatowych i gminnych. O stanowiska te ubiega si a 624 kandydatów z powiatu wrzesi skiego. Kady z wyborców bdzie móg postawi cztery krzyyki.

– o tyle mandatów powalcz w wyborach samorzdowych 21 listopada kandydaci z powiatu wrzesiskiego

Sejmik województwa Powiat wrzesi ski wraz z czterema powiatami: pozna skim, redzkim, remskim i gnienie skim, stanowi jeden okrg wyborczy nr 3. Z tego obszaru w sejmiku zasidzie siedmiu radnych. Do zaszczytu pretenduje 92 kandydatów. W tym gronie jest siedmioro „wrzenian”: Anna Woniak i Rafa Pera z SLD, Krzysztof Struyski i Jacek Jackowski z PSL, Krystyna Polednia i Monika Jasiska z PO, Alicja Cichoska z PiS, Karol Józwiak z UPR oraz Stefan Witasik z LPR. Lokalny patriotyzm nakazywaby wskaza swojego faworyta z tej grupy i postawi krzyyk przy jego nazwisku.

Rada powiatu Wyborcy nie wybieraj bezporednio starosty. Przywilej ten przypadnie 19 radnym. I wanie t grup namaszczaj wyborcy. Powiat zosta podzielony na cztery okrgi: PyzdryKoaczkowo (okrg nr 1), Miosaw-

 Wyborcy zadecydują, kto spośród obecnych radnych powiatowych pozostanie na kolejną kadencję Nekla (okrg nr 2), Wrzenia-gmina (okrg nr 3), Wrzenia-miasto (okrg nr 4). Z pierwszych trzech okrgów do rady wejd po cztery osoby, z Wrzeni-miasta a siedmiu. Poszczególne komitety mog wystawi na listy dwa razy wicej kandydatów, ni jest dla nich miejsc. Dla Wrzeni bdzie to maksymalnie czternastu ludzi, w pozostaych okrgach – po omiu. Wyborca moe postawi tylko jeden krzyyk przy wybranym nazwisku. O 19 mandatów walczy 214 kandydatów – prawie o stu mniej, ni miao to miejsce cztery lata temu. Powodem jest mniejsza liczba zarejestrowanych komitetów wyborczych.

W okrgu Wrzenia-gmina o cztery mandaty walczy sze silnych komitetów. Jest wrcz nierealne, e który z nich zdobdzie dwa miejsca w radzie. Ju dzisiaj z duym prawdopodobie stwem moemy stwierdzi, e jeden z dwóch radnych PSL-u obecnej kadencji straci fotel. Bogdan Kruk i Pawe Guzik startuj z jednej listy. Cztery lata temu obecny wicestarosta dosta si dziki blokowaniu listy z okrgu Wrzeniamiasto. W tym roku uzna, e jedyna droga do rady wiedzie przez wie. Nie by z tego zadowolony Kruk, który jednak zachowa pierwsze miejsce na licie. A jedynka stawia go oczywicie w znacznie lepszej sytuacji.

chowskiego chce zdetronizowa jedynie Karol Balicki. Stanowisko wójta Koaczkowa cieszy si najwikszym wziciem – na linii startu ustawili si: Wojciech Majchrzak, Czesaw Surowiec, Agnieszka Frckowiak i Micha Stefaski. Kandydat na wodza statystycznie ma 51 lat i w dziewidziesiciu procentach jest mczyzn.

Gminne parlamenty

Ciekawe rzeczy bd si dzia w okrgu Miosaw-Nekla. Cztery lata temu wszystkie mandaty zdobyli kandydaci z Miosawia. Neklanie Zainteresowanie wspórzdzemieli wycign z tej klski wnioski... niem w gminach jest umiarkowane. We wszystkich, za wyjtkiem Nekli, nastpi znaczny spadek kandydatów. Do wrzesi skiej rady ma zamiar wej 223 osób – o 73 mniej ni w 2006 roku. Aby zasi w sali O cztery stoki burmistrzów sesyjnej, trzeba zdoby wicej gonie ma szczególnej walki. W Pyz- sów wyborców, ni miao to miejdrach i Miosawiu Krzysztof Stru- sce ostatnio. 120 krzyyków moe yski i Zbigniew Skikiewicz nie ju nie wystarczy. W radzie miejmaj kontrkandydatów. We Wrzeni skiej we Wrzeni zasidzie 21 radw szranki z Tomaszem Kaunym nych. W pozostaych gminach postaj Krzysztof Wojciechowski i Pa- wiatu rada liczy 15 czonków. Leszek Nowacki we Guzik. W Nekli Romana Gry-

Wybory wodza


12 listopada 2010

Wiadomości Wrzesińskie

Samorząd

www.wrz www.wrzesnia.info.pl e stronę redaguje:

Tomasz Małecki tel. 61 437 49 56 t.malecki@wrzesnia.info.pl

13

Najlepsza rada w historii? – Mam nadzieję, że jeszcze przyjdzie nam wspólnie pracować – powiedziała B. Nowacka do radnych.

Wrzesińska rada miejska piątej kadencji obradowała po raz ostatni. Radni i burmistrz rozstawali si w przekonaniu, e w cigu ostatnich czterech lat odwalili kawa dobrej roboty. Peany na cze burmistrza i rady rozpocz, wydawaoby si, opozycyjny radny Bronisaw Dankowski z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Przemówi ju na pocztku sesji: – Z przyjemnoci mi si pracowao przez te cztery lata z koleankami i kolegami z rady, jak równie z burmistrzem. Zgoszone przeze mnie pomysy, zadania, wnioski byy realizowane. Wrzenia staje si miastem na miar nowoczesnej Europy – uzna. Byy pose dzikowa wszystkim za to, e „wznieli si ponad wszystkie podziay polityczne”. Lewicowy rajca rozpywa si nad liberalnym burmistrzem: – Mam okazj rozmawia z rónymi ludmi z Polski i jak sysz o Wrzeni, to mówi, e jest dobrze zarzdzana. ycz wszystkiego dobrego i myl, e rada w nastpnej kadencji bdzie znów taka rozsdna i budujca rozwój miasta i gminy. ycz

 Bronisław Dankowski z SLD (w środku) uważa, że rada miejska piątej kadencji wzniosła się ponad polityczne podziały wszystkim wyboru na kolejn kadencje, a przede wszystkim ycz zdrowia – zako czy radny, który na sesj dosta przepustk od ordynatora szpitala w Kiekrzu, gdzie leczy schorowane serce. Burmistrz Wrzeni Tomasz Kauny pod koniec sesji take dzikowa:

Plakatowa wojna

Kampania wyborcza to prawdziwa wojna. Wojna na plakaty, hasa wyborcze. Wojna na programy. Kampania wyborcza to take wojna z plakatami. Artur Mokracki jest radnym rady miejskiej. Zosta wybrany z okrgu wiejskiego z gminy Wrzenia z listy Platformy Obywatelskiej. W tym roku ponownie stara si o mandat radnego. Kampania tradycyjna: ogoszenia w prasie i plakaty. Mokracki pochodzi z Bierzglinka, gdzie równie mieszka. Okazuje si, e nie wszyscy mieszka cy podwrzesi skiej wsi darz sympati radnego. Co zrozumiae. Nie wszystkich trzeba przecie lubi, a radnych szczególnie. Ale eby a tak?! – Kto uporczywie zrywa moje plakaty we wsi – ali si kandydat. – I to niemal codziennie – twierdzi. Wytrway radny po kadym zerwaniu przykleja nowe. Na nic. – Raz

Jak wyjani Kauny, tak opini pozwala mu wygosi jego 16-letnie dowiadczenie samorzdowca. – Tak si skada, e tylko w pierwszej kadencji nie byem radnym. Widziaem tutaj róne rady, rónych radnych i burmistrzów, i w zwizku z tym naprawd, z ca odpowie-

Września z dyplomami

 Mokracki to „platformers” z krwi i kości. Znaczek PiS-u na jego twarzy to niemal obelga

– Radny Dankowski wygosi owiadczenie, pod którym kady z nas, a na pewno ja, bardzo chtnie bym si podpisa. Chciabym podkreli zgodno i du kultur polityczn, jeli mona uy takiego sowa. Nie mówi tego kurtuazyjnie – stwierdzi jednoznacznie wodarz.

dzialnoci stwierdzam, e wiele rzeczy udao si zrobi w atmosferze sprzyjajcej pracy. Dalej jednak burmistrz uderzy w bardziej pesymistyczny ton: – Niestety, z obaw mówi, e to ju si nigdy nie uda. Obym si myli, ale tak zgodnie i wspólnie zmierzajcej w jednym kierunku rady nie byo przez dwadziecia lat. Take przewodniczca Boena Nowacka nie krya zadowolenia: – W imieniu moich kolegów wiceprzewodniczcych dzikuj za prac merytoryczn, która odbywaa si podczas komisji, na sesji, z czego ja jestem bardzo dumna – stwierdzia na zako czenie obrad. Jak zauwaya, moe dla prasy i obserwatorów z zewntrz sesje byy mao ciekawe. – Bo nie byo jakich spektakularnych wystpie , które niekoniecznie s konstruktywne czy kreatywne – zako czya przewodniczca.

Fot. Tomasz Małecki

nawet o 21.00 nakleiem, to rano ju byy zerwane – dodaje. W ubiegym tygodniu przeciwnik ujawni swoje pogldy polityczne. Na twarzy Mokrackiego pojawi si wielki napis: PIS. – Nie podejrzewam o to adnego czonka tej partii. Nie sdz te, eby to bya sprawa osobista. To chyba bardziej zwolennik tej partii, który po prostu nie lubi PO, i tyle. Niemniej jednak radny zgosi spraw stray miejskiej, która wzmoya patrole. Ale na razie sprawców nie udao si ustali. – Czyny takie stanowi wykroczenie i s zagroone kar mandatu karnego w wysokoci 150 zotych – informuje Anna Hedrych-Stanisawska. – Stranik miejski za popenione wykroczenie moe równie sporzdzi wniosek do sdu o ukaranie, za co grozi grzywna do 5 tys. z – dodaje municypalna. TOM

Wrzenia otrzymaa wyrónienie w konkursie Aktywny Europejczyk za efektywne wykorzystanie funduszy europejskich. Dyplom z rk marszaka województwa Marka Woniaka odebra w poniedziaek w auli Politechniki Pozna skiej burmistrz Tomasz Kauny. W Poznaniu odbya si konferencja pt. „Wielkopolska innowacyjna – zmiana dziki Funduszom Europejskim”. Konferencj zorganizowa Urzd Marszakowski Województwa Wielkopolskiego. Kapituy konkursu wyoniy szeciu laureatów oraz przyznay osiemnacie wyrónie w kategoriach: miasto, gmina, powiat, przedsibiorstwa, szpitale oraz uczelnie wysze. Oceniano m.in. stan realizacji projektu oraz jego prawidow realizacj, liczb realizowanych projektów, a take ich charakter. – Dostalimy wyrónienie za ogólne wykorzystanie rodków unijnych – tumaczy Kauny. – Przypomn, e chodzi m.in. o budow sali sportowej w Chwalibogowie czy budow kanalizacji sanitarnej w Chwalibogowie i Biaycach, eby wymieni tylReklama

3,3

mln – tyle kosztowaa kanalizacja sanitarna w Chwalibogowie i Biaycach. Unia daa 75%

ko niektóre inwestycje powstae przy udziale rodków unijnych. Dodajmy, e za pienidze z Unii wybudowano te m.in. ulic Strzykay, gdzie nowe fabryki wybudoway Krispol i APP. Gmina Wrzenia dostaa take wyrónienie za remont kilkunastu wietlic wiejskich z wykorzystaniem funduszy unijnych. To nie jedyne wyrónienie, jakie w tym tygodniu dostaa Wrzenia. Prezes Urzdu Komunikacji Elektronicznej Anna Streyska uhonorowaa gmin dyplomem Wielkopolska Moc Internetu – „za wspieranie budowy spoecze stwa informacyjne-

go w Województwie Wielkopolskim ze szczególnym uwzgldnieniem zwikszenia dostpu do usug telekomunikacyjnych wiadczonych z wykorzystaniem technologii WiMAX”. Budowa infrastruktury szerokopasmowej sieci bezprzewodowej w technologii WiMAX jest realizowana od ko ca kwietnia tego roku. Jej celem jest wzmocnienie konkurencji na rynku usug bezprzewodowego dostpu do internetu w Wielkopolsce oraz wspieranie rozwoju obszarów, na których wystpuje deficyt takich usug. Wykorzystuje on zaawansowane mechanizmy bezpiecze stwa i gwarantuje jako usug na wyszym poziomie ni dotychczas stosowane rozwizania. Dziki wykorzystaniu najnowszych rozwiza , WiMAX lepiej radzi sobie z warunkami pogodowymi i przeszkodami pomidzy antenami stacji bazowej i terminalami abonenckimi. Technologia pozwala take na osigniecie wysokich przepywnoci. Wrzenia jest jednym pierwszych miast w Wielkopolsce, w którym uruchomiono stacj bazow technologii WiMAX.


Nagrody moşna odbierać TYLKO w ciągu 2 tygodni. Po tym okresie przepadają.

14

12 listopada 2010

rozrywka

045 (245)/2010 5)/20 2010 20 0 0

04 (245)/2010 045 (2

Fot. Waldemar Śliwczyński

Dziś drukujemy drugi kupon z oznaczeniem „62�.

Jeśli chcesz wygrać sto złotych, zbieraj fragmenty stówki, a komplet naklej na kartkę i wyślij do „WW�, podając swoje dane.

Wygraj stĂłwkÄ™ 62

Górka przy ulicy Warsztatowej, niedaleko bloków na osiedlu Kościuszki, dała się rozpoznać na zdjęciu sprzed tygodnia, a Pan Wacław Mikołajczak z Rynku dał się poznać jako znawca „spacerowych� zakątków Wrześni. Zapraszamy po odbiór nagrody!

Gdzie to jest?

Przesłuchiwał Damian Idzikowski

Tak! Moje samopoczucie jest bardzo dobre i czuję się wspaniale, şe mogłem pomóc innym osobom, które były w potrzebie.

Rozpoczęcie inwestycji – budowa szkoły, kanalizacji, a wkrótce hali sportowej.

Dla mnie, jako osoby z prowincji, Miłosław staje się miastem zatłoczonym, a co za tym idzie, brakuje miejsc parkingowych

Okazjonalnie

Na pewno nie na słono

Poranna toaleta, praca w gospodarstwie, śniadanie. Kończę przed telewizorem, oglądając programy informacyjne.

Film i prasa fachowa

Juş się w zasadzie spełniło. Było nim to, abym tak pracował, şeby było mnie stać na wykształcenie swoich dzieci.

Za składanie fałszywych zeznań nie grozi odpowiedzialność karna.

Ponoć dobre uczynki wracają do ludzi. Czy spotkało Pana coś dobrego za zorganizowanie zbiórki dla powodzian?

Co mnie cieszy w Miłosławiu?

Co mnie wkurza w Miłosławiu?

Alkohol w moim Ĺźyciu

Jedzenie – wolę na słodko czy na słono?

Jak zaczynam dzień, jak kończę?

Film czy ksiÄ…Ĺźka?

Największe marzenie

„Działał społecznie tylko po to, aby czerpać dla siebie korzyści�

Sukces: szczęśliwa rodzina. Zawodowo: cieszę się, şe moje gospodarstwo rolne znajduje się wśród najlepszych gospodarstw na terenie mojej gminy. Poraşek nie warto rozpamiętywać; warto wyciągać z nich wnioski.

Czego nie chciaĹ‚bym przeczytać w swojej biograďŹ i?

Lubię udzielać się społecznie i działać na rzecz innych ludzi. Kiedy wygospodaruję wolny czas, to czynny sport: piłka noşna, siatkówka.

Co uznaję za swój największy sukces i poraşkę?

Ĺťonaty, trzy cĂłrki

Gospodarstwo rolne, właściciel firmy ROEL, radny Rady Miejskiej w Miłosławiu. Przez e 11 ez 11lat 1 lat at byłem sołtysem Pałczyna. Jestem teş członkiem Rady Nadzorczej PBS we Wrześni.i

Rolnik, techniczne rolnicze

Pałczyn

Roman Ĺšwitek

Hobby

Stan cywilny i rodzinny

Miejsce pracy

Zawód, wykształcenie

Miejsce urodzenia

ImiÄ™ i nazwisko

045 (245)/2010

45

 

:U]HÄłQLDXO-DQD3DZÄ&#x;D,, WHOID[ UHNODP\#ZU]HVQLDLQIRSO

WW

tydzień emisji - tylko 1 PLN + VAT

*z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT. 0LQLPDOQDZDUWRijü]DPĂ?ZLHQLD]Ä&#x;

20 

wystarczy jeden SMS

www.wrzesnia.info.pl/ogloszenia

edycja internetowa

Ogłoszenia drobne

Plany repertuarowe: 19-25 listopada – ZEMSTA FUTRZAKÓW 19-25 listopada – PIŠA 26 listopada – 2 grudnia – THE SOCIAL NETWORK

komedia kryminalna – USA – od lat 15

19.00 – RED

animowany – USA – b.o.

17.00 – ŝÓŠWIK SAMMY. W 50 LAT DOOKOŠA ŚWIATA

12-18 listopada (od piÄ…tku do czwartku)

„Choć osmaşony w miodzie, morał zawsze bodzie� – trudno się nie zgodzić z tym powiedzeniem. A za ułoşenie i przesłanie do nas prawidłowego hasła nagradzamy tym razem Pana Wojciecha Marciniaka z ul. Szerokiej. Gratulacje!

:U]HÄłQLD * ul. Fromborska 18

wizytĂłwek tel. 61 437 49 57

Przyjmujemy re ze do:

Reklama

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, naleşy na kartkę nakleić kupon, który upowaşnia do wzięcia udziału we wszystkich lub w dowolnie wybranym konkursie. Na odpowiedzi czekamy do środy, do 12:00. Nagrody do odbioru w Biurze Ogłoszeń „WW� przy ul. Jana Pawła II 14. Te, które nie zostaną odebrane w ciągu 2 tygodni, przepadają.

KUPON

3. Nauczycielka do Jasia na lekcji matematyki: – Jasiu, dlaczego się nie zgłaszasz? – Bo ja mam taką wiedzę, şe mi ręce opadają. Stokrotka

2. Szkot do swojej ukochanej leşącej na łoşu śmierci: – Kochanie, lecę po doktora. Gdybyś jednak wyczuła, şe zblişa się twój koniec... to nie zapomnij zgasić światła. Mała

1. Pewien myśliwy opowiada znajomej, jak, będąc na polowaniu w Afryce, przeprawiał się niewielką łodzią przez wzburzony Nil. – To straszne! – woła słuchająca go kobieta. – Przecieş mógł pan utonąć! – Wykluczone, droga pani – odpowiada z powagą podróşnik. – Tamtejsze krokodyle przenigdy by do tego nie dopuściły! Irena

Reguły naszej zabawy się nie zmieniają – autor kaşdego opublikowanego dowcipu otrzymuje w biurze ogłoszeń 10 złotych.

chichy

Rozrywka

 Jestem księdzem?

 Porajowe grzybobranie

Fot. Grzegorz Poniewierski

Fot. Julia Czarnecka

Obie prezentowane dzisiaj w naszym kÄ…ciku fotograďŹ e sÄ… bardzo pogodne, prawda? U postaw ich powstania legĹ‚a akceptacja urokĂłw tego Ĺ›wiata i przemoĹźna chęć autorĂłw podzielenia siÄ™ z innymi swÄ… radoĹ›ciÄ…, Ĺźe widzÄ… takie widoki. Dlatego wĹ‚aĹ›nie znalazĹ‚y siÄ™ dzisiaj w Miszmaszu. Mamy dĹ‚ugi weekend, a my jak zwykle zachÄ™camy naszych CzytelnikĂłw do wychodzenia z domu, do przebywania na Ĺ›wieĹźym powietrzu, takĹźe z aparatem fotograďŹ cznym (jakimkolwiek, moĹźe być komĂłrka) w rÄ™ku. Autorzy otrzymujÄ… po 30 zĹ‚ w gotĂłwce lub po 60 zĹ‚ jako fotoksiÄ…ĹźkÄ™. Przypominamy wszystkim, ktĂłrzy zdecydujÄ… siÄ™ wziąć udziaĹ‚ w naszej cotygodniowej zabawie, Ĺźe prosimy o przysyĹ‚anie propozycji na adres: redakcja@wrzesnia.info.pl, a w temacie wiadomoĹ›ci koniecznie musi siÄ™ znaleźć sĹ‚owo „miszmaszâ€?. Prosimy nie przysyĹ‚ać plikĂłw skompresowanych. W

Fotograficzny miszmasz

www.wrzesnia.info.pl

15


12 listopada 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzes www.wrzesnia.info.pl sn

16 Miłosław

stronę redaguje :

Łukasz Różański tel. 530 425 105 l.rozanski@wrzesnia.info.pl

Przydrożny rów pomylili z kanałem. W końcu się zreflektowali i – jak gdyby nigdy nic – odjechali...

A3: 0,30 zł A3: 5,00 zł

„ Przetarg rozstrzygni-

ty. Budowa hali w Bugaju pochonie 6,4 mln z.

„ Terminy przedwybor-

czych spotka burmistrza Zbigniewa Skikiewicza: 15.11 Biechowo (godz. 19.00), 16.11 Orzechowo (godz. 17.00), 17.11 Chlebowo (godz. 19.00), 18.11 Miosaw (godz. 17.00, MCK) i 19.11 Skotniki (godz. 18.00).

INFORMATOR GMINNY

która wykonuje usługi melioracyjne, nic nam nie powiedziała o pomyłce. Nic o tym nie wiedzieliśmy. Cieszy jednak fakt, że za darmo wyczyścili nam rów – śmieje się. Na wysokości zadania stanęła też straż miejska. Wypisała mandat. Można by rzec: lepiej późno, niż wcale.

Urząd Miasta i Gminy

61 438 20 22

Policja

61 437 53 40

OSP Miłosław

61 438 28 88

Pogotowie Energetyczne

61 438 21 44

Poczta

61 438 23 45

Ośrodek Zdrowia

61 438 30 05

Ośrodek Kultury

61 438 27 79

Ośr. Pomocy Społecznej

61 438 30 96 61 438 37 58

Bank Spółdzielczy

61 438 20 31

ul. Jana Pawła II 14, Września - Biuro Ogłoszeń „WW”, tel. (61) 640-01-01 ws-044

Reklama

OSK „STRAŻAK”

Por. lekarza rodzinnego

61 437 12 52

Tomasz Dolata Czeszewo, ul. Miłosławska 18,

Naprawa pralek i lodówek

61 438 36 01

Kandydat do Rady Powiatu ZH:U]H±QL

Lista nr 1 0LãRVãDZ1HNOD

A, B, BE, C, CE, T Do końca roku niskie ceny bez VATu

www.oskstrazak.pl

Edu-039j

Jerzy Trzmiel

Kampania sfinansowana ze środków KW Sojuszu Lewicy Demokratycznej

tel. 603 968 998

Kurs kat.

Gabinet weterynaryjny

607 944 690

Serwis komputerowy, internet

61 438 34 56

ANTENY TV-SAT

61 437 14 93

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Miłosław, ul. Poznańska 10,„Rolmark”, w godz. 8.00-16.00, tel. 061 438 25 16 Reklama

OKNA, BRAMY, ROLETY

Profile okienne DECEUNICK o podwyszonej sztywnoci Okucia ROTTO z naronikiem antywamaniowym Drzwi GERDA, ALUMINIUM, PCV MOSKITIERY, ROLETKI WEWNTRZNE MONOPLAST-PLUS Miosaw, Dzieci Miosawskich 2 tel/fax. 061 4383 400, 509 690 366, 512 495 970

Skl-345

cz-b: A4: 0,15 zł kolor: A4: 2,50 zł

ww-082

P

rzyjechali, rozkopali, pojechali, a mieszkańcy przez tydzień jeździli i przeklinali. Ale od początku. W Pałczynie rozpoczęły się prace melioracyjne. Niestety, pracownicy się nie popisali – zamiast kanału pałczyńskiego, wyczyścili blisko dwustumetrowy odcinek... rowu na drodze Skotniki – Pałczyn. Słowem: ktoś nie zrozumiał znaczenia słowa „kanał”. Kiedy pracujący w końcu się zorientowali, że kopią nie tam, gdzie trzeba, spakowali się i odjechali. Na drodze pozostawili jednak hałdy ziemi bez odpowiedniego oznakowania. Minięcie się dwóch samochodów graniczyło niemalże z cudem. Interwencje mieszkańców wsi u włodarza na nic się zdały. – Widocznie ich nie zrozumiałem – bije się w pierś burmistrz Zbigniew Skikiewicz (sprawę poruszono na spotkaniu przedwyborczym 3 listopada – przyp. red.). Drogę sprzątnięto dopiero po naszej interwencji 8 listopada. Piotr Zaworski z miłosławskiego magistratu mówi: – Firma ze Skotnik,

Co słychać

Reklama

OKNA KOLOROWE W CENIE BIAYCH


12 listopada 2010

Wiadomości Wrzesińskie

Kołaczkowo

www.wrzes www.wrzesnia.info.pl sn

17

stronę redaguje :

Filip Biernat tel. 61 437 49 56 f.biernat@wrzesnia.info.pl

Sponsorzy ufundowali zabawki dla przedszkola

WOJCIECH MAJCHRZAK Kandydat na Wójta jta Gminy Kołaczkowo wo

ww-082

2 cz-b: A4: 0,15 zł kolor: A4: 2,50 zł

A3: 0,30 zł A3: 5,00 zł

ul. Jana Pawła II 14, Września - Biuro Ogłoszeń „WW”, tel. (61) 640-01-01

„ 13 listopada w Bieganowie odbdzie si Dzie Seniora. Pani sotys zaprasza. Pocztek o 16.00.

Obywatelskie Forum Samorządowe

1 Eugeniusz PLEWIŃSKI Pozycja nr

TO NAJLEPSZY KANDYDAT

ws-043

Kandydat do RADY POWIATU

„ 16 listopada w UG w Koaczkowie odbdzie si spotkanie z kandydatami na wójta (godz. 19.00). Podobne bdzie miao miejsce dzie póniej – take o godz. 19.00 – w wietlicy w Bieganowie.

Przedszkole Jarzębinka w Kołaczkowie wzbogaciło się o nowe zabawki. Z inicjatywą doposażenia przedszkola wyszła rada rodziców, która pozyskała sponsorów na zakup klocków, lalek, samochodzików i innych. Z tego co wiemy, dzieci są zachwycone. Oto lista sponsorów: Spółka Szymańscy – Wiktor Szymański Pyzdry, Zenon Krzysztoń, Wojciech Majchrzak, Iwona Ziętkiewicz, INFINITY-EKO Brykieciarnia Borzykowo, Dorota i Andrzej Wojciuchowie, Kazimierz Podlewski, Teresa Waszak, Ryszard Regulski, Jarosław Pawlak, Halina i Stanisław Szymańscy, Monika i Zbigniew Kaniewscy, Rolnicza Spółdzielnia Usługowo-Handlowa Kołaczkowo, Jerzy Woś, Piotr Waszak, Agnieszka Frąckowiak, Henryk Sodkiewicz, Julian Gibowski, Sklep Spożywczy Jan Adamski, Lidia i Leszek Kwiatkowscy, Firma Twardy z Borzykowa, Daria Biesiedin-Bolewicz. Reklama

Lista nr 15

„ Ciekaw kampani w terenie prowadz ludowcy. To nie tylko przyzwoite plakaty i ulotki, ale te obecno liderów w internecie: Micha Stefaski – www.pslmstefanski, oraz Teresa Waszak – www.teresa.waszak.prv.

ws-055

Zawsze z ludźmi mi i dla ludzi!!! poz. nr

Co słychać

Reklama

„ 16 listopada o godz. 17.30 w szkole Grabowie Królewskim spotkanie z kandydatami na wójtów i radnych.

INFORMATOR GMINNY Urząd Gminy

61 438 53 24

Policja

61 438 50 77

Poczta

61 438 53 28

Biblioteka

61 438 53 13

Ośrodek Zdrowia

61 438 50 80

Gminny Ośrodek Kultury

61 438 50 78 61 438 52 46

CPN

61 438 51 84

Gaz

61 438 53 85

Bank Spółdzielczy

61 438 53 14

OPS

61 438 51 12

ZGKiM

61 438 56 50

Oczyszczalnia

61 438 55 75

Sklep elektroniczny i serwis

600 097 438

Ośr. Wspom. Dziecka i Rodziny

61 438 53 47

Internet

61 438 34 56

Reklama


12 listopada 2010

Wiadomości Wrzesińskie

18 Miłosław

www.wrzesnia.info.pl stronę redaguje :

Łukasz Różański tel. 530 425 105 l.rozanski@wrzesnia.info.pl

Znamy już okoliczności wypadku

Zniszczyli nam drogi

Wina ley po obu stronach – tak wynika z raportu Pa stwowej Inspekcji Pracy, która badaa spraw wypadku w zakadzie Tarkett-Polska. Przypomnijmy. 30 lipca na terenie orzechowskiej firmy dwóch pracowników poparzy uk elektryczny. Wykonywali prace konserwacyjne w rozdzielni niskiego napicia. Na szczcie obaj wyszli z tego cao, cho stan jednego z nich by bardzo ciki, wrcz krytyczny. Jacek Strzyewski, rzecznik prasowy Okrgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu: – Przyczyny wypadku wynikay z uchybie organizacyjnych, technicznych i bdnych zachowa ludzkich. W rozdzielni wykonywano próby montau bez upewnienia si, e na szynach nie ma napicia elektrycznego. Zarówno poszkodowani, jak i zleceniodawca wykazali si nieznajomoci przepisów i zasad BHP – wylicza. – Jedn z bezporednich przyczyn technicznych wypadku by upadek a cuszka metalowego na zaciski wycznika. Doprowadzio to do zwarcia i powstania uku elektrycznego. Dodajmy, e sprawa wypadku jest cigle badana przez wrzesi sk prokuratur rejonow.

Rajdowcy rozjechali drogi. Teraz nie da się nimi jeździć. Mieszka cy Gorzyc (i nie tylko) s oburzeni. Nic dziwnego – obydwie drogi gruntowe prowadzce do wsi zostay rozryte. S odcinki, które niemal nie róni si od zaoranej czarnej ziemi pola, z którym droga ssiaduje. Kierowcy wrcz przedzieraj si samochodami przez botnist ma. Gwoli wyjanienia – rozryte s drogi: Miosaw – Gorzyce i Biechowo – Gorzyce. Ta ostatnia nosi miano drogi powiatowej; pierwsza – gminnej. – To, co si tutaj wczoraj (6 listopada – przyp. red.) dziao, przechodzi ludzkie pojcie – stwierdza Marek Duszczak, mieszkaniec Gorzyc. – Rajdowcy urzdzili sobie z naszych dróg tor motocrossowy. Padajcy deszcz i przejazdy kawalkady rajdowej totalnie je zniszczyy. – Jestem oszoomiony, zbulwersowany... – sotys wsi Stanisaw Filipiak szuka sów, by wyrazi wzburzenie. – Ojciec z Biechowa na msz wit musia jecha a przez Now Wie Królewsk. Inni równie jedzili i jed dookoa. To skandal! Mieszka cy zawdziczaj ow gehenn „popisom” rajdowców. Pro-

 Marek Duszczak (z lewej) i Stanisław Filipiak pokazują ślady, jakie zostawiły po sobie pojazdy z napędem na cztery koła blem w tym, e nie wiadomo, komu konkretnie. Winnych nie ma. Tajemnic poliszynela jest fakt, e w naszej gminie mionikiem off-roadu jest waciciel hotelu Boss Grzegorz Gowacki. – Nie mam z tym nic wspólnego – zapewnia. Po chwili dodaje: – Ludzie jedzili po drogach publicznych i mieli do tego prawo. Nie mam nic wicej do powiedzenia.

Dodajmy, e zawodnicy nieformalnego rajdu widmo wyjedali z Franulki. Konkretnie, z terenu nalecego do G. Gowackiego. – Po waszym zainteresowaniu spraw zadzwoni i mnie wyzwa – przyznaje S. Filipiak. – On uwaa, e drogi s przejezdne. Ani gmina, ani powiat nie zamierzaj szuka winowajców. Dlaczego? Bo na drogi publiczne moe wje-

cha kady. Wychodzi wic na to, e kosztami naprawy obcieni zostan podatnicy (sic!). Problem w tym, e równiarka pojawi si tutaj najwczeniej wiosn. Ponadto urzdnicy za stan dróg obwiniaj samych rolników, którzy rozjedaj je cikim sprztem. Z tym zarzutem nie zgadzaj si mieszka cy. I nic dziwnego. Wszak droga Miosaw – Gorzyce jeszcze kilka dni temu bya przejezdna...

Kołaczkowo Kandydaci przy tablicy Chłopskie przywileje stronę redaguje :

Filip Biernat

tel. 61 437 49 56 f.biernat@wrzesnia.info.pl

37 zł

Kolejna dziwna decyzja Rady Gminy w Kołaczkowie. Wyższe podatki będą płacić wszyscy, oprócz... rolników.

 Czesław Surowiec ( z lewej) i Zbigniew Królikowski podczas zebrania w Zielińcu Dwa spotkania przedwyborcze odbyy si w minion niedziel w gminie Koaczkowo. Micha Stefaski, kandydat PSL na wójta gminy, zorganizowa zebranie we Wszemborzu dla mieszka ców tzw. trójmiasta: Ciele – Wszmbórz (do tej „aglomeracji” zaliczane s take Budziowo i Spawie). Oprócz Stefa skiego na spotkanie przybyli radni powiatowi: Teresa Waszak i Józef Szafarek. Mieszka cy pytali przede wszystkim o drogi, na przykad kiedy zostanie wyremontowana ta midzy Wszemborzem a Cielami Maymi. Domagano si równie budowy chodników wzdu drogi wojewódzkiej.

Sporo czasu powicono te melioracji; jest poowa listopada, a niektóre pola s niewymócone! Nieco inn tematyk zajmowano w Zieli cu, gdzie swoj minikonwencj miao SLD. Na zebraniu pojawi si pose Tadeusz Tomaszewski oraz kandydat na wójta Czesaw Surowiec. Mieszka cy pytali m.in. o to, kiedy powstan w gminie Koaczkowo cieki rowerowe czy kanalizacja w Zieli cu. Jeden z obywateli susznie zauway, e niektóre miejscowoci w gminie od dwudziestu lat nic si nie zmieniy... Kandydat Rafa Pera mówi te, co chce zrobi w samorzdzie wojewódzkim.

Rada podwyszya taryf podatkow na rok 2011. Ucierpi wszyscy, tylko nie rolnicy. O wskanik inflacji (okoo 2,5%) podniesione zostay wszystkie podatki od nieruchomoci i rodków transportu. Obniony za to – i to znacznie – zosta podatek rolny (z 37,64 z do 33 z), pacony przez wikszo podatników i... radnych. Gocie, którzy przybyli na sesj, dosownie zdbieli. Przewodniczcy nawet nie zechcia przedstawi uzasadnienia takich decyzji. Poktnie, w kuluarach, usyszelimy, e to ze wzgldu na trudn sytuacj w rolnictwie. Jeden z goci – radny powiatowy Eugeniusz Plewiski – postanowi zareagowa. – Jako zwyky mieszkaniec Koaczkowa i podatnik, który bdzie musia zapaci podatek o kilka procent wyszy, a z drugiej strony wiedzc, e nie wszyscy bd mieli ten podatek podniesiony, jestem zmuszony wyrazi swój sprzeciw – zakomunikowa. Powoli wyjania si sprawa wozu bojowego dla Ochotniczej Stray Poarnej w Koaczkowie. Dzi-

– tyle bdzie wynosia opata za psa w 2011 roku

 Eugeniusz Plewiński w pełnej formie. Doświadczonemu bankowcowi nie umknęło kolejne dziwactwo rady ki zaangaowaniu prezesa Michaa Stefaskiego udao si „spi” dofinansowanie samochodu. redni wóz bojowy marki Man z napdem na cztery koa i nowoczesnym wyposaeniem ma trafi do Koaczkowa pod koniec roku. Wczeniej szkolenie przejdzie zaoga wozu. Pojazd kosztowa 724 tys. z. Gmina przyznaa na ten cel dofinansowanie w wysokoci 325 tys. z. Reszt straacy otrzymali, piszc wnioski o dofinansowanie do rónych instytucji.

Na sesji pojawi si starosta wrzesi ski Dionizy Janiewicz, który podzikowa koaczkowskim samorzdowcom za wspóprac. A ta – jak uzna – bya bardzo owocna. Przypomnijmy, e powiat mocno zainwestowa w drogi na terenie gminy m.in. w szos midzy Koaczkowem a Wszemborzem (2 mln z), drog w Spawiu (1 mln z), wreszcie starostwo dofinansowao koaczkowskiego Orlika. Szef powiatu nawoywa jednak do zmian. – Namawiam do zdecydowanych reform, bo te z perspektywy czasu si opacaj. Decyzje s czasami bardzo bolesne w krótkim okresie czasu, ale potem procentuj wraz z upywem lat – przekonywa Janiewicz. Starosta zwróci równie uwag na spraw wietlic, które w ostatnim czasie otrzymay spore dofinansowanie, ale nie s w peni wykorzystywane.


12 listopada 2010

Wiadomości Wrzesińskie

Pyzdry

Tomasz Szternel tel. 61 437 49 56 t.szternel@wrzesnia.info.pl

Forsę dała Unia Mieszkańcy Pyzdr mogą odetchnąć z ulgą. Wkrótce ruszy budowa kanalizacji deszczowej. Mijajcy rok udowodni, jak nieprzewidywalna potrafi by aura. Ulewne deszcze, jakie wystpiy na przeomie lipca i sierpnia, stay si zmor mieszka ców ulic: Farnej, Kili skiego, Krótkiej, Kociuszki i Niepodlegoci. Wanie tam deszczówka – ze wzgldu na zbyt ma przepustowo rur – nie nadaa odbiera wody, w efekcie czego ta wdzieraa si do piwnic i domów. – Ostatnie miesice udowodniy, e kanalizacja nie dziaa tak jak powinna. Kiedy nie byo tyle asfaltów, betonów i podwórzy wyoonych kostk, wic ta woda miaa gdzie uj. Jej spora cz wsikaa do ziemi. Dzi wszystko musi odebra deszczów-

www.wrzesnia.info.pl stronę redaguje:

19

Krótko o tym, jak chowano ludzi kiedyś, a jak dziś

5

newralgicznymi ulicami zostanie poprowadzona kanalizacja deszczowa w miecie

 Właśnie trwa trzeci etap budowy

kanalizacji sanitarnej w mieście. W przyszłym roku powstanie deszczowa

ka. I nie nada – wyjania sekretarz gminy Przemysaw Dbski. Wysiki urzdników w ko cu przyniosy upragniony efekt. 2 listopada burmistrz Krzysztof Struyski i Emilia Dunal z Departamentu Programów Obszarów Wiejskich Urzdu Marszakowskiego w Poznaniu podpisali umow o 75-procentowe dofinansowanie inwestycji z unijnej kasy

(w ramach dziaania „Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej”). Jej kosztorysowa warto wynosi 2 mln 663 tys. 809 z. Bdzie podzielona na dwa etapy. W pierwszym zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa przy ul. Farnej, która ma odciy cz osiedla, a w drugim – przy pozostaych ulicach. O koniecznoci realizacji przedsiwzicia mówio si od dawna. Zostao nawet ujte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Pyzdry i zaplanowane do realizacji w latach 2011-2012. Przyznanie dofinansowania oznacza konieczno ujcia go w przyszorocznym budecie. Przetarg ju w styczniu. Roboty ziemne mogyby ruszy na wiosn.

Nekla

Wykład Ilony Jagielskiej z muzeum regionalnego poprzedził otwarcie wystawy pt. „Zwyczaje pogrzebowe poprzez wieki” (5 listopada). Uczestniczyło w nim około 30 osób. – Ograniczyłam się do Polski i badań, które prowadziłam z ramienia muzeum – prelegentka wyjaśniła na wstępie. Szczegółowo omówiła obrządek szkieletowy i ciałopalny. Przykładem tego drugiego jest cmentarzysko kultury łużyckiej w Pyzdrach (na cmentarzu parafialnym) i cmentarzysko kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich w Zapowiedni. Powrót do pochówków zmarłych nastąpił wraz z nadejściem chrześcijaństwa. Potwierdza to wczesnośredniowieczne cmentarzysko między Pyzdrami a Tarnową. Ma ono wiele znamion pogańskich – cechuje się nietypowym układem grobów i ich wyposażeniem (m.in. w wiadra, noże, naczynia i różne ozdoby). W tym samym miejscu został ujawniony pochówek kobiety z kłódką pochodzący najprawdopodobniej z XII wieku. Otwór w czaszce nie pozostawia wątpliwości co do tego, że została zamordowana. I. Jagielska wykonywała w tym roku prace przy kościele farnym. Napotkała na kilka zdekompletowanych ludzkich szkieletów, a pod samą świątynią – na spalone kości. – Można to łączyć z istnieniem kostnicy, która spłonęła wraz z kościołem – przypuszcza. Jej tegorocznym odkryciem są także groby ujawnione podczas kanalizacji Zwierzyńca. – Mogła to być próba wyjścia poza miasto, tym bardziej że w XVII i XVIII wieku epidemie dziesiątkowały mieszkańców. Albo też był to parafialny cmentarz pozamiejski – próbowała znaleźć wytłumaczenie. Na wystawę, którą można zobaczyć w muzeum, składają się kości, urny ciałopalne, porcelana i przedmioty dodawane zmarłym.

stronę redaguje:

Tomasz Małecki tel. 61 437 49 56 t.malecki@wrzesnia.info.pl

Tańsza oczyszczalnia Przypomnijmy, e niespena cztery tygodnie temu, po trzech latach przygotowa , gmina wybraa gównego wykonawc, który w przyszym roku ma wybudowa nowoczesn oczyszczalni cieków. Jak zapewnia burmistrz Roman Grychowski, przygotowania trway tak dugo, eby wszystko wyszo idealnie. Najpierw dwa lata zastanawiano si, jakiego typu ma to by oczyszczalnia. Gminni urzdnicy wyjechali nawet na Sowacj oglda tamtejsze rozwizania. Ostatecznie wybrano projekt firmy Mekor z Gniezna. Kosztorys nowego obiektu opiewa na 8 mln z. Drogo, ale – jak przekonywa burmistrz Grychowski – wysoka cena miaa by gwarantem wysokiej jakoci wykonania i przyszego bezawaryjnego dziaania. Do przetargu stano osiem firm budowlanych z caej Polski. Komisja przetargowa po rozpatrzeniu wszystkich ofert odrzucia siedem z nich, wytykajc wszystkim bdy formalnoprawne.

da – mówi Grychowski. – Dopiero jak je zobacz, bd móg skomentowa sytuacj. Ale to chyba lepiej dla gminy, e przegralicie? Zaoszczdzicie 770 tys. z – pytamy wodarza gminy. – Jeli patrze na to pod tym ktem, to tak – wydusi z siebie Grychowski. – Nam jednak chodzi o to, eby to byo dobrze zbudowane – doda. Jak zaznaczy, po zapoznaniu si z uzasadnieniem podejmie decyzj, co dalej zrobi z tym fantem. Przypomnia, e gmina ma prawo odwoa si od decyzji Urzdu Zamówie cie, które wykryli gminni specjalici Publicznych do Sdu Okrgowego od przetargów. Po ogoszeniu wyni- w Poznaniu. Uzasadnienie burmistrz ków przetargu Mera-Mont i Nowbud pozna dzi, wic do tematu powrócizoyy protest do Urzdu Zamówie my za tydzie . Publicznych. Burmistrz Roman Grychowski nie obawia si protestu. By pewien, e go wygra. Na rozpraw do WarszaZupenie nie rozumiem podejcia burmistrza. Nad czym si wy, która odbya si w pitek 5 listotu zastanawia ? Decyzja warpada, wysa Katarzyn Zaworsk, szawskich urzdników daa gminn specjalistk od funduszy mu moliwo skorzystania unijnych oraz radczyni prawn. z taszej oferty i zaoszczdzeFirmy za to wynajy dwóch prawninia w ten sposób na tej inweków, specjalistów od zamówie pustycji 770 tys. z. Dla gminy blicznych. I opacio si! We wtorek Nekla to kolosalne pienidze, burmistrz telefonicznie dowiedzia tym bardziej e dopiero zbiera si, e gmina przegraa. pienidze na ca inwestycj. – Nie mam jeszcze uzasadnieTomasz Maecki nia, wic trudno mi si wypowia-

Nie wiem, czy urzędnicy poniosą konsekwencje przegranej. Muszę zobaczyć uzasadnienie – mówi burmistrz.

Konsorcjum, które oprotestowało wyniki przetargu na budowę oczyszczalni ścieków, wygrało z gminą!

 Roman Grychowski ma teraz nie lada problem – W skrócie powiem, e pozostae firmy popeniy bdy w harmonogramie finansowo-rzeczowym oraz w kosztorysach. Zgodnie z ustaw, nie mogy ich ju poprawi – tumaczy nam Grychowski. Wygraa wic nie najta sza firma, ale ta, która jako jedyna spenia wymogi formalne – Przedsibiorstwo Macieja i Wiesawa

Gramowskich Ata-Technik z Budzynia koo Chodziey. Nowa oczyszczalnia miaa powsta kosztem 8 mln 571 tys. 934 z. Taniej od nich, za okoo 7,8 mln z, oczyszczalni chce wybudowa konsorcjum wrzesi skiego Mera-Montu i Nowbudu z Psar Maych. Niestety, ich oferta nie bya w ogóle brana pod uwag ze wzgldu na bdy w ofer-


12 listopada 2010

Wiadomości Wrzesińskie

20 Pyzdry

www.w www.wrzesnia.info.pl wrz stronę redaguje:

Tomasz Szternel

Jeden bardzo silny Krzysztof Strużyński jest jedynym kandydatem na burmistrza Pyzdr. Nie znaczy to jednak, że włodarzem pozostanie. Karty zostay odkryte 27 padziernika – wanie tego dnia upyn termin zgaszania kandydatów na burmistrza. Jedynego – obecnie urzdujcego – zgosi komitet „Przyszo i Rozwój”. To przypadek bez precedensu w historii pyzderskiego samorzdu. – Czy zaskoczony? Tak. Liczyem, e pojawi si jaki kontrkandydat – K. Struy ski nie kryje zdziwienia zaistnia sytuacj. Spodziewa si, e kogo wystawi klub Siedmiu; wszak to on przez cztery ostatnie lata nieustannie krytykowa jego poczynania. – Nie mielimy kandydata. Po prostu – ucina Henryk Gonerka, szef opozycyjnego wobec urzdujcego burmistrza klubu radnych. To dziwne, bo jeszcze kilka miesicy temu startu w wyborach o najwyszy stoek w gminie nie wyklucza Eugeniusz Staszak. – Po gbszym zastanowieniu stwierdziem, e nie wystartuj – tumaczy dzi.

„ Mimo sdowego za-

kazu usiad za kierownic opla astry. Mao tego, mia 0,99 mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu. Wpad 5 listopada przy ul. Niepodlegoci.

„ Ostatnia w tej kadencji

sesja rady miejskiej zostaa zaplanowana na 12 listopada. Najwaniejszym punktem bdzie... podzikowanie za wspóprac.

INFORMATOR GMINNY Miejsko-Gminny Ośr. Kultury

63 276 82 07

Miejsko-Gminny Ośr. Pom. Społ. – świadczenia rodzinne 63 276 81 70 – opieka 63 276 81 75 Gminne Centrum Informacji

63 276 72 70

Muzeum Regionalne

63 276 81 07

Ochotnicza Straż Pożarna

63 276 81 98

Pogotowie Energetyczne

63 276 84 77

Posterunek Policji

61 437 53 60

 Na K. Strużyńskiego od kilku kadencji nie ma mocnych. Podczas Dni Pyzdr prężył muskuły, podnosząc ciężkie kolczugi

Przedszkole

Dla wielu zagranie klubu Siedmiu nie jest dzieem przypadku. Wrcz przeciwnie. Teraz K. Struy ski musi uzyska wicej ni poow wanie oddanych gosów. Jeli tak si nie stanie, burmistrza wybierze nowo wybrana rada miejska – bezwzgldn wikszoci gosów. A gdyby i ona nie zdoaa osign poro-

Szkoła Podstawowa

63 213 51 48

Por. Psycholog.-Pedagogiczna

63 276 72 51

zumienia, osob penic obowizki dzie odzwierciedleniem nastrojów spoecznych – dochodzi do wniosku. wodarza gminy wskae premier. – Bdzie trudniej – uwaa K. Struy ski. – To mylce, e jak jest jeden kandydat, to musi wygra. Z kolei dla E. Staszaka wybory Sytuacja jest jasna. Jeli ludzie nie zagosuj na Struyskiego, bd plebiscytem. – S mieszka cy, burmistrza wybior radni. Tyle którzy chc zmian. Teraz mog da e to ju randka w ciemno. TOS temu wyraz. Wynik gosowania bReklama

Dragon w dużych opałach. Liderem Pędzące Trampki

Ruszyła Halowa Liga Piłki Nożnej. Mecze pierwszej rundy nie przyniosły zaskakujących rozstrzygnięć. Polonia Pietrzyków przegrała 2:9 z Pędzącymi Trampkami, a PWZ uległ 5:7 FC Osiedlu. Najwięcej emocji dostarczyło ostatnie spotkanie (na zdjęciu). Choć do przerwy Masters sensacyjnie prowadził z Dragonem 2:0, to ostatecznie przegrał 2:3. Reklama

Co słychać

tel. 61 437 49 56 t.szternel@wrzesnia.info.pl

Urząd Miasta i Gminy

63 276 83 27 63 276 83 33 (-34)

Pyzdry – noclegi, Dłusk 72

502 541 943

Usługi pogrzebowe

606 964 795

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Pyzdry, ul. Szybska (Kwiaciarnia – Ruch), tel. 698 105 343


12 listopada 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrze www.wrzesnia.info.pl e

Nekla

Tomasz Małecki

„ Sztab wyborczy kandy-

data na burmistrza Karola Balickiego informuje, e we wtorek 16 listopada w schronisku szkolnym w Nekielce odbdzie si spotkanie przedwyborcze. Pocztek o godz. 19.00.

„ W rod odbya si

ostatnia w tej kadencji sesja rady miejskiej.

„ W czwartek 11 listo-

pada na wieo (cho nie do ko ca) odrestaurowanym rynku odbyy si uroczystoci z okazji 92. rocznicy odzyskania niepodlegoci.

INFORMATOR GMINNY Urząd Miasta i Gminy

61 438 60 11

Policja

61 438 60 77

Straż Pożarna

61 438 60 88

Poczta

61 438 64 40

Urząd pocztowy Targowa Górka 61 438 66 28

 Trzej królowie: Budziszewski, Jakubowski i Rodowski

Reklama

Anna Kareńska-Tschurl zaprasza na swój recital do Dworu Podstolice W piątek 19 listopada o godz. 19.00 w Podstolicach rozpocznie się impreza z okazji 20-lecia artystycznej działalności Dworu Podstolice. Tego wieczoru gwiazdą będzie właścicielka dworu Anna Kareńska-Tschurl, która wykona dla gości kilka swoich ulubionych piosenek.

Przypomnijmy, że dwór to prawie od dwudziestu lat miejsce tętniące życiem kulturalnym. To miejsce wielu spotkań, wystaw i koncertów. Aby wysłuchać koncertu A. KareńskiejTschurl, trzeba zarezerwować telefonicznie miejsce (tel. 61 438 68 08).

Przych. Lek. Rodzin. „AMIKOR”

61 438 60 92

Ośrodek Kultury

61 438 60 60

Oczyszczalnia ścieków

61 438 65 75

Gabinet weterynaryjny

61 438 60 29 600 293 824

Biblioteka Publiczna

61 438 64 30

Bank Spółdzielczy

61 438 60 20

Polski Komitet Pomocy Społ.

61 438 60 11

Przedszkole

61 438 60 95

Szkoła Podstawowa

61 438 60 70

Szkoła Targowa Górka

61 438 66 86

Zesp. Szkół w Zasutowie

61 437 29 21 fax 61 437 25 06

Autohol i przewóz osób

503 509 001 61 436 33 70

Prawo jazdy

61 438 62 35 603 718 734

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Nekla, ul. Chopina 43/4 (sklep Goja)

Reklama

ws-063

I wcale nie chodzi o marny pokot (upolowana zwierzyna uoona na zako czenie polowania z zachowaniem myliwskiej hierarchii gatunków) – cho tym razem byy to raptem trzy lisy. Powód by zgoa inny: kilkanacie dni temu zmar owczy koa Stanisaw Kucza. owczy, który mia prowadzi niedzielne polowanie hubertowskie. Odbyo si ono w lasach wokó leniczówki Milkarowo koo Targowej Górki. Polowanie poprowadzi syn zmarego, Mariusz Kucza, który decyzj zarzdu koa zosta penicym obowizki owczego. – Mariusz, spisae si na pitk – zakomunikowa po zako czeniu owów prezes koa Tadeusz Jdrzak. Na pitk nie spisao si 23 myliwych. Bo cho ich patron w. Hubert darzy, to oni celnego oka nie mieli.

Ju przed pierwszym miotem Tomasz Jakubowski móg rozstrzygn spraw króla polowania. Jeszcze zanim ruszya nagonka, z lasu wybiegy cztery jelenie: byk (samiec), dwie anie (samice) i cielak (mody jele ). Jakubowski strzeli do ani. Chybi. Minimalnie. Co prawda kula otara si o badyl (nog jelenia), ale od takiego strzau jele nie padnie. Jakubowski jednak królem polowania zosta. Jednym z trzech. Trzej królowie, czyli Maciej Budziszewski, Kazimierz Rodowski i Jakubowski, jak na czonków koa Lis przystao, ustrzelili... po lisie. Królem móg zosta Hubert Kucza (bratanek zmarego owczego). – Na 40 kroków wyszed mi dzik, mia, co najmniej ze 110 kilo – opowiada kolegom tu po chybionym strzale. – Ale schowa mi si za drzewo i trudno byo go trafi. Strzeliem i uciek. Do tego samego zwierza strzela prowadzcy polowanie M. Kucza. Te niecelnie. – Nie mogem wczeniej, bo dzik bieg wzdu autostrady – tumaczy si owczy. Tradycyjnie polowanie zako czyo si pokotem. Wodzimierz Moch, leniczy i sygnalista, odegra na rogu sygna „Lis na rozkadzie”. Cao zako czya biesiada przy ognisku.

Co słychać

tel. 61 437 49 56 t.malecki@wrzesnia.info.pl

Trzej królowie z lisami To były najsmutniejsze łowy hubertowskie od lat.

21

stronę redaguje:


Wiadomości Wrzesińskie

www.wr www.wrzesnia.info.pl

22 Gmina Września

stronę redaguje je :

Dorota Tomaszewska ka tel. 508 133 828 o.pl d.tomaszewska@wrzesnia.info.pl

Protestują, bo się boją Mieszkańcy Gutowa Małego nie chcą u siebie smrodu osadów ze słupeckiego Konspolu. Podczas piątkowego spotkania z przedstawicielami tej firmy głośno wyrazili swój sprzeciw. Firma Konspol-Bis dziaa w Supcy od wielu lat. Jej istnienia trudno nie „zauway” – charakteryzuje j wyczuwalny na odlego smród. Doskonale wie o tym kady, kto cho raz przejeda przez Supc. Przez kilka ostatnich miesicy Konspol poszukiwa nowych terenów, na które mógby wywozi osady z przyzakadowej oczyszczalni cieków. W czerwcu zainteresowa si Gutowem Maym. O toczcym si w Starostwie Powiatowym w Supcy postpowaniu dotyczcym rozszerzenia terenów na wywóz osadów dla PPHU Konspol-Bis dowiedzieli si wrzesi scy urzdnicy. Majc na uwadze dobro mieszka ców Gutowa Maego, zorganizowali spotkanie z przedstawicielami Konspolu oraz supeckiego starostwa. Odbyo si ono 5 listopada w wiejskiej wietlicy. O tym, e sprawa jest powana i nie naley jej bagatelizowa, wiadczya imponujca frekwencja. Przyszo kilkadziesit osób, które boj si konspolowskiego smrodu. Atmosfera od samego pocztku bya nerwowa. Mieszka cy wioski zadawali gociom duo konkretnych pyta i nie pozwalali si zby wymijajcymi odpowiedziami. – Zanim inwestor zacznie wywozi odpady na dane grunty, to musi przedstawi odpowiednie badania, które wykazuj, e mona te odpady tam wywozi. Konspol-Bis nie wska-

Reklama

„ Uwaga na wyczenia

prdu. Planowa przerwa zapowiadana jest na 19 listopada w Somowie, kierunek na Psary Polskie. Prdu nie bdzie w godzinach 8.30–14.00.

„ W nocy z wtorku

na rod kto dokona zniszcze w wietlicy wiejskiej w Obaczkowie. Powybijano szyby w drzwiach oraz w oknie. Wyjanieniem sprawy zaja si wrzesi ska policja.

„ Stowarzyszenie ko-

biet „Wrzoski” zaprasza wszystkie panie na gminne spotkanie andrzejkowe, które odbdzie si w najblisz sobot (13 listopada) w wietlicy wiejskiej w Sdziwojewie. Pocztek imprezy o godzinie 19.00.

„ 11 listopada w Psarach Polskich odby si Dzie Seniora. Organizatorem spotkania byo Koo Gospody Wiejskich.

 – Nie chcemy u siebie takich problemów, jakich dostarczył ludziom Stokłosa – mówili mieszkańcy Gutowa Małego za nam jeszcze konkretnych dziaek, na które chciaby wywozi odpady. Poda tylko, e jest to gospodarstwo pana Kaczorowskiego, które ma ponad 1000 hektarów – tumaczy Pawe Szablewski ze Starostwa Powiatowego w Supcy – Wedug prawa mona wywozi odpady na pola w odlegoci 100 metrów od najbliszych zabudowa mieszkalnych i 50 metrów od cieku wodnego. – To nie pan Kaczorowski stara si o te osady, ale ja go poprosiem, by da nam owiadczenie, e jest skonny je bra – wyjania Jerzy Jaboski z Konspolu. – Wspomniane odpady traktujemy jako nawóz organiczny. Dajemy go rolnikom za darmo. Ponadto pacimy za koszty transportu. Mimo zapewnie , e osady s bezpieczne, e nie mierdz, jeli s od-

Aerobik w Psarach Niewiele jest wiosek, w których robi si co dla lepszego samopoczucia mieszkajcych w nich kobiet. Dlatego godne pochway jest to, co dzieje si w Psarach Polskich. Od kilku tygodni w tamtejszej wietlicy wiejskiej prowadzone s zajcia z aerobiku. Co ciekawe, uczestniczy w nich blisko 40 mieszkanek wioski. – Pocztkowo panie wiczyy w szkole, na korytarzu, ale z czasem zrobio si tam za ciasno i dlatego rada soecka zdecydowaa si na uyczenie im sali w wietlicy – mówi sotys Psar Polskich Lech Michalak. Takie posunicie sprawio, e cena za zajcia aerobowe staa si bardziej atrakcyjna. Z informacji prze-

Co słychać

12 listopada 2010

kazanych nam przez sotysa wynika, e mieszkanki wioski pac tylko 5 z za jedn godzin wicze . Aerobik prowadzi Agnieszka Stefaska-Biela z Witkowa, która nie ukrywa, e jest mile zaskoczona frekwencj na swoich zajciach. – Panie s ambitne i bardzo dobrze sobie radz. Spotykamy si dwa razy w tygodniu. Dzi (9 listopada – przyp. red.) musiaam odwoa aerobik, poniewa zmoga mnie choroba, ale 16 listopada na pewno pojawi si w Psarach Polskich – mówi instruktorka. L. Michalak uwaa, e takie zajcia s potrzebne. – A mio patrze, jak wicz nasze kobietki, nawet te bardziej pulchne – cieszy si.

1%

rolników z powiatu supeckiego odbiera osady z Konspolu

powiednio szybko zaorywane, mieszka cy Gutowa Maego nie zgodzili si na wywoenie odpadów na pola ssiadujce z ich domami. – Nie chcemy tego wi stwa u siebie. Nikt nas nie przekona, e to tylko nawóz. Nie chcemy, eby mier-

dziao nam w domach, tak jak mierdzi w Supcy – krzyczeli ludzie. – To supecka firma. Dlaczego tamci rolnicy nie odbieraj tego „drogocennego” nawozu, tylko nas chce si uszczliwia na si? – pytali. – Ale bior je nasi rolnicy – mówi J. Jabo ski. – Ilu? Niespena 1%. – Dlaczego inni ich nie chc, skoro to bezpieczne, cenne i na dodatek darmowe? – paday pytania. Po burzliwej wymianie zda gocie stwierdzili, e dalsza dyskusja nie ma sensu, bo widz duy opór zebranych. W poniedziaek mieszka cy Gutowa Maego wysali do starostwa w Supcy oficjalne pismo, w którym sprzeciwiaj si planom przedstawionym na zebraniu. Podpisao si pod nim ponad 70 osób.

Drogowcy nie nadążają z wymianą słupków

„ Potrójn okazj

do witowania maj mieszka cy Gutowa Maego. W najblisz niedziel (14 listopada) spotkaj si w tamtejszej wietlicy wiejskiej z okazji Dnia Seniora, 50-lecia Koa Gospody Wiejskich oraz 80-lecia kóka rolniczego.

„ Wybory sotysów od-

bd si dopiero za kilka miesicy, ale ju dzi wiadomo, e Lech Michalak z Psar Polskich bdzie mia powanego kontrkandydata.

INFORMATOR GMINNY Urząd Miasta i Gminy

61 640 40 40

Starostwo Powiatowe

61 640 44 44

Straż Miejska

61 640  41 01

Powiatowy Zarząd Dróg

61 436 42 16

ARiMR Biuro Powiatowe

61 437 61 92

Ośrodek Doradztwa Rolniczego 61 436 07 88 Powiatowy Inspektorat Weterynarii 061 436 19 38 KRUS

Przy drodze prowadzącej z Wrześni do Białężyc ktoś notorycznie niszczy słupki drogowe. W środę doliczyliśmy się kilkunastu, które są dosłownie ścięte, i to po obu stronach drogi. Drogowcy twierdzą, że nie nadążają z ich wymianą. Według nich, tego typu wandalizm jest na tym odcinku powszechny. Przecież mają służyć bezpieczeństwu... Wandali też.

61 436 44 95

ZUS

61 437 43 00

ZS w Otocznej

61 438 71 32

ZS w Marzeninie

61 438 80 86

ZS w Nowym Folwarku

61 438 85 54

ZSS w Grzybowie

61 436 28 40

SSP w Kaczanowie

61 438 92 47

SSP w Chwalibogowie

61 438 12 93

Przedszkole w Gutowie Małym

61 438 83 51

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Września, ul. Jana Pawła II 14


12 listopada 2010

Wiadomości Wrzesińskie

Gospodarka

www.w www.wrzesnia.info.pl

23

stronę redaguje je :

Dorota Tomaszewska ka tel. 508 133 828 o.pl d.tomaszewska@wrzesnia.info.pl

Teraz hotel, potem dom seniora Po 18 latach zastoju ponownie ruszya budowa hotelu w Obaczkowie. Jego waciciel Ryszard Orzechowski nie ukrywa, e obiekt byby ju dawno sko czony, gdyby nie problemy rodzinne. – Teraz si z nimi uporaem, dlatego mog spokojnie zaj si hotelem – mówi R. Orzechowski. W budynku, który znajduje si tu za granic miasta, trwaj aktualnie prace budowlane. Waciciel ocenia, e wykonano dotychczas 65% wszystkich prac. – Jesieni przyszego roku obiekt bdzie gotowy. Na Euro 2012 na pewno zd. W moim hotelu bdzie 40 pokoi dwu-, trzyosobowych

w redniej cenie 70 zotych za dob. Jedynek nie bdzie. Dlaczego? Bo to hotel dla biednych ludzi, dla kierowców, którzy pi w samochodach, bdc w drodze. Takich ludzi nie sta, by paci po 170 z za jedn noc w kilkugwiazdkowym hotelu, dlatego wol spa w autach. Ja chc to zmieni. Niewykluczone, e wspomniany obiekt bdzie wczony do sieci hoteli Etap, które s budowane przy autostradzie A2 w Miejscach Obsugi Podrónych. – Byem ju na kilku rozmowach w tej sprawie. Ostatecznej decyzji jednak jeszcze nie podjem, gdy cena za dob spdzon w Etapie, w takim pokoju jak u mnie, ksztatuje si w granicy 110 zotych. Gdybym dziaa indywidualnie, miabym bardziej konkurencyjne ceny, ale by moe mniej klientów. Musz to jeszcze przemyle – stwierdza R. Orzechowski. Chocia hotel w Obaczkowie z zaoenia ma by tani, to nie bdzie pozbawiony wygód. Znajdzie si w nim nie tylko bar, ale take restauracja i sala bankietowa. Waciciel zamierza wybudowa równie duy basen dla swoich goci oraz kort tenisowy.

(w zł)

5,0

(w zł)

5,0

4,2

4,25

4,0

4,0

4,49 4,47 4,47

Od jakiego czasu ceny paliw na wrzesi skich stacjach utrzymuj si na staym poziomie. Co wicej, niektórzy sprzedawcy twierdz,

BP

4,4

4,2

4,4

Statoil

4,6

Shell

4,57

Orlen

BP

Statoil

Orlen

4,6

Olej napędowy 4,8

Shell

4,8

4,37 4,37 4,42

e ceny maj tendencj spadkow. O tym, czy maj racj oraz o ile ewentualnie si zmniejsz, poinformujemy niebawem.

Otwarcia już wkrótce O powstajcych we Wrzeni duych marketach pisalimy ju wielokrotnie. Dzi powracamy do tematu, gdy kolejne szykuj si do przyjcia klientów. Pierwszy otwiera si Twój Market zlokalizowany przy ulicy Piastów. Zakupy bdzie mona w nim robi od najbliszej rody (17 listopada). – Powierzchnia wrzesi skiego Twojego Marketu to 2100 m2. Sama sala sprzeday zajmuje 900 m2 – informuje Piotr Biaecki z dziau inwestycji i rozwoju sieci. – Stawiamy na wiey towar, gównie miso, drób czy warzywa, które bd przywoone do marketu codziennie prosto z giedy warzywnej. Nasz mocn stron jest te pieczywo. Mamy swoj cukierni i piekarni, w której

ma kosztowa doba w pokoju dwu- lub trzyosobowym w obaczkowskim hotelu

– Nie traktuj tego jak luksusu, ale raczej jako wymóg czasu. Poza tym w przyszoci chciabym zmieni przeznaczenie tego budynku, wic takie miejsce, gdzie bdzie mona si zrelaksowa, bdzie jak najbardziej wskazane – mówi przedsibiorca. Jak przyznaje Ryszard Orzechowski, który para si hotelarstwem od kilkunastu lat (razem z synem prowadzi jeden z wrzesi skich hoteli), to jednak nie z t bran wie swoj przyszo. Hotel w Obaczkowie ma by w przyszoci przeksztacony w prywatny dom seniora. Dlaczego? – Bo takie miejsca s potrzebne, a w naszej okolicy ich brakuje – stwierdza biznesmen.

 R. Orzechowski twierdzi, że buduje hotel za swoje, bo... nie dostał pożyczki

1 grudnia rozpoczną się wypłaty dopłat bezpośrednich

Po ile paliwo? Bezołowiowa 95

70 zł

wypiekamy naturalny chleb. Znajduje si w nim równie niewielka galeria handlowa z picioma punktami. Na pewno bdzie apteka i sklep meblowy. Pozostae lokale czekaj na najemców. Gotowa do otwarcia jest take Biedronka, któr pobudowano na skrzyowaniu ulic Gnienie skiej i Daszy skiego. Niestety, z powodu trwajcego remontu dróg i dugotrwaej budowy ronda, nie ma moliwoci dojechania do tego marketu, dlatego Biedronka zostanie otwarta dopiero po zako czeniu prac drogowych. Ko czone jest Tesco. Jak poinformowano nas w centrali, market zostanie otwarty w pierwszych dniach grudnia.

S pienidze dla rolników. Kierownik wrzesi skiego oddziau Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Józef Szafarek mówi, kto i kiedy je dostanie. – Na jakim etapie rozpatrywania s wnioski o przyznanie dopat bezporednich dla rolników? Kiedy rolnicy otrzymaj pienidze? – Okoo 1000 rolników z powiatu wrzesi skiego otrzymao ju decyzje o przyznaniu dopat bezporednich do gruntów rolnych. Do ko ca miesica ponad 80 % otrzyma decyzje. Wypaty dopat nastpi ju niebawem, bo od 1 grudnia. – Czy rolnicy poszkodowani tegorocznymi podtopieniami i powodzi mog liczy , e prdzej otrzymaj pienidze z dopat? – Zgosze od producentów, których grunty objte byy skutkami klski, mamy w biurze ok. 600, na czn powierzchni blisko 3 tys. hektarów. W 2010 r. to oni otrzymaj w pierwszej kolejnoci dopaty. Nastpnie brany pod uwag bdzie termin skadania wniosków, tzn. osoby, które wczeniej zoyy wniosek, dostan wczeniej pienidze. – Czy wszyscy otrzymali ju decyzje o przyznaniu patnoci z tytuu wspierania gospodarowania na obszarach o niekorzystnych warunkach? – 95% rolników (1200 osób), którzy zoyli takie wnioski, otrzymao decyzj przyznajce patno, i od 18 padziernika sukcesywnie otrzymuj pienidze na konta. Dla przypomnienia. Tereny ONW to gównie gmina Nekla i Pyzdry oraz cz miejscowoci z pozostaych terenów powiatu. Stawki ONW: I strefa – 179 z/ha (Nekla), II strefa – 264 z/ha (Pyzdry).

1200 rolników gospodarujcych w trudnych warunkach otrzyma cznie 5,5 miliona zotych.

– A co z producentami realizujcymi program rolnorodowiskowy? – Ci, którzy podjli zobowizania w ramach PROW 2004-2006, od 18 padziernika otrzymuj patnoci. Termin ten zosta przyspieszony ze wzgldu na tegoroczne warunki pogodowe – wczeniej rolnicy otrzymywali patnoci w lutym lub marcu nastpnego roku. Takich producentów jest w powiecie 300. Natomiast rolnicy, którzy podjli zobowizania w ramach PROW 2007-2013, otrzymaj decyzje po 1 grudnia. Ich jest take 300. – Czy wiadomo co na temat dziaania, które szczególnie interesuje rolników – „Modernizacja gospodarstw rolnych”? – Z informacji uzyskanych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, e planuje si uruchomienie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach tego dziaania „Modernizacja gospodarstw rolnych” 3 stycznia 2011 roku. W pierwszej kolejnoci wnioski przyjmowane bd od podmiotów z brany mleczarskiej. Dwa tygodnie póniej wnioski bd mogli skada pozostali rolnicy.

Co słychać

Kort tenisowy, basen i tanie pokoje hotelowe. To wszystko będzie w Obłaczkowie już za rok.

„ W poniedziaek przy-

jad do Wrzeni indyjscy biznesmeni, by podpisa list intencyjny w sprawie budowy w specjalnej strefie ekonomicznej fabryki opakowa do chipsów. Wicej ju wkrótce w „WW”.

„ Do ko ca wrzenia Powiatowy Urzd Pracy we Wrzeni wyda ponad 12 mln zotych, z czego ponad poow na aktywne formy przeciwdziaania bezrobociu. A 70 osób otrzymao dotacje na zaoenie wasnej dziaalnoci gospodarczej. „ We wtorek 23 listopa-

da odbdzie si bezpatne szkolenie z zakresu ksigowoci maych podmiotów gospodarczych. Zgoszenia przyjmowane s do 19 listopada, do godziny 14.00, pod numerami telefonu: 61 853 63 97 i 61 640 44 54.

Reklama

INFORMACJA O FIRMACH

tel. 94-34 www.wlkp.info.pl


12 listopada 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

24 Historiezyw róşnym wieku k c ta S

STÄ„D DO WIECZNOĹšCI Gdyby jakimĹ› cudem czĹ‚owiek byĹ‚ zaprogramowany na Ĺźycie wieczne, a nie skazany na Ĺ›mierć ďŹ zycznÄ…, to nieziszczalnym pragnieniem byĹ‚aby wĹ‚aĹ›nie Ĺ›mierć. Kod genetyczny nastawiony jest na trwanie gatunkowe, dlatego ludzie maĹ‚ostkowo liczÄ… lata, a nieĹ›miertelność to tylko uĹ‚omność lub nadinterpretacja wyobraĹşni. Ĺťycie to jedynie przeĹ›wit i sygnaĹ‚ caĹ‚ej wiecznoĹ›ci – tej sprzed urodzenia i poĹ›miertnej. Nie tak dawno poznalimy pierwsze stulecie ycia WILHELMA RUPA, ktĂłremu los ofiarowa tak pikny jubileusz i podobne wypadki s rzadkie, chocia nie stanowi a tak wielkiego ewenementu. Jeszcze do niedawna jednym z najduej yjcych mieszka cĂłw Wrzeni by chociaby TOMASZ TROISKI, ktĂłrego losy s bardzo charakterystyczne dla jego pokolenia. W pewnym okresie nalea nawet do grona prominentĂłw powiatowych, ale dzisiaj mao kto ju o tym pamita, gdy lata jego najwikszej aktywnoci to okres ustrojowej szarzyzny, beznadziejnej odcieni czerni. Tcz to mamy dopiero teraz, szkoda tylko, e rĂłwnie beznadziejnie pstrokat. TOMASZ TROISKI urodzi si 15 grudnia 1908 w Paczynie, czyli w ziemi miosawskiej, z wierzchu do marnej, ale tam ju od czasĂłw MIEL YSKICH istniay obiecujce do dzi stanowiska archeologiczne. Ojciec MIKO AJ mia omioro dzieci i by robotnikiem rolnym w majtku kolonizacyjnym. TOMASZ otrzyma imi podczas chrztu w WinnejgĂłrze i trzeba o tym wspomnie, gdy aktu tego dokona profesor Uniwersytetu Pozna skiego i czonek Polskiej Akademii Umiejtnoci, ks. kanonik ST. DO GAKOZIEROWSKI, prawie e wrzenianin, wielki jzykoznawca z zakresu onomastyki, zajmujcej si nazwami wasnymi. Z kolei na wiadectwie uko czenia szkoy powszechnej w Paczynie (1923) widnieje podpis inspektora szkolnego JULIANA STASIEWSKIEGO, ktĂłry by rĂłwnie wybitnym regionalist.

Po szkole TOMASZ pracowa w majtku jako ciela i murarz, ale wacicielem dĂłbr by od 1924 jeden z dowĂłdcĂłw frontu zachodniego powstania wielkopolskiego i bohater wojny polsko-bolszewickiej MICHA ZENKTELER (1890-1936). Obj on t domen, liczc 470 ha, na bardzo korzystnych warunkach za zasugi dla Polski Odrodzonej, czym teraz szafuje si bez umiaru, a nawet wstydu. Najpierw trzeba byo jednak odsuy wojsko. Otrzyma przydzia do 68. pp. we Wrzeni, gdzie szkolono go w latach 1931-1932. Niby piechota, ale w rzeczywistoci zdoby uprawnienia strzelca wyborowego. Po wojsku wrĂłci do Paczyna i ZENKTELERA, ale ju myla o usamodzielnieniu si. W 1938 oeni si z MICHALIN FRCKOWIAK z Chwalibogowa, dziewczyn z jego stanu spoecznego. W latach 30. bya pracownic internatu Szkoy Mleczarskiej we Wrzeni, skd otrzymaa doskonae referencje. Modzi maonkowie zamieszkali wtedy we Wrzeni i wynajmowali mieszkania w rĂłnych miejscach. TOMASZ mia jednak w sobie jak yk spoeczn, ktĂłra przejawia si w tym, e sta si etatowym pracownikiem Zwizku Zawodowego PracownikĂłw Rolnych i Lenych. Biuro miecio si na ulicy Miosawskiej, a sam Zwizek by ogniwem federacji Zjednoczenia Zawodowego Polskiego, ktĂłremu we Wrzeni przewodniczy CZES AW MARCINIAK. Rodzina w ko cu ustabilizowaa si yciowo i zamieszkaa na Szosie Pozna skiej. W sierpniu 1939 TOMASZ zosta zmobilizowany do 45 pp. do RĂłwnego. Z pocztku gorzej miaa MICHALINA, ktĂłra po pierwszym nalocie na pobliski dworzec i cukrowni wrĂłcia z rocznym ROMANEM do Chwalibogowa. Przez ten czas niewiele si dorobili, ale mieszkanie zostao od razu spldrowane i dziaa tutaj ten sam mechanizm, co podczas powojennego szabrownictwa. Sama szarzyzna ycia z akcentem na beznadziejno. Tymczasem TOMASZ zmaga si z hitlerowcami, a od 17 wrzenia walczy ju na dwa fronty. Charakterystyczne, e stosunkowo wielu wrzenian otrzymywao przydzia do puku rĂłwne skiego i wikszo z nich trafia do niewoli sowieckiej, ale dochodzio te do spontanicznych wymian je cĂłw midzy hitlerowcami a Rosjanami. TOMASZ trafi do niewoli niemieckiej, ale wojenny baagan by tak totalny, e udao mu si uciec i wrĂłci do Chwalibogowa. Nie podlega jakiej szczegĂłlnej inwigilacji, gdy mia stopie podoficerski, czyli nosi cztery belki, jak kady plutonowy. Przez ca okupacj pracowa w na powrĂłt niemieckim majtku w Chwalibogowie, oddanym do dyspozycji baltendeutschĂłw. Po wyzwoleniu kontynuowa dziaalno spoeczn, chocia otrzyma kilka hektarĂłw z reformy rolnej i gospodarowa na nich do 1951. PĂłniej przez bardzo krĂłtki okres by instruktorem rolnym Komitetu Powiatowego PZPR, ale szybko przeniesiono go do administracji gminnej. Uytki rolne byy wtedy w Polsce prawdziwym polem minowym i trudno nawet wymieni wszystkie zagroenia i wyzwania. Zwizane to byo z odbudow ycia po wojnie i okupacji, zmian stosunkĂłw wasnociowych, kolektywizacj i antagonizmami klasowymi. Taki dziaacz odpowiada za wszystko, nawet za to, e Amerykanie atakowali uprawy ziemniaczane zrzucan z samolotĂłw stonk. Od 1956 by etatowym przewodniczcym Gromadzkiej Rady Narodowej w Kaczanowie i znowu wszyscy mieli pretensje o wszystko, nawet nowoe cy, jeli droga ycia nie ukadaa si zbyt dobrze, gdy udziela rĂłwnie lubĂłw. Powikszya si te rodzina, gdy jeszcze w czasie okupacji przyszed na wiat syn STANIS AW, a po nim cĂłrka

 Obiad w kantynie 68. pp. we Wrześni. Tomasz piąty od lewej

 Wizyta kombatantów w dzień setnych urodzin. Od prawej Walerian Nowaczyk, Tadeusz Okuniewski, Władysław Maciejewski i Jerzy Majchrzak

Z teki Stańczyka Siedziba Gromadzkiej Rady Narodowej WrześniaPołudnie mieściła się na parterze ratusza, natomiast GRN Września-Północ zlokalizowana była w istniejącej do dzisiaj jeszcze XIX-wiecznej willi architekta KSAWEREGO STELMACHOWSKIEGO tuş obok starostwa (budynek z charakterystyczną częścią wieşową).

HALINA. W ogĂłle czas by niewarty ani zegarka, ani kalendarza. Od wyborĂłw w 1961 by radnym, ale ju rok wczeniej otrzyma nominacj na przewodniczcego Gromadzkiej Rady Narodowej Wrzenia-Poudnie. Robota taka sama, tylko na wczeniejszych polach wybuchay fajerwerki i petardy, a teraz wylatywao si w powietrze naprawd. Ratowao go to, e mia ju troch dowiadczenia i sporo dystansu do rzeczywistoci oraz do samego siebie. Nieobce mu byo nawet poczucie humoru, nieraz troch wisielczego, do dobrze korespondujcego z dyurn zmor tamtych czasĂłw, czyli brakiem sznurka do snopowizaek. We Wrzeni by to ju wtedy czas JĂ“ZEFA CICHOWLASA, ktĂłry zosta oddelegowany z Gniezna. Dziaacze typu TOMASZA TROISKIEGO nie byli jego ulubie cami, gdy rozpoczynali dziaalno jeszcze przed 1939 i byli autentycznymi dziaaczami, chocia nie dysponowali jakimi szczegĂłlnymi kwalifikacjami i wyksztaceniem. By to argument obiektywnie zasadny, gdy notowano wtedy wy kadrowy, ktĂłry mia ju PRL-owski rodowĂłd. Liczya si te pena dyspozycyjno wobec osoby I sekretarza, majsterkowicza lokalnego kultu jednostki. Z TOMASZEM sprawa bya o tyle prosta, e nie by adnym karierowiczem ani te nie mia ambicji politycznych. Byy jakie zastrzeenia do akcji niwnej 1962, ale TOMASZ nalea ju do krgu miej-

 St. kapral Tomasz Troiński (1931) scowej nomenklatury, zreszt zjawisko bezrobocia byo wtedy jeszcze praktycznie nieznane. Od 1963 organizowa Spódzielni Ochrona Mienia, jeszcze na ulicy Chopina. Po osigniciu stanu stabilizacji zosta tam zatrudniony jako kontroler, co oznaczao prac terenow na obszarze caego powiatu. Na tym stanowisku doczeka w 1974 penego wieku emerytalnego, ale dalej pracowa, ju jako zwyky stranik, gdy nadal by w peni sprawny psychofizycznie. Wtedy te zwiza si organizacyjnie z kombatantami i by nawet czonkiem pocztu sztandarowego. Póniej wieku nie dao si ju oszuka. Do ko ca zachowywa pen sprawno umysow i ywo interesowa si zachodzcymi w Polsce przemianami, ale posusze stwa odmawiay narzdy ruchu. Skazany by wic na opiek rodziny oraz wizyty starych towarzyszy walki i dziaalnoci spoecznej, ale ich szeregi te coraz bardziej si przerzedzay. Stulecie urodzin obchodzi w gronie rodzinnym i kombatanckim, ju jako oficer Wojska Polskiego. Zmar 31 sierpnia 2010, przeywajc bez maa sto dwa lata.


12 listopada 2010

Wiadomości Wrzesińskie

25

Czytelników Mamusiu, tatusiu, już jestem!

L

istopadowe dni skaniaj nas wszystkich do zadumy i refleksji. Przywoujemy w naszej pamici tych, których znalimy, którzy byli nam bliscy, z którymi skrzyoway si drogi naszego ycia. W tym szczególnym czasie przepenionym modlitw za zmarych chcemy przywoa pami o zmarym 12 wrzenia tego roku p. Zdzisawie Czoku nauczycielu, który przez 26 lat zwizany by ze Szko Podstawow im. Wiosny Ludów w Miosawiu. Zdzisaw Czok urodzi si w styczniu 1959 roku w Tomaszowie Mazowieckim. Od 1962 roku mieszka we Wrzeni, gdzie uczszcza do szkoy podstawowej, a póniej do LO. Po zdaniu matury rozpocz studia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi na kierunku geografia. W 1982 roku podj pierwsz prac w Narodowym Banku Polskim we Wrzeni na stanowisku starszego referenta. Zrezygnowa z niej po 4 miesicach, bo – jak sam mówi – zanudziby si w tych papierach. Przez rok by nauczycielem geografii w Szkole Podstawowej nr 1 w Supcy, by we wrzeniu 1984 roku rozpocz prac w naszej szkole. W jego aktach osobowych znajdowa si zapis, którego dokonano po pierwszym roku pracy: „Cechuje go serdeczny stosunek do uczniów”. Ta yczliwo charakteryzowaa go przez wszystkie lata jego pracy. Takim zapamitaj go jego wychowankowie. By nauczycielem agodnym, serdecznym i pogodnym. Mieli okazj przekona si o tym ci, z którymi dzieli si swoja wiedz o wiecie na lekcjach geografii oraz ci, z którymi spdza wiele godzin na rajdach i biwakach (kiedy by opiekunem Szkolnego Koa Turystyczno-Krajoznawczego). W ostatnich latach o jego poczuciu humoru i pasji do piki nonej mogli przekona si uczniowie klas I-III, którzy pod jego opiek czekali na powrót do domu. Jego pasj yciow by tenis; najpierw stoowy, a póniej ziemny. Pierwsze sukcesy w tej dziedzinie odnosi ju jako ucze liceum. Bdc pracownikiem naszej szkoy, zdoby m.in. I miejsce w nauczycielskich mistrzostwach woj. pozna skiego w tenisie ziemnym. Wielu z nas pamita dobrze Zdzisia, który przyjeda do szkoy z rakiet tenisow, by szlifowa form przed kolejnym turniejem lub stoczy mecz ze p. Stasiem Masowskim. S w naszym gronie nauczycielskim tacy, dla których tenis ziemny nierozerwalnie kojarzy si przez lata z Wojtkiem Fibakiem, Bjornem Borgiem i Zdzisiem Czokiem. T tenisow pasj zaraa swoich uczniów, prowadzi SKS-y, zajcia sportowe w Orodku Kultury w Miosawiu, wyjeda ze swoimi podopiecznymi na liczne turnieje i rozgrywki. Sukcesy odnoszone przez modzie byy jego ogromn radoci. Kiedy 15 wrzenia stalimy nad jego trumn, trudno byo nam uwierzy, e jeszcze rok temu we wrzeniu bra udzia w singlowych Mistrzostwach Wrzeni. Drogi Dzidku! Zapamitamy Ci jako dobrego i yczliwego koleg, penego ycia i aktywnego. Bye dobrym czowiekiem, który nigdy nikogo nie skrzywdzi. Dlatego te byo tylu ludzi, którzy pomagali Ci wtedy, gdy tego potrzebowae, gdy miae kopoty, gdy ycie Ci przerastao, gdy daway o sobie zna ludzkie saboci. Bdzie nam brakowao Ciebie, Twojej yczliwoci, Twojego „bondorno”, którym czsto rozpoczynae rozmow. Kiedy w ostatnich dniach Twojego ycia wielu z nas odwiedzao Ci w szpitalu, mówie, e o nas wszystkich mylisz, e o nas pamitasz. Chcemy Ci zapewni w imieniu wszystkich nauczycieli, pracowników oraz uczniów naszej szkoy, e my bdziemy te o Tobie pamita. „Nie umiera ten, kto trwa w pamici ywych”. Ty na zawsze w niej pozostaniesz..

Społeczność Szkoły Podstawowej

O śmierci i przemijaniu – bez patosu

Po raz szósty młodzież z grupy teatralnej Farcik, która działa przy miłosławskim gimnazjum w miejscowym kościele parafialnym, zaprezentowała spektakl zatytułowany „List do Anioła”. Działo się to 31 października. Zaduszki poetyckie zostały oparte na poezji Zbigniewa Herberta, ks. Jana Twardowskiego oraz wielu innych współczesnych poetów.

Oliwier Zieliński syn Anity i Roberta z Trzemeszna

Liliana Piskorz córka Beaty i Marcina z Wrześni

Urodzony: 4 listopada Waga: 3250 g Wzrost: 54 cm

Urodzona: 5 listopada Waga: 3740 g Wzrost: 56 cm

INFORMATOR MIEJSKI Pogotowie ratunkowe 999 Straż pożarna 998 Policja 997 Straż Miejska 986 – pon.-pt. 7.00-22.00, sob. 7.00-15.00 Pogotowie energetyczne – centrala 61 437 46 00 Pogotowie ciepłownicze 993

Maria Trubacz córka Anny i Przemysława z Wrześni

Mateusz Staszak syn Barbary i Dariusza z Wrześni

Urodzona: 5 listopada Waga: 3350 g Wzrost: 56 cm

Urodzony: 5 listopada Waga: 2950 g Wzrost: 51 cm

Aleksander Zamiar syn Beaty i Michała z Gniezna

Witold Jacek Olejniczak syn Anny i Marka z Wrześni

Urodzony: 6 listopada Waga: 2570 g Wzrost: 51 cm

Urodzony: 8 listopada Waga: 3780 g Wzrost: 56 cm

Tymoteusz Karcz syn Aliny i Krzysztofa ze Słomówka

Julia Nowacka córka Anny i Tomasza z Wrześni

Urodzony: 8 listopada Waga: 3200 g Wzrost: 50 cm

Urodzona: 9 listopada Waga: 3370 g Wzrost: 57 cm

Pogotowie wod.-kan. 994, 61 436 05 47 Informacja PKP 61 633 49 22 Informacja PKS 61 437 00 66 Całodobowy policyjny „telefon zaufania” 61 437 52 97 Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień, Witkowska 3, 61 436 21 46 Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Jantar”: prawnik przyjmuje w 1. i 3. środę miesiąca w godz.15.0017.00, psycholog w 2. i 4. czwartek miesiąca w godz.17.4519.45, telefon zaufania: w godz. 10.00-22.00 – 606 903 528 i 61 437 78 42 w godz.16.00-20.00. Punkt Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 61 437 40 28, 61 437 40 22, 61 437 40 35, czynne w czwartki w godz. 14.00-18.00 w bud. OPS, ul. Szkolna 24 Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 61 640 39 40 Powiatowy rzecznik konsumentów – Starostwo Powiatowe we Wrześni, pon.-pt. w godz. 9.00-14.00, 61 640 44 16 Biblioteka Pedagogiczna, Wojska Polskiego 2a, 61 436 13 33, czynne od pon. do pt. w godz. 10.00-17.00 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Września 61 436 25 96 Czytelnia 61 437 96 45 Wielkopolska Informacja Gospodarcza 61 426 50 50, 94 34 – 24h Schronisko dla psów 500 191 039 Gabinet weterynaryjny, Kilińskiego 13 502 256 205

Teczka interwencji z www.wrzesnia.info.pl

e-List

Strona

www.wrzesnia.info.pl

„ Internautka: – Jaki czas temu zgubiam planer. Sprawdzi-

am miejsca, gdzie mogabym go zostawi. Liczyam, e go kto odele. Wartoci adnej nie reprezentowa (ani on ze skóry, ani adnej kasy w rodku, same zapiski), ale dla mnie ogromna baza danych. Fajnie, gdyby we Wrzeni byo miejsce, gdzie mona podrzuci znalezione klucze, parasol czy choby kalendarzyk i np. w jakiej niewielkiej tabeli w „WW” sprawdzi, czy cosik takiego nie tkwi w kartonie. Na razie mona ten problem zgosi jedynie na policj czy stra miejsk. Mimo e maj wiksze uprawnienia, to wiem, e czsto s bezradni.

„ Urszula Zawitaj ze Starostwa Powiatowego we Wrzeni:

– W starostwie istnieje Biuro Rzeczy Znalezionych, ale nikt nie przyniós takiego przedmiotu. Kady, kto znajdzie jak zgub, moe j przynie do biura. I odwrotnie – kady, kto co zgubi, moe si w nim pojawi.

Halo TAXI 61 436 33 33, 601 808 921 TAXI, 24h ESKA, 721 121 121 Taxi Harcerska 61 640 33 33, 61 437 77 77 TAXI PKP 61 437 92 22 TAXI PKP #2 889 999 130 TAXI ZET 61 436 55 55 Taxi DARIO (1-8 osób) 602 221 436 Taxi (1-6 osób) 661 278 227 USŁUGI TRANSPORTOWE 889 998 888 TRANSPORT 605 261 155 Pizzeria Soprano Chrobrego 15, 61 640 21 01 Pizzeria Capri PIZZA NA TELEFON, 61 640 20 71 Pizzeria Camelot 61 436 38 09, 515 299 040 Pizzeria Margeritta 61 437 00 60 Kurczak z rożna – Koszarowa – 15 zł, 509 273 487 Kurczak z rożna przy BIEDRONCE 61 436 79 90

„ Internauta: – Czy poczta ma zamiar przywróci wizerunek

DRINK-SHOP bezpłatny dowóz, 61 672 68 42

goda pa stwowego na tympanonie budynku przy ul. Warszawskiej?

Serwis komputerowy 695 926 796

„ Bogdan Lenkiewicz z Dziau Informacji i Komunikacji Spo-

Hydraulik 697 693 902

ecznej Centrali Poczty Polskiej SA: – W latach powojennych faktycznie na tympanonie budynku by odlew ora w koronie. Prawdopodobnie z powodu tej korony w latach pidziesitych ubiegego wieku zosta usunity. Obecnie elewacja budynku (z czerwonej cegy) nie kwalifikuje si do remontu, a tylko w takim przypadku problem pustego tympanonu byby rozpatrywany. Ze wzgldu na sytuacj finansow firmy, wdraane programy oszczdnociowe i reorganizacj, nie przewidujemy specjalnych nakadów finansowych na ten cel.

Serwis RTV J. Grzegorek, Września, JP II 17, 61 436 25 28, 601 794 203 AUTOPOGOTOWIE KLUCZOWE 61 436 79 11, 603 400 250 Kompleksowe usługi pogrzebowe 24h, ul. Legii Wrzesińskiej 16, Września, 61 436 11 60, kom. 603 868 607 Kompleksowe Usługi Pogrzebowe PUK 24h, ul. Miłosławska 5, 61 437 92 00, 61 436 28 78, 508 088 390 Kwiaciarnia „Kaprys” przy szpitalu zaprasza – pn-sob. 8.00-18.00, nd. 9.30-17.30; 61 437 62 97 Kwiaciarnia „Kaprys Plus” zaprasza – pn-sob. 8.0021.00, nd. 9.30-17.30 i PRACOWNIA FLORYSTYKI ŚLUBNEJ, ul. Kościuszki 70 a, tel. 61 436 71 51

„ Internauta: – W miesicach letnich na elewacjach budynków

i znakach drogowych przy ul. Sowackiego pojawiy si szpecce graffiti. Wedug mojej wiedzy policja znalaza winnych, ale prokuratura odstpia od skierowania wniosku do sdu i spraw umorzya. Czy to znaczy, e graficiarze s bezkarni?

„ Krzysztof Szczeniak, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrzeni: – Nie chc komentowa postpowania prokuratury, bo nie taka moja rola. Mog tylko powiedzie, e we Wrzeni istnieje problem graficiarzy. Czsto otrzymujemy zawiadomienia, e co zostao pomalowane sprayem. Jako policja wywizujemy si z tego najlepiej jak potrafimy. Sukcesem jest oczywicie ustalenie sprawcy. Takie postpowanie nadzoruje prokuratura i nie mamy wpywu na jej ostateczn decyzj. „ Jacek Motawski, zastpca Prokuratora Rejonowego we Wrzeni: – W prokuraturze zostaa zarejestrowana sprawa o przestpstwa z art. 288 par. 1 kodeksu karnego i inne, której przedmiotem byy wspomniane przez internaut zdarzenia. Jej akta zostay przekazane do prowadzenia innej jednostce. TOS

APTEKI DYŻURUJĄCE 12.11 AMIKA, ul. Piastów 16 tel. 61-43-77-400 13.11 POD LIPAMI, ul. Kilińskiego 10 tel. 61-43-77-709 14.10 NOWA, ul. Sienkiewicza 12 tel. 61-43-60-205 15.11 UTIS, ul. Słowackiego 4a tel. 61-43-54-033 16.11 PANACEUM, ul.Opieszyn 10 tel. 61-43-77-995 17.11 NOWA, ul. Sienkiewicza 12 tel. 61-43-60-205 18.11 VERBENA, ul.Kosynierów 23 tel. 61-43-65-293


12 listopada 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

26 Sport

PIŁK A NOŻNA www.victoria.wrzesnia.pl

Zapraszamy na stadion Runda jesienna dobiega ko ca – przed nami jedna kolejka spotka IV ligi, dwie kolejki w rozgrywkach juniorów starszych i jedna kolejka w juniorach modszych. Zaraz potem pikarze udadz si na odpoczynek. Seniorzy Victorii zajmuj trzeci lokat i jest to bardzo dobre miejsce. A jak bdzie wiosn, przekonamy si za par miesicy. IV liga 14.11, godz. 13.00 Stal Pleszew – Victoria Wrzenia Junior starszy – klasa okrgowa 20.11, godz. 11.00 Victoria – Górnik Kodawa Junior m. – liga wielkopolska 14.11, godz. 13.30 Warta I Pozna – Victoria Modzik starszy 14.11, godz. 11.00 Victoria – Górnik II Konin Modzik modszy 13.11, godz. 13.30 Victoria Wrzenia – ZKS Zagórów

Przedłużona passa Zespoły urządziły sobie kanonadę. O dwa gole lepsza była Victoria.

Chocia wrzenianie nie wznieli si na wyyny swoich umiejtnoci, mecz przebiega pod ich wyrane dyktando. Niewtpliwie bohaterem by Damian Ludwiczak, który mia swój udzia przy wszystkich bramkach. W 25. min kontuzj odniós Mateusz Duszyski, co spowodowao, e powracajcy po dugiej przerwie Mateusz Godziaszek od razu wszed jako zmiennik na boisko. Wyniki druyn Victorii Wrzenia Waciwie pierwsze powane zaw ostatnim tygodniu mogy zadowo- groenie bramki Zrywu przynioli kibiców. so Victorii gola. W 20. min Maciej IV liga Lisiecki zagra do wychodzcego Zryw Dbie – Victoria 3:5 na wolne pole Ludwiczaka, który Bramki zdobyli: Damian Ludwi- próbowa odda strza wzdu bramczak 3, Maciej Lisiecki 1, samobójcza ki z bardzo ostrego kta. Obro Junior starszy ca Zrywu tak nieszczliwie inOrlik Miosaw – Victoria 0:8 terweniowa, e sam wepchn Bramki zdobyli: Adrian Kogut 2, Jakub Groszkowski, Mateusz Szymczak, Igor Zieli ski, Marek Domalski, Hubert Hypki i Krystian Dzwoniarkiewicz (rzut karny) Junior modszy Victoria – Unia Swarzdz 2:1 Bramki zdobyli: Szymon Krawczy ski, Arkadiusz Juchacz Modzik starszy Victoria – Polanin Strzakowo 0:0 Modzik modszy Tulisia Tuliszków – Victoria 0:2 Bramki zdobyli: Maciej Rataj i Karol Buakowski

Wyniki zespołów

 Mateusz Goździaszek po długiej przerwie powrócił na boisko futbolówk do siatki. W 33. min Ludwiczak przechwyci pik zagrywan do boku przez stopera Zrywu i po znalezieniu si w polu karnym bez problemu podwyszy na 2:0. Po przerwie bojowo nastawieni dbianie wrócili do pressingu na caym boisku, wystawiajc w linii ataku a trzech napastników. Czyhajca na wyprowadzenie kontry Victoria

Fot. archiwum

szybko wykorzystaa nadarzajc si szans. W 55. min po wymianie poda pomidzy Lisieckim a Ludwiczakiem ten drugi trafi do siatki, skutecznie lobujc bramkarza. Osiem minut póniej Victoria prowadzia ju 4:0 – Ludwiczak nie da szans bramkarzowi Zrywu, uderzajc z bliska po dugim rogu. W 70. min podarowany przez sdziego rzut

Ludwiczak rywalizuje z Lisieckim

Reklama

 Damian Ludwiczak zbliżył się

do kolegi na „odległość” jednego gola

Na dwie kolejki przed zako czeniem rundy jesiennej najlepszym strzelcem w druynie Waldemara Przysiudy jest Maciej Lisiecki, który w 13 spotkaniach (w meczu z Miejsk Górk pauzowa) zdoby 10 bramek. Tu za jego plecami jest Damian Ludwiczak z dorobkiem 9 trafie (w meczu ze Zrywem Dbie zanotowa hat-tricka). W klasyfikacji na najlepszego strzelca IV ligi grupy poudniowej prowadzi zawodnik Centry Ostrów Wielkopolski Tomasz Adamczyk z 12 trafieniami, a za jego plecami uplasowali si wanie nasi dwaj zawodnicy. Miejmy nadziej, e w ostatnich dwóch kolejkach zawodnicy Waldemara Przysiudy polepsz swój dorobek bramkowy i wyjd na dwa pierwsze miejsca. Serdecz- Maciej Lisiecki z 10 trafieniami zajmuje w rankingu drugie miejsce nie im tego yczymy.

SPONSORZY VICTORII

wolny na 20. metrze pozwoli miejscowym zaliczy pierwsze trafienie. Chwil po tym wrzenianie odrobili wypracowan przewag. Ludwiczak dorodkowa z rzutu wolnego, a Lisiecki, uprzedzajc obro c Zrywu, idealnie uderzy gow i trafi do bramki. Zadowoleni z wyniku wrzenianie w ostatnich minutach pokpili nieco spraw, przez co ko cówka okazaa si niepotrzebnie dramatyczna. W 78. i 85. min gospodarze zdobyli jeszcze dwa gole. – Bardzo obawiaem si tego meczu, bo nasz przeciwnik w trzech ostatnich kolejkach zdoby a 7 punktów. Po tym, co Zryw pokaza, myl, e jeszcze niejednej druynie da si we znaki. Bardzo nam zaleao na zdobyciu kompletu punktów i to si udao, chocia nie mog powiedzie, e w naszym wykonaniu by to jaki supermecz. W zespole wida popraw dyscypliny taktycznej, a forma naszych napastników naprawd cieszy – tak spotkanie oceni zastpujcy kontuzjowanego Bartomieja Figasa trener Waldemar Przysiuda. Robert Czerniak Zryw Dbie – Victoria 3:5 (0:2)

Zapraszamy na kolejny bal Victorii W ostatni sobot stycznia 2011 we Wrzesi skim Orodku Kultury odbdzie si V Pikarska Gala Victorii Wrzenia, na któr serdecznie zapraszamy wszystkich mioników dobrej zabawy. V Pikarska Gala Victorii Wrzenia zapocztkuje obchody z okazji 80-lecia Klubu Victorii Wrzenia. Taki jubileusz trzeba upamitni! Blisze informacje na temat pikarskiej gali bdzie mona uzyska ju w nastpnym wydaniu dodatku Victorii Wrzenia na stronach „Wiadomoci Wrzesi skich” oraz na stronie internetowej www.victoria.wrzesnia.pl.


12 listopada 2010

Wiadomości Wrzesińskie

Sport

www.wrzesnia.info.pl

W W W.W R ZE SN IA . IN FO. PL /SP O R T

Rekreacja pod siatką

Liderki niepobite

Ruszya 14. edycja Wrzesi skiej Ligi Rekreacyjnej Piki Siatkowej. W niedziel na parkiet wybiega tylko cz z blisko trzystuosobowej grupy amatorów zabawy pod siatk. W pierwszej kolejce zanotowano ju sporego kalibru niespodzianki. Do najwikszej naley zaliczy porak BeClevera z nie najmodszym ju zespoem TKKF. LEN

Pojedynek dwóch przodujących w tabeli III ligi zespołów dostarczył wielu emocji i długimi momentami sporo dobrej siatkówki. Nie dał jednak Orkanowi najważniejszego – zwycięstwa. Rywalki z Murowanej Goliny imponoway warunkami fizycznymi, atakami z krótkiej piki i obiegnicia. Wrzenianki przeciwstawiy im wol walki, ale tylko w dwóch setach. O pierwszej partii chciayby szybko zapomnie. Ju na pocztku pogubiy trzy przyjcia i nie potrafiy si podnie do ko ca seta. W drugim nie tylko podjy walk, ale wrcz dominoway na parkiecie. Prym w ataku wiody Agata Czerniak i Paulina Stasiak. W trzeciej odsonie przeciwniczki odskoczyy na cztery oczka (16:20). Trzy kolejne ataki Stasiak pozwoliy wyrówna. Ostatni remis (22:22) widnia na tablicy po efektownym zbiciu Klaudii Krawczyk. Niestety, ta sama zawodniczka najpierw zepsua zagrywk, a po chwili le przyja pik, co pozwolio rywalkom zdoby wanego seta. W czwartej partii podopieczne trenera Tomasza Bakosia straciy ju wiar w ko cowy sukces. Poraka z aspirujcymi do II ligi rywalkami nie przynosi ujmy Orkanowi. Wrzenianki pokazay stosunkowo licznym kibicom, e maj potencja i jeszcze nie raz dostar-

27

Leniuszki – Starostwo May VIP – Koszary S Gorsi – Gimnazjum Orlik Squad II – DG Okna Video Best – MiG TKKF II – Avestruz Blanco Nicolaus – Masters Nekla TKKF – BeClever APP – Vc Shrek Juniorzy – Spoem

2:3 3:0 3:2 3:0 2:3 1:3 3:0 3:2 3:0 0:3

Dwa trafienia Arbiter pod Piotra Surdyka eskortą policji Sparta pokonaa na trudnym terenie w Wilczynie tamtejsze Wilki. Komplet punktów orzechowianie zapewnili sobie praktycznie ju do przerwy. Spartanie w niedzielne popoudnie nie mogli wej lepiej w mecz. Ju w 40. sekundzie pojedynku Micha Pawlak dorodkowa z rzutu ronego, a Marcin Adryan z 5 metrów umieci pik w siatce. W 25. min kolejne dorodkowanie Pawlaka z rzutu ronego pozwolio Piotrowi Surdykowi wpisa si na list strzelców. 10 minut póniej Damian Zbierski dogra ostr pik w pole karne, a Surdykowi, który uprzedzi obro c Wilków, udao si zaliczy pikne Skrzydłowa rywalek obija blok Klaudii Krawczyk i Magdy Nawrockiej Fot. LEN trafienie „szczupakiem”. W drugiej poowie arbiter zacz miych wrae , nie tylko tych wielki wpyw na przebieg wydarze cz mocno forowa gospodarzy, ale estetycznych. na boisku. Mimo poraki uwaam, na nic si to zdao. Gocie postawi– Kilka siatkarek z Murowanej e w sobot rozegralimy najlepsze li kropk nad „i” w 80. min. ukasz Goliny spdzio sporo czasu w II li- spotkanie w tym sezonie – przeko- Matuszak wycofa pik na 18. metr dze. W dodatku nasze rywalki dys- nuje trener Bako. LEN do Marka Olejniczaka, a ten idealnie RC ponoway zdecydowanie lepszymi Orkan – Murowana Golina 1:3 trafi w okienko. Wilki Wilczyn – Sparta 2:4 (0:3) warunkami fizycznymi. To miao (15:25, 25:17, 23:25, 16:25)

Po szeciu kolejnych porakach w klasie A Pomie wygra mecz wyjazdowy. W Orchowie strzeli tylko jednego gola, ale to wystarczyo na krewkich gospodarzy. Napicie na boisku i wokó niego roso wraz z upywajcymi minutami i bezsilnoci pikarzy Hetmana. Kropl przepeniajc czar okazaa si 88. min, w której sdzia pokaza czerwony kartonik bramkarzowi gospodarza za faul na Tomaszu Kubiaczyku. Golkiper chwyci arbitra za uniform i niewiele brakowao, by doszo do rkoczynów. Ostatecznie wystraszony rozjemca opuszcza Orchowo pod eskort policji. Pomie mia przewag, a w drugiej poowie wrcz dominowa na placu gry. Neklanie gola zdobyli dopiero w 70. min. Prawym skrzydem przedar si Dariusz Kapturski i dokadnym podaniem znalaz w polu karnym ukasza Fechnera. Ten wiedzia ju, co zrobi z pik. LEN Hetman – Pomie 0:1 (0:0)

Wyniki – sport w skrócie • Więcej na www.wrzesnia.info.pl/sport • Wyniki – sport w skrócie • Więcej na www.wrzesnia.info.pl/sport PIŁKA NOŻNA IV liga, XIV kolejka, 7/8.11.2010 Zryw Dąbie – Victoria Września Biały Orzeł Koźmin Wlkp. – Dąbroczanka SKP Słupca – Korona Piaski Sparta Konin – Obra 1912 Kościan Centra Ostrów Wielkopolski – LKS Gołuchów Płomyk Koźminiec – Olimpia Koło Victoria Ostrzeszów – Sokół Kleczew Sparta Miejska Górka – KS Stal Pleszew 1. Sokół Kleczew 2. Płomyk Koźminiec 3. Victoria Września 4. Korona Piaski 5. KS Stal Pleszew 6. Obra 1912 Kościan 7. Centra Ostrów Wlkp. 8. Dąbroczanka Pępowo 9. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 10. Sparta Konin 11. SKP Słupca 12. Olimpia Koło 13. LKS Gołuchów 14. Victoria Ostrzeszów 15. Sparta Miejska Górka 16. Zryw Dąbie

14 14 14 14 14 14 14 13 14 14 14 14 14 14 14 13

31 30 26 22 22 21 20 18 18 18 17 17 16 12 12 8

XVI kolejka, 14.11.2010 13:00 KS Stal Pleszew – Victoria Września

3:5 3:2 1:1 2:2 0:0 3:0 0:3 1:2

34-11 34-25 29-15 22-16 19-14 21-14 20-15 20-19 22-28 16-24 16-19 20-29 23-23 15-28 13-26 14-32

Klasa okręgowa XIII kolejka, 7/8.11.2010 Orlik Miłosław – Górnik II Konin Górnik Kłodawa – Polonus Kazimierz Biskupi ZKS Zagórów – Wicher Dobra Fanclub Dąbroszyn – LKS Ślesin Tulisia Tuliszków – Znicz Władysławów Warta Dobrów – Zjednoczeni Rychwał Czarni Ostrowite – Kasztelania Brudzew GKS Sompolno – Polonia Golina 1. LKS Ślesin 13 2. Fanclub Dąbroszyn 13 3. Kasztelania Brudzew 12 4. Warta Eremita Dobrów 13 5. Wicher Dobra 13 6. Górnik Kłodawa 13 7. Tulisia Tuliszków 13 8. Polonia Golina 12 9. GKS Sompolno 13 10. Znicz Władysławów 13 11. Avans Górnik II Konin 13 12. Polonus Kazimierz Biskupi 13 13. Czarni Ostrowite 13 14. Orlik Klafs Miłosław 13 15. Zjednoczeni Rychwał 13 16. ZKS Zagórów 13

33 27 25 22 22 22 22 21 17 16 15 14 12 11 7 7

XV kolejka, 14.11.2010 13:00 Orlik Klafs Miłosław – ZKS Zagórów

0:1 0:2 2:1 0:3 1:0 3:0 1:0 1:3

45-15 30-11 37-13 22-16 25-21 24-20 12-10 34-23 22-21 19-23 12-26 18-24 14-21 12-24 21-50 10-39

Klasa A, XIII kolejka, 7/8.11.2010 Wilki Wilczyn – Sparta Orzechowo Hetman Orchowo – Płomień Nekla GKS Lisewo – Lech Kozarzewek Błękitni Helenów – Orły Huta Łukomska Polanin Strzałkowo – Baszta Wyszyna Orzeł Grzegorzew – Warta Krzymów Strażak Licheń Stary – Orzeł Kawęczyn Błękitni Mąkolno – Grom Malanów 1. Polanin Strzałkowo 2. Orły Huta Łukomska 3. Warta Krzymów 4. Sparta Orzechowo 5. Błękitni Helenów 6. Strażak Licheń Stary 7. Płomień Nekla 8. Grom Malanów 9. Błękitni Mąkolno 10. Orzeł Grzegorzew 11. Wilki Wilczyn 12. Orzeł Kawęczyn 13. Baszta Wyszyna 14. Hetman Orchowo 15. Lech Kozarzewek 16. GKS Lisewo

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

37 27 26 26 24 21 19 17 16 15 14 14 13 11 11 9

2:4 0:1 3:1 1:4 4:0 1:1 5:0 3:3 49-3 40-21 34-13 26-15 28-22 23-26 17-19 24-28 18-37 22-24 21-24 16-30 11-23 15-26 14-34 12-25

XV kolejka, 14.11.2010 13:00 Polanin Strzałkowo – Sparta Orzechowo 13:00 Płomień Nekla – Orzeł Kawęczyn

PIŁKA SIATKOWA II liga mężczyzn V kolejka, 6.11.2010 Krispol – Sobieski Żagań 3:0 (20, 20, 19) Olimpia – Morze Szczecin 2:3 (-20, 16, -22, 23, 8) Colman Kalisz – AZS UAM Poznań 3:0 (19, 15, 16) AZS Zielona G. – Świnoujście 3:1 (23, -23, 16, 14) Koset Grudziądz – Trefl II 2:3 (-25, 19, -17, 17, 13) 1. Colman Kalisz 2. Krispol Września 3. AZS UAM Poznań 4. Morze Szczecin 5. AZS UZ Zielona Góra 6. Koset Grudziądz 7. Olimpia Sulęcin 8. Sobieski Arena Żagań 9. Trefl II Gdańsk 10. LO MS Świnoujście

6 18 5 15 5 12 5 8 5 6 5 6 5 5 5 5 5 2 6 1

18:0 15:2 12:3 9:9 7:10 8:12 9:13 6:11 5:14 3:18

VI kolejka, 13.11.2010 Morze Szczecin – Krispol Września AZS UAM Poznań – Olimpia Sulęcin AZS UZ Zielona Góra – Colman Kalisz Sobieski Żagań – Koset Grudziądz LO MS Świnoujście – Trefl II Gdańsk III liga kobiet V kolejka, 6.11.2010 Orkan Września UKS Murowana Goślina ZSMS Poznań – UKS Środa Wielkopolska

Sparta Złotów UKŻPS Kościan MKS MOS Turek Szamotulanin Szamotuły 1. UKS Murowana Goślina 2. ZSMS Poznań 3. UKŻPS Kościan 4. Orkan Września 5. MKS MOS Turek 6. Szamotulanin Szamotuły 7. UKS Środa Wielkopolska 8. Sparta Złotów

0:3 3:2

5 15 15:2 5 9 10:6 5 9 10:6 5 9 12:9 5 7 10:10 5 4 7:14 5 4 5:13 5 3 5:14

VI kolejka, 20.11.2010 UKS Środa Wielkopolska – Szamotulanin Szamotuły UKŻPS Kościan – MKS MOS Turek UKS Murowana Goślina – Sparta Złotów ZSMS Poznań – Orkan Września Reklama

1:3 3:0

Reklama

Redakcja: 62-300 Września, ul. Fromborska 18, tel. 61 437 49 50, fax 61 436 72 85; http://www.wrzesnia.info.pl, redakcja@wrzesnia.info.pl. Redaguje zespół: Waldemar Śliwczyński (redaktor naczelny), Jolanta Śliwczyńska (z-ca redaktora naczelnego), Marek Urbaniak (sekretarz redakcji), Filip Biernat, Damian Idzikowski, Tomasz Małecki, Łukasz Różański, Tomasz Szternel, Dorota Tomaszewska, Marzena Zbierska. Współpracują: Roman Nowaczyk, Łukasz Adamczyk. Sport: Leszek Nowacki, Robert Czerniak. Skład komputerowy (reklamy@wrzesnia.info.pl): Marek Urbaniak, Anna Jakubek, Artur Korpik, Krzysztof Korpik, Krzysztof Liberkowski. Projekt graficzny: Tomasz Wojciechowski. Biuro ogłoszeń: Maria Kosińska, Arleta Kretkowska, Artur Mokracki, Natalia Pacanowska, Marika Wojtela. 62-300 Września, ul. Jana Pawła II 14, tel. 61 436 52 70, fax 61 640 01 01, biuro@wrzesnia.info.pl Wydawca: Wydawnictwo KROPKA Jolanta i Waldemar Śliwczyńscy, 62-300 Września, Szczecińska 5. Druk: Drukarnia AGORA SA, Piła, ul. Krzywa 35. Kolportaż: Mariusz Tomczak, tel. 603 118 930. Redakcja „WW” zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz nadawania tytuów listom. Tekstów i materiaów niezamówionych nie zwracamy. Anonimów nie drukujemy. Redakcja „WW” nie odpowiada za tre reklam i ogosze. Wzory reklam zastrzeone. nakład: 10.800

0LFKDã.RVLęVNL ęVNL NDQG\GDWGR5DG\3RZLDWX OLVWDQU

3R]\FMDQU

3

RNUčJQU PLDVWR:U]HĤQLD

ws-045


Piłka siatkowa, s. 27

Nasze siatkarki nie sprostały liderkom III ligi

Piłka noşna, s. 26

Piłka siatkowa, s. 27

Kanonada ma meczu Victorii. Hat-trick Ludwiczaka

Ruszyła 14. edycja ligi rekreacyjnej. Gra w niej 26 zespołów

A to skurczybyk! Sobieski to – przy zacięşnych Wójcika – şaden wojownik. Leszek Nowacki

W sobotni wieczĂłr Krispol bez wikszych kopotĂłw ogra siatkarzy z agania, awansujc na drugie miejsce w tabeli II ligi. Zdaniem wikszoci kibicĂłw, bohaterem meczu zosta wrzesi ski przyjmujcy Oskar Dziewit. Jak przewidywalimy, trybuny hali przy Sowackiego wypeniy si do ostatniego miejsca. Kilkunastu fanĂłw musiao si zadowoli miejscami na dostawionych krzesekach. Nikt nie aowa, e w sobotni wieczĂłr zawita na mecz. Byo zwile i przyjemnie. Gocie zdobyli pierwsz pik meczu, ale prowadzili zaledwie kilkadziesit sekund. Przewaga Krispolu

szybko rosa i signa nawet omiu punktów (19:11). Krystian Kempiski szuka na siatce wszystkich zawodników, idealnie rozkadajc atak. W drugiej odsonie nasi siatkarze wyszli na prowadzenie dopiero przy stanie 8:7, ale od tego momentu szybko powikszali przewag (18:11), gównie za spraw zagrywki Michaa Koconia. Trzecia partia okazaa si ostatni. Na siatce wrzenianie byli bezbdni, a wszelkich nadziei pozbawiy goci dwa asowe serwisy Oskara Dziewita. Przyjmujcy Krispolu mia w sobot swój dzie . Czego si nie dotkn zamienia w punkt. Dobrze prezentowali si te pozostali nasi siatkarze. Trzeba jednak pamita, e nie mieli wymagajcego ta. – Krzysztof Wójcik zawsze twierdzi, e potrzebuje w zespole walczaków, jak on to mawia: skurczybyków. Myl, e wpisuj si w to okrelenie – zaraz po meczu, na gorco, odpowiada na pytania Dziewit. – Trener zna mnie dobrze. Dwa lata temu mielimy okazj razem pracowa. Nie dziwi wic fakt, e w ko cu trafiem do Wrzeni. Mój debiut w barwach

Krispolu by cakiem udany, bo graem na wieoci. Gdy wszedem w mocny trening, brakowao pary. Teraz wszystko wraca do normy. Ciesz si, e mog pomóc zespoowi. – Zgadza si, Oskar zagra drugi bardzo dobry mecz z rzdu. Jego wkad w zwycistwo jest jednak równie wysoki, jak pozostaych siatkarzy. Prosz zauway, e bez skutecznych rodkowych nie byoby tak atwo na skrzydach – zauway trener Wójcik. – Zaoylimy, e pierwsze punkty mona bdzie straci dopiero w siódmej kolejce w meczu z akademikami z Poznania. Przed nami jeszcze pojedynek w Szczecinie. W najblisz sobot musimy zagra niezwykle skoncentrowani, bdziemy bowiem walczy z czwartym zespoem tabeli. Krispol – Sobieski aga 3:0 (20, 20, 18) Krispol zagra w skadzie: Iglewski – 9 pkt (9 w ataku, 0 w bloku, 0 w zagrywce), Kempi ski – 2 pkt (0-2-0), Dziewit 15 (10-0-5), Koco 7 (5-0-2), Józefczak 5 (5-0-0), Skup 7 (5-2-0) i Iglewski (libero) oraz Woj- Oskar Dziewit (10) czego się dotykał, zamieniał w punkt. W tej akcji przyjmującego Krispolu asekuruje Adam Józefczak nowski 1 (0-0-1), Kotecki, Grpka.

Fot. LEN

Fani daremnie czekają na punkty trzy gole. Eryk Skrzypczak w sytuacji sam na sam z bramkarzem posa pik obok supka, Radosaw Trybua, majc w zasadzie pust bramk, uderzy z 16 metrów niecelnie, a Maciej Górna zawaha si przy wyjciu na dogodn pozycj. Szybko sprawdzio si stare poMajcy cay czas problemy z zape- rzekado o „mszczcych si� niewynieniem awki rezerwowych Orlik korzystanych szansach. W 15. min „okopuje si� w dolnej czci tabeli Górnik, po pierwszej swojej skadnej klasy okregowej. Sytuacja miosa- akcji, obj prowadzenie. Krzysztof wian staje si trudna. Zaremba musia skapitulowa wobec Spotkanie uoyo si dla gospodarzy precyzyjnego uderzenia z 23 metrów. Trener Marek Gierałka musi desygnować na boisko coraz młodszych piłkarzy. bardzo nieszczliwie. W pierwszych Jeszcze w pierwszej odsonie Efektów punktowych jednak nie ma Fot. RC kilku minutach Orlik móg zdoby Orlik nie wykorzysta kilku okazji

Miłosławianie przegrali czwarty mecz z rzędu. Atut własnego boiska nie wystarczył na sąsiadującego w tabeli Górnika II Konin.

do wyrównania. Podczas pierwszego kwadransa drugiej poowy Orlik przypuci ostry szturm na bramk Górnika. Ju w 48. min miosawianie powinni wyrówna. Jakub Graczyk idealnie wyoy od linii ko cowej pik Mariuszowi Gomulskiemu, który, uderzajc z zaledwie kilku metrów, trafi prosto w interweniujcego bramkarza. Ostatni szans na uratowanie honoru Orlika zmarnowa w 90. min meczu Mariusz Gomulski. Na ko cu meczu czerwon kartk ujrza Damian Wyrzykiewicz. RC Orlik – Górnik II Konin 0:1 (0:1)

Reklama

11 kg

 

 

793 501 415 61 436 16 55

Roz-447

DowĂłz pon.-sob.


sRGODWFRW\G]LH�ZND›G\PGRPX sQDN�DGEOLVNRHJ]HPSODU]\

ISSN 2080-4008

bezpłatny dodatek „Wiadomości Wrzesińskich�

Bd-303b

12 listopada 2010 NR 45 (1071/XXI) INDEKS 366773

biuro ogłoszeń: 061 436 52 70

Biuro Podróşy i Ubezpieczeń GROMADA Września, ul. Opieszyn 8 tel. (61) 436-16-42, kom. 609-896-349

BERLIN

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY 4 GRUDNIA 2010 11 GRUDNIA 2010 18 GRUDNIA 2010 130 zł Roz-780

Nowoczesne mieszkania o pow. od 30,72 m2 do 75,80 m2 1, 2, 3 i 4-pokojowe

   Atrialna klatka schodowa, przeszklona winda, recepcja

wizytĂłwek tel. 0-61 437 49 57 Wrzenia * ul. Fromborska 18

20 z

*z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT

Biuro Ogłoszeń ul. Jana Pawła II 14 62-300 Września tel. 61 / 436-52-70 www.wrzesnia.info.pl


12 listopada 2010

KSERO

Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (61) 436-52-70

ww-120

2

kolor: cz-b " [’t" [’ " [’t" [’ Jana Pawła II 14, Września - Biuro Ogłoszeń „WW�, tel. (61) 640-01-01

www.wrzesnia.info.pl


12 listopada 2010

Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

3


4

12 listopada 2010

Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl


12 listopada 2010

Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

5


6

12 listopada 2010

Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

Zakłady Kompleksowej Automatyzacji

"MERAMONT-WRZEĹšNIA" S.A.

zatrudnią: Samodzielnego Głównego Księgowego

  ZZ\ERUDFKVDPRU]Ä…GRZ\FKU

NDQG\GXMą]OLVW .:3UDZDL6SUDZLHGOLZRĞFL Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Miłosławiu, ul. Pałczyńska 7

Organizatorzy

wydzierşawi pomieszczenia w Zakładzie Mikuszewo:

Roz-743

tT[PQPHBSBČˆPQPXN2 Y N tT[PQPHBSBČˆ[D[Ç—Ç´DJÇŒBENJOJTUSBDZKOÇŒJQPNJFT[D[FOJFN TPDKBMOZNPSB[PEE[JFMPOÇŒLPUÂ’PXOJÇŒ$0 PÂ’ÇŒD[OFKQPXJFS[DIOJN2 Kontakt: biuro ksiÄ™gowoĹ›ci Spółdzielni w godz. 8.00-16.00, tel. 61/4383-416, 501-774-782, 609-755-450

zapraszają miłośników dobrej zabawy na bal Cena biletów 250 złotych od pary

KSERO

Ośrodek Szkolenia Kierowców Andrzej Goliwąs zaprasza

Edu-223

ÄŞHludzie

8S[FÇ´OJB VM,PÇ´DJVT[LJ UFM607-033-343

na kurs kierowcĂłw kat. A i B tel. 604-918-912 ww-120

ZV

2GG]LDĂĄZH:U]HÄžQL

tPECJĂ˜SEPXĂ˜[EPLVNFOUĂ˜X tEPSBE[UXPQSBXOFHSBUJT tLTJÇ—HJIBOEMPXFt,1J3 tLBESZ QÂ’BDF tVTÂ’VHJQSBXOF QSBXPQSBDZ IBOEMPXF DZXJMOF TQBELPXF

Usl-275

BIURO RACUNKOWO-PRAWNE profesjonalnie, tanio

=DU]ąG5HJLRQX:LHONRSROVNLHJR Ä6ROLGDUQRĞß´

LQIRUPXMH

CV i List Motywacyjny kierować na adres e-mail: meramont@home.pl

Pra-1154

ws-047

do prowadzenia pełnej księgowości w firmie produkcyjnej. Mile widziana wiedza z zakresu MSR.

kolor: cz-b " [Â’t" [Â’ " [Â’t" [Â’

Bilety do nabycia tel. 691-381-062, 607-515-601

Jana Pawła II 14, Września - Biuro Ogłoszeń „WW�, tel. (61) 640-01-01


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (61) 436-52-70

OPIEKUNEK/-Ă“W osĂłb starszych

grafika www html + css

dla naszych KlientĂłw w Poznaniu i okolicach, a takĹźe w Niemczech

„ Dyspozycyjna, solidna, podejmie pracÄ™, prawo jazdy kat. B, 530-652-129 „ Firma Fiskas Service z WrzeĹ›ni poszukuje osĂłb na stanowisko serwisanta sprzÄ™tu: ďŹ skalnego (drukarki i kasy ďŹ skalne), wagi, komputery. Wymagania: wyksztaĹ‚cenie min. Ĺ›rednie techniczne, prawo jazdy kat. B, doĹ›wiadczenie na podobnym stanowisku, komunikatywność, kreatywność. Dodatkowe informacje pod nr tel. 506-491-028 oraz w biurze ďŹ rmy. CV kierować na adres biuro@ďŹ skas.pl lub osobiĹ›cie do biura ďŹ rmy we WrzeĹ›ni ul. Konopnickiej 11. „ Firma sprzÄ…tajÄ…ca zatrudni kierownika, 607-101-767 „ Firma sprzÄ…tajÄ…ca zatrudni kobiety i męşczyzn, 515-244-583

Pra-1152

  

 oraz 

aae o a poo sao sku  aa eruje arakje arozee oraz sao! su"o 

   eruje o !z oze o zakau u oaso ae ojaz!

as

W przypadku złoşenia pisemnego CV prosimy o dopisanie klauzuli zezwalającej na przetwarzanie danych osobowych.

„ Potrzebuję do prac remontowo budowlanych płytkarzy, szpachlarzy itp. 603-266-337 „ Przyjmę do szycia tapicerki meblowej, 691-028-010 „ Przyjmę kierowcę kat. CE kraj, 516-516-364 „ Przyjmę kucharza z doświadczeniem, 601-873-646 „ Przyjmę murarza 506-912-109, 61-4365-379 „ Przyjmę murarzy z doświadczeniem, 511-198-755 „ Przyjmę do myjni TIR z doświadczeniem 513-994-741 „ Przyjmę osoby uczące się do sklepu z bişuterią (Września), 661-060-350 „ Przyjmę piekarza 603-401-949 „ Przyjmę piekarza, praca 2-zmianowa, 697-428-072 „ Przyjmę pracownika do LIDLA, 797-007-313 „ Przyjmę straşaka czynnej słuşby zawodowej lub emeryta, inspektora bezpieczeństwa poşarowego, 604-92-56-64 „ Przyjmę ślusarza z umiejętnością obsługi tokarki, 694-398-316 „ Przyjmę ślusarza z umiejętnością spawania, 694-398-316 „ Przyjmę wykfalifikowanego murarza, 504-039-626 „ Stacja paliw Shell zatrudni pracownika na podjazd - do obsługi klienta. Zgłoszenia Shell Wrocławska 1. do godz. 16.00 „ Tapicernia zatrudni uczniów, 505-056-751 „ Zakład tapicerski w Miłosławiu zatrudni tapicerów, 691-796-110

Międzynarodowa Firma Finansowa (www.dsa.pl) Siedziba firmy - ul. Harcerska 3, Września, Stowarzyszenie Pro Bono Familiae

oferuje pracę wykształcenie min. średnie; wiek 25-55. Pra-628a

er ae# kadry@cichewicz.com e $%& '( &('

FIRMA MOTORYZACYJNA "ABIS" S.C IRENA I BOGDAN SPOCHACZ

zatrudni pracownikĂłw na stanowisko:

tEP%;*"Œ6,"%3 t#-"$)"3;" t.&$)"/*," 4".0$)0%08&(0

Pra-1109a

Zgłoszenia kierować na adres: Firma Motoryzacyjna "Abis" s.c. Irena i Bogdan Spochacz ul. Wrzesińska 30/27 63-000 Środa Wlkp.

tel. 61 285 80 10

NAUKA

„ ANGIELSKI - podstawowa, gimnazjum 25zł/h 722-133-013 „ Angielski korepetycje, 600-358-722 „ Angielski, niemiecki - licencjat, wszystkie poziomy, 505-935-459 „ Angielski, przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego, maturalnego, korepetycje, 609-414-029 „ CHEMIA korepetycje, przygotowanie do matury 889-364-019 „ J. angielski, Lipówka, 506-393-256

Kontakt: BIMEX, ul. Kościuszki 14, Września e-mail. Bimex_rn@post.pl

www.nestoria.com.pl

e-mail: spochacz@peugeot.com.pl (list motywacyjny + CV)

„ Poszukuję podwykonawców na prace klinkierowe, 502-589-329 „ Zatrudnię kierowcę kat. C, E moşe być rencista, 609-101-820

wymagania: znajomość Photoshop; znajomość html + css; mile widziana znajomość PHP

Skontaktuj siÄ™ z nami: tel: 606-657-100 e-mail: biuro@nestoria.com.pl

poszukuje ok ko e

Pra-1153

ZATRUDNI

„ Fabryka Mebli WIZA przyjmie pracowników : Krawcowe i krojczynie - takşe do przyuczenia. kontakt : 61-8-188-001 mail: wiza@wiza. com.pl

Wyślij CV i LM na adres: rekrutacja.dsa@o2.pl

„ Zaopiekuje się dzieckiem, 661-984-132 „ Zaopiekuję się dzieckiem lub starszą osobą, 667-941-976 „ Zaopiekuję się dzieckiem, 511-089-172 Zaopiekuję się dzieckiem, 669-224-560 „ „ Zaopiekuję się osobą starszą, 880-964-098 „ Zatrudnię dekarza - blacharza i pomocnika dekarza. 502-606-438 „ Zatrudnię fachowca w branşy murarskiej, 694-298-180 „ Zatrudnię fryzjerkę, 886-033-942 „ Zatrudnię handlowca do sklepu RTV, AGD we Wrześni, mile widziane doświdczenie, CV prosimy kierować na adres: ltechwrzesnia@onet. pl lub osobiście pod adresem sklepu ul. Fabryczna 44. „ Zatrudnię księgową do spółki z o.o., 697-692-026 „ Zatrudnię murarzy, 697-302-216 Zatrudnię pracownika do obsługi urządzeń „ grzewczych. Wymagania: dyspozycyjność, uregulowana słuşba wojskowa, prawo jazdy kat. B, wiek do 30 lat. Mile widziane uprawnienia elektryczne i gazowe oraz umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów technicznych. Kontakt: eko_serwis@op.pl

„ Clio II, 2006 r., + gaz fabryczny, 17.300zł, opłaty załatwię gratis, 661-750-997 „ Clio III, 2006 rok, 880-610-633 „ Clio, 96 rok, 602-513-380 „ Colt 94 r., stan bdb 661-750-997 „ Corsa B 1.2, 93, rejestracja do III 2011, niebieski, 3200 zł, 61-4382-108 „ Fiat brava, 1.4 gaz, 96 rok, 784-276-198 „ Fiat brawa 2000 jtd 605-881-227 „ Fiat panda 1,1 2004 r., 664-704-469 „ Ford galaxy, 1.9 TDI, 97 rok, 603-509-527 „ Ford mondeo 98 r., kombi, 2,0, 16V, 506-070-149 „ Ford mondeo, 1.8 TDI, kombi, 2000 rok, 509-056-478 „ Golf,1.4, 2001 rok, 661-934-728 „ Honda civic 1,4, 96r, z salonu, 6.700. 603-466-842 „ Koła zimowe196x65x15 VW + aluminiowe mercedes 124, 662-448-896

„ Mercedes 190, 88 rok, bezwypadkowy, 2900 zł, 723-324-348 „ Mercedes 190, 89 r., złoty, 2,0, 150 tys km, stan super, 502-844-199 „ Naprawa skuterów i quadów, części, kupię skutery na części 889-999-377 „ Naprawa szyb samochodowych, 604-809-133 „ OKAZJA! Opel astra, 1.3 CDTI, wersja III, czarny metalik, kombi, 2006 rok, 91 tys. km, kupiony w salonie, klimatronik, serwisowany, faktura VAT, 602-155-586

ZWROT

ZA KARTĘ POJAZDU

300 zł www.karta-pojazdu.com.pl Dla pierwszych rejestracji w Polsce w okresie:

„ J. ANGIELSKI, 695-080-748 „ Język angielski - nauczanie i korepetycje, 787-137-007 „ Matematyka, 603-784-118 „ MATEMATYKA, FIZYKA, CHEMIA - przygotowanie do matury, 665-595-794 „ Napiszę wypracowania z przedmiotów humanistycznych, prace maturalne i licencjackie, 661-242-557

1 maja 2004 – 1 kwietnia 2006

CARCAR-GROUPE

Bierzglinek, ul. Ĺšwierkowa 4 tel. 61 438-90-04 kom. 604-852-264

GAZ

MontaÂż INSTALACJI SAMOCHODOWYCH

Mechanika samochodowa Wrzeœnia, Kosynierów 69 61 4366-978, 508-186-037, 609-581-513

„ NIEMIECKI - korepetycje, 695-084-642 „ Studentka anglistyki udziela korepetycji dzieciom i młodzieşy w wieku szkolnym + przygotowanie do matury, 509-273-028

MOTORYZACYJNE „ AKUMULATORY NOWE I UŝYWANE z gwaracją 36Ah - 220Ah motocyklowe; za 100kg złomu akumulatorowego - odliczamy 60zł od ceny, Września, Orkana 8, 061-4361-019, 724-074-025 „ Audi A4, 1.6i, 97 rok, 509-195-545 „ Audi A4, 1.8i, 97 rok, 509-195-545 „ Audi A4, 1.8i, 99 rok, 509-195-545 „ Audi A4, 1.9 TDI, 98 rok, 509-195-545 „ Audi A4, 96 rok, TDI, przyczepka zarejestrowana, 790-434-677 „ BMW 320 D, 2003 rok, 509-195-545 „ Citroen C3, 1,6 HDI exlisiwe 2007 r., do rejestracji 664-704-435 „ Citroen C3, 1.1, 2003r., klimatyzacja, 692-578-009 „ Clio II, 2000 rok, 5d, 6500 zł, zamiana, 513-264-299

Przewóz osób – BUSEM DO NIEMIEC, HOLANDII, BELGII – dowóz na miejsce – TV w samochodzie – licencja, pe³ne ubezpieczenie – mo¿liwoœÌ zabrania wiêkszego baga¿u

63/241-72-24, 600-503-953 w Niemczech: 0049-1794-395-584

„ Kupię garaş w okolicach Kościuszki, Kilińskiego, Batorego, 600-748-694 „ KUPUJEMY AUTA do złomowania. Gotówka i dokumenty od ręki 601-757-165 „ KUPUJEMY AUTA do złomowania. Gotówka i dokumenty od ręki 601-757-165 „ LAKIERNIA przyjmie drobne elementy do lakierowania, moşliwość stałej współpracy, wystawiamy faktury VAT, 602-33-83-62 „ Mazda 626 kombi, 99 rok, 2.0 benzyna, full opcja; mazda 626, hatback, 98 rok, full opcja, 509-056-478 „ Mazda premacy 2,0, 16V, 131KM, sportive, 2002 r., 606-259-675

formalności moşna załatwiać we Wrześni

Sa-394

t art. malarskie t art. ogrodowe t art. metalowe t art. elektryczne

„ Zatrudnię pracownika z doświadczeniem do hodowli zwierząt futerkowych tel. 661-968-946 Angielski i niemiecki biegle - szuka pracy, „ 505-935-459

Studio Urody „Fantazja� ul. Chrobrego 11 (blaszak) tel. 693 454 341, 509 659 498 502-969-408

czynne: w środę 10.00-17.00 „ Opel omega kombi, 95 r., gaz 5.200 zł, 665-794-319 „ Opony uşywane, Września ul. Opolska 22, 505-935-536 „ Peugeot 407 SW, D, 2006 r., srebrny metalik, bogate wyposaşenie, lub zamiana na SUW z dopłatą, 603-236-629 „ Punto, 2002 rok, 1.9 D, 5d, granat metalik, elektryka, klimatyzacja, 10.900 zł; corsa 2006 rok, 1.3 CDTI, 3d, 15.800 zł, stan idealny, 501-775-276

ZĹ‚omowanie pojazdĂłw F.H.U MaWiD Gutowo Wielkie 8 t[BÇ´XJBED[FOJB tTQS[FEBČˆD[Ç—Ç´DJ tUSBOTQPSU tTLVQ[Â’PNVNFUBMJ tQS[ZKNVKFNZ357"(%

Sa-273

POSZUKUJEMY

7

tel. 694-667-625

Naprawy mechaniczne blacharstwo, lakiernictwo

Autozłomowanie

609-181-833 693-836-683 PRZEWOZY DO NIEMIEC BUSEM wyjazdy: œroda, sobota powroty: czwartek, niedziela wyjazdy grupowe (kraj-Europa) przewóz towarów – auta na lawecie JAŒKO

Janusz Przespolewski 62-410 ZagĂłrĂłw ul. DĂŞbowa 2 tel. (063) 276-12-78, 0603-851-598 0162-164-95-52

Sędziwojewo 16

61-8217-382, 606-428-086

Sa-424

Pra-1150

„ Apteka w CiÄ…Ĺźeniu zatrudni technika farmacji, 697-822-093 „ Cukiernia-Kawiarnia “SĹ ODKI KÄ„CIKâ€? zatrudni paniÄ… na 1 etat w charakterze sprzedawcakelner. tel. 784-55-22-20 „ Dwie osoby podejmÄ… pracÄ™ fizycznÄ… typu sprzÄ…tanie, mycie okien 889-551-132

„ Firma zatrudni do pracy we Francji: kierowcÄ™ kat. C+ E+ uprawnienia na HDS, wymagane doĹ›wiadczenie w zawodzie. CV prosimy przesyĹ‚ać na adres e-mail: gti.nekla@neostrada.pl, fax 61-4386-334, 61-4386-450 „ Kobieta 50 lat, Ĺ›rednie wyksztaĹ‚cenie, grupa inwalidzka, pilnie poszukuje jakiejkolwiek pracy, biuro, sprzÄ…tanie, inne, rĂłwnieĹź dorywczo. 889-746-568 „ Opieka i pomoc w nauce dla dzieci klasy I-III, 880-964-098 „ PILNIE zatrudniÄ™ kierowcÄ™ miÄ™dzynarodowego C+E z doĹ›wiadczeniem. Praca na kierunku szwedzkim. Kurs ADR podstawowy mile widziany. Praca od zaraz. Kontakt: 605-115-720, 601-084-880, 63-245-72-55 „ Pizzeria CAPRI przyjmie wykwaliďŹ kowanych, doĹ›wiadczonych kelnerĂłw/kelnerki. CV skĹ‚adać w pizzerii, Warszawska 32. PoszukujÄ™ opiekunki do 5 miesiÄ™cznego chĹ‚op„ ca w Nekli, 600-522-141

Sa-310

PRACA

www.wrzesnia.info.pl

Sa-287

12 listopada 2010

„ Renault laguna, 1.9 DTI, kombi, 99 rok, 603-509-527 „ Renault scenic 1.9 dci, 2002, srebrny metalik, pełna elektryka, klimatyzacja, abs, asp, przebieg 180000 km, 15800 zł, 667-158-895 „ Renault scenic, 1.5 DCI, 2004 rok, 696-339-032 „ Seat ibiza 1,4, 97 r., 3.600zł, 669-967-651 „ SKUP katalizatorów samochodowych, 503-416-909 „ Sprzedam felgi stalowe 15’’ audi A3, golf IV, 511-727-682 „ Sprzedam 4 opony letnie firmy Pirelli 205x65x15 jeden sezon uşywane, 61-4382-355 „ Sprzedam alfa romeo 156, 1.8, 2000 rok, 721-102-826 „ Sprzedam audi A3, 97 rok, 784-016-704 „ Sprzedam audi A4, 99 rok, D, 501-577-612


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (61) 436-52-70

„ Sprzedam BMW E46, 99 rok, 794-959-666 „ Sprzedam BMW, 1.8, 2003 rok, po liftingu, 500-029-145 „ Sprzedam BMW E46 2001r, diesel, 136KM, sedan, srebrny metalik, skóra, klimatronic, 2x airbag, elektryczne szyby, lusterka, zarejestrowany, cena 19.800, 607-613-763 „ Sprzedam C klasa 2000r, kombi, automat, 695-223-459 „ Sprzedam CC 700, 96 rok, 608-729-873 „ Sprzedam CC 700, 96, 782-879-097 „ Sprzedam cinquecento TANIO, 697-025-067 „ Sprzedam cinquecento, 783-017-267 „ Sprzedam citroen saxo, 1.1, 96 rok, 600-718-495 „ Sprzedam daihatsu aplaus, 1.6, 91 rok, 667-286-118 „ Sprzedam felgi stalowe 14’’ pasujące do forda, 723-629-354

 

Sa-398

=äRPRZDQLH SRMD]GÑZ VNXS]äRPX

„ Sprzedam felgi stalowe 15 cali do audi A4 z koĹ‚pakami, 603-936-844 „ Sprzedam ďŹ at 126p, 91 rok, 788-559-959 „ Sprzedam ďŹ at punto 1,2, 2001 r., 603-775-238 „ Sprzedam ďŹ at siena 97 r., benzyna + gaz rok, 4.500zĹ‚, 660-322-912 „ Sprzedam fiat uno 98 r., opel omega 94r., 503-598-000 „ Sprzedam ďŹ ata punto 2005 r., 798-305-046 „ Sprzedam fiata seicento, rok 2001, 721-051-272 „ Sprzedam ford escort 95 r., benzyna, 666-746-808 „ Sprzedam ford escort, 1.4, 95 rok, 606-986-739 „ Sprzedam ford escort, 1.4, gaz, 89 rok, stan dobry, 1500 zĹ‚, 608-465-127 „ Sprzedam ford fiesta 1,3, benzyna, 98r, 663-496-060 „ Sprzedam ford focus, 1.8 D, 2002 rok, 782-505-858

Zomowanie pojazdĂłw

Skup zomu 61 4366 232, 609 538 301 „ Sprzedam ford fusion, 2005 r., przyczepę 3,5t, 609-827-656 „ Sprzedam ford transit, 2.5 D, 96 rok, 3-osobowy, blaszak, wspomaganie, c.z, p.p, 7900 zł, 889-571-962 „ Sprzedam golf III, 1.9 TD, 92 rok, 664-328-922 Sprzedam golf, 1.9 TDI, 97 rok, 12500 zł, „ 605-071-691 „ Sprzedam golf, 92 rok, diesel, 791-803-568 „ Sprzedam golfa III, 92 rok, 1.8 silnik + LPG, cena 27.000 zł do negocjacji, 697-380-848 „ Sprzedam kia picanto 2006r, gaz sekwencja, 668-383-091 „ Sprzedam lublin II skrzyniowy, 63-2759-213 „ Sprzedam matiz 99 r., 601-262-268 „ Sprzedam mercedes 814, 95 r., klapa hydrauliczna, kontener 620x250x250, 502-844-199 „ Sprzedam mercedes C, 220 D, 95 r., 601-790-605 „ Sprzedam mercedes C180, 96 rok, 502-119-469 Sprzedam opel astra II 2003 2,0 DTI srebrny „ metalik 503-170-803 „ Sprzedam opel astra II, kombi, 98 r., 1,6, + LPG. 607-265-315 „ Sprzedam opel astra kombi, 1.8, 16 V, gaz, 94, 661-169-394 „ Sprzedam opel astra kombi, 99 rok, gaz, 606-441-083 „ Sprzedam opel corsa 1,0, gaz, 99 r., 695-545-816 „ Sprzedam opel frontera, 94 rok, 4x4, gaz, 667-302-904 „ Sprzedam opel omega, bogata wersja, klimatyzacja, 97 rok, cena do uzgodnienia, 602-316-350 „ Sprzedam opel vectra 1,8 benzyna, 2001 r., granat metalik, 692-766-109 „ Sprzedam opel vectra 2,0D, 98r, pełne wyposaşenie, 663-764- 097 „ Sprzedam opel vectra B 96 r., 695-485-712 „ Sprzedam opony 14� zimowe na alufelgach, 695-026-369 „ Sprzedam opony zimowe 185/60/14, 607-471-143

„ Sprzedam opony zimowe 195/65/15, 604-147-883 „ Sprzedam opony zimowe 205/55/16, 4 szt., 605-600-932 „ Sprzedam opony zimowe z felgami 175/13/70, 608-734-315 „ Sprzedam peugeot 206, 1.4 HDI, 2004 rok, 696-339-032 „ Sprzedam peugeot 206, 1.4 kat, 99 rok, 500-029-188 „ Sprzedam peugeot 306, 93 r., 1,4 benzyna w całości lub na części, 604-629-473 „ Sprzedam peugeot 309, 92 rok, stan obry, 669-771-666 „ Sprzedam peugeot 807, 2003 rok, 2.2 HDI, pełne wyposaşenie, stan bdb, 607-378-261, 605-239-567 „ Sprzedam peugeot partner 2.0 HDI, 2005 rok, faktura VAT, 602-731-229 „ Sprzedam peugot 2000 r., 61-4352-091 „ Sprzedam polonez caro, 1,6 GLI, 96 r., I właściciel, serwisowany, 61-438-25-81 „ Sprzedam przyczepę lawetę, mogą być załoşone burty 502-844-199 „ Sprzedam punto, 2003r, 1.3D, multijet, 501-577-612 „ Sprzedam renault 19, 91 r., gaz 669-194-795 „ Sprzedam renault 19, pojemność 1.8, automat, rok 94, wersja limitet - bogata, 692-474-153 „ Sprzedam renault clio 1,5DCI 2002 r., 609-060-603 „ Sprzedam renault clio, 2007 rok, kupiony w polskim salonie, instalacja lpg, 26000 zł, 691-587-874 Sprzedam renault grand espace, 98 rok, 7-oso„ bowy, granatowy, 694-155-359 „ Sprzedam renault kangoo, 98 r., 604-797-271 „ Sprzedam renault kanngoo 1,9D, 98 r., dostawczy, 606-518-448 „ Sprzedam renault megane 98 DTI; wyprzedaş części renault 19, gaz, koło, 663-337-561 „ Sprzedam renault megane scenic 1,9DCI 2004 r., 695-735-337 „ Sprzedam renault megane scenic, 2000 rok, 1.4 16 V, 721-143-479

„ VW polo 2007 r., 501-267-202 „ VW polo, 1.4 TDI, 2008 rok, 509-195-545 „ Sprzedam audi A4, 1,9 TDI, rok 2000, 781-782-202

„ Sprzedam renault scenic II, 1.9 DCI, “z kratką�, XII 2003 rok, 601-648-605

„ Do wynajęcia 3-pokojowe mieszkanie, 697-178-304 „ Do wynajęcia dom wolnostojący + garaş + budynek gospodarczy, 9 km od Wrześni, wysoki standard 605-420-442

„ Sprzedam renault scenic, 1.6 gaz, 2001 rok, 510-264-174 „ Sprzedam seat toledo 96r, 3.000 zĹ‚, 664-702-651 „ Sprzedam seicento 99 r., 58.000km, bĹ‚Ä™kitny metalik, 5.000zĹ‚, 601-05-00-17 „ Sprzedam silnik yamaha do Ĺ‚odzi, 662-066-965 „ Sprzedam skoda octavia, 98 rok, 1.6, gaz sekwencja, 665-469-449 „ Sprzedam skodÄ™ felicjÄ™ 95 r., 2000zĹ‚, 692-326-030 „ Sprzedam skuter peugeot speed ďŹ ght II WRC 206, 2003 rok, 505-056-601 „ Sprzedam suzuki swift 94r, benzyna + gaz, 607-416-672 „ Sprzedam tico, 98 r., gaz, 61-4385-135 „ Sprzedam toyota yaris, 2007 rok, 1.3 benzyna, 605-071-691 „ Sprzedam uno, gaz, 92 rok, 609-162-611 „ Sprzedam vectra, 94 rok, gaz, 92 gaz, 604-704-125 „ Sprzedam volvo V 70, 2,5 TDI, 2000 r., czarne, nowy typ, 230 tys km, auto bezwypadkowe, stan super, 502-844-199 „ Sprzedam VW LT 35, skrzyniowy, 99 r., skrzynia 4x2 aluminiowa 502-844-199 „ Sprzedam VW polo 95 r., z gazem, 691-108-235 „ Sprzedam VW polo, 3d, 97 rok, 605-991-350 „ Sprzedam VW sharan, 96 rok, 2.0, peĹ‚ne wyposaĹźenie, gaz, 728-327-581

Auto na gaz - PROMOCJA CENOWA

montaş, serwis, raty oszczędność w eksploatacji

np.

m-nie 150,rocznie 1.800,pięć lat 9.000,-

Dom Gaz sp. z o.o. WrzeĹ›nia, ul. Gen. Sikorskiego 38 61 436-27-33, 436-29-49 „ Tanio opel corsa, 1.2, 94 rok, 663-464-620 „ Tapicerstwo samochodowe- skĂłra naprawa, odnawianie. PodsuďŹ tki, kierownice, gaĹ‚ki, mieszki. Naprawa i wymiana tapicerki z materiaĹ‚u i skĂłry. Naprawa siedzeĹ„ do ciÄ…gnikĂłw i motocykli, Stasiewskiego 16, WrzeĹ›nia, 501-027-680 „ Transport pojazdĂłw - wciÄ…garka, 501-267-202 „ Vectra 1,8, 98r. Rover 96r + gaz, 788-653-748 „ Volvo V70, 2.4 D5, 2003 rok, 509-195-545 „ VW golf kombi, 95 rok, 1.9 D; renault scenic, 98 rok, 1.9 D, 698-277-513 „ Vw polo 1.3, 89 + silnik ze skrzyniÄ…, 661-265-951

LOKALE I NIERUCHOMOĹšCI

„ Działka z rozpoczętą budową w Nekli, 760 mkw, 95zł/mkw, Locum 61-436-63-41, 602-75-77-79 „ Aaa Kupię działkę budowlaną we Wrześni, z przeznaczeniem na działalność handlową ok. 1200 mkw w dobrej lokalizacji, 509-740-420 „ AKTUALNE OFERTY NIERUCHOMOŚCI NA WWW.NIEDZWIEDZKI.COM „ Alpi-plus poleca dom w ok. Miłosławia,100mkw/1400mkw, 180 tys.zł, 515-271-897 „ Alpi-plus poleca dom w szeregowcu 196mkw/250mkw, 350 tys.zł, 515-271-897 „ Alpi-plus poszukuje dla klientki domu ok. 350 tys.zł., Września i okolice, 515-271-897 „ Bez pośredników sprzedam pół bliźniaka, blisko Szerokiej, 788-049-619 „ Do wydzierşawienia lokale na biura, gabinety, sklep, 694-787-318, 61-4361-327 wieczorem „ Do wynajęcia 2 biura w budynku Banku Śląskiego, 608-346-567

„ Do wynajęcia dwa pomieszczenia z przeznaczeniem na biura Dom Rzemiosła Września ul. Kościelna 5, 61-4362-369 „ Do wynajęcia komfortowe lokale handlowe w centrum Wrześni 609-121-631 „ Do wynajęcia lokal 75 mkw, na piętrze, Rynek Września, 602-769-722 „ Do wynajęcia lokal handlowo usługowy przy ul. Warszawskiej, 30 mkw, 800 zł, 661-238-583 „ Do wynajęcia lokal ok. 40 mkw, zieleniak, Chrobrego, 723-780-449 „ Do wynajęcia mieszkanie przy ul. Kościuszki 60 mkw (3-pokoje), 501-055-125 po 10 „ Do wynajęcia na biura, gabinety 100 mkw na piętrze, parking, wszystkie media, 509-195-529 „ Do wynajęcia nowe mieszkanie 36 mkw w centrum Wrześni, 61-4365-226, 606-683-705 „ Do wynajęcia plac + duşy garaş, przy trasie A2, 603-430-095 „ Do wynajęcia plac utwardzony + lokale, blisko trasy A-2, w Paczkowie, 663-303-401, 61-8157-362 Do wynajęcia pomieszczenie sklep-biuro, „ 662-066-965 „ Do wynajęcia umeblowana kawalerka, Kutrzeby, 794-959-666 „ Do wynajęcia w centrum Wrześni luksusowe mieszkanie, 608-346-567 „ Do wynajęcia w duşym kompleksie pomieszczenia usługowe i biurowe od 18 mkw, Locum, 61-4366-341, 602-757-779 „ DOM CAŠOROCZNY NAD JEZIOREM www.niedzwiedzki.com 669-111-071 „ Dom do wynajęcia, 605-600-982 Działka budowlana Psary Polskie 1249 mkw, „ 70zł/mkw, 693-379-900 „ Działka-tanio, 668-239-710 „ Działki budowlane Nekielka, 501-729-086 „ Działki budowlane Nowy Folwark, pięknie połoşone, 602-899-998 „ Działki budowlane ok.Wrześni, Nekli od 35zł/ mkw Alpi-plus 501-102-966 „ Działki budowlane Osowo 11, 61-4381-312 „ DZIAŠKI NA SPRZEDAŝ WE WRZEŚNI; NADARZYCACH; W GUTOWIE MAŠYM; W PSARACH POLSKICH; www.niedzwiedzki.com 669-111-071 Garaş do wynajęcia 602-289-606 „ Grunt zalesiony 12,6ha, z dopłatami unijnymi, „ 500tys. zł, Locum, 61-4366-341, 602-757-779 „ KAWALERKA NA SPRZEDAŝ www.niedzwiedzki.com 669-111-071 „ Kupię dom Września i okolice, tylko oferty bezpośrednie, 605-456-906 „ Kupię działkę budowlaną w Nekli 886-231-739 „ Kupię działkę rzemieślniczo-budowlaną, rozpoczętą budowę, nieruchomość do remontu przy trasie Września Brzeźno 601-79-14-54 Kupię garaş przy ul. Piastów przy amice, „ 516-719-519 „ Kupię grunty nad jeziorem powidzkim bez prawa zabudowy tel. 515-168-844 „ Kupię lokal handlowy od 50 do 100 mkw, 515-177-492

„ KupiÄ™ mieszkanie 1 lub 2 pokojowe, CO, do II piÄ™tra, 515-137-827 „ KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTĂ“WKĘ 501-77-32-55 „ KupiÄ™ zadĹ‚uĹźonÄ… nieruchomość tel. 503-679-612 „ KupiÄ™ ziemiÄ™ lub gospodarstwo rolne. PĹ‚atne gotĂłwkÄ… tel. 515-168-844 „ KUPNO SPRZEDAĹť WYNAJEM Sienkiewicza 20, 669-111-071 www.niedzwiedzki.com „ LOKAL 96 mkw JANA PAWĹ A II DO WYNAJĘCIA www.niedzwiedzki.com 669-111-071 „ Lokal handlowy ul. Warszawska 27 do wynajÄ™cia, 661-175-933 „ Luksusowe domy na obrzeĹźach WrzeĹ›ni do sprzedaĹźy, Locum, 61-4366-341, 602-757-779 „ MIESZKANIA NA SPRZEDAĹť WE WRZEĹšNI: od 25 mkw do 75, 7mkw www.niedzwiedzki. com 669-111-071 „ Mieszkanie do wynajÄ™cia, 887-721-207 „ Mieszkanie hotelowe do wynajÄ™cia, 604-959-753 „ Na obrzeĹźach WrzeĹ›ni sprzedam dziaĹ‚ki budowlane, 608-346-567 „ Nekla dom nowy 420 tys. Gutowo Wielkie 350 tys. WrzeĹ›nia 250 tys.do remontu/ 450 tys. do wprowadzenia Alpi-plus 501-355-506 „ NIERUCHOMOSCI www.locum-wojciechowska. pl 61-4366-341, 602-757-779 „ NIERUCHOMOĹšCI NIEDĹšWIEDZKI - UĹ ATWIAMY KUPNO, SPRZEDAĹť I WYNAJEM! WrzeĹ›nia ul.Sienkiewicza 20/1 (Ip. nad AptekÄ… Aspirynka) 669-111-071, 61-641-65-65 „ Nowe domy WrzeĹ›nia i okolica, Locum, 614366-341, 602-757-779 „ Ok. Bieganowa dom z wyposaĹźeniem 320 tys,zĹ‚ Alpi-plus 501-355-506 „ Okazyjnie sprzedam dziaĹ‚kÄ™ budowlanÄ… 1000 mkw, SĹ‚omowo, 791-151-631 „ Pilnie kupiÄ™ garaĹź (AMIKA; PiastĂłw), 697-79-48-33 „ Posiadam do wynajÄ™cia lokal 37 mkw na os.Ĺ okietka w MiĹ‚osĹ‚awiu 512-288-704 „ Posiadam mieszkanie do wynajÄ™cia 72 mkw 3 piÄ™tro przy ulicy SĹ‚owackiego, 504-235-092 „ Poszukuje do wynajÄ™cia hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni min. 800 mkw we WrzeĹ›ni lub najbliĹźej okolicy 609-297-530 „ POSZUKUJEMY LOKALU GASTRONOMICZNEGO DO WYNAJĘCIA 669-111-071 „ PoszukujÄ™ dla klienta domu we WrzeĹ›ni nadajÄ…cego siÄ™ na dwurodzinny, w Nekli do 320 tys. 501-355-506 „ PoszukujÄ™ lokalu handlowego do wynajÄ™cia. Powierzchnia lokalu nie wiÄ™ksza niz 50 mkw w centrum WrzeĹ›ni. Telefon do kontaktu 792-908-072. PROFESJONALNA OBSĹ UGA TRANSAKCJI. „ WWW.NIEDZWIEDZKI.COM 669-111-071 „ PrzyjmÄ™ na pokĂłj dziewczynÄ™ pracujÄ…cÄ… lub uczennicÄ™ tel. 609-896-349 „ Psary ok. Ĺ‚adny dom st.surowy zamkniÄ™ty 250 tys. Alpi-plus 501-102-966 „ SĹ‚upca 45mkw/ IIIp., Ĺ‚adne, 145 tys.zĹ‚. Alpi-plus, 515-271-897 „ Sprzedam - zamieniÄ™ na mniejsze mieszkanie 75,7 mkw wĹ‚asnoĹ›ciowe na I piÄ™trze, 511-160-054 „ Sprzedam 110/1052 lub zamieniÄ™ na mieszkanie z dopĹ‚atÄ…, 696-930-313 „ Sprzedam 3.5 ha ziemi, 604-526-106 „ Sprzedam dom Psary MaĹ‚e, 604-33-70-43 „ SPRZEDAM DOM W ZABUDOWIE BLIĹšNIACZEJ WE WRZEĹšNI, 511-159-646

1,(58&+202°&,

SR¹UHGQLFWZR‡Z\FHQ\‡SRPRFSUDZQD Września, Rynek 4 61/ 436-63-41, 602-757-779

do wynajęcia lokale usługowo-biurowo-handlowe,

pow. 40 m2, 60 m2, 70 m2, 120 m2, 300 m2, 600 m2

www.locum-wojciechowska.pl „ Sprzedam domek jednorodzinny w Kaczanowie po kapitalnym remoncie, działka 800 mkw, 185.000 zł, 606-551-130 „ Sprzedam działkę 1800 mkw lub 2x 900 mkw, Bieganowo, 721-378-028 „ Sprzedam działkę 3002 mkw, w Węgierkach, 697-591-606 „ Sprzedam działkę 508-731-995. 665-244-348 „ Sprzedam działkę budowlaną 1.5 km od Wrześni, 90000 zł, 889-131-846 „ Sprzedam działkę budowlaną 1000 mkw w Słomowie 53000 zł, 608-653-239 „ Sprzedam działkę budowlaną 1800 mkw ze starym domem we Wszemborzu, woda, e. elektryczna, 61-8126-805 „ Sprzedam działkę budowlaną 2400 m2 okolice Wrześni kierunek Środa Wlkp.1m/45zł tel 517 187 786 „ Sprzedam działkę budowlaną 3.400 mkw, 506369-224, 504-255-665 „ Sprzedam działkę budowlaną 884 mkw, Psary Małe, 724-838-604 „ Sprzedam działkę budowlaną w Węgierkach, 661-918-640 „ Sprzedam działkę budowlaną we Wrześni 726-989-209 „ Sprzedam działkę w Orzechowie przy ul.Jabłoniowej, 61-4371-300 „ Sprzedam działkę z pozwoleniem na budowę i ładnym projektem domu, 602-769-722

„ Sprzedam działki budowlane ok. Wrześni 502-388-970 „ Sprzedam działki budowlane w Podstolicach 603-111-020 „ Sprzedam garaş na terenie LOK, 695-968-381 „ Sprzedam garaş przy amice, 505-056-751 „ Sprzedam gospodarstwo rolne Samarzewo gmina Lądek, 063-2764-272, po 17.00 „ Sprzedam lub wynajmę plac 1.800 mkw bezpośrednio przy trasie Września-Gniezno 5 km od Wrześni na komis itp. tel. 515-168-844 Sprzedam ładne mieszkanie we Wrześni ul. Ko„ ściuszki, 77,8 mkw, 696-791-366 po 15.00 „ Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w bloku po kapitalnym remoncie: centrum Wrześni 54 mkw, loggia, 756-481-292 „ Sprzedam mieszkanie 3-pokoje, garaş, Września ul. Kutrzeby, 888-787-408 „ Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe 56 mkw, 695-968-381 „ Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, parter, 59,93 mkw, Nekla, 604-835-116 „ Sprzedam mieszkanie po remoncie w centrum Wrześni 61-437-96-49 „ Sprzedam mieszkanie w Białym Piątkowie 602-658-516 „ Sprzedam mieszkanie w bloku 57 mkw, 2-pokojowe, po kapitalnym remoncie, 888-258-743 „ Sprzedam mieszkanie w Kębłowie 65 mkw, po kapitalnym remoncie 602-658-516 „ Sprzedam TBS, 70 mkw + góra, 608-654-984 „ Sprzedam teren przemysłowy 4 ha przy Autostradzie A2 na wysokości Słupcy tel. 503-679-612 „ Szukamy mieszkań 1- 2- i 3-pokojowych, Locum, 61-4366-341, 602-757-779 „ W sprzedaşy domy od 160.000 zł, Locum, 614366-341, 602-757-779 „ Wezmę w dzierşawę lokal handlowy od 50 do 100 mkw, 515-177-492 „ WWW.NIEDZWIEDZKI.COM „ Wydzierşawię lokal o pow. 25 m kw. + 12 mkw zaplecze /parter/ w centrum Słupcy - deptak przy starówce na działalność handlową lub podobną. Tel. 602-373-667 „ Wynajmę lub sprzedam pawilon handlowy 16m, blaszak-Chrobrego, 518-468-781 „ Wynajmę mieszkanie, 604-506-491

ROLNICZE

„ ButlÄ™ do gazu kupiÄ™ 500-187-716 „ KupiÄ™ bizona 56 do 18 tys., 518 202 683 „ KUPIĘ URSUS, C330, C360, MTZ, PRZYCZEPY, 601-729-483 „ KupiÄ™ zboĹźa paszowe: Ĺźyto, pszenĹźyto, pszenicÄ™, jÄ™czmieĹ„. Kontakt 663-75-61-85 „ KupiÄ™ ziemniaki jadalne, 609-073-465 KupiÄ™ ziemniaki jadalne. Sprzedam samozbie„ rajÄ…cÄ… i cyklopa, 609-073-465 „ KupiÄ™ ziemniaki 509-690-366 „ LOSZKI KNURKI, 603-036-806 „ PHU TERRECCO, Grzybowo 48, oferuje w sprzedaĹźy nawozy azotowe: saletra amonowa, 995zĹ‚/t; saletrzak 950zĹ‚/t, 603-603-949 „ Prasa newholand 644, 97 rok, 603-868-629 „ PRZEDNI NAPĘD do ciÄ…gnika ursus - zetor, kompletny, moĹźliwa w rozliczeniu oĹ› zwykĹ‚a (nienapÄ™dowa), cena od 9800 zĹ‚, 601-478-051 „ Skup bydĹ‚a i trzody chlewnej, macior i knurĂłw, 608-505-716 „ Skup bydĹ‚a, odbiĂłr z zagrody, 512-314-050 „ Skup macior, knurĂłw i trzody. OdbiĂłr z zagrody, 604-472-331 „ Skup sĹ‚omy, 694-884-399 „ SKUP trzody chlewnej, macior i knurĂłw, OdbiĂłr bezpoĹ›redni z zgarĂłd, 601-85-83-40 „ Skup workĂłw 601-555-224

Ferma drobiu Borzykowo

Skupujemy

Rol-159

MOTORYZACYJNE

www.wrzesnia.info.pl

Roz-757a

12 listopada 2010

Sa-404

8

pszenicę paszową – 640 netto

pszenşyto – 540 netto płatne gotówką w dniu dostawy lub przelew do 7 dni tel. 61-4385-664, 604-90-10-11 „ Skup zboşa, odbiór z gospodarstwa 63/275-14-64 „ Sprzedam 2 ha ziemi, 600-193-695 „ Sprzedam 80 balotów siana, brony 5 polowe rozkładane, 691-887-419 „ Sprzedam bąk do nawozu, śrutownik bąk, suchą słomę jęczmienną w balach, sianokiszonkę w balotach, 885-721-551 „ Sprzedam beczkowóz Neprozet Kościan 88r, 4,5 tys.l. 7.300 zł. 668-050-572 „ Sprzedam byczki czarno-białe, opryskiwacz 800l, 608-248-273


„ Drewno opaĹ‚owe i kominkowe, 785-17-17-35 „ Drewno opaĹ‚owe sosnowe, ciÄ™te, 696-633-417 „ EKOGROSZEK workowany 550zĹ‚/t; BRYKIET wÄ™glowy REKORD 660zĹ‚/t, MIAĹ WĘGLOWY, 24 MJ, 550 zĹ‚/t, 603-791-949, 725-849-615 „ GARAĹťE BLASZANE, RĂ“ĹťNE ROZMIARY OD 1500 ZĹ , TANIE PĹ OTY I OGRODZENIA, BRAMY GARAĹťOWE, RATY, 062-733-88-30, 0607-680-103 „ Hurtownia odzieĹźy uĹźywanej PietrzykĂłw Kolonia 25, 699-238-925 „ Korzystne dziaĹ‚ania - Mandura 1817 ORAC / http://teresaskora.pl .782-510-831 „ KupiÄ™ orzechy wĹ‚oskie 509-690-366 „ KupiÄ™ agregat prÄ…dotwĂłrczy o mocy 20 do 30KW TEL. 661-968-946 „ KupiÄ™ kolumny gĹ‚oĹ›nikowe tonsil, 663-365-391

cena 2,30 + VAT OdbiĂłr z gospodarstwa PĹ‚atne gotĂłwkÄ… lub przelewem

Rol-113

609-218-648

„ Sprzedam prosięta 607-622-116 „ Sprzedam prosięta 693-545-817 „ Sprzedam prosięta, 661-982-315 „ Sprzedam prosięta, 691-553-618 „ Sprzedam prosięta, 886-035-389 „ Sprzedam przyczepę 3,5 T wywrotkę, 661-265-951 „ Sprzedam przyczepę samozbierająca, podorywacz, chłodnicę do BIZONA 782-623-552 „ Sprzedam pszenicę 697-926-957 „ Sprzedam samozbierającą, 609-073-465 „ Sprzedam siano, 608-314-289 „ Sprzedam sieczkarnię do zielonki 61-4371-300 „ Sprzedam siewnik poznaniak 2.70, maskę C360, 691-366-675 „ Sprzedam słomę owianą w balotach ze stodoły i aşkę 697-740-548 „ Sprzedam stacjonarny schładzalnik mleka ALFALAWAL 200l, (nowy sterownik), 607-528-465 „ Sprzedam śrutowanik bijakowy ssąco-tłoczący ODOLANÓW, 3500zł, 691-35-16-15 „ Sprzedam ursus C330M, 91 rok, kabina, I właściciel, 3000 mtg, 20500 zł, 63-220-75-30 „ Sprzedam w atrakcyjnej cenie konstrukcję stalową szklarni do własnego demontaşu, 30x10m, 606-39-74-58 „ Sprzedam warzywa: marchew, pietruszkę, por. Tel. 665-709-935

zagęszczarek do gruntu, zacieraczek do betonu, krawędziarek, wibratorów buławowych, agregatów prądotwórczych, betoniarek, motopomp, silników spalinowych do zagęszczarek, pił do cięcia betonu i asfaltu oraz części do w/w sprzętu, przyczep samochodowych

MontaĹź GRATIS

PRZYCZEPA 25zĹ‚/doba ZAGĘSZCZARKA DO GRUNTU od 60zĹ‚/doba I INNE GNIEZNO, ul. PĂ“Ĺ WIEJSKA 43

tel. 061-425-77-89, 0600-635-628 www.salbert.com.pl „ Kupię prasę balansową 508-836-048 „ Kupię szyby min. 54x110, 606-580-680 „ Kupię wózek widłowy z wywrotnicą tel. 661-968-946 „ Lodówki, zamraşarki, pralki, lodówki, rowery, urządzenia sportowe, odkurzacze, frytkownice, mikrofale, ekspresy kawowe, piece ogrzewcze, pochłaniacze, foteliki biurkowe, samochodowe, łóşka, materace, walizki, łyşwy, buty z nartami, klatki, stoliki RTV i komputerowe, kinkiety, şyrandole, kołdry, maszyny do szycia, radia, wieşe, telewizory, zlewy, szafki łazienkowe, dywany, chodniki, wózki, choinki, ozdoby świąteczne, poduszki, ławy, 788-561-222, 61-4274-341

tel. 601 50 77 60, e-mail:barbarawalilko@o2.pl tel. 608 57 18 23, fax: 68 327 02 84

 61-424-17-36

www.konstal-garaze.pl tel. kom. 509-574-644 tel. (61) 812-54-69, (63) 278-62-25 (54) 233-81-41, (52) 388-22-73 (65) 526-20-87, (67) 349-18-75

„ Sprzedam materace do łóşek 1,00x2,00m, 61-4389-000

=DSUDV]DP\

„ Sprzedam naroşnik + 2 fotele, 300 zł, 61-4352-091 „ Sprzedam nową maszynę do produkcji siatki ogrodzeniowej 502-844-199 „ Sprzedam okna, grzejniki, drzwi z Niemiec, 608-346-440 „ Sprzedam palety ok. 200 szt, 604-526-106 „ Sprzedam piec akumulacyjny, 506-034-016 „ Sprzedam piec co, na miał, 608-248-273 „ Sprzedam piec gazowo elektryczny z elektrycznym piekarnikiem, 300 zł, 61-4366-833 od piątku Sprzedam PLAYSTATION, II oryginał, + 9 gier „ (medal of honor, ojciec chrzestny, rajd samochodowy, call of dutty); 400 zł, 609-860-968

PIASEK ĹťWIR

2TQLGMVRQOKCTY[EGPC FQYĂ?\OQPVCÄ“)4#6+5

 „ PoĹźyczka gotĂłwkowa, 500-230-007 „ PROMOCJA - 30% Hurtownia Domator, ul. Warszawska 18, WrzeĹ›nia, 604-526-106 „ Rockowa kapela poszukuje wokalisty, po 15.00 606-706-493

NAJNIĹťSZE CENY!!! MAĹ E I DUĹťE ILOĹšCI!!!

ĹťWIR

- piasek osiany - şwir - podsypka - pokruszony gruz - utwardzanie dróg - kamyszek - cement i wapno - sprzedaş czarnej ziemi - kopanie stawów i skarpowanie - rozbieranie starych budynków - wywóz gruzu od klienta - usługi koparką, spycharką i ładowarką - usługi transportowe

SZAFY DLA CIEBIE szafy; kuchnie - 800 zł/mb. zabudowy wnęk - 850 zł/mb.

Wszystko na wymiar Terminy – 7 dni

Konkurencyjne ceny - szybka obsługa

- piasek osiany (sortowany 0-2mm) - piasek 0-4 mm – na posadzki, - ostry – na betony, - podsypka, czarna ziemia, torf, - kamyczek (róşnej granulacji)

Przy zakupie mebli

tel. 662-600-089

 gratis!!! tel. 661 915 788

„ Skup antyków z likwidacji mieszkań - zegary, zegarki, monety, militaria, ordery, widokówki, dokumenty, ksiąşki, róşności, dewocjonalia, stare motocykle, wysokie ceny, 694-834800, 61-4245-037 „ Sprzedam agregat prądotwórczy 10 kW, silnik diesel powietrzem chłodzony 502-844-199 „ Sprzedam bardzo tanio duşy uşywany naroşnik, 723-386-221 „ Sprzedam biurko naroşnikowe i krzesło obrotowe, 662-442-535 „ Sprzedam brykiety ze słomy 661-842-282, 693-252-728 „ Sprzedam drewno workowane suche 6.5 zł/ worek 61-4351-008, 691-881-008 „ Sprzedam dwie nowe sofy, czerwone, zakupiony w salonie WIZA, 511-727-838 „ Sprzedam działkę ogrodową we Wrześni, solidny murowany domek, 509-261-998 „ Sprzedam euro-okno 2,20x1,30m - 2 szt. 608-34-65-67 „ Sprzedam kocioł CO 23 kW, 600 zł, 604-606-521

PROFESJONALNIE

POPROWADZÊ KSIÊGOWOŒÆ

„ ŠÓŝKA - piętrowe, pojedyncze, dwuosobowe, antresole. TANIO! CENY PRODUCENTA! 782-503-058 Meble, ława, kanapa, stolik RTV, 531-730-002 „ „ NAGROBKI- posezonowa wyprzedaş, atrakcyjne ceny, 695-511-807

ZUS – przekaz elektroniczny Wype³niamy deklaracje Intersat

„ NUMIZMATYKA złoto - srebro - monety, SKUP - SPRZEDAŝ ul. Rynek 12 511-616-666

ODBIERAMY DOKUMENTY U KLIENTA

Rozliczenie VAT rolnikĂłw Zwrot VAT-u za artykuÂły budowlane 0605-296-347, 061 428-25-18

Bramy, automatyka, napędy. Bramy garaşowe segmentowe.

MEBLE du¿y wybór sto³ów i krzese³ WYPRZEDAŝ witryny, komody... Fabryczna 32 (w podwórzu)

„ Sprzedam spręşarkę śrubową 11 kW o duşej wydajności 502-844-199 „ Sprzedam stylową komodę o wymiarach 200x100x54, 508-219-194 „ Sprzedam suknię ślubną 40, 300 zł, stan bdb, 600-254-191

tel. 507-131-455

CHWILĂ“WKI

tel. 518-377-291

„ Sprzedam podłogę BARLINEK, (kolor cherry) 21 mkw, 59zł/mkw, 506-034-016 „ Sprzedam: przedwojenna szafa, 3-skrzydłowa, dębowa z lustrem, 608-34-65-67 „ Sprzedam przyczepę kempingową z przecinakiem, 724-064-220 „ Sprzedam rury z demontaşu.60mm, 61-4365-698 „ Sprzedam skrzynio - palety do jabłek tel. 661-968-946 „ Sprzedam spręşarkę spalinową, śrubową, budowlaną silnik 2-cylindryczny, diesel 502-844-199

z Zachodu

Ogrodzenia, balustrady, kraty, rolety.

Pomoc ludziom zadłuşonym i w BIK-u

660 517 289

Me-064

Września, ul. Gnieźnieńska 20 B tel. 61 43-66-105

PIASEK

„ Sprzedam kuchenkę ele-gaz 50 MASTERCOOK, stan bdb, 350 zł, 607-620-527 „ Sprzedam kuchnię gazową, 504-102-660 „ Sprzedam łóşeczko dziecięce turystyczne, kolor oliwkowy, 607-073-861 „ Sprzedam maszynę do zacierania posadzek, 601-873-497

35202&-('2

)DEU\F]QD ZSRGZĂ‘U]X

/#;41$ QHGTWLG s/GDNGPCY[OKCT OGDNGMWEJGPPG U\CH[YPĂľMQYGICTFGTQD[ U[RKCNPKG OGDNGDKWTQYG OGDNGĂŁC\KGPMQYG s5RT\ĂľV#)&

Skl-486

5Ă‘Ä”QRĈFL :HMGÄ’t=REDF]

Kre-203

Roz-782

 

==$&+2'8

UWAGA! NISKIE CENY OFERUJEMY:

HDPE i PP produkcji niemieckiej, kolor czarny i szary.

67$52&,(

Skl-464

RzeĹşnia kupuje maciory i knury,

SPRZEDAĹť

Inn-339

„ Sprzedam prosięta 5szt. 781-880-605 „ Sprzedam prosięta 607-305-871

NOWOŚĆ!

„ Kupię płyty drogowe tel. 661-968-946

Zapewniamy transport 

Me-089a

„ Czarna ziemia, podsypka, şwir, 504-051-696

SprzedaĹź RATALNA

9

„ Sprzedam szlakę. 721-051-350. „ Sprzedam tanio bufet, witrynę, wersalkę, stolik RTV, maszynę do szycia, piec gazowy, bojler elektryczny 50 l, 600-528-440 „ Sprzedam tapczan 2 osobowy, 691-653-964 „ Sprzedam telewizor sony, 696-339-032 „ Sprzedam telewizory SAMSUNG, NOKIA ze stolikami, pralkę automat nową, 884-229-598 „ Sprzedam TV 28 cali, 888-258-067 „ Sprzedam wiertarkę stołową, quada elektrycznego, 695-497-103 po 15

  NISKIE CENY

Bd-301a

RĂ“ĹťNE

Działamy na terenie całego kraju

Bd-258e

„ Sprzedam kombajn ziemniaczany ANNA 85 r., 3.600 zł, 603-752-619 „ Sprzedam kombajn ziemniaczany GRIMME, ST 750, 10.500zł, 603-752-619 „ Sprzedam króliki 664-184-772 „ Sprzedam kury rosołowe, 885-721-551 „ Sprzedam ładowacz trol, 697-156-576 „ Sprzedam ładowacz tur-2 do C330, 518-414-337 „ Sprzedam marchew jadalną, 721-890-642 „ Sprzedam MASEY FERGUSON, 690, 4x4, agregat uprawowy z 2 wałkami, 665-744-725 „ Sprzedam massey fergusson 3060, 3070, 3080, zetor 4911 za 13 tys. i wiele innych oraz prasy rolujące, przetrząsarki, zgrabiarki do siana, Agro Terreco Starkówiec Piątkowski, 515-185-700 Sprzedam opony uşywane 20-825 16/9-28, „ 16/650 4379-844 „ Sprzedam paśniki z tworzywa PP i blachy kwasoodpornej, z demontaşu z Niemiec 601-053-965 „ Sprzedam pietruszkę i marchew paszową, 609-335-217 „ Sprzedam pług 3-skibowy, 603-509-733 „ Sprzedam prasę zwijającą Z263, szer. podbieracz, 603-868-629

„ Oddam kotki, 606-835-194 „ Oddam małego kotka w dobre ręce, 604-973-528 „ Oddam sofę rozkładaną i fotel, 500-341-224 „ Sprzedam obornik na ogródki, 4350-484 „ Szukam domu dla małego kotka, 721-633-442 „ Oddam gołębie pocztowe w dobre ręce 61-4365-698

certyfikowany regranulat

Me-090

Kontakt: 603-742-419

PODARUJĘ

oferuje

GARAĹťE BLASZANE BRAMY GARAĹťOWE

Roz-265

     ! " ##

Firma PHU ROGER Sp.j.

Kre-194

    $ %& '

www.wrzesnia.info.pl

od 13 lat działająca w branşy tworzyw sztucznych

Me-078

Baza eksportowa

„ Sprzedam wóz konny, narzędzia konne, 24 baloty słomy, zeszłoroczną 6 zł, 886-455-830 „ Sprzedam zboşe paszowe, 889-657-060 po 19 „ Sprzedam ziemniaki jadalne wineta i lord, 501-772-411 „ Sprzedam ziemniaki jadalne, 667-135-110 „ Sprzedam źrebaka konik polski, 694-604-647, 61-4388-617 „ Sprzedaş kurcząt brojlerów odchowanych Obłaczkowo 28, 609-448-696 „ Sprzedaş młodych kur niosek, 661-808-906, 723-927-898 „ Sprzedaş nawozów azotowych i wieloskładnikowych 607-620-603 „ Uşywane części, podzespoły ursus - zetor, moşliwość ekspresowej wysyłki, 601-478-051 „ Werkowanie kopyt 691-148-948 „ Sprzedam ciągnik deutz-fahr, 1986 rok, stan dobry, tanio! 608-037-440; 723-505-330.

Roz-570

Rol-122

„ Sprzedam byczki i jałówki mięsne, 880-416-970 „ Sprzedam ciągnik C330, 721-102-826 „ Sprzedam ciągnik rolniczy MTZ 82. Tel. 695-424-539 „ Sprzedam cielaka, 724-141-572 „ Sprzedam jałóweczki 50-200 kg większą ilość, 603-868-629 „ Sprzedam jałówkę, wycielenie 20.11.2010, 697-244-228 „ Sprzedam jałówki wysokocielne Pyzdry ul. Dworcowa 5

Roz-683

Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (61) 436-52-70

12 listopada 2010

 

     

 !"#$%&'(!)*+!,-"ZMD]GRGXO']LDĂĄNRZFyZ .$%/0!1,-23,


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (61) 436-52-70

„ BUS, przewozy towarów, 502-423-869 „ Cięcie drewna, 512-435-014 „ CYKLINOWANIE 607-922-490

WEXEL

NOWO OTWARTA

HURTOWNIA WALDI

tel. 61-4388-829 509-365-337

ul. Sikorskiego 38 (przy PUK-u) tel. 889-150-337

otwarte 7.00-15.00 sb. 7.00-12.00

ZAPRASZAMY „ Tanio sprzedam budę dla psa, 668-107-295 „ Tanio: odzieş z Anglii, nowe kae z kaarnii, 696-448-281

USĹ UGI tLPQBSLPÂ’BEPXBSLÇŒ tXZXSPULB)%4

Roz-351b

„ Wynajmę mieszkanie w Miłosławiu, 605-071-691

*OOB

„ Tani opał, Miłosław, Skoraczewskiego 20, 508-769-262

Alimenty, rozwody,  

ZUS, gospodarcze, 

.DQFHODULD:U]HĈQLD  

Zapraszamy od 16 listopada

do nowo otwartego SALONU FRYZJERSKIEGO

KAMELIA

Arleta Dudek rzenia ul aryzna 6 (KADENA)

o zaiega ryz erski nawilanie wosw A

USĹ UGI Usl-198

SERWIS RTV A. Kubiak t

„ �Eect-music� - Zespół muzyczny, www.zespol. eect-music.pl 606-121-357 „ AA usługi transportowe, 530-753-828 „ AAA transport towarowy busem, przeprowadzki, kompleksowo, 781-609-342 „ AAA USŠUGI TRANSPORTOWE, PRZEPROWADZKI KOMPLEKSOWE, 502-606-361 www.transport-przeprowadzki.auto.pl AbcNAPRAWA PRALEK U KLIENTA, 669„ 213-699, 61-4360-813 „ ABC- Pralki, lodówki, zmywarki, 61-4383-601 „ AGD NAPRAWA, PRALKI, ZMYWARKI, PIE CE, 665809224 „ Alimenty, rozwody, majątkowe, spadkowe, nieruchomości, ZUS, gospodarcze, sądowe, urzędowe Kancelaria Września, 61/843-93-35 (36), 601-796-200

„ Cyklinowanie, zakładanie podłóg 505-149-502 „ Czyszczenie tapicerki meblowej, dywanów agregatem i środkami czyszczącymi Karcher 3 zł/mkw, 604-381-253 „ Dekarstwo, ciecielstwo, pokrycia dachowe, 695-744-641 „ DJ  MUZYKA  IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE, WESELA, TEL. 600097438 „ DJ imprezy okolicznościowe, 602-677-753 „ DJ wesela, zabawy 608-234-863 „ Domofony, alarmy, kamery, monitoring: montaş, serwis, 509-490-402 „ Duet muzyczny NON STOP DUO 512-772-278, 61-4365-734 „ Elektroinstalacje 608-234-863 „ Firma Mar-Instal oferuje: instalacje centralnego ogrzewania, wodno -kanalizacyjne, gaz, termokominki, 666-543-570 „ Firma przyjmie zlecenia na wykonanie prac remontowo-budowlanych, 664-033-008 „ Fotografowanie uroczystości, 602-252-268 „ Hydraulik - usługi, 600-718-495 „ Hydraulik, wod-kan, 601-536-890 „ Instalacje elektryczne 662-627-856 „ Instalacje sanitarne wod-kan, c.o. gaz, solidnie, fachowo, ceny konkurencyjne, 608-126-710

G]LDäVSU]HGDĔ\

„ Tynki maszynowe, gipsowe, cementowo-wapienne, 516-079-942, 500-290-837

61/436-54-40 od 8.00 do 17.00 602-684-536

 ! " # ! ! !$%&&'&&

Â&#x2021;2*52'=(1,$ .87( Â&#x2021;%$/8675$'<

Â&#x201E; Projektowanie i zakĹ&#x201A;adanie ogrodĂłw tel. 601-727-372 Â&#x201E; PROJEKTOWANIE I ZAKĹ ADANIE OGRODĂ&#x201C;W, TRAWNIKĂ&#x201C;W, PIELÄ&#x2DC;GNACJA OGRODĂ&#x201C;W, AUď&#x161;ş TOMATYCZNE NAWODNIENIE 0507ď&#x161;ş065ď&#x161;ş159

*+   , 

Â&#x201E; Przygotuj ogrĂłd do zimy! Wertykulacja trawnikĂłw, glebogryzarka, okrywanie roĹ&#x203A;lin, rÄ&#x2122;bakowanie gaĹ&#x201A;Ä&#x2122;zi, 600-962-504 Â&#x201E; Remonty i w ykaĹ&#x201E;czanie wnÄ&#x2122;trz, 784-428-737

Â&#x201E; KARCHER, czyszczenie dywanĂłw, tapicerki meblowej i samochodowej, usĹ&#x201A;ugi wykonujemy u klienta, 0880-832-358 Â&#x201E; Kolorowe posadzki na Ĺźywicy epoksydowej i izolacje, 667-945-206, 61-4367-063

Â&#x201E; Remonty kapitalne, wykoĹ&#x201E;czenia wnÄ&#x2122;trz, docieplanie budynkĂłw, 880-414-655, 663-731-124 Â&#x201E; Remonty ogĂłlnobudowlane 721-264-877 Â&#x201E; Remonty tanio, 691-284-225 Â&#x201E; Remonty, wykoĹ&#x201E;czenia wnÄ&#x2122;trz 695-75-96-08

Â&#x201E; Kominki, 604-808-764 Â&#x201E; KsiÄ&#x2122;gowa z doĹ&#x203A;wiadczeniem podejmie pracÄ&#x2122; 884-113-271 Â&#x201E; LAKIERNIA przyjmie drobne elementy do lakierowania, moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; staĹ&#x201A;ej wspĂłĹ&#x201A;pracy, wystawiamy faktury VAT, 602-33-83-62 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, zakĹ&#x201A;adanie paneli, dobre ceny, 698-659-927 Â&#x201E; MONTAĹť ANTEN TELEWIZYJNYCH, 504-658-004 Â&#x201E; MontaĹź anten telewizyjnych, 604-809-133 Â&#x201E; Mycie, malowanie, bielenie budynkĂłw gospodarczych i inwentarskich, hal i hurtowni, czyszczenie i konserwacja maszyn rolniczych, 721-143-479

696-45-36-65, 517-22-36-53 Â&#x201E; NAPRAWA KOTĹ Ă&#x201C;W GAZOWYCH, 609-488-051 Â&#x201E; Ocieplanie budynkĂłw i inne prace wykoĹ&#x201E;czeniowe, 693-221-410 Â&#x201E; ODNAWIANIE WANIEN 600-979-826 Â&#x201E; OdĹ&#x203A;nieĹźanie dachĂłw skoĹ&#x203A;nych, nawisĂłw Ĺ&#x203A;nieĹźnych, sopli. 510-594-872 Â&#x201E; ORWAT PHOTOGRAPHY, fotografia Ĺ&#x203A;lubna, www.orwatphotography.pl Â&#x201E; Panele, podĹ&#x201A;ogi, regipsy, zabudowy, szpachlowanie, malowanie, pĹ&#x201A;ytki, schody, 506-034-016

CZYSZCZENIEIN

Ĺ ADZ DYWANĂ&#x201C;W, WYK LOWEJ EB M I RK I TAPICE tel. 609-719-888

Firma sprzÄ&#x2026;tajÄ&#x2026;ca "MARTIN"

pralki, lodĂłwki, zmywarki 61 4383-601, 601-736-232

Â&#x201E; Przegrywanie kaset na DVD, dvdwrzesnia. pl, 667-919-898

Â&#x201E; Instalacje wok-kan-co-gaz, tanio, 669-567-081

Dekarstwo ciesielstwo

SERWIS AGD

Usl-271

Roz-407

WHOID[ 

Â&#x201E; Tynki maszynowe wykonuje ďŹ rma BodBud cementowo-wapienne lub gipsowe, wysoka jakoĹ&#x203A;Ä&#x2021;. l. 609-675-281.

 

  !"#  $ %"&' " $ %  (' ' ")& '**+, -./-01234142555

METAL-ART Kowalski

Metaloplastyka

Balustrady: - mosiÄ&#x2122;Ĺźne patynowane - ze stali nierdzewnej - aluminiowe - z elementami witraĹźowymi

506-718-378 www.lechart.pl Â&#x201E; RÄ&#x2122;bakowanie gaĹ&#x201A;Ä&#x2122;zi, 600-962-504 Â&#x201E; Szpachlowanie, malowanie, panele, pĹ&#x201A;ytki i drobne usĹ&#x201A;ugi murarskie, 608-277-890 Â&#x201E; SZPACHLOWANIE, MALOWANIE, PĹ YTKI, ZABUDOWY, 508-916-944 Â&#x201E; Szpachlowanie, malowanie, usĹ&#x201A;ugi hydrauliczne, 694-978-041

Â&#x201E; Tynki maszynowe, profesjonalnie. Tel. 601-276-099. Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie kostki brukowej, wykonywanie nawadniania ogrodĂłw, 601-72-73-72 Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie pozbruku i kamienia 665-037-171

USĹ UGI HYDRAULICZNE

â&#x20AC;˘ instalacje wodno-kanalizacyjne C.O. i gaz â&#x20AC;˘ przydomowe oczyszczanie Ĺ&#x203A;ciekĂłw â&#x20AC;˘ baterie sĹ&#x201A;oneczne â&#x20AC;˘ roczne przeglÄ&#x2026;dy instalacji gazowych

tel. 783 015 995 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi brukarskie, 502-565-201 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi odĹ&#x203A;nieĹźania posesji, dachĂłw, parkingĂłw tel. 601 72 73 72 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi podnoĹ&#x203A;nikiem koszowym 15-21 m. 510-594-872 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi podnoĹ&#x203A;nikiem koszowym 16m, 50zĹ&#x201A;/1h, 501-429-384, 502-974-584 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi remontowo-budowlane, 605-724-037 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi Ĺ&#x203A;lusarskie, bramy, regaĹ&#x201A;y, kontenery, drobne konstrukcje itp. 509-624-782 Â&#x201E; USTAWIANIE ANTEN, 504-658-004 Â&#x201E; VIDEOFILMOWANIE + FOTOGRAFIA - promocja, www.4wesela.pl;   889-393-636 Â&#x201E; Videofilmowanie + fotografowanie, 603-400-249

KARCHER DISC czyszczenie dywanĂłw i tapicerki tLBOBQBPE[Â&#x2019;tQVGB[Â&#x2019; tGPUFM[Â&#x2019;tEZXBO[Â&#x2019;N2

tel. 698-417-556

JOCKEY

Oprawa muzyczna wesel i imprez okolicznociowych tel. 604-479-053 e-mail: deptula2@vp.pl

Â&#x201E; Szycie koĹ&#x201A;der z pierza, 609-903-606 Â&#x201E; Ĺ&#x161;wiadectwa energetyczne, 605-556-379 Â&#x201E; Ĺ&#x161;WIADECTWA ENERGETYCZNE, 692-943-120

sprzÄ&#x2026;tamy mieszkania, domy, biura, Ĺ&#x203A;wiadczymy usĹ&#x201A;ugi jednorazowe lub dĹ&#x201A;ugoterminowe

MINIKOPARKA usl-273

604-646-787

Â&#x201E; Ĺ&#x161;wiadectwa energetyczne, 692-969-424

Usl-054

Â&#x201E; Budownictwo ogĂłlne i mieszkania pod klucz. UsĹ&#x201A;ugi dekarsko-blacharskie, montaĹź wkĹ&#x201A;adĂłw kominkowych, ciesielstwo, 61-4365-379, 506-912-109

â&#x20AC;&#x201C; koparko-Ĺ&#x201A;adowarkÄ&#x2026; korytowanie, rĂłwnanie terenu, wykopy.

Inn-486b

Â&#x201E; Budowa domĂłw, ocieplanie styropianem, adaptacja poddaszy, inne prace wykoĹ&#x201E;czeniowe, 722-362-621 Budowa domĂłw, tynki, pĹ&#x201A;ytki, klinkier. Â&#x201E; 691-496-894

 

  

Â&#x201E; Tynki cementowo-wapienne 10 zĹ&#x201A;/mkw, 660-446-092 Â&#x201E; Tynki Maszynowe 517-229-886.

Usl-058

Â&#x201E; Blacharstwo - Dekarstwo - Ciesielstwo - Ocieplanie poddaszy itp. 0513-549-965

â&#x20AC;&#x201C; ziemia, Ĺźwir, kruszywa

UsĹ&#x201A;ugi sprzÄ&#x2122;towe

Usl-265

Â&#x201E; SprzedaĹź, komis wĂłzkĂłw uĹźywanych: gĹ&#x201A;Ä&#x2122;bokie i bliĹşniacze, spacerĂłwki, laski, foteliki; sofy, wypoczynki, 660-783-144 Szybka poĹźyczka, 509-454-737 Â&#x201E;

Â&#x201E; BELC ANTO ZESPĂ&#x201C;Ĺ MUZ YCZNY, 500-029-180

Â&#x201E; Remonty, malowanie, szpachlowanie, pĹ&#x201A;ytki, itp, 605-785-865

TRANSPORT

Usl-270

Â&#x201E; SprzedaĹź SPRZÄ&#x2DC;TU DO Ä&#x2020;WICZEĹ&#x192; - rowerki, orbitreki, bieĹźnie itp. BIERZGLINEK BUKOWA 50, 61-4389-000

Â&#x201E; Bart-Dom docieplenia, wykaĹ&#x201E;czanie wnÄ&#x2122;trz, prace ogĂłlnobudowlane, 724-605-210

www.wrzesnia.info.pl

Usl-003a

Â&#x201E; Sprzedam wĂłzki widĹ&#x201A;owe 2,m5t, 3t, 3,5t GLIWICE I BUĹ GAR 605-420-442, 609-550-484 Â&#x201E; Sprzedam zamraĹźarkÄ&#x2122; BEKO szuďŹ&#x201A;adkowÄ&#x2026; 102l, 693-169-774 Â&#x201E; SprzedaĹź cebuli workowanej, tel. 607-620-603

Â&#x201E; ANTENY - INSTALACJE: TELEWIZYJNE I SATELITARNE, MONTAĹť, USTAWIANIE, NAPRAWA, 504-658-004 Â&#x201E; Atrakcyjne zabudowy wnÄ&#x2122;kowe, szafy, kuchnie, drzwi przesuwne, skĹ&#x201A;adane, terminy 7 dni, 660-517-289

Usl-117b

RĂ&#x201C;ĹťNE

Usl-197

12 listopada 2010

Usl-047

10

PRANIE DYWANĂ&#x201C;W I TAPICERKI - 61 437 62 37 - 508 067 342 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia ul. Warszawska 33 www.karcher-wrzesnia.pl

0888-428-925

Â&#x201E; Tapicerstwo, przerĂłbki, renowacje, 505-056-751

Â&#x201E; PĹ&#x201A;ytkarstwo, tynki, regipsy, ocieplanie, 502-614-021 Â&#x201E; Podnoszenie nagrobkĂłw 531-042-783 Â&#x201E; PodnoĹ&#x203A;niki koszowe od 16 do 22m - wynajem 501-429-384, 502-974-584 Â&#x201E; Posadzka maszynowa, 9 zĹ&#x201A;/mkw, 503-908-943

Â&#x201E; TAPICERSTWO, renowacja mebli, odnawianie skĂłry, transport gratis, 501-027-680

Â&#x201E; Posadzki betonowe wykonane maszynowo, 606-128-033

Â&#x201E; Transport bus transit 3-osobowy, Ĺ&#x201A;adownoĹ&#x203A;Ä&#x2021; 1 t, 889-571-962 Â&#x201E; Transport towarowy, 661-915-788

Â&#x201E; WideoďŹ lmowanie, 531-730-002

Â&#x201E; Transport, przeprowadzki kompleksowe, 505-056-751

Â&#x201E; Wykaszanie trawy kosÄ&#x2026; spalinowÄ&#x2026;, tanio, 602-584-151

Â&#x201E; Po s a d z k i m a s z y n owe 9 z Ĺ&#x201A; / m k w, 698-154-844 Â&#x201E; Profesjonalny zespĂłĹ&#x201A; muzyczny www.duet-hit. com, 606-244-789

Â&#x201E; TĹ&#x201A;umacz przysiÄ&#x2122;gĹ&#x201A;y j. niemieckiego, tĹ&#x201A;umaczenia, korepetycje, przepisywanie prac, 691-98-33-93

Â&#x201E; VIDEOFILMOWANIE - ZDJÄ&#x2DC;CIA Ĺ&#x161;LUBNE - Mazurkiewicz. Zaufaj doĹ&#x203A;wiadczeniu, - przegrywanie z VHS na DVD, 0502-582-976, 061-4360-765 Â&#x201E; VideoďŹ lmowanie, 601-262-268

Â&#x201E; Wycinka drzew (trudnych) 510-594-872


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

12 listopada 2010

TOWARZYSKIE

tprojekty budowlane HPUPXF PSB[JOEZXJEVBMOF tÇ´XJBEFDUXBFOFSHF UZD[OFCVEZOLĂ&#x2DC;X tQS[FHMÇ&#x152;EZCVEZOLĂ&#x2DC;X tOBE[PSZ tJOOFVTÂ&#x2019;VHJ

11

ZamieĹ&#x203A;Ä&#x2021; reklamÄ&#x2122; na naszej stronie internetowej

Â&#x201E; Ania od 10-22, 883-099-817 Â&#x201E; Maja 781-214-088 Â&#x201E; OLA, 723-944-482 Â&#x201E; Pan dla PaĹ&#x201E;, 889-876-873 Â&#x201E; Patrycja 663-979-378

ZWIERZÄ&#x2DC;TA

ul. Fabryczna 39/4 QS[ZQÂ&#x2019;BUOZNQBSLJOHV 

62-300 WrzeĹ&#x203A;nia Usl-172

www.wrzesnia.info.pl

tel. 61 670 98 89

Â&#x201E; WykonujÄ&#x2122; drzwi metalowe, ocieplane, na wymiar, drobne naprawy, spawanie, 502-252-605

Usl-150

Â&#x201E; WYRĂ&#x201C;B, sprzedaĹź i montaĹź siatki ogrodzeniowej najtaniej w regionie SĹ&#x201A;upca, 0632755-193, 0602-390-489 ZakĹ&#x201A;adanie paneli, 784-428-737 Â&#x201E;

Â&#x201E; Beagle szczeniÄ&#x2122;ta 693-506-728 Â&#x201E; Labradory biszkoptowe 604-457-952 Â&#x201E; Oddam pieski w dobre rÄ&#x2122;ce, mieszanka labrador i owczarek niemiecki, 607-770-715 Â&#x201E; Oddam szczeniÄ&#x2122;ta 606-853-071 Â&#x201E; Oddam w dobre rÄ&#x2122;ce psa 3-letniego foxteriera, 695-879-040 Â&#x201E; Oddam w dobre rÄ&#x2122;ce sukÄ&#x2122; beagla 693-506-728 Â&#x201E; Papugi sprzedam 691-550-545 Â&#x201E; Sprzedam 1.5 rocznego psa husky, 783-289-531 Â&#x201E; Sprzedam cielÄ&#x2122;ta, 662-269-366 Â&#x201E; Sprzedam pekiĹ&#x201E;czyka, 61-4388-330 Â&#x201E; Sprzedam szczeniaka yorka, 61-4388-676, 500-029-145 Â&#x201E; Sprzedam yorki dorosĹ&#x201A;e i szczeniÄ&#x2122;ta, 661-673-401 Â&#x201E; SZCZENIÄ&#x2DC;TA DOGUE DE BORDEUAX I OWCZARKA KAUKASKIEGO, 513-814-351 Â&#x201E; Tanio owczarki niemieckie, 665-103-801 Â&#x201E; York biewer 509-333-004 Â&#x201E; Sprzedam szczeniÄ&#x2122;ta pekiĹ&#x201E;czyka 600-366-080

Daj siÄ&#x2122; poznaÄ&#x2021; swoim potencjalnym klientom blisko 2000 osĂłb dziennie obejrzy TwojÄ&#x2026; reklamÄ&#x2122;

TYP 1 od 50 zĹ&#x201A; (netto)

KOMPUTEROWE Â&#x201E; Naprawa komputerĂłw u klienta w domu, niskie ceny, 61-4363-083, 726-659-989 Â&#x201E; SERWIS KOMPUTEROWY Z DOJAZDEM, LAPTOPY NOWE UĹťYWANE AKCESOď&#x161;ş RIA, NAWIGACJE, LASKOWSKIEGO 5, 695ď&#x161;ş926ď&#x161;ş796 Â&#x201E; Sprzedam komputer Pentium 700 MHz komplet, 605-556-379

KOMPLEKSOWO Ciekawe pomysÂły, atrakcyjna cena!

0 602 646 590

Zapchana toaleta, zlew, wanna? TĹ&#x201A;uszcze, korzenie, kamieĹ&#x201E; kotĹ&#x201A;owy?

Pogotowie Kanalizacyjne

TYP 4 od 100 zĹ&#x201A; (netto)

KSERO D[C t" [Â&#x2019; t" [Â&#x2019; LPMPSt" [Â&#x2019; t" [Â&#x2019; Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;?, ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14, tel. (61) 640-01-01

ATIZ

t,BNFSZ57EPSVSKVČ&#x2C6;PEENN

;BE[XPÇŠ602-227-666 XXXĂśSNBDIPDIMJLQM

Usl-258

Usuwanie awarii: IEOJ

Â&#x201E; ZakĹ&#x201A;adanie pozbruku i granitu, 601-793-970, 61-4372-621 Â&#x201E; Zaniedbane ogrody doprowadzimy do stanu uĹźywalnoĹ&#x203A;ci kopanie - koszenie zakĹ&#x201A;adanie trawnikĂłw 889-551-132 Â&#x201E; ZawiozÄ&#x2122; 8 osĂłb, 787-453-482 Â&#x201E; ZawiozÄ&#x2122; do Ĺ&#x203A;lubu mercedesem, 696-021-567 Â&#x201E; ZDUĹ&#x192;STWO 61-4360-101

Kre-129

t4QJSBMFFMFLUSEPNEÂ&#x2019;VHPÇ´DJ PCSPUĂ&#x2DC;XNJO t8ZNJFOOFLPÇŠDĂ&#x2DC;XLJGSF[VKÇ&#x152;DF

SRÂ&#x203A;\F]NL

TYP 3 od 100 zĹ&#x201A; (netto)

JRWĂ?ZNRZH

 /  !2+ 

 4  

+ +!5 $ 6 7:     !

TYP 2 od 20 zĹ&#x201A; (netto)

portal znajdziesz pod adresem:

wrzesnia.info.pl

 

 KOSTKA GRANITOWA Roz-762

Masz pytania? Napisz lub zadzwoĹ&#x201E;.

Wszystkie kolory DowĂłz do klienta SprzedaĹź hurtowa i detaliczna Atrakcyjne ceny, szeroki wybĂłr 512-435-012, 501-503-451

Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, Ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14, tel. 512-140-464, mail: portal@wrzesnia.info.pl

Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; Muzyczny 694-205-040 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; Muzyczny FAMED 0502-423-869 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny FORTE, 602-704-583 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny SONET, 695-916-826, 506-372-746

Autopomoc

Usl-262

Transport pojazdĂłw 604-377-577 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny Szafa-Gra, www.szafa-gra. pl, 696-608-810 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny, 608-234-863 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny, 695-476-712 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; SONET 511-439-992 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; TOP STARS, 608-33-68-94, www. top_stars.republika.pl Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; EURO BAND 669-954-299

ZAKĹ AD TAPICERSKI WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Fromborska 53 POLECA: tXZQPD[ZOLJ tOBSPČ&#x2C6;OJLJ tTPGZ tBNFSZLBOLJ tSFOPXBDKBTUBSZDI NFCMJJLS[FTFÂ&#x2019; Me-055

RATY

ZAPRASZAMY


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

72267$71,$&+:,/$%<3235$:,¢ 6:¯-:<*/ '35=('6</:(675(0

FITNESS KLUB

ZAPRASZA

radzi:

â&#x20AC;&#x17E;nie przepĹ&#x201A;acaj u poĹ&#x203A;rednikĂłwâ&#x20AC;? t udzielamy kredyty na: - bieĹźÄ&#x2026;ce cele - zakup samochodu - hipoteczny - dla pracujÄ&#x2026;cych za granicÄ&#x2026; (511 074 467) - pod umowy z JST (przetargi publiczne)

t KONTA tLOKATY ul. Gen. Kutrzeby 8, WrzeĹ&#x203A;nia tel.

61 436 00 57

- G OLL R A ET TI IC S

TY

FA DO CH RA OW DZ E TW O R

IE

Prywatny Gabinet Konsultacyjny

Kochanym Rodzicom

KARDIOCHIRURGICZNY Dr n.med. Piotr Buczkowski Asystent Kliniki Kardiochirurgii w Poznaniu ul. DÂługa 1/2

z okazji 60. rocznicy Ĺ&#x203A;lubu najserdeczniejsze Ĺźyczenia zdrowia, spokoju oraz BĹ&#x201A;ogosĹ&#x201A;awieĹ&#x201E;stwa BoĹźego na dalsze lata skĹ&#x201A;adajÄ&#x2026;: syn i cĂłrka z rodzinami

7 &.!8#.!(!)&9 #: '9 ;*+ " *. +  '< 9"=*.!>9" ' &>9 .$>9#?&) ' $9% ?8&!?$!.*+#.' 8&9!@!$#? &9)AB>'< ?&$@$ )&' !'<".!+ '<=!+F :A$ +G@&*(#8!" '<&&:> *'!" :A$ @(&)>" 8&*. 8&*.!.>" '<&&:> &'#" @#>" '>*.>" 9 G !+ " '<&&:> 8(#'" +" #+(!?# .!) @&" ) '" 9 @> ) $ >'<" )>9 &>'<.#.!=% !8 !8&$@!!.>? &)>9'>+$#!: @A)":&.!+ *>*.98&)!$!&* H@!L!=$8*#$.!.>%    !" #"$%&$ $'     

()* +, $$,# -"..,

, #,+. !

â&#x20AC;˘ Ocena badaĂą: koronarografii i echo-serca â&#x20AC;˘ Kwalifikacja do zabiegĂłw operacyjnych (by-passy, operacje zastawek serca) â&#x20AC;˘ Opieka pooperacyjna PrzyjĂŞcia: kaÂżda III sobota miesišca od godz. 10:00 do 12:00 Hipokrates, WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Wojska Polskiego 13 Rejestracja: codziennie 18:00-20:00 tel. O601-793-838

GABINET STOMATOLOGICZNY, ul. HARCERSKA 10 Lek. stom. Ewa Thomas- Zaremba

 5  65 

Oferujemy: r bezpatne przeglÄ&#x2026;dy i porady r bezbolesne leczenie zachowawcze w miĹ&#x201A;ej atmosferze r stomatologia estetyczna r wybielanie zÄ&#x2122;bĂłw w 30 min. r uzupeĹ&#x201A;nienia protetyczne (korony porcelanowe, mosty, protezy) r chirurgia

Gabinet czynny od poniedziaĹ&#x201A;ku do piÄ&#x2026;tku w godz. 9.00-17.00 MoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; rejestracji telefonicznej

Gabinet Lekarski POONICTWO â&#x20AC;&#x201C; GINEKOLOGIA USG â&#x20AC;&#x201C; sonda brzuszna i pochwowa

Katarzyna CzĂŞstochowska spec. ginekolog po o1nik WrzeĹ&#x201C;nia ul. KiliĂąskiego 4

Roz-238b

Kre-192d

BI EĹť

NI E EL IP SY ST EP ER Y SI Ĺ O W NI A PR

TR OG EN R A IN M GO Y W E D

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Fabryczna 14, tel. 61-436-70-13

www.wrzesnia.info.pl

Lek-249b

12 listopada 2010

Roz-781

12

wtorki i czwartki od 16.00 Rejestracja tel. 0602 177 154 i 4360 102

tel. 61 4363-533

GABINET LEKARSKI Lek. Gerard WilczyĂąski

Specjalista otolaryngolog WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Ciszaka 26 wtorek i czwartek 16.00 â&#x20AC;&#x201C; 17.00 rejestracja telefoniczna 061 436-51-64, 0602-664-925 5=8¢3$/(1,( :0,187 Roz-275a

-(67(k$/(5*,.,(0 32.21$-$/(5*,ÂŚ tNFUPEBCJPSF[POBOTV BQBSBU#*$0. tUFSBQJBCF[CPMFTOBJCF[JOXB[ZKOB tFMJNJOBDKBHÂ&#x2019;PEVOJLPUZOPXFHP tUFTUZBMFSHJD[OFJUFSBQJBPED[VMFOJPXB tSFXFMBDZKOBTLVUFD[OPĹžĹ&#x2014;EP *OGPSNBDKBJ[BQJTZ tel. 061/426 49 36

ww-148

tel. kom. 509 433 043

Szanowni PaĹ&#x201E;stwo RozpoczÄ&#x2122;liĹ&#x203A;my prace nad ostatnim w tym roku dodatkiem tematycznym zatytuĹ&#x201A;owanym â&#x20AC;&#x153;WiadomoĹ&#x203A;ci przed... Ĺ&#x161;wiÄ&#x2026;teczneâ&#x20AC;?. Jego zadaniem bÄ&#x2122;dzie e przekazaÄ&#x2021; Ĺźyczenia boĹźonarodzeniowe oraz zaprezentowaÄ&#x2021; oferty Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2026;teczne firm handlowych i usĹ&#x201A;ugowych. Do rÄ&#x2026;k czytelnikĂłw trafi on 19 grudnia.

Zapraszamy firmy do kupowania powierzchni reklamowych. Cena jednego kolorowego moduĹ&#x201A;u wynosi 35 zĹ&#x201A; netto, uwzglÄ&#x2122;dniamy rabaty naszych staĹ&#x201A;ych klientĂłw.

Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14 Maria KosiĹ&#x201E;ska - m.kosinska@wrzesnia.info.pl, 501-677-718 Artur Mokracki - a.mokracki@wrzesnia.info.pl, 501-677-818


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70 Specjalista ChorĂłb Oczu Klaudia StefaĹ&#x201E;ska-GĂłral WrzeĹ&#x203A;nia, ul. KiliĹ&#x201E;skiego 14 NFZ pon. 13â °â °â&#x20AC;&#x201C;17â °â °, Ĺ&#x203A;r. 9â °â °â&#x20AC;&#x201C;13â °â ° GABINET PRYWATNY Lek-235b

czw. 9â °â °â&#x20AC;&#x201C;13â °â °, 15â °â °â&#x20AC;&#x201C;19â °â ° pt. 9â °â °â&#x20AC;&#x201C;13â °â °, 15â °â ° â&#x20AC;&#x201C; 19â °â ° tel. (061) 436-30-44, 0600-601-035

www.wrzesnia.info.pl

13

GABINET STOMATOLOGICZNY

PORADNIA ORTODONTYCZNA

lek. med. Henryk GĂłrniak

lek. stom. ogĂłlnej

Zofia GĹ&#x201A;adych

Specjalista pediatra chirurg dzieciÄ&#x2122;cy

PAWEÂŁ KRUPKA

Gabinet Lekarski

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Fromborska 27

PrzyjÄ&#x2122;cia codziennie po uzgodnieniu telefonicznym.

WRZEĹ&#x2019;NIA ul. LAZUROWA 2 tel. 061 436-35-66, Os. LipĂłwka

pn, wt, czw, pt 1500â&#x20AC;&#x201C;1900

61 4362 989, 603 561 420

Lek-271

OKULISTYKA

Lek-268a

12 listopada 2010

 "+##&"'## /"+##&"*## $"###&"6## W !"# $#%##&'()&%*"

Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne

HIPOKRATES ul. WaryĹ&#x201E;skiego 6c, WrzeĹ&#x203A;nia

profilaktyka, wybielanie zÄ&#x2122;bĂłw stomatologia estetyczna chirurgia implantologia specjalistyczne leczenie kanaĹ&#x201A;owe pod mikroskopem protetyka schorzenia przyzÄ&#x2122;bia ortodoncja â&#x20AC;&#x201C; aparaty staĹ&#x201A;e wszystkie rodzaje RTG stomatologicznych â&#x20AC;&#x201C; bez skierowaĹ&#x201E;. Zaprasza od poniedziaĹ&#x201A;ku do piÄ&#x2026;tku 9.00-21.00 Rejestracja 61-436-72-48, 507-117-063              

 !!"#$!% "$$!

GABINET STOMATOLOGICZNY

spec. W. Kwiatkowski

lek. dent. Irena PanieĹ&#x201E;ska-Tupaj

USG: poĹ&#x201A;oĹźnicze, przezpochwowe i piersi

chirurg stomatolog tel. 601-696-800

przyjmuje pn.-pt. (z wyjÄ&#x2026;tkiem Ĺ&#x203A;rody) 16.30-22.00

i prywatnie

PrzyjÄ&#x2122;cia: wtorki, czwartki 15.00-17.00

lek. dent. Nina Tupaj-Grzelak tel. 792-944-752

ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;ska 3, WrzeĹ&#x203A;nia 0606-312-327

przyjmuje pn. 9.00-15.00, sob. 11.00-17.00 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Prusa 5, tel. 061-4377-987

Lek-243a

 !"#$%(&)!'+ @&".$%,-N2-)%-

POĹ OĹťNICTWO I GINEKOLOGIA

Lek-221

 8#:$ '>8'=!$ *.>'> *8A( Opieki Zdrowotnej â&#x20AC;&#x17E;SPECIMEDâ&#x20AC;?

Lek-227

Poradnia Medycyny Pracy

Lek-278

Zabiegi w powiÄ&#x2122;kszeniu! PeĹ&#x201A;en zakres Ĺ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E;

DEPILACJA LASEROWA NAJSKUTECZNIEJSZY SYSTEM TRWAĹ EGO USUWANIA ZBÄ&#x2DC;DNEGO OWĹ OSIENIA

LASER DIODOWY MEDIO STAR Lek. med. JOANNA MICHALSKA

SPECJALISTA NEUROLOG

ZAMYKANIE NACZYĹ&#x192; NA TWARZY I KOĹ&#x192;CZYNACH DOLNYCH, USUWANIE PRZEBARWIEĹ&#x192;, FOTOODMĹ ADZANIE

PROTETYKA

BEZBOLESNE LECZENIE HEMOROIDĂ&#x201C;W DGHAL R

EXPRES

(selektywne podwišzywanie tĂŞtnic hemoroidalnych pod kontrolš badania doplerowskiego) â&#x20AC;&#x201C; najnowoczeĹ&#x201C;niejsza i najbardziej skuteczna metoda leczenia zabiegowego hemoroidĂłw â&#x20AC;&#x201C; bez bĂłlu w trakcie zabiegu i w okresie pooperacyjnym â&#x20AC;&#x201C; zabiegi w ramach chirurgii jednego dnia tel. 61

437-99-99

NAPRAWA I WYKONYWANIE PROTEZ ZĂ&#x160;BOWYCH WARSZAWSKA 24 (naprzeciw szpitala)

RadosÂław SoÂłtykowski specjalista chirurg

tel. 061 4360-365, 0506-585-086

tel. kom. 509 241 817

LARYNGOLOG

BEZPĹ ATNE BADANIA SĹ UCHU WrzeĹ&#x203A;nia, Med+Reh ul. SĹ&#x201A;owackiego 42

wtorek 13:00 - 17:00 Ĺ&#x203A;roda 9:00 - 13:00 piÄ&#x2026;tek 12:00 - 16:00 poniedziaĹ&#x201A;ek 14:00 - 18:00

Q R5T

Lek-276

WrzeĹ&#x203A;nia, SPECIMED ul. SĹ&#x201A;owackiego 2

REJESTRACJA TELEFONICZNA: 061 868-94-29, kom. 0600-107-840

Lek-229a

Informacja, rejestracja: AMIKA, ul. PiastĂłw 16, tel. 061-4379-999

- neurologia dzieciĂŞca - neurologia dorosÂłych

lekarz specjalista

Danuta Kowalska WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Sšdowa 6 umowa z NFZ - tel. 61 436 78 32 w poniedziaÂłki i czwartki - 14:00-18:00 we wtorki, Ĺ&#x201C;rody i pištki - 8:00-12:00 GABINET PRYWATNY WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Dšbrowskiego 8/1 wtorek 18:00-19:00, pištek 16:00-17:00 rejestracja tel. 61 436 11 95 po 15:00

Gabinet Leczenia Nerwic Waldemar KieÂłczewski

Sienkiewicza 12 WrzeĹ&#x201C;nia pt. 15.00-16.00

DENTHAL Gabinet Stomatologiczny lek. dent. Halina Olejniczak-Wiszniewska przyjmuje pn., wt., czw. 15.00-21.00, w soboty po uzgodnieniu

Lek-225e

NOWOĹ&#x161;Ä&#x2020;!!! LASER VARILITE

lek. dent. Piotr Wiszniewski przyjmuje w Ĺ&#x203A;rody 15.00-21.00 WrzeĹ&#x203A;nia, Plac Ĺ&#x161;w. StanisĹ&#x201A;awa 1 (wejĹ&#x203A;cie obok Veritasu w podwĂłrze)

tel. 602-830-899 PeĹ&#x201A;en zakres usĹ&#x201A;ug: nowoczesne, precyzyjne leczenie kanaĹ&#x201A;owe przy uĹźyciu mikroskopu KAPS oraz wypeĹ&#x201A;nianie kanaĹ&#x201A;Ăłw metodÄ&#x2026; termicznÄ&#x2026;, leczenie dorosĹ&#x201A;ych i dzieci; protetyka: korony, mosty, protezy ruchome; piaskowanie zÄ&#x2122;bĂłw; leczenie chorĂłb przyzÄ&#x2122;bia; chirurgia, implanty, wĹ&#x201A;asne RTG cyfrowe www.denthal.pl

GABINET INTERNISTYCZNO-HOMEOPATYCZNY WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Paderewskiego 50a

Dr nauk medycznych DANUTA MIKOAJEWSKA Specjalista chorĂłb wewntrznych Specjalista medycyny rodzinnej Czynne pon. - czw. TYLKO PO REJESTRACJI TELEFONICZNEJ

tel.: 0-61 436 30 24


14

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

12 listopada 2010

www.wrzesnia.info.pl

rokno okno 146x143 - 440 440 zĹ&#x201A;Ĺ&#x201A; netto net r okna i drzwi PCV rdrzwi zewnÄ&#x2122;trzne rdrzwi wewnÄ&#x2122;trzne rsiatki rparapety rsprzedaĹź, montaĹź rartykuĹ&#x201A;y

metalowe 0,/"t%3;8*t8*53:/:;1$8 8S[FÇ´OJB VM1JBTUĂ&#x2DC;X UFM XXXTVQFSUIFSNQM FNBJMTVQFS!TVQFSUIFSNQM

Roz-707bPaczkowo "# # 

#$% & ' *+!/;; < '!*!; =" # #

HYDRAULIK

ROLETY

zewnĂŞtrzne, wewnĂŞtrzne

Wrzenia ul. Przemysowa 1 tel./fax (061)4364846

&ALUZJE

Technika grzewcza i sanitarna

Sklep Instalacyjny

poziome pionowe Siatki na owady

Z.U.H. ul. Ciszaka 35 Bd-313

tel. 061 43-65-497; 0510-272-212

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. KiliĹ&#x201E;skiego 11 tel. (61) 435-08-21 malgorzataborowczak@wp.pl

r0,/" r%3;8* r30-&5: r#3".:

 

.04,*5*&3:t30-&5:t30-&5,*

Doradztwo â&#x20AC;&#x201C; sprzeda koty olejowe, gazowe instalacje z miedzi i tworzyw sztucznych grzejniki aluminiowe, pytowe, azienkowe wodomierze mieszkaniowe O zbiorniki na olej W wkady kominowe ze stali szlachetnej ST W kanalizacja sanitarna NA O armatura wodocigowa YK ceramika sanitarna W przydomowe oczyszczalnie ciekĂłw kinety kanalizacyjne

wizytĂłwek tel. 61 437 49 57 * ul. Fromborska 18

20 

*z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT

SPRZEDA HURTOWA I DETALICZNA

Oferujemy korzystne warunki wspĂłpracy oraz atrakcyjne ceny Zapraszamy pon. pt. 7.00-16.00, sob. 7.00-13.00

DRAGON Meble Kuchenne na wymiar

ul. Warszawska 27a

tel. 061 640-18-83

AGD do zabudowy

czynne pn-pt 10.00-17.00; sob. 10.00-14.00

e-mail: nowbudprim@nowbudprim.pl

atrakcyjne ceny krĂłtkie terminy

tPLOBJES[XJ17$CF[PÂ&#x2019;PXJPXZTZTUFN'PSJT tPLOB ES[XJPSB[GBTBEZBMVNJOJPXFXTZTUFNBDI 1PO[JP "MVQSPG tSPMFUZ[FXOÇ&#x2014;US[OFTZTUFN"MVQSPG #FDMFWFS tSPMFUZXFXOÇ&#x2014;US[OFNBUFSJBÂ&#x2019;PXFĂśOF[KB tQBSBQFUZXFXOÇ&#x2014;US[OF[LPOHMPNFSBUV NEG QDW ESFXOP QPTUGPSNJOHV tQBSBQFUZ[FXOÇ&#x2014;US[OF[BMVNJOJVN TUBMJ tCSBNZHBSBČ&#x2C6;PXFTFHNFOUPXF VDIZMOF tNPTLJUJFSZ tPLOBJOXFOUBSTLJF

0,/"r%3;8*r1$7*"-6.*/*6.

Bd-297

Nasza oferta:

KREDYTY WrzeĹ&#x203A;nia, Szkolna 21 tHPUĂ&#x2DC;XLPXFOBEPXĂ&#x2DC;E tOB[BLVQJQPE[BTUBX QPKB[EĂ&#x2DC;XEPUZT[Â&#x2019; tSĂ&#x2DC;XOJFČ&#x2C6;EMBĂśSNJSPMOJLĂ&#x2DC;X tOBPÇ´XJBED[FOJF

61 4376-433

Kre-197

Bd-308

Bd-164f

BiaĹ&#x201A;Ä&#x2122;Ĺźyce 55 czynne od 7.00-17.00 tel. 604-417-553
12 listopada 2010

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

15


16

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

12 listopada 2010

Zapraszamy na

GMINNA SPĂ&#x201C;Ĺ DZIELNIA â&#x20AC;&#x17E;SCHâ&#x20AC;&#x153; 62-330 NEKLA, RYNEK 21

 

ogĹ&#x201A;asza przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaĹź

   

przyczepy ciÄ&#x2026;gnikowej AUTOSAN D46A o Ĺ&#x201A;adownoĹ&#x203A;ci 3,5 tony  

Pisemne oferty w zamkniÄ&#x2122;tych kopertach z dopiskiem â&#x20AC;&#x17E;Przetargâ&#x20AC;&#x153; naleĹźy skĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; w sekretariacie SpĂłĹ&#x201A;dzielni w terminie do 26 listopada 2010 r. godz. 1200. W ofercie prosimy podaÄ&#x2021; dane osobowe lub nazwÄ&#x2122; firmy, ofertÄ&#x2122; cenowÄ&#x2026;.

   

OferowanÄ&#x2026; do sprzedaĹźy przyczepÄ&#x2122; moĹźna oglÄ&#x2026;daÄ&#x2021; w dniach 15-25 listopada br, w godz.1000-1400 na terenie Bazy SpĂłĹ&#x201A;dzielni Nekla ul.Lipowa 2.

Skl-504

Otwarcie ofert nastÄ&#x2026;pi w dniu 29 listopada 2010 r. i o wynikach oferenci zostanÄ&#x2026; powiadomieni na piĹ&#x203A;mie w ciÄ&#x2026;gu 7 dni po jego rozstrzygniÄ&#x2122;ciu SprzedajÄ&#x2026;cy zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prowadzenie dodatkowych rokowaĹ&#x201E; lub uniewaĹźnienia przetargu bez podania przyczyn.

  .

Obwieszczenie Starosty WrzesiĹ&#x201E;skiego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegĂłlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drĂłg publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r., nr 193, poz. 1194 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postÄ&#x2122;powania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam

Rol-158

Informacji o oferowanej do sprzedaĹźy przyczepy udziela Kier. Bazy - tel. 61 438 60 15.

www.wrzesnia.info.pl

Ĺźe w dniu 9 listopada 2010 r. zostaĹ&#x201A;o wszczÄ&#x2122;te na ĹźÄ&#x2026;danie Gminy Nekla postÄ&#x2122;powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjÄ&#x2122; inwestycji drogowej pn. â&#x20AC;&#x17E;Rozbudowa drogi gminnej w miejscowoĹ&#x203A;ci Barczyzna km 0+000 do km 2+010â&#x20AC;? obejmujÄ&#x2026;cej:

Biuro Rachunkowe IGNASIAK XO6Â?RQHF]QD:U]HyQLD

s

- rozbudowÄ&#x2122; drogi gminnej - demontaĹź odcinka sieci elektroenergetycznej NN 0,4 kV - demontaĹź przyĹ&#x201A;Ä&#x2026;czy elektroenergetycznych do dziaĹ&#x201A;ek: 106, 116, 131, 137/1, 153/1, obrÄ&#x2122;b Barczyzna - budowÄ&#x2122; odcinka sieci elektroenergetycznej NN 0,4 kV - budowÄ&#x2122; przyĹ&#x201A;Ä&#x2026;czy elektroenergetycznych NN 0,4 kV do dziaĹ&#x201A;ek: 106, 116, 130, 131, 137/1, 153/1, obrÄ&#x2122;b Barczyzna - budowÄ&#x2122; wewnÄ&#x2122;trznych linii zasilajÄ&#x2026;cych (WLZ) na dziaĹ&#x201A;kach: 153/1, 130, 131, obrÄ&#x2122;b Barczyzna

HLJQDVLDN#NHUDMFRPSO

Usl-267

.RPSOHNVRZDREVÂ?XJDILUP 9$7UROQLF\

WDK SĹ&#x201A;omowo

Zaprasza na zabawÄ&#x2122; andrzejkowÄ&#x2026; 20.11.2010 r.

peĹ&#x201A;na konsumpcja bilet 150 zĹ&#x201A; / para

na dziaĹ&#x201A;kach nr ewid.: 77/1, 73/10, 73/12, 79/3, 129/1, 95, 105/4, 81, 82/3, 118/4, 117, 120, 116, 122, 123, 128, 138, 141, 148/4, 129/2, 148/5, 148/6, 148/1, 148/3, 151/2, 151/1, 155/1, 158, 106, 131, 130, 137/1, 153/1, obrÄ&#x2122;b Barczyzna.

ZespĂłĹ&#x201A; CZAS z Nekli Sylwester 300 zĹ&#x201A; / para

tel. 61 438-76-57

Z aktami sprawy zapoznaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; moĹźna w Wydziale Administracji Architektoniczno â&#x20AC;&#x201C; Budowlanej Starostwa Powiatowego we WrzeĹ&#x203A;ni, pokĂłj nr 2 â&#x20AC;&#x201C; w godzinach urzÄ&#x2122;dowania. Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie skĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; moĹźna w terminie 14 dni od daty publicznego ogĹ&#x201A;oszenia, tj. do 26.11.2010 r., pisemnie na adres Starostwa Powiatowego we WrzeĹ&#x203A;ni, ul. Chopina 10, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia lub ustnie do protokoĹ&#x201A;u w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej, pok. nr 2.

Wojciech Wilczyk Kalwaria

Zapraszamy na cenowe szaleĹ&#x201E;stwo

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopeĹ&#x201A;nienie obowiÄ&#x2026;zku wynikajÄ&#x2026;cego z art. 10 ustawy Kodeks postÄ&#x2122;powania administracyjnego.

Zabiegi na twarz tGBMFSBEJPXF3'[Â&#x2019; tĆ&#x2019;FMB[LPQS[FDJX[NBST[D[LPXF[Â&#x2019; tNJLSPEFSNBCSB[KB[Â&#x2019; tPD[ZT[D[BOJFUXBS[Z VMUSBEĆ&#x2018;XJŢLJ BMHJ[Â&#x2019; tLXBTZ")"MVCLXBTQJSPHSPOPXZ[Â&#x2019;

XXXDZCFSUFDIOJLBQM

Sklep & serwis komputerowy

Zabiegi na ciaĹ&#x201A;o

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

tGBMFSBEJPXF3'[Â&#x2019; tĆ&#x2019;FMB[LP[Â&#x2019;tMJQPUPOJD[Â&#x2019; tPQBMBOJFOBUSZTLPXF DBÂ&#x2019;FDJBÂ&#x2019;P [Â&#x2019;

Do nabycia w Wydawnictwie KROPKA, ul. Fromborska 18, w biurze ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skichâ&#x20AC;? przy ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14, w Domu KsiÄ&#x2026;Ĺźki, ul. Rynek 11 i przez stronÄ&#x2122; www.fotograďŹ a.net.pl/wyd.php

Kom-025a

OC OBECNIE W PROM

Piercing tCSFX[Â&#x2019;tKŢ[ZL[Â&#x2019; tCSPEB[Â&#x2019;tQŢQFL[Â&#x2019; tXPTLOĂ&#x2DC;Hhenna lub wosk pach tQFEJDVSFmanicure lub parafina stĂłp t[BÂ&#x2019;PĆ&#x2019;FOJFQB[OPLDJĆ&#x2019;FMPXZDI60 zĹ&#x201A; [F[EPCJFOJBNJ70 zĹ&#x201A; tQFFMJOHLBXJUBDZKOZ[BNQVÂ&#x2019;LĹ&#x2022;[Â&#x2019;25 zĹ&#x201A; t1S[FEÂ&#x2019;VĆ&#x2019;BOJFJ[BHŢT[D[BOJFS[ŢTEP -50%

ul. Dzieci WrzesiĹ&#x201E;skich 1, WrzeĹ&#x203A;nia tel. 607-130-103, 61/640-18-39

www.laura-wrzesnia.pl

Kos-016

W latach 1995-2004 Wojciech Wilczyk dwa razy do roku odwiedzaĹ&#x201A; sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej i fotografowaĹ&#x201A; uczestnikĂłw tamtejszych ceremonii religijnych. 107 zdjÄ&#x2122;Ä&#x2021;, ktĂłre moĹźna znaleĹşÄ&#x2021; w tym albumie, to wybĂłr z ponad 4400 kadrĂłw, zarejestrowanych podczas wiosennych uroczystoĹ&#x203A;ci Wielkiego Tygodnia oraz procesji maryjnych odbywajÄ&#x2026;cych siÄ&#x2122; w poĹ&#x201A;owie sierpnia. 128 strPOtfotograďŹ i

8S[FÇ´OJB VM1SPNJFOJTUB UFM GBY

JI:

2 HP LaserJet P110 329,90 zĹ&#x201A;

t4FULJQSPEVLUĂ&#x2DC;Xt3BUZÇ&#x2C6;BHJFM t$PE[JFOOJFOPXF[BTLBLVKÇ&#x152;DPOJTLJFDFOZ t0QSPHSBNPXBOJFEMBĂśSNXOBKOJČ&#x2C6;T[ZDIDFOBDI t.PČ&#x2C6;MJXPÇ´Ç&#x17D;PEFCSBOJBUPXBSVOBNJFKTDV PSB[OBČ&#x2C6;ZD[FOJFJOTUBMBDKBJLPOĂśHVSBDKBVLMJFOUB t0CTÂ&#x2019;VHBJOGPSNBUZD[OBĂśSN

i inne siatki zgrzewane tCSBNZtGVSULJ Produkcja â&#x20AC;&#x201C; Kaczanowo 508-088-662, 061/ 4389-253 www.stal-pol.pl Roz-579


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

12 listopada 2010

www.wrzesnia.info.pl

17

DELTA WÄ&#x2DC;GIEL

tel. 061 436-64-19

tel. sklep 61 437-62-67, serwis 61 640-42-82 e-mail: sklep@komputer-wrzesnia.com.pl

tNPOUBČ&#x2C6;TJFDJLPNQVUFSPXZDI t[BLÂ&#x2019;BEBOJFBMBSNĂ&#x2DC;XXĂśSNJFJEPNV tBVUPNPOJUPSJOHJOBXJHBDKF tUFMFXJ[KBQS[FNZTÂ&#x2019;PXBoNPOUBČ&#x2C6;LBNFS

OPUFCPPLJ LPNQVUFSZ LBTZĂśTLBMOF

www.komputer-wrzesnia.pl

Kom-024

Szosa Witkowska 13a 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia

Roz-511

KAMIENNY, BRUNATNY, MIAĹ , EKOGROSZEK DREWNO OPAĹ OWE

tprowadzenie ksiÄ&#x2026;g rachunkowych tksiÄ&#x2026;g przychodĂłw i rozchodĂłw tewidencji przychodĂłw (ryczaĹ&#x201A;t) tpĹ&#x201A;ac i kadr trozliczenia elektroniczne z ZUS tpomoc w zakĹ&#x201A;adaniu firm tzwrot VAT-u za niektĂłre materiaĹ&#x201A;y budowlane (VZM) trozliczenia roczne PIT-37 i inne

Usl-268

ul. SĹ&#x201A;owackiego 11, WrzeĹ&#x203A;nia 61-436-62-06 601-190-996, 607-668-404

PODPISZ Z NAMI UMOWÄ&#x2DC; DO 31.01.2011 ROKU: a rozliczymy ciÄ&#x2122; przez 3 miesiÄ&#x2026;ce 50% taniej przyprowadĹş kolejnego klienta a obsĹ&#x201A;uĹźymy CiÄ&#x2122; za darmo przez 1 miesiÄ&#x2026;c *oferta dotyczy nowych klientĂłw; z obecnymi klientami oferta do uzgodnienia

21,50 zĹ&#x201A;

Licencja Ministerstwa FinansĂłw 39949\2010

Restauracja

 F 

NOWE MENU Korzystne ceny imprez

Zapraszamy na

 

27.11.2010 r.

130 zĹ&#x201A;/para (peĹ&#x201A;na konsumpcja) Gas-154

61 4387-541

Gas-152

$ Q&VXQ''$ [4 \X&VX'Q

LPUÂ&#x2019;ZČ&#x2C6;FMJXOFJTUBMPXFtLPUÂ&#x2019;Z[QPEBKOJLJFN LPUÂ&#x2019;ZHB[PXF HS[FKOJLJ CPJMFSZ QPNQZ T[BNCBtQS[ZEPNPXFPD[ZT[D[BMOJFÇ´DJFLĂ&#x2DC;X [FTUBXZTPMBSOFtLBCJOZJXBOOZ

Bd-295h

3"5:r53"/41035r8:,0/"84580

OSK

zaprasza na

AKCJÄ&#x2DC; PROMOCYJNÄ&#x201E; z RestauracjÄ&#x2026; Sethi szczegĂłĹ&#x201A;y na stronie

www.osk-trawka.pl Bd-305a

Edu-224

TRAWKA


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

Nie wynajmuj!  

KREDYTY DQRT

R WDY

Kre-118

       

 !

Konsolidacja kredytĂłw do ,  (XXX  "# $%&'()*+,/', 1 " " $&8+,*;/< )$= >?,)<$&< &AB 1C DE FF & C G GF HB I I

tNBUFSJBÂ&#x2019;ZCVEPXMBOF JXZLPÇŠD[FOJPXF tTZTUFNZEPDJFQMFÇŠ tTVDIB[BCVEPXBXOÇ&#x2014;US[ tGBSCZ MBLJFSZ JNQSFHOBUZ tOBS[Ç&#x2014;E[JBNBMBSTLJF CVEPXMBOF PHSPEOJD[F tFMFLUSPOBS[Ç&#x2014;E[JB tLPTULBCSVLPXB tJOTUBMBDKFTBOJUBSOF FMFLUSZD[OF IZESBVMJD[OF tTZTUFNZ[BNPDPXBÇŠ tPQBÂ&#x2019; tQBT[FJLPODFOUSBUZ

t4FSXJTBVUPSZ[PXBOZDFOUSBMUFMFGPOJD[OZDI 4-*$"/ 1"/"40/*$ 4*&.&/4 &-.&( t4FSXFSZUFMFLPNVOJLBDZKOF t6S[Ç&#x152;E[FOJB*1 70*1 t4:45&.:5&-&,0.6/*,"$:+/& $BMMDFOUFS JOGPMJOJB SFKFTUSBDKBSP[NĂ&#x2DC;X

t$$57 t4&38*4(8"3"/$:+/:*10(8"3"/$:+/:

www.teletronik.info ul. KoĹ&#x203A;ciuszki 56, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, tel. 061 / 437 99 10 Usl-039

ZespĂłĹ&#x201A; PieĹ&#x203A;ni i TaĹ&#x201E;ca â&#x20AC;&#x17E;ZIEMIA WRZESIĹ&#x192;SKAâ&#x20AC;? zaprasza na

ZAPRASZAMY

KURS TAĹ&#x192;CA TOWARZYSKIEGO i weselnego

pn.-pt. 7.00-17.00 sob. 7.00-14.00

Pierwsze zajÄ&#x2122;cia w Ĺ&#x203A;rodÄ&#x2122; 17.11.2010, godz. 1900

Nekla, ul. Wiosny LudĂłw 2

Edu-100

w auli SzkoĹ&#x201A;y Podstawowej nr 1 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Szkolna 1 (przy stadionie)

61-4386-130, 697-660-094

Informacje zapisy tel. 61-4361-159, 509-779-443

- ksiÄ&#x2026;Ĺźka przychodu-rozchodu - ryczaĹ&#x201A;t - VAT

Usl-207

USĹ UGI KSIÄ&#x2DC;GOWE - ZUS - zwrot VAT na materiaĹ&#x201A;y budowlane

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Ciszaka 35 tel. 61 436-54 97, kom. 500-76-86-95

Usl-274

SKLEP - ul. Malborska 15, WrzeĹ&#x203A;nia tel. 061 436 02 80

RYNNY

t1$7t0$:/, t$:/,5:5"/

GiÄ&#x2122;cie blach na wymiar Bd-280b

12 listopada 2010

Bd-267

18

R[ 5 W[  


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

12 listopada 2010

www.wrzesnia.info.pl

19

MARPOL PLUS          !"#"$%&% '()*)'" +,- ,  ./ . 0 

Kre-186

:U]HÂąQLDXO)DEU\F]QD Â&#x2021; PDUSROSOXVZU]HVQLD#ZSSO ZZZPDUSROSOXVFRPSO

DG-OKNA Producent: - okien i drzwi z PCV - okien i drzwi z aluminium - rolet zewnetrznych W ofercie sprzedaĹźy: - okna dachowe - parapety wewnÄ&#x2122;trzne - parapety zewnÄ&#x2122;trzne - siatki przeciw owadom

UWAGA W PROMOCJI CENA BRAMY GARAĹťOWEJ 2500 X 2125 - 2.000 ZĹ NETTO Bd-271

ROLETA ZEWNÄ&#x2DC;TRZNA 140 ZĹ /NETTO - 1 m2

Kre-121

SprzedaĹź ratalna Pomiar i dostawa gratis Szybki i profesjonalny montaĹź

Problemy z gotĂłwkÄ&#x2026;? PĹ&#x201A;ynnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; ďŹ nansowÄ&#x2026;? Brak zdolnoĹ&#x203A;ci kredytowej?

POSTAW NA NOWOCZESNE ROZWIÄ&#x201E;ZANIA

Jest rozwiÄ&#x2026;zanie!!!

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Staszica 10, 061 4360-476

JeĹ&#x203A;li posiadasz samochĂłd weĹş poĹźyczkÄ&#x2122; pod jego zastaw!!! Bez zaĹ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E; z pracy, U.S. i ZUS. Rolnicy tylko zaĹ&#x203A;wiadczenie o posiadaniu gospodarstwa. Ta i wiele innych ofert dostÄ&#x2122;pne w Biurze Kredytowym pod numerem 61 4367 620

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Rynek 10 (w bramie)

TARTAK OFERUJE:

ZAKĹ AD BETONIARSKI â&#x20AC;&#x17E;PIOTROWSCYâ&#x20AC;?

t8*Ć&#x2013;Ç&#x2021;#Ć&#x2013;%"$)08Ć&#x2039;  t5"3$*$Ć&#x2013;  tÂ&#x152;"5:  t#0";&3*Ć&#x2013;10%#*5,08Ć&#x2039;  t%3&8/0,0.*/,08&  t#3:,*&5404/08: tel./fax 61 438-45-14   

Nekla, ul. Dworcowa 22 A, www.piotrowscy.pl tel. (0 61) 43 72 079, tel./fax (0 61) 43 86 313

BETON towarowy - pompa 24 metry STROPY Teriva - dowĂłz do 50 km GRATIS BLOCZKI betonowe M-5 i M-6

Usl-196

Redaguje zespĂłĹ&#x201A;: Waldemar Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;ski (redaktor naczelny), Maria KosiĹ&#x201E;ska (z-ca redaktora naczelnego). Biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;: Maria KosiĹ&#x201E;ska, Arleta Kretkowska, Artur Mokracki, Natalia Pacanowska, Marika Wojtela. 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14, tel. 61 436 52 70, fax 61 640 01 01, biuro@wrzesnia.info.pl, http://www.wrzesnia.info.pl SkĹ&#x201A;ad komputerowy (reklamy@wrzesnia.info.pl): Anna Jakubek. Projekt graficzny: Tomasz Wojciechowski. Wydawca: Wydawnictwo KROPKA Jolanta i Waldemar Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;scy, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, SzczeciĹ&#x201E;ska 5. Druk: Drukarnia AGORA SA, PiĹ&#x201A;a, ul. Krzywa 35. KolportaĹź: Mariusz Tomczak, tel. 603 118 930. Redakcja â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstĂłw oraz nadawania tytuĂłw listom. TekstĂłw i materiaĂłw niezamĂłwionych nie zwracamy. AnonimĂłw nie drukujemy. Redakcja â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? nie odpowiada za tre reklam i ogosze. Wzory reklam zastrzeone.

NADPROĹťA L-19 PUSTAKI Ĺ&#x161;CIENNE ALFA OGRODZENIE BETONOWE KERAMZYT IZOLACYJNY Bd-210b


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

12 listopada 2010

www.wrzesnia.info.pl

ws-013

20

Sklep Futra SKĂ&#x201C;RY OdzieĹź Ĺ&#x161;roda Wlkp., ul. Paderewskiego 11 (przy dworcu PKS) tel. 61 285-63-69

czynne od 9.00 do 18.00 sobota od 9.00 do 15.00

POLECAMY tEVČ&#x2C6;ZXZCĂ&#x2DC;SGVUFSOBUVSBMOZDI EÂ&#x2019;VHJDIJLSĂ&#x2DC;ULJDI tkoĹźuszkiLSĂ&#x2DC;ULJFJEÂ&#x2019;VHJF naturalne, damskie i mÄ&#x2122;skie tLPÂ&#x2019;OJFS[FGVUFSLPXF

t4,Âť3:/PXBLPMFLDKB

64Â&#x152;6(*,6Ć´/*&34,*&

Skl-420

damskie i mÄ&#x2122;skie EVČ&#x2C6;ZXZCĂ&#x2DC;S NBSZOBSLJ Č&#x2C6;BLJFUZ QÂ&#x2019;BT[D[F LVSULJ tHBSTPOLJ8:13;&%"Ç&#x2C6;

Numer 1071  

Wiadomosci Wrzesinskie - numer 1071

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you