Page 1

Aktualności, s. 11

Ewa Lenartowicz Człowiekiem Roku FDW

4 czerwca 2010 NR 22 (1048/XXI) INDEKS 366773

ISSN 1234-1363

CENA 2,50 zł (w tym 0% VAT)

Opinie, Aktualności, s. 2 i 9

Motocross, s. 24

Temat tygodnia: PRZESZCZEPY – jak şyć po transplantacji?

Ĺ ukasz Lonka podbija na swoim motorze Stary Kontynent

redakcja: 61 437 49 50, biuro ogłoszeń: 61 436 52 70

Weekendowy dyĹźur reporterĂłw:

Ryzyko dla rozrywki W naszym 3-letnim tournÊe po Polsce nikt nie ucierpiał. Poza kaskaderem, który skończył na wózku – mówi J. Adamczewski.

Zostawiają po sobie dym, szkło i płaskie auta. Ze śmiercią igrają dla frajdy. Damian Idzikowski

– Mamy do sprzedania dwa kabriolety. Jacy chtni? – pyta ludzi stoczonych przy barierkach konferansjer widowiska kaskaderskiego Monster Truck Stunt Show, które we wtorek 1 czerwca wstrzsno placem przy ul. Sowackiego we Wrzeni. Chtnych na „kabriolety� nie byo. Bo po co komu auta, po których kilka razy przejecha kilkutonowy pickup z koami jak od kombajna? Jest ich czterech. Nicolas, Damian i Marvin Traberowie oraz Willy von der Garten. Czterech niemieckich pancernych. Pierwszy z wymienionych jest najmodszy, ma 17 lat i zaliczone midzynarodowe sukcesy w motocrossie. Najstarszy, ostatni z listy, zastpowa za kierownic samego Jamesa Bonda w jednej z czci przygód agenta 007. Cay ich godzinny wrzesi ski wystp rejestroway setki kamer, aparatów i telefonów. Najliczniejsi wród publicznoci byli ojcowie z synami. W ko cu widowisko odbywao si

 Po skończonym pokazie Monster Trucka oblegał prawdziwy tłum w Dzie Dziecka, a co moe by dla chopca lepszym prezentem, ni ywy film akcji? Nawet 3D si nie umywa. Dzieci do lat 14 wpuszczano w krg przyczep za 25 z, a dorosych za 30. Kolejka po bilety bya tak duga, e widowisko rozpoczo si z opónieniem. Wielu dostao si na teren pokazu, przechodzc pod plande-

Fot. DAI

kami, ktĂłre ogradzay krg. Jeszcze inni, gĂłwnie modzi, ogldali wszystko z dachu pobliskich garay i gazi drzew. Co tak przycigao ludzi? Motocyklowe skoki przez ponc obrcz, nad ludmi i autami. Jazda quadem i samochodem na dwĂłch koach. Przejazd autem -+przez ponce ogrodzenie z czowiekiem

na masce. Kontrolowane zderzenia i dachowania aut, a nade wszystko miadenie samochodów tzw. Monster Truckiem. – Podróujemy od miasta do miasta po caej Polsce. Nasi kaskaderzy wykonuj swoj profesj od wielu lat – zapewnia w rozmowie z nami Jacek Adamczewski, konferansjer i meneder grupy. – Jestemy bardzo zaskoczeni zainteresowaniem we Wrzeni. Gdybymy wczeniej wiedzieli, e tak bdzie, zostalibymy na dwa dni – aowa. A dlaczego Traberowie robi to, co robi? – To moje ycie. Nic innego nie sprawia mi takiej frajdy – wyjania Marvin. A czy to, co robi, jest miertelnie niebezpieczne, czy tylko niebezpieczne? – Tylko niebezpieczne. Po latach wchodzi si w rutyn. Poza tym robimy wszystko, by si zabezpieczy – zapewnia. O dziwo, nikomu nic si nie stao. (wideorelacja na wrzesnia.info.pl)

CĂłrka molestowana przez ojca O pedoďŹ liÄ™ i kazirodztwo jest podejrzany trzydziestokilkuletni wrzeĹ›nianin. Prokuratura rejonowa wszcza postpowanie w wyniku zawiadomienia kuratora sdowego. Ten z kolei zosta ustanowiony w prowadzonej ju wczeniej sprawie zncania si mczyzny nad rodzin, a dokadniej, nad on i dziemi. Sygna nie zosta zlekcewaony. Bo nie mĂłg. Wrcz przeciwnie – da pocztek mudnym przesuchaniom osĂłb, ktĂłre miay, bd mogy mie zwizek z t bulwersujc spraw.

Przeomowa okazaa si informacja, jak ledczy uzyskali z Centrum Leczenia Dzieci i Modziey, gdzie przebywaa maoletnia córka mczyzny. Wynikao z niej, e miaa by molestowana. Zostaa wic przesuchana przed sdem. W zoonych zeznaniach potwierdzia, e tata dopuszcza si wobec niej „innych czynnoci seksualnych� i co najmniej raz doprowadzi do obcowania pciowego. – W tej sprawie trzeba mie na wzgldzie dobro pokrzywdzonych i prowadzonego postpowania. One s najwaniejsze – podkrela Krzysztof Helik, prokurator rejonowy. Dlatego nie chce zdradza adnych

szczegóów – liczby czonków rodziny, relacji midzy nimi, czy choby wieku pokrzywdzonej. Oskarony te zosta ju przesuchany. Wersja wydarze , któr przedstawi, kóci si jednak z innymi ustaleniami prokuratury. Midzy innymi dlatego zosta zastosowany wobec niego rodek zapobiegawczy w postaci trzymiesicznego aresztu tymczasowego. Co ciekawe, wrzenianin zaskary t decyzj. Sd Okrgowy w Poznaniu utrzyma j jednak w mocy. – Na obecnym etapie postpowania wykonywane s czynnoci majce na celu weryfikacj przedstawionej linii obrony i wszechstronne

17

501 677 731 lub 501 677 838 CHCESZ ZGĹ OSIĆ JAKIEĹš ZDARZENIE? DZWOĹƒ!

Brodzik na basenie nie będzie czynny w tym roku – bo...? Aktualności, s. 10 Dlaczego nie ubezpiecza się powodzian? Pyzdry, s. 16 Komu nie chce nabijać kieszeni prezes Klepacki? Aktualności, s. 7 Czy karetkami z Wrześni będzie rządził dyspozytor z Konina? Aktualności, s. 6 Ile podatku zapłacił wrzesiński rekordzista? Gospodarka, s. 20 Gdzie municypalni mają... kota?! Aktualności, s. 8 www.wrzesnia.info.pl

Dzisiaj (pitek 4 czerwca) czynne jest tylko nasze biuro ogosze przy ul. Warszawskiej – w godzinach 8.00 – 15.00.

Wydawnictwo KROPKA, drukarnia i redakcja „WW� przy ul. Fromborskiej 18 s dzi ZAMKNITE Reklama

lat wizienia – a tyle grozi wrzenianinowi za to, co zrobi

wyjanienie okolicznoci sprawy – mówi szef prokuratury. Oskaronemu grozi do kilkunastu lat pozbawienia wolnoci. Tomasz Szternel

11 kg

 

 

793 501 415 61 436 16 55

Roz-447

DowĂłz pon.-sob.


4 czerwca 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

2 Opinie Przeszczep niestraszny SONDA

Moim zdaniem

Maria Pogodzińska, emerytka: – Nigdy nie wypełniłam oświadczenia woli ze zgodą na pobranie moich organów, chociaş z całego serca popieram ideę transplantacji. Oczywiście mogłabym to oświadczenie jeszcze złoşyć, ale nie wiem, czy mój wiek nie dyskwalifikuje mnie jako dawcy. Z pewnością jednak moja rodzina wie, jakie są moje poglądy w tej sprawie.

aki czas temu mielimy w Polsce wielk afer z rzekomym handlem organami ludzkimi. Jej efektem by drastyczny spadek pobra organów, bo nikt nie chcia „aferzystom� nabija kabzy. Póniej okazao si, e caa sprawa bya klasycznym balonem, czyli czym sztucznie nadmuchanym. No, ale w naród poszed komunikat: nie warto oddawa narzdów, bo przekrty robi. No i niby dziennikarze dziaali w tzw. interesie spoecznym, ujawnili zo, a wic s cacy. Zapomnieli jednak o tych, którzy s podobno dobrem najwyszym – o pacjentach, o ludziach, którzy czekali na przeszczep. Cz z nich nie doczekaa... Dlatego wanie takie akcje, jak Igrzyska dla Osób po Transplantacji i Dializowanych, jakie odbyy si we Wrzeni, wraz z towarzyszcymi wykadami i dziaaniami edukacyjnymi, s potrzebne. Media zrobiy krzywd i transplantologom, i ich pacjentom – teraz trzeba odbudowa to, co ulego zniszczeniu. Ja na przykad skadam niniejszym publiczn deklaracj: daj z mojego ciaa wszystko, co moe si przyda. Mnie ju to wtedy nie bdzie potrzebne, a jednak dziki temu... nie wszystek umr!

jedno pytanie – jedna odpowiedź

zdaniem uşytkowników www.wrzesnia.info.pl Filip Biernat: To, şe przeszczepy „stanęły�, to

sprawka ministra Ziobry, który rzekł był, şe „ten pan juş nigdy nikogo nie zabije� - o pewnym transplantologu. To dobrze, şe trwają akcje promocyjno-uświadamiające, poniewaş zły trend trzeba odwrócić. Na pewno kaşdy organ oddałbym własnemu dziecku za şycia, ale po śmierci chyba nie kaşdemu. Do serca i mózgu jestem jakoś szczególnie przywiązany... Sliwczynski: Kurczę, ale ani serca, ani mózgu „tam� nie zabierzesz! Jeśli nam coś niepotrzebne, a komuś moşe to coś uratować şycie czy chociaşby komfort şycia, to czemu nie? Lepiej robakom czy płomieniom to oddać? Tak często słyszy się gaduchy w stylu: chcę coś po sobie zostawić... I mamy wówczas na myśli - dom, drzewo, syna... rzadziej - pomnik Matki Boskiej Biechowskiej lub Licheńskiej, lub Częstochowskiej (czy one się wszystkie znają?!), poruszające dzieło sztuki, waşny traktat filozoficzny czy esej fotograficzny...

Kornelia Drozd, uczennica: – W szkole nie uczymy się na temat przeszczepów, więc przyznaję, şe niewiele o nich wiem, ale wydaje mi się, şe to jest niesamowita sprawa. Ktoś umiera, a ktoś inny dostaje nowe şycie... Chciałabym, şeby moje organy pomogły komuś po mojej śmierci. Mnie juş wtedy na pewno nie będą potrzebne. Józef Gawlak, emeryt: – Przeszczepy to bardzo dobra rzecz. Nie wiem, dlaczego ktoś mógłby nie chcieć, şeby jego organy po śmierci pomogły innemu człowiekowi. Zwłaszcza jeśli miałoby to pomóc komuś młodemu, kto ma jeszcze całe şycie przed sobą.

Czy mamy zaufanie do przeszczepĂłw?

Dariusz Borowiak, uczeń: – Gdyby mi to w znaczący sposób nie zaszkodziło, to myślę, şe oddałbym do przeszczepu swój szpik kostny, a moşe nawet nerkę. Wszystko zaleşałoby od sytuacji i osoby potrzebującej. Bo wiadomo, şe dla rodziny jesteśmy w stanie więcej poświęcić. A juş na pewno nie mam nic przeciwko pobraniu moich organów po śmierci.

opinie internautĂłw na www.wrzesnia.info.pl

Waldemar Śliwczyński

J

W tym tygodniu, w związku z niedawnymi igrzyskami dla osób po transplantacji, zapytaliśmy wrzesińskich przechodniów o przeszczepy. Czy oddalibyśmy swoje narządy potrzebującym? Czy zgadzamy się na wykorzystanie ich po śmierci?

tak

46%

23%

31%

nie nie mam zdania

Satyryczny komentarz tygodnia: liczymy na pomoc motocyklistĂłw...

Ile serca trzeba mieć, şeby oddać serce? Damian Idzikowski: Siedemnaście lat temu oddała Pani do przeszczepu serce męşa, który doznał śmiertelnych obraşeń w wypadku samochodowym. Zrobiłaby to Pani jeszcze raz? Małgorzata Zielińska, pielęgniarka w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni: – Tak. I tym razem zrobiłabym to bez wahania, które towarzyszyło mi wtedy. Lekarze tłumaczyli mi wówczas, şe daruję coś bezcennego, şe daję komuś şycie, ale wtedy nie trafiało to do mnie, przyznaję to. Dzisiaj, po latach, jestem dumna. Przede wszystkim dlatego, şe człowiek, któremu przeszczepiono serce mojego męşa, nadal şyje. A to znaczy, şe część mojego męşa şyje razem z nim.

Reklama

Reklama

Tarcica obrzynana i nieobrzynana Deska tarasowa (dwustronnie ryflowana) Nekla ul. Dworcowa 33 tel. 061 4386-046, fax 061 4386-076

0605-338-906, 0605-550-379

SKĹ AD DREWNA I WĘGLA Gutowo MaĹ‚e, ul. Powidzka 9 (przy torach kolejowych), tel./fax 61 437-64-56

- konstrukcje dachowe - tarcica obrzynana - EKOGROSZEK - WĘGIEL KAMIENNY - WĘGIEL BRUNATNY - MIAĹ WYSOKOKAL.

693-631-996

GAZ

ZOOLOGIA WĘDKARSTWO

d*1$$;r ul. Jana Pawła II 14, Września (w podwórzu)

Skl-389

wykonuje wiêŸby dachowe wg zamówieù. boazerie podbiciowe impregnacja ciœnieniowa drewno kominkowe

t www.sklep-hobby.pl Inn-282b

TARTAK NEKLA

NAJWIĘKSZY WYBĂ“R WE WRZEĹšNI

EKO-GAZ

061 436-46-84 0604-710-781 pn-sob 8.00-19.00 niedziela 9.00-13.00


4 czerwca 2010

Wiadomości Wrzesińskie

Aktualności Nowe parkingi i mosty Za niespełna trzy tygodnie drogowcy zamkną ul. Kościelną i rozpoczną generalny remont. Wspomniana arteria to jedna z ostatnich ulic w cisym centrum miasta, która a prosi si o modernizacj. Na pocztek drogowcy zabior si za napraw chodników. – Przetarg na remont wygrao Przedsibiorstwo DrogowoBudowlane Leszka Stachowiaka ze Starczanowa – informuje Roman Karowski z wydziau inwestycyjnego wrzesi skiego ratusza. – Koszt robót to 497 tys. 319 z i 9 gr – urzdnik wylicza z chirurgiczn dokadnoci. Poza chodnikami uporzdkowane zostan miejsca parkingowe, które zostan wybudowane od nowa.

To nie jedyne miejsca parkingowe, które powstan w najbliszym czasie. Niebawem Przedsibiorstwo Robót Komunalnych, które wygrao przetarg, rozpocznie modernizacj ul. Harcerskiej. – Planowany zakres robót obejmuje wykonanie pasa miejsc parkingowych do parkowania ukonego, obok pasa jezdni z prawej strony przy wyjedzie w kierunku ul. Opieszyn – wyjania ponownie Karowski. Na ten cel ratusz wyoy wrzesi skiej spóce z gminnej kasy 60 tys. z. Jak podkreli urzdnik, po planowanym liftingu Harcerskiej liczba miejsc parkingowych nieznacznie si zwikszy. – Pas parkingowy zostanie uporzdkowany, co wpynie na estetyk i popraw bezpiecze stwa – zauway skwapliwie Karowski. 17 czerwca zostanie rozstrzygnity przetarg na remonty mostów

557

tys. z wyda w najbliszym czasie gmina na budow dróg, parkingów i chodników

w gminie Wrzenia. – Zakres robót obejmie wykonanie prac remontowych 13 obiektów mostowych pooonych w cigu dróg gminnych – sprecyzowa urzdnik z wydziau inwestycyjnego. Remonty mostów potrwaj najpóniej do 30 padziernika. Tomasz Maecki

www.wrzesnia.info.pl

3 Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie – wrześnianin skończył pracę w SIWL-u i nie wrócił do domu

K

omenda Powiatowa Policji we Wrześni poszukuje Karola Tomczaka. 45-latek ostatni raz widziany był 27 maja około godz. 14.30, gdy opuszczał teren Spółdzielni Inwalidów „Wiosna Ludów”. – Skończył pracę, ale do domu już nie wrócił – informuje Krzysztof Szcześniak, rzecznik prasowy komendy. Zaniepokojona rodzina złożyła zawiadomienie o zaginięciu mężczyzny dopiero następnego dnia. Do tego czasu liczyła, że wróci. K. Tomczak jest szczupłej budowy ciała, ma około 180 cm wzrostu i waży 65 kg. Feralnego dnia był ubrany w granatowe spodnie dżinsowe z charakterystycznymi tylnymi kieszeniami wysadzanymi cekinami, popielatą koszulkę z wzorami (na krótki rękaw), niebieski polar z kapturem zapinany na zamek, ciemnozieloną kurtkę letnią, granatową dżokejkę i niebieskobiałe buty sportowe. Posiadał przy sobie czarną saszetkę, przepustkę do zakładu pracy i notes z danymi osobowymi.

Choć rysopis zaginionego natychmiast pojawił się na stronach internetowych policji i w innych mediach, do teraz jego los nie jest znany. Stąd prośba do Czytelników „WW”. Każdy, kto posiada informacje, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu wrześnianina, proszony jest o osobisty lub telefoniczny kontakt z komendą powiatową policji, tel. 61 437 52 00, 112 lub 997. TOS

Reklama

Zbierają dla powodzian

 Wrześnianie ślą pomoc dla powodzian, ale potrzeby są duże Ciągle można przynosić dary dla powodzian. Do akcji niesienia pomocy wczyy si m.in. wrzesi skie koo PCK i starostwo. Do siedziby PCK przy ul. Wojska Polskiego 1 (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) mona przynosi rodki czystoci, wiadra, opaty, ubrania robocze, rczniki, pociel, worki na mieci. Mile widziane bd te koce, piwory, materace i kalosze. Wszystkie dary bd przyjmowane do 25 czerwca w poniedziaki w godz. 11.00– 15.00, rody w godz. 14.00–17.00 oraz w pitki w godz. 11.00–15.00.

Fot. archiwum

– Zainteresowanie akcj jest due – mówi Krystyna Wieszczeciska z PCK. – Przychodz zarówno osoby indywidualne, jak i grupy. Gównie jest to modzie ze szkó, które przeprowadziy zbiórki. 11 i 16 czerwca nasi wolontariusze bd kwestowa na ulicach. Do zbiórki darów dla powodzian przyczya si te Skarbówka, której urzdnicy ofiarowali gównie ywno, rodki czystoci, odzie, koce... Do 6 czerwca klienci POLOmarketu podczas zakupów mog wkada do specjalnie wyznaczonych i oznaczonych koszy produkty, które chc przekaza osobom poszkodowanym przez powód. ukasz Róaski

Reklama

NAGROBKI schody, parapety, blaty, kominki, kostka granitowa Marzenin, ul. Ks. Twardego 5 061-4388-077, 0601-084-743 NISKE CENY


4 czerwca 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Twierdzi, że to usterka 42-letni Litwin nie przyznaje się do spowodowania śmiertelnego wypadku.

„ Mieszkaniec jednej

z podwrzesi skich wsi zgosi si w ubiegym tygodniu do stray miejskiej w sprawie nielegalnego przycza szamba u ssiadów. Przybyy na miejsce patrol uchybienia u ssiadów nie stwierdzi, ale za to... stwierdzi uchybienie u zgaszajcego. Za przepenienie szamba mczyzna musia zapaci 100 z.

„ Municypalni cz-

sto ostatnio interweniuj w sprawie parkowania pojazdów na trawie, w szczególnoci przy ul. Opieszyn. Niszczyciele zieleni nie zwaaj ju na blokady kó. Tymczasem wykroczenie to podlega karze do 500 z. Stranicy zapowiadaj, e bd w tej kwestii bezwzgldni.

„ Nierozsdkiem wyka-

 Do wypadku doszło około godz. 4.45. Autostrada była zablokowana przez kilka godzin – Zosta oskarony o nieumylne spowodowanie wypadku, w którym mier poniosa jedna osoba – mówi Krzysztof Helik, prokurator rejonowy. Z zebranego materiau dowodowego wynika, e, wyprzedzajc, Litwin naruszy zasady bezpiecze stwa w ruchu drogowym. Efekt? Straci

Skotniki: wypadek podczas wyprzedzania

29 maja na krajowej piętnastce kierowca audi A4, wykonując manewr wyprzedzania, najechał na tył volkswagena golfa, który skręcał w lewo. Audi uderzyło w drzewo. Dwie spośród trzech osób jadących tym samochodem doznały obrażeń ciała (kierowca oraz jego 4-letnia córka). Na miejscu zdarzenia poszkodowanymi zajął się Zespół Pogotowia Ratunkowego. U dwóch osób podróżujących golfem nie stwierdzono żadnych ran. Kierowcy obu pojazdów – jak informuje policja – byli trzeźwi. KUL

Czeszewo: TIR zablokował drogę na trzy godziny

31 maja na wyjeździe z Czeszewa (gmina Miłosław) w poprzek drogi zakleszczył się TIR z naczepą. Jak twierdzi kierowca scanii, do wypadku doszło, gdyż samochód osobowy koloru srebrnego (jadący z kierunku Orzechowa) zjechał na przeciwległy pas ruchu. Nie chcąc doprowadzić do zderzenia, kierujący scanią odbił, wpadł w poślizg i wylądował w rowie. Kierowca osobówki, jak gdyby nigdy nic, pojechał dalej. Policja apeluje do ewentualnych świadków kolizji o zgłaszanie się do komendy przy ul. Szkolnej we Wrześni. KUL

panowanie nad samochodem i uderzy w ty naczepy TIR-a. Do zarzucanego czynu si jednak nie przyznaje. Utrzymuje, e do zderzenia doprowadzia usterka techniczna jego auta. Okoliczno ta zostaa jednak zweryfikowana przez biegego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. W opinii, któr przygotowa,

Fot. Tomasz Szternel

zawar stanowisko niepozostawiajce zudze co do winy cudzoziemca. Wykluczy te, by do wypadku móg w jakikolwiek sposób przyczyni si kierowca TIR-a, który bdzie wiadkiem w tej sprawie. Oskarony ju ustanowi swego obro c. Bdzie nim adw. Karolina Staszak. Tomasz Szternel

Wprowadził ich w błąd Ta historia bdzie kolejn z cyklu „Nie do wiary”. Cho rozegraa si poza granicami naszego powiatu, to jej bohaterem by mieszkaniec gminy Wrzenia. 28 maja Lucjan O. wstpi do marketu w rodzie Wielkopolskiej na drobne zakupy. Gdy ju z niego wyszed, stwierdzi, e na parkingu nie ma jego opla vectry. Pierwsza myl: kradzie. Zodziejaszek mia uatwione zadanie, bo waciciel pozostawi kluczyki w stacyjce. Mao tego, nie mia jak powiadomi policji, bo w aucie zostawi równie telefon komórkowy. Poszed wic do znajomej, która mieszka nieopodal. Dziki niej zaalarmowa stróów prawa. Niestety, nie potrafi poda numerów

rejestracyjnych auta. Nie pamita ich, a dokumenty take pozostawi w samochodzie. Z pomoc przysza mu dopiero ona, z któr rozmawia telefonicznie. Funkcjonariusze mogli wic rozpocz poszukiwania. Nie mino pó godziny, a opel si odnalaz. Sta na parkingu przy lokalu ssiadujcym z marketem. Wanie tam pozostawi go... kierowca. – Nic nie mówi o problemach zdrowotnych. Najprawdopodobniej to roztargnienie – mówi Edyta Kwietniewska, rzecznik prasowy redzkiej komendy. Mczyzna nie zosta ukarany, bo – jak tumaczy rzecznik – nie byo ku temu podstawy. Policjantów wprowadzi w bd niewiadomie. TOS

Pomyliły mu się kierunki – miał jechać do Francji, tymczasem... Pracownik firmy przewozowej chcia ukra TIR-a ze sprztem RTV wartym a milion zotych! Jego plan si nie powiód. Zadecydowao jedno zgoszenie. 31 maja policjanci z Grodziska Mazowieckiego poinformowali miejscow komend o MAN-ie znajdujcym si w okolicach Wrzeni. Jego do dokadne namierzenie byo moliwe dziki lokalizatorowi GPS. Do akcji natychmiast wkroczyy wszystkie moliwe patrole. Zgodnie z wytycznymi, zorganizoway posterunki blokadowe na arteriach wylotowych z miasta. Te speniy swoj rol. MAN z naczep odpowiadajcy opisowi zosta zatrzymany przez

za si pewien kierowca, który w ubiegym tygodniu na ul. Fabrycznej zaparkowa swoje auto tak, e cakowicie zablokowa pynny ruch. Wyjazd moliwy by tylko przez ul. Warszawsk. Sytuacja trwaa ca godzin. Za popenione wykroczenie kierowca otrzyma mandat karny w wysokoci 300 z. DAI/AHS

funkcjonariuszy wydziau ruchu drogowego na trasie K92 w Psarach Maych. Autem kierowa Jerzy B., 48-letni mieszkaniec Dblina. Nie stawia oporu. Badanie wykazao, e jest pod wpywem alkoholu. Dlaczego zboczy z wyznaczonej drogi, co chcia zrobi z upem i w ko cu: czy dziaa w pojedynk, czy te w porozumieniu z kim – odpowiedzi na te i wiele innych pyta ma da postpowanie prowadzone pod nadzorem prokuratury rejonowej. Dzi wiadomo tylko tyle, e towar, który przewozi kierowca, mia trafi do Francji. Za jego przywaszczenie grozi mu do piciu lat pozbawienia wolnoci. TOS

Kronika policyjna

Wracamy do tragedii, która rozegraa si 9 marca na autostradzie A2 w Gozdowie. Z niewiadomych wówczas przyczyn jadcy z Poznania do Warszawy peugeot boxer na litewskich blachach podczas wyprzedzania wpad w ty naczepy scanii. Sia uderzenia bya tak dua, e wrcz rozerwao praw stron kabiny busa; t, po której siedzia 34-letni cudzoziemiec. W wyniku poniesionych obrae poniós mier na miejscu. Prokuratura wszcza ledztwo. Musiaa. Jego zwie czeniem jest akt oskarenia, który oficjalnie wpyn do sdu rejonowego 10 maja. Fizycznie dwa tygodnie póniej, bo musia zosta przetumaczony na jzyk naszych wschodnich ssiadów. Usysza go 42-latek kierujcy dostawczym autem.

Straż Miejska

4 Aktualności

„ 43-letni mieszkaniec

gm. Wrzenia nie stawi si w areszcie ledczym do odbycia kary pozbawienia wolnoci. 28 maja zosta wic zatrzymany i do niego doprowadzony.

„ Podczas nieobecnoci

konkubiny wszed do jej mieszkania i wyniós lodówk, pralk, dekoder, telewizor, a nawet garnki. Miao to miejsce 29 maja w Psarach Polskich. Poszkodowana oszacowaa straty na 1 750 z.

„ 0,92 mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu mia 66-latek kierujcy cinquecento. Jakby tego byo mao, zama sdowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Zosta zatrzymany 30 maja w Grzymysawicach. „ 3 kg tytoniu zakupi

za porednictwem portalu Allegro.pl mieszkaniec Orzechowa. Zapaci za niego 180 z. Zosta oszukany, bo ani towaru, ani zwrotu pienidzy nie otrzyma.

„ Kto upatrzy sobie

jelcza pozostawionego na niestrzeonym parkingu w Soecznie. Midzy 29 a 31 maja ukrad z niego CB-radio i odtwarzacz CD oraz spuci 130 l oleju napdowego. To nie wszystko... W tym samym miejscu i czasie z innego samochodu ciarowego znikny CBradio i antena. TOS


5

Wiadomości Wrzesińskie Reklama

4 czerwca 2010

UWAGA ROLNICY!

Września, ul. Kolejowa 10 tel. 61/4361653

Magazyn Skupu ZboĹźa

Oferuje m.in.

GS „S.Ch� Września, ul.Kolejowa 10 Tel. 61 4362942 lub 663 990 249

wizytĂłwek tel. 0-61 437 49 57

prowadzi:

tLPOUSBLUBDKÇ— S[FQBLV[F[CJPSĂ˜XS tTLVQ[CPČˆB

Zapraszamy

20 z

Wrzenia * ul. Fromborska 18

Roz-660

*z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT. Minimalna warto zamĂłwienia: 20 z

ww-118

Ostatnia szansa

%XUR]QDMGXMHVLÄŠSU]\XO2SLHV]\Q QDG$SWHNÄ… ZH:U]HÄžQL

Informujemy, şe w Biurze Ogłoszeń

moşna nabyć

061 436-27-33 061 436-29-49 pn.-sob. 7.00-19.00 nd. 8.00-14.00

Kre-172

tPSB[QPKFEZOD[FEVLBUZ w cenie

Września, ul. Warszawska 17

pn.-pt. 9.00-17.00

tel. 61 437-08-70, fax 61 436-01-60, oddzial1.wrzesnia@bzwbk.pl

SPRZEDAĹť DOMĂ“W JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ [PHSĂ˜ELJFNJHBSBČˆFNOBTBNPDIPEZ

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus A. Goclik, M. Rozraşewski, Spółka Jawna

G

SOXV

SPRZEDAĹť NOWYCH MIESZKAĹƒ t[FTQĂ˜Â’EXĂ˜DICVEZOLĂ˜XXJFMPSPE[JOOZDI XLBNFSBMOFK[BCVEPXJF tBUSBLDZKOBMPLBMJ[BDKB tTÇŒTJFE[UXPUFSFOĂ˜X[JFMPOZDI tQPNPDXPUS[ZNBOJVLSFEZUV

Zapraszamy do biura sprzedaĹźy: oraz do biura przy ul. Gen. T. Kutrzeby 5K/13 tel. 061 437 61 65

www.wgiplus.pl

Bd-302

mieszkania@wgiplus.pl

Roz-663

Dom-GAZ

tCMJTUSZTQFDKBMOFKFEZDKJ [%VLBUFN.JFKTLJN 6 WrzosĂłw w cenie

tel/fax 61 436 16 16, kom 601 160 285, 723 179 649

#$ %&' # &(

)#

GAZ

przy ulicy Warszawskiej 15

62-300 Września, ul. Szkolna 3 (Budynek PKO BP – II piętro) w godz. 9.00 – 17.00

3RVHĂĄQD6HMP53=ELJQLHZ'RODWD

]DSUDV]DPLHV]NDĔFyZSRZLDWXZU]HVLĔVNLHJR ¹ !" ZF]DVLHWUZDQLDVZRMHJRG\ĪXUXSRVHOVNLHJR ZGQLXF]HUZFDEU SRQLHG]LDåHN

RGJRG]GR

ww-103

Roz-659

Doradztwo. Dowóz z rozładunkiem. Niskie ceny.

   

Roz-210

Polskie Składy Budowlane GS „S.Ch.�

tDFHÂ’B TJQPSFY DFNFOU XBQOP tQPLSZDJBEBDIPXF NBTZLPOTFSXVKĹ•DF tTUZSPQJBO XFÂ’OB QÂ’ZUZ QSPmMF tUZOLJ HJQTZ [BQSBXZ LMFKF GBSCZ

www.wrzesnia.info.pl www.wrzesnia.info.pl


4 czerwca 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

6 Aktualności

Konin, Poznań? Co z tą karetką? Jedno jest pewne: w przyszłym roku zniknie wrzesińskie Centrum Powiadamiania Ratunkowego. – 25 maja w Urzdzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyo si spotkanie powicone organizacji systemu Pa stwowego Ratownictwa Medycznego w województwie wielkopolskim w latach 2011-2013 – informuje Tomasz Stube, rzecznik prasowy wojewody wielkopolskiego. Przy opracowaniu wojewódzkiego planu dziaania ww. systemu wojewoda wielkopolski przyj nastpujce zaoenia: utrzymanie dotychczasowej liczby (114) Zespoów Ratownictwa Medycznego, ale zmniejszenie z 50 do 46 liczby specjalistycznych (takich, których jed lekarze) ZRM oraz – co najwaniejsze – utworzenie piciu rejonów

31

– tyle jest obecnie Centrów Powiadamiania Ratunkowego w województwie. A bdzie... pi?

Zdaniem Janiewicza adne decyzje nie zapady ostatecznie. Jest te koncepcja jednego centrum powiadamiania w Poznaniu, które obsugiwaoby cae województwo. – Telefony bd odbierane w centrali, a tu, na miejscu, pozostan siy i rodki, tj. karetki – wyjania starosta. – Osoby, które pracuj tutaj w lokalnych centrach powiadamiania, Od stycznia po karetkę zadzwonimy do Konina bądź Poznania. Na razie telefonujemy do CPR we Wrześni Fot. TOM bd miay propozycje pracy w centrali – zapewni. operacyjnych ZRM przy nieograni- wiadamia Ratunkowego. Po reformie – Na dzi jeszcze si nie rozstrzyJak wyjani starosta, chodzi o to, czaniu obszaru ich dziaania do te- ma zosta tylko pi. Od 1 stycznia gna koncepcja. Jeli bd subre- eby w Poznaniu pracoway osoby renu powiatów. Planuje si take wrzenianin, dzwonic na 112, do- giony, to na pewno Wrzenia bdzie znajce topografie danego terenu. Janiewicz poinformowa te, e zmniejszenie liczby punktów odbio- dzwoni si do... Wanie: gdzie? We- w Poznaniu. Przynajmniej takie ru numeru alarmowego 999 – dyspo- dug „Gazety Wyborczej”, do Konina. mam zapewnienie wojewody, tak od 1 stycznia w Pyzdrach bdzie stazytorni medycznych. Obecnie jest ich Inne zdanie ma starosta wrzesi - emy przegosowali na konwencie cjonowaa karetka pogotowia. 31, w tym wrzesi skie Centrum Po- ski Dionizy Janiewicz: starostów. Tomasz Maecki

Reklama

Ścieżka wkrótce

 Niemal na całej ścieżce obowiązuje zakaz jazdy samochodem. Tak będzie także na nowym odcinku

Kolejne 970 metrów ścieżki rowerowej nad zalewem Lipówka powstanie jeszcze w tym roku. Gmina przeznaczyła na to 316 tysięcy złotych. Projekt nowego odcinka cieki trafi ju do wrzesi skiego ratusza. Przewiduje on budow cieki od wiaduktu kolejowego w Przyborkach do mostu nad zalewem w Psarach Polskich, przy wietlicy wiejskiej. Rozpoczcie inwestycji musi poprzedzi postpowanie administracyjne, którego efektem bdzie decyzja o ustaleniu lokalizacji cieki. Urzdowa procedura ju si rozpocza. – Jeden z wacicieli gruntów, którymi cieka ma przebiega, wniós

Fot. MAK

protest – mówi Roman Karowski, kierownik referatu inwestycyjnego. – To nie zablokuje budowy cieki, ale bdziemy prowadzi rozmowy dotyczce wykupu dziaki lub rekompensaty za uytkowanie gruntu dla waciciela. W Psarach Polskich cieka bdzie czy si z drog, która prowadzi dalej do Nowego Folwarku. Tym sposobem Promenada Porajów (bo tak wanie nazwano drók) poczy nie tylko dwa parki, ale take podmiejski las. Wykonawca zostanie wyoniony w przetargu, a prace zako cz si w tym roku. cieka przeznaczona bdzie dla pieszych i rowerzystów. – Bd przy niej ustawione supki ochronne uniemoliwiajce wjazd samochodem – zaznacza R. Karowski. Marzena Zbierska

Wpadli, bo ktoś poczuł mocny smród Gaz z butli, zamiast do rozlewni, trafi do rowu w okolicach Wódek. W ustaleniu personaliów sprawcy pomóg przypadkowy wiadek. – Przejedaem w okolicy i poczuem gaz. Zainteresowaem si, skd dobiega ten smród – mówi pan Leszek (nazwisko zastrzeone do wiadomoci redakcji). – Zauwayem, jak pospiesznie oddala si auto dowoce butle gazowe. Spisaem numer rejestracyjny i zgosiem spraw stray miejskiej. Municypalni zainteresowali si tematem. Pozyskany numer rejestracyjny pojazdu, którym porusza si sprawca smrodu, doprowadzi straników do Witkowa. – Miecia si tam jego firma – mówi Anna Hedrych-Stanisawska, stranik miejski. – Mczyzna za nielegalne oprónianie ko czcych si butli gazowych zosta ukarany 500-zotowym mandatem karnym. By zaskoczony nasz wizyt. Wczeniej stranicy, chcc si upewni, czy „wyczyn” mieszka ca Witkowa nie stanowi adnego zagroenia, skonsultowali si z jednostk Pa stwowej Stray Poarnej we Wrzeni. Okazao si, e ten rodzaj opróniania butli nie stanowi zagroenia. Nie zmienia to jednak faktu, e ich oprónianie powinno odbywa si tylko i wycznie w rozlewni gazowej. – Informacje dotyczce czyszczenia butli potwierdzilimy równie w jednej z firm gazowych na terenie Wrzeni – ko czy A. Hedrych-Stanisawska. KUL


4 czerwca 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

7

Aktualności

Oszczędzają na dzieciach? Jedni zwiększają bezpieczeństwo dzieci, drudzy uważają, że dobrze jest tak, jak jest. Temat tyczy placów zabaw, a konkretniej, znajdujcych si w nich piaskownic. Nie jest tajemnic, e s one siedliskiem wielu gronych pasoytów, poniewa chtnie odwiedzaj je nie tylko dzieci, ale take psy i koty. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrzeni zaleca wymienia piasek w piaskownicach dwa razy w cigu roku. Lech Wojciechowski z wrzesi skiego gabinetu weterynaryjnego Vacca proponuje co jeszcze: specjalny proszek do dezynfekcji piaskownic i placów zabaw. – Jest to rodek bakteriobójczy. Chroni dzieci przed bakteriami, wirusami i grzybami oraz neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Zabija te larwy much i odstrasza owady dorose – informuje L. Wojciechowski. – Jest to preparat ekologiczny, dopuszczony do uytku przez ministra zdrowia. L. Wojciechowski nie ukrywa, e jest wycznym dystrybutorem pre Dlaczego ratusz potrafi wydać 120 tys. zł na nowy domek dla wielbłąda, paratu na województwo wielkopola oszczędza parę groszy na dezynfekcji placów zabaw? Fot. Janusz M. Molenda skie. Swoje usugi oferuje wacicie-

lom placów zabaw – urzdom gmin, spódzielniom mieszkaniowym, placówkom owiatowym itd. – Preparatem posypujemy dezynfekowan powierzchni piaskownicy. Po dwóch godzinach naley tylko zagrabi i ju mona korzysta – mówi L. Wojciechowski. – Koszt dezynfekcji 8 m 2 piaskownicy zamyka si w kwocie 13 z. Wydatek nie jest wic wspómierny do efektu. Proszek naley zastosowa dwa razy w cigu roku. Niestety, nie wszyscy waciciele placów zabaw chc skorzysta z tych usug. Mona by pomyle, e bagatelizuj opisywany problem. – Nie chcemy komu nabija kieszeni – mówi wprost Ryszard Klepacki, prezes Wrzesi skiej Spódzielni Mieszkaniowej. – Odmówilimy. Nie moemy przecie szasta pienidzmi naszych czonków. Jak zajdzie potrzeba, zgosimy si do niego. R. Klepacki szybko wyjani, e nastpi to tylko w przypadku ewentualnych zastrzee sanepidu. WSM piasek w piaskownicach wymienia tylko jeden raz w cigu roku. Bardziej dyplomatycznie do sprawy podchodzi ratusz, który zarzdza placami miejskimi. – Gmina na wiosn kadego roku wymienia piasek we wszystkich pia-

Nawet w supersterylnym środowisku można się zakazić – mówi Krzysztof Pałczyński, dyrektor sanepidu.

skownicach. Trudno tydzie póniej przeprowadza dezynfekcj. Nie ma takiej potrzeby – mówi Robert Klimczak, kierownik referatu komunalnego. – Kontrola sanepidowska w maju w zeszym roku nie wykazaa niczego zego, czyli nasz sposób jest skuteczny. – Uwaam, e lepiej jest dmucha na zimne. Skorzystaam z oferty pana L. Wojciechowskiego – informuje Barbara Szewczyk, dyrektor Soneczka. – Zrobiam to, mimo e plac zabaw jest ogrodzony. Podobnie byo w przypadku Wiesawy Filipiak, dyrektor przedszkola Pszczóka Maja. Usuga kosztowaa j... 40 zotych. ukasz Róaski

ww-123

Reklama

*

Przejmij kontrolę

w swojej branży

* wizytówki internetowe już od 500 zł

BIURO OGŁOSZEŃ “WIADOMOŚCI WRZESIŃSKICH”, UL. WARSZAWSKA 15, 512-140-464, portal@wrzesnia.info.pl

Uszkodzone dwa samochody i latarnia uliczna

W piątek 28 maja, około godziny 19.50, na skrzyżowaniu ul. Kosynierów z ul. Stasiewskiego we Wrześni doszło do groźnie wyglądającej kolizji dwóch samochodów osobowych. Kierujący golfem, wykonując manewr omijania, doprowadził do zderzenia z oplem tigrą. Kobieta podróżująca oplem została przewieziona do wrzesińskiego szpitala. Sprawca kolizji został ukarany 300-złotowym mandatem karnym. Był trzeźwy. KUL

Kobieta w maluchu staranowała motorowerzystę

Jedna osoba została ranna w wypadku, do którego doszło w piątek po południu u zbiegu ulic Kaliskiej i Raciborskiej. – Kobieta jadąca fiatem 126 p, przy skręcie w lewo (z ul. Kaliskiej na Raciborską – przyp. red.) nie zachowała ostrożności i uderzyła motorower jadący z przeciwka – informuje Krzysztof Szcześniak, rzecznik prasowy wrzesińskiej policji. Kierowca motoroweru został przewieziony do szpitala. TOM


4 czerwca 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

8 Aktualności Spacerkiem po Wrześni

Przygoda z... kotem Prosta interwencja zakończyła się... rozmontowaniem samochodu.

 Organizatorzy Monster Truck Show

chcieli się przecisnąć przez przepisy, jak jeden z ich widzów przez tłum Fot. DAI

„ Dopiero w ostatnich dniach

pojawiy si na miecie plakaty wyborcze. Jako pierwszy sporód kandydatów na prezydenta „powiesi si” we Wrzeni Grzegorz Napieralski z LSD... pardon: z SLD. W kadym razie – zrobi to legalnie. „ Bo oczywicie mona to zrobi niezgodnie z prawem. Odpowiednie przepisy mówi, e „umieszczenie w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogoszenia, plakatu, afiszu, apelu, ulotki, napisu lub rysunku, albo wystawianie je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarzdzajcego tym miejscem zagroone jest kar grzywny”. Przekonali si o tym organizatorzy Monster Truck Stunt Show, widowiska kaskaderskiego, które opisujemy na pierwszej stronie. Za powieszone nielegalnie plakaty reklamowe organizatorzy musieli zapaci kar w wysokoci 150 z. Po naoeniu tego mandatu bardzo szybko wykupili odpowiednie pozwolenie. „ Mniej wicej w tym samym czasie co plakaty wyborcze, nad Wrzenic pojawiy si te wiee truskawki. Sprzedawcy z wagami ciarkowymi zainstalowali si przy Biedronce na ul. Opieszyn. „ Spacer po miecie nie zawsze jest przyjemny, a czasami moe by nawet koszmarny. Z pewnoci taka bya niedawna przygoda pewnej starszej pani z gminy Ostrowite, która przyjechaa do Wrzeni po wypis ze szpitala i zgubia si w drodze na przystanek autobusowy. Kobiet, która nie posiadaa adnych dokumentów i pienidzy, zajli si stranicy miejscy. Przewieli j do orodka pomocy spoecznej, gdzie potwierdzono, e nie figuruje w rejestrze zaginionych i faktycznie mieszka w podanej gminie. Dalszej pomocy udzielili owej pani pracownicy socjalni. „ Na wioskach zako czyy si szczepienia psów przeciwko wcieklinie; kolej na miasto. Od 7 czerwca psy (i koty te) bdzie mona szczepi w gabinetach weterynaryjnych przy ul. Kaliskiej, Kociuszki, Kili skiego, Paderewskiego, Wrocawskiej oraz w przychodni weterynaryjnej przy ul. Objazdowej, a take w punktach terenowych na rogu ul. Szerokiej i ul. Kosynierów (11 czerwca w godz. 16.00–18.00) i na placu przy ul. Promienistej (12 czerwca w godz. 10.00–11.00). DAI

Nie wiadomo, w jaki sposób trzy mae kotki znalazy si na drzewie przy ul. Dbrowskiego. Z relacji mieszka ców pobliskich bloków wynika, e kotka przeniosa je tam sama. Ludzie, zaniepokojeni przeraliwym miauczeniem, postanowili wezwa stra miejsk. Poniewa mruczki znajdoway si na wysokoci okoo 5 metrów, municypalni poprosili o pomoc stra poarn. Druhowie przyjechali po kilku minutach. Na sygnale. Przy pomocy drabiny weszli na drzewo i „sprowadzili” wychudzone zwierzaki na ziemi. Wydawao si, e to koniec interwencji. Nic bardziej mylnego... Po przewiezieniu kotów do schroniska okazao si, e... s tylko dwa. Stranicy z myl, e trzeci si gdzie schowa, kilkakrotnie przeszukali cay samochód (volkswagena transportera T5). Bezskutecznie. Stwierdzili, e musia im niepostrzeenie uciec przy wysiadaniu z auta. – Ta wersja wydarze bya do realna i trzymaa kolegów w przekona-

 Zdejmowanie kotów z drzew wpisało się na stałe do strażackich powinności niu do godzin wieczornych – mówi Anna Hedrych-Stanisawska, stranik miejski. – Spraw tajemniczego zaginicia rozwizaa dopiero druga zmiana patrolu. Spod deski rozdzielczej (przy podszybiu) zaczy dobiega jakie dziwne dwiki. Zdezorientowani pocztkowo stranicy myleli, e

Mecz Września – Wolfenbüttel: wynik nieważny

psuj si wycieraczki. Kiedy miauczenie si powtórzyo, byli ju pewni, e w samochodzie maj gapowicza. Jego wycignicie nie byo atwe. – Trzeba byo rozmontowa samochód. Troch czasu to pochono – mieje si A. Hedrych-Stanisawska. – Najwaniejsze jednak, e akcja ratownicza zako czya si pomylnie.

Mruczek, w przeciwie stwie do swojego rodze stwa, nie trafi do schroniska. Zwierzaka postanowi przygarn stranik miejski Sawomir Chamot z Osowa. Malec zosta ochrzczony imieniem T5. – Trafi do gospodarstwa. Bdzie mia tam bardzo dobrze – konkluduje A. Hedrych-Stanisawska. KUL

Będzie oświetlenie ulic Mieszka cy ulicy Ustronie i Folwarcznej w Psarach Maych bd mieli janiej po zmroku. Gmina wyoni niebawem wykonawc owietlenia ulicznego, a prace budowlane maj si zako czy do 31 sierpnia. Stanie tam 7 nowych latarni ulicznych. To nie jedyne miejsce w gminie, gdzie pojawi si nowe lampy. Na przedwczoraj zostao zaplanowane otwarcie ofert gminnego przetargu na wykonawc owietlenia jednej z ulic w Psarach Polskich (wykonawca bdzie znany za klika dni). Chodzi o ulic prowadzc z Psar w kierunku Somowa, w pobliu mostu kolejowego. Na niespena 500-metrowym odcinku stanie 11 lamp. Tam

Zawiązane ponad 10 lat temu partnerstwo dwóch powiatowych miast – polskiej Wrześni i niemieckiego Wolfenbüttel – wzbogaciło się ostatnio o nowy projekt. W sobotę gimnazjaliści obu regionów rozegrali na stadionie Victorii mecz piłki nożnej. Było to ich drugie spotkanie; pierwsze odbyło się kilka dni wcześniej na boisku w Wolfenbüttel. W obu spotkaniach wyraźnie dominowali młodzi Polacy, ale wyniki – zarówno dla nich, jak i dla ich rówieśników z Niemiec – nie miały większego znaczenia. Bardziej liczyły się nawiązane znajomości. W skład drużyn wchodzili uczniowie klas I gimnazjum w wieku 13-14 lat. Według założeń Młodzieżowego Biura Współpracy, które działa przy starostwie powiatowym i koordynuje projekty zbliżające Wrześnię oraz Wolfenbüttel, w grze konieczny był udział dziewcząt. I rzeczywiście – na boisku znalazło się sześć zawodniczek. Podczas meczu organizatorzy rozprowadzili wśród licznych kibiców darmowe losy loterii fantowej, które po spotkaniu wymienili na atrakcyjne nagrody, w tym piłki, koszulki, książki i plecaki. – Cieszę się, że na ten mecz przyszło tak wielu widzów – przyznała Bożena Nowacka, naczelnik wydziału oświaty i sportu we wrzesińskim starostwie powiatowym, a także realizatorka omawianego projektu. – Młodzi wolontariusze mieli przez to poczucie, że ich ciężka praca nie poszła na marne, oraz satysfakcję, że ktoś chciał to oglądać. A najważniejsze w tym wszystkim jest to, że młodzi ludzie z Wrześni i Wolfenbüttel mogli ze sobą być, bawić się i realizować wspólne pomysły – podsumowała B. Nowacka. – Kiedy się wzajemnie poznajemy, okazuje się, że różnego rodzaju uprzedzenia czy stereotypy, które funkcjonują, pękają jak bańka mydlana – dodał starosta Dionizy Jaśniewicz. – Nasze kontakty są coraz bardziej ożywione i naturalne. Skończyliśmy z tak zwanymi oficjalnymi wizytami, teraz mieszkańcy kontaktują się już między sobą. I chyba to jest naszym największym sukcesem – stwierdził starosta. Damian Idzikowski

Fot. archiwum

owietlenie ma dziaa take od ko ca sierpnia. Podobna inwestycja planowana jest we Wrzeni. Nowe lampy uliczne stan przy ul. Sowackiego i Spokojnej, czyli w rejonie Gimnazjum nr 2 i nowego osiedla mieszkaniowego. Oferty od potencjalnych wykonawców tego zadania przyjmowane s do 21 czerwca, a inwestycja zostanie zrealizowana jeszcze przed jesieni, kiedy to szybciej zapada zmrok i owietlenie ulic staje si najbardziej podane. Pienidze na ten cel s zarezerwowane w budecie. W sumie na budow owietlenia ulicznego na terenie miasta i gminy wrzesi ski urzd chce wyda w tym roku 400 tys. zotych. MAK

TIR śmigał sobie przez centrum miasta

Kierowca rozpędzonego TIR-a (31 maja) nie zważając na znaki zakazu wjechał główną ulicą do centrum miasta (Jana Pawła II). Natychmiastowo powiadomieni przez dozór monitoringu strażnicy miejscy „wyprowadzili” z wąskich uliczek miasta zagubionego kierowcę. Wcześniej nałożyli jednak na niego 150 zł mandatu oraz dwa punkty karne. KUL


4 czerwca 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

9

Aktualności

„Dawcy żyją dłużej w nas...” Jak biorcy organów odwdzięczają się zmarłym dawcom? Po prostu: żyją najlepiej jak mogą.

15

tysicy ludzi (w przyblieniu) yje obecnie w Polsce z przeszczepionym organem. W naszym powiecie – kilkudziesiciu

Majowa paskuda pogodowa mniej lub bardziej podziaaa na wszystkich, ale szczególnie daa si we znaki „przeszczepowcom”. Tak czasami Dr Chmura podczas wykładu w ratuszu mówił, że bliznę po przeszczepie widać Fot. DAI mówi si na ludzi po transplanta- jedynie na początku. Do końca życia zostaje tylko wdzięczność cjach organów, ludzi z nowymi pucami, sercami, wtrobami i nerkami. Jedn z wielu zmian, jakie nastpuj w yciu po przeszczepie, jest obnienie odpornoci i uwraliwienie na pogod. W Polsce jest okoo pitnastu tysicy „przeszczepowców”, w tym kilkudziesiciu w naszym powiecie. W miniony weekend kilkadziesit takich osób z caej Polski – obu pci i w najróniejszym wieku – przyjechao do Wrzeni, eby podczas V Igrzysk dla Osób po Transplantacji i Dializowanych oprócz rywalizowania sportowego, zmaga si ze swoimi sabociami. No i ze zdradliw pogod.

Nic bardziej godnego So ce niby wiecio, byo raczej ciepo, ale wystarczyo posiedzie w cieniu, eby dosta dreszczy. W takiej dziwnej aurze, na stadionie przy Zespole Szkó Technicznych i Ogólnoksztaccych, zawody oficjalnie rozpocza grupka oficjeli z burmistrzem Tomaszem Kaunym na czele. – Z prob o organizacj zawodów, w imieniu zarzdu Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji, zwróci si do nas Jan Stpniak, wrzenianin po przeszczepie i jednoczenie reprezentant Polski na najblisze Europejskie Igrzyska dla Osób po Transplantacji i Dializowanych, które odbd si w sierpniu w Dublinie – wyjania burmistrz. – Chtnie przystalimy

 Taka karta (wypełniona) rozwiewa wszelkie wątpliwości. Jednak nawet bez niej lekarze mogą pobrać od zmarłego narządy, jeśli jego rodzina nie zgłosi sprzeciwu

na t prob. Trudno sobie wyobrazi co bardziej godnego pokazania, ni uprawianie sportu przez takie osoby – zaznaczy. Wymieniony przez burmistrza Jan Stpniak jest po przeszczepie nerki. Dawc bya 51-letnia kobieta. Na wrzesi skich igrzyskach, pomimo problemów z gardem, wrzenianin startowa w sprincie na 100 metrów oraz w pywaniu na dystansach 50 i 100 metrów. Wanie w pywaniu (oraz w kolarstwie) bdzie reprezentowa Polsk za dwa miesice w Irlandii. – Bardzo chciaem, eby te zawody odbyy si we Wrzeni. Nasze miasto spodobao si wszystkim zawodnikom. Wrzenia jest w ko cu czysta

i zadbana, ma dobr infrastruktur sportow – ocenia J. Stpniak, którego poprosilimy jeszcze o wymienienie celów, jakie postawili sobie organizatorzy zawodów: – Chodzi przede wszystkim o to, eby zachca ludzi po przeszczepach, którzy czsto s zablokowani psychicznie i fizycznie, eby uprawiali sport, eby dziaali, wychodzili z domu i pokazywali, e po przeszczepie mona y normalnie, a nawet bardziej aktywnie. Z drugiej strony chcemy pozyskiwa jak najwicej organów poprzez edukowanie ludzi i uwiadamianie im niedoboru organów w Polsce. Generalnie chodzi wic o przeamywanie barier – podsumowa wrzenianin.

Podczas pitkowego otwarcia zawodnicy rywalizowali w konkurencjach lekkoatletycznych: skoku w dal, pchniciu kul, chodzie i sprincie. W sobot przenieli si na basen przy ul. Kociuszki, a póniej na korty tenisowe przy ul. witokrzyskiej. Chocia kady stara si wypa jak najlepiej, nikt do wyników nie przywizywa wikszej wagi. Liczy si przede wszystkim wspólny wysiek.

Nie ma porównania W rywalizacji wyrónia si pewien starszy mczyzna. Okazao si, e jest trzy lata po transplantacji serca: – Przed przeszczepem nie miaem za bardzo czasu na sport. Wiadomo, praca i tak dalej. Teraz dla zdrowia trenuj kilka dyscyplin. Sport daje mi wytchnienie i ogóln satysfakcj – wyjania szedziesiciotrzylatek. Czy po transplantacji serca dugo wraca do sprawnoci fizycznej? – Nie – odpowiedzia bez wahania. – To przed przeszczepem czowiek jest tak wyko czony, e na nic nie ma siy. Pamitam, e dawniej nie mogem przej nawet z pokoju do pokoju, a teraz mog wej na dziewite pitro bez zadyszki. Przeszczep to wspaniaa sprawa, która cakowicie zmienia ycie. Nie ma porównania do ycia „przed” i „po”. Dawcy ju nic nie mog powiedzie, bo nie yje, ale jego rodzinie bd wdziczny do ko ca mojego nowego ycia. Dawcy yj duej w nas, biorcach. I dlatego my staramy

si y jak najlepiej. Dla nich. eby byli z nas zadowoleni – tumaczy. Integraln czci imprezy byy spotkania z chirurgiem transplantologiem Andrzejem Chmur ze Szpitala Dziecitka Jezus w Warszawie. Specjalista, jako aktywny dziaacz stowarzyszenia sportu po transplantacji, jedzi po caej Polsce, prowadzc wykady na temat przeszczepów. W sali sesyjnej wrzesi skiego ratusza spotka si z modzie i nauczycielami z zespou szkó przy ul. Kaliskiej. Uczniowie byli zainteresowani tematem. Pytali na przykad, czy tylko osoby penoletnie mog zosta dawcami. – Niestety tak – wyjania A. Chmura. – Owiadczenie woli oddania organów mog wypeni tylko osoby penoletnie. Ale bdc niepenoletnim, mona porozmawia z rodzicami i przekaza im swoj wol. Mielimy takie przypadki. Podczas cyklu szkolnych wykadów w Siedlcach zdarzyo si, e jeden z chopców pod ich wpywem porozmawia na ten temat z rodzin. Tydzie póniej zgin w wypadku drogowym. Czonkowie jego najbliszej rodziny przyszli potem do lekarza i powiedzieli, e oni sami nigdy by takiej decyzji nie podjli, ale ich dziecko tego sobie yczyo. W ten sposób zosta dawc – relacjonowa lekarz. Ju po spotkaniu zapytalimy go jak rodziny uzasadniaj odmowy pobrania organów ich bliskich... – Na zimno atwo o tym rozprawia, ale musimy pamita, e jeli rodziny nie przedyskutoway wczeniej, co robi z ich ciaami po mierci, to w momencie, gdy kto traci blisk osob, ojca, syna, on czy matk, czsto niemoliwe jest podejmowanie racjonalnych decyzji. Oczywicie wolelibymy, eby tych odmów nie byo, ale nie moemy ocenia tego jako nieludzki odruch. Nieraz zdarza si tak, e rodziny potencjalnych dawców odmawiaj, a potem zgaszaj si do nas, aujc swoich decyzji. Nasz rol, i wasz – mediów – jest wic edukowanie spoecze stwa na temat transplantologii – zaznaczy chirurg. Mamy nadziej, e wywizujemy si dobrze z powierzonego zadania. Damian Idzikowski

Reklama

Najlepiej wyrecytowali Słowackiego

Daniel Olczak z Wrześni w kategorii gimnazjów i Bartosz Czapliński z Trzcianki w kategorii szkół ponadgimnazjalnych wygrali XXV Wojewódzki Konkurs Recytatorski im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu (27-29 maja). O miano najlepszego recytatora walczyło 37 osób. Na zdjęciu Joanna Figas z Wrześni, zdobywczyni drugiego miejsca. KUL


4 czerwca 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

10 Aktualności

Dzieciaki nie popływają... 110

Basen nie utonie. Są pieniądze na jego remont.

A przynajmniej na remont czci. Modernizowana ma by bowiem tylko tzw. pytsza niecka na basenie miejskim azienki przy ul. Gnienie skiej. Wedug wstpnych szacunków zakada si, e na remont bdzie trzeba przeznaczy okoo miliona zotych. Ostateczn kwot okreli postpowanie przetargowe. Przypomnijmy. Niecka zostaa oddana do uytku w roku 2001. Rado z jej powstania zostaa jednak zmcona, gdy po kilku latach zaczy ujawnia si wady pytek ceramicznych, którymi zostaa wyoona. – Niestety, byo to ju po okresie gwarancyjnym – ubolewa burmistrz Tomasz Kauny. – Co roku, regularnie, na wiosn, prowadzone byy prace remontowe polegajce na uzupenianiu ubytków uszkodzonych pytek. Ostateczny cios zadaa tegoroczna, niezwykle mrona zima. Glazura, którymi wyoony by basen dla dzieci, ulega kompletnej ruinie. Ska-

Zapisz się na uniwerek. Wrzesiński! Wrzesi ski Uniwersytet Trzeciego Wieku ogasza zapisy na nowy rok akademicki 2010/2011. Przypomnijmy, e WUTW zosta powoany do ycia z inicjatywy Eugeniusza Paterki, byego dyrektora Zespou Szkó Rolniczych oraz byego radnego powiatowego. Obecnie uczelnia skupia 250 suchaczy. – Dziki zajciom na uniwersytecie znów stajesz si modszy, przydatny. Czujesz, e yjesz – suchacz Hanna Siwiak zachca do wstpienia w „akademickie” krgi. – Wszyscy chtni, emeryci i rencici proszeni s o wypenienie i skadanie deklaracji w biurze Wrzesi skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Skadka roczna wynosi 60 z. – dodaje E. Paterka. Biuro WUTW mieci si w siedzibie Nauczycielskiego Kolegium Jzyków Obcych, w pokoju nr 5 przy ul. Wojska Polskiego 5, i jest czynne od poniedziaku do czwartku w godzinach 10.00–12.00. WUTW to nie tylko uczestnictwo w wykadach. Uniwersytet to take sekcje zainteresowa . Sekcja rekreacyjno-rehabilitacyjna proponuje udzia w zajciach z pilatesu, fitnessu w wodzie, ta ca z choreografem oraz nordic walkingu. Sekcja turystyczna promuje ruch na wieym powietrzu, czyli przejadki rowerowe oraz wycieczki piesze, ale te autokarowe. Podczas zaj w WUTW mona równie nauczy si jzyka angielskiego oraz niemieckiego. TOM

la zniszcze jest tak wielka, e niecka basenu nie nadaje si do dalszej eksploatacji i wymaga kapitalnego remontu. Sowa wodarza potwierdza opracowana w ubiegym roku ekspertyza budowlana. Stwierdzono w niej, e gruntowny remont niecki jest nieunikniony. Prace prawdopodobnie rozpoczn si jesieni. – Niekorzystne warunki pogodowe postawiy nas pod cian i w zbliajcym si sezonie letnim zostaniemy pozbawieni basenu dla najmodszych dzieci – informuje T. Kauny. Sowem: trzeba bdzie troch pocierpie, aby potem byo lepiej. Warto doda, e dzieci i modzie ze szkó gminnych nieodpatnie bd moga korzysta z basenu Cenosu. Remont maej niecki to jednak nie jedyne planowane na ten rok remonty na basenie przy ul. Gnienie skiej. – Zostay ju zakupione filtry do stacji uzdatniania wody basenowej za 102 tys. z i zaplanowano wymian orurowania pod lodowiskiem za ok. 150 tys. z – wylicza szybko T. Kauny. – Wszystkie te potrzeby postawiy gmin przed koniecznoci pozyskania dodatkowych rodków finansowych. Na orurowanie pod lodowiskiem, które moe by równie wykorzystane do podgrze-

tys. z wynosz rednio wpywy ze sprzeday biletów na basen przy ul. Gnie nieskiej

wania wody basenowej, udao si pozyska z Urzdu Marszakowskiego w Poznaniu dofinansowanie w wysokoci 50 tys. z. Na pozostae zadania zostan wykorzystane pienidze, które odzyskano po rozliczeniu podatku VAT z budowy hali sportowej przy ul. Kosynierów. Wszystko jest zgodne z decyzj naczelnika Urzdu Skarbowego we Wrzeni z maja 2010 o umorzeniu postpowania podatkowego wobec Wrzesi skich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych. – W biecym sezonie bdzie mona korzysta jedynie z gbszej niecki basenu, która, cho powstaa wczeniej, nie sprawia tylu kopotów – ko czy wodarz. ukasz Róaski

Młodzicy wyciągali karpia za karpiem

 W ubiegłym roku z dna basenu wywieziono półtorej przyczepy płytek

Fot. TOM

Dzień Dziecka z traperskimi rozrywkami oraz żywymi zwierzętami w tle. Na ulicę Kutrzeby przybyły tłumy

O Zawody dla najmłodszych wędkarzy, które odbyły 30 maja nad stawem w miłosławskim parku, można uznać za udane. Pogoda i zawodnicy dopisali. I ryby – ponieważ spławiki drgały bardzo często. Wśród uczniów szkół podstawowych zwyciężył Marcin Melnyk (7,34 kg ryb). W grupie gimnazjalistów najlepszy był Bartosz Kaczor (7,46 kg). KUL

koło tysiąca dzieci bawiło się 1 czerwca na imprezie zorganizowanej we Wrześni z okazji Dnia Dziecka. Główną atrakcją były kontury wioski traperskiej wzniesione na placu zabaw przy ul. Kutrzeby. Tam właśnie najmłodszy mieszkańcy wraz z „traperami” szukali „złota”, rzucali lassem lub podkową. Nie zabrakło także takich traperskich rozrywek, jak strzelanie z łuku czy wiatrówki. Dużym zainteresowaniem nie tylko dzieci, ale także ich opiekunów, cieszył się warsztat kowala i garncarza. Największe jednak oblężenie – szczególnie przez maluchów – przeżywały zagrody z żywymi zwierzętami. Organizatorami byli: burmistrz Wrześni oraz PSS „Społem”. LUKA

Dzień Dziecka to czas świętowania

Katolicki rajd i festyn. Wszystko dla dobra rodziny

Wszystkie przedszkolaki ze Słoneczka spotkały się 1 czerwca na balu przebierańców, który połączono z festiwalem piosenki. Były tańce, barwne korowody, konkursy i nagrody. Co odważniejsi mogli wejść na specjalnie przygotowaną scenę i zaśpiewać piosenki do przygotowanych wcześniej przez rodziców podkładów muzycznych. KUL

W sobotę 29 maja we wrzesińskim parku im. Józefa Piłsudskiego odbył się Pierwszy Pieszy Rajd Rodzinny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, którego organizatorem było Stowarzyszenie Pro Bono Familiae. Udział w rajdzie wzięło około 20 drużyn, każda licząca od 2 do 5 osób. LUKA


4 czerwca 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

11

Aktualności Pokonała burmistrza

Co słychać

Kolejny szkolny festyn za nami

Tytułem Człowieka Roku 2009, decyzją Kapituły Fundacji Dzieci Wrzesińskich, uhonorowano Ewę Lenartowicz.

W sobotę 29 maja przy SSP w Chwalibogowie odbył się tradycyjny festyn rodzinny. Impreza rozpoczęła się rajdem rowerowym, który zgromadził 150 uczestników. Później można było podziwiać występy uczniów, najmłodsi brali udział w konkursach, a na wszystkich czekały kiełbaski z grilla, napoje i ciasto. Kluczowym punktem zabawy okazała się loteria fantowa, której głównymi atrakcjami były rowery górskie, przeloty motolotnią, rabaty na kursy prawa jazdy. Tradycyjnie zwieńczeniem imprezy była zabawa taneczna. CIC (podziękowania dla sponsorów oraz ich pełna lista na stronie 21)

Kto pomoże w ustaleniu faktów?

wiadków dwóch rónych wypadków poszukuje Komenda Powiatowa Policji we Wrzeni. Oba postpowania nadzoruje prokuratura. 28 kwietnia okoo godz. 9.00 przy ul. Daszy skiego (na wysokoci ul. Wrzosowej) kierujcy fordem mondeo potrci kobiet jadc lub prowadzc rower. Ta z obraeniami ciaa trafia do szpitala. Przedstawia jednak wersj odmienn do prowadzcego niemieckie auto. Duo powaniejsze w skutkach byo zdarze-

nie, do którego doszo 8 maja. Okoo 20.20 przy ul. Kociuszki skrcajcy w drog prowadzc do leniczówki Dbina opel astra zderzy si z wyprzedzajcym go motocyklist. Ucierpiay cztery osoby, w tym jedna zmara. Kady, kto moe udzieli informacji na temat okolicznoci, w jakich doszo do obu wypadków, proszony jest o kontakt osobisty lub telefoniczny z komend policji, tel. 61 437 52 73 lub 61 437 52 15. TOS

Nagroda jest symbolicznym wyrónieniem i nie jest zwizana z adn finansow gratyfikacj. Niemniej jednak dla wielu osób ma due znaczenie. – Fakt, e mogam znale si w gronie laureatów tego plebiscytu obok tak zasuonych dziaaczy, jak Maria Buta czy Stefania Czarnecka, stanowi dla mnie ogromne wyrónienie – przyznaje E. Lenartowicz. – Zdaj sobie spraw, e na terenie Wrzeni dziaa wielu ludzi, których praca spoeczna bywa czsto niezauwaona, dlatego jest mi mio, e kto dostrzeg moje skromne dokonania. E. Lenartowicz jest sekretarzem Zarzdu Towarzystwa Czytelni Ludowych. Wraz z kilkoma osobami raz w tygodniu pomaga bezinteresownie modziey majcej problemy z nauk. W ramach dziaa Fundacji Dzieci Wrzesi skich prowadzi zajcia informatyczne dla dzieci z ochronki. Propaguje równie organizowane przez fundacj zagraniczne wycieczki. Aktywnie udziela si te w klubie „Có Innego”. Wcza si czynnie do organizacji licznych imprez kulturalnych. – Z zawodu jestem nauczycielem matematyki,

 Ewa Lenartowicz – społecznik z zamiłowania

Fot. KUL

a z zamiowania dziaaczem spoecznym – mówi o sobie. Kapitua Fundacji wybraa E. Lenartowicz z grona czterech zgoszonych kandydatów. Jak si nieoficjalnie dowiedzielimy, jednym z nich by wiceburmistrz Waldemar Grzekowiak. – Nie chc zdradza nazwisk pozostaej trójki, aby nie byo im przykro – ucina szybko dyskusj Bolesaw wiciochowski, przewodniczcy kapituy. Kapitua skada si z osób, którym nadano ten tytu w poprzednich latach, oraz z przedstawicieli wadz i Zarzdu Fundacji. Tyle w teorii. – Nikt mnie nie zaprosi na adne spotkanie. Rok temu byo zreszt podobnie – ubolewa Stanisaw Filipiak, Czowiek Roku 2007. KUL

„ Kolejnym likwidato-

rem Tonsilu SA zosta Rafa Tomczak, radca prawny, który kilkanacie lat obsugiwa Tonsil. W

„ W pitek 28 maja w wypadku samochodowym pod Szczecinkiem zgin Roman Bochnak, z którym par miesicy temu przeprowadzilimy rozmow na temat elektrowni wodnych. Jego pogrzeb odbdzie si na wrzesi skim cmentarzu komunalnym w sobot o 14.00. W „ Gestamp nadal haasu-

je. Mimo obietnic zoonych w zeszym roku, nie obudowano zsypów odpadów poprodukcyjnych. Poza tym czsto-gsto zsypy i zaadunek kostek zomu na wagony odbywa si w godzinach wieczorno-nocnych. W

„ Piotr Frydryszek nie

jest ju prezesem Radia Merkury. PiS-owsko-SLD-owska koalicja w radzie nadzorczej na jego fotelu posadzia Filipa Rdesiskiego z „Naszoci”. Ma by wicej muzyki patriotycznej. W

www.wrzesnia.info.pl

Reklama

Poniższy artykuł jest elementem projektu: „Partnerstwo publiczno-społeczne. POLECAM!”, realizowanego przez Centrum PISOP, nad którym honorowy patronat objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.partnerstwo.info.pl.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zespoły interdyscyplinarne – współpraca przeciwko zjawisku przemocy

Partnerstwo publiczno-społeczne w praktyce We współpracy wypracowujemy rozwiązania, na które ciężko byłoby wpaść w pojedynkę – mówi Karol Jasiak.

Rozmowa z Karolem Jasiakiem, kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie. W ubiegym tygodniu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzeni odbya si konferencja podsumowujca wyniki realizowanego w caej Wielkopolsce, a take w powiecie wrzesi skim, projektu „Partnerstwo publiczno-spoeczne. POLECAM!”. Program ten zosta zainicjowany przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP z Leszna, a jego gównym celem jest zwikszenie wiadomoci osób zagroonych wykluczeniem spoecznym oraz promowanie wród instytucji pomocowych i organizacji pozarzdowych wspópracy w ramach partnerstwa publiczno-spoecznego. W spotkaniu wzio udzia kilkudziesiciu specjalistów z zakresu pomocy spoecznej. Wród prelegentów znalaz si take Karol Jasiak z orodka pomocy spoecznej w Lipnie. Oto zapis rozmowy z nim: – W ostatnim czasie duo miejsca powicilimy tematyce partnerstwa publiczno-spoecznego. Czy w swojej pracy spotyka si Pan z tak wspóprac ? – Oczywicie, e tak. W naszej gminie orodek pomocy spoecznej stara si angaowa w swoje dziaania wszystkie zainteresowane osoby i instytucje, bardzo chtnie te w-

 Niedawna wrzesińska konferencja dowiodła, że współpraca się opłaca czamy si w inicjatywy, które przyczyniaj si do minimalizacji zjawisk zwizanych z tak zwanym wykluczeniem spoecznym. – Jaki konkretny przykad? – Zanim podam przykad, chciabym jeszcze zauway, e w aktualnej sytuacji orodki pomocy spoecznej to nie tylko miejsca, gdzie mona otrzyma pomoc finansow. Tak te jest w naszym orodku – inicjujemy i angaujemy si w szereg przedsiwzi o charakterze rodowiskowym. W ubiegym roku wspólnie ze Stowarzyszeniem Centrum PISOP z Leszna organizowalimy wito Wiosny. Celem tego przedsiwzicia bya integracja i aktywizacja naszych miesz-

Fot. PP

ka ców. Ku naszemu zaskoczeniu, w organizacj dziaa wczyo si szerokie grono osób reprezentujcych zarówno instytucje publiczne (na przykad szkoa i urzd gminy), prywatne (przedsibiorcy), jak i organizacje pozarzdowe (bractwo rycerskie oraz straacy). Dziki takiej wspópracy udao si zorganizowa przedsiwzicie, z którego skorzystao ponad 300 osób. Bez tak szerokiej wspópracy byoby to niemoliwe. – Jak takie dziaania przekadaj si na pomoc osobom, których dotyka zagroenie wykluczeniem spoecznym? – Skuteczna pomoc uzaleniona jest od wystpienia wielu czynników.

Jednym z nich jest wspópraca. Dziki wspópracy moemy czerpa informacje od innych instytucji – informacje, które s niedostpne orodkowi. We wspópracy udaje si nam wypracowa rozwizania, na które ciko byoby wpa i zrealizowa w pojedynk. Ciekaw formu w tym kontekcie jest funkcjonowanie zespoów interdyscyplinarnych. – Zespoy te dziaaj na rzecz przeciwdziaania przemocy w rodzinie? – Tak. Funkcjonowanie zespoów przewidziano w ustawie o przeciwdziaaniu przemocy w rodzinie. Ich dziaalno opiera si na wspópracy osób, przedstawicieli instytucji pracujcych nad konkretnym przypadkiem. W wypadku pojawienia si wydarzenia przemocowego w danej rodzinie i wystpienia interwencji zbiera si zespó osób,

które wspólnie planuj dziaania konieczne do wdroenia w danej rodzinie. W skad takiego zespou wchodz pracownicy orodka pomocy spoecznej, przedstawiciel policji, kurator sdowy, pedagog szkolny (jeli ofiar przemocy jest ucze danej szkoy), jak te inne osoby mogce wnie swój udzia do sprawy (np. przedstawiciel organizacji pozarzdowej). Po wspólnym zaplanowaniu dziaa s one wdraane wanie w oparciu o zasoby poszczególnych instytucji. Dziki temu pomoc jest bardziej skuteczna i szybciej dociera do osób, które tego potrzebuj. – Czy w Pana gminie dziaa taki zespó? – Tak. Udao nam si nawiza wspóprac z waciwymi instytucjami i powoa zespó. Dziki temu usprawnilimy system wymiany informacji, do orodka dociera wicej informacji o osobach i rodzinach potrzebujcych wsparcia. Mamy te ju pierwsze dowiadczenia z pracy i interwencji zespou – byy one skuteczne i przyniosy podane rezultaty. – Czy z Pana punktu widzenia haso „Partnerstwo publiczno-spoeczne. POLECAM!” ma sens? – Zdecydowanie tak. Dziaania pomocowe w mojej gminie w duej mierze oparte s o mechanizmy partnerskie i z penym przekonaniem mog powiedzie, e s one skuteczne.


Nagrody moşna odbierać TYLKO w ciągu 2 tygodni. Po tym okresie przepadają.

12

4 czerwca 2010

rozrywka

Fot. Waldemar Śliwczyński

Dziś trzeci kupon z oznaczeniem „56�.

Jeśli chcesz wygrać sto złotych, zbieraj fragmenty stówki, a komplet naklej na kartkę i wyślij do „WW�, podając swoje dane.

Wygraj stĂłwkÄ™ 56

Widok na ul. Świętokrzyską (patrz: miniaturka) i „dróşkę prowadzącą do placu rowerowego� rozpoznał na zdjęciu Wojciech Kowalski z ul. Słupskiej. Nam nie pozostaje nic innego, jak przyznać rację, pogratulować i zaprosić po nagrodę. A jak nazywa się ta ulica?

Gdzie to jest?

Przesłuchiwał Damian Idzikowski

Zdecydowanie tak.„Drugie şycie�, bo tak moşemy nazwać okres po sprawnie przeprowadzonej transplantacji, pozwala bardziej doceniać kaşdą chwilę. Dzięki przeszczepowi dowiedziałem się o istnieniu Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji, którego dziś jestem członkiem i gdzie poznałem wielu wartościowych ludzi, którzy stają się przyjaciółmi.

Czy przeszczep zmienia takĹźe psychikÄ™?

Za składanie fałszywych zeznań nie grozi odpowiedzialność karna.

Czyste, przyjemne, sympatyczne miasto, w którym wiele się dzieje oraz – co waşne – wszelka inicjatywa mieszkańców nie jest skazana na poraşkę na samym starcie.

PogarszajÄ…ca siÄ™ komunikacja, szczegĂłlnie w godzinach szczytu

Bardzo rzadko w minimalnych ilościach

SĹ‚odko

Dzień rozpoczynam pracą, a kończę jak to tylko moşliwe, aktywnie: bieganie, pływanie...

Zdecydowanie ksiąşka, choć film (szczególnie w dobrym towarzystwie) teş mile widziany

Medal na Mistrzostwach Ĺšwiata dla OsĂłb po Transplantacji i Dializowanych

Tego, şe ktokolwiek został przeze mnie skrzywdzony.

Największy sukces? Na pewno wygrana w walce z przewlekłą chorobą od ponad 20 lat, wielkich poraşek na szczęście nie było.

Pływanie, kolarstwo, fotografia, podróşe

02 (222)/2010 022 (2

Co mnie cieszy we Wrześni?

Co mnie wkurza we Wrześni?

Alkohol w moim Ĺźyciu

Jedzenie – wolę na słodko czy na słono?

Jak zaczynam dzień, jak kończę?

Film czy ksiÄ…Ĺźka?

Największe marzenie

Czego nie chciaĹ‚bym przeczytać w swojej biograďŹ i?

Co uznaję za swój największy sukces i poraşkę?

Hobby

Kawaler

Firma Gibowski Sp. z o.o.

Stan cywilny i rodzinny

Absolwent zarzÄ…dzania

022 (222)/2010 2)/20 2010 20 0 0

Miejsce pracy

Września

Jan Stępniak

Zawód, wykształcenie

Miejsce urodzenia

ImiÄ™ i nazwisko

022 (222)/2010

22

%,8522*Äž26=(Ä

:U]HÄłQLDXO:DUV]DZVND WHOID[ UHNODP\#ZU]HVQLDLQIRSO

WW

*z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT. Minimalna warto zamĂłwienia: 20 z

20 z

Wrzenia * ul. Fromborska 18

wizytĂłwek tel. 0-61 437 49 57

Przyjmujemy UĂ?ZQLHĹ‘ RJÄ&#x;RV]HQLD do:

Reklama

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, naleşy na kartkę nakleić kupon, który upowaşnia do wzięcia udziału we wszystkich lub dowolnie wybranym konkursie. Na odpowiedzi czekamy do środy, do 12:00. Nagrody do odbioru w Biurze Ogłoszeń „WW� przy ul. Warszawskiej 15. Te, które nie zostaną odebrane w ciągu 2 tygodni, przepadają.

KUPON

4. – Jasiu, co chcesz dostać w tym roku na urodziny? – pyta syna ojciec. – Radio – odpowiada chłopak. – Wyjątkowo nie şądasz zbyt wiele. Moşe coś jeszcze? – No... moşe być zamontowane w sportowym samochodzie. W.P.

3. – Kowalscy doszli w końcu do porozumienia – mówi Nowakowa. – A co ich pogodziło? – pyta mąş. – Zdecydowali się wziąć rozwód. Wachu

2. Ogłoszenie w gazecie: „Sprzedam encyklopedię, czterdzieści tomów, w bardzo dobrym stanie. Nie będzie mi juş potrzebna – oşeniłem się tydzień temu i właśnie okazało się, şe moja şona wszystkio wie najlepiej�. Irena

1. Posłuchałam twojej rady – mówi koleşanka do koleşanki – i kupiłam sobie do jednej spódniczki dwa sweterki. – I co, jesteś zadowolona? – Tak, tylko mi trochę za gorąco... Kika

Dziesięć złotych – tyle naleşy się autorowi kaşdego opublikowanego dowcipu.

chichy

tydzień emisji - tylko 1 PLN + VAT

wystarczy jeden SMS

www.wrzesnia.info.pl/ogloszenia

edycja internetowa

Ogłoszenia drobne

Plany repertuarowe: 11-17 czerwca - KSIÄ„ĹťÄ˜ PERSJI: PIASKI PUSTYNI 18-24 czerwca - JAK WYTRESOWAĆ SMOKA

fantasy/akcja/komiks – USA – od lat 15

19.00 – IRON MAN 2

4-10 czerwca (od piÄ…tku do czwartku)

„Kto cudzego nie szanuje, ten i swego nie ma� – takie właśnie hasło moşna było odczytać po rozwiązaniu ostatniej krzyşówki. A szczęście uśmiechnęło się tym razem do Pani Wiesławy Lis z ul. Koşuchowskiej. Gratulacje!

Rozrywka

 Stołówka dla motyli

 Pocałunek na zamówienie

 Pocałunek na şyczenie

Fot. Kamila Mrowińska

Fot. Aneta Piechnicka

Fot. Izabela Szulc

Tak, kochamy zwierzÄ™ta – co najmniej tak samo silnie, jak one nas. MoĹźna siÄ™ o tym przekonać, przeglÄ…dajÄ…c cotygodniowÄ… porcjÄ™ nowych zdjęć, jakie przychodzÄ… od PaĹ„stwa do naszej redakcji – zdecydowana wiÄ™kszość to fotograďŹ e zwierzÄ…t lub z ich udziaĹ‚em. Po raz pierwszy (chyba?) otrzymaliĹ›my nawet zwierzÄ™ta malowane (!) i dlatego pierwszÄ… nagrodÄ™ przyznaliĹ›my Izabeli Szulc, autorce niebanalnego i przy okazji dowcipnego zdjÄ™cia. Zapraszamy po 60 zĹ‚. Fajne sÄ… teĹź pozostaĹ‚e fotograďŹ e, dlatego je teĹź nagrodziliĹ›my – po 30 zĹ‚. Dla nagrodzonych mamy jeszcze lepszÄ… wiadomość – moĹźecie nagrody ďŹ nansowe zamienić na rzeczowe o wartoĹ›ci dwa razy wyĹźszej – w postaci fotoksiÄ…Ĺźek, odpowiednio – za 120 zĹ‚ i 60 zĹ‚. Do Was naleĹźy wybĂłr: jeĹ›li wybierzecie gotĂłwkÄ™, zapraszamy do biura ogĹ‚oszeĹ„, a jak fotoksiÄ…Ĺźki – to na ul. FromborskÄ… 18, do KROPKI.

Fotograficzny miszmasz

www.wrzesnia.info.pl

13


Wiadomości Wrzesińskie

14 Miłosław

www.wrzes www.wrzesnia.info.pl sn stronÄ™ redaguje :

Šukasz Róşański tel. 530 425 105 l.rozanski@wrzesnia.info.pl

Bobry juş na celowniku Regionalna Dyrekcja Ochrony rodowiska zgodzia si na zabicie 40 zwierzaków wzdu waów przeciwpowodziowych na terenie dwóch gmin – Miosaw i Pyzdry. Pierwsze strzay pady w niedziel 30 maja. Udao si ustrzeli trzy bobry europejskie, które do niedawna byy pod cis ochron. Teraz uznano, e populacja ssaków jest zbyt dua. Zdaniem meliorantów, bobry dr nory i komory w waach przeciwpowodziowych, co przy wezbraniu wód moe doprowadzi do ich przerwania. Odstrza redukcyjny zwierzt potrwa do ko ca czerwca. Pierwszego bobra w okolicach Szczodrzejewa ustrzeli Roman Nowak z Wojskowego Koa owieckiego „Sokó�, na co dzie kierownik posterunku policji w Miosawiu. – W sumie ustrzeliem dwa – precyzuje. – Jest ich bardzo duo w Warcie. Pierwszego upolowaem ju po niespena pó godzinie od chwili przyjazdu.

Ustrzeli to zwierz jest nie lada sztuk. Bobry maj doskonale rozwinity wch, such i wzrok. – Teraz s one jednak zdezorientowane ze wzgldu na wysok wod. Straciy te swoje naturalne miejsca, gdzie eroway – mówi R. Nowak. – Najtrudniejsze jest wycignicie zwierzaka z wody. Dlatego strzelamy w miejscu, gdzie bdzie to atwiejsze. Wir jest jednak na tyle mocny, e nie zawsze si to udaje. Przekona si o tym Ryszard Robak, który ustrzeli bobra w okolicach Czeszewa. – Nie jest atwo. Jest ciko – mówi Tadeusz remski, wiceowczy „Sokoa�. – Ale postaramy si, aby do wyznaczonego czasu (30 czerwca – przyp. red.) upolowa okrelon liczb bobrów. Po tym czasie bd mogy spa spokojne. Nie prowadzimy inwentaryzacji tych zwierzt, ale ich populacja jest w rzece dua. Zgodnie z wydanym zarzdzeniem, myliwi nie mog strzela do bobra z odlegoci wikszej ni 400 metrów od wau. Upolowane osobniki musz trafi do utylizacji. – Pono ich miso jest bardzo smaczne, ale nigdy nie próbowaem. Nigdy te wczeniej nie strzelaem do bobrów. To by mój cakowity debiut – zdradza R. Nowak.

Woda na Warcie opada, ale zagroĹźenie nadal jest

do przetargu na budow szkoy w Bugaju. Wybrano ofert firmy ze rody Wlkp. (5,7 mln z), cho oferta przedsibiorstwa z Trzemeszna bya ta sza (4,9 mln z). Ten ostatni – odrzucony z przyczyn formalnych – zoy protest.

„ Bezproblemowo prze-

biegy natomiast przetargi na remont studni gbinowej w Paczynie oraz na wykonanie przebudowy stacji uzdatniania wody w Miosawiu. Pierwsza inwestycja pochonie 91 tys. z, druga 111 tys. z.

„ Sotys Gorzyc Stani-

saw Filipiak zgosi soectwo do organizacji tegorocznych doynek gminnych. Zaznaczy, e nie potrzebuje adnego sztabu ludzi na zorganizowanie dobrej imprezy.

„ Dzisiaj (4 czerwca)

urzd gminy jest nieczynny. Pracownicy odbieraj wolny dzie za 1 maja.

„ Samorzd zakupi nowy

agregat chodniczy do kaplicy cmentarnej w Miosawiu. Wyremontowana zostanie te reszta chodni.

 Bobry, ktĂłre wejdÄ… pod lufÄ™ Romana Nowaka do 30 czerwca... zginÄ…

„ Przy szkole w Orzechowie powstaa zatoczka autobusowa. Wykonawca Orlika (Trans-Masz ze rody Wlkp.) za darmo wykona podbudow, okrawnikowanie i utwardzenie terenu. Warto prac: 62 tys. z. Gmina sfinansowaa zakup i uoenie kostki (23 tys. z).

Energia podniosła ceny Mieszkańców gminy czeka siedmioprocentowy wzrost cen za wodę i ścieki.

Stan alarmowy nadal siÄ™ utrzymuje. W punkcie pomiarowym w Nowej Wsi PodgĂłrnej wodowskaz 2 czerwca wskazywaĹ‚ 598 cm. DzieĹ„ wczeĹ›niej byĹ‚o to 616 cm, a 31 maja 625 cm. Rok temu o tej samej porze byĹ‚y... 182 cm. ZagroĹźenie jest nadal duĹźe. NasiÄ…kniÄ™te waĹ‚y nie wszÄ™dzie wytrzymujÄ…, toteĹź wciÄ…Ĺź trwajÄ… caĹ‚odobowe patrole, zĹ‚oĹźone ze straĹźakĂłw z OSP. Monitorowane sÄ… wszelkie przesiÄ…ki. StraĹźacy zmieniajÄ… siÄ™ co 12 godzin, bo przecieĹź nie sÄ… cyborgami, teĹź czujÄ… zmÄ™czenie, choć nikt tego nie przyznaje. 66-letni Zbigniew WrĂłblewski z OSP Orzechowo jest na waĹ‚ach praktycznie non stop od 24 maja. – SĹ‚uĹźba nie druĹźba – Ĺ›mieje siÄ™. – NajwiÄ™kszym problemem podczas dyĹźurĂłw sÄ… bobry, ktĂłre trzeba przepĹ‚aszać i Ĺ‚atać po nich dziury – mĂłwi Piotr TrawiĹ„ski, komendant gminny OSP MiĹ‚osĹ‚aw. – Do niedawna problemem byĹ‚y teĹź niskie buty, ale gmina zakupiĹ‚a nam 30 sztuk woderĂłw. Najgorsza sytuacja nadal utrzymuje siÄ™ w Czeszewie. Tylko w czwartek 27 maja na umocnienie kilkunastometrowego odcinka waĹ‚u zuĹźyto 4 tys. workĂłw z piaskiem. W sumie w caĹ‚ej gminie poĹ‚oĹźono 8 tys. workĂłw. GroĹşna sytuacja byĹ‚a rĂłwnieĹź w niedzielÄ™ 30 maja na ul. Portowej w Orzechowie. Woda zaczęła podchodzić pod domy znajdujÄ…ce siÄ™ najbliĹźej waĹ‚Ăłw. Szybko zarzÄ…dzono akcjÄ™ workowania. Sytuacja ustabilizowaĹ‚a siÄ™ dwa dni później. Woda wycofuje siÄ™ rĂłwnieĹź z dwĂłch gospodarstw w Szczodrzejewie. Warto zauwaĹźyć, Ĺźe wprawna walka z falÄ… powodziowÄ… moĹźliwa byĹ‚a dziÄ™ki ludziom, ktĂłrzy nie stronili od uczestnictwa w akcjach workowania (na zdjÄ™ciu: umacnianie waĹ‚u przeciwpowodziowego w Czeszewie). Zbigniew SzczÄ™sny i Jerzy JĂłzeďŹ ak w ciÄ…gu kilkudziesiÄ™ciu minut zorganizowali 200 osĂłb do pracy przy waĹ‚ach w Orzechowie. Bezinteresownie ciÄ…gniki i fadromy udostÄ™pniali rĂłwnieĹź rolnicy: Leszek WarczygĹ‚owa, Janusz Nowak, Krzysztof Lis, Andrzej Matuszak, Roman Dolata i Grzegorz Kosztur. – Wszystkim bardzo dziÄ™kujÄ™ za pomoc. ZarĂłwno tym wymienionym, jak i tym bezimiennym, ktĂłrzy z wĹ‚asnej, nieprzymuszonej woli pomagali i nadal pomagajÄ… – mĂłwi burmistrz Zbigniew Skikiewicz, ktĂłry rĂłwnieĹź aktywnie uczestniczyĹ‚ w akcjach workowania. – NajwiÄ™ksze tempo w podawaniu workĂłw dyktowaĹ‚ chyba ks. MirosĹ‚aw Stawicki, ale daliĹ›my radÄ™. SytuacjÄ™ na Warcie obserwujemy na bieşąco.

„ Pi firm zgosio si

Na sesji, która odbya si 27 maja, temat nowych taryf – w przeciwie stwie do lat poprzednich – nie wywoa adnych emocji. Rajcy bez dyskusji przyjli stawki zaproponowane przez Szymona Przybylskiego, kierownika Zakadu Gospodarki Komunalnej. Podwyki wejd w ycie 1 lipca. Zgodnie z nowymi stawkami, za kady metr szecienny wody trzeba bdzie zapaci 2,15 z netto (teraz opata wynosi 2 z). Koszt jednego metra szeciennego cieków wzronie do 3,18 z (obecnie 3 z). Podwyka bya argumentowana wzrostem cen energii elektrycznej (cakowity koszt zakupu energii w ubiegym roku zamkn si w kwocie 283 tys. z). Radni jednogonie zgodzili si równie na zacignicie przez gmin kredytu. Jak poinformowa skarbnik Henryk Przykota, pienidze (ok. 3,7 mln z) maj zapewni pynno finansow samorzdu przy realizacji inwestycji. Ostatnia rata kredytu ma by spacona pod koniec roku 2024. Najwiksza jego cz (2,5 mln z) pójdzie na budow hali sportowej na Bugaju. Koniec inwestycji planowany jest na poow 2011. Pozostaa cz pienidzy przeznaczona zostanie m.in. na termomodernizacj MCK (530 tys. z), remont pomieszcze po Jubilatce na biura (100 tys. z), zakup rur wodocigowych na modernizacj wodocigów w Miosawiu (100 tys. z) i zakup materiaów chodnikowych (140 tys. z).

Reklama

OSK „STRAŝAK� Tomasz Dolata Czeszewo, ul. Miłosławska 18,

tel. 603 968 998 Zaprasza na kurs kat. A, B, BE, T

PROMOCJA LBU"[Â’tLBU#&[Â’ T - od 16 lat za zgodÄ… rodzicĂłw

www.oskstrazak.pl

 Szymon Przybylski: – Nowe taryfy za wodę i ścieki będą obowiązywały do 30 czerwca 2011. Ponadto 106 tys. z pochonie budowa placów zabaw w Czeszewie i Orzechowie, a 32 tys. z – opracowanie dokumentacji technicznej na budow ul. Wizowej, Klonowej i wierkowej w Orzechowie. Samorzd bdzie wnioskowa o rodki na ich utwardzenie do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Powody do radoci maj druhowie z OSP Mikuszewo. Rajcy zgodzili si na bezpatne przekazanie jednostce dziaki (1 441 m2). W przyszoci ma stan na niej nowa remiza. W wolnych wnioskach jako jedyny zabra gos radny Jerzy Trzmiel. Postulowa do nielicznych obecnych na sali urzdników, aby zajli si tematem pozyskiwania pienidzy na dziaalno bibliotek z PolskoAmeryka skiej Fundacji Wolnoci. Apel przeszed bez wikszego echa.

Edu-039f

Myśliwi zaczęli strzelać do bobrów.

Co słychać

4 czerwca 2010

INFORMATOR GMINNY UrzÄ…d Miasta i Gminy

61 438 20 22

Policja

61 437 53 40

OSP Miłosław

61 438 28 88

Pogotowie Energetyczne

61 438 21 44

Poczta

61 438 23 45

Ośrodek Zdrowia

61 438 30 05

Ośrodek Kultury

61 438 27 79

Ośr. Pomocy Społecznej

61 438 30 96 61 438 37 58

Bank Spółdzielczy

61 438 20 31

Por. lekarza rodzinnego

61 437 12 52

Naprawa pralek i lodĂłwek

61 438 36 01

Gabinet weterynaryjny

607 944 690

Serwis komputerowy, internet

61 438 34 56

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich�: Miłosław, ul. Poznańska 10,„Rolmark�, w godz. 8.00-16.00, tel. 061 438 25 16


4 czerwca 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzes www.wrzesnia.info.pl sn

Kołaczkowo

Filip Biernat

W Sokolnikach odbyły się gminne obchody Dnia Dziecka. To próba aktywizacji şycia społecznego w tej wsi.

„ 5 czerwca o godz. 14.00 rozpoczn si uroczystoci z okazji 700-lecia Wszemborza. W programie imprezy m.in. msza w, odsonicie obelisku, koncert orkiestry dtej z Nekli. „ 30 maja graa liga gminna. Oto wyniki: K&L Gazewice – Remi&Tobi Wrzenia 4:1, Maja ydowo – Znicz-Pol Wszembórz 3:5, Era-Plast Zieliniec – LZS Sokolniki 6:1, LZS Gorazdowo – TW Koaczkowo 4:1, FC Twardy – FC Borzykowo 5:3. „ Powiat wrzesi -

ski ogosi konkurs na „najadniejsz zagrod wiejsk i wie�. Jury ma wybra: najbardziej zadban zagrod wiejsk nieprowadzc produkcji rolnej, najbardziej zadban zagrod wiejsk (gospodarstwo rolne) prowadzc produkcj roln i najadniejsz wie. Informacje szczegóowe na wrzesnia.powiat.pl lub u p. Dariusza Stawskiego w Urzdzie Gminy w Koaczkowie.

 Anna Janasik (z prawej) w trakcie malowania motylka na twarzy małej uczestniczki festynu

 Podczas otwarcia huśtawka od razu została przetestowana przez chłopców chono, bo 7 tys. z – mówi sotys Iwona Zitkiewicz. Dzieciaki i rodzice tumnie pojawili si na otwarciu. Byy dodatkowe atrakcje: dmuchany zamek i trampolina. Gdy maluchy si wyszalay, czekay na nich napoje, sodycze oraz kiebaski z grilla. Do Borzykowa przyby równie wójt Wojciech Majchrzak, który zoy najmodszym yczenia z okazji Dnia Dziecka. Teraz pora na plac w Koaczkowie.

W organizacj festynu zaangaowao si wiele osĂłb: sotys Wojciech Bimek, Eugenia Kiernikowska, Anna Urbaniak, Olga Grabowska, Tadeusz Stakiewicz, Arkadiusz Opielski, Agnieszka Ziobrowska, Elbieta Matuszak, Czesaw Bartkowiak, Marian Budaszewski.

Sokolniki odwiedzili rĂłwnie lokalni notable: wĂłjt gminy Koaczkowo Wojciech Majchrzak i przewodniczcy rady gminy Jerzy Wo. Obaj panowie wczyli si do wspĂłlnej zabawy z dziemi. Oby tak obfite Dni Dziecka odbyway si w kadym soectwie.

ŝart primaaprilisowy trafił w sedno urzędniczej głupoty Kto w Borzykowie chcia zaartowa sobie 1 kwietnia z urzdniczej gupoty. Wyszed z tego trwajcy ju trzeci miesic happening... art dotyczy ró, które Danuta Radziejewska, wacicielka zajazdu w Borzykowie, usuna z pobocza drogi w grudniu ubiegego roku. Zostaa do tego zmuszona przez Wojewódzki Zarzd Dróg, a waciwie przez radnego Grzegorza Banaszaka do spóki z wójtem gminy. Zdaniem tych panów, róe ograniczay widoczno na skrzyowaniu... Po kilku miesicach sprawa wrócia do wiadomoci spoecznej. Dokadniej, 1 kwietnia. Na poboczu drogi pojawia si tablica z dowcipnym napisem: „Nie depta pobocza! Niewidzialne róe puszczaj pki�. Nasz informator twierdzi: – Tablica bya przygotowana na 1 kwietnia, ale nikt jej nie sprztn i tak sobie stoi kolejny miesic. Z treci napisu na tablicy i z jej usytuowaniem zgadza si D. Radziejewska. – Dla mnie sprawa si nie sko czya. Efekt dziaania kilku osób wida; teraz zamiast piknych kwiatów, mamy chwasty. Na pewno ju nie bd tutaj sadzia adnych

informuje, şe na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kołaczkowo oraz na stronie internetowej www.kolaczkowo.pl został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaşy w miejscowości Borzykowo.

Roz-658

SPECJALISTA ds. ORGANIZACJI HANDLU Wymagania: tEPTLPOBÂ’BLPNVOJLBUZXOPÇ´ÇŽ tVNJFKÇ—UOPÇ´ÇŽOBXJÇŒ[ZXBOJBLPOUBLUĂ˜X tMPKBMOPÇ´ÇŽJVD[DJXPÇ´ÇŽ EZTQP[ZDZKOPÇ´ÇŽ t[EPMOPÇ´DJPSHBOJ[BDZKOFJLSFBUZXOPÇ´ÇŽ tTZTUFNBUZD[OPÇ´ÇŽ XZUSXBÂ’PÇ´ÇŽ tVNJFKÇ—UOPÇ´ÇŽTBNPPSHBOJ[BDKJQSBDZ tQSBXPKB[EZLBU#

Oferujemy: tBVUPTÂ’VČˆCPXF tEPCSFXBSVOLJĂśOBOTPXF tNPČˆMJXPÇ´ÇŽSP[XJOJÇ—DJBLXBMJĂśLBDKJ

0GFSUZ [ EPQJTLJFNv41&$+"-*45" ET 03("/*;"$+* )"/%-6w QSPTJNZTLÂ’BEBÇŽX#JVS[F0HÂ’PT[FÇŠv88w 8S[FÇ´OJB VM8BST[BXTLB

INFORMATOR GMINNY ŝart, happening? Jak widać, sprawa poruszyła nie tylko właścicielkę zajazdu w Borzykowie

UrzÄ…d Gminy

61 438 53 24

Policja

61 438 50 77

Poczta

61 438 53 28

kwiatów. Niech si dzieje co chce – mówi kobieta. – Moe faktycznie z tymi róami nie wyszo tak, jak powinno... Ale ju nie chc wicej komentowa tej sprawy – mówi nam sotys Iwona Zitkiewicz.

Biblioteka

61 438 53 13

2*â26=(1,(

8U]ñG*PLQ\Z.RãDF]NRZLHLQIRUPXMH¢HZGQLDFKRG¬U GR U 5DG\ 6RãHFNLH ZUD] ] *PLQQ\P =ZLñ]NLHP .yãHN 5ROQLF]\FK SU]HSURZDG]ñ ]ELyUNr QD U]HF] SRPRF\ SRZRG]LDQRP 3RPRF PR¢H E\þ Z IRUPLH SLHQLrG]\ OXE SãRGyZ UROQ\FK 3LHQLñG]H PR¢QDUyZQLH¢ZSãDFDþEH]SR±UHGQLRQDNRQWR

]GRSLVNLHPÅ3RZyG¾ Roz-657

Firma produkcyjno-handlowa

zatrudni męşczyznę na stanowisko

Mile widziane: tXZLT[UBÂ’DFOJFNBSLFUJOHPXF t[OBKPNPÇ´ÇŽUFDIOJLTQS[FEBČˆZ tPCTÂ’VHBLPNQVUFSB

Reklama

Wójt Gminy Kołaczkowo

Reklama

1SB

– GOK od duszego czasu nie organizowa Dnia Dziecka. Postanowilimy do tego wróci. Imprez zorganizowalimy w Sokolnikach, bo tutaj odbywa si niewiele imprez plenerowych. Próbujemy to robi w oparciu o fili naszej biblioteki i lokaln spoeczno – mówi A. Janasik.

Nowe Nasze PodwĂłrko

W Dzie Dziecka otwarto w Borzykowie zmodernizowany plac zabaw o sympatycznej nazwie „Nasze Podwórko�. Obiekt zosta doposaony w nowe, atestowane urzdzenia bawice: hutawki, zjedalnie, drabinki. – Budowa zostaa sfinansowana ze rodków rady soeckiej i przy pomocy sponsorów. Cao kosztowaa okoo 24 tysicy zotych. Na nowy sprzt wydalimy 12 tys. z, ogrodzenie placu zabaw te spor kwot po-

Co słychać

tel. 61 437 49 56 f.biernat@wrzesnia.info.pl

Dzień najmłodszych Okoo 50-60 dzieci z caej gminy Koaczkowo wzio udzia w minifestynie przygotowanym z tej okazji przez rad soeck i Gminny Orodek Kultury w Koaczkowie. Rzeczywicie jednak w zabawie wzio udzia wicej osób. Wiadomo to m.in. po... kiebaskach, których uszykowano 100 – i wszystkie zjedzono. Impreza odbya si nieopodal biblioteki publicznej. Dzieciaki startoway w rónych konkurencjach, np. w rzucie woreczkiem lub ringo. Sprawdzano umiejtnoci trafiania lotk w tarcz, transportu jajka na yce albo przenoszenia fasoli za pomoc somki. W salonie piknoci Anny Janasik malowano „motylki� i „kotki� na twarzach maluchów. Na koniec odbya si zbiorowa konsumpcja wspomnianych kiebasek. Najlepsi w poszczególnych konkurencjach otrzymali pamitkowe medale i czekolady. Atmosfer osodzia Danuta Budaszewska – bibliotekarka z Sokolnik – która upieka pczki.

15

stronÄ™ redaguje :

:�-7*0,1<.2â$&=.2:2 :2-&,(&+0$-&+5=$.

OĹ&#x203A;rodek Zdrowia

61 438 50 80

Gminny OĹ&#x203A;rodek Kultury

61 438 50 78 61 438 52 46

CPN

61 438 51 84

Gaz

61 438 53 85

Bank SpĂłĹ&#x201A;dzielczy

61 438 53 14

OPS

61 438 51 12

ZGKiM

61 438 56 50

Oczyszczalnia

61 438 55 75

Sklep elektroniczny i serwis

600 097 438

OĹ&#x203A;r. Wspom. Dziecka i Rodziny

61 438 53 47

Internet

61 438 34 56

Punkt przyjmowania ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; do â&#x20AC;&#x17E;WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skichâ&#x20AC;?: Sokolniki, ul. Spokojna 4 (pawilon przy aptece)


Wiadomości Wrzesińskie

16 Pyzdry

www.w www.wrzesnia.info.pl wrz stronę redaguje:

Tomasz Szternel tel. 61 437 49 56 t.szternel@wrzesnia.info.pl

Wielka fala przeszła Wiadomość dobra: woda na Warcie i Prośnie opada. Wiadomość zła: wciąż obowiązuje alarm przeciwpowodziowy. Po chwilach grozy, jakie przeyli mieszka cy gminy w zeszym tygodniu, sytuacja powoli powraca do normy. Ale t najlepiej ilustruj liczby. 1 czerwca poziom wody w Warcie spad o 7 cm, nastpnego dnia o kolejne 8 cm, a 3 czerwca ju o 20 cm. Podobnie sytuacja wyglda na Pronie – tu spadki wyniosy odpowiednio 11, 8 i 10 cm. – Ale zagroenie wci istnieje – podkrela Mirosaw Balicki z urzdu gminy, który trzy razy dziennie spisuje poziomy wód. Wci w gotowoci pozostaj zastpy straaków. Maj wydzielone rewiry, za które odpowiadaj. Ci z Pyzdr np. dwa razy dziennie sprawdzaj stan wau midzy miastem a Modlic. – Wyjedamy rano i wieczorem na jakie 2,5 godziny. Wszystko przez cholerne bobry. Bo co z tego, e w jednym miejscu pooymy worki, jak za 3-4 godziny znów s dziury – nie kryje zdenerwowania Jerzy Paterka, naczelnik OSP w Pyzdrach.

Mimo spadku poziomu wód, na bieco monitorowane s way w Pietrzykowie, Waldze, Rudzie Komorskiej i Lisewie. Zagroenie powodziowe mija te w Pyzdrach. Wezbrane wody Flisy powoli wracaj do koryta. – Ale z piwnicy nic nie schodzi. Wszdzie betony, nie ma gdzie – mówi mieszkanka ul. Miosawskiej. – A jak mierdzi! óta taka jest – dodaje jej ssiad. Coraz mniej roboty maj pracownicy komunalki. Zbieraj i wywo worki z piaskiem, które rozkadali kilka dni temu. Ale tylko tam, gdzie woda ju nie stwarza zagroenia. – W piwnicach schodzi samoistnie, wic nie ma potrzeby, by j wypompowywa – uwaa Robert Balicki, kierownik zakadu. Miejsko-Gminny Orodek Pomocy Spoecznej od kilku dni rozdaje najbardziej poszkodowanym paczki ywnociowe. W samych Pyzdrach jest ich 30. – Ta pomoc jest przyznawana bez wzgldu na kryterium dochodowe – podkrela Boena Kamyszek, szefowa placówki. Burmistrz nie zniós jeszcze alarmu przeciwpowodziowego, bo – jak susznie argumentuje – zagroenie wci istnieje.

Trylinki brakuje i stąd małe opóźnienie robót

Przedłuża się remont nawierzchni drogi przy ul. Kilińskiego (od ul. Farnej do Poznańskiej). Choć pierwotny termin jego zakończenia upłynął 31 maja, to roboty wciąż trwają. Ekipa budowlana gnieźnieńskiego przedsiębiorstwa Jawo-Znak układa trylinkę. Właśnie trudności z kupnem tego towaru spowodowały małe opóźnienia.

Dzieci przejęły władzę w mieście. Na jeden dzień

„ Po jednej stronie dro-

gi wojewódzkiej nr 466 w Dusku powsta chodnik z kostki pozbrukowej. Pienidze (14 tys. z) pochodziy z budetu wsi.

„ Trzy druyny uczest-

niczyy w turnieju piki rcznej, który odby si 29 maja w hali widowiskowo-sportowej. Wygrali seniorzy i to oni odebrali puchar ufundowany przez sekretarza gminy. Wicej, bo sze zespoów wzio udzia w rozegranym nastpnego dnia turnieju pikarskim. Zwyciya reprezentacja MKS Warta. W nagrod otrzymaa puchar od prezesa klubu.

„ 31 maja rozpocz-

a si budowa placu z kostki brukowej w Ksawerowie. Inwestycj realizuj pracownicy komunalki. 7 czerwca przystpi do wymiany trylinki na drodze przy ul. Niecaej.

„ Ruszy nabór kandy-

datów na rachmistrzów. Bd uczestniczy w zaplanowanym na wrzesie i padziernik powszechnym spisie rolnym. Szczegóy na stronie 20.

 Henryk Hałas mieszka przy ul. Miłosławskiej. Worki usunął dopiero we wtorek.

Chciał, ale nie mógł... Rolnik z podpyzderskiej wsi chcia ubezpieczy grunty rolne przed powodzi. Ale nie móg. Jerzy Dowbusz mieszka w Trzciankach. Prowadzi 3,5-hektarowe gospodarstwo rolne. W zeszym roku, dokadnie w czerwcu, skorzysta z obowizkowego dotowanego ubezpieczenia gruntów. Tylko przed susz nie móg – bo za due ryzyko, e wystpi. 21 maja po raz kolejny zapuka do drzwi agenta ubezpieczeniowego. Wobec powanego zagroenia chcia ubezpieczy si przed powodzi. Nie móg. Odpowied ta sama: bo za due ryzyko, e wystpi. – To jaka paranoja! Powiedzia, e mog ubezpieczy si od gradobicia. Tylko po co mi to?! – mocno po-

denerwowany wspomina rozmow sprzed dwóch tygodni. Agent potwierdza, e nie chcia ubezpieczy gruntów rolnych przed powodzi. Nie móg; centrala wydaa zakaz. – Wycofalimy si z tego jako jedni z pierwszych. Za nami poszy inne towarzystwa – wyjania. Zgodnie z wytycznymi rolnik powinien wczeniej pomyle o ubezpieczeniu, a nie czeka do ostatniej chwili. – To jest tak, jakby kto wzi si za kopanie studni, gdy si pali. Za póno – ilustruje obrazowo. Zakaz zawierania umów ubezpieczenia przed powodzi faktycznie obowizuje w wielu towarzystwach. Sprawdzilimy.

„ Kolejny prze-

targ na dziaki przy ul. Szybskiej odbdzie si 7 czerwca. Zostay cztery parcele.

„ Specjalistyczne szko-

lenia zaplanowano na 8 czerwca w MGOK (pocztek o 9.00). O formach organizowania si sadowników opowie Andrzej Machowicz, a o sposobach monitorowania szkodników Dorota Pikna-Paterczyk. Oboje pracuj w Wojewódzkim Orodku Doradztwa Rolniczego.

„ Zebranie sprawozdaw-

cze Miejskiego Klubu Sportowego Warta Pyzdry odbdzie si 11 czerwca. Pocztek obrad o godz. 18.00 w sali OSP.

INFORMATOR GMINNY Pierwszy poślizg w realizacji sztandarowej inwestycji gminy – przez firmy i wodę, która zalała plac budowy

P

Według utartego schematu odbyły się obchody Dnia Dziecka. Najpierw uczniowie odebrali od burmistrza klucz do bram miasta (na zdjęciu), a następnie rywalizowali w hali widowiskowo-sportowej. Najmłodsi z kolei zwiedzili 33. Bazę Lotniczą w Powidzu. Natomiast 2 czerwca odbyły się zawody wędkarskie na Zbiorniku Szybskim.

Co słychać

4 czerwca 2010

rzetarg na wybudowanie promenady wzdłuż Warty został unieważniony. Decyzja w tej sprawie zapadła 31 maja. Choć w postępowaniu wzięły udział dwie firmy (z Niechanowa i Ciążenia), to żadna nie spełniała wymogów określonych w ogłoszeniu. – Referencje, którymi się okazały, były niewystarczające. Nigdy nie realizowały podobnej inwestycji – wyjaśnia Aleksander Ciesielski z urzędu gminy. Ale to tylko jeden z powodów. Drugi jest taki, że teren planowanej budowy został zalany. Dlatego rozważa się możliwość wprowadzenia korekty do projektu. Tyle tylko, że musi na nią wyrazić zgodę Zarząd Województwa Wielkopolskiego, który pełni funkcję instytucji zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem

Operacyjnym na lata 2007-2013. A właśnie dzięki niemu inwestycja opiewająca na 1 mln 390 tys. zł otrzymała 904 tys. zł dofinansowania. – Rozsądniejsze wydaje się poprowadzenie promenady wyżej, tak by nie była narażona na zalewanie – mówi burmistrz Krzysztof Strużyński. Przypomnijmy, że szlak pieszo-rowerowy będzie miał 490 m długości i 3 m szerokości. Połączy on most na Warcie z przystanią wodniacką. Zostanie wyłożony kostką brukową i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Całość dopełnią stylowe lampy, które wyeksponują w nocy walory skarpy nadwarciańskiej. Formowanie nasypu pod promenadę miało rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu. Wobec unieważnienia przetargu ten termin ulegnie jednak zmianie.

Miejsko-Gminny Ośr. Kultury

63 276 82 07

Miejsko-Gminny Ośr. Pom. Społ. – świadczenia rodzinne 63 276 81 70 – opieka 63 276 81 75 Gminne Centrum Informacji

63 276 72 70

Muzeum Regionalne

63 276 81 07

Ochotnicza Straż Pożarna

63 276 81 98

Pogotowie Energetyczne

63 276 84 77

Posterunek Policji

61 437 53 60

Przedszkole Urząd Miasta i Gminy

63 276 83 27 63 276 83 33 (-34)

Szkoła Podstawowa

63 213 51 48

Por. Psycholog.-Pedagogiczna

63 276 72 51

Pyzdry – noclegi, Dłusk 72

502 541 943

Usługi pogrzebowe

606 964 795

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Pyzdry, ul. Szybska (Kwiaciarnia – Ruch), tel. 698 105 343


4 czerwca 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrze www.wrzesnia.info.pl e

Nekla

17

stronę redaguje:

Tomasz Małecki

Ziemia, skąd nasz ród

Co słychać

tel. 61 437 49 56 t.malecki@wrzesnia.info.pl

„ Inwestor z Poznania

chce wybudowa fabryk farb wodnych w Starczanowie. Na razie inwestycja jest w powijakach, bo do dziaki, na której ma stan fabryka, nie doprowadzono przycza wodnego.

„ Wojewódzki konserwa-

tor przyrody nie zgodzi si na budow czterech elektrowni wiatrowych w Podstolicach. Przypomnijmy, e wiatraki maj stan w pobliu zabytkowego XIX-wiecznego parku.

„ Dzisiaj, tj. 4 czerwca, Urzd Miasta i Gminy jest nieczynny. Urzdnicy zrobili sobie wolne w zamian za 1 maja, który w tym roku przypad w sobot. „ We wrzeniu odbdzie

si spis rolny. Chtni, którzy zechc zosta rachmistrzami mog si zgasza do magistratu. Szczegóy na stronie 20.

 Biskup gnieźnieński Wojciech Polak odmawia modlitwę przed poświęceniem grobowca rodziny Karłowskich. Obok bpa Jerzy Osypiuk z Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego Gniazdo, inicjator programu „Stąd mój ród – historie naszych rodzin”. Po prawej potomkowie rodu Karłowskich

Tymi sowami biskup gnienie ski Wojciech Polak zwróci si w sobot do wiernych w Targowej Górce podczas uroczystoci sprowadzenia do miejscowego kocioa relikwii bogosawionej Marii Karowskiej. Sprowadzenie relikwii Karowskiej, której stryjeczny brat Stanisaw Karowski jest pochowany w grobowcu obok kocioa, to jeden z elemen-

tów programu edukacyjno-historycznego „Std mój ród – historie naszych rodzin”, realizowanego od kilku miesicy przez uczniów szkoy w Targowej Górce (o zaoeniach programu pisalimy dwa tygodnie temu). – Wprowadzajc relikwie bogosawionej Marii do waszej parafialnej wityni, chcemy si od niej uczy, nie tylko, myl, tej pogody ducha, prostoty, autentycznej pobonoci, której nam naprawd dzi potrzeba, ale przede wszystkim wraliwoci na drugiego czowieka. Taka wraliwo na czowieka, na jego wasne miejsce na tej ziemi, spowodowao, e dzisiaj, wprowadzajc relikwie, wspominamy wszystkie pokolenia mieszka ców tej ziemi, tej parafii. I modlimy si za zmarych przodków waszych rodzin – mówi podczas homilii wikariusz generalny archidiecezji gnienie skiej.

Komunistyczny sztandar OSP odszedł do lamusa

Ochotnicza Straż Pożarna z Nekli przekazała do Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach swój historyczny sztandar. Nie chodzi jednak o proporzec z 1934 roku, który w czasie drugiej wojny światowej z narażeniem życia przechowywała Pelagia Wesołowska. Strażacy oddali w depozyt sztandar z roku 1967, na którym widnieje napis „W służbie ojczyzny ludowej”. – Sztandar przedwojenny został u nas, a ten z czasów PRL-u postanowiliśmy oddać do Rakoniewic; nie było sensu trzymać go zamkniętego w szafie. Uznaliśmy, że lepiej, jak zobaczą go zwiedzający w muzeum – mówi Jacek Kaźmierczak, naczelnik OSP Nekla. Jak zaznaczył, to nie pierwszy eksponat przekazany przez nekielską jednostkę do Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa. – Zdaje się, że w roku 1978 przekazaliśmy tam sikawkę konną – przypomina. Uroczystość przekazania sztandaru odbyła się w sobotę 22 maja. Do Rakoniewic, oprócz naczelnika, udało się kilkunastu druhów, w tym Kazimierz Wiatr, wieloletni chorąży OSP Nekla, oraz Łukasz Lipowczyk, który obecnie dzierży sztandar podczas ważnych uroczystości. Teraz strażacy używają nowego sztandaru, ufundowanego dwa lata temu.

Mówic o przodkach, bp Polak zwraca si do potomków rodzin Karowskich, Braunków i Madali skich, którzy zjechali na sobotnie uroczystoci. Po mszy w. na odnowionym grobowcu Karola Karnickiego, uczestnika spisku podchorych i powstania listopadowego, tablic odsoni burmistrz Roman Grychowski wraz z Joann Kozowsk z firmy EkoMyst. Dodajmy, e przedsibiorstwo to byo gównym sponsorem odnowienia miejsca spoczynku byego waciciela majtku w Mystkach. Potomkowie rodu Karowskich odsonili pyt na grobowcu swoich przodków. – Ciko przemawia, kiedy wzruszenie odbiera gos. Naprawd przepychalimy si przez chwil w naszej pitce, poniewa ciko jest mówi o tym. Wszystkim nam jest dzisiaj

niesychanie mikko na sercu, kiedy po latach rozpdzenia wiatrem historii we wszystkie strony kraju moemy dziki pa stwa inicjatywie, dziki pa stwa zaangaowaniu, dziki pa stwa szacunkowi dla naszej wspólnej tradycji, wszystkich nas wywodzcych si z tych ziem, moemy si spotka tutaj, w miejscu, które czsto odwiedzalimy sami, z wasnej, przypadkowej czasem inicjatywy, tylko po to, eby ocali wasne wspomnienia od zapomnienia. Dzikujemy pa stwu bardzo – mówi amicym si gosem Pawe Karowski, wnuk Franciszka, który przed II wojn dzierawi majtek w Podstolicach. Potem gocie przeszli do szkoy, gdzie podsumowano projekt „Std mój ród – historie naszych rodzin”. Cao zako czy wystp artystyczny pt. „Wdrówk ycie jest czowieka” – w wykonaniu uczniów.

Wyróżnienie za bielika Maja Dopieraa, uczennica szóstej klasy zespou szkó w Nekli zdobya wyrónienie w konkursie plastycznym „Moje ulubione zwierzta chronione”. Konkurs organizowany by przez zarzd regionu Polskiego Zwizku owieckiego w Poznaniu. – Namalowaam akwarelami ora bielika – mówi szóstoklasistka. – To najwikszy polski ptak drapieny, zawsze mi si podoba – podkrela. Konkursow prac Maja przygotowywaa pod kierunkiem Magorzaty Kazeckiej, nauczycielki plastyki w nekielskiej szkole. – Malowaam troch na kóku plastycznym, troch w domu – mówi uczennica. Jak podkrelia, tematyka konkursu idealnie wpasowaa si w jej zainteresowania. – Od zawsze lubiam rysowa i malowa, a do tego bardzo interesuj si przyrod – mówi szóstoklasistka. W drugiej grupie wiekowej (klasy od IV do VI), w której wystartowaa neklanka, na konkurs przysano 2 368 prac. Jury przyznao po 3 nagrody, 10 wyrónie i zakwalifikowao na wystaw 42 prace z kadej kategorii wiekowej. Nagrodzone, wyrónione i zakwalifikowane do wystawy prace mona oglda na wystawie czasowej w Muzeum

„ Mieszka cy Podstolic

nadal czekaj na pozimowy remont dróg. Gminna droga przypomina ser z dziurami.

„ Przebudowa Zawodzia

jeszcze trwa, a ju wkrótce rusz prace na Pozna skiej, Dworcowej i Wiosny Ludów. Szykuje si prawdziwy parali.

Reklama

15-d24<'/1r

Przemysław Kaźmierczak

tel. 696-020-145 ul. Kosińskiego 28, 62-330 Targowa Górka

Zaprasza na kurs kat. B 1200 zł

Edu-172

„Potrzebujemy korzeni, potrzebujemy tych miejsc, z których wyrastamy”.

Z NAMI ZDASZ ZA PIERWSZYM RAZEM – jeśli nie

– zapłacimy za poprawkę

INFORMATOR GMINNY Urząd Miasta i Gminy

61 438 60 11

Policja

61 438 60 77

Straż Pożarna

61 438 60 88

Poczta

61 438 64 40

Urząd pocztowy Targowa Górka 61 438 66 28

 Maja Dopierała odbiera

pamiątkowy dyplom za wyróżnienie w konkursie plastycznym Fot. archiwum

Przyrodniczo- owieckim w Uzarzewie do 20 czerwca. Wrczenie nagród odbyo si 23 maja podczas specjalnego pikniku na strzelnicy myliwskiej w podpozna skim Antoninku. Dla uczestników uroczystoci zorganizowano dodatkowe konkursy z nagrodami, pokazy psów myliwskich, poczstunek kuchni myliwskiej i inne atrakcje.

Przych. Lek. Rodzin. „AMIKOR”

61 438 60 92

Ośrodek Kultury

61 438 60 60

Oczyszczalnia ścieków

61 438 65 75

Gabinet weterynaryjny

61 438 60 29 600 293 824

Biblioteka Publiczna

61 438 64 30

Bank Spółdzielczy

61 438 60 20

Polski Komitet Pomocy Społ.

61 438 60 11

Przedszkole

61 438 60 95

Szkoła Podstawowa

61 438 60 70

Szkoła Targowa Górka

61 438 66 86

Zesp. Szkół w Zasutowie

61 437 29 21 fax 61 437 25 06

Autohol i przewóz osób

503 509 001 61 436 33 70

Prawo jazdy

61 438 62 35 603 718 734

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Nekla, ul. Chopina 43/4 (sklep Goja)


4 czerwca 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

18 Oświata

Politechniczni olimpijczycy 10

Uczniowie Zespołu Szkół Politechnicznych święcą kolejne tryumfy.

uczniów uzyskao zwolnienie z egzaminu ustnego zawodowego dziki olimpiadom

Druyna w skadzie: Daria Matuszak, Zachariasz Wielicki i Micha Tarowski, zaja trzecie miejsce w finale ogólnopolskim turnieju innowacji technicznych w kategorii ekologicznej. – Tematem naszej pracy by „Wpyw spywu wód roztopowych na zanieczyszczenie Wrzenicy”. Badalimy próbki wody pobrane z Wrzenicy, przedstawilimy wnioski na olimpiadzie i zajlimy trzecie miejsce – D. Matuszak mówi krótko o sukcesie. Jaki zatem jest ten wpyw? – Badalimy róne czynniki, np. azotany czy fosforany, czynnik PH, zawiesiny ogólne. I tu uzyskalimy bardzo róne wyniki. Np. na obszarach miejskich zauwaylimy due stenia fosforanowe, na wsiach z kolei zwikszao si za-

szawie. Aby „politechnicy” mogli tam wystartowa, musieli najpierw wygra etap wojewódzki. To nie jedyne sukcesy uczniów z ul. Wojska Polskiego. – Na tym samym turnieju innowacji technicznych oprócz wymienionej trójki wystartowao jeszcze siedmiu uczniów, którzy przedstawili prace w trzech kategoriach grupowych: usprawnienie software’owo-techniczne, pomys techniczny i uyteczna praca dyplomowa – informuje Witold Michalak. Wszystkie te prace zajy 1. miejsce na etapie wojewódzkim, a w kategorii usprawnienie software’owo-techniczne, gdzie ZSP wystawi dwie druyny – dwa pierwsze miejsca. Finalici zostali zwolnieni z egzaminów zawodowych. TOM

Czy będzie nowy dyrektor „czwórki”? Zarzd powiatu ogosi konkurs na dyrektora Zespou Szkó Specjalnych im. Janusza Korczaka. Kadencja obecnej dyrektor Ewy Kaczmarek upywa 31 sierpnia. – Kandydat musi spenia okrelone wymagania, np. posiada uprawnienia do nauczania w szkole specjalnej – usyszelimy w Wydziale Owiaty i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrzeni. Przyszy dyrektor powinien mie uko czone studia wysze lub studia podyplomowe z zakresu zarzdzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarzdzania owiat, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Ponadto kandydat przez ostatnie pi lat musia pracowa w zawodzie nauczyciela albo wykadowcy akademickiego. Przyszy dyrektor nie moe by skazany za umylne przestpstwo lub umylne przestpstwo skarbowe. Aplikacje do konkursu mona skada do 11 czerwca w starostwie powiatowym (liczy si data wpywu dokumentów do urzdu). Oferty osób przystpujcych do konkursu powinny zawiera m.in. uzasadnienie przystpienia do niego wraz z koncepcj funkcjonowania i rozwoju szkoy. Kandydat musi równie przedstawi dokumenty powiadczajce posiadanie wymaganego wyksztacenia, w tym dyplomu uko czenia studiów wyszych podyplomowych z zakresu zarzdzania. TOM

 Olimpijczycy z ZSP z opiekunami. W środku Daria Matuszak, obok niej (po prawej) Zachariasz Wielicki nieczyszczenie azotanowe zwizane z dziaalnoci rolnicz – wyjania Z. Wielicki. Jak podkreli Janusz Czy, nauczyciel chemii w ZSP i opiekun olimpijczyków, inspiracj do bada bya tegoroczna niena zima.

– Zastanawialimy si, co si stanie z tymi topniejcymi niegami spywajcymi do Wrzenicy. Zaprosilimy do wspópracy grupk uczniów zainteresowanych chemi, biologi i ekologi, i przystpilimy do bada – dodaje. Czy uwaa, e nie byoby

Uczyli języków obcych poprzez zabawę

Fot. TOM

sukcesu, gdyby nie pomoc wrzesi skiego Przedsibiorstwa Wodocigów i Kanalizacji, z którego laboratorium mogli bez kopotu korzysta badacze. Fina olimpiady, organizowanej przez Naczeln Organizacj Techniczn, odby si 21 maja w War-

Nauka w Niemczech Pięć dni spędzili za zachodnią granicą Polski gimnazjaliści z Targowej Górki. Wycieczka do naszych sąsiadów to nagroda za ciężką dwuletnią pracę.

Dużym zainteresowaniem wśród uczniów Zespołu Szkół w Nowym Folwarku cieszyła się dwudniowa impreza pod nazwą Dni Języków Obcych (27-28 maja). – Jej celem jest przede wszystkim motywowanie uczniów do ich nauki, a także propagowanie kultury danego obszaru językowego, rozwijanie autonomii w jego uczeniu się, jak również uświadomienie uczniom roli i znaczenia znajomości języków obcych w rozwijającej się Europie i świecie – informują organizatorki imprezy, nauczycielki: Izabela Kaczmarek i Natalia Grześkowiak. W pierwszym dniu gimnazjaliści mieli za zadanie przygotowanie przepisu na daną potrawę narodową w języku obcym i języku polskim. Były też degustacje. Inni uczniowie wybierali tę najsmaczniejszą. Najlepszą potrawę angielską przygotowały Róża Kowalew i Angelika Bączyk, niemiecką – Monika Tarłowska, Joanna Powała i Kamila Kowalew. W kolejnym dniu młodzież uczestniczyła w konkursie wiedzy o krajach anglo- i niemieckojęzycznych (kultura, historia, geografia, polityka itp.). Testy najlepiej uzupełnili Marcin Lasecki i Monika Tarłowska. Dużo zabawy było w konkursie „Jaka to melodia?”, którego zasady były podobne do tego emitowanego w telewizji. Każda drużyna musiała odgadnąć tytuł usłyszanej w danej chwili piosenki i wypowiedzieć go poprawnie (w języku obcym) w ciągu 20 sekund od zatrzymania melodii. Zwyciężyły: Ewelina Wojtaszak, Sylwia Rybacka i Natalia Mikołajczak. Z recytowaniem wierszy najlepiej poradziły sobie zaś Kinga Kwiatkowska i Joanna Olejniczak. Ponadto każda z drużyn bawiła się w „Kalambury językowe” – maksymalnie było podanych dwadzieścia różnych haseł, które należało przedstawić i odgadnąć w ciągu trzech minut. Pierwsze miejsce wywalczyli wspomniani już wcześniej M. Lasecki i M. Tarłowska. – Bardzo dużą pomoc w przeprowadzeniu i organizacji konkursów otrzymaliśmy od słuchaczy Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni – mówi N. Grześkowiak. Dopisali również sponsorzy: Szkoła Języków Obcych English House, sklep Miss Trendy we Wrześni, sklep Srebro i Upominki w Kauflandzie, AGD-RTV Oskar w Pyzdrach oraz Wydawnictwo KROPKA. KUL

– Wyjechalimy tam w ramach projektu „Fascynacje zaklte w nauce i biznesie”, od dwóch lat realizowanego w naszej szkole – mówi Jdrzej Biegaski, gimnazjalista i jeden z uczestników wycieczki. Przypomnijmy, e jest to program rozwoju kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsibiorczoci dla uczniów gimnazjów. Projekt realizowany bdzie do listopada 2011 roku w 73 gimnazjach na terenie caego kraju. cznie bierze w nim udzia nie mniej ni 73 nauczycieli nauk cisych oraz ponad 1 200 uczniów. Liderem projektu jest pozna ska firma konsultingowa DGA oraz zielonogórskie Centrum Ksztacenia Ustawicznego i Praktycznego. Nadzór merytoryczny nad akcj sprawuje Politechnika Pozna ska. – Zwiedzalimy miejsca, które wspógray z tym, co robilimy na zajciach przez te cztery semestry – relacjonuje gimnazjalista. – I tak, w Poczdamie zwiedzilimy las tropikalny struktur przypominajcy prawdziwy las. Pokazano nam cay ekosystem, a ekosystemy i ekologia to gówny temat prac w ostatnim semestrze – przypomina Biega ski. W Berlinie uczestnicy eskapady zwiedzili Muzeum Techniki. Jak twierdz, dowiadczenia z fizyki, które tam przeprowadzali, przypominay te, które uczniowie z Targowej Górki przerabiali podczas za-

 Wizyta w czerpalni papieru – jeden z punktów wycieczki

Fot. archiwum

j na Politechnice Pozna skiej. W Drenie gimnazjalici zwiedzili Muzeum Higieny. Wyjazd by zwie czeniem dwuletniej pracy uczniów z Targowej Górki. Wikszo uczestników programu ko czy ju gimnazjum. – Có, ko czy si dwuletnia przygoda. Po nas przyjdzie kolejna grupa gimnazjalistów, która przejmie i doko czy nasze dzieo. Nikt nigdy nie zainwestowa takiej kasy we wioch – konkluduje Biega ski. Uczestnicy wyjazdu: Adam Andrzejewski, Damian Nikodem, Jdrzej Biega ski, Klaudia Sotysiak, Krzysztof Wleczyk, Krzysztof Parus, Rafa Plucinski, Aneta Pankros, Weronika Kwiatkowska, Bartomiej Kurczewski. TOM


4 czerwca 2010

WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

www.wrzesnia.info.pl

Historiezyw róşnym wieku 19 k c a t S

KRUCJATY I PROCESJE (2) Przedwojenny robotnik to nie byĹ&#x201A;a nawet wrzesiĹ&#x201E;ska klasa Ĺ&#x203A;rednia, gdyĹź tworzyli jÄ&#x2026; gĹ&#x201A;Ăłwnie rzemieĹ&#x203A;lnicy. Proletariusz nie miaĹ&#x201A; zwykle Ĺźadnych kwaliďŹ kacji i imaĹ&#x201A; siÄ&#x2122; kaĹźdej roboty, balansujÄ&#x2026;c na granicy doĹ&#x201A;Ăłw spoĹ&#x201A;ecznych. WyjÄ&#x2026;tek stanowili ci, ktĂłrzy wyszli z rzemiosĹ&#x201A;a i mieli staĹ&#x201A;Ä&#x2026; pracÄ&#x2122;, co dotyczyĹ&#x201A;o kolei, browaru i przede wszystkim najwiÄ&#x2122;kszego zakĹ&#x201A;adu WrzeĹ&#x203A;ni â&#x20AC;&#x201C; cukrowni. W A DYS AW S AW S K I d y s p o n o wa jeszcze kilkoma innymi atutami. U KACZOROWSKIEGO zdoby kwalifikacje tokarza i za motek chwyta tylko wtedy, kiedy akurat nie mia pod rk packi na muchy, a jego profesjonalizm dopeni si na awicy, gdy mechanik lotniczy to ju nie bya dtka migem dmuchana. Mia te pikn kart powsta cz. Do szybko zaoy rodzin, oeni si z ALIN MICHALAK, krawcow z poblia, czyli z Kocielnej. Dzieci urodzio si troje. Po subie wojskowej zosta od razu zatrudniony w firmie KAROL STIER i SpĂłka, ktĂłra produkowaa sprzt mleczarski. Przedsibiorstwo miecio si na terenie pĂłniejszego Tonsilu i naleao do mocno spolonizowanego Niemca, ktĂłry wkrĂłtce zmieni bran i zaj si radiotechnik. STIER w ogĂłle ma duo zasug dla Wrzeni, ale dotychczas jako mi si stale wymyka. Trwao to do 1926, kiedy W ADYS AW pad ofiar transferu i przytoczmy w caoci opini z miejsca nowej pracy: N i n i e j s z y m p o w i a d c z a m y, e p. Wadysaw Sawski urodz. 20 kwietnia 1901 we Wrzeni by zatrudniony od 20 kwietnia 1926 do 24 sierpnia 1939 jako tokarz i lusarz maszynowy w Cukrowni we Wrzeni. Panu Sawskiemu powierzono naprawy parowozĂłw i ich obsug podczas przebudowy Cukrowni, ktĂłre to prace wyej wymieniony wykonywa wedug rysunkĂłw. Od 19331936 obsugiwa p. Sawski turbogenerator, a nastpne lata by czynny jako przodownik w warsztacie Cukrowni. Pan Sawski by punktualny, uczciwy, pracowity i zawsze chtny do pracy.

Teraz wiadomo, dlaczego W ADYS AW by na licie ycze pracodawcĂłw, a mieci si to w dwĂłch pozornie mao znaczcych wyrazach â&#x20AC;&#x201C; wedug rysunkĂłw. Ich czytanie to ju byy prawdziwe papiery i w tym zakresie zwyky robotnik by analfabet. Doszo nawet do tego, e w 1933 otrzyma stay, specjalny dodatek i Zarzd Cukrowni tumaczy si z tego jak na spowiedzi w specjalnym uzasadnieniu, pewnie w celu zamknicia ust innym czonkom zaogi. Poza prac zawodow by czynnym czonkiem i opiekunem Katolickiego Stowarzyszenia Modziey oraz jego artyst scenicznym, instruktorem harcerskim, kombatantem w Towarzystwie Powsta cĂłw i WojakĂłw, aktywist Ligi Powietrznej i Przeciwgazowej, chĂłrzyst w Lutni (od 1921) i dziaaczem Narodowej Partii Robotniczej (od 1929), ale nie zwizkowcem. Nie powinnimy jednak zbytnio przesadza. Co tam musiao si sta 24 lutego 1925 o godzinie 1.00 w nocy, gdy posterunkowy Olejnik i strĂł Bogaczyk wystawili mu mandat karny za zakĂłcanie spokoju nocnego i naleao zapaci 10 z lub odsiedzie trzy dni w areszcie. Szczegóów tego incydentu nie udao si ustali, ale chyba nie chodzio o zbyt wielk zbrodni, jeli mandat zosta zachowany na wieczn rzeczy pamitk. Moe nie wychodzia mu jaka partia podczas prĂłby chĂłru i po drodze do domu, jako perfekcjonista, postanowi j jeszcze doszlifowa? Powaniejszy charakter i groniejsze skutki miao jednak inne zakĂłcanie. Wiadomo, e ju w XVII wieku procesje Boego Ciaa nie chodziy przez rynek, gdy niemal wszystkie kamienice byy wasnoci ydĂłw, ktĂłrzy nie godzili si na budowanie przy nich otarzy. Procesje chodziy wic kombinowanymi trasami i miay niemal charakter krucjat. Przed sam wojn te doszo do dywersji. W czasie procesji miejscowy Niemiec Miller wystawi w otwartym oknie radioodbiornik, zakupiony niechybnie w wytwĂłrni katolickiego producenta STIERA, i rozkrci go na cay regulator. Tekst by niemiecki, czyli w jzyku wyciszonym i subtelnym, w sam raz nadajcym si na akompaniament religijny. W ADYS AWA mocno to zdenerwowao i pomny na zapacone kiedy 10 z grzywny poszed uciszy szczekaczk. Skutecznie, gdy chop by z niego na schwa i usposobienie mia mao artobliwe, przynajmniej w kwestiach zasadniczych. Ale szwab mu to zapamita. Mimo wszystko ycie toczyo si do spokojnie. Jednak pocztek wojny nie tak atwo jest odtworzy, gdy istniej dwie wersje pisemne, obydwie prawdziwe, ale pierwsza, powstaa w okresie ortodoksji politycznej, jest mocno niekompletna. Oficjalnie W ADYS AW pisa tak: Dnia 24 sierpnia 1939 powoany zostaem kart mobilizacyjn do 3-go Puku Lotniczego Pozna-awica. Po zorganizowaniu oddziau o specjalnoci mechanik silnikĂłw lotniczych skierowano nas do Lublina i zakwaterowano w budynku szkoy przy ul.Okopowej. Po drugim nalocie na Lublin w dniu 9 wrzenia wspomniany oddzia zosta zaadowany na transport kolejowy w Trawnikach i odjechalimy w kierunku Brzecia, nastpnie kierunek RĂłwne. Na stacji kolejowej Oyka transport zosta zbombardowany, powstay due straty w ludziach i sprzcie lotniczym. 20 wrzenia 1939 zostaem wzity do niewoli niemieckiej, jako jeniec wojenny nr 21 955 Stalag II A Neubrandenburg. Topograficznie i czasowo nic si tutaj nie trzyma kupy, ale udao si odnale prawdziw relacj. W rzeczywistoci bombardowanie miao miejsce 16 wrzenia, a 18 oddzia znalaz si w Trembowli. W midzyczasie weszy wojska sowieckie. Oddzia zosta zaatakowany przez nacjonalistĂłw ukrai skich z UPA,

 JaseĹ&#x201A;ka wrzesiĹ&#x201E;skie. WĹ&#x201A;adysĹ&#x201A;aw pierwszy z prawej w drugim rzÄ&#x2122;dzie (1929)

Z teki StaĹ&#x201E;czyka LUDWIK RAU (1891-1940) pochodziĹ&#x201A; spod SzamotuĹ&#x201A; i byĹ&#x201A; powstaĹ&#x201E;cem wielkopolskim oraz uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej. W latach 20. byĹ&#x201A; mieszkaĹ&#x201E;cem WrzeĹ&#x203A;ni, gdzie dowodziĹ&#x201A; batalionem 68 pp. Od 1931 sĹ&#x201A;uĹźyĹ&#x201A; w Baranowiczach, a kampaniÄ&#x2122; wrzeĹ&#x203A;niowÄ&#x2026; odbyĹ&#x201A; w szeregach 78 pp 20 dp. Osadzony w Kozielsku zostaĹ&#x201A; zamordowany w Lesie KatyĹ&#x201E;skim (identyďŹ kacja pod nr 1542 z 1943). MiaĹ&#x201A; stopieĹ&#x201E; majora dypl. Jego nazwisko zostaĹ&#x201A;o umieszczone na Pomniku KatyĹ&#x201E;skim we WrzeĹ&#x203A;ni.

a 20 rozbrojony przez Rosjan. Transport internowanych onierzy polskich (szeregowcĂłw i podoficerĂłw) pojecha kolej do Moskwy i dalej do miejscowoci Wianiki. Wszyscy znaleli si w obozie o nazwie â&#x20AC;&#x17E;Talicaâ&#x20AC;?, gdzie zgrupowano a 13 tys. onierzy polskich, w tym tylko stu oficerĂłw. Znaleli si tam rĂłwnie koledzy W ADYS AWA z Wrzeni, obydwaj JANOWIE: PESZYSKI I TONDER. WrĂłd internowanych by rĂłwnie major RAUH, byy oficer 68 pp we Wrzeni. Nazwisko jest troch dosztukowane, ale nie ma wtpliwoci, o kogo tutaj chodzi (ramka). Od razu przystpiono do spisywania personaliĂłw i organizowania transportĂłw: Pierwszym wyjechali zamieszkujcy na terenach Biaorusi, a nastpni z terenĂłw Ukrainy. Ja wracaem ostatnim transportem w kierunku Polski przez Witebsk, Smolesk, Misk i Brze nad Bugiem. Byto to 17 listopada 1939. Bya to tzw. wymiana jecĂłw. Po drugiej stronie mostu czeka na nas Wehrmacht i zaprowadzili nas w zwartej

 ZdjÄ&#x2122;cie Ĺ&#x203A;lubne (1929) kolumnie do Maogoszczy. Po kilku dniach zorganizowano transport zamieszkujcych na lsku, w Poznaskiem i na Pomorzu. Transport szed w kierunku Warszawa yrardĂłw-Ăłd -OstrĂłw Wikp. Tu spotkao nas gorzkie rozczarowanie. Zamiast do obiecanego domu, ruszylimy na zachĂłd. Pod wycelowanymi w nas lufami ckm-Ăłw poinformowano nas, e jedziemy do Niemiec na roboty. Wagony zadrutowano i pojechalimy w kierunku Wrocaw, Frankfurt nad Odr i dalej na stacj kolejow Lipnow i do obozu Gross Born. Po kilku dniach pojechalimy do miejscowoci Neubrandenburg Stalag II A. Mieszkalimy w wielkich 400-osobowych namiotach. Cdn.


Wiadomości Wrzesińskie

20 Gospodarka

w ww www.wrzesnia.info.pl stronę redaguje:

Marzena Zbierska tel. 61 437 49 56 m.zbierska@wrzesnia.info.pl

Zarobiliśmy mniej? 8824

Ponad 568 tysięcy złotych podatku zapłacił w 2009 roku jeden z mieszkańców powiatu.

W 2009 roku mieszka cy powiatu wrzesi skiego przeznaczyli na podatek dochodowy ponad 68,4 mln zotych. Takie dane wynikaj z rocznych zezna podatkowych, które przeanalizowa urzd skarbowy. To mniej ni rok wczeniej, bo w 2008 roku kwota nalenego podatku wyniosa ponad 80,3 mln zotych. Czy oznacza to, e globalne powiatowe dochody take byy nisze? Niekoniecznie. Na wysoko podatku wpyw ma take zmniejszenie stawek podatkowych czy wysoko odlicze od podatku w wyniku ulg lub zwolnie . – Najbardziej popularne i najczciej uwzgldniane ulgi w zeznaniach podatkowych za 2009 rok to ulga rehabilitacyjna, z tytuu darowizn, ulga dla posiadaczy internetu oraz z tytuu wychowywania dzieci – mówi Dorota Baranowska, kierownik dziau podatku dochodowego Urzdu Skarbowego we Wrzeni. Najwicej, bo a 8 824 osoby, skorzystay z tej ostatniej i w sumie pomniejszyy swój podatek o okoo 11 mln zotych. rednio jedna osoba odpisaa od podatku z tytuu ulgi na dzieci 1 247 zotych (statystycznie na jedn osob przypada wic nieco wicej ni jedno dziec-

Co słychać

4 czerwca 2010

„ Rolnicy, którzy stracili

uprawy podczas powodzi, mog zachowa prawo do dopat bezporednich. – Uprawy zadeklarowane we wnioskach o przyznanie dopat na rok 2010 s ju nieaktualne – mówi Józef Szafarek, kierownik biura ARiMR. – Aby zachowa prawo do tych patnoci w penej wysokoci, konieczne jest pisemne poinformowanie, w cigu 10 dni roboczych od dnia ustania powodzi, kierownika biura powiatowego agencji o powstaniu nadzwyczajnych okolicznoci.

osoby skorzystay z ulgi za wychowanie dzieci

 – Nie więcej niż 10 procent zeznań zawiera błędy – mówi D. Baranowska ko na utrzymaniu). Ulgi z tytuu darowizn powyej 1 000 zotych uwzgldnio w swoich PIT-ach 35 osób. Darowizny na rzecz dziaalnoci charytatywno-opieku czej kocioa wynosiy rednio 5 485 zotych, a pozostae – rednio 3 000 zotych. Z ulgi na internet skorzystao 6 521 mieszka ców powiatu, co pomniejszyo ich dochód do opodatkowania w sumie o 3,7 mln zotych.

Inwentarz, maszyny, uprawy – wszystko do spisania!

Do 16 czerwca ma się zakończyć nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy będą zbierać dane statystyczne podczas Powszechnego Spisu Rolnego 2010. Nabór będą prowadzić urzędy gmin. Nie wszystkie jednak rozpoczęły już rekrutację i nie wszystkie wiedzą, jak to zrobić... Konkursy do tej pory ogłosiły tylko dwie gminy: Pyzdry i Kołaczkowo. Sęk w tym, że zapotrzebowanie nie jest duże, a zainteresowanie naborem – przeciwnie; w kołaczkowskim urzędzie rozdzwonił się telefon, jest kilkanaście aplikacji. W gminie Września pracę rachmistrza znajdzie sześć osób, w gminie Miłosław i Kołaczkowo po trzy osoby, w gminie Pyzdry pięć osób, a w gminie Nekla tylko dwie. Kandydat na rachmistrza musi spełnić kilka warunków, m.in. mieć ukończone 18 lat, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, podstawową znajomość obsługi komputera oraz... bardzo dobrze posługiwać się językiem polskim (sic!). Kandydaci przejdą szkolenie zakończone egzaminem. Średnio na jednego rachmistrza przypadnie 150 gospodarstw. Za tzw. obchód przedspisowy otrzymają 250 złotych, a za jeden wypełniony formularz elektroniczny podstawowy 35 złotych, zaś za ankietę w ramach badania metod produkcji rolnej – 25 złotych.

Jednak najbardziej „wyeksploatowana” okazaa si ulga rehabilitacyjna. Skorzystao z niej 4 675 podatników, odpisujc rednio od dochodu 2 436 zotych (w sumie 11,4 mln). – Bdziemy si przyglda zeznaniom podatkowym, w których zostaa uwzgldniona wanie ulga rehabilitacyjna, bo mamy podstawy sdzi, e w wielu przypadkach podatnicy bdnie interpretuj przepisy podat-

kowe – zapowiada Czesaw Kubczak, naczelnik US we Wrzeni. Do miana najbogatszego mieszka ca powiatu pretenduje ten, który zapaci najwyszy podatek dochodowy. To, bagatela, nieco ponad 568 tys. zotych. Mona tylko doda, e taki podatek zosta wykazany w zeznaniu PIT-36, czyli od osób fizycznych prowadzcych dziaalno gospodarcz. Inni rekordzici to np. przedsibiorca, który zobowizany jest przekaza fiskusowi 506 728 zotych, albo inny: prawie 225 tys. zotych, natomiast wród osób, które nie prowadz dziaalnoci gospodarczej, „przodownik” wykaza podatek w wysokoci niespena 134 tys. zotych. Nietrudno zauway, e czterech rekordzistów zapacio cznie ponad 1,4 mln. O zawrót gowy moe przyprawi te najwyszy zanotowany zwrot podatku, który wyniós w tym roku nieco ponad 226 tys. zotych. Na drugim miejscu znalaza si osoba, która „odzyskaa” prawie 92 tys. zotych podatku. Oba rekordy pady w zeznaniach skadanych przez przedsibiorców. Okoo 480 tys. zotych trafi za spraw mieszka ców powiatu do organizacji poytku publicznego w ramach odpisu 1 procenta.

„ Od 28 czerwca

do 9 lipca ARiMR (oddzia w Poznaniu) bdzie przyjmowa wnioski o przyznanie funduszy na rozwój i tworzenie mikroprzedsibiorstw na terenach wiejskich.

„ Market Dino planuje

otwarcie swojej placówki we Wrzeni. Trwaj ju poszukiwania kierownika sklepu. Sklep tej sieci od pewnego czasu funkcjonuje w Pyzdrach. O szczegóach inwestycji we Wrzeni napiszemy wkrótce.

„ Pani Teresa Medica SA

z Gutowa Maego opublikowaa sprawozdanie finansowe za 2009 rok. Zysk netto spóki wyniós 1,959 mln zotych, a przychody 15,296 mln zotych. Warto notowanych na GPW akcji firmy ronie. Na pocztku tygodnia cena jednego waloru wynosia 14 z.

Stowarzyszenie znów protestuje przeciw biogazowni Niespena rok trway urzdowe formalnoci zwizane z wydaniem tzw. decyzji rodowiskowej dla firmy Delta Power Rent, która chce wybudowa we Wrzeni biogazowni. Zakad miaby stan na terenie miejskiej oczyszczalni cieków nalecym do Przedsibiorstwa Wodocigów i Kanalizacji. Nieprzypadkowo, bo podstawowym paliwem biogazowni maj by wanie osady pociekowe z oczyszczalni. Najwicej wtpliwoci mieszka ców, którzy wtedy oprotestowali budow biogazowni (m.in. pobliskie centrum medyczne Amika), budzi fakt, e spalaniu miayby ulega take odpady pozwierzce. Obawiali si gównie zwizanego z tym smrodu. Zastrzeenia miao te Stowarzyszenie Ekologiczne Przyjació Ziemi Nadnoteckiej, które znane jest z gonej sprawy protestów przeciwko firmie Henryka Stokosy. Z uwagi na to, po konsultacjach ze specjalistami, z listy odpadów organicznych, które miayby sta si paliwem dla biogazowni, wykrelono te, które budziy zastrzeenia. – Zrezygnowalimy z wykorzystywania substratów pozwierzcych –

Zrezygnowaliśmy z udziału substratów pozwierzęcych – mówi J. Pluta, przedstawiciel Delta Power Rent.

potwierdza Jarosaw Pluta, przedstawiciel firmy Delta Power Rent. Niedawno UMiG wyda decyzj rodowiskow dla biogazowni i to mogoby by podstaw do wnioskowania o pozwolenie na budow. Ale stowarzyszenie znów si odwoao. – Zastrzeenia dotycz caego postpowania prowadzonego przez urzd – mówi Anna Ratajczyk z UMiG we Wrzeni. – Zdaniem towarzystwa, raport o oddziaywaniu na rodowisko powinien obj cay obiekt razem z oczyszczalni. Spraw rozpatrzy Samorzdowe Kolegium Odwoawcze.

„ Na 9 czerwca zaplanowano VII Bierzglinecki Dzie Pola. W programie jest wykad prof. dr. hab. Witolda Grzebisza z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prezentacje firm oraz pól demonstracyjnych. Impreza, jak co roku, odbdzie si na terenie gospodarstwa szkolnego w Bierzglinku. Pocztek o godz. 11.00.

„ Na 10 czerwca planowane jest walne zgromadzenie w Grupie Pamapol, do której naley wrzesi ski Cenos. Gównym punktem bdzie sprawozdanie roczne. Pamapol jest jedn ze spóek GPW, której akcje taniej. Kurs z 31 maja wynosi 6,22 z. www.wrzesnia.info.pl Reklama

INFORMACJA O FIRMACH

tel. 94-34 www.wlkp.info.pl


4 czerwca 2010

WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

21

CzytelnikĂłw

Mamo, to ja Jakub PiÄ&#x2122;t syn Hanny i Arkadiusza z Gniezna

Marcel Zdziennicki syn Julity i Marcina z WrzeĹ&#x203A;ni

Urodzony: 25 maja Waga: 4720 g Wzrost: 64 cm

Urodzony: 25 maja Waga: 3160 g Wzrost: 58 cm

Igor Ziarniak syn Agnieszki i JarosĹ&#x201A;awa z WrzeĹ&#x203A;ni

Zuzanna KrzyĹźan cĂłrka Ewy i Marka z Psar Wielkich

Urodzony: 25 maja Waga: 3920 g Wzrost: 57 cm

Urodzona: 26 maja Waga: 3300 g Wzrost: 56 cm

Anna ZiÄ&#x2122;tal cĂłrka Marty i Karola z WrzeĹ&#x203A;ni

Marta Nobik cĂłrka Magdaleny i Artura z WrzeĹ&#x203A;ni

Urodzona: 26 maja Waga: 3600 g Wzrost: 56 cm

Urodzona: 26 maja Waga: 3740 g Wzrost: 57 cm

Oliwier Sierzputowski syn Agnieszki i Patryka z Witkowa

Klara Kotecka cĂłrka Katarzyny i Wojciecha z Witkowa

Urodzony: 26 maja Waga: 3210 g Wzrost: 54 cm

Urodzona: 27 maja Waga: 3900 g Wzrost: 57 cm

ZoďŹ a Janik cĂłrka Pauliny i Tomasza z WrzeĹ&#x203A;ni

Nikodem BĹ&#x201A;aczkowski syn Klaudii i Patryka z CzeluĹ&#x203A;cina

Urodzona: 28 maja Waga: 2160 g Wzrost: 48 cm

Urodzony: 28 maja Waga: 2930 g Wzrost: 53 cm

Amelia Szymanowicz cĂłrka Anny i Jacka z Poznania

Marek Filip Szylderowicz syn Natalii i Kamila Filipa z WaĹ&#x201A;brzycha

Urodzona: 30 maja Waga: 3650 g Wzrost: 58 cm

Urodzony: 31 maja Waga: 3200 g Wzrost: 58 cm

Wiktor Leciej syn Darii i RafaĹ&#x201A;a ze StanisĹ&#x201A;awowa

Wiktoria WilczyĹ&#x201E;ska cĂłrka Eweliny i Jacka z Podstolic

Urodzony: 31 maja Waga: 5530 g Wzrost: 65 cm

Urodzona: 1 czerwca Waga: 3600 g Wzrost: 55 cm

Zosia SzymaĹ&#x201E;ska cĂłrka Honoraty i Piotra z Gorazdowa

Bartosz Ĺ uczak syn Anny i RafaĹ&#x201A;a z WrzeĹ&#x203A;ni

Urodzona: 1 czerwca Waga: 3450 g Wzrost: 56 cm

Urodzony: 1 czerwca Waga: 4040 g Wzrost: 58 cm

Karolino i Mirku: Zgodnie z zapowiedziÄ&#x2026;, dzisiaj odpowiadam na Wasz list opublikowany w zeszĹ&#x201A;ym tygodniu, a odnoszÄ&#x2026;cy siÄ&#x2122; do mojego artykuĹ&#x201A;u â&#x20AC;&#x17E;Porwanie, czy...â&#x20AC;? z 23 kwietnia 2010. Po pierwsze â&#x20AC;&#x201C; a daem ju temu wyraz na naszym forum internetowym na www.wrzesnia.info.pl, gdzie przed publikacj w â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? zamiecilicie swĂłj list â&#x20AC;&#x201C; ciesz si, e wreszcie zdecydowalicie si przerwa milczenie i przekaza opinii publicznej swoje widzenie sytuacji w Waszej rodzinie. Zabiegaem o to wielokrotnie i to rĂłnymi sposobami, co przyznajecie w licie, dlatego za krzywdzce wobec mnie uznaj Wasze stwierdzenie, e dziaaem nierzetelnie, e nie dyem do prawdziwego przedstawienia sytuacji i e chciaem tylko â&#x20AC;&#x17E;zaspokoi ciekawo CzytelnikĂłwâ&#x20AC;?.

Po drugie â&#x20AC;&#x201C; nie jest prawd, e gazety nie mog pisa o sprawach rodzinnych. Pisz i to czsto, nawet jeli sami zainteresowani sobie tego nie ycz. Zrobiem wszystko, aby zapewni ochron Waszej prywatnoci â&#x20AC;&#x201C; zmieniem imiona, nie ujawniem ani nazwiska, ani adresu zamieszkania. Usunem wiele innych szczegóów, ktĂłre umoliwiyby identyfikacj. Po trzecie â&#x20AC;&#x201C; ja nikogo nie oskaram: ani Pani, ani Pana, ani Waszych rodzicĂłw, ani SNE, ani organĂłw cigania, ani przedstawicieli kocioa. Ja tylko opisaem to, co si wydarzyo i zebraem opinie osĂłb, ktĂłre uczestniczyy w caej sytuacji. Prosz te przeanalizowa tytu artykuu. Po czwarte â&#x20AC;&#x201C; stwierdzam to z przeraeniem i smutkiem â&#x20AC;&#x201C; wszyscy jestecie bardzo zapiekli, nikt nie wyciga rki do zgody. Szkoda... Pisz to te do Pani rodzicĂłw. Waldemar liwczyski

INFORMATOR MIEJSKI Pogotowie ratunkowe 999 StraĹź poĹźarna 998 Policja 997 StraĹź Miejska 986 â&#x20AC;&#x201C; pon.-pt. 7.00-22.00, sob. 7.00-15.00 Pogotowie energetyczne â&#x20AC;&#x201C; centrala 61 437 46 00 Pogotowie ciepĹ&#x201A;ownicze 993 Pogotowie wod.-kan. 994, 61 436 05 47 Informacja PKP 61 633 49 22 Informacja PKS 61 437 00 66 CaĹ&#x201A;odobowy policyjny â&#x20AC;&#x17E;telefon zaufaniaâ&#x20AC;? 61 437 52 97 Poradnia Terapii UzaleĹźnieĹ&#x201E; i WspĂłĹ&#x201A;uzaleĹźnieĹ&#x201E;, Witkowska 3, 61 436 21 46 WrzesiĹ&#x201E;skie Stowarzyszenie AbstynentĂłw â&#x20AC;&#x17E;Jantarâ&#x20AC;?: prawnik przyjmuje w 1. i 3. Ĺ&#x203A;rodÄ&#x2122; miesiÄ&#x2026;ca w godz.15.0017.00, psycholog w 2. i 4. czwartek miesiÄ&#x2026;ca w godz.17.4519.45, telefon zaufania: w godz. 10.00-22.00 â&#x20AC;&#x201C; 606 903 528 i 61 437 78 42 w godz.16.00-20.00. Punkt PrzeciwdziaĹ&#x201A;ania Przemocy w Rodzinie 61 437 40 28, 61 437 40 22, 61 437 40 35, czynne w czwartki w godz. 14.00-18.00 w bud. OPS, ul. Szkolna 24 PeĹ&#x201A;nomocnik ds. Profilaktyki i RozwiÄ&#x2026;zywania ProblemĂłw Alkoholowych 61 640 39 40 Powiatowy rzecznik konsumentĂłw â&#x20AC;&#x201C; Starostwo Powiatowe we WrzeĹ&#x203A;ni, pon.-pt. w godz. 9.00-14.00, 61 640 44 16 Biblioteka Pedagogiczna, Wojska Polskiego 2a, 61 436 13 33, czynne od pon. do pt. w godz. 10.00-17.00

Interwencje z wrzesnia.info.pl

Strona

www.wrzesnia.info.pl

Â&#x201E; Internauta: â&#x20AC;&#x201C; Niedawno otwarto we Wrzeni sklep z drin-

kami. Wida, e ma du si przebicia i pierwszych klientĂłw. Wiadomo, alkohol lubi duo osĂłb. Lecz, jak zwykle, wszystko ma swoje dobre i ze strony. O dobrych nie bd pisa, bo to kady wie. Ze, niestety, mona byo zobaczy w zeszy weekend. W biay dzie dwĂłch oprychĂłw biegao przy Sdowej i Fabrycznej z otwartym â&#x20AC;&#x17E;pyfkemâ&#x20AC;? w rku. Albo grupk modziey siedzc na murku przed tym samym sklepem z â&#x20AC;&#x17E;pyfkamiâ&#x20AC;? w rkach. Co tam si dzieje wieczorem? Nie wiem. Dziwi mnie tylko, e nie pomylano o jakim ogrĂłdku, w ktĂłrym mona byoby pi na miejscu. A tak, spoycie odbywa si w jego obrbie i boj si, e to miejsce moe si przeistoczy w niezbyt ciekaw okolic. I tu pytanie: czy kto musia wyda zezwolenie na to, aby mona byo prowadzi taki sklep, czy wystarczya tylko koncesja na alkohol? Nie wiem jak w innych miastach funkcjonuj takie sklepy i co si dzieje przed nimi, ale chciabym, aby tym miejscem zainteresowaa si stra miejska i od czasu do czasu patrolowaa ten teren. Lepiej zapobiega, ni leczy!

Â&#x201E; Mirosaw Morawski, komendant Stray Miejskiej we Wrze-

ni: â&#x20AC;&#x201C; Przyjmuj uwag co do skierowania patroli na ul. Sdow. Prosz jednak pamita, e na terenie miasta lokali, w ktĂłrych podaje si lub sprzedaje alkohol, jest ponad 100. Osoba prowadzca tego typu dziaalno gospodarcz musi speni okrelone wymogi, przy czym uzyskanie zgody na sprzeda alkoholu jest warunkiem podstawowym. O tym, czy kto chce prowadzi ogrĂłdek piwny, decyduje sam podmiot po spenieniu warunkĂłw i uzyskaniu zezwolenia. Korzystajc z okazji, przestrzegam osoby spoywajce alkohol w miejscu publicznym. Taki czyn zagroony jest mandatem karnym w wysokoci 100 z. TOS

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy WrzeĹ&#x203A;nia 61 436 25 96 Czytelnia 61 437 96 45 Wielkopolska Informacja Gospodarcza 61 426 50 50, 94 34 â&#x20AC;&#x201C; 24h Schronisko dla psĂłw 500 191 039 Gabinet weterynaryjny, KiliĹ&#x201E;skiego 13 502 256 205 Halo TAXI 61 436 33 33, 601 808 921 TAXI, 24h ESKA, 721 121 121 Taxi Harcerska 61 640 33 33, 61 437 77 77 TAXI PKP 61 437 92 22 TAXI PKP #2 889 999 130 TAXI ZET 61 436 55 55 Taxi DARIO (1-8 osĂłb) 602 221 436 TAXI SUPER, wieczĂłr, noc, 607 515 515 USĹ UGI TRANSPORTOWE 889 998 888 TRANSPORT 605 261 155 Pizzeria Soprano Chrobrego 15, 61 640 21 01 Pizzeria Capri PIZZA NA TELEFON, 61 640 20 71 Pizzeria Camelot 61 436 38 09, 515 299 040 Pizzeria Margeritta 61 437 00 60 Kurczak z roĹźna â&#x20AC;&#x201C; Koszarowa â&#x20AC;&#x201C; 15 zĹ&#x201A;, 509 273 487 Kurczak z roĹźna przy BIEDRONCE 61 436 79 90 Serwis komputerowy 695 926 796 Serwis RTV J. Grzegorek, WrzeĹ&#x203A;nia, JP II 17, 61 436 25Â 28, 601 794 203 Hydraulik 697 693 902

Reklama

 

Skl-453

Â&#x2021;âyÄ°HF]NDÂ&#x2021;SRĤFLHOH Â&#x2021;NU]HVHâNDGRNDUPLHQLD Â&#x2021;IRWHOLNLVDPRFKRGRZH Â&#x2021;DNFHVRULDQLHPRZOÄ?FH Â&#x2021;]DEDZNL

 ATKAAATKA

XO*QLHÄŽQLHÄ&#x161;VNDD:U]HĤQLDZZZJUDWNDJDJDWNDSO

Dyrektor oraz Rada RodzicĂłw skĹ&#x201A;ada podziÄ&#x2122;kowania dla sponsorĂłw Festynu Rodzinnego w SSP w Chwalibogowie: UrzÄ&#x2026;d Miasta i Gminy WrzeĹ&#x203A;nia; Starostwo Powiatowe we WrzeĹ&#x203A;ni; â&#x20AC;&#x17E;WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skieâ&#x20AC;?; IGLESPOL, Z. Iglewski i wspĂłlnicy; Ryszard Matuszkiewicz, AMIKA Konsorcjum Medyczne; JarosĹ&#x201A;aw Staszak, ObĹ&#x201A;aczkowo; Drawoj â&#x20AC;&#x201C; Hurtownia sprzÄ&#x2122;tu turystycznego i rowerĂłw; Karol SzczeciĹ&#x201E;ski z WrzeĹ&#x203A;ni, fizjoterapeuta-masaĹźysta; Daniel Walkowiak z ObĹ&#x201A;aczkowa â&#x20AC;&#x201C; przeloty motolotniÄ&#x2026;; Tadeusz Kulesza, OĹ&#x203A;rodek Szkolenia KierowcĂłw â&#x20AC;&#x201C; ObĹ&#x201A;aczkowo; ZakĹ&#x201A;ad Fryzjerskoâ&#x20AC;&#x201C;Kosmetyczny H. Ostach, M. Borowiak â&#x20AC;&#x201C; WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Warszawska 24; Sklep SpoĹźywczoâ&#x20AC;&#x201C;PrzemysĹ&#x201A;owy Violetta SĹ&#x201A;awna, Chocicza MaĹ&#x201A;a; P. Kwiatkowska â&#x20AC;&#x201C; hodowla grzybĂłw, Bardo; Piekarnia Waldi, Kaczanowo; Cukiernia Kuczora, WrzeĹ&#x203A;nia; Powiatowy Bank SpĂłĹ&#x201A;dzielczy we WrzeĹ&#x203A;ni; GoĹ&#x201A;Ä&#x2122;biowski B., Nowakowski A. â&#x20AC;&#x201C; Lecznica dla ZwierzÄ&#x2026;t, WrzeĹ&#x203A;nia; Centrum Ogrodnicze Gardex; Graphâ&#x20AC;&#x201C;Pack; SpĂłĹ&#x201A;dzielnia Mleczarska WrzeĹ&#x203A;nia; SpĂłĹ&#x201A;dzielnia UsĹ&#x201A;ug Rolniczych i Transportowych; GAWRON PHU, Krzysztof, Maciej Gawron, Dom KsiÄ&#x2026;Ĺźki â&#x20AC;&#x201C; KsiÄ&#x2122;garnia WrzesiĹ&#x201E;ska, Rynek 11; KsiÄ&#x2122;garnia BurzyĹ&#x201E;scy â&#x20AC;&#x201C; WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Warszawska 22; Kwiaciarnia KAPRYS; IntermarchĂŠ; Kwiaciarnia Arleta Hampel, WrzeĹ&#x203A;nia; Cukiernia SĹ ODKI KÄ&#x201E;CIK; Gabinet Kosmetyczny Andrzejczak â&#x20AC;&#x201C; WrzeĹ&#x203A;nia, Rynek 22; PHU AGRAR; Firma Handlowo-UsĹ&#x201A;ugowa Zenon Lesiak, BiaĹ&#x201A;Ä&#x2122;Ĺźyce; PPHU JUTA JĂłzef BiaĹ&#x201A;czyk i Urszula MaÄ&#x2021;kowiak; Prywatna Pasieka Tadeusz MaÄ&#x2021;kowiak, BiaĹ&#x201A;Ä&#x2122;Ĺźyce; Gminna SpĂłĹ&#x201A;dzielnia SCh; Konieczny Arkadiusz EKO OPAĹ , Chwalibogowo; SANIO â&#x20AC;&#x201C; WrzeĹ&#x203A;nia; PZU WrzeĹ&#x203A;nia; Tadeusz MikoĹ&#x201A;ajczak â&#x20AC;&#x201C; Hurtownia OpakowaĹ&#x201E;; ZakĹ&#x201A;ad GarmaĹźeryjny SZIM; SKOK im. KardynaĹ&#x201A;a WyszyĹ&#x201E;skiego; LUKAS BANK; Katarzyna i Andrzej Mielcarek â&#x20AC;&#x201C; Sklep miÄ&#x2122;sny, WrzeĹ&#x203A;nia; KOSĹ OM â&#x20AC;&#x201C; Koczorowski i SĹ&#x201A;omski, WrzeĹ&#x203A;nia; Karolina Komisarek z Chociczy MaĹ&#x201A;ej; Marian Wronikowski â&#x20AC;&#x201C; ZakĹ&#x201A;ad Ĺ&#x161;lusarski, Bierzglinek; Janina Cichacka â&#x20AC;&#x201C; AUTO KOMIS, ObĹ&#x201A;aczkowo; Zbigniew Tomaszewski â&#x20AC;&#x201C; KOMANDOR, WrzeĹ&#x203A;nia; Zbigniew Wojciechowski â&#x20AC;&#x201C; IMPULS Sklep Kosmetyczny, WrzeĹ&#x203A;nia; Piotr Kopaczewski â&#x20AC;&#x201C; PrzedsiÄ&#x2122;biorstwo Handlowo-UsĹ&#x201A;ugowe, WrzeĹ&#x203A;nia; Piotr i Lidia Kopaszewscy â&#x20AC;&#x201C; DUO-PLUS, WrzeĹ&#x203A;nia; Restauracja ALEKSANDRA; Wielkopolskie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju ObszarĂłw Wiejskich; Anna i Janusz Lankiewiczowie z BiaĹ&#x201A;Ä&#x2122;Ĺźyc; Agata Przybysz z Chociczy Wielkiej; Anna Morawska z WrzeĹ&#x203A;ni; Ewa Najman z Chwalibogowa; Marian MÄ&#x2122;ĹźyĹ&#x201E;ski z Barda; Agnieszka Egberst; Krzysztof Chmielewski z ObĹ&#x201A;aczkowa; StanisĹ&#x201A;aw Kasprzyk z ObĹ&#x201A;aczkowa; Jan Drewniak z ObĹ&#x201A;aczkowa; Panowie Tobolski i Wojnicz z ObĹ&#x201A;aczkowa; Marzena i Krzysztof Tomaszewscy z ObĹ&#x201A;aczkowa; Dariusz JaĹ&#x201E;czak z ObĹ&#x201A;aczkowa; SEGMENT, Krzysztof Filipiak, WrzeĹ&#x203A;nia; Marzena i Grzegorz MaĹ&#x203A;cibroda â&#x20AC;&#x201C; Gospodarstwo Rolne GrzymysĹ&#x201A;awice; Wexel â&#x20AC;&#x201C; P. MikoĹ&#x201A;ajewski i M. Zaporowski, Psary MaĹ&#x201A;e; Wagrol, Bierzglinek.

AUTOPOGOTOWIE KLUCZOWE 61 436 79 11, 603 400 250 Kompleksowe usĹ&#x201A;ugi pogrzebowe 24h, ul. Legii WrzesiĹ&#x201E;skiej 16, WrzeĹ&#x203A;nia, 61 436 11 60, kom. 603 868 607 Kompleksowe UsĹ&#x201A;ugi Pogrzebowe PUK 24h, ul. MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awska 5, 61 437 92 00, 61 436 28 78, 508 088 390 Kwiaciarnia â&#x20AC;&#x17E;Kaprysâ&#x20AC;? przy szpitalu zaprasza â&#x20AC;&#x201C; pn-sob. 8.00-18.00, nd. 9.30-17.30; 61 437 62 97 Kwiaciarnia â&#x20AC;&#x17E;Kaprys Plusâ&#x20AC;? zaprasza â&#x20AC;&#x201C; pn-sob. 8.0021.00, nd. 9.30-17.30 i PRACOWNIA FLORYSTYKI Ĺ&#x161;LUBNEJ, ul. KoĹ&#x203A;ciuszki 70 a, tel. 61 436 71 51

APTEKI DYĹťURUJÄ&#x201E;CE 4.06 ASPIRYNKA, ul. Sienkiewicza 20 tel. 61-43-77-746 5.06 PRZYPOLOMARKECIE,ul.Paderewskiego52 tel. 61-43-65-284 6.06 W KAUFLANDZIE, ul. MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awska 10 tel. 61-43-77-223 7.06 NA SĹ AWNIE, ul. Fromborska 46a tel. 61-43-67-798 8.06 KAPSUĹ KA, ul. Chrobrego 10 tel. 61-43-60-755 9.06 AMIKA, ul. PiastĂłw 16 tel. 61-64-01-930 10.06 POD LIPAMI, ul. KiliĹ&#x201E;skiego 10 tel. 61-43-77-709


4 czerwca 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

22 Sport Podtopieni w Warcie Pomie , przegrywajc w niedziel w Dobrowie z tamtejsz Wart, znacznie ograniczy swoje moliwoci utrzymania si w klasie okrgowej. Prezentujcy niemoc strzeleck neklanie nie mieli w tym spotkaniu zbyt wiele do powiedzenia. Zdecydowan przewag Warta udokumentowaa dopiero w 20 min, w której Damian Nowaczyk da si przelobowa uderzeniem, a moe bardziej dorodkowaniem spod linii bocznej. W 56. min byo ju 2:0 dla gospodarzy. W tym momencie Pomie rzuci wiksze siy do ataku, ale zaprocentowao to tylko wiksz liczb sytuacji strzeleckich. Okazji na zdobycie choby honorowego gola nie wykorzystali Mateusz Jackowski i dwukrotnie Mateusz Kapturski. Rywal móg wygra wyej, ale gociom dopisywao szczcie. SZCZ Warta Dobrów – Pomie 2:0 (1:0)

Piłka nożna – IV liga, ZKS Zagórów – Victoria Września 1:4 (0:2)

Zgodnie z planem Czerwona latarnia rozgrywek nie stawiła oporu Victorii. Robert Czerniak

Zawodnicy MKS Nekla wybieraj si w sobot na trening do Nowogardu, gdzie 13 czerwca odbd si kolejne zawody Motocrossowych Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej. Wyjazd ma na celu zapoznanie si z torem, co powinno skutkowa lepszymi wynikami w zawodach. Do skadu druyny powraca kontuzjowany Przemysaw Bandosz, który wzmocni si zespou w Nowogardzie. Andrzej Szalbierz jako jedyny zawodnik MKS-u wzi udzia 30 maja w II rundzie Super Cross w Toruniu. Niestety, z powodu awarii motoru nie uko czy biegu. LEN

Wyjazd na mecz do Zagórowa przyniós wrzenianom spodziewany komplet punktów. Prowadzone w do trudnych warunkach spotkanie nie byo zbyt porywajcym widowiskiem. Nieco rozprona, ale kontrolujca przebieg wydarze Victoria spokojnie osigna swój cel. Od pierwszej minuty meczu wida byo, e gospodarze nie zamierzaj prowadzi otwartej walki, czyhajc za to na wyprowadzanie kontr. Pierwsza z nich, w 15. min, moga przynie miejscowym prowadzenie. Nieudana puapka ofsajdowa pozwolia graczowi Zagórowa wyj do sytuacji sam na sam, ale bronicy wrzesi skiej bramki Tobiasz Nowicki wyszed z tego pojedynku zwycisko. Wynik spotkania otworzy w 17. min Damian Ludwiczak, który, wykorzystujc podanie od Mateusza Go dziaszka, min w sytuacji sam na sam bramkarza i umieci pik w bramce. Victoria nie wykorzystaa jeszcze dwóch znakomitych okazji strzeleckich. Za pierwszym razem Godziaszek chcia wyoy pik Ludwiczakowi, ale ta – spowolnio-

Złoty deszcz na Czwartkach

Krążki wrzesińskiej młodzieży

Rychtowanie motorów

Reprezentanci naszego powiatu zdobyli 19 medali (w tym 10 zotych) w Finale Wielkopolski Czwartków Lekkoatletycznych na stadionie Olimpii Pozna . Zote medale i awans do krajowego finau wywalczyli: Weronika Wojciechowska, Albert Nowak, Bartosz Zaparty (wszyscy Kaczanowo), Krystian Kwiatkowski (Nowy Folwark), Klaudia Pluci ska, Patryk Pawowski (oboje Wrzenia), Dorota Dankowska (Otoczna), Bartosz Haupniczak, Igor Dworniczak (obaj Marzenin), Marika Ratajczak (Czeszewo). LEN

Zapisy do Victorii Zarzd klubu MKS Victoria Wrzenia ogasza nabór do grupy tworzonej z roczników 2001 i 2002. Spotkanie zainteresowanych udziaem w treningach odbdzie si o godzinie 17.00 w poniedziaek 10 czerwca na stadionie miejskim przy ulicy Kosynierów. Szczegóowe informacje mona równie uzyska pod numerem telefonu 609 056 773. RC

Juniorki Orkana były bliskie deklasacji rywalek. Juniorzy Progressu też mają się czym pochwalić. Mistrzostwa Wielkopolski Juniorek i Juniorów w Pice Plaowej Siatkowej rozegrano we Wrzeni. W sobot i niedziel rywalizoway dziewczyny. Od poniedziaku przez dwa dni o medale i awans do pófinaów mistrzostw Polski walczyli chopacy. Cztery pary w obu turniejach zdobyway prawo do gry na wyszym szczeblu rozgrywek. Niewiele brakowao, aby podopieczne trenerów Wioletty i Tomasza Bakosiów zagarny ca pul. Do zawodów Orkan desygnowa a pi par. Jak burza przez poszczególne szczeble turniejowej drabinki szy Magorzata Psyk i Daria ysiak. Zatrzymay si dopiero w finale, przegrywajc dwa sety na przewagi z par pozna skiego Energetyka: Bekas – Plenierowicz. Psyk i ysiak zdobyy srebro, a brz przypad duetowi Paulina Staszak – Agata Czerniak. Kadetki Orkana wsawiy si pokonaniem

 Tomasz Lisowski w niedzielne popołudnie radził sobie z zawodnikami Zagórowa na przez kau – pada upem bramkarza. Chwil po tym Rafa Wawrzyniak, zamiast uderza, dogrywa do Macieja Lisieckiego, który by jednak na pozycji spalonej. Kompletny spokój wrzenianom dao wykorzystanie w 35. min przez Lisieckiego rzutu karnego, wywalczonego chwil przedtem przez tego zawodnika. Jeszcze przed przerw miejscowi zmarnowali wymienit okazj, gdy ich gracz, uderzajc gow z siedmiu metrów, nie trafi w wiato bramki. Po zmianie stron Victoria jeszcze bardziej podkrelia swoj dominacj. Najpierw Lisiecki z dogodnej pozycji posa pik obok supka. W 56.

min ten sam pikarz, po dograniu od Ludwiczaka, zdoa przyj pik na klatk piersiow i pokona bramkarza Zagórowa uderzeniem z dziesiciu metrów. Miejscowi cay czas walczyli o honorowego gola. Bliscy tego byli w 73. min, ale pika uderzona z dystansu trafia w supek. Chwil póniej przykrej kontuzji dozna Lisiecki, który po sytuacji sam na sam w niekontrolowany sposób wyldowa zbyt blisko supka. W 80. min Zagórów mia powód do zadowolenia. Po ostrym dograniu z rzutu wolnego Nowicki musia skapitulowa. Miejscowi ko czyli mecz w dziesitk, bo z boiska wyrzucony

Fot. archiwum

zosta faulujcy przed polem karnym bramkarz Zagórowa. Wynik w doliczonym czasie gry ustali faulowany wczeniej Bartosz Nowicki. Trafi do siatki po dograniu Bartosza Sypniewskiego. – Jestem zadowolony z wygranej, bo zazwyczaj bardzo ciko gra si z przeciwnikiem, który ma ju pewny spadek z ligi. Na wyrónienie w tym meczu zasuy znajdujcy si w bardzo wysokiej formie Mateusz Godziaszek. Ciesz si, e rozgrywki dobiegaj ju ko ca, bo z powodu kontuzji powoli w druynie robi si szpital – skomentowa trener Waldemar Przysiuda.

O ile dziewczyny naleay do faworytek mistrzostw, to modzi siatkarze Progressu niekoniecznie. W swoim turnieju musieli zmierzy si m.in. z dwiema kadrowymi parami, które edukuj si w Szkole Mistrzostwa Sportowego w odzi. Progress wystawi trzy duety, ale tylko Mateusz Staczyk i Bartosz Karykowski maj za sob spore dowiadczenie na piasku. Wrzenianie pierwsze trzy pojedynki wygrali bezproblemowo. W czwartym, o wejcie do pófinau, musieli si mocno napoci. W pierwszym secie przegrywali z kaliska par 14:19, by, zdobywajc siedem kolejnych piek, zapewni sobie prowadzenie. Niestety, w drugim secie siatkarze Progressu prze Małgorzata Psyk (odbiera piłkę) i Daria Łysiak zostały wicemistrzyniami grali, mimo trzech piek meczowych, Wielkopolski. Teraz celem jest awans do finałów mistrzostw Polski Fot. RC i o wywalczenie awansu do pófinau mistrzostw kraju musia zadecywe wczeniejszej fazie turnieju pó- cj. W meczu o wejcie do czwórki dowa dramatyczny, ale i szczliwy niejszych triumfatorek. Zdaniem ob- prowadziy z Bekas i Plenierowicz tajbrek. Zawodnicy trenera Daniela serwatorów, by to najlepszy mecz w tajbreku 14:12 i miay dwie kolej- Wicka zwyciyli te w nastpnym zawodów. Czwarte miejsce, zapew- ne piki meczowe. Niestety, nie udao meczu, ale w pojedynku o zoto uznaniajce awans, wywalczyy Joan- si powstrzyma drenia rk i wrze- li wyszo pary Kaczmarek – Kaczna Szczepaniak i Marta Banaszak. nianki przegray decydujc parti marek, kadrowiczów z Krotoszyna. Pófinay mistrzostw Polski dziewBlisko szczcia byy Monika Sza- 18:20. Z dobrej strony zaprezentowa franiak i Joanna Szczepaniak, któ- si równie nasz pity duet, Magda- czt i chopców zostan rozegrane re musiay zadowoli si pit pozy- lena Nawrocka i Klaudia Krawczyk. we Wrzeni 22 i 23 czerwca. LEN


4 czerwca 2010

Sport

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

W W W.W R ZE SN IA . IN FO. PL /SP O R T

Piłka nożna – klasa okręgowa, Orlik – GKS Sompolno 3:2 (0:2)

Z piekła do nieba Miłosławianie odnieśli niezwykle cenne zwycięstwo, pokonując na własnym boisku po dramatycznym meczu GKS Sompolno. Do przerwy Orlik przegrywa a 0:2. Po zmianie stron losy meczu kompletnie si odwróciy. Pikarze trenera Marka Gieraki, z du pomoc zmienników, nadrobili straty i zdobyli gola na wag zwycistwa. Spotkanie rozpoczo si dla Orlika fatalnie. Ju w 5. min zawodnik goci nie da szans Tomaszowi Zabiszakowi. Najlepsz szans na wyrównanie mia w 20. min Mariusz Gomulski. Po jego strzale gow pika trcona ko cówkami palców przez bramkarza zostaa jeszcze dogoniona przez obro c. Na boisku zrobio si nerwowo, za co zapaci równie usunity na trybuny trener Orlika. W 35. min miosawianie mieli kolejn znakomit okazj do zdobycia gola. Po rozegraniu rzutu wolnego poredniego, przyznanego w odlegoci 10 metrów od bramki Sompolna, Tomasz Kubiak trafi w mur. Ostatnia akcja przyjezdnych przed przerw przyniosa im niespodziewanie podwyszenie prowadzenia. Ju pierwsze minuty po zmianie stron zdecydowanie oywiy szeregi Orlika. Raz akcji nie udao si wyko czy Kubiakowi, a raz Gomulskiemu. W 68. min bramkarz Sompolna sparowa niezbyt grony strza Eryka Skrzypczaka, ale po uderzeniu gow przez Gomulskiego pika znalaza ju drog

Mecz o życie i palce arbitrów. Sparta pod presją w Kłodawie Sparta Orzechowo przegraa arcywany pojedynek. W sobot polega w okolicznociach dalekich od fair play. – Sdziowie zrobili wiele, by to gospodarze, którzy tak jak my walcz o utrzymanie si w okrgówce, wyszli z tej potyczki zwycisko – ali si trener Radosaw Lemiszewski. – Nie uznali nam prawidowo zdobytej bramki, nie podyktowali dla nas dwóch karnych, za to dla Górnika wycignli jedenastk z kapelusza. – Bylimy zespoem pikarsko lepszym. Przez wikszo meczu przewaalimy, stwarzalimy sobie sytuacje, a i tak nie zdobylimy nawet punktu. Atmosfera na trybunach

bya fatalna. Pod naszym adresem sypay si najgorsze wyzwiska. A si boj pomyle, co byoby, gdybymy wygrali. Po meczu schodzilimy do szatni w asycie ochroniarzy, a z Kodawy wyjechalimy dopiero wówczas, gdy kibice Górnika si rozeszli – w dramatycznych sowach opisywa Lemiszewski presj, jak wywierano na jego zespó. Gospodarze pierwszego gola zdobyli w 10. min. Kropk nad „i” postawili na kilkadziesit sekund przed ko cem meczu, gdy rywale, dc do zdobycia choby punktu, cakowicie si odkryli. LEN Górnik Kodawa – Sparta 2:0 (1:0)

Wyniki – sport w skrócie • Więcej na wrzesnia.info.pl/sport PIŁKA NOŻNA – IV liga 29/30.05.2010 ZKS Zagórów – Victoria Września Zryw Dąbie – Obra Kościan LKS Gołuchów – Olimpia Koło LKS Czarnylas – Piast Kobylin Korona Piaski – Płomyk Koźminiec Dąbroczanka Pępowo – SKP Słupca Biały Orzeł Koźmin Wlkp. – Sokół Kleczew Krobianka Krobia – Stal Pleszew

 Tomasz Zabiszak zaliczył kolejny dobry mecz w bramce Orlika do siatki. Trzy minuty póniej miosawianie cieszyli si ponownie. Po dorodkowaniu z rzutu ronego Jakub Graczyk wyoy pik Tomaszowi Graczykowi, który z kilkunastu metrów trafi na 2:2. Jakby tego byo mao, ju w 77. min Micha Ptasznik celnie trafi po raz trzeci, dobijajc sparowan przez bramka-

Fot. RC

rza pik. Pi minut póniej przyjezdni nie wykorzystali sytuacji sam na sam z Zabiszakiem, a po chwili grali ju w osabieniu, bo z boiska usunity zosta ich zawodnik. Zespó z Sompolna wypracowa sobie jeszcze jedn szans bramkow, której nie zdoa wykorzysta. Robert Czerniak

1. Piast Kobylin 2. Płomyk Koźminiec 3. Stal Pleszew 4. Sokół Kleczew 5. Victoria Września 6. Dąbroczanka Pępowo 7. Korona Piaski 8. SKP Słupca 9. Olimpia Koło 10. Zryw Dąbie 11. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 12. Obra Kościan 13. LKS Gołuchów 14. Krobianka Krobia 15. LKS Czarnylas 16. ZKS Zagórów

Dobry prognostyk przed Bydgoszczą by cay w wodzie i musielimy biega po drugim. Trzeba byo nadrabia sporo metrów. Jakby tego byo mao, strasznie wiao, a na dodatek bolao mnie kolano. Wypeniem jednak minimum na mistrzostwa Europy (8:25,00 – przyp. red.). – W niedziel startuj w mityngu Enea Cup w Bydgoszczy – zaciera rce wrzenianin. – Wiem, e jestem w wysokiej formie. Na obozie w Fon Rome trenowaem jak nigdy dotd. I gdyby nie to bolce kolano, bybym przekonany, e pobiegn na nowy rekord yciowy. Do Bydgoszczy zapraszam pana Jerzego Blejwasa, waciciela MB Orle i mojego sponsora. Jego obecno bdzie dla mnie do- Tomasz Szymkowiak zapowiada Fot. LEN datkow motywacj. LEN złamanie bariery 8 min 20 s

Redakcja: 62-300 Września, ul. Fromborska 18, tel. 61 437 49 50, fax 61 436 72 85; http://www.wrzesnia.info.pl, redakcja@wrzesnia.info.pl. Redaguje zespół: Waldemar Śliwczyński (redaktor naczelny), Jolanta Śliwczyńska (z-ca redaktora naczelnego), Marek Urbaniak (sekretarz redakcji), Filip Biernat, Damian Idzikowski, Tomasz Małecki, Łukasz Różański, Tomasz Szternel, Dorota Tomaszewska, Marzena Zbierska. Współpracują: Roman Nowaczyk, Łukasz Adamczyk, Małgorzata Cichacka. Sport: Leszek Nowacki, Robert Czerniak. Skład komputerowy (reklamy@wrzesnia.info.pl): Marek Urbaniak, Anna Jakubek, Artur Korpik, Krzysztof Korpik, Krzysztof Liberkowski. Projekt graficzny: Tomasz Wojciechowski. Biuro ogłoszeń: Maria Kosińska, Arleta Kretkowska, Artur Mokracki, Natalia Pacanowska, Marika Wojtela. 62-300 Września, ul. Warszawska 15, tel. 61 436 52 70, fax 61 640 01 01, biuro@wrzesnia.info.pl Wydawca: Wydawnictwo KROPKA Jolanta i Waldemar Śliwczyńscy, 62-300 Września, Szczecińska 5. Druk: Drukarnia AGORA SA, Piła, ul. Krzywa 35. Kolportaż: Mariusz Tomczak, tel. 603 118 930. Redakcja „WW” zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz nadawania tytuów listom. Tekstów i materiaów niezamówionych nie zwracamy. Anonimów nie drukujemy. Redakcja „WW” nie odpowiada za tre reklam i ogosze. Wzory reklam zastrzeone. nakład: 10.800

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

58 53 52 51 47 41 41 41 40 36 36 36 29 22 21 3

1:4 2:3 1:1 0:6 1:2 2:1 0:0 1:4

66-20 55-37 64-36 57-29 50-36 38-32 54-34 44-38 38-30 44-42 38-43 43-51 36-39 28-53 20-58 19-116

XXX kolejka, 6.06.2010

16.00 Biały Orzeł Koźmin – Victoria Września Reklama

Tomasz Szymkowiak zanotowa kolejny udany start. Na mityngu w Hengelo (Holandia) wrzenianin przebieg 3000 m z przeszkodami w czasie 8:23,50 min. Wynik jest ledwie o dwie sekundy gorszy od rekordu yciowego zawodnika Orkana. – Jestem zadowolony z wystpu – relacjonuje Szymkowiak. – To by mój pierwszy tegoroczny start na belkach i gdyby nie fatalna pogoda, mógbym zama 8:20. Przegraem tylko z czterema Afrykanami, którzy legitymuj si yciówkami poniej 8:10. Do Richarda Mateelonga, brzowego medalisty igrzysk olimpijskich, straciem zaledwie 0,15 s. Tu przed przed moim biegiem nad stadionem przesza ulewa. Pierwszy tor

23

Klasa okręgowa, 29/30/05.2010 r. Górnik Kłodawa – Sparta Orzechowo Warta Dobrów – Płomień Nekla Orlik Miłosław – GKS Sompolno Zjednoczeni Rychwał – Kasztelania Brudzew Czarni Ostrowite – Tulisia Tuliszków Wicher Dobra – Polonus Kazimierz Biskupi Fanclub Dąbroszyn – Znicz Władysławów 1. Sparta Konin 2. Znicz Władysławów 3. Fanclub Dąbroszyn 4. Kasztelania Brudzew 5. Tulisia Tuliszków 6. LKS Ślesin 7. Zjednoczeni Rychwał 8. Warta Dobrów 9. Polonus Kazimierz Biskupi 10. GKS Sompolno 11. Górnik Kłodawa 12. Czarni Ostrowite 13. Orlik Miłosław 14. Wicher Dobra 15. Płomień Nekla 16. Sparta Orzechowo XXX kolejka, 5.06.201

28 28 28 27 28 28 27 27 28 28 27 28 28 28 28 28

69 54 48 47 43 42 40 36 36 34 34 32 31 29 28 27

2:0 2:0 3:2 1:2 4:1 0:2 3:2

75-23 59-33 46-34 54-32 37-42 40-36 58-37 29-41 39-53 41-52 35-43 53-77 37-55 44-54 31-47 48-67

16.00 Sparta Konin – Sparta Orzechowo 16.00 Wicher Dobra – Płomień Nekla 16.00 Orlik Miłosław – Zjednoczeni Rychwał


PiĹ&#x201A;ka siatkowa, s. 22

Nasze juniorki zdominowaĹ&#x201A;y czempionat Wielkopolski

Lekkoatletyka, s. 23

PiĹ&#x201A;ka noĹźna, s. 22-23

Tomasz Szymkowiak walczyĹ&#x201A; z Afrykanami w Hengelo (Holandia)

Orlik uciekaĹ&#x201A; spod noĹźa, Victoria gromiĹ&#x201A;a rywala na wyjeĹşdzie

SĹ&#x201A;oweĹ&#x201E;skie podium trzeci z zaledwie sekundow strat do drugiego zawodnika. Drugi wycig by ju troch gorszy. W pierwszy wira wszedem jako siĂłdmy, a na trasie wyprzedziem dwĂłch rywali. Suma punktĂłw z dwĂłch wycigĂłw pozwolia mi stan w Sowenii na trzecim stopniu podium. W klasyfikacji generalnej jestem czwarty, â&#x20AC;&#x201C; Po sobotnich kwalifikacjach nie ale nie ukrywam, e moim celem jest byem zadowolony â&#x20AC;&#x201C; zwierza si medal mistrzostw Europy. Najblisze osiem dni bdzie dla

ukasz. â&#x20AC;&#x201C; Zanotowaem dopiero dwunasty czas. W pierwszym nie- wrzenianina bardzo pracowite. Ju dzielnym wycigu wystartowaem jutro w rumu skim arnesti musi si dobrze, jechaem na szĂłstej pozycji, kwalifikowa, by w niedziel zaliczy ale z biegiem czasu przesuwaem si siĂłdmy i Ăłsmy wycig mistrzostw. do przodu. Lini mety minem jako Dwudziestolatka bdzie mona zo-

Ĺ ukasz Lonka podbija Stary Kontynent. W trzeciej rundzie Motocrossowych Mistrzostw Europy SeniorĂłw, rozegranej w sĹ&#x201A;oweĹ&#x201E;skim Sentvid Pristicini, zajÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; trzecie miejsce.

baczy w kraju 12 i 13 czerwca w Czuchowie. Na piknie pooonym torze rozegrana zostanie pita runda mistrzostw Europy. â&#x20AC;&#x201C; Bardzo licz na moich kibicĂłw. Dotd na polskich torach zawsze miaem w nich wielkie wsparcie. Wierz, e w Czuchowie te pojawi si spora ich grupa. Dwa lata temu, gdy startowaem w grupie juniorskiej, ta miejscowo okazaa si dla mnie pechowa. Z powodu kontuzji musiaem wycofa si z zawodĂłw, co kosztowao mnie srebro w klasyfikacji generalnej na koniec sezonu. Starty Ĺ ukaszowi Lonce (26) nie zawsze wychodzÄ&#x2026;. Straty musi nadrabiaÄ&#x2021; Teraz musi by lepiej â&#x20AC;&#x201C; zapowiada na dystansie. Tak teĹź byĹ&#x201A;o w trzeciej rundzie Motocrossowych Mistrzostw Europy Fot. LEN Lonka. Leszek Nowacki SeniorĂłw w sĹ&#x201A;oweĹ&#x201E;skiej Sentvid Pristicini

Reklama

Skl-435

UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!! *"+,!! - .

APTEKA STYLOWA /!

CENY PRODUCENTA*

leki za grosz* godz. otwarcia: QPOQUtTC - 0/"1 +!234"% /5

Apteki Stylowewe niskich cen krĂłlo * dotyczy lekĂłw OTC


sRGODWFRW\G]LHĂ?ZNDÂ&#x203A;G\PGRPX sQDNÂ?DGEOLVNRHJ]HPSODU]\

ISSN 2080-4008

bezpĹ&#x201A;atny dodatek â&#x20AC;&#x17E;WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skichâ&#x20AC;?

biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;: 061 436 52 70

Bd-303b

4 czerwca 2010 NR 22 (1048/XXI) INDEKS 366773

Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; ul. Warszawska 15 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia tel. 61 / 436-52-70 www.wrzesnia.info.pl

Firma wznawia handel hurtowy profesjonalnÄ&#x2026; chemiÄ&#x2026; budowlanÄ&#x2026; Kompleksowe systemy dociepleĹ&#x201E; budynkĂłw Firmy K 4UZSPQJBOQPMFDBOZQS[F[GBDIPXDĂ&#x2DC;X

W OFERCIE: tUZOLJ akrylowe, silikatowe, siloksanowe, silikonowe, mozaikowe, mineralne,

tGBSCZtHSVOUZtLMFKFtTUZSPQJBO 

  Psar W  !"!!"#$#%#&%$" &"

Bd-309

Nowoczesne mieszkania

Edu-171

o pow. od 30,72 m2 do 75,80 m2 1, 2, 3 i 4-pokojowe

   Atrialna klatka schodowa, przeszklona winda, recepcja

Promocja!!! 1,5 godziny jazdy sportowym cabrioletem GRATIS

Informacje i zapisy

609-629-389

â&#x20AC;&#x17E;Ogrody Alicjiâ&#x20AC;? gr i rol c

Usl-228

Oferujemy: e r  me e j ee e j ejy r  e e rye re re e re r e e !"#$!%&' &"!%$ !#& e!m: r e( )

GESCRAP POLSKA Sp. z o.o. l. oo 4, 62-300 ze tel. 61 633-47-42, 602-394-861

Nowo otwarty punkt

SKUPU ZĹ OMU

w cenie 0,50 zĹ&#x201A; za sztukÄ&#x2122;. tel. 61 286-63-26, 61 286-63-23

Bd-312

oferuje do sprzedaĹźy Ĺ&#x201A;ubianki plastikowe do truskawek

Roz-653

ZakĹ&#x201A;ad PrzetwĂłrstwa Owocowo - Warzywnego w Ĺ&#x161;rodzie Wlkp. Sp. z o. o.

Roz-505

oferuje atrakcyjne ceny Pte ot

'


NAUKA

Â&#x201E; ARMA-SAN StrzaĹ&#x201A;kowo, hurtownia grzewczo-sanitarna zatrudni PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO, szczegĂłĹ&#x201A;owe informacje dostarczymy w e-mailu zwrotnym, praca@armasan.com.pl Â&#x201E; Avon, 609-938-889 Â&#x201E; Piekarnia-Cukiernia SĹ&#x201A;odki KÄ&#x2026;cik zatrudni cukiernika z doĹ&#x203A;wiadczeniem, 61-4350-043

FIRMA MOTORYZACYJNA "ABIS" S.C IRENA I BOGDAN SPOCHACZ

TĹ UMACZENIA Wszystkie jÄ&#x2122;zyki Edu-167a

512-273-843

F.H.U MaWiD Gutowo Wielkie 8

Â&#x201E; Studentka anglistyki udziela korepetycji dzieciom i mĹ&#x201A;odzieĹźy w wieku szkolnym + przygotowanie do matury, 509-273-028

t[BÇ´XJBED[FOJB tTQS[FEBČ&#x2C6;D[Ç&#x2014;Ç´DJ tUSBOTQPSU tTLVQ[Â&#x2019;PNVNFUBMJ tQS[ZKNVKFNZ357"(%

tel. 694-667-625

BLACHARZA ZgĹ&#x201A;oszenia kierowaÄ&#x2021; na adres: Firma Motoryzacyjna "Abis" s.c. Irena i Bogdan Spochacz ul. WrzesiĹ&#x201E;ska 30/27 63-000 Ĺ&#x161;roda Wlkp.

Â&#x201E; Studentka ďŹ lologii angielskiej udzieli korepetycji, 665-944-206

Pra-984

MOTORYZACYJNE

Â&#x201E; PodejmÄ&#x2122; pracÄ&#x2122; w gospodarstwie agroturystycznym przy koniach, 696-630-982 Â&#x201E; Praca - pilne! Poszukujemy pracownikĂłw do OddziaĹ&#x201A;u Call Center we WrzeĹ&#x203A;ni, szkolimy, 510-048-482, 519-195-482 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; do sklepu spoĹźywczego, ok. Kostrzyna, 663-303-401

MiÄ&#x2122;dzynarodowa Firma Finansowa (www.dsa.pl)

Â&#x201E; AKUMULATORY NOWE I UĹťYWANE z gwaracjÄ&#x2026; 36Ah - 220Ah motocyklowe; za 100kg zĹ&#x201A;omu akumulatorowego - odliczamy 60zĹ&#x201A; od ceny, WrzeĹ&#x203A;nia, Orkana 8, 061-4361-019, 889-076-691 Â&#x201E; Fiat panda 1,2i, 2008 r. srebrny metalik, klimatyzacja, 508-310-035

â&#x20AC;&#x201C; montaÂż samochodowych instalacji gazowych, hakĂłw â&#x20AC;&#x201C; usÂługi warsztatowe â&#x20AC;&#x201C; wypoyczalnia przyczep, lawet

Siedziba firmy - ul. Harcerska 3, WrzeĹ&#x203A;nia, Stowarzyszenie Pro Bono Familiae

GAZ-FAST WrzeĹ&#x201C;nia, ul. KoĹ&#x201C;ciuszki 87

wyksztaĹ&#x201A;cenie min. Ĺ&#x203A;rednie; wiek 25-55.

697-60-50-58

Pra-628a

oferuje pracÄ&#x2122;

(obok Cenosu)

WyĹ&#x203A;lij CV i LM na adres: rekrutacja.dsa@o2.pl

Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; murarzy i majstra murarzy, 504-039-626 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; panie do pracy w oĹ&#x203A;rodku wczasowym w charakterze kucharki, pomoce kuchennesprzÄ&#x2026;taczki 61-835-49-36, 601-624-305 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; ucznia w zawodzie malarz- tapeciarz, 695-488-068 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; ucznia w zawodzie rzeĹşnik - wÄ&#x2122;dliniarz 61-4385-852

Serwis samochodowy w Poznaniu

zatrudni samodzielnego lakiernika, pomocnika lakiernika z doiadczeniem.

Â&#x201E; Golf II, 89 r., 1,6 diesel, 602-498-433 Â&#x201E; KUPUJEMY AUTA do zĹ&#x201A;omowania. GotĂłwka i dokumenty od rÄ&#x2122;ki 601-757-165 Â&#x201E; Kupujemy auta do zĹ&#x201A;omowania. GotĂłwka i dokumenty od rÄ&#x2122;ki, 601-757-165 Â&#x201E; Mitsubishi colt 1,5 TDI, 95 KM, 97.000 km, 2005 r. 508-310-035 Â&#x201E; Naprawa szyb samochodowych, 604-809-133 Â&#x201E; Naprawy skuterĂłw i quadĂłw, czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci, KUPIÄ&#x2DC; skutery na czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci, 889-999-377 Â&#x201E; Opel astra 94r., 1,7 diesel, 602-498-433 Â&#x201E; Opel corsa, 99 r, 1.2 16V, srebrny, 3d, zarejestrowany, cinquecento 98 r., 728-998-829 Â&#x201E; Opel tigra 1,6 16V, 1997 r. 7.900 zĹ&#x201A;, 505-461-302 Â&#x201E; Peugeot 307, 2002 r, kombi, 691-618-460 Â&#x201E; Renault laguna, 1.9 DCI, 2006 r, 663-203-373 Â&#x201E; Seicento w caĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci lub na czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci, 694-667-625 Â&#x201E; Skoda super B, 1,9 TDI, 105 KM platinum, srebrny metalik, 2007 r. 70.000 km, 501-355-402 Â&#x201E; SKUP katalizatorĂłw samochodowych 503-416-909

Pra-977

owz z rzeni samochodem

602-179-885

ZĹ&#x201A;omowanie pojazdĂłw

Â&#x201E; Matematyka, 603-784-118 Â&#x201E; Matematyka, ďŹ zyka, chemia, 663-014-129

zatrudni pracownikĂłw na stanowisko:

e-mail: spochacz@peugeot.com.pl (list motywacyjny + CV) tel. 61 285 80 10

Â&#x201E; Sprzedam ford escort kombi 1,6 16V, 1999 r. el. szyby i lusterka, wspomaganie, 2xp.p., 798-336-599 Â&#x201E; Sprzedam ford escort, 96 r, kombi, gaz, 605-382-227 Â&#x201E; Sprzedam ford ka, 99 r, klimatyzacja, 513-256-992

Sa-273

PRACA

Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; uczniĂłw w zawodzie tapicer, 505-056-751 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; do pomocy w gospodarstwie na 1/2 etatu, Krzywa GĂłra 50 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; kelnerkÄ&#x2122; do pizzerii, 664-183-826 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; w transporcie miÄ&#x2122;dzynarodowym, wymagane prawo jazdy kategorii C+E, tel. 500-197-487, 61-651-1360 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; kierownika apteki, 660-440-420 Â&#x201E; ZATRUDNIÄ&#x2DC; SPRZEDAWCÄ&#x2DC; Z II GRUPÄ&#x201E; INWALIDZKÄ&#x201E;. CV, zdjÄ&#x2122;cie, podanie, orzeczenie proszÄ&#x2122; przesĹ&#x201A;aÄ&#x2021; listem zwykĹ&#x201A;ym (nie poleconym!) na adres: Obuwnicza SieÄ&#x2021; Handlowa S. C. ul. ChoĹ&#x201A;oniewskiego 34/2/36, 85-127 Bydgoszcz z dopiskiem: WRZEĹ&#x161;NIA Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; ucznia w zawodzie piekarz, 607-507-737

Â&#x201E; Skuter -honda sprzedam, 669-213-694 Â&#x201E; Skuter 2008 r. 602-498-433 Â&#x201E; Sprzedam audi A4 kombi, 1,9 TDI, 2000 r. 609-804-073 Â&#x201E; Sprzedam clio 92 r., 785-960-438 Â&#x201E; Sprzedam czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci avia typ A 21 i A 31 z Czech, 600-132-739( moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; zapytania przez SMS) Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at brawa 96 r., 1,8, bogate wyposaĹźenie, 509-870-436

Â&#x201E; Sprzedam ford mondeo 1,8 TD, XII 1997 r. zadbany, bez wkĹ&#x201A;adu ďŹ nansowego, 609-629-179 Â&#x201E; Sprzedam ford puma 1,7 16V, 1998 r., 698-615-281 Â&#x201E; Sprzedam ford transit, 87 r, 2500 zĹ&#x201A;; przyczepÄ&#x2122; kampingowÄ&#x2026; 80 r, 500 zĹ&#x201A;, 698-127-804 Â&#x201E; Sprzedam honda accord, 2,0, 96 r., 603-775-158 Â&#x201E; Sprzedam matiz, 99 r, 61-4364-294 Â&#x201E; Sprzedam mazda 323 F, 2,0 TDI, 1999 r. klimatyzacja, 5 drzwi, 509-056-478 Â&#x201E; Sprzedam mercedes E klasa, 97 rok, kombi, 2,4 benz. peĹ&#x201A;na opcja, 11.500 zĹ&#x201A;, 785-472-808 Â&#x201E; Sprzedam opel frontera, 95 r, benzyna, gaz; ford escort, 1.6 benzyna, 98 r, sprzedam lub zamieniÄ&#x2122;, 602-312-433 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 106, 92 r, 61-4363-470 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 106, 94 r., zadbany, 782-981-869 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 206, 1,1, 2004 r. I wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciel, salonowy, 602-658-516 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 206, 1,4 HDI, 2004 r. 696-339-032 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 206, 2,0 HDI, 2003 r. 5 drzwi, bardzo bogata wersja, 509-056-478 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 307 SW, 2.0 HDI, 2002 r, 694-323-921 Â&#x201E; Sprzedam przyczepÄ&#x2122; kampingowÄ&#x2026;, 609-766-297 Â&#x201E; Sprzedam punto, 99 r, 666-711-327

=äRPRZDQLH SRMD]GĂ&#x2018;Z VNXS]äRPX 

Â&#x201E; Sprzedam renault clio 1,2 benz. + gaz, 1993 rok, 600-894-163 Â&#x201E; Sprzedam renault clio 1,5, DCI, 2002 r., 724-494-690 Â&#x201E; Sprzedam renault laguna II, 1.9 DCI, 2001 r, peĹ&#x201A;na opcja, tanio, 605-556-766 Â&#x201E; Sprzedam renault scenic 1,5 DCI, 2004 r. 696-339-032 Â&#x201E; Sprzedam seat cordoba 95 r., 880-621-920 Â&#x201E; Sprzedam seicento, 2000 r, 692-579-977

Blacharstwo pojazdowe Psary MaĹ&#x201A;e, ul. DĹ&#x201A;uga 26 509 717 575

Sa-409

Â&#x201E; Sprzedam silnik i skrzyniÄ&#x2122; 5 biegowÄ&#x2026; do opla, 61-4388-748 Â&#x201E; Sprzedam skoda felicja 95 r., 61/4365-964 Â&#x201E; Sprzedam skuter peugeot jet force, 2007 r. 61-8157-464 Â&#x201E; Sprzedam skutery w bdb stanie, 602-771312, 602-861-266 Â&#x201E; Sprzedam suzuki swift, 94 r, 888-080-380

Â&#x201E; Sprzedam transit 1997 r. 5.500, 791-465-505 Â&#x201E; Sprzedam VW polo, 97r., 1.4, 607-403-866 Â&#x201E; Sprzedam VW T4, 91 r, 1.9 D, 6 osĂłb, 604-961-539 Â&#x201E; Sprzedam VW T5 transporter, 1.9 TDI, 2004 r, 663-203-373 Â&#x201E; Sprzedam yamaha wirago 535, 94 r., bogate wyposaĹźenie, zarejestrowany, gotowy do sezonu, 509-272-749 Super okazja! Sprzedam kultowy samochĂłd Â&#x201E; terenowy Land Rover Discovery, 1998 r. 503-192-251 Â&#x201E; Tanie opony, letnie koĹ&#x201A;a, aluminiowe felgi, maĹ&#x201A;e dojazdĂłwki 889-076-691 Â&#x201E; Tanio lawety do wynajÄ&#x2122;cia - TRANSPORT, 600-139-259 Â&#x201E; Zaprawki lakiernicze, spawanie plastikĂłw i renowacja tapicerki skĂłrzanej, 790-351451, 600-020-169 Â&#x201E; Sprzedam suzuki alto 1,1, 95 r., tanio 693-075684, 785-982-517

LOKALE I NIERUCHOMOĹ&#x161;CI Â&#x201E; SPRZEDAM MIESZKANIE 2POKOJOWE W ATRAKCYJNEJ LOKALIZACJI tel. 723-179-649 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia 2 miejsca pod stĂłĹ&#x201A; handlowy na starym zieleniaku, 694-787-318 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia 2 pokojowe mieszkanie tel. 781-111-729 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia dom wolnostojÄ&#x2026;cy wraz z garaĹźem i budynkami gospodarczymi. CaĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; po generalnym remoncie, 1 km od trasy WrzeĹ&#x203A;nia- Gniezno, 605-420-442 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia domki rekreacyjne w Powidzu i SkorzÄ&#x2122;cinie tel. 607-844-414

Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal handlowy 70 mkw; nowe mieszkania 60, 70 i 90 mkw WrzeĹ&#x203A;nia, SÄ&#x2026;dowa, 602-772-447 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal Rynek, 607-130-103 Do wynajÄ&#x2122;cia lokal usĹ&#x201A;ugowo-handlowy, Â&#x201E; 35 mkw, piÄ&#x2122;tro - wejĹ&#x203A;cie z ulicy, Fabryczna 42, 603-786-569 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal z wyposaĹźeniem na sklep spoĹź.-przem. 60 mkw, Ruda Komorska, gm. Pyzdry, 696-016-410 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 2-pokojowe 56 mkw ul. WrocĹ&#x201A;awska, 516-516-364 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 57 mkw, 3- pokojowe nie umeblowane, KoĹ&#x203A;ciuszki, 509-079-162 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 60 mkw we WrzeĹ&#x203A;ni, 723-798-580 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 69 mkw, tanio, 608-468-305 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 80 mkw 3-pokojowe umeblowane o podwyĹźszonym standardzie 693-512-072 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie w Poznaniu, 602-182-735 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia pokĂłj dla 1-2 osĂłb, 61-4361-573 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia pomieszczenie 30 mkw we WrzeĹ&#x203A;ni od ul. 17 Dywizji na dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; usĹ&#x201A;ugowÄ&#x2026; lub handlowÄ&#x2026;, 61-4360-769, 603-348-791 Do Â&#x201E; wynajÄ&#x2122;cia pomieszczenie na sklep, biuro, gabinet lekarski, bank; centrum WrzeĹ&#x203A;ni, parter, 694-787-318 Do Â&#x201E; wynajÄ&#x2122;cia we WrzeĹ&#x203A;ni mĹ&#x201A;odym mieszkanie 723-798-580 Â&#x201E; Dom, szeregowiec LipĂłwka- sprzedam 600-354-337 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ka budowlana, SĹ&#x201A;omowo, 791-151-631 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ka budowlana, WrzeĹ&#x203A;nia, 607-472-941 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ki budowlane Gutowo MaĹ&#x201A;e 888-155-275

PrzewĂłz osĂłb â&#x20AC;&#x201C; BUSEM DO NIEMIEC, HOLANDII, BELGII â&#x20AC;&#x201C; dowĂłz na miejsce â&#x20AC;&#x201C; TV w samochodzie â&#x20AC;&#x201C; licencja, peÂłne ubezpieczenie â&#x20AC;&#x201C; moÂżliwoĹ&#x201C;ĂŚ zabrania wiĂŞkszego bagaÂżu

63/241-72-24, 600-503-953 w Niemczech: 0049-1794-395-584

www.wrzesnia.info.pl Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ki budowlane Nekielka - 501-729-086 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ki budowlane Nowy Folwark, piÄ&#x2122;knie poĹ&#x201A;oĹźone, 602-899-998 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ki budowlano-rekreacyjne, przy jeziorze WierzbiczaĹ&#x201E;skim 2493 mkw, 2532 mkw, 788-561-222

INFOLINIA 61 285-67-67

Kre-148

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

4 czerwca 2010

Sa-398

2

PROSTA HIPOTEKA DLA FIRM I NIE TYLKO BEZ ZAĹ&#x161;WIADCZEĹ&#x192; Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; grunt -mogÄ&#x2026; byÄ&#x2021; nieuĹźytki, ok. Kostrzyn, Ĺ&#x161;roda, Pobiedziska, WrzeĹ&#x203A;nia, Nekla, 663-303-401 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; mieszkanie 2-pokojowe na I lub II piÄ&#x2122;trze, tel. 10-18, 502-999-219 Â&#x201E; Lokal handlowy 50 mkw, ul. Warszawska do wynajÄ&#x2122;cia, 661-175-933 Â&#x201E; Mieszkania hotelowe do wynajÄ&#x2122;cia, 602-682-025 Â&#x201E; MIESZKANIE 2POKOJOWE W ATRAKCYJNEJ LOKALIZACJI - SPRZEDAM tel. 601-160-285 Â&#x201E; Pilnie sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane 742 mkw w Psarach Polskich, 507-670-043 Â&#x201E; Posiadam do wydzierĹźawienia sklep 85 mkw w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu, 602-658-516 Â&#x201E; Posiadam do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu, 602-658-516 Â&#x201E; PoszukujÄ&#x2122; do wynajÄ&#x2122;cia taniego mieszkania, 661-673-825 Â&#x201E; PoszukujÄ&#x2122; mieszkania 2-pokojowego do wynajÄ&#x2122;cia - moĹźe byÄ&#x2021; stare budownictwo, 792-842-619 Â&#x201E; Sprzedam - zamieniÄ&#x2122; na mniejsze mieszkanie 75,7 mkw wĹ&#x201A;asnoĹ&#x203A;ciowe na I piÄ&#x2122;trze, Fromborska, 511-160-054 Â&#x201E; Sprzedam atrakcyjne dziaĹ&#x201A;ki na wsi, 604-671-060 Â&#x201E; Sprzedam dom 110/1060 lub zamieniÄ&#x2122; na mieszkanie wĹ&#x201A;asnoĹ&#x203A;ciowe z dopĹ&#x201A;atÄ&#x2026;, 696-930-313 Â&#x201E; Sprzedam dom piÄ&#x2122;trowy wolnostojÄ&#x2026;cy we WrzeĹ&#x203A;ni. tel. 501 602 114 Â&#x201E; Sprzedam dom piÄ&#x2122;trowy, os. SĹ&#x201A;awno, 508-084-709 Â&#x201E; Sprzedam dom we WrzeĹ&#x203A;ni, 501-607-909 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; 3500 mkw, okolice Dominowa, 667-103-329 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 1290 mkw w Nekli, 783-853-749 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 1375 mkw, Bierzglinek, 889-869-496 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 1400 m kw, w Bierzglinku, ul. Lipowa, 693-169-750 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; we WrzeĹ&#x203A;ni, 1180 mkw, 605-311-712 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026;, 511-284-425 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026;, naroĹźnikowÄ&#x2026; 500 mkw, 512-959-568 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; w Targowej GĂłrce, 788-836-060 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane w Podstolicach, 603-111-020 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki rzemieĹ&#x203A;lniczo-budowlane z szerokim wjazdem z ul. Paderewskiego, 508355-340, 508-355-341 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;adne bezczynszowe mieszkanie 70 mkw, okolice MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awia, 600-777-869 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;adne mieszkanie na KoĹ&#x203A;ciuszki 77,8 mkw, II piÄ&#x2122;tro, 265.000 zĹ&#x201A;, 696-791-366 po 16.00 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe, 68,5 mkw, PiastĂłw, 607-453-229 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 47,3 mkw, ul. KiliĹ&#x201E;skiego, parter, 169 tys.zĹ&#x201A;, w cenie mieszkania nowy garaĹź, 601-586-032 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 48 mkw, Kutrzeby, I piÄ&#x2122;tro, 667-218-104 po 14.00 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 51 mkw, ul. Konopnickiej, 510-042-914 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 60 mkw, IV p, tel. 10-18 502-999-219 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 65 mkw, Chrobrego, (kuchnia z wyposaĹźeniem), 607-82-37-06 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 2-poziomowe, 80 mkw + ogrĂłd, MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw, 601-970-434 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 40 mkw w starym budownictwie 600-749-261 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie os. KoĹ&#x203A;ciuszki, trzecie piÄ&#x2122;tro 76 mkw, 880-785-861 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie wĹ&#x201A;asnoĹ&#x203A;ciowe 52 mkw, WrzeĹ&#x203A;nia KiliĹ&#x201E;skiego, 668-202-270 Â&#x201E; Stancja dla uczennic, 609-069-102 Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; pomieszczenia magazynowo-biurowe, livetime.pl Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; lub rozpoczÄ&#x2122;tÄ&#x2026; budowÄ&#x2122; we WrzeĹ&#x203A;ni lub trasa Nekla WrzeĹ&#x203A;nia, 601-79-14-54


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

Â&#x201E; Folia do sianokiszonki, najwyĹźszej jakoĹ&#x203A;ci nr 1 SILOSTAR. Topowy biologiczny zakiszacz gwarancjÄ&#x2026; wysokowartoĹ&#x203A;ciowej kiszonki, sprawdzony topSIL, siatka, sznurek - dowozimy 52-354-85-57, 516-188-048 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ursus C-330, C-360, MTZ, 601-729-483 Â&#x201E; Odchowane - kurki, kaczki, gÄ&#x2122;si. SĹ&#x201A;upca ul. Ceglana 22, 787-322-222, 63-2754-571 Â&#x201E; OtrÄ&#x2122;by pszenne, Ĺ&#x203A;ruta rzepakowa i sojowa, 607-620-603 Â&#x201E; PĹ YTY WARSTWOWE oraz BLACHA TRAPEZOWA T18. Producent. Atrakcyjne ceny. Czerniejewo k. Gniezna www.prometplast.com.pl Tel. 604 589 462, 61 29 70 610 Â&#x201E; Skup bydĹ&#x201A;a i trzody chlewnej, macior i knurĂłw, 608-505-716

Â&#x201E; Sprzedam prasÄ&#x2122; kostkujÄ&#x2026;cÄ&#x2026; Z-244, 604-338-774 Â&#x201E; Sprzedam prasÄ&#x2122; w kostkach, 698-497-403 Â&#x201E; Sprzedam prasy welger RP 12, RP 15, RP 200 z rotorem, krone KR 125, Ĺ&#x201A;aĹ&#x201E;cuchowe 120x120 oraz carraro sipma 120x120, galignani, john deere, hesston i wiele innych. Wystawiam faktury VAT, moĹźliwy transport WIELKOPOLSKA, 515-185-700 Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 889-014-512 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, Gozdowo 14, 722-168-580 Â&#x201E; Â&#x201E; Sprzedam przyczepÄ&#x2122; rolniczÄ&#x2026; D 55 i agregat uprawowo-siewny AMAZONE RP AD 302 szerokoĹ&#x203A;Ä&#x2021; robocza 3m, stan bdb 506-584-305 Â&#x201E; Sprzedam zachodnie zgrabiarki do siana 2,5 4,1 metra, przetrzÄ&#x2026;sarki 3,5 - 5,8 metra, ceny od 2500 zĹ&#x201A;, prasy rolujÄ&#x2026;ce 30 szt. na placu, 515-185-700 Â&#x201E; Super promocja! SĂłl potasowa, polidap, 607-620-603

*RVSRGDUVWZR $JURWXU\VW\F]QH

dX.D]LDr

&]HV]HZRXO/HyQD 

Â&#x201E; Sprzedam solidne plandeki 6x3m, 8x4m, doskonaĹ&#x201A;e dla rolnictwa i budownictwa 691-751-801

RĂ&#x201C;ĹťNE

rekreacyjnych, trawnikowych, boiskowych, Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;kowo-pastwiskowych od 6 zĹ&#x201A;/kg â&#x20AC;&#x201C; oferuje

GARAĹťE BLASZANE BRAMY GARAĹťOWE

Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia rusztowanie elewacyjne, 667-795-365

â&#x20AC;&#x201C; PRODUCENT

Â&#x201E; Drewno kominkowe, 692-576-267 Â&#x201E; Sprzedam ciÄ&#x2026;gniczek do trawy, pompy do wody na 220 V, noĹźyce spalinowe do ĹźywopĹ&#x201A;otu, hydrofory 220 V, piĹ&#x201A;a do drewna spalinowa, 887-625-787

t/BHSPCLJ t4DIPEZt,PNJOLJt1BSBQFUZ t#MBUZ LVDIFOOF Â&#x2019;B[JFOLPXF

Â&#x201E; Sprzedam dwie piĹ&#x201A;y spalinowe, spawarkÄ&#x2122; migomat, 783-937-874 Â&#x201E; Sprzedam hydrofor 600l, kompletny, 693-075684, 785-982-517 Â&#x201E; Sprzedam kamieĹ&#x201E; polny, 606-853-071 Sprzedam kombinezon dzieciÄ&#x2122;cy, 665-332-650 Â&#x201E; Â&#x201E; Sprzedam krzesĹ&#x201A;a 8 szt. nieuĹźywane, 691-618-460 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;ĂłdĹş wÄ&#x2122;dkarskÄ&#x2026; z silnikiem oraz echo-sondÄ&#x2122;, 697-444-456

Tanio. Proso şóĹ&#x201A;te - 1,50 zĹ&#x201A;/kg

Â&#x201E; GARAĹťE BLASZANE, RĂ&#x201C;ĹťNE ROZMIARY OD 1500 ZĹ , TANIE PĹ OTY I OGRODZENIA, BRAMY GARAĹťOWE, RATY, 062-733-88-30, 0607-680-103

Rol-136

w godz. 7-15, soboty 7-12,

Â&#x201E; Skup bydĹ&#x201A;a, 606-497-658, 61-4381-318 Â&#x201E; Skup bydĹ&#x201A;a, odbiĂłr z zagrody, 512-314-050 Â&#x201E; Skup macior, knurĂłw i trzody. OdbiĂłr z zagrody, 604-472-331 Â&#x201E; Sprzedam 6ha ziemi rolnej, 61-4386-838 -wieczorem Â&#x201E; Sprzedam beczkowĂłz meprozer 5000 l, agregat uprawowy tornado 5m, 502-580-811 Â&#x201E; Sprzedam byczka HO, 664-652-317 Â&#x201E; Sprzedam byczka, 694-727-086 Â&#x201E; Sprzedam byczki 50-80 kg, 668-345-262 Â&#x201E; Sprzedam byczki miÄ&#x2122;sne i czarno-biaĹ&#x201A;e, przyczepkÄ&#x2122; samochodowÄ&#x2026; i kucyka, 880-416-970 Â&#x201E; Sprzedam cielaka jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; HO 663-912-436

RzeĹşnia kupuje maciory i knury, cena 2,30 + VAT OdbiĂłr z gospodarstwa PĹ&#x201A;atne gotĂłwkÄ&#x2026; lub przelewem

Rol-113

609-218-648

Â&#x201E; Sprzedam cielaka jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122;, 61-4274-303 po 20 Â&#x201E; Sprzedam fendt farmer 108 LS z Ĺ&#x201A;adowaczem MX, 4WD, 1980 r., cena 30500 zĹ&#x201A;, MF295, 80 KM, 4WD, cena 27000 zĹ&#x201A;, Zetor 3011, cena 6900 zĹ&#x201A;, 4911 za 14000 zĹ&#x201A;, 515-185-700 Sprzedam kombajn bizon ZO50, 74 r., rozsieÂ&#x201E; wacz nawozu 600 kg, 792-486-296 Â&#x201E; Sprzedam kopaczkÄ&#x2122; ciÄ&#x2026;gnikowÄ&#x2026; do ziemniakĂłw, 698-345-017 Â&#x201E; Sprzedam krokodyla do TUR-a, 1,5m, 2.700zĹ&#x201A;; WYRĂ&#x201C;B stoĹ&#x201A;Ăłw do rzepaku kombajny zachodnie 783-937-874 Â&#x201E; Sprzedam loszki hodowlane 606-686-691 Â&#x201E; Sprzedam NOWE kosiarki dyskowe FELLA 2,4 m oraz 3,2 metra oraz zgrabiarki 3,5 m, 4,2 m, 6,7metra, KONKURENCYJNE CENY, 515-185-700 Â&#x201E; Sprzedam obsypnik do ziemniakĂłw, silnik 3603p, koĹ&#x201A;a ďŹ 14,9-28, 502-580-811 Â&#x201E; Sprzedam osÄ&#x2122; tanio, 4388-743

Â&#x201E; Grzejniki panelowe, nowe, zapakowane, wszystkie wymiary, najlepsze ceny. MoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; transportu w dowolne miejsce na terenie kraju, 052-315-05-56, 0601-809-546 Â&#x201E; Jezioro skorzÄ&#x2122;ciĹ&#x201E;skie - domek letniskowy do wynajÄ&#x2122;cia: 509-740-552 Â&#x201E; Kosiarki, rowerty, pralki, wirĂłwki,lodĂłwki odkurzacze, mikrofale, odkurzacze, piece elektryczne, okapy, zlewy, szafki Ĺ&#x201A;azienkowe, lustra, maszyny do szycia, radia, TV, wieĹźe, foteliki biurkowe, samochodowe i rowerowe, stoliki RTV, Ĺ&#x201A;awy, stoĹ&#x201A;y, walizki, klatki, Ĺźyrandloe, koĹ&#x201A;dry, Ĺ&#x203A;piwory, Ĺ&#x201A;óşka, materace, biurka, Ĺ&#x201A;yĹźworolki, zmywarki, dywany, chodniki, wĂłzki, urzÄ&#x2026;dzenia sportowe, leĹźaki, grille, ekspresy kawowe, 61-4274-341, 788-561-222

ĹťWIR - piasek osiany - Ĺźwir - podsypka - pokruszony gruz - utwardzanie drĂłg - kamyszek - cement i wapno - kopanie stawĂłw i skarpowanie - rozbieranie starych budynkĂłw - wywĂłz gruzu od klienta - usĹ&#x201A;ugi koparkÄ&#x2026;, spycharkÄ&#x2026; i Ĺ&#x201A;adowarkÄ&#x2026; - usĹ&#x201A;ugi transportowe

SPRZEDAĹť NAPRAWA SERWIS PRZYCZEP r-"8&5 r508"308:$) r10%.050$:,r10%Â&#x160;Âś%Ç&#x201A;

SPRZEDAĹť CZÄ&#x2DC;Ĺ&#x161;CI %013;:$;&1

Â&#x201E; Sprzedam: Ĺ&#x201A;óşko, 2 fotele i 2 pufy, 512-192-202

Â&#x201E; Sprzedam piec gazowy i elektryczny, 665-332-694

ATIZ

Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; kolumny tonsilowskie, 783-015-994 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; poroton -pozostaĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; po budowie, 795-532-191

 

JRWĂ?ZNRZH       ! "#

     !""#!""

 

 

Â&#x201E; BELC ANTO ZESPĂ&#x201C;Ĺ MUZ YCZNY, 500-029-180 Â&#x201E; Blacharstwo - Dekarstwo - Ciesielstwo - Ocieplanie poddaszy itp. 0513-549-965 Â&#x201E; Budowa domĂłw pod klucz, remonty, ceny konkurencyjne, fachowo, 530-737-023

8VäXJLEODFKDUVNR GHNDUVNLH Usl-215Â&#x201E; Budowa i ocieplanie domĂłw i inne roboty, 722-362-621

Â&#x201E; WypoĹźyczÄ&#x2122; rusztowanie klinowe, 889-478-475 Â&#x201E; Zachodnie meble uĹźywane, Warszawska 12 (w podwĂłrzu), 791-465-505

Â&#x201E; Budownictwo ogĂłlne i mieszkania pod klucz, UsĹ&#x201A;ugi dekarsko-blacharskie, montaĹź wkĹ&#x201A;adĂłw kominkowych, ciesielstwo, 61-4365-379, 506-912-109 Usl-110

Â&#x201E; â&#x20AC;?EďŹ&#x20AC;ect-musicâ&#x20AC;? - ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny, www.zespol. eďŹ&#x20AC;ect-music.pl 606-121-357

Â&#x201E; Sprzedam okna, grzejniki, drzwi z Niemiec, 608-346-440

Â&#x201E; Atrakcyjne zabudowy wnÄ&#x2122;kowe, szafy, kuchnie, drzwi przesuwne, skĹ&#x201A;adane, terminy 7 dni, 660-517-289

Â&#x201E; SprzedaĹź nagrobkĂłw granitowych od 1800 zĹ&#x201A;, 695-511-807

USĹ UGI

Â&#x201E; Sprzedam meble eko-skĂłra, tanio, 692-539-536 Â&#x201E; Sprzedam meble kuchenne; piec i zmywarkÄ&#x2122;na gwarancji, 601-589-758 Â&#x201E; Sprzedam meble mĹ&#x201A;odzieĹźowe, kanapÄ&#x2122; i telewizor, 665-091-158 Â&#x201E; Sprzedam meble roterdam i zestaw wypoczynkowy w bdb stanie, 600-664-639 Â&#x201E; Sprzedam naroĹźnik, 2 pufy, 2 fotele, 691-618-460

SRÂ&#x203A;\F]NL

Â&#x201E; Oddam gruz Nekla uk. PoznaĹ&#x201E;ska 12, 880-039-426 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; gruz i ziemiÄ&#x2122;, 602-578-753 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; ziemiÄ&#x2122;, drobny gruz, Nekla, okolice, 505-420-233

Â&#x201E; Sprzedam ubranka dla chĹ&#x201A;opca 0-3 lat, 501-681-662

Konkurencyjne ceny - szybka obsĹ&#x201A;uga

Ĺ&#x161;roda Wlkp., ul. Polna 6 61 285 22 58 603 912 660, 602 762 210

Â&#x201E; Monety, banknoty, zĹ&#x201A;oto, telefony, Sklep NUMIZMATYCZNY, skup - sprzedaĹź, 511616-666, WrzeĹ&#x203A;nia, Rynek 12 (wejĹ&#x203A;cie od ul. Dzieci WrzesiĹ&#x201E;skich)

Â&#x201E; Sprzedam spacerĂłwkÄ&#x2122;, nosideĹ&#x201A;ko, stoliczek, 663-174-408 Â&#x201E; Sprzedam stemple budowlane 886-666-022 Â&#x201E; Sprzedam sukniÄ&#x2122; Ĺ&#x203A;lubnÄ&#x2026; rozm. 38-44, cena 300 zĹ&#x201A;, 783-015-994 Â&#x201E; Sprzedam tanio sukniÄ&#x2122; Ĺ&#x203A;lubnÄ&#x2026; rozmiar 38/40, 781-782-186 Â&#x201E; Sprzedam tuje (Brabant) wys. do 1,50, cena 15 zĹ&#x201A;, Szmaragd 20 zĹ&#x201A;. kolumna 12 zĹ&#x201A;. MoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; nasadzenia, WrzeĹ&#x203A;nia - Szeroka 66, 880-242-195 Â&#x201E; Sprzedam tv 20â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; i 32â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;, 888-258-067

Â&#x201E; SprzedaĹź kostki brukowej, PrzemysĹ&#x201A;owa 1, ceny fabryczne, 61-4361-353

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;ska 20 B tel. 061-43-66-105

Sa-401

Zapraszamy

PIASEK

             

(61) 812-54-69, (63) 278-62-25, (54) 233-81-41, (52) 388-22-73, (65) 526-20-87 (67) 349-18-75, 0 509-574-644 www.konstal-garaze.pl

Inn-486b

3FOPXBDKBTUBSZDIOBHSPCLĂ&#x2DC;X Niskie ceny

Bd-258e

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Fromborska 28 61 436-42-94, 782-691-191

Kre-129

ziarna róşnych gatunkĂłw roĹ&#x203A;lin - dla goĹ&#x201A;Ä&#x2122;bi, papug, ryb, ptakĂłw ozdobnych -

Roz-603a

ObĹ&#x201A;aczkowo 124

Â&#x201E; Sprzedam czarnÄ&#x2026; ziemiÄ&#x2122;, Ĺźwir i podsypkÄ&#x2122; + transport, 504-051-696

BUD-REM

RATY

TRANSPORT, MONTAĹť GRATIS - CAĹ Y KRAJ

Roz-648

Â&#x201E; Drewno opaĹ&#x201A;owe, pociÄ&#x2122;te, poĹ&#x201A;upane 100 zĹ&#x201A;/m i kominkowe 785-17-17-35 Â&#x201E; Drzwi zewnÄ&#x2122;trzne antywĹ&#x201A;amaniowe, przeszklone, nowe od 890 zĹ&#x201A;. MoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; transportu w dowolne miejsce na terenie kraju, 052-315-05-56, 0601-809-546

â&#x20AC;&#x17E;AGROFLORAâ&#x20AC;? PONADTO

Â&#x201E; Sprzedam pĹ&#x201A;yty chodnikowe uĹźywane, 509-993-838 Â&#x201E; Sprzedam regaĹ&#x201A; 2m garaĹźowy skrÄ&#x2122;cany, 605-552-808 Â&#x201E; Sprzedam rowerek dzieciÄ&#x2122;cy 20â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;, 150 zĹ&#x201A;, 665-234-807 Â&#x201E; Sprzedam rowery, kosiarki itp. Bierzglinek ul. Modrzewiowa 2

Â&#x201E; PodarujÄ&#x2122; kociÄ&#x2122;ta, 61-64-01-666, 516-050-484

traw

Â&#x201E; AA transport, 530-753-828 Â&#x201E; AA usĹ&#x201A;ugi transportowe, 530-753-828 Â&#x201E; AAA transport towarowy busem, przeprowadzki, kompleksowo, 781-609-342 Â&#x201E; AAAA Dekarstwo, ciesielstwo, ocieplenia dachĂłw styro-papÄ&#x2026;, papy termozgrzewalne, 697-098-882 Â&#x201E; Abc- NAPRAWA PRALEK U KLIENTA, 669213-699, 61-4360-813 Â&#x201E; ANTENY - INSTALACJE NAZIEMNE I SATELITARNE: CYFRA+, CYFROWY POLSAT, N-telewizja, TELEWIZJA NA KARTÄ&#x2DC;, z telekomunikacji MONTAĹť, USTAWIANIE, NAPRAWA, 504-658-004

:\SRÂ&#x203A;\F]DOQLD NDMDNĂ?Z

PODARUJÄ&#x2DC;

Nasiona

tel. 61 4366-129 lub 61 4366-457

Â&#x201E; SkorzÄ&#x2122;cin - domki do wynajÄ&#x2122;cia, 602-182-735 Â&#x201E; Skup metali kolorowych, WrzeĹ&#x203A;nia ul. Paderewskiego 19 Â&#x201E; Sprzedam bieliznÄ&#x2122; i odzieĹź po likwidacji sklepu, 783-853-749

3

Bd-310

ROLNICZE

www.wrzesnia.info.pl

Roz-501

4 czerwca 2010

PRANIE DYWANĂ&#x201C;W I TAPICERKI - 61 437 62 37 - 508 067 342 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia ul. Warszawska 33 www.karcher-wrzesnia.pl

UsĹ&#x201A;ugi

koparko-Ĺ&#x201A;adowarkÄ&#x2026;, minikoparkÄ&#x2026; 695-716-913 Â&#x201E; Ciesielstwo, dekarstwo, 880-414-938 Â&#x201E; Ciesielstwo- dekarstwo - blacharstwo, 519-736-763 Â&#x201E; Czyszczenie odpĹ&#x201A;ywĂłw kanalizacjnych 604-526-005 Â&#x201E; Czyszczenie pozbruku 604-526-005 Â&#x201E; Czyszczenie tapicerki meblowej, dywanĂłw agregatem i Ĺ&#x203A;rodkami czyszczÄ&#x2026;cymi Karcher 3zĹ&#x201A;/m kw 604-381-253 Â&#x201E; Czyszczenie tapicerki samochodowej, 530-753-828


4

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

4 czerwca 2010

Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie pĹ&#x201A;ytek, regips, szpachlowanie, malowanie, 514-823-425 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi brukarskie i kamieniarskie. Oferujemy wysokÄ&#x2026; jakoĹ&#x203A;Ä&#x2021; i szybkie wykonanie danej pracy, 601-793-970, 61-4372-621

SERWIS RTV

Â&#x201E; Kompleksowe wykoĹ&#x201E;czenia wnÄ&#x2122;trz, ocieplanie budynkĂłw, 609-332-287 Â&#x201E; Koszenie trawnikĂłw kosiarkami i kosami spalinowymi, 601-379-147 Â&#x201E; Malarz 885-770-166 Â&#x201E; Meble tapicerowane - wyrĂłb, sprzedaĹź, przerĂłbki, 608-594-785, 608-594-790 przykĹ&#x201A;adowe wzory i ceny zobacz na www.olameble.pl

A. Kubiak t

Â&#x201E; MEBLE tapicerowane na wymiar, przerĂłbka, naprawa, 505-056-751

brukowej i granitowej

Usl-058

Â&#x201E; Dekarstwo, cioesielstwo, pokrycia dachowe, 695-744-641 Â&#x201E; DJ ď&#x161;ş MUZYKA ď&#x161;ş IMPREZY OKOLICZNOĹ&#x161;CIOWE, WESELA, TEL. 600ď&#x161;ş097ď&#x161;ş438

USĹ UGI HYDRAULICZNE

â&#x20AC;˘ instalacje wodno-kanalizacyjne C.O. i gaz â&#x20AC;˘ przydomowe oczyszczanie Ĺ&#x203A;ciekĂłw â&#x20AC;˘ baterie sĹ&#x201A;oneczne â&#x20AC;˘ roczne przeglÄ&#x2026;dy instalacji gazowych

tel. 783 015 995

Roz-407

Â&#x201E; DJ wesela, zabawy 608-234-863 Â&#x201E; Docieplanie budynkĂłw mieszkalnych i gospodarczych metoda wtryskowÄ&#x2026; (tĹ&#x201A;oczenie piany krylaminowej w dylatacjÄ&#x2122; muru) sposĂłb szybki i tani. ZadzwoĹ&#x201E; - przyjedziemy, doradzimy, wyjaĹ&#x203A;nimy. Konsultacja za darmo, 600-977-623 Â&#x201E; Docieplenia budynkĂłw, prace remontowe, 724-605-210 Â&#x201E; Domofony, alarmy, kamery, monitoring: montaĹź, serwis, 509-490-402 Â&#x201E; Elektroinstalacje 0608-234-863 Â&#x201E; Elektroinstalacje, 601-479-656 Â&#x201E; Elektroinstalacje, awarie, domofony, 664-828-611

$ %

& '  *!    & + & & +/ 2 + & & + 4&::+!;&::

Â&#x2021;2*52'=(1,$ .87( Â&#x2021;%$/8675$'<

< 

 = 

Â&#x201E; Hydraulik - konkurencyjne ceny na usĹ&#x201A;ugi i materiaĹ&#x201A;y instalacyjne, 697-693-902 Â&#x201E; Hydraulik - usĹ&#x201A;ugi, 600-718-495 Â&#x201E; Hydraulik, 601-536-890 Â&#x201E; Instalacje sanitarne wod-kan, c.o. gaz, solidnie, fachowo, ceny konkurencyjne, 608-126-710 Â&#x201E; Instalacje wod-kan, co, gaz, kolektory sĹ&#x201A;oneczne, ceny konkurencyjne 666-295-563

REGENERACJA FELG ALUMINIOWYCH I STALOWYCH  

  

 

     Usl-226

 602-476-022

Â&#x201E; MontaĹź anten, 604-809-133 Â&#x201E; Murarstwo, docieplania, 695-744-641 Â&#x201E; Mycie okien, sprzÄ&#x2026;tanie 603-309-843 Â&#x201E; Naprawa- szycie parasoli, markiz ogrodowych, 691-751-801 Â&#x201E; NAWADNIANIE, 697ď&#x161;ş355ď&#x161;ş076 Â&#x201E; Ocieplanie budynkĂłw, 693-221-410 Â&#x201E; Ocieplanie budynkĂłw, wykaĹ&#x201E;czanie wnÄ&#x2122;trz, wieloletnie doĹ&#x203A;wiadczenie, 604-192-278 Â&#x201E; ODNAWIANIE WANIEN - 600-979-826

0692-760-892 www.imbruk.pl Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi geodezyjne, Filip Zbierski, Psary Polskie 166F, tel. 501-793-454 Â&#x201E; USĹ UGI GLEBOGRYZARKÄ&#x201E;, 697ď&#x161;ş355ď&#x161;ş076 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi koparko-Ĺ&#x201A;adowarkÄ&#x2026; JCB 3CX, 503-750-516 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi nowÄ&#x2026; koparko-Ĺ&#x201A;adowarkÄ&#x2026;, 608-522-095

Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; ul. Warszawska 15 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia tel. 61/ 640 01 01

www.wrzesnia.info.pl

Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi ogĂłlnobudowalne, 728-954-152, 63-244-74-91 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi ogĂłlnobudowlane, budynki pod klucz, Tel. 609-298-712 Â&#x201E; VIDEOFILMOWANIE - ZDJÄ&#x2DC;CIA Ĺ&#x161;LUBNE - Mazurkiewicz. Zaufaj doĹ&#x203A;wiadczeniu, - przegrywanie z VHS na DVD, 0502-582-976, 061-4360-765 Â&#x201E; WIDEOFILMOWANIE, 603ď&#x161;ş400ď&#x161;ş249 Â&#x201E; Wykaszanie trawy piĹ&#x201A;Ä&#x2026; spalinowÄ&#x2026;, tanio, 602-584-151

Â&#x201E; Posadzki betonowe wykonane maszynowo, 606-128-033 Â&#x201E; Prace remontowo-budowlane, budowy domĂłw, magazynĂłw, garaĹźy, przerĂłbki budowlane, adaptacje poddaszy, tynkowanie, kĹ&#x201A;adzenie klinkieru, terminowo i szybko, 602-462-564, 513-010-006 Â&#x201E; PROJEKTOWANIE I ZAKĹ ADANIE OGRODĂ&#x201C;W, TRAWNIKĂ&#x201C;W, PIELÄ&#x2DC;GNACJA OGRODĂ&#x201C;W, AUď&#x161;ş TOMATYCZNE NAWODNIENIE 0507ď&#x161;ş065ď&#x161;ş159 Â&#x201E; Projektowanie przyĹ&#x201A;Ä&#x2026;czy wod-kan, instalacji wod-kan, co i gaz, 668-474-773

Reklamy

Â&#x201E; Remonty kapitalne, wykoĹ&#x201E;czenia wnÄ&#x2122;trz, docieplanie budynkĂłw, 880-414-655, 663-731-124 Â&#x201E; Remonty, malowanie, szpachlowanie, pĹ&#x201A;ytki itp, 605-785-865 Â&#x201E; ROZBIĂ&#x201C;RKI BUDYNKĂ&#x201C;W, WYWĂ&#x201C;Z GRUZU, 662ď&#x161;ş600ď&#x161;ş089 Â&#x201E; Schody drewniane www.schodyjaskulecki.pl, 606-723-757 Â&#x201E; Spawanie aluminium, mosiÄ&#x2026;dzu, stali nierdzewnej, chĹ&#x201A;odnice rurki klimatyzacji, WrzeĹ&#x203A;nia Szeroka 53, 504-037-756 Â&#x201E; Szpachlowanie, malowanie, ocieplanie budynkĂłw, pĹ&#x201A;yta nida-gips 727-582-198, 660-157-701

Â&#x201E; Wynajem podnoĹ&#x203A;nikĂłw koszowych, 0501429-384, 0502-974-584 Â&#x201E; WYRĂ&#x201C;B, sprzedaĹź i montaĹź siatki ogrodzeniowej najtaniej w regionie SĹ&#x201A;upca, 0632755-193, 0602-390-489 Â&#x201E; ZAKĹ ADANIE OGRODĂ&#x201C;W, 697ď&#x161;ş355ď&#x161;ş076 Â&#x201E; ZakĹ&#x201A;adanie przyĹ&#x201A;Ä&#x2026;czy wodno-kanalizacyjnych, odwadnianie budynkĂłw, usĹ&#x201A;ugi mini koparkÄ&#x2026;, 507-136-745

NAPRAWA AGD

WEXEL tel. 061-4388-829 0509-365-337

USĹ UGI â&#x20AC;˘ koparko-Ĺ&#x201A;adowarkÄ&#x2026; â&#x20AC;˘ wywrotka HDS

Inn-457a

Â&#x201E; Szpachlowanie, malowanie, pĹ&#x201A;ytkarstwo, 692-982-916 Â&#x201E; Szycie koĹ&#x201A;der z pierza, 609-903-606 Â&#x201E; Ĺ&#x161;wiadectwa energetyczne, 692-969-424 Â&#x201E; Transport- bus, 661-915-788 Â&#x201E; Tynki gipsowe, cementowo-wapienne, maszynowo. Tel. 880-469-347 Â&#x201E; Tynki gipsowo-maszynowe, perfekt tynk, 502-339-283 Â&#x201E; Tynki maszynowo - gipsowe 692-498-838 UkĹ&#x201A;adanie kostki brukowej i granitowej, Â&#x201E; szeroka gama wzorĂłw, ciekawe kompozycje, 784-586-875 Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie kostki brukowej, 602-296-816 Â&#x201E; UKĹ ADANIE KOSTKI BRUKOWEJ, 697ď&#x161;ş355ď&#x161;ş076 Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie kostki brukowej, wykonywanie nawadniania ogrodĂłw, 601-72-73-72

na str. redakcyjne przyjmowane sÄ&#x2026; do Ĺ&#x203A;rody

do godz. 12:00

pralki, lodĂłwki, zmywarki, 61-438-36-01, 601-736-232

Â&#x201E; ZDUĹ&#x192;STWO 61-4360-101

Â&#x201E; KARCHER, czyszczenie dywanĂłw, tapicerki meblowej i samochodowej, usĹ&#x201A;ugi wykonujemy u klienta, 0880-832-358 Â&#x201E; Kominki, 604-808-764

IM-BRUK

Â&#x201E; MONTAĹť ANTEN, 504-658-004

Â&#x201E; Fin-Bud szpachlowanie, malowanie, tapeta, panele, pĹ&#x201A;ytki, regips, murowanie 601-379-147 Â&#x201E; Firma Mar-Instal oferuje: instalacje centralnego ogrzewania, wodno -kanalizacyjne, gaz, termokominki, 666-543-570

ukĹ&#x201A;adanie kostki Inn-896c

Usl-198

Â&#x201E; Dachy od A do Z fachowo, 604-246-375

Usl-222

USĹ UGI

www.wrzesnia.info.pl

Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny, 608-234-863 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; Muz yczny, Videofilmowanie - 788-362-646 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; SONET 511-439-992 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; TOP STARS, 608-33-68-94, www. top_stars.republika.pl

MATRYMONIALNE Â&#x201E; Anita, 883-343-349 Â&#x201E; Izka, 796-688-297 Â&#x201E; Tylko dla paĹ&#x201E;, 721-006-471

ModuĹ&#x201A;y pomiÄ&#x2122;dzy

ogĹ&#x201A;oszenia drobne przyjmowane sÄ&#x2026; do Ĺ&#x203A;rody

do godz. 17:00

ZWIERZÄ&#x2DC;TA Â&#x201E; PĂłĹ&#x201A;torarocznego pieska, zadbanego, mieszaĹ&#x201E;ca oddam w dobre rÄ&#x2122;ce, 515-946-380 Â&#x201E; Sprzedam bernardyna 667-704-242 Â&#x201E; Sprzedam krĂłliki -baranki miniaturki, 660-616-240 Â&#x201E; Sprzedam owczarki niemieckie, 607-113-148 Â&#x201E; Sprzedam szczeniÄ&#x2122;ta chi hua hua (cziĹ&#x201A;aĹ&#x201A;y), chiĹ&#x201E;skie grzywacze, beagle, 61-4360-769, 603-348-791 Â&#x201E; Oddam w dobre rÄ&#x2122;ce sukÄ&#x2122; golden retriewer biszkoptowÄ&#x2026; oraz foksteriera 505-361-161

KOMPUTEROWE Â&#x201E; KOMPUTERY, laptopy, nawigacja, NOWE, UĹťYWANE, Naprawa Laskowskiego 2, 61-4376-338 Â&#x201E; Pogotowie komputerowe, www.pchelpwrzesnia.pl, 794-343-799 Â&#x201E; SERWIS KOMPUTEROWY Z DOJAZDEM, LAPTOPY NOWE UĹťYWANE AKCESORIA, NAWIGACJE, LASKOWSKIEGO 5, 695-926-796 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi informatyczne, naprawa komputera u klienta w domu, bardzo atrakcyjne ceny, 665-963-470

PozostaĹ&#x201A;e i ogĹ&#x201A;oszenia drobne do czwartku do godz. 13:30


Poszukujemy:

Pra-990

murarzy

z minimalnÄ&#x2026; znajomoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; j. obcego i wĹ&#x201A;asnym samochodem.

728 954 310 Â&#x201E; Firma Instpol zatrudni elektromechanika urzÄ&#x2026;dzeĹ&#x201E; chĹ&#x201A;odniczych, 660-537-963 Â&#x201E; Pani podejmie pracÄ&#x2122; z grupÄ&#x2026; inwalidzkÄ&#x2026;, szatniarz lub portier i nie tylko, 661-808-533 Â&#x201E; Piekarnia-Cukiernia SĹ&#x201A;odki KÄ&#x2026;cik zatrudni uczniĂłw w zawodach: cukiernik, piekarz, sprzedawca. Gwarantujemy bdb wynagrodzenie, 796-287-528 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; do pracy cieĹ&#x203A;li szalunkowych oraz zbrojarzy. Tel. 661-958-004 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; do pracy murarzy z doĹ&#x203A;wiadczeniem, wysokie zarobki, 530-737-023 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; dwie mĹ&#x201A;ode dziewczyny do sprzedaĹźy zabawek w SkorzÄ&#x2122;cinie (moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; bezpĹ&#x201A;atnego noclegu) CV ze zdjÄ&#x2122;ciem prosimy przesyĹ&#x201A;aÄ&#x2021; na adres arson_88@o2.pl Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; murarza, 61-4365-379, 506-912-109 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; piekarza, 603-401-949 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; pracownika ogĂłlnobudowalnego, 889-462-036 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; ucznia w zawodzie blacharz samochodowy, 509-377-075 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; ucznia w zawodzie lakiernik samochodowy, WrzeĹ&#x203A;nia, Orzeszkowej 9, 505-061-067 Restauracja Gospa Ejo zatrudni kucharza, Â&#x201E; 604-139-420 Â&#x201E; Salon z bieliznÄ&#x2026; ESOTIQ w Galerii Centrum zatrudni sprzedawcĂłw. Preferowane doĹ&#x203A;wiadczenie w sprzedaĹźy. CV ze zdjÄ&#x2122;ciem prosimy przesyĹ&#x201A;aÄ&#x2021; na adres: praca@agza. com.pl Â&#x201E; Tegoroczna maturzystka odpowiedzialna, solidna, punktualna podejmie pracÄ&#x2122;, 663-086-677 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; bufetowÄ&#x2026; do pracy w barze w BrzeĹşnie, 601-781-715 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; do zaĹ&#x201A;adunku wagonĂłw, 660-537-963 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; hydraulika, murarza, 783-015-995 ZatrudniÄ&#x2122; kobietÄ&#x2122; na stragan z truskawkami Â&#x201E; 518-414-337 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; krawcowÄ&#x2026; na 1/2 etatu lub chaĹ&#x201A;upniczo, 509-495-411 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; stolarza, hydraulika, www.livetime.pl Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; wykfalifikowanych malarzy, 509-131-355

NAUKA Â&#x201E; Profesjonalna pomoc prace dyplomowe, licencjackie, magisterskie, 694-397-499

MOTORYZACYJNE Â&#x201E; :Sprzedam daewoo tico, 98r., stan bardzo dobry, 668-146-251 Â&#x201E; Audi 80, 2.0, 92 r, zielony metalik, stan bdb, garaĹźowany, I wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciel w Polsce, uĹźytkownik inwalida, 606-702-522 Â&#x201E; Citroen saxo, 1.1, 96 r, stan dobry, cena do uzgodnienia, 781-781-371 Â&#x201E; Fiat punto, 98 r, 5d, 150 tys.km, sprowadzony, stan bdb, 724-140-370 Â&#x201E; Golf 97 kombi, 1,8 gaz, 603-509-527 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; okazyjnie uszkodzone, zarejestrowane auto, ok. 99 rok, 782-227-326 Â&#x201E; Mazda 626, 99 r., DTI, kombi, 603-509-527 Â&#x201E; Nissan micra, 2003 r, bogate wyposaĹźenie, 607-062-315, 501-257-161 Â&#x201E; Okazyjnie sprzedam megane, 2003 r., 0604-337-043 Â&#x201E; Opel corsa 98 rok, 1,5 TD, 608-217-075 Â&#x201E; Opel corsa, CDTI, 3d, biaĹ&#x201A;y, 2006 r, 501-775-276 Â&#x201E; Opel vectra, 98 r, klimatyzacja, zarjestrowany, 9800 zĹ&#x201A;, 695-971-873 Â&#x201E; Peugeot 406, 1,8, 98 r., 788-653-748 Â&#x201E; Punto, 1.1, 1996 rok, 661-842-230

Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at ducato dubel kabina, 93 r., tanio, 509-477-824 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at punto 1,2, 2000 r. 661-722-258 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at punto 97 r., stan idealny, 5d, salonowy, peĹ&#x201A;ne wyposaĹźenie 782-227-326 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at punto, 1.2, 99 r, 609-620-951 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at sienna, 1.4, 1999 r., 1 wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciel, 61-4386-948 dzwoniÄ&#x2021; po 16.00 Â&#x201E; Sprzedam fiat uno, 1994 rok, nowe opony, przebieg 120.000 km. Tel. 509-522-392 Â&#x201E; Sprzedam ford escort, 1.8 D, 1991 r., kombi, stan dobry, ubezpieczenie do sierpnia, cena do uzgodnienia, 512-265-355 Â&#x201E; Sprzedam ford escort, 97 r, wersja ghia, klimatyzacja, z Niemiec, po opĹ&#x201A;atach, zadbany, 5700 zĹ&#x201A;, 502-362-741 Sprzedam ford escort, diesel, rok 97, 61 Â&#x201E; 4386-140

Auto na gaz - PROMOCJA CENOWA

GAZ

MontaÂż INSTALACJI SAMOCHODOWYCH

Mechanika samochodowa WrzeĹ&#x201C;nia, KosynierĂłw 69 61 4366-978, 508-186-037, 609-581-513

LOKALE I NIERUCHOMOĹ&#x161;CI Â&#x201E; Sprzedam mercedes vito 2000 rok, 2,2 diesel, 12.500 do negocjacji, 609-349-879 Â&#x201E; Sprzedam opel corsa, 1.4, 91 r., tanio, 697-309-512 Â&#x201E; Sprzedam opel corsa, 1.7 DTI, 2002 r, 605-342-988 Â&#x201E; Sprzedam opel corsa, 99 r., 515-339-247 Â&#x201E; Sprzedam opel kadet, 90 r, 1.4, stan dobry, 607-864-707 Â&#x201E; Sprzedam opel vectra, 98 r, 2.0 DTI, mazda premacy DTVI, 2000 r, 609-957-283 Â&#x201E; Sprzedam passat B3, 88 r., kombi, 1,8GT, gaz, 693-886-276 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 106, 1,0 benz. 96 r., 514-535-350 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 206, 2003/2004 r, 1.4 HDI, 601-066-836 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 307, 2006 r, 696-019-920 Â&#x201E; Sprzedam polonez truck, 1997 rok, 518-832-697 Â&#x201E; Sprzedam polonez, 95 r, w dobrym stanie, gaz, 517-633-836 Â&#x201E; Sprzedam punto, 1994 rok, ďŹ esta, 1995 rok, 694-352-420 Â&#x201E; Sprzedam renault clio 2002 r. 5 drzwi, 1,5, DCI, 662-902-313 Â&#x201E; Sprzedam renault clio I, 5 drzwi, 98 r, z Niemiec, po opĹ&#x201A;atach, bogate wyposaĹźenie, super zadbany, 6200 zĹ&#x201A;, 502-362-741 Â&#x201E; Sprzedam renault laguna II, zadbany, 14900 zĹ&#x201A;, 609-413-771

AUTO KOMPLEKS

montaĹź, serwis, raty

          

oszczÄ&#x2122;dnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; w eksploatacji

 !"#

np.

m-nie 150,rocznie 1.800,piÄ&#x2122;Ä&#x2021; lat 9.000,-

Sa-410

Dom Gaz sp. z o.o. WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Gen. Sikorskiego 38 61 436-27-33, 436-29-49

Â&#x201E; Sprzedam ford ďŹ esta, 2005 r, 1.6 benzyna, 5d, klimatyzacja, czujniki cofania, elektryka, podgrzewana szyba przĂłd tyĹ&#x201A;, ABS, 4xpp, po opĹ&#x201A;atach, 601-092-852 Â&#x201E; Sprzedam ford ďŹ esta, 2005 r, 790-271-037 Â&#x201E; Sprzedam ford ďŹ esta, 94/95 r, 606-172-829 Â&#x201E; Sprzedam ford focus kombi, 2004 rok, 1.8 TDDI, klimatyzacja, ksiÄ&#x2026;Ĺźka serwisowa, 726-619-043 Â&#x201E; Sprzedam golf II, 1.3 benzyna, gaz, 90 r, stan bdb, 692-646-424 Â&#x201E; Sprzedam golf II, 92 rok, 510-801-096 Â&#x201E; Sprzedam golf III, 1,9 D, 92 rok, zarejestrowany, 661-263-852 Â&#x201E; Sprzedam golf IV, 98 r., 509-243-768, 501-318-485 Â&#x201E; Sprzedam honda 600 i 750 tanio, 662-066-965 Â&#x201E; Sprzedam honda civic 1.3, 95 r, 501-161-216 po godz. 17 Â&#x201E; Sprzedam honda civic sedan, 1,5 kat, 1997 r. klimatyzacja, elektryka, stan bdb, srebrny, 516-188-436 Â&#x201E; Sprzedam hondÄ&#x2122; civic, 93 rok, lagunÄ&#x2122; 97 z gazem, 513-846-622 Â&#x201E; Sprzedam kawasaki eliminator chopper, 125 cm3, 2000 rok; peugeot expert, 1.9 D, 2002 rok, 511-282-949

PRZEWOZY DO NIEMIEC BUSEM wyjazdy: Ĺ&#x201C;roda, sobota powroty: czwartek, niedziela wyjazdy grupowe (kraj-Europa) przewĂłz towarĂłw â&#x20AC;&#x201C; auta na lawecie JAĹ&#x2019;KO

Janusz Przespolewski 62-410 ZagĂłrĂłw ul. DĂŞbowa 2 tel. (063) 276-12-78, 0603-851-598 0162-164-95-52

Â&#x201E; Sprzedam tanio opel astra II, 99 rok, 514-324-037 Â&#x201E; Sprzedam tanio opel corsa, 1,2, 90 r., 723-807-266 Â&#x201E; Sprzedam toyota avensis kombi, 2004 r. srebrny metalik, 691-749-937 Â&#x201E; Sprzedam VW golf, 2001 r., salonowy, 506-576-600 Â&#x201E; Sprzedam VW lupo, 98 r, 600-186-901 Â&#x201E; Sprzedam VW passat 1,8 benzyna, 99 r., salon Polska 721-606-234 Â&#x201E; Sprzedam VW passat 99 r., 1,9 TDI, granatowy, 661-363-993 Â&#x201E; Sprzedam VW polo kombi, 98 r, 668-390-310 Â&#x201E; Sprzedam VW polo, 91 r., 1300 zĹ&#x201A;, po remoncie, 787-699-438 Â&#x201E; Tanio seat ibiza, 1.9 TDI, 99, 665-103-801 Yamaha 1100, 601-584-801 Â&#x201E;

Â&#x201E; Sprzedam renault scenic 97 r., 1,9 TD, 663-764-097 Â&#x201E; Sprzedam renault scenic, 96 r, 784-018-243 Sprzedam renault twingo, 2002 r, 1.2, niebieski Â&#x201E; metalik, 661-240-811 Â&#x201E; Sprzedam renault twingo, 693-333-436 Â&#x201E; Sprzedam rometa i simsona, 698-387-363 Â&#x201E; Sprzedam rover 620i, 1995 rok, 5000 zĹ&#x201A;, lub zamieniÄ&#x2122;, 604-331-340 Â&#x201E; Sprzedam seat cordoba 1,6 lpg, 96 r., 509-836-295 Â&#x201E; Sprzedam seat toledo, 1.9 TDI, 1999 rok, peĹ&#x201A;ne wyposaĹźenie, 600-281-156 Â&#x201E; Sprzedam seicento 900, 99 r, 660-783-144 Â&#x201E; Sprzedam skoda felicja, 97 r, 61-4385-798 Â&#x201E; Sprzedam skuter ventus, 2008 r., 1700 km, stan bdb, 2800 zĹ&#x201A;, 781-044-255 Â&#x201E; Sprzedam sukniÄ&#x2122; Ĺ&#x203A;lubnÄ&#x2026;, rozm. 40, biaĹ&#x201A;a koronkowa, 607-761-765

AUTO CZÄ&#x2DC;Ĺ&#x161;CI I MECHANIKA SPRZEDAĹť

OPON

LETNICH I ZIMOWYCH

TĹ UMIKI

.0/5"Ĺ&#x2018;t413;&%"Ĺ&#x2018;t/"13"8:

www.autostyl2000.pl t$[Ç&#x2014;Ç´DJTBNPDIPEPXF t4FSXJTTBNPDIPEĂ&#x2DC;X t4[ZCLJFOBQSBXZ ATRAKCYJN

E CENY!!!

PRZY ZAKUPIE OLEJU

WYMIANA GRATIS! pn.-pt. 800-1900 r sb. 800-1430 NEKLA, UL. WRZESIĹ&#x192;SKA 26 tel. 61 438-64-97

Â&#x201E; KUPNO - SPRZEDAĹť - WYNAJEM Sienkiewicza 20, 669-111-071 www.niedzwiedzki.com Â&#x201E; NOWE MIESZKANIA 1 i 2 POKOJOWE DO WYNA JÄ&#x2DC;CIA www.niedz wiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; AA PILNIE POSZUKUJEMY MIESZKANIA 3 POKOJOWEGO!! 669-111-071 NIEDĹšWIEDZKI Â&#x201E; MIESZKANIA WE WRZEĹ&#x161;NI NA SPRZEDAĹť www. niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; NIERUCHOMOĹ&#x161;CI NIEDĹšWIEDZKI - UĹ ATWIAMY KUPNO, SPRZEDAĹť I WYNAJEM! WrzeĹ&#x203A;nia ul.Sienkiewicza 20/1 (Ip. nad AptekÄ&#x2026; Aspirynka) 669-111-071, 61-641-65-65 Â&#x201E; AKTUALNE OFERTY NIERUCHOMOĹ&#x161;CI NA WWW.NIEDZWIEDZKI.COM Â&#x201E; ATRAKCYJNE DZIAĹ KI budowlane w Psarach Polskich i Nowym Folwarku www.niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; NIERUCHOMOĹ&#x161;CI - WWW.NIEDZWIEDZKI.COM Â&#x201E; WWW.NIEDZWIEDZKI.COM Â&#x201E; Atrakcyjny dom z garaĹźem,Nowy Folwark, Locum, 061-436-63-41, 602-75-77-79 Â&#x201E; Lokal w centrum do wynajÄ&#x2122;cia 70m, Locum, 061-436-63-41, 602-75-77-79 Â&#x201E; NIERUCHOMOĹ&#x161;CI: www.locum-wojciechowska.pl Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki Ĺ&#x161;roda Wielkopolska, Locum, 061-436-63-41, 602-75-77-79 Â&#x201E; Sprzedam mieszkania 2pokojowe, parter 47 mkw, Locum, 061-436-63-41, 602-75-77-79 Â&#x201E; Atrakcyjne mieszkanie 2-poziomowe KoĹ&#x203A;ciuszki, Locum, 061-436-63-41, 602-75-77-79 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal 60 mkw centrum WrzeĹ&#x203A;ni na dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; handlowÄ&#x2026; lub usĹ&#x201A;ugowÄ&#x2026;, 663-203-373 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie bezczynszowe,caĹ&#x201A;e 1 piÄ&#x2122;tro domu przy ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;skiej (95 mkw ) 3 pokoje, czynsz 950 zĹ&#x201A; miesiÄ&#x2122;cznie, 515-168-844 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ka budowlana Starczanowo 724-210-001 Â&#x201E; Kostrzyn 1006 mkw/160.000, 502-589-263 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ziemiÄ&#x2122; lub gospodarstwo rolne. PĹ&#x201A;atne gotĂłwkÄ&#x2026;, 515-168-844

5

Â&#x201E; Mieszkanie do wynajÄ&#x2122;cia, 512-812-487 Â&#x201E; Okazyjnie sprzedam dom Psary MaĹ&#x201A;e, 0604-337-043 Â&#x201E; Pokoje do wynajÄ&#x2122;cia, 663-203-373 Â&#x201E; Sprzedam 3ha, 609-788-376 Â&#x201E; Sprzedam dom LipĂłwka, 600-712-534 Â&#x201E; Sprzedam dom TBS 70 mkw + poddasze, 608654-984, 61-4362-599 Â&#x201E; Sprzedam dom wolnostojÄ&#x2026;cy we WrzeĹ&#x203A;ni, 663-560-775 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; 835 mkw (60zĹ&#x201A;/mkw) przy lesie Psary MaĹ&#x201A;e, 61-4363-226 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlana 2500 mkw, 40 zĹ&#x201A;/ mkw, 1,5 km od WrzeĹ&#x203A;ni, 889-131-846 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 600 mkw uzbrojonÄ&#x2026;, ogrodzonÄ&#x2026;, sad, 605-552-808 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; w WÄ&#x2122;gierkach, 661-918-640 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; w Orzechowie przy ulicy JabĹ&#x201A;oniowej, 61-4371-300 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane uzbrojone, 61-438-13-27 Â&#x201E; Sprzedam gospodarstwo rolne o powierzchni 14 ha wraz z budynkami, Starkowiec, 61-2851-202 Â&#x201E; Sprzedam lub wynajmÄ&#x2122; mieszkanie 65 mkw, I piÄ&#x2122;tro, 609-102-101 Â&#x201E; Sprzedam lub wynajmÄ&#x2122; plac 1.800 mkw bezpoĹ&#x203A;rednio przy trasie WrzeĹ&#x203A;nia-Gniezno 5 km od WrzeĹ&#x203A;ni na komis itp., 515-168-844 Sprzedam mieszkanie 515-425-535 Â&#x201E; Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 65 mkw okazja 504-123-074 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 35m + 20 m (wpĹ&#x201A;ata 10 tys. reszta w ratach ) w Marzeninie do kompletnego remontu, 515-168-844 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie wĹ&#x201A;asnoĹ&#x203A;ciowe o powierzchni 64,9 mkw we WrzeĹ&#x203A;ni, 4 piÄ&#x2122;tro, garaĹź, 61-4386-249 Â&#x201E; Sprzedam tanio dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 2.500 mkw, 7 km od WrzeĹ&#x203A;ni, 506-234-451 Â&#x201E; Sprzedam teren przemysĹ&#x201A;owy 4 ha przy Autostradzie A2 na wysokoĹ&#x203A;ci SĹ&#x201A;upcy, 503-679-612 Â&#x201E; WrzeĹ&#x203A;nia, nowy, komfortowy w klinkierze, 273/942 mkw + garaĹź 80 mkw, 502-589-263 Â&#x201E; WWW.NIEDZWIEDZKI.COM

ROLNICZE Â&#x201E; Gorzelnia w Marzeninie skupuje Ĺźyto i pszenĹźyto, 61-4388-081 Â&#x201E; JaĹ&#x201A;Ăłwki z marca. Tel. 889-839-984 Â&#x201E; Kiszenie sianokiszonki, prasa owijarka samozaĹ&#x201A;adowcza i TUR661-877-823

P.H. KONRAD + ,/ 012324

  !"

2 5 /5 / 65/  5 

Â&#x201E; KUPNO -SPRZEDAĹť- WYNAJEM. CIEKAWE OFERTY NIERUCHOMOĹ&#x161;CI BON â&#x20AC;&#x153;CASA MIAâ&#x20AC;? www.casamia.gratka.pl e-mail: casamia.prv@gmail.com 505-979-599

 !#" tel. 728 333 298

Â&#x201E; LOKAL do wynajÄ&#x2122;cia 38 mkw KoĹ&#x203A;cielna 12, 602-324-540

Â&#x201E; Kombajn bizon ZO40, stan bdb, 601-584-801 Â&#x201E; Kombajn new holland 15/50, stan bdb, 601-584-801 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; jÄ&#x2122;czmieĹ&#x201E;, 512-133-832 Â&#x201E; Sprzedam 2 przyczepki 1-osiowe, typu lekkie, 696-053-748 Â&#x201E; Sprzedam 30 szt. prosiÄ&#x2026;t, 61-4380-526 Â&#x201E; Sprzedam buraczki, 665-122-417 Â&#x201E; Sprzedam byczka, 602-578-753 Â&#x201E; Sprzedam byczki oraz jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122;, wycielenie lipiec, 61-4372-172 Â&#x201E; Sprzedam C 360, 606-176-712 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; cielnÄ&#x2026; lipiec, 61-4388-318 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; miÄ&#x2122;snÄ&#x2026;, 604-338-774 Â&#x201E; Sprzedam jÄ&#x2122;czmieĹ&#x201E; i siewnik punktowy gama, 880-933-703

kupno wynajem

  mgr Benedykta Wojciechowska Licencja UMiRM nr 591

poĹ&#x203A;rednictwo, wyceny pomoc prawna Usl-156

Firma budowlana oferuje pracÄ&#x2122; we Francji.

Â&#x201E; Sprzedam laguna 97 r., stan bdb, 2,2D, zarejstrowana, lub zamiana na wiÄ&#x2122;kszy, 600-910-144 Â&#x201E; Sprzedam matiz, 2000 r, gaz, 604-704-125 Â&#x201E; Sprzedam mercedes 124, 2,5 diesel, 92 r., 605-662-786

Sa-400

Â&#x201E; Avon- dodatkowy zarobek, moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; awansu, 504-126-269 Â&#x201E; Cukiernia SĹ&#x201A;odki KÄ&#x2026;cik ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 12 zatrudni paniÄ&#x2026; w charakterze sprzedawcy, 796-287-528 Cukiernia SĹ&#x201A;odki KÄ&#x2026;cik ul. Sienkiewicza 9 zaÂ&#x201E; trudni studentkÄ&#x2122; w charakterze sprzedawcy, 796-287-528 Â&#x201E; Dwie osoby dyspozycyjne podejmÄ&#x2026; kaĹźdÄ&#x2026; pracÄ&#x2122; -szybko, solidnie, 889-551-132 Â&#x201E; Dyspozycyjna, odpowiedzialna, opiekuĹ&#x201E;cza maturzystka prawo jazdy B poszukuje pracy, 665-735-512 Â&#x201E; Firma drogowa z Kostrzyna zatrudni wykwaliďŹ kowanych brukarzy i drogowcĂłw Tel. 513123-221, 513-123-220

Â&#x201E; Skuter 2008 r, 660-783-144 Â&#x201E; Sprzedam 4 opony letnie, firestone 145/70 R13, 150 zĹ&#x201A;, 660-081-409 Â&#x201E; Sprzedam alufelgi 15 cali do opla, 697-309-512 Â&#x201E; Sprzedam alufelgi 4x100, atrakcyjny wyglÄ&#x2026;d, nowa mĹ&#x201A;otowiertarka bosh, 889-742-597 Â&#x201E; Sprzedam BMW 318, TDS, 96 r., 603-775-238 Â&#x201E; Sprzedam BMW E36, 2000 ccm, 150 KM, 1994 rok. Tel. 721-051-350 Â&#x201E; Sprzedam C15 D w caĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci lub na czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci, 95 rok, na chodzie, 661-263-852 Â&#x201E; Sprzedam CC 700, 96 r, cena do uzgodnienia, 600-357-620 Â&#x201E; Sprzedam cinquecento 700, 95, skorodowany tyĹ&#x201A;, cena 750 zĹ&#x201A;, 666-895-177 Â&#x201E; Sprzedam cinquecento 900, 97 r, 721-351-060 Â&#x201E; Sprzedam citroen saxo 1,4 VTS 2000 r., 7.000 zĹ&#x201A;, 726-659-428 Â&#x201E; Sprzedam citroen xsara picasso, 2003 rok, 97 tys. km, 21500 zĹ&#x201A; do negocjacji, WrzeĹ&#x203A;nia, 601-750-936 Â&#x201E; Sprzedam citroen xsara, 2.0 HDI, 2004 r, 509-360-133 Â&#x201E; Sprzedam czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci silnika do MZ 251-250 662-691-445 Â&#x201E; Sprzedam daewoo tico, 97 r, srebrny metalik, do poprawek blacharskich, 1500 zĹ&#x201A; do uzgodnienia, 792-712-212 Â&#x201E; Sprzedam escort 1991 r. 693-752-619 Â&#x201E; Sprzedam felgi aluminiowe 17 peugeot, 606-176-712

Sa-404

PRACA

www.wrzesnia.info.pl

Rol-108

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

4 czerwca 2010

62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, Rynek 4 tel./fax 061/4366-341, 0602-757-779 e-mail: bon.locum@wp.pl


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

Ogrodzenia, balustrady, kraty, rolety.

tel. 662-600-089

Wczesne i bardzo wczesne odmiany

Rol-138

kukurydzy oferuje â&#x20AC;&#x17E;Agrofloraâ&#x20AC;?

ObĹ&#x201A;aczkowo 124

zagÄ&#x2122;szczarek do gruntu, zacieraczek do betonu, krawÄ&#x2122;dziarek, wibratorĂłw buĹ&#x201A;awowych, agregatĂłw prÄ&#x2026;dotwĂłrczych, betoniarek, motopomp, silnikĂłw spalinowych do zagÄ&#x2122;szczarek, piĹ&#x201A; do ciÄ&#x2122;cia betonu i asfaltu oraz czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci do w/w sprzÄ&#x2122;tu, przyczep samochodowych

UWAGA! NISKIE CENY OFERUJEMY:

PRZYCZEPA 25zĹ&#x201A;/doba ZAGÄ&#x2DC;SZCZARKA DO GRUNTU od 60zĹ&#x201A;/doba I INNE GNIEZNO, ul. PĂ&#x201C;Ĺ WIEJSKA 43

tel. 061-425-77-89, 0600-635-628 www.salbert.com.pl Â&#x201E; Sprzedam nowe meble kuchenne tanio, 781-668-489 Â&#x201E; Sprzedam nowy solidny, duĹźy, stĂłĹ&#x201A; ogrodowy, 781-781-371 Â&#x201E; Sprzedam okna, drzwi, grzejniki uĹźywane, nowe z Niemiec, 603-389-878, 609-496-631

KOSIARKI elektryczne i spalinowe, traktorki, glebogryzarki.

RĂ&#x201C;ĹťNE Â&#x201E; GARAĹť metalowy 5x5m, sprzedam, 781-782-170 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; garaĹź blaszany, 509-82-55-88 Â&#x201E; Laptopy uĹźywane w atrakcyjnych cenach gwarancja 3 miesiÄ&#x2026;ce, legalne systemy, 661-238-583 Â&#x201E; PUNKT UĹťYWANYCH â&#x20AC;&#x153;1001â&#x20AC;? DROBIAZGĂ&#x201C;W (donice, mosiÄ&#x2026;dz, porcelana, szkĹ&#x201A;o, itp.) WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Fabryczna 32 (w podwĂłrzu)

tel. 507-131-455

WrzeĹ&#x203A;nia, Fabryczna 32 601 444 020

Â&#x201E; Sprzedam opony 13/80/155, 601-861-322 Â&#x201E; Sprzedam ROMET, taczkÄ&#x2122;, 2 silniki 3-fazowe 506-493-669 Â&#x201E; Sprzedam rowerĂłw - DUĹťY WYBĂ&#x201C;R, Bierzglinek Buukowa 50 Â&#x201E; Sprzedam schody metalowe zewnÄ&#x2122;trzne, drzwi wejsciowe, piec gazowy - centralne ogrzewanie, 504-288-077 Sprzedam stemple budowlane, 61-4365-379, Â&#x201E; 506-912-109 Â&#x201E; Sprzedam stĂłĹ&#x201A; kuchenny, 55x100 cm, wys. 80, kolor klon + stal, 607-845-486

PROFESJONALNIE

POPROWADZĂ&#x160; KSIĂ&#x160;GOWOĹ&#x2019;Ă&#x2020; ZUS â&#x20AC;&#x201C; przekaz elektroniczny WypeÂłniamy deklaracje Intersat

Rozliczenie VAT rolnikĂłw Zwrot VAT-u za artykuÂły budowlane 0605-296-347, 061 428-25-18

ODBIERAMY DOKUMENTY U KLIENTA

F.U.H. MONTER

tprojekty budowlane HPUPXF PSB[JOEZXJEVBMOF tÇ´XJBEFDUXBFOFSHF UZD[OFCVEZOLĂ&#x2DC;X tQS[FHMÇ&#x152;EZCVEZOLĂ&#x2DC;X tOBE[PSZ tJOOFVTÂ&#x2019;VHJ

Bd-311

Â&#x201E; TIPSY Ĺźelowe, 886-748-785 Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie pozbruku, 665-037-171 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi sanitarne, grzewcze, tanio, 666-589-308 Â&#x201E; VideoďŹ lmowanie, 601-262-268

Â&#x201E; Sprzedam wersalkÄ&#x2122; rocznÄ&#x2026; + 2 pufy, beĹź - pomaraĹ&#x201E;cz, 350 zĹ&#x201A;, 889-914-348 Â&#x201E; Sprzedam wĂłzek Adbor, bujak KubuĹ&#x203A; Puchatek, 668-498-945

Â&#x201E; WideoďŹ lmowanie, 669-517-245 Â&#x201E; ZawiozÄ&#x2122; 8 osĂłb, 787-453-482

QS[ZQÂ&#x2019;BUOZNQBSLJOHV 

62-300 WrzeĹ&#x203A;nia Usl-172

tel. 61 670 98 89

PANELE

wysoka przyznawalnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;

0 505-129-871

ZWIERZÄ&#x2DC;TA

ul. Fabryczna 39/4

HIT kredytowy kredyty gotĂłwkowe, kosolidacyjne, oddĹ&#x201A;uĹźeniowe z komornikiem

Â&#x201E; Sprzedam wĂłzek dzieciÄ&#x2122;cy atlantic espiro, 605-156-605

t10%Â&#x152;0(*PE[Â&#x2019; t-*458:t%3;8* t8FÂ&#x2019;OBEPPDJFQMFÇŠ 4LMFQo)VSUPXOJB

Â&#x201E; Sprzedam zamraĹźarkÄ&#x2122; 250l, BOSH 61-4389-000

ul. Traugutta 2 (bocz. ul. Stasiewskiego) Os. SokoĹ&#x201A;owskie

(dawniej ul. Rynek 6)

tel. 506-034-016, 61-436-37-77

Â&#x201E; SprzedaĹź pralek, 665-809-224 Â&#x201E; SprzedaĹź wynajem rusztowaĹ&#x201E; warszawskich, 600-354-337 Â&#x201E; Tanio sprzedam Ĺ&#x201A;oĹźe maĹ&#x201A;ĹźeĹ&#x201E;skie z regulacjÄ&#x2026;, 509-050-201 Â&#x201E; WIELKA WYPRZEDAĹť, ArtykuĹ&#x201A;y dzieciÄ&#x2122;ce â&#x20AC;&#x17E; Majaâ&#x20AC;? wĂłzki, foteliki, odzieĹź, zabawki i inne. Nowe i uĹźywane. Atrakcyjne ceny, ul. Witkowska 2 przy szpitalu WypoĹźyczÄ&#x2122; pokrowce na krzesĹ&#x201A;a z dodatkami, Â&#x201E; 608-014-507 Â&#x201E; WyprzedaĹź uĹźywanych wĂłzkĂłw: gĹ&#x201A;Ä&#x2122;bokie i bliĹşniacze, spacerĂłwki, laski, foteliki, zabawki; sofy, wypoczynki, 660-783-144 Â&#x201E; Ĺťwir, czarna ziemia, podsypka, 606-297-689

USĹ UGI

Â&#x201E; Automatyzacja bram, domofony, napÄ&#x2122;dy, 607-697-799 Â&#x201E; Instalacje wod-kan-co-gaz, tanio, 669-567-081 Â&#x201E; Kolorowa izolacja balkonĂłw na Ĺźywicy, 61-4367-063, 667-945-206 Â&#x201E; Kompleksowe ukĹ&#x201A;adanie kostki brukowej, remonty ogĂłlnobudowlane, www. kozbruk.eu.interia.pl 606-297-689 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, panele, pĹ&#x201A;ytki, nida, 784-428-737 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, pĹ&#x201A;yta gk, glazura, fachowe doradztwo, 785-991-272 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, zakĹ&#x201A;adanie paneli podĹ&#x201A;Ăłg, szlifowanie, klejenie pĹ&#x201A;ytek, wykoĹ&#x201E;czenia Ĺ&#x201A;azienek, 604-717-556 Â&#x201E; PorzÄ&#x2026;dkowanie ogrodĂłw. Zaniedbane doprowadzimy do stanu uĹźywalnoĹ&#x203A;ci, 889-551-132

KOMPUTEROWE

KSERO Roz-662

cz-b A4: 0,15 zĹ&#x201A; A3: 0,30 zĹ&#x201A; kolor: A4: 2,50 zĹ&#x201A; A3: 5,00 zĹ&#x201A;

PielÄ&#x2122;gnacja ogrodĂłw trawnikĂłw (koszenie od 15 do 25 groszy/m2)

WrzeĹ&#x203A;nia 602-67-67-12, 698-244-209

Zapchana kanalizacja? Sedes, zlew, wanna?

ZadzwoĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x201C; udroĹźnimy! tel. 602-227-666 POGOTOWIE KANALIZACYJNE

www.firma-chochlik.pl DziaĹ&#x201A;amy caĹ&#x201A;Ä&#x2026; dobÄ&#x2122;/365 dni

KAMERA TV DO RUR!!!

KREDYTY oferta jakiej DY nie o

KOMPLEKSOWO Ciekawe pomysÂły, atrakcyjna cena!

Specjalna oferta dla rolnikĂłw

ul. Rzeczna 1a tel. 61 437 63 78

Â&#x201E; Sprzedam 2-miesiÄ&#x2122;czne suczki doga niemieckiego, 509-758-271 Â&#x201E; Sprzedam cocker spaniele, 694-273-673 Â&#x201E; Sprzedam nowofunlandy i bernardyny, 502-668-298 Â&#x201E; Sprzedam owczarka niemieckiego, 664-169-045 Â&#x201E; Sprzedam pinczerki, 669-700-382 Â&#x201E; Sprzedam szczeniÄ&#x2122;ta - owczarek niemiecki dĹ&#x201A;ugowĹ&#x201A;ose, 692-411-121 Â&#x201E; Sprzedam szczeniÄ&#x2122;ta husky, 667-342-532 Â&#x201E; Sprzedam szczeniÄ&#x2122;ta westery, 511-542-646 Â&#x201E; Sprzedam yorki 8 tygodniowe, zaszczepione, 607-532-549 Â&#x201E; Sprzedam yorki siedmiotygodniowe, 607-532-549 Â&#x201E; Sprzedam yorki, 661-673-401 Â&#x201E; Tanio suczki owczarka niemieckiego, 665-103-801

Â&#x201E; Nowy notebook Toshiba satellite L500D-16 D, 1649 zĹ&#x201A;, 508-700-444

Â&#x201E; ABC- Naprawa pralek, lodĂłwek, 61-4383601, 601-736-232 Â&#x201E; AGD, naprawa, pralki, zmywarki, piece, 665-809-224

61-4366-129, 61-4366-457 Â&#x201E; Sprzedam pszenicÄ&#x2122;, 664-765-832 Â&#x201E; Sprzedam pszenĹźyto i sĹ&#x201A;omÄ&#x2122;, 695-921-275 Â&#x201E; Sprzedam rozsiewacz nawozu bogbaile 750 kg, anna dwurzÄ&#x2122;dowa, przyczepa 10t do remontu, star z silnikiem leylanda, agregat uprawowy 4.20 m, waĹ&#x201A; cambella 1.4 m, kultywator 3.5 m, 601-924-307 Â&#x201E; Sprzedam sieczkarniÄ&#x2122; do bizona Z58 ĹźukowskÄ&#x2026;, 96 r, 2600 zĹ&#x201A;, 668-050-572 Â&#x201E; Sprzedam sieczkarniÄ&#x2122; forschnitt E281C, 88 r, sprawna technicznie, 3 przystawki, 663-768-568 Â&#x201E; Sprzedam silnik 5,5 KW, 2-bieg, kompletny na wĂłzku, 785-049-894

Inn-339

Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta 10 szt, 61-4382-358 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta i bronÄ&#x2122; wahadĹ&#x201A;owÄ&#x2026;, 61-4371-300 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 511-445-252 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 603-966-016 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 609-749-112 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 660-730-395 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 727-302-005 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, Kozubiec 1 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, ogierki odsadki rasy huculskiej (8-miesiÄ&#x2122;cy), 61-4387-701, 792-331-221 Â&#x201E; Sprzedam przetrzÄ&#x2026;sacz do siana - pajÄ&#x2026;k, 667-403-507 Â&#x201E; Sprzedam przyczepÄ&#x2122; D47, 7500 zĹ&#x201A;, 669-411-305 Â&#x201E; Sprzedam przyczepÄ&#x2122; samozbierajÄ&#x2026;cÄ&#x2026;, 781-311-973

SPRZEDAĹť

Roz-641

Rol-129a

NOWOĹ&#x161;Ä&#x2020;!

Â&#x201E; Sprzedam lodĂłwka Amika biaĹ&#x201A;a, stan bdb, zamraĹźalnik 2 szufladki 650 zĹ&#x201A; cena do uzgodnienia, 792-712-212 Â&#x201E; Sprzedam lodĂłwkÄ&#x2122;, piec elektryczny 100 zĹ&#x201A;, 604-406-175 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;óşko kosmetyczne, 698-134-214 Â&#x201E; Sprzedam meble holenderskie, 601-590-958 Â&#x201E; Sprzedam migomat 220A/380V, 506-460-269

oferta waĹźna do wyczerpania zapasĂłw

Â&#x201E; Sprzedam tanio szafÄ&#x2122; trzydrzwiowÄ&#x2026; (wysoki poĹ&#x201A;ysk), 601-775-789

0 602 646 590

Warszawska 15, WrzeĹ&#x203A;nia Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? tel. (61) 640-01-01

ww-119

- piasek osiany (sortowany 0-2mm) - piasek 0-4 mm â&#x20AC;&#x201C; na posadzki, - ostry â&#x20AC;&#x201C; na betony, - podsypka, czarna ziemia, torf, - kamyczek (róşnej granulacji)

Â&#x201E; Szpachlowanie, malowanie, 661-363-016

660 517 289

Me-064

Biuro rachunkowe 

     

Usl-224

Â&#x201E; Sprzedam owies, 661-285-025 Â&#x201E; Sprzedam pĹ&#x201A;ug 3-skibowy obortowy, agregat 2.70, opryskiwacz 400 l, prasÄ&#x2122; kostkujÄ&#x2026;cÄ&#x2026;, 518-832-697 Â&#x201E; Sprzedam pĹ&#x201A;ug zagonowy 2 i 4-skibowy, 663-768-540

Â&#x201E; Stolarstwo-cieĹ&#x203A;larstwo, schody, drzwi, podĹ&#x201A;ogi itp., solidnie, krĂłtkie terminy, 509-477-824, dom po 20:00, 61-4382-109

Wszystko na wymiar Terminy â&#x20AC;&#x201C; 7 dni

Bramy, automatyka, napÄ&#x2122;dy. Bramy garaĹźowe segmentowe.

PIASEK

Â&#x201E; PoĹźyczki gotĂłwkowe, Gros KapitaĹ&#x201A;, 509-454-737

Usl-229

ĹťWIR

Kontakt: 603-742-419

szafy; kuchnie - 800 zĹ&#x201A;/mb. zabudowy wnÄ&#x2122;k - 850 zĹ&#x201A;/mb.

Usl-220

NAJNIĹťSZE CENY!!! MAĹ E I DUĹťE ILOĹ&#x161;CI!!!

     ! " ##

Â&#x201E; POSADZKI MASZYNOWO Wylewanie posadzek maszynowo - mechanicznie zacierane.Fundamenty, chudziaki, stropy. Cena do uzgodnienia. Tel. 695-984-974

SZAFY DLA CIEBIE

Usl-150

    $ %& '

www.wrzesnia.info.pl

Usl-225

Baza eksportowa

Â&#x201E; Skup antykĂłw z likwidacji mieszkaĹ&#x201E; - zegary, zegarki, monety, militaria, ordery, widokĂłwki, dokumenty, ksiÄ&#x2026;Ĺźki, róşnoĹ&#x203A;ci, dewocjonalia, stare motocykle, wysokie ceny, 694-834800, 61-4245-037 Â&#x201E; Sprzedam 8 ramek rusztowania, 506-460-269 Â&#x201E; Sprzedam cegĹ&#x201A;Ä&#x2122; z rozbiĂłrki, 693-299-175 Â&#x201E; Sprzedam dwa rowery dzieciÄ&#x2122;ce, 517-038-240 Â&#x201E; Sprzedam kanapÄ&#x2122; 2-osobowÄ&#x2026; 515-425-535 Â&#x201E; Sprzedam komodÄ&#x2122; i biurko, 888-530-200 Â&#x201E; Sprzedam konstrukcjÄ&#x2122; dachowÄ&#x2026; metalowÄ&#x2026; dwuspadowÄ&#x2026;, 12 przÄ&#x2122;seĹ&#x201A;, 1 sztuka- 650zĹ&#x201A;, 798-523-825

Roz-265

Rol-122

Â&#x201E; Sprzedam kultywator 2.8 m, radĹ&#x201A;a 5, 692-646-424 Â&#x201E; Sprzedam loszki zaproszone, 783-017-270 po 16.00

Kre-151

ROLNICZE

Kre-111c

4 czerwca 2010

Roz-570

6


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

4 czerwca 2010

Producent

tel. 061 640-18-83

AGD do zabudowy

czynne pn-pt 10.00-17.00; sob. 10.00-14.00

oferuje: rogrodzenia betonowe rpodmurĂłwki pod siatkÄ&#x2122; rbloczki wibroprasowane rnadproĹźa rpĹ&#x201A;ytki chodnikowe, obrzeĹźa rpĹ&#x201A;yty wjazdowe aĹźurowe rpĹ&#x201A;yty drogowe rkrÄ&#x2122;gi, zwÄ&#x2122;Ĺźki, pokrywy rksztaĹ&#x201A;tki wieĹ&#x201E;cowe â&#x20AC;&#x201C; szalunkowe rtransport z HDS

BiaĹ&#x201A;e PiÄ&#x2026;tkowo 3c, tel./fax 61 4383 194 608 406 657, 606 359 410

i inne siatki zgrzewane tCSBNZtGVSULJ Produkcja â&#x20AC;&#x201C; Kaczanowo 508-088-662, 061/ 4389-253 www.stal-pol.pl Roz-579

Nie wynajmuj! 

KREDYTY D$T) R7D Y)       

 

Konsolidacja kredytĂłw do 89 999 999 :::  !" #$%&'()*+,&+ - ! ! #%.*+)/,0 (#1 23+(0#%0 %45 -6 78 99 % 6 : :9 ;5 < <

Kre-118

Meble Kuchenne na wymiar

Bd-306

DRAGON ul. Warszawska 27a

7

www.wrzesnia.info.pl


8

4 czerwca 2010

Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

Dyrektor, Rada Rodziców składa podziękowanie dla sponsorów Festynu Rodzinnego w SSP w Chwalibogowie 1. Urząd Miasta i Gminy Września ul. Ratuszowa 1 2. Starostwo Powiatowe Września, ul. Chopina 10 3. Wiadomości Wrzesińskie – Waldemar Jolanta Śliwczyńscy 4. IGLESPOL Z. Iglewski i Wspólnicy Września, ul. Wrocławska 14 5. Ryszard Matuszkiewicz AMIKA Konsorcjum Medyczne ,Września, ul. Piastów 1 6. Jarosław Staszak, Obłaczkowo 7. Drawoj - Hurtownia sprzętu turystycznego i rowerów Września, ul. Gen Sikorskiego 30 8. Karol Szczeciński Fizjoterapeuta Masażysta, Września 9. Daniel Walkowiak- Przeloty Motolotnią, Obłaczkowo 10. Tadeusz Kulesza, Ośrodek Szkolenia Kierowców, Obłaczkowo 11. Zakład Fryzjersko – Kosmetyczny H. Ostach, M. Borowiak Września, ul. Warszawska 24 12. Sklep Spożywczo –Przemysłowy Violetta Sławna, Chocicza Mała 3 13. P. Kwiatkowska - Hodowla Grzybów, Bardo 14. Piekarnia Wadi, Kaczanowo 15. Cukiernia Kuczora, Września 16. Powiatowy Bank Spółdzielczy, Września, ul Warszawska 36 17. Gołębiowski B., Nowakowski A. - Lecznica dla Zwierząt Września, ul. Objazdowa 21 18. Centrum Ogrodnicze Gardex, Września, ul. Objazdowa 11 19. Graph –Pack, Września, ul. Czerniejewka 1a 20. Spółdzielnia Mleczarska, Września, ul. Czerniejewska 1 21. Spółdzielnia Usług Rolniczych i Transportowych Września, ul. Czerniejewska 10 22. GAWRON PHU, Krzysztof,Maciej Gawron, Września ul. Słowackiego 6 23. Dom Książki -Księgarnia Wrzesińska, Września, Rynek 11 24. Księgarnia Burzyńscy, Września, ul. Warszawska 22 25. Kwiaciarnia KAPRYS, Września, ul. Kościuszki 70A 26. INTER –MARCHE, Września 27. Kwiaciarnia –Arleta Hampel, Września 28. Cukiernia-SŁODKI KĄCIK, Września, ul Sienkiewicza 29. Gabinet Kosmetyczny Andrzejczak, Września, ul. Rynek 22 30. P.H.U. AGRAR, Września, ul. Gen. Sikorskiego 34 31. Firma Handlowo-Usługowa Zenon Lesiak, Białężyce 10 32. P.P.H.U. JUTA Józef Białczyk i Urszula Maćkowiak, Września, ul.Wrocławska42M 33. Prywatna Pasieka Tadeusz Maćkowiak, Białężyce 34. Gminna Spółdzielnia SCH, Września, ul. Kolejowa 10 35. Konieczny Arkadiusz EKO OPAŁ Produkcja Brykietów Ze Słomy, Chwalibogowo 48 36. SANIO, Września, ul. Przemysłowa 37. PZU, Września, ul. Miłosławska 38. Tadeusz Mikołajczak - Hurtownia Opakowań Września, ul. Warszawska 27A 39. Zakłady Garmażeryjny SZIM, Września

40. SKOK im. Kardynała Wyszyńskiego, Września 41. LUKAS BANK, Września, ul. Jana Pawła II 3 42. Katarzyna i Andrzej Mielcarek-Sklep mięsny Września, ul. Jana Pawła II 43. KOSŁOM - Koczorowski, Słomski, Września, ul. Gen. Sikorskiego 36 44. Karolina Komisarek, Chocicza Mała 45. Marian Wronikowski Zakład Ślusarski, Bierzglinek, ul. Dębowa 1 46. Janina Cichacka AUTO KOMIS, Obłaczkowo 47. Zbigniew Tomaszewski KOMANDOR, Września, ul. Miłosławska 48. Zbigniew Wojciechowski IMPULS Sklep Kosmetyczny, Września 49. Piotr Kopaczewski Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Września, ul. Fabryczna 6 50. Piotr i Lidia Kopaszewscy, DUO-PLUS, Września, ul. Fabryczna 6 51. Restauracja ALEKSANDRA, Września, ul. Gnieźnińska 22 52. Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 53. Anna i Janusz Lankiewiczowie, Białężyce 23 54. Agata Przybysz, hocicza Wielka 55. Anna Morawska, Września 56. Ewa Najman, Chwalibogowo 57. Marian Mężyński, Bardo 58. Agnieszka Egberst 59. Krzysztof Chmielewski, Obłaczkowo 60. Stanisław Kasprzyk, Obłaczkowo 61. Jan Drewniak, Obłaczkowo 62. Pan Tobolski i Pan Wojnicz, Obłaczkowo 63. Marzena i Krzysztof Tomaszewscy, Obłaczkowo 64. Dariusz Jańczak, Obłaczkowo 65. SEGMENT Krzysztof Filipiak, Września, ul. Słowackiego 19/16 66. Marzena i Grzegorz Maścibroda - Gospodarstwo Rolne Grzymysławice 67. Wexel – P. Mikołajewski i M. Zaporowski, Psary Małe, ul. Żytnia 1 68. Wagrol, Bierzglinek, ul. Cisowa 17


www.wrzesnia.info.pl

9 Pra-981

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

4 czerwca 2010

TARGOR TRUCK

"  %4 "

 #;( # %< Z KAT. C+E  na adres e-mail: l.olszewski@targor-truck.pl tel. 509-362-934

KOS Elektro System SpĂłĹ&#x201A;ka z o.o. 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. WrocĹ&#x201A;awska 43

ZATRUDNI

Kierownika Pracowni Elektroniki â&#x20AC;&#x201C; praca w Nekli - wyksztaĹ&#x201A;cenie wyĹźsze kierunkowe, - umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; projektowania prototypĂłw, programowania i uruchomienia produkcji wyrobĂłw elektronicznych, - znajomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; jÄ&#x2122;zyka programowania: C++, C# - 3-letnie doĹ&#x203A;wiadczenie na podobnym stanowisku, - umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; zarzÄ&#x2026;dzania zespoĹ&#x201A;em ludzkim.

Firma produkcyjno-handlowa

zatrudni mÄ&#x2122;ĹźczyznÄ&#x2122; na stanowisko SPECJALISTA ds. ORGANIZACJI HANDLU

Mile widziane: tXZLT[UBÂ&#x2019;DFOJFNBSLFUJOHPXF t[OBKPNPÇ´Ç&#x17D;UFDIOJLTQS[FEBČ&#x2C6;Z tPCTÂ&#x2019;VHBLPNQVUFSB

   

Oferujemy: tBVUPTÂ&#x2019;VČ&#x2C6;CPXF tEPCSFXBSVOLJĂśOBOTPXF tNPČ&#x2C6;MJXPÇ´Ç&#x17D;SP[XJOJÇ&#x2014;DJBLXBMJĂśLBDKJ

RJÂ?DV]DSU]HWDUJXVWQ\QLHRJUDQLF]RQ\QDVSU]HGDÂ&#x203A;

VDPRFKRGXFLĂ&#x2020;Â&#x203A;DURZHJR s0DUND'$)/'9tGRUHPRQWX s5RG]DM]DEXGRZ\RVĂ?EVNU]\QLD s1UVHU\MQ\QDGZR]LD6(<=1<%-)'1 s1UVHU\MQ\VLOQLND% sDGRZQRyĂ&#x201A;NJ s5RNSURGXNFML s'RSXV]F]DOQDPDVDFDÂ?NRZLWDNJ s3RMHPQRyĂ&#x201A;VNRNRZDVLOQLNDFP s0RF.0

6]F]HJĂ?Â?RZHLQIRUPDFMH ']LDÂ?,QZHVW\FML6SĂ?Â?NLWHOZHZ ,QIRUPDFMHZVSUDZLHVSU]HGDZDQHJRSRMD]GX WHOZHZOXE 5HJXODPLQ3U]HWDUJXRUD]Z]Ă?UXPRZ\GRVWĂ&#x2020;SQHZ']LDOH,QZHVW\FML 6SĂ?Â?NL

 $ nkc% o&' i ka'oe% CV wraz z listem motywacyjnym 5 ,+ 5/+7 5/ /!,8 lukaszewicz1@wp.pl

Pra-988

Pra-989

gĹ&#x201A;Ăłwnego ksiÄ&#x2122;gowego Miejsce pracy: Ĺ&#x161;roda WielkopolskaÂ

 *   -  *  , 6*4 - 1/.0$.1. !*+ 7

*    *!

  -  - ! ! *  * 

+  * : !   - *  - -9+ 

-  -  * ** * 6SĂ?Â?ND]DVWU]HJDVRELHSUDZRRGZRÂ?DQLDOXEXQLHZDÂ&#x203A;QLHQLDSU]HWDUJX EH]SRGDQLDSU]\F]\Q\

doradca klienta

poszukuje pracownika na stanowisko

4 -    $1 

 $.1. -1$.. )+ 5 

*  ]Â? !" 

 !)+ >4?6'@)'@A 11$3. :$301111....$3B$020 *10.0$.1. * * * + ! )+"

w Witkowie na stanowisku

SpĂłĹ&#x201A;ka dziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;ca na rynku w branĹźy budowlanej

)*!+ *, -  ! ./.0$.1.  1.0$.1. 

 - 2.. 13..   4  

  

<    *  - ,  -  ,***

Poszukujemy do pracy w Banku Pekao S.A.

0GFSUZ [ EPQJTLJFNv41&$+"-*45" ET 03("/*;"$+* )"/%-6w QSPTJNZTLÂ&#x2019;BEBÇ&#x17D;X#JVS[F0HÂ&#x2019;PT[FÇŠv88w 8S[FÇ´OJB VM8BST[BXTLB

  ]Â? !"#$$% &'(

Zakres obowiÄ&#x2026;zkĂłw:

Bd-267

8  *9 8 ,*  - -*  * *  **9 8- - ,:*   -"  - 9 !* 9  + ,* +  !*  - -*    *; + !

Dokumenty aplikacyjne (CV, LM) prosimy przesĹ&#x201A;aÄ&#x2021; na adres ďŹ rmy lub kadry@kos.pl

1SB

35=('6,Œ%,2567:2:2'2&, *¯: ,.$1$/,=$&-,6S]RR

Roz-661

Wymagania: tEPTLPOBÂ&#x2019;BLPNVOJLBUZXOPÇ´Ç&#x17D; tVNJFKÇ&#x2014;UOPÇ´Ç&#x17D;OBXJÇ&#x152;[ZXBOJBLPOUBLUĂ&#x2DC;X tMPKBMOPÇ´Ç&#x17D;JVD[DJXPÇ´Ç&#x17D; EZTQP[ZDZKOPÇ´Ç&#x17D; t[EPMOPÇ´DJPSHBOJ[BDZKOFJLSFBUZXOPÇ´Ç&#x17D; tTZTUFNBUZD[OPÇ´Ç&#x17D; XZUSXBÂ&#x2019;PÇ´Ç&#x17D; tVNJFKÇ&#x2014;UOPÇ´Ç&#x17D;TBNPPSHBOJ[BDKJQSBDZ tQSBXPKB[EZLBU#

Pra-991

Wymagania:

â&#x20AC;˘ materiaĹ&#x201A;y budowlane i wykoĹ&#x201E;czeniowe â&#x20AC;˘ systemy dociepleĹ&#x201E; â&#x20AC;˘ sucha zabudowa wnÄ&#x2122;trz â&#x20AC;˘ farby, lakiery, impregnaty â&#x20AC;˘ narzÄ&#x2122;dzia malarskie, budowlane, ogrodnicze â&#x20AC;˘ elektronarzÄ&#x2122;dzia â&#x20AC;˘ kostka brukowa â&#x20AC;˘ instalacje sanitarne, elektryczne, hydrauliczne â&#x20AC;˘ systemy zamocowaĹ&#x201E; â&#x20AC;˘ opaĹ&#x201A; â&#x20AC;˘ pasze i koncentraty ZAPRASZAMY

pn.-pt. 7.00-17.00 sob. 7.00-14.00 Nekla, ul. Wiosny LudĂłw 2

061-4386-130, 0697-660-094

tE[JBÂ&#x2019;BMOPÇ´Ç&#x17D;[HPEOJF[QSBXFNQPMTLJNPSB[TUBOEBSEBNJ SBDIVOLPXPÇ´DJ tQSPXBE[FOJFLTJÇ&#x2014;HJHÂ&#x2019;Ă&#x2DC;XOFK LPOUSPMBOBMFČ&#x2C6;OPÇ´DJJ[PCPXJÇ&#x152;[BÇŠ LPOUCBOLPXZDI Ç´SPELĂ&#x2DC;XUSXBÂ&#x2019;ZDI tUXPS[FOJF[F[OBÇŠQPEBULPXZDI 7"5 $*5 QPEBUFLPEOJFSVDIPNPÇ´DJ QPEBUFLPEÇ´SPELĂ&#x2DC;XUSBOTQPSUV t[BS[Ç&#x152;E[BOJFQSPDFTBNJ[BDIPE[Ç&#x152;DZNJXE[JBMFĂśOBOTPXPLTJÇ&#x2014;HPXZN tSBQPSUPXBOJFEMB[XJFS[DIOJLĂ&#x2DC;X CBOLĂ&#x2DC;X (64 tOBE[Ă&#x2DC;SOBEXZTUBXJBOJFNGBLUVS tVUS[ZNZXBOJFSFMBDKJ[BVEZUPSBNJ QSBXOJLBNJ CBOLBNJ EPSBEDBNJ VS[Ç&#x2014;EBNJ tXTQĂ&#x2DC;Â&#x2019;QSBDB[JOOZNJE[JBÂ&#x2019;BNJ

Wymagania:Â tXZLT[UBÂ&#x2019;DFOJFXZČ&#x2C6;T[F FLPOPNJB ĂśOBOTF SBDIVOLPXPÇ´Ç&#x17D; tNJOJNVNÍ&#x192;MFUOJFEPÇ´XJBED[FOJFXQSBDZOBTUBOPXJTLVHÂ&#x2019;Ă&#x2DC;XOFHP LTJÇ&#x2014;HPXFHP tQS[ZHPUPXBOJFNFSZUPSZD[OF [OBKPNPÇ´Ç&#x17D;QPMTLJFHPQSBXB QPEBULPXFHP [BTBELTJÇ&#x2014;HPXBOJB tEPÇ´XJBED[FOJFXQSBDZ[QSPHSBNFN46#*&,5J3&8*;03 NJMFXJE[JBOF tVNJFKÇ&#x2014;UOPÇ´Ç&#x17D;QSBDZX[FTQPMF tLPNVOJLBUZXOPÇ´Ç&#x17D;

Oferujemy: tBUSBLDZKOFXBSVOLJQSBDZJQÂ&#x2019;BDZ t[BUSVEOJFOJFXPQBSDJVPVNPXÇ&#x2014;PQSBDÇ&#x2014;XQFÂ&#x2019;OZNXZNJBS[FHPE[JO tQSBDÇ&#x2014;XEZOBNJD[OJFSP[XJKBKÇ&#x152;DFKTJÇ&#x2014;ĂśSNJF tDJFLBXÇ&#x152; BNCJUOÇ&#x152;QSBDÇ&#x2014;XNÂ&#x2019;PEZN[FTQPMF ;BJOUFSFTPXBOF PTPCZ QSPTJNZ P QS[FTZÂ&#x2019;BOJF BQMJLBDKJ $7 J MJTUĂ&#x2DC;X NPUZXBDZKOZDI [F [HPEÇ&#x152; OB QS[FUXBS[BOJF EBOZDI PTPCPXZDI OB BESFTFNBJMPHMPT[FOJFCQ!XQQM 5FMFGPO


10

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

4 czerwca 2010

www.wrzesnia.info.pl

OKNA â&#x20AC;˘ DRZWI â&#x20AC;˘ FASADY Z PVC I ALUMINIUM FORIS - OKNA PVC BEZ OĹ OWIU PARAPETY, ROLETY, MOSKITIERY

0,/"t%3;8*t8*53:/:;1$8 8S[FÇ´OJB VM1JBTUĂ&#x2DC;X UFM XXXTVQFSUIFSNQM FNBJMTVQFS!TVQFSUIFSNQM

MIESZKAJ ZDROWO!!!

6NOHSe6RVHQNDs

Me-077

Bd-219a

ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 16, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia PN-PT 8.00-16.30, SO 9.00-13.00 tel./fax: 061/436-70-44, 0 507 029 437

Bd-308

MEBLE SOSNOWE t MATERACE

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. SĹ&#x201A;owackiego 32 WejĹ&#x203A;cie od Chrobrego (pawilony) www.sklep-sosenka.pl tel. 61-436-51-69

ALUZJE poziome pionowe Siatki na owady

/Q&Q

TECHNIKA GRZEWCZA INSTALACYJNA I SANITARNA

1-0#0#69°,Ä&#x2020;9+#6

Szczepan Dardzikowski ul. SzczeciĂąska 40 62-300 WrzeĹ&#x201C;nia tel./fax. 061 4362851 tel. kom. 0601 730330

OKNA: PCV, aluminium, drewno Drzwi wewnÄ&#x2122;trzne i zewnÄ&#x2122;trzne 3PMFUZ[FXOÇ&#x2014;US[OFt1BSBQFUZ ,VDIOJFOBXZNJBSt4[BGZXOÇ&#x2014;LPXF Ogrody zimowe

.POUBČ&#x2C6;t#F[QÂ&#x2019;BUOZQPNJBS 8S[FÇ´OJB 0QJFT[ZO CVEZOFL(SPNBEZ

512-451-527

Roz-649

Z.U.H. ul. Ciszaka 35 tel. 061 43-65-497; 0510-272-212

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Platanowa 7 (dojazd od ul. Objazdowej)

tel./fax 061 4389-169

www.wodcogaz.pl

Szeroka gama urzšdzeù firmy:

PROMOCJA!!! TANIA MIED h Grzejniki pÂłytowe i aluminiowe h WkÂłady kominowe h Ogrzewanie podÂłogowe h Instalacje sanitarno-grzewcze h Fachowe doradztwo h Instalacje gazu pÂłynnego h Przydomowe oczyszczalnie Ĺ&#x201C;ciekĂłw h Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny h Pompy ciepÂła h Kominki z pÂłaszczem wodnym h Zbiorniki olejowe h Kompleksowe wykonawstwo kotÂłowni olejowo - gazowych

[ kotÂły c.o. [ podgrzewacze elektryczne [ podgrzewacze gazowe [ zasobniki c.w.u.

Bd-313

Skl-368

WODA I GRZANIE NA ZAWOÂŁANIE [ Hurt-Detal [ DowĂłz towaru do klienta [ SprzedaÂż ratalna

Bd-136

ROLETY zewnĂŞtrzne, wewnĂŞtrzne

LEUDP

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. KiliĹ&#x201E;skiego 11 tel. (61) 435-08-21 malgorzataborowczak@wp.pl

5$7<

Bd-164f

r0,/" r%3;8* r30-&5: r#3".:

Profesjonalny montaĹź: tLotĹ&#x201A;owni tJOstalacji CO, sanitarnej i gazowej tBVUPNBUZD[OFOBXBEOJBOJFUFSFOĂ&#x2DC;X[JFMPOZDI

Paczkowo $%! % 

%!&' * + /;#<== >! +""#/#"= !?$ % !%

  .04,*5*&3:t30-&5:t30-&5,*

e-mail: nowbudprim@nowbudprim.pl

atrakcyjne ceny krĂłtkie terminy

tPLOBJES[XJ17$CF[PÂ&#x2019;PXJPXZTZTUFN'PSJT tPLOB ES[XJPSB[GBTBEZBMVNJOJPXFXTZTUFNBDI 1PO[JP "MVQSPG tSPMFUZ[FXOÇ&#x2014;US[OFTZTUFN"MVQSPG #FDMFWFS tSPMFUZXFXOÇ&#x2014;US[OFNBUFSJBÂ&#x2019;PXFĂśOF[KB tQBSBQFUZXFXOÇ&#x2014;US[OF[LPOHMPNFSBUV NEG QDW ESFXOP QPTUGPSNJOHV tQBSBQFUZ[FXOÇ&#x2014;US[OF[BMVNJOJVN TUBMJ tCSBNZHBSBČ&#x2C6;PXFTFHNFOUPXF VDIZMOF tNPTLJUJFSZ tPLOBJOXFOUBSTLJF

0,/"r%3;8*r1$7*"-6.*/*6.

Bd-297

Nasza oferta:


4 czerwca 2010

Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

11


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

4 czerwca 2010

www.wrzesnia.info.pl

GABINET STOMATOLOGICZNY, ul. HARCERSKA 10 Lek. stom. Ewa Thomas- Zaremba

Kochanej Mamie, Babci i Prababci

 

Lek-249b

12

Oferujemy: â&#x20AC;˘ bezpatne przeglÄ&#x2026;dy i porady â&#x20AC;˘ bezbolesne leczenie zachowawcze w miĹ&#x201A;ej atmosferze â&#x20AC;˘ stomatologia estetyczna â&#x20AC;˘ wybielanie zÄ&#x2122;bĂłw w 30 min. - PROMOCJA! â&#x20AC;˘ uzupeĹ&#x201A;nienia protetyczne (korony porcelanowe, mosty, protezy) â&#x20AC;˘ chirurgia

z okazji 90. urodzin i imienin        

   

Gabinet czynny od poniedziaĹ&#x201A;ku do piÄ&#x2026;tku w godz. 9.00-17.00

tel. 061-4363-533

MoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; rejestracji telefonicznej

NZOZ

n www.primadent.eu PORADNIE SPECJALISTYCZNE â&#x20AC;&#x201C; BEZPÂŁATNE Poradnia Poradnia Poradnia Poradnia Poradnia

zdrowia psychicznego neurologiczna laryngologiczna logopedyczna stomatologiczna

czynna czynna czynna czynna czynna

od od od od od

pon. pon. pon. pon. pon.

do do do do do

pt. pt. pt. pt. pt.

PORADNIE PRYWATNE Dermatologiczna lek. med. A. Bednarek, Choroby tarczycy dr med. E. Schneider, Okulistyczna lek. med. H. Waliszewska,

sobota wtorek czwartek

10.00-12.00 16.00-19.00 9.00-11.00

â&#x20AC;&#x17E;digi LABâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; APARATY SÂŁUCHOWE, pon. 11.00-17.00, pt. 10.00-15.00

STOMATOLOGIA

wizytĂłwek tel. 0-61 437 49 57

20 z

Wrzenia * ul. Fromborska 18

Poradnia Stomatologii OgĂłlnej n Poradnia Ortodontyczna â&#x20AC;˘ Poradnia Paradontologiczna Leczenie zachowawcze, stomatologia estetyczna, Chirurgia Stomatologiczna: zabiegi w znieczuleniu miejscowym, Protetyka: - protezy zĂŞbowe caÂłkowite, natychmiastowe, protezy szkieletowe, - korony i mosty porcelanowe, protezy bezklamrowe, Ortodoncja: aparaty ortodontyczne ruchome i staÂłe, Rentgen zĂŞbĂłw

Rejestracja od poniedzia³ku do pištku w godz. 8.00-18.00

*z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT

Niepubliczny Specjalistyczny ZespĂł Opieki Zdrowotnej â&#x20AC;&#x17E;SPECIMEDâ&#x20AC;? 62-300 Wrze-nia, ul. Sowackiego 2, tel. 061 436-57-40 w.24

Lek-227

Poradnia Medycyny Pracy

odstresuje, uodporni, zrelaksuje, zniweluje bĂłl, doda energii

POMOĹťE W LECZENIU...

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. KiliĹ&#x201E;skiego 14 NFZ pon. 13â °â °â&#x20AC;&#x201C;17â °â °, Ĺ&#x203A;r. 9â °â °â&#x20AC;&#x201C;13â °â ° GABINET PRYWATNY

czw. 9â °â °â&#x20AC;&#x201C;13â °â °, 15â °â °â&#x20AC;&#x201C;19â °â ° pt. 9â °â °â&#x20AC;&#x201C;13â °â °, 15â °â ° â&#x20AC;&#x201C; 19â °â ° tel. (061) 436-30-44, 0600-601-035

bezsennoĹ&#x203A;ci â&#x20AC;&#x201C; migreny â&#x20AC;&#x201C; alergii â&#x20AC;&#x201C; astmy â&#x20AC;&#x201C; reumatyzmu â&#x20AC;&#x201C; cukrzycy â&#x20AC;&#x201C; osteoporozy depresji â&#x20AC;&#x201C; otyĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci â&#x20AC;&#x201C; impotencji â&#x20AC;&#x201C; neuralgii â&#x20AC;&#x201C; zaburzeĹ&#x201E; ciĹ&#x203A;nienia krwi zĹ&#x201A;amaĹ&#x201E; i kontuzji â&#x20AC;&#x201C; moczenia nocnego i dziennego â&#x20AC;&#x201C; zatorowoĹ&#x203A;ci zaburzeĹ&#x201E; hormonalnych â&#x20AC;&#x201C; schorzeĹ&#x201E; stawĂłw â&#x20AC;&#x201C; zapalenia drĂłg rodnych ĹźylakĂłw, zapalenia ĹźyĹ&#x201A; â&#x20AC;&#x201C; choroby Buergera â&#x20AC;&#x201C; obrzÄ&#x2122;kĂłw i krwiakĂłw bliznowacenia ran â&#x20AC;&#x201C; bĂłlĂłw zwyrodnieniowych krÄ&#x2122;gosĹ&#x201A;upa i stawu biodrowego

Centrum Zdrowia i SiĹ&#x201A; Witalnych GraĹźyna Felicka, 62-310 Pyzdry,ul. Rynek 5 nr caĹ&#x201A;odobowy 0 504 746 239 Rehabilitacja rĂłwnieĹź w domu

Sienkiewicza 12 WrzeĹ&#x201C;nia pt. 15.00-16.00

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Wojska Polskiego 13 dr PrzemysĹ&#x201A;aw Wichrowski specjalista chorĂłb oczu

poniedziaĹ&#x201A;ek od godz. 18.15

dr Jadwiga Bernardczyk-Meller specjalista chorĂłb oczu Rejestracja: telefoniczna codziennie od godz. 13.00-19.00

Ĺ&#x203A;roda od godz. 13.00

tel. 061-640-06-40

lub osobista w godzinach przyjÄ&#x2122;Ä&#x2021; DR MIKOĹ AJ MELLER, DR JADWIGA BERNARDCZYK-MELLER ZAPRASZAJÄ&#x201E; DO GABINETU W POZNANIU ul. PiÄ&#x2026;tkowska 124 A/1, tel. 61 82-88-663

Zabiegi laserowe w jaskrze i cukrzycy, angiograďŹ a ďŹ&#x201A;uoresceinowa (AF), optyczna koherentna tomograďŹ a (OCT). Badania elektroďŹ zjologiczne narzÄ&#x2026;du wzroku (VEP, ERG), leczenie operacyjne-Witrektomia, iniekcje doszklistkowe w AMD

www.ocuservice.com 5=8¢3$/(1,( :0,187

POĹ OĹťNICTWO I GINEKOLOGIA

-(67(k$/(5*,.,(0 32.21$-$/(5*,ÂŚ tNFUPEBCJPSF[POBOTV BQBSBU#*$0. tUFSBQJBCF[CPMFTOBJCF[JOXB[ZKOB tFMJNJOBDKBHÂ&#x2019;PEVOJLPUZOPXFHP tUFTUZBMFSHJD[OFJUFSBQJBPED[VMFOJPXB tSFXFMBDZKOBTLVUFD[OPĹžĹ&#x2014;EP *OGPSNBDKBJ[BQJTZ tel. 061/426 49 36

Roz-275a

JEDYNY GABINET W WIELKOPOLSCE

Waldemar KieÂłczewski

Specjalistyczny Gabinet Okulistyczny

ZAPEWNIAMY KONSULTACJÄ&#x2DC; LEKARSKÄ&#x201E; przeĹ&#x201A;om w terapii pulsujÄ&#x2026;cymi polami magnetycznymi, bliskÄ&#x2026; podczerwieniÄ&#x2026; i dĹşwiÄ&#x2122;kiem

Gabinet Leczenia Nerwic

Lek-273

8 MINUT ZMIENI TWOJE SAMOPOCZUCIE

Specjalista ChorĂłb Oczu Klaudia StefaĹ&#x201E;ska-GĂłral

tel. kom. 509 433 043

spec. W. Kwiatkowski

USG: poĹ&#x201A;oĹźnicze, przezpochwowe i piersi PrzyjÄ&#x2122;cia: wtorki, czwartki 15.00-17.00 ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;ska 3, WrzeĹ&#x203A;nia 0606-312-327

Lek-221

8 minut

OKULISTYKA

Lek-235b

OdzyskajÄ&#x2026; zdrowie dzieci rodzice i dziadkowie

Roz-221

* badania wszystkich grup zawodowych * bezpatne badania uczniĂłw i studentĂłw * badania kierowcĂłw zawodowych i amatorĂłw * peen zakres bada w jednym miejscu * wykonujemy badania w zakadach pracy Poradnia czynna pn. - czw. 7.00 - 14.30, w pt. do 13.30


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

ul. Culica 2d/26 tel. 061 4366-328, 0608-590-821 czynna: pn. 16.00-18.30 Ĺ&#x203A;roda, piÄ&#x2026;tek, sobota 9.00-12.00 czw. 10.00-14.00, 16.00-18.30

GABINET STOMATOLOGICZNY

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Fromborska 27

lek. stom. ogĂłlnej

lek. med. Henryk GĂłrniak

PAWEÂŁ KRUPKA

Specjalista pediatra chirurg dzieciÄ&#x2122;cy

WRZEĹ&#x2019;NIA ul. LAZUROWA 2 tel. 061 436-35-66,

PROTEZY EXPRESOWE NAPRAWY PROTEZ, SZYNY DO WYBIELANIA ZÄ&#x2DC;BĂ&#x201C;W

Gabinet Lekarski

PORADNIA ORTODONTYCZNA Zofia GĹ&#x201A;adych

PrzyjÄ&#x2122;cia codziennie po uzgodnieniu telefonicznym.

Os. LipĂłwka

pn, wt, czw, pt 1500â&#x20AC;&#x201C;1900

AL-FGPV

61 4362 989, 603 561 420

13 Lek-271

PRACOWNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ tech. dent. Lidia Kumecka

www.wrzesnia.info.pl

Lek-268a

4 czerwca 2010

 "+##&"'## /"+##&"*## $"###&"6## W !"# $#%##&'()&%*"

SPECJALISTYCZNE CENTRUM STOMATOLOGICZNE

â&#x20AC;&#x17E;HIPOKRATESâ&#x20AC;? Monika & Marcin Borowicz

Gabinet stomatologiczny

62-300 WrzeĹ&#x201C;nia, ul. WaryĂąskiego 6c

Zapraszamy od poniedzia³ku do pištku w godzinach 9-21

XO.RzFLHOQD :U]HzQLD

Wykonujemy nastêpujšce zabiegi:

WHO 

GABINET CZYNNY CODZIENNIE  

  

 

  

 ! 

 Lek-247b

- implantacja pojedynczych zbĂłw - implantacja bezzbia - leczenie recesji dzise - prace protetyczne na implantach - korony i mosty â&#x20AC;&#x201C; penoceramiczne, cyrkonowe, Procera - protezy cakowite i czciowe: akrylanowe, nylonowe, tytanowe - specjalistyczne leczenie kanaÂłowe przy uÂżyciu mikroskopu operacyjnego najnowszej generacji - stomatologia estetyczna: leczenie zmian prĂłchnicowych, zamania zbĂłw, przebarwie - usuwanie kamienia nazbnego oraz osadĂłw - wybielanie zbĂłw - ekstrakcje zbĂłw - na miejscu wasna pracownia RTG

Rejestracja telefoniczna w godzinach 9.00-21.00 tel.

(od pon. do pt.) 061 436-72-48 lub 507-117-063

PROTETYKA EXPRES

NAPRAWA I WYKONYWANIE PROTEZ ZĂ&#x160;BOWYCH WARSZAWSKA 24 (naprzeciw szpitala) tel. 061 4360-365, 0506-585-086

Lek. Gerard WilczyĂąski

przyjmuje pn., wt., czw. 15.00-21.00, w soboty po uzgodnieniu

lek. dent. Piotr Wiszniewski przyjmuje w Ĺ&#x203A;rody 15.00-21.00

WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Ciszaka 26

WrzeĹ&#x203A;nia, Plac Ĺ&#x161;w. StanisĹ&#x201A;awa 1 (wejĹ&#x203A;cie obok Veritasu w podwĂłrze)

tel. 0602-830-899 PeĹ&#x201A;en zakres usĹ&#x201A;ug: nowoczesne, precyzyjne leczenie kanaĹ&#x201A;owe przy uĹźyciu mikroskopu KAPS oraz wypeĹ&#x201A;nianie kanaĹ&#x201A;Ăłw metodÄ&#x2026; termicznÄ&#x2026;, leczenie dorosĹ&#x201A;ych i dzieci; protetyka: korony, mosty, protezy ruchome; piaskowanie zÄ&#x2122;bĂłw; leczenie chorĂłb przyzÄ&#x2122;bia; chirurgia, implanty, wĹ&#x201A;asne RTG cyfrowe PACJENCI Z DOLEGLIWOĹ&#x161;CIAMI BĂ&#x201C;LOWYMI PRZYJMOWANI BEZ WCZEĹ&#x161;NIEJSZEJ REJESTRACJI

tel. kom. 509 241 817

BEZPĹ ATNE BADANIA SĹ UCHU WrzeĹ&#x203A;nia, Med+Reh ul. SĹ&#x201A;owackiego 42

wtorek 13:00 - 17:00 piÄ&#x2026;tek 12:00 - 16:00 poniedziaĹ&#x201A;ek 14:00 - 18:00

# &$;%\

Lek-276

WrzeĹ&#x203A;nia, SPECIMED ul. SĹ&#x201A;owackiego 2

Specjalista otolaryngolog wtorek i czwartek 16.00 â&#x20AC;&#x201C; 17.00 rejestracja telefoniczna 061 436-51-64, 0602-664-925

LARYNGOLOG lekarz specjalista

Danuta Kowalska WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Sšdowa 6 umowa z NFZ - tel. 061 436 78 32 w poniedziaÂłki i czwartki - 14:00-18:00 we wtorki, Ĺ&#x201C;rody i pištki - 8:00-12:00 GABINET PRYWATNY WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Dšbrowskiego 8/1 wtorek 18:00 -19:00, pištek 16:00-17:00 rejestracja tel. 061 436 11 95 po 15:00

DERMATOLOGIA ESTETYCZNA lek. med. Julita WoĹ&#x201A;owiec specjalista dermatolog

Gniezno, VIVAX, ul.Witkowska 53, tel. 061/4243838 WrzeĹ&#x203A;nia, AMIKA ul. PiastĂłw 16, tel.061/4379999

NOWOĹ&#x161;Ä&#x2020;: niechirurgiczne usuwanie lokalnych nadmiarĂłw tkanki tĹ&#x201A;uszczowej (podbrĂłdek, brzuch, boki, uda, kolana) PEĹ EN ZAKRES ZABIEGĂ&#x201C;W DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ: TRWAĹ A DEPILACJA LASEROWA, LASEROWE ZAMYKANIE NACZYĹ&#x192; NA TWARZY I KOĹ&#x192;CZYNACH DOLNYCH, LASEROWE USUWANIE PRZEBARWIEĹ&#x192;, FOTOODMĹ ADZANIE, BOTOX, KWAS HIALURONOWY, MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA, PEELING MEDYCZNY, COSMELAN, MEZOTERAPIA, KRIOCHIRURGIA, ELEKTROKOAGULACJA, DERMATOSKOPIA

GABINET INTERNISTYCZNO-HOMEOPATYCZNY WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Paderewskiego 50a

Dr nauk medycznych DANUTA MIKOAJEWSKA Specjalista chorĂłb wewntrznych Specjalista medycyny rodzinnej Czynne pon. - czw. TYLKO PO REJESTRACJI TELEFONICZNEJ

tel.: 0-61 436 30 24

Lek-275

GABINET LEKARSKI

lek. dent. Halina Olejniczak-Wiszniewska

Lek-225e

DENTHAL Gabinet Stomatologiczny


14

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

4 czerwca 2010

www.wrzesnia.info.pl

3 5 .C 5 * 5 - -4! "@8!

Ĺ&#x203A;p. Janusza Zientary

(@ 2 

Urszuli Popek

Jolancie Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;skiej

 "- ?5     " ?   D  C

 @?8@ "- " - 4 MATKI C '1'*#,2&

dyrektorowi Wydawnictwa â&#x20AC;&#x17E;Kropkaâ&#x20AC;? oraz Jej bliskim najszczersze wyrazy wspcz-cia z powod- 4mierci -koc!ane@o Ojca skadajC wsppracownicy

Jolancie i Waldemarowi Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;skim kondolencje z powodu straty Ojca i -ca  3 .8-  C LIGA OBRONY KRAJU OĹ&#x203A;rodek Szkolenia KierowcĂłw we WrzeĹ&#x203A;ni przy ul. SĹ&#x201A;owackiego tel. 61 4360 â&#x20AC;&#x201C; 291, tel. kom. 500 â&#x20AC;&#x201C; 135 â&#x20AC;&#x201C; 439 w godz. 7 - 18, w soboty 7 - 13

Joli

OGĹ ASZA ZAPISY NA KURS PRAWA JAZDY kat. A, B, C, T, E-B, E-C, D

 "- " - 4 Taty

OTWARCIE KURSU: 14.06.2010 r. godz. 16.30 CZAS TRWANIA KURSU 4-6 TYGODNI

 C 1@  

- zajÄ&#x2122;cia teoretyczne - doszkolenia - komputer do dyspozycji kursantĂłw - moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; korzystania z placu manewrowego - badania lekarskie na miejscu - raty - w cenie kursu jazda samochodem wyposaĹźonym w urzÄ&#x2026;dzenie do nauki kontrolowanego poĹ&#x203A;lizgu

Wszystkim, ktĂłrzy byli razem z nami ! ? !  !!5 -  " @- @ !@ ? 5 

Ĺ&#x203A;p. Jerzego BĹ&#x201A;aszczyka 6 3 AB-5 6 2 . %B-5 6 - '- .8-5 5 "5 C 5 "8 @5   "-5    * C "? -4D - personelowi oi/ pliwne*o i wewn]rne*o we re-ni  @4 ni r )*orie )/r+iewi^i]^ e+ i ni ornor ;rs/li /_i+

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ! Przyjmujemy zapisy na szkolenie okresowe kierowcĂłw

)LUPD+DJDUW VHUGHF]QLH]DSUDV]D GRQRZRRWZDUWHJR G RQ QRZRR RWZDUWHJR

 " ?   C

ZH:U]HÄ&#x2C6;QLXO5\QHN Z H: :U]HÄ&#x2C6;QLX XO5 5\QHN RE RERNUDWXV]D

RERN RNUDW UDWXV] XV]D

D

. " ? 2? - "8 .5 2?  " "66 $6 2 E @ %45 % .C - %B@ A 25 (@5 5 .C 5 *5 3  % F -4 "@8!

3URSRQXMHP\ERJDWĂąRIHUWĂśRG]LHÄ&#x201D;\

ILUP

Ĺ&#x203A;p. Rene Nowaka     Skl-452

Edu-006d

Egzamin paĹ&#x201E;stwowy 5 â&#x20AC;&#x201C; 7 dni po ukoĹ&#x201E;czeniu szkolenia Gwarantujemy: - wysoko wykwalifikowanÄ&#x2026; kadrÄ&#x2122;


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

4 czerwca 2010

www.wrzesnia.info.pl

15

GRZEGORCZYK PRIM Roz-056c

SKOTNIKI 31, 62-320 MIĹ OSĹ AW tel./fax 061 438-28-31 kom. 695-716-913 www.grzegorczyk-prim.pl

PRZYDOMOWE CIEKĂ&#x201C;W OCZYSZCZALNIE Ĺ&#x161;CIEKĂ&#x201C;W

Oferta:

rT[BNCBFLPMPHJD[OF rVTÂ?VHJLPQBSLPÂ?BEPXBSLÇ&#x2021; NJOJLPQBSLÇ&#x2021; r[CJPSOJLJOBXPEÇ&#x2019;EFT[D[PXÇ&#x2021;

DG-OKNA

OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIĹ&#x192;SKIEGO z dnia 31 maja 2010Â r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacjÄ&#x2122; inwestycji drogowej

Producent: - okien i drzwi z PCV - okien i drzwi z aluminium - rolet zewnetrznych

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003  r. o szczegĂłlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drĂłg publicznych (t.j. Dz.U. z 2008  r., nr 193, poz. 1194 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postÄ&#x2122;powania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.)

W ofercie sprzedaĹźy: - okna dachowe - parapety wewnÄ&#x2122;trzne - parapety zewnÄ&#x2122;trzne - siatki przeciw owadom

zawiadamiam

UWAGA W PROMOCJI CENA BRAMY GARAĹťOWEJ 2500 X 2125 - 2.000 ZĹ NETTO Bd-271

ROLETA ZEWNÄ&#x2DC;TRZNA 140 ZĹ /NETTO - 1 m2

Kre-121

SprzedaĹź ratalna Pomiar i dostawa gratis Szybki i profesjonalny montaĹź

Problemy z gotĂłwkÄ&#x2026;? PĹ&#x201A;ynnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; ďŹ nansowÄ&#x2026;? Brak zdolnoĹ&#x203A;ci kredytowej?

POSTAW NA NOWOCZESNE ROZWIÄ&#x201E;ZANIA

Jest rozwiÄ&#x2026;zanie!!!

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Staszica 10, 061 4360-476

JeĹ&#x203A;li posiadasz samochĂłd weĹş poĹźyczkÄ&#x2122; pod jego zastaw!!! Bez zaĹ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E; z pracy, U.S. i ZUS. Rolnicy tylko zaĹ&#x203A;wiadczenie o posiadaniu gospodarstwa. Ta i wiele innych ofert dostÄ&#x2122;pne w Biurze Kredytowym pod numerem 61 4367 620

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Rynek 10 (w bramie)

TARTAK OFERUJE:

t8*Ć&#x2013;Ç&#x2021;#Ć&#x2013;%"$)08Ć&#x2039;  t5"3$*$Ć&#x2013;  tÂ&#x152;"5:  t#0";&3*Ć&#x2013;10%#*5,08Ć&#x2039;  t%3&8/0,0.*/,08&  t#3:,*&5404/08: tel./fax 61 438-45-14   

Usl-196

Redaguje zespĂłĹ&#x201A;: Waldemar Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;ski (redaktor naczelny), Maria KosiĹ&#x201E;ska (z-ca redaktora naczelnego). Biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;: Maria KosiĹ&#x201E;ska, Arleta Kretkowska, Artur Mokracki, Natalia Pacanowska, Marika Wojtela. 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Warszawska 15, tel. 61 436 52 70, fax 61 640 01 01, biuro@wrzesnia.info.pl, http://www.wrzesnia.info.pl SkĹ&#x201A;ad komputerowy (reklamy@wrzesnia.info.pl): Anna Jakubek. Projekt graficzny: Tomasz Wojciechowski. Wydawca: Wydawnictwo KROPKA Jolanta i Waldemar Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;scy, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, SzczeciĹ&#x201E;ska 5. Druk: Drukarnia AGORA SA, PiĹ&#x201A;a, ul. Krzywa 35. KolportaĹź: Mariusz Tomczak, tel. 603 118 930. Redakcja â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstĂłw oraz nadawania tytuĂłw listom. TekstĂłw i materiaĂłw niezamĂłwionych nie zwracamy. AnonimĂłw nie drukujemy. Redakcja â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? nie odpowiada za tre reklam i ogosze. Wzory reklam zastrzeone.

Ĺźe dnia 31 maja 2010 r. zostaĹ&#x201A;a wydana decyzja nr 348/2010 o zezwoleniu na realizacjÄ&#x2122; inwestycji drogowej drogowej polegajÄ&#x2026;cej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej obejmujÄ&#x2026;cych budowÄ&#x2122; chodnika i przebudowÄ&#x2122; czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci zjazdĂłw, na dziaĹ&#x201A;kach nr ewid.: 337/1, 341/68, 341/33 i 341/15, obrÄ&#x2122;b WrzeĹ&#x203A;nia oraz nr ewid. 100/5, 99, 112, 64/3, obrÄ&#x2122;b Przyborki. Z treĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; decyzji zapoznaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; moĹźna w Wydziale Administracji Architektoniczno â&#x20AC;&#x201C; Budowlanej Starostwa Powiatowego we WrzeĹ&#x203A;ni, pokĂłj nr 2 â&#x20AC;&#x201C; w godzinach urzÄ&#x2122;dowania. TreĹ&#x203A;Ä&#x2021; decyzji zostaĹ&#x201A;a rĂłwnieĹź zamieszczona na stronie internetowej UrzÄ&#x2122;du Miasta i Gminy we WrzeĹ&#x203A;ni. Od decyzji sĹ&#x201A;uĹźy odwoĹ&#x201A;anie do wojewody wielkopolskiego za poĹ&#x203A;rednictwem starosty wrzesiĹ&#x201E;skiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez wnioskodawcÄ&#x2122; lub zawiadomienia pozostaĹ&#x201A;ych stron w drodze obwieszczenia. JednoczeĹ&#x203A;nie zawiadamiam, Ĺźe zgodnie z art. 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postÄ&#x2122;powania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadomienie stron postÄ&#x2122;powania uwaĹźa siÄ&#x2122; za dokonane po upĹ&#x201A;ywie 14 dni od ich publicznego ogĹ&#x201A;oszenia przez obwieszczenie.


16

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

4 czerwca 2010

www.wrzesnia.info.pl

,PUÂ?ZHB[PXF *..&3("4 r&0-045"3 [Â? r"7*0 [Â? r;&64 [Â?

$ % & Q  & *! *V:+X!+;V% &[\ *! *V:+]V+;^ _ % & `  ! & *] X;^+*:+X^

LPUÂ&#x2019;ZČ&#x2C6;FMJXOFJTUBMPXFtLPUÂ&#x2019;Z[QPEBKOJLJFN LPUÂ&#x2019;ZHB[PXF HS[FKOJLJ CPJMFSZ QPNQZ T[BNCBtQS[ZEPNPXFPD[ZT[D[BMOJFÇ´DJFLĂ&#x2DC;X [FTUBXZTPMBSOFtLBCJOZJXBOOZ OBWIESZCZENIE

Roz-656

3"5: 53"/410 3"5:r53"/41035r8:,0/"84580

Bd-295e

 [Â?

UrzÄ&#x2026;d Miasta i Gminy w Nekli informuje, Ĺźe dnia 28.05.2010 r. zostaĹ&#x201A;a wydana dla Wielkopolskich Elektrowni Wiatrowych i Wodnych sp. z o.o. z siedzibÄ&#x2026; ul. JagielloĹ&#x201E;ska 76 , 03-301 Warszawa decyzja o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegajÄ&#x2026;cej na budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy 2MW oraz drogi dojazdowej na dziaĹ&#x201A;kach o nr ewid. 69/10 w miejscowoĹ&#x203A;ci Starczanowo gmina Nekla oraz umorzone postÄ&#x2122;powanie w czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci dotyczÄ&#x2026;cej kabla energetycznego SN 15 KV oraz lokalizacji elektrowni wiatrowej na dziaĹ&#x201A;ce oznaczonej nr ewid. 114/12, obrÄ&#x2122;b Starczanowo. W terminie 14 dni od momentu ukazania siÄ&#x2122; niniejszego obwieszczenia, strony mogÄ&#x2026; zapoznaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; z treĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; przedmiotowej decyzji w UrzÄ&#x2122;dzie Miasta i Gminy Nekla w godzinach urzÄ&#x2122;dowania I piÄ&#x2122;tro, pok. nr 14 w godzinach urzÄ&#x2122;dowania tj. od godz. 700 do godz. 1500 (w poniedziaĹ&#x201A;ki od godz. 800 do godz. 1600).

ARTON

iuro ul ipowa , ekla tel  ,  mail biurokowalstwoarton pl www kowalstwoarton pl Zapraszamy pn pt  ,sob  

sfurtki, sbramy, OGRODZEIA JU OD sbalustrady, sogrodzenia, smetaloplastyka, z mb !!! smeble ogrodowe, skonstrukcje tarasowe, sogrodowe elementy ozdobne, srealizacja projektĂłw wasnyc soferujemy automatyk do bram, elektrozamki, domofony, wideofony, szapewniamy ocynk ogniowy i malowanie proszkowe w szerokiej gamie kolorĂłw

7

USĹ UGI KSIÄ&#x2DC;GOWE - ksiÄ&#x2026;Ĺźka przychodu-rozchodu - ryczaĹ&#x201A;t - VAT

Usl-207

PRACOWNIA KOWALSTWA ARTYSTYCZNEGO

Roz-356a

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla inĹź. Roman Grychowski

- ZUS - zwrot VAT na materiaĹ&#x201A;y budowlane

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Ciszaka 35 tel. 61 436-54 97, kom. 500-76-86-95

Wiadomosci Wrzesinskie - numer 1048  

Numer 1048 wiadomości wrzesińskich

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you