Page 1

Temat tygodnia, s. 10

Klasy integracyjne? To nie takie proste i łatwe...

26 marca 2010 NR 12 (1038/XXI) INDEKS 366773

ISSN 1234-1363

CENA 2,50 zł (w tym 0% VAT)

Wybory Miss Wrześni, s. 19

Piłka nożna, s. 24

Czytelnicy „WW” również wybiorą swoją najpiękniejszą

Wiosna w futbolu. Victoria z kolejnym zwycięstwem

redakcja: 61 437 49 50, biuro ogłoszeń: 61 436 52 70

Weekendowy dyżur reporterów:

Lepkie ręce gliniarza 9 lat

Bezczelny typ w policyjnym mundurze został skazany za przyjęcie łapówki.

skazany pracowa w policji. Mia stopie sieranta sztabowego

Tomasz Szternel

By 13 sierpnia 2009 roku. O godzinie 14.00 sub rozpoczli dwaj funkcjonariusze Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Wydziau Prewencji Komendy Powiatowej Policji we Wrzeni. Nie tylko oni, ale to wanie oni interesuj nas najbardziej. W ostatnim czasie czsto penili wspólne patrole. Razem dojedali do pracy. Feralnego 13 patrolowali ulice w centrum miasta. Bdc w radiowozie, zauwayli jadcego ul. Kalisk MAN-a. Mia zaman tyln tablic rejestracyjn. Na ul. Kolejowej dali mu sygna wietlny do zatrzymania si. Z policyjnej kii ceed wysiad tylko kierowca. By starszy stopniem i mia wikszy sta od swego kolegi. Podszed do kabiny kierowcy, w której siedzia 41-letni mieszkaniec województwa lskiego. Mczyzna nie wiedzia, gdzie i kiedy urwa tablic. Jakby tego byo mao, w samochodzie nie wieci przedni reflektor.

 W opisywanym przypadku lizak był niepotrzebny. Kierowca MAN-a zjechał na pobocze, bo otrzymał sygnał świetlny

– Zapyta mnie: „Jak tak mona jedzi?” – relacjonowa krótk rozmow. Stró prawa poprosi go o dokumenty. Da mu dowód rejestracyjny i obszed auto. Potwierdzi usterki. Zapewnia, e jeszcze w Kaliszu, skd jecha, tablica bya caa. – Od razu powiedzia, e za nieczyteln tablic musi mi zabra dowód. Zakwestionowaem to, ale nie chcia rozmawia – utrzymywa. Mocno podenerwowany przedzwoni do szefa i przedstawi sytuacj. Na jego prob telefon przekaza policjantowi. Sam wzi si za wymienienie arówki. Trwajc okoo minuty rozmow funkcjonariusz skitowa stwierdzeniem: „Dobrze, to ja si z kierowc dogadam”. Oddajc komórk, rzuci: „To ja si

Fot. archiwum „WW”

z szefem dogadaem. Stówk i dowód oddamy”. 41-latek bez zawahania wycign dwa banknoty 50-zotowe i wrczy mundurowemu. Ten odda mu dowód rejestracyjny. Wydawao si, e sprawy nie ma, ale po kilku godzinach do kierowcy przedzwoni szef firmy. Zapyta, na czym stano. Zdbia, gdy usysza, e na rzekomo „dogadanych” 100 z. Spotkali si nastpnego dnia, gdy zjecha do bazy. – Powiedzia, e policjant chcia 100 z. Zdenerwowaem si. Znalazem numer i zadzwoniem przy nim na komend we Wrzeni – wspomina zdarzenie sprzed kilku miesicy. Wobec nieobecnoci komendanta i naczelnika wydziau ruchu drogowego rozmawia z funkcjonariuszem, który za- >> Reklama

Reklama

rzenia jednak nie zbagatelizowaa. Do porozmawiania ze sprawc zamieszania upowania pani pedagog. Pierwszoklasista nie poczuwa si do winy. Nie widzia problemu w tym, co zrobi. W ko cu oznajmi, e tak tylko si bawi. Problemy wychowawcze sprawia niemal od pocztku roku szkolnego. Wanie dlatego korzysta z usug poradni psychologiczno-pedagogicznej. Ale to nie koniec tej historii. Na nastpnej lekcji, w tej samej klasie, sytuacja si powtórzya. Tym razem w roli gównej wystpi inny ucze . – Tego ju za wiele – uznaa dyrektor i o sprawie kazaa powiadomi komend policji.

Rzecz tyczy zajcia, do którego doszo 17 marca w Gimnazjum nr 1. Ni std, ni zowd w trakcie lekcji jzyka polskiego pitnastolatek wycign z kieszeni zapalniczk i przyoy j do gowy siedzcego tu przed nim kolegi. Upali mu may kosmyk wosów. Dyrektor szkoy Halina Kotyk relacj z tego, co si wydarzyo, usyszaa z tzw. trzecich ust. – To nie byo nic gronego. Widziaam tego ucznia. Nie zauwayam, by mia co nie tak z wosami – uspokaja. Zda- >>

dok. na s. 10

cz-b A4: 0,15 zł A3: 0,30 zł kolor: A4: 2,50 zł A3: 5,00 zł

KSERO

Miała być heca, ale... Podczas lekcji uczeń podpalił włosy koledze z klasy. Tak dla jaj. Ale zarzut, który usłyszał, jest jak najbardziej poważny.

stpowa tego drugiego. Przedstawi mu swoj wersj wydarze . Kilka dni póniej zoy zawiadomienie o popenieniu przestpstwa. Wspólnie z kierowc zostali przesuchani przez funkcjonariuszy katowickiego wydziau Biura Spraw Wewntrznych Komendy Gównej Policji. – Nie wiem, czy bym go rozpozna. Mia 30-40 lat, wosy krótkie, 178-180 cm wzrostu – 41-latek opisywa legitymujcego go stróa prawa. Cho „legitymujcego” to troch za duo powiedziane. Nie spisa jego danych osobowych ani numerów rejestracyjnych auta. Nie skorzysta te z radiostacji. Mimo to mczyzna zaufa mu. By przekonany, e si dogadali, e szef rzeczywicie kaza wrczy pienidze. Ten zreszt w przypywie emocji kaza mu si po nie wraca. – Mój szef nie lubi apówkarstwa. Uwaa, e to skurwysy stwo – nie przebiera w sowach podczas przesuchania.

Warszawska 15, Września Biuro Ogłoszeń „WW”

dok. na s. 9

501 677 731 lub 501 677 838 CHCESZ ZGŁOSIĆ JAKIEŚ ZDARZENIE? DZWOŃ!

„Pieniądz lubi być w ruchu” – Fortuna radzi, jak zarządzać aktywnie każdą kwotą... Reklamy, s. 9 Ile posiedzi „Rudi” za haracze od „panienek”? Aktualności, s. 4 Obłaczkowo – jak brat siostrę eksmitował Aktualności, s. 9 Także we Wrześni można być innowacyjnym Gospodarka, s. 18 Na miejscu dawnej wytwórni napojów Santa (ul. Piastów) powstanie nowy market – jakiej sieci handlowej? Aktualności, s. 8

www.wrzesnia.info.pl


26 marca 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

2 Opinie Integracja z klasÄ…

N

Mariola Kardasz, rencistka, mama niewidzącego Marcela: – Gdyby Marcel nie znalazł swojego miejsca w klasie integracyjnej w Szkole Podstawowej nr 1, byłby skazany na stresujący pobyt w dalekim ośrodku. Teraz chłonie wiedzę i cieszy się szkołą. Jestem bardzo wdzięczna ludziom, którzy utworzyli i prowadzą tę klasę. Wszyscy spisali się na medal, z wyjątkiem ministerstwa edukacji. Bowiem nauczyciele muszą sami tworzyć program do nauki dzieci niewidzących.

a ostatniej sesji rady miejskiej w Miosawiu radny Romuald Barszcz wysun postulat zamknicia bibliotek na wsiach. Bo generuj koszty, a czytelników nie ma. Jego zdaniem. Raczy równie doda, e on sam te nie czyta ksiek (wicej na ten temat na stronie 14). Nie wiem – mia si czy paka. Nad czym? Nad nieszczsnym radnym czy nad wszystkimi, którzy myl podobnie, bo przecie – nie oszukujmy si – nie tylko Barszcz tak myli. Bez wikszego ryzyka powiem, e to pogld powszechny. Nie czytamy ksiek. Statystyczny Polak kupuje w roku pó ksiki, a dla porównania tak wymiewani przez nas Czesi („Pepiki�) sze razy wicej, czyli 3 ksiki. Rekordzistami s Holendrzy, kupujcy 18 ksiek rocznie. Straszne jest nie to, e nie czytamy ksiek, ale e nieczytanie nie jest adnym obciachem, bycie nieoczytanym nikomu nie przeszkadza, nikogo nie zawstydza. Rozmaitym pseudointeligentom wydaje si, e wystarczy przelecie wzrokiem po nagówkach w gazetach i po zajawkach w internecie, eby zaliczy si do inteligencji, czy chociaby do dobrze poinformowanych.

Waldemar Śliwczyński

Moim zdaniem

Janusz Zieliński, rolnik, ojciec Oli dotkniętej wadą wymowy: – Integracja to wspaniała sprawa, bo wpływa pozytywnie na wszystkich. Zdrowe dzieciaki uczą się tolerancji i wyrozumiałości, a dzieciaki chore uczą się şycia w normalnej społeczności, nie są odizolowane. Zauwaşyłem, şe Ola dzięki nauce w przedszkolnej grupie integracyjnej zrobiła ogromne postępy w rozwoju. Kibicuję wszelkim przedsięwzięciom, które upowszechniają edukacyjną integrację. Paweł Urbaniak, pracownik Gestampu, ojciec Patrycji chorej m.in. na rozszczep kręgosłupa: – Dzięki szkolnej integracji rośnie zupełnie nowe, lepsze pokolenie ludzi. Mojej córce pobyt w integracyjnym przedszkolu słuşy bardzo dobrze. Marzy mi się, şeby istniało więcej szkół i instytucji integracyjnych. Uwaşam, şe nasze władze powinny aktywnie działać w tym kierunku. Razem z şoną chcemy po przedszkolu posłać Patrycję do publicznej, masowej szkoły. Anna Broniarczyk, urzędniczka, mama zdrowych synów Jasia i Franka, uczęszczających do przedszkolnej grupy integracyjnej: – Popieram integrację z całego serca. Jestem pewna, şe moi synowie dzięki wspólnej nauce z niepełnosprawnymi dziećmi będą traktować wszystkie niepełnosprawne osoby tak, jak one same chcą być traktowane, czyli po prostu normalnie. Wszystkie osoby niepełnosprawne, nie tylko dzieci, powinny normalnie funkcjonować w społeczeństwie.

zdaniem uşytkowników www.wrzesnia.info.pl xxl: Tu nie ma co dyskutować. Ludzi naleşy integro-

wać, a nie dzielić! Takie klasy integracyjne to same plusy dla obu stron. Popieram pomysł Maciej: Popieram tę ideę. Trzeba zapoznać dziecko z róşnym otoczeniem. Dla obu stron to dobry pomysł. Karol2010: OK, nie mam nic do oddziałów integracyjnych, tylko w takim razie po co jest szkoła nr 4? zero: A ja bym nie był takim optymistą. Niepełnosprawni ruchowo – rozumiem. Ale niepełnosprawni intelektualnie to całkiem inne podwórko. Jak dostosować materiał, şeby niepełnosprawny nadąşył za resztą? Integracja poprzez zabawę, sport – OK! Ale przez naukę juş nie. Robi75: Takie klasy są potrzebne. Tylko naleşy zastanowić się nad problemami, które wyjdą w trakcie. Od redakcji: Dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim w klasie integracyjnej mają inny program i podręczniki. W klasie jest teş dodatkowy nauczyciel, tzw. nauczyciel wspomagający.

Czy posłałbyś dziecko do klasy integracyjnej? opinie internautów na www.wrzesnia.info.pl

SONDA

Kolejna wrzesińska szkoła ma wprowadzić klasy integracyjne, łączące uczniów zdrowych z niepełnosprawnymi. Co rodzice dzieci uczęszczających juş do takich klas i grup przedszkolnych sądzą o integracji? Jakie są wady i zalety wspólnej nauki?

tak

26%

58%

16%

nie nie mam zdania

Satyryczny komentarz tygodnia: integracja rodzi wiele problemĂłw...

jedno pytanie – jedna odpowiedź

Klasy integracyjne – powinny powstać? Dorota Tomaszewska: Jest pomysł, by w Szkole Podstawowej nr 2 we Wrześni powstały klasy integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Czy będzie to z korzyścią dla dzieci niepełnosprawnych i bez szkody dla zdrowych? Elşbieta Tomczak, d y re k to r Po r a d n i Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni: Utworzenie klas integracyjnych ma sens, jeśli zastanowimy się, jakie dzieci niepełnosprawne chcemy włączyć. Sprawdza się to w przypadku dzieci z niedosłuchem, ADHD czy niepełnosprawnych fizycznie. Jeśli jednak chodzi o niepełnosprawność intelektualną (umiarkowaną), to dla takich dzieci zdecydowanie polecałabym szkołę specjalną. Rodzice zdrowych dzieci nie powinni obawiać się klas integracyjnych.

Reklama

Polskie Składy Budowlane GS „S.Ch.� Roz-586

Września, ul. Kolejowa 10 tel. 61/4361653

Oferuje m.in.

tDFNFOU XBQOP DFHÂ’B TJQPSFY CMPD[LJCFUPOPXF tSZOOZ1$7JPDZOLPXBOF tQPLSZDJBEBDIPXF NBTZLPOTFSXVKĹ•DF tUZOLJ HJQTZ HÂ’BE[JF LMFKF GBSCZ

– azotowe i wieloskładnikowe. twęgiel w asortymencie – luz i workowany

tCSZLJFULPNJOLPXZ %PCSBKBLPÇ´ÇŽ%PXĂ˜[OBUFMFGPO

Roz-560

Oferuje: tnawozy

Doradztwo. Dowóz z rozładunkiem. Niskie ceny.

TARTAK NEKLA wykonuje wiêŸby dachowe wg zamówieù. boazerie podbiciowe impregnacja ciœnieniowa drewno kominkowe

Tarcica obrzynana i nieobrzynana Deska tarasowa (dwustronnie ryflowana) Nekla ul. Dworcowa 33 tel. 061 4386-046, fax 061 4386-076

0605-338-906, 0605-550-379

GAZ EKO-GAZ

061 436-46-84 0604-710-781 pn-sob 8.00-19.00 niedziela 9.00-13.00

SKĹ AD DREWNA I WĘGLA Gutowo MaĹ‚e, ul. Powidzka 9 (przy torach kolejowych), tel./fax 061/437-64-56

- konstrukcje dachowe - tarcica obrzynana - EKOGROSZEK - WĘGIEL KAMIENNY - WĘGIEL BRUNATNY - MIAĹ WYSOKOKAL. - pĹ‚yta: OSB i wiĂłrowa

Inn-282a

Reklama

GS „S.Ch�, Września, ul. Kolejowa 10 tel. nr 61/4362 873 lub 663 990 809


Wiadomości Wrzesińskie Reklama

26 marca 2010

3

www.wrzesnia.info.pl www.wrzesnia.info.pl

d*1$$;r ul. Jana Pawła II 14, Września (w podwórzu)

Skl-389

ZOOLOGIA WĘDKARSTWO

t www.sklep-hobby.pl

Roz-407

NAJWIĘKSZY WYBĂ“R WE WRZEĹšNI

:U]HzQLD

G]LDäVSU]HGDĔ\

ZZZNDVERNVFRPSO HPDLOELXUR#NDVERNVFRPSO SRQSW

Â&#x2021;2*52'=(1,$ .87( Â&#x2021;%$/8675$'<

&\QNRZDQLH JDOZDQLF]QH =LHOLQLHF

GAZ

Dom-GAZ NAGROBKI 061 436-27-33 061 436-29-49

schody, parapety, blaty, kominki, kostka granitowa

pn.-sob. 7.00-19.00 nd. 8.00-14.00

Marzenin, ul. Ks. Twardego 5 061-4388-077, 0601-084-743 NISKE CENY

Zew-284

WHOID[ 

Roz-210

XO3DGHUHZVNLHJR


26 marca 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

„Obawiam się o życie” 37-letni sutener usłyszał wyrok: rok i dziesięć miesięcy za kratkami.

 Robert Cichowski, obrońca oskarżonego, zaproponował karę pozbawienia wolności dla swego klienta rów, po raz kolejny zosta zatrzymany przez policj. Tym razem wymusi pienidze od prostytutki stojcej przy drodze K92 w Opatówku. Prokurator Ireneusz Idziaszek zarzuci wrzenianinowi popenienie trzech przestpstw. Dochodzio do nich od poowy listopada do dnia zatrzymania. Polegay na czerpaniu korzyci z nierzdu kobiet. Jednej zabra 480, a drugiej 50 z. Do sdu przyjecha prosto z Aresztu ledczego w rodzie Wielkopolskiej. Skuty kajdankami, w asycie policjantów, zasiad na awie oskaronych.

Wymusił pierwszeństwo, ale do winy się nie przyznał

Opel vectra wpadł do rowu przy K15 w Osowie. Według relacji 21-letniego kierowcy, który zmierzał w kierunku Wrześni, z drogi podporządkowanej (od Nowej Wsi Królewskiej) wyjechał opel astra. Nie chcąc w niego uderzyć, zmienił pas ruchu i zaczął wyprzedzać. Gdy ta sztuka już mu się udała, „złapał” pobocze i wylądował w rowie. Co ciekawe, prowadzący astrę zatrzymał się dopiero po pościgu zorganizowanym przez innych kierowców. Odmówił przyjęcia mandatu. Do zdarzenia doszło 19 marca około godz. 5.30. TOS

23-latek dokonał rozboju na dwóch 10-latkach. Wpadł, bo zachowali zimną krew i wezwali pomoc

U

kradł małemu chłopcu telefon komórkowy i uciekł. Został zatrzymany dopiero po policyjnym pościgu. Do zdarzenia doszło 18 marca w Gutowie Wielkim. Dwóch 10-latków wracało ze szkoły. W parku na ich drodze stanął mężczyzna. Nie znali go. – Dawać telefony albo was pozbijam – usłyszeli. Lewą rękę trzymał pod kurtką, tak jakby coś w niej trzymał, np. pistolet. Przeraźliwie przestraszeni odparli, że nie mają komórek. Sprawcy to jednak nie przekonało. Podniósł ręce jednego z nich i z kurtki wyciągnął telefon. Uciekł. Zimną krew zachował drugi z chłopców; czym prędzej wyciągnął swój telefon i zadzwonił pod numer 997. O zajściu poinformował dyżurnego komendy policji. Ten skierował na miejsce patrol mundurowych.

„ W minionym tygodniu wrzesi scy straacy trzykrotnie zabezpieczali przy szpitalu powiatowym ldowanie migowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Nie wszystkie takie ldowania odbywaj si w trybie pilnym, czyli w celu udzielenia pomocy pacjentowi w stanie nagym. Lotniczy transport sanitarny odbywa si take w trybie planowym, stosowanym w przypadku gdy odlego pomidzy lotniskami najbliszymi w stosunku do miejsca aktualnego i docelowego pobytu pacjenta przekracza 250 km. „ Take w minionym ty-

Ale na tym dzielni 10-latkowie nie spoczęli. Pobiegli ile sił w nogach do babci jednego z nich. W domu byli akurat jego dwaj wujkowie, którzy, nie zastanawiając się długo, uruchomili samochód i pojechali szukać zuchwałego złodziejaszka. Mieli go nawet w zasięgu wzroku, ale nie zdołali go zatrzymać. Ta sztuka udała się dopiero policjantom. – Na pochwałę zasługuje postawa chłopców. Pomimo strachu nie pozostali bezczynni. Bez wahania powiadomili nas o zdarzeniu i przekazali informacje, które doprowadziły do szybkiego zatrzymania sprawcy – mówi Krzysztof Szcześniak, rzecznik prasowy wrzesińskiej policji. 23-letni mieszkaniec województwa lubelskiego odpowie za rozbój. Grozi mu od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. TOS

Do winy si nie przyzna. Odmówi skadania wyjanie . Sdzia Marcin Przybylski odczyta wic te, które „Rudi” zoy w postpowaniu przygotowawczym. Wynikao z nich, e zna kobiety trudnice si prostytucj. Przyjeda do Opatówka – jak to okreli – w celach towarzyskich. – Pytay, czy nie dabym im ochrony. Wiedziaem, e miay jakiego dziadka, któremu paciy. Ja chciaem zaoy legaln firm – tumaczy. Skrytykowa te policjantów, którzy go zatrzymali. Mieli go kopa i szarpa.

Robert Cichowski, obro ca oskaronego, zaproponowa dla swego klienta kar roku i dziesiciu miesicy pozbawienia wolnoci. Prokurator i pokrzywdzone temu wnioskowi si nie sprzeciwili. – Obawiam si tylko o swoje ycie – przyznaa jedna z prostytuujcych si kobiet. Pod koniec ubiegego roku otrzymywaa SMS-y z pogrókami. Mia je wysya „Genas” z Poznania, kumpel „Rudiego”. W tej sytuacji wyrok by formalnoci. Skazany zosta zwolniony z kosztów sdowych. TOS

Pijany i poszukiwany Dwóch nieletnich zostao zatrzymanych w wyniku dziaa prewencyjnych podjtych przez policj z okazji Dnia Wagarowicza. Akcja trwaa wyjtkowo dugo, bo a cztery dni. Od 19 do 22 marca na ulicach Wrzeni pojawia si wiksza ni zwykle liczba pieszych patroli. Nie tylko strzegy porzdku, ale take kontroloway puby, sklepy i inne placówki handlowe. W sumie stróe prawa wylegitymowali 150 osób, z czego poowa to nieletni. Tylko jeden znajdowa si pod wpywem alkoholu, w wyniku czego zosta przekazany rodzicom. Natomiast drugi, cho trzewy, by poszukiwany przez Komend Powiatow Policji w Pleszewie.

godniu doszo do trzech poarów traw. Pierwszy mia miejsce przy ulicy Armii Pozna we Wrzeni, drugi – przy drodze powiatowej nr 250 w Biechowie w gminie Miosaw, a trzeci – przy drodze krajowej nr 15 w Sokoowie. W adnym z tych przypadków nie udao si ustali sprawców zaprószenia ognia. W dwóch pierwszych poarach straacy musieli uy wody, tylko w ostatnim do ugaszenia wystarczyy opaty i piasek. DAI

Fot. Tomasz Szternel

– Najintensywniejsze dziaania prowadzilimy w pitek, bo wanie tego dnia w wikszoci szkó odbyway si ulgowe zajcia. W poniedziaek ruszyy rekolekcje – mówi Krzysztof Szczeniak, rzecznik wrzesi skiej policji. W cigu czterech dni zostao zatrzymanych czterech nietrzewych uczestników ruchu. Dwóch z nich poruszao si rowerami, jeden motorowerem, a jeden kierowa samochodem. – Akcja przebiega wyjtkowo spokojnie. Co najwaniejsze, mimo wzmoonych kontroli, nie stwierdzilimy przypadków sprzeday nieletnim alkoholu i papierosów – podkrela rzecznik. TOS

Zagapił się na chwilę i uderzył w tył opla vectry

Kronika policyjna

Wezwanie na rozpraw, która odbya si 19 marca w Sdzie Rejonowym we Wrzeni, otrzymao a jedenacie osób. Miay zosta przesuchane w charakterze wiadków. Ale – za spraw oskaronego – nie musiay. Bo cho nie przyzna si do zarzucanych mu czynów, to dobrowolnie podda si karze. Grzegorz P., ps. „Rudi”, wielokrotnie wchodzi w konflikt z prawem. Ciyy na nim wyroki za stosowanie grób karalnych, pobicie i w ko cu czerpanie korzyci z uprawiania prostytucji przez kobiety. W sumie mia do odbycia kar 6,5 roku pozbawienia wolnoci. Z zakadu karnego wyszed przedterminowo. To nagroda za dobre sprawowanie. Có z tego, skoro 8 grudnia ubiegego roku, kilka tygodni po opuszczeniu wiziennych mu-

Straż Pożarna

4 Aktualności

„ Jecha na podwójnym

gazie. Mowa o motorowerzycie, który zosta zatrzymany 19 marca przy ul. Kociuszki. Mia 1 mg/ dm3 alkoholu w wdychanym powietrzu.

„ Taki sam wynik wyka-

zao badanie rowerzysty, który podróowa ul. Kosynierów. Ze swego postpowania bdzie tumaczy si przed sdem.

„ 24-latek pobi o sze

lat starszego mczyzn. Poszkodowany dozna zamania doni i stuczenia gowy. Bójka miaa miejsce 19 marca przy ul. Jana Pawa II.

„ Kto wama si

do piwnicy przy ul. Sowackiego. Ukrad rower turystyczny o wartoci 600 z. Dokona tego midzy 15 a 20 marca.

„ Cztery krzesa, stolik

kuchenny i dwa chodniki pady upem sprawcy, który poprzez wypchnicie okna w piwnicy wama si do niezamieszkaego budynku przy ul. Powsta ców Wielkopolskich. Waciciel oszacowa straty na 400 z. Zodziejaszek by na jego posesji midzy 18 a 20 marca.

„ Mercedes C200 znikn

Chwilę nieuwagi przypłacił stłuczką – mowa o 56-letnim kierowcy volkswagena golfa. 19 marca około godz. 8.00, wyjeżdżając z ronda na Czachrowie, uderzył w tył opla vectry. Później tłumaczył, że się zagapił. Został ukarany mandatem karnym w wysokości 200 złotych. Dużo więcej wyniesie go jednak naprawa auta. TOS

z ul. Fabrycznej. Do kradziey doszo 21 marca midzy godz. 17.30 a 19.00. Waciciel oszacowa warto auta na 45 tys. z. TOS


5

WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie Reklama

26 marca 2010

www.wrzesnia.info.pl www.wrzesnia.info.pl

KWIACIARNIA NA LIPĂ&#x201C;WCE

HAdES

XOIJZLáWRNU]\VNDYLVDYLV.RÄłFLRÄ&#x;D

OFERUJE

s6752,.,IJ:,â7(&=1( DEKORACJE WIELKANOCNE 602-467-449

Skl-431

sRSUDZáIORU\VW\F]QĂŁÄłOXEĂ?ZVDONU]HVHÄ&#x; Ä&#x;DZHNGRPĂ?ZZHVHOQ\FKLVDPRFKRGĂ?Z

wizytĂłwek tel. 0-61 437 49 57

disco club

zaprasza

Wrzenia * ul. Fromborska 18

20 z

niedziela

*z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT. Minimalna warto zamĂłwienia: 20 z

wielkanocna

Gminna SpĂłĹ&#x201A;dzielnia â&#x20AC;&#x17E;Schâ&#x20AC;? w Borzykowie tel. 61-4385-016, 608-296-769

Roz- 589

Bd-303

Roz-587

(4 kwietnia)

wydzierĹźawi dworek z 1905 r. w dobrym stanie (budynek piÄ&#x2122;trowy o pow. ca 600 m2)

DOMĂ&#x201C;W JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ [PHSĂ&#x2DC;ELJFNJHBSBČ&#x2C6;FNOBTBNPDIPEZ

WrzesiĹ&#x201E;ska Grupa Inwestycyjna Plus A. Goclik, M. RozraĹźewski, SpĂłĹ&#x201A;ka Jawna

G

3U]\MG|OXE]DG]ZRĂ?GRQDV]HJRELXUDVSU]HGDÂ&#x203A;\

SOXV

L        

SPRZEDAĹť NOWYCH MIESZKAĹ&#x192; t[FTQĂ&#x2DC;Â&#x2019;EXĂ&#x2DC;DICVEZOLĂ&#x2DC;XXJFMPSPE[JOOZDI XLBNFSBMOFK[BCVEPXJF tBUSBLDZKOBMPLBMJ[BDKB tTÇ&#x152;TJFE[UXPUFSFOĂ&#x2DC;X[JFMPOZDI tQPNPDXPUS[ZNBOJVLSFEZUV

/RNDOHGRRGELRUXMXÂ&#x203A;ODWHPWHJRURNX EXG\QHNSLĂ&#x2020;WURZ\FDÂ?NRZLFLHZWHFKQRORJLL WUDG\F\MQHM]ZLQGÂ&#x2022; G\F\MQHM]ZLQGÂ&#x2022; \F\\MQHMM]ZLQGÂ&#x2022;Â&#x2022;

 

poĹ&#x201A;oĹźony w zabytkowym parku, pomieszczenie magazynowe 190 m2 wraz z placem skĹ&#x201A;adowym 900 m2 zamykanym z moĹźliwoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; korzystania z wagi wozowej.

KREDYTY

Kre-130a

SPRZEDAĹť

HIPOTECZNE tOBMBUNBY t1-/ $)' &630 tOB[BLVQ CVEPXÇ&#x2014; tQPE[BTUBX tOBTQÂ&#x2019;BUÇ&#x2014;LSFEZUĂ&#x2DC;X tEMBPTĂ&#x2DC;C[QSPCMFNBNJ#*,

GOTĂ&#x201C;WKOWE tOBTQÂ&#x2019;BUÇ&#x2014;LSFEZUĂ&#x2DC;X tOBEPXPMOZDFM

UBEZPIECZENIA

Zapraszamy do biura sprzedaĹźy:

tel/fax 61 436 16 16, kom 601 160 285, 723 179 649

mieszkania@wgiplus.pl

oraz do biura przy ul. Gen. T. Kutrzeby 5K/13 tel. 061 437 61 65

www.wgiplus.pl

v.Ć&#x2013;Ç&#x2C6;:ĆŠ4$:w Bd-302

62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Szkolna 3 (Budynek PKO BP â&#x20AC;&#x201C; II piÄ&#x2122;tro) w godz. 9.00 â&#x20AC;&#x201C; 17.00

tNBKÇ&#x152;ULPXF tLPNVOJLBDZKOF tOBČ&#x2C6;ZDJF 8S[FÇ´OJB VM,BMJTLB 


26 marca 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

6 Aktualności

Kości zostały odnalezione! 10 Przypadkowo odkryte we Wrześni kości wymarłych zwierząt pomogą w rozwoju nauki.

Lato 2009 roku. Na plac budowy przy ul. Ratuszowej podjeda ciarówka z materiaem ze wirowiska w Spawiu. – Dajesz, dajesz! – krzycz do kierowcy wywrotki robotnicy wyrównujcy powierzchni pod nowy parking. Kierowca wciska sprzgo, uruchamia pomp, przesuwa dwigni i ju po chwili wir, tworzc tumany pyu, lduje na ziemi. Pracownicy zaczynaj go rozgarnia, a tu nagle... Tak musiao wyglda wrzesi skie odkrycie koci prehistorycznego nosoroca wochatego, które ostatecznie trafiy do Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesi skich. Wanie z ich powodu dwa tygodnie temu we Wrzeni gocili pracownicy Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierzt Asystent muzealny Maciej Nowacki prezentuje... ząb trzonowy mamuta ! Fot. D Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Naukowcy pobrali gramowe próbki z koci dugiej nosoroca i fragmentu jego miednicy oraz z zba trzonowego mamuta, który we wrzesi skim muzeum znajduje si ju od lat 60. XX wieku. Zb najpewniej take zosta odnaleziony w materiale wykorzystywanym przy budowie, jednak w tym wypadku, bya to budowa osiedla Sawno. Wybrane wrzesi skie próbki bd poddane datowaniu w Pozna skim Laboratorium Radiowglowym. Cay projekt jest realizowany w ramach grantu prof. Adama Nadachowskiego pt. Fauna ssaków Polski w pónym plejstocenie i na pocztku holocenu – procesy wymierania i kolonizacji. PAN w Krakowie datuje koci zwierzt z przeomu epoki lodowcowej i holocenu od 2007 roku. Celem tych bada jest odkrycie najmodszych szcztków duych ssaków w Polsce: mamuta, nosoroca wochatego, niedwiedzia jaskiniowego, jelenia olbrzymiego, dzika, sarny, tura czy renifera. Swoje zbiory do tych bada , poza wrzesi skim muzeum, udostpniy ju Uniwersytet Jagiello ski i Wrocawski. Kada ze wspópracujcych placówek otrzyma wyniki, które zostan póniej wykorzystane w wystawach i opracowaniach naukowych.

tysicy lat temu wyginy ostatnie mamuty i nosoroce wochate, pozostawiajc swoje szcztki take w naszej okolicy

Jednak koci prehistorycznych zwierzt maj nie tylko naukow warto. Handel nimi jest zakazany, ale... czarny rynek paleontologiczny kwitnie. – Sprzeda odbywa si gównie w internecie, w tym take na Allegro – przyznaje Barbara Mikina, pracowniczka Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierzt, która wraz z kolegami pobieraa wrzesi skie próbki. – Warto koci zaley od ich efektownoci i gatunku zwierzcia. Dawniej ludzie czciej zgaszali si do muzeów z takimi odkryciami, poniewa ten rynek nie istnia. Znalazcy nie bali si take inspekcji archeologicznej, która dzisiaj moe na przykad wstrzyma budow domu – wyjania. DAI

Reklama

Budżety przekroczone 0

z gorszych materiaów. Nie oznacza to jednak, e z duo gorszych – szybko dodaje. W gminie Nekla na „akcj zima” wydano w roku biecym 256 tys. z. „Zawieruchy” w latach poprzednich kosztoway: 99 tys. z (2009), 55 tys. z (2008) i 69 tys. z (2007). Na 157 tys. z obliczono koszty odnieania w gminie Koaczkowo. Faktura za luty opiewa na 86 tys. z; za stycze na 64 tys. z. – To nieprawdopodobne, ale w cigu ostatnich piciu lat zima kosztowaa nas tylko 55 tys. z – mówi wójt Wojciech Majchrzak. – Wiksze wydatki na pewno przystopuj niektóre zaplanowane inwestycje. Mam tutaj na myli choby budow nowych chodników w gminie. Najmniej z piciu gmin powiatu wrzesi skiego na walk z zim wyday Pyzdry. Okoo 90 tys. z. – Oczywicie niespodziewane i czterokrotnie wysze w stosunku do lat ubiegych koszty bd miay swój wpyw na budet gminy – mówi sekretarz gminy Przemysaw Dbski.

1000

200

2006/ 07

2007/ 08

317

400

563

2008/ 09

600

980

2009/ 10

800

246

200

2006 2007 2008

2009

788 tys. zł

400

447 tys. zł

600

399 tys. zł

1000

1,17 mln zł

2010

1200

800

Odnieanie 65 kilometrów dróg w samej Wrzeni tylko przez stycze i luty kosztowao ponad 645 tys. z. W cigu caego sezonu natomiast (od listopada) wydano 747 tys. z. Faktury za odnieanie w marcu ratusz jeszcze nie ma. Dla porównania, w 2008 roku „akcja zima” w miecie kosztowaa 148 tys. z; rok wczeniej byo to 151 tys. z. Pod opiek ratusza jest równie 130 km dróg gminnych. Rachunek za sezon – jak na razie – wyniós 581 tys. z (w 2008 byo to 299 tys. z, w 2007 – 248 tys. z). – Koszty s due, z pewnoci jednak nie zabraknie rodków na utrzymanie biece dróg w sezonie wiosenno-letnim – zapewnia Robert Klimczak, kierownik referatu komunalnego. – S to podstawowe zadania gminy w tym zakresie i z pewnoci si z tego wywiemy. Oszczdzania nie planuj równie wadze gminy Miosaw, pomimo e na walk z zim trzeba byo wyda a 160 tys. z. Rok, dwa, trzy lata temu wydawali „tylko” 20-51 tys. z. – Na potrzebne remonty czy równanie dróg gruntowych signiemy po pienidze z rezerwy budetowej – zdradza burmistrz Miosawia Zbigniew Skikiewicz. – Zaplanowane inwestycje drogowe nie zostan zawieszone – informuje Roman Grychowski, burmistrz Nekli. – Jednym ze sposobów oszczdzania bdzie atanie dziur

Koszty zimy w powiecie (sezonowo, w tys. zł)

Koszty zimy w gm. Września 427 tys. zł

Zima wystawiła samorządom bardzo słony rachunek. Sytuacja w budżetach nie jest wesoła.

0

Sytuacja nie jest wesoa w Powiatowym Zarzdzie Dróg we Wrzeni. Wedug wczeniejszych planów, na odnieanie oraz posypywanie miao pój 580 tys. z. Wydano 980 tys. z (o 415 tys. z wicej ni w sezonie 2008/2009). 250 tys. z przesunito z puli przeznaczonej na remonty dróg. Dodatkowe 150 tys. z pochodzio z budetu powiatu. PZD tylko w styczniu na „akcj zima” wykorzysta 482 tys. z. Dodajmy, e jednokrotne posypywanie miejsc (pod kuratel PZD jest 322 km dróg) kosztuje od 22 do 25 tys. z. Odnieanie 5 tys. z. Wedug zapewnie urzdników planowane inwestycje nie ucierpi. W caej tej sytuacji jest te druga strona medalu: jeli jest kto, kto ponosi koszty cikiej zimy, to musi by te kto, kto na niej zarabia. – Troch zarobilimy – mówi Edmund Kosmala, prezes wrzesi skiej Spódzielni Usug Rolniczych i Transportowych. – Wiksze pienidze zarobiy jednak firmy, od których podnajmowalimy sprzt ciki. Dla nich to bya manna z nieba. KUL


26 marca 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

7

Progi znikły, ale znaki drogowe mówią co innego Trzy garbate spowalniacze zniknęły z ulicy Szerokiej... ...tymczasem oznakowanie niestrudzenie od kilku miesicy informuje kierowców, e jest inaczej. Urzdnicy tumacz, e progi zostay zdemontowane (s przykrcane), poniewa powysadza je mróz. Byy te przeszkod dla pugów odnieajcych ulice, które najzwyczajniej w wiecie je wyryway. Niestety, na pomys pozaklejania znaków (w tym przypadku – informacyjnych mieci) nikt nie wpad. Zdaniem urzdników, nie byo takiej koniecznoci. – Po zdemontowaniu garbu powstaa nierówno, zwolnienie byo konieczne, dlatego znaków nie zdeReklama

montowalimy – tumaczy Robert Klimczak z referatu komunalnego ratusza. – O tym, e nasze dziaanie byo suszne, wiadczy to, e kilka razy musielimy uzupenia powsta nierówno nowym destruktem, który si bardzo szybko wybija. Z naszych obserwacji wynika co innego. Nierównoci, o których wspomina R. Klimczak, nie s uciliwe dla kierowców. Nogi z gazu nie zdejmuj... Tymczasem urzdnicy magistratu zapowiadaj, e „picy policjanci” na swoje miejsce powróc jeszcze w tym tygodniu. Wielu kierowców moe zatem wpa w puapk. Przyzwyczajeni, e znaki s, a garbów nie ma, mog spowodowa mocne otarcia podwozia o garby. Po W czwartek progów zwalniających jeszcze nie było. Według zapewnień sypi si iskry i nie tylko... Fot. Łukasz Różański KUL urzędników, mają się jednak pojawić w tym tygodniu

Co słychać

Aktualności

„ 7 kwietnia w auli Li-

ceum Ogólnoksztaccego im. H. Sienkiewicza odbdzie si wieczór poezji Teresy Tomys – „Popoudnie kobiety”. Na fortepianie zagra Sylwia Nowicka. Spotkanie organizuj: Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Twórczoci Rónej i Liceum Ogólnoksztacce. Pocztek o godz. 16.00. Wstp wolny. M

„ Kibice, którzy przy-

szli na pierwszy wiosenny mecz Victorii Wrzenia na wasnym stadionie, narzekali na siedziska na trybunie gównej – e brudne. W nastpnych meczach ma to si zmieni. W

„ Jeszcze w rod na bu-

dynku starostwa dostrzeglimy witeczne wiateka. Moe zabysn na Wielkanoc? W

„ Na portalu www.wrze-

snia.info.pl mona ju zakada i pisa blogi. Dla nie-internautów: blogi to taki internetowy, a wic publiczny pamitnik. Moe go pisa i komentowa kady – i znany pisarz, i zwyky Kowalski. W

„ Jak poinformowa nas

burmistrz Wrzeni Tomasz Kauny, naszym miastem zainteresowani s Japo czycy, którzy szukaj miejsca, gdzie mogliby postawi swoj fabryk. Burmistrz nie chcia ujawni nazwy firmy, o jak chodzi; wiemy tylko, e chodzi o elektronik i e jestemy jednym z 9 innych potencjalnych miast w Polsce. Azjaci bior pod uwag równie Czechy, tak wic... poczekajmy. W

„ Dzisiaj, czyli w pitek 26 marca, o godz. 19.00 we Wrzesi skim Orodku Kultury rozpocznie si program satyryczny „Jak wytrzyma z nastolatk”. Spektakl wykonywany przez uczniów i absolwentów wrzesi skich szkó powsta pod kierownictwem Elbiety Górczy skiej, na podstawie zbioru porad ojca, „który przey domowy kataklizm”. Wstp wolny. DAI „ Powstanie kolejne ron-

do. Ma ono zosta wybudowane na skrzyowaniu ulic Kosynierów i Wojska Polskiego. KUL

„ Na koniec apel

do wrzesi skiej drogówki. Panowie, przesta cie si chowa za potem przy Szosie Witkowskiej (w pobliu kwiaciarni). To naganne. A robienie tego w obecnoci kontrolowanego kierowcy... rce opadaj. KUL

www.wrzesnia.info.pl


26 marca 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

8 Aktualności Spacerkiem po Wrześni

Kultura dzielenia 9 Starostwo przyznało już dotacje na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony tradycji. W skrócie: tort wart 30 tys. zł został pokrojony.

 Indiańskie tipi? Słowiański szałas?

Nie! Dzieło dziecięcej fantazji. Polana za zieleniakiem to teraz osada Fot. DAI

„ Wrzenica jest teraz jak kobie-

Najwikszy kawaek, z lukrowanym napisem 9 000 z, otrzyma Uczniowski Klub Sportowy Diaby na prowadzenie Zespou Pieni i Ta ca Ziemia Wrzesi ska. Jednak wniosek klubu z Gorzyc opiewa na kwot ponad 20 000 z. Diaby staray si jeszcze o 4 000 z na projekt „Kultura ludowa nas czy” (dojazdy czonków zespou) i 1 200 z na plener malarski w Grzybowie i Miosawiu. Ostatecznie starostwo, kwot 500 z, wsparo tylko dojazdy. Drugi pod wzgldem wielkoci kawaek otrzymao Towarzystwo Przyjació Grodu w Grzybowie. Starostwo wesprze XI Midzynarodowy Zjazd Wojów Sowia skich-Grzybowo kwot 5 000 z. – Tegoroczny zjazd odbdzie si, jak co roku, w przedostatni weekend sierpnia – informuje Zbigniew Dzieryski, prezes towarzystwa. – Planujemy pokaza gociom, jakimi metodami we wczesnym redniowieczu posugiwali si rzemielnicy przy

tys. z liczy najwysze powiatowe dofinansowanie kultury i sztuki

 Członkowie zespołów folklorystycznych mają powody do radosnego śpiewu. Pieniądze na folklor płyną ze starostwa powiatowego oraz urzędu gminy

budowie osad. Ze szczególn starannoci zamierzamy przygotowa stanowisko cieli oraz zademonstrowa turystom proces przygotowania materiaów i budowy wczesnoredniowiecznego domostwa – wyjania Z. Dziery ski. Kierowane przez niego towarzystwo otrzymao jeszcze 1 000 z na organizacj III Wielkopolskich Warsztatów Malarsko-Fotograficznych Sub Mundurowych „ ycie w redniowiecznym grodzie”. Równie 5 000 z odkrojono jeszcze dla Stowarzyszenia Chór Camerata. Wrzesi ski zespó wokalny obchodzi w tym roku jubileusz 25-lecia istnienia i z tej okazji zorganizuje

ta w swoich najlepszych latach – warto j zapamita wanie tak. Po ostatnich zimowych roztopach i pierwszych wiosennych deszczach rzeka nie tylko na swoim miejskim odcinku jest szeroka, wartka i czysta. I zamiast ju wyobraa sobie, jak bdzie wyglda wkrótce, lepiej cieszy si tym, jak wyglda teraz. „ Pozostajemy w wodzie. Na stawie przy ul. Witkowskiej zauwaono w miniony weekend nite ryby. Informacja o tym, udokumentowana zdjciami, pojawia si nawet na naszym forum internetowym. Jednak prezes wrzesi skiego koa Polskiego Zwizku Wdkarskiego Eugeniusz Nowicki nie potwierdza tych doniesie . – Przez kilka dni z rzdu co rano sprawdzaem ten staw i nie znalazem tam ani jednej nitej ryby. Znalazem za to awki powrzucane do wody. Komu si chyba nudzio – podejrzewa prezes. „ Wychodzimy z wody na ulice. Zachowujc szczególn ostrono. Bo jeli, na przykad, wychodzc ze cieki rekreacyjnej od strony Tonsilu na ulic Miosawsk, nie wychylimy si za wiecznie stojce tam i zasaniajce widok samochody, to moemy wej wprost pod koa aut jadcych. Oczywicie dopóki kto tam nie zginie, nie ma co liczy na popraw, ale rozwizania s dwa; uliczne lustro lub zakaz parkowania. „ Na polanie za zieleniakiem pojawiy si fantazyjnie wykonane szaasy. A wic dzieci potrafi si jesz- Kierowca bądź pasażer BMW trafił do wrzesińskiego szpitala Fot. KUL cze bawi „w realu”. mg/dm 3 w wydychanym powie„ Pozostajemy we wspomnianej okolicy. Z budynkami Tonsilu poWjechał w zaparkowany trzu. Nie przyznaje si, e siedzia woli dzieje si ju to, co stao si samochód. Policjanci nie wiedzą, za kierownic – informuje Krzyszkto siedział za kółkiem. z kompleksem rzeni przy ul. Wittof Szczeniak, rzecznik prasokowskiej i Stokbetem przy ul. Wrowy Komendy Powiatowej Policji cawskiej. Dawna duma Wrzewe Wrzeni. – U drugiej osoby (traNa prostej drodze straci panowa- fia do szpitala – przyp. red.) zostani niszczeje na naszych oczach. nie nad samochodem. Najprawdo- a pobrana krew. Wyniki bd znane Nie chodzi tu o niewidoczn legalpodobniej nie dostosowa prdkoci. za kilka dni. Prowadzimy postpon wywózk wyposaenia zakaI nie tylko. Jego auto – srebrne BMW wanie wyjaniajce. du, tylko o widoczne na pierwszy – z impetem uderzyo w zaparkowaNa szczcie w zaparkowanym serzut oka lady wandalizmu. Poty acie nikt nie przebywa. Na miejscu nie maj ju ochronnego drutu kol- nego na poboczu seata. Wypadek mia miejsce 20 marca wypadku przybya jednostka straczastego, a hale maj coraz mniej na ulicy Szerokiej we Wrzeni (osie- y poarnej. Nikogo z uszkodzoneszyb. Smutny widok. dle Sokoowskie). go samochodu nie trzeba byo jed„ Dopenieniem tego aosnego obrazu s bumelanci, którzy wraz Jedna osoba z obraeniami go- nak wyciga. Uszkodzenia aut mae wy zostaa przewieziona do szpita- jednak nie s (fotorelacja dostpna z wiosn powracaj na publiczne awki. Panowie obiboki upodola powiatowego. Bya to osoba jad- jest na portalu internetowym wrzeca BMW. Policjanci dopiero ustal, snia.info.pl). bali sobie aweczk przy mostku – Nasze dziaania sprowadzone kto siedzia za kierownic auta, pona Wrzenicy, tu obok Tonsilu. niewa dwóch mczyzn, którzy byy do zabezpieczenia miejsca zdaOni zajmuj j w dzie , a na wieczory i noce przejmuje j modzie. nim podróowali, nie przyznaje si rzenia i odczenia instalacji elekdo prowadzenia samochodu. trycznej – mówi Marek Mikoajczak, Efekt? mieci, pety i mnóstwo – Badanie alkomatem jednego rzecznik prasowy Pa stwowej Straszka z rozbitych butelek. Wiosna – ach, to ty... DAI z mczyzn wykazao, e ma 0,61 y Poarnej we Wrzeni. KUL

Fot. DAI

w miecie szereg koncertów, przegldów i konkursów. Trzeci pod wzgldem wielkoci kawaek tortu, wart 4 700 z, otrzymao Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizacj Festiwalu Folklorystycznego Eurofolk 2010. – Projekt ten zaplanowany jest na przeom sierpnia i wrzenia – informuje Ewa Kanabus-Koszal, prezes zarzdu WSnRROW. – Miejscem realizacji bdzie erków, jednak koncerty towarzyszce odbd si take na terenie powiatu wrzesi skiego, w tym podczas doynek powiatowych – dodaje pani prezes.

Wiadomo ju, e na Eurofolk przyjad zespoy z Ukrainy, Turcji, Izraela i Portugalii. Nie wiadomo tylko, gdzie odbd si koncerty w ramach rodków przyznanych przez urzd miasta... – Nie chcemy naraa naszych goci na powtórk z zeszego roku, kiedy wystpy na wrzesi skim rynku ogldao kilku widzów. Szukamy optymalnej lokalizacji i terminu – wyjania E. Kanabus-Koszal. Starostwo wsparo jeszcze Klub Twórczoci Rónej „Có Innego”, (3 800 z na Wrzesi skie Spotkania z Kultur Niemiec i Austrii), Fundacj Dzieci Wrzesi skich (500 z na konkurs wiedzy „Europa nas czy”) oraz Stowarzyszenie „Razem” (500 z na projekt fotograficzno-plastyczny „W obiektywie, czyli jak widz wiat”). DAI

Kto prowadził? Market zamiast Santy W kwietniu rusza budowa kolejnego marketu we Wrzeni. Prawdopodobnie znajdzie w nim prac ponad 40 osób. Wacicielem obiektu, który ma powsta przy ulicy Piastów, na terenie po byym przedsibiorstwie Santa, jest polska sie spoywcza z Budzisawia Kocielnego, dziaajca pod szyldem Twój Market. – Jestemy firm w stu procentach z polskim kapitaem. Obecnie mamy 21 obiektów zlokalizowanych gównie na terenie Wielkopolski. Powierzchnia marketu, który wybudujemy we Wrzeni, bdzie dosy spora. Nie chc jeszcze zdradza szczegóów, ale sama sala sprzeday bdzie miaa blisko 900 m2 – mówi Marek

Cuber, dyrektor sieci Twój Market. – Sdz, e wrzenianie bd zadowoleni z naszych usug, gdy, jak wynika z dotychczasowych opinii klientów, standardem odpowiadamy sieci Piotr i Pawe, z tym, e nasze ceny s nisze. Poza tym stawiamy na wysok jako wieych produktów. To nasz priorytet. Budowa marketu ma si rozpocz jeszcze w kwietniu, zaraz po odebraniu stosownych pozwole . Prawdopodobnie pierwsze zakupy bdzie mona tam zrobi po wakacjach, a kto wie, moe nawet wczeniej. Inn, wan dla mieszka ców Wrzeni wiadomoci jest fakt, e w Twoim Markecie zostanie zatrudnionych 40 osób. DOT

Walka z azbestem trwa – powiat przeznaczy kolejne pieniądze na usuwanie eternitu

P

rawie 130 tys. złotych potrzeba w tym roku na usuwanie azbestu, czyli głównie eternitu z dachów. 47,6 tys. złotych będzie pochodziło z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a zgodnie z ostatnimi planami powiat ma wygenerować na ten cel kolejne 40 tys. złotych. – Zainteresowanie tym programem jest bardzo duże – mówi Małgorzata Lisiecka, naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni. – Z ubiegłego roku pozostały niezrealizowane wnioski od mieszkańców powiatu, a następne wciąż wpływają. Uwzględniając stawki ubiegłoroczne, wszystkie te wnioski opiewają na ponad 127 tys. złotych. Dlatego pojawiła się propozycja, aby program był współfinansowanych przez gminy. Września miałaby

dołożyć 40 tys., a pozostałe gminy powiatu po 10 tys. złotych. Czy tak się stanie, jeszcze nie wiadomo. Na razie swój udział w finansowaniu programu zadeklarowały władze Kołaczkowa i Pyzdr. Osoby, które zwrócą się do samorządu o pomoc w usunięciu eternitu, mogą liczyć na całkowitą refundację. Zasady finansowania usuwania eternitu określi regulamin, który zostanie przyjęty w formie uchwały przez radę powiatu. Później w przetargu zostanie wyłoniona firma, która zajmie się demontażem i wywozem eternitu z posesji. Gdzie trafi szkodliwy azbest? – Podobnie, jak w ubiegłym roku, zostanie wywieziony na składowisko przemysłowe w Koninie, które jest przygotowane na przyjmowanie azbestu – wyjaśnia M. Lisiecka. MAK


26 marca 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

9

Aktualności

Czy pomoże im prezydent RP? Aneta S.* twierdzi, że wrzesińscy urzędnicy nie chcą jej pomóc. Teraz liczy tylko na prezydenta lub... cud. Pa stwo S. mieszkaj w Obaczkowie; w domu, który 25 lat temu wybudowali ojczym i przyrodni brat pani Anety. Niedawno ich spokojne ycie zmienio. – Wszystko dlatego, e wacicielem zajmowanego przez nas domu sta si mój brat, który obecnie mieszka na tej samej posesji, ale w budynku gospodarczym (przerobionym z chlewika – przyp. red.) – opowiada 55-letnia Aneta S. – Nagle zapragn przenie si z rodzin do tego domu. Wiem, e my nie mamy do niego prawa, ale gdzie mamy i mieszka? . Z przedstawionych nam dokumentów wynika, e pa stwo S. wielokrotnie wystpowali do UMiG

 Piotr M. mieszka obecnie w żółtym budyneczku, ale chciałby odzyskać swój dom (widoczny na pierwszym planie) we Wrzeni o przyznanie im lokalu mieszkalnego. Pierwsze pismo pochodzi jeszcze z 2002 roku. Niestety, wszelkie starania spezy na niczym. – Zawsze nam odmawiano. Urzdnicy za kadym razem znaleli powód, by nie da nam gminnego lokalu. Ale inni dostawali. A teraz... W 2007 roku brat uzyska sdowy nakaz eksmisji z domu w Obaczkowie. Wtedy urzdnicy dali nam mieszkanie, waciwie jeden pokój, przy ul. Sowackie-

go, z ubikacj na korytarzu. Fakt, odmówilimy przyjcia go, ale tylko dlatego, e od wielu lat choruj na cukrzyc, bior insulin, m te jest chory... Oboje jestemy na rencie Tam nie byo warunków do godnego ycia. Chcielibymy inne, ale w ratuszu twierdz, e stracilimy uprawnienia – mówi Aneta S. Zdaniem Aliny Rataj, inspektora Wydziau Gospodarki Mieszkaniowej UMiG we Wrzeni, pa stwo S.

Fot. DOT

nie kwalifikuj si do „wcignicia” na list osób oczekujcych na lokal socjalny z uwagi na przekroczenie dochodu. – Nie mamy podstaw eby im pomóc – stwierdza A. Rataj, dodajc, e win za to, e eksmisja nie dosza do skutku, ponosi brat Anety S., który nie przekaza wyroku sdowego do komornika. – Gdyby to zrobi, komornik przeniósby ich do lokalu przy ul. Sowackiego, a tak musz rozwiza ten problem we wasnym zakresie – dodaje urzdniczka.

Nie jest to jednak takie proste, gdy konflikt pomidzy rodze stwem przybiera na sile. Wybijane s szyby w oknach, dom zosta pozbawiony prdu. Dwukrotnie interweniowaa te policja. – Nie chc publicznie pra naszych brudów, ale rzeczywicie energetyka zdja licznik w domu. Teraz prd „cign” od ssiada – mówi Piotr M.*. – Tak, przeciem ju raz ten przewód, bo stwarza zagroenie dla nas wszystkich. Ale, na lito bosk, przecie to mój dom, budowaem go wasnymi rkami, a teraz nie mog w nim zamieszka, bo panoszy si w nim kto inny? Mam picioro dzieci, jedno niepenosprawne, a yj w gospodarczym. Czy to normalne? Nie chc nikogo skrzywdzi. Chc tylko odzyska domu. Tymczasem pa stwo S. rozkadaj rce. Twierdz, e chtnie by si wyprowadzili, ale nie maj dokd. Win za taki stan rzeczy obciaj przedstawicieli komisji mieszkaniowej, którzy uwaaj, e powinni wynaj sobie mieszkanie. – Ale za co?! Nie sta nas... – mówi Anita S. Pa stwo S. wysali pismo do prezydenta RP z prob o interwencj. – Wierzymy, e on nam pomoe. Dorota Tomaszewska * dane bohaterów do wiad. red.

Reklama

<<

dok. ze s. 1

Wersj kierowcy potwierdzi 43-letni przedsibiorca. Przyzna, e rozmawia przez telefon z policjantem. – Mówi o koniecznoci zabrania dowodu rejestracyjnego. Owiadczyem, e auto jest w bardzo dobrym stanie technicznym, a gdy tylko wróci na baz, usterka zostanie usunita. Wtedy policjant powiedzia, cytuj: „Dobrze, panie kierowniku, my tu si dogadamy z kierowc”. I rozmowa zostaa przerwana. Wie o rzekomym przyjciu apówki lotem byskawicy rozesza si po wrzesi skiej komendzie. O przyjtym zgoszeniu funkcjonariusz powiadomi zastpc komendanta. Zapada decyzja o zabezpieczeniu notatników subowych obu policjantów, zapisu zgoszenia z rejestratora rozmów telefonicznych, kopii ksiek odpraw i rozlicze oraz dyslokacji suby. Niewiele do sprawy wnioso przesuchanie funkcjonariusza, który peni sub z podejrzewanym o popenienie przestpstwa. – Nie wiem, dlaczego nie wysiadem, dlaczego pozostawiem partnera samego. Nie pamitam. Nie widziaem kierowcy, nie wiem, czy rozmawia przez telefon komórkowy – 25-latek unika odpowiedzi na pytania. – Kolega po wejciu do radiowozu powiedzia tylko, e pouczy kierowc. Nie widziaem, eby sporzdza dokumentacj subow. Nie pytaem, dlaczego. Kilka dni póniej wnioskowa u przeoonego o nieprzydzielanie mu suby z podejrzewanym. Twierdzi, e chce spa spokojnie. Nie byo takiej potrzeby, bo jego kolega naj-

pierw przebywa na zwolnieniu lekarskim, a w grudniu zosta zawieszony w czynnociach subowych i przesuchany przez prokuratora. – Nie przyznaj si. Jestem niewinny – zapewnia. Utrzymywa, e tylko zwróci kierowcy uwag. Nic wicej. – Gdy poegnaem si, poprosi mnie o potwierdzenie faktu uszkodzenia tablicy u swojego szefa. Powiedzia, e jest surowy i moe wycign wobec niego konsekwencje. Zgodziem si na rozmow telefoniczn. Poinformowaem o zdarzeniu. Wróciem do radiowozu. Nie chciaem podejmowa wobec kierujcego interwencji, tylko zwróci mu uwag i dlatego nie wpisaem tego faktu do notatnika – tumaczy. Akt oskarenia by gotowy 30 grudnia ubiegego roku. Kierowca usysza zarzut udzielenia, a policjant przyjcia korzyci majtkowej. Wobec pierwszego wyrok zosta wydany bez przeprowadzania rozprawy. Sd skaza go na 6 miesicy pozbawienia wolnoci w zawieszeniu na 2 lata próby i 500 z grzywny. Oskarony policjant przed sdem zaprzeczy przyjciu apówki. – Staem si ofiar wyudzenia pienidzy przez kierowc od szefa – stwierdzi. Obciay go jednak ich zeznania. Przedsibiorca nie wierzy, by jego pracownik kama. – Robi u mnie dugo. Jest uczciwy. T stów odcignem mu z wypaty, bo wzi j z pienidzy firmowych – poinformowa. Wyrok zapad 18 marca. Oskarony zosta skazany na rok pozbawienia wolnoci w zawieszeniu na 3 lata próby i 1 tys. z grzywny. Przez 2 lata nie bdzie te móg wykonywa zawodu policjanta. Obrona zapowiada apelacj. Tomasz Szternel

Zew-272

Lepkie ręce gliniarza


26 marca 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

10 Aktualności

Integracja nie dla każdego 3

Pomysł utworzenia we wrzesińskiej szkole klasy integracyjnej dla dzieci z niepełnosprawnością umysłową wzbudza wiele kontrowersji. Czy słusznie?

W poprzednim wydaniu „WW” informowalimy Pa stwa o wniosku rodziców dzieci niepenosprawnych, które w tym roku rozpoczn nauk w pierwszej klasie szkoy podstawowej. Domagaj si oni od wadz samorzdowych utworzenia klasy integracyjnej dla ich pociech. Jako e maj do tego prawo, gmina powierzya to zadanie dyrektorowi SSP nr 2 we Wrzeni. Czy jednak uda si tej placówce sprosta temu wyzwaniu? Czy rodzice zdrowych dzieci zgodz si na posanie ich do klasy integracyjnej, i – co waniejsze – czy to dobry pomys w przypadku dzieci z niepenosprawnoci umysow? – Ogólnie rzecz biorc, jestem za integracj. Uwaam, e jest ona wskazana, ale przede wszystkim dla dzieci o normie intelektualnej obarczonej innymi niepenosprawnociami, np. niedosuchem, niedowidzeniem. Tu integracja si sprawdza. Gorzej jest jednak w przypadku dzie-

Miała być heca, ale... wyszła afera <<

dok. ze s. 1

Wizyta mundurowych wywoaa w szkole niemae poruszenie. – Zatrzymalimy i przesuchalimy dwóch nieletnich. Jeden jest podejrzany o podpalenie wosów uczniowi, a drugi o usiowanie podpalenia – wyjania Krzysztof Szczeniak, rzecznik prasowy policji. Ze swego postpowania 15-latkowie bd tumaczy si przed sdem. Ponios, a waciwie ju ponieli, konsekwencje w szkole. Otrzymali upomnienia, które wpyn na ich oceny z zachowania. – Cho tak naprawd nie bardzo ju jest z czego obnia – dochodzi do wniosku H. Kotyk. Nie ma wtpliwoci, e postpia susznie, informujc o sprawie stróów prawa. – Chcielimy pokaza, e mamy narzdzia, by dyscyplinowa uczniów, e potrafimy dba o ich bezpiecze stwo w szkole – podkrela. – Musimy reagowa na wszelkie nieprawidowoci. Pitnastolatkowie, zgodnie ze statutem placówki, musz wykona prace na rzecz szkoy. Zostan o tym poinformowani take ich rodzice. Nagonienie sprawy, zdaniem dyrektor Kotyk, przyniesie dobry skutek. A przynajmniej ona chciaaby, by tak si stao. – To nie jest tak, e w szkole dziej si Bóg wie jakie rzeczy. Doszo do takiej, a nie innej sytuacji i sobie z ni poradzilimy. To musi by przestroga dla innych uczniów – podkrela stanowczo. TOS

niepenosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym zapisano do szkoy specjalnej

 E. Kaczmarek: – „Umiarkowani” nie poradzą sobie w szkole masowej ci niepenosprawnych intelektualnie – mówi Ewa Kaczmarek, dyrektor Zespou Szkó Specjalnych we Wrzeni. – W przypadku niepenosprawnoci lekkiej, w tych pocztkowych klasach I-III jeszcze si to udaje, ale w wyszych klasach ju nie. Starsze dzieci nie funkcjonuj dobrze w penosprawnej grupie. Niepenosprawni intelektualnie w stopniu lekkim maj t sam podstaw programow, co zdrowe dzieci, ale u nas prze-

Fot. DOT

kazuje si tylko podstawowe treci i ich si wymaga. Czyli nie jest to ju tak szczegóowe wgbianie si w tematyk, tylko to, co dziecko niepenosprawne jest w stanie zapamita i co jest w stanie zrozumie. Inn grup stanowi dzieci o stopniu niepenosprawnoci umiarkowanym i znacznym. Podstawa programowa dla tych dzieci jest zupenie inna. Przykadowo, w IV klasie zdrowe dzieci maj jako podstawowe

przedmioty jzyk polski, matematyk, histori, przyrod, a dzieci w szkole specjalnej tylko funkcjonowanie w rodowisku, plastyk, muzyk, technik i WF. Ucz si wiedzy o wiecie; tego minimum, by y, eby np. wiedzie, jak w przyszoci zrobi zakupy. – Dziecko niepenosprawne intelektualnie nie jest w stanie poradzi sobie w szkole masowej, nie zdoa opanowa normalnego programu, na który bdzie skazane. To przykre, ale prawdziwe – stwierdza E. Kaczmarek. Z tak opini zgadza si take Elbieta Tomczak, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrzeni: – Dla dzieci z upoledzeniem umiarkowanym zdecydowanie polecaabym nauk w szkole

specjalnej, ale oczywicie to rodzice podejmuj ostateczn decyzj – mówi. – Czasami jednak rodzice postrzegaj dziecko przez jego mocne punkty i podnosz mu zbyt wysoko poprzeczk. A dodam, e stres bardzo szybko demotywuje dzieci chore intelektualnie. Dlaczego zatem rodzice chc utworzenia klas integracyjnych? – Bo lepo wierz, e dziecko zacznie si szybciej rozwija, e nadrobi braki, e dalej bdzie czynio takie postpy, jak np. w przedszkolu – mówi E. Kaczmarek. – Nie dziwi si tym rodzicom, e tak bardzo mocno wierz, e ich dziecko ruszy, drgnie i pójdzie w kierunku normy intelektualnej, ale z dowiadczenia wiem, e tak si nie stanie. Dlatego wydaje mi si, e nawet jeli takie klasy powstan, to rodzice dzieci niepenosprawnych, którzy pol tam swoje pociechy, zrobi im krzywd. Do pierwszej klasy szkoy specjalnej zapisanych jest dopiero 3 dzieci. Piszemy „dopiero”, gdy z samego Soneczka wyjdzie ich 9. Gdzie trafi pozostae, do jakiej szkoy? Tego jeszcze nie wiemy, ale – zdaniem specjalistów – rodzice tych dzieci przed podjciem decyzji powinni pomyle o tym, co bdzie za rok, dwa czy cztery lata. Dorota Tomaszewska

Ukradł towar i pieniądze Mniej pieniędzy na wsparcie Kradzie w szkolnym sklepiku. Do zdarzenia doszo w Czeszewie. Policjanci ustalili, e sprawc kradziey jest ucze teje szkoy. – Z kasy sklepiku skradziono 280 z – informuje Krzysztof Szczeniak z Komendy Powiatowej Policji we Wrzeni. – Znikna te spora ilo artykuów spoywczych. Sprawa, która jest do skomplikowana, zostaa skierowana do sdu rodzinnego. Policja, z uwagi na mody wiek sprawcy kradziey, nie chce podawa bliszych okolicznoci wamania. Jak zaklta milczy równie dyrekcja szkoy. – Sprawa jest wyjaniana zarówno przez nas, jak i organy cigania –

dla niepełnosprawnych

K. Szczeniak: – Warto skradzionych artykuów spoywczych oszacowano na okoo 100 z.

mówi Aldona Wawrzyniak, zastpca dyrektora Szkoy Podstawowej w Czeszewie. – Nie chciaabym mówi nic wicej. O kradziey wiedz nieliczne osoby i wolaabym, aby tak zostao – ko czy. KUL

Dlaczego nie słyszymy lamentu nad złamanymi drzewami? Ponieważ mieliśmy prawdziwe szczęście...

M

asakra w lasach”, „Zima stulecia niszczy lasy”, „Drzewa łamią się jak zapałki” – krzyczały niedawno nagłówki gazet i portali internetowych Dolnego Śląska. Lasy tej graniczącej z Wielkopolską krainy szczególnie ucierpiały w wyniku tzw. śniegołomów. Dlaczego u nas nie słychać podobnego lamentu? Bo nasze tereny„miały szczęście”. „Śniegołomy” to fachowy termin leśniczy, który oznacza „złamania drzew lub ich konarów na skutek nadmiernego obciążenia mokrym lub zlodowaciałym śniegiem”. Szczególnie podatne są na to drzewa o szerokich, grubogałęzistych koronach, w związku z czym śniegołomy częściej zdarzają się u iglastych, niż liściastych. Tym bardziej dziwi fakt, że w lasach powiatu wrzesińskiego, które są w większo-

ści iglaste, nie widać pozimowych zniszczeń. – Szczęśliwie śniegołomy ominęły drzewostany przez nas administrowane – informuje Mirosław Maciąg, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Czerniejewo, które rządzi także lasami powiatu wrzesińskiego. – Co więcej, poziom uszkodzeń drzewostanów po okresie zimowym jest zadziwiająco niski, jeśli porównamy go z minionymi zimami. Zważywszy na wyjątkowo trudne warunki, jakie zafundowała nam tegoroczna zima, jest to prawdziwy łut szczęścia. Oczywiście brak uszkodzeń można również zaliczyć do sukcesów naszych, czyli leśników prowadzących zrównoważone użytkowanie drzewostanów, gwarantujące ich stabilność i prawidłową zdrowotność. Niestety, ta pierwsza wersja wydaje się być bliższa prawdy – przyznaje M. Maciąg. DAI

 100 tys. zł PCPR przeznaczy w tym roku na dofinansowanie sprzętu Wiadomo ju, ile pienidzy z Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych bdzie mia w tym roku do dyspozycji powiat wrzesi ski. Pienidzmi dysponuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Wczoraj, podczas sesji rady powiatu, zosta prawdopodobnie (sesja odbya si po zamkniciu numeru – przyp. red.) zatwierdzony podzia pienidzy z PFRON-u. – Otrzymalimy w tym roku ponad 2,4 mln z – mówi Jerzy Nowaczyk, dyrektor PCPR we Wrzeni. – To o 4,25% mniej ni w roku ubiegym. Najwicej, bo 1,65 mln z zostanie przeznaczone na dziaalno WTZ we Wrzeni, Rudzie Komorskiej i Czeszewie proporcjonalnie do iloci uczestników, których mamy 110. 213 tys. z PCPR chce przeznaczy na rehabilitacj zawodow osób niepenosprawnych, czyli m.in. na zwrot wydatków na wyposaenie miejsc pracy, szkole oraz

Fot. MAK

dotacji na rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej. W ubiegym roku skorzystao z tego okoo 30 osób. Prawie 546 tys. z bdzie rozdysponowane na dofinansowanie wydatków na likwidacj barier architektonicznych w domu, uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych (tylko dla osób ze znacznym stopniem niepenosprawnoci, dzieci oraz ich opiekunów) i zakupu sprztu – wózków, aparatów suchowych, rowerów rehabilitacyjnych itp. W 2009 roku z tej formy pomocy skorzystao 580 osób. – W ramach rehabilitacji spoecznej osób niepenosprawnych z pienidzy PFRON-u, które otrzymalimy w tym roku, 100 tys. z przeznaczymy na dofinansowanie imprez sportowych, kulturalnych i turystyki dla osób niepenosprawnych – dodaje J. Nowaczyk – O wsparcie w ramach tego zadania mog wnioskowa organizacje pozarzdowe dziaajce w powiecie. MAK


26 marca 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

11

Aktualności

To już nie te czasy. Brakuje rąk Na boisku powstanie plac zabaw. Jego budowę sfinansuje Gminna Komisja Profilaktyki – mówi Jan Drewniak.

Wiejskie klimaty, czyli gminne sołectwa mają głos. Maraton zwizany z tegorocznymi zebraniami sprawozdawczymi w soectwach powoli dobiega ko ca. Udalimy si z wizyt do trzech – Kleparza, Obaczkowa i Grzybowa. Wszystkie je czy wspólny mianownik: nie ma chtnych do pracy spoecznej na rzecz wsi. Kleparz, 23 marca. Wydawaoby si, e w tym jednym z mniejszych soectw gminy Wrzenia (211 mieszka ców) niewiele moe si dzia. Nie ma tam ani szkoy, ani kocioa... Prób o rozwizanie konkretnych problemów jednak nie brakowao. Poruszony zosta m.in. temat bezpiecznego poruszania si wzdu drogi powiatowej w kierunku Witkowa. – Ju od dwóch lat wnioskujemy o chodnik, a nic si w tej sprawie nie robi. Na razie gin tylko psy, ale wkrótce mog ludzie – snu czarne wizje jeden z mieszka ców. Narzekano równie na szarujcych (gównie latem) kierowców czy opieszao energetyki w naprawianiu niewieccych lamp. Sprawozdanie sotysa Wadysawa Kosmali nie spotkao si z krytyk. Mona byo si pochwali zaoeniem centralnego ogrzewania w wietlicy, podwyszeniem komina w kuchni czy... dobrym marketingiem. – Ugociem radnych z Komisji Rozwoju Wsi. Kupiem towar i zro-

 W Grzybowie z należytą uwagą słuchano sprawozdania sołtysa bilimy ma „bibk”. Trzeba byo zagai, aby w przyszoci myleli o nas. Tematem zebrania by te plan odnowy miejscowoci. – Napisaem go, ale urzdnicy stwierdzili, e jest w nim „za mao wody” – ubolewa sotys. Najradoniejsz informacj W. Kosmala zostawi sobie jednak na koniec zebrania. – W tym roku bdzie remont dachu w wietlicy – oznajmi.

Cech Rzemiosł Różnych podsumował rok

Fot. KUL

Wiesaw Zieliski z ratusza szybko musia prostowa jego „zapdy”. – Najpierw musimy otrzyma dotacje z zewntrz, dopiero wtedy rozpiszemy przetarg. Wczeniej szukano brakujcego czonka do Rady Soeckiej. Chtnych z ponad 20-osobowej grupy mieszka ców jednak nie byo. Obaczkowo, 18 marca. Tutaj zebrania wiejskie zwyky by bardzo

burzliwe. Nie inaczej byo i tym razem. Zaczo si od modziey. – Nie maj gdzie si podzia, bo wietlica jest zamknita, a ich klub (przy wietlicy – przyp. red.) zosta zaadaptowany na zaplecze – ali si jeden z mieszka ców. – Urzdzali sobie w niej pijalni. Efekt by taki, e opisali nas w gazecie. Przez nich (modzie – przyp. red.) najedlimy si wstydu – ripostowaa jedna z mieszkanek. – W klubie byo pijactwo i burdel – dopowiadaa kolejna osoba. – A teraz co, k..., tutaj si dzieje? – pyta zirytowany pan Wojtek. – Nawet wesela ju si nie odbywaj. Sotys Jan Drewniak tumaczy, e wietlica zacznie „y”, ale dopiero po przeprowadzeniu jej remontu. W planach jest wymiana dachu, podogi, instalacji elektrycznej. Wkrótce w wietlicy ma si pojawi 120 nowych krzese. – Na wszystko potrzebne s jednak pienidze – mówi sotys. – Jak maj (urzdnicy – przyp. red.) pienidze na inne burdele, typu WOK, ratusz, to niech znajd je i dla nas – stwierdzi szybko kolejny uczestnik zebrania wiejskiego.

Mieszka cy wsi narzekali równie na haas samochodów jedcych przez centrum wsi (przebiega przez ni krajowa „15”). W najgorszym wypadku w 2012 roku droga przebiegajca przez Obaczkowo zostanie przebudowana. Rozpoczy si równie zabiegi ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o postawienie przy niej fotoradaru. W trakcie zebrania bezskutecznie próbowano wyoni tzw. komitet wietlicowy, który byby odpowiedzialny m.in. zim za palenie w piecu w wietlicy. Mieszka cy Grzybowa (zebranie z 16 marca) nie narzekali zbyt wiele. Nie mieli zreszt powodów. Na zebraniu usyszeli, e w ich wsi rozwaa si budow wielofunkcyjnego boiska Orlik. Lwi cz spotkania zaj podzia pienidzy funduszu wioski. Mieszka cy zdecydowali, aby m.in. 700 z przekaza na organizacj Dnia Seniora, 500 z na Koo Gospody Wiejskich. 100 z wicej otrzyma miejscowa szkoa. – Pani Mariolu (Mariola Zalepa, dyrektor szkoy – przyp. red.), chc zobaczy umiech na pani twarzy – apelowa w próni sotys Leszek Zieliski. – W duo mniejszych ssiednich Wódkach otrzymaam wicej – wytkna mieszka com. Spoeczno z Grzybowa w tym roku zorganizuje festyn dla wszystkich mieszka ców. Dotychczas takowe odbyway si tylko na Dzie Dziecka. – Ja nie mam dzieci, a te chciabym przyj si pobawi – stwierdzi jeden ze „starszych” mieszka ców. – Zabijemy prosiaczka i bdzie festyn jak marzenie – zako czy pan Grzegorz. ukasz Róaski

„Jutrzenka” na festiwalu w Gnieźnie Wrześnianie na przeglądzie twórczości religijnej osób niepełnosprawnych.

Doroczne walne zgromadzenie członków Cechu Rzemiosł Różnych odbyło się w ubiegły piątek. Najważniejszym punktem programu było wręczenie odznaczeń rzemieślnikom. Przemysław Kuczora otrzymał Srebrny Medal im. Jana Kilińskiego za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego, a Mieczysław Szymkowiak – Honorową Odznakę Rzemiosła. Oba te odznaczenia przyznał Związek Rzemiosła Polskiego. Wielkopolska Izba Rzemieślnicza nagrodziła członków cechu Złotymi Odznaczeniami za Zasługi w Rozwoju Rzemiosła Wielkopolskiego. Otrzymali je: Tadeusz Maliszewski, Henryk Nowaczyk, Marek Sroczyński, Tadeusz Szambelańczyk, Zenon Tyran oraz Marian Wronikowski. Srebrne odznaczenia za Zasługi w Rozwoju Rzemiosła Wielkopolskiego dostali: Krzysztof Chołuj, Maciej Gawron, Grzegorz Dobrychłop, Janusz Grzegorek, Paweł Machiński, Rafał Owczarzak, Zbigniew Studzienny, Mirosława Ogrodowczyk, Izabela Kaźmierczak oraz Emilia Możdżeń. Tradycyjnie mszę św. w intencji rzemiosła odprawił ks. Kazimierz Głów. Po raz pierwszy w nabożeństwie i walnym uczestniczyła młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2. MAK

W czwartek 18 marca przedstawiciele wrzesi skiej Wspólnoty Wiara i wiato „Jutrzenka” wzili udzia w II Archidiecezjalnym Festiwalu Twórczoci Religijnej Osób Niepenosprawnych. – Zostalimy tam zaproszeni. Bralimy udzia w tym festiwalu po raz pierwszy. Ogólnie w tym roku wystartowao w nim 20 placówek (w ubiegym 13) z terenu caej archidiecezji gnienie skiej, a nawet spoza niej. Wida wic, e ten festiwal si rozwija – informuje aneta Krzewiska, koordynator wrzesi skiej wspólnoty Wiara i wiato. – Nie bylimy tam jedynymi przedstawicielami naszego miasta i okolic. Byli tam równie reprezentanci wspólnoty „Promyczki” z parafii w. Kazimierza, Warsztatów Terapii Zajciowej, Zespou Szkó Specjalnych oraz rodowiskowego Domu Samopomocy z Gozdowa. Festiwal mia charakter przegldu twórczoci religijnej osób z rónego rodzaju niepenosprawnoci

 Żaneta Krzewińska (z lewej) i Magdalena Grzeszczyk (niepenosprawni ruchowo, intelektualnie, niewidzcy, niesyszcy). Uczestnicy startowali w czterech kategoriach. – My wystartowalimy w dwóch: wiadectwo rodzica osoby niepenosprawnej oraz plakat. W przygotowanie tego plakatu zaangaowaa si praktycznie caa nasza wspólnota, czyli 15 osób – kontynuuje . Krzewi ska. – Na czwartkowy fina udalimy si z 9-osobow delegacj. Przedstawiciele wrzesi skiej wspólnoty nie wrócili do naszego

Fot. Łukasz Adamczyk

miasta z pustymi rkami. Przywieli dyplomy, wyrónienia i drobne upominki. – Ide festiwalu byo, eby kady dosta równ nagrod, eby wszyscy czuli si równo wyrónieni. Na wrczeniu nagród zjawi si biskup Bogdan Wojtu, gnienie scy samorzdowcy oraz wielu kleryków. Gala wrczenia nagród odbywaa si w Wyszym Seminarium Duchownym w Gnienie. Czonkowie wrzesi skiej wspólnoty zamierzaj wystpi na festiwalu równie w przyszym roku. LUKA


Nagrody moĹźna odbieraÄ&#x2021; TYLKO w ciÄ&#x2026;gu 2 tygodni. Po tym okresie przepadajÄ&#x2026;.

12

26 marca 2010

rozrywka

012 (212)/2010 2)/20 2010 20 0 0

01 (212)/2010 012 (2

Fot. Waldemar Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;ski

JeĹ&#x203A;li chcesz wygraÄ&#x2021; sto zĹ&#x201A;otych, zbieraj fragmenty stĂłwki, a komplet naklej na kartkÄ&#x2122; i wyĹ&#x203A;lij do â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;?, podajÄ&#x2026;c swoje dane. DziĹ&#x203A; pierwszy kupon z oznaczeniem â&#x20AC;&#x17E;54â&#x20AC;?.

StĂłwka traďŹ a dziĹ&#x203A; do rÄ&#x2026;k Pani MirosĹ&#x201A;awy Wajnert zamieszkaĹ&#x201A;ej przy ul. Konopnickiej. Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do biura ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;.

Wygraj stĂłwkÄ&#x2122; 54

Za znakomitÄ&#x2026; znajomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; terenu nagradzamy tym razem Pana Jerzego WoĹ&#x201A;oszyna, ktĂłry rozpoznaĹ&#x201A; okolice nad zalewem LipĂłwka, niedaleko hotelu-restauracji Czardasz, gdzie niesforne bobry poĹ&#x201A;amaĹ&#x201A;y drzewko. Pytanie â&#x20AC;&#x201C; po co? TamÄ&#x2122; na suchym lÄ&#x2026;dzie robiĹ&#x201A;y...?

Gdzie to jest?

PrzesĹ&#x201A;uchiwaĹ&#x201A; Damian Idzikowski

UwaĹźam go za absurdalny. Nauczyciele nie sÄ&#x2026; po to, by biÄ&#x2021;, tylko m.in. po to, by uczyÄ&#x2021; dzieci, jak majÄ&#x2026; postÄ&#x2122;powaÄ&#x2021;, by nie biĹ&#x201A;y innych, a przy okazji same nie staĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; ofiarami przemocy. OgromnÄ&#x2026; rolÄ&#x2122; speĹ&#x201A;niajÄ&#x2026; tutaj rodzice, ale czasy sÄ&#x2026; takie, a nie inne. Nie spotkaĹ&#x201A;am siÄ&#x2122; teĹź z Ĺźadnym aktem przemocy fizycznej ze strony nauczyciela w stronÄ&#x2122; ucznia; niestety, w odwrotnÄ&#x2026; stronÄ&#x2122; miaĹ&#x201A;am juĹź kilka przypadkĂłw (nie w obecnej szkole).

UprzedzajÄ&#x2026;c kolejne pytanie â&#x20AC;&#x201C; nie jestem rodowitÄ&#x2026; wrzeĹ&#x203A;niankÄ&#x2026;, ani nawet WielkopolankÄ&#x2026;, a miasto jest takie, jak ludzie nim rzÄ&#x2026;dzÄ&#x2026;cy.

Wszystkiego trzeba w Ĺźyciu sprĂłbowaÄ&#x2021;, oczywiĹ&#x203A;cie w granicach rozsÄ&#x2026;dku, ale nikomu nie dam siÄ&#x2122; namĂłwiÄ&#x2021; na piwo.

Zdecydowanie na sĹ&#x201A;odko i owocowo-warzywnie.

WspĂłlnym Ĺ&#x203A;niadaniem z moimi facetami, a koĹ&#x201E;czÄ&#x2122; bez moich facetĂłw (bo juĹź Ĺ&#x203A;piÄ&#x2026;) przy komputerze.

Wszystkiego po trochu

Ĺťeby marzenia zaczÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;y siÄ&#x2122; speĹ&#x201A;niaÄ&#x2021;, a moi synowie osiÄ&#x2026;gnÄ&#x2122;li to, co ja, lub byli nawet o krok przede mnÄ&#x2026;.

Ĺťe kiedykolwiek nie prĂłbowaĹ&#x201A;am choÄ&#x2021;by pomĂłc komuĹ&#x203A;, kto o tÄ&#x2122; pomoc prosiĹ&#x201A;

NajwiÄ&#x2122;kszy sukces prywatnie â&#x20AC;&#x201C; oczywiĹ&#x203A;cie rodzina, moiâ&#x20AC;&#x17E;wspieracze-motywatoryâ&#x20AC;?, a zawodowy â&#x20AC;&#x201C; miejsce i ludzie, z ktĂłrymi pracujÄ&#x2122;. PoraĹźki byĹ&#x201A;y, sÄ&#x2026; i bÄ&#x2122;dÄ&#x2026;, ale dziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026; motywujÄ&#x2026;co i uczÄ&#x2026; pokory.

PokaĹşna kolekcja biĹźuterii, gĹ&#x201A;ownie rÄ&#x2122;kodzieĹ&#x201A;a. Przy tym nie tylko kolekcjonujÄ&#x2122;, ale takĹźe jÄ&#x2026; noszÄ&#x2122;.

MÄ&#x2122;Ĺźatka â&#x20AC;&#x201C; 3 razyâ&#x20AC;&#x17E;Mâ&#x20AC;?: mÄ&#x2026;Ĺź Mariusz oraz synowie MikoĹ&#x201A;aj (14 lat) i Marcel (11 lat)

SamorzÄ&#x2026;dowa SzkoĹ&#x201A;a Podstawowa nr 1 we WrzeĹ&#x203A;ni

WyksztaĹ&#x201A;cenie wyĹźsze: WSP w Bydgoszczy, studia podyplomowe naaWSHi WSHiM Milenium dgoszczy, studi udi diiapody d ap ap ody dyplo pllomow plo m en mow en aW aW SHiM SHi SH MM MMile MM ile leniu leniu nium m w GnieĹşnie, zawĂłd â&#x20AC;&#x201C; pedagog szkolny

InowrocĹ&#x201A;aw

MaĹ&#x201A;gorzata SoĹ&#x201A;tysiak

Za skĹ&#x201A;adanie faĹ&#x201A;szywych zeznaĹ&#x201E; nie grozi odpowiedzialnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; karna.

Jak oceniam pomysĹ&#x201A; przywrĂłcenia kar cielesnych w szkoĹ&#x201A;ach, rozwaĹźany przez media przy kaĹźdym gĹ&#x201A;oĹ&#x203A;nym uczniowskim incydencie?

Co mnie wkurza we WrzeĹ&#x203A;ni? Co mnie cieszy we WrzeĹ&#x203A;ni?

Alkohol w moim Ĺźyciu

Jedzenie â&#x20AC;&#x201C; wolÄ&#x2122; na sĹ&#x201A;odko czy na sĹ&#x201A;ono?

Jak zaczynam dzieĹ&#x201E;, jak koĹ&#x201E;czÄ&#x2122;?

Film czy ksiÄ&#x2026;Ĺźka?

NajwiÄ&#x2122;ksze marzenie

Czego nie chciaĹ&#x201A;bym przeczytaÄ&#x2021; w swojej biograďŹ i?

Co uznajÄ&#x2122; za swĂłj najwiÄ&#x2122;kszy sukces i poraĹźkÄ&#x2122;?

Hobby

Stan cywilny i rodzinny

Miejsce pracy

ZawĂłd, wyksztaĹ&#x201A;cenie

Miejsce urodzenia

ImiÄ&#x2122; i nazwisko

012 (212)/2010

12

%,8522*Ä&#x17E;26=(Ä

:U]HÄłQLDXO:DUV]DZVND WHOID[ UHNODP\#ZU]HVQLDLQIRSO

WW

*z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT. Minimalna warto zamĂłwienia: 20 z

20 z

Wrzenia * ul. Fromborska 18

wizytĂłwek tel. 0-61 437 49 57

Przyjmujemy UĂ?ZQLHĹ&#x2018; RJÄ&#x;RV]HQLD do:

Reklama

Aby wziÄ&#x2026;Ä&#x2021; udziaĹ&#x201A; w losowaniu nagrĂłd, naleĹźy na kartkÄ&#x2122; nakleiÄ&#x2021; kupon, ktĂłry upowaĹźnia do wziÄ&#x2122;cia udziaĹ&#x201A;u we wszystkich lub dowolnie wybranym konkursie. Na odpowiedzi czekamy do Ĺ&#x203A;rody, do 12:00. Nagrody do odbioru w Biurze OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? przy ul. Warszawskiej 15. Te, ktĂłre nie zostanÄ&#x2026; odebrane w ciÄ&#x2026;gu 2 tygodni, przepadajÄ&#x2026;.

KUPON

4. Kowalski zostawiĹ&#x201A; na noc w samochodzie psa â&#x20AC;&#x201C; w charakterze alarmu. Rano przychodzi, a tu kĂłĹ&#x201A; nie ma. Za wycieraczkÄ&#x2026; kartka: â&#x20AC;&#x17E;Na psa proszÄ&#x2122; nie krzyczeÄ&#x2021;. SzczekaĹ&#x201A;â&#x20AC;?. TL

3. Szef denerwuje siÄ&#x2122; i zaczyna krzyczeÄ&#x2021;: â&#x20AC;&#x201C; Gdzie jest dĹ&#x201A;ugopis?! â&#x20AC;&#x201C; Za pana uchem â&#x20AC;&#x201C; odpowiada sekretarka. â&#x20AC;&#x201C; Pani Krysiu, ja nie mam czasu na ogĂłlniki. Za ktĂłrym uchem?! Irena

2. RozmawiajÄ&#x2026; dwie koleĹźanki: â&#x20AC;&#x201C; SĹ&#x201A;yszaĹ&#x201A;am, Ĺźe wychodzisz za mÄ&#x2026;Ĺź za wojskowego? â&#x20AC;&#x201C; Tak! W wojsku nauczyĹ&#x201A; siÄ&#x2122; wykonywaÄ&#x2021; rozkazy. Kika

1. Wróşka mĂłwi do klientki: â&#x20AC;&#x201C; MÄ&#x2026;Ĺź paniÄ&#x2026; zdradza. â&#x20AC;&#x201C; Chyba musiaĹ&#x201A;a pani odwrotnie rozĹ&#x201A;oĹźyÄ&#x2021; karty. Wachu

Tradycyjnie juĹź autorowi kaĹźdego opublikowanego dowcipu pĹ&#x201A;acimy w gotĂłwce dziesiÄ&#x2122;Ä&#x2021; zĹ&#x201A;otych. Jedna uwaga â&#x20AC;&#x201C; jeĹ&#x203A;li dwie, trzy lub wiÄ&#x2122;cej osĂłb przyĹ&#x203A;le nam ten sam dowcip, wĂłwczas decyduje losowanie.

chichy

tydzieĹ&#x201E; emisji - tylko 1 PLN + VAT

wystarczy jeden SMS

www.wrzesnia.info.pl/ogloszenia

edycja internetowa

OgĹ&#x201A;oszenia drobne

Plany repertuarowe: 2-8 kwietnia â&#x20AC;&#x201C; przerwa Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2026;teczna (nieczynne) 9-15 kwietnia â&#x20AC;&#x201C; ALICJA W KRAINIE CZARĂ&#x201C;W 9-15 kwietnia â&#x20AC;&#x201C; TRICK

dramat/thriller - USA - od lat 15

19.00 â&#x20AC;&#x201C; AUTOR WIDMO

fantasy/przygodowy - USA - od lat 12

17.00 â&#x20AC;&#x201C; PERCY JACKSON I BOGOWIE OLIMPIJSCY

26 marca â&#x20AC;&#x201C; 1 kwietnia (od piÄ&#x2026;tku do czwartku)

Czy zawarte w poniĹźszym zdaniu twierdzenie jest prawdziwe? â&#x20AC;&#x17E;Co czerwone, to sĹ&#x201A;odkie, a co sĹ&#x201A;odkie, to dobreâ&#x20AC;?... Nie nam oceniaÄ&#x2021;. My wiemy jedynie, Ĺźe dziĹ&#x203A; z wygranej na pewno bÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; cieszyÄ&#x2021; Pani Anna Walkowiak z Bierzglinka. Gratulacje!

Rozrywka

 Co za piÄ&#x2122;kna rodzinka...

 Jeszcze tak niedawno byĹ&#x201A;y mrozy... pamiÄ&#x2122;tajmy

Fot. S. Frankiewicz

Fot. Marika Klimczak

Fot. Krystyna Ataraks

Fot. Magdalena Dziekan

 â&#x20AC;&#x17E;Idzie wiosnaâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; dla ras arktycznych nie sÄ&#x2026; to dobre wieĹ&#x203A;ci

 â&#x20AC;&#x17E;Do twarzy mi w tej sukience?â&#x20AC;?

WidaÄ&#x2021;, Ĺźe sĹ&#x201A;oĹ&#x201E;ce i ciepĹ&#x201A;o wywoĹ&#x201A;aĹ&#x201A;o w naszych fotografujÄ&#x2026;cych Czytelnikach przemoĹźnÄ&#x2026; chÄ&#x2122;Ä&#x2021; Ĺźartowania, swoistÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;wiosennÄ&#x2026; gĹ&#x201A;upawkÄ&#x2122;â&#x20AC;?. No i bardzo dobrze! Ĺ&#x161;miech to zdrowie, ludzie radoĹ&#x203A;ni ĹźyjÄ&#x2026; dĹ&#x201A;uĹźej i lepiej. Bawmy siÄ&#x2122; dalej! NajĹ&#x203A;mieszniejsza wydaĹ&#x201A;a nam siÄ&#x2122; kocia przebieranka; byĹ&#x201A;y juĹź w tej rubryce poprzebierane psy, ale kotĂłw jeszcze nie, a przynajmniej â&#x20AC;&#x201C; nie pamiÄ&#x2122;tamy. Kotek moĹźe nie wyglÄ&#x2026;da na szczegĂłlnie szczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;liwego, ale przecieĹź dla sztuki trzeba czasem trochÄ&#x2122; wycierpieÄ&#x2021;. Tym bardziej, jeĹ&#x203A;li Marika Klimczak, jak domniemamy, wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;cicielka kota, za otrzymanÄ&#x2026; nagrodÄ&#x2122; pewnie zakupi swojemu ulubieĹ&#x201E;cowi coĹ&#x203A; na zÄ&#x2026;b. Zapraszamy do biura ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; przy ulicy Warszawskiej 15 po odbiĂłr nagrody. A wszystkich chÄ&#x2122;tnych â&#x20AC;&#x201C; do naszej zabawy. Na Wasze fotograďŹ e czekamy, jak zwykle, do Ĺ&#x203A;rody, a temat jest dowolny.

Fotograficzny miszmasz

www.wrzesnia.info.pl

13


Wiadomości Wrzesińskie

14 Miłosław

www.wrzes www.wrzesnia.info.pl sn stronę redaguje :

Łukasz Różański tel. 530 425 105 l.rozanski@wrzesnia.info.pl

Odbudowują swój park Wizja zamienia się w rzeczywistość. To najpikniejszy, ale jednoczenie najbardziej zaniedbany zaktek we wsi. Mowa o podworskim parku krajobrazowym w Paczynie, który od lat porastaj krzaki i chaszcze. Wród nich „rosn” stare i chore drzewa. Stopniowo park zamienia si te w wysypisko. Mieszka cy chc to zmieni. W minion sobot (20 marca) chwycili za piy, toporki, grabie i przystpili do spoecznej akcji porzdkowania terenu. Cel: przywrócenie mu dawnego blasku i wietnoci. Rkawy zakasao ponad 40 z niespena 300 mieszka ców wsi. – Od lat przed kadym majem robilimy porzdki gruntowne przy boisku, które znajduje si na rodku parku (niegdy sta tam okazay dwór – przyp. red.). Wycinalimy wkoo niego krzaki – mówi Zofia Przybylska, sotys Paczyna. – Ponad rok temu powsta pomys, aby zaadaptowa cay park (3 ha – przyp. red.) na kompleks sportowo-rekreacyjny. Od tego czasu ju dziaamy. Pocztkowo wród mieszka ców nie brakowao osób, które pukay si w czoo, czytajc na tablicy ogosze „wezwanie” do czynu spoecznego. – Pojawiay si gosy, e jak sobie wymyliam sprztanie parku, to niech to sobie robi sama – wspo-

Co słychać

26 marca 2010

„ Zakaz owienia ryb w miosawskim parku. Nad stawek z wdk mona przyj po witach. „ Podczas weekendowej wielkanocnej zbiórki zebrano 457 kg ywnoci. Rok temu byo to 617 kg. „ 19 lutego w Orzechowie na przejadk wybra si 42-letni cyklista. Mia 0,35 mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu. „ 21 marca na stacji ben-

zynowej Bliska w Miosawiu kierowca TIR-a le oszacowa odlego i uszkodzi dystrybutor z paliwem. Policjanci wypisali mu 200 z mandatu.

„ Rozbudowa wietlicy w Nowej Wsi Podgórnej nadal niepewna. Ssiedzi – od wietlicy dzieli ich jedynie ciana – pomimo mediacji burmistrza, cigle mówi „nie”.

 Sołtys Zofia Przybylska nie mogłaby reklamować telefonii Mobilking. Do słabej płci – co widać – się nie zalicza... mina z umiechem Z. Przybylska. – Do pracy przystpili wic gównie czonkowie rady soeckiej z rodzinami. W tym roku to si zmienio. Kady, kto przyszed, móg bowiem zabra sobie wycite drzewo na opa. Kiedy teren zostanie wykarczowany, aktywni mieszka cy chc zrobi park z prawdziwego zdarzenia. Dobrych chci nie brakuje – nie tylko ze strony paczynian; starostwo powiatowe jeszcze w tym roku obiecao przekaza drzewka do nasadze . Nauczyciele i uczniowie z wrzesi skiego Zespou Szkó Politechnicznych (z klasy technik architektury

Statystyki podniesie likwidacja wiejskich bibliotek?

krajobrazu) opracuj projekt zagospodarowania zielonej przestrzeni. Powstan obsadzone akacjami alejki parkowe, liczne klomby kwiatów czy miejsce na grilla. – Planujemy równie wybudowanie wigwamu lub altanki – dopowiada Z. Przybylska. – Chcielibymy oczyci te staw, wybudowa fontann, boisko do gry w siatkówk i koszykówk. Postawimy te awki. Mamy ju ukad z tartakiem w Brzeziu, e w zamian za stare topole z parku otrzymamy deski. W planach jest równie remont zabytkowego muru ceglanego, ota-

nej mona si ju przeprawia promem.

„ Wkrótce na drogi gruntowe wyjedzie równiarka.

„ Dzisiaj (26 marca, po-

cztek o 16.00) w kocióku poewangelickim odbdzie si „Miosawskie spotkanie z Chopinem”. W programie m.in. projekcja filmu „Chopin. Pragnienie mioci”.

„ Uwaga! Numer tele-

fonu dziennikarza strony miosawskiej zmieni si z 509 145 155 na 530 425 105.

Pieniądze na świetlice rozdane Komisja Owiaty i Spraw Socjalnych rozdysponowaa rodki na wietlice wiejskie. Najwicej otrzymaj Skotniki (2 600 z), najmniej Gorzyce i Lipie (po 700 z). Pierwsi bd budowa chodni. Sotys Gorzyc Stanisaw Filipiak wnioskowa o pienidze na wyko czenie parapetów zewntrznych (1 500 z); Lipia – na zakup rolet. Po 1 500 z otrzymaj wietlice w Biechowie (okna na zaplecze), Nowej Wsi Podgórnej (sprzt naga-

niajcy), Bugaju (oprogramowanie do komputerów) i Kbowie (remont azienki). 2 000 z przypado wietlicy w Mikuszewie. Tamtejsza sotys Renata Nowak zgosia potrzeb ocieplenia sufitu. Rudki, Ksino i Biae Pitkowo otrzymaj po 1 000 z, Chlebowo – 800 z. Sotys Rudek Zbigniew Pietryga wnioskowa o pienidze na krzesa i stoy, Ksina na sprzt grajcy, a Chlebowa – stó do tenisa. Biae Pitkowo chce wymieni piec na kominek.

Turniej odbywał się w trzech kategoriach wiekowych: dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i średnich Radny Romuald Barszcz znalazł się w ogniu krytyki. Na ostatniej sesji (19 marca), nie owijając w bawełnę, powiedział, że jego zdaniem wiejskie biblioteki powinny zostać zamknięte. Powód? Generują koszty, a czytelników nie ma. – Powinny zostać tylko biblioteki w Miłosławiu i Orzechowie – mówił. – Jak ktoś z wioski będzie chciał trafić do książki, to trafi. Sam przyznaję, że jestem na bakier z czytaniem książek. – Smutne to, że ktoś przyznaje się, że nie czyta – mówiła Małgorzata Bzowa, kierownik świetlicy w Orzechowie. – Propagowanie czytelnictwa ma się odbywać przez zamykanie bibliotek? – Jest Pan mistrzem (R. Barszcz – przyp. red.) w zaognianiu dyskusji – stwierdził Jarosław Sobczak, przewodniczący rady miejskiej. – Nigdy nie pozwolę na ich likwidację. Wcześniej rajcy wysłuchali sprawozdań z działalności trzech tzw. etatowych świetlic: w Czeszewie, Pałczynie i Orzechowie. Ta pierwsza w ostatnim roku wypracowała przychody w wysokości ok. 7 tys. zł. Zostały one przeznaczone m.in. na zakup opału i kosiarki spalinowej. – Z otrzymanej dotacji (41 tys. zł – przyp. red.) zorganizowaliśmy szereg imprez – mówiła Wiesława Stachowiak, kierownik świetlicy. – Wśród nich były wyjazdy na basen, przedstawienia teatralne czy organizacja rajdów rowerowych. Na brak imprez kulturalnych (ale nie tylko) nie mogli również narzekać mieszkańcy Orzechowa i Pałczyna. – Zorganizowaliśmy X Dni Orzechowa czy zabawę sylwestrową dla młodzieży – mówiła M. Bzowa. – Było też kilka przedstawień teatralnych w Domu Strażaka. W sumie w 2009 dysponowaliśmy kwotą 39 tys. zł. Wydaliśmy 37 tys. zł. Rajcy wysłuchali też sprawozdań m.in. MCK, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie (na zdjęciu jego kierownik Urszula Remisz). Kolejna sesja już we wtorek 30 marca.

„ W Nowej Wsi Podgór-

czajcego cz parku. – Bdziemy szuka potrzebnych rodków finansowych, sponsorów. Oczywicie tego wszystkiego nie da si zrobi od razu. Jednym, ale za to sporym problemem w caym przedsiwziciu jest fakt, e park jest w dyspozycji Agencji Nieruchomoci Rolnych. – Kilka tygodni temu wraz ze starost Dionizym Janiewiczem byem na spotkaniu z Krzysztofem Urbaniakiem, dyrektorem ANR Oddziau Terenowego w Poznaniu. Wszystko jest na dobrej drodze, aby gmina przeja ten teren – ko czy burmistrz Zbigniew Skikiewicz.

N

a szczeblu wojewódzkim powiat wrzesiński reprezentować będą: Marcin Krzyżański (SP w Miłosławiu), Nikodem Kryszak (Gimnazjum Pyzdry) i Lucyna Woźniak (LO Września). 22 marca w miłosławskim gimnazjum odbył się powiatowy turniej wiedzy pożarniczej. Do testu pisemnego przystąpiło 29 uczestników. Do ścisłego finału zakwalifikowało się 15 (odpowiadali na pięć wylosowanych przez siebie pytań). Najlepsi dostali nagrody, które wręczał Komendant Powiatowy PSP we Wrześni, bryg. Krzysztof Orzeł, prezes Oddziału Zarządu Powiatowego ZOSP RP we Wrześni Andrzej Janka oraz naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia w Starostwie Powiatowym we Wrześni Jan Sznura.

Reklama

OSK „STRAŻAK” Tomasz Dolata Czeszewo, ul. Miłosławska 18,

tel. 603 968 998 Zaprasza na kurs kat. A,B, T T - od 16 lat za zgodą rodziców t.BUFSJB’ZT[LPMFOJPXFHSBUJT t%PKB[EQPLVSTBOUB t.PȈMJXPǴǎFH[BNJOVX1P[OBOJV ,POJOJFJ,BMJT[V t$JnjH’ZOBCØSLVSTBOUØX Edu-039b

INFORMATOR GMINNY Urząd Miasta i Gminy

61 438 20 22

Policja

61 437 53 40

OSP Miłosław

61 438 28 88

Pogotowie Energetyczne

61 438 21 44

Poczta

61 438 23 45

Ośrodek Zdrowia

61 438 30 05

Ośrodek Kultury

61 438 27 79

Ośr. Pomocy Społecznej

61 438 30 96 61 438 37 58

Bank Spółdzielczy

61 438 20 31

Por. lekarza rodzinnego

61 437 12 52

Naprawa pralek i lodówek

61 438 36 01

Gabinet weterynaryjny

607 944 690

Serwis komputerowy, internet

61 438 34 56

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Miłosław, ul. Poznańska 10,„Rolmark”, w godz. 8.00-16.00, tel. 061 438 25 16


Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzes www.wrzesnia.info.pl sn

Kołaczkowo

Filip Biernat tel. 61 437 49 56 f.biernat@wrzesnia.info.pl

Śpiewali i walczyli Przegld talentów muzycznych w Koaczkowie cieszy si niesabnc popularnoci. W niedzielne popoudnie sala urzdu gminy pkaa w szwach. W konkursie wzio udzia 22 uczestników, którzy rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych. Dzieci i modzie, która wystpia na deskach, prezentowaa róne moliwoci wokalne. Ale trzeba zaznaczy, e jury w skadzie: Roma Wróblewska (instruktor Ogniska Muzycznego w Koaczkowie), Teresa yskawa (nauczyciel gry na pianinie w Zespole Szkó Muzycznych w Supcy) oraz Adam Korzeniewski (muzyk, pianista sesyjny), nie pomylio si przy wyanianiu laureatów. I tak, w kategorii najmodszej, klas I-III, zwyciya Angelika Kaniewska, która zapiewaa „Puszka Okruszka” Natalii Kukulskiej. Najlepiej piewajc uczennic klas IV-VI okazaa si Patrycja Kaniewska, która zapiewaa przebój Danuty Rinn „Gdzie ci mczyni”. Najciekawiej wygldaa rywaliza-

W Zielińcu też świętowano Dzień Kobiet. Na wesoło

Ponad 80 kobiet z Zielińca, Bieganowa i Kołaczkowa bawiło się podczas Dnia Kobiet, który zorganizowała w Zielińcu rada sołecka i radny powiatowy Józef Szafarek. Podczas imprezy wystąpił zespół ludowy Horobit z Pobiedzisk, który wprowadził wszystkich uczestników zabawy we wspaniały nastrój. Dzień Kobiet w Zielińcu obchodzony jest co roku.

„ Gminna Spódzielnia Borzykowo chtnie wydzierawi dworek, który znajduje si na jej terenie. kowskiej „Szansy na sukces” byli: radni powiatowi Teresa Waszak, Józef Szafarek, Eugeniusz Plewiski, wójt gminy Wojciech Majchrzak, Pawe Nowak (Przedsibiorstwo Transportowo-Usugowe z Borzykowa), Zbigniew Kaniewski (Znicz-Pol z Wszemborza), Andrzej Twardy.

„ 31 marca odbdzie si sesja Rady Gminy w Koaczkowie. Zostanie wybrany jej nowy przewodniczcy.

„ Poprawiam si. Ko-

aczkowo w tym roku obchodzi 700-lecie istnienia, a nie – jak napisaem – 750-lecie. Za bd przepraszam.

„ 26 marca Gminna Komisja Antyalkoholowa zorganizowaa prelekcj na temat, nomen omen, bezpiecznego picia.

 Występ Klaudii Twardej był rejestrowany przez jej zagorzałe fanki

Oświata zarzyna gminę Gmina Koaczkowo ma potny problem. Ministerstwo Edukacji Narodowej obcio jej 250 tys. z z subwencji owiatowej. – Decyzja nas zaskoczya, poniewa informacj o zmniejszeniu subwencji otrzymalimy ju po uchwaleniu budetu – mówi wójt Wojciech Majchrzak. – Liczba dzieci w szkoach zmniejszya si, ale nie przypuszczalimy, e ministerstwo obetnie nam tak potn kwot – dodaje. Urzd Gminy w Koaczkowie postanowi odwoa si od decyzji ministerstwa. Zostay wysane odpowiednie pisma, teraz urzdnicy czekaj na odpowied. Jest jednak mao prawdopodobne, aby ministerstwo cofno swoj decyzj. Chyba e rzeczywicie zasza jaka

SKLEP CZYNNY poniedziałek-sobota 6.00-22.00 niedziela 11.00-21.00

Skl-424a

Zapraszamy

ul. Wrzesińska

to prawdziwy hit w Koaczkowie. W pierwszych dniach otwarcia klientów byo tylu, e momentami brakowao koszyków.

„ Sponsorami koacz-

pomyka. Wójt i radni zastanawiaj si, jak i skd przesun rodki, aby zaata powsta dziur. W tej sprawie obradowano ju 24 i 25 marca. O ustaleniach poinformujemy za tydzie . Ju teraz jednak wiadomo, e trzeba bdzie „zdj” rodki z inwestycji. Dlatego zagroony jest m.in. zakup wozu bojowego dla OSP Koaczkowo i – jak mówi wójt – „jaka droga i chodniki”. Chodzi najpewniej o drog w Grabowie Królewskim i chodniki w Koaczkowie i Krzywej Górze. By moe na pokrycie dziury pójdzie refundacja, któr gmina otrzyma za budow remizo-wietlicy w Gorazdowie. Wyglda na to, e owiata bdzie nas coraz wicej kosztowa...

Reklama

do nowo otwartego samoobsługowego sklepu w Kołaczkowie

„ Sklep sieci Matteo

Budowa Orlika w Kołaczkowie wlecze się niemiłosiernie długo Jeszcze długo poczekamy na wbicie pierwszej łopaty przy budowie boiska „Orlik 2012” w Kołaczkowie. Tak uważa wójt Wojciech Majchrzak. Nie jest on w stanie powiedzieć, kiedy ruszy budowa, ani kiedy się zakończy. Jak ustaliliśmy, potrwa to długo. Przykład idzie z Wrześni. Tutaj procedury związane z budową ostatniego Orlika przy SSP nr 1 trwały około 7 miesięcy. Przygotowanie projektu to dwa miesiące, kolejne dwa to tzw. uzgodnienia. Półtora miesiąca trwa procedura przetargowa i kolejne półtora sama budowa obiektu. Wygląda na to, że otwarcia Orlika można spodziewać się latem, a najprawdopodobniej będzie to wrzesień , czyli początek nowego roku szkolnego. A więc będzie się to jakoś „zazębiało”, bo Orlik powstanie właśnie przy kołaczkowskim gimnazjum.

„ Podobno jaka moda

osoba pragnie bi si o fotel wójta gminy Koaczkowo. Tak utrzymuje jeden z forumowiczów na wrzesnia.info.pl... Reklama

Ruszyły dotowane

UBEZPIECZENIA

UPRAW tutaj najtaniej i najpewniej!!! Agencja Ubezpieczeniowa PZU S.A. Kołaczkowo, ul. Ogrodowa 8 Zadzwoń i umów się z Agentem 603 389 576

Zapraszamy

Usl-201

Laureaci kołaczkowskej „Szansy na sukces” szturmują prasę, radio i... zwłaszcza telewizję.

cja wród gimnazjalistów. Murowanym kandydatem bya Klaudia Twarda, laureatka koaczkowskiej „Szansy”, ale take wielu innych przegldów. Tym razem zapiewaa piosenk „List”z repertuaru Edyty Górniak (tego wykonania mona posucha na wrzesnia.info.pl w zakadce Koaczkowo) i znowu okazaa si najlepsza. Dowiedzielimy si, e Klaudia tak bardzo chciaa wystpi w Koaczkowie, e zrezygnowaa nawet z castingu do programu „ piewaj i walcz”, który odbywa si w Krakowie. Klaudia ostatnio jest nasz eksportow piosenkark, daje duo koncertów, zwaszcza we Wrzeni. miao mona j nazwa „perek”, wyonion podczas koaczkowskiej „Szansy na sukces”. Dodajmy, e wyrónienie w kategorii gimnazjalistów otrzymaa Andronika Bcler za wykonanie piosenki Varius Manx „Zamigota wiat”. Podczas imprezy wystpi równie nowy zespó rockowy o sympatycznej nazwie Allegro, w skadzie: Robert Fajkowski (klawisze, wokal), Klaudia Twarda (wokal) i Krzysztof Marczak (wokal, gitara). Trzymamy kciuki i mamy nadziej, e Allegro jeszcze gdzie w tym roku zagra. Moe na doynkach powiatowych, a potem... gdzie w wiecie.

15

stronę redaguje :

Co słychać

26 marca 2010

INFORMATOR GMINNY Urząd Gminy

61 438 53 24

Policja

61 438 50 77

Poczta

61 438 53 28

Biblioteka

61 438 53 13

Ośrodek Zdrowia

61 438 50 80

Gminny Ośrodek Kultury

61 438 50 78 61 438 52 46

CPN

61 438 51 84

Gaz

61 438 53 85

Bank Spółdzielczy

61 438 53 14

OPS

61 438 51 12

ZGKiM

61 438 56 50

Oczyszczalnia

61 438 55 75

Sklep elektroniczny i serwis

600 097 438

Ośr. Wspom. Dziecka i Rodziny

61 438 53 47

Internet

61 438 34 56

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Sokolniki, ul. Spokojna 4 (pawilon przy aptece)


Wiadomości Wrzesińskie

www.w www.wrzesnia.info.pl wrz

16 Pyzdry

stronę redaguje:

Tomasz Szternel tel. 61 437 49 56 t.szternel@wrzesnia.info.pl

Walka na argumenty Przedszkole w Lisewie zostanie zlikwidowane, podczas gdy to w Górnych Grądach będzie działało nadal. Radni mieli nie lada problem. Podczas sesji, która odbya si 17 marca, zadecydowali o losie dwóch placówek prowadzonych przez Fundacj Familijny Pozna . 31 marca ko czy si bowiem ich finansowanie. – Ukad by jasny. My tworzymy, wyposaamy i ponosimy wszelkie koszty zwizane z funkcjonowaniem przedszkola, ale tylko przez czternacie miesicy. Po tym czasie mog je przej samorzdy. I tak w zdecydowanej wikszoci przypadków si dzieje – mówi Olga Jezierska, koordynator programu wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Spoecznego. Cho temat by omawiany na komisjach, to wzbudzi sporo kontrowersji. Obecn, niejasn dla wielu rajców sytuacj przedszkola w Górnych Grdach przedstawia Hanna Frontczak z referatu owiaty urzdu gminy. Od stycznia placówka nie dziaa, bo nauczycielka ma chore dziecko i jest na opiece. Zapewniaa jednake, e wróci do pracy. Ale nie wrócia. W tej sytuacji fundacja, jako organ prowadzcy, nie miaa moliwoci wprowadzenia zastpstwa. – W lutym zamierzalimy wprowadzi wolontariat, gdy rodzice chcieli, a wrcz domagali si, eby ich dzieci uczszczay na zajcia. Ale takiej moliwoci te nie byo. Mielimy zwizane rce, nie moglimy nic zrobi – tumaczya H. Frontczak. Grayna Rogowicz, dyrektor Szkoy Podstawowej w Górnych Grdach, opowiedziaa si za prze-

Co słychać

26 marca 2010

„ Obchody 70. rocznicy

zbrodni katy skiej odbd si 27 marca. Na godz. 14.00 zaplanowano msz wit, na 15.00 – odsonicie tablicy przy pomniku POW, a na 15.30 – uroczysto w szkole.

„ Sekretarz gminy Prze-

mysaw Dbski zmieni gabinet w urzdzie gminy. Zaj ten zarezerwowany do tej pory dla zastpców burmistrza. Skdind wiemy, e macza w tym palce jeden z radnych.

„ Trwaj rozmowy na te-

mat karetki, która miaaby stacjonowa przy orodku zdrowia w Pyzdrach. Firma Falck, która odpowiada za ratowanie zdrowia i ycia ludzi w powiecie wrzesi skim, nie ma nic przeciwko.

„ W budecie gminy zo-

 Grażyna Rogowicz przekonywała radnych co do słuszności istnienia przedszkola. I przekonała jciem przedszkola przez gmin. Wymieniaa plusy: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich, moliwo korzystania przez nie z nowo wybudowanego placu zabaw i w ko cu przygotowanie do nauki w klasach czonych. – Taka klasa jest trudna dla ucznia i nauczyciela. Dlatego edukacja przedszkolna byaby zbawienna. Dziki niej dziecko moe wiele zyska – przekonywaa. Za utworzeniem placówki w Górnych Grdach przemawiay take liczby. W codziennych zajciach uczestniczyo rednio dziewiciu maluchów, podczas gdy w Lisewie tylko piciu. Jakby tego byo mao, burmistrz Krzysztof Struyski wytoczy kolejny argument: baz lokalow.

Szamocinianie wygrali turniej piłkarski w Pyzdrach

Drużyny reprezentujące Ochotnicze Hufce Pracy rywalizowały o miano najlepszej w województwie. Na boisku. Turniej, który odbył się 24 marca w sali widowiskowo-sportowej, zgromadził na starcie rekordowo dużo, bo aż jedenaście zespołów. – Co roku organizujemy te zmagania w innym miejscu. W Pyzdrach jest wspaniały, pełnowymiarowy obiekt. Nasz wychowawca zaproponował, że podejmie się tego trudu – wyjaśnia Anna Knocińska, komendant Hufca Pracy we Wrześni. Wspomniany wychowawca to Marek Jankowski, dyrektor pyzderskiego oddziału Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2. Jego podopieczni okazali się gościnni; zajęli 6. miejsce. Wygrał Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Szamocinie, przed Środowiskowymi Hufcami Pracy w Krotoszynie i Próchnowie. – Zwycięstwa cieszą, ale najważniejsza jest sportowa atmosfera – podkreśla M. Jankowski. Drużyny odebrały puchary i nagrody rzeczowe. Tytuł króla strzelców zdobył Michał Biela z Ostrowa Wielkopolskiego, z kolei najlepszym bramkarzem został uznany Kamil Jagodziński z Krotoszyna.

– W Lisewie nie ma klas czonych, w wyniku czego wykorzystane s wszystkie sale. Dlatego przedszkole funkcjonowao w systemie drugozmianowym. Pierwszoklasici szli do domu o 11.00, a przychodziy przedszkolaki. To nie byo najszczliwsze rozwizanie dla rodziców, którzy pracuj – zauway nie bez racji. Koniec ko ców, radni zadecydowali o utworzeniu od 1 kwietnia przedszkola w Górnych Grdach. Co na to dyrektor Szkoy Podstawowej w Lisewie Genowefa Ka mierska, która nie uczestniczya w sesji? – Tu nie chodzi o mnie, tylko o rodziców. S rozczarowani. Wiedzieli, e finansowanie kiedy si sko czy, ale liczyli na wsparcie gminy. Tymczasem otrzymao je tylko jedno

przedszkole – mówi niepocieszona. 22 marca do Lisewa przyjechaa H. Frontczak. Rozmawiaa z rodzicami, których dzieci chodziy do przedszkola. Ich argumenty jej nie przekonay. – Nie wiem, o co walcz. rednio w zajciach uczestniczyo picioro dzieci, a wczoraj (22 marca – przyp. red.) byo tylko troje – mówi. Podczas spotkania dwóch rodziców zdeklarowao si posya dzieci do przedszkola w Górnych Grdach. Bd one dowoone busem (ok 7 km). 29 marca G. Rogowicz spotka si z rodzicami dzieci z obydwu obwodów szkolnych. Chce zaagodzi sytuacj. – W przedszkolu znajdzie si miejsce dla kadego dziecka – zapewnia.

Spacerem wzdłuż Warty W przyszym roku powstanie inwestycja, która moe, a nawet powinna by wizytówk Pyzdr. Promenada nadwarcia ska. Wszystko okazao si 22 marca. Tego dnia zostaa opublikowana lista projektów dofinansowanych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach schematu „Infrastruktura turystyczna”. Tego, do którego aplikowa urzd gminy. – Jest si z czego cieszy – nie kryje zadowolenia sekretarz gminy Przemysaw Dbski. Wniosek o budow promenady zosta sklasyfikowany na 30. miejscu; wsparcie finansowe otrzymao 41. – Konkurencja bya do dua, cho budet, jakim dysponowa zarzd województwa, te niemay. Cieszylimy si ju, gdy nasz wniosek przeszed ocen formaln. Bo ponad 30 odpado, co tylko zwikszyo nasze szanse – mówi P. Dbski. Przypomnijmy, e projekt promenady zosta wykonany take z pienidzy unijnych, a dokadnie, z programu Leader. Planowana inwestycja bdzie biega od mostu do przystani wodniackiej „Perkoza” (pod skarp – co tylko j utrwali i wzmocni). W tym roku powstanie nasyp, nato-

sta wyodrbniony fundusz soecki. Pochonie okoo 200 tys. z. Poszczególne miejscowoci rozdysponuj pienidze podczas zebra wiejskich.

„ Ewa Sobolewska, kon-

sultant regionalny Programu Integracji Spoecznej, przyjedzie do Pyzdr 30 marca. Spotka si z przedstawicielami organizacji pozarzdowych i jednostek organizacyjnych gminy.

„ Zakad komunalny planuje rozbudow bazy magazynowo-garaowej przy ul. Wrzesi skiej. Znaczy: si powodzi.

„ Na zaproszenie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej do Pyzdr przyjedzie Maria Czubaszek, poetka, autorka tekstów piosenek, scenarzystka i dziennikarka. Spotka si z czytelnikami 9 kwietnia. „ Dlaczego radni zare-

zerwowali 6 tys. z na remont dopiero co wybudowanego parkingu w Rudzie Komorskiej? Odpowied ju za tydzie .

INFORMATOR GMINNY Miejsko-Gminny Ośr. Kultury

63 276 82 07

Miejsko-Gminny Ośr. Pom. Społ. – świadczenia rodzinne 63 276 81 70 – opieka 63 276 81 75

 Zdaniem P. Dębskiego, inwestycja powstanie tylko dzięki unijnej kasie

miast w przyszym to, co cieszy oko – czyli uoony zostanie pozbruk, zamontowane lampy i barierki od strony Warty. Tak dla bezpiecze stwa. Kosztorysowa warto inwestycji wynosi 1 mln 390 tys. z, a uzyskane dofinansowanie – nieco ponad 903 tys. z. Brakujca kwota bdzie pochodzia z budetu gminy. Promenada powinna zosta otwarta wiosn przyszego roku. Nic, tylko czeka.

Gminne Centrum Informacji

63 276 72 70

Muzeum Regionalne

63 276 81 07

Ochotnicza Straż Pożarna

63 276 81 98

Pogotowie Energetyczne

63 276 84 77

Posterunek Policji

61 437 53 60

Przedszkole Urząd Miasta i Gminy

63 276 83 27 63 276 83 33 (-34)

Szkoła Podstawowa

63 213 51 48

Por. Psycholog.-Pedagogiczna

63 276 72 51

Pyzdry – noclegi, Dłusk 72

502 541 943

Usługi pogrzebowe

606 964 795

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Pyzdry, ul. Szybska (Kwiaciarnia – Ruch), tel. 698 105 343


26 marca 2010

Wiadomości Wrzesińskie

Nekla

www.wrze www.wrzesnia.info.pl e

Tomasz Małecki

Mam niedosyt pod adresem pana – Kozielski do burmistrza a propos jego wypowiedzi w „WW”.

Kampania wyborcza wystartowała na dobre. Ataki na burmistrza także.

 Mimo ataków, burmistrzowi (z prawej) dopisywał humor momencie. A nie, jak pan, zrzuca si na nas. Mymy zdecydowali tak, jak byo to planowane. To mnie naprawd uderzyo, jest to bardzo nieadnie i niepowanie – stwierdzi. Grychowski nie pozosta duny. – Na szczcie mamy list obecnoci i wiemy, kto by, kto uczestniczy w pracach nad powstaniem projektu, i kady wiedzia, co tam si dzieje i jak ta sala ma wyglda. Tak e te-

Zawodzie jak nowe

 Ulica Zawodzie aż prosi się o remont... Najprawdopodobniej Przedsibiorstwo Robót Drogowych z Gniezna zmodernizuje ulic Zawodzie w Nekli. Gnienie ska firma zoya najkorzystniejsz ofert w przetargu na remont zdewastowanej ulicy. – PRD zaproponowao najta szy wariant. Chce zmodernizowa Zawodzie za 383 tys. z. – informuje burmistrz Roman Grychowski. – Udao si nam zaoszczdzi prawie

120 tys. z; na ten remont mielimy przygotowane w budecie 500 tys. z. Jest jeszcze szansa, e gmina zapaci z wasnego budetu okoo 150 tys. z. – Cay czas liczymy, e dostaniemy poow pienidzy z Narodowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych. Wtedy zgodnie z umow cz dooy powiat – dodaje burmistrz. Podpisanie umowy z PRD nastpi w przyszym tygodniu. Firma pooy na Zawodziu nowy asfalt i chodnik.

raz zwalanie na tego czy tamtego jest nie na miejscu – odci si burmistrz. Kozielski nie wytrzyma. – Ja nie mam potrzeby pokazywania si publicznie! Kto ma tak potrzeb, to my wiemy. A to, e mówi tutaj, a nie wczoraj na zebraniu sotysów, to dlatego, e obecny jest radny powiatu. Nie ja byem tym, który zrzuca na kogo co, ja si odniosem tylko do artykuu w „Wiadomo-

Co słychać

tel. 61 437 49 56 t.malecki@wrzesnia.info.pl

Kampania z salą w tle Jak ustalilimy, sotys Targowej Górki Czesaw Kozielski zaangaowa si, przynajmniej emocjonalnie, w kampani wyborcz kandydata na burmistrza Karola Balickiego. Wydaje si, e nieodcznym elementem teje kampanii bd „wystpy” sotysa na sesji. Kozielski zabra gos pod koniec sesji. Zala burmistrza pytaniami. A to o krawniki, które zniszczono podczas odnieania, a to o niedrony rów w Mystkach i na Maderze. Dopytywa o niewiecc lamp oraz wolne pomieszczenia w stranicy OSP, gdzie chciaby organizowa spotkania rady soeckiej. Gwodziem programu byy jednak echa artykuu, który ukaza si w zeszym tygodniu w „Wiadomociach Wrzesi skich”. Kozielski odniós si do wypowiedzi Romana Grychowskiego w sprawie sali sportowej w Zasutowie. – Pan burmistrz by z nami od samego pocztku. Wiedzia, o co chodzi, wiedzia, jak bdzie budowana ta sala, a w artykule si wypowiada, e on si na tym nie zna, bo tak zdecydowali nauczyciele i dziaacze sportowi – zacz Kozielski. – Bardzo nieadnie. Bo jeeli si podejmuje jakiegokolwiek tematu i zadania, to si bierze odpowiedzialno wspóln w tym

17

stronę redaguje:

na poniedziaek zmar wybitny mieszkaniec Nekielki, ginekolog i poonik oraz anatomopatolog prof. Tadeusz Pisarski. Mia 82 lata. Przez dugi czas kierowa Instytutem Ginekologii i Poonictwa Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Ginekologiczno-Pooniczym Szpitalem Klinicznym UM.

ciach”, to na mnie i innych zostaa zrzucona wina – podkrela. O co poszo? Tydzie temu zapytalimy burmistrza, dlaczego zaakceptowa projekt sali sportowej w Zasutowie, która bdzie miaa niestandardowe wymiary. Grychowski odrzek, e tak doradzili mu m.in. wuefici i inni gocie zaproszeniu do wspódecydowania o projekcie. Wród nich znajdowa si m.in. Kozielski. Do dyskusji nad projektem wczy si inny czonek komisji salowej Adam Stefaniak. Nekielski radny stwierdzi, e projekt jest ambitny i tak czy owak gminy nie bdzie sta na wybudowanie obiektu przy szkole w Zasutowie. Apelowa o przeprojektowanie sali i zmniejszenie, w szczególnoci czci socjalnej. – Rozmawiaem z wykonawc sali w Gutowach, który stwierdzi, e nasza sala kosztowaaby okoo 4 mln z, a nie 7, jak jest w kosztorysie. Gdybymy pozyskali poow funduszy na sal, to pozostae 2 mln jestemy w stanie w cigu dwóch, trzech lat wyoy z budetu gminy – zaapelowa Stanisaw Warczyski, radny z Zasutowa.

M

kielskiej Ligi Halowej: Alken Nekla – Extrim Wrzenia 15:4, Piekarnia Cukiernia – WKS Zasutowo 15:2, Drinking Team – Adamski Team 9:6, Verkap Plus – Ultra Wrzenia 2:6, Bloki Team – Transmax 2:2, Capri Wrzenia – ZRW Kubiaczyk 3:1. Liderem rozgrywek pozostaje Capri, które o 3 punkty wyprzedza ZRW Kubiaczyk.

„ W nocy z niedzieli

„ Burmistrz podpisa umow z Przedsibiorstwem Budownictwa Telekomunikacyjnego Zachód z Kostrzyna Wlkp., które wybuduje sie wodocigow w Targowej Górce, Stpocinie, Chwaszycach (etap II), Podstolicach (etap II), Nekli i Starczanowie (etap II) oraz w Nekielce. „ W Nekli w ramach programu „Nekla na start” odbywa si kurs instruktorów piki nonej i piki siatkowej. Szkoleniami objto 22 osoby z terenu gminy Nekla, a prowadzi je Wysza Szkoa Edukacji i Terapii z Poznania.

„ O kolejnej przegranej Pomienia czytaj na s. 22. „ Wczoraj odby si gminny przegld muzycznych talentów. Kto pojedzie do Opola, a kto do Sopotu? O tym za tydzie .

Gmina Nekla jest bezpieczna – zapewnił komendant powiatowy policji. Niepokoją tylko kradzieże... ieszkańcy gminy Nekla nie ufają policji – to wniosek, jaki płynie ze sprawozdania komendanta powiatowego policji, które Jarosław Gruszczyński (na zdjęciu) prezentował podczas ostatniej sesji rady miejskiej. Już na początku Gruszczyński asekuracyjnie zaznaczył, że jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, tylko w 10% zależy ono od instytucji, w tym policji. – Natomiast 90% zależy od nas samych: jak się zachowujemy, jak postępujemy, jak współpracujemy ze służbami, w tym z policją – stwierdził. – Rozmawiałem przed spotkaniem z państwa komendantem (Arturem Rybakiem, kierownikiem posterunku w Nekli – przyp. red.) i on ubolewał, że smuci go fakt, że mieszkańcy miasta i gminy Nekla po pięciu, po dziesięciu dniach, czasami po kilku tygodniach dopiero zgłaszają policji informacje o różnego rodzaju przestępstwach. Na efekty nie trzeba było długo czekać. W roku 2009 np. zanotowano jedenaście włamań, podczas gdy rok wcześniej zaledwie jedno. – Jednym z elementów, o których mówiliśmy, było późne powiadamianie policji o tych zdarzeniach – komendant powtarzał jak mantrę. – Dlatego szczególnie we włamaniach, kiedy zabezpieczenie materiałów dowodowych jest bardzo istotnym elementem w procesie wykryw-

„ Wyniki 18. kolejki Ne-

INFORMATOR GMINNY Urząd Miasta i Gminy

61 438 60 11

Policja

61 438 60 77

Straż Pożarna

61 438 60 88

Poczta

61 438 64 40

Urząd pocztowy Targowa Górka 61 438 66 28

czym, jeżeli to nie zadziała, wtedy działanie policji jest utrudnione – zaznaczył. Nie dość, że liczba włamań wzrosła, to jeszcze wykrywalność sprawców w roku 2009 była żenująco niska i kształtowała się na poziomie... 9% (sic!). Niezadowolony komendant znalazł winnego: Artura Rybaka. – Zaznaczam, panie komendancie, że ta kategoria musi się znacznie, ale to znacznie poprawić – zwrócił się w stronę kierownika posterunku. – Dziewięć procent to jest, jak na gminę Nekla, jak na komendanta, który wywodzi się z pionu operacyjnego, niska wykrywalność – skarcił.

Przych. Lek. Rodzin. „AMIKOR”

61 438 60 92

Ośrodek Kultury

61 438 60 60

Oczyszczalnia ścieków

61 438 65 75

Gabinet weterynaryjny

61 438 60 29 600 293 824

Biblioteka Publiczna

61 438 64 30

Bank Spółdzielczy

61 438 60 20

Polski Komitet Pomocy Społ.

61 438 60 11

Przedszkole

61 438 60 95

Szkoła Podstawowa

61 438 60 70

Szkoła Targowa Górka

61 438 66 86

Zesp. Szkół w Zasutowie

61 437 29 21 fax 61 437 25 06

Autohol i przewóz osób

503 509 001 61 436 33 70

Prawo jazdy

61 438 62 35 603 718 734

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Nekla, ul. Chopina 43/4 (sklep Goja)


Wiadomości Wrzesińskie

18 Gospodarka

w ww www.wrzesnia.info.pl stronę redaguje:

Marzena Zbierska tel. 61 437 49 56 m.zbierska@wrzesnia.info.pl

Innowacji brakuje 72

Wciąż niewiele firm wprowadza na rynek innowacyjne projekty. Powód? To zwykle drogie i ryzykowne.

Innowacja to, najprociej mówic, tworzenie czego nowego. Na potrzeby dziaalnoci gospodarczej innowacji dopatruje si nie tylko w kwestii technologii, ale take w rozwizaniach organizacyjnych, w myleniu i podejciu do prowadzenia biznesu. Pojcie innowacyjnoci zyskao kolejne definicje po tym, jak pojawiy si programy Unii Europejskiej ukierunkowane na finansowanie innowacji. Jak zaznacza Monika Kaczmarek z Gnienie skiej Agencji Rozwoju Gospodarczego, która doradza przy pisaniu wniosków, innowacja rozumiana jest rónie w poszczególnych programach i dziaaniach. Róne s wymagania czasowe i przestrzenne – raz za innowacj przyjmuje si rozwizania stosowane nie duej ni 3 lata w wiecie, innym razem technologie znane i stosowane w kraju nie duej ni 5 lat. Warunki wymagane od wnioskodawców zakadaj czasami konieczno dostarczenia opinii instytutów badawczych o innowacyjnoci danego rozwizania, innym razem nie. Przemysaw Jakubowski z Bierzglinka jest jednym z niewielu wrzesi skich przedsibiorców, który realizuje innowacyjny projekt z dofinansowaniem Unii. Spóka, któr zarzdza – DIO Landscaping & Decorations Polska – zajmuje si projektowaniem i zakadaniem ogrodów. Od niedawna na stronie internetowej swojej firmy uruchomi innowacyjny program do projektowania ogrodu E-ogrody. Projekt wart 324 500 z zosta dofinansowany przez UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodar-

Co słychać

26 marca 2010

 – Polska jest krajem zacofanym technologicznie – mówi Przemysław Jakubowski, który wymyślił internetowe projektowanie ogrodów

ka. – Gdybym mia tak du kwot z wasnych pienidzy na projekt, którego zyskowno jest wtpliwa, raczej bym si nie zdecydowa. Dofinansowanie unijne pokryo 85 procent kosztów projektu, a to oznaczao, e wystarczyo dooy tylko 15 procent. To bya ju kwota moliwa do zaakceptowania – mówi P. Jakubowski. W ramach programu E-ogrody funkcjonuj dwa poziomy bezpatne oraz patny – koszt 50 zotych. Obecnie funkcjonuje pierwsza wersja E-ogrodów. W planach jest jej cige udoskonalanie, m.in. przetumaczenie na jzyki obce. Innowacyjno projektu E-ogrody polega na tym, e internauta moe sam od pocztku do ko ca, bez udziau innych osób, o kadej porze, zaprojektowa swój ogród. – Ani w Polsce, ani na wiecie nie

Fot. MAK

ma drugiej takiej usugi, dziki której poprzez stron www mona sobie zaprojektowa ogród – dodaje. – Gównym beneficjentem unijnych programów wspierajcych innowacje jest Polska. A to dlatego, e jestemy krajem technologicznie zacofanym. Cay wiat przenosi si obecnie do e-usug. W Polsce sprowadza si to gównie do usug bankowych, a w takich pa stwach jak Anglia czy kraje skandynawskie wiele innych usug wiadczonych jest poprzez sie. Innowacyjno produktowa to – obok technologii – jedno z najbardziej tradycyjnych podej do innowacji. Kady nowy produkt, który pojawia si na rynku, mona traktowa jako innowacj dopiero wtedy, gdy z ca pewnoci nikt wczeniej nie zaoferowa takiego dobra

spodarstwie Szkolnym w Bierzglinku odbdzie si kurs z ochrony rolin dla rolników stosujcych rodki ochrony rolin. Organizatorzy prosz zainteresowanych o kontakt telefoniczny (061 436 07 88) lub osobisty (WODR we Wrzeni, ul. Kaliska 1).

„ We wtorek komornik

sdowy bdzie licytowa majtek ruchomy Mikonu.

proc. firm badanych przez PARP uwaa, e koszty to gówna bariera w uzyskiwaniu patentów

lub usugi. To podstawowy warunek uzyskania patentu. – Procedura patentowania wyrobu jest bardzo duga i skomplikowana – mówi Agnieszka Dardzikowska, specjalista ds. marketingu firmy Pani Teresa Medica SA z Gutowa Maego, która rozpocza proces patentowania najnowszej linii produktów Amberette. – Uzyskanie patentu dla przeciwreumatycznej bielizny bursztynowej, która jest naszym autorskim projektem, prowadzi specjalna kancelaria patentowa. Jej zadaniem jest wanie dokadne sprawdzenie, czy nikt inny wczeniej nie wyprodukowa bielizny z przdzy bursztynowej. – Proces patentowania wyrobu jest te do kosztowny, ale zastrzeenie produktów byo naszym celem od pocztku pracy nad tym projektem – dodaje A. Dardzikowska. – Pomys na innowacj, jak jest bielizna z bursztynem, powsta jako rozszerzenie dotychczasowej oferty wyrobów z bursztynem. W najnowszej kolekcji zostaa zastosowana nowatorska, wysoce specjalistyczna technologia. Dzianiny, z których wykonana jest kolekcja bursztynowa, s opracowane wycznie na rzecz Pani Teresa Medica SA w ramach projektu badawczego z udziaem naukowców z Instytutu Wókiennictwa i Instytutu Biopolimerów i Wókien Chemicznych w odzi. Monopol na nowe rozwizanie przyznany przez dane pa stwo – czyli patent – dziaa tylko na jego terytorium, przez 20 lat. Coraz mniej polskich firm decyduje si na patentowanie swoich wyrobów. Wród przeszkód wymienia si wysokie koszty, skomplikowane i dugotrwae procedury oraz brak szkole w tym zakresie.

„ 20 i 21 maja w Go-

„ Bezrobocie wci ronie. Na koniec lutego w Powiatowym Urzdzie Pracy byo zarejestrowanych 4 724 bezrobotnych (w tym 2 516 kobiet). Dla porównania, miesic wczeniej w rejestrze PUP byo o 139 osób mniej. „ W pierwszych dwóch

miesicach tego roku starostwo powiatowe wydao 111 pozwole na budow; 28 dotyczy budynków mieszkalnych.

„ Przy ul. Paderewskiego – w budynku, w którym znajduje si Polomarket – powsta sklep z butami. „ Do wczoraj w biurze

powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 176 rolników zoyo wnioski o dopaty bezporednie za 2010 rok. W caym powiecie jest ok. 2 700 potencjalnych wnioskodawców. Stawki dopat bd znane po 30 wrzenia.

„ Przy ul. Kociusz-

ki we Wrzeni powstanie nowa stacja kontroli pojazdów.

Reklama

INFORMACJA O FIRMACH

tel. 94-34 www.wlkp.info.pl

Producent zniczy z Przyborek będzie inwestować w strefie Firma Gibowski wybuduje nową fabrykę oraz centrum magazynowo-logistyczne. Nowy inwestor wrzesi skiej podstrefy ekonomicznej WSSE Invest-Park zagospodaruje 2,02 ha gruntu. Prawo do nabycia nieruchomoci oraz zezwolenie na prowadzenie dziaalnoci na terenie strefy uzyska w drodze przetargu. Firma Przemysawa Gibowskiego bya jedynym oferentem i o moliwo inwestowania w ramach strefy ekonomicznej zabiegaa od dawna. Jak przyznaje waciciel, obecna siedziba w Przyborkach nie jest ju wystarczajca, gównie pod wzgl-

dem powierzchni magazynowej, dlatego konieczna jest budowa nowej fabryki. – Pocztkowo w strefie powstanie zaplecze magazynowo-logistyczne, a w dalszym etapie inwestycji zostanie ono rozbudowane i bdzie tam przeniesiona caa produkcja zniczy z obecnej siedziby w Przyborkach – mówi P. Gibowski. Firma Gibowski Sp z o.o. dziaa od 1996 roku, a pod obecn nazw od siedmiu lat. Zajmuje si produkcj zniczy oraz wymiennych wkadów. Sprzedaje je hurtowniom oraz sieciom sklepów w caej Europie. P. Gibowski nie chce na razie zdradza swoich zamiarów dotyczcych parametrów nowej hali oraz wartoci inwestycji. Jak zaznacza, nie ma jeszcze projektu budowlane-

go, a obecnie, po uzyskaniu zgody na inwestowanie w strefie, koncentruje si wanie na przygotowaniu wstpnej dokumentacji poprzedzajcej wystpienie o pozwolenie na budow. Firma Gibowski to kolejna lokalna firma, która inwestuje w strefie. Na uko czeniu jest ju nowa hala Krispolu, a zaawansowane prace budowlane prowadzone s obok – powstaje tam centrum magazynowo-logistyczne APP. Przedsibiorcy inwestujcy we wrzesi skiej podstrefie maj prawo do ulgi w podatku dochodowym – jej wysoko uzaleniona jest midzy innymi od kosztów nowej inwestycji oraz liczby zatrudnianych pracowników.

 Na pierwszym planie inwestycja APP, w tle szara hala Krispolu


26 marca 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Miss Czytelników „WW”

19

Wybieramy najpiękniejszą Drodzy Czytelnicy, wybierzcie swoją Miss i wygrajcie zaproszenie na galę finałową Miss Polonia Wrześni 2010! Ju niebawem – 17 kwietnia – jurorzy zdecyduj, której z prezentowanych niej dziewczyn przypadnie tytu Miss Polonia Wrzeni i tym samym która z nich bdzie reprezentowaa nasze miasto w czerwcowych wyborach Miss Polonia Wielkopolski. Zanim jed-

nak to si stanie, ogaszamy konkurs na Miss Czytelników „WW”! Wród osób, które wezm udzia w zabawie i przel do redakcji (ul. Fromborska 18) lub do biura ogosze (ul. Warszawska 15) wypeniony kupon (zamieszczamy go obok; kupon naley naklei na kartk pocztow), rozlosujemy 20 zaprosze na gal finaow, która odbdzie si 17 kwietnia w WOK-u. Wstp na ni moliwy jest tylko z zaproszeniami, dlatego warto gosowa na nasze piknoci. Na gosy czekamy do wtorku 13 kwietnia. List osób, do których trafi wejciówki, opublikujemy 16 kwietnia. DOT

1. Agnieszka Stachowiak

2. Agnieszka Żurawik

3. Aleksandra Pełszyńska

wiek: 21 lat wzrost: 177 cm zawód: studentka hobby: fotografia, taniec, kultury wschodnie kolor włosów: brązowe, jasne kolor oczu: brązowe znak zodiaku: lew

wiek: 24 lata wzrost: 173 cm zawód: studentka hobby: muzyka, sport, moda kolor włosów: brązowe kolor oczu: piwne znak zodiaku: ryby

wiek: 18 lat wzrost: 170 cm zawód: uczennica hobby: moda, muzyka, podróże, sport kolor włosów: jasny blond kolor oczu: niebieskie znak zodiaku: baran

4. Katarzyna Gasik

5. Marcelina Nogala

6. Marita Klukaszewska

wiek: 18 lat wzrost: 168 cm zawód: uczennica hobby: taniec, gotowanie, snowboard, śpiew kolor włosów: kasztanowe kolor oczu: piwne znak zodiaku: ryby

wiek: 20 lat wzrost: 169 cm zawód: studentka hobby: taniec, fotomodeling, moda kolor włosów: jasny blond kolor oczu: niebieskie znak zodiaku: ryby

wiek: 19 lat wzrost: 162 cm zawód: studentka hobby: dogoterapia, książka, film kolor włosów: ciemny blond kolor oczu: niebieskie znak zodiaku: waga

7. Martyna Fechner

8. Monika Krauze

9. Patrycja Skrzypczak

wiek: 19 lat wzrost: 169 cm zawód: uczennica hobby: spor t, podróże, zwierzęta kolor włosów: blond kolor oczu: zielone znak zodiaku: wodnik

wiek: 20 lat wzrost: 172 cm zawód: studentka hobby: kosmetologia, sport, muzyka, moda kolor włosów: jasny blond kolor oczu: szaro-niebieskie znak zodiaku: ryby

wiek: 18 lat wzrost: 169 cm zawód: uczennica hobby: jazda konna, taniec, brazylijskie jiu-jitsu kolor włosów: brązowe kolor oczu: zielone znak zodiaku: panna

10. Paulina Kubiak

11. Sara Kubacka

12. Małgorzata Woźniak

wiek: 18 lat wzrost: 166 cm zawód: uczennica hobby: sport, taniec hip-hop, kino kolor włosów: blond kolor oczu: szare znak zodiaku: baran

wiek: 21 lat wzrost: 171 cm zawód: studentka hobby: matematyka, malarstwo, grafika komputerowa, śpiew, sztuka kolor włosów: blond kolor oczu: niebieskie znak zodiaku: waga

wiek: 18 lat wzrost: 165 cm zawód: uczennica hobby: teatr, kino, sztuka kolor włosów: brązowe kolor oczu: brązowe, ciemne znak zodiaku: panna


20

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

26 marca 2010

DRODZY RODZICE ! DYSPONUJEMY JESZCZE WOLNYMI MIEJSCAMI, W ZWIÄ&#x201E;ZKU Z CZYM

Roz-584

PRZEDSZKOLE â&#x20AC;&#x17E;POLNE KWIATKIâ&#x20AC;? w GUTOWIE MAĹ YM

PRZEDĹ UĹťAMY ZAPISY DZIECI

Z ROCZNIKĂ&#x201C;W 2005-2008 DO 23 KWIETNIA. PRZYJMUJEMY DZIECI od 2,5 do 6 lat WiÄ&#x2122;cej informacji pod numerem tel. 61 4388-351 lub w sekretariacie przedszkola codziennie w godzinach 8.00-15.00. Zapraszamy na stronÄ&#x2122; internetowÄ&#x2026; przedszkola:

www.polnekwiatki.wrzesnia.pl z ktĂłrej moĹźna pobraÄ&#x2021; kartÄ&#x2122; zapisu dziecka do przedszkola i przesĹ&#x201A;aÄ&#x2021; na adres e-mail: przedszkole-gm@wrzesnia.Pl

OprĂłcz standardowych zajÄ&#x2122;Ä&#x2021; dydaktyczno - wychowawczych zapewniamy dzieciom: bezpĹ&#x201A;atne zajÄ&#x2122;cia dodatkowe: jÄ&#x2122;zyk angielski dla wszystkich dzieci, gimnastyka korekcyjna, logopedia, religia, konkursy z nagrodami, pĹ&#x201A;atne zajÄ&#x2122;cia do wyboru przez rodzicĂłw: nauka pĹ&#x201A;ywania, rytmika, spotkania z kulturÄ&#x2026;

NAGROBKI

Zapraszamy na drzwi otwarte we wtorki i Ĺ&#x203A;rody

tel. 608-240-688

Brykiet z trocin

504 190 333

rEPQJFDĂ&#x201C;X$0rEPLPNJOLĂ&#x201C;X LBTCSZLJFU!XQQM rEPQJFDĂ&#x201C;XLBĂłPXZDI rJEFBMOZEPQPEHS[FXBOJBXPEZXQJFDBDIDP

413;&%"Ç&#x192;#3:,*&5601"Â&#x160;08&(0

Roz-545

Donat Siwiak MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw Os. WĹ&#x201A;. Ĺ okietka 5 (przy cmentarzu)

Roz-368a

TANI OPAÂŁ

ZakĹ&#x201A;ad Kamieniarski

www.wrzesnia.info.pl


26 marca 2010

WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

www.wrzesnia.info.pl

cz-b: A4: 0,15 zĹ&#x201A; kolor: A4: 2,50 zĹ&#x201A;

ww-082

Strona CzytelnikĂłw Mamo, jestem! A3: 0,30 zĹ&#x201A; A3: 5,00 zĹ&#x201A;

Warszawska 15, WrzeĹ&#x203A;nia - Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;?, tel. (061) 640-01-01

21 INFORMATOR MIEJSKI Pogotowie ratunkowe 999 StraĹź poĹźarna 998 Policja 997

Adam Zmuda syn Julii i Krzysztofa z Nadarzyc

Tomasz Drozd syn Agnieszki i Krzysztofa z KoĹ&#x201A;aczkowa

StraĹź Miejska 986 â&#x20AC;&#x201C; pon.-pt. 7.00-22.00, sob. 7.00-15.00

Urodzony: 13 marca Waga: 2770 g Wzrost: 53 cm

Urodzony: 17 marca Waga: 2700 g Wzrost: 51 cm

Pogotowie ciepĹ&#x201A;ownicze 993

Tomasz WoĹşniak syn Mileny i Dawida z Bierzglina

Patrycja Machowska cĂłrka Pauliny i Ĺ ukasza z WrzeĹ&#x203A;ni

Urodzony: 17 marca Waga: 3525 g Wzrost: 57 cm

Urodzona: 18 marca Waga: 3300 g Wzrost: 55 cm

Zosia Topolska cĂłrka Agaty i Aleksandra z WrzeĹ&#x203A;ni

MichaĹ&#x201A; Fojt syn Pauliny i Adama z Rudek

Urodzona: 18 marca Waga: 2260 g Wzrost: 55 cm

Urodzony: 18 marca Waga: 3570 g Wzrost: 56 cm

Jan Cerkaski syn Marty i Szymona z Gniezna

Nadia JĂłzeďŹ na Jarantowska cĂłrka Honoraty i Damiana z WrzeĹ&#x203A;ni

Urodzony: 19 marca Waga: 2400 g Wzrost: 54 cm

Urodzona: 19 marca Waga: 3460 g Wzrost: 57 cm

Zuzanna Juszczak cĂłrka Anny i Roberta z TĹ&#x201A;oczyzny

Wiktoria Grabarczyk, cĂłrka Magdaleny i Huberta z Gutowa MaĹ&#x201A;ego

Taxi Harcerska 61 640 33 33, 61 437 77 77

Urodzona: 19 marca Waga: 3055 g Wzrost: 56 cm

Urodzona: 19 marca Waga: 4260 g Wzrost: 61 cm

TAXI PKP #2 889 999 130

Ania WoĹşniak cĂłrka Agnieszki i Ryszarda z Biechowa

Piotr Skweres syn Martyny i Macieja z Gniezna

TRANSPORT 605 261 155

Urodzona: 19 marca Waga: 3100 g Wzrost: 54 cm

Urodzony: 19 marca Waga: 3700 g Wzrost: 53 cm

Pizzeria Capri PIZZA NA TELEFON, 61 640 20 71

Tobiasz Witaszak syn Anety i Marka z WrzeĹ&#x203A;ni

Maja BĹ&#x201A;aĹźkĂłw cĂłrka Karoliny i Krzysztofa z WrzeĹ&#x203A;ni

Urodzony: 20 marca Waga: 3800 g Wzrost: 57 cm

Urodzona: 21 marca Waga: 2660 g Wzrost: 52 cm

Pogotowie energetyczne â&#x20AC;&#x201C; centrala 61 437 46 00 Pogotowie wod.-kan. 994, 61 436 05 47 Informacja PKP 61 633 49 22 Informacja PKS 61 437 00 66 CaĹ&#x201A;odobowy policyjny â&#x20AC;&#x17E;telefon zaufaniaâ&#x20AC;? 61 437 52 97 Poradnia Terapii UzaleĹźnieĹ&#x201E; i WspĂłĹ&#x201A;uzaleĹźnieĹ&#x201E;, Witkowska 3, 61 436 21 46 WrzesiĹ&#x201E;skie Stowarzyszenie AbstynentĂłw â&#x20AC;&#x17E;Jantarâ&#x20AC;?: prawnik przyjmuje w 1. i 3. Ĺ&#x203A;rodÄ&#x2122; miesiÄ&#x2026;ca w godz.15.0017.00, psycholog w 2. i 4. czwartek miesiÄ&#x2026;ca w godz.17.4519.45, telefon zaufania: w godz. 10.00-22.00 â&#x20AC;&#x201C; 606 903 528 i 61 437 78 42 w godz.16.00-20.00.

i inne siatki zgrzewane tCSBNZtGVSULJ

Punkt PrzeciwdziaĹ&#x201A;ania Przemocy w Rodzinie 61 437 40 28, 61 437 40 22, 61 437 40 35, czynne w czwartki w godz. 14.00-18.00 w bud. OPS, ul. Szkolna 24 PeĹ&#x201A;nomocnik ds. Profilaktyki i RozwiÄ&#x2026;zywania ProblemĂłw Alkoholowych 61 640 39 40

Produkcja â&#x20AC;&#x201C; Kaczanowo 508-088-662, 061/ 4389-253 www.stal-pol.pl

Powiatowy rzecznik konsumentĂłw â&#x20AC;&#x201C; Starostwo Powiatowe we WrzeĹ&#x203A;ni, pon.-pt. w godz. 9.00-14.00, 61 640 44 16 Roz-579

Biblioteka Pedagogiczna, Wojska Polskiego 2a, 61 436 13 33, czynne od pon. do pt. w godz. 10.00-17.00 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy WrzeĹ&#x203A;nia 61 436 25 96 Czytelnia 61 437 96 45 Wielkopolska Informacja Gospodarcza 61 426 50 50, 94 34 â&#x20AC;&#x201C; 24h Schronisko dla psĂłw 500 191 039 Gabinet weterynaryjny, KiliĹ&#x201E;skiego 13 502 256 205 Halo TAXI 61 436 33 33, 601 808 921 TAXI, 24h ESKA, 721 121 121 TAXI PKP 61 437 92 22 TAXI ZET 61 436 55 55 Taxi DARIO (1-8 osĂłb) 602 221 436 TAXI SUPER, wieczĂłr, noc, 607 515 515 USĹ UGI TRANSPORTOWE 889 998 888 Pizzeria Soprano Chrobrego 15, 61 640 21 01 Pizzeria Camelot 61 436 38 09, 515 299 040 Pizzeria Margeritta 61 437 00 60 Kurczak z roĹźna â&#x20AC;&#x201C; Koszarowa â&#x20AC;&#x201C; 15 zĹ&#x201A;, 509 273 487 Kurczak z roĹźna przy BIEDRONCE 61 436 79 90 Serwis komputerowy 695 926 796 Serwis RTV J. Grzegorek, WrzeĹ&#x203A;nia, JP II 17, 61 436 25Â 28, 601 794 203

FIRMOWY SKLEPIK Z PRODUKTAMI GRUPY PAMAPOL - 

Hydraulik 697 693 902 Kompleksowe usĹ&#x201A;ugi pogrzebowe 24h, ul. Legii WrzesiĹ&#x201E;skiej 16, WrzeĹ&#x203A;nia, 61 436 11 60, kom. 603 868 607

  

Roksana ZiĂłĹ&#x201A;kowska cĂłrka Beaty i Krzysztofa ze StrzaĹ&#x201A;kowa

Urodzony: 21 marca Waga: 3700 g Wzrost: 56 cm

Urodzona: 22 marca Waga: 3440 g Wzrost: 56 cm

Zosia Mietlicka cĂłrka Karoliny i Marka z Pietrzykowa

Martyna Anna Oltmann cĂłrka Pauliny i SĹ&#x201A;awomira z Gonic

Urodzona: 22 marca Waga: 2970 g Wzrost: 52 cm

Urodzona: 22 marca Waga: 3330 g Wzrost: 56 cm

Oskar Miara syn Magdaleny i Ĺ ukasza z WrzeĹ&#x203A;ni

Zygmunt Jan Paluszkiewicz syn Sylwii i Jakuba ze SwarzÄ&#x2122;dza

Urodzony: 22 marca Waga: 3920 g Wzrost: 58 cm

Urodzony: 24 marca Waga: 3800 g Wzrost: 58 cm

 !"#$%&%!

Kwiaciarnia â&#x20AC;&#x17E;Kaprysâ&#x20AC;? przy szpitalu zaprasza â&#x20AC;&#x201C; pn-sob. 8.00-18.00, nd. 9.30-17.30; 61 437 62 97

'#!%'( 9 do 17 od od do 

  oo  Skl-413a

Sklep z odzieĹźÄ&#x2026; damskÄ&#x2026; PRETTY ZAPRASZA ul. Chrobrego 11, pawilon 8 (na zieleniaku)

Skl-427

Sebastian Rzepka syn Magdaleny i RafaĹ&#x201A;a z Bierzglina

Kompleksowe UsĹ&#x201A;ugi Pogrzebowe PUK 24h, ul. MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awska 5, 61 437 92 00, 61 436 28 78, 508 088 390

Kwiaciarnia â&#x20AC;&#x17E;Kaprys Plusâ&#x20AC;? zaprasza â&#x20AC;&#x201C; pn-sob. 8.0021.00, nd. 9.30-17.30 i PRACOWNIA FLORYSTYKI Ĺ&#x161;LUBNEJ, ul. KoĹ&#x203A;ciuszki 70 a, tel. 61 436 71 51

APTEKI DYĹťURUJÄ&#x201E;CE 26.03 UTIS, ul. SĹ&#x201A;owackiego 4a tel. 61-43-54-033 27.03 PANACEUM, ul. Opieszyn 10 tel. 61-43-77-995 28.03 NOWA, ul. Sienkiewicza 12 tel. 61-43-60-205 29.03 VERBENA, ul. KosynierĂłw 23 tel. 61-43-65-293 30.03 NOWA, ul. Sienkiewicza 12 tel. 61-43-60-205 31.03 ASPIRYNKA, ul. Sienkiewicza 20 tel. 61-43-77-746 1.04 PRZYPOLOMARKECIE,ul.Paderewskiego52 tel. 61-43-65-284


26 marca 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

22 Sport Do Wrześni wraca wielka lekkoatletyka W ostatni niedziel kwietnia zostanie oficjalnie otwarty stadion lekkoatletyczny z tartanow bieni. Tego dnia goci bdziemy znanych zawodników z olimpijczykami na czele. Now nawierzchni obiektu przy Kaliskiej jako pierwsi sprawdz uczestnicy I Wrzesi skiego Mitingu Lekkoatletycznego oraz XXVII Biegu Kosynierów. Tartanowa nawierzchnia spenia oczekiwania wrzesi skich przedstawicieli królowej sportu. Mamy pikn histori, utytuowanych trenerów i utalentowan modzie. W tym momencie brakuje jedynie kibiców. Organizatorzy kwietniowego mitingu chc wyj naprzeciw tej potrzebie. Pamitaj, e kilkadziesit lat temu kibice szczelnie wypeniali trybuny stadionu – tego przy Kosynierów. Zawody maj te uwietni znaczcy jubileusz. Po raz pierwszy w naszym miecie lekkoatleci rywalizowali równe 90 lat temu. W planach komitetu organizacyjnego jest sprowadzenie do Wrzeni jednej z gwiazd polskiej lekkoatletyki. Kto zawieci swoim blaskiem 25 kwietnia? To jeszcze tajemnica. Wicej szczegóów o zawodach zamiecimy na naszych amach w przyszym tygodniu. Ju dzisiaj zapraszamy na stadion. Na kibiców czeka 875 wygodnych krzeseek i sporo sportowych emocji. Leszek Nowacki

Piłka siatkowa – zakończenie rozgrywek wrzesińskiej ligi rekreacyjnej

Grupa łowców nagród Młodzież APP drugi rok z rzędu mogła cieszyć się zwycięstwem w lidze rekreacyjnej. Nic dziwnego; kilku siatkarzy ma za sobą staż w II-ligowym Krispolu Zapowiadano walkę na śmierć i życie. Krew się jednak nie polała. APP w cuglach obronił tytuł. W wielkim finale ubiegoroczny mistrz nadspodziewanie gadko ogra Nicolausa Powidz. Brz, po zwycistwie w czterech setach nad Old Boys Pozna przypad w udziale BeCleverowi. Mecz o trzecie miejsce mia rozpocz prawdziwe emocje w hali przy Kosynierów. Pierwszy set wrzenianie wygrali z miadc przewag i... usnli. W drugiej odsonie dowiadczony zespó z Poznania doprowa-

dzi do ko cówki. Jak si szybko okazao – zwyciskiej, któr po drugiej stronie siatki zawali dwukrotnie blokowany Marcin Iglewski. Zimny prysznic otrzewi siatkarzy BeClevera. Wzili si w gar i po dwudziestu paru minutach schodzili zadowoleni z boiska. W finale na jednej poowie boiska stanli wrzenianie, a na drugiej... wrzenianie. W ekipie z Powidza a czterech siatkarzy uczyo si gra na naszych parkietach. Biorc pod uwag postaw Nicolausa w rundzie zasadniczej i w pófinale, wydawao si, e Powidz powinien nawiza wyrównan walk. Mia bowiem w swych szeregach Darka Jaruszew-

skiego, który potrafi „kopn”. Nic z tych rzeczy. Od pierwszych piek APP dominowao na placu. Zespó Karola Szlechta imponowa mocn zagrywk i skutecznym odbiorem, który pozwala gra przez rodek siatki. Efekt by piorunujcy, jednak... do czasu. W trzeciej partii zagrywka „siada” wrzenianom i na wyniki nie trzeba byo dugo czeka. Po omiu nieudanych serwisach i trzech bdach ustawienia APP przegrywao ju 13:19. Konsolidacja nie trwaa dugo. Mistrz wyrówna ju na 21:21, a chwil póniej móg wznie rce w gór. W gecie radoci, rzecz jasna. APP nie tylko odebra puchar dla najlepszej druyny, ale take zgar-

n nagrody dla najlepszego rozgrywajcego (Kamil Zitek) i przyjmujcego ( ukasz Sobczak). I tylko tytu najlepszego atakujcego finaów dosta si w inne rce. Statuetk odebra Mariusz Solecki, rodkowy BeClevera. Finay, jak co roku, miay swoj atmosfer. Po raz pierwszy w tym sezonie mecze rozegrano na pojedynczym boisku, a na rozsuwanych trybunach zasiado ponad 100 kibiców. Cao dopenia wietna oprawa muzyczna Spawika. Pucharów i wyrónie nie byo ko ca. Towarzyszyy im zapewnienia, e przyszym sezonie nie bdzie gorzej. Leszek Nowacki

Termopile na życzenie

Dziesięć minut Dwójki krok upokorzeń od medalu

Sparta Orzechowo nawizaa wyrównan walk w pojedynku z Polonusem Kazimierz Biskupi, dwukrotnie wychodzc na prowadzenie. O porace orzechowian zadecydoway bdy w ostatnich minutach meczu. Od pocztku spotkania adnej ze stron nie udao si wyranie zdominowa boiskowych wydarze . A do samej ko cówki na akcj odpowiadano akcj. Pierwsza szansa Sparty miaa miejsce ju w 10. min. Kornelowi Witczakowi nie udao si jednak posa z bliska w wiato bramki piki odbitej od muru po rzucie wolnym, wykonywanym przez Radosawa Lemiszewskiego. W odpowiedzi gracz Polonusa spudowa z 15 metrów. W 22. min pika zagrana gow po dalekim wrzucie z autu wyldowaa na poprzeczce orzechowskiej bramki. Byskawiczna kontra pozwolia gospodarzom na objcie prowadzenia. Marcin Adryan dogra pik na lini pola karnego, a tam Piotr Surdyk, uprzedzajc bramkarza, skierowa j do siatki. Szansa Sparty z 28. min z pewnoci dugo pozostanie w pamici Adryana, który w klasycznej sytuacji sam na sam, uderzajc z bliska, trafi w nogi bramkarza. Tu przed zejciem do szatni Polonus przez kilka minut mocno naciera na bramk gospodarzy, a ko cowym tego efektem byo celne trafienie w samo okienko (w 45. min). Chwil wczeniej Bar-

Coraz gorsza zaczyna by sytuacja Pomienia Nekla w klasie okrgowej. W dwóch wiosennych meczach zespó nie zdoby adnego punktu. W ostatnim pojedynku z LKS lesin neklanie przez ponad godzin byli równorzdnym przeciwnikiem, ale nage zaamanie spowodowao, e gocie w cigu kilku nastpnych minut zaliczyli a trzy trafienia. Do przerwy na boisku w Nekli trwaa wyrównana walka, podczas której stron stwarzajc wiksze zagroenie pod bramk przeciwnika byli gospodarze. Mecz prowadzony by w do szybkim tempie, jednak zbyt wielu sytuacji strzeleckich adnej ze stron nie udao si stworzy. W pierwszym kwadransie po przerwie gra toczya si gównie w rodku pola. W 65. min rozpocz si dramat Pomienia. Zawodnik goci niemal z zerowego kta umieci pik w siatce gospodarzy. Dwie minuty póniej gocie cieszyli si z podwyszenia na 2:0. W 70. min kontaktowego gola móg zdoby Maciej Giewski, ale jego strza zosta wybity z bramki przez obro c. Gocie odpowiedzieli natychmiast – trafieniem w poprzeczk z rzutu wolnego i w supek w klasycznej sytuacji sam na sam z bramkarzem. W 75. min byo praktycznie po meczu. Gracz ze lesina, po slalomie midzy graczami Pomienia w polu karnym, umieci pik w pustej bramce. RC Pomie – LKS lesin 0:3 (0:0)

 Bartosz Gruszczyński powrócił do gry w bramce, ale w meczu z Polonusem nie uchronił Sparty od straty czterech goli

tosz Gruszczyski wyszed obronn rk z pojedynku sam na sam z napastnikiem Polonusa. Na pocztku drugiej odsony Sparta zdobya gola. W 55. min Surdyk, uwalniajc si od obro cy, znalaz w polu karnym na tyle duo miejsca, aby skutecznie uderzy po dugim rogu. Pi minut póniej trafienie dla Sparty móg zaliczy Adam Pazio, ale pika po jego strzale gow zostaa znakomicie obroniona. W 68. min przed swoj szans stan Marek Olejniczak, jednak futbolówka, uderzona przez niego po wejciu w pole karne, poszybowaa „w chmury”. Chwila nieuwagi gospodarzy ju

Fot. RC

minut póniej pozwolia Polonusowi na doprowadzenie do wyrównania – po wyoeniu piki od linii ko cowej i strzale z kilku metrów. W 83. min miejscowi przyjli potny cios, tym bardziej bolesny, e spowodowany trafieniem samobójczym. Wprowadzony na boisko chwil wczeniej Damian Podlewski, chcc wybi dorodkowan pik, trafi j tak niefortunnie, e wyldowaa we wasnej bramce. Walka Sparty o doprowadzenie do remisu za wszelk cen przyniosa jeszcze gociom trafienie na 4:2 w doliczonym czasie gry. Robert Czerniak Sparta – Polonus 2:4 (1:1)

Fot. LEN

W rozegranych w Koninie Mistrzostwach Województwa Szkó Podstawowych w Halowej Pice Nonej bardzo dobrze spisali si chopcy z SPP nr 2. Podopieczni trenera Janusza Hofmana otarli si o podium imprezy Szkolnego Zwizku Sportowego. Finay rozgrywane byy w dwóch grupach po cztery zespoy. SSP nr 2 trafia do grupy z Koninem, Gostyniem i reprezentantem Kalisza. Uczniowie „dwójki” zajli w swojej grupie trzecie miejsce i przyszo im walczy o pit lokat. Ostatni pojedynek grupowy mia wielk dramaturgi. Wrzenianie walczyli z Gostyniem i na dwie sekundy przed ko cem spotkania bezbramkowo remisowali. Podzia punktów awansowa „dwójk” do gry o medale. Rywal w ostatniej sekundzie zdoby jednak gola i to on wywalczy miejsce w pófinale. W meczu o pite miejsce wrzenianie pokonali Jastrowie 2:1. – Nasz wynik jest sporym sukcesem, szczególnie gdy wemie si pod uwag fakt, e szkoa nie dysponuje sal sportow, w której mona trenowa – przekonuje Hofman. V miejsce wywalczyli: Jdrzej Gruszczy ski, Patryk Pawowski, Piotr Cyrulewski, Bartosz Biakowski, Wiktor Matuszak, Daniel Tomaszewski, Piotr Waszak, Micha Lewandowski, Mateusz Fogt, Karol Ja czak, Dawid Rudnicki, Michael Rogalski. LEN


26 marca 2010

Wiadomości Wrzesińskie

Sport

www.wrzesnia.info.pl

Tenis stołowy – turniej pamięci Henryka Prusika

Dwanaście stołów Doroczną tenisową imprezę zdominowały liczby. W większości wielocyfrowe. Po raz pitnasty tenisici stoowi walczyli we Wrzeni w Ogólnopolskim Turnieju imienia Henryka Prusika. Impreza – od niedawna jednodniowa – zostaa poczona z mistrzostwami naszego miasta. Za dwunastoma stoami (tak liczb „pingpongowych boisk” mona zobaczy tylko raz w roku) w szranki stano 105 zawodników. Najmodszy mia dziewi lat, najstarszy – Stanisaw Noszko z Konina – liczy sobie 65 wiosen. Organizatorzy, dziaacze TKKF Sokó, zaproponowali a siedem kategorii. Najliczniej obsadzona (29 startujcych) okazaa si najmodsza grupa chopców, w której triumfowa Dawid Balcerzak ze Supcy, aktualny mistrz Wielkopolski aków. Wystp wrzenian, liczony miejscami na podium, okaza si najlepszy od wielu lat. A omioro na-

IV liga XVIII kolejka, 20/21.03.2010 r. Victoria Września – LKS Czarnylas 2:0 Sokół Kleczew – Obra 1912 Kościan 1:3 SKP Słupca – Olimpia Koło 0:1 ZKS Zagórów – Korona Piaski 1:5 KS Stal Pleszew – LKS Gołuchów 1:0 Zryw Dąbie – Biały Orzeł Koźmin Wlkp. przełożony Ardi Krobia – Dąbroczanka Pępowo przełożony Płomyk Koźminiec – Piast Kobylin przełożony 1. KS Stal Pleszew 2. Piast Kobylin 3. Sokół Kleczew 4. Płomyk Koźminiec 5. Victoria Września 6. SKP Słupca 7. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 8. Korona Piaski 9. Olimpia Koło 10. Dąbroczanka Pępowo 11. Zryw Dąbie 12. Obra 1912 Kościan 13. Ardi Krobianka Krobia 14. LKS Gołuchów 15. LKS Czarnylas 16. ZKS Zagórów

17 17 18 16 18 18 17 18 17 16 17 18 17 18 17 17

38 34 31 31 31 28 27 25 24 23 22 21 16 12 9 2

XIX kolejka, 28.03.2010 r. 14:00 LKS Gołuchów – Victoria Września

48-19 38-14 40-22 35-26 35-28 30-27 27-23 32-23 28-20 22-19 26-20 27-40 18-33 22-31 10-33 13-73

O punkty na murawie nie będzie łatwo

Jedynie Victoria Wrzenia nia w nadchodzcej kolejce spotka a pojedzie na swój mecz w roli faworyta. oryta. Druyny klasy okrgowej przyjm na pewno z radoci kady wynik, który nie bdzie porak. W niedziel Victoria zmierzy si w wyjazdowym spotkaniu u z LKS Gouchów. Wszystko wskazuje uje na to, e po kiepskiej jesieni w druynie ruynie gotywne zmiaspodarzy nastpiy pozytywne ny. W swoim pierwszym meczu LKS wywalczy jeden punkt z Sokoem Kleczew, a w minionej kolejce bezbramkowo remisowa z liderem n. Victoz Pleszewa a do 81. min. eczach ria w swoich dwóch meczach otowapokazaa, e jest przygotowana do rozgrywek nad wyraz owscy dobrze, przez co gouchowscy kami kibice mog by wiadkami Henryk Piechnik uczcił zwycięstwem pamięć swego imiennika Fot. LEN emocjonujcego pojedynku. ynku. ak Wrzenianie bd jednak szych tenisistów stoowych odebrao wystpowa w roli zdecy-medale. Te z najcenniejszego kruszdowanego faworyta. Orlik Miosaw cu przypady Alicji Szymczak z Kapo odwoaniu meczu czanowa, triumfatorce kategorii na wasnym boisku pojedzie dziewczt do lat 16, oraz Henrykowi Piechnikowi w najstarszej grupie w sobot do Kodawy. Tamtejszy Górmczyzn, powyej 50. roku ycia. nik ze wzgldu na stan boiska rówNa pudle w hali przy Kaliskiej sta- pingpongistów wystartowao we nie przeoy pierwszy mecz, ale wali jeszcze: Szymon Gryczka (Ka- wrzesiskiej imprezie w ostatniej kolejce wysoko przegra czanowo), Katarzyna Kwiatkowska, ze Zjednoczonymi Rychwa, co wskaWiktoria Jasiska, Zdzisaw Hejna zywaoby, e jest w nie najlepszej formie. O dyspozycji Orlika jednak trud(wszyscy z Wrzeni) oraz Mirosaw Piechnik (Psary Polskie). no te co powiedzie, dlatego wynik Zdzisaw Hejna, bronicy tytuu jcy sposób, gromic rywali do zera, wydaje si spraw otwart. z ubiegego roku w najstarszej kate- ale w decydujcej i bratobójczej parPrzed Pomieniem Nekla arcygorii, nie móg by zadowolony z wy- tii z Henrykiem Piechnikiem musia wany mecz z Polonusem Kazistpu. Turniej rozpocz w imponu- uzna jego wyszo. LEN mierz Biskupi, który jest w jego za-

105

Wyniki – sport w skrócie • Więcej na www.wrzesnia.info.pl/sport PIŁKA NOŻNA

23

W W W.W R ZE SN IA . IN FO. PL /SP O R T

Klasa okręgowa, XVIII kolejka, 20/21.03.2010 r. Płomień Nekla – LKS Ślesin 0:3 Sparta Orzechowo – Polonus Kazimierz Bisk. 2:4 Orlik Klafs Miłosław – Warta Dobrów przełożony GKS Sompolno – Sparta Konin 2:2 Czarni Ostrowite – Fanclub Dąbroszyn 0:1 Zjednoczeni Rychwał – Górnik Kłodawa 3:0 Kasztelania Brudzew – Wicher Dobra 2:2 GLKS Znicz Władysławów – Tulisia Tuliszków 4:1 1. Sparta Konin 18 42 45-16 2. GLKS Znicz Władysławów 18 36 40-21 3. Tulisia Tuliszków 18 33 27-22 4. Zjednoczeni Rychwał 17 30 48-21 5. Fanclub Dąbroszyn 18 30 30-23 6. LKS Ślesin 18 29 26-20 7. Górnik Kłodawa 17 26 28-26 8. Kasztelania Brudzew 17 25 33-20 9. Czarni Ostrowite 18 25 39-41 10. Polonus Kazimierz Biskupi 18 23 29-42 11. Warta Eremita Dobrów 16 18 17-27 12. Orlik Klafs Miłosław 17 17 23-39 13. Płomień Nekla 18 16 21-30 14. Wicher Dobra 18 16 31-43 15. GKS Sompolno 18 16 19-43 16. Sparta Orzechowo 18 12 25-47

XIX kolejka, 27.03.2010 r. 15.00 Sparta Orzechowo – Czarni Ostrowite 15:00 Polonus Kazimierz Biskupi – Płomień Nekla 15:00 Górnik Kłodawa – Orlik Klafs Miłosław

kapitalne trafienie dla Victorii

nusem, który do szczliwie wygra ostatnio ze Spart Orzechowo jest dla Pomienia jak najbardziej realny. Sparta Orzechowo zagra w sobot na wasnym boisku, ale nie bdzie miaa atwego zadania. Czarni Ostrowite przeszli zim metamorfoz, deklasujc wrcz Polonusa, ostatniego przeciwnika Sparty. W minionej kolejce Czarni tylko jedn bramk ulegli druynie z Dbroszyna. Sparta do tej pory pokazaa, e potrafi zdobywa bramki, ale jeszcze atwiej potrafi je traci. Remis w tym spotkaniu byby dla orzechowian raczej korzystnym wynikiem. RC

15:15 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

322 296 283 277 274 230 218 218 205 200

SZACHY VIII i IX kolejka, 21.03.20110 r. Wrzos – Komandoria Poznań Wrzos – Na Pięterku Poznań 1. Wieża Kórnicka 2. Piast Śrem 3. Lech Poznań 5. Baszta Szamotuły 4. Komandoria Poznań 6. Na Pięterku Poznań 7. Korona Rawicz 8. Wrzos Września 9. Hetman II Konin 10. Szach Wolsztyn 11. Tęcza Kościan 12. Jurand Witkowo

 Maciej Lisiecki zaliczył w sobotę

Gimnazjaliści z wielkopolskim złotem

BRYDŻ Runda XVII, 19.03.2010 r. IOR II Poznań – WKBS Września 1. WKBS Września 2. Żegrze Karo Poznań 3. Kwadrat Leszno 4. Lokator Gniezno 5. IOR II Poznań 6. IOR I Poznań 7. Team Kiliński Trzemeszno 8. Pomorski I Poznań 9. Kopernik Poznań 10. ZEC Karolin

Powodzenie sigu. Powodzeni bw tym spotkaniu b gówdzie zaleao gów nie od konsekwenc konsekwencji w realizacji zaoza taktycznyc e taktycznych, te której do tej pory neklanom brakowao, przeam i od przeamania niemoc niemocy strzeleckie strzeleckiej. Pol Remis z Polo-

+440 +309 +200 +139 +212 -172 -231 -233 -329 -335

0:6 (wo) 0:6 (wo) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

17 14 14 11 11 10 10 6 5 5 3 2

36,5 34,5 33,0 32,5 30,0 31,0 27,5 19,5 22,0 22,0 17,0 18,5

Redakcja: 62-300 Września, ul. Fromborska 18, tel. 61 437 49 50, fax 61 436 72 85; http://www.wrzesnia.info.pl, redakcja@wrzesnia.info.pl. Redaguje zespół: Waldemar Śliwczyński (redaktor naczelny), Jolanta Śliwczyńska (z-ca redaktora naczelnego), Marek Urbaniak (sekretarz redakcji), Marzena Zbierska, Filip Biernat, Tomasz Małecki, Tomasz Szternel, Damian Idzikowski, Łukasz Różański. Współpracują: Roman Nowaczyk, Łukasz Adamczyk, Małgorzata Cichacka, Dorota Tomaszewska. Sport: Leszek Nowacki, Robert Czerniak. Skład komputerowy (reklamy@wrzesnia.info.pl): Marek Urbaniak, Anna Jakubek, Artur Korpik, Krzysztof Korpik, Krzysztof Liberkowski. Projekt graficzny: Tomasz Wojciechowski. Biuro ogłoszeń: Maria Kosińska, Arleta Kretkowska, Artur Mokracki, Natalia Pacanowska, Marika Wojtela. 62-300 Września, ul. Warszawska 15, tel. 61 436 52 70, fax 61 640 01 01, biuro@wrzesnia.info.pl Wydawca: Wydawnictwo KROPKA Jolanta i Waldemar Śliwczyńscy, 62-300 Września, Szczecińska 5. Druk: Drukarnia AGORA SA, Piła, ul. Krzywa 35. Kolportaż: Mariusz Tomczak, tel. 603 118 930. Redakcja „WW” zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz nadawania tytuów listom. Tekstów i materiaów niezamówionych nie zwracamy. Anonimów nie drukujemy. Redakcja „WW” nie odpowiada za tre reklam i ogosze. Wzory reklam zastrzeone. nakład: 10.800

Osiągnięciem historycznego sukcesu w Finale Wojewódzkim w Halowej Piłce Nożnej, który odbył się w Skokach, zakończyli swój udział reprezentanci Gimnazjum nr 2 we Wrześni. Podopieczni Jarosława Graczyka, pokonując w dogrywce w finałowym meczu turnieju zespół z Poznania, wywalczyli złote medale i tytuł mistrza Wielkopolski. Do finału wojewódzkiego zakwalifikowało się osiem drużyn. Piłkarze Gimnazjum nr 2 trafili do grupy, w której pokonali 2:1 Gimnazjum nr 3 Poznań, wygrali 4:1 z Gimnazjum Skoki i ograli 3:0 Gimnazjum nr 3 Szamotuły. O udział w meczu finałowym turnieju wrześnianom przyszło się zmierzyć z Gimnazjum z Wolsztyna, z którym wygrali 4:1. Największy dotychczasowy konkurent, jakim była reprezentacja Gimnazjum nr 3 Poznań, z którą wrześnianie wcześniej wygrali w grupie, również dotarł do finału. Z zespołem stanowiącym bezpośrednie zaplecze Lecha Poznań reprezentanci Gimnazjum nr 2 mieli już kontakt wcześniej, przegrywając w finale Turnieju Coca-Cola Cup po dwóch dogrywkach i rzutach karnych. W regulaminowym czasie gry żadnej z drużyn, pomimo wypracowania kilku dogodnych sytuacji strzeleckich, nie udało się celnie trafić. Po kilkudziesięciu sekundach pięciominutowej dogrywki gola na wagę tytułu mistrzowskiego udało się zdobyć Patrykowi Buczkowskiemu. Podczas podsumowania turnieju dwa ważne wyróżnienia indywidualne przypadły także w udziale wrześnianom. Szymona Krawczyńskiego wybrano najlepszym zawodnikiem turnieju, a Tomasza Borowskiego najlepszym bramkarzem. – Kolejny etap szkolenia został zwieńczony sukcesem. Zdobycie złotego medalu na pewno wzmocni psychicznie i dowartościuje naszych zawodników. Dla sześciu z moich piłkarzy jest to kolejne złoto, bo wcześniej już stanęli na najwyższym stopniu podium podczas sztafetowych biegów przełajowych – cieszy się trener Graczyk. RC


Piłka siatkowa, s. 22

APP zgarnęło większość nagród w lidze rekreacyjnej

Tenis stołowy, s. 23

Futsal, s. 23

Ośmioro wrześnian stawało na podium tenisowego festiwalu

Gimnazjaliści wywalczyli złoto Wielkopolski

Piłka nożna – IV liga, grupa południowa, Victoria Września – LKS Czarnylas 2:0 (2:0)

Wiosenne zdobycze Victoria ruszyła z kopyta. Wiosną nie straciła nawet gola.

275

przez tyle minut Victoria nie stracia bramki w IV lidze

Leszek Nowacki

Wrzenianie wygrali drugi kolejny mecz tej wiosny. Na stadionie przy Kosynierów pokonali saby zespó z Czarnegolasu. Bramki dla Victorii ju w pierwszych dwudziestu minutach meczu zdobyli Damian Ludwiczak i Maciej Lisiecki. Trener Waldemar Przysiuda by zadowolony z kompletu punktów. Z gry zespou ju nie. Zaledwie 150 kibiców ogldao czwartoligowy pojedynek. Zaledwie, bo spotkanie inaugurowao wiosenn cz sezonu na klubowym obiekcie. Okazao si, e kilkumiesiczna przerwa w rozgrywkach nie wywoaa u fanów wielkiej tsknoty za pik. Magnesem nie byo te spektakularne zwycistwo Victorii w poprzedniej kolejce nad Koron w Piaskach. Pierwsze dwadziecia minut pojedynku mogo zadowoli nawet wybrednego kibica. Victoria zaatakowaa z pasj, co chwil stwarzaa

 Maciejowi Lisieckiemu (w padzie) tym razem nie udało się strzelić gola z trudnej pozycji sobie sytuacje strzeleckie i ju w 14. min obja prowadzenie. Sytuacyjne podanie Mateusza Duszyskiego na bramk zamieni D. Ludwiczak. Sze minut póniej rzut wolny egzekwowa W. Przysiuda. Mikko wrzuci pik w naronik pola bramkowego, a M. Lisiecki w ekwilibrystyczny sposób, uderzajc tyem gowy, umieci pik w siatce. Nie bez winy w tej sytuacji by bramkarz goci. Rywale, nie majc wiele wicej do stracenia, zaczli gra odwa-

niej, mniejsz uwag powicajc grze obronnej. W pierwszej poowie dwa razy narazili si na niebezpieczne kontry. Ludwiczak i Lisiecki w dobrych i niemal identycznych sytuacjach trafiali jednak futbolówk w boczn siatk. W drugiej poowie Victoria wyranie pilnowaa wyniku. Pikarzom z Czarnegolasu nie udao si stworzy adnej klarownej sytuacji do strzelenia gola, tote Tomasz Roszyk nie by zmuszany do wielu interReklama

Siatkarski nabór młodzieży Dyrekcja Gimnazjum nr 2 we Wrzeni ogasza nabór do klasy sportowej o profilu pika siatkowa. Swoje umiejtnoci bd mogli szlifowa i chopcy, i dziewczta. Patronat nad otwieran klas przejmuje KPS Progress/Krispol.

Zabieg ten ma gwarantowa modziey prost ciek do ligowych zespoów. Wicej informacji, a szczególnie te o miejscu i terminie zebrania organizacyjnego dla rodziców, zamiecimy za tydzie na stronie Krispolu. LEN

Reklama

wizytówek tel. 0-61 437 49 57 Wrzenia * ul. Fromborska 18

20 z

*z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT. Minimalna warto zamówienia: 20 z

11 kg

]GRZR]HP±]á QDVWDFML/3*±]á

793 501 415 61 436 16 55

Roz-447

Dowóz pon.-sob.

Fot. LEN

wencji. Co gorsza, take pod bramk goci rzadko bito na alarm. Mecz toczy si od szesnastki do szesnastki i w tym fragmencie mocno wynudzi fanów. Ludwiczak straci werw z pierwszej poowy, a uderzenia Przysiudy i Lisieckiego mijay cel. – W ubiegym sezonie, a take w ubiegej rundzie, zarzucano nam, e stwarzamy sobie wiele sytuacji, a punkty i tak wdruj do przeciwników. Teraz chcemy szanowa to, co uda nam si wywalczy w poczt-

kowych fragmentach meczów. Tak byo w wygranym spotkaniu w Piaskach, podobny scenariusz realizowalimy dzisiaj – komentowa po meczu trener Przysiuda. – Zgadzam si, nie by to porywajcy pojedynek, ale w tabeli licz si punkty. By moe gdybym dysponowa dzisiaj wszystkimi zawodnikami (grypa dopada Mateusza Godziaszka i Kamila Guta – przyp. red.), zaprezentowalibymy lepsz pik. Co mog obieca kibicom? Gwarantuj, e w kadym meczu bdziemy walczy o zwycistwo. Mam nadziej, e nie powtórzymy scenariusza z ubiegego sezonu, kiedy walczylimy w baraach o utrzymanie si w lidze. Skad Victorii: Roszyk – Zieli ski (89. Klimas), Lisowski, Figas, Sypniewski – Goclik, Przysiuda, Duszy ski (74. Wawrzyniak), Ludwiczak – Jordan (59. Konieczka), Lisiecki.


     

bezpĹ&#x201A;atny dodatek â&#x20AC;&#x17E;WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skichâ&#x20AC;?

biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;: 061 436 52 70

Rozliczenie roczne

PIT

Zakad Poradnictwa Zawodowego zaprasza na

za 2009 rok tanio, szybko, solidnie

BEZP,ATNE SZKOLENIA 1. Magazynier z obs/ug0 wĂłzka jezdniowego 2. Spawania MAG 3. Sprzedawca z obs/ug0 kasy 4skalnej i komputera 4. Sekretarka - asystentka

HG Profit Sp z o.o. 61 437-70-40, 607-943-547

SZKOLENIA PRZEZNACZONE S* DLA: - mieszkacĂłw powiatĂłw: redzkiego, remskiego i wrzesiskiego, - osĂłb dugotrwale bezrobotnych, - osĂłb niezatrudnionych korzystajcych ze wiadcze pomocy spoecznej, - osĂłb powracajcych na rynek pracy po urlopach macierzyskich i wychowawczych, - osĂłb po pi dziesitym roku ycia, - modziey do 25 lat zagroonych wykluczeniem spoecznym, - osĂłb nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiek nad dzie mi lub osobami zalenymi.

ZAKRES SZKOLE+ OBEJMUJE: - bezpatne materiay szkoleniowe, - warsztaty z zakresu umiejtno ci poruszania si po rynku pracy, - zdobycie wiedzy teoretycznej, jak i umiejtno ci praktycznych, - patne stae dla osĂłb, ktĂłre ukocz kurs Sprzedawcy z obsug kasy skalnej i komputera, - za wiadczenia o ukoczeniu kursu, - egzaminy pastwowe potwierdzajce zdobyte kwalikacje (kurs Spawania MAG oraz Magazynier z obsug wĂłzka jezdniowego), - catering, zwrot kosztĂłw dojazdu oraz stypendium staowe w wysoko ci 4 z bru o za kad godzin uczestnictwa w kursie.

BIURO PROJEKTU:

czynne w godz. 8.00-16.00

63-000 roda Wlkp., ul. Harcerska 18, tel./fax 0-61 286-49-64, tel. kom. 0-723-388-286

www.euronauka.eu e-mail: rekrutacja@euronauka.eu

Projekt â&#x20AC;&#x17E;Zdobd nowe kwalikacje i poka si na rynku pracy!â&#x20AC;? wspĂłnansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego

Roz-574

Czowiek - najlepsza inwestycja

WydzierĹźawiÄ&#x2122; teren gmina KoĹ&#x201A;aczkowo 2900 m2 pod dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;. Plac ogrodzony, oĹ&#x203A;wietlony, monitoring. Magazyn 120 m2, waga wozowa 15t. waga 1t. zadaszona. Plac utwardzony z boksami na opaĹ&#x201A;, pawilon socjalno-biurowy, magazyn-wagon, woda, telefon. MoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; sprzedaĹźy Ĺ&#x201A;adowacza Atlas, wĂłzka widĹ&#x201A;owego oraz samochodu Hyundai H-100 wywrotka.

602 384 301

TARTAK OFERUJE - tarcicÄ&#x2122; iglastÄ&#x2026; i liĹ&#x203A;ciastÄ&#x2026; suszonÄ&#x2026; i Ĺ&#x203A;wieĹźÄ&#x2026; do zastosowaĹ&#x201E; konstrukcyjnych i meblowych oraz wykaĹ&#x201E;czania domĂłw i mieszkaĹ&#x201E; - drewno kominkowe Ĺ&#x201A;upane z twardych gatunkĂłw drzew Zapraszamy

Drew-sÄ&#x2122;k s.c. Przyborki, k/WrzeĹ&#x203A;ni ul. Modrakowa 11 tel. 61-4379-672, fax 61-4379-673, e-mail: drewsek-sc@wp.pl

Roz-519

DwĂłr w Podstolicach zaprasza do organizacji

 

WyjÄ&#x2026;tkowa sceneria, profesjonalna obsĹ&#x201A;uga i rodzinna atmosfera pozwolÄ&#x2026; wszystkim goĹ&#x203A;ciom w peĹ&#x201A;ni przeĹźyÄ&#x2021; ten wyjÄ&#x2026;tkowy i uroczysty dzieĹ&#x201E;. Specjalnie dla dzieci polecamy szereg atrakcji tj. zabawy plenerowe lub przejaĹźdĹźkÄ&#x2122; bryczkÄ&#x2026;. Mamy jeszcze wolne terminy na maj i czerwiec 2010

Gas-130

ISSN 2080-4008

Usl-182

26 marca 2010 NR 12 (1038/XXI) INDEKS 366773

Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; ul. Warszawska 15 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia tel. 061/ 640 01 01 www.wrzesnia.info.pl


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

  

zatrudni:

rencistĂłw !"  #$ % !  " & ' (!  "! !

 ) % *  & +

Pra-808a

     

Â&#x201E; Firma przyjmie fachowcĂłw: malarz, szpachlarz, pĹ&#x201A;ytkarz, 695-664-242 Â&#x201E; Firma przyjmie pielÄ&#x2122;gniarkÄ&#x2122; z uprawnieniami do obsĹ&#x201A;ugi ZPCHR. Wymagana grupa inwalidzka, 61-4365-450 w godz. 9.00-16.00 Â&#x201E; Kancelaria Obrotu NieruchomoĹ&#x203A;ciami poszukuje wspĂłĹ&#x201A;pracownikĂłw z terenu WrzeĹ&#x203A;ni i okolic. CV na konsorcjumalfa@wp.pl Â&#x201E; OBUWNICZA SIEÄ&#x2020; HANDLOWA PILNIE ZATRUDNI NA 1/2 ETATU SPRZEDAWCÄ&#x2DC; DO SKLEPU WE WRZEĹ&#x161;NI; CV, ZDJÄ&#x2DC;CIE I PODANIE PROSZÄ&#x2DC; PRZESYĹ AÄ&#x2020; LISTEM ZWYKĹ YM ( NIE POLECONYM!) Z DOPISKIEM WRZEĹ&#x161;NIA NA ADRES: OBUWNICZA SIEÄ&#x2020; HANDLOWA S C UL. CHOĹ ONIEWSKIEGO 34/2/36 85-127 BYDGOSZCZ MILE WIDZIANE OSOBY Z GRUPÄ&#x201E; INWALIDZKÄ&#x201E;. Â&#x201E; PosprzÄ&#x2026;tam i umyjÄ&#x2122; okna, 795-835-825 Â&#x201E; Praca w sadzie - formowanie koron, 605-724-009

t%0%;*"Â&#x152;6 413;&%"Ĺ&#x2018;: $;ÄĄÄ˝$*;".*&//:$) t#-"$)"3;" t-",*&3/*," t%*"(/045ÄĄ ZgĹ&#x201A;oszenia kierowaÄ&#x2021; na adres: Firma Motoryzacyjna "Abis" s.c. Irena i Bogdan Spochacz ul. WrzesiĹ&#x201E;ska 30/27 63-000 Ĺ&#x161;roda Wlkp. e-mail: spochacz@peugeot.com.pl (list motywacyjny + CV) tel. 61 285 80 10 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; uczniĂłw w zawodzie tapicer, 505-056-751 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; uczniĂłw w zawodzie tapicer, WrzeĹ&#x203A;nia, Jana PawĹ&#x201A;a II 22, 501-027-680 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; wykwaliďŹ kowanego murarza zbrojarza, 506-912-109, 61-4365-379 Â&#x201E; Restauracja Margeritta zatrudni kucharzy, kelnerĂłw osoby na stanowisko pomoc kuchenna z doĹ&#x203A;wiadczeniem oraz do pracy na ogrĂłdki sezonowe. CV skĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; w restauracji ul. Rynek 24, WrzeĹ&#x203A;nia. Â&#x201E; Szukam pracy jako pomoc stomatologiczna, 694-549-497 Â&#x201E; ZaopiekujÄ&#x2122; siÄ&#x2122; dzieckiem 600-697-866 Â&#x201E; ZaopiekujÄ&#x2122; siÄ&#x2122; dzieckiem, 783-705-534 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; do prac ociepleniowych, ogĂłlnobudowlanych. Praca na wysokoĹ&#x203A;ci, dzwoniÄ&#x2021; pnpt 17.00-18.00, 503-320-272 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; fachowcĂłw do ociepleĹ&#x201E; oraz murarzy i pĹ&#x201A;ytkarzy, 61-4367-979, 661-961-971 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; kat CE, kraj, 603-694-241 Â&#x201E; Zatrudnimy elektromechanika urzÄ&#x2026;dzeĹ&#x201E; chĹ&#x201A;odniczych. Tel. 500-199-730 Â&#x201E; Zatrudnimy osoby uczÄ&#x2026;ce siÄ&#x2122; do sklepu ze sztucznÄ&#x2026; biĹźuteriÄ&#x2026;, 661-060-350

"ELCOL" Sp. z o.o. 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia Gutowo MaĹ&#x201A;e ul. Powidzka 4 a

ogĹ&#x201A;asza nabĂłr pracownikĂłw na stanowiska:

tT[XBD[LB tQBOJF EPT[ZDJB OBPWFSMPDL Produkcja odzieĹźy damskiej lekkiej.

Â&#x201E; Studentka anglistyki udziela korepetycji dzieciom i mĹ&#x201A;odzieĹźy w wieku szkolnym + przygotowanie do matury, 509-273-028

ZgĹ&#x201A;oszenia wyĹ&#x201A;Ä&#x2026;cznie osobiste. Oferta waĹźna do dnia 20.04.2010 r.

Â&#x201E; Studentka udzieli korepetycji z j. niemieckiego (szkoĹ&#x201A;a podstawowa + gimnazjum), 20 zĹ&#x201A;/1h, 502-356-943 Â&#x201E; Wypracowania z przedmiotĂłw humanistycznych; prace maturalne, 661-242-557

MOTORYZACYJNE Pra-925

IloĹ&#x203A;Ä&#x2021; miejsc ograniczona.

NAUKA Â&#x201E; ANGIELSKI, KOREPETYCJE, TĹ UMACZENIA PISEMNE 608- 386-613 Â&#x201E; Chemia- korepetycje, 785-532-825 Â&#x201E; ITALIANO, 61-4366-670, 504-441-792 Â&#x201E; J. angielski- nauczanie i korepetycje, 787-137-007 Â&#x201E; Matematyka, 603-784-118 Â&#x201E; Matematyka, ďŹ zyka, 784-392-970 Â&#x201E; Matematyka, tanio, 605-568-483 Â&#x201E; NIEMIECKI - korepetycje 695-084-642 Â&#x201E; NIEMIECKI, ANGIELSKI, KAĹťDY WIEK, KAĹťDY POZIOM, 726ď&#x161;ş719ď&#x161;ş439 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; na staĹź do biura sprzedaĹźy 515-12-00-22

Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; blacharza, 726-414-997 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; do ociepleĹ&#x201E; 694-555-106 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; do pracy kierowcÄ&#x2122; kat. CE po kraju, 501-618-163 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; do pracy kobietÄ&#x2122; w charakterze sprzedawcy w punkcie z lodami we WrzeĹ&#x203A;ni. Mile widziana ksiÄ&#x2026;Ĺźeczka Sanepidu. Osoby zainteresowane proszÄ&#x2122; o przesĹ&#x201A;anie CV na adres: p_ gastronomiczny@op.pl Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; do pracy, myjnia TIR, 509-127-862 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; krawcowÄ&#x2026; - chaĹ&#x201A;upniczkÄ&#x2122;, 695-631-058 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; na stanowisko spedytora z doĹ&#x203A;wiadczeniem, 501-618-163 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; ucznia w zawodzie hydraulik, 602-48-59-98 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; ucznia w zawodzie rzeĹşnik - wÄ&#x2122;dliniarz 61-4385-852

Â&#x201E; AKUMULATORY NOWE I UĹťYWANE z gwaracjÄ&#x2026; 36Ah - 220Ah motocyklowe; za 100kg zĹ&#x201A;omu akumulatorowego - odliczamy 40zĹ&#x201A; od ceny, WrzeĹ&#x203A;nia, Orkana 8, 061-4361-019, 889-076-691 Â&#x201E; Audi A6, 1.8 T sedan, 97 r, 164 tys.km, nowy model; volvo V50, 2.0 D, 136 Ps momentum 2008 r, 64 tys.km, 693-446-361 Fiat punto II, 664-096-614 Â&#x201E; Â&#x201E; Fiesta 95 r., 1,1 gaz, 660-852-507 Â&#x201E; Ford focus 2,0, 2000 r., 796-948-195 Â&#x201E; Iveco dail turbo, 97 r, skrzynia plandeka, sprzedam, 502-362-665 Â&#x201E; Kontener izoterma + wszystkie czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci do awi, nowe opony, 502-362-665 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; kaĹźdy samochĂłd do 500 zĹ&#x201A;, 697-481-861 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; wszystkie stare motory, mogÄ&#x2026; byÄ&#x2021; do remontu, np. WFM, OSA, JAVA, 697-969-464 Â&#x201E; KUPUJEMY AUTA do zĹ&#x201A;omowania. GotĂłwka i dokumenty od rÄ&#x2122;ki 601-757-165

Â&#x201E; Mercedes 190, 2.0 kat, 92 r, alufelgi, 502-362-665 Â&#x201E; Naprawa szyb samochodowych, 604-809-133 Â&#x201E; NiezawodnÄ&#x2026; ďŹ estÄ&#x2122;, 96 r, po 14 latach bezawaryjnej eksploatacji sprzeda emeryt (wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciel dwĂłch aut), 508-931-702 Â&#x201E; Nissan almera srebrny metalik, 2,0D, 96 r., w dobrym stanie,886-669-333 Â&#x201E; Nissan almera, 98 r, klimatyzacja, 604-192-278 Â&#x201E; Opel vectra 1,8, 16V, 98/99 r., 7.900zĹ&#x201A;, 796-948-195 Â&#x201E; Peugeot 206, 2000 r. czarna perĹ&#x201A;a, 721-143-468 Seat ibiza, 1.9 TDI, srebrny, 5 drzwi, 131 KM, 6 Â&#x201E; biegĂłw, 61-4387-192 Â&#x201E; Skup aut za gotĂłwkÄ&#x2122;, 724-705-471 Â&#x201E; Skup katalizatorĂłw samochodowych, 503-416-909 Â&#x201E; Sprzedam aprilla AF1, 80/50 cm3, 93 r., 3.500 zĹ&#x201A;, 661-722-195 Â&#x201E; Sprzedam astra II 99 r., 514-324-037 Â&#x201E; Sprzedam astra, 95 r, 1.7 DTI, dobrze wyposaĹźony, 3d, 3900 zĹ&#x201A;, 785-878-732 Â&#x201E; Sprzedam chevrolet - daewoo reşşo 12.2004 r. 15.500 zĹ&#x201A;, 603-601-892 Â&#x201E; Sprzedam chrysler stratus 2,0 + gaz, 1999 r. automat, klimatyzacja, 660-202-206

AUTO-GAZ MONTAĹť 16-letnie doĹ&#x203A;wiadczenie

DOM-GAZ ul. Sikorskiego 38 tel. 436-29-49 domgaz@op.pl

Â&#x201E; Sprzedam citroen AX, 1,0, 98 r., 692-578-009 Â&#x201E; Sprzedam citroen berlingo, 1.9 D, 2001 r, srebrny, multispace, 601-315-514 Â&#x201E; Sprzedam citroen saxo 1.0, 96r. oraz renault safran 2.1 TDI, 93r., 694-845-696 Â&#x201E; Sprzedam clio, 1.5 DCI, rok 2002, 724-494-690 Â&#x201E; Sprzedam DAFF AE 45 CE 96 r., skrzynia z plandekÄ&#x2026;, 0604-631-350 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at punto, 2005 r. 5 drzwi; citroen C1, 2008 r. po opĹ&#x201A;atach, 502-681-996 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at seicento 900, 2001 r. cena 6900, 793-003-046 Â&#x201E; Sprzedam fiat seicento, 1.1 gaz, 03/04 r, 606-621-834 Â&#x201E; Sprzedam ford escort 1,6 kat kombi, 96 r., 793-334-010

â&#x20AC;&#x201C; montaÂż samochodowych instalacji gazowych, hakĂłw â&#x20AC;&#x201C; usÂługi warsztatowe â&#x20AC;&#x201C; wypoyczalnia przyczep, lawet

GAZ-FAST

ZĹ&#x201A;omowanie pojazdĂłw F.H.U MaWiD Gutowo Wielkie 8

t[BÇ´XJBED[FOJB tTQS[FEBČ&#x2C6;D[Ç&#x2014;Ç´DJJ tUSBOTQPSU tTLVQ[Â&#x2019;PNVNFUBMJ

Sa-273

Â&#x201E; ANGLISTKA SZUKA PRACY W SZKOLE 608-386-613 Â&#x201E; Avon, 607-813-947 Â&#x201E; Avon- dodatkowy zarobek, moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; awansu, 0504-126-269 Â&#x201E; Emeryt szuka pracy, stróş dozorca, 503-642-716 Â&#x201E; Firma drogowa z Nekli zatrudni operatora koparki z uprawnieniami i doĹ&#x203A;wiadczeniem 601-536-358

FIRMA MOTORYZACYJNA "ABIS" S.C IRENA I BOGDAN SPOCHACZ zatrudni pracownikĂłw na stanowiska:

www.wrzesnia.info.pl

tel. 0694-667-625 Â&#x201E; Sprzedam opel agila 2005 r. 1,3 diesel, 45 tys. km, Borzykowo, 695-658-891 Â&#x201E; Sprzedam opel astra 1,8, 1993 r. cena 3.000 zĹ&#x201A;, stan dobry, 663-076-582 Â&#x201E; Sprzedam opel astra 1995 r. 1,6, 696-249-248 Sprzedam opel astra II, 2000 r, 500-244-327 Â&#x201E; Â&#x201E; Sprzedam opel astra kombi 97 r., klimatyzacja, 603-775-238 Â&#x201E; Sprzedam opel corsa 1,7 diesel, 2002 r. 516-570-160 Â&#x201E; Sprzedam opel corsa C 2006; nissan sunny 93, 880-945-488 Â&#x201E; Sprzedam opel corsa, 94 r, 1.5 TD, 785-960-438 Sprzedam opel corsa, 94 r, 888-170-144 Â&#x201E; Â&#x201E; Sprzedam opel vectra 1,6, 93 r., 697-481-861 Â&#x201E; Sprzedam opel zaďŹ ra, 2000 r, 697-558-401 Â&#x201E; Sprzedam opony uĹźywane do aut osobowych i busĂłw, SĹ&#x201A;omĂłwko 20, 667-275-527 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 106, 1.0, 95 r, 3300 zĹ&#x201A;. do negocjacji, 606-831-027 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 206, 1.4 HDI, 2004 r, 669-147-601 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 406, 2,0 HDI, 2002 r., klimatyzacja, bogate wyposaĹźenie, 660-202-206

ZWROT

(obok Cenosu)

Â&#x201E; Sprzedam ford focus kombi, 2002r. 1,8TDCI. 605-148-979 Â&#x201E; Sprzedam ford focus kombi, 2004 rok, 1.8 TDDI, ksiÄ&#x2026;Ĺźka serwisowa, bogate wyposaĹźenie, zadbany, garaĹźowany, 18.600 zĹ&#x201A;, 726-619-043 Â&#x201E; Sprzedam ford galaxy, 1.9 TDI, 96 r, 602-352-163 Â&#x201E; Sprzedam ford puma 1,7 16V, 1998 r., 698-615-281 Â&#x201E; Sprzedam golf 1,4, 94, 2.500 zĹ&#x201A;, 787-320-673 Â&#x201E; Sprzedam golf IV SDI, 2000 r. cena 12.600, 604-685-535 Â&#x201E; Sprzedam honda civic, 3 drzwi, 98, ABS, 2xpp, wspomaganie, klimatyzacja, cena 9400, 698-377-206 Â&#x201E; Sprzedam mercedesa A170CDI, 2002r ford C-Max 2007r. 61-4363-076, 601-726-460 Â&#x201E; Sprzedam mitsubishi carisma 1,6 benz. 99 r., bogata wersja, 502-681-996 Â&#x201E; Sprzedam motorower ENDURO SUZUKI TS 70/50, 605-558-195

LOKALE I NIERUCHOMOĹ&#x161;CI Â&#x201E; TANIO sprzedam dom w stanie surowym zamkniÄ&#x2122;tym 100 mkw + poddasze uĹźytkowe 60 mkw, dziaĹ&#x201A;ka 800 mkw nowo postawiony na obrzeĹźach WrzeĹ&#x203A;ni, 888-258-743 Â&#x201E; AAA Do wynajÄ&#x2122;cia od zaraz nowe, umeblowane mieszkanie 53 mkw, sprzÄ&#x2122;t AGD-Euro kuchnia, Kutrzeby, 664-955-743 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia 2 biura w budynku Banku Ĺ&#x161;lÄ&#x2026;skiego, 0608-346-567

300 zĹ&#x201A;

Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia 3 hale po 100 m kw, wysokoskĹ&#x201A;adowane, 608-346-567

www.karta-pojazdu.com.pl Dla pierwszych rejestracji w Polsce w okresie:

1 maja 2004 â&#x20AC;&#x201C; 1 kwietnia 2006

CARCAR-GROUPE formalnoĹ&#x203A;ci moĹźna zaĹ&#x201A;atwiaÄ&#x2021; we WrzeĹ&#x203A;ni ul. WrocĹ&#x201A;awska 42 (biurowiec) 2 piÄ&#x2122;tro, pokĂłj 23 tel. 693 454 341, 509 659 498 czynne: w Ĺ&#x203A;rodÄ&#x2122; 9.00-13.00 w czwartek 13.00-17.00

WrzeĹ&#x201C;nia, ul. KoĹ&#x201C;ciuszki 87

697-60-50-58

Â&#x201E; Sprzedam skutery 886-246-926 Â&#x201E; Sprzedam STAR 1142 L, 94 r., skrzyniowy, 7,20x2,5m, 606-576-551 Â&#x201E; Sprzedam tico 98, 660-322-912 po 15.00 Â&#x201E; Sprzedam tico, 2000 r, 696-533-469 Â&#x201E; Sprzedam VW golf II, 91 r, 1.3 benzyna, 692-222-395 Â&#x201E; SprzedamVWvw golf III, 1,9 TD, 92 r., 3.000, 669-772-699 Â&#x201E; Sprzedam VW passat 2000 r., 698-016-121 Sprzedam VW passat 99 r., 515-109-952 Â&#x201E; Â&#x201E; Sprzedam vw vento 97 r., 1,8 + gaz, 512-312-021 Â&#x201E; Star 1142 skrzyniowy, nowa plandeka + czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci, awia A31 turbo skrzynia, nowa plandeka, 502-362-665 Â&#x201E; Tanie opony, zimowe koĹ&#x201A;a, aluminiowe felgi, maĹ&#x201A;e dojazdĂłwki 889-076-691 Â&#x201E; Terenowe kupiÄ&#x2122;, 608-241-045 Â&#x201E; Transport bus + laweta, wyjazdy po samochody za granicÄ&#x2122;, 693-838-900 Â&#x201E; VW polo kombi, 98 r., 668-390-310 Â&#x201E; Xsara, 2003 r, 1.9 D, kombi, 507-387-559 Â&#x201E; Sprzedam CC 700, 95 r., SoĹ&#x201A;eczno 22 Â&#x201E; Sprzedam renault megane benzyna, 97 r, wiĹ&#x203A;nia metalik, el. szyby, szyberdach, ABS, wspomaganie, hak, I wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciel w Polsce, 6700 zĹ&#x201A;. do uzgodnienia, 691-045-544

ZA KARTÄ&#x2DC; POJAZDU

Sa-394

PRACA

Sa-258

26 marca 2010

Pra-873b

2

Â&#x201E; Sprzedam renault clio 02 r., srebrny 665-605-153 Â&#x201E; Sprzedam renault clio, 1.5 DCI, 2002 r, 5 drzwi, wspomaganie, ABS, centralny zamek z pilotem, elektryczne szyby, podgrzewane lusterka, radio sterowane w kierownicy, 4 x airbag, zarejestrowany, 13.000 zĹ&#x201A;, 726-619-043 Â&#x201E; Sprzedam renault clio, 94 r, 697-892-247 Â&#x201E; Sprzedam renault espace, 91 r, 513-313-817 Â&#x201E; Sprzedam renault megane, 1.6, 96 r, z nowy gazem, 788-154-325 Â&#x201E; Sprzedam renault megane, 96 r, 608-121-438 Â&#x201E; Sprzedam renault megane, 98 r, 1.9 D, karoseria do wyprawek, 603-612-508 Â&#x201E; Sprzedam renault scenic 98, gaz, 607-817-430 Â&#x201E; Sprzedam renault traffic 93 r., blaszak, 696-902-183 Â&#x201E; Sprzedam renault twingo, 2000 r, 694-549-497 Sprzedam seat toledo 92 r., gaz, 781-864-660 Â&#x201E; Â&#x201E; Sprzedam seicento, 2000 r, 660-783-144 Â&#x201E; Sprzedam seicento, 2000 r, gaz, 509-195-526 Â&#x201E; Sprzedam seicento, 2002 r, gaz, 660-783-144 Â&#x201E; Sprzedam skuter lingben 2007 r. 889-393-634

Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia budynek gospodarczy 130 mkw pod dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; gospodarczÄ&#x2026;, os. SokoĹ&#x201A;owskie, 606-111-083 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia dla mĹ&#x201A;odych mieszkanie 60 mkw we WrzeĹ&#x203A;ni, 723-798-580 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia dom 150m, os. SokoĹ&#x201A;owskie , 885-528-823 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia hala 100 mkw na dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; gospodarczÄ&#x2026;, 603-601-892 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal 36 mkw, centrum WrzeĹ&#x203A;ni w podwĂłrzu, nadajÄ&#x2026;cy siÄ&#x2122; na sklep z odzieĹźÄ&#x2026; uĹźywanÄ&#x2026; - caĹ&#x201A;kowicie wyposaĹźony lub na biuro, usĹ&#x201A;ugi oraz inne propozycje, 504-169-529 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal. Handel, biuro, 70 mkw na piÄ&#x2122;trze, Rynek, 602-769-722 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 3-pokojowe, umeblowane o podwyĹźszonym standardzie, 693-512-072 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia pokĂłj 509-501-928 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia w centrum WrzeĹ&#x203A;ni komfortowy lokal handlowy 720-325-453 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ka budowlana, WrzeĹ&#x203A;nia, 607-472-941 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ki 3km od WrzeĹ&#x203A;ni, szkoĹ&#x201A;a las, rzeka, 0609-90-27-90 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ki budowlane Nekielka - 501-729-086 Grunt rolny 19 ha, 50.000/ha, okolice WrzeĹ&#x203A;ni. Â&#x201E; BON â&#x20AC;&#x17E;CASA MIAâ&#x20AC;? 505-979-599 Â&#x201E; Grunt rolny 72 ha, 50 000/ha, okolice WrzeĹ&#x203A;ni. BON â&#x20AC;&#x17E;CASA MIAâ&#x20AC;? 505-979-599 Â&#x201E; Konarzewo k/Poznania dziaĹ&#x201A;ka 1820 mkw, media, cena 320.000 zĹ&#x201A;, 503-521-222 Â&#x201E; Konarzewo k/Poznania dziaĹ&#x201A;ka 911 mkw, media, cena 159.000 zĹ&#x201A;, 503-521-222 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; dom wolnostojÄ&#x2026;cy lub dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; we WrzeĹ&#x203A;ni, 508-355-324 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; mieszkanie 2 pokojowe do 40 mkw, gotĂłwka, 506-425-286 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ziemiÄ&#x2122; lub gospodarstwo rolne. PĹ&#x201A;atne gotĂłwkÄ&#x2026;, 515-168-844 Â&#x201E; Mieszkania hotelowe do wynajÄ&#x2122;cia, 602-682-025 Â&#x201E; MIESZKANIA NA SPRZEDAĹť Gniezno i okolice m.in.: 48 mkw loggia okna PCV Ustronie 165.000 www.EL-X.pl 61-426-65-36 Â&#x201E; Mieszkanie 3 pok. 59,1 mkw, IV p, 196.000, KoĹ&#x203A;ciuszki, Bon â&#x20AC;&#x17E;CASA MIAâ&#x20AC;?, 505-979-599

AUTO COMPLEX PIETRASZAK

PRZEWOZY DO NIEMIEC BUSEM

t8ZNJBOBPQPO[JNPXZDIOBMFUOJF t8VMLBOJ[BDKB t8ZXBČ&#x2C6;BOJFLĂ&#x2DC;Â&#x2019; t4QS[FEBČ&#x2C6;PQPOOPXZDIJVČ&#x2C6;ZXBOZDI t6TUBXJBOJFHFPNFUSJJLĂ&#x2DC;Â&#x2019;

wyjazdy: Ĺ&#x201C;roda, sobota powroty: czwartek, niedziela wyjazdy grupowe (kraj-Europa) przewĂłz towarĂłw â&#x20AC;&#x201C; auta na lawecie

Gutowo MaĹ&#x201A;e, ul. Powidzka 27 tel. 61 438-83-01, tel. kom 601-753-760

JAĹ&#x2019;KO

Janusz Przespolewski 62-410 ZagĂłrĂłw ul. DĂŞbowa 2 Sa-245b

tel. (063) 276-12-78, 0603-851-598 0162-164-95-52


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

RzeĹşnia kupuje maciory i knury, cena 2,30 + VAT OdbiĂłr z gospodarstwa PĹ&#x201A;atne gotĂłwkÄ&#x2026; lub przelewem

609-218-648

Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; mieszalnik pasz sypkich 0.5 tony lub 1 tona, 606-456-752 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; sĹ&#x201A;omÄ&#x2122;, 695-732-335 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; URSUS C-330, C-360 lub MTZ, 601-729-483 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ursusy - zetory, mogÄ&#x2026; byÄ&#x2021; w gorszym stanie lub do remontu oraz inne maszyny, 601-478-051 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; zetor 7011 lub 5011, 603-809-803 Â&#x201E; Kurki odchowane sprzedam 506-494-770 Â&#x201E; Nawozy, 61-438-16-78 Â&#x201E; ObowiÄ&#x2026;zkowe dotowane ubezpieczenia upraw, 604-343-985

z niezaleĹźnym wejĹ&#x203A;ciem od ul. Fabrycznej. Pomieszczenie wyposaĹźone jest w instalacje: elektrycznÄ&#x2026;; grzewczÄ&#x2026; c.o.; internet. Istnieje moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; korzystania z urzÄ&#x2026;dzeĹ&#x201E; sanitarnych. tel. 61/437-95-21, 61/437-95-19, 601-570-318, 500-782-994

Â&#x201E; Uwaga klienci gotĂłwkowi. Poszukujemy kamienic, domĂłw, gospodarstw rolnych, dziaĹ&#x201A;ek budowlanych Kancelaria ALFA 503-521-222 Â&#x201E; Uwaga. Okazja bardzo niskie ceny - domĂłw, gospodarstw rolnych, dziaĹ&#x201A;ek budowlanych Kancelaria ALFA 503-521-222 Â&#x201E; Wolne 25 mkw w czynnym lokalu usĹ&#x201A;ugowym, nawiÄ&#x2026;ĹźÄ&#x2122; wspĂłĹ&#x201A;pracÄ&#x2122; 500-039-165 Â&#x201E; WrzeĹ&#x203A;nia domek 37/180 mkw, cena 130.000 zĹ&#x201A;, Kancelaria ALFA 511-011-302 Â&#x201E; WrzeĹ&#x203A;nia ok. 3,2 ha grunt rolny w tym las, cena 250.000 zĹ&#x201A;, Kancelaria ALFA 511-011-302 Â&#x201E; WrzeĹ&#x203A;nia ok. budowlana 50.220 mkw, moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; podziaĹ&#x201A;u, cena 3.050.000 zĹ&#x201A;, Kancelaria ALFA 511-011-302 Â&#x201E; WrzeĹ&#x203A;nia ok. dom 116 mkw/800 mkw, cena 285.000 zĹ&#x201A;, Kancelaria ALFA 511-011-302 Â&#x201E; WrzeĹ&#x203A;nia ok. dom 200/5000 mkw, cena 269.000 zĹ&#x201A;, Kancelaria ALFA 511-011-302 Â&#x201E; WrzeĹ&#x203A;nia, bliska okolica. Luksusowy dom 210 mkw, dziaĹ&#x201A;ka 1407 mkw, cena: 860.000 zĹ&#x201A;. BON â&#x20AC;&#x153;CASA MIAâ&#x20AC;?, 505-979-599 WrzeĹ&#x203A;nia, mieszkanie 3 pok. 47,3 mkw, 150.000 Â&#x201E; zĹ&#x201A;, Kancelaria ALFA 511-011-302 Â&#x201E; WrzeĹ&#x203A;nia, mieszkanie 65 mkw, 3 pok. 165.000 zĹ&#x201A;, Kancelaria ALFA 511-011-302 Â&#x201E; WydzierĹźawiÄ&#x2122; 2 lokale po 43 m kw na dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; rzemieĹ&#x203A;lniczÄ&#x2026;, magazynowÄ&#x2026; lub innÄ&#x2026; w Ĺ&#x161;rodzie Wlkp. ul. WrzesiĹ&#x201E;ska 4, 61-285-49-94 Â&#x201E; WydzierĹźawiÄ&#x2122; na sezon letni zakĹ&#x201A;ad gastronomiczny JadĹ&#x201A;o Na Skarpie w Przybrodzinie, 609982-375 lub 667-999-083

kupno wynajem

  mgr Benedykta Wojciechowska Licencja UMiRM nr 591

Â&#x201E; Skup bydĹ&#x201A;a i trzody chlewnej, macior i knurĂłw, 608-505-716 Â&#x201E; Skup bydĹ&#x201A;a, odbiĂłr z zagrody, 512-314-050 Â&#x201E; Skup macior, knurĂłw i trzody. OdbiĂłr z zagrody, 604-472-331 Â&#x201E; Skup trzody i bydĹ&#x201A;a, Gutowo MaĹ&#x201A;e, 61-4388-381 Â&#x201E; Sprzedam 6 szt. kosiarek dyskowych szer. od 1,5-2,8 m, ceny od 2250 zĹ&#x201A; oraz przetrzÄ&#x2026;sarki i zgrabiarki do siana, prasy rolujÄ&#x2026;ce, StarkĂłwiec PiÄ&#x2026;tkowski, 515-185-700

UWAGA HODOWCY DROBIU!!! Hurtownia â&#x20AC;&#x17E;MACH-PASZâ&#x20AC;? wprowadza wysokiej jakoĹ&#x203A;ci pasze dla brojlerĂłw, kurczÄ&#x2026;t, niosek, kaczek i indykĂłw firmy CEHAVE. W naszej ofercie znajdujÄ&#x2026; siÄ&#x2122; rĂłwnieĹź produkty dla trzody i bydĹ&#x201A;a firm EUROLPOL, KARMEX, SANO I SCHAUMANN. Zbiorniki plastikowe na paletach 500l i 1000l. Agregaty uprawowe â&#x20AC;&#x17E;GRUBERâ&#x20AC;? 2,1 m, 2,60 m, i 3 m.

KoĹ&#x201A;aczkowo, ul. WrzesiĹ&#x201E;ska 38B 696-030-644

Â&#x201E; Sprzedam agregat uprawowo-siewny amazone RP AD 302 z bronÄ&#x2026; aktywnÄ&#x2026; i waĹ&#x201A;em oponowym, stan bdb, I wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciel, KrÄ&#x2122;pkowo 27 506-584-305 Â&#x201E; Sprzedam ciÄ&#x2026;gnik C330, 669-962-786 Â&#x201E; Sprzedam ciÄ&#x2026;gnik ursus C330, 81 r, rozrzutnik obornika, 2-osiowe na resorach, beczkowĂłz 10 tys. litrĂłw na tandemie i zagrabiarkÄ&#x2122; 7 wszystkie maszyny, I wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciel, 63-213-32-95 Sprzedam ciÄ&#x2026;gniki massey ferguson 595 z Â&#x201E; przednim, 80 KM, cena 27500 zĹ&#x201A; oraz renault 70-14, cena 36600 zĹ&#x201A;, 515-185-700 Â&#x201E; Sprzedam cielaki byczki 3 szt., 880-416-970 Â&#x201E; Sprzedam cyklop, agregat uprawowy 4.60 na bronie ciÄ&#x2122;Ĺźkiej, siewnik poznaniak, przyczepy wywrotki do remontu, pĹ&#x201A;ug podorywkowy 5-skibowy, 61-4272-703

PODARUJÄ&#x2DC;

Informuje, Za wyrozumiaĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; bardzo dziÄ&#x2122;kujemy.

Rol-126

Ĺźe poczÄ&#x2026;wszy od 20.03.2010 r. w soboty bÄ&#x2122;dzie zamkniÄ&#x2122;te

Z powaĹźaniem StanisĹ&#x201A;aw SzymaĹ&#x201E;ski Â&#x201E; Sprzedam kombajn bizon ZO50, 1974 r; opryskiwacz pilmet 1000 l, 1985 r.; siewnik mazur 5, szer. 4m, 1988 r. 792-486-296 Â&#x201E; Sprzedam kombajn buraczany neptun, sadzarkÄ&#x2122; do ziemniakĂłw i opryskiwacz, 63-2765-212 Â&#x201E; Sprzedam krowÄ&#x2122; cielnÄ&#x2026; i jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; z cielakiem, 604-379-187 Â&#x201E; Sprzedam kultywator z waĹ&#x201A;kami, 606-853-071 Â&#x201E; Sprzedam loszki hodowlane rasy WBPxPBZ, 606-686-691 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;adowacz samopoziomujÄ&#x2026;cy zaczepiany na tyĹ&#x201A; ciÄ&#x2026;gnika lub przedni tuz do balotĂłw z widĹ&#x201A;ami, stan BDB, cena 3900 zĹ&#x201A;, 888-7822-64, 61-285-18-12 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;ubin şóĹ&#x201A;ty sĹ&#x201A;odki szerokolistny, 632768-086 wieczorem Â&#x201E; Sprzedam mĹ&#x201A;ode kurki nioski, 609-042-928 Sprzedam obornik na dziaĹ&#x201A;ki, 691-076-749 Â&#x201E; Â&#x201E; Sprzedam opony do przyczepy 12,5 R20, 601-620-848 Â&#x201E; Sprzedam opryskiwacz skotarek 400 l, szer. 12m, 609-158-492

Baza eksportowa

Â&#x201E; Oddam pnie drzew, Bierzglinek ul. Grabowa 10 Â&#x201E; Oddam w dobre rÄ&#x2122;ce owczarka, 665-811-499

RĂ&#x201C;ĹťNE Â&#x201E; Dojazdy do Poznania, 661-278-082 Â&#x201E; Drewno kominkowe, 0692-576-267 Â&#x201E; Drzwi zewnÄ&#x2122;trzne antywĹ&#x201A;amaniowe, przeszklone, nowe od 890 zĹ&#x201A;. MoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; transportu w dowolne miejsce na terenie kraju, 052-315-05-56, 0601-809-546 Â&#x201E; GARAĹťE BLASZANE, RĂ&#x201C;ĹťNE ROZMIARY OD 1500 ZĹ , TANIE PĹ OTY I OGRODZENIA, BRAMY GARAĹťOWE, RATY, 062-733-88-30, 0607-680-103 Â&#x201E; Grzejniki panelowe, nowe, zapakowane, wszystkie wymiary, najlepsze ceny. MoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; transportu w dowolne miejsce na terenie kraju, 052-315-05-56, 0601-809-546 Â&#x201E; Komin wolnostojÄ&#x2026;cy ocieplany ze stali nierdzewnej wysokoĹ&#x203A;Ä&#x2021; 8 m, 609-181-833 Â&#x201E; Komis przyjmie do sprzedaĹźy art. dzieciÄ&#x2122;ce i nie tylko. WrzeĹ&#x203A;nia ul. Kolejowa 10, 514-517-448 Â&#x201E; Komis przyjmie do sprzedaĹźy art. dzieciÄ&#x2122;ce i nie tylko. WrzeĹ&#x203A;nia ul. Kolejowa 10, 514-517-448 Kozie mleko, 660-463-611 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; cegĹ&#x201A;Ä&#x2122; bÄ&#x2026;dĹş pustaki, koĹ&#x201E;cĂłwkÄ&#x2122; albo z rozÂ&#x201E; biĂłrki, 660-517-289 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; cegĹ&#x201A;Ä&#x2122;, bloczki betonowe lub pustaki, 693-379-900 Â&#x201E; Ĺ Ă&#x201C;ĹťKA - piÄ&#x2122;trowe, pojedyncze, dwuosobowe, antresole. TANIO!!! CENY PRODUCENTA, 782-503-058 Â&#x201E; Monety, banknoty, zĹ&#x201A;oto, telefony, Sklep NUMIZMATYCZNY, skup - sprzedaĹź 511616-666, WrzeĹ&#x203A;nia Rynek 12 (wejĹ&#x203A;cie od ul. Dzieci WrzesiĹ&#x201E;skich)

         ! " ## Kontakt: 603-742-419 Â&#x201E; Sprzedam pĹ&#x201A;ug qverneland 3-skibowy obrotowy, 608-815-755 Â&#x201E; Sprzedam prasÄ&#x2122;, kostka Z224, 600-599-692 Sprzedam prasy rolujÄ&#x2026;ce welger RP 12, 3 szt., Â&#x201E; JD 550, galignani, welger RP 200 z rotorem, krone KR 125, 3 szt., carraro 120x120 (licencja sipmy), 2 szt. i wiele innych, 515-185-700 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 505-488-501 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 511-445-252 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 512-192-195 Â&#x201E; Sprzedam przekĹ&#x201A;adnie gĹ&#x201A;ĂłwnÄ&#x2026; do prasy kostkujÄ&#x2026;cej claas markant, dominant, trabant, 515-185-700 Â&#x201E; Sprzedam przetrzÄ&#x2026;sarki, zgrabiarki, kosiarki dyskowe, prasy rolujÄ&#x2026;ce, rozrzutniki do obornika oraz inny sprzÄ&#x2122;t, 515-185-700 Â&#x201E; Sprzedam rozrzutnik obornika 1-osiowy, 515-931-254 Â&#x201E; Sprzedam rozrzutnik obornika polski tandem po wymianie podĹ&#x201A;ogi i Ĺ&#x201A;aĹ&#x201E;cuchĂłw w poprzednim sezonie, cena 8500 zĹ&#x201A;, 515-185-700 Â&#x201E; Sprzedam rozrzutnik 2-osiowy, kopaczkÄ&#x2122;, BÄ&#x201E;K do nawozĂłw, siewnik konny, zawieszany, mieszankÄ&#x2122;, 603-45-41-43 Â&#x201E; Sprzedam schĹ&#x201A;adzalnik do mleka 320 l oraz prosiÄ&#x2122;ta, 606-341-218 Â&#x201E; Sprzedam siewnik poznaniak, 606-853-071 Sprzedam sĹ&#x201A;omÄ&#x2122; z dowozem do gospodarÂ&#x201E; stwa, 604-961-430 Â&#x201E; Sprzedam wiejniÄ&#x2122; do zboĹźa, 667-216-317 Â&#x201E; Sprzedam zetor 5211, 86 r., stan bdb, 691-794-182 Â&#x201E; Sprzedam ZETOR 7211 92 r., 606-576-551 Â&#x201E; Sprzedam: orkan, zetor 7211, 91r., stan idealny, cena do uzgodnienia, 723-688-639 Â&#x201E; SprzedaĹź kurczakĂłw Ĺźywych i bitych, 502189-413, 501-321-813 Â&#x201E; Ĺ&#x161;rutownik ssÄ&#x2026;co-tĹ&#x201A;oczÄ&#x2026;cy 11kW z mieszalnikiem 1 tona sprzedam, 725-999-653 Â&#x201E; TANIO Blacha trapezowa TRB - 18 ocynk, cena 12,99 zĹ&#x201A;/m2, tel. 606-344-912

Â&#x201E; Pralki, wirĂłwki, lodĂłwki, rowery, kosiarki, ekspresy kawowe, mikrofale, frytkownice, piece elektryczne okapy, zlewy, prasowalnice, szafki Ĺ&#x201A;azienkowe, lustra, radia, telewizory, maszyny do szycia, foteliki biurkowe i samochodowe, stoliki rtv, masaĹźery, walizki, klatki, Ĺźyrandole, odkurzacze, koĹ&#x201A;dry, poduszki, Ĺ&#x201A;óşka, materace, biurka, piecyki ogrzewcze, Ĺ&#x201A;yĹźworolki, zmywarki, sedesy, dywany, chodniki, wĂłzki, urzÄ&#x2026;dzenia sportowe, 788-561-222, 61-427-43-41

GARAĹťE BLASZANE BRAMY GARAĹťOWE â&#x20AC;&#x201C; PRODUCENT

RATY

TRANSPORT, MONTAĹť GRATIS - CAĹ Y KRAJ

(61) 812-54-69, (63) 278-62-25, (54) 233-81-41, (52) 388-22-73, (65) 526-20-87 (67) 349-18-75, 0 509-574-644 www.konstal-garaze.pl

Roz-501

wydzierĹźawi przy ul. SÄ&#x2026;dowej 1 pomieszczenie na biuro lub innÄ&#x2026; dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; o pow. 8,4 m2

62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, Rynek 4 tel./fax 061/4366-341, 0602-757-779 e-mail: bon.locum@wp.pl

Â&#x201E; Brona talerzowa MF 3m sprzedam, 725-999-653 Â&#x201E; CiÄ&#x2026;gnik zetor 8011, 76 r, MF 255, 87 r, I wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciel; beczkowĂłz HTS 10000 l, pĹ&#x201A;ug 3+1 huart obrotowy, waĹ&#x201A; cambella 2.5 m i 0.9 m, croskil 2.5 m i 2.1 m; silnik 10 kW, 11 kW, widĹ&#x201A;y do palet; Ĺ&#x201A;adowacz czoĹ&#x201A;owy teleskopowy 6 m Ĺ&#x201A;yĹźka i widĹ&#x201A;y, 61-4387-192 Do Â&#x201E; wynajÄ&#x2122;cia pomieszczenie biurowe 13 mkw, 606-834-077 Â&#x201E; Gorzelnia w Marzeninie skupuje Ĺźyto i pszenĹźyto, 61-4388-081 Â&#x201E; KoĹ&#x201A;a 12,4x28, 725-999-653 Â&#x201E; KoĹ&#x201A;a 13.6x36, 14.9x28 sprzedam, 725-999-653 Â&#x201E; KUPIÄ&#x2DC; jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; lub byczka okoĹ&#x201A;o 100 kg, 515-185-700

Â&#x201E; Pomiary GPS dziaĹ&#x201A;ek rolnych. Wnioski obszarowe kompleksowo, 728-704-392 Â&#x201E; Skup bydĹ&#x201A;a 61-4381-318, 606-497-658

â&#x20AC;&#x17E;SpoĹ&#x201A;emâ&#x20AC;? PSS we WrzeĹ&#x203A;ni

poĹ&#x203A;rednictwo, wyceny pomoc prawna

P.H.U.P. ARKO Borzykowo

ROLNICZE

Â&#x201E; Ursusy, zetory, Ĺ&#x201A;adowacze, kombajny, cyklop UNHZ, sadzarki, rozsiewacze, orkan i inne maszyny, 601-478-051 Â&#x201E; WypeĹ&#x201A;nianie wnioskĂłw obszarowych 721-225-828 Â&#x201E; Zapisy na siew, omĹ&#x201A;ot i skup kukurydzy mokrej. KoĹ&#x201A;aczkowo, 604-247-891, 61-4378-521

Â&#x201E; Profesjonalne czyszczenie tapicerki meblowej i samochodowej, 783-016-025 Â&#x201E; PUNKT UĹťYWANYCH â&#x20AC;&#x153;1001â&#x20AC;? DROBIAZGĂ&#x201C;W (donice, misiÄ&#x2026;dz, porcelana, szkĹ&#x201A;o, itp.) Promocje do 30% WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Fabryczna 32 (w podwĂłrzu) Â&#x201E; Skup antykĂłw z likwidacji mieszkaĹ&#x201E; - zegary, zegarki, monety, militaria, ordery, widokĂłwki, dokumenty, ksiÄ&#x2026;Ĺźki, róşnoĹ&#x203A;ci, wysokie ceny, 0694-834-800, 061-4245-037

KREDYTY

oferta jakiej NIGDY ie o ul. Rzeczna 1a tel. 61 437 63 78

  NISKIE CENY

Kre-151

Â&#x201E; Sprzedam - zamieniÄ&#x2122; na mniejsze mieszkanie 75,7 mkw wĹ&#x201A;asnoĹ&#x203A;ciowe na I piÄ&#x2122;trze, Fromborska, 511-160-054 Â&#x201E; Sprzedam 1 h ziemi na Przyborakch, 517-100668, 61-4366-736 Â&#x201E; Sprzedam 1ha + malownicze rozlewisko 69.000 lub 3,6 ha przy lesie 2 stawy 146.000 www.EL-X.pl 61-426-65-36 Â&#x201E; Sprzedam dom 80 mkw z ogrĂłdkiem w dobrym poĹ&#x201A;oĹźeniu we WrzeĹ&#x203A;ni, 889-160-722 Â&#x201E; Sprzedam dom piÄ&#x2122;trowy wolnostojÄ&#x2026;cy we WrzeĹ&#x203A;ni. tel. 501 602 114 Â&#x201E; Sprzedam dom TBS 70 mkw + poddasze, 608654-984, 61-4362-599 Â&#x201E; Sprzedam dom w zabudowie szeregowej, PoznaĹ&#x201E; os. Warszawskie, 697-148-795 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; 0,42 ha zabudowanÄ&#x2026; gospodarczym 79.000 MiÄ&#x2122;cieĹźyn okolice lasĂłw i jezior www.EL-X.pl 61-426-65-36 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; 3 tys mkw we WrzeĹ&#x203A;ni przy lesie 80 zĹ&#x201A;/ mkw, 503-679-612 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; 3700 mkw z domem do remontu os. SokoĹ&#x201A;owskie 721-683-967 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlana w Nekli, 692-383-084 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 2249 mkw, 601-785-529 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 3400 mkw, Przyborki, 515-935-794 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 511-284-425 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; nad jeziorem Lednickim 2076 mkw, 99.000, www.EL-X.pl 61-426-65-36 Â&#x201E; SPRZEDAM DZIAĹ KÄ&#x2DC; BUDOWLANÄ&#x201E; PSARY POLSKIE 576 MKW, 695-041-483 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; w Kaczanowie, 3000 mkw na nowym osiedlu, 507-607-073 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; w Podstolicach z rozpoczÄ&#x2122;tÄ&#x2026; budowÄ&#x2026; 1531 mkw, 55zĹ&#x201A;/mkw, 666-035-458 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; w SĹ&#x201A;omowie 1170 mkw, 49.90 zĹ&#x201A;/m, 608-480-078 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026;, 724-294-787 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026;, 785-392-934 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; inwestycyjnÄ&#x2026; 1.5 h w Psarach MaĹ&#x201A;ych, 793-342-133 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; rzemieĹ&#x203A;lniczo-budowlanÄ&#x2026;, 6300 mkw, 504-502-529 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; usĹ&#x201A;ugowo-mieszkalnÄ&#x2026; ul. Paderewskiego, 601-842-461 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki 3 tys. mkw w Nekielce, 608-852-807 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane 6 km od WrzeĹ&#x203A;ni; dom stan surowy zamkniÄ&#x2122;ty - 6 km od WrzeĹ&#x203A;ni, 665-687-500, 61-4387-123 Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane od 650 mkw do Â&#x201E; 1059 mkw okolice lasu jeziora Powidz od 69 zĹ&#x201A;/m www.EL-X.pl 61-426-65-36 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane przy drodzePaderewskiego, 508-355-341

Â&#x201E; Sprzedam czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci uĹźywane do kombajnu claas protektor, merkator, sprzÄ&#x2122;gĹ&#x201A;o, zwolnice pĂłĹ&#x201A;oĹ&#x203A;, rozdzielacz Ĺ&#x201A;anu, 515-185-700 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; cielnÄ&#x2026;, 721-380-579 Sprzedam jÄ&#x2122;czmieĹ&#x201E; jary, owies oczyszczone; Â&#x201E; schĹ&#x201A;adzalnik do mleka 500l, 880-933-703

3

Bd-301a

Â&#x201E; SpĂłĹ&#x201A;dzielnia posiada pomieszczenia magazynowe i biurowe do wydzierĹźawienia, tel. 614360-541, ul. Wojska Polskiego 13, WrzeĹ&#x203A;nia

Â&#x201E; SprzedaĹź - bez poĹ&#x203A;rednika - dziaĹ&#x201A;ek pod zabudowÄ&#x2122; jednorodzinnÄ&#x2026;. Gmina Dominowo, powiat Ĺ&#x161;roda Wlkp. Cena 50,00 zĹ&#x201A; za 1 mkw, z moĹźliwoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; negocjacji DziaĹ&#x201A;ki od 700 do 1000 mkw powierzchni atrakcyjne ceny. Kontakt tel. 601-703-237, 509-059-652 e-mail: maciej_ puk@op.pl

Â&#x201E; Zdecydowanie zamieniÄ&#x2122; mieszkanie w bloku we WrzeĹ&#x203A;ni 50 mkw na mniejsze z dopĹ&#x201A;atÄ&#x2026; 0889-746-568

www.wrzesnia.info.pl

Rol-122

Â&#x201E; NieruchomoĹ&#x203A;ci â&#x20AC;&#x17E;EL-Xâ&#x20AC;? profesjonalna obsĹ&#x201A;uga transakcji prowadzona przez prawnika SPRZEDAĹť, KUPNO, ZAMIANA, NAJEM KUPUJÄ&#x201E;C NIERUCHOMOĹ&#x161;Ä&#x2020; ZOSTAW SWOJÄ&#x201E; W ROZLICZENIU, 61-4266-536, 601-544-021 www.el-x.pl Â&#x201E; Okazyjnie sprzedam dom Psary MaĹ&#x201A;e, 604-337-043 Â&#x201E; Okazyjnie sprzedam megane 2003 r. 604-337-043 Â&#x201E; Pilnie sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 742 mkw 63.000 zĹ&#x201A;. w Psarach Polskich, 0507-670-043 Â&#x201E; Pokoje do wynajÄ&#x2122;cia, 663-203-373 Â&#x201E; Pomieszczenie do wynajÄ&#x2122;cia, 606-853-071 Â&#x201E; PoszukujÄ&#x2122; do wynajÄ&#x2122;cia lokal ok 100 mkw w centrum SĹ&#x201A;upcy Rynek, Warszwska, 21 Stycznia, Traugutta, 509-190-436, 600-239-400 PoszukujÄ&#x2122; do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie; czynsz do Â&#x201E; 600 zĹ&#x201A;, 696-146-603 Â&#x201E; PoszukujÄ&#x2122; mieszkaĹ&#x201E;: 3 pok. Osiedle TysiÄ&#x2026;clecia, 2 pok. WrzeĹ&#x203A;nia, BON â&#x20AC;&#x17E;CASA MIAâ&#x20AC;?, 505-979-599 Â&#x201E; Samotna matka poszukuje mieszkania, 783-016-025 Â&#x201E; SĹ&#x201A;upca, GiewartĂłw, okolice, siedlisko, 65 mkw/3000 mkw, 3 bud. gosp., 140.000 zĹ&#x201A;, BON â&#x20AC;&#x17E;CASA MIAâ&#x20AC;? 505-979-599 Â&#x201E; SĹ&#x201A;upca, mieszkanie 3 pok. 60 mkw, III p, 165.000 zĹ&#x201A;, BON â&#x20AC;&#x17E;CASA MIAâ&#x20AC;?, 505-979-599

Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; dom, WrzeĹ&#x203A;nia, 728-965-079 Â&#x201E; ZamieniÄ&#x2122; korzystnie mieszkanie 60 m na maĹ&#x201A;e 2-pokojowe, 889-084-760

Rol-123

Â&#x201E; Nekla, budowlana 1290 mkw, cena tylko 84.000 zĹ&#x201A;, Kancelaria ALFA 511-011-302

Roz-583

Â&#x201E; Na obrzeĹźach WrzeĹ&#x203A;ni sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane, 0608-346-567

Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane w Czerlejnie gm. Kostrzyn Wlkp, 693-819-167 Â&#x201E; Sprzedam halÄ&#x2122; pow. uĹźytkowa 411 mkw z dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2026; o pow. 0,2221 ha, 603-601-892 Â&#x201E; Sprzedam lub wynajmÄ&#x2122; zakĹ&#x201A;ad produkcyjno-magazynowy o pow. 420 mkw na dziaĹ&#x201A;ce 550 mkw, 501-299-164 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, parter, ul. Kutrzeby 5, 888-669-518 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 3-pokoje, 57 mkw, IV piÄ&#x2122;tro, WrzeĹ&#x203A;nia, 602-52-74-30 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 65 mkw I piÄ&#x2122;tro, 609-102-101 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 54 mkw, 175.000 zĹ&#x201A;, 698-091-297 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 79 mkw + garaĹź i budynki gospodarcze, 600-894-134 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie bezczynszowe w kamienicy 46 mkw, 3-pokoje, 668-232-602 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie bezczynszowe, 3-pokojowe, gm. Dominowo, 669-413-250 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie na ul. KoĹ&#x203A;ciuszki, 76,4 mkw, 4-pokojowe, 235 tys. zĹ&#x201A;., 609-713-724 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie w bloku spĂłĹ&#x201A;dzielcznym, 195 tys. zĹ&#x201A;, 509-207-211 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie w Ĺ&#x161;rodzie Wlkp. blisko centrum, 35 mkw, 2 pokoje, kuchnia i Ĺ&#x201A;azienka, czynsz 150 zĹ&#x201A;, wiÄ&#x2122;cej informacji pod numerem 693-544-767 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie wĹ&#x201A;asnoĹ&#x203A;ciowe 3-pokojowe, 60 mkw WrzeĹ&#x203A;nia, 603-601-892 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie, 508-664-302 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie, nowe, 67 mkw, I piÄ&#x2122;tro, 290 tys.zĹ&#x201A;, 694-827-411 Â&#x201E; Sprzedam nieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; zabudowanÄ&#x2026; 6997 mkw, budynek socjalno-biurowy 230 mkw, budynek magazynowy 520 mkw, budynek magazynowy 230 mkw caĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; ogrodzona, prÄ&#x2026;d, woda, szambo, 1 km od WrzeĹ&#x203A;ni, 608-027-547 Â&#x201E; Sprzedam nieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, WrzeĹ&#x203A;nia, 784-185-102 Â&#x201E; Sprzedam okazyjnie dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; letniskowÄ&#x2026; w Kosewie zadrzewione z mediami. WielkoĹ&#x203A;Ä&#x2021; od 5 a z prawem zabudowy, 63-2765-212 Â&#x201E; Sprzedam siedlisko 80 mkw/4620 mkw, 3 budynki gospodarcz, 609-102-139 Â&#x201E; Sprzedam teren przemysĹ&#x201A;owy 4 ha przy autostradzie A2 na wysokoĹ&#x203A;ci SĹ&#x201A;upcy, 503-679-612 Â&#x201E; Sprzedam teren rekreacyjny nad jeziorem przy lesie 8130 mkw www.EL-X.pl 61-426-65-36

Usl-156

Â&#x201E; Mieszkanie umeblowane do wynajÄ&#x2122;cia, ogrodzony teren 695-264-760 Â&#x201E; Mieszkanie, okolice KoĹ&#x201A;aczkowa, 53 mkw, 75.000 zĹ&#x201A;, BON â&#x20AC;&#x17E;CASA MIAâ&#x20AC;?, 505-979-599 Â&#x201E; MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw, okolice, dom piÄ&#x2122;trowy 100 mkw, na dziaĹ&#x201A;ce 600 mkw, 330.000 zĹ&#x201A;, BON â&#x20AC;&#x17E;CASA MIAâ&#x20AC;? 505-979-599

Rol-113

26 marca 2010

 

     

 !"#$%&'(!)*+!,-"ZMD]GRGXO']LDĂĄNRZFyZ .$%/0!1,-23,


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

SZAFY DLA CIEBIE szafy; kuchnie - 800 zĹ&#x201A;/mb. zabudowy wnÄ&#x2122;k - 850 zĹ&#x201A;/mb.

Â&#x201E; Sprzedam koparko-Ĺ&#x201A;adowarkÄ&#x2122; case 580K, 91 r, 503-750-516

PIASEK

Me-064

- piasek osiany - Ĺźwir - podsypka - pokruszony gruz - utwardzanie drĂłg - kamyszek - cement i wapno - kopanie stawĂłw i skarpowanie - rozbieranie starych budynkĂłw - wywĂłz gruzu od klienta - usĹ&#x201A;ugi koparkÄ&#x2026;, spycharkÄ&#x2026; i Ĺ&#x201A;adowarkÄ&#x2026; - usĹ&#x201A;ugi transportowe

Konkurencyjne ceny - szybka obsĹ&#x201A;uga WrzeĹ&#x203A;nia, ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;ska 20 B tel. 061-43-66-105 Â&#x201E; Sprzedam lub zrobiÄ&#x2122; domek ogrodowy lub letniskowy, 663-305-744 Â&#x201E; Sprzedam maĹ&#x201A;Ä&#x2026; pralkÄ&#x2122; i duĹźÄ&#x2026; wirĂłwkÄ&#x2122; 603-067-362 Â&#x201E; Sprzedam meble mĹ&#x201A;odzieĹźowe, 61-4365-609

660 517 289

Â&#x201E; WypoĹźyczÄ&#x2122; pokrowce na krzesĹ&#x201A;a na imprezy okolicznoĹ&#x203A;ciowe, 608-014-507 Â&#x201E; WyprzedaĹź budy dla psa, 660-783-144 WyprzedaĹź wĂłzki gĹ&#x201A;Ä&#x2122;bokie, spacerĂłwÂ&#x201E; ki, foteliki, wypoczynki, naroĹźniki, sofy, 660-783-144 Â&#x201E; Zagubiono plecak, znalazcÄ&#x2122; czeka nagroda! 723-241-788

USĹ UGI Â&#x201E; â&#x20AC;?EďŹ&#x20AC;ect-musicâ&#x20AC;? - ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny, www.zespol. eďŹ&#x20AC;ect-music.pl 606-121-357 Â&#x201E; AAA UsĹ&#x201A;ugi transportowe, przeprowadzki kompleksowe, 502-606-361 www.transport-przeprowadzki.auto.pl Â&#x201E; ABC - szpachlowanie, malowanie, pĹ&#x201A;ytki, remonty, 698-765-208

SERWIS RTV

Usl-198

Bd-258e

ĹťWIR

Wszystko na wymiar Terminy â&#x20AC;&#x201C; 7 dni

A. Kubiak t

Â&#x201E; Abc- NAPRAWA PRALEK U KLIENTA 669213-699, 61-4360-813

Â&#x201E; Adaptacja poddaszy, szpachlowanie, malowanie, pĹ&#x201A;ytki, 606-340-643

Â&#x201E; Sprzedam pojemniki 1000 litrĂłw w koszach na palecie, 504-051-696 Â&#x201E; Sprzedam rower dzieciÄ&#x2122;cy -koĹ&#x201A;a 20â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;; rower treningowy, magnetyczny, 502-550-729

Â&#x201E; AGD, naprawa, pralki, zmywarki, piece, 665-809-224

Â&#x201E; Sprzedam solidne plandeki 6x3m, 8x4m, doskonaĹ&#x201A;e dla rolnictwa i budownictwa 691-751-801 Â&#x201E; Sprzedam spawarkÄ&#x2122; 380 V, 320 zĹ&#x201A;, 603-936-844 Â&#x201E; Sprzedam spawarkÄ&#x2122; wirowÄ&#x2026; 300 A, 1400 zĹ&#x201A;, 608-789-647 Â&#x201E; Sprzedam sukniÄ&#x2122; Ĺ&#x203A;lubnÄ&#x2026; 38 (koronka z krysztaĹ&#x201A;kami Swarovskiego) 607-928-120

Â&#x201E; ANTENY - INSTALACJE NAZIEMNE I SATELITARNE: CYFRA+, CYFROWY POLSAT, N-telewizja, TELEWIZJA NA KARTÄ&#x2DC;, z telekomunikacji MONTAĹť, USTAWIANIE, NAPRAWA, 504-658-004 Â&#x201E; Atrakcyjne zabudowy wnÄ&#x2122;kowe, szafy, kuchnie, drzwi przesuwne, skĹ&#x201A;adane, terminy 7 dni, 660-517-289 Auto transport towarowy busem, przeproÂ&#x201E; wadzki, 781-609-342 Â&#x201E; BELC ANTO ZESPĂ&#x201C;Ĺ MUZ YCZNY, 500-029-180 Â&#x201E; Blacharstwo - Dekarstwo - Ciesielstwo - Ocieplanie poddaszy itp. 0513-549-965 Â&#x201E; Blacharstwo, dekarstwo, ciesielstwo, 880-414-938

Â&#x201E; SprzedaĹź brykietu ze sĹ&#x201A;omy, Bierzglinek, Jesionowa 1, 609-226-366 Â&#x201E; SprzedaĹź nagrobkĂłw granitowych od 1800zĹ&#x201A;, 695-511-807 Â&#x201E; SprzedaĹź rowerĂłw - DUĹťY WYBĂ&#x201C;R - Bierzglinek Bukowa 50 Â&#x201E; SprzedaĹź rozdrabniaczy elektrycznych do gaĹ&#x201A;Ä&#x2122;zi WrzeĹ&#x203A;nia, Fabryczna 32 (w podwĂłrzu) Â&#x201E; SprzedaĹź wynajem rusztowaĹ&#x201E; warszawskich, 600-354-337

Â&#x201E; DJ wesela, zabawy itp. 608-234-863 Â&#x201E; Docieplenia poddaszy, zabudowa pĹ&#x201A;ytÄ&#x2026; karton-gips, docieplenia budynkĂłw, tynki, elewacje, 609-174-753 Â&#x201E; Domowe wypieki na róşne okazje, 795-401-826 Â&#x201E; Duet muzyczny, zabawy, wesela, 888-626-880, 888-154-674 Â&#x201E; Elektroinstalacje 608-234-863 Â&#x201E; Elektroinstalacje, pomiary, 601-201-153 Â&#x201E; Elektroinstalacje, pomiary, 608-658-498 Â&#x201E; Elektroinstalacje, pomiary, 795-401-826 Â&#x201E; Firma Bod Bud wykonuje tynki maszynowe, cementowo-wapienne lub gipsowe. Tel. 609-675-281

Â&#x201E; Ciesielstwo -dekarstwo, 609-507-202 Â&#x201E; Ciesielstwo, dekarstwo, 605-241-402 Â&#x201E; Cyklinowanie, ukĹ&#x201A;adanie paneli podĹ&#x201A;ogowych, parkietĂłw krajowych i egzotycznych, deski barlineckiej, desek podĹ&#x201A;ogowych, wykĹ&#x201A;adzin dywanowych, 0608-701-989 Â&#x201E; Cyklinowanie, zakĹ&#x201A;adanie podĹ&#x201A;Ăłg, 505-149-502 Â&#x201E; Czyszczenie tapicerki meblowej, dywanĂłw agregatem i Ĺ&#x203A;rodkami czyszczÄ&#x2026;cymi Karcher 3zĹ&#x201A;/m kw 604-381-253 Â&#x201E; Dachy- dekarstwo, Ĺ&#x203A;lusarstwo, blacharstwo, sprzedaĹź wiÄ&#x2122;Ĺşby dachowej, 505-516-063 Â&#x201E; Dekarstwo, blacharstwo, papy termozgrzewalne, 600-020-619 Â&#x201E; DJ - muzyka - imprezy okolicznoĹ&#x203A;ciowe, WESELA, tel. 600-097-438

Â&#x201E; Schody drewniane www.schodyjaskulecki.pl, 606-723-757 Â&#x201E; Spawanie stal zwykĹ&#x201A;a, nierdzewna oraz bramy, furtki, balustrady, drabiny, 784-740-356

Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, panele, 692-536-688 Â&#x201E; Meble kuchenne na wymiar, szafy wnÄ&#x2122;kowe z drzwiami przesuwnymi, tanio, szybko, 667-116-039 Â&#x201E; MEBLE na wymiar kuchnie, zabudowy wnÄ&#x2122;k, drzwi przesuwne krĂłtkie terminy, 607-514195, 604-438-357

UKĹ ADANIE

Â&#x201E; Meble tapicerowane - wyrĂłb, sprzedaĹź, przerĂłbki, 608-594-785, 608-594-790 www.olameble.pl Â&#x201E; MEBLE tapicerowane na wymiar, przerĂłbka, naprawa, 505-056-751 Â&#x201E; Mechanika motocyklowa. Profesjonalnie, niedrogo, 669-205-554 Â&#x201E; MONTAĹť ANTEN, 504-658-004 Â&#x201E; MontaĹź anten, 604-809-133 Â&#x201E; MontaĹź instalacji elektrychnych; pomiary 792802-380, 661-281-885 Â&#x201E; Mycie okien, sprzÄ&#x2026;tanie 603-309-843 Â&#x201E; Nowoczesne instalacje wod-kan-co-gaz, pompy ciepĹ&#x201A;a, TANIO, 669-567-081

Â&#x201E; Sprzedam lub wynajmÄ&#x2122; plac 1.800 mkw bezpoĹ&#x203A;rednio przy trasie WrzeĹ&#x203A;nia-Gniezno 5 km od WrzeĹ&#x203A;ni na komis itp. 515-168-844 Â&#x201E; Szafy wnÄ&#x2122;kowe juĹź od 850 mb, 668-825-859 Szafy z drzwiami przesuwnymi i inne meble Â&#x201E; na wymiar, 608-874-303 Â&#x201E; Szpachlowanie, malowanie, regipsy, panele podĹ&#x201A;ogowe i Ĺ&#x203A;cienne, ocieplanie bydunkĂłw, 693-542-342 Â&#x201E; Ĺ&#x161;wiadectwa energetyczne, 692-969-424 Ĺ&#x161;wiadectwa energetyczne, 728-965-079 Â&#x201E; Â&#x201E; Tanio i profesjonalnie usĹ&#x201A;ugi budowlano-remontowe, 790-815-097 Â&#x201E; Transport busem, przeprowadzki kompleksowo, 781-609-342 Â&#x201E; Transport krajowy i miÄ&#x2122;dzynarodowy auttanio, 609-886-598 Â&#x201E; Transport- bus, 661-915-788 Â&#x201E; TwĂłj ogrodnik, 697-355-076 Â&#x201E; Tynki gipsowe i cementowo-wapienne maszynowe, 880-469-347 Â&#x201E; Tynki gipsowe maszynowe, Perfekt Tynk, 502-339-283 Â&#x201E; Tynki maszynowe, 693-543-456 Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie kamienia, bruku, 697-355-076

Â&#x201E; Ocieplenia budynkĂłw jednorodzinnych, 607-806-584 Â&#x201E; ODNAWIANIE WANIEN - 600-979-826 Pity roczne, ul. SĹ&#x201A;owackiego 28A/24 po Â&#x201E; 17.00 Â&#x201E; PITY, VAT budownictwo, ksiÄ&#x2122;gowoĹ&#x203A;Ä&#x2021; FIRM, 606-536-883 Â&#x201E; PĹ&#x201A;ytkarstwo, 697-284-725 Â&#x201E; Posadzka maszynowa 9 zĹ&#x201A;/mkw, 508-113-667 Â&#x201E; Posadzki betonowe wykonane maszynowo, 606-128-033 Â&#x201E; Profesjonalny zespĂłĹ&#x201A; muzyczny www.duet-hit. com, 606-244-789 Â&#x201E; PROJEKTOWANIE I ZAKĹ ADANIE OGRODĂ&#x201C;W, TRAWNIKĂ&#x201C;W, PIELÄ&#x2DC;GNACJA OGRODĂ&#x201C;W, AUď&#x161;ş TOMATYCZNE NAWODNIENIE 0507ď&#x161;ş065ď&#x161;ş159

Usl-150

Â&#x201E; VIDEOFILMOWANIE - ZDJÄ&#x2DC;CIA Ĺ&#x161;LUBNE - Mazurkiewicz. Zaufaj doĹ&#x203A;wiadczeniu, - przegrywanie z VHS na DVD, 0502-582-976, 061-4360-765 Â&#x201E; VideoďŹ lmowanie, 601-262-268

szybkoschnÄ&#x2026;cy Czyszczenie: dywanĂłw, samochodĂłw, pozbruku Dojazd gratis

  

Â&#x201E; ZakĹ&#x201A;adanie paneli podĹ&#x201A;ogowych, Ĺ&#x203A;ciennych; deski berlineckiej, mozajek, boazeri, szalowanie schodĂłw, ciesielstwo, 697-470-956 Â&#x201E; ZakĹ&#x201A;adanie przyĹ&#x201A;Ä&#x2026;czy wod-kan, odwadnianie budynkĂłw i usĹ&#x201A;ugi mini koparkÄ&#x2026;, 507-136-745

Dekarstwo, ciesielstwo usĹ&#x201A;ugi wod-kan, co

696-45-36-65, 517-22-36-53 Â&#x201E; Zdun, 502-220-773 Â&#x201E; ZDUĹ&#x192;STWO 061-4360-101 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; Muzyczny FAMED 0502-423-869

Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie kostki brukowej, 693-342-688

Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny TEMPUS, 607-836-929

Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie kostki brukowej, wykonywanie nawadniania ogrodĂłw, 601-72-73-72 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi geodezyjne, Filip Zbierski, Psary Polskie 166F, tel. 501-793-454

Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny, 608-234-863

 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny, 694-205-040 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; TOP STARS, 608-33-68-94, www. top_stars.republika.pl Â&#x201E; ZetnÄ&#x2122; drzewa w zamian za drewno na opaĹ&#x201A;, 697-868-800 Â&#x201E; ZrobiÄ&#x2122; wiosenne porzÄ&#x2026;dki w ogrodzie, 663-811-577

%LODQVLVWD6S]RR

USĹ UGI WETERYNARYJNE

  

Gabinet weterynaryjny

 

    

Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi hydrauliczne, 724-134-282 Â&#x201E; Ocieplanie budynkĂłw, malowanie, szpachlowanie i inne prace wykoĹ&#x201E;czeniowe, 693-221-410

0 602 646 590Â&#x201E; KOMINKI 604-808-764 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, panele, pĹ&#x201A;ytki, nida 784-428-737

KOMPLEKSOWO Ciekawe pomysÂły, atrakcyjna cena!

Â&#x201E; VideoďŹ lmowanie, 792-855-884 Â&#x201E; VideoďŹ lmowanie. Profesjonalne wykonywanie usĹ&#x201A;ug, 669-517-245 Â&#x201E; WIDEOFILMOWANIE, 603ď&#x161;ş400ď&#x161;ş249 Â&#x201E; Wycinanie drzew, 697-355-076 Â&#x201E; WykaĹ&#x201E;czanie wnÄ&#x2122;trz, adaptacja poddaszy, 509-273-621 Â&#x201E; WykonujÄ&#x2122; z drewna sztachety, balustrady na balkony, schody, 603-775-238 Â&#x201E; Wykonywanie balustrad, porÄ&#x2122;czy i pĹ&#x201A;otĂłw ze stali kwasoodpornych, 607-806-584 Â&#x201E; Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, c.o., instalacje gazowe, centralne odkurzacze, 693-413-770 Â&#x201E; Wynajem podnoĹ&#x203A;nikĂłw koszowych, 0501429-384, 0502-974-584 Â&#x201E; WYRĂ&#x201C;B, sprzedaĹź i montaĹź siatki ogrodzeniowej najtaniej w regionie SĹ&#x201A;upca, 0632755-193, 0602-390-489 Â&#x201E; ZakĹ&#x201A;ad budowlany oferuje usĹ&#x201A;ugi murarskie budowa domĂłw od podstaw, 25 lat dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci na rynku. Tel. 601-713-499 ZakĹ&#x201A;adanie kostki brukowej, 697-355-076 Â&#x201E; Â&#x201E; ZakĹ&#x201A;adanie ogrodĂłw, 697-355-076

Â&#x201E; KARCHER, czyszczenie dywanĂłw, tapicerki meblowej i samochodowej, usĹ&#x201A;ugi wykonujemy u klienta, 0880-832-358

602-296-816, www.kosbal.dbv.pl

Â&#x201E; Budownictwo ogĂłlne i mieszkania pod klucz, UsĹ&#x201A;ugi dekarsko-blacharskie, montaĹź wkĹ&#x201A;adĂłw kominkowych, ciesielstwo, 61-4365-379, 506-912-109

Â&#x201E; ROZLICZANIE PIT 2009, ul. SĹ&#x201A;owackiego 11 (bursa), I piÄ&#x2122;tro, pokĂłj nr 2, WrzeĹ&#x203A;nia tel. 0662-272-732

Â&#x201E; Jaguarem do Ĺ&#x203A;lubu? 605-941-115

Â&#x201E; Budowa domĂłw, tynki, pĹ&#x201A;ytki, klinkier, docieplanie, 691-496-894

62-300 WrzeĹ&#x203A;nia ul. Warszawska 33 www.karcher-wrzesnia.pl

Â&#x201E; Remonty, malowaniem szpachlowanie, pĹ&#x201A;ytki itp, 605-785-865

Â&#x201E; Hydraulik - konkurencyjne ceny na usĹ&#x201A;ugi i materiaĹ&#x201A;y instalacyjne, 697-693-902 Â&#x201E; Hydraulik, 601-536-890 Â&#x201E; Instalacje elektryczne, 660-821-380 Â&#x201E; Instalacje lektryczne, 662-627-856 Â&#x201E; Jaguarem do Ĺ&#x203A;lubu? 605-941-115

KOSTKI BRUKOWEJ

PRANIE DYWANĂ&#x201C;W I TAPICERKI - 61 437 62 37 - 508 067 342

Â&#x201E; Remonty, 604-808-764 Â&#x201E; Remonty, kompleksowe wykoĹ&#x201E;czenia, kostka brukowa - fachowo, tanio, 61-818-96-28, 606-321-033

Â&#x201E; Firma Mar-Instal oferuje: instalacje centralnego ogrzewania, wodno -kanalizacyjne, gaz, termokominki, 666-543-570

Â&#x201E; Budowa domĂłw, ocieplanie styropianem i weĹ&#x201A;nÄ&#x2026;, 722-362-621

Inn-486b

Â&#x201E; Sprzedam sukniÄ&#x2122; Ĺ&#x203A;lubnÄ&#x2026; wraz z bolerkiem, rozm. 38/40, caĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; wyszywana Ĺ&#x203A;licznÄ&#x2026; koronkÄ&#x2026;, krĂłj sukienki w ksztaĹ&#x201A;cie litery A, 781-782-186 Â&#x201E; Sprzedam tanio wĂłzek 3-funkcyjny, 695-486-417 Â&#x201E; Sprzedam tokarki uniwersalne TJS - 150 i TUM; kompletnÄ&#x2026; maszynÄ&#x2122; do produkcji siatki ogrodzeniowej 721-266-184 Â&#x201E; Sprzedam wĂłzek 3-funkcyjny, 607-947-926 Sprzedam wĂłzek ADBOR 100 zĹ&#x201A;, fotelik 60 zĹ&#x201A;, Â&#x201E; przewijak 25 zĹ&#x201A;, szafÄ&#x2122; i tapczan, 602-290-746 Â&#x201E; Sprzedam wĂłzek dzieciÄ&#x2122;cy 2-funkcyjny, 602-180-639 Â&#x201E; Sprzedam wĂłzek dzieciÄ&#x2122;cy gĹ&#x201A;Ä&#x2122;boki + spacerĂłwka, tanio, 503-452-430 Â&#x201E; Sprzedam wyposaĹźenie sklepu odzieĹźowego, 504-169-529

tel. 783 015 995

Â&#x201E; ABC- Naprawa pralek, lodĂłwek, 061-4383601, 0601-736-232

Â&#x201E; Sprzedam okna, grzejniki, drzwi z Niemiec, 608-346-440

Â&#x201E; Sprzedam rowery, kosiarki itp. Bierzglinek ul. Modrzewiowa 2

â&#x20AC;˘ instalacje wodno-kanalizacyjne C.O. i gaz â&#x20AC;˘ przydomowe oczyszczanie Ĺ&#x203A;ciekĂłw â&#x20AC;˘ baterie sĹ&#x201A;oneczne â&#x20AC;˘ roczne przeglÄ&#x2026;dy instalacji gazowych

Usl-106a

Â&#x201E; WÄ&#x2122;giel brunatny, 665-047-244

Â&#x201E; Remonty kapitalne, wykoĹ&#x201E;czenia wnÄ&#x2122;trz, docieplanie budynkĂłw, 880-414-655, 663-731-124

Usl-117

Â&#x201E; Sprzedam konsole xbox 360 + 7 gier + 2 pady, 665-042-805

Â&#x201E; TAROT doradztwo Ĺźyciowe, 698-626-758

USĹ UGI HYDRAULICZNE

Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi malarskie, 782-691-237 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi ogĂłlnobudowalne, 728-954-152, 63-244-74-91 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi ogĂłlnobudowlan tanio, fachowo, 604-423-508 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi ogĂłlnobudowlano - cisielskie oraz mini koparko-Ĺ&#x201A;adowarkÄ&#x2026;, 669-956-620 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi transportowe 1,5T, przeprowadzki, podejmÄ&#x2122; staĹ&#x201A;Ä&#x2026; wspĂłĹ&#x201A;pracÄ&#x2122; na transport 607-514195 stanislaw662@o2.pl Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi transportowe bus + laweta, przewĂłz do 6 osĂłb, 608-874-303 Â&#x201E; USĹ UGI WOD. KAN. CO. 600-365-595 Â&#x201E; Videfilmowanie + fotografia Ĺ&#x203A;lubna, 609-303-211 Â&#x201E; VIDEOFILMOWANIE + FOTOGRAFIA promocja 889-39-36-36

dla maĹ&#x201A;ych zwierzÄ&#x2026;t

Usl-136

Â&#x201E; Skup metali kolorowych, WrzeĹ&#x203A;nia ul. Paderewskiego 19 Â&#x201E; Sprzedam albÄ&#x2122; dziewczÄ&#x2122;cÄ&#x2026;, 664-096-614 Â&#x201E; Sprzedam CB radio z antenÄ&#x2026;, 663-365-391 Â&#x201E; Sprzedam cegĹ&#x201A;Ä&#x2122; z rozbiĂłrki, 505-058-019 Â&#x201E; Sprzedam chĹ&#x201A;odziarko-zamraĹźarkÄ&#x2122; Bosh, dwuletnia, 502-658-292 Â&#x201E; Sprzedam fotel bujany czarny, 61-4360-608 Â&#x201E; Sprzedam gruz pokruszony, 609-181-833 Â&#x201E; Sprzedam kamieĹ&#x201E; polny, 606-853-071

Â&#x201E; Starocie znalezione na strychu sprzedam, 502-550-729 Â&#x201E; Suchy dÄ&#x2026;b - kominek, 888-700-329 Â&#x201E; TANIE uĹźywane i nowe okna, drzwi, bramy segmentowe, Jarocin, 512-944-239

Usl-195

RĂ&#x201C;ĹťNE

www.wrzesnia.info.pl

Usl-200

26 marca 2010

Usl-058

4

ul. KoĹ&#x203A;ciuszki 46, WrzeĹ&#x203A;nia, tel. 61 672 10 08 pn.-pt. 800-1200 i 1400-1800, sob. 1000-1400

ZWIERZÄ&#x2DC;TA Â&#x201E; Sprzedam labradory, 513-814-351 Â&#x201E; Sprzedam szczeniaki cocker spaniel, wynajmÄ&#x2122; kawalera spaniela , 722-168-283 Â&#x201E; Sprzedam tanio nowe akwarium 190L 509018-469, 61-4350-567 Â&#x201E; Szkolenie psĂłw, 510-928-077

KOMPUTEROWE Â&#x201E; Pogotwie komputerowe, 794-343-799 Â&#x201E; SERWIS KOMPUTEROWY Z DOJAZDEM, LAPTOPY NOWE UĹťYWANE AKCESORIA, NAWIGACJE, LASKOWSKIEGO 5, 695-926-796


KARMAR S.A.

Pra-926

Â&#x201E; Poszukujemy na stanowisko agenta do biura nieruchomoĹ&#x203A;ci - umowa agencyjna m.mezynska@op.pl

Zatrudni

 

 z klinkieru   697 901 271, 8.00-18.00 Â&#x201E; Potrzebny pracownik gospodarczy - â&#x20AC;&#x153;zĹ&#x201A;ota rÄ&#x2026;czkaâ&#x20AC;? do O.W. w SkorzÄ&#x2122;cinie i Mierzynie oraz do grabienia liĹ&#x203A;ci 601-624-305, 61-835-49-36 do 17.00 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; operatora koparko-Ĺ&#x201A;adowarki, rencista, emeryt mile widziany, 606-297-689 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; pracÄ&#x2122; chaĹ&#x201A;upniczÄ&#x2026;, 503-631-043

MiÄ&#x2122;dzynarodowa Firma Finansowa (www.dsa.pl) Siedziba firmy - ul. Harcerska 3, WrzeĹ&#x203A;nia, Stowarzyszenie Pro Bono Familiae

oferuje pracÄ&#x2122; Pra-628a

wyksztaĹ&#x201A;cenie min. Ĺ&#x203A;rednie; wiek 25-55.

WyĹ&#x203A;lij CV i LM na adres: rekrutacja.dsa@o2.pl

Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; osobÄ&#x2122; z dobrÄ&#x2026; znajomoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; j. niemieckiego do prowadzenia recepcji pensjonatu kat.*** nad morzem. tel. 600 261 263 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; samodzielnego malarza, szpachlarza, pĹ&#x201A;ytkarza, wiek do 45 lat, 607-304-490

NAUKA Â&#x201E; ZakĹ&#x201A;ad krawiecki przyjmie szwaczki 666-096-281

MOTORYZACYJNE Â&#x201E; Fiat punto 1,2 gaz, 2004, 693-434-101, 782-046-439 Â&#x201E; Fiat punto, 97 r, gaz, 606-172-829 Â&#x201E; Ford focus kombi, 2004 rok, 1.8 TDDI, 18.600 zĹ&#x201A;, 726-619-043 Â&#x201E; Ford mondeo kombi, 98 r, zarejstrowany, 694-406-751 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; cinquecento lub tico, 661-263-950 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; punto 1,2, 5-drzwiowy, 98-2000 r., I wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciel, 692-382-044 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; uszkodzonego ďŹ ata punto lub seicento, 723-438-463 Â&#x201E; Mitsubishi galant 2,0 + gaz, 96 r., cena 2.800, 790-229-281 Â&#x201E; Nissan almera, 2.0 D, 97 r, toyota yaris, 1.4 D 4D, 02 r, 728-376-572 Â&#x201E; Nissan micra 98, 1,0, klimatyzacja, 4 drzwi, super stan, 885-117-517 Â&#x201E; Opel combo 1,7 D, isuzu, 511-847-135 Â&#x201E; Opel vectra, benzyna, sedan, 98 r, 606-385-608

AUTO CZÄ&#x2DC;Ĺ&#x161;CI I MECHANIKA

TĹ UMIKI

â&#x20AC;&#x201C; dowĂłz na miejsce â&#x20AC;&#x201C; TV w samochodzie â&#x20AC;&#x201C; licencja, peÂłne ubezpieczenie â&#x20AC;&#x201C; moÂżliwoĹ&#x201C;ĂŚ zabrania wiĂŞkszego bagaÂżu

MONTAĹť â&#x20AC;˘ SPRZEDAĹť â&#x20AC;˘ NAPRAWY

www.autostyl2000.pl â&#x20AC;˘ CzÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci samochodowe i motocyklowe â&#x20AC;˘ Serwis samochodĂłw â&#x20AC;˘ Szybkie naprawy

63/241-72-24, 600-503-953 w Niemczech: 0049-1794-395-584

ul. Stasiewskiego 16, WrzeĹ&#x203A;nia Â&#x201E; Sprzedam nexia 96 r., I wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciel, 793-383-006 Â&#x201E; Sprzedam nowÄ&#x2026; przyczepkÄ&#x2122; samochodowÄ&#x2026;, 696-898-833 Â&#x201E; Sprzedam opel astra 1,6, 92 r., gaz, 602-699-106 Â&#x201E; Sprzedam opel astra 1.4, 93 rok, 4-drzwiowy, stan bdb, 668-146-251 Â&#x201E; Sprzedam opel astra II kombi, 98 r, diesel, 9200 zĹ&#x201A;, 505-651-688 Â&#x201E; Sprzedam opel astra kombi, 1.6 benzyna, 97 r, 697-719-318 Â&#x201E; Sprzedam opel astra, 1.4, 98 r, salonowa, 602-658-516 Â&#x201E; Sprzedam opel corsa, 95 r, sprowadzony z Niemiec, 723-438-463 Â&#x201E; Sprzedam opel signum, 2004 r, peĹ&#x201A;ne wyposaĹźenie, alufelgi, cena do uzgodnienia, 607-863385, 61-4385-916 Â&#x201E; Sprzedam opel vectra B, 97 r., diesel, 600-599-692 Â&#x201E; Sprzedam opel vectra kombi, 2.0 DTI, 98 r, 609-957-283 Â&#x201E; Sprzedam opel vectra, rok 2003, 2.0, DTI, 601939-832, 517-375-183 Â&#x201E; Sprzedam opel vectra, rok 92, benzyna + gaz, cena 3.000 do negocjacji, 783-478-724 Â&#x201E; Sprzedam opla astrÄ&#x2122; 94 rok, 1.6, gaz, cena 4.000 do uzgodnienia, 785-322-783 Â&#x201E; Sprzedam opony, 135x70x13 do cinquecento, 506-649-175 Â&#x201E; Sprzedam passat kombi 92 r., gaz, YAMAHA aerox 2000 r., 608-196-160 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 106, XII 96 r, 3000 zĹ&#x201A;, 608-674-064 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 306 kombi, 1,6 benzyna, 99 r., po kolizji, 509-056-478 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 307, 2,0 HDI, 2001 r. 696-181-444

Zomowanie pojazdĂłw

=äRPRZDQLH SRMD]GĂ&#x2018;Z VNXS]äRPX 

Â&#x201E; Sprzedam toyota avensis kombi, 1.8 VVTI + gaz, sekwencja, 2001 r., 601-637-668 Â&#x201E; Sprzedam toyota avensis, 200 7 r, 2.2 D, salonowa, 602-658-516 Â&#x201E; Sprzedam uno 97 r., tanio!! 783-696-411 Â&#x201E; Sprzedam VW golf III, 96 r., stan bdb, 2 x airbag, wspomaganie, 724-526-223 Â&#x201E; Sprzedam VW LT 35, skrzyniowy, 1999 r. skrzynia 4x2 aluminiowa, 502-844-199 Â&#x201E; Sprzedam yamaha virago 535, 94 r., bogate wyposaĹźenie, przygotowany do sezonu, 509-272-749 Â&#x201E; Tico, gaz, 99 r, 726-934-596 Â&#x201E; VW passat kombi, 1.8 b, 95 r lub zamieniÄ&#x2122;, 698-277-513 Â&#x201E; VW polo, 1.2, 2004 rok, 505-492-165 Â&#x201E; Yamaha fazer 600 sprzedam, 502-589-329 Â&#x201E; Opel corsa B, 98 r., 1,4 benz. 5 drzwi, klimatyzacja, sprowadzony, po wszystkich opĹ&#x201A;atach, 8.900; opel corsa B, 96 r., 1,4 benz. zarejestrowany 5 drzwi, 5.500, 500-614-490 www.auto-nekla.otomoto.pl Â&#x201E; Sprzedam audi A4, 1.8 D, 98 r., 607-773-171

Skup zomu LOKALE 61 4366 232, 609 538 301

I NIERUCHOMOĹ&#x161;CI

Â&#x201E; Sprzedam polo, 95 r, 723-609-227 Â&#x201E; Sprzedam polonez 1500, 515-137-807 Â&#x201E; Sprzedam przyczepÄ&#x2122; lawetÄ&#x2122;, mogÄ&#x2026; byÄ&#x2021; zaĹ&#x201A;oĹźone burty, 502-844-199 Â&#x201E; Sprzedam przyczepkÄ&#x2122; samochodowÄ&#x2026; nierejestrowanÄ&#x2026; z nadbudĂłwkÄ&#x2026; lub bez. Tel. 698-418-483 Â&#x201E; Sprzedam przyczepkÄ&#x2122; samochodowÄ&#x2026;, 693-102-063 Â&#x201E; Sprzedam punto 666-711-327 Â&#x201E; Sprzedam punto 95 r., 5d, 501-557-681 Â&#x201E; Sprzedam renault clio, 1.5 DCI, 2002 r, 5 drzwi, zarejestrowany, 13.000 zĹ&#x201A;, grafit metalik, 726-619-043 Â&#x201E; Sprzedam renault laguna DCI 2003 r. lub zamieniÄ&#x2122; na taĹ&#x201E;szy, 661-175-915 Â&#x201E; Sprzedam renault megane 2006 r. 1,5 DCI, 105 KM, zarejestrowany, 661-673-734 Â&#x201E; Sprzedam renault megane coupe, 98 r, 696-517-560 Â&#x201E; Sprzedam renault megane II, 1.5 DCI, 2003 r, 691-928-660 Â&#x201E; Sprzedam renault megane, 2003 r, 1.9 DTI, 605-342-988 Â&#x201E; Sprzedam renault scenic 2000 r., peĹ&#x201A;na opcja, 600-072-766 Â&#x201E; Sprzedam renault scenic, 2000 r., D, 721-225-828 Â&#x201E; Sprzedam renault scenic, 98 r., 61-4382-531 Â&#x201E; Sprzedam renault scenic, 99 r, 8500 zĹ&#x201A;, 505-651-688 Â&#x201E; Sprzedam renault traďŹ&#x192;c 2006 r. 668-429-138

Â&#x201E; MIESZKANIA NA SPRZEDAĹť JUĹť OD 108.000 zĹ&#x201A; na www.niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; DOMY I DZIAĹ KI budowlane na www.niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; KALISKA - LOKAL HANDLOWY 75 mkw i USĹ UGOWY 45 mkw DO WYNAJÄ&#x2DC;CIA www.niedzwiedzki.com 669-111-071 NIERUCHOMOĹ&#x161;CI NIEDĹšWIEDZKI UĹ ATWIAÂ&#x201E; MY KUPNO, SPRZEDAĹť I WYNAJEM! WrzeĹ&#x203A;nia ul.Sienkiewicza 20/1 (Ip. nad AptekÄ&#x2026; Aspirynka) 669-111-071, 61-641-65-65 Â&#x201E; NIERUCHOMOĹ&#x161;CI WWW.NIEDZWIEDZKI.COM Â&#x201E; PILNIE!! Ĺ ADNY SZEREGOWIEC NA CISZAKA 319.000zĹ&#x201A; www.niedzwiedzki.com 669-111071 (W RAMCE) Â&#x201E; WWW.NIEDZWIEDZKI.COM Â&#x201E; Atrakcyjne mieszkania KoĹ&#x203A;ciuszki, Kutrzeby, os.TysiÄ&#x2026;clecia, Locum, 061-436-63-41, 602-75-77-79 Â&#x201E; NIERUCHOMOĹ&#x161;CI: www.locum-wojciechowska.pl Â&#x201E; Sprzedam nowy garaĹź na Koszarowej, Locum, 061-436-63-41, 602-75-77-79 Â&#x201E; DO WYNAJÄ&#x2DC;CIA MIESZKANIA 1 i 3-POKOJOWE www.niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; AKTUALNE OFERTY NIERUCHOMOĹ&#x161;CI NA WWW.NIEDZWIEDZKI.COM Â&#x201E; Alpi-Plus. Ĺ adny dom, lata 80. w eleganckiej dzielnicy WrzeĹ&#x203A;ni, 400.000, 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-Plus. Poszukujemy dla klienta domu do 350.000, 501-355-506 Â&#x201E; Atrakcyjne dziaĹ&#x201A;ki Locum, 061-436-63-41, 602-75-77-79

PROFESJONALNIE

ATRAKCYJNE CENY!!!

POPROWADZĂ&#x160; KSIĂ&#x160;GOWOĹ&#x2019;Ă&#x2020;

PROMOCJA!

ZUS â&#x20AC;&#x201C; przekaz elektroniczny WypeÂłniamy deklaracje Intersat

PRZY ZAKUPIE OLEJU WYMIANA OLEJU I FILTRĂ&#x201C;W GRATIS

Rozliczenie VAT rolnikĂłw Zwrot VAT-u za artykuÂły budowlane 0605-296-347, 061 428-25-18 Sa-282

PN. - PT. 8.00 - 19.00 SOB. 8.00 - 14.30 NEKLA, UL. WRZESIĹ&#x192;SKA 26 TEL. 061 43 86 497

PrzewĂłz osĂłb â&#x20AC;&#x201C; BUSEM DO NIEMIEC, HOLANDII, BELGII

tQPETVĂśULJ LJFSPXOJDF tEFTLJLPOTPMF tUBQJDFSLB[FTLĂ&#x2DC;SZ tOBQSBXBJXZNJBOBUBQJDFSLJ tTJFE[FOJBEPNPUPDZLMJ tQPLSPXDF tel. 501-027-680

Â&#x201E; Sprzedam seat cordoba, rok 2000, cena 9.000 zĹ&#x201A;. do negocjacji, 783-478-724 Â&#x201E; Sprzedam seat leon, 2006 r, 1.9 TDI, bogate wyposaĹźenie, 501-868-415 Â&#x201E; Sprzedam seicento 2003 r. 663-527-326 Sprzedam seicento 900, 99 r, 692-479-570 Â&#x201E; Â&#x201E; Sprzedam seicento 900, fun, 2001 r., 502-597-326 Â&#x201E; Sprzedam seicento, 2001 r, przyczepkÄ&#x2122; samochodowÄ&#x2026; z plandekÄ&#x2026;, 660-025-095 Â&#x201E; Sprzedam skoda felicja 1,6 + gaz, 97 r., cena 3500, 61-4385-182 Â&#x201E; Sprzedam skuter 50, 2003 r, 694-406-751 Â&#x201E; Sprzedam skuter aprilla SR50, 2003 r. 602-495-233 Â&#x201E; Sprzedam skuter sym yet euroX, 2007 r, 61-4775-709 Â&#x201E; Sprzedam skuter YAMAHA TEOS 2003 r., stan bdb 606-776-662 Â&#x201E; Sprzedam tanio skoda felicja, 98 r, 61-4363524, 61-4363-245

ODBIERAMY DOKUMENTY U KLIENTA

5

Â&#x201E; Dla naszych klientĂłw poszukujemy domĂłw, mieszkaĹ&#x201E;, dziaĹ&#x201A;ek, B.O.N. MÄ&#x2122;ĹźyĹ&#x201E;scy 505-921-833

 

zakupi

   

  601-75-11-60

Roz-581

Â&#x201E; MieszkaĹ&#x201E;cy noclegowni podejmÄ&#x2026; kaĹźdÄ&#x2026; pracÄ&#x2122; ďŹ zycznÄ&#x2026; 889-551-132

TAPICERSTWO SAMOCHODOWE

Sa-398

Â&#x201E; Firma z siedzibÄ&#x2026; w ZaniemyĹ&#x203A;lu zatrudni elektronikĂłw (instalatorĂłw systemĂłw alarmowych i tv) oraz elektrykĂłw i elektroinstalatorĂłw. Oferty CV na adres 8@gmail.com Fryzjerki zatrudniÄ&#x2122;, 721-267-481 Â&#x201E;

Â&#x201E; Peugeot 306, 94 r, atos 99 r, 788-653-748 Â&#x201E; Peugeot 307, 2003 r, 2.0 HDI, serwis salon Polska, alufelgi, najbogatsza wersja, cena do uzgodnienia, 506-017-518 Â&#x201E; Punto, 1.1, 98 r., gaz, 603-993-495 Renault clio 1,6 16V, 2006 r. przebieg 27 tys. Â&#x201E; km, 602-632-094 Â&#x201E; Renault laguna, 94 r, 2.0 b+gaz, bogate wyposaĹźenie, 692-646-424 Â&#x201E; Renault megane, 96 r, zarejestrowany, 5400 zĹ&#x201A;, 669-840-233 Â&#x201E; Renault scenic 1,9 DTI, 99 r., 665-244-350 Â&#x201E; Renault twingo, 2002, 9900 zĹ&#x201A;, 605-788-837 Â&#x201E; Renault twingo, 94 r, 2900 zĹ&#x201A;, 504-190-138 Â&#x201E; Renowacja i piaskowanie felg aluminiowych i stalowych, 515-930-461 Â&#x201E; Rover 214, 726-934-596 Â&#x201E; Seat alhambra, 1.9 TDI, 99 r, peĹ&#x201A;ne wyposaĹźenie, sprowadzony, 606-297-689 Â&#x201E; Skoda felicia 1,3, 98 r., salon Polska, cena 6.900, 886-586-083 Â&#x201E; Sprzedam alufelgi 17â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; z oponami, 889-869-496 Â&#x201E; Sprzedam audi 80 gaz stan dobry 1590,00 605-261-446 Â&#x201E; Sprzedam audi 80, 93 r., V6 2,6, gaz sekwencja, 604-426-903 Â&#x201E; Sprzedam audi A3, 97 rok, 517-224-578 Â&#x201E; Sprzedam BMW 318, 97 r, TDS, 600-705-196 Â&#x201E; Sprzedam cinquecento 900, 96 r., 661-263-950 Â&#x201E; Sprzedam cinquecento 900, 98 rok, 661-263-456 Â&#x201E; Sprzedam citroen berlingo multispace, 2.0 HDi, 03 r, 660-093-099 Â&#x201E; Sprzedam clio, 1.2, 95 r, 608-729-873 Â&#x201E; Sprzedam curier, 605-579-771 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at 126p, 93 r, 693-743-994 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at 126p, stan dobry, 61-4383-277 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at ducato, 2.8 IDTD, 2000 r., 7 osobowy + paka, citroen xsara picasso, 2006 r., renault scenic, 1.9 DCI, 2003 i 2001, 697-384-991 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at siena 98 r., 792-771-110 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at uno 1,4, 97 r., 602-495-233 Â&#x201E; Sprzedam fiata punto, 3d, 2004 r., 1.2, 602-409-472 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ esta, 96 r, 63-2768-324 Â&#x201E; Sprzedam ford escort 95, 1,4, 4.600, 694-068-439 Â&#x201E; Sprzedam ford ďŹ esta, 94/95 r, 606-172-829 Â&#x201E; Sprzedam ford focus kombi, 2000 r. 792-771-110 Â&#x201E; Sprzedam ford focus, 1.6 TDC, 2005 r, kombi, 602-658-516 Â&#x201E; Sprzedam ford galaxy benz. 97, stan bdb, 697-794-833 Â&#x201E; Sprzedam ford ka 96r., wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby, klimatyzacja, 667-700-375 Â&#x201E; Sprzedam ford mondeo kombi 94, gaz, bardzo tanio, 888-130-525 Â&#x201E; Sprzedam ford mondeo kombi GHIA, 2,0TDDI, 2002 r., biogate wyposaĹźenie, 669-555-230 Â&#x201E; Sprzedam golf 3 GTI, 93 r., 667-341-453 Â&#x201E; Sprzedam golf III, 1,9 TDI, 97 r., 2xpp, ABS, el. lusterka i szyberdach, 601-560-683 Â&#x201E; Sprzedam honda shadow 600, 662-066-965 Â&#x201E; Sprzedam matiz 2000 r. gaz, 604-704-125 Â&#x201E; Sprzedam matiz 99 r., tanio, 604-704-125 Â&#x201E; Sprzedam matiz, 99, 5000 zĹ&#x201A;, 61-4382-494 Â&#x201E; Sprzedam mazda 323, 93 r., cena 1.100, 507-229-921 Â&#x201E; Sprzedam mercedes 124, 93 r., 2,5 diesel, 600-295-477 Â&#x201E; Sprzedam mercedes 814, 1995 r. klapa hydrauliczna, kontener 620x250x250, 502-844-199 Â&#x201E; Sprzedam mercedes E290, 97 r.; xsara picasso 2,0 HDI, 2000 r. 888-152-631 Â&#x201E; Sprzedam mercedes klasa E, 220 D, elegant, 96 r., 210 tys. km, atrakcyjny wyglÄ&#x2026;d, 883-756-533 Sprzedam motocykl honda shadow 600 cm3, Â&#x201E; rok prod. 1996, stan idealny, 609-773-367 Â&#x201E; Sprzedam motorower romet- ogar, 888-178647 po 15.00

Sa-233d

PRACA

www.wrzesnia.info.pl

Â&#x201E; Do sprzedaĹźy dziaĹ&#x201A;ka budowlana Kaczanowo, Chociczka, Nekla, Nekielka B.O.N MÄ&#x2122;ĹźyĹ&#x201E;scy 505-921-833 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia dom jednorodzinny + budynek gospodarczy, 61-4366-232 Â&#x201E; DO WYNAJÄ&#x2DC;CIA LOKALE BIUROWE, 514ď&#x161;ş069ď&#x161;ş288 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 2-pokojowe Kutrzeby, 697-736-410 po godz. 20.00 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia nowe mieszkanie 33 mkw w centrum WrzeĹ&#x203A;ni, 606-683-705, 61-4365-226 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia samotnej, pracujÄ&#x2026;cej osobie samodzielny pokĂłj z aneksem kuchennym Ĺ&#x201A;azienkÄ&#x2026; 61-4362-826 KupiÄ&#x2122; dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; ok. 1000 mkw do 50 zĹ&#x201A;/mkw, Â&#x201E; 604-777-550 Â&#x201E; KUPNO - SPRZEDAĹť WYNAJEM Sienkiewicza 20, 669-111-071 www.niedzwiedzki.com Â&#x201E; Lokal na dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, biura lub gabinety 65 m kw w centrum WrzeĹ&#x203A;ni - do wynajÄ&#x2122;cia 601-536-363 Â&#x201E; Lokale do wynajÄ&#x2122;cia w Rynku w SĹ&#x201A;upcy, 16 i 18 mkw, Tel. 695-177-411 Â&#x201E; MÄ&#x2DC;ĹťYĹ&#x192;SCY NIERUCHOMOĹ&#x161;CI- zapraszamy do bezpĹ&#x201A;atnego zgĹ&#x201A;aszania ofert sprzedaĹźy, kupna nieruchomoĹ&#x203A;ci WrzeĹ&#x203A;nia ul. Kaliska 6 na przeciwko KauďŹ&#x201A;andu 505-921-833 Â&#x201E; Nekielka od 1200 mkw, www.mezynscy-nieruchomosci. 222.pl 505-921-833 Â&#x201E; Pilnie sprzedam mieszkanie wĹ&#x201A;asnoĹ&#x203A;ciowe w bloku, Wrzesnia, 120.000, 669-501-197 Â&#x201E; Podstolice dziaĹ&#x201A;ka budowlana 1600 mkw, B.O.N. MÄ&#x2122;ĹźyĹ&#x201E;scy 505-921-833 Â&#x201E; Posiadam do wydzierĹźawienia sklep 85 mkw w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu, 602-658-516 Â&#x201E; PĂłĹ&#x201A; bliĹşniaka na Osiedlu SokoĹ&#x201A;owskim, 109 mkw/ 359 mkw, cena: 359 000 zĹ&#x201A;, BON â&#x20AC;&#x153;CASA MIAâ&#x20AC;? 505-979-599 Â&#x201E; Sala 180 mkw, ul. Warszawska do wynajÄ&#x2122;cia, 661-175-933 Â&#x201E; Sprzedam 1,14 ha ziemi rolniczej w Nekli przy trasie A-92, 604-387-687

INFOLINIA 61 285-67-67

Kre-148

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

26 marca 2010

PROSTA HIPOTEKA DLA FIRM I NIE TYLKO BEZ ZAĹ&#x161;WIADCZEĹ&#x192; Â&#x201E; Sprzedam 1.7 ha ziemi w Nekli z moĹźliwoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; przeksztaĹ&#x201A;ceĹ&#x201E;, 609-773-367 Â&#x201E; Sprzedam 3 dziaĹ&#x201A;ki budowlane po 900 mkw, Barczyzna 16, 695-103-511 Â&#x201E; Sprzedam 3 letni dom w zabudowie szeregowej ul. Szosa Witkowska 140/300, 600-922-091 Â&#x201E; Sprzedam 3,12 ha Zieliniec 30, 61-4362-813 Sprzedam dom 781-156-800 Â&#x201E; Â&#x201E; Sprzedam dom jednorodzinny 145 mkw, wolnostojÄ&#x2026;cy w stanie deweloperskim podwyĹźszonym na dziaĹ&#x201A;ce 720 mkw, WrzeĹ&#x203A;nia - Przyborki, ul. WspĂłlna, cena 570.000, 501-220-500 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; 1000 mkw w SĹ&#x201A;omowie, 58.000 zĹ&#x201A; 608-653-239 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; 6000 mkw ul. Kopernika, moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; podziaĹ&#x201A;u na mniejsze, 600-922-091 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 1375 mkw, Bierzglinek, 889-869-496 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 900 mkw, Psary MaĹ&#x201A;e 75 zĹ&#x201A;/mkw, 61-4363-226 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; w Kaczanowie 864 mkw, 668-671-404 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026;, Przyborki, 785-979-391 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; letniskowÄ&#x2026; 791-007-567 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; ok. 3 tys. mkw z budynkami gospodarczymi i domem, 694-845-696 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at seicento 1,1, 2000 r. 781-156-800 Â&#x201E; Sprzedam gospodarstwo rolne o powierzchni 14 ha wraz z budynkami, StarkĂłwiec, 61/2851-202 Â&#x201E; Sprzedam las sosnowy 5,40 ha, MiÄ&#x2026;skowo, 61/2851-202 Â&#x201E; Sprzedam lub wynajmÄ&#x2122; 38 mkw na dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, 502-468-362


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ziemniaki jadalne, 609-073-465 Â&#x201E; Kurki odchowane po godz. 17.00, Grzybowo 59, 61-4360-430, 606-839-748 Â&#x201E; Nawozy azotowe i wieloskĹ&#x201A;adnikowe, 607-620-603

Skupujemy

tel. 600 235 141

Rol-119

PĹ&#x201A;atnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; w dniu dostawy.

ATIZ

Kre-129

Â&#x201E; OtrÄ&#x2122;by pszenne 365 zĹ&#x201A;/tona, Ĺ&#x203A;ruta rzepakowa 685 zĹ&#x201A;/tona, Ĺ&#x203A;ruta sojowa, 603-603-949 Â&#x201E; PĹ&#x201A;ug B 200, 2.300 zĹ&#x201A;, 508-588-668 Â&#x201E; PĹ&#x201A;ug podorywkowy 7, kupiÄ&#x2122;, 61-4352-942 Â&#x201E; Przyczepa wywrotka 3,5 tony, 697-384-991 Â&#x201E; Rewelacja! Pszenmix 20% biaĹ&#x201A;ka ogĂłlnostrawnego 420 zĹ&#x201A;/tona, 607-620-603 Â&#x201E; Saletrzak 790 zĹ&#x201A;/tona, 607-620-603 Â&#x201E; Sprzedam 10 prosiÄ&#x2026;t, 165 zĹ&#x201A;/szt, 61-4385-107 Â&#x201E; Sprzedam byczka, 601-308-227 Â&#x201E; Sprzedam byczki miÄ&#x2122;sne i CB, 668-345-262 Â&#x201E; Sprzedam ciÄ&#x2026;gnik MF 255, 86 r, 516-232-529 Â&#x201E; Sprzedam cielaka byczka miÄ&#x2122;snego, ok. 140 kg, 607-459-445 Â&#x201E; Sprzedam cielaka jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122;, 514-905-886 Â&#x201E; Sprzedam cielaki byczki 663-506-555 Â&#x201E; Sprzedam cielaki, 61-4273-287 Â&#x201E; Sprzedam cielaki: byczka i jaĹ&#x201A;Ăłweczki, miÄ&#x2122;sne, 61 4372-125 Â&#x201E; Sprzedam cielÄ&#x2122;ta byczki, sadzarkÄ&#x2122; do ziemniakĂłw, wĂłzek widlak (rak), deszczowniÄ&#x2122; szpulowÄ&#x2026; sigma lub odra, 661-830-581 Â&#x201E; Sprzedam cielÄ&#x2122;ta mieszaĹ&#x201E;ce miÄ&#x2122;sne. Tel. 663-944-707 Â&#x201E; Sprzedam cielÄ&#x2122;ta, 662-269-366 Â&#x201E; Sprzedam jÄ&#x2122;czmieĹ&#x201E; jary czyszczony, 61-4389-411 Â&#x201E; Sprzedam jÄ&#x2122;czmieĹ&#x201E; zimowy, 665-137-252 Â&#x201E; Sprzedam jÄ&#x2122;czmieĹ&#x201E;, mieszankÄ&#x2122;, pszenĹźyto, sĹ&#x201A;omÄ&#x2122; i siano, 885-033-326

SRÂ&#x203A;\F]NL JRWĂ?ZNRZH

     ! !"! ! # $% &' *+  !"#$ %&' * $ $+

 

 

Â&#x201E; Sprzedam nowy rozdzielacz dwusekcyjny do tura, pĹ&#x201A;ug 5-skibowy, rozrusznik to MTZ 82 i oponÄ&#x2122; przedniÄ&#x2026;, 63-2131-751 Â&#x201E; Sprzedam obornik na ogrĂłdki, 61-4350-484 Â&#x201E; Sprzedam oczyszczone dobrej jakoĹ&#x203A;ci (rok siane) owies, mieszankÄ&#x2122;, jÄ&#x2122;czmieĹ&#x201E;, pszenicÄ&#x2122;, workowane + transport, 609-305-437 Â&#x201E; Sprzedam opryskiwacz 400 l, sadzarkÄ&#x2122; do podkieĹ&#x201A;kowanych ziemniakĂłw 4-rzÄ&#x2122;dowa; 2-talerzowy rozsiewacz do nawozĂłw, 609-073-465 Â&#x201E; Sprzedam opryskiwacz termit 10 m, 880-680-759 Â&#x201E; Sprzedam owczarka niemieckiego do gospodarstwa i bÄ&#x2026;ka do rozsiewu nawozu, 698-118-376 Sprzedam owies, 661-285-025 Â&#x201E; Â&#x201E; Sprzedam owies, 692-866-380 Â&#x201E; Sprzedam pĹ&#x201A;ug 4-skibowy, podorywacz 5-skibowy, 61-4380-565 Â&#x201E; Sprzedam pokrywÄ&#x2122; rozrzÄ&#x2026;du do zetora i felgÄ&#x2122; do C-360 (tyĹ&#x201A;), 696-677-986 Â&#x201E; Sprzedam prasÄ&#x2122; kostkÄ&#x2122; I wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciel, 90 r., 600-599-692 Â&#x201E; Sprzedam prasÄ&#x2122; zwijkÄ&#x2122; Ĺ&#x201A;aĹ&#x201E;cuchowÄ&#x2026; 120/120 723-424-328 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta i jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; cielnÄ&#x2026;, 61-4371-264 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 603-290-999 Â&#x201E; Sprzedam przyczepÄ&#x2122; 3,5 t sztywnÄ&#x2026; i kopaczkÄ&#x2122; do ziemniakĂłw kep, 723-259-655 Â&#x201E; Sprzedam przyczepÄ&#x2122; autosan, Ĺ&#x201A;adownoĹ&#x203A;Ä&#x2021; 10 t, 694-548-289 Â&#x201E; Sprzedam przyczepÄ&#x2122; samozbierajÄ&#x2026;cÄ&#x2026;, 781-311-973 Â&#x201E; Sprzedam przyczepkÄ&#x2122; samochodowÄ&#x2026;, 693-102-063 Â&#x201E; Sprzedam pszenĹźyto i jÄ&#x2122;czmieĹ&#x201E;, 603-815-651 Â&#x201E; Sprzedam pszenĹźyto i Ĺźyto, 61 4272-353 Â&#x201E; Sprzedam pszenĹźyto, 503-409-565 Â&#x201E; Sprzedam pszenĹźyto, 600-562-704 Â&#x201E; Sprzedam pszenĹźyto, 662-502-144 Â&#x201E; Sprzedam pszenĹźyto, pszenicÄ&#x2122;, 693-102-063 Â&#x201E; Sprzedam rozrzutnik obornika 2-osiowy, 695-709-769 Â&#x201E; Sprzedam rozsiewacz nawozu bogballe, stan bdb, Ĺ&#x201A;adownoĹ&#x203A;Ä&#x2021; 500 + 250 kg, 601-924-307 Â&#x201E; Sprzedam saladerÄ&#x2122;, Tel. 607-612-883 Â&#x201E; Sprzedam siano w balotach, 664-215-456 wieczorem Â&#x201E; Sprzedam siano w balotach, 694-792-777 Â&#x201E; Sprzedam sianokiszonkÄ&#x2122; 691-618-504 Â&#x201E; Sprzedam siewnik 4 m, 661-982-315 Â&#x201E; Sprzedam siewnik do burakĂłw gama i pielnik do burakĂłw; pĹ&#x201A;ug 4-skibowy zagonowy, 607-382-142 Sprzedam siewnik poznaniak, kosiarkÄ&#x2122; rotaÂ&#x201E; cyjnÄ&#x2026; oraz kos i ziemniaki sadzeniaki satina, 607-763-364 Â&#x201E; Sprzedam sĹ&#x201A;omÄ&#x2122; w kostkach i ziemniaki na paszÄ&#x2122; oraz dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; rolnÄ&#x2026; 1,16 ha w Zapowiedni, 660-464-927

Roz-570

- piasek osiany (sortowany 0-2mm) - piasek 0-4 mm â&#x20AC;&#x201C; na posadzki, - ostry â&#x20AC;&#x201C; na betony, - podsypka, czarna ziemia, torf, - kamyczek (róşnej granulacji)

Â&#x201E; Sprzedam tuje (Brabant) wys. do 1,50, cena 15 zĹ&#x201A;, Szmaragd 20 zĹ&#x201A;, WrzeĹ&#x203A;nia - Szeroka 66, 880-242-195

Kre-162

tel. 662-600-089

SZYBKIE POĹťYCZKI tz dogodnym systemem spĹ&#x201A;at tz ubezpieczeniem tz obsĹ&#x201A;ugÄ&#x2026; Klienta w domu Emeryci i renciĹ&#x203A;ci - promocje ZadzwoĹ&#x201E;: 606Â 670 336

PODARUJÄ&#x2DC; Â&#x201E; Oddam w dobre rÄ&#x2122;ce znalezionÄ&#x2026; drobnÄ&#x2026;, mĹ&#x201A;odÄ&#x2026; suczkÄ&#x2122;, nadaje siÄ&#x2122; do starszych osĂłb i dzieci, caĹ&#x201A;kowicie przygotowana do adopcji, 502-648-268

RĂ&#x201C;ĹťNE Â&#x201E; ArtykuĹ&#x201A;y dzieciÄ&#x2122;ce â&#x20AC;&#x17E;MAJAâ&#x20AC;? WĂłzki, foteliki, odzieĹź, zabawki i inne. Nowe i uĹźywane. Atrakcyjne ceny, ul. Witkowska 2 przy szpitalu Â&#x201E; Bojlery elektryczne 50-150 l kupiÄ&#x2122;, 728-838-344 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia rusztowanie elewacyjne, 667-795-365

/#;41$QHGTWLG s/GDNGPCY[OKCT OGDNGMWEJGPPG U\CH[YPĂľMQYG ICTFGTQD[ U[RKCNPKG OGDNGDKWTQYG OGDNGĂŁC\KGPMQYG s5RT\ĂľV#)&

My nie wciskamy, my dobrze dla Twojego malucha doradzamy !!!

Sklep z odzieĹźÄ&#x2026; niemowlÄ&#x2122;cÄ&#x2026; i dzieciÄ&#x2122;cÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Wiktorekâ&#x20AC;? ul. Sienna (przy starym zieleniaku) zapraszamy

1+1=31 zadzwoĹ&#x201E; 511-007-618 i spytaj o szczegĂłĹ&#x201A;y promocji lub wejdĹş na stronÄ&#x2122; www.osk-trawka.pl Â&#x201E; PoĹźyczki gotĂłwkowe, 509-454-737 Â&#x201E; Sprzedam agregat prÄ&#x2026;dotwĂłrczy 10 kW, silnik diesel powietrzem chĹ&#x201A;odzony, 502-844-199 Â&#x201E; Sprzedam albÄ&#x2122; komunijnÄ&#x2026; dziewczÄ&#x2122;cÄ&#x2026;, 607-856-523 Â&#x201E; Sprzedam betoniarkÄ&#x2122; 150l, 501-557-681 Â&#x201E; Sprzedam betoniarki 150 i 250 l, 61-4386-590 Â&#x201E; Sprzedam deski sosnowe, gruboĹ&#x203A;Ä&#x2021; 25 mm, 609-628-930 Â&#x201E; Sprzedam domek drewniany 4,5x3, 518-104-027

zagÄ&#x2122;szczarek do gruntu, zacieraczek do betonu, krawÄ&#x2122;dziarek, wibratorĂłw buĹ&#x201A;awowych, agregatĂłw prÄ&#x2026;dotwĂłrczych, betoniarek, motopomp, silnikĂłw spalinowych do zagÄ&#x2122;szczarek, piĹ&#x201A; do ciÄ&#x2122;cia betonu i asfaltu oraz czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci do w/w sprzÄ&#x2122;tu, przyczep samochodowych

UWAGA! NISKIE CENY OFERUJEMY:

PRZYCZEPA 25zĹ&#x201A;/doba ZAGÄ&#x2DC;SZCZARKA DO GRUNTU od 60zĹ&#x201A;/doba I INNE GNIEZNO, ul. PĂ&#x201C;Ĺ WIEJSKA 43

2TQLGMVRQOKCTY[EGPC FQYĂ?\OQPVCÄ&#x201C;)4#6+5

tel. 061-425-77-89, 0600-635-628 www.salbert.com.pl

Â&#x201E; Sprzedam wĂłzek â&#x20AC;&#x17E;mikadoâ&#x20AC;? dwufunkcyjny, 605-727-308 Â&#x201E; Sprzedam: wĂłzek 2-funkcyjny, nosideĹ&#x201A;ko 0-13, 501-224-162 Â&#x201E; WypoĹźyczÄ&#x2122; rusztowanie klinowe, 889-478-475 Â&#x201E; Ĺťwir, czarna ziemia, podsypka, 606-297-689

tprojekty budowlane HPUPXF PSB[JOEZXJEVBMOF tÇ´XJBEFDUXBFOFSHF UZD[OFCVEZOLĂ&#x2DC;X tQS[FHMÇ&#x152;EZCVEZOLĂ&#x2DC;X tOBE[PSZ tJOOFVTÂ&#x2019;VHJÂ&#x201E; Sprzedam dwa rowerki dzieciÄ&#x2122;ce od 6-8 lat, 698-009-863 Â&#x201E; Sprzedam huĹ&#x203A;tawkÄ&#x2122; ogrodowÄ&#x2026; metalowÄ&#x2026;, kojec dla psa, 519-549-492 Â&#x201E; Sprzedam huĹ&#x203A;tawki ogrodowe, silniki elektryczne, motoreduktory, 607-308-847 Â&#x201E; Sprzedam kanapÄ&#x2122; 2-osobowÄ&#x2026; nierozkĹ&#x201A;adanÄ&#x2026;, 696-517-560 Â&#x201E; Sprzedam kanapÄ&#x2122; 607-588-134 Â&#x201E; Sprzedam konstrukcjÄ&#x2122; dachowÄ&#x2026; - metalowÄ&#x2026;, 2-spadowÄ&#x2026;, 12 przÄ&#x2122;seĹ&#x201A;, cena 1 przÄ&#x2122;sĹ&#x201A;a 700 zĹ&#x201A;, 502-468-306 Â&#x201E; Sprzedam lodĂłwkÄ&#x2122; AMICA i zamraĹźarkÄ&#x2122; MORS 121, 793-383-006 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;awÄ&#x2122; rozkĹ&#x201A;adanÄ&#x2026;, tapczan, chĹ&#x201A;odziarkÄ&#x2122;, zamraĹźarkÄ&#x2122;, zlewozmywak + bateriÄ&#x2122;, 614367-411 po 20.00

HIT kredytowy kredyty gotĂłwkowe, kosolidacyjne, oddĹ&#x201A;uĹźeniowe z komornikiem

wysoka przyznawalnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;

0 505-129-871 (dawniej ul. Rynek 6)

SPRZEDAĹť

Â&#x201E; Sprzedam wĂłzek wielofunkcyjny ESPIRO VECTOR 4, (gwarancja), 694-697-045

USĹ UGI

Â&#x201E; Laptopy uĹźywane z â&#x20AC;&#x17E;gĂłrnej pĂłĹ&#x201A;kiâ&#x20AC;?, atrakcyjne ceny, 661-238-583 Â&#x201E; Nagrobki granitowe - odnawianie nagrobkĂłw, tanio, 665-515-109 Â&#x201E; Okazyjnie sprzedam ford ďŹ esta, 691-379-347 po 13 lub 691-224-927 po 17

Â&#x201E; Sprzedam TV 28â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;, 32â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;, 888-258-067 Â&#x201E; Sprzedam tv 29â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;, betoniarkÄ&#x2122;, dywan 160x230, Ĺ&#x201A;awÄ&#x2122; dÄ&#x2122;bowa z pĹ&#x201A;ytkami 56x56, 695-296-041 Â&#x201E; Sprzedam wagÄ&#x2122; do 280 kg, 510-146-646 Â&#x201E; Sprzedam wagÄ&#x2122; Ĺ&#x201A;azienkowÄ&#x2026; i skĂłrki kozie, 661-653-506 Â&#x201E; Sprzedam wiÄ&#x2122;kszÄ&#x2026; iloĹ&#x203A;Ä&#x2021; odzieĹźy dzieciÄ&#x2122;cej ze zlikwidowanego sklepu, 607-34-21-21 Â&#x201E; Sprzedam wĂłzek dwufunkcyjny wĂłzek dzieciÄ&#x2122;cy Implast Driver 4XL w kolorze niebieskiego jeansu. W komplecie przykrycie, folia przeciwdeszczowa, moskitiera i torba, 664-135-231 Sprzedam wĂłzek dzieciÄ&#x2122;cy, spacerĂłwkÄ&#x2122;, choÂ&#x201E; dzik, nosideĹ&#x201A;ko, 692-159-210

Â&#x201E; Sprzedam naroĹźnik czerwony (ekoskĂłra) z kremowymi poduchami; cena do negocjacji; tel. 607 79 79 93 Â&#x201E; Sprzedam naroĹźnik kuchenny, stĂłĹ&#x201A; + taborety, TV 21â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;, 691-928-660 Â&#x201E; Sprzedam nowÄ&#x2026; maszynÄ&#x2122; do produkcji siatki ogrodzeniowej, 502-844-199 Â&#x201E; Sprzedam nowe biurka sosnowe, 510-146-646 Â&#x201E; Sprzedam nowe siodĹ&#x201A;o do jazdy konnej, 510-146-646 Â&#x201E; Sprzedam okazyjnie lodĂłwkÄ&#x2122;, 609-183-601 Â&#x201E; Sprzedam okno plastikowe uĹźywane; wĂłzek 3-funkcyjny, 661-278-073 Â&#x201E; Sprzedam pianino, 608-729-873 Â&#x201E; Sprzedam podnoĹ&#x203A;nik olejowy tifor korbowy, wyciÄ&#x2026;garkÄ&#x2122; Ĺ&#x201A;aĹ&#x201E;cuchowÄ&#x2026; duĹźÄ&#x2026;, gruntownicÄ&#x2122;, zawory do pieca CO, 605-579-771 Â&#x201E; Sprzedam przyczepÄ&#x2122; pĹ&#x201A;ug 3 skibowy, kosiarkÄ&#x2122; rotacyjnÄ&#x2026; 694-816-108 Â&#x201E; Sprzedam sprÄ&#x2122;ĹźarkÄ&#x2122; spalinowÄ&#x2026; Ĺ&#x203A;rubowÄ&#x2026;, budowlanÄ&#x2026;, silnik 2-cylindrowy diesel, 502-844-199 Â&#x201E; Sprzedam sprÄ&#x2122;ĹźarkÄ&#x2122; Ĺ&#x203A;rubowÄ&#x2026;, silnik 11 kW o duĹźe wydajnoĹ&#x203A;ci, 502-844-199

ul. Fabryczna 39/4 QS[ZQÂ&#x2019;BUOZNQBSLJOHV 

62-300 WrzeĹ&#x203A;nia Usl-172

tel. 61 670 98 89

Â&#x201E; !!! Remonty. Renowacje. WykoĹ&#x201E;czenia WNÄ&#x2DC;TRZ I OBIEKTĂ&#x201C;W, KONKURENCYJNE CENY; szpachlowanie, malowanie, elewacje i inne, 784-993-993!! Â&#x201E; AAA Budowa domĂłw od podstaw, ocieplanie budynkĂłw (styropian, weĹ&#x201A;na), elewacje, usĹ&#x201A;ugi budowlane, ďŹ rma wystawia faktury VAT, 665-651-943

Brak odpĹ&#x201A;ywu w toalecie, zmywaku? CzyĹ&#x203A;cimy i udraĹźniamy sprÄ&#x2122;ĹźynÄ&#x2026; (500 obr./min) kanalizacje wewnÄ&#x2122;trzne. Kamera TV do rur!!!

Pogotowie Kanalizacyjne 24 h/365 dni tel.0602-227-666 www.ďŹ rma-chochlik.pl

Usl-027

Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ziemniaki jadalne worki -luz, 601-179-940

;! '8!8<'#$/!#=' tel. 728 333 298

ĹťWIR

PIASEK

Â&#x201E; Sprzedam stĂłĹ&#x201A; + krzesĹ&#x201A;a stan bdb; spacerĂłwkÄ&#x2122;, pĹ&#x201A;aszcz 3/4 beĹź rozkloszowany, ponczo rozpinane z koĹ&#x201A;nierzem, 61-4385-916 Â&#x201E; Sprzedam sukniÄ&#x2122; Ĺ&#x203A;lubnÄ&#x2026; Julia Rosa Model 818 rozm. 36/38, ecrue, 509-836-282 Â&#x201E; Sprzedam sukniÄ&#x2122; Ĺ&#x203A;lubnÄ&#x2026;, rozmiar 38, 781-782-186 Â&#x201E; Sprzedam tanio kanapÄ&#x2122; z dwoma fotelami, 504-190-333

Â&#x201E; Ciesielstwo, zakĹ&#x201A;adanie papy, paneli tanio, 784418-262., 662-422-639 Â&#x201E; Cyklinowanie, 607-922-490 Â&#x201E; Drzwi, okna - sprzedaĹź, montaĹź, 604-417553 BieĹ&#x201A;Ä&#x2122;Ĺźyce 55 Â&#x201E; Elektroinstalatorstwo, awarie, instalacje domofonowe, 664-828-611, 886-314-341 Â&#x201E; Elektryk, 606-385-608 Â&#x201E; Kompleksowe ukĹ&#x201A;adanie kostki brukowej, remonty ogĂłlnobudowlane, 606-297-689 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, pĹ&#x201A;ytki, 793-017-190 Â&#x201E; Meble tapicerowane, ceny producenta- renowacje, Przyborki ul. GrĂłjecka 26, 607-922-490

PIASKOWANIE

Usl-162

Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; pszenĹźyto jare, zboĹźe paszowe i sĹ&#x201A;omÄ&#x2122;, 723-663-045

"#"$ "%& & "'&%&$#*

Â&#x201E; Tanio bramy, drzwi gospodarcze inwentarskie - producent, 601-896-578 Â&#x201E; Ziemniaki jadalne satina i lord oraz maĹ&#x201A;e i odpadowe, pszenĹźyto, 605-634-240

NAJNIĹťSZE CENY!!! MAĹ E I DUĹťE ILOĹ&#x161;CI!!!

Me-076

Â&#x201E; CENTRUM NASIENNE FARMA. Henrykowo 1/ Annopole 9a, 63-000 Ĺ&#x161;roda Wlkp. oferuje: â&#x20AC;&#x153;NR 1 WCZESNOĹ&#x161;CIâ&#x20AC;? ODMIANA ziemniaka BARDZO WCZESNA VOLUMIA (wczeĹ&#x203A;niejsza od CARRERY) ; odmiana wczesna VIVALDI; Ĺ&#x203A;rednio wczesne: DALI, VICTORIA; nawozy; 609-340-414 www.henrykowo.pl

6 7$%'80! 8#9

Â&#x201E; SprzedaĹź odchowanych kurek MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw, 61-4382-218

www.wrzesnia.info.pl

Kre-111c

ROLNICZE

P.H. KONRAD 

Â&#x201E; Sprzedam talerzĂłwkÄ&#x2122; 2,8, 691-645-321 Â&#x201E; Sprzedam trola, SĹ&#x201A;omczyce 13, KrĂłl Â&#x201E; Sprzedam tucznika, 61-4387-114 Â&#x201E; Sprzedam ursus 1014, 85 r, agregat uprawowo-siewny czynny 2.5 m lely + poznaniak, 667-248-579 Â&#x201E; Sprzedam URSUS C-385; pszenĹźyto, 605-634-286 Â&#x201E; Sprzedam uĹźywane opony dwie przednie i jednÄ&#x2026; tylnÄ&#x2026; do C360, 506-649-175 Â&#x201E; Sprzedam wysokocielnÄ&#x2026; krowÄ&#x2122;, Psary Wielkie 19 Â&#x201E; Sprzedam ziemniaki jadalne, 886-348-949 Â&#x201E; Sprzedam ziemniaki vineta, bartek, kal. 3,5-5,5 cm, 782-255-281 Â&#x201E; Sprzedam Ĺźyto i pszenĹźyto, 502-040-447 Â&#x201E; Sprzedam Ĺźyto, pszenĹźyto, pszenicÄ&#x2122;, 607-308-840 Â&#x201E; SprzedaĹź loszek hodowlanych, 694-273-673

Inn-339

Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 42.7 mkw, III piÄ&#x2122;tro, 180.000 zĹ&#x201A;, 501-355-983 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 53 mkw, Kutrzeby, I piÄ&#x2122;tro z garaĹźem, 61-2213-864 po 17.00 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 791-007-567 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie dwupokojowe, parter, Locum, 061-436-63-41, 602-75-77-79 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie w Chwalibogowie, 58.4 mkw, 783-212-142, 789-553-653 Â&#x201E; Szukamy lokalu w centrum Locum, 061-43663-41, 602-75-77-79 Â&#x201E; Ĺ&#x161;wiadectwa charakterystyki energetycznej, 785-727-941 Â&#x201E; WrzeĹ&#x203A;nia 225/942 nowy, gotowy 998.000, 502-589-263 Â&#x201E; WrzeĹ&#x203A;nia 48 mkw pilnie sprzedamy 135.000!!! B.O.N. 505-921-833 Â&#x201E; WrzeĹ&#x203A;nia i okolice lokale handlowo- usĹ&#x201A;ugowe, biurowe, hale do wynajÄ&#x2122;cia, B.O.N. MÄ&#x2122;ĹźyĹ&#x201E;scy 505-921-833

Â&#x201E; Sprzedam kombajn class 98, Ĺ&#x201A;adowarkÄ&#x2122; koĹ&#x201A;owÄ&#x2026;, cyklop, przyczepy wywrotki i pĹ&#x201A;ug podorywkowy 5-skibowy. Tel. 61-427-27-03 Â&#x201E; Sprzedam konie kare, 697-535-143 Â&#x201E; Sprzedam koparko-Ĺ&#x201A;adowarkÄ&#x2122; froschnitt T174, ursus 912, cena do uzgodnienia, 661-452-067 Â&#x201E; Sprzedam kosiarkÄ&#x2122; dyskowÄ&#x2026; KUHN MGD 700, 889-982-194 Â&#x201E; Sprzedam kosiarkÄ&#x2122; rotacyjnÄ&#x2026;, 785-927-019 Sprzedam krowÄ&#x2122; na 3 wycieleniu termin: Â&#x201E; 04.05.2010 r., 605-236-249 Â&#x201E; Sprzedam kurki, kogutki ozdobne, 63-2768-455 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;adowacz czeski UNHZ 500, 788-346-423 Â&#x201E; SPrzedam Ĺ&#x201A;ubin sĹ&#x201A;odki zeus, 785-122-539 Â&#x201E; Sprzedam mieszankÄ&#x2122; 400 zĹ&#x201A;/tona, 691-130-737

Roz-590

LOKALE I NIERUCHOMOĹ&#x161;CI

NOWOĹ&#x161;Ä&#x2020;!

26 marca 2010

Rol-108

6

tel. 603-264-122


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

26 marca 2010

www.wrzesnia.info.pl

7

ukĹ&#x201A;adanie kostki

IM-BRUK

Inn-896c

brukowej i granitowej   

           

  

0692-760-892 www.imbruk.pl Usl-110

Usl-187

#   "   $%& $%'&(#)**%(+

,  

608-036-695

WEXEL tel. 061-4388-829 0509-365-337

USĹ UGI â&#x20AC;˘ koparko-Ĺ&#x201A;adowarkÄ&#x2026; â&#x20AC;˘ wywrotka HDS

UsĹ&#x201A;ugi

koparko-Ĺ&#x201A;adowarkÄ&#x2026;, minikoparkÄ&#x2026; 695-716-913

Â&#x201E; Ocieplanie, tynki zewnÄ&#x2122;trzne i ozdobne natryskowe, szpachlowanie, regipsy, malowanie itp. 509-273-322 Â&#x201E; Ocieplenia, remonty, pĹ&#x201A;ytki i inne prace, 507-229-921 Â&#x201E; P.U. ASK Kadry i pĹ&#x201A;ace. UsĹ&#x201A;ugowe prowadzenie dokumentacji pracowniczej i pĹ&#x201A;acowej, 695667-594 po 15.00 PĹ&#x201A;oty, elewacje z klinkieru, 502-589-329 Â&#x201E; Prace Ĺ&#x203A;lusarskie: bramy, balustrady i lekkie konÂ&#x201E; strukcje stalowe, 605-217-505, 697-711-022

CZYSZCZENIEIN

Ĺ ADZ DYWANĂ&#x201C;W, WYK LOWEJ EB M I RK CE PI I TA tel. 609-719-888 PrzedsiÄ&#x2122;biorstwo wielobranĹźowe

Usl-197

!           "

 " " 

BUDMAR

Nowo Otwarty

tel. 0666-716-442

Salon Fryzjerski â&#x20AC;&#x17E;KLAUDIAâ&#x20AC;?  

Usl-202

Zaprasza:

 

 !"" 10% rabatu dla emerytĂłw i rencistĂłw #$ !! $% " "

KARCHER czyszczenie dywanĂłw i tapicerki

tel. 698-417-556

Usl-003a

tLBOBQBPE[Â&#x2019; tGPUFM[Â&#x2019;tEZXBO[Â&#x2019;N2 tQVGB[Â&#x2019;tBVUPPE[Â&#x2019;

Â&#x201E; Przygotowanie rowerĂłw do sezonu, 601-896-578 Â&#x201E; Szafy pod zabudowÄ&#x2122; i kuchnie na wymiar, 515-930-461 Â&#x201E; Ĺ&#x161;wiadectwa charakterystyki energetycznej, 785-727-941 Â&#x201E; Tanie malowanie, szpachlowanie, 693-718-508 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi budowlane, budowy, schody, tynki, posadzki, ocieplenia, 606-991-372 Â&#x201E; ZawiozÄ&#x2122; do Ĺ&#x203A;lubu limuzynÄ&#x2026;, 61-438-28-93 Â&#x201E; Ĺťwir, podsypka, czarna ziemia, koparko-Ĺ&#x201A;adowarka, przygotowanie terenu pod budowÄ&#x2122;, prace ziemne, wywĂłz gruzu, montaĹź szamb ekologicznych, 606-297-689

ZWIERZÄ&#x2DC;TA Â&#x201E; Sprzedam bardzo Ĺ&#x201A;adne, dobrze zbudowane szczeniÄ&#x2122;ta owczarkĂłw niemieckich dĹ&#x201A;ugowĹ&#x201A;osych, 661-670-716 Â&#x201E; Sprzedam labradory, owczarki niemieckie, 502-668-298 Â&#x201E; Sprzedam pieski ratlerki, 608-751-127 Â&#x201E; Sprzedam szczeniaka rasy szpic niemiecki, biaĹ&#x201A;a suczka, w czystej rasie, 500 zĹ&#x201A;; szczeniak rasy owczarek szkocki coli 7-miesiÄ&#x2122;cy, 300 zĹ&#x201A;, 602-752-379 Â&#x201E; Sprzedam szczeniaka syberian husky - suczka, 61-4388-330 Â&#x201E; Sznaucerki miniaturowe, 694-273-673 Â&#x201E; Yorki szczeniÄ&#x2122;ta, 505-033-559 Â&#x201E; Yorki szczeniÄ&#x2122;ta, 661-673-401

KOMPUTEROWE Â&#x201E; Notebook HP550 nowy, 1090 zĹ&#x201A;, 508-700-444

Firma BUD-REM

Bd-284

oferuje: docieplenia budynkĂłw kompleksowe wykaĂączanie wnĂŞtrz itp.

785 310 707 788 994 110

KSERO D[C t" [Â&#x2019; t" [Â&#x2019; LPMPSt" [Â&#x2019; t" [Â&#x2019; Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;?, ul. Warszawska 15, tel. (061) 640-01-01

Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; ul. Warszawska 15, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, tel. 61/ 640 01 01 www.wrzesnia.info.pl

Reklamy na str. redakcyjne przyjmowane sÄ&#x2026; do Ĺ&#x203A;rody

do godz. 12:00

ModuĹ&#x201A;y

pomiÄ&#x2122;dzy ogĹ&#x201A;oszenia drobne przyjmowane sÄ&#x2026; do Ĺ&#x203A;rody

do godz. 17:00

PozostaĹ&#x201A;e i ogĹ&#x201A;oszenia drobne do czwartku do godz. 13:30

ww-054g

Inn-457a

- usĹ&#x201A;ugi minikoparkÄ&#x2026; KUBOTA - ukĹ&#x201A;adanie kostki brukowej, skarpowanie - wykopy pod szamba ekologiczne z montaĹźem pod instalacje wodne, prÄ&#x2026;d, telefon, pod fundamenty - montaĹź instalacji deszczowo-sanitarnych

Inn-929d

52%27<=,(01(


poszukuje:

www.wrzesnia.info.pl

Fabryka Mebli Tapicerowanych â&#x20AC;&#x17E;Matexâ&#x20AC;? Sp. z o.o. z siedzibÄ&#x2026; w Starczanowie

zatrudni:

Specjalisty d/s komunikacji marketingowej

KIEROWNIKA DS.TRANSPORTU

Do obowiÄ&#x2026;zkĂłw osoby na tym stanowisku bÄ&#x2122;dzie naleĹźaĹ&#x201A;o: - Planowanie, kontrolowanie oraz wdraĹźanie projektĂłw marketingowych - Koordynacja przedsiÄ&#x2122;wziÄ&#x2122;Ä&#x2021; marketingowych i aktualizacja planu marketingowego - NadzĂłr nad przebiegiem zorganizowanych imprez - Tworzenie dĹ&#x201A;ugoterminowych strategii marketingowych - Organizowanie eventĂłw - Zawieranie nowych kontaktĂłw

Od osoby na tym stanowisku oczekujemy: - SamodzielnoĹ&#x203A;ci i szybkoĹ&#x203A;ci w dziaĹ&#x201A;aniu - Min. 5-letnie doĹ&#x203A;wiadczenie w pracy na podobnym stanowisku - UmiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci samodzielnego myĹ&#x203A;lenia i podejmowania decyzji - Wysokich umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci negocjacyjnych - KreatywnoĹ&#x203A;ci w tworzeniu nowych pomysĹ&#x201A;Ăłw i rozwiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E; marketingowych - Silnej, charyzmatycznej osobowoĹ&#x203A;ci - WyksztaĹ&#x201A;cenia kierunkowego (marketing, promocja) - mile widziane - Prawo jazdy kat. B

Pra-928

Wymagania: - wyksztaĹ&#x201A;cenie wyĹźsze lub Ĺ&#x203A;rednie (preferowane kierunki: transport, logistyka, zarzÄ&#x2026;dzanie), - doĹ&#x203A;wiadczenie na analogicznym stanowisku, - umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; zarzÄ&#x2026;dzania wĹ&#x201A;asnÄ&#x2026; flotÄ&#x2026; samochodĂłw ciÄ&#x2122;Ĺźarowych, - znajomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; zagadnieĹ&#x201E; transportowych, - umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; planowania i organizacji pracy podlegĹ&#x201A;ego zespoĹ&#x201A;u, - wysokie zdolnoĹ&#x203A;ci interpersonalne, - mile widziana znajomoĹ&#x203A;c jÄ&#x2122;zyka niemieckiego Oferujemy: - pracÄ&#x2122; w dynamicznie rozwijajÄ&#x2026;cej siÄ&#x2122; firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej - moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; zdobycia szerokiego doĹ&#x203A;wiadczenia - stabilne warunki zatrudnienia - atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do osiÄ&#x2026;ganych rezultatĂłw

Jako firma oferujemy: - PracÄ&#x2122; na peĹ&#x201A;en etat na podstawie umowy o pracÄ&#x2122;

Oferty zawierajÄ&#x2026;ce CV oraz list motywacyjny prosimy przesyĹ&#x201A;aÄ&#x2021; na adres: â&#x20AC;&#x17E;Matexâ&#x20AC;? Sp. z o.o., Starczanowo 4, 62-330 Nekla lub na adres email:kadry@matex-polstermoebel.com.pl

- Atrakcyjne wynagrodzenie - MoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; kreowania i realizowania wĹ&#x201A;asnych pomysĹ&#x201A;Ăłw - CiekawÄ&#x2026; pracÄ&#x2122; w stabilnej i ciÄ&#x2026;gle rozwijajÄ&#x2026;cej siÄ&#x2122; firmie

Miejsce pracy - WrzeĹ&#x203A;nia

Fabryka Mebli â&#x20AC;&#x153;Matexâ&#x20AC;? Sp. z o.o. z siedzibÄ&#x2026; w Starczanowie k/ Nekli

Zainteresowane osoby prosimy o przesĹ&#x201A;anie swoich CV wraz ze zdjÄ&#x2122;ciem na adres e-mail: rekrutacja_info@wp.pl

zatrudni

Firma zastrzega sobie moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; kontaktu tylko z wybranymi osobami.

PaniÄ&#x2026; do dziaĹ&#x201A;u exportu

Prosimy o zaĹ&#x201A;Ä&#x2026;czenie klauzuli: "WyraĹźam zgodÄ&#x2122; na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawÄ&#x2026; o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz.Ust.Nr 883."

ZJAZD ABSOLWENTĂ&#x201C;W

Pra-927

Od kandydatek oczekujemy: - wyksztaĹ&#x201A;cenia Ĺ&#x203A;redniego lub wyĹźszego - bardzo dobrej znajomoĹ&#x203A;ci jÄ&#x2122;zyka niemieckiego - komunikatywnoĹ&#x203A;ci i samodzielnoĹ&#x203A;ci - umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci pracy w zespole Oferujemy stabilne miejsce pracy w rozwijajÄ&#x2026;cej siÄ&#x2122; firmie.

PAĹ&#x192;STWOWEGO TECHNIKUM WETERYNARYJNEGO we WRZEĹ&#x161;NI

Pisemne oferty prosimy skĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; na adres: Fabryka Mebli â&#x20AC;&#x17E;Matexâ&#x20AC;? Sp.z o.o. Starczanowo 4 ,62-330 Nekla lub na adres e-mail kadry@matex-polstermoebel.com.pl Informacji telefonicznych udziela dziaĹ&#x201A; kadr

    ! !"#$  % & ' (! & !)( (#(*% +'#$  '! ,  + ! ' )! )(" , # ! !  ! !%$

tel. 61-4373-322/319/339 od poniedziaĹ&#x201A;ku do piÄ&#x2026;tku w godz od 8.00-16.00

Stephenie Meyer Gdy pomyĹ&#x203A;limy o czasie, kiedy kaĹźdy z nas koĹ&#x201E;czyĹ&#x201A; naukÄ&#x2122; w szkole Ĺ&#x203A;redniej, gdy rozstawaĹ&#x201A; siÄ&#x2122; z kolegami, z ktĂłrymi spÄ&#x2122;dzaĹ&#x201A; najlepsze lata mĹ&#x201A;odoĹ&#x203A;ci, to bez wzglÄ&#x2122;du na to czy byĹ&#x201A;o to parÄ&#x2122;dziesiÄ&#x2026;t czy kilka lat, zdamy sobie sprawÄ&#x2122;, Ĺźe czas nieubĹ&#x201A;aganie mija. SprĂłbujmy choÄ&#x2021; na chwilÄ&#x2122; zatrzymaÄ&#x2021; go, a moĹźe nawet cofnÄ&#x2026;Ä&#x2021;, choÄ&#x2021;by w myĹ&#x203A;lach lub wspomnieniach. W szeĹ&#x203A;Ä&#x2021;dziesiÄ&#x2026;tÄ&#x2026; rocznicÄ&#x2122; powstania PaĹ&#x201E;stwowego Technikum Weterynaryjnego we WrzeĹ&#x203A;ni pragniemy zaprosiÄ&#x2021; szanowne KoleĹźanki i KolegĂłw, absolwentĂłw technikum weterynaryjnego na spotkanie, ktĂłre odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122;

Salzgitter Mannesmann Stahlhandel Sp. z.o.o. MiÄ&#x2122;dzynarodowa ďŹ rmy z branĹźy hutniczej, poszukuje kandydatĂłw na stanowisko:

w dniach 25-27 czerwca 2010 roku we WrzeĹ&#x203A;ni. Podobny zjazd absolwentĂłw odbyĹ&#x201A; siÄ&#x2122; w 2000 roku w piÄ&#x2122;Ä&#x2021;dziesiÄ&#x2026;tÄ&#x2026; rocznicÄ&#x2122; powoĹ&#x201A;ania PTW we WrzeĹ&#x203A;ni. Zjazd cieszyĹ&#x201A; siÄ&#x2122; ogromnym zainteresowaniem ze strony absolwentĂłw. BraĹ&#x201A;o w nim wĂłwczas udziaĹ&#x201A; okoĹ&#x201A;o czterystu piÄ&#x2122;Ä&#x2021;dziesiÄ&#x2122;ciu uczestnikĂłw. PanowaĹ&#x201A;a wspaniaĹ&#x201A;a atmosfera. Absolwenci dĹ&#x201A;ugo wspominali chwile spÄ&#x2122;dzone w gronie kolegĂłw z Ĺ&#x201A;awy szkolnej. Marzeniem zawiÄ&#x2026;zanego komitetu organizacyjnego jest zgromadzenie jeszcze wiÄ&#x2122;kszej iloĹ&#x203A;ci uczestnikĂłw. Planujemy tym razem, aby wszyscy absolwenci poczÄ&#x2026;wszy od roku 1952, a skoĹ&#x201E;czywszy na roku 2009, przebywali w jednym miejscu. Jest to moĹźliwe dziÄ&#x2122;ki jednemu z naszych absolwentĂłw, ktĂłry jest wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;cicielem starej siedziby szkoĹ&#x201A;y i wybudowanej przy niej restauracji. JesteĹ&#x203A;my przekonani, Ĺźe towarzyszyÄ&#x2021; nam bÄ&#x2122;dzie wspaniaĹ&#x201A;a atmosfera. w imieniu Komitetu Organizacyjnego lek. wet. MieczysĹ&#x201A;aw Pietrzak Honorowy PrzewodniczÄ&#x2026;cy Komitetu Organizacyjnego SzczegĂłĹ&#x201A;owe informacje dotyczÄ&#x2026;ce Zjazdu AbsolwentĂłw PTW dostÄ&#x2122;pne sÄ&#x2026; na stronie internetowej szkoĹ&#x201A;y: www.zstio-wrzesnia.pl w zakĹ&#x201A;adce zjazd PTW oraz pod numerem telefonu (61) 4360 515.

MIEJSCE PRACY: SĹ UPCA Wymagania: dobra znajomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; jÄ&#x2122;zyka niemieckiego, wiedza z zakresu ďŹ nansĂłw przedsiÄ&#x2122;biorstwa, rachunkowoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, prawa gospodarczego, wyĹźsze wyksztaĹ&#x201A;cenie ekonomiczne lub prawnicze. Dodatkowym atutem bÄ&#x2122;dzie posiadane doĹ&#x203A;wiadczenie zawodowe oraz znajomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; jÄ&#x2122;zyka angielskiego. Nasze oczekiwania mogÄ&#x2026; speĹ&#x201A;niÄ&#x2021; osoby mĹ&#x201A;ode, cechujÄ&#x2026;ce siÄ&#x2122;: obowiÄ&#x2026;zkowoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;, zaangaĹźowaniem, zdolnoĹ&#x203A;ciami komunikacyjnymi, duĹźÄ&#x2026; siĹ&#x201A;Ä&#x2026; przekonywania, umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ciami negocjacyjnymi. Do zadaĹ&#x201E; na tym stanowisku naleĹźeÄ&#x2021; bÄ&#x2122;dzie miÄ&#x2122;dzy innymi: prowadzenie negocjacji ďŹ nansowych z klientami, zawieranie umĂłw, windykacja naleĹźnoĹ&#x203A;ci, zabezpieczenia transakcji handlowych. Zainteresowanych ofertÄ&#x2026; pracy prosimy o przesĹ&#x201A;anie aplikacji wraz ze zdjÄ&#x2122;ciem i dopiskiem â&#x20AC;&#x17E;specjalista ds. ďŹ nansowychâ&#x20AC;? na adres:

Salzgitter Mannesmann Stahlhandel Sp. z.o.o. ul. PoznaĹ&#x201E;ska 41, 62-400 SĹ&#x201A;upca, numer faksu: 63-2743-805 lub na e-mail: golebiowska@salzgitterstahlhandel.pl

Pra-924

Serdecznie zapraszamy

SPECJALISTA D/S FINANSOWYCH

Roz-580

Warszawska 15, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, tel. 512-140-464, mail. portal@wrzesnia.info.pl

*wizytĂłwki internetowe juĹź od 500 zĹ&#x201A; (netto)

...bez *wizytĂłwki nie wejdziesz

Dynamicznie rozwijajÄ&#x2026;ca siÄ&#x2122; firma

Pra-929

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

26 marca 2010

Za Ĺ&#x203A;cianÄ&#x2026; jest impreza

8


26 marca 2010

Akcja edukacyjna Narodowego Banku Polskiego

www.wrzesnia.info.pl

9


10

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

26 marca 2010

www.wrzesnia.info.pl

Bd-217a

OKNA DRZWI ROLETY BRAMY

WrzeĹ&#x203A;nia ul. KiliĹ&#x201E;skiego 11 tel. (061) 435-08-21

atrakcyjne ceny â&#x20AC;˘ krĂłtkie terminy

DRAGON

Teraz sprawdzo na ao w eszz e nsze ene

Meble Kuchenne na wymiar

W OFERCIE RĂ&#x201C;WNIEĹť: rdrzwi, okna, rolety, parapety, moskitiery, rbramy garaĹźowe, ogrodzenia kute, wyroby z konglomeratu

ul. Warszawska 27a

AGD do zabudowy

czynne pn-pt 10.00-17.00; sob. 10.00-14.00

PROMOCJE

OKNA â&#x20AC;˘ DRZWI â&#x20AC;˘ FASADY

tbramy garaĹźowe np. 2,4 x 2,0 m

1999 zĹ&#x201A;

Z PVC I ALUMINIUM FORIS - OKNA PVC BEZ OĹ OWIU PARAPETY, ROLETY, MOSKITIERY

tokna gospodarcze np. 70 cm x 50 cm

130 zĹ&#x201A;

BEZPĹ ATNY POMIAR WrzeĹ&#x203A;nia, Objazdowa 3, budynek

ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 16, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia PN-PT 8.00-16.30, SO 9.00-13.00 tel./fax: 061/436-70-44, 0 507 029 437

MIESZKAJ ZDROWO!!!

Bd-219a

Bd-304

TECHNIKA GRZEWCZA INSTALACYJNA I SANITARNA

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Platanowa 7 (dojazd od ul. Objazdowej)

Szczepan Dardzikowski ul. SzczeciĂąska 40 62-300 WrzeĹ&#x201C;nia tel./fax. 061 4362851 tel. kom. 0601 730330

tel./fax 061 4389-169

www.wodcogaz.pl

Szeroka gama urzšdzeù firmy:

Skl-368

PROMOCJA!!! TANIA MIED h Grzejniki pÂłytowe i aluminiowe h WkÂłady kominowe h Ogrzewanie podÂłogowe h Instalacje sanitarno-grzewcze h Fachowe doradztwo h Instalacje gazu pÂłynnego h Przydomowe oczyszczalnie Ĺ&#x201C;ciekĂłw h Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny h Pompy ciepÂła h Kominki z pÂłaszczem wodnym h Zbiorniki olejowe h Kompleksowe wykonawstwo kotÂłowni olejowo - gazowych

[ kotÂły c.o. [ podgrzewacze elektryczne [ podgrzewacze gazowe [ zasobniki c.w.u.

WODA I GRZANIE NA ZAWOÂŁANIE [ Hurt-Detal [ DowĂłz towaru do klienta [ SprzedaÂż ratalna

Bd-136

UFMtXS[FTOJB!CVEWBSQM

tel. 061 640-18-83

ROLETY

zewnĂŞtrzne, wewnĂŞtrzne

ALUZJE

Profesjonalny montaĹź: tLotĹ&#x201A;owni tJOstalacji CO, sanitarnej i gazowej tBVUPNBUZD[OFOBXBEOJBOJFUFSFOĂ&#x2DC;X[JFMPOZDI

poziome pionowe Siatki na owady

Z.U.H. ul. Ciszaka 35 tel. 061 43-65-497; 0510-272-212Bd-297

e-mail: nowbudprim@nowbudprim.pl

tPLOBJES[XJ17$CF[PÂ&#x2019;PXJPXZTZTUFN'PSJT tPLOB ES[XJPSB[GBTBEZBMVNJOJPXFXTZTUFNBDI 1PO[JP "MVQSPG tSPMFUZ[FXOÇ&#x2014;US[OFTZTUFN"MVQSPG #FDMFWFS tSPMFUZXFXOÇ&#x2014;US[OFNBUFSJBÂ&#x2019;PXFĂśOF[KB tQBSBQFUZXFXOÇ&#x2014;US[OF[LPOHMPNFSBUV NEG QDW ESFXOP QPTUGPSNJOHV tQBSBQFUZ[FXOÇ&#x2014;US[OF[BMVNJOJVN TUBMJ tCSBNZHBSBČ&#x2C6;PXFTFHNFOUPXF VDIZMOF tNPTLJUJFSZ tPLOBJOXFOUBSTLJF

Bd-164f

Nasza oferta:Paczkowo  

0,/"r%3;8*r1$7*"-6.*/*6.

+ /;<=>> ?=> $@ $"+$

 % ++ .04,*5*&3:t30-&5:t30-&5,*


Reklama - biuro ogล‚oszeล„, tel. (61) 436-52-70

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr     !"#$ #%"&')"*"&$""&)$+, / 4    #" 56#89"&"&):::;<==  "    8 8 * % % > 9 9 8)?$"9 @ %8 )A "8" studium. B '? )A $   C    E / 6 > 9' F"% CG 9 B A   wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieru"&$" #"

Nauka Jazdy

TURBO .RQLQXO3R]QDรVND 

!  

 " 

! ### $

Edu-125

% &   '  $ (  "& 

 ) " *   "  $ EGZAMINY I OSTATNIE GODZINY JAZDY 

  W PRZYJAZNEJ ATMOSFERZE  ! "#$%. &'(" )*+,-+),/,+ 0!+ /1+,, 2 / %3" (+ ( /+

!" +,+ -+,+ +++ + GESCRAP POLSKA Sp. z o.o. 7l. Hoo% 4, 62-300 ze=#' tel. 61 633-47-42, 602-394-861

Nowo otwarty punkt

SKUPU ZลOMU Roz-505

oferuje atrakcyjne ceny P/t#e Hot;% 0

11

Bd-267

&78*.97 #:&*7&9: !; !8 *.#: #;#)!#+&)!< + #+=)!>&*7&:!&)! !7*.>&5; 8@8:8

โ€ข materiaล‚y budowlane i wykoล„czeniowe โ€ข systemy dociepleล„ โ€ข sucha zabudowa wnฤ™trz โ€ข farby, lakiery, impregnaty โ€ข narzฤ™dzia malarskie, budowlane, ogrodnicze โ€ข elektronarzฤ™dzia โ€ข kostka brukowa โ€ข instalacje sanitarne, elektryczne, hydrauliczne โ€ข systemy zamocowaล„ โ€ข opaล‚ โ€ข pasze i koncentraty

Usl-194

56 

www.wrzesnia.info.pl

Roz-585

26 marca 2010

 

ZAPRASZAMY

pn.-pt. 7.00-17.00 sob. 7.00-14.00 Nekla, ul. Wiosny Ludรณw 2

061-4386-130, 0697-660-094

*% 7=)+!"#$% &)!A

,-AB

PROMOCJA WIELKANOCNA @ A(  F@ F &:-A(

) $ 8'G!H >=)


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

26 marca 2010

www.wrzesnia.info.pl

GABINET STOMATOLOGICZNY, ul. HARCERSKA 10 Lek. stom. Ewa Thomas- Zaremba

Lek-249b

12

Oferujemy: â&#x20AC;˘ bezpatne przeglÄ&#x2026;dy i porady â&#x20AC;˘ bezbolesne leczenie zachowawcze w miĹ&#x201A;ej atmosferze â&#x20AC;˘ stomatologia estetyczna â&#x20AC;˘ wybielanie zÄ&#x2122;bĂłw w 30 min. - PROMOCJA! â&#x20AC;˘ uzupeĹ&#x201A;nienia protetyczne (korony porcelanowe, mosty, protezy) â&#x20AC;˘ chirurgia

Gabinet czynny od poniedziaĹ&#x201A;ku do piÄ&#x2026;tku w godz. 9.00-17.00

tel. 061-4363-533

MoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; rejestracji telefonicznej

NOWA, LEPSZA

OKULISTYKA

OFERTA KREDYTĂ&#x201C;W BANKOWYCH

Specjalista ChorĂłb Oczu Klaudia StefaĹ&#x201E;ska-GĂłral WrzeĹ&#x203A;nia, ul. KiliĹ&#x201E;skiego 14 NFZ pon. 13â °â °â&#x20AC;&#x201C;17â °â °, Ĺ&#x203A;r. 9â °â °â&#x20AC;&#x201C;13â °â ° GABINET PRYWATNY Lek-235b

czw. 9â °â °â&#x20AC;&#x201C;13â °â °, 15â °â °â&#x20AC;&#x201C;19â °â ° pt. 9â °â °â&#x20AC;&#x201C;13â °â °, 15â °â ° â&#x20AC;&#x201C; 19â °â ° tel. (061) 436-30-44, 0600-601-035

 p#kt op(at #Hepieceia kom#ika cy]e, ma]9tkowe, itp%

Â&#x2018;Â&#x2026;Â&#x160;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x152;Â?Â&#x192;Â?Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x2026;Â&#x2039;

Mariannie Nawrockiej

Kre-155

W ofercie dodatkowo posiadamy:

STOMATOLOG

Anna Ulanowska

z okazji imienin i 80. urodzin

specjalizacja z chirurgii stomatologicznej

Â&#x203A;Â&#x2026;Â&#x153;Â&#x203A;Â?Â&#x203A;Â&#x2020;Â&#x2014;Ä&#x201A;Â&#x2018;Â&#x153;Â&#x2020;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x2039;Â&#x192;ÇĄÂ&#x2019;Â&#x2018;Â?Â&#x203A;äÂ&#x17D;Â?Â&#x2018;äÂ&#x2026;Â&#x2039; Â&#x2039;Â&#x201E;Ă?Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x2018;Â&#x2022;Ă?Â&#x192;Â&#x2122;Â&#x2039;Â&#x2021;Ă&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x2018;Ä&#x201A;Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2018; Â?Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2022;Â&#x153;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x192;Ä&#x201A;Â&#x203A;Â&#x2026;Â&#x2039;Â&#x192; Â&#x2026;Ă&#x2014;Â&#x201D;Â?Â&#x2039;ÇĄÂ&#x153;Â&#x2039;¸ŠǥÂ&#x2122;Â?Â&#x2014;Â?Â&#x2039;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x153;Â&#x2019;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2122;Â?Â&#x2014;Â?Â&#x2039;ÇŁ Â&#x192;Â&#x2122;Â&#x2021;Ă?Â&#x2021;Â?ÇĄÂ&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2122;Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021;Â?

GABINET PRYWATNY:

ZAPRASZA

â&#x20AC;&#x201C; Tuwima 10

Wreia, #$% Le>ii Wresi<skie] -, te$% , - , -3

Rejestracja telefoniczna 061/4360-509, 0607-686-301

lub osobiĹ&#x201C;cie

Gabinet Lekarski

WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Ciszaka 26

- USG, peÂłen zakres badaĂą, obrazowanie przestrzenne, kolor - doppler, przepÂływy mĂłzgowe i koĂączynowe (Âżylaki, tarczyca, jama brzuszna), serce - echo

wtorek i czwartek 16.00 â&#x20AC;&#x201C; 17.00 rejestracja telefoniczna 061 436-51-64, 0602-664-925

pištek od 11.40

tOBTJPOB[CĂ&#x2DC;Č&#x2C6;JTBE[FOJBLJ[JFNOJBLB [OBKMFQT[ZDIIPEPXMJLSBKPXZDI J[BHSBOJD[OZDI tOBTJPOB[CĂ&#x2DC;Č&#x2C6;KBSZDI+Ć&#x2013;$;.*&ĆŠ 08*&4 14;&/*$" 14;&/Ç&#x2C6;:50EVČ&#x2C6;ZXZCĂ&#x2DC;SPENJBO tTBE[FOJBLJ[JFNOJBLB[IPEPXMJLSBKPXZDI J[BHSBOJD[OZDI bardzo wczesneo%&/"3 -03% #"3% *.1"-" '3&4$0 "3$0/" 7&30/" 7&30/*& */07"oPENJBOBXZSĂ&#x2DC;Č&#x2C6;OJBKÇ&#x152;DB TJÇ&#x2014;XD[FTOPÇ´DJÇ&#x152; wczesneo#*-" 0."/ 7*/&5" 08"$+" 13*."%0//" /"5"4$)" *3(" $:13*"/ ;&64 Ĺ&#x203A;rednio-wczesne#"35&, #&/&, %*55" 4"/5& 5"+'6/ #3:;" 4"5*/" Ĺ&#x203A;rednio- późneo+&--: PSB[PENJBOZTLSPCJPXF D[FSXPOPTLĂ&#x2DC;SLPXFJXJFMFJOOZDIPENJBO tOBTJPOBTUSÇ&#x152;D[LPXFÂ&#x152;6#*/ TÂ&#x2019;PELJJHPS[LJ (30$): 1&-64;,*JJOOF tOBTJPOBLVLVSZE[Z EVČ&#x2C6;ZXZCĂ&#x2DC;SPENJBO tOBTJPOBUSBXJJDINJFT[BOLJ tOBTJPOBDFCVMJJJOOZDIXBS[ZX tQBT[FJLPODFOUSBUZEMBUS[PEZ CZEÂ&#x2019;B CSPKMFSĂ&#x2DC;X OJPTFL JOEZLĂ&#x2DC;X CBČ&#x2C6;BOUĂ&#x2DC;X HPÂ&#x2019;Ç&#x2014;CJ JJOOZDI tOBTJPOBEMBQUBLĂ&#x2DC;XHSPDIZ XZLB QSPTP LBSEJJ MFO LBOBSJJOOF

CENTRALA NASIENNA Ĺ&#x161;RODA WLKP. ul. Szarych SzeregĂłw 2 tel. (61) 285-59-30; 285-23-91 tel./fax (61) 285-59-81

Lek. Gerard WilczyĂąski

Specjalista otolaryngolog

lek med. Adam Fundowicz â&#x20AC;&#x201C; radiolog, internista

OFERUJE:

Rejestracja w godz. 9.30-17.00 061 / 436 09 35

 ree

  e re

  e r  e   r e  Â&#x2021; r e  r 

NOWY

PUNKT OPĹ AT

   

Roz-506

6/% '8H [[ (Bursa) +p$r&;p&<r= Zapraszam &p&zau&p$u #'&za>?CI*IIJCL*II

* MASAFE LIMFATYCZNE * MASAFE ODCHUDZAJPCE * MASAFE RELAKSACYJNE Rejestracja i informacje: 061 437-99-99 5=8¢3$/(1,( :0,187

DELTA WÄ&#x2DC;GIEL KAMIENNY, BRUNATNY, MIAĹ , EKOGROSZEK DREWNO OPAĹ OWE Szosa Witkowska 13a 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia

Usl-189

!!" #e  $  % e 61-4386-587 603-677-955 603-966-547 r 

Manualne nastawienie krĂŞgosÂłupa oraz caÂłego ukÂładu kostnego

tel. 061 436-64-19

-(67(k$/(5*,.,(0 32.21$-$/(5*,ÂŚ tNFUPEBCJPSF[POBOTV BQBSBU#*$0. tUFSBQJBCF[CPMFTOBJCF[JOXB[ZKOB tFMJNJOBDKBHÂ&#x2019;PEVOJLPUZOPXFHP tUFTUZBMFSHJD[OFJUFSBQJBPED[VMFOJPXB tSFXFMBDZKOBTLVUFD[OPĹžĹ&#x2014;EP *OGPSNBDKBJ[BQJTZ tel. 061/426 49 36

Roz-275a

je uu

OSTEOPATIA

Roz-511

BET-MUR-KAM Oferuje

Rol-128

ZAPRASZAMY

GABINET LEKARSKI

WrzeĹ&#x201C;nia, Batorego 4a

tel. kom. 509 433 043

OdzyskajÄ&#x2026; zdrowie dzieci rodzice i dziadkowie

Roz-221

CENTRALA NASIENNA

8 minut

8 MINUT ZMIENI TWOJE SAMOPOCZUCIE

odstresuje, uodporni, zrelaksuje, zniweluje bĂłl, doda energii

POMOĹťE W LECZENIU...

bezsennoĹ&#x203A;ci â&#x20AC;&#x201C; migreny â&#x20AC;&#x201C; alergii â&#x20AC;&#x201C; astmy â&#x20AC;&#x201C; reumatyzmu â&#x20AC;&#x201C; cukrzycy â&#x20AC;&#x201C; osteoporozy depresji â&#x20AC;&#x201C; otyĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci â&#x20AC;&#x201C; impotencji â&#x20AC;&#x201C; neuralgii â&#x20AC;&#x201C; zaburzeĹ&#x201E; ciĹ&#x203A;nienia krwi zĹ&#x201A;amaĹ&#x201E; i kontuzji â&#x20AC;&#x201C; moczenia nocnego i dziennego â&#x20AC;&#x201C; zatorowoĹ&#x203A;ci zaburzeĹ&#x201E; hormonalnych â&#x20AC;&#x201C; schorzeĹ&#x201E; stawĂłw â&#x20AC;&#x201C; zapalenia drĂłg rodnych ĹźylakĂłw, zapalenia ĹźyĹ&#x201A; â&#x20AC;&#x201C; choroby Buergera â&#x20AC;&#x201C; obrzÄ&#x2122;kĂłw i krwiakĂłw bliznowacenia ran â&#x20AC;&#x201C; bĂłlĂłw zwyrodnieniowych krÄ&#x2122;gosĹ&#x201A;upa i stawu biodrowego

ZAPEWNIAMY KONSULTACJÄ&#x2DC; LEKARSKÄ&#x201E; przeĹ&#x201A;om w terapii pulsujÄ&#x2026;cymi polami magnetycznymi, bliskÄ&#x2026; podczerwieniÄ&#x2026; i dĹşwiÄ&#x2122;kiem

JEDYNY GABINET W WIELKOPOLSCE

Centrum Zdrowia i SiĹ&#x201A; Witalnych GraĹźyna Felicka, 62-310 Pyzdry,ul. Rynek 5 nr caĹ&#x201A;odobowy 0 504 746 239 Rehabilitacja rĂłwnieĹź w domu


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

Gabinet Dermatologiczny â&#x20AC;&#x17E;PRODERMEDâ&#x20AC;?

GABINET STOMATOLOGICZNY

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Fromborska 27

lek. dermatolog Anna Ratajczak WrzeĹ&#x201C;nia ul. WiewiĂłrowskiego 6 tel. 061 640-02-20, 0503-00-46-48 Gabinet czynny od poniedziaÂłku do pištku w godz. 8.00-13.00, 15.30-18.00

lek. stom. ogĂłlnej

lek. med. Henryk GĂłrniak

PAWEÂŁ KRUPKA

Specjalista pediatra chirurg dzieciÄ&#x2122;cy

Gabinet Lekarski

WRZEĹ&#x2019;NIA ul. LAZUROWA 2 tel. 061 436-35-66,

po uzgodnieniu telefonicznym take w soboty

PrzyjÄ&#x2122;cia od poniedziaĹ&#x201A;ku do piÄ&#x2026;tku w godz. 9.00 â&#x20AC;&#x201C; 12.00, 16.00 â&#x20AC;&#x201C; 18.00 PozostaĹ&#x201A;e dni nagĹ&#x201A;e zachorowania

Os. LipĂłwka

pn, wt, czw, pt 1500â&#x20AC;&#x201C;1900

61 4362 989, 603 561 420

Poradnia Medycyny Pracy 62-300 Wrzenia, ul. S(owackiego 2, tel. 061 436-57-40 w.24

tel. 0602-830-899 PeĹ&#x201A;en zakres usĹ&#x201A;ug: nowoczesne, precyzyjne leczenie kanaĹ&#x201A;owe przy uĹźyciu mikroskopu KAPS oraz wypeĹ&#x201A;nianie kanaĹ&#x201A;Ăłw metodÄ&#x2026; termicznÄ&#x2026;, leczenie dorosĹ&#x201A;ych i dzieci; protetyka: korony, mosty, protezy ruchome; piaskowanie zÄ&#x2122;bĂłw; leczenie chorĂłb przyzÄ&#x2122;bia; chirurgia, implanty, wĹ&#x201A;asne RTG cyfrowe PACJENCI Z DOLEGLIWOĹ&#x161;CIAMI BĂ&#x201C;LOWYMI PRZYJMOWANI BEZ WCZEĹ&#x161;NIEJSZEJ REJESTRACJI

NAPRAWA I WYKONYWANIE PROTEZ ZĂ&#x160;BOWYCH WARSZAWSKA 24 (naprzeciw szpitala) tel. 061 4360-365, 0506-585-086

Gabinet Leczenia Nerwic Waldemar KieÂłczewski

Sienkiewicza 12 WrzeĹ&#x201C;nia pt. 15.00-16.00

DERMATOLOGIA ESTETYCZNA

SPECJALISTYCZNE CENTRUM STOMATOLOGICZNE

â&#x20AC;&#x17E;HIPOKRATESâ&#x20AC;?

NOWOĹ&#x161;Ä&#x2020;: niechirurgiczne usuwanie lokalnych nadmiarĂłw tkanki tĹ&#x201A;uszczowej (podbrĂłdek, brzuch, boki, uda, kolana)

czynna czynna czynna czynna czynna

od od od od od

pon. pon. pon. pon. pon.

do do do do do

pt. pt. pt. pt. pt.

PORADNIE PRYWATNE Dermatologiczna lek. med. A. Bednarek, Choroby tarczycy dr med. E. Schneider, Okulistyczna lek. med. H. Waliszewska,

sobota wtorek czwartek

10.00-12.00 16.00-19.00 9.00-11.00

â&#x20AC;&#x17E;digi LABâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; APARATY SÂŁUCHOWE, pon. 11.00-17.00, pt. 10.00-15.00

STOMATOLOGIA

Poradnia Stomatologii OgĂłlnej n Poradnia Ortodontyczna n Poradnia Paradontologiczna Leczenie zachowawcze, stomatologia estetyczna, Chirurgia Stomatologiczna: zabiegi w znieczuleniu miejscowym, Protetyka: - protezy zĂŞbowe caÂłkowite, natychmiastowe, protezy szkieletowe, - korony i mosty porcelanowe, protezy bezklamrowe, Ortodoncja: aparaty ortodontyczne ruchome i staÂłe, Rentgen zĂŞbĂłw

Rejestracja od poniedzia³ku do pištku w godz. 8.00-18.00

- implantacja pojedynczych zbĂłw - implantacja bezzbia - leczenie recesji dzise - prace protetyczne na implantach - korony i mosty â&#x20AC;&#x201C; penoceramiczne, cyrkonowe, Procera - protezy cakowite i czciowe: akrylanowe, nylonowe, tytanowe - specjalistyczne leczenie kanaÂłowe przy uÂżyciu mikroskopu operacyjnego najnowszej generacji - stomatologia estetyczna: leczenie zmian prĂłchnicowych, zamania zbĂłw, przebarwie - usuwanie kamienia nazbnego oraz osadĂłw - wybielanie zbĂłw - ekstrakcje zbĂłw - na miejscu wasna pracownia RTG

Rejestracja telefoniczna w godzinach 9.00-21.00 tel.

(od pon. do pt.) 061 436-72-48 lub 507-117-063

Lek-275

XO.RzFLHOQD :U]HzQLD

WHO 

GABINET CZYNNY CODZIENNIE  

  

 

  

 ! 

 Lek-247b

POĹ OĹťNICTWO I GINEKOLOGIA spec. W. Kwiatkowski

USG: poĹ&#x201A;oĹźnicze, przezpochwowe i piersi PrzyjÄ&#x2122;cia: wtorki, czwartki 15.00-17.00 ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;ska 3, WrzeĹ&#x203A;nia 0606-312-327

LARYNGOLOG lekarz specjalista

Danuta Kowalska WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Sšdowa 6 umowa z NFZ - tel. 061 436 78 32 w poniedziaÂłki i czwartki - 14:00-18:00 we wtorki, Ĺ&#x201C;rody i pištki - 8:00-12:00 GABINET PRYWATNY WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Dšbrowskiego 8/1 wtorek 18:00 -19:00, pištek 16:00-17:00 rejestracja tel. 061 436 11 95 po 15:00

Lek-221

n www.primadent.eu PORADNIE SPECJALISTYCZNE â&#x20AC;&#x201C; BEZPÂŁATNE

Zapraszamy od poniedzia³ku do pištku w godzinach 9-21

Wykonujemy nastêpujšce zabiegi:

Gabinet stomatologiczny

PEĹ EN ZAKRES ZABIEGĂ&#x201C;W DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ:

NZOZ

Monika & Marcin Borowicz 62-300 WrzeĹ&#x201C;nia, ul. WaryĂąskiego 6c

AL-FGPV

Gniezno, VIVAX, ul.Witkowska 53, tel. 061/4243838 WrzeĹ&#x203A;nia, AMIKA ul. PiastĂłw 16, tel.061/4379999

zdrowia psychicznego neurologiczna laryngologiczna logopedyczna stomatologiczna

Lek-271

lek. dent. Piotr Wiszniewski przyjmuje w Ĺ&#x203A;rody 15.00-21.00 WrzeĹ&#x203A;nia, Plac Ĺ&#x161;w. StanisĹ&#x201A;awa 1 (wejĹ&#x203A;cie obok Veritasu w podwĂłrze)

EXPRES

TRWAĹ A DEPILACJA LASEROWA, LASEROWE ZAMYKANIE NACZYĹ&#x192; NA TWARZY I KOĹ&#x192;CZYNACH DOLNYCH, LASEROWE USUWANIE PRZEBARWIEĹ&#x192;, FOTOODMĹ ADZANIE, BOTOX, KWAS HIALURONOWY, MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA, PEELING MEDYCZNY, COSMELAN, MEZOTERAPIA, KRIOCHIRURGIA, ELEKTROKOAGULACJA, DERMATOSKOPIA

Lek-225e

lek. dent. Halina Olejniczak-Wiszniewska

PROTETYKA

Poradnia Poradnia Poradnia Poradnia Poradnia

0(1))+(,)) (1))+(/)) ()))+(2)) W !"#$%&'() )*))+,-.+*/(

przyjmuje pn., wt., czw. 15.00-21.00, w soboty po uzgodnieniu

* badania wszystkich grup zawodowych * bezpatne badania uczniĂłw i studentĂłw * badania kierowcĂłw zawodowych i amatorĂłw * peen zakres bada w jednym miejscu * wykonujemy badania w zakadach pracy Poradnia czynna pn. - czw. 7.00 - 14.30, w pt. do 13.30

lek. med. Julita WoĹ&#x201A;owiec specjalista dermatolog

Zofia GĹ&#x201A;adych

DENTHAL Gabinet Stomatologiczny Lek-227

Niepubliczny Specjalistyczny ZespĂł( Opieki Zdrowotnej â&#x20AC;&#x17E;SPECIMEDâ&#x20AC;?

13

PORADNIA ORTODONTYCZNA

Lek-268

26 marca 2010

GABINET INTERNISTYCZNO-HOMEOPATYCZNY WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Paderewskiego 50a

Dr nauk medycznych DANUTA MIKOAJEWSKA Specjalista chorĂłb wewntrznych Specjalista medycyny rodzinnej Czynne pon. - czw. TYLKO PO REJESTRACJI TELEFONICZNEJ

tel.: 0-61 436 30 24


14

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

26 marca 2010

www.wrzesnia.info.pl

Wszystkim, ktĂłrzy byli razem z nami i uczestniczyli ?%

Ĺ&#x203A;p. Henryka StefaĹ&#x201E;skiego )"""#' )%EI"\ %)A )?8

I"#7*&$&) Â&#x20AC;:: !(# .*8)] Terapii; ::ia(#FGir#r>ii i ::ia(#e)Â .re>& pi.a$a@&)ia.&)e>&)erei "

Ĺ&#x203A;p. Henrykiem StefaĹ&#x201E;skim ''" "&"&'"&'"& ?8

B ""'?%

Ĺ&#x203A;p. StanisĹ&#x201A;awa Sybilskiego ?##")8 )"")? "#' ")5

-.( '%/ !%/ !*  +! !# 0# %/ %%/1 I"J?59#")B )"/5> J)"J'?J'%",'%"#I8I?9?#9'"#9" II8@# E'#'"&''' ?'""''"6$ "%E#%"&% 6?F

Sklep Futra SKĂ&#x201C;RY OdzieĹź Ĺ&#x161;roda Wlkp., ul. Paderewskiego 11 (przy dworcu PKS) tel. 61 285-63-69

Ĺ&#x203A;p. Eugeniusza WiĹ&#x203A;niewskiego

czynne od 9.00 do 18.00 sobota od 9.00 do 15.00

)#8%8?E%" KI

POLECAMY tEVČ&#x2C6;ZXZCĂ&#x2DC;SGVUFSOBUVSBMOZDI EÂ&#x2019;VHJDIJLSĂ&#x2DC;ULJDI tkoĹźuszkiLSĂ&#x2DC;ULJFJEÂ&#x2019;VHJF naturalne, damskie i mÄ&#x2122;skie

Nie wynajmuj! 3)4 !5

tLPÂ&#x2019;OJFS[FGVUFSLPXF

Ĺ&#x203A;p. Zofii Witczak

t4,Âť3:/PXBLPMFLDKB

)

64Â&#x152;6(*,6Ć´/*&34,*&

TARTAK OFERUJE:

Usl-196

Sklep: ZRĂ&#x201C;B TO SAM WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Fabryczna 5a

Sklep: A B C dla domu ul. Fabryczna 19,

r listwy drewniane r TANIE listwy podĹ&#x201A;ogowe r DRZWI SUWANE do samodzielnego montaĹźu (doradztwo gratis) r akcesoria MEBLOWE

r TANIE ROLETY okienne na kaĹźdy wymiar r Ĺźaluzje poziome i pionowe r KARNISZE róşnego rodzaju r okucia budowlane: ZAMKI, KLAMKI, kĹ&#x201A;Ăłdki

Problemy z gotĂłwkÄ&#x2026;? PĹ&#x201A;ynnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; ďŹ nansowÄ&#x2026;? Kre-121

t8*Ć&#x2013;Ç&#x2021;#Ć&#x2013;%"$)08Ć&#x2039;  t5"3$*$Ć&#x2013;  tÂ&#x152;"5:  t#0";&3*Ć&#x2013;10%#*5,08Ć&#x2039;  t%3&8/0,0.*/,08&  t#3:,*&5404/08: tel./fax 61 438-45-14

Brak zdolnoĹ&#x203A;ci kredytowej?

Jest rozwiÄ&#x2026;zanie!!! JeĹ&#x203A;li posiadasz samochĂłd weĹş poĹźyczkÄ&#x2122; pod jego zastaw!!! Bez zaĹ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E; z pracy, U.S. i ZUS. Rolnicy tylko zaĹ&#x203A;wiadczenie o posiadaniu gospodarstwa.

tel. 061 436-66-42

Ta i wiele innych ofert dostÄ&#x2122;pne w Biurze Kredytowym pod numerem 61 4367 620

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Rynek 10 Skl-409

Skl-420

damskie i mÄ&#x2122;skie EVČ&#x2C6;ZXZCĂ&#x2DC;S NBSZOBSLJ Č&#x2C6;BLJFUZ QÂ&#x2019;BT[D[F LVSULJ tHBSTPOLJ8:13;&%"Ç&#x2C6;

'")%E )"" !"#')?

(w bramie)

KREDYTY D@6T

R ~DY

9)L )G" F#'O)PPP

!" ?

Konsolidacja kredytĂłw do ,  ( &" QRB;S,T@V4;V"&"&PPP 9QBI@VTW4X,Q6J5V,XFQBX B$' YE"ZZ B'!"#L' C CZG G OG OG

Kre-118

B ""'?% naszej kochanej Mamy


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

26 marca 2010

www.wrzesnia.info.pl

15

GRZEGORCZYK PRIM Roz-056c

SKOTNIKI 31, 62-320 MIĹ OSĹ AW tel./fax 061 438-28-31 kom. 695-716-913 www.grzegorczyk-prim.pl

PRZYDOMOWE CIEKĂ&#x201C;W OCZYSZCZALNIE Ĺ&#x161;CIEKĂ&#x201C;W

Oferta:

rT[BNCBFLPMPHJD[OF rVTÂ?VHJLPQBSLPÂ?BEPXBSLÇ&#x2021; NJOJLPQBSLÇ&#x2021; r[CJPSOJLJOBXPEÇ&#x2019;EFT[D[PXÇ&#x2021;

Licencja MF 1893/03 WrzeĹ&#x201C;nia, Fabryczna 13 (vis-a-vis parkingu) tel. 061 4367-523, 0600-421-508 e-mail: wpaszun@wp.pl

Producent: - okien i drzwi z PCV - okien i drzwi z aluminium - rolet zewnetrznych

SOR Magdalena Gajewicz

OFERUJE: - Ĺ&#x203A;rodki ochrony roĹ&#x203A;lin renomowanych firm - nawozy - siatkÄ&#x2122; do owijania, foliÄ&#x2122; i sznurek rolniczy - materiaĹ&#x201A; siewny - fachowe doradztwo

â&#x20AC;˘ Kompleksowa obsÂługa firm â&#x20AC;˘ PIT-y roczne

W ofercie sprzedaĹźy: - okna dachowe - parapety wewnÄ&#x2122;trzne - parapety zewnÄ&#x2122;trzne - siatki przeciw owadom

Do wiosennego zwalczania miotĹ&#x201A;y i jednorocznych chwastĂłw dwuliĹ&#x203A;ciennych y w zboĹźach p polecamy:

UWAGA W PROMOCJI CENA BRAMY GARAĹťOWEJ 2500 X 2125 - 2.000 ZĹ NETTO Bd-271

ROLETA ZEWNÄ&#x2DC;TRZNA 140 ZĹ /NETTO - 1 m2 SprzedaĹź ratalna Pomiar i dostawa gratis Szybki i profesjonalny montaĹź

MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw, ul. Dworcowa 27 UFMÍ&#x192;tLPNÍ&#x192;Í&#x192;

POSTAW NA NOWOCZESNE ROZWIÄ&#x201E;ZANIA WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Staszica 10, 061 4360-476 Firma Form Focus PL Sp. z o.o. Psary MaĹ&#x201A;e

Przeznaczenie: mieszkalno-usĹ&#x201A;ugowo-rzemieĹ&#x203A;lnicze Cena: 80,- PLN + VAT za 1 m. kw. Kontakt: tel. 61/ 43 88 543, kom.603 053 537 biuro@formfocus.pl

Rubinow a

Powierzchnia: 5 701 m2

TÄ&#x2122;czow a Lazuro wa

Przyborki

przy zjeĹşdzie z trasy nr 92 do WrzeĹ&#x203A;ni.

Ignacego Szafiro Padere wskiego wa

Chociczka

Roz-573

DziaĹ&#x201A;ko wcĂłw

sprzeda dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; w Psarach MaĹ&#x201A;ych

ZAKĹ AD BETONIARSKI â&#x20AC;&#x17E;PIOTROWSCYâ&#x20AC;? Nekla, ul. Dworcowa 22 A, www.piotrowscy.pl tel. (0 61) 43 72 079, tel./fax (0 61) 43 86 313

BETON towarowy - pompa 24 metry STROPY Teriva - dowĂłz do 50 km GRATIS BLOCZKI betonowe M-5 i M-6

Redaguje zespĂłĹ&#x201A;: Waldemar Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;ski (redaktor naczelny), Maria KosiĹ&#x201E;ska (z-ca redaktora naczelnego). Biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;: Maria KosiĹ&#x201E;ska, Arleta Kretkowska, Artur Mokracki, Natalia Pacanowska, Marika Wojtela. 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Warszawska 15, tel. 61 436 52 70, fax 61 640 01 01, biuro@wrzesnia.info.pl, http://www.wrzesnia.info.pl SkĹ&#x201A;ad komputerowy (reklamy@wrzesnia.info.pl): Anna Jakubek. Projekt graficzny: Tomasz Wojciechowski. Wydawca: Wydawnictwo KROPKA Jolanta i Waldemar Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;scy, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, SzczeciĹ&#x201E;ska 5. Druk: Drukarnia AGORA SA, PiĹ&#x201A;a, ul. Krzywa 35. KolportaĹź: Mariusz Tomczak, tel. 603 118 930. Redakcja â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstĂłw oraz nadawania tytuĂłw listom. TekstĂłw i materiaĂłw niezamĂłwionych nie zwracamy. AnonimĂłw nie drukujemy. Redakcja â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? nie odpowiada za tre reklam i ogosze. Wzory reklam zastrzeone.

NADPROĹťA L-19 PUSTAKI Ĺ&#x161;CIENNE ALFA OGRODZENIE BETONOWE KERAMZYT IZOLACYJNY Bd-210b

Rol-125

DG-OKNA

TRAN


PLAST

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

Bierzglinek, ul. Cisowa 17 tel. 61 4389 110, 662 135 300, 501 027 582

Wiosenna promocja na meble!

Psary MaĹ&#x201A;e, ul. Budowlana 10 tel. 061 436-77-70, tel. kom 0508-100-008 fax. 061 436-03-26 termel@termel-sc.com.pl www.termel-sc.com.pl

Studio Mebli Kuchennych

wiosenna promocja na wÄ&#x2122;giel od dnia 15.03.2010

QT*V>#>"X;Y" tel. 61 437-91-29, kom. 601-395-729 e-mail: $*#"['T*>& ###*$*$*%T

OGRODZENIA PANELOWE FIRMY

tXÇ&#x2014;HJFMLPTULBLMo [Â&#x2019;UPOB tXÇ&#x2014;HJFMPS[FDILMo [Â&#x2019;UPOB tXÇ&#x2014;HJFMPS[FDILMo [Â&#x2019;UPOB tXÇ&#x2014;HJFMHSPT[FLLMo [Â&#x2019;UPOB tXÇ&#x2014;HJFM&LPHSPT[FLoQJFLMPS[LMo [Â&#x2019;UPOB tXÇ&#x2014;HJFM&LPHSPT[FLoSFUPQBMLMo [Â&#x2019;UPOB tNJBÂ&#x2019;**LMo [Â&#x2019;UPOB tNJBÂ&#x2019;**LMo [Â&#x2019;UPOB

%&<$&%Q$&#GRATIS! Pomiar GRATIS! Fachowe doradztwo GRATIS! \"]#&#^CI_ PROMOCJA

PeÂłen wybĂłr Atrakcyjne ceny

QPEBOFDFOZTÇ&#x152;DFOBNJCSVUUP

Ponadto polecamy materiaĹ&#x201A;y budowlane â&#x20AC;&#x201C; szeroki wybĂłr, nawozy i inne

TQ>?^CI_ PROMOCJA

Zapraszamy poniedziaĹ&#x201A;ek â&#x20AC;&#x201C; piÄ&#x2026;tek 700-1700tTPCPUB00-1500

Y&Q<$` meble hotelowe, biurowe, &#;T%&#* NA WYMIAR I NIETYPOWE

Me-074

Bogata oferta frontĂłw, szybkie terminy realizacji, <#!]<8^'___

 

 

â&#x20AC;&#x17E;Ogrody Alicjiâ&#x20AC;? <H'#]_^89

Oferujemy: &'&#; q">"#"##; Y&%&"&# &'&#; \">"%"#&#&>&#>?* Usl-185a

KORZYSTNA LOKATA q"$#$##&>&#&JY"#'& # &"YT%*\%*"&*&*

tel. 61-436-55-24 wew 14, 19, kom. 697-031-767 ^T`T[$*$*%T

Roz-470

www.wrzesnia.info.pl

Roz-566

26 marca 2010

$<'8 !%8 = ' $'8#'&]#8 # !#9 %7# 9 4##%9 $%"">"&"#<* &"%>"$#&%#'&"Q # >#'&""%>"* &]$&31.03.2010 r. v&$$$T]&>"{C=L{^{|^II#'&">?X}}^C~}}

$T*{X^CÂ&#x20AC;L^|I~;{IC^|LX^Â&#x20AC;I{ ^T`&T%>?[&=*%T

Ä&#x201A;Ä?Ä&#x17E;Ç&#x152;Ć&#x2030;Ĺ?Ä&#x17E;Ä?Ç&#x152;Ä&#x201A;ĹľÇ&#x2021;Ĺ˝Ä?Ĺ&#x161;Ć&#x152;ŽŜħÄ&#x161;Ä&#x201A;ĹśÇ&#x2021;Ä?Ĺ&#x161;Ĺ˝Ć?Ĺ˝Ä?Ĺ˝Ç Ç&#x2021;Ä?Ĺ&#x161;Í&#x2DC; <Ä&#x201A;Ç?Ä&#x161;Ä&#x152;ŽĨÄ&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x161;ħĆ&#x161;Ć&#x152;Ä&#x201A;ĹŹĆ&#x161;ƾŊÄ&#x17E;ĹľÇ&#x2021;Ć&#x2030;Ĺ˝Ç Ä&#x201A;Ç?ĹśĹ?Ä&#x17E;Í&#x2DC;

Roz-588

16

Magiel elektryczny 0000  !" #  $%&$%

,QIRUPDFMD)XQGDFML']LHFL:U]HVLĂžVNLFK =DU]ĂąG )XQGDFML )': VNäDGD RVRERP IL]\F]Q\P L ZäDÄ&#x2C6;FLFLHORP ILUP RILDURGDZFRPSRGDWNXGRFKRGRZHJR]DURNUR]OLF]HQLRZ\ VHUGHF]QHSRG]LĂśNRZDQLH:SäDFRQHNZRW\SU]H]QDF]RQRQD tG]LDäDOQRÄ&#x2C6;èZVSRPDJDMĂąFĂąHGXNDFMHV]NĂ&#x2018;äUR]ZĂ&#x2018;MSR]DV]NROQ\FK IRUPG]LDäDOQRÄ&#x2C6;FLVSRUWRZ\FKLUHNUHDF\MQ\FKG]LHFLLPäRG]LHÄ&#x201D;\ VW\SHQGLD GOD G]LHFL L PäRG]LHÄ&#x201D;\ RUD] ]DNXS SRGUĂśF]QLNĂ&#x2018;Z V]NROQ\FK tOHF]HQLHG]LHFLFKRU\FKLUHKDELOLWDFMĂśQLHSHäQRVSUDZQ\FK ]U]HV]RQ\FKZ:7=:U]HÄ&#x2C6;QLD3LHWU]\NRZR&]HV]HZR RUD]ZÄ&#x2021;URGRZLVNRZ\P'RPX6DPRSRPRF\Z*R]GRZLH tOHF]HQLHLUHKDELOLWDFMĂśRVĂ&#x2018;EFKRU\FKQDFKRUREĂśQRZRWZRURZĂą FKRUREĂś3DUNLQVRQD tZVSRPDJDQLHG]LDäDOQRÄ&#x2C6;FL6WRZDU]\V]HĂž]U]HV]DMĂąF\FKRVRE\ FKRUHLQLHSHäQRVSUDZQH tGRILQDQVRZDQLHLPSUH]LQWHJUDF\MQ\FKGODRVĂ&#x2018;EQLHSHäQRVSUDZQ\FK tSURZDG]HQLHNXUVĂ&#x2018;ZLQIRUPDW\F]Q\FKL]DMÜèNRPSXWHURZ\FK GODG]LHFL )XQGDFMD ZVSĂ&#x2018;äSUDFXMH ] 8U]ĂśGHP 0LDVWD L *PLQ\ :U]HÄ&#x2C6;QLD 6WDURVWZHP3RZLDWRZ\PRUD]3&35ZG]LHG]LQLHSRPRF\VSRäHF]QHM =DU]ĂąG )XQGDFML ]ZUDFD VLĂś ] XSU]HMPĂą SURÄ&#x2C6;EĂą GR VSRäHF]HĂžVWZD PLDVWD L SRZLDWX ZU]HVLĂžVNLHJR R SU]HND]DQLH SRGDWNX GRFKRGRZHJR GRW\F]\GRZROQHMIRUP\UR]OLF]HQLD ]DURN QDU]HF])XQGDFML']LHFL:U]HVLĂžVNLFK :UR]OLF]HQLDFKSRGDWNRZ\FKZ\VWDUF]\ZSLVDèQD]ZĂś)XQGDFML

)XQGDFMD']LHFL:U]HVLĂžVNLFKQU.56

Roz-508

:V]\VWNLP RILDURGDZFRP VHUGHF]QH SRG]LÜNRZDQLD VNäDGD =DU]ùG )XQGDFML :LPLHQLX=DU]ùGX ,UHQD+U\FDM:RäRV]\Q

SIECI KOMPUTEROWE Kat. 5, 6, 7 â&#x20AC;˘ WdraĹźanie systemĂłw informatycznych â&#x20AC;˘ Serwery i komputery DELL â&#x20AC;˘ Kompleksowe dostawy sprzÄ&#x2122;tu â&#x20AC;˘ Oprogramowanie â&#x20AC;˘ Pomiary i audyt sieci logicznych ul. KoĹ&#x203A;ciuszki 56, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, tel. 061 / 437 99 10 teletronik@teletronik.info

Usl-039a

 

 Usl-203

Express

Wiadomosci Wrzesinskie  

Numer 1038 Wiadomosci Wrzesinskich

Wiadomosci Wrzesinskie  

Numer 1038 Wiadomosci Wrzesinskich

Advertisement