Issuu on Google+

WÜRTH KATALOG Würth Ürün Katalogu

2010


WÜRTH TÜRKİYE 02 – Elektrik & Elektronik 03 – Bağlantı Elemanları 04 – Dübeller 05 – Kimyasal Ürünler 06 - Bantlar 07 – Kesme, Delme, Aşındırma 08 – Lehim ve Kaynak 09 – El Aletleri 10 – Ölçme Aletleri 11 – Makineler 12 – Depolama ve Raf Sistemleri 13 – İş Güvenliği 14 – Otomotiv ve Cargo Ürünleri 15 – Mobilya Aksesuarları 16 – İnşaat Ürünleri 17 – Koleksiyon Ürünleri

;


Kablo Uçlarý ve Geçmeli Sistemler Ýzole edilmiþ kablo ucu

Ýzole edilmemiþ kablo ucu

Gövde

Sigorta tutucu

Lehimli baðlayýcý Kablo uçlarý

Ateþleme kablosu fiþi Konfeksiyon kablo ucu Su sýzdýrmaz geçmeli baðlantý sistemi Makaronlu sýkýþtýrmalý kablo uçlarý

Ýzole edilmemiþ kablo uçlarý, tek damar yalýtýmlý

MWF - 05/05 - 06262_TR - ©

Taþýt hatlarý

Sýkma pensesi izoleli kablo uçlarý için Art.-Nr. 0714 107 111

Sýkma pensesi izolesiz kablo uçlarý için Art.-Nr. 0714 107 107

02 0010

Sýkma pensesi Ateþleme kablolarýnýn onarýmý için Art.-Nr. 0714 107 118


Yassý Kablo Soketi yassý kablo ucu dahil Kesit alaný mm 2 0,5 - 1,0 1,5 - 2,5 4,0 - 6,0

Boyut mm 6,3 x 0,8

Yassý kablo ucu Kesit alaný mm 2 0,5 - 1,0

1,5 - 2,5 4,0 - 6,0

Boyut mm 2,8 x 0,5 2,8 x 0,8 4,8 x 0,8 6,3 x 0,8 4,8 x 0,8 6,3 x 0,8 6,3 x 0,8

Art.-Nr. 0558 942 1 0558 943 2 0558 944 4

Amb./Ad. 100/300 100/500 100

Art.-Nr. 0558 973 1 0558 975 1 0558 939 1 0558 944 1 0558 939 2 0558 945 2 0558 945 4

Amb./Ad. 100 100/300 100 100/300 100

Yuvarlak kablo soketi, tam izolasyonlu Kesit alaný mm 2 0,5 - 1,0 1,5 - 2,5 4,0 - 6,0

Boyut mm 4 5 5

Yuvarlak soket Kesit alaný mm 2 0,5 - 1,0 1,5 - 2,5 4,0 - 6,0

Boyut mm 4 5 5

Art.-Nr. 0558 947 1 0558 949 2 0558 962

Amb./Ad. 100/300/500 100/300 100

Art.-Nr. 0558 946 1 0558 948 2 0558 961

Amb./Ad. 100/300/500 100/300 100

MWF - 03/08 - 09930_TR - ©

Ýlave ürünler

Kablo baðlayýcý seti, izolasyonlu Kablo baðlayýcý seti, izolasyonlu Ýzolasyonlu kablo ucu 0,5-6,0 mm2 530 parça + pense, Art.-Nr. 0558 10 320 parça + pense, Art.-Nr. 0558 10 için klemens pensesi Art.-Nr. 0964 558 1 Art.-Nr. 0964 558 2 Art.-Nr. 0714 107 111

02 0020


İzolasyonlu Kablo Uçları l l

Ýzolasyon malzemesi: PVC. Kullaným sýcaklýðý aralýðý: –10°C ile+75°C arasý.

Düz Kablo Uçları Kesit alaný mm 2 0,5 - 1,0 1,5 - 2,5 4,0 - 6,0

Uzunluk yakl. mm 25 25 27

Yuvarlak Kablo Pabuçları Kesit alaný mm 2

0,5 - 1,0

1,5 - 2,5

4,0 - 6,0

Yassý baðl. bileziði M3 M4 M5 M6 M8 M 10 M 3,5 M4 M5 M6 M8 M 10 M4 M5 M6 M8 M 10 M 12

Yassý Kablu Içları Kesit alaný mm 2

0,5 - 1,0

1,5 - 2,5

4,0 - 6,0

Ebat mm 2,8 x 0,5 2,8 x 0,8 4,8 x 0,5 4,8 x 0,8 6,3 x 0,8 2,8 x 0,5 2,8 x 0,8 4,8 x 0,5 4,8 x 0,8 6,3 x 0,8 8,2 x 0,8 6,3 x 0,8 9,5

Art.-Nr. 0558 925 1 0558 926 2 0558 927 4

Amb./Ad.

Art.-Nr. 0558 900 1 0558 901 1 0558 902 1 0558 903 1 0558 904 1 0558 904 11 0558 907 2 0558 908 2 0558 909 2 0558 910 2 0558 911 2 0558 912 2 0558 914 4 0558 915 4 0558 916 4 0558 917 4 0558 918 4 0558 919 4

Amb./Ad. 100 100/300

Art.-Nr. 0558 960 1 0558 960 0558 976 1 0558 977 1 0558 905 1 0558 959 2 0558 960 2 0558 976 2 0558 977 2 0558 905 2 0558 940 2 0558 905 4 0558 941 4

Amb./Ad. 100 100/300 100/500 100 100/300/1000

100/300/500 100/300

100/500 100 100/300 100/300/500 100

100/300 100

100 100/300/1000 100 100/300 50/300

MWF - 03/08 - 01453_TR - ©

Yassý Kablo Uçları, Tam Ýzolasyonlu Kesit alaný mm 2 0,5 - 1,0 1,5 - 2,5 4,0 - 6,0

Ebat mm 6,3 x 0,8

02 0030

Art.-Nr. 0558 905 11 0558 905 22 0558 905 44

Amb./Ad. 100/300 100/300/500 100


Polyamit Ýzolasyonlu Klemens Kablo Pabucu l l l

Ýlave ürün

Ýzolasyon malzemesi: Polyamit, halojen ve silikon içermez. Kullaným sýcaklýðý alaný: +105°C ye kadar. Gerilim: maks. 600 V.

Klemens pensesi Art.-Nr. 0714 107 111 Amb./Ad.1

Avantajlar

Geniþletilmiþ izolasyon bileziði ♦ Daha kuvvetli damar izolasyonlu uyumlu iletkenler sorumsuz olarak iþlenebilirler.

“Easy Entry“ giriþ ♦ Ýletkenin kolay hýzlý ve emniyetli giriþi.

DIN uyarýnca halka formu Flanþ deliði Art.-Nr. M3 0967 400 053 M4 0967 400 054 M5 0967 400 055 M6 0967 400 056 M8 0967 400 058 M3 0967 400 153 M4 0967 400 154 M5 0967 400 155 M6 0967 400 156 M8 0967 400 158 M 10 0967 400 150 M4 0967 400 404 M5 0967 400 405 M6 0967 400 406 M8 0967 400 408 M 10 0967 400 400

Kesit alaný mm2 0,5 – 1,0

1,5 – 2,5

4,0 – 6,0

DIN uyarýnca çatal form Flanþ deliði Art.-Nr. M3 0967 401 053 M4 0967 401 054 M5 0967 401 055 M6 0967 401 056 M3 0967 401 153 M4 0967 401 154 M5 0967 401 155 M6 0967 401 156 M8 0967 401 158 M4 0967 401 404 M5 0967 401 405 M6 0967 401 406 M8 0967 401 408

Kesit alaný mm2 0,5 – 1,0

1,5 – 2,5

4,0 – 6,0

Çatal formu, dar model Flanþ deliði Art.-Nr. M4 0967 403 054 M5 0967 403 055 M4 0967 403 154 M5 0967 403 155

Kesit alaný mm2 0,5 – 1,0

MWF - 08/08 - 05526_TR - ©

1,5 – 2,5

Kesit alaný mm2 0,5 – 1,0 1,5 – 2,5 4,0 – 6,0

Yüksek kaliteli polyamid ♦ Deðiþken yüklerde ve sýcaklýk sapmalarýnda sorunsuz kullanýlmasý mümkün.

DIN uyarýna pim formu Pim uzunluðu mm Art.-Nr. 0967 402 05 11 0967 402 15 0967 402 40

02 0040

Amb./Ad.

100

50

Amb./Ad.

100

50

Amb./Ad. 100

Amb./Ad. 100 50


Isýtmalı Sıkıştırmalı Kablo Uçları Avantajlar %40 daha hýzlý büzülme özelliði ‘ zamandan tasarruf. l Daha düþük büzülme sýcaklýðý gereklidir ‘ À hat izolasyonunun daha düþük hasarlanma riski. l Saydam esnek sarma ýsý hortumu ‘ Á ezme baðlantýsýnýn optik kontolü mümkün.

l

l

Yassı kablo ucu

Teknik bilgiler Sýcaklýk kullaným aralýðý Büzülme sýcaklýðý Elektrik yalýtým dayanýmý Koruma türü Düz kablo ucu

Yuvarlak kablo pabucu

Kesit alaný mm2 0,2 – 0,5 0,5 – 1,5 1,5 – 2,5 4,0 – 6,0

Uzunluk yakl. mm 30 35 35 40

Kesit alaný mm2

Flanþ deliði M4 M5 M6 M8 M10 M4 M5 M6 M8 M10 M4 M5 M6 M8 M10

0,5 – 1,5

1,5 – 2,5

4,0 – 6,0

MWF - 08/07 - 01454_TR - ©

Çatal kablo ucu

–55°C ile+125°C arasý ≤ 100°C'den itibaren 30 kV/mm dak. IP 67

Kesit alaný mm2 0,5 – 1,5 1,5 – 2,5 4,0 – 6,0

Flanþ deliði M4 M4 M5 M4 M5

Art.-Nr. 0555 0555 0555 0555

516 516 516 516

0 1* 2* 4*

Art.-Nr. 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555

901 902 903 904 904 908 909 910 911 912 914 915 916 917 918

955 953 954 921 922

100 25/100/ 300 25/100

Kesit alaný mm2 0,5 – 1,5 1,5 – 2,5 4,0 – 6,0

Ebat mm

1 1 1 1 11 2 2* 2* 2* 2 4 4 4* 4* 4

Art.-Nr.

Amb./Ad.

0555 944 1* 6,3 x 0,8 0555 945 2* 25/100 0555 945 4 25 Ebat mm

Art.-Nr.

Amb./Ad.

0555 905 1* 6,3 x 0,8 0555 905 2* 25/100 0555 905 4 25

Set Art.-Nr. 0964 555 2 Amb./Ad. 1 Ýçerik: 180 parça (* iþaretli)

Amb./Ad.

Art.-Nr. 0555 0555 0555 0555 0555

Yassı geniş kablo ucu

Amb./Ad.

Kesit alaný mm2 0,5 – 1,5 1,5 – 2,5 4,0 – 6,0

Ô

Â

Ô

Á

Ô

À

l

Düzgün dýþarý çýkan sýcak yapýþkan ‘ Â neme karþý ideal koruma. %35 daha iyi çekme yükü azaltma ‘ baðlantý daha fazla yüklenebilir.

25/100 25

Deðiþtirilebilir çeneli kablo pensesi 25/100

Isýtmalı sıkıştırmalı kablo uçları için l

Würth’ün ýsýtmalı sıkıştırmalı kablo uçlarına ideal uyarlanmýþ Maksimum emniyet, kusursuz oturma!

25

25/100

Amb./Ad. 1 2 2 4 4

25/100 25

Boþ pense

Baský çenesi 1:

Baský çenesi 2:

Art.-Nr. 0714 107 300 Amb./Ad. 1

beyaz 0,2-0,5 mm2 sarý 4,0-6,0 mm2 Art.-Nr. 0714 107 905 Amb./Ad. 1

kýrmýzý 0,5-1,5 mm2 mavi 1,5-2,5 mm2 Art.-Nr. 0714 107 906 Amb./Ad. 1

02 0050


Makaronlu Sýkýþtýrmalý Kablo Uçlarý Paket

Art.-Nr. 0988 984 001 Amb./Ad. 1

Ýçerik Taným Kendinden ateþlenen gazlý lehim cihazý WGLG 100 seti Makaronlu düz kablo uçlarý kýrmýzý, 0,5–1,5 mm2 Makaronlu düz kablo uçlarý, mavi, 1,5–2,5 mm2 Bütan gazý, 100 ml

Art.-Nr. 0984 990 0555 516 0555 516 0893 250

Amb./Ad.

100 1 1 100 2 200 001 6

Makaronlu Lehimli Kablo Uçlarý Paket

Art.-Nr. 0988 984 002 Amb./Ad. 1

Ýçerik

MWF - 01/06 - 10586_TR - ©

Taným Kendinden ateþlenen gazlý lehim cihazý WGLG 100 seti Düz kablo ucu, kýrmýzý, 2,7 mm Düz kablo ucu, mavi, 4,5 mm Bütan gazý, 100 ml

02 0060

Art.-Nr. 0984 990 0555 923 0555 923 0893 250

Amb./Ad.

100 1 1 200 2 100 001 6


Makaronlu Lehimli Kablo Uçlarý Avantajlar Birleþtirme, lehimleme, izolasyon, sýzdýrmazlýk ‘ tek bir iþ adýmýnda (zamandan tasarruf). Þeffaf makaron ‘ baðlantýnýn optik olarak kontrolü mümkün.

Teknik bilgiler Sýcaklýk kullaným aralýðý Büzülme sýcaklýðý

–55°C ile+125°C arasý (düz kablo ucu) –40°C ile +125°C arasý (kablo ucu)

> 200°C

Elektriksel yalýtým dayanýmý 2 kV

Koruma türü

IP 67

Düz kablo ucu, RoHS uyumlu Uzunluk mm Yakl. 42 Yakl. 42 Yakl. 42

Demet Ø maks. 2,7 mm 4,5 mm 6,0 mm

Art.-Nr. 0555 926 1 0555 926 2 0555 926 3

Amb./Ad.

Art.-Nr. 0555 923 0 0555 923 1 0555 923 2 0555 923 3

Amb./Ad.

100 50

Düz kablo ucu, UL onaylý Uzunluk mm Yakl. 26 Yakl. 42 Yakl. 42 Yakl. 42

Demet Ø maks. 1,7 mm 2,7 mm 4,5 mm 6,0 mm

100 25/100 25/50

Kablo ucu, RoHS uyumlu, UL onaylý. Hatlar mm2 min. maks. 0,7 2,4 2,0 4,0 3,5 8,0 7,5 12,0

Demet Ø maks. Art.-Nr. 3,3 mm 4,5 mm 7,0 mm 9,0 mm

Amb./Ad.

0555 924 10 0555 924 20 25 0555 924 30 0555 924 40

Özel kablo ucu seti Ýçerik: 3 boyut lehimli düz kablo ucu kýrmýzý/mavi/sarý 10'ar adet. 3 boyut makaronlu düz kablo uçlarý kýrmýzý/mavi/sarý 10'ar adet. 4 boyut makaronlu yassý kablo uçlarý/dili kýrmýzý/mavi/sarý 10'ar adet. 4 ATO Kapaklý yassý sigorta tutucu (su sýzdýrmaz), maks. yükleme gerilimi: 32 V, maks. yükleme akýmý: 20 A. = 104 parça. Art.-Nr. 0964 555 24 Amb./Ad. 1

Ýlave ürünler Elektronik sýcak hava faný HLG 2300-LCD

Art.-Nr. 0702 203 0 Amb./Ad. 1

MWF - 07/06 - 02549_TR - ©

Reflektörlü meme

Art.-Nr. 0702 200 004 Amb./Ad. 1 Reflektörlü lehim memesi

Kendinden korumalý gazlý lehim cihazý WGLG 100

Art.-Nr. 0702 200 006 Amb./Ad. 1

Art.-Nr. 0984 990 100 Amb./Ad. 1

02 0070


Kablo Ucu Çýkarma Aletlerinin Motorlu Taþýtlara Göre Düzenlenmesi Art.-Nr. 0713 558 … Alet -Yuvarlak geçmeli kontaktlar

Bir kilitleme dilli kontaktlar

Ýki asimetrik kilitleme dilli kontaktlar

Ýki asimetrik kilitleme dilli kontaktlar

MWF - 07/08 - 05484_TR - ©

Çok kilitleme dilli kontaktlar

Sekonder kilitler

Þek.

Binek araçlarý Art.-Nr. Kontakt ölçüsü BMW Daimler 0713 558 … mm Chrysler

Fiat

Ford

Opel

110

Ø 1,5

120

Ø 1,5

X

X

130

Ø 1,5

X

X

140

Ø 2,3

150

Ø 2,5

X

X

160

Ø 3,5

X

X

170

Ø 4,0

180

Ø 4,0

201

0,63 / 1,6

202

1,6

212

2,8 / 5,8

X

213

2,8 / 5,8

X

214

5,8

X

221

0,8

X

222

1,5

X

230

6,3

X

X

240

1,6

X

X

241

1,5

311

1,6

X

X

312

2,8 / 5,8

X

X

314

9,5

321

1,5

322

2,8

X

323

4,8 / 6,3

X

Mazda Porsche PSA

Renault Saab

Volvo

VW/Audi Seat/Skoda

X

X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X

324

9,5

331

1,5 / 2,8

X

333

4,8 / 6,3

X

334

9,5

X

342

2,8

X

X

X

343

2,8

X

X

X

352

2,8 / 5,8

363

8,0

371

1,65

412

2,8

X

413

4,8

X

423

2,8

510

1,5

520

2,5

530

610

620

630

640

X X

X X

X

X

X

X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

02 0080

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


Kablo Ucu Çýkarma Aletlerinin Motorlu Taþýtlara Göre Düzenlenmesi Art.-Nr. 0713 558 … Alet Yuvarlak geçmeli kontaktlar

Bir kilitleme dilli kontaktlar

Ýki simetrik kilitleme dilli kontaktlar

Ýki asimetrik kilitleme dilli kontaktlar

MWF - 04/07 - 05483_TR-©

Çok kilitleme dilli kontaktlar

Sekonder kilitler

Þek.

Ticari araçlar / Otobüsler Art.-Nr. 0713 558 …

Kontakt ölçüsü

110

Ø 1,5

120

Ø 1,5

130

Ø 1,5

140

Ø 2,3

150

Ø 2,5

160

Ø 3,5

170

Ø 4,0

X

180

Ø 4,0

201

0,63 / 1,6

202

1,6

212

2,8 / 5,8

213

2,8 / 5,8

214

5,8

221

0,8

222

1,5

230

6,3

X

X

240

1,6

X

241

1,5

311

1,6

X

312

2,8 / 5,8

314

9,5

321

1,5

322

2,8

323

4,8 / 6,3

mm

Fendt

Iveco

Mack

MAN

Mercedes Renault Benz

X

Scania

Volvo

X X X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

324

9,5

331

1,5 / 2,8

333

4,8 / 6,3

334

9,5

342

2,8

343

2,8

352

2,8 / 5,8

363

8,0

371

1,65

412

2,8

413

4,8

423

2,8

510

1,5

X

520

2,5

X

530

X

610

620

X

630

640

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

02 0090

X


Fix-Kablo Ucu l l l

Herhangi bir yerde branþman baðlantýsý yapýlmasý için. Mekanik açýdan saðlam, sarsýntýya dayanýklý, elektrik açýsýndan sorunsuz ve kalýcý baðlantýlar. Çok kolay uygulamasý vardýr, çünkü özel alet gerekli deðil.

Kullaným yerleri: Motorlu taþýt elektrik tesisatý, þalt sistemleri, kumanda, ölçme ve otomatik kontrol tekniði. Baðlama prensibi

Kablo kesiti mm2

Art.-Nr.

0555 557

1,0–2,5

0555 564

400

105

0555 562

Geçiþ 4,0 Branþman 1,5

0555 562 1

0,75–2,5

0555 564 1

Kablo kesiti mm2

Maks. gerilim V

Maks. sýcaklýk °C

Art.-Nr.

0,5–0,75

0555 951

0,5–1,5

0555 951 1

0,75–2,5

0555 952 300

105

Amb. Ad.

50/100

0555 952 1

4,0

0555 953

0555 953 1

02 0100

Branþman kablo ucu, sökülmez

Hatlar Fix Kablo ucu içine Baðlantý piyasada buluyerleþtirilmelidir. nun penseler ile Dikkat: yapýlmalýdýr. Kablolar soyulmamalýdýr!

Emniyet kulakçýðý kapatýlmalýdýr.

Amb. Ad.

50/100

1,5–2,5

4,0–6,0

MWF - 04/07 - 10858_TR - ©

Maks. sýcaklýk °C

0,5–1,5

4,0–6,0

Baðlama prensibi

Maks. gerilim V

Tamam!

Branþman kablo ucu, sökülebilir

Kablo Fix Kablo ucu içine Baðlantý Fix Kablo ucu yerleþtirilmelidir. kapatýlarak gerçekleþtirilDikkat: melidir. Kablolar soyulmamalýdýr!

Tam izolasyonlu yassý kablo ucu klemensli kablo ile birlikte Fix Kablo ucu içine geçirilmelidir.

Tamam!


Su Sýzdýrmaz Geçmeli Baðlantý Sistemleri l

l

l

Yeni geçmeli baðlantý sistemleri otomobil standartlarýnýn bütün taleplerine uygundur. Bunlar su sýzdýrmaz özellikli olup IEC 529 ve DIN 40050 IP67 talimatlarýna uyum gösterirler. Önemli: Onarým durumunda kusursuz bir elektrik baðlantýsýnýn saðlanmasý için hasarlý parçanýn bütün geçmeli baðlantýlarý ve bunlarýn gövdelerinin deðiþtirilmesi önerilir.

Teknik bilgiler Sýcaklýk aralýðý –40°C ile +125°C arasý Maks. gerilim 24 V Maks. akým þiddeti 14 A, 1,5 mm2’de

Set Sistemin avantajlarý

IP 67 – nem ve toz geçirmez.

Kolayca tekrar sökülebilir

0555 103 1 0555 102 1 l

Model: 1 kutuplu

MWF - 04/07 - 05466_TR - ©

Taným Burç gövdesi Pim gövdesi

0555 103 4 l

Art.-Nr. Amb./Ad. 0555 103 4 4/10 0555 102 4

Model: 2 kutuplu

0555 103 5 l

Art.-Nr. Amb./Ad. 0555 103 5 4/10 0555 102 5

02 0110

0555 102 3

Model: 3 kutuplu

Taným Burç gövdesi Pim gövdesi

0555 102 5

Model: 5 kutuplu

Taným Burç gövdesi Pim gövdesi

0555 103 3 l

Art.-Nr. Amb./Ad. 0555 103 2 4/10 0555 102 2

Taným Burç gövdesi Pim gövdesi

0555 102 4

Model: 4 kutuplu

Taným Burç gövdesi Pim gövdesi

0555 103 2 0555 102 2 l

Art.-Nr. Amb./Ad. 0555 103 1 4/10 0555 102 1

Titreþim emniyetli

Ýçerik: Pim ve burç gövdesi, 2 ile 6 arasý kutuplu = 40 parça. Contalar ve kontaktlar = 400 parça Art.-Nr. 0964 555 10

Art.-Nr. Amb./Ad. 0555 103 3 4/10 0555 102 3

0555 103 6 l

0555 102 6

Model: 6 kutuplu

Taným Burç gövdesi Pim gövdesi

Art.-Nr. Amb./Ad. 0555 103 6 4/10 0555 102 6


Ýki Asimetrik Düzenlenmiþ Kilitlenme Dilli kontaklar için kablo ucu çýkarma aleti Örnek kontaklar

Örnek kontak

asimetri kilit dilli

Kontak ölçü- Art.-Nr. sü mm olarak 2,8 0713 558 412

4,8

Amb./Ad.

0713 558 413 1

Ford için asimetrik kilitleme dilli

0713 558 423

2,8

Örnek kontak

MKR/MKS

Kontak ölçü- Art.-Nr. sü mm olarak 1,5 0713 558 510

VKR

2,5

Çok Sayýda Kilitleme Dilli kontaktlar için kablo ucu çýkarma aleti Örnek kontaklar

Amb./Ad.

0713 558 520 1

BDK/BSK, sensör timer

Yeri

Araç tipi

Art.-Nr. 0713 558 610

Amb./Ad.

0713 558 530

Üniversal Aletler sekonder kilitlemelerin açýlmasý

0713 558 620 Sekonder kilitler

Binek aracý, kamyon, otobüsler

0713 558 630

1

0713 558 640

Tornavida MWF - 04/07 - 10672_TR - ©

kablo baðlantýlarýnýn çözülmesi Uç geniþliði: 2,5 mm. Ford için, sekonder kilitlemelerin açýlmasý.

Art.-Nr. 0558 999 6 Amb./Ad. 1

02 0120


Kablo Ucu Ticari Araçlar 0558 990 8

0558 990 7

0558 995 5

0558 996 2

Ýçerik: 375 Parça Art.-Nr. 0964 558 801 Amb./Ad. 1

Parça listesi 0558 190 5

0558 190 1

0558 993 5

0558 996 0

0558 991 16

0558 991 00

0558 991 01

0558 190 29

0555 923 1

0555 923 2

0555 923 3

Taným

Model

Yuvarlak kablo soketi, oturmalý Yuvarlak kablo soketi, oturmalý Yassý kablo soketi, oturmalý Yassý kablo soketi, oturmalý Yassý kablo ucu oturmalý Zamanlayýcý kablo ucu, oturmalý Yassý kablo ucu, gümüþ kaplý, oturmalý Yassý kablo ucu, oturmalý Zamanlayýcý kablo ucu, oturmalý Zamanlayýcý kablo ucu, oturmalý Zamanlayýcý kablo ucu, oturmalý Yuvarlak kablo soketi Lehimli baðlayýcý

Ø 1,5 mm Ø 1,5 mm 2,8 x 0,5 mm 6,3 x 0,8 mm 2,8 x 0,8 mm 2,8 mm

Art.-Nr. 0,75-1,5 mm2 0,75-1,5 mm2 0,5-1,0 mm2 4,0-6,0 mm2 0,5-1,5 mm2 0,5-1,5 mm2

6,3 x 0,8 mm 1,0-2,5 mm2 6,3 x 0,8 mm 0,5-1,0 mm2 2,8 mm 1,0-2,5 mm2 4,8 mm 0,5-1,0 mm2 4,8 mm 1,5-2,5 mm2 Ø 3,8 mm 0,5-1,5 mm2 kýrmýzý Ø 2,7 mm mavi Ø 4,5 mm sarý Ø 6,0 mm

Ýçerik

0558 990 8 0558 990 7 0558 995 5 0558 996 2 0558 190 5 0558 190 1 0558 993 5 0558 996 0 0558 991 16 0558 991 00 0558 991 01 0558 190 29 0555 923 1 0555 923 2 0555 923 3

25

Kablo Ucu Ticari Araçlar

MAN/Volvo/Renault/Mack Ýçerik: 450 Parça Art.-Nr. 0964 558 802 0558 194 001 0558 194 003 0558 194 102 0558 194 002 0558 194 101 0558 194 103

MWF - 07/07 - 07010_TR - ©

0558 195 001 0558 195 101 0558 991 404 0558 195 002 0558 195 102 0558 991 405

0558 991 406 0558 991 408 0558 991 407

0558 991 409 0558 991 411 0558 991 410

Amb./Ad. 1

Parça listesi Taným MKR PLUS Kontakt Ø 1,5 mm MKR PLUS Kontakt Ø 1,5 mm MKR PLUS Kontakt Ø 1,5 mm MKS PLUS Kontakt Ø 1,5 mm MKS PLUS Kontakt Ø 1,5 mm MKS PLUS Kontakt Ø 1,5 mm VKR PLUS Kontakt Ø 2,5 mm VKR PLUS Kontakt Ø 2,5 mm VKS PLUS Kontakt Ø 2,5 mm VKS PLUS Kontakt Ø 2,5 mm Tek hat izolasyonlu kýrmýzý

Model 0,5-1,0 mm2 / Seal-Ø 3,40 mm 0,75-1,5 mm2 / Seal-Ø 2,90 mm 1,5-2,5 mm2 / Seal-Ø 3,40 mm 0,5-1,0 mm2 / Seal-Ø 3,40 mm 0,75-1,5 mm2 / Seal-Ø 2,90 mm 1,5-2,5 mm2 / Seal-Ø 3,40 mm 0,5-1,0 mm2 / Seal-Ø 4,25 mm 1,5-2,5 mm2 / Seal-Ø 4,25 mm 0,5-1,0 mm2 / Seal-Ø 3,40 mm 1,5-2,5 mm2 / Seal-Ø 3,40 mm Seal-Ø 2,90 mm/Isol.-Ø 1,7-2,1 mm/ Delik Ø 4,00 mm Tek hat izolasyonlu sarý Seal-Ø 2,90 mm/Isol.-Ø 1,9-2,5 mm/ Delik Ø 4,00 mm Tek hat izolasyonlu turuncu Seal-Ø 3,40 mm/Isol.-Ø 1,2-2,1 mm/ Delik Ø 5,15 mm Tek hat izolasyonlu kýrmýzý kahve Seal-Ø 3,40 mm/Isol.-Ø 1,9-3,0 mm/ Delik Ø 5,15 mm Tek hat izolasyonlu temiz beyaz Seal-Ø 3,40 mm/Isol.-Ø 1,4-2,1 mm/ Delik Ø 5,40 mm Tek hat izolasyonlu gri Seal-Ø 3,40 mm/Isol.-Ø 2,2-3,0 mm/ Delik Ø 5,40 mm Tek hat izolasyonlu kýrmýzý kahve Seal-Ø 4,25 mm/Isol.-Ø 1,2-2,1 mm/ Delik Ø 6,70 mm Tek hat izolasyonlu gri Seal-Ø 4,25 mm/Isol.-Ø 1,9-3,0 mm/ Delik Ø 6,70 mm

02 0130

Art.-Nr. 0558 194 001 0558 194 002 0558 194 003 0558 194 101 0558 194 102 0558 194 103 0558 195 001 0558 195 002 0558 195 101 0558 195 102

Ýçerik

0558 991 404 0558 991 405 0558 991 406 0558 991 407 0558 991 408 0558 991 409 0558 991 410 0558 991 411

25


Üniversal Set Binek aracý, 16 parçalý l l

Binek araçlarýndaki uygulamalarýn yakl. % 80-90 'nýný karþýlar. Ýlave 6 kablo ucu çýkarma aletinin yerleþtirme imkaný

Art.-Nr. 0964 713 600 Amb./Ad. 1

MWF - 04/07 - 05481_TR - ©

Ýçerik Taným Yuvarlak geçmeli kontakt için kablo ucu çýkarma aleti Ø 1,5 mm Yuvarlak geçmeli kontakt için kablo ucu çýkarma aleti Ø 2,5 mm Yuvarlak geçmeli kontakt için kablo ucu çýkarma aleti Ø 3,5 mm MQS/Micro-Timer için kablo ucu çýkarma aleti I 0,63/1,6 mm Junior-/Standard-Timer için kablo ucu çýkarma aleti 2,8/5,8 mm Pit-Pod için kablo ucu çýkarma aleti 6,3 mm Kilit dilli yassý geçmeli kontakt için kablo ucu çýkarma aleti 1,6 mm LKS 1,5 mm için Kablo ucu çýkarma aleti Micro-Timer II ve III 1,6 mm için kablo ucu çýkarma aleti Junior-/Standard-Power-Timer 2,8/5,8 mm için kablo ucu çýkarma aleti Maxi-Power-Timer 9,5 mm için kablo ucu çýkarma aleti MCP 2,8 mm için kablo ucu çýkarma aleti E-95 1,65 mm için kablo ucu çýkarma aleti Asimetrik kilit dilli kontaktlar için kablo ucu çýkarma aleti 2,8 mm Asimetrik kilit dilli kontaktlar için kablo ucu çýkarma aleti 4,8 mm Ýkincil kilit için kablo ucu çýkarma aleti

Art.-Nr. 0713 558 130 0713 558 150 0713 558 160 0713 558 201 0713 558 212 0713 558 230 0713 558 240 0713 558 241 0713 558 311 0713 558 312 0713 558 314 0713 558 322 0713 558 371 0713 558 412 0713 558 413 0713 558 620

02 0140

Amb/Ad.

1


Lehim Kablosu Pabuçlarý DIN 46211 l

Kesit alaný mm2 6,0 – 16,0

10,0 – 25,0

16,0 – 35,0

25,0 – 50,0

35,0 – 70,0 50,0 – 95,0 70,0 – 120,0

Flanþ deliði M6 M8 M10 M6 M8 M10 M6 M8 M10 M12 M8 M10 M12 M8 M10 M12 M10 M12 M10 M12

Kablo giriþi mm 6,0 x 4,3 8,0 x 4,3 10,0 x 4,3 6,0 x 5,4 8,0 x 5,4 10,0 x 5,4 6,0 x 6,8 8,0 x 6,8 10,0 x 6,8 12,0 x 6,8 8,0 x 8,2 10,0 x 8,2 12,0 x 8,2 8,0 x 9,5 10,0 x 9,5 12,0 x 9,5 10,0 x 11,2 12,0 x 11,2 10,0 x 13,5 12,0 x 13,5

Malzeme: Pirinç, kalaylanmýþ.

Malzeme kalýnlýðý Uzunluk x Geniþlik yakl. mm yakl. mm 26,5 x 11,0 1,20 31,5 x 15,0 35,5 x 19,0 29,4 x 11,0 1,50 34,4 x 15,0 38,4 x 19,0 33,5 x 13,0 37,5 x 15,0 1,80 41,5 x 19,0 46,0 x 22,0 40,5 x 15,0 2,00 44,5 x 19,0 49,0 x 22,0 44,4 x 17,0 2,50 47,4 x 19,0 51,8 x 22,0 54,5 x 21,0 3,00 58,0 x 22,0 54,5 x 21,0 3,50 58,0 x 22,0

Art.-Nr. 0557 921 9 0557 922 0 0557 922 1 0557 922 3* 0557 922 4 0557 922 5 0557 922 7* 0557 922 8 0557 922 9 0557 923 0 0557 922 81* 0557 923 3 0557 923 4 0557 923 6* 0557 923 7 0557 923 8 0557 924 0 0557 924 1 0557 924 3 0557 924 4

* = Set Art.-Nr. 0964 557 5 kapsamý içinde deðildir.

Set

Ýlave ürünler

Ýçerik: 16 boyut = 75 parça.

Kendinden ateþlenen gazlý lehim cihazý

Yumuþak lehim telleri

Art.-Nr. 0964 557 5

WGLG 100

Art.-Nr. 0987 1…

Amb./Ad. 1

Art.-Nr. 0984 990 100

MWF - 02/08 - 03606_TR - ©

Amb./Ad. 1

02 0150

Amb/Ad.

25/100

10/25 25/100 10/25 25/100 10/25

5/25


ORSY 10 Kablolar için Rulo Sistemi Boþa dönmeyi önleyici bobin tutucusu ile. Araç kablolarý FLRY

Araç kablolarý FLRY

Amb./Ad.: 1

Amb./Ad.: 1

Art.-Nr. 0770 900 140

siyah siyah kýrmýzý mavi

Nominal enine kesit mm2 0,75 1,5 1,5 1,5

Art.-Nr. 0956 770 00

Donaným Art.-Nr. 0770 075 0770 100 0770 101 0770 102

Bobin uzunl. m 100

Amb./Ad.: 1

Taným rengi

Nominal enine kesit mm2 siyah 0,50 kýrmýzý 0,75 mavi 0,75 kahverengi 0,75

Art.-Nr.

Araç kablolarý FLRY

Amb./Ad.: 1

Amb./Ad.: 1

Art.-Nr. 0770 900 142

100

Donaným Art.-Nr. 0770 106 0770 109 9 0770 110 0770 110 0

Bobin uzunl. m 50 25

Taným rengi

Nominal enine kesit mm2 sarý 1,5 yeþil 1,5 kahverengi 1,5 siyah 2,5

Art.-Nr.

Bobin uzunl. m

l

100

l

0770 103 0770 104 0770 104 0 0770 105

Bobin Tutucusu l l l

Arkasý boþ. Bobinin dýþarý fýrlamasý önlenir. Boþa dönmeyi önleyicisi ile.

Art.-Nr. 0956 109 03 Amb./Ad. 1

MWF - 06/04 - 02434_TR - ©

Mobil kullaným

Art.-Nr. 0770 900 143

Donaným Nominal enine kesit mm2 kýrmýzý 2,5 kahverengi 2,5 siyah 4,0 kýrmýzý 4,0

Bobin uzunl. m

0770 050 0770 075 1 0770 075 2 0770 075 9

Araç kablolarý FLRY

Taným rengi

Aþaðýdaki parçalardan oluþur: l 5 Bobin tutucusu Art.-Nr. 0956 109 03

Art.-Nr. 0770 900 141

Donaným Taným rengi

Küçük rulo cihazý, donanýmsýz

02 0160

50

Araçlarda mobil kullaným için de uygun. Pratik ambalaj sayesinde kablo daðýnýklýðýna son.


ZEBRA Araç Kablolarý FLRY ®

l l l l l

DIN/ISO 6722'ye göre. PVC dýþ kabuk. Nominal gerilim: U∼ = 50 V, U– = 60 V. Sýcaklýk aralýðý: Sýnýf A, –40°C ile +85°C arasýnda. Silikon, kadmiyum ve kurþun içermez.

Model: ORSY® 10 rulo sistemi için plastik bobin Nominal enine kesit mm2

0,35

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

4,0

Dýþ Ø yakl. mm

1,25

1,50

1,80

2,00

2,30

2,90

3,50

Taným rengi

Art.-Nr.

siyah

0770 035

0770 050

0770 075

0770 10

0770 100

0770 105

0770 110

kýrmýzý

0770 035 1

0770 050 1

0770 075 1

0770 090 1

0770 101

0770 106

0770 110 0

mavi

0770 035 2

0770 050 2

0770 075 2

0770 090 2

0770 102

0770 107

sarý

0770 035 3

0770 050 3

0770 075 3

0770 090 3

0770 103

0770 108

yeþil

0770 035 4

0770 050 4

0770 075 4

0770 090 4

0770 104

0770 109

gri

0770 035 5

0770 050 5

0770 075 41

0770 091 1

0770 104 1

0770 109 1

beyaz

0770 035 42

0770 050 42

0770 075 42

0770 091 0

0770 104 2

0770 109 2

kahverengi

0770 035 9

0770 050 9

0770 075 9

0770 090 9

0770 104 0

0770 109 9

mor

0770 035 7

0770 050 7

0770 075 43

0770 090 7

0770 102 0

0770 107 0

siyah - kýrmýzý

0770 035 55

0770 050 55

0770 075 49

0770 090 55

0770 104 55

siyah - sarý

0770 035 65

0770 050 65

0770 075 93

0770 090 65

0770 104 65

0770 075 50

0770 090 56

0770 104 56

Amb. Art.-Nr. m

siyah - yeþil 0770 035 54

siyah - beyaz

0770 050 54

kýrmýzý - mavi 0770 035 51

kýrmýzý - sarý

0770 050 51

100

kýrmýzý - gri kýrmýzý - beyaz

0770 035 69

0770 050 69

0770 035 60

0770 050 60

mavi - siyah mavi - kýrmýzý mavi - yeþil 0770 035 58

mavi - beyaz

0770 050 58

sarý - mavi 0770 035 57

sarý - yeþil

0770 050 57

yeþil - kýrmýzý 0770 035 73

yeþil - sarý

0770 050 73

gri - siyah 0770 035 52

gri - kýrmýzý

0770 050 52

gri - yeþil 0770 035 573

Amb. Art.-Nr. m

Amb. Art.-Nr. m

0770 075 48

0770 090 54

0770 104 54

0770 075 91

0770 090 91

0770 104 91

0770 075 45

0770 090 51

0770 104 51

100 0770 075 70

100 0770 090 70

100 0770 104 70

0770 075 69

0770 090 69

0770 104 69

0770 075 61

0770 091 2

0770 104 61

0770 075 60

0770 090 60

0770 104 60

0770 075 94

0770 090 59

0770 104 59

0770 075 58

0770 090 58

0770 104 58

0770 075 571

0770 090 571

0770 104 571

0770 075 51

0770 091 6

0770 104 57

0770 075 72

0770 090 72

0770 104 72

0770 075 5

0770 090 5

0770 104 73

0770 075 47

0770 091 3

0770 104 53

0770 075 46

0770 091 4

0770 104 52

0770 075 95

0770 091 5

0770 104 71

0770 075 573

0770 090 573

0770 104 573

kahverengi - beyaz

0770 075 92

0770 090 76

0770 104 76

mor - siyah

0770 075 62

0770 090 62

0770 104 62

beyaz - kýrmýzý

0770 050 573

Amb. Art.-Nr. m

Model: Kangal olarak (Tip FLY)

MWF - 07/08 - 02435_TR - ©

l

Sýcaklýk aralýðý: –40°C ile +70°C arasý.

Nom.enine kesit mm2 6,0 10,0 16,0 25,0 35,0 50,0 70,0

Dýþ Ø yakl. mm 4,7 6,3 7,3 9,1 11,0 12,6 14,8

Art.-Nr. siyah 0770 111 0770 111 2 0770 111 3 0770 112 0770 113 0770 113 5 0770 113 7

Art.-Nr. kýrmýzý 0770 111 0 0770 111 21 0770 111 301 0770 112 301 0770 113 301 0770 113 501 0770 113 701

Art.-Nr. kahverengi 0770 111 9 0770 111 22 – – – – –

Art.-Nr. mavi 0770 111 00 – – – – – –

02 0170

Amb.

m 25 50

25

Amb. Art.-Nr. m

100

Amb. Art.-Nr. m

0770 110 00

0770 110 9

50

0770 109 90

0770 109 92

Amb. m

25


Aðýr Lastik Hortumlu Kablolar H07RN-F l l l l l l

Esnek. Kuru ve nemli mekanlarda kullanýlýr, yað, benzin, ve UV ýþýnlarýna karþý dayanýklýdýr. Ýnce telli CU kablolarý, VDE 0295 uyarýnca, kablo sýnýfý 5. Neopren dýþ manto, renk: siyah Lastik hortumlu kablolar. Nominal gerilim: 450/750 V. Sýcaklýk aralýðý: – 25°C ile + 60°C arasý. Nom.kesit alaný mm2 3 G 1,5 7 x 1,5

Kod rengi yeþil/sarý, k.rengi, mavi siy., bey., k.rengi, sr., yþ., krm., mv.

Model

Art.-Nr.

Amb/m

Kangal

0770 116 5 0770 118 6

50

Renk tanýmý

Art.-Nr.

Amb/m

Silikonlu Ateþleme Kablolarý l l l l

Ýnce telli, kalaylý Cu örgülü tel, takviyeli, silikon bazlý damar izolasyonu. Nominal gerilim: 10 kV. Impuls tepe gerilimi/test gerilimi: 20 kV. Sýcaklýk aralýðý –60°C ile +180°Carasý(kýsa süreli +220°C'ye kadar). Nom.kesit alaný Dýþ Ø mm2 yakl. mm

Renk tanýmý kýrmýzý

1,0

7,0

0770 114 3 0770 114 4 0770 114 12

Bobin

siyah siyahBund

15 50

Hoparlör Kablosu l l

PVC kaplý. Ýkiz kablo. Nom.kesit alaný mm2 2 x 1,5 2 x 2,5 2 x 4,0

MWF - 03/03 - 04940_TR - ©

Nom.kesit alaný mm2 2 x 0,75 2 x 1,5 4 x 0,75 4 x 1,5

Renk tanýmý

Þeffaf

Renk tanýmý k.rng, k.rng/kýr. kýrmýzý, k.rng. kýrmýzý, siyah, beyaz, mavi

02 0180

Art.-Nr.

Amb/m

0770 501 0770 502 0770 503

25

Renk tanýmý

Art.-Nr.

Amb/m

Bobin

0770 0770 0770 0770

Renk tanýmý

Bobin

300 115 400 350

50 25 20


Çoklu Klemens

Yassý kablo ucu ve yassý kablo soketi için Klemens geniþliði 6,3 x 0,8 mm. 6 mm2 kablo kesitine kadar. l Malzeme: Polyamid, natur. l Sýcaklýða karþý dayanýklýlýk: –40°C ile+80°C arasý. l l

Klemens baðlantýsý Adet / Resim 1/– 2/= 2/I– 3/=I 4/== 6/=== 8/====

Art.-Nr. 0555 100 1 0555 100 2 0555 100 22 0555 100 3 0555 100 4 0555 100 6 0555 100 8

Amb./Ad.

25

Yassý kablo ucu 6,3 x 0,8 mm l l

Oturmalý uçlu. Kalaylý.

Art.-Nr. 0558 996 0 0558 991 8 0558 996 3

mm2 0,5–1,0 1,5–2,5 4,0–6,0

Amb./Ad.

100

Klemens baðlantýsý Adet / Resim 1/– 2/= 2/I– 3/=I 4/== 6/=== 8/====

Art.-Nr. 0555 100 11 0555 100 21 0555 100 23 0555 100 31 0555 100 41 0555 100 61 0555 100 81

Amb./Ad.

25

Yassý kablo soketi 6,3 x 0,8 mm l l

Oturmalý uçlu. Kalaylý. mm2 0,5–1,0 1,5–2,5 4,0–6,0

Art.-Nr. 0558 991 6 0558 991 7 0558 996 2

3’ lü soket gövdesi ana far MWF - 02/07 - 02213_TR - ©

l

Yassý kablo soketi dahil. Art.-Nr. 0558 190 30.

Art.-Nr. 0555 101 10 Amb./Ad. 10

02 0190

Amb./Ad.

100

POS Lock izolasyon soketi l l l

Renk: Siyah. Malzeme: Naylon.. Yassý kablo soketi Art.-Nr. 0558 160 71 ile Art.-Nr. 0558 160 79 arasý.

Art.-Nr. 0558 101 1 Amb./Ad. 10


Araç Radyosu Montaj Aksesuarý Taným ISO akým beslemesi soket gövdesi 8 kutuplu Aksesuar:

Düz soket 2,8 mm (0,5–1,0 mm2 kablo için) Kablo ucu çýkarma aleti Sýkma pensesi

Taným ISO hoparlör piriz gövdesi 8 kutuplu Aksesuar : Düz soket 2,8 mm (0,5–1,0 mm2 kablo için) Kablo ucu çýkarma aleti Sýkma pensesi 1

2

3

4

Res. 1 2 3

Taným MINI-ISO soket gövdesi mavi 8 kutuplu MINI-ISO soket gövdesi sarý 6 kutuplu MINI-ISO soket gövdesi yeþil 6 kutuplu

Aksesuar:

Res. 4

10

Art.-Nr. 0763 907 320

Amb./Ad.

10

Junior Timer 2,8 mm (0,5–1,0 mm2 kablo için) Art.-Nr. 0558 996 7 Kablo ucu çýkarma aleti Art.-Nr. 0713 558 212 Sýkma pensesi Art.-Nr. 0714 107 109

Taným ISO akým beslemesi soket gövdesi 8 kutuplu Aksesuar:

Amb./Ad.

Junior Timer 2,8 mm (0,5–1,0 mm2 kablo için) Art.-Nr. 0558 996 7 Kablo ucu çýkarma aleti Art.-Nr. 0713 558 212 Sýkma pensesi Art.-Nr. 0714 107 109

Taným ISO hoparlör soket gövdesi 8 kutuplu Aksesuar:

Art.-Nr. 0763 907 310

Art.-Nr. 0763 907 410

Amb./Ad.

10

Art.-Nr. 0558 992 4 Art.-Nr. 0713 558 212 Art.-Nr. 0714 107 110 Art.-Nr. 0763 907 420

Amb./Ad.

10

Art.-Nr. 0558 992 4 Art.-Nr. 0713 558 212 Art.-Nr. 0714 107 110 Art.-Nr. 0558 191 01 0558 191 02 0558 191 03

Amb./Ad.

25

Mikro Timer 1,6 mm (0,5–1,0 mm2 kablo için) Art.-Nr. 0558 190 13 Kablo ucu çýkarma aleti Art.-Nr. 0713 558 311 Sýkma pensesi Art.-Nr. 0714 107 107

Taným MINI-ISO piriz gövdesi kýrmýzý 20 kutuplu

Art.-Nr. 0558 191 04

Amb./Ad.

25

MWF - 06/07 - 07217_TR - ©

Aksesuar : Micro Timer 1,6 mm (0,5–1,0 mm2 kablo için) Art.-Nr. 0558 190 14 Kablo ucu çýkarma aleti Art.-Nr. 0713 558 311 Sýkma pensesi Art.-Nr. 0714 107 107 Taným Araç radyosu adaptör kablosu açýk uçlar > ISO piriz, 40 cm kablo uzunluðu

Art.-Nr.

Taným Araç radyosu,4 hoparlör için açýk uçlar > ISO piriz, 40 cm kablo uzunluðu

Art.-Nr.

Taným Araç radyosu kablosu ISO > diðer taraf, 4 hoparlör için 40 cm kablo

Art.-Nr.

Taným Araç radyosu adaptör kablosu , ISO > diðer taraf akým beslemesi için açýk uçlu 40 cm kablo

Art.-Nr.

02 0200

0763 907 520

0763 907 530

0763 907 510

0763 907 500

Amb./Ad.

10

Amb./Ad.

10

Amb./Ad.

10

Amb./Ad.

10


Makaronlu Hortumlar

l l l

karton çekirdeðe sarýlmýþ ORSY 10 rulo sistemi

Ýç Ø mm 1,2 1,6 2,4 2,5 3,2 4,8 4,8 6,4 9,5 9,5 12,7 19,0 19,0 25,4 38,1 39,0 51,0

Tam büzülme sonrasý ölçüler Ø Cidar kal. mm yakl. mm 0,6 0,41 0,8 0,43 1,2 0,51 0,8 0,43 1,6 0,51 2,4 0,51 1,5 0,51 3,2 0,64 4,8 0,64 3,0 0,75 6,4 0,64 9,5 0,76 6,0 0,85 12,7 0,89 19,0 1,02 13,0 1,15 25,4 1,14

Art.-Nr. 771 … siyah 2:1 801 2 801 6 802 4 – 803 2 804 8 – 806 4 809 5 – 812 7 819 0 – 825 4 838 1 – 850 8

l l

Poliolefin bazý üzerine kaplanmýþ. Kendiliðinden söner (þeffaf deðil). Alev itici. Silikon içermez. Ýyi elektriksel kimyasal ve fiziksel özellikler.

Art.-Nr. 771 … siyah 3:1 – – – 802 43 – – 804 83 – – 809 53 – – 819 03 – – 838 13 –

Art.-Nr. 771 … mavi

Art.-Nr. 771 … kýrmýzý

Art.-Nr. 771 … sarý

Art.-Nr. 771 … beyaz

Art.-Nr. 771 … yeþil/sarý

Art.-Nr. 771 … þeffaf

– – – – 870 032 – – 870 064 – – 870 127 – – 870 254 – – –

– – – – 871 032 – – 871 064 – – 871 127 – – 871 254 – – –

– – – – 872 032 – – 872 064 – – 872 127 – – 872 254 – – –

– – – – 873 032 – – 873 064 – – 873 127 – – 873 254 – – –

– – – – 874 032 – – 874 064 – – 874 127 – – 874 254 – – –

– – – – 875 032 – – 875 064 – – 875 127 – – 875 254 – – –

3:1

2:1

2:1

2:1

UL 224

– 55°C ‘den + 135°C’ye kadar + 90°C’den + 200°C’ye kadar 20 kV/ mm min – UL 224 / MIL-I-23053/5 class 1 and 2

UL / MIL*

Ab m

10

5

Teknik bilgiler Büzülme oraný 2:1 Sýcaklýk kullaným aralýðý Büzülme sýcaklýðý Elektriksel yalýtým dayanýmý Ýç yüzey yapýþtýrýcýsý Sertifika UL 224 * UL 224 / MIL-I-23053/5 class 1

ORSY 10 Rulo Sistemi

Makaronlu hortumlar için Art.-Nr. 771 80 Amb./Ad. 1

MWF - 09/99 - 03270 _TR - ©

Ýç Ø mm 3,2 4,8 6,4 9,5 12,7 19,0

Tam büzülme Ýç Ø mm 1,6 2,4 3,2 4,8 6,4 9,5

sonrasý ölçüler Cidar kalýnlýðý yakl. mm 0,51 0,51 0,64 0,64 0,64 0,76

Renk

Art.-Nr.

siyah

771 803 2 771 804 8 771 806 4 771 809 5 771 812 7 771 819 0

02 0210

Amb./m

10

5

Rulo cihazý küçük, donanýmsýz Art.-Nr. 956 109 Amb./Ad. 1 Küçük yýldýzlar Art.-Nr. 956 109 01 Amb./Ad. 1 Makara giriþ yeri tutucusu Art.-Nr. 956 109 03 Amb./Ad. 1


Isıyla Daralan Ýnce Makaronlar Ýþleme l

l

Makoronların iç çapý, serbest büzülmesinden sonra, sarýlacak parçanýn çapýndan sadece az bir miktar küçük olacak þekilde seçilmelidir (yakl. %10–15). Esnek sarma hortumunun uzatýlmasýnda kesme kenarlarýnýn düz olmasýna dikkat edilmelidir.

Tip

Ýç Ø

mm 2,4 / 1,2 2,4 3,2 / 1,6 3,2 4,8 / 2,4 4,8 6,4 / 3,2 6,4 9,5 / 4,8 9,5 12,7 / 6,4 12,7 19,0 / 9,5 19,0 25,4 / 12,7 25,4

l

l

Bir ýsýtma cihazý yardýmýyla (örn. sýcak hava faný Art.-Nr. 0702 203 0) esnek sarma hortumu ortadan baþlayarak büzülmelidir. Ýdeal büzülme sýcaklýðý (bakýnýz tablolar) dikkate alýnmalýdýr. Bu kýsa bir büzme süresi için önemlidir. Würth Esnek sarma hortumlarý, sarýlan

Tam büzülme sonunda ölçüler Ýç Ø Cidar kalýnl. mm yakl. mm 1,2 0,51 1,6 0,51 2,4 0,51 3,2 0,64 4,8 0,64 6,4 0,64 9,5 0,76 12,7 0,89

Art.-Nr.

0771 002 40 0771 003 20 0771 004 80 0771 006 40 0771 009 50 0771 012 70 0771 019 00 0771 025 40

VE / St. U= 100 mm

l

Isıyla Daralan Makaronlar, Siyah Büzülme oraný 2:1 içi yapýþkansýz l

50

l l l l

25

parçalar sadece önemsiz bir miktar ýsýnacak kadar çabuk büzülürler. Ýçten yapýþkanlý makoronlarda eriyen iç tabaka az miktarda uç kýsýmlardan dýþa taþabilir.

Yüksek performanslý, esnek, çok amaçlý sarma hortumu. Alev itici. Ýyi ile pek iyi arasý bastýrýlabilirlik. Ýyi elektriksel kimyasal ve fiziksel özellikler. Kullaným alaný: elektrik izolasyonu, mekanik koruma, iþaretleme, baðlama, çekme yükünü alma ve korozyon koruma olarak.

Teknik bilgiler Büzülme oraný Sýcaklýk kullaným aralýðý Büzülme sýcaklýðý Büzülmeden sonra uzunluk deðiþimi Elektrik yalýtým dayanýmý Sertifika

2:1 –55°C ile+135°C arasý +90°C ile+200°C arasý yakl. ± 10% 20 kV/mm dak UL 224

Set

Ýçerik Isıyla daralan makaron 2:1, siyah, içi yapýþkansýz

MWF - 12/07 - 01431_TR - ©

Ýç Ø büzül- Ýç Ø

meden önce mm 2,4 3,2 4,8 6,4 9,5 12,7 19,0 25,4

n. Schr. mm 1,2 1,6 2,4 3,2 4,8 6,4 9,5 12,7

Art.-Nr.

Sayý Adet

0771 002 40 0771 003 20 0771 004 80 20 0771 006 40 0771 009 50 0771 012 70 0771 019 00 10 0771 025 40

02 0220

100 mm lik uzunluk baþýna 8 boyut = 130 parça, çakmak dahil

Art.-Nr. 0964 771 0 Amb./ Ad. 1


Kablo Baðlarý Metal Dilli Model: l l l l l

Geniþlik mm 2,5 3,5 4,5 4,5 4,5 7,6

Uzunluk Baðlama Ø mm mm 100 1,6 – 24 140 1,6 – 36 186 1,6 – 46 290 1,6 – 76 360 1,6 –101 360 4,8 –101

Art.-Nr. Doðal 0502 21 0502 22 0502 23 0502 25 0502 24 0502 26

Art.-Nr. Siyah 0502 211 0502 221 0502 231 0502 241 0502 241 0 0502 251 0

Metal dilli kilit, paslanmaz ve anti manyetik çelik malzemeden. Keskin kenarlý deðildir. Çok yüksek tutma kuvveti. Düþük kuvvet uygulayarak çalýþmak mümkün. UL ruhsatlý.

Amb./Ad. 100/1000 100/1000 100/1000 100/1000 100/1000 50/500

Tekrar Açýlabilir Kablo Baðlarý Model: l l l

MWF - 12/03 - 03307_TR - ©

l

Geniþlik Uzunluk Baðlama Ø mm mm mm

Art.-Nr. Doðal

Art.-Nr. Siyah

Amb./Ad.

7,5 7,5 7,5

0502 300 430 0502 300 432 0502 300 434

0502 300 431 0502 300 433 0502 300 435

100 100 100

200 280 360

6 – 50 6 – 76 6 –100

02 0230

Plastik dilli kilit. Tekrar açýlabilir. Keskin kenarlý deðildir. Ýþleme –10 ile +80°C arasý.


Kablo Baðlarý Metal ve Plastik Kilitli l

Sýcaklýða dayanýklýlýk: –40°C ile+85°C arasý. l Malzeme: Polyamid 6.6. l Halojen ve silikon içermez. l Kablolarýn, kablo demetlerinin hor- tumlarýn vs. hýzlý sorunsuz ve güvenli baðlanmasý. l

l l l

l

l

Yükseltilmiþ bað ucu sayesinde baðýn halka içine geçirilmesi kolaydýr. Mutlak güvenli kilit. Uzun dayaným süresi. Özellikle soðuða dayanýklý, çok alçak sýcaklýklarda bile kýrýlgan veya gözenekli deðildir. Yað, gres, yakýtlar ve bir çok organik maddelere karþý dayanýklýdýr. Mineral asitler ve/veya oksitleyici kimyasallarda, özellikle yüksek sýcaklýklarda dikkatli olunmalýdýr. Natürel: Ýç mekanlarda kullanýlýr.

l

Siyah: UV ve hava þartlarýna dayanýklý hale getirilmiþ. Karbon ilavesi sayesinde UV ýþýnlarýn malzemeye etkisi geciktirilir.

Kullaným yerleri l l l l l l

Kumanda dolabý yapýmý Tesisat döþeme Araç yapýmý Araba atölyeleri Ýþletme atölyeleri Asansör yapýmý

Kablo Baðlarý Plastik Kilitli Model: l

Plastik kilitli.

Keskin kenarlý deðildir. l Yüksek tutma kuvveti.

MWF - 09/08 - 03304_TR - ©

l

Geniþlik Uzunluk Baðlama Ø mm mm mm

Art.-Nr. Doðal

Art.-Nr. Siyah

Amb./Ad.

2,5 3,6 3,5 3,6 4,8 4,8 4,8 7,8 7,8 7,8 7,8 12,5 12,5

0502 11 0502 12 0502 13 0502 135 0502 14 0502 15 0502 16 0502 17 0502 18 0502 19 0502 181 31 0502 201 0502 202

0502 111* 0502 121* 0502 131 0502 135 1 0502 141* 0502 151* 0502 161* 0502 171 0502 181 0502 190 1 0502 181 3 0502 201 1 0502 202 2

100 /1000 100 /1000 100 /1000 100 / 500 100 /1000 100 100 100 100 100 100 50 50

100 140 200 280 178 280 360 180 360 540 750 720 1000

1,6– 20 1,6– 30 1,6– 40 1,6– 75 1,6– 40 1,6– 75 1,6 –100 1,6– 40 1,6 –100 25 –150 40 – 220 48 – 220 48 – 300

* 300’lük ambalajlar da teslim edilir

02 0240


Kablo Sabitleme Bandý Komple 15 m kablo bandý ve 200 kilit ile.

Art.-Nr. 0502 100

Aksesuar parçalarý

Yedek Kablo Bant Rulosu

Ambalaj ünitesi: 1 Adet

Kablo demeti yüklenmesi: yakl. 25 kg Malzeme: PA 6.6 Kullaným alaný: –40°C ile +85°C arasýnda Kablo bant geniþliði: 4,5 mm UV ýþýnýna dayanýmlý Halojen ve silikon içermez Modern tesisat tekniðinde her tür kablo demetleri için örn. kablolarýn sabitlenmesi, kablo gruplarý, hidrolik besleme hatlarýnda problem çözücüdür. Her atölyede serviste, montajda ve onarým çalýþmasýnda vazgeçilmezdir. l l l l l l l l

Model

Siyah Art.-Nr.

Doðal Art.-Nr.

Amb./Ad.

15 m kablo bandý olan plastik rulo

0502 102

0502 102 1 2

Siyah Art.-Nr.

Doðal Art.-Nr.

0502 103

0502 103 1 1

Yedek Kilitler

Kablo bandýnýn istenen her uzunluðu mümkündür. Depoda az yer kaplar. Zamandan tasarruf. Kullanýþlý. Tek bir iþlemde germe ve kesme. Pürüzsüz kesme kenarý. Kolay kullaným. Fire yoktur.

Model 10 Magazin 20 kilit = 200 kilit

Amb./Ad.

Yedek Býçak

Art.-Nr. 0502 105

Ambalaj ünitesi: 5 Adet

Baþ Kýsmý (metalden) Art.-Nr. 0502 107

Ambalaj ünitesi: 1 Adet

Delik Sabitlemesi (siyah)

Kablo bandý demetinin aþaðýdaki yerlerde sabitlenmesi için: l Taþ l Metal Ahþap l Beton l Suntalar Delik Ø 6 mm önceden delinmeli, ardýndan çakýlmalýdýr. Art.-Nr. 0502 110 4 Ambalaj ünitesi: 200 Adet MWF - 04/01 - 05292_TR - ©

l

02 0250


VW/Audi için Özel Kablo Baðlarý

Baðlama alaný mm – 15 – 35

Uzunl. mm OE = NR 160 VW/Audi N 902 055.01-02 115 VW N900 911

Art.-Nr. 0500 238 3 0500 909 93

Amb./Ad.

50 50

BMW için Özel Kablo Baðlarý Baðlama alaný mm

Uzunl. mm

OE = NR

Art.-Nr.

15 – 35

115

BMW 61 13 1 386 642

0501 105 004 100

Amb./Ad.

Opel için Özel Kablo Baðlarý

Baðlama alaný mm 15 – 35 5 – 30

Delik mm 6,3 – 6,7 6,3 – 6,7

Sabitleme kalýnlýðý mm 0,6 – 3,0 0,6 – 3,0

Art.-Nr.

Uzunl.

OE = NR

mm 115 132

OPEL 12 88 788 OPEL 12 88 885

Amb. Ad.

0500 201 341 0501 103 019

50 50

Þasi Baðlarý l l

Baðlama alaný max. Ø mm 100

Geniþlik mm 7,6

Uzunl. mm 375

Art.-Nr.

Amb./Ad.

0502 510

100

l

l l

Kullaným yeri

Orijinal numara

Art.-Nr.

0500 531 64

10

Citroën Peugeot Renault

0500 731 73

12

VW / Audi

281 971 847 B

0500 140 75

15

Citroën Peugeot Renault

0500 531 75

0500 534 79

MWF - 04/02 - 05648_TR - ©

BaðlamaØ mm 8

20

02 0260

Amb./Ad.

50

Sadece gevþek baðlama durumunda tekrar çözülebilir. Her iki tarafý diþli olduðundan bantlar iki taraftan da kilitlenebilir. Ýlave olarak yuvarlak baþlý (dýþ çap 25 mm) ve delik merkezlemeli (11–12 mm delme). Hava þartlarýna dayanýklý, dýþ ortamda güneþ etkisinde de kullanýlabilir. Sýcaklýða dayaným – 40°C ile +105°C arasý.

Kablo Tutucu


Daimler Benz için Özel Kablo Baðlarý

0502 351 0 001 997 84 90 0502 341 0 001 997 83 90

0500 125 28 001 997 43 90

0500 124 63 114 997 05 90 / 114 997 02 90

MWF - 10/02 - 05647_TR - ©

0500 124 65 001 997 42 90 Baðlama alaný mm 10 – 100

Delik

Art.-Nr.

OE = NR

mm

Sabitleme Uzunl. kalýnlýðý mm mm

370

DB 001 997 84 90

0502 351 0

100

2 – 80

280

DB 001 997 83 90

0502 341 0

100

5 – 70

225

DB 001 997 43 90

0500 125 28

100

12 – 40

7,5 – 8,0

0,6 – 2,5

160

DB 114 997 05 90 / DB 114 997 02 90

0500 124 63

50

12 – 28

7,5 – 8,0

0,6 – 2,5

120

DB 001 997 42 90

0500 124 65

50

02 0270

Amb. Ad.


Daimler Benz için Özel Kablo Baðlarý

1502 351 0 101 997 84 90 1502 341 0 101 997 83 90

1500 125 28 101 997 43 90

1500 124 63 114 997 05 90 / 114 997 02 90

MWF - 10/02 - 20001_TR - ©

1500 124 65 101 997 42 90 Baðlama alaný mm 10 – 100

Delik

Art.-Nr.

OE = NR

mm

Sabitleme Uzunl. kalýnlýðý mm mm

370

DB 001 997 84 90

1502 351 0

100

2 – 80

280

DB 001 997 83 90

1502 341 0

100

5 – 70

225

DB 001 997 43 90

1500 125 28

100

12 – 40

7,5 – 8,0

0,6 – 2,5

160

DB 114 997 05 90 / DB 114 997 02 90

1500 124 63

50

12 – 28

7,5 – 8,0

0,6 – 2,5

120

DB 001 997 42 90

1500 124 65

50

02 0271

Amb. Ad.


Kendinden Yapýþkanlý Ayaklar l

Kablo bant geniþliði mm 2,5 3,6 4,8 6,5

Ayak ebatlarý U x G mm 25 x 25 19 x 19 28 x 28 25 x 25

Kablo -Ø mm 5

Boyutlar U x G x Y mm

Art.-Nr.

Amb/Ad.

l

0502 625 0502 636 0502 648 0502 665 Art.-Nr. beyaz

18,8 x 18,8 x 8,0 0502 71

50

Art.-Nr. siyah

Amb/Ad.

26,7 x 26,7 x 11,9 0502 72

Kablo Klipsleri

Kendinden yapýþkanlý polyamid 6.6 kablo sabitleyicileri

0502 71 1 25

8

l

l l

0502 72 1

l

16

29,7 x 25,6 x 17,1 0502 73

0502 73 1

10 l l l

6,5

18,0 x 9,0 x 10,8 0502 760

Kablo bantlarýnýn tozsuz ve yaðsýz yüzeylerde sabitlenmesi için, örn. metal, boya, plastik, ahþap, sýva, kaðýt vs. Polyamid 6.6. Sýcaklýk aralýðý: +5°C ile +50°C arasýnda.

Kablolarýn, hortumlarýn, borularýn vs. sabitlenmesi için Her türlü tozsuz ve yaðsýz yüzeye yapýþýr örn. metal, boya, plastik, ahþap, sýva, kaðýt vs. Delme, vidalama, perçinleme gerekmediði için zamandan tasarruf saðlar. Boyaya hasar vermez. Deðiþik yüzeyler. Kýsýtlý alanlarda dahi kullanýlabilir.

– 25

2x6

25,0 x 12,7 x 16,0 0502 761

Kendinden Yapýþkanlý Yassý Bant Kablo Tutucusu PVC l l

MWF - 04/00 - 02575_TR - ©

l

Boyutlar U x G x Y mm 20 x 26 x 6,5 30 x 26 x 6,5

Art.-Nr.

Amb/Ad.

0502 70 1 0502 70 2

100 50

02 0280

Tüm ebatlardaki yassý kablolarýn sabitlenmesi için Kablo izolasyonuna hasar vermez. Her türlü tozsuz ve yaðsýz yüzeye yapýþýr örn. metal, boya, plastik, ahþap, sýva, kaðýt vs.


Tek Taraflý

Kablo Kovanlarý l l l

l l

d mm 6 8 10 12

D1 mm 10 11 14 17

D mm 14 16 18 20

H mm 12 13 15 17

h1 mm 8 9 10 11

Art.-Nr.

Amb./ Ad.

0561 663 6 0561 663 8 0561 664 0 0561 664 2

25/100

Malzeme: Kauçuk ve PVC. Renk: siyah. Korozyona, açýk hava etkilerine (yüksek sýcaklýk), eskimeye, ozona, yaðlara, benzine, ve çözücü madde sýçramasýna karþý dayanýklýdýr. Parçalarý örn. keskin kenarlardan korur. Silikon içermez.

Setler

Çift Taraflý Kablo geçiþ kovanlarý 1 Çift taraflý Ýçerik: 8 boyut 4 x 9 – 21 x 38 mm = 555 parça.

Art.-Nr. 0964 561 6

d mm 6 4 6 9 10 12 13 16 21 25

D1 mm 9 6 10 11 12 20 21 24 31 30

D mm 11 9 13 16 18 24 26 30 38 36

H mm 6 6 8 6 8 10 9 11 11 11

h1 mm 1 1 2 1 1 4 2 3 1,5 3,5

Art.-Nr.

Amb./ Ad.

0561 663 2 0561 663 4 0561 664 6 0561 664 8 0561 665 0 0561 665 2 0561 666 2 0561 666 3 0561 666 5 0561 666 6

25/100

Kablo geçiþ kovanlarý 2 Tek ve çift taraflý Ýçerik : 12 boyut 4 x 9 – 21 x 38 mm = 200 parça.

Art.-Nr. 0964 561 61

Þasi Kýskaçlarý

Galvanizli. Motorlu araçlarýn, özellikle kamyonlarýn ve römorklarýn kasalarýndaki kablolarýn ve hatlarýn sabitlenmesi. l Korozyona dayanýklý. l

MWF - 12/05 - 04942_TR - ©

l

Boyut mm

L1 L2 A B H E r s Art.-Nr. mm mm mm mm mm mm mm mm

28 x 12 x 0,6 43 x 12 x 0,8

22 31

28 43

15 24

12 12

3 4

6 9

0,6 2,5

2,8 0,8

0505 28 0505 40

02 0290

Amb./ Ad.

100


Sigorta Tutucu Mini Yassý Sigorta Tutucu l l

Kablo uzunl. 14 cm. Su sýçramasýna karþý korumalý.

Model Kapaklý

l l

Kendiliðinden söner. Pirinç (CuZn) geçmeli kontaktlý.

Kablo mm2 Amper* 3,3 / rot max. 30

Art.-Nr. Amb/ Ad. 0555 400 01 10

Yassý Sigorta Tutucu l l

0555 974

Kablo uzunl.25 cm. Su sýçramasýna karþý korumalý.

Model Kapaklý Kapaklý

0555 976

Kablo mm2 1,5 / siyah 2,5 / kýrmýzý

Kendiliðinden söner. Kalay bronz (CuSn6) geçmeli kontaktlar.

l l

Amper* max. 20 max. 30

Art.-Nr. 0555 976 0555 974

Amb/ Ad.

10 10

Yassý Sigorta Tutucu l l

Model Kapaksýz Kapaksýz

0555 400 1

0555 400 2

Kablo uzunl. 14 cm. Su sýçramasýna karþý korumalý

l

Kablo mm2 2,1 / siyah 3,3 / kýrmýzý

Pirinç (CuZn-)geçmeli kontaktlar.

Amper* max. 20 max. 30

Art.-Nr. Amb/ Ad. 0555 400 1 10 0555 400 2 10

Yassý Sigorta Tutucu (direkt kablo baðlantýsý için) Kablo için mm2 0,75 – 2,0

Art.-Nr. 0555 972

Amper* max. 20

Amb/ Ad.

25

* Bu amper deðerleri bizim sigortalarýmýzýn Art. Ön Kodu 0731 kullanýlmasýnda referans uygulama deðerleridir ve bunlar özellikle kullanýlan sigorta yuvasý, sýcaklýk, kullaným yeri... gibi parametrelere baðlýdýr.

Yassý Sigorta Tutucu (Duvar askýlý gövde) l Ard arda dizilebilir.

Yassý sigorta kovaný için mm Amper

6,3 x 0,8

max. 30

Art.-Nr. 0555 973

Amb/ Ad.

25

Maxi-Yassý Sigorta Tutucu l

2

1

3

4

5

Ard arda dizilebilir.

Þek. Taným 1 Yassý sigorta tutucu 2 Yassý sigorta tutucu için kapak 3 Yuvarlak kablo ucu 4 Yuvarlak kablo ucu 5 Civata DIN 7985

Model max. 60 Amper

Art.-Nr. 0555 401 1

max. 60 Amper

0555 401 2

2,5 – 6,0 mm2 Kablo 6,0 –10,0 mm2 Kablo M 5 x 8 mm

0555 401 3 10 0555 401 4 10 0555 401 5 10

Amb/ Ad.

5 5

MWF - 04/07 - 04938_TR - ©

Sigorta Tutucu 0555 625 0555 624

l

Bayonet kilitli.

Model

Kablo için

Cam sigortalar için (2-A cam sigorta dahil)

2,5 mm2’e kadar

Eriyen seramik þeritli sigorta için

2,5 mm2’ e kadar

(8-A seramik sigorta dahil)

5 – 25 Amper

02 0300

1–10 Amper

Art.-Nr. Amb/ Ad. 0555 624 10 0555 625 10


Eriyen Telli Sigortalar Seti l

Blisterli.

Ýçerik : 1 adet 2 ve 5 Amper, 2 adet 16 ve 25 Amper, 4 adet 8 Amper.

Art.-Nr. 0730 100 Amb./Ad. 1

Eriyen Telli Sigortalar l

DIN 72581.

U x G mm

Malzeme

Plastik 25 x 6

Seramik 20 x 5

Cam

Amp. 5 8 15 16 25 40 8 16 25 2 5

Renk Sarý Beyaz Beyaz Kýrmýzý Mavi Gri Beyaz Kýrmýzý Mavi – –

Yassý Geçmeli Sigorta Seti l l

Form C / normOTO. Blisterli.

Alman arabalarý

Art.-Nr. 0730 25 5 0730 25 8 0730 25 15 0730 25 161 0730 25 25 0730 25 40 0730 025 08 0730 025 16 0730 025 25 0730 20 2 0730 20 5

l l

Form C / miniOTO. Blisterli.

Ýçerik: 1 adet 5, 7,5, 25, 30 Amper, 2 adet 10, 15 ve 20 Amper.

Art.-Nr. 0731 100

Art.-Nr. 0731 100 0 Amb./Ad. 1

Tutucu ve Test Seti l l

Yassý geçmeli sigortalar için. 3 parçalý.

Art.-Nr. 0731 400 1 Amb./Ad. 1

Ölçme Adaptörü l

Yassý geçmeli sigortalar için.

Art.-Nr. 0558 702 35 Amb./Ad. 1 l

Maxi sigorta gövdesi için.

Art.-Nr. 0558 702 36 Amb./Ad. 1

02 0310

Amb./ Ad.

100

10/100

Yassý Geçmeli Sigorta Seti

Ýçerik: 1 adet 5, 7,5, 25, 30 Amper, 2 adet 10, 15 ve 20 Amper. Amb./Ad. 1

MWF - 07/06 - 04939_TR - ©

Kullaným yeri


Yassý Soket Sigortalar Mini Yassý Soket Sigortalar FLP l

Low profiller, alçak yapý yüksekliði, FLP tipi.

Amper 2 3 4 5 7,5 10 15 20 25 30

Art.-Nr. 0731 302 0731 302 0731 302 0731 302 0731 302 0731 302 0731 302 0731 302 0731 302 0731 302

Renk gri mor pembe kahverengi ocker kýrmýzý turkuaz sarý beyaz yeþil

02 03 04 05 07 10 15 20 25 30

Amb./Ad.

10

Mini Yassý Soket Sigortalar l l

DIN 72581. Form F.

Amper 2 3 4 5 7,5 10 15 20 25 30

l

Üniversal kullanýlabilir.

Art.-Nr. 0731 300 0731 300 0731 300 0731 300 0731 300 0731 300 0731 300 0731 300 0731 300 0731 300

Renk gri mor pembe kahverengi ocker kýrmýzý turkuaz sarý beyaz yeþil

02 03 04 05 075 10 15 20 25 30

Amb./Ad.

25/100

Yassý Geçmeli Sigortalar l l

DIN 72581. Form C. Amper 1 2 3 4 5 7,5 10 15 20 25 30 35 40

l

Üniversal kullanýlabilir. Art.-Nr. 0731 001 0731 002 0731 003 0731 004 0731 005 0731 007 5 0731 010 0731 015 0731 020 0731 025 0731 030 0731 035 0731 040

Renk siyah gri mor pembe kahverengi ocker kýrmýzý turkuaz sarý beyaz yeþil mavi turuncu

Amb./Ad.

25/100

Maksi Yassý Geçmeli Sigortalar l

MWF - 11/07 - 05241_TR - ©

l

DIN 72581. Form E.

Amper 20 30 40 50 60 70 80

l

Renk sarý yeþil turuncu kýrmýzý mavi kahverengi beyaz

02 0320

Üniversal kullanýlabilir. Art.-Nr. 0731 301 0731 301 0731 301 0731 301 0731 301 0731 301 0731 301

20 30 40 50 60 70 80

Amb./Ad.

10


Vidalý Sigortalar ve Sigorta Tutucular Binek arabasý kamyon, ziraat ve inþaat taþýtlarý, otobüsler ve karavanlarda kullanýlýr.

MIDI

MEGA Sigorta Tutucusu l

l

Sigorta Tutucusu MIDI l

l

Oluk ve yay prensibi. Avantajýnýz: Geniþletilebilir geçmeli sistem (örn. römorklar, karavanlar, kamyonlar v.s.) Ýyileþtirilmiþ temas korumalý. PA 6.6.

Ayný zamanda lamalý sigortalar için de geçerlidir: Art.-Nr. 0731 50 0731 80

U x G mm Amper 50 40 x 10 80

Amb/Ad.

Sigorta Tutucusu MEGA

50

Art.-Nr. 0731 310 001 Amb./Ad. 1

Art.-Nr. 0731 309 001 Amb./Ad. 2

Vidalý Sigorta

Bakýr

Bakýr galvanizli

M5

8,6

Plastik PA

Vidalý Sigorta MIDI

MWF - 08/06 - 04713_TR - ©

Art.-Nr.

Plastik PA

Vidalý Sigorta MEGA

Örn. BMW, Mercedes, Volvo için.

Amp. Kod rengi 40 Yeþil 50 Kýrmýzý 60 Sarý 80 Beyaz 100 Mavi

16

M8

10 5,5

l

Yeni geliþmeler sayesinde piyasada bulunan lamalý sigortalarýn devamý:

68

41

Amb Ad.

0731 309 040 0731 309 050 0731 309 060 5 0731 309 080 0731 309 100

l

Örn. Alfa Romeo, Audi, BMW, Fiat, Jaguar, Lancia, Renault için.

Amp. Kod rengi 100 Sarý 125 Yeþil 150 Kýrmýzý 175 Beyaz 200 Mavi 225 K.rengi 250 Pembe 300 Gri

Art.-Nr.

Amb Ad.

0731 310 100 0731 310 125 0731 310 150 0731 310 175 5 0731 310 200 0731 310 225 0731 310 250 0731 310 300

02 0330

Plastik mantolu. Avantajýnýz: Deformasyon olmaz ve yüksek kontakt emniyeti vardýr. l Eski sac þerit sigortalarýn yerini alýr. Avantajýnýz: Deformasyon olmaz ve yüksek kontakt emniyeti vardýr. l Eski sac þerit sigortalarýn yerini alýr. Avantajýnýz: Daha fazla emniyet. l Orijinal yedek parça. l


Araba Farý Ampulleri 6 Volt / 12 Volt / 24 Volt A

B

C

Ýki Filamanlý Ampuller

D

Ana far için

Resim A A A A A A A A A B B C C D D A

Tip tanýmý H4 H 4 + %30 H 4 + %30 her hava koþulu H 4 Xenon-Light mavi H 4 + %60 H 4 Longlife H 4 + %10 Daylight H4 H 4 HD-modeli R 2 DuoLux halojen R 2 AS Bilux R 2 Bilux (asimetrik) Bilux S 2 Bilux S2 Bilux HS1 motosiklet ampulü halojen

A

B

C

Volt 12 12 12 12 12 12 12 24 24 12 24 12 24 6 12 12

Watt 60/55 60/55 60/55 60/55 60/55 60/55 60/55 75/70 75/70 45/40 55/50 45/40 45/50 35/35 35/35 35/35

Art.-Nr. 0720 110 1 0720 110 11 0720 110 12 0720 110 17 0720 110 160 0720 110 18 0720 110 16 0720 110 2 0720 110 7 0720 120 10 0720 120 2 0720 120 1 0720 123 2 0720 122 0 0720 122 1 0720 110 185

Amb./Ad. 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2

Tek Filamanlý Halojen Ampuller

E

D

Soket tanýmý P 43 t P 43 t P 43 t P 43 t P 43 t P 43 t P 43 t P 43 t P 43 t P 43 t P 43 t P 43 t BA 20 d BA 20 d BA 20 d PX 43 t

MWF - 02/05 - 05810_TR - ©

Ana ve ilave farlar için F

G

Resim A A A A A A A A B B C C C C D D D D D D D D E F G H I J

Tip tanýmý H1 H1 + %30 H1 + %50 H1 Xenon-Light H1 Longlife H1 + %10 Daylight H1 H1 Longlife + %100 (TRUCKSTAR) H2 H2 H3 H 3 + %10 Daylight H3 H 3 Longlife + %100 (TRUCKSTAR) H7 H 7 + %50 gümüþ kapaklý H 7 Xenon-Light H 7 Longlife H 7 + %10 Daylight H7 H 7 Longlife + %100 (TRUCKSTAR) H7 Halojen 9005 HB 3 Halojen 9006 HB 4 HS 2 Moped halojen ampulü H8 H9 H 11

H

I

J

Volt 12 12 12 12 12 12 24 24 12 24 12 12 24 24 12 12 12 12 12 24 24 24 12 12 6 12 12 12

Watt 55 55 55 55 55 55 70 70 55 70 55 55 70 70 55 55 55 55 55 70 70 70 60 51 15 35 65 55

02 0340

Soket tanýmý P14,5 S P14,5 S P14,5 S P14,5 S P14,5 S P14,5 S P14,5 S P14,5 S X 511 X 511 PK 22 s PK 22 s PK 22 s PK 22 s PX 26 d PX 26 d PX 26 d PX 26 d PX 26 d PX 26 d PX 26 d PX 26 d P 20 d P 22 d PX13,5 s PGJ19-1 PGJ19-5 PGJ19-2

Art.-Nr. 0720 111 1 0720 111 12 0720 111 150 0720 111 13 0720 111 14 0720 111 16 0720 111 2 0720 111 21 0720 113 1 0720 113 2 0720 112 1 0720 112 16 0720 112 2 0720 112 21 0720 114 1 0720 114 110 0720 114 11 0720 114 12 0720 114 16 0720 114 2 0720 114 21 0720 114 230 0720 110 3 0720 110 4 0720 183 1 0720 118 008 0720 118 009 0720 118 011

Amb./Ad. 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 4 10 10 10 10 30 4 4 10 10 10 10


A

B

Cam Soketli Ampuller

C

Park lambasý, sinyal lambasý, gösterge/ armatür aydýnlatmasý için D

E

Resim A A A A B E D D D E B B B B B B C C

Tip tanýmý Mat Mat W 5/1,2 – Mavi W2X4,6D-24V-1,2W W2,1X9,5D-24V-3W W2,1X9,5D-24V-5W W2,1X9,5D-24V-2W W2X4,6D-24V-2W DAYLIGHT-W5W W10/2 W10/3 W5W Sarý WY5W W16W 3. fren lambasý Japon arabasý Japon arabasý

Volt 12 12 12 12 12 24 24 24 24 24 12 12 12 12 12 12 12 12

Watt 1,2 30 mA 1,2 2 5 1,2 3 5 2 2 5 2 3 5 5 16 21 21/5

Soket tanýmý W 2x4,6 d W 2x4,6 d W 2x4,6 d W 2x4,6 d W 2,1x9,5 d W 2x4,6 D W 2,1x9,5 d W 2,1x9,5 d W 2,1x9,5 d W 2x4,6 D W 2,1x9,5 d W 2,1x9,5 d W 2,1x9,5 d W 2,1x9,5 d W 2,1x9,5 d W 2,1x9,5 d W 3x16 D W 3x16 Q

Art.-Nr. 0720 160 11 0720 162 4 0720 160 1 0720 160 5 0720 150 11 0720 160 2 0720 161 2 0720 162 2 0720 165 539 0720 272 43 0720 162 16 0720 272 25 0720 161 1 0720 162 1 0720 162 10 0720 162 11 0720 163 1 0720 163 2

Amb./Ad. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Silindirik Ampuller

B

A

MWF - 01/07 - 05813_TR - ©

C

Tip tanýmý

Volt

Watt

Kontrol lamb.amp.i – Kontrol lamb.amp. C5W C 5 W Daylight – – Japon modeli – – – C 21W C5W – – –

12 12 24 12 12 12 12 12 12 12 12 12 24 24 24 24

3 3 3 5 5 5 6 10 10 15 18 21 5 5 10 18

Boyut mm Uzunluk A 21 (±1) 27 (±1) 21 (±1) 35 (±1) 35 (±1) 40 (±1) 31 (±2) 31 (±2) 40 (±1) 41 (±1) 41 (±1) 41 (±1) 35 (±1) 40 (±1) 40 (±1) 41 (±1)

Boyut mm cam sil. geniþl. B 6,2 (± 0,1) 8,2 maks. 6,2 (± 0,1) 11 maks. 11 maks. 11 maks. 6,0 (± 0,5) 10 (± 0,5) 11 maks. 15,5 maks. 15,5 maks. 15,5 maks. 11 maks. 11 maks. 11 maks. 15,5 maks.

02 0350

Boyut mm Kontakt C 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Soket tanýmý

Art.-Nr.

Amb./Ad.

SV 7-8 SV 7-8 SV 7-8 SV 8,5-8 SV 8,5-8 SV 8,5-8 SV 8,5-8 SV 8,5-8 SV 8,5-8 SV 8,5-8 SV 8,5-8 SV 8,5-8 SV 8,5-8 SV 8,5-8 SV 8,5-8 SV 8,5-8

0720 177 1 0720 170 1 0720 177 2 0720 171 1 0720 171 16 0720 172 1 0720 171 10 0720 173 51 0720 173 1 0720 174 1 0720 175 1 0720 176 1 0720 171 2 0720 172 2 0720 173 2 0720 175 2

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10


Tek Filamanlý Ampuller

Ýç aydýnlatma, arka lamba ve plaka aydýnlatmasý için Tip tanýmý R5W R 5 W Daylight – R10 W R10 W Daylight R19/5 R5W R10 W R10 W Heavy-Duty R5W R 5 mavi boyalý

Volt 12 12 12 12 12 12 24 24 24 24 24

Watt 5 5 3 10 10 5 5 10 10 5 5

Soket tanýmý BA15 s BA15 s BA15 s BA15 s BA15 s BA15 d BA15 s BA15 s BA15 s BA15 d BA15 s

Art.-Nr. 0720 140 1 0720 140 16 0720 142 1 0720 141 1 0720 141 16 0720 143 1* 0720 140 2 0720 141 2 0720 141 21 0720 143 2 * 0720 140 22

Amb./Ad. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

* Sadece çift damarlý izolasyonlu kablo mecburiyeti bulunan özel araçlar için.

A

Tek Filamanlý Ampuller

B

Geri vites ýþýðý ve projektör için

Resim A B A A

Tip tanýmý – – – B

Volt 12 12 24

Watt 15 25 25

Soket tanýmý BA15s BA15s –

Art.-Nr. 0720 130 1 0720 136 1 0720 136 2

Amb./Ad. 10 10 10

Sac Soketli Ampuller

C

Gösterge/armatür aydýnlatmasý için

MWF - 02/05 - 05812_TR - ©

Resim A B B C

Tip tanýmý – – – Anahtar ýþýðý

Volt 6 12 24 1,5

Watt 1,2 2 3 0,09

02 0360

Soket tanýmý BA 7s BA 7s BA 7s SUB-MIDGE

Art.-Nr. 0720 154 01 0720 155 1 0720 155 2 0720 165 520

Amb./Ad. 10 10 10 10


A

Þekil A A A A B B B B B C C C A

B

Tip tanýmý T8/2 T8/2 T8/4 T8/4 Heavy-Duty T8/4 Mavi T8/4 Daylight – R19/5 HD Halojen Halojen mavi Halojen gün ýþýðý B

Park Lambasý Ampulleri

C

Volt 12 24 24 24 12 12 12 12 24 12 12 12 C

Watt 2 2 4 4 4 4 4 3 5 6 6 6

Soket tanýmý BA 9 s BA 9 s BA 9 s BA 9 s BA 9 s BA 9 s BA 9 s BA 9 s BA15 s BAX 9 s BAX 9 s BAX 9 s

Art.-Nr. 0720 151 1 0720 151 2 0720 150 2 0720 150 21 0720 150 1 0720 150 12 0720 150 116 0720 152 1 0720 140 21 0720 150 3 0720 150 13 0720 150 316

Amb./Ad. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Tek Flamanlý Ampuller

D

sinyal, fren, sis arka lambalarý için

MWF - 02/05 - 07390_TR - ©

Þekil A A A B B B B B C C D D

Tip tanýmý – – – P 25-1 P 25-1 Daylight P 25-1 Sarý P 25-1 P 25-1 Heavy-Duty H 21W Halojen H 21W Halojen Bicolor P 25-1 Sarý HD

Volt 6 12 24 12 12 12 24 24 12 24 12 24

Watt 18 18 18 21 21 21 21 21 21 21 21 21

02 0370

Soket tanýmý BA15 s BA15 s BA15 s BA15 s BA15 s BAU15 s BA15 s BA15 s BAY 9 s BAY 9 s BAU15 s BAU15 s

Art.-Nr. 0720 131 0 0720 131 1 0720 131 2 0720 132 1 0720 132 16 0720 138 3 0720 132 2 0720 132 21 0720 132 10 0720 132 20 0720 139 1 0720 132 23

Amb./Ad. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10


A

Resim A B

Floresan Far Ampulleri

B

Tip tanýmý D2S floresan ampul D2R floresan ampul

Volt * *

Watt 35 35

Soket tanýmý P 32 d-2 P 32 d-3

Art.-Nr. 0720 110 30 0720 110 31

Amb./Ad. 1 1

* Sadece buna uygun bir balans cihazý ile çalýþýr!

Ýki Filamanlý Ampuller

Fren lambasý ve arka lamba için

Tip tanýmý P 21/5 W P 21/4 W P 21/4 W P18/5 W P 21/5 W P 21/5 W Daylight P 21/5W A

Resim A B C C A B

B

Tip tanýmý A2 – S 3 moped ampulü S 3 moped ampulü A2 –

Volt 6 12 24 12 12 12 24

Watt 21/5 21/4 21/4 18/5 21/5 21/5 21/5

Soket tanýmý BAY15 d BAZ15 d BAZ15 d BAY15 d BAY15 d BAY15d BAY15 d

Amb./Ad. 10 10 10 10 10 10 10

Özel Formlu Ampuller

C

Volt 12 12 6 12 24 24

Watt 35 45 15 15 35 45

* Mavi ve sarý kontur ýþýðý için

MWF - 02/05 - 05811_TR - ©

Art.-Nr. 0720 134 0 0720 134 11 0720 134 21 0720 133 1 0720 134 1 0720 134 16 0720 134 2

02 0380

Soket tanýmý BA 20 s BA 9 s P 26 s P 26 s BA 20 s –

Art.-Nr. 0720 124 1 0720 124 50 0720 136 4 0720 136 41 0720 124 2 0720 124 9 *

Amb./Ad. 10 10 10 10 10 10


Plastik Ayaklý Ampuller Gösterge panelleri/konsol aydýnlatmalarý için

MWF - 02/05 - 07388_TR - ©

24 Volt Soket rengi Volt Watt Soket beyaz 24 1,7 REF-29 MB: 655 544 003 9 Truck-Instrument Cluster

Art.-Nr. Amb./Ad. 0720 165 543 10

Soket rengi Volt beyaz 24 Voith-Gear Switch

Soket KW2X4,6D

Art.-Nr. Amb./Ad. 0720 165 544 10

Soket rengi Volt Watt Soket tozlu gri 24 1,2 B 8,3D MB, IVECO, MAN modellerinde: Skala, gösterge arkasý ve özel aydýnlatmalar

Art.-Nr. 0720 168 2

Soket rengi Volt Watt Soket bakýr kahvesi 24 1,2 BX 8,5 d MB, IVECO, MAN modellerinde: Skala, gösterge arkasý ve özel aydýnlatmalar

Art.-Nr. Amb./Ad. 0720 165 540 10

Soket rengi gri MB-Actross

Soket KW2X4,6D-4

Art.-Nr. Amb./Ad. 0720 165 545 10

Soket rengi Volt Watt Soket beyaz 24 2,4 REF-9 MB: 307 544 009 4 Truck-Instrument Cluster

Art.-Nr. Amb./Ad. 0720 165 541 10

Soket rengi Volt Watt Soket kahverengi 24 1,2 EBS-R6 MAN, Volvo, Scania: Truck-Instrument Cluster

Art.-Nr. Amb./Ad. 0720 165 220 10

Soket rengi Volt beyaz 24 MB: 301 544 319 4

Art.-Nr. Amb./Ad. 0720 165 542 10

Soket rengi sarý MB / VDO

Art.-Nr. Amb./Ad. 0720 165 546 10

Watt 1,2

Soket REF-17

Amb./Ad.

10

02 0390

Volt 24

Volt 24

Watt 0,96

Watt 1,48

Watt 1,82

Soket EBS-N7


Soket rengi Volt Watt Soket gri 24 1,2 EBS-N1 MB: 001544 269 4 Kienzle takograf

Art.-Nr. Amb./Ad. 0720 165 547 10

Soket rengi Volt Watt Soket beyaz 24 1,2 EBS-R10 MB: 002 544 159 4 Otobüs tavan lambasý

Soket rengi Volt Watt Soket sarý 24 1,2 EBS-R4 MAN, Volvo, Scania: Truck-Instrument Cluster

Art.-Nr. Amb./Ad. 0720 165 219 10

Soket rengi Volt Watt Soket Art.-Nr. Amb./Ad. mavi 24 1,2 EBS-R12 0720 165 552 10 EVO-Bus, Käsbohrer, Neoplan: Otobüs tavan lambasý

MWF - 02/05 - 07389_TR - ©

Soket rengi Volt bej 24 MB: 002 544 179 4

Watt 0,84

Soket Art.-Nr. Amb./Ad. KW2X4,6D-12 0720 165 548 10

Soket rengi Volt Watt gri 24 1,2 MAN: 81.25901-0086

Soket rengi Volt Watt yeþil 24 1,4 MB-Actross: Takograf

Soket EBS-P29

Art.-Nr. Amb./Ad. 0720 165 549 10

Soket rengi Volt Watt sarý 24 3 MAN: 81.25901-0076

Soket rengi Volt bej 24 MB: 002 544 359 4

Soket EBS-N10

Art.-Nr. Amb./Ad. 0720 165 550 10

Soket rengi Volt Watt koyu kýrmýzý 24 2 MB: A 000 543 0042

Watt 1,2

02 0400

Soket B8,5D

Soket EBS-N7

Soket EBS-P28

Art.-Nr. Amb./Ad. 0720 165 551 10

Art.-Nr. 0720 166 2

Amb./Ad.

10

Art.-Nr. Amb./Ad. 0720 165 553 10

Art.-Nr. Amb./Ad. 0720 165 554 10


Þarj Kýskaçlarý

Kýsmen izoleli – 100 A l l l l l

Kýsmen izoleli – 120 A

Çinko kaplamalý çelik sac, PVC plastik saplý. Maks. akým kapasitesi: 100 A. Toplam uzunluk: 143 mm. Aðýrlýk: 65 g. Açýlma açýsý: 35° / 29 mm. Renk kýrmýzý siyah

Art.-Nr. 0773 321 1 0773 321 6

l l l l l

Amb./ Ad.

l

l l

l l

MWF - 09/00 - 07236_TR - ©

l l

Art.-Nr. 0773 306 1 0773 306 6

Art.-Nr. 0773 314 1 0773 314 6

Amb./ Ad. 1

Tam izoleli – 600 A

Çinko kaplý çelik sac; akýmýn geçtiði taraf çinko kaplamalý pirinç eklenti ile güçlenmiþtir. Kutup baðlantýsý için bakýr doku. Soðuða dayanýklý izolasyon (Escorena Ultra EVA). 35 mm2’ye kadar kablo baðlantýsý, sýkýþtýrma pabucu: – M 6 civata ve kilitli somun, – Sýkýlarak açýlýr. Maks. akým kapasitesi: 200 A. Uzunluk: 160 mm. Aðýrlýk: yakl. 160 g. Açýlma açýsý: 45° / 35 mm. Renk kýrmýzý siyah

Renk kýrmýzý siyah

1

Tam izoleli – 200 A

Çinko kaplamalý çelik sac, PVC plastik saplý. Maks. akým kapasitesi: 120 A. Toplam uzunluk: 180 mm. Aðýrlýk: 97 g. Açýlma açýsý: 50° / 50 mm.

Amb./ Ad. 1

l

l l

l l l l

Çinko kaplý çelik sac; akýmýn geçtiði taraf çinko kaplamalý pirinç eklenti ile güçlenmiþtir. Kutup baðlantýsý için bakýr doku. Soðuða dayanýklý izolasyon (Escorena Ultra EVA). 35 mm2’ye kadar kablo baðlantýsý, sýkýþtýrma pabucu: – M 6 civata ve kilitli somun, – Sýkýlarak açýlýr. Maks. akým kapasitesi: 600 A. Uzunluk: 160 mm. Aðýrlýk: yakl. 230 g. Açýlma açýsý: 45° / 35 mm. Renk kýrmýzý siyah

02 0410

Art.-Nr. 0773 305 11 0773 305 61

Amb./ Ad. 1


Takviye kablosu 25 mm2 l l l l l l l l

Takviye kablosu 35 mm2

2 adet akým emniyet kutusu (Aþýrý akým korumalý, kutup emniyeti yok). Maks. 5500 cm3 benzin motorlar için. Maks. 3000 cm3 dizel motorlar için. Kablo çapý: 25 mm2. Kablo uzunluðu: 3,5 m. Aðýrlýk: 2,7 kg. Maks. 350 A akým kapasitesine sahip tam izolasyonlu plastik kýskaçlar. DIN’e uygun. Saðlam bez çantasý içinde.

l l l l l l l l

2 adet akým emniyet kutusu (zýrhlý) (Aþýrý akým korumalý, kutup emniyeti yok). Maks. 7000 cm3 benzin motorlu araçlar için. Maks. 4000 cm3 dizel motorlu araçlar için. Kablo çapý: 35 mm2. Kablo uzunluðu: 4,5 m. Aðýrlýk: 4,7 kg. Maks. 600 A akým kapasitesine sahip tam izolasyonlu çelik sac kýskaçlar. DIN’e uygun. Saðlam bez çantasý içinde.

Art.-Nr. 0772 025 350

Art.-Nr. 0772 035 521

Amb./Ad. 1

Amb./Ad. 1

Takviye kablosu 35 mm2 l

Týr Takviye kablosu 50 mm2 l l l l l

MWF - 07/06 - 07238_TR - ©

l l l

l

2 adet akým emniyet kutusu (zýrhlý) (Aþýrý akým korumalý, kutup emniyeti yok). Tüm aðýr vasýta motorlarý için. Baðlantý parçalarý yardýmýyla paralel uzanan çok esnek ayrý hatlar. Eksi derecelerde de esnek kalýr. Kablo çapý: 50 mm2. Kablo uzunluðu: 5 m. Aðýrlýk: 7,0 kg. Tam izoleli 1000-A akým kapasiteli tam döküm kýskaçlar. Kýskaçlarýn uçlarý sertleþtirilmiþtir. Saðlam bez çantasý içinde.

Art.-Nr. 0772 035 520 Amb./Ad. 1

l l l l

l l

Maks. 7000 cm3 benzinli motorlar için, Maks. 4000 cm3 dizel motorlar için. Kablo çapý: 35 mm2. Kablo uzunluðu: 4,5 m. Aðýrlýk: 4,7 kg. Maks. akým kapasitesi: 600 A. Kýskaçlar: – Çinko kaplý çelik sac, – her iki kýskaç, çinko kaplamalý pirinç çubuklarý ile sertleþtirilmiþtir, – Kutup baðlantýsý için bakýr doku, – Escorene Ultra EVA izolasyon. DIN’e göre. Saðlam bez çantasý içinde.

Art.-Nr. 0772 035 450 Amb/Ad. 1

02 0440


Akü Kutup Baþlarý Civata Klemensli Art.-Nr.

Alaný

Form A/D

Form B/C

+ Form A 50 mm ’ye kadar

510 1

- Form B 50 mm2’ye kadar

510 3

+ Form C 50 mm2’ye kadar

510 4

- Form C 50 mm2’ye kadar

510 2

2

Amb./Ad.

5/10/25

MAN için Civata Klemensli Kutup Baþlarý Alaný

Art.-Nr.

Vida

Kalite

+

510 17

M12

8.8

-

510 18

M10

8.8

Amb./Ad. 5/10

Küçük Kutup Baþlý Aküler için (Fiat) Civata Klemensli Kutup Baþlarý Art.-Nr.

Alaný + 50 mm ’ye kadar

510 15

- 50 mm2’ye kadar

510 16

2

Amb./Ad. 10

MWF - 04/02 - 20002_TR - ©

Aðýr Vasta için Civata Klemensli Kutup Baþlarý Alaný

Art.-Nr.

+ 70 mm2’ye kadar

510 15

- 70 mm2’ye kadar

510 20

02 0450

Amb./Ad.


OTOMATĠK AKÜ CĠHAZI Art.-Nr. 0827 300 101 Kurňunlu aküler 2 – 24 V için Otomobil, motosiklet, tekne …

Ňarj süresi tablosu (boň aküler için)

MWF - 09/04 - 07943 - © •

Akü nominal gerilim V 2 6 12 24

Ňarj bitme gerilim V 2,3 6,9 13,8 27,6

Ňarj akımı mA 900 700 600 300

Ňarj süresi / 1 Ah dak. 80 100 120 240

02 0453

•2,4–24 Ah kapasiteli pilin ňarjı (Aňırı deňarj durumunda bile). • 24 Ah kapasiteli pillerde sadece muhafaza ňarjı veya kısmi ňarj mümkündür. • Bütün kurňunlu aküler için uygundur. 2 V, 6 V, 12 V, 24 V (Aynı zamanda kurňun jel). • Kontakları bađlı akü tipinde otomatik gerilim ayarı. • Aňırı ňarj ve yanlıň kutup bađlamaya karňı elektronik koruma. • IU karakteristik eđri uyarınca ňarj. • Pil kapasitesinin düňmesi durumunda otomatik ilave ňarj. • Akümülatör gerilimi ve ňarj durumu göstergesi! • Yedek ve paralel iňletim için uygun (Tüketici bađlı olması durumunda kurňunlu akülerin tamponlanması), ör n . showroom, motosikletin kıň korumasına alınması … • Muhafaza ňarjı yakl. 20 mA. • Giriň gerilimi 230 V~ / 50 Hz. • Kurňunlu aküye bađlamak için kutup baňı kelepçeleri dahildir.


Akü Şarj Cihazı

12V & 24V Art. 0827 300 115

MWF - 02/10 - 20088_TR - ©

Dolum akımı

12 Volt veya 24 Volt

Şarj akımı

0,5- 30,0 Ampere

Test ve onay sınıfı

CE

Ağırlık

3.500 gr

Boyut U x G x Y

300 x 245 x 90 mm

02 0455

t

220 V AC 50 - 60Hz

t

Bağlantı akımı

Kolay kullanım imkanı. Avantajınız: Son kullanılan akü ayarlarını otomatik olarak görüntülenmesi sayesinde yerinde ve hızlı bir şekilde kullanma imkanı.

t

Teknik bilgiler

Rahat çalışma imkanı. Avantajınız: Küçük boyutu ve dayanıklı plastikten üretilmiş tutacağı sayesinde çalışma alanında rahatça kullanabilme imkanı.

Hatasız çalışma özelliği. Avantajınız: Cihaz akünün durumuna ve özelliğine bağlı olarak şarj esnasında gerekli olan elektrik gücünü otomatik olarak azaltmakta veya arttırmaktadır.

t

LCD Göstergeli hem 12V hem de 24 V ölçümleri yapabilen otomatik akü şarj cihazı.

Otomatik kapanma özelliği. Avantajınız: Cihaz uzun süreli olarak verilen 30 A'lık değerin üzerinde çalışması halinde ısınabileceğinden kendini otomatik olarak kapayarak zarar görmesini engel ler.


AKÜ TEST CĠHAZI (YAZICILI) Art.-Nr. 0964 772 800 Gücü 2 ile 200 Ah arasında olan, entegre edilmiň termik yazıcısı bulunan start akümülatörünün kolay, hızlı ve hassas test edilmesi için akıllı akümülatör ve ňarj sistemi test cihazı Garanti ve tazminat iňlemlerinin yürütülmesi için çok önemli. Kullanım alanları: • 6V / 12V akümülatörlerinin kontrol edilmesi • 12V / 24V ňarj sistemlerinin kontrol edilmesi • Akümülatörün genel durumunun (SOC), ňarj durumunun (SOH), sođuk akımın (CCA), çalıňtırma geriliminin ve diyor üst dalgalanmasının kontrol edilmesi

Teslimat kapsamı Tanım

Art.-Nr.

Amb./Ad.

1 Akü Test Cihazı (Yazıcılı)

0772 800

1

4 Alkalik kalem pil

0827 02

1

6 rulo yazıcı termik kađıdı

0764 97 002

1

1 Muhafaza çantası Orsy 200 ve çok dilli kullanım kılavuzu Teknik bilgiler: Test standartları: SAE / EN / IEC / DIN / JIS Test aralıđı: 40 - 2000 CCA 40 - 2100 CCA 30 - 1500 CCA 25 - 1300 CCA

(SAE) (EN) (IEC) (DIN)

Ölçme toleransı: +/- 5% sođuk akım (CCA) +/- 0,05 V Enerji beslemesi: 4x1,5V alkalik pil Tip LR6 – AA (yakl. 500 baskı için) Kullanın sıcaklıđı aralıđı: 0 ile 50 °C arası Boyut: 250 x 135 x 65 mm Kablo uzunluđu: ca. 1,7 m Ađırlık: 1000 g

02 0456

Ürün özellikleri: • Piyasada bulunan bütün akümülatörlerin test edilebilir • VRLA - GEL/AGM ve sıvılı akümülatörler • Yanlıň kutup bađlamaya karňı koruma • Kutup baňı kıskaçlarının bađlanması esnasındaki kazaları önler • Akümülatörün sökülmesi gerekli deđildir. • Asgari çalıňma mesaisi • Akümülatör gücünün kontrolü anında yapılır • Akümülatör testleri müňterinin huzurunda yürütülebilir ve alınması gerekli olan önlemler anında kararlaňtırılabilir • 1,5V deđerinden itibaren gerilim ölçümü • Aňırı deňarj olmuň akümülatörlerde de 1,5V’a kadar kullanılabilir • Entegre edilmiň termik yazıcı • Mürekkep ňeridi deđiňtirmeye gerek yoktur • Çok sayıda baskı yapılması mümkün • Akümülatör testi belgelenebilir • Kendi enerji kaynađı kullanılır • Test iňlemi akümülatörün ňarj durumunu etkilemez • 16 haneli LCD ekranın arka planı aydınlatılmıň • Ekranın ortamın aydınlatma durumuna göre ayarı mümkün • Çok dilli menü düzeni ve baskı olanađı (GB/F/ES/D/I/PT/JAP) • Saat/Tarih ayarlanabilir • Cihaz test kriterlerine ve test süresine otomatik olarak uyum sađlar • Kullanım hataları önlenir. • Akümülatör durumu “ĠYĠ & DERECEDE BAŇARILI”, ARIZALI/DEĐĠŇTĠRĠLMELĠDĠR veya “HÜCRE ARIZALI” olarak gösterilir • Kesin ve anlaňılır test sonucu • Yanlıň yoruma neden olmaz


Akü Test Cihazı      

12 Voltluk akülerin testi için uygundur. LCD Ekran ve kullanıcı menüsü sayesinde kolay kullanım. Ters kutup ve akım emniyet sistemli. Dayanıklı kablo mandalları ve yak. 1 metre kablo uzunluğu. Plastik koruma kılıfı ve sabitleme halkası dahildir. JIS ve SAE tabelaları cihazın arka kısmındadır. (farklı test normları ayarlana bilir) Standart, GEL veya SLA (bakım istemey enler dahil) 20-160 Ah aküler için. (80-1.500 Ampere EN normlarına göre, pil boyutu na göre). Akü akımı yetesiz olması durumunda test otomatik olarak durdurulur. (11,75 Volt 'un altında). Cihaz boyutları: 200 x 100 x 40 mm. Sevkiyat ORSY 100 çantası ve uygun köpük haznesiyle birlikte yapılmaktadır.

MWF - 07/10 - 20115-TR - ©

Art.- Nr. 0827 300 200 Amb./ Ad. 1

02 0457


Elektrikli Akım Koruma Cihazı Art.-Nr. 01704 67 12 Art.-Nr. 01704 67 24 • Akünün üzerine takılarak, araçtaki tüm elektronik parçaların voltaj dalgalanmalarına karşı korunmasını sağlar. • ABS fren, hava yastığı, elektronik şanzuman, merkezi kilit, güvenlik sistemi, yol bilgisayarı, araç telefonu, radyo-teyp ve benzeri elektronik aksesuarları ani akım yüklenmelerine karşı korur. • Binek araçlar için 12 Volt. • Ağır vasıtalar için 24 Volt

Özellikleri: • Sesli uyarı sistemi vardır. sırasında akünün • Kaynak sökülmesine gerek kalmaz. • Kıskaçları tam izolasyonlu yüksek mukavemetlidir.

ve

• Elektronik kısmı tamamen plastik koruma içerisindedir. • Su geçirmez. karşı son derece • Darbelere dayanıklıdır. (Üzerinden araç geçse bile zarar görmez.)

MWF - 08/1 - 20124-TR - ©

• Sigorta emniyeti vardır. Kaynak yapma, akü şarj etme, elektrikli aksesuar takma, kısa devre yaptırma ve benzeri uygulamalarda ani akım yükselmeleri görülür. Araçların elektronik parçaları da bu tür voltaj dalgalanmalarına karşı son derece hassastır ve tamiratı oldukça masraflıdır. Bu nedenle akım koruma cihazı, her otomotiv teknisyeni için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır.

02 0458

• 50.000 Volt'luk yüksek voltajı güvenli seviyeye indirir.


Memory Koruyucu 12 Volt l l

l

l

12 V araç gerilimini sabit tutar (örn. akü deðiþtirmede). Elektronik yapý elemanlarýnýn yeniden programlanmasý için zaman kaybý gerekmez (koltuk ayarý, radyo, telefon…). Gerilim beslemesi, sigara çakmaðý soketi veya teslimat kapsamýnda bulunan timsah aðýzlý adaptör yardýmý ile yapýlýr Kaynak iþlerinde araç þebekesinin korunmasý için entegre edilmiþ aþýrý gerilim korumasý.

Art.-Nr. 0773 12 220 Amb./Ad. 1

Teknik bilgiler l l

MWF - 12/05 - 09804_TR - ©

l

Yüksek þarj kapasiteli (2,2 Ah) seyyar akü. Þarj dayaným süresi: Ortalama 100 mA akým tüketen üst sýnýf araçlar için yaklaþýk 20 saat, ortalama 20 mA akým tüketen orta sýnýf araçlar için yaklaþýk 100 saat. Ýlk þarj 9 saat.

Teslimat kapsamý l l l l

Þarj durumu diyotlu lamba (kýrmýzý/yeþil) ile gösterilir. Adaptör 230 V. Akünün þarj edilmesi iþletim esnasýnda mümkündür. Aþýrý yüklenme korumasý (3A kendiliðinden geri gelir).

02 0460

l

Seyyar akü, adaptör 230 V, sigara çakmaðý için baðlantý soketi, timsah kýskaçlý adaptör.


Panoramik Ýkaz Lambalarý

t

Model 12 V / 24 V

179 mm

¿

Panoramik ikaz lambalarý Bayonet kilitli lamba camý. Ampulsüz. l 12 V ve 24 V arasýnda seçmeli kullaným, kumanda tekeri üzerindeki kumanda lastiði ve ampul deðiþtirilerek mümkündür. l l

t

s t 285 mm

182 mm

¬

t

s

¡

Ø 153 mm

t

s

t

s

s Ø 149 mm

Ø 155 mm

s

Güverte þebekelerinde Model kullanýlabilir voltaj þiddeti:

Elektrik baðlantýsý

Karþýlaþtýrma no.

Art.-Nr.

Amb./Ad.

12 V / 24 V

¿ 3-Civatalý sabitleme ¡ Esnek boru rakoru sabitlemesi ¬ Mýknatýslý sabitleme ve sigara çakmaðý soketi

– –

0812 42 0 0812 42 01

1

0812 42 02 *

Panoramik lamba, sarý

* maks. 80 km/h ! ¿

¡

¬

Aksesuar

MWF - 07/08 - 02428_TR - ©

Taným ¿ Yedek lamba camý ,sarý ¡ Boru rakorlu sabitleme için adaptör ¬ Boru rakorlu sabitleme için vidalý adaptör Ampul 55 W, 12 V Ampul 70 W, 24 V

02 0470

Art.-Nr. Amb./Ad. 0812 42 012 0812 42 011 1 0812 42 013 0720 111 1 0720 111 2

10


Çalýþma Lambasý ¿

H3 çalýþma lambasý

¬

 Gövde darbeler ve kimyasallara karþý dayanýklýdýr. Ampulsüz. U braket sabitlemesi sayesinde her yöne döndürülebilir. M6 için Ø 6,5 mm delikli U braket sabitlemesi. Hella uyumlu.

Aksesuar

¡

Model Araç elektrik þebekelerinde kullaným gerilimi 6 V / 12 V ¿ Standart 24 V ¿ Standart 12 V / 24 V

MWF - 12/07 - 09927_TR - ©

12 V / 24 V 12 V / 24 V

Taným Yedek ampul H3, 70W, 24 V Yedek ampul H3, 55W, 12 V

Baðlantý

Kablo kovaný ile Kablo kovaný ile 200 mm kablo ¡ Standart ile, IP65 ¬ ADR kontr. edilmiþ 0,1 m kablo ile √ ADR kontr. edilmiþ Kablo kovaný ile

Art.-Nr. 0720 112 2

Amb./Ad.

10

0720 112 1

Karþýlaþtýrma Art.-Nr. numarasý

Yelpaze cam

Tutma Þalter sapý

Boyutlar mm

Plastik Cam Çift reflektörlü cam Cam Cam

 

130 x 130 x 105 – 130 x 130 x 105 –

0812 45 3 0812 45 31

160 x 145 x 90

0812 45 332 1

160 x 185 x 90 100 x 127 x 91

– –

0812 45 331 0812 45 33302 0480

 

Amb. Ad.


7 Gözlü Lamba Volvo için – FM, FL ADR kontrollü

Yeni teknik: Lambanýn iç kýsmýnda artýk kablo döþeme yok, bunun yerine kontakt platinleri kullanýlýr! Baðlayýcýlar dahil: 2 x M8. Çift donanýmlý arka lamba. Ampulsüz. Baðlantý: Yanlarda kompakt priz. 

Aksesuar Taným Ampul P21W, 24 V (HD) Ampul R5W, 24 V (HD) Titreþim sönümleyicisi Onarým-kompakt soket 7kutuplu

Fonksiyonlar Sinyal, fren Geri vi- Arka sis Çerçe- Arka ve arka tes lam- lambasý ve lam- refleklambalar basý basý tör

Sol

 

Lamba camý

Sað

 lamba baþýna gerekli adet 4 2 2 1

Plaka lam- Yan iþaret lam- LED mo- Karþýlaþtýrma basý basý dülü kul- numarasý lanýlabilir Volvo 20507623 /  20425728 20507624 / 20425729 20425732

Art.-Nr.

Amb.

Art.-Nr.

Amb.

Ad. 0720 132 21 10 0720 140 21 0812 46 001 0812 46 002 2

Ad.

0812 46 935 0812 46 936

1

0812 46 937

7 gözlü lamba

Renault için Volvo için – FM, FL (2006'den itibaren) ADR kontrollü Yeni teknik: Lambanýn iç kýsmýnda artýk kablo döþeme yok, bunun yerine kontakt platinleri kullanýlýr! Baðlayýcýlar dahil: 2 x M8. Çift donanýmlý arka lamba. Ampulsüz. Baðlantý: Yanlarda kompakt priz. 

Aksesuar Taným

MWF - 12/07 - 05179_TR - ©

Ampul P21W, 24 V (HD) Ampul PY21W,24V(HD) Ampul R5W, 24 V (HD) Titreþim sönümleyicisi Onarým-kompakt soket 7kutuplu Fonksiyonlar Sinyal, fren Geri vi- Arka sis Çerçe- Arka ve arka tes lam- lambasý ve lam- refleklambalar basý basý tör

SolLamba camýSað

 lamba baþýna gerekli adet 3 1 2 2 1

Plaka lam- Yan iþaret lam- LED mo- Karþýlaþtýrma basý basý dülü kul- numarasý lanýlabilir Renault / Volvo 7420802348  20802346 7420802350 20802350 7420802418 20802418

02 0490

Art.-Nr.

Amb.

Art.-Nr.

Amb.

Ad. 0720 132 21 0720 132 23 10 0720 140 21 0812 46 001 0812 46 002 2

Ad.

0812 46 900 0812 46 901 1 0812 46 902


5 Gözlü Lamba Üniversal ADR kontrollü l l l l

Sabitleme dahil: 2 x M8. Çift donanýmlý arka lamba. Ampulsüz. Baðlantý: Üniversal kablo baþlýðý, arkada.

Aksesuar Taným

sinyal lambasý Art.-Nr. baþýna gerekli ad.

Ampul P21W, 24 V (HD) Ampul R5W, 24 V (HD) Titreþim sönümleyici

4 2 2

0720 132 21 10 0720 140 21 0812 46 001 2

Karþýlaþtýrma numarasý Hella

Art.-Nr.

2SL-003567-311

0812 46 3

2SK-003567-331

0812 46 30

l

2SK-003567-321

0812 46 31

l

9EL-122772-001

0812 46 32

Fonksiyonlar Kontur lambasý

Sol

Sinyal, Arka fren ve lamba arka lamb.

Arka sis lambasý

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Reflektör

l

Cam

Sað

Plaka lambasý

Yan iþaret lambasý

LEDmodül izinli

l

Amb Ad.

Amb Ad.

1

5 Gözlü Lamba M.A.N. için ADR kontrollü l l l l

Sabitleme dahil: 2 x M8. Çift donanýmlý arka lamba. Ampulsüz. Baðlantý: Kompakt priz arkada.

MWF - 12/07 - 07504_TR - ©

Aksesuar Taným

sinyal lambasý baþýna gerekli ad

Art.-Nr.

Ampul P21W, 24 V (HD) Ampul R5W, 24 V (HD) Titreþim sönümleyici Onarým kompakt priz 8-kutup

4 2 2

0720 132 21 0720 140 21 0812 46 001

1

0812 46 003

Karþýlaþtýrma numarasý M.A.N 81.25228-6011 81.25228-6010 81.25229-6040

Art.-Nr.

Amb

0812 46 9 0812 46 90 0812 46 91

1

Fonksiyonlar Sinyal, Arka fren ve lamba arka lamb.

Arka sis lambasý

l

l

l

l

l

l

l

l

Cam

Kontur lambasý

Reflektör

l

Sol

Sað

l

Plaka lambasý

Yan iþaret lambasý

l l

l

l

02 0500

LEDmodül izinli

Amb

Ad. 10 2

Ad.


7 Gözlü Lamba Üniversal ADR kontrollü l l l l

Entegre edilmiþ üçgen reflektörlü. Sabitleme dahil: 2 x M8. Ampulsüz. Baðlantý: PG vidalý tertibatý arkada.

Aksesuar Taným Ampul P21W, 24 V (HD) Ampul R5W, 24 V (HD) Titreþim sönümleyici

Lamba baþýna gerekli adet 4 3 2

Fonksiyonlar Sinyal, Arka fren ve lamba arka lamb.

Arka sis lambasý

Kontur lambasý

Reflektör

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

MWF - 12/07 - 07506_TR - ©

Cam Cam

l l

Sol

Sað

l

Plaka lambasý

Yan iþaret lambasý l

l

l

l l

02 0510

LEDmodül izinli

Karþýlaþtýrma numarasý – – – –

Art.-Nr.

Amb. Ad.

0720 132 21 10 0720 140 21 0812 46 001 2

Art.-Nr. 0812 46 0812 46 0812 46 0812 46

Amb. Ad.

624 625 1 630 631


7 Gözlü Lamba

Volvo için – 08/98 model yýlýndan itibaren ADR kontrollü Baðlayýcýlar dahil: 2 x M8. Çift donanýmlý arka lamba. Ampulsüz. Baðlantý: Yanlarda kompakt priz. 

Aksesuar Taným Ampul P21W, 24 V (HD) Ampul R5W, 24 V (HD) LED modül Glowpoint Titreþim sönümleyicisi Onarým-kompakt soket 7kutuplu

Fonksiyonlar Sinyal, fren Geri vi- Arka sis Çerçe- Arka ve arka tes lam- lambasý ve lam- refleklambalar basý basý tör

Sol

Lamba camý

Sað

lamba baþýna gerekli adet 4 3 3 2 1

Plaka lam- Yan iþaret lam- LED mo- Karþýlaþtýrma basý basý dülü kul- numarasý lanýlabilir Volvo 3981455 /  3981460 3981456 /  3981459 / 3981461 3981782

Art.-Nr.

Amb.

Art.-Nr.

Amb.

Ad. 0720 132 21 0720 140 21 10 0812 46 01 0812 46 001 0812 46 002 2

Ad.

0812 46 751 0812 46 750

1

0812 46 77

7 Gözlü Lamba Volvo için – FH ADR kontrollü

Baðlayýcýlar dahil: 2 x M8. Çift donanýmlý arka lamba. Ampulsüz. Baðlantý: Yanlarda kompakt priz. 

Aksesuar Taným

MWF - 12/07 - 05178_TR - ©

Ampul P21W, 24 V (HD) Ampul R5W, 24 V (HD) Titreþim sönümleyicisi Onarým kompakt soketi 7 kutuplu

Funktionen Sinyal, fren Geri vi- Arka sis Çerçe- Arka ve arka tes lam- lambasý ve lam- refleklambalar basý basý tör

SolLamba camýSað

 lamba baþýna gerekli adet 4 2 2 1

Plaka lam- Yan iþaret lam- LED mo- Karþýlaþtýrma basý basý dülü kul- numarasý lanýlabilir Volvo  20565103 20565106 20565107

02 0520

Art.-Nr.

Amb.

Art.-Nr.

Amb.

Ad. 0720 132 21 10 0720 140 21 0812 46 001 0812 46 002 2

Ad.

0812 46 930 0812 46 931 1 0812 46 932


5 Gözlü Lamba

Kögel ve Schmitz için ADR kontrollü Baðlayýcýlar dahil: 2 x M8. Çift donanýmlý arka lamba l Ampulsüz. l Baðlantý: ¿ Arka tarafta merkezi soket‚ ¡ Baðlantý kablolu 1,44 m, ¬ PG vidalý l l

Aksesuar ¿

¡

Taným

¬

Ampul P21W, 24 V (HD) Ampul R5W, 24 V (HD) Sönümleyici

Fonksiyonlar Sinyal, Geri Arka sis Çerçeve Arka Stop, vites lambasý lambasý reflektör Arka lamba lambasý

Sol

Sað

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Plaka aydýnlatmasý

Yan iþaret aydýnlatmasý

LED Modül izni

Lamba camý

Lamba baþýna gerekli adet 4 2 2

Kögel Schmitz karþýlaþtýrma numarasý ¿ 324 944 062 345/062 423 ¡ 333 423 063 392 ¬ – 324 945 062 447

Art.-Nr.

Amb. Ad.

0720 132 21 10 0720 140 21 0812 46 001 2

Art.-Nr.

Ab. Ad.

0812 46 61 0812 46 611 0812 46 651

1

0812 46 62

Baðlantý: ¿ Merkezi soket ¡ Kablolu 1,44 m ¬ PG vida

5 Gözlü Lamba

Iveco – Daily, Eurocargo için ADR kontrollü Baðlayýcýlar dahil: 2 x M6. Çift donanýmlý arka lamba. l Ampulsüz. l Baðlantý: IVECO çift soket sistemi, arkada. l l

Aksesuar Taným Ampul P21W, 24 V (HD) Ampul R5W, 24 V (HD) Sönümleyici

sinyal lambasý baþýna gerekli adet 3 2 2

Art.-Nr.

Iveco karþýlaþtýrma numarasý 98424052 98424051 7984796 7984797

Art.-Nr.

MWF - 12/07 - 02957_TR - ©

Fonksiyonlar Sinyal, Geri Arka sis Çerçeve Arka Stop, vites lambasý lambasý reflektör Arka lamba lambasý

Sol

l

l

l

l l

Lamba camý Lamba camý

Sað

Plaka aydýnlatmasý

Yan iþaret aydýnlatmasý

l l l

02 0530

LED Modül izni

Ab. Ad.

0720 132 21 10 0720 140 21 0812 46 001 2

0812 46 0812 46 0812 46 0812 46

Ab. Ad. 83 84 1 85 86


5 Gözlü Lamba

Mercedes Benz için – Atego (bakým kapaklý) ADR kontrollü Sabitleme dahil: 2 x M8. Çift donanýmlý arka lamba. l Ampulsüz. l Baðlantý:: Kompakt priz arkada. l l

Aksesuar Taným Ampul P21W, 24 V (HD) Ampul R5W, 24 V (HD) Titreþim sönümleyicisi Onarým kompakt soketi, 8 kutuplu

Fonksiyonlar Sinyal, Geri Sis arka Kontur Arka far Sol fren ve vites lambasý lambasý arka lamb. lamb.

Sað

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Lamba camý

Plaka lam- Yan iþaret lam- LED basý basý modül izinli

l l

gerekli olan adet lamba baþýna 4 2 2 1

Karþýlaþtýrma numarasý Mercedes Benz A002 544 6903/ A002 544 7103 A002 544 6803/ A002 544 7003 A002 544 6190

Art.-Nr.

Amb.

Art.-Nr.

Amb.

Ad. 0720 132 21 10 0720 140 21 0812 46 001 0812 46 003 2

Ad.

0812 46 760 0812 46 761 1 0812 46 762

6 Gözlü Lamba

Mercedes Benz için – Atego ADR kontrollü Sabitleme dahil: 2 x M8. Çift donanýmlý arka lamba. l Ampulsüz. l Baðlantý:: Kompakt priz arkada. l l

Aksesuar Taným

MWF - 12/07 - 02958_TR - ©

Ampul P21W, 24 V (HD) Ampul R5W, 24 V (HD) LED modül Glowpoint Titreþim sönümleyicisi Onarým kompakt soketi, 8 kutuplu

Fonksiyonlar Sinyal, Geri Sis arka Kontur Arka far Sol fren ve vites lambasý lambasý arka lamb. lamb.

Sað

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Lamba camý

Plaka lam- Yan iþaret basý lambasý

LED modül izinli

l

l

l

l

l

02 0540

gerekli olan adet lamba baþýna 4 3 3 2 1

Karþýlaþtýrma numarasý Mercedes Benz A003 544 5303/ A003 544 5603 A003 544 5403/ A003 544 5703 A003 544 4790

Art.-Nr.

Amb.

Art.-Nr.

Amb.

Ad. 0720 132 21 0720 140 21 10 0812 46 01 0812 46 001 0812 46 003 2

Ad.

0812 46 446 0812 46 445 1 0812 46 447


Kaldýrma Rampalarýn İçin İkaz Işıkları § 53b bölüm 5 uyarýnca

Sinyal lambasý LED ADR kontrollü

Uzun dayaným süresi, LED sayesinde. Sarsýntýya karþý dayanýklý. l Diyot bloðu su ve toz almaz. l Kablo dahil: Uzunluk 12 cm. l Boyut: 115 x 71 x 16 mm (Uzunluk x Geniþlik x Yükseklik). l Delik Ø 6,5 mm (M6 için).

87 mm

l

Art.-Nr. 0812 43 111

Model 24 V

Amb/Ad.

1

Sinyal lambasý l l l

41 mm 87 mm

2 ampul, 24 V (5W/24V) dahil. Boyut: 136 x 113 x 20 mm (Uzunluk x Geniþlik x Yükseklik). Delik Ø 6,5 mm (M6 için). Art.-Nr. 0812 43 11

Model 12 V veya 24 V

Amb/Ad.

1

Kaldýrma rampalarý için uyarý levhası l l l l l

Yansýma malzemesi: Tip III (geri yansýmalý). Renk: Kýrmýzý / beyaz. Malzeme: Esnek yansýtýcý dokuma. Boyut: 400 x 250 mm (Geniþlik x Yükseklik). Taþýyýcý askýlar yardýmýyla uyarý bayraðýnýn deðiþtirilmesi kolay. Art.-Nr. 0812 44 1 0812 44 2

Model solu gösteren saðý gösteren

Amb/Ad.

1

Aksesuar Taným Yedek ampul 5W/12V Yedek ampul 5W/24V

sinyal lamb. baþýna gerekli adet

2

Art.-Nr.

Amb.

Ad.

0720 162 1 10 0720 162 2

Uyarı levhası için taşıyıyýcý aský MWF - 07/08 - 01150_TR - ©

l l l

Kaldýrma rampasýna sürekli takma için taþýyýcý aský. Boyut: 285 x 24 mm (Geniþlik x Yükseklik). 2 delik Ø 6,3 mm.

Model Alüminyum

02 0550

Art.-Nr. 0812 44 3

Amb/Ad.

6


Çok Fonksiyonlu Çok Gözlü Lamba II Üniversal ADR kontrollü

Top dizayn, saydam cam optiði! Yenilikçi teknik: Lambanýn iç kýsmýnda artýk kablo döþeme yok, bunun yerine kontakt platinleri kullanýlýr! l Entegre edilmiþ üçgen reflektörlü. l Baðlayýcýlar dahil: 2 x M8. l Çift donanýmlý arka lamba. l Ampul donanýmý dahil. l Baðlantý: Arka tarafta Aspöck kompakt soket. l l

Aksesuar

Fonksiyonlar Geri Sinyal, Sis Kontur Arka vites Stop, lambasý lambasý lamba lambasý lambasý l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

MWF - 12/07 - 05817_TR - ©

Lamba camý

l

Sol

Sað

l

gerekli adet lamba baþýna

Art.-Nr.

Ampul P21W, 24 V (HD) Ampul PY21W, 24 V (HD) Ampul R10W, 24 V (HD) Titreþim sönümleyicisi Onarým kompakt soketi 7-kutuplu

4 1 3 2

0720 132 21 0720 132 23 0720 141 21 0812 46 001

1

0812 46 005

2

Karþýlaþtýrma numarasý Aspöck

Art.-Nr.

Amb. Ad.

25-6000-507 25-6400-507 18-8560-002

0812 46 732 0812 46 742 0812 46 740

Yan iþaret lambasý l

l l

Plaka lambasý

Taným

l

l

02 0560

LED modüle izin var

Amb. Ad.

10

1


Çok Fonksiyonlu Çok Gözlü Lamba Üniversal ADR kontrollü

Entegre edilmiþ üçgen reflektörlü. Baðlayýcýlar dahil: 2 x M 8. l Çift donanýmlý arka lamba. l Baðlantý: ¿ PG vidalama tertibatý arka tarafta, ampul donanýmsýz ¡ Aspöck kompakt soket arka tarafta ampul donanýmý dahil ¬ 3,0 m baðlantý kablolu ampul donanýmý dahil. l l

¿

¡

¬

Aksesuar Taným

gerekli adet lamba baþýna

Art.-Nr.

Ampul P21W, 24 V (HD) Ampul P21/5W, 24 V Ampul R10W, 24 V (HD) Ampul R5W, 24 V (HD) Sönümleyici Onarým kompakt soketi 7 kutuplu

4 1 1 2 2

0720 132 21 0720 134 2 0720 141 21 0720 140 21 0812 46 001

1

0812 46 005

Fonksiyonlar Sinyal, fren Geri Arka sis ve arka vites lambasý lambalar lambasý

Çerçeve lambasý

Arka reflektör

Sol

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Lamba camý

l

Sað

l l

Yan iþaret aydýnlatmasý

LED modül izinli

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l l

Plaka aydýnlatmasý

l

Karþýlaþtýrma numarasý Aspöck 25-5101-501 25-2500-501 25-5500-501 25-5000-511 25-5400-511 35-5103-027 35-5502-027 18-8550-002

Art.-Nr. 0812 46 0812 46 0812 46 0812 46 0812 46 0812 46 0812 46 0812 46

Amb. Ad.

10

2

Amb Ad.

73 71 ¿ 72 731 ¡ 1 741 711 ¬ 712 74

MWF - 12/07 - 04046_TR - ©

Baðlantý: ¿ PG vidalama tertibatý ¡ Kompakt soket ¬ 3,0 m kablolu

02 0570


7 Gözlü Lamba M.A.N. için ADR kontrollü

Baðlayýcýlar dahil: 2 x M8. Çift donanýmlý arka lamba. l Ampulsüz. l Baðlantý: Kompakt priz arkada. l l

Aksesuar Taným

sinyal lambasý

Ampul P21W, 24 V (HD) Ampul R5W, 24 V (HD) LED-modül Glowpoint Sönümleyici Kompakt tamir soketi 8-kutuplu

Fonksiyonlar Sinyal, fren Geri Arka sis ve arka vites lambasý lambalar lambasý

Çerçeve lambasý

Arka reflektör

Sol

Sað

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Lamba camý

Plaka aydýnlatmasý

Yan iþaret aydýnlatmasý

LED modül izinli. l

Art.-Nr.

baþýna gerekli ad. 4 3 3 2

0720 132 21 0720 140 21 0812 46 01 0812 46 001

1

0812 46 003

Amb

Ad.

10

2

Art.-Nr. Amb Karþýlaþtýrma Ad. numarasý M.A.N. 81.25228-6024 0812 46 50 1 81.25229-6051 0812 46 52

7 Gözlü Lamba

M.A.N. – F2000 (yapým yýlý 08/94 sonrasý) için ADR kontrollü Baðlayýcýlar dahil: Çift donanýmlý arka lamba. l Ampulsüz. l Baðlantý: Kompakt priz arkada. l l

Aksesuar Taným

sinyal lambasý baþýna gerekli ad.

Ampul P21W, 24 V (HD) Ampul R5W, 24 V (HD) LED-modül Glowpoint Sönümleyici Kompakt tamir soketi 8-kutuplu

MWF - 12/07 - 04687_TR - ©

Çerçeve lambasý

Arka reflektör

Sol

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Lamba camý

Sað

Plaka aydýnlatmasý

Yan iþaret aydýnlatmasý

LED modül izinli.

l

l

l

l

l

02 0580

Amb.

Ad.

4 3 3 2

0720 132 21 0720 140 21 0812 46 01 0812 46 001

1

0812 46 003

Karþýlaþtýrma numarasý M.A.N. 81.25228-6029 81.25225-6465 81.25228-6030 81.25225-6464 81.25229-6051

Art.-Nr.

Fonksiyonlar Sinyal, fren Geri Arka sis ve arka vites lambasý lambalar lambasý

Art.-Nr.

10

2

Amb.

Ad.

0812 46 70 0812 46 7 0812 46 52

1


3-Gözlü Lamba

Mercedes Benz, Kässbohrer, IVECO ve M.A.N. için Sabitleme dahil: 2 x M8. Ampulsüz. Baðlantý: üniversal kablo baþlýðý, arkada.

Aksesuar Taným Ampul P 21W, 24 V (HD) Ampul R5W, 24 V (HD) Titreþim sönümleyici

Fonksiyonlar Sinyal, fren Geri Arka sis ve arka vites lambasý lambalar lambasý

Çerçeve lambasý

Arka reflektör

Sol

SaðLamba camý

Plaka aydýnlatmasý

Yan iþaret aydýnlatmasý

LED modül izinli.Lamba baþýna gerekli adet 2 1 2

Art.-Nr.

Amb.

Ad.

0720 132 21 10 0720 140 21 0812 46 001 2

Art.-Nr. Amb. Karþýlaþtýrma Ad. no. Hella 2SE-003167-0310812 46 2 1 2SD-003167-011 0812 46 20 9EL-147747-001 0812 46 21 2

4-Gözlü Lamba

Mercedes Benz, Krone, Schmitz için Sabitleme dahil: 2 x M8. Ampulsüz. Baðlantý: Kablo geçiþi için delik arka tarafta.

Aksesuar Taným Ampul P21W, 24 V (HD) Ampul R10W, 24 V (HD) Titreþim sönümleyici

Fonksiyonlar Sinyal, fren Geri Arka sis ve arka vites lambasý lambalar lambasý

Arka reflektör

Sol

 MWF - 12/07 - 09765_TR - ©

Çerçeve lambasý

Lamba camýLamba camýSað

Plaka aydýnlatmasý

Yan iþaret aydýnlatmasý

 

02 0590

LED modül izinli.

Lamba baþýna gerekli adet 3 1 2

Karþýlaþtýrma no. Hella Mercedes Benz 2VA-004887-031 0025440903 A0025440903 2VB-004887-011 0025440703 A0025440703 002544070310 A002544070310 2VP-004887-021 0025440803 A0025440803 002544080310 A002544080310 9EL-131420-001 0025440690 A0025440690 9EL-131420-011 0025440790 A0025440790

Art.-Nr.

Amb.

Ad.

0720 132 21 10 0720 141 21 0812 46 001 2

Art.-Nr.

Amb.

Ad.

0812 46 45

0812 46 461

1

0812 46 46

0812 46 47

2 0812 46 48


6-Gözlü Lamba

Mercedes Benz – Actros için ADR kontrollü Sabitleme dahil: 2 x M8. Ampulsüz. l Baðlantý: Kompakt soket yan tarafta. l l

Aksesuar Taným

Lamba baþýna gerekli adet

Art.-Nr.

Ampul P21W, 24 V (HD) Ampul R5W, 24 V (HD) LED-modül Glowpoint Titreþim sönümleyici Kompak tamir soketi 7-kutuplu

4 2 2 2

0720 132 21 0720 140 21 0812 46 01 0812 46 001

1

0812 46 002

Fonksiyonlar Sinyal, fren Geri Arka sis ve arka vites lambasý lambalar lambasý

Çerçeve lambasý

Arka reflektör

Sol

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l l

Lamba camý

Ad.

Plaka aydýnlatmasý

Yan iþaret aydýnlatmasý

LED modül izinli.

Karþýlaþtýrma no. Mercedes Benz

Art.-Nr.

l

l

l

l

l

001 540 6270 001 540 6370 002 544 1290 / 002 544 0690 002 544 1390 / 002 544 0790

0812 46 442 0812 46 441*

l l

l

Lamba camý

Sað

Amb

l

10

2

Amb Ad.

0812 46 41

1

0812 46 42

* Yan kompakt soketin sadece 5 pini doludur.

6-Gözlü Lamba

Mercedes Benz – SK için ADR kontrollü Sabitleme dahil: 2 x M8. Ampulsüz. l Baðlantý: 1,20 m baðlantý kablolu ve yuvarlak soketli. l l

Aksesuar Taným

Lamba baþýna gerekli adet

Art.-Nr.

Ampul P21W, 24 V (HD) Ampul R5W, 24 V (HD) LED-modül Glowpoint Titreþim sönümleyici

4 2 2 2

0720 132 21 0720 140 21 0812 46 01 0812 46 001

Amb Ad.

10 2

MWF - 12/07 - 09766_TR - ©

Fonksiyonlar Sinyal, fren Geri Arka sis ve arka vites lambasý lambalar lambasý

Çerçeve lambasý

Arka reflektör

Sol

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Lamba camý Lamba camý

l l

Sað

l

Plaka aydýnlatmasý

Yan iþaret aydýnlatmasý

LED modül izinli.

Karþýlaþtýrma no. Mercedes Benz

Art.-Nr.

l

l

l

l

l

001 540 1770 001 540 1870 002 544 1290 002 544 1390

0812 46 0812 46 0812 46 0812 46

l l

02 0600

Amb Ad. 43 44 41 42

1


7-Gözlü Lamba M.A.N. – TGA için ADR kontrollü

Yeni teknik: lamba içinde döþenmiþ kablo yok, bunun yerine kontakt platinleri kullanýlýr! l Sabitleme dahil: 2 x M8. l Çift donanýmlý arka lamba. l Ampulsüz. l Baðlantý: M.A.N.-yan kompakt soket l

Aksesuar Taným

Lamba baþýna gerekli adet

Art.-Nr.

Ampul P21W, 24 V (HD) Ampul PY21W, 24 V (HD) Ampul R5W, 24 V (HD) Titreþim sönümleyici Kompak tamir soketi 7 kutuplu

3 1 3 2

0720 132 21 0720 132 23 10 0720 140 21 0812 46 001 2 0812 46 002

1

Fonksiyonlar Sinyal, fren Geri Arka sis ve arka vites lambasý lambalar lambasý

Çerçeve lambasý

Arka reflektör

Sol

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Lamba camý Lamba camý

l

Sað

Plaka aydýnlatmasý

Yan iþaret aydýnlatmasý

l

l

l

LED modül izinli.

l

l

l

l

Karþýlaþtýrma no. M.A.N. 81.25225.6544 81.25225.6545 81.25229.6059 81.25229.6060

Amb. Ad.

Art.-Nr. 0812 46 0812 46 0812 46 0812 46

Amb. Ad.

810 811 1 814 815

7-Gözlü Lamba VW – Crafter için MB – Sprinter için ADR kontrollü

Yeni teknik: lamba içinde döþenmiþ kablo yok, bunun yerine kontakt platinleri kullanýlýr! l Sabitleme dahil: 2 x M8. l Çift donanýmlý arka lamba. l Ampulsüz. l Baðlantý: Kompakt piriz arkada. l

Aksesuar Taným Ampul P21W, 24 V (HD) Ampul PY21W, 24 V (HD) Ampul R5W, 24 V (HD) Titreþim sönümleyici Kompak tamir soketi 7 kutuplu

MWF - 12/07 - 09769_TR - ©

Fonksiyonlar Sinyal, fren Geri Arka sis ve arka vites lambasý lambalar lambasý

Çerçeve lambasý

Arka reflektör

Sol

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Sað

Plaka aydýnlatmasý

Yan iþaret aydýnlatmasý

l

l

l

Lamba camý

l

Lamba camý

l

l

l l

02 0610

LED modül izinli.

Lamba baþýna gerekli adet 3 1 3 2 1

Art.-Nr.

Amb. Ad.

0720 132 21 0720 132 23 10 0720 140 21 0812 46 001 0812 46 002 2

Karþýlaþtýrma Art.-Nr. no. Mercedes Benz / VW

Amb. Ad.

A906 820 0464ET

0812 46 820 2E0 945 095A A906 820 1764ET 0812 46 821 2E0 945 096A A000 826 2156 0812 46 824 2E0 945 111 A006 826 2056 0812 46 825 2E0 945 112

1


LED Kontur Lambasý/Arka Lamba MINI üniversal ADR kontrollü

 Su geçirmez lamba gövdesi. Çok küçük yapý formu, yerin dar olduðu durumlar için elveriþlidir! Iþýk çýkýþý: kýrmýzý. Baðlantý: arka taraftan döküm kablo baðlantýsý.

HOTMELT baðlantýlarý için aksesuar Taným Uygun reflektör MINI, kýrmýzý Makaronlu düz kablo uçlarý 0,5-1,5 mm2 Makaronlu hortum, ince cidarlý, 3:1, siyah Yedek kablo FLRYY, 2 x 0,75 mm2

Araç elektrik þebekelerinde kullaným gerilimi: 24 V

Model

Baðlantý

doðrudan montaj

0,5 m kablo ile düz baðlantý

Karþýlaþtýrma numarasý –

Art.-Nr. Amb./Ad. 0812 41 460 10 25 / 100 / 0555 516 1 300 0771 809 53

5

0770 121

50

Art.-Nr.

Amb./Ad.

0812 42 460

2

LED Kontur Lambasý/Arka Lamba PRO üniversal ADR kontrollü

 HOTMELT yöntemi* ile kablo baðlantýsý sayesinde %100 su sýzdýrmaz. Kompakt yapý þekli. Iþýk çýkýþý: kýrmýzý. Baðlantý: Arkadan kablolu HOTMELT baðlantýsý.

HOTMELT baðlantýlarý için aksesuar Taným Tutucu köþebent 90°, yükseklik: 43 mm Makaronlu düz kablo uçlarý 0,5-1,5 mm2 Makaronlu hortum, ince cidarlý, 3:1, siyah Yedek kablo FLRYY, 2 x 0,75 mm2

MWF - 12/07 - 09897_TR - ©

Araç elektrik þebekelerinde kullaným gerilimi: 24 V

Model

Baðlantý

doðrudan montaj 90°-HOTMELT baðlantýsý, 0,5 m kablolu

Karþýlaþtýrma numarasý –

Art.-Nr. Amb./Ad. 0812 42 955 4 25 / 100 / 0555 516 1 300 0771 809 53

5

0770 121

50

Art.-Nr. 0812 42 450

Amb./Ad.

2

* HOTMELT yöntemi, özel eriterek yapýlan bir yapýþtýrma iþlemidir, burada baðlantý kablosu su geçirmez ve çözülmez bir þekilde lamba muhafazasýna sabitlenmektedir.

02 0620


7 Gözlü Lamba

M.A.N. – TGA için Renault – Premium, Magnum için DAF için ADR kontrollü Sabitleme dahil: 2 x M8. Çift donanýmlý arka lamba. l Ampulsüz. l Baðlantý: Kompakt soket yan tarafta. l l

Aksesuar Taným

Lamba baþýna gerekli adet

Art.-Nr.

Ampul P21W, 24 V (HD) Ampul R5W, 24 V (HD) LED-modül Glowpoint Titreþim sönümleyicisi Kompak tamir soketi 7 kutuplu

4 3 3 2

0720 132 21 0720 140 21 0812 46 01 0812 46 001

1

0812 46 002

Fonksiyonlar Sinyal, fren Geri Arka sis ve arka vites lambasý lambalar lambasý

Çerçeve lambasý

Arka reflektör

Sol

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Lamba camý

l

Sað

Plaka aydýnlatmasý

Yan iþaret aydýnlatmasý

LED modül izinli.

l

l

l

l

l

l

l

l

Karþýlaþtýrma no. M.A.N. Renault / DAF 81.25225.6524 5001847584 1625985 81.25225.6523 5001847585 1625986 81.25229.6051 5000296594 1272653

Amb. Ad.

Art.-Nr.

10

2

Amb. Ad.

0812 46 951 0812 46 941 1 0812 46 52

7-Gözlü Lamba DAF – CF, XF için ADR kontrollü

Sabitleme dahil: 2 x M8. Çift donanýmlý arka lamba. l Ampulsüz. l Baðlantý: DAF kompakt soket, arka tarafta l l

Aksesuar Taným

Lamba baþýna gerekli adet

Art.-Nr.

Ampul P21W, 24 V (HD) Ampul R5W, 24 V (HD) LED-modül Glowpoint Titreþim sönümleyici

4 3 3 2

0720 132 21 0720 140 21 0812 46 01 0812 46 001

Karþýlaþtýrma no. DAF 128 4212 128 4211 127 2653

Art.-Nr.

MWF - 12/07 - 09767_TR - ©

Fonksiyonlar Sinyal, fren Geri Arka sis ve arka vites lambasý lambalar lambasý

Çerçeve lambasý

Arka reflektör

Sol

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Lamba camý

Sað

Plaka aydýnlatmasý l

Yan iþaret aydýnlatmasý

LED modül izinli.

l

l

l

l

02 0630

Amb. Ad.

10 2

Amb. Ad.

0812 46 716 0812 46 715 1 0812 46 52


7-Gözlü Lamba

Iveco – Eurocargo, Eurotech, Stralis ve Eurotrakker için ADR kontrollü Sabitleme dahil: 4 x M6. Çift donanýmlý arka lamba. l Ampulsüz. l Baðlantý: IVECO-Kompakt soket, arka taraf. l l

Aksesuar

Fonksiyonlar Sinyal, fren Geri Arka sis ve arka vites lambasý lambalar lambasý

Çerçeve lambasý

Arka reflektör

Sol

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Lamba camý

Sað

Taným

Lamba baþýna gerekli adet

Art.-Nr.

Ampul P21W, 24 V (HD) Ampul R5W, 24 V (HD) LED modül Glowpoint Titreþim sönümleyici

4 3 3 2

0720 132 21 0720 140 21 0812 46 01 0812 46 001

Plaka aydýnlatmasý

Yan iþaret aydýnlatmasý

LED modül izinli.

Karþýlaþtýrma no. IVECO

Art.-Nr.

l

l

l

l

l

l

l

99 46 32 44 99 46 32 43 99 46 32 42 93 16 18 44

0812 46 0812 46 0812 46 0812 46

l l

l

l

Amb.

St. 10 2

Amb. Ad.

707 705 706 52

1

7-Gözlü Lamba Scania için ADR kontrollü

Sabitleme dahil: 2 x M8. Çift donanýmlý arka lamba. l Ampulsüz. l Baðlantý: Kompakt soket yan tarafta. l l

Aksesuar Taným

Lamba baþýna gerekli adet

Art.-Nr.

Ampul P21W, 24 V (HD) Ampul R5W, 24 V (HD) LED-modül Glowpoint Titreþim sönümleyici Kompak tamir soketi 7 kutuplu

4 3 3 2

0720 132 21 0720 140 21 0812 46 01 0812 46 001

1

0812 46 002

LED modül izinli.

Karþýlaþtýrma no. Scania

Art.-Nr.

l

l

l

l

1498-102 1498-103 1380-819

0812 46 776 0812 46 775 0812 46 77

MWF - 12/07 - 09768_TR - ©

Fonksiyonlar Sinyal, fren Geri Arka sis ve arka vites lambasý lambalar lambasý

Çerçeve lambasý

Çerçeve lambasý

Sol

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Lamba camý

Sað

Plaka aydýnlatmasý l

Yan iþaret aydýnlatmasý

02 0640

Amb. Ad.

10

2

Amb. Ad.

1


7 gözlü lamba Kögel için ADR kontrollü

Entegre edilmiþ üçgen reflektörlü. Baðlayýcýlar dahil: 2 x M8. Ampulsüz. Baðlantý: 1,44 m uzunluðunda baðlantý kablosu ve uygun merkezi soket ile. 

Aksesuar lamba baþýna gerekli adet 4 2 1 2

Art.-Nr.

Amb.

Plaka lam- Yan iþaret lam- LED mo- Karþýlaþtýrma basý basý dülü kul- numarasý lanýlabilir Kögel 69064 69063 69062

Art.-Nr.

Amb.

Taným Ampul P21W, 24 V (HD) Ampul R5W, 24 V (HD) Ampul C5W, 24 V Titreþim sönümleyicisi

Fonksiyonlar Sinyal, fren Geri vi- Arka sis Çerçe- Arka ve arka tes lam- lambasý ve lam- refleklambalar basý basý tör

Sol

 

Lamba camý

Sað

 Ad. 0720 132 21 0720 140 21 10 0720 171 2 0812 46 001 2

Ad.

0812 46 780 0812 46 781 1 0812 46 782

7 gözlü lamba Baþlýk için Schmitz için ADR kontrollü

Entegre edilmiþ üçgen reflektörlü. Baðlayýcýlar dahil: 2 x M8. Ampulsüz. Baðlantý: 1,44 m uzunluðunda baðlantý kablosu ve uygun merkezi soket ile. 

Aksesuar lamba baþýna gerekli adet 4 2 1 2

Art.-Nr.

Amb.

Plaka lam- Yan iþaret lam- LED mobasý basý dülü kul- Karþýlaþtýrma lanýlabilir numarasý – – –

Art.-Nr.

Amb.

Taným Ampul P21W, 24 V (HD) Ampul R5W, 24 V (HD) Ampul C5W, 24 V Titreþim sönümleyicisi

Fonksiyonlar Sinyal, fren Geri vi- Arka sis Çerçe- Arka ve arka tes lam- lambasý ve lam- refleklambalar basý basý tör

SolMWF - 12/07 - 05181_TR - ©

Lamba camýSað

 02 0650

Ad. 0720 132 21 0720 140 21 10 0720 171 2 0812 46 001 2

Ad.

0812 46 790 0812 46 791 1 0812 46 792


Römork için Çok Gözlü Aydýnlatmalar Entegre edilmiþ üçgen reflektörlü 

Römorkta ayrý bir arka reflektör takýlmasýna gerek yoktur.

5 gözlü lamba Üniversal ADR kontrollü

Entegre edilmiþ üçgen reflektörlü Baðlayýcýlar dahil: 2 x M8. Ampul donanýmý dahil. Baðlantý: Arka tarafta Aspöck kompakt soket. 

Aksesuar Taným Ampul P21W, 24 V (HD) Ampul R21/5W, 24 V (HD) Titreþim sönümleyicisi Onarým kompakt soketi 7 kutuplu

Fonksiyonlar Sinyal, fren Geri vi- Arka sis Çerçe- Arka ve arka tes lam- lambasý ve lam- refleklambalar basý basý tör

Sol

 

Lamba camý

Sað

 lamba baþýna gerekli adet 3

Art.-Nr.

1

0720 140 21

2

0812 46 001

1

0812 46 005 2

Plaka lam- Yan iþaret lam- LED mo- Karþýlaþtýrma basý basý dülü kul- numarasý lanýlabilir Aspöck 25-2200-001 25-2600-001 18-8522-002

Amb.

Ad.

0720 132 21

Art.-Nr.

10

Amb.

Ad.

0812 46 662 1 0812 46 661 0812 46 665 2

5 gözlü lamba Baþlýk için ADR kontrollü

Ön montajý yapýlmýþ çerçeve lambasý dahil, çok esnek aydýnlatma kolu ve entegre yan pozisyon lambalarý . Entegre edilmiþ üçgen reflektörlü. Baðlayýcýlar dahil: 2 x M8. Çift donanýmlý arka lamba. Ampul donanýmý dahil. Baðlantý: Kompakt priz arkada. 

Aksesuar Taným

MWF - 12/07 - 05180_TR - ©

Ampul P21W, 24 V (HD) Ampul R10W, 24 V (HD) Titreþim sönümleyicisi

Fonksiyonlar Sinyal, fren Geri vi- Arka sis Çerçe- Arka ve arka tes lam- lambasý ve lam- refleklambalar basý basý tör

SolLamba camý Lamba camý

 

Sað

 

lamba baþýna gerekli adet 4 2 2

Plaka lam- Yan iþaret lam- LED mo- Karþýlaþtýrma basý basý dülü kul- numarasý lanýlabilir Hella 2VP-340930-111 2VP-340930-101 9EL-340829-031 9EL-340829-021

02 0660

Art.-Nr.

Amb.

Art.-Nr.

Amb.

Ad. 0720 132 21 10 0720 141 21 0812 46 001 2

0812 46 0812 46 0812 46 0812 46

Ad. 910 911 1 914 915


LED Yan Ýþaretleme Lambasý Kögel için ADR kontrollü

HOTMELT yöntemi* ile kablo baðlantýsý sayesinde % 100 su sýzdýrmaz. Klipsli tutucu köþebent ile kolay montaj. Baðlantý: Arkadan kablolu HOTMELT baðlantýsý. 

HOTMELT baðlantýlarý için aksesuar Taným Makaronlu düz kablo uçlarý 0,5-1,5 mm2 Makaronlu hortum, ince cidarlý, 3:1, siyah Yedek kablo FLRYY, 2 x 0,75 mm2

Art.-Nr. 0555 516 1

Amb./Ad. 25 / 100 / 300

0771 809 53

5

0770 121

50

* HOTMELT yöntemi, özel eriterek yapýlan bir yapýþtýrma iþlemidir, burada baðlantý kablosu su geçirmez ve çözülmez bir þekilde lamba muhafazasýna sabitlenmektedir. Araç elektrik þebekelerinde kullaným gerilimi: 24 V ¿

Tutucu köþebent 

Elektrik baðlantýsý

Karþýlaþtýrma numarasý Kögel 90°-HOTMELT baðlantýsý, 0,5 m kablolu 332 789

Art.-Nr. 0812 42 905

Amb. Ad. 2

LED Yan Ýþaretleme Lambasý

¡

M.A.N. / TG-A için 

MWF - 12/07 - 05183_TR - ©

Araç elektrik þebekelerinde kullaným gerilimi: 24 V 24 V

Tutucu köþebent

Baðlantý: ¿ Kompakt priz arkada. ¡ 0,5 m baðlantý kablolu, arkada.

Elektrik baðlantýsý ¿ kablo baþlýðý ile ¡ 0,5 m kablo ile

02 0670

Karþýlaþtýrma numarasý M.A.N. 81.25260.6105 81.25260.6105

Art.-Nr. 0812 42 913 0812 42 912

Amb. Ad. 2


LED Kontur/Sýnýr Ýþaretleme Lambasý MINI Üniversal ADR kontrollü l l l l

Su geçirmez döküm lamba gövdesi. Çok küçük yapý formu, yerin dar olduðu durumlar için elveriþlidir! Iþýk çýkýþý: beyaz. Baðlantý:: Döküm kablo baðlantý yeri arka taraftadýr.

HOTMELT baðlantýlarý için aksesuar Taným Uygun arka reflektör MINI, beyaz Makaronlu düz kablo uçlarý 0,5-1,5 mm2 Esnek sarma hortumu ince cidarlý, 3:1, siyah Yedek hat FLRYY, 2 x 0,75 mm2

Art.-Nr. Amb./Ad. 0812 41 461 10 25 / 100 / 0555 516 1 300 0771 809 53

5

0770 121

50

Araç elekt.þeb. kull.ger.

Model

Baðlantý

Karþýlaþtýrma no.

Art.-Nr.

Amb./Ad.

24 V

direkt montaj

0,5 m kablo ile düz baðlantý

0812 42 461

2

LED Kontur/Sýnýr Ýþaretleme Lambasý PRO Üniversal ADR kontrollü l l l l

HOTMELT yöntemi* ile kablo baðlantýsý sayesinde %100 su sýzdýrmaz. Kompakt yapý formu. Iþýk çýkýþý: beyaz. Baðlantý: Arkadan kablolu HOTMELT baðlantýsý.

HOTMELT baðlantýlarý için aksesuar

MWF - 12/07 - 09021_TR - ©

Taným Tutucu köþebent 90°, yüks.: 43 mm Makaronlu düz kablo uçlarý 0,5-1,5 mm2 Esnek sarma hortumu ince cidarlý, 3:1, siyah Yedek hat FLRYY, 2 x 0,75 mm2

Araç elekt.þeb. kull.ger.

Model

Baðlantý

Karþýlaþtýrma no.

24 V

direkt montaj

90° HOTMELT baðlantýsý, 0,5 m kablolu –

Art.-Nr. Amb./Ad. 0812 42 955 4 25 / 100 / 0555 516 1 300 0771 809 53

5

0770 121

50

Art.-Nr.

Amb./Ad.

0812 42 451

2

* HOTMELT yöntemi, baðlantý kablosunun lamba gövdesine su sýzdýrmaz ve sökülemez þekilde sabitlendiði eriyen yapýþkanlý özel bir prosestir.

02 0680


LED yan iþaretleme lambasý PRO üniversal ADR kontrollü

HOTMELT yöntemi* ile kablo baðlantýsý sayesinde % 100 su sýzdýrmaz. l Kompakt yapý formu. l Iþýk çýkýþý: sarý. l Baðlantý: Arkadan kablolu HOTMELT baðlantýsý. l

HOTMELT baðlantýlarý için aksesuar Taným Tutucu köþebent 90°, yükseklik: 43 mm Makaronlu düz kablo uçlarý 0,5-1,5 mm2 Makaronlu hortum, ince cidarlý, 3:1, siyah Yedek hat FLRYY, 2 x 0,75 mm2

Araç elektrik þebekelerinde Tutucu kullaným gerilimi: köþebent 24 V

Elektrik baðlantýsý

Karþýlaþtýrma numarasý 90°-HOTMELT baðlantýsý, 0,5 m kablolu –

Art.-Nr. Amb./Ad. 0812 42 955 4 25 / 100 / 0555 516 1 300 0771 809 53

5

0770 121

50

Art.-Nr.

Amb. Ad. 2

0812 42 950

LED yan iþaretleme lambasý üniversal ADR kontrollü

HOTMELT yöntemi* ile kablo baðlantýsý sayesinde % 100 su sýzdýrmaz. l Hella yapý formu“: 50 x 110 mm. l Baðlantý: Arkadan kablolu HOTMELT baðlantýsý. l

HOTMELT baðlantýlarý için aksesuar Taným Tutucu köþebent 90°, yükseklik: 43 mm Makaronlu düz kablo uçlarý 0,5-1,5 mm2 Makaronlu hortum, ince cidarlý, 3:1, siyah Yedek hat FLRYY, 2 x 0,75 mm2

MWF - 12/07 - 07730_TR - ©

Araç elektrik þebekelerinde Tutucu kullaným gerilimi: köþebent 24 V

Elektrik baðlantýsý

Karþýlaþtýrma numarasý 90°-HOTMELT baðlantýsý, 0,5 m kablolu 2PS 963 639-011

Art.-Nr. Amb./Ad. 0812 42 955 4 25 / 100 / 0555 516 1 300 0771 809 53

5

0770 121

50

Art.-Nr. 0812 42 960

Amb. Ad. 2

* HOTMELT yöntemi, baðlantý kablosunun su sýzdýrmaz ve yerinden çýkmaz þekilde lamba gövdesine sabitlendiði özel bir eriterek yapýþtýrma iþlemidir.

02 0690


Ampullü Kontur Lambasý

¿

üniversal ADR kontrollü

 Iþýk çýkýþý: kýrmýzý/beyaz. Ampulsüz. Doðal lastik gövde. Baðlantý: Kablolu yuva.

Aksesuar Taným Kýrmýz yedek lamba camý Beyaz yedek lamba camý Yedek ampul yuvasý Yedek ampul T4W, 24 V (HD) Yedek ampul T4W, 12 V (Daylight)

¡

Araç elektrik þebekelerinde Model kullaným gerilimi: 12 V / 24 V ¿ 90° lamba kolu 12 V / 24 V ¡ 60° lamba kolu

Baðlantý Baðlantý kablosu ile Baðlantý kablosu ile

Karþýlaþtýrma numarasý – –

Art.-Nr. Amb./Ad. 0812 42 21 4 0812 42 22 0812 42 100 0720 150 21 10 0720 150 116

Art.-Nr.

Amb./Ad.

0812 42 3 0812 42 2

2

Ampullü Kontur Lambasý üniversal

 Iþýk çýkýþý: kýrmýzý/beyaz. Ampulsüz. Yatay montaj için. Baðlantý: kablo kovaný, arkada.

Aksesuar Taným Kýrmýzý/beyaz yedek lamba camý Yedek ampul R5W, 24 V Yedek ampul R5W, 12 V

MWF - 12/07 - 09898_TR - ©

Araç elektrik þebekelerinde Model kullaným gerilimi: 12 V / 24 V esnek tutucu ile

Baðlantý kablo kovaný ile

02 0700

Karþýlaþtýrma numarasý –

Art.-Nr. 0812 42 50 0720 140 2 0720 140 1

Amb./Ad. 8 10

Art.-Nr.

Amb./Ad.

0812 42 5

1


Reflektör, yuvarlak l l

PVC muhafaza içinde. M5x16 civata, diþli pul ve somunla birlikte.

Renk Kýrmýzý

Dýþ-Ø mm 55 90

Art.-Nr. 0812 34 1 0812 35 1

Amb./Ad.

Art.-Nr. 0812 30 1 0812 30 2 0812 30 3

Amb./Ad.

Art.-Nr. 0812 31 1 0812 31 3

Amb./Ad.

10

Reflektör, yuvarlak Kendinden yapýþkanlý Renk Kýrmýzý Beyaz Sarý

Dýþ-Ø mm 60

10

Reflektör, yuvarlak Ø 6 mm delikli Renk Kýrmýzý Sarý

Dýþ-Ø mm 60

10

Reflektör, yuvarlak

kombine, kendinden yapýþkanlý, Ø 6 mm delikli

MWF - 12/07 - 02439_TR - ©

Renk Kýrmýzý Sarý

02 0710

Dýþ-Ø mm 80

Art.-Nr. 0812 37 1 0812 37 3

Amb./Ad.

10


EU Standardýna Uygun Reflektörler Üçgen Reflektör Ø 5,3 mm delikli l l

Plastik kapaklý. Delik mesafesi 70 mm.

Renk kýrmýzý

U x G mm 160 x 160

Art.-Nr. 0812 41 1

Amb./Ad. 2

Üçgen Reflektör takviyeli model

Plastik gövdeli. 2 M5x12 civata, týrtýllý pul ve somun. l Delik mesafesi 70 mm. l l

MWF - 12/07 - 01601_TR - ©

Renk kýrmýzý

02 0720

U x G mm 170 x 170

Art.-Nr. 0812 40 1

Amb./Ad. 2


Köþeli Reflektör MINI Kendinden yapýþkanlý l

l

Çok küçük yapý formu, yerin dar olduðu durumlar için elveriþlidir! Kontur ve sýnýrlama lambalarý MINI, Art.-Nr. 0812 42 460 ve 461 için uygun reflektör.

Renk Kýrmýzý Beyaz

U x G mm 70 x 22

Art.-Nr. Amb./Ad. 0812 41 460 10 0812 41 461

Köþeli Reflektör

Kendinden yapýþkanlý l

PVC muhafaza içinde.

Renk Sarý

U x G mm 122 x 32,5

Art.-Nr. 0812 25 3

Amb./Ad.

Art.-Nr. 0812 21 1 0812 21 2 0812 21 3

Amb./Ad.

Art.-Nr. 0812 22 1 0812 22 3

Amb./Ad.

10

Köþeli Reflektör

Kendinden yapýþkanlý Renk Kýrmýzý Beyaz Sarý

U x G mm 90 x 40

10

Köþeli Reflektör Ø 4,3 mm delikli l

Delik mesafesi 70 mm.

MWF - 12/07 - 07503_TR - ©

Renk Kýrmýzý Sarý

02 0730

U x G mm 90 x 40

10


Özel Uygulamalar için Soket Yuvalarý ve Soketler 6 V – 24 V 3 ve 4 kutuplu sistem 6 V – 24 V Genel veriler: l l l l

Ýþletme sýcaklýðý: –40°C ile +85°C arasý. Maks. akým þiddeti: 25 A (2,5 mm2 kablo için), 16 A (1,5 mm2 kablo için). Vidalý kontaklar daha büyük çekme yüküne dayanýr. Kapaktaki açýklýk sayesinde soket yuva içinde tutulur. 1

2

Prizler Res. Taným Model 1 3 kut. sok. yuvasý Plastik 2 4 kut. sok. yuvasý Plastik

1

2

Standart Kontak türü – Vidalý kontak DIN 72575 Vidalý kontak

Kesit alaný Kontak malzemesi Art.-Nr. Amb.Ad. 3 x1,5 – 2,5 mm2 Bakýr çinko alaþýmý parlak 0555 315 2 1 3 x 1,5 mm2 Bakýr çinko alaþýmý parlak 0555 315 6 1 x 2,5 mm2

Fiþ l

Ýlave çekme yükü hafifletme tertibatý

Res. Taným Model 1 3 kut. sok. yuvasý Plastik 2 4 kut. sok. yuvasý Plastik

Standart Kontak türü – Vidalý kontak DIN 72575 Vidalý kontak

Kesit alaný Kontak malzemesi Art.-Nr. Amb.Ad.. 3 x 1,5 – 2,5 mm2Bakýr çinko alaþýmý parlak 0555 315 1 1 3 x 1,5 mm2 Bakýr çinko alaþýmý parlak 0555 315 5 1 x 2,5 mm2

4 damarlý spiral kablolar l l l l

Soketsiz! 12 V ve 24 V için uygundur. Her birinin iþleme için 200 mm ucu vardýr. Damarlarýn kesit alaný 4 x 1,0 mm2

Spiral çapý küçük 400 mm

MWF - 11/07 - 10529_TR - ©

!

Malzeme Poliüretan (PU)

Maks. çalýþma uzunl. 3000 mm

Art.-Nr. 0510 956 11

Amb.Ad. 1

Baðlantý aksesuarý: Çok damarlý oto kablolarý 3 x 1,5 mm2 Art.-Nr. 0770 116 4 x 1,5 mm2 Art.-Nr. 0770 119 Ýzol.soyma pens.Art.-Nr. 0714 108 10 Kablo ucu (vidalý baðlantý için) Art.-Nr. 0557 175 928 1,5 mm2 Klemens pens.Art.-Nr. 0714 107 100

02 0740

Kontak bakýmý Silikon sprey Kontak spreyi Kontak SW Kontak OL Kontak OS Kontak SL

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

0893 0890 0893 0893 0893 0893

223 100 65 60 61 70


Özel Uygulamalar için Soket Yuvalarý ve Soketler 3 kutuplu sistem 12 V Genel veriler: l l l l l l

DIN 9680 uyarýnca. Ýþletme sýcaklýðý: –25°C ile+75°C arasý. Maks. akým þiddeti: Koruma sýnýfý: IP 54. Lastik conta ile vidalama sayesinde su sýçramasýna ve kirlenmeye karþý koruma saðlanýr. Kullaným alaný: Ziraat makineleri, traktörler ve soðutuculu nakil araçlarý.

3 kutuplu soket yuvasý Model Plastik

Kontak türü Geçmeli kontak

Kontak malzemesi Nikelajlý bakýr çinko alaþýmý

Art.-Nr.

Amb./Ad.

0555 315 200

2

Kontak malzemesi Nikelajlý bakýr çinko alaþýmý

Art.-Nr.

Amb./Ad.

0555 315 100

2

Material Kontakte –

Art.-Nr. 0555 316 2

2

Material Kontakte Nikelajlý bakýr çinko alaþýmý

Art.-Nr. 0555 316 1

2

3 kutuplu soket Model Plastik

Kontak türü Geçmeli kontak

2 kutuplu sistem 6 V – 24 V Genel veriler: l DIN 4165 uyarýnca.

2 kutuplu soket yuvasý l l l l l

Ýþletme sýcaklýðý: – 40°C ile +105°C arasý. Maks. akým þiddeti: 16 A. Koruma sýnýfý: IP 67. 30 cm kablo, 2,5 mm2, enjekte plastik kaplý gövde. Vidalý kapak.

Model Kablo dahil plastik

Kontak türü –

Amb./Ad.

2 kutuplu soket l

Akým þiddeti: maks. 8 A.

MWF - 02/08 - 10527_TR - ©

Model Plastik

!

Kontak türü Geçmeli kontak

Amb./Ad.

Baðlantý aksesuarý: çok damarlý oto kablolarý 2 x 1,5 mm2 Art.-Nr. 0770 120 3 x 1,5 mm2 Art.-Nr. 0770 116 Ýzol.soyma pens.Art.-Nr. 0714 108 10 Yassý kablo soketi 4,8 x 0,8 Art.-Nr. 0558 531 2 6,3 x 0,8 Art.-Nr. 0558 991 7 Klemens Pens. Art.-Nr. 0714 107 107

02 0750

Kontak bakýmý Silikon sprey Kontak spreyi Kontakt SW Kontakt OL Kontakt OS Kontakt SL

Art.-Nr. 0893 223 Art.-Nr. 0890 100 Art.-Nr. 0893 65 Art.-Nr. 0893 60 Art.-Nr. 0893 61 Art.-Nr. 0893 70


Yan Ýþaretleme Lambalarý LED Model LED tekniðinin avantajlarý:

Bakým gerekmediði için uzun dayaným süresi vardýr. Ampul deðiþtirme gerekmez. l Çok düþük enerji tüketimi. l l

LED Yan Ýþaretleme Lambasý Üniversal ADR kontrollü

%100 su sýzdýrmazlýðý HOTMELT yöntemiyle* kablbaðlantýsý sayesinde saðlanýr. l Tutucu köþebendin üniversal delik düzeni ♦ kolay montaj. l Baðlantý: Arkadan kablolu HOTMELT baðlantýsý. l

¿

¡

Kullanýlabilir araç þeb. ger. Tutucu Baðlantý : köþebend l 24 V ¿ 90° HOTMELT baðlantýsý Kablo 0,5 m l 24 V ¡ T HOTMELT baðlantýsý Kablo 2 x 0,2 m

Karþýlaþtýrma no.

Art.-Nr.

Amb./Ad.

– –

0812 42 880 0812 42 881

10

Kablo Kiti, ön montajlý Üniversal ADR kontrollü

%100 su sýzdýrmazlýðý HOTMELT yöntemiyle* kablo baðlantýsý sayesinde saðlanýr. l LED yan iþaretleme lambalarýný kapsar Art.-Nr. 0812 42 880 veya 0812 42 881. l Baðlantý kablosunun uzunluðu: 4,0 m Lambalar arasýndaki hattýn uzunluðu: 3,5 m. l Tutucu köþebendin üniversal delik düzeni ♦ kolay montaj. l Zamandan ve iþ gücünden tasarruf sayesinde yüksek ekonomik yarar saðlanýr. l

HOTMELT baðlantýlarý için aksesuar

MWF - 12/07 - 05819_TR - ©

Taným Makaronlu düz kablo uçlarý 0,5-1,5 mm2 Makaronlu hortum ince cidarlý, 3:1, siyah Yedek hat FLRYY, 2 x 0,75 mm2 Kullanýlabilir araç þebekesi gerilimi: 24 V 24 V 24 V

Tutucu köþebent Baðlantý l l l

Kablo kiti, 2 x 3 lambalý Kablo kiti, 2 x 4 lambalý Kablo kiti, 2 x 5 lambalý

Art.-Nr. 0555 516 1

Amb./Ad. 25 / 100 / 300

0771 809 53

5

0770 121

50

Karþýlaþtýrma no.

Art.-Nr.

Amb./Ad.

– – –

0812 42 886 0812 42 887 0812 42 888

1

* HOTMELT yöntemi, baðlantý kablosunun lamba gövdesine su sýzdýrmaz ve sökülemez þekilde sabitlendiði eriyen yapýþkanlý özel bir prosestir.

02 0760


Yan Ýþaret Lambasý Filamanlý ampuller için

Mercedes Benz – Actros, SK için ADR kontrollü l l

Ampulsüz. Baðlantý: Kompakt priz arkada.

Aksesuar Taným Ampul W2,1x9,5D, 3W, 24V Ampul W10/3, 3W, 12V

Kullanýlabilir araç þebekesi gerilimi: 12 V / 24 V

Tutucu köþebent Baðlantý

Karþýlaþtýrma no. Mercedes Benz 0005444111

Kompakt soket

Art.-Nr. 0720 161 2 0720 161 1

Amb./Ad.

10

Art.-Nr.

Amb./Ad.

0812 42 904

10

Yan Ýþaret Lambasý Filamanlý ampuller için M.A.N. için l l

Ampul donanýmý (silindirik ampul C5W, 24 V) dahil. Baðlantý: Kompakt priz arkada.

Aksesuar Taným Ampul C5W, 5W, 24 V Ampul C5W, 5W, 12 V

Kullanýlabilir araç þebekesi gerilimi:

MWF - 12/07 - 05821_TR - ©

12 V / 24 V

Tutucu köþebent Baðlantý

Karþýlaþtýrma no. M.A.N. 81.25260.6048 81.25260.6088

Tülle

02 0770

Art.-Nr. 0720 171 2 0720 171 1

Amb./Ad.

10

Art.-Nr.

Amb./Ad.

0812 42 903

10


1

2

3

4

Düðme Piller

5

l

l

6 IEC Tanýmý

Other??

CR1220 CR 1616 CR 1620 CR 1632 CR 2016 CR 2025 CR 2032 CR 2430 LR 9 –

DL 1220 3 DL 1616 3 DL 1620 3 DL 1632 3 DL 2016 3 DL 2025 3 DL 2032 3 DL 2430 3 V 625 U 1.5 V 23 GA MN 21; 12 A23 V13 GS (V13 GA); 1:5 V 357; A76 V 392; D392; 1.5 A63

SR 44/ LR 44 SR 41 / LR 41

8

7 Voltaj

Sistem

Dia

9 Fig. Art.Nr.

12.5x2 16.0 x 1.6 16.0 x 2 16.0 x 3.2 20.0 x 1.6 20.0 x 2.5 20.0 x 3.2 24.0 x 3.0 Alkali manganez 15.5 x 6.1 Alkali 10.3 x 28.5 manganez Gümüþ oksid 11.6 x 5.4

1 2 3 3 4 5 6 6 7 8

0827 081 220 0827 081 616 0827 081 620 0827 081 632 0827 082 016 0827 082 025 0827 082 032 0827 082 430 0827 08 625 0827 08 23

9

0827 08 13

Gümüþ oksid

10

0827 08 392

Lityum Lityum Lityum Lityum Lityum Lityum Lityum Lityum

7.9 x 3.6

10

l l

Amb./Ad.

Sadece küçük otomatik boþaltma iþlemi Geniþ sýcaklýk aralýklarýnda kullanýlabilir. Yüksek sistem voltajý Uzun raf ömrü: Lityum piller için > 5 yýl, Gümüþ oksid > 2 yýl, Alkali manganez > 3 yýl.

Tipik uygulamalar 10/100

Araç anahtarý

Elde taþýnabilen vericiler

3

Dijital kaliperler Dijital Cep Ölçer

Diğer olası uygulamalar Spor

Pedometre, kalorimetre, kronometre, kalp atýþý ölçer Kiþisel ölçer Saðlýk Dijital ateþ termometresi Kan þekeri ölçer Oyuncak Oyuncaklar ve oyunlar Elektronik kitaplar Elektronik Uzaktan kumandalar cihazlar Cep hesap makineleri/bilgisayarlarý Ajandalar Elektronik seviyeler Kapý zilleri Motorlu araçla- Garaj kapýsý açma üniteleri rýn aksesuarlarý Araç alarm sistemleri Saatler Muhtelif Evcil hayvan tasmasý Lazer pointer LED lambalarý

0827 082 016, 0827 082 032, 0827 08 13 0827 082 032 0827 081 616, 0827 08 13, 0827 08 392 0827 081 620, 0827 082 016, 0827 082 025, 0827 082 032 0827 082 016, 0827 082 025, 0827 082 032, 0827 08 13 0827 08 13 0827 082 025, 0827 082 032 0827 081 616, 0827 081 620, 0827 08 13 0827 082 016, 0827 082 025, 0827 082 032 0827 08 13 0827 08 23 0827 081 616, 0827 082 032, 0827 08 23 0827 08 23, 0827 08 13 0827 081 220, 0827 081 620, 0827 082 016, 0827 082 025, 0827 082 032, 0827 08 13, 0827 08 392 0827 082 032, 0827 08 13 0827 08 13, 0827 08 392 0827 081 616, 0827 082 016, 0827 082 032

Düðme Pil Standı pilsiz l

MWF- 03/09-05803-TR © •

l

l

l

02 0775

Kararlý delikli plaka tasarýmý. Temiz ve sýrasý ile dizilmiþ blister paketli düðme pillerin maksimum 8 dosya rafýna (dahil) sýðabilmesi için. Serbestce durabilmesi ve duvara monte için Renk: kýrmýzý, toz kaplamalý RAL 3020.


Profi-Line Pilleri Þarj edilebilir piller (1000 defaya kadar þarj edilebilir) profesyonel kullaným için en yüksek kapasiteli!

Nikel Metal Hibrit Pilleri (NiMH pil) Dijital kamera, palm, organizer, GPS sistemleri, el fenerleri, uzaktan kumandalar ve diðer bütün seyyar cihazlarda yüksek performans saðlamak için.

Akü tipi NiMH Micro AAA; R03; UM4 Mignon AA; R6; UM3 Baby C; R14; UM2 Mono D; R20; UM1 9-V-Block; PP3; F22

Art.-Nr.

Kapasite mAh 800 2600 3500 8000 200

0827 0827 0827 0827 0827

211 212 213 214 215

Amb./Ad.

4 4 2 2 1

Pil Kutusu 8 Micro-AAA veya Mignon AA piller/bataryalar için muhafaza sistemi. Ýstenmeden deþarj olmaya karþý ideal koruma. Þarj durumunun bilinmesi için “Dolu/Boþ” baskýlý. Teslimatý pilsiz yapýlýr.

Art.-Nr. 0827 210 Amb./Ad.: 1

Profi-Line Piller Profesyonel kullaným için yüksek kapasiteli piller! Özel olarak normal ve yüksek enerji tüketen mobil veya seyyar cihazlar için.

Alkalik mangan piller l l l l

MWF - 10/06 - 09286_TR - ©

l

Çok uzun ömürlü, yüksek akým gerektiren cihazlar için de uygundur. –20°C ile +50°C arasýndaki sýcaklýklarda çalýþabilir durumdadýrlar. Akma bakýmýndan son derece emniyetlidirler. Düþük oranda kendiliðinden deþarj olurlar (5 yýla kadar depolamaya elveriþli). Þarj edilemezler. Taným 1,5 V Micro AAA; LR03; AM4 1,5 V Mignon AA; LR6; AM3 1,5 V Baby C; LR14; AM2 1,5 V Mono D; LR20; AM1 9,0 V Block; 6LR61; 6AM6

02 0780

Art.-Nr. 0827 01 0827 02 0827 03 0827 04 0827 05

Amb./Ad.

4/48 4/48 2/24 2/24 1/12


Akülü LED Seyyar Lamba WLH 30 Plus Atölye bölümü ve müþteri hizmetleri için

Lityum Iyon aküler ‘ Küçük aðýrlýk, yüksek performans ve akülerin kendiliðinden boþalmasý yok. Memory efekt yok. l Yüksek ýþýk kazancý ‘ En ücra köþelere kadar süper aydýnlýk! l Akýllý kumanda elektroniði ‘ Bu sayede bütün yanma süresi boyunca sabit kalan aydýnlatma gücü! l

Þebekeden baðýmsýz ‘ Kablosuz olmasý sayesinde seyyar, üniversal kullaným! l Darbeye ve çarpmaya karþý dayanýklý ‘ Zor koþullar için! l LED dayaným süresi 100.000 saate kadar ‘ Ampul deðiþtirme yok! l Ýyi eriþilebilir açma/kapatma þalteri. l Kanca 360° dönebilir ve katlanabilir. l Þarj istasyonunun duvara sabitlenmesi mümkün. l

Teslimat kapsamý Akülü LED Seyyar Lamba WLH 30 Plus. Þarj istasyonu, 1,5 m kablolu. l Kullaným talimatý. l

Teknik bilgiler

l

LED sayýsý Lityum iyon akü Iþýk þiddeti Þarj süresi

Art.-Nr. 0827 940 030

MWF - 05/06 - 05391_TR - ©

30 + 1 (gösterge ýþýðý) 7,4 V, 2.200 mAH 550-600 Lux yakl. 3 saat (1 saat sonra kapasitenin yakl. % 80'i dolu!) Yanma süresi yakl. 8 saat Lamba koruma sýnýfý IP54

Amb./Ad. 1

Süper aydýnlatma sayesinde geniþ uygulama yelpazesi.

Kanca dýþarý katlanmýþ.

Ýlave kýrmýzý LED (iþaret ýþýðý). Lambanýn yakl. 5 dakika daha çalýþabileceði sinyalini verir.

Seçilmiþ LED'ler – üniform ýþýk rengi.

02 0790

Kanca içeri katlanmýþ.


SEYYAR LAMBA 230V

Art.-Nr. 981 760 10 Ergonomik ve üstün esneme özelliğine sahip her türlü tamir ve bakım işlemine uygun. Araç ve makinalarda en zor noktaların görülmesini sağlayan aydınlatma cihazı. Kaymayı önleyen ergonomik sap. Daha iyi aydınlatma için silindir şeklinde gövde. Her yöne kıvrılabilen esnek kablo. Uygulama alanları:Araçların motor, silin dir, valf, vites kutusu, debriyaj, kaporta, kapı duvarları, araç tavanı, hasarlı ağır vasıtalar vb. alanlarda kullanılır. Hassas kontrol düğmesi Ergonomik tasarımı ile uzun süre çalışma rahatlığı sağlar. Her yöne dönebilen ve kırılmaz askı kancası.

Teknik bilgiler: LED Sayısı Performans değeri Kablo uzunluğu Gövde boyu

60 500 lux 5 metre 400 mm

SEYYAR LAMBA ŞARJLI Art.-Nr. 827 940 060

Her türlü tamir ve bakım işlemine uygun 5 saate kadar çalışma imkanı sağlayan şarjlı ergonomik seyyar lam

  

MWF - 07/10 - 20116-TR - ©

Teknik bilgiler: LED Sayısı Performans Değeri Pil Özelliği Şarj bitme süresi Şarj etme süresi Kablu uzunluğu Gövde boyu

60 500 lux NiMH Akü 1800 mAh yakl. 5 saat yakl. 3 saat 5 metre 400 mm

02 0791

5 saate kadar şarj ile çalışma imkanı. 3 saat içerisinde tamamen şarj olur. Her yöne kıvrılabilen esnek kablo. Farklı çalışma ortamları için askı kancası

Uygulama alanları: Araçların motor, silindir, valf, vites kutusu, debriyaj, kaporta, kapı duvarları, araç tavanı, hasarlı ağır vasıtalar vb. alanlarda kullanılır. Şarjlı olmasından dolayı mekandan bağımsız her yerde kullanılabilir. Özellikler: Ergonomik tasarımı ile uzun süre çalışma rahatlığı sağlar. Her yöne dönebilen ve kırılmaz askı kancası. Çok hafif gövdesi sayesinde askı kullanılmadığında da yorulmadan çalışma imkanı sağlar.


Akülü LED Seyyar Lamba WLH 30 Premium • En modern lityum iyon akü teknolojisi • Kısa şarj süresi, uzun aydınlatma süresi. • Yüksek ışık verimi. • Plastik çengel • 360° döndürülebilir ve katlanabilir.

Teknik bilgiler LED sayısı Lityum iyon aküleri Işık yoğunluğu Şarj süresi Yanma süresi Lamb.koruma sınıfı

30 + 1 (İndikatör ışığı – lambanın 5 dakika içinde şarj edilmesi gerektiği sinyalini verir) 7,4 V, 2.200 mAH 1.000 Lux, 50 cm'de < 3 saat (1 saat sonra yakl. % 80 kapasite kullanılır durumdadır) yakl. 9 saat IP65 (Toz geçirmez/su huzm. karşı korunmuş)

Teslimat kapsamı •

Akülü LED seyyar lamba WLH 30 Premium, şarj istasyonu (Duvar montajı için uygun) ve şebeke adaptörü, kullanım kılavuzu.

Art.-Nr. 0827 940 130

MWF - 02/10 - 05391 - © •

Amb./Ad. 1

Daha kalın cidarlar – en ağır mekanik yüklere karşı.

Birlikte dökülmüş dişli kovan – en yüksek tutma ve çekme kuvvetleri, kapağın yerine oturması kusursuz.

High-End şalteri, dört kat vidalı – azami yük altında en gelişmiş kullanım konforu.

Takviyeli koruma camı – en ağır şartlar altında bile kırılmaya karşı ideal koruma.

Koruma sınıfı IP65 – toz geçirmez/su huzmesine karşı korunmuş (eskiden IP54 – su sıçramasına karşı korunmuş).

En modern kumanda elektroniği – aydınlatma süresi boyunca sabit kalan ışık performansı.

02 0792


LED ÇALIŇMA LAMBASI, 60 LED’LĠ Art.-Nr. 0981 760 100 / 1 Özellikler: •60 LED sayesinde çalıňma yeri yeterli de recede aydınlatır. •LED tekniđi sayesinde uzun dayanım sürer. •Yeterli geniňlikte çalıňma alanı 8m H05RN, 2x 0.75 mm kablo sayesinde sađlanır. •Açma / Kapama için devirmeli ňalter. •Plastik parçalar RAL9005 malzemeden, siyah. •Su sıçramasına karňı korunmuň Avrupa tipi yassı soketler.

02 0793


Elektronik Seyyar Lamba

Otomotiv ve Sanayi Sektörüne uygun çok amaçlý seyyar lamba Art.-Nr. 0981 700 0 und 0981 711 0 iliþiðinde yedek bir lamba vardýr Floresan ampul deðiþimi hýzlý ve kolay l l l

Bakým dostu sürgü sistemli yapý tarzý ♦ ampul deðiþtirmede gerilim olan hatlarla temas yok. Göze gelmeden çalýþmak için saðlam prizmatik koruma borusu. Lastik baþlýk ve dönmeye karþý güvenli tutma sapý sayesinde saðlam

♦ Ýþten kayýp zaman olmaz. ♦ Masraftan tasarruf. l l l

Güç Iþýk þiddeti Þebeke gerilimi Baðlantý kablosu Fiþ tipi Koruma türü Koruma sýnýfý Balast Teknik özellikler

Art.-Nr. Amb./Ad.

yapým tarzý. Dönebilir, kýrýlmaz aský çengeli. Son derece esnek besleme kablosu sayesinde kablo kopmasýna karþý ideal koruma. Yað ve benzine karþý dayanýklýdýr.

8W 330 Lumen

11 W 900 Lumen 230 V 5 m H05RN-F “FLEX“ 2 x1,0 mm2 Tam lastik kontur fiþi IP 64 II Komple elektronik donanýmlý olan EVG balastýn kapatma otomatiði (ampul arýzasýnda ) ve ön ýsýtmasý vardýr ♦ ve ampul için ideal koruma. Kýrýlmaya karþý koruma folyolu ampul Daha fazla ýþýk ♦ 75 W normal ampul Art.-Nr. 0981 700 1. ile eþdeðer. Ýnce yapý formu. Kýsa kompakt yapý formu. Üstün soðuk start. Üstün soðuk start. %20 daha fazla aydýnlatma performansý! 0981 700 0981 700 0 0981 711 0981 711 0 yedek florosan ampul dahil yedek florosan ampul dahil 1 1

Yedek parçalar ve aksesuar 1 2 3

MWF - 08/07 - 05358_TR - ©

4 5

1 Florosan ampul 8 W 2 Florosan ampul 11 W kýrýlma korumalý kýrýlma korumasýz Art.-Nr. 0981 711 1 Art.-Nr. 0981 700 1 Art.-Nr. 0981 8 Amb./Ad. 2 Amb./Ad. 1 Amb./Ad.1 3 Seyyar lamba takýlmýþ Art.-Nr. 0981 700 1 – sürgü, 2006’dan itibaren Art.-Nr. 0981 700 4 Amb./Ad. 1 4 Koruma borusu – Art.-Nr. 0981 700 3 Amb./Ad.1 5 Yaylý kýskaçlý tutucu mýknatýs, yakl. 18 kg tutma kuvveti Art.-Nr. 0981 69 Amb./Ad. 1

02 0800


ÖZEL LAMBALAR Mıknatıslı LED arama çubuk lambası •Uygulamalar: Yakın bölge. •Uzunluk: 164–665 mm arasında uzatılabilir, Ø: yakl. 10,5 mm. •Kuvvetli mıknatıs (1 kg'a kadar taňıma gücü). •Piller: 3x LR41 (Teslimat kapsamında). Art.-Nr. 0827 500 001 Amb./Ad. 1 Piller, Art.-Nr. 0827 08 392, Amb./Ad. 3

LED'li kalem lamba •Uygulamalar: Yakın bölge. •Uzunluk: yakl. 130 mm, Ø: yakl. 12 mm. • Kısa süreli ıňık tutma klipsi üzerinden ayarlanabilir, sürekli ıňık lamba kafası döndürülerek ayarlanabilir. • Piller: 2x Micro / AAA / LR03 (teslimat kapsamında bulunmaz). Mıknatıslı LED

LED'li kalem lamba Art.-Nr. 0827 500 006 Amb./Ad. 1

MWF - 07/09 - 07201 - © •

Piller, Art.-Nr. 0827 01, Amb./Ad. 4

02 0810


Patlamaya Karþý Korumalý Xenon El Feneri T50 l

l l l

l l l

Taným Xenon el feneri T 50 0827 850 için yedek ampul 827 850 için kemer kýlýfý 0827 850 için miðfer tutucusu Pil

Art.-Nr. 0827 850 0827 851 0827 852 0827 853 0827 02

Amb./Ad.

l l

1 l

4

Patlamaya karþý EU standardýna uygun korumalý. Aydýnlatma mesafesi: 100 –120 m. Ampul: Xenon (halojen lambaya oranla birkaç kat daha aydýnlýk). Alkalik piller: 4 adet LR6/AA Mignon tipi, Art.-Nr. 0827 02 (4 adet teslimat kapsamýnda). Aðýrlýk: 130 g piller dahil. Boyut: 15,5 cm x 4,0 cm. 5 m'ye kadar su sýzdýrmaz. Kýrýlmaz ABS plastik. Alkalik Mignon piller ve bir Xenon aydýnlatma elemanýnýn kombinasyonu sayesinde son derece aydýnlýk ve küçük. ADR talimatlarýnýn ve GGVS uygulama yönergelerinin tüm þartlarýný yerine getirir.

Halojen Çalýþma Lambasý Sýçrayan suya karþý korumalý çalýþma lambasýnýn deðiþtirilebilir bir tasarruf ve halojenli bir ana lambasý, sinyal tertibatý ve elektronik acil fonksiyonu (elektrik kesilmesi durumunda otomatik olarak devreye girer) vardýr. Aydýnlatma baþlýðý yakl. 120° dönebilir. Durma ve pozisyon lambasý olarak özellikle elveriþlidir. l

l l

MWF - 08/01 - 07391_TR - ©

Taným Halojen çalýþma lambasý, renk kýrmýzý 0827 810 için ana lamba, 6 V / 10 W 0827 810 için pilot lamba, 6 V / 1,2 W 0827 810 için yedek pil

Art.-Nr. 0827 810 0827 811 0827 812 0827 813

02 0820

Amb./Ad. 1

Aþýrý þarja karþý emniyetli olan kaliteli pil aþýrý deþarja karþý da korunmuþtur. LED kontrollü þarj cihazý lamba gövdesine monte edilmiþtir. 220 V/230 V þebekeden ve 12 V/24 V araç devresinden þarj edilmesi mümkündür.

Þarj süresi: yakl. 18 saat Yanma süresi, tasarruflu: yakl. 29 saat Yanma süresi, halojen lamba: yakl. 3 saat Renkli sinyal camlarý (beyaz, kýrmýzý, yeþil, turuncu), taþýma kayýþý, duvar tutucusu, 12 V/24 V araç þarj tertibatý, 220 V/230 V þebeke kablosu dahildir, ölçüler yakl. 336 x 126 x 112 mm.


Premium-Line El Fenerleri Esnaf ve sanayi kullanýmý için.

Taným Uygulama Kullaným ömrü Iþýk rengi Ampul Iþýk þiddeti Aydýnlatma mes. yakl. Koruma türü Uzunluk yakl. Malzeme Yanma süresi yakl. Özellikler

Piller * Art.-Nr. Piller Art.-Nr. Yedek ampuller Art.-Nr. Holster Art.-Nr.

Designer-LED T3 Yakýn bölge

Power-LED T4 Yakýn bölge / orta bölge > 10.000 s ♦ ampul deðiþtirme yok! Beyaz Beyaz 1 x LED 7 x LED 65 Lumen 56 Lumen 150 m 15 m IP44 IP44 140 mm 135 mm Alüminyum, Alüminyum, kýrmýzý eloks.boya siyah eloks. boyalý 5s 7s • 3 W LED • 7 LED ‘ Yüksek ýþýða ‘ Yüksek ýþýða dönüþüm oraný dönüþüm oraný • Kompakt • Kompakt model model ‘ 140 mm • Taþýma halkasý uzunl dahil • Taþýma halk. dhl. 3 x Micro / 3 x Micro / AAA / LR03 AAA / LR03 0827 805 200 0827 835 005 Amb./Ad. 1 Amb./Ad. 1 0827 01 0827 01 Amb./Ad. 4 Amb./Ad. 4 – – –

El feneri standart Yakýn bölge / orta bölge – Beyaz 1 x Kripton 12 Lumen 100 m IP40 190 mm Alüminyum, siyah boyalý 15 s • Mýknatýslý tutuculu

Krypton Krypton T7 T9 orta bölge / uzak bölge – – Beyaz Beyaz 1 x Kripton 1 x Kripton 27 Lumen 44 Lumen > 150 m > 150 m IP44 IP44 255 mm 315 mm Alüminyum, kýrmýzý eloks.boyalý

2 x Mono / D / LR20 0827 700 Amb./Ad. 1 0827 04 Amb./Ad. 2 2,4 V, 0,5 A 0827 701 Amb./Ad. 1 –

2 x Mono / D / LR20 0827 837 1 Amb./Ad. 1 0827 04 Amb./Ad. 2 2,4 V, 0,7 A 0827 837 3 Amb./Ad. 1 0827 839 5 Amb./Ad. 1

MWF - 09/08 - 07200_TR - ©

* Teslimat kapsamýnda deðil.

02 0830

3,5 s 4s • Kripton ampul ♦ Yüksek ýþýða dönüþüm oraný • Ergonomik formlu tutma sapý ♦ Daha iyi kavrama özellikli • Fokuslanabilir • Taþýma halkasý dahil 3 x Mono / D / LR20 0827 839 1 Amb./Ad.1

3,6 V, 0,75 A 0827 839 3 Amb./Ad.1


Halojen Ýkaz Lambasý l l l

l l l

Çalýþma lambalý. Ticari araçlarýn talimatlara uygun iþaretlenmesi. StVZO (trafik kanunu) Nr. 19 uyarýnca TÜV (araç muayene) testli. GGVS onaylý, test numarasý K 13947. Teslimat kapsamýnda piller (5 adet gereklidir) yoktur. Seçimli olarak sürücü kabinine montaj için saðlam kutu içinde.

Art.-Nr. Amb./Ad. 0827 825 1 kpl. saðlam kutuda 0827 825 1 Piller 0827 04 2/24 Yedek ana ampul 0827 825 2 1

MWF - 07/08 - 10455_TR - ©

Taným Ýkaz lambasý

02 0840


Kablo Tamburlarý

Dikkat: 2004 Haziran tarihli BGI 608'e göre merdiven rulolarý inþaat ve montaj yerlerinde izolasyon malzemesinden oluþturulmuþ olmalý veya izolasyon maddesi ile kaplanmýþ olmalýdýr. ♦ Plastik-kablo tamburlarý, Art.-Nr. 0774 101 … kuru mekanlarda kullaným için, soðuða duyarlý. kuru mekanlarda kullaným için, soðuða dayanýklý. sürekli dýþarýda kullaným, aþýrý esnek, yað, benzin ve UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý.

(Çelik Sac Modeli) Plastik kablo Lastik kablo Neopren kablo

H05VV-F H05RR-F H07RN-F

Kullaným alaný

Sürekli dýþ kullaným 3 Koruma kontaðý-Prizler 16 A, 250 V H07RN-F3G1,5

Model Kablo donanýmý Kablo uzunluðu Art.-Nr. Koruma türü Aþýrý ýsýnma emniyeti Özellikler

Kuru mekanlar

Kuru mekanlar

3 Koruma kontaðý-Prizler 16 A, 250 V H05RR-F3G1,5

3 Koruma kontaðý-Prizler 16 A, 250 V H05VV-F3G1,5

40 m 50 m 50 m 0774 40 0774 50 1 0774 50 11 IPX4 püskürtme su korumalý IP20 IP20 VDE 0620* göre tekrar çalýþtýrma korumasý olan termo koruma þalteri l Yeni sabitleme freni. l Saðlam model. l Darbeye karþý tamponlanmýþ, parlak galvanizli çelik boru çerçeve. l Ergonomik, plastik izolasyonlu taþýma kulbu. l Püskürtme su korumalý tekli prizler (0774 50 1 ve 0774 50 11 deðil). l Arýzalý prizler teker teker deðiþtirilebilir. l Gözden kaçmayan güvenlik rengi. l Düþük aðýrlýk merkezinden dolayý son derece saðlam durur. 285 mm x 190 mm x 360 mm

Boyutlar (U x G x Y)

* Takýlmýþ olan, serbest tetiklenmeli termo koruma þalteri, soðuduktan sonra elle geri alýnabilir. Açýlmýþ kabloda aþýrý yüklenmede termo koruma þalteri izin verilen yakl. 60°C'lik sýnýr sýcaklýðýna ulaþýldýðýnda akým beslemesini keser. Cihaz ve çevresi için mutlak koruma. Kablonun kullaným ömrü artar, yanma tehlikesi önlenir. Sarýlmýþ kabloda da belirtilen nominal performans kýsa süreli aþýlabilir. Ancak sýnýr deðere ulaþýldýðýnda bir akým kesikliði gerçekleþir. Kýrmýzý düðmeye basarak geri alma.

Çelik sac-kablo tamburlarý için yedek parçalar

MWF - 01/05 - 05051_TR - ©

1

2

4

3

6

5

7

Þek. 1 2 3 4 5 6 7

Taným Tutma sapý Krank kolu Priz soketi Merkezi kaplama Kapaklý merkezi kaplama Termo koruma þalteri, 250 V Termo koruma þalteri, 400 V

02 0850

Art.-Nr. 0707 774 001 0707 774 002 0707 774 003 0707 774 004 0707 774 005 0707 774 006 0707 774 007

Amb./ Ad.

1


Kablo Çekme Sistemi

1

2

4

Cam elyaf Ø 3 mm l

5

6

l

3 l

7

l

8

l

l

Elektrik, telefon ve anten kablolamasýnda problemsiz kablo döþeme. Kablo döþeme iþleminde daha fazla zaman tasarrufu. Ýtmeye dayanýklý ve kayma özellikli mantolanmýþ cam elyaf profiller, deðiþik kýlavuz baþlýklar ile. Yerleþtirilmiþ ve eðimi bol boru sistemlerinde ve çok dar bükme çaplarýnda kullaným için. Yüksek kaliteli cam elyaf profil, 30 mm'lik minimum yarýçaplarda aþýrý bükülmelere müsaade eder. Maksimum güç aktarýmý için kablo çekme tutacaðý ile.

Komple set aþaðýdakilerden oluþur: l l l l l l

MWF - 05/02 - 05293_TR - ©

Þekil 1 1 1 – – – – – – 8 4 5 6 7 3 2 2 2 2 2 2 2 –

Taným Komple set, 20 m, 3 mm cam elyaf profil Komple set, 30 m, 3 mm cam elyaf profil Komple set, 50 m, 3 mm cam elyaf profil Yedek band, 20 m, 3 mm cam elyaf profil Yedek band, 30 m, 3 mm cam elyaf profil Yedek band, 50 m, 3 mm cam elyaf profil Yedek kýlavuz baþlýk seti 8 mm Yedek kýlavuz baþlýk seti 11 mm Yedek kýlavuz baþlýk seti 14 mm Yedek kýlavuz baþlýk seti her biri 8 mm, 11 mm ve 14 mm baþlýklar ile Baþlangýç kovaný Çekme halkasý Baðlantý kovaný Klebfix-Süper hýzlý, 5 g Kablo çekme tutacaðý (lastik) Kablo çekme çorabý, 4-6 mm Kablo çekme çorabý, 6-9 mm Kablo çekme çorabý, 9-12 mm Kablo çekme çorabý, 12-15 mm Kablo çekme çorabý, 15-19 mm Kablo çekme çorabý, 19-25 mm Kablo çekme çorabý, 25-31 mm PVC-haznede kablo kayganlaþtýrýcý madde 500 g

Art.-Nr. Amb./Ad. 0975 800 020 0975 800 030 0975 800 050 1 0975 801 020 0975 801 030 0975 801 050 0975 802 008 0975 802 011 3 0975 802 014 0975 802 100 1 0975 802 200 0975 802 300 3 0975 802 400 0893 090 0 1/25 0975 802 500 0975 803 004 0975 803 006 0975 803 009 0975 803 012 1 0975 803 015 0975 803 010 0975 803 025 0975 804 005

02 0860

l l l l

3 mm cam elyaf profil. 2 çift taraflý takýlmýþ uç kovanlarý. 3 Kýlavuz baþlýklar ♦ 8, 11, 14 mm çap. 2 Baðlantý kovanlarý (onarýmlar için). 2 Çekme halkasý. 2 Kablo çekme çoraplarý (4-6 mm ve 6-9 mm). Cam elyaf yapýþtýrýcý 5 g, Art.-Nr. 0893 090 0. Kablo çekme tutacaðý. Ayrýntýlý kullaným kýlavuzu. Maks. çekme yükü 100 kg.

Kablo çekme tutacaðý (Þek. 3)


Tesisat Kanalý

LFK 40 x 60 'dan yukarýsý için 4 tespit kancasý dahildir. l Tespit kancalarý kaydýrýlabilir ve yan yana baðlayýcý olarak kullanýlabilir. l Taban delikleri LFK 40 x 40 ' kadar tek sýralý, LFK 40 x 60'dan yukarýsýnda çift sýralý. l Daha saðlam, ancak yerinden kolay çýkarýlabilir ve sökülebilir kapak. l LFK 60 x 60' dan itibaren ayýrma raylarýný tutan kesintisiz montaj raylý. l

Tip

Dýþ ölçüler Yükseklik x Geniþlik mm

25 x 25

25 x 25

25 x 40

27 x 40

30 x 30

32 x 30

40 x 40

40 x 40

Tip

40 x 60

60 x 60

60 x 90

Dýþ ölçüler Renk Yüks. x Gen. mm

40 x 57

61 x 57

61 x 90

Renk

Art.-Nr.

Bembeyaz Açýk gri Bembeyaz Açýk gri Bembeyaz Açýk gri Bembeyaz Açýk gri

0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973

Kanal

Dýþ köþe

Bembeyaz 0973 640 60 Amb./m 36 Açýk gri 0973 640 601 Amb./m 36 Bembeyaz 0973 660 60 Amb./m 24 Açýk gri 0973 660 601 Amb./m 24 Bembeyaz 0973 660 90 Amb./m 16 Açýk gri 0973 660 901 Amb./m 16

0973 640 602

Amb./Ad. 4

0973 640 603

Amb./Ad. 4

0973 660 602

Amb./Ad. 4

0973 660 603

Amb./Ad. 4

0973 660 902

Amb./Ad. 4

0973 660 903

Amb./Ad. 4

Amb./m

625 625 625 625 630 630 640 640

25 251 40 401 30 301 40 401

Ýç köþe

60 70 36

Yassý köþebent Son parça

0973 640 604

Amb./Ad. 4

0973 640 605

Amb./Ad. 4

0973 660 604

Amb./Ad. 4

0973 660 605

Amb./Ad. 4

0973 660 904

Amb./Ad. 4

0973 660 905

Amb./Ad. 4

72

0973 640 606

Amb./Ad. 4

0973 640 607

Amb./Ad. 4

0973 660 606

Amb./Ad. 4

0973 660 607

Amb./Ad. 4

0973 660 906

Amb./Ad. 4

0973 660 907

Amb./Ad. 4

0973 640 608

Amb./Ad. 10

0973 640 609

Amb./Ad. 10

0973 660 608

Amb./v. 10

0973 660 609

Amb./Ad. 10

0973 660 908

Amb./Ad. 10

0973 660 909

Amb./Ad. 10

Teçhizat tablosu Tip Yakl. adet NYM 3 x 1,5 mm2

25 x 25 3

25 x 40 4

30 x 30 6

40 x 40 10

40 x 60 12

60 x 60 18

60 x 90 26

Aksesuar, tesisat kanalý

MWF - 07/06 - 04042_TR - ©

Resim

Taným Art.-Nr. Sert PVC malzemeden çoklu bölümleme için ayýrma rayý 0973 690 020 LFK 60 x 60 ve LFK 60 x 90 için Teslimatta uzunluk: 2 m

Amb/Ad. 50 m

Temizleyici Tip 20 0892 100 11 Sert PVC için çözücü etkisi olmayan temizlik maddesi Ýçerik: 1000 ml

1

02 0870


Köþe Kanalý Teknik bilgiler Nominal ölçü Y x G: Malzeme: Renk: Teslimatta uzunluk:

30 x 40 mm Sert PVC, zor alev alýcý, kendiliðinden sönen, UV 'ye karþý dayanýklýlaþtýrýlmýþ. Bembeyaz (RAL 9010). 2 m.

Tabandan tavana ve köþe kýsýmlarýna hat döþeme kanalý. l Taban delikleri tek sýralý. l

Art.-Nr. 0973 830 50 Amb/m 100

Teçhizat tablosu Tip Yakl. adet NYM 3 x 1,5 mm2

30 x 40 2

Kablo kanalý için ilave ürünler

MWF - 10/06 - 04045_TR - ©

Dübel, genel Dübel çivisi Çift tarafý yapýþkan bant Gönyeli makas Kesme pensesi Elektrikli çoklu kesici EMS 2.0 Ýnce testere Hassas gönye açýsý

Art.-Ön Kodu 0903 / 0906 Art.-Nr. 0971 500 0.. Art.-Ön Kodu 0894 Art.-Nr. 0714 03 50 Art.-Nr. 0714 03 7.. Art.-Nr. 0702 698 1 Art.-Nr. 0695 932 192 Art.-Nr. 0715 64 15

02 0880


Aksesuar Kablo Döþeme Kanalý BR

MWF - 07/06 - 04087_TR - ©

Resim

Art.-Nr.

Amb./Ad.

0973 690 010

50 m

Cihaz montaj kutusu 1 göz 35 mm DIN montaj rayý üstüne taban sabitlemesi Yükseklik 50 mm

0973 690 100

40

Cihaz montaj kutusu 2 göz 35 mm DIN montaj rayý üstüne taban sabitlemesi Yükseklik 50 mm

0973 690 200

20

CEE montaj çerçevesi CEE cihazlarý için (düz model) Sabitleme deliklerinin mesafesi 60 mm

0973 690 300

10

Baðlantý manþonu IP54, kýskaç tertibatlý 5 x 1,5 – 2,5 mm2 5 x 1,5 – 6,0 mm2

0978 100 100 0978 100 200

1/10 1/5

Temizleyici Tip 20 Sert PVC için çözücü etkisi olmayan temizlik maddesi Ýçerik: 1000 ml

0892 100 11

1

Taným Sert PVC malzemeden ortadan bölme için ayýrma rayý Yükseklik 60 mm Teslimatta uzunluk: 2 m

02 0890


WÜRTH TÜRKİYE 02 – Elektrik & Elektronik 03 – Bağlantı Elemanları 04 – Dübeller 05 – Kimyasal Ürünler 06 - Bantlar 07 – Kesme, Delme, Aşındırma 08 – Lehim ve Kaynak 09 – El Aletleri 10 – Ölçme Aletleri 11 – Makineler 12 – Depolama ve Raf Sistemleri 13 – İş Güvenliği 14 – Otomotiv ve Cargo Ürünleri 15 – Mobilya Aksesuarları 16 – İnşaat Ürünleri 17 – Koleksiyon Ürünleri

;


Altýköþe Sac Cývatasý DIN 7976 (ISO 1479) Nom. Ø d Kafa yüks.k e s Nominal Ød mm

3,5

3,9

4,2

MWF - 01/08 - 03381_TR - ©

4,8

mm mm mm mm

3,5 2,3 5,96 5,5

Uzunluk l mm 6,5 9,5 13 16 19 22 25 32 38 45 50 6,5 9,5 13 16 19 22 25 32 38 45 50 9,5 13 16 19 22 25 32 38 45 50 60 70 9,5 13 16 19 22 25 32 38 45 50 55 60 70 80 90 100 110

3,9 2,3 7,59 7

4,2 2,8 7,59 7

4,8 3,0 8,71 8

5,5 4,0 8,71 8

Galvanizli çelik, mavi pas. Art.-Nr. 0114 35 65 0114 35 95

Amb/Ad. A2

0114 35 19

1000

0114 39 65 0114 39 95 0114 39 13

0114 48 0114 48 0114 48 0114 48 0114 48 0114 48 0114 48

95 13 16 19 22

95 13 16 19 22 25 32

0114 48 60

8 5,8 14,26 13 Amb/Ad.

Set ORSY 100

Art.-Nr. 3500 100

1000 100

0114 39 19

0114 42 0114 42 0114 42 0114 42 0114 42

6,3 4,8 10,95 10

Form C, sivri uçlu Galvanizli çelik, mavi pasifize (A2K) A2

100

2500

100

1000

0122 35 0122 35 0122 35 0122 35 0122 35 0122 35 0122 35 0122 35 0122 35 0122 35

95 13 16 19 22 25 32 38 45 50

0122 39 0122 39 0122 39 0122 39 0122 39 0122 39 0122 39 0122 39 0122 39 0122 39 0122 42 0122 42 0122 42 0122 42 0122 42 0122 42 0122 42 0122 42 0122 42 0122 42 0122 42 0122 42

95 13 16 19 22 25 32 38 45 50 95 13 16 19 22 25 32 38 45 50 60 70

0122 48 0122 48 0122 48 0122 48 0122 48 0122 48 0122 48 0122 48 0122 48 0122 48 0122 48 0122 48 0122 48 0122 48 0122 48 0122 48

13 16 19 22 25 32 38 45 50 55 60 70 80 90 100 110

03 0010

1000

500

1000

500

1000

500

1000 100 1000 500 200 250

200

Ýçerik 890 Sac vidalarý DIN 7976, Çelik galvanizli, mavi pasifize (A2K) ve sabit rondelalý kombine sac vidalarý Galvanizli çelik, mavi pasifize (A2K) 0114 48 13/19/25 0114 63 16/19/22/25/32 0114 8 19/25 0129 085 5 13/16 0129 086 3 16/20 0129 086 5 16 0129 088 0 19

Art.-Nr. 0964 129 01


Sac Vidaları DIN 7981 (ISO 7049)’e göre Mercimek baþlý Çapraz H, Form C, Sivri uçlu Galvanizli çelik, mavi pasifize (A2K) Siyah galvanizli çelik (A2S)

A2 A4 Nom.-Ø d mm Baþlýk -Ø dk mm Baþlýk yüks.k mm Kafa tipi Nom. Uzunl. Galv. çelik, Ød l mavi pas. mm mm Art.-Nr.

2,2

2,9

3,5

3,9

6,5 9,5

0115 22 65 0115 22 95

13 16 19 22 25 32 6,5 9,5 13 16 19 22 25 32 38 6,5 9,5 13 16 19 22 25

0115 22 13 0115 22 16

0115 35 0115 35 0115 35 0115 35 0115 35 0115 35 0115 35

65 95 13 16 19 22 25

65 95 13 16 19 22 25

2,9 5,6 2,2 H1

3,5 6,9 2,6 H2

Amb/Ad. Galvanizli siyah çelik Art.-Nr. 300/1000

3,9 7,5 2,8 H2 Amb/Ad. A2

1000

0134 22 13

5000

2000

300/1000

100/1000 300/1000

100/300/ 1000

100/1000

0134 35 0134 35 0134 35 0134 35 0134 35 0134 35

65 95 13 16 19 22 25

95 13 16 19 22 25

2000

100/1000

100/1000

100/300 /1000 100 100/1000

0119 22 0119 22 0119 22 0119 22 0119 22 0119 22 0119 29 0119 29 0119 29 0119 29 0119 29 0119 29 0119 29

13 16 19 22 25 32 65 95 13 16 19 22 25

0119 29 0119 35 0119 35 0119 35 0119 35 0119 35 0119 35 0119 35

38 65 95 13 16 19 22 25

45

0115 35 45

50 70 6,5

0115 35 50 0115 39 65

0134 39 65

9,5

0115 39 95

0134 39 95

100/300/1000 0119 39 95

0134 39 16

100/1000

0119 39 13 0119 39 16

100

0119 39 19 0119 39 22 0119 39 25

0115 39 13 0115 39 16

19 22 25

0115 39 19 0115 39 22 0115 39 25

32 38 45

0115 39 32 0115 39 38 0115 39 45

50 60 70

0115 39 50 0115 39 60 0115 39 70

0119 35 45 0119 35 50 0119 35 70

100/300 0134 39 13 /1000

100/1000

100

0134 39 19 0134 39 22 0134 39 25 0134 39 32

Set ORSY 100

Amb/Ad.

Art.-Nr.

0119 22 65 0119 22 95

0119 35 32 0119 35 38

100

5,5 6,3 10,8 12,5 3,95 4,55 H3 H3

Amb/Ad. A4

0115 35 32 0115 35 38

13 16

4,8 9,5 3,55 H2

Art.-Nr.

0134 22 65 0134 22 95

0134 29 0134 29 0134 29 0134 29 0134 29 0134 29 0134 29

4,2 8,2 3,05 H2

32 38

80

MWF - 06/07 - 02637_TR - ©

0115 29 0115 29 0115 29 0115 29 0115 29 0115 29 0115 29

2,2 4,2 1,8 H1

2000

1000

300/1000

300 300/1000 1000

300/1000

100/1000 100

0127 122 13 0127 122 16 0127 122 19 0127 122 22 0127 122 25 0127 122 32 0127 129 65 0127 129 95 0127 129 13 0127 129 16 0127 129 19 1000 0127 129 22 0127 129 25 0127 129 32 0127 129 38 0127 135 65 0127 135 95 0127 135 13 0127 135 16 0127 135 19 0127 135 22 0127 135 25 0127 135 32 0127 135 38

500

1000 500 0127 139 65

1000

0119 39 32 0119 39 38 0119 39 45 0119 39 50 0119 39 60 0119 39 70 0119 39 80

0127 139 95 300/1000

0127 139 13 0127 139 16 1000 0127 139 19 0127 139 22 0127 139 25

100/1000

0127 139 32 0127 139 38 0127 139 45 0127 139 50 500

500 0127 139 70 0127 139 80

Ýçerik: 1600 Sac vidaalarý DIN 7981, Galvanizli çelik, mavi pasifize (A2K) 0115 35 9,5/13/16/19/22 0115 42 9,5/13/16/19/22/25 0115 48 13/16/19/22/25

Art.-Nr. 0964 115 Ýçerik: 1775 Sac vidalarý DIN 7981, Çelik, siyah galvanizli (A2S) 0134 29 9,5/13 0134 35 9,5/13/16/19 0134 39 13/16/19 0134 42 9,5/13/16/19/25 0134 48 16/19 0134 55 16/25

Art.-Nr. 0964 134 Ýçerik: 1550 Sac vidalarý DIN 7981, anmaz çelik A2 0119 35 9,5/13/16/19 0119 39 9,5/13/16/19 0119 42 13/16/19/25 0119 48 13/16/25/32

Art.-Nr. 0964 119 Ýçerik: 1500 Sac vidalarý DIN 7981/7983, Galvanizli çelik, mavi pasifize (A2K) 0115 35 9,5/13/16 0117 35 13/16/19 0115 42 13/16/19 0117 42 16/19/22 0115 48 16/19/22 0117 48 19/22/25

Art.-Nr. 0964 115 117 Ýçerik: Sac vidalarý DIN 7981/7983, Galvanizli çelik siyah (A2S), ve rozet, siyah pirinç, 1750 parça. 0134 29 9,5 0137 35 16 0134 35 9,5/13/16 0137 42 16 0134 39 13/19 0137 48 19 0134 42 13/16/19 0458 41 15 0134 48 16/19/22 0458 41 25 0458 41 36

Art.-Nr. 0964 134 137 03 0020

Pasl-


Nom.- Uzunl. Çelik galv., Ød l mavi pas.. mm mm Art.-Nr. 6,5 9,5

4,2

4,8

100/300 0134 42 16 /1000

22 25

0115 42 22 0115 42 25

0134 42 22 0134 42 25

32

0115 42 32

35 38 45

0115 42 35 0115 42 38 0115 42 45

50 55 60

0115 42 50

70 80 90 100

0115 42 70 0115 42 80

MWF - 01/06 - 02638_TR - ©

0115 42 60

0115 48 95 0115 48 13 0115 48 16

19 22 25 32

0115 48 0115 48 0115 48 0115 48

38 40 45

0115 48 38

50 55 60 65 70 80

0115 48 50

42 45 48

0134 42 13

0134 42 32

19 22 25 32

0115 48 45

0115 48 0115 48 0115 48 0115 48

60 65 70 80

0115 48 0115 48 0115 48 0115 48 0115 55 0115 55 0115 55 0115 55 0115 55 0115 55 0115 55

90 100 110 120 13 16 19 22 25 32 38

0119 42 19

0127 142 22

100/300/1000 0119 42 25 100 0119 42 32

0127 142 25 0127 142 32

100/300

100/1000 0134 42 50

100

0134 42 60

500

100/1000

0134 48 95 0134 48 13 0134 48 16

100/300 /1000 0134 48 19 100/1000

100/500

0134 48 22 0134 48 25 0134 48 32 0134 48 38 0134 48 40 0134 48 50 0134 48 60

0115 55 120 0115 63 13 0115 63 16

100/1000

0119 42 50 0119 42 55 0119 42 60

1000

0127 142 38 0127 142 45 500

0127 142 60

70 500 80 90 100

0119 48 95 0119 48 13 100/300/1000 0119 48 16 0119 48 19 100/1000 0119 48 22 0119 48 25 0119 48 32 100 0119 48 38 500 0119 48 45 500

100/1000 300/1000

100/1000

0127 148 95 0127 148 13 0127 148 16 0127 148 19 0127 148 22 0127 148 25 0127 148 32 0127 148 38

100/500

0119 48 50 0119 48 55 0119 48 60

0127 148 45 0127 148 50 200

200 0127 148 60

0134 55 13 0134 55 16 0134 55 19

100/500

0134 55 25 0134 55 32 0134 55 38

100

100/3000

100

0119 48 70 0119 48 80

0127 148 70 0127 148 80

0119 48 90 100 0119 48 100

0127 148 90

0119 48 0119 55 0119 55 0119 55 0119 55 0119 55 0119 55 0119 55

120 200 13 100 16 19 22 25 32 100/500 38

0119 55 42 0119 55 45 0119 55 0119 55 0119 55 0119 55 0119 55

0127 155 45 0127 155 48

50 55 60 70 80

0127 155 50 100

0119 55 90 0119 55 100

100

100 0134 63 16

1000

0127 155 13 0127 155 16 0127 155 19 200 0127 155 22 0127 155 25 0127 155 32 0127 155 38

100

0127 155 60 0127 155 70 0127 155 80 0127 155 90 0127 155 100

0119 55 120 0119 63 13 1000 0119 63 16

0127 163 13 0127 163 16

0119 63 19 0119 63 22 0119 63 25

0127 163 19 200 0127 163 22 0127 163 25

19 22 25

0115 63 19 0115 63 22 0115 63 25

32 38 45

0115 63 32 0115 63 38 0115 63 45

50 60

0115 63 50 0115 63 60

0119 63 50 0119 63 60

70 80

0115 63 70 0115 63 80

0119 63 70 0119 63 80

0127 163 70 0127 163 80

0119 63 90 0119 63 100

0127 163 90 0127 163 100

90 100 110

0115 63 90 0115 63 100 0115 63 110

120

0115 63 120

500

100/500

100

100/500

100

Set ORSY 200

0127 142 50

100

0115 55 60 0115 55 70 0115 55 80

120 13 16

300/1000

0119 42 38 0119 42 45

0119 42 0119 42 0119 42 0119 42

0115 55 50

0115 55 90 0115 55 100 0115 55 110

0127 142 65 100 0127 142 95

0119 42 22

100/1000

0115 55 45

90 100 110

0119 42 659 1000 0119 42 95

1000 0134 42 38

Amb/Ad.

Art.-Nr.

0127 142 13 0127 142 16 1000 0127 142 19

0134 42 19

100/1000

Amb/Ad. A4

Art.-Nr.

100/300 0119 42 13 /1000 0119 42 16

100

9,5 13 16

50 55 60 70 80

6,3

0134 42 95

0115 42 13 0115 42 16 0115 42 19

90

Amb/Ad. A2

1000

13 16 19

100 110 120 13 16 19 22 25 32 38

5,5

0115 42 65 0115 42 95

Amb/Ad. Galvanizli siyah çelik Art.-Nr.

100/500

0119 63 32 0119 63 38 0119 63 45

0127 163 32 0127 163 38 0127 163 45 100

0127 163 50 0127 163 60 100

03 0030

Ýçerik: 2800 Sac vidalarý DIN 7981/7983, Galvanizli çelik, mavi pasifize (A2K) 0115 35 9,5/13/16 0115 42 13/16/19 0115 48 16/19/22/25 0117 35 13/16/19 0117 42 16/19/22/25 0117 48 19/22/25

Art.-Nr. 0964 251 150 Ýçerik: 3625 Sac vidalarý DIN 7981, Siyah galvanizli çelik (A2S) 0134 29 9,5/13 0134 35 9,5/13/16/19 0134 39 9,5/13/16/19/25 0134 42 9,5/13/16/19/25 0134 48 16/19 0134 55 16/25

Art.-Nr. 0964 251 340


Havþa Baþlý Yýldýz Sac Vidalarý DIN 7982

Çelik kaplamasýz A2

Nom. →d 2,9

3,5

3,9

4,2

4,8

MWF - 01/06 - 02639_TR - ©

5,5

6,3

Uzunluk mm 13 16 19 13 16 19 22 25 32 38 45 95 13 16 19 22 25 32 38 13 16 19 22 25 32 38 45 50 60 13 16 19 22 25 32 38 45 50 60 70 95 19 22 25 32 38 45 60 13 19 32

Art.-Nr. 1123 29 13 1123 29 16 1123 29 19 1123 35 13 1123 35 16 1123 35 19 1123 35 22 1123 35 25 1123 35 32 1123 35 38 1123 35 45 1123 35 95 1123 39 13 1123 39 16 1123 39 19 1123 39 22 1123 39 25 1123 39 32 1123 39 38 1123 42 13 1123 42 16 1123 42 19 1123 42 22 1123 42 25 1123 42 32 1123 42 38 1123 42 45 1123 42 50 1123 42 60 1123 48 13 1123 48 16 1123 48 19 1123 48 22 1123 48 25 1123 48 32 1123 48 38 1123 48 45 1123 48 50 1123 48 60 1123 48 70 1123 48 95 1123 55 19 1123 55 22 1123 55 25 1123 55 32 1123 55 38 1123 55 45 1123 55 60 1123 63 13 1123 63 19 1123 63 32

Amb./ Ad.

1000

03 0050


Nominal Ød mm

4,2

4,8

5,5

MWF - 01/06 - 02640_TR - ©

6,3

Uzunl. l mm 9,5 13 16 19 22 25 32 38 45 50 55 60 70 90 9,5 13 16 19 22 25 32 38 45 50 55 60 70 80 90 100 110 120 13 16 19 22 25 32 38 45 50 55 60 70 80 90 100 110 120 13 16 19 22 25 32 38 45 50 60 70 80 90 100 110 120

Çelik, galv., mavi pas. Art.-Nr. 0116 42 95 0116 42 13 0116 42 16 0116 42 19 0116 42 22 0116 42 25 0116 42 32 0116 42 38 0116 42 45 0116 42 50

Amb./Ad. A2

Amb./Ad. A4

Art.-Nr. 100/1000 0123 42 0123 42 300/1000 0123 42 0123 42 0123 42 0123 42 0123 42 100/1000 0123 42 0123 42 0123 42

95 13 16 19 22 25 32 38 45 50

0116 42 60 0116 42 70

0123 42 0123 42 0123 42 100 0123 48 100/1000 0123 48 300/1000 0123 48 0123 48 0123 48 100/1000 0123 48 0123 48 0123 48 0123 48 100/500 0123 48 0123 48 0123 48 0123 48 0123 48 0123 48 100 0123 48

60 70 90 95 13 16 19 22 25 32 38 45 50 55 60 70 80 90 100

Art.-Nr. 0127 242 95 0127 242 13 300/1000 0127 242 16 0127 242 19 0127 242 22 0127 242 25 0127 242 32 100/1000 0127 242 38 0127 242 45 0127 242 50 0127 242 55 0127 242 60 500 0127 242 70

0123 48 0123 55 0123 55 0123 55 0123 55 0123 55 0123 55 0123 55 0123 55 0123 55 0123 55 0123 55 0123 55 0123 55 0123 55 0123 55

120 13 16 19 22 25 32 38 45 50 55 60 70 80 90 100

0123 55 0123 63 0123 63 0123 63

120 13 16 19

0123 63 0123 63 0123 63 0123 63 0123 63 0123 63 0123 63 0123 63 0123 63 0123 63

25 32 38 45 50 60 70 80 90 100

0116 48 0116 48 0116 48 0116 48 0116 48 0116 48 0116 48 0116 48 0116 48 0116 48

95 13 16 19 22 25 32 38 45 50

0116 48 0116 48 0116 48 0116 48 0116 48 0116 48 0116 48 0116 55 0116 55 0116 55 0116 55 0116 55 0116 55 0116 55 0116 55 0116 55

60 70 80 90 100 110 120 13 16 19 22 25 32 38 45 50

0116 55 0116 55 0116 55 0116 55 0116 55 0116 55 0116 55

60 70 80 90 100 110 120

0116 63 0116 63 0116 63 0116 63 0116 63 0116 63 0116 63 0116 63 0116 63 0116 63 0116 63 0116 63 0116 63 0116 63 0116 63

16 19 22 25 32 38 45 50 60 70 80 90 100 110 120

100 100/500

100

100/500

100

100

100/500

100

0127 248 95 0127 248 13 300/1000 0127 248 16 0127 248 19 0127 248 22 100/1000 0127 248 25 0127 248 32 0127 248 38 0127 248 45 0127 248 50 100/500

Amb./Ad.

1000

500

500

0127 248 60 0127 248 70 0127 248 80 0127 248 90 0127 248 100

100

500

200

200

100

100/500 100

0127 255 13 0127 255 16 0127 255 19 0127 255 22 0127 255 25 0127 255 32 0127 255 38 0127 255 45 0127 255 50

200

100

200

100

0127 255 60 0127 255 70 0127 255 80 0127 255 90 0127 255 100

0127 263 13 0127 263 16 0127 263 19 0127 263 22 0127 263 25 0127 263 32 0127 263 38 0127 263 45 0127 263 50 0127 263 60 0127 263 70 0127 263 80 0127 263 90 0127 263 100

03 0060

200

100

200

100


Havþa Baþlý Yýldýz Sac Vidalarý DIN 7982

Çelik kaplamasýz A4

Nom. →d

2,9

3,5

3,9

MWF - 10/04 - 20014_TR - ©

4,2

Uzunluk mm 13 16 19 22 25 32 95 13 16 19 22 25 32 38 45 50 95 13 16 19 22 25 32 38 45 50 95 13 16 19 22 25 32 38 45 50 95

Art.-Nr. 1272 29 13 1272 29 16 1272 29 19 1272 29 22 1272 29 25 1272 29 32 1272 29 95 1272 35 13 1272 35 16 1272 35 19 1272 35 22 1272 35 25 1272 35 32 1272 35 38 1272 35 45 1272 35 50 1272 35 95 1272 39 13 1272 39 16 1272 39 19 1272 39 22 1272 39 25 1272 39 32 1272 39 38 1272 39 45 1272 39 50 1272 39 95 1272 42 13 1272 42 16 1272 42 19 1272 42 22 1272 42 25 1272 42 32 1272 42 38 1272 42 45 1272 42 50 1272 42 95

Amb./ Ad.

Nom. →d

4,8

5,5

1000

6,3

03 0070

Uzunluk mm 13 16 19 22 25 32 38 45 50 95 13 16 19 22 25 32 38 45 50 70 16 19 25 32 45

Art.-Nr. 1272 48 13 1272 48 16 1272 48 19 1272 48 22 1272 48 25 1272 48 32 1272 48 38 1272 48 45 1272 48 50 1272 48 95 1272 55 13 1272 55 16 1272 55 19 1272 55 22 1272 55 25 1272 55 32 1272 55 38 1272 55 45 1272 55 50 1272 55 70 1272 63 16 1272 63 19 1272 63 25 1272 63 32 1272 63 45

Amb./ Ad.

1000


Sac Vidaları

DIN 7983 (ISO 7051) uyarýnca Mercimek havşa baþlý Çapraz H, Form C, Sivri uçlu Galvanizli çelik, mavi pasifize (A2K) Siyah galvanizli çelik (A2S) A2 A4 Nom. Ø d mm Baþlýk Ø dk mm Kafa yüks. k mm Kafa tipi Nom. Ød mm

2,2

2,9

3,5

3,9

2,2 4,3 1,3 H1

2,9 5,5 1,7 H1

Uzunluk Galvanizli çelik Amb./Ad. u mavi pas. mm Art.-Nr. 6,5 9,5 13 16 22 25 32 6,5 9,5 13 16 19 22 25 32 38 6,5 9,5 13 16 19 22 25 32 38 45 50 60 70 9,5 13 16 19 22 25 32 38 45 50 60 70

0117 22 65 0117 22 95

100

0117 22 16

1000

0117 29 0117 29 0117 29 0117 29 0117 29 0117 29 0117 29

0117 35 0117 35 0117 35 0117 35 0117 35 0117 35 0117 35 0117 35

65 95 13 16 19 22 25

95 13 16 19 22 25 32 38

0137 29 0137 29 100/1000 0137 29 0137 29 0137 29 300/1000 0137 29

100/1000 0137 35 0137 35 100/300/ 0137 35 1000 0137 35 0137 35 0137 35 100/1000 0137 35

100

0117 39 0117 39 0117 39 0117 39 0117 39 0117 39 0117 39 0117 39 0117 39 0117 39

0137 39 0137 39 100/300/ 0137 39 1000 0137 39 0137 39 0137 39 100/1000 0137 39 100/1000

100

3,9 7,5 2,3 H2

Siyah galvanizli Amb./Ad. çelik Art.-Nr.

0117 35 50

95 13 16 19 22 25 32 38 45 50

3,5 6,8 2,1 H2

95 13 16 19 22 25

95 13 16 19 22 25 32

95 13 16 19 22 25 32

4,2 8,1 2,5 H2 A2

4,8 9,5 3,0 H2 Amb./Ad.

Art.-Nr.

0124 22 0124 22 0124 22 0124 22 0124 22 0124 22 0124 29 0124 29 0124 29 100/1000 0124 29 0124 29 0124 29 100 0124 29 0124 29 0124 29 0124 35 0124 35 0124 35 0124 35 100/1000 0124 35 0124 35 0124 35 2000 0124 35 0124 35 0124 35 0124 35 0124 35 0124 35 100 0124 39 0124 39 0124 39 0124 39 100/1000 0124 39 0124 39 0124 39 0124 39 0124 39 0124 39 0124 39 0124 39

5,5 10,8 3,4 H3 A4

6,3 12,4 3,8 H3

Set ORSY 100

Amb./Ad.

Art.-Nr. 95 13 16 22 25 32 65 95 13 16 19 22 25 32 38 65 95 13 16 19 22 25 32 38 45 50 60 70 95 13 16 19 22 25 32 38 45 50 60 70

500

1000

1000

300

1000

0127 329 95 0127 329 13 0127 329 16 0127 329 19 1000 0127 329 22 0127 329 25 0127 329 32 0127 329 38

0127 335 95 0127 335 13 0127 335 16 1000 0127 335 19 300 0127 335 22 0127 335 25 100/1000 0127 335 32 0127 335 38 500 300

300/1000

500

0127 335 50

0127 339 95 0127 339 13 300/1000 0127 339 16 1000 0127 339 19 300 0127 339 22 0127 339 25 100/1000 0127 339 32 0127 339 38 500 0127 339 45 0127 339 50 500 300

Ýçerik: 1600 sac vidaları DIN 7983, Galvanizli çelik, mavi pasifize (A2K) 0117 35 13/16/19/22 0117 39 16/19 0117 42 13/16/19/22/25 0117 48 13/16/19/22/25

Art.-Nr. 0964 117 Ýçerik: Sac vidalarý DIN 7983, Çelik, siyah galvanizli (A2S) ve pirinç rozetler siyah, 1600 Parça. 0137 35 13/16/19 0137 39 16/19/22/25/32 0137 42 16/19/22/25/32 0458 411 5 0458 412 5 0458 413 6

Art.-Nr. 0964 137 Ýçerik: 1500 Sac vidalarý DIN 7981/7983, galvanizli çelik, mavi pasifize edilmiþ (A2K) 0115 35 9,5/13/16 0115 42 13/16/19 0115 48 16/19/22 0117 35 13/16/19 0117 42 16/19/22 0117 48 19/22/25

MWF - 01/06 - 02641_TR - ©

Art.-Nr. 0964 115 117

03 0080


MWF - 01/06 - 02642_TR - ©

Nom. Uzunl. Ød l mm mm 9,5 13 16 19 22 25 32 4,2 38 45 50 60 70 80 90 9,5 13 16 19 22 25 32 38 4,8 45 50 60 70 80 90 100 110 120 13 16 19 22 25 32 38 5,5 45 50 55 60 70 80 90 100 13 16 19 22 25 32 38 6,3 45 50 60 70 80 90 100

Çelik, galv., mavi pas. Art.-Nr. 0117 42 95 0117 42 13 0117 42 16 0117 42 19 0117 42 22 0117 42 25 0117 42 32 0117 42 38 0117 42 45 0117 42 50 0117 42 60 0117 42 70

0117 48 13 0117 48 16 0117 48 19 0117 48 22 0117 48 25 0117 48 32 0117 48 38 0117 48 45 0117 48 50 0117 48 60 0117 48 70 0117 48 80 0117 48 90 0117 48 100

0117 55 16 0117 55 19 0117 55 22 0117 55 25 0117 55 32 0117 55 38 0117 55 45 0117 55 50

Amb./Ad. Çelik siyah galvanizli Art.-Nr. 100 0137 42 95 0137 42 13 100/300/ 0137 42 16 1000 0137 42 19 0137 42 22 0137 42 25 0137 42 32 100/1000 0137 42 38 0137 42 45 0137 42 50

Amb./Ad. A2 100

100/1000

100

100

100/1000 100/300/1000 100/1000 100/500 100 100/500

0137 48 13 0137 48 16 0137 48 19 0137 48 22 0137 48 25 0137 48 32 0137 48 38

100 100/1000 100/1000

100

0137 55 16

0137 55 25 100

0117 55 60 0117 55 70 0117 55 80

0117 63 16 0117 63 19 0117 63 22 0117 63 25 100 0117 63 32 0117 63 38 0117 63 45 0117 63 50 100/500 0117 63 60 0117 63 70 0117 63 80 100 0117 63 90 0117 63 100

100

100

Art.-Nr. 0124 42 95 0124 42 13 0124 42 16 0124 42 19 0124 42 22 0124 42 25 0124 42 32 0124 42 38 0124 42 45 0124 42 50 0124 42 60 0124 42 70 0124 42 80 0124 42 90 0124 48 95 0124 48 13 0124 48 16 0124 48 19 0124 48 22 0124 48 25 0124 48 32 0124 48 38 0124 48 45 0124 48 50 0124 48 60 0124 48 70 0124 48 80 0124 48 90 0124 48 100 0124 48 110 0124 48 120 0124 55 16 0124 55 19 0124 55 22 0124 55 25 0124 55 32 0124 55 38 0124 55 45 0124 55 50 0124 55 60 0124 55 70 0124 55 80 0124 55 90

Amb./Ad. A4

300

100/1000

500 500 300

100/1000 100/500 100

500

Art.-Nr. 0127 342 95 0127 342 13 0127 342 16 0127 342 19 0127 342 22 0127 342 25 0127 342 32 0127 342 38 0127 342 45 0127 342 50 0127 342 60 0127 342 70

Amb./Ad.

1000

500

0127 348 95 0127 348 13 0127 348 16 0127 348 19 500 0127 348 22 0127 348 25 0127 348 32 0127 348 38 0127 348 45 0127 348 50 0127 348 60 200 0127 348 70 0127 348 80 0127 348 90 0127 348 100

200

100

100/500

100

200

0124 63 13 200 0124 63 16 0124 63 19 0124 63 22 0124 63 25 0124 63 32 0124 63 38 0124 63 45 100 0124 63 50 0124 63 60 0124 63 70 0124 63 80 0124 63 90 0124 63 100

0127 355 13 0127 355 16 0127 355 19 0127 355 22 0127 355 25 0127 355 32 0127 355 38 0127 355 45 0127 355 50 0127 355 55 0127 355 60 0127 355 70 0127 355 80 0127 355 90 0127 355 100 0127 363 13 0127 363 16 0127 363 19 0127 363 22 0127 363 25 0127 363 32 0127 363 38 0127 363 45 0127 363 50 0127 363 60 0127 363 70 0127 363 80 0127 363 90 0127 363 100

03 0090

200

100

200

100


Sac Vidasý AW ® kafa tipi

Oval baþlý, DIN 7983 (ISO 7051) benzeri Form C, sivri uçlu Nom Ø d mm Kafa Ø dk mm Kafa yük.k mm Kafa tipi Nom.-Ø d mm

2,9

3,5

3,9

4,2

4,8

2,9 5,6 2,15 AW10

Uzunluk l mm 9,5 13 16 19 22 25 9,5 13 16 19 22 25 32 9,5 13 16 19 22 25 32 38 13 16 19 22 25 32 38 45 50 16 19 22 25 32 38

3,5 6,8 2,65 AW10

3,9 7,5 2,95 AW 20

4,2 8,1 3,1 AW 20

Çelik, Delta Seal siyah Art.-Nr. 0112 329 95 0112 329 13 0112 329 16 0112 329 19 0112 329 22 0112 329 25 0112 335 95 0112 335 13 0112 335 16 0112 335 19 0112 335 22 0112 335 25 0112 335 32 0112 339 95 0112 339 13 0112 339 16 0112 339 19 0112 339 22 0112 339 25 0112 339 32 0112 339 38 0112 342 13 0112 342 16 0112 342 19 0112 342 22 0112 342 25 0112 342 32 0112 342 38 0112 342 45 0112 342 50 0112 348 16 0112 348 19 0112 348 22 0112 348 25 0112 348 32 0112 348 38

4,8 9,5 3,6 AW 25

Çelik, Delta Seal siyah l

Amb./Ad.

100/1000

Yüzey koruma tabakasýnýn göze çarpan önemli özellikleri: – hiçbir þekilde zararlý, kadmiyum veya krom VI gibi aðýr metaller yoktur, – üstün yapýþma mukavemeti, – özellikle yüksek aþýnma mukavemeti.

Set ORSY 100

100 100/1000

100

Art.-Nr. 0964 112 30 100/1000

100

100/1000

Ýçerik: 1800 sac vidasý ve 3 bit (AW 10 /AW 20 /AW 25) 0112 329 95 / 13 /16 /19 0112 335 13 /16 /19/ 25 0112 339 16 /19/25/32 0112 342 16 /19/25 0112 348 19/ 22 / 25

100

100/300 100

Rozetler l

MWF - 02/05 - 03522_TR - ©

Model Siyah galv. Plastik siyah

d mm 5,0 4,8 6,0 4,3 6,0

D mm 11,0 12,7 13,0 12,0 13,0

H mm 2,4 2,7 3,0 3,0 3,5

Civatalar için nom. Ø mm 3,5 3,9 4,8 3,5 / 3,9 4,8

Art.-Nr.

Rozetler arabalarýn iç mekanlarýndaki vidalama iþleri için kullanýlýr (örn. gösterge tablosu, iç kaplamalar, tutma saplarý vs.)

Amb/Ad.

0458 411 5 0458 412 5 100/ 0458 413 6 1000 0458 012 4 0458 138 81 100

03 0100


Kombine Sac Vidalarý DIN 7976 uyarýnca altý köþe baþlýklý vida Form C, sivri uçlu Sabit rondelalý Galvanizli çelik, mavi pasifize (A2K) Ød l mm mm 13 4,8 16 19 13 5,5 16 19 16 (d1: 18) 16 (d1: 22) 6,3 20 25 28 8,0 19

Art.-Nr.

Amb/ Ad.

0129 084 813 0129 084 816 0129 084 819 0129 085 513 0129 085 516 0129 085 519 0129 086 316 0129 086 516 0129 086 320 0129 086 325 0129 086 328 0129 088 019

Nom.Ø

100/300

d mm 4,8 5,5 s mm 8 8 d1 mm 15 15 t mm 1,6 1,6

6,3 8,0 10 13 18/22* 21 1,6 2,0

* 6,3 x 16, Art.-Nr. 0129 65 16

100/500

Set ORSY 100

100/300

Ýçerik: Çelik galv., mavi pasifize (A2K) ve sabit rondelalý kombine vidalar, çelik galv., mavi pasifize (A2K) 0114 48 13/19/25 0114 63 16/19/22/25/32 0114 8 19/25 0129 085 5 13/16 0129 086 3 16/20 0129 086 5 16 0129 088 0 19

Art.-Nr. 0964 129 01

100/500 100/300 50 100 100/300

Ýçerik: 600 sabit rondelalý kombine sac vidasý, çelik galv., mavi pasifize (A2K) 0129 084 8 16/19 0129 085 5 13/16 0129 086 3 16/20 0129 086 5 16 0129 088 0 19

Art.-Nr. 0964 129 08

Sac Delme Vidalarý Galvanizli çelik, mavi pasifize (A2K) l l l

Nom. Ø d mm Kafa Ø dk mm Kafa yüks. k mm b mm Kafa tipi Nom. Ø mm 3,5 3,9 4,2

MWF - 01/08 - 03385_TR - ©

4,8

3,5 8 2,2 1,1 1/4”

Uzunl. l mm 9,5 13 13 13 19

3,9 8 2,2 1,1 1/4”

4,2 8,5 2,6 1,3 1/4”

Art.-Nr. 0130 35 0130 39 0130 42 0130 48 0130 48

4,8 10 2,6 1,3 1/4”

l l

l

Amb/ Ad. 95 13 13 13 19

Kendinden delmeli. Yarýklý altýköþe somunlu. Preslenmiþ kilitleme diþli rondelalý. 1 mm kalýnlýða kadar saclar için. Önceden delik açma gerekli deðildir, çünkü sac delme vidasý kolayca kendi deliðini deler ve kendini delik içine çektirir. Birleþtirmede güvenli sýkma saðlanýr, çünkü sac delme vidasý delme esnasýnda kendine sac bünyesinde bir geçiþ kanalý oluþturur.

100 100/1000 100 100/1000

Vidalama Uçlarý l

Vida giriþi 1/4” 6-köþe

Makine giriþi 1/4” 6-köþe

Art.-Nr. 0614 176 713

03 0110

Amb/ Ad. 1

Mýknatýslý.


Zebra® pias / piasta Nominal Ø d s mm k mm lp mm Delme bölgesi mm Nom.Ø d

Uzunl. pias u çelik galvanizli, mavi pasifize

mm

mm 9,5 13 13 16 19 22 25 32 38 50 13 16 19 22 25 32 38 45 50 60 70 85 100 110 120 130 16 19 22 25 32 38 45 50 60 70 85 16 19 22 25 32 38 45 50 60 70 80 85 90 100 110 115 120 130 140 150 175

3,5

4,2

4,8

5,5

6,3

MWF - 11/07 - 07308_TR - ©

mm 5,5 2,8 3,0 0,7 – 2,25

Art.-Nr. 0214 35 0214 35 0214 42 0214 42 0214 42 0214 42 0214 42 0214 42

95 13 13 16 19 22 25 32

0214 48 0214 48 0214 48 0214 48 0214 48 0214 48 0214 48 0214 48 0214 48 0214 48 0214 48 0214 48 0214 48 0214 48 0214 48 0214 48 0214 55 0214 55 0214 55 0214 55 0214 55 0214 55 0214 55 0214 55 0214 55 0214 55 0214 55 0214 63 0214 63 0214 63 0214 63 0214 63 0214 63 0214 63 0214 63 0214 63 0214 63 0214 63

13 16 19 22 25 32 38 45 50 60 70 85 100 110 120 130 16 19 22 25 32 38 45 50 60 70 85 16 19 22 25 32 38 45 50 60 70 80

0214 63 90 0214 63 100 0214 63 110 0214 63 0214 63 0214 63 0214 63

120 130 140 150

3,5 7 3,3 4,5 1,75 – 3,0 Amb. Ad.

4,2 8 3,6 5,0 1,75 – 4,0

4,8 8 4,8 6,5 1,75 – 5,25

pias A2 sadece alüminyum iþlemesi için Art.-Nr.

Amb. Ad.

0214 142 25

500

5,5 6,3 10 5,8 7,5 2,0 – 6,0

piasta ruspert kaplamalý bimetal Art.-Nr.

Amb. Ad.

500

0214 148 32

Þapkalý altý köþe kafa Galvanizli çelik, mavi pasifize (A3K) A2 Bimetal, ruspert kaplý (Delme vidasý çelikten olan delme ucu paslanmaz çelikten A2, sertleþtirilmiþtir) Delme, diþ açma, vidalama, hepsi tek bir iþ adýmýnda. l Zebra pias'larla her matkapla olduðundan daha hýzlý çalýþabilirsiniz. Montaj masrafýnýz %50 azalýr. l Altý köþeli baþ sayesinde üniversal kullaným alaný. l

500

0214 814 225 0214 814 232 500 0214 814 238 0214 814 250 250

500

W-214 (DIN 7504-K benzeri)

Boyuna alýn vida baðlantýlarý: Çelik profil saclar Doðrudan vidalamalar için: Çelik profiller: Çelik alt yapýlar

0214 814 825 0214 814 832 500 0214 814 838

500

250

Genel yapý denetimi ruhsatlý Z-14.1-4

0214 814 850 250

50

500

0214 815 525 500 0214 815 532 0214 815 538 250

250

0214 815 550 250

50

500

0214 163 22

100

250

0214 816 325 100/500 0214 816 332 250 0214 816 338

100

0214 816 350 250 0214 816 360 0214 816 370 100

50

50

0214 816 385

50

0214 816 310

50

0214 816 311

50

0214 816 313

50

0214 816 315 0214 816 317

50

03 0120

!

Galvanizli delme vidalarý sadece nem olmayan yerlerde kullanýlmalýdýr. Yapý denetimi açýsýndan ruhsatlý birleþtirme elemanlarýnda ruhsatýn özellikle "özel talimatlar" bölümü 2 dikkate alýnmalýdýr.


Zebra® pias Oval baþlý AW ® kafa tipi Nom. Ø d mm Baþlýk Ø dk mm k mm lp mm Kafa tipi Delme aralýðý mm Çalýþma devir sayýlarýnýn referans deðerleri (Rölanti)*

2,9 5,3 2,6 2,5 AW10 0,7–1,9

3,5 6,9 2,75 3,0 AW10 0,7–2,25

3,9 7,5 3,10 3,1 AW 20 0,7–2,4

4,2 8,0 3,45 3,7 AW 20 1,75–3,0

1700–2500 min-1

4,8 9,5 3,85 4,5 AW 25 1,75–4,0

5,5 10,8 3,95 5,7 AW 25 1,75–5,25

1200–1800 min-1

* Bastýrma basýncý: 100 N, gerekirse derinlik dayanaðý ile vidalanmalýdýr. Nominal Ød

Uzunluk u

mm

mm 13 16 19 9,5 13 16 19 22 25 13 16 19 22 25 32 39 13 16 19 22 25 32 38 45 13 16 19 22 25 32 38 45 50 55 60 16 19 22 25 32 38 45 50 60

2,9

3,5

3,9

4,2

4,8

MWF - 11/07 - 02734_TR - ©

5,5

!

pias Galvanizli çelik, mavi pasifize Art.-Nr. 0206 29 13 0206 29 16 0206 29 19 0206 35 95 0206 35 13 0206 35 16 0206 35 19 0206 35 22 0206 35 25 0206 39 13 0206 39 16 0206 39 19 0206 39 22 0206 39 25 0206 39 32 0206 39 38 0206 42 13 0206 42 16 0206 42 19 0206 42 22 0206 42 25 0206 42 32 0206 42 38 0206 42 45 0206 48 13 0206 48 16 0206 48 19 0206 48 22 0206 48 25 0206 48 32 0206 48 38 0206 48 45 0206 48 50 0206 48 55 0206 48 60 0206 55 16 0206 55 19 0206 55 22 0206 55 25 0206 55 32 0206 55 38 0206 55 45 0206 55 50 0206 55 60

Amb./Ad.

pias A2

Amb./Ad.

sadece alimünyumda kullanmak için

100/1000

100/1000

100/1000

100

100/1000

100

100/1000

100/500

Art.-Nr. 0206 129 13 – – – 0206 135 13 0206 135 16 0206 135 19 0206 135 22 0206 135 25 0206 139 13 0206 139 16 0206 139 19 0206 139 22 0206 139 25 0206 139 32 0206 139 38 0206 142 13 0206 142 16 0206 142 19 0206 142 22 0206 142 25 – – – 0206 148 13 0206 148 16 0206 148 19 0206 148 22 0206 148 25 0206 148 32 0206 148 38 0206 148 45 0206 148 50

bütün matkap uçlarýndan daha hýzlý – montaj masraflarýný en az % 50 oranýnda azaltýr. Galvanizli çelik, mavi pasifize (A3K) A2 (sadece alüminyum ve plastik iþlemek için) l Ýlave paket: 1 Bit Boyuna alýn vida baðlantýlarý: Çelik profil saclar ve alüminyum profil saclar. Model, çelik galvanizli: Genel yapý denetimi ruhsatlý Z-14.1-4

1000

Ruhsat sadece Zebra® pias çelik, galvanizli, Ø 4,2 - 4,8 mm için geçerlidir. 1000

1000

Önemli avantajlar: 100

l l

1000

l

l l

Delme, diþ açma, vidalama, hepsi tek bir iþ adýmýnda. Önemli ölçüde azaltýlmýþ iþ zamaný ve iþçilik. Her vidalamada kesin doðru delik çapý bu þekilde diþ toleransý en aza iner ® daima ideal bir birleþtirme. Montaj hatalarý önlenir. Yenilikçi AW kafa tipi sayesinde ideal moment aktarýmý.

AW ® tahrik sistemi:

1000 l l l

500

l

300

l

100/500 l

100

Daha iyi moment aktarýmý. Yüksek dayaným süresi. Ýdeal merkezleme. Momentin aktarýmý için gerekli bastýrma kuvvetinin çok daha düþük olmasý nedeni ile vidalama esnasýnda yorulma olmadýðýndan daha iyi montaj performansý saðlanýr. Bits'in vida tahriki ile temas tahriki yüzeyi maksimum. Kuvvetin yüzey üzerinde düzgün daðýlýmý sayesinde ve malzeme yüzeyinin koruma kaplamasýna hasar verilmez ve böylece korozyon dayanýmý yükselir.

AW ®-Bits

!

Galvanizli delme vidalarý sadece nem olmayan yerlerde kullanýlmalýdýr. Yapý denetimi açýsýndan ruhsatlý birleþtirme elemanlarýnda ruhsatýn özellikle "özel talimatlar" bölümü 2 dikkate alýnmalýdýr.

03 0130

Ebat AW 10 AW 20 AW 25

Bit 1/4” Art.-Nr. 0614 511 0 0614 512 0 0614 512 5

Bit 5/16” Art.-Nr. – 0614 552 0 0614 552 5


Zebra pias W-212 (DIN 7504-P benzeri)

Yýldýz kafa tipli, havþa baþlý Nom. Ø d Baþlýk dk k lp

2,9

3,5

3,9

4,2

4,8

5,5

6,3

5,5

6,8

7,5

8,1

9,5

10,8

12,4

1,4

2,1

2,3

2,5

3,0

3,4

3,8

2,5

3,0

3,1

3,7

4,5

5,7

H2

H2

H2

H2

H3 H3

0,7 - 2,25

0,7 - 2,4

1,75 - 3,0

1,75 -4,0

1,75 - 5,25

Kafa tipi H1 Delme bölgesi 0,7 - 1,9

Nom. Ø d

Uzunluk u

Çelik, galvanizli

Amb./Ad.

mm 2,9

mm 13 13 16 19 22 25 32 13 16 19 22 25 32 38 13 16 19 22 25 32 38 45 50 16 19 22 25 32 38 45 50 60 70 25 38 45 50 38 45 50

Art.-Nr. 112 29 13 112 35 13 112 35 16 112 35 19 112 35 22 112 35 25 – 112 39 13 112 39 16 112 39 19 112 39 22 112 39 25 112 39 32 – 112 42 13 112 42 16 112 42 19 112 42 22 112 42 25 112 42 32 – – – 112 48 16 112 48 19 112 48 22 112 48 25 112 48 32 112 48 38 112 48 45 112 45 50 – – 112 55 25 112 55 38 112 55 45 112 55 50 112 63 38 112 63 45 112 63 50

Art.-Nr. – – 112 135 16 1000 – – – 112 135 32 112 139 13 112 139 16 112 139 19 1000 – 112 139 25 500 112 139 32 112 139 38 112 142 13 112 142 16 1000 112 142 19 112 142 22 112 142 25 500 112 142 32 112 142 38 112 142 45 112 142 50 112 148 16 1000 112 148 19 112 148 22 112 148 25 112 148 32 500 112 148 38 112 148 45 300 112 148 50 112 148 60 112 148 70 – 100/1000 – – 100/500 – – – 500 –

3,5

3,9

4,2

4,8

MWF - 02/01 - 02636_TR - ©

5,5

6,3

A2 sadece alüminyum iþlemesi için

6,5 H3 2,0 - 6,0

Amb./Ad.

1000

03 0140

1000

100

1000

100

1000

500 300 1000

500 300 100 50

Çelik, galvanizli A2


Zebra® pias AW® Kafa tipli havþa baþ Nominal Ø d mm Kafa Ø d k mm k mm lp mm Kafa tipi Delme bölgesi mm Devir sayýlarý için referans deðerleri (rölanti)*

2,9 5,5 2,0 2,5 AW 10

3,5 6,8 2,5 3,0 AW 10

3,9 7,5 2,8 3,1 AW 20

4,2 8,1 3,1 3,7 AW 20

4,8 9,5 3,5 4,5 AW 25

5,5 10,8 3,8 5,7 AW 25

0,7–1,9

0,7– 2,25

0,7– 2,4

1,75 – 3,0

1,75 – 4,0

1,75 – 5,25 2,0 – 6,0

1700 –2500 d/dak.

6,3 12,4 4,3 6,5 AW 30

1200 –1800 d/dak.

* Bastýrma basýncý:100 N, gerekirse derinlik dayanaðý ile vidalanmalýdýr. Nom. Ø d mm 2,9

3,5

3,9

4,2

4,8

5,5

MWF - 11/07 - 07485_TR - ©

6,3

!

Uzunluk l mm 13 13 16 19 22 25 32 13 16 19 22 25 32 38 13 16 19 22 25 32 38 45 50 16 19 22 25 32 38 45 50 60 70 25 38 45 50 38 45 50

pias çelik galvanizli, mavi pasifize Art.-Nr. 0205 729 13 0205 735 13 0205 735 16 0205 735 19 0205 735 22 0205 735 25 – 0205 739 13 0205 739 16 0205 739 19 0205 739 22 0205 739 25 0205 739 32 0205 739 38 0205 742 13 0205 742 16 0205 742 19 0205 742 22 0205 742 25 0205 742 32 0205 742 38 0205 742 45 0205 742 50 0205 748 16 0205 748 19 0205 748 22 0205 748 25 0205 748 32 0205 748 38 0205 748 45 0205 748 50 0205 748 60 0205 748 70 0205 755 25 0205 755 38 0205 755 45 0205 755 50 0205 763 38 0205 763 45 0205 763 50

Amb./Ad.

pias A2

1000

1000

1000

500 100

1000

500 300 1000

500 300 100

Çelik galvanize, mavi pasifize (A3K) A2 (sadece alüminyum ve plastik iþlemek için) l Ýlave paket: 1 Bit

Amb./Ad.

sadece alu iþlemesi için

Art.-Nr. – – 0205 835 16 – – – 0205 835 32 0205 839 13 0205 839 16 0205 839 19 – 0205 839 25 0205 839 32 0205 839 38 0205 842 13 0205 842 16 0205 842 19 0205 842 22 0205 842 25 0205 842 32 0205 842 38 0205 842 45 0205 842 50 0205 848 16 0205 848 19 0205 848 22 0205 848 25 0205 848 32 0205 848 38 0205 848 45 0205 848 50 0205 848 60 0205 848 70

Bütün matkap uçlarýndan daha hýzlý – montaj masraflarýný en az % 50 oranýnda azaltýr.

Önemli avantajlar: l

1000

l

l

100

1000

l l

100

AW® kafa tipi sistemi: l

1000

l l

500

l

300 1000

500 300 100 50

100/1000

Delme, diþ açma, vidalama, hepsi tek bir iþ adýmýnda. Önemli ölçüde azaltýlmýþ iþ zamaný ve iþçilik. Her vidalamada kesin doðru delik çapý bu þekilde diþ toleransý en aza iner. ‘ Daima ideal bir birleþtirme. Montaj hatalarý önlenir. Yenilikçi AW kafa tipi sayesinde ideal moment aktarýmý.

l

l

Daha iyi moment aktarýmý. Yüksek dayaným süresi. Ýdeal merkezleme. Momentin aktarýmý için gerekli bastýrma kuvvetinin çok daha düþük olmasý nedeni ile vidalama esnasýnda yorulma olmadýðýndan daha iyi montaj performansý saðlanýr. Bits'in vida tahriki ile temas tahriki yüzeyi maksimum. Kuvvetin yüzey üzerinde düzgün daðýlýmý sayesinde ve malzeme yüze-yinin koruma kaplamasýna hasar ve-rilmez ve böylece korozyon dayanýmý yükselir.

AW ®-Bits

100/500

Boyut

500

AW 10 AW 20 AW 25 AW 30

Galvanizli delme vidalarý sadece nem beklenmeyen yerlerde kullanýlmalýdýr. Yapý denetimi açýsýndan ruhsatlý birleþtirme elemanlarýnda ruhsatýn özellikle bölüm 2 "özel talimatlar" dikkate alýnmalýdýr.

03 0150

!

Bit 1/4” Art.-Nr. 0614 511 0 0614 512 0 0614 512 5 0614 513 0

Bit 5/16” Art.-Nr. – 0614 552 0 0614 552 5 0614 553 0


Zebra® pias Nom.Ø d mm 2,9 3,5 3,9 4,2 4,8 BaþlýkØ dk mm 5,5 6,8 7,5 8,1 9,5 k mm 2,5 3,1 3,4 3,7 4,2 lp mm 2,5 3,0 3,1 3,7 4,5 Kafa tipi AW 10 AW 10 AW 20 AW 20 AW 25 Delme bölgesi mm 0,7–1,9 0,7– 2,25 0,7– 2,4 1,75 – 3,0 1,75 – 4,0 Referans deðerler iþleme devir sayýlarý 1700 –2500 dak.-1 (rölanti)* * Bastýrma basýncý: 10 N, gerekirse derinlik dayanaðý ile vidalanmalýdýr. Nom.Ø d mm 2,9

3,5

3,9

4,2

4,8

5,5

MWF - 11/07 - 07779_TR - ©

6,3

!

Uzunluk u mm 13 13 16 19 22 25 32 13 16 19 22 25 32 38 13 16 19 22 25 32 38 45 50 16 19 22 25 32 38 45 50 60 70 25 38 45 50 38 45 50

pias galvanizli çelik, mavi pasifize Art.-Nr. 0205 29 13 0205 35 13 0205 35 16 0205 35 19 0205 35 22 0205 35 25 – 0205 39 13 0205 39 16 0205 39 19 0205 39 22 0205 39 25 0205 39 32 – 0205 42 13 0205 42 16 0205 42 19 0205 42 22 0205 42 25 0205 42 32 – – – 0205 48 16 0205 48 19 0205 48 22 0205 48 25 0205 48 32 0205 48 38 0205 48 45 0205 48 50 – – 0205 55 25 0205 55 38 0205 55 45 0205 55 50 0205 63 38 0205 63 45 0205 63 50

Amb./Ad.

5,5 10,8 4,5 5,7 AW 25

6,3 12,4 5,1 6,5 AW 30

1,75 – 5,25 2,0 – 6,0

1200 –1800 dak.-1

pias A2

Amb./Ad.

sadece alüminyumda kullanýlýr

1000

1000

1000

500

1000

500

1000

500 300

Art.-Nr. – – 0205 135 16 – – – 0205 135 32 0205 139 13 0205 139 16 0205 139 19 – 0205 139 25 0205 139 32 0205 139 38 0205 142 13 0205 142 16 0205 142 19 0205 142 22 0205 142 25 0205 142 32 0205 142 38 0205 142 45 0205 142 50 0205 148 16 0205 148 19 0205 148 22 0205 148 25 0205 148 32 0205 148 38 0205 148 45 0205 148 50 0205 148 60 0205 148 70

Mercimek gömme kafa (yassý model) AW ®- Antrieb kafa tipi Bütün matkap uçlarýndan daha hýzlý – montaj masraflarýný en az % 50 oranýnda azaltýr. Çelik galvanize, mavi pasifize A2 (sadece alüminyum ve plastikte iþlemek için) l Ýlave paket: 1 Bits Önemli avantajlar: l

1000

l l

100 l

1000

l

100

Delme, diþ açma, vidalama, hepsi tek bir iþ adýmýnda.. Önemli ölçüde azaltýlmýþ iþ zamaný ve iþçilik. Her vidalamada kesin doðru delik çapý bu þekilde diþ toleransý en aza iner ♦ daima ideal bir birleþtirme. Montaj hatalarý önlenir. Yenilikçi AW kafa tipi sayesinde ideal moment aktarýmý.

AW ®-kafa tipi sistemi l Daha iyi moment aktarýmý. l Yüksek dayaným süresi. l Ýdeal merkezleme. l Tork için gerekli olan kuvvet daha az olduðu için, yormayan vidalama sayesinde daha iyi montaj performansý. l Vidalama için mümkün olan en büyük temas yüzeyi. l Kuvvetin yüzey üzerinde düzgün daðýlýmý sayesinde ve malzeme yüzeyinin koruma kaplamasýna hasar verilmez ve böylece korozyon dayanýmý yükselir.

1000

500 300 1000

500 300 100 50

100/1000

AW ®-Bits

100/500

Boyut 500 AW 10 AW 20 AW 25 AW 30

!

Galvanizli delme vidalarý sadece nem olmayan yerlerde kullanýlmalýdýr. Yapý denetimi açýsýndan ruhsatlý birleþtirme elemanlarýnda ruhsatýn özellikle "özel talimatlar" bölümü 2 dikkate alýnmalýdýr.

03 0160

Bits 1/4” Art.-Nr. 0614 511 0 0614 512 0 0614 512 5 0614 513 0

Bits 5/16” Art.-Nr. – 0614 552 0 0614 552 5 0614 553 0


ZEBRA®

Kanatlı pias ® Nominal Ø d Baňlık Ø dk maks. Delme ucu uzunluđu lp Kafa tipi Delme bölgesi (Çelik) Nom. Ø d mm 3,9 4,2 4,8

5,5 6,3

mm mm mm mm

Uzunluk l mm 25 32 38 32 38 50 38 45 50 65

3,9 7,5 8 AW20 1,5 – 2,4

4,2 8 9 AW20 1,75 – 3,0

Maks. sabitleme uzunluk l B mm 13 19 25 18 24 36 23 30 35 48

4,8 9,5 10 AW25 2,0 – 4,0

5,5 10,8 11 AW25 2,0 – 5,0

Art.-Nr.

6,3 12,4 12,5 AW30 2,0 – 6,0

Ahňabın çelik malzemeden alt konstrüksiyona sabitlenmesi için kendinden delik açan vida.

Amb./Ad.

Kanallı gömme baňlı ve AW ® Kafa tipli

0219 113 925 0219 114 232 0219 114 238 0219 114 832 0219 114 838 0219 114 850 0219 115 538 0219 115 545 0219 115 550 0219 116 365

Sarı galvanizli çelik Sac vidası diňi

500

Kanallı gömme baňlı ve AW ® Kafa tipli Çelik, Ruspert® kaplama (gri) Alt konstrüksiyon üzerinde sert ve yumuňak ahňap için kanallar. Nominal Ø d Baňlık Ø dk maks. Delme ucu uzunluđu lp Kafa tipi Delme bölgesi (Çelik) Nom. Ø d mm

6

Uzunluk l mm 45 50 55 60 65 70 80 85 100

mm mm mm mm

6 12 veya 15 13 AW30 2,0 – 6,0

Maks. sabitleme Baňlık Ø d k Amb./Ad. uzunl. l B 12 mm mm Art.-Nr. 25 0219 863 45 30 0219 863 50 500 35 0219 863 55 40 0219 863 60 45 0219 863 65 50 0219 863 70 60 0219 863 80 250 65 0219 863 85 80 0219 863 100

Baňlık Ø d k 15 mm Art.-Nr. 0219 663 45 0219 663 50

500

MWF - 09/08 - 01333 - © •

Avantaj: Korozyon koruması Ruspert® kaplama yakl. 500 saat DIN EN ISO 9227 - NSS uyarınca ana metalde korozyonu yok (elektro galvanizli yakl. 48 saat)

0219 663 60 0219 663 65 0219 663 80 250 0219 663 100

Bilgi: Kanatlı pias ® kullanma olanađı her uygulama durumu için uygun ön deneyler yapılarak test edilmelidir. Sadece derinlik dayanađı ve tırnaklı kavrama tertibatı olan iňleme cihazları kullanılmalıdır.

!

Amb./Ad.

Galvanizli matkap uçlu vidalar sadece nem olması beklenmeyen yerlerde kullanılır. Yapı denetimi ruhsatı bulunan bađlantı elemanlarında ruhsat koňullarına, özellikle 2. bölümdeki "Özel talimatlara" mutlaka uyulmalıdır.

!

03 0165

Ġpucu: Vidalama cihazı (Art.-Nr. 0702 080 0) ergonomik çalıňma için pnömatik ilerleme tertibatlı ZEBRA® Kanatlıpias ® Matkap uçlu vidalar (Art.-Nr. 0219 … ve Art. 0215 9…). Vidalama cihazı ile montaj ustası kuvvet uygulamadan, yorulmaksızın ve vücudu dik durumda çalıňabilir. Yerleňtirme otomatı sayesinde matkap uçlu vida daima dođru açıda zemine vidalanır.


ZEBRA® Kelebek-pias ® Nom. Ø Uzunl. maks. sabit- Art.-Nr. leme boyu lB d l mm mm mm

6

45 60 80 100

25 40 60 80

Amb. Ad.

0219 763 45 500 0219 763 60 0219 763 80 250 0219 763 100

Nom. Ø d mm Baþl. Ø maks. dk mm Delme ucu uzunl.lp mm Kafa tipi Delme aralýðý (çelik) mm

Ahþap malzemeler ile alt yapıların sabitlenmesi için matkap uçlu vida.

6 15 13 AW 30 1,75 – 6,0

Havşa Baþlý AW ® Kafa Tipi Çelik, Ruspert® kaplý (gri) Çelik alt yapýlar üzerine yumuþak ahþap için.

Geniş Havşa Baþlı AW ® Kafa Tipi Nom. Ø Uzunl. maks. sabit- Art.-Nr. leme boyu lB d l mm mm mm

5,5

38 45 50 55 60 70

20 27 32 37 42 52

Amb. Ad.

0219 955 38 0219 955 45 0219 955 50 500 0219 955 55 0219 955 60 0219 955 70 250

Nom. Ø d mm Baþl. Ø maks. dk mm Delme ucu uzunl.lp mm Kafa tipi Delme aralýðý (çelik) mm

Çelik, Ruspert® kaplý (gri) Sac vidasý diþi

5,5 15 11 AW 30 1,75 – 5,0

Çelik alt yapýlar üzerine yumuþak ahþap için.

Geniş Havşa Başlı Freze Dişli ve AW ® Kafa Tipi Nom. Ø Uzunl. maks. sabit- Art.-Nr. leme boyu lB d l mm mm mm

6,3

55 65 80

33 43 58

Amb. Ad.

0219 063 55 500 0219 063 65 250 0219 063 80

Nom. Ø d mm Baþl. Ø maks. dk mm Delme ucu uzunl.lp mm Kafa tipi Delme aralýðý (çelik) mm

Çelik, Ruspert® kaplý (gri) Sac vidasý diþi

6,3 20 15 AW 30 2,0 – 6,0

Çelik alt yapý üzerine sert ve yumuþak ahþap için freze yivli.

Havşa Baþlý Freze Yivli ve AW ® Kafa Tipi Nom. Ø Uzunl. maks. sabit- Art.-Nr. leme boyu lB d l mm mm mm

MWF - 09/08 - 01334_TR - ©

8

50 65 80 100

18 33 48 68

Amb. Ad.

0219 008 50 0219 008 65 250 0219 008 80 0219 008 100

Nom. Ø d mm Baþl. Ø maks. dk mm Delme ucu uzunl.lp mm Kafa tipi Delme aralýðý (çelik) mm

Çelik, Ruspert® kaplý (gri)

8 15 18 AW 40 1,75 – 12,0

12 mm ye kadar çelik alt yapý üzerine sert ve yumuþak ahþap için freze yivli.

Bilgi: Flügel-pias ® vidasýnýn kullanabilirliði her uygulama durumu içim uygun bir deney ile test edilmelidir. Sadece derinlik dayanaðý ve çeneli kavramasý olan iþleme cihazlarý kullanýlmalýdýr.

!

Galvanizli delme vidalarý sadece nem oluþmasý beklenmeyen yerlere kullanýlmalýdýr. Yapý denetimi ruhsatý bulunan birleþtirme elemanlarýnda, ruhsatýn özellikle "özel talimatlar" larýn açýklandýðý Bölüm 2 dikkate alýnmalýdýr.

03 0170

!

Avantaj: Korozyon korumasý Ruspert® kaplý ‘ yakl. 500 saat DIN EN ISO 9227 – NSS uyarýnca ana metal korozyonsuz (elektro galvanizli ® yakl. 48 saat)


Zebra® pias

(DIN 7504-K benzeri) Þapkalý altý köþe başlı

Galvanizli çelik, mavi pasifize (A3K) Malzeme kalýnlýklarý 1,75–12,0 mm için uzun delme uçlu. Kullaným yerleri: Çelik profilli saclar: Çelik alt yapýlar. l

Nom. Uzunl. Art.-Nr. Amb/ Ad. Ød l mm mm 0214 055 32 32 5,5 250 38 0214 055 38

Nom.-Ø s k lp Delik alaný

d mm mm mm mm

mm 5,5 8 5,15 13,5 1,75 – 12,0

Genel yapý denetimi ruhsatlý Z-14.1-4

Zebra® pias

Altý köþe kafalý ve redüksiyonlu delme ucu

MWF - 11/07 - 01298_TR - ©

Galvanizli çelik, mavi pasifize (A3K) Alt yapý kalýnlýðý

ØxU

1,5 mm düz sac birleþtirme

mm 4,8 x 13 4,8 x 16 4,8 x 19

!

Kafa tipi

Art.-Nr.

SW 8

0214 248 13 0214 248 16 0214 248 19

1000 500

Galvanizli delme vidalarý sadece nem olmayan yerlerde kullanýlmalýdýr. Yapý denetimi açýsýndan ruhsatlý birleþtirme elemanlarýnda ruhsatýn özellikle "özel talimatlar" bölümü 2 dikkate alýnmalýdýr.

03 0180

Çapý düþürülmüþ delme ucu sayesinde normal pias vidalara göre %50 daha yüksek sýkýþtýrma kuvveti ve döndürme momenti. l Her iki sacý tekrar birbirine sýkýþtýrýr. l Delinecek malzeme kalýnlýðý: maks. 2,5 mm. Düz sac birleþtirmelerinde. l

Amb/Ad.

!


Matkap Uçlu PH Pias Vidalarý DIN 7504 Mercimek Baþlý Vidalar V2 Nom. →d

2,9

4,2 4,8

Uzunluk mm 13 16 19 22 25 32 25 16 19 25 45

Art.-Nr. 1211 139 13 1211 139 16 1211 139 19 1211 139 22 1211 139 25 1211 139 32 1211 142 25 1211 148 16 1211 148 19 1211 148 25 1211 148 45

Amb./ Ad.

Yýldýz Havþa Baþlý Vidalar A2 Nom. →d

3,9 1000 4,2

4,8

Uzunluk mm 13 16 19 13 16 19 22 25 32 38 45 95 13 16 19

Art.-Nr.

Amb./ Ad.

1212 139 16 1212 139 19 1212 139 22 1212 139 25 1212 139 32 1212 139 38 1212 142 16 1212 142 19 1212 142 32 1212 148 16 1212 148 19 1212 148 22 1212 148 25 1212 148 38 1212 148 45

1000

Mercimek Baþlý Sac Vidalarý DIN 7504 - A4

Nom. →d

MWF - 10/04 - 20013_TR - ©

3,9

4,2

Uzunluk mm 13 16 19 22 25 32 38 45 50 9.5 13 16 19 22 25 32

Art.-Nr. 127 139 13 127 139 16 127 139 19 127 139 22 127 139 25 127 139 32 127 139 38 127 139 45 127 139 50 127 139 95 127 142 13 127 142 16 127 142 19 127 142 22 127 142 25 127 142 32

Amb./ Ad.

Nom. →d

4,2

1000

4,8

6,3

Uzunluk mm 38 45 50 9.5 13 16 19 22 25 32 38 45 50 50

03 0190

Art.-Nr.

Amb./ Ad.

127 142 38 127 142 45 127 142 50 127 142 95 127 148 13 127 148 16 127 148 19 127 148 22 127 148 25 127 148 32 127 148 38 127 148 45 127 148 50 127 163 50

1000


Plaka Vida Seti l l

Boyut: 6 mm x 20 mm. Saklama kutusu ile birlikte verilir, ebat 3.

Art. No. 0964 210 Amb./Ad. 1

Ýçerik Taným Vidalar Vida baþlýklarý, siyah Vida baþlýklarý, beyaz

Art. No. 0210 46 0590 132 3 0590 132 2

Amb./Ad. 500 100 400 l l

Boyut: 4.8 mm x 19 mm. Saklama kutusu ile birlikte verilir, ebat 4.

Art. No. 0964 103 Amb./Ad. 1

MWF - 10/03 - 03129_TR - ©

Ýçerik Taným Vidalar Vida baþlýklarý, siyah Vida baþlýklarý, beyaz

Art. No. 0103 48 19 0590 10 6 0590 103

03 0200

Amb./Ad. 500 100 400


Plaka Vidasý l l

0103 48 13

0103 56 16

l

Çelik, galvanizli, mavi pasifize (A2K). Sac vidasý diþi, DIN 7970. Baþlýk, vida kapaklarý için ilave oluklu. Art.-Nr. 0103 48 0103 48 0103 48 0103 48 0103 56

Boyut mm 4,8 x 13 4,8 x 16 4,8 x 19 4,8 x 22 5,6 x 16

Amb./Ad. 13 16 19 22 16

Opel Plaka Vidasý Boyut mm 5,5 x 16 5,5 x 19 5,5 x 25

0103 055 16

Opel Orij.-No. 20 38 251 20 38 253 20 38 261

100/300 100

Art.-Nr. 0103 055 16 0103 055 19 0103 055 25

Amb./Ad.

Art.-Nr. 0103 148 13

Amb./Ad. 100

300 100

MB Plaka Vidasý Boyut mm 4,8 x 13

Opel Orij.-No. 007981004322

0103 148 13

Vida Kapatma ve Süs Kapaklarý Art. ön kodu 0103 için 0590 103

0590 10 6

Malzeme: Yüksek basýnç polietilen. l Basma düðme prensibine göre baþlýk bastýrýlarak yerleþtirilir. l Galvaniz iþlemine ilave olarak etkin pas korumasý. l Su, yað ve lavgaya karþý dayanýklý. l Vida baþý yarýðýnýn kirlenmesi ve vidanýn keskin kenarlarý dolayýsýyla yaralanma önlenir. Renk bembeyaz siyah mavi

Dýþ-Ø mm

Kapak yüksekliði

11,5

5

mm Art.-Nr. 0590 103 0590 10 6 0590 102

Amb./Ad. 100/300/ 500

Plaka Vidalarý Seti l

MWF - 08/07 - 01839_TR - ©

l

4,8 x 19. 4 numara depo kutusu içinde.

Art.-Nr. 0964 103 Amb./Ad. 1

Ýçerik Taným Vidalar Vida kapaklarý, siyah Vida kapaklarý, beyaz

03 0210

Art.-Nr. 0103 48 19 0590 10 6 0590 103

Amb./Ad. 500 100 400


Zebra pias Plaka Vidasý

Bir iþ adýmýnda delme ve vidalama, bu sayede %50 zaman tasarrufu l l

l l

Plakalarýn hýzlý ve problemsiz takýlmasý için patentli baðlama sistemi. Plakalar, plastik tamponlara veya doðrudan karoser sacýna ön delme yapýlmadan vidalanýr. Mevcut plastik çerçeveye de uyar. Yeni yüzey ýslah yöntemi vidanýn yüksek korozyon korumasýný garanti eder. Ø mm

Uzunluk 16 19 25

5

l l

l

H2

DIN 50 018 uyarýnca 15 kat Kesternich testi (kükürtdioksit testi). DIN 50 021 uyarýnca 1000 saat korozyon korumasý (tuz püskürtme testi). Üç farklý boyda teslimat yapýlabilir.

Art.-Nr. 0211 65 16 0211 65 19 0211 65 25

Amb./Ad. 100

Vida kapaklarý Malzeme: HDPE Renk Art.-Nr. Amb./Ad. mavi 0590 102 bembeyaz 0590 103 100/300/ 500 siyah 0590 10 6

Zebra pias Plaka Vidalarý Seti Böylece bütün araçlarýn plaka sabitlemesi %90 oranýnda karþýlanmýþtýr. Uygun vidalarýn zahmet gerektiren arama iþlemi artýk gerekli deðildir

Set: Art.-Nr. 0964 211 6 1100 parçanýn üstünde. l Plaka sabitlemesi için gerekli bütün parçalar daima kullanýma hazýrdýr. Ýçerik: 3 farklý vida boyu. l Plastik kapaklar, beyaz ve siyah. l Vidalama bitleri Art.-Nr. 0614 176 461.

MWF - 11/03 - 03130_TR - ©

l

03 0220


Zebra piasta Mercimek Baþlý AW ® Kafa Tipi Nom.-Ø d mm Baþl.-Ø dk mm k mm lp mm Kafa tipi Delme aralýðý

3,5 7,2 2,9 3,0 2,6

4,2 8,2 3,2 3,2 AW 20 3,1

4,8 9,5 3,7 4,5 3,6

Nom.-Ø Uzunl. Ruspert Amb./Ad. d l kaplý bimetall mm mm Art.-Nr. 16 0206 835 16 3,5 19 0206 835 19 16 0206 842 16 19 0206 842 19 22 0206 842 22 4,2 25 0206 842 25 32 0206 842 32 100/100 38 0206 842 38 16 0206 848 16 19 0206 848 19 22 0206 848 22 4,8 25 0206 848 25 32 0206 848 32 38 0206 848 38 Ø 4,2 ve 4,8: Yapý denetim ruhsatý için baþ vurulmuþ!

Bütün matkap uçlarýndan daha hýzlý – montaj masraflarýný en az % 50 oranýnda azaltýr. Düz sac baðlantýlarý için: Profilli çelik levhalar ve alüminyum profiller.

Önemli avantajlar: l l l

l l

AW ® Sistemi:

l l l l

AW ®-Bits Ebat

AW 20

Bit 1/4” Art.-Nr.

Bit 5/16” Art.-Nr.

0614 512 0

0614 552 0

Delme, diþ açma, vidalama, hepsi tek bir iþ adýmýnda. Önemli ölçüde azaltýlmýþ iþ zamaný ve iþçilik. Her vidalamada kesin doðru delik çapý bu þekilde diþ toleransý en aza iner ‘ daima ideal bir birleþtirme. Montaj hatalarý önlenir. Yenilikçi AW tahrik sistemi sayesinde ideal moment aktarýmý.

l l

Daha iyi moment aktarýmý. Yüksek dayaným süresi. Ýdeal merkezleme. Momentin aktarýmý için gerekli bastýrma kuvvetinin çok daha düþük olmasý nedeni ile vidalama esnasýnda yorulma olmadýðýndan daha iyi montaj performansý saðlanýr. Bits'in vida tahriki ile temas tahriki yüzeyi maksimum. Kuvvetin yüzey üzerinde düzgün daðýlýmý sayesinde ve malzeme yüzeyinin koruma kaplamasýna hasar verilmez ve böylece korozyon dayanýmý yükselir.

Zebra piasta

MWF - 08/05 - 01330_TR - ©

Mercimek baþlý, paslanmaz çelik, E 12/3 contalı Nom.-Ø d mm 4,8

Delme ucu Ø dp mm 3,95

Alt yapý kalýnlýðý mm

ØxU

≤ 3,0

4,8 x 25

Delme ucu uzunluðu Lp mm 5,0 Diþ uzunluðu

Kafa tipi

Tam diþ

AW 20

mm

Kafa yüksekliði K mm 3,5

Kafa-Ø dk mm 9,5

Conta diskli, Ø D = 12 mm 2 mm EPDM-Conta Art.-Nr. Amb./Ad. 0206 824 825 500

03 0230

l

Oluklu saclarýn boyuna ve enine yönde estetik vidalanmasý ve ayrýca metal alt yapýlara ≤ 3,0 mm ve kutu profillere vidalama iþleri için. Yapý denetim ruhsatý için baþvurulmuþ!


Sac Vidalarý Yassý baþlýklý ve þapkalý Çelik, Delta Seal siyah l

l mm 9,5 13 16 19 22 25 32 38

Ø 3,9 mm Art.-Nr. 0134 039 95 0134 039 13 0134 039 16 0134 039 19 0134 039 22 0134 039 25 0134 039 32 0134 039 38

Amb/ Ad. Ø 4,2 mm Amb/ Ad. Art.-Nr. 100/300 0134 042 95 0134 042 13 100 0134 042 16 100/300 0134 042 19 0134 042 22 100/300 0134 042 25 0134 042 32 100 100 0134 042 38

Sac vidalarý, çelik Delta Seal siyah, 1500 parça: 0134 039 95/13/16/19/22/25 0134 042 95/13/16/19/22/25 0134 048 95/13/16/19/22/25

Setler ORSY 100

Art.-Nr. 0964 134 0

Yumuþak malzemelerin bütün vidalama iþleri için (örn. plastik),araç iç mekanýnda, örn. gösterge tablosu, iç kaplamalar vs.

Ø 4,8 mm Amb/ Ad. Art.-Nr. 0134 048 95 0134 048 13 0134 048 16 100/300 0134 048 19 0134 048 22 0134 048 25 0134 048 32 100 0134 048 38

Nom. Ø d mm dk mm t mm Kafa tipi

3,9 10,0 1,0 H2

4,2 11,0 1,2 H2

4,8 12,0 1,2 H2

800 parça: 0134 042 13/16/19/25 0134 048 13/16/19/25

Art.-Nr. 0964 134 3

Özel Sac Vidalarý Galvanizli çelik, mavi pasifize (A2K) l l

d1 mm 4,2

l mm 9,5 12,5 19

Kafa Ø mm 11

Opel-Orij.-Nr. 03440109 03457561 –

Yassý baþlýklý ve geniþ þapkalý. Çeþitli Opel modellerinde (pencere çerçevesi altýnda ve pencere süs çýtalarýnda).

Gal. çelik, mavi pas. Amb/ Ad. Art.-Nr. 0126 42 95 0126 42 125 100/1000 0126 42 19

Nom.Ø Uznl. Art.-Nr. d mm l mm 16 0126 039 16 22 0126 039 22 3,9 25 0126 039 25 28 0126 039 28 38 0126 039 38

Amb Ad.

1000

Sac Vidalarý

Galvanizli çelik, mavi pasifize (A2K) Yýldýz, kafa tipi: : PZ2 l

500 l

Oval baþlý (özel olarak vida kapaklarý için – aþaðýya bakýnýz). Sac vidasý diþi, EN ISO 1478.

Vida Kapaklarý l l l

MWF - 01/06 - 03382_TR - ©

l

Renk Bembeyaz Gümüþ gri Derin siyah

RAL 9010 RAL 7001 RAL 9005 Maun kahverengi RAL 8016

Art.-Nr. 0590 12 125 0590 125 125 0590 126 125 0590 128 125

Sac vidalarý, Art.-Nr. 0126 039 … / 0115 003 9.. Pencere denizliði vidalarý A2, Art.-Nr. 0126 2.. Pias pencere denizliði delme vidalarý, Art.-Nr. 0211 724 220 Malzeme: Polietilen.

Amb/ Ad.

100/500

03 0240


Zebra piasta

Bimetal – Paslanmaz Çelik A2 / Sertleþtirilmiþ Çelik – l l l

Tip 1: Genel yapý denetim ruhsatlý Z-14.1-4. Tip 1 Ø 6,3 mm Z-14.4-407 (sandviç sabitleme)

Malzemeden deliði kendi açan cephe vidasý. Taþýyýcý diþ ve kafa paslanmaz çelik A2 malzemeden. Patentli sürtünme kaynaðý yöntemi ile kýrýlmaz þekilde birleþtirilmiþ.

Tip 1 Ø 6,3: Sandviç elemanlarýn sabitlenmesinde taþýma kapasitesi konusunda Karlsruhe Üniversitesinin çelik, ahþap ve taþlar deney laboratuarýnýn test ve bilirkiþi raporu.

6 Köþe Baþlýklý DIN 7504-K Benzeri Tip 1: l

MWF - 08/02 - 01327_TR - ©

l

Nominal Ød

Delme ucu Ø dp

mm 4,2 4,8 5,5 6,3

mm 3,4 3,9 4,7 5,5

Delme ucu uzunluðu Lp mm 4,5 5 7 7,5

Çelik kýsým uzunluðu L1 mm 10,5 12,5 16 16,5

Maks. delinebilen malzeme kalýnlýðý mm 3,0 4,4 5,25 6,0

Baþlýk Tahrik yüksekliði SW K mm 3,8 7 5,2

8

6,4

3/8”

03 0250

Normal delme uçlu. Alüminyum, çelik sac profillerin ve sandviç panellerin sabitlenmesi için: Alüminyum ve çelik sac yapýlar.


Zebra® piasta Tip 1: Teslimat Programý Alt yapý kalýnlýðý mm

≤ 1,5

≤ 3,0

≤ 4,0

MWF - 01/08 - 01328_TR - ©

≤ 5,0

ØxU LG mm

4,2 x 25 4,2 x 32 4,2 x 38 4,2 x 50 4,8 x 25 4,8 x 32 4,8 x 38 4,8 x 50 5,5 x 26 5,5 x 32 5,5 x 38 5,5 x 50 6,3 x 27 6,3 x 32 6,3 x 38 6,3 x 50 6,3 x 60 6,3 x 70 6,3 x 85 6,3 x 100 6,3 x 115 6,3 x 130 6,3 x 150 6,3 x 175

Diþ uzunluðu

Sabitleme kalýnlýðý

Contasýz

mm

mm

Art.-Nr.

maks. 10,0 maks. 17,0 maks. 23,0 14,0 – 35,0 maks. 6,5 maks. 13,5 maks. 19,5 14,0 – 31,5 maks. 3,0 maks. 9,0 maks. 15,0 14,0 – 27,0 maks. 2,5 maks. 7,5 maks. 13,5 14,0 – 25,5 24,0 – 35,5 34,0 – 45,5 34,0 – 60,5 49,0 – 75,5 44,0 – 90,5 59,0 – 105 79,0 – 125 104 – 150

0214 814 225 0214 814 232 0214 814 238 0214 814 250 0214 814 825 0214 814 832 0214 814 838 0214 814 850 0214 815 525 0214 815 532 0214 815 538 0214 815 550 0214 816 325 0214 816 332 0214 816 338 0214 816 350 0214 816 360 0214 816 370 0214 816 385 0214 816 310 0214 816 311 0214 816 313 0214 816 315 0214 816 317

Tam diþ 35 Tam diþ 35 Tam diþ 35 Tam diþ

35 50

70

Contalý Ø D = 16 mm Amb./Ad. Art.-Nr.

500 250 500 250 500 250 500 250 100

50

0214 804 225 0214 804 232 0214 804 238 0214 804 250 0214 804 825 0214 804 832 0214 804 838 0214 804 850 0214 805 525 0214 805 532 0214 805 538 0214 805 550 0214 806 325 0214 806 332 0214 806 338 0214 806 350 0214 806 360 0214 806 370 0214 806 385 0214 806 310 0214 806 311 0214 806 313 0214 806 315 0214 806 317

03 0260

Contalý Ø D = 19 mm Amb./Ad. Art.-Nr.

Contalý Ø D = 22 mm Amb./Ad. Art.-Nr.

Amb./Ad.

200 100 600

0214 834 825 500

200 100 600

0214 835 825 500

200 100 600 400 300

150

0214 836 325 0214 836 332 0214 836 338 0214 836 350 0214 836 360 0214 836 370 0214 836 385 0214 836 310 0214 836 311 0214 836 313

500 400 300 200

150

0214 846 325 500 0214 846 332 400 0214 846 338 0214 846 350 300 0214 846 370 200 0214 846 385 0214 846 310 150 0214 846 311 0214 846 313 100


Faba® Tip BZ Paslanmaz çelik A2 model ve çelik, sementasyonla sertleþtirilmiþ, galvanizli. l Çelik profillerin, alüminyum profillerin, plastik levhalarýn elyaflý çimento levhalarýn, ahþap levhalarýn ve sandviç elemanlarýn vidalý baðlantýlarýnýn uygulama yerleri: Çelik alt yapýlar ≥ 1,5 mm, Alüminyum alt yapýlar ≥ 3 mm l Contasýz Sipariþe baðlý olarak farklý contalarla birlikte komple olarak teslim edilebilir. l Contalý Conta, açýk hava þartlarýna dayanýklý EPDM sýzdýrmaz malzemeli. Ýþletme takýmlarý: – 6 köþe allen, mýknatýslý, SW 3/8” Giriþ yeri: 7 mm ince (örn. Würth S-15) Art.-Nr. 0614 176 723 Giriþ yeri: 1/4” Bosch Art.-Nr. 0614 176 716 – Allen, SW 3/8” (örn. Würth S-18) Giriþ yeri: 3/8” dört köþe Art.-Nr. 0714 12 031 l

l

Faba®-vidalarý tip BZ için delik tablosu: Yapý elemaný kalýnlýðý II [mm] (Alt konstrüksiyon çelik) Delik-Ø [mm]

l

mm 6,3 x 6,3 x 6,3 x 6,3 x 6,3 x 6,3 x 6,3 x 6,3 x 6,3 x 6,3 x 6,3 x 6,3 x 6,3 x

2,0–5,9

6,0–6,9

≥ 7,0

5,0

5,0

5,3

5,5

5,7

Contalý Ø D = 16 Art.-Nr. 0200 63 0200 63 0200 63 0200 63 0200 63 0200 63 0200 63 0200 63 0200 63 0200 63 0200 63 0200 63 0200 63

19 25 32 38 45 50 64 75 90 100 115 130 150

Amb./Ad. mm 19 25 32 38 45 50 64 75 90 100 115 130 150

500

300

Model A2: Genel yapý denetim Z-14.1-4 ruhsatlý ve sandviç elemanlarýn sabitlenmesi için Z-14.4-407 ruhsatlý

150

Model paslanmaz çelik A2, galvanizli. ØxU

MWF - 04/01 - 01231_TR - ©

1,50

Model çelik, sementasyonla sertleþtirilmiþ, galvanizli. ØxU

l

1,25

mm 6,3 x 6,3 x 6,3 x 6,3 x 6,3 x 6,3 x 6,3 x 6,3 x 6,3 x 6,3 x 6,3 x 6,3 x 6,3 x 6,3 x

19 25 32 38 45 50 64 75 90 100 115 130 150 175

Contasýz Art.-Nr. 0201 963 0201 963 0201 963 0201 963 0201 963 0201 963 0201 963 0201 963 0201 963 0201 963 0201 963 0201 963 0201 963 0201 963

Amb./Ad. Contalý

19 25 32 38 45 50 64 75 90 100 115 130 150 175

500

300

150

Ø D = 16 Art.-Nr. 0201 63 0201 63 0201 63 0201 63 0201 63 0201 63 0201 63 0201 63 0201 63 0201 63 0201 63 0201 63 0201 63 0201 63

Amb./Ad. Contalý

mm 19 25 32 38 45 50 64 75 90 100 115 130 150 175

500

300

150

03 0270

Ø D = 19 mm Art.-Nr. 0201 463 19 0201 463 25 0201 463 32 0201 463 38 – 0201 463 50 0201 463 64 0201 463 75 0201 463 90 0201 463 100 0201 463 115 0201 463 130 0201 463 150 –

Amb./Ad. Contalý

500 400 300 200

150 100

Ø D = 22 mm Art.-Nr. 0201 263 19 0201 263 25 0201 263 32 0201 263 38 – 0201 263 50 0201 263 64 0201 263 75 0201 263 90 0201 263 100 0201 263 115 0201 263 130 0201 263 150 –

Amb./Ad.

500 400 300 200 150 100


Faba® Tip A Paslanmaz çelik A2 model ve çelik, sementasyonla sertleþtirilmiþ, galvanizli. l Çelik profillerin, alüminyum profillerin, plastik levhalarýn elyaflý çimento levhalarýn, ahþap levhalarýn ve sandviç elemanlarýn vidalý baðlantýlarýnýn uygulama yerleri: Çelik alt yapýlar < 2 mm, Alüminyum alt yapýlar ≤ 3 mm, ahþap alt yapýlar l Contasýz Sipariþe baðlý olarak farklý contalarla birlikte komple olarak teslim edilebilir. l Contalý Conta, açýk hava þartlarýna dayanýklý EPDM sýzdýrmaz malzemeli. Ýþletme takýmlarý: – 6 köþe allen, mýknatýslý, SW 3/8” Giriþ yeri: 7 mm ince (örn. Würth S-15) Art.-Nr. 0614 176 723 Giriþ yeri: 1/4” Bosch Art.-Nr. 0614 176 716 – Allen, SW 3/8” (örn. Würth S-18) Giriþ yeri: 3/8” dört köþe Art.-Nr. 0714 12 031 l

l

Faba®-vidalarý tip A için delik tablosu:

Yapý elemaný kalýnlýðý II [mm] 0,63 (Alt konstrüksiyon çelik) Delik-Ø [mm] 3,5 l

mm 6,5 x 6,5 x 6,5 x 6,5 x 6,5 x 6,5 x 6,5 x 6,5 x 6,5 x 6,5 x 6,5 x 6,5 x 6,5 x

1,50

Ahþap

4,0

4,5

5,0

4,8

Contalý Ø D = 16 mm Art.-Nr. 0200 065 19 0200 065 25 0200 065 32 0200 065 38 0200 065 45 0200 065 50 0200 065 64 0200 065 75 0200 065 90 0200 065 100 0200 065 115 0200 065 130 0200 065 150

19 25 32 38 45 50 64 75 90 100 115 130 150

Amb./Ad.

500

400

150

Model A2: Genel yapý denetim Z-14.1-4 ruhsatlý ve sandviç elemanlarýn sabitlenmesi için Z-14.4-407 ruhsatlý

Model paslanmaz çelik A2, galvanizli. ØxU

MWF - 04/01 - 01230_TR - ©

0,88–1,25

Model çelik, sementasyonla sertleþtirilmiþ, galvanizli. ØxU

l

0,75

mm 6,5 x 6,5 x 6,5 x 6,5 x 6,5 x 6,5 x 6,5 x 6,5 x 6,5 x 6,5 x 6,5 x 6,5 x 6,5 x 6,5 x 6,5 x

19 25 32 38 45 50 64 75 90 100 115 130 150 175 200

Contasýz Art.-Nr. 0201 765 0201 765 0201 765 0201 765 0201 765 0201 765 0201 765 0201 765 0201 765 0201 765 0201 765 0201 765 0201 765 0201 765 0201 765

19 25 32 38 45 50 64 75 90 100 115 130 150 175 200

Amb./Ad. Contalý Ø D = 16 mm Art.-Nr. 0201 065 19 0201 065 25 500 0201 065 32 0201 065 38 0201 065 45 0201 065 50 300 0201 065 64 0201 065 75 0201 065 90 0201 065 100 0201 065 115 150 0201 065 130 0201 065 150 0201 065 175 0201 065 200

Amb./Ad. Contalý Ø D = 19 mm Art.-Nr. 0201 365 19 0201 365 25 500 0201 365 32 0201 365 38 0201 365 45 0201 365 50 300 0201 365 64 0201 365 75 0201 365 90 0201 365 100 0201 365 115 150 0201 365 130 0201 365 150 0201 365 175 100 –

03 0280

Amb./Ad. Contalý Ø D = 22 Art.-Nr. 0201 165 500 0201 165 0201 165 400 0201 165 0201 165 300 0201 165 0201 165 200 0201 165 0201 165 0201 165 150 0201 165 0201 165 0201 165 100 0201 165 –

Amb./Ad. mm 19 25 32 38 45 50 64 75 90 100 115 130 150 175

500 400 300 200 150

100


Spengler Sýzdýrmazlýk Vidalarý Avantajýnýz Boyutlar k x u x g mm 4,5 x 20 x 13 4,5 x 25 x 17 4,5 x 35 x 21 4,5 x 45 x 28 4,5 x 60 x 38 4,5 x 70 x 43 4,5 x 100 x 70 4,5 x 120 x 70 4,5 x 140 x 70 5,0 x 160 x 70 5,0 x 180 x 70 5,0 x 200 x 70 5,0 x 220 x 70

ds = 15 mm Art.-Nr. 0238 545 020 0238 545 025 0238 545 035 0238 545 045 0238 545 060 0238 545 070 0238 545 100 – – – – – –

Amb. ds = 20 mm Ad. Art.-Nr. 0238 645 020 200/ 0238 645 025 500 0238 645 035 0238 645 045 0238 645 060 100 0238 645 070 50 0238 645 100 0238 645 120 0238 645 140 0238 650 160 – 0238 650 180 0238 650 200 0238 650 220

Amb. ds = 25 mm Ad. Art.-Nr. – 200/ 0238 745 025 500 0238 745 035 0238 745 045 0238 745 060 100 0238 745 070 – – – 50 – – – –

Boyutlar k x u x g mm 4,5 x 20 x 13 4,5 x 25 x 17 4,5 x 35 x 21 4,5 x 45 x 28 4,5 x 60 x 38 4,5 x 70 x 43 4,5 x 100 x 70 4,5 x 120 x 70 4,5 x 140 x 70 5,0 x 160 x 70 5,0 x 180 x 70 5,0 x 200 x 70 5,0 x 220 x 70

ds = 15 mm Art.-Nr. 0238 045 020 0238 045 025 0238 045 035 0238 045 045 0238 045 060 0238 045 070 0238 045 100 0238 045 120 0238 045 140 – – – –

Amb. ds = 20 mm Ad. Art.-Nr. 0238 145 020 200/ 0238 145 025 500 0238 145 035 0238 145 045 0238 145 060 100 0238 145 070 0238 145 100 50 0238 145 120 0238 145 140 0238 150 160 0238 150 180 – 0238 150 200 0238 150 220

Amb. ds = 25 mm Ad. Art.-Nr. – 200/ 0238 245 025 500 0238 245 035 0238 245 045 0238 245 060 100 0238 245 070 0238 245 100 – – 50 – – – –

Model

ds mm

Delik Ø mm

MWF - 03/08 - 07276_TR - ©

15 Üzeri vulkanize edilmiþ

20 25

4,7

Malzeme Bakýr A2 Bakýr A2 Bakýr A2

Art.-Nr. 0234 15 0234 150 0234 20 0234 200 0234 25 0234 250

03 0290

Amb. Ad. – 200/ 500

Üzeri vulkanize edilmiþ, yüksek kaliteli EPDM conta. l ASSY ® vida. l AW-kafa tipi. l

Malzeme: ASSY ® vida Pul Conta l Kafa tipi l

100

Amb. Ad. – 200/ 500

Malzeme: ASSY ® vida Pul Conta l Kafa tipi: l

A2 A2 EPDM AW 20 Art.-Nr. 0614 512 0

100 50

Amb./Ad.

Contalar l

500

A2 bakýr kaplý Bakýr EPDM AW 20 Art.-Nr. 0614 512 0

Üzeri vulkanize edilmiþ, yüksek kaliteli EPDM conta.


6-köþe Ahþap Vidalarý DIN 571 l l l l

Dayanýklý ahþap baðlantýlar için. 6-köþe kafa tipi sayesinde vidalama esnasýnda daha iyi güç aktarýmý. Ahþap vida kendi ana diþini ezerek açar, diþi keserek açmaz. Ahþap türüne (sert ahþap) ve çapýna göre önceden delik açmak gerekebilir.

Uygulamalar Ahþap endüstrisinde, prefabrik yapýlarda, fuar konstrüksiyonlarda, tekne ve araç imalatýnda vs.

Çelik galvanize, mavi pasifize Uzunluk mm

MWF - 09/02 - 00606_TR - ©

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200

Ø 5 mm SW 8 Art.-Nr.

Amb./Ad.

0192 5

40

200

0192 5

50

200

Ø 6 mm SW 10 Art.-Nr. 0192 6 0192 6 0192 6 0192 6 0192 6 0192 6 0192 6 0192 6 0192 6 0192 6 0192 6 0192 6 0192 6 0192 6 0192 6 0192 6

Amb./Ad. 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 110 120

03 0300

Ø 8 mm SW 13 Art.-Nr.

Amb./Ad.

500 200/500

200

100/200

50/100

0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200

200

100/200

50/100

50 25/50 50


Çelik galvanize, mavi pasifize Uzunluk mm 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400

Ø 10 mm SW 17 Art.-Nr. 0192 10 0192 10 0192 10 0192 10 0192 10 0192 10 0192 10 0192 10 0192 10 0192 10 0192 10 0192 10 0192 10 0192 10 0192 10 0192 10 0192 10 0192 10 0192 10 0192 10 0192 10

Amb./Ad. 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200 220 240 260 280 300

Ø 12 mm SW 19 Art.-Nr.

VE/St.

Ø 16 mm SW 24 Art.-Nr.

Amb./Ad.

100/200 100 50/100 25/100

25/50

50

25

0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400

0192 0192 0192 0192

50

25/50

16 16 16 16

70 80 90 100

50 25/50

0192 16 120 0192 16 130

50

0192 16 150

25/50

0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192

25

1

16 16 16 16 16 16 16 16 16

180 200 220 240 260 280 300 320 340

25

1/25 1

A2 Uzunluk Ø 6 mm mm SW 10 Art.-Nr. 40 0193 6 45 50 0193 6 60 0193 6 70 0193 6 80 90 100

Amb./ Ø 7 mm Ad. SW 12 Art.-Nr. 40 50 60 70

100 0193 7

60

0193 7

80

0193 7

100

Amb./ Ø 8 mm Ad. SW 13 Art.-Nr. 0193 8 0193 8 0193 8 100 0193 8 0193 8 0193 8 50 0193 8

Amb./ Ø 10 mm Ad. SW 17 Art.-Nr. 40 45 50 60 70 80

100

100

50

MWF - 09/02 - 00607_TR - ©

Çelik termik galvanize = Sıcak galvanize Uzunluk Ø 7 mm mm SW 12 Art.-Nr. 60 0192 7 70 0192 7 80 0192 7 90 0192 7 100 0192 7 110 0192 7

Amb./ Ad. 60 70 80 90 100 110

100

Uzunluk Ø 7 mm mm SW 12 Art.-Nr. 120 0192 7 130 0192 7 150 0192 7 170 0192 7 190 0192 7

Amb./ Ad. 120 130 150 170 190

03 0310

100

0193 0193 0193 0193 0193

10 10 10 10 10

Amb./ Ad.

60 70 80 90 100

50 25

Altý köþe ahþap vidalarý ve plastik contalar oluklu eternit levhalarýn ahþap baðlayýcý malzeme üzerine sabitleme iþinde kullanýlýr. Sıcak galvanize vidalar korozyona karþý çok iyi dayanýklýlýk gösterirler. Bunlarda çinko tabakasýnýn kalýnlýðý elektro galvanizli kaplamalara oranla on kata kadar daha büyüktür. Üretim yönteminden kaynaklanan yüzey pürüzlülüðü koruma etkisinin çok iyi ve kaplama kalýnlýðýnýn daha yüksek olduðunun bir iþaretidir.


l

6,0

3,5 4,0 4,5 5,0

6,0 7,0

8,0 10,0 12,0 _

3,5 4,0 4,5 5,0

6,0 7,0

8,0 10,0 12,0 _

1)

3,0

3,0

_

_

_

8,0

_

= Vidalama cihazý SFS CF 200 için de uygundur

8,0

6,3

6,0 7,0 7,5

4,8 5,5

4,8 5,5

2,9 3,5

2,9 3,5

3,9 4,2

Ø Diþ

AW ®-Bits

Würth Vidala- Würth AW -Bits AW®-Bits Würth Vidala- Vidala- Vidalama ma ma Bosch magazin magazin Fein ma Bosch Baier cihazlarý cihazlarý cihazlarý Skil cihazlarý Skil ucu ucu Ingersoll VSG Ingersoll MSVW 1 MSVW 2 AEG Otoma- Otoma- Otomatik vida- tik vida- tik vidaHitachi 219 Hitachi lama lama lama Black & Würth Würth Black & Decker Bosch Bosch Decker AEG Würth AEG Metabo için Metabo için Makita Makita Deprag Deprag AtlasAtlasCopco Copco Elu Elu ®

Vidalama cihazlarý Otomatik vidalama

Vidalama cihazlarý Otomatik vidalama

Vidalama cihazlarý Otomatik vidalama

521 0

550 *** 50

* = Amb: 10/100 Ad.

582 5

531 0

532 5

** = Amb: 1/3 Ad. *** = Uzunluk 50 mm

Amb.: 1/5 Ad.

554 0 524 0 574 0 1)

Amb.: 10 Ad.

AW ® 40 514 0

441 0 561 0 541 0

Amb: 5 Ad.

562 5

612 5 622 5

** 100 320 ** 532 0 432 0 442 0 562 0 542 0 612 0 622 0 582 0 100 220

581 0

AW ® 30 513 0 * 553 0 523 0 573 0 1) 583 0

AW ® 25 512 5 * 552 5 522 5

AW ® 20 512 0 * 552 0 522 0

0614 ... 0614 ... 0614 ... 0614 ... 0614 ... 0614 ... 0614 ... 0614 ... 0614 ... 0614 ... 0614 ... 0614 ... 0614 ... 0614 ...

786 125

786 085

786 065

786 055

0614 ...

Amb.: 1/5 Ad.

M 12

M8

M6

M5

Ebat

5/16” U= 50 mm

XZN-Bits

AW® Bits ve XZN Çok Diþli Bits

M6 M6 M5 M5 M4 M4 1/4” 1/4” 1/4” 7 mm 1/4” 1/4” 5/16” 1/4” 25 mm 32 mm 50 mm 70 mm 110 mm 155 mm 168 mm 53 mm 33 mm 45 mm 33 mm 45 mm 33 mm 45 mm

AW 10 511 0 * ®

10,0 ® 12,0 AW 50

Ø Diþ

Sac vida ASSY ®3.0 AW ®SK boyutu 0111 … 0112 … 0184 8… ® 0113 … ASSY 0127 … plus VG 0165 3…

Ø Diþ

ZEBRA® pias ® 0205 … 0206 …

AW ®-Kafa tipi

yüzeyi ♦ Sýyýrma kuvveti. Sýyýrma kuvveti (Comeout) sýfýr. Eþit kuvvet daðýlýmý sayesinde yüzey koruma kaplamasý korunur ve bu sayede daha üstün bir korozyon korumasý saðlar.

3,9 4,2

Ø Diþ

Ø Diþ

Ø Diþ

Ø Diþ

Amo® III 0234 … Jamo® 0234 … D+FAnker 0233 …

Isotop ASSY ® 0164 … ASSY ® SK ASSY ® Kombi 0184 …

ASSY ® A2 0159 … Ecofast ASSY ® 0165 … 0166 …

ASSY ® 0151 … 0152 … 0153 … 0154 … 0155 …

Þimdiye kadar ki kafa tipi sistemleri

Diðer kafa tipi sistemlerine karþý avantajlarý: l Daha iyi kuvvet aktarýmý. l Daha yüksek dayaným süresi. l Ýdeal merkezleme. l GVidalama kafa tipi Bits'lerde en fazla temas

AW ®-Kafa tipi sistemi

AW ®-Kafa tipi

Teslimat Genel Görünümü

MWF - 09/08 - 04383_TR - ©

03 0320


®

55.1 Amo IIICivata Ø 7,5 mm Tip 1, AW30

Baþlýk Ø 12,0 mm

Tip 2 , AW25

Baþlýk Ø 7,5 mm

Tip 2, AW30

Baþlýk Ø 8,0 mm

Tip 3, AW30

Baþlýk Ø 12,5 mm Çelik, sarý galvanizli Çelik galvanizli, mavi pasifize

Referanslar Test raporlarý

Montaj kýlavuzu / RAL Kalite Kurumu

DIN 18056 uyarýnca pencere duvarlarý

Bir sabitleme elemanýnýn testi: Sel baskýnlarýna karþý dayanýklý Pencere montajýnda test Yangýndan korunma test bir pencerenin sabitlenmesi sonuçlarýnýn pratik kullaným konusunda, ift talimatlarýFEraporu bakýmýndan 07/1 uyarýnca ift Rosenheim Nr. 3174/0649-2 tarafýndan hazýrlanan uygunluk ift Rosenheim tarafýndan deðerlentarih testi. dirilmesi.. 12. Ocak 2000 Test raporu Nr. 202 31790 Test raporu Nr. 23511241/2 tarih tarih 17. Mayýs 2006 13. Þubat 1990 Bir pencerenin tuðla duvarlý bir yapý gövdesine sabitlenmesi konusunda ift Rosenheim tarafýndan yapýlan uygunluk testi. Test raporu Nr. 50922462, tarih 11 Ekim 2000

Sabitleme birimi pencereye tasarýma göre etkiyen bütün kuvvetleri güvenli bir þekilde yapý gövdesine aktarmalýdýr. Burada pencerenin kendi aðýrlýðýndan, rüzgar ve trafik yükünden oluþan yüklerin (DIN 1055 ile karþýlaþtýrýnýz) hesaplanmasý söz konusudur, Yapýný bulunduðu yerde geçerli Eyalet Yapý Yönetmeliklerine göre bütün yapýlar ve yapý elemanlarý, insanlarýn hayatý ve saðlýðý açýsýndan bir tehlike oluþmayacak ve genel asayiþ güvenliði açýsýndan bir sakýnca doðurmayacak þekilde planlanmalýdýr.Pencerelerin sabitlenmesi hususu da bu kriterle uyumlu olmak durumundadýr.

Bu standart alaný asgari 9 m2 olan ve içi dolgulu (örn. camlar) bir taþýyýcý iskeletten (çerçeve, direk, mandal) oluþan en az 200 cm yan uzunluða sahip pencere duvarlarý için geçerlidir.

Bu uygulama alaný için 51, 52, 53, 55.1 ve 55.2 dübelleri önerilir

1. Kullaným alanlarý

3. Özellikler

l

l

l l

Ahþap, plastik ve alüminyum malzemeden yapýlan pencere çerçevelerinde gerilimsiz mesafeli montaj Çerçeve birleþtirme Pencere ekleme demirinin, döner ankrajýn, menteþe týrnaðýnýn sabitlenmesi (Tip 3 kýsa modeli)

2. Avantajlar l l l l l l l l

Zamandan tasarruf – dübel gerekli deðil Kýsa® montaj süreleri, takmak için alet gerekmez AW -Kafa tipi sayesinde daha uzun bits dayaným süresi, daha iyi kuvvet aktarýmý ve dýþarý atma kuvvetleri oluþmaz Geçmeli montaj Anýnda yüklenebilir– yerleþtirdikten sonra bekleme süresi yok Þekil baðlantýsý sayesinde çok yük binebilir Demonte edilebilir Yerleþtirme esnasýnda neredeyse hiç geniþletme kuvveti oluþmaz

l l

Bu kullaným alanlarý için yapý denetim ruhsatý olan dübeller önerilir.

Geniþletme kuvvetsiz, þekil baðlantýlý ve demonte edilebilir ankraj Yük alma fonksiyonu ýsýl yüklenme durumunda da geçerli kalýr Test edilmiþ yangýna karþý direnç süresi 120 dakika

Bilinmesi yararlý hususlar: l Delikli ve içi boþ blok tuðlalarda döndürme vitesinde delinmelidir (darbesiz). l Gözenekli betonda ön delik açmak gerekli deðildir, Amo® III vida doðrudan vidalanabilir. l Pencere çerçeveleri iþkenceler veya Amo Bag ile hizaya getirilmelidir. l Vida uzunluðu = Çerçeve geniþliði + Mesafe+ vidalama derinliði ( ayný zamanda bakýnýz : 55.2 Amo® III 11,5 mm).

MWF - 07/06 - 07164_TR - ©

Konumlandýrma talimatý

Delik açýlmalýdýr

Delik temizlenmelidir

Pencere çerçevesi hizaya getirilmeli ve sabitlenmelidir

03 0330

Vidalar takýlmalýdýr

Kapak takýlmalýdýr


Amo® III Civata Ø 7,5 mm

55.1

Performans deðerleri Dübel tipi

Yangýna karþý direnç süresi Beton mukavemet sýnýfý asgari C20/25 ve en fazla C50/60

Tip 1 0,80 0,55 0,45 0,40 – – – –

F30 [kN] F60 [kN] F90 [kN] F120 [kN] F30 [kN] F60 [kN] F90 [kN] F120 [kN]

Merkezi çekme yükü

Enine veya 30°'ye kadar eðik çekme

Tip 2 – – – – 0,50 0,50 0,50 0,50

Tip 3 0,80 0,55 0,45 0,40 – – – –

Parametreler Minimal kenar mesafesi

Minimale vidalama derinliði

Matkap ucu nominal çapý

Beton Kireç tuðlasý, dolu tuðla, düþey delikli tuðla (asgari iki duvar), ponza, Hafif beton, gözenekli beton, iðne yapraklý ahþap Beton Kireç tuðlasý, dolu tuðla Düþey delikli tuðla (en az iki duvar), ponza,, Hafif beton, gözenekli beton, iðne yapraklý ahþap Beton Kireç tuðlasý, dolu tuðla Düþey delikli tuðla (en az iki duvar), ponza, Hafif beton Gözenekli beton, iðne yapraklý ahþap

Delik derinliði

cmin [mm]

50

cmin [mm]

60

hnom,min [mm]

30 50

hnom,min [mm]

60 d0 [mm]

6,5

d0 [mm]

6,0

h1 [mm]

vidalama derinliði+ 10 mm + varsa mevcut sýva kalýnlýðý

Ön delik açmak gerekli deðildir

200

03 0340

252

302

0234 830 252 –

0234 830 302 –

0234 930 212 0234 330 212 0234 830 212 0234 230 212 0234 825 212 0234 225 212 0234 730 212 0234 130 212 212

MWF - 02/06 - 07165_TR - ©

Baþlýk çapý 12,5 mm

0234 930 182 0234 330 182 0234 830 182 0234 230 182 0234 825 182 0234 225 182 0234 730 182 0234 130 182 182

Tip 3, AW30

0234 930 152 0234 330 152 0234 830 152 0234 230 152 0234 825 152 0234 225 152 0234 730 152 0234 130 152 152

Uygun uygulama alaný: Art.-Nr. Beton zeminde, ahþap ve plastik çerçeve malzemesinde Çelik galvanize, mavi pasifiuygulama tercih edilir. zet

0234 930 132 0234 330 132 0234 830 132 0234 230 132 0234 825 132 0234 225 132 0234 730 132 0234 130 132 132

Art.-Nr. Çelik, sarý galvanizli

0234 930 122 0234 330 122 0234 830 122 0234 230 122 0234 825 122 0234 225 122 0234 730 122 0234 130 122 122

Baþlýk çapý 8,0 mm

0234 930 112 0234 330 112 0234 830 112 0234 230 112 0234 825 112 0234 225 112 0234 730 112 0234 130 112 112

Tip 2, AW30

0234 930 102 0234 330 102 0234 830 102 0234 230 102 0234 825 102 0234 225 102 0234 730 102 0234 130 102 102

Art.-Nr. Çelik galvanize, mavi pasifize

92

82

Uygun uygulama alaný: Küçük baþlýk sayesinde küçük pencere kenar geniþliklerinde vidalama mümkündür. Bütün çerçeve malzemelerinde tuðla zeminde uygulama tercih edilir. Uygun vida kapaklarý: Art.-Nr. 0590 425 …

0234 130 92

0234 130 82 0234 930 82

Art.-Nr. Çelik, sarý galvanizli

0234 730 92

0234 730 82 0234 330 82

0234 930 72

Baþlýk çapý 7,5 mm

– – 0234 230 82 0234 830 82

0234 330 72

0234 930 62

Tip 2 , AW25

Art.-Nr. Çelik galvanize, mavi pasifize

72 0234 130 72 0234 730 72 – – 0234 230 72 0234 830 72

0234 330 62

0234 930 52

Amb. [Adet]

Uygun uygulama alaný: Ahþap ve plastik profillerde kolay havþa açmak mümkündür

Art.-Nr. Çelik, sarý galvanizli

0234 230 92

62 – – – – – –

0234 330 52

0234 930 42

Ambalaj birimi

Baþlýk çapý 12,0 mm

0234 830 92

52 – – – – – –

0234 330 42

Art.-Nr. Çelik galvanize, mavi pasifize

Tip 1 , AW30

l [mm]

0234 330 92

42 – – – – – –

0234 330 32

Uygun uygulama alaný: Büyük yassý baþlýk sayesinde baþlýk pencere profiline iyi oturur ve böylece vida kapaklarýnýn kullanýmýnda kolaylýk saðlar. Uygun vida kapaklarý: Art.-Nr. 0590 790 …

Toplam uzunluk

0234 930 92

32 – – – – – –

Art.-Nr. Çelik, sarý galvanizli

0234 930 32

Dübel ölçüleri

100


Sabitleme Bileþenleri Trifon Vida

DIN 571 galvanizli Montaj raylarýnýn, delikli konsolun, çok fonksiyonlu çubuklarýn vs. montajý için.

Ø x Uzunl. mm 6 x 60 6 x 75 8 x 60 8 x 80 8 x 100

AW

SW

25 25 30 30 30

10 10 13 13 13

ØD K mm mm min. 12,7 6,0 maks. 13,5 6,0 7,5 min. 15,7 maks. 17,0 7,5 7,5

U mm 60 70 60 80 100

b mm 36 48 36 48 60

ds mm 6 6 8 8 8

Art.-Nr.

Amb Ad.

0862 001 041 0862 001 042 0862 001 030 100 0862 001 031 0862 001 032

Pan head Civatasý Çakma dübelleri için Art.-Nr. 0904 8, 0904 8 40.

13

AW M 8 x 14

30

ØD mm 14

K mm 5

U mm 14

Art.-Nr.

Amb.

0862 001 040

100

Bit AW 25, AW 30 Art.-Nr. 0614 5 …

Ýlave ürünler Ergänzungsprodukte

Rondelalar DIN 9021

(büyük dýþ çaplý) l

MWF - 01/03 - 04223_TR - ©

l

Diþ Ø mm 6 8 10

Ýç Ø d1 mm 6,4 8,4 10,5

Dýþ Ø d2 mm 18 25 30

Malzeme: Çelik. Yüzey: Galvanizli. s mm 1,6 2,0 2,5

Art.-Nr. Çelik galvanize 0416 6 0416 8 0416 10

03 0350


93.1

ZEBRA® Çivi Dübelleri temel plakalarý için À

Havþa baþlý (TÝp SK) pirinç kaplý À nikelajlý Ã eskitmeli Õ baþlýk beyaz boyalý

Ã

Õ

1. Kullaným alanlarý

3. Özellikler

• Beton, dolu tuðla, kireç tuðlasý, gözenekli beton, içi boþ tuðla, hafif beton, delikli kireç tuðlasý, þaplý beton, alçýpan levhalar için kullanýlýr • Ahþap, metal, sýhhi tesisat ve elektrik tesisat iþlerinde hafif yükler için çok önemli olmayan sabitleme iþleri • Havþa baþlý: Temel çýtalarýnýn, çýtalarýn, latalarýn, ince saclarýn sabitlenmesi

• UV ýþýmasýna karþý dayanýklý • Yüksek kaliteli polyamid malzemeden plastik dübel, bu sayede çürümeye dayanýklý • – 40 °C ile + 150 °C arasýnda sýcaklýða dayanýklý

2. Avantajlar • • • •

Yüzey

5 x 30

pirinç kaplý nikelajlý PZ 2 eskitmeli baþlýk beyaz boyalý

Hýzlý ve uygun maliyetli montaj Ön montaj sayesinde uygun vidanýn aranmasý gerekmez Geçmeli montajda iþlem yapmak için Vida kafasýndan tutularak tekrar sökülebilir

Yerleþtirme talimatý

MWF - 05/08 - 09371_TR - ©

Boyut mm

Kafa tipi

Zemin: Beton, dolu tuðla

Delik açýlmalýdýr

Delik temizlenmelidir

Dübel yapý elemaný içinden deliði sokulmalýdýr

03 0360

Geniþletme çivisi zemin hizasýna kadar çakýlmalýdýr

Art.-Nr.

Amb.

Ad. 0906 315 301 0906 315 302 500 0906 315 303 0906 315 304


ASSY 3.0

Art.-Nr.

Art.-Nr.

Art.-Nr.

Art.-Nr.

Art.-Nr.

Art.-Nr.

Oval gömme baþlý nikelajlý

Oval gömme baþlý galvanizli, sarý pasifize

dk mm

Oval gömme baþlý galvanizli, mavi pasifize

Þaftlý gömme baþlý galvanizli, sarý pasifize

Gömme baþlý galvanizli, sarý pasifize

Gömme baþlý galvanizli, mavi pasifize

dk mm

Gömme baþlý galvanizli, mavi pasifize

Ø x U xb mm mm mm

Bit-rengi

k

Art.-Nr.

dk mm

0170 050 16

16

0170 050 20

0170 250 20

0153 050 020

25

0170 050 25

0170 250 25

0153 050 025

30

0170 050 30

0170 250 30 0170 150 30

0170 050 35

35

0170 250 35

0170 050 40

40

50 30 55

AW ® 20

30

0170 050 50

0170 350 50

0170 050 70

0154 350 50

10,0

250

0154 050 60

0154 250 60

0154 350 60

0153 050 060

0154 250 70

0154 350 70

0153 050 070

0154 250 80

0154 350 80

0170 350 60 0170 250 70

0170 050 80

0153 050 050

0170 350 55

0170 150 70

80

0154 050 50

0153 050 055

0170 250 60 0170 150 60

42

9,5

0170 250 55 0170 150 55

70

0153 050 040 0153 050 045

0170 250 50

0170 050 60 37

0154 350 40

0170 350 45

0170 150 50

32

0154 050 40

0170 250 45

0170 050 55

60

0153 050 035

0170 350 40

0170 150 45 9,5

0154 050 35

0170 250 40

0170 050 45

45

500

0170 350 35

0170 150 40

25

0153 050 030 0170 350 30

0170 150 35

20

200

0170 350 70 0170 250 80

42

0170 150 80

0170 350 80

0153 150 080

90

47

0170 150 90

0170 350 90

0153 150 090

100

52

0170 150 100

0170 350 100

0153 150 100

110

52

0170 150 110

0170 350 110

120

62

0170 150 120

0170 350 120

100

0170 060 30

30

0170 060 40

40

0170 260 40 0170 160 40

24 0170 060 45

0170 260 45

50

0170 060 50

0170 260 50 0170 160 50

32

0153 060 040 0170 360 40

45

250 0153 060 050 0170 360 50

0170 060 55

55

0170 060 60

60

0170 260 60 0170 160 60

37 0170 060 70

70

0170 260 70

0170 060 80

AW ® 30

50

0153 060 060 0170 360 60

0170 160 70

42 80

MWF - 10/08 - 03991_TR - ©

Amb/Ad.

0153 050 017

20

20

6,0

Art.-Nr.

0153 050 016

17

5,0

Art.-Nr.

Þaftlý pan head galvanizli, mavi pasifize *

d

Pan Head galvanizli mavi pasifize *

®

0170 360 70 0170 260 80

0153 060 080

0170 160 80

0170 360 80

0170 160 90

0170 360 90

0170 160 100

0170 360 100

0170 160 110

0170 360 110

90

50

100

60

110

70

120

70

0170 160 120

0170 360 120

130

70

0170 160 130

0170 360 130

140

70

0170 160 140

0170 360 140

150

70

0170 160 150

0170 360 150

160

70

0170 160 160

0170 360 160

180

70

0170 160 180

0170 360 180

200

70

0170 160 200

0170 360 200

220

70

0170 160 220

0170 360 220

240

70

0170 160 240

0170 360 240

260

70

0170 160 260

0170 360 260

280

70

0170 160 280

0170 360 280

300

70

0170 260 300

0170 360 300

12,0

200

0153 060 070

12,35

* tek aðýzlý diþ

03 0370

12

0153 160 090 0153 160 100

100


50

0198 45 55 0198 45 60

65 70 80 16 17 20 25 30 35 40 45 50 5,0

55 60

90 100 110 120 40 45 50 55 60 70 6,0

80 90 100 110 120 140 150 160 180 200 220 240

MWF - 09/02 - 01226_TR - ©

34°-Uç

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. 0195 45 50 0195 045 50 0195 145 50 0195 245 50 0195 345 50 0196 45 50

Pan Head þaftlý galvanizli, mavi pasifize

Pan Head galvanizli, mavi pasifize

Oval havþa baþlý pirinç kaplý

Oval havþa baþlý nikelajlý

Oval havþa baþlý galvanizli, sarý pasifize

Oval havþa baþlý eskitme

Oval havþa baþlý galvanizli, mavi pasifize

Havþa baþlý þaftlý eskitme Art.-Nr.

Art.-Nr.

0195 345 55 0195 045 60 0195 145 60 0195 245 60 0195 345 60 0196 45 60

40 50

0198 145 70 0198 145 80

0186 145 70 0186 145 80

250 0196 145 60

0196 45 70

20 24 24 30

0198 5 0198 5 0198 5 0198 5 0198 5

16 17 20 25 30

0198 5

35

0198 5

40

0186 5 0186 5 0186 5 0186 5 0186 5

16 17 20 25 30

0186 5

35

0186 5

40

0198 15 30

0198 5

0186 5

50

45

0198 5

0186 5

55

50

0198 5

0186 5

60

0198 5 0198 5

70

55

0186 5

60

0198 15 60

0186 15 60

0198 15 70

0186 15 70

0198 15 80 0198 15 90 0198 15 100 0198 15 110 0198 15 120

0186 15 80 0186 15 90 0186 15 100 0186 15 110 0186 15 120

35

0195 5

40

0195 25 40

0196 5

40

0195 5

45

0195 25 45

0196 5

45

0195 5

50 0195 05 50

0195 25 50

0196 5

50

0195 5

55

0195 5

60 0195 05 60 0195 15 60 0195 25 60

0196 5

60

0195 05 70 0195 15 70 0195 25 70

0196 5

70

500

250

0195 05 80 0195 15 80

0198 6

40

0186 6

40

0198 6

45

0186 6

45

200 0196 15 80 0196 15 90 0196 15 100

100 0195 6

40

0196 6

40

0195 6

45

0196 6

45

0195 6

50

0196 6

50

0195 6

55

0196 6

55

0195 6

60

0196 6

60

0195 6

70

0196 6

70

0195 6

80

0196 6

80

0186 16 40 0186 16 45

30 0198 6

50

0186 6

50

250

0186 16 50

30 0198 6

55

0186 6

55 0186 16 55

35 0198 6

50 56 60

0196 5

0186 15 55

24

42

35

80

50 54 60

35

0195 5

65 70

40 0198 5

16 17 20 25 30

0186 15 50

0198 15 55

35

0196 5 0196 5 0196 5 0196 5 0196 5

0186 15 45

0198 15 50

35

16 17 20 25 30

0186 15 40

0198 15 45

30

0195 5 0195 5 0195 5 0195 5 0195 5

200

0186 15 35

0198 15 40 45

0196 145 70 0196 145 80

0186 15 30

0198 15 35

0198 5

Amb. Ad.

0186 145 50 0186 45 55 0186 45 60 0186 145 60

Z3 (PZD 3)

80

Art.-Nr.

0198 145 60 0198 145 65

65 70

Art.-Nr.

35 38

Z2 (PZD 2)

4,5

Art.-Nr. 0186 45 50

0198 145 50

30

55 60

Art.-Nr.

Havþa baþlý eskitme

Art.-Nr. 0198 45 50

Havþa baþlý þaftlý galvanizli, sarý pasifize

g mm

Havþa baþlý galvanizli, sarý pasifize

x

Havþa baþlý þaftlý galvanizli, mavi pasifize

U mm

Havþa baþlý galvanizli, mavi pasifize

x

Bits rengi

Ø mm

60

0186 6

60 0186 16 60

0198 6

70

0198 6

80

70

0186 6 0186 6 0186 6

70 70 0186 16 70 80 0186 16 80 0186 16 90 0186 16 100 0186 16 110 0186 16 120 0186 16 140 0186 16 150 0186 16 160 0186 16 180 0186 16 200 0186 16 220 0186 16 240

200

0196 16 90 0196 16 100

100

25°-Uç

03 0380


3,0

25 3,5

30 35 40 45 50 12 13 15 16 17 20 22 25 27

4,0

30 35 40 45 50 55 60

4,5

70 13 15 16 17 20 25 30

MWF - 09/02 - 01225_TR - ©

35 40 45 34°-Uç

17 17 22 24 30 30

12 16 18 21 24 29 30 34

Art.-Nr. Art.-Nr. 0198 24 12 0198 24 16 0198 3 10 0198 3 12 0198 3 13 0198 3 15 0198 3 16 0198 3 17 0198 3 20 0198 3 25 0198 3 30 0198 3 35 0198 3 40 0198 3 45 0198 35 12 0198 35 13 0198 35 15 0198 35 16 0198 35 17 0198 35 20 0198 35 22 0198 35 25 0198 135 25 0198 35 30 0198 135 30 0198 35 35 0198 135 35 0198 35 40 0198 135 40 0198 35 45 0198 135 45 0198 35 50 0198 135 50 0198 4 12 0198 4 13 0198 4 15 0198 4 16 0198 4 17 0198 4 20

24 28

0186 35 0186 35 0186 35 0186 35 0186 35 0186 35

12 13 15 16 17 20

0183 35 0183 35 0183 35 0183 35 0183 35 0183 35

0186 35 25

12 13 15 16 17 20

0195 35 0195 35 0195 35 0195 35 0195 35 0195 35

0183 35 25 0186 135 25

0186 35 30

Art.-Nr.

0195 03 15 0195 03 0195 03 0195 03 0195 03 0195 03

0195 23 17 0195 23 20 0195 23 25 0195 23 30 0195 13 30 0195 23 35 0195 13 35 0195 23

16 17 20 25 30 35

Art.-Nr.

Art.-Nr.

0196 3 0196 3 0196 3 0196 3 0196 3 0195 33 17 0196 3 0196 3 0196 3 0196 3 0196 3

Þaftlý pan head galvanizli, mavi pasifize

mavi pasifize

Pan Head galvanizli,

pirinç kaplama

Oval havşa baþlý

nikelajlý

Oval havşa baþlý

galvanizli, sarý pasifize

Oval havşa baþlý

Art.-Nr.

Art.-Nr.

10 12 13 15 16 17 20 25 30 35

1000

500

0195 035 15 0195 035 16 0195 035 17 0195 035 20

0196 35 0196 35 0195 135 15 0195 335 15 0196 35 0195 235 16 0196 35 0195 235 17 0195 335 17 0196 35 0195 135 20 0195 235 20 0195 335 20 0196 35

12 13 15 16 17 20

1000

0196 35 25

0195 35 30 0195 035 30 0195 135 30 0195 235 30 0195 335 30 0196 35 30 0183 135 30

0183 35 35 0186 135 35

0195 35 35 0195 035 35 0195 135 35 0195 235 35 0195 335 35 0196 35 35 0183 135 35

0183 35 40 0186 135 40

0195 35 40 0195 035 40 0195 135 40 0195 235 40 0195 335 40 0196 35 40 0183 135 40

0186 35 45

0195 035 45 0195 135 45

0195 335 45

0183 35 50

0195 35 50 0195 035 50 0195 135 50

0195 335 50

0183 4 0183 4 0183 4 0183 4 0183 4 0183 4

0195 4 0195 4 0195 4 0195 4 0195 4 0195 4

500

0186 135 45 0186 35 50

Amb. Ad.

0183 135 25

0186 135 30

0186 35 40

Art.-Nr.

0195 35 25 0195 035 25 0195 135 25 0195 235 25

0183 35 30

0186 35 35

12 13 15 16 17 20

eskitme

Oval havşa baþlý

Oval havşa baþlý galvanizli, mavi pasifize

eskitme

Þaftlý havşa baþlý

eskitme

Havşa baþlý

galvanizli, sarý pasifize

Þaftlý havşa baþlý

Havşa baþlý galvanizli, sarý pasifize

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. 0186 24 12 0186 24 16 0186 3 10 0183 3 10 0186 3 12 0183 3 12 0195 3 12 0186 3 13 0183 3 13 0186 3 15 0183 3 15 0186 3 16 0183 3 16 0195 3 16 0186 3 17 0183 3 17 0195 3 17 0186 3 20 0183 3 20 0195 3 20 0186 3 25 0183 3 25 0195 3 25 0186 3 30 0183 3 30 0195 3 30 0186 3 35 0183 3 35 0186 3 40

0186 135 50 0186 4 0186 4 0186 4 0186 4 0186 4 0186 4

12 13 15 16 17 20

12 13 15 16 17 20

12 13 15 16 17 20

0195 24 16 0195 24 20

0196 4 0196 4 0196 4 0196 4 0196 4 0196 4

12 13 15 16 17 20

1000 0196 14 20

0198 4 0198 4

22 25

0186 4

25

0198 14 25 0198 4 0198 4

27 30

0198 4

35

0198 4

40

0186 4

30

0186 4

35

0186 4

40

0198 4

50

45

0186 4

50

0198 14 45

0198 45 0198 45 0198 45 0198 45 0198 45 0198 45 0198 45

30

0183 4

35

0183 4

40

0183 4

45

0183 4

50

55

0183 14 55

0198 14 60 0198 14 70

0186 14 60 0186 14 70

0183 14 60 0183 14 70

0186 45 0186 45 0186 45 0186 45 0186 45 0186 45 0186 45

0195 4

30 0195 04 30 0195 14 30 0195 24 30 0195 34 30 0196 4

30

0195 4

35 0195 04 35

0195 24 35 0195 34 35 0196 4

35

0195 4

40 0195 04 40 0195 14 40 0195 24 40 0195 34 40 0196 4

40

0195 4

45 0195 04 45

0196 4

45

0196 4

50

0196 4

55

0196 4

60

55

15 16 17 20 25 30 35

0198 145 35

0195 45 0195 45 0195 45 0195 45 0195 45 0195 45 0195 45

15 16 17 20 25 30 35

500

0196 45 0196 45 0196 45 0196 45

20 25 30 35

0195 45 40 0195 045 40 0195 145 40 0195 245 40 0195 345 40 0196 45 40 0186 145 40

0186 45 45

0195 45 45 0195 045 45 0186 145 45

25°-Uç

03 0390

250

0196 45 13 0196 45 15 0196 45 16

0186 145 35 0186 45 40

0198 145 40 0198 145 45

0196 14 25

0195 14 50

0186 14

0186 4

0198 45 45

25

0183 14 40

0198 14 55

0198 45 40

0196 4

0183 14 35

0183 14 50

15 16 17 20 25 30 35

0195 24 25

0183 14 30

0186 14 50

55

25

0186 14 45

0198 14 50 0198 4

0183 4

0186 14 40 0186 4

0195 4 0183 14 25

0186 14 35

0198 14 40 45

25

0186 14 30

0198 14 35

0198 4

0183 4 0186 14 25

0198 14 30

34 39

21

Þaftlý havşa baþlý galvanizli, mavi pasifize

mavi pasifize

b mm

Havşa baþlý galvanizli,

x

Bit rengi

U mm 12 16 10 12 13 15 16 17 20 25 30 35 40 45 12 13 15 16 17 20 22

Z1 (PZD 1)

2,4

x

Z2 (PZD 2)

Ø mm

0195 245 45 0195 345 45 0196 45 45

500


ASSY 3.0

Art.-Nr.

Art.-Nr.

Art.-Nr.

dk mm

mavi pasifize **

Art.-Nr.

Pan Head galvanizli

Oval gömme baş galvanizli, sarı pasifize

dk mm

Oval gömme baş galvanizli, mavi pasifize

Havşa başlı şaftlı galvanizli, sarı pasifize Art.-Nr.

Oval gömme baş pirinç kaplı

Art.-Nr.

Art.-Nr.

10

0170 030 10

0170 230 10

0153 030 010

12

0170 030 12

0170 230 12

0153 030 012

13

0170 030 13

0170 230 13

15

0170 030 15

0170 230 15

16

0170 030 16

0170 230 16

0154 030 16

17

0170 030 17

0170 230 17

0154 030 17

0154 330 17

0154 030 20

0154 330 20

0154 030 25

0154 330 25

0170 030 20

20

5,9 17

30 17 35

AW ® 10

25

0170 030 25

0170 230 25

0170 030 30

0154 030 30

0170 230 35

0170 030 40

0153 030 020

6,0

0153 030 025

0154 230 30

0154 330 30

0154 230 35

0154 33035

0153 030 030 0154 430 35

0153 030 035

0170 23040 0170 330 40

500

45

0170 030 45

16

0170 435 16

20

0170 435 20

25

0170 435 25

30

0170 435 30

35

0170 435 35

12

0170 035 12

13

0170 035 13

15

0170 035 15

0170 235 15

16

0170 035 16

0170 235 16

0154 035 016

0154 335 16

0153 035 016

17

0170 035 17

0170 235 17

0154 035 017

0154 335 17

0153 035 017

0154 035 020

0154 335 20 0154 435 20

0153 035 020

12 25 17 30 18 35

6,9

AW ® 20

3,5

0170 23045

0170 235 12

0170 035 25

0170 335 20 0170 235 25

0170 135 25 0170 035 30

0170 235 30 0170 135 30

0170 035 35

0154 335 30 0154 435 30

0153 035 030

0154 035 035 0154 235 35 0154 335 35 0154 435 35

0153 035 035

0154 035 040 0154 235 40 0154 335 40 0154 435 40

0153 035 040

0170 235 45

0170 035 50

0154 235 45 0154 335 45 0170 335 45

0170 235 50 0170 135 50

30

0153 035 025

0170 335 40

0170 135 45

50

0154 035 030

0170 235 40

0170 035 45 30

7,0

0170 335 35

0170 135 40

45

0154 035 025 0154 235 25 0154 335 25

0170 335 30 0170 235 35

0170 035 40 25

6,9

1000

0170 335 25

0170 135 35

40

0153 035 015

0170 235 20 0170 135 20

21

0153 035 012 0153 035 013

0170 035 20

20

1000

0170 330 35

0170 13040

25

0153 030 017

0170 330 30

0170 130 35

40

5,9

0170 230 30

0170 030 35

0153 030 016 0154 430 17

0170 330 25

0170 130 30

22

0153 030 015

0170 330 20

0170 130 25

Amb./Ad.

0153 030 013 0154 330 15

0170 230 20 0170 130 20

12 3,0

Art.-Nr.

Oval gömme baş nikelajlı

Art.-Nr.

Havşa başlı * galvanizli sarı pasifize

dk mm

Havşa başlı * galvanizli mavi pasifize

Ød x l x b mm mm mm

Bit rengi

k

Havşa başlı

d

şaftlı galvanizli, mavi pasifize

®

500

0154 035 050 0154 235 50 0154 335 50 0154 435 50 0170 335 50

* Havşa başlı tam dişli, 4,5 mm çapa kadar freze cepsiz ** Tek ağızlı diş

ASSY ® 3.0

ASSY ® 3.0

MWF - 06/08 - 03622_TR - © •

Ø 3,0 – 4,5 mm Ø 5,0 –12,0 mm

Z-9.1-361

Z-9.1-514

Genel yapı denetim ruhsatlı

Genel yapı denetim ruhsatlı

Dikkat: Vidalar dış ortam ve kısa süreli veya sürekli olarak yoğun nem etkisinde bulunan mekanlar için elverişli değildir! Lütfen bu gibi durumlarda paslanmaz çelik vidalar ASSY ® 3.0 A2 kullanılmalıdır. Yüzey kaplamaları nikelajlı ve pirinçli olanlar sadece dekoratif amaçlar için uygundur = korozyon koruması yoktur!

03 0400

ASSY ® 3.0 sunta vidaları ahşap malzemelerde kullanmak için idealdir. Plastik dübellerle uygulamalarda taşıma kapasitesinin düşürülmesi mümkündür. Bu sebeple plastik dübel kullanıldığı durumlarda sadece optimizasyonlu diş ucu olmayan vidaların (delme ucu, karşı diş, halka diş, dalgalı ağız tipi, kazıma kanalı vs.) kullanılması önerilir, örn. dübel vidaları, ön kodu 0157, 6 köşe ahşap vidaları DIN 571, ön kodu 0192, veya Wüpofast® vidalar, ön kodu 0186, 0198).


Sunta Vidalarý A2

l

Ø x U x b mm mm mm 12 15 16 3,0 17 20 25 15 20 25 3,5 30 35 40

Bits uç rengi

l

Wüpo sunta vidalarý en yüksek taleplere cevap verir, bu özellikler yeni malzemelerin ve modern iþleme tekniklerinin kullanýlmasý sayesinde elde edilir Önceden delik açma iþlemi bu sebeple gereksiz olur. Vida çekirdeðinin ince olmasý yýrtma kabiliyetini yükseltir ve malzeme deformasyonunu azaltýr.

Z1 (PZD 1)

l

45 50 55 60 70 35 40 45 50

4,5 60 65 70 80

24 29 30 34 34 39

Oval havşa baþ

Pan Head

Art.-Nr.

Art.-Nr.

Art.-Nr. 0182 23 12 0182 23 15

Art.-Nr.

0182 3

16

0182 3 0182 3

20 25

0182 35 0182 35 0182 35 0182 35 0182 35

20 25 30 35 40

0182 4 0182 4 0182 4 0182 4 0182 4 0182 4

16 20 25 30 35 40

0182 4

45

0182 4

50

0182 4

55

0182 45 0182 45 0182 45 0182 45

35 40 45 50

30 0182 45 60 35 0182 45 65 40 50

34°lik sivri uç

MWF - 03/01 - 00942_TR - ©

Z 2 (PZD 2)

4,0

Þaftlý havşa baþ

24

16 20 25 30 35 40

Havşa baþ

Amb./Ad.

0182 23 17 0182 23 20

0182 813 540

0182 814 40 0182 814 45 0182 814 50 0182 814 55 0182 814 60 0182 814 70

0182 235 15 0182 235 20 0182 235 25 0182 235 30 0182 235 35 0182 235 40 0182 24 0182 24 0182 24 0182 24 0182 24

20 25 30 35 40

200

0182 14 0182 14 0182 14 0182 14 0182 14 0182 14

16 20 25 30 35 40

0182 24 45 0182 24 50

0182 14 50

250

250 200 100

0182 814 550

250

0182 814 560 0182 814 570 0182 814 580

25°lik sivri uç

03 0410

100 200 100


ASSY ®plus

ASSY ® plus Typ 2 gömme freze kafalý Delinmiþ baþlýk Ø 2,5 mm

Kýsmi diþli

galvanizli, mavi pasifize Art.-Nr.

Paslanmaz çelik A2

ASSY ® plus Typ 3 Küçük 60° Oval gömme freze kafalý

dk

Ø x U x b dk mm mm mm mm

4,5

5,0

6,0

30

22

35

27

40

27

45

30

50

30

30

21

35

26

40

26

45

28

5,0

pirinç kaplama Art.-Nr.

0165 813 025

0165 823 025

eskitmeli Art.-Nr.

baþlýk boyalý, beyaz Art.-Nr.

nikelajlý

Paslanmaz çelik A2

Art.-Nr.

Art.-Nr.

0165 833 025

0165 843 025

0165 853 025

0166 103 025

0165 813 030

0165 823 030

0165 833 030

0165 843 030

0165 853 030

0166 103 030

0165 813 035

0165 823 035

0165 833 035

0165 843 035

0165 853 035

0166 103 035

0165 823 040

0165 853 040

0166 103 040

0165 823 045

0165 853 045

0165 823 050

0165 853 050

Amb./Ad.

500

0166 140 35 0166 140 40

8,0

0166 140 45

0166 104 040

7,0

0166 104 045

50

33

0166 140 50

60

38

0166 140 60

35

26

0165 945 35

40

26

0165 945 40

0166 104 540

45

31

0165 945 45

0166 104 545

50

33

60

38

0166 104 050

70 80

250

0165 945 50

0166 145 50

0165 945 60

0166 145 60

0166 104 560

38

0166 145 70

0166 104 570

48

0166 145 80

0166 104 580

50

36

0166 105 50

60

38

70

48

80

48

0166 105 80

90

58

0166 105 90

100

58

0166 105 100

60

35

0166 106 60

70

47

0166 106 70

9,0

0166 104 550

7,0

0166 105 60

80

57

0166 106 80

90

57

0166 106 90

100

66

0166 106 100

66 66

160

66

180

66

0166 106 180

200

66

0166 106 200

220

66

0166 106 220

240

66

0166 106 240

AW ®-Bits kutusu

250 200

250

200

8,3

0166 106 120

120 140

12,0

500

0166 105 70

10,0

0166 106 140 0166 106 160

Ek ürünler

MWF - 06/05 - 09472_TR - ©

galvanizli, sarý pasifiza Art.-Nr.

0166 140 30

AW 20

4,0

dk mm

17

AW 30

3,0

Art.-Nr.

AW 10

25

Bit-rengi

dk

100

ASSY ® plus Tip 3 için özel kullaným alanlarý: Matkap

Art.-Nr. 0614 250 22

Art.-Nr. 0702 315

Matkap S 15 Ergo

Dülger çantasý

Art.-Nr. 0166 104 050, Art.-Nr. 0166 104 560, Art.-Nr. 0166 104 570 ve Art.-Nr. 0166 104 580.

Oyun alaný modülleri

Teras yapýmý/köprüsü ve kayýk iskelesi

Art.-Nr. 0702 150 1 Art.-Nr. 0691 800 215

03 0420

Cephe yapýsý

Cephe yapýsý/ balkon/ çit


Tam Diþli Vida VG ASSY®plus VG ahþap tutkallama branþýnda, dülgerlik iþlerinde, ahþap bina ve ahþap eleman yapýmýnda ayrýca eski yapýlarýn onarýmýnda çok sayýda uygulamada üniversal bir ahþap delme vidasý olarak kullanýlýr.

Silindirik kafa

Þimdiye kadar çok masraflý bir þekilde gerçekleþtirilmiþ olan birleþtirmeler ASSY®plus VG ile zamandan ve maliyetten tasarruf edilerek vidalanýr. Silindirik kafa l Düþük yarýk etkisi l Vida ahþabýn içine gömülebilir. Gömme freze cepli kafa l Özel olarak çelik yapý elemanlarý ile kombinasyonlu vida baðlantýlarý için AW ®-Kafa tipi l Daha iyi kuvvet aktarýmý l Ýdeal merkezleme l Uzun dayaným süresi Sertleþtirilmiþ çelik l Daha yüksek mukavemet Galvanizli, sarý pasifize Kaygan plastik kaplamalý l Daha düþük vidalama torku Tam diþli l Vida baðlantýsýnýn taþýma kuvveti yüksek Delme ucu l Ahþabý yarmaz ve yýrtmaz l Ön delik açma gerekli deðildir l Düþük kenar mesafesi

Gömme freze cepli kafa

Genel yapý denetimi ruhsatlý

Z-9.1-614 Z-9.1-648

d mm

6

MWF - 10/08 - 10612_TR - ©

8

u mm

80 100 120 140 160 180 200 160 180 200 220 240 260 280 300 330 380 430 480 530 580

Kafa tipi

AW ®30

AW ®40

Silindirik kafa k dk mm mm

4,7

7,5

Art.-Nr.

8,0

10,0

Temin edilebilir çalýþma araçlarý: Tam diþli vidalar ile çeþitli uygulamalar için "Ahþap yapý vidasý tekniði" hesaplama yazýlýmý. Çeþitli standart uygulamalar için kolay anlaþýlýr hesaplama tablolarý.

0165 0165 0165 0165 0165 0165 0165 0165 0165 0165 0165 0165 0165 0165 0165 0165 0165 0165 0165 0165 0165

36 36 36 36 36 36 36 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Amb./Ad..

80 100 120 140 160 180 200 160 180 200 220 240 260 280 300 330 380 430 480 530 580

Lütfen tedarikçinizden bedelsiz nüshanýzý talep ediniz!

03 0430

Gömme freze cepli kafa dk Art.-Nr. mm

Amb./Ad.

100

75

15,0

0165 0165 0165 0165 0165 0165 0165 0165

58 58 58 58 58 58 58 58

160 180 200 220 240 260 280 300

75

50 25

Mesleki seminerler: Yeni ahþap yapý standardý DIN 1052 kapsamýndaki alternatif ahþap birleþtirme þekilleri – Uygulama örnekleri ve hesaplama yöntemleri. Bu konuda daha ayrýntýlý bilgi için Tel. 07940 152330 numarasýna baþvurabilirsiniz.


PVC İspanyolet Kilit Vidaları PVC pencereler için

PVC profiller üzerinde her türlü sabitleme işlemi için kendinden açmalı kilit vidaları. ® AW - başlıklı kilit vidaları Çelik çinko kaplamalı (kalın tabakalı pasifize), Deltacoll kaplamalı l Giriş: AW 20. l İğne uç lu özel dişli başlı k-Ø7,0 mm.

Nominal-Ød, mm

4,1

Uzunluk l, mm 16 19 22 25 30 35 38 45 55

Art.-Nr. 0188 144 116 0188 144 119 0188 144 122 0188 144 125 0188 144 130 0188 144 135 0188 144 138 0188 144 145 0188 144 155

Amb./Ad.

6000 5000 4500 4000 2500 2000 2000 1500 1000

Avantajınız:

l Deltacoll kaplama ve kalı n pasifize

tabaka işlemi sayesinde arttı rı lmı ş korozyona koruma performansı . Sulu tuzpüskürtme testlerinde DIN 50021-SS , 240 saat boyunca paslanmamı ştı r. Korozyon koruyucu kaplama + 150°C’ ye kadar dayanı klı dı r. Cr(VI)-içermeyen korozyon kaplaması. ® AW l İdeal güç aktarımı. l İyi merkezleme özelliği. l Hızlı çalışma kolaylığı.

İspanyolet Kilit Vidaları

Çelik çinko kaplama, mavi pasifize (A3K) l Giriş: AW 20. l İğne uç lu özel dişli l Başlı k Ø7,0 mm.

Nominal-Ød, mm

4,8

Uzunluk l, mm 25 38

Art.-Nr. 0188 144 825 0188 144 838

Amb./Ad.

1000

Tamir işlemlerinde Ø4,8 mm kullanmak uygun iken vida dişlerinin sı yı rdı ğı tamirat işlemlerinde (Ø3,9 – 4,2 mm) ç apı nda kullanı lması uygudnur.

Dizili İspanyolet Kilit Vidaları

MWF - 09/04 - 04564_TR - ©

Çelik çinko kaplama (Kalın tabaka-pasifize), Deltacollkaplama. Çelik çinko kaplama, sarı pasifize (A3L).

Nominal-Ø mm

Uzunluk l, mm

4,1

19 22 25 30 35

Art.-Nr. Çelik ç inko kaplama Deltacoll-kaplama 0185 294 119 0185 294 122 0185 294 125 0185 294 130 0185 294 135

Art.-Nr. Çelik ç inko kapl. sarı pasifize 0185 264 119 0185 264 122 0185 264 125 0185 264 130 0185 264 135

03 0435

Amb./Ad.

5000 4500 4000 2500 2000

l Giriş: PH 2. l İğne uç lu özel dişli l Başlı k Ø7,0 mm. l Otomatik makina

kullanımı için rulo set şeklinde dizilmiştir.


Febos® Kafa biçimi Gömme freze kafasý

Mercimek gömme kafa

Nominal-Ø Uzunluk l mm mm 13 16 19 25 32 3,9 38 16 19 25 32 38

Art.-Nr. 0207 083 913 0207 083 916 0207 083 919 0207 083 925 0207 083 932 0207 083 938 0207 183 916 0207 183 919 0207 183 925 0207 183 932 0207 183 938

Amb. Ad. 8000 6000 5000 4000 2500 2000 6000 5000 4000 2500 2000

Plastik pencere montajýnda kullaným için kendiliðinden delen pencere vidasý. Metal takviyeli (2 mm'ye kadar) plastik profillerin baðlantýsý için ayrýca Metal güçlendirmeli (2 mm'ye kadar) profillerde armatürlerde sabitleme.

Febos® Galvanizli çelik, mavi pasifize (A2K) l l

Sac vidasý diþi Kafa tipi: PH 2

Febos® M Galvanizli çelik, mavi pasifize (A2K) l l

Metrik diþ Kafa tipi: PH 2

Avantaj:

Ýnce takviye demirlerinde daha fazla diþli yuvasý. l Plastik ve metal güçlendirme arasýndaki büyük mesafelerdeki zorunlu itme tehlikesi yassý metrik diþ ile minimize edilir. (eðer zorunlu bir itme hareketi gerçekleþiyorsa delme ucu kopabilir veya vida iþlem sýrasýnda kýrýlabilir.). l

Kafa biçimi Gömme freze kafasý

Mercimek gömme kafa

Nominal-Ø Uzunluk l mm mm 13 16 20 25 32 4,0 16 20 25 32

Art.-Nr. 0207 084 013 0207 084 016 0207 084 020 0207 084 025 0207 084 032 0207 184 016 0207 184 020 0207 184 025 0207 184 032

MWF - 02/08 - 05089_TR - ©

Ýþleme

03 0440

Amb. Ad. 8000 6000 5000 4000 2500 6000 5000 4000 2500


Euro Vida

Mobilya aksesuarluarın montajı için özel vida

Ø mm

6,3

Ø mm 6,3

U mm 11 14 18 11 14 18 U mm 11 14 11 14

dk mm

Kafa tipi Z2

7,4 AW dk mm

®

20

Kafa tipi Z2

6,8 AW ® 20

Art.-Nr. 0276 063 11 0276 063 14 0276 063 18 0276 563 11 0276 563 14 0276 563 18

Amb./Ad.

Art.-Nr. 0276 163 11 0276 163 14 0276 663 11 0276 663 14

Amb./Ad.

Tip A l

200

l l

l l

200

l

Baþlýk çapý: 7,4 mm. Nikelajlý çelik. Ø 5,0 mm ile ön delik açýlmalý.

Baþlýk çapý: 6,8 mm. Nikelajlý çelik. Ø 5,0 mm ile ön delik açýlmalý.

Tip B

Ø mm

6,3

Ø mm 6,3

U mm 10 12 14 18 10 12 14 18

dk mm

U mm 10 12 10 12

dk mm

Kafa tipi Z2

9,0 AW ® 20

Kafa tipi Z2

9,0 AW ® 20

Art.-Nr. 0276 63 10 0276 63 12 0276 63 14 0276 63 18 0276 863 10 0276 863 12 0276 863 14 0276 863 18

Amb./Ad.

Art.-Nr. 0276 630 10 0276 630 12 0276 963 10 0276 963 12

Amb./Ad.

l l l

Galvanizli çelik. Baþlýk çapý: 9,0 mm. Ø 5,0 mm ile ön delik açýlmalý.

500

l l

200

l

Nikelajlý çelik. Baþlýk çapý: 9,0 mm. Ø 5,0 mm ile ön delik açýlmalý.

Merkezleme Matkap Ucu l

l

MWF - 07/08 - 00938_TR - ©

l

Boru Ø mm 2,7 Boru Ø mm 2,7

Þaft Ø mm 6

Þaft uzunluðu mm 16 Uzunluk mm 70

Art.-Nr.

Amb./Ad.

0650 827

1

Art.-Nr. 0650 828

Amb./Ad. 1

l l l

Ø 3,5 mm sabitleme vidalarý için ön deliðin merkezlenmiþ olarak tek bir iþ adýmýnda açýlmasýnı sağlar. Derinlik sabitleyici özellikli. Her matkap makinesinde kullanýlmasý mümkündür. Matkap uçlarý kolayca deðiþtirilebilir. Delme derinliði 9 mm Matkap ucu deðiþtirme iþleminin 2 mm'lik alyan anahtarla yapýlmasý mümkündür.

Yedek matkap ucu HSS 03 0450


ECOFAST ® ASSY ® 3.0 HB

ASSY ® yarıklı gömme başlı, özel olarak ahşap yapılar/doğramacı işleri ve ayrıca beton ve kalıp işleri ve bütün diğer ahşabın ahşap üzerine vidalama işleri için. Bilgi: Vida açık hava şartlarına maruz uygulamalarda, rutubetli alanlarda ve klor gazı içeren atmosfer ortamlarında kullanılmamalıdır.

Uç 25°-'lik uç nokta hassasiyetinde yerleştirmeyi sağlar. Uç bölümünden karşı dişli vida, bu sayede ahşabın yarılma kuvvetleri daha çok kenar bölgesinde önemli ölçüde azaltılır. Vidalama torku alışılmış sunta levhalara oranla önemli ölçüde azalır ve bu durum kullanılan makinenin ve ayrıca bit takma yerinin dayanım ömrünün uzun olması bakımından olumlu etki gösterir.

Diş Kaygan plastik kaplı asimetrik kalın diş sayesinde işleme süresi bakımından – % 30 zaman tasarrufu sağlanır.

Freze dişli sap Dişten sonra gelen freze dişli kısmı vidalama momentini % 20 oranında düşürür.

İnce sap İnce sap gerilimsiz olarak ara boşluk bırakmadan bağlantı yapılmasını sağlar.

Kalıp yapımı ahşap yapı / çatı gövdesi Ø mm

L mm

b mm

d k mm

Freze gömme başlık Kafa tipi

Art.-Nr. galvanizli, sarı pasifize

40

25

0170 650 40

45 50 60

30 30 37

0170 650 45 0170 650 50 0170 650 60

70

42

80

42

90 100 110 120

47 52 52 62

5,0

10,0

AW ® 30

0170 650 70 0170 650 80 0170 650 90 0170 650 100 0170 650 110 0170 650 120

Amb./Ad.

500 250

60°- freze gömme başlık masif ahşap inşaat malzemesinde ve kaplanmış ahşap levhalarda kolay ve temiz havşa açmayı mümkün kılar.

AW ® kafa tipi l l

200

100

l l

Daha iyi kuvvet aktarımı Optimum merkezleme Uzun dayanım süresi Düzgün kuvvet dağılımı sayesinde yüzey kaplamasının hasar görmesi önlenir.

Malzeme Çelik, sertleştirilmiş galvanizli, sarı pasifize.

Ek ürünler: Matkap uçlu vida ASSY ® 3.0

Ø 5,0–12,0 mm

MWF - 07/08 - 02128 - © •

Art.-Nr. 0702 315 AW ®-Bit kutusu

Z-9.1-514

Genel yapı denetim ruhsatlı

Dikkat:Vidalar dış ortam ve kısa süreli veya sürekli olarak yoğun nem etkisinde bulunan mekanlar için elverişli değildir! Lütfen bu durumlarda paslanmaz çelik vidalar ASSY ® 3.0 A2 kullanınız. Yüzey kaplamaları nikelajlı ve pirinç kaplama olanlar sadece dekoratif amaçlar için uygundur = korozyon koruması gerekmez!

Art.-Nr. 0614 51..

03 0455

ASSY ® 3.0 sunta vidaları ahşap malzemelerde kullanmak için idealdir. Plastik dübellerle uygulamalarda taşıma kapasitesinin düşürülmesi mümkündür. Bu sebeple plastik dübel kullanıldığı durumlarda sadece optimizasyonlu diş ucu olmayan vidaların (delme ucu, karşı diş, halka diş, dalgalı ağız tipi, kazıma kanalı vs.) kullanılması önerilir, örn. dübel vidaları, ön kodu 0157, 6 köşe ahşap vidalar DIN 571, ön kodu 0192 veya Wüpofast® vidalar, ön kodu 0186, 0198).


®

Sorun:

Modern marangozlar her gün çeþitli ahþap malzemeleri birbiriyle veya baþka malzemelerle birleþtirmeye

Sebep:

Vida ucu ahþabýn gözeneklerinden geçer ve bir çatlak oluþumu meydana gelir.

çalýþýrlar. Bu iþlem için geleneksel sunta levha vidalarý kullanýlmaktadýr. Bu vidalar

Bu çatlak, vidan diþinin ve kafasýnýn kama etkisi ile büyür ve vida baðlantýsý kullanýlamaz hale gelir.

Çözüm:

AW Kafa tipi

Vidanýn

ise mevcut tasarýmlarý nedeniyle güvenli ve temiz bir baðlantýnýn yüksek taleplerini karþýlayamazlar.

Kullanýcý için avantajlar: l AW Kafa tipi – Sarsma yok – Come-out etkisi yok l Freze oluklarý – Havþa deliði temiz bir þekilde açýlýr – Kolay havþa açma l Tek giriþli asimetrik diþ – Kolay vidalama – Yüksek döndürme momenti l Delme ucu – Güvenli yerleþtirme – Çatlak oluþumu yok

fonksiyonu: Genel yapý denetim ruhatsalý

MWF - 09/02 - 06112_TR - ©

Z-9.1-426

Zahmetli ön delme iþlemi yok!

03 0460


®

Yeni ASSY® Kuþaðýnýn avantajlarýný keþfedin

Baþtan sona kadar gerçek bir harika!

YENİ Freze dişleri – Yer açar!

AW®-Kafa tipi – Daha fazla güç

Daha az talaþ l Ahþap ve kaplamalar için elveriþli l Ahþap kaplama malzemesi neredeyse hiç zedelenmez l Yüzeyde daha az talaþ oluþur

l l l l l l l l

Ýdeal kuvvet aktarýmý Çok iyi sýký geçme Kolay bulma Güvenli civata takma Bits neredeyse hiç dýþarý çýkmaz Sallanma hareketi yok Vidanın yüzey kaplama malzemesi hasarlanmaz 3,0 ile12,0 mm arasý çaplar için sadece 5 Bit boyutu

Parmak frezeler Daha az güç kullanýmý için "yardýmcý motor“ (Ø = 5 mm'den itibaren, U = 70 mm) l Vidalama ve kafa gömme momentinin azaltýlmasý, daha çok uzun civatalarda l Vidalama takýmlarýnýn korunmasý

Asimetrik diþ – Daha fazla hýz l l l l

Daha düþük vidalama momenti Aþýrý yüksek döndürme momenti Kullanýmdaki sunta levha vidalarýna göre daha hýzlý vidalama Çift diþli: 3,0 – 4,5 mm, Kaba diþli: 5,0 –12,0 mm

YENİ Halka/Ters diþ – Ahþap daha az yarýlma eðilimli, neredeyse ayrýlma yok (Halka diþ= 3,0–4,5 mm, Ters diþ = 5,0–12,0 mm) l Daha düþük yarýlma kuvvetleri, her þeyden önce kenara yakýn bölgelerde yapýlan vidalamalarda l Vidalama momentinin azaltýlmasý l Halka diþin zýmbalama etkisi nedeniyle yarýlmalar önemli ölçüde önlenir.

Böylece emniyetli bölgede kalýrsýnýz: Yapý denetimi ruhsatlý ASSY ® 3.0

MWF - 09/08 - 00397 - © •

Ø 3,0 – 4,5 mm

ASSY ® 3.0

Ø 5,0 –12,0 mm

Z-9.1-361

Z-9.1-514

Genel yapý ruhsatlý

Genel yapý ruhsatlý

03 0470


Elmo Speed Vida

Kombine AW kafa tipi ile Hýzlý ve zamandan tasarruf saðlayan kombine vida. l Neredeyse tüm elektrikli iþlerde kullanýlabilir. l Vida kafasýnda iki farklý kafa tipi ile. l Çok sayýda vidalarla güvenli çalýþma için AW kafa tipi ve ayrýca düþük sayýda güvenli çalýþma için normal düz kafa tipi vida. l

Çap Ø mm

4

4,5

5

6

Uzunluk U mm

Oyuk gen. mm

16 20 25 30 35 40 45 50 60 70 30 35 40 45 50 60 35 40 45 50 60 70 80 40 50 60 70 80

1,0 x 5,5

1,2 x 6,5

Kafa tipi ebatý Art.-Nr. AW

AW 20

AW 25

0172 14 16 0172 14 20 0172 14 25 0172 14 30 0172 14 35 0172 14 40 0172 14 45 0172 14 50 0172 14 60 0172 14 70 0172 145 30 0172 145 35 0172 145 40 0172 145 45 0172 145 50 0172 145 60 0172 15 35 0172 15 40 0172 15 45 0172 15 50 0172 15 60 0172 15 70 0172 15 80 0172 16 40 0172 16 50 0172 16 60 0172 16 70 0172 16 80

Amb./ Ad.

250

Teknik bilgiler

250

100 250

ASSY-diþ l Zaman ve enerji tasarrufu. l Yüksek tork. AW-Kafa tipi l Daha iyi kuvvet aktarýmý. l Ýdeal merkezleme. l Bits için mümkün olan en büyük temas yüzeyi. l En düþük dýþarý atma kuvveti. Baþlýk l Pan-Head. l Kombine AW düz kafa tipi. l Çelik galvanize, mavi pasifize

Ýlave ürünler Üniversal bits tutucusu, Art.-Nr. 0614 176 ... l AW-Bits: bkz. aþaðýdaki tablo. l AW kafa tipli tornavida, Art.-Nr. 0613 362. l Düz tornavida. l Shark-Dübel; Master Naylon dübel; Alçý panel dübel W-GS; Ýçi boþ plastik hacimler için dübel W-KH. l

100

Nm

AW-Bits Þimdiye kadar ki kafa tipi sistemleri

AW-Kafa tipi

Boyut

MWF - 09/02 - 04459_TR - ©

Önerilen dübeller Elmo Speed vida asgari Ø asgari uzunl. mm mm 4,5 40 6 60

Ø Dübel mm 6 8

Shark-Dübel yakasýz Art.-Nr. 0906 006 36 0906 008 51

Shark-Dübel Amb./ Ad. yakalý Art.-Nr. 0906 006 37 100/200 0906 008 52

03 0480

AW 20 AW 25

Bit 1/4” Art.-Nr. 0614 512 0 0614 512 5

Bit 5/16” Art.-Nr. 0614 552 0 0614 552 5


WÜP FAST ® Yenilikçi üretim ve kontrol yöntemleri sayesinde profesyoneller için daima ayný kalan yüksek kalite. Bilgi: Dýþ mekanlarda kullanýlmaz!

Avantajlar l

l l

min. 15° l

l

Eðme açýsý

Kopma momenti

Vidalama momenti

MWF - 08/02 - 00398_TR - ©

l

03 0490

25°'lik sivri uç Kaplanmýþ ve suya dayanýklý sunta levhalar ayný þekilde bütün ahþap türleri, ahþap malzemeler ve orta yoðunluklu elyaf levhalar (MDF) gibi malzemelerin sert yüzeyleri üzerinde noktasýna kadar hassas delme baþlangýcý mümkündür. Pozidriv yýldýz. Plastik kaygan kaplama Kaymayý kolaylaþtýran kaplama ile keskin vida diþleri sayesinde kolay vidalama. WÜPOFAST – Kendini gösteren 3 özellik: Eðme açýsý ne kadar büyükse civata o derece elastiktir – bu sayede kýrýlma olasýlýðý en aza indirgenir. Kopma momenti Sertleþtirilmiþ çeliðin kalite denetimi sayesinde yüksek ölçüde uygulama güvenliði. Vidalama momenti Kaygan plastik kaplamaya ve vida diþlerinin ayný þekilde diþ yanaklarýnýn temizliðine baðlýdýr – bu sayede kolay ve çabuk vidalama (kullanýcý dostu) mümkün olur.


3,0

25 3,5

30 35 40 45 50 12 13 15 16 17 20 22 25 27

4,0

30 35 40 45 50 55 60

MWF - 09/02 - 01225-TR - © •

4,5

70 13 15 16 17 20 25 30 35 40 45 34°-Uç

17

29 30 34

24 28

0183 35 0183 35 0183 35 0183 35 0183 35 0183 35

12 13 15 16 17 20

0195 3

12

0195 3 0195 3 0195 3 0195 3 0195 3

16 17 20 25 30

0195 35 0195 35 0195 35 0195 35 0195 35 0195 35

12 13 15 16 17 20

0186 135 25

0195 03 0195 03 0195 03 0195 03 0195 03

0195 23 17 0195 23 20 0195 23 25 0195 23 30 0195 13 30 0195 23 35 0195 13 35 0195 23

16 17 20 25 30 35

Art.-Nr.

Pan Head şaftlı galvanizli, mavi pasifize

Pan Head galvanizli, mavi pasifize

Oval gömme baş pirinç kaplı

Oval gömme baş nikelajlı Art.-Nr.

Art.-Nr.

0196 3 0196 3 0196 3 0196 3 0196 3 0195 33 17 0196 3 0196 3 0196 3 0196 3 0196 3

0195 035 15 0195 035 16 0195 035 17 0195 035 20

0196 35 0196 35 0195 135 15 0195 335 15 0196 35 0195 235 16 0196 35 0195 235 17 0195 335 17 0196 35 0195 135 20 0195 235 20 0195 335 20 0196 35

0195 35 25 0195 035 25 0195 135 25 0195 235 25

Art.-Nr.

10 12 13 15 16 17 20 25 30 35

1000

12 13 15 16 17 20

1000

0196 35 25

0195 35 30 0195 035 30 0195 135 30 0195 235 30 0195 335 30 0196 35 30

0183 35 35

0195 35 35 0195 035 35 0195 135 35 0195 235 35 0195 335 35 0196 35 35 0183 135 35

0183 35 40 0186 135 40

0195 35 40 0195 035 40 0195 135 40 0195 235 40 0195 335 40 0196 35 40 0183 135 40 0195 035 45 0195 135 45

0195 335 45

0183 35 50

0195 35 50 0195 035 50 0195 135 50

0195 335 50

0183 4 0183 4 0183 4 0183 4 0183 4 0183 4

0195 4 0195 4 0195 4 0195 4 0195 4 0195 4

500

0186 135 45 0186 35 50

0198 135 50

Amb. Ad.

0183 135 30

0186 35 45

12 13 15 16 17 20

Art.-Nr.

0183 135 25

0186 135 35 0186 35 40

0198 35 50

Art.-Nr.

0195 03 15

0183 35 30 0186 135 30

0198 135 45

Oval gömme baş galvanizli, sarı pasifize

Oval gömme baş galvanizli, mavi pasifize

Oval gömme baş eskitmeli

Havşa başlı şaftlı eskitmeli

Havşa başlı şaftlı galvanizli, sarı pasifize

Havşa başlı galvanizli, sarı pasifize

Havşa başlı eskitmeli 10 12 13 15 16 17 20 25 30 35

Art.-Nr.

0183 35 25

0186 35 35

0198 35 45

0183 3 0183 3 0183 3 0183 3 0183 3 0183 3 0183 3 0183 3 0183 3 0183 3

Art.-Nr.

500

0186 35 30

0198 135 40

0186 135 50 0186 4 0186 4 0186 4 0186 4 0186 4 0186 4

12 13 15 16 17 20

12 13 15 16 17 20

12 13 15 16 17 20

0195 24 16 0195 24 20

0196 4 0196 4 0196 4 0196 4 0196 4 0196 4

12 13 15 16 17 20

1000 0196 14 20

0198 4 0198 4

22 25

0186 4

25

0198 14 25 0198 4 0198 4

27 30

0198 4

35

0198 4

40

0186 4

30

0186 4

35

0186 4

40

0198 4

50

45

0186 4

50

0198 14 45

0198 45 0198 45 0198 45 0198 45 0198 45 0198 45 0198 45

30

0183 4

35

0183 4

40

0183 4

45

0183 4

50

55

0183 14 55

0198 14 60 0198 14 70

0186 14 60 0186 14 70

0183 14 60 0183 14 70

0186 45 0186 45 0186 45 0186 45 0186 45 0186 45 0186 45

0195 4

30 0195 04 30 0195 14 30 0195 24 30 0195 34 30 0196 4

30

0195 4

35 0195 04 35

0195 24 35 0195 34 35 0196 4

35

0195 4

40 0195 04 40 0195 14 40 0195 24 40 0195 34 40 0196 4

40

0195 4

45 0195 04 45

0196 4

45

0196 4

50

0196 4

55

0196 4

60

55

15 16 17 20 25 30 35

0198 145 35

0195 45 0195 45 0195 45 0195 45 0195 45 0195 45 0195 45

15 16 17 20 25 30 35

500

0196 45 0196 45 0196 45 0196 45

20 25 30 35

0195 45 40 0195 045 40 0195 145 40 0195 245 40 0195 345 40 0196 45 40 0186 145 40

0186 45 45

0195 45 45 0195 045 45 0186 145 45

25°-Uç

03 0491

250

0196 45 13 0196 45 15 0196 45 16

0186 145 35 0186 45 40

0198 145 40 0198 145 45

0196 14 25

0195 14 50

0186 14

0186 4

0198 45 45

25

0183 14 40

0198 14 55

0198 45 40

0196 4

0183 14 35

0183 14 50

15 16 17 20 25 30 35

0195 24 25

0183 14 30

0186 14 50

55

25

0186 14 45

0198 14 50 0198 4

0183 4

0186 14 40 0186 4

0195 4 0183 14 25

0186 14 35

0198 14 40 45

25

0186 14 30

0198 14 35

0198 4

0183 4 0186 14 25

0198 14 30

34 39

21

Art.-Nr.

12 13 15 16 17 20

0198 135 35

0198 4 0198 4 0198 4 0198 4 0198 4 0198 4

Art.-Nr.

0186 35 25

0198 35 40

30

24

0186 35 0186 35 0186 35 0186 35 0186 35 0186 35

0198 35 35

30

21

Art.-Nr. 0186 24 12 0186 24 16 0186 3 10 0186 3 12 0186 3 13 0186 3 15 0186 3 16 0186 3 17 0186 3 20 0186 3 25 0186 3 30 0186 3 35 0186 3 40

0198 135 30

24

18

Art.-Nr.

0198 135 25

22

16

Art.-Nr. 0198 24 12 0198 24 16 0198 3 10 0198 3 12 0198 3 13 0198 3 15 0198 3 16 0198 3 17 0198 3 20 0198 3 25 0198 3 30 0198 3 35 0198 3 40 0198 3 45 0198 35 12 0198 35 13 0198 35 15 0198 35 16 0198 35 17 0198 35 20 0198 35 22 0198 35 25 0198 35 30

17

12

Havşa başlı, şaftlı galvanizli, mavi pasifize

b mm

Havşa başlıgalvanizli, mavi pasifize

x

Bit rengi

L mm 12 16 10 12 13 15 16 17 20 25 30 35 40 45 12 13 15 16 17 20 22

Z1 (PZD 1)

2,4

x

Z2 (PZD 2)

Ø mm

0195 245 45 0195 345 45 0196 45 45

500


50 55 4,5

60 65 70 80 16 17 20 25 30 35 40 45 50

5,0

55 60 65 70 80 90 100 110 120 40 45 50 55 60 70

6,0

80 90 100 110 120 140 150 160 180 200 220 240

MWF - 09/02 - 01226-TR © •

34°-Uç

30

24 30 30

0198 5 0198 5 0198 5 0198 5 0198 5

16 17 20 25 30

0198 5

35

Pan Head şaftlı galvanizli, mavi pasifize

Pan Head galvanizli, mavi pasifize

Oval gömme baş pirinç kaplı

Oval gömme baş nikelajlı

Oval gömme baş galvanizli sarı pasifize

Oval gömme baş eskitmeli

Oval gömme başgalvanizli mavi pasifize

Havşa başlı şaftlı eskitmeli

Havşa başlı galvanizli, sarı pasifize

Havşa başlı eskitmeli

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. 0195 45 50 0195 045 50 0195 145 50 0195 245 50 0195 345 50 0196 45 50

Art.-Nr.

0198 5

40

0186 145 60

0198 145 70 0198 145 80

0186 145 70 0186 145 80 0186 5 0186 5 0186 5 0186 5 0186 5

16 17 20 25 30

0186 5

35

0196 145 60

0186 5

40

0186 5

50

0198 5 0198 5 0198 5 0198 5

50 54 60

0195 5

35

0196 5

35

0195 5

40

0195 25 40

0196 5

40

45

0195 5

45

0195 25 45

0196 5

45

50

0195 5

50 0195 05 50

0195 25 50

0196 5

50

55

0195 5

55

0195 5

60 0195 05 60 0195 15 60 0195 25 60

0196 5

60

0195 05 70 0195 15 70 0195 25 70

0196 5

70

500

250

0186 15 55 0186 5

60

0198 15 60

0186 15 60

0198 15 70

0186 15 70

0198 15 80 0198 15 90 0198 15 100 0198 15 110 0198 15 120

0186 15 80 0186 15 90 0186 15 100 0186 15 110 0186 15 120

65 70 80

70 24

16 17 20 25 30

0186 15 50 0186 5

60

0196 5 0196 5 0196 5 0196 5 0196 5

0186 15 45 0186 5

55

16 17 20 25 30

0186 15 40

0198 15 45 0198 5

0195 5 0195 5 0195 5 0195 5 0195 5

200

0186 15 35

0198 15 40 45

0196 145 70 0196 145 80

0186 15 30

0198 15 35

0198 5

VE St. 250

0195 345 55 0195 045 60 0195 145 60 0195 245 60 0195 345 60 0196 45 60

0198 145 60 0198 145 65

0198 15 55

40

200

0195 05 80 0195 15 80

0198 6

40

0186 6

40

0198 6

45

0186 6

45

0196 15 80 0196 15 90 0196 15 100 100 0195 6

40

0196 6

40

0195 6

45

0196 6

45

0195 6

50

0196 6

50

0195 6

55

0196 6

55

0195 6

60

0196 6

60

0195 6

70

0196 6

70

0195 6

80

0196 6

80

0186 16 40

30

0186 16 45 0198 6

30

50

0186 6

50

250

0186 16 50 0198 6

35

50 56 60

Art.-Nr.

0186 145 50

0198 15 30

0198 5

35

42

Art.-Nr.

0186 45 55 0186 45 60

0198 15 50

35

35

Art.-Nr.

0196 45 70

40 50

24

Art.-Nr. 0186 45 50

0198 145 50 0198 45 55 0198 45 60

35 38

20

Art.-Nr.

Havşa başlı şaftlı galvanizli, sarı pasifize

Art.-Nr. 0198 45 50

Havşa başlı şaftlı galvanizli, mavi pasifize

b mm

Havşa başlı galvanizli, mavi pasifize

x

Bit rengi

L mm

Z2 (PZD 2)

x

55

0186 6

55 0186 16 55

0198 6

Z3 (PZD 3)

Ø mm

60

0186 6

60 0186 16 60

0198 6

70

0198 6

80

70

0186 6 0186 6 0186 6

70 70 0186 16 70 80 0186 16 80 0186 16 90 0186 16 100 0186 16 110 0186 16 120 0186 16 140 0186 16 150 0186 16 160 0186 16 180 0186 16 200 0186 16 220 0186 16 240

200

0196 16 90 0196 16 100

100

25°-Uç

03 0492


Dübel Vidasý d mm 4 4,5

5

6

U mm 35 40 50 40 50 50 60 70 80 60 70 80 90 100

Model

Z2 (PZD 2)

Z3 (PZD 3)

Art.-Nr. 0157 04 35 0157 04 40 0157 04 50 0157 045 50 0157 045 60 0157 05 50 0157 05 60 0157 05 70 0157 05 80 0157 06 60 0157 06 70 0157 06 80 0157 06 90 0157 06 100

Amb./Ad.

Havþa baþlý DIN 97, Yýldýz kafa tipli

Çelik galvanizli, mavi pasifize

200

100

Kapý Vidalarý l l l

Ø x Uzunluk 6,0 x 30 6,0 x 35 6,0 x 40 6,0 x 50

Kafa tipi AW 25

Art.-Nr. 0196 006 30 0196 006 35 0196 006 40 0196 006 50

Çelik, galvanizli, siyah pasifize. Baþlýk Ø 15,1 mm. Kafa tipi AW 25

Amb./Ad.

Ek ürünler 500

AW-Bits

Art.-Nr. 0614 513 0

Vidalama makinesi S15 Ergo

Art.-Nr. 07021501

MWF - 09/02 - 04711_TR - ©

ORSY-yapý elemaný

03 0500


Wüpofast Sunta Vidasý ®

delik baþlýklý l l l

Ø d mmD mm U mm g mm Kafa tipi 20 12 25 15 30 19 35 21 40 24 4,5 9,0 45 28 50 30 55 Z2 (PZD) 35 60 70 40 40 24 50 30 60 35 5,0 10,0 70 40 80 50 90 54 100 60 50 30 60 35 70 42 80 50 6,0 12,0 90 56 Z3 (PZD) 100 60 110 120 70 130

Art.-Nr. 0174 345 20 0174 345 25 0174 345 30 0174 345 35 0174 345 40 0174 345 45 0174 345 50 0174 345 55 0174 345 60 0174 345 70 0174 355 40 0174 355 50 0174 355 60 0174 355 70 0174 355 80 0174 355 90 0174 355 100 0174 356 50 0174 356 60 0174 356 70 0174 356 80 0174 356 90 0174 356 100 0174 356 110 0174 356 120 0174 356 130

Çelik sertleþtirilmiþ, galvanizli, mavi pasifize. Kaygan kaplamalý. Baþlýk deliði Ø 2,5 mm.

Amb./Ad.

500

250 200 500 250 200 100 250 200

100

Wüpofast Sunta Vida Seti ®

Baþlýk deliði, vida kapaklý. Çelik sertleþtirilmiþ, galvanizli, mavi pasifize. l Kaygan kaplamalý. Art.-Nr. 0964 174 5 Ýçerik: l l

Ø mm

MWF - 12/05 - 05036_TR - ©

4,5

U mm 25 30 35 40 45 50

g mm 15 19 21 24 28 30

Ad. 200 150 100 75

Vida kapaklarý: bembeyaz 400 adet, koyu siyah 200 adet, geyik kahverengi 200 adet, maun 200 adet, toprak kahve rengi 200 adet.

03 0510


Jamo

dk

s t

Ø mm

6,0

L mm 50 70 80 90 100 110 120 130 145 160

Bit

Lg mm 23 40 50 60

d k mm

12,50

Giriş

AW ® 30

70

Ahþap/Beton Art.-Nr. 0234 563 50 0234 563 70 0234 563 80 0234 563 90 0234 563 100 0234 563 110 0234 563 120 0234 563 130 0234 563 145 0234 563 160

Amb./Ad.

Ahþap alt konstrüksiyonlarýn taþ veya beton zemin üzerine ayarlanabilir montajý için. l

100

l

AW ®-Girişli Avantajýnýz: – sarsma yok – en uygun merkezleme – daha yüksek dayaným süresi Çelik, sertleþtirilmiþ, galvanizli, mavi pasifize.

1/4” 6 köþe Uzunluk 26 mm, Art.-Nr. 0614 513 0, ambalaj içerisindedir.

Uygulamalar

Pencere teknik enstitüsü Müdür: YüksekMühendis Josef Schmid Theodor-Gietl-Str. 9 83026 Rosenheim Tel. 0 80 31/65 01-1

Delik açma

Dübel yerleþtirme

Zebra darbeli matkap ucu ile lata üzerinden taþ/beton zemine delik açýlmalýdýr.

Ø 8 mm'lik Shark-Dübel tamamen çakýlmalýdýr.

Jamo vidasının yerine yerleþtirilmesi

Ahþap latanýn vidalanmasý

Mesafenin ayarlanmasý

Ahþap lata Jamo vida ile konstrüksiyon ahþabý istenen mesafeye gelinceye kadar vidalanmalýdýr.

Makine sol dönüþ yönüne getirilmeli ve vida, konstrüksiyon ahþabý istenen mesafeye gelinceye kadar döndürülmelidir.

MWF - 06/05 - 00016_TR - ©

Ek ürünler: Vidalama maki- AW ®-Bits kutusu Su terazisinesi S 15 Ergo mastar

Darbeli matkap ucu

Zebra Shark-Dübel

Darbeli matkap H 20-SLE

Art.-Nr. 0702 150 1

Art. Ön Kodu 0648

Art. Ön Kodu 0906

Art.-Nr. 0702 221

Art.-Nr. 0614 250 22

Art.-Nr. 0714 64 30

03 0515


dk

Jamo plus

s t

önce

Ahþap zeminler üzerine ahþap alt konstrüksiyonlarýn önceden delik açmadan ayarlanabilir montajý için! l

þimdi

l

Avantajýnýz: – Çok hassas yerleþtirme. – Ahþap çatlamaz ve yarýlmaz.

Ø mm

6,0

U mm 50 70 80 90 100 110 120 130 145 160

Bit

Lg mm 23 40 50 60

d k mm

Kafa tipi

12,0

AW ® 30

70

Art.-Nr. 0234 464 50 0234 464 70 0234 464 80 0234 464 90 0234 464 100 0234 464 110 0234 464 120 0234 464 130 0234 464 145 0234 464 160

l

l

Amb./Ad.

Freze taraklarý Avantajýnýz: Kolay ve temiz havþa açmak mümkün. AW ®-Kafa tipi Avantajýnýz: – sarsma yok – ideal merkezleme – daha yüksek dayaným süresi. Çelik sertleþtirilmiþ, galvanizli, mavi pasifize. Plastik kaygan kaplama Avantajýnýz: Vidalama esnasýnda çok düþük kuvvet kullanýmý.

YENÝ

100

1/4” 6 köþe Uzunluk 26 mm, Art.-Nr. 0614 513 0, ambalaja dahildir.

Uygulama

ESKÝ l

Büyük adýmlý diþ Avantajýnýz : Karþýlaþtýrýlabilir nivelman vidalarýna oranla %25 daha hýzlý ayarlama mümkün.

Uyarý: Vida uzunluðu diþin zemin içinde tam ankrajý saðlayacak þekilde seçilmelidir!

Jamo civatasýnýn yerine yerleþtirilmesi

Ahþap latanýn vidalanmasý

Ek ürünler: Vidalama makinesi S 15 Ergo AW ®-Bits kutusu

Art.-Nr. 0702 150 1

MWF - 06/05 - 06921_TR - ©

Mesafenin ayarlanmasý

AW 30 kafa tipli Jamo plus vidasý, ahþap lata zemine dayanacak ve vida baþlýðý ahþap lata içine 2 mm gömülecek þekilde vidalanmalýdýr.

Su terazisi ayar cetveli

Art.-Nr. 0714 64 30 Makine sol dönüþ yönüne getirilmeli ve vida, ahþap lata istenen mesafeye gelinceye kadar geri döndürülmelidir.

03 0520

Art.-Nr. 0614 250 22


Varibos Delme Vidasý Altý köþe baþlý ve diþli saplamalý l l

Nom. Ø D mm M6 M8

L mm 6 10 15

d mm

l mm

6,3

20

ø

ø

s mm 10 13

Art.-Nr.

Amb./Ad.

0207 000 66 0207 000 810 0207 000 815

100

°

°

¨

´

Montaj önerisi

Galvanizli çelik, mavi pasifize (A2K). DIN 7970 uyarýnca sac vidasý diþli ve altý köþe baþlý ve diþli saplamalý (metrik ayar diþi).

Hýzlý ve kolay sabitleme iþlemeleri: l Boru kelepçeleri Art.-Nr. 0543 … / 0874… l Mesafe somunlarý, yuvarlak ve altý köþe Art.-Nr. 0974 … l Vidalý mesafe kelepçeleri Art.-Nr. 0971 601 2… l Sabitleme halkalarý Art.-Nr. 0862 11… Boru askýlarý Art.-Nr. 0862 11… l Üniversal küp Art.-Nr. 0543 98 l Halkalý somunlar DIN 582 Art.-Nr. 0395 … l Elmo sýkma kelepçeleri, metrik Art.-Nr. 0971 555 0 … metal alt konstrüksiyonu üzerinde.

Kafa Tipi Altý Köþe Lokma Anahtarý l

MWF - 02/05 - 04571_TR - ©

l

Varibos delme vidasý Art.-Nr. 0207 000 66 0207 000 810 0207 000 815

Vida nom. Ø mm M6 M8 M8

Anahtar geniþliði mm 10 13 13

Toplam uzunluk mm 50 65 65

Art.- Nr. 0614 176 824 0614 176 825 0614 176 825

03 0530

Amb./Ad.

1

Makine giriþi 1/4” E 6,3. Bilyalý tutuculu, mýknatýssýz

Branþlar:

Elektrikçiler, muslukçular, tesisatçýlar, klima ve soðutma tekniði, metal iþleyen iþletmeler.


Baðlantý Vidalarý

Malzeme: Metal diþli plastik. Diþ: M6 galvanizli. Malzeme kalýnlýðý aralýðý (mm) Renk 29-36 34-41 Beyaz 39-46 44-51 29-36 34-41 Kahverengi 44-51

Art.-Nr. 0275 16 0275 16 0275 16 0275 16 0275 26 0275 26 0275 26

Amb/Ad.

29 34 39 44 29 34 44

l l

Dönme kilidi baðlantý somununun þaftý üzerinde Delme çapý 8 mm.

50

Malzeme: Baþlýk ve kovan metalden. Diþ: Kovan M4. l l

MWF - 07/08 - 03706_TR - ©

Malzeme kalýnlýðý aralýðý (mm) Yüzey 28-34 36-42 nikelajlý 41-47 28-34 36-42 meneviþli 41-47

Art.-Nr. 0275 06 0275 06 0275 06 0275 07 0275 07 0275 07

Amb/Ad.

28 36 41 28 36 41

Verilen ölçüler baðlayýcý deðildir. Teknik deðiþiklik hakký saklýdýr!

03 0540

100

Delme çapý 5 mm. Merkezleme seti.


Altı Köşe Başlı Civata Başına kadar dişli DIN 933'e (ISO 4017) göre

Diş Ø d k mm e mm s mm Diş Ø d

M3

MWF - 08/02 - 02688-TR - © •

M4

M5

M3 2 6,01 5,5 l mm

M4 2,8 7,66 7

Çelik 8.8 parlak Art.-Nr.

Çelik 8.8 parlak Çelik 8.8 galvanizli, mavi pasifize Çelik 8.8 galvanizli, sarı pasifize Çelik 10.9 parlak A 2, A 4 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30 8,8 10 11,5 12,5 14 15 17 18,7 24,49 26,75 30,14 33,53 35,72 39,55 45,2 50,85 22 24 27 30 32 36 41 46

M5 3,5 8,79 8

M6 M8 M 10 4 5,3 6,4 11,05 14,38 18,9 10 13 17

Amb./Ad.

Çelik 8.8 gvz. Amb./Ad. Çelik 8.8 gvz. Amb./Ad.Çelik 10.9 mavi pasifize sarı pasifize parlak Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

4 5

0055 3 0055 3

4 5

0057 3

5

6 8

0055 3 0055 3

6 8

0057 3 0057 3

6 8

10 12

0055 3 0055 3

10 12

0057 3 0057 3

10 12

16 18 20

0055 3 0055 3 0055 3

16 18 20

0057 3

16

0057 3

20

22 25 30 35 40 45 50 6

0055 3 0055 3 0055 3 0055 3 0055 3 0055 3 0055 3 0055 4

22 25 30 35 40 45 50 6

0057 3 0057 3 0057 3 0057 3 0057 3 0057 3 0057 4

25 30 35 40 45 50 6

8 10

0055 4 0055 4

8 10

0057 4 0057 4

8 10

12

0055 4

12

0057 4

12

16 18

0055 4 0055 4

16 18

0057 4 0057 4

16 18

20

0055 4

20

0057 4

20

22 25 30

0055 4 0055 4 0055 4

22 25 30

0057 4 0057 4

25 30

35 40 45

0055 4 0055 4 0055 4

35 40 45

0057 4 0057 4 0057 4

35 40 45

50 55

0055 4 0055 4

50 55

0057 4 0057 4

50 55

60

0055 4

60

0057 4

60

65 70 6

0055 4 0055 4 0055 5

65 70 6

0057 4 0057 4 0057 5

65 70 6

8 10 12

0055 5 0055 5 0055 5

8 10 12

0057 5 0057 5 0057 5

8 10 12

14

0055 5

14

0057 5

14

16 18 20

0055 5 0055 5 0055 5

16 18 20

0057 5 0057 5 0057 5

22 25 30 35

0055 5 0055 5 0055 5 0055 5

22 25 30 35

40

0055 5

40

100

100

100

500

200

200

100

200

500

M 12 7,5 21,1 19

200 500 200

A2

Amb./Ad.

A4

Amb./Ad.

Art.-Nr.

Art.-Nr. 0091 3

5

0057 03 6 0057 03 8

0096 3 0096 3

6 8

0091 3 0091 3

6 8

0057 03 10 0057 03 12

0096 3 0096 3

10 12

0091 3

10

0057 03 16 0057 03 18 0057 03 20

0096 3 0096 3 0096 3

16 18 20

0091 3 0091 3

12 16

0091 3

20

1000

0096 3 0096 3 0096 3 0096 3

25 30 35 40

0091 3 0091 3

25 30

500

0091 3

40

500

0096 4

6

0096 4 0096 4

8 10

0091 4 0091 4 0091 4

6 8 10

0096 4

12

200

0091 4

12

0096 4 0096 4

16 18

0096 4

20

1000 200

0091 4 0091 4 0091 4

16 18 20

0057 04 25 0057 04 30

0096 4 0096 4

25 30

0091 4 0091 4

25 30

0057 04 35 0057 04 40 0057 04 45

0096 4 0096 4 0096 4

35 40 45

0091 4 0091 4

35 40

0096 4

50

0091 4

50

500

0096 4

60

500

0096 5 0096 5

8 10

100

0091 5 0091 5

8 10

100

0091 5

12

0057 03 5

0057 03 0057 03 0057 03 0057 03 0057 03 0057 03 0057 03

100

22 25 30 35 40 45 50

0057 04 8 0057 04 10

500

0057 04 12

100

0056 4

12

1000

0057 04 16 0057 04 20

500

Amb./Ad.

M 36 22,5 60,79 55

100

100

0057 04 50 0057 04 55

100

1000

500

1000

200

500

1000

1000

200

500

0057 05 6 0057 05 8 0057 05 10 0057 05 12

100

0056 5

12

1000

0096 5

12

16 18 20

0057 05 16 0057 05 18 0057 05 20

100 500 100

0056 5

16

500

0096 5

16

100

0091 5

16

100

0056 5

20

500

0096 5

20

100

0091 5

20

100

500

0057 5 0057 5 0057 5

25 30 35

0057 05 0057 05 0057 05 0057 05

0096 5 0096 5 0096 5

25 30 35

0091 5 0091 5 0091 5

25 30 35

500

0057 5

40

0096 5

40

0091 5

40

200

200

22 25 30 35

500

100

0057 05 40

03 0550

100

100


Diş Ø d

M 5

l mm

Çelik 8.8 parlak Art.-Nr.

Amb./Ad.Çelik

8.8 gvz. Amb./Ad. Çelik 8.8 gvz. Amb./Ad. Çelik 10.9 mavi pasifize sarı pasifize parlak Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

45 50

0055 5 0055 5

45 50

0057 5 0057 5

45 50

55 60 65 70

0055 5 0055 5 0055 5 0055 5

55 60 65 70

0057 5 0057 5 0057 5 0057 5

55 60 65 70

100 200

80 90

0055 5 0055 5

80 90

0057 5

80

100

100

0055 5

100

0057 5 0057 5

90 100

8 10 12 14

0055 6 0055 6 0055 6

8 10 12

0057 6 0057 6 0057 6

8 10 12

16

0055 6

16

0057 6

18

0055 6

18

0057 6

20

0055 6

20

0057 6

20

22

0055 6

22

500

0057 6

22

25

0055 6

25

200

0057 6

25

0057 6

27

500

0057 6 0057 6 0057 6 0057 6 0057 6 0057 6 0057 6

30 35 40 45 50 55 60

200

0057 6 0057 6 0057 6 0057 6 0057 6 0057 6 0057 6 0057 6

65 70 75 80 90 100 110 120

0057 6 0057 6 0057 6

130 140 150

100

M 7

MWF - 05/03 - 02689-TR - © •

M 8

0057 05 45 0057 05 50 0057 05 0057 05 0057 05 0057 05

55 60 65 70

100

30 35 40 45 50 55 60

0055 6 0055 6 0055 6 0055 6 0055 6 0055 6 0055 6

30 35 40 45 50 55 60

65 70 75 80 90 100 110 120

0055 6 0055 6 0055 6 0055 6 0055 6 0055 6 0055 6 0055 6

65 70 75 80 90 100 110 120

130 140 150 12 16 20

0055 6 0055 6 0055 6

130 140 150

200

100 200

100

A2

Amb./Ad. A4

Amb./Ad.

Art.-Nr.

Art.-Nr.

0096 5 0096 5

45 50

100

0091 5 0091 5

45 50

0096 5 0096 5

55 60

200

0091 5 0091 5

55 60

0096 5

70

200

200

0091 5

70

0091 5

80