Page 1

WÜRTH KATALOG Würth Ürün Katalogu

2010


WÜRTH TÜRKİYE 02 – Elektrik & Elektronik 03 – Bağlantı Elemanları 04 – Dübeller 05 – Kimyasal Ürünler 06 - Bantlar 07 – Kesme, Delme, Aşındırma 08 – Lehim ve Kaynak 09 – El Aletleri 10 – Ölçme Aletleri 11 – Makineler 12 – Depolama ve Raf Sistemleri 13 – İş Güvenliği 14 – Otomotiv ve Cargo Ürünleri 15 – Mobilya Aksesuarları 16 – İnşaat Ürünleri 17 – Koleksiyon Ürünleri

;


Kablo Uçlarý ve Geçmeli Sistemler Ýzole edilmiþ kablo ucu

Ýzole edilmemiþ kablo ucu

Gövde

Sigorta tutucu

Lehimli baðlayýcý Kablo uçlarý

Ateþleme kablosu fiþi Konfeksiyon kablo ucu Su sýzdýrmaz geçmeli baðlantý sistemi Makaronlu sýkýþtýrmalý kablo uçlarý

Ýzole edilmemiþ kablo uçlarý, tek damar yalýtýmlý

MWF - 05/05 - 06262_TR - ©

Taþýt hatlarý

Sýkma pensesi izoleli kablo uçlarý için Art.-Nr. 0714 107 111

Sýkma pensesi izolesiz kablo uçlarý için Art.-Nr. 0714 107 107

02 0010

Sýkma pensesi Ateþleme kablolarýnýn onarýmý için Art.-Nr. 0714 107 118


Yassý Kablo Soketi yassý kablo ucu dahil Kesit alaný mm 2 0,5 - 1,0 1,5 - 2,5 4,0 - 6,0

Boyut mm 6,3 x 0,8

Yassý kablo ucu Kesit alaný mm 2 0,5 - 1,0

1,5 - 2,5 4,0 - 6,0

Boyut mm 2,8 x 0,5 2,8 x 0,8 4,8 x 0,8 6,3 x 0,8 4,8 x 0,8 6,3 x 0,8 6,3 x 0,8

Art.-Nr. 0558 942 1 0558 943 2 0558 944 4

Amb./Ad. 100/300 100/500 100

Art.-Nr. 0558 973 1 0558 975 1 0558 939 1 0558 944 1 0558 939 2 0558 945 2 0558 945 4

Amb./Ad. 100 100/300 100 100/300 100

Yuvarlak kablo soketi, tam izolasyonlu Kesit alaný mm 2 0,5 - 1,0 1,5 - 2,5 4,0 - 6,0

Boyut mm 4 5 5

Yuvarlak soket Kesit alaný mm 2 0,5 - 1,0 1,5 - 2,5 4,0 - 6,0

Boyut mm 4 5 5

Art.-Nr. 0558 947 1 0558 949 2 0558 962

Amb./Ad. 100/300/500 100/300 100

Art.-Nr. 0558 946 1 0558 948 2 0558 961

Amb./Ad. 100/300/500 100/300 100

MWF - 03/08 - 09930_TR - ©

Ýlave ürünler

Kablo baðlayýcý seti, izolasyonlu Kablo baðlayýcý seti, izolasyonlu Ýzolasyonlu kablo ucu 0,5-6,0 mm2 530 parça + pense, Art.-Nr. 0558 10 320 parça + pense, Art.-Nr. 0558 10 için klemens pensesi Art.-Nr. 0964 558 1 Art.-Nr. 0964 558 2 Art.-Nr. 0714 107 111

02 0020


İzolasyonlu Kablo Uçları l l

Ýzolasyon malzemesi: PVC. Kullaným sýcaklýðý aralýðý: –10°C ile+75°C arasý.

Düz Kablo Uçları Kesit alaný mm 2 0,5 - 1,0 1,5 - 2,5 4,0 - 6,0

Uzunluk yakl. mm 25 25 27

Yuvarlak Kablo Pabuçları Kesit alaný mm 2

0,5 - 1,0

1,5 - 2,5

4,0 - 6,0

Yassý baðl. bileziði M3 M4 M5 M6 M8 M 10 M 3,5 M4 M5 M6 M8 M 10 M4 M5 M6 M8 M 10 M 12

Yassý Kablu Içları Kesit alaný mm 2

0,5 - 1,0

1,5 - 2,5

4,0 - 6,0

Ebat mm 2,8 x 0,5 2,8 x 0,8 4,8 x 0,5 4,8 x 0,8 6,3 x 0,8 2,8 x 0,5 2,8 x 0,8 4,8 x 0,5 4,8 x 0,8 6,3 x 0,8 8,2 x 0,8 6,3 x 0,8 9,5

Art.-Nr. 0558 925 1 0558 926 2 0558 927 4

Amb./Ad.

Art.-Nr. 0558 900 1 0558 901 1 0558 902 1 0558 903 1 0558 904 1 0558 904 11 0558 907 2 0558 908 2 0558 909 2 0558 910 2 0558 911 2 0558 912 2 0558 914 4 0558 915 4 0558 916 4 0558 917 4 0558 918 4 0558 919 4

Amb./Ad. 100 100/300

Art.-Nr. 0558 960 1 0558 960 0558 976 1 0558 977 1 0558 905 1 0558 959 2 0558 960 2 0558 976 2 0558 977 2 0558 905 2 0558 940 2 0558 905 4 0558 941 4

Amb./Ad. 100 100/300 100/500 100 100/300/1000

100/300/500 100/300

100/500 100 100/300 100/300/500 100

100/300 100

100 100/300/1000 100 100/300 50/300

MWF - 03/08 - 01453_TR - ©

Yassý Kablo Uçları, Tam Ýzolasyonlu Kesit alaný mm 2 0,5 - 1,0 1,5 - 2,5 4,0 - 6,0

Ebat mm 6,3 x 0,8

02 0030

Art.-Nr. 0558 905 11 0558 905 22 0558 905 44

Amb./Ad. 100/300 100/300/500 100


Polyamit Ýzolasyonlu Klemens Kablo Pabucu l l l

Ýlave ürün

Ýzolasyon malzemesi: Polyamit, halojen ve silikon içermez. Kullaným sýcaklýðý alaný: +105°C ye kadar. Gerilim: maks. 600 V.

Klemens pensesi Art.-Nr. 0714 107 111 Amb./Ad.1

Avantajlar

Geniþletilmiþ izolasyon bileziði ♦ Daha kuvvetli damar izolasyonlu uyumlu iletkenler sorumsuz olarak iþlenebilirler.

“Easy Entry“ giriþ ♦ Ýletkenin kolay hýzlý ve emniyetli giriþi.

DIN uyarýnca halka formu Flanþ deliði Art.-Nr. M3 0967 400 053 M4 0967 400 054 M5 0967 400 055 M6 0967 400 056 M8 0967 400 058 M3 0967 400 153 M4 0967 400 154 M5 0967 400 155 M6 0967 400 156 M8 0967 400 158 M 10 0967 400 150 M4 0967 400 404 M5 0967 400 405 M6 0967 400 406 M8 0967 400 408 M 10 0967 400 400

Kesit alaný mm2 0,5 – 1,0

1,5 – 2,5

4,0 – 6,0

DIN uyarýnca çatal form Flanþ deliði Art.-Nr. M3 0967 401 053 M4 0967 401 054 M5 0967 401 055 M6 0967 401 056 M3 0967 401 153 M4 0967 401 154 M5 0967 401 155 M6 0967 401 156 M8 0967 401 158 M4 0967 401 404 M5 0967 401 405 M6 0967 401 406 M8 0967 401 408

Kesit alaný mm2 0,5 – 1,0

1,5 – 2,5

4,0 – 6,0

Çatal formu, dar model Flanþ deliði Art.-Nr. M4 0967 403 054 M5 0967 403 055 M4 0967 403 154 M5 0967 403 155

Kesit alaný mm2 0,5 – 1,0

MWF - 08/08 - 05526_TR - ©

1,5 – 2,5

Kesit alaný mm2 0,5 – 1,0 1,5 – 2,5 4,0 – 6,0

Yüksek kaliteli polyamid ♦ Deðiþken yüklerde ve sýcaklýk sapmalarýnda sorunsuz kullanýlmasý mümkün.

DIN uyarýna pim formu Pim uzunluðu mm Art.-Nr. 0967 402 05 11 0967 402 15 0967 402 40

02 0040

Amb./Ad.

100

50

Amb./Ad.

100

50

Amb./Ad. 100

Amb./Ad. 100 50


Isýtmalı Sıkıştırmalı Kablo Uçları Avantajlar %40 daha hýzlý büzülme özelliði ‘ zamandan tasarruf. l Daha düþük büzülme sýcaklýðý gereklidir ‘ À hat izolasyonunun daha düþük hasarlanma riski. l Saydam esnek sarma ýsý hortumu ‘ Á ezme baðlantýsýnýn optik kontolü mümkün.

l

l

Yassı kablo ucu

Teknik bilgiler Sýcaklýk kullaným aralýðý Büzülme sýcaklýðý Elektrik yalýtým dayanýmý Koruma türü Düz kablo ucu

Yuvarlak kablo pabucu

Kesit alaný mm2 0,2 – 0,5 0,5 – 1,5 1,5 – 2,5 4,0 – 6,0

Uzunluk yakl. mm 30 35 35 40

Kesit alaný mm2

Flanþ deliði M4 M5 M6 M8 M10 M4 M5 M6 M8 M10 M4 M5 M6 M8 M10

0,5 – 1,5

1,5 – 2,5

4,0 – 6,0

MWF - 08/07 - 01454_TR - ©

Çatal kablo ucu

–55°C ile+125°C arasý ≤ 100°C'den itibaren 30 kV/mm dak. IP 67

Kesit alaný mm2 0,5 – 1,5 1,5 – 2,5 4,0 – 6,0

Flanþ deliði M4 M4 M5 M4 M5

Art.-Nr. 0555 0555 0555 0555

516 516 516 516

0 1* 2* 4*

Art.-Nr. 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555

901 902 903 904 904 908 909 910 911 912 914 915 916 917 918

955 953 954 921 922

100 25/100/ 300 25/100

Kesit alaný mm2 0,5 – 1,5 1,5 – 2,5 4,0 – 6,0

Ebat mm

1 1 1 1 11 2 2* 2* 2* 2 4 4 4* 4* 4

Art.-Nr.

Amb./Ad.

0555 944 1* 6,3 x 0,8 0555 945 2* 25/100 0555 945 4 25 Ebat mm

Art.-Nr.

Amb./Ad.

0555 905 1* 6,3 x 0,8 0555 905 2* 25/100 0555 905 4 25

Set Art.-Nr. 0964 555 2 Amb./Ad. 1 Ýçerik: 180 parça (* iþaretli)

Amb./Ad.

Art.-Nr. 0555 0555 0555 0555 0555

Yassı geniş kablo ucu

Amb./Ad.

Kesit alaný mm2 0,5 – 1,5 1,5 – 2,5 4,0 – 6,0

Ô

Â

Ô

Á

Ô

À

l

Düzgün dýþarý çýkan sýcak yapýþkan ‘ Â neme karþý ideal koruma. %35 daha iyi çekme yükü azaltma ‘ baðlantý daha fazla yüklenebilir.

25/100 25

Deðiþtirilebilir çeneli kablo pensesi 25/100

Isýtmalı sıkıştırmalı kablo uçları için l

Würth’ün ýsýtmalı sıkıştırmalı kablo uçlarına ideal uyarlanmýþ Maksimum emniyet, kusursuz oturma!

25

25/100

Amb./Ad. 1 2 2 4 4

25/100 25

Boþ pense

Baský çenesi 1:

Baský çenesi 2:

Art.-Nr. 0714 107 300 Amb./Ad. 1

beyaz 0,2-0,5 mm2 sarý 4,0-6,0 mm2 Art.-Nr. 0714 107 905 Amb./Ad. 1

kýrmýzý 0,5-1,5 mm2 mavi 1,5-2,5 mm2 Art.-Nr. 0714 107 906 Amb./Ad. 1

02 0050


Makaronlu Sýkýþtýrmalý Kablo Uçlarý Paket

Art.-Nr. 0988 984 001 Amb./Ad. 1

Ýçerik Taným Kendinden ateþlenen gazlý lehim cihazý WGLG 100 seti Makaronlu düz kablo uçlarý kýrmýzý, 0,5–1,5 mm2 Makaronlu düz kablo uçlarý, mavi, 1,5–2,5 mm2 Bütan gazý, 100 ml

Art.-Nr. 0984 990 0555 516 0555 516 0893 250

Amb./Ad.

100 1 1 100 2 200 001 6

Makaronlu Lehimli Kablo Uçlarý Paket

Art.-Nr. 0988 984 002 Amb./Ad. 1

Ýçerik

MWF - 01/06 - 10586_TR - ©

Taným Kendinden ateþlenen gazlý lehim cihazý WGLG 100 seti Düz kablo ucu, kýrmýzý, 2,7 mm Düz kablo ucu, mavi, 4,5 mm Bütan gazý, 100 ml

02 0060

Art.-Nr. 0984 990 0555 923 0555 923 0893 250

Amb./Ad.

100 1 1 200 2 100 001 6


Makaronlu Lehimli Kablo Uçlarý Avantajlar Birleþtirme, lehimleme, izolasyon, sýzdýrmazlýk ‘ tek bir iþ adýmýnda (zamandan tasarruf). Þeffaf makaron ‘ baðlantýnýn optik olarak kontrolü mümkün.

Teknik bilgiler Sýcaklýk kullaným aralýðý Büzülme sýcaklýðý

–55°C ile+125°C arasý (düz kablo ucu) –40°C ile +125°C arasý (kablo ucu)

> 200°C

Elektriksel yalýtým dayanýmý 2 kV

Koruma türü

IP 67

Düz kablo ucu, RoHS uyumlu Uzunluk mm Yakl. 42 Yakl. 42 Yakl. 42

Demet Ø maks. 2,7 mm 4,5 mm 6,0 mm

Art.-Nr. 0555 926 1 0555 926 2 0555 926 3

Amb./Ad.

Art.-Nr. 0555 923 0 0555 923 1 0555 923 2 0555 923 3

Amb./Ad.

100 50

Düz kablo ucu, UL onaylý Uzunluk mm Yakl. 26 Yakl. 42 Yakl. 42 Yakl. 42

Demet Ø maks. 1,7 mm 2,7 mm 4,5 mm 6,0 mm

100 25/100 25/50

Kablo ucu, RoHS uyumlu, UL onaylý. Hatlar mm2 min. maks. 0,7 2,4 2,0 4,0 3,5 8,0 7,5 12,0

Demet Ø maks. Art.-Nr. 3,3 mm 4,5 mm 7,0 mm 9,0 mm

Amb./Ad.

0555 924 10 0555 924 20 25 0555 924 30 0555 924 40

Özel kablo ucu seti Ýçerik: 3 boyut lehimli düz kablo ucu kýrmýzý/mavi/sarý 10'ar adet. 3 boyut makaronlu düz kablo uçlarý kýrmýzý/mavi/sarý 10'ar adet. 4 boyut makaronlu yassý kablo uçlarý/dili kýrmýzý/mavi/sarý 10'ar adet. 4 ATO Kapaklý yassý sigorta tutucu (su sýzdýrmaz), maks. yükleme gerilimi: 32 V, maks. yükleme akýmý: 20 A. = 104 parça. Art.-Nr. 0964 555 24 Amb./Ad. 1

Ýlave ürünler Elektronik sýcak hava faný HLG 2300-LCD

Art.-Nr. 0702 203 0 Amb./Ad. 1

MWF - 07/06 - 02549_TR - ©

Reflektörlü meme

Art.-Nr. 0702 200 004 Amb./Ad. 1 Reflektörlü lehim memesi

Kendinden korumalý gazlý lehim cihazý WGLG 100

Art.-Nr. 0702 200 006 Amb./Ad. 1

Art.-Nr. 0984 990 100 Amb./Ad. 1

02 0070


Kablo Ucu Çýkarma Aletlerinin Motorlu Taþýtlara Göre Düzenlenmesi Art.-Nr. 0713 558 … Alet -Yuvarlak geçmeli kontaktlar

Bir kilitleme dilli kontaktlar

Ýki asimetrik kilitleme dilli kontaktlar

Ýki asimetrik kilitleme dilli kontaktlar

MWF - 07/08 - 05484_TR - ©

Çok kilitleme dilli kontaktlar

Sekonder kilitler

Þek.

Binek araçlarý Art.-Nr. Kontakt ölçüsü BMW Daimler 0713 558 … mm Chrysler

Fiat

Ford

Opel

110

Ø 1,5

120

Ø 1,5

X

X

130

Ø 1,5

X

X

140

Ø 2,3

150

Ø 2,5

X

X

160

Ø 3,5

X

X

170

Ø 4,0

180

Ø 4,0

201

0,63 / 1,6

202

1,6

212

2,8 / 5,8

X

213

2,8 / 5,8

X

214

5,8

X

221

0,8

X

222

1,5

X

230

6,3

X

X

240

1,6

X

X

241

1,5

311

1,6

X

X

312

2,8 / 5,8

X

X

314

9,5

321

1,5

322

2,8

X

323

4,8 / 6,3

X

Mazda Porsche PSA

Renault Saab

Volvo

VW/Audi Seat/Skoda

X

X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X

324

9,5

331

1,5 / 2,8

X

333

4,8 / 6,3

X

334

9,5

X

342

2,8

X

X

X

343

2,8

X

X

X

352

2,8 / 5,8

363

8,0

371

1,65

412

2,8

X

413

4,8

X

423

2,8

510

1,5

520

2,5

530

610

620

630

640

X X

X X

X

X

X

X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

02 0080

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


Kablo Ucu Çýkarma Aletlerinin Motorlu Taþýtlara Göre Düzenlenmesi Art.-Nr. 0713 558 … Alet Yuvarlak geçmeli kontaktlar

Bir kilitleme dilli kontaktlar

Ýki simetrik kilitleme dilli kontaktlar

Ýki asimetrik kilitleme dilli kontaktlar

MWF - 04/07 - 05483_TR-©

Çok kilitleme dilli kontaktlar

Sekonder kilitler

Þek.

Ticari araçlar / Otobüsler Art.-Nr. 0713 558 …

Kontakt ölçüsü

110

Ø 1,5

120

Ø 1,5

130

Ø 1,5

140

Ø 2,3

150

Ø 2,5

160

Ø 3,5

170

Ø 4,0

X

180

Ø 4,0

201

0,63 / 1,6

202

1,6

212

2,8 / 5,8

213

2,8 / 5,8

214

5,8

221

0,8

222

1,5

230

6,3

X

X

240

1,6

X

241

1,5

311

1,6

X

312

2,8 / 5,8

314

9,5

321

1,5

322

2,8

323

4,8 / 6,3

mm

Fendt

Iveco

Mack

MAN

Mercedes Renault Benz

X

Scania

Volvo

X X X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

324

9,5

331

1,5 / 2,8

333

4,8 / 6,3

334

9,5

342

2,8

343

2,8

352

2,8 / 5,8

363

8,0

371

1,65

412

2,8

413

4,8

423

2,8

510

1,5

X

520

2,5

X

530

X

610

620

X

630

640

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

02 0090

X


Fix-Kablo Ucu l l l

Herhangi bir yerde branþman baðlantýsý yapýlmasý için. Mekanik açýdan saðlam, sarsýntýya dayanýklý, elektrik açýsýndan sorunsuz ve kalýcý baðlantýlar. Çok kolay uygulamasý vardýr, çünkü özel alet gerekli deðil.

Kullaným yerleri: Motorlu taþýt elektrik tesisatý, þalt sistemleri, kumanda, ölçme ve otomatik kontrol tekniði. Baðlama prensibi

Kablo kesiti mm2

Art.-Nr.

0555 557

1,0–2,5

0555 564

400

105

0555 562

Geçiþ 4,0 Branþman 1,5

0555 562 1

0,75–2,5

0555 564 1

Kablo kesiti mm2

Maks. gerilim V

Maks. sýcaklýk °C

Art.-Nr.

0,5–0,75

0555 951

0,5–1,5

0555 951 1

0,75–2,5

0555 952 300

105

Amb. Ad.

50/100

0555 952 1

4,0

0555 953

0555 953 1

02 0100

Branþman kablo ucu, sökülmez

Hatlar Fix Kablo ucu içine Baðlantý piyasada buluyerleþtirilmelidir. nun penseler ile Dikkat: yapýlmalýdýr. Kablolar soyulmamalýdýr!

Emniyet kulakçýðý kapatýlmalýdýr.

Amb. Ad.

50/100

1,5–2,5

4,0–6,0

MWF - 04/07 - 10858_TR - ©

Maks. sýcaklýk °C

0,5–1,5

4,0–6,0

Baðlama prensibi

Maks. gerilim V

Tamam!

Branþman kablo ucu, sökülebilir

Kablo Fix Kablo ucu içine Baðlantý Fix Kablo ucu yerleþtirilmelidir. kapatýlarak gerçekleþtirilDikkat: melidir. Kablolar soyulmamalýdýr!

Tam izolasyonlu yassý kablo ucu klemensli kablo ile birlikte Fix Kablo ucu içine geçirilmelidir.

Tamam!


Su Sýzdýrmaz Geçmeli Baðlantý Sistemleri l

l

l

Yeni geçmeli baðlantý sistemleri otomobil standartlarýnýn bütün taleplerine uygundur. Bunlar su sýzdýrmaz özellikli olup IEC 529 ve DIN 40050 IP67 talimatlarýna uyum gösterirler. Önemli: Onarým durumunda kusursuz bir elektrik baðlantýsýnýn saðlanmasý için hasarlý parçanýn bütün geçmeli baðlantýlarý ve bunlarýn gövdelerinin deðiþtirilmesi önerilir.

Teknik bilgiler Sýcaklýk aralýðý –40°C ile +125°C arasý Maks. gerilim 24 V Maks. akým þiddeti 14 A, 1,5 mm2’de

Set Sistemin avantajlarý

IP 67 – nem ve toz geçirmez.

Kolayca tekrar sökülebilir

0555 103 1 0555 102 1 l

Model: 1 kutuplu

MWF - 04/07 - 05466_TR - ©

Taným Burç gövdesi Pim gövdesi

0555 103 4 l

Art.-Nr. Amb./Ad. 0555 103 4 4/10 0555 102 4

Model: 2 kutuplu

0555 103 5 l

Art.-Nr. Amb./Ad. 0555 103 5 4/10 0555 102 5

02 0110

0555 102 3

Model: 3 kutuplu

Taným Burç gövdesi Pim gövdesi

0555 102 5

Model: 5 kutuplu

Taným Burç gövdesi Pim gövdesi

0555 103 3 l

Art.-Nr. Amb./Ad. 0555 103 2 4/10 0555 102 2

Taným Burç gövdesi Pim gövdesi

0555 102 4

Model: 4 kutuplu

Taným Burç gövdesi Pim gövdesi

0555 103 2 0555 102 2 l

Art.-Nr. Amb./Ad. 0555 103 1 4/10 0555 102 1

Titreþim emniyetli

Ýçerik: Pim ve burç gövdesi, 2 ile 6 arasý kutuplu = 40 parça. Contalar ve kontaktlar = 400 parça Art.-Nr. 0964 555 10

Art.-Nr. Amb./Ad. 0555 103 3 4/10 0555 102 3

0555 103 6 l

0555 102 6

Model: 6 kutuplu

Taným Burç gövdesi Pim gövdesi

Art.-Nr. Amb./Ad. 0555 103 6 4/10 0555 102 6


Ýki Asimetrik Düzenlenmiþ Kilitlenme Dilli kontaklar için kablo ucu çýkarma aleti Örnek kontaklar

Örnek kontak

asimetri kilit dilli

Kontak ölçü- Art.-Nr. sü mm olarak 2,8 0713 558 412

4,8

Amb./Ad.

0713 558 413 1

Ford için asimetrik kilitleme dilli

0713 558 423

2,8

Örnek kontak

MKR/MKS

Kontak ölçü- Art.-Nr. sü mm olarak 1,5 0713 558 510

VKR

2,5

Çok Sayýda Kilitleme Dilli kontaktlar için kablo ucu çýkarma aleti Örnek kontaklar

Amb./Ad.

0713 558 520 1

BDK/BSK, sensör timer

Yeri

Araç tipi

Art.-Nr. 0713 558 610

Amb./Ad.

0713 558 530

Üniversal Aletler sekonder kilitlemelerin açýlmasý

0713 558 620 Sekonder kilitler

Binek aracý, kamyon, otobüsler

0713 558 630

1

0713 558 640

Tornavida MWF - 04/07 - 10672_TR - ©

kablo baðlantýlarýnýn çözülmesi Uç geniþliði: 2,5 mm. Ford için, sekonder kilitlemelerin açýlmasý.

Art.-Nr. 0558 999 6 Amb./Ad. 1

02 0120


Kablo Ucu Ticari Araçlar 0558 990 8

0558 990 7

0558 995 5

0558 996 2

Ýçerik: 375 Parça Art.-Nr. 0964 558 801 Amb./Ad. 1

Parça listesi 0558 190 5

0558 190 1

0558 993 5

0558 996 0

0558 991 16

0558 991 00

0558 991 01

0558 190 29

0555 923 1

0555 923 2

0555 923 3

Taným

Model

Yuvarlak kablo soketi, oturmalý Yuvarlak kablo soketi, oturmalý Yassý kablo soketi, oturmalý Yassý kablo soketi, oturmalý Yassý kablo ucu oturmalý Zamanlayýcý kablo ucu, oturmalý Yassý kablo ucu, gümüþ kaplý, oturmalý Yassý kablo ucu, oturmalý Zamanlayýcý kablo ucu, oturmalý Zamanlayýcý kablo ucu, oturmalý Zamanlayýcý kablo ucu, oturmalý Yuvarlak kablo soketi Lehimli baðlayýcý

Ø 1,5 mm Ø 1,5 mm 2,8 x 0,5 mm 6,3 x 0,8 mm 2,8 x 0,8 mm 2,8 mm

Art.-Nr. 0,75-1,5 mm2 0,75-1,5 mm2 0,5-1,0 mm2 4,0-6,0 mm2 0,5-1,5 mm2 0,5-1,5 mm2

6,3 x 0,8 mm 1,0-2,5 mm2 6,3 x 0,8 mm 0,5-1,0 mm2 2,8 mm 1,0-2,5 mm2 4,8 mm 0,5-1,0 mm2 4,8 mm 1,5-2,5 mm2 Ø 3,8 mm 0,5-1,5 mm2 kýrmýzý Ø 2,7 mm mavi Ø 4,5 mm sarý Ø 6,0 mm

Ýçerik

0558 990 8 0558 990 7 0558 995 5 0558 996 2 0558 190 5 0558 190 1 0558 993 5 0558 996 0 0558 991 16 0558 991 00 0558 991 01 0558 190 29 0555 923 1 0555 923 2 0555 923 3

25

Kablo Ucu Ticari Araçlar

MAN/Volvo/Renault/Mack Ýçerik: 450 Parça Art.-Nr. 0964 558 802 0558 194 001 0558 194 003 0558 194 102 0558 194 002 0558 194 101 0558 194 103

MWF - 07/07 - 07010_TR - ©

0558 195 001 0558 195 101 0558 991 404 0558 195 002 0558 195 102 0558 991 405

0558 991 406 0558 991 408 0558 991 407

0558 991 409 0558 991 411 0558 991 410

Amb./Ad. 1

Parça listesi Taným MKR PLUS Kontakt Ø 1,5 mm MKR PLUS Kontakt Ø 1,5 mm MKR PLUS Kontakt Ø 1,5 mm MKS PLUS Kontakt Ø 1,5 mm MKS PLUS Kontakt Ø 1,5 mm MKS PLUS Kontakt Ø 1,5 mm VKR PLUS Kontakt Ø 2,5 mm VKR PLUS Kontakt Ø 2,5 mm VKS PLUS Kontakt Ø 2,5 mm VKS PLUS Kontakt Ø 2,5 mm Tek hat izolasyonlu kýrmýzý

Model 0,5-1,0 mm2 / Seal-Ø 3,40 mm 0,75-1,5 mm2 / Seal-Ø 2,90 mm 1,5-2,5 mm2 / Seal-Ø 3,40 mm 0,5-1,0 mm2 / Seal-Ø 3,40 mm 0,75-1,5 mm2 / Seal-Ø 2,90 mm 1,5-2,5 mm2 / Seal-Ø 3,40 mm 0,5-1,0 mm2 / Seal-Ø 4,25 mm 1,5-2,5 mm2 / Seal-Ø 4,25 mm 0,5-1,0 mm2 / Seal-Ø 3,40 mm 1,5-2,5 mm2 / Seal-Ø 3,40 mm Seal-Ø 2,90 mm/Isol.-Ø 1,7-2,1 mm/ Delik Ø 4,00 mm Tek hat izolasyonlu sarý Seal-Ø 2,90 mm/Isol.-Ø 1,9-2,5 mm/ Delik Ø 4,00 mm Tek hat izolasyonlu turuncu Seal-Ø 3,40 mm/Isol.-Ø 1,2-2,1 mm/ Delik Ø 5,15 mm Tek hat izolasyonlu kýrmýzý kahve Seal-Ø 3,40 mm/Isol.-Ø 1,9-3,0 mm/ Delik Ø 5,15 mm Tek hat izolasyonlu temiz beyaz Seal-Ø 3,40 mm/Isol.-Ø 1,4-2,1 mm/ Delik Ø 5,40 mm Tek hat izolasyonlu gri Seal-Ø 3,40 mm/Isol.-Ø 2,2-3,0 mm/ Delik Ø 5,40 mm Tek hat izolasyonlu kýrmýzý kahve Seal-Ø 4,25 mm/Isol.-Ø 1,2-2,1 mm/ Delik Ø 6,70 mm Tek hat izolasyonlu gri Seal-Ø 4,25 mm/Isol.-Ø 1,9-3,0 mm/ Delik Ø 6,70 mm

02 0130

Art.-Nr. 0558 194 001 0558 194 002 0558 194 003 0558 194 101 0558 194 102 0558 194 103 0558 195 001 0558 195 002 0558 195 101 0558 195 102

Ýçerik

0558 991 404 0558 991 405 0558 991 406 0558 991 407 0558 991 408 0558 991 409 0558 991 410 0558 991 411

25


Üniversal Set Binek aracý, 16 parçalý l l

Binek araçlarýndaki uygulamalarýn yakl. % 80-90 'nýný karþýlar. Ýlave 6 kablo ucu çýkarma aletinin yerleþtirme imkaný

Art.-Nr. 0964 713 600 Amb./Ad. 1

MWF - 04/07 - 05481_TR - ©

Ýçerik Taným Yuvarlak geçmeli kontakt için kablo ucu çýkarma aleti Ø 1,5 mm Yuvarlak geçmeli kontakt için kablo ucu çýkarma aleti Ø 2,5 mm Yuvarlak geçmeli kontakt için kablo ucu çýkarma aleti Ø 3,5 mm MQS/Micro-Timer için kablo ucu çýkarma aleti I 0,63/1,6 mm Junior-/Standard-Timer için kablo ucu çýkarma aleti 2,8/5,8 mm Pit-Pod için kablo ucu çýkarma aleti 6,3 mm Kilit dilli yassý geçmeli kontakt için kablo ucu çýkarma aleti 1,6 mm LKS 1,5 mm için Kablo ucu çýkarma aleti Micro-Timer II ve III 1,6 mm için kablo ucu çýkarma aleti Junior-/Standard-Power-Timer 2,8/5,8 mm için kablo ucu çýkarma aleti Maxi-Power-Timer 9,5 mm için kablo ucu çýkarma aleti MCP 2,8 mm için kablo ucu çýkarma aleti E-95 1,65 mm için kablo ucu çýkarma aleti Asimetrik kilit dilli kontaktlar için kablo ucu çýkarma aleti 2,8 mm Asimetrik kilit dilli kontaktlar için kablo ucu çýkarma aleti 4,8 mm Ýkincil kilit için kablo ucu çýkarma aleti

Art.-Nr. 0713 558 130 0713 558 150 0713 558 160 0713 558 201 0713 558 212 0713 558 230 0713 558 240 0713 558 241 0713 558 311 0713 558 312 0713 558 314 0713 558 322 0713 558 371 0713 558 412 0713 558 413 0713 558 620

02 0140

Amb/Ad.

1


Lehim Kablosu Pabuçlarý DIN 46211 l

Kesit alaný mm2 6,0 – 16,0

10,0 – 25,0

16,0 – 35,0

25,0 – 50,0

35,0 – 70,0 50,0 – 95,0 70,0 – 120,0

Flanþ deliði M6 M8 M10 M6 M8 M10 M6 M8 M10 M12 M8 M10 M12 M8 M10 M12 M10 M12 M10 M12

Kablo giriþi mm 6,0 x 4,3 8,0 x 4,3 10,0 x 4,3 6,0 x 5,4 8,0 x 5,4 10,0 x 5,4 6,0 x 6,8 8,0 x 6,8 10,0 x 6,8 12,0 x 6,8 8,0 x 8,2 10,0 x 8,2 12,0 x 8,2 8,0 x 9,5 10,0 x 9,5 12,0 x 9,5 10,0 x 11,2 12,0 x 11,2 10,0 x 13,5 12,0 x 13,5

Malzeme: Pirinç, kalaylanmýþ.

Malzeme kalýnlýðý Uzunluk x Geniþlik yakl. mm yakl. mm 26,5 x 11,0 1,20 31,5 x 15,0 35,5 x 19,0 29,4 x 11,0 1,50 34,4 x 15,0 38,4 x 19,0 33,5 x 13,0 37,5 x 15,0 1,80 41,5 x 19,0 46,0 x 22,0 40,5 x 15,0 2,00 44,5 x 19,0 49,0 x 22,0 44,4 x 17,0 2,50 47,4 x 19,0 51,8 x 22,0 54,5 x 21,0 3,00 58,0 x 22,0 54,5 x 21,0 3,50 58,0 x 22,0

Art.-Nr. 0557 921 9 0557 922 0 0557 922 1 0557 922 3* 0557 922 4 0557 922 5 0557 922 7* 0557 922 8 0557 922 9 0557 923 0 0557 922 81* 0557 923 3 0557 923 4 0557 923 6* 0557 923 7 0557 923 8 0557 924 0 0557 924 1 0557 924 3 0557 924 4

* = Set Art.-Nr. 0964 557 5 kapsamý içinde deðildir.

Set

Ýlave ürünler

Ýçerik: 16 boyut = 75 parça.

Kendinden ateþlenen gazlý lehim cihazý

Yumuþak lehim telleri

Art.-Nr. 0964 557 5

WGLG 100

Art.-Nr. 0987 1…

Amb./Ad. 1

Art.-Nr. 0984 990 100

MWF - 02/08 - 03606_TR - ©

Amb./Ad. 1

02 0150

Amb/Ad.

25/100

10/25 25/100 10/25 25/100 10/25

5/25


ORSY 10 Kablolar için Rulo Sistemi Boþa dönmeyi önleyici bobin tutucusu ile. Araç kablolarý FLRY

Araç kablolarý FLRY

Amb./Ad.: 1

Amb./Ad.: 1

Art.-Nr. 0770 900 140

siyah siyah kýrmýzý mavi

Nominal enine kesit mm2 0,75 1,5 1,5 1,5

Art.-Nr. 0956 770 00

Donaným Art.-Nr. 0770 075 0770 100 0770 101 0770 102

Bobin uzunl. m 100

Amb./Ad.: 1

Taným rengi

Nominal enine kesit mm2 siyah 0,50 kýrmýzý 0,75 mavi 0,75 kahverengi 0,75

Art.-Nr.

Araç kablolarý FLRY

Amb./Ad.: 1

Amb./Ad.: 1

Art.-Nr. 0770 900 142

100

Donaným Art.-Nr. 0770 106 0770 109 9 0770 110 0770 110 0

Bobin uzunl. m 50 25

Taným rengi

Nominal enine kesit mm2 sarý 1,5 yeþil 1,5 kahverengi 1,5 siyah 2,5

Art.-Nr.

Bobin uzunl. m

l

100

l

0770 103 0770 104 0770 104 0 0770 105

Bobin Tutucusu l l l

Arkasý boþ. Bobinin dýþarý fýrlamasý önlenir. Boþa dönmeyi önleyicisi ile.

Art.-Nr. 0956 109 03 Amb./Ad. 1

MWF - 06/04 - 02434_TR - ©

Mobil kullaným

Art.-Nr. 0770 900 143

Donaným Nominal enine kesit mm2 kýrmýzý 2,5 kahverengi 2,5 siyah 4,0 kýrmýzý 4,0

Bobin uzunl. m

0770 050 0770 075 1 0770 075 2 0770 075 9

Araç kablolarý FLRY

Taným rengi

Aþaðýdaki parçalardan oluþur: l 5 Bobin tutucusu Art.-Nr. 0956 109 03

Art.-Nr. 0770 900 141

Donaným Taným rengi

Küçük rulo cihazý, donanýmsýz

02 0160

50

Araçlarda mobil kullaným için de uygun. Pratik ambalaj sayesinde kablo daðýnýklýðýna son.


ZEBRA Araç Kablolarý FLRY ®

l l l l l

DIN/ISO 6722'ye göre. PVC dýþ kabuk. Nominal gerilim: U∼ = 50 V, U– = 60 V. Sýcaklýk aralýðý: Sýnýf A, –40°C ile +85°C arasýnda. Silikon, kadmiyum ve kurþun içermez.

Model: ORSY® 10 rulo sistemi için plastik bobin Nominal enine kesit mm2

0,35

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

4,0

Dýþ Ø yakl. mm

1,25

1,50

1,80

2,00

2,30

2,90

3,50

Taným rengi

Art.-Nr.

siyah

0770 035

0770 050

0770 075

0770 10

0770 100

0770 105

0770 110

kýrmýzý

0770 035 1

0770 050 1

0770 075 1

0770 090 1

0770 101

0770 106

0770 110 0

mavi

0770 035 2

0770 050 2

0770 075 2

0770 090 2

0770 102

0770 107

sarý

0770 035 3

0770 050 3

0770 075 3

0770 090 3

0770 103

0770 108

yeþil

0770 035 4

0770 050 4

0770 075 4

0770 090 4

0770 104

0770 109

gri

0770 035 5

0770 050 5

0770 075 41

0770 091 1

0770 104 1

0770 109 1

beyaz

0770 035 42

0770 050 42

0770 075 42

0770 091 0

0770 104 2

0770 109 2

kahverengi

0770 035 9

0770 050 9

0770 075 9

0770 090 9

0770 104 0

0770 109 9

mor

0770 035 7

0770 050 7

0770 075 43

0770 090 7

0770 102 0

0770 107 0

siyah - kýrmýzý

0770 035 55

0770 050 55

0770 075 49

0770 090 55

0770 104 55

siyah - sarý

0770 035 65

0770 050 65

0770 075 93

0770 090 65

0770 104 65

0770 075 50

0770 090 56

0770 104 56

Amb. Art.-Nr. m

siyah - yeþil 0770 035 54

siyah - beyaz

0770 050 54

kýrmýzý - mavi 0770 035 51

kýrmýzý - sarý

0770 050 51

100

kýrmýzý - gri kýrmýzý - beyaz

0770 035 69

0770 050 69

0770 035 60

0770 050 60

mavi - siyah mavi - kýrmýzý mavi - yeþil 0770 035 58

mavi - beyaz

0770 050 58

sarý - mavi 0770 035 57

sarý - yeþil

0770 050 57

yeþil - kýrmýzý 0770 035 73

yeþil - sarý

0770 050 73

gri - siyah 0770 035 52

gri - kýrmýzý

0770 050 52

gri - yeþil 0770 035 573

Amb. Art.-Nr. m

Amb. Art.-Nr. m

0770 075 48

0770 090 54

0770 104 54

0770 075 91

0770 090 91

0770 104 91

0770 075 45

0770 090 51

0770 104 51

100 0770 075 70

100 0770 090 70

100 0770 104 70

0770 075 69

0770 090 69

0770 104 69

0770 075 61

0770 091 2

0770 104 61

0770 075 60

0770 090 60

0770 104 60

0770 075 94

0770 090 59

0770 104 59

0770 075 58

0770 090 58

0770 104 58

0770 075 571

0770 090 571

0770 104 571

0770 075 51

0770 091 6

0770 104 57

0770 075 72

0770 090 72

0770 104 72

0770 075 5

0770 090 5

0770 104 73

0770 075 47

0770 091 3

0770 104 53

0770 075 46

0770 091 4

0770 104 52

0770 075 95

0770 091 5

0770 104 71

0770 075 573

0770 090 573

0770 104 573

kahverengi - beyaz

0770 075 92

0770 090 76

0770 104 76

mor - siyah

0770 075 62

0770 090 62

0770 104 62

beyaz - kýrmýzý

0770 050 573

Amb. Art.-Nr. m

Model: Kangal olarak (Tip FLY)

MWF - 07/08 - 02435_TR - ©

l

Sýcaklýk aralýðý: –40°C ile +70°C arasý.

Nom.enine kesit mm2 6,0 10,0 16,0 25,0 35,0 50,0 70,0

Dýþ Ø yakl. mm 4,7 6,3 7,3 9,1 11,0 12,6 14,8

Art.-Nr. siyah 0770 111 0770 111 2 0770 111 3 0770 112 0770 113 0770 113 5 0770 113 7

Art.-Nr. kýrmýzý 0770 111 0 0770 111 21 0770 111 301 0770 112 301 0770 113 301 0770 113 501 0770 113 701

Art.-Nr. kahverengi 0770 111 9 0770 111 22 – – – – –

Art.-Nr. mavi 0770 111 00 – – – – – –

02 0170

Amb.

m 25 50

25

Amb. Art.-Nr. m

100

Amb. Art.-Nr. m

0770 110 00

0770 110 9

50

0770 109 90

0770 109 92

Amb. m

25


Aðýr Lastik Hortumlu Kablolar H07RN-F l l l l l l

Esnek. Kuru ve nemli mekanlarda kullanýlýr, yað, benzin, ve UV ýþýnlarýna karþý dayanýklýdýr. Ýnce telli CU kablolarý, VDE 0295 uyarýnca, kablo sýnýfý 5. Neopren dýþ manto, renk: siyah Lastik hortumlu kablolar. Nominal gerilim: 450/750 V. Sýcaklýk aralýðý: – 25°C ile + 60°C arasý. Nom.kesit alaný mm2 3 G 1,5 7 x 1,5

Kod rengi yeþil/sarý, k.rengi, mavi siy., bey., k.rengi, sr., yþ., krm., mv.

Model

Art.-Nr.

Amb/m

Kangal

0770 116 5 0770 118 6

50

Renk tanýmý

Art.-Nr.

Amb/m

Silikonlu Ateþleme Kablolarý l l l l

Ýnce telli, kalaylý Cu örgülü tel, takviyeli, silikon bazlý damar izolasyonu. Nominal gerilim: 10 kV. Impuls tepe gerilimi/test gerilimi: 20 kV. Sýcaklýk aralýðý –60°C ile +180°Carasý(kýsa süreli +220°C'ye kadar). Nom.kesit alaný Dýþ Ø mm2 yakl. mm

Renk tanýmý kýrmýzý

1,0

7,0

0770 114 3 0770 114 4 0770 114 12

Bobin

siyah siyahBund

15 50

Hoparlör Kablosu l l

PVC kaplý. Ýkiz kablo. Nom.kesit alaný mm2 2 x 1,5 2 x 2,5 2 x 4,0

MWF - 03/03 - 04940_TR - ©

Nom.kesit alaný mm2 2 x 0,75 2 x 1,5 4 x 0,75 4 x 1,5

Renk tanýmý

Þeffaf

Renk tanýmý k.rng, k.rng/kýr. kýrmýzý, k.rng. kýrmýzý, siyah, beyaz, mavi

02 0180

Art.-Nr.

Amb/m

0770 501 0770 502 0770 503

25

Renk tanýmý

Art.-Nr.

Amb/m

Bobin

0770 0770 0770 0770

Renk tanýmý

Bobin

300 115 400 350

50 25 20


Çoklu Klemens

Yassý kablo ucu ve yassý kablo soketi için Klemens geniþliði 6,3 x 0,8 mm. 6 mm2 kablo kesitine kadar. l Malzeme: Polyamid, natur. l Sýcaklýða karþý dayanýklýlýk: –40°C ile+80°C arasý. l l

Klemens baðlantýsý Adet / Resim 1/– 2/= 2/I– 3/=I 4/== 6/=== 8/====

Art.-Nr. 0555 100 1 0555 100 2 0555 100 22 0555 100 3 0555 100 4 0555 100 6 0555 100 8

Amb./Ad.

25

Yassý kablo ucu 6,3 x 0,8 mm l l

Oturmalý uçlu. Kalaylý.

Art.-Nr. 0558 996 0 0558 991 8 0558 996 3

mm2 0,5–1,0 1,5–2,5 4,0–6,0

Amb./Ad.

100

Klemens baðlantýsý Adet / Resim 1/– 2/= 2/I– 3/=I 4/== 6/=== 8/====

Art.-Nr. 0555 100 11 0555 100 21 0555 100 23 0555 100 31 0555 100 41 0555 100 61 0555 100 81

Amb./Ad.

25

Yassý kablo soketi 6,3 x 0,8 mm l l

Oturmalý uçlu. Kalaylý. mm2 0,5–1,0 1,5–2,5 4,0–6,0

Art.-Nr. 0558 991 6 0558 991 7 0558 996 2

3’ lü soket gövdesi ana far MWF - 02/07 - 02213_TR - ©

l

Yassý kablo soketi dahil. Art.-Nr. 0558 190 30.

Art.-Nr. 0555 101 10 Amb./Ad. 10

02 0190

Amb./Ad.

100

POS Lock izolasyon soketi l l l

Renk: Siyah. Malzeme: Naylon.. Yassý kablo soketi Art.-Nr. 0558 160 71 ile Art.-Nr. 0558 160 79 arasý.

Art.-Nr. 0558 101 1 Amb./Ad. 10


Araç Radyosu Montaj Aksesuarý Taným ISO akým beslemesi soket gövdesi 8 kutuplu Aksesuar:

Düz soket 2,8 mm (0,5–1,0 mm2 kablo için) Kablo ucu çýkarma aleti Sýkma pensesi

Taným ISO hoparlör piriz gövdesi 8 kutuplu Aksesuar : Düz soket 2,8 mm (0,5–1,0 mm2 kablo için) Kablo ucu çýkarma aleti Sýkma pensesi 1

2

3

4

Res. 1 2 3

Taným MINI-ISO soket gövdesi mavi 8 kutuplu MINI-ISO soket gövdesi sarý 6 kutuplu MINI-ISO soket gövdesi yeþil 6 kutuplu

Aksesuar:

Res. 4

10

Art.-Nr. 0763 907 320

Amb./Ad.

10

Junior Timer 2,8 mm (0,5–1,0 mm2 kablo için) Art.-Nr. 0558 996 7 Kablo ucu çýkarma aleti Art.-Nr. 0713 558 212 Sýkma pensesi Art.-Nr. 0714 107 109

Taným ISO akým beslemesi soket gövdesi 8 kutuplu Aksesuar:

Amb./Ad.

Junior Timer 2,8 mm (0,5–1,0 mm2 kablo için) Art.-Nr. 0558 996 7 Kablo ucu çýkarma aleti Art.-Nr. 0713 558 212 Sýkma pensesi Art.-Nr. 0714 107 109

Taným ISO hoparlör soket gövdesi 8 kutuplu Aksesuar:

Art.-Nr. 0763 907 310

Art.-Nr. 0763 907 410

Amb./Ad.

10

Art.-Nr. 0558 992 4 Art.-Nr. 0713 558 212 Art.-Nr. 0714 107 110 Art.-Nr. 0763 907 420

Amb./Ad.

10

Art.-Nr. 0558 992 4 Art.-Nr. 0713 558 212 Art.-Nr. 0714 107 110 Art.-Nr. 0558 191 01 0558 191 02 0558 191 03

Amb./Ad.

25

Mikro Timer 1,6 mm (0,5–1,0 mm2 kablo için) Art.-Nr. 0558 190 13 Kablo ucu çýkarma aleti Art.-Nr. 0713 558 311 Sýkma pensesi Art.-Nr. 0714 107 107

Taným MINI-ISO piriz gövdesi kýrmýzý 20 kutuplu

Art.-Nr. 0558 191 04

Amb./Ad.

25

MWF - 06/07 - 07217_TR - ©

Aksesuar : Micro Timer 1,6 mm (0,5–1,0 mm2 kablo için) Art.-Nr. 0558 190 14 Kablo ucu çýkarma aleti Art.-Nr. 0713 558 311 Sýkma pensesi Art.-Nr. 0714 107 107 Taným Araç radyosu adaptör kablosu açýk uçlar > ISO piriz, 40 cm kablo uzunluðu

Art.-Nr.

Taným Araç radyosu,4 hoparlör için açýk uçlar > ISO piriz, 40 cm kablo uzunluðu

Art.-Nr.

Taným Araç radyosu kablosu ISO > diðer taraf, 4 hoparlör için 40 cm kablo

Art.-Nr.

Taným Araç radyosu adaptör kablosu , ISO > diðer taraf akým beslemesi için açýk uçlu 40 cm kablo

Art.-Nr.

02 0200

0763 907 520

0763 907 530

0763 907 510

0763 907 500

Amb./Ad.

10

Amb./Ad.

10

Amb./Ad.

10

Amb./Ad.

10


Makaronlu Hortumlar

l l l

karton çekirdeðe sarýlmýþ ORSY 10 rulo sistemi

Ýç Ø mm 1,2 1,6 2,4 2,5 3,2 4,8 4,8 6,4 9,5 9,5 12,7 19,0 19,0 25,4 38,1 39,0 51,0

Tam büzülme sonrasý ölçüler Ø Cidar kal. mm yakl. mm 0,6 0,41 0,8 0,43 1,2 0,51 0,8 0,43 1,6 0,51 2,4 0,51 1,5 0,51 3,2 0,64 4,8 0,64 3,0 0,75 6,4 0,64 9,5 0,76 6,0 0,85 12,7 0,89 19,0 1,02 13,0 1,15 25,4 1,14

Art.-Nr. 771 … siyah 2:1 801 2 801 6 802 4 – 803 2 804 8 – 806 4 809 5 – 812 7 819 0 – 825 4 838 1 – 850 8

l l

Poliolefin bazý üzerine kaplanmýþ. Kendiliðinden söner (þeffaf deðil). Alev itici. Silikon içermez. Ýyi elektriksel kimyasal ve fiziksel özellikler.

Art.-Nr. 771 … siyah 3:1 – – – 802 43 – – 804 83 – – 809 53 – – 819 03 – – 838 13 –

Art.-Nr. 771 … mavi

Art.-Nr. 771 … kýrmýzý

Art.-Nr. 771 … sarý

Art.-Nr. 771 … beyaz

Art.-Nr. 771 … yeþil/sarý

Art.-Nr. 771 … þeffaf

– – – – 870 032 – – 870 064 – – 870 127 – – 870 254 – – –

– – – – 871 032 – – 871 064 – – 871 127 – – 871 254 – – –

– – – – 872 032 – – 872 064 – – 872 127 – – 872 254 – – –

– – – – 873 032 – – 873 064 – – 873 127 – – 873 254 – – –

– – – – 874 032 – – 874 064 – – 874 127 – – 874 254 – – –

– – – – 875 032 – – 875 064 – – 875 127 – – 875 254 – – –

3:1

2:1

2:1

2:1

UL 224

– 55°C ‘den + 135°C’ye kadar + 90°C’den + 200°C’ye kadar 20 kV/ mm min – UL 224 / MIL-I-23053/5 class 1 and 2

UL / MIL*

Ab m

10

5

Teknik bilgiler Büzülme oraný 2:1 Sýcaklýk kullaným aralýðý Büzülme sýcaklýðý Elektriksel yalýtým dayanýmý Ýç yüzey yapýþtýrýcýsý Sertifika UL 224 * UL 224 / MIL-I-23053/5 class 1

ORSY 10 Rulo Sistemi

Makaronlu hortumlar için Art.-Nr. 771 80 Amb./Ad. 1

MWF - 09/99 - 03270 _TR - ©

Ýç Ø mm 3,2 4,8 6,4 9,5 12,7 19,0

Tam büzülme Ýç Ø mm 1,6 2,4 3,2 4,8 6,4 9,5

sonrasý ölçüler Cidar kalýnlýðý yakl. mm 0,51 0,51 0,64 0,64 0,64 0,76

Renk

Art.-Nr.

siyah

771 803 2 771 804 8 771 806 4 771 809 5 771 812 7 771 819 0

02 0210

Amb./m

10

5

Rulo cihazý küçük, donanýmsýz Art.-Nr. 956 109 Amb./Ad. 1 Küçük yýldýzlar Art.-Nr. 956 109 01 Amb./Ad. 1 Makara giriþ yeri tutucusu Art.-Nr. 956 109 03 Amb./Ad. 1


Isıyla Daralan Ýnce Makaronlar Ýþleme l

l

Makoronların iç çapý, serbest büzülmesinden sonra, sarýlacak parçanýn çapýndan sadece az bir miktar küçük olacak þekilde seçilmelidir (yakl. %10–15). Esnek sarma hortumunun uzatýlmasýnda kesme kenarlarýnýn düz olmasýna dikkat edilmelidir.

Tip

Ýç Ø

mm 2,4 / 1,2 2,4 3,2 / 1,6 3,2 4,8 / 2,4 4,8 6,4 / 3,2 6,4 9,5 / 4,8 9,5 12,7 / 6,4 12,7 19,0 / 9,5 19,0 25,4 / 12,7 25,4

l

l

Bir ýsýtma cihazý yardýmýyla (örn. sýcak hava faný Art.-Nr. 0702 203 0) esnek sarma hortumu ortadan baþlayarak büzülmelidir. Ýdeal büzülme sýcaklýðý (bakýnýz tablolar) dikkate alýnmalýdýr. Bu kýsa bir büzme süresi için önemlidir. Würth Esnek sarma hortumlarý, sarýlan

Tam büzülme sonunda ölçüler Ýç Ø Cidar kalýnl. mm yakl. mm 1,2 0,51 1,6 0,51 2,4 0,51 3,2 0,64 4,8 0,64 6,4 0,64 9,5 0,76 12,7 0,89

Art.-Nr.

0771 002 40 0771 003 20 0771 004 80 0771 006 40 0771 009 50 0771 012 70 0771 019 00 0771 025 40

VE / St. U= 100 mm

l

Isıyla Daralan Makaronlar, Siyah Büzülme oraný 2:1 içi yapýþkansýz l

50

l l l l

25

parçalar sadece önemsiz bir miktar ýsýnacak kadar çabuk büzülürler. Ýçten yapýþkanlý makoronlarda eriyen iç tabaka az miktarda uç kýsýmlardan dýþa taþabilir.

Yüksek performanslý, esnek, çok amaçlý sarma hortumu. Alev itici. Ýyi ile pek iyi arasý bastýrýlabilirlik. Ýyi elektriksel kimyasal ve fiziksel özellikler. Kullaným alaný: elektrik izolasyonu, mekanik koruma, iþaretleme, baðlama, çekme yükünü alma ve korozyon koruma olarak.

Teknik bilgiler Büzülme oraný Sýcaklýk kullaným aralýðý Büzülme sýcaklýðý Büzülmeden sonra uzunluk deðiþimi Elektrik yalýtým dayanýmý Sertifika

2:1 –55°C ile+135°C arasý +90°C ile+200°C arasý yakl. ± 10% 20 kV/mm dak UL 224

Set

Ýçerik Isıyla daralan makaron 2:1, siyah, içi yapýþkansýz

MWF - 12/07 - 01431_TR - ©

Ýç Ø büzül- Ýç Ø

meden önce mm 2,4 3,2 4,8 6,4 9,5 12,7 19,0 25,4

n. Schr. mm 1,2 1,6 2,4 3,2 4,8 6,4 9,5 12,7

Art.-Nr.

Sayý Adet

0771 002 40 0771 003 20 0771 004 80 20 0771 006 40 0771 009 50 0771 012 70 0771 019 00 10 0771 025 40

02 0220

100 mm lik uzunluk baþýna 8 boyut = 130 parça, çakmak dahil

Art.-Nr. 0964 771 0 Amb./ Ad. 1


Kablo Baðlarý Metal Dilli Model: l l l l l

Geniþlik mm 2,5 3,5 4,5 4,5 4,5 7,6

Uzunluk Baðlama Ø mm mm 100 1,6 – 24 140 1,6 – 36 186 1,6 – 46 290 1,6 – 76 360 1,6 –101 360 4,8 –101

Art.-Nr. Doðal 0502 21 0502 22 0502 23 0502 25 0502 24 0502 26

Art.-Nr. Siyah 0502 211 0502 221 0502 231 0502 241 0502 241 0 0502 251 0

Metal dilli kilit, paslanmaz ve anti manyetik çelik malzemeden. Keskin kenarlý deðildir. Çok yüksek tutma kuvveti. Düþük kuvvet uygulayarak çalýþmak mümkün. UL ruhsatlý.

Amb./Ad. 100/1000 100/1000 100/1000 100/1000 100/1000 50/500

Tekrar Açýlabilir Kablo Baðlarý Model: l l l

MWF - 12/03 - 03307_TR - ©

l

Geniþlik Uzunluk Baðlama Ø mm mm mm

Art.-Nr. Doðal

Art.-Nr. Siyah

Amb./Ad.

7,5 7,5 7,5

0502 300 430 0502 300 432 0502 300 434

0502 300 431 0502 300 433 0502 300 435

100 100 100

200 280 360

6 – 50 6 – 76 6 –100

02 0230

Plastik dilli kilit. Tekrar açýlabilir. Keskin kenarlý deðildir. Ýþleme –10 ile +80°C arasý.


Kablo Baðlarý Metal ve Plastik Kilitli l

Sýcaklýða dayanýklýlýk: –40°C ile+85°C arasý. l Malzeme: Polyamid 6.6. l Halojen ve silikon içermez. l Kablolarýn, kablo demetlerinin hor- tumlarýn vs. hýzlý sorunsuz ve güvenli baðlanmasý. l

l l l

l

l

Yükseltilmiþ bað ucu sayesinde baðýn halka içine geçirilmesi kolaydýr. Mutlak güvenli kilit. Uzun dayaným süresi. Özellikle soðuða dayanýklý, çok alçak sýcaklýklarda bile kýrýlgan veya gözenekli deðildir. Yað, gres, yakýtlar ve bir çok organik maddelere karþý dayanýklýdýr. Mineral asitler ve/veya oksitleyici kimyasallarda, özellikle yüksek sýcaklýklarda dikkatli olunmalýdýr. Natürel: Ýç mekanlarda kullanýlýr.

l

Siyah: UV ve hava þartlarýna dayanýklý hale getirilmiþ. Karbon ilavesi sayesinde UV ýþýnlarýn malzemeye etkisi geciktirilir.

Kullaným yerleri l l l l l l

Kumanda dolabý yapýmý Tesisat döþeme Araç yapýmý Araba atölyeleri Ýþletme atölyeleri Asansör yapýmý

Kablo Baðlarý Plastik Kilitli Model: l

Plastik kilitli.

Keskin kenarlý deðildir. l Yüksek tutma kuvveti.

MWF - 09/08 - 03304_TR - ©

l

Geniþlik Uzunluk Baðlama Ø mm mm mm

Art.-Nr. Doðal

Art.-Nr. Siyah

Amb./Ad.

2,5 3,6 3,5 3,6 4,8 4,8 4,8 7,8 7,8 7,8 7,8 12,5 12,5

0502 11 0502 12 0502 13 0502 135 0502 14 0502 15 0502 16 0502 17 0502 18 0502 19 0502 181 31 0502 201 0502 202

0502 111* 0502 121* 0502 131 0502 135 1 0502 141* 0502 151* 0502 161* 0502 171 0502 181 0502 190 1 0502 181 3 0502 201 1 0502 202 2

100 /1000 100 /1000 100 /1000 100 / 500 100 /1000 100 100 100 100 100 100 50 50

100 140 200 280 178 280 360 180 360 540 750 720 1000

1,6– 20 1,6– 30 1,6– 40 1,6– 75 1,6– 40 1,6– 75 1,6 –100 1,6– 40 1,6 –100 25 –150 40 – 220 48 – 220 48 – 300

* 300’lük ambalajlar da teslim edilir

02 0240


Kablo Sabitleme Bandý Komple 15 m kablo bandý ve 200 kilit ile.

Art.-Nr. 0502 100

Aksesuar parçalarý

Yedek Kablo Bant Rulosu

Ambalaj ünitesi: 1 Adet

Kablo demeti yüklenmesi: yakl. 25 kg Malzeme: PA 6.6 Kullaným alaný: –40°C ile +85°C arasýnda Kablo bant geniþliði: 4,5 mm UV ýþýnýna dayanýmlý Halojen ve silikon içermez Modern tesisat tekniðinde her tür kablo demetleri için örn. kablolarýn sabitlenmesi, kablo gruplarý, hidrolik besleme hatlarýnda problem çözücüdür. Her atölyede serviste, montajda ve onarým çalýþmasýnda vazgeçilmezdir. l l l l l l l l

Model

Siyah Art.-Nr.

Doðal Art.-Nr.

Amb./Ad.

15 m kablo bandý olan plastik rulo

0502 102

0502 102 1 2

Siyah Art.-Nr.

Doðal Art.-Nr.

0502 103

0502 103 1 1

Yedek Kilitler

Kablo bandýnýn istenen her uzunluðu mümkündür. Depoda az yer kaplar. Zamandan tasarruf. Kullanýþlý. Tek bir iþlemde germe ve kesme. Pürüzsüz kesme kenarý. Kolay kullaným. Fire yoktur.

Model 10 Magazin 20 kilit = 200 kilit

Amb./Ad.

Yedek Býçak

Art.-Nr. 0502 105

Ambalaj ünitesi: 5 Adet

Baþ Kýsmý (metalden) Art.-Nr. 0502 107

Ambalaj ünitesi: 1 Adet

Delik Sabitlemesi (siyah)

Kablo bandý demetinin aþaðýdaki yerlerde sabitlenmesi için: l Taþ l Metal Ahþap l Beton l Suntalar Delik Ø 6 mm önceden delinmeli, ardýndan çakýlmalýdýr. Art.-Nr. 0502 110 4 Ambalaj ünitesi: 200 Adet MWF - 04/01 - 05292_TR - ©

l

02 0250


VW/Audi için Özel Kablo Baðlarý

Baðlama alaný mm – 15 – 35

Uzunl. mm OE = NR 160 VW/Audi N 902 055.01-02 115 VW N900 911

Art.-Nr. 0500 238 3 0500 909 93

Amb./Ad.

50 50

BMW için Özel Kablo Baðlarý Baðlama alaný mm

Uzunl. mm

OE = NR

Art.-Nr.

15 – 35

115

BMW 61 13 1 386 642

0501 105 004 100

Amb./Ad.

Opel için Özel Kablo Baðlarý

Baðlama alaný mm 15 – 35 5 – 30

Delik mm 6,3 – 6,7 6,3 – 6,7

Sabitleme kalýnlýðý mm 0,6 – 3,0 0,6 – 3,0

Art.-Nr.

Uzunl.

OE = NR

mm 115 132

OPEL 12 88 788 OPEL 12 88 885

Amb. Ad.

0500 201 341 0501 103 019

50 50

Þasi Baðlarý l l

Baðlama alaný max. Ø mm 100

Geniþlik mm 7,6

Uzunl. mm 375

Art.-Nr.

Amb./Ad.

0502 510

100

l

l l

Kullaným yeri

Orijinal numara

Art.-Nr.

0500 531 64

10

Citroën Peugeot Renault

0500 731 73

12

VW / Audi

281 971 847 B

0500 140 75

15

Citroën Peugeot Renault

0500 531 75

0500 534 79

MWF - 04/02 - 05648_TR - ©

BaðlamaØ mm 8

20

02 0260

Amb./Ad.

50

Sadece gevþek baðlama durumunda tekrar çözülebilir. Her iki tarafý diþli olduðundan bantlar iki taraftan da kilitlenebilir. Ýlave olarak yuvarlak baþlý (dýþ çap 25 mm) ve delik merkezlemeli (11–12 mm delme). Hava þartlarýna dayanýklý, dýþ ortamda güneþ etkisinde de kullanýlabilir. Sýcaklýða dayaným – 40°C ile +105°C arasý.

Kablo Tutucu


Daimler Benz için Özel Kablo Baðlarý

0502 351 0 001 997 84 90 0502 341 0 001 997 83 90

0500 125 28 001 997 43 90

0500 124 63 114 997 05 90 / 114 997 02 90

MWF - 10/02 - 05647_TR - ©

0500 124 65 001 997 42 90 Baðlama alaný mm 10 – 100

Delik

Art.-Nr.

OE = NR

mm

Sabitleme Uzunl. kalýnlýðý mm mm

370

DB 001 997 84 90

0502 351 0

100

2 – 80

280

DB 001 997 83 90

0502 341 0

100

5 – 70

225

DB 001 997 43 90

0500 125 28

100

12 – 40

7,5 – 8,0

0,6 – 2,5

160

DB 114 997 05 90 / DB 114 997 02 90

0500 124 63

50

12 – 28

7,5 – 8,0

0,6 – 2,5

120

DB 001 997 42 90

0500 124 65

50

02 0270

Amb. Ad.


Daimler Benz için Özel Kablo Baðlarý

1502 351 0 101 997 84 90 1502 341 0 101 997 83 90

1500 125 28 101 997 43 90

1500 124 63 114 997 05 90 / 114 997 02 90

MWF - 10/02 - 20001_TR - ©

1500 124 65 101 997 42 90 Baðlama alaný mm 10 – 100

Delik

Art.-Nr.

OE = NR

mm

Sabitleme Uzunl. kalýnlýðý mm mm

370

DB 001 997 84 90

1502 351 0

100

2 – 80

280

DB 001 997 83 90

1502 341 0

100

5 – 70

225

DB 001 997 43 90

1500 125 28

100

12 – 40

7,5 – 8,0

0,6 – 2,5

160

DB 114 997 05 90 / DB 114 997 02 90

1500 124 63

50

12 – 28

7,5 – 8,0

0,6 – 2,5

120

DB 001 997 42 90

1500 124 65

50

02 0271

Amb. Ad.


Kendinden Yapýþkanlý Ayaklar l

Kablo bant geniþliði mm 2,5 3,6 4,8 6,5

Ayak ebatlarý U x G mm 25 x 25 19 x 19 28 x 28 25 x 25

Kablo -Ø mm 5

Boyutlar U x G x Y mm

Art.-Nr.

Amb/Ad.

l

0502 625 0502 636 0502 648 0502 665 Art.-Nr. beyaz

18,8 x 18,8 x 8,0 0502 71

50

Art.-Nr. siyah

Amb/Ad.

26,7 x 26,7 x 11,9 0502 72

Kablo Klipsleri

Kendinden yapýþkanlý polyamid 6.6 kablo sabitleyicileri

0502 71 1 25

8

l

l l

0502 72 1

l

16

29,7 x 25,6 x 17,1 0502 73

0502 73 1

10 l l l

6,5

18,0 x 9,0 x 10,8 0502 760

Kablo bantlarýnýn tozsuz ve yaðsýz yüzeylerde sabitlenmesi için, örn. metal, boya, plastik, ahþap, sýva, kaðýt vs. Polyamid 6.6. Sýcaklýk aralýðý: +5°C ile +50°C arasýnda.

Kablolarýn, hortumlarýn, borularýn vs. sabitlenmesi için Her türlü tozsuz ve yaðsýz yüzeye yapýþýr örn. metal, boya, plastik, ahþap, sýva, kaðýt vs. Delme, vidalama, perçinleme gerekmediði için zamandan tasarruf saðlar. Boyaya hasar vermez. Deðiþik yüzeyler. Kýsýtlý alanlarda dahi kullanýlabilir.

– 25

2x6

25,0 x 12,7 x 16,0 0502 761

Kendinden Yapýþkanlý Yassý Bant Kablo Tutucusu PVC l l

MWF - 04/00 - 02575_TR - ©

l

Boyutlar U x G x Y mm 20 x 26 x 6,5 30 x 26 x 6,5

Art.-Nr.

Amb/Ad.

0502 70 1 0502 70 2

100 50

02 0280

Tüm ebatlardaki yassý kablolarýn sabitlenmesi için Kablo izolasyonuna hasar vermez. Her türlü tozsuz ve yaðsýz yüzeye yapýþýr örn. metal, boya, plastik, ahþap, sýva, kaðýt vs.


Tek Taraflý

Kablo Kovanlarý l l l

l l

d mm 6 8 10 12

D1 mm 10 11 14 17

D mm 14 16 18 20

H mm 12 13 15 17

h1 mm 8 9 10 11

Art.-Nr.

Amb./ Ad.

0561 663 6 0561 663 8 0561 664 0 0561 664 2

25/100

Malzeme: Kauçuk ve PVC. Renk: siyah. Korozyona, açýk hava etkilerine (yüksek sýcaklýk), eskimeye, ozona, yaðlara, benzine, ve çözücü madde sýçramasýna karþý dayanýklýdýr. Parçalarý örn. keskin kenarlardan korur. Silikon içermez.

Setler

Çift Taraflý Kablo geçiþ kovanlarý 1 Çift taraflý Ýçerik: 8 boyut 4 x 9 – 21 x 38 mm = 555 parça.

Art.-Nr. 0964 561 6

d mm 6 4 6 9 10 12 13 16 21 25

D1 mm 9 6 10 11 12 20 21 24 31 30

D mm 11 9 13 16 18 24 26 30 38 36

H mm 6 6 8 6 8 10 9 11 11 11

h1 mm 1 1 2 1 1 4 2 3 1,5 3,5

Art.-Nr.

Amb./ Ad.

0561 663 2 0561 663 4 0561 664 6 0561 664 8 0561 665 0 0561 665 2 0561 666 2 0561 666 3 0561 666 5 0561 666 6

25/100

Kablo geçiþ kovanlarý 2 Tek ve çift taraflý Ýçerik : 12 boyut 4 x 9 – 21 x 38 mm = 200 parça.

Art.-Nr. 0964 561 61

Þasi Kýskaçlarý

Galvanizli. Motorlu araçlarýn, özellikle kamyonlarýn ve römorklarýn kasalarýndaki kablolarýn ve hatlarýn sabitlenmesi. l Korozyona dayanýklý. l

MWF - 12/05 - 04942_TR - ©

l

Boyut mm

L1 L2 A B H E r s Art.-Nr. mm mm mm mm mm mm mm mm

28 x 12 x 0,6 43 x 12 x 0,8

22 31

28 43

15 24

12 12

3 4

6 9

0,6 2,5

2,8 0,8

0505 28 0505 40

02 0290

Amb./ Ad.

100


Sigorta Tutucu Mini Yassý Sigorta Tutucu l l

Kablo uzunl. 14 cm. Su sýçramasýna karþý korumalý.

Model Kapaklý

l l

Kendiliðinden söner. Pirinç (CuZn) geçmeli kontaktlý.

Kablo mm2 Amper* 3,3 / rot max. 30

Art.-Nr. Amb/ Ad. 0555 400 01 10

Yassý Sigorta Tutucu l l

0555 974

Kablo uzunl.25 cm. Su sýçramasýna karþý korumalý.

Model Kapaklý Kapaklý

0555 976

Kablo mm2 1,5 / siyah 2,5 / kýrmýzý

Kendiliðinden söner. Kalay bronz (CuSn6) geçmeli kontaktlar.

l l

Amper* max. 20 max. 30

Art.-Nr. 0555 976 0555 974

Amb/ Ad.

10 10

Yassý Sigorta Tutucu l l

Model Kapaksýz Kapaksýz

0555 400 1

0555 400 2

Kablo uzunl. 14 cm. Su sýçramasýna karþý korumalý

l

Kablo mm2 2,1 / siyah 3,3 / kýrmýzý

Pirinç (CuZn-)geçmeli kontaktlar.

Amper* max. 20 max. 30

Art.-Nr. Amb/ Ad. 0555 400 1 10 0555 400 2 10

Yassý Sigorta Tutucu (direkt kablo baðlantýsý için) Kablo için mm2 0,75 – 2,0

Art.-Nr. 0555 972

Amper* max. 20

Amb/ Ad.

25

* Bu amper deðerleri bizim sigortalarýmýzýn Art. Ön Kodu 0731 kullanýlmasýnda referans uygulama deðerleridir ve bunlar özellikle kullanýlan sigorta yuvasý, sýcaklýk, kullaným yeri... gibi parametrelere baðlýdýr.

Yassý Sigorta Tutucu (Duvar askýlý gövde) l Ard arda dizilebilir.

Yassý sigorta kovaný için mm Amper

6,3 x 0,8

max. 30

Art.-Nr. 0555 973

Amb/ Ad.

25

Maxi-Yassý Sigorta Tutucu l

2

1

3

4

5

Ard arda dizilebilir.

Þek. Taným 1 Yassý sigorta tutucu 2 Yassý sigorta tutucu için kapak 3 Yuvarlak kablo ucu 4 Yuvarlak kablo ucu 5 Civata DIN 7985

Model max. 60 Amper

Art.-Nr. 0555 401 1

max. 60 Amper

0555 401 2

2,5 – 6,0 mm2 Kablo 6,0 –10,0 mm2 Kablo M 5 x 8 mm

0555 401 3 10 0555 401 4 10 0555 401 5 10

Amb/ Ad.

5 5

MWF - 04/07 - 04938_TR - ©

Sigorta Tutucu 0555 625 0555 624

l

Bayonet kilitli.

Model

Kablo için

Cam sigortalar için (2-A cam sigorta dahil)

2,5 mm2’e kadar

Eriyen seramik þeritli sigorta için

2,5 mm2’ e kadar

(8-A seramik sigorta dahil)

5 – 25 Amper

02 0300

1–10 Amper

Art.-Nr. Amb/ Ad. 0555 624 10 0555 625 10


Eriyen Telli Sigortalar Seti l

Blisterli.

Ýçerik : 1 adet 2 ve 5 Amper, 2 adet 16 ve 25 Amper, 4 adet 8 Amper.

Art.-Nr. 0730 100 Amb./Ad. 1

Eriyen Telli Sigortalar l

DIN 72581.

U x G mm

Malzeme

Plastik 25 x 6

Seramik 20 x 5

Cam

Amp. 5 8 15 16 25 40 8 16 25 2 5

Renk Sarý Beyaz Beyaz Kýrmýzý Mavi Gri Beyaz Kýrmýzý Mavi – –

Yassý Geçmeli Sigorta Seti l l

Form C / normOTO. Blisterli.

Alman arabalarý

Art.-Nr. 0730 25 5 0730 25 8 0730 25 15 0730 25 161 0730 25 25 0730 25 40 0730 025 08 0730 025 16 0730 025 25 0730 20 2 0730 20 5

l l

Form C / miniOTO. Blisterli.

Ýçerik: 1 adet 5, 7,5, 25, 30 Amper, 2 adet 10, 15 ve 20 Amper.

Art.-Nr. 0731 100

Art.-Nr. 0731 100 0 Amb./Ad. 1

Tutucu ve Test Seti l l

Yassý geçmeli sigortalar için. 3 parçalý.

Art.-Nr. 0731 400 1 Amb./Ad. 1

Ölçme Adaptörü l

Yassý geçmeli sigortalar için.

Art.-Nr. 0558 702 35 Amb./Ad. 1 l

Maxi sigorta gövdesi için.

Art.-Nr. 0558 702 36 Amb./Ad. 1

02 0310

Amb./ Ad.

100

10/100

Yassý Geçmeli Sigorta Seti

Ýçerik: 1 adet 5, 7,5, 25, 30 Amper, 2 adet 10, 15 ve 20 Amper. Amb./Ad. 1

MWF - 07/06 - 04939_TR - ©

Kullaným yeri


Yassý Soket Sigortalar Mini Yassý Soket Sigortalar FLP l

Low profiller, alçak yapý yüksekliði, FLP tipi.

Amper 2 3 4 5 7,5 10 15 20 25 30

Art.-Nr. 0731 302 0731 302 0731 302 0731 302 0731 302 0731 302 0731 302 0731 302 0731 302 0731 302

Renk gri mor pembe kahverengi ocker kýrmýzý turkuaz sarý beyaz yeþil

02 03 04 05 07 10 15 20 25 30

Amb./Ad.

10

Mini Yassý Soket Sigortalar l l

DIN 72581. Form F.

Amper 2 3 4 5 7,5 10 15 20 25 30

l

Üniversal kullanýlabilir.

Art.-Nr. 0731 300 0731 300 0731 300 0731 300 0731 300 0731 300 0731 300 0731 300 0731 300 0731 300

Renk gri mor pembe kahverengi ocker kýrmýzý turkuaz sarý beyaz yeþil

02 03 04 05 075 10 15 20 25 30

Amb./Ad.

25/100

Yassý Geçmeli Sigortalar l l

DIN 72581. Form C. Amper 1 2 3 4 5 7,5 10 15 20 25 30 35 40

l

Üniversal kullanýlabilir. Art.-Nr. 0731 001 0731 002 0731 003 0731 004 0731 005 0731 007 5 0731 010 0731 015 0731 020 0731 025 0731 030 0731 035 0731 040

Renk siyah gri mor pembe kahverengi ocker kýrmýzý turkuaz sarý beyaz yeþil mavi turuncu

Amb./Ad.

25/100

Maksi Yassý Geçmeli Sigortalar l

MWF - 11/07 - 05241_TR - ©

l

DIN 72581. Form E.

Amper 20 30 40 50 60 70 80

l

Renk sarý yeþil turuncu kýrmýzý mavi kahverengi beyaz

02 0320

Üniversal kullanýlabilir. Art.-Nr. 0731 301 0731 301 0731 301 0731 301 0731 301 0731 301 0731 301

20 30 40 50 60 70 80

Amb./Ad.

10


Vidalý Sigortalar ve Sigorta Tutucular Binek arabasý kamyon, ziraat ve inþaat taþýtlarý, otobüsler ve karavanlarda kullanýlýr.

MIDI

MEGA Sigorta Tutucusu l

l

Sigorta Tutucusu MIDI l

l

Oluk ve yay prensibi. Avantajýnýz: Geniþletilebilir geçmeli sistem (örn. römorklar, karavanlar, kamyonlar v.s.) Ýyileþtirilmiþ temas korumalý. PA 6.6.

Ayný zamanda lamalý sigortalar için de geçerlidir: Art.-Nr. 0731 50 0731 80

U x G mm Amper 50 40 x 10 80

Amb/Ad.

Sigorta Tutucusu MEGA

50

Art.-Nr. 0731 310 001 Amb./Ad. 1

Art.-Nr. 0731 309 001 Amb./Ad. 2

Vidalý Sigorta

Bakýr

Bakýr galvanizli

M5

8,6

Plastik PA

Vidalý Sigorta MIDI

MWF - 08/06 - 04713_TR - ©

Art.-Nr.

Plastik PA

Vidalý Sigorta MEGA

Örn. BMW, Mercedes, Volvo için.

Amp. Kod rengi 40 Yeþil 50 Kýrmýzý 60 Sarý 80 Beyaz 100 Mavi

16

M8

10 5,5

l

Yeni geliþmeler sayesinde piyasada bulunan lamalý sigortalarýn devamý:

68

41

Amb Ad.

0731 309 040 0731 309 050 0731 309 060 5 0731 309 080 0731 309 100

l

Örn. Alfa Romeo, Audi, BMW, Fiat, Jaguar, Lancia, Renault için.

Amp. Kod rengi 100 Sarý 125 Yeþil 150 Kýrmýzý 175 Beyaz 200 Mavi 225 K.rengi 250 Pembe 300 Gri

Art.-Nr.

Amb Ad.

0731 310 100 0731 310 125 0731 310 150 0731 310 175 5 0731 310 200 0731 310 225 0731 310 250 0731 310 300

02 0330

Plastik mantolu. Avantajýnýz: Deformasyon olmaz ve yüksek kontakt emniyeti vardýr. l Eski sac þerit sigortalarýn yerini alýr. Avantajýnýz: Deformasyon olmaz ve yüksek kontakt emniyeti vardýr. l Eski sac þerit sigortalarýn yerini alýr. Avantajýnýz: Daha fazla emniyet. l Orijinal yedek parça. l


Araba Farý Ampulleri 6 Volt / 12 Volt / 24 Volt A

B

C

Ýki Filamanlý Ampuller

D

Ana far için

Resim A A A A A A A A A B B C C D D A

Tip tanýmý H4 H 4 + %30 H 4 + %30 her hava koþulu H 4 Xenon-Light mavi H 4 + %60 H 4 Longlife H 4 + %10 Daylight H4 H 4 HD-modeli R 2 DuoLux halojen R 2 AS Bilux R 2 Bilux (asimetrik) Bilux S 2 Bilux S2 Bilux HS1 motosiklet ampulü halojen

A

B

C

Volt 12 12 12 12 12 12 12 24 24 12 24 12 24 6 12 12

Watt 60/55 60/55 60/55 60/55 60/55 60/55 60/55 75/70 75/70 45/40 55/50 45/40 45/50 35/35 35/35 35/35

Art.-Nr. 0720 110 1 0720 110 11 0720 110 12 0720 110 17 0720 110 160 0720 110 18 0720 110 16 0720 110 2 0720 110 7 0720 120 10 0720 120 2 0720 120 1 0720 123 2 0720 122 0 0720 122 1 0720 110 185

Amb./Ad. 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2

Tek Filamanlý Halojen Ampuller

E

D

Soket tanýmý P 43 t P 43 t P 43 t P 43 t P 43 t P 43 t P 43 t P 43 t P 43 t P 43 t P 43 t P 43 t BA 20 d BA 20 d BA 20 d PX 43 t

MWF - 02/05 - 05810_TR - ©

Ana ve ilave farlar için F

G

Resim A A A A A A A A B B C C C C D D D D D D D D E F G H I J

Tip tanýmý H1 H1 + %30 H1 + %50 H1 Xenon-Light H1 Longlife H1 + %10 Daylight H1 H1 Longlife + %100 (TRUCKSTAR) H2 H2 H3 H 3 + %10 Daylight H3 H 3 Longlife + %100 (TRUCKSTAR) H7 H 7 + %50 gümüþ kapaklý H 7 Xenon-Light H 7 Longlife H 7 + %10 Daylight H7 H 7 Longlife + %100 (TRUCKSTAR) H7 Halojen 9005 HB 3 Halojen 9006 HB 4 HS 2 Moped halojen ampulü H8 H9 H 11

H

I

J

Volt 12 12 12 12 12 12 24 24 12 24 12 12 24 24 12 12 12 12 12 24 24 24 12 12 6 12 12 12

Watt 55 55 55 55 55 55 70 70 55 70 55 55 70 70 55 55 55 55 55 70 70 70 60 51 15 35 65 55

02 0340

Soket tanýmý P14,5 S P14,5 S P14,5 S P14,5 S P14,5 S P14,5 S P14,5 S P14,5 S X 511 X 511 PK 22 s PK 22 s PK 22 s PK 22 s PX 26 d PX 26 d PX 26 d PX 26 d PX 26 d PX 26 d PX 26 d PX 26 d P 20 d P 22 d PX13,5 s PGJ19-1 PGJ19-5 PGJ19-2

Art.-Nr. 0720 111 1 0720 111 12 0720 111 150 0720 111 13 0720 111 14 0720 111 16 0720 111 2 0720 111 21 0720 113 1 0720 113 2 0720 112 1 0720 112 16 0720 112 2 0720 112 21 0720 114 1 0720 114 110 0720 114 11 0720 114 12 0720 114 16 0720 114 2 0720 114 21 0720 114 230 0720 110 3 0720 110 4 0720 183 1 0720 118 008 0720 118 009 0720 118 011

Amb./Ad. 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 4 10 10 10 10 30 4 4 10 10 10 10


A

B

Cam Soketli Ampuller

C

Park lambasý, sinyal lambasý, gösterge/ armatür aydýnlatmasý için D

E

Resim A A A A B E D D D E B B B B B B C C

Tip tanýmý Mat Mat W 5/1,2 – Mavi W2X4,6D-24V-1,2W W2,1X9,5D-24V-3W W2,1X9,5D-24V-5W W2,1X9,5D-24V-2W W2X4,6D-24V-2W DAYLIGHT-W5W W10/2 W10/3 W5W Sarý WY5W W16W 3. fren lambasý Japon arabasý Japon arabasý

Volt 12 12 12 12 12 24 24 24 24 24 12 12 12 12 12 12 12 12

Watt 1,2 30 mA 1,2 2 5 1,2 3 5 2 2 5 2 3 5 5 16 21 21/5

Soket tanýmý W 2x4,6 d W 2x4,6 d W 2x4,6 d W 2x4,6 d W 2,1x9,5 d W 2x4,6 D W 2,1x9,5 d W 2,1x9,5 d W 2,1x9,5 d W 2x4,6 D W 2,1x9,5 d W 2,1x9,5 d W 2,1x9,5 d W 2,1x9,5 d W 2,1x9,5 d W 2,1x9,5 d W 3x16 D W 3x16 Q

Art.-Nr. 0720 160 11 0720 162 4 0720 160 1 0720 160 5 0720 150 11 0720 160 2 0720 161 2 0720 162 2 0720 165 539 0720 272 43 0720 162 16 0720 272 25 0720 161 1 0720 162 1 0720 162 10 0720 162 11 0720 163 1 0720 163 2

Amb./Ad. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Silindirik Ampuller

B

A

MWF - 01/07 - 05813_TR - ©

C

Tip tanýmý

Volt

Watt

Kontrol lamb.amp.i – Kontrol lamb.amp. C5W C 5 W Daylight – – Japon modeli – – – C 21W C5W – – –

12 12 24 12 12 12 12 12 12 12 12 12 24 24 24 24

3 3 3 5 5 5 6 10 10 15 18 21 5 5 10 18

Boyut mm Uzunluk A 21 (±1) 27 (±1) 21 (±1) 35 (±1) 35 (±1) 40 (±1) 31 (±2) 31 (±2) 40 (±1) 41 (±1) 41 (±1) 41 (±1) 35 (±1) 40 (±1) 40 (±1) 41 (±1)

Boyut mm cam sil. geniþl. B 6,2 (± 0,1) 8,2 maks. 6,2 (± 0,1) 11 maks. 11 maks. 11 maks. 6,0 (± 0,5) 10 (± 0,5) 11 maks. 15,5 maks. 15,5 maks. 15,5 maks. 11 maks. 11 maks. 11 maks. 15,5 maks.

02 0350

Boyut mm Kontakt C 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Soket tanýmý

Art.-Nr.

Amb./Ad.

SV 7-8 SV 7-8 SV 7-8 SV 8,5-8 SV 8,5-8 SV 8,5-8 SV 8,5-8 SV 8,5-8 SV 8,5-8 SV 8,5-8 SV 8,5-8 SV 8,5-8 SV 8,5-8 SV 8,5-8 SV 8,5-8 SV 8,5-8

0720 177 1 0720 170 1 0720 177 2 0720 171 1 0720 171 16 0720 172 1 0720 171 10 0720 173 51 0720 173 1 0720 174 1 0720 175 1 0720 176 1 0720 171 2 0720 172 2 0720 173 2 0720 175 2

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10


Tek Filamanlý Ampuller

Ýç aydýnlatma, arka lamba ve plaka aydýnlatmasý için Tip tanýmý R5W R 5 W Daylight – R10 W R10 W Daylight R19/5 R5W R10 W R10 W Heavy-Duty R5W R 5 mavi boyalý

Volt 12 12 12 12 12 12 24 24 24 24 24

Watt 5 5 3 10 10 5 5 10 10 5 5

Soket tanýmý BA15 s BA15 s BA15 s BA15 s BA15 s BA15 d BA15 s BA15 s BA15 s BA15 d BA15 s

Art.-Nr. 0720 140 1 0720 140 16 0720 142 1 0720 141 1 0720 141 16 0720 143 1* 0720 140 2 0720 141 2 0720 141 21 0720 143 2 * 0720 140 22

Amb./Ad. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

* Sadece çift damarlý izolasyonlu kablo mecburiyeti bulunan özel araçlar için.

A

Tek Filamanlý Ampuller

B

Geri vites ýþýðý ve projektör için

Resim A B A A

Tip tanýmý – – – B

Volt 12 12 24

Watt 15 25 25

Soket tanýmý BA15s BA15s –

Art.-Nr. 0720 130 1 0720 136 1 0720 136 2

Amb./Ad. 10 10 10

Sac Soketli Ampuller

C

Gösterge/armatür aydýnlatmasý için

MWF - 02/05 - 05812_TR - ©

Resim A B B C

Tip tanýmý – – – Anahtar ýþýðý

Volt 6 12 24 1,5

Watt 1,2 2 3 0,09

02 0360

Soket tanýmý BA 7s BA 7s BA 7s SUB-MIDGE

Art.-Nr. 0720 154 01 0720 155 1 0720 155 2 0720 165 520

Amb./Ad. 10 10 10 10


A

Þekil A A A A B B B B B C C C A

B

Tip tanýmý T8/2 T8/2 T8/4 T8/4 Heavy-Duty T8/4 Mavi T8/4 Daylight – R19/5 HD Halojen Halojen mavi Halojen gün ýþýðý B

Park Lambasý Ampulleri

C

Volt 12 24 24 24 12 12 12 12 24 12 12 12 C

Watt 2 2 4 4 4 4 4 3 5 6 6 6

Soket tanýmý BA 9 s BA 9 s BA 9 s BA 9 s BA 9 s BA 9 s BA 9 s BA 9 s BA15 s BAX 9 s BAX 9 s BAX 9 s

Art.-Nr. 0720 151 1 0720 151 2 0720 150 2 0720 150 21 0720 150 1 0720 150 12 0720 150 116 0720 152 1 0720 140 21 0720 150 3 0720 150 13 0720 150 316

Amb./Ad. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Tek Flamanlý Ampuller

D

sinyal, fren, sis arka lambalarý için

MWF - 02/05 - 07390_TR - ©

Þekil A A A B B B B B C C D D

Tip tanýmý – – – P 25-1 P 25-1 Daylight P 25-1 Sarý P 25-1 P 25-1 Heavy-Duty H 21W Halojen H 21W Halojen Bicolor P 25-1 Sarý HD

Volt 6 12 24 12 12 12 24 24 12 24 12 24

Watt 18 18 18 21 21 21 21 21 21 21 21 21

02 0370

Soket tanýmý BA15 s BA15 s BA15 s BA15 s BA15 s BAU15 s BA15 s BA15 s BAY 9 s BAY 9 s BAU15 s BAU15 s

Art.-Nr. 0720 131 0 0720 131 1 0720 131 2 0720 132 1 0720 132 16 0720 138 3 0720 132 2 0720 132 21 0720 132 10 0720 132 20 0720 139 1 0720 132 23

Amb./Ad. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10


A

Resim A B

Floresan Far Ampulleri

B

Tip tanýmý D2S floresan ampul D2R floresan ampul

Volt * *

Watt 35 35

Soket tanýmý P 32 d-2 P 32 d-3

Art.-Nr. 0720 110 30 0720 110 31

Amb./Ad. 1 1

* Sadece buna uygun bir balans cihazý ile çalýþýr!

Ýki Filamanlý Ampuller

Fren lambasý ve arka lamba için

Tip tanýmý P 21/5 W P 21/4 W P 21/4 W P18/5 W P 21/5 W P 21/5 W Daylight P 21/5W A

Resim A B C C A B

B

Tip tanýmý A2 – S 3 moped ampulü S 3 moped ampulü A2 –

Volt 6 12 24 12 12 12 24

Watt 21/5 21/4 21/4 18/5 21/5 21/5 21/5

Soket tanýmý BAY15 d BAZ15 d BAZ15 d BAY15 d BAY15 d BAY15d BAY15 d

Amb./Ad. 10 10 10 10 10 10 10

Özel Formlu Ampuller

C

Volt 12 12 6 12 24 24

Watt 35 45 15 15 35 45

* Mavi ve sarý kontur ýþýðý için

MWF - 02/05 - 05811_TR - ©

Art.-Nr. 0720 134 0 0720 134 11 0720 134 21 0720 133 1 0720 134 1 0720 134 16 0720 134 2

02 0380

Soket tanýmý BA 20 s BA 9 s P 26 s P 26 s BA 20 s –

Art.-Nr. 0720 124 1 0720 124 50 0720 136 4 0720 136 41 0720 124 2 0720 124 9 *

Amb./Ad. 10 10 10 10 10 10


Plastik Ayaklý Ampuller Gösterge panelleri/konsol aydýnlatmalarý için

MWF - 02/05 - 07388_TR - ©

24 Volt Soket rengi Volt Watt Soket beyaz 24 1,7 REF-29 MB: 655 544 003 9 Truck-Instrument Cluster

Art.-Nr. Amb./Ad. 0720 165 543 10

Soket rengi Volt beyaz 24 Voith-Gear Switch

Soket KW2X4,6D

Art.-Nr. Amb./Ad. 0720 165 544 10

Soket rengi Volt Watt Soket tozlu gri 24 1,2 B 8,3D MB, IVECO, MAN modellerinde: Skala, gösterge arkasý ve özel aydýnlatmalar

Art.-Nr. 0720 168 2

Soket rengi Volt Watt Soket bakýr kahvesi 24 1,2 BX 8,5 d MB, IVECO, MAN modellerinde: Skala, gösterge arkasý ve özel aydýnlatmalar

Art.-Nr. Amb./Ad. 0720 165 540 10

Soket rengi gri MB-Actross

Soket KW2X4,6D-4

Art.-Nr. Amb./Ad. 0720 165 545 10

Soket rengi Volt Watt Soket beyaz 24 2,4 REF-9 MB: 307 544 009 4 Truck-Instrument Cluster

Art.-Nr. Amb./Ad. 0720 165 541 10

Soket rengi Volt Watt Soket kahverengi 24 1,2 EBS-R6 MAN, Volvo, Scania: Truck-Instrument Cluster

Art.-Nr. Amb./Ad. 0720 165 220 10

Soket rengi Volt beyaz 24 MB: 301 544 319 4

Art.-Nr. Amb./Ad. 0720 165 542 10

Soket rengi sarý MB / VDO

Art.-Nr. Amb./Ad. 0720 165 546 10

Watt 1,2

Soket REF-17

Amb./Ad.

10

02 0390

Volt 24

Volt 24

Watt 0,96

Watt 1,48

Watt 1,82

Soket EBS-N7


Soket rengi Volt Watt Soket gri 24 1,2 EBS-N1 MB: 001544 269 4 Kienzle takograf

Art.-Nr. Amb./Ad. 0720 165 547 10

Soket rengi Volt Watt Soket beyaz 24 1,2 EBS-R10 MB: 002 544 159 4 Otobüs tavan lambasý

Soket rengi Volt Watt Soket sarý 24 1,2 EBS-R4 MAN, Volvo, Scania: Truck-Instrument Cluster

Art.-Nr. Amb./Ad. 0720 165 219 10

Soket rengi Volt Watt Soket Art.-Nr. Amb./Ad. mavi 24 1,2 EBS-R12 0720 165 552 10 EVO-Bus, Käsbohrer, Neoplan: Otobüs tavan lambasý

MWF - 02/05 - 07389_TR - ©

Soket rengi Volt bej 24 MB: 002 544 179 4

Watt 0,84

Soket Art.-Nr. Amb./Ad. KW2X4,6D-12 0720 165 548 10

Soket rengi Volt Watt gri 24 1,2 MAN: 81.25901-0086

Soket rengi Volt Watt yeþil 24 1,4 MB-Actross: Takograf

Soket EBS-P29

Art.-Nr. Amb./Ad. 0720 165 549 10

Soket rengi Volt Watt sarý 24 3 MAN: 81.25901-0076

Soket rengi Volt bej 24 MB: 002 544 359 4

Soket EBS-N10

Art.-Nr. Amb./Ad. 0720 165 550 10

Soket rengi Volt Watt koyu kýrmýzý 24 2 MB: A 000 543 0042

Watt 1,2

02 0400

Soket B8,5D

Soket EBS-N7

Soket EBS-P28

Art.-Nr. Amb./Ad. 0720 165 551 10

Art.-Nr. 0720 166 2

Amb./Ad.

10

Art.-Nr. Amb./Ad. 0720 165 553 10

Art.-Nr. Amb./Ad. 0720 165 554 10


Þarj Kýskaçlarý

Kýsmen izoleli – 100 A l l l l l

Kýsmen izoleli – 120 A

Çinko kaplamalý çelik sac, PVC plastik saplý. Maks. akým kapasitesi: 100 A. Toplam uzunluk: 143 mm. Aðýrlýk: 65 g. Açýlma açýsý: 35° / 29 mm. Renk kýrmýzý siyah

Art.-Nr. 0773 321 1 0773 321 6

l l l l l

Amb./ Ad.

l

l l

l l

MWF - 09/00 - 07236_TR - ©

l l

Art.-Nr. 0773 306 1 0773 306 6

Art.-Nr. 0773 314 1 0773 314 6

Amb./ Ad. 1

Tam izoleli – 600 A

Çinko kaplý çelik sac; akýmýn geçtiði taraf çinko kaplamalý pirinç eklenti ile güçlenmiþtir. Kutup baðlantýsý için bakýr doku. Soðuða dayanýklý izolasyon (Escorena Ultra EVA). 35 mm2’ye kadar kablo baðlantýsý, sýkýþtýrma pabucu: – M 6 civata ve kilitli somun, – Sýkýlarak açýlýr. Maks. akým kapasitesi: 200 A. Uzunluk: 160 mm. Aðýrlýk: yakl. 160 g. Açýlma açýsý: 45° / 35 mm. Renk kýrmýzý siyah

Renk kýrmýzý siyah

1

Tam izoleli – 200 A

Çinko kaplamalý çelik sac, PVC plastik saplý. Maks. akým kapasitesi: 120 A. Toplam uzunluk: 180 mm. Aðýrlýk: 97 g. Açýlma açýsý: 50° / 50 mm.

Amb./ Ad. 1

l

l l

l l l l

Çinko kaplý çelik sac; akýmýn geçtiði taraf çinko kaplamalý pirinç eklenti ile güçlenmiþtir. Kutup baðlantýsý için bakýr doku. Soðuða dayanýklý izolasyon (Escorena Ultra EVA). 35 mm2’ye kadar kablo baðlantýsý, sýkýþtýrma pabucu: – M 6 civata ve kilitli somun, – Sýkýlarak açýlýr. Maks. akým kapasitesi: 600 A. Uzunluk: 160 mm. Aðýrlýk: yakl. 230 g. Açýlma açýsý: 45° / 35 mm. Renk kýrmýzý siyah

02 0410

Art.-Nr. 0773 305 11 0773 305 61

Amb./ Ad. 1


Takviye kablosu 25 mm2 l l l l l l l l

Takviye kablosu 35 mm2

2 adet akým emniyet kutusu (Aþýrý akým korumalý, kutup emniyeti yok). Maks. 5500 cm3 benzin motorlar için. Maks. 3000 cm3 dizel motorlar için. Kablo çapý: 25 mm2. Kablo uzunluðu: 3,5 m. Aðýrlýk: 2,7 kg. Maks. 350 A akým kapasitesine sahip tam izolasyonlu plastik kýskaçlar. DIN’e uygun. Saðlam bez çantasý içinde.

l l l l l l l l

2 adet akým emniyet kutusu (zýrhlý) (Aþýrý akým korumalý, kutup emniyeti yok). Maks. 7000 cm3 benzin motorlu araçlar için. Maks. 4000 cm3 dizel motorlu araçlar için. Kablo çapý: 35 mm2. Kablo uzunluðu: 4,5 m. Aðýrlýk: 4,7 kg. Maks. 600 A akým kapasitesine sahip tam izolasyonlu çelik sac kýskaçlar. DIN’e uygun. Saðlam bez çantasý içinde.

Art.-Nr. 0772 025 350

Art.-Nr. 0772 035 521

Amb./Ad. 1

Amb./Ad. 1

Takviye kablosu 35 mm2 l

Týr Takviye kablosu 50 mm2 l l l l l

MWF - 07/06 - 07238_TR - ©

l l l

l

2 adet akým emniyet kutusu (zýrhlý) (Aþýrý akým korumalý, kutup emniyeti yok). Tüm aðýr vasýta motorlarý için. Baðlantý parçalarý yardýmýyla paralel uzanan çok esnek ayrý hatlar. Eksi derecelerde de esnek kalýr. Kablo çapý: 50 mm2. Kablo uzunluðu: 5 m. Aðýrlýk: 7,0 kg. Tam izoleli 1000-A akým kapasiteli tam döküm kýskaçlar. Kýskaçlarýn uçlarý sertleþtirilmiþtir. Saðlam bez çantasý içinde.

Art.-Nr. 0772 035 520 Amb./Ad. 1

l l l l

l l

Maks. 7000 cm3 benzinli motorlar için, Maks. 4000 cm3 dizel motorlar için. Kablo çapý: 35 mm2. Kablo uzunluðu: 4,5 m. Aðýrlýk: 4,7 kg. Maks. akým kapasitesi: 600 A. Kýskaçlar: – Çinko kaplý çelik sac, – her iki kýskaç, çinko kaplamalý pirinç çubuklarý ile sertleþtirilmiþtir, – Kutup baðlantýsý için bakýr doku, – Escorene Ultra EVA izolasyon. DIN’e göre. Saðlam bez çantasý içinde.

Art.-Nr. 0772 035 450 Amb/Ad. 1

02 0440


Akü Kutup Baþlarý Civata Klemensli Art.-Nr.

Alaný

Form A/D

Form B/C

+ Form A 50 mm ’ye kadar

510 1

- Form B 50 mm2’ye kadar

510 3

+ Form C 50 mm2’ye kadar

510 4

- Form C 50 mm2’ye kadar

510 2

2

Amb./Ad.

5/10/25

MAN için Civata Klemensli Kutup Baþlarý Alaný

Art.-Nr.

Vida

Kalite

+

510 17

M12

8.8

-

510 18

M10

8.8

Amb./Ad. 5/10

Küçük Kutup Baþlý Aküler için (Fiat) Civata Klemensli Kutup Baþlarý Art.-Nr.

Alaný + 50 mm ’ye kadar

510 15

- 50 mm2’ye kadar

510 16

2

Amb./Ad. 10

MWF - 04/02 - 20002_TR - ©

Aðýr Vasta için Civata Klemensli Kutup Baþlarý Alaný

Art.-Nr.

+ 70 mm2’ye kadar

510 15

- 70 mm2’ye kadar

510 20

02 0450

Amb./Ad.


OTOMATĠK AKÜ CĠHAZI Art.-Nr. 0827 300 101 Kurňunlu aküler 2 – 24 V için Otomobil, motosiklet, tekne …

Ňarj süresi tablosu (boň aküler için)

MWF - 09/04 - 07943 - © •

Akü nominal gerilim V 2 6 12 24

Ňarj bitme gerilim V 2,3 6,9 13,8 27,6

Ňarj akımı mA 900 700 600 300

Ňarj süresi / 1 Ah dak. 80 100 120 240

02 0453

•2,4–24 Ah kapasiteli pilin ňarjı (Aňırı deňarj durumunda bile). • 24 Ah kapasiteli pillerde sadece muhafaza ňarjı veya kısmi ňarj mümkündür. • Bütün kurňunlu aküler için uygundur. 2 V, 6 V, 12 V, 24 V (Aynı zamanda kurňun jel). • Kontakları bađlı akü tipinde otomatik gerilim ayarı. • Aňırı ňarj ve yanlıň kutup bađlamaya karňı elektronik koruma. • IU karakteristik eđri uyarınca ňarj. • Pil kapasitesinin düňmesi durumunda otomatik ilave ňarj. • Akümülatör gerilimi ve ňarj durumu göstergesi! • Yedek ve paralel iňletim için uygun (Tüketici bađlı olması durumunda kurňunlu akülerin tamponlanması), ör n . showroom, motosikletin kıň korumasına alınması … • Muhafaza ňarjı yakl. 20 mA. • Giriň gerilimi 230 V~ / 50 Hz. • Kurňunlu aküye bađlamak için kutup baňı kelepçeleri dahildir.


Akü Şarj Cihazı

12V & 24V Art. 0827 300 115

MWF - 02/10 - 20088_TR - ©

Dolum akımı

12 Volt veya 24 Volt

Şarj akımı

0,5- 30,0 Ampere

Test ve onay sınıfı

CE

Ağırlık

3.500 gr

Boyut U x G x Y

300 x 245 x 90 mm

02 0455

t

220 V AC 50 - 60Hz

t

Bağlantı akımı

Kolay kullanım imkanı. Avantajınız: Son kullanılan akü ayarlarını otomatik olarak görüntülenmesi sayesinde yerinde ve hızlı bir şekilde kullanma imkanı.

t

Teknik bilgiler

Rahat çalışma imkanı. Avantajınız: Küçük boyutu ve dayanıklı plastikten üretilmiş tutacağı sayesinde çalışma alanında rahatça kullanabilme imkanı.

Hatasız çalışma özelliği. Avantajınız: Cihaz akünün durumuna ve özelliğine bağlı olarak şarj esnasında gerekli olan elektrik gücünü otomatik olarak azaltmakta veya arttırmaktadır.

t

LCD Göstergeli hem 12V hem de 24 V ölçümleri yapabilen otomatik akü şarj cihazı.

Otomatik kapanma özelliği. Avantajınız: Cihaz uzun süreli olarak verilen 30 A'lık değerin üzerinde çalışması halinde ısınabileceğinden kendini otomatik olarak kapayarak zarar görmesini engel ler.


AKÜ TEST CĠHAZI (YAZICILI) Art.-Nr. 0964 772 800 Gücü 2 ile 200 Ah arasında olan, entegre edilmiň termik yazıcısı bulunan start akümülatörünün kolay, hızlı ve hassas test edilmesi için akıllı akümülatör ve ňarj sistemi test cihazı Garanti ve tazminat iňlemlerinin yürütülmesi için çok önemli. Kullanım alanları: • 6V / 12V akümülatörlerinin kontrol edilmesi • 12V / 24V ňarj sistemlerinin kontrol edilmesi • Akümülatörün genel durumunun (SOC), ňarj durumunun (SOH), sođuk akımın (CCA), çalıňtırma geriliminin ve diyor üst dalgalanmasının kontrol edilmesi

Teslimat kapsamı Tanım

Art.-Nr.

Amb./Ad.

1 Akü Test Cihazı (Yazıcılı)

0772 800

1

4 Alkalik kalem pil

0827 02

1

6 rulo yazıcı termik kađıdı

0764 97 002

1

1 Muhafaza çantası Orsy 200 ve çok dilli kullanım kılavuzu Teknik bilgiler: Test standartları: SAE / EN / IEC / DIN / JIS Test aralıđı: 40 - 2000 CCA 40 - 2100 CCA 30 - 1500 CCA 25 - 1300 CCA

(SAE) (EN) (IEC) (DIN)

Ölçme toleransı: +/- 5% sođuk akım (CCA) +/- 0,05 V Enerji beslemesi: 4x1,5V alkalik pil Tip LR6 – AA (yakl. 500 baskı için) Kullanın sıcaklıđı aralıđı: 0 ile 50 °C arası Boyut: 250 x 135 x 65 mm Kablo uzunluđu: ca. 1,7 m Ađırlık: 1000 g

02 0456

Ürün özellikleri: • Piyasada bulunan bütün akümülatörlerin test edilebilir • VRLA - GEL/AGM ve sıvılı akümülatörler • Yanlıň kutup bađlamaya karňı koruma • Kutup baňı kıskaçlarının bađlanması esnasındaki kazaları önler • Akümülatörün sökülmesi gerekli deđildir. • Asgari çalıňma mesaisi • Akümülatör gücünün kontrolü anında yapılır • Akümülatör testleri müňterinin huzurunda yürütülebilir ve alınması gerekli olan önlemler anında kararlaňtırılabilir • 1,5V deđerinden itibaren gerilim ölçümü • Aňırı deňarj olmuň akümülatörlerde de 1,5V’a kadar kullanılabilir • Entegre edilmiň termik yazıcı • Mürekkep ňeridi deđiňtirmeye gerek yoktur • Çok sayıda baskı yapılması mümkün • Akümülatör testi belgelenebilir • Kendi enerji kaynađı kullanılır • Test iňlemi akümülatörün ňarj durumunu etkilemez • 16 haneli LCD ekranın arka planı aydınlatılmıň • Ekranın ortamın aydınlatma durumuna göre ayarı mümkün • Çok dilli menü düzeni ve baskı olanađı (GB/F/ES/D/I/PT/JAP) • Saat/Tarih ayarlanabilir • Cihaz test kriterlerine ve test süresine otomatik olarak uyum sađlar • Kullanım hataları önlenir. • Akümülatör durumu “ĠYĠ & DERECEDE BAŇARILI”, ARIZALI/DEĐĠŇTĠRĠLMELĠDĠR veya “HÜCRE ARIZALI” olarak gösterilir • Kesin ve anlaňılır test sonucu • Yanlıň yoruma neden olmaz


Akü Test Cihazı      

12 Voltluk akülerin testi için uygundur. LCD Ekran ve kullanıcı menüsü sayesinde kolay kullanım. Ters kutup ve akım emniyet sistemli. Dayanıklı kablo mandalları ve yak. 1 metre kablo uzunluğu. Plastik koruma kılıfı ve sabitleme halkası dahildir. JIS ve SAE tabelaları cihazın arka kısmındadır. (farklı test normları ayarlana bilir) Standart, GEL veya SLA (bakım istemey enler dahil) 20-160 Ah aküler için. (80-1.500 Ampere EN normlarına göre, pil boyutu na göre). Akü akımı yetesiz olması durumunda test otomatik olarak durdurulur. (11,75 Volt 'un altında). Cihaz boyutları: 200 x 100 x 40 mm. Sevkiyat ORSY 100 çantası ve uygun köpük haznesiyle birlikte yapılmaktadır.

MWF - 07/10 - 20115-TR - ©

Art.- Nr. 0827 300 200 Amb./ Ad. 1

02 0457


Elektrikli Akım Koruma Cihazı Art.-Nr. 01704 67 12 Art.-Nr. 01704 67 24 • Akünün üzerine takılarak, araçtaki tüm elektronik parçaların voltaj dalgalanmalarına karşı korunmasını sağlar. • ABS fren, hava yastığı, elektronik şanzuman, merkezi kilit, güvenlik sistemi, yol bilgisayarı, araç telefonu, radyo-teyp ve benzeri elektronik aksesuarları ani akım yüklenmelerine karşı korur. • Binek araçlar için 12 Volt. • Ağır vasıtalar için 24 Volt

Özellikleri: • Sesli uyarı sistemi vardır. sırasında akünün • Kaynak sökülmesine gerek kalmaz. • Kıskaçları tam izolasyonlu yüksek mukavemetlidir.

ve

• Elektronik kısmı tamamen plastik koruma içerisindedir. • Su geçirmez. karşı son derece • Darbelere dayanıklıdır. (Üzerinden araç geçse bile zarar görmez.)

MWF - 08/1 - 20124-TR - ©

• Sigorta emniyeti vardır. Kaynak yapma, akü şarj etme, elektrikli aksesuar takma, kısa devre yaptırma ve benzeri uygulamalarda ani akım yükselmeleri görülür. Araçların elektronik parçaları da bu tür voltaj dalgalanmalarına karşı son derece hassastır ve tamiratı oldukça masraflıdır. Bu nedenle akım koruma cihazı, her otomotiv teknisyeni için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır.

02 0458

• 50.000 Volt'luk yüksek voltajı güvenli seviyeye indirir.


Memory Koruyucu 12 Volt l l

l

l

12 V araç gerilimini sabit tutar (örn. akü deðiþtirmede). Elektronik yapý elemanlarýnýn yeniden programlanmasý için zaman kaybý gerekmez (koltuk ayarý, radyo, telefon…). Gerilim beslemesi, sigara çakmaðý soketi veya teslimat kapsamýnda bulunan timsah aðýzlý adaptör yardýmý ile yapýlýr Kaynak iþlerinde araç þebekesinin korunmasý için entegre edilmiþ aþýrý gerilim korumasý.

Art.-Nr. 0773 12 220 Amb./Ad. 1

Teknik bilgiler l l

MWF - 12/05 - 09804_TR - ©

l

Yüksek þarj kapasiteli (2,2 Ah) seyyar akü. Þarj dayaným süresi: Ortalama 100 mA akým tüketen üst sýnýf araçlar için yaklaþýk 20 saat, ortalama 20 mA akým tüketen orta sýnýf araçlar için yaklaþýk 100 saat. Ýlk þarj 9 saat.

Teslimat kapsamý l l l l

Þarj durumu diyotlu lamba (kýrmýzý/yeþil) ile gösterilir. Adaptör 230 V. Akünün þarj edilmesi iþletim esnasýnda mümkündür. Aþýrý yüklenme korumasý (3A kendiliðinden geri gelir).

02 0460

l

Seyyar akü, adaptör 230 V, sigara çakmaðý için baðlantý soketi, timsah kýskaçlý adaptör.


Panoramik Ýkaz Lambalarý

t

Model 12 V / 24 V

179 mm

¿

Panoramik ikaz lambalarý Bayonet kilitli lamba camý. Ampulsüz. l 12 V ve 24 V arasýnda seçmeli kullaným, kumanda tekeri üzerindeki kumanda lastiði ve ampul deðiþtirilerek mümkündür. l l

t

s t 285 mm

182 mm

¬

t

s

¡

Ø 153 mm

t

s

t

s

s Ø 149 mm

Ø 155 mm

s

Güverte þebekelerinde Model kullanýlabilir voltaj þiddeti:

Elektrik baðlantýsý

Karþýlaþtýrma no.

Art.-Nr.

Amb./Ad.

12 V / 24 V

¿ 3-Civatalý sabitleme ¡ Esnek boru rakoru sabitlemesi ¬ Mýknatýslý sabitleme ve sigara çakmaðý soketi

– –

0812 42 0 0812 42 01

1

0812 42 02 *

Panoramik lamba, sarý

* maks. 80 km/h ! ¿

¡

¬

Aksesuar

MWF - 07/08 - 02428_TR - ©

Taným ¿ Yedek lamba camý ,sarý ¡ Boru rakorlu sabitleme için adaptör ¬ Boru rakorlu sabitleme için vidalý adaptör Ampul 55 W, 12 V Ampul 70 W, 24 V

02 0470

Art.-Nr. Amb./Ad. 0812 42 012 0812 42 011 1 0812 42 013 0720 111 1 0720 111 2

10


Çalýþma Lambasý ¿

H3 çalýþma lambasý

¬

 Gövde darbeler ve kimyasallara karþý dayanýklýdýr. Ampulsüz. U braket sabitlemesi sayesinde her yöne döndürülebilir. M6 için Ø 6,5 mm delikli U braket sabitlemesi. Hella uyumlu.

Aksesuar

¡

Model Araç elektrik þebekelerinde kullaným gerilimi 6 V / 12 V ¿ Standart 24 V ¿ Standart 12 V / 24 V

MWF - 12/07 - 09927_TR - ©

12 V / 24 V 12 V / 24 V

Taným Yedek ampul H3, 70W, 24 V Yedek ampul H3, 55W, 12 V

Baðlantý

Kablo kovaný ile Kablo kovaný ile 200 mm kablo ¡ Standart ile, IP65 ¬ ADR kontr. edilmiþ 0,1 m kablo ile √ ADR kontr. edilmiþ Kablo kovaný ile

Art.-Nr. 0720 112 2

Amb./Ad.

10

0720 112 1

Karþýlaþtýrma Art.-Nr. numarasý

Yelpaze cam

Tutma Þalter sapý

Boyutlar mm

Plastik Cam Çift reflektörlü cam Cam Cam

 

130 x 130 x 105 – 130 x 130 x 105 –

0812 45 3 0812 45 31

160 x 145 x 90

0812 45 332 1

160 x 185 x 90 100 x 127 x 91

– –

0812 45 331 0812 45 33302 0480

 

Amb. Ad.


7 Gözlü Lamba Volvo için – FM, FL ADR kontrollü

Yeni teknik: Lambanýn iç kýsmýnda artýk kablo döþeme yok, bunun yerine kontakt platinleri kullanýlýr! Baðlayýcýlar dahil: 2 x M8. Çift donanýmlý arka lamba. Ampulsüz. Baðlantý: Yanlarda kompakt priz. 

Aksesuar Taným Ampul P21W, 24 V (HD) Ampul R5W, 24 V (HD) Titreþim sönümleyicisi Onarým-kompakt soket 7kutuplu

Fonksiyonlar Sinyal, fren Geri vi- Arka sis Çerçe- Arka ve arka tes lam- lambasý ve lam- refleklambalar basý basý tör

Sol

 

Lamba camý

Sað

 lamba baþýna gerekli adet 4 2 2 1

Plaka lam- Yan iþaret lam- LED mo- Karþýlaþtýrma basý basý dülü kul- numarasý lanýlabilir Volvo 20507623 /  20425728 20507624 / 20425729 20425732

Art.-Nr.

Amb.

Art.-Nr.

Amb.

Ad. 0720 132 21 10 0720 140 21 0812 46 001 0812 46 002 2

Ad.

0812 46 935 0812 46 936

1

0812 46 937

7 gözlü lamba

Renault için Volvo için – FM, FL (2006'den itibaren) ADR kontrollü Yeni teknik: Lambanýn iç kýsmýnda artýk kablo döþeme yok, bunun yerine kontakt platinleri kullanýlýr! Baðlayýcýlar dahil: 2 x M8. Çift donanýmlý arka lamba. Ampulsüz. Baðlantý: Yanlarda kompakt priz. 

Aksesuar Taným

MWF - 12/07 - 05179_TR - ©

Ampul P21W, 24 V (HD) Ampul PY21W,24V(HD) Ampul R5W, 24 V (HD) Titreþim sönümleyicisi Onarým-kompakt soket 7kutuplu Fonksiyonlar Sinyal, fren Geri vi- Arka sis Çerçe- Arka ve arka tes lam- lambasý ve lam- refleklambalar basý basý tör

SolLamba camýSað

 lamba baþýna gerekli adet 3 1 2 2 1

Plaka lam- Yan iþaret lam- LED mo- Karþýlaþtýrma basý basý dülü kul- numarasý lanýlabilir Renault / Volvo 7420802348  20802346 7420802350 20802350 7420802418 20802418

02 0490

Art.-Nr.

Amb.

Art.-Nr.

Amb.

Ad. 0720 132 21 0720 132 23 10 0720 140 21 0812 46 001 0812 46 002 2

Ad.

0812 46 900 0812 46 901 1 0812 46 902


5 Gözlü Lamba Üniversal ADR kontrollü l l l l

Sabitleme dahil: 2 x M8. Çift donanýmlý arka lamba. Ampulsüz. Baðlantý: Üniversal kablo baþlýðý, arkada.

Aksesuar Taným

sinyal lambasý Art.-Nr. baþýna gerekli ad.

Ampul P21W, 24 V (HD) Ampul R5W, 24 V (HD) Titreþim sönümleyici

4 2 2

0720 132 21 10 0720 140 21 0812 46 001 2

Karþýlaþtýrma numarasý Hella

Art.-Nr.

2SL-003567-311

0812 46 3

2SK-003567-331

0812 46 30

l

2SK-003567-321

0812 46 31

l

9EL-122772-001

0812 46 32

Fonksiyonlar Kontur lambasý

Sol

Sinyal, Arka fren ve lamba arka lamb.

Arka sis lambasý

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Reflektör

l

Cam

Sað

Plaka lambasý

Yan iþaret lambasý

LEDmodül izinli

l

Amb Ad.

Amb Ad.

1

5 Gözlü Lamba M.A.N. için ADR kontrollü l l l l

Sabitleme dahil: 2 x M8. Çift donanýmlý arka lamba. Ampulsüz. Baðlantý: Kompakt priz arkada.

MWF - 12/07 - 07504_TR - ©

Aksesuar Taným

sinyal lambasý baþýna gerekli ad

Art.-Nr.

Ampul P21W, 24 V (HD) Ampul R5W, 24 V (HD) Titreþim sönümleyici Onarým kompakt priz 8-kutup

4 2 2

0720 132 21 0720 140 21 0812 46 001

1

0812 46 003

Karþýlaþtýrma numarasý M.A.N 81.25228-6011 81.25228-6010 81.25229-6040

Art.-Nr.

Amb

0812 46 9 0812 46 90 0812 46 91

1

Fonksiyonlar Sinyal, Arka fren ve lamba arka lamb.

Arka sis lambasý

l

l

l

l

l

l

l

l

Cam

Kontur lambasý

Reflektör

l

Sol

Sað

l

Plaka lambasý

Yan iþaret lambasý

l l

l

l

02 0500

LEDmodül izinli

Amb

Ad. 10 2

Ad.


7 Gözlü Lamba Üniversal ADR kontrollü l l l l

Entegre edilmiþ üçgen reflektörlü. Sabitleme dahil: 2 x M8. Ampulsüz. Baðlantý: PG vidalý tertibatý arkada.

Aksesuar Taným Ampul P21W, 24 V (HD) Ampul R5W, 24 V (HD) Titreþim sönümleyici

Lamba baþýna gerekli adet 4 3 2

Fonksiyonlar Sinyal, Arka fren ve lamba arka lamb.

Arka sis lambasý

Kontur lambasý

Reflektör

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

MWF - 12/07 - 07506_TR - ©

Cam Cam

l l

Sol

Sað

l

Plaka lambasý

Yan iþaret lambasý l

l

l

l l

02 0510

LEDmodül izinli

Karþýlaþtýrma numarasý – – – –

Art.-Nr.

Amb. Ad.

0720 132 21 10 0720 140 21 0812 46 001 2

Art.-Nr. 0812 46 0812 46 0812 46 0812 46

Amb. Ad.

624 625 1 630 631


7 Gözlü Lamba

Volvo için – 08/98 model yýlýndan itibaren ADR kontrollü Baðlayýcýlar dahil: 2 x M8. Çift donanýmlý arka lamba. Ampulsüz. Baðlantý: Yanlarda kompakt priz. 

Aksesuar Taným Ampul P21W, 24 V (HD) Ampul R5W, 24 V (HD) LED modül Glowpoint Titreþim sönümleyicisi Onarým-kompakt soket 7kutuplu

Fonksiyonlar Sinyal, fren Geri vi- Arka sis Çerçe- Arka ve arka tes lam- lambasý ve lam- refleklambalar basý basý tör

Sol

Lamba camý

Sað

lamba baþýna gerekli adet 4 3 3 2 1

Plaka lam- Yan iþaret lam- LED mo- Karþýlaþtýrma basý basý dülü kul- numarasý lanýlabilir Volvo 3981455 /  3981460 3981456 /  3981459 / 3981461 3981782

Art.-Nr.

Amb.

Art.-Nr.

Amb.

Ad. 0720 132 21 0720 140 21 10 0812 46 01 0812 46 001 0812 46 002 2

Ad.

0812 46 751 0812 46 750

1

0812 46 77

7 Gözlü Lamba Volvo için – FH ADR kontrollü

Baðlayýcýlar dahil: 2 x M8. Çift donanýmlý arka lamba. Ampulsüz. Baðlantý: Yanlarda kompakt priz. 

Aksesuar Taným

MWF - 12/07 - 05178_TR - ©

Ampul P21W, 24 V (HD) Ampul R5W, 24 V (HD) Titreþim sönümleyicisi Onarým kompakt soketi 7 kutuplu

Funktionen Sinyal, fren Geri vi- Arka sis Çerçe- Arka ve arka tes lam- lambasý ve lam- refleklambalar basý basý tör

SolLamba camýSað

 lamba baþýna gerekli adet 4 2 2 1

Plaka lam- Yan iþaret lam- LED mo- Karþýlaþtýrma basý basý dülü kul- numarasý lanýlabilir Volvo  20565103 20565106 20565107

02 0520

Art.-Nr.

Amb.

Art.-Nr.

Amb.

Ad. 0720 132 21 10 0720 140 21 0812 46 001 0812 46 002 2

Ad.

0812 46 930 0812 46 931 1 0812 46 932


5 Gözlü Lamba

Kögel ve Schmitz için ADR kontrollü Baðlayýcýlar dahil: 2 x M8. Çift donanýmlý arka lamba l Ampulsüz. l Baðlantý: ¿ Arka tarafta merkezi soket‚ ¡ Baðlantý kablolu 1,44 m, ¬ PG vidalý l l

Aksesuar ¿

¡

Taným

¬

Ampul P21W, 24 V (HD) Ampul R5W, 24 V (HD) Sönümleyici

Fonksiyonlar Sinyal, Geri Arka sis Çerçeve Arka Stop, vites lambasý lambasý reflektör Arka lamba lambasý

Sol

Sað

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Plaka aydýnlatmasý

Yan iþaret aydýnlatmasý

LED Modül izni

Lamba camý

Lamba baþýna gerekli adet 4 2 2

Kögel Schmitz karþýlaþtýrma numarasý ¿ 324 944 062 345/062 423 ¡ 333 423 063 392 ¬ – 324 945 062 447

Art.-Nr.

Amb. Ad.

0720 132 21 10 0720 140 21 0812 46 001 2

Art.-Nr.

Ab. Ad.

0812 46 61 0812 46 611 0812 46 651

1

0812 46 62

Baðlantý: ¿ Merkezi soket ¡ Kablolu 1,44 m ¬ PG vida

5 Gözlü Lamba

Iveco – Daily, Eurocargo için ADR kontrollü Baðlayýcýlar dahil: 2 x M6. Çift donanýmlý arka lamba. l Ampulsüz. l Baðlantý: IVECO çift soket sistemi, arkada. l l

Aksesuar Taným Ampul P21W, 24 V (HD) Ampul R5W, 24 V (HD) Sönümleyici

sinyal lambasý baþýna gerekli adet 3 2 2

Art.-Nr.

Iveco karþýlaþtýrma numarasý 98424052 98424051 7984796 7984797

Art.-Nr.

MWF - 12/07 - 02957_TR - ©

Fonksiyonlar Sinyal, Geri Arka sis Çerçeve Arka Stop, vites lambasý lambasý reflektör Arka lamba lambasý

Sol

l

l

l

l l

Lamba camý Lamba camý

Sað

Plaka aydýnlatmasý

Yan iþaret aydýnlatmasý

l l l

02 0530

LED Modül izni

Ab. Ad.

0720 132 21 10 0720 140 21 0812 46 001 2

0812 46 0812 46 0812 46 0812 46

Ab. Ad. 83 84 1 85 86


5 Gözlü Lamba

Mercedes Benz için – Atego (bakým kapaklý) ADR kontrollü Sabitleme dahil: 2 x M8. Çift donanýmlý arka lamba. l Ampulsüz. l Baðlantý:: Kompakt priz arkada. l l

Aksesuar Taným Ampul P21W, 24 V (HD) Ampul R5W, 24 V (HD) Titreþim sönümleyicisi Onarým kompakt soketi, 8 kutuplu

Fonksiyonlar Sinyal, Geri Sis arka Kontur Arka far Sol fren ve vites lambasý lambasý arka lamb. lamb.

Sað

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Lamba camý

Plaka lam- Yan iþaret lam- LED basý basý modül izinli

l l

gerekli olan adet lamba baþýna 4 2 2 1

Karþýlaþtýrma numarasý Mercedes Benz A002 544 6903/ A002 544 7103 A002 544 6803/ A002 544 7003 A002 544 6190

Art.-Nr.

Amb.

Art.-Nr.

Amb.

Ad. 0720 132 21 10 0720 140 21 0812 46 001 0812 46 003 2

Ad.

0812 46 760 0812 46 761 1 0812 46 762

6 Gözlü Lamba

Mercedes Benz için – Atego ADR kontrollü Sabitleme dahil: 2 x M8. Çift donanýmlý arka lamba. l Ampulsüz. l Baðlantý:: Kompakt priz arkada. l l

Aksesuar Taným

MWF - 12/07 - 02958_TR - ©

Ampul P21W, 24 V (HD) Ampul R5W, 24 V (HD) LED modül Glowpoint Titreþim sönümleyicisi Onarým kompakt soketi, 8 kutuplu

Fonksiyonlar Sinyal, Geri Sis arka Kontur Arka far Sol fren ve vites lambasý lambasý arka lamb. lamb.

Sað

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Lamba camý

Plaka lam- Yan iþaret basý lambasý

LED modül izinli

l

l

l

l

l

02 0540

gerekli olan adet lamba baþýna 4 3 3 2 1

Karþýlaþtýrma numarasý Mercedes Benz A003 544 5303/ A003 544 5603 A003 544 5403/ A003 544 5703 A003 544 4790

Art.-Nr.

Amb.

Art.-Nr.

Amb.

Ad. 0720 132 21 0720 140 21 10 0812 46 01 0812 46 001 0812 46 003 2

Ad.

0812 46 446 0812 46 445 1 0812 46 447


Kaldýrma Rampalarýn İçin İkaz Işıkları § 53b bölüm 5 uyarýnca

Sinyal lambasý LED ADR kontrollü

Uzun dayaným süresi, LED sayesinde. Sarsýntýya karþý dayanýklý. l Diyot bloðu su ve toz almaz. l Kablo dahil: Uzunluk 12 cm. l Boyut: 115 x 71 x 16 mm (Uzunluk x Geniþlik x Yükseklik). l Delik Ø 6,5 mm (M6 için).

87 mm

l

Art.-Nr. 0812 43 111

Model 24 V

Amb/Ad.

1

Sinyal lambasý l l l

41 mm 87 mm

2 ampul, 24 V (5W/24V) dahil. Boyut: 136 x 113 x 20 mm (Uzunluk x Geniþlik x Yükseklik). Delik Ø 6,5 mm (M6 için). Art.-Nr. 0812 43 11

Model 12 V veya 24 V

Amb/Ad.

1

Kaldýrma rampalarý için uyarý levhası l l l l l

Yansýma malzemesi: Tip III (geri yansýmalý). Renk: Kýrmýzý / beyaz. Malzeme: Esnek yansýtýcý dokuma. Boyut: 400 x 250 mm (Geniþlik x Yükseklik). Taþýyýcý askýlar yardýmýyla uyarý bayraðýnýn deðiþtirilmesi kolay. Art.-Nr. 0812 44 1 0812 44 2

Model solu gösteren saðý gösteren

Amb/Ad.

1

Aksesuar Taným Yedek ampul 5W/12V Yedek ampul 5W/24V

sinyal lamb. baþýna gerekli adet

2

Art.-Nr.

Amb.

Ad.

0720 162 1 10 0720 162 2

Uyarı levhası için taşıyıyýcý aský MWF - 07/08 - 01150_TR - ©

l l l

Kaldýrma rampasýna sürekli takma için taþýyýcý aský. Boyut: 285 x 24 mm (Geniþlik x Yükseklik). 2 delik Ø 6,3 mm.

Model Alüminyum

02 0550

Art.-Nr. 0812 44 3

Amb/Ad.

6


Çok Fonksiyonlu Çok Gözlü Lamba II Üniversal ADR kontrollü

Top dizayn, saydam cam optiði! Yenilikçi teknik: Lambanýn iç kýsmýnda artýk kablo döþeme yok, bunun yerine kontakt platinleri kullanýlýr! l Entegre edilmiþ üçgen reflektörlü. l Baðlayýcýlar dahil: 2 x M8. l Çift donanýmlý arka lamba. l Ampul donanýmý dahil. l Baðlantý: Arka tarafta Aspöck kompakt soket. l l

Aksesuar

Fonksiyonlar Geri Sinyal, Sis Kontur Arka vites Stop, lambasý lambasý lamba lambasý lambasý l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

MWF - 12/07 - 05817_TR - ©

Lamba camý

l

Sol

Sað

l

gerekli adet lamba baþýna

Art.-Nr.

Ampul P21W, 24 V (HD) Ampul PY21W, 24 V (HD) Ampul R10W, 24 V (HD) Titreþim sönümleyicisi Onarým kompakt soketi 7-kutuplu

4 1 3 2

0720 132 21 0720 132 23 0720 141 21 0812 46 001

1

0812 46 005

2

Karþýlaþtýrma numarasý Aspöck

Art.-Nr.

Amb. Ad.

25-6000-507 25-6400-507 18-8560-002

0812 46 732 0812 46 742 0812 46 740

Yan iþaret lambasý l

l l

Plaka lambasý

Taným

l

l

02 0560

LED modüle izin var

Amb. Ad.

10

1


Çok Fonksiyonlu Çok Gözlü Lamba Üniversal ADR kontrollü

Entegre edilmiþ üçgen reflektörlü. Baðlayýcýlar dahil: 2 x M 8. l Çift donanýmlý arka lamba. l Baðlantý: ¿ PG vidalama tertibatý arka tarafta, ampul donanýmsýz ¡ Aspöck kompakt soket arka tarafta ampul donanýmý dahil ¬ 3,0 m baðlantý kablolu ampul donanýmý dahil. l l

¿

¡

¬

Aksesuar Taným

gerekli adet lamba baþýna

Art.-Nr.

Ampul P21W, 24 V (HD) Ampul P21/5W, 24 V Ampul R10W, 24 V (HD) Ampul R5W, 24 V (HD) Sönümleyici Onarým kompakt soketi 7 kutuplu

4 1 1 2 2

0720 132 21 0720 134 2 0720 141 21 0720 140 21 0812 46 001

1

0812 46 005

Fonksiyonlar Sinyal, fren Geri Arka sis ve arka vites lambasý lambalar lambasý

Çerçeve lambasý

Arka reflektör

Sol

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Lamba camý

l

Sað

l l

Yan iþaret aydýnlatmasý

LED modül izinli

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l l

Plaka aydýnlatmasý

l

Karþýlaþtýrma numarasý Aspöck 25-5101-501 25-2500-501 25-5500-501 25-5000-511 25-5400-511 35-5103-027 35-5502-027 18-8550-002

Art.-Nr. 0812 46 0812 46 0812 46 0812 46 0812 46 0812 46 0812 46 0812 46

Amb. Ad.

10

2

Amb Ad.

73 71 ¿ 72 731 ¡ 1 741 711 ¬ 712 74

MWF - 12/07 - 04046_TR - ©

Baðlantý: ¿ PG vidalama tertibatý ¡ Kompakt soket ¬ 3,0 m kablolu

02 0570


7 Gözlü Lamba M.A.N. için ADR kontrollü

Baðlayýcýlar dahil: 2 x M8. Çift donanýmlý arka lamba. l Ampulsüz. l Baðlantý: Kompakt priz arkada. l l

Aksesuar Taným

sinyal lambasý

Ampul P21W, 24 V (HD) Ampul R5W, 24 V (HD) LED-modül Glowpoint Sönümleyici Kompakt tamir soketi 8-kutuplu

Fonksiyonlar Sinyal, fren Geri Arka sis ve arka vites lambasý lambalar lambasý

Çerçeve lambasý

Arka reflektör

Sol

Sað

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Lamba camý

Plaka aydýnlatmasý

Yan iþaret aydýnlatmasý

LED modül izinli. l

Art.-Nr.

baþýna gerekli ad. 4 3 3 2

0720 132 21 0720 140 21 0812 46 01 0812 46 001

1

0812 46 003

Amb

Ad.

10

2

Art.-Nr. Amb Karþýlaþtýrma Ad. numarasý M.A.N. 81.25228-6024 0812 46 50 1 81.25229-6051 0812 46 52

7 Gözlü Lamba

M.A.N. – F2000 (yapým yýlý 08/94 sonrasý) için ADR kontrollü Baðlayýcýlar dahil: Çift donanýmlý arka lamba. l Ampulsüz. l Baðlantý: Kompakt priz arkada. l l

Aksesuar Taným

sinyal lambasý baþýna gerekli ad.

Ampul P21W, 24 V (HD) Ampul R5W, 24 V (HD) LED-modül Glowpoint Sönümleyici Kompakt tamir soketi 8-kutuplu

MWF - 12/07 - 04687_TR - ©

Çerçeve lambasý

Arka reflektör

Sol

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Lamba camý

Sað

Plaka aydýnlatmasý

Yan iþaret aydýnlatmasý

LED modül izinli.

l

l

l

l

l

02 0580

Amb.

Ad.

4 3 3 2

0720 132 21 0720 140 21 0812 46 01 0812 46 001

1

0812 46 003

Karþýlaþtýrma numarasý M.A.N. 81.25228-6029 81.25225-6465 81.25228-6030 81.25225-6464 81.25229-6051

Art.-Nr.

Fonksiyonlar Sinyal, fren Geri Arka sis ve arka vites lambasý lambalar lambasý

Art.-Nr.

10

2

Amb.

Ad.

0812 46 70 0812 46 7 0812 46 52

1


3-Gözlü Lamba

Mercedes Benz, Kässbohrer, IVECO ve M.A.N. için Sabitleme dahil: 2 x M8. Ampulsüz. Baðlantý: üniversal kablo baþlýðý, arkada.

Aksesuar Taným Ampul P 21W, 24 V (HD) Ampul R5W, 24 V (HD) Titreþim sönümleyici

Fonksiyonlar Sinyal, fren Geri Arka sis ve arka vites lambasý lambalar lambasý

Çerçeve lambasý

Arka reflektör

Sol

SaðLamba camý

Plaka aydýnlatmasý

Yan iþaret aydýnlatmasý

LED modül izinli.Lamba baþýna gerekli adet 2 1 2

Art.-Nr.

Amb.

Ad.

0720 132 21 10 0720 140 21 0812 46 001 2

Art.-Nr. Amb. Karþýlaþtýrma Ad. no. Hella 2SE-003167-0310812 46 2 1 2SD-003167-011 0812 46 20 9EL-147747-001 0812 46 21 2

4-Gözlü Lamba

Mercedes Benz, Krone, Schmitz için Sabitleme dahil: 2 x M8. Ampulsüz. Baðlantý: Kablo geçiþi için delik arka tarafta.

Aksesuar Taným Ampul P21W, 24 V (HD) Ampul R10W, 24 V (HD) Titreþim sönümleyici

Fonksiyonlar Sinyal, fren Geri Arka sis ve arka vites lambasý lambalar lambasý

Arka reflektör

Sol

 MWF - 12/07 - 09765_TR - ©

Çerçeve lambasý

Lamba camýLamba camýSað

Plaka aydýnlatmasý

Yan iþaret aydýnlatmasý

 

02 0590

LED modül izinli.

Lamba baþýna gerekli adet 3 1 2

Karþýlaþtýrma no. Hella Mercedes Benz 2VA-004887-031 0025440903 A0025440903 2VB-004887-011 0025440703 A0025440703 002544070310 A002544070310 2VP-004887-021 0025440803 A0025440803 002544080310 A002544080310 9EL-131420-001 0025440690 A0025440690 9EL-131420-011 0025440790 A0025440790

Art.-Nr.

Amb.

Ad.

0720 132 21 10 0720 141 21 0812 46 001 2

Art.-Nr.

Amb.

Ad.

0812 46 45

0812 46 461

1

0812 46 46

0812 46 47

2 0812 46 48


6-Gözlü Lamba

Mercedes Benz – Actros için ADR kontrollü Sabitleme dahil: 2 x M8. Ampulsüz. l Baðlantý: Kompakt soket yan tarafta. l l

Aksesuar Taným

Lamba baþýna gerekli adet

Art.-Nr.

Ampul P21W, 24 V (HD) Ampul R5W, 24 V (HD) LED-modül Glowpoint Titreþim sönümleyici Kompak tamir soketi 7-kutuplu

4 2 2 2

0720 132 21 0720 140 21 0812 46 01 0812 46 001

1

0812 46 002

Fonksiyonlar Sinyal, fren Geri Arka sis ve arka vites lambasý lambalar lambasý

Çerçeve lambasý

Arka reflektör

Sol

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l l

Lamba camý

Ad.

Plaka aydýnlatmasý

Yan iþaret aydýnlatmasý

LED modül izinli.

Karþýlaþtýrma no. Mercedes Benz

Art.-Nr.

l

l

l

l

l

001 540 6270 001 540 6370 002 544 1290 / 002 544 0690 002 544 1390 / 002 544 0790

0812 46 442 0812 46 441*

l l

l

Lamba camý

Sað

Amb

l

10

2

Amb Ad.

0812 46 41

1

0812 46 42

* Yan kompakt soketin sadece 5 pini doludur.

6-Gözlü Lamba

Mercedes Benz – SK için ADR kontrollü Sabitleme dahil: 2 x M8. Ampulsüz. l Baðlantý: 1,20 m baðlantý kablolu ve yuvarlak soketli. l l

Aksesuar Taným

Lamba baþýna gerekli adet

Art.-Nr.

Ampul P21W, 24 V (HD) Ampul R5W, 24 V (HD) LED-modül Glowpoint Titreþim sönümleyici

4 2 2 2

0720 132 21 0720 140 21 0812 46 01 0812 46 001

Amb Ad.

10 2

MWF - 12/07 - 09766_TR - ©

Fonksiyonlar Sinyal, fren Geri Arka sis ve arka vites lambasý lambalar lambasý

Çerçeve lambasý

Arka reflektör

Sol

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Lamba camý Lamba camý

l l

Sað

l

Plaka aydýnlatmasý

Yan iþaret aydýnlatmasý

LED modül izinli.

Karþýlaþtýrma no. Mercedes Benz

Art.-Nr.

l

l

l

l

l

001 540 1770 001 540 1870 002 544 1290 002 544 1390

0812 46 0812 46 0812 46 0812 46

l l

02 0600

Amb Ad. 43 44 41 42

1


7-Gözlü Lamba M.A.N. – TGA için ADR kontrollü

Yeni teknik: lamba içinde döþenmiþ kablo yok, bunun yerine kontakt platinleri kullanýlýr! l Sabitleme dahil: 2 x M8. l Çift donanýmlý arka lamba. l Ampulsüz. l Baðlantý: M.A.N.-yan kompakt soket l

Aksesuar Taným

Lamba baþýna gerekli adet

Art.-Nr.

Ampul P21W, 24 V (HD) Ampul PY21W, 24 V (HD) Ampul R5W, 24 V (HD) Titreþim sönümleyici Kompak tamir soketi 7 kutuplu

3 1 3 2

0720 132 21 0720 132 23 10 0720 140 21 0812 46 001 2 0812 46 002

1

Fonksiyonlar Sinyal, fren Geri Arka sis ve arka vites lambasý lambalar lambasý

Çerçeve lambasý

Arka reflektör

Sol

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Lamba camý Lamba camý

l

Sað

Plaka aydýnlatmasý

Yan iþaret aydýnlatmasý

l

l

l

LED modül izinli.

l

l

l

l

Karþýlaþtýrma no. M.A.N. 81.25225.6544 81.25225.6545 81.25229.6059 81.25229.6060

Amb. Ad.

Art.-Nr. 0812 46 0812 46 0812 46 0812 46

Amb. Ad.

810 811 1 814 815

7-Gözlü Lamba VW – Crafter için MB – Sprinter için ADR kontrollü

Yeni teknik: lamba içinde döþenmiþ kablo yok, bunun yerine kontakt platinleri kullanýlýr! l Sabitleme dahil: 2 x M8. l Çift donanýmlý arka lamba. l Ampulsüz. l Baðlantý: Kompakt piriz arkada. l

Aksesuar Taným Ampul P21W, 24 V (HD) Ampul PY21W, 24 V (HD) Ampul R5W, 24 V (HD) Titreþim sönümleyici Kompak tamir soketi 7 kutuplu

MWF - 12/07 - 09769_TR - ©

Fonksiyonlar Sinyal, fren Geri Arka sis ve arka vites lambasý lambalar lambasý

Çerçeve lambasý

Arka reflektör

Sol

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Sað

Plaka aydýnlatmasý

Yan iþaret aydýnlatmasý

l

l

l

Lamba camý

l

Lamba camý

l

l

l l

02 0610

LED modül izinli.

Lamba baþýna gerekli adet 3 1 3 2 1

Art.-Nr.

Amb. Ad.

0720 132 21 0720 132 23 10 0720 140 21 0812 46 001 0812 46 002 2

Karþýlaþtýrma Art.-Nr. no. Mercedes Benz / VW

Amb. Ad.

A906 820 0464ET

0812 46 820 2E0 945 095A A906 820 1764ET 0812 46 821 2E0 945 096A A000 826 2156 0812 46 824 2E0 945 111 A006 826 2056 0812 46 825 2E0 945 112

1


LED Kontur Lambasý/Arka Lamba MINI üniversal ADR kontrollü

 Su geçirmez lamba gövdesi. Çok küçük yapý formu, yerin dar olduðu durumlar için elveriþlidir! Iþýk çýkýþý: kýrmýzý. Baðlantý: arka taraftan döküm kablo baðlantýsý.

HOTMELT baðlantýlarý için aksesuar Taným Uygun reflektör MINI, kýrmýzý Makaronlu düz kablo uçlarý 0,5-1,5 mm2 Makaronlu hortum, ince cidarlý, 3:1, siyah Yedek kablo FLRYY, 2 x 0,75 mm2

Araç elektrik þebekelerinde kullaným gerilimi: 24 V

Model

Baðlantý

doðrudan montaj

0,5 m kablo ile düz baðlantý

Karþýlaþtýrma numarasý –

Art.-Nr. Amb./Ad. 0812 41 460 10 25 / 100 / 0555 516 1 300 0771 809 53

5

0770 121

50

Art.-Nr.

Amb./Ad.

0812 42 460

2

LED Kontur Lambasý/Arka Lamba PRO üniversal ADR kontrollü

 HOTMELT yöntemi* ile kablo baðlantýsý sayesinde %100 su sýzdýrmaz. Kompakt yapý þekli. Iþýk çýkýþý: kýrmýzý. Baðlantý: Arkadan kablolu HOTMELT baðlantýsý.

HOTMELT baðlantýlarý için aksesuar Taným Tutucu köþebent 90°, yükseklik: 43 mm Makaronlu düz kablo uçlarý 0,5-1,5 mm2 Makaronlu hortum, ince cidarlý, 3:1, siyah Yedek kablo FLRYY, 2 x 0,75 mm2

MWF - 12/07 - 09897_TR - ©

Araç elektrik þebekelerinde kullaným gerilimi: 24 V

Model

Baðlantý

doðrudan montaj 90°-HOTMELT baðlantýsý, 0,5 m kablolu

Karþýlaþtýrma numarasý –

Art.-Nr. Amb./Ad. 0812 42 955 4 25 / 100 / 0555 516 1 300 0771 809 53

5

0770 121

50

Art.-Nr. 0812 42 450

Amb./Ad.

2

* HOTMELT yöntemi, özel eriterek yapýlan bir yapýþtýrma iþlemidir, burada baðlantý kablosu su geçirmez ve çözülmez bir þekilde lamba muhafazasýna sabitlenmektedir.

02 0620


7 Gözlü Lamba

M.A.N. – TGA için Renault – Premium, Magnum için DAF için ADR kontrollü Sabitleme dahil: 2 x M8. Çift donanýmlý arka lamba. l Ampulsüz. l Baðlantý: Kompakt soket yan tarafta. l l

Aksesuar Taným

Lamba baþýna gerekli adet

Art.-Nr.

Ampul P21W, 24 V (HD) Ampul R5W, 24 V (HD) LED-modül Glowpoint Titreþim sönümleyicisi Kompak tamir soketi 7 kutuplu

4 3 3 2

0720 132 21 0720 140 21 0812 46 01 0812 46 001

1

0812 46 002

Fonksiyonlar Sinyal, fren Geri Arka sis ve arka vites lambasý lambalar lambasý

Çerçeve lambasý

Arka reflektör

Sol

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Lamba camý

l

Sað

Plaka aydýnlatmasý

Yan iþaret aydýnlatmasý

LED modül izinli.

l

l

l

l

l

l

l

l

Karþýlaþtýrma no. M.A.N. Renault / DAF 81.25225.6524 5001847584 1625985 81.25225.6523 5001847585 1625986 81.25229.6051 5000296594 1272653

Amb. Ad.

Art.-Nr.

10

2

Amb. Ad.

0812 46 951 0812 46 941 1 0812 46 52

7-Gözlü Lamba DAF – CF, XF için ADR kontrollü

Sabitleme dahil: 2 x M8. Çift donanýmlý arka lamba. l Ampulsüz. l Baðlantý: DAF kompakt soket, arka tarafta l l

Aksesuar Taným

Lamba baþýna gerekli adet

Art.-Nr.

Ampul P21W, 24 V (HD) Ampul R5W, 24 V (HD) LED-modül Glowpoint Titreþim sönümleyici

4 3 3 2

0720 132 21 0720 140 21 0812 46 01 0812 46 001

Karþýlaþtýrma no. DAF 128 4212 128 4211 127 2653

Art.-Nr.

MWF - 12/07 - 09767_TR - ©

Fonksiyonlar Sinyal, fren Geri Arka sis ve arka vites lambasý lambalar lambasý

Çerçeve lambasý

Arka reflektör

Sol

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Lamba camý

Sað

Plaka aydýnlatmasý l

Yan iþaret aydýnlatmasý

LED modül izinli.

l

l

l

l

02 0630

Amb. Ad.

10 2

Amb. Ad.

0812 46 716 0812 46 715 1 0812 46 52


7-Gözlü Lamba

Iveco – Eurocargo, Eurotech, Stralis ve Eurotrakker için ADR kontrollü Sabitleme dahil: 4 x M6. Çift donanýmlý arka lamba. l Ampulsüz. l Baðlantý: IVECO-Kompakt soket, arka taraf. l l

Aksesuar

Fonksiyonlar Sinyal, fren Geri Arka sis ve arka vites lambasý lambalar lambasý

Çerçeve lambasý

Arka reflektör

Sol

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Lamba camý

Sað

Taným

Lamba baþýna gerekli adet

Art.-Nr.

Ampul P21W, 24 V (HD) Ampul R5W, 24 V (HD) LED modül Glowpoint Titreþim sönümleyici

4 3 3 2

0720 132 21 0720 140 21 0812 46 01 0812 46 001

Plaka aydýnlatmasý

Yan iþaret aydýnlatmasý

LED modül izinli.

Karþýlaþtýrma no. IVECO

Art.-Nr.

l

l

l

l

l

l

l

99 46 32 44 99 46 32 43 99 46 32 42 93 16 18 44

0812 46 0812 46 0812 46 0812 46

l l

l

l

Amb.

St. 10 2

Amb. Ad.

707 705 706 52

1

7-Gözlü Lamba Scania için ADR kontrollü

Sabitleme dahil: 2 x M8. Çift donanýmlý arka lamba. l Ampulsüz. l Baðlantý: Kompakt soket yan tarafta. l l

Aksesuar Taným

Lamba baþýna gerekli adet

Art.-Nr.

Ampul P21W, 24 V (HD) Ampul R5W, 24 V (HD) LED-modül Glowpoint Titreþim sönümleyici Kompak tamir soketi 7 kutuplu

4 3 3 2

0720 132 21 0720 140 21 0812 46 01 0812 46 001

1

0812 46 002

LED modül izinli.

Karþýlaþtýrma no. Scania

Art.-Nr.

l

l

l

l

1498-102 1498-103 1380-819

0812 46 776 0812 46 775 0812 46 77

MWF - 12/07 - 09768_TR - ©

Fonksiyonlar Sinyal, fren Geri Arka sis ve arka vites lambasý lambalar lambasý

Çerçeve lambasý

Çerçeve lambasý

Sol

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Lamba camý

Sað

Plaka aydýnlatmasý l

Yan iþaret aydýnlatmasý

02 0640

Amb. Ad.

10

2

Amb. Ad.

1


7 gözlü lamba Kögel için ADR kontrollü

Entegre edilmiþ üçgen reflektörlü. Baðlayýcýlar dahil: 2 x M8. Ampulsüz. Baðlantý: 1,44 m uzunluðunda baðlantý kablosu ve uygun merkezi soket ile. 

Aksesuar lamba baþýna gerekli adet 4 2 1 2

Art.-Nr.

Amb.

Plaka lam- Yan iþaret lam- LED mo- Karþýlaþtýrma basý basý dülü kul- numarasý lanýlabilir Kögel 69064 69063 69062

Art.-Nr.

Amb.

Taným Ampul P21W, 24 V (HD) Ampul R5W, 24 V (HD) Ampul C5W, 24 V Titreþim sönümleyicisi

Fonksiyonlar Sinyal, fren Geri vi- Arka sis Çerçe- Arka ve arka tes lam- lambasý ve lam- refleklambalar basý basý tör

Sol

 

Lamba camý

Sað

 Ad. 0720 132 21 0720 140 21 10 0720 171 2 0812 46 001 2

Ad.

0812 46 780 0812 46 781 1 0812 46 782

7 gözlü lamba Baþlýk için Schmitz için ADR kontrollü

Entegre edilmiþ üçgen reflektörlü. Baðlayýcýlar dahil: 2 x M8. Ampulsüz. Baðlantý: 1,44 m uzunluðunda baðlantý kablosu ve uygun merkezi soket ile. 

Aksesuar lamba baþýna gerekli adet 4 2 1 2

Art.-Nr.

Amb.

Plaka lam- Yan iþaret lam- LED mobasý basý dülü kul- Karþýlaþtýrma lanýlabilir numarasý – – –

Art.-Nr.

Amb.

Taným Ampul P21W, 24 V (HD) Ampul R5W, 24 V (HD) Ampul C5W, 24 V Titreþim sönümleyicisi

Fonksiyonlar Sinyal, fren Geri vi- Arka sis Çerçe- Arka ve arka tes lam- lambasý ve lam- refleklambalar basý basý tör

SolMWF - 12/07 - 05181_TR - ©

Lamba camýSað

 02 0650

Ad. 0720 132 21 0720 140 21 10 0720 171 2 0812 46 001 2

Ad.

0812 46 790 0812 46 791 1 0812 46 792


Römork için Çok Gözlü Aydýnlatmalar Entegre edilmiþ üçgen reflektörlü 

Römorkta ayrý bir arka reflektör takýlmasýna gerek yoktur.

5 gözlü lamba Üniversal ADR kontrollü

Entegre edilmiþ üçgen reflektörlü Baðlayýcýlar dahil: 2 x M8. Ampul donanýmý dahil. Baðlantý: Arka tarafta Aspöck kompakt soket. 

Aksesuar Taným Ampul P21W, 24 V (HD) Ampul R21/5W, 24 V (HD) Titreþim sönümleyicisi Onarým kompakt soketi 7 kutuplu

Fonksiyonlar Sinyal, fren Geri vi- Arka sis Çerçe- Arka ve arka tes lam- lambasý ve lam- refleklambalar basý basý tör

Sol

 

Lamba camý

Sað

 lamba baþýna gerekli adet 3

Art.-Nr.

1

0720 140 21

2

0812 46 001

1

0812 46 005 2

Plaka lam- Yan iþaret lam- LED mo- Karþýlaþtýrma basý basý dülü kul- numarasý lanýlabilir Aspöck 25-2200-001 25-2600-001 18-8522-002

Amb.

Ad.

0720 132 21

Art.-Nr.

10

Amb.

Ad.

0812 46 662 1 0812 46 661 0812 46 665 2

5 gözlü lamba Baþlýk için ADR kontrollü

Ön montajý yapýlmýþ çerçeve lambasý dahil, çok esnek aydýnlatma kolu ve entegre yan pozisyon lambalarý . Entegre edilmiþ üçgen reflektörlü. Baðlayýcýlar dahil: 2 x M8. Çift donanýmlý arka lamba. Ampul donanýmý dahil. Baðlantý: Kompakt priz arkada. 

Aksesuar Taným

MWF - 12/07 - 05180_TR - ©

Ampul P21W, 24 V (HD) Ampul R10W, 24 V (HD) Titreþim sönümleyicisi

Fonksiyonlar Sinyal, fren Geri vi- Arka sis Çerçe- Arka ve arka tes lam- lambasý ve lam- refleklambalar basý basý tör

SolLamba camý Lamba camý

 

Sað

 

lamba baþýna gerekli adet 4 2 2

Plaka lam- Yan iþaret lam- LED mo- Karþýlaþtýrma basý basý dülü kul- numarasý lanýlabilir Hella 2VP-340930-111 2VP-340930-101 9EL-340829-031 9EL-340829-021

02 0660

Art.-Nr.

Amb.

Art.-Nr.

Amb.

Ad. 0720 132 21 10 0720 141 21 0812 46 001 2

0812 46 0812 46 0812 46 0812 46

Ad. 910 911 1 914 915


LED Yan Ýþaretleme Lambasý Kögel için ADR kontrollü

HOTMELT yöntemi* ile kablo baðlantýsý sayesinde % 100 su sýzdýrmaz. Klipsli tutucu köþebent ile kolay montaj. Baðlantý: Arkadan kablolu HOTMELT baðlantýsý. 

HOTMELT baðlantýlarý için aksesuar Taným Makaronlu düz kablo uçlarý 0,5-1,5 mm2 Makaronlu hortum, ince cidarlý, 3:1, siyah Yedek kablo FLRYY, 2 x 0,75 mm2

Art.-Nr. 0555 516 1

Amb./Ad. 25 / 100 / 300

0771 809 53

5

0770 121

50

* HOTMELT yöntemi, özel eriterek yapýlan bir yapýþtýrma iþlemidir, burada baðlantý kablosu su geçirmez ve çözülmez bir þekilde lamba muhafazasýna sabitlenmektedir. Araç elektrik þebekelerinde kullaným gerilimi: 24 V ¿

Tutucu köþebent 

Elektrik baðlantýsý

Karþýlaþtýrma numarasý Kögel 90°-HOTMELT baðlantýsý, 0,5 m kablolu 332 789

Art.-Nr. 0812 42 905

Amb. Ad. 2

LED Yan Ýþaretleme Lambasý

¡

M.A.N. / TG-A için 

MWF - 12/07 - 05183_TR - ©

Araç elektrik þebekelerinde kullaným gerilimi: 24 V 24 V

Tutucu köþebent

Baðlantý: ¿ Kompakt priz arkada. ¡ 0,5 m baðlantý kablolu, arkada.

Elektrik baðlantýsý ¿ kablo baþlýðý ile ¡ 0,5 m kablo ile

02 0670

Karþýlaþtýrma numarasý M.A.N. 81.25260.6105 81.25260.6105

Art.-Nr. 0812 42 913 0812 42 912

Amb. Ad. 2


LED Kontur/Sýnýr Ýþaretleme Lambasý MINI Üniversal ADR kontrollü l l l l

Su geçirmez döküm lamba gövdesi. Çok küçük yapý formu, yerin dar olduðu durumlar için elveriþlidir! Iþýk çýkýþý: beyaz. Baðlantý:: Döküm kablo baðlantý yeri arka taraftadýr.

HOTMELT baðlantýlarý için aksesuar Taným Uygun arka reflektör MINI, beyaz Makaronlu düz kablo uçlarý 0,5-1,5 mm2 Esnek sarma hortumu ince cidarlý, 3:1, siyah Yedek hat FLRYY, 2 x 0,75 mm2

Art.-Nr. Amb./Ad. 0812 41 461 10 25 / 100 / 0555 516 1 300 0771 809 53

5

0770 121

50

Araç elekt.þeb. kull.ger.

Model

Baðlantý

Karþýlaþtýrma no.

Art.-Nr.

Amb./Ad.

24 V

direkt montaj

0,5 m kablo ile düz baðlantý

0812 42 461

2

LED Kontur/Sýnýr Ýþaretleme Lambasý PRO Üniversal ADR kontrollü l l l l

HOTMELT yöntemi* ile kablo baðlantýsý sayesinde %100 su sýzdýrmaz. Kompakt yapý formu. Iþýk çýkýþý: beyaz. Baðlantý: Arkadan kablolu HOTMELT baðlantýsý.

HOTMELT baðlantýlarý için aksesuar

MWF - 12/07 - 09021_TR - ©

Taným Tutucu köþebent 90°, yüks.: 43 mm Makaronlu düz kablo uçlarý 0,5-1,5 mm2 Esnek sarma hortumu ince cidarlý, 3:1, siyah Yedek hat FLRYY, 2 x 0,75 mm2

Araç elekt.þeb. kull.ger.

Model

Baðlantý

Karþýlaþtýrma no.

24 V

direkt montaj

90° HOTMELT baðlantýsý, 0,5 m kablolu –

Art.-Nr. Amb./Ad. 0812 42 955 4 25 / 100 / 0555 516 1 300 0771 809 53

5

0770 121

50

Art.-Nr.

Amb./Ad.

0812 42 451

2

* HOTMELT yöntemi, baðlantý kablosunun lamba gövdesine su sýzdýrmaz ve sökülemez þekilde sabitlendiði eriyen yapýþkanlý özel bir prosestir.

02 0680


LED yan iþaretleme lambasý PRO üniversal ADR kontrollü

HOTMELT yöntemi* ile kablo baðlantýsý sayesinde % 100 su sýzdýrmaz. l Kompakt yapý formu. l Iþýk çýkýþý: sarý. l Baðlantý: Arkadan kablolu HOTMELT baðlantýsý. l

HOTMELT baðlantýlarý için aksesuar Taným Tutucu köþebent 90°, yükseklik: 43 mm Makaronlu düz kablo uçlarý 0,5-1,5 mm2 Makaronlu hortum, ince cidarlý, 3:1, siyah Yedek hat FLRYY, 2 x 0,75 mm2

Araç elektrik þebekelerinde Tutucu kullaným gerilimi: köþebent 24 V

Elektrik baðlantýsý

Karþýlaþtýrma numarasý 90°-HOTMELT baðlantýsý, 0,5 m kablolu –

Art.-Nr. Amb./Ad. 0812 42 955 4 25 / 100 / 0555 516 1 300 0771 809 53

5

0770 121

50

Art.-Nr.

Amb. Ad. 2

0812 42 950

LED yan iþaretleme lambasý üniversal ADR kontrollü

HOTMELT yöntemi* ile kablo baðlantýsý sayesinde % 100 su sýzdýrmaz. l Hella yapý formu“: 50 x 110 mm. l Baðlantý: Arkadan kablolu HOTMELT baðlantýsý. l

HOTMELT baðlantýlarý için aksesuar Taným Tutucu köþebent 90°, yükseklik: 43 mm Makaronlu düz kablo uçlarý 0,5-1,5 mm2 Makaronlu hortum, ince cidarlý, 3:1, siyah Yedek hat FLRYY, 2 x 0,75 mm2

MWF - 12/07 - 07730_TR - ©

Araç elektrik þebekelerinde Tutucu kullaným gerilimi: köþebent 24 V

Elektrik baðlantýsý

Karþýlaþtýrma numarasý 90°-HOTMELT baðlantýsý, 0,5 m kablolu 2PS 963 639-011

Art.-Nr. Amb./Ad. 0812 42 955 4 25 / 100 / 0555 516 1 300 0771 809 53

5

0770 121

50

Art.-Nr. 0812 42 960

Amb. Ad. 2

* HOTMELT yöntemi, baðlantý kablosunun su sýzdýrmaz ve yerinden çýkmaz þekilde lamba gövdesine sabitlendiði özel bir eriterek yapýþtýrma iþlemidir.

02 0690


Ampullü Kontur Lambasý

¿

üniversal ADR kontrollü

 Iþýk çýkýþý: kýrmýzý/beyaz. Ampulsüz. Doðal lastik gövde. Baðlantý: Kablolu yuva.

Aksesuar Taným Kýrmýz yedek lamba camý Beyaz yedek lamba camý Yedek ampul yuvasý Yedek ampul T4W, 24 V (HD) Yedek ampul T4W, 12 V (Daylight)

¡

Araç elektrik þebekelerinde Model kullaným gerilimi: 12 V / 24 V ¿ 90° lamba kolu 12 V / 24 V ¡ 60° lamba kolu

Baðlantý Baðlantý kablosu ile Baðlantý kablosu ile

Karþýlaþtýrma numarasý – –

Art.-Nr. Amb./Ad. 0812 42 21 4 0812 42 22 0812 42 100 0720 150 21 10 0720 150 116

Art.-Nr.

Amb./Ad.

0812 42 3 0812 42 2

2

Ampullü Kontur Lambasý üniversal

 Iþýk çýkýþý: kýrmýzý/beyaz. Ampulsüz. Yatay montaj için. Baðlantý: kablo kovaný, arkada.

Aksesuar Taným Kýrmýzý/beyaz yedek lamba camý Yedek ampul R5W, 24 V Yedek ampul R5W, 12 V

MWF - 12/07 - 09898_TR - ©

Araç elektrik þebekelerinde Model kullaným gerilimi: 12 V / 24 V esnek tutucu ile

Baðlantý kablo kovaný ile

02 0700

Karþýlaþtýrma numarasý –

Art.-Nr. 0812 42 50 0720 140 2 0720 140 1

Amb./Ad. 8 10

Art.-Nr.

Amb./Ad.

0812 42 5

1


Reflektör, yuvarlak l l

PVC muhafaza içinde. M5x16 civata, diþli pul ve somunla birlikte.

Renk Kýrmýzý

Dýþ-Ø mm 55 90

Art.-Nr. 0812 34 1 0812 35 1

Amb./Ad.

Art.-Nr. 0812 30 1 0812 30 2 0812 30 3

Amb./Ad.

Art.-Nr. 0812 31 1 0812 31 3

Amb./Ad.

10

Reflektör, yuvarlak Kendinden yapýþkanlý Renk Kýrmýzý Beyaz Sarý

Dýþ-Ø mm 60

10

Reflektör, yuvarlak Ø 6 mm delikli Renk Kýrmýzý Sarý

Dýþ-Ø mm 60

10

Reflektör, yuvarlak

kombine, kendinden yapýþkanlý, Ø 6 mm delikli

MWF - 12/07 - 02439_TR - ©

Renk Kýrmýzý Sarý

02 0710

Dýþ-Ø mm 80

Art.-Nr. 0812 37 1 0812 37 3

Amb./Ad.

10


EU Standardýna Uygun Reflektörler Üçgen Reflektör Ø 5,3 mm delikli l l

Plastik kapaklý. Delik mesafesi 70 mm.

Renk kýrmýzý

U x G mm 160 x 160

Art.-Nr. 0812 41 1

Amb./Ad. 2

Üçgen Reflektör takviyeli model

Plastik gövdeli. 2 M5x12 civata, týrtýllý pul ve somun. l Delik mesafesi 70 mm. l l

MWF - 12/07 - 01601_TR - ©

Renk kýrmýzý

02 0720

U x G mm 170 x 170

Art.-Nr. 0812 40 1

Amb./Ad. 2


Köþeli Reflektör MINI Kendinden yapýþkanlý l

l

Çok küçük yapý formu, yerin dar olduðu durumlar için elveriþlidir! Kontur ve sýnýrlama lambalarý MINI, Art.-Nr. 0812 42 460 ve 461 için uygun reflektör.

Renk Kýrmýzý Beyaz

U x G mm 70 x 22

Art.-Nr. Amb./Ad. 0812 41 460 10 0812 41 461

Köþeli Reflektör

Kendinden yapýþkanlý l

PVC muhafaza içinde.

Renk Sarý

U x G mm 122 x 32,5

Art.-Nr. 0812 25 3

Amb./Ad.

Art.-Nr. 0812 21 1 0812 21 2 0812 21 3

Amb./Ad.

Art.-Nr. 0812 22 1 0812 22 3

Amb./Ad.

10

Köþeli Reflektör

Kendinden yapýþkanlý Renk Kýrmýzý Beyaz Sarý

U x G mm 90 x 40

10

Köþeli Reflektör Ø 4,3 mm delikli l

Delik mesafesi 70 mm.

MWF - 12/07 - 07503_TR - ©

Renk Kýrmýzý Sarý

02 0730

U x G mm 90 x 40

10


Özel Uygulamalar için Soket Yuvalarý ve Soketler 6 V – 24 V 3 ve 4 kutuplu sistem 6 V – 24 V Genel veriler: l l l l

Ýþletme sýcaklýðý: –40°C ile +85°C arasý. Maks. akým þiddeti: 25 A (2,5 mm2 kablo için), 16 A (1,5 mm2 kablo için). Vidalý kontaklar daha büyük çekme yüküne dayanýr. Kapaktaki açýklýk sayesinde soket yuva içinde tutulur. 1

2

Prizler Res. Taným Model 1 3 kut. sok. yuvasý Plastik 2 4 kut. sok. yuvasý Plastik

1

2

Standart Kontak türü – Vidalý kontak DIN 72575 Vidalý kontak

Kesit alaný Kontak malzemesi Art.-Nr. Amb.Ad. 3 x1,5 – 2,5 mm2 Bakýr çinko alaþýmý parlak 0555 315 2 1 3 x 1,5 mm2 Bakýr çinko alaþýmý parlak 0555 315 6 1 x 2,5 mm2

Fiþ l

Ýlave çekme yükü hafifletme tertibatý

Res. Taným Model 1 3 kut. sok. yuvasý Plastik 2 4 kut. sok. yuvasý Plastik

Standart Kontak türü – Vidalý kontak DIN 72575 Vidalý kontak

Kesit alaný Kontak malzemesi Art.-Nr. Amb.Ad.. 3 x 1,5 – 2,5 mm2Bakýr çinko alaþýmý parlak 0555 315 1 1 3 x 1,5 mm2 Bakýr çinko alaþýmý parlak 0555 315 5 1 x 2,5 mm2

4 damarlý spiral kablolar l l l l

Soketsiz! 12 V ve 24 V için uygundur. Her birinin iþleme için 200 mm ucu vardýr. Damarlarýn kesit alaný 4 x 1,0 mm2

Spiral çapý küçük 400 mm

MWF - 11/07 - 10529_TR - ©

!

Malzeme Poliüretan (PU)

Maks. çalýþma uzunl. 3000 mm

Art.-Nr. 0510 956 11

Amb.Ad. 1

Baðlantý aksesuarý: Çok damarlý oto kablolarý 3 x 1,5 mm2 Art.-Nr. 0770 116 4 x 1,5 mm2 Art.-Nr. 0770 119 Ýzol.soyma pens.Art.-Nr. 0714 108 10 Kablo ucu (vidalý baðlantý için) Art.-Nr. 0557 175 928 1,5 mm2 Klemens pens.Art.-Nr. 0714 107 100

02 0740

Kontak bakýmý Silikon sprey Kontak spreyi Kontak SW Kontak OL Kontak OS Kontak SL

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

0893 0890 0893 0893 0893 0893

223 100 65 60 61 70


Özel Uygulamalar için Soket Yuvalarý ve Soketler 3 kutuplu sistem 12 V Genel veriler: l l l l l l

DIN 9680 uyarýnca. Ýþletme sýcaklýðý: –25°C ile+75°C arasý. Maks. akým þiddeti: Koruma sýnýfý: IP 54. Lastik conta ile vidalama sayesinde su sýçramasýna ve kirlenmeye karþý koruma saðlanýr. Kullaným alaný: Ziraat makineleri, traktörler ve soðutuculu nakil araçlarý.

3 kutuplu soket yuvasý Model Plastik

Kontak türü Geçmeli kontak

Kontak malzemesi Nikelajlý bakýr çinko alaþýmý

Art.-Nr.

Amb./Ad.

0555 315 200

2

Kontak malzemesi Nikelajlý bakýr çinko alaþýmý

Art.-Nr.

Amb./Ad.

0555 315 100

2

Material Kontakte –

Art.-Nr. 0555 316 2

2

Material Kontakte Nikelajlý bakýr çinko alaþýmý

Art.-Nr. 0555 316 1

2

3 kutuplu soket Model Plastik

Kontak türü Geçmeli kontak

2 kutuplu sistem 6 V – 24 V Genel veriler: l DIN 4165 uyarýnca.

2 kutuplu soket yuvasý l l l l l

Ýþletme sýcaklýðý: – 40°C ile +105°C arasý. Maks. akým þiddeti: 16 A. Koruma sýnýfý: IP 67. 30 cm kablo, 2,5 mm2, enjekte plastik kaplý gövde. Vidalý kapak.

Model Kablo dahil plastik

Kontak türü –

Amb./Ad.

2 kutuplu soket l

Akým þiddeti: maks. 8 A.

MWF - 02/08 - 10527_TR - ©

Model Plastik

!

Kontak türü Geçmeli kontak

Amb./Ad.

Baðlantý aksesuarý: çok damarlý oto kablolarý 2 x 1,5 mm2 Art.-Nr. 0770 120 3 x 1,5 mm2 Art.-Nr. 0770 116 Ýzol.soyma pens.Art.-Nr. 0714 108 10 Yassý kablo soketi 4,8 x 0,8 Art.-Nr. 0558 531 2 6,3 x 0,8 Art.-Nr. 0558 991 7 Klemens Pens. Art.-Nr. 0714 107 107

02 0750

Kontak bakýmý Silikon sprey Kontak spreyi Kontakt SW Kontakt OL Kontakt OS Kontakt SL

Art.-Nr. 0893 223 Art.-Nr. 0890 100 Art.-Nr. 0893 65 Art.-Nr. 0893 60 Art.-Nr. 0893 61 Art.-Nr. 0893 70


Yan Ýþaretleme Lambalarý LED Model LED tekniðinin avantajlarý:

Bakým gerekmediði için uzun dayaným süresi vardýr. Ampul deðiþtirme gerekmez. l Çok düþük enerji tüketimi. l l

LED Yan Ýþaretleme Lambasý Üniversal ADR kontrollü

%100 su sýzdýrmazlýðý HOTMELT yöntemiyle* kablbaðlantýsý sayesinde saðlanýr. l Tutucu köþebendin üniversal delik düzeni ♦ kolay montaj. l Baðlantý: Arkadan kablolu HOTMELT baðlantýsý. l

¿

¡

Kullanýlabilir araç þeb. ger. Tutucu Baðlantý : köþebend l 24 V ¿ 90° HOTMELT baðlantýsý Kablo 0,5 m l 24 V ¡ T HOTMELT baðlantýsý Kablo 2 x 0,2 m

Karþýlaþtýrma no.

Art.-Nr.

Amb./Ad.

– –

0812 42 880 0812 42 881

10

Kablo Kiti, ön montajlý Üniversal ADR kontrollü

%100 su sýzdýrmazlýðý HOTMELT yöntemiyle* kablo baðlantýsý sayesinde saðlanýr. l LED yan iþaretleme lambalarýný kapsar Art.-Nr. 0812 42 880 veya 0812 42 881. l Baðlantý kablosunun uzunluðu: 4,0 m Lambalar arasýndaki hattýn uzunluðu: 3,5 m. l Tutucu köþebendin üniversal delik düzeni ♦ kolay montaj. l Zamandan ve iþ gücünden tasarruf sayesinde yüksek ekonomik yarar saðlanýr. l

HOTMELT baðlantýlarý için aksesuar

MWF - 12/07 - 05819_TR - ©

Taným Makaronlu düz kablo uçlarý 0,5-1,5 mm2 Makaronlu hortum ince cidarlý, 3:1, siyah Yedek hat FLRYY, 2 x 0,75 mm2 Kullanýlabilir araç þebekesi gerilimi: 24 V 24 V 24 V

Tutucu köþebent Baðlantý l l l

Kablo kiti, 2 x 3 lambalý Kablo kiti, 2 x 4 lambalý Kablo kiti, 2 x 5 lambalý

Art.-Nr. 0555 516 1

Amb./Ad. 25 / 100 / 300

0771 809 53

5

0770 121

50

Karþýlaþtýrma no.

Art.-Nr.

Amb./Ad.

– – –

0812 42 886 0812 42 887 0812 42 888

1

* HOTMELT yöntemi, baðlantý kablosunun lamba gövdesine su sýzdýrmaz ve sökülemez þekilde sabitlendiði eriyen yapýþkanlý özel bir prosestir.

02 0760


Yan Ýþaret Lambasý Filamanlý ampuller için

Mercedes Benz – Actros, SK için ADR kontrollü l l

Ampulsüz. Baðlantý: Kompakt priz arkada.

Aksesuar Taným Ampul W2,1x9,5D, 3W, 24V Ampul W10/3, 3W, 12V

Kullanýlabilir araç þebekesi gerilimi: 12 V / 24 V

Tutucu köþebent Baðlantý

Karþýlaþtýrma no. Mercedes Benz 0005444111

Kompakt soket

Art.-Nr. 0720 161 2 0720 161 1

Amb./Ad.

10

Art.-Nr.

Amb./Ad.

0812 42 904

10

Yan Ýþaret Lambasý Filamanlý ampuller için M.A.N. için l l

Ampul donanýmý (silindirik ampul C5W, 24 V) dahil. Baðlantý: Kompakt priz arkada.

Aksesuar Taným Ampul C5W, 5W, 24 V Ampul C5W, 5W, 12 V

Kullanýlabilir araç þebekesi gerilimi:

MWF - 12/07 - 05821_TR - ©

12 V / 24 V

Tutucu köþebent Baðlantý

Karþýlaþtýrma no. M.A.N. 81.25260.6048 81.25260.6088

Tülle

02 0770

Art.-Nr. 0720 171 2 0720 171 1

Amb./Ad.

10

Art.-Nr.

Amb./Ad.

0812 42 903

10


1

2

3

4

Düðme Piller

5

l

l

6 IEC Tanýmý

Other??

CR1220 CR 1616 CR 1620 CR 1632 CR 2016 CR 2025 CR 2032 CR 2430 LR 9 –

DL 1220 3 DL 1616 3 DL 1620 3 DL 1632 3 DL 2016 3 DL 2025 3 DL 2032 3 DL 2430 3 V 625 U 1.5 V 23 GA MN 21; 12 A23 V13 GS (V13 GA); 1:5 V 357; A76 V 392; D392; 1.5 A63

SR 44/ LR 44 SR 41 / LR 41

8

7 Voltaj

Sistem

Dia

9 Fig. Art.Nr.

12.5x2 16.0 x 1.6 16.0 x 2 16.0 x 3.2 20.0 x 1.6 20.0 x 2.5 20.0 x 3.2 24.0 x 3.0 Alkali manganez 15.5 x 6.1 Alkali 10.3 x 28.5 manganez Gümüþ oksid 11.6 x 5.4

1 2 3 3 4 5 6 6 7 8

0827 081 220 0827 081 616 0827 081 620 0827 081 632 0827 082 016 0827 082 025 0827 082 032 0827 082 430 0827 08 625 0827 08 23

9

0827 08 13

Gümüþ oksid

10

0827 08 392

Lityum Lityum Lityum Lityum Lityum Lityum Lityum Lityum

7.9 x 3.6

10

l l

Amb./Ad.

Sadece küçük otomatik boþaltma iþlemi Geniþ sýcaklýk aralýklarýnda kullanýlabilir. Yüksek sistem voltajý Uzun raf ömrü: Lityum piller için > 5 yýl, Gümüþ oksid > 2 yýl, Alkali manganez > 3 yýl.

Tipik uygulamalar 10/100

Araç anahtarý

Elde taþýnabilen vericiler

3

Dijital kaliperler Dijital Cep Ölçer

Diğer olası uygulamalar Spor

Pedometre, kalorimetre, kronometre, kalp atýþý ölçer Kiþisel ölçer Saðlýk Dijital ateþ termometresi Kan þekeri ölçer Oyuncak Oyuncaklar ve oyunlar Elektronik kitaplar Elektronik Uzaktan kumandalar cihazlar Cep hesap makineleri/bilgisayarlarý Ajandalar Elektronik seviyeler Kapý zilleri Motorlu araçla- Garaj kapýsý açma üniteleri rýn aksesuarlarý Araç alarm sistemleri Saatler Muhtelif Evcil hayvan tasmasý Lazer pointer LED lambalarý

0827 082 016, 0827 082 032, 0827 08 13 0827 082 032 0827 081 616, 0827 08 13, 0827 08 392 0827 081 620, 0827 082 016, 0827 082 025, 0827 082 032 0827 082 016, 0827 082 025, 0827 082 032, 0827 08 13 0827 08 13 0827 082 025, 0827 082 032 0827 081 616, 0827 081 620, 0827 08 13 0827 082 016, 0827 082 025, 0827 082 032 0827 08 13 0827 08 23 0827 081 616, 0827 082 032, 0827 08 23 0827 08 23, 0827 08 13 0827 081 220, 0827 081 620, 0827 082 016, 0827 082 025, 0827 082 032, 0827 08 13, 0827 08 392 0827 082 032, 0827 08 13 0827 08 13, 0827 08 392 0827 081 616, 0827 082 016, 0827 082 032

Düðme Pil Standı pilsiz l

MWF- 03/09-05803-TR © •

l

l

l

02 0775

Kararlý delikli plaka tasarýmý. Temiz ve sýrasý ile dizilmiþ blister paketli düðme pillerin maksimum 8 dosya rafýna (dahil) sýðabilmesi için. Serbestce durabilmesi ve duvara monte için Renk: kýrmýzý, toz kaplamalý RAL 3020.


Profi-Line Pilleri Þarj edilebilir piller (1000 defaya kadar þarj edilebilir) profesyonel kullaným için en yüksek kapasiteli!

Nikel Metal Hibrit Pilleri (NiMH pil) Dijital kamera, palm, organizer, GPS sistemleri, el fenerleri, uzaktan kumandalar ve diðer bütün seyyar cihazlarda yüksek performans saðlamak için.

Akü tipi NiMH Micro AAA; R03; UM4 Mignon AA; R6; UM3 Baby C; R14; UM2 Mono D; R20; UM1 9-V-Block; PP3; F22

Art.-Nr.

Kapasite mAh 800 2600 3500 8000 200

0827 0827 0827 0827 0827

211 212 213 214 215

Amb./Ad.

4 4 2 2 1

Pil Kutusu 8 Micro-AAA veya Mignon AA piller/bataryalar için muhafaza sistemi. Ýstenmeden deþarj olmaya karþý ideal koruma. Þarj durumunun bilinmesi için “Dolu/Boþ” baskýlý. Teslimatý pilsiz yapýlýr.

Art.-Nr. 0827 210 Amb./Ad.: 1

Profi-Line Piller Profesyonel kullaným için yüksek kapasiteli piller! Özel olarak normal ve yüksek enerji tüketen mobil veya seyyar cihazlar için.

Alkalik mangan piller l l l l

MWF - 10/06 - 09286_TR - ©

l

Çok uzun ömürlü, yüksek akým gerektiren cihazlar için de uygundur. –20°C ile +50°C arasýndaki sýcaklýklarda çalýþabilir durumdadýrlar. Akma bakýmýndan son derece emniyetlidirler. Düþük oranda kendiliðinden deþarj olurlar (5 yýla kadar depolamaya elveriþli). Þarj edilemezler. Taným 1,5 V Micro AAA; LR03; AM4 1,5 V Mignon AA; LR6; AM3 1,5 V Baby C; LR14; AM2 1,5 V Mono D; LR20; AM1 9,0 V Block; 6LR61; 6AM6

02 0780

Art.-Nr. 0827 01 0827 02 0827 03 0827 04 0827 05

Amb./Ad.

4/48 4/48 2/24 2/24 1/12


Akülü LED Seyyar Lamba WLH 30 Plus Atölye bölümü ve müþteri hizmetleri için

Lityum Iyon aküler ‘ Küçük aðýrlýk, yüksek performans ve akülerin kendiliðinden boþalmasý yok. Memory efekt yok. l Yüksek ýþýk kazancý ‘ En ücra köþelere kadar süper aydýnlýk! l Akýllý kumanda elektroniði ‘ Bu sayede bütün yanma süresi boyunca sabit kalan aydýnlatma gücü! l

Þebekeden baðýmsýz ‘ Kablosuz olmasý sayesinde seyyar, üniversal kullaným! l Darbeye ve çarpmaya karþý dayanýklý ‘ Zor koþullar için! l LED dayaným süresi 100.000 saate kadar ‘ Ampul deðiþtirme yok! l Ýyi eriþilebilir açma/kapatma þalteri. l Kanca 360° dönebilir ve katlanabilir. l Þarj istasyonunun duvara sabitlenmesi mümkün. l

Teslimat kapsamý Akülü LED Seyyar Lamba WLH 30 Plus. Þarj istasyonu, 1,5 m kablolu. l Kullaným talimatý. l

Teknik bilgiler

l

LED sayýsý Lityum iyon akü Iþýk þiddeti Þarj süresi

Art.-Nr. 0827 940 030

MWF - 05/06 - 05391_TR - ©

30 + 1 (gösterge ýþýðý) 7,4 V, 2.200 mAH 550-600 Lux yakl. 3 saat (1 saat sonra kapasitenin yakl. % 80'i dolu!) Yanma süresi yakl. 8 saat Lamba koruma sýnýfý IP54

Amb./Ad. 1

Süper aydýnlatma sayesinde geniþ uygulama yelpazesi.

Kanca dýþarý katlanmýþ.

Ýlave kýrmýzý LED (iþaret ýþýðý). Lambanýn yakl. 5 dakika daha çalýþabileceði sinyalini verir.

Seçilmiþ LED'ler – üniform ýþýk rengi.

02 0790

Kanca içeri katlanmýþ.


SEYYAR LAMBA 230V

Art.-Nr. 981 760 10 Ergonomik ve üstün esneme özelliğine sahip her türlü tamir ve bakım işlemine uygun. Araç ve makinalarda en zor noktaların görülmesini sağlayan aydınlatma cihazı. Kaymayı önleyen ergonomik sap. Daha iyi aydınlatma için silindir şeklinde gövde. Her yöne kıvrılabilen esnek kablo. Uygulama alanları:Araçların motor, silin dir, valf, vites kutusu, debriyaj, kaporta, kapı duvarları, araç tavanı, hasarlı ağır vasıtalar vb. alanlarda kullanılır. Hassas kontrol düğmesi Ergonomik tasarımı ile uzun süre çalışma rahatlığı sağlar. Her yöne dönebilen ve kırılmaz askı kancası.

Teknik bilgiler: LED Sayısı Performans değeri Kablo uzunluğu Gövde boyu

60 500 lux 5 metre 400 mm

SEYYAR LAMBA ŞARJLI Art.-Nr. 827 940 060

Her türlü tamir ve bakım işlemine uygun 5 saate kadar çalışma imkanı sağlayan şarjlı ergonomik seyyar lam

  

MWF - 07/10 - 20116-TR - ©

Teknik bilgiler: LED Sayısı Performans Değeri Pil Özelliği Şarj bitme süresi Şarj etme süresi Kablu uzunluğu Gövde boyu

60 500 lux NiMH Akü 1800 mAh yakl. 5 saat yakl. 3 saat 5 metre 400 mm

02 0791

5 saate kadar şarj ile çalışma imkanı. 3 saat içerisinde tamamen şarj olur. Her yöne kıvrılabilen esnek kablo. Farklı çalışma ortamları için askı kancası

Uygulama alanları: Araçların motor, silindir, valf, vites kutusu, debriyaj, kaporta, kapı duvarları, araç tavanı, hasarlı ağır vasıtalar vb. alanlarda kullanılır. Şarjlı olmasından dolayı mekandan bağımsız her yerde kullanılabilir. Özellikler: Ergonomik tasarımı ile uzun süre çalışma rahatlığı sağlar. Her yöne dönebilen ve kırılmaz askı kancası. Çok hafif gövdesi sayesinde askı kullanılmadığında da yorulmadan çalışma imkanı sağlar.


Akülü LED Seyyar Lamba WLH 30 Premium • En modern lityum iyon akü teknolojisi • Kısa şarj süresi, uzun aydınlatma süresi. • Yüksek ışık verimi. • Plastik çengel • 360° döndürülebilir ve katlanabilir.

Teknik bilgiler LED sayısı Lityum iyon aküleri Işık yoğunluğu Şarj süresi Yanma süresi Lamb.koruma sınıfı

30 + 1 (İndikatör ışığı – lambanın 5 dakika içinde şarj edilmesi gerektiği sinyalini verir) 7,4 V, 2.200 mAH 1.000 Lux, 50 cm'de < 3 saat (1 saat sonra yakl. % 80 kapasite kullanılır durumdadır) yakl. 9 saat IP65 (Toz geçirmez/su huzm. karşı korunmuş)

Teslimat kapsamı •

Akülü LED seyyar lamba WLH 30 Premium, şarj istasyonu (Duvar montajı için uygun) ve şebeke adaptörü, kullanım kılavuzu.

Art.-Nr. 0827 940 130

MWF - 02/10 - 05391 - © •

Amb./Ad. 1

Daha kalın cidarlar – en ağır mekanik yüklere karşı.

Birlikte dökülmüş dişli kovan – en yüksek tutma ve çekme kuvvetleri, kapağın yerine oturması kusursuz.

High-End şalteri, dört kat vidalı – azami yük altında en gelişmiş kullanım konforu.

Takviyeli koruma camı – en ağır şartlar altında bile kırılmaya karşı ideal koruma.

Koruma sınıfı IP65 – toz geçirmez/su huzmesine karşı korunmuş (eskiden IP54 – su sıçramasına karşı korunmuş).

En modern kumanda elektroniği – aydınlatma süresi boyunca sabit kalan ışık performansı.

02 0792


LED ÇALIŇMA LAMBASI, 60 LED’LĠ Art.-Nr. 0981 760 100 / 1 Özellikler: •60 LED sayesinde çalıňma yeri yeterli de recede aydınlatır. •LED tekniđi sayesinde uzun dayanım sürer. •Yeterli geniňlikte çalıňma alanı 8m H05RN, 2x 0.75 mm kablo sayesinde sađlanır. •Açma / Kapama için devirmeli ňalter. •Plastik parçalar RAL9005 malzemeden, siyah. •Su sıçramasına karňı korunmuň Avrupa tipi yassı soketler.

02 0793


Elektronik Seyyar Lamba

Otomotiv ve Sanayi Sektörüne uygun çok amaçlý seyyar lamba Art.-Nr. 0981 700 0 und 0981 711 0 iliþiðinde yedek bir lamba vardýr Floresan ampul deðiþimi hýzlý ve kolay l l l

Bakým dostu sürgü sistemli yapý tarzý ♦ ampul deðiþtirmede gerilim olan hatlarla temas yok. Göze gelmeden çalýþmak için saðlam prizmatik koruma borusu. Lastik baþlýk ve dönmeye karþý güvenli tutma sapý sayesinde saðlam

♦ Ýþten kayýp zaman olmaz. ♦ Masraftan tasarruf. l l l

Güç Iþýk þiddeti Þebeke gerilimi Baðlantý kablosu Fiþ tipi Koruma türü Koruma sýnýfý Balast Teknik özellikler

Art.-Nr. Amb./Ad.

yapým tarzý. Dönebilir, kýrýlmaz aský çengeli. Son derece esnek besleme kablosu sayesinde kablo kopmasýna karþý ideal koruma. Yað ve benzine karþý dayanýklýdýr.

8W 330 Lumen

11 W 900 Lumen 230 V 5 m H05RN-F “FLEX“ 2 x1,0 mm2 Tam lastik kontur fiþi IP 64 II Komple elektronik donanýmlý olan EVG balastýn kapatma otomatiði (ampul arýzasýnda ) ve ön ýsýtmasý vardýr ♦ ve ampul için ideal koruma. Kýrýlmaya karþý koruma folyolu ampul Daha fazla ýþýk ♦ 75 W normal ampul Art.-Nr. 0981 700 1. ile eþdeðer. Ýnce yapý formu. Kýsa kompakt yapý formu. Üstün soðuk start. Üstün soðuk start. %20 daha fazla aydýnlatma performansý! 0981 700 0981 700 0 0981 711 0981 711 0 yedek florosan ampul dahil yedek florosan ampul dahil 1 1

Yedek parçalar ve aksesuar 1 2 3

MWF - 08/07 - 05358_TR - ©

4 5

1 Florosan ampul 8 W 2 Florosan ampul 11 W kýrýlma korumalý kýrýlma korumasýz Art.-Nr. 0981 711 1 Art.-Nr. 0981 700 1 Art.-Nr. 0981 8 Amb./Ad. 2 Amb./Ad. 1 Amb./Ad.1 3 Seyyar lamba takýlmýþ Art.-Nr. 0981 700 1 – sürgü, 2006’dan itibaren Art.-Nr. 0981 700 4 Amb./Ad. 1 4 Koruma borusu – Art.-Nr. 0981 700 3 Amb./Ad.1 5 Yaylý kýskaçlý tutucu mýknatýs, yakl. 18 kg tutma kuvveti Art.-Nr. 0981 69 Amb./Ad. 1

02 0800


ÖZEL LAMBALAR Mıknatıslı LED arama çubuk lambası •Uygulamalar: Yakın bölge. •Uzunluk: 164–665 mm arasında uzatılabilir, Ø: yakl. 10,5 mm. •Kuvvetli mıknatıs (1 kg'a kadar taňıma gücü). •Piller: 3x LR41 (Teslimat kapsamında). Art.-Nr. 0827 500 001 Amb./Ad. 1 Piller, Art.-Nr. 0827 08 392, Amb./Ad. 3

LED'li kalem lamba •Uygulamalar: Yakın bölge. •Uzunluk: yakl. 130 mm, Ø: yakl. 12 mm. • Kısa süreli ıňık tutma klipsi üzerinden ayarlanabilir, sürekli ıňık lamba kafası döndürülerek ayarlanabilir. • Piller: 2x Micro / AAA / LR03 (teslimat kapsamında bulunmaz). Mıknatıslı LED

LED'li kalem lamba Art.-Nr. 0827 500 006 Amb./Ad. 1

MWF - 07/09 - 07201 - © •

Piller, Art.-Nr. 0827 01, Amb./Ad. 4

02 0810


Patlamaya Karþý Korumalý Xenon El Feneri T50 l

l l l

l l l

Taným Xenon el feneri T 50 0827 850 için yedek ampul 827 850 için kemer kýlýfý 0827 850 için miðfer tutucusu Pil

Art.-Nr. 0827 850 0827 851 0827 852 0827 853 0827 02

Amb./Ad.

l l

1 l

4

Patlamaya karþý EU standardýna uygun korumalý. Aydýnlatma mesafesi: 100 –120 m. Ampul: Xenon (halojen lambaya oranla birkaç kat daha aydýnlýk). Alkalik piller: 4 adet LR6/AA Mignon tipi, Art.-Nr. 0827 02 (4 adet teslimat kapsamýnda). Aðýrlýk: 130 g piller dahil. Boyut: 15,5 cm x 4,0 cm. 5 m'ye kadar su sýzdýrmaz. Kýrýlmaz ABS plastik. Alkalik Mignon piller ve bir Xenon aydýnlatma elemanýnýn kombinasyonu sayesinde son derece aydýnlýk ve küçük. ADR talimatlarýnýn ve GGVS uygulama yönergelerinin tüm þartlarýný yerine getirir.

Halojen Çalýþma Lambasý Sýçrayan suya karþý korumalý çalýþma lambasýnýn deðiþtirilebilir bir tasarruf ve halojenli bir ana lambasý, sinyal tertibatý ve elektronik acil fonksiyonu (elektrik kesilmesi durumunda otomatik olarak devreye girer) vardýr. Aydýnlatma baþlýðý yakl. 120° dönebilir. Durma ve pozisyon lambasý olarak özellikle elveriþlidir. l

l l

MWF - 08/01 - 07391_TR - ©

Taným Halojen çalýþma lambasý, renk kýrmýzý 0827 810 için ana lamba, 6 V / 10 W 0827 810 için pilot lamba, 6 V / 1,2 W 0827 810 için yedek pil

Art.-Nr. 0827 810 0827 811 0827 812 0827 813

02 0820

Amb./Ad. 1

Aþýrý þarja karþý emniyetli olan kaliteli pil aþýrý deþarja karþý da korunmuþtur. LED kontrollü þarj cihazý lamba gövdesine monte edilmiþtir. 220 V/230 V þebekeden ve 12 V/24 V araç devresinden þarj edilmesi mümkündür.

Þarj süresi: yakl. 18 saat Yanma süresi, tasarruflu: yakl. 29 saat Yanma süresi, halojen lamba: yakl. 3 saat Renkli sinyal camlarý (beyaz, kýrmýzý, yeþil, turuncu), taþýma kayýþý, duvar tutucusu, 12 V/24 V araç þarj tertibatý, 220 V/230 V þebeke kablosu dahildir, ölçüler yakl. 336 x 126 x 112 mm.


Premium-Line El Fenerleri Esnaf ve sanayi kullanýmý için.

Taným Uygulama Kullaným ömrü Iþýk rengi Ampul Iþýk þiddeti Aydýnlatma mes. yakl. Koruma türü Uzunluk yakl. Malzeme Yanma süresi yakl. Özellikler

Piller * Art.-Nr. Piller Art.-Nr. Yedek ampuller Art.-Nr. Holster Art.-Nr.

Designer-LED T3 Yakýn bölge

Power-LED T4 Yakýn bölge / orta bölge > 10.000 s ♦ ampul deðiþtirme yok! Beyaz Beyaz 1 x LED 7 x LED 65 Lumen 56 Lumen 150 m 15 m IP44 IP44 140 mm 135 mm Alüminyum, Alüminyum, kýrmýzý eloks.boya siyah eloks. boyalý 5s 7s • 3 W LED • 7 LED ‘ Yüksek ýþýða ‘ Yüksek ýþýða dönüþüm oraný dönüþüm oraný • Kompakt • Kompakt model model ‘ 140 mm • Taþýma halkasý uzunl dahil • Taþýma halk. dhl. 3 x Micro / 3 x Micro / AAA / LR03 AAA / LR03 0827 805 200 0827 835 005 Amb./Ad. 1 Amb./Ad. 1 0827 01 0827 01 Amb./Ad. 4 Amb./Ad. 4 – – –

El feneri standart Yakýn bölge / orta bölge – Beyaz 1 x Kripton 12 Lumen 100 m IP40 190 mm Alüminyum, siyah boyalý 15 s • Mýknatýslý tutuculu

Krypton Krypton T7 T9 orta bölge / uzak bölge – – Beyaz Beyaz 1 x Kripton 1 x Kripton 27 Lumen 44 Lumen > 150 m > 150 m IP44 IP44 255 mm 315 mm Alüminyum, kýrmýzý eloks.boyalý

2 x Mono / D / LR20 0827 700 Amb./Ad. 1 0827 04 Amb./Ad. 2 2,4 V, 0,5 A 0827 701 Amb./Ad. 1 –

2 x Mono / D / LR20 0827 837 1 Amb./Ad. 1 0827 04 Amb./Ad. 2 2,4 V, 0,7 A 0827 837 3 Amb./Ad. 1 0827 839 5 Amb./Ad. 1

MWF - 09/08 - 07200_TR - ©

* Teslimat kapsamýnda deðil.

02 0830

3,5 s 4s • Kripton ampul ♦ Yüksek ýþýða dönüþüm oraný • Ergonomik formlu tutma sapý ♦ Daha iyi kavrama özellikli • Fokuslanabilir • Taþýma halkasý dahil 3 x Mono / D / LR20 0827 839 1 Amb./Ad.1

3,6 V, 0,75 A 0827 839 3 Amb./Ad.1


Halojen Ýkaz Lambasý l l l

l l l

Çalýþma lambalý. Ticari araçlarýn talimatlara uygun iþaretlenmesi. StVZO (trafik kanunu) Nr. 19 uyarýnca TÜV (araç muayene) testli. GGVS onaylý, test numarasý K 13947. Teslimat kapsamýnda piller (5 adet gereklidir) yoktur. Seçimli olarak sürücü kabinine montaj için saðlam kutu içinde.

Art.-Nr. Amb./Ad. 0827 825 1 kpl. saðlam kutuda 0827 825 1 Piller 0827 04 2/24 Yedek ana ampul 0827 825 2 1

MWF - 07/08 - 10455_TR - ©

Taným Ýkaz lambasý

02 0840


Kablo Tamburlarý

Dikkat: 2004 Haziran tarihli BGI 608'e göre merdiven rulolarý inþaat ve montaj yerlerinde izolasyon malzemesinden oluþturulmuþ olmalý veya izolasyon maddesi ile kaplanmýþ olmalýdýr. ♦ Plastik-kablo tamburlarý, Art.-Nr. 0774 101 … kuru mekanlarda kullaným için, soðuða duyarlý. kuru mekanlarda kullaným için, soðuða dayanýklý. sürekli dýþarýda kullaným, aþýrý esnek, yað, benzin ve UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý.

(Çelik Sac Modeli) Plastik kablo Lastik kablo Neopren kablo

H05VV-F H05RR-F H07RN-F

Kullaným alaný

Sürekli dýþ kullaným 3 Koruma kontaðý-Prizler 16 A, 250 V H07RN-F3G1,5

Model Kablo donanýmý Kablo uzunluðu Art.-Nr. Koruma türü Aþýrý ýsýnma emniyeti Özellikler

Kuru mekanlar

Kuru mekanlar

3 Koruma kontaðý-Prizler 16 A, 250 V H05RR-F3G1,5

3 Koruma kontaðý-Prizler 16 A, 250 V H05VV-F3G1,5

40 m 50 m 50 m 0774 40 0774 50 1 0774 50 11 IPX4 püskürtme su korumalý IP20 IP20 VDE 0620* göre tekrar çalýþtýrma korumasý olan termo koruma þalteri l Yeni sabitleme freni. l Saðlam model. l Darbeye karþý tamponlanmýþ, parlak galvanizli çelik boru çerçeve. l Ergonomik, plastik izolasyonlu taþýma kulbu. l Püskürtme su korumalý tekli prizler (0774 50 1 ve 0774 50 11 deðil). l Arýzalý prizler teker teker deðiþtirilebilir. l Gözden kaçmayan güvenlik rengi. l Düþük aðýrlýk merkezinden dolayý son derece saðlam durur. 285 mm x 190 mm x 360 mm

Boyutlar (U x G x Y)

* Takýlmýþ olan, serbest tetiklenmeli termo koruma þalteri, soðuduktan sonra elle geri alýnabilir. Açýlmýþ kabloda aþýrý yüklenmede termo koruma þalteri izin verilen yakl. 60°C'lik sýnýr sýcaklýðýna ulaþýldýðýnda akým beslemesini keser. Cihaz ve çevresi için mutlak koruma. Kablonun kullaným ömrü artar, yanma tehlikesi önlenir. Sarýlmýþ kabloda da belirtilen nominal performans kýsa süreli aþýlabilir. Ancak sýnýr deðere ulaþýldýðýnda bir akým kesikliði gerçekleþir. Kýrmýzý düðmeye basarak geri alma.

Çelik sac-kablo tamburlarý için yedek parçalar

MWF - 01/05 - 05051_TR - ©

1

2

4

3

6

5

7

Þek. 1 2 3 4 5 6 7

Taným Tutma sapý Krank kolu Priz soketi Merkezi kaplama Kapaklý merkezi kaplama Termo koruma þalteri, 250 V Termo koruma þalteri, 400 V

02 0850

Art.-Nr. 0707 774 001 0707 774 002 0707 774 003 0707 774 004 0707 774 005 0707 774 006 0707 774 007

Amb./ Ad.

1


Kablo Çekme Sistemi

1

2

4

Cam elyaf Ø 3 mm l

5

6

l

3 l

7

l

8

l

l

Elektrik, telefon ve anten kablolamasýnda problemsiz kablo döþeme. Kablo döþeme iþleminde daha fazla zaman tasarrufu. Ýtmeye dayanýklý ve kayma özellikli mantolanmýþ cam elyaf profiller, deðiþik kýlavuz baþlýklar ile. Yerleþtirilmiþ ve eðimi bol boru sistemlerinde ve çok dar bükme çaplarýnda kullaným için. Yüksek kaliteli cam elyaf profil, 30 mm'lik minimum yarýçaplarda aþýrý bükülmelere müsaade eder. Maksimum güç aktarýmý için kablo çekme tutacaðý ile.

Komple set aþaðýdakilerden oluþur: l l l l l l

MWF - 05/02 - 05293_TR - ©

Þekil 1 1 1 – – – – – – 8 4 5 6 7 3 2 2 2 2 2 2 2 –

Taným Komple set, 20 m, 3 mm cam elyaf profil Komple set, 30 m, 3 mm cam elyaf profil Komple set, 50 m, 3 mm cam elyaf profil Yedek band, 20 m, 3 mm cam elyaf profil Yedek band, 30 m, 3 mm cam elyaf profil Yedek band, 50 m, 3 mm cam elyaf profil Yedek kýlavuz baþlýk seti 8 mm Yedek kýlavuz baþlýk seti 11 mm Yedek kýlavuz baþlýk seti 14 mm Yedek kýlavuz baþlýk seti her biri 8 mm, 11 mm ve 14 mm baþlýklar ile Baþlangýç kovaný Çekme halkasý Baðlantý kovaný Klebfix-Süper hýzlý, 5 g Kablo çekme tutacaðý (lastik) Kablo çekme çorabý, 4-6 mm Kablo çekme çorabý, 6-9 mm Kablo çekme çorabý, 9-12 mm Kablo çekme çorabý, 12-15 mm Kablo çekme çorabý, 15-19 mm Kablo çekme çorabý, 19-25 mm Kablo çekme çorabý, 25-31 mm PVC-haznede kablo kayganlaþtýrýcý madde 500 g

Art.-Nr. Amb./Ad. 0975 800 020 0975 800 030 0975 800 050 1 0975 801 020 0975 801 030 0975 801 050 0975 802 008 0975 802 011 3 0975 802 014 0975 802 100 1 0975 802 200 0975 802 300 3 0975 802 400 0893 090 0 1/25 0975 802 500 0975 803 004 0975 803 006 0975 803 009 0975 803 012 1 0975 803 015 0975 803 010 0975 803 025 0975 804 005

02 0860

l l l l

3 mm cam elyaf profil. 2 çift taraflý takýlmýþ uç kovanlarý. 3 Kýlavuz baþlýklar ♦ 8, 11, 14 mm çap. 2 Baðlantý kovanlarý (onarýmlar için). 2 Çekme halkasý. 2 Kablo çekme çoraplarý (4-6 mm ve 6-9 mm). Cam elyaf yapýþtýrýcý 5 g, Art.-Nr. 0893 090 0. Kablo çekme tutacaðý. Ayrýntýlý kullaným kýlavuzu. Maks. çekme yükü 100 kg.

Kablo çekme tutacaðý (Þek. 3)


Tesisat Kanalý

LFK 40 x 60 'dan yukarýsý için 4 tespit kancasý dahildir. l Tespit kancalarý kaydýrýlabilir ve yan yana baðlayýcý olarak kullanýlabilir. l Taban delikleri LFK 40 x 40 ' kadar tek sýralý, LFK 40 x 60'dan yukarýsýnda çift sýralý. l Daha saðlam, ancak yerinden kolay çýkarýlabilir ve sökülebilir kapak. l LFK 60 x 60' dan itibaren ayýrma raylarýný tutan kesintisiz montaj raylý. l

Tip

Dýþ ölçüler Yükseklik x Geniþlik mm

25 x 25

25 x 25

25 x 40

27 x 40

30 x 30

32 x 30

40 x 40

40 x 40

Tip

40 x 60

60 x 60

60 x 90

Dýþ ölçüler Renk Yüks. x Gen. mm

40 x 57

61 x 57

61 x 90

Renk

Art.-Nr.

Bembeyaz Açýk gri Bembeyaz Açýk gri Bembeyaz Açýk gri Bembeyaz Açýk gri

0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973 0973

Kanal

Dýþ köþe

Bembeyaz 0973 640 60 Amb./m 36 Açýk gri 0973 640 601 Amb./m 36 Bembeyaz 0973 660 60 Amb./m 24 Açýk gri 0973 660 601 Amb./m 24 Bembeyaz 0973 660 90 Amb./m 16 Açýk gri 0973 660 901 Amb./m 16

0973 640 602

Amb./Ad. 4

0973 640 603

Amb./Ad. 4

0973 660 602

Amb./Ad. 4

0973 660 603

Amb./Ad. 4

0973 660 902

Amb./Ad. 4

0973 660 903

Amb./Ad. 4

Amb./m

625 625 625 625 630 630 640 640

25 251 40 401 30 301 40 401

Ýç köþe

60 70 36

Yassý köþebent Son parça

0973 640 604

Amb./Ad. 4

0973 640 605

Amb./Ad. 4

0973 660 604

Amb./Ad. 4

0973 660 605

Amb./Ad. 4

0973 660 904

Amb./Ad. 4

0973 660 905

Amb./Ad. 4

72

0973 640 606

Amb./Ad. 4

0973 640 607

Amb./Ad. 4

0973 660 606

Amb./Ad. 4

0973 660 607

Amb./Ad. 4

0973 660 906

Amb./Ad. 4

0973 660 907

Amb./Ad. 4

0973 640 608

Amb./Ad. 10

0973 640 609

Amb./Ad. 10

0973 660 608

Amb./v. 10

0973 660 609

Amb./Ad. 10

0973 660 908

Amb./Ad. 10

0973 660 909

Amb./Ad. 10

Teçhizat tablosu Tip Yakl. adet NYM 3 x 1,5 mm2

25 x 25 3

25 x 40 4

30 x 30 6

40 x 40 10

40 x 60 12

60 x 60 18

60 x 90 26

Aksesuar, tesisat kanalý

MWF - 07/06 - 04042_TR - ©

Resim

Taným Art.-Nr. Sert PVC malzemeden çoklu bölümleme için ayýrma rayý 0973 690 020 LFK 60 x 60 ve LFK 60 x 90 için Teslimatta uzunluk: 2 m

Amb/Ad. 50 m

Temizleyici Tip 20 0892 100 11 Sert PVC için çözücü etkisi olmayan temizlik maddesi Ýçerik: 1000 ml

1

02 0870


Köþe Kanalý Teknik bilgiler Nominal ölçü Y x G: Malzeme: Renk: Teslimatta uzunluk:

30 x 40 mm Sert PVC, zor alev alýcý, kendiliðinden sönen, UV 'ye karþý dayanýklýlaþtýrýlmýþ. Bembeyaz (RAL 9010). 2 m.

Tabandan tavana ve köþe kýsýmlarýna hat döþeme kanalý. l Taban delikleri tek sýralý. l

Art.-Nr. 0973 830 50 Amb/m 100

Teçhizat tablosu Tip Yakl. adet NYM 3 x 1,5 mm2

30 x 40 2

Kablo kanalý için ilave ürünler

MWF - 10/06 - 04045_TR - ©

Dübel, genel Dübel çivisi Çift tarafý yapýþkan bant Gönyeli makas Kesme pensesi Elektrikli çoklu kesici EMS 2.0 Ýnce testere Hassas gönye açýsý

Art.-Ön Kodu 0903 / 0906 Art.-Nr. 0971 500 0.. Art.-Ön Kodu 0894 Art.-Nr. 0714 03 50 Art.-Nr. 0714 03 7.. Art.-Nr. 0702 698 1 Art.-Nr. 0695 932 192 Art.-Nr. 0715 64 15

02 0880


Aksesuar Kablo Döþeme Kanalý BR

MWF - 07/06 - 04087_TR - ©

Resim

Art.-Nr.

Amb./Ad.

0973 690 010

50 m

Cihaz montaj kutusu 1 göz 35 mm DIN montaj rayý üstüne taban sabitlemesi Yükseklik 50 mm

0973 690 100

40

Cihaz montaj kutusu 2 göz 35 mm DIN montaj rayý üstüne taban sabitlemesi Yükseklik 50 mm

0973 690 200

20

CEE montaj çerçevesi CEE cihazlarý için (düz model) Sabitleme deliklerinin mesafesi 60 mm

0973 690 300

10

Baðlantý manþonu IP54, kýskaç tertibatlý 5 x 1,5 – 2,5 mm2 5 x 1,5 – 6,0 mm2

0978 100 100 0978 100 200

1/10 1/5

Temizleyici Tip 20 Sert PVC için çözücü etkisi olmayan temizlik maddesi Ýçerik: 1000 ml

0892 100 11

1

Taným Sert PVC malzemeden ortadan bölme için ayýrma rayý Yükseklik 60 mm Teslimatta uzunluk: 2 m

02 0890


WÜRTH TÜRKİYE 02 – Elektrik & Elektronik 03 – Bağlantı Elemanları 04 – Dübeller 05 – Kimyasal Ürünler 06 - Bantlar 07 – Kesme, Delme, Aşındırma 08 – Lehim ve Kaynak 09 – El Aletleri 10 – Ölçme Aletleri 11 – Makineler 12 – Depolama ve Raf Sistemleri 13 – İş Güvenliği 14 – Otomotiv ve Cargo Ürünleri 15 – Mobilya Aksesuarları 16 – İnşaat Ürünleri 17 – Koleksiyon Ürünleri

;


Altýköþe Sac Cývatasý DIN 7976 (ISO 1479) Nom. Ø d Kafa yüks.k e s Nominal Ød mm

3,5

3,9

4,2

MWF - 01/08 - 03381_TR - ©

4,8

mm mm mm mm

3,5 2,3 5,96 5,5

Uzunluk l mm 6,5 9,5 13 16 19 22 25 32 38 45 50 6,5 9,5 13 16 19 22 25 32 38 45 50 9,5 13 16 19 22 25 32 38 45 50 60 70 9,5 13 16 19 22 25 32 38 45 50 55 60 70 80 90 100 110

3,9 2,3 7,59 7

4,2 2,8 7,59 7

4,8 3,0 8,71 8

5,5 4,0 8,71 8

Galvanizli çelik, mavi pas. Art.-Nr. 0114 35 65 0114 35 95

Amb/Ad. A2

0114 35 19

1000

0114 39 65 0114 39 95 0114 39 13

0114 48 0114 48 0114 48 0114 48 0114 48 0114 48 0114 48

95 13 16 19 22

95 13 16 19 22 25 32

0114 48 60

8 5,8 14,26 13 Amb/Ad.

Set ORSY 100

Art.-Nr. 3500 100

1000 100

0114 39 19

0114 42 0114 42 0114 42 0114 42 0114 42

6,3 4,8 10,95 10

Form C, sivri uçlu Galvanizli çelik, mavi pasifize (A2K) A2

100

2500

100

1000

0122 35 0122 35 0122 35 0122 35 0122 35 0122 35 0122 35 0122 35 0122 35 0122 35

95 13 16 19 22 25 32 38 45 50

0122 39 0122 39 0122 39 0122 39 0122 39 0122 39 0122 39 0122 39 0122 39 0122 39 0122 42 0122 42 0122 42 0122 42 0122 42 0122 42 0122 42 0122 42 0122 42 0122 42 0122 42 0122 42

95 13 16 19 22 25 32 38 45 50 95 13 16 19 22 25 32 38 45 50 60 70

0122 48 0122 48 0122 48 0122 48 0122 48 0122 48 0122 48 0122 48 0122 48 0122 48 0122 48 0122 48 0122 48 0122 48 0122 48 0122 48

13 16 19 22 25 32 38 45 50 55 60 70 80 90 100 110

03 0010

1000

500

1000

500

1000

500

1000 100 1000 500 200 250

200

Ýçerik 890 Sac vidalarý DIN 7976, Çelik galvanizli, mavi pasifize (A2K) ve sabit rondelalý kombine sac vidalarý Galvanizli çelik, mavi pasifize (A2K) 0114 48 13/19/25 0114 63 16/19/22/25/32 0114 8 19/25 0129 085 5 13/16 0129 086 3 16/20 0129 086 5 16 0129 088 0 19

Art.-Nr. 0964 129 01


Sac Vidaları DIN 7981 (ISO 7049)’e göre Mercimek baþlý Çapraz H, Form C, Sivri uçlu Galvanizli çelik, mavi pasifize (A2K) Siyah galvanizli çelik (A2S)

A2 A4 Nom.-Ø d mm Baþlýk -Ø dk mm Baþlýk yüks.k mm Kafa tipi Nom. Uzunl. Galv. çelik, Ød l mavi pas. mm mm Art.-Nr.

2,2

2,9

3,5

3,9

6,5 9,5

0115 22 65 0115 22 95

13 16 19 22 25 32 6,5 9,5 13 16 19 22 25 32 38 6,5 9,5 13 16 19 22 25

0115 22 13 0115 22 16

0115 35 0115 35 0115 35 0115 35 0115 35 0115 35 0115 35

65 95 13 16 19 22 25

65 95 13 16 19 22 25

2,9 5,6 2,2 H1

3,5 6,9 2,6 H2

Amb/Ad. Galvanizli siyah çelik Art.-Nr. 300/1000

3,9 7,5 2,8 H2 Amb/Ad. A2

1000

0134 22 13

5000

2000

300/1000

100/1000 300/1000

100/300/ 1000

100/1000

0134 35 0134 35 0134 35 0134 35 0134 35 0134 35

65 95 13 16 19 22 25

95 13 16 19 22 25

2000

100/1000

100/1000

100/300 /1000 100 100/1000

0119 22 0119 22 0119 22 0119 22 0119 22 0119 22 0119 29 0119 29 0119 29 0119 29 0119 29 0119 29 0119 29

13 16 19 22 25 32 65 95 13 16 19 22 25

0119 29 0119 35 0119 35 0119 35 0119 35 0119 35 0119 35 0119 35

38 65 95 13 16 19 22 25

45

0115 35 45

50 70 6,5

0115 35 50 0115 39 65

0134 39 65

9,5

0115 39 95

0134 39 95

100/300/1000 0119 39 95

0134 39 16

100/1000

0119 39 13 0119 39 16

100

0119 39 19 0119 39 22 0119 39 25

0115 39 13 0115 39 16

19 22 25

0115 39 19 0115 39 22 0115 39 25

32 38 45

0115 39 32 0115 39 38 0115 39 45

50 60 70

0115 39 50 0115 39 60 0115 39 70

0119 35 45 0119 35 50 0119 35 70

100/300 0134 39 13 /1000

100/1000

100

0134 39 19 0134 39 22 0134 39 25 0134 39 32

Set ORSY 100

Amb/Ad.

Art.-Nr.

0119 22 65 0119 22 95

0119 35 32 0119 35 38

100

5,5 6,3 10,8 12,5 3,95 4,55 H3 H3

Amb/Ad. A4

0115 35 32 0115 35 38

13 16

4,8 9,5 3,55 H2

Art.-Nr.

0134 22 65 0134 22 95

0134 29 0134 29 0134 29 0134 29 0134 29 0134 29 0134 29

4,2 8,2 3,05 H2

32 38

80

MWF - 06/07 - 02637_TR - ©

0115 29 0115 29 0115 29 0115 29 0115 29 0115 29 0115 29

2,2 4,2 1,8 H1

2000

1000

300/1000

300 300/1000 1000

300/1000

100/1000 100

0127 122 13 0127 122 16 0127 122 19 0127 122 22 0127 122 25 0127 122 32 0127 129 65 0127 129 95 0127 129 13 0127 129 16 0127 129 19 1000 0127 129 22 0127 129 25 0127 129 32 0127 129 38 0127 135 65 0127 135 95 0127 135 13 0127 135 16 0127 135 19 0127 135 22 0127 135 25 0127 135 32 0127 135 38

500

1000 500 0127 139 65

1000

0119 39 32 0119 39 38 0119 39 45 0119 39 50 0119 39 60 0119 39 70 0119 39 80

0127 139 95 300/1000

0127 139 13 0127 139 16 1000 0127 139 19 0127 139 22 0127 139 25

100/1000

0127 139 32 0127 139 38 0127 139 45 0127 139 50 500

500 0127 139 70 0127 139 80

Ýçerik: 1600 Sac vidaalarý DIN 7981, Galvanizli çelik, mavi pasifize (A2K) 0115 35 9,5/13/16/19/22 0115 42 9,5/13/16/19/22/25 0115 48 13/16/19/22/25

Art.-Nr. 0964 115 Ýçerik: 1775 Sac vidalarý DIN 7981, Çelik, siyah galvanizli (A2S) 0134 29 9,5/13 0134 35 9,5/13/16/19 0134 39 13/16/19 0134 42 9,5/13/16/19/25 0134 48 16/19 0134 55 16/25

Art.-Nr. 0964 134 Ýçerik: 1550 Sac vidalarý DIN 7981, anmaz çelik A2 0119 35 9,5/13/16/19 0119 39 9,5/13/16/19 0119 42 13/16/19/25 0119 48 13/16/25/32

Art.-Nr. 0964 119 Ýçerik: 1500 Sac vidalarý DIN 7981/7983, Galvanizli çelik, mavi pasifize (A2K) 0115 35 9,5/13/16 0117 35 13/16/19 0115 42 13/16/19 0117 42 16/19/22 0115 48 16/19/22 0117 48 19/22/25

Art.-Nr. 0964 115 117 Ýçerik: Sac vidalarý DIN 7981/7983, Galvanizli çelik siyah (A2S), ve rozet, siyah pirinç, 1750 parça. 0134 29 9,5 0137 35 16 0134 35 9,5/13/16 0137 42 16 0134 39 13/19 0137 48 19 0134 42 13/16/19 0458 41 15 0134 48 16/19/22 0458 41 25 0458 41 36

Art.-Nr. 0964 134 137 03 0020

Pasl-


Nom.- Uzunl. Çelik galv., Ød l mavi pas.. mm mm Art.-Nr. 6,5 9,5

4,2

4,8

100/300 0134 42 16 /1000

22 25

0115 42 22 0115 42 25

0134 42 22 0134 42 25

32

0115 42 32

35 38 45

0115 42 35 0115 42 38 0115 42 45

50 55 60

0115 42 50

70 80 90 100

0115 42 70 0115 42 80

MWF - 01/06 - 02638_TR - ©

0115 42 60

0115 48 95 0115 48 13 0115 48 16

19 22 25 32

0115 48 0115 48 0115 48 0115 48

38 40 45

0115 48 38

50 55 60 65 70 80

0115 48 50

42 45 48

0134 42 13

0134 42 32

19 22 25 32

0115 48 45

0115 48 0115 48 0115 48 0115 48

60 65 70 80

0115 48 0115 48 0115 48 0115 48 0115 55 0115 55 0115 55 0115 55 0115 55 0115 55 0115 55

90 100 110 120 13 16 19 22 25 32 38

0119 42 19

0127 142 22

100/300/1000 0119 42 25 100 0119 42 32

0127 142 25 0127 142 32

100/300

100/1000 0134 42 50

100

0134 42 60

500

100/1000

0134 48 95 0134 48 13 0134 48 16

100/300 /1000 0134 48 19 100/1000

100/500

0134 48 22 0134 48 25 0134 48 32 0134 48 38 0134 48 40 0134 48 50 0134 48 60

0115 55 120 0115 63 13 0115 63 16

100/1000

0119 42 50 0119 42 55 0119 42 60

1000

0127 142 38 0127 142 45 500

0127 142 60

70 500 80 90 100

0119 48 95 0119 48 13 100/300/1000 0119 48 16 0119 48 19 100/1000 0119 48 22 0119 48 25 0119 48 32 100 0119 48 38 500 0119 48 45 500

100/1000 300/1000

100/1000

0127 148 95 0127 148 13 0127 148 16 0127 148 19 0127 148 22 0127 148 25 0127 148 32 0127 148 38

100/500

0119 48 50 0119 48 55 0119 48 60

0127 148 45 0127 148 50 200

200 0127 148 60

0134 55 13 0134 55 16 0134 55 19

100/500

0134 55 25 0134 55 32 0134 55 38

100

100/3000

100

0119 48 70 0119 48 80

0127 148 70 0127 148 80

0119 48 90 100 0119 48 100

0127 148 90

0119 48 0119 55 0119 55 0119 55 0119 55 0119 55 0119 55 0119 55

120 200 13 100 16 19 22 25 32 100/500 38

0119 55 42 0119 55 45 0119 55 0119 55 0119 55 0119 55 0119 55

0127 155 45 0127 155 48

50 55 60 70 80

0127 155 50 100

0119 55 90 0119 55 100

100

100 0134 63 16

1000

0127 155 13 0127 155 16 0127 155 19 200 0127 155 22 0127 155 25 0127 155 32 0127 155 38

100

0127 155 60 0127 155 70 0127 155 80 0127 155 90 0127 155 100

0119 55 120 0119 63 13 1000 0119 63 16

0127 163 13 0127 163 16

0119 63 19 0119 63 22 0119 63 25

0127 163 19 200 0127 163 22 0127 163 25

19 22 25

0115 63 19 0115 63 22 0115 63 25

32 38 45

0115 63 32 0115 63 38 0115 63 45

50 60

0115 63 50 0115 63 60

0119 63 50 0119 63 60

70 80

0115 63 70 0115 63 80

0119 63 70 0119 63 80

0127 163 70 0127 163 80

0119 63 90 0119 63 100

0127 163 90 0127 163 100

90 100 110

0115 63 90 0115 63 100 0115 63 110

120

0115 63 120

500

100/500

100

100/500

100

Set ORSY 200

0127 142 50

100

0115 55 60 0115 55 70 0115 55 80

120 13 16

300/1000

0119 42 38 0119 42 45

0119 42 0119 42 0119 42 0119 42

0115 55 50

0115 55 90 0115 55 100 0115 55 110

0127 142 65 100 0127 142 95

0119 42 22

100/1000

0115 55 45

90 100 110

0119 42 659 1000 0119 42 95

1000 0134 42 38

Amb/Ad.

Art.-Nr.

0127 142 13 0127 142 16 1000 0127 142 19

0134 42 19

100/1000

Amb/Ad. A4

Art.-Nr.

100/300 0119 42 13 /1000 0119 42 16

100

9,5 13 16

50 55 60 70 80

6,3

0134 42 95

0115 42 13 0115 42 16 0115 42 19

90

Amb/Ad. A2

1000

13 16 19

100 110 120 13 16 19 22 25 32 38

5,5

0115 42 65 0115 42 95

Amb/Ad. Galvanizli siyah çelik Art.-Nr.

100/500

0119 63 32 0119 63 38 0119 63 45

0127 163 32 0127 163 38 0127 163 45 100

0127 163 50 0127 163 60 100

03 0030

Ýçerik: 2800 Sac vidalarý DIN 7981/7983, Galvanizli çelik, mavi pasifize (A2K) 0115 35 9,5/13/16 0115 42 13/16/19 0115 48 16/19/22/25 0117 35 13/16/19 0117 42 16/19/22/25 0117 48 19/22/25

Art.-Nr. 0964 251 150 Ýçerik: 3625 Sac vidalarý DIN 7981, Siyah galvanizli çelik (A2S) 0134 29 9,5/13 0134 35 9,5/13/16/19 0134 39 9,5/13/16/19/25 0134 42 9,5/13/16/19/25 0134 48 16/19 0134 55 16/25

Art.-Nr. 0964 251 340


Havþa Baþlý Yýldýz Sac Vidalarý DIN 7982

Çelik kaplamasýz A2

Nom. →d 2,9

3,5

3,9

4,2

4,8

MWF - 01/06 - 02639_TR - ©

5,5

6,3

Uzunluk mm 13 16 19 13 16 19 22 25 32 38 45 95 13 16 19 22 25 32 38 13 16 19 22 25 32 38 45 50 60 13 16 19 22 25 32 38 45 50 60 70 95 19 22 25 32 38 45 60 13 19 32

Art.-Nr. 1123 29 13 1123 29 16 1123 29 19 1123 35 13 1123 35 16 1123 35 19 1123 35 22 1123 35 25 1123 35 32 1123 35 38 1123 35 45 1123 35 95 1123 39 13 1123 39 16 1123 39 19 1123 39 22 1123 39 25 1123 39 32 1123 39 38 1123 42 13 1123 42 16 1123 42 19 1123 42 22 1123 42 25 1123 42 32 1123 42 38 1123 42 45 1123 42 50 1123 42 60 1123 48 13 1123 48 16 1123 48 19 1123 48 22 1123 48 25 1123 48 32 1123 48 38 1123 48 45 1123 48 50 1123 48 60 1123 48 70 1123 48 95 1123 55 19 1123 55 22 1123 55 25 1123 55 32 1123 55 38 1123 55 45 1123 55 60 1123 63 13 1123 63 19 1123 63 32

Amb./ Ad.

1000

03 0050


Nominal Ød mm

4,2

4,8

5,5

MWF - 01/06 - 02640_TR - ©

6,3

Uzunl. l mm 9,5 13 16 19 22 25 32 38 45 50 55 60 70 90 9,5 13 16 19 22 25 32 38 45 50 55 60 70 80 90 100 110 120 13 16 19 22 25 32 38 45 50 55 60 70 80 90 100 110 120 13 16 19 22 25 32 38 45 50 60 70 80 90 100 110 120

Çelik, galv., mavi pas. Art.-Nr. 0116 42 95 0116 42 13 0116 42 16 0116 42 19 0116 42 22 0116 42 25 0116 42 32 0116 42 38 0116 42 45 0116 42 50

Amb./Ad. A2

Amb./Ad. A4

Art.-Nr. 100/1000 0123 42 0123 42 300/1000 0123 42 0123 42 0123 42 0123 42 0123 42 100/1000 0123 42 0123 42 0123 42

95 13 16 19 22 25 32 38 45 50

0116 42 60 0116 42 70

0123 42 0123 42 0123 42 100 0123 48 100/1000 0123 48 300/1000 0123 48 0123 48 0123 48 100/1000 0123 48 0123 48 0123 48 0123 48 100/500 0123 48 0123 48 0123 48 0123 48 0123 48 0123 48 100 0123 48

60 70 90 95 13 16 19 22 25 32 38 45 50 55 60 70 80 90 100

Art.-Nr. 0127 242 95 0127 242 13 300/1000 0127 242 16 0127 242 19 0127 242 22 0127 242 25 0127 242 32 100/1000 0127 242 38 0127 242 45 0127 242 50 0127 242 55 0127 242 60 500 0127 242 70

0123 48 0123 55 0123 55 0123 55 0123 55 0123 55 0123 55 0123 55 0123 55 0123 55 0123 55 0123 55 0123 55 0123 55 0123 55 0123 55

120 13 16 19 22 25 32 38 45 50 55 60 70 80 90 100

0123 55 0123 63 0123 63 0123 63

120 13 16 19

0123 63 0123 63 0123 63 0123 63 0123 63 0123 63 0123 63 0123 63 0123 63 0123 63

25 32 38 45 50 60 70 80 90 100

0116 48 0116 48 0116 48 0116 48 0116 48 0116 48 0116 48 0116 48 0116 48 0116 48

95 13 16 19 22 25 32 38 45 50

0116 48 0116 48 0116 48 0116 48 0116 48 0116 48 0116 48 0116 55 0116 55 0116 55 0116 55 0116 55 0116 55 0116 55 0116 55 0116 55

60 70 80 90 100 110 120 13 16 19 22 25 32 38 45 50

0116 55 0116 55 0116 55 0116 55 0116 55 0116 55 0116 55

60 70 80 90 100 110 120

0116 63 0116 63 0116 63 0116 63 0116 63 0116 63 0116 63 0116 63 0116 63 0116 63 0116 63 0116 63 0116 63 0116 63 0116 63

16 19 22 25 32 38 45 50 60 70 80 90 100 110 120

100 100/500

100

100/500

100

100

100/500

100

0127 248 95 0127 248 13 300/1000 0127 248 16 0127 248 19 0127 248 22 100/1000 0127 248 25 0127 248 32 0127 248 38 0127 248 45 0127 248 50 100/500

Amb./Ad.

1000

500

500

0127 248 60 0127 248 70 0127 248 80 0127 248 90 0127 248 100

100

500

200

200

100

100/500 100

0127 255 13 0127 255 16 0127 255 19 0127 255 22 0127 255 25 0127 255 32 0127 255 38 0127 255 45 0127 255 50

200

100

200

100

0127 255 60 0127 255 70 0127 255 80 0127 255 90 0127 255 100

0127 263 13 0127 263 16 0127 263 19 0127 263 22 0127 263 25 0127 263 32 0127 263 38 0127 263 45 0127 263 50 0127 263 60 0127 263 70 0127 263 80 0127 263 90 0127 263 100

03 0060

200

100

200

100


Havþa Baþlý Yýldýz Sac Vidalarý DIN 7982

Çelik kaplamasýz A4

Nom. →d

2,9

3,5

3,9

MWF - 10/04 - 20014_TR - ©

4,2

Uzunluk mm 13 16 19 22 25 32 95 13 16 19 22 25 32 38 45 50 95 13 16 19 22 25 32 38 45 50 95 13 16 19 22 25 32 38 45 50 95

Art.-Nr. 1272 29 13 1272 29 16 1272 29 19 1272 29 22 1272 29 25 1272 29 32 1272 29 95 1272 35 13 1272 35 16 1272 35 19 1272 35 22 1272 35 25 1272 35 32 1272 35 38 1272 35 45 1272 35 50 1272 35 95 1272 39 13 1272 39 16 1272 39 19 1272 39 22 1272 39 25 1272 39 32 1272 39 38 1272 39 45 1272 39 50 1272 39 95 1272 42 13 1272 42 16 1272 42 19 1272 42 22 1272 42 25 1272 42 32 1272 42 38 1272 42 45 1272 42 50 1272 42 95

Amb./ Ad.

Nom. →d

4,8

5,5

1000

6,3

03 0070

Uzunluk mm 13 16 19 22 25 32 38 45 50 95 13 16 19 22 25 32 38 45 50 70 16 19 25 32 45

Art.-Nr. 1272 48 13 1272 48 16 1272 48 19 1272 48 22 1272 48 25 1272 48 32 1272 48 38 1272 48 45 1272 48 50 1272 48 95 1272 55 13 1272 55 16 1272 55 19 1272 55 22 1272 55 25 1272 55 32 1272 55 38 1272 55 45 1272 55 50 1272 55 70 1272 63 16 1272 63 19 1272 63 25 1272 63 32 1272 63 45

Amb./ Ad.

1000


Sac Vidaları

DIN 7983 (ISO 7051) uyarýnca Mercimek havşa baþlý Çapraz H, Form C, Sivri uçlu Galvanizli çelik, mavi pasifize (A2K) Siyah galvanizli çelik (A2S) A2 A4 Nom. Ø d mm Baþlýk Ø dk mm Kafa yüks. k mm Kafa tipi Nom. Ød mm

2,2

2,9

3,5

3,9

2,2 4,3 1,3 H1

2,9 5,5 1,7 H1

Uzunluk Galvanizli çelik Amb./Ad. u mavi pas. mm Art.-Nr. 6,5 9,5 13 16 22 25 32 6,5 9,5 13 16 19 22 25 32 38 6,5 9,5 13 16 19 22 25 32 38 45 50 60 70 9,5 13 16 19 22 25 32 38 45 50 60 70

0117 22 65 0117 22 95

100

0117 22 16

1000

0117 29 0117 29 0117 29 0117 29 0117 29 0117 29 0117 29

0117 35 0117 35 0117 35 0117 35 0117 35 0117 35 0117 35 0117 35

65 95 13 16 19 22 25

95 13 16 19 22 25 32 38

0137 29 0137 29 100/1000 0137 29 0137 29 0137 29 300/1000 0137 29

100/1000 0137 35 0137 35 100/300/ 0137 35 1000 0137 35 0137 35 0137 35 100/1000 0137 35

100

0117 39 0117 39 0117 39 0117 39 0117 39 0117 39 0117 39 0117 39 0117 39 0117 39

0137 39 0137 39 100/300/ 0137 39 1000 0137 39 0137 39 0137 39 100/1000 0137 39 100/1000

100

3,9 7,5 2,3 H2

Siyah galvanizli Amb./Ad. çelik Art.-Nr.

0117 35 50

95 13 16 19 22 25 32 38 45 50

3,5 6,8 2,1 H2

95 13 16 19 22 25

95 13 16 19 22 25 32

95 13 16 19 22 25 32

4,2 8,1 2,5 H2 A2

4,8 9,5 3,0 H2 Amb./Ad.

Art.-Nr.

0124 22 0124 22 0124 22 0124 22 0124 22 0124 22 0124 29 0124 29 0124 29 100/1000 0124 29 0124 29 0124 29 100 0124 29 0124 29 0124 29 0124 35 0124 35 0124 35 0124 35 100/1000 0124 35 0124 35 0124 35 2000 0124 35 0124 35 0124 35 0124 35 0124 35 0124 35 100 0124 39 0124 39 0124 39 0124 39 100/1000 0124 39 0124 39 0124 39 0124 39 0124 39 0124 39 0124 39 0124 39

5,5 10,8 3,4 H3 A4

6,3 12,4 3,8 H3

Set ORSY 100

Amb./Ad.

Art.-Nr. 95 13 16 22 25 32 65 95 13 16 19 22 25 32 38 65 95 13 16 19 22 25 32 38 45 50 60 70 95 13 16 19 22 25 32 38 45 50 60 70

500

1000

1000

300

1000

0127 329 95 0127 329 13 0127 329 16 0127 329 19 1000 0127 329 22 0127 329 25 0127 329 32 0127 329 38

0127 335 95 0127 335 13 0127 335 16 1000 0127 335 19 300 0127 335 22 0127 335 25 100/1000 0127 335 32 0127 335 38 500 300

300/1000

500

0127 335 50

0127 339 95 0127 339 13 300/1000 0127 339 16 1000 0127 339 19 300 0127 339 22 0127 339 25 100/1000 0127 339 32 0127 339 38 500 0127 339 45 0127 339 50 500 300

Ýçerik: 1600 sac vidaları DIN 7983, Galvanizli çelik, mavi pasifize (A2K) 0117 35 13/16/19/22 0117 39 16/19 0117 42 13/16/19/22/25 0117 48 13/16/19/22/25

Art.-Nr. 0964 117 Ýçerik: Sac vidalarý DIN 7983, Çelik, siyah galvanizli (A2S) ve pirinç rozetler siyah, 1600 Parça. 0137 35 13/16/19 0137 39 16/19/22/25/32 0137 42 16/19/22/25/32 0458 411 5 0458 412 5 0458 413 6

Art.-Nr. 0964 137 Ýçerik: 1500 Sac vidalarý DIN 7981/7983, galvanizli çelik, mavi pasifize edilmiþ (A2K) 0115 35 9,5/13/16 0115 42 13/16/19 0115 48 16/19/22 0117 35 13/16/19 0117 42 16/19/22 0117 48 19/22/25

MWF - 01/06 - 02641_TR - ©

Art.-Nr. 0964 115 117

03 0080


MWF - 01/06 - 02642_TR - ©

Nom. Uzunl. Ød l mm mm 9,5 13 16 19 22 25 32 4,2 38 45 50 60 70 80 90 9,5 13 16 19 22 25 32 38 4,8 45 50 60 70 80 90 100 110 120 13 16 19 22 25 32 38 5,5 45 50 55 60 70 80 90 100 13 16 19 22 25 32 38 6,3 45 50 60 70 80 90 100

Çelik, galv., mavi pas. Art.-Nr. 0117 42 95 0117 42 13 0117 42 16 0117 42 19 0117 42 22 0117 42 25 0117 42 32 0117 42 38 0117 42 45 0117 42 50 0117 42 60 0117 42 70

0117 48 13 0117 48 16 0117 48 19 0117 48 22 0117 48 25 0117 48 32 0117 48 38 0117 48 45 0117 48 50 0117 48 60 0117 48 70 0117 48 80 0117 48 90 0117 48 100

0117 55 16 0117 55 19 0117 55 22 0117 55 25 0117 55 32 0117 55 38 0117 55 45 0117 55 50

Amb./Ad. Çelik siyah galvanizli Art.-Nr. 100 0137 42 95 0137 42 13 100/300/ 0137 42 16 1000 0137 42 19 0137 42 22 0137 42 25 0137 42 32 100/1000 0137 42 38 0137 42 45 0137 42 50

Amb./Ad. A2 100

100/1000

100

100

100/1000 100/300/1000 100/1000 100/500 100 100/500

0137 48 13 0137 48 16 0137 48 19 0137 48 22 0137 48 25 0137 48 32 0137 48 38

100 100/1000 100/1000

100

0137 55 16

0137 55 25 100

0117 55 60 0117 55 70 0117 55 80

0117 63 16 0117 63 19 0117 63 22 0117 63 25 100 0117 63 32 0117 63 38 0117 63 45 0117 63 50 100/500 0117 63 60 0117 63 70 0117 63 80 100 0117 63 90 0117 63 100

100

100

Art.-Nr. 0124 42 95 0124 42 13 0124 42 16 0124 42 19 0124 42 22 0124 42 25 0124 42 32 0124 42 38 0124 42 45 0124 42 50 0124 42 60 0124 42 70 0124 42 80 0124 42 90 0124 48 95 0124 48 13 0124 48 16 0124 48 19 0124 48 22 0124 48 25 0124 48 32 0124 48 38 0124 48 45 0124 48 50 0124 48 60 0124 48 70 0124 48 80 0124 48 90 0124 48 100 0124 48 110 0124 48 120 0124 55 16 0124 55 19 0124 55 22 0124 55 25 0124 55 32 0124 55 38 0124 55 45 0124 55 50 0124 55 60 0124 55 70 0124 55 80 0124 55 90

Amb./Ad. A4

300

100/1000

500 500 300

100/1000 100/500 100

500

Art.-Nr. 0127 342 95 0127 342 13 0127 342 16 0127 342 19 0127 342 22 0127 342 25 0127 342 32 0127 342 38 0127 342 45 0127 342 50 0127 342 60 0127 342 70

Amb./Ad.

1000

500

0127 348 95 0127 348 13 0127 348 16 0127 348 19 500 0127 348 22 0127 348 25 0127 348 32 0127 348 38 0127 348 45 0127 348 50 0127 348 60 200 0127 348 70 0127 348 80 0127 348 90 0127 348 100

200

100

100/500

100

200

0124 63 13 200 0124 63 16 0124 63 19 0124 63 22 0124 63 25 0124 63 32 0124 63 38 0124 63 45 100 0124 63 50 0124 63 60 0124 63 70 0124 63 80 0124 63 90 0124 63 100

0127 355 13 0127 355 16 0127 355 19 0127 355 22 0127 355 25 0127 355 32 0127 355 38 0127 355 45 0127 355 50 0127 355 55 0127 355 60 0127 355 70 0127 355 80 0127 355 90 0127 355 100 0127 363 13 0127 363 16 0127 363 19 0127 363 22 0127 363 25 0127 363 32 0127 363 38 0127 363 45 0127 363 50 0127 363 60 0127 363 70 0127 363 80 0127 363 90 0127 363 100

03 0090

200

100

200

100


Sac Vidasý AW ® kafa tipi

Oval baþlý, DIN 7983 (ISO 7051) benzeri Form C, sivri uçlu Nom Ø d mm Kafa Ø dk mm Kafa yük.k mm Kafa tipi Nom.-Ø d mm

2,9

3,5

3,9

4,2

4,8

2,9 5,6 2,15 AW10

Uzunluk l mm 9,5 13 16 19 22 25 9,5 13 16 19 22 25 32 9,5 13 16 19 22 25 32 38 13 16 19 22 25 32 38 45 50 16 19 22 25 32 38

3,5 6,8 2,65 AW10

3,9 7,5 2,95 AW 20

4,2 8,1 3,1 AW 20

Çelik, Delta Seal siyah Art.-Nr. 0112 329 95 0112 329 13 0112 329 16 0112 329 19 0112 329 22 0112 329 25 0112 335 95 0112 335 13 0112 335 16 0112 335 19 0112 335 22 0112 335 25 0112 335 32 0112 339 95 0112 339 13 0112 339 16 0112 339 19 0112 339 22 0112 339 25 0112 339 32 0112 339 38 0112 342 13 0112 342 16 0112 342 19 0112 342 22 0112 342 25 0112 342 32 0112 342 38 0112 342 45 0112 342 50 0112 348 16 0112 348 19 0112 348 22 0112 348 25 0112 348 32 0112 348 38

4,8 9,5 3,6 AW 25

Çelik, Delta Seal siyah l

Amb./Ad.

100/1000

Yüzey koruma tabakasýnýn göze çarpan önemli özellikleri: – hiçbir þekilde zararlý, kadmiyum veya krom VI gibi aðýr metaller yoktur, – üstün yapýþma mukavemeti, – özellikle yüksek aþýnma mukavemeti.

Set ORSY 100

100 100/1000

100

Art.-Nr. 0964 112 30 100/1000

100

100/1000

Ýçerik: 1800 sac vidasý ve 3 bit (AW 10 /AW 20 /AW 25) 0112 329 95 / 13 /16 /19 0112 335 13 /16 /19/ 25 0112 339 16 /19/25/32 0112 342 16 /19/25 0112 348 19/ 22 / 25

100

100/300 100

Rozetler l

MWF - 02/05 - 03522_TR - ©

Model Siyah galv. Plastik siyah

d mm 5,0 4,8 6,0 4,3 6,0

D mm 11,0 12,7 13,0 12,0 13,0

H mm 2,4 2,7 3,0 3,0 3,5

Civatalar için nom. Ø mm 3,5 3,9 4,8 3,5 / 3,9 4,8

Art.-Nr.

Rozetler arabalarýn iç mekanlarýndaki vidalama iþleri için kullanýlýr (örn. gösterge tablosu, iç kaplamalar, tutma saplarý vs.)

Amb/Ad.

0458 411 5 0458 412 5 100/ 0458 413 6 1000 0458 012 4 0458 138 81 100

03 0100


Kombine Sac Vidalarý DIN 7976 uyarýnca altý köþe baþlýklý vida Form C, sivri uçlu Sabit rondelalý Galvanizli çelik, mavi pasifize (A2K) Ød l mm mm 13 4,8 16 19 13 5,5 16 19 16 (d1: 18) 16 (d1: 22) 6,3 20 25 28 8,0 19

Art.-Nr.

Amb/ Ad.

0129 084 813 0129 084 816 0129 084 819 0129 085 513 0129 085 516 0129 085 519 0129 086 316 0129 086 516 0129 086 320 0129 086 325 0129 086 328 0129 088 019

Nom.Ø

100/300

d mm 4,8 5,5 s mm 8 8 d1 mm 15 15 t mm 1,6 1,6

6,3 8,0 10 13 18/22* 21 1,6 2,0

* 6,3 x 16, Art.-Nr. 0129 65 16

100/500

Set ORSY 100

100/300

Ýçerik: Çelik galv., mavi pasifize (A2K) ve sabit rondelalý kombine vidalar, çelik galv., mavi pasifize (A2K) 0114 48 13/19/25 0114 63 16/19/22/25/32 0114 8 19/25 0129 085 5 13/16 0129 086 3 16/20 0129 086 5 16 0129 088 0 19

Art.-Nr. 0964 129 01

100/500 100/300 50 100 100/300

Ýçerik: 600 sabit rondelalý kombine sac vidasý, çelik galv., mavi pasifize (A2K) 0129 084 8 16/19 0129 085 5 13/16 0129 086 3 16/20 0129 086 5 16 0129 088 0 19

Art.-Nr. 0964 129 08

Sac Delme Vidalarý Galvanizli çelik, mavi pasifize (A2K) l l l

Nom. Ø d mm Kafa Ø dk mm Kafa yüks. k mm b mm Kafa tipi Nom. Ø mm 3,5 3,9 4,2

MWF - 01/08 - 03385_TR - ©

4,8

3,5 8 2,2 1,1 1/4”

Uzunl. l mm 9,5 13 13 13 19

3,9 8 2,2 1,1 1/4”

4,2 8,5 2,6 1,3 1/4”

Art.-Nr. 0130 35 0130 39 0130 42 0130 48 0130 48

4,8 10 2,6 1,3 1/4”

l l

l

Amb/ Ad. 95 13 13 13 19

Kendinden delmeli. Yarýklý altýköþe somunlu. Preslenmiþ kilitleme diþli rondelalý. 1 mm kalýnlýða kadar saclar için. Önceden delik açma gerekli deðildir, çünkü sac delme vidasý kolayca kendi deliðini deler ve kendini delik içine çektirir. Birleþtirmede güvenli sýkma saðlanýr, çünkü sac delme vidasý delme esnasýnda kendine sac bünyesinde bir geçiþ kanalý oluþturur.

100 100/1000 100 100/1000

Vidalama Uçlarý l

Vida giriþi 1/4” 6-köþe

Makine giriþi 1/4” 6-köþe

Art.-Nr. 0614 176 713

03 0110

Amb/ Ad. 1

Mýknatýslý.


Zebra® pias / piasta Nominal Ø d s mm k mm lp mm Delme bölgesi mm Nom.Ø d

Uzunl. pias u çelik galvanizli, mavi pasifize

mm

mm 9,5 13 13 16 19 22 25 32 38 50 13 16 19 22 25 32 38 45 50 60 70 85 100 110 120 130 16 19 22 25 32 38 45 50 60 70 85 16 19 22 25 32 38 45 50 60 70 80 85 90 100 110 115 120 130 140 150 175

3,5

4,2

4,8

5,5

6,3

MWF - 11/07 - 07308_TR - ©

mm 5,5 2,8 3,0 0,7 – 2,25

Art.-Nr. 0214 35 0214 35 0214 42 0214 42 0214 42 0214 42 0214 42 0214 42

95 13 13 16 19 22 25 32

0214 48 0214 48 0214 48 0214 48 0214 48 0214 48 0214 48 0214 48 0214 48 0214 48 0214 48 0214 48 0214 48 0214 48 0214 48 0214 48 0214 55 0214 55 0214 55 0214 55 0214 55 0214 55 0214 55 0214 55 0214 55 0214 55 0214 55 0214 63 0214 63 0214 63 0214 63 0214 63 0214 63 0214 63 0214 63 0214 63 0214 63 0214 63

13 16 19 22 25 32 38 45 50 60 70 85 100 110 120 130 16 19 22 25 32 38 45 50 60 70 85 16 19 22 25 32 38 45 50 60 70 80

0214 63 90 0214 63 100 0214 63 110 0214 63 0214 63 0214 63 0214 63

120 130 140 150

3,5 7 3,3 4,5 1,75 – 3,0 Amb. Ad.

4,2 8 3,6 5,0 1,75 – 4,0

4,8 8 4,8 6,5 1,75 – 5,25

pias A2 sadece alüminyum iþlemesi için Art.-Nr.

Amb. Ad.

0214 142 25

500

5,5 6,3 10 5,8 7,5 2,0 – 6,0

piasta ruspert kaplamalý bimetal Art.-Nr.

Amb. Ad.

500

0214 148 32

Þapkalý altý köþe kafa Galvanizli çelik, mavi pasifize (A3K) A2 Bimetal, ruspert kaplý (Delme vidasý çelikten olan delme ucu paslanmaz çelikten A2, sertleþtirilmiþtir) Delme, diþ açma, vidalama, hepsi tek bir iþ adýmýnda. l Zebra pias'larla her matkapla olduðundan daha hýzlý çalýþabilirsiniz. Montaj masrafýnýz %50 azalýr. l Altý köþeli baþ sayesinde üniversal kullaným alaný. l

500

0214 814 225 0214 814 232 500 0214 814 238 0214 814 250 250

500

W-214 (DIN 7504-K benzeri)

Boyuna alýn vida baðlantýlarý: Çelik profil saclar Doðrudan vidalamalar için: Çelik profiller: Çelik alt yapýlar

0214 814 825 0214 814 832 500 0214 814 838

500

250

Genel yapý denetimi ruhsatlý Z-14.1-4

0214 814 850 250

50

500

0214 815 525 500 0214 815 532 0214 815 538 250

250

0214 815 550 250

50

500

0214 163 22

100

250

0214 816 325 100/500 0214 816 332 250 0214 816 338

100

0214 816 350 250 0214 816 360 0214 816 370 100

50

50

0214 816 385

50

0214 816 310

50

0214 816 311

50

0214 816 313

50

0214 816 315 0214 816 317

50

03 0120

!

Galvanizli delme vidalarý sadece nem olmayan yerlerde kullanýlmalýdýr. Yapý denetimi açýsýndan ruhsatlý birleþtirme elemanlarýnda ruhsatýn özellikle "özel talimatlar" bölümü 2 dikkate alýnmalýdýr.


Zebra® pias Oval baþlý AW ® kafa tipi Nom. Ø d mm Baþlýk Ø dk mm k mm lp mm Kafa tipi Delme aralýðý mm Çalýþma devir sayýlarýnýn referans deðerleri (Rölanti)*

2,9 5,3 2,6 2,5 AW10 0,7–1,9

3,5 6,9 2,75 3,0 AW10 0,7–2,25

3,9 7,5 3,10 3,1 AW 20 0,7–2,4

4,2 8,0 3,45 3,7 AW 20 1,75–3,0

1700–2500 min-1

4,8 9,5 3,85 4,5 AW 25 1,75–4,0

5,5 10,8 3,95 5,7 AW 25 1,75–5,25

1200–1800 min-1

* Bastýrma basýncý: 100 N, gerekirse derinlik dayanaðý ile vidalanmalýdýr. Nominal Ød

Uzunluk u

mm

mm 13 16 19 9,5 13 16 19 22 25 13 16 19 22 25 32 39 13 16 19 22 25 32 38 45 13 16 19 22 25 32 38 45 50 55 60 16 19 22 25 32 38 45 50 60

2,9

3,5

3,9

4,2

4,8

MWF - 11/07 - 02734_TR - ©

5,5

!

pias Galvanizli çelik, mavi pasifize Art.-Nr. 0206 29 13 0206 29 16 0206 29 19 0206 35 95 0206 35 13 0206 35 16 0206 35 19 0206 35 22 0206 35 25 0206 39 13 0206 39 16 0206 39 19 0206 39 22 0206 39 25 0206 39 32 0206 39 38 0206 42 13 0206 42 16 0206 42 19 0206 42 22 0206 42 25 0206 42 32 0206 42 38 0206 42 45 0206 48 13 0206 48 16 0206 48 19 0206 48 22 0206 48 25 0206 48 32 0206 48 38 0206 48 45 0206 48 50 0206 48 55 0206 48 60 0206 55 16 0206 55 19 0206 55 22 0206 55 25 0206 55 32 0206 55 38 0206 55 45 0206 55 50 0206 55 60

Amb./Ad.

pias A2

Amb./Ad.

sadece alimünyumda kullanmak için

100/1000

100/1000

100/1000

100

100/1000

100

100/1000

100/500

Art.-Nr. 0206 129 13 – – – 0206 135 13 0206 135 16 0206 135 19 0206 135 22 0206 135 25 0206 139 13 0206 139 16 0206 139 19 0206 139 22 0206 139 25 0206 139 32 0206 139 38 0206 142 13 0206 142 16 0206 142 19 0206 142 22 0206 142 25 – – – 0206 148 13 0206 148 16 0206 148 19 0206 148 22 0206 148 25 0206 148 32 0206 148 38 0206 148 45 0206 148 50

bütün matkap uçlarýndan daha hýzlý – montaj masraflarýný en az % 50 oranýnda azaltýr. Galvanizli çelik, mavi pasifize (A3K) A2 (sadece alüminyum ve plastik iþlemek için) l Ýlave paket: 1 Bit Boyuna alýn vida baðlantýlarý: Çelik profil saclar ve alüminyum profil saclar. Model, çelik galvanizli: Genel yapý denetimi ruhsatlý Z-14.1-4

1000

Ruhsat sadece Zebra® pias çelik, galvanizli, Ø 4,2 - 4,8 mm için geçerlidir. 1000

1000

Önemli avantajlar: 100

l l

1000

l

l l

Delme, diþ açma, vidalama, hepsi tek bir iþ adýmýnda. Önemli ölçüde azaltýlmýþ iþ zamaný ve iþçilik. Her vidalamada kesin doðru delik çapý bu þekilde diþ toleransý en aza iner ® daima ideal bir birleþtirme. Montaj hatalarý önlenir. Yenilikçi AW kafa tipi sayesinde ideal moment aktarýmý.

AW ® tahrik sistemi:

1000 l l l

500

l

300

l

100/500 l

100

Daha iyi moment aktarýmý. Yüksek dayaným süresi. Ýdeal merkezleme. Momentin aktarýmý için gerekli bastýrma kuvvetinin çok daha düþük olmasý nedeni ile vidalama esnasýnda yorulma olmadýðýndan daha iyi montaj performansý saðlanýr. Bits'in vida tahriki ile temas tahriki yüzeyi maksimum. Kuvvetin yüzey üzerinde düzgün daðýlýmý sayesinde ve malzeme yüzeyinin koruma kaplamasýna hasar verilmez ve böylece korozyon dayanýmý yükselir.

AW ®-Bits

!

Galvanizli delme vidalarý sadece nem olmayan yerlerde kullanýlmalýdýr. Yapý denetimi açýsýndan ruhsatlý birleþtirme elemanlarýnda ruhsatýn özellikle "özel talimatlar" bölümü 2 dikkate alýnmalýdýr.

03 0130

Ebat AW 10 AW 20 AW 25

Bit 1/4” Art.-Nr. 0614 511 0 0614 512 0 0614 512 5

Bit 5/16” Art.-Nr. – 0614 552 0 0614 552 5


Zebra pias W-212 (DIN 7504-P benzeri)

Yýldýz kafa tipli, havþa baþlý Nom. Ø d Baþlýk dk k lp

2,9

3,5

3,9

4,2

4,8

5,5

6,3

5,5

6,8

7,5

8,1

9,5

10,8

12,4

1,4

2,1

2,3

2,5

3,0

3,4

3,8

2,5

3,0

3,1

3,7

4,5

5,7

H2

H2

H2

H2

H3 H3

0,7 - 2,25

0,7 - 2,4

1,75 - 3,0

1,75 -4,0

1,75 - 5,25

Kafa tipi H1 Delme bölgesi 0,7 - 1,9

Nom. Ø d

Uzunluk u

Çelik, galvanizli

Amb./Ad.

mm 2,9

mm 13 13 16 19 22 25 32 13 16 19 22 25 32 38 13 16 19 22 25 32 38 45 50 16 19 22 25 32 38 45 50 60 70 25 38 45 50 38 45 50

Art.-Nr. 112 29 13 112 35 13 112 35 16 112 35 19 112 35 22 112 35 25 – 112 39 13 112 39 16 112 39 19 112 39 22 112 39 25 112 39 32 – 112 42 13 112 42 16 112 42 19 112 42 22 112 42 25 112 42 32 – – – 112 48 16 112 48 19 112 48 22 112 48 25 112 48 32 112 48 38 112 48 45 112 45 50 – – 112 55 25 112 55 38 112 55 45 112 55 50 112 63 38 112 63 45 112 63 50

Art.-Nr. – – 112 135 16 1000 – – – 112 135 32 112 139 13 112 139 16 112 139 19 1000 – 112 139 25 500 112 139 32 112 139 38 112 142 13 112 142 16 1000 112 142 19 112 142 22 112 142 25 500 112 142 32 112 142 38 112 142 45 112 142 50 112 148 16 1000 112 148 19 112 148 22 112 148 25 112 148 32 500 112 148 38 112 148 45 300 112 148 50 112 148 60 112 148 70 – 100/1000 – – 100/500 – – – 500 –

3,5

3,9

4,2

4,8

MWF - 02/01 - 02636_TR - ©

5,5

6,3

A2 sadece alüminyum iþlemesi için

6,5 H3 2,0 - 6,0

Amb./Ad.

1000

03 0140

1000

100

1000

100

1000

500 300 1000

500 300 100 50

Çelik, galvanizli A2


Zebra® pias AW® Kafa tipli havþa baþ Nominal Ø d mm Kafa Ø d k mm k mm lp mm Kafa tipi Delme bölgesi mm Devir sayýlarý için referans deðerleri (rölanti)*

2,9 5,5 2,0 2,5 AW 10

3,5 6,8 2,5 3,0 AW 10

3,9 7,5 2,8 3,1 AW 20

4,2 8,1 3,1 3,7 AW 20

4,8 9,5 3,5 4,5 AW 25

5,5 10,8 3,8 5,7 AW 25

0,7–1,9

0,7– 2,25

0,7– 2,4

1,75 – 3,0

1,75 – 4,0

1,75 – 5,25 2,0 – 6,0

1700 –2500 d/dak.

6,3 12,4 4,3 6,5 AW 30

1200 –1800 d/dak.

* Bastýrma basýncý:100 N, gerekirse derinlik dayanaðý ile vidalanmalýdýr. Nom. Ø d mm 2,9

3,5

3,9

4,2

4,8

5,5

MWF - 11/07 - 07485_TR - ©

6,3

!

Uzunluk l mm 13 13 16 19 22 25 32 13 16 19 22 25 32 38 13 16 19 22 25 32 38 45 50 16 19 22 25 32 38 45 50 60 70 25 38 45 50 38 45 50

pias çelik galvanizli, mavi pasifize Art.-Nr. 0205 729 13 0205 735 13 0205 735 16 0205 735 19 0205 735 22 0205 735 25 – 0205 739 13 0205 739 16 0205 739 19 0205 739 22 0205 739 25 0205 739 32 0205 739 38 0205 742 13 0205 742 16 0205 742 19 0205 742 22 0205 742 25 0205 742 32 0205 742 38 0205 742 45 0205 742 50 0205 748 16 0205 748 19 0205 748 22 0205 748 25 0205 748 32 0205 748 38 0205 748 45 0205 748 50 0205 748 60 0205 748 70 0205 755 25 0205 755 38 0205 755 45 0205 755 50 0205 763 38 0205 763 45 0205 763 50

Amb./Ad.

pias A2

1000

1000

1000

500 100

1000

500 300 1000

500 300 100

Çelik galvanize, mavi pasifize (A3K) A2 (sadece alüminyum ve plastik iþlemek için) l Ýlave paket: 1 Bit

Amb./Ad.

sadece alu iþlemesi için

Art.-Nr. – – 0205 835 16 – – – 0205 835 32 0205 839 13 0205 839 16 0205 839 19 – 0205 839 25 0205 839 32 0205 839 38 0205 842 13 0205 842 16 0205 842 19 0205 842 22 0205 842 25 0205 842 32 0205 842 38 0205 842 45 0205 842 50 0205 848 16 0205 848 19 0205 848 22 0205 848 25 0205 848 32 0205 848 38 0205 848 45 0205 848 50 0205 848 60 0205 848 70

Bütün matkap uçlarýndan daha hýzlý – montaj masraflarýný en az % 50 oranýnda azaltýr.

Önemli avantajlar: l

1000

l

l

100

1000

l l

100

AW® kafa tipi sistemi: l

1000

l l

500

l

300 1000

500 300 100 50

100/1000

Delme, diþ açma, vidalama, hepsi tek bir iþ adýmýnda. Önemli ölçüde azaltýlmýþ iþ zamaný ve iþçilik. Her vidalamada kesin doðru delik çapý bu þekilde diþ toleransý en aza iner. ‘ Daima ideal bir birleþtirme. Montaj hatalarý önlenir. Yenilikçi AW kafa tipi sayesinde ideal moment aktarýmý.

l

l

Daha iyi moment aktarýmý. Yüksek dayaným süresi. Ýdeal merkezleme. Momentin aktarýmý için gerekli bastýrma kuvvetinin çok daha düþük olmasý nedeni ile vidalama esnasýnda yorulma olmadýðýndan daha iyi montaj performansý saðlanýr. Bits'in vida tahriki ile temas tahriki yüzeyi maksimum. Kuvvetin yüzey üzerinde düzgün daðýlýmý sayesinde ve malzeme yüze-yinin koruma kaplamasýna hasar ve-rilmez ve böylece korozyon dayanýmý yükselir.

AW ®-Bits

100/500

Boyut

500

AW 10 AW 20 AW 25 AW 30

Galvanizli delme vidalarý sadece nem beklenmeyen yerlerde kullanýlmalýdýr. Yapý denetimi açýsýndan ruhsatlý birleþtirme elemanlarýnda ruhsatýn özellikle bölüm 2 "özel talimatlar" dikkate alýnmalýdýr.

03 0150

!

Bit 1/4” Art.-Nr. 0614 511 0 0614 512 0 0614 512 5 0614 513 0

Bit 5/16” Art.-Nr. – 0614 552 0 0614 552 5 0614 553 0


Zebra® pias Nom.Ø d mm 2,9 3,5 3,9 4,2 4,8 BaþlýkØ dk mm 5,5 6,8 7,5 8,1 9,5 k mm 2,5 3,1 3,4 3,7 4,2 lp mm 2,5 3,0 3,1 3,7 4,5 Kafa tipi AW 10 AW 10 AW 20 AW 20 AW 25 Delme bölgesi mm 0,7–1,9 0,7– 2,25 0,7– 2,4 1,75 – 3,0 1,75 – 4,0 Referans deðerler iþleme devir sayýlarý 1700 –2500 dak.-1 (rölanti)* * Bastýrma basýncý: 10 N, gerekirse derinlik dayanaðý ile vidalanmalýdýr. Nom.Ø d mm 2,9

3,5

3,9

4,2

4,8

5,5

MWF - 11/07 - 07779_TR - ©

6,3

!

Uzunluk u mm 13 13 16 19 22 25 32 13 16 19 22 25 32 38 13 16 19 22 25 32 38 45 50 16 19 22 25 32 38 45 50 60 70 25 38 45 50 38 45 50

pias galvanizli çelik, mavi pasifize Art.-Nr. 0205 29 13 0205 35 13 0205 35 16 0205 35 19 0205 35 22 0205 35 25 – 0205 39 13 0205 39 16 0205 39 19 0205 39 22 0205 39 25 0205 39 32 – 0205 42 13 0205 42 16 0205 42 19 0205 42 22 0205 42 25 0205 42 32 – – – 0205 48 16 0205 48 19 0205 48 22 0205 48 25 0205 48 32 0205 48 38 0205 48 45 0205 48 50 – – 0205 55 25 0205 55 38 0205 55 45 0205 55 50 0205 63 38 0205 63 45 0205 63 50

Amb./Ad.

5,5 10,8 4,5 5,7 AW 25

6,3 12,4 5,1 6,5 AW 30

1,75 – 5,25 2,0 – 6,0

1200 –1800 dak.-1

pias A2

Amb./Ad.

sadece alüminyumda kullanýlýr

1000

1000

1000

500

1000

500

1000

500 300

Art.-Nr. – – 0205 135 16 – – – 0205 135 32 0205 139 13 0205 139 16 0205 139 19 – 0205 139 25 0205 139 32 0205 139 38 0205 142 13 0205 142 16 0205 142 19 0205 142 22 0205 142 25 0205 142 32 0205 142 38 0205 142 45 0205 142 50 0205 148 16 0205 148 19 0205 148 22 0205 148 25 0205 148 32 0205 148 38 0205 148 45 0205 148 50 0205 148 60 0205 148 70

Mercimek gömme kafa (yassý model) AW ®- Antrieb kafa tipi Bütün matkap uçlarýndan daha hýzlý – montaj masraflarýný en az % 50 oranýnda azaltýr. Çelik galvanize, mavi pasifize A2 (sadece alüminyum ve plastikte iþlemek için) l Ýlave paket: 1 Bits Önemli avantajlar: l

1000

l l

100 l

1000

l

100

Delme, diþ açma, vidalama, hepsi tek bir iþ adýmýnda.. Önemli ölçüde azaltýlmýþ iþ zamaný ve iþçilik. Her vidalamada kesin doðru delik çapý bu þekilde diþ toleransý en aza iner ♦ daima ideal bir birleþtirme. Montaj hatalarý önlenir. Yenilikçi AW kafa tipi sayesinde ideal moment aktarýmý.

AW ®-kafa tipi sistemi l Daha iyi moment aktarýmý. l Yüksek dayaným süresi. l Ýdeal merkezleme. l Tork için gerekli olan kuvvet daha az olduðu için, yormayan vidalama sayesinde daha iyi montaj performansý. l Vidalama için mümkün olan en büyük temas yüzeyi. l Kuvvetin yüzey üzerinde düzgün daðýlýmý sayesinde ve malzeme yüzeyinin koruma kaplamasýna hasar verilmez ve böylece korozyon dayanýmý yükselir.

1000

500 300 1000

500 300 100 50

100/1000

AW ®-Bits

100/500

Boyut 500 AW 10 AW 20 AW 25 AW 30

!

Galvanizli delme vidalarý sadece nem olmayan yerlerde kullanýlmalýdýr. Yapý denetimi açýsýndan ruhsatlý birleþtirme elemanlarýnda ruhsatýn özellikle "özel talimatlar" bölümü 2 dikkate alýnmalýdýr.

03 0160

Bits 1/4” Art.-Nr. 0614 511 0 0614 512 0 0614 512 5 0614 513 0

Bits 5/16” Art.-Nr. – 0614 552 0 0614 552 5 0614 553 0


ZEBRA®

Kanatlı pias ® Nominal Ø d Baňlık Ø dk maks. Delme ucu uzunluđu lp Kafa tipi Delme bölgesi (Çelik) Nom. Ø d mm 3,9 4,2 4,8

5,5 6,3

mm mm mm mm

Uzunluk l mm 25 32 38 32 38 50 38 45 50 65

3,9 7,5 8 AW20 1,5 – 2,4

4,2 8 9 AW20 1,75 – 3,0

Maks. sabitleme uzunluk l B mm 13 19 25 18 24 36 23 30 35 48

4,8 9,5 10 AW25 2,0 – 4,0

5,5 10,8 11 AW25 2,0 – 5,0

Art.-Nr.

6,3 12,4 12,5 AW30 2,0 – 6,0

Ahňabın çelik malzemeden alt konstrüksiyona sabitlenmesi için kendinden delik açan vida.

Amb./Ad.

Kanallı gömme baňlı ve AW ® Kafa tipli

0219 113 925 0219 114 232 0219 114 238 0219 114 832 0219 114 838 0219 114 850 0219 115 538 0219 115 545 0219 115 550 0219 116 365

Sarı galvanizli çelik Sac vidası diňi

500

Kanallı gömme baňlı ve AW ® Kafa tipli Çelik, Ruspert® kaplama (gri) Alt konstrüksiyon üzerinde sert ve yumuňak ahňap için kanallar. Nominal Ø d Baňlık Ø dk maks. Delme ucu uzunluđu lp Kafa tipi Delme bölgesi (Çelik) Nom. Ø d mm

6

Uzunluk l mm 45 50 55 60 65 70 80 85 100

mm mm mm mm

6 12 veya 15 13 AW30 2,0 – 6,0

Maks. sabitleme Baňlık Ø d k Amb./Ad. uzunl. l B 12 mm mm Art.-Nr. 25 0219 863 45 30 0219 863 50 500 35 0219 863 55 40 0219 863 60 45 0219 863 65 50 0219 863 70 60 0219 863 80 250 65 0219 863 85 80 0219 863 100

Baňlık Ø d k 15 mm Art.-Nr. 0219 663 45 0219 663 50

500

MWF - 09/08 - 01333 - © •

Avantaj: Korozyon koruması Ruspert® kaplama yakl. 500 saat DIN EN ISO 9227 - NSS uyarınca ana metalde korozyonu yok (elektro galvanizli yakl. 48 saat)

0219 663 60 0219 663 65 0219 663 80 250 0219 663 100

Bilgi: Kanatlı pias ® kullanma olanađı her uygulama durumu için uygun ön deneyler yapılarak test edilmelidir. Sadece derinlik dayanađı ve tırnaklı kavrama tertibatı olan iňleme cihazları kullanılmalıdır.

!

Amb./Ad.

Galvanizli matkap uçlu vidalar sadece nem olması beklenmeyen yerlerde kullanılır. Yapı denetimi ruhsatı bulunan bađlantı elemanlarında ruhsat koňullarına, özellikle 2. bölümdeki "Özel talimatlara" mutlaka uyulmalıdır.

!

03 0165

Ġpucu: Vidalama cihazı (Art.-Nr. 0702 080 0) ergonomik çalıňma için pnömatik ilerleme tertibatlı ZEBRA® Kanatlıpias ® Matkap uçlu vidalar (Art.-Nr. 0219 … ve Art. 0215 9…). Vidalama cihazı ile montaj ustası kuvvet uygulamadan, yorulmaksızın ve vücudu dik durumda çalıňabilir. Yerleňtirme otomatı sayesinde matkap uçlu vida daima dođru açıda zemine vidalanır.


ZEBRA® Kelebek-pias ® Nom. Ø Uzunl. maks. sabit- Art.-Nr. leme boyu lB d l mm mm mm

6

45 60 80 100

25 40 60 80

Amb. Ad.

0219 763 45 500 0219 763 60 0219 763 80 250 0219 763 100

Nom. Ø d mm Baþl. Ø maks. dk mm Delme ucu uzunl.lp mm Kafa tipi Delme aralýðý (çelik) mm

Ahþap malzemeler ile alt yapıların sabitlenmesi için matkap uçlu vida.

6 15 13 AW 30 1,75 – 6,0

Havşa Baþlý AW ® Kafa Tipi Çelik, Ruspert® kaplý (gri) Çelik alt yapýlar üzerine yumuþak ahþap için.

Geniş Havşa Baþlı AW ® Kafa Tipi Nom. Ø Uzunl. maks. sabit- Art.-Nr. leme boyu lB d l mm mm mm

5,5

38 45 50 55 60 70

20 27 32 37 42 52

Amb. Ad.

0219 955 38 0219 955 45 0219 955 50 500 0219 955 55 0219 955 60 0219 955 70 250

Nom. Ø d mm Baþl. Ø maks. dk mm Delme ucu uzunl.lp mm Kafa tipi Delme aralýðý (çelik) mm

Çelik, Ruspert® kaplý (gri) Sac vidasý diþi

5,5 15 11 AW 30 1,75 – 5,0

Çelik alt yapýlar üzerine yumuþak ahþap için.

Geniş Havşa Başlı Freze Dişli ve AW ® Kafa Tipi Nom. Ø Uzunl. maks. sabit- Art.-Nr. leme boyu lB d l mm mm mm

6,3

55 65 80

33 43 58

Amb. Ad.

0219 063 55 500 0219 063 65 250 0219 063 80

Nom. Ø d mm Baþl. Ø maks. dk mm Delme ucu uzunl.lp mm Kafa tipi Delme aralýðý (çelik) mm

Çelik, Ruspert® kaplý (gri) Sac vidasý diþi

6,3 20 15 AW 30 2,0 – 6,0

Çelik alt yapý üzerine sert ve yumuþak ahþap için freze yivli.

Havşa Baþlý Freze Yivli ve AW ® Kafa Tipi Nom. Ø Uzunl. maks. sabit- Art.-Nr. leme boyu lB d l mm mm mm

MWF - 09/08 - 01334_TR - ©

8

50 65 80 100

18 33 48 68

Amb. Ad.

0219 008 50 0219 008 65 250 0219 008 80 0219 008 100

Nom. Ø d mm Baþl. Ø maks. dk mm Delme ucu uzunl.lp mm Kafa tipi Delme aralýðý (çelik) mm

Çelik, Ruspert® kaplý (gri)

8 15 18 AW 40 1,75 – 12,0

12 mm ye kadar çelik alt yapý üzerine sert ve yumuþak ahþap için freze yivli.

Bilgi: Flügel-pias ® vidasýnýn kullanabilirliði her uygulama durumu içim uygun bir deney ile test edilmelidir. Sadece derinlik dayanaðý ve çeneli kavramasý olan iþleme cihazlarý kullanýlmalýdýr.

!

Galvanizli delme vidalarý sadece nem oluþmasý beklenmeyen yerlere kullanýlmalýdýr. Yapý denetimi ruhsatý bulunan birleþtirme elemanlarýnda, ruhsatýn özellikle "özel talimatlar" larýn açýklandýðý Bölüm 2 dikkate alýnmalýdýr.

03 0170

!

Avantaj: Korozyon korumasý Ruspert® kaplý ‘ yakl. 500 saat DIN EN ISO 9227 – NSS uyarýnca ana metal korozyonsuz (elektro galvanizli ® yakl. 48 saat)


Zebra® pias

(DIN 7504-K benzeri) Þapkalý altý köþe başlı

Galvanizli çelik, mavi pasifize (A3K) Malzeme kalýnlýklarý 1,75–12,0 mm için uzun delme uçlu. Kullaným yerleri: Çelik profilli saclar: Çelik alt yapýlar. l

Nom. Uzunl. Art.-Nr. Amb/ Ad. Ød l mm mm 0214 055 32 32 5,5 250 38 0214 055 38

Nom.-Ø s k lp Delik alaný

d mm mm mm mm

mm 5,5 8 5,15 13,5 1,75 – 12,0

Genel yapý denetimi ruhsatlý Z-14.1-4

Zebra® pias

Altý köþe kafalý ve redüksiyonlu delme ucu

MWF - 11/07 - 01298_TR - ©

Galvanizli çelik, mavi pasifize (A3K) Alt yapý kalýnlýðý

ØxU

1,5 mm düz sac birleþtirme

mm 4,8 x 13 4,8 x 16 4,8 x 19

!

Kafa tipi

Art.-Nr.

SW 8

0214 248 13 0214 248 16 0214 248 19

1000 500

Galvanizli delme vidalarý sadece nem olmayan yerlerde kullanýlmalýdýr. Yapý denetimi açýsýndan ruhsatlý birleþtirme elemanlarýnda ruhsatýn özellikle "özel talimatlar" bölümü 2 dikkate alýnmalýdýr.

03 0180

Çapý düþürülmüþ delme ucu sayesinde normal pias vidalara göre %50 daha yüksek sýkýþtýrma kuvveti ve döndürme momenti. l Her iki sacý tekrar birbirine sýkýþtýrýr. l Delinecek malzeme kalýnlýðý: maks. 2,5 mm. Düz sac birleþtirmelerinde. l

Amb/Ad.

!


Matkap Uçlu PH Pias Vidalarý DIN 7504 Mercimek Baþlý Vidalar V2 Nom. →d

2,9

4,2 4,8

Uzunluk mm 13 16 19 22 25 32 25 16 19 25 45

Art.-Nr. 1211 139 13 1211 139 16 1211 139 19 1211 139 22 1211 139 25 1211 139 32 1211 142 25 1211 148 16 1211 148 19 1211 148 25 1211 148 45

Amb./ Ad.

Yýldýz Havþa Baþlý Vidalar A2 Nom. →d

3,9 1000 4,2

4,8

Uzunluk mm 13 16 19 13 16 19 22 25 32 38 45 95 13 16 19

Art.-Nr.

Amb./ Ad.

1212 139 16 1212 139 19 1212 139 22 1212 139 25 1212 139 32 1212 139 38 1212 142 16 1212 142 19 1212 142 32 1212 148 16 1212 148 19 1212 148 22 1212 148 25 1212 148 38 1212 148 45

1000

Mercimek Baþlý Sac Vidalarý DIN 7504 - A4

Nom. →d

MWF - 10/04 - 20013_TR - ©

3,9

4,2

Uzunluk mm 13 16 19 22 25 32 38 45 50 9.5 13 16 19 22 25 32

Art.-Nr. 127 139 13 127 139 16 127 139 19 127 139 22 127 139 25 127 139 32 127 139 38 127 139 45 127 139 50 127 139 95 127 142 13 127 142 16 127 142 19 127 142 22 127 142 25 127 142 32

Amb./ Ad.

Nom. →d

4,2

1000

4,8

6,3

Uzunluk mm 38 45 50 9.5 13 16 19 22 25 32 38 45 50 50

03 0190

Art.-Nr.

Amb./ Ad.

127 142 38 127 142 45 127 142 50 127 142 95 127 148 13 127 148 16 127 148 19 127 148 22 127 148 25 127 148 32 127 148 38 127 148 45 127 148 50 127 163 50

1000


Plaka Vida Seti l l

Boyut: 6 mm x 20 mm. Saklama kutusu ile birlikte verilir, ebat 3.

Art. No. 0964 210 Amb./Ad. 1

Ýçerik Taným Vidalar Vida baþlýklarý, siyah Vida baþlýklarý, beyaz

Art. No. 0210 46 0590 132 3 0590 132 2

Amb./Ad. 500 100 400 l l

Boyut: 4.8 mm x 19 mm. Saklama kutusu ile birlikte verilir, ebat 4.

Art. No. 0964 103 Amb./Ad. 1

MWF - 10/03 - 03129_TR - ©

Ýçerik Taným Vidalar Vida baþlýklarý, siyah Vida baþlýklarý, beyaz

Art. No. 0103 48 19 0590 10 6 0590 103

03 0200

Amb./Ad. 500 100 400


Plaka Vidasý l l

0103 48 13

0103 56 16

l

Çelik, galvanizli, mavi pasifize (A2K). Sac vidasý diþi, DIN 7970. Baþlýk, vida kapaklarý için ilave oluklu. Art.-Nr. 0103 48 0103 48 0103 48 0103 48 0103 56

Boyut mm 4,8 x 13 4,8 x 16 4,8 x 19 4,8 x 22 5,6 x 16

Amb./Ad. 13 16 19 22 16

Opel Plaka Vidasý Boyut mm 5,5 x 16 5,5 x 19 5,5 x 25

0103 055 16

Opel Orij.-No. 20 38 251 20 38 253 20 38 261

100/300 100

Art.-Nr. 0103 055 16 0103 055 19 0103 055 25

Amb./Ad.

Art.-Nr. 0103 148 13

Amb./Ad. 100

300 100

MB Plaka Vidasý Boyut mm 4,8 x 13

Opel Orij.-No. 007981004322

0103 148 13

Vida Kapatma ve Süs Kapaklarý Art. ön kodu 0103 için 0590 103

0590 10 6

Malzeme: Yüksek basýnç polietilen. l Basma düðme prensibine göre baþlýk bastýrýlarak yerleþtirilir. l Galvaniz iþlemine ilave olarak etkin pas korumasý. l Su, yað ve lavgaya karþý dayanýklý. l Vida baþý yarýðýnýn kirlenmesi ve vidanýn keskin kenarlarý dolayýsýyla yaralanma önlenir. Renk bembeyaz siyah mavi

Dýþ-Ø mm

Kapak yüksekliði

11,5

5

mm Art.-Nr. 0590 103 0590 10 6 0590 102

Amb./Ad. 100/300/ 500

Plaka Vidalarý Seti l

MWF - 08/07 - 01839_TR - ©

l

4,8 x 19. 4 numara depo kutusu içinde.

Art.-Nr. 0964 103 Amb./Ad. 1

Ýçerik Taným Vidalar Vida kapaklarý, siyah Vida kapaklarý, beyaz

03 0210

Art.-Nr. 0103 48 19 0590 10 6 0590 103

Amb./Ad. 500 100 400


Zebra pias Plaka Vidasý

Bir iþ adýmýnda delme ve vidalama, bu sayede %50 zaman tasarrufu l l

l l

Plakalarýn hýzlý ve problemsiz takýlmasý için patentli baðlama sistemi. Plakalar, plastik tamponlara veya doðrudan karoser sacýna ön delme yapýlmadan vidalanýr. Mevcut plastik çerçeveye de uyar. Yeni yüzey ýslah yöntemi vidanýn yüksek korozyon korumasýný garanti eder. Ø mm

Uzunluk 16 19 25

5

l l

l

H2

DIN 50 018 uyarýnca 15 kat Kesternich testi (kükürtdioksit testi). DIN 50 021 uyarýnca 1000 saat korozyon korumasý (tuz püskürtme testi). Üç farklý boyda teslimat yapýlabilir.

Art.-Nr. 0211 65 16 0211 65 19 0211 65 25

Amb./Ad. 100

Vida kapaklarý Malzeme: HDPE Renk Art.-Nr. Amb./Ad. mavi 0590 102 bembeyaz 0590 103 100/300/ 500 siyah 0590 10 6

Zebra pias Plaka Vidalarý Seti Böylece bütün araçlarýn plaka sabitlemesi %90 oranýnda karþýlanmýþtýr. Uygun vidalarýn zahmet gerektiren arama iþlemi artýk gerekli deðildir

Set: Art.-Nr. 0964 211 6 1100 parçanýn üstünde. l Plaka sabitlemesi için gerekli bütün parçalar daima kullanýma hazýrdýr. Ýçerik: 3 farklý vida boyu. l Plastik kapaklar, beyaz ve siyah. l Vidalama bitleri Art.-Nr. 0614 176 461.

MWF - 11/03 - 03130_TR - ©

l

03 0220


Zebra piasta Mercimek Baþlý AW ® Kafa Tipi Nom.-Ø d mm Baþl.-Ø dk mm k mm lp mm Kafa tipi Delme aralýðý

3,5 7,2 2,9 3,0 2,6

4,2 8,2 3,2 3,2 AW 20 3,1

4,8 9,5 3,7 4,5 3,6

Nom.-Ø Uzunl. Ruspert Amb./Ad. d l kaplý bimetall mm mm Art.-Nr. 16 0206 835 16 3,5 19 0206 835 19 16 0206 842 16 19 0206 842 19 22 0206 842 22 4,2 25 0206 842 25 32 0206 842 32 100/100 38 0206 842 38 16 0206 848 16 19 0206 848 19 22 0206 848 22 4,8 25 0206 848 25 32 0206 848 32 38 0206 848 38 Ø 4,2 ve 4,8: Yapý denetim ruhsatý için baþ vurulmuþ!

Bütün matkap uçlarýndan daha hýzlý – montaj masraflarýný en az % 50 oranýnda azaltýr. Düz sac baðlantýlarý için: Profilli çelik levhalar ve alüminyum profiller.

Önemli avantajlar: l l l

l l

AW ® Sistemi:

l l l l

AW ®-Bits Ebat

AW 20

Bit 1/4” Art.-Nr.

Bit 5/16” Art.-Nr.

0614 512 0

0614 552 0

Delme, diþ açma, vidalama, hepsi tek bir iþ adýmýnda. Önemli ölçüde azaltýlmýþ iþ zamaný ve iþçilik. Her vidalamada kesin doðru delik çapý bu þekilde diþ toleransý en aza iner ‘ daima ideal bir birleþtirme. Montaj hatalarý önlenir. Yenilikçi AW tahrik sistemi sayesinde ideal moment aktarýmý.

l l

Daha iyi moment aktarýmý. Yüksek dayaným süresi. Ýdeal merkezleme. Momentin aktarýmý için gerekli bastýrma kuvvetinin çok daha düþük olmasý nedeni ile vidalama esnasýnda yorulma olmadýðýndan daha iyi montaj performansý saðlanýr. Bits'in vida tahriki ile temas tahriki yüzeyi maksimum. Kuvvetin yüzey üzerinde düzgün daðýlýmý sayesinde ve malzeme yüzeyinin koruma kaplamasýna hasar verilmez ve böylece korozyon dayanýmý yükselir.

Zebra piasta

MWF - 08/05 - 01330_TR - ©

Mercimek baþlý, paslanmaz çelik, E 12/3 contalı Nom.-Ø d mm 4,8

Delme ucu Ø dp mm 3,95

Alt yapý kalýnlýðý mm

ØxU

≤ 3,0

4,8 x 25

Delme ucu uzunluðu Lp mm 5,0 Diþ uzunluðu

Kafa tipi

Tam diþ

AW 20

mm

Kafa yüksekliði K mm 3,5

Kafa-Ø dk mm 9,5

Conta diskli, Ø D = 12 mm 2 mm EPDM-Conta Art.-Nr. Amb./Ad. 0206 824 825 500

03 0230

l

Oluklu saclarýn boyuna ve enine yönde estetik vidalanmasý ve ayrýca metal alt yapýlara ≤ 3,0 mm ve kutu profillere vidalama iþleri için. Yapý denetim ruhsatý için baþvurulmuþ!


Sac Vidalarý Yassý baþlýklý ve þapkalý Çelik, Delta Seal siyah l

l mm 9,5 13 16 19 22 25 32 38

Ø 3,9 mm Art.-Nr. 0134 039 95 0134 039 13 0134 039 16 0134 039 19 0134 039 22 0134 039 25 0134 039 32 0134 039 38

Amb/ Ad. Ø 4,2 mm Amb/ Ad. Art.-Nr. 100/300 0134 042 95 0134 042 13 100 0134 042 16 100/300 0134 042 19 0134 042 22 100/300 0134 042 25 0134 042 32 100 100 0134 042 38

Sac vidalarý, çelik Delta Seal siyah, 1500 parça: 0134 039 95/13/16/19/22/25 0134 042 95/13/16/19/22/25 0134 048 95/13/16/19/22/25

Setler ORSY 100

Art.-Nr. 0964 134 0

Yumuþak malzemelerin bütün vidalama iþleri için (örn. plastik),araç iç mekanýnda, örn. gösterge tablosu, iç kaplamalar vs.

Ø 4,8 mm Amb/ Ad. Art.-Nr. 0134 048 95 0134 048 13 0134 048 16 100/300 0134 048 19 0134 048 22 0134 048 25 0134 048 32 100 0134 048 38

Nom. Ø d mm dk mm t mm Kafa tipi

3,9 10,0 1,0 H2

4,2 11,0 1,2 H2

4,8 12,0 1,2 H2

800 parça: 0134 042 13/16/19/25 0134 048 13/16/19/25

Art.-Nr. 0964 134 3

Özel Sac Vidalarý Galvanizli çelik, mavi pasifize (A2K) l l

d1 mm 4,2

l mm 9,5 12,5 19

Kafa Ø mm 11

Opel-Orij.-Nr. 03440109 03457561 –

Yassý baþlýklý ve geniþ þapkalý. Çeþitli Opel modellerinde (pencere çerçevesi altýnda ve pencere süs çýtalarýnda).

Gal. çelik, mavi pas. Amb/ Ad. Art.-Nr. 0126 42 95 0126 42 125 100/1000 0126 42 19

Nom.Ø Uznl. Art.-Nr. d mm l mm 16 0126 039 16 22 0126 039 22 3,9 25 0126 039 25 28 0126 039 28 38 0126 039 38

Amb Ad.

1000

Sac Vidalarý

Galvanizli çelik, mavi pasifize (A2K) Yýldýz, kafa tipi: : PZ2 l

500 l

Oval baþlý (özel olarak vida kapaklarý için – aþaðýya bakýnýz). Sac vidasý diþi, EN ISO 1478.

Vida Kapaklarý l l l

MWF - 01/06 - 03382_TR - ©

l

Renk Bembeyaz Gümüþ gri Derin siyah

RAL 9010 RAL 7001 RAL 9005 Maun kahverengi RAL 8016

Art.-Nr. 0590 12 125 0590 125 125 0590 126 125 0590 128 125

Sac vidalarý, Art.-Nr. 0126 039 … / 0115 003 9.. Pencere denizliði vidalarý A2, Art.-Nr. 0126 2.. Pias pencere denizliði delme vidalarý, Art.-Nr. 0211 724 220 Malzeme: Polietilen.

Amb/ Ad.

100/500

03 0240


Zebra piasta

Bimetal – Paslanmaz Çelik A2 / Sertleþtirilmiþ Çelik – l l l

Tip 1: Genel yapý denetim ruhsatlý Z-14.1-4. Tip 1 Ø 6,3 mm Z-14.4-407 (sandviç sabitleme)

Malzemeden deliði kendi açan cephe vidasý. Taþýyýcý diþ ve kafa paslanmaz çelik A2 malzemeden. Patentli sürtünme kaynaðý yöntemi ile kýrýlmaz þekilde birleþtirilmiþ.

Tip 1 Ø 6,3: Sandviç elemanlarýn sabitlenmesinde taþýma kapasitesi konusunda Karlsruhe Üniversitesinin çelik, ahþap ve taþlar deney laboratuarýnýn test ve bilirkiþi raporu.

6 Köþe Baþlýklý DIN 7504-K Benzeri Tip 1: l

MWF - 08/02 - 01327_TR - ©

l

Nominal Ød

Delme ucu Ø dp

mm 4,2 4,8 5,5 6,3

mm 3,4 3,9 4,7 5,5

Delme ucu uzunluðu Lp mm 4,5 5 7 7,5

Çelik kýsým uzunluðu L1 mm 10,5 12,5 16 16,5

Maks. delinebilen malzeme kalýnlýðý mm 3,0 4,4 5,25 6,0

Baþlýk Tahrik yüksekliði SW K mm 3,8 7 5,2

8

6,4

3/8”

03 0250

Normal delme uçlu. Alüminyum, çelik sac profillerin ve sandviç panellerin sabitlenmesi için: Alüminyum ve çelik sac yapýlar.


Zebra® piasta Tip 1: Teslimat Programý Alt yapý kalýnlýðý mm

≤ 1,5

≤ 3,0

≤ 4,0

MWF - 01/08 - 01328_TR - ©

≤ 5,0

ØxU LG mm

4,2 x 25 4,2 x 32 4,2 x 38 4,2 x 50 4,8 x 25 4,8 x 32 4,8 x 38 4,8 x 50 5,5 x 26 5,5 x 32 5,5 x 38 5,5 x 50 6,3 x 27 6,3 x 32 6,3 x 38 6,3 x 50 6,3 x 60 6,3 x 70 6,3 x 85 6,3 x 100 6,3 x 115 6,3 x 130 6,3 x 150 6,3 x 175

Diþ uzunluðu

Sabitleme kalýnlýðý

Contasýz

mm

mm

Art.-Nr.

maks. 10,0 maks. 17,0 maks. 23,0 14,0 – 35,0 maks. 6,5 maks. 13,5 maks. 19,5 14,0 – 31,5 maks. 3,0 maks. 9,0 maks. 15,0 14,0 – 27,0 maks. 2,5 maks. 7,5 maks. 13,5 14,0 – 25,5 24,0 – 35,5 34,0 – 45,5 34,0 – 60,5 49,0 – 75,5 44,0 – 90,5 59,0 – 105 79,0 – 125 104 – 150

0214 814 225 0214 814 232 0214 814 238 0214 814 250 0214 814 825 0214 814 832 0214 814 838 0214 814 850 0214 815 525 0214 815 532 0214 815 538 0214 815 550 0214 816 325 0214 816 332 0214 816 338 0214 816 350 0214 816 360 0214 816 370 0214 816 385 0214 816 310 0214 816 311 0214 816 313 0214 816 315 0214 816 317

Tam diþ 35 Tam diþ 35 Tam diþ 35 Tam diþ

35 50

70

Contalý Ø D = 16 mm Amb./Ad. Art.-Nr.

500 250 500 250 500 250 500 250 100

50

0214 804 225 0214 804 232 0214 804 238 0214 804 250 0214 804 825 0214 804 832 0214 804 838 0214 804 850 0214 805 525 0214 805 532 0214 805 538 0214 805 550 0214 806 325 0214 806 332 0214 806 338 0214 806 350 0214 806 360 0214 806 370 0214 806 385 0214 806 310 0214 806 311 0214 806 313 0214 806 315 0214 806 317

03 0260

Contalý Ø D = 19 mm Amb./Ad. Art.-Nr.

Contalý Ø D = 22 mm Amb./Ad. Art.-Nr.

Amb./Ad.

200 100 600

0214 834 825 500

200 100 600

0214 835 825 500

200 100 600 400 300

150

0214 836 325 0214 836 332 0214 836 338 0214 836 350 0214 836 360 0214 836 370 0214 836 385 0214 836 310 0214 836 311 0214 836 313

500 400 300 200

150

0214 846 325 500 0214 846 332 400 0214 846 338 0214 846 350 300 0214 846 370 200 0214 846 385 0214 846 310 150 0214 846 311 0214 846 313 100


Faba® Tip BZ Paslanmaz çelik A2 model ve çelik, sementasyonla sertleþtirilmiþ, galvanizli. l Çelik profillerin, alüminyum profillerin, plastik levhalarýn elyaflý çimento levhalarýn, ahþap levhalarýn ve sandviç elemanlarýn vidalý baðlantýlarýnýn uygulama yerleri: Çelik alt yapýlar ≥ 1,5 mm, Alüminyum alt yapýlar ≥ 3 mm l Contasýz Sipariþe baðlý olarak farklý contalarla birlikte komple olarak teslim edilebilir. l Contalý Conta, açýk hava þartlarýna dayanýklý EPDM sýzdýrmaz malzemeli. Ýþletme takýmlarý: – 6 köþe allen, mýknatýslý, SW 3/8” Giriþ yeri: 7 mm ince (örn. Würth S-15) Art.-Nr. 0614 176 723 Giriþ yeri: 1/4” Bosch Art.-Nr. 0614 176 716 – Allen, SW 3/8” (örn. Würth S-18) Giriþ yeri: 3/8” dört köþe Art.-Nr. 0714 12 031 l

l

Faba®-vidalarý tip BZ için delik tablosu: Yapý elemaný kalýnlýðý II [mm] (Alt konstrüksiyon çelik) Delik-Ø [mm]

l

mm 6,3 x 6,3 x 6,3 x 6,3 x 6,3 x 6,3 x 6,3 x 6,3 x 6,3 x 6,3 x 6,3 x 6,3 x 6,3 x

2,0–5,9

6,0–6,9

≥ 7,0

5,0

5,0

5,3

5,5

5,7

Contalý Ø D = 16 Art.-Nr. 0200 63 0200 63 0200 63 0200 63 0200 63 0200 63 0200 63 0200 63 0200 63 0200 63 0200 63 0200 63 0200 63

19 25 32 38 45 50 64 75 90 100 115 130 150

Amb./Ad. mm 19 25 32 38 45 50 64 75 90 100 115 130 150

500

300

Model A2: Genel yapý denetim Z-14.1-4 ruhsatlý ve sandviç elemanlarýn sabitlenmesi için Z-14.4-407 ruhsatlý

150

Model paslanmaz çelik A2, galvanizli. ØxU

MWF - 04/01 - 01231_TR - ©

1,50

Model çelik, sementasyonla sertleþtirilmiþ, galvanizli. ØxU

l

1,25

mm 6,3 x 6,3 x 6,3 x 6,3 x 6,3 x 6,3 x 6,3 x 6,3 x 6,3 x 6,3 x 6,3 x 6,3 x 6,3 x 6,3 x

19 25 32 38 45 50 64 75 90 100 115 130 150 175

Contasýz Art.-Nr. 0201 963 0201 963 0201 963 0201 963 0201 963 0201 963 0201 963 0201 963 0201 963 0201 963 0201 963 0201 963 0201 963 0201 963

Amb./Ad. Contalý

19 25 32 38 45 50 64 75 90 100 115 130 150 175

500

300

150

Ø D = 16 Art.-Nr. 0201 63 0201 63 0201 63 0201 63 0201 63 0201 63 0201 63 0201 63 0201 63 0201 63 0201 63 0201 63 0201 63 0201 63

Amb./Ad. Contalý

mm 19 25 32 38 45 50 64 75 90 100 115 130 150 175

500

300

150

03 0270

Ø D = 19 mm Art.-Nr. 0201 463 19 0201 463 25 0201 463 32 0201 463 38 – 0201 463 50 0201 463 64 0201 463 75 0201 463 90 0201 463 100 0201 463 115 0201 463 130 0201 463 150 –

Amb./Ad. Contalý

500 400 300 200

150 100

Ø D = 22 mm Art.-Nr. 0201 263 19 0201 263 25 0201 263 32 0201 263 38 – 0201 263 50 0201 263 64 0201 263 75 0201 263 90 0201 263 100 0201 263 115 0201 263 130 0201 263 150 –

Amb./Ad.

500 400 300 200 150 100


Faba® Tip A Paslanmaz çelik A2 model ve çelik, sementasyonla sertleþtirilmiþ, galvanizli. l Çelik profillerin, alüminyum profillerin, plastik levhalarýn elyaflý çimento levhalarýn, ahþap levhalarýn ve sandviç elemanlarýn vidalý baðlantýlarýnýn uygulama yerleri: Çelik alt yapýlar < 2 mm, Alüminyum alt yapýlar ≤ 3 mm, ahþap alt yapýlar l Contasýz Sipariþe baðlý olarak farklý contalarla birlikte komple olarak teslim edilebilir. l Contalý Conta, açýk hava þartlarýna dayanýklý EPDM sýzdýrmaz malzemeli. Ýþletme takýmlarý: – 6 köþe allen, mýknatýslý, SW 3/8” Giriþ yeri: 7 mm ince (örn. Würth S-15) Art.-Nr. 0614 176 723 Giriþ yeri: 1/4” Bosch Art.-Nr. 0614 176 716 – Allen, SW 3/8” (örn. Würth S-18) Giriþ yeri: 3/8” dört köþe Art.-Nr. 0714 12 031 l

l

Faba®-vidalarý tip A için delik tablosu:

Yapý elemaný kalýnlýðý II [mm] 0,63 (Alt konstrüksiyon çelik) Delik-Ø [mm] 3,5 l

mm 6,5 x 6,5 x 6,5 x 6,5 x 6,5 x 6,5 x 6,5 x 6,5 x 6,5 x 6,5 x 6,5 x 6,5 x 6,5 x

1,50

Ahþap

4,0

4,5

5,0

4,8

Contalý Ø D = 16 mm Art.-Nr. 0200 065 19 0200 065 25 0200 065 32 0200 065 38 0200 065 45 0200 065 50 0200 065 64 0200 065 75 0200 065 90 0200 065 100 0200 065 115 0200 065 130 0200 065 150

19 25 32 38 45 50 64 75 90 100 115 130 150

Amb./Ad.

500

400

150

Model A2: Genel yapý denetim Z-14.1-4 ruhsatlý ve sandviç elemanlarýn sabitlenmesi için Z-14.4-407 ruhsatlý

Model paslanmaz çelik A2, galvanizli. ØxU

MWF - 04/01 - 01230_TR - ©

0,88–1,25

Model çelik, sementasyonla sertleþtirilmiþ, galvanizli. ØxU

l

0,75

mm 6,5 x 6,5 x 6,5 x 6,5 x 6,5 x 6,5 x 6,5 x 6,5 x 6,5 x 6,5 x 6,5 x 6,5 x 6,5 x 6,5 x 6,5 x

19 25 32 38 45 50 64 75 90 100 115 130 150 175 200

Contasýz Art.-Nr. 0201 765 0201 765 0201 765 0201 765 0201 765 0201 765 0201 765 0201 765 0201 765 0201 765 0201 765 0201 765 0201 765 0201 765 0201 765

19 25 32 38 45 50 64 75 90 100 115 130 150 175 200

Amb./Ad. Contalý Ø D = 16 mm Art.-Nr. 0201 065 19 0201 065 25 500 0201 065 32 0201 065 38 0201 065 45 0201 065 50 300 0201 065 64 0201 065 75 0201 065 90 0201 065 100 0201 065 115 150 0201 065 130 0201 065 150 0201 065 175 0201 065 200

Amb./Ad. Contalý Ø D = 19 mm Art.-Nr. 0201 365 19 0201 365 25 500 0201 365 32 0201 365 38 0201 365 45 0201 365 50 300 0201 365 64 0201 365 75 0201 365 90 0201 365 100 0201 365 115 150 0201 365 130 0201 365 150 0201 365 175 100 –

03 0280

Amb./Ad. Contalý Ø D = 22 Art.-Nr. 0201 165 500 0201 165 0201 165 400 0201 165 0201 165 300 0201 165 0201 165 200 0201 165 0201 165 0201 165 150 0201 165 0201 165 0201 165 100 0201 165 –

Amb./Ad. mm 19 25 32 38 45 50 64 75 90 100 115 130 150 175

500 400 300 200 150

100


Spengler Sýzdýrmazlýk Vidalarý Avantajýnýz Boyutlar k x u x g mm 4,5 x 20 x 13 4,5 x 25 x 17 4,5 x 35 x 21 4,5 x 45 x 28 4,5 x 60 x 38 4,5 x 70 x 43 4,5 x 100 x 70 4,5 x 120 x 70 4,5 x 140 x 70 5,0 x 160 x 70 5,0 x 180 x 70 5,0 x 200 x 70 5,0 x 220 x 70

ds = 15 mm Art.-Nr. 0238 545 020 0238 545 025 0238 545 035 0238 545 045 0238 545 060 0238 545 070 0238 545 100 – – – – – –

Amb. ds = 20 mm Ad. Art.-Nr. 0238 645 020 200/ 0238 645 025 500 0238 645 035 0238 645 045 0238 645 060 100 0238 645 070 50 0238 645 100 0238 645 120 0238 645 140 0238 650 160 – 0238 650 180 0238 650 200 0238 650 220

Amb. ds = 25 mm Ad. Art.-Nr. – 200/ 0238 745 025 500 0238 745 035 0238 745 045 0238 745 060 100 0238 745 070 – – – 50 – – – –

Boyutlar k x u x g mm 4,5 x 20 x 13 4,5 x 25 x 17 4,5 x 35 x 21 4,5 x 45 x 28 4,5 x 60 x 38 4,5 x 70 x 43 4,5 x 100 x 70 4,5 x 120 x 70 4,5 x 140 x 70 5,0 x 160 x 70 5,0 x 180 x 70 5,0 x 200 x 70 5,0 x 220 x 70

ds = 15 mm Art.-Nr. 0238 045 020 0238 045 025 0238 045 035 0238 045 045 0238 045 060 0238 045 070 0238 045 100 0238 045 120 0238 045 140 – – – –

Amb. ds = 20 mm Ad. Art.-Nr. 0238 145 020 200/ 0238 145 025 500 0238 145 035 0238 145 045 0238 145 060 100 0238 145 070 0238 145 100 50 0238 145 120 0238 145 140 0238 150 160 0238 150 180 – 0238 150 200 0238 150 220

Amb. ds = 25 mm Ad. Art.-Nr. – 200/ 0238 245 025 500 0238 245 035 0238 245 045 0238 245 060 100 0238 245 070 0238 245 100 – – 50 – – – –

Model

ds mm

Delik Ø mm

MWF - 03/08 - 07276_TR - ©

15 Üzeri vulkanize edilmiþ

20 25

4,7

Malzeme Bakýr A2 Bakýr A2 Bakýr A2

Art.-Nr. 0234 15 0234 150 0234 20 0234 200 0234 25 0234 250

03 0290

Amb. Ad. – 200/ 500

Üzeri vulkanize edilmiþ, yüksek kaliteli EPDM conta. l ASSY ® vida. l AW-kafa tipi. l

Malzeme: ASSY ® vida Pul Conta l Kafa tipi l

100

Amb. Ad. – 200/ 500

Malzeme: ASSY ® vida Pul Conta l Kafa tipi: l

A2 A2 EPDM AW 20 Art.-Nr. 0614 512 0

100 50

Amb./Ad.

Contalar l

500

A2 bakýr kaplý Bakýr EPDM AW 20 Art.-Nr. 0614 512 0

Üzeri vulkanize edilmiþ, yüksek kaliteli EPDM conta.


6-köþe Ahþap Vidalarý DIN 571 l l l l

Dayanýklý ahþap baðlantýlar için. 6-köþe kafa tipi sayesinde vidalama esnasýnda daha iyi güç aktarýmý. Ahþap vida kendi ana diþini ezerek açar, diþi keserek açmaz. Ahþap türüne (sert ahþap) ve çapýna göre önceden delik açmak gerekebilir.

Uygulamalar Ahþap endüstrisinde, prefabrik yapýlarda, fuar konstrüksiyonlarda, tekne ve araç imalatýnda vs.

Çelik galvanize, mavi pasifize Uzunluk mm

MWF - 09/02 - 00606_TR - ©

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200

Ø 5 mm SW 8 Art.-Nr.

Amb./Ad.

0192 5

40

200

0192 5

50

200

Ø 6 mm SW 10 Art.-Nr. 0192 6 0192 6 0192 6 0192 6 0192 6 0192 6 0192 6 0192 6 0192 6 0192 6 0192 6 0192 6 0192 6 0192 6 0192 6 0192 6

Amb./Ad. 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 110 120

03 0300

Ø 8 mm SW 13 Art.-Nr.

Amb./Ad.

500 200/500

200

100/200

50/100

0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200

200

100/200

50/100

50 25/50 50


Çelik galvanize, mavi pasifize Uzunluk mm 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400

Ø 10 mm SW 17 Art.-Nr. 0192 10 0192 10 0192 10 0192 10 0192 10 0192 10 0192 10 0192 10 0192 10 0192 10 0192 10 0192 10 0192 10 0192 10 0192 10 0192 10 0192 10 0192 10 0192 10 0192 10 0192 10

Amb./Ad. 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200 220 240 260 280 300

Ø 12 mm SW 19 Art.-Nr.

VE/St.

Ø 16 mm SW 24 Art.-Nr.

Amb./Ad.

100/200 100 50/100 25/100

25/50

50

25

0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400

0192 0192 0192 0192

50

25/50

16 16 16 16

70 80 90 100

50 25/50

0192 16 120 0192 16 130

50

0192 16 150

25/50

0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192 0192

25

1

16 16 16 16 16 16 16 16 16

180 200 220 240 260 280 300 320 340

25

1/25 1

A2 Uzunluk Ø 6 mm mm SW 10 Art.-Nr. 40 0193 6 45 50 0193 6 60 0193 6 70 0193 6 80 90 100

Amb./ Ø 7 mm Ad. SW 12 Art.-Nr. 40 50 60 70

100 0193 7

60

0193 7

80

0193 7

100

Amb./ Ø 8 mm Ad. SW 13 Art.-Nr. 0193 8 0193 8 0193 8 100 0193 8 0193 8 0193 8 50 0193 8

Amb./ Ø 10 mm Ad. SW 17 Art.-Nr. 40 45 50 60 70 80

100

100

50

MWF - 09/02 - 00607_TR - ©

Çelik termik galvanize = Sıcak galvanize Uzunluk Ø 7 mm mm SW 12 Art.-Nr. 60 0192 7 70 0192 7 80 0192 7 90 0192 7 100 0192 7 110 0192 7

Amb./ Ad. 60 70 80 90 100 110

100

Uzunluk Ø 7 mm mm SW 12 Art.-Nr. 120 0192 7 130 0192 7 150 0192 7 170 0192 7 190 0192 7

Amb./ Ad. 120 130 150 170 190

03 0310

100

0193 0193 0193 0193 0193

10 10 10 10 10

Amb./ Ad.

60 70 80 90 100

50 25

Altý köþe ahþap vidalarý ve plastik contalar oluklu eternit levhalarýn ahþap baðlayýcý malzeme üzerine sabitleme iþinde kullanýlýr. Sıcak galvanize vidalar korozyona karþý çok iyi dayanýklýlýk gösterirler. Bunlarda çinko tabakasýnýn kalýnlýðý elektro galvanizli kaplamalara oranla on kata kadar daha büyüktür. Üretim yönteminden kaynaklanan yüzey pürüzlülüðü koruma etkisinin çok iyi ve kaplama kalýnlýðýnýn daha yüksek olduðunun bir iþaretidir.


l

6,0

3,5 4,0 4,5 5,0

6,0 7,0

8,0 10,0 12,0 _

3,5 4,0 4,5 5,0

6,0 7,0

8,0 10,0 12,0 _

1)

3,0

3,0

_

_

_

8,0

_

= Vidalama cihazý SFS CF 200 için de uygundur

8,0

6,3

6,0 7,0 7,5

4,8 5,5

4,8 5,5

2,9 3,5

2,9 3,5

3,9 4,2

Ø Diþ

AW ®-Bits

Würth Vidala- Würth AW -Bits AW®-Bits Würth Vidala- Vidala- Vidalama ma ma Bosch magazin magazin Fein ma Bosch Baier cihazlarý cihazlarý cihazlarý Skil cihazlarý Skil ucu ucu Ingersoll VSG Ingersoll MSVW 1 MSVW 2 AEG Otoma- Otoma- Otomatik vida- tik vida- tik vidaHitachi 219 Hitachi lama lama lama Black & Würth Würth Black & Decker Bosch Bosch Decker AEG Würth AEG Metabo için Metabo için Makita Makita Deprag Deprag AtlasAtlasCopco Copco Elu Elu ®

Vidalama cihazlarý Otomatik vidalama

Vidalama cihazlarý Otomatik vidalama

Vidalama cihazlarý Otomatik vidalama

521 0

550 *** 50

* = Amb: 10/100 Ad.

582 5

531 0

532 5

** = Amb: 1/3 Ad. *** = Uzunluk 50 mm

Amb.: 1/5 Ad.

554 0 524 0 574 0 1)

Amb.: 10 Ad.

AW ® 40 514 0

441 0 561 0 541 0

Amb: 5 Ad.

562 5

612 5 622 5

** 100 320 ** 532 0 432 0 442 0 562 0 542 0 612 0 622 0 582 0 100 220

581 0

AW ® 30 513 0 * 553 0 523 0 573 0 1) 583 0

AW ® 25 512 5 * 552 5 522 5

AW ® 20 512 0 * 552 0 522 0

0614 ... 0614 ... 0614 ... 0614 ... 0614 ... 0614 ... 0614 ... 0614 ... 0614 ... 0614 ... 0614 ... 0614 ... 0614 ... 0614 ...

786 125

786 085

786 065

786 055

0614 ...

Amb.: 1/5 Ad.

M 12

M8

M6

M5

Ebat

5/16” U= 50 mm

XZN-Bits

AW® Bits ve XZN Çok Diþli Bits

M6 M6 M5 M5 M4 M4 1/4” 1/4” 1/4” 7 mm 1/4” 1/4” 5/16” 1/4” 25 mm 32 mm 50 mm 70 mm 110 mm 155 mm 168 mm 53 mm 33 mm 45 mm 33 mm 45 mm 33 mm 45 mm

AW 10 511 0 * ®

10,0 ® 12,0 AW 50

Ø Diþ

Sac vida ASSY ®3.0 AW ®SK boyutu 0111 … 0112 … 0184 8… ® 0113 … ASSY 0127 … plus VG 0165 3…

Ø Diþ

ZEBRA® pias ® 0205 … 0206 …

AW ®-Kafa tipi

yüzeyi ♦ Sýyýrma kuvveti. Sýyýrma kuvveti (Comeout) sýfýr. Eþit kuvvet daðýlýmý sayesinde yüzey koruma kaplamasý korunur ve bu sayede daha üstün bir korozyon korumasý saðlar.

3,9 4,2

Ø Diþ

Ø Diþ

Ø Diþ

Ø Diþ

Amo® III 0234 … Jamo® 0234 … D+FAnker 0233 …

Isotop ASSY ® 0164 … ASSY ® SK ASSY ® Kombi 0184 …

ASSY ® A2 0159 … Ecofast ASSY ® 0165 … 0166 …

ASSY ® 0151 … 0152 … 0153 … 0154 … 0155 …

Þimdiye kadar ki kafa tipi sistemleri

Diðer kafa tipi sistemlerine karþý avantajlarý: l Daha iyi kuvvet aktarýmý. l Daha yüksek dayaným süresi. l Ýdeal merkezleme. l GVidalama kafa tipi Bits'lerde en fazla temas

AW ®-Kafa tipi sistemi

AW ®-Kafa tipi

Teslimat Genel Görünümü

MWF - 09/08 - 04383_TR - ©

03 0320


®

55.1 Amo IIICivata Ø 7,5 mm Tip 1, AW30

Baþlýk Ø 12,0 mm

Tip 2 , AW25

Baþlýk Ø 7,5 mm

Tip 2, AW30

Baþlýk Ø 8,0 mm

Tip 3, AW30

Baþlýk Ø 12,5 mm Çelik, sarý galvanizli Çelik galvanizli, mavi pasifize

Referanslar Test raporlarý

Montaj kýlavuzu / RAL Kalite Kurumu

DIN 18056 uyarýnca pencere duvarlarý

Bir sabitleme elemanýnýn testi: Sel baskýnlarýna karþý dayanýklý Pencere montajýnda test Yangýndan korunma test bir pencerenin sabitlenmesi sonuçlarýnýn pratik kullaným konusunda, ift talimatlarýFEraporu bakýmýndan 07/1 uyarýnca ift Rosenheim Nr. 3174/0649-2 tarafýndan hazýrlanan uygunluk ift Rosenheim tarafýndan deðerlentarih testi. dirilmesi.. 12. Ocak 2000 Test raporu Nr. 202 31790 Test raporu Nr. 23511241/2 tarih tarih 17. Mayýs 2006 13. Þubat 1990 Bir pencerenin tuðla duvarlý bir yapý gövdesine sabitlenmesi konusunda ift Rosenheim tarafýndan yapýlan uygunluk testi. Test raporu Nr. 50922462, tarih 11 Ekim 2000

Sabitleme birimi pencereye tasarýma göre etkiyen bütün kuvvetleri güvenli bir þekilde yapý gövdesine aktarmalýdýr. Burada pencerenin kendi aðýrlýðýndan, rüzgar ve trafik yükünden oluþan yüklerin (DIN 1055 ile karþýlaþtýrýnýz) hesaplanmasý söz konusudur, Yapýný bulunduðu yerde geçerli Eyalet Yapý Yönetmeliklerine göre bütün yapýlar ve yapý elemanlarý, insanlarýn hayatý ve saðlýðý açýsýndan bir tehlike oluþmayacak ve genel asayiþ güvenliði açýsýndan bir sakýnca doðurmayacak þekilde planlanmalýdýr.Pencerelerin sabitlenmesi hususu da bu kriterle uyumlu olmak durumundadýr.

Bu standart alaný asgari 9 m2 olan ve içi dolgulu (örn. camlar) bir taþýyýcý iskeletten (çerçeve, direk, mandal) oluþan en az 200 cm yan uzunluða sahip pencere duvarlarý için geçerlidir.

Bu uygulama alaný için 51, 52, 53, 55.1 ve 55.2 dübelleri önerilir

1. Kullaným alanlarý

3. Özellikler

l

l

l l

Ahþap, plastik ve alüminyum malzemeden yapýlan pencere çerçevelerinde gerilimsiz mesafeli montaj Çerçeve birleþtirme Pencere ekleme demirinin, döner ankrajýn, menteþe týrnaðýnýn sabitlenmesi (Tip 3 kýsa modeli)

2. Avantajlar l l l l l l l l

Zamandan tasarruf – dübel gerekli deðil Kýsa® montaj süreleri, takmak için alet gerekmez AW -Kafa tipi sayesinde daha uzun bits dayaným süresi, daha iyi kuvvet aktarýmý ve dýþarý atma kuvvetleri oluþmaz Geçmeli montaj Anýnda yüklenebilir– yerleþtirdikten sonra bekleme süresi yok Þekil baðlantýsý sayesinde çok yük binebilir Demonte edilebilir Yerleþtirme esnasýnda neredeyse hiç geniþletme kuvveti oluþmaz

l l

Bu kullaným alanlarý için yapý denetim ruhsatý olan dübeller önerilir.

Geniþletme kuvvetsiz, þekil baðlantýlý ve demonte edilebilir ankraj Yük alma fonksiyonu ýsýl yüklenme durumunda da geçerli kalýr Test edilmiþ yangýna karþý direnç süresi 120 dakika

Bilinmesi yararlý hususlar: l Delikli ve içi boþ blok tuðlalarda döndürme vitesinde delinmelidir (darbesiz). l Gözenekli betonda ön delik açmak gerekli deðildir, Amo® III vida doðrudan vidalanabilir. l Pencere çerçeveleri iþkenceler veya Amo Bag ile hizaya getirilmelidir. l Vida uzunluðu = Çerçeve geniþliði + Mesafe+ vidalama derinliði ( ayný zamanda bakýnýz : 55.2 Amo® III 11,5 mm).

MWF - 07/06 - 07164_TR - ©

Konumlandýrma talimatý

Delik açýlmalýdýr

Delik temizlenmelidir

Pencere çerçevesi hizaya getirilmeli ve sabitlenmelidir

03 0330

Vidalar takýlmalýdýr

Kapak takýlmalýdýr


Amo® III Civata Ø 7,5 mm

55.1

Performans deðerleri Dübel tipi

Yangýna karþý direnç süresi Beton mukavemet sýnýfý asgari C20/25 ve en fazla C50/60

Tip 1 0,80 0,55 0,45 0,40 – – – –

F30 [kN] F60 [kN] F90 [kN] F120 [kN] F30 [kN] F60 [kN] F90 [kN] F120 [kN]

Merkezi çekme yükü

Enine veya 30°'ye kadar eðik çekme

Tip 2 – – – – 0,50 0,50 0,50 0,50

Tip 3 0,80 0,55 0,45 0,40 – – – –

Parametreler Minimal kenar mesafesi

Minimale vidalama derinliði

Matkap ucu nominal çapý

Beton Kireç tuðlasý, dolu tuðla, düþey delikli tuðla (asgari iki duvar), ponza, Hafif beton, gözenekli beton, iðne yapraklý ahþap Beton Kireç tuðlasý, dolu tuðla Düþey delikli tuðla (en az iki duvar), ponza,, Hafif beton, gözenekli beton, iðne yapraklý ahþap Beton Kireç tuðlasý, dolu tuðla Düþey delikli tuðla (en az iki duvar), ponza, Hafif beton Gözenekli beton, iðne yapraklý ahþap

Delik derinliði

cmin [mm]

50

cmin [mm]

60

hnom,min [mm]

30 50

hnom,min [mm]

60 d0 [mm]

6,5

d0 [mm]

6,0

h1 [mm]

vidalama derinliði+ 10 mm + varsa mevcut sýva kalýnlýðý

Ön delik açmak gerekli deðildir

200

03 0340

252

302

0234 830 252 –

0234 830 302 –

0234 930 212 0234 330 212 0234 830 212 0234 230 212 0234 825 212 0234 225 212 0234 730 212 0234 130 212 212

MWF - 02/06 - 07165_TR - ©

Baþlýk çapý 12,5 mm

0234 930 182 0234 330 182 0234 830 182 0234 230 182 0234 825 182 0234 225 182 0234 730 182 0234 130 182 182

Tip 3, AW30

0234 930 152 0234 330 152 0234 830 152 0234 230 152 0234 825 152 0234 225 152 0234 730 152 0234 130 152 152

Uygun uygulama alaný: Art.-Nr. Beton zeminde, ahþap ve plastik çerçeve malzemesinde Çelik galvanize, mavi pasifiuygulama tercih edilir. zet

0234 930 132 0234 330 132 0234 830 132 0234 230 132 0234 825 132 0234 225 132 0234 730 132 0234 130 132 132

Art.-Nr. Çelik, sarý galvanizli

0234 930 122 0234 330 122 0234 830 122 0234 230 122 0234 825 122 0234 225 122 0234 730 122 0234 130 122 122

Baþlýk çapý 8,0 mm

0234 930 112 0234 330 112 0234 830 112 0234 230 112 0234 825 112 0234 225 112 0234 730 112 0234 130 112 112

Tip 2, AW30

0234 930 102 0234 330 102 0234 830 102 0234 230 102 0234 825 102 0234 225 102 0234 730 102 0234 130 102 102

Art.-Nr. Çelik galvanize, mavi pasifize

92

82

Uygun uygulama alaný: Küçük baþlýk sayesinde küçük pencere kenar geniþliklerinde vidalama mümkündür. Bütün çerçeve malzemelerinde tuðla zeminde uygulama tercih edilir. Uygun vida kapaklarý: Art.-Nr. 0590 425 …

0234 130 92

0234 130 82 0234 930 82

Art.-Nr. Çelik, sarý galvanizli

0234 730 92

0234 730 82 0234 330 82

0234 930 72

Baþlýk çapý 7,5 mm

– – 0234 230 82 0234 830 82

0234 330 72

0234 930 62

Tip 2 , AW25

Art.-Nr. Çelik galvanize, mavi pasifize

72 0234 130 72 0234 730 72 – – 0234 230 72 0234 830 72

0234 330 62

0234 930 52

Amb. [Adet]

Uygun uygulama alaný: Ahþap ve plastik profillerde kolay havþa açmak mümkündür

Art.-Nr. Çelik, sarý galvanizli

0234 230 92

62 – – – – – –

0234 330 52

0234 930 42

Ambalaj birimi

Baþlýk çapý 12,0 mm

0234 830 92

52 – – – – – –

0234 330 42

Art.-Nr. Çelik galvanize, mavi pasifize

Tip 1 , AW30

l [mm]

0234 330 92

42 – – – – – –

0234 330 32

Uygun uygulama alaný: Büyük yassý baþlýk sayesinde baþlýk pencere profiline iyi oturur ve böylece vida kapaklarýnýn kullanýmýnda kolaylýk saðlar. Uygun vida kapaklarý: Art.-Nr. 0590 790 …

Toplam uzunluk

0234 930 92

32 – – – – – –

Art.-Nr. Çelik, sarý galvanizli

0234 930 32

Dübel ölçüleri

100


Sabitleme Bileþenleri Trifon Vida

DIN 571 galvanizli Montaj raylarýnýn, delikli konsolun, çok fonksiyonlu çubuklarýn vs. montajý için.

Ø x Uzunl. mm 6 x 60 6 x 75 8 x 60 8 x 80 8 x 100

AW

SW

25 25 30 30 30

10 10 13 13 13

ØD K mm mm min. 12,7 6,0 maks. 13,5 6,0 7,5 min. 15,7 maks. 17,0 7,5 7,5

U mm 60 70 60 80 100

b mm 36 48 36 48 60

ds mm 6 6 8 8 8

Art.-Nr.

Amb Ad.

0862 001 041 0862 001 042 0862 001 030 100 0862 001 031 0862 001 032

Pan head Civatasý Çakma dübelleri için Art.-Nr. 0904 8, 0904 8 40.

13

AW M 8 x 14

30

ØD mm 14

K mm 5

U mm 14

Art.-Nr.

Amb.

0862 001 040

100

Bit AW 25, AW 30 Art.-Nr. 0614 5 …

Ýlave ürünler Ergänzungsprodukte

Rondelalar DIN 9021

(büyük dýþ çaplý) l

MWF - 01/03 - 04223_TR - ©

l

Diþ Ø mm 6 8 10

Ýç Ø d1 mm 6,4 8,4 10,5

Dýþ Ø d2 mm 18 25 30

Malzeme: Çelik. Yüzey: Galvanizli. s mm 1,6 2,0 2,5

Art.-Nr. Çelik galvanize 0416 6 0416 8 0416 10

03 0350


93.1

ZEBRA® Çivi Dübelleri temel plakalarý için À

Havþa baþlý (TÝp SK) pirinç kaplý À nikelajlý Ã eskitmeli Õ baþlýk beyaz boyalý

Ã

Õ

1. Kullaným alanlarý

3. Özellikler

• Beton, dolu tuðla, kireç tuðlasý, gözenekli beton, içi boþ tuðla, hafif beton, delikli kireç tuðlasý, þaplý beton, alçýpan levhalar için kullanýlýr • Ahþap, metal, sýhhi tesisat ve elektrik tesisat iþlerinde hafif yükler için çok önemli olmayan sabitleme iþleri • Havþa baþlý: Temel çýtalarýnýn, çýtalarýn, latalarýn, ince saclarýn sabitlenmesi

• UV ýþýmasýna karþý dayanýklý • Yüksek kaliteli polyamid malzemeden plastik dübel, bu sayede çürümeye dayanýklý • – 40 °C ile + 150 °C arasýnda sýcaklýða dayanýklý

2. Avantajlar • • • •

Yüzey

5 x 30

pirinç kaplý nikelajlý PZ 2 eskitmeli baþlýk beyaz boyalý

Hýzlý ve uygun maliyetli montaj Ön montaj sayesinde uygun vidanýn aranmasý gerekmez Geçmeli montajda iþlem yapmak için Vida kafasýndan tutularak tekrar sökülebilir

Yerleþtirme talimatý

MWF - 05/08 - 09371_TR - ©

Boyut mm

Kafa tipi

Zemin: Beton, dolu tuðla

Delik açýlmalýdýr

Delik temizlenmelidir

Dübel yapý elemaný içinden deliði sokulmalýdýr

03 0360

Geniþletme çivisi zemin hizasýna kadar çakýlmalýdýr

Art.-Nr.

Amb.

Ad. 0906 315 301 0906 315 302 500 0906 315 303 0906 315 304


ASSY 3.0

Art.-Nr.

Art.-Nr.

Art.-Nr.

Art.-Nr.

Art.-Nr.

Art.-Nr.

Oval gömme baþlý nikelajlý

Oval gömme baþlý galvanizli, sarý pasifize

dk mm

Oval gömme baþlý galvanizli, mavi pasifize

Þaftlý gömme baþlý galvanizli, sarý pasifize

Gömme baþlý galvanizli, sarý pasifize

Gömme baþlý galvanizli, mavi pasifize

dk mm

Gömme baþlý galvanizli, mavi pasifize

Ø x U xb mm mm mm

Bit-rengi

k

Art.-Nr.

dk mm

0170 050 16

16

0170 050 20

0170 250 20

0153 050 020

25

0170 050 25

0170 250 25

0153 050 025

30

0170 050 30

0170 250 30 0170 150 30

0170 050 35

35

0170 250 35

0170 050 40

40

50 30 55

AW ® 20

30

0170 050 50

0170 350 50

0170 050 70

0154 350 50

10,0

250

0154 050 60

0154 250 60

0154 350 60

0153 050 060

0154 250 70

0154 350 70

0153 050 070

0154 250 80

0154 350 80

0170 350 60 0170 250 70

0170 050 80

0153 050 050

0170 350 55

0170 150 70

80

0154 050 50

0153 050 055

0170 250 60 0170 150 60

42

9,5

0170 250 55 0170 150 55

70

0153 050 040 0153 050 045

0170 250 50

0170 050 60 37

0154 350 40

0170 350 45

0170 150 50

32

0154 050 40

0170 250 45

0170 050 55

60

0153 050 035

0170 350 40

0170 150 45 9,5

0154 050 35

0170 250 40

0170 050 45

45

500

0170 350 35

0170 150 40

25

0153 050 030 0170 350 30

0170 150 35

20

200

0170 350 70 0170 250 80

42

0170 150 80

0170 350 80

0153 150 080

90

47

0170 150 90

0170 350 90

0153 150 090

100

52

0170 150 100

0170 350 100

0153 150 100

110

52

0170 150 110

0170 350 110

120

62

0170 150 120

0170 350 120

100

0170 060 30

30

0170 060 40

40

0170 260 40 0170 160 40

24 0170 060 45

0170 260 45

50

0170 060 50

0170 260 50 0170 160 50

32

0153 060 040 0170 360 40

45

250 0153 060 050 0170 360 50

0170 060 55

55

0170 060 60

60

0170 260 60 0170 160 60

37 0170 060 70

70

0170 260 70

0170 060 80

AW ® 30

50

0153 060 060 0170 360 60

0170 160 70

42 80

MWF - 10/08 - 03991_TR - ©

Amb/Ad.

0153 050 017

20

20

6,0

Art.-Nr.

0153 050 016

17

5,0

Art.-Nr.

Þaftlý pan head galvanizli, mavi pasifize *

d

Pan Head galvanizli mavi pasifize *

®

0170 360 70 0170 260 80

0153 060 080

0170 160 80

0170 360 80

0170 160 90

0170 360 90

0170 160 100

0170 360 100

0170 160 110

0170 360 110

90

50

100

60

110

70

120

70

0170 160 120

0170 360 120

130

70

0170 160 130

0170 360 130

140

70

0170 160 140

0170 360 140

150

70

0170 160 150

0170 360 150

160

70

0170 160 160

0170 360 160

180

70

0170 160 180

0170 360 180

200

70

0170 160 200

0170 360 200

220

70

0170 160 220

0170 360 220

240

70

0170 160 240

0170 360 240

260

70

0170 160 260

0170 360 260

280

70

0170 160 280

0170 360 280

300

70

0170 260 300

0170 360 300

12,0

200

0153 060 070

12,35

* tek aðýzlý diþ

03 0370

12

0153 160 090 0153 160 100

100


50

0198 45 55 0198 45 60

65 70 80 16 17 20 25 30 35 40 45 50 5,0

55 60

90 100 110 120 40 45 50 55 60 70 6,0

80 90 100 110 120 140 150 160 180 200 220 240

MWF - 09/02 - 01226_TR - ©

34°-Uç

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. 0195 45 50 0195 045 50 0195 145 50 0195 245 50 0195 345 50 0196 45 50

Pan Head þaftlý galvanizli, mavi pasifize

Pan Head galvanizli, mavi pasifize

Oval havþa baþlý pirinç kaplý

Oval havþa baþlý nikelajlý

Oval havþa baþlý galvanizli, sarý pasifize

Oval havþa baþlý eskitme

Oval havþa baþlý galvanizli, mavi pasifize

Havþa baþlý þaftlý eskitme Art.-Nr.

Art.-Nr.

0195 345 55 0195 045 60 0195 145 60 0195 245 60 0195 345 60 0196 45 60

40 50

0198 145 70 0198 145 80

0186 145 70 0186 145 80

250 0196 145 60

0196 45 70

20 24 24 30

0198 5 0198 5 0198 5 0198 5 0198 5

16 17 20 25 30

0198 5

35

0198 5

40

0186 5 0186 5 0186 5 0186 5 0186 5

16 17 20 25 30

0186 5

35

0186 5

40

0198 15 30

0198 5

0186 5

50

45

0198 5

0186 5

55

50

0198 5

0186 5

60

0198 5 0198 5

70

55

0186 5

60

0198 15 60

0186 15 60

0198 15 70

0186 15 70

0198 15 80 0198 15 90 0198 15 100 0198 15 110 0198 15 120

0186 15 80 0186 15 90 0186 15 100 0186 15 110 0186 15 120

35

0195 5

40

0195 25 40

0196 5

40

0195 5

45

0195 25 45

0196 5

45

0195 5

50 0195 05 50

0195 25 50

0196 5

50

0195 5

55

0195 5

60 0195 05 60 0195 15 60 0195 25 60

0196 5

60

0195 05 70 0195 15 70 0195 25 70

0196 5

70

500

250

0195 05 80 0195 15 80

0198 6

40

0186 6

40

0198 6

45

0186 6

45

200 0196 15 80 0196 15 90 0196 15 100

100 0195 6

40

0196 6

40

0195 6

45

0196 6

45

0195 6

50

0196 6

50

0195 6

55

0196 6

55

0195 6

60

0196 6

60

0195 6

70

0196 6

70

0195 6

80

0196 6

80

0186 16 40 0186 16 45

30 0198 6

50

0186 6

50

250

0186 16 50

30 0198 6

55

0186 6

55 0186 16 55

35 0198 6

50 56 60

0196 5

0186 15 55

24

42

35

80

50 54 60

35

0195 5

65 70

40 0198 5

16 17 20 25 30

0186 15 50

0198 15 55

35

0196 5 0196 5 0196 5 0196 5 0196 5

0186 15 45

0198 15 50

35

16 17 20 25 30

0186 15 40

0198 15 45

30

0195 5 0195 5 0195 5 0195 5 0195 5

200

0186 15 35

0198 15 40 45

0196 145 70 0196 145 80

0186 15 30

0198 15 35

0198 5

Amb. Ad.

0186 145 50 0186 45 55 0186 45 60 0186 145 60

Z3 (PZD 3)

80

Art.-Nr.

0198 145 60 0198 145 65

65 70

Art.-Nr.

35 38

Z2 (PZD 2)

4,5

Art.-Nr. 0186 45 50

0198 145 50

30

55 60

Art.-Nr.

Havþa baþlý eskitme

Art.-Nr. 0198 45 50

Havþa baþlý þaftlý galvanizli, sarý pasifize

g mm

Havþa baþlý galvanizli, sarý pasifize

x

Havþa baþlý þaftlý galvanizli, mavi pasifize

U mm

Havþa baþlý galvanizli, mavi pasifize

x

Bits rengi

Ø mm

60

0186 6

60 0186 16 60

0198 6

70

0198 6

80

70

0186 6 0186 6 0186 6

70 70 0186 16 70 80 0186 16 80 0186 16 90 0186 16 100 0186 16 110 0186 16 120 0186 16 140 0186 16 150 0186 16 160 0186 16 180 0186 16 200 0186 16 220 0186 16 240

200

0196 16 90 0196 16 100

100

25°-Uç

03 0380


3,0

25 3,5

30 35 40 45 50 12 13 15 16 17 20 22 25 27

4,0

30 35 40 45 50 55 60

4,5

70 13 15 16 17 20 25 30

MWF - 09/02 - 01225_TR - ©

35 40 45 34°-Uç

17 17 22 24 30 30

12 16 18 21 24 29 30 34

Art.-Nr. Art.-Nr. 0198 24 12 0198 24 16 0198 3 10 0198 3 12 0198 3 13 0198 3 15 0198 3 16 0198 3 17 0198 3 20 0198 3 25 0198 3 30 0198 3 35 0198 3 40 0198 3 45 0198 35 12 0198 35 13 0198 35 15 0198 35 16 0198 35 17 0198 35 20 0198 35 22 0198 35 25 0198 135 25 0198 35 30 0198 135 30 0198 35 35 0198 135 35 0198 35 40 0198 135 40 0198 35 45 0198 135 45 0198 35 50 0198 135 50 0198 4 12 0198 4 13 0198 4 15 0198 4 16 0198 4 17 0198 4 20

24 28

0186 35 0186 35 0186 35 0186 35 0186 35 0186 35

12 13 15 16 17 20

0183 35 0183 35 0183 35 0183 35 0183 35 0183 35

0186 35 25

12 13 15 16 17 20

0195 35 0195 35 0195 35 0195 35 0195 35 0195 35

0183 35 25 0186 135 25

0186 35 30

Art.-Nr.

0195 03 15 0195 03 0195 03 0195 03 0195 03 0195 03

0195 23 17 0195 23 20 0195 23 25 0195 23 30 0195 13 30 0195 23 35 0195 13 35 0195 23

16 17 20 25 30 35

Art.-Nr.

Art.-Nr.

0196 3 0196 3 0196 3 0196 3 0196 3 0195 33 17 0196 3 0196 3 0196 3 0196 3 0196 3

Þaftlý pan head galvanizli, mavi pasifize

mavi pasifize

Pan Head galvanizli,

pirinç kaplama

Oval havşa baþlý

nikelajlý

Oval havşa baþlý

galvanizli, sarý pasifize

Oval havşa baþlý

Art.-Nr.

Art.-Nr.

10 12 13 15 16 17 20 25 30 35

1000

500

0195 035 15 0195 035 16 0195 035 17 0195 035 20

0196 35 0196 35 0195 135 15 0195 335 15 0196 35 0195 235 16 0196 35 0195 235 17 0195 335 17 0196 35 0195 135 20 0195 235 20 0195 335 20 0196 35

12 13 15 16 17 20

1000

0196 35 25

0195 35 30 0195 035 30 0195 135 30 0195 235 30 0195 335 30 0196 35 30 0183 135 30

0183 35 35 0186 135 35

0195 35 35 0195 035 35 0195 135 35 0195 235 35 0195 335 35 0196 35 35 0183 135 35

0183 35 40 0186 135 40

0195 35 40 0195 035 40 0195 135 40 0195 235 40 0195 335 40 0196 35 40 0183 135 40

0186 35 45

0195 035 45 0195 135 45

0195 335 45

0183 35 50

0195 35 50 0195 035 50 0195 135 50

0195 335 50

0183 4 0183 4 0183 4 0183 4 0183 4 0183 4

0195 4 0195 4 0195 4 0195 4 0195 4 0195 4

500

0186 135 45 0186 35 50

Amb. Ad.

0183 135 25

0186 135 30

0186 35 40

Art.-Nr.

0195 35 25 0195 035 25 0195 135 25 0195 235 25

0183 35 30

0186 35 35

12 13 15 16 17 20

eskitme

Oval havşa baþlý

Oval havşa baþlý galvanizli, mavi pasifize

eskitme

Þaftlý havşa baþlý

eskitme

Havşa baþlý

galvanizli, sarý pasifize

Þaftlý havşa baþlý

Havşa baþlý galvanizli, sarý pasifize

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. 0186 24 12 0186 24 16 0186 3 10 0183 3 10 0186 3 12 0183 3 12 0195 3 12 0186 3 13 0183 3 13 0186 3 15 0183 3 15 0186 3 16 0183 3 16 0195 3 16 0186 3 17 0183 3 17 0195 3 17 0186 3 20 0183 3 20 0195 3 20 0186 3 25 0183 3 25 0195 3 25 0186 3 30 0183 3 30 0195 3 30 0186 3 35 0183 3 35 0186 3 40

0186 135 50 0186 4 0186 4 0186 4 0186 4 0186 4 0186 4

12 13 15 16 17 20

12 13 15 16 17 20

12 13 15 16 17 20

0195 24 16 0195 24 20

0196 4 0196 4 0196 4 0196 4 0196 4 0196 4

12 13 15 16 17 20

1000 0196 14 20

0198 4 0198 4

22 25

0186 4

25

0198 14 25 0198 4 0198 4

27 30

0198 4

35

0198 4

40

0186 4

30

0186 4

35

0186 4

40

0198 4

50

45

0186 4

50

0198 14 45

0198 45 0198 45 0198 45 0198 45 0198 45 0198 45 0198 45

30

0183 4

35

0183 4

40

0183 4

45

0183 4

50

55

0183 14 55

0198 14 60 0198 14 70

0186 14 60 0186 14 70

0183 14 60 0183 14 70

0186 45 0186 45 0186 45 0186 45 0186 45 0186 45 0186 45

0195 4

30 0195 04 30 0195 14 30 0195 24 30 0195 34 30 0196 4

30

0195 4

35 0195 04 35

0195 24 35 0195 34 35 0196 4

35

0195 4

40 0195 04 40 0195 14 40 0195 24 40 0195 34 40 0196 4

40

0195 4

45 0195 04 45

0196 4

45

0196 4

50

0196 4

55

0196 4

60

55

15 16 17 20 25 30 35

0198 145 35

0195 45 0195 45 0195 45 0195 45 0195 45 0195 45 0195 45

15 16 17 20 25 30 35

500

0196 45 0196 45 0196 45 0196 45

20 25 30 35

0195 45 40 0195 045 40 0195 145 40 0195 245 40 0195 345 40 0196 45 40 0186 145 40

0186 45 45

0195 45 45 0195 045 45 0186 145 45

25°-Uç

03 0390

250

0196 45 13 0196 45 15 0196 45 16

0186 145 35 0186 45 40

0198 145 40 0198 145 45

0196 14 25

0195 14 50

0186 14

0186 4

0198 45 45

25

0183 14 40

0198 14 55

0198 45 40

0196 4

0183 14 35

0183 14 50

15 16 17 20 25 30 35

0195 24 25

0183 14 30

0186 14 50

55

25

0186 14 45

0198 14 50 0198 4

0183 4

0186 14 40 0186 4

0195 4 0183 14 25

0186 14 35

0198 14 40 45

25

0186 14 30

0198 14 35

0198 4

0183 4 0186 14 25

0198 14 30

34 39

21

Þaftlý havşa baþlý galvanizli, mavi pasifize

mavi pasifize

b mm

Havşa baþlý galvanizli,

x

Bit rengi

U mm 12 16 10 12 13 15 16 17 20 25 30 35 40 45 12 13 15 16 17 20 22

Z1 (PZD 1)

2,4

x

Z2 (PZD 2)

Ø mm

0195 245 45 0195 345 45 0196 45 45

500


ASSY 3.0

Art.-Nr.

Art.-Nr.

Art.-Nr.

dk mm

mavi pasifize **

Art.-Nr.

Pan Head galvanizli

Oval gömme baş galvanizli, sarı pasifize

dk mm

Oval gömme baş galvanizli, mavi pasifize

Havşa başlı şaftlı galvanizli, sarı pasifize Art.-Nr.

Oval gömme baş pirinç kaplı

Art.-Nr.

Art.-Nr.

10

0170 030 10

0170 230 10

0153 030 010

12

0170 030 12

0170 230 12

0153 030 012

13

0170 030 13

0170 230 13

15

0170 030 15

0170 230 15

16

0170 030 16

0170 230 16

0154 030 16

17

0170 030 17

0170 230 17

0154 030 17

0154 330 17

0154 030 20

0154 330 20

0154 030 25

0154 330 25

0170 030 20

20

5,9 17

30 17 35

AW ® 10

25

0170 030 25

0170 230 25

0170 030 30

0154 030 30

0170 230 35

0170 030 40

0153 030 020

6,0

0153 030 025

0154 230 30

0154 330 30

0154 230 35

0154 33035

0153 030 030 0154 430 35

0153 030 035

0170 23040 0170 330 40

500

45

0170 030 45

16

0170 435 16

20

0170 435 20

25

0170 435 25

30

0170 435 30

35

0170 435 35

12

0170 035 12

13

0170 035 13

15

0170 035 15

0170 235 15

16

0170 035 16

0170 235 16

0154 035 016

0154 335 16

0153 035 016

17

0170 035 17

0170 235 17

0154 035 017

0154 335 17

0153 035 017

0154 035 020

0154 335 20 0154 435 20

0153 035 020

12 25 17 30 18 35

6,9

AW ® 20

3,5

0170 23045

0170 235 12

0170 035 25

0170 335 20 0170 235 25

0170 135 25 0170 035 30

0170 235 30 0170 135 30

0170 035 35

0154 335 30 0154 435 30

0153 035 030

0154 035 035 0154 235 35 0154 335 35 0154 435 35

0153 035 035

0154 035 040 0154 235 40 0154 335 40 0154 435 40

0153 035 040

0170 235 45

0170 035 50

0154 235 45 0154 335 45 0170 335 45

0170 235 50 0170 135 50

30

0153 035 025

0170 335 40

0170 135 45

50

0154 035 030

0170 235 40

0170 035 45 30

7,0

0170 335 35

0170 135 40

45

0154 035 025 0154 235 25 0154 335 25

0170 335 30 0170 235 35

0170 035 40 25

6,9

1000

0170 335 25

0170 135 35

40

0153 035 015

0170 235 20 0170 135 20

21

0153 035 012 0153 035 013

0170 035 20

20

1000

0170 330 35

0170 13040

25

0153 030 017

0170 330 30

0170 130 35

40

5,9

0170 230 30

0170 030 35

0153 030 016 0154 430 17

0170 330 25

0170 130 30

22

0153 030 015

0170 330 20

0170 130 25

Amb./Ad.

0153 030 013 0154 330 15

0170 230 20 0170 130 20

12 3,0

Art.-Nr.

Oval gömme baş nikelajlı

Art.-Nr.

Havşa başlı * galvanizli sarı pasifize

dk mm

Havşa başlı * galvanizli mavi pasifize

Ød x l x b mm mm mm

Bit rengi

k

Havşa başlı

d

şaftlı galvanizli, mavi pasifize

®

500

0154 035 050 0154 235 50 0154 335 50 0154 435 50 0170 335 50

* Havşa başlı tam dişli, 4,5 mm çapa kadar freze cepsiz ** Tek ağızlı diş

ASSY ® 3.0

ASSY ® 3.0

MWF - 06/08 - 03622_TR - © •

Ø 3,0 – 4,5 mm Ø 5,0 –12,0 mm

Z-9.1-361

Z-9.1-514

Genel yapı denetim ruhsatlı

Genel yapı denetim ruhsatlı

Dikkat: Vidalar dış ortam ve kısa süreli veya sürekli olarak yoğun nem etkisinde bulunan mekanlar için elverişli değildir! Lütfen bu gibi durumlarda paslanmaz çelik vidalar ASSY ® 3.0 A2 kullanılmalıdır. Yüzey kaplamaları nikelajlı ve pirinçli olanlar sadece dekoratif amaçlar için uygundur = korozyon koruması yoktur!

03 0400

ASSY ® 3.0 sunta vidaları ahşap malzemelerde kullanmak için idealdir. Plastik dübellerle uygulamalarda taşıma kapasitesinin düşürülmesi mümkündür. Bu sebeple plastik dübel kullanıldığı durumlarda sadece optimizasyonlu diş ucu olmayan vidaların (delme ucu, karşı diş, halka diş, dalgalı ağız tipi, kazıma kanalı vs.) kullanılması önerilir, örn. dübel vidaları, ön kodu 0157, 6 köşe ahşap vidaları DIN 571, ön kodu 0192, veya Wüpofast® vidalar, ön kodu 0186, 0198).


Sunta Vidalarý A2

l

Ø x U x b mm mm mm 12 15 16 3,0 17 20 25 15 20 25 3,5 30 35 40

Bits uç rengi

l

Wüpo sunta vidalarý en yüksek taleplere cevap verir, bu özellikler yeni malzemelerin ve modern iþleme tekniklerinin kullanýlmasý sayesinde elde edilir Önceden delik açma iþlemi bu sebeple gereksiz olur. Vida çekirdeðinin ince olmasý yýrtma kabiliyetini yükseltir ve malzeme deformasyonunu azaltýr.

Z1 (PZD 1)

l

45 50 55 60 70 35 40 45 50

4,5 60 65 70 80

24 29 30 34 34 39

Oval havşa baþ

Pan Head

Art.-Nr.

Art.-Nr.

Art.-Nr. 0182 23 12 0182 23 15

Art.-Nr.

0182 3

16

0182 3 0182 3

20 25

0182 35 0182 35 0182 35 0182 35 0182 35

20 25 30 35 40

0182 4 0182 4 0182 4 0182 4 0182 4 0182 4

16 20 25 30 35 40

0182 4

45

0182 4

50

0182 4

55

0182 45 0182 45 0182 45 0182 45

35 40 45 50

30 0182 45 60 35 0182 45 65 40 50

34°lik sivri uç

MWF - 03/01 - 00942_TR - ©

Z 2 (PZD 2)

4,0

Þaftlý havşa baþ

24

16 20 25 30 35 40

Havşa baþ

Amb./Ad.

0182 23 17 0182 23 20

0182 813 540

0182 814 40 0182 814 45 0182 814 50 0182 814 55 0182 814 60 0182 814 70

0182 235 15 0182 235 20 0182 235 25 0182 235 30 0182 235 35 0182 235 40 0182 24 0182 24 0182 24 0182 24 0182 24

20 25 30 35 40

200

0182 14 0182 14 0182 14 0182 14 0182 14 0182 14

16 20 25 30 35 40

0182 24 45 0182 24 50

0182 14 50

250

250 200 100

0182 814 550

250

0182 814 560 0182 814 570 0182 814 580

25°lik sivri uç

03 0410

100 200 100


ASSY ®plus

ASSY ® plus Typ 2 gömme freze kafalý Delinmiþ baþlýk Ø 2,5 mm

Kýsmi diþli

galvanizli, mavi pasifize Art.-Nr.

Paslanmaz çelik A2

ASSY ® plus Typ 3 Küçük 60° Oval gömme freze kafalý

dk

Ø x U x b dk mm mm mm mm

4,5

5,0

6,0

30

22

35

27

40

27

45

30

50

30

30

21

35

26

40

26

45

28

5,0

pirinç kaplama Art.-Nr.

0165 813 025

0165 823 025

eskitmeli Art.-Nr.

baþlýk boyalý, beyaz Art.-Nr.

nikelajlý

Paslanmaz çelik A2

Art.-Nr.

Art.-Nr.

0165 833 025

0165 843 025

0165 853 025

0166 103 025

0165 813 030

0165 823 030

0165 833 030

0165 843 030

0165 853 030

0166 103 030

0165 813 035

0165 823 035

0165 833 035

0165 843 035

0165 853 035

0166 103 035

0165 823 040

0165 853 040

0166 103 040

0165 823 045

0165 853 045

0165 823 050

0165 853 050

Amb./Ad.

500

0166 140 35 0166 140 40

8,0

0166 140 45

0166 104 040

7,0

0166 104 045

50

33

0166 140 50

60

38

0166 140 60

35

26

0165 945 35

40

26

0165 945 40

0166 104 540

45

31

0165 945 45

0166 104 545

50

33

60

38

0166 104 050

70 80

250

0165 945 50

0166 145 50

0165 945 60

0166 145 60

0166 104 560

38

0166 145 70

0166 104 570

48

0166 145 80

0166 104 580

50

36

0166 105 50

60

38

70

48

80

48

0166 105 80

90

58

0166 105 90

100

58

0166 105 100

60

35

0166 106 60

70

47

0166 106 70

9,0

0166 104 550

7,0

0166 105 60

80

57

0166 106 80

90

57

0166 106 90

100

66

0166 106 100

66 66

160

66

180

66

0166 106 180

200

66

0166 106 200

220

66

0166 106 220

240

66

0166 106 240

AW ®-Bits kutusu

250 200

250

200

8,3

0166 106 120

120 140

12,0

500

0166 105 70

10,0

0166 106 140 0166 106 160

Ek ürünler

MWF - 06/05 - 09472_TR - ©

galvanizli, sarý pasifiza Art.-Nr.

0166 140 30

AW 20

4,0

dk mm

17

AW 30

3,0

Art.-Nr.

AW 10

25

Bit-rengi

dk

100

ASSY ® plus Tip 3 için özel kullaným alanlarý: Matkap

Art.-Nr. 0614 250 22

Art.-Nr. 0702 315

Matkap S 15 Ergo

Dülger çantasý

Art.-Nr. 0166 104 050, Art.-Nr. 0166 104 560, Art.-Nr. 0166 104 570 ve Art.-Nr. 0166 104 580.

Oyun alaný modülleri

Teras yapýmý/köprüsü ve kayýk iskelesi

Art.-Nr. 0702 150 1 Art.-Nr. 0691 800 215

03 0420

Cephe yapýsý

Cephe yapýsý/ balkon/ çit


Tam Diþli Vida VG ASSY®plus VG ahþap tutkallama branþýnda, dülgerlik iþlerinde, ahþap bina ve ahþap eleman yapýmýnda ayrýca eski yapýlarýn onarýmýnda çok sayýda uygulamada üniversal bir ahþap delme vidasý olarak kullanýlýr.

Silindirik kafa

Þimdiye kadar çok masraflý bir þekilde gerçekleþtirilmiþ olan birleþtirmeler ASSY®plus VG ile zamandan ve maliyetten tasarruf edilerek vidalanýr. Silindirik kafa l Düþük yarýk etkisi l Vida ahþabýn içine gömülebilir. Gömme freze cepli kafa l Özel olarak çelik yapý elemanlarý ile kombinasyonlu vida baðlantýlarý için AW ®-Kafa tipi l Daha iyi kuvvet aktarýmý l Ýdeal merkezleme l Uzun dayaným süresi Sertleþtirilmiþ çelik l Daha yüksek mukavemet Galvanizli, sarý pasifize Kaygan plastik kaplamalý l Daha düþük vidalama torku Tam diþli l Vida baðlantýsýnýn taþýma kuvveti yüksek Delme ucu l Ahþabý yarmaz ve yýrtmaz l Ön delik açma gerekli deðildir l Düþük kenar mesafesi

Gömme freze cepli kafa

Genel yapý denetimi ruhsatlý

Z-9.1-614 Z-9.1-648

d mm

6

MWF - 10/08 - 10612_TR - ©

8

u mm

80 100 120 140 160 180 200 160 180 200 220 240 260 280 300 330 380 430 480 530 580

Kafa tipi

AW ®30

AW ®40

Silindirik kafa k dk mm mm

4,7

7,5

Art.-Nr.

8,0

10,0

Temin edilebilir çalýþma araçlarý: Tam diþli vidalar ile çeþitli uygulamalar için "Ahþap yapý vidasý tekniði" hesaplama yazýlýmý. Çeþitli standart uygulamalar için kolay anlaþýlýr hesaplama tablolarý.

0165 0165 0165 0165 0165 0165 0165 0165 0165 0165 0165 0165 0165 0165 0165 0165 0165 0165 0165 0165 0165

36 36 36 36 36 36 36 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Amb./Ad..

80 100 120 140 160 180 200 160 180 200 220 240 260 280 300 330 380 430 480 530 580

Lütfen tedarikçinizden bedelsiz nüshanýzý talep ediniz!

03 0430

Gömme freze cepli kafa dk Art.-Nr. mm

Amb./Ad.

100

75

15,0

0165 0165 0165 0165 0165 0165 0165 0165

58 58 58 58 58 58 58 58

160 180 200 220 240 260 280 300

75

50 25

Mesleki seminerler: Yeni ahþap yapý standardý DIN 1052 kapsamýndaki alternatif ahþap birleþtirme þekilleri – Uygulama örnekleri ve hesaplama yöntemleri. Bu konuda daha ayrýntýlý bilgi için Tel. 07940 152330 numarasýna baþvurabilirsiniz.


PVC İspanyolet Kilit Vidaları PVC pencereler için

PVC profiller üzerinde her türlü sabitleme işlemi için kendinden açmalı kilit vidaları. ® AW - başlıklı kilit vidaları Çelik çinko kaplamalı (kalın tabakalı pasifize), Deltacoll kaplamalı l Giriş: AW 20. l İğne uç lu özel dişli başlı k-Ø7,0 mm.

Nominal-Ød, mm

4,1

Uzunluk l, mm 16 19 22 25 30 35 38 45 55

Art.-Nr. 0188 144 116 0188 144 119 0188 144 122 0188 144 125 0188 144 130 0188 144 135 0188 144 138 0188 144 145 0188 144 155

Amb./Ad.

6000 5000 4500 4000 2500 2000 2000 1500 1000

Avantajınız:

l Deltacoll kaplama ve kalı n pasifize

tabaka işlemi sayesinde arttı rı lmı ş korozyona koruma performansı . Sulu tuzpüskürtme testlerinde DIN 50021-SS , 240 saat boyunca paslanmamı ştı r. Korozyon koruyucu kaplama + 150°C’ ye kadar dayanı klı dı r. Cr(VI)-içermeyen korozyon kaplaması. ® AW l İdeal güç aktarımı. l İyi merkezleme özelliği. l Hızlı çalışma kolaylığı.

İspanyolet Kilit Vidaları

Çelik çinko kaplama, mavi pasifize (A3K) l Giriş: AW 20. l İğne uç lu özel dişli l Başlı k Ø7,0 mm.

Nominal-Ød, mm

4,8

Uzunluk l, mm 25 38

Art.-Nr. 0188 144 825 0188 144 838

Amb./Ad.

1000

Tamir işlemlerinde Ø4,8 mm kullanmak uygun iken vida dişlerinin sı yı rdı ğı tamirat işlemlerinde (Ø3,9 – 4,2 mm) ç apı nda kullanı lması uygudnur.

Dizili İspanyolet Kilit Vidaları

MWF - 09/04 - 04564_TR - ©

Çelik çinko kaplama (Kalın tabaka-pasifize), Deltacollkaplama. Çelik çinko kaplama, sarı pasifize (A3L).

Nominal-Ø mm

Uzunluk l, mm

4,1

19 22 25 30 35

Art.-Nr. Çelik ç inko kaplama Deltacoll-kaplama 0185 294 119 0185 294 122 0185 294 125 0185 294 130 0185 294 135

Art.-Nr. Çelik ç inko kapl. sarı pasifize 0185 264 119 0185 264 122 0185 264 125 0185 264 130 0185 264 135

03 0435

Amb./Ad.

5000 4500 4000 2500 2000

l Giriş: PH 2. l İğne uç lu özel dişli l Başlı k Ø7,0 mm. l Otomatik makina

kullanımı için rulo set şeklinde dizilmiştir.


Febos® Kafa biçimi Gömme freze kafasý

Mercimek gömme kafa

Nominal-Ø Uzunluk l mm mm 13 16 19 25 32 3,9 38 16 19 25 32 38

Art.-Nr. 0207 083 913 0207 083 916 0207 083 919 0207 083 925 0207 083 932 0207 083 938 0207 183 916 0207 183 919 0207 183 925 0207 183 932 0207 183 938

Amb. Ad. 8000 6000 5000 4000 2500 2000 6000 5000 4000 2500 2000

Plastik pencere montajýnda kullaným için kendiliðinden delen pencere vidasý. Metal takviyeli (2 mm'ye kadar) plastik profillerin baðlantýsý için ayrýca Metal güçlendirmeli (2 mm'ye kadar) profillerde armatürlerde sabitleme.

Febos® Galvanizli çelik, mavi pasifize (A2K) l l

Sac vidasý diþi Kafa tipi: PH 2

Febos® M Galvanizli çelik, mavi pasifize (A2K) l l

Metrik diþ Kafa tipi: PH 2

Avantaj:

Ýnce takviye demirlerinde daha fazla diþli yuvasý. l Plastik ve metal güçlendirme arasýndaki büyük mesafelerdeki zorunlu itme tehlikesi yassý metrik diþ ile minimize edilir. (eðer zorunlu bir itme hareketi gerçekleþiyorsa delme ucu kopabilir veya vida iþlem sýrasýnda kýrýlabilir.). l

Kafa biçimi Gömme freze kafasý

Mercimek gömme kafa

Nominal-Ø Uzunluk l mm mm 13 16 20 25 32 4,0 16 20 25 32

Art.-Nr. 0207 084 013 0207 084 016 0207 084 020 0207 084 025 0207 084 032 0207 184 016 0207 184 020 0207 184 025 0207 184 032

MWF - 02/08 - 05089_TR - ©

Ýþleme

03 0440

Amb. Ad. 8000 6000 5000 4000 2500 6000 5000 4000 2500


Euro Vida

Mobilya aksesuarluarın montajı için özel vida

Ø mm

6,3

Ø mm 6,3

U mm 11 14 18 11 14 18 U mm 11 14 11 14

dk mm

Kafa tipi Z2

7,4 AW dk mm

®

20

Kafa tipi Z2

6,8 AW ® 20

Art.-Nr. 0276 063 11 0276 063 14 0276 063 18 0276 563 11 0276 563 14 0276 563 18

Amb./Ad.

Art.-Nr. 0276 163 11 0276 163 14 0276 663 11 0276 663 14

Amb./Ad.

Tip A l

200

l l

l l

200

l

Baþlýk çapý: 7,4 mm. Nikelajlý çelik. Ø 5,0 mm ile ön delik açýlmalý.

Baþlýk çapý: 6,8 mm. Nikelajlý çelik. Ø 5,0 mm ile ön delik açýlmalý.

Tip B

Ø mm

6,3

Ø mm 6,3

U mm 10 12 14 18 10 12 14 18

dk mm

U mm 10 12 10 12

dk mm

Kafa tipi Z2

9,0 AW ® 20

Kafa tipi Z2

9,0 AW ® 20

Art.-Nr. 0276 63 10 0276 63 12 0276 63 14 0276 63 18 0276 863 10 0276 863 12 0276 863 14 0276 863 18

Amb./Ad.

Art.-Nr. 0276 630 10 0276 630 12 0276 963 10 0276 963 12

Amb./Ad.

l l l

Galvanizli çelik. Baþlýk çapý: 9,0 mm. Ø 5,0 mm ile ön delik açýlmalý.

500

l l

200

l

Nikelajlý çelik. Baþlýk çapý: 9,0 mm. Ø 5,0 mm ile ön delik açýlmalý.

Merkezleme Matkap Ucu l

l

MWF - 07/08 - 00938_TR - ©

l

Boru Ø mm 2,7 Boru Ø mm 2,7

Þaft Ø mm 6

Þaft uzunluðu mm 16 Uzunluk mm 70

Art.-Nr.

Amb./Ad.

0650 827

1

Art.-Nr. 0650 828

Amb./Ad. 1

l l l

Ø 3,5 mm sabitleme vidalarý için ön deliðin merkezlenmiþ olarak tek bir iþ adýmýnda açýlmasýnı sağlar. Derinlik sabitleyici özellikli. Her matkap makinesinde kullanýlmasý mümkündür. Matkap uçlarý kolayca deðiþtirilebilir. Delme derinliði 9 mm Matkap ucu deðiþtirme iþleminin 2 mm'lik alyan anahtarla yapýlmasý mümkündür.

Yedek matkap ucu HSS 03 0450


ECOFAST ® ASSY ® 3.0 HB

ASSY ® yarıklı gömme başlı, özel olarak ahşap yapılar/doğramacı işleri ve ayrıca beton ve kalıp işleri ve bütün diğer ahşabın ahşap üzerine vidalama işleri için. Bilgi: Vida açık hava şartlarına maruz uygulamalarda, rutubetli alanlarda ve klor gazı içeren atmosfer ortamlarında kullanılmamalıdır.

Uç 25°-'lik uç nokta hassasiyetinde yerleştirmeyi sağlar. Uç bölümünden karşı dişli vida, bu sayede ahşabın yarılma kuvvetleri daha çok kenar bölgesinde önemli ölçüde azaltılır. Vidalama torku alışılmış sunta levhalara oranla önemli ölçüde azalır ve bu durum kullanılan makinenin ve ayrıca bit takma yerinin dayanım ömrünün uzun olması bakımından olumlu etki gösterir.

Diş Kaygan plastik kaplı asimetrik kalın diş sayesinde işleme süresi bakımından – % 30 zaman tasarrufu sağlanır.

Freze dişli sap Dişten sonra gelen freze dişli kısmı vidalama momentini % 20 oranında düşürür.

İnce sap İnce sap gerilimsiz olarak ara boşluk bırakmadan bağlantı yapılmasını sağlar.

Kalıp yapımı ahşap yapı / çatı gövdesi Ø mm

L mm

b mm

d k mm

Freze gömme başlık Kafa tipi

Art.-Nr. galvanizli, sarı pasifize

40

25

0170 650 40

45 50 60

30 30 37

0170 650 45 0170 650 50 0170 650 60

70

42

80

42

90 100 110 120

47 52 52 62

5,0

10,0

AW ® 30

0170 650 70 0170 650 80 0170 650 90 0170 650 100 0170 650 110 0170 650 120

Amb./Ad.

500 250

60°- freze gömme başlık masif ahşap inşaat malzemesinde ve kaplanmış ahşap levhalarda kolay ve temiz havşa açmayı mümkün kılar.

AW ® kafa tipi l l

200

100

l l

Daha iyi kuvvet aktarımı Optimum merkezleme Uzun dayanım süresi Düzgün kuvvet dağılımı sayesinde yüzey kaplamasının hasar görmesi önlenir.

Malzeme Çelik, sertleştirilmiş galvanizli, sarı pasifize.

Ek ürünler: Matkap uçlu vida ASSY ® 3.0

Ø 5,0–12,0 mm

MWF - 07/08 - 02128 - © •

Art.-Nr. 0702 315 AW ®-Bit kutusu

Z-9.1-514

Genel yapı denetim ruhsatlı

Dikkat:Vidalar dış ortam ve kısa süreli veya sürekli olarak yoğun nem etkisinde bulunan mekanlar için elverişli değildir! Lütfen bu durumlarda paslanmaz çelik vidalar ASSY ® 3.0 A2 kullanınız. Yüzey kaplamaları nikelajlı ve pirinç kaplama olanlar sadece dekoratif amaçlar için uygundur = korozyon koruması gerekmez!

Art.-Nr. 0614 51..

03 0455

ASSY ® 3.0 sunta vidaları ahşap malzemelerde kullanmak için idealdir. Plastik dübellerle uygulamalarda taşıma kapasitesinin düşürülmesi mümkündür. Bu sebeple plastik dübel kullanıldığı durumlarda sadece optimizasyonlu diş ucu olmayan vidaların (delme ucu, karşı diş, halka diş, dalgalı ağız tipi, kazıma kanalı vs.) kullanılması önerilir, örn. dübel vidaları, ön kodu 0157, 6 köşe ahşap vidalar DIN 571, ön kodu 0192 veya Wüpofast® vidalar, ön kodu 0186, 0198).


®

Sorun:

Modern marangozlar her gün çeþitli ahþap malzemeleri birbiriyle veya baþka malzemelerle birleþtirmeye

Sebep:

Vida ucu ahþabýn gözeneklerinden geçer ve bir çatlak oluþumu meydana gelir.

çalýþýrlar. Bu iþlem için geleneksel sunta levha vidalarý kullanýlmaktadýr. Bu vidalar

Bu çatlak, vidan diþinin ve kafasýnýn kama etkisi ile büyür ve vida baðlantýsý kullanýlamaz hale gelir.

Çözüm:

AW Kafa tipi

Vidanýn

ise mevcut tasarýmlarý nedeniyle güvenli ve temiz bir baðlantýnýn yüksek taleplerini karþýlayamazlar.

Kullanýcý için avantajlar: l AW Kafa tipi – Sarsma yok – Come-out etkisi yok l Freze oluklarý – Havþa deliði temiz bir þekilde açýlýr – Kolay havþa açma l Tek giriþli asimetrik diþ – Kolay vidalama – Yüksek döndürme momenti l Delme ucu – Güvenli yerleþtirme – Çatlak oluþumu yok

fonksiyonu: Genel yapý denetim ruhatsalý

MWF - 09/02 - 06112_TR - ©

Z-9.1-426

Zahmetli ön delme iþlemi yok!

03 0460


®

Yeni ASSY® Kuþaðýnýn avantajlarýný keþfedin

Baþtan sona kadar gerçek bir harika!

YENİ Freze dişleri – Yer açar!

AW®-Kafa tipi – Daha fazla güç

Daha az talaþ l Ahþap ve kaplamalar için elveriþli l Ahþap kaplama malzemesi neredeyse hiç zedelenmez l Yüzeyde daha az talaþ oluþur

l l l l l l l l

Ýdeal kuvvet aktarýmý Çok iyi sýký geçme Kolay bulma Güvenli civata takma Bits neredeyse hiç dýþarý çýkmaz Sallanma hareketi yok Vidanın yüzey kaplama malzemesi hasarlanmaz 3,0 ile12,0 mm arasý çaplar için sadece 5 Bit boyutu

Parmak frezeler Daha az güç kullanýmý için "yardýmcý motor“ (Ø = 5 mm'den itibaren, U = 70 mm) l Vidalama ve kafa gömme momentinin azaltýlmasý, daha çok uzun civatalarda l Vidalama takýmlarýnýn korunmasý

Asimetrik diþ – Daha fazla hýz l l l l

Daha düþük vidalama momenti Aþýrý yüksek döndürme momenti Kullanýmdaki sunta levha vidalarýna göre daha hýzlý vidalama Çift diþli: 3,0 – 4,5 mm, Kaba diþli: 5,0 –12,0 mm

YENİ Halka/Ters diþ – Ahþap daha az yarýlma eðilimli, neredeyse ayrýlma yok (Halka diþ= 3,0–4,5 mm, Ters diþ = 5,0–12,0 mm) l Daha düþük yarýlma kuvvetleri, her þeyden önce kenara yakýn bölgelerde yapýlan vidalamalarda l Vidalama momentinin azaltýlmasý l Halka diþin zýmbalama etkisi nedeniyle yarýlmalar önemli ölçüde önlenir.

Böylece emniyetli bölgede kalýrsýnýz: Yapý denetimi ruhsatlý ASSY ® 3.0

MWF - 09/08 - 00397 - © •

Ø 3,0 – 4,5 mm

ASSY ® 3.0

Ø 5,0 –12,0 mm

Z-9.1-361

Z-9.1-514

Genel yapý ruhsatlý

Genel yapý ruhsatlý

03 0470


Elmo Speed Vida

Kombine AW kafa tipi ile Hýzlý ve zamandan tasarruf saðlayan kombine vida. l Neredeyse tüm elektrikli iþlerde kullanýlabilir. l Vida kafasýnda iki farklý kafa tipi ile. l Çok sayýda vidalarla güvenli çalýþma için AW kafa tipi ve ayrýca düþük sayýda güvenli çalýþma için normal düz kafa tipi vida. l

Çap Ø mm

4

4,5

5

6

Uzunluk U mm

Oyuk gen. mm

16 20 25 30 35 40 45 50 60 70 30 35 40 45 50 60 35 40 45 50 60 70 80 40 50 60 70 80

1,0 x 5,5

1,2 x 6,5

Kafa tipi ebatý Art.-Nr. AW

AW 20

AW 25

0172 14 16 0172 14 20 0172 14 25 0172 14 30 0172 14 35 0172 14 40 0172 14 45 0172 14 50 0172 14 60 0172 14 70 0172 145 30 0172 145 35 0172 145 40 0172 145 45 0172 145 50 0172 145 60 0172 15 35 0172 15 40 0172 15 45 0172 15 50 0172 15 60 0172 15 70 0172 15 80 0172 16 40 0172 16 50 0172 16 60 0172 16 70 0172 16 80

Amb./ Ad.

250

Teknik bilgiler

250

100 250

ASSY-diþ l Zaman ve enerji tasarrufu. l Yüksek tork. AW-Kafa tipi l Daha iyi kuvvet aktarýmý. l Ýdeal merkezleme. l Bits için mümkün olan en büyük temas yüzeyi. l En düþük dýþarý atma kuvveti. Baþlýk l Pan-Head. l Kombine AW düz kafa tipi. l Çelik galvanize, mavi pasifize

Ýlave ürünler Üniversal bits tutucusu, Art.-Nr. 0614 176 ... l AW-Bits: bkz. aþaðýdaki tablo. l AW kafa tipli tornavida, Art.-Nr. 0613 362. l Düz tornavida. l Shark-Dübel; Master Naylon dübel; Alçý panel dübel W-GS; Ýçi boþ plastik hacimler için dübel W-KH. l

100

Nm

AW-Bits Þimdiye kadar ki kafa tipi sistemleri

AW-Kafa tipi

Boyut

MWF - 09/02 - 04459_TR - ©

Önerilen dübeller Elmo Speed vida asgari Ø asgari uzunl. mm mm 4,5 40 6 60

Ø Dübel mm 6 8

Shark-Dübel yakasýz Art.-Nr. 0906 006 36 0906 008 51

Shark-Dübel Amb./ Ad. yakalý Art.-Nr. 0906 006 37 100/200 0906 008 52

03 0480

AW 20 AW 25

Bit 1/4” Art.-Nr. 0614 512 0 0614 512 5

Bit 5/16” Art.-Nr. 0614 552 0 0614 552 5


WÜP FAST ® Yenilikçi üretim ve kontrol yöntemleri sayesinde profesyoneller için daima ayný kalan yüksek kalite. Bilgi: Dýþ mekanlarda kullanýlmaz!

Avantajlar l

l l

min. 15° l

l

Eðme açýsý

Kopma momenti

Vidalama momenti

MWF - 08/02 - 00398_TR - ©

l

03 0490

25°'lik sivri uç Kaplanmýþ ve suya dayanýklý sunta levhalar ayný þekilde bütün ahþap türleri, ahþap malzemeler ve orta yoðunluklu elyaf levhalar (MDF) gibi malzemelerin sert yüzeyleri üzerinde noktasýna kadar hassas delme baþlangýcý mümkündür. Pozidriv yýldýz. Plastik kaygan kaplama Kaymayý kolaylaþtýran kaplama ile keskin vida diþleri sayesinde kolay vidalama. WÜPOFAST – Kendini gösteren 3 özellik: Eðme açýsý ne kadar büyükse civata o derece elastiktir – bu sayede kýrýlma olasýlýðý en aza indirgenir. Kopma momenti Sertleþtirilmiþ çeliðin kalite denetimi sayesinde yüksek ölçüde uygulama güvenliði. Vidalama momenti Kaygan plastik kaplamaya ve vida diþlerinin ayný þekilde diþ yanaklarýnýn temizliðine baðlýdýr – bu sayede kolay ve çabuk vidalama (kullanýcý dostu) mümkün olur.


3,0

25 3,5

30 35 40 45 50 12 13 15 16 17 20 22 25 27

4,0

30 35 40 45 50 55 60

MWF - 09/02 - 01225-TR - © •

4,5

70 13 15 16 17 20 25 30 35 40 45 34°-Uç

17

29 30 34

24 28

0183 35 0183 35 0183 35 0183 35 0183 35 0183 35

12 13 15 16 17 20

0195 3

12

0195 3 0195 3 0195 3 0195 3 0195 3

16 17 20 25 30

0195 35 0195 35 0195 35 0195 35 0195 35 0195 35

12 13 15 16 17 20

0186 135 25

0195 03 0195 03 0195 03 0195 03 0195 03

0195 23 17 0195 23 20 0195 23 25 0195 23 30 0195 13 30 0195 23 35 0195 13 35 0195 23

16 17 20 25 30 35

Art.-Nr.

Pan Head şaftlı galvanizli, mavi pasifize

Pan Head galvanizli, mavi pasifize

Oval gömme baş pirinç kaplı

Oval gömme baş nikelajlı Art.-Nr.

Art.-Nr.

0196 3 0196 3 0196 3 0196 3 0196 3 0195 33 17 0196 3 0196 3 0196 3 0196 3 0196 3

0195 035 15 0195 035 16 0195 035 17 0195 035 20

0196 35 0196 35 0195 135 15 0195 335 15 0196 35 0195 235 16 0196 35 0195 235 17 0195 335 17 0196 35 0195 135 20 0195 235 20 0195 335 20 0196 35

0195 35 25 0195 035 25 0195 135 25 0195 235 25

Art.-Nr.

10 12 13 15 16 17 20 25 30 35

1000

12 13 15 16 17 20

1000

0196 35 25

0195 35 30 0195 035 30 0195 135 30 0195 235 30 0195 335 30 0196 35 30

0183 35 35

0195 35 35 0195 035 35 0195 135 35 0195 235 35 0195 335 35 0196 35 35 0183 135 35

0183 35 40 0186 135 40

0195 35 40 0195 035 40 0195 135 40 0195 235 40 0195 335 40 0196 35 40 0183 135 40 0195 035 45 0195 135 45

0195 335 45

0183 35 50

0195 35 50 0195 035 50 0195 135 50

0195 335 50

0183 4 0183 4 0183 4 0183 4 0183 4 0183 4

0195 4 0195 4 0195 4 0195 4 0195 4 0195 4

500

0186 135 45 0186 35 50

0198 135 50

Amb. Ad.

0183 135 30

0186 35 45

12 13 15 16 17 20

Art.-Nr.

0183 135 25

0186 135 35 0186 35 40

0198 35 50

Art.-Nr.

0195 03 15

0183 35 30 0186 135 30

0198 135 45

Oval gömme baş galvanizli, sarı pasifize

Oval gömme baş galvanizli, mavi pasifize

Oval gömme baş eskitmeli

Havşa başlı şaftlı eskitmeli

Havşa başlı şaftlı galvanizli, sarı pasifize

Havşa başlı galvanizli, sarı pasifize

Havşa başlı eskitmeli 10 12 13 15 16 17 20 25 30 35

Art.-Nr.

0183 35 25

0186 35 35

0198 35 45

0183 3 0183 3 0183 3 0183 3 0183 3 0183 3 0183 3 0183 3 0183 3 0183 3

Art.-Nr.

500

0186 35 30

0198 135 40

0186 135 50 0186 4 0186 4 0186 4 0186 4 0186 4 0186 4

12 13 15 16 17 20

12 13 15 16 17 20

12 13 15 16 17 20

0195 24 16 0195 24 20

0196 4 0196 4 0196 4 0196 4 0196 4 0196 4

12 13 15 16 17 20

1000 0196 14 20

0198 4 0198 4

22 25

0186 4

25

0198 14 25 0198 4 0198 4

27 30

0198 4

35

0198 4

40

0186 4

30

0186 4

35

0186 4

40

0198 4

50

45

0186 4

50

0198 14 45

0198 45 0198 45 0198 45 0198 45 0198 45 0198 45 0198 45

30

0183 4

35

0183 4

40

0183 4

45

0183 4

50

55

0183 14 55

0198 14 60 0198 14 70

0186 14 60 0186 14 70

0183 14 60 0183 14 70

0186 45 0186 45 0186 45 0186 45 0186 45 0186 45 0186 45

0195 4

30 0195 04 30 0195 14 30 0195 24 30 0195 34 30 0196 4

30

0195 4

35 0195 04 35

0195 24 35 0195 34 35 0196 4

35

0195 4

40 0195 04 40 0195 14 40 0195 24 40 0195 34 40 0196 4

40

0195 4

45 0195 04 45

0196 4

45

0196 4

50

0196 4

55

0196 4

60

55

15 16 17 20 25 30 35

0198 145 35

0195 45 0195 45 0195 45 0195 45 0195 45 0195 45 0195 45

15 16 17 20 25 30 35

500

0196 45 0196 45 0196 45 0196 45

20 25 30 35

0195 45 40 0195 045 40 0195 145 40 0195 245 40 0195 345 40 0196 45 40 0186 145 40

0186 45 45

0195 45 45 0195 045 45 0186 145 45

25°-Uç

03 0491

250

0196 45 13 0196 45 15 0196 45 16

0186 145 35 0186 45 40

0198 145 40 0198 145 45

0196 14 25

0195 14 50

0186 14

0186 4

0198 45 45

25

0183 14 40

0198 14 55

0198 45 40

0196 4

0183 14 35

0183 14 50

15 16 17 20 25 30 35

0195 24 25

0183 14 30

0186 14 50

55

25

0186 14 45

0198 14 50 0198 4

0183 4

0186 14 40 0186 4

0195 4 0183 14 25

0186 14 35

0198 14 40 45

25

0186 14 30

0198 14 35

0198 4

0183 4 0186 14 25

0198 14 30

34 39

21

Art.-Nr.

12 13 15 16 17 20

0198 135 35

0198 4 0198 4 0198 4 0198 4 0198 4 0198 4

Art.-Nr.

0186 35 25

0198 35 40

30

24

0186 35 0186 35 0186 35 0186 35 0186 35 0186 35

0198 35 35

30

21

Art.-Nr. 0186 24 12 0186 24 16 0186 3 10 0186 3 12 0186 3 13 0186 3 15 0186 3 16 0186 3 17 0186 3 20 0186 3 25 0186 3 30 0186 3 35 0186 3 40

0198 135 30

24

18

Art.-Nr.

0198 135 25

22

16

Art.-Nr. 0198 24 12 0198 24 16 0198 3 10 0198 3 12 0198 3 13 0198 3 15 0198 3 16 0198 3 17 0198 3 20 0198 3 25 0198 3 30 0198 3 35 0198 3 40 0198 3 45 0198 35 12 0198 35 13 0198 35 15 0198 35 16 0198 35 17 0198 35 20 0198 35 22 0198 35 25 0198 35 30

17

12

Havşa başlı, şaftlı galvanizli, mavi pasifize

b mm

Havşa başlıgalvanizli, mavi pasifize

x

Bit rengi

L mm 12 16 10 12 13 15 16 17 20 25 30 35 40 45 12 13 15 16 17 20 22

Z1 (PZD 1)

2,4

x

Z2 (PZD 2)

Ø mm

0195 245 45 0195 345 45 0196 45 45

500


50 55 4,5

60 65 70 80 16 17 20 25 30 35 40 45 50

5,0

55 60 65 70 80 90 100 110 120 40 45 50 55 60 70

6,0

80 90 100 110 120 140 150 160 180 200 220 240

MWF - 09/02 - 01226-TR © •

34°-Uç

30

24 30 30

0198 5 0198 5 0198 5 0198 5 0198 5

16 17 20 25 30

0198 5

35

Pan Head şaftlı galvanizli, mavi pasifize

Pan Head galvanizli, mavi pasifize

Oval gömme baş pirinç kaplı

Oval gömme baş nikelajlı

Oval gömme baş galvanizli sarı pasifize

Oval gömme baş eskitmeli

Oval gömme başgalvanizli mavi pasifize

Havşa başlı şaftlı eskitmeli

Havşa başlı galvanizli, sarı pasifize

Havşa başlı eskitmeli

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. 0195 45 50 0195 045 50 0195 145 50 0195 245 50 0195 345 50 0196 45 50

Art.-Nr.

0198 5

40

0186 145 60

0198 145 70 0198 145 80

0186 145 70 0186 145 80 0186 5 0186 5 0186 5 0186 5 0186 5

16 17 20 25 30

0186 5

35

0196 145 60

0186 5

40

0186 5

50

0198 5 0198 5 0198 5 0198 5

50 54 60

0195 5

35

0196 5

35

0195 5

40

0195 25 40

0196 5

40

45

0195 5

45

0195 25 45

0196 5

45

50

0195 5

50 0195 05 50

0195 25 50

0196 5

50

55

0195 5

55

0195 5

60 0195 05 60 0195 15 60 0195 25 60

0196 5

60

0195 05 70 0195 15 70 0195 25 70

0196 5

70

500

250

0186 15 55 0186 5

60

0198 15 60

0186 15 60

0198 15 70

0186 15 70

0198 15 80 0198 15 90 0198 15 100 0198 15 110 0198 15 120

0186 15 80 0186 15 90 0186 15 100 0186 15 110 0186 15 120

65 70 80

70 24

16 17 20 25 30

0186 15 50 0186 5

60

0196 5 0196 5 0196 5 0196 5 0196 5

0186 15 45 0186 5

55

16 17 20 25 30

0186 15 40

0198 15 45 0198 5

0195 5 0195 5 0195 5 0195 5 0195 5

200

0186 15 35

0198 15 40 45

0196 145 70 0196 145 80

0186 15 30

0198 15 35

0198 5

VE St. 250

0195 345 55 0195 045 60 0195 145 60 0195 245 60 0195 345 60 0196 45 60

0198 145 60 0198 145 65

0198 15 55

40

200

0195 05 80 0195 15 80

0198 6

40

0186 6

40

0198 6

45

0186 6

45

0196 15 80 0196 15 90 0196 15 100 100 0195 6

40

0196 6

40

0195 6

45

0196 6

45

0195 6

50

0196 6

50

0195 6

55

0196 6

55

0195 6

60

0196 6

60

0195 6

70

0196 6

70

0195 6

80

0196 6

80

0186 16 40

30

0186 16 45 0198 6

30

50

0186 6

50

250

0186 16 50 0198 6

35

50 56 60

Art.-Nr.

0186 145 50

0198 15 30

0198 5

35

42

Art.-Nr.

0186 45 55 0186 45 60

0198 15 50

35

35

Art.-Nr.

0196 45 70

40 50

24

Art.-Nr. 0186 45 50

0198 145 50 0198 45 55 0198 45 60

35 38

20

Art.-Nr.

Havşa başlı şaftlı galvanizli, sarı pasifize

Art.-Nr. 0198 45 50

Havşa başlı şaftlı galvanizli, mavi pasifize

b mm

Havşa başlı galvanizli, mavi pasifize

x

Bit rengi

L mm

Z2 (PZD 2)

x

55

0186 6

55 0186 16 55

0198 6

Z3 (PZD 3)

Ø mm

60

0186 6

60 0186 16 60

0198 6

70

0198 6

80

70

0186 6 0186 6 0186 6

70 70 0186 16 70 80 0186 16 80 0186 16 90 0186 16 100 0186 16 110 0186 16 120 0186 16 140 0186 16 150 0186 16 160 0186 16 180 0186 16 200 0186 16 220 0186 16 240

200

0196 16 90 0196 16 100

100

25°-Uç

03 0492


Dübel Vidasý d mm 4 4,5

5

6

U mm 35 40 50 40 50 50 60 70 80 60 70 80 90 100

Model

Z2 (PZD 2)

Z3 (PZD 3)

Art.-Nr. 0157 04 35 0157 04 40 0157 04 50 0157 045 50 0157 045 60 0157 05 50 0157 05 60 0157 05 70 0157 05 80 0157 06 60 0157 06 70 0157 06 80 0157 06 90 0157 06 100

Amb./Ad.

Havþa baþlý DIN 97, Yýldýz kafa tipli

Çelik galvanizli, mavi pasifize

200

100

Kapý Vidalarý l l l

Ø x Uzunluk 6,0 x 30 6,0 x 35 6,0 x 40 6,0 x 50

Kafa tipi AW 25

Art.-Nr. 0196 006 30 0196 006 35 0196 006 40 0196 006 50

Çelik, galvanizli, siyah pasifize. Baþlýk Ø 15,1 mm. Kafa tipi AW 25

Amb./Ad.

Ek ürünler 500

AW-Bits

Art.-Nr. 0614 513 0

Vidalama makinesi S15 Ergo

Art.-Nr. 07021501

MWF - 09/02 - 04711_TR - ©

ORSY-yapý elemaný

03 0500


Wüpofast Sunta Vidasý ®

delik baþlýklý l l l

Ø d mmD mm U mm g mm Kafa tipi 20 12 25 15 30 19 35 21 40 24 4,5 9,0 45 28 50 30 55 Z2 (PZD) 35 60 70 40 40 24 50 30 60 35 5,0 10,0 70 40 80 50 90 54 100 60 50 30 60 35 70 42 80 50 6,0 12,0 90 56 Z3 (PZD) 100 60 110 120 70 130

Art.-Nr. 0174 345 20 0174 345 25 0174 345 30 0174 345 35 0174 345 40 0174 345 45 0174 345 50 0174 345 55 0174 345 60 0174 345 70 0174 355 40 0174 355 50 0174 355 60 0174 355 70 0174 355 80 0174 355 90 0174 355 100 0174 356 50 0174 356 60 0174 356 70 0174 356 80 0174 356 90 0174 356 100 0174 356 110 0174 356 120 0174 356 130

Çelik sertleþtirilmiþ, galvanizli, mavi pasifize. Kaygan kaplamalý. Baþlýk deliði Ø 2,5 mm.

Amb./Ad.

500

250 200 500 250 200 100 250 200

100

Wüpofast Sunta Vida Seti ®

Baþlýk deliði, vida kapaklý. Çelik sertleþtirilmiþ, galvanizli, mavi pasifize. l Kaygan kaplamalý. Art.-Nr. 0964 174 5 Ýçerik: l l

Ø mm

MWF - 12/05 - 05036_TR - ©

4,5

U mm 25 30 35 40 45 50

g mm 15 19 21 24 28 30

Ad. 200 150 100 75

Vida kapaklarý: bembeyaz 400 adet, koyu siyah 200 adet, geyik kahverengi 200 adet, maun 200 adet, toprak kahve rengi 200 adet.

03 0510


Jamo

dk

s t

Ø mm

6,0

L mm 50 70 80 90 100 110 120 130 145 160

Bit

Lg mm 23 40 50 60

d k mm

12,50

Giriş

AW ® 30

70

Ahþap/Beton Art.-Nr. 0234 563 50 0234 563 70 0234 563 80 0234 563 90 0234 563 100 0234 563 110 0234 563 120 0234 563 130 0234 563 145 0234 563 160

Amb./Ad.

Ahþap alt konstrüksiyonlarýn taþ veya beton zemin üzerine ayarlanabilir montajý için. l

100

l

AW ®-Girişli Avantajýnýz: – sarsma yok – en uygun merkezleme – daha yüksek dayaným süresi Çelik, sertleþtirilmiþ, galvanizli, mavi pasifize.

1/4” 6 köþe Uzunluk 26 mm, Art.-Nr. 0614 513 0, ambalaj içerisindedir.

Uygulamalar

Pencere teknik enstitüsü Müdür: YüksekMühendis Josef Schmid Theodor-Gietl-Str. 9 83026 Rosenheim Tel. 0 80 31/65 01-1

Delik açma

Dübel yerleþtirme

Zebra darbeli matkap ucu ile lata üzerinden taþ/beton zemine delik açýlmalýdýr.

Ø 8 mm'lik Shark-Dübel tamamen çakýlmalýdýr.

Jamo vidasının yerine yerleþtirilmesi

Ahþap latanýn vidalanmasý

Mesafenin ayarlanmasý

Ahþap lata Jamo vida ile konstrüksiyon ahþabý istenen mesafeye gelinceye kadar vidalanmalýdýr.

Makine sol dönüþ yönüne getirilmeli ve vida, konstrüksiyon ahþabý istenen mesafeye gelinceye kadar döndürülmelidir.

MWF - 06/05 - 00016_TR - ©

Ek ürünler: Vidalama maki- AW ®-Bits kutusu Su terazisinesi S 15 Ergo mastar

Darbeli matkap ucu

Zebra Shark-Dübel

Darbeli matkap H 20-SLE

Art.-Nr. 0702 150 1

Art. Ön Kodu 0648

Art. Ön Kodu 0906

Art.-Nr. 0702 221

Art.-Nr. 0614 250 22

Art.-Nr. 0714 64 30

03 0515


dk

Jamo plus

s t

önce

Ahþap zeminler üzerine ahþap alt konstrüksiyonlarýn önceden delik açmadan ayarlanabilir montajý için! l

þimdi

l

Avantajýnýz: – Çok hassas yerleþtirme. – Ahþap çatlamaz ve yarýlmaz.

Ø mm

6,0

U mm 50 70 80 90 100 110 120 130 145 160

Bit

Lg mm 23 40 50 60

d k mm

Kafa tipi

12,0

AW ® 30

70

Art.-Nr. 0234 464 50 0234 464 70 0234 464 80 0234 464 90 0234 464 100 0234 464 110 0234 464 120 0234 464 130 0234 464 145 0234 464 160

l

l

Amb./Ad.

Freze taraklarý Avantajýnýz: Kolay ve temiz havþa açmak mümkün. AW ®-Kafa tipi Avantajýnýz: – sarsma yok – ideal merkezleme – daha yüksek dayaným süresi. Çelik sertleþtirilmiþ, galvanizli, mavi pasifize. Plastik kaygan kaplama Avantajýnýz: Vidalama esnasýnda çok düþük kuvvet kullanýmý.

YENÝ

100

1/4” 6 köþe Uzunluk 26 mm, Art.-Nr. 0614 513 0, ambalaja dahildir.

Uygulama

ESKÝ l

Büyük adýmlý diþ Avantajýnýz : Karþýlaþtýrýlabilir nivelman vidalarýna oranla %25 daha hýzlý ayarlama mümkün.

Uyarý: Vida uzunluðu diþin zemin içinde tam ankrajý saðlayacak þekilde seçilmelidir!

Jamo civatasýnýn yerine yerleþtirilmesi

Ahþap latanýn vidalanmasý

Ek ürünler: Vidalama makinesi S 15 Ergo AW ®-Bits kutusu

Art.-Nr. 0702 150 1

MWF - 06/05 - 06921_TR - ©

Mesafenin ayarlanmasý

AW 30 kafa tipli Jamo plus vidasý, ahþap lata zemine dayanacak ve vida baþlýðý ahþap lata içine 2 mm gömülecek þekilde vidalanmalýdýr.

Su terazisi ayar cetveli

Art.-Nr. 0714 64 30 Makine sol dönüþ yönüne getirilmeli ve vida, ahþap lata istenen mesafeye gelinceye kadar geri döndürülmelidir.

03 0520

Art.-Nr. 0614 250 22


Varibos Delme Vidasý Altý köþe baþlý ve diþli saplamalý l l

Nom. Ø D mm M6 M8

L mm 6 10 15

d mm

l mm

6,3

20

ø

ø

s mm 10 13

Art.-Nr.

Amb./Ad.

0207 000 66 0207 000 810 0207 000 815

100

°

°

¨

´

Montaj önerisi

Galvanizli çelik, mavi pasifize (A2K). DIN 7970 uyarýnca sac vidasý diþli ve altý köþe baþlý ve diþli saplamalý (metrik ayar diþi).

Hýzlý ve kolay sabitleme iþlemeleri: l Boru kelepçeleri Art.-Nr. 0543 … / 0874… l Mesafe somunlarý, yuvarlak ve altý köþe Art.-Nr. 0974 … l Vidalý mesafe kelepçeleri Art.-Nr. 0971 601 2… l Sabitleme halkalarý Art.-Nr. 0862 11… Boru askýlarý Art.-Nr. 0862 11… l Üniversal küp Art.-Nr. 0543 98 l Halkalý somunlar DIN 582 Art.-Nr. 0395 … l Elmo sýkma kelepçeleri, metrik Art.-Nr. 0971 555 0 … metal alt konstrüksiyonu üzerinde.

Kafa Tipi Altý Köþe Lokma Anahtarý l

MWF - 02/05 - 04571_TR - ©

l

Varibos delme vidasý Art.-Nr. 0207 000 66 0207 000 810 0207 000 815

Vida nom. Ø mm M6 M8 M8

Anahtar geniþliði mm 10 13 13

Toplam uzunluk mm 50 65 65

Art.- Nr. 0614 176 824 0614 176 825 0614 176 825

03 0530

Amb./Ad.

1

Makine giriþi 1/4” E 6,3. Bilyalý tutuculu, mýknatýssýz

Branþlar:

Elektrikçiler, muslukçular, tesisatçýlar, klima ve soðutma tekniði, metal iþleyen iþletmeler.


Baðlantý Vidalarý

Malzeme: Metal diþli plastik. Diþ: M6 galvanizli. Malzeme kalýnlýðý aralýðý (mm) Renk 29-36 34-41 Beyaz 39-46 44-51 29-36 34-41 Kahverengi 44-51

Art.-Nr. 0275 16 0275 16 0275 16 0275 16 0275 26 0275 26 0275 26

Amb/Ad.

29 34 39 44 29 34 44

l l

Dönme kilidi baðlantý somununun þaftý üzerinde Delme çapý 8 mm.

50

Malzeme: Baþlýk ve kovan metalden. Diþ: Kovan M4. l l

MWF - 07/08 - 03706_TR - ©

Malzeme kalýnlýðý aralýðý (mm) Yüzey 28-34 36-42 nikelajlý 41-47 28-34 36-42 meneviþli 41-47

Art.-Nr. 0275 06 0275 06 0275 06 0275 07 0275 07 0275 07

Amb/Ad.

28 36 41 28 36 41

Verilen ölçüler baðlayýcý deðildir. Teknik deðiþiklik hakký saklýdýr!

03 0540

100

Delme çapý 5 mm. Merkezleme seti.


Altı Köşe Başlı Civata Başına kadar dişli DIN 933'e (ISO 4017) göre

Diş Ø d k mm e mm s mm Diş Ø d

M3

MWF - 08/02 - 02688-TR - © •

M4

M5

M3 2 6,01 5,5 l mm

M4 2,8 7,66 7

Çelik 8.8 parlak Art.-Nr.

Çelik 8.8 parlak Çelik 8.8 galvanizli, mavi pasifize Çelik 8.8 galvanizli, sarı pasifize Çelik 10.9 parlak A 2, A 4 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30 8,8 10 11,5 12,5 14 15 17 18,7 24,49 26,75 30,14 33,53 35,72 39,55 45,2 50,85 22 24 27 30 32 36 41 46

M5 3,5 8,79 8

M6 M8 M 10 4 5,3 6,4 11,05 14,38 18,9 10 13 17

Amb./Ad.

Çelik 8.8 gvz. Amb./Ad. Çelik 8.8 gvz. Amb./Ad.Çelik 10.9 mavi pasifize sarı pasifize parlak Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

4 5

0055 3 0055 3

4 5

0057 3

5

6 8

0055 3 0055 3

6 8

0057 3 0057 3

6 8

10 12

0055 3 0055 3

10 12

0057 3 0057 3

10 12

16 18 20

0055 3 0055 3 0055 3

16 18 20

0057 3

16

0057 3

20

22 25 30 35 40 45 50 6

0055 3 0055 3 0055 3 0055 3 0055 3 0055 3 0055 3 0055 4

22 25 30 35 40 45 50 6

0057 3 0057 3 0057 3 0057 3 0057 3 0057 3 0057 4

25 30 35 40 45 50 6

8 10

0055 4 0055 4

8 10

0057 4 0057 4

8 10

12

0055 4

12

0057 4

12

16 18

0055 4 0055 4

16 18

0057 4 0057 4

16 18

20

0055 4

20

0057 4

20

22 25 30

0055 4 0055 4 0055 4

22 25 30

0057 4 0057 4

25 30

35 40 45

0055 4 0055 4 0055 4

35 40 45

0057 4 0057 4 0057 4

35 40 45

50 55

0055 4 0055 4

50 55

0057 4 0057 4

50 55

60

0055 4

60

0057 4

60

65 70 6

0055 4 0055 4 0055 5

65 70 6

0057 4 0057 4 0057 5

65 70 6

8 10 12

0055 5 0055 5 0055 5

8 10 12

0057 5 0057 5 0057 5

8 10 12

14

0055 5

14

0057 5

14

16 18 20

0055 5 0055 5 0055 5

16 18 20

0057 5 0057 5 0057 5

22 25 30 35

0055 5 0055 5 0055 5 0055 5

22 25 30 35

40

0055 5

40

100

100

100

500

200

200

100

200

500

M 12 7,5 21,1 19

200 500 200

A2

Amb./Ad.

A4

Amb./Ad.

Art.-Nr.

Art.-Nr. 0091 3

5

0057 03 6 0057 03 8

0096 3 0096 3

6 8

0091 3 0091 3

6 8

0057 03 10 0057 03 12

0096 3 0096 3

10 12

0091 3

10

0057 03 16 0057 03 18 0057 03 20

0096 3 0096 3 0096 3

16 18 20

0091 3 0091 3

12 16

0091 3

20

1000

0096 3 0096 3 0096 3 0096 3

25 30 35 40

0091 3 0091 3

25 30

500

0091 3

40

500

0096 4

6

0096 4 0096 4

8 10

0091 4 0091 4 0091 4

6 8 10

0096 4

12

200

0091 4

12

0096 4 0096 4

16 18

0096 4

20

1000 200

0091 4 0091 4 0091 4

16 18 20

0057 04 25 0057 04 30

0096 4 0096 4

25 30

0091 4 0091 4

25 30

0057 04 35 0057 04 40 0057 04 45

0096 4 0096 4 0096 4

35 40 45

0091 4 0091 4

35 40

0096 4

50

0091 4

50

500

0096 4

60

500

0096 5 0096 5

8 10

100

0091 5 0091 5

8 10

100

0091 5

12

0057 03 5

0057 03 0057 03 0057 03 0057 03 0057 03 0057 03 0057 03

100

22 25 30 35 40 45 50

0057 04 8 0057 04 10

500

0057 04 12

100

0056 4

12

1000

0057 04 16 0057 04 20

500

Amb./Ad.

M 36 22,5 60,79 55

100

100

0057 04 50 0057 04 55

100

1000

500

1000

200

500

1000

1000

200

500

0057 05 6 0057 05 8 0057 05 10 0057 05 12

100

0056 5

12

1000

0096 5

12

16 18 20

0057 05 16 0057 05 18 0057 05 20

100 500 100

0056 5

16

500

0096 5

16

100

0091 5

16

100

0056 5

20

500

0096 5

20

100

0091 5

20

100

500

0057 5 0057 5 0057 5

25 30 35

0057 05 0057 05 0057 05 0057 05

0096 5 0096 5 0096 5

25 30 35

0091 5 0091 5 0091 5

25 30 35

500

0057 5

40

0096 5

40

0091 5

40

200

200

22 25 30 35

500

100

0057 05 40

03 0550

100

100


Diş Ø d

M 5

l mm

Çelik 8.8 parlak Art.-Nr.

Amb./Ad.Çelik

8.8 gvz. Amb./Ad. Çelik 8.8 gvz. Amb./Ad. Çelik 10.9 mavi pasifize sarı pasifize parlak Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

45 50

0055 5 0055 5

45 50

0057 5 0057 5

45 50

55 60 65 70

0055 5 0055 5 0055 5 0055 5

55 60 65 70

0057 5 0057 5 0057 5 0057 5

55 60 65 70

100 200

80 90

0055 5 0055 5

80 90

0057 5

80

100

100

0055 5

100

0057 5 0057 5

90 100

8 10 12 14

0055 6 0055 6 0055 6

8 10 12

0057 6 0057 6 0057 6

8 10 12

16

0055 6

16

0057 6

18

0055 6

18

0057 6

20

0055 6

20

0057 6

20

22

0055 6

22

500

0057 6

22

25

0055 6

25

200

0057 6

25

0057 6

27

500

0057 6 0057 6 0057 6 0057 6 0057 6 0057 6 0057 6

30 35 40 45 50 55 60

200

0057 6 0057 6 0057 6 0057 6 0057 6 0057 6 0057 6 0057 6

65 70 75 80 90 100 110 120

0057 6 0057 6 0057 6

130 140 150

100

M 7

MWF - 05/03 - 02689-TR - © •

M 8

0057 05 45 0057 05 50 0057 05 0057 05 0057 05 0057 05

55 60 65 70

100

30 35 40 45 50 55 60

0055 6 0055 6 0055 6 0055 6 0055 6 0055 6 0055 6

30 35 40 45 50 55 60

65 70 75 80 90 100 110 120

0055 6 0055 6 0055 6 0055 6 0055 6 0055 6 0055 6 0055 6

65 70 75 80 90 100 110 120

130 140 150 12 16 20

0055 6 0055 6 0055 6

130 140 150

200

100 200

100

A2

Amb./Ad. A4

Amb./Ad.

Art.-Nr.

Art.-Nr.

0096 5 0096 5

45 50

100

0091 5 0091 5

45 50

0096 5 0096 5

55 60

200

0091 5 0091 5

55 60

0096 5

70

200

200

0091 5

70

0091 5

80

0091 6 0091 6 0091 6

8 10 12

100

200

0057 06 8 0057 06 10 0057 06 12

500 0056 6 0056 6

10 12

500 200

0096 6 0096 6 0096 6

10 12 14

16

0057 06 16

200

0057 06 18

100/500 0056 6 500

16

18

0096 6 0096 6

16 18

200

0091 6 0091 6

16 18

100 200

100/500 0056 6 500

20

200

0057 06 22

0096 6 0096 6

20 22

100 200

0091 6 0091 6

20 22

100 200

0057 06 25

100/500 0056 6

25

200

0096 6

25

100

0091 6

25

100

0057 06 0057 06 0057 06 0057 06 0057 06 0057 06

100 200

0056 6 0056 6 0056 6 0056 6 0056 6 0056 6

30 35 40 45 50 55

0096 6 0096 6 0096 6 0096 6 0096 6 0096 6

30 35 40 45 50 55

0091 6 0091 6 0091 6 0091 6 0091 6 0091 6

30 35 40 45 50 55

0057 06 60 0057 06 65 0057 06 70

0056 6 0056 6 0056 6

60 65 70

60 65 70

0056 6

80

60 65 70 75 80 90 100

0091 6 0091 6 0091 6

0057 06 0057 06 0057 06 0057 06 0057 06

0096 6 0096 6 0096 6 0096 6 0096 6 0096 6 0096 6

0091 6 0091 6 0091 6

80 90 100

100

0096 8 0096 8

10 12

100

0091 8 0091 8

10 12

200

200

0096 8

16

200

0096 8 0096 8

18 20

100 200 100

0091 8 0091 8 0091 8

16 18 20

100 200 100

0096 8 0096 8 0096 8

22 25 30

0091 8 0091 8

25 30

0096 8 0096 8 0096 8 0096 8 0096 8

35 40 45 50 55

0091 8 0091 8 0091 8 0091 8 0091 8

35 40 45 50 55

0091 8

60

0091 8

70

200

100

200

27

M 6

200

Amb./Ad.

200

100/ 200 100 200 100

100

0057 06 20

30 35 40 45 50 55

80 90 100 110 120

100

100

100

100

100

100

100

0057 07 12 0057 07 16 0057 07 20

25 30 35

0057 07 25 0057 07 30 0057 07 35

40 45 50 10 12

0055 8 0055 8

10 12

0057 8 0057 8

10 12

100

0057 07 0057 07 0057 07 0057 08 0057 08

14 16

0055 8 0055 8

14 16

0057 8

16

200

0057 08 16

18 20

0055 8 0055 8

18 20

0057 8 0057 8

18 20

100 200

0057 08 18 0057 08 20

100

22 25 30

0055 8 0055 8 0055 8

22 25 30

0057 8 0057 8 0057 8

22 25 30

100

0057 08 22 0057 08 25 0057 08 30

200

35 40 45 50 55

0055 8 0055 8 0055 8 0055 8 0055 8

35 40 45 50 55

0057 8 0057 8 0057 8 0057 8 0057 8

35 40 45 50 55

200

200

100

0057 08 0057 08 0057 08 0057 08 0057 08

40 45 50 10 12

35 40 45 50 55

100

200 100 0056 8

16

0056 8

20

100/200

0056 8 0056 8

25 30

100 200

0056 8 0056 8 0056 8 0056 8 0056 8

35 40 45 50 55

100

60

0055 8

60

0057 8

60

0057 08 60

0056 8

60

65

0055 8

65

0057 8

65

0057 08 65

0056 8

65

70 75

0055 8 0055 8

70 75

0057 8 0057 8

70 75

0056 8 0056 8

70 75

50

0057 08 70 0057 08 75

200

03 0551

200

100 200

100

0096 8

60

0096 8

65

0096 8

70

200

100

100

50


Diþ Ø d

l mm

M 12

M 14

MWF - 05/03 - 04082_TR - ©

M 16

M 18

140 150 160 180 200 220 240 260 280 300 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 110 120 150 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 150 160 180 190 200 220 240 240 260 280 300 30 35 40 45

Çelik 8.8 parlak Art.-Nr. 0055 12 0055 12 0055 12 0055 12 0055 12 0055 12 0055 12 0055 12 0055 12 0055 12

Amb Çelik 8.8 gal., Amb Çelik 8.8 gal., Amb Çelik 10.9 Ad. mavi pas. Ad. sarý pas. Ad. parlak Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. 140 50 150 160 180 200 220 25 240 260 280 300

0057 12 0057 12 0057 12 0057 12 0057 12

140 150 160 25 180 200

0057 14 20 0055 14 0055 14 0055 14 0055 14 0055 14 0055 14 0055 14 0055 14 0055 14 0055 14

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

0057 14 0057 14 100 0057 14 0057 14 0057 14 0057 14 0057 14 50 0057 14 0057 14 0057 14 0057 14 0055 14 80 50 0057 14 0055 14 90 25 0057 14 0055 14 100 50 0057 14 0055 14 110 25 0057 14 0057 14 0057 14 0055 16 20 0057 16 0055 16 25 0057 16 0055 16 30 0057 16 0055 16 35 0057 16 0055 16 40 50 0057 16 0055 16 45 0057 16 0055 16 50 0057 16 0055 16 55 0057 16 0055 16 60 0057 16 0055 16 65 0057 16 0055 16 70 0057 16 25 0055 16 75 0055 16 80 0057 16 0055 16 85 50 0055 16 90 0057 16 0055 16 100 0057 16 0055 16 110 0057 16 0055 16 120 0057 16 0055 16 130 25 0057 16 0055 16 140 0057 16 0055 16 150 0057 16 0055 16 160 0057 16 0055 16 180 0057 16 0055 16 190 50 0055 16 200 0057 16 0055 16 220 0057 16 0055 16 240 0055 16 250 25 0055 16 260 0055 16 280 0055 16 300 0055 18 30 50 0057 18 0055 18 35 25 0057 18 0055 18 40 0057 18 50 0055 18 45 0057 18

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 110 120 150 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80

0057 012 140 50 0057 012 150

100 0057 014 20 0057 014 22 0057 014 25 0057 014 30 100 0057 014 35 0057 014 40 0057 014 45 0057 014 50 0057 014 55 0057 014 60 0057 014 65 50 0057 014 70

0056 12 140 50 0056 12 150

50

0056 14 0056 14 0056 14 0056 14 0056 14 0056 14 0056 14 0056 14 0056 14 0056 14

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

0096 14 0096 14 100 0096 14 0096 14 0096 14 0096 14 0096 14 50 0096 14 0096 14 0096 14

0056 14 80 0056 14 90 50 0056 14 100

25 50

50

25 25

0096 14 0096 14 0096 14 0096 14 0096 14

0056 16 0056 16 0056 16 0056 16 0056 16 0056 16 0056 16 0056 16 0056 16

30 35 40 45 50 55 60 65 70

0096 16 0096 16 100 0096 16 0096 16 0096 16 0096 16 50 0096 16 0096 16 0096 16 0096 16 25 0096 16

0057 016 80 25 0056 16 0057 016 85 1/100 0057 016 90 0056 16 0057 016 100 0056 16 0057 016 110 0056 16 0057 016 120 0056 16 25 0057 016 130 0056 16 0057 016 140 0056 16 0057 016 150 0056 16 0057 016 160 0056 16

80

25

0057 016 25 0057 016 30 0057 016 35 0057 016 40 0057 016 45 0057 016 50 0057 016 60 0057 016 65 0057 016 70

50

50 25

200 25 220

50

0096 12 0096 12 0096 12 0096 12

Amb A 4 Ad. Art.-Nr. 140 150 25 160 180

0096 14 20

0057 014 80 0057 014 90 50 0057 014 100

90 100 110 120 130 25 140 150 160 180

30 35 40 45

Amb A 2 Ad. Art.-Nr.

90 100 110 120 25 130 140 150 160

0096 16 0096 16 0096 16 0096 16 0096 16 0096 16 0096 16 0096 16 0096 16 0096 16 0096 16

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

50

25

03 0561

0091 14 30

50

0091 14 0091 14 0091 14 0091 14 0091 14 0091 14 0091 14

40 45 50 55 60 65 70

50

0091 14 80 0091 14 90

50

0091 14 110 50 0091 14 120

100 0091 16 0091 16 0091 16 50 0091 16 0091 16 0091 16 0091 16 0091 16 25 0091 16 0091 16 0091 16 0091 16 0091 16

80 85 90 100 25 110 120 130 140 150 1/10 160 10 180

0096 16 200 10

0057 018 30 0057 018 35 0057 018 40 0057 018 45

140 150 25 160 180

50

80 90 100 50 110 120 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

0091 12 0091 12 0091 12 0091 12

Amb Ad.

0091 16 0091 16 0091 16 0091 16 0091 16 0091 16 0091 16 0091 16

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

25 50

25

50 25

90 100 110 25 120 130 140 150 10 160

0091 16 200 10


Aðýrl.Ø U d mm

M 18

M 20

M 22

MWF - 08/02 - 04083._TR - ©

M 24

50 55 60 65 70 80 90 100 110 120 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 120 130 140 150 160 180 200 220 240 260 280 300 50 60 80 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 190 200 220 240 260 280 300

Çelik 8.8 parlak Art.-Nr.

Amb. Çelik 8.8 galv, Amb. Çelik 8.8 galv., Amb.Çelik 10.9 Ad. mavi pas. Ad. sarý pas. Ad. parlak Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

0055 18 50

50

0057 18 50

50

0055 18 60

25

0057 18 60

25

0055 18 70 0055 18 80

25

0057 18 70 0057 18 80

25

0055 18 0055 18 0055 18 0055 20 0055 20 0055 20 0055 20 0055 20 0055 20 0055 20 0055 20 0055 20 0055 20 0055 20 0055 20 0055 20 0055 20 0055 20 0055 20 0055 20 0055 20 0055 20 0055 20 0055 20 0055 20 0055 20 0055 20 0055 20 0055 20 0055 20

100 110 25 120 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 25 100 120 130 140 150 160 180 200 220 240 260 280 300

0055 24 0055 24 0055 24 0055 24 0055 24 0055 24 0055 24 0055 24 0055 24 0055 24 0055 24 0055 24 0055 24 0055 24 0055 24 0055 24 0055 24 0055 24

40 45 50 55 60 25 65 70 75 80 90 100 110 120 130 10 140 150 160 180

0055 24 0055 24 0055 24 0055 24 0055 24 0055 24

200 220 240 10 260 280 300

0057 18 100 0057 18 110 25 0057 18 120 0057 20 0057 20 0057 20 0057 20 0057 20 0057 20 0057 20 0057 20 0057 20 0057 20 0057 20

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

0057 20 0057 20 0057 20 0057 20 0057 20 0057 20 0057 20 0057 20 0057 20 0057 20 0057 20 0057 20 0057 20 0057 20 0057 22 0057 22 0057 22 0057 24 0057 24 0057 24 0057 24 0057 24 0057 24 0057 24 0057 24 0057 24 0057 24 0057 24 0057 24 0057 24 0057 24 0057 24 0057 24 0057 24 0057 24 0057 24 0057 24 0057 24 0057 24 0057 24 0057 24 0057 24

90 100 120 130 140 150 160 180 200 220 240 260 280 300 50 60 80 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 190 200 220 240 260 280 300

25

25

Amb. A 2 Ad. Art.-Nr.

0057 018 50 0057 018 55 0057 018 60 0057 018 65 0057 018 70 25 0057 018 80 0057 018 90 0057 018 100 0057 018 110 0057 018 120 0057 020 25 0057 020 30 0057 020 35 0057 020 40 0057 020 45 25 0057 020 50 0057 020 55 0057 020 60 0057 020 65 0057 020 70

0056 20 0056 20 0056 20 0056 20 0056 20 0056 20 0056 20 0056 20

35 40 45 50 55 60 65 70

25

0057 020 80

0056 20 80

25

25

0057 020 90 0057 020 110 0057 020 120 0057 020 130 25 0057 020 140 0057 020 150 0057 020 160

0056 18 50

50

0056 18 60

50

0056 18 70

25

Amb. A 4 Ad. Art.-Nr.

Amb.

Ad.

0056 18 110 25

0056 20 0056 20 0056 20 0056 20 0056 20 0056 20 0056 20

90 110 120 130 25 140 150 160

0057 020 200 25

0096 20 0096 20 0096 20 0096 20 0096 20 0096 20 0096 20 0096 20 0096 20

30 35 40 45 50 55 60 65 70

25

0096 20 80

25

0091 20 0091 20 0091 20 0091 20 0091 20 0091 20 0091 20

30 35 40 45 50 55 60

25

0091 20 70

25

0091 20 80

25

0096 20 0096 20 0096 20 0096 20 0096 20 0096 20 0096 20 0096 20 0096 20

90 110 25 120 130 140 150 10 160 180 200

0091 20 0091 20 0091 20 0091 20 0091 20 0091 20 0091 20 0091 20 0091 20

90 110 25 120 130 140 150 10 160 180 200

0096 24 0096 24 0096 24 0096 24 0096 24 0096 24 0096 24

40 45 50 55 60 65 70

0091 24 0091 24 0091 24 0091 24 0091 24

40 45 50 55 60

10

0091 24 70

10

80 90 100 110 120 10 130 140 150 160 180

25 0057 024 40 0057 024 45 1/25 0057 024 50 1/10 0057 024 55 10 25 0057 024 60 1/10 0057 024 65 25 0057 024 70 1/10 25 0057 024 80 10 0057 024 90 1/10 0057 024 100 10 25 0057 024 110 1/10 0057 024 120 10/25 25 25

1/5 10 10/25

25

03 0570

0056 24 0056 24 0056 24 0056 24 0056 24

50 55 60 65 70

0056 24 0056 24 0056 24 0056 24 0056 24 0056 24 0056 24 0056 24 0056 24 0056 24

80 90 100 110 120 10 130 140 150 160 180

0096 24 0096 24 0096 24 0096 24 0096 24 0096 24 0096 24 0096 24 0096 24 0096 24

0056 24 0056 24 0056 24 0056 24 0056 24 0056 24

200 220 240 10 260 280 300

0096 24 200 10

10

10

0091 24 0091 24 0091 24 0091 24

80 90 10 100 110

0091 24 0091 24 0091 24 0091 24 0091 24

130 140 150 10 160 180

0091 24 200 10


Diş Ø d

M 5

l mm

Çelik 8.8 parlak Art.-Nr.

Amb./Ad.Çelik

8.8 gvz. Amb./Ad. Çelik 8.8 gvz. Amb./Ad. Çelik 10.9 mavi pasifize sarı pasifize parlak Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

45 50

0055 5 0055 5

45 50

0057 5 0057 5

45 50

55 60 65 70

0055 5 0055 5 0055 5 0055 5

55 60 65 70

0057 5 0057 5 0057 5 0057 5

55 60 65 70

100 200

80 90

0055 5 0055 5

80 90

0057 5

80

100

100

0055 5

100

0057 5 0057 5

90 100

8 10 12 14

0055 6 0055 6 0055 6

8 10 12

0057 6 0057 6 0057 6

8 10 12

16

0055 6

16

0057 6

18

0055 6

18

0057 6

20

0055 6

20

0057 6

20

22

0055 6

22

500

0057 6

22

25

0055 6

25

200

0057 6

25

0057 6

27

500

0057 6 0057 6 0057 6 0057 6 0057 6 0057 6 0057 6

30 35 40 45 50 55 60

200

0057 6 0057 6 0057 6 0057 6 0057 6 0057 6 0057 6 0057 6

65 70 75 80 90 100 110 120

0057 6 0057 6 0057 6

130 140 150

100

M 7

MWF - 05/03 - 02689-TR - © •

M 8

0057 05 45 0057 05 50 0057 05 0057 05 0057 05 0057 05

55 60 65 70

100

30 35 40 45 50 55 60

0055 6 0055 6 0055 6 0055 6 0055 6 0055 6 0055 6

30 35 40 45 50 55 60

65 70 75 80 90 100 110 120

0055 6 0055 6 0055 6 0055 6 0055 6 0055 6 0055 6 0055 6

65 70 75 80 90 100 110 120

130 140 150 12 16 20

0055 6 0055 6 0055 6

130 140 150

200

100 200

100

A2

Amb./Ad. A4

Amb./Ad.

Art.-Nr.

Art.-Nr.

0096 5 0096 5

45 50

100

0091 5 0091 5

45 50

0096 5 0096 5

55 60

200

0091 5 0091 5

55 60

0096 5

70

200

200

0091 5

70

0091 5

80

0091 6 0091 6 0091 6

8 10 12

100

200

0057 06 8 0057 06 10 0057 06 12

500 0056 6 0056 6

10 12

500 200

0096 6 0096 6 0096 6

10 12 14

16

0057 06 16

200

0057 06 18

100/500 0056 6 500

16

18

0096 6 0096 6

16 18

200

0091 6 0091 6

16 18

100 200

100/500 0056 6 500

20

200

0057 06 22

0096 6 0096 6

20 22

100 200

0091 6 0091 6

20 22

100 200

0057 06 25

100/500 0056 6

25

200

0096 6

25

100

0091 6

25

100

0057 06 0057 06 0057 06 0057 06 0057 06 0057 06

100 200

0056 6 0056 6 0056 6 0056 6 0056 6 0056 6

30 35 40 45 50 55

0096 6 0096 6 0096 6 0096 6 0096 6 0096 6

30 35 40 45 50 55

0091 6 0091 6 0091 6 0091 6 0091 6 0091 6

30 35 40 45 50 55

0057 06 60 0057 06 65 0057 06 70

0056 6 0056 6 0056 6

60 65 70

60 65 70

0056 6

80

60 65 70 75 80 90 100

0091 6 0091 6 0091 6

0057 06 0057 06 0057 06 0057 06 0057 06

0096 6 0096 6 0096 6 0096 6 0096 6 0096 6 0096 6

0091 6 0091 6 0091 6

80 90 100

100

0096 8 0096 8

10 12

100

0091 8 0091 8

10 12

200

200

0096 8

16

200

0096 8 0096 8

18 20

100 200 100

0091 8 0091 8 0091 8

16 18 20

100 200 100

0096 8 0096 8 0096 8

22 25 30

0091 8 0091 8

25 30

0096 8 0096 8 0096 8 0096 8 0096 8

35 40 45 50 55

0091 8 0091 8 0091 8 0091 8 0091 8

35 40 45 50 55

0091 8

60

0091 8

70

200

100

200

27

M 6

200

Amb./Ad.

200

100/ 200 100 200 100

100

0057 06 20

30 35 40 45 50 55

80 90 100 110 120

100

100

100

100

100

100

100

0057 07 12 0057 07 16 0057 07 20

25 30 35

0057 07 25 0057 07 30 0057 07 35

40 45 50 10 12

0055 8 0055 8

10 12

0057 8 0057 8

10 12

100

0057 07 0057 07 0057 07 0057 08 0057 08

14 16

0055 8 0055 8

14 16

0057 8

16

200

0057 08 16

18 20

0055 8 0055 8

18 20

0057 8 0057 8

18 20

100 200

0057 08 18 0057 08 20

100

22 25 30

0055 8 0055 8 0055 8

22 25 30

0057 8 0057 8 0057 8

22 25 30

100

0057 08 22 0057 08 25 0057 08 30

200

35 40 45 50 55

0055 8 0055 8 0055 8 0055 8 0055 8

35 40 45 50 55

0057 8 0057 8 0057 8 0057 8 0057 8

35 40 45 50 55

200

200

100

0057 08 0057 08 0057 08 0057 08 0057 08

40 45 50 10 12

35 40 45 50 55

100

200 100 0056 8

16

0056 8

20

100/200

0056 8 0056 8

25 30

100 200

0056 8 0056 8 0056 8 0056 8 0056 8

35 40 45 50 55

100

60

0055 8

60

0057 8

60

0057 08 60

0056 8

60

65

0055 8

65

0057 8

65

0057 08 65

0056 8

65

70 75

0055 8 0055 8

70 75

0057 8 0057 8

70 75

0056 8 0056 8

70 75

50

0057 08 70 0057 08 75

200

03 0580

200

100 200

100

0096 8

60

0096 8

65

0096 8

70

200

100

100

50


Diþ Ø d

l mm

M 8

Çelik 8.8 parlak Art.-Nr.

Amb. Çelik 8.8 galv., Ad. mavi pas. Art.-Nr.

80

0055 8

80

90 100 110

0055 8 0055 8 0055 8

90 100 110

120 130 140

0055 8 0055 8 0055 8

120 130 140

150 160 180 200

0055 8 0055 8 0055 8 0055 8

150 160 180 200

12 16 18 20

0055 10 0055 10 0055 10 0055 10

12 16 18 20

200 100

50

200

0057 8 0057 8 0057 8

120 130 140

0057 8 0057 8 0057 8 0057 8

150 160 180 200

0057 10 0057 10 0057 10 0057 10

12 16 18 20

200

30

0055 10 30

200

35

0055 10 35

0057 10 35

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120

0055 10 0055 10 0055 10 0055 10 0055 10 0055 10 0055 10 0055 10 0055 10 0055 10 0055 10 0055 10 0055 10 0055 10

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120

0057 10 0057 10 0057 10 0057 10 0057 10 0057 10 0057 10 0057 10 0057 10

40 45 50 55 60 65 70 75 80

0057 10 0057 10 0057 10 0057 10

90 100 110 120

130 140 150 160 170

0055 10 0055 10 0055 10 0055 10 0055 10

130 140 150 160 170

180 200 16

0055 10 200 0055 12 16

18 20 22 25

MWF - 08/02 - 02690.txt_TR - ©

90 100 110

0055 10 25

25 28

M 12

80

0057 8 0057 8 0057 8

0057 10 22

22

M 10

0057 8

0055 12 20 0055 12 25

100

50

Amb. Çelik 8.8 galv., Ad. sarý pas. Art.-Nr. 200 100

50

200

0057 10 25 0057 10 28 0057 10 30

0057 10 130 0057 10 140 0057 10 150

100

50/ 100

25

25

0056 8

80

0057 08 90 0057 08 100 0057 08 110

0056 8 0056 8

90 100

0057 08 120 0057 08 130 0057 08 140 0057 08 150

25/ 100

70

0055 12 70

75 80

0055 12 75 0055 12 80

85 90 100

0055 12 85 0055 12 90 0055 12 100

110 120

0055 12 110 0055 12 120

130

0055 12 130

50

0057 12 70 0057 12 75 0057 12 80

25 50

150 160 180 200

0096 10 16

100

0091 10 12 0091 10 16

100

200

0096 10 25

100

0091 10 25

100

0057 010 30

100/200 0056 10 30 50/ 0056 10 35 100 0056 10 40 0056 10 45 0056 10 50 0056 10 55 0056 10 60 0056 10 65 0056 10 70 50 0056 10 80 0056 10 85 0056 10 90 0056 10 100 0056 10 110

200

0096 10 30 0096 10 35

100

0096 10 0096 10 0096 10 0096 10 0096 10 0096 10 0096 10

0057 010 35 0057 010 40 0057 010 45 0057 010 50 0057 010 55 0057 010 60 0057 010 65 0057 010 70 0057 010 75 0057 010 80 0057 010 85 0057 010 90 0057 010 100 0057 010 110

0056 10 0056 10 0056 10 0056 10

40 45 50 55 60 65 70

0096 10 80

100

120 130 140 150

0091 10 30 0091 10 35 100

50

50

0096 10 100 0096 10 110 0096 10 0096 10 0096 10 0096 10 0096 10

120 130 140 150 160

50

0091 10 0091 10 0091 10 0091 10 0091 10 0091 10 0091 10

40 45 50 55 60 65 70

100

50 100 50

0091 10 80

50

0091 10 90 0091 10 100 0091 10 110

50 25 50

0091 10 0091 10 0091 10 0091 10 0091 10

120 130 140 150 160

25

50

0096 10 180

50

0091 10 180

50

100

0096 12 16

50

0091 12 16

50

100

0096 12 20

50

0091 12 20

50

50

0091 12 25

50

100

0056 12 25

100

0096 12 25

25

0057 012 30 0057 012 35

100

0056 12 30 0056 12 35

100

0096 12 30 0096 12 35

0091 12 30 0091 12 35

0057 012 40 0057 012 45 0057 012 50

0096 12 40 0096 12 45 0096 12 50

0091 12 40 0091 12 45 0091 12 50

0057 012 55 0057 012 60 0057 012 65

25/50 0057 012 70 25

50 25 50

25/50 0057 012 80

0056 12 40 0056 12 45 0056 12 50 0056 12 55 0056 12 60 0056 12 65

0056 12 80

50 100

50

25/ 50

0057 12 110 0057 12 120

25

0057 012 110

0056 12 110

25/50 0057 012 120 25 0057 012 130

0056 12 120 0056 12 130

03 0590

50

0096 12 55 0096 12 60 0096 12 65 0096 12 70 0096 12 75

0056 12 85 0056 12 90 0056 12 100

0057 12 90 0057 12 100

50

50

0056 12 70

0057 012 85 0057 012 90 0057 012 100

0057 12 130

0091 8 0091 8 0091 8 0091 8

50

100

100 50

120 130 140

100/200 0056 10 25

100

0057 12 55 0057 12 60 0057 12 65

0091 8 0091 8 0091 8

0057 010 25

50/100 0057 012 20 100 50/100 0057 012 25

0055 12 55 0055 12 60 0055 12 65

150 160 180

90 100 110

100

0057 12 22 0057 12 25

55 60 65

0096 8 0096 8 0096 8

50

80

0091 8 0091 8 0091 8

0091 10 20

100

50/ 100

120 130 140

0091 8

100

100

0057 12 40 0057 12 45 0057 12 50

0096 8 0096 8 0096 8

100

0096 10 20

50/100 0057 012 16

0055 12 40 0055 12 45 0055 12 50

80 90 100 110

200

0057 12 16

40 45 50

0096 8 0096 8 0096 8 0096 8

Amb. Ad.

100/200 0056 10 20

0057 12 18 0057 12 20

0055 12 30 0055 12 35

Amb. A 4 Ad. Art.-Nr.

0057 010 20

50

0057 12 28 0057 12 30 0057 12 35

100

100

25/50 0057 010 120

28 30 35

Amb. A 2 Ad. Art.-Nr.

0057 08 80

50 100

100

Amb. Çelik 10.9 Ad. parlak Art.-Nr.

50

0091 12 55 0091 12 60 0091 12 65 0091 12 70

25

0096 12 80

0091 12 80

25

0096 12 90 0096 12 100

0091 12 90 0091 12 100

0096 12 110 0096 12 120 0096 12 130

25

25

0091 12 110 0091 12 120 0091 12 130

25


Diþ Ø d

l

Çelik 8.8 kaplamasız Art.-Nr.

Amb. Çelik 8.8 galv., Ad. mavi pas. Art.-Nr.

80

1055 8

80

200

90 100 110

1055 8 1055 8 1055 8

90 100 110

120 130 140

1055 8 1055 8 1055 8

120 130 140

150 160 180 200

1055 8 1055 8 1055 8 1055 8

150 160 180 200

12 16 18 20

1055 10 1055 10 1055 10 1055 10

12 16 18 20

mm

M 8

100

50

200

1057 8 1057 8 1057 8

120 130 140

1057 8 1057 8 1057 8 1057 8

150 160 180 200

1057 10 1057 10 1057 10 1057 10

12 16 18 20

200

30

1055 10 30

200

35

1055 10 35

1057 10 35

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120

1055 10 1055 10 1055 10 1055 10 1055 10 1055 10 1055 10 1055 10 1055 10 1055 10 1055 10 1055 10 1055 10 1055 10

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120

1057 10 1057 10 1057 10 1057 10 1057 10 1057 10 1057 10 1057 10 1057 10

40 45 50 55 60 65 70 75 80

1057 10 1057 10 1057 10 1057 10

90 100 110 120

130 140 150 160 170

1055 10 1055 10 1055 10 1055 10 1055 10

130 140 150 160 170

180 200 16

1055 10 200 1055 12 16

18 20 22 25

MWF - 08/02 -20003_TR - ©

90 100 110

1055 10 25

25 28

M 12

80

1057 8 1057 8 1057 8

1057 10 22

22

M 10

1057 8

1055 12 20 1055 12 25

100

50

Amb. Çelik 8.8 galv., Ad. sarý pas. Art.-Nr. 200 100

50

200

1057 10 25 1057 10 28 1057 10 30

1057 10 130 1057 10 140 1057 10 150

100

50/ 100

25

25

1057 08 80

1056 8

80

1057 08 90 1057 08 100 1057 08 110

1056 8 1056 8

90 100

1057 08 120 1057 08 130 1057 08 140

25/ 100

70

1055 12 70

75 80

1055 12 75 1055 12 80

85 90 100

1055 12 85 1055 12 90 1055 12 100

110 120

1055 12 110 1055 12 120

130

1055 12 130

50

1057 12 70 1057 12 75 1057 12 80

25 50

150 160 180 200

1096 10 16

100

1091 10 12 1091 10 16

100

200

1096 10 25

100

1091 10 25

100

1057 010 30

100/200 1056 10 30 50/ 1056 10 35 100 1056 10 40 1056 10 45 1056 10 50 1056 10 55 1056 10 60 1056 10 65 1056 10 70 50 1056 10 80 1056 10 85 1056 10 90 1056 10 100 1056 10 110

200

1096 10 30 1096 10 35

100

1096 10 1096 10 1096 10 1096 10 1096 10 1096 10 1096 10

1057 010 35 1057 010 40 1057 010 45 1057 010 50 1057 010 55 1057 010 60 1057 010 65 1057 010 70 1057 010 75 1057 010 80 1057 010 85 1057 010 90 1057 010 100 1057 010 110

1056 10 1056 10 1056 10 1056 10

40 45 50 55 60 65 70

1096 10 80

100

120 130 140 150

1091 10 30 1091 10 35 100

50

50

1096 10 100 1096 10 110 1096 10 1096 10 1096 10 1096 10 1096 10

120 130 140 150 160

50

1091 10 1091 10 1091 10 1091 10 1091 10 1091 10 1091 10

40 45 50 55 60 65 70

100

50 100 50

1091 10 80

50

1091 10 90 1091 10 100 1091 10 110

50 25 50

1091 10 1091 10 1091 10 1091 10 1091 10

120 130 140 150 160

25

50

1096 10 180

50

1091 10 180

50

100

1096 12 16

50

1091 12 16

50

100

1096 12 20

50

1091 12 20

50

50

1091 12 25

50

100

1056 12 25

100

1096 12 25

25

1057 012 30 1057 012 35

100

1056 12 30 1056 12 35

100

1096 12 30 1096 12 35

1091 12 30 1091 12 35

1057 012 40 1057 012 45 1057 012 50

1096 12 40 1096 12 45 1096 12 50

1091 12 40 1091 12 45 1091 12 50

1057 012 55 1057 012 60 1057 012 65

25/50 1057 012 70 25

50 25 50

25/50 1057 012 80

1056 12 40 1056 12 45 1056 12 50 1056 12 55 1056 12 60 1056 12 65

1056 12 80

50 100

50

25/ 50

1057 12 110 1057 12 120

25

1057 012 110

1056 12 110

25/50 1057 012 120 25 1057 012 130

1056 12 120 1056 12 130

03 0600

50

1096 12 55 1096 12 60 1096 12 65 1096 12 70 1096 12 75

1056 12 85 1056 12 90 1056 12 100

1057 12 90 1057 12 100

50

50

1056 12 70

1057 012 85 1057 012 90 1057 012 100

1057 12 130

1091 8 1091 8 1091 8 1091 8

50

100

100 50

120 130 140

100/200 1056 10 25

100

1057 12 55 1057 12 60 1057 12 65

1091 8 1091 8 1091 8

1057 010 25

50/100 1057 012 20 100 50/100 1057 012 25

1055 12 55 1055 12 60 1055 12 65

150 160 180

90 100 110

100

1057 12 22 1057 12 25

55 60 65

1096 8 1096 8 1096 8

50

80

1091 8 1091 8 1091 8

1091 10 20

100

50/ 100

120 130 140

1091 8

100

100

1057 12 40 1057 12 45 1057 12 50

1096 8 1096 8 1096 8

100

1096 10 20

50/100 1057 012 16

1055 12 40 1055 12 45 1055 12 50

80 90 100 110

200

1057 12 16

40 45 50

1096 8 1096 8 1096 8 1096 8

Amb. Ad.

100/200 1056 10 20

1057 12 18 1057 12 20

1055 12 30 1055 12 35

Amb. A 4 Ad. Art.-Nr.

1057 010 20

50

1057 12 28 1057 12 30 1057 12 35

100

100

25/50 1057 010 120

28 30 35

Amb. A 2 Ad. Art.-Nr.

1057 08 150

50 100

100

Amb. Çelik 10.9 Ad. kaplamasız Art.-Nr.

50

1091 12 55 1091 12 60 1091 12 65 1091 12 70

25

1096 12 80

1091 12 80

25

1096 12 90 1096 12 100

1091 12 90 1091 12 100

1096 12 110 1096 12 120 1096 12 130

25

25

1091 12 110 1091 12 120 1091 12 130

25


Altý Köþe Civatalar

Þaftlý DIN 931 (ISO 4014) uyarýnca Çelik 8.8 parlak Çelik 8.8 galvanizli, mavi pasifize Çelik 8.8 galvanizli, sarý pasifize Çelik 10.9 parlak A2 A4 Diþ -Ø d M4 b (125’e kadar) mm 14 b (125 üstü) mm – k mm 2,8 s mm 7 Diþ -Ø d

M4

M5

MWF - 07/04 - 02679_TR - ©

M6

U mm 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 85 90 100 110 120 130 140 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120

M5 16 22 3,5 8

M6 18 24 4 10

M8 22 28 5,3 13

Çelik 8.8 parlak Art.-Nr. 0051 4 0051 4 0051 4 0051 4 0051 4 0051 4 0051 4 0051 4 0051 4 0051 4 0051 4 0051 5 0051 5 0051 5 0051 5 0051 5 0051 5 0051 5 0051 5 0051 5 0051 5 0051 5

Amb. Çelik 8.8 glv., Ad. mavi pas. Art.-Nr. 0053 4 25 0053 4 30 0053 4 35 0053 4 40 0053 4 45 100 0053 4 50 0053 4 55 0053 4 60 0053 4 65 0053 4 70 0053 4 80 0053 5 25 0053 5 30 0053 5 35 0053 5 40 0053 5 45 0053 5 50 0053 5 55 0053 5 60 100 0053 5 65 0053 5 70 0053 5 80

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80

0051 5 0051 5 0051 5 0051 5 0051 5 0051 5 0051 6 0051 6 0051 6 0051 6 0051 6 0051 6 0051 6 0051 6 0051 6 0051 6 0051 6 0051 6 0051 6

90 0053 5 100 0053 5 110 0053 5 120 0053 5 130 0053 5 140 0053 5 30 500 0053 6 35 0053 6 40 0053 6 45 0053 6 50 200 0053 6 55 0053 6 60 0053 6 65 0053 6 70 0053 6 75 0053 6 80 100 0053 6 85 0053 6 90 0053 6

0051 6 0051 6 0051 6

100 0053 6 100 110 0053 6 120 50 0053 6

90 100 110 120 130 140 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

M 10 26 32 6,4 17

M 12 30 36 7,5 19

M 14 34 40 8,8 22

M 16 38 40 10 24

M 18 42 44 11,5 27

Amb. Çelik 8.8 glv., Amb. Çelik 10.9 Ad. sarý pas. Ad. parlak Art.-Nr. Art.-Nr. 0053 04 25 100 0053 04 30 0053 04 35 200 0053 04 40 100 100 0053 04 45 200 0053 04 50 500 0053 04 55 0053 04 60 100

200 100 200 100 200 50

M 20 46 52 12,5 30

M 24 54 60 15 36

Amb. A2 Ad. Art.-Nr.

M 27 60 66 17 41

M 30 66 72 18,7 46

Amb. A4 Ad. Art.-Nr.

M 36 78 84 22,5 55 Amb. Ad.

0053 04 70 100 0053 05 0053 05 0053 05 0053 05 0053 05 0053 05 0053 05 0053 05 0053 05

30 35 40 45 50 100 55 60 65 70

0053 05 85 100 0053 05 90

0095 5 0095 5 0095 5 0095 5 0095 5 0095 5 0095 5 0095 5 0095 5 0095 5 0095 5

30 0090 5 35 500 0090 5 40 0090 5 45 0090 5 50 0090 5 55 0090 5 60 0090 5 200 65 0090 5 70 0090 5 80 0090 5 85

30 35 500 40 45 50 55 60 200 65 70 80

30 0095 6 35 0095 6 40 0095 6 45 0095 6 50 200 0095 6 55 0095 6 60 0095 6 65 0095 6 70 0095 6

30 0090 6 35 0090 6 40 0090 6 45 0090 6 100 50 0090 6 55 0090 6 60 0090 6 65 0090 6 70 50 0090 6

30 50 35 200 40 45 50 55 100 60 65 70

80 200 0095 6

80 50

0090 6

80 100

90 200 0095 6

90 50

0090 6

90 100

100 100 0095 6 0095 6 0095 6

100 0090 6 110 100 0090 6 120 0090 6

100 110 100 120

100

100 0053 06 0053 06 0053 06 200 0053 06 0053 06 0053 06 0053 06 0053 06 0053 06 100 0053 06 0053 06 0053 06 0053 06 0053 06 100 50 0053 06 110 100 0053 06 120 50 0053 06

30 0052 6 35 0052 6 40 0052 6 45 0052 6 100 50 0052 6 55 0052 6 60 0052 6 65 0052 6 70 200 0052 6 75 80 0052 6 85 90 0052 6 100 95 100 0052 6 110 120

03 0610


Diþ -Ø d

M6

M8

MWF - 08/02 - 02680.txt_TR - ©

M 10

U mm 130 140 145 150 160 180 200 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 140 145 150 160 170 180 200 220 240 260 280 300 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 130 135 140 145 150 160 170 180

Çelik 8.8 parlak Art.-Nr. 0051 6 0051 6 0051 6 0051 6 0051 6 0051 6 0051 6

0051 8 0051 8 0051 8 0051 8 0051 8 0051 8 0051 8 0051 8 0051 8 0051 8 0051 8 0051 8 0051 8 0051 8 0051 8 0051 8 0051 8 0051 8 0051 8 0051 8 0051 8 0051 8 0051 8 0051 8 0051 8 0051 8 0051 8 0051 8 0051 10 0051 10 0051 10 0051 10 0051 10 0051 10 0051 10 0051 10 0051 10 0051 10 0051 10 0051 10 0051 10 0051 10 0051 10 0051 10 0051 10 0051 10 0051 10 0051 10 0051 10 0051 10 0051 10 0051 10 0051 10 0051 10

Amb. Çelik 8.8 glv. Amb. Çelik 8.8 glv., Ad. mavi pas. Ad. sarý pas. Art.-Nr. Art.-Nr. 130 0053 6 130 0053 06 130 100 140 0053 6 140 0053 06 140 145 150 100 0053 6 150 160 0053 6 160 100 180 0053 6 180 200 0053 6 200 0053 8 30 0053 08 30 35 0053 8 35 0053 08 35 40 0053 8 40 0053 08 40 45 0053 8 45 0053 08 45 200 50 0053 8 50 0053 08 50 55 0053 8 55 200 0053 08 55 60 0053 8 60 0053 08 60 65 0053 8 65 0053 08 65 70 0053 8 70 0053 08 70 100 75 0053 8 75 0053 08 75 80 0053 8 80 0053 08 80 85 0053 8 85 0053 08 85 50 50 90 0053 8 90 0053 08 90 0053 8 95 100 0053 08 95 100 50 0053 8 100 50 0053 08 100 0053 08 105 110 50 0053 8 110 50 0053 08 110 115 200 0053 08 115 120 50 0053 8 120 50 0053 08 120 0053 08 125 130 100 0053 8 130 0053 08 130 50 140 50 0053 8 140 0053 08 140 145 25 150 0053 8 150 50 160 0053 8 160 0053 8 170 180 0053 8 180 50 200 0053 8 200 50 220 0053 8 220 240 0053 8 240 260 100 0053 8 260 280 0053 8 280 300 0053 8 300 30 200 35 0053 10 35 40 0053 10 40 0053 010 40 45 0053 10 45 0053 010 45 50 100 0053 10 50 0053 010 50 55 0053 10 55 0053 010 55 60 0053 10 60 0053 010 60 65 0053 10 65 0053 010 65 70 0053 10 70 0053 010 70 75 0053 10 75 80 0053 10 80 0053 010 80 50 85 0053 10 85 100 90 0053 10 90 0053 010 90 95 0053 10 95 100 0053 10 100 0053 010 100 105 0053 010 105 25 110 0053 10 110 0053 010 110 115 100 120 0053 10 120 0053 010 120 130 0053 10 130 0053 010 130 25 135 140 0053 10 140 0053 010 140 0053 10 145 150 0053 10 150 0053 010 150 160 0053 10 160 50 0053 010 160 25 170 0053 10 170 180 0053 10 180

Amb. Çelik 10.9 Ad. parlak Art.-Nr.

Amb. A2 Amb. A4 Amb. Ad. Ad. Ad. Art.-Nr. Art.-Nr. 0095 6 130 100 0095 6 140 0090 6 140 100

100

0095 6 0095 6 0095 6 200

0052 8 100 0052 8 0052 8 0052 8 0052 8 50 0052 8 0052 8 0052 8 200 0052 8 0052 8 50 0052 8 0052 8 100

35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

150 0090 6 160 100 0090 6 180 0090 6

150 160 100 180

0095 8 0095 8 0095 8 0095 8 200 0095 8 0095 8 0095 8 0095 8

35 40 45 50 55 60 65 70

0090 8 0090 8 0090 8 100 0090 8 0090 8 0090 8 0090 8 50 0090 8

35 40 45 50 55 60 65 70

0095 8

80

50

0090 8

80

0095 8

90

50

100

100

50 50

0052 8

100 100 0095 8

100 50

100 0052 8

110 100 0095 8

110 50

0090 8

110 50

0052 8

120 100 0095 8

120 50

0090 8

120 50

100 0052 8 0052 8

130 100 0095 8 140 50 0095 8

130 50 140

0090 8 0090 8

130 50 140

25

50

50

25 25 25 25 50

50

50

03 0620

0052 8 0052 8

150 50 160

0095 8 0095 8

150 50 160

0090 8 0090 8

150 50 160

0052 8 0052 8

180 50 200

0095 8 0095 8 0095 8

180 200 50 220

0090 8 0090 8

180 50 200

0052 10 0052 10 0052 10 0052 10 0052 10 0052 10 0052 10 0052 10 0052 10 0052 10 0052 10 0052 10 0052 10 0052 10 0052 10 0052 10 0052 10 0052 10

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 130

0095 10 0095 10 0095 10 0095 10 0095 10 100 0095 10 0095 10

40 45 50 55 60 65 70

0095 10 80

0090 10 100 0090 10 0090 10 0090 10 0090 10 50 0090 10 0090 10

40 45 50 55 60 65 70

100

50

50

0090 10 80

50

0095 10 90 50 50 100 0095 10 100 50

0090 10 90

50

0090 10 100 50

0095 10 110 50

0090 10 110 50

0095 10 120 50 0095 10 130

0090 10 120 50 0090 10 130

0052 10 140 50

0095 10 140 50

0090 10 140 50

0052 10 150 50 0052 10 160

0095 10 150 50 0095 10 160

0090 10 150 50 0090 10 160

0052 10 180 50

0095 10 180 50

0090 10 180 50

50


Diþ Ø d

M 10

M 12

MWF - 08/02 - 02682.txt_TR - ©

M 14

l mm 190 195 200 220 240 260 280 300 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 120 130 140 150 155 160 170 180 190 200 210 220 230 240 260 280 300 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 105 110 120 130 140 150 160 170 180 200 220 240

Çelik 8.8 parlak Art.-Nr. 0051 10 0051 10 0051 10 0051 10 0051 10 0051 10 0051 10 0051 10 0051 12

0051 12

Amb. Çelik 8.8 galv., Amb. Çelik 8.8 galv., Ad. mavi pas. Ad. sarý pas. Art.-Nr. Art.-Nr. 190 0053 10 190 50 0053 010 190 195 200 0053 10 200 0053 010 200 220 50 0053 10 220 0053 010 220 240 0053 10 240 0053 010 240 50 260 0053 10 260 0053 010 260 280 0053 10 280 0053 010 280 300 25 0053 10 300 0053 010 300 35 100 0053 12 40 100 45 0053 12 45 0053 012 45 50 0053 12 50 0053 012 50 55 0053 12 55 0053 012 55 50 60 0053 12 60 0053 012 60 50 65 0053 12 65 0053 012 65 70 0053 12 70 0053 012 70 75 0053 12 75 0053 012 75 80 0053 12 80 0053 012 80 85 0053 12 85 90 0053 12 90 0053 012 90 25 95 0053 12 95 100 0053 12 100 0053 012 100 25 0053 12 105 110 0053 12 110 0053 012 110 120 0053 12 120 0053 012 120 130 25 0053 12 130 0053 012 130 140 0053 12 140 0053 012 140 150 0053 12 150 0053 012 150 0053 12 155 50 160 25 0053 12 160 0053 012 160 0053 12 170 25 0053 012 170 180 25 0053 12 180 0053 012 180

0051 12 0051 12 0051 12 0051 12 0051 12 0051 12 0051 12 0051 12

200 210 220 230 240 260 280 300

0051 14 0051 14 0051 14 0051 14 0051 14

50 55 60 65 70

25

0051 14 80

50

0051 12 0051 12 0051 12 0051 12 0051 12 0051 12 0051 12 0051 12 0051 12 0051 12 0051 12 0051 12 0051 12 0051 12 0051 12 0051 12 0051 12 0051 12

25 50 25 50

50

0053 12 200 25

Amb. Çelik 10.9 Ad. parlak Art.-Nr. 50

Amb. A 2 Ad. Art.-Nr.

0052 10 200 50

240 260 25 280 300

0053 14 0053 14 0053 14 0053 14 0053 14 0053 14 0053 14

50 55 60 65 70 75 80

50 10

0095 12 100 25

0090 12 100 25

0052 12 0052 12 0052 12 0052 12 0052 12

110 120 130 50 140 150

0095 12 0095 12 0095 12 0095 12 0095 12

110 120 130 25 140 150

0090 12 0090 12 0090 12 0090 12 0090 12

50 25 50

0052 12 160 0052 12 170 25 0052 12 180 0052 12 200 25

160 25 170 100 180 190 200 25 210 220

0090 12 160 25

0053 012 200 50

0095 12 0095 12 0095 12 0095 12 0095 12 0095 12 0095 12

25 50

50

0052 12 240 1

0053 014 50 0053 014 55 0053 014 60 0053 014 65 0053 014 70

50

0053 014 80

50

0053 014 90 50 0053 014 100

0051 14 0051 14 0051 14 0051 14 0051 14 0051 14

110 120 50 130 140 25 150 160 25/50

0053 014 110 0053 014 120 50 0053 014 130 0053 014 140 0053 014 150 25 0053 014 160

0051 14 0051 14 0051 14 0051 14

180 200 25 220 240

0053 14 0053 14 0053 14 0053 14 0053 14 0053 14 0053 14 0053 14 0053 14 0053 14 0053 14

10

100

0052 12 100 50

50 25

0053 14 90 50 0053 14 100

25

40 45 50 55 60 65 70

25

25

45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

0095 12 0095 12 0095 12 0095 12 100 0095 12 0095 12 0095 12

25

50

50

10 50

0090 10 200 50 0090 10 220

0052 12 0052 12 0052 12 0052 12 0052 12 0052 12 0052 12 0052 12 0052 12 0052 12

0051 14 90 50 0051 14 100

110 120 130 140 150 160 170 180 200 220 240

0095 10 200 50 0095 10 220

Amb. Ad.

50

0053 12 220 25 0053 12 0053 12 0053 12 0053 12

Amb. A 4 Ad. Art.-Nr.

25

0052 14 0052 14 0052 14 0052 14 0052 14 0052 14 0052 14 0052 14 0052 14 0052 14 0052 14 0052 14 0052 14 0052 14 0052 14 0052 14 0052 14

50 55 60 65 70 75 80 50 85 90 100 105 110 120 130 140 150 25 160

0052 14 180 25 0052 14 200

10

03 0630

45 50 55 60 65 70

50

25

0090 12 0090 12 0090 12 0090 12 0090 12 0090 12

0095 12 80

25

0090 12 80

25

0095 12 90

25

0090 12 90

25

50

110 120 130 25 140 150

0090 12 180 25 0090 12 200 25 0090 12 220 25

0095 12 240 25

0095 14 0095 14 0095 14 0095 14

55 60 65 70

50

0095 14 80

50

0090 14 50

50

0090 14 60 0090 14 65 0090 14 70

50

0090 14 80

50

0095 14 90 50 0095 14 100

0090 14 90 50 0090 14 100

0095 14 0095 14 0095 14 0095 14 0095 14 0095 14

0090 14 0090 14 0090 14 0090 14 0090 14

110 120 130 50 140 150 160

110 120 50 130 140 150 1k0


Altý Köþe Civatalar Ýnce diþli DIN 960

Çelik 10.9 galvanizli, sarý pasifize Diþ Ø d b (125’e kadar) mm b (125 ile 200 arasý) mm

k s Diþ Ø d

M8

M10

M12

MWF - 06/03 - 02286_TR - ©

M14

M16

mm mm Diþadýmý

1,0

1,0

1,5

1,5

1,5

l

mm 25 30 35 40 30 35 40 45 50 55 60 65 70 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 110 120 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 140 160 35 40 45 50

M 8 x1 22

M 10 x1 26

M 12 x1,5 30

M 14 x1,5 34

M 16 x1,5 38

M 18 x1,5 M 20 x1,5 M 24 x1,5 42 46 54

28 5,3 13

32 6,4 17

36 7,5 19

40 8,8 22

44 10 24

48 11,5 27

Özel diþ uzunl. b benzer DIN 960 mm 18 18 18 18 20 22

20 22 22 22 22 32

24 24 24 24 24 24 24 24

24

28 28 28 28

Çelik 10.9 galv., sarý pasifize

Art.-Nr. 0063 8 0063 8 0063 8 0063 8 0063 10 0063 10 0063 10 0063 10 0063 10 0063 10 0063 10 0063 10 0063 10 0063 12 0063 12 0063 12 0063 12 0063 12 0063 12 0063 12 0063 12 0063 12 0063 12 0063 12 0063 12 0063 12 0063 12 0063 12 0063 14 0063 14 0063 14 0063 14 0063 14 0063 14 0063 14 0063 14 0063 14 0063 14 0063 14 0063 14 0063 14 0063 14 0063 14 0063 14 0063 14 0063 14 0063 16 0063 16 0063 16 0063 16

25 30 35 40 30 35 45 50 40 55 60 65 70 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 110 120 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 140 160 35 40 45 50

Amb. Ad.

DiþØ d

Diþ adýmý

100

50

M16

1,5

25 M18

25

M 20

1,5

1,5

50

25

50

M 24

1,5

M 24

1 3,0

l

mm 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 180 200 50 60 70 80 100 110 120 140 160 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 160 80 90 100 110 120 130 140 160 200 170

Özel diþ uzunl. b benzer DIN 960 mm 28 28

26

52 12,5 30

60 15 36

Çelik 10.9 galv., sarý pasifize

Art.-Nr. 0063 16 0063 16 0063 16 0063 16 0063 16 0063 16 0063 16 0063 16 0063 16 0063 16 0063 16 0063 16 0063 16 0063 16 0063 16 0063 16 0063 16 0063 16 0063 18 0063 18 0063 18 0063 18 0063 18 0063 18 0063 18 0063 18 0063 18 0063 20 0063 20 0063 20 0063 20 0063 20 0063 20 0063 20 0063 20 0063 20 0063 20 0063 20 0063 20 0063 24 0063 24 0063 24 0063 24 0063 24 0063 24 0063 24 0063 24 0063 24 0063 24

03 0640

55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 180 200 50 60 70 80 100 110 120 140 160 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 160 80 90 100 110 120 130 140 160 200 170

Amb. Ad

50

25 50

25

50

25

25

25

10

1

Ýnce diþli sayesinde: l Daha iyi kendiliðinden tutma. l Yüksek sýkma torku. l Yüksek dayanýklýlýk.


Altý Köþe Civatalar

DIN 961/ISO 8676 ince diþ ile Çelik 10.9 galvanizli, sarý pasifize Diþ Ø d k mm e mm s mm

M 8 x1 5,3 22 13

Diþ Ø d

Diþ artýþý

u

mm 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

mm 20 25 35 20 25 30 35 40 20 25 30 35 40 45 50 60 80 25 30 35 40 45 50 55 65 30 35 40 45 50 55 60 80 35 40 45 50

M8

M 10

M 12

M 14

M 16

MWF - 08/02 - 07301.txt_TR - ©

M 18

M 10 x1 6,4 26 17

M 12 x1,5 7,5 30 19

M 14 x1,5 8,8 34 22

M 16 x1,5 10 38 24

Çelik 10.9 galvanizli, sarý pasifize Art.-Nr. 0067 8 20 0067 8 25 0067 8 35 0067 10 20 0067 10 25 0067 10 30 0067 10 35 0067 10 40 0067 12 20 0067 12 25 0067 12 30 0067 12 35 0067 12 40 0067 12 45 0067 12 50 0067 12 60 0067 12 80 0067 14 25 0067 14 30 0067 14 35 0067 14 40 0067 14 45 0067 14 50 0067 14 55 0067 14 65 0067 16 30 0067 16 35 0067 16 40 0067 16 45 0067 16 50 0067 16 55 0067 16 60 0067 16 80 0067 18 35 0067 18 40 0067 18 45 0067 18 50

03 0650

M 18 x1,5 11,5 42 27

Amb. Ad.

100

100

100

50 100

50

50

25 50 25 50

Ýnce diþli sayesinde: l Daha iyi kendiliðinden tutma. l Yüksek sýkma torku. l Yüksek dayanýklýlýk.


Altý Köþe Civatalar Ýnce diþli DIN 960 Diþ Ø d b (125’e kadar) mm b (125 ile 200 ar.) mm k mm s mm

M 8 x1

M 10 x1

M 12 x1,5

M 14 x1,5

M 16 x1,5

M 18 x1,5

M 20 x1,5

M 24 x1,5

22 28 5,3 13

26 32 6,4 17

30 36 7,5 19

34 40 8,8 22

38 44 10 24

42 48 11,5 27

46 52 12,5 30

54 60 15 36

Diþ Ø d

Diþ adýmý

Çelik 10.9 Çinko nikel alaþýmý Þeffaf pasifize (P3E) l

l

Diþ Ø d

Diþ adýmý

l

mm M8

M10

M12

MWF - 04/07 - 10853_TR - ©

M14

1,0

1,0

1,5

1,5

25 30 40 30 35 40 45 50 60 70 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 120 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 110 120 140 160

Özel Art.-Nr. diþ uzunl. b benzeri DIN 960 mm 18 18 18 20 22

20 22 22 22 22 32

24 24 24 24 24 24 24 24

0263 48 25 0263 48 30 0263 48 40 0263 410 30 0263 410 35 0263 410 40 0263 410 45 0263 410 50 0263 410 60 0263 410 70 0263 412 30 0263 412 35 0263 412 40 0263 412 45 0263 412 50 0263 412 55 0263 412 60 0263 412 70 0263 412 80 0263 412 90 0263 412 100 0263 412 120 0263 414 35 0263 414 40 0263 414 45 0263 414 50 0263 414 55 0263 414 60 0263 414 65 0263 414 70 0263 414 80 0263 414 90 0263 414 100 0263 414 110 0263 414 120 0263 414 140 0263 414 160

Amb. Ad.

l

mm 100

50

M16

1,5

50

25

M18

1,5

50

25

M 20

1,5

M 24

1,5

35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 120 130 140 150 160 180 50 60 70 80 100 120 140 60 70 80 90 100 120 140 160 80 90 100 120

Özel Art.-Nr. diþ uzunl. b benzeri DIN 960 mm 28 28 28 28 28 28

26

0263 416 35 0263 416 40 0263 416 45 0263 416 50 0263 416 55 0263 416 60 0263 416 65 0263 416 70 0263 416 75 0263 416 80 0263 416 90 0263 416 100 0263 416 120 0263 416 130 0263 416 140 0263 416 150 0263 416 160 0263 416 180 0263 418 50 0263 418 60 0263 418 70 0263 418 80 0263 418 100 0263 418 120 0263 418 140 0263 420 60 0263 420 70 0263 420 80 0263 420 90 0263 420 100 0263 420 120 0263 420 140 0263 420 160 0263 424 80 0263 424 90 0263 424 100 0263 424 120

03 0660

Amb Ad.

50

25

50

25

25

10

Krom(VI) içermez: ♦ EU eski araç direktifi ile uyumludur. Korozyona karþý dayanýklýk: ♦ 720 h ana metal korozyonu DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021SS) – buna karþýlýk: 96 h sarý galvanizli (A2C).


Diþ Ø d

M 12

M 16

M 20

M 22

M 24

M 27

M 30

M 36

(b) Yard. ölçü mm ds Nom. ölçü mm k Nom. ölçü mm s Maks. mm

23 12 8

28 16 10

33 20 13

34 22 14

39 24 15

41 27 17

44 30 19

52 36

22

27

32

36

41

46

50

Diþ Ø d

Çelik 10.9 termik galv. Art.-Nr. 0079 412 30 0079 412 35 0079 412 40 0079 412 45 0079 412 50 0079 412 55 0079 412 60 0079 412 65 0079 412 70 0079 412 75 0079 412 80 0079 412 85 0079 412 90 0079 412 95 0079 412 100 0079 412 105 0079 412 110 0079 412 115 0079 412 120 0079 412 140 0079 412 150 0079 416 35 0079 416 40 0079 416 45 0079 416 50 0079 416 55 0079 416 60 0079 416 65 0079 416 70 0079 416 75 0079 416 80 0079 416 85 0079 416 90 0079 416 95 0079 416 100 0079 416 105 0079 416 110 0079 416 115 0079 416 120 0079 416 125 0079 416 130 0079 416 135 0079 416 140 0079 416 145 0079 416 150 0079 416 160 0079 416 170 0079 416 180 0079 416 190 0079 416 200

MWF - 07/08 - 04508_TR - ©

M16

50/1

M 20

50/1

M 22 25/1

Çelik 10.9 termik galv. Art.-Nr. 0079 420 40 0079 420 45 0079 420 50 0079 420 55 0079 420 60 0079 420 65 0079 420 70 0079 420 75 0079 420 80 0079 420 85 0079 420 90 0079 420 95 0079 420 100 0079 420 105 0079 420 110 0079 420 115 0079 420 120 0079 420 125 0079 420 130 0079 420 135 0079 420 140 0079 420 145 0079 420 150 0079 420 160 0079 420 170 0079 420 180 0079 420 190 0079 420 200 0079 420 220 0079 422 50 0079 422 55 0079 422 60 0079 422 65 0079 422 70 0079 422 75 0079 422 80 0079 422 85 0079 422 90 0079 422 95 0079 422 100 0079 422 110 0079 422 120

Amb/Ad.

25/1

Çelik konstrüksiyon iþlerinde HVbaðlantýlarý için (yüksek dayanýmlý ön germeli baðlantýlar). HV garnitürleri, DIN 18800-1 veya DIN EN 1993-1-1 uyarýnca metal yapým branþýnda GV-, SLV- ve SLbaðlantýlarýnda (kaymasýz kesme ve delik kabarmalý baðlantýlar) kullanýlmak için öngörülmüþtür. DIN EN 14399-4 (önceki DIN 6914) 'e göre HV civatalarý, DIN EN 14399-4 (önceki DIN 6915) 'e göre HV somunlarý ve DIN EN 14399-6 (önceki DIN 6916), DIN 6917 veya DIN 6918' e göre rondelalar ile birlikte kullanýlýr. “Daima bir üreticinin komple garnitürü (civatalar somunlar ve rondelalar) kullanýlmalýdýr. (DIN 18800-1 'den alýntý)” HV garnitürlü çelik yapýlarýn uygulama þekli DIN 18800-7:2002-09 veya EN 1090-2 kapsamýnda düzenlenmiþtir. Büyük anahtar aðýzlý HV civatalar:

15/1

t

100/1

Uzunl. u mm 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 160 170 180 190 200 220 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120

10/1 t

Diþ Ø d

DIN EN 14399-4 'e göre, HV sistemi, k sýnýfý K1 ( DIN 6914 yerine geçer) mukavemet sýnýfý 10.9 çelik termik galvanize (ateþli galvanize)

25/1 t

Amb/Ad.

Büyük anahtar aðýzlý HV civatalar

t

M12

Uzunl. ul mm 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 140 150 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 160 170 180 190 200

23 60

Metal Yapýlar için Sistematik Ön Gerilimli Yüksek Dayanýmlý Civata Baðlantýlarý

15/1

Civata baþlýðý altýndaki yüzeyler büyük l daha düþük yüzey basýncý l daha düþük oturma Baþlýk altý daire yarýçapý büyük l daha düþük kertik etkisi l daha yüksek sürekli titreþime karþý dayanýklýlýk Tanýmlanmýþ sürtünme özellikleri l sistematik ön germeyi mümkün kýlar -iþareti l ürünlerin mevcut geçerli Avrupa yasalarýna (direktiflerine) uygun olduðunu teyit eder l Ü iþaretinin yerine geçer

Yeni Avrupa ürün standartlarý EN 14399-4 k-sýnýfý K1 ve EN14399-6 uyarýnca iþaretli ürünler bunlara karþýlýk gelen DIN 6914 ff. uyarýnca Ü iþaretli ulusal ürünlerin kayýtsýz þartsýz yerine geçer.

03 0670


Altý Köþe Civatalar DIN 7990 M 12 20,5 12 8 18 mm

Diþ Ø d (b) mm ds mm k mm s mm mmax*

M 16 24,5 16 10 24 12,2

M 20 28,5 20 13 30 15,9

M 24 33 24 15 36 19,0

M 27 35,5 27 17 41 22,3 24,7

Çelik 4.6 Altý köþe somunlu EN ISO 4034 veya EN ISO 4032 Termik galvanize = Ateþli galvanize l

l

* EN ISO 4034 uyarýnca Diþ Ø d

M 12

M 16

l mm

Çelik 4.6 termik galv. Art.-Nr.

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 35 40 45 50 55

0074 12 0074 12 0074 12 0074 12 0074 12 0074 12 0074 12 0074 12 0074 12 0074 12 0074 12 0074 12 0074 12 0074 12 0074 12 0074 12 0074 12 0074 16 0074 16 0074 16 0074 16 0074 16

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 35 40 45 50 55

Amb./ Ad.

Diþ Ø d

100/1

M 16

50/1

M 20

50/1

l mm

Çelik 4.6 termik galv. Art.-Nr.

60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

0074 16 0074 16 0074 16 0074 16 0074 16 0074 16 0074 16 0074 16 0074 16 0074 16 0074 16 0074 20 0074 20 0074 20 0074 20 0074 20 0074 20 0074 20 0074 20 0074 20 0074 20 0074 20

Amb./ Ad.

60 65 70 75 80 85 25/1 90 95 100 110 120 40 45 50 55 60 65 25/1 70 75 80 85 90

HA civatalarýn kullanýlmasýnýn gerekli olmadýðý çelik ve metal yapý konstrüksiyonlarýnda. Ateþli galvaniz nedeniyle yüksek korozyon korumasý olduðundan dýþ mekanda kullaným için özellikle uygundur.

Diþ Ø d

M 20

M 24

M 27

l mm

Çelik 4.6 termik galv. Art.-Nr.

95 100 110 120 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 70 80 90 100 110

0074 20 0074 20 0074 20 0074 20 0074 24 0074 24 0074 24 0074 24 0074 24 0074 24 0074 24 0074 24 0074 24 0074 24 0074 24 0074 24 0074 24 0074 27 0074 27 0074 27 0074 27 0074 27

Amb./ Ad.

95 100 25/1 110 120 50 55 60 65 25/1 70 75 80 85 90 95 10/1 100 110 120 70 80 90 5/1 100 110

Diskler DIN 7989

MWF - 10/07 - 05947_TR - ©

Çelik ve metal yapý konstrüksiyonlarý için Tolerans: Model A Çelik Termik galvanize = Ateþli galvanize Diþ için

d1

d2

mm

mm

M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M 27 M 30 M 36

11 13,5 17,5 22 26 30 33 39

21 24 30 37 44 50 56 66

Çelik termik galv. Art.-Nr. 0074 02 0074 02 0074 02 0074 02 0074 02 0074 02

12 16 20 24 27 30

Amb./ Ad.

100/1

50

Çelik galv. Art.-Nr.

Amb./ Ad.

0449 10 0449 12 0449 16 0449 20 0449 24

100

0449 30 0449 36

50

03 0680

Altý köþe civatalar DIN 7990 ile baðlantýlý olarak kullanýlýr. l Ateþli galvaniz nedeniyle yüksek korozyon korumasý olduðundan dýþ mekanda kullaným için özellikle uygundur. Galvanizli l Sadece iç mekanlarda kullanýlmasý önerilir. l


İmbus Civatalar

silindirik baþlýklý DIN 912 (ISO 4762) uyarýnca Nom.-Ø d dk mm b mm s mm k mm

M2 3,8 16 1,5 2

M 2,5 4,5 17 2 2,5

M3 5,5 18 2,5 3

M4 7 20 3 4

M5 8,5 22 4 5

M6 10 24 5 6

M8 13 28 6 8

M 10 16 32 8 10

M 12 18 36 10 12

Nom.-Ø d dk mm b mm s mm k mm

M 14 21 40 12 14

M 16 24 44 14 16

M 18 27 48 14 18

M 20 30 52 17 20

M 24 36 60 19 24

M 27 40 66 19 27

M 30 45 72 22 30

M 36 54 84 27 36

M 42 63 96 32 42

Nom. Ød

M2

M 2,5

MWF - 02/03 - 02653_TR - ©

M3

M4

Uzunl. l mm 3 4 5 6 8 10 12 14 16 20 4 5 6 8 10 12 16 20 25 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 60 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25

Çelik 8.8 parlak Art.-Nr.

Amb. Çelik 8.8 glv. Amb. /Ad. mavi pas. /Ad. Art.-Nr.

0084 2

0082 3 0082 3 0082 3 0082 3 0082 3 0082 3 0082 3 0082 3

4 5 6 8 10 500 12 14 16

0082 3 0082 3 0082 3 0082 3 0082 3 0082 3 0082 3 0082 3

20 22 25 30 35 200 40 45 50

0082 4 0082 4 0082 4 0082 4 0082 4 0082 4 0082 4 0082 4 0082 4 0082 4 0082 4

5 6 8 10 12 14 500 16 18 20 22 25

0084 3 0084 3 0084 3 0084 3 0084 3 0084 3 0084 3 0084 3 0084 3 0084 3 0084 3 0084 3 0084 3 0084 3 0084 3 0084 3 0084 3 0084 3 0084 4 0084 4 0084 4 0084 4 0084 4 0084 4 0084 4 0084 4 0084 4 0084 4 0084 4

Çelik 8.8 glv. Amb. Çelik 10.9 sarý pas. /Ad. Parlak Art.-Nr. Art.-Nr.

20 500

4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 60 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25

500

0084 03 8 0084 03 12

500

100/500 100 500 0084 03 35 200

0084 03 45

100 500 100 500 200 500

0084 04 8 0084 04 10 0084 04 12 0084 04 16 500 0084 04 18 0084 04 20 0084 04 25

Amb. Çelik 12.9 /Ad. parlak Art.-Nr. 0083 2 3 0083 2 4 0083 2 5 0083 2 6 0083 2 8 0083 2 10 0083 2 12 0083 2 14 0083 2 16

0080 3

6 500 8 200 12

0080 3

16

0080 3

20

0080 3 0080 3

25 30

500

200

500 200 500

0080 3 0080 3

0080 4 0080 4 0080 4 0080 4

6 200 8 10 500 12

0080 4 0080 4 0080 4 0080 4 0080 4

16 200 18 20 22 25 500

03 0690

Çelik 8.8 parlak Çelik 8.8 galvanizli, mavi pasifize Çelik 8.8 galvanizli, sarý pasifize Çelik 10.9 parlak Çelik 12.9 parlak A2 A4

Amb. A2 /Ad. Art.-Nr. 0094 2 0094 2 0094 2 0094 2 500 0094 2 0094 2 0094 2

3 4 5 6 8 10 12

Amb. A4 /Ad. Art.-Nr. 500 100 1000 100 1000 100 1000

Amb. /Ad.

100

0083 25 0083 25 0083 25 0083 25 0083 25 0083 25 0083 25 0083 25 0083 25 0083 3 0083 3 0083 3 0083 3 0083 3 0083 3 0083 3 0083 3 0083 3 0083 3 0083 3 0083 3 0083 3 0083 3 0083 3

4 5 6 8 10 12 16 20 25 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40

0083 3

50 500

0083 4 0083 4 0083 4 0083 4 0083 4 0083 4 0083 4 0083 4 0083 4 0083 4 0083 4

5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25

500

200 500

200

500 200 500 200 500 200

500 200 100 500 100 500 200 500

0094 25 0094 25 0094 25 0094 25 0094 25 0094 25 0094 25

4 5 6 8 10 12 16

0094 3 0094 3 0094 3 0094 3 0094 3 0094 3

4 5 6 1000 8 10 12

0094 3 0094 3 0094 3 0094 3 0094 3 0094 3 0094 3 0094 3 0094 3

16 18 20 22 25 30 35 40 45

0094 4 0094 4 0094 4 0094 4 0094 4 0094 4 0094 4 0094 4 0094 4 0094 4 0094 4

5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25

1000 100 1000 500 1000

1000

500 200 500

1000

200 1000 200 500 200

0097 3 0097 3 0097 3 0097 3 0097 3 0097 3 0097 3 0097 3 0097 3 0097 3 0097 3 0097 3 0097 3 0097 3 0097 3

4 5 6 8 10 12 14 16 500 18 20 22 25 30 35 40

0097 4 0097 4 0097 4 0097 4 0097 4 0097 4 0097 4 0097 4 0097 4 0097 4 0097 4

5 200 6 8 10 12 14 16 500 18 20 22 25


Nom. Ød

M4

M5

MWF - 09/02 - 02654-TR - © •

M6

Uzunluk l mm 28 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 200 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 125 130 140

145

Çelik 8.8 Amb/Ad. Çelik 8.8 vz., parlak mavi pasifize Art.-Nr. Art.-Nr. 0082 4 28 200

0082 4 0082 4 0082 4 0082 4 0082 4 0082 4 0082 4 0082 4 0082 4 0082 4

30 35 40 45 50 55 60 65 70 80

0082 4 0082 5 0082 5 0082 5 0082 5 0082 5 0082 5 0082 5 0082 5 0082 5 0082 5 0082 5 0082 5 0082 5 0082 5 0082 5 0082 5 0082 5 0082 5 0082 5 0082 5 0082 5 0082 5 0082 5 0082 5 0082 5 0082 5 0082 5 0082 5 0082 5 0082 5 0082 5 0082 5 0082 5 0082 5 0082 6 0082 6 0082 6 0082 6 0082 6 0082 6 0082 6 0082 6 0082 6 0082 6 0082 6 0082 6 0082 6 0082 6 0082 6 0082 6 0082 6 0082 6 0082 6 0082 6 0082 6 0082 6 0082 6

100 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 200 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

0082 6 0082 6 0082 6 0082 6 0082 6 0082 6

100 110 120 125 130 140

500

200

200

500

200

100

200 100 200 100 500 200 500 200 500 200 500

200

100

Amb/Ad.

0084 4 0084 4 0084 4 0084 4 0084 4 0084 4 0084 4 0084 4 0084 4 0084 4 0084 4

30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90

0084 5 0084 5 0084 5 0084 5 0084 5 0084 5 0084 5 0084 5 0084 5 0084 5 0084 5 0084 5 0084 5 0084 5 0084 5 0084 5 0084 5 0084 5 0084 5 0084 5 0084 5

6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

0084 5

90

0084 5 0084 5 0084 5 0084 5 0084 5 0084 5 0084 5

100 110 120 130 140 100 150 160

500

Çelik 8.8 vz., sarı pasifize Art.-Nr.

Amb/Ad.

0084 04 30 500

0084 04 40 0084 04 45 0084 04 50 200 200

0084 04 65 200 0084 04 70

Çelik 10.9 parlak Art.-Nr. 0080 4 0080 4 0080 4

Amb/Ad.

30 35 40

0080 4

70

0080 5

6

200 100

0084 05 70

0080 5 0080 5 0080 5 0080 5 0080 5 0080 5 0080 5 0080 5 0080 5 0080 5 0080 5 0080 5 0080 5 0080 5 0080 5 0080 5 0080 5

10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

0084 05 80 100

0080 5

80

100

0084 05 100 100

0080 5

90

0080 5 0080 5 0080 5 0080 5 0080 5 0080 5

100 110 120 130 140 150

500

100 500

200

100

0084 05 0084 05 0084 05 0084 05 0084 05 0084 05 0084 05 0084 05 0084 05 0084 05 0084 05 0084 05 0084 05 0084 05 0084 05 0084 05

8 10 12 14 16 18 500 20 22 25 30 35 40 45 50 55 200 60

200 500

200

200

100 200 100

200

100

200

100

0084 5 180 0084 6 0084 6 0084 6 0084 6 0084 6 0084 6 0084 6 0084 6 0084 6 0084 6 0084 6 0084 6 0084 6 0084 6 0084 6 0084 6 0084 6 0084 6 0084 6 0084 6 0084 6 0084 6

8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

0084 6 100 0084 6 110 0084 6 120 0084 6 130 0084 6 140 0084 6 145

500

200

50 200

100

0084 06 0084 06 0084 06 0084 06 0084 06 0084 06 0084 06 0084 06 0084 06 0084 06 0084 06 0084 06 0084 06 0084 06 0084 06 0084 06 0084 06 0084 06

8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 100 60 65 70

0080 6 0080 6 0080 6 0080 6 0080 6 0080 6 0080 6 0080 6 0080 6 0080 6 0080 6 0080 6 0080 6

10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50

0080 6 0080 6 0080 6 0080 6

60 65 70 75

200

0084 06 90

0080 6

90

100

0084 06 100 0084 06 110 0084 06 120

0080 6 100 0080 6 110

100

0084 06 130

0080 6 130

100

0084 06 80

0084 06 145

03 0700

200 500 200 500 200 100

200

Çelik 12.9 parlak Art.-Nr.

Amb/Ad.

100 110 120 130 140 150 160 170

200 100 200 100 200

A4

Amb/Ad.

Art.-Nr.

0094 4 0094 4 0094 4 0094 4 0094 4 0094 4 0094 4 0094 4

30 35 40 45 50 55 60 65

0094 5 0094 5 0094 5 0094 5 0094 5 0094 5 0094 5 0094 5 0094 5 0094 5 0094 5 0094 5 0094 5 0094 5 0094 5 0094 5 0094 5 0094 5 0094 5

200

0097 4 0097 4 0097 4 0097 4 0097 4

30 35 40 45 50

500

0097 4

65

500

6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

0097 5 0097 5 0097 5 100 0097 5 0097 5 100/200 0097 5 500 0097 5 100 0097 5 200 100 0097 5 0097 5 100 0097 5 0097 5 0097 5 200 0097 5 0097 5 0097 5 100 0097 5 0097 5

6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

0094 5

80

200

0097 5

80

0094 5

90

200

500

200

500

200

100

200

0094 5 100 100

100

0083 6 6 500 0083 6 8 0083 6 10 100 0083 6 12 0083 6 14 500 0083 6 16 0083 6 18 100 0083 6 20 0083 6 22 500 0083 6 25 0083 6 30 0083 6 35 0083 6 40 0083 6 45 100 0083 6 50 0083 6 55 0083 6 60 0083 6 65 0083 6 70 0083 6 75 200 0083 6 80 0083 6 85 0083 6 90 0083 6 95 0083 6 100 100 0083 6 110 0083 6 120 0083 6 130 0083 6 140

Amb/Ad.

Art.-Nr.

0083 4 30 0083 4 35 0083 4 40 100 0083 4 45 0083 4 50 0083 4 55 200 0083 4 60 100 0083 4 65 200 0083 4 70 500 0083 4 80 0083 4 90 200 0083 4 100 0083 5 6 500 0083 5 8 0083 5 10 100 0083 5 12 0083 5 14 500 0083 5 16 100 0083 5 18 500 0083 5 20 100 0083 5 22 500 0083 5 25 0083 5 30 0083 5 35 0083 5 40 0083 5 45 100 0083 5 50 0083 5 55 0083 5 60 0083 5 65 0083 5 70 0083 5 75 200 0083 5 80 100 0083 5 85 200 0083 5 90 100 0083 5 0083 5 0083 5 0083 5 0083 5 0083 5 0083 5 0083 5

A2

0094 6 0094 6 0094 6 0094 6 0094 6 0094 6 0094 6 0094 6 0094 6 0094 6 0094 6 0094 6 0094 6 0094 6 0094 6 0094 6 0094 6 0094 6

8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

0097 6 0097 6 0097 6 25/200 0097 6 100 0097 6 200 0097 6 100 0097 6 200 0097 6 100 0097 6 0097 6 0097 6 0097 6 100 0097 6 0097 6 0097 6 0097 6 200 50 0097 6

8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60

0094 6

80

100

0097 6

80

0094 6

90

100

0097 6

90

100

70

0094 6 100 50

0097 6 100

0094 6 120 100

0097 6 120

0094 6 130 100

0097 6 130 0097 6 140

100


Nom. Ød

M6

M8

MWF - 06/03 - 02655_TR - ©

M 10

Uzunl. l mm 150 160 165 170 175 180 195 200 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 140 145 150 155 160 165 170 180 185 190 200 220 10 12 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 120 125 130 140 150 160

Çelik 8.8 Amb. parlak /Ad. Art.-Nr. 0082 6 150 100 0082 6 160 0082 6 175 50 0082 6 180 100 0082 6 200 0082 8 8 0082 8 10 0082 8 12 0082 8 14 0082 8 16 0082 8 18 0082 8 20 0082 8 22 0082 8 25 0082 8 30 200 0082 8 35 0082 8 40 0082 8 45 0082 8 50 0082 8 55 0082 8 60 0082 8 65 0082 8 70 0082 8 75 0082 8 80 0082 8 85 0082 8 90 0082 8 100 0082 8 105 0082 8 110

Çelik 8.8 glv., Amb. mavi pas. /Ad. Art.-Nr. 0084 6 150 0084 6 160 0084 6 170

100

0084 06 165 50 0084 06 170

0084 6 200 0084 8 10 0084 8 12 0084 8 14 0084 8 16 0084 8 18 0084 8 20 0084 8 22 0084 8 25 0084 8 30 0084 8 35 0084 8 40 0084 8 45 0084 8 50 0084 8 55 0084 8 60 0084 8 65 0084 8 70 0084 8 75 0084 8 80 0084 8 85 0084 8 90 0084 8 95 0084 8 100 0084 8 110

200

100

200

100 200

100

0082 8 130 0082 8 140

0084 8 130 50 0084 8 140 100

0082 8 150

0084 8 150

0082 8 160

0084 8 0084 8 0084 8 0084 8

160 50 165 170 180

0082 8 200 50

0084 8 200 50

0082 10 10 0082 10 12 0082 10 16 0082 10 18 200 0082 10 20 0082 10 22 0082 10 25 0082 10 30 0082 10 35 0082 10 40 0082 10 45 0082 10 50 0082 10 55 0082 10 60 0082 10 65 100 0082 10 70 0082 10 75 0082 10 80 0082 10 85 0082 10 90 0082 10 95 0082 10 100 0082 10 105 0082 10 110 0082 10 120 50

0084 10 10 100 0084 10 12 200 0084 10 16 100 0084 10 0084 10 0084 10 0084 10 0084 10 0084 10 0084 10 0084 10 0084 10 0084 10 0084 10 0084 10 0084 10 0084 10 0084 10 0084 10

20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

Çelik 12.9 Amb. parlak /Ad. Art.-Nr. 0083 6 150 100 0083 6 160

A2

Amb. /Ad.

Art.-Nr. 0094 6 150 100

A4

Amb. /Ad.

Art.-Nr. 0097 6 150 100

0083 6 180 100

0084 8 120

0082 10 130 0082 10 140 0082 10 150 25 0082 10 160

Çelik 10.9 Amb. parlak /Ad. Art.-Nr. 0080 6 150 100

0084 6 180

0082 8 120 100

0082 8 170 50 0082 8 180

Çelilk 8.8 glv., Amb. sarý pas. /Ad. Art.-Nr.

0084 08 0084 08 0084 08 0084 08 0084 08 0084 08 0084 08 0084 08 0084 08 0084 08 0084 08 0084 08 0084 08 0084 08 0084 08 0084 08 0084 08 0084 08 0084 08 0084 08

8 10 12 14 16 200 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 100 80

0080 8 0080 8

10 12

0080 8 0080 8 0080 8

16 18 20

0084 08 90

0080 8 0080 8 0080 8 0080 8 0080 8 0080 8 0080 8 0080 8 0080 8 0080 8 0080 8 0080 8 0080 8 0080 8

25 30 200 35 40 45 50 55 60 65 70 75 100 80 85 200 90

0084 08 100

0080 8 100

0083 8 10 0083 8 12 0083 8 14 0083 8 16 0083 8 18 0083 8 20 0083 8 22 0083 8 25 0083 8 30 0083 8 35 0083 8 40 0083 8 45 0083 8 50 0083 8 55 0083 8 60 0083 8 65 0083 8 70 0083 8 75 0083 8 80 0083 8 85 0083 8 90 0083 8 95 0083 8 100

0084 08 110 0084 08 115 0084 08 120

0080 8 110

0083 8 110

0094 8 110 200

0097 8 110

0080 8 0080 8 0080 8 0080 8

0083 8 120

0094 8 120 50

0097 8 120

0084 08 140 100 0084 08 145 0084 08 150 50

100

50 100 50 100

0084 10 100 0084 10 105 0084 10 110 0084 10 120 0084 10 125 50 0084 10 130 0084 10 140 0084 10 150 0084 10 160

120 100 125 130 140

0080 8 150 0080 8 160

0084 08 170 50

0080 8 170 50 0080 8 180 0080 8 190 25 0080 8 200

0084 010 12 0084 010 16 0084 010 20 100

200

0083 6 200 50

0084 010 25 0084 010 30 0084 010 35 0084 010 40 0084 010 45 0084 010 50 0084 010 55 0084 010 60 0084 010 65

50

0084 010 75 0084 010 80 0084 010 90 0084 010 100

0084 010 150 25

0080 10 0080 10 0080 10 0080 10 0080 10 0080 10 0080 10 0080 10 0080 10 0080 10 0080 10 0080 10 0080 10 0080 10 0080 10 0080 10 0080 10 0080 10

16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

200 100 200 100 200

100

0080 10 100 0080 10 105 0080 10 110 0080 10 120 50 0080 10 125 0080 10 130 0080 10 140 0080 10 150 25 0080 10 160

03 0701

100 200 100 200 100 200

0094 8 0094 8

200

0094 8 0094 8 0094 8 0094 8 0094 8 0094 8 0094 8 0094 8 0094 8 0094 8 0094 8 0094 8 0094 8 0094 8 0094 8 0094 8 0094 8

100

0094 8 0094 8

100

200 100

10 100 12

0097 8 0097 8 0097 8 16 100 0097 8 18 100/200 0097 8 20 0097 8 22 0097 8 25 0097 8 30 0097 8 35 0097 8 40 100 0097 8 45 0097 8 50 0097 8 55 0097 8 60 0097 8 65 0097 8 70 50 0097 8 75 100 0097 8 80 50 0097 8 85 0097 8 95 100 100 50

10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 100 45 50 55 60 65 70 75 80 90

0083 8 130 50 0083 8 140

0097 8 130 0097 8 140

0083 8 150 0083 8 155 25 0083 8 160

0097 8 150

0083 8 0083 8 0083 8 0083 8 0083 8

180 185 190 200 220

0083 10 0083 10 0083 10 0083 10 0083 10 0083 10 0083 10 0083 10 0083 10 0083 10 0083 10 0083 10 0083 10 0083 10 0083 10 0083 10 0083 10 0083 10 0083 10

12 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

0083 10 100 0083 10 110 0083 10 120 0083 10 125 0083 10 130 0083 10 140 0083 10 150 0083 10 160

100

50 25 50 25 200 100 200

100

500 100

50 25 50 25

0094 10 0094 10 0094 10 0094 10 0094 10 0094 10 0094 10 0094 10 0094 10 0094 10 0094 10 0094 10 0094 10 0094 10

16 100 18 200 20 22 25 30 100 35 40 45 50 55 60 65 70 50 0094 10 80

0097 10 16 0097 10 20 0097 10 0097 10 0097 10 0097 10 0097 10 0097 10 0097 10 0097 10 0097 10 0097 10

25 100 30 35 40 45 50 55 60 65 70

0097 10 80

0094 10 90

0097 10 90 50

0094 10 100

0097 10 100

0094 10 120 50

0097 10 110 0097 10 120 0097 10 130 0097 10 140 0097 10 150


03 0702


Nom. Ød

M 10

M 12

MWF - 08/02 - 02656.txt_TR - ©

M 14

Uzunl. l mm 170 180 190 195 200 210 220 230 240 260 265 280 300 16 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 130 135 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 260 280 300 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 105 110 120 130 140 150 160 180 195 200

Çelik 8.8 Amb. parlak /Ad. Art.-Nr. 0082 10 170 50 0082 10 180 25 0082 10 195 0082 10 200 50 0082 10 210 25 0082 10 220 0082 10 230 50 0082 10 240 25 0082 10 260 0082 10 265 15 0082 10 280 25 0082 10 300 0082 12 16 0082 12 20 0082 12 25 0082 12 30 0082 12 35 0082 12 40 0082 12 45 0082 12 50 0082 12 55 0082 12 60 0082 12 65 0082 12 70 0082 12 75 0082 12 80 0082 12 85 0082 12 90 0082 12 95 0082 12 100 0082 12 105 0082 12 110

100

50

Çelik 8.8 glv., Amb. mavi pas. /Ad. Art.-Nr. 0084 10 180 25

25

0084 10 220

0080 10 220

0084 10 240 0084 10 260 25

0080 10 240 0080 10 260

0084 10 280 0084 10 300 0084 12 16 0084 12 20 0084 12 22 0084 12 25 0084 12 30 0084 12 35 100 0084 12 40 0084 12 45 0084 12 50 0084 12 55 0084 12 60 0084 12 65 0084 12 70 0084 12 75 0084 12 80

0080 10 280 0080 10 300 0080 12 16 0080 12 20

0084 012 16 0084 012 20 0084 012 25 0084 012 30 0084 012 35 0084 012 40 50 0084 012 50 0084 012 60 0084 012 70 0084 012 75 0084 012 90 50

0084 12 100 50 0084 12 110 0084 12 120 0084 12 130

0082 12 220 0082 12 230 0082 12 240 0082 12 260 0082 12 280 0082 12 300 0082 14 20

0084 12 220 15 0084 12 230 25 0084 12 240 0084 12 260 15 0084 12 280 0084 12 300 0084 14 20

0082 14 0082 14 0082 14 0082 14 0082 14 0082 14 0082 14 0082 14 0082 14 0082 14 0082 14 0082 14

0084 14 0084 14 0084 14 0084 14 0084 14 0084 14

0082 14 90 25 0082 14 100 50 0082 14 110 0082 14 120 25 0082 14 130 50 0082 14 140 25 0082 14 150 0082 14 160 50 0082 14 180 0082 14 195 25 0082 14 200 50

Amb. /Ad.

0084 10 200 15

0082 12 120 0082 12 130 0082 12 135 50 0082 12 140 0082 12 150 0082 12 160 0082 12 170 0082 12 180 0082 12 190 0082 12 200 25

25 100 30 35 40 45 50 55 60 50 65 70 75 80

Çelik 10.9 parlak Art.-Nr.

0080 10 180 25 0080 10 190 50 0080 10 195 0080 10 200

0084 12 90 25 50

Çelik 8.8 glv., Amb. sarý pas. /Ad. Art.-Nr.

25 100 30 35 40 45 50

0084 14 60 50 0084 14 70 0084 14 80 0084 14 90 25 0084 14 100 50 0084 14 110 25 0084 14 130 50 0084 14 140 0084 14 150 25 0084 14 160 0084 14 180 0084 14 200 15

25

25 30 35 100 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 50

0084 012 110 0084 012 120 0084 012 130

50

0080 12 110 0080 12 115 0080 12 120 0080 12 140 0080 12 150 0080 12 160

0084 012 200 25

0080 12 180 0080 12 190 0080 12 200 25 0080 12 220

0084 014 50 50

A2

Amb. /Ad.

Art.-Nr.

0083 10 240

0083 12 0083 12 0083 12 0083 12 0083 12 0083 12 0083 12 0083 12 0083 12 0083 12 0083 12 0083 12 0083 12 0083 12 0083 12

16 20 22 25 30 35 100 40 45 50 55 60 65 70 75 50 80

Art.-Nr.

0094 12 0094 12 0094 12 0094 12 0094 12 0094 12 0094 12 0094 12 0094 12 0094 12

25 30 35 40 50 45 50 55 60 65 70

0094 12 80

0083 12 90

0094 12 90

0083 12 100 100 0083 12 105 0083 12 110 50 0083 12 120 0083 12 130

0094 12 100

0083 12 140 0083 12 150 0083 12 160 0083 12 170 0083 12 180 0083 12 200 0083 12 210 0083 12 220

0097 12 16 0097 12 20

0094 12 20

0097 12 0097 12 0097 12 0097 12 0097 12 0097 12 0097 12 0097 12

25 30 35 40 45 50 55 60

0097 12 70 0097 12 80

25

0097 12 90 0097 12 100

0094 12 110

0097 12 110

0094 12 120

0097 12 120 0097 12 130 0097 12 140 0097 12 150

0094 12 180 25 25

0083 12 240 0083 12 260 0083 12 280 0083 12 300 0083 14 20 0083 14 22 0083 14 25 0083 14 30 0083 14 35 100 0083 14 40 0083 14 45 0083 14 50 0083 14 55 0083 14 60 0083 14 65 0083 14 70

0094 14 0094 14 0094 14 0094 14 0094 14 0094 14 0094 14 0094 14 0094 14 0094 14

0083 14 80

0094 14 80

0083 14 90 50 0083 14 100

0094 14 90 0094 14 100

0080 14 110 0080 14 120 0080 14 130 0080 14 140 0080 14 150 0080 14 160

0083 14 110 0083 14 120 0083 14 130 0083 14 140 0083 14 150 25 0083 14 160

0094 14 110 0094 14 120 0094 14 130 0094 14 140

03 0710

Amb. /Ad.

25

0080 12 240 0080 12 260 0080 12 280 0080 12 300 0080 14 20 0080 14 22 0080 14 25 100 0080 14 30 0080 14 35 0080 14 40 0080 14 45 50 0080 14 50 0080 14 55 100 0080 14 60 0080 14 65 0080 14 70 0080 14 75 0080 14 80 0080 14 85 0080 14 90 0080 14 100 50

0080 14 200 25

A4

0083 10 200 50 0083 10 220

0080 12 100

0084 12 140 0084 12 150 0084 12 160 0084 12 170 25 0084 12 180 0084 12 200

0080 12 0080 12 0080 12 0080 12 0080 12 0080 12 0080 12 0080 12 0080 12 0080 12 0080 12 0080 12 0080 12 0080 12

Çelik 12.9 Amb. parlak /Ad. Art.-Nr. 0083 10 170 50 0083 10 180

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

25

50


Nom. Ød

M 16

MWF - 08/02 - 07319.txt_TR - ©

M 18

M 20

Uzunluk L mm

Çelik 8.8 parlak Art.-Nr.

20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 120 130 140 150 160 170 180 190 195 200 210 220 230 240 250 260 280 300 340 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200 220 240 260 280 300 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110

0082 16 20

0084 16 20

0082 16 0082 16 0082 16 0082 16 0082 16 0082 16 0082 16 0082 16 0082 16 0082 16 0082 16 0082 16 0082 16 0082 16

25 30 35 40 45 50 50 55 60 65 70 75 80 85 25 90 50

0084 16 0084 16 0084 16 0084 16 0084 16 0084 16 0084 16 0084 16 0084 16 0084 16 0084 16 0084 16 0084 16 0084 16

0082 16 0082 16 0082 16 0082 16 0082 16 0082 16 0082 16 0082 16 0082 16 0082 16 0082 16 0082 16 0082 16 0082 16

100 105 110 120 130 25 140 150 160 170 180 190 1 195 200 210 25

0082 16 0082 16 0082 16 0082 16

230 240 1 250 25 260 1/5

0082 18 0082 18 0082 18 0082 18 0082 18 0082 18 0082 18 0082 18 0082 18 0082 18 0082 18 0082 18 0082 18 0082 18 0082 18 0082 18 0082 18 0082 18 0082 18

30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180

0082 20 0082 20 0082 20 0082 20 0082 20 0082 20 0082 20 0082 20 0082 20 0082 20 0082 20

Amb./Ad.

Çelik 8.8

Amb./Ad. Çelik

gvz., mavi pas.

Art.-Nr.

50

Amb./Ad. Çelik

10.9 parlak Art.-Nr.

0084 016 30 0084 016 40 50 0084 016 45 0084 016 50

0084 016 90 50

50

20 22 25 30 35 50 40 45 50 55 60 65 70 25 75 80 85 50 90

0080 16 100 25

0084 16 0084 16 0084 16 0084 16 0084 16 0084 16

0080 16 0080 16 0080 16 0080 16 0080 16 0080 16

110 120 130 25 140 150 160

0084 016 160 25

110 50 120 130 140 150 25 160

0084 16 180 0084 16 190 50

0080 16 180

0084 16 0084 16 0084 16 0084 16 0084 16

0080 16 200

200 15 210 220 25 230 240

0084 016 250 25

0084 18 30 0084 18 35 0084 18 40 25 0084 18 50

25 50

0080 16 0080 16 0080 16 0080 16 0080 16 0080 16 0080 16 0080 16 0080 16 0080 16 0080 16 0080 16 0080 16 0080 16 0080 16 0080 16

Amb./Ad. Çelik

0084 16 100

25

0084 18 65 25

25 50 25

50

0084 18 130 25

25 50

0084 18 160 15

30 35 40 45 50 55 60 65 25 70 75 80

0082 20 90 0082 20 100 0082 20 110

25 30 35 40 45 50 50 55 60 65 70 75 80 85 90

8.8 gvz., sarý pas. Art.-Nr.

0084 20 0084 20 0084 20 0084 20 0084 20 0084 20 0084 20 0084 20 0084 20 0084 20 0084 20

30 35 40 45 50 55 60 65 25 70 75 80

0084 20 90 0084 20 100 0084 20 110

0084 020 30 25 0084 020 35

0084 020 60 25

0084 020 100 25 0084 020 110

12.9 parlak Art.-Nr. 0083 16 0083 16 0083 16 0083 16 0083 16 0083 16 0083 16 0083 16 0083 16 0083 16 0083 16 0083 16

Amb./Ad. A2

Art.-Nr.

20 22 25 30 35 50 40 45 50 55 60 65 70

Art.-Nr.

0094 16 0094 16 0094 16 0094 16

25 30 35 40

0094 16 0094 16 0094 16 0094 16 0094 16

50 55 60 65 70

0097 16 0097 16 0097 16 0097 16 0097 16 0097 16 0097 16 0097 16

25 30 35 40 45 50 55 60

0097 16 70 25

0083 16 90 0083 16 95 0083 16 100 50

0094 16 90

0097 16 90

0094 16 100

0097 16 100

0094 16 0094 16 0094 16 0094 16 0094 16

0097 16 0097 16 0097 16 0097 16 0097 16

110 120 130 140 150

0097 20 0097 20 0097 20 0097 20 0097 20 0097 20 0097 20

40 45 50 55 60 65 70 25

0083 16 0083 16 0083 16 0083 16 0083 16 0083 16 0083 16 0083 16 0083 16

110 120 130 140 150 160 170 180 190

25

15

110 120 130 140 150

0097 16 80

25

0094 16 80

10 1/10 25

0080 16 220 0080 16 240 25

0083 16 240 15

0080 16 0080 16 0080 16 0080 16 0080 18 0080 18 0080 18 0080 18 0080 18 0080 18 0080 18 0080 18 0080 18 0080 18 0080 18 0080 18 0080 18 0080 18 0080 18 0080 18 0080 18 0080 18 0080 18 0080 18 0080 18 0080 18 0080 18 0080 18 0080 18 0080 20 0080 20 0080 20 0080 20 0080 20 0080 20 0080 20 0080 20 0080 20 0080 20 0080 20 0080 20 0080 20 0080 20 0080 20 0080 20

0083 16 0083 16 0083 16 0083 16

260 280 25 300 15 340

0083 18 0083 18 0083 18 0083 18 0083 18 0083 18

35 40 45 50 55 60

0083 18 0083 18 0083 18 0083 18 0083 18 0083 18

70 80 90 100 110 120

0083 20 0083 20 0083 20 0083 20 0083 20 0083 20 0083 20 0083 20 0083 20

30 35 40 45 50 55 60 65 25 70

03 0720

Amb./Ad.

0083 16 80 25

0083 16 200 0083 16 210 0083 16 220

260 280 300 340 10 30 35 40 45 50 50 55 60 65 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200 220 240 260 280 300 25 30 35 40 45 50 55 60 25 65 70 75 80 85 90 100 110

Amb./Ad. A4

0094 18 35

25

0094 18 0094 18 0094 18 0094 18 0094 18 0094 18 0094 18 0094 18 0094 18 0094 18 0094 18 0094 18 0094 18 0094 18 0094 18

45 50 55 60 25 65 70 80 90 100 110 120 130 1/25 140 150 160

0094 20 0094 20 0094 20 0094 20 0094 20 0094 20 0094 20 0094 20 0094 20

30 35 40 45 50 55 60 25 65 70

0083 20 80

0094 20 80

0097 20 80

0083 20 90 0083 20 100 0083 20 110

0094 20 90 0094 20 100 0094 20 110 1/25

0097 20 90 0097 20 100 0097 20 110


Nom. Ød

M 20

M 24

MWF - 05/03 - 07320_TR - ©

M 27

Uzunl. l mm

Çelik 8.8 parlak Art.-Nr.

120 130 140 145 150 160 170 180 200 210 220 240 250 260 280 290 300 360 380 400 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 15´0 160 170 180 190 200 220 230 240 250 260 280 290 300 310 320 360 380 400 420 45 50 55 60 65 70 80 90 100 105 110 120 130 140 150 160 180 200 220

0082 20 0082 20 0082 20 0082 20 0082 20 0082 20 0082 20 0082 20 0082 20

Amb./Ad. Çelik

8.8 gvz. Amb./Ad. Çelik 8.8 gvz, Amb./Ad Çelik 10.9 mavi pas. sarý pas. parlak Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

120 130 140 145 150 160 170 180 200

25 1/25 25 1/10

10

0082 20 220 1/10 0082 20 240 0082 20 260 10 0082 20 280 0082 20 300

0084 20 120 25 0084 20 140 0084 20 150 15 0084 20 160 0084 20 0084 20 0084 20 0084 20 0084 20 0084 20 0084 20 0084 20 0084 20 0084 20

180 10 200 210 220 240 10 250 260 280 290 300

0082 20 400 1 0082 24 0082 24 0082 24 0082 24 0082 24 0082 24 0082 24

40 45 50 55 60 65 70

0082 24 0082 24 0082 24 0082 24 0082 24 0082 24 0082 24 0082 24 0082 24

80 90 100 110 120 130 10 140 150 160

25

0082 24 180 0082 24 0082 24 0082 24 0082 24 0082 24 0082 24 0082 24 0082 24 0082 24

200 220 230 240 250 260 280 290 300

0084 24 0084 24 0084 24 0084 24 0084 24 0084 24

45 50 55 60 65 70

0084 24 0084 24 0084 24 0084 24 0084 24 0084 24 0084 24 0084 24 0084 24

25 80 90 1/10 100 110 10 120 130 15 140 150 160

15 25 15

0084 24 180 1/10

0084 24 200 0084 24 220

10 25 10

0084 24 0084 24 0084 24 0084 24

240 250 260 280

10

Amb./Ad Çelik

12.9 parlak Art.-Nr.

A2

Amb./Ad

A4

Amb./Ad

Art.-Nr.

Art.-Nr.

0080 20 120 0080 20 130 0080 20 140 25

0083 20 120 0083 20 130 0083 20 140 25

0094 20 120 0094 20 130 0094 20 140

0097 20 120 0097 20 130 0097 20 140 25

0080 20 0080 20 0080 20 0080 20 0080 20 0080 20 0080 20 0080 20

0083 20 0083 20 0083 20 0083 20 0083 20 0083 20 0083 20 0083 20

0094 20 150 0094 20 160

150 160 170 180 200 210 220 10 240

0080 20 260 0080 20 280 0080 20 300

0080 24 0080 24 0080 24 0080 24 0080 24 0080 24 0080 24 0080 24 0080 24 0080 24 0080 24 0080 24 0080 24 0080 24 0080 24 0080 24 0080 24 0080 24 0080 24 0080 24 0080 24 0080 24 0080 24

35 40 45 50 55 25 60 65 70 75 80 90 1/10 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 10 200 220

0080 24 0080 24 0080 24 0080 24

240 250 260 280

0080 24 300

0082 24 320 1 0082 24 360

0084 24 320 0084 24 360 1

0082 24 0082 27 0082 27 0082 27 0082 27

420 1 45 50 55 25 60

0084 24 0084 27 0084 27 0084 27 0084 27

420 1 45 50 55 60

0080 24 0080 24 0080 24 0080 24

320 360 1 380 400

0082 27 0082 27 0082 27 0082 27

70 80 90 100

0084 27 0084 27 0084 27 0084 27

70 80 90 100

0080 27 0080 27 0080 27 0080 27 0080 27 0080 27 0080 27 0080 27

50 25 55 60 65 70 80 90 100

0082 27 0082 27 0082 27 0082 27 0082 27 0082 27 0082 27 0082 27

110 120 10 130 140 150 160 180 200

0084 27 0084 27 0084 27 0084 27 0084 27 0084 27 0084 27 0084 27

110 120 130 140 150 160 180 200

0080 27 0080 27 0080 27 0080 27 0080 27 0080 27 0080 27 0080 27

110 120 130 140 150 160 180 200

03 0730

150 160 170 10 180 1/10 200 10 210 220 240 25 0083 20 260 0083 20 280

1/25

0094 20 180

0083 20 300 0083 20 360 1 0083 20 380

0084 24 300

10

Amb./Ad

10

0083 24 0083 24 0083 24 0083 24 0083 24

50 55 60 65 70

0083 24 0083 24 0083 24 0083 24 0083 24 0083 24 0083 24 0083 24 0083 24

80 90 1/10 100 110 10 120 1/10 130 140 150 160

25 1/10 25

0083 24 180 0083 24 0083 24 0083 24 0083 24

200 220 10 230 240

0083 24 0083 24 0083 24 0083 24 0083 24

260 280 290 300 310

0083 27 0083 27 0083 27 0083 27 0083 27 0083 27 0083 27 0083 27 0083 27

50 55 60 65 70 80 90 100 105 10

0083 27 0083 27 0083 27 0083 27 0083 27 0083 27 0083 27 0083 27

120 130 140 150 160 180 200 220 1

0094 24 0094 24 0094 24 0094 24 0094 24 0094 24 0094 24

40 45 50 55 60 65 70

0094 24 0094 24 0094 24 0094 24 0094 24 0094 24 0094 24 0094 24 0094 24

1/10 80 90 100 110 120 130 140 10 150 160

1/10 10

0094 24 180

10

0097 20 150


Diþ Ø d

M4

M5

MWF - 09/02 - 02654_TR - ©

M6

u mm 28 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 200 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 125 130 140 145

Çelik 8.8 parlak Art.-Nr.

Amb./ Çelik 8.8 gvz., Amb./ Çelik 8.8 gvz., Amb./ Çelik 10.9 mavi pas. sarý pas. parlak Ad. Ad. Ad. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

1082 4 28 200 10824 30 10824 35 1082 4 40 500 10824 4 45 1082 4 50 1082 4 55 1082 4 60 1082 4 65 200 1082 4 70 1082 4 80 1082 4 100 1082 5 6 1082 5 8 1082 5 10 1082 5 12 1082 5 14 1082 5 16 1082 5 18 1082 5 20 1082 5 22 1082 5 25 1082 5 30 1082 5 35 1082 5 40 1082 5 45 1082 5 50 1082 5 55 1082 5 60 1082 5 65 1082 5 70 1082 5 75 1082 5 80 1082 5 85 1082 5 90 1082 5 95 1082 5 100 1082 5 110 1082 5 120 1082 5 130 1082 5 140 1082 5 150 1082 5 160 1082 5 170 1082 5 180 1082 5 200 1082 6 6 1082 6 8 1082 6 10 1082 6 12 1082 6 14 1082 6 16 1082 6 18 1082 6 20 1082 6 22 1082 6 25 1082 6 30 1082 6 35 1082 6 40 1082 6 45 1082 6 50 1082 6 55 1082 6 60 1082 6 65 1082 6 70 1082 6 75 1082 6 80 1082 6 85 1082 6 90

1084 4 30 1084 4 35 1084 4 40 1084 445 1084 4 50 1084 4 55 1084 4 60 1084 4 65 1084 4 70 1084 4 80 1084 4 90

1084 04 30 500

500

1084 04 40 1084 04 45 1084 04 50 200 200

1084 04 65 200 1084 04 70

1080 4 30 1080 4 35 1080 4 40

1080 4 70

Amb./ Çelik 12.9 Ad. parlak Art.-Nr. 200 500

200

200

500

200

1084 5 6 1084 5 8 1084 5 10 1084 5 12 1084 5 14 1084 5 16 1084 5 18 1084 5 20 1084 5 22 1084 5 25 1084 5 30 1084 5 35 1084 5 40 1084 5 45 1084 5 50 1084 5 55 1084 5 60 1084 5 65 1084 5 70 1084 5 75 1084 5 80 1084 5 90

100

200 100 200 100 500 200 500 200 500 200 500

200

1082 6 100 1082 6 110 100 1082 6 120 1082 6 125 1082 6 130 1082 6 140

1084 05 8 1084 05 10 1084 05 12 1084 05 14 1084 05 16 1084 05 18 500 1084 05 20 1084 05 22 1084 05 25 1084 05 30 1084 05 35 1084 05 40 1084 05 45 1084 05 50 1084 05 55 200 1084 05 60

1080 5 6

1084 05 70

1080 5 10 1080 5 12 1080 5 14 1080 5 16 1080 5 18 1080 5 20 1080 5 22 1080 5 25 1080 5 30 1080 5 35 1080 5 40 1080 5 45 1080 5 50 1080 5 55 1080 5 60 1080 5 65 1080 5 70

200 100

1084 05 80 100

1080 5 80

100

1084 05 100 100

1080 5 90

500

100 500

200

100

1084 5 100 1084 5 110 1084 5 120 1084 5 130 1084 5 140 100 1084 5 150 1084 5 160

200

100 200 100

200

100

200

1080 5 100 1080 5 110 1080 5 120 1080 5 130 100 1080 5 140 1080 5 150

1084 5 180 1084 6 8 1084 6 10 1084 6 12 1084 6 14 1084 6 16 1084 6 18 1084 6 20 1084 6 22 1084 6 25 1084 6 30 1084 6 35 1084 6 40 1084 6 45 1084 6 50 1084 6 55 1084 6 50 1084 6 65 1084 6 70 1084 6 75 1084 6 80 1084 6 85 1084 6 90

500

200

1084 06 8 1084 06 10 1084 06 12 1084 06 14 1084 06 16 1084 06 18 1084 06 20 1084 06 22 1084 06 25 1084 06 30 1084 06 35 1084 06 40 1084 06 45 1084 06 50 1084 06 55 100 1084 06 60 1084 06 65 1084 06 70 1084 06 80

50 200

1084 6 100 1084 6 110 1084 6 120

1080 6 10 1080 6 12 1080 6 14 1080 6 16 1080 6 18 1080 6 20 1080 6 22 1080 6 25 1080 6 30 1080 6 35 1080 6 40 1080 6 45 1080 6 50 1080 6 60 1080 6 65 1080 6 70 1080 6 75

200 500 200 500 200 100

200

200

1084 06 90

1080 6 90

1084 06 100 1084 06 110 1084 06 120

1080 6 100 100 1080 6 110

1084 06 130

1080 6 130 100

100

1083 4 30 1083 4 35 1083 4 40 1083 4 45 1083 4 50 1083 4 55 1083 4 60 1083 4 65 1083 4 70 1083 4 80 1083 4 90 1083 4 100 1083 5 6 1083 5 8 1083 5 10 1083 5 12 1083 5 14 1083 5 16 1083 5 18 1083 5 20 1083 5 22 1083 5 25 1083 5 30 1083 5 35 1083 5 40 1083 5 45 1083 5 50 1083 5 55 1083 5 60 1083 5 65 1083 5 70 1083 5 75 1083 5 80 1083 5 85 1083 5 90

Amb./ A2 Ad. Art.-Nr.

200

200 100 200 500

Amb./ A4 Ad. Art.-Nr. 1097 4 30 1097 4 35 1097 4 40 1097 4 45 1097 4 50

500

1097 4 65

500

1094 4 30 1094 4 35 1094 4 40 1094 4 45 1094 4 50 1094 4 55 1094 4 60 1094 4 65

200

1094 5 6 1094 5 8 1094 5 10 1094 5 12 10945 14 1094 5 16 1094 5 18 1094 5 20 1094 5 22 1094 5 25 1094 5 30 10945 35 1094 5 40 1094 5 45 1094 5 50 1094 5 55 1094 5 60 1094 5 65 1094 5 70

1097 5 6 1097 5 8 1097 5 10 1097 5 12 100 1097 5 14 100/200 1097 5 16 1097 5 18 500 1097 5 20 100 200 1097 5 25 100 1097 5 30 1097 5 35 100 1097 5 40 1097 5 45 200 1097 5 50 1097 5 55 1097 5 60 100 1097 5 65 1097 5 70

1094 5 80

200

1094 5 90

200

500

200

200 500 100 500 100 500 100 500

100

200 100 200 100

1083 5 100 1083 5 110 1083 5 120 1083 5 130 1083 5 140 1083 5 150 1083 5 160 1083 5 170

200 100 200 100 200

1083 6 6 1083 6 8 1083 6 10 1083 6 12 1083 6 14 1083 6 16 1083 6 18 1083 6 20 1083 6 22 1083 6 25 1083 6 30 1083 6 35 1083 6 40 1083 6 45 1083 6 50 1083 6 55 1083 6 60 1083 6 65 1083 6 70 1083 6 75 1083 6 80 1083 6 85 1083 6 90 1083 6 95 1083 6 100 1083 6 110 1083 6 120

500

500

1084 06 145

03 0740

1083 6 130 1083 6 140

200

100

200

1097 5 80

1094 5 100 100

100

100 500 100 500

100

1094 6 8 1094 6 10 1094 6 12 1094 6 14 1094 6 16 1094 6 18 1094 6 20 1094 6 22 1094 6 25 1094 6 30 1094 6 35 1094 6 40 1094 6 45 1094 6 50 1094 6 55 1094 6 60 1094 6 65 1094 6 70

1097 6 8 1097 6 10 1097 6 12 25/200 1097 6 14 1097 6 16 100 1097 6 18 200 1097 6 20 100 1097 6 22 200 1097 6 25 100 1097 6 30 1097 6 35 1097 6 40 1097 6 45 100 1097 6 50 1097 6 55 1097 6 60 200 1097 6 70 50 100

200

100

1094 6 80

100

1097 6 80

1094 6 90

100

1097 6 90

1094 6 100 50

1097 6 100

1094 6 120 100

1097 6 120

1094 6 130 100

1097 6 130 1097 6 140

100 1084 6 130 1084 6 140 1084 6 145

Amb./ Ad.

100


Nom. Ød

M6

M8

MWF - 06/03 - 20045_TR - ©

M 10

Uzunl. l mm 150 160 165 170 175 180 195 200 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 140 145 150 155 160 165 170 180 185 190 200 220 10 12 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 120 125 130 140 150 160

Çelik 8.8 Amb. kaplamasız /Ad. Art.-Nr. 1082 6 150 100 1082 6 160 1082 6 175 50 1082 6 180 100 1082 6 200 1082 8 8 1082 8 10 1082 8 12 1082 8 14 1082 8 16 1082 8 18 1082 8 20 1082 8 22 1082 8 25 1082 8 30 200 1082 8 35 1082 8 40 1082 8 45 1082 8 50 1082 8 55 1082 8 60 1082 8 65 1082 8 70 1082 8 75 1082 8 80 1082 8 85 1082 8 90 1082 8 100 1082 8 105 1082 8 110

Çelik 8.8 glv., Amb. mavi pas. /Ad. Art.-Nr. 1084 6 150 1084 6 160 1084 6 170

100

1084 06 165 50 1084 06 170

1084 6 200 1084 8 10 1084 8 12 1084 8 14 1084 8 16 1084 8 18 1084 8 20 1084 8 22 1084 8 25 1084 8 30 1084 8 35 1084 8 40 1084 8 45 1084 8 50 1084 8 55 1084 8 60 1084 8 65 1084 8 70 1084 8 75 1084 8 80 1084 8 85 1084 8 90 1084 8 95 1084 8 100 1084 8 110

200

100

200

100 200

100

1082 8 130 1082 8 140

1084 8 130 50 1084 8 140 100

1082 8 150

1084 8 150

1082 8 160

1084 8 1084 8 1084 8 1084 8

160 50 165 170 180

1082 8 200 50

1084 8 200 50

1082 10 10 1082 10 12 1082 10 16 1082 10 18 200 1082 10 20 1082 10 22 1082 10 25 1082 10 30 1082 10 35 1082 10 40 1082 10 45 1082 10 50 1082 10 55 1082 10 60 1082 10 65 100 1082 10 70 1082 10 75 1082 10 80 1082 10 85 1082 10 90 1082 10 95 1082 10 100 1082 10 105 1082 10 110 1082 10 120 50

1084 10 10 100 1084 10 12 200 1084 10 16 100 1084 10 1084 10 1084 10 1084 10 1084 10 1084 10 1084 10 1084 10 1084 10 1084 10 1084 10 1084 10 1084 10 1084 10 1084 10 1084 10

20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

Çelik 12.9 Amb. parlak /Ad. Art.-Nr. 1083 6 150 100 1083 6 160

A2

Amb. /Ad.

Art.-Nr. 1094 6 150 100

A4

Amb. /Ad.

Art.-Nr. 1097 6 150 100

1083 6 180 100

1084 8 120

1082 10 130 1082 10 140 1082 10 150 25 1082 10 160

Çelik 10.9 Amb. kaplamasız /Ad. Art.-Nr. 1080 6 150 100

1084 6 180

1082 8 120 100

1082 8 170 50 1082 8 180

Çelilk 8.8 glv., Amb. sarý pas. /Ad. Art.-Nr.

1084 08 1084 08 1084 08 1084 08 1084 08 1084 08 1084 08 1084 08 1084 08 1084 08 1084 08 1084 08 1084 08 1084 08 1084 08 1084 08 1084 08 1084 08 1084 08 1084 08

8 10 12 14 16 200 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 100 80

1080 8 1080 8

10 12

1080 8 1080 8 1080 8

16 18 20

1084 08 90

1080 8 1080 8 1080 8 1080 8 1080 8 1080 8 1080 8 1080 8 1080 8 1080 8 1080 8 1080 8 1080 8 1080 8

25 30 200 35 40 45 50 55 60 65 70 75 100 80 85 200 90

1084 08 100

1080 8 100

1083 8 10 1083 8 12 1083 8 14 1083 8 16 1083 8 18 1083 8 20 1083 8 22 1083 8 25 1083 8 30 1083 8 35 1083 8 40 1083 8 45 1083 8 50 1083 8 55 1083 8 60 1083 8 65 1083 8 70 1083 8 75 1083 8 80 1083 8 85 1083 8 90 1083 8 95 1083 8 100

1084 08 110 1084 08 115 1084 08 120

1080 8 110

1083 8 110

1094 8 110 200

1097 8 110

1080 8 1080 8 1080 8 1080 8

1083 8 120

1094 8 120 50

1097 8 120

1084 08 140 100 1084 08 145 1084 08 150 50

100

50 100 50 100

1084 10 100 1084 10 105 1084 10 110 1084 10 120 1084 10 125 50 1084 10 130 1084 10 140 1084 10 150 1084 10 160

120 100 125 130 140

1080 8 150 1080 8 160

1084 08 170 50

1080 8 170 50 1080 8 180 1080 8 190 25 1080 8 200

1084 010 12 1084 010 16 1084 010 20 100

200

1083 6 200 50

1084 010 25 1084 010 30 1084 010 35 1084 010 40 1084 010 45 1084 010 50 1084 010 55 1084 010 60 1084 010 65

50

1084 010 75 1084 010 80 1084 010 90 1084 010 100

1084 010 150 25

1080 10 1080 10 1080 10 1080 10 1080 10 1080 10 1080 10 1080 10 1080 10 1080 10 1080 10 1080 10 1080 10 1080 10 1080 10 1080 10 1080 10 1080 10

16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

200 100 200 100 200

100

1080 10 100 1080 10 105 1080 10 110 1080 10 120 50 1080 10 125 1080 10 130 1080 10 140 1080 10 150 25 1080 10 160

03 0750

100 200 100 200 100 200

1094 8 1094 8

200

1094 8 1094 8 1094 8 1094 8 1094 8 1094 8 1094 8 1094 8 1094 8 1094 8 1094 8 1094 8 1094 8 1094 8 1094 8 1094 8 1094 8

100

1094 8 1094 8

100

200 100

10 100 12

1097 8 1097 8 1097 8 16 100 1097 8 18 100/200 1097 8 20 1097 8 22 1097 8 25 1097 8 30 1097 8 35 1097 8 40 100 1097 8 45 1097 8 50 1097 8 55 1097 8 60 1097 8 65 1097 8 70 50 1097 8 75 100 1097 8 80 50 1097 8 85 1097 8 95 100 100 50

10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 100 45 50 55 60 65 70 75 80 90

1083 8 130 50 1083 8 140

1097 8 130 1097 8 140

1083 8 150 1083 8 155 25 1083 8 160

1097 8 150

1083 8 1083 8 1083 8 1083 8 1083 8

180 185 190 200 220

1083 10 1083 10 1083 10 1083 10 1083 10 1083 10 1083 10 1083 10 1083 10 1083 10 1083 10 1083 10 1083 10 1083 10 1083 10 1083 10 1083 10 1083 10 1083 10

12 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

1083 10 100 1083 10 110 1083 10 120 1083 10 125 1083 10 130 1083 10 140 1083 10 150 1083 10 160

100

50 25 50 25 200 100 200

100

500 100

50 25 50 25

1094 10 1094 10 1094 10 1094 10 1094 10 1094 10 1094 10 1094 10 1094 10 1094 10 1094 10 1094 10 1094 10 1094 10

16 100 18 200 20 22 25 30 100 35 40 45 50 55 60 65 70 50 1094 10 80

1097 10 16 1097 10 20 1097 10 1097 10 1097 10 1097 10 1097 10 1097 10 1097 10 1097 10 1097 10 1097 10

25 100 30 35 40 45 50 55 60 65 70

1097 10 80

1094 10 90

1097 10 90 50

1094 10 100

1097 10 100

1094 10 120 50

1097 10 110 1097 10 120 1097 10 130 1097 10 140 1097 10 150


Nom. Ød

M 10

M 12

MWF - 08/02 - 20046_TR - ©

M 14

Uzunl. l mm 170 180 190 195 200 210 220 230 240 260 265 280 300 16 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 130 135 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 260 280 300 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 105 110 120 130 140 150 160 180 195 200

Çelik 8.8 Amb. kaplamasız /Ad. Art.-Nr. 1082 10 170 50 1082 10 180 25 1082 10 195 1082 10 200 50 1082 10 210 25 1082 10 220 1082 10 230 50 1082 10 240 25 1082 10 260 1082 10 265 15 1082 10 280 25 1082 10 300 1082 12 16 1082 12 20 1082 12 25 1082 12 30 1082 12 35 1082 12 40 1082 12 45 1082 12 50 1082 12 55 1082 12 60 1082 12 65 1082 12 70 1082 12 75 1082 12 80 1082 12 85 1082 12 90 1082 12 95 1082 12 100 1082 12 105 1082 12 110

100

50

Çelik 8.8 glv., Amb. mavi pas. /Ad. Art.-Nr. 1084 10 180 25

25

1084 10 220

1080 10 220

1084 10 240 1084 10 260 25

1080 10 240 1080 10 260

1084 10 280 1084 10 300 1084 12 16 1084 12 20 1084 12 22 1084 12 25 1084 12 30 1084 12 35 100 1084 12 40 1084 12 45 1084 12 50 1084 12 55 1084 12 60 1084 12 65 1084 12 70 1084 12 75 1084 12 80

1080 10 280 1080 10 300 1080 12 16 1080 12 20

1084 012 16 1084 012 20 1084 012 25 1084 012 30 1084 012 35 1084 012 40 50 1084 012 50 1084 012 60 1084 012 70 1084 012 75 1084 012 90 50

1084 12 100 50 1084 12 110 1084 12 120 1084 12 130

1082 12 220 1082 12 230 1082 12 240 1082 12 260 1082 12 280 1082 12 300 1082 14 20

1084 12 220 15 1084 12 230 25 1084 12 240 1084 12 260 15 1084 12 280 1084 12 300 1084 14 20

1082 14 1082 14 1082 14 1082 14 1082 14 1082 14 1082 14 1082 14 1082 14 1082 14 1082 14 1082 14

1084 14 1084 14 1084 14 1084 14 1084 14 1084 14

1082 14 90 25 1082 14 100 50 1082 14 110 1082 14 120 25 1082 14 130 50 1082 14 140 25 1082 14 150 1082 14 160 50 1082 14 180 1082 14 195 25 1082 14 200 50

Amb. /Ad.

1084 10 200 15

1082 12 120 1082 12 130 1082 12 135 50 1082 12 140 1082 12 150 1082 12 160 1082 12 170 1082 12 180 1082 12 190 1082 12 200 25

25 100 30 35 40 45 50 55 60 50 65 70 75 80

Çelik 10.9 kaplamasız Art.-Nr.

1080 10 180 25 1080 10 190 50 1080 10 195 1080 10 200

1084 12 90 25 50

Çelik 8.8 glv., Amb. sarý pas. /Ad. Art.-Nr.

25 100 30 35 40 45 50

1084 14 60 50 1084 14 70 1084 14 80 1084 14 90 25 1084 14 100 50 1084 14 110 25 1084 14 130 50 1084 14 140 1084 14 150 25 1084 14 160 1084 14 180 1084 14 200 15

25

25 30 35 100 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 50

1084 012 110 1084 012 120 1084 012 130

50

1080 12 110 1080 12 115 1080 12 120 1080 12 140 1080 12 150 1080 12 160

1084 012 200 25

1080 12 180 1080 12 190 1080 12 200 25 1080 12 220

1084 014 50 50

A2

Amb. /Ad.

Art.-Nr.

1083 10 240

1083 12 1083 12 1083 12 1083 12 1083 12 1083 12 1083 12 1083 12 1083 12 1083 12 1083 12 1083 12 1083 12 1083 12 1083 12

16 20 22 25 30 35 100 40 45 50 55 60 65 70 75 50 80

Art.-Nr.

1094 12 1094 12 1094 12 1094 12 1094 12 1094 12 1094 12 1094 12 1094 12 1094 12

25 30 35 40 50 45 50 55 60 65 70

1094 12 80

1083 12 90

1094 12 90

1083 12 100 100 1083 12 105 1083 12 110 50 1083 12 120 1083 12 130

1094 12 100

1083 12 140 1083 12 150 1083 12 160 1083 12 170 1083 12 180 1083 12 200 1083 12 210 1083 12 220

1097 12 16 1097 12 20

1094 12 20

1097 12 1097 12 1097 12 1097 12 1097 12 1097 12 1097 12 1097 12

25 30 35 40 45 50 55 60

1097 12 70 1097 12 80

25

1097 12 90 1097 12 100

1094 12 110

1097 12 110

1094 12 120

1097 12 120 1097 12 130 1097 12 140 1097 12 150

1094 12 180 25 25

1083 12 240 1083 12 260 1083 12 280 1083 12 300 1083 14 20 1083 14 22 1083 14 25 1083 14 30 1083 14 35 100 1083 14 40 1083 14 45 1083 14 50 1083 14 55 1083 14 60 1083 14 65 1083 14 70

1094 14 1094 14 1094 14 1094 14 1094 14 1094 14 1094 14 1094 14 1094 14 1094 14

1083 14 80

1094 14 80

1083 14 90 50 1083 14 100

1094 14 90 1094 14 100

1080 14 110 1080 14 120 1080 14 130 1080 14 140 1080 14 150 1080 14 160

1083 14 110 1083 14 120 1083 14 130 1083 14 140 1083 14 150 25 1083 14 160

1094 14 110 1094 14 120 1094 14 130 1094 14 140

03 0760

Amb. /Ad.

25

1080 12 240 1080 12 260 1080 12 280 1080 12 300 1080 14 20 1080 14 22 1080 14 25 100 1080 14 30 1080 14 35 1080 14 40 1080 14 45 50 1080 14 50 1080 14 55 100 1080 14 60 1080 14 65 1080 14 70 1080 14 75 1080 14 80 1080 14 85 1080 14 90 1080 14 100 50

1080 14 200 25

A4

1083 10 200 50 1083 10 220

1080 12 100

1084 12 140 1084 12 150 1084 12 160 1084 12 170 25 1084 12 180 1084 12 200

1080 12 1080 12 1080 12 1080 12 1080 12 1080 12 1080 12 1080 12 1080 12 1080 12 1080 12 1080 12 1080 12 1080 12

Çelik 12.9 Amb. kaplamasız /Ad. Art.-Nr. 1083 10 170 50 1083 10 180

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

25

50


Nom. Ød

M 16

MWF - 08/02 - 20051_TR - ©

M 18

M 20

Uzunluk L mm

Çelik 8.8 kaplamasız Art.-Nr.

20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 120 130 140 150 160 170 180 190 195 200 210 220 230 240 250 260 280 300 340 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200 220 240 260 280 300 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110

1082 16 20

1084 16 20

1082 16 1082 16 1082 16 1082 16 1082 16 1082 16 1082 16 1082 16 1082 16 1082 16 1082 16 1082 16 1082 16 1082 16

25 30 35 40 45 50 50 55 60 65 70 75 80 85 25 90 50

1084 16 1084 16 1084 16 1084 16 1084 16 1084 16 1084 16 1084 16 1084 16 1084 16 1084 16 1084 16 1084 16 1084 16

1082 16 1082 16 1082 16 1082 16 1082 16 1082 16 1082 16 1082 16 1082 16 1082 16 1082 16 1082 16 1082 16 1082 16

100 105 110 120 130 25 140 150 160 170 180 190 1 195 200 210 25

1082 16 1082 16 1082 16 1082 16

230 240 1 250 25 260 1/5

1082 18 1082 18 1082 18 1082 18 1082 18 1082 18 1082 18 1082 18 1082 18 1082 18 1082 18 1082 18 1082 18 1082 18 1082 18 1082 18 1082 18 1082 18 1082 18

30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180

1082 20 1082 20 1082 20 1082 20 1082 20 1082 20 1082 20 1082 20 1082 20 1082 20 1082 20

Amb./Ad.

Amb./Ad. Çelik

gvz., mavi pas.

Art.-Nr.

50

25 30 35 40 45 50 50 55 60 65 70 75 80 85 90

8.8 gvz., sarý pas. Art.-Nr.

Amb./Ad. Çelik

10.9 kaplamasız Art.-Nr.

1084 016 30 1084 016 40 50 1084 016 45 1084 016 50

1084 016 90 50

50

20 22 25 30 35 50 40 45 50 55 60 65 70 25 75 80 85 50 90

1080 16 100 25

1084 16 1084 16 1084 16 1084 16 1084 16 1084 16

1080 16 1080 16 1080 16 1080 16 1080 16 1080 16

110 120 130 25 140 150 160

1084 016 160 25

110 50 120 130 140 150 25 160

1084 16 180 1084 16 190 50

1080 16 180

1084 16 1084 16 1084 16 1084 16 1084 16

1080 16 200

200 15 210 220 25 230 240

1084 016 250 25

1084 18 30 1084 18 35 1084 18 40 25 1084 18 50

25 50

1080 16 1080 16 1080 16 1080 16 1080 16 1080 16 1080 16 1080 16 1080 16 1080 16 1080 16 1080 16 1080 16 1080 16 1080 16 1080 16

Amb./Ad. Çelik

1084 16 100

25

1084 18 65 25

25 50 25

50

1084 18 130 25

25 50

1084 18 160 15

30 35 40 45 50 55 60 65 25 70 75 80

1082 20 90 1082 20 100 1082 20 110

Çelik 8.8

1084 20 1084 20 1084 20 1084 20 1084 20 1084 20 1084 20 1084 20 1084 20 1084 20 1084 20

30 35 40 45 50 55 60 65 25 70 75 80

1084 20 90 1084 20 100 1084 20 110

1084 020 30 25 1084 020 35

1084 020 60 25

1084 020 100 25 1084 020 110

12.9 kaplamasız Art.-Nr. 1083 16 1083 16 1083 16 1083 16 1083 16 1083 16 1083 16 1083 16 1083 16 1083 16 1083 16 1083 16

Amb./Ad. A2

Art.-Nr.

20 22 25 30 35 50 40 45 50 55 60 65 70

Art.-Nr.

1094 16 1094 16 1094 16 1094 16

25 30 35 40

1094 16 1094 16 1094 16 1094 16 1094 16

50 55 60 65 70

1097 16 1097 16 1097 16 1097 16 1097 16 1097 16 1097 16 1097 16

25 30 35 40 45 50 55 60

1097 16 70 25

1083 16 90 1083 16 95 1083 16 100 50

1094 16 90

1097 16 90

1094 16 100

1097 16 100

1094 16 1094 16 1094 16 1094 16 1094 16

1097 16 1097 16 1097 16 1097 16 1097 16

110 120 130 140 150

1097 20 1097 20 1097 20 1097 20 1097 20 1097 20 1097 20

40 45 50 55 60 65 70 25

1083 16 1083 16 1083 16 1083 16 1083 16 1083 16 1083 16 1083 16 1083 16

110 120 130 140 150 160 170 180 190

25

15

110 120 130 140 150

1097 16 80

25

1094 16 80

10 1/10 25

1080 16 220 1080 16 240 25

1083 16 240 15

1080 16 1080 16 1080 16 1080 16 1080 18 1080 18 1080 18 1080 18 1080 18 1080 18 1080 18 1080 18 1080 18 1080 18 1080 18 1080 18 1080 18 1080 18 1080 18 1080 18 1080 18 1080 18 1080 18 1080 18 1080 18 1080 18 1080 18 1080 18 1080 18 1080 20 1080 20 1080 20 1080 20 1080 20 1080 20 1080 20 1080 20 1080 20 1080 20 1080 20 1080 20 1080 20 1080 20 1080 20 1080 20

1083 16 1083 16 1083 16 1083 16

260 280 25 300 15 340

1083 18 1083 18 1083 18 1083 18 1083 18 1083 18

35 40 45 50 55 60

1083 18 1083 18 1083 18 1083 18 1083 18 1083 18

70 80 90 100 110 120

1083 20 1083 20 1083 20 1083 20 1083 20 1083 20 1083 20 1083 20 1083 20

30 35 40 45 50 55 60 65 25 70

03 0770

Amb./Ad.

1083 16 80 25

1083 16 200 1083 16 210 1083 16 220

260 280 300 340 10 30 35 40 45 50 50 55 60 65 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200 220 240 260 280 300 25 30 35 40 45 50 55 60 25 65 70 75 80 85 90 100 110

Amb./Ad. A4

1094 18 35

25

1094 18 1094 18 1094 18 1094 18 1094 18 1094 18 1094 18 1094 18 1094 18 1094 18 1094 18 1094 18 1094 18 1094 18 1094 18

45 50 55 60 25 65 70 80 90 100 110 120 130 1/25 140 150 160

1094 20 1094 20 1094 20 1094 20 1094 20 1094 20 1094 20 1094 20 1094 20

30 35 40 45 50 55 60 25 65 70

1083 20 80

1094 20 80

1097 20 80

1083 20 90 1083 20 100 1083 20 110

1094 20 90 1094 20 100 1094 20 110 1/25

1097 20 90 1097 20 100 1097 20 110


Nom. Ød

M 20

M 24

MWF - 05/03 - 20052_TR - ©

M 27

Uzunl. l mm

Çelik 8.8 kaplamasız Art.-Nr.

120 130 140 145 150 160 170 180 200 210 220 240 250 260 280 290 300 360 380 400 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 15´0 160 170 180 190 200 220 230 240 250 260 280 290 300 310 320 360 380 400 420 45 50 55 60 65 70 80 90 100 105 110 120 130 140 150 160 180 200 220

1082 20 1082 20 1082 20 1082 20 1082 20 1082 20 1082 20 1082 20 1082 20

120 130 140 145 150 160 170 180 200

Amb./Ad. Çelik

8.8 gvz. Amb./Ad. Çelik 8.8 gvz, Amb./Ad Çelik 10.9 mavi pas. sarý pas. kaplamasız Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

25 1/25 25 1/10

10

1082 20 220 1/10 1082 20 240 1082 20 260 10 1082 20 280 1082 20 300

1084 20 120 25 1084 20 140 1084 20 150 15 1084 20 160 1084 20 1084 20 1084 20 1084 20 1084 20 1084 20 1084 20 1084 20 1084 20 1084 20

180 10 200 210 220 240 10 250 260 280 290 300

1082 20 400 1 1082 24 1082 24 1082 24 1082 24 1082 24 1082 24 1082 24

40 45 50 55 60 65 70

1082 24 1082 24 1082 24 1082 24 1082 24 1082 24 1082 24 1082 24 1082 24

80 90 100 110 120 130 10 140 150 160

25

1082 24 180 1082 24 1082 24 1082 24 1082 24 1082 24 1082 24 1082 24 1082 24 1082 24

200 220 230 240 250 260 280 290 300

1084 24 1084 24 1084 24 1084 24 1084 24 1084 24

45 50 55 60 65 70

1084 24 1084 24 1084 24 1084 24 1084 24 1084 24 1084 24 1084 24 1084 24

25 80 90 1/10 100 110 10 120 130 15 140 150 160

15 25 15

1084 24 180 1/10

1084 24 200 1084 24 220

10 25 10

1084 24 1084 24 1084 24 1084 24

240 250 260 280

10

Amb./Ad Çelik

12.9 kaplamasız Art.-Nr.

A2

Amb./Ad

A4

Amb./Ad

Art.-Nr.

Art.-Nr.

1080 20 120 1080 20 130 1080 20 140 25

1083 20 120 1083 20 130 1083 20 140 25

1094 20 120 1094 20 130 1094 20 140

1097 20 120 1097 20 130 1097 20 140 25

1080 20 1080 20 1080 20 1080 20 1080 20 1080 20 1080 20 1080 20

1083 20 1083 20 1083 20 1083 20 1083 20 1083 20 1083 20 1083 20

1094 20 150 1094 20 160

150 160 170 180 200 210 220 10 240

1080 20 260 1080 20 280 1080 20 300

1080 24 1080 24 1080 24 1080 24 1080 24 1080 24 1080 24 1080 24 1080 24 1080 24 1080 24 1080 24 1080 24 1080 24 1080 24 1080 24 1080 24 1080 24 1080 24 1080 24 1080 24 1080 24 1080 24

35 40 45 50 55 25 60 65 70 75 80 90 1/10 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 10 200 220

1080 24 1080 24 1080 24 1080 24

240 250 260 280

1080 24 300

1082 24 320 1 1082 24 360

1084 24 320 1084 24 360 1

1082 24 1082 27 1082 27 1082 27 1082 27

420 1 45 50 55 25 60

1084 24 1084 27 1084 27 1084 27 1084 27

420 1 45 50 55 60

1080 24 1080 24 1080 24 1080 24

320 360 1 380 400

1082 27 1082 27 1082 27 1082 27

70 80 90 100

1084 27 1084 27 1084 27 1084 27

70 80 90 100

1080 27 1080 27 1080 27 1080 27 1080 27 1080 27 1080 27 1080 27

50 25 55 60 65 70 80 90 100

1082 27 1082 27 1082 27 1082 27 1082 27 1082 27 1082 27 1082 27

110 120 10 130 140 150 160 180 200

1084 27 1084 27 1084 27 1084 27 1084 27 1084 27 1084 27 1084 27

110 120 130 140 150 160 180 200

1080 27 1080 27 1080 27 1080 27 1080 27 1080 27 1080 27 1080 27

110 120 130 140 150 160 180 200

03 0780

150 160 170 10 180 1/10 200 10 210 220 240 25 1083 20 260 1083 20 280

1/25

1094 20 180

1083 20 300 1083 20 360 1 1083 20 380

1084 24 300

10

Amb./Ad

10

1083 24 1083 24 1083 24 1083 24 1083 24

50 55 60 65 70

1083 24 1083 24 1083 24 1083 24 1083 24 1083 24 1083 24 1083 24 1083 24

80 90 1/10 100 110 10 120 1/10 130 140 150 160

25 1/10 25

1083 24 180 1083 24 1083 24 1083 24 1083 24

200 220 10 230 240

1083 24 1083 24 1083 24 1083 24 1083 24

260 280 290 300 310

1083 27 1083 27 1083 27 1083 27 1083 27 1083 27 1083 27 1083 27 1083 27

50 55 60 65 70 80 90 100 105 10

1083 27 1083 27 1083 27 1083 27 1083 27 1083 27 1083 27 1083 27

120 130 140 150 160 180 200 220 1

1094 24 1094 24 1094 24 1094 24 1094 24 1094 24 1094 24

40 45 50 55 60 65 70

1094 24 1094 24 1094 24 1094 24 1094 24 1094 24 1094 24 1094 24 1094 24

1/10 80 90 100 110 120 130 140 10 150 160

1/10 10

1094 24 180

10

1097 20 150


İmbus Civatalar

DIN 7984 iç altý köþeli ve alçak baþlý Nom. Ø d dk mm b mm s mm k mm Nom. Ød

M3

M4

MWF - 08/02 - 02657_TR - ©

M5

Uzunl. l mm 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 60

M4 7 14 2,5 2,8

M5 8,5 16 3 3,5

Çelik 8.8 parlak Art.-Nr.

0085 3 0085 3 0085 3 0085 3 0085 3

M6 10 18 4 4 Amb. /Ad.

5 6 8 10 12

500

0085 3 0085 3 0085 3 0085 3 0085 3 0085 3

16 18 20 22 25 30

2000 100 2000

0085 4 0085 4 0085 4 0085 4

6 8 10 12

2000

0085 4 0085 4 0085 4 0085 4 0085 4 0085 4 0085 4 0085 4 0085 4 0085 5 0085 5 0085 5 0085 5 0085 5 0085 5 0085 5 0085 5 0085 5 0085 5 0085 5 0085 5 0085 5 0085 5 0085 5 0085 5

16 18 20 22 25 30 35 40 45 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 60

100

100 500 100 2000 100 500 100 500 1000 100 2000

100

500 100

M8 13 22 5 5

M 10 16 26 7 6

M 12 18 30 8 7

M 16 24 38 12 9

M 20 30 46 14 11

Çelik 8.8 glv., mavi pas. Art.-Nr. 0085 03 3 0085 03 4 0085 03 5 0085 03 6 0085 03 8 0085 03 10 0085 03 12 0085 03 14 0085 03 16

Amb. /Ad.

Çelik 10.9 parlak Art.-Nr.

Çelik 8.8 parlak Çelik 8.8 galvanizli, mavi pasifize Çelik 10.9 parlak A2 A4

M 24 36 54 17 13 Amb. /Ad.

A2

Amb. /Ad.

Art.-Nr.

5 6 8 10 12 14 16

1000 2000 200

1000 500

0292 3 0292 3 0292 3 0292 3 0292 3 0292 3 0292 3

0085 03 20

500

0292 3

20

1000

0085 03 25 0085 03 30

500 100

25 30 35 40 6 8 10 12

0085 04 0085 04 0085 04 0085 04 0085 04 0085 04 0085 04 0085 04 0085 04 0085 04 0085 04 0085 04 0085 04 0085 04 0085 05 0085 05 0085 05 0085 05 0085 05 0085 05 0085 05 0085 05 0085 05 0085 05 0085 05 0085 05 0085 05 0085 05 0085 05

6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50

500

100

0085 74 12

500

0292 3 0292 3 0292 3 0292 3 0292 4 0292 4 0292 4 0292 4

0085 74 16

1000

0292 4

16

0085 74 20

500

0292 4

20

0292 4 0292 4 0292 4 0292 4

25 30 35 40

0292 5 0292 5 0292 5

8 10 12

0292 5

16

0292 5

20

0292 5

25

0292 5 0292 5 0292 5 0292 5

40 45 50 60

0085 74 6 0085 74 8

1000

500

1000

500

1000 200 1000

100

0085 75 8 0085 75 10 0085 75 12

1000

500

100

100

0085 75 16 0085 75 18 0085 75 20

500 1000

0085 75 0085 75 0085 75 0085 75

500 1000 200 1000

03 0790

25 30 35 40

200

100

A4 Art.-Nr.

Amb. /Ad.


Nom. Ød

M6

M8

MWF - 08/02 - 04078_TR - ©

M 10

M 12

Uzunluk l mm 6 8 10 12 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 10 12 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 12 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 110 120 16 20 22 25 30 35 40 45 50

Çelik 8.8 parlak Art.-Nr. 0085 6 0085 6 0085 6 0085 6 0085 6 0085 6 0085 6 0085 6 0085 6 0085 6 0085 6 0085 6 0085 6 0085 6 0085 6 0085 6 0085 6 0085 6 0085 6 0085 6 0085 6 0085 8 0085 8 0085 8 0085 8 0085 8 0085 8 0085 8 0085 8 0085 8 0085 8 0085 8 0085 8 0085 8 0085 8 0085 8 0085 8 0085 8 0085 8 0085 8 0085 10 0085 10 0085 10 0085 10 0085 10 0085 10 0085 10 0085 10 0085 10 0085 10 0085 10 0085 10 0085 10 0085 10 0085 10 0085 10 0085 10 0085 10 0085 10 0085 10

Amb/Ad. Çelik 8.8 gal.,

6 8 10 12 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 10 12 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 12 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 110 120

100 1000

100

500 100 200

100

100

200

mavi pas. Art.-Nr. 0085 06 0085 06 0085 06 0085 06 0085 06 0085 06 0085 06 0085 06 0085 06 0085 06 0085 06 0085 06 0085 06 0085 06 0085 06 0085 06 0085 06 0085 06 0085 06 0085 06 0085 06 0085 08 0085 08 0085 08 0085 08 0085 08 0085 08 0085 08 0085 08 0085 08 0085 08 0085 08 0085 08 0085 08 0085 08 0085 08 0085 08 0085 08 0085 08 0085 08

6 8 10 12 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 10 12 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100

0085 12 20 0085 12 0085 12 0085 12 0085 12 0085 12 0085 12

0085 012 25 0085 012 30 0085 012 35 0085 012 40 0085 012 45 0085 012 50

25 30 35 40 45 50

50 100 200

100

50

Amb/Ad A2

parlak Art.-Nr.

0085 010 16 0085 010 18 0085 010 20 0085 010 22 0085 010 25 0085 010 30 0085 010 35 0085 010 40 0085 010 45 0085 010 50 0085 010 55 0085 010 60 0085 010 65 0085 010 70 0085 010 80 0085 010 90 0085 010 100 0085 010 110 0085 010 120 0085 012 16 0085 012 20

100

Amb/Ad. Çelik 10.9

100

100

200

100

0085 76 0085 76 0085 76 0085 76 0085 76 0085 76 0085 76 0085 76 0085 76 0085 76 0085 76 0085 76 0085 76

0085 78 0085 78 0085 78 0085 78 0085 78 0085 78 0085 78 0085 78 0085 78 0085 78 0085 78 0085 78 0085 78 0085 78 0085 78

Art.-Nr.

10 12 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55

12 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

100

500 100 200 100

100

0085 710 16 100

50 100 50

100

50

0085 710 20 0085 710 22 0085 710 25 0085 710 30 0085 710 35 0085 710 40 0085 710 45 0085 710 50 0085 710 55 0085 710 60 0085 710 65 0085 710 70 0085 710 80 0085 710 90

0085 712 20 0085 712 22 0085 712 25 0085 712 30 0085 712 35 0085 712 40 0085 712 45 0085 712 50

03 0800

Amb/Ad. A4

Art.-Nr.

0292 6 0292 6 0292 6 0292 6 0292 6

10 12 16 18 20

0292 6 0292 6 0292 6 0292 6 0292 6 0292 6 0292 6 0292 6

25 30 35 40 45 50 55 60

0292 6

70

0292 8 0292 8 0292 8

10 12 16

0292 8

20

0292 8 0292 8 0292 8 0292 8 0292 8 0292 8

25 30 35 40 45 50

100

0292 10 16

100

0292 10 30 0292 10 35

100

0292 10 55

100

200

0297 6 0297 6

30 40

100

0297 8

12

500

0297 8 0297 8

18 20

100

0297 10 16

100

100

100

50

Amb/Ad


İmbus Civatalar

DIN 6912 iç altý köþeli, alçak baþlý ve anahtar kýlavuzlu Nom. Ø d dk mm b mm s mm k mm Nom. Ød

M4

MWF - 08/02 - 02671.txt_TR - ©

M5

M6

Uzunl. l mm 6 8 10 12 16 18 20 25 30 35 40 45 50 60 4 6 8 10 12 14 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 80 90 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

M4 7 14 3 2,8

M5 8,5 16 4 3,5

Çelik 8.8 Parlak Art.-Nr. 0088 4 0088 4 0088 4 0088 4 0088 4

6 8 10 12 16

0088 0088 0088 0088 0088

20 25 30 35 40

4 4 4 4 4

M6 10 18 5 4

M8 13 22 6 5 Amb. /Ad.

500

100

0088 0088 0088 0088

5 5 5 5

6 8 10 12

500 200

0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

16 20 25 30 35 40 45 50 55 60

500

0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

200

500 200 500 200 500 200 500

200

100

M 10 16 26 8 6,5

M 12 18 30 10 7,5

M 14 21 34 12 8,5

Çelik 8.8, glv. mavi pas. Art.-Nr. 0086 4 6 0086 4 8 0086 4 10 0086 4 12 0086 4 16 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086

4 4 4 4 4 4 4 4

20 25 30 35 40 45 50 60

0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 8 10 12 14 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70

0086 5 0086 5

80 90

0086 6 0086 6

10 12

0086 6 0086 6 0086 6

16 18 20

0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

M 16 24 38 14 10 Amb. /Ad.

M 20 30 46 17 12

Çelik 8.8 parlak Çelik 8.8 galvanizli, mavi pasifize A2 A4

M 24 36 54 19 14

A2

Amb. /Ad.

Art.-Nr.

Amb./ Ad.

Art.-Nr.

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

8 10 12 16 18 20 25 30 35 40 45 50

100 200

0099 4 0099 4

8 10

100

0099 4

16

0099 0099 0099 0099 0099

4 4 4 4 4

20 25 30 35 40

0098 5 0098 5 0098 5

8 10 12

500

0099 5 0099 5 0099 5

8 10 12

0098 0098 0098 0098 0098 0098 0098 0098

5 5 5 5 5 5 5 5

16 20 25 30 35 40 45 50

0099 0099 0099 0099

5 5 5 5

16 20 25 30

500

0099 5 0099 5

40 45

100 200

0098 6 0098 6 0098 6

8 10 12

200

0099 6 0099 6 0099 6

8 10 12

0098 6 0098 6 0098 6

16 18 20

100 200

0099 6

16

0099 6

20

200

200

0098 0098 0098 0098 0098 0098 0098 0098

6 6 6 6 6 6 6 6

25 30 35 40 45 50 55 60

0099 0099 0099 0099 0099 0099 0099 0099

6 6 6 6 6 6 6 6

25 30 35 40 45 50 55 60

100

100

0098 6

70

0099 6

70

500

100 500

500 1000 500

200

100 200

500

200 100 200 100

03 0810

0098 0098 0098 0098 0098 0098 0098 0098 0098 0098 0098 0098

A4

1000 100

500

100

100 200 500 200

100

100

200 100

1000

500


Nom. Ød

M6

M8

M 10

MWF - 08/02 - 02672.txt_TR - ©

M 12

Uzunl. l mm 75 80 90 100 110 120 10 12 14 16 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 110 120 130 150 12 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 110 120 130 140

Çelik 8.8 parlak Art.-Nr.

Amb. /Ad.

0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088

6 6 6 6 6 8 8

80 90 100 110 120 10 12

0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

16 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 110 120 130

0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 110 120 130 140

100 50 100

200

100 200 100 200 100 200 100

200

100

50 25 50 25 50

100 50 100 50 100 50

25

Çelik 8.8 glv., mavi pas. Art.-Nr. 0086 6 75 0086 6 80 0086 6 90 0086 6 100 0086 6 110 0086 6 120

Amb. /Ad.

0086 0086 0086 0086

8 8 8 8

12 14 16 20

100

0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

200

0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086

8 8 8 8 8 8 8 10 10

80 90 100 110 120 130 150 12 16

0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 110 120 130 140

200

A2

Amb. /Ad.

Art.-Nr.

A4

Amb. /Ad.

Art.-Nr.

0098 6

80

100

0099 6

80

0098 8 0098 8

10 12

200

0099 8 0099 8

10 12

0098 8 0098 8

16 20

0099 8 0099 8

16 20

0098 0098 0098 0098 0098 0098

8 8 8 8 8 8

25 30 35 40 45 50

0098 8

60

0099 0099 0099 0099 0099 0099 0099 0099

8 8 8 8 8 8 8 8

25 30 35 40 45 50 55 60

0098 8

70

0099 8

70

0098 8

80

0098 8

100

0099 8 0099 8 0099 8

80 90 100

100

100

100 200 100 200

50 100 50

100

200

100

200

100

100 200 100 200 100 50 100 50 25

0098 10 16

0099 10 16

0098 10 20 0098 0098 0098 0098 0098 0098 0098 0098

10 10 10 10 10 10 10 10

25 30 35 40 45 50 55 60

0098 0098 0098 0098

10 10 10 10

70 80 90 100

0098 0098 0098 0098 0098 0098 0098 0098 0098 0098 0098 0098 0098

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100

100

50 100

50

0099 0099 0099 0099 0099 0099 0099 0099

10 10 10 10 10 10 10 10

25 30 35 40 45 50 55 60

100

0099 0099 0099 0099

10 10 10 10

70 80 90 100

50

0099 0099 0099 0099 0099 0099 0099 0099 0099 0099 0099 0099 0099

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100

50

100

50 100 50 25 50 25 50

03 0820

100 50 100

50

25

50

25


Havþa İmbus Civatalar DIN 7991

Nom. Ø d dk b s k Nom. Ød

M3

M4

MWF - 12/05 - 02673_TR - ©

M5

mm mm mm mm

Uzunl. l mm 5 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 50 60 6 8 10 12 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60

M3 6 12 2 1,7

M4 8 14 2,5 2,3

M5 10 16 3 2,8

M6 12 18 4 3,3

M8 16 22 5 4,4

Çelik 8.8 glv., Amb. mavi pas. (A2K) /Ad. Art.-Nr. 0087 3 5 0087 3 6 0087 3 8 0087 3 10 0087 3 12 500 0087 3 16 0087 3 20 0087 3 25 0087 3 30

Çelik 10.9 parlak Art.-Nr.

0087 3 0087 3 0087 3 0087 4 0087 4 0087 4 0087 4 0087 4 0087 4 0087 4 0087 4 0087 4 0087 4 0087 4 0087 4 0087 4 0087 4 0087 5 0087 5 0087 5 0087 5 0087 5 0087 5 0087 5 0087 5 0087 5 0087 5 0087 5 0087 5 0087 5 0087 5 0087 5

M 10 20 26 6 5,5 Amb. /Ad.

M 12 24 30 8 6,5

M 16 30 38 10 7,5

M 20 36 46 12 8,5

M 24 39 54 14 14

Çelik 10.9 glv., Amb. mavi pas. (A2K) /Ad. Art.-Nr.

0089 3 0089 3 0089 3 0089 3 0089 3 0089 3

6 8 10 12 16 20 500

0089 03 0089 03 0089 03 0089 03 0089 03 0089 03

6 8 10 200 12 16 20

0089 3

30

40 50 100 60

0089 3 0089 3

40 50

0089 03 0089 03 0089 03 0089 03 0089 03

30 35 40 100 50 60

8 10 12 16 18 20 25 500 30 35 40 45 50 55 60 8 10 12 14 16 500 18 20 25 30 35 40 45 100 50 55 60

0089 4 0089 4 0089 4 0089 4 0089 4 0089 4 0089 4 0089 4 0089 4 0089 4

8 10 12 16 18 20 500 25 30 35 40

0089 04 0089 04 0089 04 0089 04

8 200 10 12 16

0089 4

50

0089 5 0089 5 0089 5 0089 5 0089 5

8 10 12 14 16

0089 04 0089 04 0089 04 0089 04 0089 04 0089 04 0089 04 0089 04 0089 04 0089 05 0089 05 0089 05

20 100 25 30 35 40 45 50 500 55 60 8 10 12

0089 05 16

0089 5 0089 5 0089 5 0089 5 0089 5

20 500 25 30 35 40

0089 05 0089 05 0089 05 0089 05 0089 05

0089 5

50

03 0830

20 25 30 35 40

Çelik 8.8 galvanizli, mavi pasifize (A2K) Çelik 10.9 parlak Çelik 10.9 galvanizli, mavi pasifize (A2K) A2 A4

A2

Amb. /Ad.

Art.-Nr. 0100 3 0100 3 0100 3 0100 3 0100 3 0100 3 0100 3 0100 3 0100 3

5 6 8 10 1000 12 16 20 25 30 500

0100 3

40

0100 4 0100 4 0100 4 0100 4 0100 4 0100 4 0100 4 0100 4 0100 4 0100 4 0100 4 0100 4 0100 4

6 8 10 12 16 100 18 20 25 30 35 40 45 500 50

0100 4 0100 5 0100 5 0100 5 0100 5 0100 5 0100 5 0100 5 0100 5 0100 5 0100 5 0100 5 0100 5 0100 5 0100 5 0100 5

60 8 10 12 14 16 18 100 20 25 30 35 40 45 50 200 55 60

A4

Amb. /Ad.

Art.-Nr. 0299 3 0299 3 0299 3 0299 3 0299 3 0299 3 0299 3 0299 3

6 8 10 1000 12 16 20 25 500 30

0299 4 0299 4 0299 4 0299 4 0299 4 0299 4 0299 4 0299 4 0299 4 0299 4 0299 4 0299 4 0299 4

6 8 10 12 1000 16 18 20 25 30 35 500 40 45 50

0299 5 0299 5 0299 5

8 10 12

0299 5 0299 5 0299 5 0299 5 0299 5 0299 5 0299 5 0299 5 0299 5

16 18 500 20 25 30 35 40 45 50 200

0299 5

60


Nom. Ød

M6

M8

MWF - 12/05 - 02674_TR - ©

M 10

M 12

Uzunl. l mm 8 10 12 14 16 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 95 100 10 12 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 80 90 100 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Çelik 8.8 glv., mavi pas. (A2K) Art.-Nr. 0087 6 8 0087 6 10 0087 6 12 0087 6 14 0087 6 16 0087 6 20 0087 6 25 0087 6 30 0087 6 35 0087 6 40 0087 6 45 0087 6 50 0087 6 60 0087 6 70 0087 6 80 0087 6 90 0087 6 95 0087 6 100 0087 8 10 0087 8 12 0087 8 16

Amb. /Ad.

500

100

0087 8 0087 8 0087 8 0087 8 0087 8 0087 8 0087 8 0087 8 0087 8 0087 8

20 25 30 200 35 40 45 50 55 60 65

0087 8 0087 8 0087 8 0087 8 0087 10 0087 10 0087 10 0087 10 0087 10 0087 10 0087 10 0087 10 0087 10 0087 10 0087 10 0087 10 0087 10 0087 10 0087 10 0087 12 0087 12 0087 12 0087 12 0087 12 0087 12 0087 12

75 80 90 100 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 80 90 100 20 25 30 35 40 45 50

0087 12 60

100

200

100

50

100

Çelik 10.9 parlak Art.-Nr. 0089 6 0089 6 0089 6 0089 6 0089 6 0089 6 0089 6 0089 6 0089 6 0089 6 0089 6 0089 6 0089 6 0089 6

Amb. /Ad. 8 10 12 14 500 16 20 25 30 35 40 45 200 50 60 70

0089 8 0089 8 0089 8

10 12 16

0089 8 0089 8 0089 8 0089 8 0089 8 0089 8 0089 8 0089 8 0089 8

20 25 30 35 40 200 45 50 55 60

0089 8

70

0089 8 0089 8

80 90

0089 10 0089 10 0089 10 0089 10 0089 10 0089 10 0089 10 0089 10 0089 10 0089 10 0089 10

16 20 25 30 35 40 45 50 55 100 60 70

0089 10 0089 10 0089 10 0089 12 0089 12 0089 12 0089 12 0089 12 0089 12 0089 12 0089 12 0089 12

80 90 100 50 20 25 30 35 40 100 45 50 55 60

Çelik 10.9 glv., Amb. mavi pas. (A2K) /Ad. Art.-Nr. 0089 06 8 0089 06 10 0089 06 12 0089 06 0089 06 0089 06 0089 06 0089 06 0089 06 0089 06 0089 06 0089 06

16 20 25 30 35 40 45 50 60

0089 08 12 0089 08 16 0089 08 0089 08 0089 08 0089 08 0089 08 0089 08 0089 08

20 25 30 100 35 40 45 50

0089 08 60

0089 010 16 0089 010 20 100 0089 010 25 0089 010 30 0089 010 35 0089 010 40 0089 010 45 50 0089 010 50 0089 010 55 0089 010 60 0089 010 70 0089 010 75 100 0089 010 90 0089 012 20 0089 012 25 0089 012 30 0089 012 35 0089 012 40 50 0089 012 45 0089 012 50 0089 012 55 0089 012 60

03 0840

A2 Art.-Nr. 0100 6 8 0100 6 10 0100 6 12

Amb. /Ad.

0100 6 0100 6 0100 6 0100 6 0100 6 0100 6 0100 6 0100 6 0100 6 0100 6 0100 6 0100 6

16 20 25 30 35 100 40 45 50 60 70 80 90

0100 6

100

0100 8 0100 8 0100 8 0100 8 0100 8 0100 8 0100 8 0100 8 0100 8 0100 8 0100 8 0100 8 0100 8 0100 8 0100 8 0100 8 0100 8 0100 8 0100 10 0100 10 0100 10 0100 10 0100 10 0100 10 0100 10 0100 10 0100 10 0100 10 0100 10

12 16 18 20 25 30 35 40 45 100 50 55 60 65 70 75 80 90 100 16 20 25 30 35 100 40 45 50 55 60 70

0100 10 0100 10 0100 10 0100 12 0100 12 0100 12 0100 12 0100 12 0100 12 0100 12 0100 12 0100 12

80 50 90 100 20 25 30 35 40 50 45 50 55 60

A4 Art.-Nr. 0299 6 8 0299 6 10 0299 6 12

Amb. /Ad.

0299 6 0299 6 0299 6 0299 6 0299 6 0299 6 0299 6 0299 6 0299 6 0299 6 0299 6

16 20 200 25 30 35 40 45 50 60 70 100 80

0299 8

16

0299 8 0299 8 0299 8 0299 8 0299 8 0299 8 0299 8 0299 8 0299 8

200 20 25 30 35 40 45 50 55 100 60

0299 8

70

0299 8 0299 8 0299 8 0299 10 0299 10 0299 10 0299 10 0299 10 0299 10 0299 10 0299 10 0299 10 0299 10 0299 10

80 90 100 16 20 25 30 100 35 40 45 50 55 60 70 50

0299 10 0299 10 0299 10 0299 12 0299 12 0299 12 0299 12 0299 12 0299 12 0299 12 0299 12 0299 12

80 90 100 20 25 30 35 40 50 45 50 55 60


Nom. Ød

M 12

M 16

M 20

Uzunl. Çelik 8.8 gvz, l mavi pas. (A2K) mm Art.-Nr. 70 80 90 100 110 120 20 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 110 120 35 40 50 60 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200

0087 12 70 0087 12 80

Amb/Ad.

100

0087 12 120 100

0087 20 0087 20 0087 20 0087 20

40 50 60 65

0087 20 80

50

Çelik 10.9 parlak Art.-Nr. 0089 12 0089 12 0089 12 0089 12 0089 12 0089 12 0089 16 0089 16 0089 16 0089 16 0089 16 0089 16 0089 16 0089 16 0089 16 0089 16 0089 16 0089 16 0089 16 0089 16 0089 20 0089 20 0089 20 0089 20 0089 20 0089 20 0089 20 0089 20 0089 20 0089 20 0089 20 0089 20 0089 20 0089 20 0089 20 0089 20 0089 20

70 80 90 100 110 120 20 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 110 120 35 40 50 60 65 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200

Amb/Ad.

Çelik 10.9 vz., mavi pas. (A2K) Art.-Nr.

Amb/Ad.

0089 012 70

50

100

50

50

0089 020 40 0089 020 50 0089 020 60

50

0089 020 70 25

70 50 80 90 25 100

0100 16 0100 16 0100 16 0100 16 0100 16 0100 16 0100 16 0100 16 0100 16 0100 16 0100 16 0100 16 0100 16

30 35 40 45 50 55 60 25 70 80 90 100 110 120

0299 16 0299 16 0299 16 0299 16 0299 16 0299 16 0299 16 0299 16 0299 16 0299 16 0299 16

30 35 40 45 50 55 25 60 70 80 90 100

0100 20 40 0100 20 50 0100 20 60

0299 20 40 0299 20 50 0299 20 60

0100 20 0100 20 0100 20 0100 20

0299 20 0299 20 0299 20 0299 20

Mukavemet sýnýfý 10.9 Galvanizli çelik, mavi pasifize (A2K)

MWF - 01/06 - 07322_TR - ©

Amb./Ad.

Art.-Nr. 0964 089 0

03 0850

Art.-Nr. 0299 12 0299 12 0299 12 0299 12

Havþa baþlý iç altý köþe civatalar DIN 7991

100 75 50 40 25 20 15

Amb/Ad.

70 80 50 90 100

Set ORSY 100

0089 06 … M6 x 12/16/20 M6 x 25 0089 08 … M8 x 16/20 M8 x 25/30 0089 010 … M10 x 25 M10 x 30/35 M10 x 40

A4

0100 12 0100 12 0100 12 0100 12

10

Art.-Nr.

Amb/Ad.

Art.-Nr.

50

0089 016 30 0089 016 35 0089 016 40 0089 016 45 0089 016 50 0089 016 55 0089 016 60 0089 016 70 0089 016 80

A2

70 80 90 100

70 80 90 100

25


Mercimek İmbus Civatalar ISO 7380 Ýç altý köþeli

Çelik 10.9 parlak Çelik 10.9 galvanizli, mavi pasifize A2 Nom Ø d d1 mm t mm s mm k mm

M3 5,7 1,04 2,0 1,65

Nom. Uzunl. Parlak 10.9 Ød l çelik mm Art.-Nr.

M3

M4

M5

MWF - 08/03 - 03508_TR - ©

M6

6 8 10 12 16 20 6 8 10 12 16 20 25 30 8 10 12 16 20 25 30 40 8 10 12 14 16 20 25 30 35 40

M4 7,6 1,3 2,5 2,2

M5 9,5 1,56 3,0 2,75

M6 10,5 2,08 4,0 3,3

Amb Çelik10.9 gal. Amb A 2 Ad. mavi pas. Ad. Art.-Nr.

M8 14,0 2,6 5,0 4,4 Amb

Ad.

0060 023 6 0060 013 6 0098 013 6 0060 023 8 0060 013 8 0098 013 8 0060 023 10 0060 013 10 0098 013 10 100 100 100 0060 023 12 0060 013 12 0098 013 12 0060 023 16 0060 013 16 0098 013 16 0060 023 20 0060 013 20 0098 013 20 0060 024 6 0060 014 6 0098 014 6 0060 024 8 0060 014 8 0098 014 8 0060 024 10 0060 014 10 0098 014 10 0060 024 12 0060 014 12 0098 014 12 100 100 100 0060 024 16 0060 014 16 0098 014 16 0060 024 20 0060 014 20 0098 014 20 0060 024 25 0060 014 25 0098 014 25 0060 024 30 0060 014 30 0098 014 30 0060 025 8 0060 015 8 0098 015 8 0060 025 10 0060 015 10 0098 015 10 0060 025 12 0060 015 12 0098 015 12 0060 025 16 0060 015 16 0098 015 16 100 100 100 0060 025 20 0060 015 20 0098 015 20 0060 025 25 0060 015 25 0098 015 25 0060 025 30 0060 015 30 0098 015 30 0060 015 40 0098 016 8 500 0060 026 10 0060 016 10 0098 016 10 0060 026 12 0060 016 12 0098 016 12 0098 016 14 500 0060 026 16 0060 016 16 0098 016 16 0060 026 20 100 0060 016 20 100 0098 016 20 100 0060 026 25 0060 016 25 0098 016 25 0060 026 30 0060 016 30 0098 016 30 0060 026 35 0060 016 35 0098 016 35 0060 026 40 0060 016 40 0098 016 40

M 10 17,5 3,12 6,0 5,5

M 12 21,0 4,16 8,0 6,6

Nom. Uzunl. Parlak 10.9 Ød l çelik mm mm Art.-Nr.

M8

M 10

M 12

03 0860

10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50 80 12 16 20 25 30 35 40 20 25 30 35 40 45 50 55 60

0060 028 10 0060 028 12

Amb Çelik10.9 gal. Amb A 2 Ad. mavi pas. Ad. St. Art.-Nr. Art.-Nr.

0060 018 10 0060 018 12 0060 018 14 0060 028 16 0060 018 16 0060 018 18 0060 028 20 0060 018 20 100 0060 028 25 0060 018 25 0060 028 30 0060 018 30 0060 028 35 0060 018 35 0060 028 40 0060 018 40 0060 018 45 0060 028 50 0060 018 50 0060 018 80 0060 021 012 0060 011 012 0060 021 016 0060 011 016 0060 021 020 0060 011 020 0060 021 025 100 0060 011 025 0060 021 030 0060 011 030 0060 021 035 0060 011 035 0060 021 040 0060 011 040 0060 011 220 0060 011 225 0060 011 230 0060 011 235 0060 011 240 0060 011 245 0060 011 250 0060 011 255 0060 011 260

100

Amb

0098 018 10 0098 018 12

200 100 0098 018 16 200 0098 018 20 0098 018 25 100 0098 018 30 0098 018 35 0098 018 40 0098 018 45 100 0098 018 50 200 0098 011 012 0098 011 016 0098 011 020 100 0098 011 025 0098 011 030 0098 011 035 0098 011 040

100

200 200

100

0098 011 230 100 0098 011 240 100


Mercimek Başlı İmbus Civatalar ISO 7380 Ýç altý köþeli Nom Ø d d1 mm t mm s mm k mm

M3 5,7 1,04 2,0 1,65

M4 7,6 1,3 2,5 2,2

M5 9,5 1,56 3,0 2,75

M6 10,5 2,08 4,0 3,3

Nom. Uzunl. Kplmsz.10.9 Amb Çelik10.9 gal. Amb A 2 Ød l çelik Ad. mavi pas. Ad. mm Art.-Nr. Art.-Nr.

M3

M4

M5

MWF - 08/03 - 20048_TR - ©

M6

6 8 10 12 16 20 6 8 10 12 16 20 25 30 8 10 12 16 20 25 30 40 8 10 12 14 16 20 25 30 35 40

M8 14,0 2,6 5,0 4,4 Amb

Ad.

1060 023 6 1060 013 6 1098 013 6 1060 023 8 1060 013 8 1098 013 8 1060 023 10 1060 013 10 1098 013 10 100 100 100 1060 023 12 1060 013 12 1098 013 12 1060 023 16 1060 013 16 1098 013 16 1060 023 20 1060 013 20 1098 013 20 1060 024 6 1060 014 6 1098 014 6 1060 024 8 1060 014 8 1098 014 8 1060 024 10 1060 014 10 1098 014 10 1060 024 12 1060 014 12 1098 014 12 100 100 100 1060 024 16 1060 014 16 1098 014 16 1060 024 20 1060 014 20 1098 014 20 1060 024 25 1060 014 25 1098 014 25 1060 024 30 1060 014 30 1098 014 30 1060 025 8 1060 015 8 1098 015 8 1060 025 10 1060 015 10 1098 015 10 1060 025 12 1060 015 12 1098 015 12 1060 025 16 1060 015 16 1098 015 16 100 100 100 1060 025 20 1060 015 20 1098 015 20 1060 025 25 1060 015 25 1098 015 25 1060 025 30 1060 015 30 1098 015 30 1060 015 40 1098 016 8 500 1060 026 10 1060 016 10 1098 016 10 1060 026 12 1060 016 12 1098 016 12 1098 016 14 500 1060 026 16 1060 016 16 1098 016 16 1060 026 20 100 1060 016 20 100 1098 016 20 100 1060 026 25 1060 016 25 1098 016 25 1060 026 30 1060 016 30 1098 016 30 1060 026 35 1060 016 35 1098 016 35 1060 026 40 1060 016 40 1098 016 40

M 10 17,5 3,12 6,0 5,5

M 12 21,0 4,16 8,0 6,6

Çelik 10.9 kaplamasız Çelik 10.9 galvanizli, mavi pasifize A2

Nom. Uzunl. Kplmsz. 10.9 Amb Çelik10.9 gal. Amb A 2 Ød l çelik Ad. mavi pas. Ad. St. mm mm Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

M8

M 10

M 12

03 0870

10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50 80 12 16 20 25 30 35 40 20 25 30 35 40 45 50 55 60

1060 028 10 1060 028 12

1060 018 10 1060 018 12 1060 018 14 1060 028 16 1060 018 16 1060 018 18 1060 028 20 1060 018 20 100 1060 028 25 1060 018 25 1060 028 30 1060 018 30 1060 028 35 1060 018 35 1060 028 40 1060 018 40 1060 018 45 1060 028 50 1060 018 50 1060 018 80 1060 021 012 1060 011 012 1060 021 016 1060 011 016 1060 021 020 1060 011 020 1060 021 025 100 1060 011 025 1060 021 030 1060 011 030 1060 021 035 1060 011 035 1060 021 040 1060 011 040 1060 011 220 1060 011 225 1060 011 230 1060 011 235 1060 011 240 1060 011 245 1060 011 250 1060 011 255 1060 011 260

100

Amb

1098 018 10 1098 018 12

200 100 1098 018 16 200 1098 018 20 1098 018 25 100 1098 018 30 1098 018 35 1098 018 40 1098 018 45 100 1098 018 50 200 1098 011 012 1098 011 016 1098 011 020 100 1098 011 025 1098 011 030 1098 011 035 1098 011 040

100

200 200

100

1098 011 230 100 1098 011 240 100


Kendinden Pullu Civatalar ISO 7380 benzeri

Ýç altý köþeli ve flanþlý Nom. Ød d1 mm t mm s mm k mm NomØd

M3

M4

M5

M6

M8

MWF - 01/05 - 03509_TR - ©

M 10

M 12

Uzunluk l mm 6 8 10 12 16 20 6 8 10 12 16 20 25 30 8 10 12 16 18 20 25 28 30 35 40 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 55 60 10 12 14 16 20 25 30 35 40 50 55 70 12 16 20 25 30 35 40 45 20 25 30 35 40 45 50 55 60

M3 6,9 1,4 2,0 1,65

M4 9,4 1,7 2,5 2,2

Parlak 10.9 çelik Art.-Nr. 0060 033 6 0060 033 8 0060 033 10 0060 033 12 0060 033 16 0060 033 20 0060 034 6 0060 034 8 0060 034 10 0060 034 12 0060 034 16 0060 034 20 0060 034 25 0060 034 30 0060 035 8 0060 035 10 0060 035 12 0060 035 16

Amb Ad.

0060 035 20 0060 035 25

100

100

100

M5 11,8 2,2 3,0 2,75 Çelik 10.9 gal., mavi pas. Art.-Nr. 0060 003 6 0060 003 8 0060 003 10 0060 003 12 0060 003 16 0060 003 20 0060 004 6 0060 004 8 0060 004 10 0060 004 12 0060 004 16 0060 004 20 0060 004 25 0060 004 30 0060 005 8 0060 005 10 0060 005 12 0060 005 16 0060 005 18 0060 005 20 0060 005 25

0060 035 30

0060 005 30

0060 036 6 0060 036 8 0060 036 10 0060 036 12

0060 006 06 0060 006 08 0060 006 10 0060 006 12 0060 006 14 0060 006 16 0060 006 18 0060 006 20 0060 006 25 0060 006 30 0060 006 35 0060 006 40

0060 036 16 0060 036 20 0060 036 25 0060 036 30 0060 036 35 0060 036 40 0060 036 45 0060 038 10 0060 038 12 0060 038 16 0060 038 20 0060 038 25 0060 038 30 0060 038 35 0060 038 40 0060 038 50 0060 038 55 0060 031 012 0060 031 016 0060 031 020 0060 031 025 0060 031 030 0060 031 035 0060 031 040

100

200

Amb Ad.

M8 17,8 3,2 5,0 4,4

Çelik 10.9 vz., siyah pas. Art.-Nr.

M 10 21,9 3,8 6,0 5,5 Amb Ad.

100

100

100 500 100

100

0060 04 0060 04 0060 04 0060 04

10 12 16 20

0060 04 0060 05 0060 05 0060 05 0060 05

30 8 10 12 16

500 100 500

0060 05 20 0060 05 25

100

0060 05 35

500

0060 06 0060 06 0060 06 0060 06 0060 06 0060 06

6 8 10 12 14 16

0060 06 20 0060 06 25

0060 008 10 100/1000 0060 008 12 0060 008 14 0060 008 16 0060 08 16 0060 008 20 100 0060 008 25 0060 008 30 100 0060 008 35 0060 008 40 1000 0060 008 50 200 0060 008 70 0060 001 012 0060 001 016 0060 001 020 0060 001 025 100 100 0060 001 030 0060 001 035 0060 001 040

0060 031 220 0060 031 225 0060 031 230 0060 031 235 0060 031 240 100 0060 031 250

M6 13,6 2,4 4,0 3,3

0060 001 220 0060 001 225 0060 001 230 0060 001 235 0060 001 240 100 0060 001 245 0060 001 250 0060 001 255 0060 001 260

100 500 100

500 100 500 100

M 12 24 4,2 8,1 6,6

A2 Art.-Nr. 0098 023 6 0098 023 8 0098 023 10 0098 023 12 0098 023 16 0098 023 20 0098 024 6 0098 024 8 0098 024 10 0098 024 12 0098 024 16 0098 024 20 0098 024 25 0098 024 30 0098 025 8 0098 025 10 0098 025 12 0098 025 16 0098 025 20 0098 025 25 0098 025 28 0098 025 30 0098 025 35 0098 025 40 0098 026 06 0098 026 08 0098 026 10 0098 026 12 0098 026 14 0098 026 16 0098 026 20 0098 026 25 0098 026 30 0098 026 35 0098 026 40 0098 026 55 0098 026 60 0098 028 10 0098 028 12

100

0098 028 16 0098 028 20 0098 028 25 0098 028 30 0098 028 35 0098 028 40 0098 028 50

Amb Ad.

Set ORSY 200 100

100

100

500 100

100 500

100

200 400

100

0098 021 012 0098 021 016 0098 021 020 0098 021 025 100 0098 021 030 0098 021 035 0098 021 040 0098 021 045

0098 021 240 100

0098 021 260

03 0880

Çelik 10.9 parlak Çelik 10.9 galvanizli, mavi pasifize (A2K) Çelik 10.9 galvanizli, siyah pasifize (A2S) A2

Nom-Ø mm Uzunluk l mm 6 8 M4 10 12 16 8 10 M5 12 16 20 10 12 M6 16 20 25 10 12 M8 16 20 25

Art.-Nr. 0060 004 6 0060 004 8 0060 004 10 0060 004 12 0060 004 16 0060 005 8 0060 005 10 0060 005 12 0060 005 16 0060 005 20 0060 006 10 0060 006 12 0060 006 16 0060 006 20 0060 006 25 0060 008 10 0060 008 12 0060 008 16 0060 008 20 0060 008 25

Kendinden pullu civata seti Art.-Nr. 0964 060

Amb /Ad.

100

50 25


Yassý Yuvarlak Başlı Civata dört köþe boyunlu (Kilit Civatasý) DIN 603 (ISO 8677) Diþ -Ø d M5 b (125’e kadar) mm b (125 – 200) mm b (200’den fazla) mm k mm dk mm Diþ -Ø d

M5

MWF - 03/06 - 02691_TR - ©

M6

M8

M6 16 22 – 3,3 13,55

M8 18 24 – 3,88 16,55

U

Çelik 4.8 parlak somunlu

mm 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 150 16 20 25 30 35 40 45 50 55

Art.-Nr.

M 10 22 28 41 4,88 20,65

M 12 26 32 45 5,38 24,65

M 16 30 36 49 6,95 30,65

Amb./Ad. Çelik 4.8 glv., mavi pas. somunlu Art.-Nr. 0223 5 16 0223 5 20 500 0223 5 25 0223 5 30 0223 5 35 0223 5 40 0223 5 45 0223 5 50 0223 5 55 200 0223 5 60 0223 5 65 0223 5 70 0223 5 80

0223 05 0223 05 0223 05 0223 05 0223 05 0223 05 0223 05 0223 05 0223 05 0223 05 0223 05 0223 05 0223 05 0223 05

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100

0223 06 0223 06 0223 06 0223 06 0223 06 0223 06 0223 06 0223 06 0223 06 0223 06 0223 06 0223 06 0223 06 0223 06 0223 06 0223 06 0223 06 0223 06 0223 06 0223 06

20 25 500 30 35 40 45 50 55 200 60 65 70 75 80 90 100 110 120 100 130 140 150

0223 08 0223 08 0223 08 0223 08 0223 08 0223 08 0223 08 0223 08

20 25 30 35 40 45 50 55

500

200

0223 6 0223 6 0223 6 0223 6 0223 6 0223 6 0223 6 0223 6 0223 6 0223 6 0223 6 0223 6 0223 6 0223 6 0223 6 0223 6 0223 6 0223 6 0223 6 0223 6 0223 6 0223 8 0223 8 0223 8 0223 8 0223 8 0223 8 0223 8 0223 8 0223 8

M 20 38 44 57 8,95 38,8

Çelik 4.8 galvanizli, mavi pasifize A2 A4 46 52 65 11,05 46,8

Ahþap yapýlar, özel dülgerlik iþleri, prefabrik konut, motorlu araç (örn. platform tahtalarý), yat, fuar, iskele yapýmý, transport çerçeveleri veya makine ambalajý, deniz taþýmacýlýðý için taþýma sandýklarý gibi iþlerde kullanýlýr. Bunlar ahþap parçalarýn birbirine veya demir parçalara baðlanmasýna yarar. Dört köþe boyun ahþap içine girer, diþ ölçüsüne göre delik çapý belirlenir. Ahþabýn ahþaba birleþtirilmesinde somunun altýna bir U rondelasý yerleþtirilmelidir. örn. bir ahþap rondelasý.

Amb./Ad. A2 somunsuz

200

100 200

16 20 25 30 35 40 45 200 50 55 60 65 70 75 80 90 100 110 120 100 130 140 150 16 20 25 30 35 200 40 45 50 55

03 0890

Amb./Ad. A4 somunsuz

Art.-Nr. 0226 5 0226 5 0226 5 0226 5 0226 5 0226 5 0226 5 0226 5

16 20 25 30 35 40 45 50

200

0226 5

60

200

0226 5

70

200

0226 6 0226 6 0226 6 0226 6 0226 6 0226 6 0226 6 0226 6 0226 6 0226 6

16 20 25 30 35 40 45 50 55 60

200

0226 6

70

200

0226 6

90

200

0226 6 0226 6

0226 8 0226 8 0226 8 0226 8 0226 8 0226 8 0226 8 0226 8 0226 8

Amb./Ad.

Art.-Nr. 0076 5 0076 5 0076 5

20 25 30

200

0076 5

40

200

0076 5

50

200

0076 6 0076 6 0076 6 0076 6 0076 6 0076 6 0076 6 0076 6 0076 6 0076 6

16 20 25 30 35 40 45 50 55 60

200

0076 6

70

200

110 200 120

0076 6 0076 6 0076 6 0076 6 0076 6

80 90 100 200 110 120

16 20 25 30 35 40 45 50 55

0076 8 0076 8 0076 8 0076 8 0076 8 0076 8 0076 8 0076 8 0076 8

16 20 25 30 35 40 45 50 55

100

200 100 200

100

100/200

100


Diþ Ø d

M8

M 10

MWF - 03/06 - 04371_TR - ©

M 12

U

Çelik 4.8 parlak Amb./Ad. Çelik 4.8 gl.,

mm

Art.-Nr.

mavi pas. . somun dahil Art.-Nr.

60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 110 120 130 140

0223 08 60 0223 08 65 0223 08 70 0223 08 75 0223 08 80 0223 08 85 0223 08 90 0223 08 100 0223 08 110 0223 08 120 0223 08 130 0223 08 140 0223 08 150 0223 08 160 0223 08 180 0223 08 200 0223 010 20 0223 010 25 0223 010 30 0223 010 35 0223 010 40 0223 010 45 0223 010 50 0223 010 55 0223 010 60 0223 010 65 0223 010 70 0223 010 75 0223 010 80 0223 010 90 0223 010 100 0223 010 110 0223 010 120 0223 010 130 0223 010 140 0223 010 150 0223 010 160 0223 010 170 0223 010 180 0223 010 190 0223 010 200 0223 010 220 0223 010 240 0223 010 260 0223 010 280 0223 010 300 0223 012 20 0223 012 25 0223 012 30 0223 012 35 0223 012 40 0223 012 45 0223 012 50 0223 012 55 0223 012 60 0223 012 65 0223 012 70 0223 012 80 0223 012 90 0223 012 100 0223 012 110 0223 012 120 0223 012 130 0223 012 140

0223 8 0223 8 0223 8 0223 8 0223 8 0223 8 0223 8 0223 8 0223 8 0223 8 0223 8 0223 8 0223 8 0223 8 0223 8 0223 8 0223 10 0223 10 0223 10 0223 10 0223 10 0223 10 0223 10 0223 10 0223 10 0223 10 0223 10 0223 10 0223 10 0223 10 0223 10 0223 10 0223 10 0223 10 0223 10 0223 10 0223 10 0223 10 0223 10 0223 10 0223 10 0223 10 0223 10 0223 10 0223 10 0223 10 0223 12 0223 12 0223 12 0223 12 0223 12 0223 12 0223 12 0223 12 0223 12 0223 12 0223 12 0223 12 0223 12 0223 12 0223 12 0223 12 0223 12 0223 12

somun dahil

200

100

50

200

100

50

100

50

60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 110 120 130 140

Amb./Ad. A 2 somun olmadan Art.-Nr.

200

100

Amb./Ad. A 4 somun olmadan Art.-Nr.

0226 8 0226 8 0226 8

60 65 70

100

0226 8

80

100

0226 8 0226 8 0226 8 0226 8

90 100 110 120

100

0226 8 0226 8

140 150

100

0226 10 0226 10 0226 10 0226 10 0226 10 0226 10 0226 10 0226 10 0226 10 0226 10 0226 10

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

0226 10 0226 10 0226 10 0226 10 0226 10 0226 10 0226 10 0226 10

80 90 100 110 120 130 140 150

0226 12 0226 12 0226 12 0226 12 0226 12 0226 12 0226 12 0226 12

25 30 35 40 45 50 55 60

0226 12 0226 12 0226 12 0226 12 0226 12 0226 12 0226 12 0226 12

70 80 90 100 110 120 130 140

Amb./Ad.

0076 8

60

100

0076 8

70

100

0076 8

80

100

0076 8 0076 8 0076 8 0076 8 0076 8 0076 8 0076 8

90 100 110 120 130 140 150

100

0076 10 0076 10 0076 10 0076 10 0076 10 0076 10 0076 10 0076 10 0076 10

20 25 30 35 40 45 50 55 60

50

0076 10 70

50

0076 10 0076 10 0076 10 0076 10 0076 10 0076 10 0076 10

80 90 100 110 120 130 140

50

0076 12 0076 12 0076 12 0076 12 0076 12 0076 12

25 30 35 40 45 50

50

0076 12 60

50

0076 12 0076 12 0076 12 0076 12

70 80 90 100

50

0076 12 120 0076 12 130 0076 12 140

50

50

100

50

50

50

25

100

50

03 0900

50

50


Oval Baþlý Form C DIN 7985 (ISO 7045) Yýldýz kafa tipli Z (PZD) Çelik galvanize, mavi pasifize

Nom.Ø d Uzunl. l Gal.çelik., mavi pas. Amb/Ad. mm Art.-Nr.

M3

M4

M5

M6

6 8 10 12 16 20 25 30 6 8 10 12 16 20 25 10 12 16 20 25 30 35 10 12 16 20 25 40

0209 53 0209 53 0209 53 0209 53 0209 53 0209 53 0209 53 0209 53 0209 54 0209 54 0209 54 0209 54 0209 54 0209 54 0209 54 0209 55 0209 55 0209 55 0209 55 0209 55 0209 55 0209 55 0209 56 0209 56 0209 56 0209 56 0209 56 0209 56

6 8 10 12 16 20 25 30 6 8 10 12 16 20 25 10 12 16 20 25 30 35 10 12 16 20 25 40

Nom.Ø d d1 mm k mm Kafa tipi

M3 6 2,4 Z1

M4 8 3,1 Z2

M5 10 3,8 Z2

M6 12 4,6 Z3

500

500

500

200 500

Gömme Baþlý Form M DIN 965 (ISO 7046) Yýldýz kafa tipli Z (PZD) Çelik galvanize, mavi pasifize Nom.Ø d Uzunl. l Gal.çelik., mavi pas. mm Art.-Nr.

M3

MWF - 08/02 - 03389_TR - ©

M4

M5

M6

8 10 12 16 8 10 12 16 20 25 30 10 12 16 20 40 12 40 50

0209 63 0209 63 0209 63 0209 63 0209 64 0209 64 0209 64 0209 64 0209 64 0209 64 0209 64 0209 65 0209 65 0209 65 0209 65 0209 65 0209 66 0209 66 0209 66

8 10 12 16 8 10 12 16 20 25 30 10 12 16 20 40 12 40 50

Amb/Ad.

1000 500

Nom.Ø d d1 mm k mm Kafa tipi

M3 5,6 1,65 Z1

M4 7,5 2,2 Z2

500

500

500

03 0910

M5 9,2 2,5 Z2

M6 11 3 Z3


Saplama Civatalar DIN 939

Diþ Ø d mm b mm e* mm * uzunluk ≤ 125 mm Diþ Ø d

M 6

M 8

MWF - 09/03 - 02722_TR - ©

M 10

u mm 12 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 60 70 75 80 90 100 105 150 180 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 85

M6 18 7,5

M8 22 10

M10 26 12

5.8 parlak çelik Art.-Nr. 0250 0250 0250 0250 0250

0250 0250 0250 0250 0250 0250 0250 0250

6 6 6 6 6

Amb. Ad. 15 18 20 25 30

6 8 8 8 8 8 8 8

60 16 20 25 30 35 40 45

0250 8 0250 8

55 60

0250 8

70

100 200 100

100 1000

100

50 0250 8

80

0250 8 105

100

0250 10 20

500

0250 0250 0250 0250 0250 0250 0250 0250 0250 0250 0250

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80

100

M12 30 15

M14 34 18

8.8 parlak çelik Art.-Nr. 0250 86 0250 86 0250 86 0250 86 0250 86 0250 86 0250 86 0250 86 0250 86 0250 86

M16 38 20

Amb. Ad. 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50

100

0250 0250 0250 0250 0250 0250 0250 0250 0250 0250 0250 0250 0250 0250

88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88

16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

0250 0250 0250 0250

88 88 88 810

105 100 150 50 180 20 100

0250 0250 0250 0250 0250 0250 0250 0250

810 810 810 810 810 810 810 810

25 30 35 40 45 50 55 60

0250 810 80

M20 46 25

A2

Amb. Ad.

A4

Amb. Ad.

250

100

200

0272 6

16

0272 0272 0272 0272

6 6 6 6

20 25 30 35

0272 6

45

0272 6 0272 0272 0272 0272 0272 0272 0272 0272 0272 0272 0272

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

0277 6

20

100

55

0277 6

55

100

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277

8 8 8 8 8 8 8 8 8

20 25 30 35 40 45 50 55 60

0277 8

70

100

100

100

50

100

50

50 25

5.8 parlak çelik 8.8 parlak çelik A2 A4

25

03 0920

0272 8 0272 8 0272 8

80 90 100

0277 8

80

0272 0272 0272 0272 0272 0272 0272

10 10 10 10 10 10 10

22 25 30 35 40 45 50

0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277

22 25 30 35 40 45 50

0272 0272 0272 0272 0272

10 10 10 10 10

60 65 70 80 85

100

10 10 10 10 10 10 10

0277 10 60 0277 10 70 0277 10 80

100


7.2 HV Civatalarý

DIN 6914’e göre

Boyutlarý ve sýkma uzunluklarý

s e d1 d2 t

M 12 12

M 22 M 24 M 27 22 24 27 = Diþ Ø d 8 10 13 14 15 17 10 13 16 18 19 22 0079 01 12 0079 01 16 0079 01 20 0079 01 22 0079 01 24 0079 01 27 22 27 32 36 41 46 23,91 29,56 35,03 39,55 45,20 50,85 24 30 37 39 44 50 13 17 21 23 25 28 3 4 4 4 4 5 0079 02 12 0079 02 16 0079 02 20 0079 02 22 0079 02 24 0079 02 27

Nominal uzunluk u 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150

M 16 16

M 20 20

5–9 0079 16 35 10 – 14 0079 16 40 15 – 19 0079 16 45 20 – 24 0079 16 50 25 – 29 0079 16 55 30 – 34 0079 16 60 35 – 39 0079 16 65 40 – 44 0079 16 70 45 – 47 0079 16 75 48 – 52 0079 16 80 53 – 57 0079 16 85 58 – 62 0079 16 90 63 – 67 0079 16 95 68 – 72 0079 16 100 73 – 77 0079 16 105 78 – 82 0079 16 110 83 – 87 0079 16 115 88 – 92 0079 16 120 93 – 97 0079 16 125 98 – 102 0079 16 130 103 – 107 0079 16 135 108 – 112 0079 16 140

5–9 0079 20 40 10 – 14 0079 20 45 15 – 19 0079 20 50 20 – 24 0079 20 55 25 – 29 0079 20 60 30 – 34 0079 20 65 35 – 39 0079 20 70 40 – 44 0079 20 75 45 – 49 0079 20 80 50 – 54 0079 20 85 55 – 57 0079 20 90 58 – 62 0079 20 95 63 – 67 0079 20 100 68 – 72 0079 20 105 73 – 77 0079 20 110 78 – 82 0079 20 115 83 – 87 0079 20 120 88 – 92 0079 20 125 93 – 97 0079 20 130 98 – 102 0079 20 135 103 – 107 0079 20 140 108 – 112 0079 20 145 118 – 125 113 – 117 0079 16 150 0079 20 150

Þek. S

14 – 18 0079 22 50 19 – 23 0079 22 55 24 – 28 0079 22 60 29 – 33 0079 22 65 34 – 38 0079 22 70 39 – 43 0079 22 75 44 – 48 0079 22 80 49 – 53 0079 22 85 54 – 56 0079 22 90 57 – 61 0079 22 95 62 – 66 0079 22 100

12 – 16 0079 24 50 17 – 21 0079 24 55 22 – 26 0079 24 60 27 – 31 0079 24 65 32 – 36 0079 24 70 37 – 41 0079 24 75 42 – 46 0079 24 80 47 – 51 0079 24 85 52 – 53 0079 24 90 54 – 58 0079 24 95 59 – 63 0079 24 100 64 – 68 0079 24 105 72 – 76 69 – 73 0079 22 110 0079 24 110 74 – 78 0079 24 115 82 – 86 79 – 83 0079 22 120 0079 24 120 84 – 88 0079 24 125 89 – 93 0079 24 130 94 – 98 0079 24 135 99 – 103 0079 24 140

18 – 22 0079 27 60 23 – 27 0079 27 65 28 – 32 0079 27 70 33 – 37 0079 27 75 38 – 42 0079 27 80 43 – 47 0079 27 85 48 – 52 0079 27 90 53 – 57 0079 27 95 58 – 60 0079 27 100 61 – 65 0079 27 105 66 – 70 0079 27 110 71 – 75 0079 27 115 76 – 80 0079 27 120 81 – 85 0079 27 125 86 – 90 0079 27 130 91 – 95 0079 27 135 96 – 100 0079 27 140

109 – 113 106 – 110 0079 24 150 0079 27 150

130 – 134 126 – 131 0079 16 160 0079 20 160

119 – 123 116 – 120 0079 24 160 0079 27 160

140 – 144 0079 16 170 150 – 154 146 – 151 0079 16 180 0079 20 180 157 – 160 0079 20 190 170 – 174 167 – 170 0079 16 200 0079 20 200

139 – 143 0079 24 180 149 – 153 0079 24 190 159 – 163 0079 24 200

165

MWF - 07/05 - 09169_TR - ©

170 180 190 200

19 24 0079 01 30 50 55,37 56 31 5 0079 02 30

Sýkma uzunluðu alaný 6 – 10 0079 12 30 11 – 15 0079 12 35 16 – 20 0079 12 40 21 – 23 0079 12 45 24 – 28 0079 12 50 29 – 33 0079 12 55 34 – 38 0079 12 60 39 – 43 0079 12 65 44 – 48 0079 12 70 49 – 53 0079 12 75 54 – 58 0079 12 80 59 – 63 0079 12 85 64 – 68 0079 12 90 69 – 73 0079 12 95 74 – 78 0079 12 100 79 – 83 0079 12 105 84 – 88 0079 12 110 89 – 93 0079 12 115 94 – 98 0079 12 120

155 160

M 30 30

136 – 140 0079 27 180

156 – 160 0079 27 200

Sýkma uzunluklarý uzunluk toleranslarý dikkate alýnarak hesaplanmýþtýr.

03 0930

24 – 28 0079 30 70 29 – 33 0079 30 75 34 – 38 0079 30 80 39 – 43 0079 30 85 44 – 48 0079 30 90 49 – 53 0079 30 95 54 – 56 0079 30 100 57 – 61 0079 30 105 62 – 66 0079 30 110 67 – 71 0079 30 115 72 – 76 0079 30 120 77 – 81 0079 30 125 82 – 86 0079 30 130 87 – 91 0079 30 135 92 – 96 0079 30 140 97 – 101 0079 30 145 102 – 106 0079 30 150 107 – 111 0079 30 155 112 – 116 0079 30 160 117 – 121 0079 30 165 122 – 126 0079 30 170 132 – 136 0079 30 180 142 – 146 0079 30 190 152 – 156 0079 30 200

d2 ds

d ds k m

d1

Civata boyutu Diþli Ø Þaft Ø Kafa yüksekliði Somun yüksekliði Art.-Nr. somun Anahtar geniþliði Köþe ölçüsü min Pul dýþ Ø Pul iç Ø Pul kalýnlýðý Art.-Nr. pul


Diþ Açan Civatalar

DIN 7500'e göre kendinden diþ açan civatalar Týkanma yok Atýk yok l Azaltýlmýþ masraflar l Kolay sabitleme l Düþük vidalama torku l Standart metrik diþlisi ile oluk açmak l Vida kilitleme gerekmez l Yüksek titreþim dayanýmý l Yüksek geri yükleme torku l Yüksek kýrýlma torku l Yüksek çýkarma dayanýmý l l

Minimum montaj masraflarý ile çelik, dökme malzeme, alüminyum, pirinç ve bakýr ile optimum vida baðlantýsý. l Montaj sýrasýnda önceden açýlmýþ deliklere vidalandýðýnda diþ açma özellikli vida 1 atýk ve tolerans üretmeden kendi diþlerini üretir. l Diþ açma, temizleme, kontrol etme, çöpe atma, fikstür, alet ve makine için herhangi bir maliyet yok. l Metal metale ve ahþap metale uygulanabilir.

Tüm vida gövdesi boyunca üçgen þekli ve konik diþ uçlarý sayesinde herhangi bir vidadan farklý olarak aþaðýdaki avantajlarý sunar:

Normal vidalar

Fazla diþli çalýþmasý nedeniyle ön germe kuvveti kaybý (1, 2). Diþ açma prosesi malzemenin delikteki oryantasyonunu kesintiye uðratýr (3): Bu sayede geri çekme kuvveti azalýr. Atýk formu için daha derin delik gereklidir.

Delik çekme vidasý Vidalama sýrasýnda metal gövde atýk üreterek kesilir (1). Kör delikler ayný derinliðe kadar delinmelidir (2).

Diþ Açma Vidalarý 1

MWF - 08/02 - 03386_TR - ©

Diþlerin soðuk þekil almasý nedeniyle yüksek çekme dayanýmý (1). Diþli hareketi (2) yok, bu nedenle ön germe kuvvetinde kayýp yok - daha derin deliðe gereksinim duyulmaz, ayrýca diþ açma sýrasýnda artýk üretilmez.

03 0940


Diþ d Malzeme kalýnlýðý veya vidalama uzunl. St 1,0 1,2 1,5 1,6 1,7 1,8 2,75 2,0 2,75 2,2 2,5 3,0 3,2 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0 6,3 6,5 7, 0 7, 5 < 10 8 ile = < 12 >10 ile = < 15 >12 ile =

M3

M4 M5 Önerilen tolerans alaný St Al Cu St Al Cu

Al Cu 2,7 2,7 2,7 3,6 2,7 3,6 2,7 3,6 2,7 3,6 2,7 2,7 3,6 2,75 3,6 2,75 3,65 3,6 2,75 3,65 3,6 2,75 3,65 3,6 2,75 3,6 2,75 3,6 2,75 3,7 3,65 2,75 3,7 3,65 2,75 3,7 3,65

4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 3,6 4,5 3,6 4,5 3,6 4,55 4,5 4,5 4,55 4,55 3,65 4,60 3,65 4,60 3,65 4,60 4,65 4,65 4,65 4,65 4,65

M6 St

Al

5,4 5,4 5,4 5,45 5,45 5,45 5,5 5,45 5,5 5,45 5,5 5,5 5,5 5,5 5,55 5,5 5,55 5,5 5,55

Cu

Soðuk þekillendirilebilir malzemeler için önerilen çekirdek delikler Ýdeal delik çapý ön eneme ile belirlenmelidir. Gefu-1 vidasýnýn diþi, bununla açýlan iç diþe, DIN 13’ün eklerine uygun 6h tolerans sýnýfýna giren metrik ISO ayar vidasý diþli normal vidanýn uyabileceði þekilde tasarlanmýþtýr.

5,45 5,45

5,5 5,5

Diþ ölçüleri Nom.ölçü Adým DA p mm

MWF - 08/02 - 03388_TR - ©

M3 M4 M5 M6

03 0950

0,5 0,7 0,8 1,0

Diþ ölçüleri mm Ölçü geniþliði DM max. min. 2,97 2,87 3,94 3,84 4,93 4,82 5,90 5,77


Mercimek Başlı Civatalar Yýldýz kafa tipli H DIN 7985 (ISO 7045) Nominal Ø dk mm k mm Kafa tipi Nom. Ød

M2

M 2,5

MWF - 08/02 - 02651_TR - ©

M3

Uzunluk u mm

M2 4,0 1,6 H1 Çelik 4.8 parlak Art.-Nr.

3 4 5 6 8 10 12 14 16 20 3 4 5 6 8 10 12 14 15 18 20 25 30 4 5 6 8 10 12

1046 02 3 1046 02 4 1046 02 5 1046 02 6 1046 02 8 1046 02 10 1046 02 12 1046 02 14 1046 02 16 1046 02 20 1046 025 3 1046 025 4 1046 025 5 1046 025 6 1046 025 8 1046 025 10 1046 025 12 1046 025 14 1046 025 16 1046 025 18 1046 025 20 1046 025 25 1046 025 30 1046 03 4 1046 03 5 1046 03 6 1046 03 8 1046 03 10 1046 03 12

14 16 18 20 22 25 28 30 35 40 45 50 55 60

1046 03 14 1046 03 16 1046 03 18 1046 03 20 1046 03 22 1046 03 25 1046 03 28 1046 03 30 1046 03 35 1046 03 40 1046 03 45 1046 03 50 1046 03 55 1046 03 60

M3 6,0 2,4 H1

Amb./ Ad.

Çelik 4.8 gvz., Amb./ mavi pas. Ad. Art.-Nr.

2000

2000

2000

1000

500

M 3,5 7,0 2,7 H2

M4 8,0 3,1 H2

M 2,5 5,0 2,0 H1

1046 2 3 1046 2 4 1046 2 5 1046 2 6 1046 2 8 1046 2 10 1046 2 12 1046 2 14 1046 2 16 1046 2 20 1046 25 3 1046 25 4 1046 25 5 1046 25 6 1046 25 8 1046 25 10 1046 25 12 1046 25 14 1046 25 16 1046 25 18 1046 25 20 1046 25 25 1046 25 30 1046 3 4 1046 3 5 1046 3 6 1046 3 8 1046 3 10 1046 3 12 1046 3 14 1046 3 16 1046 3 18 1046 3 20 1046 3 22 1046 3 25 1046 3 30 1046 3 35 1046 3 40 1046 3 45 1046 3 50 1046 3 55 1046 3 60

2000

2000

500

M6 M8 M5 10,0 12,0 16,0 4,6 6,0 3,8 H3 H4 H2

M 10 20,0 7,5 H4

Çelik 4.8 parlak Çelik 4.8 galvanizli, mavi pasifize Çelik 4.8 galvanizli, sarý pasifize Nikelajlý çelik 4.8 A2 A4

Çelik 4.8 gvz., Amb./ sarý pas. Ad. Art.-Nr.

Nikelajlý çelik 4.8 Art.-Nr.

1046 102 04 1046 102 05 1046 102 06 1046 102 08 1046 102 10 1046 102 12

2000

1046 92 4 1046 92 5 1046 92 6 1046 92 8 1046 92 10 1046 92 12

2000

1046 102 16 1046 102 20

2000

1046 92 16 1046 92 20

2000

1046 125 04 1046 125 05 1046 125 06 1046 125 08 1046 125 10 1046 125 12

Amb./ Ad.

A2 Art.-Nr.

Amb./ Ad.

1283 2 6 1283 2 8 1283 2 10 1283 2 12

1000 500

1023 2 16

1000

A4 Art.-Nr.

Amb./ Ad.

1000

1046 925 4 2000

1283 25 6 1016 925 6 10283 25 8 1046 925 8 1046 925 10 500/2000 1283 25 10 1046 925 12

2000 500 1046 125 16 2000 1046 925 16 500/2000 1283 25 16 2000 500/100 1046 125 20 1283 25 20 1046 925 20 2000 100/200 1046 125 25 1046 925 25 2000 1283 25 25 2000 1046 925 30 100 1283 3 4 1046 103 04 1046 93 4 1283 3 5 1046 103 05 2000 1046 93 5 2000 1283 3 6 1046 103 06 500/2000 1046 93 6 1283 3 8 1046 103 08 1046 93 8 100/500 500/2000 1283 3 10 1046 103 10 1000/2000 1046 93 10 100/500/ 1283 3 12 1046 103 12 500/2000 1046 93 12 2000 2000 1046 103 14 2000 1046 93 14 500 1283 3 16 1046 103 16 500/2000 1046 93 16 100/1000 1046 103 13 2000 1046 93 18 500/2000 500 100/500/1000 1046 103 20 1283 3 20 1046 93 20 2000 2000 1046 103 22 2000 1046 93 22 500/2000 1283 325 1046 103 25 500/2000 1046 93 25 100/500 1283 3 28 500/2000 1283 3 30 1046 103 30 500/2000 1046 93 30 100 1283 3 35 1046 103 35 250/1000 1046 93 35 1000 1283 3 40 100/250 1046 103 40 1046 93 40 100 1046 103 45 1046 93 45 250 1000 1046 103 50 2000 1046 93 50 1283 3 50 1046 103 55 1000 500

03 0960

1293 25 6

500

1293 25 10 1293 25 12

1000

1000

1000

1000

500

1293 3 5 1293 3 6 500/1000 1293 3 8 1293 3 10 500 1293 3 12

500 500 500 1000 500 1000 1000

1000

1293 3 16 1293 3 18 1293 3 20

1000 500 1000

1293 3 25

1000

1293 3 30 1293 3 35

1000 500


Mercimek Başlı Civatalar DIN 7985'e göre

(ISO 7045) Yıldız kafa tipli H

Nom.çap d dk mm k mm

Nom. Ød

M2

M 2,5

MWF - 08/02 - 02651-TR - © •

M3

Uzunl. l mm

M2 4,0 1,6 H1 Çelik 4.8 parlak Art.-Nr.

M 2,5 5,0 2,0 H1

M3 6,0 2,4 H1

M 3,5 7,0 2,7 H2

Amb./Ad. Çelik 4.8 gvz. mavi pasifize Art.-Nr.

3

0046 02 3

0046 2

3

M4 8,0 3,1 H2

M5 10,0 3,8 H2

Amb./Ad. Çelik 4.8 gvz. sarı pasifize Art.-Nr.

4

0046 02 4

0046 2

4

0046 102 04

5

0046 02 5

0046 2

5

0046 102 05

6

0046 02 6

0046 2

6

0046 102 06

8

0046 02 8

0046 2

8

0046 102 08

10

0046 02 10

0046 2

10

12

0046 02 12

0046 2

12

14

0046 02 14

0046 2

14

16

0046 02 16

0046 2

16

0046 102 16

20

0046 02 20

0046 2

20

0046 102 20

3

0046 025 3

0046 25 3

4

0046 025 4

0046 25 4

5

0046 025 5

0046 25 5

2000

2000

2000

M8 16,0 6,0 H4

M 10 20,0 7,5 H4

Amb./Ad. Çelik 4.8 nikel kaplamalı Art.-Nr.

Amb./Ad. A 2

Amb./Ad. A 4

Art.-Nr.

Amb./Ad.

Art.-Nr.

0046 92 4 0046 92 5 2000

0046 92 6 0046 92 8

2000

0283 2

6

1000

0283 2

8

500

0046 102 10

0046 92 10

0283 2

10

0046 102 12

0046 92 12

0283 2

12

0283 2

16

2000

0046 125 04

0046 92 16 0046 92 20

2000

1000

1000

0046 925 4

0046 125 05

6

0046 025 6

0046 25 6

8

0046 025 8

0046 25 8

10

0046 025 10

12

0046 025 12

14

0046 025 14

0046 25 14

2000

16

0046 025 16

0046 25 16

500

18

0046 025 18

0046 25 18

2000

2000

M6 12,0 4,6 H3

Çelik 4.8 parlak Çelik 4.8 galvanizli, mavi pasifize Çelik 4.8 galvanizli, sarı pasifize Nikelajlı çelik 4.8 A2 A4

0046 125 06 500

0046 125 08

2000

0046 925 6

0283 25 6

0046 925 8

0283 25 8

0046 25 10

0046 125 10

0046 925 10

0046 25 12

0046 125 12

0046 925 12

0046 125 16

20

0046 025 20

0046 25 20

500/1000

0046 125 20

25

0046 025 25

0046 25 25

100/2000

0046 125 25

30

2000

2000

2000

0046 925 16

500/2000

0283 25 10

500/2000

0283 25 16 0283 25 20

2000

0283 25 25

0046 025 30

0046 25 30

4

0046 03 4

0046 3

4

0046 103 04

100

0046 93 4

0283 3

4

5

0046 03 5

0046 3

5

0046 103 05

2000

0046 93 5

0283 3

5

6

0046 03 6

0046 3

6

0046 103 06

0283 3

6

8

0046 03 8

0046 3

8

0046 103 08

0283 3

8

10

0046 03 10

0046 3

10

12

0046 03 12

0046 3

14

0046 03 14

16

0046 03 16

18

100/500

0293 25 10 0293 25 12

0046 925 20 0046 925 25

0293 25 6

500

1000 1000

1000

1000

0046 925 30

500/2000

0046 93 6

2000

0046 93 8

500

500/1000

0293 3

5

0293 3

6

0293 3

8

0293 3

10

1000

0046 103 10

1000/2000

0046 93 10

500/2000

0283 3

10

12

0046 103 12

500/2000

0046 93 12

100/500/ 2000

0283 3

12

500

0293 3

12

0046 3

14

0046 103 14

2000

0046 93 14

2000

0046 3

16

0046 103 16

500/2000

0046 93 16

500

0283 3

16

500

0293 3

16

1000

0046 03 18

0046 3

18

100/1000

0046 103 18

2000

0046 93 18

0293 3

18

500

20

0046 03 20

0046 3

20

100/500/1000

0046 103 20

500

0046 93 20

22

0046 03 22

0046 3

22

2000

0046 103 22

2000

0046 93 22

2000

0046 3

25

0046 103 25

500/2000

0046 93 25

500/2000

2000

25

0046 03 25

28

0046 03 28

30

0046 03 30

0046 3

30

35

0046 03 35

0046 3

35

100

0046 103 35

40

0046 03 40

0046 3

40

100/250

0046 103 40

45

0046 03 45

0046 3

45

100

0046 103 45

250

0046 93 45

50

0046 03 50

0046 3

50

1000

0046 103 50

2000

0046 93 50

55

0046 03 55

0046 3

55

0046 103 55

1000

60

0046 03 60

0046 3

60

500/2000

100/500

1000

500

0046 103 30

500

500/2000 250/1000

03 0961

0046 93 30

500/2000

0046 93 35 0046 93 40

1000

0283 3

20

500

0293 3

20

1000

0283 3

25

500

0293 3

25

1000

0283 3

28

1000

0283 3

30

0293 3

30

1000

0283 3

35

0293 3

35

500

0283 3

40

0283 3

50

500 1000

1000


Nom. Ød

Uzunluk l mm 5

M 3,5

M4

MWF - 05/03 - 02652-TR - © •

M5

Çelik 4.8 parlak Art.-Nr.

Amb/Ad. Çelik 4.8 çnk.gvz. Amb/Ad. Çelik 4.8 çinko gvz. Amb/Ad. Çelik 4.8 mavi pasifize sarı pasifize nikel kaplamalı Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

0046 035 5

0046 35 5

6

0046 035 6

0046 35 6

8

0046 035 8

0046 35 8

10

0046 035 10

12

0046 035 12

16

0046 035 16

0046 35 16

18

0046 035 18

0046 35 18

20

0046 035 20

0046 35 20

25

0046 035 25

30

0046 035 30

Amb/Ad. A 2

Amb/Ad. A 4

Art.-Nr.

Amb/Ad.

Art.-Nr.

200/2000 0046 935 6

2000

0046 35 10 2000

0046 35 12

2000

0046 35 25 1000

0046 35 30

1000

4

0046 04 4

0046 4

4

2000

0046 104 04

200/2000

0046 94 4

5

0046 04 5

0046 4

5

100/500/ 1000

0046 104 05

2000

0046 94 5

6

0046 04 6

0046 4

6

0046 104 06

1000/2000

8

0046 04 8

0046 4

8

0046 104 08

2000

10

0046 04 10

0046 4

10

0046 104 10

1000/2000

100/500

2000

0283 4

5

500

0046 94 6

1000

0283 4

6

0293 4

6

0046 94 8

1000/2000

0283 4

8

0293 4

8

0046 94 10

500/2000

0283 4

10

0293 4

10

0046 94 12

500/2000/ 5000

0283 4

12

0293 4

12

0293 4

16

1000

0293 4

20

1000

200/500

1000

0046 4

12

100/250/ 1000

0046 04 14

0046 4

14

2000

0046 104 14

2000

0046 94 14

2000

0283 4

14

0046 04 16

0046 4

16

250/1000

0046 104 16

1000/2000

0046 94 16

500

0283 4

16

200/500

18

0046 04 18

0046 4

18

100/250/ 1000

0046 104 18

2000

0046 94 18

0283 4

18

1000

20

0046 04 20

0046 4

20

250/1000

0046 104 20

1000/2000

0046 94 20

0283 4

20

200/500

22

0046 04 22

0046 4

22

1000

0046 104 22

1000

0046 94 22

0283 4

22

1000

25

0046 04 25

0046 4

25

100/250/ 1000

0046 104 25

1000/2000

0046 94 25

1000

0283 4

25

200/500

0293 4

25

500

28

0046 04 28

0046 4

28

1000

0046 104 28

30

0046 04 30

0046 4

30

100/250/ 1000

0046 104 30

1000

0046 94 30

1000

0283 4

30

200/500

0293 4

30

500

32

0046 04 32

0046 4

32

1000

35

0046 04 35

0046 4

35

100/250

0046 104 35

100/1000

0046 94 35

1000

0283 4

35

500

0293 4

35

500

38

0046 04 38

0046 4

38

1000

40

0046 04 40

0046 4

40

0046 104 40

250/1000

0046 94 40

1000

0283 4

40

0293 4

40

500

45

0046 04 45

0046 4

45

0046 104 45

500

0046 94 45

0283 4

45

0046 4

50

100/500

0046 94 50

0283 4

50

0293 4

50

500

0046 4

55

0283 4

60

500

100

0293 5

6

0293 5

8

0293 5

10

0293 5

12

0293 5

16

500

0293 5

20

500 200

12

0046 04 12

14 16

2000

1000

50

0046 04 50

55

0046 04 55

60

0046 04 60

0046 4

60

65

0046 04 65

0046 4

65

70

0046 04 70

0046 4

70

75

0046 04 75

0046 4

75

80

0046 04 80

0046 4

80

90

0046 04 90

0046 4

90

100

500

200

100/250

0046 104 12

2000

0046 104 50 500

0046 104 55 0046 104 60

100

500

500

0046 94 70

200

0046 104 70

200/500

0046 104 75

100

100/200

0046 104 80

200

0046 94 80

200

0046 105 06

2000

0046 95 6

500/2000

0283 5

6

0046 105 8

1000/2000

0046 95 8

500

0283 5

8

0046 105 10

500/2000

0046 95 10

1000

0283 5

10

0283 5

12

0283 5

16

100/500

0283 5

18

500

0283 5

20

100/500

200

0046 4

100

0046 05 6

0046 5

6

8

0046 05 8

0046 5

8

10

0046 05 10

0046 5

10

12

0046 05 12

0046 5

12

100/250/ 1000

0046 105 12

0046 95 12

14

0046 05 14

0046 5

14

1000

0046 105 14

0046 95 14

16

0046 05 16

0046 5

16

100/250/ 1000

0046 105 16

18

0046 05 18

0046 5

18

20

0046 05 20

0046 5

20

22

0046 05 22

0046 5

22

100/250

100/250

1000

0046 105 18

0046 95 18 500/1000

0046 95 20

1000

0046 105 22

1000

0046 95 22

0283 5

22

500

0283 5

25

100/500

0293 5

25

0283 5

30

100/500

0293 5

30

0283 5

35

100

0293 5

35

0283 5

40

100/500

0293 5

40

0283 5

45

200

0293 5

45

0283 5

50

100

0293 5

50

0283 5

55

200

0283 5

60

100

0283 5

70

200

0283 5

80

200

0046 05 25

0046 5

25

100

0046 105 25

100/1000

0046 95 25

0046 05 28

0046 5

28

1000

0046 105 28

1000

0046 95 28

100/1000

0046 95 30

30

0046 05 30

0046 5

30

100

0046 105 30

35

0046 05 35

0046 5

35

100/1000

0046 105 35

40

0046 05 40

0046 5

40

45

0046 05 45

0046 5

45

50

0046 05 50

0046 5

50

55

0046 05 55

200

0046 5

55

200

60

0046 05 60

500

0046 5

60

100

0046 105 60

200

65

0046 05 65

0046 5

65

70

0046 05 70

0046 5

70

75

0046 05 75

0046 5

75

200

0046 105 75

100

80

0046 05 80

0046 5

80

90

0046 05 90

0046 5

90

100

0046 05 100

0046 5

100

100

0046 105 40 100

0046 95 35 500

0046 105 45 0046 105 50

100

03 0962

200

0046 95 40 0046 95 45

100

1000

100/500

0046 105 20

25

200

1000/500

0046 95 16

28

500

500

200

0046 04 100

1000

500

0046 94 60

6

2000

500

500

0046 95 50 0046 95 60

500

500

200


Mercimek Havşa Baþlý Civatalar Yýldýz kafa tipli H DIN 966 (ISO 7047) Nominal Ø dk mm k mm Kafa tipi Nom. Ød

M 2,5

M3

MWF - 08/02 - 02650_TR - ©

M4

Uzunluk u mm 5 6 8 10 12 16 20 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 5 6 8 10

M 2,5 4,7 1,5 H1 Çelik 4.8 parlak Art.-Nr. 1049 725 5 1049 725 6 1049 725 8 1049 725 10 1049 725 12 1049 725 16 1049 725 20 1049 73 5 1049 73 6 1049 73 8 1049 73 10 1049 43 12 1049 73 14 1049 73 16 1049 73 18 1049 73 20 1049 73 22 1049 73 25 1049 73 30 1049 73 35 1049 73 40 1049 74 5 1049 74 6 1049 74 8 1049 74 10

12 14 16

1049 74 14 1049 74 14 1049 74 16

18 20

1049 74 18 1049 74 20

22 25 30 35 40 45 50 60 70

1049 74 22 1049 74 25 1049 74 30 1049 74 35 1049 74 40 1049 74 45 1049 74 50 1049 74 60 1049 74 70

M3 5,6 1,65 H1

M4 7,5 2,2 H2

M5 9,2 2,5 H2

Amb./ Çelik 4.8 gvz., Amb./ mavi pas. Ad. Ad. Art.-Nr. 1049 25 5 1049 25 6 2000 1049 25 8 1049 25 10 1049 25 12 1049 25 16 2000 1049 25 20 1049 3 5 500 1049 3 6 2000 1049 3 8 1000/2000 1049 3 10 500 1049 3 12 1049 3 14 1049 3 16 1049 3 18 2000 1049 3 20 1049 3 22 1049 3 25 1049 3 30 1049 3 35 1000 1049 3 40 2000 1049 4 5 500 1049 4 6 2000 1049 4 8 250 1049 4 10 200 2000 500

1049 4 12 1049 4 14 1049 4 16

2000

1049 4 18 1049 4 20

1049 4 22 1049 4 25 1049 4 30 1000 1049 4 35 1049 4 40 2000 1049 4 45 1049 4 50 500/1000 1049 4 60 500 1049 4 70

M6 11,0 3,0 H3

Çelik 4.8 gvz., sarý pas. Art.-Nr.

2000

2000

100/500

1049 03 10

2000 500 2000 100/500 2000 500 100

M8 14,5 4,0 H4 Amb./ Nikelajlý çelik 4.8 Ad. Art.-Nr.

1049 122 55 1049 122 56 1049 122 58 1049 122 510 1049 122 512 1049 122 516 1049 122 520 1049 123 5 1049 123 6 1049 123 8 1000 1049 123 10 1049 123 12 1049 123 14 1049 123 16

Çelik 4.8 parlak Çelik 4.8 galvanizli, mavi pasifize Çelik 4.8 galvanizli, sarý pasifize Nikelajlý çelik 4.8 A2 A4 Amb./ A2 Ad. Art.-Nr.

Amb./ Ad.

A4 Art.-Nr.

Amb./ Ad.

1294 25 6

500

1294 3 5 1294 3 6 1294 3 8 1294 3 10 1294 3 12

1000

2000

2000 1282 3 5 1282 3 6 1282 3 8 2000 1282 3 10 1282 3 12

1000

500

1282 3 16

500

1294 3 16

1000

1049 123 20

2000 1282 3 20

500

1294 3 20

1000

1049 123 25 1049 123 30

2000

1294 3 25 1294 3 30

1000

1000 2000 100/500 100/ 250/1000

1049 04 8 1049 04 10

1049 124 6 1000 1049 124 8 2000 1049 124 10

1282 4 6 1282 4 8 1282 4 10

200 1294 4 10 1000

200/500 1049 04 12

2000 100/ 1049 04 16 250/1000 250 100/ 1049 04 20 250/1000 2000

1000 1049 124 12 1049 124 14 200 1049 124 16

1282 4 12 2000 1282 4 14 1282 4 16

1000 200/500 1294 4 16

1000

1049 124 18 1000 1049 124 20

1282 4 18 1282 4 20

1000 200/500 1294 4 20

1000

1049 124 25 1049 124 30 1049 124 35 1049 124 40

100/1000 250 100/500 250 100/500 100 200

1049 124 50

03 0970

1282 4 22 1282 4 25 1282 4 30 1000 1282 4 35 1282 4 40 1282 4 45 1000 1282 4 50

1294 4 12

1000 200/500 200 500

1294 4 25 1294 4 30 1294 4 35

500


Havþa Civata DIN 963 (ISO 2009) Düz başlı

Nominal-Ø d dk mm k mm n mm t mm

M2

M 2,5 M 3

M 3,5 M 4

M5

M6

M8

M 10 M 12 M 16

3,8 1,2 0,5 0,4

4,7 1,5 0,6 0,5

6,5 1,93 0,8 0,7

9,2 2,5 1,2 1,0

11,0 3,0 1,6 1,2

14,5 4,0 2,0 1,6

18,0 5,0 2,5 2,0

5,6 1,65 0,8 0,6

7,5 2,2 1,0 0,8

22,0 6,0 3,0 2,4

29,0 8,0 4,0 3,2

Setler Havþa civatalar, DIN 963, Çelik galvanizli, mavi pasifize, 1290 parça Ürün: 0039 3 x 10/16/20/25 0039 4 x 10/16/20/25 0039 5 x 10/16/20/25 0039 6 x 16/20/30/40 Derin çekme parça, Art.-Nr. 0955 801 6

Art.-Nr. 0964 039

Pirinç parlak (CuZn 37) Çelik 4.8 parlak Çelik 4.8 galvanizli, mavi pasifize Çelik 4.8 galvanizli, sarý pasifize Çelik 4.8 nikelajlý A2 A4

Havþa civatalar, DIN 963, Paslanmaz çelik A2, 1450 parça Ürün: 0286 4 x 8/10/16/20/25 0286 5 x 10/12/16/20/25/30 0286 6 x 10/16/20/25/30 Derin çekme parça, Art.-Nr. 0955 801 6

Art.-Nr. 0964 286 Diþli civatalar, DIN 84 ve DIN 963 somunlu DIN 934 rondelalý DIN 125, galvanizli, mavi pasifize, 1200 parça Ürün: 0039 4 x 10/5 x 16/6 x 20 0040 4 x 10/16/20 0040 5 x 10/16/20 0040 6 x 16/20/25 0317 4/5/6 0407 4/5/6 Derin çekme parça, Art.-Nr. 0955 801 8

MWF - 12/05 - 02645_TR - ©

Art.-Nr. 0964 040 1 Nom.- Uzunl. Ød l mm 4 5 6 8 10 M2 12 14 16 18 20 25 30 4 5 6 8 10 12 M 2,5 14 16 18 20 25 30

Pirinç parlak Art.-Nr.

0000 25 0000 25 0000 25 0000 25 0000 25

5 6 8 10 12

0000 25 16 0000 25 20

Amb. Çelik 4.8 /Ad. parlak Art.-Nr. 0039 02 4 0039 02 5 0039 02 6 0039 02 8 0039 02 10 0039 02 12 0039 02 14 0039 02 16 0039 02 18 0039 02 20 0039 02 25 0039 02 30 0039 025 4 0039 025 5 2000 0039 025 6 0039 025 8 1000 0039 025 10 0039 025 12 0039 025 14 2000 0039 025 16 0039 025 18 0039 025 20 0039 025 25 0039 025 30

Amb. Çelik 4.8 glv., /Ad. mavi pas. Art.-Nr. 0039 2 4 0039 2 5 0039 2 6 0039 2 8 0039 2 10 2000 0039 2 12 0039 2 14 0039 2 16 0039 2 18 0039 2 20 0039 2 25 0039 2 30 0039 25 4 0039 25 5 0039 25 6 0039 25 8 0039 25 10 0039 25 12 2000 0039 25 14 0039 25 16 0039 25 18 0039 25 20 0039 25 25 0039 25 30

Amb. Çelik 4.8 glv., /Ad. sarý pas. Art.-Nr. 2000 0039 72 4 0039 72 5 0039 72 6 500 0039 72 8 0039 72 10 100 0039 72 12 2000 500 0039 72 16 2000 100 0039 72 20 200 2000 100 0039 725 4 0039 725 5 2000 0039 725 6 0039 725 8 0039 725 10 500 0039 725 12 2000 500 0039 725 16 2000 500 0039 725 20 0039 725 25 2000 0039 725 30

03 0980

Amb. Çelik 4.8 /Ad. nikelajlý Art.-Nr.

Amb. A 2 /Ad. Art.-Nr.

Amb. A 4 /Ad. Art.-Nr.

0039 102 5 0039 102 6 0039 102 8 2000 0039 102 10 0039 102 12 2000 0039 102 14 0039 102 16 0039 102 20

2000

0039 125 04 0039 125 05 0039 125 06 0039 125 08 0039 125 10 0039 125 12 0039 125 16 0039 125 20 0039 125 25 0039 125 30

0286 25 0286 25 0286 25 0286 25 2000

5 500 6 1000 8 10 500

Amb. /Ad.


Havşa Baþlý Civatalar Yýldýz kafa tipli H DIN 965 (ISO 7046) Nominal Ø dk mm k mm Kafa tipi

M2 3,8 1,2 H1

M 2,5 4,7 1,5 H1

M3 5,6 1,65 H1

M 3,5 6,5 1,93 H2

M4 7,5 2,2 H2

M5 9,2 2,5 H2

M6 M8 11,0 14,5 3,0 4,0 H3 H3

M 10 18,0 5,0 H4

Çelik 4.8 parlak Çelik 4.8 galvanizli, mavi pasifize Çelik 4.8 galvanizli, sarý pasifize Nikelajlý çelik 4.8 A2 A4

Set Yýldýz civatalar, DIN 7985/965 galvanizli çelik, mavi pasifize Ürün: 0046 4 x 10/16/20 0046 5 x 10/16/20 0046 6 x 10/16/20 0048 4 x 10/16/20 0048 5 x 10/16/20 0048 6 x 10/16/20 Derin çekme parçasý, Art.-Nr. 1955 801 8 Art.-Nr. 1964 046 Nom. Ød

M2

M 2,5

MWF - 12/05 - 02649_TR - ©

M3

Uzunluk u mm

Çelik 4.8 parlak Art.-Nr.

3 4 5 6 8 10 12 14 16 20 4 5 6 8 10 12 16 20 4 5 6 8

1048 02 04 1048 02 5 1048 02 6 1048 02 8 1048 02 10 1048 02 12 1048 02 14 1048 02 16 1048 02 20 1048 025 4 1048 025 5 1048 025 6 1048 025 8 1048 025 10 1048 025 12 1048 025 16 1048 025 20 1048 03 4 1048 03 5 1048 03 6 1048 03 8

10 12 14 16 18 20 22 25 28 30 35 40

1048 03 10 1048 03 12 1048 03 14 1048 03 16 1048 03 18 1048 03 20 1048 03 22 1048 03 25 1048 03 28 1048 03 30 1048 03 35 1048 03 40

Amb./ Ad.

Çelik 4.8 gvz., Amb./ Çelik 4.8 gvz., Amb./ mavi pas. sarý pas. Ad. Ad. Art.-Nr. Art.-Nr.

1048 2 3 500/200 1048 2 4 1048 2 5 1048 2 6 1048 2 8 1048 2 10 1048 2 12 1048 2 14 1048 2 16 1048 2 20 1048 25 4 1048 25 5 1048 25 6 1048 25 8 1048 25 10 1048 25 12 2000 1048 25 16 1048 25 20 1048 3 4 1048 3 5 1048 3 6 1048 3 8

1000

1048 3 10 1048 3 12 1048 3 14 1048 3 16 1048 3 18 1048 3 20 1048 3 22 1048 3 25 1048 3 28 1048 3 30 1048 3 35 1048 3 40

Nikelajlý çelik 4.8 Art.-Nr.

Amb./ Ad.

A2 Art.-Nr.

Amb./ Ad.

A4 Art.-Nr.

Amb./ Ad.

1281 2 3 1281 2 4 1000 1281 2 8

2000

1048 525 4 1000 1048 125 04 500 0148 125 05 1048 525 5 500/1000 1048 125 06 1048 525 6 1048 125 08 1048 525 8 500 2000 1048 125 10 1048 522 10 1048 125 12 1048 525 12 500/1000 1048 125 16 1048 525 16 1048 125 20 1048 525 20 100/500 1048 10 304 2000 1048 53 4 100 1048 10 305 1000/2000 1048 53 5 100/500 1048 10 306 1048 53 6 1048 53 8 100/ 1048 10 308 500/1000 1048 10 310 1048 53 10 100/500 1048 10 312 1048 53 12 2000 100/500 1048 10 316 2000 1048 53 16 2000 1048 53 20 100/500 1048 10 320 2000 1048 53 25 100/500 1048 10 325 2000 1048 10 330 1048 53 30 100/500 1048 10 335 1048 53 35 1000 1000 1048 10 340 1048 53 40

03 0990

2000 500

2000

500

1281 25 4 1281 25 5 1281 25 6 1281 25 8

1281 3 4 1281 3 5 1281 3 6 1281 3 8 1281 3 10 1281 3 12 1281 3 14 1281 3 16 1281 3 20

1000 500 1000

1000 500 500/ 1000

1298 3 5 1298 3 6 1298 3 8 1298 3 10 1298 3 12 1298 3 16

500

1298 3 20

2000

1000

1281 3 25

1298 3 25

1281 3 30 1281 3 35 1281 3 40

1298 3 30 1000

1000


Altý Köþe Somunlar

DIN 934 (ISO 4032) Çelik 8 parlak Çelik 8 galvanizli, mavi pasifize Çelik 8 galvanizli, sarý pasifize Çelik 10 parlak Çelik 10 galvanizli, mavi pasifize A2 A4 Parlak pirinç

Altý Köþeli Somun Setleri DIN 934 ORSY100 Art.-Nr. 0964 317 6 köþeli somun seti, DIN 934-8, galvanizli, mavi pasifize. Ýçerik: 10 Boyut M 3 ile M 16 arasý = 1035 parça.

Art.-Nr. 0964 317 0 6 köþeli somun seti, DIN 934-8, galvanizli, sarý pasifize. Ýçerik: 8 Boyut M 4 ile M 16 arasý = 600 parça.

Metrik ayar diþi Ayar diþ. d

s e mm mm

m mm

M 1,6 M2 M 2,5 M3 M 3,5 M4 M5 M6 M7 M8 M 8* M 10 M 10* M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30 M 33 M 36 M 42 M 48 M 56 M 60 M 64

3,2 4 5 5,5 6 7 8 10 11 13 12 17 15 19 22 24 27 30 32 36 41 46 50 55 65 75 85 90 95

1,3 1,6 2 2,4 2,8 3,2 4 5 5,5 6,5 6,5 8 8 10 11 13 15 16 18 19 22 24 26 29 34 38 45 48 51

3,41 4,32 5,45 6,01 6,58 7,66 8,79 11,05 12,12 14,38 11,28 18,9 18,4 21,1 24,49 26,75 29,56 32,95 35,03 39,55 45,2 50,85 55,37 60,79 71,3 82,6 93,56 99,21 104,86

Çelik 8 Parlak Art.-Nr. Amb/Ad.

– 0310 2 0310 25 0310 3 – 0310 4 0310 5 0310 6 0310 7 0310 8 – 0310 10 – 0310 12 0310 14 0310 16 0310 18 0310 20 0310 22 0310 24 0310 27 0310 30 0310 33 0310 36 0310 42 0310 48 – – 0310 64

galv, mavi pasifize Art.-Nr. Amb/Ad.

– 500 0317 2 1000/500/100 1000 0317 25 1000/500/100 1000/500 0317 3 1000/500/100 0317 35 500 1000/500 0317 4 1000/500/100 1000/500 0317 5 1000/500/250/100 1000/500 0317 6 1000/500/250/100 100 0317 7 100 1000/100 0317 8 1000/500/250/100 0317 8 12 300/100 500/300/100 0317 10 500/300/100 0317 10 15 100 300/100 0317 12 300/100 50 0317 14 100/50 100/50 0317 16 100/50 100 0317 18 100/25 100/25 0317 20 100/25 25 0317 22 25 25 0317 24 25 25 0317 27 25/5 5 0317 30 25/5 5/1 0317 33 5/1 5/1 0317 36 5/1 5/1 0317 42 5/1 1 – 0317 56 1 0317 60 1 1 0317 64 1

galv, sarý pasifize Art.-Nr. Amb/Ad.

– – 0317 025 0317 03 – 0317 04 0317 05 0317 06 0317 07 0317 08 0317 08 12 0317 010 0317 010 15 0317 012 0317 014 0317 016 0317 018 0317 020 – 0317 024 – 0317 030 – 0317 036 0317 042 – – – –

1000 500/100 500/100 500/250/100 500/250/100 500/100 500/250/100 100 500/300/100 100 300/100/50 100/25 100/25 25 25 50 5 10 1

Çelik 10 parlak Art.-Nr.

– – – 0320 3 – 0320 4 0320 5 0320 6 – 0320 8 – 0320 10 – 0320 12 0320 14 0320 16 0320 18 0320 20 – 0320 24 0320 27 0320 30 0320 33 0320 36 – – – – –

A2 galv, mavi pasif. Amb/Ad. Art.-Nr. Amb/Ad. Art.-Nr.

– – – 200 0324 3 – 200 0324 4 100 0324 5 100 0324 6 – 100 0324 8 – 100 0324 10 – 100 0324 12 50 0324 14 100/5 0324 16 50 0324 18 50 0324 20 – 25 0324 24 25 – 10 – 5/1 – 10 – – – – – –

0322 15 0322 2 0322 25 100 0322 3 0322 35 1000 0322 4 1000 0322 5 100 0322 6 – 100 0322 8 – 300/100 0322 10 – 300/100 0322 12 100/50 0322 14 100/50 0322 16 50 0322 18 25 0322 20 0322 22 25 0322 24 0322 27 0322 30 – – – – – – –

A4

Amb/Ad

1000 500 500 300 500 500/3 500/3 500/3 500/1 500/1 100/5 100/50 100/5 50 50/25 5 50/25 5 5

Pirinç parlak Art.-Nr. Amb/Ad Art.-Nr. Amb/Ad.

– 0326 2 0326 25 0326 3 – 0326 4 0326 5 0326 6 – 0326 8 – 0326 10 – 0326 12 – 0326 16 – 0326 20 0326 22 0326 24 0326 27 0326 30 – – – – – – –

– 1000 0300 2 500 1000 0300 25 1000 100 0300 3 1000/300 – 100 0300 4 1000/300 100 0300 5 1000/300 100 0300 6 1000/300 – 100 0300 8 1000/300/100 – 100 0300 10 100 – 50 0300 12 50 0300 14 50 50 0300 16 50 – 25 0300 20 25 50 – 5 – 5 – 5 – – – – – – – –

* daha küçük anahtar aðýzlý

MWF - 12/05 - 03525_TR - ©

Metrik ince ayar diþi Ýnce diþ d M8x1 M 10 x 1 M 10 x 1,25 M 10 x 1,25 M 12 x 1,25 M 12 x 1,5 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 M 18 x 1 M 18 x 1,5 M 20 x 1,5 M 20 x 2

s mm 13 17 17 17 19 19 22 24 27 27 30 30

e mm 14,38 18,9 18,9 18,9 21,1 21,1 24,49 26,75 29,56 29,56 32,95 32,95

m mm 6,5 8 8 8 10 10 11 13 15 15 16 16

Çelik 8 parlak Art.-Nr. 0310 8 0310 10 0310 10 – 0310 12 0310 12 0310 14 0310 16 – 0310 18 0310 20 –

113 1 125 125 15 15 15 15 15

galv, mavi pasifize Amb/Ad. Art.-Nr. 300 0317 8 113 100 0317 10 1 100 0317 10 125 0317 10 141 100 0317 12 125 100 0317 12 15 100 0317 14 15 100 0317 16 15 0317 18 1 100 0317 18 15 50 – –

Amb/Ad. 100 100 100 50 100 100 100/50 100/50 100 100/25

Diðer ince diþ (M22x1,5 ile M100x4 arasý) boyutlarý için bkz. bir sonraki sayfa

03 1000

galv, sarý pasifize Art.-Nr. 0317 08 113 0317 010 1 0317 010 125 0317 010 141 0317 012 125 0317 012 15 0317 014 15 0317 016 15 – 0317 018 15 0317 020 15 –

Çelik 10 parlak Amb/Ad. Art.-Nr. 100 0320 8 100 0320 10 100 – 50 – 50 0320 12 50 0320 12 100 0320 14 25 0320 16 – 25 0320 18 25 0320 20 0320 20

113 1 125 15 15 15 15 15 2

galv, sarý pasifize Amb/Ad. Art.-Nr. 100 – 100 0324 10 1 – – 100 – 100 0324 12 15 50 0324 14 15 100/5 0324 16 15 – 50 0324 18 15 50 0324 20 15 25 –

Amb/Ad. 100

50 100/50 100/50 50 50/25


Altý Köþe Somunlar

DIN 934 (ISO 4032) Çelik 8 kaplamasız Çelik 8 galvanizli, mavi pasifize Çelik 8 galvanizli, sarý pasifize Çelik 10 parlak Çelik 10 galvanizli, mavi pasifize A2 A4 Kaplamasız pirinç

Altý Köþeli Somun Setleri DIN 934 ORSY100 Art.-Nr. 0964 317 6 köþeli somun seti, DIN 934-8, galvanizli, mavi pasifize. Ýçerik: 10 Boyut M 3 ile M 16 arasý = 1035 parça.

Art.-Nr. 0964 317 0 6 köþeli somun seti, DIN 934-8, galvanizli, sarý pasifize. Ýçerik: 8 Boyut M 4 ile M 16 arasý = 600 parça.

Metrik ayar diþi Ayar diþ. d

s e mm mm

m mm

M 1,6 M2 M 2,5 M3 M 3,5 M4 M5 M6 M7 M8 M 8* M 10 M 10* M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30 M 33 M 36 M 42 M 48 M 56 M 60 M 64

3,2 4 5 5,5 6 7 8 10 11 13 12 17 15 19 22 24 27 30 32 36 41 46 50 55 65 75 85 90 95

1,3 1,6 2 2,4 2,8 3,2 4 5 5,5 6,5 6,5 8 8 10 11 13 15 16 18 19 22 24 26 29 34 38 45 48 51

3,41 4,32 5,45 6,01 6,58 7,66 8,79 11,05 12,12 14,38 11,28 18,9 18,4 21,1 24,49 26,75 29,56 32,95 35,03 39,55 45,2 50,85 55,37 60,79 71,3 82,6 93,56 99,21 104,86

Çelik 8 Kaplamasız Art.-Nr. Amb/Ad.

– 1310 2 1310 25 1310 3 – 1310 4 1310 5 1310 6 1310 7 1310 8 – 1310 10 – 1310 12 1310 14 1310 16 1310 18 1310 20 1310 22 1310 24 1310 27 1310 30 1310 33 1310 36 1310 42 1310 48 – – 1310 64

galv, mavi pasifize Art.-Nr. Amb/Ad.

– 500 1317 2 1000/500/100 1000 1317 25 1000/500/100 1000/500 1317 3 1000/500/100 1317 35 500 1000/500 1317 4 1000/500/100 1000/500 1317 5 1000/500/250/100 1000/500 1317 6 1000/500/250/100 100 1317 7 100 1000/100 1317 8 1000/500/250/100 1317 8 12 300/100 500/300/100 1317 10 500/300/100 1317 10 15 100 300/100 1317 12 300/100 50 1317 14 100/50 100/50 1317 16 100/50 100 1317 18 100/25 100/25 1317 20 100/25 25 1317 22 25 25 1317 24 25 25 1317 27 25/5 5 1317 30 25/5 5/1 1317 33 5/1 5/1 1317 36 5/1 5/1 1317 42 5/1 1 – 1317 56 1 1317 60 1 1 1317 64 1

galv, sarý pasifize Art.-Nr. Amb/Ad.

– – 1317 025 1317 03 – 1317 04 1317 05 1317 06 1317 07 1317 08 1317 08 12 1317 010 1317 010 15 1317 012 1317 014 1317 016 1317 018 1317 020 – 1317 024 – 1317 030 – 1317 036 1317 042 – – – –

1000 500/100 500/100 500/250/100 500/250/100 500/100 500/250/100 100 500/300/100 100 300/100/50 100/25 100/25 25 25 50 5 10 1

Çelik 10 A2 Kaplamasız galv, mavi pasif. Art.-Nr. Amb/Ad. Art.-Nr. Amb/Ad. Art.-Nr.

– – – 1320 3 – 1320 4 1320 5 1320 6 – 1320 8 – 1320 10 – 1320 12 1320 14 1320 16 1320 18 1320 20 – 1320 24 1320 27 1320 30 1320 33 1320 36 – – – – –

– – – 200 1324 3 – 200 1324 4 100 1324 5 100 1324 6 – 100 1324 8 – 100 1324 10 – 100 1324 12 50 1324 14 100/5 1324 16 50 1324 18 50 1324 20 – 25 1324 24 25 – 10 – 5/1 – 10 – – – – – –

1322 15 1322 2 1322 25 100 1322 3 1322 35 1000 1322 4 1000 1322 5 100 1322 6 – 100 1322 8 – 300/100 1322 10 – 300/100 1322 12 100/50 1322 14 100/50 1322 16 50 1322 18 25 1322 20 1322 22 25 1322 24 1322 27 1322 30 – – – – – – –

A4

Amb/Ad

1000 500 500 300 500 500/3 500/3 500/3 500/1 500/1 100/5 100/50 100/5 50 50/25 5 50/25 5 5

Pirinç Kaplamasız Art.-Nr. Amb/Ad Art.-Nr. Amb/Ad.

– 1326 2 1326 25 1326 3 – 1326 4 1326 5 1326 6 – 1326 8 – 1326 10 – 1326 12 – 1326 16 – 1326 20 1326 22 1326 24 1326 27 1326 30 – – – – – – –

– 1000 1300 2 500 1000 1300 25 1000 100 1300 3 1000/300 – 100 1300 4 1000/300 100 1300 5 1000/300 100 1300 6 1000/300 – 100 1300 8 1000/300/100 – 100 1300 10 100 – 50 1300 12 50 1300 14 50 50 1300 16 50 – 25 1300 20 25 50 – 5 – 5 – 5 – – – – – – – –

* daha küçük anahtar aðýzlý

MWF - 12/05 - 20006_TR - ©

Metrik ince ayar diþi Ýnce diþ d M8x1 M 10 x 1 M 10 x 1,25 M 10 x 1,25 M 12 x 1,25 M 12 x 1,5 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 M 18 x 1 M 18 x 1,5 M 20 x 1,5 M 20 x 2

s mm 13 17 17 17 19 19 22 24 27 27 30 30

e mm 14,38 18,9 18,9 18,9 21,1 21,1 24,49 26,75 29,56 29,56 32,95 32,95

m mm 6,5 8 8 8 10 10 11 13 15 15 16 16

Çelik 8 parlak Art.-Nr. 1310 8 1310 10 1310 10 – 1310 12 1310 12 1310 14 1310 16 – 1310 18 1310 20 –

113 1 125 125 15 15 15 15 15

galv, mavi pasifize Amb/Ad. Art.-Nr. 300 1317 8 113 100 1317 10 1 100 1317 10 125 1317 10 141 100 1317 12 125 100 1317 12 15 100 1317 14 15 100 1317 16 15 1317 18 1 100 1317 18 15 50 – –

Amb/Ad. 100 100 100 50 100 100 100/50 100/50 100 100/25

Diðer ince diþ (M22x1,5 ile M100x4 arasý) boyutlarý için bkz. bir sonraki sayfa

03 1001

galv, sarý pasifize Art.-Nr. 1317 08 113 1317 010 1 1317 010 125 1317 010 141 1317 012 125 1317 012 15 1317 014 15 1317 016 15 – 1317 018 15 1317 020 15 –

Çelik 10 parlak Amb/Ad. Art.-Nr. 100 1320 8 100 1320 10 100 – 50 – 50 1320 12 50 1320 12 100 1320 14 25 1320 16 – 25 1320 18 25 1320 20 1320 20

113 1 125 15 15 15 15 15 2

galv, sarý pasifize Amb/Ad. Art.-Nr. 100 – 100 1324 10 1 – – 100 – 100 1324 12 15 50 1324 14 15 100/5 1324 16 15 – 50 1324 18 15 50 1324 20 15 25 –

Amb/Ad. 100

50 100/50 100/50 50 50/25


Altý Köþe Somunlar DIN 439 alçak form Diþ d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 24 M 27 M 30

m

s

e

mm 1,8 2,2 2,7 3,2 3,7 4,7 5,7 6,42 7,42 8,42 9,1 10,9 12,4 13,9

mm 5,5 7,0 8,0 10,0 13,0 17,0 19,0 22,0 24,0 27,0 30,0 36,0 41,0 46,0

mm 6,01 7,66 8,79 11,05 14,38 18,90 21,10 24,49 26,75 29,56 32,95 39,55 45,20 50,85

Çelik parlak Art.-Nr. 0311 4 0311 5 0311 6 0311 8 0311 10 0311 12 0311 14 0311 16 0311 18 0311 20 0311 24 0311 27 0311 30

Amb. Çelik glv., /Ad. mavi pas. Art.-Nr. 0318 3 500 0318 4 500 0318 5 500 0318 6 500 0318 8 100 0318 10 100 0318 12 50 0318 14 50 0318 16 25 0318 18 25 0318 20 25 0318 24 25 0318 27 5 0318 30

Amb. /Ad. 300/1000 300/1000 300 300/1000 300/1000 300/1000 100 50 50 25 25 25 25 5

A2 Art.-Nr. 0328 3 0328 4 0328 5 0328 6 0328 8 0328 10 0328 12 0328 14 0328 16

Amb. A4 /Ad. Art.-Nr. 300 0334 3 300 0334 4 300 0334 5 300 0334 6 300 0334 8 300 0334 10 300 0334 12 300 100 0334 16

0328 20 50 0328 24 50

Amb. /Ad. 1000 1000 1000 1000 200 200 200

Çelik parlak Çelik galvanize, mavi pasifize A2 A4

200

0334 20 100

Altý Köþe Somunlar Diþ d

MWF - 06/02 - 02694.txt_TR - ©

M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30

s

e

m

mm 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46

mm 14,38 18,9 21,1 24,49 26,75 29,56 32,95 35,03 39,55 45,2 50,85

mm 5 6 7 8 8 9 9 10 10 12 12

Çelik glv., mavi pas. Art.-Nr. 0319 8 0319 10 0319 12 0319 14 0319 16 0319 18 0319 20 0319 22 0319 24 0319 27 0319 30

Amb./Ad.

Diþ

100/1000 100 100 100 50 50 50 50 5 50 5

d – M 10 x 1 M 12 x 1,5 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 M 20 x 1,5 M 22 x 1,5 M 24 x 1,5 M 27 x 1,5 M 30 x 1,5

Çelik glv., mavi pas. Art.-Nr. – 0319 10 0319 12 0319 14 0319 16 0319 18 0319 20 0319 22 0319 24 0319 27 0319 30

03 1010

Amb. /Ad. 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15

100 100 100 50 50 50 5 5 5 5

DIN 936, alçak form, eski model Çelik galvanize, mavi pasifize


Altý Köþe Somunlar Kendinden Kilitli

DIN 985, alçak form

Setler

Poly-Stop somunlar Yüzey: elektro galvanizli DIN 50901, mavi veya sarý pasifize, A2, A4 Mukavemet sýnýfý: 8 ve 10 (iþaret somun kenarýna çakýlmýþ) Preslenmiþ plastik halkalý metal gövde

DIN 985, çelik 8 glv., mavi pasifize, Ýçerik: 8 boyut M 4 - M 12 x 1,5 = 600 parça

Art.-Nr. 0964 368

DIN 985, çelik 10 glv., sarý pasifize, Ýçerik: 12 boyut M 6 - M 16 x 1,5 = 195 parça

Art.-Nr. 0964 370 Diþ d M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 8x1 M 10 M 10 x 1 M 10 x 1,25 M 10 sw 15 M 12 M 12 x 1 M 12 x 1,25 M 12 x 1,5 M 14 M 14 x 1,5 M 16 M 16 x 1,5 M 18 M 18 x 1,5 M 20 M 20 x 1,5 M 20 x 2 M 22 M 22 x 1,5 M 24 M 24 x 1,5 M 24 x 2 M 27 M 30 M 30 x 2 M 33

MWF - 12/05 - 02696_TR - ©

l

e mm 6,01 7,66 8,79 11,05 12,12 14,38 14,38 18,9 18,9 18,9 18,9 21,1 21,1 21,1 21,1 24,49 24,49 26,75 26,75 29,56 29,56 32,95 32,95 32,95 35,03 35,03 39,55 39,55 39,55 45,2 50,85 50,85 55,37

h mm 4 5 5 6 7,5 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 16 16 18,5 18,5 20 20 20 22 22 24 24 24 27 30 30 33

m1 mm 1,65 2,2 2,75 3,3 3,85 4,4 4,4 5,5 5,5 5,5 5,5 6,6 6,6 6,6 6,6 7,7 7,7 8,8 8,8 9,9 9,9 11 11 11 12,2 12,2 13,2 13,2 13,2 14,8 16,5 16,5 18,2

s mm 5,5 7 8 10 11 13 13 17 17 17 15 19 19 19 19 22 22 24 24 27 27 30 30 30 32 32 36 36 36 41 46 46 50

Çelik 8 glv., sarý pas. Art.-Nr. 0368 03 0368 04 0368 05 0368 06 – 0368 08 0368 08 1 0368 010 0368 010 1 0368 010 125 – 0368 012 – – 0368 012 15 0368 014 0368 014 15 0368 016 0368 016 15 0368 018 – 0368 020 – – – – 0368 024 – – – – – –

Civata ve somundan oluþturulan baðlantýda civatanýn diþi plastik halka ile baðlantý kurarak gerilir. Bu sayede diþ profilleri arasýnda oluþan sýkýþtýrma kuvvetleri yüksek sürtünme kavramasý dolayýsýyla öngerilme

l l

Çelik 8 glv., mavi pas. Art.-Nr. 0368 3 0368 4 100/300/1000 0368 5 100/300/1000 0368 6 0368 7 100/300/500 0368 8 300 0368 8 1 100/300/500 0368 10 100/300 0368 10 1 100/300 0368 10 125 0368 10 15 100 0368 12 0368 12 1 0368 12 125 100 0368 12 15 50 0368 14 50 0368 14 15 50 0368 16 50 0368 16 15 25 0368 18 0368 18 15 25 0368 20 0368 20 15 0368 20 2 0368 22 0368 22 15 25 0368 24 0368 24 15 0368 24 2 0368 27 0368 30 0368 30 2 0368 33

Amb. /Ad. 1000 100/300

Amb. /Ad. 300/1000 100/300/1000 100/300/1000 100/250/1000

100/500 100/300/500

100 100/300/1000

100/300 100/300 50/100 100/300 100 50/100 100 50/100 50/100 50/100 50/100 25 25 25/100 25/100 25 25 25 25/50 25 25 5 5/25 100 10

Çelik 10 glv., sarý pas. Art.-Nr. – – – 0370 6 – 0370 8 0370 8 1 0370 10 0370 10 1 0370 10 125 0370 10 15 0370 12 0370 12 1 0370 12 125 0370 12 15 0370 14 0370 14 15 0370 16 0370 16 15 0370 18 0370 18 15 0370 20 0370 20 15 – – – 0370 24 0370 24 15 0370 24 2 – – – –

kuvvetini saðlayan kilitleme momentini doðurur. Bu esnada diþ yüzeyleri hasar görmez. Sýcaklýk kullaným alaný: – 70 °C ile + 120 °C arasý.

03 1020

l

Amb. /Ad.

A2 Art.-Nr. 0391 3 0391 4 0391 5 100/300 0391 6 – 100/300 0391 8 100 – 100 0391 10 100 – 100 – 100 – 100 0391 12 50 – 50/100 – 50/100 – 50/100 0391 14 50/100 – 50/100 0391 16 50/100 – 25 0391 18 25/50 – 25/50 0391 20 25/50 – – 0391 22 – 25 0391 24 25 – 25 – – 0391 30 – –

Amb. /Ad. 100 100 100 100

A4 Art.-Nr. 0397 3 0397 4 0397 5 0397 6 – 100/300 0397 8 – 50 0397 10 – – – 50 0397 12 – – – 50 0397 14 – 50 0397 16 – 50 0397 18 – 50 0397 20 – – 25 0397 22 – 50 0397 24 – – 0397 27 25 0397 30 – –

Amb. /Ad. 100 100 100 100 100/300 50

50

50 50 50 50

25 25

25 25

Mukavemet sýnýfý 8 il2 10 arasýndaki fark – ayný boyuttaki bir civata ve somunun kullanýlmasý durumunda – % 40 daha yüksek bir yük taþýyabilir.


Altý Köþe Emniyet Somunları

DIN 985, alçak form Poly-Stop somunlar Yüzey: elektro galvanizli DIN 50901, mavi veya sarý pasifize, A2, A4 Mukavemet sýnýfý: 8 ve 10 (iþaret somun kenarýna çakýlmýþ) Preslenmiþ plastik halkalý metal gövde

Setler DIN 985, çelik 8 glv., mavi pasifize, Ýçerik: 8 boyut M 4 - M 12 x 1,5 = 600 parça

Art.-Nr. 1964 368

DIN 985, çelik 10 glv., sarý pasifize, Ýçerik: 12 boyut M 6 - M 16 x 1,5 = 195 parça

Art.-Nr. 1964 370 Diþ d M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 8x1 M 10 M 10 x 1 M 10 x 1,25 M 10 sw 15 M 12 M 12 x 1 M 12 x 1,25 M 12 x 1,5 M 14 M 14 x 1,5 M 16 M 16 x 1,5 M 18 M 18 x 1,5 M 20 M 20 x 1,5 M 20 x 2 M 22 M 22 x 1,5 M 24 M 24 x 1,5 M 24 x 2 M 27 M 30 M 30 x 2 M 33

MWF - 12/05 - 20047_TR - ©

l

e mm 6,01 7,66 8,79 11,05 12,12 14,38 14,38 18,9 18,9 18,9 18,9 21,1 21,1 21,1 21,1 24,49 24,49 26,75 26,75 29,56 29,56 32,95 32,95 32,95 35,03 35,03 39,55 39,55 39,55 45,2 50,85 50,85 55,37

h mm 4 5 5 6 7,5 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 16 16 18,5 18,5 20 20 20 22 22 24 24 24 27 30 30 33

m1 mm 1,65 2,2 2,75 3,3 3,85 4,4 4,4 5,5 5,5 5,5 5,5 6,6 6,6 6,6 6,6 7,7 7,7 8,8 8,8 9,9 9,9 11 11 11 12,2 12,2 13,2 13,2 13,2 14,8 16,5 16,5 18,2

s mm 5,5 7 8 10 11 13 13 17 17 17 15 19 19 19 19 22 22 24 24 27 27 30 30 30 32 32 36 36 36 41 46 46 50

Çelik 8 glv., sarý pas. Art.-Nr. 1368 03 1368 04 1368 05 1368 06 – 1368 08 1368 08 1 1368 010 1368 010 1 1368 010 125 – 1368 012 – – 1368 012 15 1368 014 1368 014 15 1368 016 1368 016 15 1368 018 – 1368 020 – – – – 1368 024 – – – – – –

Civata ve somundan oluþturulan baðlantýda civatanýn diþi plastik halka ile baðlantý kurarak gerilir. Bu sayede diþ profilleri arasýnda oluþan sýkýþtýrma kuvvetleri yüksek sürtünme kavramasý dolayýsýyla öngerilme

l l

Çelik 8 glv., mavi pas. Art.-Nr. 1368 3 1368 4 100/300/1000 1368 5 100/300/1000 1368 6 1368 7 100/300/500 1368 8 300 1368 8 1 100/300/500 1368 10 100/300 1368 10 1 100/300 1368 10 125 1368 10 15 100 1368 12 1368 12 1 1368 12 125 100 1368 12 15 50 1368 14 50 1368 14 15 50 1368 16 50 1368 16 15 25 1368 18 1368 18 15 25 1368 20 1368 20 15 1368 20 2 1368 22 1368 22 15 25 1368 24 1368 24 15 1368 24 2 1368 27 1368 30 1368 30 2 1368 33

Amb. /Ad. 1000 100/300

Amb. /Ad. 300/1000 100/300/1000 100/300/1000 100/250/1000

100/500 100/300/500

100 100/300/1000

100/300 100/300 50/100 100/300 100 50/100 100 50/100 50/100 50/100 50/100 25 25 25/100 25/100 25 25 25 25/50 25 25 5 5/25 100 10

Çelik 10 glv., sarý pas. Art.-Nr. – – – 1370 6 – 1370 8 1370 8 1 1370 10 1370 10 1 1370 10 125 1370 10 15 1370 12 1370 12 1 1370 12 125 1370 12 15 1370 14 1370 14 15 1370 16 1370 16 15 1370 18 1370 18 15 1370 20 1370 20 15 – – – 1370 24 1370 24 15 1370 24 2 – – – –

kuvvetini saðlayan kilitleme momentini doðurur. Bu esnada diþ yüzeyleri hasar görmez. Sýcaklýk kullaným alaný: – 70 °C ile + 120 °C arasý.

03 1030

l

Amb. /Ad.

A2 Art.-Nr. 1391 3 1391 4 1391 5 100/300 1391 6 – 100/300 1391 8 100 – 100 1391 10 100 – 100 – 100 – 100 1391 12 50 – 50/100 – 50/100 – 50/100 1391 14 50/100 – 50/100 1391 16 50/100 – 25 1391 18 25/50 – 25/50 1391 20 25/50 – – 1391 22 – 25 1391 24 25 – 25 – – 1391 30 – –

Amb. /Ad. 100 100 100 100

A4 Art.-Nr. 1397 3 1397 4 1397 5 1397 6 – 100/300 1397 8 – 50 1397 10 – – – 50 1397 12 – – – 50 1397 14 – 50 1397 16 – 50 1397 18 – 50 1397 20 – – 25 1397 22 – 50 1397 24 – – 1397 27 25 1397 30 – –

Amb. /Ad. 100 100 100 100 100/300 50

50

50 50 50 50

25 25

25 25

Mukavemet sýnýfý 8 il2 10 arasýndaki fark – ayný boyuttaki bir civata ve somunun kullanýlmasý durumunda – % 40 daha yüksek bir yük taþýyabilir.


Tamamý Metal Emniyet Somunlarý DIN 980

Çelik 8 galvanizli, mavi pasifize Çelik 10 galvanizli, sarý pasifize A2, A4 l Civata ile somun baðlantýsýnýn yapýlmasý esnasýnda somun sýkýlýrken civatanýn diþi, somunun diþ adýmýnýn ve diþ çapýnýn daralmasý nedeniyle sýkýþýr. l Sýcaklýk kullaným aralýðý –70°C ile +300°C arasý.

Set Ýçerik: DIN 980, mukavemet sýnýfý 8, galvanizli, mavi pasifize M5 ile M20 arasýnda 8 boyut = 255 parça

Art.-Nr. 964 369 Diþ

M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 10 x 1 M 10 x 1,25 M 12 M 12 x 1,5 M 14 M 14 x 1,5 M 16 M 16 x 1,5 M 18 M 18 x 1,5 M 20 M 20 x 1,5 M 24

e

h

m1

s

mm

mm

mm

Çelik 8 gal, mavi pas. mm Art.-Nr.

7,66 8,79 11,05 14,38 18,90 18,90 18,90 21,10 21,10 24,49 24,49 26,75 26,75 29,56 29,56 32,95 32,95 39,55

4,2 5,1 6,0 8,0 10,0 10,0 10,0 12,0 12,0 14,0 14,0 16,0 16,0 18,0 18,0 20,0 20,0 24,0

2,2 2,75 3,3 4,4 5,5 5,5 5,5 6,6 6,6 7,7 7,7 8,8 8,8 9,9 9,9 11,0 11,0 13,2

7 8 10 13 17 17 17 19 19 22 22 24 24 27 27 30 30 36

369 4 369 5 369 6 369 8 369 10 369 10 369 10 369 12 369 12 369 14 369 14 369 16 369 16 369 18 369 18 369 20 369 20 369 24

Amb/ Ad. Çelik 10 gal,

100 100 100 100 100/500 1 50/100 125 100 100 15 100 50 15 50 50 15 50 25 15 25 25 15 25 5

Amb/ Ad. A 2

mavi pas Art.-Nr.

Art.-Nr.

– 369 005 369 006 369 008 369 010 369 010 1 369 010 125 369 012 369 012 15 369 014 369 014 15 369 016 369 016 15 – 369 018 15 369 020 369 020 15 –

380 4 380 5 380 6 380 8 380 10 – – 380 12 – – – 380 16 – – – – – –

50/100 100 100 100 50 50 50 50 25 25 25 25 25 25 25

Amb/ Ad. A 4

Amb/ Ad.

Art.-Nr. 200 100 100 50 50

50

25

397 024 397 025 397 026 397 028 397 021 0 – – 397 021 2 – – – 397 021 6 – – – 397 022 0 – –

100 100 100 50 50

25

25

25

Kendinden Emniyetli Somunlar DIN 982 Çelik 8 galvanizli, mavi pasifize A2 A4

MWF - 09/02 - 03527_TR - ©

Diþ d M 5 M 6 M 8 M 10 M 10 x 1,25 M 12 M 12 x 1,25 M 12 x 1,5 M 16 M 20

e

h

m1

s

mm

mm

mm

mm

Çelik 8 gal, mavi pas. Art.-Nr.

8,79 11,05 14,38 18,90 18,90 21,10 21,10 21,10 26,75 32,95

6,3 8 9,5 11,5 11,5 14 14 14 18 22

3,52 3,92 5,15 6,43 6,43 8,3 8,3 8,3 11,28 13,52

8 10 13 17 17 19 19 19 24 30

– 371 6 371 8 371 10 371 10 125 371 12 371 12 125 371 12 14 – –

03 1040

Amb/ Ad. A 2

100 100 100 50 100 100 100

391 015 391 016 391 018 391 011 0 – 391 011 2 – – 391 011 6 391 012 0

Amb/ Ad. A 4

200 200 200 100 50

50 25

397 015 397 016 397 018 397 011 0 – 397 011 2 – – 397 011 6 397 012 0

Amb/ Ad.

200 200 200 100 50

50 25


Egzoz Somunlarý Malzeme: Yüzeyi kalýn bakýr kaplý çelik. l Sýcaklýk kullaným aralýðý: –70°C ile 400°C arasýnda l

Diþ

Yüks. mm

d1 mm

SW mm

M 8 M 10 M 12

8,5 10,5 12,5

12,5 16,5 18,5

13 17 19

Diþ

Yüks. mm

d1 mm

SW mm

8,5 11,5 13,5 16,5 13,5 11,5

9 12 14 17 14 12

M 6 M 8 M 10 M 12 M 10 x 1,25 M8x1

7,0 8,5 10,5 12,5 10,5 8,5

Art.-Nr.

Art.-Nr.

0365 2 0365 3 0365 4

0365 02 0365 03 0365 04

100

Art.-Nr.

Art.-Nr.

Amb/Ad.

0366 1 0366 2 0366 3 0366 4 0366 7 0366 8

0366 01 0366 02 0366 03 0366 04 0366 07 –

Amb/Ad.

Kalýn bakýr kaplý çelik Çelik, galv., mavi pas.

DIN 14440

(normal anahtar geniþliði)

Kalýn bakýr kaplý çelik Çelik, galv., mavi pas.

DIN 14441

(azaltýlmýþ anahtar geniþliði)

100

Flanþlý Egzoz Somunu

Art.-Nr.

Diþ

Yüks. mm

SW mm

Flanþ Ø mm

M 8

10

13

17

Araç tipi Orij.-parça-No. örn. Kadett 8 54 906

8

13

17

20 66 156

0365 61

10

15

21

örn. Senator/Manta 8 54 976

0365 65

Yüks. mm 8,6 max.

SW mm 12

Flanþ Ø mm 17

M 8 kendinden emniyetli

M 10 kendinden emniyetli

Diþ M8

BMW-Orij.-No. 1162 1711 954

Amb/Ad.

l l l

0365 6

Opel için. Mukavemet sýnýfý 8. Bakýr kaplý.

100

Art.-Nr.

Amb/Ad.

0365 8

50

l l l

BMW için. Sýcaklýða dayanýklý. Bakýr kaplý.

Metal Emniyet Somunlarý DIN 980’e göre. Sýcaklýk kullaným aralýðý: –70°C ile 250°C arasýnda l Mukavemet sýnýfý 8. l Bakýr kaplý. l l

Diþ

MWF - 10/07 - 01853_TR - ©

M 8 M 10 M 10

Yüks. mm 6,6 9 9

SW mm 12 14 17

DB-Orij.-No. 913 004 008 006 913 004 010 001 –

Art.-Nr. 0369 8 12 0369 10 149 0369 10 17

Amb/Ad.

100 50/100 100

Set

Art.-Nr. 0964 365 Ýçerik: DIN’e göre 16 büyüklükte ve özel modeller = 200 parça.

03 1050


Isýya dayanýklý bakýr egzoz somunlarý l l

Diþ M8 M 10 M 12 Diþ M6 M8 M 10 M 12 M 12x1,5 M 10x1,25 M 8x1

Yükseklik mm 8,5 10,5 12,5

d1 mm iç çap 12,5 16,5 18,5

SW mm Anahtar aðzý 13 17 19

Art.-Nr.

Amb./Ad.

365 2 365 3 365 4

100 100 100

Yükseklik mm 7,0 8,5 10,5 12,5 12,5 10,5 8,5

d1 mm iç çap 8,5 11,5 13,5 16,5 16,5 13,5 11,5

SW mm Anahtar aðzý 9 12 14 17 17 14 12

Art.-Nr.

Amb./Ad.

366 1 366 2 366 3 366 4 366 40 366 7 366 8

100/500 50/100/500 50/100/500 50/100 50 50/100 50/100

Malzemesi: Bakýr kaplanmýþ çelik. Kullanýlabileceði sýcaklýk aralýklarý -70°C’den +400°C’ye kadar

DIN 14440 (normal anahtar aðýz büyüklüðü)

DIN 14441 (küçültülmüþ anahtar aðýz büyüklüðü)

Set

MWF - 10/04 - 20015_TR - ©

Art.-Nr. 964 365 Ýçeriði: DIN normuna uygun ve özel tiplerde 16 boyda toplam 200 parça.

03 1060


Kelebek Somunlar DIN 314 Amerikan formu Çelik galvanizli, mavi pasifize Aðýrl.-Ø d M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16

d1

e

h

g

mm 6 8 10,3 12,7 13,8 16,5 22,5 28,5 34,5

mm 12,6 17,6 22,5 27,8 30,3 36,2 49,4 59,4 61

mm 6,4 8,6 11 13,6 14,8 17,7 24,1 31,1 38,2

mm 1,1 1,6 2,1 2,5 2,8 3,3 4,5 5,7 6,9

Çelik , blau pass. Art.-Nr. 0342 3 0342 4 0342 5 0342 6 0342 8 0342 10 0342 12 0342 14 0342 16

Amb/Ad.

A2

A4

Amb/Ad.

Art.-Nr. 100 50 25

0344 04 0344 05 0344 06 0344 08 0344 010 0344 012

A2 A4 Amb/Ad.

Art.-Nr. 0340 033 0340 034 0340 035 0340 036 0340 038 0340 031 0 0340 031 2 0340 031 4 0340 031 6

25 10 5

100

50 20

Kelebek Somunlar DIN 315

Temper döküm A2 A4 Aðýrl.-Ø d M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M 20

d1 mm 6 8 10 13 17 20 26 32

e mm 18 24 30 36 48 62 70 86

h mm 8,5 11 15 18 23 31 35 44

g mm 1,9 2,3 2,3 2,8 4,4 4,9 6,4 6,9

Temperdöküm Art.-Nr. 0342 04 0342 05 0342 06 0342 08 0342 010 0342 012 0342 016 0342 020

Amb/Ad.

100 50 25 10

A2 Art.-Nr. 0344 004 0344 005 0344 006 0344 008 0344 001 0 0344 001 2 0344 001 6

Amb/Ad.

100 50 20

A4 Art.-Nr. 0340 044 0340 045 0340 046 0340 048 0340 041 0 0340 041 2 0340 041 6 0340 042 0

Amb/Ad.

100 50 20

Kelebek Civatalar DIN 316 Çelik galvanize, mavi pasifize

Aðýrl.-Ø d1 e h g Aðýrl.-Ø d

MWF - 10/04 - 03521_TR - ©

l mm → 10 12 16 18 20 25 30 35 40 50 60

d mm mm mm mm

M4 8 24 11 2,3

6 18 8,5 1,9

M4

M5 10 30 15 2,3

Amb/Ad. M 5

Amb/Ad.

M6 13 36 18 2,8 M6

Amb/Ad. M 8

Art.-Nr.

Çl.gal., mavi pas..

Art.-Nr.

Çl.gal., mavi pas.

0237 4

16

250

0237 5 0237 5 0237 5

10 12 16

0237 6 0237 6 0237 6

10 12 16

0237 4

20

250

0237 5 0237 5 0237 5 0237 5 0237 5

20 25 30 35 40

0237 6 0237 6 0237 6 0237 6 0237 6 0237 6 0237 6

20 25 30 35 40 50 60

Çl.gal., mavi pas.

0237 4

30

250

M 8 M10 17 48 23 4,4

Art.-Nr.

250

250 100

Amb/Ad.

Çl.gal., mavi pas.

50

50

50 100

03 1070

0237 8 0237 8 0237 8 0237 8 0237 8 0237 8 0237 8 0237 8 0237 8 0237 8

10 12 16 18 20 25 30 35 40 50

Amb/Ad. M12

Çl.gal., mavi pas.

Art.-Nr. 250

M10 Art.-Nr.

0237 10 16 50

0237 10 0237 10 0237 10 0237 10 0237 10 0237 10 0237 10

20 25 30 35 40 50 60

Amb/Ad.

Çl.gal., mavi pas.

50 0237 12 20 0237 12 25 0237 12 30

25

0237 12 40 0237 12 50 0237 12 60

25

50


Kelebek Somunlar DIN 314 Amerikan formu Çelik galvanizli, mavi pasifize Aðýrl.-Ø d M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16

d1

e

h

g

mm 6 8 10,3 12,7 13,8 16,5 22,5 28,5 34,5

mm 12,6 17,6 22,5 27,8 30,3 36,2 49,4 59,4 61

mm 6,4 8,6 11 13,6 14,8 17,7 24,1 31,1 38,2

mm 1,1 1,6 2,1 2,5 2,8 3,3 4,5 5,7 6,9

Çelik , mavi pas. Art.-Nr. 1342 3 1342 4 1342 5 1342 6 1342 8 1342 10 1342 12 1342 14 1342 16

Amb/Ad.

A2

A4

Amb/Ad.

Art.-Nr. 100 50 25

1344 04 1344 05 1344 06 1344 08 1344 010 1344 012

A2 A4 Amb/Ad.

Art.-Nr. 1340 033 1340 034 1340 035 1340 036 1340 038 1340 031 0 1340 031 2 1340 031 4 1340 031 6

25 10 5

100

50 20

Kelebek Somunlar DIN 315

Temper döküm A2 A4 Aðýrl.-Ø d M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M 20

d1 mm 6 8 10 13 17 20 26 32

e mm 18 24 30 36 48 62 70 86

h mm 8,5 11 15 18 23 31 35 44

g mm 1,9 2,3 2,3 2,8 4,4 4,9 6,4 6,9

Temperdöküm Art.-Nr. 1342 04 1342 05 1342 06 1342 08 1342 010 1342 012 1342 016 1342 020

Amb/Ad.

100 50 25 10

A2 Art.-Nr. 1344 004 1344 005 1344 006 1344 008 1344 001 0 1344 001 2 1344 001 6

Amb/Ad.

100 50 20

A4 Art.-Nr. 1340 044 1340 045 1340 046 1340 048 1340 041 0 1340 041 2 1340 041 6 1340 042 0

Amb/Ad.

100 50 20

Kelebek Civatalar DIN 316 Çelik galvanize, mavi pasifize

Aðýrl.-Ø d1 e h g Aðýrl.-Ø d

MWF - 10/04 - 20005_TR - ©

l mm → 10 12 16 18 20 25 30 35 40 50 60

d mm mm mm mm

M4 8 24 11 2,3

6 18 8,5 1,9

M4

M5 10 30 15 2,3

Amb/Ad. M 5

Amb/Ad.

M6 13 36 18 2,8 M6

Amb/Ad. M 8

Art.-Nr.

Çl.gal., mavi pas..

Art.-Nr.

Çl.gal., mavi pas.

1237 4

16

250

1237 5 1237 5 1237 5

10 12 16

1237 6 1237 6 1237 6

10 12 16

1237 4

20

250

1237 5 1237 5 1237 5 1237 5 1237 5

20 25 30 35 40

1237 6 1237 6 1237 6 1237 6 1237 6 1237 6 1237 6

20 25 30 35 40 50 60

Çl.gal., mavi pas.

1237 4

30

250

M 8 M10 17 48 23 4,4

Art.-Nr.

250

250 100

Amb/Ad.

Çl.gal., mavi pas.

50

50

50 100

03 1080

1237 8 1237 8 1237 8 1237 8 1237 8 1237 8 1237 8 1237 8 1237 8 1237 8

10 12 16 18 20 25 30 35 40 50

Amb/Ad. M12

Çl.gal., mavi pas.

Art.-Nr. 250

M10 Art.-Nr.

1237 10 16 50

1237 10 1237 10 1237 10 1237 10 1237 10 1237 10 1237 10

20 25 30 35 40 50 60

Amb/Ad.

Çl.gal., mavi pas.

50 1237 12 20 1237 12 25 1237 12 30

25

1237 12 40 1237 12 50 1237 12 60

25

50


Þapkalý Somunlar DIN 1587, yüksek form Çelik galvanize, mavi pasifize Çelik, galvanizli, sarý pasifize Pirinç, parlak Nikelajlý pirinç Pirinç, kromajlý A2, A4 Diþ

e

h

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10

mm 6,01 7,66 8,79 11,05 14,38 18,90 M 10 x 1,25 18,90 M 12 21,10 M 12 x 1,5 21,10 M 14 24,49 M 16 26,75 M 20 33,53 M 24 39,98

mm 7,0 8,0 10,0 12,0 15,0 18,0 18,0 22,0 22,0 25,0 28,0 34,0 42,0

m

s

Çelik glv., Amb. Çelik glv., Amb. Pirinç mavi pas. Ad. sarýpas. Ad. parlak mm mm Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. 2,4 5,5 0356 3 0350 3 3,2 7 0356 4 0350 4 100 4,0 8 0356 5 0350 5 5,0 10 0356 6 0356 61 100 0350 6 6,5 13 0356 8 0350 8 8,0 17 0356 10 0350 10 8,0 14 0356 10 125 50 10,0 19 0356 12 0350 12 10,0 19 0356 12 15 100 11,0 22 0356 14 50 0350 14 13,0 24 0356 16 25 0350 16 16,0 30 0356 20 0350 20 19,0 36 0356 24 5/25

Amb. Nikelajlý Ad. pirinç Art.-Nr. 0352 43 0352 44 100 0352 45 0352 46 0352 48 25 0352 410

Amb. Pirinç Ad. kromajlý Art.-Nr. 0352 3 0352 4 100 0352 5 0352 6 0352 8 50 0352 10

Amb. A2 Amb. A4 Amb. Ad. Ad. Ad. Art.-Nr. Art.-Nr. 0348 4 100 0348 5 100 0348 6 0348 8 50 0348 10 50

0349 4 0349 5 100 0349 6 0349 8 0349 10 50

25

0352 12 50

0348 12 50

0349 12 50

100 25 5

0352 14 50 0352 16 25

0348 14 100 0348 16 50

0349 14 100 0349 16 50 0349 24 50

Þapkalý Somunlar DIN 917 Çelik galvanize, mavi pasifize A2 A4 Diþ d M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16 M 18 M 20

e

h

s

r

mm 7,66 8,79 11,05 14,38 18,90 21,10 26,75 29,56 32,95

mm 5,5 7,0 9,0 12,0 14,0 16,0 20,0 22,0 25,0

mm 7 8 10 13 17 19 24 27 30

mm 8 10 12 15 20 25 30 32 35

Çelik glv., mavi pas. Art.-Nr. 0357 4 0357 5 0357 6 0357 8 0357 10 0357 12 0357 16 – 0357 20

Amb. Ad.

100 50 25

A2

Amb. Ad.

0363 4 0363 5 0363 6 0363 8 0363 10 0363 12 0363 16 0363 18 0363 20

200 100 50

A4 0349 014 0349 015 0349 016 0349 018 0349 011 0 0349 011 2 0349 011 6 0349 011 8 0349 012 0

Amb. Ad.

200 100 50

Kilitli Somunlar DIN 7967

MWF - 10/04 - 02697_TR - ©

Diþ d M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M 27 M 30

Yükseklik m mm 3,5 4 4,5 5 6 7 7 8

Anahtar geniþliði SW 13 17 19 24 30 36 41 46

Çelik glv., Amb. mavi pas. Ad. Art.-Nr. 0316 8 0316 10 0316 12 100 0316 16 0316 20 0316 24 50 0316 27 0316 30

A2 Art.-Nr. 0305 8 0305 10 0305 12 0305 16 0305 20 0305 24

Amb. Ad. 200 100 50

A4 Art.-Nr. 0308 10 0308 12 0308 16 0308 20 0308 24

03 1090

Amb. Ad.

100 50

Çelik galvanize, mavi pasifize A2 A4


Þapkalý Somunlar DIN 1587, yüksek form Çelik galvanize, mavi pasifize Çelik, galvanizli, sarý pasifize Pirinç, kaplamasız Nikelajlý pirinç Pirinç, kromajlý A2, A4 Diþ

e

h

d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10

mm 6,01 7,66 8,79 11,05 14,38 18,90 M 10 x 1,25 18,90 M 12 21,10 M 12 x 1,5 21,10 M 14 24,49 M 16 26,75 M 20 33,53 M 24 39,98

mm 7,0 8,0 10,0 12,0 15,0 18,0 18,0 22,0 22,0 25,0 28,0 34,0 42,0

m

s

Çelik glv., Amb. Çelik glv., Amb. Pirinç Amb. mavi pas. Ad. sarýpas. Ad. kaplmsz. Ad. mm mm Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. 2,4 5,5 1356 3 1350 3 3,2 7 1356 4 1350 4 100 4,0 8 1356 5 1350 5 100 5,0 10 1356 6 1356 61 100 1350 6 6,5 13 1356 8 1350 8 8,0 17 1356 10 1350 10 25 8,0 14 1356 10 125 50 10,0 19 1356 12 1350 12 25 10,0 19 1356 12 15 100 11,0 22 1356 14 50 1350 14 100 13,0 24 1356 16 25 1350 16 25 16,0 30 1356 20 1350 20 5 19,0 36 1356 24 5/25

Nikelajlý pirinç Art.-Nr. 1352 43 1352 44 1352 45 1352 46 1352 48 1352 410

Amb. Pirinç Ad. kromajlý Art.-Nr. 1352 3 1352 4 100 1352 5 1352 6 1352 8 50 1352 10

Amb. A2 Amb. A4 Amb. Ad. Ad. Ad. Art.-Nr. Art.-Nr. 1348 4 100 1348 5 100 1348 6 1348 8 50 1348 10 50

1349 4 1349 5 100 1349 6 1349 8 1349 10 50

1352 12 50

1348 12 50

1349 12 50

1352 14 50 1352 16 25

1348 14 100 1348 16 50

1349 14 100 1349 16 50 1349 24 50

Þapkalý Somunlar DIN 917 Çelik galvanize, mavi pasifize A2 A4 Diþ d M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16 M 18 M 20

e

h

s

r

mm 7,66 8,79 11,05 14,38 18,90 21,10 26,75 29,56 32,95

mm 5,5 7,0 9,0 12,0 14,0 16,0 20,0 22,0 25,0

mm 7 8 10 13 17 19 24 27 30

mm 8 10 12 15 20 25 30 32 35

Çelik glv., mavi pas. Art.-Nr. 1357 4 1357 5 1357 6 1357 8 1357 10 1357 12 1357 16 – 1357 20

Amb. Ad.

100 50 25

A2

Amb. Ad.

1363 4 1363 5 1363 6 1363 8 1363 10 1363 12 1363 16 1363 18 1363 20

200 100 50

A4 1349 014 1349 015 1349 016 1349 018 1349 011 0 1349 011 2 1349 011 6 1349 011 8 1349 012 0

Amb. Ad.

200 100 50

Kilitli Somunlar DIN 7967

MWF - 10/04 - 20004_TR - ©

Diþ d M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M 27 M 30

Yükseklik m mm 3,5 4 4,5 5 6 7 7 8

Anahtar geniþliði SW 13 17 19 24 30 36 41 46

Çelik glv., Amb. mavi pas. Ad. Art.-Nr. 1316 8 1316 10 1316 12 100 1316 16 1316 20 1316 24 50 1316 27 1316 30

A2 Art.-Nr. 1305 8 1305 10 1305 12 1305 16 1305 20 1305 24

Amb. Ad. 200 100 50

A4 Art.-Nr. 1308 10 1308 12 1308 16 1308 20 1308 24

03 1100

Amb. Ad.

100 50

Çelik galvanize, mavi pasifize A2 A4


Yarýklý Somunlar DIN 1804, metrik ISO ince diþli Çelik parlak Diþ Ø d

MWF - 09/02 - 05166_TR - ©

M 8x1 M 10 x 1 M 12 x 1,5 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 M 20 x 1,5 M 22 x 1,5 M 24 x 1,5 M 26 x 1,5 M 28 x 1,5 M 30 x 1,5 M 32 x 1,5 M 35 x 1,5 M 36 x 1,5 M 38 x 1,5 M 40 x 1,5 M 42 x 1,5 M 45 x 1,5 M 48 x 1,5 M 50 x 1,5 M 55 x 1,5 M 60 x 1,5

d1 mm 20 25 28 30 32 34 36 40 42 45 50 50 52 55 58 58 62 62 68 75 75 80 90

d2 mm 16 20 23 25 27 28 30 34 36 38 43 43 45 48 50 50 54 54 60 67 67 70 80

b mm 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 10 10

h mm 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 13 13 13

Çelik parlak Art.-Nr. 0385 98 1 0385 910 1 0385 912 15 0385 914 15 0385 916 15 0385 918 15 0385 920 15 0385 922 15 0385 924 15 0385 926 15 0385 928 15 0385 930 15 0385 932 15 0385 935 15 0385 936 15 0385 938 15 0385 940 15 0385 942 15 0385 945 15 0385 948 15 0385 950 15 0385 955 15 0385 960 15

03 1110

Amb. Ad.

Sektör bilgileri Makine

100

50

25

5

1


Kaynak Somunlarý DIN 928

Parlak çelik maks. % 25 C içerikli Diþ Ø d1

m mm 3,5 4,2 5 6,5 8 9,5

M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12

s mm 7 9 10 14 17 19

e mm 9 12 13 18 22 25

Parlak çelik Art.-Nr. 0385 04 0385 05 0385 06 0385 08 0385 010 0385 012

Amb/Ad.

100

Kaynak Somunlarý

Parlak çelik Çelik galvanize, mavi pasifize l

Diþ Ø d

d1

l

b

h

M 4 M 5 M 6 M 8 M 10

mm 5,4 6,8 8,5 10,5 12,5

mm 17 19 22 26 26

mm 9 11 13,5 18 18

mm 6,0 7,5 8,5 10 13

Parlak Amb/Ad. çelik Art.-Nr. 0385 4 0385 5 0385 6 100 0385 8 0385 10

Çelik gal, mavi pas. Art.-Nr.

Yüksek sýkma torklarýna uygundurlar.

Amb/Ad.

0385 11 100

6 Köþeli Kaynak Somunlarý DIN 929

MWF - 05/07 - 03523_TR - ©

Diþ Ø d M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16

s mm 9 10 11 14 17 19 22 24

e mm 9,83 10,95 12,02 15,38 18,74 20,91 24,27 26,51

m mm 3,5 4,0 5,0 6,5 8,0 10,0 11,0 13,0

d1 mm 6 7 8 10,5 12,5 14,8 16,8 18,8

Çelik Art.-Nr. 0399 4 0399 5 0399 6 0399 8 0399 10 0399 12 0399 14 0399 16

03 1120

Amb/Ad.

500

250 100 250

Çelikler maks. % 25 C içerikli


Altýköþe Somunlar DIN 6330

Mukavemet sýnýfý 10. Parlak çelik Diþ Ø d M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M 30 M 42

s mm 13 16 18 24 30 36 46 65

e mm 14,38 18,9 21,1 26,75 32,95 39,55 51,28 72,61

m mm 12 15 18 24 30 36 45 63

Parlak çelik Art.-Nr. 0369 98 0369 910 0369 912 0369 916 0369 920 0369 924 0369 930 0369 942

Amb/ Ad. 100 50 25 10 1

Altýköþe Somunlar DIN 6331 þapkalý Diþ Ø d M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M 30

s mm 13 16 18 24 30 36 46

e mm 14,38 17,77 20,03 26,75 33,53 39,98 51,28

m mm 12 15 18 24 30 36 45

a mm 3,5 4 4 5 6 6 8

Parlak çelik Art.-Nr. 0369 88 0369 810 0369 812 0369 816 0369 820 0369 824 0369 830

Amb/ Ad.

Mukavemet sýnýfý 10. Parlak çelik

100 50/100 50 25 5 10

Pullu Emniyet Somunlarý DIN 6923 benzeri

MWF - 09/08 - 03528_TR - ©

Mukavemet sýnýfý 8. Çelik galvanizli, sarý pasifize (A2C) DiþØ d M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16

s

e

m

d1

mm 7 8 10 13 15 18 24

mm 7,66 8,79 11,05 14,38 16,64 20,03 26,75

mm 4 5 6 8 10 12 16

mm 10,41 11,8 14,2 17,9 21,8 26 34,5

Çelik galv, sarý pas. Art.-Nr. 0394 4 0394 5 0394 6 0394 8 0394 10 0394 12 0394 16

Çelik galv, Amb/ Ad. mavi. pas. Art.-Nr. 0394 04 0394 05 0394 06 0394 08 100 0394 10 0394 12 0394 16

03 1130

Galvanizli çelik, mavi pasifize (A2K)


Sac Somunlarý l

Yüzey: galvanizli, sarý pasifize

Set Ýçerik: 8 Boyutlar (* iþaretli) = 800 parça

MWF - 12/05 - 02661_TR - ©

Art.-Nr. 0964 500 1

Vida Ø mm 2,9 2,9 3,5 3,5 3,5 3,5 3,9 3,9 3,9 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,9 5,5 5,5 5,5 5,5 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,5 6,5 8,0 M5 M5 M6 M6

SZ A A A A A D A A C A A A A A D H A A A A A A A A D H K A A A D H A A B F K A B A G G G G

L mm 9,9 13,0 13,0 16,5 16,4 9,3 16,0 16,5 9,2 12,7 12,5 16,5 23,0 22,0 15,5 16,5 14,7 16,0 16,7 16,5 15,5 19,0 19,7 25,0 22,8 19,8 23,7 16,5 20,8 25,5 16,2 26,2 16,8 24,8 24,8 30,0 23,7 24,8 24,8 22,8 21,0 20,4 18,3 23,6

B mm 8,0 11,0 11,0 11,0 11,0 8,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 14,5 12,7 16,0 11,0 16,0 12,7 16,0 11,0 13,0 14,5 14,5 15,1 16,0 16,0 14,5 14,0 16,0 16,0 14,5 18,0 15,0 15,0 16,3 16,0

03 1140

C mm 4,6 5,8 5,8 7,0 6,7 3,9 7,9 7,9 4,6 5,8 6,0 7,9 7,5 7,5 7,9 7,5 6,5 7,0 7,9 7,9 6,8 9,5 7,3 7,9 10,8 7,9 10,0 7,9 8,8 8,3 8,0 11,1 7,8 10,5 10,8 11,0 10,0 10,5 10,8 10,0 9,0 9,0 8,2 11,0

S mm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 0,6 0,7 0,5 0,6 0,7 0,7 0,5 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8

f mm 0,7 - 1,6 0,5 - 1,5 0,5 - 1,5 0,7 - 1,8 0,7 - 1,6 1,2 - 1,7 1,0 - 3,0 0,5 - 1,7 2,5 - 3,0 1,2 - 2,0 2,0 - 2,7 0,5 - 1,7 0,7 - 1,3 1,7 - 2,8 3,0 - 4,0 0,5 - 1,7 0,6 - 1,7 0,5 - 2,5 0,5 - 1,7 0,5 - 1,7 0,6 - 1,7 2,5 - 3,7 0,6 - 1,7 0,5 - 1,7 5,0 - 6,0 0,9 - 2,0 3,0 - 4,0 0,5 - 1,7 1,2 - 2,0 0,6 - 1,5 3,0 - 4,0 0,9 - 2,6 0,7 - 1,7 0,7 - 1,5 0,7 - 1,6 0,5 - 1,2 3,0 - 4,0 0,7 - 1,7 0,7 - 1,5 1,0 - 2,0 0,5 - 4,5 0,5 - 4,0 0,5 - 4,1 0,5 - 3,4

Art.-Nr.

Amb./Ad.

0500 131 74 0500 119 56 0500 136 24 0500 117 36* 0500 121 9 0500 136 58 0500 113 47* 0500 113 46 0500 137 04 0500 116 67 0500 136 29 0500 113 62* 0500 124 38 0500 132 51 0500 117 45 0500 053 6 0500 131 33 0500 139 56 0500 133 84* 0500 115 22 0500 113 65 0500 136 05 0500 114 70* 0500 132 19 0500 135 76 0500 053 7 0500 138 06 0500 113 21 0500 115 77* 0500 121 98 0500 136 37 0500 053 8 0500 114 04 0500 114 27 0500 132 04 0500 520 99 0501 103 020 0500 113 69* 0500 114 03* 0500 117 61 0501 106 075 0500 535 25 0501 106 061 0500 533 12

100 100 100 50/100 100/500 100 100/300 50/100/300 100 100 100 100/500 100 100 100/300 100 100 100 100 100/500 100 50 50/100 50/100 100 100 50 100/500 100/500 100 100 100 100 100/500 100 100 100 100/300/500 100 50/100 50 50 50 50/100


f. Vida Ø mm 3,5 3,9 4,2 4,2 4,8 5,5

L mm 9,3 9,2 15,5 22,0 22,6 16,2

B mm 8,0 11,0 11,0 11,0 16,0 14,5

5,5

22,3

15

6,3 6,5

24,8 25

14,5 14,5

C mm 3,9 4,6 7,9 7,5 11,0 8,0

S mm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7

f Yüzey mm 1,2 – 1,7 A3A 2,5 – 3,0 A2E 3,0 – 4,0 A3A 1,75 – 2,75A3A 5,0 – 6,0 A3A 3,0 – 4,0 DTB

Art.-Nr.

Amb./Ad.

0500 136 58 0500 137 04 0500 117 45 0500 132 51 0500 135 76 0500 136 37

100 100 100/300 100 100 100

8,3

0,8

0,75 – 1,5 A3A

0500 121 98 100

10,8 10,8

0,7 0,8

0,7 – 1,5 0,7 – 1,5

0500 132 04 100 0500 114 03 100

A3A A3A

A3A = çinko, tabaka kalýnlýðý 8, mat, renksiz/ A2E = çinko, tabaka kalýnlýðý 5, mat, renksiz/ DTB = Delta ton, gümüþ

Kafes Somunlarý Kilitsiz

Galvanizli çelik, mavi pasifize (A2K) l Sac konstrüksiyonlarýnda iç baðlantý elemaný olarak görev yaparlar. l Kolayca bastýrarak rasyonel montaj saðlanýr. l Yaylý çelik somun tutucu sayesinde kendiliðinden tutarlar. l Somunun enine ve boyuna hareket edebilmesi sayesinde üretimden kaynaklanan tolerans sapmalarý montaj esnasýnda dengelenir. l Bunlar elveriþsiz yer veya montaj durumlarýnda da kullanýlabilir. l Tekrar kullanýlabilir. Diþ Ød M 5 M 6 M 6 M 8 M 10

Sac kalýnlýðý mm 0,7–1,6 0,7–1,6 1,7–2,7 1,0–1,7 1,0–1,7

Zýmba deliði mm 9,5x9,5 9,5x9,5 9,5x9,5 12,5x12,5 12,5x12,5

Somun boyutu mm 11x11x4,5 11x11x4,5 11x11x4,5 14x14x5,5 14x14x5,5

a mm 13,6–14,2 13,6–14,2 13,6–14,2 17,5–18,4 17,5–18,4

b mm 7,7–8,4 7,7–8,4 7,7–8,4 9,9–10,7 9,9–10,7

c mm 8,5 8,5 9,5 10,5 10,5

d mm 6,0–6,3 6,0–6,3 6,0–6,3 7,4–7,7 7,4–7,7

e mm 13,0–13,5 13,0–13,5 13,0–13,5 16,4–16,9 16,4–16,9

f mm 9,3 9,3 9,3 11,5 11,5

g mm 7 7 7 10,6 10,6

Art.-Nr. Amb. Ad. 0381 5 100 0381 6 100 0381 61 100 0381 8 100 0381 10 100

Çakma Somunlar

MWF - 02/08 - 02698_TR - ©

Çakma uçlu Diþ Ø d M 3 M 4 M 5 M 6 M 6 M 8 M 8 M 8 M 10 M 12

l mm 5 8 12 9 12 11 15 17 16 14,5

a mm 3,5 5,5 5,5 7,0 8,5 7,5 9,5 9,5 11,0 9,5

b mm 13 15 17 19 19 22 22 22 25 27

Art.-Nr. 0376 3 0376 4 0376 5 0376 6 0376 6 0376 8 0376 8 0376 8 0376 10 0376 12

Amb./ Ad. 5 8 12 9 12 12 15 17 16 14

03 1150

100 100 100 100/500 100/500 100/500 500 100 50 50

Galvanizli çelik, mavi pasifize (A2K) l Ahþap ve ahþap malzemelerinde kullanýlýr. l Dýþa taþan baðlantý kýsýmlarý yoktur (örn. mobilya üretimi).

Sabitleme Delik açýlýr ve somun deliðe tamamen girip sabitleninceye kadar ahþaba çakýlýr.


Merkezi Yaðlama Parçalarý için Montaj Aksesuarý Conta halkalarý DIN 7603

Nom. boyut mm 8 x 11,5 14 x 18

d1 Çap mm 8,2 14,2

d2 Çap mm 11,4 17,9

Yükseklik

Kullanýlabilir diþ

Ýç diþte dýþ çap

Art.-Nr.

1 1,5

mm 8 x1 14 x1,5

mm 14 x 1,5 –

0460 8 115 100 0460 14 18 100/300

Ýnç – R 1/4

Amb./Ad.

Dalgalý izolasyon borusu Nom. geniþl. mm 10 13

Dýþ Ø mm 13,0 15,8

Ýç Ø mm 9,9 12,7

Art.-Nr.

Amb./m

0771 990 10 0771 990 13

10/50

Çamurluk pullarý

Tol. DIN 522 uyarýnca, orta Galvanizli çelik, mavi pasifize (A2K) Ø civata M6 M8

d1 mm 30 30

d mm 6,4 8,4

h mm 2,00 1,50

Çelik gvz., mavi pas. Amb./Ad. Art.-Nr. 0411 6 302 100/300 0411 8 30

Altý köþeli somunlar

DIN 934 (ISO 4032) Çelik 8 galvanizli, mavi pasifize (A2K)

MWF - 08/07 - 09817_TR - ©

Ayar diþi d M6 M8

03 1160

s mm 10 13

e mm 11,05 14,38

m mm 5 6,5

galv., mavi pas. Art.-Nr. 0317 6 0317 8

Amb./Ad. 1000/500/

250/100


Merkezi Yaðlama Parçalarý için Montaj Aksesuarý Altý Köþeli Somunlar

DIN 936, alçak form, eski model çelik, mavi pasifize (A2K), Sertlik: 17 H Diþ d M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 M 20 x 1,5

s mm 22 24 30

e mm 24,49 26,75 32,95

m mm 8 8 9

Galvanizli

Çelik glv., mavi pas. Amb./Ad. Art.-Nr. 0319 14 15 100 0319 16 15 50 0319 20 15

Emniyet Pullarý S

Galvanizli çelik, mavi pasifize (A2K) Nom. ölçü M 6 8 14 16 20

d1 mm 10 13 22 24 30

h mm 1,2 1,4 2 2,1 2,4

Çelik glv., mavi pas. Art.-Nr. 0493 06 0493 08 0493 014 0493 016 0493 020

Amb./Ad. 300/1000 100/1000 100 50

Sac Vidalarý

DIN 7981 (ISO 7049) yönetmeliklerine göre Nom. Ø Uzunluk d mm u mm 4,2 9,5 4,8 9,5 4,8 13

dk mm 8,2 9,5 9,5

k mm 3,05 3,55 3,55

Çelik glv., mavi pas. Art.-Nr. (A2K) 0115 42 95 0115 48 95 0115 48 13

Amb. Ad. 100/ 1000

Altý Köþe Civatalar

baþlýða kadar diþli, DIN 933 (ISO 4017) Diþ Ø d mm

M6

MWF - 08/07 - 09818_TR - ©

M8

03 1170

Uzunl. k u mm 20 25 30 35 40 45 55 25 35

e

s

Çelik 8.8 galv., mavi pas. (A2K) mm mm mm Art.-Nr. 0057 6 20 0057 6 25 0057 6 30 4 11,05 10 0057 6 35 0057 6 40 0057 6 45 0057 6 55 0057 8 25 5,3 14,38 13 0057 8 35

Amb./Ad. 200/500 200 100/200 100 200


Pullar

DIN 125’e göre Pirinç (MS) Çelik (ST) A2, A4 Polyamid PA 6.6*

* Mineral yaðlar, benzin ve zayýf lavgalara karþý dayanýklýdýr. Sýcaklýða dayanýklýlýk –40°C ile +150°C arasý.

Setler

Art.-Nr. 0964 407 DIN 125 galvanizli, mavi pasifize Ýçerik: 10 boyut 3,2 ile 21 mm arasý = 1425 parça 12 gözlü plastik iç parça Art.-Nr. 0964 407 1 DIN 125 galvanizli, mavi pasifize Ýçerik: 8 boyut 4,3–17 mm arasý = 725 parça 4 boyut 5,3 x 20 – 10,5 x 30 mm arasý = 400 parça 12 gözlü plastik iç parça Malzeme

MWF - 12/02 - 07287_TR - ©

Art.-Nr.

2 25 3 37 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27 28 30 32 36 38 40 42 45 48 52 55 56 60 64

’ Civatalar Delik Ø için d mm M 2 2,2 M 2,5 2,7 M 3 3,2 M 3,5 3,7 M 4 4,3 M 5 5,3 M 6 6,4 M 7 7,4 M 8 8,4 M 10 10,5 M 12 13,0 M 14 15,0 M 16 17,0 M 18 19,0 M 20 21,0 M 22 23,0 M 24 25,0 M 26 27,0 M 27 28,0 M 28 29,0 M 30 31,0 M 32 33,0 M 36 37,0 M 38 39,0 M 40 41,0 M 42 43,0 M 45 46,0 M 48 50,0 M 52 54,0 M 55 57,0 M 56 58,0 M 60 62,0 M 64 66,0

d1 mm 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 24 28 30 34 37 39 44 50 50 50 56 60 66 72 72 78 85 92 98 105 105 110 115

Kalýnl. h mm 0,3 0,5 0,5 0,5 0,8 1,0 1,6 1,6 1,6 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0

Pirinç parlak 0400

Çelik parlak 0405

• • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

03 1180

Art.-Nr. 0964 407 441 DIN 125, DIN 125 galvanizli, sarý pasifize Ýçerik: 8 boyut 4,3 ile 15,0 mm arasý = 700 parça DIN 127, yaylý rondela, sarý pasifize 8 boyut 4,1 ile 14,2 mm arasý = 700 parça Sac kutu, 16 gözlü plastik iç parçalý Art.-Nr. 0964 421 00 DIN 125, Polyamid Ýçerik: 8 boyut 3,2 ile 13,0 mm arasý = 1100 parça Sac kutu, 8 gözlü plastik iç parçalý

Çelik gvz., Çelik gvz., A2 mavi pas. sarý pas. 0407 0407 0 0409

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

A4 0412

Polyamid (doðal) 0421 00

• • •

• • • • • • • • • • • • •

• • •

• • •

• • • • •

• • • • •

• • •

• • •

• • • • • • • • • • •


Pullar

DIN 125’e göre Pirinç (MS) Çelik (ST) A2, A4 Polyamid PA 6.6*

* Mineral yaðlar, benzin ve zayýf lavgalara karþý dayanýklýdýr. Sýcaklýða dayanýklýlýk –40°C ile +150°C arasý.

Setler

Art.-Nr. 1964 407 DIN 125 galvanizli, mavi pasifize Ýçerik: 10 boyut 3,2 ile 21 mm arasý = 1425 parça 12 gözlü plastik iç parça Art.-Nr. 1964 407 1 DIN 125 galvanizli, mavi pasifize Ýçerik: 8 boyut 4,3–17 mm arasý = 725 parça 4 boyut 5,3 x 20 – 10,5 x 30 mm arasý = 400 parça 12 gözlü plastik iç parça Malzeme Art.-Nr.

MWF - 12/02 - 20050_TR - ©

2 25 3 37 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27 28 30 32 36 38 40 42 45 48 52 55 56 60 64

♦ Civatalar Delik Ø için d mm M 2 2,2 M 2,5 2,7 M 3 3,2 M 3,5 3,7 M 4 4,3 M 5 5,3 M 6 6,4 M 7 7,4 M 8 8,4 M 10 10,5 M 12 13,0 M 14 15,0 M 16 17,0 M 18 19,0 M 20 21,0 M 22 23,0 M 24 25,0 M 26 27,0 M 27 28,0 M 28 29,0 M 30 31,0 M 32 33,0 M 36 37,0 M 38 39,0 M 40 41,0 M 42 43,0 M 45 46,0 M 48 50,0 M 52 54,0 M 55 57,0 M 56 58,0 M 60 62,0 M 64 66,0

d1 mm 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 24 28 30 34 37 39 44 50 50 50 56 60 66 72 72 78 85 92 98 105 105 110 115

Kalýnl. h mm 0,3 0,5 0,5 0,5 0,8 1,0 1,6 1,6 1,6 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0

Pirinç kplmsz. 1400

• • • • • • •

Art.-Nr. 1964 421 00 DIN 125, Polyamid Ýçerik: 8 boyut 3,2 ile 13,0 mm arasý = 1100 parça Sac kutu, 8 gözlü plastik iç parçalý

Çelik Çelik gvz., Çelik gvz., A2 kplmsz. mavi pas. sarý pas. 1405 1407 1407 0 1409

• • • • • •

Art.-Nr. 1964 407 441 DIN 125, DIN 125 galvanizli, sarý pasifize Ýçerik: 8 boyut 4,3 ile 15,0 mm arasý = 700 parça DIN 127, yaylý rondela, sarý pasifize 8 boyut 4,1 ile 14,2 mm arasý = 700 parça Sac kutu, 16 gözlü plastik iç parçalý

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

03 1190

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

A4 1412

Polyamid (doðal) 1421 00

• • •

• • • • • • • • • • • • •

• • •

• • •

• • • • •

• • • • •

• • •

• • •

• • • • • • • • • • •


Alýþtýrma Pullarý DIN 988 Parlak çelik

d mm 5

6

8

10

12

14

16

18

20

MWF - 09/02 - 02714_TR - ©

25

28

d1 mm 10

12

14

16

18

20

22

25

28

35

40

s mm 0,3 0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 0,1 0,2 0,3 0,5 1,0

Parlak çelik Art.-Nr. 0425 051 003 0425 061 201 0425 061 202 0425 061 203 0425 061 205 0425 061 210 0425 081 401 0425 081 402 0425 081 403 0425 081 405 0425 081 410 0425 101 601 0425 101 602 0425 101 603 0425 101 605 0425 101 610 0425 121 801 0425 121 802 0425 121 803 0425 121 805 0425 121 810 0425 142 001 0425 142 002 0425 142 003 0425 142 005 0425 142 010 0425 162 201 0425 162 202 0425 162 203 0425 162 205 0425 162 210 0425 182 501 0425 182 502 0425 182 503 0425 182 505 0425 182 510 0425 202 801 0425 202 802 0425 202 803 0425 202 805 0425 202 810 0425 253 501 0425 253 502 0425 253 503 0425 253 505 0425 253 510 0425 284 001 0425 284 002 0425 284 003 0425 284 005 0425 284 010

Amb. St. 100 50

d mm

30

d1 mm

42

100 50 32

45

100 50 35

45

100 50 40

50

100 50 42

52

100 50 45

55

50

62

52

65

55

68

56

70

56

72

60

75

100 50 100 50 100 50 100 50 100 50

03 1200

s mm 0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 0,5 1,0

Parlak çelik Art.-Nr. 0425 304 201 0425 304 202 0425 304 203 0425 304 205 0425 304 210 0425 324 501 0425 324 502 0425 324 503 0425 324 505 0425 324 510 0425 354 501 0425 354 502 0425 354 503 0425 354 505 0425 354 510 0425 405 001 0425 405 002 0425 405 003 0425 405 005 0425 405 010 0425 425 201 0425 425 202 0425 425 203 0425 425 205 0425 425 210 0425 455 501 0425 455 502 0425 455 503 0425 455 505 0425 455 510 0425 506 201 0425 506 202 0425 506 203 0425 506 205 0425 506 210 0425 526 505 0425 526 510 0425 556 805 0425 556 810 0425 567 010 0425 567 201 0425 567 202 0425 567 203 0425 567 205 0425 567 210 0425 607 505 0425 607 510

Amb. St. 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 50/250

50

100/250 50


Çamurluk Rondelalarý DIN 522, orta Civata için Ø M3 M4 M5

M6

M7

M8

M10

M12

M14

MWF - 12/05 - 03532_TR - ©

M16 Civata için Ø M 5 M 6 M 8 M 10

d1 mm 10 20 12 20 15 20 25 30 15 18 20 20 25 30 30 40 40 20 25 20 25 25 25 25 30 40 40 20 24 25 30 30 30 40 32 40 40 50 30 40 40 45 50 40 50 50

d mm 3,2 3,6 4,3 4,3 5,3 5,3 5,3 5,3 6,4 6,4 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,5 7,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,2 8,4 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,2 13,0 13,0 13,0 13,0 15,0 15,2 15,0 15,0 15,0 16,2 17,0 17,0

h mm 0,80 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,25 2,00 1,25 1,25 2,00 1,50 3,00 1,25 1,25 1,25 1,25 3,00 1,50 2,00 1,50 2,00 3,00 1,50 4,00 1,50 1,50 3,00 4,00 2,00 1,50 2,00 4,00 2,50 1,50 2,00 4,00 2,00 2,50 2,00 2,00 4,00

Çelik, galv., mavi pas. Art.-Nr. 0411 3 10 0411 3 20 0411 4 12 0411 4 20 0411 5 15 0411 5 20 0411 5 25 0411 5 30 0411 6 15 0411 6 18 0411 6 20 0411 6 202 0411 6 25 0411 6 30 0411 6 302 0411 6 40 0411 6 403 0411 7 20 0411 7 25 0411 8 20 0411 8 24 0411 8 243 0411 8 25 0411 8 252 0411 8 30 0411 8 40 0411 8 403 0411 10 20 0411 10 24 0411 10 25 0411 10 30 0411 10 303 0411 10 304 0411 10 40 0411 12 30 0411 12 40 0411 12 404 0411 12 50 0411 14 30 0411 14 40 0411 14 404 0411 14 45 0411 14 50 0411 16 40 0411 16 50 0411 16 504

Amb./Ad.

d1 mm 20 20 24 30

d mm 5,3 6,5 8,5 10,5

h mm 1,25 1,25 1,25 1,50

Çelik galv., sarý pas. Art.-Nr. 0411 05 20 0411 06 20 0411 08 24 0411 010 30

Amb./Ad.

Çelik galvanize, mavi pasifize

100/500/1000 100/300/1000 100/500/1000 100/250/500/1000

Set

100/300/1000 100/500/1000 100/250/500/1000 100/300 100/300/500/1000 100/300/500 100/300 100 100/300/500/1000 100/300 100/300/1000 100/500

Ýçerik: 16 boyut 4x12’den12x30’a kadar =1400 Parça. Art.-Nr. 0964 411

100/300

100/500

100/300 100 50/100 50 50/100

100/300/500 100/500

03 1210

Çelik galvanizli, sarý pasifize


Rondelalar DIN 9021

(büyük dýþ çaplý)

DIN 433

(tercihen silindirik civatalar için) Çelik parlak Çelik galvanize, mavi pasifize Pirinç parlak A2 Polyamit DIN 9021 Diþ Ø mm

d

d1

h

mm

mm

mm

3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 16 18 20

3,2 4,3 5,3 6,4 7,4 8,4 10,5 13 15 17 17 20 22

9 12 15 18 22 24 30 37 44 50 40 56 60

0,8 1 1,2 1,6 2 2 2,5 3 3 3 6 4 4

Çelik parlak Art.-Nr.

0417 3 0417 4 0417 5 0417 6

Amb./Ad.

Çelik glv., mavi pas. Art.-Nr.

Amb./Ad.

0416 3 0416 4 300/1000 300/1000 0416 5 0416 6 0416 7 500 0417 8 100/500 0416 8 100/500 0417 10 0416 10 100/300 0417 12 0416 12 100 0417 14 0416 14 100 0417 16 0416 16 0416 16 40 25 0416 18 50 0417 20 50 0416 20

Pirinç parlak Art.-Nr.

Amb. /Ad.

500

0418 4 0418 5 0418 6

12 15 500 18

0418 8 24 500 0418 10 30 250 0418 12 37 500

A2 Art.-Nr.

0419 3 0419 4 0419 5 0419 6 0419 7 0419 8 0419 10 0419 12

Amb./Ad.

Polyamit beyaz Art.-Nr.

0421 03 0421 04 100/1000 0421 05 0421 06 500 100/500 0421 08 100/300 0421 010 100 0421 012 100

Amb./Ad.

300 300/1000 300 300/1000 300 50

0419 16 100 0419 18 50 0419 20

Rondelalar DIN 433 Diþ Ø mm

Ýç Ø mm

Dýþ Ø mm

s mm

Çelik glv., mavi pas. Art.-Nr.

4 5 6 8 10 12 14 16 18 20

4,3 5,3 6,4 8,4 10,5 13 15 17 19 21

8 9,5 11 15 18 20 24 28 30 34

0,5 1 1,6 1,6 1,6 2 2,5 2,5 2,5 3

0414 4 0414 5 0414 6 0414 8 0414 10 0414 12 0414 14 0414 16 0414 18 0414 20

Amb./Ad.

A2 Art.-Nr.

300/1000 100/1000 100/500 100 50/500

Amb. /Ad.

0415 4 0415 5 0415 6 0415 8 0415 10 0415 12

100

0415 16

100

100/500

Mesafe Pullarý MWF - 09/08 - 02681_TR - ©

Pirinç parlak Galvanizli çelik, mavi pasifize (A2K)

d mm

d1 mm

s mm

6 8 11 13

10 14 16 18

2

Pirinç parlak Art.-Nr. 0400 006 0400 008 0400 011 0400 013

Galvanizli çelik Art.-Nr. 0413 02 06 0413 02 08 0413 02 011 0413 02 013

03 1220

VE/St.

100

Mesafe Pulu Seti Ýçerik: Bütün boyutlar herbiri 50 adet = 200 parça.

Art.-Nr. 0964 400 0


Rondelalar DIN 6340

Baðlama takýmlarý için Parlak çelik

Diþ Ø M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24

d mm 8,4 10,5 13 17 21 25

d1 mm 23 28 35 45 50 60

s mm 4 4 5 6 6 8

Parlak çelik Art.-Nr. 0495 8 0495 10 0495 12 0495 16 0495 20 0495 24

Amb./ Ad.

100

50

Baðlama Rondelalarý DIN 6796

Yay çeliði C 60, mekanik galvanizli Diþ Ø 3 4 5 6 8 10 12 14 16

d mm 3,2 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5 13,5 15,0 17,0

d1 mm 7 9 11 14 18 23 29 35 39

h mm 0,85 1,3 1,55 2,0 2,6 3,2 3,95 4,65 5,25

s mm 0,6 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

mekanik glv. Art.-Nr. 0413 13 0413 14 0413 15 0413 16 0413 18 0413 110 0413 112 0413 114 0413 116

Amb./ Ad.

500

100/500

100

Rondelalar DIN 7349

Aðýr sýkma rondelalý civatalar için

MWF - 09/02 - 02715.txt_TR - ©

Parlak çelik Çelik galvanize, mavi pasifize Diþ Ø M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20

d1 mm 5,3 6,4 8,4 10,5 13 15 17 19 21

d2 mm 15 17 21 25 30 36 40 44 44

s mm 2 3 4 4 5 6 6 8 8

Parlak çelik Amb. Art.-Nr. Ad. 0497 5 0497 6 0497 8 0497 10 100 0497 12 0497 16 0497 18 0497 20

50

Çelik glv., mavi pas. Amb. Art.-Nr. Ad. 0497 06 0497 08 0497 010 0497 012 0497 014 0497 016

50/100 100

0497 020

100

03 1230

100


Yaylý Pullar DIN 137

Çelik galvanize, mavi pasifize l Yaylý pullar birlikte baðlanan yaylý kilitleme elemanlarýdýr ve eksenel doðrultuda yaylanarak etki ederler.

Diþ Ø

d

d1

s

h

M3 M4 M5 M6 M7 M8 M 10

mm 3,2 4,3 5,3 6,4 7,4 8,4 10,5

mm 6 8 10 11 12 15 18

mm 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8

mm 1,3 1,6 1,8 2,2 2,4 3,4 4

Çelik galv., mavi pas. Art.-Nr. 0434 3 0434 4 0434 5 0434 6 0434 7 0434 8 0434 10

Amb./Ad.

Form A l

Bombeli.

1000 250/1000 100 250/1000 500/1000

Form B l

Yaylý.

Setler Form A ve B, galvanizli, mavi pasifize Diþ Ø M5 M6 M7 M8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20

Diþ Ø

d

d1

s

mm

mm

5,3 6,4 7,4 8,4 10,5 13 15 17 19 21

11 12 14 15 21 24 28 30 34 36

d mm

MWF - 12/05 - 03538_TR - ©

M8

h

Çelik galv., Amb./Ad.

Çelik galv,

mm

mm

mavi pas. Art.-Nr.

sarý pas. Art.-Nr.

0,5 0,5 0,8 0,8 1 1,2 1,6 1,6 1,6 1,6

2,2 2,6 3 3 4,2 5 6 6,4 6,6 7,4

0435 5 0435 6 0435 7 0435 8 0435 10 0435 12 0435 14 0435 16 0435 18 0435 20

d1

s

mm 22

mm

300/1000 100/1000 300/1000 100/500

Amb./Ad.

0435 05 0435 06 0435 07 0435 08 0435 010 0435 012 0435 014

100

0435 020

100

100

h maks.

Çelik galv..,

Amb./Ad.

mm

mavi pas Art.-Nr. 0435 8 22

1000

03 1240

Ýçerik: 6 boyut Form A M 3 – M10 = 600 parça 6 boyut Form B M 5 – M12 = 600 parça Art.-Nr. 0964 434

Özel model, VW için özel


Yaylý Rondelalar DIN 127

Yay çeliði, parlak Yay çeliði, galvanizli, mavi pasifize Yay çeliði, galvanizli, sarý pasifize A2 A4 Sadece mukavemet sýnýfý ≤ 5,8 civatalar için uygundur. Daha yüksek mukavemet sýnýflarý için sabitleme pullarý kullanýlmalýdýr! Diþ Ø M2 M3 M 3,5 M4 M5 M6 M7 M8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30 M 36

d1

s

b

mm

Parlak Amb/Ad. çelik mm mm Art.-Nr.

2,4 3,4 3,9 4,4 5,4 6,5 7,5 8,5 10,7 12,7 14,7 17 19 21,2 23,5 25,5 28,5 31,7 37,7

0,5 0,8 0,8 0,9 1,2 1,6 1,6 2 2,2 2,5 3 3,5 3,5 4 4 5 5 6 6

0,9 1,3 1,3 1,5 1,8 2,5 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5 6 6 7 7 8 10

0440 3 0440 4 0440 5 0440 6 0440 8 0440 10 0440 12 0440 14 0440 16 0440 18 0440 20 0440 22 0440 24 0440 27 0440 30 0440 36

Çelik gal,

mavi pas. Art.-Nr.

sarý pas. Art.-Nr.

50

0441 3 0441 35 0441 4 0441 5 0441 6 0441 7 0441 8 0441 10 0441 12 0441 14 0441 16 0441 18 0441 20 0441 22 0441 24

25

0441 30 25 0441 36

1000 1000 500/1000

100/500/1000 500 100/500 100 50/100

Pul ve yaylý rondela seti DIN 125 / DIN 127 l galvanizli, sarý pasivize Ýçerik: 8 boyut 4,3 ile 15 mm arasý rondela = 700 parça, 8 boyut rondela 4,1 ile 14,4 mm arasý = 700 parça. Art.-Nr. 0964 407 441

MWF - 12/05 - 03536_TR - ©

Çelik gal., Amb/Ad.

0441 03 0441 035 0441 04 0441 05 100/250/500/1000 0441 06 100 0441 07 100/250/1000 0441 08 100/250/500/1000 0441 010 100/500/1000 0441 012 0441 014 100/300/500 0441 016 100 0441 018 50/100/300 0441 020 50/100 25/100 1000 500 100/500/1000

Amb/Ad.

Amb/Ad.

Art.-Nr. 1000 500 100/500 100/250/500

0447 2 0447 3 0447 35 500 0447 4 0447 5 0447 6

100/500 100/250/500 0447 8 300/1000 100/250/500/1000 0447 10 100/500/1000 100/300/500 0447 12 100/500 0447 14 100 100 0447 16 50/100 0447 18 200 50 0447 20 50/100

Yaylý rondela ve týrtýllý pul AZ seti DIN 127 / DIN 6798 l galvanizli, mavi pasifize Ýçerik: 6 boyut yaylý rondela 4,1 ile 12,2 mm arasý = 600 parça, 6 boyut týrtýllý pul 4,3 – 12,5 mm arasý = 600 parça. Art.-Nr. 0964 441

03 1250

A2

0447 24 50

A4

Amb/Ad.

Art.-Nr. 0445 3

100

0445 4 0445 5 0445 6

100

0445 8 100/500 0445 10 100 0445 12 0445 16 100 0445 20 100 0445 24 100


Yaylý Rondelalar DIN 127

Yay çeliði, kaplamasız Yay çeliði, galvanizli, mavi pasifize Yay çeliði, galvanizli, sarý pasifize A2 A4 Sadece mukavemet sýnýfý ≤ 5,8 civatalar için uygundur. Daha yüksek mukavemet sýnýflarý için sabitleme pullarý kullanýlmalýdýr! Diþ Ø M2 M3 M 3,5 M4 M5 M6 M7 M8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30 M 36

d1

s

b

mm

Kplmsz. Amb/Ad. çelik mm mm Art.-Nr.

2,4 3,4 3,9 4,4 5,4 6,5 7,5 8,5 10,7 12,7 14,7 17 19 21,2 23,5 25,5 28,5 31,7 37,7

0,5 0,8 0,8 0,9 1,2 1,6 1,6 2 2,2 2,5 3 3,5 3,5 4 4 5 5 6 6

0,9 1,3 1,3 1,5 1,8 2,5 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5 6 6 7 7 8 10

1440 3 1440 4 1440 5 1440 6 1440 8 1440 10 1440 12 1440 14 1440 16 1440 18 1440 20 1440 22 1440 24 1440 27 1440 30 1440 36

Çelik gal,

mavi pas. Art.-Nr.

sarý pas. Art.-Nr.

50

1441 3 1441 35 1441 4 1441 5 1441 6 1441 7 1441 8 1441 10 1441 12 1441 14 1441 16 1441 18 1441 20 1441 22 1441 24

25

1441 30 25 1441 36

1000 1000 500/1000

100/500/1000 500 100/500 100 50/100

Pul ve yaylý rondela seti DIN 125 / DIN 127 l galvanizli, sarý pasivize Ýçerik: 8 boyut 4,3 ile 15 mm arasý rondela = 700 parça, 8 boyut rondela 4,1 ile 14,4 mm arasý = 700 parça. Art.-Nr. 1964 407 441

MWF - 12/05 - 20007_TR - ©

Çelik gal., Amb/Ad.

1441 03 1441 035 1441 04 1441 05 100/250/500/1000 1441 06 100 1441 07 100/250/1000 1441 08 100/250/500/1000 1441 010 100/500/1000 1441 012 1441 014 100/300/500 1441 016 100 1441 018 50/100/300 1441 020 50/100 25/100 1000 500 100/500/1000

Amb/Ad.

Amb/Ad.

Art.-Nr. 1000 500 100/500 100/250/500

1447 2 1447 3 1447 35 500 1447 4 1447 5 1447 6

100/500 100/250/500 1447 8 300/1000 100/250/500/1000 1447 10 100/500/1000 100/300/500 1447 12 100/500 1447 14 100 100 1447 16 50/100 1447 18 200 50 1447 20 50/100

Yaylý rondela ve týrtýllý pul AZ seti DIN 127 / DIN 6798 l galvanizli, mavi pasifize Ýçerik: 6 boyut yaylý rondela 4,1 ile 12,2 mm arasý = 600 parça, 6 boyut týrtýllý pul 4,3 – 12,5 mm arasý = 600 parça. Art.-Nr. 1964 441

03 1260

A2

1447 24 50

A4

Amb/Ad.

Art.-Nr. 1445 3

100

1445 4 1445 5 1445 6

100

1445 8 100/500 1445 10 100 1445 12 1445 16 100 1445 20 100 1445 24 100


Yaylý Rondelalar DIN 7980 Silindirik ve iç altý köþe civatalar için (DIN 84, 85, 912). Dört köþe çelik Çelik parlak Çelik galvanize, mavi pasifize Diþ Ø M3 M4 M5 M6 M8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20

d1

s

b

Parlak çelik Amb/Ad.

mm

mm

mm

Art.-Nr.

3,1 4,1 5,1 6,1 8,1 10,2 12,2 14,2 16,2 18,2 20,2

1 1,2 1,6 1,6 2 2,5 2,5 3 3,5 3,5 4,5

1 1,2 1,6 1,6 2 2,5 2,5 3 3,5 3,5 4,5

0443 03 0443 04 0443 05 0443 06 0443 08 0443 010 0443 012 0443 014 0443 016 0443 018 0443 020

500 100 100/1000 100/500

100

Çelik gal., mavi pas. Art.-Nr. 0443 3 0443 4 0443 5 0443 6 0443 8 0443 10 0443 12 0443 14 0443 16 0443 18 0443 20

Amb/Ad.

100/1000 100/500/1000 100/500

100

Sadece mukavemet sýnýfý ≤ 5,8 civatalar için uygundur. Daha yüksek mukavemet sýnýflarý için sabitleme pullarý kullanýlmalýdýr! DIN 7980 yaylý rondelalarýn DIN 127 rondelalarýndan farký dýþ çaplarýnýn daha küçük olmasýdýr, bundan dolayý küçük baþlýklý ve iç altý köþe civatalara uyarlar (DIN 84, 85, 912) ve özellikle gömülmüþ civatalar için elveriþlidirler. l

l l

l

l

MWF - 06/02 - 03535_TR - ©

l

03 1270

Yaylý rondelalar civata baðlantýsýnýn her türlü ve uzun süreli yükler altýnda fonksiyonunu yerine getirmesini saðlayan vidalama emniyeti görevini yaparlar. Bu etki eksenel yönde oluþan yay kuvveti sayesinde oluþur. Yaylý rondelalar somunun diþini saplamanýn diþine karþý iyici bastýrýrlar ve bu sayede sürtünme direnci yükselir. Yaylý rondelalar somunu ve iþ parçasýný birbirine sýkýþtýr; bu sayede somunun gevþemesi zorlaþýr ve civatanýn dýþarýdan gelen etkiyle (sarsýntý vs.) çözülmesi önlenir. Yaylý rondelalarýn kullanýlmasý suretiyle vida baðlantýsý elemanlarýnýn diþleri arasýndaki gerilim düþmesi karþýlanýr. Yaylý rondelalar kullanýlmamýþ olsaydý sýkma kuvvetinin azalmasý durumunda vida baðlantýsýnýn gevþemesi söz konusu olurdu.


Sabitleme Pullarý Vida baðlantýlarýný güç ve geçmeli baðlantý ile gevþemeye ve boþa dönmeye karþý korur.

Form M

Form M: normal baþlýk yüzeyi olan yüksek mukavemetli baðlantýlar için. Form Z: silindir ve iç altý köþe vidalar için.

Fonksiyon l

Form Z

l

Form M

Form Z

d

d1 mm

d2 mm

s mm

h mm

M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20

4,1 5,1 6,1 8,2 10,2 12,4 14,4 16,4 18,5 21

10,2 12,2 14,2 18,2 22,25 27,25 30,25 32,5 35 40

1 1,2 1,4 1,4 1,6 1,8 2,4 2,5 3 3

1,5 1,8 2,2 2,4 2,75 3,05 3,5 3,95 4,5 4,7

Saðlamlýk için 8.8

10.9

Form M GEOMET® * Amb. A 4 Ad. 1.4401 Art.-Nr. Art.-Nr.

3,3 6,7 11,5 27 54 92 145 225 320 460

4,9 9,8 16,5 40 79 135 215 330 460 650

0401 4 0404 4 0401 5 250 0404 5 0401 6 0404 6 0401 06 250 0404 06 0401 8 0404 8 0401 08 0404 08 100 0401 10 0404 10 0401 010 0404 010 100 0401 12 0404 12 0401 012 100 0404 012 0401 14 100 0404 14 0401 014 0401 16 0404 16 0401 016 0404 016 0401 18 0401 20

(d1 ve s = Form M) sýkma torku (Nm)

d2 mm

9,9 12,7 16,1 18,3 21,4 24,6

h mm

1,6 1,7 2 2,2 2,9 3,1

Sabitleme pullarý – Yaylý rondela karþýlaþtýrmasý Sabitleme pullarý : Ýki kere emniyetli: yay kuvvetli baðlantý ve sabitlemeli geçmeli baðlantý. : Düþük sýkma torku. : Yakl. 350°C sýcaklýða kadar kullanýlabilir. : Tekrar kullanýlabilir. : Zýt parça korunur, birlikte dönmez. : Vida kalitesi 12.9'a kadar gevþemeye karþý korur. : Gevþeme emniyeti.

Yay gücü sayesinde kuvvetle baðlantý. Özel yüzey sayesinde geçmeli baðlantý.

DIN normu olmayan yaylý rondelalar DIN normu olmayan yaylý rondelalar emniyet açýsýndan risk teþkil eder!

– Çok yüksek sýkma torku. – Yerleþtirme emniyeti olarak sadece 5.8 > vidalar için uygundur. – Yaylý rondelalar uygun olmayan durumlarda frezeleme etkisi oluþturup ön gerilimin azalmasýna neden olabilir. – Gevþemeye karþý emniyet yok. – Yaylý rondelalar tekrar kullanýlamaz. – Yaylý rondelalar zamanla genleþir (kýrýlma tehlikesi). – Sýkma ve gevþetme sýrasýnda birlikte döner ♦ Zýt parçada/yüzeyde hasar oluþur.

Gevþemeye karþý güvenli geçmeli baðlantý ve güvenlik etkisi, vida ekseninin enine doðru dinamik bir yük (titreþim) yardýmý ile birçok uygulamada kendini kanýtlanmýþtýr.

Form Z Amb GEOMET® * Amb A 4 Ad. Ad. 1.4401 Art.-Nr. Art.-Nr.

Amb Ad.

Avantajlar l l

l l

Tekrar kullanýlabilir. Karþý yüzeyi hasarlardan korur (montaj esnasýnda rondela birlikte dönmez). Düþük sýkma torku. Üniversal kullaným örn. uzun delik baðlantýlarý ve sac vidalamalarý için uygun.

Malzeme/yüzey Sertleþtirilmiþ yay çeliði 420-510 HV 10, geomet® 321 kaplý. l Paslanmaz çelik A 4. l Malzeme numarasý 1.4401. l

Branþlar

MWF - 10/07 - 04378_TR - ©

Makine ve sistem montajý, tahrik teknolojisi, sevk teknolojisi, motorlu araçlar, yapý makineleri, araç üretimi, tarým teknolojisi ve gýda endüstrisi vs.

* GEOMET®, METAL COATINGS INTERNATIONAL INC. FÝRMASININ BÝR MARKASIDIR

03 1280


Kama Sabitleme Pullarý Tip F geniþletilmiþ oturma yüzeyli Nominal Ø d mm M4 4,4 M5 5,4 M6 6,5 M8 8,7 M 10 10,7 M 12 13 M 14 15,2 M 16 17 M 18 19,5 M 20 21,4 M 22 23,4 M 24 25,3 M 27 28,5

d1 mm 9 10,8 13,5 16,6 21,0 25,4 30,7 30,7 34,5 39 42 48,5 48,5

h mm 1,8 1,8 2,5 2,5 2,5 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 4,6 4,6 6,6

Delta Protekt (DPT) Art.-Nr. 0401 770 004 0401 770 005 0401 770 006 0401 770 008 0401 770 010 0401 770 012 0401 770 014 0401 770 016 0401 770 018 0401 770 020 0401 770 022 0401 770 024 0401 770 027

Amb./Ad.

Nominal Ø d mm M6 6,5 M8 8,7 M 10 10,7 M 12 13,0 M 16 17,0

d1 mm 13,5 16,6 21,0 25,4 30,7

h mm 2,2 2,2 2,2 3,2 3,2

A4 (1.4436) Art.-Nr. 0404 701 106 0404 701 108 0404 701 110 0404 701 112 0404 701 116

Amb./Ad.

100 100 100 100 100 50 100 50 100 50 100 50 50

DIN 25201'uygun emniyet pullarý, enine yüklenen, titreþime maruz ve salýným yapan civata baðlantýlarýnýn cözülmesine karþý görev yaparlar. Delta Protekt (DPT) Paslanmaz çelik A4 (1.4436) Korozyona karþý dayanýklýk:

♦ 960 saat ana metal korozyonu DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – buna karþýlýk: 96 saat sarý galvanizli (A2C).

Fonksiyon Ýki emnitet pulu arasýndaki kama yüzeylerinin büyümesi sayesinde kuvvetli kilitleme etkisi oluþur. Civata baðlantýsý ön gerilme ve sürtünme kuvveti sayesinde kilitlenir.

100 100 100 50 50

Önerilen sýkma torku için uygun deðerler DIN/ISO kataloðundaki teknik bilgiler kýsmýnda bulunabilir. Branþlar Motorlu araç imalatý, makine yapýmý, havalý ve elektrikli aletleri üreticileri, maden sektörü, ziraat makineleri yapýmý, karýþtýrma sistemi, taþýma ve kaldýrma araçlarý imaltçýlarý.

MWF - 11/07 - 06153_TR - ©

Kama sabitleme pullarý F

l

l

Art.-Nr. 0964 401 70

Kama sabitleme pullarý

l

l

Kama Sabitleme Pullarý Seti Set parça listesi

Avantajlar

l

Nenn-Ø M4 M5 M6 M8 M 10 M 12 M 16 M4 M5 M6 M8 M 10 M 12

Art.-Nr. 0401 780 004 0401 780 005 0401 780 006 0401 780 008 0401 780 010 0401 780 012 0401 780 016 0401 770 004 0401 770 005 0401 770 006 0401 770 008 0401 770 010 0401 770 012

03 1290

Amb./Ad. 50 50 50 50 25 25 10 25 25 25 25 25 10

l l l

Civata baðlantýlarýnýn sabitlenmesinde maksimum emniyet. Titreþimli yükler ve dinamik yükleme altýnda çözülmeye karþý maksimum kilitleme etkisi . Kolay montaj ve demontaj. Yaðlama maddeleri bu özelliði etkilemez. Yüksek ve düþük ön gerilme kuvvetlerinde emniyet fonksiyonunu yerine getirir. Civata ile ayný sýcaklýk kullaným alaný. Yüzey koruyucu özelliði vardýr. Tekrar kullanýlabilir.


Kontakt Pullarý Diþli, mavi mekanik galvanizli (MZN). l Ýdeal topraklama gerçekleþir. l Diþler sayesinde civatanýn sýkýlmasý ve sökülmesi esnasýnda pulun herhangi bir þekilde dönmesi önlenir. l

Civatalar için nominal ölçü 3 4 5 6 8 10 12 16

d1 mm 3,1 4,1 5,1 6,1 8,2 10,2 12,4 16,4

d2 mm 6 8 10 12 16 20 24 32

h mm 0,95 1,15 1,5 1,8 2,0 2,6 2,6 3,95

b mm 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,6 2,5

Art.-Nr. 0413 003 0413 004 0413 005 0413 006 0413 008 0413 001 0 0413 001 2 0413 001 6

Amb./Ad.

500

100

Zebra® Kontakt-pias Özel olarak elektrik montajý için

MWF - 05/07 - 09210_TR - ©

Nom. Ø d l mm M6 16

Art.-Nr.

Amb./Ad.

0214 006 16 500

Nom. Ød s mm k mm lp mm Delme alaný

M6 10 6,0 6,0 mm 1,75 – 4,5

03 1300

Altý köþe flanþlý ve metrik diþli baþlýk, ilave olarak baþaltý çentikli (temas yerleri) Galvanizli çelik, mavi pasifize (A3K)


Emniyet Rondelasý S Parlak çelik Çelik galvanize, mavi pasifize l

MWF - 11/04 - 02721_TR - ©

Nominal ölçü M 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 24

d1

h

mm 5,5 7 9 10 12 13 16 18 22 24 27 30 36

mm 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 1,7 2 2,1 2,3 2,4 2,7

Parlak çelik Art.-Nr. 0493 3 0493 4 0493 5 0493 6 0493 7 0493 8 0493 10 0493 12 0493 14 0493 16 0493 18 0493 20 0493 24

Amb./ Ad. 300 300/1000

100

50

Çelik glv., mavi pas. Art.-Nr. 0493 03 0493 04 0493 05 0493 06 0493 07 0493 08 0493 010 0493 012 0493 014 0493 016 0493 018 0493 020 0493 024

03 1310

Amb./ Ad. l

300/1000 1000 100/1000

100

50

Yaprak yaylarýn formu dolayýsýyla ideal bir kuvvet baðlantýsý oluþurken ayný zamanda kuvvetli bir mekanik baðlantý saðlanýr. Emniyet rondelasý S havþalarda ve iç 6 köþe ve ayrýca silindirik civatalarda da kullanýlabilecek þekilde ayarlanmýþtýr.


Diþli Rondelalar DIN 6797

AZ, dýþtan diþli IZ, içten diþli Çelik galvanize, mavi pasifize Diþli rondelalar birlikte baðlanan yaylý kilitleme elemanlarýdýr ve eksenel doðrultuda yaylanarak etki ederler. M

d

d1

2 2,5 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 20

mm 2,2 2,7 3,2 4,3 5,3 6,4 7,4 8,4 10,5 12,5 14,5 16,5 21

mm 4,5 5,5 6 8 10 11 12,5 15 18 20,5 24 26 33

AZ-Çelik glv. Amb./Ad. mavi pas. Art.-Nr. 0423 2 1000 0423 25 0423 3 0423 4 500/1000 0423 5 0423 6 0423 8 0423 10 0423 12 0423 14 0423 16 0423 20

500/1000 250/1000 100

IZ-Çelik glv. mavi pas. Art.-Nr. 0424 3 0424 4 0424 5 0424 6 0424 7 0424 8 0424 10 0424 12 0424 14 0424 16 0424 20

Amb./Ad.

Set

500/1000 1000 100 500/1000 100/1000 100

Ýçerik: Yaylý rondela DIN 127, galv., mavi pas. 6 boyut, 4 mm - 12 mm = 600 parça Yelpaze rondela DIN 6798, dýþ diþli, galv., mav. pas., 6 boy. 4 mm - 12 mm = 600 parça, toplam 1200 parça

Art.-Nr. 0964 441

Form J iç diþli

Form A dýþ diþli

Çiftli yelpaze rondelalar

Yelpaze Rondelalar DIN 6798 AZ, dýþtan diþli IZ, içten diþli Çelik galvanize, mavi pasifize Çelik, galvanizli, sarý pasifize

MWF - 12/05 - 02720_TR - ©

M 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 10 10 12 14 16 18 20 22 24

d

d1

IZ - Çelik glv., mavi pas. mm mm Art.-Nr. Amb./Ad. 3,2 6 0428 3 4,3 8 0428 4 1000 4,1 15,5 5,3 10 0428 5 250/1000 5,1 17,5 6,4 11 0428 6 250/1000 6,1 18 7,4 12,5 8,4 15 0428 8 250/1000 8,2 22 10,5 18 0428 10 100/1000 10,2 26 13 20,5 0428 12 15 24 0428 14 17 26 0428 16 100 19 30 0428 18 21 33 0428 20 23 36 0428 22 25 38 0428 24 50

AZ - Çelik glv., sarý pas. Amb. Art.-Nr. Ad. 0429 03 500 0429 04 1000

AZ - Çelik glv., Çift. Yel., Çelik glv., mavi pas. Amb. mavi pas. Amb. Art.-Nr. Ad. Art.-Nr. Ad. 0429 3 0429 4 500/1000 0446 4 500 0429 05 1000 0429 5 250/500/1000 0446 5 100 0429 06 1000 0429 6 250/500/1000 0446 6 100 0429 7 100 0429 08 1000 0429 8 250/500/1000 0446 8 100 0429 010 100 0429 10 500/1000 0446 10 100 0429 012 100 0429 12 0429 14 100 0429 16 0429 18 300 0429 20 100

03 1320

Çiftli Yelpaze Rondelalar

Yelpaze rondelalar adeta mekanik baðlý kilitleme elemanlarý olarak bilinirler, bunlar civatanýn veya somunun sýkýlmasýyla yapý elemanýnýn yüzeyi ile kilitlenirler.


Rozetler MS 63 F 30 AL 99

DIN 17670 DIN 1712

Nikelajlý pirinç, Pirinç parlak Pirinç, siyah eskitmeli Alüminyum, parlak Rozetler deðiþik gömme vidalarýn altlýðý olarak kullanýlýr. Düz pul, merkezleme parçasý ve her þeyden önce sabitlenecek parçalarýn basýnç dengelemesini saðlarlar, özellikle de ahþap, plastik, deri vs. söz konusuysa.

BMW için plastik rozetler Form 4 Form

1

2 3

4

5

d mm 4

D mm 12

d mm

D mm

H mm

3,0 3,0 4,1 5,0 5,0 5,5 6,0 7,0 6,2 7,0 8,0 3,2 4,2 5,3 4,3 6,4 4,0 4,8 5,0 6,0 7,0 6,2

9,8 11,0 9,0 11,0 12,5 16,0 13,0 15,0 18,0 18,0 16,0 8,0 10,0 12,0 10,0 20,0 9,0 12,7 11,0 13,0 15,0 18,0

2,1 2,2 1,8 2,2 2,3 2,7 2,3 2,5 3,0 3,2 3,2 1,7 2,0 2,8 2,0 4,0 2,6 2,7 2,4 3,0 3,4 3,0

Art.-Nr. 0458 012 4

H mm 3 Nikelajlý pirinç Art.-Nr. 0455 103 0455 113 0455 94 0455 115 0455 125 0455 166 0455 136 0455 157 0455 186 0455 187 0455 168 0455 608 3 0455 608 4 0455 612 5 0455 608 43 0455 620 64 0455 409 4 0455 412 5 0455 411 5 0455 413 6 0455 415 7 0455 186

Amb./Ad. 100/1000 100 100/500 100/1000 100/500

Amb./Ad. 100/1000

Pirinç parlak Art.-Nr.

Amb./Ad.

0456 125

100/1000

Amb./Ad.

Alüminyum, Amb./Ad. parlak Art.-Nr.

100/1000 100 100/1000 100 100/1000 100 100/500

0456 409 4 100

100/1000

0456 411 5 100

100

Rozet Seti

Art.-Nr. 0964 455 Ýçerik: Çeþitli modellerde 12 boyut = 1200 parçalar, çekiç darbesi desenli metal kutulu, 12 gözlü plastik tertibat.

MWF - 12/05 - 05342_TR - ©

MS siyah eskitmeli Art.-Nr.

03 1330

0458 412 5 0458 411 5 100/1000 0458 413 6

0457 412 5 100 0457 411 5


SL Emniyet Kopilyalarý l l l

Nom. ölçü d1 mm 4 5 6 8 10 12 16

d2 mm 7 9 11 14 18 22 28

d4 mm 3,2 4 5 6 8 9 12

m mm 0,64 0,74 0,74 0,94 1,05 1,15 1,35

Parlak çelik Art.-Nr. 0491 4 0491 5 0491 6 0491 8 0491 10 0491 12 0491 16

Amb./ Ad.

l l

50

Radyal olarak aletsiz takýlýp çýkartýlabilen mil sabitlemesi. Uzunluk toleranslarý kollarýn yaylanmasý sayesinde dengelenir. Eksenel yöndeki ön gerilme dolayýsýyla yerine boþluksuz oturur. Ýstenmeden yerinden çýkmasýna karþý iki kat emniyetlidir. Eksenel doðrultuda yüksek yük alýnabilir.

25

KL Emniyet Kopilyalarý l l

Nom. ölçü d1 mm 4 5 6 8 10 12 16

d2 mm 6,8 7,7 10,6 11,5 16 17 22,6

d4 mm 3,2 4 5 6 8 9 12

m mm 0,64 0,74 0,74 0,94 1,05 1,15 1,35

Parlak çelik Art.-Nr. 0492 4 0492 5 0492 6 0492 8 0492 10 0492 12 0492 16

Amb./ Ad.

50

l

Radyal olarak aletsiz takýlýp çýkartýlabilen mil sonu ve mesafe sabitlemesi. Tabak þeklindeki geçme sayesinde takýrtýsýz ve tolerans dengeleyici yerine oturma. Eksenel doðrultuda yüksek yük alýnabilir.

Set

25

MWF - 12/05 - 03545_TR - ©

Ýçerik: 6 boyut SL emniyet kopilyasý 14 ile12 mm arasý= 120 parça 6 boyut KL emniyet kopilyasý 14 ile12 mm arasý= 120 parça Art.-Nr. 0964 491

03 1340


Metal Yapýlar için Sistematik Ön Gerilimli Yüksek Dayanýmlý Civata Baðlantýlarý Diþ Ø d M 12 M 16 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30 M 36

Somun yüks. m mm 10 13 16 18 20 22 24 29

Anahtar geniþliði s

Art.-Nr.

22 27 32 36 41 46 50 60

0079 05 0079 05 0079 05 0079 05 0079 05 0079 05 0079 05 0079 05

Amb./Ad. 12 16 20 22 24 27 30 36

200/1 200/1 100/1 50/1 50/1 25/1 25/1 15/1

H iþareti (temas yüzeyinde)

Büyük anahtar aðýzlý HV somunlar DIN EN 14399-4 uyarýnca, HV sistemi k sýnýfý K1 ( DIN 6915 yerine geçer) Mukavemet sýnýfý 10. Çelik termik galvanize (ateþli galvanize) MoS2-yaðlanmýþ DIN EN 14399-4 (önceki DIN 6915) 'e göre HV somunlarý, metal yapým iþlerinde DIN 18800-1 veya DIN EN 1993-1-1 uyarýnca GV, SLV ve SL baðlantýlarýnda (kaymaya karþý dayanýklý kesme ve kabartmalý delik baðlantýlarý) kullanýlan DIN EN 14399-4 (önceki DIN 6914) 'e göre HV civatalarý için öngörülmüþtür.

Üretici iþsareti (temas yüzeyinde)

Ýç Ø d1 mm 13 17 21 23 25 28 31 37

Diþ Ø M 12 M 16 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30 M 36

Dýþ Ø d2 mm 24 30 37 39 44 50 56 66

c min. Rondela kalýnl. h mm mm 1,6 3 1,6 4 2 4 2 4 2 4 2,5 5 2,5 5 2,5 6

Art.-Nr. 0079 06 0079 06 0079 06 0079 06 0079 06 0079 06 0079 06 0079 06

Amb./Ad.

12 16 20 22 24 27 30 36

400/1 200/1 200/1 200/1 200/1 100/1 100/1 50/1

Neigung 14 %

Diþ Ø M 12 M 16 M 20 M 24

a mm 26 32 40 56

b mm 30 36 44 56

h mm 6,2 7,5 9,2 10,8

Üretici iþareti (alt tarafta)

Art.-Nr. 0079 03 0079 03 0079 03 0079 03

Amb./Ad.

12 16 20 24

200/1 200/1 100/1 50/1

Neigung 8%

MWF - 02/08 - 04512_TR - ©

Üretici iþareti (alt tarafta)

Diþ Ø M 12 M 16 M 20 M 24

a mm 26 32 40 56

b mm 30 36 44 56

h mm 4,9 5,9 7 8,5

Art.-Nr. 0079 04 0079 04 0079 04 0079 04

Amb./Ad.

12 16 20 24

Bu standarda uygun rondelalar, metal yapým iþlerinde DIN 18800-1 veya DIN EN 1993-1-1 uyarýnca GV, SLV ve SL baðlantýlarýnda (kaymaya karþý dayanýklý kesme ve kabartmalý delik baðlantýlarý) kullanýlan DIN EN 14399-4 (önceki DIN 6914 ve6915) uyumlu HV garnitürleri için öngörülmüþtür.

HV civatalarý için Çelik konstrüksiyonlarda I-profillerinde DIN 6917 Sertlik 295 – 350 HV 10 Çelik termik galvanize (ateþli galvanize) Eðim %14

Rondelalar dört köþe, kama þeklinde

HV iþareti (alt tarafta)

Ýç Ø d mm 13 17 21 25

DIN EN 14399-6 (DIN 6916 yerine geçer) uyarýnca Sertlik 300 HV – 370 HV Çelik termik galvanize (ateþli galvanize)

Rondelalar dört köþe, kama þeklinde

HV iþareti (alt tarafta)

Ýç Ø d mm 13 17 21 25

Yivli düz rondelalar

200/1 200/1 100/1 50/1

HV civatalarý için Çelik konstrüksiyonlardaki I-profillerinde DIN 6918 Sertlik 295 – 350 HV 10 Çelik termik galvanize (ateþli galvanize) Eðim % 8 Daima bir üreticinin komple garnitürü (civatalar somunlar ve rondelalar) kullanýlmalýdýr. (DIN 18800-1 'den alýntý) HV garnitürlü çelik yapýlarýn uygulama þekli DIN 18800-7:2002-09 veya EN 1090-2 kapsamýnda düzenlenmiþtir.

03 1350


Rondelalar DIN 434 Ateþli galvanize A2 A4 Dört köþe. Konik, 2 oluklu. l Daha çok U taþýyýcýlar için. l l

Diþ Ø 8 10 12 16 20 22 24

d mm 9 11 14 18 22 24 26

a mm 22 22 26 32 40 44 56

b mm 22 22 30 36 44 50 56

h mm 3,8 3,8 4,9 5,9 7 8 8,5

Çelik, ateþl.gal.

Art.-Nr. 450 9 450 11 450 14 450 18 450 22 450 24 450 26

Amb/Ad.

A2

100

409 920 8 409 920 10 409 920 12 409 920 16 409 920 20 – 409 920 24

Amb/Ad.

A4 412 914 8 412 914 10 412 914 12 412 914 16 412 914 20 412 914 22 412 914 24

100

50

Amb/Ad.

100 50 25 50 25

DIN 436 Parlak çelik Çelik galvanize, mavi pasifize A2 A4

Diþ Ø 10 12 16 20 22

d mm 11 13,5 17,5 22 24

a mm 30 40 50 60 70

h mm 3,6 4,6 6 6 7

Parlak çelik

Art.-Nr. 453 115 453 14 453 18 453 23 –

Amb/Ad. Çelik gal., mavi pas.

Art.-Nr. 453 11 100 453 14 453 18 50/100 453 22 453 24

303 404 505 605 706

Amb/Ad.

A2

Amb/Ad.

409 905 10 409 905 12 409 905 16 50/100 409 905 20 50 409 905 22 100

100 50

A4 412 901 10 412 901 12 412 901 16 412 901 20 412 901 22

Amb/Ad.

100 50

DIN 440

MWF - 09/02 - 03531_TR - ©

Parlak çelik Çelik galvanize, mavi pasifize A2 A4

für Gew.-Ø 5 6 8 10 12 14 16 20 22 24 27

d mm 5,5 6,6 9 11 13,5 15,5 17,5 22 24 26 30

d1 mm 18 22 28 34 44 50 56 72 80 85 98

h mm 2 2 3 3 4 4 5 6 6 6 6

Parlak çelik

Art.-Nr. 454 55 454 66 454 9 454 115 454 14 – 454 18 454 22 454 24 454 26 454 30

Amb/Ad. Çelik gal., mavi pas.

100

100 50 25

Art.-Nr. 459 55 459 66 459 95 459 115 459 14 459 15 459 18 459 23 459 25 459 27 459 30

03 1360

Amb/Ad.

100

50 25

A2 409 906 5 409 906 6 409 906 8 409 906 10 409 906 12 – 409 906 16 409 906 20 – 409 906 24 –

Amb/Ad.

500 100 100 50 50

A4 412 902 5 412 902 6 412 902 8 412 902 10 412 902 12 – 412 902 16 – – – –

Amb/Ad.

500 200 100 100


Emniyet Segmanlarý DIN 472 Delikler için

Normal model yay çeliðinden, fosfatlanmýþ ve yaðlanmýþ

Set Delikler için emniyet segmaný seti DIN 472 Ýçerik: 18 boyut 8 ile 30 mm arasý = 1050 parça.

MWF - 12/05 - 03548_TR - ©

Art.-Nr. 0964 439

d mm 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

d1 mm 8,7 9,8 10,8 11,8 13,0 14,1 15,1 16,2 17,3 18,3 19,5 20,5 21,5 22,5 23,5 24,6 25,9 26,9 27,9 29,1 30,1 31,1 32,1 33,4 34,4 35,5 36,5 37,8 38,8 39,8 40,8 42,0

s mm 0,80

1,00

1,20

1,50

b mm 1,1 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 1,9 2,0 2,0 2,1 2,2 2,2 2,3 2,4 2,5 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 2,9 3,0 3,0 3,2 3,2 3,3 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8

a mm 2,4 2,5 3,2 3,3 3,4 3,6 3,7 3,7 3,8 3,9 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 4,3 4,4 4,5 4,7 4,7 4,8 4,8 4,8 5,2 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,5 5,5 5,6

Parlak çelik Art.-Nr. 0439 8 0439 9 0439 10 0439 11 0439 12 0439 13 0439 14 0439 15 0439 16 0439 17 0439 18 0439 19 0439 20 0439 21 0439 22 0439 23 0439 24 0439 25 0439 26 0439 27 0439 28 0439 29 0439 30 0439 31 0439 32 0439 33 0439 34 0439 35 0439 36 0439 37 0439 38 0439 39

Amb/Ad.

100

25 25/100 25 25/100 25 25/100 25 25/100 25 25/100 25 25/100 25

d mm 40 41 42 44 45 46 47 48 50 51 52 54 55 56 57 58 60 62 63 65 67 68 70 72 75 80 82 85 90 95 100 110

03 1370

d1 mm 43,5 44,5 45,5 47,5 48,5 49,5 50,5 51,5 54,2 55,2 56,2 58,2 59,2 60,2 61,2 62,2 64,2 66,2 67,2 69,2 71,5 72,5 74,5 76,5 79,5 85,5 87,5 90,5 95,5 100,5 105,5 117,0

s mm

1,75

2,00

2,50

3,00 4,00

b mm 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,4 4,5 4,6 4,7 4,7 5,0 5,0 5,1 5,1 5,2 5,4 5,5 5,6 5,8 6,0 6,1 6,2 6,4 6,6 7,0 7,0 7,2 7,6 8,1 8,4 9,0

a mm 5,8 5,8 5,9 6,1 6,2 6,3 6,4 6,4 6,5 6,6 6,7 6,7 6,8 6,8 6,8 6,9 7,3 7,3 7,3 7,6 7,6 7,8 7,8 7,8 7,8 8,5 8,5 8,6 8,6 8,8 9,2 10,5

Parlak çelik Art.-Nr. 0439 40 0439 41 0439 42 0439 44 0439 45 0439 46 0439 47 0439 48 0439 50 0439 51 0439 52 0439 54 0439 55 0439 56 0439 57 0439 58 0439 60 0439 62 0439 63 0439 65 0439 67 0439 68 0439 70 0439 72 0439 75 0439 80 0439 82 0439 85 0439 90 0439 95 0439 100 0439 110

Amb/Ad.

25/50 25 25/50 25 25/50 25 25/50 25 10/50 10 10/50 10 10/50 10 10/50

10

10/50

10


Emniyet Segmanlarý DIN 471 mil segmaný Normal model yay çeliðinden, fosfatlanmýþ ve yaðlanmýþ l

Set

l

Miller için emniyet segmaný seti DIN 471 Ýçerik: 18 boyut 5 ile 35 mm arasý = 1050 parça.

l

Art.-Nr. 0964 438 l

MWF - 12/05 - 03547_TR - ©

l

d mm 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

d1 mm 2,7 3,7 4,7 5,6 6,5 7,4 8,4 9,3 10,2 11,0 11,9 12,9 13,8 14,7 15,7 16,5 17,5 18,5 19,5 20,5 21,5 22,2 23,2 24,2 24,9 25,9 26,9 27,9 28,6 29,6

s mm 0,40 0,60 0,70 0,80

1,00

1,20

1,50

b² mm 0,8 0,9 1,1 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 1,8 1,8 2,0 2,1 2,2 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,0 3,1 3,1 3,2 3,4 3,5 3,5 3,6

a mm 1,9 2,2 2,5 2,7 3,1 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 5 5 5,2

Parlak çelik Art.-Nr. 0438 3 0438 4 0438 5 0438 6 0438 7 0438 8 0438 9 0438 10 0438 11 0438 12 0438 13 0438 14 0438 15 0438 16 0438 17 0438 18 0438 19 0438 20 0438 21 0438 22 0438 23 0438 24 0438 25 0438 26 0438 27 0438 28 0438 29 0438 30 0438 31 0438 32

Amb/Ad.

100

25/100

25 25/100 25 25/100 25 25/100

d mm 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 44 45 46 47 48 50 52 54 55 56 57 58 60 62 65 70 75 80 100

03 1380

d1 mm 30,5 31,5 32,2 33,2 34,2 35,2 36,0 36,5 37,5 38,5 40,5 41,5 42,5 43,5 44,5 45,8 47,8 49,8 50,8 51,8 52,8 53,8 55,8 57,8 60,8 65,5 69,5 74,1 94,5

s mm 1,50

1,75

2,00

2,50 3,0

Hareket serbestiyetinin emniyetli bir þekilde sýnýrlanmasý – mil ve deliklerdeki makine elemanlarýnýn dönme hareketi için de önceden belirlenmiþ bir ölçüde sýnýrlama yapýlabilir. Yüksek basýnç, çekme ve darbe kuvvetleri burulma olmaksýzýn aktarýlabilir. Büyük eksenel kuvvetler bastýran makine parçasýndan kama oluðu cidarýna aktarýlýr. Mil segmanlarý yüksek devir sayýlarýnda da kullanýlabilir. Uygun pense kullanýlarak segmanlar hýzlý ve emniyetli bir þekilde yerinden sökülebilir. b² mm 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,5 5,6 5,8 6,0 6,3 6,6 8,0 8,0 9,0

a mm 5,3 5,4 5,6 5,6 5,7 5,8 5,9 6 6,2 6,5 6,6 6,7 6,8 6,8 6,9 6,9 7 7,1 7,2 7,3 7,3 7,3 7,4 7,5 7,8 8,1 8,4 8,6 9,6

Parlak çelik Art.-Nr. 0438 33 0438 34 0438 35 0438 36 0438 37 0438 38 0438 39 0438 40 0438 41 0438 42 0438 44 0438 45 0438 46 0438 47 0438 48 0438 50 0438 52 0438 54 0438 55 0438 56 0438 57 0438 58 0438 60 0438 62 0438 65 0438 70 0438 75 0438 80 0438 100

Amb/Ad.

25 25/100 25 25/100 25 25/100 25 25/50 25 10/50

10

10/50

10


Vidalama Contalarý Asbestsiz Kullaným alaný

Teknik bilgiler Malzeme

Yüksek kaliteli aramit elyaf, özel dolgu maddesi ve elastomerlerden oluþan ham madde kombinasyonu asbestsiz 1,8 mm sarý +200°C'ye kadar (kýsa süreli +250°C) 100 bar

Kalýnlýk Renk Sýcaklýða dayanýklýlýk* Maks. iþletme basýncý*

* Sýcaklýk ve basýnç birbirine baðlý olduðundan contanýn maksimum deðerlerle eþ zamanlý yüklenmesi mümkün deðildir. Ayrýca bu veriler kullanýlan ortamlara baðlýdýr. Bundan dolayý bu veriler uygulama olanaklarýnýn çok sayýda olmasý dolayýsýyla sadece kýlavuz deðer olarak alýnabilir.

Ýnç 1 1/4” 1 3/8” 1 1/2” 1 1/2” 1 3/4” 1 1” 1 1/4” 1 1/2” 1 2”

d1 x d2 17 x 24 19 x 27 21 x 30 24 x 34 27 x 38 32 x 44 42 x 55 46 x 62 60 x 78

Art.-Nr. 0876 010 17 0876 010 19 0876 010 21 0876 010 24 0876 010 27 0876 010 32 0876 010 42 0876 010 46 0876 010 60

Amb/ Ad.

Düz contalý boru vidalarý için kullaným alanlarý: l Sýhhi tesisat ve kalorifer tesisatý (Gaz ve su temini), l Boru hattý imalatý, l Tesis imalatý, l Makine yapýmý

Avantajlar l l l l

l l

Asbest içermez. Basýnca karþý yüksek dayaným. Sýcaklýða karþý yüksek dayaným. Buhar, su, yað, gaz, seyreltilmiþ asit ve lavga ortamlarýna karþý son derece dayanýklýdýr. DVGW ruhsatlý. KTW ruhsatlý.

50

25 20 15

Kalorifer Contalarý Seti Art.-Nr. 0964 228 763 Amb./Ad. 1

Teslimat kapsamý Art.-Nr. 0876 010 17 0876 010 19 0876 010 21 Vidalama contasý 0876 010 24 0876 010 27 0876 010 32 PTFE-Beyaz bant 0985 030 160 ZEBRA®-hortum kelepç. Baðlama aralýðý 16–27 mm 0539 116 27

MWF - 03/08 - 03416 - © •

Taným

Boyut 1/4” 3/8” 1/2” 1/2” 3/4” 1” 12 mm x 12 m x 0,1 mm

03 1390

Amb/ Ad. 50

25 2 15


Conta Halkalarý DIN 7603

MWF - 12/05 - 03588_TR - ©

Form C

Nom. ebat

d1 Ø

d2 Ø

mm 4x 5x 6x 6x 6x 8x 8x 8x 8x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 12 x 12 x 12 x 12 x 12 x 13 x 14 x 14 x 14 x 14 x 15 x 16 x 16 x 16 x 17 x 17 x 18 x 18 x 20 x 20 x 21 x 21 x 22 x 22 x 23 x 24 x 24 x 25 x 24 x 26 x 26 x 27 x 28 x 28 x 28 x 30 x 30 x 32 x 33 x 33 x 35 x 36 x 38 x 40 x 42 x 42 x 45 x 48 x

mm 4,2 5,2 6,2 6,2 6,2 8,2 8,2 8,2 8,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 13,2 14,2 14,2 14,2 14,2 15,2 16,2 16,2 16,2 17,2 17,2 18,2 18,2 20,2 20,2 21,2 21,2 22,2 22,2 23,3 24,3 24,3 25,3 24,3 26,3 26,3 27,3 28,3 28,3 28,3 30,3 30,3 32,3 33,3 33,3 35,3 36,3 38,3 40,3 42,3 42,3 45,3 48,3

mm 7,9 8,9 9,9 11,9 15,9 11,4 11,9 12,9 13,9 11,9 13,4 13,9 14,9 15,9 17,9 15,4 15,9 16,9 17,9 18,9 17,9 17,9 19,9 21,9 23,9 19,9 19,9 21,9 23,9 20,9 22,9 21,9 23,9 23,9 25,9 25,9 27,9 26,9 28,9 27,9 28,9 29,9 29,9 31,9 31,9 33,9 31,9 32,9 33,9 35,9 35,9 37,9 37,9 38,9 40,9 40,9 41,9 43,9 46,9 48,9 50,9 51,9 54,9

8 9 10 12 16 11,5 12 13 14 12 13,5 14 15 16 18 15,5 16 17 18 19 18 18 20 22 24 20 20 22 24 21 23 22 24 24 26 26 28 27 29 28 29 30 30 32 32 34 32 33 34 36 36 38 38 39 41 41 42 44 47 49 51 52 55

h bei Form A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 – 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

C 1,5 1,5 1,5 1,5 – 1,5 1,5 1,5 1,5 – 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2 2 – 2 2 2 3 – 2 2 – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Kullanýlabilir diþ Dýþ diþ Ýç dýþ üzerindeki iç Ø üzerindeki dýþ Ø mm Zoll mm – – – – – – – – – – – – – – – 8x1 – 14 x 1,5 8x1 – – 8x1 – 16 x 1,5 – – – – – – 10 x 1 R 1/6 16 x 1,5 10 x 1 R 1/8 – 10 x 1 R 1/6 18 x 1,5 10 x 1 R 1/8 – – – – 12 x 1,5 – 18 x 1,5 12 x 1,5 – – 12 x 1,5 – 20 x 1,5 12 x 1,5 – – – – – – – – 14 x 1,5 R 1/4 – 14 x 1,5 R 1/4 – – – – – – – – – – 16 x 1,5 – – 16 x 1,5 – – – – – – R 3/8 24 x 1,5 – R 3/8 26 x 1,5 18 x 1,5 – 26 x 1,5 18 x 1,5 – 27 x 2 20 x 1,5 – 27 x 2 20 x 1,5 – 30 x 2 – R 1/2 30 x 2 – R 1/2 – 22 x 1,5 – 30 x 1,5 22 x 1,5 – 33 x 2 – R 5/8 – 24 x 1,5 – 33 x 2 – – – – – 33 x 1,5 24 x 1,5 – 36 x 2 – – – 26 x 1,5 – – 27 x 2 R 3/4 36 x 2 – – 36 x 2 – – – – – – 30 x 1,5 R 7/8 39 x 2 30 x 2 R 7/8 42 x 2 – – 42 x 2 33 x 2 R1 42 x 1,5 33 x 2 R1 45 x 2 – – 45 x 2 36 x 1,5 – 45 x 1,5 38 x 1,5 R 1 1/8 48 x 2 – – 52 x 2 42 x 1,5 R 1 1/4 52 x 1,5 42 x 2 R 1 1/4 – 45 x 1,5 – – 48 x 1,5 R 1 1/2 –

03 1400

Masif bakýr, Form A = yassý conta Yüksek sýcaklýða dayanýklý, maks. +300°C Bakýr dolgu conta, asbestsiz, Form C = dolgu conta Yüksek sýcaklýða dayanýklý, maks. +300°C Alüminyum, Form A Yüksek sýcaklýða dayanýklý, maks. +200°C Vulkanize fiber, Form A Yüksek sýcaklýða dayanýklý, maks. +120°C Özel modeller Bakýr ikiz conta, fren contasý (pirinç malzemeden veya lastik kaplý demir), plastik contalar Genel olarak bütün halkalar DIN 7603 uyarýnca hareketsiz yüzeylere gelen yassý contalardýr. Bunlar statik boru baðlantýlarýnda sýzdýrmazlýk amaçlý kullanýlýrlar. Contalarýn yapýlmasýnda kullanýlan malzemeler önemli ölçüde boru içinden geçen akýþkan cinsine baðlý olarak seçilir. Bakýr, bakýr- asbest ve alüminyum contalar korozyona dayanýklýlýklarý bakýmýndan, birkaç kuvvetli asit dýþýnda her yerde kullanýlabilir. Özel bir ön tavlama iþlemi sayesinde metal contalarýn kristal yapýsý daha da yumuþar, böylece basýnç altýnda baðlantý parçalarýnýn conta yüzeylerindeki bütün engebeleri dengelenir.. Vulkanize fiber ise buna karþýlýk mineral yaðlara , gres yaðýna ve zayýf asitlere, alkole, ketona, esterlere, klor- karbon hidrojen bileþiklerine karþý dayanýklýdýr ve elektrik iletkenliði düþüktür(izolasyon), bu sebeple bütün su tesisatlarýnda ve su borularýnda tercih edilir. Contalarýn kullanýlmasýnda iç ve dýþ çaplarýn büyüklüðünün doðru verilmiþ olmasýna dikkat edilmelidir – kritik durumlarda iç çapýn hassasiyeti önemlidir, çünkü örn. 10x12 yerine 10x14 veya hatta 10x16 boyutlusu da ayný görevi yerine getireceðinden dolayý rahatlýkla kullanýlabilir.

Setler

DIN 7603, masif bakýr, Form A, 18 boyut 6x10 ile 32x38 mm arasý= 1140 parça Art.-Nr. 0964 460 DIN 7603, masif alüminyum, Form A, 18 boyut 6x10 ile 30x38 mm arasý= 525 parça Art.-Nr. 0964 463 Özel olarak BMW, DB, Citroën, Ford, Opel, Peugeot, Renault ve VW/Audi araba markalarýnýn yað boþaltma tapalarý için = 575 parça Art.-Nr. 0964 462 DIN 7603, vulkanize fiber, Form A, 18 boyut 5x9 ile 30x36 mm arasý = 1170 parça Art.-Nr. 0964 465 Plastik astarlý metal kutular.


Nom.ebat

Masif bakýr Form A, h=2

mm

Art.-Nr.

Masif bakýr Form A Amb/ Ad. Art.-Nr.

4x 8

0460 4

8

5x 9 6 x 10 6 x 12 8 x 11,5 8 x 12

0460 5 0460 6 0460 6 *0460 8 0460 8

9 10 12 115 12

0460 8

13

0460 8

122

50

8 x 13 8 x 14 10 x 12

0460 8

142

50

0460 10 142

50

10 x 13,5 10 x 14

MWF - 09/07 - 03589_TR - ©

10 x 15 10 x 16 10 x 18 12 x 15,5

0460 10 162 0460 10 182

50

100

50/100/300 100

0462 08 12

0460 8 14 0460 10 12

50/100/300 100

*0460 10 135 0460 10 14 *0460 10 15 0460 10 16 0460 10 18 *0460 12 155 0460 12 16 0460 12 17

0460 12 162

12 x 18 12 x 19

0460 12 182

0460 12 18

13 x 18 14 x 18 14 x 20 14 x 22 14 x 24 15 x 20 16 x 20 16 x 22 16 x 24 17 x 21 17 x 23 18 x 22 18 x 24 20 x 24 20 x 26 21 x 26 21 x 28 22 x 27

0460 13 182 0460 14 182 0460 14 202

50

0460 13 0460 14 0460 14 0460 14

18 18 20 22

0460 14 242

50 0460 15 0460 16 0460 16 0460 16 0460 17 0460 17 0460 18 0460 18 0460 20 0460 20 0460 21 0460 21 0460 22

20 20 22 24 21 23 22 24 24 26 26 28 27

0460 16 222

50

100

*0462 05 9 0462 06 10 0462 06 12

12 x 16 12 x 17

50

Bakýr dolgu contalarý Alu asbestsiz Form A Form C Amb/ Ad. Art.-Nr. Amb/ Ad. Art.-Nr.

Amb/ Ad. Art.-Nr.

Amb/ Ad.

0465 4

8

0465 5 0465 6 0465 6

9 10 12

100

100

0463 5 0463 6 0463 6

9 10 12

100

100

0463 8

12

100/500

0465 8

12

100

0462 08 14

100

0463 8

14

100

0465 8

14

100

500 100/300

0462 010 14

100

0463 10 14

100/500

0465 10 14

100

100 100/300

0462 010 16

100

0463 10 16

100/500

0465 10 16

100

100/300

0462 012 16

100

0463 12 16

100/500

0465 12 16

100

100/300

0462 012 18

100

0463 12 18 0463 12 19

100/500 100

0465 12 18 0465 122 19

100

100/500

0465 14 18 0465 14 20

100

0465 142 24

100

0465 16 20 0465 16 22

50 100

50 50/100

50 50/100

0465 18 0465 18 0465 20 0465 20

0463 22 27

50/100/500

0465 22 27

0463 22 29

50

0465 22 29

0463 24 30 0463 24 32

50/100 50

0465 24 30

100

0463 26 32

50/100

0465 26 32 *0465 27 32

100

0463 30 36

50/100

100/300 50/100 100

100/300/500

100

100/300

0462 014 18 0462 014 20 0462 014 22

100

0463 14 0463 14 0463 14 0463 14

18 20 22 24

100

100/500

100 100/300

0462 016 20 0462 016 22

100 50

0463 16 20 0463 16 22

0462 018 22 0462 018 24 0462 020 24 0462 020 26

50 50/100

0463 18 0463 18 0463 20 0463 20

100

100 50/100

50/100

0462 022 27

22 x 29 23 x 28

0460 22 29 *0460 23 28

24 x 29 24 x 30 24 x 32

0460 24 29 0460 24 30 0460 24 32

50

25 x 30 26 x 32 26 x 34

*0460 25 30 0460 26 32 0460 26 34

100

27 x 32 28 x 33 28 x 34

0460 27 32 *0460 28 33 0460 28 34

30 x 36 30 x 38 32 x 38

0460 30 36 0460 30 38 0460 32 38

33 x 39 33 x 41 35 x 41 36 x 42 38 x 44

0460 33 0460 33 0460 35 0460 36 0460 38

40 x 47 42 x 49 42 x 51

0460 40 47 0460 42 49 *0460 42 51

45 x 52 48 x 55 60 x 68

0460 45 52 0460 48 55 *0460 60 68

64 x 72

*0460 64 72

39 41 41 42 44

Vulkanize fiber Form A

0462 022 29

50

50

22 24 24 26

50/100

22 24 24 26

100

100

100 0462 024 30 0462 024 32

50

50/100

0462 026 32 0462 026 34

50

100 50/100

0462 028 34

50

0462 030 36 *0462 030 38 0462 032 38

100

50/100

50

0462 035 41

50

0462 038 44

50

0462 048 55

50

0465 28 34

0463 32 38

50

0463 32 39

100

0463 45 52

50/100

25

* Boyutlar depolamaya göre deðildir.

03 1410

0465 30 36

100


Form A

Conta Halkalarý

Form C

DIN 7603’e göre l

Daimler-Benz Boyutlar

0460 5 0460 6 0460 8 0460 8 0460 10 0460 10 0460 12 0460 14 0460 14 0460 16 0460 16 0460 17 0460 17 0460 18

Boyutlar

Art.-Nr. Boyutlar

Art.-Nr. 0465 5 0465 6 0465 8 0465 8 0465 10 0465 12

9 10 12 14 16 16

24 24 26 26 27 29 32 34 36 38 39 41 42 47

007 603 018104 007 603 020101 007 603 020103 007 603 021100 007 603 022102 007 603 022105 007 603 026101 007 603 026109 007 603 030101 007 603 032101 007 603 033100 007 603 035101 007 603 036101 007 603 040102

10 12 14 14 16 18 19 18 20 20 22

Boyutlar

007 603 006310 007 603 008301 007 603 008303 007 603 010302 007 603 010303 007 603 012302 007 603 014302 007 603 014304 007 603 016301 007 603 016303 007 603 018302 007 603 018303 007 603 020300

0462 020 26 0462 022 27 0462 022 29 0462 024 32 0462 026 32 0462 026 34 0462 028 34 0462 030 36 0462 032 38 0462 035 41 0462 038 44 0462 048 55

Alu conta halkalarý DIN 7603, Form A Daimler-Benz-Nr. Art.-Nr.

007 603 020301 007 603 022302 007 603 022303 007 603 024303 007 603 026301 007 603 026305 007 603 028300 007 603 030302 007 603 032301 007 603 035301 007 603 038301 007 603 048300

Daimler-Benz-No.

Boyutlar

007 603 006100 007 603 008101 007 603 008105 007 603 010101 007 603 010105 007 603 012100 007 603 012104 007 603 014100 007 603 014104 007 603 016100 007 603 016102

0463 18 0463 18 0463 20 0463 20 0463 22 0463 22 0463 24 0463 26 0463 30 0463 32

22 24 24 26 27 29 32 32 36 38

007 603 018100 007 603 018103 007 603 020100 007 603 020102 007 603 022100 007 603 022104 007 603 024103 007 603 026100 007 603 030100 007 603 032100

Vulkan fiber conta halkalarý DIN 7603, Form A Yüks. Daimler-Benz-Nr. Art.-Nr. Yüks. Daimler-Benz-No. mm mm 1 007 603 005102 0465 14 18 1,5 007 603 014101 1 007 603 006101 0465 14 20 1,5 007 603 014105 1 007 603 008102 0465 16 20 1,5 007 603 016107 1 007 603 008108 0465 18 22 1,5 007 603 018106 1 007 603 010106 0465 18 24 1,5 007 603 018108 1,5 007 603 012101 0465 22 27 1,5 007 603 022101

Renault

Ford Plastik conta halkalarý DIN 7603 Art.-Nr. Ford-No. Boyutlar

MWF - 05/03 - 01845_TR - ©

0460 18 0460 20 0460 20 0460 21 0460 22 0460 22 0460 26 0460 26 0460 30 0460 32 0460 33 0460 35 0460 36 0460 40

Boyutlar

Bakýr asbestsiz conta halkalarý DIN 7603, Form C Daimler-Benz-Nr. Art.-Nr. Daimler-Benz-No.

0462 06 10 0462 08 12 0462 08 14 0462 010 14 0462 010 16 0462 012 18 0462 014 18 0462 014 20 0462 016 20 0462 016 22 0462 018 22 0462 018 24 0462 020 24

0463 6 0463 8 0463 8 0463 10 0463 10 0463 12 0463 12 0463 14 0463 14 0463 16 0463 16

007 603 005100 007 603 006106 007 603 008103 007 603 008106 007 603 010103 007 603 010107 007 603 012106 007 603 014102 007 603 014106 007 603 016105 007 603 016103 007 603 017102 007 603 017101 007 603 018101

0464 14 22

1454 118

Bakýr asbestsiz conta halkalarý DIN 7603, Form C Art.-Nr. Renault-No. Boyutlar

0462 018 24

Bakýr conta halkalarý DIN 7603, Form A VW/Audi-No. Art.-Nr.

Art.-Nr.

Daimler-Benz-No.

Boyutlar

9 10 12 14 14 16 18 18 20 20 22 21 23 22

Art.-Nr.

VW/Audi Bakýr conta halkalarý DIN 7603, Form A Daimler-Benz-No. Art.-Nr.

Art.-Nr.

Motorlu taþýt üreticilerinin orijinal numaralarýna göre düzenlenmiþ.

79030 62001

0460 5 0460 6 0460 8 0460 8 0460 10 0460 10 0460 12 0460 14

9 10 12 14 14 16 16 18

Art.-Nr. Boyutlar

N.013 802.1 N.013 804.2 N.013 830.2 N.013 830.4 N.013 806.2 N.013 808.3 N.013 818.2 N.013 814.1

0460 14 0460 16 0460 16 0460 18 0460 20 0460 22 0460 30

20 20 22 22 24 27 36

N.013 849.2 N.013 844.2 N.013 848.1 N.013 832.2 N.043 815.2 N.013 827.1 N.043 851.1

Bakýr asbestsiz conta halkalarý DIN 7603, Form C VW/Audi-No. Art.-Nr. VW/Audi-No.

0462 06 10 0462 010 16 0462 012 16 0462 014 18 0462 014 20 0462 016 20 Art.-Nr. Boyutlar

0463 5 0463 10 0463 12 0463 14 0463 14

VW/Audi-No.

Boyutlar

9 14 16 18 20

Boyutlar

0462 016 22 0462 018 24 0462 022 27 0462 026 32 0462 026 34

N.013 845.1 N.013 839.1 N.013 838.2 N.013 821.2 N.013 819.1

Alu conta halkalarý DIN 7603, Form A VW/Audi-No. Art.-Nr.

VW/Audi-No.

N.013 803.2 N.043 805.2 N.013 853.2 N.013 815.3 N.013 815.2 N.013 820.3

Boyutlar

N.013 802.3 N.013 806.3 N.013 818.3 N.013 814.2 N.013 849.3

0463 16 0463 18 0463 18 0463 20 0463 30

20 22 24 24 36

N.013 844.1 N.013 832.1 N.013 816.1 N.043 815.3 N.043 810.1

Vulkan fiber conta halkalarý DIN 7603, Form A Yüks. Daimler-Benz-No. Art.-Nr. Yüks. Daimler-Benz-No. mm mm 0465 8 12 1 N.013 830.3 0465 14 18 1,5 N.013 814.7 0465 10 14 1 N.013 806.1 0465 16 20 1,5 N.013 844.3 0465 12 18 1,5 N.013 851.1 0465 18 22 1,5 N.013 832.3 Art.-Nr.

Porsche

Citroën

Alu conta halkalarý DIN 7603, Form A Art.-Nr. Porsche-No. Boyutlar

0463 8

15

900 031 014 30

BMW Boyutlar

18 18 22 27

07119 963155 07119 964200 07119 963300 07119 963555

Peugeot

22478 009 K

Boyutlar

0462 014 20 0462 016 22 0462 018 24

Bakýr conta halkalarý DIN 7603, Form A Art.-Nr. Opel-No. Boyutlar

0460 14 20 0460 18 24

20 91 046 20 91 019

Bakýr asbestsiz conta halkalarý DIN 7603, Form C Art.-Nr. Opel-No. Boyutlar

Bakýr asbestsiz conta halkalarý DIN 7603, Form C Art.-Nr. Peugeot-No.

03 1420

Boyutlar

0463 16 22

Opel

Alu conta halkalarý DIN 7603, Form A Art.-Nr. BMW-No. 0463 12 0463 14 0463 18 0463 22

Bakýr conta halkalarý DIN 7603, Form A Art.-Nr. Citroën-No.

221904 016402 031302

0462 018 22 0462 022 29 0462 024 32 0462 032 38

20 91 013 20 91 045 20 91 025 20 91 029


O Ringler l l l l l

Ýç Ø mm 12,90 13,69 14,47 15,28 16,07 17,66 19,25 19,19 10,78 12,37 13,95 15,54 17,13 18,72 18,64 20,22 21,82 23,40 25,00 26,57 28,17 29,75 31,34 32,93 34,52 36,10 37,70 37,47 40,65 43,82

iç 1,1/86 1,5/32 1,3/16 1,7/32 1,1/46 1,5/16 1,3/86 1,3/86 1,7/16 1,1/26 1,9/16 1,5/86 ,11/16 1,3/46 1,3/46 ,13/16 1,7/86 ,15/16 1 1,1/16 1,1/86 1,3/16 1,1/46 1,5/16 1,3/86 1,7/16 1,1/26 1,1/26 1,5/86 1,3/46

ORing kalýnlýðý mm inç

1,78 0,070

2,62 0,103

3,53 0,139

5,34 0,210

Firma içi Taným AS-006 AS-007 AS-008 AS-009 AS-010 AS-011 AS-012 AS-110 AS-111 AS-112 AS-113 AS-114 AS-115 AS-116 AS-210 AS-211 AS-212 AS-213 AS-214 AS-215 AS-216 AS-217 AS-218 AS-219 AS-220 AS-221 AS-222 AS-325 AS-326 AS-327

inç ölçülü Art.-Nr.

0468 290 0 0468 369 0 0468 447 0 0468 528 0 0468 607 0 0468 766 0 0468 925 0 0468 919 0 0468 107 8 0468 123 7 0468 139 5 0468 155 4 0468 171 3 0468 187 2 0468 186 4 0468 202 2 0468 218 2 0468 234 0 0468 250 0 0468 265 7 0468 281 7 0468 297 5 0468 313 4 0468 329 3 0468 345 2 0468 361 0 0468 377 0 0468 374 7 0468 406 5 0468 438 2

Set içeriði Adet Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. 0964 468 0964 468 5 0964 468 6

100 50 30 30

150

20

20

125

15

50

10 25 10

10

Ýç Ø mm 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 10,0 12,0 10,0 12,0 14,0 15,0 17,0 19,0 18,0 20,0 22,0 24,0 25,0 28,0 30,0 34,0 36,0 38,0 40,0 42,0 30,0 32,0 33,0 35,0

Perbünan N (Nitril kauçuk) PN 70 ± 5 Sýcaklýða karþý dayanýklýlýk: yakl. –35°C ile+120°C arasý. Yer tasarruflu, kolay montajlý emniyetli sýzdýrmaz elemanlar. Hareketli ve duran makine elemanlarýnýn sýzdýrmazlýðýný saðlamak için. Mineral yaðlara, yaðlama greslerine, kýzgýn suya, buhara, basýnçlý havaya, zayýf asitlere karþý dayanýklý.

Ring kalýnlýðý Ø mm

2,0

2,5

3,0

3,5

metrik Art.-Nr.

0468 003 20 0468 004 20 0468 005 20 0468 006 20 0468 007 20 0468 008 20 0468 010 20 0468 012 20 0468 010 25 0468 012 25 0468 014 25 0468 015 25 0468 017 25 0468 019 25 0468 018 30 0468 020 30 0468 022 30 0468 024 30 0468 025 30 0468 028 30 0468 030 30 0468 034 30 0468 036 30 0468 038 30 0468 040 30 0468 042 30 0468 030 35 0468 032 35 0468 033 35 0468 035 35

Hazýr takým içeriði Adet Art.-Nr. Art.-Nr. 0964 468 1 0964 468 2

100

150

125

50

25

10

MWF - 12/05 - 01618_TR - ©

Taþýnabilir O Ring Seti inç ölçülü: Art.-Nr. 0964 468 440 Parça 5,28–36,1 mm’den itibaren Art.-Nr. 0964 468 5 1050 Parça 2,90–23,4 mm’den itibaren Art.-Nr. 0964 468 6 330 Parça 25,0–43,82 mm’den itibaren

metrik: Art.-Nr. 0964 468 1 1050 Parça 3,0–24,0 mm’den itibaren Art.-Nr. 0964 468 2 330 Parça 25,0–35,0 mm’den itibaren

Uygulama: Motorlu taþýt ve ziraat makinalarý tamir iþletmeleri, nakliyat kuruluþlarý, otobüs þirketleri, park iþletmeleri, inþaat makinalarý, iþletme atölyeleri, makina imalatý vs.

03 1430


O-Ring-Seti l l l l

ORSY 100 rafýna uygun çanta. O-Ring'lerin hýzlý ve kolay üretimi için. Onarým gecikmesi yok. O-Ring seti ile 5 çapta her büyüklükte ringi kendiniz üretebilirsiniz.

Art.-Nr. 0964 468 3 Uygulamalar Kayýk tersaneleri, makine yapýmý, nakliyat, taþýt onarým iþletmeleri, ziraat makineleri ve motosiklet onarým iþletmeler, otobüs iþletmeleri vs.

Set içeriði

MWF - 12/05 - 01849_TR - ©

Taným 1 Süper hýzlý yapýþtýrýcý 1 Býçak 1 Kesme þablonu 1 m O-Ring ipi, Ø 1,6 mm 1 m O-Ring ipi, Ø 2,4 mm 1 m O-Ring ipi, Ø 3,0 mm 1 m O-Ring ipi, Ø 5,7 mm 1 m O-Ring ipi, Ø 8,4 mm

Art.-Nr. 0893 09 0715 66 0468 100 0468 111 0468 112 0468 113 0468 115 0468 118

06 6 4 0 7 4

03 1440


Silindirik Pimler DIN 7 (ISO 2338) Art.-Nr. 0252 1– 8 Çelik (9 SMnPb 28 k) DIN 7

DIN 6325 (ISO 8734)

DIN 6325

Art.-Nr. 0252 0 Sertleþtirilmiþ çelik Tolerans alaný m 6

0252 0

MWF - 09/02 - 03554_TR - ©

0252 1–8 Ød l l2 z1 mm mm mm mm

z2 mm

Parlak çelik Art.-Nr.

Amb Ad.

Ød l l2 z1 mm mm mm mm

z2 mm

Parlak çelik Art.-Nr.

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

0252 015 4 0252 015 6 0252 015 8 0252 015 10 0252 015 12 0252 015 14 0252 02 4 0252 02 6 0252 02 8 0252 02 10 0252 02 12 0252 02 14 0252 02 16 0252 02 18 0252 02 20 0252 02 24 0252 02 30 0252 02 32 0252 025 6 0252 025 8 0252 025 9 0252 025 10 0252 025 12 0252 025 14 0252 025 16 0252 025 18 0252 025 20 0252 025 22 0252 025 24 0252 025 30 0252 03 6 0252 03 8 0252 03 10 0252 03 12 0252 03 14 0252 03 16 0252 03 18 0252 03 20 0252 03 22 0252 03 24 0252 03 26 0252 03 28 0252 03 30 0252 03 32 0252 03 36 0252 03 40 0252 03 50

200

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

0252 04 0252 04 0252 04 0252 04 0252 04 0252 04 0252 04 0252 04 0252 04 0252 04 0252 04 0252 04 0252 04 0252 04 0252 04 0252 04 0252 04 0252 04 0252 05 0252 05 0252 05 0252 05 0252 05 0252 05 0252 05 0252 05 0252 05 0252 05 0252 05 0252 05 0252 05 0252 05 0252 05 0252 05 0252 05 0252 05 0252 06 0252 06 0252 06 0252 06 0252 06 0252 06 0252 06 0252 06 0252 06 0252 06 0252 06

4 6 8 10 12 14 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 30 32 6 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 30 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 36 40 50

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45

100

1000/ 2000

100

100

100

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 36 40 50 60 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 36 40 45 50 60 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

03 1450

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 36 40 50 60 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 36 40 45 50 60 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Amb Ad.

100

100

25

100

Ød l l2 z1 mm mm mm mm

z2 mm

Parlak çelik Art.-Nr.

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0252 06 32 0252 06 36 0252 06 40 0252 06 45 0252 06 50 0252 06 55 0252 06 60 0252 06 70 0252 06 80 0252 06 100 0252 08 12 0252 08 16 0252 08 18 0252 08 20 0252 08 22 0252 08 24 0252 08 26 0252 08 28 0252 08 30 0252 08 32 0252 08 36 0252 08 40 0252 08 45 0252 08 50 0252 08 55 0252 08 60 0252 08 65 0252 08 70 0252 08 80 0252 08 90 0252 08 100 0252 08 120 0252 010 16 0252 010 20 0252 010 24 0252 010 26 0252 010 28 0252 010 30 0252 010 32 0252 010 36 0252 010 40 0252 010 45 0252 010 50 0252 010 55 0252 010 60 0252 010 70 0252 010 80

32 36 40 45 50 55 60 70 80 100 12 16 18 20 22 24 26 28 30 32 36 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 120 16 20 24 26 28 30 32 36 40 45 50 55 60 70 80

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Amb Ad.

25

25

50

25


Konik Pimler DIN 1 (ISO 2339)

MWF - 09/02 - 03551_TR - ©

Ø çelik (9 SMnPb 28 k) parlak

Ød mm

l mm

Çelik, parlak Art.-Nr.

2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

12 16 18 20 26 30 16 20 24 26 30 36 40 50 16 18 20 22 24 26 28 30 36 40 45 50 60 16 18 20 24 26 30 32 36 40 45 50

0249 02 0249 02 0249 02 0249 02 0249 02 0249 02 0249 03 0249 03 0249 03 0249 03 0249 03 0249 03 0249 03 0249 03 0249 04 0249 04 0249 04 0249 04 0249 04 0249 04 0249 04 0249 04 0249 04 0249 04 0249 04 0249 04 0249 04 0249 05 0249 05 0249 05 0249 05 0249 05 0249 05 0249 05 0249 05 0249 05 0249 05 0249 05

12 16 18 20 26 30 16 20 24 26 30 36 40 50 16 18 20 22 24 26 28 30 36 40 45 50 60 16 18 20 24 26 30 32 36 40 45 50

Amb/ Ad.

100

100

100

100

50

Ød mm

l mm

Çelik, parlak Art.-Nr.

5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10

55 60 70 80 20 24 26 30 32 36 40 45 50 55 60 70 80 100 24 30 32 36 40 45 50 60 70 80 100 30 40 50 60 70 80 90 100

0249 05 55 0249 05 60 0249 05 70 0249 05 80 0249 06 20 0249 06 24 0249 06 26 0249 06 30 0249 06 32 0249 06 36 0249 06 40 0249 06 45 0249 06 50 0249 06 55 0249 06 60 0249 06 70 0249 06 80 0249 06 100 0249 08 24 0249 08 30 0249 08 32 0249 08 36 0249 08 40 0249 08 45 0249 08 50 0249 08 60 0249 08 70 0249 08 80 0249 08 100 0249 010 30 0249 010 40 0249 010 50 0249 010 60 0249 010 70 0249 010 80 0249 010 90 0249 010 100

03 1460

Amb/ Ad.

50

100

50

25

50

25

50

25


Sistem Pimleri eksanter pimi 15 için l l l l

Malzeme: Galvanizli çelik. Euro diþ: 5 x 12 mm. Dübel delme çapý: 8 mm. Tahrik çeþidi: Yarýklý.

Art.-Nr. 0683 242 010 Amb./Ad. 50

Sistem Pimleri eksanter pimi 15 için M6 diþli l l l l l

Malzeme: Galvanizli çelik. Diþ: M 6 x 6 mm. Dübel delme çapý: 8 mm. Tahrik çeþidi: Yarýklý. Pirinç germe kovaný ekli deðildir.

Art.-Nr. 0683 242 011 Amb./Ad. 50

Germe Kovaný eksanter pimi için l l l l

Malzeme: Naylon çekirdekli pirinç. Delik: Ø 8 mm. Diþ: M 6 x 9 mm. Germe kovaný çakýlýr.

Art.-Nr. 0683 263 003 Amb./Ad.100

Orta Saplamalar eksanter pimi 15 için l l l l l l

Malzeme: Galvanizli çelik. Açýk delikli orta. Saplamalarýn iç diþi M 5 x 7. Dübel delme çapý: 8 mm. Tahrik çeþidi: Yarýklý. Diþli pim ekli deðildir.

Art.-Nr. 0683 242 012 Amb./Ad. 50

Diþli Pim MWF - 07/08 - 02938_TR - ©

M5 eksanter pimi için l l l l

Malzeme: Galvanizli çelik. Açýk delikli orta. Diþ: M 5 x 32 mm 19 mm orta duvar tarafý için. Delik: Ø 5 mm.

Art.-Nr. 0683 242 014 Amb./Ad. 50

Teknik deðiþiklik hakký saklýdýr!

03 1470


MWF - 09/02 - 03555_TR - ©

Ød l l2 z1 mm mm mm mm

z2 mm

Parlak çelik Art.-Nr.

10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 20 20 20 20 20 20 20 20 20

1 1 1 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0252 010 90 0252 010 100 0252 010 120 0252 012 20 0252 012 24 0252 012 26 0252 012 28 0252 012 30 0252 012 32 0252 012 36 0252 012 40 0252 012 45 0252 012 50 0252 012 60 0252 012 70 0252 012 80 0252 012 90 0252 012 100 0252 012 120 0252 014 32 0252 014 35 0252 014 36 0252 014 40 0252 014 50 0252 014 60 0252 014 70 0252 014 80 0252 014 90 0252 014 120 0252 016 16 0252 016 20 0252 016 24 0252 016 30 0252 016 32 0252 016 40 0252 016 45 0252 016 50 0252 016 60 0252 016 70 0252 016 80 0252 016 90 0252 016 100 0252 016 120 0252 020 40 0252 020 45 0252 020 50 0252 020 60 0252 020 70 0252 020 80 0252 020 90 0252 020 100 0252 020 120

90 100 120 20 24 26 28 30 32 36 40 45 50 60 70 80 90 100 120 32 35 36 40 50 60 70 80 90 120 16 20 24 30 32 40 45 50 60 70 80 90 100 120 40 45 50 60 70 80 90 100 120

2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1,5 1,5 1,5 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Amb Ad. 25

25 100

25

25 100

25

100 10 100 25 50 25

10

25

10

Ød mm

l mm

r mm

c mm

Parlak çelik Art.-Nr.

1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4 6 8 10 12 14 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 36 40 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 36 40 45 50 55 60 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 26 28 30 32 36 40 45 50 60 70

1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

0252 1 0252 1 0252 1 0252 1 0252 1 0252 1 0252 3 0252 3 0252 3 0252 3 0252 3 0252 3 0252 3 0252 3 0252 3 0252 3 0252 3 0252 3 0252 3 0252 3 0252 3 0252 3 0252 3 0252 4 0252 4 0252 4 0252 4 0252 4 0252 4 0252 4 0252 4 0252 4 0252 4 0252 4 0252 4 0252 4 0252 4 0252 4 0252 4 0252 4 0252 4 0252 4 0252 4 0252 5 0252 5 0252 5 0252 5 0252 5 0252 5 0252 5 0252 5 0252 5 0252 5 0252 5 0252 5 0252 5 0252 5 0252 5 0252 5 0252 5 0252 5 0252 5 0252 5 0252 5

03 1480

4 6 8 10 12 14 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 36 40 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 36 40 45 50 55 60 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 26 28 30 32 36 40 45 50 60 70

Amb Ad.

100

100

100

100

25

Ød mm

l mm

r mm

c mm

Parlak çelik Art.-Nr.

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 36 40 45 50 55 60 70 80 90 100 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 36 40 45 50 55 60 65 70 16 20 24 26 28 30 32 36 40 42 45 50 55 60 70 80 90 18 20 24

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,8 1,8 1,8

0252 6 0252 6 0252 6 0252 6 0252 6 0252 6 0252 6 0252 6 0252 6 0252 6 0252 6 0252 6 0252 6 0252 6 0252 6 0252 6 0252 6 0252 6 0252 6 0252 6 0252 6 0252 6 0252 6 0252 6 0252 8 0252 8 0252 8 0252 8 0252 8 0252 8 0252 8 0252 8 0252 8 0252 8 0252 8 0252 8 0252 8 0252 8 0252 8 0252 8 0252 8 0252 8 0252 8 0252 8 0252 10 0252 10 0252 10 0252 10 0252 10 0252 10 0252 10 0252 10 0252 10 0252 10 0252 10 0252 10 0252 10 0252 10 0252 10 0252 10 0252 10 0252 12 0252 12 0252 12

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 36 40 45 50 55 60 70 80 90 100 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 36 40 45 50 55 60 65 70 16 20 24 26 28 30 32 36 40 42 45 50 55 60 70 80 90 18 20 24

Amb Ad.

100

25

25

50

25

25


Setuskur

DIN 916/ISO 4029 Ýç altý köþe ve halka kesme ile Sertlik 450 HV Parlak çelik Çelik galvanize, mavi pasifize A1 A4

MWF - 01/07 - 02634_TR - ©

d d1 mm t mm s mm

M3 1,4 1,2 1,5

M4 2 1,5 2

M5 2,5 2 2,5

Nominal Uzunluk Parlak Ød l çelik mm Art.-Nr. 3 0254 3 4 0254 3 5 0254 3 6 0254 3 8 0254 3 10 0254 3 M3 12 0254 3 14 0254 3 16 0254 3 20 0254 3 25 0254 3 30 0254 3 4 0254 4 5 0254 4 6 0254 4 8 0254 4 10 0254 4 12 0254 4 14 0254 4 M4 16 0254 4 20 0254 4 22 0254 4 25 0254 4 30 0254 4 35 0254 4 40 0254 4 5 0254 5 6 0254 5 8 0254 5 10 0254 5 12 0254 5 14 0254 5 16 0254 5 M5 20 0254 5 25 0254 5 30 0254 5 35 0254 5 40 0254 5 45 0254 5 50 0254 5 60 0254 5 6 0254 6 8 0254 6 10 0254 6 12 0254 6 14 0254 6 M6 16 0254 6 18 0254 6 20 0254 6 25 0254 6 30 0254 6 35 0254 6

3 4 5 6 8 10 12 14 16 20 25 30 4 5 6 8 10 12 14 16 20 22 25 30 35 40 5 6 8 10 12 14 16 20 25 30 35 40 45 50 60 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35

M6 3 2 3

M8 5 3 4

M 10 6 6 5

M 12 8 8 6

Amb/Ad. Çelik galvanize, mavi pasifize Art.-Nr. 0254 03 3 0254 03 4 200 0254 03 5 0254 03 6 0254 03 8 100 0254 03 10 0254 03 12 1000 0254 03 14 0254 03 16 200 0254 03 20 0254 03 25 500 0254 03 30 0254 04 4 0254 04 5 0254 04 6 200 0254 04 8 0254 04 10 0254 04 12 1000 0254 04 14 0254 04 16 200 0254 04 20 100 0254 04 25 0254 04 30 500 0254 04 35 0254 04 40 0254 05 5 0254 05 6 200 0254 05 8 0254 05 10 0254 05 12 500 0254 05 14 0254 05 16 200 0254 05 20 0254 05 25 100 0254 05 30 0254 05 35 0254 05 40 500 0254 05 45 0254 05 50 100 0254 06 6 0254 06 8 100 0254 06 10 0254 06 12 500 0254 06 14 100 0254 06 16 500 0254 06 20 0254 06 25 100 0254 06 30 0254 06 35

M 14 9 5,6 6

M 16 10 10 8

Amb/Ad. A1

1000

500 1000 200 1000

500

2000 100 1000 200 1000 500 1000

500

100 500 1000 500 1000 500

03 1490

Amb/Ad. A4

Amb/Ad.

Art.-Nr. 0244 3 0244 3 0244 3 0244 3 0244 3 0244 3 0244 3 0244 3 0244 3 0244 3 0244 3

3 4 5 6 8 10 12 14 16 20 25

1000

Art.-Nr. 0269 93 0269 93 0269 93 0269 93 0269 93 0269 93 0269 93

500

0269 93 16 0269 93 20

0244 4 0244 4 0244 4 0244 4 0244 4 0244 4

4 5 6 8 10 12

100

0269 94 0269 94 0269 94 0269 94 0269 94 0269 94

0244 4 0244 4

16 20

200 100

0269 94 16 0269 94 20

0244 4 0244 4 0244 4 0244 4 0244 5 0244 5 0244 5 0244 5 0244 5

25 30 35 40 5 6 8 10 12

200 100

0269 94 25 0269 94 30

0244 5 0244 5 0244 5 0244 5 0244 5 0244 5 0244 5 0244 5 0244 5 0244 6 0244 6 0244 6 0244 6

16 20 25 30 35 40 45 50 60 6 8 10 12

0244 6

16

0244 6 0244 6 0244 6 0244 6

20 25 30 35

500 100 500

3 4 5 6 8 10 12

4 5 6 8 10 12

500

200

500 100

200 100 200

0269 95 0269 95 0269 95 0269 95 0269 95

5 6 8 10 12

0269 95 0269 95 0269 95 0269 95

16 20 25 30

0269 96 0269 96 0269 96 0269 96

6 8 10 12

200

100 500 200

100

0269 96 16 200 100 200

0269 96 0269 96 0269 96 0269 96

20 25 30 35

200


Nom. Ød mm M6

M8

M 10

M 12

M 14

MWF - 12/06 - 07324_TR - ©

M 16

Uzunl. l mm 40 45 50 55 60 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 10 12 16 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 14 16 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100

Çelik parlak Art.-Nr.

Amb./Ad.

0254 6 0254 6 0254 6 0254 6 0254 6 0254 8 0254 8 0254 8 0254 8 0254 8 0254 8 0254 8 0254 8 0254 8 0254 8

40 45 50 55 60 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40

0254 8 0254 8 0254 8 0254 8 0254 10 0254 10 0254 10 0254 10 0254 10 0254 10 0254 10 0254 10 0254 10 0254 10 0254 10 0254 10 0254 10 0254 10 0254 12 0254 12 0254 12 0254 12 0254 12 0254 12 0254 12 0254 12 0254 12 0254 12 0254 12 0254 12 0254 12 0254 12 0254 12 0254 12 0254 14 0254 14 0254 14

50 60 70 80 10 12 16 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 14 16 20

0254 14 0254 14 0254 14 0254 14 0254 14 0254 14 0254 14 0254 14 0254 14 0254 14 0254 16 0254 16 0254 16 0254 16 0254 16 0254 16 0254 16 0254 16 0254 16 0254 16 0254 16 0254 16 0254 16 0254 16 0254 16 0254 16 0254 16

30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100

100 250 100 250 25

100

25

100

25

100

200 100

50

Galvanizli çelik, mavi pasifize Art.-Nr.

0254 06 40 0254 06 45 0254 06 50 0254 08 0254 08 0254 08 0254 08 0254 08 0254 08 0254 08 0254 08 0254 08 0254 08

6 8 10 12 16 20 25 30 35 40

Amb./Ad.

A1

250

0244 6

40

0244 6 0244 6 0244 6 0244 8 0244 8 0244 8 0244 8 0244 8 0244 8 0244 8 0244 8 0244 8 0244 8 0244 8 0244 8 0244 8 0244 8 0244 8 0244 10 0244 10 0244 10 0244 10 0244 10 0244 10 0244 10 0244 10 0244 10 0244 10 0244 10 0244 10 0244 10 0244 10 0244 12 0244 12 0244 12 0244 12 0244 12 0244 12 0244 12 0244 12 0244 12 0244 12 0244 12

50 55 60 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 10 12 16 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60

0244 12 0244 12 0244 12 0244 12

70 80 90 100

Art.-Nr.

500 500 100 500 100 500

250

0254 08 50 0254 08 60 0254 010 10 0254 010 12 0254 010 16 0254 010 20 0254 010 25 0254 010 30 0254 010 35 0254 010 40 0254 010 50 0254 010 60 0254 010 70 0254 010 80

500 100 250 200 100 50

0254 012 12 0254 012 16 0254 012 20 0254 012 25 0254 012 30 0254 012 35 0254 012 40 0254 012 45 0254 012 50

500 300 250

0254 012 60

50/100

0254 012 70 0254 012 80

100 50

200 100

50

0254 014 16 0254 014 20 0254 014 25 0254 014 30 0254 014 35 0254 014 40 0254 014 45 0254 014 50 0254 014 60 0254 014 70 0254 014 80

200

0254 016 16

200

50

0254 016 20

200

200

100

100

0254 016 25 0254 016 30 0254 016 35 0254 016 40 0254 016 45 0254 016 50 0254 016 60

50

0254 016 70 0254 016 80

Amb./Ad.

100

250

03 1500

0269 98 0269 98 0269 98 0269 98 0269 98 0269 98 0269 98 0269 98 0269 98 0269 98 0269 98 0269 98

100

8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 60

100 200

100

100 0269 912 12 0269 912 16 0269 912 20 0269 912 25 0269 912 30 0269 912 35 0269 912 40 0269 912 45 0269 912 50 0269 912 60

50

0244 16 16

0244 16 70 0244 16 80 0244 16 90

200

0269 910 40 0269 910 50

50

50

0269 96 40 0269 96 45 0269 96 50

0269 910 10 0269 910 12 0269 910 16 0269 910 20 0269 910 25 0269 910 30

100

20 22 25 30 35 40 45 50 55 60

Amb./Ad.

Art.-Nr.

200

0244 16 0244 16 100/200 0244 16 0244 16 0244 16 100 0244 16 0244 16 0244 16 0244 16 0244 16

A4

50

50 200

50


Setuskur

DIN 913/ISO 4026 Ýç altý köþe ve konik baþlýk ile Sertlik 450 HV Parlak çelik Çelik galvanize, mavi pasifize A1 A4

MWF - 07/07 - 02631_TR - ©

d d1 mm t mm s mm

M3 2 1,2 1,5

Nominal Uzunluk Ød l mm 3 4 5 6 8 10 M3 12 16 20 25 30 35 3 4 5 6 8 10 M4 12 16 20 25 30 35 40 5 6 8 10 12 16 M5 20 25 30 35 40 45 50 5 6 8 10 12 16 18 20 M6 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90

M4 2,5 1,5 2

M5 3,5 2 2,5

M6 4 2 3

Parlak çelik Art.-Nr. 0255 3 0255 3 0255 3 0255 3 0255 3 0255 3 0255 3 0255 3 0255 3 0255 3 0255 3

3 4 5 6 8 10 12 16 20 25 30

0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0225 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255

3 4 5 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 5 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 5 6 8 10 12 16 18 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

M8 5,5 3 4

Amb/Ad.

200

500 1000

200

100 500

200

100 500

100

500

100

200 250 200

M 10 7 4 5

M 12 8,5 4,5 6

Çelik galvanize, mavi pasifize Art.-Nr. 0255 03 3 0255 03 4 0255 03 5 0255 03 6 0255 03 8 0255 03 10 0255 03 12 0255 03 16 0255 03 20 0255 03 25 0255 03 30 0255 03 35 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255

04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06

4 5 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 5 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 5 6 8 10 12 16 18 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80

M 14 10 5,6 6

M 16 12 6,4 8

Amb/Ad. 1000 200 100

1000

500 200 100 200 100 200 500 100 200 100 500 1000 500

100 200 100 500 200 100 250 500 250 100

03 1510

M 20 15 8 10

A1

Amb/Ad.. A4

Art.-Nr. 0261 3 0261 3 0261 3 0261 3 0261 3 0261 3 0261 3 0261 3 0261 3 0261 3 0261 3

3 4 5 6 8 10 12 16 20 25 30

0261 0261 0261 0261 0261 0261 0261 0261 0261 0261 0261 0261 0261 0261 0261 0261 0261 0261 0261 0261 0261 0261 0261 0261 0261 0261 0261 0261 0261 0261 0261 0261 0261 0261 0261 0261 0261 0261 0261 0261 0261 0261 0261

3 4 5 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 5 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 5 6 8 10 12 16 18 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

200

500 200 500 1000

100

500

100

500 100

Amb/Ad.

Art.-Nr. 0221 3 0221 3 0221 3 0221 3 0221 3 0221 3 0221 3 0221 3 0221 3 0221 3

3 4 5 6 8 10 12 16 20 25

0221 0221 0221 0221 0221 0221 0221 0221 0221 0221 0221 0221 0221 0221 0221 0221 0221 0221 0221 0221 0221 0221 0221 0221

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3 4 5 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 5 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40

0221 0221 0221 0221 0221 0221

6 6 6 6 6 6

5 6 8 10 12 16

0221 0221 0221 0221 0221

6 6 6 6 6

20 25 30 35 40

0221 6

50

200

1000 500

1000

200

500

200

500

500 1000 100 500 100

200

100

1000

200

250


Nom. Ød

M8

M 10

MWF - 12/06 - 07323_TR - ©

M 12

Uzunl. l mm 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 60 65 70 80 90 100 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 60 65 70 80 90 100 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100

Çelik parlak Art.-Nr. 0255 8 0255 8 0255 8 0255 8 0255 8 0255 8 0255 8 0255 8 0255 8 0255 8 0255 8 0255 8 0255 8 0255 8 0255 8 0255 8 0255 8 0255 10 0255 10 0255 10 0255 10 0255 10 0255 10 0255 10 0255 10 0255 10 0255 10 0255 10 0255 10 0255 10 0255 10 0255 10 0255 10 0255 12 0255 12 0255 12 0255 12 0255 12 0255 12 0255 12 0255 12 0255 12 0255 12 0255 12 0255 12 0255 12 0255 12 0255 12 0255 12 0255 12

Amb./Ad.

8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 60 65 70 80 90 100 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 60 65 70 80 90 100 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100

100

Çelik galvanizli, mavi pasifize Art.-Nr. 0255 08 8 0255 08 10 0255 08 12 0255 08 16 0255 08 20 0255 08 25 0255 08 30 0255 08 35 0255 08 40 0255 08 50 0255 08 60

100

50 100 50 100

100

25 100 50

0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255

08 08 08 08 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012

70 80 90 100 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 60 65 70 80 90 100 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50

0255 0261 0255 0255 0255

012 12 012 012 012

60 65 70 80 90

Amb./Ad.

A1

100

Art.-Nr. 0261 8 0261 8 0261 8 0261 8 0261 8 0261 8 0261 8 0261 8 0261 8 0261 8 0261 8 0261 8

8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 60

200 100

0261 8 0261 8

70 80

200 100

0261 0261 0261 0261 0261 0261 0261 0261 0261 0261 0261

10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 60

250 100 200 100 500 400 200 500 200 300 200

100

500 400 200 400 100 200 100 50 100

03 1520

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

0261 10 70 0261 10 80 0261 10 90 0261 0261 0261 0261 0261 0261 0261 0261 0261 0261 0261

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60

0261 0261 0261 0261

12 12 12 12

70 80 90 100

Amb./Ad.

A4

100

Art.-Nr. 0221 8 0221 8 0221 8 0221 8 0221 8 0221 8 0221 8 0221 8 0221 8 0221 8 0221 8

8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50

0221 0221 0221 0221 0221 0221 0221 0221 0221 0221 0221

10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 60

100

200 100

50

100 50

Amb./Ad.

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

100

250

100

200 100

0221 10 80

0221 0221 0221 0221 0221 0221 0221 0221 0221 0221 0221

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60

50 100

50


Setuskur

DIN 915/ISO 4028 Ýç altý köþe ve muylu ile Sertlik 450 HV

MWF - 01/07 - 02633_TR - ©

d d1 mm t mm s mm

M3 2 1,2 1,5

M4 2,5 1,5 2

M5 3,5 2 2,5

Nominal Uzunluk Parlak Ød l çelik mm mm Art.-Nr. 3 0257 3 4 0257 3 5 0257 3 6 0257 3 8 0257 3 10 0257 3 M3 12 0257 3 14 0257 3 16 0257 3 18 0257 3 20 0257 3 25 0257 3 30 0257 3 4 0257 4 5 0257 4 6 0257 4 8 0257 4 10 0257 4 12 0257 4 14 0257 4 M4 16 0257 4 18 0257 4 20 0257 4 22 0257 4 25 0257 4 30 0257 4 35 0257 4 40 0257 4 5 0257 5 6 0257 5 8 0257 5 10 0257 5 12 0257 5 14 0257 5 16 0257 5 18 0257 5 M5 20 0257 5 22 0257 5 25 0257 5 30 0257 5 35 0257 5 40 0257 5 45 0257 5 50 0257 5 6 0257 6 8 0257 6 10 0257 6 M6 12 0257 6 14 0257 6 16 0257 6 18 0257 6

3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 6 8 10 12 14 16 18

M6 4 2 3

M8 5,5 3 4

M 10 7 6 5

M 12 8,5 8 6

Amb/Ad. Çelik galvanize, mavi pasifize Art.-Nr. 1000 2000 0257 03 4 0257 03 5 200 0257 03 6 1000 0257 03 8 200 0257 03 10 2000 0257 03 12 0257 03 14 0257 03 16 1000 500

200

1000 200 100 200 500 1000 500

200 500 200 100 200 100 200 100 500

100 1000 100 500

0257 03 20 0257 03 25 0257 03 30 0257 04 0257 04 0257 04 0257 04 0257 04 0257 04 0257 04

5 6 8 10 12 14 16

M 16 12 10 8

25 30 35 40 5 6 8 10 12 14 16

1000

500

25 30 35 40 45 50 6 8 10 12 14 16

Amb/Ad

Art.-Nr. 0222 3 0222 3 0222 3 0222 3 0222 3 0222 3 0222 3

3 4 5 6 8 10 12

0222 3

16

0222 3 0222 4 0222 4 0222 4 0222 4 0222 4 0222 4

20 4 5 6 8 10 12

0222 4

A4

Amb/Ad.

Art.-Nr. 200 500 200

200

0266 4

4

0266 4

6

0266 4

12

16

0266 4

16

0222 4

20

0266 4

20

500

0222 5 0222 5 0222 5 0222 5 0222 5

5 6 8 10 12

0266 5 0266 5 0266 5 0266 5

6 8 10 12

1000

0222 5

16

0266 5

16

0222 5

20

0266 5

20

0222 5

25

0266 5

25

0222 6 0222 6 0222 6 0222 6 0222 6 0222 6

6 8 10 12 14 16

0266 6 0266 6 0266 6 0266 6

6 8 10 12

0266 6

16

1000

200

200

200

500

1000 2000 1000

0257 05 20 0257 05 0257 05 0257 05 0257 05 0257 05 0257 05 0257 06 0257 06 0257 06 0257 06 0257 06 0257 06

M 24 16 15 12

Amb/Ad. A1

0257 04 20 0257 04 0257 04 0257 04 0257 04 0257 05 0257 05 0257 05 0257 05 0257 05 0257 05 0257 05

Parlak çelik Çelik galvanize, mavi pasifize A1 A4

500

1000 500

03 1530

200

200

200

25

200


Nom. Ød

M6

M8

M 10

MWF - 01/07 - 04372_TR - ©

M 12

Uzunl. l mm 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 120 130 140 160

Parlak çelik Art.-Nr.

0257 6 0257 6 0257 6 0257 6 0257 6 0257 6 0257 6 0257 6 0257 6 0257 6 0257 6 0257 6 0257 8 0257 8 0257 8 0257 8 0257 8 0257 8 0257 8 0257 8 0257 8 0257 8 0257 8 0257 8 0257 8 0257 8 0257 8 0257 8 0257 8 0257 8 0257 8 0257 8 0257 8 0257 10 0257 10 0257 10 0257 10 0257 10 0257 10 0257 10 0257 10 0257 10 0257 10 0257 10 0257 10 0257 10 0257 10 0257 10 0257 10 0257 10 0257 10 0257 10 0257 10 0257 12

20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 12

0257 12 0257 12 0257 12 0257 12 0257 12 0257 12 0257 12 0257 12 0257 12 0257 12 0257 12 0257 12 0257 12 0257 12 0257 12 0257 12 0257 12 0257 12 0257 12 0257 12 0257 12

16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 120 130 140 160

Amb./Ad.

100 500 100

250 100 25

Çelik galvanize, mavi pasifize Art.-Nr.

Amb./Ad. A1

Art.-Nr.

0257 06 20

0257 06 0257 06 0257 06 0257 06 0257 06 0257 06

25 30 35 40 45 50

Amb./Ad.

500 1000

0222 6

20

0222 6 0222 6 0222 6 0222 6

25 30 35 40

0222 6

50

0222 8 0222 8 0222 8 0222 8 0222 8

8 10 12 14 16

A4

Amb./Ad.

Art.-Nr.

200

0266 6

20

0266 6 0266 6 0266 6 0266 6

25 30 35 40

0266 8 0266 8 0266 8

8 10 12

0266 8

16

0266 8

20

0266 8 0266 8 0266 8 0266 8

25 30 35 40

0266 8

50

200

250

0257 06 60

100

0257 08 0257 08 0257 08 0257 08

1000

100 100 500 100 500 100 500 100 250 100 25 100 25

10 12 14 16

500

0257 08 20

800

0222 8

20

0257 08 0257 08 0257 08 0257 08 0257 08 0257 08

250 600

0222 8 0222 8 0222 8 0222 8 0222 8 0222 8

25 30 35 40 45 50

0222 8

70

25 30 35 40 45 50

250

100

100

0257 08 60 0257 08 70

100

0257 08 100 0257 010 10 0257 010 12 0257 010 14 0257 010 16

250 100

0257 010 20

100

100 50 100 50 100 50 100 50 300 50 200 100 25

0257 010 25 0257 010 30 0257 010 35 0257 010 40 0257 010 45 0257 010 50 0257 010 55 0257 010 60

0222 10 10 0222 10 12

0266 10 12

0222 10 16

0266 10 16

50

0222 10 20

0266 10 20

250

0222 10 0222 10 0222 10 0222 10 0222 10 0222 10 0222 10 0222 10

500

200 50 200

25 30 35 40 45 50 55 60

100

50 200

100

0266 10 25 0266 10 30 0266 10 40

100 0257 010 70 0257 010 80

100

0257 012 16

250

0222 12 12 0222 12 14 0222 12 16

0257 012 20

100

0222 12 20

200 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25

0257 012 25 0257 012 30 0257 012 35 0257 012 40 0257 012 45 0257 012 50 0257 012 60

200 250

100

0257 012 70 0257 012 80 0257 012 100

50

50

03 1540

0222 12 0222 12 0222 12 0222 12 0222 12 0222 12 0222 12

25 30 35 40 45 50 55

50

0266 12 20

50

0266 12 30

50

0266 12 60

50


Kopilyalar DIN 94 (ISO 1234)

Çelik galvanize, mavi pasifize A2 A4 l

Çelik galv, mavi pas. mm mm mm mm mm Art.-Nr.

MWF - 12/05 - 03552_TR - ©

Ød l

a

b

c

1

16

1,6

3

1,6

0470 1

16

1

20

1,6

3

1,6

0470 1

20

1

25

1,6

3

1,6

0470 1

25

1

32

1,6

3

1,6

0470 1

32

1,6

14

2,5

3,2

2,4

0470 16 14

1,6

16

2,5

3,2

2,4

0470 16 16

1,6

20

2,5

3,2

2,4

0470 16 20

1,6

25

2,5

3,2

2,4

0470 16 25

1,6

32

2,5

3,2

2,4

0470 16 32

Amb Ad.

500 1000

500

Ød l

a

b

c

Çelik galv., mavi pas.. mm mm mm mm mm Art.-Nr. 4

50

4

8

6,5

0470 4

50

4

56

4

8

6,5

0470 4

56

4

63

4

8

6,5

0470 4

63

4

71

4

8

6,5

0470 4

71

4

80

4

8

6,5

0470 4

80

4,5

40

4

8

6,5

0470 45 40

4,5

45

4

8

6,5

0470 45 45

4,5

50

4

8

6,5

0470 45 50

4,5

63

4

8

6,5

0470 45 63

4,5

70

4

8

6,5

0470 45 70

5

20

4

10

8

0470 5

20

5

22

4

10

8

0470 5

22

5

25

4

10

8

0470 5

25

5

28

4

10

8

0470 5

28

5

32

4

10

8

0470 5

32

5

36

4

10

8

0470 5

36

5

40

4

10

8

0470 5

40

5

45

4

10

8

0470 5

45

5

50

4

10

8

0470 5

50

Amb Ad. l

250

250

1,6

36

2,5

3,2

2,4

0470 16 36

2

10

2,5

4

3,2

0470 2

10

2

12

2,5

4

3,2

0470 2

12

2

14

2,5

4

3,2

0470 2

14

2

16

2,5

4

3,2

0470 2

16

2

18

2,5

4

3,2

0470 2

18

2

20

2,5

4

3,2

0470 2

20

2

22

2,5

4

3,2

0470 2

22

2

25

2,5

4

3,2

0470 2

25

2

32

2,5

4

3,2

0470 2

32

2

36

2,5

4

3,2

0470 2

36

5

56

4

10

8

0470 5

56

2

40

2,5

4

3,2

0470 2

40

250

5

63

4

10

8

0470 5

63

2,5

20

2,5

5

4

0470 25 20

500

5

71

4

10

8

0470 5

71

2,5

22

2,5

5

4

0470 25 22

1000

5

80

4

10

8

0470 5

80

2,5

25

2,5

5

4

0470 25 25

5,5

50

4

10

8

0470 55 50

2,5

32

2,5

5

4

0470 25 32

5,5

55

4

10

8

0470 55 55

2,5

36

2,5

5

4

0470 25 36

5,5

60

4

10

8

0470 55 60

2,5

40

2,5

5

4

0470 25 40

6,3

32

4

12,6

10,3

0470 63 32

2,5

45

2,5

5

4

0470 25 45

500

6,3

36

4

12,6

10,3

0470 63 36

100/250

3,2

12

2,5

5

4

0470 32 12

1000

6,3

40

4

12,6

10,3

0470 63 40

100

3,2

16

2,5

5

4

0470 32 16

6,3

45

4

12,6

10,3

0470 63 45

1000

3,2

18

2,5

5

4

0470 32 18

6,3

50

4

12,6

10,3

0470 63 50

3,2

20

2,5

5

4

0470 32 20

6,3

63

4

12,6

10,3

0470 63 63

3,2

22

2,5

5

4

0470 32 22

6,3

71

4

12,6

10,3

0470 63 71

3,2

25

2,5

5

4

0470 32 25

250/500

6,3

80

4

12,6

10,3

0470 63 80

3,2

28

2,5

5

4

0470 32 28

50

7

80

0470 7

80

3,2

32

2,5

5

4

0470 32 32

250/500

8

40

4

16

13,1

0470 8

40

3,2

36

2,5

5

4

0470 32 36

500

8

50

4

16

13,1

0470 8

50

3,2

40

2,5

5

4

0470 32 40

250/500

8

56

4

16

13,1

0470 8

56

3,2

45

2,5

5

4

0470 32 45

8

63

4

16

13,1

0470 8

63

3,2

50

2,5

5

4

0470 32 50

8

71

4

16

13,1

0470 8

71

3,2

63

2,5

5

4

0470 32 63

8

80

4

16

13,1

0470 8

80

3,5

30

4

7,2

5,9

0470 35 30

8

90

4

16

13,1

0470 8

90

3,5

35

4

7,2

5,9

0470 35 35

8

100

4

16

13,1

0470 8

100

3,5

40

4

7,2

5,9

0470 35 40

250/500

8

112

4

16

13,1

0470 8

112

3,5

45

4

7,2

5,9

0470 35 45

8

125

4

16

13,1

0470 8

125

3,5

50

4

7,2

5,9

0470 35 50

500

8

140

4

16

13,1

0470 8

140

3,5

60

4

7,2

5,9

0470 35 60

10

56

6,3

20

16,6

0470 10 56

4

20

4

8

6,5

0470 4

20

10

63

6,3

20

16,6

0470 10 63

4

25

4

8

6,5

0470 4

25

10

71

6,3

20

16,6

0470 10 71

4

28

4

8

6,5

0470 4

28

10

80

6,3

20

16,6

0470 10 80

4

32

4

8

6,5

0470 4

32

250/500

10

90

6,3

20

16,6

0470 10 90

4

36

4

8

6,5

0470 4

36

500

10

100

6,3

20

16,6

0470 10 100

4

40

4

8

6,5

0470 4

40

10

125

6,3

20

16,6

0470 10 125

4

45

4

8

6,5

0470 4

45

250

10

140

6,3

20

16,6

0470 10 140

100 500 1000

500

500/1000 500 500/1000

500

500

500

250 500

03 1550

250

Taçlý somunlarýn kopilya deliði açýlmýþ civata veya diþli saplamalarla baðlantýlý olarak sabitlenmesi (örn. otomotiv branþýnda direksiyon ve ön takým mekanizmasý). Kopilya delikli pimlerin sabitlenmesi.

Sipariþ örneði Galvanizli Ø 2,0 x L 25 mm Art.-Nr. 0470 2 x 259. A2 Art.-Nr. 0474

Set

100

250

100/250

100

100 250

100

50 100

50

100

50

Kopilya seti DIN 94, galvanizli, mavi pasifize Ýçerik: 12 Boyut 1,6 x 20 ile 6,3 x 63 arasýnda = 1525 adet

Art.-Nr. 0964 470


Kopilyalar DIN 94 (ISO 1234)

Çelik galvanize, mavi pasifize A2 A4 l

Çelik galv, mavi pas. mm mm mm mm mm Art.-Nr.

MWF - 12/05 - 20008_TR - ©

Ød l

a

b

c

1

16

1,6

3

1,6

1470 1

16

1

20

1,6

3

1,6

1470 1

20

1

25

1,6

3

1,6

1470 1

25

1

32

1,6

3

1,6

1470 1

32

1,6

14

2,5

3,2

2,4

1470 16 14

1,6

16

2,5

3,2

2,4

1470 16 16

1,6

20

2,5

3,2

2,4

1470 16 20

1,6

25

2,5

3,2

2,4

1470 16 25

1,6

32

2,5

3,2

2,4

1470 16 32

Amb Ad.

500 1000

500

Ød l

a

b

c

Çelik galv., mavi pas.. mm mm mm mm mm Art.-Nr. 4

50

4

8

6,5

1470 4

50

4

56

4

8

6,5

1470 4

56

4

63

4

8

6,5

1470 4

63

4

71

4

8

6,5

1470 4

71

4

80

4

8

6,5

1470 4

80

4,5

40

4

8

6,5

1470 45 40

4,5

45

4

8

6,5

1470 45 45

4,5

50

4

8

6,5

1470 45 50

4,5

63

4

8

6,5

1470 45 63

4,5

70

4

8

6,5

1470 45 70

5

20

4

10

8

1470 5

20

5

22

4

10

8

1470 5

22

5

25

4

10

8

1470 5

25

5

28

4

10

8

1470 5

28

5

32

4

10

8

1470 5

32

5

36

4

10

8

1470 5

36

5

40

4

10

8

1470 5

40

5

45

4

10

8

1470 5

45

5

50

4

10

8

1470 5

50

Amb Ad. l

250

250

1,6

36

2,5

3,2

2,4

1470 16 36

2

10

2,5

4

3,2

1470 2

10

2

12

2,5

4

3,2

1470 2

12

2

14

2,5

4

3,2

1470 2

14

2

16

2,5

4

3,2

1470 2

16

2

18

2,5

4

3,2

1470 2

18

2

20

2,5

4

3,2

1470 2

20

2

22

2,5

4

3,2

1470 2

22

2

25

2,5

4

3,2

1470 2

25

2

32

2,5

4

3,2

1470 2

32

2

36

2,5

4

3,2

1470 2

36

5

56

4

10

8

1470 5

56

2

40

2,5

4

3,2

1470 2

40

250

5

63

4

10

8

1470 5

63

2,5

20

2,5

5

4

1470 25 20

500

5

71

4

10

8

1470 5

71

2,5

22

2,5

5

4

1470 25 22

1000

5

80

4

10

8

1470 5

80

2,5

25

2,5

5

4

1470 25 25

5,5

50

4

10

8

1470 55 50

2,5

32

2,5

5

4

1470 25 32

5,5

55

4

10

8

1470 55 55

2,5

36

2,5

5

4

1470 25 36

5,5

60

4

10

8

1470 55 60

2,5

40

2,5

5

4

1470 25 40

6,3

32

4

12,6

10,3

1470 63 32

2,5

45

2,5

5

4

1470 25 45

500

6,3

36

4

12,6

10,3

1470 63 36

100/250

3,2

12

2,5

5

4

1470 32 12

1000

6,3

40

4

12,6

10,3

1470 63 40

100

3,2

16

2,5

5

4

1470 32 16

6,3

45

4

12,6

10,3

1470 63 45

1000

3,2

18

2,5

5

4

1470 32 18

6,3

50

4

12,6

10,3

1470 63 50

3,2

20

2,5

5

4

1470 32 20

6,3

63

4

12,6

10,3

1470 63 63

3,2

22

2,5

5

4

1470 32 22

6,3

71

4

12,6

10,3

1470 63 71

3,2

25

2,5

5

4

1470 32 25

250/500

6,3

80

4

12,6

10,3

1470 63 80

3,2

28

2,5

5

4

1470 32 28

50

7

80

1470 7

80

3,2

32

2,5

5

4

1470 32 32

250/500

8

40

4

16

13,1

1470 8

40

3,2

36

2,5

5

4

1470 32 36

500

8

50

4

16

13,1

1470 8

50

3,2

40

2,5

5

4

1470 32 40

250/500

8

56

4

16

13,1

1470 8

56

3,2

45

2,5

5

4

1470 32 45

8

63

4

16

13,1

1470 8

63

3,2

50

2,5

5

4

1470 32 50

8

71

4

16

13,1

1470 8

71

3,2

63

2,5

5

4

1470 32 63

8

80

4

16

13,1

1470 8

80

3,5

30

4

7,2

5,9

1470 35 30

8

90

4

16

13,1

1470 8

90

3,5

35

4

7,2

5,9

1470 35 35

8

100

4

16

13,1

1470 8

100

3,5

40

4

7,2

5,9

1470 35 40

250/500

8

112

4

16

13,1

1470 8

112

3,5

45

4

7,2

5,9

1470 35 45

8

125

4

16

13,1

1470 8

125

3,5

50

4

7,2

5,9

1470 35 50

500

8

140

4

16

13,1

1470 8

140

3,5

60

4

7,2

5,9

1470 35 60

10

56

6,3

20

16,6

1470 10 56

4

20

4

8

6,5

1470 4

20

10

63

6,3

20

16,6

1470 10 63

4

25

4

8

6,5

1470 4

25

10

71

6,3

20

16,6

1470 10 71

4

28

4

8

6,5

1470 4

28

10

80

6,3

20

16,6

1470 10 80

4

32

4

8

6,5

1470 4

32

250/500

10

90

6,3

20

16,6

1470 10 90

4

36

4

8

6,5

1470 4

36

500

10

100

6,3

20

16,6

1470 10 100

4

40

4

8

6,5

1470 4

40

10

125

6,3

20

16,6

1470 10 125

4

45

4

8

6,5

1470 4

45

250

10

140

6,3

20

16,6

1470 10 140

100 500 1000

500

500/1000 500 500/1000

500

500

500

250 500

03 1560

250

Taçlý somunlarýn kopilya deliði açýlmýþ civata veya diþli saplamalarla baðlantýlý olarak sabitlenmesi (örn. otomotiv branþýnda direksiyon ve ön takým mekanizmasý). Kopilya delikli pimlerin sabitlenmesi.

Sipariþ örneði Galvanizli Ø 2,0 x L 25 mm Art.-Nr. 1470 2 x 259. A2 Art.-Nr. 1474

Set

100

250

100/250

100

100 250

100

50 100

50

100

50

Kopilya seti DIN 94, galvanizli, mavi pasifize Ýçerik: 12 Boyut 1,6 x 20 ile 6,3 x 63 arasýnda = 1525 adet

Art.-Nr. 1964 470


Halkalý Civatalar DIN 580

Çelik parlak Çelik galvanize, mavi pasifize A2 A4 Diþ -Ø d d1 mm d2 mm d3 mm h mm l mm Diþ -Ø d M 6 M 8 M10 M12 M16 M20 M24 M30

M6 36 20 20 36 13 l mm 13 13 17 20,5 27 30 36 45

M8 36 20 20 36 13

Çelik parlak Art.-Nr. 0295 906 0295 908 0295 901 0 0295 901 2 0295 901 6 0295 902 0 0295 902 4 0295 903 0

M10 45 25 25 45 17

Ab. Çelik glv., Ad. mavi pas. Art.-Nr. 0295 96 25 0295 98 0295 910 0295 912 5 0295 916 0295 920 0295 924 1 0295 930

M12 54 30 30 53 20,5

Ab. A2 Ad. Art.-Nr. 25

0279 8 0279 10 0279 12 0279 16 0279 20

5

M16 63 35 35 62 27

Ab. A4 Ad. Art.-Nr.

25

M 24 90 50 50 90 36

M 30 108 60 65 109 45

Ab. Ad.

0280 8 0280 10 0280 12 0280 16 0280 20 0280 24

50

M 20 72 40 40 71 30

50 25 10

1

Halkalý Somunlar DIN 582

Çelik parlak Çelik galvanize, mavi pasifize A2 A4 Diþ -Ø d d1 mm d2 mm d3 mm h mm

0395 903 0

Ab. Ad. 25

5

1

M10 45 25 25 45

Çelik glv., mavi pas. Art.-Nr. 0395 96 0395 98 0395 910 0395 912 0395 916 0395 920 0395 924

Ab. Ad.

0395 930

1

25

5

M12 54 30 30 53 A2 Art.-Nr. 0388 6 0388 8 0388 10 0388 12 0388 16 0388 20 0388 24 0388 27 0388 30

M16 63 35 35 62

M 20 72 40 40 71

Ab. Ad.

A4

50

0389 8 0389 10 0389 12 0389 16 0389 20 0389 24 0389 27 0389 30

25

10

Art.-Nr.

M 24 90 50 50 90

M 27 90 50 50 90

M 30 108 60 65 109

Ab. Ad.

50 25 10

M8

M 10

M 12

M 16

M 20

M 24

M 30

M 36

tekli

Çekme yönü

MWF - 03/06 - 02684_TR - ©

M 6 M 8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30

Çelik parlak Art.-Nr. 0395 906 0395 908 0395 901 0 0395 901 2 0395 901 6 0395 902 0 0395 902 4

M8 36 20 20 36

140

230

340

700

1200

1800

3200

4600

ikili

Diþ -Ø d

M6 36 20 20 36

100

170

240

500

860

1290

2300

3300

Asýlacak olan parçanýn en yüksek yükü kg olarak DIN 580 ve DIN 582.

03 1570

Geçerli olduðu model: Çelik, parlak veya çelik, galvanizli.


Zincir Kilidi DIN 82101, Form A

Çelik galvanizli, mavi pasifize kalýpta dövülmüþ ve çapaðý alýnmýþ Baðlama elemaný l Vinçlerin yükleme takýmlarýnda. l Motorlu araçlarý çekmede. l Halatlarýn ve zincirlerin uzatýlmasý. l Aðýr ve çok yer kaplayan eþyalarýn taþýnmasýnda. Form A Nominal büyüklük 0,1 0,16 0,25 0,4 0,6 1,0 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0

Ýzin verilen taþýma kapasitesi kN (1 kN ^ = 100 kg) 1,0 1,6 2,5 4,0 6,3 10,0 16,0 20,0 25,0 31,5 40,0 50,0 63,0 80,0 100,0

d1

d2

b

h

mm M5 M6 M8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30 M 36 M 39 M 45 M 48

mm 5 6 8 10 12 15 19 21 23 26 29 33 37 41 45

mm 15 18 25 30 37 47 61 68 75 86 96 107 121 136 150

mm 23 27 36 45 54 72 90 99 108 123 135 162 176 203 216

Çelik glv., mavi pasifize Art.-Nr. 0523 01 0523 016 0523 025 0523 04 0523 06 0523 1 0523 16 0523 2 0523 25 0523 3 0523 4 0523 5 0523 6 0523 8 0523 10

Amb./Ad.

1/25

1

Ýtfaiye Karabina Kancasý DIN 5299 C

Çelik galvanize, mavi pasifize A2

MWF - 11/03 - 02725_TR - ©

l

U

d1

d2

d3

mm 50 60 70 80 90 100 120 140 160

mm 8 9 10 12 12 15 18 20 22

mm 15 17 19 23 24 29 36 40 54

mm 5 6 7 8 9 10 11 12 13

maks. taþýma kuvveti/kg statik yük altýnda* 120 120 180 230 250 350 450 510 600

Çelik glv., mavi pasifize Art.-Nr. 0524 50 5 0524 60 6 0524 70 7 0524 80 8 0524 90 9 0524 100 10 0524 120 11 0524 140 12 0524 160 13

Belirtilen yük altýnda kapak elastik deformasyonu sayesinde açýlmaz. Amb. Ad.

10

5

A2

Amb. Ad.

Art.-Nr. 0524 050 5 0524 060 6 10 0524 070 7 0524 080 8 – 0524 010 010 – 5 – –

* Tabloda verilen taþýma kapasiteleri karabina kancalarýn azami yüklenmeleri konusunda sadece itibari deðerlerdir ve kabul için baðlayýcý deðildir.

03 1580


Çatal Mafsallar

DIN 71751

Kopilyalý, galvanizli, mavi pasifize (A2K) a mm

bxc mm

d mm

e mm

f mm

Galv., mavi pas.

10 12 12 16 16 20 20 24 24 27 27

M 5 x 20 M 6 x 12 M 6 x 24 M 8 x 16 M 8 x 32 M 10 x 20 M 10 x 40 M 12 x 24 M 12 x 48 M 14 x 28 M 14 x 56

30 24 36 32 48 40 60 48 72 56 86

M5 M6 M6 M8 M8 M 10 M 10 M 12 M 12 M 14 M 14

5 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14

0268 005 20 0268 006 12 0268 006 24 0268 008 16 0268 008 32 0268 010 20 0268 010 40 0268 012 24 0268 012 48 0268 014 28 0268 014 56

Açýlý Mafsallar

Art.-Nr.

Amb/Ad.

10

5

DIN 71802

Emniyet yaylý, Form A, sað diþ, galvanizli, mavi pasifize (A2K) a mm

bxc mm

d mm

g mm

h mm

Galv., mavi pas.

8 10 13 16 16

M 5 x 10 M 6 x 12 M 8 x 16 M 10 x 19 M 12 x 19

9 11 13 16 16

8 10 13 16 16

22 25 30 35 35

0268 205 10 0268 206 12 0268 208 16 0268 210 19 0268 212 19

Art.-Nr.

Amb/Ad.

10 5

Emniyet yaylý ve emniyet askýlý, uzun model, galvanizli, mavi pasifize (A2K) a mm

bxc mm

d mm

g mm

h mm

Galv., mavi pas.

10 13 16

M 6 x 12 M 8 x 16 M 10 x 19

11 13 16

10 13 16

38 46 52

0268 306 12 0268 308 16 0268 310 19

Art.-Nr.

Amb/Ad.

10 5

Emniyet yaylý ve emniyet askýlý, form AS galvanizli, mavi pasifize (A2K) a mm 8 10 13 16

MWF - 09/08 - 02263_TR - ©

Form AS

bxc mm M 5 x 10 M 6 x 12 M 8 x 16 M 10 x 19

d mm 9 11 13 16

g mm 8 10 13 16

h mm 22 25 30 35

Galv., mavi pas.

Amb/Ad.

Art.-Nr. 0268 505 10 0268 506 12 10 0268 508 16 0268 510 19 5

Emniyet yaylý ve emniyet askýlý, Form AS, sol diþ, galvanizli, mavi pasifize (A2K) a mm

bxc mm

d mm

g mm

h mm

Galv., mavi pas.

8 10 13 16

M 5 x 10 M 6 x 12 M 8 x 16 M 10 x 19

9 11 13 16

8 10 13 16

22 25 30 35

0268 605 10 0268 606 12 0268 608 16 0268 610 19

AS

03 1590

Art.-Nr.

Amb/Ad.

5


Eksanter Parçaları þapkalý

Teknil bilgiler:

þapkasýz

þapkalý

þapkasýz

Model: Boyut A 16 mm malzeme kalýnlýðý için 8 19 mm malzeme kalýnlýðý için 9,5

Boyut B 12,25 13,75

Sipariþ bilgileri: Taným Þapkalý eksantrik, 16 mm malzeme kalýnlýðý için Þapkalý eksantrik, 19 mm malzeme kalýnlýðý için Þapkasýz eksantrik, 16 mm malzeme kalýnlýðý için Þapkasýz eksantrik, 19 mm malzeme kalýnlýðý için

Art.-Nr. 0683 208 110 0683 208 115 0683 208 100 0683 208 105

Amb./Ad. 250 250 250 250

* Baþlýksýz eksantriklerde kullanýlmasý mümkündür.

Konstrüksiyon bilgileri:

H Malzeme: Nikelajlý çinko pres döküm. ‘ Üstün dayanýklýlýk. ‘ Yüksek kaliteli görünüm. H Salyangozun eksantrik formu. ‘ Sýkma esnasýnda düzgün büyüyen direnç. ‘ Hassas kullaným. ‘ Son konumda hissedilebilir güvenlik fonksiyonu. H Profilli eksantrik yan yüzler ve sýkma eðrisinin özel bir dizayný. ‘ Birleþtiricilerin þekil ve kuvvet baðlý sabitlenmesi. ‘ Kendiliðinden çözülme olmaz. ‘ Mobilyanýn sökülmüþ durumunda transport emniyeti. H Þapkalý model: ‘ Delik kenar boþluklarýnýn kapatýlmasý. H Þapkasýz model: ‘ Yüzeyle ayný hizaya gelecek þekilde gömülebilir. ‘ Mobilya parçalarý birbirini zedelemeyecek þekilde istif edilebilir. ‘ Renkli bir plastik kapaðýn kullanýlmasý mümkündür. H Yýldýz PZ 2 ve PH 2, düz 1,0 x 6,0 veya 1,2 x 6,5 ve alyan SW 4 için uygundur. ‘ Takýma baðlý olmayan kullaným olanaðý. ‘ Kullanýcý müþterinin kendi yaptýðý montaj ve demontajlar için ideal.

H Baðlantýnýn daha saðlam olmasý için kavilya veya baklava kavilya kullanýlmasý önerilir. Zemin Sayfa

16 mm malzeme kalýnlýðýndan itibaren

Sistem pimleri

Eksantrik

19 mm malzeme kalýnlýðýndan itibaren

MWF - 07/08 - 00922_TR - ©

Ýþaretleme oku yerleþtirmede sistem pimi yönünde olmalýdýr.

Verilen ölçüler baðlayýcý deðildir. Teknik deðiþiklik hakký saklýdýr!

03 1600

! ?

Ek ürünler: Eksantrik pimleri, kavilyaya oluklu dübeller veya ahþap birleþtirme plakalarý için pimler Arka pano birleþtirici RV 1 kaide yükseklik ayarlayýcý


Gijonlar

metrik ISO diþli, DIN 976-1 Çelik 4.8 kaplamasız Çelik 4.8 galvanizli, mavi pasifize Çelik 8.8 galvanizli, sarý pasifize Pirinç (MS 58) kaplamasız A2, A4 l Ýhtiyaç duyulan boyuta göre diþli parçalar her zaman kesilebilir. l Düþük depolamada kapasitesi ihtiyacý.

DIN 976-1 (eski DIN 975) Polyamid PA 6.6 l Metrik diþ. l Çekme mukavemeti 60–80 N/mm2. l Mineral yaðlar, benzin ve zayýf lavgalara karþý dayanýklý. l Sýcaklýða dayanýklýlýk –40°C ile +150°C arasý. l Su alma kapasitesi % 8–10. Malzeme Mal Yüzey Uzunluk Diþ -Ø d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30 M 36

Çelik 4.8 parlak 1m Art.-Nr. Amb/Ad.

0950 6 1/50 0950 8 0950 10 1/25 0950 12 0950 14 1/10 0950 16

MS MS 58 parlak 1m Art.-Nr. Amb/Ad.

Polyamid PA 6.6 – 1m Art.-Nr. Amb/Ad.

0951 3 0951 4 1/100 0951 5 0951 6 0952 6 10 1/50 0951 8 0952 8 1/10 0951 10 0952 10 1/25 0951 12 0951 16 1/10

0950 20 1/10 0950 24 1/5 0950 30 1

Pasl.çelik A2 – 1m Art.-Nr. Amb/Ad.

Pasl.çelik A4 – 1m Art.-Nr. Amb/Ad.

0954 4 0954 5 0954 6 0954 8 0954 10 0954 12 0954 14 0954 16 0954 18 0954 20 0954 22 0954 24 0954 27 0954 30

0953 4 0953 5 0953 6 0953 8 0953 10 0953 12 0953 14 0953 16 0953 18 0953 20

1/100 1/50 1/25

1/10

1/5 1

1/100 1/50 1/25

1/10

0953 24 1/5 0953 30 1

Çelik 4.8 gal., mavi pas. 1m Art.-Nr. Amb/Ad. 0958 3 0958 4 0958 5 0958 6 0958 8 0958 10 0958 12 0958 14 0958 16 0958 18 0958 20 0958 22 0958 24 0958 27 0958 30 0958 36

Çelik 4.8 gal., mavi pas.. 2m Art.-Nr. Amb/Ad.

Çelik 4.8 gal., mavi pas. 3m Art.-Nr. Amb/Ad.

1/100

1/50 1/25

1/10

1/5

0958 06 1/25/50 0958 08 1/25 0958 008 1/25 0958 001 0 0958 010 1/10 1/25/50 0958 012 0958 001 2 0958 016 1/10

0958 001 6 1/5

0958 020 1/5

0958 002 0 1/5

0958 024 1/5/10 0958 002 4 1/5

1

Çelik 8.8 gal., sarý pas. 1m Art.-Nr. Amb/Ad.

0959 5 0959 6 0959 8 0959 10 0959 12 0959 14 0959 16 0959 18 0959 20 0959 22 0959 24 0959 27 0959 30

Mesafe Somunlarý Model: 6-köþe

Çelik 4.6 galvanizli, mavi pasifize Diþ Ø d s mm e mm Diþ Ø d

MWF - 04/07 - 03553 - © •

M6

M8

l mm 20 25 30 50 20 25 30 50

M6 10 11,05

M8 11 12,16

Çelik 4.6 gal., mavi pas. Art.-Nr. 0974 6 20 0974 6 25 0974 6 30 0974 6 50 0974 8 20 0974 8 25 0974 8 30 0974 8 50

Amb/ Ad.

M 10 13 14,38 Diþ Ø d

100 50

M 10

500 100

M 12

50 100

M 16 M 20

M 12 17 18,9 l mm 20 25 30 40 40 50 40 50

M 16 24 26,75

M 20 30 32,95

Çelik 4.6 gal., mavi pas. Art.-Nr. 0974 10 20 0974 10 25 0974 10 30 0974 10 40 0974 12 40 0974 12 50 0974 16 40 0974 20 50

03 1610

Amb/ Ad.

50

10

1/100 1/50 1/25

1/10


Gijonlar

Metrik ISO diþli, DIN 976-1 Çelik 4.8 kaplamasız Çelik 4.8 galvanizli, mavi pasifize Çelik 8.8 galvanizli, sarý pasifize Pirinç (MS 58) parlak A2, A4 l Ýhtiyaç duyulan boyuta göre diþli parçalar her zaman kesilebilir. l Düþük depolamada kapasitesi ihtiyacý.

DIN 976-1 (eski DIN 975) Polyamid PA 6.6 l Metrik diþ. l Çekme mukavemeti 60–80 N/mm2. l Mineral yaðlar, benzin ve zayýf lavgalara karþý dayanýklý. l Sýcaklýða dayanýklýlýk –40°C ile +150°C arasý. l Su alma kapasitesi % 8–10. Malzeme Mal Yüzey Uzunluk Diþ -Ø d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30 M 36

Çelik 4.8 kaplamasız 1m Art.-Nr. Amb/Ad.

1950 6 1/50 1950 8 1950 10 1/25 1950 12 1950 14 1/10 1950 16

MS MS 58 kaplamasız 1m Art.-Nr. Amb/Ad.

Polyamid PA 6.6 – 1m Art.-Nr. Amb/Ad.

1951 3 1951 4 1/100 1951 5 1951 6 1952 6 10 1/50 1951 8 1952 8 1/10 1951 10 1952 10 1/25 1951 12 1951 16 1/10

1950 20 1/10 1950 24 1/5 1950 30 1

Pasl.çelik A2 – 1m Art.-Nr. Amb/Ad.

Pasl.çelik A4 – 1m Art.-Nr. Amb/Ad.

1954 4 1954 5 1954 6 1954 8 1954 10 1954 12 1954 14 1954 16 1954 18 1954 20 1954 22 1954 24 1954 27 1954 30

1953 4 1953 5 1953 6 1953 8 1953 10 1953 12 1953 14 1953 16 1953 18 1953 20

1/100 1/50 1/25

1/10

1/5 1

1/100 1/50 1/25

1/10

1953 24 1/5 1953 30 1

Çelik 4.8 gal., mavi pas. 1m Art.-Nr. Amb/Ad. 1958 3 1958 4 1958 5 1958 6 1958 8 1958 10 1958 12 1958 14 1958 16 1958 18 1958 20 1958 22 1958 24 1958 27 1958 30 1958 36

Çelik 4.8 gal., mavi pas.. 2m Art.-Nr. Amb/Ad.

Çelik 4.8 gal., mavi pas. 3m Art.-Nr. Amb/Ad.

1/100

1/50 1/25

1/10

1/5

1958 06 1/25/50 1958 08 1/25 1958 008 1/25 1958 001 0 1958 010 1/10 1/25/50 1958 012 1958 001 2 1958 016 1/10

1958 001 6 1/5

1958 020 1/5

1958 002 0 1/5

1958 024 1/5/10 1958 002 4 1/5

1

Çelik 8.8 gal., sarý pas. 1m Art.-Nr. Amb/Ad.

1959 5 1959 6 1959 8 1959 10 1959 12 1959 14 1959 16 1959 18 1959 20 1959 22 1959 24 1959 27 1959 30

Mesafe Somunlarý Model: 6-köþe

Çelik 4.6 galvanizli, mavi pasifize Diþ Ø d s mm e mm

MWF - 04/07 - 20009_TR - ©

Diþ Ø d

M6

M8

l mm 20 25 30 50 20 25 30 50

M6 10 11,05

M8 11 12,16

Çelik 4.6 gal., mavi pas. Art.-Nr. 1974 6 20 1974 6 25 1974 6 30 1974 6 50 1974 8 20 1974 8 25 1974 8 30 1974 8 50

Amb/ Ad.

M 10 13 14,38 Diþ Ø d

100 50

M 10

500 100

M 12

50 100

M 16 M 20

M 12 17 18,9 l mm 20 25 30 40 40 50 40 50

M 16 24 26,75

M 20 30 32,95

Çelik 4.6 gal., mavi pas. Art.-Nr. 1974 10 20 1974 10 25 1974 10 30 1974 10 40 1974 12 40 1974 12 50 1974 16 40 1974 20 50

03 1620

Amb/ Ad.

50

10

1/100 1/50 1/25

1/10


Yüksek Dayanýmlý Kör perçinler dxl

Delik Ø mm

mm

Sýkýþtýrma bölgesi mm

6,5 x 10,5 6,7 – 6,9 2,8 – 4,8 6,5 x 12,5 6,7 – 6,9 4,8 – 6,8

k

mm

mm

13,1

6,5 x 14,5 6,7 – 6,9 6,8 – 8,8 6,5 x 16,5 6,7 – 6,9 8,8 – 10,8 Kesme kopma mukv. & çekme kopma mukv. n

dk

2,8

Kesme kopma mukv. N

n Çekme kopma mukv. N

9000 7000 6000 5000

6220 6820

2730 2930

0913 865 48 0913 865 68

7610 7640

2830 3070

0913 865 88 100/500 0913 865 108 100/500

100/500 100/500

Yassý Yuvarlak Kafa

3070

6,5 x 12,5

6,5 x 14,5

Yassý yuvarlak baþlý Dayanýklý perçinleme

7640

6,5 x 10,5

2830

1000

7610

2930

2730

2000 0

6820

6220

3000

Amb/ Ad.

Kovan: Alüminyum Ýþ parçasý no. 3.3523 Zýmba: Alüminyum Ýþ parçasý no 3.4365

8000

4000

Kesme Çekme Art.-Nr. kopma- kopma mukv.N mukv.N

ZEBRA kör perçinleri Art. Ön Kodu 0913 8 ve Art. Ön Kodu 0913 9 yüksek dayanýmlý sýfatýný daima perçin kovanýnýn kafasý yüksekliðinde kopmasý ve bu sayede bütün perçin uzunluðu boyunca bir taþýma fonksiyonunu üstlenen taþýyýcý zýmbalar dolayýsý ile kazanýrlar.Bu özellik baðlantýnýn yüksek kalitesinin sabit kalmasýný saðlar. Düzgün büyük ve temiz þekillenmiþ kapatma kafasý perçinin delikten kaçmasýný önler. Bu þekilde ince cidarlý yapý elemanlarý da güvenli ve dayanýklý olacak þekilde birleþtirilebilir. Bir bakýþta avantajlar: l Zýmba kopmasý oturma kafasý yüksekliðinde. l Büyük kapatma baþlýðý. l Zýmba kilidi. l Taþýyýcý zýmba sayesinde son derece yüksek kesme mukavemeti. l Perçinin çýkmasýna karþý emniyetli. l Emniyet, zýmba kaybolmaz, ses çýkartmaz.

6,5 x 16,5

Ýlave iþleme aletleri: dk

k

mm

mm

Kesme Çekme Art.-Nr. kopma kopma mukv.N mukv.N

6,5 x 9,0 6,7 – 6,9 1,5 – 3,5

10500

9000

0913 965 35

100/500

6,5 x 10,5 6,7 – 6,9 2,8 – 4,8 6,5 x 12,5 6,7 – 6,9 4,8 – 6,8

2,8

12000 12500

9000 9000

0913 965 48 0913 965 68

100/500 100/500

15000 16000

9000 9000

0913 965 88 100/500 0913 965 108 100/500

dxl

Delik Ø mm

mm

Sýkýþtýrma bölgesi mm

13,1

6,5 x 14,5 6,7 – 6,9 6,8 – 8,8 6,5 x 16,5 6,7 – 6,9 8,8 – 10,8 Kesme kopma mukv. & çekme kopma mukv. n n

Kesme kopma mukv. N Çekme kopma mukv. N

18000 14000 12000

16000 9000

9000

9000

12500

9000

9000

4000

10500

6000

12000

8000

15000

10000

Yassý Yuvarlak Kafa

MWF - 03/06 - 04523_TR - ©

6,5 x 9,5

Kör perçin delik içine yerleþtirilir.

6,5 x 6,5 x 12,5 6,5 x 10,5 d x l (mm) 14,5

6,5 x 16,5

Kapama baþlýðýnýn oluþmasý esnasýnda zýmba kilitlenir.

2000 0

Pnömatik perçin cihazý PNG 121 Art.-Nr. 0703 937 3 Uygulamalar: l

Zýmba: Çelik galvanizli, sarý pasifize Ýþ parçasý no. 1.1172 Zýmba : elik galvanizli, sarý pasifize Ýþ parçasý no. 1.6546

16000

N

Amb/ Ad.

Perçin zýmbasý oturma baþlýðý yüksekliðinde kopar ve baðlantýnýn taþýyýcý elemaný haline gelir.

03 1630


Yüksek Mukavemetli Perçinler dxu

Delik Ø

mm mm 6,5 x 10,5 6,7 - 6,9

Sýkma aralýðý mm 2,8 - 4,8

6,5 x 12,5 6,7 - 6,9 6,5 x 14,5 6,7 - 6,9 6,5 x 16,5 6,7 - 6,9

4,8 - 6,8 6,8 - 8,8 8,8 - 10,8

Kesme kopma mukavemeti & çekme kopma mukavemeti 9000

dk

k

dm

mm

mm

mm

13,4 2,7

n Kesme kopma muk. N n Çekme kopma muk. N

8000 7000 6000 5000

6000 6500 7000 7000

2700

1913 865 48 1913 865 68 1913 865 88 1913 865 108

Amb. Ad.

100

Yassý Yuvarlak Başlı Perçin Kovan: alüminyum Çivi: alüminyum

7000

6,5 x 12,5 6,5 x 14,5 d x l (mm)

Yassý yuvarlak baþlý Dayanýmlý perçinleme

ZEBRA® perçinler (Art. Ön Kodu 0913 8 ve Art. Ön Kodu 0913 9), daima perçin kovanýnýn kafasý yüksekliðinde kopmasý ve bu sayede bütün perçin uzunluðu boyunca bir taþýma fonksiyonunu üstlenen taþýyýcý gövde sayesinde ilave “yüksek mukavemet” kazanýrlar. Baðlantýnýn yüksek kalitesinin sabit kalmasýný saðlarlar. Düzgün büyük ve temiz þekillenmiþ kapatma kafasý perçinin delikten kaçmasýný önler. Bu þekilde ince cidarlý yapý elemanlarý da güvenli ve dayanýklý olacak þekilde birleþtirilebilir. Bir bakýþta avantajlar: l

2700

6,5 x 10,5

2700

1000

2700

2700

2000 0

6500

3000

6000

4000

7000

N

4,2

Kesme Çekme Art.-Nr. kopma kopma muk. N muk. N

l l

6,5 x 16,5

l

l l

Çivi, oturma kafasý yüksekliðinde kopar. Büyük kapatma baþlýðý. Çivi kilidi. Taþýyýcý zýmba sayesinde son derece yüksek kesme mukavemeti. Perçinin delikten kaçmasýna karþý güvenli. Emniyetlidir, çivi kaybolmaz, ses çýkartmaz.

Ýlave iþleme aletleri: l

l

dxu

Delik Ø

Sýkma aralýðý

dk

k

dm

mm 6,5 x 9,0 6,5 x 10,5 6,5 x 12,5 6,5 x 14,5 6,5 x 16,5

mm 6,7 - 6,9 6,7 - 6,9 6,7 - 6,9 6,7 - 6,9 6,7 - 6,9

mm 1,5 - 3,5 2,8 - 4,8 4,8 - 6,8 6,8 - 8,8 8,8 - 10,8

mm

mm

mm

Kesme kopma mukavemeti & çekme kopma mukavemeti 18000

13,4 2,7

n Kesme kopma muk. N n Çekme kopma muk. N

16000 14000 12000

8800

8800

8800

12500

8800

8800

4000

10500

6000

12000

8000

16000

10000

16000

N

4,2

Kesme Çekme Art.-Nr. kopma kopma muk. N muk. N 10500 12000 8800 12500 16000 16000

1913 965 35 1913 965 48 1913 965 68 1913 965 88 1913 965 108

MWF - 11/08 - 20012_TR - ©

Uygulamalar: 500 100/ 500

Yassý Yuvarlak Başlı Perçin

Kör perçin delik içine yerleþtirilir.

Kapama baþlýðýnýn oluþmasý esnasýna zýmba kilitlenir.

Kovan: Kovan: Galvanizli çelik, mavi pasifize (A2K) Çivi: Galvanizli çelik, mavi pasifize (A2K)

2000 0

Amb. Ad.

Pnömatik perçin cihazý PNG122 Art.-Nr. 1703 937 33 Kollu perçin cihazý HNG 28 Art.-Nr. 1949 800

Perçin zýmbasý oturma baþlýðý yüksekliðinde kopar ve baðlantýnýn taþýyýcý elemaný haline gelir.

6,5 x 9,0 6,5 x 10,5 6,5 x 12,5 6,5 x 14,5 6,5 x 16,5 d x l (mm)

03 1640


Kör Perçinler Yassý yuvarlak kafalý Kovan: Çelik galvanizli, sarý pasifize Zýmba: Çelik galvanizli, sarý pasifize Orta mukavemetli perçinler Sýkýþtýrma bölgesi mm

dk

k

mm

Delik Ø mm

mm

mm

Kesme Çekme Art.-Nr. kopma kopma muk. N muk. N

3,2 x 6,6 3,2 x 9,2 3,2 x 11,5 4,0 x 7,5 4,0 x 9,5

3,3 – 3,4 3,3 – 3,4 3,3 – 3,4 4,1 – 4,3 4,1 – 4,3

1,0 – 3,0 – 5,0 – 1,0 – 3,0 –

3,0 5,0 7,0 3,0 5,0

6,5 6,5 6,5 7,7 7,7

1,2 1,2 1,2 1,3 1,3

1200 1750 2500 2400 3500

1300 1300 1300 2800 2800

0913 132 30 0913 132 50 0913 132 70 0913 140 30 0913 140 50

4,0 x 12,5 4,8 x 8,8 4,8 x 11,3

4,1 – 4,3 4,9 – 5,1 4,9 – 5,1

5,0 – 7,0 1,5 – 3,5 3,5 – 6,0

7,7 9,3 9,3

1,3 1,3 1,3

4100 3600 4200

2800 3800 3800

0913 140 70 100/500 0913 148 35 100/500 0913 148 60 100/500

4,8 x 14,3 4,8 x 19,5

4,9 – 5,1 4,9 – 5,1

6,0 – 8,5 9,0 – 13,5

9,3 9,3

1,3 1,3

5600 5600

3800 3800

0913 148 85 100/500 0913 148 195 250

dxl

n n

Kesme kopma mukv. & çekme kopma mukv.

l l

100/500 100/500 100/500 100/500 100/500

l l l

Sivriltilmiþ giriþ uçlarý Kendine has þekil deðiþtirme biçimi. Delik alan baskýsý. Zýmba kilitlenmesi. Piyasadaki diðer pop perçinlere oranla daha yüksek mekanik mukavemet.

Kesme kopma mukv N Çekme kopma mukv N

5600 3800

3800

4,8 x 8,8

4200

3600

4,0 x 9,5 4,0 x 12,5 d x l (mm)

3800

2800

4,0 x 7,5

2800

3500

2400

3,2 x 11,5

2800

1300

3,2 x 9,2

2500

1300

1750

1300

1200

3,2 x 6,6

4100

N

5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

Amb/ Ad.

4,8 x 11,3 4,8 x 14,3 4,8 x 19,5

Pop Perçinler Yassý yuvarlak kafalý Kovan: Paslanmaz çelik A2 Zýmba: Paslanmaz çelik A2

3,3 – 3,4 3,3 – 3,4

1,0 – 3,0 3,0 – 5,0

6,5 6,5

1,2 1,2

1600 1700

2000 2000

0913 32 30 100/200/500 0913 32 50 100/500

3,2 x 11,5 4,0 x 7,5 4,0 x 9,5 4,0 x 12,5

3,3 – 3,4 4,1 – 4,3 4,1 – 4,3 4,1 – 4,3

5,0 – 7,0 1,0 – 3,0 3,0 – 5,0 5,0 – 7,0

6,5 7,7 7,7 7,7

1,2 1,3 1,3 1,3

3200 5200 5200 5200

2000 4000 4000 4000

0913 32 0913 40 0913 40 0913 40

4,8 x 8,8 4,8 x 11,3 4,8 x 14,3

4,9 – 5,1 4,9 – 5,1 4,9 – 5,1

1,5 – 3,5 3,5 – 6,0 6,0 – 8,5

9,3 9,3 9,3

1,3 1,3 1,3

5500 5500 5500

5000 5000 5000

0913 48 35 100/500 0913 48 60 100/500 0913 48 85 100/500

MWF - 05/04 - 03570_TR - ©

l l

70 30 50 70

100/500 100/500 100/500 100/500

l

Sivriltilmiþ giriþ uçlarý Kendine has þekil deðiþtirme biçimi. Delik alan baskýsý. Zýmba kilitlenmesi.

Kesme kopma mukv. & çekme kopma mukv. n n 6000

Çekme kopma mukv N

5000 4000 N 3000 2000 1000 0

3,2 x 6,6

3,2 x 9,1 3,2 x 11,5 d x l (mm)

03 1650

Kesme kopma mukv. N

5000 5500

3,2 x 6,6 3,2 x 9,1

l

4000 5200

mm

Amb/ Ad.

2000 3200

mm

Kesme Çekme Art.-Nr. kopma kopma muk. N muk. N

2000 1700

k

2000 1600

Sýkýþtýrma bölgesi mm

dk

mm

Delik Ø mm

dxl

4,0 x 7,5 4,8 x 8,8 4,0 x 9,5 4,8 x 11,3 4,0 x 12,5 4,8 x 14,3


Çok Amaçlý Perçinler Yassý yuvarlak kafa k

Ø mm

Sýkýþtýrma dk bölgesi mm mm

mm

Kesme Çekme Art.-Nr. kopma kopma muk. N lmuk.N

5,0 x 5,1 5,0 x 5,1

1,0 – 4,0 1,0 – 9,0

1,9 1,9

900 900

dxl

Delik

mm 4,8 x 15,0 4,8 x 21,0

9,8 9,8

0914 048 50 0914 048 100

1200 1200

Amb. Ad.

Kovan: Alüminyum Zýmba: Alüminyum Özel perçin alaný Kesme kopma muk. & Çekme kopma muk. n

Kesme kopma muk. N

n Çekme kopma muk. N

1400

250 250

1200 1000 800

1200

N

600

900

400 200 0

4,8

d (mm)

Plastik Vida Kapaklarý Art.-Nr. 0914 048 50 0914 048 100 için d mm 11,5 11,5

Renk Siyah Bembeyaz

RAL-Nr. 9005 9010

Art.-Nr. 0590 914 1 0590 914 2

Amb./ Ad. 500 500

Soft (çengelli) Kör perçin Kovan: Alüminyum Zýmba: Çelik galvanizli, mavi pasifize

9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200

MWF - 05/03 - 09106_TR - ©

1,5 – 5,0 4,0 – 6,5 6,0 – 9,0 8,0 – 11,0 10,0 – 13,0 12,0 – 15,0 15,0 – 20,0 20,0 – 25,0 0,5 – 4,0 2,0 – 6,0 4,0 – 8,0 6,0 – 10,0 8,0 – 12,0 10,0 – 14,0 8,0 – 15,0 12,0 – 16,0 16,0 – 19,0 19,0 – 24,0 24,0 – 29,0 29,0 – 34,0

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400

0937 004 10 0937 004 12 0937 004 14 0937 004 16 0937 004 18 0937 004 20 0937 004 25 0937 004 30 0937 004 810 0937 004 812 0937 004 814 0937 004 816 0937 004 818 0937 004 820 0937 004 821 0937 004 822 0937 004 825 0937 004 830 0937 004 835 0937 004 840

03 1660

Kesme kopma muk. & Çekme kopma muk. n

Kesme kopma muk. N

n Çekme kopma muk. N

2500

500 500 500 500 500 500 250 250 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

2000 1500 N 1000 500 0

2400

4,1 – 4,5 4,1 – 4,5 4,1 – 4,5 4,1 – 4,5 4,1 – 4,5 4,1 – 4,5 4,1 – 4,5 4,1 – 4,5 4,9 – 5,3 4,9 – 5,3 4,9 – 5,3 4,9 – 5,3 4,9 – 5,3 4,9 – 5,3 4,9 – 5,3 4,9 – 5,3 4,9 – 5,3 4,9 – 5,3 4,9 – 5,3 4,9 – 5,3

Amb. Ad.

2200

4 x 10 4 x 12 4 x 14 4 x 16 4 x 18 4 x 20 4 x 25 4 x 30 4,8 x 10 4,8 x 12 4,8 x 14 4,8 x 16 4,8 x 18 4,8 x 20 4,8 x 21 4,8 x 22 4,8 x 25 4,8 x 30 4,8 x 35 4,8 x 40

k

1150

mm mm

Kesme Çekme Art.-Nr. kopma kopma muk.N muk.N

dk

1260

mm

Delik Ø Sýkýþtýrma min./max. bölgesi mm mm

dxl

4,0

d (mm)

4,8


Kör Perçinler Yassý yuvarlak kafalý Kovan: alüminyum Zýmba: Galvanizli çelik, mavi pasifize (A2K) dxl

Delik Ø mm mm 3,0 x 6,7 3,1 – 3,3

Sýkýþtýrma bölgesi mm 0,8 – 4,3

dk

k

dm

Kesme kopma mm mm mm muk. N 6,5 1,1 1,7 700

Çekme Art.-Nr. Amb kopma Ad. muk. N 820 0915 300 43 500

Orta mukavemetli perçinler Kesme kopma mukv & çekme kopma mukv

n n

Kesme kopma mukv. N Çekme kopma mukv N

2000 1500 N 1000

820

700

500 0

3,0 d (mm)

Kör Perçinler Yassý yuvarlak kafalý Kovan: Alüminyum, siyah eloksal Zýmba: Galvanizli çelik, mavi pasifize (A2K) dxl

Sýkýþtýrma bölgesi mm

750 750 1200 1200 1200 1600 1600 1600

820 820 1600 1600 1600 2230 2230 2230

0915 593 28 0915 593 211 0915 594 010 0915 594 013 0915 594 017 0915 594 810 0915 594 815 0915 594 825

500 500 500 500 250 250 250 250

2500

n n

Kesme kopma mukv. N Çekme kopma mukv. N

2000 1500 N 1000 500 0

3,2

4,0 d (mm)

2230

1,8 1,8 2,2 2,2 2,2 2,7 2,7 2,7

Kesme kopma mukv. & çekme kopma mukv.

1600

1,1 1,1 1,4 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6

Amb Ad.

1600

6,4 6,4 8,0 8,0 8,0 9,6 9,6 9,6

dm

1200

3,3 – 3,5 0,8 – 4,8 3,3 – 3,5 4,0 – 8,0 4,1 – 4,3 1,2 – 6,3 4,1 – 4,3 4,0 – 9,6 4,1 – 4,3 6,4 – 12,7 4,9 – 5,1 1,6 – 6,3 4,9 – 5,1 4,8 – 11,1 4,9 – 5,1 12,7 – 19,8

k

750

3,2 x 8,0 3,2 x 11,0 4,0 x 10,0 4,0 x 13,0 4,0 x 17,0 4,8 x 10,0* 4,8 x 15,0 4,8 x 25,0

Kesme Çekme Art.-Nr. kopma kopma mm mm mm muk. N muk. N dk

820

mm

Delik Ø mm

4,8

* Ø 4,8 için yapý denetim ruhsatý

Kör Perçinler Yassý yuvarlak kafalý dk

dm

Amb Ad.

2500

Kesme kopma mukv. N Çekme kopma mukv. N

2000 1500 N 1000

0

750

500

* Ø 4,8 için yapý denetim ruhsatý

03 1670

n n

3,2

4,0 d (mm)

2230

500 500 500 500 250 250

Kesme kopma mukv. & çekme kopma mukv

1600

mm 6,4 6,4 8,0 8,0 9,6 9,6

Kesme Çekme Art.-Nr. kopma kopma mm mm muk. N muk. N 1,1 1,8 750 820 0915 583 28 1,1 1,8 750 820 0915 583 211 1,4 2,2 1200 1600 0915 584 010 1,4 2,2 1200 1600 0915 584 013 1,6 2,7 1600 2230 0915 584 810 1,6 2,7 1600 2230 0915 584 815 k

1600

Sýkýþtýrma bölgesi mm 0,8 – 4,8 4,0 – 8,0 1,2 – 6,3 4,0 – 9,6 1,6 – 6,3 4,8 – 11,1

1200

Delik Ø mm mm 3,2 x 8 3,3 – 3,5 3,2 x 11 3,3 – 3,5 4,0 x 10 4,1 – 4,3 4,0 x 13 4,1 – 4,3 4,8 x 10* 4,9 – 5,1 4,8 x 15 4,9 – 5,1

820

MWF - 05/08 - 03567_TR - ©

dxl

Kovan: Alüminyum, kafalarý boyalý perçinler Bembeyaz RAL 9010 Zýmba: Galvanizli çelik, mavi pasifize (A2K)

4,8


Kör Perçinler Yassý Yuvarlak Kafalý Kovan: Alüminyum AIMg 2,5 Zýmba: Galvanizli çelik, mavi pasifize (A2K) dxl

Delik Ø mm

mm

Sýkýþtýrma bölgesi mm

3,2 x 8 3,3 – 3,5 0,5 – 4,8 3,2 x 11 3,3 – 3,5 4,0 – 8,0 4,0 x 10 4,1 – 4,3 1,2 – 6,3 4,0 x 13 4,1 – 4,3 4,0 – 9,6 4,0 x 17 4,1 – 4,3 6,4 – 12,7 4,8 x 10* 4,9 – 5,1 1,6 – 6,3 4,8 x 15 4,9 – 5,1 4,8 – 11,1 4,8 x 25 4,9 – 5,1 12,7 – 19,8

Kesme Çekme Art.-Nr. kopma kopma mm mm mm muk. N muk. N

dk

k

dm

6,4 6,4 8,0 8,0 8,0 9,6 9,6 9,6

1,1 1,1 1,4 1,4 1,4 1,4 1,6 1,6

1,8 1,8 2,2 2,2 2,2 2,7 2,7 2,7

750 750 1200 1200 1200 1600 1600 1600

1000 1000 1600 1600 1600 2200 2200 2200

0915 532 8 0915 532 11 0915 540 10 0915 540 13 0915 540 17 0915 548 10 0915 548 15 0915 548 25

Amb. Ad. 500 500 500 500 250 250 250 250

Orta mukavemetli perçinler ZEBRA® Kör perçinin özellikleri: 1. Perçin baðlantýsýnýn kalitesi yüksektir. l l

l

l

* = Yapý denetim ruhsatý Kesme Kopma Mukkavemeti ve Çekme Kopma Mukkavemeti 3000

n Kesme kopma muk. N n Çekme kopma muk. N

l l

2500

2. Sýkma uzunluðu alaný dolayýsýyla tip

2000 N

1500

2200

1600

3,2

1200

1000

750

0

1600

1000 500

Temiz ve saðlam kapatma iþlemi Güvenilir patentli perçin zýmbasý kilitlemesi. Sabit yükseklikte çekme ve kesme mukavemeti. Yüksek mukavemetli perçin baðlantýlarý, darbeye ve su sýçramasýna dayanýklý. Büyük þaft genleþmesi. Deliði maksimum oranda doldurulmasý, büyük delinmiþ delikler için de geçerlidir.

l

l 4,0 d (mm)

4,8

sýnýrlamasý Depoda bulundurulan tip çeþitlerinin azaltýlmasý. Ýþleme esnasýnda daha az hata kaynaðý bulunur.

Set

Ýçerik: 6 Boyutlar 3,2 x 8,0 - 4,8 x 15 = 1000 parça + 1 Zebra el perçin pensesi Art.-Nr. 0915 12

MWF - 05/08 - 09107_TR- ©

Art.-Nr. 0964 915 50

03 1671


Geniþ Kullaným Alanlý Perçinler Büyük perçin baþlýðý dxu

Delik Ø

mm

mm

4,8 x 10,0 4,9 - 5,1 4,8 x 17,0 4,9 - 5,1 4,8 x 25,0 4,9 - 5,1

Sýkma aralýðý mm 1,5 - 6,0 6,5 - 12,5 12,0 - 19,5

dk

k

dm

mm

mm

mm

Kesme Çekme Art.-Nr. kopma kopma muk. N muk. N

16,0 1,8

2,7 2,7 2,7

1470 1470 1470

16,0 1,8 16,0 1,8

2400 2400 2400

0915 048 10 0915 048 17 0915 048 25

Amb. Ad. 250 250 250

Kovan: Alüminyum Zýmba: Galvanizli çelik, mavi pasifize (A2K) Orta mukavemetli perçinler

Kesme kopma mukavemeti & çekme kopma mukavemeti 2500

n Kesme kopma muk. N n Çekme kopma muk. N

2000 N 1500

2400

500

1470

1000

0

d x l (mm)

Perçinler

Büyük perçin baþlýðý Kovan: Alüminyum, siyah eloksal Zýmba: Galvanizli çelik, mavi pasifize (A2K) Kesme kopma mukavemeti & çekme kopma mukavemeti

dxu

Delik Ø

mm

mm

k

dm

mm

mm

mm

Kesme Çekme Art.-Nr. kopma kopma muk. N muk. N

1,5 - 6,0 6,5 - 12,5 12,0 - 19,5

16,0 1,8 16,0 1,8 16,0 1,8

2,7 2,7 2,7

1470 1470 1470

2400 2400 2400

0915 948 10 0915 948 17 0915 948 25

Amb. Ad.

2500 2000

250 250 250

N 1500 1000 500

2400

dk

1470

4,8 x 10,0 4,9 - 5,1 4,8 x 17,0 4,9 - 5,1 4,8 x 25,0 4,9 - 5,1

Sýkma aralýðý mm

n Kesme kopma muk. N n Çekme kopma muk. N

0

d x l (mm)

Perçinler

Büyük perçin baþlýðý Kovan: Alüminyum Zýmba: Paslanmaz çelik A2 Kesme kopma mukavemeti & çekme kopma mukavemeti

dxu

Delik Ø

mm

mm

4,8 x 10,0 4,9 - 5,1

MWF - 05/08 - 03569_TR - ©

k

dm

mm

mm

mm

Kesme Çekme Art.-Nr. kopma kopma muk. N muk. N

1,5 - 6,0 6,5 - 12,5 12,0 - 19,5

16,0 1,8 16,0 1,8 16,0 1,8

2,7 2,7

1470 1470

2400 2400

0915 148 64 250 0915 148 127 250

2,7

1470

2400

0915 148 198 250

Amb. Ad.

2500 2000 N 1500 1000 500 0

03 1680

2400

dk

1470

4,8 x 17,0 4,9 - 5,1 4,8 x 25,0 4,9 - 5,1

Sýkma aralýðý mm

d x l (mm)

n Kesme kopma muk. N n Çekme kopma muk. N


Kör Perçinler Yassý yuvarlak kafa Kovan: Alüminyum, beyaz boyalý Zýmba: Paslanmaz çelik A2 Orta mukavemetli perçinler dxl mm

Delik Ø mm

Sýkýþtýrma dk bölgesi mm mm

4,0 x 10 4,0 x 13

4,1 – 4,3 0,5 – 6,3 4,1 – 4,3 4,0 – 9,6

8,0 8,0

Çekme kopma muk.N

Art.-Nr.

mm

Kesme kopma muk.N

1,4 1,4

1150 1150

1630 1630

0915 774 064 0915 774 096

k

Amb. Ad.

Kesme kopma muk. & Çekme kopma muk. n

Kesme kopma muk. N

n Çekme kopma muk. N 1800 1600

500 500

1400 1200 1000

1630

N

800

1150

600 400 200 0

4,0 d (mm)

Kör Perçinler Yassý yuvarlak kafa

Kovan: Çelik galvanizli, mavi pasifize (A2K) Zýmba: Çelik galvanizli, mavi pasifize (A2K)

mm

Delik Ø mm

Sýkýþtýrma dk k dm Kesme Çekme Art.-Nr. bölgesi max. kopma kopma mm mm mm mm muk.N muk.N

3,2 x 9,0 4,0 x 11,0 4,8 x 10,0 4,8 x 12,7

3,3 – 3,4 4,1 – 4,2 4,9 – 5,1 4,9 – 5,1

1,1 – 4,0 1,4 – 5,0 1,2 – 4,8 4,0 – 6,3

dxl

7,2 8,1 9,8 9,8

1,0 1,4 1,8 1,8

2,1 2,7 3,4 3,4

1335 1955 3605 4560

1710 2355 3335 3470

0916 32 0916 40 0916 48 0916 48

Amb. Ad. 40 50 47 64

n Kesme kopma muk. N n Çekme kopma muk. N

Kesme kopma muk. & Çekme kopma muk. 5000 4500 4000 3500 3000 2500

MWF - 04/08 - 09109_TR - ©

4,0 x 11,0

d (mm)

4,8 x 10,0

3470

3605

3,2 x 9,0

2355

0

1710

500

1335

1000

1955

1500

3335

2000

4560

N

500 500 250 250

4,8 x 12,7

03 1690


MONOBOLT Perçinler

Modeller: Alüminyum Galvanizli çelik, mavi pasifize (A2K) Dayanýmlý perçin alaný l l l l

MONOBOLT delik içine yerleþtirilir

Ýþleme cihazý çalýþtýrýlarak perçin zýmba kafasý içeri çekilir ve birleþtirilecek parçalarý birbirine sýkýþtýrýr.

l

l l l l

Lale þeklindeki kapatma kafasý oluþur.

dxl mm

Delik Ø mm

Sýkýþtýrma bölgesi mm

6,5 x 14,2 6,5 x 19,3

6,6 – 7,0 6,6 – 7,0

2,0 – 9,5 8,9 – 15,9

Ýþleme cihazý yardýmýyla perçin zýmbasý perçin kovaný içine kilitlenir ve yüzey hizasýnda yerleþtirme kafasýndan koparýlýr.

dk

k

mm

mm

13,1

2,7

Kesme kopma muk.N

Çekme kopma muk.N

Art.-Nr.

Amb. Ad.

5800 5800

4000 4000

0921 065 95 0921 065 159

250 250

Sadece kollu perçin pensesi , Art.-Nr. 0949 800 veya PNG 122, Art.-Nr. 0703 937 33 ve aðýz parçasý, Art.-Nr. 0946 830 ile iþlem yapýlmalýdýr.

Düzgün daðýlýmlý yüksek ön gerilime. Þekil ve kuvvet baðlantýlý kilitleme. Titreþimlere karþý mutlak dayanýklý. Yorulmaya karþý son derece olumlu davranýþ gösterir. Yüksek çekme ve kesme mukavemet deðerleri sayesinde en yüksek yüklere dayanýklý baðlantýlar elde edilir. Kaybolmaz perçin zýmba kafasý (mekanik olarak kilitli). Güvenilir delik dolgusu – hava ve su sýzdýrmaz. Son derece büyük sýkýþtýrma uzunluðu alaný. Havalý aletler kullanmak suretiyle kalite ayný kalacak þekilde hýzlý iþlem yapmak mümkün olur.

Yassý yuvarlak kafa Kovan: Alüminyum Zýmba: Alüminyum Kesme kopma muk. & Çekme kopma muk. n

Kesme kopma muk. N

n Çekme kopma muk. N

6000 5000 4000

5800

N 3000

4000

2000 1000 0

dxl mm

Delik Ø mm

Sýkýþtýrma bölgesi mm

6,5 x 14,2

6,6 – 7,0

2,0 – 9,5

6,5 x 19,3

6,6 – 7,0

8,9 – 15,9

dk

k

mm

mm

13,1

2,7

6,5 d (mm)

Kesme kopma muk.N

Çekme kopma muk.N

Art.-Nr.

Amb. Ad.

Yassý yuvarlak kafa

11 100

9500

0921 65 95

250

11 100

9500

0921 65 159

250

Kovan: Çelik galvanizli, mavi pasifize (A2K) Zýmba: Çelik galvanizli, mavi pasifize (A2K)

Sadece kollu perçin pensesi , Art.-Nr. 0949 800 veya PNG 122, Art.-Nr. 0703 937 33 ve aðýz parçasý, Art.-Nr. 0946 830 ile iþlem yapýlmalýdýr.

Kesme kopma muk. & Çekme kopma muk. n 11500 11000

N 10000 9500

8500

9500

9000

11100

MWF - 02/08 - 09110_TR - ©

10500

03 1700

Kesme kopma muk. N

n Çekme kopma muk. N

6,5 d (mm)


Kör Perçinler Yassý yuvarlak kafa Kovan: Paslanmaz çelik A2 Zýmba: Paslanmaz çelik A2 Standart perçin alaný Sýkýþtýrma bölgesi mm

dk

k

mm

Delik Ø mm

mm

mm

Kesme Çekme Art.-Nr. kopma kopma muk.N muk.N

3,2 x 4,4 3,2 x 6,0 3,2 x 8,0 3,2 x 10,0 4,0 x 7,5

3,3 3,3 3,3 3,3 4,1

0,5 – 1,3 1,3 – 2,5 2,5 – 4,5 4,5 – 6,5 1,0 – 3,5

6,4 6,4 6,4 6,4 8,0

1,2 1,2 1,2 1,2 1,4

755 755 755 755 1150

1025 1025 1025 1025 1630

0931 32 0931 32 0931 32 0931 32 0931 4

4,0 x 9,5 4,0 x 11,5 4,8 x 8,0

4,1 4,1 4,9

3,5 – 5,5 5,5 – 7,5 2,0 – 4,0

8,0 8,0 9,8

1,4 1,4 1,5

1150 1150 1550

1630 1630 2230

0931 4 95 100/500 0931 4 115 100/500 0931 48 8 500

4,8 x 11,0 4,8 x 14,0

4,9 4,9

3,5 – 6,5 6,5 – 8,5

9,8 9,8

1,5 1,5

1550 1550

2230 2230

0931 48 11 0931 48 14

Kesme kopma mukavemeti & Çekme kopma mukavemeti n Kesme kopma muk. N n Çekme kopma muk. N

2500

N 1500

500 0

3,2

4,0 d (mm)

2230

1000

1550

100/500 100/500

2000

1630

100/500 100/500 100/500 100/500 100/500

1150

45 60 80 10 75

1025

03 1710

Amb./ Ad.

755

MWF - 06/02 - 09103_TR - ©

dxl

4,8


Kör Perçinler Standart Yassý yuvarlak kafa dxl mm 2,4 x 4,0 2,4 x 6,0 2,4 x 8,0 3,0 x 4,0 3,0 x 6,0 3,0 x 8,0 3,0 x 10,0 3,0 x 12,0 3,0 x 16,0 3,0 x 20,0 3,0 x 25,0 3,2 x 6,0 3,2 x 8,0 3,2 x 10,0 4,0 x 6,0 4,0 x 8,0 4,0 x 10,0 4,0 x 12,0 4,0 x 16,0 4,0 x 20,0 4,0 x 25,0 4,8 x 8,0 4,8 x 10,0 4,8 x 16,0 4,8 x 26,0 4,8 x 30,0 4,8 x 40,0 4,8 x 45,0

Delik Sýkma alaný Ø mm mm 2,5 0,5 – 2,0 2,5 2,0 – 4,0 2,5 4,0 – 6,0 3,1 0,5 – 1,5 3,1 1,5 – 3,5 3,1 3,5 – 5,5 3,1 5,5 – 7,0 3,1 7,0 – 9,0 3,1 9,0 – 13,0 3,1 13,0 – 17,0 3,1 17,0 – 22,0 3,3 0,5 – 3,5 3,3 0,5 – 3,5 3,3 5,5 – 7,5 4,1 0,5 – 3,5 4,1 3,0 – 5,0 4,1 5,0 – 6,5 4,1 6,5 – 8,5 4,1 8,5 – 12,5 4,1 12,5 – 16,5 4,1 16,5 – 21,5 4,9 3,0 – 4,5 4,9 4,5 – 6,0 4,9 6,0 – 12,0 4,9 19,1 – 22,2 4,9 21,3 – 26,4 4,9 20,0 – 34,0 4,9 25,0 – 39,0

dk

k

dm

mm 4,8 4,8 4,8 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6

mm 0,9 0,9 0,9 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

mm

Kesme Çekme Art.-Nr. kopma kopma muk.N muk.N 0936 24 390 580 0936 24 0936 24 0936 3 0936 3 0936 3 0936 3 600 960 0936 3 0936 3 0936 3 0936 3 0936 32 800 980 0936 32 0936 32 0936 4 0936 4 0936 4 1300 1500 0936 4 0936 4 0936 4 0936 4 0936 48 0936 48 0936 48 1800 2100 0936 48 0936 48 0936 48 0936 48

1,5

1,8

1,8

2,1

2,6

Kesme kopma mukavemeti & Çekme kopma mukavemetin

Amb./Ad.

4 6 8 4 6 8 10 12 16 20 25 6 8 10 6 8 10 12 16 20 25 8 10 16 26 30 40 45

Kesme kopma muk.N

n Çekme kopma muk. N

4000 3500 3000 2500 N

2000

MWF - 08/08 - 09100_TR - ©

4,0

03 1720

1800

1500

3,2 d (mm)

1300

980

3,0

800

960

2,4

600

580

0

390

500

2100

1500 1000

1000 1000 1000 500 500 500 500 500 500 500 250 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 250 250 250 250

4,8

Kovan: AlMg 2,5 Perçin zýmbasý: Galvanizli çelik, mavi pasifize (A2K) Standart perçin alaný

Avantajlar Perçin baðlantýsýnýn kalitesi yüksektir. l Temiz ve saðlam kapatma iþlemi. l Güvenilir patentli perçin zýmbasý kilitlemesi. l Sabit yükseklikte çekme ve kesme mukavemeti. l Yüksek mukavemetli perçin baðlantýlarý, darbeye ve su sýçramasýna dayanýklý. l Perçin kovaný küçük nominal sýkma alanlarýnda bükülmez.


Lale Perçin

Yassý yuvarlak kafalý dxl mm

Delik Ø mm

Sýkýþtýrma bölgesi mm

3,2 x 6,5 3,2 x 8,0

3,3 3,3

0,5 – 2,0 2,0 – 3,5

3,2 x 9,5 3,2 x 12,5 4,0 x 8,0

3,3 3,3 4,1

3,5 – 5,0 6,5 – 8,0 0,5 – 3,5

4,0 x 9,5 4,0 x 12,7 4,8 x 8,0

4,1 4,1 4,9

3,0 – 5,0 6,5 – 8,0 0,5 – 3,5

4,8 x 9,5 4,8 x 12,0 4,8 x 15,0 4,8 x 18,0 4,8 x 21,0

4,9 4,9 4,9 4,9 4,9

3,2 – 4,8 6,4 – 7,9 7,9 – 9,5 11,0 – 13,0 13,0 – 16,0

dk

k

mm

mm

6,0

8,0

9,5

0,9

1,3

1,5

Kovan: Alüminyum Zýmba: Çelik parlak W 937-0

Kesme Çekme Art.-Nr. kopma kopma muk. N muk. N 1040

1700

2480

1440

2700

3540

Amb/ Ad.

0937 032 65 0937 032 80

500 500

0937 032 95 0937 032 125 0937 04 8

500 500 500

0937 04 10 0937 04 125 0937 048 8

500 500 500

0937 048 10 0937 048 12 0937 048 15 0937 048 18 0937 048 21

500 500 500 500 250

n n

Kesme kopma mukv. & çekme kopma mukv. 4000

Yassý yuvarlak kafa, lale þeklindeki perçin gövdesi, hava ve su sýzdýrmazlýk saðlayan perçin iþleri. Özel perçin alaný l l

Kaybolmaz perçin zýmba kafasý Perçin kovanýnýn büyük et kalýnlýðý ve daha ince zýmba sayesinde yüksek kesme mukavemeti saðlanýr.

Kesme kopma mukv. N Çekme kopma mukv. N

3500 3000 2500

3540

N

2000

0

3,2

2480

500

1700

1440

1040

1000

2700

1500

4,0 d (mm)

4,8

Lale Kör Perçinler Yassý yuvarlak kafalý

MWF - 07/05 - 03576_TR - ©

dxl mm

Delik Ø mm

Sýkýþtýrma bölgesi mm

3,2 x 6,5 3,2 x 8,0

3,3 3,3

0,5 – 2,0 2,0 – 3,5

3,2 x 9,5

3,3

3,2 x 12,5 4,0 x 8,0 4,0 x 9,5 4,0 x 12,5 4,8 x 8,0

dk

k

mm

mm

Kesme Çekme Art.-Nr. kopma kopma muk. N muk. N

Amb/ Ad.

0937 132 65 0937 132 80

500 500

3,5 – 5,0

0937 132 95

500

3,3 4,1 4,1 4,1 4,9

6,5 – 0,5 – 3,5 – 6,5 – 1,0 –

2700

0937 132 125 0937 140 80 0937 140 95 0937 140 125 0937 148 80

500 500 500 500 500

4,8 x 9,5 4,8 x 12,5 4,8 x 16,0

4,9 4,9 4,9

3,5 – 5,0 6,5 – 8,0 9,5 – 11,0

3540

0937 148 95 0937 148 125 0937 148 160

500 500 500

4,8 x 18,0 4,8 x 21,0

4,9 4,9

11,0 – 13,0 13,0 – 16,0

0937 148 180 0937 148 210

500 250

8,0 3,5 5,0 8,0 3,5

6,0

8,0

9,5

0,9

1,3

1,5

1040

1700

2480

1440

03 1730

Kovan: Alüminyum Zýmba: Paslanmaz çelik A2


Perçinler

Yassý yuvarlak kafalý Kovan: Alüminyum, siyah boyalý Zýmba: Çelik galvanize, mavi pasifize dxl mm

Standart perçin bölgesi

Sýkýþtýrma dk k dm Kesme Çekme Art.-Nr. bölgesi kopma kopma mm mm mm mm muk.N mukN

Delik Ø mm

3,2 x 8,0 3,3 4,0 x 8,0 4,1 4,0 x 16,0 4,1 4,8 x 16,0 4,9

3,5 – 5,5 9,5 1,0 3,0 – 5,0 12,0 1,4 8,5 – 12,5 12,0 1,4 6,0 – 12,0 12,0 1,4

1,75 785 2,10 1300 2,10 1300 2,60 1600

1200 1900 1900 2700

Amb/Ad.

1936 132 8 1936 14 8 500 1936 14 16 1936 148 16 n n

Kesme kopma mukv. & çekme kopma mukv. 3500

Kesme kopma mukv.N

Emniyetli birleþtirme l

l

Çekme kopma mukv. N

l

3000 2500 N

2000

3,2

1600

0

1900

500

1300

785

1200

1000

4,0 d (mm)

l

2700

1500

l l 4,8

l

Ýdeal þekil deðiþtirme özellikleri sayesinde çok çeþitli malzemelerin birleþtirilmesi mümkün olur (örn. metal ile ahþap, metal ile plastik, taþ malzemeye, betona ve diðer yapý malzemelerine sabitleme. Korozyona karþý yüksek dayaným kabiliyeti. Perçin baðlantýlarý eksenel ve radyal yükler altýnda yüksek mukavemet gösterir. Kapatma kafasýnýn birleþmesi düzgün biçimde saðlanýr. Aþýrý dönme olmaz. Geniþ yüzeyli parçalarýn birleþtirilmesi mümkündür. Montaj iþlerinde sorunsuz uygulanýr.

Perçinler

Büyük Yassý yuvarlak kafa dxl mm

Delik Ø mm

Kesme Çekme Art.-Nr. kopma kopma mm mm mm muk.N muk.N dk

k

4,0 x 8,5 4,1

3,0 – 5,0 12,0 1,4

5,0 x 8,0 5,1 5,0 x 10,0 5,1

0,5 – 4,5 4,5 – 6,0

5,0 x 12,0 5,1 5,0 x 16,0 5,1 5,0 x 20,0 5,1

6,0 – 8,0 8,0 – 12,0 11,0 1,5 12,0 – 16,0

5,0 x 25,0 5,1 5,0 x 30,0 5,1 5,0 x 8,0 5,1

16,0 – 21,0 21,0 – 25,0 0,5 – 4,5

1400

2100

2000

2800

2,7

2800

85

250

1944 11 8 1944 11 10

500 500

1944 11 12 1944 11 16 1944 11 20

500 500 250

1944 11 25 1944 11 30 1944 14 8

250 250 250

1944 14 10 1944 14 12 1944 14 14

250 250 250

1944 14 16 1944 14 18 1944 14 20

250 250 250

03 1740

Kesme kopma mukv. & çekme kopma mukv. n n 3000

Kesme kopma mukv. N Çekme kopma mukv. N

2500 2000

2800

2100

1944 4

N 1500 1000 500 0

2100

10,0 – 12,0 13,0 – 15,0 12,0 – 16,0

2,1

Amb/Ad.

2000

5,0 x 16,0 5,1 5,0 x 18,0 5,1 5,0 x 20,0 5,1

4,5 – 6,0 6,0 – 8,0 8,0 – 10,0 14,0 1,5

dm

1400

5,0 x 10,0 5,1 5,0 x 12,0 5,1 5,0 x 14,0 5,1

MWF - 08/08 - 03573 - © •

Sýkýþtýrma bölgesi mm

Kovan: Alüminyum Zýmba: Çelik galvanize, mavi pasifize (A2K)

4,0

d (mm)

5,0


Perçinler

Yassý yuvarlak kafalý Kovan: Alüminyum, siyah boyalý Zýmba: Çelik galvanize, mavi pasifize dxl mm

Standart perçin

Sýkýþtýrma dk k dm Kesme Çekme Art.-Nr. bölgesi kopma kopma mm mm mm mm muk.N mukN

Delik Ø mm

3,2 x 8,0 3,3 4,0 x 8,0 4,1 4,0 x 16,0 4,1 4,8 x 16,0 4,9

3,5 – 5,5 9,5 1,0 3,0 – 5,0 12,0 1,4 8,5 – 12,5 12,0 1,4 6,0 – 12,0 12,0 1,4

1,75 785 2,10 1300 2,10 1300 2,60 1600

1200 1900 1900 2700

Amb/Ad.

1936 132 8 1936 14 8 500 1936 14 16 1936 148 16 n n

Kesme kopma mukv. & çekme kopma mukv. 3500

Kesme kopma mukv.N

Emniyetli birleþtirme l

l

Çekme kopma mukv. N

l

3000 2500 N

2000

3,2

1600

0

1900

500

1300

785

1200

1000

4,0 d (mm)

l

2700

1500

l l 4,8

l

Ýdeal þekil deðiþtirme özellikleri sayesinde çok çeþitli malzemelerin birleþtirilmesi mümkün olur (örn. metal ile ahþap, metal ile plastik, taþ malzemeye, betona ve diðer yapý malzemelerine sabitleme. Korozyona karþý yüksek dayaným kabiliyeti. Perçin baðlantýlarý eksenel ve radyal yükler altýnda yüksek mukavemet gösterir. Kapatma kafasýnýn birleþmesi düzgün biçimde saðlanýr. Aþýrý dönme olmaz. Geniþ yüzeyli parçalarýn birleþtirilmesi mümkündür. Montaj iþlerinde sorunsuz uygulanýr.

Perçinler Büyük yassý yuvarlak kafa dxl mm

Delik Ø mm

Kesme Çekme Art.-Nr. kopma kopma mm mm mm muk.N muk.N dk

k

4,0 x 8,5 4,1

3,0 – 5,0 12,0 1,4

5,0 x 8,0 5,1 5,0 x 10,0 5,1

0,5 – 4,5 4,5 – 6,0

5,0 x 12,0 5,1 5,0 x 16,0 5,1 5,0 x 20,0 5,1

6,0 – 8,0 8,0 – 12,0 11,0 1,5 12,0 – 16,0

5,0 x 25,0 5,1 5,0 x 30,0 5,1 5,0 x 8,0 5,1

16,0 – 21,0 21,0 – 25,0 0,5 – 4,5

1400

2100

2000

2800

2,7

2800

85

250

1944 11 8 1944 11 10

500 500

1944 11 12 1944 11 16 1944 11 20

500 500 250

1944 11 25 1944 11 30 1944 14 8

250 250 250

1944 14 10 1944 14 12 1944 14 14

250 250 250

1944 14 16 1944 14 18 1944 14 20

250 250 250

03 1750

Kesme kopma mukv. & çekme kopma mukv. n n 3000

Kesme kopma mukv. N Çekme kopma mukv. N

2500 2000

2800

2100

1944 4

N 1500 1000 500 0

2100

10,0 – 12,0 13,0 – 15,0 12,0 – 16,0

2,1

Amb/Ad.

2000

5,0 x 16,0 5,1 5,0 x 18,0 5,1 5,0 x 20,0 5,1

4,5 – 6,0 6,0 – 8,0 8,0 – 10,0 14,0 1,5

dm

1400

5,0 x 10,0 5,1 5,0 x 12,0 5,1 5,0 x 14,0 5,1

MWF - 08/08 - 20010_TR - ©

Sýkýþtýrma bölgesi mm

Kovan: Alüminyum Zýmba: Çelik galvanize, mavi pasifize (A2K)

4,0

d (mm)

5,0


Somunlu Perçinler

Somunlu Perçinler

(Havþa baþý)

Somunlu perçinler, civata ve perçin kombinasyonlu baðlantý elemanlarýn olarak kullanýlýrlar. Böylece farklý malzemelerin birbirlerine civatayla kolayca monte edilmesini saðlarlar.

Çelik, sarý krom kaplamalý

Avantajlarý: l

d

Delik çapý

Sýkýþma aralýðý d2

mm

mm

mm

mm

Art.-Nr.

l

d1

l1

mm

mm

mm

Amb. /Ad.

l

l

M3

4,8

0,5 - 1,5

5,9

8,8

4,1

5,5

917 3

100/500

M4

6,4

0,5 - 1,8

6,9

10,0

6,3

6,5

917 4

100/500

M5

7,2

0,5 - 2,5

8,0

11,5

7,1

6,3

917 5

100/500

M6

9,6

0,8 - 3,3

10,7

15,0

9,5

8,7

917 6

100/250

l

M8

10,7

0,9 - 3,3

11,7

16,0

10,6

9,6

917 8

50/100

l

M 10

1,0-3,0

1,0 - 3,0

15,4

18,0

14,1

9,0

917 10

50/100

Somunlu Perçinler

(Mercimek baþlý) Somunlu Perçin Seti

Çelik, sarý krom kaplamalý

d

Delik çapý

Sýkýþma aralýðý d2

mm

mm

mm

mm

l mm

d1

l1

mm

mm

Art.-Nr.

Amb. /Ad.

M4

6,1

0,5 - 2,5

9,0

11,7

6,0

6,0

917 24

100/500

M5

7,1

0,5 - 2,5

10,0

12,1

7,0

7,0

917 25

100/500

M6

9,1

0,5 - 3,0

13,0

15,9

9,0

9,0

917 26

100/500

M8

11,1

0,5 - 3,0

16,0

17,5

11,0

11,0

917 28

50/100

M 10

13,1

1,5 - 3,5

16,0

21,0

13,0

13,0

917 210

50/100

Somunlu Perçinler

l

Tek taraftan uygulama yapýldýðýndan, kapalý profiller için de uygundur. Kolay, hýzlý ve otomatik çalýþma saðlar. Deliklere havþa açýlmasýna gerek yoktur. Sürekli yüksek kaliteli baðlantý saðlar. Diþleri güçlüdür. Boþa dönmez. Hýzlý çalýþmadan dolayý zamandan tasarruf saðlar, baðlantýlara güvenlik kazandýrýr ve iþin kalitesini arttýrýr.

Ýçeriði: M3’den M6’ya 200 adet havþa baþlý somunlu perçin, M3’den M6’ya 4 adet somunlu perçin adaptörü, 1 adet somunlu perçin tabancasý. Set, Art.-Nr. 964 917

(Havþa baþlý ve kenarý týrtýllý)

MWF - 10/04 - 20016_TR - ©

Çelik, sarý krom kaplamalý

d

Delik çapý

Sýkýþma aralýðý d2

mm

mm

mm

M4

6,1

M5

7,1 0,25 - 3,00

mm

Art.-Nr.

l

d1

l1

mm

mm

mm

Amb. /Ad.

8,0

10,5

4,05

5,4

917 74

100

8,0

11,4

7,05

6,3

917 75

100

M6

8,1

9,0

13,0

8,05

7,5

917 76

100

M8

10,1

11,0

15,5

10,05

9,0

917 78

50

M 10

12,1

13,0

17,0

12,05

10,5

917 710

50

03 1760

Özelliði: Alüminyum, ahþap, plastik, asbest ve benzeri yumuþak malzemelerde yüksek sýkma torklarýna ulaþabilmek için çok uygundur.


Küçük havþa baþlý perçin somunlarý, çelik galvanizli, mavi pasifize (A2B)

Perçin Somunlarý Perçin somunlarý perçin ve civata baðlantýsý olarak kullanýlabilir. Bunlar sayesinde ayný zamanda emniyetli baðlantýlar yapýlýr ve ayrýca ilave yapý elemanlarý piyasada bulunan civatalar kullanýlarak kolayca monte edilebilir.

d M3 M4 M5 M6 M8 M10

Delik Ø mm 4,8 6,4 7,2 9,5 10,5 14,2

Sýkýþtýrma bölgesi mm 0,3 – 1,5 0,3 – 2,0 0,5 – 3,0 0,5 – 3,0 0,5 – 3,0 1,0 – 3,0

d2

l

d1

mm 5,4 7,1 7,9 10,2 11,3 15,4

mm 8,5 10,5 12,0 14,0 16,0 17,0

mm 4,7 6,3 7,1 9,4 10,4 14,1

Kafa yüks. k mm 0,40 0,50 0,50 0,60 0,60 0,60

Art.-Nr. 0917 30 0917 40 0917 50 0917 60 0917 80 0917 100

Amb/Ad.

100/500 100/250 50/100

Yassý yuvarlak kafalý perçin somunlarý, galvanizli, mavi pasifize (A2B) çelik

Avantajlar: l Tek taraftan çalýþarak iþlem yapýlýr, bu sebeple kapalý profiller için uygundur. l Kolay, hýzlý ve önemli ölçüde otomatik iþlem yapýlabilir. l Deliklere ayrýca havþa açmak gerekmez. l Yüksek iþ kalitesi devamlý ayný kalýr. l Taþýma kabiliyetli diþ baðlantýlý dönme emniyetli birleþtirme saðlanýr. l Hýzlý çalýþma sayesinde daha fazla ekonomi, güvenli baðlantý ve yüksek kalite.

Set

d M4 M5 M6 M8 M10

Delik Ø mm 6,0 7,0 9,0 11,0 13,0

Sýkýþtýrma bölgesi mm 0,3 – 2,0 0,7 – 3,0 0,5 – 3,0 0,5 – 3,5 0,8 – 3,5

d2

l

d1

mm 9,0 10,0 13,0 16,0 19,0

mm 10,5 14,0 16,0 17,0 23,0

mm 5,9 6,9 8,9 10,9 12,9

Kafa yüks. k mm 0,8 1,0 1,5 1,5 2,0

Art.-Nr.

Amb/Ad.

0917 240 100/500 0917 250 0917 260 100/250 0917 280 50/100 0917 210 0

Küçük havþa baþlý, týrtýklý þaftlý perçin somunlarý, çelik galvanizli, mavi pasifize (A2B)

MWF - 02/08 - 03578_TR - ©

d M4 M5 M6 M8 M10

Delik Ø mm 7,0 7,0 8,0 10,0 12,0

Sýkýþtýrma bölgesi mm 0,5 – 3,0 0,5 – 3,0 0,5 – 3,0 0,5 – 3,0 0,5 – 3,0

d2

l

d1

mm 8,0 8,0 9,0 11,0 13,0

mm 10,0 11,5 13,0 15,5 16,5

mm 6,9 6,9 7,9 9,9 11,9

Kafa yüks. k mm 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

Art.-Nr.

Set, Art-Nr. 0964 917 0

Amb/Ad.

0917 740 0917 750 100 0917 760 0917 780 50 0917 710 0

03 1770

Ýçerik: 500 küçük havþa kafalý M3 ile M8 arasý perçin somunu, 5 M3 ile M8 arasý diþ zýmbasý , 1 perçin somunu pensesi Art.-Nr. 0917 1.

Uygulamalar:

Özellikle örn. alüminyum, ahþap, plastik, asbest vs. gibi yumuþak malzemelerde yüksek dönme mukavemetleri elde etmek için elveriþlidir.


Küçük havþa baþlý somunlu perçinler, çelik galvanizli, mavi pasifize (A2B)

Somunlu Perçinler Somunlu perçinler perçin ve civata baðlantýsý olarak kullanýlır. Bunlar sayesinde ayný zamanda emniyetli baðlantýlar yapýlýr ve ayrýca ilave yapý elemanlarý piyasada bulunan civatalar kullanýlarak kolayca monte edilebilir.

d M3 M4 M5 M6 M8 M10

Delik Ø mm 4,8 6,4 7,2 9,5 10,5 14,2

Sýkýþtýrma bölgesi mm 0,3 – 1,5 0,3 – 2,0 0,5 – 3,0 0,5 – 3,0 0,5 – 3,0 1,0 – 3,0

d2

l

d1

mm 5,4 7,1 7,9 10,2 11,3 15,4

mm 8,5 10,5 12,0 14,0 16,0 17,0

mm 4,7 6,3 7,1 9,4 10,4 14,1

Kafa yüks. k mm 0,40 0,50 0,50 0,60 0,60 0,60

Art.-Nr. 1917 30 1917 40 1917 50 1917 60 1917 80 1917 100

Amb/Ad.

100/500 100/250 50/100

Yassý yuvarlak kafalý somunlu perçinler, galvanizli, mavi pasifize (A2B) çelik

Avantajlar: l Tek taraftan çalýþarak iþlem yapýlýr, bu sebeple kapalý profiller için uygundur. l Kolay, hýzlý ve önemli ölçüde otomatik iþlem yapýlabilir. l Deliklere ayrýca havþa açmak gerekmez. l Yüksek iþ kalitesi devamlý ayný kalýr. l Taþýma kabiliyetli diþ baðlantýlý dönme emniyetli birleþtirme saðlanýr. l Hýzlý çalýþma sayesinde daha fazla ekonomi, güvenli baðlantý ve yüksek kalite.

Set

d M4 M5 M6 M8 M10

Delik Ø mm 6,0 7,0 9,0 11,0 13,0

Sýkýþtýrma bölgesi mm 0,3 – 2,0 0,7 – 3,0 0,5 – 3,0 0,5 – 3,5 0,8 – 3,5

d2

l

d1

mm 9,0 10,0 13,0 16,0 19,0

mm 10,5 14,0 16,0 17,0 23,0

mm 5,9 6,9 8,9 10,9 12,9

Kafa yüks. k mm 0,8 1,0 1,5 1,5 2,0

Art.-Nr.

Amb/Ad.

1917 240 100/500 1917 250 1917 260 100/250 1917 280 50/100 1917 210 0

Küçük havþa baþlý, týrtýklý þaftlý perçin somunlarý, çelik galvanizli, mavi pasifize (A2B)

MWF - 02/08 - 20011_TR - ©

d M4 M5 M6 M8 M10

Delik Ø mm 7,0 7,0 8,0 10,0 12,0

Sýkýþtýrma bölgesi mm 0,5 – 3,0 0,5 – 3,0 0,5 – 3,0 0,5 – 3,0 0,5 – 3,0

d2

l

d1

mm 8,0 8,0 9,0 11,0 13,0

mm 10,0 11,5 13,0 15,5 16,5

mm 6,9 6,9 7,9 9,9 11,9

Kafa yüks. k mm 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

Art.-Nr.

Set, Art-Nr. 1964 917 0

Amb/Ad.

1917 740 1917 750 100 1917 760 1917 780 50 1917 710 0

03 1780

Ýçerik: 500 küçük havþa kafalý M3 ile M8 arasý perçin somunu, 5 M3 ile M8 arasý diþ zýmbasý , 1 perçin somunu pensesi Art.-Nr. 1917 1.

Uygulamalar:

Özellikle örn. alüminyum, ahþap, plastik, asbest vs. gibi yumuþak malzemelerde yüksek dönme mukavemetleri elde etmek için elveriþlidir.


Perçin Somunlarý Yassý yuvarlak kafalý Paslanmaz çelik A2 Diþ d

Delik Ø mm

M4

6,0

M5

7,0

M6

9,0

M8

11,0

M10

13,0

Sýkýþtýrma bölgesi s mm 0,3 – 2,5 2,5 – 4,0 0,3 – 3,0 3,1 – 4,5 0,5 – 3,0 3,1 – 5,0 0,5 – 3,0 3,0 – 6,0 0,5 – 3,0 3,0 – 6,0

d2

l

mm

Kafa d1 yüks. k mm mm

mm

Art.-Nr.

9,0 9,0 10,0 10,0 12,0 12,0 15,0 15,0 16,0 16,0

1,1 1,1 1,1 1,1 1,6 1,6 1,6 1,6 2,1 2,1

11,3 12,8 13,3 14,8 16,3 17,8 17,8 20,3 19,3 22,3

0942 10 0942 20 0942 10 0942 20 0942 10 0942 20 0942 10 0942 20 0942 10 0942 20

5,9 5,9 6,9 6,9 8,9 8,9 10,9 10,9 12,9 12,9

A2

Amb/Ad.

4 4 5 5 6 6 8 8 10 10

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Perçin Somunlarý Gömme baþ

Paslanmaz çelik A2 Diþ d

Delik Ø mm

Sýkýþtýrma bölgesi s mm

M4 M5 M6 M8 M10

6,0 7,0 9,0 11,0 13,0

2,0 – 3,5 2,0 – 4,0 2,0 – 4,5 2,0 – 4,5 2,0 – 4,5

d2

l

mm

Kafa d1 yüks. k mm mm

mm

Art.-Nr.

9,0 10,0 12,0 14,0 16,0

1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

12,0 14,0 16,5 19,5 21,5

0942 10 0942 10 0942 10 0942 10 0942 10

5,9 6,9 8,9 10,9 12,9

A2

Amb/Ad.

04 05 06 08 010

100 100 100 100 100

Perçin Somunlarý Küçük havþa baþlý Paslanmaz çelik A2 Diþ d

Delik Ø mm

Sýkýþtýrma bölgesi s mm

M4 M5 M6 M8

7 7 8 10

0,25 – 3,00 0,25 – 3,00 0,25 – 3,00 0,25 – 3,00

d2

l

mm

Kafa d1 yüks. k mm mm

mm

Art.-Nr.

8,0 8,0 9,0 11,0

0,4 0,4 0,4 0,4

10,5 11,5 13 15,5

0942 14 0942 15 0942 16 0942 18

6,95 6,95 7,95 9,95

A2

Amb/Ad.

100 100 100 50

MWF - 03/04 - 20049_TR - ©

Perçin Somunlarý Yassý yuvarlak kafalý ve altý köþe þaftlý Diþ d M5 M6

Zýmba Sýkýþtýrma d2 deliði Ø bölgesi s SW1 mm mm mm

Kafa SW yüks. k mm

l

7,1 9,1

1,0 1,5

0,5 – 3,0 0,5 – 3,0

10,0 13,0

7,0 9,0

Amb/Ad.

mm

Çelik galv, sarý pasifize Art.-Nr.

12,5 14,5

0948 305 12 0948 306 14

100 100

03 1790

Çelik galvanizli, sarý pasifize l

Özel olarak VW ve DaimlerChrysler arabalarý için.


Perçin Somunlarý Yassý yuvarlak kafalý Paslanmaz çelik A2 Diþ d

Delik Ø mm

M4

6,0

M5

7,0

M6

9,0

M8

11,0

M10

13,0

Sýkýþtýrma bölgesi s mm 0,3 – 2,5 2,5 – 4,0 0,3 – 3,0 3,1 – 4,5 0,5 – 3,0 3,1 – 5,0 0,5 – 3,0 3,0 – 6,0 0,5 – 3,0 3,0 – 6,0

d2

l

mm

Kafa d1 yüks. k mm mm

mm

Art.-Nr.

9,0 9,0 10,0 10,0 12,0 12,0 15,0 15,0 16,0 16,0

1,1 1,1 1,1 1,1 1,6 1,6 1,6 1,6 2,1 2,1

11,3 12,8 13,3 14,8 16,3 17,8 17,8 20,3 19,3 22,3

0942 10 0942 20 0942 10 0942 20 0942 10 0942 20 0942 10 0942 20 0942 10 0942 20

5,9 5,9 6,9 6,9 8,9 8,9 10,9 10,9 12,9 12,9

A2

Amb/Ad.

4 4 5 5 6 6 8 8 10 10

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Perçin Somunlarý Gömme baþ

Paslanmaz çelik A2 Diþ d

Delik Ø mm

Sýkýþtýrma bölgesi s mm

M4 M5 M6 M8 M10

6,0 7,0 9,0 11,0 13,0

2,0 – 3,5 2,0 – 4,0 2,0 – 4,5 2,0 – 4,5 2,0 – 4,5

d2

l

mm

Kafa d1 yüks. k mm mm

mm

Art.-Nr.

9,0 10,0 12,0 14,0 16,0

1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

12,0 14,0 16,5 19,5 21,5

0942 10 0942 10 0942 10 0942 10 0942 10

5,9 6,9 8,9 10,9 12,9

A2

Amb/Ad.

04 05 06 08 010

100 100 100 100 100

Perçin Somunlarý Küçük havþa baþlý Paslanmaz çelik A2 Diþ d

Delik Ø mm

Sýkýþtýrma bölgesi s mm

M4 M5 M6 M8

7 7 8 10

0,25 – 3,00 0,25 – 3,00 0,25 – 3,00 0,25 – 3,00

d2

l

mm

Kafa d1 yüks. k mm mm

mm

Art.-Nr.

8,0 8,0 9,0 11,0

0,4 0,4 0,4 0,4

10,5 11,5 13 15,5

0942 14 0942 15 0942 16 0942 18

6,95 6,95 7,95 9,95

A2

Amb/Ad.

100 100 100 50

MWF - 03/04 - 03580_TR - ©

Perçin Somunlarý Yassý yuvarlak kafalý ve altý köþe þaftlý Diþ d M5 M6

Zýmba Sýkýþtýrma d2 deliði Ø bölgesi s SW1 mm mm mm

Kafa SW yüks. k mm

l

7,1 9,1

1,0 1,5

0,5 – 3,0 0,5 – 3,0

10,0 13,0

7,0 9,0

Amb/Ad.

mm

Çelik galv, sarý pasifize Art.-Nr.

12,5 14,5

0948 305 12 0948 306 14

100 100

03 1800

Çelik galvanizli, sarý pasifize l

Özel olarak VW ve DaimlerChrysler arabalarý için.


Ham perçin somunlarý, yassý yuvarlak baþlý

Ham Perçin Somunlarý Modeller: Yassý yuvarlak baþ ve havþa baþ

Diþ d M3 M4 M5 M6 M8 M10

Delik Ø mm 5,1 6,1 7,1 9,1 11,1 13,1

Sýkýþtýrma bölgesi mm 0,3 – 1,8 0,5 – 2,0 2,0 – 4,0 0,5 – 3,0 3,0 – 5,0 0,5 – 3,0 3,0 – 4,5 0,5 – 3,0 3,0 – 5,5 1,0 – 3,0 3,0 – 4,5

d2 mm 8,0 10,0 10,0 11,0 11,0 13,0 13,0 16,0 16,0 19,0 19,0

Kafayüksekliðik mm 0,75 0,8 0,8 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0

d1

l

Art.-Nr.

mm 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 9,0 9,0 11,0 11,0 13,0 13,0

mm 9,0 10,0 12,0 12,0 14,0 14,5 16,0 17,0 19,5 20,5 22,0

0948 20 0948 20 0948 22 0948 20 0948 22 0948 20 0948 22 0948 20 0948 22 0948 20 0948 22

Amb./Ad. 3 4 4 5 5 6 6 8 8 10 10

Malzeme: alüminyum l

100 100/500 100/500 100/500 100/500 100/250 100/250 100 100 100 100

l

Ham perçin somunlarý iki sabitleme türünü birleþtirir: Ham perçin baðlantýsý ve ilave olarak bir vidalý baðlantý. Bu sayede öncelikle vidalý baðlantýlarýn çok ince cidarlý konstrüksiyon elemanlarýnda da kullanýlmasý imkaný saðlanmýþ olur.

Ham perçin somunlarý, havþa baþlý

Diþ d M4 M5 M6 M8 M10

Delik Ø mm 6,1 7,1 9,1 11,1 13,1

Sýkýþtýrma bölgesi mm 1,5 – 3,5 3,5 – 5,0 1,5 – 4,0 4,0 – 6,5 1,5 – 4,5 4,5 – 6,0 1,5 – 4,5 4,5 – 6,0 1,5 – 3,0 3,0 – 4,5

d2 mm 8,5 8,5 9,5 9,5 11,5 11,5 13,5 13,5 15,0 15,0

Kafayüksekliðik mm 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

d1

l

Art.-Nr.

mm 6,0 6,0 7,0 7,0 9,0 9,0 11,0 11,0 13,0 13,0

mm 11,5 13,0 13,0 15,5 16,0 17,5 18,5 20,0 20,5 22,0

0948 32 0948 42 0948 32 0948 42 0948 32 0948 42 0948 32 0948 42 0948 32 0948 42

VE/St. 4 4 5 5 6 6 8 8 10 10

100/500 100/500 100/500 100/500 100/250 100/250 100 100 100 100

Uygun iþleme aletleri

Ýçerik: 5 Boyut yassý yuvarlak baþlý Alü ham perçin somunu, M3 – M8 arasý = 506 adet, 5 diþ zýmbalý aðýz parçasý M3 – M8, kör perçin pensesi Art.-Nr. 0917 1

Art.-Nr. 0964 948 15

MWF - 05/08 - 11048_TR - ©

Ham perçin somunu pensesi Art.-Nr. 0917 1

Ham perçin somunu takma pensesi HES 510 Art.-Nr. 0948 800

Ýçerik: 4 boyut havþa baþlý Alü ham perçin somunu M4 – M8arasý = 605 adet, 4 diþ zýmbalý aðýz parçasý M4 – M8 arasý, perçin pensesi Art.-Nr. 0917 1

Art.-Nr. 0964 948 25 Ham perçin takma pensesi HES 512 Art.-Nr. 0948 850 Ham perçin takma pensesi HES 412 Art.-Nr. 0964 948 900

03 1810


Ham perçin somunlarý, yassý yuvarlak baþlý

Ham Perçin Somunlarý Týrtýklý þaftlý

Diþ d M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12

Delik Ø

d2

Kafa yük- d1

u

mm

Sýkma aralýðý mm

mm

mm

mm

mm

5,0 – 5,1 6,0 – 6,1 6,0 – 6,1 7,0 – 7,1 7,0 – 7,1 9,0 – 9,1 9,0 – 9,1 11,0 – 11,1 11,0 – 11,1 12,0 – 12,1 12,0 – 12,1 16,0 – 16,1

0,5 – 3,0 0,3 – 3,0 3,1 – 4,0 0,3 – 3,0 3,1 – 4,0 0,5 – 3,0 3,1 – 4,5 0,5 – 3,0 3,1 – 5,5 0,5 – 3,0 3,0 – 6,0 1,0 – 4,0

7,0 9,0 9,0 10,0 10,0 12,0 12,0 15,0 15,0 16,0 16,0 22,0

0,9 1,1 1,1 1,1 1,1 1,6 1,6 1,6 1,6 2,1 2,1 2,1

4,9 5,9 5,9 6,9 6,9 8,9 8,9 10,9 10,9 11,9 11,9 15,9

10,0 10,0 11,5 12,0 15,0 14,5 16,0 16,0 18,5 17,0 22,0 23,0

+0/–0,5 sekliði k ″

Modeller: Yassý yuvarlak baþ ve havþa baþ

Art.-Nr. 0948 20 0948 20 0948 22 0948 20 0948 22 0948 20 0948 22 0948 20 0948 22 0948 20 0948 22 0948 20

Amb./Ad.

03 04 04 05 05 06 06 08 08 010 010 012

100 100/500 100/500 100/500 100/500 100/250 100/250 100/250 100/250 100/250 100/250 100

M4 M5 M6 M8 M10 M12

Delik Ø mm 6,0 – 6,1 7,0 – 7,1 9,0 – 9,1 11,0 – 11,1 12,0 – 12,1 16,0 – 16,1

Sýkma aralýðý mm 1,5 – 3,5 1,5 – 4,0 1,5 – 4,5 1,5 – 4,5 1,5 – 4,5 1,5 – 4,5

d2

Kafa yük- d1

mm 9,0 10,0 12,0 14,0 14,7 19,2

mm 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

+0,3/–0,7 sekliði k ″

mm 5,9 6,9 8,9 10,9 11,9 15,9

MWF - 05/08 - 11047_TR - ©

l

u

Art.-Nr.

mm 11,5 13,5 16,0 19,0 21,0 25,0

0948 32 0948 32 0948 32 0948 32 0948 32 0948 32

Amb./Ad.

04 05 06 08 010 012

100/500 100/500 100/250 100/250 100/250 100

Ham perçin takma pensesi HES 510 Art.-Nr. 0948 800

Ham perçin takma pensesi HES 512 Art.-Nr. 0948 850 Ham perçin takma pensesi HES 412 Art.-Nr. 0964 948 900

03 1820

Ham perçin somunlarý iki sabitleme türünü birleþtirir: Ham perçin baðlantýsý ve ilave olarak bir vidalý baðlantý. Bu sayede öncelikle vidalý baðlantýlarýn çok ince cidarlý konstrüksiyon elemanlarýnda da kullanýlmasý imkaný saðlanmýþ olur.

Týrtýklý þaftýn avantajlarý: l

Uygun iþleme aletleri

Ham perçin somunu pensesi Art.-Nr. 0917 1

l

l

Ham perçin somunlarý, havþa baþlý

Diþ d

Malzeme: Galvanizli çelik, mavi pasifize (A2K) Krom(VI) içermez: EU eski araç direktifi ile uyumludur.

Daha yüksek döndürme emniyeti ve sýkma torku. Bütün malzemelerin, özellikle alüminyum, plastik ve fiber camýn sabitlenmesi için uygundur.


Yassý yuvarlak baþlý ham perçin somunlarý, çelik Art.-Nr. 0948 20 0948 20 0948 22 0948 20 0948 22 0948 20 0948 22 0948 20 0948 22 0948 20 0948 22 0948 20

03 04 04 05 05 06 06 08 08 010 010 012

Diþin maks çekme kuvveti N 4.900 7.840 7.840 11.070 11.070 17.640 17.640 27.440 27.440 28.420 28.420 48.020

maks. kesme kuvveti N 990 1.660 1.660 2.760 2.760 3.430 3.430 4.410 4.410 4.900 4.900 6.860

maks. çektirme momenti Nm 3,0 4,5 4,5 6,0 6,0 20,0 20,0 29,0 29,0 32,0 32,0 43,7

Havþa baþlý ham perçin somunlarý, çelik Art.-Nr. 0948 32 0948 32 0948 32 0948 32 0948 32 0948 32

04 05 06 08 010 012

Diþin maks çekme kuvveti N 7.860 10.780 16.660 30.840 34.300 40.000

maks. kesme kuvveti N 2.210 2.320 3.660 4.720 5.050 6.000

maks. çektirme momenti Nm 4,0 5,0 16,0 18,0 28,0 40,0

Yassý yuvarlak baþlý ham perçin somunlarý, alüminyum Art.-Nr. 0948 20 0948 20 0948 22 0948 20 0948 22 0948 20 0948 22 0948 20 0948 22 0948 20 0948 22

3 4 4 5 5 6 6 8 8 10 10

Diþin maks çekme kuvveti N 1.500 2.600 2.600 4.300 4.300 6.700 6.700 11.000 11.000 17.500 17.500

maks. kesme kuvveti N – – – – – – – – – – –

maks. çektirme momenti Nm 1 3 3 4 4 6 6 18 18 28 28

Yassý yuvarlak baþlý ham perçin somunlarý, alüminyum

MWF - 05/08 - 11049_TR - ©

Art.-Nr. 0948 32 0948 42 0948 32 0948 42 0948 32 0948 42 0948 32 0948 42 0948 32 0948 42

4 4 5 5 6 6 8 8 10 10

Diþin maks çekme kuvveti N 2.600 2.600 4.300 4.300 6.700 6.700 11.000 11.000 17.500 17.500

maks. kesme kuvveti N – – – – – – – – – –

maks. çektirme momenti Nm 3 3 4 4 6 6 18 18 28 28

03 1830

Ham Perçin Somunlarýnýn Çekme Deðerleri Verilen deðerler sadece kýlavuz deðerlerdir, bu bakýmdan iþ parçasý, delik toleransý ve yüzey pürüzlülüðü gibi þartlara baðlý olarak bu deðerler deðiþebilir.


Ham Perçin Civatalar Gömme baþ

Çelik galvanize, mavi pasifize (A2K)

Ýþleme süreci

l l

1. Ham perçin civatasý

4. Vida sýkýlarak perçinleme iþlemi yapýlmalýdýr.

Diþ d M5 M6

MWF - 09/08 - 02728_TR - ©

M8

u mm 8 10 15 10 15 15 20

2. Cihaz aðýz parçasýna vidalanmalýdýr.

6. Çok sayýda sacýn vidalanmýþ yapý elemaný ile perçinlenmesi.

5. Civata sökülmelidir.

d2 mm

3. Ýþlenen parçanýn giriþ deliðine yerleþtirilmelidir.

Sýkýþtýrma Delik Ø aralýðý mm

d1 mm

l1 mm

1,5 – 2,9 6,6

6,5

9,0

10,0

1,5 – 3,4 7,8

7,7

10,0

11,5

1,5 – 3,9 9,9

9,8

12,0

13,5

Art.-Nr. 0948 715 8 0948 715 10 0948 715 15 0948 716 10 0948 716 15 0948 718 15 0948 718 20

03 1840

Ýnce cidarlý malzemelerde yüksek yüklü vida diþleri için. Kaynak edilmiþ veya tersten vidalanmýþ normal civatalarýn iþlevlerini yerine getirirler.

Uygun çalýþma takýmlarý

Ham perçin somunu takma pensesi HES 510 Art.-Nr. 0948 800

Amb. Ad.

100

Ham perçin takma pensesi HES 412 Art.-Nr. 0964 948 900


El Perçin Pensesi Alüminyum bakýr, çelik ve paslanmaz çelik Ø 2,4 mm, 3 mm ve 4 mm kör perçinlerin ve alüminyum Ø 5 mm kör perçinlerin iþlenmesi. Teknik bilgiler: Aðýrlýk 590 g, toplam uzunluk 260 mm.

Art.-Nr. 0915 12 Aðýz parçalarý 2,4 mm alü kör perçinler; delik Ø Aðýz parçasý: 1,7 mm

Art.-Nr. 0946 10 18

3,0 mm / 3,2 mm Alü, A2-kör perçinler; delik-Ø Aðýz parçasý: 2,3 mm

0946 10 24

4,0 Alü, Cu-perçin (aðýz parçasý uzunl. 7,5 mm) 4 mm St.-, A2-perçin; delik-Ø Aðýz parçasý: 2,9 mm 5 mm alü alaþýmlý kör perçinler; delik-Ø Aðýz parçasý: 3,2 mm

Yedek sýkma çeneleri

0946 10 29 0946 10 32 0946 10

El Perçin Pensesi Uzun aðýz parçalý

Art.-Nr. 0915 132 0915 140 0915 150 0946 10

Aðýz parçalarý 3,2 mm kör perçinler; Aðýz parçasý delik Ø: 2,0 mm 4,0 mm kör perçinler; Aðýz parçasý delik Ø: 2,2 mm 4,8 mm kör perçinler; Aðýz parçasý delik Ø: 3,3 mm Yedek sýkma çeneleri

Ýþlenen kör perçin Ø 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm alüminyum, bakýr, çelik ve paslanmaz çelik. Uzun aðýz parçalý Zebra perçin el pensesi, özellikle içi boþ profiller için uygun. Uzun aðýz parçasý giriþ yeri, 52 mm aðýz parçasý dahil. Aðýz parçasý giriþ yeri çapý: 19 mm.

Art.-Nr. 0915 11

El Perçin Pensesi Alüminyum bakýr, çelik ve paslanmaz çelik Ø 2,4 mm, 3 mm ve 4 mm kör perçinlerin ve alüminyum Ø 5 mm kör perçinlerin iþlenmesi. Teknik bilgiler: Aðýrlýk 590 g, toplam uzunluk 260 mm.

MWF - 07/08 - 03581_TR - ©

Art.-Nr. 0949 15 Aðýz parçalarý 2,4 mm alü kör perçinler; delik Ø Aðýz parçasý: 1,7 mm 3,0 mm / 3,2 mm Alü, çelik, A2- kör perçinler; delik-Ø Aðýz parçasý: 2,3 mm 4,0 Alü, bakýr perçin (aðýz parçasý uzunl. 7,5 mm) 4 mm, A2- kör perçinler; delik-Ø Aðýz parçasý: 2,9 mm 5 mm alü alaþýmlý kör perçinler; delik-Ø Aðýz parçasý: 3,2 mm Yedek sýkma çeneleri

Art.-Nr. 0946 10 18 0946 10 24 0946 10 29 0946 10 32 0946 10

03 1850


El Perçin Pensesi döner baþlýklý l l l

Komple montaj çantasý ile 360º dönebilen baþlýk Ýþlenecek malzeme: – Kör perçin 2,4 mm - 4 mm, – Perçin somunlarý M3 - M5.

MWF - 02/03 - 02729_TR - ©

Art.-Nr. 0949 16 Aðýz parçasý perçin Ø

Art.-Nr.

2,4 mm 3,0 mm 3,2 mm 4,0 mm 4,8 mm

0949 16 1 0949 16 2 0949 16 3

Aðýz parçalý diþ zýmbasý Perçin somunu M3 için Perçin somunu M4 için Perçin somunu M5 için

0949 16 4

03 1860

Art.-Nr.

Taným

Art.-Nr.

0949 16 5 0949 16 6 0949 16 7

Sýkma çeneleri 2 parçalý Alçýpan dübelleri için donaným deðiþtirme seti Sýkma çenesi tutucusu Baþlýklý kovan

0949 16 9 0949 16 10 0949 16 11 0949 16 12


Kollu Perçin Cihazý HNG 26 l

l l

Bütün malzemelerden yapýlmýþ Ø 3,0–6,4 mm kör perçinlerin iþlenmesi. Asýlý pim hazneli. Komple sac çanta içinde.

Art.-Nr. 0949 600 Amb/Ad. 1

Teslimat kapsamý Taným Perçin kovanlarý Ø 3,0–3,2 mm için aðýz parçasý Aðýz parçasý delik Ø: 2,3 mm Perçin kovanlarý Ø 4,0 mm için aðýz parçasý Aðýz parçasý delik Ø: 2,8 mm Perçin kovanlarý Ø 4,8 – 5,0 mm için aðýz parçasý Aðýz parçasý delik Ø: 3,2 mm Perçin kovanlarý Ø 6,0 mm için aðýz parçasý Aðýz parçasý delik Ø: 3,7 mm Perçin kovanlarý Ø 6,4 mm için aðýz parçasý Aðýz parçasý delik Ø: 4,6 mm Sac çanta, siyah Üniversal anahtar

Art.-Nr. 0946 56 32

Amb/Ad. 1

Yedek sýkma çeneleri

0946 56 40

1

3 parçalý

0946 56 50

1

Art.-Nr. 0946 56

0946 56 60

1

0946 56 880

1

– –

1 1

HNG 26 için

Kollu Perçin Cihazý HNG 28 l

l

Teslimat kapsamý

MWF - 12/06 - 03583_TR - ©

Taným Perçin kovanlarý Ø 3,0 – 3,2 mm için aðýz parçasý Aðýz parçasý delik Ø: 2,3 mm Perçin kovanlarý Ø 4,0 mm için aðýz parçasý Aðýz parçasý delik Ø: 2,8 mm Perçin kovanlarý Ø 4,8 – 5,0 mm için aðýz parçasý Aðýz parçasý delik Ø: 3,2 mm Perçin kovanlarý Ø 6,0 mm için aðýz parçasý Aðýz parçasý delik Ø: 3,7 mm Perçin kovanlarý Ø 6,4 mm için aðýz parçasý Aðýz parçasý delik Ø: 4,6 mm Sac çanta, siyah Üniversal anahtar

l

Bütün malzemelerden yapýlmýþ Ø 3,0–6,4 mm kör perçinlerin iþlenmesi. Alüminyum ve çelik Ø 6,5 mm Monobolt kör saplamalarýn iþlenmesi için. – Sadece uygun aðýz parçasý, Art.-Nr. 0946 830 ile baðlantýlý olarak. Deðiþken ayarlanabilir perçin kolu uzunluðu (4 ayar konumu). Asýlý pim hazneli. Komple sac çanta içinde.

Art.-Nr. 0946 56 32

Amb/Ad. 1

l

0946 56 40

1

Art.-Nr. 0949 800

0946 56 50

1

0946 56 60

1

0946 56 880

1

– –

1 1

03 1870

l

Amb/Ad. 1

Yedek sýkma çeneleri HNG 28 için 2 parçalý

Art.-Nr. 0946 568


Perçin Somunu Pensesi Art.-Nr. 0917 1 Amb./Ad. 1

Diþ Zýmbasý

Nominal Ø

Diþ zýmbasý aðýz parçalý perçin somunlarý için küçük havþa baþlý Ön kodu 0917 Art.-Nr.

Diþ zýmbasý aðýz parçalý bütün perçin somunlarý için Ön kodu 0948 Art.-Nr.

M3 M4 M5 M6 M8

0917 13 0917 14 0917 15 0917 16 0917 18 *

0917 948 3 0917 948 4 0917 948 5 0917 948 6 0917 948 8 *

* Dikkat lütfen uyunuz: M8 diþ zýmbalarýnýn uygulanmasý belirtilen perçin somunlarý ile sýnýrlýdýr. Würth imalatý olmayan perçin somunlarýnýn kullanýlmasý durumunda kullanýcý önceden kendi deneylerini yapmalýdýr. Art.-Nr.

MWF - 09/08 - 02730_TR - ©

0948 20 8 0948 22 8 0948 32 8 0948 42 8 0917 80 0917 780 0942 18

Taným

Malzeme

Uygun

Uygun diþ zýmbasý

Yassý yuvarlak baþlý perçin somunlarý Alüminyum Kývrýk havþalý perçin somunlarý

0917 948 8 evet

ZEBRA® kývrýk havþalý perçin somunlarý ZEBRA® kývrýk havþalý ve týrtýl þaftlý perçin somunlarý ZEBRA® kývrýk havþalý perçin somunlarý

03 1880

Çelik Pasl. çelik

0917 18 0917 948 8


Perçin Somunu Adaptörü Art.-Nr. 0948 100 Set

Art.-Nr. 0964 948 100 Teslimat kapsamý

Teslimat kapsamý

Taným

Art.-Nr.

Adaptör Diþ zýmbasý Kullaným kýlavuzu

0948 100 0713 304 089 1 –

.

Amb./Ad

Taným

Art.-Nr.

Adaptör Diþ zýmbasý M3 Diþ zýmbasý M4 Diþ zýmbasý M5 Diþ zýmbasý M6 Diþ zýmbasý M8 Aðýz parçasý M3 Aðýz parçasý M4 Aðýz parçasý M5 Aðýz parçasý M6 Aðýz parçasý M8 Çatal anahtar SW 8/9 Perçin somunlarý M4 Perçin somunlarý M5 Perçin somunlarý M6 Perçin somunlarý M8 Kullaným kýlavuzu

0948 100 0948 103 0948 104 0948 105 0948 106 0948 108 1 0948 113 0948 114 0948 115 0948 116 0948 118 0713 304 089 0948 20 04 0948 20 05 100 0948 20 06 0948 20 08 1 –

Amb./Ad

Perçin somunlarýný uygulanmasý için perçin somunu adaptörü. Torku ayarlanabilir bütün akülü vidalama matkaplarý ve diðer vidalama matkaplarýna, ayrýca havalý matkaplara monte edilebilir. l Bütün yassý yuvarlak baþlý ve havþa baþlý M3-M8 perçin somunlarý için kullanýlabilir. l Alüminyum, çelik ve paslanmaz çelik perçin somunlarý. l

Avantajlar Manüel perçin cihazlarýna oranla daha zaman tasarruflu. l Elle çalýþan perçin penselerine göre daha az kuvvet ihtiyacý. l Perçin somunlarýnýn zor eriþilebilen yerlerde kullanýmý l Þantiyelerde kullaným için özellikle elveriþlidir. l

Dikkat Diþ zýmbasý ve aðýz parçalarý münferit cihazlar için ayrýca sipariþ edilmelidir. l Perçin adaptörünün kullanýmý için asgari 12 V gerilimli ve kademeli ayarlanabilen devir sayýsý kavramasý olan bir akülü vidalama matkabý, örn. Würth BS 12-A solid önerilir. l Tahrik eden makine her zaman en alçak devir sayýsýna ayarlanmalýdýr. l Perçin civatalarý bu cihaz ile uygulanmaz! l

MWF - 07/08 - 05450_TR - ©

Poz. 1 2 2 2 2 2 3

Ürün tanýmý Gövde Diþ zýmbasý M3 Diþ zýmbasý M4 Diþ zýmbasý M5 Diþ zýmbasý M6 Diþ zýmbasý M8 Aðýz parçasý M3

Art.-Nr. 0706 948 102 0948 103 0948 104 0948 105 0948 106 0948 108 0948 113

Poz.. 3 3 3 3 4 5

Ürün tanýmý Aðýz parçasý M4 Aðýz parçasý M5 Aðýz parçasý M6 Aðýz parçasý M8 Büyük emniyet segmaný Komple rotor

03 1890

Art.-Nr. 0948 114 0948 115 0948 116 0948 118 0706 948 121 0706 948 130


Ham Perçin Somunu Takma Pensesi HES 510 Art.-Nr. 0948 800

Elle montaj takma pensesi, ham perçin somunu ve civatalarýnýn iþlenmesi için burma çubuklu ve patentli hýzlý zýmba deðiþtirme sistemli.

Avantajlar l l

Poz. J H F E+B E+B E+B E+B D D D

Aksesuar/HES 510 için yedek parça

teslimat kapsamý Komple ön kovan X Çekme mili X Komple burma çubuðu X Komple aðýz parçasý (diþli zýmba + aðýz parçasý) M5 X Komple aðýz parçasý (diþli zýmba + aðýz parçasý) M6 X Komple aðýz parçasý (diþli zýmba + aðýz parçasý) M8 X Komple aðýz parçasý (diþli zýmba + aðýz parçasý) M10 X Perçin civatalarý M5 için diþli kovan X Perçin civatalarý M6 için diþli kovan X Perçin civatalarý M8 için diþli kovan X

Art.-Nr.

Amb. Ad.

0948 960 1 0948 960 2 0948 960 3 0948 951 5 0948 951 6 1 0948 951 8 0948 951 10 0948 952 5 0948 952 6 0948 952 8

l

l

l

l

MWF - 12/06 - 06391_TR - ©

l

03 1900

Komple saðlam sac çanta içinde. Her çap için hassas strok göstergeli kolay strok ayarý. Ýþlenecek malzeme: – Ham perçin somunu M5 ile M10 arasý – Alüminyum, çelik ve paslanmaz çelik – Ham perçin civatalarý M5 ile M8 arasý – Alüminyum, çelik ve paslanmaz çelik. Aðýz parçalarýnýn ilave takým kullanmadan deðiþtirilmesi için patentli hýzlý zýmba deðiþtirme sistemi. Çekme zýmbalarý, burma mili ve diþli kovanlar aþýnmaya karþý son derece dayanýklý ýslah edilmiþ krom çeliði malzemeden. Mafsal gövdesi, strokun yanlýþ ayarlanmasý durumunda aþýrý yüklenmeye karþý koruma için içi çelikle güçlendirilmiþ. Pense kollarý, büyük yüklere dayanmasý için alaþýmlý çelikten yapýlmýþtýr.


Ham Perçin Takma Pensesi HES 412

Art.-Nr. 0964 948 900 Kör somunlarýn ve kör vidalarýn iþlenmesi için hýzlý deðiþtirme sistemli ham perçin takma pensesi. l l l

MWF - 07/02 - 09113_TR - ©

Set içeriði Zýmbasýz ve kovansýz manüel perçin cihazý Aðýz parçasý ve kontra somun M 4 Aðýz parçasý ve kontra somun M 5 Aðýz parçasý ve kontra somun M 6 Aðýz parçasý ve kontra somun M 8 Aðýz parçasý ve kontra somun M 10 Aðýz parçasý ve kontra somun M 12 Diþ zýmbasý M 4 Diþ zýmbasý M 5 Diþ zýmbasý M 6 Diþ zýmbasý M 8 Diþ zýmbasý M 10 Diþ zýmbasý M 12 Diþ kovaný M 5 Diþ kovaný M 6 Diþ kovaný M 8

Art.-Nr. 0948 900 0949 919 0949 920 0949 921 0949 922 0949 923 0949 924 0949 904 0949 905 0949 906 0949 908 0949 910 0949 912 0949 915 0949 916 0949 918

03 1910

l l l

Komple Orsy 200 çanta içinde. Elle çalýþan takma penselerine göre daha az kuvvete ihtiyacý vardýr. Zýmbalar ve kovanlar için hýzlý deðiþtirme sistemi mevcuttur. Perçin somunlarýnýn zor eriþilebilen yerlerde kullanýmý mümkündür. Okunabilir strok skalasý vardýr. Ýþlenecek elemanlar: – Kör perçin somunlarý M4 ile M12 arasý Alü/Çelik/Paslanmaz çelik, – Kör perçin vidalarý M5 / M6 / M8 Alü/Çelik/Paslanmaz çelik.


SOMUNLU PERÇĠN TABANCASI SETĠ W-306 Art.-Nr. 0964 948 905 Özellikler: • M3 ile M6 arası çelik somunlu perçinler için kullanılır. • Profesyonel amaçlı ve son derece kullanıňlıdır. • Gövdesi ve sap kısımı çelikten üretilmiňtir. • Uzunluk 190mm. • Ađırlık: 530gr.

Set Ġçeriđi:

Eski Sistem ısıtmalı Buji için

• 1 ad. W-306 Somunlu perçin tabancası. • 1 ad. ORSY 100 takım çantası. • 1’er adet M3, M4, M5 ve M6 somunlu perçin adaptörü. • 50’ňer adet M3, M4, M5 ve 25 adet M6 somunlu perçin.

Adaptörler Tanım Somunlu perçin adaptörü M3 Somunlu perçin adaptörü M4 Somunlu perçin adaptörü M5 Somunlu perçin adaptörü M6

Art.-Nr. 948 905 103 948 905 104 948 905 105 948 905 106

Amb./Ad. 1

03 1911


Yaylý Somunlar Vida Ø mm 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Vida Ø mm 2,5 5,0

U

G

Y

S

Art.-Nr.

Amb./Ad.

mm 11,0 11,0 12,6 12,6 14,2 20,0 15,8

mm 7,0 7,0 8,0 8,0 9,5 13,5 9,5

mm 1,5 1,5 2,0 2,0 2,5 2,3 2,5

mm 0,25 0,25 0,35 0,35 0,35 0,50 0,35

1500 111 85 1500 111 84 1500 111 41 1500 111 83 1500 111 82 1500 113 67 1500 113 55

100

D1

S

H

Art.-Nr.

Amb./Ad.

mm 9,5 13,0

mm 0,30 0,35

mm 1,5 1,3

1500 117 53 1500 518 36

100/300 50/100/300

100/500 100/300/ 500 100/300 100

Setler

Ýçerik: 12 boyut sac somunu 2,9 ile 8,0 mm arasý = 575 parça. 4 boyut yaylý somun 2,5 ile 4,0 mm arasý = 800 parça. Art.-Nr. 0964 500 10

Plastik Perçinler

MWF - 06/02 - 02662_TR - ©

l

Sabitl. kalınl. 0,75 - 3,0 0,8 - 4,5 1,3 - 4,3 1,5 - 5,0 1,5 - 5,0 1,6 - 4,5 2,0 - 8,0 2,5 - 5,0 2,5 - 7,0 3,0 - 8,0 3,0 - 8,0 3,5 - 6,0 4,0 - 7,0 5,0 - 11,0 5,5 - 10,0 2,0 - 5,6 6,0 - 11,0 7,5 - 8,6 14,0 - 18,0

Sabitl. Ø 5,0 - 5,2 3,0 - 3,6 5,0 - 5,5 5,0 - 5,3 5,0 - 5,7 3,5 - 3,9 5,9 - 7,1 3,8 - 4,0 5,5 - 6,4 5,0 - 5,9 5,0 - 5,9 8,0 - 8,2 7,9 - 8,5 5,6 - 6,6 8,0 - 8,6 7,8 5,0 - 5,5 6,0 - 6,2 6,0 - 6,5

A 5,0 2,9 5,0 5,0 5,0 3,5 5,9 3,8 5,5 5,0 5,0 8,0 7,9 5,6 8,0 7,8 5,0 5,9 6,0

B 8,5 4,8 10,0 9,0 10,0 8,0 10,0 8,0 16,0 10,0 10,0 18,0 16,0 9,0 13,0 16,0 10,0 16,0 10,0

C 2,0 1,5 2,0 2,3 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,0 2,0 3,4 2,0 2,0 2,5 2,5

D 6,0 6,0 7,0 7,5 7,5 7,0 12,0 7,0 11,0 11,4 11,4 10,0 12,0 16,0 15,5 10,6 15,0 14,5 21,0

Renk Siyah Siyah Beyaz Siyah Siyah Siyah Siyah Siyah Siyah Naturel Siyah Siyah Siyah Siyah Siyah Siyah Siyah Siyah Siyah

Art.-Nr. Amb./Ad. 1500 128 21 100 1500 126 94 100 1500 300 1 100 1500 124 28 100 1500 128 54 100 1500 143 00 100 1500 127 10 50 1500 124 78 100 1501 103 035 50 1500 126 96 50 1501 105 040 100 1500 148 02 50 1501 101 000 100 1500 554 00 50 1501 104 038 50 1501 103 015 50 1500 491 00 100 1500 141 42 50 1500 174 93 50

03 1920

l

l

l

Plastik germeli perçinler sac, karton ve plastiklerin hýzlý bir þekilde sabitlenmesi için uygundur. Bunlarýn farklý boyutlarý sayesinde çeþitli kalýnlýktaki malzemelerin birleþtirilmesi mümkündür. Kullaným alanlarý içinde otomotiv endüstrisi ve sabitleme tekniðinin kullanıldığı bütün branþlar vardýr. Malzeme: Plioksimetilen, poliamit 6 ya da 6.6, 11 ya da 12, poliypropilen, PE.


S Çengel Model

Galvanizli demir

Art.-Nr.

Boyutlar S mm 3,0 3,8 4,2 5,8

L mm 30 40 45 60

D mm 9 11 14 18

0880 0880 0880 0880

45 1 45 2 45 45 3

Amb. Ad. 25

Kilitleme zincirleri Model Zincir uzunluðu mm 130 150 180 200 300

* kapalý S çengelli S çengelli ve dayanak plakalý

*

Boyutlar S çengel Ø in mm 36,5 36,5 38

Art.-Nr. Dayanak plakasý Uzunluk mm 10,8 0880 13 34 0880 15 0880 18 34 0880 20 0880 30

Amb. Ad.

10

Perçinler ve Aksesuar Perçin altlýklarý

Model

Perçin altlýðý ø

°

¨

Malzeme

Yüksek basýnç Polietilen gri

Perçin altlýðý ken- Beyaz plastik dinden delmeli, perçinler birlikte

A mm – 20 25 51 20

L mm – 36 42 68 36

Art.-Nr.

Boyutlar B (D) mm 17,5 20 20 18 16

Delik Ø mm 4 – – – 12

Amb. Ad.

100 0880 418 ¿ 0880 204 020 ¡ 0880 204 325 ¿ 25 0880 207 050 ¡ 0880 160 010 100

Perçinler Model

Malzeme

L mm 9 Ýçi boþ perçin Galvanizli demir 12 çift Calott* 15 8 Alü dolu perçin gümrük donaAlüminyum 15 nýmý DIN 674 için 30 12 Alü kemer perçini Alüminyum DIN 675 15

Art.-Nr.

Boyutlar D mm 3

Baþlýk Ø mm 10

3,5

13

5

9

4

11

* Perçinlenecek malzeme içi boþ perçinin uzunluðundan 3–5 mm daha ince olmalýdýr.

MWF - 06/08 - 10721_TR - ©

Perçinlerin iþlenmesi için aletler Model D Ýçi boþ perçinler için perçinleme kafalarý 4 Dolu perçinler için perçinleme kafalarý 5

Art.-Nr. 0880 91 0880 92

Amb./Ad.

Dolu perçinler için kafa yapýcý ve perçin sökücü

0880 93

1

4

03 1930

0880 486 0880 483 0880 490 0880 512 0880 515 0880 530 0880 412 0812 415

Amb. Ad.

100


USV iþleme örneði M6 / Merdiven yapýmýnda metal

Çalýþma talimatý USV civatalarý M6 / Metal Diþ kýlavuz biti M6 ile metal konstrüksiyonda diþ açýlmalýdýr. Diþ içine iþaretleme pimi yerleþtirilmeli, ahþap basamak yerine göre ayarlanmalý ve iþaretlenmelidir (Þekil 1).

MWF - 03/04 - 04613_TR - ©

Þekil 1

Ýþaretlenmiþ ahþap basamak özel matkap ucu, Art.-Nr. 0902 352 ile maks. 20 mm ile 21 mm arasý delinmelidir. Lütfen delik derinliðinin doðru olmasýna dikkat ediniz (ayar halkasý doðru mesafeye ayarlanmalýdýr).

Þekil 2

03 1940

Delik temizlenmeli, plastik kovan üzerine bir miktar tutkal sürerek deliðe çekilmelidir. Saplamalý vidalarýn metal alt konstrüksiyona vidalanmasý (Þekil. 2). Çekiç, iþkence veya diðer baðlama aletleri ile yapý elemanlarý birbiri ile birleþtirilmelidir (Þekil 3).

Þekil 3


Havalandýrma Kanalý Bileþenleri Hava kanalý montaj köþebendi form L Özellikler form Z gibi. Doðrudan tavana montajý da mümkündür. l Yükleme deðeri: 500 N. l l

Taným Havalandýrma köþebenti Form L Havalandýrma köþebenti Form L Havalandýrma köþebenti Form L Havalandýrma köþebenti Form L

Diþli çubuk için M 8 M 8 M 8 M 10

Uzunluk A mm 58 100 130 100

Art.-Nr. 0862 507 0 0862 508 0 0862 509 0 0862 511 0

Amb./Ad. 50

Hava kanalý montaj köþebendi form L ses izolasyonu elemansýz Hava kanallarýný M8 diþli çubukla asýlmasý için. l Doðrudan tavana montajý da mümkündür. l Yükleme deðeri: 500 N. l Malzeme: Galvanizli çelik. l

Taným Havalandýrma köþebenti Form L Havalandýrma köþebenti Form L Havalandýrma köþebenti Form L

Uzunluk A mm 58 100 130

Art.-Nr. 0862 504 0 0862 505 0 0862 506 0

Amb./Ad. 100

Tesisat boþluðuna montaj için

Hava kanalý montaj köþebendi form L Çoklu delik serisi sayesine çýkýþ kanallarýnýn konforlu montajý mümkün olur. l Köþebent Varifix konsollar üzerine yerleþtirilebilir. l Entegre edilmiþ ses izolasyon elemanlarý. l Doðrudan tavana montajý da mümkündür. l Yükleme deðeri: 800 N l Malzeme: Çelik, galvanizli, 5 mm. l

Taným Diþli çubuk Tesisat boþluðuna montaj için hava M10 kanalý montaj köþebendi form L

Art.-Nr. 0862 512 001

Amb./Ad. 15

Hava kanalý montaj köþebendi form Z Havalandýrma kanallarýný M8 ve M 10 diþli çubuklarla asýlmasý için. l Entegre edilmiþ ses izolasyon elemaný. l Ýnþaat gövdesine sabitleme perçinler veya Zebra pias vidalar yardýmýyla yapýlýr. l Yükseklik ayarý diþli çubuklar yardýmýyla yapýlý. l Yükleme deðeri: 500 N. l Malzeme: Galvanizli çelik.

MWF - 11/06 - 03277_TR - ©

l

Taným Havalandýrma köþebenti Form Z Havalandýrma köþebenti Form Z

Diþli çubuk M 8 M 10

Art.-Nr. 0862 502 0 0862 503 0

03 1950

Amb./Ad. 50


Profesyonel Su Hortumu Çok katmanlý PVC kaliteli su hortumu polyester malzemeden, yüksek mukavemetli bez takviyeli

Özellikler l l l l l l

Son derece esnek. Kýrýlmaya ve aþýnmaya dayanýklý. Burulma emniyetli – bükülmez ve dolaþmaz. Sýcaklýða dayanýklýlýk: – 20°C ile + 60°C arasý UV ýþýmasýna dayanýklý. Yosun tutmaz.

l l l l

Soðuða ve aþýrý sýcaða karþý dayanýklý. Kadmiyum ve baryum içermez. Polyesterden yüksek mukavemetli bez astar. Ýç yüzeyi pürüzsüz bu sayede ideal su akýþý saðlanýr.

1. Dýþ tabaka 2. Petek yapýlý, çok tabakalý yapý 3. Polyesterden yüksek mukavemetli bez astar 4. Ýç çekirdek

Teslimat tablosu Ýç Ø

Ýç Ø

Cidar kalýnlýðý

Bükme yarý çapý

Ýnç 1/2 1/2 3/4 3/4 1

mm 12,5 12,5 19,0 19,0 25,0

mm 2,45 2,45 3,25 3,25 3,75

mm 55 55 90 90 130

Ýþletme basýncý 23°C’de bar 12 12 9 9 9

Patlama basýncý 23°C’de bar 30 30 22 22 22

Rulo uzunluðu m 50 30 50 25 50

Art.-Nr.

Amb./ m

0886 001 200 0886 001 201 0886 001 210 0886 001 211 0886 001 220

50 30 50 25 50

Aksesuar

Hortum Kelepçeleri l l l

MWF - 03/08 - 09247_TR - ©

l

1/2” 3/4” 1”

Baðlama alaný mm 12 – 22 20 – 32 25 – 40

Bant ve gövde: Paslanmaz çelik 1.4016. Simetrik vida: Çelik, sarý kromajlý. 9 mm bant geniþliði. SW 7 mm / düz yýldýz.

Art.-Nr.

Amb./ Ad.

0539 112 22 0539 120 32 0539 125 40

100/50/10 100/50/10 100/50/10

03 1960

Boþaltma Musluðu 1/2” Art.-Nr. 0888 902 200 Amb./ Ad. 1


Boyutlar

DIN

Tip

Hafta/Yýl

Yakýt Hortumlarý

Malzeme

Lastik dýþ kaplamalý DIN 73379-1 Typ 2A Ýplik örme iç astarlý ve aþýnma dayanýklý lastik dýþ kaplamalý. Malzeme: NBR/CR. ‘ Esnek ve iyi bükülebilir. ‘ Alman otomobil sanayisinin taleplerini yerine getirir (DIN 73379-1/Tip 2A 'ya karþýlýk gelir). l Yüksek sýcaklýklara ve çevre etkilerine karþý dayanýklýdýr. ‘ Son yýllarda yapýlan modern motorlarda kullanýlýr. l

Dýþ lastik kaplama (CR)

Ýplik örgü

Ýç lastik kaplama (NBR)

l

Teknik bilgiler Ýþletme basýncý Test basýncý Monte edilmiþ durumda sürekli sýcaklýk Kýsa süreli en yüksek sýcaklýk Renk l

maks. 10 bar maks. 20 bar – 35°C ile +90°C arasý maks. + 110°C siyah

l

ORSY 10 rulo sistemi için makaraya sarýlý. Boyutlar ID AD

Art.-Nr.

3,5 4,0 4,5 5,5 7,3 7,5 8,0

0895 0895 0895 0895 0895 0895 0895

9,5 10,0 10,5 11,5 13,3 13,5 14,0

503 504 504 505 507 507 508

530 030 530 530 330 530 030

Amb./m

Boyutlar ID AD

Art.-Nr.

15 15 15 15 10 10 10

9,0 9,3 10,0 11,5 12,0 14,0

0895 0895 0895 0895 0895 0895

15,0 15,3 16,0 18,5 19,0 22,0

509 509 501 501 501 501

Amb./m

030 330 030 135 235 440

10 10 5 5 5 5

Hortumlar üretim tekniði nedenlerinden dolayý her zaman tek parça halinde teslim edilmezler. 10 ve 15 m de maks. 2 parça.

MWF - 08/07 - 04660_TR - ©

Lastik dýþ kaplamalý yakýt hortumlarýnýn baðlantýlarýnýn sabitlenmesi için:

“Power“ yakýt hortumu kelepçeleri önerilir Art.-Nr. 0539 2 …

Zebra® hortum kelepçesi Art.-Ön kodu 0539

1 kulaklý kýskaç Art.-Ön kodu 0541

03 1970

2A tipi hortumlar motor bölümü ve tank havalandýrmasý bölümü için uygundur. Diðer ürün özellikleri þunlardýr: Optimize edilmiþ, orta geçirgenlik, bakýra karþý nötr davranýþ ayrýca dayanýklý dýþ kaplamanýn aþýnma, ozon ve dýþ hava þartlarýna olduðu gibi motor bölümünde yað ve asitlere karþý da koruma özelliði vardýr.

Kullaným alaný l

l

Dizel yakýtý ve piyasada bulunan binek arabalarý, iki tekerlekli taþýtlar, inþaat makineleri v.s. de kullanýlan kurþunlu ve kurþunsuz bütün Otto yakýtlarýnýn iletilmesi. Dizel geri dönüþ hattý için uygundur.

Bilgi! l Üretici tarafýndan yüksek performanslý motorlar için yüksek sýcaklýða dayanýklý özel bir yakýt hortumunun kullanýlmasý þart koþulmuþsa, bu durumda yüksek sýcaklýða dayanýklý bir yakýt hortumu kullanýlmasý zorunludur! l +90°C nin üstündeki sýcaklýklarda tercihen, +110°C maksimum sýcaklýðýn üzerinde ayný þekilde yüksek sýcaklýða dayanýklý yakýt hortumunun kullanýlmasý zorunludur. Uygun deðildir: Yakýtýn sürekli kullanýldýðý yakýt depolarýnda kullanýlmasý. l Öko dizel için (RME yakýt). l Þanzýman ve motor yaðlarý için. l


Yüksek Sýcaklýða Dayanýklý Yakýt Hortumu 4

3

1 Ýç tabaka 2 Ara tabaka

2

FPM-ECO DIN 73379 - Tip 3E

1

3 Taþýyýcý tabaka 4 Dýþ tabaka

l l

Teknik bilgiler Ýþletme basýncý Test basýncý Monte edilmiþ durumda sürekli sýcaklýk En yüksek sýcaklýk Renk FPM/ECO DIN 73379 - Typ 3

maks. 6 bar maks. 20 bar – 40°C ile +125°C arasý +150°C siyah

Kullaným alaný l

l l

ORSY 10 rulo sistemi için makaraya sarýlý. ID AD Art.-Nr. 4,5 10,0 0895 514 5,0 11,0 0895 515 5,5 11,5 0895 515 7,3 13,5 0895 517 9,3 15,3 0895 519 14,0 22,0 0895 511 17,0 24,0 0895 511

Amb./m 15 15 15 10 10 5 5

510 011 511 313 315 422 735

Hortumlar üretim tekniði nedenlerinden dolayý her zaman tek parça halinde teslim edilmezler. 15 m için maks. 3 parça, 10 m için maks. 2 parça.

Dýþ lastik kaplamalý. RME ve PME katkýlý dizel yakýtlar.

Kurþunlu ve kurþunsuz piyasada bulunan bütün otto ve dizel yakýtlarýn, ayrýca öko dizel (RME ve PME yakýt) yakýtlarýn iletilmesi. Son yýllarda yapýlan kapalý yüksek performanslý motorlarda ayrýca örn. öko dizel gibi deðiþtirilmiþ yakýt türlerinde.

Taným l

l

l l

ECO (Epichorydrin kauçuk) – Dýþ hava þartlarýna ve aþýnmaya dayanýklý ECO dýþ kaplama hortumu motor bölümündeki bütün etkilere karþý korur. FPM – malzemeden yapýlan iç kaplama son derece düþük geçirgenlik saðlar ve bu sayede genel olarak yakýttan gelen rahatsýz edici kokuyu önler. RME – kanola metil esteri. PME – bitkisel metil ester.

Yakýt Hortumlarý için ORSY10 Rulo Sistemi l

l

Rasyonel çalýþma. ‘ Rulo açýlmasýnda hortum dolaþmaz. ‘ En küçük mekanda hepsi göz önünde. Özel donaným kombinasyonu mümkün. ‘ Sýnýrsýz ekleme yapýlabilir.

MWF - 11/02 - 04661_TR - ©

Donaným

Büyük rulo cihazý, donanýmsýz Art.-Nr. 0956 109 0

Amb./Ad. : 1

Ýçerik: 1 Metal tutucu + 5 makara giriþ yeri tutucusu + 4 çift büyük yýldýz.

Yýldýzlar, büyük Art.-Nr. 0956 109 02

Amb./Ad. : 1 l l

Makaranýn sabitlenmesi. Tekrar kullanýlabilir.

Makara giriþ yeri tutucusu Art.-Nr. 0956 109 03

Amb./Ad.: 1 l

Frenli gri tutucu.

03 1980

Model

Ýç Ø mm

Art.-Nr.

Lastik dýþ kaplamalý yakýt hortumu Vakum hortumu PVC-hortum

5,5

0895 505 530

15

7,5

0895 507 530

15

3,5

0895 823 5

15

4,0

0895 84

15

Art.-Nr. 0895 800 Amb./Ad. : 1

Bobin

uzunl. m


Vakum Hortumlarý l

Teknik bilgiler

Kullaným alaný

Monte edilmiþ durumda sürekli sýcaklýk Kýsa süreli en yüksek sýcaklýk l

–35°C ile + 110°C arasý maks. + 150°C

l l

ORSY rulo sistemi için makaraya sarýlý. Art.-Nr. Amb./m 0895 823 30 10 0895 823 31 10

8,0 6,5 9,0

Uygulamalar vakum karbüratör vakum vakum vakum vakum

3,5

7,5

vakum

0895 813 51 10

5,0

10,0

vakum

0895 823 7

Model ECO ECO

Farbe siyah siyah

ID 2,5 3,3

AD 6,0 6,8

ECO ECO ECO

siyah siyah siyahkýrmýzý siyahgri/beyaz siyah

3,5 3,7 4,5

ECO Ýplik örgü Nitril-K.

Sentetik lastikten. Malzeme: ECO. ‘ Yakýt buharý, yað, dizel (öko katkýsýz) ve ozona karþý dayanýklý.

0895 823 5 15 0895 823 6 10 0895 824 54 10

Kaçak yað / depo taþma borusu/ Motor hava tahliye vs. Binek arabalarý, iki tekerlekli araçlar, inþaat makineleri vs. için

Bilgi! Dizel geri dönüþ hattý veya yakýt ileten hortum veya basýnçlý hortum olarak kullanýlmasý uygun deðil! Yað veya dizel hattý olarak kullanýlmaz!

10

Vakum hortumlarýnýn baðlantýlarýnýn sabitlenmesi için aþaðýdakiler önerilir:

MWF - 08/07 - 04662_TR - ©

Zebra® hortum kelepçesi Art.-Ön Kodu 0539

1-kulaklý kýskaç Art.-Ön Kodu 0541

03 1990


DIN

Boyut

Yakýt Hortumlarý

Etiket numarasý

Tekstil örgülü l

Tekstil örgü

Sentetik lastik malzemeden hortum (NBR), üzeri vulkanize edilmiþ iplik örgülü. ‘ Standart yakýt hortumu, Alman otomotiv endüstrisinin taleplerini yerine getirir (DIN taslaðý 73379-1 / Tip 1'e uygun.

Kullaným alaný l

Ýç lastik kaplama (NBR)

l

Teknik bilgiler Ýþletme basýncý Test basýncý Monte edilmiþ durumda sürekli sýcaklýk Renk l

ORSY 10 rulo sistemi için makaraya sarýlý. Boyut ID

AD

3,2 3,5 4,5 5,0 5,5 7,0 7,5 9,0 9,5

7,0 7,5 9,5 10,0 10,5 12,0 12,5 14,0 15,0

Art.-Nr.

Amb./m

0895 0895 0895 0895 0895 0895 0895 0895 0895

15 15 15 15 15 15 15 10 10

813 2 813 5 814 5 815 0 815 5 817 0 817 5 819 0 895 151

maks. 10 bar maks. 20 bar – 20°C ile + 85°C arasý siyah l

Bilgi!

Kangal hortum (ORSY 10 rulo sistemi için deðil) Boyut ID 3,5 5,5 7,5

AD 7,5 10,5 12,5

Kurþunlu ve kurþunsuz, piyasada bulunan bütün otto yakýtlarýn, piyasadaki motorlarla donatýlmýþ araçlar içinde iletimi. Motordan yakýt deposuna, yakýt pompasýna, depo dengeleme haznesine vs. giden baðlantýlar.

Art.-Nr.

Amb./m

0895 02 0895 04 0895 06

5/20 5/20 5/20

Yakýt depolarýnýn içinde veya otto ve dizel yakýtlarýnýn hortumun dýþ lastiði/tekstil örgüsü ile sürekli temas halinde bulunduðu yerlerde kullaným için uygun deðil.

!

Tekstil örgülü yakýt hortumlarýnýn baðlantýlarýnýn sabitlenmesi için önerilerimiz: Yakýt hortumu kelepçeleri “Power“ Art.-Nr. 0539 2 … Zebra hortum kelepçeleri Art.-Nr. 0539 5 … Zebra hortum kelepçeleri, asimetrik Art.-Nr. 0539 1 … 1 kulaklý kýskaç Art.-Nr. 0541 0 … / 0541 1 …

Kesme Pensesi l

Uygulama: 22 mm Ø’a kadar plastik borular.

Art.-Nr. 0885 20 02 Amb./Ad.: 1

Yedek Býçak MWF - 04/99 - 04664_TR - ©

Art.-Nr. 0885 20 020 Amb./Ad.: 2

03 2000


Hortum Kelepçesi A4

Þek. 1

tamamen paslanmaz çelikten asimetrik kilitli Kullaným alaný l l

l l

Soðutma suyu/Kalorifer Genel tutucu/ sabitleme

Avantaj

Teknik bilgiler Bant/gövde malzemesi Civata malzemesi Civata kafa tipi Bant geniþlikler Anahtar geniþliði

Yakýt hattý sistemleri Hava taþýyan hatlar

1.4401 paslanmaz çelik A4 1.4401 paslanmaz çelik A4 Yarýk 9 mm / 12 mm 7 mm

Asimetrik gövde (resim 1.) l Düzgün kuvvet daðlýmý l Kelepçe kafasýnýn sýkma esnasýnda yerinden dönmesi mümkün deðil Bant iç tarafý kabartmalý, yuvarlatýlmýþ kenarlar yaralanmalarý ve hortumun hasar görmesini önler

Teslimat tablosu Bant geniþliði 9 mm Bant geniþliði Baðlama aralýðý mm mm 8 - 16 12 - 22 16 - 27 9 20 - 32 25 - 40 32 - 50 40 - 60

Bant geniþliði 12 mm Art.-Nr.

Amb./Ad.

0538 008 16 0538 012 22 0538 016 27 0538 020 32 0538 025 40 0538 032 50 0538 040 60

25

Bant geniþliði Baðlama aralýðý mm mm 16 - 27 20 - 32 25 - 40 35 - 50 40 - 60 50 - 70 60 - 80 12 70 - 90 80 - 100 90 - 110 100 - 120 110 - 130 120 - 140 130 - 150

Ýlave ürünler

Tornavida SW7 bükülebilir milli

MWF - 09/07 - 03190_TR - ©

Art.-Nr. 0613 286 07 Amb./Ad. 1

03 2030

Art.-Nr. 0538 16 27 0538 20 32 0538 25 40 0538 35 50 0538 40 60 0538 50 70 0538 60 80 0538 70 90 0538 80 100 0538 90 110 0538 100 120 0538 110 130 0538 120 140 0538 130 150

Amb./Ad.

25

10


Hortum Kelepçesi

Þek. 1

asimetrik kilitli

Kullaným alaný l l

l l

Soðutma suyu/kalorifer Genel tutucu/ sabitleme

Avantaj

Teknik bilgiler Bant/gövde malzemesi Civata malzemesi Civata kafa tipi Bant geniþlikleri Anahtar geniþliði

Yakýt hattý sistemleri Hava taþýyan hatlar

1.4016 paslanmaz çelik F1 çelik, glv., mavi pas., koruma kaplamalý yarýk 7,5 mm / 9 mm / 12 mm Bant geniþliði 7,5 mm = 6 mm Bant geniþliði 9/12 mm = 7 mm

Asimetrik gövde (resim 1.) l Düzgün kuvvet daðlýmý l Kelepçe kafasýnýn sýkma esnasýnda yerinden dönmesi mümkün deðil Bant iç tarafý parlak kabartmalý, yuvarlatýlmýþ kenarlar yaralanmalarý ve hortumun hasar görmesini önler

Teslimat tablosu Bant geniþliði 7,5 / 9 mm Bant geniþliði mm 7,5

9

Baðlama aralýðý mm 8 - 12 10 - 16 8 - 16 12 - 22 16 - 27 20 - 32 25 - 40 30 - 45 32 - 50 40 - 60 50 - 70 60 - 80 70 - 90 80 - 100 90 - 110 100 - 120

Bant geniþliði 12 mm Art.-Nr. 0539 8 12 0539 10 16 0539 18 16 0539 112 22 0539 116 27 0539 120 32 0539 125 40 0539 130 45 0539 132 50 0539 140 60 0539 150 70 0539 160 80 0539 170 90 0539 180 100 0539 190 110 0539 110 120

Amb. Ad.

Amb. Set

Bant geniþliði mm

– 20 10 50/100 20 10 – 25/50

25

12

10

Baðlama aralýðý mm 16 - 27 20 - 32 25 - 40 35 - 50 40 - 60 50 - 70 60 - 80 70 - 90 80 - 100 90 - 110 100 - 120 110 - 130 120 - 140 130 - 150 140 - 160

Hortum kelepçeleri setleri

Art.-Nr. 0549 216 27 0549 220 32 0549 225 40 0549 235 50 0549 240 60 0549 250 70 0549 260 80 0549 270 90 0549 280 100 0549 290 110 0549 200 120 0549 210 130 0549 220 140 0549 230 150 0549 240 160

Bant geniþliði 9 mm Bant geniþliði 12 mm Art.-Nr. 0539 120 7 Art.-Nr. 0549 210 10 Boyut = 120 Adet 11 Boyut = 110 Adet (bakýnýz sütun "amb./set") (bakýnýz sütun "amb./set") + 1 Zebra bükülebilir þaftlý tornavida, Art.-Nr. 0613 286 07 + 1 duvara sabitleme seti

MWF - 09/07 - 03287_TR - ©

Ýlave ürünler

Tornavida SW7 bükülebilir þaftlý Art.-Nr. 0613 286 07 Amb./Ad. 1

03 2040

Amb. Ad.

Amb. Set

50/100 50 10 25 20 10 5


„Power“ Yakýt Hortumu Kelepçeleri

Abb. 1

Yüksek çektirme momentli Kullaným alaný Yakýt hattý sistemleri l Yakýt pompasý l Yakýt daðýtýcýlar l Yakýt filtresi

Teknik bilgiler Bant malzemesi Vida/gövde malzemesi Civata kafa tipi Bant geniþliði Anahtar geniþliði

1.4301 paslanmaz çelik A2 1.4016 paslanmaz çelik F1, kalaylý Yarýk 9 mm 6 mm

l l

Yakýt baðlantýlarý Basýnç dengeleme haznesi/ Radyatör

Avantaj Piyasadaki diðer kelepçelere oranla daha yüksek çektirme momenti, önerilen 3,5 Nm el ile aþýrý döndürme mümkün deðil

Asimetrik gövde (resim 1.)

Teslimat tablosu Baðlama bölgesi 8 - 12 10 - 16

l l

Art.-Nr. 0539 28 12 0539 210 16

Amb./Ad.

Düzgün kuvvet daðlýmý Kelepçe kafasýnýn sýkma esnasýnda yerinden dönmesi mümkün deðil

Bandýn iç tarafý parlak/kabarýk kenarlar yuvarlatýlmýþ

100

yaralanmayý ve hortumun hasar görmesini önler

Ýlave ürünler

Tornavida SW6 bükülebilir þaftlý

Art.-Nr. 0613 286 06

MWF - 09/07 - 06249_TR - ©

Amb./Ad. 1

03 2050


Hortum Kelepçesi Rapid Hýzlý kilitli

Kullaným alaný Yakýt hattý sistemleri l Hava ileten hatlar l Soðutma suyu/Kalorifer l

Teknik bilgiler Bant/gövde malzemesi Civata malzemesi Civata kafa tipi Bant geniþliði Anahtar geniþliði

Genel askýya alma/sabitleme l Yað, alçak basýnç bölgesinde hidrolik l

Avantajlar

1.4310 paslanmaz çelik A2 Çinko/nikel kaplama çelik Yarýklý/altý köþe 14,3 mm 8 mm

Hýzlý kilit (25-40 mm baðlama alanýndan itibaren) “cýrcýr efekti” sayesinde kolay ve hýzlý ön montaj Bant perforasyonunun maskelenmesi ve kalkýk kenarlar yaralanmaya ve hortumun zedelenmesine karþý koruma saðlar

Uzun altý köþe Montajda emniyetli kumanda, görüþ alaný dýþýnda da saðlanýr.

Teslimat genel bakýþý Baðlama aral. mm 12 - 22 16 - 27 20 - 32 25 - 40 35 - 50 40 - 60

Art.-Nr.

Amb.

Ad.

0547 312 022 0547 316 027 0547 320 032 25 0547 325 040 0547 335 050 0547 340 060 10

Baðlama aral. mm 50 - 70 60 - 80 70 - 90 80 - 100 90 - 110 100 - 120

Art.-Nr.

Amb.

Ad.

0547 350 070 0547 360 080 0547 370 090 10 0547 380 100 0547 390 110 0547 300 120

Baðlama aral. mm 110 - 130 130 - 150 150 - 170 160 - 180 190 - 210

Art.-Nr.

Amb.

Ad.

0547 310 130 0547 330 150 10 0547 350 170 0547 360 180 5 0547 390 210

Hýzlý kilidin çalýþma þekli

Kelepçe bandý sýkýþtýrýlýr, Açýlmýþ civata kaldýrýlýr kilit açýlýr ve bant kilitten dýþarý çekilir.

Açýlmýþ bant hortum etrafýna geçirilir

Ýlave ürünler

Tornavida SW8 Bükülebilir þaftlý

MWF - 09/07 - 04929_TR - ©

Art.-Nr. 0613 286 08 Amb./Ad. 1

03 2060

Kelepçe cýrcýr mekaniz- Kelepçe, alet kullanarak masý ile biraz gerdirilir sýkýlýr


Oluklu Yaylý Hortum Kelepçesi

Þek. 1

s

yüksek basýnç ve sýcaklýk dalgalanmalý durumlarda kullaným Kullaným alaný

Kelepçe

Kelepçe geniþliði 9 mm = binek araçlar Kelepçe geniþliði 12 mm = ticari araçlar l Soðutma suyu/Kalorifer l Hava ileten hatlar

Teknik bilgiler Bant/Gövde malzemesi Civata malzemesi Oluklu yay malzemesi Civata kafa tipi Bant geniþliði Anahtar geniþliði

1.4016 Paslanmaz çelik F1 1.4016 Paslanmaz çelik F1 1.4301 Paslanmaz çelik A2 Schlitz 9 mm / 12 mm 7 mm

Avantaj Oluklu yay kelepçe bandýnýn iç tarafýnda l Kendiliðinden sýkma efekti l Yüksek basýnç ve sýcaklýk dalgalanmalarýnda da iyi sýzdýrmazlýk Asimetrik gövde (resim 1.) l Düzgün kuvvet daðlýmý l Kelepçe kafasýnýn sýkma esnasýnda yerinden dönmesi mümkün deðil Bandýn iç tarafý düz/kabarýk, yuvarlatýlmýþ kenarlar l Yaralanmayý ve hortumun hasar görmesini önler

Teslimat tablosu Bant geniþliði 9 mm Bant geniþliði Germe aralýðý mm mm 12 - 22 16 - 27 20 - 32 25 - 40 30 - 45 32 - 50 9 40 - 60 50 - 70 60 - 80 70 - 90 80 - 100 90 - 110

Bant geniþliði 12 mm Art.-Nr.

Amb./Ad.

0549 412 022 0549 416 027 0549 420 032 0549 425 040 0549 430 045 0549 432 050 0549 440 060 0549 450 070 0549 460 080 0549 470 090 0549 480 100 0549 490 110

15

Bant geniþliði Germe aralýðý mm mm 30 - 45 35 - 50 40 - 60 50 - 70 12 60 - 80 70 - 90 80 - 100 90 - 110

10

Ýlave ürünler

Tornavida SW7 MWF - 11/07 - 02934_TR - ©

bükülebilir milli Art.-Nr. 0613 286 07 Amb./Ad. 1

03 2070

Art.-Nr. 0549 530 045 0549 535 050 0549 540 060 0549 550 070 0549 560 080 0549 570 090 0549 580 100 0549 590 110

Amb./Ad.

10

8


Köprülü Boru Kelepçesi Boru döþemeleri için 15 mm

l l l l

Bant kalýnlýðý: 1,5 mm. Bant geniþliði: 20,0 mm. Delik çapý: 6, 1 mm. Malzeme: Çelik, sendzimir galvanizli.

28 mm

Boru çapý mm 15 – 16 17 – 18 19 – 20 21 – 22 24– 25 27 – 28 31– 32 34 – 35 39 – 40

Tekli köprü Art.-Nr. 0592 900 15 0592 900 18 0592 900 20 0592 900 22 0592 900 24 0592 900 28 0592 900 32 0592 900 35 0592 900 40

Amb/ Ad.

100

Çiftli köprü Art.-Nr. 0592 901 15 0592 901 18 0592 901 20 0592 901 22 0592 901 24 0592 901 28 0592 901 35 0592 901 40

Amb/ Ad.

100

50

Köprülü Boru Kelepçesi Boþ borular için (iki kulaklý) Delik çapý:

Uzun delik 4,7 x 6 mm.

l

Malzeme:

Çelik, sendzimir galvanizli.

l

Bant kalýnl./geniþl.

Bkz. Tablo.

l

Boru dýþ çapý Malzeme geniþl. x kalýnl. mm mm 16 20 12 x 1,0 25 32 14 x 1,5 40

Delik mesafesi mm 32 37 42 50 58

Art.-Nr.

Amb/ Ad.

0592 902 001 0592 902 002 0592 902 003 0592 902 004 0592 902 005

100 50

Sabitleme gereci

MWF - 06/07 - 04875_TR - ©

Elle çakma pimi için yerleþtirme demiri Art.-Nr. 0232 4

Saplamalar Art.-Nr. 0232 4 … 0232 104 …

Darbeli matkap ucu SDS plus Art.-Ön Kodu 0648

Zebra® Çivi dübeli W-ZND Art.-Nr. 0906 3 …

Akülü darbeli matkap H 28-MA Art.-Nr. 0700 677 2 H 36-MAS Art.-Nr. 0700 678 2

03 2080


Üniversal Küp l l

l

U mm 30 30

g mm 17 17

y mm 19 19

v

Art.-Nr.

M 8 M 10

0543 98 0543 910

Tavan ve iskele montajýnda borularý sabitleme için kullanýlýr. 3 ten fazla boruda naylon dübelli civata yerine diþli parça çakma dübeli ile kullanýlýr. Ray montajýnda çekiç baþlý civata küpe vidalanýr ve raya asýlýr.

Amb./Ad. 10

Redüksiyon Nipeli

MWF - 01/03 - 03291_TR - ©

Farklý diþ çaplý, örn. M 10 diþli çubuk M 8 boru kelepçesi gibi sabitleme yerleri arasýna gelen baðlantý parçasý.

SW mm 13 13 13 17

Ýç Ø d1 M 8 M 10 M 8 M 12

Dýþ Ø d2 M 6 M 8 M 10 M 10

Art.-Nr. 0862 098 6 0862 091 08 0862 091 09 0862 091 210

03 2090

Amb./Ad.

100


Üniversal Germe Bandý/Germe Kilidi Ýhtiyaca göre boyutlarda ve formlarda kelepçe üretilmesi için Kullaným alaný Aský ve sabitleme

Teslimat tablosu Taným Germe bandý Germe kilidi

Teknik bilgiler

MWF - 08/07 - 03586_TR - ©

Bant malzemesi: Kilit malzemesi Civata malzemesi Civata kafa tipi

1.4310 Paslanmaz çelik A2 1.4301 Paslanmaz çelik A2 Çelik galvanize Yýldýz

03 2100

Uzunluk m 5 –

Geniþlik Art.-Nr. mm 8 0547 000 10 – 0547 000 11

Amb. Ad. 1 25


Vidasýz Hortum Kelepçesi düþük montaj yükseklikli Kullaným alaný l l

Yakýt hattý hava alma sistemi Hava ileten hatlar

l

Hava yastýðý

Avantajlar

Teknik bilgiler

Küçük montaj yüksekliði, küçük baðlama aralýðý En dar mekanlarda bile doðru montaj

Malzeme: 1.4301 paslanmaz çelik A2

Düz bant iç tarafý, yuvarlatýlmýþ kenarlar yaralanmalarý ve hortumun hasar görmesini önler

Teslimat tablosu Doðru nominal geniþliðin seçimi Hortum yerine takýlmalý ve dýþ çap Da ölçülmelidir.

Da mm 8,0 - 9,0 8,5 - 9,5 9,0 - 10,0 9,5 - 10,5 11,0 - 12,0 11,5 - 12,5 12,5 - 14,0 13,5 - 15,0

d1 mm 7,5 8,0 8,5 9,0 10,5 11,0 12,0 13,0

Bant Art.-Nr. geniþl. mm 0541 001 075 0541 001 080 0541 001 085 7 0541 001 090 0541 001 105 0541 001 110 0541 001 120 8 0541 001 130

Amb. Amb./ Ad. Set

100

25

Da

d1

mm 14,5 - 16,0 15,5 - 17,0 16,5 - 18,0 18,5 - 20,0 19,5 - 21,0 20,5 - 22,0 21,5 - 23,0 24,5 - 26,0

mm 14,0 15,0 16,0 18,0 19,0 20,0 21,0 24,0

Bu dýþ çap Da‘ya nominal geniþlik d1, bununla doðru boyut karþýlýk gelir. Bant Art.-Nr. geniþl. mm 0541 001 140 0541 001 150 0541 001 160 0541 001 180 8 0541 001 190 0541 001 200 0541 001 210 0541 001 240

Amb. Amb./ Ad. Set 100

50

25

20

Set

Pense

16 boyut, bakýnýz sütun "Amb seti" l Pense

Art.-Nr. 0714 577 117 Amb./Ad. 1

l

Art.-Nr. 0964 543 Amb./Ad. 1

Ýþleme

MWF - 09/07 - 07715_TR - ©

s s

(1)

(2) s

Pense millere takýlmalýdýr.

Sol milin kancasý (1) kilitleme noktasýna (2) oturtulmalýdýr.

s

Kelepçe pensenin iç yanaklarý ile açýlmalýdýr.

03 2110

Pense enine doðrultuda kilidin altýna takýlmalý ve kelepçe açýlmalýdýr.


Çiftli Boru Kelepçesi EasyClick Art. Nr. 0886 004 200 Amb./Ad.: 28

Kullaným alaný Þek. 1

Çift boru sistemli Solar dalgalý paslanmaz çelik borularýn, Art.-Nr. 0886 004 ff, resim 1veya esnek ® Solar kauçuk*, Art.-Nr. 0869 719 022/028 malzeme ile izole edilmiþ paralel döþeli tek parça borularýn montajý için. Uyarý: Diðer çift borulu sistemlerde, veya izolasyonlu münferit borularda EasyClick çiftli boru kelepçelerin yeterli derecede sýkýþtýrma yapýp yapmadýðý kontrol edilmelidir. Her durumda sistemin toplam dýþ çapý (boru + izolasyon) 60 mm olmalýdýr.

Þek. 2

* Esnek® Solar kauçuk*, Art.-Nr. 0869 719 022/028 malzeme ile izole edilmiþ bits hattýn toplam dýþ çapýnýn (< 60mm) düþük olmasý dolayýsýyla, kelepçe burada kullanýlamaz.

Teknik bilgiler Malzeme Renk Sýcaklýða dayanýklýlýk

Avantajlar/Yararlar Polyamid siyah +200°C'ye kadar

Klikli kilit:

izolasyonlu boruya kolay ve hýzlý montaj

Açýk delik:

dübel ve vida ile sorunsuz montaj

Minimum sýkma temiz görünüm, alaný: izolasyon asgari düzeyde ezilir

Montaj önerisi

MWF - 01/05 - 09288_TR - ©

EasyClick çiftli boru kelepçelerinin montajý için büyük pul baþlýklý (min. 13 mm Ø) 6'lýk vidalar kullanýlmalýdýr, gömme baþlýlar kullanýlmamalýdýr! Dübel ile montaj için öneriler: Vida: ASSY SK Dübel: Zebra Shark W-ZX

Art.-Nr. 0184 606 120 Art.-Nr. 0906 208 46

Ahþap içine montaj için öneriler: Vida: ASSY SK

Art.-Nr. 0184 606 ff

03 2120


Resim 1

Tek Kulak Kelepçe

Resim 2

Dar mekanlardaki baðlantýlar için alçak montaj yüksekliði Kullaným Alaný l l l l

Teknik bilgiler

Yakýt borusu sistemi Hava geçen hatlar Hava yastýðý Soðutma suyu/ýsýtma

l l

Tutucu/Sabitleme Yað hidrolik alçak basýnç bölgesinde

Avantajlar

Kelepçe malzemesi: 1.4301 paslanmaz çelik A2 Ýç bilezik malzemesi: 1.4310 paslanmaz çelik A2

Küçük montaj yüksekliði, küçük baðlama aralýðý En dar mekanlarda bile doðru montaj

Teslimat tablosu Ýç bilezikli (Resim 1)

Kademesiz (Resim 2)

Baðlama aralýðý mm

Ø mm

Bant geniþ- Art.-Nr. liði mm

5,2 - 6,2 5,6 - 6,5 6,3 - 7,5 7,0 - 8,5 8,0 - 9,5 9,1 - 10,8 9,8 - 11,8 11,1 - 13,1 11,8 - 13,8 12,8 - 14,8 13,2 - 15,8 14,6 - 16,8 16,5 - 18,8 18,0 - 20,3

6,6 7,0 8,0 9,0 10,0 11,3 12,3 13,8 14,5 15,5 16,5 17,5 19,5 21,0

5,5 6,4

7,4

8,2

9,2

Amb./ Amb. Ad. Seti

0541 066 0541 070 0541 080 0541 090 0541 100 0541 113 0541 123 0541 138 0541 145 0541 155 0541 165 0541 175 0541 195 0541 210

Baðlama aralýðý mm 9,8 - 12,3 13,2 - 15,7 17,8 - 21,0

Ø mm 12,3 15,7 21,0

20

– 100

20 – 20 –

Tek Kulak Kelepçe Seti Ýçerik: l 180 parça (bkz. sütun Amb./Set) l

Pense, Art.-Nr. 0715 02 04

Art.-Nr. 0964 541 Amb./Ad. 1

Ýlave ürünler

Pense MWF - 09/07 - 01772_TR - ©

Tek kulak kelepçelerin montajı için

Art.-Nr. 0715 02 04 Amb./Ad. 1

03 2130

Bant geniþliði mm 7

Art.-Nr. 0541 007 123 0541 007 157 0541 007 210

Amb./Ad.

10


Soðuk Boru Kelepçesi PUR 250 Tip 170 Dýþ kýsmýnda birleþtirme kulakçýklarý olan boru kelepçesi (vidasýz), PUR sert köpük için tamamen gömülmüþ olup iç yüzeyleri kauçuk manto ile kaplýdýr.

Kullaným alaný Borularýn, soðutma ve klima tekniði branþýnda ýsý bakýmýndan izolasyonlu sabitlenmesi.

Teknik bilgiler Malzeme

Basýnç mukavemeti PUR Sýcaklýk kullaným alaný Birim hacim aðýrlýðý Su buharý difüzyon direnç katsayýsý

Galvanizli boru kelepçesi, kapalý gözenekli PUR set köpük içine yataklanmýþtýr, iç kýsýmlara ilave olarak kapalý gözenekli flex® soðuk kauçuk yapýþtýrýlmýþtýr – silikon içermez 3,96 N/mm2 –160°C ile +130°C arasý PUR-sert köpük 250 kg/m3 > 1.000 μ g Test raporu R-62a/05 uyarýnca

Avantaj l

Ýç kýsýmdaki yüzeyler kauçukla kaplanmýþtýr. ‘ Sýzdýrmazlýk maddesi ile ilave bir yalýtýma gerek yoktur.

0°C'de ýsý iletkenlik kats.

0,049 W/ (m x K) Test raporu F.2-1088a/04 uyarýnca Yangýn özelliði (DIN 4102)B2 normal yanýcý Test raporu F.4-110a/05 uyarýnca

Teslimat tablosu Çelik borular Dýþ Nominal Ø geniþlik mm DN 219 200 273 250 324 300 356 – 368 – 406 400 457 – 508 500 609 600

Geniþlik Yalýtým kalýnlýðý b s mm mm 100 60 100 60 100 60 100 60 120 60 120 60 120 60 120 60 140 60

Yan kulakçýklar Delik Ø uygun d mm 14 x18 M12** 18 x 22 M16** 18 x 22 M16** 18 x 22 M16** 18 x 22 M16** 18 x 22 M16** 18 x 22 M16** 18 x 22 M16** 18 x 22 M16**

Ölçü B1 mm 439 493 544 576 588 646 697 748 848

B2 mm 399 453 504 536 548 596 647 698 798

Baðlantý diþ A mm M 16 M 16 M 20 M 20 M 20 M 24 M 24 M 24 M 24

Maks. yük kN 6,55 8,10 11,60 12,00 13,25 19,50 21,90 24,30 29,20

Art.-Nr.

0874 0874 0874 0874 0874 0874 0874 0874 0874

306 306 306 306 306 306 306 306 306

Amb./Ad.

219 273 324 356* 368* 406* 457* 508* 609*

1

* Ürün depoda tutulmaz. Teslimat süresi talep üzerinedir. ** Vidalarda 40 mm'lik bir uzunluk önerilir.

Ýlave ürünler

MWF - 09/08 - 07169_TR - ©

Boru kelepçesinin kapatýlmasý için: 6-köþe civata DIN 933, Art.-Nr. 0057 12 40 veya 0057 16 40, bununla birlikte 6 köþe somun DIN 934, Art.-Nr. 0317 12 veya 0317 16.6. Doðrudan asma için: Diþli çubuk ve somunlar.

03 2140


Boru ve Aský Kelepçesi Multifix Lastik profilli sabitleme kelepçesi Kullaným alaný Aský ve sabitleme Borular, kablolar, kablo demetleri, koruma borularý ve motor takozlarý karoser, taþýyýcý aksam, agregatlar, makineler vs. gibi yerlerden geçen diðer hatlar.

Teknik bilgiler

Avantajlar

Kelepçe Malzeme

Kuvvetlendirilmiþ kulakçýklar Destek plakalarý yüksek mekanik yük altýnda kulakçýklarýn kopmasýný önler

Stahl verzinkt

Lastik profil Malzeme Renk Sýcaklýða dayanýklýlýk Shore sertliði Aþýnmaya karþý dayanýklýlýk Hava þartlarýna ve ozona karþý dayanýklýlýk Eskimeye ve ýþýða karþý dayanýklýlýk Alkole, asitlere ve lavgalara, karþý dayanýklýk

EPDM siyah –40°C ile +120°C arasý 70 ±5 iyi çok iyi çok iyi

Lastik profil l Titreþim korumasý l Su sýzmasýna karþý koruma l Ses sönümleyici

iyi

Teslimat tablosu D*

Geniþ. Delik Ø G d1 mm mm mm 6 8 10 12 M5 12 15 6 8 10 12 15 18 15 M6 20 22 25 30 35

S

Art.-Nr.

Amb. Ad.

mm 0542 6 0542 8 8,0 + D/2 0542 10 0542 12 0542 15 0542 6 0542 8 0542 10 0542 12 0542 15 11,2+ D/2 0542 18 0542 20 0542 22 0542 25 0542 30 0542 35

12 12 12 12 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

50/100

Amb./ Ad. Set 10

50 – 50/100 5 50

– 5

25

D*

Geniþ. Delik Ø G d1 mm mm mm 10 15 18 20 22 20 M8 25 30 35 40 20 25 38 40 25 M10 48 50 55

* Kelepçe iç çapý/Boru dýþ çapý

MWF - 09/07 - 03273 _TR - ©

Multifix Seti Ýçerik: 12 boyut, 73 parça (bakýnýz sütun amb./set) Art.-Nr. 0964 542 Amb./Ad. 1

03 2150

S

Art.-Nr.

Amb. Ad.

mm 0542 10 0542 15 0542 18 0542 20 14,5 + D/2 0542 22 0542 25 0542 30 0542 35 0542 40 0542 20 0542 25 0542 38 17,5 + D/2 0542 40 0542 48 0542 50 0542 55

20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 25 25 25

50

Amb./ Ad. Set – 5 – 4 – 4

25

10

20 10


Merkezi Yaðlama Parçalarý için Montaj Aksesuarý Boru ve Aský Kelepçesi "Multifix" lastik profilli D*

Multifix Seti Ýçerik: 12 boyut, 73 parça (bkz. sütun Amb./Set)

Art.-Nr. 0964 542 Amb./Ad. 1

mm 6 8 10 12 15 18 20 22 25 30 15 20 25

Geniþl. Delik Ø B d1 mm mm 12

8,0 + D/2

M6

20

M8

VE/St.

Amb./ Ad. Set

mm 0542 6 0542 8 0542 10 0542 12 0542 15 0542 18 11,2+ D/2 0542 20 0542 22 0542 25 0542 30 0542 15 14,5 + D/2 0542 20 0542 25

M5

15

Art.-Nr.

S

12 12 12 15 15 15 15 15 15 15 20 20 20

50/100

10

5 – 50 5

4

25

* Kepçe iç çapý/Boru dýþ çapý

Kablo kelepçesi DIN 72571 Ø mm 4 6 8

d mm

Geniþlik mm

4,8

10

Malzeme Art.-Nr. kalýnlýðý mm 0592 4 1,0 0592 6 0592 8

Amb./Ad. 100 100/300

Kablo Baðlarý

Metal ve plastik dil kilitli Renk: Siyah Geniþlik mm 3,5 4,8 7,8

Uzunluk mm 200 280 360

Demet Ø mm 1,6- 40 1,6- 75 1,6-100

Art.-Nr.

Amb./Ad.

0502 131 0502 151 0502 181

100/1000 100/300 100

Sarma Hortumu

MWF - 09/08 - 09819_TR - ©

Renk: Siyah Ýç Ø mm

Demet Ø mm

3,7 8,2 17,6

4,0- 20,0 12,0- 50,0 20,0-120,0

03 2160

Cidar kalýnlýðý mm 0,65 0,90 1,20

Sarmak geniþliði mm 7,0 12,0 22,0

Art.-Nr. 0771 00 40 0771 00 80 0771 00 90

Amb./ m

25


Hortum Kelepçesi Kutularý l l l l

Taným

Zebra hortum kelepçesi kutusu

Kutu ebatý 4 4 3 3 3 3 2 2 2

Ýçerik Art.-Nr. 0539 8 0539 10 0539 12 0539 16 0539 20 0539 25 0539 32 0539 40 0539 50

Adet 200 150 200 200 150 100 200 150 100

12 16 20 25 32 40 50 60 70

Sýkma aralýðý mm 8 – 12 10 – 16 12 – 20 16 – 25 20 – 32 25 – 40 32 – 50 40 – 60 50 – 70

Bant genþl. mm 7,5 7,5 9 9 9 9 9 9 9

Açýk görünümlü. Kolay ulaþým. Kolay kullaným. Hortum kelepçelerinin altý köþe vidalarý yarýk baþlýdýr ve bunlarýn sýzdýrmazlýk dereceleri yüksektir.

Anahtar geniþliði 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Kutu Amb. Art.-Nr. Ad. 0539 970 812 0539 971 016 0539 971 220 0539 971 625 0539 972 032 1 0539 972 540 0539 973 250 0539 974 060 0539 975 070

Duvara montaj çýtalarý

6 adet 4 boyutlu kutu için. Model Uzunl. cm Galvanizli çelik sac 60

MWF - 08/02 - 03585_TR - ©

l

6 adet 3 boyutlu kutu için. Model Uzunl. cm Galvanizli çelik sac 88

l

Art.-Nr. 0960 90

Amb/Ad.

1

03 2170

Art.-Nr. 0960 70

Amb/Ad.

1


Sonsuz Baðlama Bandý/Kilitleme Halkasý Her boyutta hortum ve boru kelepçelerinin, germe ve kesme aleti kullanarak üretimi için uygundur. Kullaným alaný l l

Tabelalarýn, tablolarýn, kumanda dolaplarýnýn vs. montajý için (tabela askýsý ile birlikte). Hortumlarýn baðlanmasý için.

Kenarlarý tam yuvarlatýlmýþtýr. Malzeme V2A, 1.4301. l Çekme mukavemeti min. 600 N/mm2. ‘ Yüksek yük altýnda germe bandý çift kat kullanýlmalýdýr. l l

Geniþlik Ýnç mm 3/8 9 1/2 12 5/8 16 3/4 19

Germe bandý Kalýnlýk mm Art.-Nr. 0,63 0529 1 0,76 0529 1 0,76 0529 1 0,76 0529 1

Kilitleme halkasý Amb.

Amb

Art.-Nr. 0529 2 0529 2 0529 2 0529 2

Ad. 09 12 100 16 19

Kalýnl. Art.-Nr. mm

Amb.

Ad. 09 12 1 16 19

1 ad. = 1 Rulo, 30 m, pencereli karton kutuda

2

1

Tabela Askýsý Malzeme: V2A, 1.430. Þek. Taným

Model dirsekli kol, U pullu,

3

4

2,0

0529 3

01

2,0 2 civata M8 (DIN 933) Uzunluk 90 mm, Uzun delik 9 x 15 mm, 2,0 Delik mes. 50–70 mm M8’de Uzunluk 140 mm, Uzun delik 9 x 40 mm, 2,0 Delik mes.60–120 mm M8’de

0529 3

02

0529 3

090

0529 3

140

1 Tabela askýsý

dirsekli 2 3 Tabela askýsý

uzun delik 4

Ad.

1 civata M8 (DIN 933) dirsekli kol, U pullu,

10

MWF - 01/08 - 09385_TR - ©

Germe ve Kesme Aleti Kalýpta dövülmüþ alet, germe bandýna 10 kN'luk kuvveti rahatlýkla uygulayabilir.

Art.-Nr. 0529 5 Amb./Ad. 1

03 2180


Delikli Montaj Bandý

l l l l l l

Borularýn, havalandýrma kanallarýnýn vs. askýya alýnmasý. Boþ borularýn ve kablo yollarýnýn sabitlenmesi (örn. alçý sert altýnda). Kolay kullaným. Son derece ekonomik. Temiz görünüm. Elle çakma pimleri yardýmýyla Ýþlem yapmak için ideal Çakma pimi Delikli bant vidalarý DIN 933 Halkalý vidalar Uzun delik vidalarý Halka civatalar Sabitleme halkalarý

Art.-Nr. 0232 104 …, Art.-Nr. 0232 4, Art.-Nr. 0972 5 …, Art.-Nr. 0234 0 …, Art.-Nr. 0234 9 …, Art.-Vornr. 0236, Art.-Nr. 0862 11 … . l

Düz kenarlý, sendzimir galvanizli.

l

Kenar deliksiz. Delik Ø mm 5,3 6,3 8,3

Bant geniþliði mm 12 17 26

Malzeme kalýnlýðý mm

l

Düz kenarlý, sendzimir galvanizli.

l

Ýlave kenar delikli.

Delik Ø

MWF - 06/02 - 04133_TR - ©

Delik mesafesi mm 10 12 14

mm 6,3 8,3

0,75

Kopm.yükü deðeri* N 1300 1600 2400

Art.-Nr. 0972 12 0972 171 0972 261

Amb. m

10

Delik Kenar Delik mes. Bant Malzeme Kopm.yükü Art.-Nr. Amb. mesafesi deliði Kenar geniþliði kalýnlýðý deðeri* m Ø deliði mm mm mm mm mm N 12 3 12 17 1250 0972 17 0,75 25 14 4 14 25 2250 0972 25

* Bu deðerde bandýn koptuðunu iþaret etmek isteriz. Ýþlemin yapýldýðý yerdeki titreþimler ayrýca termik yükler, ayný þekilde gerekli olan emniyet faktörü dikkate alýnmalýdýr.

03 2190


Tapalar

Mercedes-Benz için özel model

DIN 7604, DIN 910

DIN 7604

Model DIN 7604 galvanizli, kýsa vidalama uçlu (Form A) DIN 910 galvanizli

DIN 910

M x Diþ-

Art.-Nr.

SW

adýmý mm 14 x 1,5 18 x 1,5

mm 19 17

10 x 1,0 12 x 1,5 14 x 1,5 16 x 1,5 18 x 1,5 22 x 1,5

0242 14 15 Amb/Ad.

0240 14 15 0240 18 15 0241 10 0241 12 0241 14 0241 16 0241 18 0241 22

10 13 13 17 17 19

1 15 15 15 15 15

10

10

M x Diþadýmý mm 14 x 1,5

Orij.-No.

SW mm 13

111 997 03 30

Orij.-No.

Art.-Nr.

007604 014106 007604 018101 000910 010000 000910 012000

0240 14 0240 18 0241 10 0241 12

15 15 1 15

Art.-Nr.

Amb/Ad.

0242 14 15 10

Orij.-No.

Art.-Nr.

000910 014002 000910 016001 000910 018002 000910 022000

0241 14 0241 16 0241 18 0241 22

15 15 15 15

5

CONTALAR DIN 7603 benzeri Teslim edilebilir özel modeller:

MWF - 01/06 - 01842_TR - ©

Þek.

d1 mm d2 mm b mm 9,5 20 1,0

Taným Uygulama alanlarý Dizel için bakýr halka Orij. DB-No. Toleranz 522 A 3460 170 160 Orij. MAN-No. 51.987 01.0065

Art.-Nr. 0464 95 20

100

12,8

20,2

2,1

Plastik conta doðal

Ford Escort (Kartel tapasý) Orig.-Nr. 1 451 991

0464 12 20

50

22

27

Fren halkasý = (Halka 22 x 27, gal. çelik, 20 x 25 mm lastik kaplý)

Havalý kamyon freni/ fren vidasý

0464 22 27

100

20

29

2,5

Alü. conta halkasý

Orij. Honda-No. 94109 - 20000

0464 120 29

50

16

22

2

Yum.malz.conta halk. Toyota için halka

0464 016 22

50

12,2

23

2

IT 400, üniversal

Suzuki için halka

0464 012 223 50

26

37

2

Bakýr halka

MAN için halka

0464 126 37

50

6 8 14

10 12 20

6 9 14

Bakýr ikiz halka

özell.motorlu taþýtlarda

0464 6 10 0464 8 12 0464 14 20

50

(yakýt hatlarýnda) kaçak dizel hatlarýnda

03 2200

Amb/Ad.

100


Yaðlama Nipeli

DIN 71412 A, B, C Galvanizli çelik, mavi pasifize (A2K)

Konik Nipel, form A DIN

71412 A

Taným

Diþ*

H1

M6x1 M8x1 M 8 x 1,25 M 10 x 1 M 10 x 1,5 R 1/8” R 1/4”

Diþ uzunluðu mm 4,0 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 6,5

Toplam uzunluk mm 14,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 19,5

SW mm 7 9 9 11 11 11 14

Çelik galv., mavi pas. Art.-Nr. 0986 40 0986 41 0986 135 0986 42 0986 136 0986 43 0986 44

Amb/Ad.

25/100

Konik Çakma Nipeli DIN

71412 A

Taným

Muylu Ø mm 6 8 10

H1

Muylu uzunluðu mm 5,4 5,4 5,4

Toplam uzunluk mm 14,0 15,0 15,0

Çelik galv., mavi pas. Art.-Nr. 0986 46 0986 47 0986 48

Amb/Ad.

25/100 25

Konik Nipel 45°, Form B DIN

71412 B

Taným

Diþ*

H2

M6x1 M8x1 M 8 x 1,25 M 10 x 1 R 1/8” R 1/4”

Diþ uzunluðu mm 5,5 5,5 5,5 5,0 6,0 7,0

Toplam länge mm 20,0 20,0 20,0 20,0 21,0 23,0

Diþ uzunluðu mm 5,5 5,5 6,0 6,0

Toplam uzunluk mm 18,0 18,0 18,0 18,0

SW mm 9 9 9 11 11 14

Çelik galv., Amb/Ad. mavi pas. Art.-Nr. 0986 50 0986 51 0986 515 25/100 0986 52 0986 53 0986 54 25

Konik Nipel 90° DIN

Taným

71412 C H 3

Diþ* M6x1 M8x1 M 10 x 1 R 1/8”

SW mm 9 9 11 11

Set Ýçerik: 9 boyut H1/H2/H3 6x1 ile 10x1 mm arasý = 450 parça 3 boyut çakma nipeli H1 6 ile 10 mm arasý = 150 parça MWF - 09/08 - 03564_TR - ©

Art.-Nr. 0964 986

* R 1/8” dýþ ölçü olarak 9,73 mm'ye karþýlýk gelir R 1/4” dýþ ölçü olarak 13,16 mm'ye karþýlýk gelir R 3/8” dýþ ölçü olarak 16,66 mm'ye karþýlýk gelir

03 2210

Çelik galv., Amb/Ad. mavi pas. Art.-Nr. 0986 60 0986 61 25/100 0986 62 0986 63 100


Konik Nipel 90° DIN

Taným

Diþ*

Diþ uzunluðu mm 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0

M6x1 M8x1 M 10 x 1 M 10 x 1 M 10 x 1,5 R 1/8” R 1/4” R 3/8”

71412 C H 3

Toplam uzunluk mm 18,0 18,0 18,0 40,0 18,0 18,0 18,0 18,0

SW mm 9 9 11 11 11 11 14 17

Çelik gal., mavi pas. Art.-Nr. 0986 60 0986 61 0986 62 0986 157 0986 155 0986 63 0986 64 0986 65

Amb/Ad.

25/100 25 100 25/100 25

Konik Çakma Nipeli 90° DIN

71412 C

Taným

Muylu Ø mm 6 8

H3

Muylu uzunluðu mm 5,5 5,5

Toplam uzunluk mm 18,0 18,0

Çelik gal., mavi pas. Art.-Nr. 0986 66 0986 67

Amb/Ad.

25

Konik Nipel 45°, sýzdýrmazlýk maddeli DIN

Taným

Diþ

71412 B

H2

M 14 x 2

Diþ uzunluðu mm 6,5

Toplam uzunluk mm 27,0

SW mm 19

Set Ýçerik: 9 boyut H1/H2/H3 6x1 ile 10x1 mm arasý = 450 parça 3 boyut çakma nipeli H1 6 ile 10 mm arasý = 150 parça

Art.-Nr. 0964 986

MWF - 12/05 - 03565_TR - ©

* R 1/8” dýþ ölçü olarak 9,73 mm'ye karþýlýk gelir R 1/4” dýþ ölçü olarak 13,16 mm'ye karþýlýk gelir R 3/8” dýþ ölçü olarak 16,66 mm'ye karþýlýk gelir

03 2220

Çelik gal., Amb/Ad. mavi pas. Art.-Nr. 0986 214 20 25


Vida Kapaklarý* Malzeme: Polietilen.

l

Kullaným alanlarý Gövde elemanlarý, delik dizileri, jaluzi raylarý, ahþap pervazlarýndaki delikler.

Ød mm 5 8 10 10 12

Renk RAL-No. ØK mm 8 13 13 15 16

Renk RAL-No. Ød ØK mm mm 5 8 8 13 10 13 10 15 12 16

beyaz – Art.-Nr.

U mm 5 5 5 5 5

U mm 5 5 5 5 5

0683 0683 0683 0683 0683

135 135 135 135 135

çam – Art.-Nr.

005 032 041 050 059

açýk gri 7035 Art.-Nr. 0683 0683 0683 0683 0683

135 135 135 135 135

0683 0683 0683 0683

– 135 135 135 135

gümüþ grisi 7001 Art.-Nr.

008 036 045 054 063

0683 0683 0683 0683

– 135 135 135 135

033 042 051 060

açýk meþe – Art.-Nr. 0683 0683 0683 0683

rustik meþe – Art.-Nr.

– 135 135 135 135

bej 1001 Art.-Nr. 0683 0683 0683 0683 0683

034 043 052 061

kahverengi – Art.-Nr.

– 0683 037 0683 135 038 0683 046 0683 135 047 0683 055 0683 135 056 0683 064 – 0683

135 135 135 135 135

006 039 048 057 066

135 135 135 135 135

Amb. Ad.

007 035 044 053 062

siyah – Art.-Nr. 0683 0683 0683 0683

– 135 135 135 135

1000 500 100 Amb. Ad. 1000

040 049 058 067

500 10

* Vida kapaklarý, Ø 35 mm delikler için bkz. „görünmez dolap askýsý“ ürün bilgi sayfasý

Kapak Çarpma Koruyucu l l l

Malzeme

Ø mm

Kalýnlýk mm

Art.-Nr.

Amb./ Ad.

Poliüretan þeffaf

8

1,5

0683 135

1000

MWF - 07/08 - 00713_TR - ©

l

Malzeme

Ød mm

ØK mm

Y mm

U mm

Art.-Nr.

Amb./ Ad.

Polietilen þeffaf

5

8

2

5,5

0683 135 001

1000

03 2230

Yaylý kilit dilli veya yaylý menteþeli kapýlar için. Sürekli elastik, bombeli. Kendinden yapýþkanlý.

Geçmeli koruyucu.


AW Vida Kapaklarý l

TORX ve AW kafa tipli vidalar için uygun.

Uyarý Üzeri kapatýlacak vidalarýn mümkün olduðu kadar dik ve yüzey hizasýna kadar vidalanmýþ olmasýna dikkat edilmelidir.

Form: Yassý Renk

Ahþap renkleri RAL-Tanýmý Beyaz Açýk gri Gümüþ grisi Tozlu gri Diþbudak Açýk fildiþi Kiraz Safran sarýsý Çam, ladin Kum sarýsý Açýk meþe Kahverengi bej Kayýn, kara çam Kil kahverengi Koyu meþe Geyik kahver. Maun Maun kahver. Koyu siyah

RALNr.

AW 20 Ø 12

9010 7035 7001 7037 1015 1017 1002 1011 8001 8007 8016 9005

0590 0590 0590 0590 0590 0590 0590 0590 0590 0590 0590 0590

720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720

AW 25 Ø 15 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

0590 0590 0590 0590 0590 0590 0590 0590 0590 0590 0590 0590

725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725

AW 30 Ø 15 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

0590 – – – – – 0590 0590 0590 0590 0590 0590

AW 30 Ø 18

730 201 0590 – – – – – 730 207 0590 730 208 – 730 209 0590 730 210 – 730 211 0590 730 212 0590

AW 40 Ø 18

730 101 0590 – 0590 – – 0590 730 107 – – 730 109 – – 730 111 0590 730 112 –

Amb. Ad.

740 201 740 203

740 206

500

740 211

Form: Bindirmeli

Renk

Ahþap renkleri

RAL-Tanýmý

RAL-Nr.

Beyaz Açýk gri

9010 7001 8001 8016 9005

Kayýn, kara çam

Kil kahverengi

Maun

Maun kahver. Koyu siyah

AW 20 Ø 12 0590 721 101 – – – –

AW 25 Ø 15 0590 726 101 – – – –

AW 30 Ø 15 0590 731 0590 731 0590 731 0590 731 0590 731

Amb./Ad.

201 203 209 211 212

MWF - 07/04 - 05542_TR - ©

Lütfen resimlerdeki renklerin baský tekniði dolayýsýyla orijinal renk tonlarýndan farklý olabileceklerini dikkate alýnýz.

03 2240

500


Vida Kapaklarý

Baþlýk delikli vidalar için l l

MWF - 08/99 - 00944_TR - ©

Renk

Ahþap renkleri

RAL Tanýmý RALNo.

Polietilen. Baþlýk deliði d = 2,5 mm ve d = 3 mm olan vidalar için uygundur.

D = 12 mm d = 2,5 mm

D = 15 mm d = 2,5 mm

D = 12 mm d = 3 mm

D = 15 mm d = 3 mm

D = 18 mm d = 3 mm

D = 17 mm Amb. d = 3 mm

Art.-Nr.

Art.-Nr.

Art.-Nr.

Art.-Nr.

Art.-Nr.

Art.-Nr.

0590 152 5

0590 12

0590 15

0590 157

0590 905 1

Temiz beyaz 9010 0590 122 5

Açýk gri

Gümüþ grisi 7001 0590 122 55 0590 152 595 0590 12 5 0590 15 5 0590 157 5 0590 905 2

Tozlu gri

7037 0590 122 551 0590 152 551 –

0590 15 51 –

Diþ budak rengi

Açýk fil diþi

1015 0590 122 531 0590 152 554 –

Akçaaðaç

0590 122 556 0590 152 556 –

Kiraz

Safran sarýsý 1017 0590 122 552 0590 152 552 –

Çam, Ladin

Kum sarýsý

1002 0590 122 532 0590 152 53 –

Kayýn, Karaçam

7035 0590 122 553 0590 152 553 –

0590 15 52 0590 157 6

0590 905 6 500

Kil kahverengi

8001 0590 122 592 0590 152 592 0590 12 92 0590 15 92 –

Kýzýl kayýn

Koyu meþe

Geyik kahve 8007 0590 122 59 0590 152 59 0590 12 9 0590 15 9 – rengi

Maun

Maun kah8016 0590 122 591 0590 152 591 0590 12 91 0590 15 91 0590 157 91 0590 905 3 verengi

Koyu siyah

0590 122 555 0590 152 555 –

9005 0590 122 56 0590 152 56 0590 12 6 0590 15 6 –

03 2250


G3

Sýkýþtýrmalý Kelepçe W-QUICLIP

DIGA® CS-1 için uygun Çizimlere uygun ölçüm A mm B mm 42 17 51,5 17

C mm 37 46

Ø D mm 35-40 47-50

Yardýmcý yumuþak plastik montaj borularýnýn, orta veya sert plastik zýrhlý borularýn hýzlý sabitlenmesi için, ayrýca DIN EN 50086-1'e göre çelik zýrhlý borularýn DIN/EN 206-1 ve DIN 1045'e göre beton zemin (* C40/50)

Art.-Nr. 0864 930 040 0864 930 050

Amb. Ad. 50

üzerine hýzlý sabitlemek için kullanýlýr. Magazine yerleþtirilmiþ çiviler G 1.1 (Art.-Nr. 0864 900…) ile kireç tuðlasýnda, dolu taþta ve çelikte kullanýlýr.

 Kapatýlabilir klips kelepçeler. Yüksek tutma kuvveti. Sýcaklýða dayanýklýlýk –25°C ile +80°C arasýnda (anlýk +110°C'ye kadar). Renk: gri. Malzeme: Polyamid 6. Halojen ve silikon içermez. Delik Ø 5 mm. Bu þekilde geleneksel Çizimlere uygun ölçüm Sabitleme, çivili dübel Art.-Nr. 0906 305… veya sunta vidasý ile mümkün.

G3.0

Çizimlere uygun ölçüm A mm B mm 24 29 16 36

Ø D mm 15-18 20-25 26-32

MWF - 12/06 - 09902_TR - ©

Yardýmcý yumuþak plastik montaj borularýnýn, orta veya sert plastik zýrhlý borularýn hýzlý sabitlenmesi için, ayrýca DIN EN 50086-1'e göre çelik zýrhlý borularýn DIN/EN 206-1 ve DIN 1045'e göre beton zemin (* C40/50)

Art.-Nr. 0864 935 158 0864 935 205 0864 935 262

Amb. Ad. 100 50

üzerine hýzlý sabitlemek için kullanýlýr. Magazine yerleþtirilmiþ çiviler G 1.1 (Art.-Nr. 0864 900…) ile kireç tuðlasýnda, dolu taþta ve çelikte kullanýlýr.

03 2260

Sýkýþtýrmalý Kelepçe W-QUICLIP PLUS

DIGA® CS-1 için uygun Kapatýlabilir klips kelepçeler. Yüksek tutma kuvveti. Sýcaklýða dayanýklýlýk –25°C ile +80°C arasýnda (anlýk +110°C'ye kadar). Çeþitli gazlý çivileyicilerle yerleþtirilebilir. Gazlý çivileyici DIGA® CS-1 üzerine kolayca yandan yerleþtirilir. Geniþ ürün yelpazesi sayesinde her çaptaki borular sabitlenebilir. Renk: gri RAL 7035. Malzeme: Polyamid 6. Halojen ve silikon içermez. Delik Ø 5 mm. Bu sayede çivili dübel Art.-Nr. 0906 305… veya sunta vidasý ile geleneksel sabitleme mümkün.


Geçmeli Klip

NYM 3 x 1,5 veya 5 x 1,5 kablolarýn beton veya taþ zemine sabitlenmesi için. l

l l

Taným Tek taraflý geçmeli klip Çift taraflý geçmeli klip

Boyutlar mm 7 - 12

Art.-Nr. 0593 503 0593 504

Amb./Ad. 200 100

l l

l l

l l

Geçmeli klipler normal çivili kelepçelerle çalýþmanýn mümkün olmadýðý yerlerde kullanýlýr. Yüksek çekme kuvvetleri. Saðlam model. En basit kullaným: del – geçir – tamam. Montaj: 5 mm delik – geçmeli klip bir çekiç ile çakýlmalýdýr, 6 mm delik – geçmeli klip el ile bastýrýlmalýdýr. Halojen ve silikon içermez. Sýcaklýða dayanýklýlýk: –30°C ile +80°C arasýnda (kýsa zaman için +120°C'ye kadar). Renk: gri (RAL 7035). Malzeme: Polyamit 6.0.

Ýlave ürünler Taþ matkap ucu DZ1 Art.-Nr. 0637 50 / Art.-Nr. 0637 60, Darbeli matkap ucu SDS-plus Art.-Nr. 0648 35 111 / Art.-Nr. 0648 36 110

HIT Gözenekli Beton Kelepçesi Hat çapý mm 9–12

Art.-Nr. 0593 502

Amb./Ad. 100

(gazlý beton kelepçesi) l l l l l

MWF - 05/01 - 02962_TR - ©

l

l

03 2270

Kablolarýn gazlý beton G2 ve G4'e sabitlenmesi için. Ön delme olmadan çakýnýz => büyük zaman tasarrufu. Kelepçe ve dübel tek parçada => masraf tasarrufu. Ayaklar gazlý beton içinde geniþler => yüksek taþýma kapasitesi. Halojen ve silikon içermez. Sýcaklýða dayanýklýlýk: –30°C ile +80°C arasýnda (kýsa zaman için +120°C'ye kadar). Malzeme: Polipropilen.


Özel Kablo Bandý tek delikli montaj için

1

1 Duvar kaplamasýna, taþýyýcý saca vs. sadece bant geniþliði çapýnda bir delik delinir; kablo bandý delikten geçirilir.

2

2 Bant kablo demeti, hortum demeti vs. etrafýna sarýlýr. Bant uçlarý delikten kilitleme baþlýðýna geçirilir.

3

3 Tamam. Kablo bandýnýn kilitleme baþlýðý sabitleme görevini yapar.

Delik Ø min. mm

maks. mm

Kilitleme baþlýðý Yükseklik mm

2,5 3,8 5,1 5,1 8,0

3,8 5,3 6,4 6,4 10,2

3,2 3,7 4,2 4,2 6,4

Boyutlar g mm

U mm

Demet Ø mm

2,4 3,4 4,6 4,6 7,6

140 206 172 279 376

1,6 – 32 1,6 – 50 1,6 – 45 1,6 – 76 1,6 – 102

Art.-Nr. siyah

Amb. Ad.

0502 311 0 0502 321 0 0502 331 0 100 0502 341 0 * 0502 351 0 **

Bu kablo bantlarý sayesinde maliyetten tasarruflu tek delikli montaj mümkündür: l Montaj parçasýz, vidasýz, yapýþtýrýcýsýz vs. Standart kablo bantlarýna karþýlýk – bunlardan biri bandýn 90° içeri girmesini gerektirir – bu kablo bantlarý hareketli bir kilitleme baþlýklarý vardýr. Bant ucunun bu þekilde paralel girme olanaðý sayesinde söz konusu sabitleme türüne doðru oturma imkaný verir. l UV ýþýmasýna dayanýklý. l Isýya karþý dayanýklýlaþtýrýlmýþ. l Sýcaklýða dayanýklýlýk: –40°C ile+85°C arasý. l Malzeme: Polyamit 6.6. l Halojen ve silikon içermez. ** DB-Original-Nr. 001 997 8390. ** DB-Original-Nr. 001 997 8490. l UL ruhsatlý.

Kullaným yerleri l l

Araç yapýmý, elektro Araba atölyeleri

Kývýrmalý Bað l l l

Hýzlý sabitleme ve çözme için ideal. Halojen ve silikon içermez. Tekrar çözülebilir.

Kullaným yerleri l l

MWF - 10/99 - 03266 _TR - ©

l

D mm

L mm

Baðlama aralýðý mm

Renk

Art.-Nr.

Amb./Ad.

8,5 12,0 15,0 19,0 23,0

20,0 25,0 30,0 35,0 40,0

4,6 – 6,5 7,0 – 9,5 10,0 – 12,5 13,5 – 16,0 17,0 – 20,0

yeþil kýrmýzý naturel siyah sarý

0502 91 0502 92 0502 93 0502 94 0502 95

100

03 2280

Kumanda dolabý yapýmý Aparat yapýmý Kablo döþeyici


Metal Uçlu Kilitlenebilir Özel Kablo Bantlarý Malzeme: Polyamid 6.6. Uygulanabilir sýcaklýk aralýðý –40°C ile +85°C arasýnda (kýsa süreli olarak da +105°C sýcaklýða kadar). l Halojen ve silikon içermez. l Renk: Doðal. l UL ruhsatlý. l l

G mm

U mm

Ø mm

Delik Ø mm

Art.-Nr.

Amb/ Ad.

4,8

198

3,5 – 45

4,8

0502 261 1

100

G mm

U mm

Ø mm

Delik Ø mm

Art.-Nr.

Amb/ Ad.

4,8

184

3,5 – 45

3,5

0502 271 1

100

l

Kablolar tutturulduktan sonra gövdeye veya þasiye baðlanabilen sabitleme delikli kablo bantlarý.

l

Kablolar tutturulmadan önce gövdeye veya þasiye baðlanabilen yanlarý delikli kablo bantlarý.

l

Sac duvarlardaki, profil raylarýndaki vs. ölçülü montaj için sadece soketin geçirilmesi ile tutturulabilen kablo bantlarý. Yassý baðlantý kafasý.

MWF - 04/04 - 04219_TR - ©

l

G mm

U mm

Ø mm

Gerekli delik Ø mm

Sac kalýnlýðý max. mm

Art.-Nr.

3,5 4,8

150 201

2,0 – 32 3,5 – 45

4,5 – 5,2 5,8 – 7,5

0 – 2,5 2,2 – 3,7

0502 281 2 100 0502 291 2

03 2290

Amb/ Ad.


Akü Kutup Baþý Vidalý kutup baþý

Form A/D

Art.-Nr. 0510 1 0510 2 0510 3 0510 4 0510 6 0510 7

Alan + Form A ile 50 mm2 arasý – Form D ile 50 mm2 arasý – Form B ile 50 mm2 arasý + Form C ile 50 mm2 arasý – Form B ile 70 mm2 arasý + Form A ile 70 mm2 arasý

Form B/C

Amb./Ad. 5/10/25

5/10

MAN vidalý kutup baþý Alan + –

Ebat M 12 M 10

Art.-Nr. Amb./Ad. 0510 17 5/10 0510 18

Kalite 8.8

Fiat ve küçük akümülatör kutuplarý için kutup baþlarý Alan + 50 mm2 ‘e kadar – 50 mm2 ‘e kadar

Ø 15,9

SW 11

Ø 17,5

Art.-Nr. 0510 15 0510 16

Amb./Ad. 10

Ford için kutup baþlarý

Düz kutuplardan yuvarlak kutuplara geçiþ için adaptör l

SW 10

M6

Malzeme: Kalaylanmýþ pirinç. Alan/Kutup – / Eksi + / Artý

SW 10

Art.-Nr. Amb./Ad. 0510 000 100 10 0510 000 101

Parazit bant U mm 200

mm2 6

Delik mm 8–8

Art.-Nr. Amb./Ad. 0510 920 06 10

Kutup baþý fýrçasý l

MWF - 04/02 - 01755_TR - ©

l

Araba akümülatörleri için kombine temizleme fýrçasý. Uzunluk: 195 mm.

Art.-Nr. 0695 589 544 Amb./Ad. 1

03 2300


Tente halatlarý Model Ø mm Gümrük talimatlarýna uygun standart çelik tel/naylon takviyeli Plastik, þeffaf, naylon takviyeli Plastik, þeffaf, sisal takviyeli Plastik, þeffaf Plastik, gümüþ Plastik, þeffaf Ekspander halatý Ekspander halatý

Art.-Nr.

Boyutlar L mm 100

8

100 250

0880 0880 0880 0880 0880

8

100/250

0880 100 05*

100/250

8

100

10 8 10

100

0880 0880 0880 0880 0880

100

8 6

250

100

100 100 153 100 100 100 100 100 100 100

00 01* 0* 04 03*

Amb. Ad. 100

02 06 07 10 11

250 100 250

* Tente halatlarý rulo cihazýnda (Art.-Nr. 0880 100 30) daha kolay kullaným için karton göbekli olarak teslim edilir.

Aksesuar Gümrük halatý için özel makas Art.-Nr. 0714 03 60

MWF - 09/07 - 10722_TR - ©

Amb./Ad. 1

03 2310


Hýzlý Baðlantý Rakorlarý Ticari Araçlar için Polyamid boru Ø 6 ile 16 mm arasý l l l l l

Dikkat: Çelik, bakýr veya plastikten olmasýndan baðýmsýz olarak bütün borular belirli bir uzunluktan sonra "titreþirler". Bundan dolayý kaporta boyunca veya çerçevede döþenmiþ bütün fren hattý borularý (5 – 16 mm çaplý) mümkünse lastikli olarak boru kelepçeleri ile aralarýndaki mesafe 1 m olacak ve 1,20 m yi aþmayacak þekilde sabitlenmelidir.

Kolay ve hýzlý boru/hortum ve montaj ve demontajý. Bileþen sayýsýnýn az olmasý sýzýntý yapma olanaðýný azaltýr. Korozyona dayanýklý pirinç model. Montaj ve onarým sürelerinin kýsalmasý nedeniyle maliyetten tasarruf saðlanýr. Uluslararasý DIN, DOT ve SAE talimatlarýna uygun.

Teknik bilgiler: Ýþletme ortamý: Maksimum iþletme basýncý: Ýþletme sýcaklýðý: Hortumlar: Uluslararasý talimatlar:

Kullaným alaný: Malzeme: Vidalama elemanlarý: Boru takviye kovaný: Çok amaçlý kýskaç halkasý: O-Ring:

t

s

A

B

s t

t

s

A

B

s t

t

s

A

A1

Pirinç Nikelajlý pirinç Nikelajlý pirinç Buna N (Low Nitril) Boru dýþ Ø mm 6 8 9 10 11 12 14 15 16

A mm 35,6 37,6 44,1 44,1 46,1 51,1 50,2 61,5 61,5

B mm 13,0 15,0 17,0 17,0 19,0 20,5 22,0 25,4 25,4

Boru dýþ Ø mm 8– 6 10 – 6 10 – 8 12 – 8 12 – 10

A mm 38,5 43,5 43,5 48,5 49,0

B mm 15,0 17,0 17,0 20,5 20,5

Boru dýþ Ø mm 6 8 10 12 15

A mm 42,0 45,6 54,2 64,2 77,0

A1 mm 21,0 22,8 27,1 32,1 38,5

B mm 13,0 15,0 17,0 20,5 27,0

t

B

s

t

MWF - 05/03 - 02493_TR - ©

s

Basýnçlý hava DIN 74324 uyarýnca –40°C* ile +100°C arasý (* +2°C nin altýndaki sýcaklýklarda havanýn fiziksel durumu dikkate alýnmalýdýr) DIN 74324 uyarýnca l Vida baðlantýlarý TÜV kontrolünden geçmiþtir ve ticari araçlarda, havalý fren sistemlerinde kullanmak için ruhsatlýdýr. l Vida baðlantýlarý DIN 74324 talimatlarýný yerine getirir. l Vida baðlantýlarý Departement Of Transport Federal Motor talimatlarýna uygundur Vehicle Safety Standard (DOT FMVSS 106) ve Society for Automotive Engineers (SAE J1131) standartlarý. Ticari araçlarda ve ticari araç yardýmcý sistemlerinde bulunan havalý fren sistemleri bileþenlerinin baðlanmasý için.

03 2320

Art.-Nr. 0885 01 0885 01 0885 01 0885 01 0885 01 0885 01 0885 01 0885 01 0885 01

Amb/Ad.

6 8 9 10 11 12 14 15 16

5/10

Art.-Nr.

Amb/Ad.

0885 001 86 0885 001 106 0885 001 108 0885 001 128 0885 001 121

5

Art.-Nr. 0885 02 0885 02 0885 02 0885 02 0885 02

Amb/Ad.

6 8 10 12 15

Düz Geçiþ Rakoru

5/10 5

Redüksiyon Rakoru

T Rakoru


Boru Ø dýþ mm 6 8 10 12 15

s

t

A

B

s t

s

F

B

s

Boru Ø dýþ mm 6 8

A mm 21,0 22,8 27,1 32,1 38,5

A

B

F

s

F

B t

mm 13,0 15,0

mm 30,0 35,0

t

Boru Ø dýþ mm 6 6 8 8 10 10 12 12 15

A mm 28,5 30,5 31,5 31,5 35,0 31,0 39,0 35,0 45,0

B mm 13,0 13,0 15,0 15,0 17,0 17,0 20,5 20,5 26,0

5

Art.-Nr.

Amb.

mm M 10 x1,0 0885 06 6 5 M 12 x1,5 0885 06 81

F mm M 10 x1,0 M 12 x1,5 M 12 x1,5 M 16 x1,5 M 16 x1,5 M 22 x1,5 M 16 x1,5 M 22 x1,5 M 22 x1,5

Art.-Nr. 0885 04 0885 04 0885 04 0885 04 0885 04 0885 04 0885 04 0885 04 0885 04

Nom. boyut mm 12 x 16 10 x 14 14 x 18 12 x 16 Lastik halkalý 16 x 22 MS fren halkasý 15 x 19 18 x 22 17 x 21 22 x 27 20 x 25

Art.-Nr.

Taným

Art.-Nr.

Taným

Yedek lastik halka

Nom. boyut

MWF - 05/03 - 05674_TR - ©

5/10

Ad.

mm 33,5 36,5

Dirsek Baðlantýsý

T Baðlantýsý Delikli vidalý

Delikli vidalý: Çelik galvanizli ve sarý kromajlý. O-Ring: Perbunan Conta: Bakýr

t

s

s

6 8 10 12 15

s

t

A

Amb./Ad.

s

t

t

A

0885 03 0885 03 0885 03 0885 03 0885 03

G

t

G

Art.-Nr.

B mm 13,0 15,0 17,0 20,5 27,0

12 x 19 14 x 20 15 x 23

Nom. boyut mm 10 x 14 12 x 16 15 x 19 17 x 21 20 x 25 DB-Originalteile-Nummer 915 045 012 100 915 045 014 100 915 045 015 100

Amb./Ad.

61 62 81 82 101 5 102 121 122 151 Amb./Ad.

Düz Vidalý Baðlantý

Fren Halkalarý Malzeme: Lastik dolgulu pirinç

0464 12 16 0464 14 18 0464 16 22

100

0464 18 22 0464 22 27

0468 010 20 0468 012 20 0468 015 20 0468 017 20 0468 20 00

Amb./Ad.

50 25

Art.-Nr.

Amb./Ad.

0464 012 19 0464 014 20 0464 015 23

Çinko Contalar

50

Model: Sarý kromajlý

03 2330

100


Yýðma Baþlýklý Çiviler Tip WX, Tip WY, DSK 1555 için, Art.-Nr. 0703 547 0 l

Çelik galvanizli, mavi pasifize (A2K). Model

Stahl verzinkt, Tip WX

k’kahve, Tip WX, gvz. beyaz, Tip WX, gvz. açýk kahve, Tip WX, gvz.

küçük baþlý Tip WY, gvz.

Ø Uzunl. in mm in mm 16 19 25 30 35 1,2 38 40 45 50 54 – 35 – 35 – 35 16 19 25 1,0 32 38

Art.-Nr.

Amb. Ad.

0480 12 0480 12 0480 12 0480 12 0480 12 0480 12 0480 12 0480 12 0480 12 0480 12 0480 12 0480 12 0480 12 0480 13 0480 13 0480 13 0480 13 0480 13

16 19 25 30 35 38 40 45 50 5.00 54 0 351 353 354 16 19 25 32 38

Miktar Dýþ karton 100.000 100.000 80.000 80.000 60.000 60.000 – – – – 60.000 60.000 60.000 100.000 100.000 75.000 75.000 75.000

Miktar Palet 5.400.000 5.400.000 4.320.000 2.880.000 2.160.000 2.160.000 – – – – 2.160.000 2.160.000 2.160.000 5.100.000 5.100.000 3.825.000 3.600.000 2.550.000

Bu modeller yarýþmalarda da kullanýlabilir (bkz. karþýlaþtýrma listesi).

Yýðma Baþlýklý Çiviler Tip FN, DSK 16*için, Art.-Nr. 0703 545 l

Çelik galvanizli, mavi pasifize (A2K). Model

Çelik galvanizli

Ø Uzunl. in mm in mm 30 35 1,6 40 45 50

*Serisi bitmiþ ürün

Art.-Nr. 0481 16 0481 16 0481 16 0481 16 0481 16

Amb. Ad. 30 35 40 45 50

2.500

MWF - 08/06 - 06343_TR - ©

Bu modeller yarýþmalarda da kullanýlabilir (bkz. karþýlaþtýrma listesi).

 = parlak

n = glv. mavi pas.

n = glv. sarý pas.

n = paslanmaz çelik

03 2340

Miktar Miktar Dýþ karton Palet 1.680.000 1.680.000 30.000 1.260.000 1.080.000 1.080.000


Görünmez Baðlantý Vidalarý Patent haklarý saklýdýr (USV vida). USV vidalarý ahþabýn ahþaba birleþtirilmesinde kullanýlýr, birleþmeden sonra vidalar hiç bir taraftan görülmez.

Galvanizli çelik, mavi pasifize (A2K) 229 parça

Art.-Nr. 0964 902 1 Sette bulunan parçalar verilen ürün numarasýna göre tek parça olarak da sipariþ edilebilir. Montaj örneði için arka sayfaya bakýnýz.

Gömme plastik kovan Ø 14 Art.-Nr. 0902 341 Amb.: 100 adet

Saplamalý vida 8 x 30 galvanizli

Ýþaretleme pimi 8 x 30 için galvanizli

Amb.: 100 adet

Amb.: 25 adet

Art.-Nr. 0902 310

Özel matkap ucu USV vida 8 x 30 için

Özel matkap ucu Ø 14 plastik kovan için

Vidalama aleti USV vida 8 x 30 için

Amb.: 1 adet

Amb.: 1 adet

Amb.: 1 adet

Art.-Nr. 0902 351

Art.-Nr. 0902 352

6 köþe allen anahtar 2,5 Art.-Nr. 0715 31 37 Amb.: 1 adet MWF - 07/06 - 01079_TR - ©

Art.-Nr. 0902 311

03 2350

Art.-Nr. 0902 353


Görünmez Baðlantý Vidalarý Patent haklarý saklýdýr (USV vida). USV vidalarý ahþabýn betona birleþtirilmesinde kullanýlýr, birleþmeden sonra vidalar hiç bir taraftan görünmez.

Galvanizli çelik, mavi pasifize (A2K) 327 parça

Art.-Nr. 0964 902 3 Sette bulunan parçalar verilen ürün numarasýna göre tek parça olarak da sipariþ edilebilir. Montaj örneði için arka sayfaya bakýnýz.

Gömme plastik kovan Ø 14 Art.-Nr. 0902 341 Amb.: 100 adet

Saplamalý civata M 6 / Beton galvanizli Art.-Nr. 0902 330

Naylon dübel M6 Art.-Nr. 0903 8 Amb.: 100 adet

406

Amb.: 100 adet

Ýþaretleme pimi M 6 / beton galvanizli için

Özel matkap ucu plastik bilezikler Ø 14 için

Vidalama aleti galvanizli / M 6 / beton için

Amb.: 25 adet

Amb.: 1 adet

Amb.: 1 adet

MWF - 06/08 - 01081_TR - ©

Art.-Nr. 0902 331

Art.-Nr. 0902 352

03 2360

Art.-Nr. 0902 354


Gizli Geçmeli Baðlama Civatalarý Patent haklarý saklýdýr (USV vida). Bu USV vidalarý ahþabýn metale birleþtirilmesinde kullanýlýr, birleþmeden sonra vidalar hiç bir taraftan görünmez. Galvanizli çelik, mavi pasifize (A2K) 228 parça Art.-Nr. 0964 902 2 Sette bulunan parçalar verilen ürün numarasýna göre tek parça olarak da sipariþ edilebilir. Montaj örneði için arka sayfaya bakýnýz.

Plastik bilezikler Ø 14 Art.-Nr. 0902 341 Amb. 100 adet

Freze baþlýklý kombi bits ucu MG2 Art.-Nr. 0653 976

Saplamalý civatalar M6 / galvanizli çelik

M6 için markalama pimi / galvanizli çelik

Amb. 100 adet

Amb. 25 adet

Art.-Nr. 0902 320

Yarýklý bits 1/4”

Art.-Nr. 0614 175 653 Amb. 1 adet

MWF - 07/06 - 04612_TR - ©

Amb.: 1 adet

Art.-Nr. 0902 321

Özel matkap ucu, Ø 14 Plastik bilezikler için Art.-Nr. 0902 352 Amb. 1 adet

03 2370


Dolgu Yünü Taným Not Art.-Nr. Amb./Ad. Dolgu yünü gevþekt.yünü 10 kg'lýk torb. 0874 110 014 1

Kullaným alaný Bitmiþ ürünlerin uymadýðý boþ yerler ve karmaþýk yüzeylerin izolasyon dolgusu, örn. boþ izogen paketlerin, PVC form parçalarýnýn dolgusu.

Teknik bilgiler Malzeme Kullanma sýcaklýðý alaný Yangýn özelliði DIN 4102 Ergime noktasý DIN 4102

açýk taþ yünü +800°C' ye kadar A1 yanmaz > + 1000°C

PVC Perçinleri Taným PVC perçinleri gri Perçin pimi

Art.-Nr. 0874 110 015 0874 110 016

Amb./Ad.

1000 1

Kullaným alaný Ýzogeno paketlerinin ve PVC folyolarýnýn perçinlenmesi.

Klipsler Taným Esnek klipsler

Not önerilen m baþýna 5 klips

Art.-Nr. Amb./Ad. 0874 110 010 2500/100

Kullaným alaný Ýzolasyon dikiþlerinin yaþ yapýþtýrýlmasý (yapýþkan + klips).

Uç Manþetler, gri Ýzolasyon kalýnlýðý 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm

Art.-Nr. 0874 110 120 0874 110 125 0874 110 130 0874 110 140 0874 110 150

Amb./Ad.

5*

* 1 Rulo = 5 m, Karton içeriði = 5 Rulo, Amb ve rulo fiyatý

Kullaným alaný Ýzolasyon yüzeyleri için son kat.

Sarma Teli Taným Sarma teli, 0,8 mm yumuþak galvanizli

Not

Art.-Nr.

1 Ad. = yakl. 100 g 0874 111 100

Amb./ Ad.

25

ahþ.çubuða sarýlý

Kullaným alaný MWF - 04/04 - 05769_TR - ©

l l

Alüminyum kaplý mineral yün izolasyonlarýn sarýlmasý, 6 sarým/mtül, DIN 4140. Bitiþ manþetlerinin sabitlenmesi.

03 2380


Yuvarlak Sapan DIN-EN 1492-2’ye göre l l l l l l

Baðlama çeþitleri

l l

Taþýma kapasitesi kg tek kat tek kat tek kat Art.-Nr. direkt dolanmýþ düðümlü 0713 50 0713 50 1000 2000 800 0713 50 0713 50 0713 50 0713 50 2000 4000 1600 0713 50 0713 50 0713 50 0713 50 0713 50 3000 6000 2400 0713 50 0713 50 0713 50

Uzunluk m 1 1,5 2 3 1 1,5 2 3 4 1 1,5 2 3 4

Amb. Ad. 12 13 14 16 22 23 24 26 1 28 32 33 34 36 38

Yüksek mukavemetli polyesterden. Uçsuz kayýþ. Düþük aðýrlýklý ve yüksek taþýma kapasiteli. Taþýma kapasitesi renk kodu ile belirtilir. Dokunmuþ tonaj þeritleri vardýr. Farklý baðlama þekilleri mümkündür. Yüzey koruyucu özelliði vardýr. GS testlidir.

Uygulama l l l

l

Yuvarlak sapanlar –40°C ile +100°C arasýnda bir sýcaklýk alanýnda kullanýlabilir. Her türlü yük için son derece esnek baðlama gereci. Düþük aðýrlýklarý ve yüksek esneklikleri sayesinde yuvarlak sapanlar en uygun rahat kullaným özelliklerine sahiptirler ve bundan dolayý hem iþletmelerde ve hem de þantiyelerde tercihen kullanýlýrlar. Piyasada mevcut diðer sapanlara oranla önemli ölçüde daha az yaralanma tehlikesi gösterirler.

Örnek

Kaldýrma Kayýþý DIN-EN 1492-1’e göre l l l l l l

Taþýma kapasitesi kg

l l

Uzunl. tek kat tek kat direkt

MWF - 03/08 - 09216_TR - ©

m 2 4 6 2 4 6 2 4 6

1000

tek kat dolanmýþ düðümlü 2000

800

Bant geniþliði mm 30 mm

2000

4000

1600

60 mm

3000

6000

2400

90 mm

Art.-Nr. 0713 50 0713 50 0713 50 0713 50 0713 50 0713 50 0713 50 0713 50 0713 50

Amb./Ad.

T. 502 504 506 702 704 1 706 602 604 606

Yüksek mukavemetli polyesterden. Düz dokuma, her iki ucunda vinç halkalarý vardýr. Düþük aðýrlýklý ve yüksek taþýma kapasiteli. Taþýma kapasitesi renk kodu ile belirtilir. Güçlendirilmiþ vinç halkalarý. Farklý baðlama þekilleri mümkündür. Yüzey koruyucu özelliði vardýr. GS testlidir.

Uygulama l l l

l

Kaldýrma kayýþlarý –40°C ile +100°C arasýnda bir sýcaklýk alanýnda kullanýlabilir. Her türlü yük için son derece saðlam ve mukavemetli baðlama gereci. Düþük aðýrlýklarý ve yüksek esneklikleri sayesinde kaldýrma kayýþlarý en uygun rahat kullaným özelliklerine sahiptirler ve bundan dolayý hem iþletmelerde ve hem de þantiyelerde tercihen kullanýlýrlar. Piyasada mevcut diðer sapanlara oranla önemli ölçüde daha az yaralanma tehlikesi gösterirler.

Örnek

03 2390


Konsol Yükleme Deðerleri

Yükleme þek. Yükleme þekli 0

Etkin Uzunl. X

Konsollar Eþik maksimum Tip momenti yük Uzunl. Mzul, Kon q Kon

Yükleme þekli 1

mm 204 304 Etkin Uzunl. X

mm 200 300 Tip Uzunl. Li

kNm 0,03 0,03 Eþik momenti Mzul, Kon

kN/m 1,55 0,69 maksimum yük F1, Kon

mm 204 304 Etkin Uzunl. X

mm 200 300 Tip Uzunl. Li

kNm 0,03 0,03 Eþik momenti Mzul, Kon

kN 0,31 0,21 maksimum yük F1, Kon

mm 204 304 Etkin Uzunl. X

mm 200 300 Tip Uzunl.

kNm 0,03 0,03 Eþik momenti Mzul, Kon

kN 0,15 0,10 maksimum yük F2, Kon

mm 204 304 Etkin Uzunl. X

200 300 Tip Uzunl.

kNm 0,03 0,03 Eþik momenti Mzul, Kon

kN 0,15 0,10 maksimum yük F3, Kon

mm 204 304

mm 200 300

kNm 0,03 0,03

kN 0,10 0,07

q

F1

Yükleme þekli 2

F1

Yükleme þekli 3

F2 F2

Yükleme þekli 4

MWF - 03/07 - 10825_TR - ©

F3 F3 F3

Ýþaret açýkl.: Konsol ile ayný!

mm

Fzul, Kon …1) δ zul

Anker Ankraj çekme kuvveti FAnk q Kon kN 0,3 0,3 Ankraj çekme kuvveti FAnk F1, Kon kN 0,3 0,3 Ankraj çekme kuvveti FAnk F1, Kon kN 0,3 0,3 Ankraj çekme kuvveti FAnk F2, Kon kN 0,3 0,3 Ankraj çekme kuvveti FAnk F3, Kon kN 0,3 0,3

Konsollar için onaylý yük Fzu, kullanýlan dübel ve ankraj tipi Fix ankraj Fzul1) Tekli ankraj, aks mesafesi 80 mm ve ≥ min yük konsolu (BK) C20/25 kenar etkisiz kN 1,88

W-FAZ / S / 10 / M8

C profil 26/18/1.25 konsollarýnýn yüklenmesi

kN/m 1,55 0,69

kN 0,31 0,21

kN 0,15 0,10

kN 0,15 0,10

kN 0,10 0,07

Konsollarýn maksimum yükleme deðerine karþýlýk gelir FRd DIBt ruhsatý, A ölçüm yöntemi, B'ye dönüþtürülmüþ Þekil deðiþtirme sapmasý L / 100

03 2400


Vidalý Tutucu l

Kaplamalý galvanizli çelik sac, komple plastik kapaklý.

Art.-Nr. 0877 100 002 Amb./Ad. 25

Kullaným alaný l

Borulara, makinelere ve duvarlara ... sabitlemek için

Avantajlar l

l

Çok sayýda sabitleme olanaðý: Diþli pimler, diþli saplamalar, civatalar, sýhhi tesisat kelepçeleri, çakma pimleri (bakýnýz uygulama örnekleri). Sýcaklýða dayanýklýlýk +75°C'ye kadar

Sabitleme örnekleri ¿

¡

¬

¿

¡ ¬

MWF - 08/03 - 05767_TR - ©

¿ Tipp® boru kelepçesi Art.-Nr. 0543 … ¡ Diþli parça M 8 x 30 Art.-Nr. 0958 98 30 ¬ Somun M 8 Art.-Nr. 0317 8

¿

√ ƒ ≈ ∆

¡ ¬

¿ Montaj rayý 26/18, 2000 mm Art.-Nr. 0862 001 001 ¡ Çekiç baþlý civata ön montajlý M 8 x 30 Art.-Nr. 0862 100 002 ¬ Somun M 8 Art.-Nr. 0317 8 veya √ Ýtme somunu M 8 Art.-Nr. 0862 062 48 ƒ Diþli parça M 8 x 30 Art.-Nr. 0958 98 30 ≈ Çamurluk rondelasý Art.-Nr. 0411 8 25 ∆ 2x Somun Art.-Nr. 0317 8

√ ƒ ≈

¿ ∆ «

¿ Naylon dübel Art.-Nr. 0903 10 50 ¡ Mengene civatasý M 8 x 50 Art.-Nr. 0232 208 050 ¬ Somun M 8 Art.-Nr. 0317 8 veya √ Çakma dübeli M 8 Art.-Nr. 0904 … ƒ Diþli parça M 8 x 30 Art.-Nr. 0958 98 30 ≈ Somun M 8 Art.-Nr. 0317 8 veya ∆ Vidalý ankraj 7,5 x 60 Art.-Nr. 0901 375 060 ’ sadece 6’lý delik gereklidir « Somun M 8 Art.-Nr. 0317 8

03 2410

¡

Sac üzerine: ¿ pias ® AW 3,9 x13kafa tipli Art.-Nr. 0206 39 13 Ahþap üzerine: ¡ ASSY ® Pan-Head 3,5 x13 kafa tipli Art.-Nr. 0153 035 13 Dikkat! Delik çapý 4,2 mm, Vidanýn maks. kafa geniþliði: 7,5 mm


Baklava Kavilya l l

l

Ebat 0 10 20

Boyut mm 45 x 15 x 4 55 x 19 x 4 63 x 23 x 4

Montaj ölçüsü mm 55 x 8 x 4 60 x 10 x 4 65 x 12 x 4

Art.-Nr. 0907 250 0 0907 250 10 0907 250 20

Kýrmýzý kayýn, oluklu model. Yüzeyler, köþeler ve çerçeveler için üniversal birleþtirme sistemi; düz veya acýlý. Baklava kavilyanın tutkallama esnasýnda hafif þiþmesi sayesinde yüksek mukavemet elde edilir.

Amb./Ad. 1000

Açýlý Dübel l l

Naylon, oluklu model. Tek taraflý 45°'lik birleştirmeler için.

MWF - 07/08 - 00914_TR - ©

Dübel boyutu Ø x U mm 6 x 25 8 x 30

03 2420

Art.-Nr. 0907 106 25 0907 108 30

Amb./ Ad. 1


Kavilya

Boyut Adet/ Ø x U mm kg 6 x 30 1.800 6 x 40 1.340 8 x 25 1.280 8 x 30 1.055 8 x 35 895 8 x 40 780 8 x 50 620 8 x 60 523 10 x 30 660 10 x 40 490 10 x 50 390 10 x 60 325 10 x 80 245 12 x 40 320 12 x 50 255 Boyut Adet/ Ø x U mm kg 16 x 135 55

Art.-Nr.

Amb.

kg

0907 006 30 0907 006 40 0907 008 25 0907 008 30 0907 008 35 0907 008 40 0907 008 50 0907 008 60 0907 010 30 0907 010 40 0907 010 50 0907 010 60 0907 010 80 0907 012 40 0907 012 50

5

Art.-Nr. 0907 216 135

Boyut Ø x U mm 12 x 60 12 x 80 12 x 100 12 x 120 14 x 60 14 x 80 14 x 100 14 x 120 14 x 140 16 x 80 16 x 100 16 x 120 16 x 155 18 x 120

Adet/ kg 210 160 128 100 165 120 101 90 57 90 77 65 48 50

Art.-Nr.

Amb.

l

kg

l

0907 012 60 0907 012 80 0907 012 100 0907 012 120 0907 014 60 0907 014 80 0907 014 100 5 0907 014 120 0907 014 140 0907 016 80 0907 016 100 0907 016 120 0907 016 155 0907 018 120

l

Amb.

l

kg 5

l l

Kýrmýzý kayýn, oluklu model. Ýki tarafý oluklu. Ahþap nem oranı % 8–10.

Maun kavilya. Ýki tarafý oluklu. Ahþap nem oranı % 8–10.

MWF - 07/08 - 00915_TR - ©

Uzun Tip Kavilya

Boyut Ø x U mm Art.-Nr. 10 x 1000 0907 410 100 12 x 1000 0907 412 100

Amb./Ad.

Art.-Nr. 0907 106 100 0907 108 100 0907 110 100 0907 112 100

Amb./Ad.

Boyut Ø x U mm 6 x 1000 8 x 1000 10 x 1000 12 x 1000

10

10

Boyut Ø x U mm Art.-Nr. 14 x 1000 0907 414 100 16 x 1000 0907 416 100 Boyut Ø x U mm 14 x 1000 16 x 1000 18 x 1000 20 x 1000

Amb./Ad.

03 2430

Maun kavilya.

l

Kayýn kavilya.

10

Art.-Nr. Amb./Ad. 0907 114 100 0907 116 100 10 0907 118 100 0907 120 100

Verilen ölçüler baðlayýcý deðildir. Teknik deðiþiklik hakký saklýdýr!

l


Kamalar DIN 6885 Form A

Çelik C45K parlak

g mm

y mm

2

2

3

4

MWF - 11/02 - 02724.txt_TR - ©

5

6

3

4

5

6

u mm 6 8 10 6 8 10 12 14 16 18 20 25 28 8 10 12 14 15 16 18 20 22 25 28 30 36 40 50 8 10 12 14 15 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 50 60 80 10 12 14

Çelik parlak Art.-Nr. 0410 020 206 0410 020 208 0410 020 210 0410 030 306 0410 030 308 0410 030 310 0410 030 312 0410 030 314 0410 030 316 0410 030 318 0410 030 320 0410 030 325 0410 030 328 0410 040 408 0410 040 410 0410 040 412 0410 040 414 0410 040 415 0410 040 416 0410 040 418 0410 040 420 0410 040 422 0410 040 425 0410 040 428 0410 040 430 0410 040 436 0410 040 440 0410 040 450 0410 050 508 0410 050 510 0410 050 512 0410 050 514 0410 050 515 0410 050 516 0410 050 518 0410 050 520 0410 050 522 0410 050 525 0410 050 528 0410 050 530 0410 050 532 0410 050 536 0410 050 540 0410 050 550 0410 050 560 0410 050 580 0410 060 610 0410 060 612 0410 060 614

Amb./Ad.

g mm

y mm

100 100 100/1000

100

1000

6

6

500

100 500

8

5

100

250

100 8

100/200

100

50 200 100

03 2440

7

u mm 15 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 45 50 55 56 60 63 70 75 80 90 80 10 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 35 36 40 45 50 56 60 63 68 70 75 80 83 90 100 110

Çelik parlak Art.-Nr. 0410 060 615 0410 060 616 0410 060 618 0410 060 620 0410 060 622 0410 060 625 0410 060 628 0410 060 630 0410 060 632 0410 060 636 0410 060 640 0410 060 645 0410 060 650 0410 060 655 0410 060 656 0410 060 660 0410 060 663 0410 060 670 0410 060 675 0410 060 680 0410 060 690 0410 080 580 0410 080 710 0410 080 712 0410 080 714 0410 080 716 0410 080 718 0410 080 720 0410 080 722 0410 080 725 0410 080 728 0410 080 730 0410 080 732 0410 080 735 0410 080 736 0410 080 740 0410 080 745 0410 080 750 0410 080 756 0410 080 760 0410 080 763 0410 080 768 0410 080 770 0410 080 775 0410 080 780 0410 080 783 0410 080 790 0410 087 100 0410 087 110

Amb./Ad. 500

100

200

50/100

100

100 200 100

200

100

200

100 50 100 50


Teras Baðlantý Parçasý Ahþap teraslar için baðlantý parçalarý. Teras tabanýnýn üstüne delik açmadan baðlantý yapýlmasý (sadece birinci ve sonuncu döþeme tahtasý bir kez vidalanmalýdýr). Bu sayede terasýn üst yüzeyi, çýplak ayakla da yürünecek þekilde mükemmel olur.

Art.-Nr. 0907 000 80 Amb./Ad. 100

Kolay Ahþap tahtalar atölyede döþemeye hazýr olacak þekilde iþlenebilir: Tahtalar iþaretlenir (alt konstrüksiyonun çerçeve kollarýnýn mesafesine baðlý olarak), ardýndan tahtalar belirlenen iþaretlere göre frezelenir. Teras baðlama parçalarý Würth teras vidalarýna uyum saðlayacak þekilde tasarlanmýþtýr. Teras vidalarý görünüm olarak teras konstrüksiyonu ile çok iyi bir uyum saðlar. Alt konstrüksiyonun önceden delinmesine gerek yoktur, çünkü teras vidasýnýn kendinden bir delme ucu vardýr.

Art.-Nr. 0166 105 540 – 0166 105 580

Montaj talimatý 1

Tahtalarýn iþaretlenmesi istiflemeden sonra bir gönye ve bir kurþun kalem ile yapýlýr.

MWF - 06/07 - 10669_TR - ©

4

Birinci teras tahtasýna teras baðlantý parçasý takýlýr.Teras baðlama parçalarý bir lastik çekiç yardýmýyla frezelenmiþ oluk içine çakýlýr.

Ek ürünler 2

Tahtalar bir yassý dübel frezesi yardýmýyla iþaretlemeye göre yandan frezelenir (Dubleks için "D“ konumu). 5

3

Alt konstrüksiyonun hazýrlanmasýndan sonra birinci teras tahtasý bir iþkence yardýmýyla sabitlenir ve ardýndan vidalanýr (teras vidasý Art.-Nr. 0166 105 5..).

Ýkinci teras tahtasý birinciye doðru itilir ve bunu yaparken birinci teras baðlama parçasý ikinci tahtanýn frezelenmiþ oluðuna geçirilir. Her iki teras tahtasý bir iþkence yardýmýyla birbirine sýkýþtýrýlýr ve ardýndan bir teras vidasý kullanarak birbirine vidalanýr. Bütün teras tabaný bu þekilde ilk iki tahtanýn yapýldýðý þekilde birbirine baðlanýr.

03 2450

Baklava kavilya makinesi Art.-Nr. 0702 907 1

Komple çelik Ýþkence Art.-Nr. 0714 674 40


WÜRTH TÜRKİYE 02 – Elektrik & Elektronik 03 – Bağlantı Elemanları 04 – Dübeller 05 – Kimyasal Ürünler 06 - Bantlar 07 – Kesme, Delme, Aşındırma 08 – Lehim ve Kaynak 09 – El Aletleri 10 – Ölçme Aletleri 11 – Makineler 12 – Depolama ve Raf Sistemleri 13 – İş Güvenliği 14 – Otomotiv ve Cargo Ürünleri 15 – Mobilya Aksesuarları 16 – İnşaat Ürünleri 17 – Koleksiyon Ürünleri

;


21.1

Birleşik Ankraj Kartuş Sistemi W-VD/S Münferit sabitleme: Çatlaksız beton Çelik galvanizli. Birleşik ankraj kartuş sistemi W-VD/A4 bkz. 21.2 Birleşik ankraj kartuş sistemi W-VD/HCR bkz. 21.2

Yapılan işler listesi Ruhsatlar

Test raporu

Avrupa Teknik Ruhsatı

Yangına karşı direnç

Delik temizliği Delik temizleme: 1x hava püskürtme, 1x fırçalama, 1x hava püskürtme, 1x fırçalama

Seçenek 8 çatlaksız beton için

Montaj bilgisi Ankraj demirini döndürerek + darbeli çekiç veya darbeli matkap ile vurdurarak yerine çakma. l

1. Kullanım alanları l l

l

l

l l

l

l

Orta ve ağır yük alanı için kullanılabilir Avrupa teknik ruhsatına sahip olan dübel, EN 206:2000-12 standartlarına göre C20/25 ve en fazla C50/60 mukavemet sınıfına dahil, donatılı veya donatısız betonda kullanılabilir Çatlaksız betonda Avrupa teknik ruhsatlı ankraj (Beton basınç bölgesi) Dübel daha çok sabit kalan veya önemli ölçüde değişiklik göstermeyen (örn. parçanın kendi ağırlığı, tertibatlar, yatak malzemeleri) yükler altındaki ankrajlarda kullanılır Kuru veya yaş betona montaj Sıcaklık harç karma esnasında +50°C ve kısa süreli olarak +80°C değerini aşmamalıdır Mukavemet sınıfı< C20/25 olan betonda ve basınca dayanıklı doğal taşta (ruhsatsız) kullanılabilir W-VD/S (galvanizli çelik) kuru iç mekanlarda kullanılabilir

Metal konstrüksiyonları, metal profilleri, konsollar, ayak plakaları, destekler, ahşap konstrüksiyonları, kirişler vs. gibi elemanların sabitlenmesi için uygundur

2. Avantajlar l l

l

Yüksek değerli taşıma yükleri, küçük aks ve kenar mesafeleri Sertleşmiş birleşik harç deliğin sızdırmazlığını önemli ölçüde sağlar Genişletme basıncı düşük sabitleme şekli düşük kenar ve aks mesafeleri kullanma olanağını sağlar

3. Özellikler l

l l

l

Harç, ankraj demiri ve ankraj gövdesi arasında birleştirme ile yapılan ankraj işlemi. M8, M10, M12, M16, M20 ve M24 boyutlarında galvanizli ankraj demiri Çelik galvanizli: Avrupa Teknik Ruhsatı ETA-06/0074 Betonda ankraj yapmada kullanılan metal dübeller için (ETAG) Avrupa Teknik Ruhsatı Yönergesi", ek C, boyutlandırma yöntemi A uyarınca boyutlandırma Yangına karşı direnç: F30, F60, F90, F120: Tek taraflı yangın yükü, DIN EN 1363-1:1999-10 uyarınca

MWF - 04/08 - 04276-TR - ©

Yerleştirme talimatı

Deliği delin

1x hava püskürtün Reçine el sıcaklığındaki 1x fırçalayın kartuştan bal kıvamında 1x hava püskürtün akmalıdır 1x fırçalayın

Kartuşu yerleştirin

Dişli saplamayı döndürerek ve vurarak çakın

04 0001

Harç dolum miktarını optik olarak kontrol edin

Sertleşme süresine dikkat edin

Yapı elemanını monte edin ve torku uygulayın


Birleşik ankraj kartuş sistemi W-VD/S

21.1

Performans verileri

Tek bir dübelin izin verilen izin verilen yanal yükü 1)

İzin verilebilir bükme momenti kenar etkisi olmadan

Dübel çapı Basınç bölgesi (çatlaksız beton C 20/25 M8: s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef M10-M24: s ≥ 2 hef, c ≥ 1 hef)

Basınç bölgesi (çatlaksız beton C 20/25, c ≥ 10 hef)

İzin verilebilir bükme momenti Feuerwiderstandsdauer Yangına karşı dayanım süresi

M8

M10

M12

M16

M20

M24

50°C 2)/80°C 3)

Nzul [kN] = C20/25

7,9

11,9

15,9

19,8

29,8

35,7

Vzul [kN] = C20/25

5,1

8,0

12,0

22,3

34,9

50,3

Mzul [Nm] F30 [kN] F60 [kN] F90 [kN] F120 [kN]

10,9 2,3 1,29 0,79 0,53

21,1 3,64 2,04 1,3 1,0

37,1 5,26 3,07 2,0 1,5

94,9 9,79 5,72 3,68 2,67

185,7 15,28 8,93 5,75 4,16

320,6 22,01 12,86 8,28 6,0

smin [mm] scr,N [mm] cmin [mm] ccr,N [mm] hmin [mm] hef [mm] d0 [mm] dcut [mm] h0 [mm]

40 240 40 120 110 80 10 10,5 80

45 180 45 90 120 90 12 12,5 90

55 220 55 110 140 110 14 14,5 110

65 250 65 125 160 125 18 18,5 125

85 340 85 170 220 170 25 25,5 170

105 420 105 210 260 210 28 28,5 210

9

12

14

18

22

26

10 10,8

20 13

40 15

80 19

120 27

180 29

Parametreler Minimum aks mesafesi Aks mesafesi Minimum kenar mesafesi Kenar mesafesi Asgari yapı elemanı kalınlığı Efektif ankraj derinliği Matkap ucu nominal Ø Matkap ucu kesme ağzı Ø Delik derinliği Komşu yapı elemanındaki geçiş deliği Ankraj döndürme momenti Temizleme fırçası Ø

df [mm] Tinst = [Nm] D [mm]

Delik temizliği Temizleme fırçası (çelik) Makina girişi Uzatma Fırça şablonu Üfleme pompası

M8 – M24: 1x hava püskürtme, 1x fırçalama, 1x hava püskürtme, 1x fırçalama Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

Amb. [Ad.] = 1 0905 499 001 0905 499 002 0905 499 003 0905 499 004 0905 499 006 0905 499 0084) Amb. [Ad.] = 1 Altıköşe: Art.-Nr. 0905 499 101 SDS-plus: Art.-Nr. 0905 499 102 – Amb. [Ad.] = 1 0905 499 111 – Amb. [Ad.] = 1 0905 499 099 Amb. [Ad.] = 1 Üfleme pompası: Art.-Nr. 0903 990 001

Würth Sistem bileşenleri

5 5915 124 300 W-VD-A/S M24-55/300 5 5915 024 210 W-VD M24

55 300

5 5915 124 260 W-VD-A/S M24-15/260

15 260

M24

5 5915 024 210 W-VD M24

10 5915 020 175 W-VD M20 10 5915 120 300 W-VD-A/S M20-100/300 100 300

60 260

M20

10 5915 020 175 W-VD M20 10 5915 120 260 W-VD-A/S M20-60/260

20 220 10 5915 020 175 W-VD M20 10 5915 120 220 W-VD-A/S M20-20/220

10 5915 016 095 W-VD M16 10 5915 116 300 W-VD-A/S M16-155/300 155 300

10 5915 016 095 W-VD M16 10 5915 116 250 W-VD-A/S M16-105/250 105 250

85 230

45 190 10 5915 016 095 W-VD M16 10 5915 116 190 W-VD-A/S M16-45/190

M16

10 5915 016 095 W-VD M16 10 5915 116 230 W-VD-A/S M16-85/230

20 165 10 5915 016 095 W-VD M16 10 5915 116 165 W-VD-A/S M16-20/165

10 5915 012 095 W-VD M12 10 5915 112 300 W-VD-A/S M12-175/300 175 300

35 160 10 5915 012 095 W-VD M12 10 5915 112 160 W-VD-A/S M12-35/160

85 210

10 135 10 5915 012 095 W-VD M12 10 5915 112 135 W-VD-A/S M12-10/135

M12

10 5915 012 095 W-VD M12 10 5915 112 210 W-VD-A/S M12-85/210

90 190 10 5915 010 080 W-VD M10 10 5915 110 190 W-VD-A/S M10-90/190

Art.-Nr.

65 165

MWF - 04/08 - 04277-TR - ©

Bileşik ankraj harç kartuşu W-VD

30 130

Tanım Bileşik ankraj harç kartuşu

10 5915 010 080 W-VD M10 10 5915 110 165 W-VD-A/S M10-65/165

Amb. [Adet]

10 5915 010 080 W-VD M10 10 5915 110 130 W-VD-A/S M10-30/130

Ambalaj birimi

15 115

Art.-Nr.

10 5915 010 080 W-VD M10 10 5915 110 115 W-VD-A/S M10-15/115

Ankraj demiri W-VD-A/S Çelik galvanizli

60 150

Tanım Ankraj demiri

10 5915 108 150 W-VD-A/S M8-60/150

tfix [mm]

M10

10 5915 008 080 W-VD M8

maks. sabitleme yüksekliği

20 110

M8

10 5915 108 110 W-VD-A/S M8-20/110

l [mm]

10 5915 008 080 W-VD M8

Dübel çapı Toplam uzunluk

10 5915 012 095 W-VD M12 10 5915 112 250 W-VD-A/S M12-125/250 125 250

Dübel boyutları

1)Ruhsatta düzenlenmiş olan dirençlerin kısmi emniyet katsayıları ayrıca dış etkilerin kısmi emniyet katsayısı F = 1,4 dikkate alınmıştır. Çekme ve çapraz kuvvetlerin kombinasyonunda, kenar etkisinde ve dübel gruplarında , Avrupa Teknik Ruhsatı Yönergesi (ETAG) ek C dikkate alınmalıdır. 2)Maksimum uzun süre sıcaklığı. 3)Maksimum kısa süre sıcaklığı. 4)M6 bağlantı dişsiz temizleme fırçası.

04 0002


21.3

Birleþtirme Ankrajý Ýç Diþ Kartuþ Sistemi W-VD-IG/S W-VD-IG/A4 Tekli sabitleme: çatlamamýþ beton W-VD-IG/S Çelik galvanizli W-VD-IG/A4 Paslanmaz çelik A 4

Performans bilgileri Delik temizliði Deliðin temizlenmesi: 3x üfleyip boþaltýlmalýdýr Montaj önerisi Ýç diþli bilezik darbeli matkap veya darbeli matkap makinesi ile döndürme + çakma sureti ile yerine takýlmalýdýr.

nin sabitlenmesi için uygun.

1. Kullaným alanlarý • Orta ve aðýr yüklü çalýþmalar için • Çatlamamýþ betonun ankrajý (betonun baský bölgesi) C12/15 ile C50/60 arasý • Dübel sadece hareketsiz yükler altýnda bulunan ankrajlar için (örn. kendi aðýrlýðý, tertibatlar, depolanmýþ malzemeler) veya statik sayýlabilen yükler altýnda bulunan ankrajlar için kullanýlabilir • Kuru veya ýslak betona montaj yapýlýr • Harcýn uygulandýðý alanlarda sýcaklýk +50°C ve kýsa süreli olarak +80°C deðerlerini aþmamalýdýr • Betonda kullanýlabilir < C20/25 ve basýnca dayanýklý doðal taþta kullanýlabilir (ruhsatsýz) • W-VD-IG/S (galvanizli çelik) kuru iç mekanlarda kullanýlabilir • W-VD-IG/A4 (paslanmaz çelik A4) kuru iç mekanlarda, dýþ mekanlarda veya ýslak mekanlarda kullanýlabilir • Metal konstrüksiyonlarýn, metal profillerin, konsollarýn, taban plakalarýnýn, desteklerin, ahþap konstrüksiyonlarýn, kiriþlerin vs.

2. Avantajlar • Yüksek taþýma yükleri, küçük aks ve kenar mesafeleri • Hazýr beton harcý miktarý • Sertleþmiþ baðlama harcý deliðin sýzdýrmazlýðýný önemli ölçüde saðlar • Yayýlma basýncý az olan sabitleme düþük kenar ve aks mesafelerine olanak verir

3. Özellikler • Harç, iç diþli bilezik ve ankraj zemini arasýnda birleþtirme suretiyle ankraj. Ýç diþli bilezik galvanizli çelik ve paslanmaz çelik A4 olarak (iç diþ) M8, M10, M12 ve M16 boyutlarýnda

MWF - 07/08 - 10396_TR - ©

Yerleþtirme talimatý

Delik açýlmalýdýr

Delik temizlenmelidir:3 x üfleyip boþaltýlmalý

Reçine el sýcaklýðýndaki kartuþta bal kývamýnda akmalýdýr

Kartuþ yerine yerleþtirilmelidir

Yerleþtirme aleti monte edilmelidir

04 0010

Ýç diþli bilezik döndürülerek ve çakarak yerine yerleþtirilir

Harç dolgu mik- Sertleþme tarý optik olarak süresine dikkat kontrol edilmeli- edilmelidir dir

Parça monte edilmeli, tork anahtarý ile sýkýlmalýdýr


Birleþtirme Ankrajý-Ýç Diþ-Kartuþ Sistemi W-VD-IG/S, W-VD-IG/A4

21.3

Güç deðerleri Ýç diþ

M8

M10

M12

M16

7,0

11,1

16,1

25,0

Vempf. [kN] = C20/25

8,0

8,3

9,7

19,5

M empf. [Nm]

10,7

21,4

37,4

94,9

Önerilen taþýma yükü Druckzone Baský bölgesi (çatlamamýþ beton C20/25)

Nempf. [kN] = C20/25

Önerilen enine yük Baský bölgesi (çatlamamýþ beton C20/25) Önerilen bükme momenti

Taným deðerler Minimum aks mesafesi

s min [mm]

45

45

50

75

Aks mesafesi

s cr,N [mm]

225

225

250

300

Minimum kenar mesafesi

c min [mm]

45

45

50

75

Kenar mesafesi

c cr,N [mm]

115

115

125

150

Minimum parça kalýnlýðý

h min [mm]

140

140

150

170

Etkin ankraj derinliði

h ef [mm]

90

90

100

120

Matkap ucu nominal Ø

d 0 [mm]

14

16

18

25

Delme derinliði

h1 ≥ [mm]

90

90

100

120

Baðlanacak parçadaki delik

d f ≤ [mm]

9

12

14

18

Ankrajda dönme momenti

Tinst = [Nm]

10

20

40

80

Art.-Nr. Amb. [Ad.] = 1

Üfleme pompasý Art.-Nr. 0903 990 001

Delik temizliði Üfleme pompasý

M8 – M16:

3 x üfleyip boþaltýlmalý

Dübel ölçüleri Ýç diþ Toplam uzunluk

l [mm]

Dýþ çap

d [mm]

Taným Ýç diþli bilezik Ýç diþli bilezik W-VD-IG/S Çelik galvanizli.

Art.-Nr.

Ambalaj birimi

Amb. [adet]

Taným Ýç diþli bilezik Ýç diþli bilezik W-VD-IG/A4 Paslanmaz çelik

Art.-Nr.

Ambalaj birimi

Amb. [adet]

Birleþtirme ankrajý harç kartuþu W-VD

Art.-Nr.

Ambalaj birimi

Amb. [adet]

M8 x 25

M10 x 30

M12 x 35

M16 x 40

90

90

100

120

12

14

16

22

W-VD-IG/S M8

W-VD-IG/S M10

W-VD-IG/S M12

W-VD-IG/S M16

0905 410 080

0905 410 010

0905 410 012

0905 410 016

10

10

10

10

W-VD-IG/A4 M8

W-VD-IG/A4 M10

W-VD-IG/A4 M12

W-VD-IG/A4 M16

0905 411 080

0905 411 010

0905 411 012

0905 411 016

10

10

10

10

5915 012 095

0905 414

5915 016 095

0905 422

10

10

10

10

MWF - 07/08 - 10397_TR - ©

Würth Sistem bileþenleri

04 0020


Sistemi 23.1 Enjeksiyon W-VIZ/S Enjeksiyon harcý WIT-VM 100 ile sýkma tabancasý Art.-Nr. 0891 003 veya HandyMax® Art.-Nr. 0891 007 ile uygulanýr Galvanizli çelik Enjeksiyon sist.W-VI/HCR için bkz. 23.2 Enjeksiyon sist.W-VIZ/HCR için bkz. 23.2

Referanslar Ruhsatlar

Test raporlarý

Avrupa Teknik Ruhsatý

Yangýn direnci

Opsiyon 1 çatlamýþ ve çatlamamýþ beton için

Direkt alev etkisi

Delik temizliði Deliðin temizlenmesi: 2 x üfleyip boþaltýlmalý, 2 x makine ile fýrçalanmalýdýr, 2 x üfleyip boþaltýlmalýdýr M20 'den itibaren delik uygun basýnçlý hava memeleri kullanýlarak basýnçlý hava ile üfleyerek boþaltýlmalýdýr

2. Avantajlar l l l

1. Kullaným alanlarý l l

Orta ve aðýr yüklü alanlarda kullanýlabilir Avrupa Teknik Ruhsatý (ETA) olan dübel, EN 206-1:2000-12'ye göre en az C20/25 ve en yüksek C50/60 sertlik derecesi ile betonarme olan veya olmayan normal betonda kullanýlabilir l Çatlamýþ beton (beton çekme bölgesi) içinde ve çatlamamýþ beton (beton baský bölgesi) Avrupa Teknik Ruhsatý olan ankrajlar l Dübel sadece hareketsiz yükler altýnda bulunan ankrajlar için (örn. kendi aðýrlýðý, tertibatlar, depolanmýþ malzemeler) veya statik sayýlabilen (örn. cephe, korkuluk) yükler altýnda bulunan ankrajlar için kullanýlabilir l Dübel boyutu M8 ile M12 arasý (hef = 95 mm): Kuru veya ýslak betona montaj yapýlýr l Dübel boyutu M12 (hef = 100 mm) ile M24 arasý: Kuru veya ýslak betona ayrýca su ile dolu deliklere montaj yapýlýr. l Harcýn uygulandýðý alanlarda sýcaklýk +50°C veya. +72°C ve kýsa süreli olarak +80°C veya +120°C deðerlerini aþmamalýdýr l Betonda kullanýlabilir < C20/25 ve basýnca dayanýklý doðal taþta kullanýlabilir (ruhsatsýz) l W-VIZ/S (galvanizli çelik) kuru iç mekanlarda kullanýlabilir l Metal konstrüksiyonlarýn, metal profillerin, konsollarýn, taban plakalarýnýn, desteklerin, korkuluklarýn, ahþap konstrüksiyonlarýn, kiriþlerin vs. nin sabitlenmesi için uygun.

Yüksek taþýma yükleri, küçük aks ve kenar mesafeleri Büyük ankraj derinliðinde düþük delik derinliði Standart minimum parça kalýnlýðý ve indirgenmiþ minimum parça kalýnlýðý ♦ ince beton parçalarda da kullanýlabilir l Enjeksiyon dübeli çatlamýþ beton (beton çekme bölgesi) ve çatlamamýþ beton (beton baský bölgesi) için uygundur l Sertleþmiþ enjeksiyon harcý deliðin sýzdýrmazlýðýný önemli ölçüde saðlar l Yayýlma basýncý az olan sabitleme düþük kenar ve aks mesafelerine olanak verir l Ankraj çubuðunun geometrisi güvenli bir sonradan geniþleme davranýþýný mümkün kýlar l Makine ile delik temizleme: Kolay kullaným, çok iyi delik temizliði, yüksek taþýma yükü l Ankraj esnasýnda öngörülen momentin uygulanmasý sayesinde montaj emniyeti saðlanýr l Sýcaklýða karþý yüksek dayanýklýlýk (uzun süreli +72°C'ye kadar, kýsa süreli +120°C'ye kadar) l Kartuþ, statik mikser deðiþtirilerek veya kilitli kapakla tekrar kapatýldýktan sonra yeniden kullanýlabilir

3. Özellikler l

Paslanmaz çelik malzemeden kuvvet kontrollü/moment kontrollü geniþleyen M8, M10, M12, M16, M20 ve M24 boyutlarýnda dübeller l Kuvvet aktarýmý baðlama harcý içindeki münferit konilerin mekanik diþleri ve ankraj zeminindeki (beton) tutma ve sürtünme kuvvetleri kombinasyonu üzerinden gerçekleþir l Galvanizli çelik Avrupa Teknik Ruhsatý ETA-04/0094 l "Metal dübellerin betonda tutturulmasý için Avrupa Teknik Ruhsatlar (ETAG) talimatlarý" Ek C, Ölçüm prosedürü l Yangýn direnci: F30, F60, F90 ve F120 DIN 4102-02'ye göre yapý malzemelerinin yangýnda tutumu: 1977-09 (Birim-Sýcaklýk zaman eðrisi)

MWF - 08/06 - 09611_TR - ©

Yerleþtirme talimatý

Delik açýlmalýdýr Temizleme fýrçasý Delik temizlenmeli (2 x üfleçapý kontrol edil- yip boþaltýlmalý, 2 x makine ile fýrçalanmalý, 2 x üfleyip melidir

boþaltýlmalý), M20'nin üzerinde basýnçlý hava ile üfleyip boþaltýlmalýdýr

Mikser kartuþa vidalanmalýdýr

Kullaným öncesi yakl. 10 cm kýrnap dýþarý çýkarýlmalý Ýlk çýkan harç kullanýlmamalýdýr!

Baðlayýcý harç delik zemininden baþlayarak deliðe doldurulmalýdýr

04 0030

Ankraj çubuðu, hafifçe döndürülerek delik dibine kadar bastýrarak içeri sokulmalýdýr

Harç dolum mik- Kompoze harcýn Yapý elemaný tarýnýn, yerleþtir- sertleþme süresi- monte edilmeli, me derinliðinin ne uyulmalýdýr montaj torku optik kontrolü uygulanmalýdýr


Enjeksiyon Sistemi W-VIZ/S M8 ile M12 arasý 23.1 Performans verileri

etkisi olmadan

onaylý kesme kuvveOnaylý merkezsel çekme kuv. t1) ti t1) tek bir dübel için kenar etkisi olmadan Tek bir dübel için kenar

Dübel çapý [mm] 50°C3) /80°C4)

Çekme bölgesi

M8 hef 40 4,3

(çatlamamýþ betonC20/25 2),

72°C3) / 120°C4) 50°C3) /80°C4) (çatlamamýþ beton C20/252) ) Nzul [kN] 72°C3) / minimum aks ve kenar mesafeleri = (scr,sp?≥ 3 hef, ccr,sp ≥?1,5 hef) C20/25 2) 120°C4) Baský bölgesi 50°C3) / (çatlamamýþ beton C20/252) ) maksimum taþýma kapasitesi 80°C4) s?≥ 3 hef, c?≥ 1,5 hef) Baský bölgesi

M8 hef 50 6,1

M10 hef 60 8,0

M10 hef 75 11,1

M12 hef 70 10,0

M12 hef 80 12,3

M12 hef 95 15,9

M12 hef 100 17,1

M12 hef 110 19,8

M12 hef 125 24,0

2,4

3,6

5,7

5,7

7,6

9,5

9,5

14,3

14,3

14,3

3,6

4,3

7,6

9,5

9,5

17,2

14,3

19,1

16,7

19,1

2,9

4,3

7,6

7,6

7,6

11,9

11,9

14,3

14,3

14,3

4,3

8,5

11,2

11,9

14,1

17,2

19,1

24,0

23,8

23,8

8,0

8,0

12,0

12,0

19,4

19,4

19,4

19,4

19,4

19,4

(scr,sp ve ccr,sp bkz. ruhsat)

Çekme bölgesi

(çatlamýþ beton C20/252),

c ≥ 10 hef ) Baský bölgesi

(çatlamamýþ beton C20/252),

c ≥ 10 hef ) Onaylanan bükme momenti

Yangýna karþý direnç süresi

Taným deðerler Standart minimum parça kalýnlýðý Minimum aks mesafesi çatlamýþ beton

çatlamamýþ beton

Minimum aks mesafesi çatlamýþ beton

çatlamamýþ beton

Ýndirgenmiþ minimum parça kalýnlýðý Minimum aks mesafesi, çatlamýþ beton

çatlamamýþ beton

Minimum kenar mesafesi çatlamýþ beton

çatlamamýþ beton

Aks mesafesi Kenar mesafesi Efektif ankraj derinliði Matkap ucu nominal Ø Matkap ucu kesme aðzý Ø Delik derinliði Baðlanacak parçadaki delik Ankrajda dönme momenti Temizleme fýrçasý Ø

Delik temizliði Temizleme fýrçasý (çelik) Makine giriþi Uzatma kolu Fýrça þablonu Üfleme pompasý

Vzul [kN] = C20/252) Mzul [Nm] F30 [kN] F60 [kN] F90 [kN] F120 [kN]

hmin,1 ≥ [mm] smin ≥ [mm] c ≥ [mm] için cmin ≥ [mm]40 s ≥ [mm] için hmin,2 ≥ [mm] smin ≥ [mm] c ≥ [mm] için cmin ≥ [mm] s ≥ [mm] için scr,N [mm] ccr,N [mm] hef [mm] d0 [mm] dcut ≤ [mm] h0 ≥ [mm]

8,0

8,0

12,0

12,0

19,4

19,4

19,4

19,4

19,4

19,4

17,1 – – – –

17,1 3,0 0,3 – –

34,3 7,0 0,95 0,3 –

34,3 – – – –

60 – – – –

60 10,0 2,8 1,35 0,8

60 – – – –

60 10,0 2,8 1,35 0,8

60 – – – –

60 – – – –

100 40 40 40 40 40 40 40 40 80 40 40 40 40 40 40 40 40 120 60 40 10 10,45 42

100 40 40 40 40 40 50 40 40 80 40 40 40 40 40 40 40 40 150 75 50 10 10,45 55

120 50 50 55 60 50 50 55 60 100 50 50 120 120 50 50 120 120 180 90 60 12 12,5 65

150 50 50 55 60 50 55 55 60 110/1005) 50 50 120 120 50 50 120 120 225 112,5 75 12 12,5 80

df ≤ [mm] Tinst = [Nm] D ≥ [mm]

140 160 190 200 220 250 55 70 55 70 55 70 55 70 55 70 55 70 90 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 55 70 55 70 55 70 55 70 55 70 90 160 80 135 80 135 80 135 80 135 80 135 100 110 130 130 140 160 70 60 60 60 60 60 55 55 55 55 55 55 100 170 120 160 120 160 120 120 120 120 120 120 75 80 70 70 70 70 60 60 60 60 60 60 150 170 160 160 160 160 140 140 140 140 140 140 210 240 285 300 330 375 105 120 142,5 150 165 187,5 70 80 95 100 110 125 14 14 14 14 14 14 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 75 85 100 105 115 130

9

9

12

12

14

14

14

14

14

14

10 10,8

10 10,8

20 13,0

20 13,0

40 15,0

40 15,0

40 15,0

40 15,0

40 15,0

40 15,0

M8 – M16: 2 x üfleyip boþaltýlmalý, 2 x makine ile fýrçalanmalýdýr, 2 x üfleyip boþaltýlmalýdýr 0905 499 001 0905 499 002 0905 499 003 Altý köþe: Art.-Nr. 0905 499 101 SDS-plus: Art.-Nr. 0905 499 102 0905 499 111 0905 499 099 Üfleme pompasý: Art.-Nr. 0903 990 001 Art.-Nr. Amb. [ad.]=1 Üfleme pompasý için M8 redüksiyon parçasý: Art.-Nr. 0905 499 202

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

Amb. [ad.]=1 Amb. [ad.]=1 Amb. [ad.]=1 Amb. [ad.]=1

Dübel ölçüleri

MWF - 08/06 - 09612_TR - ©

Würth Sistem bileþenleri

yakl. adet 75 Art.-Nr. Amb. [ad.]=10 Art.-Nr. Amb. [ad.]=10

W-VIZ-A/S M12-60/180

W-VIZ-A/S M12-25/155

W-VIZ-A/S M12-25/170

10 0905 441 221

0905 441 251

10 0905 441 252

10 0905 441 253

10 0905 441 261

10 0905 441 271

25 170

W-VIZ-A/S M12-25/145

W-VIZ-A/S M12-100/220 100 220

25 155

W-VIZ-A/S M12-25/140

10 0905 441 206

60 180

W-VIZ-A/S M12-165/265 165 265

10 0905 441 205

25 145

W-VIZ-A/S M12-125/225 125 225

10 0905 441 204

10

W-VIZ-A/S M12-100/200 100 200

25 140

W-VIZ-A/S M12-50/150 10 0905 441 203

50 150

W-VIZ-A/S M12-25/125 10 0905 441 202

25 125

W-VIZ-A/S M12-10/110 0905 441 201

10 110

W-VIZ-A/S M12-25/115 10 0905 441 211

10

20 110 W-VIZ-A/S M10-20/110 10 0905 441 011

110 125

W-VIZ-A/S M10-100/175 100 175

100

10 0905 441 005

60 135

95

W-VIZ-A/S M10-60/135

80

10 0905 441 004

95

30 105

20

M12 70

W-VIZ-A/S M10-30/105

W-VIZ-A/S M10-20/95

85 10

75

10 0905 441 003

10

0905 441 002

W-VIZ-A/S M10-10/85

62

10

W-VIZ-A/S M8-45/110

45 110

95

80 15

30

0905 441 001

Amb. [ad.]

10 0905 440 803

Ambalaj birimi WIT-VM 100 harç kartuþu Sabitleme noktalarý/Kartuþlarýn sayýsý Statik mikser Statik mikser için uzatma

Art.-Nr.

W-VIZ-A/S M8-30/95

Ankraj çubuðu W-VIZ-A/S galvanizli çelik

60

10 0905 440 802

Taným

W-VIZ-A/S M8-15/80

tfix [mm]

10 0905 440 801

Maks. sabitleme yüksekliði

65

l [mm]

15

Toplam uzunluk

M10

50

25 115

M8 40

W-VIZ-A/S M8-15/65

hef [mm]

10 0905 440 811

W-VIZ/S Efektif ankraj derinliði

Harç kartuþu 300 ml (1 statik mikser dahil) Art.-Nr. 0905 440 001 Amb. [ad.] =1/12 42 36 37 30 28 28 27 27 0903 420 001 0903 420 004 1) Ruhsatlarda belirlenen dirençlerin kýsmi güvenlik ilave deðerleri ve ayrýca gF = 1,4 deðerindeki etkilerin kýsmi güvenlik ilave deðerleri dikkate alýnmýþtýr. Kenar etkisinde ve dübel gruplarýndaki çekme ve kesme yükü kombinasyonunda lütfen Avrupa Teknik Ruhsatlar (ETAG) Ek C talimatlarýný dikkate alýnýz. 2) Beton normal donatýlýdýr. Daha yüksek beton mukavemetleri için daha yüksek deðerler mümkün. 3) Maksimum uzun süre sýcaklýðý.. 4) Maksimum kýsa süre sýcaklýðý.. 5) Beton yapý elemanýnýn arka kýsmý delme esnasýnda bir kopma olup olmadýðý bakýmýndan kontrol edilmelidir (bkz. ETA-04/0094).

04 0040


Enjeksiyon sistemi W-VIZ/S M16 - M24 23.1 Güç deðerleri Çekme bölgesi

M16 hef 90 14,6

s ≥ 3 hef, c ≥1,5 hef) Baský bölgesi

9,5

14,3

23,8

23,8

14,3

28,6

28,6

35,7

35,7

19,1

23,8

23,8

28,6

29,6

53,2

54,8

67,9

66,7

11,9

16,7

23,8

23,8

19,1

35,7

35,7

45,2

45,2

20,5

25,8

33,5

35,7

29,6

53,2

62,9

67,9

81,0

29,3

36,0

36,0

36,0

35,7

76,0

85,1

97,0

101,7

tek bir dübel için kenar etkisi olmadan

Onaylý kesme kuvveti1)

tek bir dübel için kenar etkisi olmadan

Onaylý merkezsel çekme kuvveti1)

Dübel çapý [mm] 50°C3) /80°C4) 72°C3) / 120°C4) Nzul [kN] 50°C3) /80°C4) 2) (çatlamamýþ beton C20/25 ) = 72°C3) / minimum aks ve kenar mesafeleri (scr,sp ≥ 3 hef, ccr,sp ≥ 1,5 hef) C20/25 2) 120°C4) Baský bölgesi (çatlamamýþ beton C20/252) ) 50°C3) / maksimum taþýma kapasitesi 80°C4) (scr,sp ve ccr,sp bkz. ruhsat) Çekme bölgesi (çatlamamýþ beton C20/25 2),

(çatlamýþ beton C20/252),

c ≥ 10 hef ) Baský bölgesi

Vzul [kN] = C20/252)

(çatlamamýþ beton C20/252),

c ≥ 10 hef ) Onaylanan bükme momenti Yangýna karþý direnç süresi

Taným deðerler Standart minimum parça kalýnlýðý Minimum aks mesafesi çatlamýþ beton çatlamamýþ beton Minimum aks mesafesi çatlamýþ beton çatlamamýþ beton Ýndirgenmiþ minimum parça kalýnlýðý Minimum aks mesafesi çatlamýþ beton çatlamamýþ beton Minimum aks mesafesi çatlamýþ beton çatlamamýþ beton Aks mesafesi Kenar mesafesi Etkin ankraj derinliði Matkap ucu nominal Ø Matkap kesme aðzý Ø Delme derinliði Baðlanacak parçadaki delik Ankraj iþleminde uygulanan tork Temizleme fýrçasý Ø

Mzul [Nm] F30 [kN] F60 [kN] F90 [kN] F120 [kN] hmin,1 ≥ [mm] smin ≥ [mm] c ≥ [mm] için cmin ≥ [mm] s ≥ [mm] için hmin,2 ≥ [mm] smin ≥ [mm] c ≥ [mm] için cmin ≥ [mm] s ≥ [mm] için scr,N [mm] ccr,N [mm] hef [mm] d0 [mm] dcut ″ [mm] 18,5 h0 ≥ [mm]

M16 hef 125 24,0

M16 hef 145 29,9

M20 hef 115 21,1

M20 hef 170 38,0

M20 hef 190 44,9

M24 hef 200 48,5

M24 hef 225 57,9

36,0

36,0

36,0

36,0

35,7

85,1

85,1

101,7

101,7

152,0 – – – –

152,0 – – – –

152,0 12,0 6,4 4,4 3,4

152,0 – – – –

200,0 – – – –

296,6 17,0 8,8 6,0 4,5

296,6 – – – –

512,0 24,5 12,7 8,6 6,5

512,0 – – – –

180 70 80 120 120 70 80 130 160 130 70 80 140 175 70 80 150 175 270 135 90 18 18,5 98

200 70 80 120 120 70 80 130 160 150 70 80 120 175 70 80 150 175 315 157,5 105 18 18,5 113

250 290 70 70 70 70 90 90 90 90 70 70 70 70 110 140 110 140 170/160 5) 190/180 5) 70 70 70 70 140 140 140 140 70 70 70 70 140 140 140 140 375 435 187,5 217,5 125 145 18 18 18,5 22,5 133 153

230 80 80 80 80 80 80 80 80 160 80 80 80 80 80 80 80 80 345 172,5 115 22 24,5 120

340 380 400 450 90 95 90 95 100 105 100 105 90 95 90 95 100 105 100 105 90 95 90 95 100 105 100 105 90 95 90 95 100 105 100 105 230/220 5) 250/240 5) 270/260 5) 300/290 5) 95 95 95 95 105 105 105 105 95 95 95 95 105 105 105 105 95 95 95 95 105 105 105 105 95 95 95 95 105 105 105 105 510 570 600 675 255 285 300 337,5 170 190 200 225 24 24 26 26 24,5 26,5 26,5 180 200 215 240

df ″ [mm]

18

18

18

18

22

24

24

26

26

Tinst = [Nm] D ≥ [mm]

60 19

60 19

60 19

60 19

80 23

80 25

80 25

120 27

120 27

M16: 2 x üfleyip boþaltýlmalý, 2 x makine ile fýrçalanmalýdýr, 2 x üfleyip boþaltýlmalýdýr M20 – M24: 2 x üfleyip boþaltýlmalý (6 bar), 2 x makine ile fýrçalanmalý, 2 x üfleyip boþaltýlmalýdýr (6 bar) 0905 499 004 0905 499 007 0905 499 005 0905 499 006 Altý köþe: Art.-Nr. 0905 499 101 SDS-plus: Art.-Nr. 0905 499 102 0905 499 111 0905 499 099

Delik temizliði Temizleme fýrçasý (çelik) Makine giriþi Uzatma Fýrça þablonu Üfleme pompasý/Basýnçlý hava memesi Art.-Nr. 0714 92 13 için uygun

M16 hef 105 18,4

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

Amb. [Ad.] =1 Amb. [Ad.] =1 Amb. [Ad.] =1 Amb. [Ad.] =1

Art.-Nr. Amb. [Ad.] =1

Üfleme pompasý: Art.-Nr. 0903 990 001

Basýnçlý hava memesi 6): Art.-Nr. 0905 499 201

Dübel boyutlarý

Würth Sistem bileþenleri

Art.-Nr. Amb. [Ad.]=10 Art.-Nr. Amb. [Ad.]=10

W-VIZ-A/S M24-50/290

W-VIZ-A/S M24-100/340100 340

50 315

W-VIZ-A/S M20-50/275

5 0905 442 002

5 0905 442 003

5 0905 442 021

5 0905 442 401

5 0905 442 402

5 0905 442 411

Harç kartuþu 300 ml (1 statik mikser dahil) Art.-Nr. 0905 440 001 Amb. [Ad.] =1/12 18 16 12 8 8 7 0903 420 001 0903 420 004 1)

W-VIZ-A/S M24-50/315

W-VIZ-A/S M20-50/255

5 0905 442 001

50 290

W-VIZ-A/S M20-25/230

W-VIZ-A/S M20-100/305100 305

50 275

W-VIZ-A/S M20-30/175 5 0905 442 011

25 230

30 200 W-VIZ-A/S M16-30/200 10 0905 441 631

30 175

W-VIZ-A/S M16-165/315165 315

20

10 0905 441 604

23

225

W-VIZ-A/S M16-100/250100 250

yakl. adet

M24 200

190

10 0905 441 603

60 210

Amb. [Adet]

M20 170

115

W-VIZ-A/S M16-60/210

Ambalaj birimi WIT-VM 100 harç kartuþu Sabitleme noktalarýnýn/Kartuþlarýn sayýsý Statik mikser Statik mikser için uzatma

145

10 0905 441 602

Art.-Nr.

10 0905 441 601

30 180 W-VIZ-A/S M16-30/180

Ankraj çubuðu W-VIZ-A/S galvanizli çelik

Taným

MWF - 08/06 - 10690_TR - ©

30 160

tfix [mm]

W-VIZ-A/S M16-30/160

Maks. sabitleme yüksekliði

125

10 0905 441 621

l [mm]

30 145

Toplam uzunluk

105

50 255

M16 90

W-VIZ-A/S M16-30/145

hef [mm]

10 0905 441 611

W-VIZ/S Etkin ankraj derinliði

6

Ruhsatta belirlenen dirençlerin kýsmi güvenlik ilave deðerleri ve ayrýca gF = 1,4 deðerindeki etkilerin kýsmi güvenlik ilave deðerleri dikkate alýnmýþtýr. Kenar etkisinde ve dübel gruplarýndaki çekme ve enine yük kombinasyonunda lütfen Avrupa Teknik Ruhsatlar (ETAG) Ek C talimatlarýný dikkate alýnýz. 2) Söz konusu beton, normal betonarme beton. Daha yüksek beton sertlik dereceleri için daha yüksek deðerler mümkün. 3) Maksimum uzun süre sýcaklýðý. 4) Maksimum kýsa süre sýcaklýðý. 5) Beton yapý elemanýnýn arka kýsmý delme esnasýnda bir kopma olup olmadýðý bakýmýndan kontrol edilmelidir (bkz. ETA-04/0094). 6) Üfleme tabancasý Art.-Nr. 0714 92 13 için uygun basýnçlý hava memesi.

04 0041


Enjeksiyon Sistemi

23.2 W-VIZ/A4 W-VIZ/HCR

Enjeksiyon harcý WIT-VM 100 ile Sýkma tabancasý Art.-Nr. 0891 003 veya HandyMax® Art.-Nr. 0891 007 ile uygulanýr. W-VIZ/A4 Paslanmaz çelik A4 W-VIZ/HCR Korozyona karþý son derece dayanýklý çelik (Malzeme numarasý 1.4529) Performans deðerleri ve parametreler bkz. Avrupa Teknik Ruhsatý ETA-04/0096 Özel tedarik olarak sevk edilebilir.

Enjeksiyon sistemi W-VIZ/S bkz. 23.1

Referanslar Ruhsatlar

Test raporlarý

Avrupa Teknik Ruhsatý

Yangýna karþý direnç

Opsiyon 1 çatlamýþ ve çatlamamýþ beton için

direkt alev etkisi

Delik temizliði Deliðin temizlenmesi: 2x üfleyip boþaltýlmalý, 2x makine ile fýrçalanmalýdýr, 2x üfleyip boþaltýlmalýdýr M20 'den itibaren delik uygun basýnçlý hava memeleri kullanýlarak basýnçlý hava ile üfleyerek boþaltýlmalýdýr. sabitlenmesi için uygun.

2. Avantajlar l l l

1. Kullaným alanlarý l l

Orta ve aðýr yüklü alanlarda kullanýlabilir Dübel, Avrupa Teknik Ruhsatý ile, EN 206:2000-12 uyarýnca en az C20/25 ve en yüksek C50/60 mukavemet sýnýfýna giren donanýmlý veya donanýmsýz normal betonda kullanýlabilir l Çatlamýþ beton (beton çekme bölgesi) içinde ve çatlamamýþ beton (beton baský bölgesi) Avrupa Teknik Ruhsatý olan ankrajlar l Dübel (örn. kendi aðýrlýðý, tertibatlar, depolanmýþ malzemeler) veya statik sayýlabilen (örn. korkuluk) yükler altýnda bulunan ankrajlar için kullanýlabilir l Dübel boyutu M8 ile M12 arasý (hef = 95 mm): Kuru veya ýslak betona montaj yapýlýr l Dübel boyutu M12 (hef = 100 mm) ile M24 arasý: Kuru veya ýslak betona ayrýca su ile dolu deliklere montaj yapýlýr l Harcýn uygulandýðý alanlarda sýcaklýk +50°C veya. +72°C ve kýsa süreli olarak +80°C veya +120°C deðerlerini aþmamalýdýr l Betonda kullanýlabilir < C20/25 ve basýnca dayanýklý doðal taþta kullanýlabilir (ruhsatsýz) l W-VI/A4 (paslanmaz çelik A4) kuru iç mekanlarda, dýþ mekanlarda (endüstriyel ortamlar ve deniz kenarlarý dahil) veya ýslak mekanlarda kullanýlabilir l W-VIZ/HCR (korozyona karþý çok dayanýklý çelik HCR) özellikle çok yýpratýcý þartlar altýnda kullanýlabilir. Sözü edilen bu yýpratýcý þartlar olarak, örn. sürekli deniz suyuna veya deniz suyu sýçrama tehlikesi olan ortamlara, kapalý yüzme havuzlarýndaki klor içeren atmosfere veya aþýrý kimyasal kirlilik içeren ortamlara (örn. baca gazý kükürt giderme tesisleri veya kimyasallarla buzlanma mücadelesi yapýlan otoyol tünellerine) sürekli veya belirli aralýklarla girip çýkma sayýlabilir. l Metal konstrüksiyonlarýn, metal profillerin, konsollarýn, taban plakalarýnýn, desteklerin, korkuluklarýn, ahþap konstrüksiyonlarýn, kiriþlerin vs.’nin

Yüksek taþýma yükleri, küçük aks ve kenar mesafeleri Büyük ankraj derinliðinde düþük delik derinliði Standart minimum parça kalýnlýðý ve indirgenmiþ minimum parça kalýnlýðý ë ince beton yapý elemanlarýnda da kullanýlabilir l Enjeksiyon dübeli çatlamýþ beton (beton çekme bölgesi) ve çatlamamýþ beton (beton baský bölgesi) için uygundur. l Sertleþmiþ enjeksiyon harcý deliðin sýzdýrmazlýðýný önemli ölçüde saðlar l Yayýlma basýncý az olan sabitleme düþük kenar ve aks mesafelerine olanak verir l Ankraj çubuðunun geometrisi güvenli bir sonradan geniþleme davranýþýný mümkün kýlar l Makine ile delik temizleme: Kolay kullaným, çok iyi delik temizliði, yüksek taþýma yükü l Ankraj esnasýnda öngörülen momentin uygulanmasý sayesinde montaj emniyeti saðlanýr l Sýcaklýða karþý yüksek dayanýklýlýk (uzun süreli +72°C'ye kadar, kýsa süreli +120°C'ye kadar) l Kartuþ, statik mikser deðiþtirilerek veya kilitli kapakla tekrar kapatýldýktan sonra yeniden kullanýlabilir

3. Özellikler l

Paslanmaz çelik malzemeden kuvvet kontrollü/moment kontrollü geniþleyen M8, M10, M12, M16, M20 ve M24 boyutlarýnda dübel Kuvvet aktarýmý baðlama harcý içindeki münferit konilerin mekanik diþleri ve ankraj zeminindeki (beton) tutma ve sürtünme kuvvetleri kombinasyonu üzerinden gerçekleþir l Paslanmaz çelik A4 : Avrupa Teknik Ruhsatý ETA-04/0095 l Korozyona karþý son derece dayanýklý çelik: Avrupa Teknik Ruhsatý ETA -04/0096 l Ölçümleme " Metal dübellerin beton içine ankrajý için Avrupa Teknik Ruhsatý (ETAG) hakkýnda yönergenin " C eki, A ölçümleme yöntemi uyarýnca yapýlýr. l Yangýna karþý direnç: F30, F60, F90 ve F120 Yangýn yükü DIN 4102-02: 1977-09 (Tek tip ve sýcaklýk zaman eðrisi) l

MWF - 08/06 - 09313_TR - ©

Yerleþtirme talimatý

Delik açýlmalýdýr Temizleme fýrçasý Ø'ý kontrol edilmelidir

Delik temizlenmeli (2 x üfle- Mikser kartuþa yip boþaltýlmalý, 2 x makine vidalanmalýdýr ile fýrçalanmalý, 2 x üfleyip boþaltýlmalý), M20'nin üzerinde basýnçlý hava ile üfleyip boþaltýlmalý (basýnçlý hava memesi!)

Uygulamadan önce yakl. 10 cm uzunlukta sicim sýkýlýp çýkartýlmalýdýr. Ýlk çýkan harç kullanýlmamalýdýr!

Baðlayýcý harç delik zemininden baþlayarak deliðe doldurulmalýdýr

04 0050

Ankraj çubuðu, hafifçe döndürülerek delik dibine kadar bastýrarak içeri sokulmalýdýr

Harç dolum durumunun optik kontrolü, yerleþtirme derinliði iþareti

Baðlama harcýnýn sertleþme süresine uyulmalýdýr

Yapý elemaný monte edilmelidir, montaj momenti uygulanmalýdýr


Enjeksiyon sistemi W-VIZ/A4 / W-VIZ/HCR M8 ile M12 arasý Güç verileri

W-VIZ/A4 (W-VIZ/HCR bkz. ETA-04/0096)

Dübel çapý [mm] Çekme bölgesi (çatlamýþ beton C20/25 2), s ≥?3 hef, c ≥1,5 hef)

50°C3) /80°C4) 72°C3) / 120°C4) 3) 4) Baský bölgesi (çatlamamýþ beton C20/252) ) Nzul [kN] 50°C /80°C 3) / minimum aks ve kenar mesafesi = 72°C (scr,sp ≥ 3 hef, ccr,sp ≥1,5 hef) C20/25 2) 120°C4) Baský bölgesi (çatlamamýþ beton C20/252) ) 50°C3) / maksimum taþýma kapasitesi 80°C4) (scr,sp ve ccr,sp bkz. ruhsat)

M8 hef 40 4,3

Onaylý kesme yükü 1) eTek bir dübelin kenar etkisiz

Onaylý merkezsel çekme yükü Tek bir dübelin kenar etkisi olmadan

23.2

Çekme bölgesi (çatlamýþ beton C20/252), Vzul [kN] = c ≥ 10 hef ) C20/252) Baský bölgesi 2) (çatlamamýþ beton C20/25 , c ≥ 10 hef ) Onaylý bükme momenti Mzul [Nm] F30 [kN] F60 [kN] Yangýna karþý direnç süresi F90 [kN] F120 [kN]

Parametreler

M8 hef 50 6,1

M10 hef 60 8,0

M10 hef 75 11,1

M12 hef 70 10,0

M12 hef 80 12,3

M12 hef 95 15,9

M12 hef 100 17,1

M12 hef 110 19,8

M12 hef 125 24,0

2,4

3,6

5,7

5,7

7,6

9,5

9,5

14,3

14,3

14,3

3,6

4,3

7,6

9,5

9,5

17,2

14,3

19,1

16,7

19,1

2,9

4,3

7,6

7,6

7,6

11,9

11,9

14,3

14,3

14,3

4,3

8,5

11,2

11,9

14,1

17,2

19,1

24,0

23,8

23,8

8,6

8,6

13,1

13,1

19,4

19,4

19,4

19,4

19,4

19,4

8,6

8,6

13,1

13,1

19,4

19,4

19,4

19,4

19,4

19,4

17,1 – – – –

17,1 3,0 0,3 – –

34,3 7,0 0,95 0,3 –

34,3 – – – –

60 – – – –

60 10,0 2,8 1,35 0,8

60 – – – –

60 10,0 2,8 1,35 0,8

60 – – – –

60 – – – –

100 40 40 40 40 40 40 40 40 80 40 40 40 40 40 40 40 40 150 75 50 10 10,45 55

120 50 50 55 60 50 50 55 60 100 50 50 120 120 50 50 120 120 180 90 60 12 12,5 65

150 50 50 55 60 50 50 55 60 110/1005) 50 50 120 120 50 50 120 120 225 112,5 75 12 12,5 80

W-VIZ/A4 (W-VIZ/HCR bkz. ETA-04/0096)

Standart min. parça kalýnlýðý Minimum aks mesafesi çatlamýþ beton çatlamamýþ bet. Minimum kenar mesafesi çatlamýþ beton çatlamamýþ bet. Ýndirgenmiþ min. parça kalýnlýðý Minimum aks mesafesi çatlamýþ beton çatlamamýþ bet. Minimum kenar mesafesi çatlamýþ beton çatlamamýþ bet. Aks mesafesi Kenar mesafesi Efektif ankraj derinliði Matkap ucu nominal Ø Matkap ucu kesme aðzý Ø Delik derinliði Baðlanacak yapý elemanýndaki açýk delik Ankrajdaki döndürme momenti Temizleme fýrçasý Ø

hmin,1 ≥?[mm] smin ≥ [mm] c?≥ [mm] için cmin ≥ [mm] s?≥ [mm] için hmin,2 ≥ [mm] smin ≥ [mm] c ≥ [mm] için cmin ≥ [mm] s ≥ [mm] için scr,N [mm] ccr,N [mm] hef [mm] d0 [mm] dcut ≤ [mm] h0 ≥?[mm]

100 40 40 40 40 40 40 40 40 80 40 40 40 40 40 40 40 40 120 60 40 10 10,45 42

df ≤ [mm] Tinst = [Nm] D ≥ [mm]

Delik temizliði Temizleme fýrçasý (çelik) Makine giriþi Uzatma Fýrça þablonu

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

Üfleme pompasý

Art.-Nr. Amb. [Ad.] =1

Amb. [Ad.] =1 Amb. [Ad.]=1 Amb.[Ad.] =1 Amb. [Ad.]=1

140 160 190 200 220 250 55 70 55 70 55 70 55 70 55 70 55 70 90 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 55 80 55 70 55 70 55 70 55 70 55 70 90 160 80 135 80 135 80 135 80 135 80 135 100 110 130 130 140 160 70 60 60 60 60 60 55 55 55 55 55 55 100 170 120 160 120 160 120 120 120 120 120 120 75 80 70 70 70 70 60 60 60 60 60 60 150 170 160 160 160 160 140 140 140 140 140 140 210 240 285 300 330 375 105 120 142,5 150 165 187,5 70 80 95 100 110 125 14 14 14 14 14 14 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 75 85 100 105 115 130

9

9

12

12

14

14

14

14

14

14

10 10,8

10 10,8

20 13,0

20 13,0

40 15,0

40 15,0

40 15,0

40 15,0

40 15,0

40 15,0

M8 – M16: 2 x üfleyip boþaltýlmalý, 2 x makine ile fýrçalanmalýdýr, 2 x üfleyip boþaltýlmalýdýr 0905 499 001 0905 499 002 0905 499 003 Altý köþe: Art.-Nr. 0905 499 101 SDS-plus: Art.-Nr. 0905 499 102 0905 499 111 0905 499 099 Üfleme pompasý: Art.-Nr. 0903 990 001 Üfleme pompasý için M8 redüksiyon parçasý: Art.-Nr. 0905 499 202

Dübel boyutlarý W-VIZ/A4 (W-VIZ/HCR özel sipariþle temin edilebilir)

MWF - 08/06 - 09314_TR - ©

Würth Sistem bileþenleri

Yakl. adet Art.-Nr. Amb. [Ad.]=10 Art.-Nr. Amb. [Ad.]=10

75

62

1)

25 170 W-VIZ-A/A4 M12-25/170

W-VIZ-A/A4 M12-25/155 10 0905 451 261

Harç kartuþu 300 ml (1 Statik mikser dahil) Art.-Nr. 0905 440 001 Amb. [Ad.] =1/12 42 36 37 30 28 28 27 0903 420 001 0903 420 004

10 0905 451 271

W-VIZ-A/A4 M12-100/220 10 0905 451 253

25 155

W-VIZ-A/A4 M12-60/180 10 0905 451 252

100 220

W-VIZ-A/A4 M12-25/145 10 0905 451 251

60 180

W-VIZ-A/A4 M12-25/140 10 0905 451 221

25 145

W-VIZ-A/A4 M12-165/265 10 0905 451 206

25 140

W-VIZ-A/A4 M12-125/225 10 0905 451 205

165 265

W-VIZ-A/A4 M12-100/200 10 0905 451 204

125 225

W-VIZ-A/A4 M12-50/150 10 0905 451 203

100 200

W-VIZ-A/A4 M12-25/125 10 0905 451 202

50 150

W-VIZ-A/A4 M12-10/110 10 0905 451 201

25 125

W-VIZ-A/A4 M12-25/115 10 0905 451 211

10 110

W-VIZ-A/A4 M10-20/110 10 0905 451 011

25 115

W-VIZ-A/A4 M10-100/175 10 0905 451 005

20 110

W-VIZ-A/A4 M10-60/135 10 0905 451 004

100 175

W-VIZ-A/A4 M10-30/105

60 135

110 125

10 0905 451 003

30 105

95

M12 100

95

W-VIZ-A/A4 M10-20/95

20

80

10 0905 451 002

85 W-VIZ-A/A4 M10-10/85

10

W-VIZ-A/A4 M8-45/110

45 110

95

80 15

30

10 0905 451 001

Amb. [adet]

10 0905 450 803

Ambalaj birimi WIT-VM 100 Harç kartuþu Sabitl. nokt. /Kartuþlarýn sayýsý Statik mikser Statik mikser için uzatma

Art.-Nr.

W-VIZ-A/A4 M8-30/95

Ankraj çubuðu W-VIZ-A/A4 Paslanmaz çelik A4

M10 75 70

60

10 0905 450 802

Taným

W-VIZ-A/A4 M8-15/80

tfix [mm]

10 0905 450 801

Maks. sabitleme yüksekliði

65

l [mm]

15

Toplam uzunluk

M8 50

40

W-VIZ-A/A4 M8-15/65

hef [mm]

10 0905 450 811

W-VIZ/A4 Efektif ankraj derinliði

27

Ruhsatta belirlenen dirençlerin kýsmi güvenlik ilave deðerleri ve ayrýca gF = 1,4 deðerindeki etkilerin kýsmi güvenlik ilave deðerleri dikkate alýnmýþtýr. Kenar etkisinde ve dübel gruplarýndaki çekme ve kesme yükü kombinasyonunda lütfen Avrupa Teknik Ruhsatlar (ETAG) Ek C talimatlarýný dikkate alýnýz. . 2) Beton normal donatýlýdýr. Daha yüksek beton mukavemetleri için daha yüksek deðerler mümkün.. 3) Maksimum uzun süre sýcaklýðý. 4) Maksimum kýsa süre sýcaklýðý. 5) Beton yapý elemanýnýn arka kýsmý delme esnasýnda bir kopma olup olmadýðý bakýmýndan kontrol edilmelidir (bkz. ETA-04/0095).

04 0051


Enjeksiyon sistemi W-VIZ/A4/W-VIZ/HCR M16 - M24 23.2 Güç verileri W-VIZ/A4 (W-VIZ/HCR bkz. ETA-04/0096) Çekme bölgesi

M16 hef 90 14,6

s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef) Baský bölgesi

9,5

14,3

23,8

23,8

14,3

28,6

28,6

35,7

35,7

19,1

23,8

23,8

28,6

29,6

53,2

54,8

67,9

66,7

11,9

16,7

23,8

23,8

19,1

35,7

35,7

45,2

45,2

20,5

25,8

33,5

35,7

29,6

53,2

62,9

67,9

81,0

29,3

36,0

36,0

36,0

42,3

74,9

74,9

89,1

89,1

50°C3) /80°C4) 72°C3) / 120°C4) Nzul [kN] 50°C3) /80°C4) 2) (çatlamamýþ beton C20/25 ) = 72°C3) / minimum aks ve kenar mesafeleri (scr,sp ≥ 3 hef, ccr,sp ≥ 1,5 hef) C20/25 2) 120°C4) Baský bölgesi (çatlamamýþ beton C20/252) ) 50°C3) / maksimum taþýma kapasitesi 80°C4) (scr,sp und ccr,sp bkz. ruhsat) Çekme bölgesi (çatlamamýþ beton C20/25 2),

(çatlamýþ beton C20/252),

c ≥ 10 hef ) Baský bölgesi

Vzul [kN] = C20/252)

(çatlamamýþ beton C20/252),

c ≥ 10 hef ) Onaylanan bükme momenti Yangýna karþý direnç süresi

M20 hef 115 21,1

M20 hef 170 38,0

M20 hef 190 44,9

M24 hef 200 48,5

M24 hef 225 57,9

36,0

36,0

36,0

36,0

43,9

74,9

74,9

89,1

89,1

152,0 – – – –

152,0 12,0 6,4 4,4 3,4

152,0 – – – –

231,6 – – – –

259,4 17,0 8,8 6,0 4,5

259,4 – – – –

448,0 24,5 12,7 8,6 6,5

448,0 – – – –

hmin,1 ≥ [mm] smin ≥ [mm] c ≥ [mm] için cmin ≥ [mm]70 s ≥ [mm] için hmin,2 ≥ [mm] smin ≥ [mm] c ≥ [mm] için cmin ≥ [mm] s ≥ [mm] için scr,N [mm] ccr,N [mm] hef [mm] d0 [mm] dcut ″ [mm] 18,5 h0 ≥ [mm]

180 70 80 120 120 80 70 130 160 130 70 80 140 175 70 80 150 175 270 135 90 18 18,5 98

Temizleme fýrçasý (çelik) Makine giriþi Uzatma Fýrça þablonu Üfleme pompasý/Basýnçlý hava memesi Art.-Nr. 0714 92 13 için uygun

250 290 70 70 70 70 90 90 90 90 70 70 70 80 110 140 110 140 170/160 5) 190/180 5) 70 70 70 70 140 140 140 140 70 70 70 70 140 140 140 140 375 435 187,5 217,5 125 145 18 18 18,5 22,5 133 153

230 80 80 80 80 80 90 80 80 160 80 80 80 80 80 80 80 80 345 172,5 115 22 24,5 120

340 380 400 450 90 95 90 95 100 105 100 105 90 95 90 95 100 105 100 105 95 90 95 100 105 100 105 90 95 90 95 100 105 100 105 230/220 5) 250/240 5) 270/260 5) 300/290 5) 95 95 95 95 105 105 105 105 95 95 95 95 105 105 105 105 95 95 95 95 105 105 105 105 95 95 95 95 105 105 105 105 510 570 600 675 255 285 300 337,5 170 190 200 225 24 24 26 26 24,5 26,5 26,5 180 200 215 240

18

18

18

18

22

24

24

26

26

Tinst = [Nm] D ≥ [mm]

60 19

60 19

60 19

60 19

80 23

80 25

80 25

120 27

120 27

M16: 2 x üfleyip boþaltýlmalý, 2 x makine ile fýrçalanmalýdýr, 2 x üfleyip boþaltýlmalýdýr M20 – M24: 2 x üfleyip boþaltýlmalý (6 bar), 2 x makine ile fýrçalanmalý, 2 x üfleyip boþaltýlmalýdýr (6 bar) 0905 499 004 0905 499 007 0905 499 005 0905 499 006 Altý köþe: Art.-Nr. 0905 499 101 SDS-plus: Art.-Nr. 0905 499 102 0905 499 111 0905 499 099

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

Amb. [Ad.] =1 Amb. [Ad.] =1 Amb. [Ad.] =1 Amb. [Ad.] =1

Üfleme pompasý: Art.-Nr. 0903 990 001

Art.-Nr. Amb. [Ad.] =1

Basýnçlý hava memesi 6): Art.-Nr. 0905 499 201

W-VIZ/A4 (W-VIZ/HCR özel sipariþle temin edilebilir)

Art.-Nr. Amb. [Ad.]=10 Art.-Nr. Amb. [Ad.]=10

W-VIZ-A/A4 M24-100/340 100 340

50 315

W-VIZ-A/A4 M24-50/290

5 0905 452 003

5 0905 452 021

5 0905 452 401

5 0905 452 402

5 0905 452 411

Harç kartuþu 300 ml (1 statik mikser dahil) Art.-Nr. 0905 440 001 Amb. [Ad.] =1/12 18 16 12 8 8 7 0903 420 001 0903 420 004

W-VIZ-A/A4 M24-50/315

W-VIZ-A/A4 M20-50/275

5 0905 452 002

50 290

W-VIZ-A/A4 M20-50/255

W-VIZ-A/A4 M20-100/305 100 305

50 275

W-VIZ-A/A4 M20-25/230 5 0905 452 001

25 230

W-VIZ-A/A4 M20-30/175 5 0905 452 011

30 175

30 200 W-VIZ-A/A4 M16-30/200

20

10 0905 451 631

23

W-VIZ-A/A4 M16-165/315 165 315

yakl. adet

10 0905 451 604

Amb. [Adet]

225

W-VIZ-A/A4 M16-100/250 100 250

Ambalaj birimi WIT-VM 100 harç kartuþu Sabitleme noktalarýnýn/Kartuþlarýn sayýsý Statik mikser Statik mikser için uzatma

M24 200

190

10 0905 451 603

60 210

Art.-Nr.

M20 170

115

W-VIZ-A/A4 M16-60/210

Ankraj çubuðu W-VIZ-A/A4 VIZ-A/A4 Paslanmaz çelik A4

Taným

145

10 0905 451 602

W-VIZ-A/A4 M16-30/180

tfix [mm]

10 0905 451 601

Maks. sabitleme yüksekliði

W-VIZ-A/A4 M16-30/160

l [mm]

125

10 0905 451 621

Toplam uzunluk

105

50 255

M16 90

W-VIZ-A/A4 M16-30/145

hef [mm]

10 0905 451 611

W-VIZ/A4 Etkin ankraj derinliði

30 145

Dübel boyutlarý

200 70 80 120 120 80 70 130 160 150 70 80 120 175 70 80 150 175 315 157,5 105 18 18,5 113

df ″ [mm]

Delik temizliði

MWF - 08/06 - 10691_TR - ©

M16 hef 145 29,9

W-VIZ/A4 (W-VIZ/HCR bkz. ETA-04/0096)

Standart minimum parça kalýnlýðý Minimum aks mesafesi çatlamýþ beton çatlamamýþ beton Minimum aks mesafesi çatlamýþ beton çatlamamýþ beton Ýndirgenmiþ minimum parça kalýnlýðý Minimum aks mesafesi çatlamýþ beton çatlamamýþ beton Minimum aks mesafesi çatlamýþ beton çatlamamýþ beton Aks mesafesi Kenar mesafesi Etkin ankraj derinliði Matkap ucu nominal Ø Matkap kesme aðzý Ø Delme derinliði Baðlanacak parçadaki delik Ankraj iþleminde uygulanan tork Temizleme fýrçasý Ø

Würth Sistem bileþenleri

M16 hef 125 24,0

152,0 – – – –

30 180

Parametreler

Mzul [Nm] F30 [kN] F60 [kN] F90 [kN] F120 [kN]

M16 hef 105 18,4

30 160

tek bir dübel için kenar etkisi olmadan Tek bir dübel için kenar etkisi olmadan

Onaylý kesme kuvveti1t1)

Onaylý merkezsel çekme kuvveti1)

Dübel çapý [mm]

6

Ruhsatta belirlenen dirençlerin kýsmi güvenlik ilave deðerleri ve ayrýca γ F = 1,4 deðerindeki etkilerin kýsmi güvenlik ilave deðerleri dikkate alýnmýþtýr. Kenar etkisinde ve dübel gruplarýndaki çekme ve enine yük kombinasyonunda lütfen Avrupa Teknik Ruhsatlar (ETAG) Ek C talimatlarýný dikkate alýnýz. 2) Söz konusu beton, normal betonarme beton. Daha yüksek beton sertlik dereceleri için daha yüksek deðerler mümkün 3) Maksimum uzun süre sýcaklýðý. 4) Maksimum kýsa süre sýcaklýðý. 5) Beton yapý elemanýnýn arka kýsmý delme esnasýnda bir kopma olup olmadýðý bakýmýndan kontrol edilmelidir (bkz. ETA-04/0095). 6) Üfleme tabancasý Art.-Nr. 0714 92 13 için uygun basýnçlý hava memesi. 1)

04 0060


23.3 Enjeksiyon Sistemi

W-VI/S W-VI/F

Enjeksiyon harcý WIT-VM 200 Sýkma tabancasý Art.-Nr. 0891 003 veya Art.-Nr. 0891 007 ile uygulama için Tekli sabitleme: Çatlamamýþ beton W-VI/S Çelik galvanizli W-VI/F Çelik, ateþli galvanize

Özel tedarik olarak sevk edilebilir

Enjeksiyon sistemi W-VI/A4 bkz. 23.4 Enjeksiyon sistemi W-VI/HCR bkz. 23.4

Referanslar Ruhsatlar

Test raporlarý

Avrupa Teknik Ruhsatý

Yangýna karþý direnç

Deliðin temizlenmesi: 2x üfleyip boþaltýlmalý, 2x makine ile fýrçalanmalýdýr, 2x üfleyip boþaltýlmalýdýr

Opsiyon 7 çatlamamýþ beton için

doðrudan alev etkileþimi

M20 ile M30arasý: Delik uygun basýnçlý hava memeleri kullanýlarak basýnçlý hava ile üfleyerek boþaltýlmalýdýr.

Delik temizliði

1. Kullaným alanlarý l l

l l

l l l l

Orta ve aðýr yüklü alanlarda kullanýlabilir Dübel, Avrupa Teknik Ruhsatý ile, EN 206:2000-12 uyarýnca en az C20/25 ve en yüksek C50/60 mukavemet sýnýfýna giren donanýmlý veya donanýmsýz normal betonda kullanýlabilir Çatlamamýþ beton (beton baský bölgesi) içinde Avrupa Teknik Ruhsatý olan ankrajlar Dübel, genellikle statik (örn. kendi aðýrlýðý, tertibatlar, depolanmýþ malzemeler) veya statik sayýlabilen (örn. cephe, Fassade, korkuluk) yükler altýnda bulunan ankrajlar için kullanýlabilir Harcýn uygulandýðý alanlarda sýcaklýk +50°C veya. +72°C ve kýsa süreli olarak +80°C veya +120°C deðerlerini aþmamalýdýr Betonda kullanýlabilir < C20/25 ve basýnca dayanýklý doðal taþta kullanýlabilir (ruhsatsýz) W-VI/S (galvanizli çelik) ve W-VI/F (ateþli galvanize çelik) kuru iç mekanlarda kullanýlabilir Metal konstrüksiyonlarýn, metal profillerin, konsollarýn, taban plakalarýnýn, desteklerin, ahþap konstrüksiyonlarýn, kiriþlerin vs. nin sabitlenmesi için uygun.

2. Avantajlar l l l l l l

Yüksek taþýma yükleri, küçük aks ve kenar mesafeleri Sertleþmiþ enjeksiyon harcý deliðin sýzdýrmazlýðýný önemli ölçüde saðlar Yayýlma basýncý az olan sabitleme düþük kenar ve aks mesafelerine olanak verir Sýcaklýða karþý yüksek dayanýklýlýk (uzun süreli +72°C'ye kadar, kýsa süreli +120°C'ye kadar) Makine ile delik temizleme: Kolay kullaným, çok iyi delik temizliði, yüksek taþýma yükü Kartuþlar, statik mikser deðiþtirilerek veya kilitli kapakla tekrar kapatýldýktan sonra yeniden kullanýlabilir

3. Özellikler Enjeksiyon harcý, ankraj çubuðu ve ankraj zemini arasýnda iþbirliði suretiyle ankraj. Galvanizli çelik ve ateþli galvanize çelik malzemeden ankraj çubuklarýnýn boyutlarý, M8, M10, M12, M16, M20, M24 ve M30 l Galvanizli çelik ve ateþli galvanize çelik: Avrupa Teknik Ruhsatlar ETA -05/0034 l Boyutlandýrma, metal dübellerin betonda tutturulmasý için Avrupa Teknik Ruhsatlar (ETAG) talimatlarý" Ek C, ölçüm prosedürü A uyarýnca yapýlýr l Yangýna karþý direnç: F30, F60, F90 ve F120 DIN EN 1363-1 uyarýnca yangýn yükü: 1999-10 (ETK, tek tip sýcaklýk zaman eðrisi) l

MWF - 08/08 - 07117_TR - ©

Yerleþtirme talimatý

Delik açýlmalýdýr

Temizleme fýrçasý çapý kontrol edilmelidir

Delik temizlenmelidir (2 x üfleyip boþaltýlmalý, 2 x makine ile fýrçalanmalýdýr, 2 x üfleyip boþaltýlmalýdýr), M20' üstünde delik basýnçlý hava ile üfleyip boþaltýlmalý (basýnçlý hava memesi!)

Mikser kartuþa vidalanmalýdýr

Kullanmadan önce yakl. 10 cm kadar harç çýkarýlmalý, çýkan bu harç kullanýlmamalýdýr!

Baðlayýcý harç delik zemininden baþlayarak deliðe doldurulmalýdýr

04 0070

Ankraj çubuðu, hafifçe döndürülerek delik dibine kadar bastýrarak içeri sokulmalýdýr

Harç dolum durumunun optik kontrolü, yerleþtirme derinliði iþareti

Baðlama harcýnýn sertleþme süresine uyulmalýdýr

Parça monte edilmeli, montaj torku uygulanmalýdýr


Injektionssystem W-VI/S, W-VI/F 23.3 Performans verileri Basýnç bölgesi (çatlamamýþ beton) C 20/252), s ? 2 hef, c ? 1 hef)

Onaylý kesme yükü1) tek bir dübel için kenar etkisi olmadan

Onaylý merkezi Çekme yükü1) tek bir dübel için, kenar etkisiz

Dübel çapý [mm]

Basýnç bölgesi (çatlamamýþ beton) C 20/252), c ? 10 hef) Onaylý bükme momenti Feuerwiderstandsdauer 3) Yangýna karþý direnç süresi Yangýna karþý direnç süresi

M8

M10

M12

M16

M20

M24

M30

7,6

11,9

16,7

23,8

45,2

54,8

81,0

5,7

7,6

11,9

19,1

28,6

35,7

54,8

5,1

8,6

12,0

22,3

34,9

50,3

80,0

Mzul [Nm] F30 [kN] F60 [kN] F90 [kN] F120 [kN]

10,9 1,9 0,85 0,55 0,4

21,1 4,5 2,1 1,35 1,0

37,1 6,0 3,0 2,0 1,5

94,3 11,0 6,6 4,9 4,0

185,7 16,0 9,0 6,4 5,0

320,6 19,83 11,49 7,31 5,23

642,3 31,52 18,25 5,23 8,31

smin [mm] scr,N [mm] cmin [mm] ccr,N [mm] hmin [mm] hmin,red [mm] hef [mm] d0 [mm] h0 ? [mm]

40 160 40 80 100 – 80 10 80

45 180 45 90 130 120 90 12 90

55 220 55 110 160 140 110 14 110

65 250 65 125 200 160 125 18 125

85 340 85 170 220 – 170 22 170

105 420 105 210 280 – 210 26 210

135 540 135 270 350 – 270 32 270

df ≤ [mm]

9

12

14

18

22

26

33

Tinst = [Nm] D ? [mm]

10 11

20 13

40 15

60 19

120 23

150 27

300 34

Nzul [kN] = C20/25 2)

50°C3)/ 80°C4) 72°C3)/ 120°C4)

Vzul [kN] = C20/25 2)

Parametreler Minimum aks mesafesi Aks mesafesi Minimum kenar mesafesi Kenar mesafesi Minimum parça kalýnlýðý Ýndirgenmiþ minimum parça kalýnlýðý Etkin ankraj derinliði Matkap ucu nominal Ø Delik derinliði Baðlanacak parçadaki delik Ankraj yerleþtirmede tork Temizleme fýrçasý çapý

M8 - M16: 2 x üfleyip boþaltýlmalý, 2 x makine ile fýrçalanmalýdýr, 2 x üfleyip boþaltýlmalýdýr M20 – M30: 2 x üfleyip boþaltýlmalý (6 bar), 2 x makine ile fýrçalanmalý, 2 x üfleyip boþaltýlmalýdýr (6 bar)

Delik temizliði Temizleme fýrçasý (çelik) Makine giriþi Uzatma Fýrça þablonu Üfleme pomp. / Basýnçlý hava memesi Art.-Nr. 0714 92 13 için geçerli

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

= 1 0905 499 001 0905 499 002 0905 499 003 0905 499 004 0905 499 007 0905 499 006 Amb.[Ad.]= 1 Altý köþe: Art.-Nr. 0905 499 101 SDS-plus: Art.-Nr. 0905 499 102 Amb.[Ad.]= 1 0905 499 111 Amb.[Ad.] = 1 0905 499 099 Amb.[Ad.]

Art.-Nr. Amb.[Ad.] = 1

Üfleme tabancasý: Art.-Nr. 0903 990 001

Özel tedarik

Bas.hava memesi5): Art.-Nr. 0905 499 201

Dübel ölçüleri

MWF - 05/08 - 07118_TR - ©

Ankraj çubuðu W-VI-A/S Galvanizli çelik

Art.-Nr.

Paketleme birimi WIT-VM 200 harç kartuþu Sabitleme noktalarýnýn /Kartuþlarýn sayýsý Sýkma tabancasý Statik mikser Statik mikser için uzatma

Amb. [adet] Art.-Nr. Harç kartuþu 300 ml ( Statik mikser dhl.) Art.-Nr. 0903 450 001 Amb.[Ad.] = 1/12 yakl. adet 47 35 23 14 8 5 Art.-Nr. Amb.[Ad.] = 1 Sýkma tabancasý: Art.-Nr. 0891 003, Art.-Nr. 0891 007 Art.-Nr. Amb.[Ad.] = 10 0903 420 001 Art.-Nr. Amb.[Ad.] = 10 0903 420 004 1

Özel tedarik olarak sevk edilebilir

W-VI-A/S M24-55/300 5 5915 124 300

55 300

W-VI-A/S M24-15/260 5 5915 124 260

15 260

W-VI-A/S M20-100/300 10 5915 120 300

60 260 W-VI-A/S M20-60/260 10 5915 120 260

100 300

W-VI-A/S M20-20/220 10 5915 120 220

20 220

W-VI-A/S M16-155/300 10 5915 116 300

155 300

W-VI-A/S M16-105/250 10 5915 116 250

105 250

W-VI-A/S M16-85/230 10 5915 116 230

85 230

W-VI-A/S M16-45/190 10 5915 116 190

45 190

W-VI-A/S M16-20/165 10 5915 116 165

20 165

W-VI-A/S M12-175/300 10 5915 112 300

175 300

W-VI-A/S M12-125/250 10 5915 112 250

85 210 W-VI-A/S M12-85/210 10 5915 112 210

125 250

W-VI-A/S M12-35/160 10 5915 112 160

35 160

W-VI-A/S M12-10/135 10 5915 112 135

10 135

W-VI-A/S M10-90/190 10 5915 110 190

90 190

W-VI-A/S M10-65/165 10 5915 110 165

65 165

W-VI-A/S M10-30/130

30 130

M30

10 5915 110 130

15 115

M24

W-VI-A/S M10-15/115

60 150

M20

W-VI-A/S M8-60/150

Taným

M16

10 5915 110 115

tfix [mm]

M12

10 5915 108 150

Maks. sabitleme yüksekliði.

M10 20 110

l [mm]

W-VI-A/S M8-20/110

M8

Toplam uzunluk

10 5915 108 110

Dübel çapý

3

) Ruhsatlarda belirlenen dirençlerin kýsmi güvenlik ilave deðerleri ve ayrýca gF = 1,4 deðerindeki etkilerin kýsmi güvenlik ilave deðerleri dikkate alýnmýþtýr. Kenar etkisinde ve dübel gruplarýndaki çekme ve kesme yükü kombinasyonunda lütfen Avrupa Teknik Ruhsatlar (ETAG) Ek C talimatlarýný dikkate alýnýz. 2) Beton normal donatýlýdýr. Daha yüksek beton mukavemetleri için daha yüksek deðerler mümkün. 3) Maksimum uzun süre sýcaklýðý. 4) Maksimum kýsa süre sýcaklýðý. 5) Üfleme tabancasý Art.-Nr. 0714 92 13 için uygun basýnçlý hava memesi.

04 0071


23.4 Enjeksiyon Sistemi

W-VI/A4 W-VI/HCR

Enjeksiyon harcý WIT-VM 200 ile Sýkma tabancasý Art.-Nr. 0891 003 veya Art.-Nr. 0891 007 ile uygulama için Tekli sabitleme: Çatlamamýþ beton W-VI/A4 Paslanmaz çelik A4 W-VI/HCR Korozyona karþý yüksek dayanýklý çelik (Malzeme numarasý 1.4529) Özel tedarik olarak sevk edilebilir

Enjeksiyon sistemi W-VI/S bkz. 23.3 Enjeksiyon sistemi W-VI/F bkz. 23.3

Referanslar Ruhsatlar

Test raporlarý

Avrupa Teknik ruhsatý

Yangýna karþý direnç

Opsiyon 7 çatlamamýþ beton için

doðrudan alev etkileþimi

Delik temizliði Deliðin temizlenmesi: 2x üfleyip boþaltýlmalý, 2x makine ile fýrçalanmalýdýr, 2x üfleyip boþaltýlmalýdýr M20 ile M30 arasý: Delik uygun basýnçlý hava memeleri kullanýlarak basýnçlý hava ile üfleyerek boþaltýlmalýdýr

l

otoyol tünellerine) sürekli veya belirli aralýklarla girip çýkma sayýlabilir Metal konstrüksiyonlarýn, metal profillerin, konsollarýn, taban plakalarýnýn, desteklerin, ahþap konstrüksiyonlarýn, kiriþlerin vs.'nin sabitlenmesi için uygun.

2. Avantajlar 1. Kullaným alanlarý

Orta ve aðýr yüklü alanlarda kullanýlabilir Dübel, Avrupa Teknik Ruhsatý ile, EN 206:2000-12 uyarýnca en az C20/25 ve en yüksek C50/60 mukavemet sýnýfýna giren donanýmlý veya donanýmsýz normal betonda kullanýlabilir l Çatlamamýþ beton (beton baský bölgesi) içinde Avrupa Teknik Ruhsatý olan ankrajlar l Dübel, genellikle statik (örn. kendi aðýrlýðý, tertibatlar, depolanmýþ malzemeler) veya statik sayýlabilen (örn. cephe, Fassade, korkuluk) yükler altýnda bulunan ankrajlar için kullanýlabilir l Harcýn uygulandýðý alanlarda sýcaklýk +50°C veya. +72°C ve kýsa süreli olarak +80°C veya 120°C deðerlerini aþmamalýdýr l Betonda kullanýlabilir < C20/25 ve basýnca dayanýklý doðal taþta kullanýlabilir (ruhsatsýz) l W-VI/A4 (paslanmaz çelik A4) kuru iç mekanlarda, dýþ mekanlarda (endüstriyel ortamlar ve deniz kenarlarý dahil) veya ýslak mekanlarda kullanýlabilir l W-VI/HCR (korozyona karþý çok dayanýklý çelik HCR) özellikle çok yýpratýcý þartlar altýnda kullanýlabilir. Sözü edilen bu yýpratýcý þartlar olarak, örn. sürekli deniz suyuna veya deniz suyu sýçrama tehlikesi olan ortamlara, kapalý yüzme havuzlarýndaki klor içeren atmosfere veya aþýrý kimyasal kirlilik içeren ortamlara (örn. baca gazý kükürt giderme tesisleri veya kimyasallarla buzlanma mücadelesi yapýlan l l

Yüksek taþýma yükleri, küçük aks ve kenar mesafeleri Sertleþmiþ enjeksiyon harcý deliðin sýzdýrmazlýðýný önemli ölçüde saðlar l Yayýlma basýncý az olan sabitleme düþük kenar ve aks mesafelerine olanak verir l Sýcaklýða karþý yüksek dayanýklýlýk (uzun süreli +72°C'ye kadar, kýsa süreli +120°C'ye kadar) l Makine ile delik temizleme: Kolay kullaným, çok iyi delik temizliði, yüksek taþýma yükü l Kartuþlar, statik mikser deðiþtirilerek veya kilitli kapakla tekrar kapatýldýktan sonra yeniden kullanýlabilir l l

3. Özellikler

Enjeksiyon harcý, ankraj çubuðu ve ankraj zemini arasýnda iþbirliði suretiyle ankraj. Galvanizli çelik ve ateþli galvanize çelik malzemeden ankraj çubuklarýnýn boyutlarýM8, M10, M12, M16, M20, M24 ve M30 l Paslanmaz çelik A4 : Avrupa Teknik Ruhsatý ETA-05/0034 l Korozyona karþý yüksek dayanýklý çelik HCR: Avrupa Teknik Ruhsatlar ETA -05/0034 l Boyutlandýrma, metal dübellerin betonda tutturulmasý için Avrupa Teknik Ruhsatlar (ETAG) talimatlarý" Ek C, ölçüm prosedürü A uyarýnca yapýlýr l Yangýna karþý direnç: F30, F60, F90 ve F120 DIN EN 1363-1 uyarýnca yangýn yükü: 1999-10 (ETK, tek tip sýcaklýk zaman eðrisi) l

MWF - 08/08 - 07119_TR - ©

Yerleþtirme talimatý

Delik açýlmalýdýr

Temizleme fýrçasý çapý kontrol edilmelidir

Delik temizlenmelidir. (2 x üfleyip boþaltýlmalý, 2 x makine ile fýrçalanmalýdýr, 2 x üfleyip boþaltýlmalýdýr), M20' üstünde delik basýnçlý hava ile üfleyip boþaltýlmalý (basýnçlý hava memesi!)

Mikser kartuþa vidalanmalýdýr

Kullanmadan önce yakl. 10 cm kadar harç çýkarýlmalý, çýkan bu harç kullanýlmamalýdýr!

Baðlayýcý harç delik zemininden baþlayarak deliðe doldurulmalýdýr

04 0080

Ankraj çubuðu, hafifçe döndürülerek delik dibine kadar bastýrarak içeri sokulmalýdýr

Harç dolum durumunun optik kontrolü, yerleþtirme derinliði iþareti

Baðlama harcýnýn sertleþme süresine uyulmalýdýr

Parça monte edilmeli, montaj torku uygulanmalýdýr


Enjeksiyon sistemi W-VI/A4, W-VI/HCR

23.4

Performans deðerleri Basýnç bölgesi (çatlamamýþ beton C 20/252), s ? 2 hef, c ? 1 hef)

Onaylý kesme yükü 1) tek bir dübel için kenar etkisi olmadan

Onaylý merkezi çekme yükü 1) tek bir dübel için, kenar etkisiz

Dübel çapý [mm]

Basýnç bölgesi (çatlamamýþ beton C 20/252), c ? 10 hef) Onaylý bükme momenti Feuerwiderstandsdauer 3) Yangýna karþý direnç süresi Yangýna karþý direnç süresi

M8

M10

M12

M16

M20

M24

M30

7,6

11,9

16,7

23,8

45,2

54,8

81,0

5,7

7,6

11,9

19,1

28,6

35,7

54,8

7,4

11,4

17,1

31,4

49,1

70,3

50,0

Mzul [Nm] F30 [kN] F60 [kN] F90 [kN] F120 [kN]

14,9 1,9 0,85 0,55 0,4

29,7 4,5 2,1 1,35 1,0

52,6 6,0 3,0 2,0 1,5

133,1 11,0 6,6 4,9 4,0

259,4 16,0 9,0 6,4 5,0

448 19,83 11,49 7,31 5,23

401,1 31,52 18,25 5,23 8,31

smin [mm] scr,N [mm] cmin [mm] ccr,N [mm] hmin [mm] hmin,red [mm] hef [mm] d0 [mm] h0 ? [mm]

40 160 40 80 100 – 80 10 80

45 180 45 90 130 120 90 12 90

55 220 55 110 160 140 110 14 110

65 250 65 125 200 160 125 18 125

85 340 85 170 220 – 170 22 170

105 420 105 210 280 – 210 26 210

135 540 135 270 350 – 270 32 270

Nzul [kN] = C20/25 2)

50°C3)/ 80°C4) 72°C3)/ 120°C4)

Vzul [kN] = C20/25 2)

Parametreler Minimum aks mesafesi Aks mesafesi Minimum kenar mesafesi Kenar mesafesi Minimum parça kalýnlýðý Ýndirgenmiþ min.parça kalýnl. Efektif ankraj derinliði Matkap ucu nominal Ø Delik derinliði Açýk delik baðlanacak parçadaki Ankraj iþleminde uygulanan tork Temizleme fýrçasý Ø

df ≤ [mm]

9

12

14

18

22

26

33

Tinst = [Nm] D ? [mm]

10 11

20 13

40 15

60 19

120 23

150 27

300 34

M8 - M16: 2 x üfleyip boþaltýlmalý, 2 x makine ile fýrçalanmalýdýr, 2 x üfleyip boþaltýlmalýdýr M20 – M30: 2 x üfleyip boþaltýlmalý (6 bar), 2 x makine ile fýrçalanmalý, 2 x üfleyip boþaltýlmalýdýr (6 bar)

Delik temizliði Temizleme fýrçasý (çelik) Makine giriþ yeri Uzatma Fýrça þablonu Üfl. pomp. / Bas. hava memesi Art.-Nr. 0714 92 13 için uygun

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

Amb. [Ad.] =1

0905 499 001

0905 499 002

0905 499 003

0905 499 004

0905 499 007

0905 499 006

Özel tedarik

Altý köþe: Art.-Nr. 0905 499 101 SDS-plus: Art.-Nr. 0905 499 102 0905 499 111 0905 499 099

Amb. [Ad.] =1 Amb. [Ad.] =1 Amb. [Ad.] =1

Art.-Nr. Amb. [Ad.] =1

Bas.hava memesi5): Art.-Nr. 0905 499 201

Üfleme pompasý: Art.-Nr. 0903 990 001

Dübel ölçüleri

MWF - 05/08 - 07120_TR - ©

Harç kartuþu 300 ml (1 statik mikser dhl.) Art.-Nr. 0903 450 001 Amb. [Ad.]= 1/12 47 35 23 14 8 5 Sýkma tabancasý: Art.-Nr. 0891 003, Art.-Nr. 0891 007 0903 420 001 0903 420 004 1

Özel tedarik olarak sevk edilebilir

M30

5

15 260

55 300

W-VI-A/A4 M24-55/300 5915 224 300

5 5915 224 260 W-VI-A/A4 M24-15/260

60 260

10 5915 220 260 W-VI-A/A4 M20-60/260

M24

10 5915 220 300 W-VI-A/A4 M20-100/300 100 300

20 220

10 5915 220 220 W-VI-A/A4 M20-20/220

10 5915 216 300 W-VI-A/A4 M16-155/300 155 300

M20

10 5915 216 250 W-VI-A/A4 M16-105/250 105 250

85 230

W-VI-A/A4 M16-85/230

10

45 190

10 5915 216 190 W-VI-A/A4 M16-45/190

5915 216 230

20 165

85 210

10 5915 212 210 W-VI-A/A4 M12-85/210

10 5915 216 165 W-VI-A/A4 M16-20/165

35 160

10 5915 212 160 W-VI-A/A4 M12-35/160

10 5915 212 300 W-VI-A/A4 M12-175/300 175 300

10 135

10 5915 212 135 W-VI-A/A4 M12-10/135

10

90 190

10 5915 210 190 W-VI-A/A4 M10-90/190

W-VI-A/A4 M12-125/250 125 250

65 165

10 5915 210 165 W-VI-A/A4 M10-65/165

M16

5915 212 250

30 130

Art.-Nr. Yakl. adet Art.-Nr. Amb. [Ad.]= 1 Art.-Nr. Amb. [Ad.]= 10 Art.-Nr. Amb. [Ad.]= 10

10 5915 210 130 W-VI-A/A4 M10-30/130

Ambalaj birimi Amb. [adet] WIT-VM 200 Harç kartuþu Sabit. noktalarýnýn /Kartuþlarýn adedi Sýkma tabancasý Statik mikser Statik mikser için uzatma

15 115

Art.-Nr.

M12

W-VI-A/A4 M10-15/115

Ankraj çubuðu W-VI-A/A4 Paslanmaz çelik A4

10

Taným

60 150

tfix [mm]

5915 210 115

Maks. sabitleme yüksekliði

M10

10 5915 208 150 W-VI-A/A4 M8-60/150

l [mm]

20 110

M8

Toplam uzunluk

10 5915 208 110 W-VI-A/A4 M8-20/110

Dübel çapý

3

) Ruhsatlarda belirlenen dirençlerin kýsmi güvenlik ilave deðerleri ve ayrýca gF = 1,4 deðerindeki etkilerin kýsmi güvenlik ilave deðerleri dikkate alýnmýþtýr. Kenar etkisinde ve dübel gruplarýndaki çekme ve kesme yükü kombinasyonunda lütfen Avrupa Teknik Ruhsatlar (ETAG) Ek C talimatlarýný dikkate alýnýz. 2 ) Beton normal donatýlýdýr. Daha yüksek beton mukavemetleri için daha yüksek deðerler mümkün. 3) Maksimum uzun süre sýcaklýðý. 4) Maksimum kýsa süre sýcaklýðý. 5) Üfleme tabancasý Art.-Nr. 0714 92 13 için uygun basýnçlý hava memesi.

04 0081


Würth Enjeksiyon Tekniði WIT 23.1 / 23.2

Enjeksiyon harcý

23.3 / 23.4

Enjeksiyon harcý WIT-VM 100 Enjeksiyon sistemi

Özellikler ETA ruhsatlý1), opsiyon 1 (çatlamýþ ve çatlamamýþ beton)

W-VIZ/S W-VIZ/A4 W-VIZ/HCR

24.1

Enjeksiyon harcý WIT-VM 200 W-VI/S W-VI/A4 W-VI/HCR

25

Enjeksiyon harcý Enjeksiyon harcý WIT-C 100 WIT-C 150

WIT-VM 200

X

ETA ruhsatlý1), opsiyon 7 (çatlamamýþ beton)

X

Genel yapý denetimi ruhsatý1) (Duvar: dolu ve delikli taþ)

X

Ruhsatsýz

X

Stirol içermez

X

X

Makine ile delik temizliði

X

X

El ile delik temizliði 1)

23.5

X

X

X

X

X

X

n

n

Ruhsat sadece uygun ankraj çubuklarý ve temizleme aksesuarlarý ile baðlantýlý olarak verilir

Ankraj zemini Çatlamýþ beton asgari C 20/25 ve en fazla C 50/60

n

Çatlamamýþ beton asgari C20/25 ve en fazla C50/60

n

n

Gözenekli beton

n

n

n

Hafif beton

n

n

n

Dolu tuðla ? Mz 12

n

n

n

Kireçli kum taþý ? KS 12

n

n

n

Düþey delikli tuðla ? HLz 4

n

n

Delikli kireç kum tuðlasý ? KSL 4

n

n

Hafif betondan delikli blok tuðla ? Hbl 2

n

n

Hafif bet.delikli blok tuðla ? Hbn 4

n

n n

Doðal taþ

MWF - 10/06 - 07121_TR - ©

n = ruhsatlý n = uygun

04 0082


23.5

WIT-C 100 Dolu yapý bileþenleri için Stirolsüz 2 bileþenli özel harç Statik karýþtýrma kartuþu 300 ml 1 Statik karýþtýrýcý dahil Diþli saplama Çelik galvanizli, sarý kromlu Paslanmaz çelik A4 Ýç diþli kovaný Çelik beyaz galvanizli Paslanmaz çelik A4

Performans bilgileri

Yangýna direnci Doðrudan alev etkisi

Set çantasý

Sýkma tabancasý

Kontrol Raporlarý Performans verileri akredite edilmiþ Würth kontrol laboratuarýnda belirlenmiþtir

Art.-Nr. 0964 903 424

Art.-Nr. 0891 003

Ýçerik: Üfleme pompasý = 1 Ad., Derin çekme parçasý = 2 Ad. = 3 parça.

1. Kullaným alanlarý • Aðýr yüklü dolu taþ, beton, gözenekli ve hafif betonun sabitlenmesi • Germe baskýsý olmadan ankraj gerçekleþtiði için kenara yakýn sabitlemeler için uygun • Beton parçalarda onarým harcý veya yapýþtýrma harcý olarak da uygundur • Ankraj demirlerinin, diþli kovanlarýnýn, profillerin vs. sabitlenmesi

2. Avantajlar • Çeþitli dolu taþlarda kullanýlabilir • Statik karýþtýrýcýnýn deðiþtirilmesi ile veya kartuþ kapaðýnýn kapatýlmasý sayesinde kartuþu, son kullaným tarihine kadar kullanabilirsiniz

Yerleþtirme talimatý

Delik deliniz

MWF - 04/08 - 04280_TR - ©

3. Özellikler • Özel sýkma tabancasý ve statik karýþtýrýcý ile birlikte kullanýlabilir • 80ϒC kadar sýcaklýða dayanýklý; kýsa süreli olarak 110ϒC sýcaklýða kadar • Eðer çevre sýcaklýðý 5ϒC altýnda ise kartuþun sýcaklýðý en az 20ϒC olmalýdýr • Depolama sýcaklýðý 5ϒC ile maks. 25ϒC’ye kadar

Zemin: Beton, dolu taþ

Deliði temizleyiniz

Zemin: Gözenekli beton, Hafif beton

Delik deliniz

• Su sýzdýrmayan conta, yani deliðin içine su giremez • Skala yardýmýyla doðru dozajlama

Deliði temizleyiniz

Karýþtýrýcýyý kar- Kullaným öncesi tuþa vidalayýnýz yakl. 10 cm kýrnap dýþarý çýkarýlmalýdýr

Delik dipten dol- Takviye demiri durulmalýdýr veya diþli saplama döndürülerek itilmelidir

Karýþtýrýcýyý kartuþa vidalayýnýz

Karýþtýrýcý uç delik içine yerleþtirilmelidir

Kullaným öncesi yakl. 10 cm kýrnap dýþarý çýkarýlmalýdýdýr

Harç dolumu gözle kontrol edilebilir

Delik dipten dol- Takviye demiri veya diþli saplama döndürülerek durulmalýdýr

04 0090

itilmelidir, Sertleþme süresine dikkat edilmelidir

Sertleþme süresi- Parça monte edilne dikkat edilmeli, tork anahtarý melidir ile sýkýlmalýdýr

Parça monte edilmeli, tork anahtarý ile sýkýlmalýdýr


WIT-C 100

23.5

Güç deðerleri Tavsiye edilen yük

Dübel çapý [mm] Baský bölgesi

(çatlamamýþ beton) Tavsiye edilen yük Çekme, enine çekme, çapraz çekme her açý ile Çelik galv. asgari 5.8 paslanmaz çelik A4-70

M8

M10

M12

M16

M20

Beton ? B25

4,6

6,2

8,9

11,4

18,3

Yapý tuðlasý Kireçli kum taþý

1,4 1)

1,4 1)

1,4 1)

Gözenekli beton ? PB2

1,2

1,2

1,2

Taným deðerleri (çatlamamýþ beton) Aks mesafesi

a ≥ [mm]

160 (min. 80)

180 (min. 90)

220 (min. 110)

250 (min. 125)

340 (min. 170)

Kenar mesafesi

ar ≥ [mm]

80 (min. 40)

90 (min. 45)

110 (min. 55)

125 (min. 62,5)

170 (min. 85)

Yerleþtirme derinliði =^ Delme derinliði

hS ≥ [mm]

80

90

110

125

170

Parçanýn minimum kalýnlýðý

d ≥ [mm]

130

140

160

175

220

Diþ Ø

dGew [mm]

Matkap ucu nominal Ø

dBohr [mm]

8 10

10 14

12

12

16

14

16 18

18

20 24

24

Parçadaki delik Ø

dBau [mm]

9

12

14

18

22

Sýkma torku Beton

MD [Nm]

10

20

40

80

150

Sýkma torku Gözenekli beton ≥ PB2

MD [Nm]

5

8

8

[mm]

2

3

5

10

18

Yakl. adet

80

53

32

16

9

WIT-C100 M16

WIT-C100 M 20

Sabitleme noktalarý dolum miktarý Harç dolum miktarý asgari (Kartuþ üzerinde skala) Sabitleme noktalarý adedi 300 ml kartuþta (300 ml = 180 mm skala üzerinde)

220

300

190

95

175

46

WIT-C100 M 8

WIT-C100 M10

Art.-Nr. WIT-C100 1 adet statik karýþtýrýcý dahil

68 0905 410 20 0905 411 20

0905 410 161

0905 411 012

0905 411 016 10

6

0905 410 016

0905 410 16

0905 410 122 –

0905 411 16

0905 410 121

0905 410 012

0905 410 12

10

Amb. [adet]

0905 411 010 10

0903 47 08

0903 47 10

0903 47 12

0903 47 16

0903 47 20

Ýç diþli kovaný Paslanmaz çelik A4

Merkezleme halkasý (ambalaj = 10 adet)

0905 411 12

0905 411 080 10

MWF - 12/04 - 04281_TR - ©

Ýç diþli kovaný Çelik beyaz çink. (5 μm)

Amb./Ad. 10

0905 410 010

0905 410 080

Ankraj çubuðu A4-70 kompl. U pul ve somun ile

0905 411 10

0905 411 08

0905 410 10

0905 410 08

0903 420 001

Ankraj demiri çelik 5.8 çink. sarý krom. (5 μm) kompl. U pul ve somun ile

1)

156

Statik karýþtýrma kartuþu 300 ml 0903 430 300 Amb./Ad. 1/12

Statik karýþtýrýcý

Paketleme birimi

WIT-C100 M12

260

160 35

Taným

300

130

da [mm]

27

Maks. sabitleme yüksekliði

l [mm]

110

Diþli saplamalar için toplam uzunluk

20

Dübel ölçüleri

Önerilen yük: Yapý tuðlasý ≥ Mz 12; Kireçli kum taþý ≥ K12

04 0100


200 24.1 WIT-VM Stirol içermeyen 2 bileþenli, tam dolu

ve delikli tuðlalar ve gözenekli beton için özel kimyasal dübel Statik karýþtýrýcý kartuþu 300 ml 1 adet statik karýþtýrýcý dahil Kartuþ tabancasý Art.-Nr. 0891 003 veya HandyMax ® Art.-Nr. 0891 007 kartuþ tabancalarý ile iþlemek üzere

Saplama WIT-AS Galvanizli çelik, mavi pasifize Paslanmaz çelik A4 Korozyona dayanýklý HCR çelik Özel sipariþle sevk edilebilir

Ýç diþli kovan WIT-IG Galvanizli çelik, mavi pasifize Paslanmaz çelik A4 Korozyona dayanýklý HCR çelik Özel sipariþle sevk edilebilir

Plastik filtre kovan WIT-SH

Performans deðerleri Onaylar

Test raporlarý

Duvar: Dolu ve delikli tuðla, gözenekli beton

Ateþe karþý dayanýklýlýk doðrudan ateþe karþý dayanýklýlýk

Önemli: l

Delikli tðla ve boþluklu malzemeleri darbesiz þekilde deliniz.

2. Avantajlar

‘ onaylý daha yüksek deðerler.

Z-21.3-1771

sanayide ve denize yakýn yerlerde) veya nemli mekanlarda kullanýlabilir. WIT-AS HCR veya WIT-IG HCR (korozyona dayanýklý HCR çelik) çok aþýrý korozyonun mevcut olduðu alanlarda kullanýlabilir (örn. kapalý yüzme havuzlarý, tüneller, iyi havalandýrýlmayan kapalý garajlar veya deniz suyundaki parçalar ve denize yakýn yerler). l Çatýlarýn ahþap konstrüksiyonlarýnda, metal konstrüksiyonlarda, metal profillerde, konsollarda, ýzgaralarda, sýhhi tesisatlarda, boru hatlarýnda, kablo tutucularýnda vs. l

Dolu ve delikli tuðlalarda emniyetli saplamalar ë yüksek taþýma aðýrlýklarý. Dübel, duvarýn derz boþluklarýna da yerleþtirilebilir. Gözenekli beton: Silindirik delikte saplama uygulamsý – özel alet gerekmez. Germe yapmaz; bu sayede daha az kenar boþluðu ve aks aralýðý ile çalýþma yapýlabilir. l Kartuþ, statik karýþtýrýcýnýn deðiþtirilmesi veya kapaðýn kapatýlmasý ile son kullaným tarihine kadar kullanýlabilir. l l l l

1. Kullaným alanlarý l l

Orta seviye yüklere maruz kalacak alanlarda kullanýlmaya uygundur. Enjeksiyon dübeli, genel yapý denetimi onayý ile birlikte aþaðýdaki yerlerde kullanýlabilir: Dolu tuðla (Ž Mz 12) DIN 105’e göre Kireç tuðlasý (Ž KS 12) DIN 106’ya göre Dikey delikli tuðla (Ž HLz 4) DIN 105’e göre Delikli kireç tuðlasý (Ž KSL 4) DIN 106’ya göre Hafif betondan içi boþ blok tuðlalar (Ž Hbl 2) DIN 18151’e göre Beton içi boþ blok tuðlalar (Ž Hbn 4) DIN 18153’e göre Gözenekli beton tuðla DIN 4165 ve gözenekli betondan oluþan duvar tuðlalarý, DIN 4223’e göre l Dolu tuðlarlarda saplama (Mz ve KS) filtre kovanlý ve kovansýz kullanýlabilir l Delikli tuðlalarda (HLz, KSL, Hbl ve Hbn) ve gözenekli betondaki saplamalar, filtre kovanlarla uygulanmalýdýr. l WIT-AS veya WIT-IG (galvanizli çelik, mavi pasifize) kapalý mekanlarda, örn. dairelerde, bürolarda, okullarda, hastanelerde, tamir atöyelerinde kullanýlabilir. l WIT-AS A4 veya WIT-IG A4 (paslanmaz çelik A4) dýþ mekanlarda (özellikle

3. Özellikler l

Kimyasal dübel, filtre kovan, saplama arasýnda veya iç diþli kovan ve çalýþma zemini arasýnda ankraj baðlantýsý Galvanizli çelik, paslanmaz A4 çelik, korozyona dayanýklý çelik HCR: Genel yapý denetimi ruhsatý Z-21.3-1771 l Ölçümler: Bkz. Ruhsat Z-21.3-1771 l Ateþe karþý dayanýklýlýk: F30, F60, F90 ve F120 (Çalýþma zemini: Dolu tuðla, kireç taþý dolu tuðla, dikey delikli tuðla, kireç taþý delikli tuðla, delikli ponza taþý) DIN EN 1363-1-1999-10’a göre yangýn yükü (Birim sýcaklýk zaman eðrisi) l 50 °C sýcaklýða kadar dayanýklý, kýsa süreli olarak 80 °C sýcaklýða kadar l Kimyasal dübelin iþleme sýcaklýðý: En az + 5 °C l Taþýma ve depolama sýcaklýðý (kartuþ): + 5 °C ile + 25 °C arasýnda l Doðru depolama koþullarýnda kullaným ömrü: 18 ay l

Kullaným þekli

MWF - 10/06 - 07101_TR - ©

Çalýþma zemini: Delikli tuðla, gözenekli beton

Delik açýýlmalýdýr

Delik temizlenmelidir (2x üfleme/2x fýrçalama/2x üfleme)

Filtre kovan yerleþtirilmelidir

Karýþtýrýcý kartuþa takýlmalýdýr

Kullanmadan önce yakl. 10 cm kadar boþa sýkýnýz

Kimyasal dübeli deliðe doldurunuz

Saplama yavaþça döndürülerek deliðin dibine kadar itilmelidir

Kuruma süresini dikkate alýnýz.

Parça monte edilmeli, maks. sýkma torku aþýlmamalýdýr

Delik açýýlmalýdýr

Delik temizlenmelidir (2x üfleme/2x fýrçalama/2x üfleme)

Karýþtýrýcý kartuþa takýlmalýdýr

Kullanmadan önce yakl. 10 cm kadar boþa sýkýnýz

Kimyasal dübeli deliðe doldurunuz

Saplama yavaþça döndürülerek deliðin dibine kadar itilmelidir

Kimyasal dübel, derinlik iþareti gözle kontrol edilmeli

Kuruma süresini dikkate alýnýz.

Parça monte edilmeli, maks. sýkma torku aþýlmamalýdýr

Çalýþma zemini: Deliksiz tuðla

04 0110


WIT-VM 200

24 .1

Performans verileri (Gözenekli beton: Ýzin verilen yükler için ruhsatlara Z-21 bakýnýz Ankraj çubuðu WIT-AS

Dübel çapý

Ýzin verilen yükler (her açý altýnda çekme kuvveti, enine kuvvet ve eðik çekme)

Plastik süzgeç kovan Dolu tuðla Kireçli kum taþý Dikey delikli tuðla Delikli kireç kum tuðlasý

Hafif betondan delikli blok tuðla Betondan delikli blok tuðla YYYaangýna Yangýna karþý karþý dirençdirenç süresi5süresisi ) Ankraj zemini : Feuerwiderstandsdauer Dolu tuðla ≥ Mz12

Kireçli kum taþý ≥ KS12

Fzul [kN] ≥ Mz 12 Fzul [kN] ≥ KS 12 Fzul [kN] ≥ HLz 4 Fzul [kN] ≥ HLz 6 Fzul [kN] ≥ HLz 12 Fzul [kN] ≥ KSL 4 Fzul [kN] ≥ KSL 6 Fzul [kN] ≥ KSL 12 Fzul [kN] ≥ Hbl 2 Fzul [kN] ≥ Hbl 4 Fzul [kN] ≥ Hbn 4 F30 [kN] F60 [kN] F90 [kN] F120 [kN]

Ýçten diþli kovan WIT-IG M10

M8

M12

M6

WIT-SH hariç

WIT-SH 18/95

WIT-SH hariç

WIT-SH 18/95

WIT-SH hariç

WIT-SH 18/95

WIT-SH hariç

1,7 1,7 – – – – – – – – – 1,67 0,8 0,51 0,36

1,7 1,7 0,3/0,61) 0,4/0,81) 0,8/1,01) 0,4/0,61) 0,6/0,81) 0,8/1,41) 0,3/0,51) 0,6/0,81) 0,6/0,81) – – – –

1,7 1,7 – – – – – – – – – 1,78 0,85 0,54 0,39

1,7 1,7 0,3/0,61) 0,4/0,81) 0,8/1,01) 0,4/0,61) 0,6/0,81) 0,8/1,41) 0,3/0,51) 0,6/0,81) 0,6/0,81) – – – –

1,7 1,7 – – – – – – – – – 1,92 0,92 0,58 0,42

1,7 1,7 0,3/0,61) 0,4/0,81) 0,8/1,01) 0,4/0,61) 0,6/0,81) 0,8/1,41) 0,3/0,51) 0,6/0,81) 0,6/0,81) – – – –

1,7 1,7 – – – – – – – – – 0,81 0,29 0,12 0,03

WIT-SH 18/95

M8

WIT-SH hariç

WIT-SH 18/95

1,7 1,7 1,7 1,7 0,3/0,61) – 0,4/0,81) – 0,8/1,01) – 0,4/0,61) – 0,6/0,81) – 0,8/1,41) – 0,3/0,51) – 0,6/0,81) – 0,6/0,81) – – 1,67 – 0,8 – 0,51 – 0,36

1,7 1,7 0,3/0,61) 0,4/0,81) 0,8/1,01) 0,4/0,61) 0,6/0,81) 0,8/1,41) 0,3/0,51) 0,6/0,81) 0,6/0,81) – – – –

Deðerler (gözenekli beton: Parametreler için ruhsatlara Z-21.3-1771 bakýnýz) Aks mesafesi / min. aks mes. (dübel grubu) Asgari ara mesafe (münferit dübel) Kenar mesafesi Özel þartlarda kenar mesafesi 3) Minimum parça kalýnlýðý Ankraj derinliði Süzgeçli kovanýn montaj derinliði Matkap ucu nominal Ø2) Süzgeçli kovansýz / Süzgeçli kovanlý Delik derinliði Baðlanacak parçadaki delik Vidalama derinliði Sabitlemede maks. tork Temizleme fýrçasý Ø

d0 = [mm] t ≥ [mm] dBau ≤ [mm] s [mm] Tinst [Nm] dB ≥ [mm]

– 10

Mz, KS, HLz, KSL = 100 / 50 Hbl, Hbn = 200 / – 250 Mz, KS = 250 HLz, KSL, Hbl, Hbn = 200 Mz, KS = 60 HLz, KSL, Hbl, Hbn = 50 110 93 95 – 95 – 95 – 95 –

95

18

18

12

9 –

18

14

18

11

19

13

14

100 14 – 84)

12 – 19

15

18

14

7 8–20 19

15

9 8–20

19

15

19

0905 499 024

0905 499 023

0905 499 024

0905 499 023

0905 499 024

Art.-Nr. Amb. [Ad.]= 1 Art.-Nr. Amb. [Ad.]= 1 Art.-Nr. Amb. [Ad.]= 1

0905 499 023

Tutma sapý Makine giriþi Üfleme pompasý

0905 499 024

Art.-Nr. Amb. [Ad.] = 1

0905 499 022

Temizleme fýrçasý (çelik) baðlantý diþli M 6

0905 499 024

2 x üfleyerek temizleme, 2 x fýrçalama, 2 x üfleyerek temizleme (HLz, her delik için boþluklar delinmiþ ise delik temizlemesi gerekmez)

0905 499 021

Delik temizliði

a / min a [mm] az [mm] ar ≥ [mm] ar ≥ [mm] d = [mm] hef = [mm] hnom = [mm]

0905 499 103 Altý köþe: Art.-Nr. 0905 499 101 SDS plus: Art.-Nr. 0905 499 102 0903 990 001

Parametreler, dübel boyutlarý, aksesuar parçalarý

MWF - 10/06 - 07102_TR - ©

93 – – 0903 462 081

93 – – 0903 461 081

93 – –

93 – –

0903 462 061

0903 452 124 120 225 –

0903 461 061

0903 451 124 120 225 –

0903 452 122 40 145 0903 451 123 60 165 0903 452 123 60 165 –

0903 451 121 20 125 0903 452 121 20 125 0903 451 122 40 145 –

0903 452 102 36 140 0903 451 103 56 160 0903 452 103 56 160 –

0903 451 101 16 120 0903 452 101 16 120 0903 451 102 36 140 –

0903 452 082 20 120 0903 451 083 40 140 0903 452 083 40 140

M8

10 0903 44 180 Harç kartuþu 300 ml (1 statik mikser dahil) Art.-Nr. 0903 450 001 Amb. [Ad.] 1/12 8 8 8 8 52 32 22 22 13 14 16 16 Sýkma tabancasý: Art.-Nr. 0891 003 HandyMax®: Art.-Nr. 0891 007 0903 420 001 0903 420 004

1

Würth Sistem bileþenleri

M6

Maks. sabitleme yüksekliði tfix [mm] Ankraj çubuðu WIT-AS Çelik galvanizli, mavi pasifize Art.-Nr. WIT-AS A4 Paslanmaz çelik A4 Ýç diþli kovaný WIT-IG Çelik galvanizli, mavi pasifize Art.-Nr. WIT-IG A4 Paslanmaz çelik A4 Paketleme birimi Amb. [adet] Plastik süzgeçli kovan WIT-SH 18/95 Art.-Nr. Amb. [Ad.]= 10 WIT-VM 200 harç kartuþu Art.-Nr. Sabitleme noktasý/Kartuþ sayýsý (300 ml = 160 mm skala) Süzgeçli kovanlý delikli taþ yakl. adet Süzgeçli kovansýz dolu taþ yakl. adet Süzgeçli kovanlý dolu taþ yakl. adet Sýkma tabancasý Art.-Nr. Amb. [Ad.] = 1 Statik mikser Art.-Nr. Amb. [Ad. = 10 Statik mikser için uzatma Art.-Nr. Amb. [Ad.]= 10

M12

0903 451 081 10 110 0903 452 081 10 110 0903 451 082 20 120

M10

M8 l [mm]

Dübel çapý Toplam uzunluk

8 22 16

) Daha yüksek deðer döndürme vitesinde delindiði zaman geçerlidir; KSL taþlarý için ilave olarak taþlarýn dýþ çýkýntýlarýnýn, en az 30 mm (eski taþlar) olduðu gösterilmelidir. ) Sert metal duvar matkap uçlarý Alman inþaat enstitüsü ve takým endüstrisi meslek odasýnýn (Deutschen Instituts für Bautechnik und des Fachverbandes Werkzeugindustrie e.V.) dübelli ankraj iþlerinde deliklerin yapýlmasýnda kullanýlan sert metal kesme baþlýklý duvar matkap uçlarýnýn parametre deðerleri, talepleri ve testleri konusundaki talimatlarýnýn verilerine uygun olmalýdýr. Würth matkap uçlarý bu talimatlara tamamen uygundur. 3 ) Ýlave yüklü veya devrilme riski olan duvarlar için geçerlidir. Serbest kenara yönelmiþ kesme yükleri için geçerli deðildir. 4 ) Ankraj zemininde yerine oturmamýþ ankraj plakasý için 2 Nm. 5 ) Yangýna dayanýklýlýk: Ankraj zemini düþey delikli tuðla *HLz12 (DIN 105); Delikli kireç kum tuðlasý *KSL12 (DIN 106) ve delikli ponza taþý kalýnlýk* 40 mm (DIN V 18151-100) yangýndan koruma test raporuna bakýnýz Nr. (3480/9725)-CM. 2

04 0120


25

WIT-C 150 2 bileþenli EA üniversal harç, Kst kartuþ içinde Statik karýþtýrma kartuþu 330 ml 1 Statik karýþtýrýcý dahil Özel sýkma tabancasý Art.-Nr. 0891 003 ile iþlenir Statik karýþtýrma kartuþu 150 ml 1 Statik karýþtýrýcý ve sýkma pistonu dahil Normal silikon tabancasý ile iþlenir Resimsiz aksesuar parçalarý bkz. ürün belgesi: 23 WIT-C 100 beton, dolu taþ, gözenekli beton, hafif beton 24 WIT-C 200 delikli taþ

Referanslar 1. Kullaným alanlarý • Delikli taþ, içi dolu taþ, beton, gözenekli beton ve hafif beton içinde aðýr yük sabitlenmesi • Ayný zamanda beton parçalar için onarým veya yapýþtýrma harcý olarak da uygundur • Mermer, granit, mezar taþý

2. Avantajlar • Çok sayýda zeminde üniversal olarak kullanýlabilir • Kartuþ, statik karýþtýrýcýsý deðiþtirilerek veya orijinal kapaðý ile tekrar kapatýlarak son kullanma tarihine kadar kullanýlabilir • 150 ml kartuþ piyasada bulunan bütün sýkma tabancalarý ile uygulanabilir.

• Su sýzdýrmaz kompoze malzeme, yani su delik içine kompoze malzeme tarafýndan sýzamaz • Deliðin çevresinde "ýslatýcý" bir kenar oluþmaz. Bu sayede yapýþtýrma yeri çevresinde toz ve kir tutunamaz

3. Özellikler • Delikli tuðla içinde kullaným sadece süzgeçli kovan ile mümkündür. • Sýcaklýða +80°C'ye, kýsa süreli olarak +110°C kadar dayanýklýdýr. • Kartuþ için çalýþma sýcaklýðý en az +20°C • Depolama sýcaklýðý +5°C ile maks. +25°C arasý • Asgari dayaným süresi 12 ay

Yerleþtirme talimatý Zemin: Delikli taþ

Delik açýnýz

Süzgeçli kovaný yerleþtiriniz

Sýkma borusu süzgeçli kovan içine dibe kadar sokulmalý ve düzgün stroklarla doldurulmalýdýr

Ankraj çubuðu/Diþli kovan yavaþça döndürerek harç içine itilmelidir, sertleþme süresi ne dikkat edilmelidir.

Yapý elemaný monte edilmelidir

Delik açýnýz

Delik temizlenmelidir

Mikser kartuþa vidalanmalýdýr

Delik dipten Uygulamadan önce yakl.10 cm yukarý doðru uzunluðunda harç doldurulmalýdýr kartuþtan dýþarý sýkýlmalýdýr

Donatý demiri veya diþli çubuk döndürerek içeri sürülmelidir

Harç doldurma miktarýnýn optik kontrolü sertleþme süresi ne dikkat edilmelidir.

Delik açýnýz

Delik temizlenmelidir

Mikser kartuþa vidalanmalýdýr

Uygulamadan önce yakl. Mikser ucu deliðe 10 cm uzunluðunda harç sokulmalýdýr kartuþtan dýþarý sýkýlmalýdýr

Delik alttan yukarýya doðru doldurulmalýdýr

Donatý demiri veya diþli çubuk döndürerek harç içine itilmelidir, sertleþme süresine dikkat edilmelidir

Zemin: Beton, içi dolu taþ

Ssertleþme süresi ne dikkat edilmelidir.

Yapý elemaný yerine monte edilmeli ve moment uygulanmalýdýr.

MWF - 07/03 - 09042_TR - ©

Zemin: Gözenekli beton, hafif beton

04 0130

Yapý elemaný monte edilmelidir,moment uygulanmalýdýr


13.1 Çakma Dübeli W-ED/S W-ED W-ED/S Çelik galvanizli, M6 ile M20 arasýnda W-ED Çelik galvanizli, M5 Ýþaretleme germe aleti (‘ gözle yerleþtirme kontrolü) Germe aleti (‘ gözle yerleþtirme kontrolü yok) Çakma dübeli W-ED /A4 bkz.

13.2

Performans bilgileri

Rauhsatlar

Çakma dübeli M 12, karotlu delme için (ruhsatsýz)

Test alaný

Avrupa Teknik Ruhsatlar

Avrupa Teknik Ruhsatlar

Çatlamamýþ beton için opsiyon 7

Beton içinde taþýyýcý olmayan sistemlerin çoklu sabitlemesi

Yangýn direnci Doðrudan alev etkileþimi

Art.-Nr. 0904 010 126 Amb.: 50 Matkap ucu nominal Ø: d0 = 16 mm Delme derinliði: h 1 = 54 mm

1. Kullaným alanlarý l l

l l

l l l l

Orta ve aðýr yüklü çalýþmalar için Avrupa Teknik Ruhsatý (ETA) olan dübel, EN 206-1:2000-12'ye göre en az C20/25 ve en yüksek C50/60 sertlik derecesi ile betonarme olan veya olmayan normal betonda kullanýlabilir Tekli sabitleme: Çatlamamýþ beton (beton baský bölgesi) içinde Avrupa Teknik Ruhsatý olan ankrajlar) Taþýyýcý olmayan sistemlerin çoklu sabitlemesi: Çatlamýþ beton (beton çekme bölgesi) ve çatlamamýþ beton (beton baský bölgesi) içinde Avrupa Teknik Ruhsatý olan ankrajlar Dübel sadece hareketsiz yüklerin sabitlenmesi için kullanýlmalýdýr Betonda kullanýlabilir < C20/25 ve basýnca dayanýklý doðal taþta kullanýlabilir (ruhsatsýz) W-ED/S ve W-ED kuru iç mekanlarda kullanýlabilir Diþli saplamalarýn, metal konstrüksiyonlarýn, metal profillerin, ýzgaralarýn, kablo oluklarýnýn, boru hatlarýnýn, montaj raylarýnýn vs. sabitlenmesi için uygun.

2. Avantajlar l l l l

Düþük delme derinliði Yüksek taþýma yükleri Düþük darbe enerjisi sayesinde kolay montaj Ýþaretleyici germe aleti ile montajdaki konumlama gözle kontrol edilebilir.

l l

Anýnda kullanýma hazýr – bekleme süresi yok Ýstenildiði zaman problemsiz olarak sökülebilir

3. Özellikler l l l

l

Elektro galvanizli çelikten, M5, M6, M8, M10, M12, M16 ve M20 boyutlarýndaki kontrollü gerdirmeli dübel Montaj parçasý, bir sabitleme vidasý ile veya diþli bir saplama ile sabitlenebilir Ruhsatlar: Çatlamamýþ beton, opsiyon 7: Elektro galvanizli çelik M6-M20; Avrupa Teknik Ruhsatlar ETA 02/0044; “Metal dübellerin betonda tutturulmasý için Avrupa Teknik Ruhsatlar (ETAG) talimatlarý” Ek C, Ölçüm prosedürü A Beton içinde taþýyýcý olmayan sistemlerin çoklu sabitlemesi: Elektro galvanizli çelik M6-M12; Avrupa Teknik Ruhsatlar ETA 05/0120; “Metal dübellerin betonda tutturulmasý için Avrupa Teknik Ruhsatlar (ETAG) talimatlarý” Ek C, Ölçüm prosedürü B Yangýn direnci: R30, R60, R90, R120: Teknik Rapor TR 020 “Ankrajlarýn yangýn direncine göre betonda deðerlendirmeleri (ETA-05/0120 içinde mevcut); F30, F60, F90, F120: DIN 4102-02'ye göre yapý malzemelerinin yangýnda tutumu: 1977-09 (Birim-Sýcaklýk zaman eðrisi)

MWF - 11/07 - 04270_TR - ©

Konumlandýrma talimatý

Delik deliniz

Deliði temizleyiniz

04 0140

Dübeli düz çakýnýz

Germe aleti ile sabitleyiniz

Parça monte ediniz Tork anahtarý ile sýkýnýz


Çakma Dübeli W-ED/S/W-ED

13 1 .

Güç deðerleri Bir dübel için Bir dübel için onaylanan onaylanan merkezi çekme enine yük, yükü, kenar kenar etkisi etkisi olmadan olmadan

Dübel çapý [mm]

M58)

M6

M8

M10

M12

M16

M20

3,6

5,1

7,1

10,5

14,3

3,9

3,9

4,1

9,0

16,8

26,2

1,7

2,0

2,0

2,4

8,1 / 8,1

15,8 / 15,8

27,8 / 27,8

71,0

138,6

0,8

0,9

1,5

1,5

0,8

0,9

1,5

1,5

0,4

0,9

1,5

1,5

R120; Fzul [kN]

0,2

0,4

1,0

1,2

F30 [kN]

1,7

1,7

3,0

4,7

6,9

12,5

18,0

F60 [kN]

0,7

0,7

1,5

2,4

3,5

5,6

8,5

F90 [kN]

0,4

0,4

0,8

1,3

1,8

3,5

5,5

F120 [kN]

0,3

0,3

0,6

1,0

1,4

2,5

4,4

60 90 / 180

150

160

195

240

200

260

Baský bölgesi (çatlamamýþ beton C 20/252), s ? 3 hef, c ? 1,5 hef)

Nzul [kN] = C20/25 2)

Fempf 1,4

3,3

2,8

Baský bölgesi (çatlamamýþ beton C 20/252), c ≥ 10 hef)

Vzul [kN] = C20/25 2)3)

Fempf 1,5

2,1

Fzul [kN] ≥ C20/25

Fempf 0,3

1,2

Mzul [Nm]

2,7 / 3,3

R30; Fzul [kN]

R60; Fzul [kN]

R90; Fzul [kN]

Beton içinde taþýyýcý olmayan sistemlerin çoklu sabitlemesi4) Onaylanan bükme momenti4) çatlamamýþ beton / çoklu sabitleme Yangýn için onaylanan yük)4) (Teknik rapor TR 020) Aks ung ve kenar mesafeleri bkz. Avrupa Teknik Ruhsatlar ETA-05/0120

Yangýn direnci süresi6)

Taným deðerler Minimum aks mesafesi Aks mesafesi7)

çatlamamýþ beton / çoklu sabitleme

ccr,N /ccr [mm]

37,5

45 / 65

Parçanýn minimum kalýnlýðý Etkin ankraj derinliði Matkap ucu nominal Ø Matkap kesme aðzý Ø Delme derinliði Baðlanacak parçadaki delik Ankraj yerleþtirmede tork

hmin [mm] h ef [mm] d0 [mm] dcut ≤ [mm] h0 = [mm] df ≤ [mm] Tinst = [Nm]

100 25 8 8,45 25 6 3

100 30 8 8,45 30 7 4

LH [mm] Lth [mm] Lsdmin [mm]

25 10 6

30 13 7

0904 010 08 W-ED/S M8 x 30

95

Amb. [adet]

100

100

100 0904 020 08 0904 021 08

95

Minimum kenar mesafesi Kenar mesafesi7)

0904 010 06 W-ED/S M6 x 30

cmin [mm]

80 100 120 120 / 120 / 170 150 / 170 210 95 135 165 45 / 60 / 60 / 85 75 / 85 90 105 100 120 130 30 40 40 50 10 12 15 10,45 12,5 15,5 30 40 40 50 9 12 14 8 15 35

0904 020 06 –

55 90 / 130

0904 58)

60 75

çatlamamýþ beton / çoklu sabitleme

smin [mm] scr,N /scr [mm]

97,5

120

160 65 20 20,55 65 18 60

200 80 25 25,55 80 22 120

65 23 18

80 34 22

Würth Sistem bileþenleri

1

0904 010 12 W-ED/S M12 x 50

0904 010 16 W-ED/S M16 x 65

0904 010 20 W-ED/S M20 x 80

100

50

50

25

25

0904 020 12 0904 021 12

0904 020 16 0904 021 16

0904 020 20 0904 021 20

MWF - 03/06 - 04271_TR - ©

Germe aleti (‘ gözle yerleþtirme kontrolü yok) Art.-Nr. Amb. [Ad.] = 1

0904 058)

Ýþaretleme germe aleti (‘ gözle yerleþtirme kontrolü) Art.-Nr. Amb. [Ad.] = 1

50 18 13

0904 010 10 W-ED/S M10 x 40

Paketleme birimi

9

40 15 11

0904 020 10 0904 021 10

Art.-Nr.

40 20

0904 010 081 W-ED/S M8 x 40

Taným

30 13

0904 020 0810904 021 081

Toplam uzunluk Diþ derinliði (maks. vidalama derinliði) Minimum vidalama derinliði

W-ED M5 x 25

Dübel ölçüleri

) Ruhsatlarda belirlenen dirençlerin kýsmi güvenlik ilave deðerleri ve ayrýca gF = 1,4 deðerindeki etkilerin kýsmi güvenlik ilave deðerleri dikkate alýnmýþtýr. Kenar etkisinde ve dübel gruplarýndaki çekme ve enine yük kombinasyonunda lütfen Avrupa Teknik Ruhsatlar (ETAG) Ek C talimatlarýný dikkate alýnýz. 2) Söz konusu beton, normal betonarme beton. Daha yüksek beton sertlik dereceleri için daha yük sek deðerler mümkün. 3) Çelik kalitesi 5.6. Daha yüksek kaliteli çelik için daha yüksek enine yük deðerleri geçerlidir. 4) Onaylanan yükler aks ve kenar etkileri olmaksýzýn belirlenmiþtir. 5) Çelik kalitesi 5.6. Daha yüksek kaliteli çelik için daha yüksek onaylý bükme momenti geçerlidir. 6) Ateþe dayanýklýlýk süresi: Dayanýklýlýk sýnýfý * 5.6 olan vidalarla birlikte çakma dübeli W-ED/S. 7) Minimum aks aralýðý ve minimum kenar aralýðý býrakýlmalýdýr! 8) Ruhsatsýz

04 0150


Dübeli 13.2 Çakma W-ED/A4 W-ED/HCR

Tekli sabitleme: Çatlamamýþ beton Çoklu sabitleme: Çatlamýþ ve çatlamamýþ beton W-ED/A4 Paslanmaz çelik A4 W-ED/HCR Korozyona karþý yüksek dayanýklý çelik (Malzeme numarasý 1.4529) Özel tedarik olarak sevk edilebilir

Ýþaretleme germe aleti (‘ gözle yerleþtirme kontrolü) Germe aleti (‘ gözle yerleþtirme kontrolü yok Çakma dübeli W-ED/S bkz. 13.1

Performans bilgileri Ruhsatlar

A4: M6-M20 HCR: M6-M10

Kontrol raporlarý

A4: M6-M12 HCR: M6-M10

Avrupa Teknik Raporlarý

Avrupa Teknik Raporlarý

çatlamamýþ beton için opsiyon 7

Beton içinde taþýyýcý olmayan sistemlerin çoklu sabitlemesi;

Yangýna direnci

Yangýna direnci

Teknik rapor TR 020 R30-R120

Doðrudan alev etkileþimi

lenmesi için uygun.

2. Avantajlar l l l l l l

1. Kullaným alanlarý l l

l l

l l l

l

l

Orta ve aðýr yüklü çalýþmalar için Avrupa Teknik Ruhsatý (ETA) olan dübel, EN 206-1:2000-12'ye göre en az C20/25 ve en yüksek C50/60 sertlik derecesi ile betonarme olan veya olmayan normal betonda kullanýlabilir Tekli sabitleme: Çatlamamýþ beton (beton baský bölgesi) içinde Avrupa Teknik Ruhsatý olan ankrajlar Taþýyýcý olmayan sistemlerin çoklu sabitlemesi: Çatlamýþ beton (beton çekme bölgesi) ve çatlamamýþ beton (beton baský bölgesi) içinde Avrupa Teknik Ruhsatý olan ankrajlar Dübel sadece hareketsiz yüklerin sabitlenmesi için kullanýlmalýdýr Betonda kullanýlabilir < C20/25 ve basýnca dayanýklý doðal taþta kullanýlabilir (ruhsatsýz) W-ED/A4 (paslanmaz çelik A4) kuru iç mekanlarda, dýþ mekanlarda (sanayi ortamý ve denize yakýn mekanlar) veya nemli mekanlarda kullanýlabilir W-ED/HCR (korozyona karþý yüksek dayanýklý çelik HCR), aþýrý korozyon etkili mekanlarda (örn. kapalý yüzme havuzlarý, yol tünelleri, iyi havalandýrýlmayan kapalý otoparklar veya deniz içindeki parçalar ve denize yakýn mekanlar) kullanýlabilir Diþli saplamalarýn, metal konstrüksiyonlarýn, metal profillerin, ýzgaralarýn, kablo oluklarýnýn, boru hatlarýnýn, montaj raylarýnýn vs. sabit-

Düþük delme derinliði Yüksek taþýma yükleri Düþük darbe enerjisi sayesinde kolay montaj Ýþaretleyici germe aleti ile montajdaki konumlama gözle kontrol edilebilir Anýnda kullanýma hazýr – bekleme süresi yok Ýstenildiði zaman problemsiz olarak sökülebilir

3. Özellikler l l l

l

Paslanmaz çelikten, M6, M8, M10, M12, M16 ve M20 boyutlarýndaki kontrollü gerdirmeli dübel Montaj parçasý, bir sabitleme vidasý ile veya diþli bir saplama ile sabitlenebilir Ruhsatlar: Çatlamamýþ beton, opsiyon 7: Paslanmaz çelik A4 M6-M20 ve korozyona karþý yüksek dayanýklýlýðý olan çelik HCR M6-M10; Avrupa Teknik Ruhsatlar ETA -03/0051 Beton içinde taþýyýcý olmayan sistemlerin çoklu sabitlemesi; Paslanmaz çelik A4 M6-M12 ve korozyona karþý yüksek dayanýklýlýðý olan çelik HCR M6-M10; Avrupa Teknik Ruhsatlar ETA -05/0121 Ateþ direnci: R30, R60, R90, R120: Teknik Rapor TR 020 "Ankrajlarýn yangýn direncine göre betonda deðerlendirmeleri (ETA-05/0121 içinde mevcut); F30, F60, F90, F120: DIN 4102-02'ye göre yapý malzemelerinin yangýnda tutumu (ETK)

MWF - 05/07 - 04358_TR - ©

Konumlandýrma talimatý

Delik deliniz

Deliði temizleyiniz

04 0160

Dübeli düz çakýnýz

Germe aleti ile sabitleyiniz

Parça monte edilmeli, tork anahtarý ile sýkýlmalýdýr


Çakma dübeli W-ED/A4 / W-ED/HCR 13.2 Güç deðerleri M8

M10

M12

M16

M20

6,1

8,5

12,6

17,2

6,0

11,9

19,2

30,7

2,0

2,0

2,4

42,1 56,4 1,5 1,5 1,5 1,2 6,9 3,5 1,8 1,4

106,7 142,9 – – – – 12,5 5,6 3,5 2,5

207,9 278,7 – – – – 18,0 8,5 5,5 4,4

Bir dübel için onayl.merk. çekme yükü 1) tek bir dübel için kenar etkisi olmadan

M6 Nzul [kN] = C 20/25 2)

3,3

Bir dübel için onaylanan enine yük 1) tek bir dübel için kenar etkisi olmadan

Dübel çapý [mm] Baský bölgesi (çatlamamýþ beton C 20/252), s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef) Baský bölgesi (çatlamamýþ beton C 20/252), c ≥ 10 hef) Beton 3 içinde taþýyýcý olmayan sistemlerin çoklu sabitlemesi)

Vzul [kN] = C 20/25 2)

3,2

Fzul [kN] ≥ C 20/25

1,2

Mzul (A4-70) [Nm] Mzul (A4-80) [Nm] R30; Fzul [kN] R60; Fzul [kN] R90; Fzul [kN] R120; Fzul [kN] F 30 [kN] F 60 [kN] F 90 [kN] F120 [kN]

5,0 6,4 0,8 0,8 0,4 0,2 1,7 0,7 0,4 0,3

1,7 0,7 0,4 0,3

3,0 1,5 0,8 0,6

23,8 32,2 1,5 1,5 1,5 1,0 4,7 2,4 1,3 1,0

smin [mm]

50 / 55

60 / 60

80 / 80

100 / 100

120 / 120

150

160

scr,N / scr [mm]

90 / 130

90 / 180 120 / 210 120 / 170

150 / 170

195

240

cmin [mm]

80 / 95

95 / 95

135 / 135

165 / 165

200

260

ccr,N / ccr [mm]

45 / 65

45 / 90 60 / 105

60 / 85

75 / 85

100

120

140 / 130

160

250

40 12 12,5 40 12 15

50 15 15,5 50 14 35

65 20 20,55 65 18 60

80 25 25,55 80 22 120

40 15 11

50 18 13

65 23 18

80 34 22

Onaylanan bükme momenti Onaylanan bükme momentienti Yangýn 3 için onaylanan yük) (Teknik rapor TR 020) Aks ve kenar mesafeleri bkz. Avrupa Teknik Ruhsatlar ETA-05/0121

Yangýna direnme süresi4)

3,3

3,6

4,6 1,7 11,9 16,1 0,9 0,9 0,9 0,4

30 8 8,45 30 7 4

30

LH [mm] Lth [mm] Lsdmin [mm]

30 13 7

30 13

30

W-ED/A4 M16 x 65

W-ED/A4 M20 x 80

0904 030 10

0904 030 12

0904 030 16

özel tedarik olarak sevk edilebilir

100

100

50

50

25

25

0904 021 16

özel tedarik olarak sevk edilebilir

0904 020 16

özel tedarik olarak sevk edilebilir

0904 020 06

MWF - 05/07 - 04359_TR - ©

Würth Sistem bileþenleri

0904 021 12

Art.-Nr. Amb. [Ad.] = 1

0904 020 12

Germe aleti (♦ gözle yerleþtirme kontrolü yok)

0904 021 10

Art.-Nr. Amb. [Ad.] = 1

0904 020 10

Ýþaretleme germe aleti (♦ gözle yerleþtirme kontrolü)

W-ED/A4 M8 x 40 0904 030 081

100

0904 021 081

Amb. [adet]

0904 020 081

Paketleme birimi

W-ED/A4 M8 x 30 0904 030 08

Art.-Nr.

40 20 9

Çakma dübel W-ED/A4 Paslanmaz çelik A4

40 9 8

0904 021 08

Taným

40 10 10,45

W-ED/A4 M10 x 40

hef [mm] d0 [mm] dcut ≤ [mm] h0 = [mm] df ≤ [mm] Tinst = [Nm]

0904 020 08

Toplam uzunluk Diþ derinl. (maks. vidal. derinliði) Minimum vidalama derinliði

100 / 100 100 / 100 100 / 100 130 / 120

W-ED/A4 M6 x 30

Dübel ölçüleri

hmin [mm]

95 / 95

0904 030 06

Minimum aks mesafesi çatlamamýþ beton / çoklu sabitleme Aks mesafesi5) çatlamamýþ beton / çoklu sabitleme Minimum kenar mesafesi çatlamamýþ beton / çoklu sabitleme Kenar mesafesi 5) çatlamamýþ beton / çoklu sabitleme Minimum malzeme kalýnlýðý çatlamamýþ beton / çoklu sabitleme Etkin ankraj derinliði Matkap ucu nominal Ø Matkap kesme aðzý Ø Delme derinliði Baðlanacak parçadaki delik Ankraj yerleþtirmede tork

W-ED/A4 M12 x 50

Taným deðerler

1

) Ruhsatlarda belirlenen dirençlerin kýsmi güvenlik ilave deðerleri ve ayrýca gF = 1,4 deðerindeki etkilerin kýsmi güvenlik ilave deðerleri dikkate alýnmýþtýr. Kenar etkisinde ve dübel gruplarýndaki çekme ve enine yük kombinasyonunda lütfen Avrupa Teknik Ruhsatlar (ETAG) Ek C talimatlarýný dikkate alýnýz. 2) Söz konusu beton, normal betonarme beton. Daha yüksek beton sertlik dereceleri için daha yüksek deðerler mümkün. 3) Onaylanan yükler aks ve kenar etkileri olmaksýzýn belirlenmiþtir. 4) Ateþe dayanýklýlýk süresi: Paslanmaz çelik vidalarla birlikte çakma dübeli W-ED/A4 5) Minimum aks aralýðý ve minimum kenar aralýðý býrakýlmalýdýr!

04 0170


42.1

Vidalı Plastik Dübeli

W-UR 8 W-UR 10

Taşıyıcı olmayan sistemlerin çoklu sabitlenmesi: Beton, delikli ve deliksiz tuğla ve gözenekli beton W-UR gömme başlı vidalı Ø 8, 10 Galvanizli çelik Ø 8, 10 Paslanmaz çelik A4 W-UR F altı köşeli vida + preslenmiş pul Ø 8, 10 Galvanizli çelik Ø 8, 10 Paslanmaz çelik A4 W-UR F Panhead vida Ø 8, Galvanizli çelik Ø 8, Paslanmaz çelik A4

Yapılan işler listesi Ruhsatlar

Avrupa Teknik Ruhsatı

Test raporu

Cephe kaplaması

Taşıyıcı olmayan sistemlerin W-UR 8, W-UR F 8, W-UR 10, W-UR F 10 beton ve duvar yapılara çoklu sabitlenmesi W-UR (F) 8, 10

Şunları bilmekte yarar vardır: Ô Delikli ve içi boş tuğlalar içine delikleri normal döndürme vitesinde açılmalıdır (darbesiz). Ô İçi dolu tuğla ve kireç taşı tuğlalı yapılardaki ankrajlar için, tuğlanın yapısındaki farklılıklar dolayısıyla deneme delmeleri yapılması önerilir. Ô Delme esnasında çıkan tozlar delikten uzaklaştırılmalıdır.

Yangına karşı dayanıklılık Beton ve duvar yapıları

2. Avantajlar

Z-21.2-1838

1. Kullanım alanları

• Avrupa Teknik Ruhsatlı dübel taşıyıcı olmayan sistemlerde (örn. cephe, asma tavan, ...) çoklu sabitleme elemanı olarak kullanılabilir • W-UR, W-UR F aşağıdaki ankraj zeminlerinde ankraj için kullanılabilir: Normal beton Tuğla duvarlar (Dolu tuğla, Dolu kireç taşı tuğlası, Boşluklu tuğla, Delikli kireç taşı tuğlası, Hafif betondan içi boş bloklar, içi dolu taşlar ve hafif betondan içi dolu bloklar, beton yapı taşları) Gözenekli beton • Montaj sıcaklıkları: Ankraj zeminin sıcaklığı: ≥ –20°C (W-UR 10) veya ≥ – 40°C (W-UR 8) Dübel kovanı sıcaklığı: ≥ 0°C • Paslanmaz çelikten imal edilmiş vidalar açık alanda, endüstri ortamında ve ayrıca deniz yakınında kullanılabilir • Elektro galvanizli vida açık alanda veya nemli ortamlarda (montaj özenli yapılmalıdır), vidanın başlık kısmı neme ve yağmur damlalarına karşı, nemin dübel gövdesine geçmesi mümkün olmayacak şekilde korunmuş olması durumunda kullanılabilir (uygun şekilde boyanmalıdır) • Cephe, tavan ve çatı konstrüksiyonları (ahşaptan veya çelikten), ahşap kirişler, ahşap latalar, metal konsollar, metal raylar, asma tavanlar, kablo geçişleri, köşebentler, profiller, duvar dolapları, raflar vs. gibi yapı elemanlarının sabitlenmesi için uygundur

MWF - 10/09 - 10843 -TR © •

Yerleştirme talimatı I

Delik delin

Deliği temizleyin

• Geçmeli montaj • Anında yük binebilir – bekleme zamanı yok • Dübel vidasının vidalama momenti düşük - dübelde "hafif" genişleme, dübel kovanının aşırı dönmesi yok • Dönmeye karşı son derece emniyetli • Dört yönde genişleme - yüksek taşıma yükleri • İyileştirilmiş kuvvet aktarımı: Bütün genişleme bölgesi boyunca düzgün ve sürekli yük iletimi • Üniversal çerçeve dübeli (beton, delikli ve dolu tuğla duvar, gözenekli beton) • Çakma kilidi montaj esnasında dübelin erken genişlemesini önler • Dübel kovanı ve özel vida önceden monte edilmiştir - düşük miktarda montaj işi • W-UR F dübel tipi ile bir U pulu tasarruf edilir ve bu sayede kontakt korozyonu önlenir • Dolu ve içi boş yapı elemanlarında iyileştirilmiş kuvvet aktarımı

3. Özellikler

• Dübel kovanı ve ankraj zemini arasındaki sürtünme bağı sayesinde ankraj • W-UR 8, 10, W-UR F 8, 10 (Galvanizli çelik, paslanmaz çelik): Genel yapı denetim ruhsatı Z-21.2-1838 • W-UR 8, 10, W-UR F 8, 10 (Galvanizli çelik, paslanmaz çelik): Avrupa Teknik Ruhsatı ETA-08/0190 • Dübel kovanı yüksek kaliteli poliyamid malzemeden yapılmıştır • Yangına karşı dayanıklılık W-UR 8, W-UR 10: Beton: Çekme ve çapraz yük, R30, R60, R90, R120 (Teknik Rapor TR 020 doğrultusunda) Duvar: Çekme yükü: F30 (Dolu kireç taşı tuğlası, dolu tuğla, delikli kireç taşı tuğlası) Çapraz yük: F30, F60, F90, F120 (Boşluklu tuğla, delikli kireç taşı tuğlası, dolu tuğla, gözenekli beton)

Yerleştirme talimatı II

Dübel ve vida yerleştirin

Vidayı takın

Vidayı sonuna kadar vidalayın

Delik delin

04 0171

Deliği temizleyin

Dübel ve vida yerleştirin

Vidayı takın

Vidayı sonuna kadar vidalayın


Vidalı Plastik Dübel W-UR 8, W-UR 10

42.1

Montaj parametreleri beton ve tuğla duvar Dübel çapı [mm] Matkap ucu nominal Ø Matkap ucu ağız Ø Delik derinliği Dübel kovanının yerleştirme derinliği Montaj parçasındaki açık delik

d0 [mm] d cut ” [mm] h 1 • [mm] h nom [mm] d f ” [mm]

W-UR 8 8 8,45 80 70 8,5

W-UR 10 10 10,45 80 70 10,5

1,6 1,4 2,4 2,0

W-UR 8 1,0 1,0 1,6 1,4

Beton: ETA-08/0190, Taşıyıcı olmayan sistemlerin çoklu sabitlenmesi Dübel çapı [mm]

24°C2) / 40°C3) 50°C2) / 80°C3) 24°C2) / 40°C3) 50°C2) / 80°C3)

Nzul = C12/15 [kN]

Merkezi çekme yükü 1) Tek dübel veya dübel grupları için N zul • C16/20 [kN] Çapraz yük 1) Galvanizli çelik Vzul • C12/15 [kN] Paslanmaz çelik A4 tek dübel veya dübel grupları için

3,37

3,16

5,37

W-UR 10

4,99

Duvar 4): ETA-08/0190, Taşıyıcı olmayan sistemlerin çoklu sabitlenmesi (sıcaklık alanı 50°C2)/80°C3)) Diğer tuğla çeşitleri, ham yoğunluklar, asgari basınç mukavemetleri veya sıcaklık alanları için, lütfenETA-08/0190 ruhsatına başvurunuz. Tuğla formatı [mm] Duvar tuğlası Mz, EN 771-1, DIN 105 Dolu kireç taşı tuğlası KS, EN 771-2, DIN 106

• NF (• 240 x 115 x 71)

Normal beton dolu tuğla Vbn, EN 771-3, DIN 18152

• NF (• 240 x 115 x 71)

Boşluklu tuğla HLz 6), EN 771-1, DIN 105-1 örn. Wienerberger, Schlagmann Delikli tuğla POROTON S11-36,5 6), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann Delikli tuğla UNIPOR WS14, UNIPOR WS12 CORISO EN 771-1, Z-17.1-883 Unipor-Ziegel Marketing GmbH Delikli kireç taşı tuğlası KSL 6), EN 771-2, DIN 106-1 örn. Xella Hafif betondan delikli tuğla 3K Hbl, EN 771-3, DIN 18151 6) örn. Liapor Hafif betondan delikli tuğla Liapor-Super-K 6), EN 771-3, Z-17.1-501

Ham yoğunluk sınıfı Asgari basınç mukavemeti [kg/dm3] [N/mm2] 28 • 1,8 36 10 • 2,0 20 28 10 • 2,0 20 28 8 • 1,2 12 20

• NF (• 240 x 115 x 71)

• 2DF (• 240 x 115 x 113) • 248 x 365 x 249

• 0,9

• 10DF (• 247 x 300 x 249)

• 0,8

• 2DF (• 240 x 115 x 113)

• 1,6

• 8DF (• 249 x 240 x 238)

• 1,4

• 16DF (• 498 x 240 x 238)

• 0,7

• 16DF (• 495 x 240 x 238)

• 0,8

Gözenekli beton AAC

Fzul [kN] 5) (tek dübel veya dübel grubu için) W-UR 8 W-UR 10 0,86 0,86 1,14 1,14 0,43 0,43 0,71 0,71 1,0 1,0 0,43 0,57 0,71 0,86 1,0 1,29 0,21 0,21 0,26 0,34 0,43 0,57

6

0,57

0,43

10

0,17

12

0,21

10 12 16 10 12 16 2 4 6 2 4 2 7

0,57 0,71 0,71 0,26 0,34 0,43 0,11 0,26 0,34 0,17 0,34 0,14 0,85

0,43 0,57 0,71 0,34 0,43 0,57 0,09 0,17 0,26 0,17 0,34 0,21 0,88

Dübel boyutları

Ruhsatta düzenlenmiş olan dirençlerin kısmi emniyet katsayıları ayrıca dış etkilerin kısmi emniyet katsayısı ÐF = 1,4 dikkate alınmıştır. Çekme ve çapraz yüklerin kombinasyonu için, lütfen EZAG 020 ek C dikkate alınmalıdır.

3) 4)

0912 810 408 160 230

0912 810 407 130 200

0912 810 406 115 185

90 160 0912 810 505

0912 810 405

65 135 0912 810 504

0912 810 404

45 115 0912 810 503

0912 810 403

30 100

0912 810 704

0912 810 605

0912 810 604

0912 810 703

0912 810 603

0912 810 702

0912 810 602

0912 810 601

Özel tedarik üzerinden sevk edilir

0912 808 605

Maksimum uzun süreli Sıcaklık. Maksimum kısa süreli-Sıcaklık. Diğer tuğla çeşitleri, ham yoğunluklar, asgari basınç mukavemetleri veya Sıcaklık alanları için, lütfen ETA-08/0190

04 0172

50 2)

0912 810 502

0912 810 402

10 80 0912 810 501

0912 810 401

50 120 Özel tedarik üzerinden sevk edilir

0912 808 405

30 100 0912 808 404

Özel tedarik üzerinden sevk edilir Özel tedarik üzerinden sevk edilir

0912 808 604

0912 810 701 –

Amb [Adet]

Ambalaj birimi

40

W-UR 8 ve W-UR 8 A4: Tahrik AW® 30

50

Art.-Nr. Plastik çerçeve dübeli W-UR Panhead vidalı Galvanizli çelik Paslanmaz çelik A4

W-UR 10

50

MWF - 09/09 - 10844-TR © •

Ambalaj birimi

50

Art.-Nr. Plastik çerçeve dübeli W-UR F altı köşe vidalı ve Preslenmiş pullu Galvanizli çelik Paslanmaz çelik A4

0912 808 503

W-UR 8: Tahrik AW® 30 W-UR 10 ve W-UR 10 A4: Tahrik AW® 40 VE [Adet] W-UR F 8: Tahrik AW® 25 ve SW 10 W-UR F 8 A4: SW 10 W-UR F 10: Tahrik AW® 40 ve SW 13 W-UR F 10 A4: SW 13 VE [Adet]

0912 808 703

Art.-Nr. Plastik çerçeve dübeli W-UR Gömme başlı vidalı Galvanizli çelik Paslanmaz çelik A4

0912 808 903

d a [mm]

0912 808 403

maks. sabitleme yüksekliği

0912 808 603

l [mm]

0912 808 803

Toplam uzunluk

Ambalaj birimi

1)

W-UR 8

10 80

Dübel çapı [mm]

– 5) 6)

ruhsatına başvurunuz. Tuğla geometrisi ETA-08/0190 ruhsatı ile dengelenmelidir. Delik, darbeli veya çekiçleme etkisi ile açılmışsa, izin verilen yük yapıda yürütülen bir deney sonucu belirlenir.


Ankraj Civatası 02.1 W-SA Münferit sabitleme: Çatlak ve çatlaksız beton W-SA

Çelik galvanizli. Ø 7,5 Ø 10 Ø 12 Ø 12 büyük pulla birlikte Ø 14 Ø 16 Ø 20

W-SA A4

Paslanmayan çelik A4 Ø 7,5 Ø 10 Ø 12

Yapılan işler listesi Ruhsatlar

Avrupa Teknik Ruhsatı

Ateşe karşı dayanım

Opsiyon 1 çatlak ve çatlaksız beton için

Teknik Rapor TR 020 R30 - R120

lenmesi için uygundur

2. Avantajlar • • • •

1. Kullanım alanları • Orta ve ağır yük aralığında kullanılabilir • Dübel, Avrupa teknik izniyle EN 206:2000-12'ye göre en az C20/25 ve en yüksek C50/60 mukavemet sınıfındaki takviyeli veya takviyesiz normal betonda kullanılabilir • Çatlak betonda (betonun çekme bölgesi) ve çatlaksız betonda (betonun basınç bölgesi) Avrupa teknik ruhsatlı ankraj • Dübel daha çok durgun (örn. kendi ağırlığı, tertibatlar, depolanmış malzemeler) veya durgun olarak kabul edilebilen (örn. cephe kaplaması, parmaklık) yükler için kullanılabilir • Beton < C20/25'te ve basınca dayanıklı doğal taşla (izinsiz) kullanılabilir • W-SA (galvanizli çelik) kuru iç mekanlarda kullanılabilir • W-SA A4 (paslanmaz çelik A4) kuru iç mekanlarda, dış mekanlarda (endüstriyel ortam ve denize yakın yerler dahil) veya nemli binalarda, özellikle tahriş edici şartların bulunmaması durumunda kullanılabilir • Metal konstrüksiyonlar, metal profiller, konsollar, ayak plakaları, destekler, kablo kanalları, boru hatları, parmaklıklar, ahşap konstrüksiyonlar, kirişler, çatı makasları vb. yapı elemanlarının sabit-

Yüksek taşıma yükü, küçük aks ve kenar mesafesi Geçmeli montaj Anında yük binebilir – bekleme zamanı yok Genişletme etkisi neredeyse yok, bu sayede küçük kenar ve aks mesafelerine uyulabilir • Komple, kolay ve hızlı montaj • Ankraj vidası deliğin içine vidalanarak hızlı ve kolay montaj sağlanır

3. Özellikler • Şekil bağlı ankraj • Dübelin önceden delinmiş deliğe vidalanmasında testere dişleri biçiminde yapıya sahip dişler betonu keserek içine yerleşir • Galvanizli çelik: Avrupa Teknik Ruhsatı ETA-05/0012 • Paslanmaz çelik A4: Avrupa Teknik Ruhsatı ETA-06/0277 • Boyutlandırma işlemi "Betonda ankraj yapmak için kullanılan metal dübeller konusunda Avrupa Teknik Ruhsatı Yönergesi (ETAG)" ek C, boyutlandırma yöntemleri A uyarınca yapılır • Yangına karşı dayanıklılık (Ankraj zemini: Beton C20/25'den C50/60'a kadar): R30, R60, R90, R120: "Beton ankrajlarının yangına dayanıklılık bakımından değerlendirilmesi" teknik raporu

TR 020 ( ETA-05/0012 veya ETA-06/0277 kapsamında bulunur)

MWF - 11/07 - 06218 -TR © •

Takma talimatı

Deliğin açılması

Deliğin temizlenmesi

04 0173

Ankrajın yerleştirilmesi

Ankrajın vidalanması ve torkun uyguklanması


Ankraj Vidası

W-SA

02.1

Performans verileri İzin verilen çapraz yük1) İzin verilen merkezi kenar etkisi olmadan çekme yükü1) , kenar etkisi olmadan tek bir dübel için tek bir dübel için

Dübel çapı [mm] 7,5 10 12 14 Çekme bölgesi 2,0 1,7 3,6 3,6 4,8 4,8 7,9 (çatlak beton C20/252), s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef) gvz.çelik A4 Nzul [kN] = C20/25 2) Basınç bölgesi (çatlaksız beton C20/252) 3,0 2,6 4,8 4,8 6,4 6,4 11,9 s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef) gvz.çelik A4 Çekme bölgesi (çatlak beton C20/252), 3,3 4,3 7,6 9,5 12,4 13,8 17,1 c ≥ 10 hef) gvz. çelik A4 Vzul [kN] = C20/25 Basınç bölgesi (çatlaksız beton C20/252), 3,3 5,9 7,6 9,5 12,4 15,7 17,1 c ≥ 10 hef ) gvz. çelik A4 9,0 10,5 18,1 21,4 39,0 44,3 62,9 İzin verilen eğme momenti gvz. çelik A4 Mzul [Nm] Yangın yükü altında izin verilen yükleme (R30, R60, R90, R120) bkz. Avrupa Teknik Ruhsatları ETA-05/0012 ve ETA-06/0277

16

20 6)

11,7

15,9

Fempf. 11,0

23,3

23,3

103,3

Parametreler Minimum aks mesafesi Aks mesafesi Minimum kenar mesafesi Kenar mesafesi Minimum parça kalınlığı gvz çel.A4 Etkin ankraj derinliği Matkap ucu nominal Ø Matkap ucu ağız Ø Delik derinliği gvz çel.A4 Dübelin delik içindeki uzunluğu gvz çel.A4 Açık delik Komşu yapı elemanında Ankraj için önerilen tork

smin [mm] scr,N [mm] cmin [mm] ccr,N [mm] hmin ≥ [mm] hef [mm] d0 [mm] dcut ≤ [mm] h1 ≥ [mm] hnom ≥ [mm]

40 120 40 60 100 105 40 6,0 6,4 65 75 55 65

50 142,5 50 71,3 115 130 47,5 8,0 8,45 75 90 65 75

60 163,5 60 81,8 125 140 54,5 10,0 10,45 85 100 75 90

90 214,5 90 107,3 150 71,5 12,0 12,50 105 95

100 262,5 100 131,3 180 87,5 14,0 14,50 130 115

– 300 – 150 160 – 18,0 – 110 90

df ≤ [mm] Tempf = [Nm]

9,0 15

12,0 40

14,0 55

16,0 90

18,0 110

22,0 180

Dübel boyutları 7,5 l [mm]

Maks. sabitleme yüksekliği

tfix [mm]

MWF - 11/07 - 06219-TR - © •

12

14

16

20

Ankraj vidası W-SA Galvanizli çelik Ø 12 SW 18 Büyük U pullu

Art No.

Ankraj vidası W-SA A4 Paslanmaz çelik A4 Ø 7,5 SW 13 Ø 10 SW 16 Ø 12 SW 18

Art No.

Ambalaj birimi

Amb. [adet]

– – – – – – – – – – – – – – – – – 0901 011 210 0901 011 206 0901 011 207 0901 011 208 0901 011 209 – –

– –

– – – 0901 027 501 – – – – – – 0901 021 001 0901 021 002 – – – – – – – – – – 0901 021 201 0901 021 202

– –

0901 016 080 6) 0901 011 601

Art.-Nr.

0901 017 501 0901 017 502 0901 017 503 – 0901 011 001 0901 011 002 0901 011 003 0901 011 004 0901 011 005 0901 011 006 – – 0901 011 201 0901 011 202 0901 011 203 0901 011 204 0901 011 205 – – – – – – –

Ankraj vidası W-SA Galvanizli çelik Ø 7,5 SW 13 Ø 10 SW 16 Ø 12 SW 18 Ø 14 SW 21 Ø 16 SW 24 Ø 20 SW 30

0901 011 401

Tanım

Würth Sistem Bileşenleri

10

W-SA 7,5x60/5 3) W-SA 7,5x80/25 3) W-SA 7,5x100/45 3) W-SA A4 7,5x75/10 3) W-SA 10x70/5 3) W-SA 10x80/15 3) W-SA 10x100/35 3) W-SA 10x120/55 4) W-SA 10x140/75 4) W-SA 10x160/95 5) W-SA A4 10x85/10 3) W-SA A4 10x95/20 3) W-SA 12x90/15 3) W-SA 12x100/25 3) W-SA 12x120/45 3) W-SA 12x140/65 4) W-SA 12x160/85 4) W-SA 12x180/105 5) W-SA 12x200/125 5) W-SA 12x240/165 5) W-SA 12x280/205 5) W-SA

Toplam uzunluk

5 60 25 80 45 10 5 15 35 55 75 95 10 20 15 25 45 65 85

W-SA / W-SA A4

) Ruhsatta düzenlenmiş olan dirençlerin kısmi emniyet katsayıları ayrıca dış etkilerin kısmi emniyet katsayısı ÐF = 1,4 dikkate alınmıştır. Çekme ve çapraz kuvvetlerin kombinasyonunda, kenar etkisinde ve dübel gruplarında , Avrupa Teknik Ruhsatı Yönergesi (ETAG) ek C dikkate alınmalıdır. 2) Betonun donatısı normaldir. Daha yüksek beton mukavemetinde daha yüksek değerler mümkündür. 3) Çapraz yüklerin manivela kolu olmadan dübel üzerine etki ettiği kabul edilebilir, t x 0,5 ≤ 45 mm. fix 4) Duruma göre ankraj vidası daha derine vidalanırsa çapraz yüklerin manivela kollu olarak dübel üzerine etki ettiği kabul edilebilir. 5) Çapraz yüklerin dübel üzerine manivela kollu olarak etki ettiği kabul edilmelidir. 6) Ruhsatsız. 1

04 0174


73

Alçýpan Dübeli W-GS Tip Z Basýnçlý çinko döküm Tip Z/L Basýnçlý çinko döküm, uzun

Tip K ABS plastik

Set çantasý

Referanslar

Test raporlarý

Alçýpan dübel W-GS seti Ýçerik: Dübel: 100 Adet 14,5 x 33 mm ABS plastik, 100 Adet 14,5 x 33 mm Çinko basýnçlý döküm Vidalar: 200 Adet 4,5 x 35 mm + 1 Adet ZEBRA® Tornavida Art.-Nr. 0613 253 2 = 401 Parça. Art.-Nr. 0964 903 250

Set çantasý

Performans verileri Würth test laboratuarýnda belirlenmiþ

1. Kullaným alanlarý

• Alçýpan levhalar,alçýlý elyaf levhalar ve hafif yapý plakalarýnda önemli olmayan sabitlemeler için • Bir ahþap veya sunta levha vidasý (delme uçsuz, ters diþsiz, halka diþsiz) ile yapý elemanlarýnýn sabitlenmesi • Paslanmaz çelik bir vida ile birlikte dýþ mekanlarda ve nemli ortamlarda kýllanýlabilir • Çift hatýllý levhalar için Z/L tipinin kullanýlmasý önerilir • Önerilen üniversal bits tutucu: Hýzlý deðiþtirme mandrenli bits tutucu – Art.-Nr. 0614 176 711 Üniversal tutucu – Art.-Nr. 0614 176 708

2. Avantajlar

• Kuvvet aktarýmý 6 köþe üzerinden gerçekleþtiðinden dolayý (detay 1) patentli kafa tipi dübelin PZ bits, AW bits, Torxbits ile takýlmasý mümkündür

• Patentli dönme kilidi bir vidanýn döndürülmesiyle tetiklenir. Vidanýn sökülmesi esnasýnda alçýpan levha dübeli birlikte dönmez ve ankraj zemininde kalýr (detay 2) • Levhanýn arka tarafýnda az yere ihtiyaç vardýr (sadece 15 mm) • Akülü vidalama makinesi ve buna ait vida için uygun bits ile baþka takma aletine gerek olmadan iþlem yapýlabilir • Alçýpan levha dübeli ve vida ayný bir ile vidalanabilir • Yeni geliþtirilmiþ merkezleme ucu sayesinde levhaya takma ve delme kolay olur • Ön delme yapmadan hýzlý ve uygun fiyatlý montaj • Akülü vidalama makinesi ile hýzlý montaj • Yapý elemaný ahþap veya sunta levha vidalarý ile sabitlenebilir (Tip Z + Tip Z/L = vida Ø 4,5 mm / Tip K = vida Ø 4,5 – 5 mm)

3. Özellikler • Üstün ABS veya basýnçlý çinko döküm kalitesi • •– 40 °C ile + 80 °C arasýnda sýcaklýktan etkilenmez • Þekil baðlantýlý sabitleme

MWF - 07/08 - 04322_TR - ©

Yerleþtirme talimatý

Dübel uçlarý sabitleme zeminine bastýrýlmalýdýr

Dübel zemin hizasýna kadar vidalanmalý

Yapý elemaný monte edilmelidir

04 0180

Detay 1: Patentli kafa tipi sayesinde PZ bits, AW bits veya Torx bits ile takma mümkün olur

Detay 2: Patentli dönme kilidi


Alçýpan Dübeli W-GS Tip Z

Tip Z/L

Tip K

Önerilen çekme yükü

Alçýpan d ? 12,5 mm

0,1

0,1

0,1

0,1

0,12

0,1

Alçýlý elyaf levhalar

0,12

0,12

Önerilen kesme yükü

Performans Deðerleri Dübel tipi

Alçýpan d ? 12,5 mm

0,12

0,12

0,12

0,15

0,15

0,12

0,15

0,15

Alçýpan d ? 25 mm

Alçýpan d ? 25 mm

Fönerilen [kN]

Fönerilen [kN]

Alçýlý elyaf levhalar

Parametreler Aks mesafesi

a ? [mm]

Kenar mesafesi

ar ? [mm]

50

Minimum parça kalýnlýðý

d ? [mm]

9,5

Diþ Ø vida

ddiþ [mm]

Yapý elemanýndaki delik Ø

dyapý [mm]

100

4,5

4,5

4,5 – 5

6,5

Dübel ölçüleri Toplam uzunluk

u [mm]

maks. sabitleme yüksekliði

da [mm]

33

39 Vida uzunluðuna baðlý olarak

Taným

W-GS Tip Z

W-GS Tip Z/L

W-GS Tip K

Art.-Nr.

0903 252

0903 253

0903 251

Ambalaj birimi

Amb [Adet]

200

Würth Sistem Bileþenleri

MWF - 05/08 - 04323_TR - ©

33

04 0190

73


Metal Çok Amaçlý 71 Dübel W-MG Çelik galvanizli

Performans bilgileri

Kontrol raporlarý

Yangýn direnci Performans verileri Würth kontrol labora- Doðrudan alev etkisi tuarýnda belirlenmiþtir

1. Kullaným alanlarý

3. Özellikler

• Tavan bölgesindeki boru sistemlerinin sabitlenmesi – ruhsatsýz • Gaz borularýnýn sabitlenmesi • Su borularýnýn ve boru kelepçelerinin sabitlenmesi

• M8 saplama cývatalý metal dübel W-MG 8, "TRGI" (Gaz hatlarý için teknik direktifler) talimatlarýna uygundur. Burada 3.3.7.2 noktasý altýnda iç hatlarýn döþenmesi ile ilgili þunlar talep edilir: "Boru sabitlemeleri yangýna dayanýklý þekilde olmalýdýr. Boru hatlarýnýn taþýyýcý parçalarý yanmayan malzemeden oluþmalýdýr." • Ahþap ve sunta civatalarý uygulanabilir • Çelik galvanizli • Ateþ direnci: F30, F60, F90 ve F120 (Ankraj derecesi: Dikey delikli tuðla HLZ ? 12, ponza taþý KSL ? 12, gözenekli beton sertlik sýnýfý ? 4) DIN 4102-2:1977-09'a göre yapý malzemelerinin yangýnda tutumu (Birim-Sýcaklýk zaman eðrisi)

2. Avantajlar • Çeþitli zeminlerde kullanýlabilir: Gözenekli beton PB2/PB4, delikli tuðla, ponza, hafif beton • Gözenekli beton PB2'de dübel, delik açýlmadan düz bir þekilde çakýlýr • Kolay montaj • Montaja hazýr alanlardaki kullanýmlara uygundur

Konumlandýrma talimatý

MWF - 07/08 - 04318_TR - ©

Zemin: Ponza, delikli taþ, gözenekli beton ? PB4

Delik deliniz

Dübeli yerleþtiriniz

Dübeli düz çakýnýz

Zemin: Gözenekli beton G2

Vidalayýnýz

Boru kelepçesini vidalayýnýz

04 0200

Dübeli yerleþtiriniz

Gözenekli beton Vidalayýnýz G2'de delme gerekmeksizin çakýlýr

Boru kelepçesini vidalayýnýz


Çok Amaçlý Metal Dübel W-MG

71

Performans Deðerleri 5

6

0,20

0,22

0,40

0,47

0,52

0,40

0,42

0,72

0,97

1,20

0,35

0,37

0,52

0,55

0,60

0,22

0,30

0,40

0,40

0,40

F30

1,50

1,50

F60

0,75

0,75

F90

0,55

0,55

F120

0,50

0,50

t ? [mm]

35

37

43

65

65

Yerleþtirme derinliði

hS ? [mm]

30,5

32

38

60

60

Diþ Ø

ddiþ [mm]

5

5–6

8

8

10

3

3,5

6

6

8

6

8

10

10

14

5<