Page 1

,,Najlepszy system nawigacji po zabytkach Chorzowa - system informacji kulturalnej sposobem kreowania pozytywnego wizerunku miasta”

1

2

5 3

4

7 6 8

9 12

10 11 14 15

17

20

16

21

19

13 18

23

22

28

29

27

26

34 35

40 42 39

30

31

47

46 50

51 52

64

66

65

70

53 56 57

58 55

60 67

49

48

71

61

59

33

24

69

44

45

54

75

25

43

37 41

38 32

36

63

62 67 68

73

72 76

74

54

79

77

78

80

82

92

100

81

88 84

99

86 87

83

90 85

89

91

93

95

96

97

98

94

34 35

36

37 38

43

41 40

44

42

39

45 49

48 47

46 50

51 52 54

56

55

75

58 61

59

63

60

62

67 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

53

65

57


1. SCHRON BOJOWY PUNKTU OPORU „ŁAGIEWNIKI” OBSZARU WAROWNEGO „ŚLĄSK”, ul. Katowicka 168. WYBUDOWANY W 1936 R. PODZIEMNY, DWUKONDYGNACYJNY OBIEKT FORTYFIKACYJNY

2. BUDYNEK SZKOLNY, ul. Główna 21. WYBUDOWANY W 1938 R. WEDŁUG PROJEKTU TADEUSZA MICHEJDY Z KATOWIC W STYLU MODERNISTYCZNYM 3. KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI PW. ŚW. JÓZEFA, ul. Łagiewnicka 17. WYBUDOWANY W LATACH 1904 – 1907 W STYLU NEOROMAŃSKIM WEDŁUG PROJEKTU JOSEFA SCHMITZA Z NORYMBERGI. NR REJ. A/311/10

6. BUDYNEK CHŁOPSKI, Plac Świętego Jana. STANOWIĄCY CZĘŚĆ ZABUDOWY WIEJSKIEJ CHORZOWA STAREGO POWSTAŁEJ W XIX W. NR REJ. A/1200/72 7. KAPLICA PW. ŚW. JANA NEPOMUCENA, Plac Świętego Jana. WYBUDOWANA W 1899 R. W STYLU NEOGOTYCKIM WEDŁUG PROJEKTU FRANZA WIECZORKA W MIEJSCU PREZBITERIUM DAWNEGO KOŚCIOŁA

8. BUDYNEK SZKOLNY, ul. Świętego Piotra 1. WYBUDOWANY W LATACH 1909 – 1910 W STYLU MODERNISTYCZNYM, PIERWOTNIE OBERREALSCHULE 9. POMNIK ADAMA MICKIEWICZA, Plac Adama Mickiewicza. ODSŁONIĘTY 18 MAJA 1958 R. AUTORSTWA RAINHOLDA TOMASZA DOMINA

12. KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI PW. ŚW. MARII MAGDALENY, ul. Bożogrobców 31. WYBUDOWANY W LATACH 1889 – 1892 W STYLU NEOGOTYCKIM WEDŁUG PROJEKTU JOSEFA EBERSA Z WROCŁAWIA. NR REJ. A/206/07

13. BUDYNEK MIESZKALNY, ul. 3 Maja 103. WYBUDOWANY W 1925 R. WEDŁUG PROJEKTU R. MATHEI W STYLU MODERNISTYCZNYM. INWESTOREM BYŁO TOWARZYSTWO DLA ZORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA OPIEKI NAD UCHODŹCAMI NARODOWOŚCI POLSKIEJ Z PAŃSTWA NIEMIECKIEGO I CZESKIEGO W KATOWICACH. NA ŚCIANIE POŁUDNIOWEJ MOZAIKA Z SYMBOLAMI GÓRNICZYMI WYKONANA W OKRESIE POWOJENNYM 14. GROBOWIEC JULIUSZA LIGONIA, ul. 3 Maja 18-20. ODSŁONIĘTY 25 KWIETNIA 1949 R. AUTORSTWA RAINHOLDA TOMASZA DOMINA

4. BUDYNEK SZKOLNY, ul. Łagiewnicka 18. WYBUDOWANY W 1906 R. W STYLU SECESYJNYM Z ELEMENTAMI EKLEKTYCZNYMI WEDŁUG PROJEKTU RUDOLFA ZIOLKI, PIERWOTNIE KATOLICKA SZKOŁA ŻEŃSKA WEDŁUG ZAŁOŻENIA SZKOŁA DWUCZĘŚCIOWA DLA CHŁOPCÓW I DZIEWCZĄT 5. KRZYŻ PRZYDROŻNY, ul. Krzyżowa/Katowicka. USTAWIONY W 1806 R. Z FIGURĄ MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ UFUNDOWANY PRZEZ MIESZKAŃCÓW PNIOKÓW

11. ZESPÓŁ ZABUDOWY PATRONACKIEJ, ul. Kalidego 15. WYBUDOWANY W 1798 R. ARCHITEKTURA I UKŁAD PRZESTRZENNY OSIEDLA NAWIĄZUJE DO BUDOWNICTWA WIEJSKIEGO. INWESTOREM BYŁA “HUTA KRÓLEWSKA”

17. BUDYNEK MIESZKALNY PATRONACKI, ul. Kalidego 1. WYBUDOWANY POD KONIEC XVIII W. INWESTOREM BYŁA „HUTA KRÓLEWSKA” NR REJ. A/1203/73

18. BUDYNEK MIESZKALNO–USŁUGOWY, ul. Katowicka 115. WYBUDOWANY W LATACH 1938 – 1940 W STYLU FUNKCJONALISTYCZNYM, PIERWOTNIE SIEDZIBA MIEJSKICH ZAKŁADÓW ELEKTRYCZNYCH I WODOCIĄGOWYCH

19. KOŚCIÓŁ EWANGELICKO–AUGSBURSKI IM. ELŻBIETY, ul. Katowicka 96. WYBUDOWANY W LATACH 1840 – 1844 W STYLU NEOGOTYCKIM WEDŁUG PROJEKTU AUGUSTA SOLLERA Z BERLINA. NR REJ. A/1201/72 20. GROBOWIEC WILHELMA WAGNERA, ul. Metalowców 94. ODSŁONIĘTY W 1900 R. AUTORSTWA B. BARTHA Z GLIWIC CZARNY GRANIT

31. BUDYNEK SZKOLNY, ul. Wandy 66. WYBUDOWANY W 1904 R. W STYLU NEOGOTYCKIM, PIERWOTNIE DOM STARCÓW PÓŹNIEJ DOM MAŁEGO DZIECKA NR REJ. A/1639/97 32. KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI PW. ŚW. FLORIANA, ul. Wandy 64 A. WYBUDOWANY W LATACH 1948 – 1961 W STYLU MODERNISTYCZNYM WEDŁUG PROJEKTU WOJCIECHA MIGOCKIEGO Z KATOWIC. OD 2001 R. SANKTUARIUM ŚWIĘTEGO FLORIANA

21. KOLUMNA MARYJNA TZW. “PANIENKA”, ul. Szczęść Boże. WYBUDOWANA W 1870 R. UFUNDOWANA PRZEZ RODZINĘ SZAFRAŃCÓW. PEŁNOPLASTYCZNA RZEŹBA MATKI BOŻEJ NIEPOKALANE POCZĘCIE, ZGODNA Z TEKSTEM APOKALIPSY ŚW. JANA (AP. 12,1)

22. ZESPÓŁ BUDYNKÓW KOPALNIANYCH, ul. Siemianowicka 55. WYBUDOWANY W LATACH 1913 – 1914 W STYLU NEOGOTYCKIM WEDŁUG PROJEKTU TSCHENTSCHERA. NR REJ. A/1249/81

23. ZESPÓŁ BUDYNKÓW RZEŹNI MIEJSKIEJ, ul. Krakusa 3. WYBUDOWANY W LATACH 1900 – 1901 W STYLU NEOGOTYCKIM. NR REJ. A/1358/85

24. ZESPÓŁ ZABUDOWY DAWNEJ KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO “PREZYDENT” W OBRĘBIE DAWNEGO POLA WSCHODNIEGO HISTORYCZNEJ KOPALNI “KÖNIGSGRUBE” Z 1791 R. ul. Kościuszki/Piotra Skargi 34. UDOSTĘPNIENIE POLA WSCHODNIEGO NASTĄPIŁO W 1844 R. POPRZEZ WYDRĄŻENIE SZYBU „HEDWIG”. OSTATNI WÓZEK WEGLA WYJECHAŁ NA POWIERZCHNIĘ W 1995 R.

25. WIEŻA WYCIĄGOWA SZYBU “PREZYDENT”, ul.Kościuszki/ Piotra Skargi 34. WYBUDOWANA W 1933 R. W STYLU FUNKCJONALISTYCZNYM WEDŁUG PROJEKTU RYSZARDA HEILEMANA Z KATOWIC. NR REJ. A/228/08

26. KAMIENICA, Plac Piastowski 8. WYBUDOWANA W LATACH 1925-1926 W STYLU MODERNISTYCZNYM Z ELEMENTAMI EKSPRESJONISTYCZNYMI 27. KAPLICA PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO, Plac Piastowski. WYBUDOWANA W LATACH 1925 – 1926 W STYLU N E O B A R O KO W Y M WEDŁUG PROJEKTU OTTO URBAŃCZYKA Z SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

28. GMACH RATUSZA GMINY CHORZÓW. Plac Piastowski 17. WYBUDOWANY W LATACH 1924 – 1925 W STYLU MODERNISTYCZNYM Z ELEMENTAMI KLASYCYSTYCZNYMI

29. BUDYNEK DAWNEGO SZPITALA, Plac Piastowski 19. WYBUDOWANY W 1904 R. W STYLU HISTORYCZNYM Z ELEMENTAMI NEOGOTYCKIMI, PIERWOTNIE LECZNICA GMINNA

36. OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, ul. Katowicka 72. WYBUDOWANY W 1892 R. W STYLU HISTORYCZNYM Z ELEMENTAMI NEORENESANSOWYMI, PIERWOTNIE SIEDZIBA KRÓLEWSKIEGO INSPEKTORATU GÓRNICZEGO “KÖNIGLICHE BERG INSPEKTION”. W LATACH 1922 – 1939 SIEDZIBA POLSKO–FRANCUSKIEJ SPÓŁKI “SKARBOFERM”

37. RATUSZ MIEJSKI, Rynek 1. WYBUDOWANY W LATACH 1874 – 1876 W STYLU HISTORYCZNYM Z ELEMENTAMI NEORENESANSOWYMI I MANIERYSTYCZNYMI, PRZEBUDOWANY I ROZBUDOWANY W LATACH 1927 – 1929 WEDŁUG PROJEKTU KAROLA SCHAYERA I W. EYSYMONTA W STYLU FUNKCJONALISTYCZNYM. NR REJ A/292/10

33. ZESPÓŁ PAWILONÓW SZPITALNYCH W OTOCZENIU ZIELENI PARKOWEJ, ul. Strzelców Bytomskich 11. WYBUDOWANY W LATACH 18661973. ZASADNICZA CZĘŚĆ ZESPOŁU ZOSTAŁA WYBUDOWANA W LATACH 1902-1908 W STYLU SECESYJNYM WEDŁUG PROJEKTU ARNOLDA HARTMANNA Z BERLINA, PIERWOTNIE SZPITAL SPÓŁKI BRACKIEJ – KNAPPSCHAFTSLAZARETT. NR REJ. A/1357/85

10. ZESPÓŁ ZABUDOWY SPÓŁDZIELCZEJ, ul. Stalmacha 9. WYBUDOWANY W LATACH 1914-1916 W STYLU MODERNISTYCZNYM WEDŁUG PROJEKTU FRITZA MEISTERA

15. BUDYNEK SZKOLNY, ul. 3 Maja 22. WYBUDOWANY W LATACH 1929 - 1931 W STYLU FUNKCJONALISTYCZNYM WEDŁUG PROJEKTU W. SOBONIA, PIERWOTNIE SZKOŁA POWSZECHNA – MĘSKA I ŻEŃSKA

16. KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI PW. ŚW. BARBARY, ul. 3 Maja 18. WYBUDOWANY W 1852 R. W STYLU NEOGOTYCKIM JAKO JEDNONAWOWY, BEZWIEŻOWY, ROZBUDOWANY O NAWY BOCZNE I WIEŻĘ W 1859 R. OSTATECZNEJ ROZBUDOWY DOKONANO W LATACH 1894 – 1896 WEDŁUG PROJEKTU PAULA JACKISCHA Z BYTOMIA. NR REJ. A/1235/78

30. ZESPÓŁ ZABUDOWY WOJSKOWEJ, ul. 75 Pułku Piechoty. WYBUDOWANY W 1933 R. W STYLU MODERNISTYCZNYM WEDŁUG PROJEKTU WITOLDA CZECZOTTA, PIERWOTNIE KOSZARY 75 PUŁKU PIECHOTY WOJSKA POLSKIEGO

35..KAMIENICA MIESZCZAŃSKA, ul. Wolności 3. WYBUDOWANA W LATACH 1900 – 1901 W STYLU HISTORYCZNYM Z ELEMENTAMI SECESYJNYMI WEDŁUG PROJEKTU GUSTAVA KOCHA

38..KAMIENICA MIESZCZAŃSKA, ul. Wolności 22. WYBUDOWANA W 1907 R. W STYLU SECESYJNYM WEDŁUG PROJEKTU FRANZA WIECZORKA. W SZCZYCIE KAMIENICY PŁASKORZEŹBIONY KARTUSZ HERBOWY Z PRZEDSTAWIENIEM WĘŻA ESKULAPA TRZYMANEGO PRZEZ DWA LWY, PIERWOTNIE NA PARTERZE MIEŚCIŁA SIĘ APTEKA

34. GMACH POCZTY, ul. Pocztowa 1. WYBUDOWANY W LATACH 1891 – 1892 W STYLU NEOGOTYCKIM WEDŁUG PROJEKTU J. SCHUBERTA. ROZBUDOWANY W 1911 R. WEDŁUG PROJEKTU FREDE NHAGENA, NR REJ. A/1327/84

44. BUDYNEK DAWNEGO HOTELU “GRAF REDEN”, ul. Marii Konopnickiej 1. WYBUDOWANY W 1900 R. W STYLU EKLEKTYCZNYM Z ELEMENTAMI NEOGOTYCKIMI WEDŁUG PROJEKTU OTTO MÜCKEGO

45. PARK HUTNICZY, ul. Powstańców/Dąbrowskiego. ZAŁOŻONY W LATACH 1870 – 1872. ROZBUDOWANY W LATACH 1890 – 1895. INWESTOREM BYŁA “HUTA KRÓLEWSKA”. NR REJ. A/49/01

46. WILLA, ul. Wolności 44. WYBUDOWANA W 1871 R. W STYLU NEORENESANSOWYM WEDŁUG PROJEKTU GORETZKIEGO 47. KAMIENICA MIESZCZAŃSKA, ul. Powstańców 18. WYBUDOWANA W 1897 R. W STYLU EKLEKTYCZNYM Z ELEMENTAMI NEORENESANSOWYMI WEDŁUG PROJEKTU OTTO MÜCKEGO, Z LOKALEM GASTRONOMICZNYM NA PARTERZE. NR REJ. A/1474/92 48. KOŚCIÓŁ EWANGELICKO–AUGSBURSKI IM. KS. MARCINA LUTRA, ul. Powstańców 13. WYBUDOWANY W 1898 R. W STYLU NEOGOTYCKIM WEDŁUG PROJEKTU LUDWIGA BÖTTGERA Z BERLINA. NR REJ. A/244/09

49. OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, ul. Dąbrowskiego 3. WYBUDOWANY W 1904 R. W STYLU SECESYJNYM Z ELEMENTAMI EKLEKTYCZNYMI WEDŁUG PROJEKTU RUDOLFA ZIOLKI, PIERWOTNIE SIEDZIBA BANKU “REICHSBANK” 5 0 . .W YS O KO Ś C I O WIEC, ul. Zjednoczenia 1. WYBUDOWANY W 1936 R. W STYLU FUNKCJONALISTYCZNYM WEDŁUG PROJEKTU STANISŁAWA TABEŃSKIEGO PIERWOTNIE W DOLNEJ CZĘŚCI BUDYNKU SIEDZIBA KOMUNALNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI NR REJ. A/1647/97

51..KAMIENICA MIESZCZAŃSKA, ul. Sobieskiego 8. WYBUDOWANA W 1900 R. W STYLU EKLEKTYCZNYM Z ELEMENTAMI NEOGOTYCKIMI WEDŁUG PROJEKTU WILHELMA HAUPTA Z BERLINA. PIERWOTNIE W PARTERZE BANK

39..KAMIENICA MIESZCZAŃSKA, ul. Wolności 29. WYBUDOWANA W 1910 R. W STYLU SECESYJNYM WEDŁUG PROJEKTU FRANZA WIECZORKA, POMIĘDZY OKNAMI PŁASKORZEŹBIONE ALEGORIE HANDLU

40..KAMIENICA MIESZCZAŃSKA, ul. Wolności 27 A. WYBUDOWANA W 1911 R. W STYLU MODERNISTYCZNYM Z ELEMENTAMI SECESYJNYMI WEDŁUG PROJEKTU FRANZA WIECZORKA, PIERWOTNIE W PARTERZE SKLEP ORAZ ODDZIAŁ BANKOWY

59. KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI PW. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ, ul. Wolności 51. WYBUDOWANY W LATACH 1873 – 1874 W STYLU NEOROMAŃSKIM, ROZBUDOWANY O KAPLICĘ BOCZNĄ W 1889 R. WEDŁUG PROJEKTU PAULA JACKISCHA Z BYTOMIA. ROZBUDOWANY O DWIE WIEŻE BOCZNE, W 1908 R. I KRUCHTĘ PORTALOWĄ Z CHÓREM ORGANOWYM W 1908 ROKU WEDŁUG PROJEKTU LUDWIGA SCHNEIDERA Z GLIWIC

64. BUDYNEK SZKOLNY, ul. Dąbrowskiego 56 WYBUDOWANY W 1902 R. W STYLU SECESYJNYM Z ELEMENTAMI EKLEKTYCZNYMI, PIERWOTNIE SZKOŁA DWUCZĘSCIOWA DLA CHŁOPCÓW I DZIEWCZĄT

65. GMACH ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, ul. Dąbrowskiego 45. WYBUDOWANY W LATACH 1925 – 1927 W STYLU MODERNISTYCZNYM Z ELEMENTAMI KLASYCYZMU WEDŁUG PROJEKTU RUDOLFA ZIOLKI 60. BUDYNEK KLASZTORNY, ul. Powstańców 45. WYBUDOWANY W 1903 R. W STYLU EKLEKTYCZNYM Z ELEMENTAMI NEOGOTYCKIMI WEDŁUG PROJEKTU LUDWIGA SCHNEIDERA. NR REJ. A/281/09

41. KAMIENICA, ul. Powstańców 1. WYBUDOWANA W 1894 R. W STYLU HISTORYCZNYM, PIERWOTNIE HOTEL PARKOWY “PARKHOTEL”

61. KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI PW. Ś W. . A N T O N I E G O PA D E W S K I E G O, ul. Kopernika 1. WYBUDOWANY W LATACH 1931 – 1934 W STYLU MODERNISTYCZNYM WEDŁUG PROJEKTU ADAMA BALLENSTAEDTA Z POZNANIA NR REJ. A/1482/92.

42. BUDYNEK SZKOLNY, ul. Powstańców 6. WYBUDOWANY W 1891 R. W STYLU HISTORYCZNYM Z ELEMENTAMI NEORENESANSOWYMI, PIERWOTNIE GIMNAZJUM MĘSKIE 43..KAMIENICA MIESZCZAŃSKA, ul. Szabatowskiego1. WYBUDOWANA W LATACH 1904 – 1907 W STYLU SECESYJNYM WEDŁUG PROJEKTU FRITZA MEISTERA. NAD PIERWOTNYM WEJSCIEM DO KAMIENICY RZEŹBA PRZEDSTAWIAJĄCA JANA GUTENBERGA WYKONANA W 1907 R. PRZEZ IGNACEGO ENGELBERGA BLASZKEGO, PIERWOTNIE DRUKARNIA I REDAKCJA GAZETY “KÖNIGSHÜTTER”

54. WILLA MIESZKALNA, UL. Dobrodzieńska 13, WYBUDOWANA W 1938 R. W STYLU FUNKCJONALISTYCZNYM WEDŁUG PROJEKTU BRUNONA GLOGOSY

66. ZESPÓŁ DOMÓW ROBOTNICZYCH, ul. Hajdy - WYBUDOWANY W LATACH 1920 - 1921 W STYLU MODERNISTYCZNYM, INWESTOREM BYŁA KOPALNIA „KÖNIGSGRUBE 67. KAPLICA CMENTARNA, ul. Cmentarna. WYBUDOWANA W 1898 R. W STYLU NEOGOTYCKIM WEDŁUG PROJEKTU LUDWIGA SCHNEIDERA Z GLIWIC. NR REJ. A/242/09

69. ������������� KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI PW. ŚW. WAWRZYŃCA, ul. Marii Konopnickiej 29. WYBUDOWANY W 1599 R. W KNUROWIE W STYLU P ÓŹ N O G OT YC K I M . PRZENIESIONY DO CHORZOWA W LATACH 1935 – 1938. WYSTRÓJ WNĘTRZA W STYLU BAROKOWYM. NR REJ. A/1199/72

70. SCHRON MAJĄCY PEŁNIĆ FUNKCJĘ CENTRUM DOWODZENIA ODCINKA CHORZOWSKIEGO OBSZARU WAROWNEGO „ŚLĄSK”, ul. Parkowa. WYBUDOWANY W 1938 R. PODZIEMNY, DWUKONDYGNACYJNY OBIEKT FORTYFIKACYJNY

71. PARK NA GÓRZE REDENA, ul. Parkowa/ Lwowska/Mościckiego. ZAŁOŻONY W 1874 R. ROZBUDOWANY NA PRZEŁOMIE XIX I XX W. NA TERENIE PARKU W LATACH 1853 – 1945 STAŁ POMNIK FRIEDRICHA WILHELMA GRAFA VON REDENA. W 1913 R. WYBUDOWANO HOTEL Z RESTAURACJĄ

72. GALERIA RZEŹBY ŚLĄSKIEJ, Aleja Łani 1. GRUPA RZEŹB POWSTAŁYCH W RAMACH PLENERÓW RZEŹBY ŚLĄSKIEJ ODBYWAJACYCH SIĘ W LATACH 1963 – 1983

62. BUDYNEK SZKOLNY, ul. Dąbrowskiego 41. WYBUDOWANY W 1912 R. W STYLU WCZESNEGO MODERNIZMU

89. BUDYNEK DYREKCJI HUTY, ul. Dyrekcyjna 6. WYBUDOWANY W 1915 R. W STYLU MODERNISTYCZNYM, PIERWOTNIE DYREKCJA HUTY „BISMARCK”

94. KRZYŻ CMENTARNY, ul. Graniczna. USTAWIONY 1 LISTOPADA 1937 R. AUTORSTWA WOJCIECHA MIGOCKIEGO, PIERWOTNIE U PODNÓŻA UMIESZCZONO NAPIS „KOMBATANCI 1914 – 1921 KU CZCI POLEGŁYCH”

90. OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, ul. Stefana Batotrego 17. WYBUDOWANY W 1905 R. W STYLU HISTORYCZNYM, PIERWOTNIE HOTEL ROBOTNICZY

91. KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI PW. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYJI PANNY, ul. Farna 3. WYBUDOWANY W LATACH 1898 – 1901 W STYLU NEOGOTYCKIM WEDŁUG PROJEKTU LUDWIGA SCHNEIDERA Z GLIWIC. NR REJ. A/282/09

95. ZESPÓŁ ZABUDOWY PATRONACKIEJ, ul. Graniczna 16. WYBUDOWANY W 1920 R. W STYLU MODERNISTYCZNYM WEDŁUG PROJEKTU ARTHURA JUNGA. INWESTOREM BYŁA HUTA “BISMARCK”

92. ZESPÓŁ BUDYNKÓW PRZEMYSŁOWYCH HUTY BATORY, Huta Batory. DO 1939 R. HUTY ‘BISMARCK” ZAŁOŻONEJ W 1872 R. URUCHOMIONEJ W 1873 R.

96. WILLA, ul. Stefana Batorego 44. WYBUDOWANA W 1906 R. W STYLU SECESYJNYM WEDŁUG PROJEKTU IGNATZA GRÜNFELDA, PIERWOTNIE WILLA DYREKTORA HUTY “BISMARCK”. NR REJ. A/193/06

zabytkowe obiekty przemysłowe

zabytkowe obiekty wielokulturowe

63. ZESPÓŁ BUDYNKÓW SZPITALNYCH, ul. Zjednoczenia 10. WYBUDOWANY W 1904 R. W STYLU NEORENESANSU PÓŁNOCNEGO NR REJ. A/1326/84

74. KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI PW. DUCHA ŚWIĘTEGO, ul. Dąbrowskiego 104. WYBUDOWANY W 1963 R. W STYLU MODERNISTYCZNYM WEDŁUG PROJEKTU JERZEGO I ZYGMUNTA WINNICKICH ORAZ MIECZYSŁAWA KRÓLA

79. TRYBUNA GŁÓWNA HKS “RUCH”, ul. Cicha 6 WYBUDOWANA W 1937 R.WEDŁUG PROJEKTU TEODORA CZECHA W STYLU MODERNISTYCZNYM. ZADASZENIE O KONSTRUKCJI STALOWEJ BEZ SŁUPÓW PODTRZYMUJĄCYCH

zabytkowe obiekty sakralne zabytkowe obiekty szkolne zabytkowe obiekty modernistyczne 73. PLANETARIUM ŚLĄSKIE I OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA, Aleja Planetarium. WYBUDOWANE W LATACH 1953 – 1955 W STYLU MODERNISTYCZNYM Z ELEMENTAMI SOCREALISTYCZNYMI WEDŁUG PROJEKTU ZBIGNIEWA SOLAWY Z KRAKOWA

98. ZESPÓŁ DOMÓW ROBOTNICZYCH, ul. Racjonalizatorów - WYBUDOWANY NA PRZEŁOMIE XIX I XX W. INWESTOREM BYŁA HUTA „BISMARCK” 99. RZEŹBA – ŻYRAFA, Aleja Żyrafy. POWSTAŁA W 1963 R. AUTORSTWA LEOPOLDA PĘDZIAŁKA I LESZKA DUTKI, METAL, BETON, POLICHROMIA WYKONANA W GLIWICKICH ZAKŁADACH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. NR REJ. B/206/11

100. ZESPÓŁ BRAMNY I FRAGMENTY OGRODZENIA NIEISTNIEJACEJ REZYDENCJI DONNERSMARCKÓW W ŚWIERKLAŃCU, Promenada Generała Ziętka 7. WYBUDOWANY W 1876 R. W STYLU NEOBAROKOWYM WEDŁUG PROJEKTU HECTORA LEFUELA Z WERSALU. OBIEKT ZOSTAŁ PRZENIESIONY DO CHORZOWA W 1958 R. NR REJ. B/626/92

Wydawca: Urząd Miasta Chorzów Rynek 1 41-500 Chorzów tel. 32 / 214 12 61 fax 32 / 241 24 59 e-mail: mkz@chorzow.eu

zabytkowe obiekty użytecznosci publicznej

68. BUDYNEK SZKOLNY, ul. Urbanowicza 2. WYBUDOWANY W 1930 R. W STYLU FUNKCJONALISTYCZNYM WEDŁUG PROJEKTU KAROLA SCHAYERA I ANTONIEGO S. OLSZEWSKIEGO, PIERWOTNIE KOMUNALNY INSTYTUT KSZTAŁCENIA HANDLOWEGO

97. WILLA, ul. Stefana Batorego 35. WYBUDOWANA W 1916 R. W STYLU MODERNISTYCZNYM Z ELEMENTAMI NEORENESANSOWYMI WEDŁUG PROJEKTU ARTHURA JUNGA, PIERWOTNIE WILLA DYREKTORA HUTY “BISMARCK”

www.chorzow.eu

zabytkowe obiekty sportowe i rekreacyjne

www.zabytkichorzowa.eu

zabytkowe obiekty starochorzowskie zabytkowe obiekty małej architektury

Autorzy tekstów: Roman Liczba, Henryk Mercik Zdjęcia: Piotr Rębacz ©

zabytkowe obiekty królewskohuckie

,,Najlepszy system nawigacji po zabytkach Chorzowa system informacji kulturalnej sposobem kreowania pozytywnego wizerunku miasta”

84. KAMIENICA MIESZCZAŃSKA, Plac Olimpijczyka Nowary. WYBUDOWANA W 1904 R. W STYLU SECESYJNYM WEDŁUG PROJEKTU ARTHURA NIESTROJA

34 35 55. BUDYNEK SZKOLNY, ul. Dąbrowskiego 36. WYBUDOWANY W 1932 R. W STYLU FUNKCJONALISTYCZNYM, PIERWOTNIE SZKOŁA DLA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ – EICHENDORFFSCHULE. NR REJ. A/318/10 56..KAMIENICA MIESZCZAŃSKA, ul. Sobieskiego 20. WYBUDOWANA W 1903 R. W STYLU SECESYJNYM

57. RZEŹBA “CHŁOPIEC Z ŁABĘDZIEM”, Plac Jana Matejki. POWSTAŁA JAKO ODLEW ŻELIWNY Z MODELU OPRACOWANEGO W 1834 R. AUTORSTWA TEODORA ERDMANNA KALIDEGO. NR REJ. B/05/92 52. WILLA, ul. Sobieskiego 13. WYBUDOWANA W 1901 R. W STYLU NEOGOTYCKIM Z ELEMENTAMI SECESYJNYMI, PIERWOTNIE WILLA DYREKTORA „HUTY KRÓLEWSKIEJ”. NR REJ. A/307/10

75. KAMIENICA MIESZCZAŃSKA, ul. Powstanców 32. WYBUDOWANA W 1902 R. W STYLU HISTORYCZNYM Z ELEMENTAMI SECESYJNYMI WEDŁUG PROJEKTU GUSTAVA KOCHA. NA ELEWACJI PŁASKORZEŹBA PRZEDSTAWIAJĄCA ALEGORIĘ SZTUKI

80. NAJSTARSZY BUDYNEK MIESZKALNY NA TERENIE KLIMZOWCA, ul. Świętej Barbary 1. WYBUDOWANY W 1855 R. PIERWSZY WŁAŚCICIEL WALENTY SKALBANIA

85. BUDYNEK SZKOLNY, ul. Farna 7. WYBUDOWANY W LATACH 1931 – 1935 W STYLU FUNKCJONALISTYCZNYM WEDŁUG PROJEKTU KAROLA SCHAYERA I ANTONIEGO S. OLSZEWSKIEGO, PIERWOTNIE SZKOŁY POWSZECHNE – MĘSKA I ŻEŃSKA

38

77. BUDYNEK SZKOLNY, ul. Armii Krajowej 10-12. WYBUDOWANY W 1905 R. W STYLU HISTORYCZNYM WEDŁUG PROJEKTU ARTHURA NIESTROJA, PIERWOTNIE SZKOŁA POWSZECHNA

58. BUDYNEK SZKOLNY, ul. Dąbrowskiego 34. WYBUDOWANY W LATACH 1906 – 1907 W STYLU EKLEKTYCZNYM Z ELEMENTAMI NEOGOTYCKIMI, NEOBAROKOWYMI I SECESYJNYMI WEDŁUG PROJEKTU RUDOLFA ZIOLKI, PIERWOTNIE LICEUM ŻEŃSKIE – CECILIENSCHULE. NR REJ. A/1267/81

78. BUDYNEK DYREKCJI ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH “HAJDUKI”, ul. Stalowa 17 - WYBUDOWANY W 1898 R. W STYLU EKLEKTYCZNYM, PIERWOTNIE BUDYNEK DYREKCJI ZAKŁADÓW „RUETGERS”

49

47

46 50

51 52 54

53 56

55

75 87. BUDYNEK SZKOLNY, ul. Dyrekcyjna 3. WYBUDOWANY W 1909 R. W STYLU HISTORYCZNYM Z ELEMENTAMI SECESYJNYMI WEDŁUG PROJEKTU ZOMEYA

45

48

86. BUDYNEK UŻYTECZNOSCI PUBLICZNEJ, ul. Stefana Batorego. WYBUDOWANY W 1906 R. W STYLU SECESYJNYM Z ELEMENTAMI EKLEKTYCZNYMI WEDŁUG PROJEKTU RUDOLFA ZIOLKI, PIERWOTNIE KATOLICKA SZKOŁA ŻEŃSKA. WEDŁUG ZAŁOŻENIA SZKOŁA DWUCZĘŚCIOWA DLA CHŁOPCÓW I DZIEWCZĄT

82. GMACH RATUSZA GMINY BISMARCKHUTTE/ WIELKIE HAJDUKI, ul. Ratuszowa 3. WYBUDOWANY W LATACH 1909 – 1911 W STYLU NEOBAROKOWYM WEDŁUG PROJEKTU DOMINIKA DRESCHERA. NR REJ. A/113/04

44

42

39

76. PARK RÓŻ, ul. Urbanowicza/Żwirki i Wigury. ZAŁOŻONY W LATACH 1926 – 1930 PRZY WEJSCIU RZEŹBA MATKI Z DZIECKIEM Z 1979 R. AUTORSTWA ANDRZEJA SZCZEPAŃCA. ZREWITALIZOWANY POD KONIEC XX W.

43

41 40

81. DWORZEC KOLEJOWY, ul. Armii Krajowej 46. WYBUDOWANY W 1913 R. W STYLU MODERNISTYCZNYM

36

37

57

58 61

59

63

60

62

67

53. GMACH BANKOWY, ul. Chopina 10. WYBUDOWANY W 1927 R. W STYLU EKSPRESJONISTYCZNYM WEDŁUG PROJEKTU ST. SZCZEŚNIAKA

93. ZAJEZDNIA TRAMWAJOWA, ul. Inwalidzka 5. WYBUDOWANA W LATACH 1929 – 1931 W STYLU FUNKCJONALISTYCZNYM, ROZBUDOWANA W LATACH 1942 – 1944

65

83. BUDYNEK SZKOLNY, ul. Kaliny 61. WYBUDOWANY W 1893 R. W STYLU HISTORYCZNYM WEDŁUG PROJEKTU ARTHURA NIESTROJA, PIERWOTNIE SZKOŁA POWSZECHNA MĘSKA 88. KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA, ul. Długa 32. WYBUDOWANY W LATACH 1938 – 1939 W STYLU MODERNISTYCZNYM WEDŁUG PROJEKTU HENRYKA GAMBCA Z KATOWIC

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013


“The best navigation system to monuments of Chorzów - system of cultural information as a way to create a positive image of the city”

1

2

5 3

4

7 6 8

9 12

10 11 14 15

17

20

16

21

19

13 18

23

22

28

29

27

26

34 35

40 42 39

30

31

47

46 50

51 52

64

66

65

70

53 56 57

58 55

60 67

49

48

71

61

59

33

24

69

44

45

54

75

25

43

37 41

38 32

36

63

62 67 68

73

72 76

74

54

79

77

78

80

82

92

100

81

88 84

99

86 87

83

90 85

89

91

93

95

96

97

98

94

34 35

36

37 38

43

41 40

44

42

39

45 49

48 47

46 50

51 52 54

56

55

75

58 61

59

63

60

62

67 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

53

65

57


1. KATOWICKA ST. 168 – BUNKER OF THE “ŁAGIEWNIKI” RESISTNACE POINT OF “ŚLĄSK” FORTIFIED AREA – BUILT IN 1936, UNDERGROUND, TWO-STOREY FORTIFICATION FACILITY

2. GŁÓWNA ST. 21 – SCHOOL BUILDING – BUILT IN 1938 IN THE MODERNISTIC STYLE BASED ON TADEUSZ MICHEJDA’S DESIGN FROM KATOWICE 3. ŁAGIEWNICKA ST. 17 – SAINT JOSEF’S ROMAN CATHOLIC CHURCH – BUILT IN THE YEARS 1904 – 1907 IN THE NEOROMANESQUE STYLE BASED ON JOSEF SCHMITZ’S DESIGN FROM NUREMBERG, REG. NO. A/311/10

4. ŁAGIEWNICKA ST. 18 – SCHOOL BULDING – BUILT IN 1906 IN THE ART NOUVEAU STYLE WITH SOME ECLECTIC ELEMENTS BASED ON RUDOLF ZIOLKA’S DESIGN, ORIGINALLY IT WAS A CATHOLIC GIRLS’ ONLY SCHOOL BUT ACCORDING TO THE ASSUMPTION AS THE TWO-PART SCHOOL FOR BOYS AND GIRLS 5. ������������ KRZYŻOWA/KA� TOWICKA STREETS – ROADSIDE CROSS – PUT UP IN 1806 WITH A FIGURE OF OUR LADY OF SORROWS FUNDED BY THE PNIONKÓW RESIDENTS

6. PLAC ŚWIĘTEGO JANA (SAINT JOHN SQUARE) – PEASANT BUILDING – BEING PART OF STARY CHORZÓW COUNTRY BUILT-UP AREA FORMED IN THE 19TH CENTURY, REG. NO. A/1200/72 7. PLAC ŚWIĘTEGO JANA (SAINT JOHN SQUARE) – SAINT JAN NEPOMUCEN’S CHA� PLE – BUILT IN 1899 IN THE NEO-GOTHIC STYLE BASED ON FRANZ WIECZOREK’S DESIGN IN THE PLACE OF THE CHANCEL OF THE OLD CHURCH

8. ŚWIĘTEGO PIOTRA ST. 1 – SCHOOL BUILD� ING – BUILT IN THE YEARS 1909 - 1910 IN THE MODERNISTIC STYLE, ORIGINALLY IT WAS OBERREALSCHULE 9. PLAC ADAMA MICKIEWICZA (SQUARE OF ADAM MICKIEWICZ) – ADAM MICKIEWICZ’S MOMUMENT – UNVEILED ON THE 18TH OF MAY 1958 OF RAINHOLD TOMASZ DOMIN’S AUTHORSHIP

11. KALIDEGO ST. – A COMPLEX OF PATRONLY BUILT-UP AREA 12. BOŻOGROBCÓW ST. 31 – SAINT MAR� IA MAGDALENE’S ROMAN CATHOLIC CHURCH – BUILT IN THE YEARS 1889 – 1892 IN THE NEOGOTHIC STYLE BASED ON JOSEF EBERS’S DESIGN FROM WROCŁAW, REG. NO. A/206/07

13. 3 MAJA ST. 103 – RESIDENTIAL BUILDING – BUILT IN 1925 BASED ON R. MATHEI’S DESIGNE IN THE MODERNISTIC STYLE, THE INVESTOR WAS THE ASSOCIATION FOR ORAGNIZING AND PROVIDING CARE FOR REFUGES OF POLISH ORIGIN FROM GERMANY AND CHECH REPUBLIC IN KATOWICE, THERE IS A MOSAIC WITH MINING SYMBOLS ON THE SOUTH WALL MADE IN AFTER WAR PERIOD 14. MAJA ST. 18/20 – JULIUSZ LIGOŃ’S TOMB – UNVEILED ON THE 25TH OF APRIL 1949 OF RAINHOLD TOMASZ DOMIN’S AUTHORSHIP

31. WANDY ST. 66 – SCHOOL BUILDING – BUILT IN 1904 IN THE NEO-GOTHIC STYLE, ORIGINALLY IT WAS AN ODL PEOPLE’S HOMNE AND LATER A SMALL CHILDREN’S HOME, REG. NO. A/1639/97 32. WANDY ST. 64 A – SAINT FLORIAN’S ROMAN CATHOLIC CHURCH – BUILT IN THE YEARS 1948 – 1961 IN THE MODERNISTIC STYLE BASED ON WOJCIECH MIGOCKI’S DESIGN FROM KATOWICE, FROM 2001 A SANCTUARY OF SAINT FLORIAN

33. STRZELCÓW BYTOMSKICH ST. 11 – A COM� PLEX OF HOSPITAL PAVILIONS WITH PARK GREENERY – BUILT IN THE YEARS 1866 – 1973, THE BASIC PART OF THE COMPLEX WAS BUILT IN THE YEARS 1902 – 1908 IN THE ART NOUVEAU STYLE BASE ON ARNOLD HARMANN’S STYLE FROM BERLIN, ORIGINALLY IT WAS THE HOSPITAL OF MINERS’ COMPANY – KNAPPSCHAFTSLAZARETT, REG. NO. A/1357/85

34. POCZTOWA ST. 1 – POST OFFICE BUILDING – BUILT IN THE YEARS 1891 – 1892 IN THE NEOGOTHIC STYLE BASED ON J. SCHUBERT’S DESIGN, EXTENDED IN 1911 BASED ON F.NHANGEN’S DESIGN, REG. NO. A/1327/84

10. STALMACHA ST. – COMPLEX OF COOPERA� TIVE BUILT-UP – BUILT IN THE YEARS 1914 – 1916 IN THE MODERNISTIC STYLE BASED ON FRITZ MEISTER’S DESIGN

15. 3 MAJA ST. 22 – SCHOOL BUILDING – BUILT IN 1929 IN THE FUNCTIONAL STYLE BASED ON W. SOBONIA’S DESIGN, ORIGINALLY IT WAS MAINSTREAM SCHOOL – BOYS’ AND GIRLS’

36. KATOWICKA ST. 72 – PUBLIC UTILITY FACIL� ITY – BUILT IN 1892 IN THE HISTORIC STYLE WITH SOME NEO-RENAISSANCE ELEMENT, ORIGINALLY IT WAS THE SEAT OF ROYAL MINING INSPECTORATE “KONIGLICHE BERG INSPEKTION” IN THE YEARS 1922 – 1939 THE SEAT OF POLISH-FRENCH “SKARBOFERM” COMPANY

37. RYNEK (MARKET SQUARE) 1 – TOWN HALL – BUILT IN THE YEARS 1874 – 1876 IN THE HISTORIC STYLE WITH SOME NEO-RENAISSANCE AND MANNERIST ELEMENTS, REBUILT AND EXTENDED IN THE YEARS 1927 – 1929 BASED ON KAROL SCHAYER AND W. EYSMONT’S DESIGN IN THE FUNCTIONAL STYLE 38. WOLNOŚCI ST. 22 – BURGHER TEN� EMENT – BUILT IN 1907 IN THE ART NOUVEAU STYLE BASED ON FRANZ WIECZOREK’S STYLE, THERE IS A LOWRELIEF HERALDIC CARTOUCHE IN THE GABLE OF THE TENEMENT REPRESENTING AESCULAPIUS SNAKE BEING HOLD BY TWO LIONS, ORIGINALLY THERE WAS A CHEMIST ON THE GROUNDFLOOR 39. WOLNOŚCI 29 STREET - BURGHER TENEMENT – BUILT IN 1910 IN THE ART NOUEVAU STYLE BASED ON FRANZ WIECZOREK’S DESIGN, RELIEF ALLEGORIES OF TRADE BETWEEN THE WINDOWS

35. WOLNOŚCI ST. 3 – BURGHER TENEMENT – BUILT IN THE YEARS 1900 - 1901 IN THE HISTORIC STYLE WITH SOME ART NOUVEAU ELEMENTS BASED ON GUSTAV KOCH’S DESIGN

40. WOLNOŚCI ST. 27 A – BURGHER TENE� MENT – BUILT IN 1911 IN THE MODERNISTIC STYLE WITH SOME ART NOUVEAU ELEMENTS BASED ON FRANZ WIECZORK’S DESIGN, ORIGINALLY THERE WERE A BANK BRANCH AND A SHOP ON THE GROUNDFLOOR

41. POWSTAŃCÓW ST. 1 – TENEMENT BUILDING – BUILT IN 1894 IN THE HISTORIC STYLE, ORIGINALLY IT WAS “PARKHOTEL” PARK HOTEL

60. POWSTAŃCÓW ST. 45 – MONASTERY BUILD� ING – BUILT IN 1903 IN THE ECLECTIC STYLE WITH SOME NEO-GOTHIC ELEMENTS BASED ON LUDWIG SCHNEIDER’S DESIGN, REG. NO. A/281/09 61. KOPERNIKA ST. 1 – SAINT ANTONI PADEWSKI’S ROMAN CATHOLIC CHURCH – BUILT IN THE YEARS 1931 – 1934 IN THE MODERNISTIC STYLE BASED ON ADAMA BALLENSTAEDT’S DESIGN FROM POZNAŃ, REG. NO. A/1482/92

65. DĄBROWSKIEGO ST. 45 – SOCIAL INSUR� ANCE INSTITUTION BUILDING – BUILT IN THE YEARS 1925 – 1927 IN THE MODERNISTIC STYLE WITH SOME CLASSICAL ELEMENTS BASED ON RUDOLF ZIOLKA’S DESIGN

66. A COMPLEX OF WORKERS’ HOUSES - HAJDY STR. - BUILT IN THE YEARS 1920 -1921 IN THE MODERNISTIC STYLE BY THE “KÖNIGSGRUBE” MINING COMPANY 67. CMENTARNA ST. – GRAEYARD CHAPEL – BUILT IN 1898 IN THE NEO-GOTHIC STYLE BASED ON LUDWIG SCHNEIDER’S DESIGN FROM GLIWICE, REG. NO. A/242/09

42. POWSTAŃCÓW ST. 6 – SCHOOL BUILDING – BUILT IN 1891 IN THE HISTORIC STYLE WITH SOME NEO-RENAISSANCE ELEMENTS, ORIGINALLY IT WAS A BOYS’ ONLY SECONDARY SCHOOL 43. SZABATOWSKIEGO ST. 1 – BURGHER TEN� EMENT – BUILT IN THE YEARS 1904 – 1907 IN THE ART NOUVEAU STYLE BASED ON FRITZ MEISTER’S DESIGN, THERE IS A SCULPTURE OVER THE ORIGINAL ENTRANCE TO THE TENEMENT REPRESENTING JOHANNES GUTENBERG MADE IN 1907 BY IGNACY ENGELBERG BLASZKE, ORIGINALLY THERE WAS A PRINTING HOUSE AND EDITORIAL OFFICE OF “KONIGSHUTTER TAGEBLATT” NEWSPAPER

62. DĄBROWSKIEGO ST. 41 – SCHOOL BUILD� ING – BUILT IN 1912 IN THE EARLY MODERNISTIC STYLE

63. ZJEDNOCZENIA ST. 10 – COMPLEX OF HOS� PITAL BUILDINGS – BUILT IN 1904 IN THE NORTH NEO-RENAISSANCE STYLE, REG. NO. A/1326/84

64. SCHOOL BUILDING - DĄBROWSKIEGO 56 STREET - BUILD IN 1902 IN THE ART NOUEVAU STYLE WITH SOME ECLECTIC ELEMENTS ORIGINALLY IT WAS THE TWO-PART SCHOOL FOR BOYS AND GIRLS

70. PARKOWA ST. – BUNKER FUNCTIONING AS COMMAND CENTRE OF THE SECTION OF “ŚLĄSK” CHORZÓW FORTIRIED AREA – BUILT IN 1938, UNDERGROUND, TWO-STOREY FORTIFICATION FACILITY

71. PARKOWA/LWOWSKA/MOŚCICKIEGO STREETS – PARK ON THE REDEN’S MOUNT – ESTABLISHED IN 1874 AND EXTENDED AT THE TURN OF THE 19TH AND 20TH CENTURIES, THERE WAS A MONUMENT OF FRIEDRICH WILHELM GRAF VON REDEN’S MOUNUMENT IN THE PARK IN THE YEARS 1853 – 1945, A HOTEL WITH RESTAURANT WAS BUILT IN 1913

72. ALEJA ŁANI (HIND AVENUE) – GALLERY OF SILESIAN SCULPTURE – A GROUP OF SCULPTURES CREATED IN THE COURSE OF PLEIN-AIR OF SILESIAN SCULPTURE HELD IN THE YEARS 1963 1983

68. URBANOWICZA ST. 2 – SCHOOL BUILDING – BUILT IN 1930 IN THE FUNCTIONAL STYLE BASED ON KAROL SHAYER AND ANTONI S. OLSZEWSKI’S DESIGN, ORIGINALLY IT WAS MUNICIPAL INSTITUTE OF COMMERCE EDUCATION 69. ����������� MARII KONO� PNICKIEJ ST. – SAINT WAWRZYŃCA’S RO� MAN CATHOLIC CHURCH OF - BUILT IN 1599 IN KNURÓW IN THE LATE-GOTHIC STYLE MOVED TO CHORZÓW IN THE YEARS 1935 – 1938, INTERIOR DECOR IN BAROQUE STYLE, REG. NO. A/1199/72

73. ALEJA PLANETARIUM AVENUE – SILESIAN PLANETARIUM AND THE MIKOŁAJ KOPERNIK ASTRONOMICAL OBSERVARORY – BUILT IN THE YEARS OF 1953 – 1955 IN THE MODERNISTIC STYLE WITH SOME SOCIALIST REALIST ELEMENTS BASED ON ZBIGNIEW SOLAWA’S DESIGN FROM KRAKÓW

90. STEFANA BATOREGO ST. 17 – PUBLIC UTIL� ITY FACILITY – BUILT IN 1905 IN THE HISTORIC STYLE, ORIGINALLY IT WAS WORKERS’ HOSTEL

91. FARNA ST. 3 – SAINT ASSUMPTION OF THE BLESSED VIRIGIN MARY’S ROMAN CATHOLIC CHURCH – BUILT IN THE YEARS 1898 – 1901 IN THE NEO-GOTHIC STYLE BASED ON LUDWIGA SCHNEIDER’S DESIGN FROM GLIWICE, REG. NO. A/282/09

95. GRANICZNA ST. 16 – COMPLEX OF PAN� TRONLY BUILT-UP AREA – BUILT IN 1920 IN THE MODERNISTIC STYLE BASED ON ARTHUR JUNG’S DESIGN, THE INVESTOR WAS “BISMARCK” STEEL WORKS

92. STALOWA/SZPITALNA STREETS – A COM� PLEX OF INDUSTRIAL STRUCTERS OF BARORY STEEL WORKS – TILL 1939 THE “BISMARCK” STEEL WORKS ESTABLISHED IN 1872 AND OPENED IN 1873

96. STEFANA BATOREGO ST. 44 – VILLA – BUILT IN 1906 IN THE ART NOUEVAU STYLE BASED ON INGNATZ GRUNFIELD’S DESIGN, ORIGINALLY IT WAS A VILLA OF A DIRECTOR OF “BISMARCK” STEEL WORKS, REG. NO. A/193/06

93. INWALIDZKA ST. 5 – TRAMWAY DEPOT – BUILT IN THE YEARS 1929 – 1931 IN THE FUNCTIONAL STYLE AND EXTENDED IN THE YEARS 1942 – 1944.

97. STEFANA BATOREGO ST. 35 – VILLA – BUILT IN 1916 IN THE MODERNISTIC STYLE WITH SOME NEO-RENAISSANCE ELEMENTS BASED ON ARTHURA JUNG’S DESIGN, ORIGINALLY IT WAS A VILLA OF A DIRECTOR OF “BIMARCK” STEEL WORKS

zabytkowe obiekty przemysłowe

zabytkowe obiekty wielokulturowe zabytkowe obiekty sakralne zabytkowe obiekty szkolne zabytkowe obiekty modernistyczne

16. 3 MAJA ST. 18 – SAINT BARBARA’S RO� MAN CATHOLIC CHURCHE OF – BUILT IN 1852 IN THE NEO-GOTHIC STYLE AS A SINGLE-NAVE, TOWERLESS, EXTENDED WITH SIDE NAVES AND A TOWER IN 1859, THE FINAL EXTENSION WAS COMPLETED IN THE YEARS 1894 – 1896 BASED ON PAUL JACKISCH’S DESIGN FROM BYTOM, REG. NO. A/1235/78

17. KALIDEGO ST. 1 – PATRONLY RESIDENTIAL BUILDING – BUILT AT THE END OF THE 18TH CENTURY, „HUTA KRÓLEWSKA” (STEEL WORKS) WAS THE INVESTOR, REG. NO. A/1203/73

18. KATOWICKA ST. 115 – THE SERVICE AND RESIDENTIAL BUILDING – BUILT IN THE YEARS 1938 – 1940 IN THE FUNCTIONAL STYLE, ORIGINALLY IT WAS A SEAT OF MUNICIPAL ELECTRICAL AND WATER COMPANIES

19. KATOWICKA ST. 96 – THE LUTHERAN CHURCH OF THE AUGSBURG CONFESION OF ELIZABETH – BUILT IN THE YEARS 1840 - 1844 IN THE NEO-GOTHIC STYLE BASED ON AUGUST SOLLER’S DESIGN FROM BERLIN, REG. NO. A/1201/72 20. METALOWCÓW ST. – WILHELM WAG� NER’S TOMB – UNVEILED IN 1900 OF B. BARTH’S AUTHORSHIP FROM GLIWICE, MADE OF BLACK GRANITE

22. SIEMIANOWICKA ST. 55 – COMPLEX OF MINING BUILDINGS – BUILT IN THE YEARS 1913 – 1914 IN THE NEO-GOTHIC STYLE BASED ON TSCHENTSCHER’S DESIGN, REG. NO. A/1249/81

23. KRAKUSA ST. 3 – COMPLEX OF MUNICIPAL ABATTOIR BUILDINGS – BUILT IN THE YEARS 1900 – 1901 IN THE NEO-GOTHIC STYLE, REG. NO. A/1358/85

24. KOŚCIUSZKI ST. – DEVELOPMENT AREA COMPLEX OF THE OLD HARD COAL MINE “PREZYDENT” IN THE AREA OF EAST COAL FIELD OF THE HISTORIC “KONIGSGRUBE” MINE WHICH DATES BACK 1791 – OPENING OUT OF THE EAST FIELD WAS MADE IN 1844 BY SINKING THE „HEDWIG” SHAFT. LAST CARRIAGE OF COAL WENT UP TO THE SURFACE IN 1995 25. KOŚCIUSZKI ST. – HOIST TOWER OF THE “PREZYDENT” SHAFT – BULIT IN 1933 IN THE FUNCTIONAL STYLE BASED ON RYSZARD HEILEMAN’S DESIGN, FROM KATOWICE, REG. NO. A/228/08

26. PLAC PIASTOWSKI SQUARE 8 – TENEMENT BUILDING – BUILT IN THE YEARS 1924 – 1926 IN THE MODERNISTIC STYLE WITH SOME EXPRESSIONIST ELEMENTS 27. PIASTOWSKI SQUARE – CHAPLE OF HOLLY CROSS’S ELEVATION – BUILT IN THE YEARS 1925 – 1926 IN THE NEOBAROQUE STYLE BASED ON OTTO URBAŃCZYK’S DESIGN FROM SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

45. POWSTAŃCÓW/DĄBROWSKIEGO ST. - MET� ALLURGISTS’ PARK - ESTABLISHED IN THE YEARS 1870 - 1872 ENLARGED IN THE YEAR 1890 - 1895 HUTA KRÓLEWSKA” (STEEL WORKS) WAS THE INVESTOR, REG. NO A/49/01

46. WOLNOŚCI ST. 44 – A VILLA – BUILT IN 1871 IN THE NEO-RENAISSANCE STYLE BASED ON GORETZKI’S DESIGN 47. POWSTAŃCÓW ST. 18 – BURGHER TENEMENT – BUILT IN 1897 IN THE ECLECTIC STYLE WITH SOME NEO-RENAISSANCE ELEMENTS BASED ON OTTO MUCKE’S DESIGN WITH GASTRONOMIC OUTLET ON THE GROUNDFLOOR, REG. NO. A/1474/92

28. PLAC PIASTOWSKI SQUARE 17 – TOWN HALL BUILDING OF CHORZÓW DISTRICT – BUILT IN THE YEARS 1924 – 1925 IN THE MODERNISTIC STYLE WITH SOME CLASSICAL ELEMENTS

29. PLAC PIASTOWSKI ST. 19 – A BUILDING OF AN OLD HOSPITAL – BUILT IN 1904 IN THE HISTORIC STYLE WITH SOME NEO-GOTHIC ELEMENTS, ORIGINIALLY IT WAS A DISTRIC CLINIC

30. 75 PUŁKU PIECHOTY ST. – COMPLEX OF MILITARY BUILT-UP AREA – BUILT IN 1933 IN THE MODERNISTIC STYLE BASED ON WITOLD CZECZOT’S DESIGN, ORIGINALLY THEY WERE MILITATRY BARRACKS OF THE 75TH OF INFANTRY REGIMENT OF POLISH ARMY

48. POWSTAŃCÓW ST. 13 – THE LUTHER� AN CHURCH OF THE AUGSBURG CONFE� SION OF MARTIN LUTHER – BUILT IN 1898 IN THE NEOGOTHIC STYLE BASED ON LUDWIG BOTTGER’S DESIGN FROM BERLIN, REG. NO. A/244/09

49. DĄBROWSKIEGO ST. 3 – PUBLIC UTIL� ITY FACILITY – BUILT IN 1904 IN THE ART NOUVEAU STYLE WITH SOME ECLECTIC ELEMENTS BASED ON RUDOLF ZIOLKA’S DESIGN, ORIGINALLY IT WAS THE SEAT OF “REICHSBANK” BANK

50. ZJEDNOCZENIA ST. 1 – HIGHRISE – BUILT IN 1936 IN THE FUNCTIONAL STYLE BASED ON THE STANISŁAW TABEŃSKI’S DESIGN, ORIGINALLY IT WAS A SEAT OF MUNICIPAL MUTUAL LOAN SOCIETY, REG. NO. A/1647/97

51. SOBIESKIEGO ST. 8 – BURGHER TEN� EMENT – BUILT IN 1900 IN THE ECLECTIC STYLE WITH SOME NEO-GOTHIC ELEMENTS BASED ON WILHELM HAUPT’S DESIGN FROM BERLIN, ORIGINALLY THERE WAS A BANK ON THE GROUNDFLOOR

52. SOBIESKIEGO ST. 13 – VILLA – BUILT IN 1901 IN THE NEO-GOTHIC STYLE WITH SOME ELEMENTS OF ART NOUEVAU, ORIGINALLY IT WAS A VILLA OF A DIRECTOR OF “HUTY KRÓLEWSKIEJ” STEEL WORKS, REG. NO. A/307/10

53. CHOPINA ST. 10 – BANK BUILDING – BUILT IN 1927 IN THE EXPRESSIONIST STYLE BASED ON ST. SZCZĘŚNIAK’S DESIGN

55. DĄBROWSKIEGO ST. 36 – SCHOOL BUILD� ING – BUILT IN 1932 IN THE FUNCTIONAL STYLE, ORIGINALLY IT WAS A SCHOOL FOR GERMAN MINORITY – EICHENDORFFSCHULE, REG. NO. A/318/10

75. POWSTAŃCÓW ST. 32 – BURGHER TENE� MENT – BUILT IN 1902 IN THE HISTORIC STYLE WITH SOME ART NOUVEAU ELEMENTS BASED ON GUSTAV KOCH’S DESIGN, THERE IS A RELIEF REPRESENTING THE ART ALLEGORY ON THE ELEVATION

80. ŚWIĘTEJ BARBARY ST. 1 – THE OLDEST RESIDENTIAL BUILDING IN KLIMCOWCA AREA – BUILT IN 1855, WALENTY SKALBANIA WAS ITS FIRST OWNER

99. ALEJA ŻYRAFY (GIRAFFE AVENUE) – SCULPTURE – GIRAFFE – CREATED IN 1963 OF LEOPOLD PĘDZIALEK AND LESZEK DUTKA’S AUTHORSHIP, CONCRETE, POLYCHROME MADE AT ETERPRISE OF TECHNOLOGY SERVICES, REG. NO. B/206/11

100. PROMENADA GENERAŁA ZIĘTKA PROM� ENADE – A COMPLEX OF GATE AND ELEMENTS OF FENCE OF NON-EXISTING RESIDENCE OF THE DONNERSMARCS IN ŚWIERKLANIEC – BUILT IN 1876 IN NEO-BAROQUE STYLE BASED ON HECTOR LEFUELA’S DESIGN FROM VESAILLES, THE STRUCTURE WAS TRANSFERRED TO CHORZÓW IN 1958, REG. NO. B/626/92

www.chorzow.eu

zabytkowe obiekty sportowe i rekreacyjne

www.zabytkichorzowa.eu

zabytkowe obiekty starochorzowskie zabytkowe obiekty małej architektury

Autorzy tekstów: Roman Liczba, Henryk Mercik Zdjęcia: Piotr Rębacz ©

zabytkowe obiekty królewskohuckie

21. SZCZĘŚĆ BOŻE ST. – THE MARIAN CO� LUMN OF SO CALLED “PANIENKA” (MARY) – BUILT IN 1870 FOUNDED BY THE SZAFRAŃCYS FAMILY AS A FULLY MALLEABLE SCULPTURE OF HOLLY MOTHER IMMACULATE IN ACCORDANCE WITH TEXT OF APOCALYPSE OF SAINT JOHN (AP. 12,1)

98. RACJONALIZATORÓW ST. – RACJONALI� ZATORÓW ST. – A COMPLEX OF WORKERS’ HOUSES - BUILD AT THE TURN OF THE 19TH AND 20TH CENTURIES BISMARCK STEEL WORKS WAS THE INVESTOR

Wydawca: Urząd Miasta Chorzów Rynek 1 41-500 Chorzów tel. 32 / 214 12 61 fax 32 / 241 24 59 e-mail: mkz@chorzow.eu

zabytkowe obiekty użytecznosci publicznej

74. DĄBROWSKIEGO ST. 104 – THE HOLY SPIR� IT’S ROMAN CATHOLIC CHURCH – BUILT IN 1963 IN THE MODERNISTIC STYLE BASE ON JERZY AND ZYGMUNT WINNICKIS’ AND AS WELL AS MIECZYSŁAW KRÓL’S

44. 12. MARII KONOPNICKIEJ ST. 1 – THE BUILD� ING OF THE FORMER „GRAF REDEN” HOTEL – BUILT IN 1900 IN THE ECLECTIC STYLE WITH SOME NEO-GOTHIC ELEMENTS BASED ON OTTO MUCK’S DESIGN

94. GRANICZNA ST. – CEMENTARY CROSS – PUT UP ON THE 1ST OF NOVEMBER 1937 OF WOJCIECH MIGOCKI AUTHORSHIP, ORIGINALLY THERE WAS AN INSCRIPTION “19141921 VETERANS IN HONOUR OF THE FALLEN” AT ITS BOTTOM

“The best navigation system to monuments of Chorzów - system of cultural information as a way to create a positive image of the city”

85. FARNA ST. 7 – SCHOOL BUILDING – BUILT IN THE YEARS 1931 – 1935 IN THE FUNCTIONAL STYLE BASED ON KAROL SHAYER’S AND ANTONI S. OLSZEWSKI’S DESIGN, ORIGINALLY IT WAS FOR MAINSTREAM SCHOOLS – BOYS’ AND GIRLS’

56. SOBIESKIEGO ST. 20 – BURGHER TENE� MENT – BUILT IN 1903 IN THE ART NOUVEAU STYLE

34 35

57. ��������������� PLAC JANA MATE� JKI (JAN MATEJKO SQUARE) – “A BOY WITH A SWAN” SCULPTURE, CAST IN IRON, BASED ON TEODOR ERDMAN KALIDE’S MODEL MADE IN 1834 REG. NO. B/05/92

76. URBANOWICZA/ŻWIRKI I WIGURY STREETS – PARK OF ROSES – ESTABLISHED IN THE YEARS 1926 – 1930, THERE IS A SCULPTURE OF MOTHER WHICH DATES BACK TO 1979 OF ANDRZEJ SZCZEPANIEC AUTHORHIP, IT WAS RENOVATED AT THE END OF 20TH CENTURY

58. DĄBROWSKIEGO ST. 34 – SCHOOL BUILD� ING – BUILT IN THE YEARS 1906 - 1907 IN THE ECLECTIC STYLE WITH SOME NEO-GOTHIC, NEOBAROQUE AND ART NOUVEAU ELEMENTS BASED ON RUDOLF ZIOLKA’S DESIGN, ORIGINALLY IT WAS A GIRLS ONLY SECONDARY SCHOOL – CECILIENSCHULE, REG. NO. A/1267/81

37

86. STEFANA BATOREGO ST. 6 – PUBLIC UTILITY FACILITY – BUILT IN 1906 IN THE ART NOUVEAU STYLE WITH SOME ECLECTIC ELEMENTS BASED ON RUDOLF ZIOLKA’S DESIGN, ORININALLY IT WAS A CATHOLIC GIRLS’ ONLY SCHOOL BUT ACCORDING TO THE ASSUMPTION AS THE TWOPART SCHOOL FOR BOYS AND GIRLS

38

78. CHEMICAL COMPANYS „HAJDUKI” HEAD� QUARTERS - BUILT IN 1898 IN THE ECLECTIC STYLE, ORIGINALLY IT WAS A „RUETGERS” COMPANYS HEADQUARTERS

44

42

39

82. RATUSZOWA ST. 3 – TOWN HALL BUILD� ING OF BISMARKHUTTE/WIELKIE HAJDUKI DISTRICT – BUILT IN THE YEARS 1909 – 1911 IN THE NEO-BAROQUE STYLE BASED ON DOMINIK DRESCHER’S DESIGN, REG. NO. A/113/04

43

41 40

77. ARMII KRAJOWEJ ST. 10-12 – SCHOOL BUILD� ING – BUILT IN 1905 IN THE HISTORIC STYLE BASED ON ARTHUR NIESTROJ’S DESIGN, ORIGINALLY IT WAS A MAINSTREAM SCHOOL

36

81. ARMII KRAJOWEJ ST. 46 – RAILWAY STATION – BUILT IN 1913 IN THE MODERNISTIC STYLE

45 49

48 87. DYREKCYJNA ST. 3 – SCHOOL BUILDING – BUILT IN 1909 IN THE HISTORIC STYLE WITH SOME ART NOUVEAU ELEMENTS BASED ON ZOMEYA’S DESIGN

47

46 50

83. KALINY 61 – SCHOOL BUILDING – BUILT IN 1893 IN THE HISTORIC STYLE BASED ON ARTHUR NIESTROJ’S DESIGN, ORIGINALLY IT WAS BOY’S ONLY MAINSTREAM SCHOOL

51 52 54

88. DŁUGA ST. 32 – SAINT OF THE HOLIEST HEART OF LORD JUESUS’S ROMAN CATHOLIC CHURCH – BUILT IN THE YEARS 1938 – 1939 IN THE MODERNISTIC STYLE BASED ON HENRYKA GAMBIEC’S DESIGN FROM KATOWICE

56

55

75

53 57

58 61

59

63

60

62

67

65

84. PLAC OLIMPIJCZYKA NOWARY – TENEMENT BUILDING – BUILT IN 1904 IN THE ART NOUVEAU STYLE BASED ON ARTHUR NIESROJ’S DESIGN

54. RESIDENCE - DOBRODZIEŃSKA STR. 13 BUILT IN 1938 IN THE FUNCTIONAL STYLE BASED ON THE BRUNON GLOGOSA’S DESIGN 59. WOLNOŚCI ST. 51 – SAINT SILESIAN JAD� WIGA’S ROMAN CATHOLIC CHURCH – BUILT IN THE YEARS 1873 – 1874 IN THE NEO-ROMANESQUE STYLE AND EXTENDED BY SIDE NAVE IN 1889 BASED ON PAUL JACKISCH’S DESIGN FROM BYTOM AND EXTENDED BY TWO SIDE NAVES AND POSTAL VESIBULE WITH ORGAN CHOIR IN 1908 BASED ON LUDWIG SCHNEIDER’S DESIGN FROM GLIWICE

79. CICHA ST. 6 – THE MAIN STAND OF HKS “RUCH” – BUILT IN 1937 BASED ON TEODOR CHECH’S DESIGN IN THE MODERNISTIC STYLE, THE CANOPY OF STEEL STRUCTURE WITH NO SUPPORTING PILLARS

89.DYREKCYJNA ST. 6 – STEEL WORKS HEAD OFFICE – BUILT IN 1915 IN THE MODERNISTIC STYLE, ORIGINALLY IT WAS THE HEAD OFFICE OF “BISMARCK” STEEL WORKS

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013


„Das beste Navigationssystem über die Sehenswürdigkeiten von Chorzow – das Kulturinformationssystem als eine Art und Weise der Imagepflege der Stadt“

1

2

5 3

4

7 6 8

9 12

10 11 14 15

17

20

16

21

19

13 18

23

22

28

29

27

26

34 35

40 42 39

30

31

47

46 50

51 52

64

66

65

70

53 56 57

58 55

60 67

49

48

71

61

59

33

24

69

44

45

54

75

25

43

37 41

38 32

36

63

62 67 68

73

72 76

74

54

79

77

78

80

82

92

100

81

88 84

99

86 87

83

90 85

89

91

93

95

96

97

98

94

34 35

36

37 38

43

41 40

44

42

39

45 49

48 47

46 50

51 52 54

56

55

75

58 61

59

63

60

62

67 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

53

65

57


1. KATOWICKA STRASSE 168 – KAMPFBUNKER DER WIDERSTANDSPOSITION „ŁAGIEWNIKI” AUF DEM FESTUNGSGEBIET „ŚLĄSK” – ERRICHTET 1936, EIN UNTERIRDISCHES, ZWEIGESCHOSSIGES FORTIFIKATIONSOBJEKT

2. GŁÓWNA STRASSE 21 – SCHULGEBÄUDE – ERBAUT 1938 NACH DEM ENTWURF VON TADEUSZ MICHEJDA ASU KATTOWITZ IM MODERNISTISCHEN STIL 3. ŁAGIEWNICKA STRASSE 17 – RÖMISCH – KATHOLISCHE KIRCHE DES HL. JOSEF – ERRICHTET IN DEN JAHREN 1904 – 1907 IM NEUROMANISCHEN STIL NACH DEM ENTWURF VON JOSEF SCHMITZ ASU NÜRNBERG, REG. NR. A/311/10

6. PLAC ŚWIĘTEGO JANA – BAUERGEBÄUDE – EIN TEIL DER DÖRFLICHEN BEBAUUNG DER ALTEN KÖNIGSHÜTTE AUS DEM XIX. JH., REG. NR. A/1200/72 7. PLAC ŚWIĘTEGO JANA – KAPELLE ZUM HEILIGEN JOHANNES NEPOMUK – ERBAUT 1899 IM NEUGOTISCHEN STIL NACH DEM ENTWURF VON FRANZ WIECZOREK; AN DER STELLE DES CHORRAUMES DER EHEMALIGEN KIRCHE

8. ŚWIĘTEGO PIOTRA STRASSE 1 - SCHULGEBÄUDE – ERBAUT IN DEN JAHREN 1909 – 1910 IM MODERNISTISCHEN STIL; URSPRÜNGLICH OBERREALSCHULE 9. PLAC ADAMA MICKIEWICZA – ADAM MICKIEWICZ – DENKMAL – ENTHÜLLT AM 18. MAI 1958, EIN WERK VON RAINHOLD TOMASZ DOMIN

4. ŁAGIEWNICKA STRASSE 18 – SCHULGEBÄUDE – ERBAUT 1906 IM SEZESIONSSTIL MIT EKLEKTISCHEN ELEMENTEN NACH DEM ENTWURF VON RUDOLF ZIOLKO; URSPRÜNGLICH EINE KATHOLISCHE SCHULE FÜR MÄDCHEN, KONZIPIERT ALS ZWEITEILIGE SCHULE FÜR JUNGEN UND MÄDCHEN 5. ������������ KRZYŻOWA/KATOWICKA STRASSEN – KREUZ AUF DEM WEG – AUFGESTELLT IM JAHRE 1806 MIT DER FIGUR SCHMERZHAFTE GOTTESMUTTER GESTIFTET VON DEN EINWOHNERN VON PNIOKI

16. 3 MAJA STRASSE 18 – RÖMISCH – KATHOLISCHE KIRCHE DER HEILIGEN BARBARA – ERRICHTET 1852 IM NEUGOTISCHEN STIL ALS EINSCHIFFIGES, TURMLOSES GEBÄUDE, IM JAHRE 1859 WURDEN DIE SEITENSCHIFFE UND EIN TURM ANGEBAUT; ENTGÜLTIGER AUSBAU ERFOLGTE IN DEN JAHREN 1894 – 1896 NACH DEM ENTWURF VON PAUL JACKISCH AUS BEUTHEN, REG. NR. A/1235/78

17. KALIDEGO – STRASSE 1 – WOHNGEBÄUDE UNTER DER PATENSCHAFT DER HÜTTE – ERBAUT ENDE XVIII JH. , INVESTITIONSTRÄGER WAR DIE „KÖNIGSHÜTTE“, REG. NR. A/1203/73

18. KATOWICKA STRASSE 115 – WOHN – UND DIENSTLEISTUNGSGEBÄUDE – GEBAUT IN DEN JAHREN 1938 – 1940 IM FUNKTIONALISTISCHEN STIL; URSPRÜNGLICH DER SITZ DER STÄDTISCHEN ELEKTRO – UND KANALISATIONSWERKE

19. KATOWICKA STRASSE 96 – EVANGELISCH – AUGSBURGISCHE ELISABETH - KIRCHE – ERRICHTET IN DEN JAHREN 1840 – 1844 IM NEUGOTISCHEN STIL NACH DEM ENTWURF VON AUGUST SOLLER ASU BERLIN, REG. NR. A/1201/72 20. METALOWCÓW STRASSE – GRABMAL VON WILHELM WAGNER – ENTHÜLLT 1900, EIN WERK VON B. BARTH AUS GLEIWITZ, SCHWARZER GRANIT

11. KALIDEGO STRASSE – GEBÄUDEKOMPLEX UNTER DER PATENSCHAFT DER HÜTTE 12. BOŻOGROBCÓW STRASSE 31 - RÖMISCH – KATHOLISCHE KIRCHE DER HEILIGEN MARIA MAGDALENA – ERRICHTET IN DEN JAHREN 1889 – 1892 IM NEUGOTISCHEN STIL NACH DEM ENTWURF VON JOSEF EBERS AUS BRESLAU, REG. NR. A/206/07

13. 3 MAJA STRASSE 103 – WOHNGEBÄUDE – GEBAUT 1925 NACHD EM ENTWURF VON R. MATHEI IM MODERNISTISCHEN STIL. INVESTITIONSTRÄGER WAR DIE GESELLSCHAFT FÜR BETREUUNG DER FLÜCHTLINGE POLNISCHER STAATSANGEHÖRIGKEIT AUS DEUTSCHEN UND TSCHECHISCHEN GEBIETEN IN KATTOWITZ. AUF DER SÜDLICHEN WAND EINE MOSAIK MIT BERGBAUSYMBOLEN, AUSGEFÜHRT IN DER NACHKRIEGSPERIODE 14. MAJA – STRASSE 18/20 – GRABMAL VON JULIUSZ LIGOŃ – ENTHÜLLT AM 25. APRIL 1949, EIN WERK VON RAINHOLD TOMASZ DOMIN

31. WANDY STRASSE 66 – SCHULGEBÄUDE – ERRICHTET 1904 IM NEUGOTISCHEN STIL; URSPRÜNGLICH EIN ALTERSHEIM, ANSCHLIESSEND EIN KLEINKINDERHEIM, REG. NR. A/1639/97 32. WANDY STRASSE 64 A – RÖMISCH – KATHOLISCHE KIRCHE ZUM HL. FLORIAN – ERRICHTET IN DEN JAHREN 1948 – 1961 IM MODERNISTISCHEN STIL NACH DEM ENTWURF VON WOJCIECH MIGOCKI AUS KATTOWITZ; SEIT 2001 DAS SANKTUARIUM DES HEILIGEN FLORIAN

33. STRZELCÓW BYTOMSKICH STRASSE 11 – KOMPLEX VON KRANKENHUAS - PAVILLONEN IM GRÜNEN – ERRICHTET IN DEN JAHREN 1866 – 1973. DER HAUPTTEIL DES KOMPLEXES WURDE IN DEN JAHREN 1902 – 1908 IM SEZESIONSSTIL NACH DEM ENTWURF VON ARNOLD HARTMANN AUS BERLIN GEGRÜNDET; URSPRÜNGLICH EIN KRANKENHAUS DER BRACKA-GESELLSCHAFT – KNAPPSCHAFTSLAZARETT, REG. NR. A/1357/85

34. POCZTOWA STRASSE 1 – POSTGEBÄUDE – ERRICHTET IN DEN JAHREN 1891 – 1892 IM NEUGOTISCHEN STIL NACH DEM ENTWURF VON J. SCHUBERT, AUSGEBAUT 1911 NACH DEM ENTWURF VON F. NHAGEN, REG. NR. A/1327/84

10. STALMACHA STRASSE – KOMPLEX VON GENOSSENSCHAFTSGEBÄUDEN – ERRICHTET IN DEN JAHREN 1914 – 1916 IM MODERNISTISCHEN STIL NACH DEM ENTWURF VON FRITZ MEISTER

21. SZCZĘŚĆ BOŻE – MARIENSÄULE DIE S.G. „JUNGFRAU“ – ERBAUT 1870, GESTIFTET VON DER SZAFRANIEC – FAMILIE, VOLLPLASTISCHE SKULPTUR DER GOTTESMUTTER UNBEFLECKTE EMPFÄNGNIS NACH DEM TEXT DER JOHANNES – APOKALYPSE (AP. 12,1)

15. 3 MAJA STRASSE 22 – SCHULGEBÄUDE – ERRICHTET 1929 IM FUNKTIONALISTISCHEN STIL NACH DEM ENTWURF VON W. SOBOŃ; URSPRÜNGLICH EINE VOLKSSCHULE FÜR JUNGEN UND MÄDCHEN

26. PLAC PIASTOWSKI 8 – BÜRGERHAUS – ERBAUT IN DEN JAHREN 1925 – 1926 IM MODERNISTISCHEN STIL MIT EXPRESSIONISTISCHEN ELEMENTEN 27. ������������� PLAC PIASTOWSKI – KAPELLE DER ERHÖHUNG DES HEILIGEN KREUZES – ERBAUT IN DEN JAHREN 1925 – 1926 IM NEUBAROCKSTIL NACH DEM ENTWURF VON OTTO URBAŃCZYK AUS SIEMIANOWITZ – LAURAHÜTTE

22. SIEMIANOWICKA STRASSE 55 – KOMPLEX VON GRUBENGEBÄUDEN – ERBAUT IN DEN JAHREN 1913 – 1914 IM NEUGOTISCHEN STIL NACH DEM ENTWURF VON TSCHENTSCHER, REG. NR. A/1249/81

23. KRAKUSA STRASSE 3 – KOMPLEX VON GEBÄUDEN DES STÄDTISCHEN SCHLACHTHOFES – GEBAUT IN DEN JAHREN 1900 – 1901 IM NEUGOTISCHEN STIL, REG. NR. A/1358/85

24. KOŚCIUSZKI STRASSE – BAUKOMPLEX DER EHEMALIGEN STEINKOHLENGRUBE „PRÄSIDENT“ IM BEREICH DES EHEMALIGEN OSTFELDES DER HISTORISCHEN „KÖNIGSGRUBE“ AUS DEM JAHRE 1791 – DER AUFSCHLUSS DES OSTFELDES ERFOLGTE 1844 DURCH EINE AUSHÖHLUNG DES„HEDWIG“- SCHACHTES. DER LETZTE WAGEN KOHLE WURDE 1995 ZU TAGE GEBRACHT. 25. KOŚCIUSZKI STRASSE – FÖRDERTURM DER „PRÄSIDENT“ - SCHACHT – ERBAUT 1933 IM FUNKTIONALISTISCHEN STIL NACH DEM ENTWURF VON RYSZARD HEILEMAN AUS KATTOWITZ, REG. NR.A/228/08

35. ��������������� WOLNOŚCI STRASSE 3 - BÜRGERHAUS - ERBAUT IN DEN JAHREN 1900 – 1901 IM HISTORISCHEN STIL MIT ELEMENTEN DER SEZESSION NACH DEM ENTWURF VON GUSTAV KOCH

46. WOLNOŚCI STRASSE 44 – VILLA – GEBAUT 1871 IM NEURENAISSANCE – STIL NACH DEM ENTWURF VON GORETZKI 47. POWSTAŃCÓW STRASSE 18 – BÜRGERHAUS – GEBAUT 1897 IM EKLEKTISCHEN STIL MIT NEURENAISSANCE – ELEMENTEN NACH DEM ENTWURF VON OTTO MUCKE MIT EINEM GASTRONOMISCHEN LOKAL IM ERDGESCHOSS. REG. NR. A/1474/92

48. POWSTAŃCÓW STRASSE 13 – EVANGELISCH – AUSG BURG ISC HE MARTINS LUTHER – KIRCHE, GEBAUT 1898 IM NEUGOTHISCHEN STIL ENTWORFEN VON LUDWIG BOTTGER AUS BERLIN, REG. NR. A/244/09 28. PIASTOWSKI PLATZ 17 – RATHAUSGEBÄUDE DER GEMEINDE KÖNIGSHÜTTE – ERBAUT IN DEN JAHREN 1924 – 1925 ALS MODERNISTISCHER BAU MIT KLASSIZISTISCHEN ELEMENTEN

29. PLAC PIASTOWSKI 19 – DAS GEBÄUDE DES EHEMALIGEN KRANKENHAUSES – ERBAUT 1904 IM HISTORISCHEN STIL MIT NEUGOTISCHEN ELEMENTEN; URSPRÜNGLICH EIN GEMEINDELAZARET

30. 75 PUŁKU PIECHOTY – STRASSE – MILITÄRKOMPLEX – GEBAUT 1933 IM MODERNISTISCHEN STIL NACH DEM ENTWURF VON WITOLD CZECZOTT; URSPRÜNGLICH KASERNE DES 75. INFANTERIEREGIMENTS DER POLNISCHEN ARMEE

49. DĄBROWSKIEGO STRASSE 3 – ALLGEMEINNÜTZLICHE EINRICHTUNG – ERBAUT 1904 IM SEZESSIOSSTIL MIT EKLEKTISCHEN ELEMENTEN NACH DEM ENTWURF VON RUDOLF ZIOLKO; URSPRÜNGLICH DER SITZ DER „REICHSBANK“

50. ZJEDNOCZENIA STRASSE 1 – HOCHHAUS – GEBAUT 1936 IM FUNKTIONALISTISCHEN STIL NACH DEM ENTWURF VON STANISŁAW TABEŃSKI; URSPRÜNGLICH GAB ES IM UNTEREN GEBÄUDETEIL DEN SITZ DER KOMMUNALEN SPARKASSE, REG. NR. A/1647/97

36. KATOWICKA STRASSE 72 – ALLGEMEINNÜTZLICHE EINRICHTUNG – ERBAUT 1892 IM HISTORISCHEN STIL MIT DEN NEURENAISSANCE – ELEMENTEN; URSPRÜNGLICH DER SITZ DER „KÖNIGLICHEN BERGINSPEKTION“, IN DEN JAHREN 1922 – 1939 DER SITZ DER POLNISCH – FRANZÖSISCHEN GESELLSCHAFT „SKARBOFERM“

41. POWSTAŃCÓW 1 - BÜRGERHAUS – ERRICHTET 1894 IM HISTORISCHEN STIL, URSPRÜNGLICH EIN HOTEL IM PARK „PARKHOTEL“

42. POWSTAŃCÓW STRASSE 6 - SCHULGEBÄUDE – ERBAUT 1891 IM HISTORISCHEN STIL MIT NEURENAISSANCE – ELEMENTEN; URSPRÜNGLICH EIN GYMNASIUM FÜR JUNGEN 37. MARKTPLATZ 1 – STADTRATHAUS - ERRICHTET IN DEN JAHREN 1874 – 1876 IM HISTORISCHEN STIL MIT NEURENAISSANCE – UND MANIERISTISCHEN ELEMENTEN, UM – UND AUSGEBAUT IN DEN JAHREN 1927 – 1929 IM FUNKTIONALISTISCHEN STIL NACH DEM ENTWURF VON KAROL SCHAYER UND W. EYSYMONT 38. WOLNOŚCI STRASSE 22 – BÜRGERHAUS – ERBAUT 1907 IM SEZESIONSSTIL NACH DEM ENTWURF VON FRANZ WIECZOREK, AM HAUSGIEBEL EINE WAPPENKARTUSCHE MIT DER ESKULAPSCHLANGE, GEHALTEN VON ZWEI LÖWEN; URSPRÜNGLICH BEFAND SICH IM ERDGESCHOSS EINE APOTHEKE 39. WOLNOŚCI STRASSE 29 – BÜRGERHAUS – ERBAUT 1910 IM SEZESSIONSSTIL NACH DEM ENTWURF VON FRANZ WIECZOREK, ZWISCHEN DEN FENSTERN FLACHGESCHNITZTE DARSTELLUNG DER HANDELSALLEGORIEN

43.SZABATOWSKIEGO STRASSE 1 – BÜRGERHAUS – ERBAUT IN DEN JAHREN 1904 – 1907 IM SEZESSIONSSTIL NACH DEM ENTWURF VON FRITZ MEISTER; ÜBER DEM EHEMALIGEN EINGANG EINE SKULPTUR VON JOHANNES GUTENBERG AUSGEFÜHRT 1907 VON IGNACY ENGELBERG BLASZKE, URSPRÜNGLICH DRUCKEREI UND REDAKTION DER ZEITUNG „KÖNIGSHÜTTER TAGEBLATT“

44. MARII KONOPNICKIEJ STRASSE 1 – GEBÄUDE DES EHEMALIGEN HOTELS „GRAF REDEN“ – ERBAUT 1900 IM EKLEKTISCHEN STIL MIT NEUGOTISCHEN ELEMENTEN NACH DEM ENTWURF VON OTTO MUCKE

61. KOPERNIKA STRASSE 1 - RÖMISCH – KATHOLISCHE KIRCHE DES HL. ANTONI PADEWSKI – ERBAUT IN DEN JAHREN 1931 – 1934 IM MODERNISTISCHEN STIL NACH DEM ENTWURF VON ADAM BALLENSTAEDT AUS POSEN, REG. NR. A/1482/92

66. KOMPLEX VON ARBEITERHÄUSERN, HAJDASTR. WURDEN IN DEN JAHREN 1920 - 1921 IM MODERNISTISCHEN STIL DURCH DIE KÖNIGSGRUBE GEBAUT 67. CMENTARNA STRASSE – FRIEDHOFSKAPELLE – GEBAUT 1898 IM NEUGOTISCHEN STIL NACH DEM ENTWURF VON LUDWIG SCHNEIDER AUS GLEIWITZ, REG. NR A/242/09

62. DĄBROWSKIEGO STRASSE 41 - SCHULGEBÄUDE – GEBAUT 1912 IM FRÜHMODERNISTISCHEN STIL

63. ZJEDNOCZENIA STRASSE 10 – KRANKENHAUSKOMPLEX - ERBAUT 1904 IM STIL DER NORDISCHEN NEURENAISSANCE, REG. NR. A/1326/84

64. DAS SCHULGEBÄUDE - DĄBROWSKIEGO STR. 56 – WURDE 902 IM JUGENDSTIL MIT EKLEKTISCHEN ELEMENTEN GEBAUT. URSPRÜNGLICH DIENTE ALS SCHULE FÜR JUNGEN UND MÄDCHEN.

71..PARKOWA/LWOWSKA/MOŚCICKIEGO STRASSEN – PARK AUF DEM REDEN-BERG – GEGRÜNDET IM JAHRE 1874, AUSGEBAUT UM DIE WENDE XIX UND XX JH. AUF DEM PARKGEBIET BEFAND SICH IN DEN JAHREN 1853 – 1945 DAS DENKMAL VON FRIEDRICH WILHELM DEM GRAFEN VON REDEN. 1913 WURDE HIER EIN HOTEL MIT RESTAURANT GEBAUT.

72. ALEJA ŁANI – GALERIE DER SCHLESISCHEN SKULPTUR – SKULPTURGRUPPEN ENTSTANDEN WÄHREND DER KUNSTWERKSTÄTTEN UNTER FREIEM HIMMEL, DIE IN DEN JAHREN 1963 – 1983 STATTFANDEN

68. URBANOWICZA STRASSE 2 – SCHULGEBÄUDE – GEBAUT 1930 IM FUNKTIONALISTISCHEN STIL NACH DEM ENTWURF VON KAROL SCHAYER UND ANTONI S. OLSZEWSKI, URSPRÜNGLICH DAS KOMMUNALE INSTITUT FÜR HANDELSBILDUNG 69. MARII KONOPNICKIEJ STRASSE – RÖMISCH – KATHOLISCHE KIRCHE ZUM HL. LORENZ – ERRICHTET 1599 IN KNURÓW ALS SPÄTGOTHISCHES GEBÄUDE, IN DEN JAHREN 1935 – 1938 NACH CHORZÓW (KÖNIGSHÜTTE) VERLEGT. DIE INNENAUSTATTUNG IM BAROCKSTIL, REG. NR. A/1199/72

73. ALEJA PLANETARIUM – SCHLESISCHES NIKOLAUS - KOPERNIKUS PLANETARIUM UND ASTRONOMISCHES OBSERVATORIUM – ERRICHTET IN DEN JAHREN 1953 – 1955 IM MODERNISTISCHEN STIL MIT SOZREALISTISCHEN ELEMENTEN NACH DEM ENTWURF VON ZBIGNIEW SOLAWA AUS KRAKAU

74. DĄBROWSKIEGO STRASSE 104 – RÖMISCH – KATHOLISCHE HEILIG – GEIST – KIRCHE – ERRICHTET 1963 IM MODERNISTISCHEN STIL NACH DEM ENTWURF VON JERZY NND ZYGMUNT WINNICKI SOWIE VON MIECZYSŁAW KRÓL

91. FARNA STRASSE 3 – RÖMISCH – KATHOLISCHE KIRCHE MARIA HIMMELFAHRT – ERBAUT IN DEN JAHREN 1898 – 1901 IM NEUGOTHISCHEN STIL NACH DEM ENTWURF VON LUDWIG SCHNEIDER AUS GLEIWITZ, REG. NR. A/282/09

95. GRANICZNA STRASE 16 – GEBÄUDEKOMPLEX UNTER DER PATENSCHEFT DER HÜTTE – ERBAUT 1920 IM MODERNISTISCHEN STIL NACH DEM ENTWURF VON ARTHUR JUNG. INVESTITIONSTRÄGER WAR DIE „BISMARCK“ HÜTTE

92. STALOWA/SZPITALNA STRASSEN – KOMPLEX VON INDUSTRIEGEBÄUDEN DER „BATORY“ HÜTTE – BIS 1939 EIGENTUM DER IM JAHRE 1972 GEGRÜNDETEN UND 1873 IN BETRIEB GESETZTEN „BISMARCK“ HÜTTE

96. STEFANA BATOREGO STRASSE 44 – VILLA – ERBAUT 1906 IM SEZESSIONSTIL NACH DEM ENTWURF VON IGNATZ GRUNFELD, URSPRÜNGLICH DIE VILLA DES DIREKTORS DER „BISMARCK“ HÜTTE, REG. NR. A/193/06

93. INWALIDZKA STRASSE 5 - STRASSENBAHNABSTELLHALLE – ERBAUT IN DEN JAHREN 1929 – 1931 IM FUNKTIONLISTISCHEN STIL, AUSGEBAUT IN DEN JAHREN 1942 – 1944

97. STEFANA BATOREGO STRASSE 35 – VILLA – ERRICHTET 1916 IM STIL DES MODERNISMUS MIT NEURENAISSANCE – ELEMENTEN NACH DEM ENTWURF VON ARTHUR JUNG; URSPRÜNGLICH DIE VILLA DES DIREKTORS DER „BISMARCK“ HÜTTE

94. GRANICZNA STRASSE – FRIEDHOFSKREUZ – AUFGESTELLT AM 1. NOVEMBER 1937, EIN WERK VON WOJCIECH MIGOCKI; URSPRÜNGLICH HATTE MAN AM FUSSE DIE INSCHRIFT „KOMBATTANTEN 1914 – 1921 ZU EHREN DER GEFALLENEN“ ANGEBRACHT

zabytkowe obiekty przemysłowe

Wydawca: Urząd Miasta Chorzów Rynek 1 41-500 Chorzów tel. 32 / 214 12 61 fax 32 / 241 24 59 e-mail: mkz@chorzow.eu

51. SOBIESKIEGO STRASSE 8 – BÜRGERHAUS – ERRICHTET 1900 IM EKLEKTISCHEN STIL MIT NEUGOTISCHEN ELEMENTEN NACH DEM ENTWURF VON WILHELM HAUPT AUS BERLIN; URSPRÜNGLICH GAB ES IM ERDGESCHOSS EINE BANK

zabytkowe obiekty wielokulturowe

45. POWSTAŃCÓW/DĄBROWSKIEGO STRASSE – HÜTTENPARK – WURDE IN DEN JAHREN 1870 - 1872 GEGRÜNDET UND SPÄTER IN DEN JAHREN 1890-1895 AUSGEBAUT. INVESTITIONSTRÄGER WAR DIE „KÖNIGSHÜTTE“, REG. NR. A/49/01

65. DĄBROWSKIEGO STRASSE 45 – GEBÄUDE DER SOZIALEN VERSICHERUNGSANSTALT – GEBAUT IN DEN JAHREN 1925 – 1927 IM MODERNISTISCHEN STIL MIT KLASSIZISTISCHEN ELEMENTEN NACH DEM ENTWURF VON RUDOLF ZIOLKO

zabytkowe obiekty sakralne 70. PARKOWA STRASSE – BUNKER – ER HATTE DIE FUNKTION DES FÜHRUNGSZENTRUMS DER KÖNIGSHÜTTER STRECKE AUF DEM FESTUNGSGEBIET „ŚLĄSK” ERFÜLLEN SOLLEN – ERBAUT 1938, UNTERIRDISCHE, ZWEIGESCHOSSIGE FORTIFIKATIONSANLAGE

zabytkowe obiekty szkolne zabytkowe obiekty modernistyczne 75. POWSTAŃCÓW STRASSE 32 – BÜRGERHAUS – ERRICHTET 1902 IM HISTORISCHEN STIL MIT DEN ELEMENTEN DER SEZESSION NACH DEM ENTWURF VON GUSTAV KOCH, AUF DER FASSADE EIN FLACHRELIEF MIT DER ALLEGORIE DER KUNST

57. PLAC JANA MATEJKI – SKULPTUR „JUNGE MIT DEM SCHWAN“ ENTSTAND AM 1834 ALS WERK VON RAINHOLD TOMASZ DOMIN. REG. NR. B/05/92 52. SOBIESKIEGO STRASSE 13 – VILLA – ERBAUT 1901 IM NEUGOTISCHEN STIL MIT SEZESSIONSELEMENTEN, URSPRÜNGLICH DIE VILLA DES DIREKTORS DER „KÖNIGSHÜTTE“, REG. NR. A/307/10

76. URBANOWICZA/ŻWIRKI I WIGURY – STRASSEN - ROSENPARK – GEGRÜNDET IN DEN JAHREN 1926 – 1930, AM EINGANG DIE SKULPTUR DER GOTTESMUTTER MIT KIND AUS DEM JAHR 1979, EIN WERK VON ANDRZEJ SZCZEPANIEC, REVITALISIERT ENDE XX JH.

77. ARMII KRAJOWEJ STRASSE 10 – 12 – SCHULGEBÄUDE – ERBAUT 1905 IM HISTORISCHEN STIL NACH DEM ENTWURF VON ARTHUR NIESTROJ; URSPRÜNGLICH EINE VOLKSSCHULE

81. ARMII KRAJOWEJ STRASSE 46 – BAHNHOF – ERBAUT 1913 IM MODERNISTISCHEN STIL

82. RATUSZOWA STRASSE 3 – RATHAUSGEBÄUDE DER GEMEINDE BISMARCKHÜTTE/HAJDUKI WIELKIE – ERBAUT IN DEN JAHREN 1909 – 1911 IM NEUBAROCK – STIL NACH DEM ENTWURF VON DOMINIK DRESCHER, REG. NR. A/113/04

www.zabytkichorzowa.eu

zabytkowe obiekty starochorzowskie zabytkowe obiekty małej architektury

Autorzy tekstów: Roman Liczba, Henryk Mercik Zdjęcia: Piotr Rębacz ©

zabytkowe obiekty królewskohuckie

„Das beste Navigationssystem über die Sehenswürdigkeiten von Chorzow – das Kulturinformationssystem als eine Art und Weise der Imagepflege der Stadt“

86. STEFANA BATOREGO – STRASSE 6 – ALLGEMEINNÜTZLICHE EINRICHTUNG – ERBAUT 1906 IM SEZESSIONSSTIL MIT EKLEKTISCHEN ELEMENTEN NACH DEM ENTWURF VON RUDOLF ZIOLKO; URSPRÜNGLICH EINE KATHOLISCHE SCHULE FÜR MÄDCHEN, PLANMÄSSIG ZWEITEILIGE SCHULE FÜR JUNGEN UND MÄDCHEN

34 35

38

54. EINFAMILIENHAUS - DOBRODZIEŃSKA STR. 13 WURDE 1938 IM FUNKTIONALISTISCHEN STIL NACH DEM ENTWURF VON BRUNON GLOGOSA GEBAUT.

55. DĄBROWSKIEGO STRASSE 36 – SCHULGEBÄUDE - ERBAUT 1932 IM FUNKTIONALISTISCHEN STIL, URSPRÜNGLICH EINE SCHULE FÜR DIE DEUTSCHE MINDERHEIT – EICHENDORFFSCHULE, REG. NR. A/318/10

59. WOLNOŚCI STRASSE 51 – RÖMISCH – KATHOLISCHE KIRCHE DER HL. HEDWIG AUS SCHLESIEN - ERBAUT IN DEN JAHREN 1873 – 1874 IM NEUROMANISCHEN STIL, AUSGEBAUT 1889 UM EINE SEITENKAPELLE NACH DEM ENTWURF VON PAUL JACKISCH AUS BEUTHEN, IM JAHRE 1908 WURDEN ZWEI SEITENTÜRME UND EINE PORTALVORHALLE MIT DEM ORGELCHOR ENTWORFEN VON LUDWIG SCHNEIDER AUS GLEIWITZ ANGEBAUTFROM GLIWICE

60. POWSTAŃCÓW STRASSE 45 – KLOSTERGEBÄUDE – ERRICHTET 1903 IM EKLEKTISCHEN STIL MIT NEUGOTISCHEN ELEMENTEN NACH DEM ENTWURF VON LUDWIG SCHNEIDER, REG. NR. A/281/09

78. DAS GEBÄUDE DES VORSTANDS VON CHEMIEANLAGE „HAJDUKI“, STALOWA STR. 17, WURDE 1898 IM EKLEKTISCHEN STIL GEBAUT. FRÜHER DIENTE ALS GEBÄUDE DES VORSTANDS VON RUETGERS-BETRIEBS

79. CICHA STRASSE 6 – HAUPTTRIBÜHNE DES HKS [HÜTTENSPORTKLUB] „RUCH“ – ERBAUT 1937 NACH DEM ENTWURF VON TEODOR CZECH IM MODERNISTISCHEN STIL, DIE BEDACHUNG MIT EINER STAHLKONSTRUKTION OHNE STÜTZPFEILER

83. KALINY STRASSE 61 – SCHULGEBÄUDE – ERBAUT 1893 IM HISTORISCHEN STIL NACH DEM ENTWURF VON ARTHUR NIESTROJ; URSPRÜNGLICH EINE VOLKSSCHULE FÜR JUNGEN

50

49

51 52 54

53 56

55

75

57

58 61

59

63

60

62

67

80. ŚWIĘTEJ BARBARY STRASSE 1 – DAS ÄLTESTE WOHNGEBÄUDE AUF DEM GEBIET VON KLIMZOWIEC – GEBAUT 1855; DER ERSTE BESITZER WALENTY SKALBANIA

45

47

46

84. PLAC OLIMPIJCZYKA NOWARY – BÜRGERHAUS – ERBAUT 1904 IM SEZESSIONSSTIL NACH DEM ENTWURF VON ARTHUR NIESTROJ

85. FARNA STRASSE 7 – SCHULGEBÄUDE – ERBAUT IN DEN JAHREN 1931 – 1935 IM FUNKTIONALISTISCHEN STIL NACH DEM ENTWUF VON KAROL SCHAYER UND ANTONI S. OLSZEWSKI; URSPRÜNGLICH VOLKSSCHULEN FÜR JUNGEN UND MÄDCHEN

44

42

48

88. DŁUGA STRASSE 32 - RÖMISCH – KATHOLISCHE HERZ JESU KIRCHE – ERRICHTET IN DEN JAHREN 1938 – 1939 IM MODERNISTISCHEN STIL NACH DEM ENTWURF VON HENRYK GAMBIEC AUS KATTOWITZ

89. DYREKCYJNA STRASSE 6 – GEBÄUDE DER HÜTTENDIREKTION – ERBAUT 1915 IM MODERNISTISCHEN STIL; URSPRÜNGLICH DIREKTION DER „BISMARCK” – HÜTTE

43

41

39 58. DĄBROWSKIEGO STRASSE 34 – SCHULGEBÄUDE – ERBAUT IN DEN JAHREN 1906 – 1907 IM EKLEKTISCHEN STIL MIT DEN ELEMENTEN AUS NEUGOTIK, NEUBAROCK UND SEZESSION NACH DEM ENTWURF VON RUDOLF ZIOLKO, URSPRÜNGLICH EIN MÄDCHENLYZEUM – CECILIENSCHULE, REG. NR. A/1267/81

36

37 87. DYREKCYJNA STRASSE 3 – SCHULGEBÄUDE – ERRICHTET 1909 IM HISTORISCHEN STIL MIT ELEMENTEN DER SEZESSION NACH DEM ENTWURF VON ZOMEY

40

53. CHPINA STRASSE 10 – BANKGEBÄUDE – GEBAUT 1927 IM EXPRESSIONISTISCHEN STIL NACH DEM ENTWURF VON ST. SZCZEŚNIAK

www.chorzow.eu

zabytkowe obiekty sportowe i rekreacyjne

56. SOBIESKIEGO STRASSE 20 – BÜRGERHAUS – ERBAUT 1903 IM SEZESSIONSSTIL

100. PROMENADA GENERAŁA ZIĘTKA – TORE UND RESTE DER UMZÄUNUNG DER NICHT MEHR VORHANDENEN RESIDENZ DER FAMILIE DONNERSMARCK IN NEUDECK (ŚWIERKLANIEC) – ERBAUT IM JAHRE 1876 IM NEUBAROCKEN STIL NACH DEM ENTWURF VON HECTOR LEFUEL AUS VERSAILLES. DAS OBJEKT WURDE 1958 NACH KÖNIGSHÜTTE VERSETZT, REG. NR. B/626/92

98. RACJONALIZATORÓW STRASSE – KOMPLEX VON ARBEITERHÄUSERN - WURDE UM DIE WENDE WENDE XIX UND XX JH INVESTITIONSTRÄGER WAR DIE „BISMARCKHÜTTE“.

zabytkowe obiekty użytecznosci publicznej 40. WOLNOŚCI STRASSE 27 A – BÜRGERHAUS – ERBAUT 1911 IM MODERNISTISCHEN STIL MIT ELEMENTEN DER SEZESSION NACH DEM ENTWURF VON FRANZ WIECZOREK; URSPRÜNGLICH IM ERDGESCHOSS EIN GESCHÄFT UND EINE BANKABTEILUNG

99. ALEJA ŻYRAFY – SKULPUR – ENTSTANDEN 1963, EIN WERK VON LEOPOLD PĘDZIAŁEK UND LESZEK DUTKA AUS METALL UND BETON; POLYCHROMIE AUSGEFÜHRT IN DEN GLEIWITZER WERKEN FÜR TECHNISCHE ANLAGEN; REG. NR. B/206/11

65

90. STEFANA BATOREGO STRASSE 17 – ALLGEMEINNÜTZLICHE EINRICHTUNG – ERBAUT 1905 IM HISTORISCHEN STIL,; URSPRÜNGLICH EIN ARBEITERHOTEL

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

mapa chorzow  

chorzow mapa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you