Page 1


Scharminkel

Colofon Jaargang 31 No 2 - 2011 Krant nummer 125 Dagelijks bestuur Voorzitter: Bobeldijk 98, 1647 CK Berkhout

Secretaris: Grootweg 5 1647CN Berkhout

Penningmeester: Beets 110 1475 JH Beets

Klaas Knol 0229-551520

Pim ten Klei 0229-551878

John v. Haastert 0299-403880

Emailadres bestuur :

Tarievenlijst WSV Schardam per 1/1/2011 Omschrijving

Specificatie

Lidmaatschap Lidmaatschap Volwassenen Lidmaatschap jeugd t/m 18 jr. Entreegeld (Pré-lidmaatschap)

Donateur Donateursbijdrage (minimaal)

Euro

p/jaar p/jaar éénmalig

34.50 20.60 11.00

p/jaar

30.40

Liggeld

p/m/seizoen Liggeld* Bij overgang naar een vaste ligplaats ** p/m p/m/dag Wintertarief p/seizoen Gebruik Water en Electra

40.80 15.50 0.19 10.20

bestuur@wsvschardam.nl Bestuursleden Bart vd. Sluis Henk Frijters Sjaak Braas Hans de Haan

Passanten 0299-403040 0299-401798 0229-543294 0299-775448

Trailerhelling Alleen voor Leden Statiegeld Sleutel

Havencommissie Henk Frijters (vz) Jim van Lienen Jochem Frederiks John Feddema Pete Reid Piet Spaans

0229-401798 0299-401965 0299-403316 0229-541538 0229-543748 0299-403368

Havenmeester Bereikbaar op

06–31327351

Activiteitencommissie Hans de Haan Peter Korver Jelle de Schaaf Carolla Rood

0299-775448 0229-543010 0299-404010 0229-543509

Jeugdzeilen commissie Sjaak Braas 0229-543294 Rob ter Schure 06-23433429 Mark Souwer 0299-403941 Redactie en drukwerk Frieda Tromp Gerda en Pieter Visser Ronald van Delden

Passantentarief*** Passantenbijdrage Water en Elektra

0299-403562 0229-551899 0299-667890

Emailadres redactie Scharminkel scharminkel@wsvschardam.nl Bankrekening 30.76.07.739 t.g.v. WSV Schardam te Beets Postgiro 43.01.869 t.g.v. WSV Schardam te Beets K.N.W.V. nummer 298 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. : 40624085 www.wsvschardam.nl |info@wsvschardam.nl Webmaster Jelle de Schaaf Emailadres redactie website website@wsvschardam.nl

p/m/nacht p/nacht

Seizoen 2011

Walplaatsen

60.00 10.00

38.70 66.20 88.30

Tot 4 meter Groter dan 4 meter Brede Boten (Catamarans)

Jeugdzeilen

1.00 1.00

Jeugdzeilen Leden Niet-leden Niet-leden vanaf 2e kind, per kind éénmalige materiaalkosten

p/jaar p/jaar p/jaar eenmalig

33.70 79.10 33.70 13.80

Diversen Clubvlaggen Stikkers

per stuk per stuk

10.00 1.00

* Het liggeld bedraagt meterprijs x ligplaatslengte. Als de scheepslengte groter is dan de ligplaatslengte bedraagt het liggeld meterprijs x scheepslengte. ** Wanneer de ligplaatshouder voor de eerste keer een vaste plaats krijgt toegewezen, is men een extra bedrag van Eur 15,50 per meter verschuldigd. *** De maximale scheepslengte is 15 m. Voor de berekening van het passantengeld wordt de lengte naar beneden afgerond.

1


WSV Schardam

SCHEEPSBENODIGDHEDEN en BUNKERSTATION Oostereiland t.o. 1 1621 AM Hoorn tel: 0229 215250 Fax: 0229 215135 E mail: info@atalantewatersport.nl Web site: www.atalantewatersport.nl

Openingstijden: vanaf 1 oktober 2009 dinsdag t/m vrijdag van 09.30 - 17.30 uur zaterdag van 09.30 - 17.00 uur

2

Ook Adverteren in dit blad ? Stuur een mail naar info@wsvschardam.nl en vraag naar onze aantrekkelijke voorwaarden en tarieven.


Scharminkel

Inhoudsopgave Colofon......................................................................................................... 1 Tarievenlijst WSV Schardam per 1-1-2011 ....................................................... 1 Inhoudsopgave ............................................................................................. 3 Van de Voorzitter........................................................................................... 4 Van het Bestuur ............................................................................................ 5 De Courier .................................................................................................... 6 Van de Activiteitencommissie ........................................................................ 10 Berekening SW cijfers .................................................................................. 12 Havencommissie.......................................................................................... 14 De zwembadles van het Jeugdzeilen ............................................................. 16 Programma Jeugdzeilen ............................................................................... 17 De eerste zeillessen van het seizoen.............................................................. 18 De Courier (Deel 2) ..................................................................................... 20 De Auwina van toen en nu (Historie) ............................................................. 22 Concept Verslag A.L.V. 11 maart 2011 te Grosthuizen ................................... 25 Editie 125 van de Scharminkel ...................................................................... 36

3


WSV Schardam

Van de Voorzitter Beste mensen, Opnieuw enig uitstel gekregen van de redactie om het voorzitsel te schrijven. Vele bezigheden met onze “Courier�en drukte voorafgaand aan een opname in het ziekenhuis was voor mij de reden om utstel te vragen. Een relatief kleine ingreep maar wel weer met een vervolg van 6 weken gips en absoluut niet belasten van de geopereerde voet. Komt eigenlijk slecht uit nu we de Courier en daarmee natuurlijk veel werk naar onze haven hebben gehaald. Maar nu, de dag na operatie natuurlijk wel alle tijd om aandacht aan onze clubkrant te schenken. Dit stukje is dan dus ook geschreven vanaf het ziekenhuis bed.

4

Alweer aardig wat activiteit in en rond onze haven. Door het mooie weer hebben wij vooral rond de paasdagen al vele passanten gesignaleerd. Hopen dat dit zo door gaat en dat daarmee de inkomsten afkomstig van passanten weer terug komen op het voor ons als normaal te beschouwen niveau. De havencommissie zal daarvoor opnieuw naar het advies van het bestuur kijken. De eerste avondwedstrijden al weer gevaren. Met de wetenschap dat we meerdere trouwe deelnemers hieraan dit jaar niet zullen zien, viel de opkomst toch niet tegen. De avondwedstrijden zijn nog steeds heel erg leuk om te varen maar worden voor iedereen natuurlijk nog leuker als er weer 10 of meer schepen aan de start verschijnen. Onze jeugdzeilcommissie is ook al weer hard aan het werk geweest. Zoals gewoonlijk weer begonnen met het zwemvesten testen. We hebben hiervoor B en W van Westerkogge en Zeevang uitgenodigd. Van Westerkogge was wethouder Jan Wynker aanwezig die zichtbaar genoot van de ongedwongen activiteiten. Zeevang liet helaas weer afweten maar de fotograaf Corry Bos heeft voor de Polder- en Kogge expres de nodige plaatjes geschoten. Onze gedachte hier achter is de ingebruikname van ons instructie/opslagschip waar wij later dit jaar meer aandacht aan willen schenken. Maar ook om te trachten W.S.V. Schardam en met name het jeugdzeilen wat meer bekendheid te laten krijgen binnen onze gemeentes. Voor de werkzaamheden aan ons schip hebben wij een speciale commissie samengesteld die

samen met de havencommissie en jeugdcommissie gaat bepalen hoe, wat en wanneer wij de werkzaamheden aan de Courier gaan aanpakken. Voor hulp bij deze werkzaamheden hebben wij al een aantal keren oproepen gedaan en zullen er ongetwijfeld meer volgen. Jammer te moeten constateren dat het toch altijd weer een klein groepje leden is die altijd klaar staan terwijl we vele anderen weinig of nooit zien. Dit kleine groepje beseft zich ongetwijfeld dat zij voor de vereniging onevenredig veel werk verrichten, waardoor de kans bestaat dat dit groepje steeds kleiner wordt. Het gevolg hiervan zal zijn, dat wij in de toekomst meer werk moeten gaan uitbesteden hetgeen tariefsverhoging tot gevolg zal hebben. Over de Courier meer informatie verder in deze Scharminkel. Het bezwaar wat het watersportverbond heeft ingediend tegen het tijdelijke slipscherm is afgewezen. Het watersportverbond stelt de betrokken verenigingen voor, niet in hoger beroep te gaan. Niet in beroep gaan heeft voornamelijk te maken met de uitleg die R.W.S. heeft gegeven over de maatregelen die zij denken te nemen om de veiligheid te waarborgen. Hoorn en Edam hebben al aangegeven het eens te zijn met het voorstel van het verbond. Ook wij hebben veiligheidsmaatregelen van R.W.S. onder ogen gehad en zijn zoals ook Hoorn en Edam van mening dat deze maatregelen ruim voldoende lijken te zijn. Het bezwaar wat wij als W.S.V. bij de gemeente Zeevang hebben ingediend was vanzelfsprekend ook voornamelijk gericht op veiligheid. Nu R.W.S. heeft aangegeven alle maatregelen te nemen die nodig zijn om die veiligheid te waarborgen hebben wij besloten ons bezwaar bij de gemeente in te trekken. Namens het bestuur, Klaas Knol.


Scharminkel

Van het Bestuur In deze rubriek vindt U alle actuele informatie waarvan het bestuur denkt dat dit voor leden van belang zou kunnen zijn. Ledenmutaties (toelating nieuwe leden zal geschieden volgens artikel 4 van de statuten) Nieuwe Leden

- Andre Kruit

Voorkamp 43

1475 JN Beets

- Ron Pronk

Rietgras 11

1648 EA De Goorn

Data verenigingsactiviteiten Zondag 22 mei Hondenbrokkenrace (6-uurs wedstrijd) Do./zo 2/5 juni Hemelvaart (gezamenlijke tocht) Zo./ma. 12/13 juni Pinksteren (Block van Kuffeler) Za./zo. 25/26 juni Combi wedstrijden CWO 2-3 (jeugd) Zat./zo. 2/3 juli Schardammer weekend Zat. 16 juli Afzeilen (jeugd) Zat./zo. 10/11 sept. Rondje Noord Holland Zat. 17 sept. 8-uurs wedstrijd (Samen met WSV de Karperskuyl) Begin sept. Schoolzeilen (jeugd) Voor verdere verenigingsactiviteiten zie de Activiteitenkalender en informatie in deze Scharminkel! Verslag Algemene Ledenvergadering In deze Scharminkel vinden jullie het concept verslag van de Algemene Ledenvergadering. Betaling contributie en liggelden In verband met de aanschaf van het instructie/opslagschip “Courier” (zie het concept verslag van de ALV punt 14 “Havenontwikkeling”) heeft het bestuur via mail zo veel mogelijk leden en donateurs verzocht hun factuur voor contributie en liggelden zsm te voldoen. Aan deze oproep is massaal gehoor gegeven. Het bestuur dankt jullie hiervoor. Hijsen van de boten Op zaterdag 15 oktober zullen de boten weer het water uit gehesen worden. Deze datum stond niet in de activiteitenkalender vandaar in deze rubriek. Scharminkel De volgende Scharminkel zal rond half september uitkomen. Kopij voor dit nummer kunnen jullie insturen tot +/- begin september naar de redactie: scharminkel@wsvschardam.nl Website Alle informatie over de vereniging en haar activiteiten evenals de inhoud van de Scharminkels zijn ook te vinden op onze website www.wsvschardam.nl (De inlogcodes voor het beveiligde gedeelte zijn op te vragen bij de webmaster) Foto,s van de aankomst van de “Courier” staan ook op de site. Namens het bestuur,

Pim ten Klei, secretaris

5


WSV Schardam

De Courier Boven dit stukje de naam waaronder ons Instructie / opslagschip is geregistreerd. Voor het gemak zullen wij deze naam, voorlopig althans, gebruiken en in een later stadium gezamenlijk beslissen of dit zo kan blijven. Belangrijker is op dit moment dat we vanaf 30 april over het schip kunnen beschikken. Maar daar is natuurlijk wel heel wat aan vooraf gegaan waarvan ik in het kort e.e.a. wil schrijven. De aankoop 1.

In het begin ging alles snel. Na bezichtiging van het schip en overleg binnen bestuur en commissies ons bod gedaan wat na enig onderhandelen al snel werd geaccepteerd. Ons bod onder voorwaarden dat: Bij inspectie door een duiker (Clement Happé) geen nadelige bijzonderheden worden geconstateerd.

2.

Bij een huiddikte meting (van binnen uit) gebreken worden gevonden

3.

Dat de meerderheid van onze leden het eens zijn met het voorstel van bestuur en betreffende commissies om het schip aan te kopen.

6

Met dank voor het vertrouwen van onze leden was tekenen van een voorlopig koopcontract daarmee snel geregeld. Omdat het schip geregistreerd stond en wij er voor gekozen hebben het schip opnieuw te laten registreren dient de officiële overschrijving via notariële akte worden gedaan. Door de inspanning van de notaris kwam aan het licht dat de mensen die dachten dat zij de enige eigenaren waren een kleinigheidje over het hoofd hadden gezien. (zie historie) De Voorbereiding Het schip is niet vaarklaar en om t.z.t. naar Schardam te varen moet nog wel het e.e.a. gebeuren. Een aggregaat moet worden aangeschaft en ingebouwd om de luchtcompressor voor de startlucht te kunnen laten draaien. Navigatie verlichting moet worden geplaatst en aangesloten. Anker, ankerlier en ankerketting ontbreken. Ruiten in de kajuit moeten worden geplaatst. Elektrische installatie moet worden hersteld en accu’s moeten worden geplaatst. Hiervoor zijn wij 6 keer met één of meerdere mensen naar ‘sGravendeel gereden. Maar ook voor de aankoop van de benodigde spullen zijn weer heel wat km. gereden. Om de zware materialen aan boord te krijgen hebben wij gebruik kunnen maken van een meetvaartuig van fa. Schilder baggerwerken die toevallig in de buurt lag. Klaas Korver en Gerard Ootes hebben het aggregaat geplaatst. Bartjan v.d. Sluis en Henk Frijters hebben de navigatieverlichting geplaatst en aangesloten. Mark Souwer heeft allerlei werkzaamheden verricht en de vloerplaten in de machinekamer vast gezet. Jim en Jikke van Lienen hebben het ankergerei in orde gemaakt. Piet Visser assisteerde bij de verschillende werkzaamheden. En ondergetekende hield zich met elektrische installatie en allerlei andere technische zaken bezig.


Scharminkel

De Historie De Courier is in 1960 gebouwd door een werf in Hendrik Ido Ambacht en in opdracht van de Duitse overheid. Welke functie het schip in Duitsland heeft gehad is niet duidelijk maar het vermoeden is dat het als serviceschip is gebruikt. (tender en hulpschip). In 1990 is het schip gekocht door Jacob Groeneboom. Deze is begonnen aan een totale refit van het schip. De romp v.h. schip is w.s. op de werf Schram, geheel nagezien, gestraald, delen van de huid vernieuwd, geverfd en R.V.S. railing mastvoet e.d. op het kajuitdak is aangebracht. Jacob Groeneboom is daaropvolgend al vrij snel ziek geworden en is in 1998 overleden. Het schip lag toen w.s. al lange tijd ergens in een hoek. Groeneboom was vrijgezel had geen partner en geen testamant. De erfgenamen waren derhalve zijn 10 broers en zusters en zijn moeder. 8 van de tien broers en zusters deden afstand van de erfenis zodat alleen moeder een broer en een zuster overbleven. Moeder overlijdt ongeveer twee jaar later dus ca. 2000. Betreffende broer en zuster zijn het schip kwijt geweest misschien wel enige tijd vergeten maar het schip word weer terug gevonden. Broer en zus besluiten het schip te verkopen en geven de makelaar de opdracht. Nu blijkt echter dat bij de nalatenschap van moeder niet meer is gedacht aan het schip van de overleden broer. Moeder had geen testament dus alle kinderen werden opnieuw deel eigenaar van het schip terwijl zij zich dit niet hebben gerealiseerd. Hield dus in dat alle broers en zussen, ruim 10 jaar na moeders dood weer moesten worden opgespoord om hun mede toestemming voor verkoop van het vergeten schip te geven. Een aantal stemden vrij snel in, maar enige anderen wilden opnieuw afzien van de erfenis. De notariskosten van al deze actie natuurlijk voor rekening van de erfgenamen. Op 29 april kregen wij na enig aandringen het bericht dat alle overgebleven erfgenamen akkoord waren. De te boek stelling op W.S.V. Schardam is nog niet helemaal rond maar het schip kon worden opgehaald. De tocht naar Schardam Vrijdagavond 29 april nog snel even wat mensen gebeld om te assisteren tijdens de vaart naar Schardam. Klaas Korver en Mark Souwer bereid gevonden om mee te gaan en Nel even lief aangekeken met de vraag ons even naar ‘sGravendeel te brengen. Op 30 april om05:30 uur uit de veren. Tegen achten bij het schip aangekomen en onze spullen aan boord gezet. Aggregaat gestart en lucht gedraaid om de hoofdmotor te starten. Olie en koelwater gecontroleerd de gloeilonten er in en om 08:15 uur ging de 260 pk. M.A.N. draaien. Eerst nog even wat schepen weg geduwd om ruimte voor afvaart te creĂŤren en de havenmeester gebeld om de afsluitketting voor de haven los te maken. Tot nu toe alles voorspoedig verlopen en om 8:30 uur voeren wij de Dortse Kil op. Al snel bleek de stuurinrichting niet optimaal te functioneren en nog voor we bij de aansluiting Oude Maas / Merwede waren ging de Courier uit eigen beweging stuurboord uit recht naar de wal. Vol achteruit en eerst maar weer even terug naar de haven trachten te komen om e.e.a. na te kijken. Hydrolische stuurwerk bleek wat olie kwijt te zijn. Bij gebrek aan hydroliek olie maar wat motorolie bijgevuld. Met wel wat resultaat maar nog niet optimaal zijn we toch maar weer van wal gegaan. Doordat we de stuurinrichting niet varend met druk van het schroefwater hadden kunnen controleren waren we wel al op enig probleempje voorbereid en uit voorzorg al een grote bahco met een stuk pijp meegenomen om

7


WSV Schardam

De Courier [vervolg] op de roerkoning te zetten. En zo gingen we met één man aan het stuurwiel en één man op het achterdek aan de noodhelmstok via Dordrecht de Noord op richting Lek. De Lek op en bij Wijk bij Duurstede schutten naar het Amsterdam Rijn kanaal. Onze voorraad diesel begon na een uurtje of 5 al aardig te slinken, dus toch bij Utrecht maar even langs een bunkerschip. Zaterdags gesloten, maar door iets harder aan te leggen dan de bedoeling was de eigenaar al wakker uit zijn middagslaapje voor wij de touwen vast hadden. Eerst een grondige inspectie van zijn bunkerschip (hoopte w.s. wat verzekeringsgeld te kunnen innen). Toen bleek dat wij toch geen enkele schade hadden toegebracht werd hem duidelijk dat hij om toch nog wat aan ons te kunnen vangen zijn pomp van het slot moest halen om 300 ltr. diesel te kunnen verkopen. Ondertussen de hydroliek van de stuurinrichting nog even opnieuw ontlucht. Wel weer iets beter maar onze noodhelmstok bleef toch van tijd tot tijd nodig. Ook bleek onze automatische glan smering van de schroefas niet te functioneren. Vetnippel op de leiding geprutst en de vetspuit daarin leeg gespoten. Om 20:00 uur Oranje sluizen gepasseerd en onze e.t.a. aan het thuisfront doorgegeven. Windje 6 op de kop het Markermeer op. Behoudens wat water over de kop liep de Courier er prima tegenin en kon bij deze koers de noodhelmstok even worden los gelaten. Anders werd dit toen we het paard van Marken ronden. Met de golven vol in de zij blijkt ook nu weer dat een motorschip, ook al heeft dat een gewicht van 40 ton, een speelbal van de golven wordt. Zonder noodhelmstok niet meer te besturen dus op een slingerend schip toch maar weer een uurtje aan de noodhelmstok. Inmiddels volledig donker, arriveerden we om 22:15 uur in

8

onze haven waar we door een groepje van onze meest enthousiaste leden onder applaus werden binnen geloodst. En Verder De commissie Courier komt op 3 mei bij elkaar om de eerste werkzaamheden door te spreken. Deze commissie bestaat uit: Jim en Jikke v Lienen, Mark Souwer, Clement Happé, Henk Freiters, Jochem Frederiks en Klaas Knol. Besloten word om als eerste de toiletaccommodatie, de spudpaal, en voorbereiden voor kraan aan boord beet te pakken. Plan voor toiletaccommodatie zal worden uitgewerkt. We kiezen er voor om het schip in Edam op de helling te zetten om de spudpaalkoker in te bouwen. Het onderwaterschip zal dan ook worden schoongespoten en van een nieuwe beschermlaag worden voorzien. De spudpaalkoker kan echter niet in Edam aan boord worden gehesen. Woensdagavond 4 mei de kraan van Gerard Ootes naar de haven. Donderdag 5 mei 3 extra afmeer palen in de grond gedrukt ter hoogte van de trailerparkeerplaats en daaropvolgend direct een instructie op het schip gehouden over de technische installatie en het varen in combinatie met verhalen naar de gecreérde tijdelijke ligplaats. Vrijdagavond, Zaterdag en Zondag voorbereidingen getroffen voor de spudpaalkoker en deze zondagmiddag aan boord gezet. Ondertussen ramen schoongemaakt, gaten voor bronzen raamlijsten uitgeboord en opnieuw getapt en ruimte voor de kraan aan dek gemaakt. Marco Catshoek was hierbij met de service bus van fa. Schilder een welkome toevoeging aan de werkploeg.


Scharminkel

De werfbeurt Maandagavond het schip naar Edam gevaren en in de buitenhaven afgemeerd. Dinsdag ochtend door de sluis en bruggen in Edam en om 9:45 aankomst werf. Gerard heeft zich het varen en bedienen inmiddels meester gemaakt en stuurt het schip zonder problemen door de nauwe gaatjes. Eerst even proberen de vorm van het onderwaterschip te bepalen en om 10:30 de eerste poging voor droog zetten. Dit liep nog niet vlotjes. De hellingwagens blijken niet diep genoeg te willen en de waterstand is laag. Een groot aantal keren een klein stukje omhoog trekken maar steeds niet hoog genoeg komen. Met hulp van de M.A.N. toch wat hoger op de blokken weten te komen. Bij verder omhoog trekken werd zichtbaar dat het schip net op een koelleiding stond. Na nog iets verder schuiven leek het beter, maar nu zat de koelbak van de motor weer net in de weg. Het is 16:30 geworden en we besluiten de pogingen voorlopig te staken om de volgende dag opnieuw te proberen. Ondergetekende moet naar het ziekenhuis en Gerard, Jikke en Jim offeren opnieuw hun werktijd op om toch nog een poging te ondernemen. Het blijkt nu dat toch de hellingwagens veranderd moeten worden. Dit gaat vrij veel tijd kosten en omdat andere werfafspraken daardoor in het nauw zullen komen wordt besloten de werfbeurt van de Courier uit te stellen tot 30 mei. We hebben dan max. twee weken beschikbaar op de werf. Wel het nadeel van hemelvaart en pinkster. We hopen dan toch weer de nodige vrijwilligers te vinden om hun steentje bij te dragen. Klaas Knol.

9


WSV Schardam

Van de Activiteitencommissie Het seizoen is begonnen. En hoe. Het weer laat ons in niet in de steek. Veel zon en zeker niet te weinig wind. Als activiteiten commissie met nieuwe voorzitter lopen we al op 100%: van alle 3 de buiten activiteiten waaraan ik heb mee georganiseerd is dus nog niets doorgegaan. Maar laat ik even met het begin beginnen. Ik heb dus 2 keer een poging gedaan om het blokarten te laten plaatsvinden, maar helaas. Er was te weinig wind. We hebben uiteindelijk besloten om dit naar het najaar te verschuiven. Hopelijk is de animo dan wederom voldoende om mee te doen. Dan was afgelopen zondag de seizoensopening met de eerste wedstrijd. En cynisch genoeg, er was nu te veel wind (echt wel). Ik had voldoende drank en nootjes ingeslagen om de middag al dronken te kunnen doorbrengen, maar het was nog iets te vroeg voor dronkenschap. ’s Middags heb ik trouwens met mijn 2 zoons nog wel even een paar rakken gevaren. De wind was iets afgenomen en we haalden een leuke 7 knopen. Ik schrijf dit nu op maandag. Dus als het even meezit gaat de wedstrijd morgen wel door, alhoewel de wind vanavond nog steeds te hard was en nu ook erg koud. Als het doorgaat, gaan we in ieder geval na afloop nog een drankje nuttigen. Ik heb tijdens de algemene ledenvergadering een presentatie gehouden van wat er het komende seizoen van de activiteiten commissie verwacht kan worden. Daarbij ook de oproep voor ideeën van leden. Helaas heb ik nog niets ontvangen. Hemelvaart en Pinksteren gaan er nu aan komen. Volgens onze site wordt Hemelvaart georganiseerd door Peter Korver en Pinksteren door Henk. Dit moet ik dus een beetje recht zetten. Ik ga over de Hemelvaart en Peter over Pinksteren. Met Pinksteren gaan we als vereniging naar het Block van Kuffelen.

10

Hierbij een stukje die Peter geschreven heeft over dat weekend: Voor de pinkster staat de BVK op het programma. Hier sta ik als contactpersoon. Wat mij betreft moet een ieder die mee wil zaterdag voor 5 uur door de sluis zijn i.v.m. sluiting om 5 uur. In de sluis ga je ongeveer 6 meter naar beneden de polder in. Uit de sluis varen we richting het klijne brugentje iets na de sluis aan SB. Via een druk op de knop op een paal gaat de brug open en kunnen we doorvaren en houden we SB aan. Na een paar meter zie je een steiger van ongeveer 60 meter. Hier kunnen we mooi met z'n allen liggen. Voor iedereen geldt: zelf BBQ en vlees mee, stoelen, windscherm eventueel een partytent. De BBQ gaat om 17:30 aan tot in de late uren. Ik hoop dat het mooi weer is en dat er veel boten zullen zijn. Met Hemelvaart gaan we op donderdag 2 juni t/m zondag 5 juni varen, indien het weer meewerkt. Ik heb nog geen vast omlijnd idee. Er werd tijdens de leden vergadering geopperd dat het een traditie is om naar de Waddeneilanden te varen. En op zich vind ik dit helemaal geen slecht idee. Echter, zelf heb ik nog weinig ervaring met het varen op de wadden. We hebben verschillende mogelijkheden: Naar Lelystad, Urk, Medemblik terug naar Schardam Naar Friesland, bijvoorbeeld Stavoren, Terschelling, Texel terug naar Schardam Naar Friesland, Texel, Medemblik terug naar Schardam Misschien hebben leden nog wat ideeën? De keuze hangt dus een beetje af van de inschrijvingen en de interesse. Hierbij roep ik jullie op om snel te reageren als je meewilt en waar je interesse naar uit gaat. Let wel, om naar Terschelling te gaan, hebben we veel met de getijde stromingen te maken en heb ik toch wel graag een ervaren schipper uit de vereniging mee.


Scharminkel

Deel van de 4 dagen is een gezamenlijk etentje, gesubsidieerd door de vereniging. En als het even lukt, ook een stadswandeling in een leuk havendorp. Maar daarvoor moet ik dus wel ruimschoots van tevoren weten hoe de animo is en waarop. De sluiting datum hou ik dus op 16 mei. Dus schrijf je massaal in! Lijkt me geweldig gezellig om met een grote groep 4 dagen op pad te gaan. Dan heb ik in het overzicht van de activiteiten van het komende seizoen verzuimd om de 8-uurs van de Karperkuyl te noemen. Er is reeds belangstelling van de Karperkuyl getoond om dit weer samen te ondernemen. De precieze datum volgt nog. Binnenkort is er weer de Schuttevaer race waaraan ook enkele leden van onze vereniging aan meedoen. De Schuttevaer race is een zeil race met hardlopen en fietsen. Zie www.schuttevaerrace.nl De start is donderdag 26 mei om acht uur ‘s morgens in Stavoren. De Simply blue en de Sail east zeilen mee en zijn via de website van de Schuttevaer te volgen via een track en trace systeem Groetjes van de voorzitter van de activiteiten commissie en tot horens.

Hans de Haan

Advertentie

11


WSV Schardam

Berekening SW Cijfers

12


Scharminkel

Voor al uw waterport benodigdheden zoals : VERF/ ANTI FOULING, TOUWWERK, REDDINGSVESTEN, GAS APPARATUUR, INBOUW APPARATUUR, RVS BESLAG, STOOTWILLEN, ACCU’S, LADERS, BUITENBOORDMOTOREN EN BOTEN

Papaverweg 43, Amsterdam-Noord. Telefoon: 020-6361996 Bezoek regelmatig onze website voor onze actieaanbiedingen. Advertentie

13


WSV Schardam

Havencommissie Na de jaarvergadering is de havencommissie uitgebreid met twee nieuwe leden. Te weten John Feddema en Henk Frijters. Helaas is onze John door ziekte voorlopig buitendienst. We hebben er alle vertrouwen in dat hij gezien zijn conditie de ziekte zal overwinnen en dat we hem in de loop van het seizoen op ons nieuwe haven schip kunnen begroeten. In middels hebben we nog een lid enthousiast kunnen maken en dat is Jochem Frederiks Hierdoor bestaat de haven commissie uit de volgende actieve leden en vrijwilligers :

14 Henk Frijters vervult de voorzitters rol en voor de rest zijn de leden dusdanig bekwaam dat zij nagenoeg elk probleem van de haven het hoofd kunnen bieden. De havendienst hebben we voor dit seizoen met de havencommissie leden als volgt opgezet. Een havencommissie lid of vrijwilliger neemt een week de verantwoording voor het toezicht op de haven de overdracht vindt op vrijdag plaats. In het kastje bij de ingang van de haven zullen we een bord plaatsen waarop de naam van de dienst doende persoon wordt vermeld. De persoon is in het bezit van de haven telefoon 06-31327351 en zal ook de afrekening met de passanten verzorgen. Onderzocht wordt hoe en of we ons instructieschip een rol kunnen laten spelen aanmelden en betalen van passanten. Als commissie blijven we van mening dat we de leden meer moeten betrekken bij werkzaamheden, toezicht en ander activiteiten van de haven. De haven van de WSV Schardam is een verenigingshaven en niet een goedkope ligplaats. Daar om zal de havencommissie dit jaar z.g. werkdagen organiseren. Een ieder wordt verzocht in te schrijven op de aangeboden werkzaamheden. De aankondiging wordt via e mail verstuurd. In overleg met het bestuur zullen de voorzieningen voor ons instructieschip ter hand worden genomen. Hiervoor is inmiddels een aparte commissie gevormd, waar ook leden van de havencommissie aan deelnemen. Na alle perikelen was het 30 april dan zover dat Klaas Knol de “ Courie r” op kon halen. Gedurende de gehele dag werden we door Pim ten klei op de hoogte gehouden van de vorderingen van de “Courier”door Nederland. Op de avond van Koninginnedag liep ons schip om ongeveer 10 uur s’ avonds de haven binnen.


Scharminkel

Als verantwoordelijke commissie was het natuurlijk zaak om te kijken of de Courier wel deugdelijk werd afgemeerd en dat er geen schade werd toegebracht aan de schepen in de haven. Samen wet wat andere lede werd een ontvangst comité gevormd. De leden van dit comité had er een koude neus voor over om gezamenlijk aan boord het glas te heffen op een behouden vaar van onze Courier. En natuurlijk was een een ieder was nieuwsgierig naar hoe de boot er nu uit zou zien. Ik moet zeggen dat het mij in ieder geval meevalt en ook de volgende dag bij daglicht Het aan zicht bij binnenkomst van de haven is wel wat veranderd. Je kunt zeggen we met zo’n echt schip volwassene zijn geworden.

De havencommissie PS De boten gaan er op 15 oktober weer uit dus, varen voor het te laat is.

15

Advertenties De Scharminkel is opgemaakt door;

Ambacht en Metaal vloeien sinds 1898 samen bij

De Tinkoepel Tinnegieterij Radioreclame TekstTV-Reclame Webdesign Webhosting Grafisch Vakwerk

Impuls 135 1446WE Purmerend (De Baanstee) Tel 0299 - 424404 Fax 0299 - 421556 info@424404.nl

Tinnen Producten, in brons gegoten. Ook voor reparatie of restauratie kunt u bij ons terecht

Bezoek onze website voor meer informatie adressen en de meest actuele openingstijden. www.tinkoepel.nl Tel 075—6176204


WSV Schardam

De Zwembadles van het Jeugdzeilen Zondag 17 april hebben we het seizoen weer feestelijk geopend met de zwembadles! Dit blijft een heerlijk evenement waarbij de kinderen kennis maken met het zeilen en hun groep en de begeleiders. Op deze ochtend testen we de zwemvesten en wordt er lekker geoefend met: • Het omslaan van een optimist en deze weer omkeren en er in proberen te klimmen. • Ademhalen en het doorfluisteren van een zin onder een omgeslagen boot. • Onder een zeil doorzwemmen. • En natuurlijk het proberen te "duiken" met een zwemvest aan en het vrij zwemmen. Hier onder de foto's van deze geslaagde dag:

16

Ook kwam wethouder Jan Wijnker van de Gemeente Koggenland een kijkje nemen naar de activiteiten van de jeugd. En net als elk jaar deed de jeugd van watersportvereniging Edam ook mee in het water.


Scharminkel

Programma Jeugdzeilen 2011 Dag

Datum

Activiteit

Informatie

zondag

24-apr

Zwembadles

Verplichte les

maandag

9-mei

1e lesweek

maandag

16-mei

2e lesweek

maandag

23-mei

3e lesweek

maandag

30-mei

4e lesweek

donderdag

2-jun

geen les

maandag

6-jun

5e lesweek

Maandag

13-jun

geen les

dinsdag

14-jun

7e lesweek

maandag

20-jun

8e lesweek

za-zo

25 26 juni

Combi wedstrijden

Hemelvaartsdag

2e pinksterdag

Cwo 2-3

maandag

27-jun

9e lesweek

maandag

4-jul

10e lesweek

Zaterdag

9-jul

Schardammer weekeinde

maandag

11-jul

11e lesweek

Zaterdag

16-jul

Afzeilen

Afsluiting

begin

sept

Wedstrijd Edam

Onderlinge wedstrijd met Edam

begin

sept

Nog een keer schoolzeilen?

Advertenties

17 Extra activiteiten jeugdzeilen/ Barbecue


WSV Schardam

De eerste zeillessen van het seizoen Maandag 9 mei startte het jeugdzeil seizoen. Met schitterend weer een bijna rimpelloos Markermeer gingen Niels, Ella, Mandy, Sander, Sebastiaan, Anna, Bram en Eefje aan de slag. Eerst natuurlijk een welkoms woord door Rob en een uitleg over hoe het verloop van de lessen is en wat de rol van de ouders is bij het klaarleggen van de spullen. Daarna was het de beurt aan de kinderen om hun zeiltje in elkaar te zetten en volgde de “landles”. In een optimist die op de kar staat doe je alsof je overstag gaat en komt de giek voor de eerste keer over. Nog wat onwennig kruipen de kinderen door de kuip heen en weer. Na deze vuurproef mogen de kinderen één voor één het water op. Het waait zo weinig dat ze ook echt alleen kunnen. Het ziet er prima uit. Allemaal lukt het om het kanaal uit te zeilen, door de wind te gaan en weer terug te komen. Er is wat ongeduld op de kant en er worden grote uitspraken gedaan over wat sommigen al kunnen. Als de wind even opsteekt wordt het een beetje spannend. De bootjes gaan plotseling hun eigen weg en ik zie verbaasde gezichten (hij doet niet meer wat ik wil!). Maar even later keert de rust weer en is er controle over het roer, het schootje, de giek, de kant waar je moet zitten en de richting die je uit moet kijken…..Kortom een geslaagde eerste les!

18


Scharminkel

CWO 2 op woensdag 11 mei. Niet iedereen was er helaas. Elke, Nicky, Wolf en Stijn beten de spits af. En dat deden ze goed. De zeiltjes waren geen probleem. Na een opfrislesje over veiligheid, zeilstanden en koersen zeilde het grut direct het meer op. Buiten waren drie rakken uitgezet. Op het programma stonden aan de wind, voor de wind, stormrondje, gijpen en kruisen. Met een heerlijk windje 2 was het perfect om alle koersen te oefenen. De vader van Wolf is onze nieuwe “motorman” en dat ging perfect. Met Saskia en ondergetekende als begeleider en de stuurman was het best druk maar ook gezellig in de begeleidingsboot. Rob had een ruim parcours gelegd zodat af en toe de gashendel ver open moest. Door het rustige windje kon er na het stormrondje geoefend worden op het gijpen. De basis zat er goed in en wij stonden versteld hoe lekker het ging. Kruisend de haven in en aftuigen liep als een trein. Dit wordt een leuk seizoen! Hopelijk zijn volgende week Jans en Willemijn ook van de partij. Als vader ben ik donderdag wezen kijken bij de CWO 3 groep. Er stond een kleine drie aan wind. Joeri, Sarah, Gijs, Laura, Suna, Micha en Tijn gingen direct aan de slag om “hun” bootje op te tuigen. Alleen Laura moest met Tijn uitmaken wie het bootje kreeg. Laura heeft sportief voor een ander bootje gekozen. Het is leuk om te zien hoe leerlingen hechten aan het bootje waar ze al een jaar of twee jaar in zeilen. Micha heeft het nog steeds over het Windroosje waar hij de eerste meters in zeilde. Inmiddels is het bootje tot zijn grote spijt uit de vaart genomen. Dat was indertijd echt even slikken. Het clubje ging na de introductie door Sjaak en de eerste instructie het water op om in het kanaal te laten zien wat ze waard waren. Omdat het lekker heen en weer zeilde, hard “bakboord” riep (niet altijd met het gewenste effect) maar er verder geen aanvaringen plaatsvonden mocht de groep het meer op. Daar werd een drierak parcours uitgezet. De slimmeriken wisten het kruisen te omzeilen door even verder door te steken. Hmmmm hier was Sjaak niet blij mee. Toch ontkwamen ze niet aan het kruisen want de wind stond recht uit de haven. Al babbelend en wedstrijdje zeilend kwam de groep terug. Winnaar was Suna die met Gijs in een strijd verwikkeld was. Sjaak was dik tevreden en voorspelde een mooi seizoen met leuke wedstrijden! We beginnen in ieder geval met de Combi zeilwedstrijden op 25 en 26 juni. Alle CWO’s kunnen meedoen. Opgeven kan bij de begeleider.

Mark

19


WSV Schardam

De Courier (deel 2) Op koninginnendag 2011 is het vroeg dag. Klaas komt samen met Nel en Klaas Corver rond half 6 voorrijden. Behalve de vogels en wat vroege koninginnendag marktlui is er geen beweging in Oosthuizen. Het wordt een mooie dag langs de dromerige lek met de koeien op de zandbankjes, een rustig Amsterdam-Rijnkanaal en stevig Markermeer. Het is telkens ver naar de Dortse Kil. In een haven met zeeschepen en legerbarrels die te koop liggen ligt de Courier het toekomstige clubschip. Door de vroegte moeten alle spullen door een gat in het hek doorgegeven. De laatste tanks gasolie, de enorme Baco met een meter pijp eraan van Klaas die later onmisbaar blijkt. Maar ook de liters koffie, water fris, stapels brood en de vlag! Als Klaas en ik nog de spullen aan het sjouwen zijn hoor ik de generator al lopen en even later gaat de uitlaatklep open. De 8 cilinder draait. De komende 12 uur zal het niet meer stil zijn. Klaas Corver regelt meteen de touwtjes in de reling tegen het overboord vallen. Ik voel me direct in professionele handen. We knopen een in de weg liggende sleper van een meter of 30 los en de Courier perst zich naar buiten om te verdwijnen in de haven kom. Klaas en ik leggen de sleper weer terug en stellen de visboer gerust die dacht dat we een bootje (?) kwamen stelen. Daarna is het wachten op Klaas die druk bezig aan het wiel te draaien zonder dat het echt effect heeft. De Courier bepaald zelf waar zij naartoe wil en reageert bijna uitsluitend op de wielwerking van de schroef. Met veel motorlawaai komt het schip uiteindelijk zo dicht bij dat we kunnen overspringen en vertrekken we richting de ketting. Ik twijfel wat Klaas de op koninginnennacht gedaan heeft, het blijkt het hydroliek te zijn dat de instabiele koers bepaald. We bumpen een kabellegger en besluiten het vertrek nog even uit te stellen voor nadere inspectie.

20

Als we het hydroliek aangevuld en ontlucht hebben (het expansievat bleek leeg) kozen we na een proefronde en nog een keer ontluchten de Lek richting Utrecht. Al snel bleek dat de Baco een belangrijke schakel in de tocht zou worden. De Courier wilde niet recht door. De waterdruk op het roer zorgde ervoor dat het roer recht gedrukt werd en de wielwerking deed de rest. Het stuurwiel moest constant bewogen worden en nog brak de Courier regelmatig bakboord uit om ramkoers te zoeken met grote vrachtvaarders. Het werd dus meesturen op het achterdek. Stuurwiel rechtsom, stapje naar achter, stuurwiel linksom stapje naar voren en even hangen. Uitbraak bakboord, stevig achteruitstappen en op tijd ontspannen anders wachtte de strekdam. Zo wisselden we de reis af met draaien, hangen of even uitrusten. Bij Utrecht ontluchten we nog een keertje alvorens het Amsterdam-Rijnkanaal op te draaien. De Courier verbruikt een 40 liter per uur bij stevig vermogen. Van Koninginnendag merken we weinig, pas bij Amsterdam komen de eerste pieremachochels in zicht. Als we het markermeer op draaien valt de schemer. Tot marken gaat alles oké. Een straffe tegenwind houdt de Courier recht op koers. Zowaar even tijd om te zitten en een koud biertje uit de puts te nemen. Klaas K stuurt en tuurt door het buiswater, Klaas C trekt zijn pet even over de ogen na uren meesturen. Bij het Paard van Marken . is er toch weer werk aan de winkel. De Courier wil niet door de wind. (!) Dwars op de golven vind het roer geen optie blijkbaar. Het is mijn beurt voor het achterdek en zo, warm aangekleed en dit keer met zwemvest sta ik de komende ander half uur op het achterdek. Dit keer met handen en voeten sturend met de golven rond mijn voeten. Bij Edam is het aardedonker geworden. Ik weet het niet meer maar rond 22.00 uur geloof ik liggen we voor de havenlichten. Als we binnenlopen flitst het plotseling vanaf de strekdam. Ik zet mijn doppen af en hoor geroep. Er staat een heel ontvangstcomité klaar! Het aanleggen wordt nog even een Huzarenstukje, met een onverwachte draai meren we af met de kop in de wind. Beter kan het niet. Het wordt eindelijk stil om ons heen. Dan klimt het comité aan boord en zijn er wijn, spannende verhalen en blijheid dat het clubschip eindelijk thuis is! Mark


Scharminkel

21


WSV Schardam

De ‘Auwina’ Van Toen En Nu Op verzoek van Piet Visser schrijf ik hier in een paar afleveringen de geschiedenis en

HISTORIE

het reilen en zeilen van ons schip AUWINA. We hebben in de loop der jaren wat speurwerk verricht om de geschiedenis van het schip te achterhalen. Dat is voor een groot deel gelukt. Hier en daar zijn er wat hiaten en die zullen er waarschijnlijk wel blijven, maar al met al geeft het een aardige indruk van wat er zoal met het scheepje is gebeurd. Het schip is in 1913 gebouwd in Zwartsluis bij A. en D. de Goede (de werf heet nu Geertmans) voor een visserman uit Lemmer. Het schip heeft nieuw fl. 400,00 gekost, zonder tuig. Een motor zat er toen nog niet in. De romp is gemaakt van 5 - 6 mm puddelijzeren plaat en is geklonken. De romp heeft twee halfronde stalen berghouten. Het heeft voor een deel een ondiepe S-spantvorm met twee aan-gezette kleine kimkielen. Door de kimkielen kun je prima droogvallen. Het schip heette bij de eerste eigenaar ZEEHOND en had visserijnummer LE 90 (Lemmer 90). Het werd gebruikt om op haring en ansjovis te vissen. Dat was nog voordat de Afsluitdijk er was. Het voer veelal uit vanuit Kornwerder-

22

zand. In 1917 werd het schip verkocht aan een visser in Delfzijl. Daarna is het schip weer doorverkocht naar een visser in Zoutkamp en later aan een visser in Usquert. In de Zoutkamptijd werd het schip gebruikt voor de garnalenvangst en later als als robbenvanger op het wad vanuit Noordpolderzijl. De bekende robbenvanger Ko Teerling heeft het schip een aantal jaren gehad en heeft het in 1930 doorverkocht aan zijn zwager op Ameland. Ook daar werd het schip ingezet voor de robbenvangst. In 1935 kwam het schip weer terug om vanuit Noordpolderzijl te vissen. Toen heette het schip volgens de overlevering en de verhalen van enkele schaarse en inmiddels stokoude vissers AUKELINA. Maar waarschijnlijk moet dat vanaf toen AUWINA zijn. In het begin van de tweede wereldoorlog werd het schip gevorderd door de Duitsers en het is ons niet gelukt te achterhalen waarvoor het werd gebruikt tijdens die donkere dagen, maar na de oorlog dook het weer op. Het schip was door de daarmee belaste instanties van een foute Nederlander in beslag genomen. De echte eigenaar was onbekend en het schip werd toen te koop aangeboden in Rotterdam. Na het gebruik als visserschip is het onduidelijk wat er met het schip is gebeurd. Na WO2 was het schip reeds in gebruik als pleziervaartuig. Het is het schip aan te zien dat het een echt werkschip is geweest; zij is boven de waterlijn goed strak op enkele ondiepe butsen na. Onder de waterlijn is zij op het oog gaaf op een aantal kleine lapjes na. De stalen kajuitopbouw is strak uitgevoerd. Het interieur biedt 5 slaapplaatsen.


Scharminkel

In 1947 werd het schip uitgeleend of verhuurd aan een zeilschool in Friesland. Daar zochten ze een geschikt schip. Ze hebben een seizoen lang het schip kunnen gebruiken maar de keus is ten slotte op een ander schip gevallen. Wederom lag de AUWINA te koop. Wat er in de jaren tussen 1947 en 1954 is gebeurd hebben we niet kunnen achterhalen. In 1954 werd de AUWINA gekocht door de heer J. van Lent van Jacht- en Scheepswerf C. van Lent en Zonen, De Kaag, die het schip in de bekende goede ‘Van Lent-kwaliteit’ afbouwde, inrichtte en uitrustte tot een sloepgetuigd zeiljacht met hulpmotor. Het was eerst een benzinemotor en later een Mercedes diesel (OM636). De kuip werd verbreed, teakhouten dek etc. De familie Van Lent heeft met veel plezier 18 seizoenen met de AUWINA gevaren. In 1972 werd het schip verkocht aan iemand in Wassenaar. Toen die naar Zwitserland verhuisde is het schip weer verkocht aan iemand in Edam. Die heeft er een aantal jaren mee gevaren en heeft het in 1981 weer verkocht. Toen ging bij ons in 1981 de telefoon met de vraag of ik het kompas wilde compenseren op het schip AUWINA, ligplaats bij jachthaven Van Goor (nu Waterland). Dat was de eerste keer dat ik het schip zag. De nieuwe eigenaren hadden altijd op klein binnenwater gevaren en met dit schip wilden zij het IJsselmeer en de Wadden op. Van kennissen zijn het vrienden geworden, met wie we af en toe een tochtje op de AUWINA maakten. Wij zijn toen voor de helft eigenaar geworden. Behalve het varen werd ook het onderhoud verdeeld. Zo zijn er een paar tochten naar Denemarken gemaakt waarbij de ene partij heen voer en de andere partij met de auto naar het schip reed en terug voer. Op die manier wordt je vaargebied wat groter bij een beperkt aantal weken vakantie. Medio jaren tachtig is het scheepje AUWINA in de haven van Schardam gekomen als opvolger van ons waarschip EYOT. Helaas moest de andere eigenaar na een paar jaar wegens gezondheidsredenen met varen stoppen en werd ons gevraagd om ook de andere helft te kopen. Tja wat doe je dan. Het was alles of niets. Het werd na rijp beraad alles. Dat betekent ook al het onderhoud. Door de drukke werkzaamheden in het eigen bedrijf bleef er echter weinig tijd over met het schip bezig te zijn. Toen dat beperkt bleef tot een lang weekend varen het ene jaar tot slechts een kort weekend het jaar daarop, werd besloten het schip het jaar daarna voorlopig maar op de kar te laten staan in afwachting van meer vrije tijd. Dat viel tegen. Die vrije tijd bleef (en is nog steeds) ondermaats. Dat kwam het schip niet ten goede. Het was al een oud spul toen we het kochten en met op de kar staan, wordt het er niet beter op. Het jaar daarna werd besloten om toch maar weer te water te gaan, maar eerst inspecteerden we het

23


WSV Schardam

onderwaterschip. Er zaten namelijk een aantal platen onderwater die behoorlijk door roest waren aangetast in de loop der jaren. Dus met een flinke hamer even de proef op de som ... De platen die verdacht waren, gaven geen krimp, maar net onder de boeg, daar waar het vlak begint en de huid er gaaf uitzag, bleef het vuistje zo in de plaat staan! Het bleek dat de huid daar ter plekke van binnenuit geheel was doorgeroest. Bij nader onderzoek niet zo vreemd, want de vloerplanken in het vooronder konden namelijk niet voor inspectie worden weggenomen en in de afgelopen 50 jaar is er toch het nodige (zoute) water via de ankerkettingkoker binnengekomen en naast de bak gelekt. Je zult begrijpen dat ik goed ziek was van deze ontdekking, want dat betekende dat een deel van het houtwerk moest worden weggehaald om daar het nodige laswerk te kunnen verrichten. Hoe gaan we dit aanpakken? Ik was nog druk doende om dat te bedenken en ook de vraag waar dat moest gebeuren, toen ik een paar weken later in de boot kwam om het plan verder uit te werken. Wat mij toen direct opviel waren de hoopjes ‘wit poeder’ onder de overstekende randen van de banken in de kajuit. Het bleek, dat de boot inmiddels verstekelingen aan boord had in de vorm van houtwormen en/of boktorren. Het teakhout was niet aangetast, maar wel het grondhout daarachter. Om het maar heel voorzichtig uit te drukken: dat was een vervelende ontdekking. Wat nu? De boot naar de sloop duwen en er een punt achter zetten of opknappen. Opknappen betekende dus nu dat AL het houtwerk eruit moest. Uitgassen was geen goede optie want het bleek dat die beesjes overal bezig waren. Het moest dus grondig gebeuren of helemaal niet. Dan maar eerst een grote inspectie en alle (zichtbare) gebreken op een rijtje zetten: alles eruit en opnieuw intimmeren was op zich niet verkeerd want ook

24

elektrisch was het een rommeltje na zo’n 50 jaar. Leidingtechnisch was het ook niet best. Diverse doorgeroeste platen hadden we immers ook al jaren aan dek en in de opbouw. Ook de motor moest nagekeken worden. Het teakdek was lek op diverse plaatsen ... De lijst werd steeds langer. Na rijp familieberaad werd toch maar besloten om tot opknappen over te gaan. Het is al met al toch een uniek scheepje. De werf Stofberg in Enkhuizen werd benaderd voor de klussen aan het staalwerk. Het gat in de romp werd provisorisch gedicht, schip te water en naar Enkhuizen gevaren. Daar hebben we de AUWINA geheel ontdaan van alles wat maar los was te krijgen. Wat toen zichtbaar werd aan de binnenkant van de huid was niet best. Op veel plaatsen bleken de klinknagelkoppen door roest te zijn afgebroken. Er zaten roestwaterstrepen op veel plaatsen (dus lekkage). Het vlak bleek op nog veel meer plaatsen (te) dun te zijn. Het zou een kwestie van tijd zijn geweest, of we waren in de haven langzaam afgeborreld of op zee in slecht weer versneld gezonken. Kortom, er moest veel meer gebeuren dan op het eerste gezicht was aangenomen. Het zou wel even gaan duren voordat het schip weer kon varen. Wat er allemaal aan de AUWINA gebeurde, dat vertel ik een andere keer. Ad Coevert


Scharminkel

Concept Verslag A.L.V. 11 maart 2011 te Grosthuizen Aanwezig: 34 stemgerechtigde leden. 1.

Opening De voorzitter (vz.) heet alle aanwezigen van harte welkom op deze jaarvergadering in Café “De Grost” te Grosthuizen. Enkele huishoudelijke mededelingen: Koffie voor rekening van de vereniging en de rest voor eigen rekening. Op tafel nog enkele Scharminkels en via Piet Visser een aantal brochures met Staande Mast Route. Hierna opent de vz. De vergadering om 20.10 uur.

2.

Notulen jaarvergadering 2010 Het verslag wordt inhoudelijk zonder opmerkingen goedgekeurd. De voorzitter bedankt de secretaris voor de verslaggeving en tekent het verslag.

3.

Mededelingen Er is bericht van verhindering ontvangen van: Jelle de Schaaf, Irene Roelofs, Hans Rozenbeek en Richard van der Nat. Piet Spaans komt na de pauze.

4.

Ingekomen stukken Er is een ingekomen stuk van Cas Zechner namens het Bewonerscomité Schardam. Dit stuk heeft betrekking op agenda punt 14 “Havenontwikkeling” en zal, met goedkeuring van Cas, bij

25


WSV Schardam

dat punt behandeld worden.

26

5.

Verslag secretariaat De secretaris verwijst naar het verslag zoals dit in de “Scharminkel� nr. 1/2011 is opgenomen en geeft een korte toelichting. De voorzitter bedankt de secretaris voor de samenstelling van het verslag.

6.

Financieel verslag De penningmeester geeft aan dat het een vrij goed jaar is geweest wat betreft de kasstroom en geeft een toelichting op het financieel verslag. Hij heeft geprobeerd dit zo overzichtelijk mogelijk te maken nav. Opmerkingen op de vorige ALV. Wat betreft de kosten zijn deze hoger ivm hogere energiekosten door een inhaalslag van het energiebedrijf. Op de Balans wordt een vast bedrag gereserveerd en het overzicht van de kasstroom is overzichtelijk.

Vragen???

Eli van Putten spreekt zijn waardering uit voor de heldere Balans en V&W rekening maar geeft tevens aan dat er hierdoor ook de zwakke plekken zichtbaar worden en geeft een paar voorbeelden. Na reacties van de penningmeester en de voorzitter over de lagere inkomsten en de afschrijftermijn die gehanteerd wordt en er verder geen vragen meer zijn bedankt de vz. John van Haastert voor zijn werkzaamheden


Scharminkel

7.

Verslag kascommissie John van Lent doet, mede namens RenĂŠ Korver (was reserve), verslag van de kascontrole. Zij hebben met veel plezier de controle gedaan en complimenteren de penningmeester met de manier waarop hij zijn werk heeft gedaan. Ook de invoering van verzamelstaten van bonnen voor de verantwoording van de gemaakte kosten door diverse leden is goed gevallen bij de kascie. John herkende hier weer veel uit van vroeger. Echter een opmerking over dit laatste. Niet alle kosten werden gedekt door bonnen maar het vertrouwen was er wel dat het klopte. John heeft toegezegd dit volgend jaar wel op orde te hebben. John stelt voor de penningmeester decharge te verlenen wat door applaus wordt bekrachtigd. De vz. bedankt John voor zijn verhelderend financieel verslag waar veel tijd in gestoken is en bedankt ook de kascommissie voor hun werk.

8.

Verkiezing nieuwe kascommissie John van Lent is aftredend. De kascommissie voor volgend jaar zal bestaan uit RenĂŠ Korver en Jelle de Schaaf. Als reserve heeft Willem Tromp zich aangemeld. Willem wordt bedankt.

9.

Tarieven WSV Schardam De tarieven voor 2012 zullen worden verhoogd met de afgesproken jaarlijkse verhoging van 2%.

10.

Bezetting commissies -Havencommissie bestaat uit: Pete Reid (vz. maar zoekt een opvolger.) Jim van Lienen en Piet Spaans. John Feddema heeft zich aangeboden als lid en Henk Frijters wil de vz. rol van

27


WSV Schardam

Pete overnemen. -Activiteitencommissie bestaat uit: Hans de Haan (vz.), Peter Korver, Jelle de Schaaf en Carola Rood. Hans doet een oproep voor aanvulling van zijn commissie. Wie??? -Jeugdcommissie bestaat uit Sjaak Braas (vz.) Mark Souwer en Rob ter Schure aangevuld met een aantal vrijwilligers die zeilles geven aan de jeugd. Voor dit laatste wordt nog aanvulling gezocht. Wie ??? -Wedstrijdcommissie bestaat uit: John Feddema, Henk Frijters, Gerard Ootes en Pim ten Klei terwijl op Willem Tromp en RenĂŠ Korver een beroep gedaan kan worden (indien nodig). -Vz. doet een oproep aan leden met bepaalde specialiteiten, zich voor de diverse commissies beschikbaar te stellen. 11.

Verslag Activiteitencommissie Henk heeft Hans de Haan bereid gevonden zijn functie als vz. activiteitencommissie over te nemen. Henk was een beetje uitgekeken op zijn taak en vond het noodzakelijk dat er een nieuwe injectie in de cie. moest komen. Na de pauze zal Hans een presentatie houden van de activiteitencie. Verder verwijst Henk naar het verslag in de Scharminkel en vraagt of hier vragen over zijn. Neen. Vz. bedankt de leden van de commissie voor haar werkzaamheden

12.

28

Verslag Havencommissie Daar Pete Reid nog niet aanwezig is vraag de vz. of er vragen zijn over het verslag zoals dat in de Scharminkel staat. Zo ja, zal hij het woord geven aan Jim van Lienen.


Scharminkel

-Eli van Putten: Inkomsten haven zijn minder dan gebruikelijk. Vz: De havencommissie heeft mandaat gekregen om de havendiensten zelf te regelen. Misschien moet dit systeem nog eens bekeken worden. -Vz: Wachtlijst haven is redelijk afgewerkt. Er zijn leden die niet eerst een zwerfplaats maar meteen een vaste plaats willen hebben ivm. afspraken in andere havens. Zo kan het gebeuren dat leden die lager op de wachtlijst staan wel een plek in de haven krijgen. Dit is dan een zwerfplaats. -John van Lent: Vroeger hadden we Frits (met assistentie van Eli en Hans) die dagelijks zijn ronde in de haven deed en vraagt of het huidige systeem gewerkt heeft. Hij heeft zelf geen idee. Vz: Het was niet bekend wie van de havenmeesters de ronde zou lopen. Er was geen schema. De Havencie. heeft eigen idee uitgevoerd. Op dit moment komt Pete binnen en legt uit hoe havendiensten geregeld zijn. Er was een groepje van 6 havenmeesters die, als ze in de haven waren, een rondje langs de boten liepen op zoek naar passanten. Later in het seizoen zijn er op de passantenboten, waar op dat moment niemand aanwezig was, briefjes neergelegd met het verzoek het geld over te maken naar onze rekening. Dit heeft redelijk gewerkt. Maar Pete geeft ook duidelijk aan dat er geen garantie is dat alle gelden geïnd zijn. Dit is het risico van dit systeem. -Willem Tromp: Zijn de inkomsten van ligplaatsen die dubbel bezet zijn geweest wel of niet bij passanteninkomsten gerekend zoals vroeger. Dit kan een reden zijn van mindere inkomsten Vz: Vroeger kwam dit bij de inkomsten van passanten maar de laatste jaren niet meer. John van Lent: Zijn Eli en Hans ook betrokken bij havendiensten? Pete: Ja Vz. vraagt een applaus voor de inzet van de havenmeesters wat gebeurd en bedankt de leden van de commissie voor hun inzet. 13.

Verslag Jeugdzeilen Sjaak neemt aan dat iedereen zijn verslag in de Scharminkel heeft gelezen en vraagt of hier vragen over zijn. Geen vragen Vz. bedankt de leden van de commissie voor haar werkzaamheden.

14.

Havenontwikkeling Vz: Op de vorige ALV is afgesproken dat het bestuur door mocht gaan met het onderzoek naar de mogelijkheden van het “instructie/opslag gebouwtje”. Na uitvoerig overleg met de gemeente Zeevang is de gemeente bereid hun medewerking te verlenen voor een gebouwtje van 60m² met een nokhoogte van 4 mtr. Door toeval kwam Klaas op nog een optie. Omdat er problemen zijn met de diepte van de haveningang heeft de Havencie. voorgesteld een “Havenboot” aan te schaffen met een krachtige motor waardoor je met schroefwater de haveningang op diepte kan houden. Klaas is op internet gaan zoeken naar eventuele mogelijkheden.

29


WSV Schardam

Hierbij stuitte hij op een boot die vroeger gebruikt werd op “Het IJ” in Amsterdam om personen over te brengen. Een zgn. “IJveer”. Deze boot had een krachtige motor maar ook accommodatie. Toen ontstond de gedachte van de combinatie boot/accommodatie. Hierbij waren er dus 3 opties nl: 1. containers vervangen 2. instructie/opslaggebouwtje 3. clubschip. Het IJveer werd bekeken in Zeeland. Zag er goed uit. Romp goed, motor goed maar voor de rest een grote “rotzooi” Maar daar was de prijs ook naar. Deze boot werd echter net verkocht. Toen verder gekeken naar meerdere opties. Dit werd een kotter. Deze werd bekeken in Spaarndam maar was niets voor ons. Toen nog een mogelijkheid. Deze boot was gebruikt als tender werd verteld. Ook bezocht maar nu bij Dordrecht. Dit zag er wel goed uit. Na onderhandeling zakte de prijs van €40.000 naar €25.000. met 2 voorwaarden van onze kant nl. het onderwaterschip moet goed zijn en onze leden moeten akkoord geven op de ALV. Beide voorwaarden werden geaccepteerd. Het onderwaterschip is inmiddels gecontroleerd door Klaas (dikte metingen) en Clemens Happé (is als duiker onder het schip geweest) en zag er goed uit. In de pauze zal Klaas op een laptop een aantal foto’s laten zien van deze boot. Bartjan van der Sluis en John van Haastert zullen een financieel overzicht geven van de 3 opties die eer-

30

der genoemd zijn. Maar eerst komt het ingezonden stuk van Cas Zechner aan de orde. Klaas leest dit voor. Kort samengevat: Er is een “volksvergadering” gehouden in Schardam waar bijna alle bewoners aanwezig waren volgens Cas. Een van de agendapunten had betrekking op het voorstel zoals vermeld in de Scharminkel. Een instructiegebouwtje of een clubschip. Over de tekening van het instructiegebouwtje waren de Schardammers om diverse redenen vrijwel unaniem negatief maar zij vonden het binnenvaartschip het best passend in het landschap. Ook had een van de Schardammer leden een nieuw voorstel nl. “geschakelde containers” maar deze optie kon voor de vergadering niet meer uitgewerkt worden. Nu volgde een kleine discussie uit hoeveel personen en welke groepen Schardam bestond. Cas en Eli stelden duidelijk dat de Schardammer bevolking had gekozen om op de oude voet door te gaan dus met Cas als secretaris van het bewonerscomité. Zij hoopten dat de groep “Van Breukelen” zich bij hen zou aansluiten en anders spraken zij op persoonlijke titel. John van Lent vroeg of deze mensen ook op de vergadering aanwezig waren. Cas: alleen Van Breukelen niet (vakantie) Bartjan: Wij hebben geen verkeerd overleg gehad met de groep Van Breukelen en het bewonerscomité. Reactie Cas: De bewoners van Schardam staan achter de WSV. De haven is net-


Scharminkel

jes en zij zijn blij met de vereniging. Dit werd met applaus vanuit de zaal begroet. Nu volgde een uitleg van de kostenvergelijking van de drie opties door Bartjan en John onder de roepnaam “Exploitatie Marina Schardam”. Hieruit bleek dat de optie Instructie/Opslag gebouwtje het duurste uitkomt (€8.776 p.jr.) gedurende de eerste 5 jaar dan de instructieboot (€5.294 p.jr.)en dan de vervanging van de containers + toilet (€5.220) Bij de eerste en derde optie zit een bedrag van €3.420 per jaar voor het baggeren wat bij de boot niet nodig is.

Vragen?

-Cas Zechner: Mist een verzekering.

Antw.

Bartjan: klopt moet wel geregeld worden. -Eli v.Putten: We eten de afschrijving van de haven op. Prima, maar wil dit wel even zeggen. Antw. Bartjan: De afschrijving wordt terugbetaald. Zie het financieel overzicht -Hans Mantje: €32.000 is wel een fors bedrag voor het instructiegebouwtje. Containers zijn goedkoper. Bartjan. Door de post “baggeren”kom je op hetzelfde jaarbedrag uit - Er wordt gevraagd of het gegarandeerd is dat het probleem baggeren opgelost is door het spoelen met de boot. Antw. Klaas: Door diverse mogelijkheden van aanpassingen op de boot is het vrijwel zeker dat spoelen lukt. Met baggeren ben je afhankelijk van anderen en kan max. 1x per jaar gebeuren maar spoelen met de boot is flexibel -John van Lent: Is het zeker dat de haven in 2013 gebaggerd gaat worden? Antw. Klaas: Het staat op het baggerprogramma van Hoogheemraadschap maar wij hebben geen invloed als zij dit programma veranderen. Het gaat hier alleen om het inwateringskanaal -George Postma vindt het idee van de boot prachtig. Deze heeft ook een restwaarde -Tineke Leegwater: Wie mogen er met deze boot varen en hoeveel leden zijn dat? Antw. Bartjan iedereen met een vaarbewijs 1 en 2. Dit is uitgezocht door Kees Metselaar en vraagt aan de aanwezigen wie over deze vaarbewijzen beschikt. De meerderheid steekt zijn vinger op. -Martin Neumann heeft nog enige vragen over de afschrijving. Vz: Het schip is “Z” geregistreerd (= Zee geregistreerd) Hij is bekeken door een aantal

31


WSV Schardam

bestuursleden en in de ruimte kunnen ongeveer 22 zitplaatsen gerealiseerd worden. Ruim voldoende voor het jeugdzeilen. Verder doet Klaas verslag van de historie van de boot waaruit duidelijk wordt dat deze in goede staat maar kompleet leeggehaald is. Klaas verteld ook nog dat er in het verleden al een test met spoelen is gedaan door Pete Reid (met zijn boot) en Rene Korver. Het resultaat was bevredigend maar niet voor lang. -Ger van Almelo vraagt of het bedrag wat nog geleend moet worden weer op dezelfde manier als de vorige lening aan de leden gevraagd kan worden. Klaas: Dit is inderdaad weer het plan -Kees Koeman: Wat is de diepgang en is dit genoeg? Klaas: 1.20 mtr. Als dit niet genoeg zou zijn kunnen we altijd nog de kraan van Gerard Ootes op het achterdek zetten. Dan zakt dit nog

32

zeker 30 cm. Of er is een constructie onder de boot de maken. Dit moet voldoende zijn. -John van Lent: Wat is de stahoogte? Klaas: voldoende. Daar er verder geen vragen meer zijn wil de vz. over gaan tot een stemming en noemt nog even de 3 mogelijkheden op. Het advies van het bestuur en commissies is optie 3 “Clubschip Door handopsteking van een overgrote meerderheid, wordt gekozen voor het clubschip.


Scharminkel

De Vz. bedankt de leden voor het vertrouwen in het bestuur. De vergadering reageert met applaus. Vz. noemt nog even de 2 ontbindende factoren. Plaatdikte was na controle akkoord en de uitslag van de ledenvergadering is ook akkoord. De boot wordt gekocht. Weer applaus. De dames Tromp en Van Gijzel bieden aan om de bootkussens en gordijnen te maken. Bedankt. Vz. De boot wordt geregistreerd via de notaris omdat deze uit een erfenis komt en daardoor geregistreerd staat voor de WSV Schardam. De procedure de komende weken zal zijn: Ter plaatse zal de boot vaarklaar gemaakt worden om veilig naar Schardam te komen. Maar de bedoeling is om hem eerst naar Edam te varen naar een werf. Daar zal een spudpaal ge誰nstalleerd worden, het onderwaterschip schoongemaakt en in de antifouling worden gezet en de romp geschilderd. Hiervoor zal een beroep op de leden worden gedaan voor hulp. Vz. komt nog even terug op het financieel verslag en vraagt of ook de aanschaf van de grasmaaier akkoord is. De vergadering gaat akkoord. PAUZE 15.

Vervolg Havenontwikkeling. Dit punt is voor de pauze al afgehandeld.

16.

Verslag Scharminkel / Website Piet Visser: De redactie doet zijn uiterste best om de kwaliteit van de Scharminkel op peil te houden of te verbeteren. Hij dankt hierbij iedereen voor hun inbreng. Daardoor kan de krant ook zo goed zijn en doet ook weer een oproep om kopij aan te blijven leveren. Eli van Putten biedt zich spontaan aan. De vz. bedankt de complete redactie en vind de kwaliteit van de clubkrant prima hetgeen door applaus van de aanwezigen wordt bekrachtigd.

17.

Verkiezing bestuursleden Vz. legt uit waarom John van Haastert na een jaar alweer herkiesbaar is. Het rooster van aftreden is gebaseerd op functie en niet op naam. Officieel was Kees Metselaar aftredend maar die is vorig jaar gestopt. Er zijn geen tegenkandidaten. John wordt herkozen voor een nieuwe periode. Applaus.

18.

Presentatie Activiteitencommissie. Hans de Haan presenteert zich als nieuwe voorzitter van de Activiteitencommissie. Zijn leden

33


WSV Schardam

34

zijn: Peter Korver, Jelle de Schaaf en Carola Rood maar doet ook een oproep voor nieuwe leden daar deze commissie te klein is. Hans geeft nu een prima “Power point” presentatie van zijn commissie. Waarom een Activiteitencie? Voor: saamhorigheid; gezelligheid; leuke activiteiten; onderling kennismaken; leren van ervaring van anderen; iets doen wat je anders niet zou doen; meevaren met anderen. Bij elk punt legt Hans uit wat hij ermee bedoelt. Als voorbeeld van een activiteit noemt hij het Blokarten (strandzeilen) wat as. zondag is georganiseerd. Van het bestuur heeft Hans de opdracht gekregen om met zijn commissie te proberen ook die leden bij de activiteiten te betrekken die je anders nooit ziet. Een uitdaging dus! Hans somt nu een aantal activiteiten op die komend seizoen op de agenda staan en zegt dit iets anders in te willen vullen dan zijn voorgangers. Ook doet hij een oproep aan de aanwezige leden om met ideeën te komen. En vraagt reacties (positief of opbouwende kritiek) op gehouden activiteiten. Hij stelt zich tot doel in de Scharminkel een verslag te maken van gehouden activiteiten en een uitleg te geven van nieuwe. Hans geeft ook aan wat hij niet wil nl: Voor niets iets regelen, Dag en nacht bezig zijn met de organisatie en alles alleen te moeten doen. Hij vraagt daarom ook of er leden zijn die niet in de


Scharminkel

commissie willen komen maar wel de organisatie van een activiteit op zich willen nemen. Zij kunnen zich bij hans melden. Wat hij ook wel wil weten waarom leden nooit meedoen aan activiteiten. Alle aanmeldingen en/of reacties kunnen gemaild worden naar: hdehaan@quicknet.nl John Feddema vindt het jammer dat er met Hemelvaart niet naar de eilanden wordt gegaan. Dit is een lange traditie. Hans: het rondje IJsselmeer kan ook leuk zijn maar als men liever naar de eilanden gaat is dat ook prima. Tineke Leegwater: Urk is ook erg leuk. Vz. bedankt Hans voor zijn uitgebreide presentatie en herhaalt de oproep voor aanvulling van de activiteitencommissie. 19.

Rondvraag -John van Lent heeft 2 onderwerpen gemist op deze vergadering nl: -1- Op de vorige ALV is afgesproken dat het bestuur zou kijken of er wat gedaan kan worden met de afdracht van het KNWV. Dit vindt John (en met hem een aantal andere leden) wel erg hoog en vraagt het bestuur hier naar te kijken. Vz: heeft niet voor ogen wat er precies aan gedaan is maar zegt toe dit te zullen doen. Ger van Almelo heeft ook een negatieve ervaring met het Verbond. Vz. vraagt als er meer leden zijn die opmerkingen hebben over het Verbond of zij deze kenbaar willen maken . Deze zouden dan meegenomen kunnen worden in een Regiovergadering welke dinsdag 22 maart gehouden wordt. -2- Hij heeft niets gehoord over de slibschermen die geplaatst gaan worden voor de kust van Warder en vraagt of de WSV hier bezwaar tegen heeft gemaakt. Vz: Er zijn diverse vergaderingen over dit onderwerp geweest waarbij het Verbond en belanghebbende watersportverenigingen aanwezig waren. Afgesproken is dat WSV Warder samen de WSV een bezwaar zou indienen. Het initiatief lag bij Warder. Warder heeft echter zelf het bezwaar ingediend en daar het om een proef ging vonden wij het niet nodig dit ook nog te doen. De vergadering denkt hier anders over en een meerderheid verzoekt het bestuur dit alsnog te doen. Eli van Putten: Dit moet voor 18 maart gebeuren! Vz. zegt toe dit. -Pete Reid vraagt of zijn stukje over de havencommissie in de Scharminkel is begrepen en of de informatie over de slibschermen ook op de website gezet kan worden. Pim: Er is geprobeerd deze informatie door te sturen maar is niet gelukt (te groot bestand?) Hij zal het nog een keer proberen maar lukt dit niet zal hij Pete vragen dit te doen. -Ton Bruinsma: 1 container blijft staan. Wordt deze gecamoufleerd? Mag hij groen worden ? Vz: We zullen dit bekijken. Er kan evt. een klein dakje op. Vervanging zal bij de gemeente gemeld worden. Ook zullen we bekijken of er een oplossing waar geen container bij nodig

35


WSV Schardam

is.John Feddema: zou ik niet doen, ik zou ze allebei laten staan. Sjaak Braas: Inez v.d. Linde heeft dit jaar afscheid genomen van de jeugdcommissie. Vz: Inez bij deze bedankt voor je vele werkzaamheden voor de jeugd. 20.

Sluiting Daar er verder niets meer aan de orde is sluit de voorzitter de vergadering om 23.00 uur en bedankt de aanwezige leden voor de prettig verlopen vergadering. De aanwezige leden bedanken de voorzitter met een luid applaus. Pim ten Klei, Secretaris.

Klaas Knol, voorzitter

36

Pim ten Klei, secretaris

Een flink aantal edities geleden begonnen wij met veel gedonder aan de Scharminkel. De oplettende lezer zal het zijn opgevallen dat u nu de 125e editie in uw handen heeft. Inmiddels mogen wij als redactie best wel even vermelden dat wij trots zijn op het materiaal dat u aanlevert. Want zonder uw inspanning had deze editie er niet gelegen. De redactie heeft besloten nu zelf een paar weken in de zon te gaan liggen. Wij gaan lekker op vakantie zodat u de tijd heeft om over nieuw materiaal na te denken. De Redactie


Reglementen •

Voor het varen op de Rijn, Waal, Lek en Pannerdensch Kanaal is het Rijnvaartpolitiereglement de wettelijke basis.

Op de Westerschelde geldt het Scheepvaartreglement Westerschelde.

Het internationale Zeeaanvaringsreglement geldt op de Noordzee en zeewaarts van de waddeneilanden, net als in de Eemsmonding en de Dollard.

Het Scheepvaartreglement kanaal Gent naar Terneuzen: Kanaal Gent-Terneuzen;

Scheepvaartregelement Gemeenschappelijke Maas: Op het Nederlands deel van de met Belgie gemeenschappelijke Maas.

Op de andere binnenwateren is Binnenvaartpolitiereglement (BPR) van kracht.

Binnen een strook van 1000 meter voor de kust kan de gemeente via bijvoorbeeld een Algemene Politieverordening, aanvullende regels voorschrijven.Bijvoorbeeld voor de snelheid of uitrusting van snelle motorboten.


Watersport Vereniging Volendam

Jan Schokker Regatta 2011 zaterdag 25 juni Het Jan Schokker evenement wordt georganiseerd door WSV Volendam en valt samen met het weekend van Volendammerdag. Dit weekend belooft veel sfeer, folklore en gezelligheid. De Jan Schokker Regatta is een laagdrempelige zeilwedstrijd voor scherpe kajuitzeiljachten, waarbij onderling contact en gezelligheid voorop staat. Er wordt getracht het onderlinge contact tussen diverse zeilverenigingen te vergroten. Er wordt gezeild onder SW of ORC. Bij melden meetbrief tonen. Aanmelden: per e-mail: r.de.groot41@hetnet.nl met vermelding bootnaam en type. Het inschrijfgeld bedraagt e 20,- per boot voor alle klassen. Overmaken op bankrekening 23.13.89.140 t.n.v. Watersport Vereniging Volendam onder vermelding van naam eigenaar en bootnaam. Na betaling ontvangt u de Wedstrijdbepalingen en het programma. Vrijdag 24 juni Middag/avond: zeilboten arriveren in de oude vissershaven van Volendam en melden zich bij de havenmeester. Alle deelnemers zijn van 24 juni 12.00 uur tot 26 juni 12.00 uur geen havengeld verschuldigd. Zaterdag 25 juni 8.00 - 8.30 uur: schippers melden zich bij het Clubhuis van de WSV-Volendam, gebouw zeilmakerij Jan Schokker aan zuidzijde oude Haven. Elke zeilboot ontvangt een welkomstpakket met de deelnemerslijsten, de wedstrijdbepalingen, de te varen wedstrijdbaan, het bootnummer (aan boot te bevestigen)

en bonnen voor de zeilersmaaltijd welke u wordt aangeboden door Zeilmakerij Jan Schokker. 10.25 uur: waarschuwingsein van de wedstrijd 10.30 uur: startsein. Vanaf 15.30 uur: de deelnemers finishen en keren terug naar de haven. 18.00 - 19.00 uur: prijsuitreiking en zeilersmaaltijd bij Schokker. Alle deelnemers kunnen een nasi-maaltijd afhalen aan de oude Haven. De zeilersmaaltijd wordt u aangeboden door Zeilmakerij Jan Schokker. Tot 23.00 uur: gedurende het gehele weekend zijn er diverse optredens op het podium in de haven. Er wordt live muziek ten horen gebracht tot 23.00 uur. Zondag 26 juni Vanaf 9.45 - 11.0 uur: hoogmis in St. Vincentiuskerk m.m.v. kerkkoor St. Ceaciliea en het Volendams Operakoor. Na de mis wandelen vele Volendammers in traditionele klederdracht van de kerk naar de oude Haven. 10.00 - 20.00 uur: muzikaal programma rond de oude Haven start met een optreden van de Volendammer Fanfare. Met vervolgens veel plaatselijke muziekanten, bands en koren. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Klaas Jan Kroon, tel 06 2241 5942 of via inspirit@hetnet.nl of via r.de.groot41@hetnet.nl

Scharminkel 125  
Scharminkel 125  

Clubblad WSV Schardam Jaargang 31, Krantnummer 125, Nummer 2

Advertisement