WSVA Magazine 2021

Page 1

WSVA

a e r k ebo e n i ar gi n d & g Aa

kier s e r at w sm e l

W

v

MAGAZINE JRG. 44 2021


Colofon Het WSVA Magazine wordt voor en door enthousiaste waterskiërs – op één, twee of geen planken – van

Wakeboard & waterskivereniging Aalsmeer gemaakt.

WaterskiverenigingAalsmeer

Voorzitter

Gaby Copini E-mail: voorzitter@wsva.nl Tel: 06 22 48 06 72

Penningmeester

Michel Velle E-mail: penningmeester@wsva.nl

Secretaris

Jeroen Zwarts E-mail: secretariaat@wsva.nl

Algemene bestuursleden Gaby Kitseroo E-mail: kitseroo@wsva.nl Gerben van der Lei E-mail: info@wsva.nl

Correspondentieadres

Uiterweg 27 WS3, 1431 AA Aalsmeer E-mail: info@wsva.nl NL75 RABO 0324 1808 53 KvK 40594168

INHOUDSOPGAVE

4 6 9 16 De boot van... 20 Nieuws

Algemene mededelingen Van de voorzitter

Eropuit!

22 Ralph, Jr. WSVA Topper 23 Sundancer

WS

26 Even voorstellen 30

KIDVA S

Vader en zoon

Webmaster https://wsva.nl

31 Skiathlon 2020 32 Maxim doet verslag 34

Op de cover: Waterskien is voor jong en oud(er), zie pagina 44

Een pittige start...

Bezoekadres

Surfeiland aan de Westeinderplas, Kudelstaartseweg 26, 1431 GA Aalsmeer

Redactie en opmaak Magazine

Gaby Copini, Gaby Kitseroo, Jeroen Zwarts Het clubblad wordt gesponsord door Drukkerij Noordhoek.

E-mail: website@wsva.nl

WSVA Jeugd-ski-dag

36


INHOUDSOPGAVE Mees van der Lei

Fransje

38

Dilemma

Meenemen of laten liggen

40

44

Waterskien is voor jong en oud(er)

Reisverslag

Reisverslag 2020 Michel en Karin

46

Slalom Peptalk

Happy Lex Reports

50

Waterskivrienden 3

WSVA Magazine


NIEUWS

Verbouwing Surfeiland

Start van het seizoen

De gemeente heeft de ambitie om Aalsmeer

De start van het skiseizoen wordt via mail en social

Surfeiland grondig aan te pakken. Zo komt er

woensdagavond of op een flexibele clubavond (zie

‘een gezicht aan het water’ te geven door het

een wandel- en fietsboulevard en wordt de pier verlengd. Met extra zand aan de binnenkant van de pier en er tegenover aan de vaste

media bekend gemaakt. De clubavonden zijn op hieronder) vanaf 19 uur tot zonsondergang.

wal wordt het strand drie keer zo groot.

Prijzen ski-munten

vervangen voor een betonnen variant. Het

€13 voor volwassenen en €10 voor kinderen tot 18

Daarnaast wordt de steiger bij ons clubhuis

De prijzen voor WSVA-munten zijn net als vorig jaar

bestuur is in overleg met de projectontwikkelaar jaar. Op pagina 6 staat meer uitleg over de munten. hoe ons startvlot past in deze plannen. Kijk voor meer informatie op

aalsmeerwaterfront.nl of overdag op de webcam via webcam-aalsmeer.nl

Flexibele clubavond appgroep groot succes In 2019 is voor het eerst voorzichtig geëxperimenteerd met het organiseren van een extra clubavond naast de woensdagavond. Dit beviel zo goed

dat we voor seizoen 2020 hiervoor een Flexibele

clubavond appgroep in het leven groepen. Deze mobiele app groep werkt super goed! Hoe werkt het?

Wanneer wij op maandag al kunnen inschatten

dat de weersvoorspelling voor woensdag niet goed is maar op bijvoorbeeld dinsdag of donderdag wel, proberen we of er een boot beschikbaar kan zijn.

Wanneer we een boot beschikbaar hebben zetten we een bericht in de app groep bijvoorbeeld; “Dinsdag avond word er gevaren in plaats van woensdag avond”.

Vervolgens is het de bedoeling alleen te

beantwoorden als je wilt komen, dit om onnodig verkeer op de app groep te voorkomen.

Heb je interesse in de app groep, of wil je aansluiten?

Stuur dan een berichtje naar Gaby op 06-22 48 06 72 met het verzoek in de app groep te worden opgenomen.

4

WSVA Magazine


NIEUWS

Magazine online

E-mailadres De club gebruikt vaak e-mail als de manier om

korte lijntjes te houden met de leden. Zaken zoals

Het magazine staat ook online, ga naar onze website https://wsva.nl/

uitnodigingen voor evenementen en notulen van vergaderingen worden via e-mail gedeeld. Mocht

deze informatie niet naar jouw juiste e-mailadres worden verstuurd, laat dat dan weten aan de secretaris via secretariaat@wsva.nl, dan kan dat worden aangepast.

Facebook

Wakeboard & waterskivereniging Aalsmeer is ook actief op Facebook. Hier delen we zoveel mogelijk leuk en interessant nieuws met jullie. Volg ons en deel nieuws en mooie foto’s!

Agenda In verband met onzekerheid rondom de coronamaatregelen is het plannen van de diverse activiteiten door onszelf of anderen nog onduidelijk. Hou e-mail en Facebook in de gaten voor meer informatie!

5

WSVA Magazine


ALGEMENE MEDEDELINGEN

Lidmaatschap

Kindertrainingen

Voor seizoen 2021 is de contributie ongewijzigd

Start vanaf eind mei/begin juni

€69,50, gezinsleden (wonend op zelfde adres als

Voor kinderen met een zwemdiploma

ontvangt ieder jaar het WSVA clubblad en actieve

Lesgeld €13,- per kind per les

Waterski en Wakeboard Bond (NWWB) .

ten opzichte van het jaar ervoor: Hoofdleden

hoofdlid) en jeugdleden (tot 18 jaar) €40,50. Je

leden worden automatisch lid van de Nederlandse

(afhankelijk van watertemperatuur)

Munten De vereniging bezit zelf geen eigen boten, maar

er wordt gevaren met boten van leden. Hierdoor is het mogelijk om op clubavonden te kunnen

• •

van 8 t/m 15 jaar

en moet WSVA-lid zijn

Elke ‘windstille’ woensdag (of op basis van

beschikbaarheid van boten en instructeur op

een flexibele avond, zie pagina 4) geven we les

Trainingsdag is vóór de clubavond vanaf 18 uur Graag van tevoren aanmelden, bij

voorkeur via de Junioren les appgroep

skiën, wakeboarden etc. achter diverse boten. Om

de club met zogenaamde WSVA-munten waarvan

Voor info en/of aanmeldingen bel/

de kosten voor de booteigenaar te dekken werkt de opbrengst volledig naar de booteigenaar gaat. WSVA-munten zijn beschikbaar voor

Deze informatie kan ook in het clubhuis gevraagd worden

app Gaby Copini; tel. 06 22480672.

leden en kosten €13 voor volwassenen en €10

Vergunning

contant af te rekenen, dit i.v.m. verrekening met

WSVA-LEDEN kunnen huren. Je moet in

voor kinderen tot 18 jaar. De munten zijn enkel

De WSVA heeft een vergunning die ALLEEN

de bootbestuurders. Deze munt geef je aan de

het bezit zijn van een geldig vaarbewijs

piloot of copiloot van de boot waarmee je gaat

en correct verzekerd zijn. De prijs voor de

skiën of boarden. Een ronde duurt ongeveer

vergunning is €50 per weekend (per dag €25)

10-15 minuten. De beschikbaarheid van de

plus €50 borg met overleg van legitimatie en

boten is niet vanzelfsprekend en de eigenaars

telefoonnummer. Aanvragen van de vergunning

hebben de boten als pure liefhebberij. Ga dus

verloopt via een E-mail naar info@wsva.nl.

netjes en respectvol met de boten om.

Vaarroute / snelvaarbaan

Clubhuis

Houd je alsjeblieft aan de regels. In de corridor

Voor degenen die op hun skibeurt wachten is er

mogen alleen bootbestuurders van WSVA snelvaren

bij ons clubhuis (tegen een kleine vergoeding)

mits er een skiër/ boarder achter de boot hangt.

drinken en versnaperingen te verkrijgen. Voor

Er mag heen en terug snelvarend van de

onze warme douche zijn er €1 muntjes aan de

startsteiger naar de snelvaarbaan (met skiër)

bar verkrijgbaar. Graag barbonnen pinnen.

gevaren worden. De boot moet zijn gas dichtdoen voor de laatste boei bij de steiger. Er mogen geen

Lidmaatschap opzeggen Het lidmaatschap van WSVA beëindig je schriftelijk via info@wsva.nl. Vermeld ook de reden tot

bochten snelvarend gemaakt worden. Zeilboten en surfers hebben ten alle tijden voorrang.

opzegging. Opzeggen kan met ingang van het

volgende kalenderjaar. Je kunt deze tot uiterlijk 1 december van het lopende jaar doorgeven.

6

WSVA Magazine


ALGEMENE MEDEDELINGEN

Watertoren

Surfeiland Locatie WSVA

Centrum Aalsmeer

Sne

lva ar

baa

n

Westeinderplas

Leimuiden Kudelstaart aan

Slalomb

7

WSVA Magazine


ADVERTENTIE

Kempers Watersport biedt een full-service jachthaven op een unieke locatie met veel natuur midden in de Randstad. Dat betekent voor u dat watersport, plezier, en ontspanning op het water altijd dichtbij, letterlijk om de hoek, aanwezig zijn. Met verkoop van boten, zowel nieuw als gebruikt, accessoires en watertoys, boot stalling, winterstalling, zomerligplaatsen, onderhoud en de verhuur van SUPboards, waterski's en towables vindt u bij ons altijd uw weg het water op. Dat is ons vak en dat is ook wat wij het liefste en dus met plezier doen.

Full service

Alle voorzieningen

Gratis wifi

• Gratis wifi

• Winterstalling en werkplaats

• Full service; botenlift 40 ton, ook staande mast

• 500 ligplaatsen

• Verhuur snelvaarvergunning aan ligplaatshouders

• 300 parkeerplaatsen

• Verhuur SUP boards, ski's, wakeboards, towabels

• 20 vakmensen

www.kemperswatersport.nl Herenweg 100, Aalsmeer (bij Leimuiden), tel. 0172 50 30 00, info@kemperswatersport.nl

4,2 4,1

Winterstalling


VAN DE VOORZITTER

Tekst: Gaby Copini

Met sportieve groet

H

ier een woordje van de

Traditioneel staat in het voorjaar ook de

Graag wil ik iedereen een

organiseren wij die weer online. Hoe en wanneer

voorzitter zoals dat heet.

Algemene Ledenvergadering gepland. Wellicht

heel fijn, sportief gezellig

worden. jullie t.z.t. nog over geïnformeerd.

watersport seizoen toewensen.

In het voorjaar gaan we allemaal weer beginnen

Zoals jullie wellicht weten word het Surfeiland

weer en weinig wind. Ik hoop van harte dat 2021

vergroot, een wandel promenade en niet geheel

met onze zo geliefde sport, laten we hopen op mooi net zo’n sportief jaar word als 2020, afgezien van alle Corona maatregelen was het sportief gezien een top jaar. Het weer is over het algemeen erg

goed geweest en wij hebben heel veel avonden

het belooft een mooi plan te worden. Enige zorg

echter dat is nog niet bevestigd. Ook de vergunning

werpt haar vruchten af. We gaan daarmee door

voor de Corridor is nog steeds niet verlengd volgens

zodat we vaker het water op kunnen wanneer

de eerder gemaakte afspraken met de gemeente.

dat gedurende de normale clubavond niet kan.

Ikzelf ben al meer dan een jaar in onderhandeling

wedstrijd afgelast en konden onze wedstrijd skiërs

9

bij bij de voorbesprekingen aanwezig geweest en

Wij hebben onze voorkeur hierin uitgesproken

doorpakken van de Flexibele clubavond app

Belinda, Karin & Michel alleen maar trainen.

onbelangrijk, de aanmeer steiger vervangen. Ik ben

voor ons als WSVA is waar ons vlot komt te liggen.

de clubdeuren kunnen openen. Ook het verder

Helaas door alle Corona maatregelen zijn alle

verbouwd. De pier word verlengd, het strand

met de gemeente en heb er zelfs samen met Michel een gesprek bij de Burgemeester over gevoerd. Ik zal e.e.a. toelichten bij de ALV dit voorjaar.

WSVA Magazine


VAN DE VOORZITTER

Afgezien van alle coronamaatregelen was het sportief gezien een topjaar


VAN DE VOORZITTER

Terugblik 2020

Voor 2021 is ivm Corona de Messe verplaatst naar

dieptepunten. De hele wereld moet zichzelf

het doorgaat. Informatie vind je op www.boot.de

2020 gaat de boeken in met hoogte- en

17 tot 25 april 2021 maar het valt nog te bezien of

aanpassen in verband met de Covid19 pandemie

maar uiteraard houden wij je ook op de hoogte.

dus de WSVA uiteraard ook. Meest belangrijke is

toch wel dat de jeugd kan en mag blijven sporten. Primitief maar duidelijk genoeg hebben wij wat bewegwijzering gemaakt en kon een ieder toch

zijn weg vinden. Ook komend seizoen zullen wij rekening moeten houden met alle maatregelen. 5 januari, ver voor alle Corona perikelen, zijn

we van start gegaan met het Nieuwjaars skiën/

Als gevolg van de eerste lockdown was het

werd geskied en geboard. Uiteraard was er

(ALV) in het voorjaar niet mogelijk. Gelukkig

boarden. Het was een leuke opkomst en er

organiseren van een Algemene Leden Vergadering

erwtensoep, glühwein en warme chocomelk

kon het bestuur iedereen middels social media

beschikbaar. Ook is het leuk om elkaar na een

en mail op de hoogte houden en is besloten

aantal maanden weer te ontmoeten en gelukkig

om de ALV uit te stellen naar het najaar.

nieuwjaar te wensen. Voor Huug liep het

nieuwjaar skiën minder goed af. Huug verrekte

11 april ging de slalombaan te water. Eigenlijk een

helemaal bont en blauw. Hierdoor heeft hij niet

geslalomd en ook wagen nieuwe skiërs zich aan

zijn hamstring en zijn achter bovenbeen werd

beetje de start van het seizoen. Gelukkig is er veel

of nauwelijks kunnen skiën afgelopen jaar

de slalombaan. Met de trainingdag voor de jeugd hebben er een paar een poging gedaan. Het valt niet mee maar het blijft een mooie uitdaging. Bij deze wil ik graag de jeugd motiveren het slalomskien verder te trainen.

29 april was de eerste clubavond en de jeugd liet

van zich horen. Een goede opkomst want ze hadden er lang op gewacht. Afgelopen seizoen zat het

26 januari is een klein groepje te samen met

weer mee en ook hebben we meerdere avonden

de leden van SWV Kagerplas afgereisd naar

verplaatst. Hierdoor hebben we 15 clubavonden

Düsseldorf om met elkaar naar de Messe

kunnen skiën/boarden. Dat is best heel veel.

“Boote” te gaan. Boote is de grootste overdekte

Leuk is het om te zien dat iedereen wel een beetje

watersport tentoonstelling van Europa en tal

van watersport bedrijven laten daar de nieuwste

producten zien. Een must voor elke watersporter. Jaarlijks gaan we daar met de bus heen en

maken er een leuk uitje van. Op de terug reis een hapje eten in een restaurant was erg gezellig

11

aan het experimenteren is, zo zie je bijvoorbeeld

gewisseld worden tussen trick ski’s, een slalomski of ook wel een wakeboard of de air-chair. Geef vooral aan wat je leuk vind en ga wat nieuws proberen. De waterski/board sport is heel

breed. Ook de dames laten zich met het beste

WSVA Magazine


VAN DE VOORZITTER

beentje voor te plaatsen en zijn goed aan het

Een flinke klus elk jaar maar met een fijne ploeg

oefenen met starten en skiën op de slalomski.

vrijwilligers is het goed te doen. Heel laat dit

seizoen maar er is afgelopen jaar lang doorgeskied.

8 augustus was de jeugd training dag i.p.v.

Maar weer vroeg te water is het plan voor 2021.

jeugdkamp. Eigenlijk voor iedereen beter.

Het jeugdkamp is heel veel georganiseer met

2 december hebben we uiteindelijk toch

En uiteindelijk alles op één dag met elkaar is

organiseren. Deze heeft online plaatsgevonden

tenten bouwen ,hekken sjouwen enzovoort.

een algemene leden vergadering kunnen

helemaal prima. Alles kwam samen 8 augustus,

Veel kids hadden ingeschreven, het was prachtig

weer met weinig wind. Wat willen we nog meer? Iedereen kreeg extra aandacht om aan zijn/

haar skills te werken wat uiteraard ook vruchten

afwierp. Een lekker lunch tussendoor en na afloop een lekker frietje. 2021 weer? Ik denk het wel.

17 augustus was een persoonlijk hoogte punt. Karin en ik hebben samen met onze ouders (Gerard en

Mieke Copini) geskied. Onze ouders, beide 79 jaar

oud, hadden al zo’n 30 jaar niet meer op waterski’s gestaan. Gerard (oud bestuurslid en wedstrijd

secretaris van WSVA) kon dit niet meer vanwege

zijn versleten knieën. De afgelopen jaren heeft hij operatief nieuwe knieën gekregen en er kon dus weer geskied worden. Verderop in dit magazine

en in deze vergadering is ook gestemd.

Ondergetekende zijn termijn als voorzitter verliep echter ik heb mijzelf herkiesbaar

gesteld en ik ben ook wederom verkozen.

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor het in mijn gestelde vertrouwen als voorzitter. Dankwoord

Zoals bij iedereen bekend is een vereniging

afhankelijk van leden die zich belangeloos als

vrijwilliger inzetten. Ik wil niet alle namen noemen want ik ben bang om iemand over te slaan. Lang deze weg wil ik toch een poging wagen en wil extra bedanken: •

staat een uitgebreid artikel van deze dag.

13 september, terug van weg geweest, werd “de

Ski-Ahtlon” gehouden. Wat een spektakel. Er

stond een flinke wind maar daardoor waren de

kansen voor iedereen gelijk. We hadden 4 poules gemaakt waarvan 1 dames poule. Voor elke

deelnemer was er prijs, een prachtige KD-Skis

omkleedponcho voorzien van een geborduurd van Box-one.nl) Ook over de Ski-Athlon staat

verderop in deze magazine een uitgebreid verslag. 18 oktober ging de Slalombaan weer uit het water

12

• •

WSVA clublogo en eigen naam. (dank Catelijne

en werd deze schoongemaakt en opgeruimd.

Het gehele bestuur voor haar inzet en

flexibiliteit en professionaliteit. Ik ben echt

heel trots en dankbaar op het huidige bestuur Ingrid van Wieringen (wsva topper) Karin Copini (wsva topper) Wout Blom (wsva topper)

Ralph Konijn (junior wsva topper, zie pagina 22) Alle bootbestuurders

Alle ouders van jeugd skiërs/boarder die de helpende hand bieden. Alle slalom skiërs die helpen

met de slalombaan onderhoud, te water en uit het water.

Graag tot van het voorjaar! Ski You Later

Gaby Copini.

WSVA Magazine


ADVERTENTIE FIXMEEEE!!!

Www.bakkerijvooges.nl

13

WSVA Magazine


Sponsor de WSVA Wakeboard & waterskivereniging Aalsmeer kan uw donaties goed gebruiken. Sponsor ons door bijvoorbeeld te adverteren in dit blad. Neem contact op met Gaby Copini, 06 22480672 of mail info@wsva.nl.

ADVERTENTIE

Nooit meer gedoe aan de waterkantt

ontzorgt Vanclaes

Vanclaes presenteert de nieuwe generatie boottrailers Bij Vanclaes draait het om u en uw boot. Vanclaes maakt het traileren voor u eenvoudig. Elke Vanclaes is op maat gemaakt, heeft een eigentijds design en een riant loopbordes; uw garantie voor een eenvoudige en gemakkelijke te waterlating waarbij u ook nog eens droge voeten houdt. Een goed product voor een scherpe prijs. Benieuwd? Bezoek het Vanclaes Experience Center of kijk op onze

www.vanclaes.com VC-A5-adv-waterski--apr2013.indd 1

+31 (0) 172-200 100

Gnephoek 18 2401 LP Alphen a/d Rijn ijn Nethe Netherlands 3-4-2013 15:27:35


ADVERTENTIE

ADVERTENTIE


DE BOOT VAN

De boot van... De boot van: Bruus-Jan Willemsen Type: Ski Nautique Bouwjaar: 1997

E

Tekst en foto’s: Bruus Jan Willemsen

igenlijk was het al een jongensdroom.

We wonen al sinds 2007 in Aalsmeer vlakbij de

een caravan, waarmee we als gezin

noemen, maar een boot hadden we niet. Pas toen

Mijn ouders hadden een auto met door heel Europa reisden. Maar ik

droomde als kleine jongen over een Landrover met een speedboot op een trailer. Zo kon je

altijd overal naar toe, op het land en op het

water. Het heeft ruim 40 jaar geduurd, maar ik herinnerde me deze jongensdroom pas toen ik mijn boot in oktober voor het eerst wegbracht

voor een servicebeurt. Ik had de trailer geleend en reed met mijn boot naar de dealer. Toen pas

realiseerde ik me dat ik met mijn Volvo en mijn boot op een geleende trailer toch een heel in de buurt van mijn jongensdroom was gekomen.

16

poel, zoals Aalsmeerders de Westeinderplassen

we in 2015 lid werden van de waterskivereniging begon het een beetje te kriebelen, maar het kwam er niet van. In 2018 heb ik toch maar

mijn vaarbewijs gehaald, want je weet maar nooit. Eind 2019 bedacht ik me, na een mooi waterskiseizoen, dat een eigen boot veel

plezier en vorderingen bij het waterskiën

zou kunnen brengen. Dat was natuurlijk niet zo’n hele ingewikkelde gedachte tussen alle

enthousiaste leden van de waterskivereniging. Dus ik ging op zoek naar een boot. Dat was

gemakkelijker gezegd dan gedaan, want ik heb

WSVA Magazine


DE BOOT VAN

Bruus-Jan

Mats

geen verstand van boten en op Marktplaats is veel

je kunt niet waterskiën achter een borrel-boot.

er genoeg mensen om mij heen, die wel verstand

gegeven over skiboten. Er kwamen magazines uit

te koop wat ik niet zou willen kopen. Gelukkig zijn hebben van boten. Maar ze hebben ook allemaal

hun eigen mening over boten. En ik wist eigenlijk niet zo heel erg goed wat voor een boot ik wilde

hebben. Waterskiën vind ik geweldig leuk, maar

En toen was het duidelijk voor me, borrelen en spelevaren kun je met een waterskiboot, maar

17

mensen die skiboten verkopen. Uiteindelijk kwam

had net een Ski Nautique uit 1997 ingeruild. Precies

Kortom ik wist het niet. Uiteindelijk vroeg Michel boot? Spelevaren en borrelen of waterskiën?

had hij veel folders van skiboten en hij kent veel

van G-Man watersport in Roelofarendsveen. Die

me ook wel leuk. En daarbij wil je natuurlijk

aan mij: wat vind je nu echt belangrijk aan een

1997 en 1998 op tafel met tests van skiboten. Ook

ik met Michel in februari terecht bij Gerard Kolthof

een beetje spelevaren op een zomerse dag leek

een beetje kunnen zitten en liggen op een boot.

Vervolgens heeft Michel mij een avondje “les”

de boot, waarvan Michel nog de folder had liggen en die heel goed uit de test in 1997 was gekomen. De boot had twee eigenaren gehad en slechts

435 uur gevaren. De bekleding zag er nog mooi uit en de motor had netjes zijn servicebeurten

gehad. Ik zag mezelf er al in varen en er achter

WSVA Magazine


DE BOOT VAN

Sylvie

skiën. Maar over dergelijke beslissingen slaap ik

jongen in mij kwam naar boven. Maar met mijn

wat Sylvie en Mats er van zouden vinden.

dat ik het varen nog wel helemaal moest leren.

altijd nog een nachtje, bovendien wilde ik weten Er was alleen niet zoveel tijd voor bezinning,

Het gas opentrekken, is niet moeilijk. Netjes

want we gingen op wintersport en Gerard had

aanleggen en achteruit de box invaren is een

aangegeven dat hij de boot op Marktplaats

heel ander verhaal. Gelukkig heb ik bij het fort

zou gaan zetten. Dus op vrijdagmiddag zijn

Kudelstaart een mooie en ruime ligplaats voor

we onderweg naar Frankrijk eerst gestopt in

mijn boot, dus ruimte genoeg om te oefenen.

Roelofarendsveen, dat lag toch op de route naar

Het waterskiseizoen kon beginnen voor ons.

het skigebied. Daar hebben we met z’n drieën

En dat begon met de intelligente lockdown in

de Ski Nautique bekeken. En toen was al gauw

duidelijk dat Sylvie en Mats ook heel enthousiast waren over in deze boot. Gelukkig konden we het met Gerard snel eens worden en werd de

koop gesloten voordat we verder gingen richting

Frankrijk. We moesten alleen nog even uitleggen aan de vrienden, waarmee we op wintersport gingen, dat we een beetje vertraging hadden

opgehaald. Ik was de nieuwe eigenaar geworden van de Ski Nautique uit 1997 en hij lag al in het water, zodat we varend terug naar Aalsmeer

konden. Dus ik kon voor het eerst van mijn leven wat voor een boot! Een echte Ski Nautique skiboot. varen in mijn eigen skiboot en lekker dat gas opentrekken in de snelvaarbaan. De kleine

18

maar we mochten nog wel het water op. En dat hebben we veel gedaan het afgelopen jaar. We

hebben met z’n drieën heel wat uren doorgebracht op en achter de boot. Sylvie heeft gewakeboard en Mats heeft veel gewaterskied en ze hebben vaak in de band gezeten. We gingen zelfs voor omdat Sylvie en Mats thuis online les hadden

In april 2020 heb ik mijn boot samen met Michel

Dat was wel een behoorlijk geluksmomentje,

verband met corona, we mochten niets meer,

schooltijd het water op. Dat kon gemakkelijk,

opgelopen ter hoogte van Roelofarendsveen.

in mijn eigen boot over de Westeinder varen en

beperkte ervaring in een boot, realiseerde ik me

en dus niet hoefden te fietsen naar school.

Kortom de boot heeft ons inderdaad veel plezier gebracht en we hebben allemaal vorderingen

gemaakt met waterskiën. We hebben ruim 70 uur gevaren en lol gehad in de 23 jaar oude

Ski Nautique, dus dat betekent dat ik ruim 70 uur een grote glimlach op mijn gezicht had!

Mijn jongensdroom ligt nu gepoetst te wachten in de loods tot hij in april weer het water in

mag. We kijken er allemaal alweer naar uit!

WSVA Magazine


ADVERTENTIE

ZEILMAKERIJ LOBBES Handcraf tsmanship At its Finest

ONS WERK

REPER ATIES

Bij Zeilmakerij Lobbes maken wij vooral afdekzeilen voor alle typen boten. De asdekzeilen die wij fabriceren zijn op maat gemaakt, waarbij we kijken naar alle mogelijkheden. Maar wij zijn er ook voor andere klussen, zoals schermen voor uw veranda of kussens. Met al onze kennis en passie voor het vak maken wij dit alles met uiterste precisie.

Heef t u al een kap, maar bent u hier niet meer helemaal tevreden over? Wij zijn er ook voor al uw reparaties. Bijvoorbeeld voor het vervangen van een bies, rits, raam of wat stikwerk bent u bij Zeilmakerij Lobbes aan het goede adres! Wij geven u eerlijk advies en directe een prijs bij aanname.

Bent u benieuwd wat een op maat gemaakte kap voor uw boot of bijvoorbeeld een kussen-set zou kosten? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan op: w w w.zeilmakerijlobbes.nl

w w w.zeilmakerijlobbes.nl Dorpsstraat 34, 1431 CD Aalsmeer

19

WSVA Magazine


Eropuit!

EROPUIT!

Tekst en foto’s: Jeroen Zwarts

2020 was een vreemd jaar. Door het vele

thuiswerken kwamen we als gezin voor ons gevoel veel te weinig buiten. Daarom besloten we om

vaak buiten te gaan wandelen. Maar goed, waar ga je dan wandelen? Op een gegeven moment heb je

het parkje om de hoek wel gezien. Dan is het leuker om ergens naar toe te gaan met een doel, toch? Via een kennis kwamen we in aanraking met het fenomeen Geocaching, het nieuwe schat

zoeken. In het kort: Overal in het land en in de

rest van de wereld hebben mensen waterdichte kistjes verstopt, met daarin een logboekje. Als je op de juiste coördinaten zoekt en het kistje

vindt, schrijf je je naam erin en leg je het kistje weer terug. Soms zitten er kleine cadeautjes in het kistje, zoals een sleutelhanger, een button of een klein speelgoedpoppetje.

Het maakt niet uit waar je naar toe gaat. Ga

naar een plek, open de Geocaching app op je

telefoon en zoek met behulp van GPS naar een cache. Wereldwijd liggen er ruim 2.4 miljoen

verstopt, waarvan meer dan 40.000 in Nederland. Hiernaast zie je bijvoorbeeld een screenshot van alle caches in en rond Aalsmeer.

20

WSVA Magazine


EROPUIT!

Bij sommige caches is in de app niet de locatie van

Zo door het jaar heen hebben wij ongeveer

in de buurt. Door vooraf een puzzel of opdracht op

niet in de buurt bij de vele honderden

de cache aangegeven, maar enkel een (fictief) punt te lossen kan de echte locatie gevonden worden. Bij andere caches zijn alleen het beginpunt en

bepaalde waypoints (tussenpunten) gegeven. Zo

coördinaat gezocht en/of berekend worden.

caches die de fanatieke speurzoekers per

jaar vinden, maar het is voor ons een leuke

kan er op een bepaald punt een vraag beantwoord moeten worden of moet er een volgend

25 van dit soort caches gevonden. Dat komt

manier om actief naar buiten te gaan.

Probeer het zelf ook eens! Het registreren

en downloaden van de app is gratis. Je kan dan alleen de makkelijke caches vinden. Wil je met wat uitgebreidere caches aan de gang, dan moet je een abonnement

afsluiten. Dit kost rond de 30 Euro per jaar.

Corine, Jeroen en Myrthe

21

WSVA Magazine


HOE HET BEGON...

Ralph, junior WSVA Topper Tekst: Ralph Konijn, foto’s: Gaby Kitseroo

Ik zal me even voorstellen, ik ben Ralph Konijn,

Ondanks de corona die gelukkig afgelopen

afgelopen zomer heb ik kennis gemaakt met

gegooid kon er toch een jeugddag worden

39 jaar en woonachtig in Alkmaar. Sinds

zomer niet het land in een lock-down heeft

de WSVA. Ik ben erin gerold door Gaby Kitseroo

georganiseerd. Met prachtig weer konden de

die mij meenam naar Aalsmeer. Wat mij als

vele deelnemers diverse disciplines uitvoeren

eerste opviel is dat er zoveel fijne hartelijke

op tijd, kregen de winnaars een troffee en

vrijwilligers actief zijn op de vereniging. Ik

alle deelnemers een mooie pluche “poncho”.

voelde me gelijk welkom, alsof je er al jaren

Ik heb op deze dag samen met Gaby Kitseroo

komt en dat is een fijne binnenkomst.

mogen optreden als jury en er met alle andere

vrijwilligers er een prachtige dag van gemaakt.

En wat heb ik mogen genieten afgelopen zomer van de jongens en meiden die op woensdag

Ik heb afgelopen zomer heel erg genoten van

en gaan van jongelui die dan lekker in het

leiden en van de mensen die deze tak van sport

hun kunstje hebben vertoond. Het is een komen

de fijne mensen die dit alles in goede banen

water gaan liggen en zonder enige moeite uit

beoefenen. Hierbij wil ik dan ook iedereen

het water worden gesleurd om vervolgens te

bedanken voor zijn/haar inzet, waarvan akte.

blijven staan op hun wakeboard cq. waterskies.

Hopelijk wordt 2021 ondanks alles een mooi jaar voor de watersport!

Het ziet er allemaal zo makkelijk uit, ja ziet

inderdaad. Na enig aandringen van verschillende leden heb ik het ook eens geprobeerd. Ik zal ik

niet teveel op ingaan maar u kunt het vast raden.

22

WSVA Magazine


HOE HET BEGON...

Sundancer

Tekst: Gaby Kitseroo, foto’s: Gon Kitseroo

Cannobio. De plek waar ik met mijn ouders jaar in jaar uit naar toe ging op vakantie, net als de rest van de familie. Ieder jaar, in de zomervakantie, naar de dezelfde plek aan het Lago Maggiore. De speedboot Sundancer werd volgepakt,

achter de auto gehangen en hup, die kant op. Een mooie colonne door de Gottharttunnel. Ik zette zelfs mijn allereerste stapjes aan

het Italiaanse meer. Mijn ambitieuze opa

aanschouwde dit en gaf mij diezelfde zomer

babyski’s cadeau. Kennelijk zag hij in het wankele vallen en opstaan een waterskiër in de dop.

Een zomer ging de boot niet mee. Daar baalde ik enorm van. Tijdens een gezellig middagje

varen in de boot van Duitse vrienden, hoefde ik mijn vader alleen maar aan te kijken “Ja, volgend jaar gaat hij weer mee” was zijn

antwoord op mijn kennelijk veelzeggende blik. Daar is het helaas niet meer van gekomen.

Papa overleed plotseling en veel te vroeg. Jaren stond de boot onaangeroerd bij de stalling.

Voordat ik zijn boot uiteindelijk zou verkopen,

wilde ik eerst echt leren skiën. Monoskiën dus, met gordijn en al zoals hij dat kon. Dat bracht mij bij de piramidebouwers en bij WSVA.

In Italië draaide het om varen en waterskiën,

fantastisch vond ik het. Met meerdere boten het

water op, ik bij mijn oom in de boot en mijn vader die langs kwam en een ski uitschopte, aan mij

de belangrijke taak die op te pikken. Het mooiste

vond ik toch wel hoe hij op één ski over het water ging en een ‘watergordijn’ maakte. Dat wilde ik

Het talent voor waterskiën wat mijn opa dacht

opa leerde mijn vader mij de beginselen van het

sport. Ik heb de grootste lol in en achter de boot.

ook! Met zijn engelengeduld en de babyski’s van

te zien, ontbreekt. Toch is waterskiën echt mijn

skiën. Veel starten, veel vallen. Ik moest en ik zou. Op het strand keek ik vervolgens mijn ogen uit

hoe familie Copini een piramide bouwde achter een boot; dat hoefde voor mij dan weer niet.

23

Laat mij maar volgas over het water gaan. Ik geniet er enorm van en ik heb nog altijd de stiekeme ambitie om een mooi ‘gordijntje’ te trekken. Zonnige groet, Gaby

WSVA Magazine


ADVERTENTIE

Decorette Piet

Vloeren | Karpetten | Gordijnen | Behang | Binnen- & buitenzonwering | Horren | Verf Oosteinderweg 67 | 1432 AE | Aalsmeer | Tel: 0297-324353 | e-mail: info@decorettepiet.nl | www.decorettepiet.nl

ADVERTENTIE

24

WSVA Magazine


ADVERTENTIE

Al meer dan 60 jaar ondersteunt De Meerse Accountants & Adviseurs MKB ondernemers uit de regio Aalsmeer, Haarlemmermeer en omgeving. Wij zijn een full-service, accountants- en advieskantoor met een menselijke aanpak. Dat is de kracht van De Meerse.

www.meerse.nl


WSVA KIDS

Even voorstellen

WS K VA

IDS

Mijn naam is Stefan van Engen, ik ben 14 jaar en ik woon in

Mijdrecht. Ik zit in het 2e leerjaar Havo van het Veenlanden College in Mijdrecht en doe daar ook mee aan de sportklas. Door vriend en oudklasgenoot Mees van der Lei ben ik in aanraking gekomen met het

wakeboarden. Nadat ik een paar keer met Mees ben mee geweest, was ik meteen ‘om’ en wilde ik zelf ook graag lid worden. Sindsdien ga ik

iedere week vol enthousiasme naar de club. Je wordt bij de club goed

begeleid en je krijgt veel tips, waardoor je steeds meer leert. Ik vind het wel jammer dat er maar 1 keer in de week les is. Als het aan mij ligt…..

Vanuit de club is er een jeugd dag georganiseerd. Dat was echt heel erg

leuk. Ik heb natuurlijk die dag ge-wakeboard, maar tussendoor ook veel lol gehad met de andere leden. Aan het einde van de dag mochten we op de banaan achter de boot. Ik hoop dat er ieder jaar zo’n dag komt. Ook heb ik meegedaan aan de ski-Athlon. Zoals het woord al zegt “ski”, ik moest dus de waterski’s aan. Dat was wel even wennen!

Voor de ski-Athlon heb ik dan ook maar een paar lesjes waterskiën genomen. Zo kon ik goed meedoen aan de ski-Athlon, maar

helaas lag ik er al snel uit. Na de ski-Athlon ben ik gelijk weer gaan boarden, want dat vind ik toch het leukste om te doen. In mijn vrije tijd speel ik ook nog voetbal in de JO15 bij CSW in Wilnis en ik ben bij mooi weer vaak op de Vinkeveense Plassen te vinden met mijn motorbootje. Tot op het water!

Hallo, Ik ben Boet de Jong. Ik ben 13 jaar oud, en ik woon in Rijsenhout. Afgelopen zomer ben ik gaan waterskiën bij Wakeboard & Waterski

vereniging in Aalsmeer. De eerste les moest ik aan de stang skiën. Maar het ging best wel goed. Daarom kon ik de tweede les meteen aan de lijn achter

de boot. De mensen van de club zijn heel aardig en helpen je snel als er iets aan de hand is. Ik vond het dit jaar heel leuk bij de vereniging en ik heb

veel geleerd. Zo leuk dat ik een eigen pak en ski’s heb gekregen van mijn

pa en ma. En mijn pa heeft zijn motor verkocht om een skiboot te kopen. maar we hebben nog geen vergunning om hard te varen en dat is balen.

26

WSVA Magazine


WSVA KIDS Mijn naam is Xander van Engen, ik ben 11 jaar en het jongere

broertje van Stefan. Ik ben samen met mijn zus Anouk een tweeling.

Ik zit in groep 8 van het Kids College in Wilnis. Op de woensdagavonden ben ik een paar keer met Stefan mee geweest naar het wakeboarden en het leek mij ook erg leuk om het zelf een keer te proberen. Het wakeboarden vond ik nog erg moeilijk, dus de club adviseerde

mij eerst het waterskiën te leren. Dat gaat mij nu goed af en ik mag zelfs al wat kunstjes proberen op de ski’s. Ik vind het zo leuk dat ik niet kan wachten op de volgende waterski les.

Er was afgelopen seizoen een ski-athlon en ik mocht daar ook aan

meedoen. Dit vond ik erg leuk en het was best spannend. Je moest een stukje zwemmen met je ski’s aan of je ski’s meenemen met je

handen. Als je ze in je handen meenam, dan moest je je ski’s in het water aandoen, dat was nog best moeilijk. Dan moest je een stuk

skiën, maar er waren die dag ook veel golven, daarom was het opstaan om te skiën erg moeilijk. Helaas heb ik geen prijs gewonnen, maar ik vond het heel erg leuk om mee te doen. We kregen als cadeau voor het meedoen een leuke handige leuke van de vereniging.

Sporten is mijn hobby. Ik zit ook op voetbal in de JO13 bij CSW en ik heb ook nog aan schaatsen en freerunning gedaan. Omdat het allemaal

een beetje teveel werd, zit ik nu alleen nog op voetbal en waterskiën. Ik zeg “probeer het water skiën eens uit! Het is echt leuk om te doen….”

A WSV

KIDS

Ik ben Tijn Verveen, 14 jaar en ik kom uit Kudelstaart. Ik heb me dit jaar voor het eerst aangemeld bij de Wakeboard & Waterski Vereniging Aalsmeer.

Ik ben hier gekomen doordat ik 3 jaar geleden, toen ik in

groep 8 zat, mee heb gedaan met de jeugdsportpas. Hiermee heb ik 3 keer kunnen skiën en dat vond ik heel erg leuk! Achteraf heb ik eigenlijk best wel spijt dat ik de jaren daarna mij niet heb opgegeven.

Afgelopen jaar heb ik dit toch gedaan en daar ben ik super blij

mee! Ik vind het skiën super leuk om te doen en als ik dat echt

goed kan ga ik ook proberen te Wakeboarden en te mono skiën.

Iedere les leer ik er wel weer iets bij. Tijdens de les ski je ongeveer 10 minuten en dat vind ik eigenlijk altijd een beetje kort. Als het aan mij ligt kan ik dan nog wel wat langer doorgaan.

Aan het einde van de zomer heeft de Waterskivereniging ook een

skiathlon georganiseerd. Ik heb daardoor super veel nieuwe mensen

leren kennen en het was super gezellig. Ik vond het echt heel jammer

dat het skiën vlak daarna wel stopte. Ik raad het iedereen aan om ook bij de vereniging te komen, je leert heel veel en het is altijd gezellig:) 27 27

WSVA WSVA Magazine Magazine


WSVA KIDS Ik ben Bram van Roon en ben 11 jaar. Ik ben gaan waterskiën omdat m’n moeder bij WSVA

waterskiet. Ze vroeg of ik samen met een vriendje mee wilde naar de club en ik was wel benieuwd of ik het ook zo leuk zou vinden. De eerste keer

waterskiede we aan de boom, maar al snel stonden we op die grote drijvende skis en hingen we achter

de boot. Tijdens het skiën krijgen we altijd hele goed tips, dat is super fijn. We vonden het te gek! Al snel wilde ik graag op wat stoerdere waterski’s skiën.

Wij mochten altijd eerst en daarna ging m’n moeder en sprongen wij nog even van het vlot het water in. Ik vind het heel tof en ik vind het ook heerlijk om

lekker buiten te zijn en wil aankomend seizoen zeker weer waterskiën en dan wil ik nog beter worden.

Hallo ik ben Sylvie Willemsen. Ik ben 15 jaar oud. Ik zit in mijn examenjaar van de mavo op het Amstelveen College.

Samen met mijn vader (Bruus-Jan) en broertje (Mats Willemsen, 13) ben ik sinds 2015 lid van Wakeboard & Waterski Vereniging Aalsmeer. In die 5 jaar heb ik erg veel geleerd. Dat vind ik heel leuk en dat is de reden dat ik nog steeds lid ben!

Ik ben begonnen met waterskiën bij de jeugdlessen. Dat doe ik nu

nog, maar nu ben ik meestal aan het wakeboarden, dat vind ik het allerleukste. Ik hou van uitdagingen en daarom ben ik nu bezig met springen. Het lukt al redelijk maar het kan altijd hoger en

netter. Hopelijk leer ik dat het aankomende seizoen. Het is altijd gezellig met de andere leden, maar ik zou het leuk vinden als de

groep groter wordt. Ik ben altijd in voor nieuwe dingen en daarom heb ik afgelopen zomer voor het eerst leren mono skiën. Dat is

lastig maar mijn doel is om alle boeien van de skibaan te halen. In het begin van de Corona-uitbraak heeft mijn vader z’n eigen

waterski boot gekocht! Door Corona had ik online school en hoefde ik dus niet heel vroeg weg van huis om naar school te gaan. Het

perfecte moment om voordat m’n online les begon te gaan waterskiën. Rond 7:00 stonden we op en gingen we naar de haven. Rondje skiën en daarna snel naar huis om te douchen en m’n les te volgen. En in de zomervakantie hebben we ook vaak geskied

want dat is het voordeel van een eigen waterski boot; je kan skiën wanneer je wilt en hoe lang je wilt.

Ik hoop dat ik nog lang lid mag zijn en nog veel meer ga leren! 28

WSVA Magazine


WSVA KIDS FIXMEEEE Ik ben Mats Willemsen en ik ben 13 jaar oud. Ik zit in de tweede op het Hermann Wesselink College. Ik ben al vijf jaar lid van de waterskivereniging. In die tijd heb ik een hoop geleerd. Ik ben

begonnen op twee ski’s. Daarna ben ik allerlei andere dingen gaan uit proberen zoals wakeboarden, trick skiën, airchair en monoskiën. Bij

wakeboarden kan ik al aardig springen en ben ik nu bezig om te leren om te draaien. Met trick skiën kan ik al achterstevoren achter de boot

staan en probeer ik nu om een heel rond je te draaien. Monoskiën doe ik nu bijna twee jaar en dat gaat al erg goed. Ik hoop zo snel mogelijk alle officiële boeien te halen in de slalombaan. Ik ben het afgelopen seizoen voor het eerst begonnen met de air chair. En het lukt nu al

best goed vind ik zelf. Aan het einde van het seizoen kon ik zelfs al springen maar ik hoop daar volgend jaar nog beter in te worden.

Elke woensdag avond hebben we een les voor de kinderen en als die is afgelopen gaan de ouders. Jammer genoeg kan de les niet altijd door gaan vanwege het weer. Dit jaar hadden we voor het eerst

een skiathlon. De skiathlon is een wedstrijd waar bij je eerst een

stukje moet zwemmen dan je ski’s aan trekken, stukje varen en een boei meenemen tijdens het skiën. Ik zelf vond dit erg leuk. Vooral

omdat ik er erg goed in was en uiteindelijk zelfs eerst ben geworden. Het leuke was dat ik in de finale tegen zijn zus Sylvie moest.

Mijn naam is Jens Bosse, ik ben 11 jaar oud en dit jaar begonnen met waterskiën bij WSVA. Al langere tijd leek mij dit erg leuk, en ik ben extra enthousiast gemaakt door mijn buurjongen Mats

die ook lid is. Eigenlijk wilde ik eerst starten met wakeboarden, maar het advies was om eerst te leren waterskiën. In de eerste

instantie vond ik het moeilijk om goed het water uit te komen, maar na een paar keer goed doorzetten en met de tips van de

bootbestuurders is dat toch gelukt. Vanaf dat moment had ik de smaak goed te pakken en lukte het buiten de clubavonden om

zelfs achter de sloep van mijn ouders. Ook heb ik meegedaan aan de Skiathlon. De weersomstandigheden waren best pittig, maar

ik heb er van genoten en ben zelfs nog geëindigd op de 4e plaats. Tijdens de laatste clubavond heb ik een begin gemaakt met het

monoskiën door te proberen 1 ski op te tillen. Dat ging best ok, dus daar wil ik het komende seizoen heel graag mee verder gaan. Ik heb er alvast weer ontzettend veel zin in!

29 29

WSVA WSVA Magazine Magazine


KIDS UIT WSVA DE OUDE DOOS

Vader & zoon 12 Juli 2020...de eerste wakeboard les voor Percy de Vries, mijn zoon van 9 jaar, en mij, 47 jaar. Zoals een kind van 9 het hoort te doen onder streng toezicht van grootmeester Gaby, stond Percy meteen keurig aan de boom, genietend op de Westeinderplassen.

Met papa ging het iets minder snel, maar ook ik had snel de smaak te pakken.

Hierop zijn Percy en ik lid geworden van de vereniging en veel heerlijke wakeboard avonden volgden. We voelden ons meteen heel erg welkom en kijken uit naar het komend seizoen. Gaby en iedereen van de vereniging, BEDANKT! Robin en Percy de Vries.

Info kindertrainingen •

Start vanaf eind mei/begin juni (afhankelijk van watertemperatuur).

WSV A

KID

S

• Voor kinderen met een zwemdiploma van 8 t/m 15 jaar. • Lesgeld €13,- per kind per les en moet WSVA-lid zijn.

• Elke ‘windstille’ woensdag (of een flexibele

avond, zie pagina 4) geven we les.

Trainingsdag is vóór de clubavond vanaf 18 uur.

Deze informatie kan ook in het clubhuis gevraagd worden.

Graag van tevoren aanmelden, bij voorkeur via de Junioren les appgroep

Voor info en/of aanmeldingen bel of app Gaby Copini; tel. 06 22 48 06 72.

30

WSVA Magazine


WSVA KIDS REISVERSLAG

WSVA Kids Skiathlon 2020

H

et was inmiddels alweer een

Gelukkig waren er 12 enthousiaste kinderen

maar vroeger werd er door

verschillende ploegen worden samen gesteld.

tijdje geleden (zeker 12 jaar)

die graag mee wilde doen, zo konden er 3

WSVA elk jaar een skiathlon

Een meisjes groep en 3 jongens groepen, waarvan

georganiseerd. Een skiathlon? Wat is dat dan…

een groep tot 12 jaar, één groep tussen 12 en 14 jaar en een groep boven de 14 jaar. Een spannende,

Een skiathlon houd in, drie waterskiers staan op

zware maar vooral sportieve wedstrijd volgde

de startsteiger in starthouding met waterski’s

onder de armen. Na het startschot in het water in

waarbij iedereen het erg naar zijn/haar zin had.

springen naar een boeien-lijn zwemmen, aldaar

Uiteindelijk is ook besloten om de herengroep

een stuk waterskiën en halverwege een in het

een verassende einduitslag uitkwam.

de waterski’s aantrekken en starten. Vervolgens

als overall te doen gelden waardoor er

water gegooid boeitje oppakken. Wederom

opstarten en retour naar de boeien-lijn waarna

Uitslag meisjes

eerst finisht gaat door naar de volgende ronde.

2.

een klein stukje terug zwemmen. Diegene die het

De weeromstandigheden hielpen niet echt mee,

1.

Sylvie

3.

Tess

Amy

er was veel wind wat het waterskiën extra zwaar

Jongens (overall)

over gelijke kansen. Tevens was het voor de

2.

maakt. Maar toch konden we hierdoor praten

bootbestuurders ook een uitdaging om de boot in de juiste vaar richting te houden voor de start.

31 31

1.

Mats

3.

Maxim

Sylvie

WSVA Magazine Magazine WSVA


WSVA KIDS

Maxim doet verslag Tekst: Maxim Lypperns, foto’s: Patricia Lyppens en Jaap Maars, AalsmeerVandaag

Van de zomer was er een ski-Athlon, een ski race met drie onderdelen. 1.

2. 3.

Zwemmen naar de startboei mag met ski’s of zonder, als je zonder kiest trek je

ze bij de boei aan. Door de harde wind waren er hoge golfen. Omdat ik daar met ski’s haast niet tegen in kon zwemmen deed ik mijn ski’s bij de boei aan.

Bij de startboei krijg je de hendel aangegooid. Hopelijk land de hendel dicht bij de skiër anders verlies je veel tijd. Als je eenmaal staat ski je tot halverwege de snelvaarbaan.

Daar aangekomen stop je met skiën, krijg je een klein boeitje aangegooid die je om je pols doet. Als je er klaar voor bent geeft de boot gas en zo snel mogelijk weer terug naar de startboei bij het clubhuis.

Elke ronde was met drie skiërs en drie boten. Tijdens het skiën kon je met je duim aangeven of je harder of juist zachter wilde. Dat maakte het erg spannend want alleen de nummers één en twee gingen door naar de volgende ronde. Dus het was meteen afgelopen voor de nummer drie. Het kleine boeitje vangen was

het moeilijkste onderdeel want het boeitje niet vangen koste je veel tijd, en tijd was kostbaar. Je was pas

gefinisht als je de startboei aanraakt Je zag al snel dat mensen op volle snelheid naar de boei toe gingen. Mede door de harde wind was het een extra grote uitdaging.

Er deden alleen maar kinderen mee, jongens en meisjes. Het was leuk, spannend en voor herhaling vatbaar. De uiteindelijke winnaar was Mats Willemsen, zijn zus Sylvie werd 2e en ik werd 3e.

32

WSVA Magazine


SKIATHLON WSVA KIDS

33 33

WSVA WSVA Magazine Magazine


JEUGD-SKI-DAG

WSVA jeugdski-dag

G

Tekst: Ingrid van Wieringen, foto’s: Gaby Kitseroo

elukkig konden we ook in dit bijzondere jaar een jeugd-ski-dag organiseren. Vanwege

alle coronabeperkingen lukte het pas om in augustus een dag te plannen. Er hadden 11 kinderen zich aangemeld om mee te doen, een mooi aantal om met 3 boten te varen. 8 augustus stond gepland, en wat een geluk, het was schitterend weer. Veel zon, goede

temperatuur en weinig wind. Een perfecte dag om te skiën. We wilde de dag goed benutten en

daarom was de inloop al vroeg gepland zodat de jeugd snel het water op kon. Na een korte intro van

Gaby konden de eerste skiërs het water op. Dit jaar gingen de meeste skiërs omstebeurt het water op. De kinderen die niet met de boot mee waren hoefde zich niet te vervelen want het was mooi weer en vermaakte zich prima met elkaar op het vlot en in het water. Het vlot had wel bewaking nodig aangezien het ook erg populair was bij de jeugd uit Aalsmeer, maar met Ralph ging dat prima.

Juultje

Amy Tess

34

WSVA Magazine


JEUGD-SKI-DAG

Mats

Alle kids hebben 3 setjes kunnen skiën, waar ruim

de tijd voor werd genomen. De slalomskiërs hebben

uitleg gekregen van Michel over hoe je de slalombaan skiet. Mats en Maxime hebben echt weer vorderingen daarin gemaakt. Amy, Tess en Juultje hebben nu

de start op de slalom ski goed onder de knie, en het

Stijn

snijden door de hekgolf gaat ook steeds beter. Dharmill is het ook gelukt om op 1 slalom ski te starten. Mees, Stefan en Stijn hebben lekker op hun wakeboard kunnen oefenen, ook Pepijn is overgestapt op een wakeboard. Kaj staat nu ook heel steady op 2 ski’s. Natuurlijk hebben ze allemaal weer een ritje op de banaan kunnen doen, is ook altijd weer een feestje. ‘s Avonds hebben we dit keer eten bij de

snackbar gehaald, en dat smaakte goed na een hele dag op het water bezig te zijn geweest. Het was

weer een top dag waar we met plezier op terug kunnen kijken. Iedereen heeft het weer enorm naar zijn zin gehad en hopelijk kunnen we aankomende jaar weer een dag organiseren zonder beperkingen.

Maxim

Pepijn

35 35

WSVA WSVA Magazine Magazine


UIT PITTIGE DE OUDE START DOOS

Een pittige start... Een foto zegt meer dan duizend woorden Foto’s: Gaby Kitseroo

36

WSVA Magazine


PITTIGE REISVERSLAG START

37 37

WSVA WSVA Magazine Magazine


DILEMMA

Meenemen of laten liggen Tekst en foto: Gerben van der Lei

To sleur or not to sleur, that’s the question Jeroen en ik hebben samen een boot. En een

Dit jaar was anders. Mijn vrouw en kinderen

idee. Deze boot gebruiken we met name voor

dienst kan doen als verplaatsbaar-zwemding,

boot, zo weten we allemaal, is altijd een goed

hebben ontdekt dat de wakeboardboot ook

het wakeboarden. De boot ligt op een trailer

we-hoeven-niet-thuis-te-zitten-ding en een-rose-

keurig bij mij op de oprit en als we gaan

boarden dan slepen de boot op de trailer naar de

westeinder. Dat functioneerde prima maar in het coronajaar is een nieuw perspectief ontstaan....

gaat-hier-ook-prima-ding. En, geheel tegen de

verwachting in, hebben de vrouw en kinderen wat minder feeling met de nobele kunst van

het traileren. Zeker op een warme drukke dag....

Dus met dit nieuwe perspectief moeten we onze

Het slepen, sleuren of traileren heeft een

knopen nog maar eens gaan tellen. Ik denk dat

aantal voordelen: Thuis onderhouden van de

de boot komend seizoen in het water ligt...

boot gaat lekker makkelijk. Schoonmaken van het onderwaterschip is niet nodig. Drogen

van de boot kan thuis in de buitenlucht en

afdekken doe je later. Je hoeft niet zoveel te

sjouwen met je spullen en tanken van de boot doe je onderweg gewoon aan de pomp. En niet onbelangrijk: het is kosteneffectief!

Slepen heeft niet alleen maar voordelen: zonder trekhaak kom je niet ver. In je eentje de boot

te water laten is een beetje gedoe. Op warme

dagen kan het best druk zijn bij de trailerhelling. En uit het water halen van de boot na het sporten voelt soms als een inspanning.

38

WSVA Magazine


ADVERTENTIE REISVERSLAG

DEBA Marine B.V. is een all-round watersport bedrijf waar u terecht kunt voor de aanschaf of verkoopbemiddeling van uw sport- en skiboot of motorjacht.

DEBA Marine B.V. Zwarteweg 6 6916 KC Tolkamer

i. www.deba.nl e. info@deba.nl t. +31 (0)16 541 692

39

WSVA Magazine

Response TXi Malibu Boats


REISVERSLAG

Reisverslag 2020 Michel en Karin

H

Tekst en foto’s: Michel Velle

et is al vaak gezegd, 2020 was niet

Op ca 20 min van Albertville ligt in het

zelf het beste van zien te maken.

De club met de naam ‘Ski Caraibes

het leukste jaar en moest je er dus

dal van de Isere een prachtig ski meer.

De lente begon al niet best, vele

waterski vrienden mochten niet varen in Zeeuws Vlaanderen, Belgie en Duitsland bijvoorbeeld.

In Aalsmeer waren gelukkig geen beperkingen

Albertville’ dankt z’n naam aan de eigenaren Laurent & Brigitte.

2 top skiers die een paar jaar geleden de skiclub op Saint Martin ( Sint Maarten

en konden we dus toch af en toe het water op,

in de Caraiben) geleid hebben.

ondanks de beperkingen in het dagelijks leven.

Deze ‘nieuwe’ locatie is echt een aanrader.

Bij waterskiën is de afstand al heel snel meer

Leuke mensen en goede coaching, maar vooral

dan 1,5 meter dus de skilijn van 18,25 bood een

waanzinnig goede ski omstandigheden!

goede mogelijkheid om toch te kunnen sporten

Kristalhelder water (eerste baantje ben je afgeleid

en te genieten van de zomer die ging komen.

doordat je de staalkabels van de slalombaan

Aanvankelijk zouden we begin juni met een groep van 8 richting Italië gaan om te skiën. Helaas

maakten alle reisbeperkingen dit onmogelijk.

onder je door ziet schieten tijdens het skiën) en een fantastisch uitzicht op de bergen.

Vanaf het startpunt zie je een enorm bergmassief, maar als je dan aan het eind van de plas even op

Dit jaar hebben Karin en ik een camper

adem ligt te komen, dan dringt de schoonheid

tot onze beschikking, dus vele weekenden

van deze locatie pas echt tot je door.

weg naar Belgie / Duitsland / Zeeland en

Je draait je om en dan: De prachtige

natuurlijk de Rooye plas stonden garant voor

besneeuwde toppen van de Mont Blanc.

heerlijk skiën met vrienden & kennissen.

Wat een adembenemend uitzicht!

De zomer was al een beetje begonnen

Kortom, een ski club om op je lijstje te zetten!

met prachtig weer, en toen half juni de

1100 km vanaf Aalsmeer, dus je kunt er in

reisbeperkingen opgeheven werden wilden

10 uurtjes naar toe rijden voor bijvoorbeeld

we alsnog naar Italië om te gaan skiën.

een midweek of lang weekend!

Hoewel een paar mensen uit onze directe

omgeving niet heel enthousiast werden van

Na hier een paar dagen vertoefd te hebben besloten

Zwitserland te vertrekken. Eerst langs kennissen,

houden. Dwz, eerst naar Turijn (Moncalieri) om

dit idee, besloten we om 26 juni richting

daarna een paar dagen de Alpen in en dan via Albertville (Frankrijk) naar Italië.

we om toch ons aanvankelijke planning aan te

een paar sets te skiën en dan door naar Ravenna. Waterski KLI in Ravenna zijn we al een paar keer

De trip door de Alpen was enorm genieten.

geweest, en ook deze keer voelden we ons er direct

Spectaculaire rit op de mountainbike

thuis. Met de camper konden we op de Skiclub

en rijden door een prachtig landschap.

overnachten en gingen we -vanuit ons bed- ’s

Zwitserland is zooo mooi……

ochtends zwemmen om wakker te worden.

Eenmaal de pas over naar Chamonix

Het heerlijk warme water (24 graden),

gingen we richting Albertville.

nauwelijks wind en het overheerlijke Italiaanse 40

WSVA Magazine


REISVERSLAG

‘Ski Caraibes Albertville’

eten zijn natuurlijk een fantastische

tijd om naar huis te gaan.

genieten en zo veel mogelijk te skiën.

Het is pas 20 Juli en hebben nog een

basis om een weekje van het leven te

Tjonge wat een geweldige vakantie !

Na een weekje skiën was het lichaam toch toe aan rust en dus tijd om onze reis te vervolgen. Via het prachtige Como meer

paar weken zomer voor de boeg.

Seizoen 2020 kan nu al niet meer stuk.

naar Zwitserland. Wederom

prachtige tocht door de Alpen naar Lenzerheide om nog

een dag te mountainbiken.

Uiteindelijk naar onze vrienden bij de BodenSee gereden om

gezellig te kletsen en eten, en

natuurlijk nog wat waterskiën. Van daaruit richting het

Noorden. Een tussenstop in Belgisch Limburg met

nog meer waterskiën, en

natuurlijk is het uiteindelijk

‘Ski Caraibes Albertville’

41

WSVA Magazine


WSVA KIDS WAKEBOARDCLINIC ADVERTENTIE

wordt deze zo snel mogelijk met jullie gedeeld.

te maken. Mocht je moeite hebben met het

SWV Kagerplas door te zetten en ook Ricky

mij aan. Ik wil je graag helpen om verder te komen

Het streven is om de samenwerking met

wakeboarden of ergens mee vastlopen, geef het bij

Lukassen weer te benaderen voor de clinic.

met wakeboarden zodat we met ze alle plezier

Verder hoop ik dat ook aankomend seizoen weer

beleven aan deze prachtige (licht extreme) sport.

vele leden een wakeboard pakken om een rondje

Op een mooi seizoen met veel wakeboardplezier!

Ricky Lukassen

ADVERTENTIE

fietsen ° reparaties ° accessoires ° kleding Aalsmeerderweg 208a, Aalsmeer | megalos.nl

22

WSVA Magazine


ADVERTENTIE

www.box-one.nl ADVERTENTIE

Lijstenmakers. WWW.ARTCOLLECTIONINTERNATIONAL.NL Art Collection International BV Adres: Hollandse Kade 32-33, 1391 JM Abcoude Telefoon: +31 (0)294 286666 Email: info@artcollectioninternational.nl


JONG EN OUD(ER)

Waterskien is voor jong en oud(er).

11

Tekst: Gaby Copini, foto’s: Barry Nicolai

augustus vierden wij het 55 jarige

generaties achter één boot aan het waterskiën.

Tijdens dat etentje nam zwager

snel gepland en zaterdag 15 augustus moest het

huwelijk van onze ouders met etentje. Michel even het woord en zei tegen

gaan gebeuren. Helaas was Zefanja door de griep

mijn vader (inmiddels 79 jaar, oud bestuurslid

geveld en kon hij niet meedoen. Met 4 boten om

en wedstrijd secretaris van WSVA): “Hoe leuk

09.00 uur verzameld. Vervolgens de skipakken

zou het zijn om met 2 generaties achter de boot

en waterski’s aangetrokken, dat gaat niet meer

te waterskiën? het water borrelt zo warm is het

nu en aan je knieën kan het ook niet meer liggen want die zijn nieuw”. Versleten knieën was de

reden dat mijn vader al zo’n 30 jaar niet meer op de waterski’s had gestaan. In de afgelopen jaren zijn deze vervangen dus daar kon het niet meer

aan liggen was het idee. Langzaam brainstormend ontstond het idee dat onze moeder (ook 79

jaar) ook en mijn zoon Zefanja (16 jaar) maar

aan moesten meedoen. Hoe gaaf zou dat zijn, 3 44

Omdat het weer nu zo goed is hebben we maar

vanzelf als je 79 jaar ben. Na een aantal keren starten hebben wij een klein stukje kunnen

skiën. Onze moeder had ook al een jaar of 30 niet meer gewaterskied en bleek de benodigde skills om langer te blijven staan niet meer volledig te

beheersen. Vervolgens hebben Karin en ik nog een hele ronde samen geskied met onze vader. Wat is het waardevol om dit met onze ouders samen te doen en wat waren wij ontzettend trots op ze.

WSVA Magazine


JONG EN OUD(ER)

Koffie team

Barry en Bart

45

WSVA Magazine


SLALOM PEPTALK

Tekst: Lex van Woerden, foto’s: Lex van Woerden en Gaby Kitseroo

Happy Lex Reports Ja hoor, bij het lezen van dit stukje staat het nieuwe seizoen alweer voor de deur. Hopelijk kan er dit jaar evenveel geskied worden als vorig jaar.

T

erugblik 2020. Het is een heel goed

beperkte tot ongemakken aan schouders en rug.

beperkingen van het corona virus. Met

vorig seizoen geëvenaard wordt of zelfs verbeterd.

seizoen geweest. Wel met de nodige

hoeveel mochten we in 1 boot en hoe te

verdelen. Het weer zat vaak goed mee. Met veel goed skibare ochtenden. Sommige ochtenden

Het blijkt niet vanzelfsprekend dat een PB van

Het is altijd weer knokken voor de slalommers om te zien wat deze keer weer mogelijk is. Oefening

geeft routines. Veel oefenen resultaat. Dat levert

zelfs lekker warm. Zowel het enthousiasme als

zowel technisch als fysiek sterker worden op.

de prestaties van de slalommers waren prima

Mooi dat het zichtbaar is dat iedereen daarin

te noemen. Er is weer veel geskied. Soms moest

verbeterd . Hopelijk is dat een blijvertje.

er ‘s-ochtends zelfs een tijdsplanning aan te pas

komen. En zelfs toen de baan er al uit was hebben

Verslag van de PB’s

geskied, als laatste nog even op 31 december!!

weer aangevuld. Een aantal slalommers zijn zo

de die-hard’s van de club nog een aantal keren

druk aan het skiën geweest dat het PB minder

Ook dit jaar was de tweede baan erbij weer een

belangrijk voor hen is. Hier is goed mee te leven

feest er is dan ook veel gebruik van gemaakt.

als we maar blijven skiën. Wel vertroebelt dit de

Hopelijk kan dat ook komend seizoen weer.

statistieken. Van de slalommers die wel hun PB

hebben doorgegeven maak ik uit de statistiek dit

Van de geplande ski clinic in Ravenna is niets

overzicht. Het blijkt dat ook afgelopen seizoen de

terecht gekomen. Sander en ik zijn wederom

meeste slalommers ongeveer op hetzelfde PB van

weinig op de plas geweest. Ook ons bezoek aan

Sesena ging niet door. Wel hebben we nog een paar maandagen op de Rooye plas kunnen aanhaken.

Heugelijk dat ook dit seizoen het blessureleed zich 46

De statistieken (gestart met seizoen 2003) zijn

het jaar ervoor blijven, wat op zich al heel goed is

hoor. Let wel, een boei erbij op 14m is niet helzelfde als op 18m. En we hebben best wat slalommers

(5) die op de 14m bezig zijn. Eén zelfs op 13m. Voor

WSVA Magazine


SLALOM PEPTALK

alle zekerheid de standaard lijn is 18.25m. de 1e

Bij de Mannen:

voor de tekst en gemak afronden op 14. En met

de een wat beter, de ander wat minder. Bart

inkorting is 16m. En dan komt de 14.25m, die we verbeterende techniek blijkt, dat ouder worden niet echt een excuus is. Wel te weinig skiën. Bij de Vrouwen:

Bij de mannen is er een wisselend beeld ontstaan, Brouwer kwam weer dicht in de buurt van zijn top uit 2016, nu met 2.5/55/13, een prachtige prestatie

in de 13m. Gaby moest wat laten liggen en kwam

wat lager uit dan vorig jaar, nu 4.5/55/16 nog steeds

Belinda heeft nu gepiekt met 1/55/14, die

een prima score. Arjan heeft zich ook opgewerkt

gaat komend seizoen dus verder de 14m in.

en kwam uit op 3/55. Het skiën achter een luxe boot

Ze heeft er hard voor getraind. Ingrid en

begint af te leveren, volgend jaar .....! Bart Lyppens

Karin hebben ook veel en lekker geskied

liet weer een solide 6/55/16 noteren, hij was even

maar dit jaar geen PB laten vastleggen.

Ik wens onze dames komend seizoen allemaal een paar boeien extra. Wellicht wordt er

in 2021 wel weer een NK georganiseerd. Ik

vergeten daarna een aanval in de 14 te doen. Maar een sterke constante score. Eveneens constant

scoort Maurice, ondanks hard werken blijft het

5/55/14. Al enkele jaren lijkt dit een barrière. Maar

wens ze beide daarvoor veel succes.

met de verlengde baan op de Rooye Plas denk ik

47

WSVA Magazine


SLALOM PEPTALK

dat hij zal doorbreken, in elk geval is deze score

er een om trots op te zijn. Evenzo liet Sander weer

De tip

tijd op het water een erg sterke prestatie. Wanner

met armen laag de strijd in de hekgolf aan,

een beste score noteren met 5/55/14, gelet op zijn

Ski wijd voor de boeien, verlaat de pull en ga

heeft hij weer wat meer tijd om de 13m in te gaan?

zodat je er ‘beheerst’ snel uit komt, en dan

Voor Jan is afgelopen jaar er een om snel te vergeten, beperkingen van medische aard

hebben hem parten gespeeld. Balen, ik wens Jan

weer wijd bent bij de volgende boei, natuurlijk wel geconcentreerd. Hopelijk helpt u dit.

spoedig verder herstel en hoop hem komend seizoen weer op de ski te zien. Uw reporter

moest het bij 4/52 laten, wel wat boeien meer

organiseren van de WSVA-maandagen op de

daar zeker blij mee, het geeft mij weer hoop.

we heel wat keren onder goede omstandigheden

dan vorig seizoen. Ondanks weinig skiën ben ik

Rooye Plas, zodat het wederom mogelijk was dat

Michel, Olaf, Barry, Bruus-Jan en Hans lieten

aan de slag konden. Het blijft heerlijk om

geen PB vastleggen. Jammer, maar ik hoop in

daar af en toe te zijn en de prestaties en het

de toekomst weer wel. Ik reken er gewoon op.

enthousiasme te kunnen aanschouwen. Na

Het is u vast wel opgevallen dat er door

afloop heerlijk even op het terras zitten en moe

veel slalommers aan een kortere lijn

maar voldaan naar het gladde water kijken.

wordt geskied. Ruim in de 16m, 14m en één zelfs op 13m. Ik ben er trots op.

Het Komende Seizoen:

De PB’s op zich:

gaan alle slalommers vaker en betere sets

Als mijn verwachting werkelijkheid wordt,

PB’s worden genoteerd waar ook behaald. De

skiën. Hopelijk zal dat in de resultaten terug te

slalommers proberen met name de techniek te

zien zijn en komen de nodige boeien erbij. Ook

verbeteren. Deels door coaching en deels door

zou het leuk zijn als er nog wat jonge nieuwe

goed naar collega’s te luisteren. Het probleem is

aanwas bij komt om over te rapporteren.

uiteindelijk dat als je denkt ik ga dit advies eens

opvolgen, je eenmaal achter de boot dan soms weer een vorige tip vergeet. Concentratie en routine zijn de key factoren om te verbeteren. Ervan uitgaande dat de fysiek en theorie er al goed in zit. Ieders

PB is een gewonnen gevecht en wel één om zelf

Alle boot bestuurders, zowel op de Westeinder als op de Rooye Plas worden bedankt voor het vele varen, hopelijk kunnen we daar komend seizoen wederom op rekenen.

Tot slot wens ik iedereen een blessurevrij fijn slalomseizoen toe met veel goed

trots op te zijn!! Ook al wil je altijd wel beter.

weer op de slalom ochtenden.

De Baan:

De groeten van uw Reporter Lex

Wederom weer dank aan alle luitjes die hebben

meegewerkt aan baan onderhoud, het uitleggen

en opruimen daarvan. Nu met twee banen is dat zelfs weer wat meer werk. Onze banen hebben er het hele seizoen prima bijgelegen. Heel fijn want een goede baan is waar het mee begint.

Ook aan Maurice wederom veel dank voor het 48

WSVA Magazine


ADVERTENTIE

SIERADEN IN GOUD EN ZILVER

Email: karin@copini-goudsmid.nl www.copini-goudsmid.nl ADVERTENTIE


WATERSKIVRIENDEN ADVERTENTIE

Waterskivrienden

G

Tekst: Tjidde Boers, foto: Gaby Kitseroo

evoel van controle, soepel en met stijl

15 juli was een gedenkwaarde dag, de 2

veranderen op voorspelbare momenten

voor het eerste kennismaken met HET gevoel.

over het water glijden. Van richting

en locaties. Geen zorgen, focus op de

boot, lijn en het water. Wat staat dit ver van het

achter de boom! Fijn dat het mogelijk werd

de behoefte zo groot om het water op te gaan

gemaakt, ook namens de Schwencke’s

in 2020. Als het even, soms net niet, kon werd

Zelf heb ik nog een lang gekoesterde wens om de

er waterskiën of boarden gefaciliteerd. Dagen

werden verschoven om voornamelijk de jeugd even vanuit hun holen tevoorschijn te laten komen en

Michel, Karin en natuurlijk Ingrid. Voor jullie graag een standbeeld op het nieuwe recreatie eiland!

Isolde was super trots dat ze achter de boom kon staan. Eva wil de volgende keer ook

‘gewone leven’ in 2020! Misschien was daarom

het water op te gaan. Dank daarvoor Gaby (x2),

dochters van onze goede vrienden mochten

slalombaan een keer door te trekken, maar tot

mijn schaamte lukte het nauwelijks om op 1 ski

achter een echte waterski boot eruit te komen…. oeps. Vanaf deze herfst daarom druk in de weer met knijp apparaatjes om de grip te versterken. 2021 zal ik verder de tips van Michel (kijk naar

die prachtige Evinrude) serieus nemen om toch een keer die baan door te komen. Nu Ruben

zijn vaarbewijs heeft, (yeah!) zal dat in 2021 wat

makkelijker worden hoop ik. Misschien toch maar een echte boot aanschaffen? Maar waar laat je de

boot en met welke boot kan je skiën en een mooie wake maken, anders vaart Ruben niet zegt ie…. Concluderend heel fijn dat er in 2020 zoveel

werk van werd gemaakt om het water op te gaan Geen ski-kamp maar wel een geweldig junioren training dag en een Ski-athlon. Tess leefde er

intens naar toe in de weken voor 13 september. Super spannend, zo spannend dat ze op de dag

zelf een vergat wat je kan doen met die planken onder je voeten. Geweldig georganiseerd met

als toetje en mooi filmpje van Karin, zeker voor herhaling vatbaar die Ski-athlon! Tess haar

doelstelling voor 2021 is verder op de monoski, constant starten op 1 en de slalombaan op, yes Gaby C. jouw straffe hand werkt!

in de uitdagende omstandigheden. Hopelijk

wordt dit jaar wat makkelijker en kan er weer, gevaccineerd en wel, een zomerkamp vanaf een gepimpte watersportlocatie en steiger

georganiseerd worden. Mocht iemand het idee

opvatten om in 2021 een volwassen workshop of

trainingsavonden / ochtenden te organiseren dan hou ik me van harte aanbevolen, als deelnemer maar ook in de organisatie als dat gewenst is. En mooi, gezond, veilig jaar met veel tijd achter de boot toegewenst!

50

WSVA Magazine


ADVERTENTIE

Van Riemsdijk Reklame is een full service leverancier van uitstraling. Wij helpen u van potloddschets tot gevelkunst. Wilt u weten hoe wij uw presentatie kunnen profesionaliseren,

Uw merk uw uitstraling neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij geloven in een goed gesprek

AUTOREKLAME GEVELBELETTERING REKLAMEBORDEN BEWEGWIJZERING GROOTFORMAAT FULL COLOR

Molenvlietweg 18c 1432 GW Aalsmeer T 0297 343 653 W www.vanriemsdijk.com