Page 1

colofon

opening zorgcentrum Liefkenshoek te Heteren

jaargang 11 : nummer 2 : juni 2014

Op 26, 27 en 28 maart is zorgcentrum Liefkenshoek te Heteren officieel geopend. Het waren drie feestelijke dagen met een heel gevarieerd programma waarin voor eenieder iets te vinden was.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Woningstichting Heteren.

wooninfo

De foto’s in deze Wooninfo zijn gemaakt tijdens de opening.

brandweeroefening bij de buren

Wooninfo verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 1.000 exemplaren.

Woningstichting Heteren Bezoekadres:

Erfstraat te Randwijk

Onze Lieve Vrouwestraat 39

Heteren

opening Liefkenshoek

Postadres:

Postbus 10

6666 ZG Heteren

Telefoon:

026 - 479 04 90

Bij spoed na sluitingstijd:

026 - 372 37 67

Fax:

026 - 479 04 99

E-mail: info@wst-heteren.nl Internet: www.wst-heteren.nl

Openingstijden maandag en dinsdag:

09.00 uur - 12.30 uur

13.15 uur - 16.00 uur

woensdag en donderdag:

09.00 uur - 12.30 uur

’s middags zijn wij gesloten,

wel telefonisch bereikbaar

13.15 uur - 16.00 uur

vrijdag:

09.00 uur - 12.00 uur

Redactie en fotografie:

Patrice Schoenmakers

Ontwerp en drukwerk:

www.reclameenzo.nl

Huurders van Woningstichting Heteren krijgen Wooninfo gratis per post toegestuurd. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.

belangrijke telefoonnummers Alarmnummer 112 Politie

0900 - 88 44

Brandweer

026 - 442 44 46

Glasschade Arnhemse Glas Inzetterij *

026 - 443 17 34

Rioolontstopping Spiek & De Vries *

0488 - 45 30 41

Rioolontstopping Spiek & De Vries spoed * 06 - 51 21 71 92 Storing CV Kemkens *

0412 - 63 05 55

Storing groepenkast Stap Elektra *

026 - 472 29 28

Nuon Storingsdienst

0800 - 90 09

Nuon Servicelijn

0900 - 08 08

Waterbedrijf Vitens

0900 - 06 50

Gemeentehuis Overbetuwe

0481 - 36 23 00

Buurtbemiddeling Gabriëlle Langhout

024 - 323 27 51

Wst Heteren (bij spoed na sluitingstijd)

026 - 372 37 67

* Met deze bedrijven heeft Woningstichting Heteren een contract afgesloten

Wij willen via deze weg bewoners, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers van harte bedanken voor een zeer geslaagde feestelijke opening.


brandweeroefening bij de buren

een paar woorden van Huurdersvereniging DHR...

De brandweer oefent wekelijks om ervoor te zorgen dat haar hulpverleners vakbekwaam en

In elke Wooninfo stelt Woningstichting Heteren ruimte beschikbaar aan Huurdersvereniging

getraind blijven. Veelal vinden oefeningen op de kazerne plaats. Om zo realistisch mogelijk

DHR om u op de hoogte te houden.

te kunnen oefenen, wordt er soms gebruik gemaakt van leegstaande panden. In overleg met bedrijven, makelaars of woningstichtingen worden deze locaties gezocht. Woningstichting

Vorig jaar is per 1 juli 2013 in het Burgerlijk Wetboek de inkomensafhankelijke huurverhoging

Heteren is één van de organisaties waar de brandweer mee samenwerkt. Daarom kan het zijn

geregeld. Dit betekent dat de rijksoverheid het percentage van de huurverhoging bepaalt

dat er bij u in de buurt een brandweeroefening wordt gehouden.

aan de hand van het bruto verzamelinkomen van huurders. Een inkomensafhankelijke huurverhoging is een mooi woord voor belasting op huren. Dit is een besluit dat jaarlijks herhaald

Uiteraard proberen we de overlast van deze oefeningen tot het minimum te beperken. Helaas

wordt. Woningstichting Heteren tracht naast het inflatiepercentage, het extra percentage, de

gaat dit niet altijd op. Vooraf informeren we de buurt over het feit dat er een oefening gaat plaats-

inkomensafhankelijke huurverhoging zo laag mogelijk te houden, ook dit jaar. Krijgt men er iets

vinden en dat hierdoor wat ongemak kan ontstaan.

voor terug, bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen of geriefverbetering in de woning, dat wachten we af. De extra verhoging verdwijnt nu nog rechtstreeks in de schatkist van de rijks-

wat is uw ervaring met onze aannemers? Hebt u wel eens een onderhoudsklacht bij ons gemeld en vervolgens een van onze aannemers in of rondom uw woning gehad om deze klacht te verhelpen?

Woningstichting Heteren hoort graag wat uw ervaring is met onze aannemers. Opmerkingen, klachten en complimenten zijn van harte welkom op e-mailadres: info@wst-heteren.nl. Of stuur een briefje naar Woningstichting Heteren, Postbus 10, 6666 ZG te Heteren.

Zo is het vaak wat rumoeriger dan anders in de straat. En, misschien vinden uw kinderen het erg

overheid, we mogen als huurders de komende jaren extra bijdragen om de financiële problemen

spannend en willen zij daarom niet slapen of worden ze juist wakker. Wij begrijpen dat u dit als

van de rijksoverheid op te lossen.

hinderlijk kunt ervaren. We hebben bij de gemeenteraadsverkiezingen massaal onze stem uitgebracht op partijen die Graag vragen wij uw begrip voor de oefeningen. Niet alleen omdat ze van belang zijn voor onze

tegen de bouw van een nieuw gemeentehuis zijn, het wordt afwachten of de beloftes ingelost

brandweervrijwilligers, maar ook voor u. Door op een realistische locatie te oefenen, kunnen

worden.

onze medewerkers hun vaardigheden en gebiedskennis op peil houden. Er zijn plannen in de maak om de vogelbuurt in Driel op te knappen. Gemeente Overbetuwe en Ook komen praktische zaken naar voren waar de brandweer rekening mee moet houden

Woningstichting Heteren zijn met elkaar in overleg om het een en ander te realiseren. Men hoopt

of tegenaan kan lopen. In de gemeente Overbetuwe oefent de brandweer op maandag- en

hier volgend jaar mee te starten. Naast de opknapbeurt is het de bedoeling ook de rioleringen

dinsdagavond.

te vervangen.

Wanneer er bij u in de buurt een brandweeroefening gehouden wordt, dan hopen wij dat u hier

Zoals eerder vermeld zijn we ons aan het beraden op enkele specifieke onderwerpen,

de noodzaak van in ziet. Mocht u de overlast als hinderlijk ervaren, maakt u dit dan kenbaar

bijvoorbeeld maatregelen t.b.v. energie- en andere besparingen, uw ideeën zijn nog steeds

bij onze brandweervrijwilligers. In overleg met u kunnen zij kijken op welke wijze ze de overlast

welkom. We zijn ook nog op zoek naar een kandidaat met affiniteit op het gebied van huisvesting,

kunnen verminderen.

we hebben nog niet voldoende expertise in huis om goede en kwalitatieve voorstellen en advies uit te brengen.

Tot slot bent u te allen tijde welkom om te komen kijken bij de oefening zodat u weet waar uw brandweervrijwilligers mee bezig zijn!

Meldt u zich aan als lid? Huurdersvereniging DHR p/a Lijsterstraat 20, 6665 AM Driel.

Met vriendelijke groet,

Aanmelden kan ook via telefoonnummer 026 - 472 21 11 of 06 - 23 75 33 42. Of stuur een e-mail naar: huurdersvereningingdhr@gmail.com.

Liesbeth Cornelissen

Het klachtenspreekuur van Huurdersvereniging DHR is op afspraak.

Medewerker Vakbekwaamheid Brandweer Gelderland-Midden

vakantie huurverhoging per 1 juli

De vakantietijd komt er weer aan en zoals gebruikelijk willen wij u niet alleen een hele fijne zomer en vakantie wensen, maar u ook nog wat tips meegeven om inbrekers buiten de deur te houden.

Woningstichting Heteren verhoogt per 1 juli 2014 de kale huur met 4%. U heeft hier reeds een brief over ontvangen. Dit is mede in overleg met Huurdersvereniging DHR bepaald. Mocht u deze brief

Tip 1: Doe uw deuren altijd op slot. Draai de sleutel minimaal een keer om en haal de sleutel

niet hebben ontvangen, dan verzoeken wij u dit bij ons kenbaar te maken.

uit het slot. Sluit ook alle ramen, al zijn ze klein.

Tip 2: Zorg dat inbrekers zich niet bij uw huis kunnen verstoppen. Snoei struiken of haal ze weg. Wanneer u de huur automatisch of per huurnota betaalt, dan past Woningstichting Heteren de

Hang buitenverlichting op.

huur automatisch aan. Maakt u de huur zelf over door middel van een periodieke overschrijving?

Tip 3: Leg geen sleutel buiten uw huis op een ‘geheime’ plek.

Dan verzoeken wij u vriendelijk het nieuwe huurbedrag met ingang van 1 juli 2014 aan uw bank

Tip 4: Laat geld, sieraden en andere waardevolle spullen niet in het zicht liggen maar ruim ze op.

door te geven.

Tip 5: Komt u een aantal dagen niet thuis? Zorg dat uw huis er bewoond uitziet. Laat lampen

met een tijdschakelaar aan- en uitgaan en vraag uw buren om de post weg te halen.

Denkt u er ook aan wijzigingen bij de belastingdienst door te geven voor uw huurtoeslag?

Vermeld op uw voicemail niet dat u niet thuis bent en vanzelfsprekend ook niet op sociale

Ga naar www.toeslagen.nl.

media zoals Facebook en Twitter.

Erfstraat te Randwijk In Randwijk zijn we begonnen met de bouw van de 9 appartementen aan de Erfstraat. De verwachte bouwtijd is circa 1 jaar. Dit is echter mede afhankelijk van de weersomstandigheden.

Meer informatie over de verhuur van deze appartementen is binnenkort te vinden op onze website www.wst-heteren.nl. De appartementen zullen via www.entree.nu geadverteerd worden zodra alle informatie over de appartementen beschikbaar is. Houdt u onze website www.wst-heteren.nl in de gaten voor de actuele informatie.

Wooninfo 2e kwartaal 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you