Page 1

World Society for the Protection of Animals

WERELD

JAAROVERZICHT


WSPA-DONATEURS in 2010 maakten mogelijk dat: WSPA-medestanders

120.000

50.000

meer dan dieren werden behandeld voor verwondingen en ziekten in de zwaarst getroffen gebieden in Haïti.

10.000

opriepen tot beëindiging van de berenhouderij in ZuidKorea, wat een parlementair proces in gang heeft gezet dat kan leiden tot het uitbannen van deze uiterst wrede praktijk.

140.000

Canadese medestanders hun parlementsleden hebben gevraagd de bruutheid aan banden te leggen waaraan miljoenen landbouwdieren worden blootgesteld als ze gestrest, verwond of dood aankomen op hun bestemming. De Canadese Voedsel en Warenautoriteit (CFIA) heeft aangekondigd dat ze de boetes voor dierenwelzijnsovertredingen tijdens veevervoer meer dan verdubbelen.

63.000

meer dan Australiërs hebben meegedaan aan onze ‘Humane chain’campagne. Duizenden meer hebben hun parlementsleden geschreven om op te roepen te stoppen met de export van levende schapen, waarmee ze de slechte toestand van deze dieren nationaal onder de aandacht brachten.

we met uw steun bijna

6.000 dieren hebben

kunnen voederen en verzorgen na de verwoestende overstromingen in Pakistan.

2

WSPAmedestanders de mensen in Catelonië steunden door een petitie te tekenen tegen stierenvechten. Die oproep werd gehoord: het parlement heeft gestemd voor een totaalverbod met ingang van 1 januari 2012. Dit betekent dat honderden stieren niet langer een verschrik­ kelijke dood zullen sterven in de arena.

140.000

meer dan honden werden ingeënt tegen hondsdolheid en zo gered van een pijnlijke en zinloze dood door ‘ruimingen’ op Bali.

de minister van Buitenlandse Zaken van India als

2 miljoenste

persoon onze campagne voor een Universele Verklaring voor Dierenwelzijn ondertekende. Veranderingen in de welzijnswetgeving in deze opkomende economische grootmacht kunnen van invloed zijn op miljoenen dieren.


40 miljoen

miljoen mensen in LatijnsAmerika keken naar onze publieksuitzending op Warner Channel en nu weten hoe ze moeten zorgen voor de veiligheid van hun dieren bij rampen.

Inhoud Over ons...........................................................................4 Welkom.............................................................................5 Focus voor de toekomst: voorbereiden op rampen......6 Wereldwijde acties: noodhulp voor dieren in rampgebieden..................................................................8 Vee-industrie: stop het verborgen lijden.......................11 Zwerfhonden en -katten: zorgen voor een omgeving die meeleeft....................................................................14

1.323

docenten werden opgeleid om ons programma First concepts in animal welfare (de eerste beginselen op het gebied van dierenwelzijn) te onderwijzen en zo duizenden jonge mensen te bereiken.

Werkpaarden: voorlichting voor verandering...............18 Wilde dieren: een einde aan de uitbuiting....................21 Een wereldwijde visie: uw hulp, een foto-overzicht.....24 Mentaliteitsverandering: kennis wereldwijd delen.......26 Financieel overzicht.......................................................30 Dank u.............................................................................32 Hoe u kunt helpen..........................................................35

11

beren werden bevrijd uit hun ellende en nu hun leven in veiligheid doorbrengen in een berenopvang­ reservaat in Roemenië.

384.000

toegewijde en meelevende mensen – zoals u – ons wereldwijd steunden. U hebt ons de energie gegeven om door te gaan en enkele van de ergste vormen van dierenmishandeling aan te pakken.

Volg het WSPA-nieuws en de campagnes op www.wspa.nl

© 2011 Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag in enige vorm of op enigerlei wijze elektronisch, mechanisch of middels fotokopiëring of anderszins worden herdrukt, vermenigvuldigd, of opgeslagen in een opzoeksysteem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers. Tekst: Michaela Miller Redactie: Michelle Harrison en Kate Green Nederlandse vertaling: John van Tiel Productiemanagement: Michelle Harrison Ontwerp: Russell Neal Fotoredactie: Georgina Ash Vormgeving: Rijser grafische communicatie Drukwerk: Rijser grafische communicatie Met dank aan: Conor McGeown en Richard Cunningham

Omslagfoto: een rode halsband betekent dat de hond is ingeënt tegen hondsdolheid en niet wordt afgemaakt. © WSPA/Ulet ifansasti/Getty Images

3


Over ons

EEN WERELD WAARIN DIERENWELZIJN ERTOE DOET EN WREEDHEID TEGEN DIEREN NIET MEER BESTAAT Dit is onze visie

World Society for the Protection of Animals (WSPA) pakt dierenmishandeling in de hele wereld aan. Wij werken rechtstreeks met dieren en met de mensen en organisaties die de behandeling van dieren zodanig kunnen beïnvloeden dat ze kunnen zorgen voor echte verandering. Zodat dieren worden behandeld met respect en mededogen. Wij doen dit door effectieve campagnes te organiseren en te ondersteunen om zo:

• mensen te doordringen van het essentiële belang van dierenwelzijn;

• overheden te stimuleren diervriendelijk beleid te implementeren en te handhaven;

• wetenschappelijk bewijs aan te dragen om de noodzaak voor verandering te onderbouwen.

We werken lokaal Wij zorgen ervoor dat dieren beter worden behandeld door direct samen te werken met hun eigenaren en met de hele gemeenschap. Wij werken met lokale partners om zo het meest effectief te zijn en we zijn actief in meer dan vijftig landen in de hele wereld.

We werken mondiaal Wij praten met mensen die zorgen voor veranderingen, met inbegrip van nationale overheden, de Verenigde Naties, de VN Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO)

De Raad van Commisarissen van WSPA

en de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE). Tevens hebben we een consultatieve status bij de Raad van Europa. Wij beïnvloeden belangrijke beslissers die de macht hebben om standaarden voor dierenwelzijn te veranderen op internationaal niveau en het leven van miljoenen dieren te verbeteren. Door samenwerking met deze en andere organisaties is WSPA in de unieke positie om dieren in het centrum van het mondiale debat te brengen en het verband te leggen tussen dierenwelzijn en duurzame ontwikkeling.

We zijn er in noodgevallen Als er een plotselinge ramp plaatsvindt, is WSPA de organisatie die ervoor zorgt dat dieren, die zo belangrijk zijn voor het herstel van lokale gemeenschappen, niet worden vergeten. Door samenwerking met partnerorganisaties, overheden en internationale organisaties, levert WSPA wereldwijd hoogwaardige expertise en ervaring met betrekking tot hoe rampen van invloed zijn op dieren, hoe dieren kunnen worden geholpen en welke voorbereidingen kunnen worden getroffen om de risico’s voor dieren te verkleinen in toekomstige rampsituaties. Onze lange ervaring op het gebied van samenwerking met overheden en humanitaire organisaties betekent dat wij soms de enige dierenorganisatie zijn die in staat is om in de gebieden te komen die door een ramp zijn getroffen. Doordat we snel optreden, kunnen we een groot verschil maken voor de dieren ter plaatse.

De Raad van Commisarissen van WSPA die is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk bestaat grotendeels uit vertegenwoordigers van enkele van ’s werelds grootste en meest invloedrijke dierenwelzijnorganisaties; zij adviseert alle regionale WSPA-besturen. Voorzitter Dhr. Bjarne Clausen, Denemarken Mw. Hanja Maij-Weggen, Nederland Dhr. Chinny Krishna, India Senior vice-voorzitter Mw. Marcelle Meredith, Zuid-Afrika Dhr. Dennis Turner, Zwitserland Dhr. Dominique Bellemare, BSc LLB MBA ASC MRCVS, Canada Mw. Sonja Van Tichelen, België Junior vice-voorzitter Mw. Cecilia Vega Leon, Mexico Dhr. Peter Mason, Nieuw-Zeeland Dhr. Mark Watts, Verenigd Koninkrijk Secretaris Dhr. Hugh Wirth, AM KSJ BVSc Hon DVSc Dhr. Carter Luke, Verenigde Staten MRCVS FAVA, Australië Penningmeester Dhr. Andrew Rowan, Verenigde Staten

4

Leiding van WSPA Internationaal Chief Executive Officer Dhr. Mike Baker Adjunct- CEO en directeur Marketing en Communicatie Dhr. John Trampleasure Programmadirecteur Mw. Carol McKenna Financieel directeur Dhr. Andy Turnbull Diergeneeskundig hoofdadviseur Dhr. David Wilkins, MRCVS MBE Directeur WSPA Benelux Mw. Sandra Cnossen-Albers (2010) Dhr. Ruud Tombrock (2011)


Van harte welkom Met ons Jaaroverzicht 2010 willen we u enorm bedanken voor uw steun dit jaar. Met uw hulp hebben we enkele ongelooflijke stappen voorwaarts kunnen zetten voor de dieren. Het verbod op stierenvechten in Catalonië, het harde werk van onze rampenteams die in Haïti aan de slag gingen na de aardbeving, onze missie om het barbaarse afmaken (‘ruimen’) van honden te stoppen en tal van andere activiteiten zouden niet mogelijk zijn geweest zonder uw steun. Naast al het praktische en directe werk op het gebied van dierenwelzijn waarmee we het hele jaar bezig zijn geweest, is 2010 een periode geweest van verandering en intensieve toekomstplanning. We hebben nu internationaal onze prioriteiten gesteld voor de komende vijf jaar en de periode daarna, waarbij wij de ervaringen hebben gebruikt van gedurende dertig jaar werken aan de bescherming van dieren in de hele wereld. Dit zullen onze prioriteiten zijn:

• Het lijden verlichten van de tientallen miljoenen dieren die door rampen worden getroffen.

• Een einde maken aan het wijdverspreide afmaken van honden – meer dan twintig miljoen worden jaarlijks wreed en zinloos gedood.

• Een einde maken aan het onnodige en vaak verborgen lijden van

miljarden dieren in de vee-industrie – door diervriendelijke en duurzame voedselproductie te stimuleren.

• Doorgaan met onze langlopende inspanningen om beren te bevrijden uit de ellende van gevangenschap – uitgebuit voor hun gal of gedwongen om mensen te ‘vermaken’ met berengevechten en als dansende beren.

• Een einde maken aan de wrede internationale handel in miljoenen in het wild levende dieren, denk aan reptielen, apen en vogels.

• Kleine walvisachtigen redden – de honderdduizenden kleine walvissen en dolfijnen die op dit moment helemaal niet worden beschermd en wereldwijd elk jaar worden gedood of gevangen.

© Frank Lodders

© Freekje Groenemans

We hopen dat u de richtingen die we hebben gekozen voor de toekomst zult ondersteunen en dat u dit Jaaroverzicht 2010 van ons wilt aannemen als een oprechte blijk van waardering voor uw toewijding en vrijgevigheid. Enorm bedankt voor alles dat u doet om ons te helpen om de dieren wereldwijd te beschermen tegen pijn en lijden – uw betrokkenheid is voor ons een grote inspiratie.

Ruud Tombrock Directeur WSPA Benelux

Hanja Maij-Weggen Voorzitter WSPA Internationaal en WSPA Nederland

5


Focus voor de toekomst:

VOORBEREIDEN OP RAMPEN Dieren lijden verschrikkelijk bij rampen. Ze verdrinken bij overstromingen, verhongeren in met vulkaanas overdekte velden, lopen ernstige verwondingen op bij aardbevingen en worden vaak aan hun lot overgelaten terwijl hun eigenaren worden geëvacueerd. Het is enorm belangrijk om landen die risico’s lopen te helpen om de bescherming van hun dieren voor te bereiden vóórdat er een ramp toeslaat. En wij worden steeds vaker gezien als wereldleider op dit gebied…

Zo werken wij Wij werken naar een visie toe waarin de meest kwetsbare dieren en de gemeenschappen die van hen afhankelijk zijn, worden beschermd tegen de allesverwoestende gevolgen van rampen. Ons wereldteam van deskundigen voert pionierswerk uit op het gebied van risicovermindering in meerdere regio’s in de wereld. Wij laten zien aan overheden en aan internationale hulporganisaties dat ze juist door ook de dieren van het land te beschermen tegen rampen, werken aan de bescherming van het welzijn en het levensonderhoud van de mensen in het land.

Successen in 2010. Met uw hulp: • hebben we gemeenschappen in Myanmar en

India geholpen om hun dieren tegen toekomstige rampen te beschermen. Tijdens een gesimuleerde rampenoefening in Myanmar kwamen honderden bewoners uit negen dorpen bij elkaar om het vroege

6

waarschuwings- en evacuatiesysteem te testen dat wij in samenwerking met hen hadden opgesteld.

• werd onze eerste Afrikaanse dierennoodrespons-unit

(African Veterinary Emergency Response Unit, VERU) in 2010 gepresenteerd. Deze achtste door WSPA opgerichte VERU is gestationeerd in Kenia. Elke unit heeft de diergeneeskundige faculteit van een belangrijke universiteit als basis. De units, die bestaan uit tien tot twintig studenten diergeneeskunde en veterinaire medewerkers, kunnen snel en efficiënt reageren bij de uitbraak van een ramp in hun regio.

• hebben we gratis kunnen uitzenden over onze

inzetbereidheid bij rampen. Deze was vooral gericht op gezinnen in Latijns-Amerika. Veertig miljoen mensen hebben de commercial gezien die werd uitgezonden op Warner Channel in 2010. In 2011 zal dit aantal zijn gestegen tot 140 miljoen mensen.

• hebben we wereldwijd mensen geleerd klaar te staan: WSPA trainde leden van de Canadese


Met uw steun: de plannen voor 2011 WSPA gaat werken aan onze banden met humanitaire rampenhulpbureaus en -organisaties zoals het VNbureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken, de VN Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) en het Latijns-Amerikaanse Netwerk voor Rampen. Wij hebben een unieke positie als het erom gaat hen te overtuigen van de noodzaak om dierenwelzijn te betrekken in beoordelingen van en respons op rampen. WSPA zal de World Disaster Alliance for Animals uitbreiden en versterken – dit wereldwijde samenwerkingsverband voor dieren is een netwerk van gespecialiseerde internationale organisaties voor dierenwelzijn – zodat ze kunnen coördineren, geld verstrekken en de juiste acties ondernemen ten behoeve van dieren die zijn getroffen door rampen – waar ook ter wereld. WSPA zal verbindingsfunctionarissen voor rampsituaties trainen in landen met een hoger risico zodat ze kunnen samenwerken met hun overheden, lokale gemeenschappen en nationale en internationale organisaties. De functionarissen zullen essentiële informatie doorgeven aan WSPA-teams met betrekking tot zaken die voor dieren noodzakelijk zijn, maar ze gaan zich ook ervoor inzetten dat dieren integraal worden opgenomen in de overheidsplannen. WSPA zal een nieuw VERU-netwerk opzetten in Thailand door in alle zes de diergeneeskundige faculteiten een trainingsprogramma op te zetten voor rampenmanagement. Ons doel in Thailand is – net als bij alle andere steunpunten in VERU-landen – om het netwerk deel te laten uitmaken van de infrastructuur voor de burgerbescherming van de overheid in dat land.

Training houdt in dat medewerkers goed zijn voorbereid als er rampen plaatsvinden.

WSPA gaat beginnen aan een ambitieus onderzoeksprogramma dat onder andere een studie omvat naar de directe en de indirecte kosten van het verloren gaan van dieren bij rampsituaties. We gaan dit gebruiken om overheden te overtuigen van het belang van het opnemen van dieren in hun rampenplannen.

burgerbescherming in de provincie Manitoba hoe op te treden bij rampen; ook verzorgden we een trainingscursus over reddingstechnieken voor medewerkers van de burgerbescherming in Colombia, waardoor ze effectief konden optreden bij de ernstige overstromingen waardoor het land in de loop van het jaar werd getroffen. in San José (Costa Rica), Bogota (Colombia) en Guadalajara (Mexico), waarbij we ontdekten dat gemiddeld tachtig procent van de eigenaren evacuatie zou weigeren bij een ramp als dat zonder hun dieren zou zijn. We zullen onze bevindingen als nader bewijs voorleggen aan overheden en organisaties om zo aan te tonen dat het nodig is om ook dieren mee te nemen in de voorbereidende plannen voor rampenbestrijding.

7

© WSPA/IFAW

• hebben we waardevol onderzoek kunnen verrichten


GUATEMALA

HONGARIJE

In mei werd Guatemala binnen enkele dagen getroffen door twee rampen. De vulkaan Pacaya had een uitbarsting, waardoor er stof en as op vele steden neersloeg. Vervolgens veroorzaakte de tropische storm Agatha landverschuivingen en overstromingen in het hele land. In de verwoesting verloor een verbijsterende dertig procent van alle dieren in het land het leven; de overlevende dieren hadden verwondingen, oog- en longproblemen door de as en er ontstonden ziektes. U stelde ons in staat om voedsel te geven en diergeneeskundige hulp te bieden aan ongeveer 75 procent van de dieren in acht gemeenschappen.

Honderden dieren keken de dood in de ogen in een giftig landschap toen in oktober meer dan 600.000 kubieke meter giftig afval en water wegstroomde bij een aluminiumverwerkend bedrijf. Uw steun betekende dat wij konden helpen bij het redden van hun leven door een toelage te schenken aan onze Hongaarse lidorganisatie, de Rex Stichting. Samen met de toelages en de hulp van andere organisaties, zoals de Dogs Trust en de RSPCA (de Dierenbescherming in het Verenigd Koninkrijk), hielp dit bij het betalen van de kosten voor een diergeneeskundige noodbehandeling van honderden eveneens getroffen gezelschapsdieren en vee.

Toen Haïti in januari de ergste aardbeving in de geschiedenis van het land plaatsvond, hebben we de Dierenhulpcoalitie voor Haïti (Animal Relief Coalition for Haïti, ARCH) opgezet en dierenartsen en rampendeskundigen geld gegeven om het verschrikkelijke dierenleed aan te pakken. Het ARCHteam moest in moeilijke omstandigheden werken en door een verwoest landschap reizen, maar ze wisten toch zo’n tweehonderd dieren per dag te behandelen. Aan het einde van 2010 was uw steun omgezet in hulp aan maar liefst 53.000 gezelschapsdieren en landbouwdieren in de vorm van een levensreddende behandeling en zorg.

Foto’s © WSPA/IFAW

HAITI

PERU De levens van duizenden dieren werden bedreigd en er werd een noodtoestand van twee maanden uitgeroepen toen begin 2010 zware regenval overstromingen en landverschuivingen veroorzaakten in Peru. We werkten zij aan zij met onze lidorganisatie Unidos por los Animales om voedsel te verstrekken en veterinaire zorg – met inbegrip van vaccinaties – te bieden aan 5.214 landbouwdieren in vijf getroffen gemeenschappen.

BOLIVIA Terwijl andere delen van de wereld te lijden hadden onder vreselijke overstromingen, kreeg het dorre El Chaco gebied in Bolivia te maken met de zwaarste droogteperiode in twintig jaar. Dieren leden en stierven langzaam van de dorst. Met uw steun konden we het leven van meer dan 14.000 runderen en varkens redden door drie maanden lang drie vrachtwagens met elk een capaciteit van 15.000 liter in te huren om tweemaal per dag water te bezorgen bij de eigenaren van de veestapels.

Wereldwijde acties:

NOODHULP VOOR DIEREN IN RAMPGEBIEDEN 8


MONGOLIË In maart boden we de helpende hand aan landbouwdieren die het risico liepen te verhongeren en dood te vriezen toen Mongolië te lijden had van de strengste winter in veertig jaar. Uw vrijgevigheid stelde ons in staat om weer wat hoop te geven aan de meest wanhopige leefgemeenschappen door voer en melkpoeder te bezorgen voor 15.000 dieren die vochten voor hun leven.

© UVAS© VCC/WSPA

PAKISTAN Zonder uw steun zouden er duizenden landbouwdieren meer zijn gestorven nadat in september de ergste overstromingen in tachtig jaar Pakistan overspoelden. Uw donaties maakten het mogelijk om studenten diergeneeskunde en medewerkers van de Vets Care Club (VCC) en de Universiteit voor Diergeneeskunde en Dierenwetenschap in Lahore financieel te ondersteunen om bij gestrande, zieke en verwonde landbouwdieren te komen in het Layyah District van de Punjab en hen te behandelen. Bijna zesduizend getroffen dieren werden gered en vele plaatselijke middelen van bestaan zeker gesteld. We hebben apparatuur gedoneerd aan de VCC om hen in de toekomst bij noodsituaties te helpen.

VIETNAM Toen vloedgolven enorme voorraden diervoeder vernietigden, veterinaire materialen en geneesmiddelen wegspoelden en onderkomens voor dieren beschadigden in de Tan Hoa leefgemeenschap in noordoost Vietnam, moesten veel landbouwdieren doorgaan met werken ondanks een gebrek aan voedsel en schuilgelegenheid. We hebben uw donaties gebruikt om hun last te verlichten. We stelden voldoende voer beschikbaar voor zeshonderd runderen en buffels en 750 varkens, we repareerden 550 onderkomens voor dieren en we zorgden ervoor dat de plaatselijke veeartsen de apparatuur kregen die ze nodig hadden om voor de dieren te zorgen die het risico liepen ziek te worden of om te komen van de honger.

“Jullie zijn de enigen die we hier hebben zien werken voor onze dieren in deze situatie waar dieren voor niemand een eerste prioriteit zijn. De mensen die alleen voor mensen werken, vergeten dat deze dieren alles zijn wat we hebben en dat we voor ons levensonderhoud volledig afhankelijk zijn van hen.” Sardar Khan, boer, Pakistan

Als er een ramp plaatsvindt, betekent uw generositeit dat we een helpende hand kunnen bieden en een enorm verschil kunnen maken voor dieren en mensen in nood. Dankzij u konden onze deskundige rampenmanagementteams dit jaar meer dan 150.000 dieren helpen in negentien landen. Hier leest u een paar hoogtepunten van onze hulp bij rampen in 2010. 9


i t ï a H r o o v e Direct in acti In de 25 jaar dat hij voor WSPA werkt, heeft Gerardo Huertas de gevolgen bestreden van meer dan zestig rampen. Hij wordt beschouwd als de meest ervaren persoon op dit gebied en hij heeft vele moeilijke missies ondernomen. Zo heeft hij dieren geholpen die slachtoffer waren van oorlogen in Nicaragua, Kosovo, en Afghanistan en van de tsunami in Azië eind 2004. Hij weet wat voor verschrikkingen natuurrampen kunnen veroorzaken, maar het lijden van het Haïtiaanse volk en de dieren in de periode na de aardbeving raakte Gerardo toch tot in het diepst van zijn ziel. “Wat ik daar zag was zo pijnlijk om te zien dat het voelde als zout in een wond. Ik stond voor de meest angstaanjagende taak van mijn leven,” zegt hij. De expertise van Gerardo zorgde er mede voor dat het team van de Animal Relief Coalition for Haïti (ARCH) wist hoe en waar het aan de slag moest gaan. Tienduizenden dieren zijn inmiddels behandeld door de mobiele kliniek, het Nationale Diergeneeskundige Laboratorium is weer opgebouwd en van nieuwe voorraden voorzien, twaalf koelunits op zonneenergie die essentieel zijn voor de opslag van vaccinaties voor dieren zijn verspreid over het hele land geïnstalleerd, plaatselijke dierenartsen zijn getraind en duizenden lokale mensen zijn voorgelicht met behulp van een algemene bewustzijnscampagne over hoe ze in de toekomst hun dieren kunnen beschermen bij rampen. Het voorkomen van hondsdolheid had ook prioriteit.

“We hebben de Animal Relief Coalition for Haïti (ARCH) samen met de International Fund for Animal Welfare opgezet om het werk van dierenwelzijnsgroepen in Haïti beter te kunnen coördineren. Het werd een samenwerkingsverband van 21 organisaties die zich inzetten om het leed van de dieren te verlichten. We werkten nauw samen met Haïtiaanse overheidsfunctionarissen, de Verenigde Naties en andere internationale organisaties om eerst te kijken wat de meest dringende diergerelateerde problemen waren om er vervolgens wat aan te doen.” Gerardo Huertas, directeur Rampenoperaties van WSPA

Foto’s © WSPA/IFAW

“Ongeacht wat het land in de toekomst nog kan overkomen, we hebben er vertrouwen in dat de mensen in Haïti veel beter zullen zijn voorbereid. Zoals dr. Jean François Thomas, veearts op Haïti en ARCH-coördinator voor het land, mij liet weten: ‘Op 12 januari gingen bij iedereen in dit land de ogen open. De Haïtianen zullen in de toekomst niet meer door zoiets worden verrast’,” aldus Gerardo.

Enorm bedankt dat u ons hebt geholpen dieren te beschermen tegen rampen. Blijf op de hoogte van ons werk en lees de laatste bijdragen van onze teams aan de blogs op www.animalsindisasters.typepad.com/dieren-in-nood

10


Vee-industrie:

Š iStockphoto/imagedepotpro

STOP HET VERBORGEN LIJDEN Zo werken wij Als je alleen al kijkt naar de aantallen en de schaal waarop wordt geleden, is de bioWe streven ernaar om een wereld te creĂŤren waarin industrie verantwoordelijk voor de ernstigste dierenwelzijn een integraal onderdeel is van alle veehouderijen en waarin landbouwdieren diervriendelijk problemen op het gebied van dierenwelzijn in worden behandeld. Met behulp van onze campagnes, de wereld. Veel van deze zestig miljard dieren via onderzoek en met onze ervaring in de veehouderij willen we consumenten, de sector en internationale die leven in deze onnatuurlijke, intensieve beleidsmakers ervan overtuigen dat het inzetten op diervriendelijke en duurzame landbouw enorme productiesystemen lijden onder enorme voordelen met zich meebrengt voor zowel dieren en stress en een slechte gezondheid. Ze zien mensen als het milieu. mogelijk zelfs nooit daglicht en krijgen de kans niet hun natuurlijk gedrag te vertonen. Bovendien eindigt hun leven vaak met een Deze koeien hebben de akelige behandeling en slacht. vrijheid om hun natuurlijk gedrag te vertonen

11


Keten voor verandering WSPA’s Humane chain, onze Australische campagne tegen het langeafstandsvervoer van levende schapen, veroverde in 2010 de harten van meelevende medewerkers en klanten van The Body Shop in alle 83 winkels van de keten in Australië. Posters, briefkaarten, badges en T-shirts die werden gedragen door medewerkers van The Body Shop, maakten op een effectieve manier mensen bewust van de ellendige omstandigheden waaronder vier miljoen schapen jaarlijks over zee naar het Midden-Oosten worden vervoerd. Helaas bezwijken elk jaar ongeveer 40.000 schapen tijdens dit vervoer. In slechts één maand meldden meer dan 60.000 winkelende mensen zich aan om een keten te vormen van rode schakels, die elk een Australische burger symboliseerde die tegen de wrede exporthandel van levende schapen was. De schakels werden vervolgens door medewerkers van The Body Shop afgeleverd bij de plaatselijke leden van het federale parlement, waardoor ze zorgden voor bewustzijn bij de overheid en via de media.

Momenteel heeft WSPA’s Humane chain-campagne, via de pers, activiteiten in het parlement en via sociale media, gezorgd voor een enorm breed bewustzijn van het leed dat komt kijken bij het vervoer van levende dieren. In 2010 was 79 procent van de Australiërs van mening dat export van levende schapen wreed is, een flinke toename in vergelijking tot de 64 procent in 2008. In 2011 gaan we door met dit onderwerp, in nauwe samenwerking met belanghebbenden in de vleesindustrie en collega-dieren­bescher­ mings­organisaties in Australië. Te beginnen met een debat in het parlement in maart over de voortzetting van de exporthandel van levende dieren.

“De medewerkers van The Body Shop Australië zijn erg blij met de resultaten van onze derde campagne in samenwerking met WSPA. We hadden overigens ons doel, veertigduizend schakels voor de keten, al halverwege de campagne bereikt. Dit geeft aan hoe belangrijk het welzijn van dieren is voor onze medewerkers en hoe goed WSPA ons heeft geholpen om het probleem te vertalen in onze unieke winkelomgeving.” Adam Valvasori, waardenmanager, The Body Shop

Om op de hoogte te blijven van de Humane chain ga naar http://blog.humanechain.org/ (Engelstalig)

Successen in 2010. Met uw hulp: • werden de verschrikkingen waaraan landbouwdieren worden onderworpen door langeafstandsvervoer in Canada onthuld in ons rapport Curb the Cruelty: Canada’s farm animal transport system in need of repair (De wreedheid aan banden: Het Canadese veetransportsysteem is nodig aan reparatie toe). Meer dan tienduizend Canadezen schreven aan hun parlementaire vertegenwoordigers om hen te vragen onze campagne te steunen. De macht van politici die zich uitspraken over het probleem zorgde ervoor dat de Canadese Voedsel- en Warenautoriteit aankondigde de boetes te verdubbelen voor overtreding van de Canadese regels voor diervriendelijk veetransport.

• hebben wij Not in my Cuppa (Niet in mijn bakkie)

opgezet – een baanbrekende campagne tegen de industrialisatie van de melkveehouderij – om zo de bouw van een megastal voor melkvee in Lincolnshire in het Verenigd Koninkrijk tegen te houden. Deze melkveestal, de eerste in zijn soort in West-Europa, zou de poorten hebben geopend voor intensieve stalsystemen waardoor duizenden koeien een ellendig bestaan zouden krijgen. De plannen werden begin 2011 afgewezen maar de opkomst van megastallen vormt nog altijd een aanzienlijke bedreiging.

12

• wordt elk jaar naar schatting voor meer dan veertien miljoen dieren de nachtmerrie bespaard van een gruwelijke slacht, dankzij een trainingsprogramma voor de medewerkers van meer dan zestig slachthuizen in China en honderd in Brazilië.

• zorgen wij ervoor dat dierenwelzijn hoog op de agenda staat als er belangrijke internationale normen en regels worden ingevoerd, overwogen of aangepast. In 2010 hebben we onze krachten gebundeld met Compassion in World Farming, The Brooke en Humane Society International om met succes de International Finance Corporation te overreden om dierenwelzijn en duurzaamheid op te nemen in het concept van hun prestatienormen. Ook hebben we bijgedragen aan het opstellen van de wereldwijde standaarden van de Wereldorganisatie voor Dierengezondheid (OIE).


Shine a light Uw vrijgevigheid heeft ons in staat gesteld om een onderzoekseenheid op te zetten om de vreselijke verborgen wreedheid te onthullen die dieren in de hele wereld wordt aangedaan. In december richtte onze eerst Shine a light-campagne haar schijnwerper op de onnodig ruwe behandeling van rendieren die in NoordEuropese landen worden gehouden en geslacht. Meer dan 65.000 mensen reageerden geschokt na het zien van onze videobeelden waarop ernstige wreedheden waren te zien, en stuurden online protestbrieven naar de Noordse Raad. Gesterkt door uw steun zullen we in 2011 nauw gaan samenwerken met overheidsfunctionarissen in de Noord-Europese landen om het welzijn van de rendieren te verhogen en tegelijkertijd zullen we druk uitoefenen om de handhaving van de wettelijke regels voor hun bescherming te verbeteren.

Videobeelden gemaakt met een verborgen camera

Plannen voor 2011. Met uw steun: zal WSPA ervoor zorgen dat diervriendelijke en duurzame landbouw een centraal thema is tijdens Rio+20, de VN-conferentie over duurzame ontwikkeling in juni 2012. zal WSPA de internationale voedselindustrie overtuigen van de voordelen van verbeterd welzijn van landbouw­ dieren en duurzame landbouw. zal WSPA advies geven en de expertise bieden die nodig is om beleidsmakers in India en andere opkomende economiën ervan te overtuigen duurzame methoden te ontwikkelen voor de voedselproductie voor hun bevolking – methoden die goed zijn voor dier, mens en de planeet. zal WSPA verder gaan met onze programma’s in Brazilië en China die de landbouwbranche, boeren en beleidsmakers van de overheid helpen om dierenwelzijn op te nemen in hun beleid en hun praktijken.

“Ik had na meer dan veertig jaar in de landbouwindustrie nog nooit gehoord van dierenwelzijn tot ik deze trainingscursus ging volgen. Ik ben me nu bewust van het belang van dierenwelzijn bij het opfokken van dieren en van de noodzaak van diervriendelijke zorg, behandeling en slacht. Ik wil WSPA bedanken voor haar hulp en voor het zorgen voor daadwerkelijke verbetering van het dierenwelzijn. Uit de grond van mijn hart.” Directeur van een Braziliaans slachthuis

Dank u voor uw hulp bij het zorgen voor een mooiere toekomst voor landbouwdieren. Blijf op de hoogte van ons werk en kijk op www.wspa.nl/watdoetwspa/

© FAI Brazil

zal WSPA – ook in Nederland – meedoen aan de Europese campagne ‘8 hours’ die het transport van vee wil beperken tot maximaal acht uur.

13


Zwerfhonden en -katten:

zorgen voor een omgeving die meeleeft Voor veel honden en katten is de wereld een angstaanjagende en onwelkome plek. Meer dan twintig miljoen van hen sterven elk jaar met ondraaglijke pijn, omdat er barbaarse en onnodige methoden worden gebruikt om het aantal zwerfdieren onder controle te houden, zoals vergiftiging, afschieten, slaan, elektrocutie en vergassing, vaak door gemeenschappen die doodsbang zijn voor hondsdolheid. Dit afmaken komt op vele plaatsen voor en zorgt voor een gruwelijke dood van honden en katten in minstens de helft van alle landen in de wereld.

Zo werken wij Als wereldleider op het gebied van methodes voor diervriendelijk en duurzaam populatiebeheer adviseren wij en werken wij samen met nationale en lokale overheden om te komen tot een vriendelijkere en effectievere benadering. Wij stimuleren het gebruik van diervriendelijke methodes voor populatiebeheer en laten de effecten ervan zien – zoals de terugdringing van hondsdolheid. Hiervan profiteren niet alleen de dieren maar ook de lokale bevolking die met de dieren leeft. Bewijs dat we hebben verzameld laat de mensen ter plaatse inzien dat diervriendelijk populatiebeheer effectief en duurzaam is en dat dieronvriendelijke methodes onnodig zijn en voor veel lijden zorgen. Wij zijn er trots op dat we onze bevindingen wereldwijd kunnen delen.

“Vanaf het moment dat we voor de eerste keer met WSPA zijn gaan werken, is er een zeer positieve verandering gekomen in de houding van de mensen hier. Aan het begin van het project vroegen enkelen van hen alleen maar om loslopende honden uit hun gebied te halen en stonden ze niet erg welwillend tegenover de mobiele kliniek. Maar na onze educatieprogramma’s voor de gemeenschap en na het zien van het werk van de mobiele kliniek, werden ze enorm aanmoedigend. Ze begrijpen nu dat sterilisatie de beste methode is om vooruitgang te boeken, want als je honden verjaagt uit het ene gebied, dan verhuizen gewoonweg andere honden die hun plaats innemen en begint de voortplanting gewoon weer van voren af aan .” Dr. Malika Subodhini, Blue Paw Trust, Colombo

14


© WSPA/Ulet | fansasti/Getty Images

Een zorgzame eigenaar brengt zijn hond binnen voor inenting tegen hondsdolheid

Successen in 2010. Met uw hulp: • konden wij diervriendelijke populatiebeheerprojecten ondersteunen in Argentinië, Chili, Colombia, Costa Rica, Dubai, Griekenland, India, Koeweit, Mexico, Nepal, de Filippijnen, Qatar, Sierra Leone, Sri Lanka en Tanzania.

• werden meer dan 200.000 honden en katten gered

van pijn door projecten die u gedurende het jaar financieel hebt ondersteund. We hebben hen ingeënt, gesteriliseerd en behandeld als ze verwondingen of ziektes hadden.

• overtuigde ons werk in Argentinië de gemeente

Merlo om over te gaan op sterilisatie als middel om de hondenpopulatie op diervriendelijke wijze onder controle te houden. Hierdoor worden naar verwachting elk jaar honderden hondenlevens gered.

• hebben we sinds 1990 onze collega-organisatie

SLAWS in Freetown in Sierra Leone geholpen met het probleem van loslopende honden in de drukke en levendige stad. In 2010 zorgde het succes van ons vaccinatie- en sterilisatiewerk ervoor dat we een overeenkomst konden sluiten met de nationale regering om een breed nationaal programma te ontwikkelen voor de preventie en de beheersing van

hondsdolheid. De levens van zoveel meer dieren zullen nu positief veranderen.

• is ons grootste vaccinatie en populatiebeheer­

programma voortgezet in Colombo in Sri Lanka. Aan het einde van het jaar was het aantal gevallen van honden met hondsdolheid gehalveerd van ruim dertig tot ongeveer vijftien. Daarnaast laat onze lidorganisatie, de Blue Paw Trust, ons weten dat de honden op straat in betere gezondheid verkeren dan ooit tevoren. De gemeentelijke autoriteiten van Colombo hebben de dieronvriendelijke manier om zwerfhonden onder controle te houden laten varen en het project is gepromoot bij bezoekers van elf andere nationale overheden.

• heeft onze nationale workshop voor het onder

controle houden van hondsdolheid er in Nepal voor gezorgd dat de regering een voorstel overweegt voor een landelijke hondsdolheidsaanpak. Drie nieuwe gemeenten in Nepal hebben toegezegd dat ze een eind zullen maken aan het dieronvriendelijk ruimen en honden zullen redden van vreselijk lijden.

Thank you for saving strays from cruelty and neglect. 15

Find out more about how we are achieving change at www.wspa-international.org/wspaswork


Het bewijs dat mededogen werkt Sinds 2009 strijdt WSPA tegen het veelvoorkomende ruimen van honden op Bali. Duizenden honden, zowel van eigenaars als loslopende, stond een pijnlijke dood te wachten door een strychnine-injectie in een poging om een uitbraak van hondsdolheid onder controle te krijgen. We hebben in het Jaaroverzicht voor 2009 al verslag gedaan van ons proefprogramma en van de eerste stappen tot samenwerking met de Balinese overheid. In 2010 hebben we dankzij uw vrijgevigheid een grote sprong kunnen maken en kunnen we u nu het goede nieuws brengen dat WSPA samen met de Bali Animal Welfare Association (BAWA) een inentingsprogramma tegen hondsdolheid heeft opgezet en uitgevoerd in de Gianyar regio. We hebben 60.000 honden gered en aangetoond dat door naleving van de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) - door inenting van zeventig procent van de honden in een specifiek gebied – het mogelijk is om hondsdolheid onder controle te krijgen en uiteindelijk uit te bannen zonder dieren te ruimen. Na te hebben bewezen dat een diervriendelijke benadering de beste methode is om hondsdolheid een halt toe te roepen, stelde uw hulp ons dit jaar in staat om het project eilandbreed uit te voeren. We waren zeer enthousiast dat al het harde werk van BAWA in september niet voor niets is geweest, toen de regering van Bali een overeenkomst ondertekende waarmee ze een campagne goedkeurde om zeventig procent van alle honden op het eiland – 213.000 – in te enten. Een

essentiële eerste stap in de richting van de uitroeiing van hondsdolheid, iets wat in 2012 moet zijn bereikt. Tegen het einde van 2010 was dankzij u het ongelooflijke aantal van 140.000 honden ingeënt en liepen zij niet langer het risico een pijnlijke vergiftigingsdood tegemoet te gaan. Uw genereuze donaties hielpen ons de slachtpartij te stoppen.

“In elk huis werden we verwelkomd door glimlachende gezichten en de teams werden constant bedankt door mensen uit de gemeenschap voor het inenten van de honden tegen hondsdolheid. Op de dag dat ik er op bezoek was, kwam het hoofd van Tengkulak Banjar naar buiten om ons te bedanken. Hij vertelde ons dat hij echt dol is op de honden in zijn dorp en dat hij het ruimen – iets dat op dat moment in de rest van Bali gebeurde – vreselijk vond.” Elly Hiby, wetenschappelijk adviseur van WSPA voor het diervriendelijke vaccinatieprogramma.

“Ik ben op dit moment een van de gelukkigste mensen en hoop dat deze mobiele kliniek het verschil zal uitmaken door het dierenwelzijn in Freetown zichtbaarder te maken. Veel mensen zullen verbaasd zijn een dergelijk voertuig voor de eerste keer in de geschiedenis rond te zien rijden in de straten van Freetown. Wij gaan het gebruiken om bewustzijn te bevorderen over het verantwoord houden van honden, voor het inenten tegen hondsdolheid en om de regering ervan te overtuigen diervriendelijk populatiebeheer van honden te steunen.” Dr. Jalloh, hoofd van de Sierra Leone Animal Welfare Society (SLAWS) nadat hem een mobiele kliniek was geschonken door WSPA-supporter Mark Whitfield.

16


© WSPA/Ulet Ifansasti/Getty Images

BAWA aan het werk

Plannen voor 2011. Met uw steun: zal WSPA haar eilandbrede vaccinatieprogramma op Bali eind maart afronden. Wanneer het zover is zal het programma het leven hebben gered van 300.000 honden – een inspirerend en mooi voorbeeld van hoe hondsdolheid op een diervriendelijke manier onder controle kan worden gehouden en mensenlevens kunnen worden beschermd. gaat WSPA de 50.000 loslopende honden in Caïro beschermen tegen vergiftiging en afschieten door de autoriteiten van de stad te adviseren en te ondersteunen bij het opstellen van een diervriendelijk populatiebeheerprogramma. zal WSPA hondsdolheid uitroeien en het welzijn van honden verbeteren op Zanzibar door ons brede program­ ma voor veterinaire zorg voort te zetten: voorlichting, vaccinatie, training voor dierenartsen en mensen die in de dierengezondheidszorg werken en naleving van de wettelijke voorschriften voor dierenwelzijn. zal WSPA ervoor zorgen dat het populatiebeheer­ program­ma voor honden in Colombo (Sri Lanka) gaat dienen als regionaal model voor Azië en als trainingslocatie voor nationale overheden, gemeenten en niet-overheidsinstanties.

zal WSPA doorgaan met het werk om een eind te maken aan het dieronvriendelijk ruimen en populatiebeheer­ programma’s gaan promoten in gebieden in Nepal, India en bij de inheemse gemeenschappen in Canada. We verwachten dat hierdoor duizenden honden zullen worden gered van een wrede dood. zal WSPA campagne voeren om de miljoenen honden te beschermen die elk jaar voor hun vlees worden afgemaakt. We richten ons hierbij op de handel in hondenvlees in Zuid-Korea en de illegale export van Thailand naar Vietnam. Dit doen we mede door bewustwordingscampagnes met betrekking tot de wreedheid die hiermee gepaard gaat. Dit moet ertoe leiden dat de illegale uitvoer van honden voor consumptiedoeleinden vanuit Thailand naar Vietnam wordt stopgezet en de vraag naar hondenvlees sterk daalt.

Dank u voor uw hulp aan ons om het wrede doden van honden en katten te stoppen. Blijf op de hoogte van ons werk en kijk op www.wspa.nl/watdoetwspa/

17


Werkpaarden:

voorlichting voor verandering De negentig miljoen werkpaarden, ezels en muilezels op deze wereld doen uitputtend werk in zware omstandigheden. Ze zwoegen in drukke steden en op het platteland. De meeste eigenaren hebben het niet breed en het kost hen moeite om goed voor hun paarden of ezels te zorgen. Dit betekent ook dat er veel kans is op lijden. Uitputting, manke benen, ondervoeding, verwondingen en letsel veroorzaakt door niet goed passend tuig en slecht gemaakte en overladen karren. Ondanks hun pijn krijgen deze dieren vaak weinig kans om te rusten of te herstellen.

18

Zo werken wij

Om iets te kunnen betekenen voor werkpaarden, moeten we de manier veranderen waarop met hen wordt gewerkt en hoe ze worden verzorgd. We werken daarom samen met de eigenaren en helpen hen om te komen met werkbare oplossingen voor een langetermijnverandering. Met uw hulp hebben we vier projecten opgezet voor gedragsverandering op verschillende plaatsen in de wereld. Wij helpen hierbij eigenaars van paarden, muildieren en ezels in te laten zien dat ze - door hun dieren te beschermen en goed te verzorgen - ook zorgen voor meer zekerheid voor hun eigen middelen van bestaan. Wij vullen deze projecten aan met het bieden van diergeneeskundige zorg, behandeling en preventieadvies met behulp van mobiele en vaste klinieken in acht landen.


Successen in 2010. Met uw hulp: • zijn tachtig dierenverzorgers getraind en hard aan het

“Dierenverzorgers binnen de eigen gemeenschap zijn echt een belangrijk onderdeel van dit project. Wij hebben er tien die werken met families die een ezel bezitten en hen helpen na te denken over hoe zij hun dieren het best kunnen verzorgen met de beperkte middelen die ze hebben. Dit is een erg arm gebied met veel werkeloosheid en de plaatselijke bevolking heeft maar beperkte toegang tot elektriciteit en sanitaire voorzieningen. Buiten onze kliniek zijn er verder geen veeartsenijdiensten voor paarden en ook gezondheidszorg voor mensen is slecht te krijgen.”

• is aan achtduizend paarden, ezels en muildieren

Plannen voor 2011. Met uw steun:

Workshop gedragsverandering

werk om de plaatselijke bevolking te helpen effectiever te zorgen voor hun paarden en ezels. Hiervoor hebben we projecten opgezet in Cambodja, China, Colombia, Israël, Nicaragua, Palestina, Thailand en Uruguay. diergeneeskundige zorg verleend en ze zijn behandeld via klinieken die aan onze projecten zijn verbonden. Nog veel meer eigenaren kregen specialistisch advies van de klinieken en van de dierenverzorgers binnen de eigen gemeenschappen.

• kunnen paarden en ezels in Palestina en Cambodja

nu in de schaduw gaan staan en krijgen ze regelmatiger de beschikking over water. In navolging van de workshops voor gedragsverandering slaan gemeenschappen in Cambodja nu de handen ineen om slechtgemaakte wegen te herstellen om zo hun paarden te beschermen tegen manke benen.

• zakte het aantal drukgerelateerde zweren en wonden

dat werd behandeld door ons Palestijnse project met 34 procent in de periode van de eerste helft tot de tweede helft van 2010. Drukgerelateerde zweren en wonden leiden tot aanhoudende pijn en aanhoudend lijden en ze worden meestal veroorzaakt door een slecht zittend tuig en overbelasting. Dierenverzorgers binnen de gemeeschap wijzen de eigenaren op deze problemen en sporen hen aan om er iets aan te doen.

• is ons vijfjarenproject met onze Nicaraguaanse

lidorganisatie AMARTE, dat in 2010 werd afgesloten, verantwoordelijk voor betere zorg en behandeling van duizenden paarden. Het heeft ook het welzijn van paarden en paardachtigen onder de aandacht gebracht dankzij ‘Gemeenschappen voor paarden’, een groep eigenaren die advies en informatie over paardenzorg willen delen.

• zijn paarden en ezels die de grens tussen Palestina

en Israël oversteken in een betere conditie dankzij het werk van Pegasus, een lidorganisatie van WSPA. Het aantal paarden dat in beslag werd genomen door de Israëlische autoriteiten op grond van een slechte gezondheid daalde in 2010 met 21 procent.

Dr. Yousef Mosalem, projectleider van het gedragsveranderingsproject van de Palestine Wildlife Society

zal WSPA het leven verbeteren van duizenden werkpaarden en hun eigenaren in gemeenschappen in Cambodja en Thailand door onze projecten met lidorganisaties, de Cambodian Pony Welfare Organisation en de Lampang Pony Welfare Foundation. We gaan ook dierenartsen in heel Zuidoost-Azië trainen in onze paardenkliniek in Thailand – deze is in snel tempo een gerespecteerd regionaal centrum aan het worden voor diergeneeskunde voor paardachtigen en voorlichting over paardenwelzijn. zal WSPA dat wat we hebben geleerd van ons Pegasusproject in Israël gaan delen met overheden en andere dierenwelzijnsorganisaties. Het is het enige project dat wetgeving en handhaving centraal stelt bij haar aanpak de omgang met paarden, ezels en muildieren te verbeteren. Naast ons Pegasus-project dringen we er ook op aan om in 2011 aanvullende wetgeving in Israël in te voeren die paarden beschermt die door paardrijscholen en toeristenorganisaties worden verhuurd. gaat WSPA eigenaren van ezels in dorpen in Palestina ondersteunen, opdat ze hun gedrag nog verder veranderen, zodat alle ezels water hebben in hun stallen en wreedheden als slaan met stokken tot het verleden behoren. gaat WSPA meer gemeenschappen in Bogota helpen door de manier te veranderen waarop eigenaren voor hun paarden zorgen, hen behandelen en laten werken. Deze ervaringen en projectresultaten zullen wij gebruiken om lokale autoriteiten ervan te overtuigen dat ze een gelijksoortige aanpak moeten toepassen in andere regio’s van Colombia. zal WSPA fondswervende vaardigheden gaan ontwikkelen bij alle betrokken lidorganisaties bij projecten voor paarden en paardachtigen, zodat ze echt op eigen benen kunnen staan.

19


Het leven voor de 2.267 werkpaarden in Bogota is allesbehalve gemakkelijk. Ze moeten zware lasten dragen zoals water, hout en oud ijzer. Koliek, verwondingen veroorzaakt door hun karren en paardentuigen en pijnlijke schimmelinfecties in hun voeten die zijn veroorzaakt door een natte ondergrond, komen maar al te vaak voor. In Bogota in Colombia werd een project voor gedragsverandering opgezet in samenwerking met lidorganisatie Fundación El Refugio Animal en het zorgt voor een echte verandering. Dankzij u zijn veertig getrainde paardenwerkers als Jonathan Rodriguez nu in de gelegenheid om mensen te beïnvloeden voor wat betreft de manier waarop ze voor hun paarden zorgen. Jonathan is projectwerker geworden toen zijn eigen paard Estrella werd gered door een El Refugio-kliniek nadat ze een koliek had gekregen. Om Estrella in de toekomst te beschermen gaf El Refugio advies en een voederplan dat Jonathan moest volgen. Vanwege zijn duidelijke bereidheid om goed voor zijn paard te zorgen werd hij een van de speciaal hiervoor getrainde paardenwerkers van het project en ambassadeur voor de zorg van paarden in zijn gemeenschap. Het project is in januari 2007 begonnen en we hebben een uitstekende start gemaakt: er is een aanzienlijk lager aantal gevallen van koliek waarvoor men naar de kliniek moest en de gevallen van mankheid zijn afgenomen met vijftig procent. In Nederland hield onze directeur Zuid-Amerika, Luis Carlos Sarmiento, een video-chat met onze donateurs over de paarden in Bogota. Met uw hulp kon WSPA Nederland € 127.808 bijdragen aan dit project!

20

Afbeeldingen © fundación el refugio animal

Samen sterk in Bogota

“Ik ben er erg trots op dat ik ben betrokken bij dit werk en dat ik mijn ervaring kan delen met andere mensen in de gemeenschap waarin ik woon. Paarden zijn zo belangrijk voor ons bestaan en het is inmiddels heel duidelijk dat als wij goed voor hen zorgen, zij ook voor ons zorgen.” Jonathan Rodriguez, de eigenaar van Estrella, een werkpaard in Bogota

Dank u: samen maken we de levens van paarden en ezels gelukkiger en gezonder. Blijf op de hoogte van de voortgang die we maken. Kijk op www.wspa-international.org/wspaswork


Wilde dieren:

een einde aan de uitbuitinG

Tientallen miljoenen wilde dieren staan elk jaar bloot aan wreedheid en uitbuiting. Ze worden uit de natuur weggerukt en verkocht aan de dierenhandel, de vleeshandel of aan mensen en organisaties die hen gebruiken en misbruiken voor vermaak om geld aan hen te verdienen. Helaas worden vele dieren ook het slachtoffer van de mode- en de traditionele medicijnenindustrie, die verantwoordelijk zijn voor het toebrengen van groot en vaak verborgen leed…

Zo werken wij Uw steun helpt ons om de zinloze wreedheid aan de kaak te stellen van het afmaken en bejagen van wilde dieren. Het helpt ons ook om het algemeen bewustzijn groter te maken en de vraag naar wilde-dierenproducten en wilde-dierenvermaak te stoppen. Wij lobbyen bij regeringen om hen te overtuigen van de noodzaak om wetgeving op te stellen en te handhaven die dieren in het wild beschermt. Met onze lidorganisaties zorgen wij voor financiële middelen en ondersteunen wij projecten die de plaatselijke bevolking aansporen om voor de dieren in het wild in hun omgeving te zorgen en om manieren te vinden om in het levensonderhoud te voorzien zonder wrede praktijken.

“Toen ik met de Kalandars werkte en zag hoe onnatuurlijk en pijnlijk het leven was van hun dansende beren, moest ik mijn emoties in bedwang houden. Ik dacht, ‘ik wil dat touw doorsnijden, maar dat kan ik niet doen want mijn langetermijndoel is om ervoor te zorgen dat de familie zelf een eind maakt aan deze praktijk’. In dit soort situaties mag je niet emotioneel zijn en verkeerd handelen. Als je dat wel doet, ga je enkele stappen terug en duurt het nog langer voordat de beren weer vrijkomen.” Bhagat Singh, antropoloog van de Wildlife Trust of India, die in ons programma werkte om dansende beren te bevrijden

21


“Ik hoop oprecht dat Balkasar een modelvoorbeeld wordt voor hoe je optimaal voor deze misbruikte beren kunt zorgen en hoe je ze kunt behandelen, net als Kund Park dat al was. Ik hoop dat de beren die in Pakistan worden gebruikt voor berengevechten spoedig hier bij mij in het opvangcentrum zijn. Ik ben hier om hen de rest van mijn leven bij te staan.” Malik Sarwar, manager Balkasar Sanctuary

De ellende verwerken:

een nieuw thuis in Balkasar Toen 21 beren op tragische wijze het leven lieten in de verschrikkelijke overstroming die ons Kund Park opvangcentrum voor vechtberen verwoestte in Pakistan, had Malik Sarwar het gevoel dat zijn leven was verwoest. Als toegewijde manager van het opvangcentrum had hij zowel zijn geliefde beren als zijn huis verloren. Maar Malik was vastbesloten en hij verhuisde naar het nieuwe en vrijwel voltooide opvangcentrum in Balkasar dat was gebouwd met financiële ondersteuning van WSPA en richtte zich volledig op de drie beren die de ramp hadden overleefd, Maylu, Sohrab and Babu. Zij moesten herstellen van wat hen was overkomen. De beren maken het nu goed en Malik werkt er hard aan om van het nieuwe opvangcentrum een veilige

Met uw hulp: successen in 2010 • heeft onze totaalaanpak – de plaatselijke bevolking

voorlichten, functionarissen opleiden op het gebied van bescherming van wilde dieren en zorgen voor alternatieve programma’s voor levensonderhoud – gewerkt voor ‘dansende’ beren. We hebben geholpen bij de uitbanning van berendansen in de meeste gebieden van India. Ons onderzoek in 2010 – uitgevoerd samen met onze lidorganisatie, de Wildlife Trust of India (WTI) – liet zien dat berendansen nu alleen nog voorkomen in een paar zeer afgelegen gebieden. De aantallen zijn teruggelopen van duizend getroffen beren in 1997 tot tussen twintig en dertig beren eind 2010.

• zijn ook berengevechten in Pakistan enorm afgenomen. In samenwerking met onze lidorganisatie, het Bio­ re­source Research Centre, hebben we duizenden religieuze leiders in gebieden met berengevechten kunnen aanzetten om zich uit te spreken tegen deze wrede vorm van vermaak en hebben we machtige landheren, op wier land ze de berengevechten organiseren, kunnen overreden om de beren aan ons over te dragen. Aan het einde van het jaar was er nog maar op zestien procent van de dorpsfeesten die door landheren werden georganiseerd sprake van berengevechten, in vergelijking tot 31 procent in 2009 en 49 procent in 2008.

22

plek te maken voor de beren die nog moeten worden gered van de verschrikkingen van berengevechten door onze lidorganisatie, de Bioresource Research Centre of Pakistan. Aan het einde van het jaar verwelkomde hij de zes jaar oude Chowti, een blinde beer die na haar meest recente berengevecht verwond en zwak in het opvangcentrum arriveerde. Geduldig hielp Malik haar bekend te raken met haar nieuwe omgeving en hij stimuleerde haar om te eten en op zoek te gaan naar voedsel. Chowti is nu enorm belangstellend en vind het heerlijk om rond te snuffelen in het struikgewas in haar nieuwe thuis. Zij staat model voor de hoop op de toekomst van het opvangcentrum en deze dieren die de opvang verdienen.

• werd ons lobbywerk met onze lidorganisatie Green

Korea United in september ondersteund door meer dan 120.000 steunbetuigingen, hetgeen resulteerde in het indienen door een Koreaans parlementslid van een wetsontwerp dat het fokken van beren moet verbieden. De berengal-industrie in Zuid-Korea houdt ongeveer 1.400 beren in verschrikkelijke omstandigheden in hokken waarin ze moeten leven tot ze ongeveer tien jaar oud zijn. Op die leeftijd worden ze geslacht voor hun gal, die wordt verkocht voor gebruik in traditionele Aziatische medicijnen. We hopen dat het wetsontwerp medio 2011 in het parlement wordt besproken en dat het voor eens en voor altijd een einde maakt aan de Koreaanse berenhouderij.

• hebben we met de Vietnamese regering samengewerkt om een einde te maken aan het vangen van wilde beren om ze in een berenhouderij te plaatsen voor hun gal. Ook hebben dankzij onze steun voor de campagne van onze partner Education for Nature Vietnam (ENV) tegen het einde van het jaar al 75.000 Vietnamezen plechtig beloofd dat ze geen berengal meer zullen gebruiken.

• heeft een groot Chinees farmaceutisch bedrijf besloten niet langer betrokken te willen zijn bij de verkoop van berengal. Uw vrijgevigheid heeft ons in staat gesteld om door samen te werken met een Brits parlementslid en multinationale zakelijke contactpersonen om het bedrijf dit besluit te laten nemen. Geïnspireerd door dit succes zullen we doorgaan om ook andere bedrijven te overreden om dit voorbeeld te volgen.


Plannen voor 2011. Met uw steun: zal WSPA nog twaalf bereneigenaren in Kalandar in Pakistan aansporen om berengevechten op te geven door hen te helpen bij het vinden van andere manieren om aan inkomsten te komen met behulp van ons alternatieve programma voor levensonderhoud. Onze juridische adviseur zal ook rechtszaken aanspannen om zo de wetten tegen berengevechten aan te scherpen zodat het steeds moeilijker wordt voor landheren en organisatoren om dergelijke evenementen te houden. zal WSPA, samen met de WTI, zich inzetten om ervoor te zorgen dat er niet langer illegaal berenwelpen worden weggehaald uit de natuur voor de handel in dansende beren in India. gaat WSPA in samenwerking met onze partners ENV and Green Korea United door met de campagne tegen de berenhouderij in Vietnam en Zuid-Korea voor hun gal. We gaan ook onderzoeken hoe we het beste de 12.000 beren kunnen helpen die nog altijd op berenhouderijen in China worden gehouden voor hun gal. gaat WSPA de walvisindustrie in Noorwegen aanpakken door de publicatie van een rapport dat openlijk vragen zet bij het bestaan, de kosten en de voordelen van deze industrie. Ook gaan wij een ‘beloof geen walvisvlees te eten’- campagne opzetten. Deze campagne zal aan politici en de media de grote steun laten zien onder de eigen inwoners van Noorwegen om zo een einde te maken aan de walvisvangst in hun land.

Landbouw is een prima en reĂŤel alternatief voor berendansen

23


Een wereldwijde visie:

uw hulp, een foto-overzicht

Bonobo’s keren terug in het wild

Zekere toekomst voor orang-oetans

De bonobo’s uit het Lola ya Bonobo opvangcentrum die we met uw hulp hebben geholpen bij hun vrijlating in 2009 – voor het eerst in de geschiedenis – blijven het ook in 2010 goed doen in hun nieuwe omgeving in de Democratische Republiek Congo. Medewerkers van het Lola ya Bonobo-team die hun kamp hebben opgeslagen in de buurt van de plaats waar de apen zijn vrijgelaten, laten weten dat de apen goed gevarieerd eten en dat ze zich vol vertrouwen door het oerwoud verplaatsen. Meer vrijlatingen zijn gepland voor 2011.

Bedankt dat u al sinds 2006 met ons meewerkt om de Borneo Orangutan Survival (BOS) Foundation te helpen om te zorgen voor een mooiere toekomst voor de zeshonderd orang-oetans in haar opvangcentrum in Nyaru Menteng. Het opvangcentrum heeft inmiddels financiële zekerheid en is hierdoor in staat zijn belangrijke werk uit te blijven voeren. Uw steun betekende dat het aan het einde van 2010 voldoende capaciteit had om zelf fondsen te kunnen werven en het financieel zelfvoorzienend werd om een langetermijnhuurcontract af te kunnen sluiten voor een enorm stuk oerwoud (87.000 hectare) om hier herstelde orang-oetans weer vrij te kunnen laten. Ons project met het opnieuw leven ingeblazen BOS zal in het voorjaar van 2011 aflopen.

“Zonder Lola ya Bonobo, zou Etumbe van de honger zijn gestorven. Ik ben zo blij dat we haar nu hebben kunnen vrijlaten en dat ze een gelukkig leven heeft met haar baby. ”

Olifanten niet langer als touristische attractie Met de Nederlandse tak van reisorganisatie TUI startte WSPA in 2010 een campagne tegen olifantenleed. We willen een einde maken aan toeristische excursies en attracties waar olifanten zwaar onder lijden, zoals olifantenshows en -ritjes. Om vakantiegangers te informeren over het leed achter deze uitstapjes, lanceerden we www.olifant.nu. Dat de dieren op wrede wijze worden getraind, of dat de mand waarin ze toeristen vervoeren vaak hun rug verwond en te zwaar belast, weten veel mensen niet. TUI biedt alleen nog olifantvriendelijke excursies aan, waarbij de dieren zoveel mogelijk hun natuurlijke gedrag vertonen. Via eigen informatiekanalen licht ze klanten in over het olifantenleed en de alternatieven. Hopelijk is TUI het eerste spreekwoordelijke schaap over de dam…

Oprichtster van het Lola ya Bonobo opvangcentrum, Claudine Andre

24

Afbeeldingen: Bonobo © Lola Ya Bonobo, Olifant © Minna Tallberg, Turkse boeren © Dr. Ozgun Emre Can


“Het wordt tijd om het wrede afmaken van walvissen te stoppen en deze prachtige dieren met rust te laten. Hoe kunnen we er in de 21e eeuw zelfs maar aan denken om walvissen of willekeurig welk ander dier te doden op een degelijke barbaarse manier? Overheden moeten hun verantwoordelijkheid nemen en deze mooie dieren beschermen.” Sir Paul McCartney

De oorlog verklaard aan de walvisjacht

Een probleem uit de weg ruimen

Veilig toevluchtsoord voor beren

Op de 62e vergadering van de Internationale Walvisvaartcommissie (IWC) hebben we de Noorse regering aangesproken op de wreedheid van hun jachtpraktijken en daarbij alleszeggende verborgencamerabeelden laten zien van onze Noorse partnergroepen. De beelden lieten de onbehouwen en gruwelijke afslachtmethoden zien en ze toonden ook hoe walvissen crepeerden van de pijn omdat de jagers niet in staat waren een dodelijk schot nauwkeurig te plaatsen. De vertoning van de beelden was de eerste keer dat Noorwegen rechtstreeks en in het openbaar werd aangesproken op het dieronvriendelijke karakter van de jacht. Noorwegen is een van slechts drie landen waar de walvisvangst nog altijd beroepsmatig wordt uitgeoefend ondanks een wereldwijd verbod op de walvisjacht.

In Turkije hebben we gewerkt om het probleem uit de weg te ruimen dat er bestaat tussen fruitboeren en beren die in hun boomgaarden voedsel komen zoeken. Het probleem heeft er vaak toe geleid dat boeren de beren in de bossen rond hun land afschieten om wraak te nemen. Om het probleem aan te pakken zijn we gaan samenwerken met onze lidorganisatie Doğa Derneği om boeren te helpen hun belangrijke oogsten te beschermen door op diervriendelijke wijze hun boomgaarden te vrijwaren van beren, bijvoorbeeld door het plaatsen van elektrische hekken. In 2010 hebben we samen met de Turkse minister voor Milieuzaken en Bosbouw en onze lokale partners de eerste nationale workshop ‘mens en beer’ georganiseerd. We hopen dat dit landelijk zal leiden tot het uitrollen van diervriendelijke oplossingen.

Elf beren die in gevangenschap zaten werden bevrijd van een ellendig bestaan en in 2010 overgebracht naar ons Roemeense opvangreservaat voor beren in de buurt van Zarnesti. Het is gebouwd van uw gulle giften en het wordt beheerd door onze lidorganisatie Milioane de Prieteni (Miljoenen vrienden). Het opvangcentrum biedt al sinds 2005 een veilige haven voor beren die zijn geconfisceerd door de autoriteiten. Tello, een van de beren die in 2010 is binnengekomen, werd in september bevrijd uit een metalen kooi van vier vierkante meter die bij een hostel stond. Aan het einde van het jaar waren er 56 beren in het opvangcentrum. In 2011 gaan wij door met de financiële ondersteuning voor operationele kosten van het opvangcentrum.

Bedankt dat u ons helpt om wilde dieren te beschermen tegen onrecht. Als u meer wilt weten over ons werk voor wilde dieren, ga dan naar www.wspa.nl/watdoetwspa/

25


Mentaliteitsverandering:

Kennis wereldwijd delen

De vele bewezen voordelen van het stimuleren van goed dierenwelzijn – met inbegrip van de essentiële link met duurzame ontwikkeling – worden nog altijd niet volledig begrepen en ingezien door tal van overheden, organisaties, bedrijven en academische instituten in de wereld. Toch is een dergelijke erkenning van het grootste belang als tekortkomingen moeten worden verbeterd en dieren de zorg en de bescherming moeten krijgen die ze verdienen.

26

26

Zo werken we We voeren campagne om de Verenigde Naties een Universele Verklaring voor Dierenwelzijn (UDAW) te laten aannemen om hiermee te zorgen voor een mentaliteitsverandering en landen aan te sporen om de bescherming van dieren te verbeteren met inbegrip van de manier waarop ze worden behandeld en gehouden. Onze teams van internationale en regionale deskundigen werken over de hele wereld om ervoor te zorgen dat diergerelateerde wetenschappelijke expertise wordt gedeeld met beleidsmakers van overheden en organisaties en dat dierenwelzijn wordt verankerd in formele en informele lesprogramma’s in het onderwijs. Wij geloven ook dat een wereldwijd netwerk van organisaties die opkomen voor en praktische zorg bieden aan dieren van essentieel belang is om het bewustzijn te verhogen over dierenwelzijnszaken bij zowel overheden als de lokale bevolking. Wij zijn er trots op dat wij meer dan duizend dierenwelzijnsorganisaties steunen door hen toegang te verschaffen tot financiële middelen, kansen te geven om te netwerken, en ondersteuning en training te bieden.


Uw steun… Zorgde ervoor dat voorlichting zin had Aan het einde van het jaar hebben uw donaties ons geholpen om meer dan 1.300 leraren van lagere en middelbare scholen in negen verschillende landen op te leiden. Hierdoor kan jarenlang wereldwijd cruciale voorlichting worden gegeven over dierenwelzijn aan duizenden leerlingen. Tot de hoogtepunten behoren ons werk met het Nationale Centrum voor de Ontwikkeling van Lesprogramma’s in Oeganda (dat ertoe leidde dat dierenwelzijn werd geïntegreerd in het lesprogramma voor groep zes en zeven van de lagere school) en het feit dat Costa Rica en Peru de overeenkomst met ons voortzetten voor de verzorging van docentenopleidingen en beroepsonderwijs die we in 2008 zijn gestart. Het trainen van krachtige nieuwe pleitbezorgers voor dierenwelzijn door ons te richten op onderwijsdeskundigen op hogescholen en universiteiten is ook een essentieel onderdeel van ons werk. Zonder onze inbreng zouden vele opleidingen op het gebied van diergeneeskunde en landbouwwetenschappen geen of weinig aandacht besteden aan dierenwelzijn. In 2010 werden in veertien landen door ons workshops en colleges gegeven en 617 docenten en senior medewerkers van universiteiten en hogescholen bereikt met boodschappen over dierenwelzijn en redenen waarom die zouden moeten worden geïntegreerd in de lessen die zij verzorgen. We hebben ook een ander onderwijssucces kunnen vieren toen een aantal instellingen, waaronder de Vereniging van Veeartsen in Argentinië, onze Concepten over dierenwelzijn onderschreven – ons basisconcept voor docenten diergeneeskunde – en aangaven dat zij het gebruik ervan zouden gaan stimuleren. Verder is door het ondertekenen van een convenant met het departement van Veterinaire Diensten in Kenia het integreren van lesmateriaal over dierenwelzijn in het lesprogramma van de vijf opleidingsinstituten voor diergezondheid en de dierenindustrie weer een stap dichterbij gebracht.

Dadels dankzij ezels Een uniek project, opgezet door onze lidorganisatie Pegasus en eigenaren van dadelplantages in Israël, heeft ezels die daarvóór werden misbruikt of ongewenst waren, zowel een nieuwe levenskans als nuttig werk gegeven. Sinds mei vorig jaar zijn ongeveer dertig ezels verhuisd van de Pagasus-faciliteit, die wordt gerund door Zvika Tamuz, naar twee plantages in de buurt van de historische stad Jericho. De ezels worden goed verzorgd en hebben de belangrijke taak om de grond rondom de dadelpalmen vrij te houden van gras. Pegasus is al sinds 2004 bezig om te zorgen dat de gezondheid van de werkpaarden en –paardachtigen in de regio verbetert en is lidorganisatie van WSPA sinds 2007. In iets meer dan drie jaar heeft uw steun Zvika

geholpen om honderden misbruikte ezels en paarden te redden. Hij werkt met de steun van de Israëlische regering ook bij de grensovergangen tussen Palestina en Israël. Hij geeft advies over de zorg voor paardachtigen en legt uit dat, wanneer dieren niet goed worden verzorgd, ze onder de Israëlische wet kunnen worden geconfisceerd. “Dankzij het harde werk van Zvika zijn de omstandig­ heden voor de dieren in de regio enorm aan het verbeteren. Het in de steek laten van paardachtigen is aan het afnemen en voor de paarden en ezels die de grens tussen Palestina en Israël oversteken, wordt veel beter gezorgd,” aldus Ali Findlay, de WSPA-manager voor de programma’s in het Midden-Oosten.

“Ik kan me de plantage niet meer voorstellen zonder de ezels. Zij leveren uitstekend werk voor ons en onze medewerkers vinden hun aanwezigheid echt leuk als ze aan het werk zijn.” Uri Kopper, manager van de Nativ Agude plantage in Israël

27


“Het Volk en de Regering van Nationale Eenheid en Verzoening van Nicaragua wil graag aangeven dat zij de belangrijke rol erkent die dieren spelen in het natuurlijk evenwicht en in het effect dat zij hebben op de kwaliteit van het leven van de Nicaraguaanse samenleving en van de wereld.” Samuel Santos Lopez, minister van Buitenlandse Zaken van Nicaragua

Dankzij u… Hebben dieren krachtige nieuwe pleitbezorgers Onze campagne voor het aannemen van een Universele Verklaring voor Dierenwelzijn (UDAW) vordert gestaag. Aan het einde van het jaar hadden de regeringen van Bolivia, Canada, Chili, Peru, Singapore, Suriname en Tonga hun steun eraan gegeven, evenals ministeries in India, Indonesië en Thailand. Shashi Tharoor – momenteel minister van Buitenlandse Zaken van India – heeft als tweemiljoenste persoon onze campagne ondertekend voor de erkenning van een Universele Verklaring voor Dierenwelzijn (UDAW) . Hij twitterde dit nieuws onmiddellijk naar zijn 600.000 volgers. Alles bij elkaar hadden aan het einde van het jaar 43 regeringen hun steun betuigd aan een UDAW en hadden 2,2 miljoen mensen de ‘animals matter’-campagne – www. animalsmatter.org – schriftelijk ondersteund.

Met uw hulp… Wordt duurzaamheid ook diervriendelijk Wij hebben erop aangedrongen dat dierenwelzijn een integraal onderdeel wordt van duurzame ontwikkeling bij een aantal belangrijke nationale en internationale evenementen die gedurende het jaar werden georganiseerd. Hiertoe behoort ook de eerste van een reeks vergaderingen over dierenwelzijn die werden gehouden in New York en waarvan wij (mede-) organisatoren waren. Deze diende als ondersteuning van onze strategie om dierenwelzijn te promoten bij

Grote verandering voor grote bedrijven Eind 2010 werd met een overweldigende meerderheid van 94 procent de nieuwe richtlijn van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO), een netwerk van zogenaamde normalisatie-instituten uit 163 landen, aangenomen. Dankzij de inzet van het WSPA kantoor in Nederland kan de richtlijn mogelijk de levens verbeteren van miljarden dieren. Sinds 2008 maakte WSPA Nederland deel uit van een werkgroep waarin bijna vierhonderd deskundigen uit 99 landen zitting namen. Zij waren belast met het ontwikkelen van de richtlijn voor Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties (MVO), de ISO 26000. Specifiek vereist de tekst ‘het respecteren van dierenwelzijn wanneer het leven en het bestaan van die dieren in het geding is, mede door het bieden van fatsoenlijke omstandigheden bij het houden van, fokken met en produceren, vervoeren en gebruik van dieren’.

28

de Verenigde Naties, met name in het kader van de voorbereidende besprekingen voor de Earth Summit (Rio+20) in 2012.

Uw betrokkenheid… Heeft ons netwerk sterker gemaakt In 2010 hebben zeventien nieuwe organisaties zich aangesloten bij ons wereldwijde netwerk van dierenwelzijnsorganisaties, waaronder de SPCA in Hong Kong, de Mozambique Animal Protection Society en Stop Live Exports (Australië). Aan het einde van het jaar omvatte ons netwerk maar liefst 1.006 organisaties uit 157 landen. Uw donaties hebben ons geholpen om opleidingen te verzorgen voor meer dan tweehonderd lidorganisaties die werden gegeven in de vorm van conferenties, opleidingen op maat en uitwisseling van vaardigheden. Onze tien regionale trainingsworkshops hebben allerlei zaken onder de loep genomen, zoals de illegale handel in wilde dieren, lobbyen voor politieke veranderingen, leiderschapsvaardigheden, het beheer van opvang­ reservaten en de ontwikkeling van oplossingen voor de beheersing van hondenpopulaties. Meer dan tienduizend unieke bezoekers uit 147 landen brachten gedurende het jaar een bezoek aan onze website Animal welfare online – www. animalwelfareonline.org. De website is in 2009 de lucht in gegaan en laat een breed scala zien aan materialen voor dierenbescherming en organisatieontwikkeling in vele talen.

“Elke organisatie die het leven en bestaan van dieren beïnvloedt, maar hun welzijn niet respecteert, kan zichzelf niet langer met goed fatsoen maatschappelijk verantwoord noemen. Veehouders, slachterijen, supermarkten maar ook ministeries, scholen en ontwikkelings­ organisaties kunnen voortaan op grond van de nieuwe richtlijn gewezen worden op hun verant­ woorlijkheid voor dieren.” Dirk-Jan Verdonk, WSPA Nederland Hoofd programma’s


Plannen voor 2011. Met uw steun: zal WSPA meer lidstaten van de VN de Universele Verklaring voor Dierenwelzijn laten ondertekenen en zich hierbij richten op Guatemala, India, Zuid-Afrika, Tanzania en verschillende eilandstaten in de Stille Oceaan. zal WSPA aandringen op het opnemen van dierenwelzijn als onderwerp tijdens nationale en internationale voorbereidende besprekingen voor de Earth Summit in 2012. Dit zal een opstap bieden aan landen om dierenwelzijn op te nemen in hun oplossingen voor duurzaamheid. zal WSPA het opleidingsprogramma First concepts in animal welfare (De eerste beginselen op het gebied van dierenwelzijn) aanbieden aan leraren van lagere en middelbare scholen in twaalf landen - Brazilië, Colombia, Costa Rica, India, Kenia, Mexico, Peru, Puerto Rico, Tanzania, Thailand, Oeganda en Vietnam – om zo duizenden leerlingen te bereiken. zal WSPA een proefproject gaan draaien in samen­ werking met de stadsautoriteiten van Bangkok om van alle 87 lagere en middelbare scholen in District 5 van Bangkok één leraar op te leiden. Wij hopen dat dit deuren zal openen en dierenwelzijn zo een integraal onderdeel zal worden van het nationale lesprogramma van Thailand. Hierdoor kan al op jonge leeftijd mededogen voor dieren worden aangemoedigd. zal WSPA ervoor zorgdragen dat veterinaire faculteiten aan universiteiten en landbouw- en veeteeltscholen de vruchten gaan plukken van ons opleidingsprogramma Advanced concepts in animal welfare (Gevorderde concepten op het gebied van dierenwelzijn). We beginnen in zestien landen: Argentinië, Brazilië, China, Colombia, Costa Rica, India, Indonesië, Kenia, ZuidKorea, Mexico, Nepal, Peru, de Filippijnen, Tanzania, Oeganda en Vietnam. gaat WSPA een sterk wereldwijd netwerk opzetten van maatschappelijke organisaties en deze mogelijkheden bieden om met ons te werken aan campagnes om dierenwelzijn te bepleiten bij de eigen regeringen en andere belanghebbende partijen.

“De mediatraining van WSPA was bijzonder waardevol voor mij en voor onze organisatie. Ik was erg blij dat deze was gebaseerd op concrete ervaringen. Het ging niet over het opstellen van een stuk voor in de la, maar over concrete vaardigheden die je kunt gebruiken in het echte leven. Twee weken na de cursus was ik betrokken bij een mediagebeurtenis en ik voelde me meer zelfverzekerd in de wetenschap dat ik deze training achter de hand had om me te helpen.” Jodie Jankevics, campagnemanager Stop Live Exports, Australië

Samenwerken in Nederland In Nederland bundelt WSPA de krachten met collegaorganisaties in de Coalitie DierenwelzijnsOrganisaties Nederland (CDON). In 2010 maakten we ons onder meer sterk voor verbetering van de uitvoeringsregels die bij de nieuwe Wet dieren horen. Ook waren er landelijke verkiezingen. Bij de gang naar de stembus voor zowel nieuwe gemeenteraden als een nieuw parlement deden we een directe oproep aan het publiek: weeg dierenwelzijn mee bij het bepalen van uw stem. Om mensen daarbij te helpen, maakten we vanuit CDON een overzicht van alle partijstandpunten inzake dierenwelzijn. Ook hielden we een opiniepeiling en organiseerden een debat over het welzijn van dieren in de context van de Tweede-Kamerverkiezingen. Met lidorganisatie Varkens in Nood publiceerden we hierover ook een opiniestuk in de Volkskrant. Verder ondersteunden we de campagne van onze lidorganisatie Bont voor Dieren voor een verbod op de nertsenfokkerij en haalden we met CAS International (Comité Anti Stierenvechten) 20.000 handtekeningen op die we aanboden aan de voorzitter van het Catalaanse parlement om de campagne voor een verbod op stierenvechten in deze Spaanse regio te ondersteunen. Ook is WSPA Nederland onderdeel van de vereniging Wilde Dieren de Tent Uit om de exploitatie van wilde dieren door circussen te stoppen. De vereniging voert politieke lobby, zoekt publiciteit en gaat op onderzoek uit. In 2010 maakte ze voor de tweede keer een tournee om op straten en pleinen aandacht te vragen voor het leed van circusdieren. Samen met Greenpeace, het Wereld Natuur Fonds, de Dierenbescherming en IFAW lobbyde WSPA Nederland bij de commissaris die namens ons land zitting heeft in de Internationale Walvisvaart Commissie voor een duidelijk ‘nee’ tegen het toestaan van de commerciële walvisjacht. Dirk-Jan Verdonk van WSPA Nederland op bezoek bij het Catalaanse parlement

Om ons belangrijke werk voor dieren voort te kunnen zetten hebben we uw hulp nodig. Ga naar www.wspa.nl om uit te vinden op hoeveel manieren u hierbij betrokken kunt zijn.

29


Financieel

Overzicht 1,2% 10,0%

7,5%

Bestedingen WSPA Internationaal

Fondsenverving INT Beheer & administratie INT

€ 318.000,-

Dierenwelzijns­ programma’s INT

€ 21.109.000,-

Reserve INT Totaal © Bryant Austin/www.studiocosmos.com

€ 1.940.000,-

€ 2.609.000,€ 25.976.000,-

81,3%

Hoe we ons geld uitgeven

Besteding aan de doelstelling 2010 was financieel gezien opnieuw een uitstekend jaar voor WSPA met een toename van de uitgaven voor onze doelstelling terwijl we ook onze reserves konden versterken, hetgeen in lijn is met het beleid van het bestuur om een solide financiële basis te leggen. Deze verbetering van onze financiële stabiliteit is van grote waarde in een tijd van doorlopende economische onzekerheid en ook omdat de organisatie in 2011 haar nieuwe vijfjarenstrategie gaat oppakken. Met uw onafgebroken vrijgevige steun en de implementatie van deze strategie vertrouwen wij erop het dierenleed in de wereld duurzaam te kunnen verminderen. Van elke euro die WSPA Nederland in 2010 ontving en uitgaf, werd 74,6 cent besteed aan de hoofddoelstelling om het leven van dieren wereldwijd te verbeteren; ongeveer net zoveel als in eerdere jaren. Een deel van dit bedrag – 22,1 cent – gaven we uit in Nederland, aan lobby- en bewustwordingscampagnes. Het overige deel – 52,5 cent – werd besteed via ons internationale hoofdkantoor in Londen: daar wordt ons mondiale dierenwelzijnswerk geïnitieerd en gecoördineerd. Van de fondsenwervende inkomsten over het

30


Bestedingen dierenwelzijnsprogramma’s WSPA Internationaal

12,6% 28,8% 18,1%

17,3%

6,2%

23,2%

€ 2.666.000,-

 Dieren in de industriele veehouderij

€ 3.823.000,-

E  xploitatie wilde dieren

€ 4.897.000,-

 Hulp aan dieren bij rampen

€ 3.652.000,-

 Pleitbezorging voor dierenwelzijn

€ 6.071.000,-

Totaal

€ 21.109.000,-

Bestedingen WSPA Nederland

14,9% 4,4%

52,5%

 Zwerfhonden

22,1%

 Fondsenverving

€ 977.408,-

 Beheer & administratie NL

€ 288.616,-

D  ierenwelzijns­programma’s NL

€ 1.450.083,-

 Dierenwelzijns­ programma’s Londen

€ 3.450.000,-

 Reserve NL Totaal

afgelopen jaar heeft WSPA Nederland 6,2 procent (406.761 euro) gereserveerd als reserve en voor dierenwelzijnwerk in de toekomst. WSPA Nederland droeg in 2010 € 3.450.000 af aan het hoofdkantoor van onze organisatie in Londen. Van alle regionale en nationale kantoren samen ontving WSPA Internationaal € 25.976.000. Nederland was dus goed voor 13,3 procent van het totaal.

€ 406.761,€ 6.572.868,-

De rapportages waarin WSPA Internationaal verslag doet van de besteding van donaties aan projecten en campagnes zijn te vinden op www.wspa-international. org. De financiële jaarverslagen vindt u hier: www.wspa-international.org/whoarewe/accounts.aspx.

Met rapportages legt WSPA Internationaal verantwoor­ding af over de besteding van het geld dat ze vanuit Nederland en andere landen ontvangt. Dat gebeurt volgens de strenge normen die de Engelse overheid oplegt aan charitatieve instellingen. Op naleving daarvan wordt toegezien door een instantie met vergaande bevoegdheden om in te grijpen bij disfunctioneren.

De cijfers zijn een uittreksel van de wereldwijde geconsolideerde jaarrekening van WSPA die niet onderhevig is aan een wettelijk verplichting en niet is gecontroleerd in een audit. Ze worden alleen verschaft ter algemene informatie. Alle rekeningen van de afzonderlijke WSPA-kantoren worden echter wél gecontroleerd. Als gevolg van het nieuwe strategische plan zijn er nieuwe activiteitencategorieën geïntroduceerd voor uitgaven. De cijfers voor 2009 zijn om die reden opnieuw geformuleerd om, waar mogelijk, een vergelijking op basis van soort-bij-soort te geven. Neem voor nadere financiële bijzonderheden over de financiële zaken van WSPA wereldwijd contact op met WSPA International. Neem voor nadere financiële bijzonderheden over de financiële zaken van WSPA Nederland contact op met het Nederlandse kantoor (adresgegevens vindt u op de achterpagina).

31


DANK U

Š PWLS

Zonder u zou ons werk om het leven van dieren te verbeteren niet mogelijk zijn. 32


Bekende persoonlijkheden die ons steunen: Jamie Archer; Dominic Brunt; Affonso Camargo (in memoriam); Mark

Charnock; Claire Cooper; Simon Cowell; Hugh Fearnley Whittingstall; Sarney Filho; Ricky Gervais; Lygia Audrey Landers; Leona Lewis; Sami Lukis; Sir Paul McCartney; Rosie Marcel; Nick Maxwell; Carlos Minc; Harry Muskee; Terry Nutkins; Corey Oliver; Igor Olshansky; Melissa Parke; Andrew Reid; Lee Rhiannon; Miranda Richardson; Andrew Sachs; Thrisadee Sahawong; Claude Stewart; Michaela Strachan; John Tartaglia; Tiffani Thiessen; Ricardo Tripoli; Nick Xenophon.

33


34

© WSPA/IFAW


MAAK regelmatig een donatie over

ORGANISEER een fondswervingsactiviteit onder uw vrienden of collega’s

HoE U KUNT

helpEN Wij kunnen uw passie voor dierenwelzijn vertalen naar echte verbeteringen in het leven van dieren die ze zowel nu als in de toekomst zullen voelen. De wetenschap dat wij op uw steun en uw toewijding kunnen rekenen, stelt ons in staat om ons dierenwelzijnwerk effectief te plannen en door te zetten. Er zijn veel verschillende manieren waarop u WSPA kunt helpen om de dieren in de wereld een beter bestaan te geven.

SLUIT U AAN bij onze campagnes en wordt een partner van WSPA bij het redden van dieren

GEEF naar beste vermogen via het goededoelenprogramma van uw bedrijf

MAAK diervriendelijke keuzes als u gaat winkelen, eten en reizen

NOMINEER WSPA als het ‘Goede doel van het jaar’ voor uw bedrijf

VERTEL uw vrienden, familie en collega’s over ons werk

LAAT wat aan ons na in uw testament

BEZOEK onze websites of neem contact op met het dichtstbijzijnde WSPA-kantoor voor meer informatie (zie achterpagina)


WSPA INTERNATIONAAL 5th Floor 222 Gray s Inn Road London, WC1X 8HB Verenigd Koninkrijk T: +44 (0)20 7239 0500 F: +44 (0)20 7239 0654 E: wspa@wspa international.org W: www.wspa international.org

WSPA CHINA 501B, Dong Wai Diplomatic Building No.23, Dongzhimen Wai Avenue Beijing, 100600 China T: +86 10 8532 4211 F: +86 10 8532 5211 E: infochina@wspa asia.org W: www.wspa international.org

WSPA NIEUW-ZEELAND Private Bag 93220 Parnell 1151 Auckland Nieuw-Zeeland T: +64 9 309 3901 F: +64 9 336 1947 E: wspa@wspa.org.nz W: www.wspa.org.nz

WSPA AFRIKA PO Box 105476 Dar es Salaam United Republic of Tanzania T: +255 22 278 0387 F: +255 22 278 0397 E: enquiries@wspaafrica.org W: www.wspa international.org

WSPA DENEMARKEN Vesterbrogade 34, 1 1620 Copenhagen V Denemarken T: +45 33 93 7212 F: +45 33 93 7210 E: info@wspa.dk W: www.wspa.dk

WSPA ZUID-AMERIKA Carrera 13 #29 21 Of.234 Manzana 1, Parque Central Bavaria Bogota Colombia T/F: +571 285 5472 / 5748 E: wspa@wspa suramerica.org W: www.wspa latinoamerica.org

WSPA AUSTRALIË GPO Box 3294 Sydney New South Wales 2001 Australië T: +61 2 9902 8000 F: +61 2 9906 1166 E: wspa@wspa.org.au W: www.wspa.org.au

WSPA DUITSLAND WSPA Welttierschutzgesellschaft e.V. Reinhardtstraße 10 10117 Berlin Duitsland T: +49 30 923 7226 0 F: +49 30 923 7226 29 E: info@wspa.de W: www.wspa.de

WSPA BRAZILIË Av. Princesa Isabel 323 8 andar Copacabana 22011 901 Rio de Janeiro Brazilië T: +55 21 3820 8200 F: +55 21 3820 8229 E: wspabrasil@wspabr.org W: www.wspabrasil.org

WSPA INDIA 906, 9th Floor International Trade Tower Nehru Place New Delhi 110019 India T: +91 11 4653 9341 F: +91 11 4653 9345 E: india.enquiries@wspa asia.org W: www.wspa international.org

WSPA ZUIDOOST-AZIË 19th Floor Olympia Thai Tower 444 Ratchadaphisek Road Samsennok Huay Kwang, Bangkok 10310 Thailand T: +66 2 513 0475 F: +66 2 513 0477 E: wspa@wspathailand.org W: www.wspathailand.org

WSPA CANADA 90 Eglinton Avenue East, Suite 960 Toronto Ontario, M4P 2Y3 Canada T: +1 416 369 0044 F: +1 416 369 0147 E: wspa@wspa.ca W: www.wspa.ca

WSPA MIDDEN-OOSTEN 5th Floor 222 Gray s Inn Road London, WC1X 8HB Verenigd Koninkrijk T: +44 (0)20 7239 0500 F: +44 (0)20 7239 0654 E: wspa@wspa international.org W: www.wspa international.org

WSPA UK 5th Floor 222 Gray’s Inn Road London, WC1X 8HB Verenigd Koninkrijk T: +44 (0)20 7239 0500 F: +44 (0)20 7239 0654 E: wspa@wspa.org.uk W: www.wspa.org.uk

WSPA CENTRAAL-AMERIKA, MEXICO EN HET CARAÏBISCH GEBIED 5th Floor, Mall Paseo de las Flores Business Center Apartado Postal 516 3000 Heredia Costa Rica T: +506 2562 1200 F: +506 2562 1225 E: info@wspala.org W: www.wspa latinoamerica.org

WSPA NEDERLAND Louis Couperusplein 2 III 2514 HP Den Haag Nederland T: +31 70 314 2802 F: +31 70 314 2809 E: info@wspa.nl W: www.wspa.nl

WSPA USA Lincoln Plaza 89 South Street Suite 201 Boston Massachusetts 02111 Verenigde Staten T: +1 617 896 9214 F: +1 617 737 4404 E: wspa@wspausa.org W: www.wspa usa.org

WSPA ZWEDEN Hantverkargatan 5 S 112 21 Stockholm Zweden T: +46 8 617 7970 F: +46 8 650 1850 E: info@wspa.se W: www.wspa.se

WSPA wereld jaarverslag  

WSPA Jaarverslag 2010 geeft een helder overzicht van de behaalde resultaten en successen in 2010.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you