Page 1

World Society for the Protection of Animals

30 jaar

1


Inhoud Dertig jaar WSPA.............................................................4 Beschermen van dieren..................................................6 Honden............................................................................8 In het wild.......................................................................14 Zeezoogdieren..............................................................16 Beren..............................................................................18 Vee-industrie.................................................................22 Rampen.........................................................................26 De komende dertig jaar...............................................30

Een wereld waarin dierenwelzijn ertoe doet en wreedheid tegen dieren niet meer bestaat. Dát is onze missie.

© 2012 Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag in enige vorm of op enigerlei wijze elektronisch, mechanisch of middels fotokopiëring of anderszins worden herdrukt, vermenigvuldigd, of opgeslagen in een opzoeksysteem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers. Tekst: Michaela Miller Bewerking: Martien Versteegh Eindredactie: Paul van Tongeren Nederlandse vertaling: John van Tiel Productiemanagement: Michelle Harrison Ontwerp: Russell Neal Fotoredactie: Georgina Ash Vormgeving: Rijser grafische communicatie Drukwerk: Rijser grafische communicatie Omslagfoto: Leela, bevrijd van haar kwelgeesten, geniet van de vrijheid in WSPA’s Balkasar reservaa Met dank aan: Conor McGeown en Richard Cunningham

Omslagfoto: een rode halsband betekent dat de hond is ingeënt tegen hondsdolheid en niet wordt afgemaakt. © WSPA/Ulet ifansasti/Getty Images

2

3


Dertig jaar

Een sterk begin In 1981 besloten de World Federation for the Protection of Animals en de International Society for the Protection of Animals samen verder te gaan als World Society for the Protection of Animals (WSPA). We besloten onze pijlen te richten op de handel in kikkerbillen. Deze eerste campagne wierp na zes jaar vruchten af: de Indiase overheid, de grootste exporteur van kikkerbillen, besloot in 1987 de handel hierin te verbieden. Daarmee redden we het leven van meer dan dertig miljoen wilde kikkers. In datzelfde beginjaar, 1981, deden we onderzoek naar het lijden van vee tijdens transport. En we namen de zorg op ons voor dieren die slachtoffer waren geworden van een aardbeving in Zuid-Italië. Daarmee werden de drie pijlers, waar WSPA ook vandaag de dag nog voor strijdt, opgezet: bescherming van (wilde) dieren, verbetering van de levenskwaliteit van vee en opvang en verzorging van dieren tijdens rampen.

4

Uitgangspunt en aanpak WSPA is al dertig jaar actief voor dierenwelzijn en tegen dierenmishandeling over de hele wereld. We hebben kantoren in achttien landen en partnerorganisaties in meer dan vijftig landen, in alle continenten. Ons uitgangspunt is dat dieren wezens zijn met gevoel en bewustzijn en dat ze alleen al daarom recht hebben op respect en compassie. WSPA streeft naar een wereld waarin dat respect en die compassie voor dieren vanzelfsprekend zijn, de algemene aanvaarde norm zijn. Veel dierenleed wordt veroorzaakt door mensen maar kan ook door mensen worden voorkomen, verminderd en verzacht. WSPA wil een beweging beginnen van mensen over de hele wereld die zich zorgen maken over de situatie waarin veel dieren zich bevinden en die een einde willen maken aan dierenleed. Waar dieren van mensen afhankelijk zijn, zijn mensen verantwoordelijk voor leven en welzijn van de dieren. Onze aanpak is om oorzaken van dierenleed weg te nemen. Die oorzaken kunnen liggen in een botsing van korte termijn belangen, zoals die van reizigers en ganzen op Schiphol, in gebrek aan kennis, bijvoorbeeld het overbelasten van ezels, en in onverschilligheid. We werken zowel aan concrete oplossingen, bijvoorbeeld het opvangen en verzorgen van beren in Roemenië, als aan blijvende verandering op langere termijn door voorlichting en educatie. Onze ambitie reikt nog verder. WSPA wil graag de kern vormen van een groeiende beweging van mensen die een einde willen maken aan het lijden van veel dieren en die zich daarvoor op tal van manieren willen inzetten: verandering van eigen gedrag, met anderen spreken over dierenleed en de aanpak daarvan, en uiteraard ook financiële steun. Want zonder middelen is doelgerichte actie niet werkelijk mogelijk.

Sleutelposities Vandaag de dag hebben we een bijzondere adviesstatus bij de Verenigde Naties en de Raad van Europa. Door die samenwerking kunnen we écht dingen veranderen. We kunnen beslissers op sleutelposities beïnvloeden bij nationale overheden, bij de VN Voedsel- en Landbouworganisatie en bij de Wereldorganisatie voor diergezondheid. Zij hebben de macht om dierenwelzijn te verbeteren op internationaal niveau en zo het leven van mil­­joe­­nen dieren te veranderen. Een belangrijke mijlpaal was de handtekening van de Indiase minister van Buitenlandse Zaken in 2010, waarmee hij de belofte deed om een Universele Verklaring voor dierenwelzijn te steunen. Dit was de twee miljoenste handtekening onder onze ‘Animals Matter’-campagne. Tot nu toe hebben veertig regeringen zich gevoegd bij honderdduizenden van onze aanhangers om dit initiatief te onderschrijven. WSPA probeert op deze manier dierenbelangen op de agenda te krijgen van de belangrijkste mondiale debatten en aan te tonen dat werkelijk duurzame ontwikkeling ook dierenwelzijn omvat. We hebben de afgelopen dertig jaar, dankzij uw steun, ontzettend veel bereikt. Maar helaas is er nog een wereld te winnen. Om ook in het veranderende politieke, sociale en economische landschap een belangrijke wereldspeler op het gebied van dierenwelzijn te blijven, hebben we een uitdagende nieuwe strategie opgesteld: de Mondiale Strategie 2011 - 2015. Die zorgt voor focus van de hele internationale organisatie. Zo kunnen we onze resultaten meetbaar vergroten. Natuurlijk blijven we uw steun hard nodig hebben. Ter inspiratie willen we daarom graag de onderstaande succesverhalen met u delen. We hopen dat u onze vastberadenheid deelt om een betere toekomst te creëren voor vele dieren. We zijn trots op het werk dat we met u hebben kunnen doen en we hopen dat we in de toekomst samen blijven werken aan een wereld waarin dierenwelzijn ertoe doet.

5


Beschermen van dieren


Honden Jaarlijks worden zo’n twintig miljoen honden bruut afgemaakt in de veronderstelling zo de verspreiding van hondsdolheid te voorkomen, een dodelijke ziekte waaraan jaarlijks meer dan 55.000 mensen overlijden. Maar het vergiftigen en neerschieten van honden komt voort uit een afschuwelijk en tragisch misverstand. Het stopt de verbreiding van hondsdolheid namelijk niet. Wij hebben bewezen dat er een betere én diervriendelijke manier is: vaccinatie. Sinds 1990 maakt WSPA zich al sterk voor honden. Dat begon met het geven van materiaal, advies en ondersteuning aan de Sierra Leone Animal Welfare Society. Wij stelden deze organisatie in staat om 56.000 honden te ontwormen, steriliseren en vaccineren. Red Collar

Dat was nog maar het begin. In ons jubileumjaar lanceerden we wereldwijd de ‘Red Collar’ campagne. We laten zien dat inenten van honden een betere remedie is tegen hondsdolheid dan het afmaken van deze dieren. Als een hond is ingeënt, krijgt hij een rode strik om. De resultaten liegen er niet om. Op Bali bijvoorbeeld hebben we met een 8

team van ruim 400 mensen 210.000 honden gevaccineerd. Het directe gevolg daarvan was dat, terwijl er in 2010 nog 83 menselijke doden door hondsdolheid vielen, dit aantal in 2011 was gedaald naar 23. Het aantal honden dat er hondsdolheid heeft, is zelfs met 75 procent afgenomen. Wij proberen altijd de verantwoordelijkheid voor het dierenwelzijn over te dragen aan de lokale bevolking en de politieke leiders. Dat de regering van Bali de verantwoordelijkheid voor het vaccinatieprogramma heeft overgenomen, was voor ons dan ook een belangrijke overwinning. Reële dreiging

Ook uit Bangladesh kwam kort na de lancering van Red Collar goed nieuws: de plaatselijke autoriteiten van Cox’s Bazar zijn overgegaan op ons vaccinatieprogramma. Het leven voor de mensen in de krottenwijken en dorpjes aldaar wordt beheerst door honger en armoede en bovendien de reële dreiging te sterven door hondsdolheid. Dankzij onze Red Collar-campagne hebben zowel honden als mensen hoop gekregen in ieder geval bevrijd te worden van de dreiging van deze verschrikkelijke ziekte. In twee weken tijd wisten vier teams meer dan zeventig procent van de honden in Cox’s Bazar te vaccineren. Dat is voldoende om de bevolking en de honden van de gemeenschap te beschermen

Puppyliefde: de driejarige Antora stelt haar puppy gerust na zijn vaccinatie in Cox’s Bazar, Bangladesh.

9


tegen hondsdolheid. Zo’n 3.200 honden dragen nu de rode halsband waaraan te zien is dat ze zijn gevaccineerd. Straatveger

Nurul Kabir is een voormalig straatveger, die als taak had om zwerfhonden te doden. “Het was verschrikkelijk”, vertelt hij. “Iedere dag ging ik met lood in mijn schoenen aan het werk.” Inmiddels is Nurul opgeleid tot Animal Control Officer. Hij lokt de honden rustig naar zich toe, zodat ze ingeënt kunnen worden door een getrainde dierenarts. Hij heeft eindelijk weer plezier in zijn werk. Niet lang na het besluit in Cox’s Bazar werd het ook in de hoofdstad, Dhaka, verboden honden af te maken in verband met hondsdolheid. De volgende stap is een landelijke invoering van het vaccinatieprogramma. Dit zou binnen een jaar al duizenden honden het leven redden. In de Filippijnen lopen meer dan een miljoen honden het risico te sneuvelen in de strijd tegen hondsdolheid. We waren dan ook blij met de uitnodiging om samen met de Bill and Melinda Gates Foundation en de Wereldgezondheidsorganisatie te werken aan een project om zestien provincies van hondsdolheid te verlossen. We gingen aan de slag met ons vaccinatieprogramma en we onderzochten de hondenpopulaties. Maar onderdeel van het project was ook het trainen van dierenartsen en aan overheden laten zien dat je op een diervriendelijke manier hondsdolheid de wereld uit kunt helpen. De samenwerking met lokale partners had nog een bijkomend voordeel: we hebben een einde kunnen 10

“Dankzij de steun van WSPA hebben we het beeld dat mensen hebben van dieren drastisch kunnen veranderen. Ik krijg tegenwoordig wel vijftien tot twintig telefoontjes per dag over problemen van dieren, enkel omdat mensen zich er meer van bewust zijn. Onze onderwijs­programma’s over een dier­vriendelijke behandeling, de bewust­wor­dings­­campagnes en de praktische zorg en behandeling die we in ons dagelijks werk geven, zorgen er allemaal voor dat de honden in Sierra Leone een beter leven hebben.” Dr. Gudush Jalloh, Sierra Leone Animal Welfare Society

maken aan de gruwelijke ‘tambucho’, ofwel de vergassing van honden die geen eigenaar hebben. In de nabije toekomst zetten we onze vaccinatiecampagnes voort in andere delen van Indonesië en naar verwachting gaan we in 2013 ook in China en India van start. Latijns-Amerika

Ook in Latijns-Amerika hebben we een stevige voet aan de grond. Dankzij een officiële afspraak met de Pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie, kunnen we nu op diverse locaties honden vaccineren en mensen opleiden. In Jalisco, Mexico, alleen al konden we zeventigduizend honden beschermen door vaccinatie en hebben we 45 dierenartsen opgeleid in sterilisatietechnieken. Natuurlijk is hondsdolheid niet het enige probleem. We werken al jaren aan het verbeteren van de relatie tussen zwerfhonden en mensen. Het is daarvoor ook belangrijk dat de populatie zwerfhonden niet te groot wordt. Daarom helpen we overheden en lokale organisaties bij het toepassen van diervriendelijke populatiecontrole door middel van sterilisatie van de honden. Tijdens onze onderwijscampagnes laten we bovendien zien wat verantwoord eigenaarschap betekent. Iedereen vaart wel bij een goede relatie tussen mens en dier.

11


Hondenvlees van het menu

In Zuid-Korea speelt een heel ander probleem: mensen die honden eten. De honden die worden gefokt om hun vlees leiden een verschrikkelijk leven. Ze worden in kooien gehouden waarin ze nauwelijks kunnen bewegen en waarin ze in hun eigen ontlasting liggen. Bovendien worden sommige honden vlak voor hun dood afgeranseld, omdat hun vlees zo malser zou worden. Helaas vindt een ruime meerderheid van de Zuid-Koreaanse bevolking dat het eten van hondenvlees een traditie is die niet mag worden verboden. Er ligt dus een flinke taak voor ons en onze lokale partners Coexistence for Animal Rights on Earth (CARE) en de Korean Association for Animal Protection (KAAP) om die publieke opinie te be誰nvloeden en om te lobbyen bij de overheid om deze wrede praktijk te stoppen. U gaf gul voor dit doel, maar er zal de komende jaren nog veel extra hulp nodig zijn. 12


In het wild 14

In het wild leven nog altijd een heleboel indrukwekkende en unieke dieren. Ontzag en compassie voor hen zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Helaas is dit niet het geval. Ieder jaar ondergaan tientallen miljoenen dieren verschrikkelijke wreedheden, niet zelden met de dood tot gevolg. Ze worden weggerukt uit het wild voor ‘vermaak’ of voor de handel die er vaak toe leidt dat ze bij mensen in huis of in het schuurtje terecht komen. Jungledieren horen daar absoluut niet thuis. Helaas, de vaak illegale handel kan voor de criminele bedrijvers ervan zeer lucratief zijn.

We proberen zoveel mogelijk dieren te beschermen door te lobbyen bij overheden. Zij moeten wetten invoeren die wilde dieren beschermen. Bovendien overtuigen we de autoriteiten ervan dat ze de daders van dierenmishandeling moeten vervolgen en laten berechten. Op het platteland van India, in de buurt van Terebeda, zijn mannen, vrouwen en kinderen betrokken bij de door WSPA gesteunde Village Forest Protection Force (VFPF). De VFPF werkt samen met het bosbeschermingsteam van de overheid om het stropen van dieren in het gebied te stoppen. De vrouwen en kinderen die iedere dag het bos in gaan om brandhout, fruit en kruiden te verzamelen, zijn vaak de eersten die verdachte stropersactiviteiten opmerken. “We gebruiken hun informatie en doen zelf willekeu-

rige controles,” vertelt Balaram Pradhan, die al twee jaar betrokken is bij de patrouilles. “Wanneer we stropers vinden, krijgen we steun van de bewapende boswachters die de arrestaties uitvoeren en de rest van het juridische proces op zich nemen.” De VFPF was verantwoordelijk voor diverse arrestaties en veroordelingen. Dit afschrikwekkende middel geeft een duidelijke boodschap af in een gebied waar wildcriminaliteit tot voor kort nooit werd bestraft. “We hebben een keer een stroper gepakt die zich had verstopt in een boom boven ons hoofd,” vertelt Balaram. “We hopen altijd dat onze arrestaties veel aandacht krijgen in de lokale kranten, zodat iedereen leert dat niemand met onze natuur kan sollen.” 15


Zeezoogdieren In ons jubileumjaar 2011 heeft een gezamenlijke actie van 53.000 WSPA-supporters in de Verenigde Staten geholpen president Obama te overtuigen van de noodzaak IJsland diplomatieke sancties op te leggen vanwege de walvisjacht. De boodschap is duidelijk: commerciële walvisvaart is onacceptabel. Onze aanpak bestaat ook uit het steunen van onze partnerorganisaties, die wreedheid ter plekke onderzoeken en aan het licht brengen. En uit het zichtbaar maken van de verschrikkingen die de dieren ondergaan, in de hoop zo de handel in 16

wilde dieren in de kiem te smoren. Zo legde ons onderwater-filmmateriaal de wreedheden bloot bij het afmaken van Namibische zeehonden: 85.000 jonge zeehonden worden ieder jaar om hun bont vermoord. We gebruiken dit nu als bewijsmateriaal in onze samenwerking met de toeristenindustrie om bij de Namibische overheid onze strijd tegen de zeehondenjacht kracht bij te zetten. Een sterk argument kwam bovendien naar voren uit een economisch rapport, waarmee we laten zien dat de opbrengt van toeristen die zeehonden komen bekijken, vier keer groter is dan de opbrengst van de zeehondenjacht.

In Chili kregen zeeleeuwen ten onrechte de schuld van het gebrek aan vis in de Chileense wateren; in werkelijkheid een gevolg van decennialange overbevissing. Meer dan achtduizend Chilenen steunden onze campagne om duizenden zeeleeuwen te behoeden voor een afschietactie van de overheid. Samen met onze partnerorganisatie Ecoceanos hebben we druk uitgeoefend op de visserijautoriteiten en dat heeft zijn vruchten nu al afgeworpen: zij gaan niet-dodelijke manieren onderzoeken om de visstand op peil te houden. We blijven druk uitoefenen om de zeeleeuwen te beschermen.

“Als direct resultaat van onze lobbyacties dit jaar heeft voor het eerst in de geschiedenis de Europese Unie beleid vastgesteld dat het welzijn van walvissen moet stimuleren. Dit was een fantastische en symbolische overwinning voor onze toekomstvisie, waarin walvissen enkel nog worden geschoten met een camera. Het beschermen van walvissen is wereldwijd een enorme uitdaging en we prijzen ons gelukkig met de continue steun van onze supporters.” Claire Bass, WSPA-campagneleider oceanen.

17


Beren Voor honden mag er in Zuid-Korea dan nog een wereld te winnen zijn, voor de beren daar is er beter nieuws. Na jarenlange campagnes en acties samen met andere hulporganisaties, stemde in september 2011 het parlement van Zuid-Korea voor het plan om te onderzoeken hoe het fokken van beren voorgoed kan worden stopgezet. Dat was onder andere te danken aan een onder­zoek dat we hebben kunnen uitvoeren onder de lokale bevolking, waaruit bleek dat negentig procent van de mensen tegen het fokken en doden van beren voor hun gal was. Dankzij onze supporters was de Education for Nature Vietnam (ENV) in 2005 in staat een meldlijn voor wildcriminaliteit te openen. Sinds die tijd stimuleert de ENV het publiek om illegale advertenties voor producten die zijn gemaakt met berengal te melden, evenals mogelijke locaties waar 18

beren worden gehouden. Dit heeft geresulteerd in de bevrijding van meerdere beren en welpen. U heeft ongetwijfeld al gehoord over Zarnesti berenreservaat in Roemenië. Dit reservaat is met steun van WSPA gebouwd en wordt gerund door onze Roemeense partnerorganisatie Asociatia Milioane de Prieteni (AMP). Eind 2011 konden al 59 beren genieten van deze heerlijke nieuwe omgeving en we werken er hard aan om ook de laatste ca. 25 beren in gevangenschap te bevrijden en een plek te geven in het reservaat . Ook in Pakistan hebben we een berenreservaat kunnen realiseren, waar de dieren specialistische hulp krijgen. Hier kunnen beren terecht die we hebben gered van de gruwelijke beer-hondengevechten die in Pakistan worden gehouden. Een van die beren is Leela. Toen ze aankwam in het reservaat was ze er beroerd aan toe. “Haar vacht zag er slecht uit en ze leed aan blindheid als gevolg

van verkeerde voeding. Maar nu is deze acht jaar oude dame een nieuwe beer,” zegt Malik Sarwar, senior reservaatmanager. “Haar vacht glanst en met één oog kan ze weer goed zien. Ze loopt zelfverzekerd heen en weer in het reservaat. Het is fantastisch dat we zo’n verschil hebben kunnen maken in haar leven.” Ook het leven van de vijfjarige Kaali is enorm verbeterd sinds haar aankomst in het reservaat. “Zoals bij meer beren die uit de vechtsport komen, was ze erg depressief toen ze bij ons kwam,” aldus Malik. “Haar tanden en de klauwen van haar achterpoten waren verwijderd. In het wild klimmen beren in bomen en snuffelen ze rond op zoek naar eten. Beren als Kaali kunnen we niet vrijlaten in het wild, want zoeken naar eten of zichzelf verdedigen kunnen ze niet meer. Gelukkig kunnen we hier de kwaliteit van hun leven wel flink verbeteren.” Kaali leert nu hoe ze

in bomen moet klimmen en ze kan het erg goed vinden met sommige van de andere beren. Toch menen nog steeds mensen dat het grappig is om beren te gebruiken ter vermaak. Waar mogelijk zoeken wij de publiciteit op om dit soort misstanden aan de kaak te stellen. Zo was in 2011 in een aflevering van het RTL ochtendnieuws te zien hoe jonge beren ‘leuke’ kunstjes deden: fietsen, rolschaatsen, touwtjespringen. Vrijwel meteen spraken wij onze afschuw uit en brak op Twitter een storm van verontwaardiging los. Wij kregen de gelegenheid van de redactie van De Wereld Draait Door onze afschuw te uiten. Onze directeur Ruud Tombrock liet voor de camera weten geschokt te zijn: “In de beelden lijken de beren het misschien naar hun zin te hebben, maar achter de schermen worden ze met harde hand getraind. Ze worden uitgehongerd en geslagen op open wonden die opzettelijk zijn toegebracht.” 19


“De samenwerking met WSPA is fantastisch en we zijn de WSPA-donateurs grote dank verschuldigd voor het mogelijk maken hiervan. Wij hebben het gevoel dat WSPA echt geeft om wat we doen en de manier waarop. Onze doelen zijn duidelijk, net als die van WSPA. Daarom kunnen we zo goed samenwerken om de handel in berengal te stoppen.” Quyen Vu, oprichter van Education for Nature Vietnam. 20

21


Vee-industrie “Het is teleurstellend dat, ondanks de pijnlijke realiteit waarin dieren dagelijks onnodig lijden tijdens veel te lange transporten naar de slacht, de Europese Commissie geen heil ziet in een herziening van de bestaande Europese afspraken over diertransporten. Gelukkig voelen we ons enorm gesteund door de vele supporters en hopen we dat politici zullen inzien dat ze daar niet omheen kunnen.” Ruud Tombrock, WSPA Benelux

22

We schreven het hiervoor al: in ons beginjaar deden we al onderzoek naar het lijden van vee tijdens transport. De vee-industrie blijft een belangrijk aandachtspunt. WSPA en bijna honderd andere Europese dierenwelzijnsorganisaties hebben de handen ineengeslagen en samen onze en hun supporters opgeroepen de ‘8hours’-petitie te steunen om zo een einde te maken aan de ellenlange veetransporten over de Europese snelwegen. Uit heel Europa kwamen ruim een miljoen steunbetuigingen binnen, waarvan meer dan 32.000 uit Nederland. 23


helpen in de strijd tegen armoede en vervuiling. Onze campagneleiders, wetenschappers en voorlichters proberen deze boodschap aan de hand van positieve voorbeelden naar voren te brengen. Ze laten overheden, beleidsmakers, producenten en consumenten zien dat diervriendelijke duurzame landbouw niet alleen dieren beschermt, maar ook economisch gezien een broodnodige keuze is. Het is essentieel in het zeker stellen van een toekomst voor ons allemaal.

De huidige Europese wetgeving staat toe dat dieren gedurende meerdere dagen over duizenden kilometers worden vervoerd voordat ze worden geslacht. Door die lange transportduur en slechte naleving van bestaande regels kampen de dieren regelmatig met uitputtingsverschijnselen, verwondingen, uitdroging en worden ze blootgesteld aan extreme kou en hitte. Met de petitie roepen Europese burgers de Europese Commissie en de lidstaten op om deze praktijken te beëindigen door de bestaande EU-richtlijnstrenger te maken.

Intensieve veeteelt

In november 2011 kwam toenmalig Eurocommissaris John Dalli met een lang verwacht, maar teleurstellend advies om de huidige Europese wetgeving voor veetransporten niet te herzien. Gelukkig kregen we wel brede steun vanuit het Europees Parlement.

Campagne

24

Meer dan zestig miljard dieren worden jaarlijks gebruikt in de voedselindustrie. De meeste hebben het zwaar te verduren in industriële systemen. Opeengepakt, zonder de mogelijkheid zich natuurlijk te gedragen, zien vele nooit een pluk gras, ademen nooit frisse lucht, of voelen nooit het warme zonlicht op hun huid. Dit soort intensieve veehouderij veroorzaakt niet alleen uiteenlopende pijnlijke gezondheidsproblemen en intense stress, maar het betekent ook een onhoudbare aanslag op de kostbare hulpbronnen van onze planeet. Wij voeren campagne voor een betere behandeling van dieren in de veehouderij tijdens ieder stadium van hun leven. Wij geloven dat een diervriendelijke veehouderij niet alleen die dieren intens lijden bespaart, maar ook dat het mensen kan

We lanceerden in het Verenigd Koninkrijk in 2010 de campagne ‘Not in my cuppa!’ (‘Die melk wil ik niet in mijn kopje thee’) om de groei van intensieve melkveehouderijbedrijven tegen te gaan. In februari 2011 boekten we een enorm succes: Nocton Dairies besloot naar aanleiding van onze campagne zijn aanvraag voor een megastal voor melkkoeien in Lincolnshire in te trekken. We zijn ervan overtuigd dat als de bouw van die megastal was doorgegaan, dit de deuren had geopend voor andere melkveehouders met mega-uitbreidingsplannen. Dit soort stallen, waarin soms wel duizenden koeien tegelijk kunnen worden opgestald, brengen talloze risico’s met zich mee. De dieren lopen het risico op verschillende gezondheidsproblemen, zoals kreupelheid en mastitis (uierontsteking). Ook brengen megastallen grote schade toe aan het milieu. WSPA Nederland neemt zich vast voor om vanaf 2012 intensief campagne te voeren voor de dieren in de intensieve veehouderij, te beginnen met de melkkoeien Samen sterk voor beter welzijn

We stonden en staan niet alleen in deze strijd, want door lobbyen, media-aandacht, evenementen en sociale media, kregen we talloze mensen op de been: ministers, boeren, maatschappelijke organisaties zoals Compassion in World Farming en Friends of the Earth, het publiek en natuurlijk onze WSPA-supporters. We wisten ook politieke bruggen te slaan. 161 Britse parlementariërs tekenden onze ‘Early Day’-motie en er werden veel parlementaire vragen gesteld. Daarnaast kregen we de steun van beroemdheden, waaronder Stephen Fry, en van

het Amerikaanse ijsmerk Ben & Jerry’s. Aan het eind van het jaar had ‘Not in my Cuppa!’ meer dan dertigduizend aanmeldingen, tienduizend Facebookfans en vijftienhonderd volgers op Twitter. We waren blij verrast toen we in juni ook nog eens de prestigieuze CIPR Excellence Award voor deze campagne wonnen. Buiten Europa

Ook buiten Europa hebben we gestreden en strijden we nog steeds voor een beter leven voor ons vee. Zo geven we sinds 2009 talloze trainingen aan ambtenaren en aan werknemers van slachthuizen in Brazilië en China. Hierdoor is de behandeling en het welzijn van zo’n twintig miljoen dieren tijdens de slacht sterk verbeterd. In Brazilië wordt bovendien hard aan de toekomst gewerkt. Elk jaar reiken we daar een prijs uit voor Braziliaans landbouwdierenwelzijn en in 2011 ontvingen we meer inschrijvingen dan ooit. Meer dan vierhonderd studenten diergeneeskunde, dierwetenschap en landbouwkunde werkten samen met hun docenten aan theoretische en praktische opdrachten om de gezondheid en het welzijn van landbouwdieren te verbeteren.

“Dankzij uw steun kunnen we ons blijven inzetten voor een betere toekomst voor landbouwdieren. Varkens, kippen en koeien zijn in de eerste plaats wezens met gevoel, geen vervangbare productieeenheden. Dat wij ze voor ons voedsel gebruiken, verplicht ons deze dieren een zo goed mogelijk leven te geven. De houding van beleidsmakers is essentieel voor het verbeteren van miljarden dierenlevens en daarom blijven wij namens u proberen het welzijn van landbouwdieren te integreren in het beleid van overheid en voedselindustrie.” Dirk-Jan Verdonk, Hoofd Programma’s WSPA Nederland

25


Rampen Rampen kunnen de levens van mensen kapot maken: ze doden en verwonden geliefden en inkomstenbronnen komen in gevaar. Vaak lijkt er niets te resten dan uitzichtloosheid en wanhoop. Op zo’n moment worden dieren meestal over het hoofd gezien, terwijl ook zij slachtoffer zijn van de situatie. 26

Wij maken ons sterk voor deze dieren en proberen het dierenleed zoveel mogelijk te verzachten. Maar ons werk is tevens van groot belang voor de mensen in de getroffen gebieden, omdat die dieren een bron van inkomsten voor hen zijn. Als de bevolking ook de dieren kwijtraakt, is de toekomst nog somberder. Om die reden besteden we ook veel aandacht aan voorzorgsmaatregelen. We leren mensen hoe ze hun dieren het best kunnen beschermen tegen een ramp en zo een belangrijke

inkomstenbron veilig kunnen stellen. Een mooi voorbeeld daarvan is de training die we hebben gegeven aan 720 boeren in Argentinië. We leerden hen hoe ze hun schapen en geiten konden verzorgen, die ziek waren geworden van de as van de uitgebarsten vulkaan Puyehue. Met geld van onze donateurs konden we daarnaast zo’n 120.000 dieren in het gebied voorzien van voedsel. Op een hoger niveau overtuigen we overheden, op

basis van belangrijke onderzoeksprojecten, om dieren op te nemen in hun rampenplannen. Inmiddels is Australië hiermee begonnen. We kijken uit naar het moment dat dit resulteert in langetermijnplannen om dieren te helpen in gebieden die regelmatig worden getroffen door natuurrampen zoals overstromingen, bosbranden en droogtes. Onze berichten over rampvoorbereiding bereikten het fantastische aantal van 140 miljoen mensen. Honderd miljoen meer dan in 27


2010 en dat hebben we te danken aan Warner Channel, die onze boodschap gratis uitzond. Maar hulp tijdens een ramp zelf blijft natuurlijk belangrijk. In ons oprichtingsjaar 1981 kwam WSPA in actie tijdens een aardbeving in ZuidItalië. In dertig jaar tijd hebben we dankzij onze donateurs een organisatie weten op te zetten met fulltime reddingsteams, die bij rampen waar dan ook ter wereld effectieve hulp kunnen bieden. We hebben wereldwijd inmiddels op vier plaatsen bases gevormd voor onze Veterinary Emergency Response Units (VERU’s), die om direct in actie kunnen komen. Dat gaf ons in 2011 de mogelijkheid meer dan 330.000 dieren te helpen in vijftien verschillende landen. We zorgden voor voedsel, medicijnen, behandeling en gezondheidszorg. Omdat we al jaren samenwerken met overheden en hulporganisaties, worden wij vaak (als enige dierenwelzijnsorganisatie) toegelaten in de rampgebieden om ons werk te kunnen doen. Haïti

Ook na de zwaarste aardbeving ooit op Haïti in 2010 konden we in actie komen. We hebben de Animal Relief Coalition for Haiti (ARCH) opgericht, waarmee we zeventigduizend dieren hebben kunnen behandelen en vaccineren. In 2011 konden we dat werk met een gerust hart overdragen aan het Haïtiaanse ministerie van Landbouw. De dierenartsen die wij in dienst hebben, zijn van groot belang voor ons werk. Een van die toegewijde dierenartsen is Dr. Rosangela Ribeiro. Toen overstromingen en landverschuivingen de dorpjes in de bergen van Rio teisterden, hebben Rosangela en het WSPA-team meer dan drieduizend dieren gered. Ze deelden veertien ton voedsel uit voor honden en katten en 1.500 kilo voor runderen, varkens, paarden en vogels. In 2012 zal Rosalina de Braziliaanse autoriteiten ervan proberen te overtuigen dat ze dieren moeten opnemen in hun noodhulpplannen en dat ze zowel hun ambtenaren als de lokale dierenartsen moeten leren hoe ze tijdens rampen voor dieren kunnen zorgen.

Overstromingen

Ook Dr. Ian Dacre is vaak te vinden op de plek des onheils. In 2011 kon hij met zijn team tijdens de verschrikkelijke overstromingen in Thailand zo’n tienduizend dieren helpen met diergeneeskundige benodigdheden en medicijnen en bijna 56 ton voedsel. “Ons werk is niet altijd makkelijk, maar aan het eind van de dag voelen we ons allemaal goed, omdat we weten dat we geholpen hebben kwetsbare dieren te laten overleven in deze moeilijke tijden,” aldus Ian.

Kijk op www.animalsindisasters.typepad.com/dieren-in-nood/ om te zien waar onze experts nu aan het werk zijn. 28

29


“Het zijn spannende tijden, maar onze weten­schappers, onderwijzers, onderzoekers en beleidsexperts wereldwijd blijven hard werken om invloedrijke mensen te inspireren en motiveren om te handelen en besluiten te nemen met altijd een betere wereld voor dieren in het achterhoofd. Uw steun betekent dat we aan een aantal belangrijke projecten kunnen werken, zoals het voortzetten van de Universele Verklaring voor Dierenwelzijn, het ontwikkelen van de Dierenbeschermingsindex (een vergelijk­ ende index van nationale wetgeving voor dieren­welzijn), het promoten van de wetenschap achter dieren als wezens met gevoel en bewustzijn en andere wereldwijde initiatieven.” Gabrielle Shaw, WSPAvoorzitter externe relaties, onderzoek en educatie.

30

De komende 30 jaar

Wij geloven dat het essentieel is om overheden, internationale organisaties en het publiek ervan te overtuigen dat dieren pijn kunnen voelen en kunnen lijden. Die overtuiging zorgt ervoor dat zij veranderingen aanbrengen in de wet en dat er regelingen komen die dieren beschermen. Daarom hebben we in 2011 een wetenschapsteam opgericht. Dit team houdt zich bezig met het promoten van wetenschappelijk bewijs voor het feit dat dieren gevoel en bewustzijn hebben. Het team werkt samen met de wetenschappelijke wereld om onze campagnes en ons lobbywerk ook de komende jaren kracht bij te zetten. We hebben de afgelopen dertig jaar een enorme hoeveelheid werk kunnen verzetten, dankzij u! Maar ons streven naar een wereld waarin het leven van dieren vrij is van lijden dat wordt veroorzaakt door de mens vraagt nog veel strijd, onderwijs, onderzoek en dus geld. Uw steun blijft hard nodig. 31


WSPA INTERNATIONAAL 5th Floor 222 Gray s Inn Road London, WC1X 8HB Verenigd Koninkrijk T: +44 (0)20 7239 0500 F: +44 (0)20 7239 0653 E: wspa@wspa international.org W: www.wspa international.org

WSPA CHINA 501B, Dong Wai Diplomatic Building No.23, Dongzhimen Wai Avenue Beijing, 100600 China T: +86 10 8532 4211 F: +86 10 8532 5211 E: infochina@wspa asia.org W: www.wspa international.org

WSPA NIEUW-ZEELAND Private Bag 93220 Parnell 1151 Auckland Nieuw-Zeeland T: +64 9 309 3901 F: +64 9 336 1947 E: wspa@wspa.org.nz W: www.wspa.org.nz

WSPA AFRIKA PO Box 105476 Dar es Salaam United Republic of Tanzania T: +255 22 278 0387 F: +255 22 278 0397 E: enquiries@wspaafrica.org W: www.wspa international.org

WSPA DENEMARKEN Amager Torv 29, 2. 1160 København K Denmark T: +45 33 93 7212 F: +45 33 93 7210 E: info@wspa.dk W: www.wspa.dk

WSPA ZUID-AMERIKA Carrera 13 #29 21 Of.234 Manzana 1, Parque Central Bavaria Bogota Colombia T/F: +571 285 5472 / 5748 E: wspa@wspa suramerica.org W: www.wspa latinoamerica.org

WSPA AUSTRALIË GPO Box 3294 Sydney New South Wales 2001 Australië T: +61 2 9902 8000 F: +61 2 9906 1166 E: wspa@wspa.org.au W: www.wspa.org.au

WSPA DUITSLAND WSPA Welttierschutzgesellschaft e.V. Reinhardtstraße 10 10117 Berlin Duitsland T: +49 30 923 7226 0 F: +49 30 923 7226 29 E: info@wspa.de W: www.wspa.de

WSPA BRAZILIË Avenida Rio Branco nº 277 Sala 1204 – Centro 20040-009 Rio de Janeiro Brazil T: +55 21 2544 1644 E: wspabrasil@wspabr.org W: www.wspabrasil.org

WSPA INDIA WSPA India B-20, 1st Floor Mayfair Garden Hauz Khas Enclave New Delhi - 110016 India T: +91 11 46539341, 42, 43, 44 F: +91 11 46539345 E: india.enquiries@wspa-asia.org W: www.wspa-international.org

WSPA ZUIDOOST-AZIË 7th Floor Olympia Thai Tower 444 Ratchadaphisek Road Samsennok Huay Kwang, Bangkok 10310 Thailand T: +66 2 513 0475 F: +66 2 513 0477 E: wspa@wspathailand.org W: www.wspathailand.org

WSPA CANADA 90 Eglinton Avenue East, Suite 960 Toronto Ontario, M4P 2Y3 Canada T: +1 416 369 0044 F: +1 416 369 0147 E: wspa@wspa.ca W: www.wspa.ca WSPA CENTRAAL-AMERIKA, MEXICO EN HET CARAÏBISCH GEBIED 5th Floor, Mall Paseo de las Flores Business Center Apartado Postal 516 3000 Heredia Costa Rica T: +506 2562 1200 F: +506 2562 1225 E: info@wspala.org W: www.wspa latinoamerica.org

WSPA MIDDEN-OOSTEN 5th Floor 222 Gray s Inn Road London, WC1X 8HB Verenigd Koninkrijk T: +44 (0)20 7239 0500 F: +44 (0)20 7239 0654 E: wspa@wspa international.org W: www.wspa international.org WSPA NEDERLAND Louis Couperusplein 2 III 2514 HP Den Haag Nederland T: +31 70 314 2802 F: +31 70 314 2809 E: info@wspa.nl W: www.wspa.nl

WSPA ZWEDEN Hantverkargatan 5 S 112 21 Stockholm Zweden T: +46 8 617 7970 F: +46 8 650 1850 E: info@wspa.se W: www.wspa.se WSPA UK 5th Floor 222 Gray’s Inn Road London, WC1X 8HB Verenigd Koninkrijk T: +44 (0)20 7239 0500 F: +44 (0)20 7239 0654 E: wspa@wspa.org.uk W: www.wspa.org.uk WSPA USA Lincoln Plaza 89 South Street Suite 201 Boston Massachusetts 02111 Verenigde Staten T: +1 617 896 9214 F: +1 617 737 4404 E: wspa@wspausa.org W: www.wspa usa.org

WSPA: 30 jaar in actie voor dieren  

WSPA heeft de afgelopen dertig jaar, dankzij de steun van onze donateurs, ontzettend veel bereikt voor dieren. Lees hier over onze successen...

Advertisement