Page 1

pierwsza w polsce uczelnia logistyczna

INFORMATOR 2013 / 2014

wybierz NAJLEPSZĄ DROGĘ do kariery W LOGISTYCE studia licencjackie inżynierskie magisterskie


334

logistyka Mnogość możliwości Decydując się na studia spójrz na szerszy kontekst wybranej dziedziny. Logistyka to proces planowania, kontroli i przepływu materiałów oraz ich magazynowania. Dotyczy zatem wszystkich gałęzi gospodarki i dziedzin życia. Jako absolwent studiów logistycznych masz szansę na zatrudnienie niemal w każdej branży. Rozwojem logistyki i e-gospodarki w Polsce zajmuje się m.in. Instytut Logistyki i Magazynowania, a Wyższa Szkoła Logistyki upowszechnia tę wiedzę studentom już od 12 lat.

Główne obszary działalności Instytutu Logistyki i Magazynowania:

Organizacja krajowa GS1 Polska

produktywsieci.pl

Zarządzanie magazynem - system MaGS1 Elektroniczna Wymiana Danych (EDI)

Elektroniczna obsługa klienta urzędu

Optymalizacja kosztów transportu - platforma T-Scale

Zarządzanie zapasami - system MonZa Krajowe Laboratorium EPC/RFID


35

Kierownik magazynu Specjalista ds. zaopatrzenia i transportu wewnętrznego

Spedytor lotniczy Specjalista ds. celnych

Inżynier Procesów Magazynowych Kierownik ds. kontroli stanów magazynowych

Specjalista ds. eksportu i importu Spedytor Morski Kierownik terminala kontenerowego Menedżer Łańcucha Dostaw

Menedżer ds. Zarządzania Flotą Spedytor drogowy Inżynier jakości Kierownik planowania procesu produkcji i logistyki Specjalista ds. standardów kurierskich Dyspozytor Sekcji Utrzymania Procesów Sortowniczych Inżynier systemów logistycznych Dyrektor ds. systemów identyfikacyjnych

Specjalista ds. infrastruktury kolejowej Spedytor kolejowy


Spis treści logistyka - mnogość możliwości

3

słowo od Rektora

5

studia wsl - łańcuch korzyści

6

władze uczelni

8

instytut logistyki i magazynowania

9

WSPÓŁPRACA PARTNERSKA - PRAKTYCZNY PROGRAM STUDIÓW

10

BIURO PRAKTYK I KARIER ZAWODOWYCH - zaplanuj swoją przyszłość

12

LogMeeting - bliskie spotkania z logistyką

13

Korzystaj ze stypendiów

14

współpraca z zagranicą

15

organizacja studiów

16

STUDIA I STopnia

17

Inżynieria systemów logistycznych

19

transporT i spedycja

21

Logistyka handlu i dystrybucji

23

Logistyka produkcji

25

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

27

Zarządzanie logistyką w małych i średnich przedsiębiorstwach

29

STUDIA II STopnia

30

STUDIA podyplomowe

31

wsl - wydarzenia, sport, ludzie

32

koszt studiów

33

Zasady rekrutacji

34

Jak nas znaleźć?

35


5

Drogi Maturzysto, Niech ten informator będzie dla Ciebie źródłem cennych wskazówek, impulsem do odważnego i odpowiedzialnego kreślenia planów przyszłej zawodowej kariery. Tak ważną decyzję przyszło Ci podejmować w niesprzyjających warunkach gospodarczego spowolnienia, które zweryfikują słuszność Twojego wyboru. Zatem warto dziś z uwagą przyjrzeć się ofercie pierwszej w Polsce uczelni logistycznej. Dwunastoletnie doświadczenie w kształceniu specjalistów gwarantuje, że dyplom Wyższej Szkoły Logistyki – a więc wiedza, kompetencje i umiejętności będą nie tylko adekwatne do rzeczywistych oczekiwań pracodawców, ale będą przez nich wysoko cenione. O gruntowne przygotowanie merytoryczne dbają wybitni wykładowcy - specjaliści i praktycy, którzy dzięki wsparciu Instytutu Logistyki i Magazynowania tworzą unikalne możliwości zdobywania wiedzy, zorientowanej na innowacyjne rozwiązania z zakresu logistyki i gospodarki elektronicznej. Aktywna współpraca z ponad 30 partnerami – liderami branży transportowej, spedycyjnej i logistycznej – otwiera naszym studentom możliwość zdobywania niezbędnego doświadczenia podczas praktyk i staży. Przedsiębiorcy wskazują też kierunki rozwoju kształcenia przyszłej kadry logistycznej, wpływają na programy nauczania, tak by absolwenci WSL stali się w przyszłości wartościowymi pracownikami, zarówno w firmach krajowych, jak i międzynarodowych. Studia to czas najbardziej intensywnego rozwoju umiejętności osobistych, zdobywania kompetencji zawodowych, czy językowych. Życzę, aby był to też czas dobrych inwestycji – w siebie i swoje pasje. Zapraszam do odkrywania atutów kształcenia specjalistycznego. Zapraszam na studia do Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu.

prof. zw. dr hab. Andrzej Korzeniowski dr h.c. REKTOR WYŻSZEJ SZKOŁY LOGISTYKI


6

Studia W WSL Łańcuch Korzyści

Wysoka jakość studiowania i wartość dyplomu oraz praktyczna wiedza – do realizacji tych celów zmierza każde działanie Wyższej Szkoły Logistyki. Twoim udziałem jako studenta WSL staną się wszystkie korzyści, które niesie ze sobą kształcenie specjalistyczne, nastawione na praktyczne przygotowanie do podjęcia pracy we wszystkich obszarach logistyki. Merytoryczne wsparcie Instytutu Logistyki i Magazynowania

Największe doświadczenie w kształceniu logistyków

Kadra dydaktyczna – specjaliści z wieloletnim praktycznym doświadczeniem

Praktyczny program studiów

KOSZT STUDIÓW

partnerzy

Ponad 30 umów partnerskich z liderami branży TSL PIERWSZA W POLSCE UCZELNIA LOGISTYCZNA

WSL dla szkół średnich – aktywne wspieranie edukacji logistycznej w Polsce Praktyki i staże w renomowanych firmach – transfer wiedzy i doświadczeń Specjalizacja profilu kształcenia


7 Logmeeting – Spotkania z praktykami, warsztaty i konferencje Organizacje studenckie – możliwość działania i aktywności pozanaukowej Elektroniczna wersja czasopisma „Logistyka” dla studentów WSL

E-learning – elastyczna i wygodna forma zdobywania wiedzy Szkolenia i Certyfikaty – pakiet dodatkowych kompetencji

Student TV – najważniejsze informacje dla studentów na monitorach na terenie uczelni

Program międzynarodowej wymiany studenckiej Dwa dyplomy – możliwość zdobycia dyplomu WSL i TH Wildau

Plan zajęć w smartfonie

Realizacja projektów unijnych – inwestycje w jakość kształcenia i obsługi studentów

Wifi – bezpłatny dostęp do Internetu na terenie uczelni WSL ON-LINE – internetowa komunikacja ze studentami

BIURO PRAKTYK I KARIER ZAWODOWYCH – rozwój zawodowy już od pierwszego roku studiów

E-indeks

E-UCZELNIA NIE TYLKO DYPLOM

KOMFORT NAUKI

SUKCES Elektroniczna platforma językowa PEARSON nowoczesna baza dydaktyczna klimatyzowany budynek w centrum miasta Biblioteka WSL i e-księgarnia

Stałe czesne przez cały czas studiów

Wyposażenie informatyczne i dydaktyczne programy: SAP, i-Scala, MONZA, Graffiti, Qguar, Autocad, oprogramowanie TimoCom

Stypendia – finansowe wsparcie do 700 zł/m-c

RFID – Unikalne na skalę kraju laboratorium technologii identyfikacyjnych / ILIM


8

Władze uczelni

REKTOR

KANCLERZ

DZIEKAN

prof. zw. dr hab. Andrzej Korzeniowski dr h.c.

doc. dr inż. Ireneusz Fechner

dr inż. Marek Matulewski

Wykładowcy praktycy Utytułowana kadra naukowo-dydaktyczna WSL w znaczącej mierze decyduje o poziomie i jakości kształcenia na Uczelni. Studenci Wyższej Szkoły Logistyki cenią bogate doświadczenie zawodowe oraz szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną dydaktyków. Wykładowcy Uczelni to liczni specjaliści z zakresu logistyki i zarządzania, a także autorzy wielu prac naukowych, publikacji i książek. W WSL wykładają również specjaliści z Instytutu Logistyki i Magazynowania, którzy na co dzień tworzą nowe rozwiązania, kształtują rynek i kreują nową jakość logistyki. PIERWSZA W POLSCE UCZELNIA LOGISTYCZNA

PIERWSZA W POLSCE UCZELNIA LOGISTYCZNA


9

Instytut Logistyki i Magazynowania solidny fundament Wyższej Szkoły Logistyki Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu to państwowa jednostka badawcza, podległa Ministerstwu Gospodarki. Instytut pełni funkcję polskiego centrum kompetencji w logistyce i e-gospodarce, już od 45 lat generuje innowacyjne rozwiązania dla wszystkich gałęzi gospodarki z zastosowaniem zaawansowanych technologii. Naukowcy, specjaliści i praktycy prowadzą prace badawczo-rozwojowe w ramach międzynarodowych i krajowych programów. Wspomagani narzędziami informatycznymi oraz elektroniczną bazą wiedzy, świadczą usługi doradcze, konsultują usprawnienia logistyki przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw. Prowadzą badania laboratoryjne i certyfikację, a zgromadzoną wiedzę upowszechniają, m.in. na zajęciach ze studentami WSL. To tu narodziła się idea utworzenia pierwszej w Polsce specjalistycznej uczelni logistycznej!

Wieloletnie praktyczne doświadczenie w zakresie zarządzania operacyjnego, controllingu i poprawy efektywności procesów logistycznych pozwala mi na prowadzenie w trakcie wykładów i ćwiczeń ANALIZ I DYSKUSJI, A TAKŻE UZUPEŁNIANIE TEORII SPRAWDZONYMI ROZWIĄZANIAMI. Pracę naukową i dydaktyczną w Wyższej Szkole Logistyki łączę z realizacją projektów dla przedsiębiorstw, pełniąc funkcję Pełnomocnika Dyrektora Instytutu Logistyki i Magazynowania ds. Konsultingu. KILKANAŚCIE LAT DOŚWIADCZEŃ DORADCY I EKSPERTA FIRM POLSKICH I ZAGRANICZNYCH POZWALA MI PRZEKAZYWAĆ STUDENTOM WIEDZĘ PRAKTYCZNIE PRZYGOTOWUJĄCĄ DO ZAWODU LOGISTYKA. prof. nadzw. dr hab. inż. Bogusław Śliwczyński PEŁNOMOCNIK DYREKTORA INSTYTUTU DS. KONSULTINGU wykładowca Wyższej Szkoły Logistyki

Dzięki inicjatywie i merytorycznemu wsparciu Instytutu Logistyki i Magazynowania jako student WSL będziesz posiadał unikalne możliwości zdobycia wiedzy zorientowanej na innowacyjne rozwiązania z zakresu logistyki i gospodarki elektronicznej. prof. zw. dr hab. Andrzej Korzeniowski dr h.c. REKTOR WYŻSZEJ SZKOŁY LOGISTYKI


10

WSPÓŁPRACA PARTNERSKA PRAKTYCZNY PROGRAM STUDIÓW Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu współpracuje z przedsiębiorstwami, które zaliczane są do liderów branży logistycznej. Jako student WSL zyskasz bezpośredni dostęp do ofert praktyk i staży w renomowanych firmach. Biznesowi partnerzy WSL regularnie włączają się w inicjatywy podejmowane przez Uczelnię, wspierają je finansowo, przekazują materiały dydaktyczne. Informacje o rynku pracy, które WSL pozyskuje dzięki aktywnej współpracy, wpływają na zmiany w programie kształcenia tak, aby był on zawsze adekwatny do stawianych absolwentom oczekiwań. WSL podpisała wiele umów partnerskich z przedsiębiorstwami logistycznymi, produkcyjnymi, handlowymi i informatycznymi. Stale współpracuje również ze szkołami wyższymi oraz instytutami naukowo-badawczymi. Przedstawicieli i menedżerów firm, które mogą stać się Twoim przyszłym pracodawcą, możesz poznać podczas spotkań z logistyką w ramach programu LogMeeting.

WŚRÓD PARTNERÓW WSL SĄ:

Ponetex


11

Dzięki realizowanym projektom unijnym WSL może angażować do współpracy coraz więcej przedsiębiorstw. Korzystają na tym studenci, absolwenci, jak i sami pracodawcy. Efekty wspólnych działań przekładają się między innymi na jakość kształcenia oraz na umiejętności przyszłej kadry logistycznej. W ramach nowego projektu „ORIENTACJA NA JAKOŚĆ, KURS NA PRZYSZŁOŚĆ” powstaje Rada Pracodawców Logistyki. Członkowie Rady – wiodące przedsiębiorstwa z branży TSL, będą konsultować model absolwenta pod kątem wiedzy i umiejętności niezbędnych w branży logistycznej. Ponadto w ramach współpracy, pracodawcy będą włączać się w realizację nowych rozwiązań edukacyjnych, dzieląc się ze studentami praktycznym doświadczeniem podczas TELE-wykładów. Ścieżka kształcenia, określona przez pracodawców, będzie dzięki temu skutecznie realizowana, dlatego jako absolwentowi WSL będzie Ci łatwiej znaleźć pracę zgodną z Twoim profilem zawodowym.

Współpracujemy z Wyższą Szkołą Logistyki właściwie od początku funkcjonowania Dachser w Polsce. Doceniamy wkład WSL w wysoki poziom kształcenia logistyków oraz współtworzenie polskiej branży logistycznej. W naszych programach stypendialnych oraz stażowych uczestniczą laureaci Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, która okazała się swoistą wyszukiwarką logistycznych talentów. Jestem pewny, że w przyszłości wielu absolwentów WSL trafi w szeregi pracowników Dachser. Grzegorz Lichocik Prezes Zarządu Dachser Sp. z o.o.


12

BIURO PRAKTYK I KARIER ZAWODOWYCH Zaplanuj swoją przyszłość Jeżeli dobrze wykorzystasz okres studiów, zdobycie pracy zaraz po ich ukończeniu stanie się znacznie łatwiejsze. Już teraz zastanów się, jak widzisz swoją zawodową przyszłość i zacznij zdobywać doświadczenie. W skutecznym planowaniu pomoże Ci Biuro Praktyk i Karier Zawodowych Wyższej Szkoły Logistyki. Biuro ułatwi wybór praktyk zawodowych, doradzi, w jakich organizacjach studenckich warto się udzielać i wyszuka atrakcyjne dla Ciebie oferty pracy. Szanse na rozwój Twojej kariery zwiększy udział w szkoleniach z zakresu niezbędnych umiejętności osobistych – komunikacji czy autoprezentacji. W trakcie studiów możesz się także przygotować do zewnętrznych egzaminów, potwierdzających certyfikatami Twoje zawodowe kompetencje.

Spotkania i warsztaty – LogMeeting

Staże, praktyki i oferty pracy

Współpraca partnerska To wartość dodana studiów w WSL. Dzięki umowom partnerskim z największymi przedsiębiorstwami logistycznymi, WSL umożliwia studentom odbywanie praktyk i staży, ułatwia znalezienie wymarzonej pracy. Informacje od pracodawców wpływają na kształtowanie programów studiów i zakres kompetencji zdobywanych na zajęciach. W efekcie, absolwent WSL jest kompleksowo przygotowany do realizowania swoich zawodowych planów.

szkolenia i Certyfikaty potwierdzające kompetencje

Wykłady ze specjalistami z firm partnerskich praktyczny program studiów

oczekiwania firm logistycznych


13

LogMeeting bliskie spotkania z logistyką Czy wiesz, ile ton paliwa dziennie spalają samoloty F-16? Jak zachować się podczas rozmowy o pracę? Jak istotną rolę pełni logistyka w trakcie przygotowań do igrzysk olimpijskich? Na te i wiele innych pytań uzyskasz odpowiedź dzięki LogMeeting. Spotkania i warsztaty LogMeeting dają Ci szansę poznania doświadczonych praktyków, którzy na co dzień pracują dla renomowanych przedsiębiorstw logistycznych, organów rządowych, wojska i innych organizacji, w których logistyka odgrywa istotną rolę. Co więcej, to właśnie Ty masz bezpośredni wpływ na to, kogo zaprosimy na nasze warsztaty.

1605 uczestników logmeeting w 2012

48 szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w konferencjACH

Największą popularnością cieszyły się: szkolenie „Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008”, z certyfikatem British Standards Institution, konferencja „Giełdy transportowe. Platformy logistyczne”, na której gościli praktycy z firm TimoCom, Europejskiej Giełdy Transportowej TRANS, Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz Transporeonu, spotkanie „Idealna współpraca pomiędzy logistykiem a deweloperem”, cykl zajęć prowadzonych przez specjalistów Grupy Raben m.in. na temat etyki w zarządzaniu, dylematów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach, warsztaty „Narzędzia świadomego mówcy”, „Human Resources w logistyce”, sześć edycji konferencji „Logistyka w sporcie”, Dzień Praktyki Logistycznej, Logistyka w wojsku, Logistyka w lotnictwie.

Spotkania i warsztaty LogMeeting dają studentom mnóstwo możliwości. Uważam, że to świetny pomysł - spotkania z ludźmi, którzy dzięki logistyce osiągnęli sukces. Czerpanie wiedzy z doświadczenia specjalistów na co dzień pracujących dla renomowanych przedsiębiorstw jest dobrą lekcją, którą polecam każdemu. Michał Cichy STUDENT WYŻSZEJ SZKOŁY LOGISTYKI


14

Korzystaj ze stypendiów Studia wcale nie muszą być drogie. Ucząc się w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu, masz szansę na zmniejszenie swoich wydatków związanych ze studiowaniem. Już od pierwszego semestru możesz korzystać z pomocy finansowej, która przyniesie dużą ulgę Twojemu studenckiemu portfelowi. W roku akademickim 2011/2012 przyznano 423 stypendia na sumę ponad miliona złotych.

STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE to fundusze przydatne każdemu, zwłaszcza na studiach dziennych. Dla mnie jest to rodzaj motywującej nagrody, dzięki której mogę swobodnie realizować swoje plany. Nie tylko te związane z nauką. Marta Łukasiewicz STUDENTKA WYŻSZEJ SZKOŁY LOGISTYKI

System stypendialny obejmuje następujące formy pomocy materialnej:

PROLOGIS NAJLEPSZYM:

stypendium Rektora dla najlepszych studentów z osiągnięciami naukowymi, sportowymi lub artystycznymi – przyznawane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz środków Wyższej Szkoły Logistyki, stypendium socjalne ze środków MNiSW – już od pierwszego semestru, stypendium specjalne dla osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności - już od pierwszego semestru.

Prologis, partner Wyższej Szkoły Logistyki, wspiera najlepszych studentów, nagradzając ich wysiłek włożony w studia i pisanie prac dyplomowych, każdego roku firma funduje 3 nagrody w kategoriach: Najlepsza Praca Magisterska, Najlepsza Praca Licencjacka, Najlepszy Absolwent, zwycięzcy V edycji konkursu, poza tytułem i pamiątkowym dyplomem, otrzymali stypendia w wysokości 4.000 zł.


15

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ Chciałbyś szlifować swój język, zdobyć nowe umiejętności i poznać inną kulturę? Skorzystaj z niepowtarzalnej okazji i w ramach programu międzynarodowego wyjedź na studia za granicę. Nauka na europejskich uczelniach da Ci niesamowitą okazję nie tylko do zdobycia wiedzy, ale i umiejętności, takich jak komunikatywność, zdolność pracy w grupie. Dzięki wymianie międzynarodowej będziesz miał również możliwość innego spojrzenia na logistykę. W zagranicznych przedsiębiorstwach z pewnością nawiążesz cenne kontakty, co zaowocuje w Twojej przyszłej pracy zawodowej.

WYBRANE Uczelnie, z którymi WSL podpisała umowy międzynarodowe: Technische Hochschule Wildau (FH) – Wildau k. Berlina, Niemcy, Óbuda University – Budapeszt, Węgry, Jyväskylä University of Applied Sciences – Jyväskylä, Finlandia, Beykoz Vocational School of Logistics – Stambuł, Turcja, Sabanci University – Stambuł, Turcja. Dwa dyplomy ukończenia studiów: Dzięki współpracy Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu z Technische Hochschule Wildau możesz napisać pracę dyplomową pod kierunkiem zarówno polskich, jak i niemieckich promotorów. Dzięki dwóm równorzędnym dyplomom ukończenia studiów będziesz miał większe szanse na rynku pracy, nie tylko polskim, ale również niemieckim.

Rozpoczynając studia w WSL byłem zdecydowany na wyjazd do Niemiec, by zdobyć dwa dyplomy. Korzyści są oczywiste – doskonalenie języka niemieckiego, poznanie interesujących ludzi, kultury i ciekawych miejsc. Zdobycie stopnia akademickiego Dyplomu Wirtschaftstingenieur (FH) otwiera drzwi do kariery w Niemczech. Właśnie dzięki tej możliwości, po upływie niespełna tygodnia od obrony mojej pracy, ZOSTAŁEM TU ZATRUDNIONY w logistycznym biurze inżynierskim, jako inżynier projektów. Michał Kurpisz ABSOLWENT WYŻSZEJ SZKOŁY LOGISTYKI


16

ORGANIZACJA STUDIÓW W Wyższej Szkole Logistyki możesz studiować dziennie lub zaocznie. Niezależnie od tego, czy są to studia licencjackie czy inżynierskie, po ich zakończeniu możesz rozpocząć dalszą naukę na studiach magisterskich i podyplomowych. W trakcie wybranego trybu studiów możesz uczestniczyć w szkoleniach, zdobywać certyfikaty oraz doskonalić znajomość języka obcego. Kierunkowe wykształcenie to tylko połowa sukcesu na rynku pracy. Druga połowa to efekt inwestycji w dodatkowe kompetencje i rozwój osobistych umiejętności. Studia podyplomowe

Studia magisterskie Szkolenia i certyfikaty zawodowe

DOSKONALENIE JĘZYKA OBCEGO

Wybór Studia licencjackie / inżynierskie

specjalności


17

STUDIA I STopnia Studia I stopnia są studiami zawodowymi, dzięki którym zdobędziesz zawód oraz praktyczne umiejętności. Po ich ukończeniu uzyskasz wyższe wykształcenie z dyplomem licencjata lub inżyniera. Program studiów I stopnia obejmuje przedmioty podstawowe (wspólne dla wszystkich specjalności) i kierunkowe. Po roku nauki w WSL wybierzesz swoją specjalność oraz przedmioty, które Cię szczególnie interesują. Nauka na studiach I stopnia w formie stacjonarnej (dziennej) i niestacjonarnej (zaocznej) trwa 6 semestrów (3 lata), a na studiach inżynierskich 7 semestrów (3 i pół roku).

Kierunek Logistyka

Kierunek Zarządzanie

Inżynieria systemów logistycznych (dyplom inżyniera), Transport i spedycja, Logistyka handlu i dystrybucji, Logistyka produkcji.

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, Zarządzanie logistyką w małych i średnich przedsiębiorstwach.


18


19

Inżynieria systemów logistycznych Kierunek Logistyka Tytuł inżyniera jest bardzo pożądany na rynku pracy. Inżynier-logistyk jest specjalistą, który znajomość logistyki zdobywa na gruncie nauk o zarządzaniu, uzupełniając ją umiejętnościami technicznymi. Wykładowcy WSL nauczą Cię realizacji procesów logistycznych oraz zarządzania rozwiązaniami i urządzeniami technicznymi. Inżynieria systemów logistycznych obejmuje zagadnienia dotyczące budowy i eksploatacji infrastruktury logistycznej m.in. obiektów magazynowych, ich wyposażenia, urządzeń i środków transportu wewnętrznego i zewnętrznego, automatyki, elektroniki, materiałoznawstwa.

STUDIA INŻYNIERSKIE

Twoja praca

Przedmioty specjalnościowe

Czy wiesz że?

Jako inżynier będziesz posiadał wiedzę na temat możliwości obciążania regałów składowanymi towarami oraz doboru urządzeń do obsługi operacji magazynowych i prawidłowej ich eksploatacji. Dowiesz się, jak dobierać materiały na opakowania oraz jakich urządzeń używać do systemów automatycznej identyfikacji. Poznasz również zasady projektowania wspomaganego komputerowo i programowania urządzeń.

gospodarka zapasami, gospodarka magazynowa, opakowania w systemach logistycznych, koszty i controlling logistyki, systemy informacyjne w logistyce, komputerowe wspomaganie projektowania, projektowanie systemów logistycznych, metody planowania i sterowania produkcją, gospodarka elektroniczna, wprowadzenie do techniki, podstawy mechaniki i wytrzymałości materiałów, podstawy elektrotechniki, elektroniki i automatyki, eksploatacja budowli logistycznych, budowa i eksploatacja urządzeń w logistyce.

Każdy kod kreskowy zgodny z globalnym standardem GS1, który znajduje się na polskich produktach, nadawany jest w Poznaniu, w Instytucie Logistyki i Magazynowania.

Przykładowe oferty pracy inżynier logistyk, inżynier projektu, planista ds. logistyki i procesów produkcyjnych, koordynator ds. systemów logistycznych, inżynier zapewnienia jakości dostaw, architekt oprogramowania.


21

transporT i spedycja Kierunek Logistyka Transport i spedycja należą do kluczowych elementów współczesnej logistyki. Przedsiębiorstwa specjalizujące się w obsłudze firm produkcyjnych i handlowych, zatrudniają przewoźników i spedytorów lub współpracują z nimi, zlecając usługi transportowo-spedycyjne. Działalność ta daje możliwość nawiązywania kontaktów międzynarodowych, poznawania ludzi i świata, a także technologicznych nowinek: nowoczesnych środków transportu, systemów i metod zabezpieczenia ładunków, systemów nawigacji i komunikacji, nowoczesnych systemów zarządzających flotą pojazdów czy urządzeń obsługowych. Twoja praca

Przykładowe oferty pracy

Posiądziesz wiedzę z zakresu transportu (krajowego i międzynarodowego), metod i zasad przewozu towarów niebezpiecznych i innych technologii wykorzystywanych w transporcie. Będziesz umiał zarządzać operacjami transportowymi oraz procesami transportowo-spedycyjnymi. Ukończenie specjalności Transport i Spedycja w Wyższej Szkole Logistyki zwalnia z części egzaminu pisemnego (test) na uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowej (CKE) w zakresie transportu drogowego rzeczy i transportu drogowego osób. Uczelnia zaoferuje Ci także pakiet dodatkowych szkoleń, umożliwiających zdobycie kwalifikacji niezbędnych do pracy w różnych gałęziach transportu. Kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i świadectwami znacznie zwiększą Twoje szanse na dobrą pracę w tej branży. Dadzą solidną podstawę do rozpoczęcia własnej działalności transportowej i transportowo-spedycyjnej.

zarządzający transportem i spedycją w przedsiębiorstwie, spedytor w drogowym transporcie krajowym i międzynarodowym, doradca do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego i kolejowego towarów niebezpiecznych (ADR i RID). Przedmioty specjalnościowe podstawy logistyki spedycyjnej, krajowe i międzynarodowe przepisy prawne i dokumenty w zakresie transportu drogowego, transport i spedycja drogowa/kolejowa/ lotnicza/morska/śródlądowa (rzeczna), spedycja i transport technologicznospecjalnościowy, obsługa celna towarów, systemy zarządzające i informacyjne w transporcie i spedycji, ubezpieczenia transportowe, elementy ładunkoznawstwa, opakowania, jednostki ładunkowe, zasady i metody zabezpieczania ładunków.

Zakres tematyczny zajęć na specjalnośi obejmuje zagadnienia:

Kursu na Certyfikat kompetencji zawodowej przewoźnika drogowego – Specjalność: Transport rzeczy

Kursu na Certyfikat kompetencji zawodowej przewoźnika drogowego – Specjalność: Transport osób

Kursu na Doradcę ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych ADR, RID


22


23

Logistyka handlu i dystrybucji Kierunek Logistyka Kody kreskowe, chipy radiowe, skanery w kasach sprawiają, że nie tracisz czasu w kolejkach. Czy wiesz, jak szerokie mają zastosowanie w logistyce? Nowoczesne formy handlu, takie jak np. sklepy wielkopowierzchniowe i e-handel, wymagają szybkiego i bezbłędnego przepływu towarów od producenta aż do półek sklepowych, a nawet bezpośrednio do ostatecznych klientów. Od logistyka wymaga się umiejętnego wykorzystania znajomości rozwiązań organizacyjnych, mających na celu zapewnienie klientom stałego dostępu do towarów. Tego nauczysz się na specjalności Logistyka handlu i dystrybucji. Twoja praca

Przedmioty specjalnościowe

Czy wiesz że?

Przygotowanie teoretyczne, jak i praktyczne, na które Uczelnia kładzie duży nacisk, pozwoli Ci podjąć pracę w działach sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów, systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję, gospodarki magazynowej, spedycji i transportu, konsultingowych, doradczych ds. logistyki.

gospodarka zapasami, gospodarka magazynowa, opakowania w systemach logistycznych, rachunek kosztów działań, strategie i struktury w handlu, systemy informacyjne przedsiębiorstw dystrybucyjnych, projektowanie systemów logistycznych, logistyka przedsiębiorstw dystrybucyjnych, gospodarka elektroniczna, zarządzanie łańcuchem dostaw.

PROLOGIS, PARTNER WSL, W ROKU 2012 WYNAJĄŁ PONAD 1,16 MILIONA METRÓW KWADRATOWYCH NOWOCZESNEJ POWIERZCHNI MAGAZYNOWEJ W EUROPIE ŚRODKOWOWSCHODNIEJ, Z CZEGO 50% NA POTRZEBY HANDLU I DYSTRYBUCJI.

Przykładowe oferty pracy specjalista ds. obsługi klientów, spedytor, niezależny doradca ds. logistyki, kierownik sprzedaży, specjalista ds. handlu elektronicznego, doradca biznesowy w zakresie logistyki, kierownik gospodarki magazynowej, specjalista ds. obrotu zwrotnymi opakowaniami transportowymi.


25

Logistyka produkcji Kierunek Logistyka

W 2012 roku fabryka Foxconn wyprodukowała 57 mln sztuk iPhone’ów. Zarządzanie takim procesem wymaga stosowania najnowszych rozwiazań logistycznych. Tylko firmy wykorzystujące nowoczesne metody zarządzania mogą liczyć na sukces. Zainwestuj w siebie i wybierz specjalność Logistyka produkcji. Zdobędziesz wiedzę o ekonomicznych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego oraz poznasz metody i techniki zarządzania procesami logistycznymi.

Twoja praca

Przedmioty specjalnościowe

Jako absolwent tej specjalności będziesz merytorycznie i praktycznie przygotowany do podjęcia pracy w działach planowania produkcji, sterowania produkcją, gospodarki materiałowej, zaopatrzenia, transportu wewnętrznego, spedycji i transportu oraz systemów informatycznych wspomagających zarządzanie.

gospodarka zapasami, gospodarka magazynowa, opakowania w systemach logistycznych, rachunek kosztów działań, systemy informacyjne w logistyce produkcji, wprowadzenie do Lean Management, projektowanie systemów logistycznych, metody planowania i sterowania produkcją, gospodarka elektroniczna, zarządzanie łańcuchem dostaw.

Przykładowe oferty pracy samodzielny pracownik ds. gospodarki materiałowej, spedytor krajowy lub międzynarodowy, lider zespołu ds. planowania produkcji, kierownik ds. zaopatrzenia, specjalista ds. logistyki produkcji.

Czy wiesz że? Codziennie w Fabryce Volkswagena między poznańskim zakładem głównym a znajdującym się w odległości 6 km zakładem w Swarzędzu, kursuje około 380 ciężarówek z towarem. Do produkcji używanYCH jest około 9.000 różnych części, a fabrykę opuszcza 700 gotowych aut Caddy i T5, wywożonych na 190 lawetach. Źródło: Volkswagen Poznań


26


27

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Kierunek Zarządzanie Posiadanie uprawnień z dziedziny BHP i PPOŻ jest ogromnym atutem absolwenta WSL na rynku pracy. Duży popyt na pracowników z sektora BHP to główny powód utworzenia tej specjalności. Dynamiczny rozwój dużych przedsiębiorstw oraz zmiany w przepisach unijnych, dotyczących funkcjonowania służby bezpieczeństwa i higieny pracy wpływają na wzrost zapotrzebowania na pracowników z wyższym wykształceniem. Wyższa Szkoła Logistyki jest jedyną uczelnią w Polsce posiadającą certyfikat uznania kompetencji jednostki edukacyjnej, kształcącej w dziedzinie BHP, nadany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

Twoja praca

Przedmioty specjalnościowe

Będziesz przygotowany do pracy w służbach BHP w przedsiębiorstwie każdego rodzaju. Wyróżnisz się na rynku pracy posiadaniem dodatkowych uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy. Możesz założyć własną działalność i świadczyć usługi w dziedzinie BHP.

organizacja i metodyka szkoleń w zakresie BHP, problematyka bezpieczeństwa pracy, ochrona przeciwpożarowa, czynniki szkodliwe i niebezpieczne w środowisku pracy oraz metody ograniczania zagrożeń, ergonomia, wymagania dotyczące budynków i pomieszczeń pracy, psychofizyczne właściwości człowieka w pracy, ryzyko zawodowe, BHP w magazynowaniu i transporcie, gospodarka odpadami, profilaktyka lekarska z elementami pierwszej pomocy i higiena pracy, system zarządzania bezpieczeństwem pracy.

Przykładowe oferty pracy menedżer bezpieczeństwa i higieny pracy, starszy inspektor ds. BHP, inspektor ochrony przeciwpożarowej, koordynator BHP, samodzielny pracownik ds. gospodarki magazynowej.

W ramach 3-letniej nauki otrzymujesz:

Dyplom licencjata, potwierdzający kwalifikacje i uprawniający do objęcia stanowiska starszego inspektora (po rocznym stażu pracy – specjalisty) w dziedzinie BHP

Świadectwo ukończenia pełnowymiarowego kursu dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy

Zaświadczenie o ukończeniu kursu udzielania pierwszej pomocy


29

Zarządzanie logistyką w małych i średnich przedsiębiorstwach Kierunek Zarządzanie Czy wiesz, że 2/3 miejsc pracy w Polsce zapewnia sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), których jest aż 3,5 mln? Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu kształci przyszłych specjalistów, tak pożądanych przez te podmioty gospodarcze. Studiując na specjalności zarządzanie logistyką w małych i średnich przedsiębiorstwach, oprócz wiedzy związanej ze specyfiką tej dziedziny, zdobędziesz umiejętności, które pomogą Ci w założeniu własnej firmy. Czy wiesz że? Twoja praca

Przedmioty specjalnościowe

Wiedza zdobyta na specjalności Zarządzanie logistyką w małych i średnich przedsiębiorstwach ułatwi Ci podjęcie pracy w sektorze MSP. Możesz odnieść sukces nie tylko w małych rodzinnych przedsiębiorstwach (transportowych czy handlowych), ale także w spółkach i większych firmach, które potrzebują tak wykwalifikowanych specjalistów.

projektowanie systemów logistycznych, gospodarka zapasami, opakowania w systemach logistycznych, systemy informatyczne MSP, rachunek kosztów działań, gospodarka elektroniczna, gospodarka magazynowa, logistyka miejska, zarządzanie łańcuchem dostaw.

Przykładowe oferty pracy specjalista ds. logistyki, kierownik działu magazynowania, dyrektor ds. zarządzania logistyką, dysponent logistyki, specjalista ds. sprzedaży.

Według danych GUS, MAŁE I ŚREDNIE przedsiębiorstwa działające w Polsce wytwarzają 3/4 polskiego produktu krajowego brutto (PKB) rocznie.


30

STUDIA II STopnia Mnogość zmian i postęp technologiczny wymusza na nas konieczność ciągłego doskonalenia się. Po ukończeniu studiów licencjackich lub inżynierskich, a przed rozpoczęciem studiów II stopnia, dokładnie sprawdź propozycje uczelni. Wybierz szkołę sprawdzoną i zaufaną, która ma ofertę edukacyjną dopasowaną do wymagań rynku pracy i doświadczenie w kształceniu specjalistycznym. Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu oferuje studia magisterskie na kierunku Zarządzanie wraz z trzema praktycznymi specjalnościami do wyboru.

SPECJALNOŚCI

Rekrutacja na studia magisterskie odbywa się również zimą

Logistyka przedsiębiorstw, Program studiów realizowany jest w ciągu Menedżer logistyki, 3 semestrów. Logistyka obsługi ruchu turystycznego, Zarządzanie nieruchomościami, Rachunkowość i zarządzanie finansami przedsiębiorstw.

W trakcie studiów będziesz mógł nabyć dodatkowe kompetencje i w ramach szkoleń uzyskać atrakcyjne certyfikaty. Opuszczając mury naszej uczelni będziesz dysponował szeregiem atutów na coraz bardziej wymagającym rynku pracy.


31

STUDIA podyplomowe Pierwsze lata pracy to bardzo dobry czas na podejmowanie dodatkowych wysiłków edukacyjnych. Z własnego doświadczenia zawodowego możesz już wyciągnąć wnioski, które umiejętności chciałbyś rozwinąć. Pracodawcy wysoko cenią dziś osoby otwarte na uczenie się i stały rozwój, mają świadomość, że specjalistyczna wiedza zdobyta na studiach licencjackich czy magisterskich wymaga aktualizacji. Na studiach podyplomowych zdobędziesz dodatkowe kwalifikacje, dzięki którym z pewnością przyspieszysz swój zawodowy awans lub zwiększysz swoje szanse na rynku pracy. Wyższa Szkoła Logistyki, obok studiów specjalistycznych oferuje kształcenie z zakresu niezbędnych umiejętności osobistych. kierunki Transport i spedycja, Logistyka, Menedżer logistyki, Menedżer BHP, BHP w służbach mundurowych, Profesjonalne szkolenia i wystąpienia publiczne, Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi, Logistyka i spedycja - studia dla nauczycieli.

poleca Kris Pauwels

Vice President BTS Development and Account Management Prologis


32

WSL - wydarzenia, sport, ludzie Studia w Wyższej Szkole Logistyki to nie tylko książki, wykłady i egzaminy. Uczelnia bowiem w różny sposób pomaga studentom rozwijać ich naukowe i pozanaukowe pasje i zainteresowania. Zaangażowanie w działalność kół naukowych i uczelnianych klubów sportowych, wszechstronnie Cię rozwinie i pozwoli zdobyć nowe umiejętności. Samorząd Studencki WSL to pełni pasji i zaangażowania ludzie, świetni organizatorzy i prawdziwi rzecznicy studenckich spraw. Zajmują się budowaniem dobrych relacji między kadrą dydaktyczną, władzami uczelni a społecznością studencką. Organizują imprezy i wydarzenia, które integrują studentów WSL i innych poznańskich uczelni. Studenckie Naukowe Koło Logistyki CorLog to grupa osób aktywnie zgłębiających logistyczną wiedzę. Nastawieni na rozwój intelektualny nie ograniczają się do siedzenia nad książkami, lecz organizują spotkania, konferencje i wykłady, w których biorą udział naukowcy i studenci z całej Polski.

WSL daje nam, studentom wiele możliwości rozwoju poza programem nauczania. Posiadamy koła naukowe, aktywny Samorząd Studencki i wiele różnych organizacji. Jako Student WSL uczestniczę zarówno w spotkaniach i konferencjach z cyklu Logmeeting, jak i imprezach klubowych, festiwalach muzycznych, integracjach studenckich. MOŻNA TU POCZUĆ SMAK STUDENCKIEGO ŻYCIA. Jakub Dorna Przewodniczący Samorządu Studenckiego WSL

Koło Menedżerów Marketingu skupia tych, którzy ciekawi są najnowszych marketingowych trendów. Podczas spotkań z praktykami biznesu, konferencji oraz wyjazdów szkoleniowych rozwijają swoje pasje i nawiązują cenne zawodowe kontakty. Więzi towarzyskie i sportowe pasje możesz rozwijać podczas corocznego turnieju bowlingowego lub podczas pełnych przygód rejsów morskich Klubu Żeglarskiego WSL. Uczelniany Klub Kibica skupia z kolei biernych sportowców, którzy emocjonują się występami  ulubionych drużyn i pragną dzielić tę pasję. Tych, którzy czynnie uprawiają sport zapraszamy na koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną, futsal, pływanie, aerobik i karate w ramach zajęć wychowania fizycznego.


33 35

Jak nas znaleźć? ul. E. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań

A 47, 51, 60, 63,

Garbary

Czy wiesz że? DOJAZD DO UCZELNI Z DWORCA PKP I PKS ZAJMUJE TYLKO 15 MINUT

67, 74, 83, 90

Est

T 3, 4, 8, 17 a sk

o

er

rska

PARKING DLA STUDENTÓW NIESTACJONARNYCH WSL

Wielka

Chwaliszew

o

Wodn

a

Mos to

Kozi Ko ziaa

Garbary

wa

Klasz

torn a

Szkolna

eg

yp

Krama

Stary Rynek

ski

Sz

Garbary

Wron ie

cka

Szewsk a

kow

G

ro b

la

szukaj nas również w sieci:

www.wsl.com.pl


33 36

koszt studiów Inwestycja w siebie nie musi być droga Opłata wpisowa wynosi 100 zł

Słyszałeś od znajomych o dodatkowych opłatach, które niemile zaskakują studentów wielu uczelni? Nie przejmuj się, w Wyższej Szkole Logistyki Cię to nie spotka. Tu nie musisz obawiać się o rosnące co semestr czesne i ukryte koszty. WSL to szkoła, która dba o portfel swoich studentów. Dlatego gwarantujemy Ci, że miesięczne opłaty, które będziesz ponosił na I roku studiów, nie wzrosną w trakcie dalszych lat nauki. Odpłatność za studia w WSL pozostaje niezmieniona od 2001 roku.

Koszt studiów 10 miesięcznych rat

Stacjonarne (dzienne)

Niestacjonarne (zaoczne)

445

395

zł/m-c

zł/m-c

495

445

zł/m-c

zł/m-c

Stałe czesne Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu gwarantuje Ci, że przez cały okres nauki Twoje czesne nie wzrośnie.

Studia licencjackie i magisterskie

Studia inżynierskie

Zwróć uwagę, że nasze czesne podajemy w 10 miesięcznych ratach w roku nauki, gdy inne uczelnie podają swoje czesne często w 12 ratach. Porównaj więc roczne, a nie miesięczne koszty nauki.


37 34

Zasady rekrutacji Chcesz dołączyć do grona studentów Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu? Dzielą Cię od tego tylko 3 kroki. Rekrutacja na rok akademicki 2013/2014 zaczyna się w kwietniu. Zobacz, jakie to proste!

1

KROK

WYPEŁNIJ FORMULARZ NA WWW.WSL.COM.PL

2

KROK

UZUPEŁNIJ DOKUMENTY

3

KROK

WITAJ W GRONIE STUDENTÓW WSL

ŚWIADECTWO MATURALNE 3 ZDJĘCIA POTWIERDZENIE UISZCZENIA OPŁATY WPISOWEJ KSEROKOPIA DOWODU OSOBISTEGO I ORYGINAŁ DO WGLĄDU

Kontakt z Biurem Rekrutacji: Wyższa Szkoła Logistyki ul. E. Estkowskiego 6 (wejście B od ul. Szyperskiej) pokój 7, parter 61-755 Poznań

rekrutacja@wsl.com.pl tel. 61 852 95 55, 61 850 47 76 fax 61 850 47 72 GG 23333121

Godziny otwarcia: pon. - dyżur telefoniczny wt. - pt. - 8.00 - 16.00 sob. - 8.00 - 14.00

Po pierwszym roku studiów, na podstawie deklaracji i średniej ocen, następuje podział na konkretne specjalności w poszczególnych kierunkach. W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów, Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia danej specjalności.

Informacje ujęte w informatorze nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.


PIERWSZA W POLSCE uczelnia logistyczna www.wsl.com.pl WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI 61-755 Poznań ul. E. Estkowskiego 6 NIP 778-13-89-372 Regon 300124247 Rektorat tel. 61 850 47 81 Dziekanat tel. 61 850 47 64 Kadry tel. 61 850 47 71 Księgowość tel. 61 850 47 79 rekrutacja@wsl.com.pl

www.facebook.com/wslpoznan

www.goldenline.pl/uczelnia/wsl

www.youtube.com/wslpoznan

www.plus.google.com

Informator WSL 2013/2014  

Informator na studia w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu na rok akademicki 2013/2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you