Issuu on Google+

Kraków, 20 września 2011 r. UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Wydziałowa Rada Samorządu Studentów ul. Bracka 12/ s.301, 31-007 Kraków SZ.P. Prof. dr hab. Janina Błachut Prodziekan ds. studiów prawniczych Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wniosek o przedłużenie terminu składania indeksu oraz karty okresowych osiągnięć.

W imieniu Studentów Wydziału Prawa i Administracji zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania w dziekanatach indeksów oraz kart okresowych osiągnięć z dnia 30 września (tj. terminu wynikającego z par. 9 ust. 2 Regulaminu studiów UJ) na dzień 7 października. Nasz wniosek opieramy na podstawie ust. 1 pkt. 2 par 10 Regulaminu studiów UJ, który uprawnia Kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej do zmiany wyżej wspomnianego terminu ze względów organizacyjnych. Na podstawie sygnałów otrzymywanych od Studentów stwierdzamy, iż najprawdopodobniej zaistnieją przeszkody uniemożliwiające złożenie indeksów oraz kart w regulaminowym terminie 30 września. Takimi przeszkodami będą m.in.

zapowiedziane ogłoszenie wyników z przedmiotu

Prawo karne dopiero na dzień 27 września oraz duża ilość odwołań od wyników egzaminów poprawkowych z przedmiotu Prawo cywilne oraz Prawo karne. Uprzejmie prosimy o pozytywne rozpatrzenie niniejszego wniosku.

Z poważaniem,


sdvadfv