Issuu on Google+

OŚWIADCZENIE Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie ataków na ks. prof. dra hab. Franciszka Longchamps de Berier Z zaniepokojeniem obserwujemy narastającą w ostatnich dniach atmosferę nienawiści i ataków skierowanych wobec ks. prof. dra hab. Franciszka Longchamps de Berier kierownika Katedry Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego i wykładowcy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Docierające do nas za pośrednictwem mediów informacje podważające kompetencje Księdza Profesora w zakresie nauk prawnych, a także inspirowane przez niektóre środowiska polityczne akcje domagające się odsunięcia go od prowadzenia zajęć dydaktycznych sprawiły, iż jako organ ustawowo umocowany do reprezentowania studentów naszego Wydziału, czujemy się w obowiązku zająć stanowisko w tej sprawie. W pełni szanujemy zasadę wolności słowa oraz prawo do kwestionowania poglądów innych osób. Wiemy, iż w gronie społeczności akademickiej znajdują się osoby zdecydowanie sprzeciwiające się wypowiedziom Księdza Profesora, jak i takie, które gotowe byłyby się pod nimi podpisać. Jednakże naszym obowiązkiem jest stanąć w obronie Człowieka, który dla swoich wychowanków jest nie tylko autorytetem w dziedzinie prawa, ale także wzorem etycznego postępowania i przyjaznego, partnerskiego podejścia do innych osób, w tym studentów. Za wysoce niesprawiedliwe uznajemy agresywne ataki wymierzone w Księdza Profesora, zwłaszcza jeśli są one motywowane bieżącymi kalkulacjami o charakterze czysto politycznym. Uważamy ponadto, iż pojawiające się apele o usunięcie nauczycieli akademickich stanowią poważne zagrożenie dla wolności nauki i konstytucyjnie zagwarantowanej autonomii uczelni wyższych. To właśnie uniwersytety - będące miejscem swobodnej, wyważonej i merytorycznej debaty, wolnej od wszelkiego rodzaju nienawiści - stanowią jeden z najważniejszych fundamentów demokratycznego państwa prawa. Jako Samorząd Studentów Wydziału Prawa i Administracji UJ ze zdecydowaną dezaprobatą musimy odnieść się do jakichkolwiek form ingerencji w autonomię Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoboda akademickiego dyskursu, jest wartością najcenniejszą, a wręcz istotą procesu kształcenia, stąd też działania zmierzające do jej zagwarantowania uważamy za konieczne i w pełni uzasadnione. Kraków, 27 lutego 2013 r. Członkowie Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego


Do wiadomości: - ks. prof. dr hab . Franciszek Longchamps de Berier, - JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Wojciech Nowak - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Krystyna Chojnicka, - Społeczność Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, - Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, - Polska Agencja Prasowa, - Katolicka Agencja Informacyjna, - Klub Poselski Ruch Palikota


Oświadczenie Samorzadu Studentów WPIA UJ ws. ataków na ks. prof. F. Longchamps de Berier