Issuu on Google+

Przedmiot

Prawo cywilne

Liczba stacjonarnych

809

Liczba niestacjonarnych

Liczba miejsc na dwiczeniach stacjonarnych

Liczba miejsc na dwiczeniach niestacjonarnych

655

Cz. I – 541 Cz. II – 401 Całośd - 173

Cz. I – 108 Cz. II – 50

Suma zapisanych na przedmiot

Suma miejsc na dwiczeniach

Liczba osób bez dwiczeo

1464

Cz. I – 649 Cz. II – 451 Całośd - 173

642 -

840 Opracowanie: Wydziałowa Rada Samorządu Studentów WPiA UJ. Stan na dzieo 22.10.2011


cywil