Page 1

2016 www.wrostja.pl Wrocław, 17-24 października 2016 Dolny Śląsk, październik - listopad 2016

PROGRAM WROSTJA 2016  

50. Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora 2016