Page 1

POLSKA I ANGIELSKA EDYCJA, Wednesday, November 27, 2013 | Środa, 27 listopada 2013 r.

SŁUŻĄC SPOŁECZNOŚCI CENTRALNEGO CONNECTICUT | SERVING THE COMMUNITIES OF CENTRAL CT

Bożonarodzeniowy Jarmark w Sloper-Wesoły Sloper - Wesoly hosts holiday bazaar JOHNNY J. BURNHAM

REDAKTOR NEW BRITAIN HERALD

NEW BRITAIN — zbliża się sezon świąteczny i nadchodząca impreza w domu Sloper - Wesoły House, siedzibie PolskoAmerykańskiej Fundacji może pomóc w szybkim rozpoczęciu zakupów.” Bożonarodzeniowy Jarmark” będzie odbywał się 1go grudnia w godzinach od 15:00 do18:00 w Sloper-Wesoly House zlokalizowanym przy 27 Grove Hill St. „Jarmark Bożenarodzeniowy odbędzie się po raz pierwszy“ powiedziała Zofia Soto, jedna z organizatorek imprezy. Zbigniew Sokołowski, jeden z polskich artystów , wpadł na pomysł zainicjowania tego wydarzenia. Soto powiedziała, że w zeszłym roku niektórzy członkowie Fundacji uczestniczyli w podobnym wydarzeniu w Nowym Jorku, a zwłaszcza świąteczny jarmark był wielkim sukcesem. Z tego zrodził się pomysł stworzenia czegoś takiego w New Britain. Na jarmarku znajdzie się szeroki asortyment wyjątkowych zabawek i upominków, a także rękodzieła. Towarzyszyć temu będzie muzyka świąteczna. ”Każdy znajdzie tam coś dla siebie” dodała Soto.” Uczestniczący w wydarzeniu artyści nie tylko są Polakami, a rękodzieło nie będzie tylko zwiazane z Polska” powiedziała. “Pojawi się sporo artystów nie mających polskch korzeni, co sprawi, że cała impreza będzie bardziej interesująca.. “Powodem tego, powiedziała, nie jest to, że oferowane dzieła sztuki nie mają znaczącej wartości, ale chodzi o to, żeby dać ludziom spośród lokalnej społeczności szansę kupienia czegoś taniego pomagając im w ten sposób w przekazywaniu ducha świąt tym, któtych kochają. “To powinno być miejsce, gdzie można nabyć dla kogoś coś specjalnego na święta jako

prezent pod choinkę, coś, na co ze względu na przystępne ceny można sobie pozwolić” powiedziała Soto. Ozdoby świąteczne biżuteria i szale, to tylko kilka rzeczy, które będą wystawione na sprzedaż na jarmarku.Część zebranych pieniędzy przeznaczona jest bezpośrednio na poprawę i utrzymanie budynku Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Sloper - Wesoły House. Budynek ten ma ponad 125 lat i służy jako dom Fundacji od roku 2000. Osoby związane z organizacją zachęcają wszystkich do przyjścia na jarmark. ” Mam nadzieję, że każdy znajdzie tu coś, czego nie można zdobyć nigdzie indziej” dodała Soto.

By JOHNNY J. BURNHAM NEW BRITAIN HERALD

NEW BRITAIN — The holiday season is approaching and an upcoming event at the Polish American Foundation’s SloperWesoly House can help get a jump start on shopping. A Christmas Bazaar will take place at the Sloper-Wesoly House,

Galeria Zasłużonych dla Polskiego Dziedzictwa

Frank Gerratana | Special to the Herald

Cztery osoby zostały w niedzielę włączone do “Galerii Zasłużonych dla Polskiego Dziedzictwa”” Polsko-Amerykańskiej Fundacji podczas uroczystej gali na uniwersytecie Central Connecticut State University. Wyróżnieni siedzą od lewej: ksiądz Daniel Płocharczyk odebrał nagrodę w imieniu zmarłego księdza prałata Lucjana Bojnowskiego, Wanda i Ted Małkowscy i Maria Mazurek Heslin. Stoją od lewej: Ann Targoński-Brown, członkini komitetu”Galerii Zasłużonych” ; Andrzej Błaszczyński, prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji. | Four individuals were inducted into the Polish American Foundation’s “Immigrant Heritage Hall of Fame” at a ceremony at Central Connecticut State University Sunday. Inductees seated, from left are: Monsignor Daniel Plocharczyk accepted the award for the late Reverend Monsignor Lucyan Bojnowski; Wanda and Ted Malkowski and Mary Mazurek Heslin. Standing, from left are Ann Targonski-Brown, Hall of Fame committee member; Andre Blaszczynski, President of the Polish American Foundation.

located at 27 Grove Hill St., on Dec. 1 from 3-6 p.m. “The Christmas Bazaar will be the first one ever at the Sloper-Wesoly House,” event organizer Zofia Soto said. Zbigniew Sokolowski, one of the Polish artists, came up with the idea. Soto said last year some members of the foundation participated in a similar event in New York with great success. With that, the idea sprung up to hold something like it in New Britain. The bazaar will feature an assortment of unique toys and gifts, as well as handmade arts and crafts. Christmas music will also fill the air. There will be something for everyone, Soto added. “Participating artists are not only Polish, and crafts will not only be Polish-oriented,” she said. “There will be quite a few non-Polish artists, which will make the whole event more interesting.” The reason, she said, isn’t because the pieces are not of significant value, but because the idea is to offer people within the community a chance purchase something inexpensively to help spread the holiday spirit to someone they love. “This should be a place to buy something for that someone special for the holidays, for a gift under the Christmas tree, something that people can afford,” Soto said. Christmas decorations, jewelry and scarves are just a few items that will be for sale at the bazaar. A portion of the money raised will go toward improvement and upkeep of the Polish American Foundation’s home — the SloperWesoly House. The house is more than 125 years old, and has served as the Foundation’s home since 2000.


NEW BRITAIN HERALD

Strona P2 | Page P2

ZAPAMIĘTAJ DATĘ: Sprzedaż rękodzieła, Szopka, Jarmark świąteczny 1 grudnia — Wspaniała Polska tradycja Świąteczna. Szopki są bogato ozdobionymi świątecznymi żłobkami wykonanymi przez uczniów lokalnych szkół. Wezmą one udział w wystawie. Będzie na niej również rękodzieło artystyczne, biżuteria, świąteczne przedmioty, książki, rzeczy importowane z Polski, pierogi i polskie wypiekane przysmaki. Wszystkie wpływy z wystawy przeznaczone będą na fundusz stypendialny dla studentów polskiego pochodzenia . Polski Dom Narodowy na 60 Charter Oak Ave. w Hartford. Wstęp wolny, bezpłatny parking i udogodnienia przystosowane dla niepełnosprawnych . 1 grudnia — Polskie Stowarzyszenie Artystów organizuje specjalną sprzedaż Sztuki i Rzemiosła w specjalnych tylko na ten dzień cenach. Od 15:00 do 18:00. PolskoAmerykańska Fundacja , 27 Grove Hill St , New Britain. 1 grudnia — Klub Kultury Polskiej Hartford i Okolic sponsoruje coroczny festiwal Szopki w Polskim Domu Narodowym na 60 Charter Oak Ave w Hartford między godziną 9:30 a 15:00 6 grudnia — Polsk0Amerykańska Fundacja przedstawi warsztaty teatralne o godzinie 19:00 (również 20 grudnia) Polsko Amerykańska Fundacja , 27 Grove Hill St, New Britain. 6 grudnia — Polsko Amerykańska Fundacja przedstawi warsztaty

teatraine o godzinie 19:00 (również 20 grudnia) Polsko Amerykańska Fundacja, 27n Grove Hill St., New Britain. 8 grudnia — Polsko- Amerykańska Fundacja prezentuje Noc Kolęd ze specjalnym gościem Adrianem Sylveenem . Godzina 18:05. Wstęp $5, bezpłatny dla członków. To wydarzenie będzie odbywać się w językach polskim i angielskim. Polsko- Amerykańska Fundacja , 27 Grove Hill St , New Britain. 8 grudnia — Weź udział w wykładzie Prof. Jonathana Shea i Mathew Bielawy z Polskiego Towarzystwa Genealogicznego Connecticut i Północnego Wschodu USA , traktującym o tym, jak przygotować się do podróży badawczej do Polski. O godzinie 14:00 w siedzibie PolskoAmerykańskiej Fundacji na 27 Grove Hill Street 8 grudnia — Polski Dom Narodowy obchodzi 30-lecie zapisu swojej nazwy w Krajowym Rejestrze Historycznym o godzinie 14:00 w głównej sali balowej PNH na 60 Charter Oak Ave. w Hartford. Wstęp wynoszący $40 od osoby obejmuje wybór potrawy polędwiczek wieprzowych lub dania z łososia . W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę zadzwonić na numer telefonu (860) 561-2336 lub wejść na stronę intternetową itunderwood@netzero.net.

14 grudnia — Specjalny Bożonarodzeniowy koncert “ Gloria in excelsis Deo” odbędzie się w kościele Św. Kazimierza przy 19 Allen St Terryville o godzinie 17:15 . Sugerowana dotacja 10 dolarowa, która będzie wspierać chóry i muzyków. 20 grudnia — Polsko- Amerykańska Fundacja przedstawi warsztaty teatralne, godzina 19:00 (Również 22 listopada 6 i 20 grudnia). PolskoAmerykańska Fundacja , 27 Grove Hill St , New Britain.

Informacje o planowanych wydarzeniach wyślij emailem: polish@ newbritainherald.com, faxem: (860)225-2611 lub pocztą: New Britain Herald, One Court St., New Britain, Conn. 06051

Czytaj Herald po polsku w każdą środę. Read the Herald in Polish every Wednesday.

Środa, 27 listopada 2013 r. | Wednesday, November 27, 2013

SAVE THE DATE: Craft sale, Szopka Festival Dec. 1 — Polish Society of Artists presents a special Art & Craft sale with special pricing for that day only. 3-6 p.m. Polish American Foundation, 27 Grove Hill St., New Britain. Dec. 1 — A delightful Polish holiday tradition. Szopkas are highly ornate Christmas mangers build by area school children. They will be on display. There will also be arts and crafts, jewelry, holiday items, books, cards, Polish Imports, Pierogi and Polish baked Delicacies. All proceeds benefit a scholarship fund for students of Polish descent. Polish National Home 60 Charter Oak Ave. Hartford. Free admission, free parking and handicapped accessible. 9:30 a.m. to 3 p.m. (860) 657-9602 Dec. 3 — Christmas Bazaar at SloperWesoly House will feature a variety of arts and crafts by local artists. 3-6 p.m., 27 Grove Hill St., New Britain. Dec. 6 — The Polish American Foundation present a theater workshop, 7 p.m. Polish American Foundation, 27 Grove Hill St., New Britain. Dec. 8 — Join Prof. Jonathan Shea and Mathew Bielawa from the Polish Genealogical Society of Connecticut and the Northeast for a lecture on how to prepare for a research trip to Poland. 2 p.m. at the Polish American Foundation, located at 27 Grove Hill St. in New Britain.

Dec. 8 — The Polish American Foundation presents A Night of Carols with special guest Adrian Sylveen. 6 p.m. $5, free for members. In English and Polish. Polish American Foundation, 27 Grove Hill St., New Britain. Dec. 8 — The Polish National Home is celebrating its 30th anniversary of its designation on the National Historical Registry at 2 p.m. at the main ballroom of the PNH, 60 Charter Oak Ave., Hartford. $40 with choice of pork tenderloin or salmon entree. For more information (860) 561-2336 or at itunderwood@ netzero.net. Dec. 14 — A special Christmas concert, “Gloria in Excelsis Deo,” will be held at St. Casimir Church, 19 Allen St., Terryville. 5:15 p.m.$10 suggested donation, which will support the choirs and musicians involved. Dec. 20 — The Polish American Foundation present a theater workshop, 7 p.m. (Also Nov. 22, Dec. 6 and 20.) Polish American Foundation, 27 Grove Hill St., New Britain.

Send calendar items to polish@ newbritainherald.com, fax to (860) 225-2611 or mail to Polish Section, New Britain Herald, One Court St., New Britain, Conn. 06051

OGŁOSZENIA DROBNE ZGUBY ZAGINIONY KOT - Czarny- z białym kołnierzykiem, samiec, naderwany koniuszek lewego ucha. Lincoln St obszar New Britain. 860-224-9006.

sf w / biuro, 575 dolarów. 2000 sf, 950 dolarów. 5200 sf, 2750 dolary. Sf 6000, 3000 dolarów, 10.000 sf, 4500 dolarów. Centrum Bristol. 860-7291010 lub 860-559-9349.

KUPNO AARON’S BUYING - kupuje narzędzia ślusarskie, tokarki , frezarki, stare narzędzia i wiele więcej. 203525-0608.

RÓŻNE OŚWIETLENIÓWKI NA SPRZEDAŻ – 2’ x 4’, 2 i 4 żarówki fluorescencyjne, 80 dostępnych. 20 dolarów każda lub wszystkie 80 za 1000 dolarów. Okrągłe sodowe na 250 lub 350 wat. 40 dostępnych. 25 dolarów każda lub wszystkie 40 za 800 dolarów. 860729-1010 .

MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA BRISTOL Duże 1 sypialniowe, pralnia, zwierzęta nie akceptowane, ogrzewanie w cenie wynajmu . Lokalizacja w śródmieściu 750 dolarów . 860-559-9349 lub 860-7291010

BRISTOL : 2 sypialniowe w czystym spokojnym domu trzyrodzinnym. parking, podłącza wody i kanalizacji. Od 595 dolarów . 860-5161030 .

BRISTOL SPECIALNA OFERTA 2-gi Miesiąc za DARMO! BRISTOL - Duże 2 sypialniowe, PINE BROOK TERRACE pralnia, zwierząt nie akceptujemy, Mieszkania 2 sypialniowe ogrzewanie w cenie wynajmu. 975 Od 780 dolarów do 795 dolarów dolarów. 860-559-9349 lub 860-729Bez opłaty za aplikacje CHCE KUPIC 1010 . * W pełni Wyposażone Kuchnie Zawsze Kupujemy stare, używane * Wykładzina od ściany do ściany i antyczne narzędzia ręczne do BRISTOL : 1sypialniowy, 2 piętro , * Klimatyzacja stolarki, mechaniki, grawerowania i centralnie położone, prąd, woda gaz, * Pralnia stoły warsztatowe. Jeśli masz stare, PSY I KOTY wyposażenie parking, nie akceptujemy Dogodnie usytułowane parę minut od używane narzędzia, których już DARMOWE KOCIĘTA – Chowane zwierząt .$ 650miesięcznie . szosy. 84, w pobliżu ESPN &Tech. Park z dziećmi. Do dobrych domów . Miot Zadzwoń (860) 582-2025 Zarządzane przez nie używasz, zadzwoń z ufnością. wyszkolony . Zadzwoń po 18:00 RONEX CORP Złożymy solidną ofertę u ciebie w domu. Zadzwoń do Cory 860-322na 860-348-1612 . BRISTOL- 1 sypialniowe, pralnia, Pn- pt. 9-5 klimatyzacja . 680 dolarów , ZADZWOŃ : 860-585-0286 4367 PRACA NA PEŁNY ETAT ogrzewanie /gorąca woda w KUPUJEMY zawsze, płacimy TECHNIK NA POZIOMIE A Minimum cenie wynajmu . Zwierząt nie NEW BRITAIN - 1920 gotówką. Antyki, 1 przedmiot 20 lat doświadczenia. Wysokie akceptujemy 860-589-1533 lub 860urok. odrestaurowany 1 sypialnia, lub cały majątek. Zegary/ki, art. zarobki. 3.000 dolarów jako premia 209-7861 . nowe szafki. 625 dolarów wliczone ogrzewanie i ciepła woda 860-803wojskowe, zabawki, aparaty wpisowa. 914-715-5558 . fotograficzne, plakaty, sztukę, BRISTOL: 2 sypialniowe , półtora 1286 biżuterię, znaki, instrumenty muzyczne KUPIĘ SAMOCHÓD łazienki, budynek wielomieszkaniowy , & więcej 860-718-5132. SZUKAM NIEDROGIEGO zwierząt nie akceptujemy 800 dolarów NEW BRITAIN – Jedno sypialniowe POJAZDU. Nazywam się Roger + util . 203-838-3712 lub 203-807ogrzewanie wliczone 860-985-5760 . ZAWSZE Kupujemy przedwojenną Lindquist. Mam 83 lata i jestem 1411 . elektronikę, CB, krótkofalówki, radia, weteranem wojny koreańskiej . Jestem NEW BRITAIN – 2 sypialnione , gitary, wzmacniacze, hi-fi, niedawno całkowicie odnowione . w złym stanie zdrowia i potrzebuję BRISTOL - 2 sypialniowe $725/ zegarki. 860-707-9350 używanego samochodu . Jeśli miesięcznie. Możliwość wynajmu lub Nowo wymalowane , nowy osprzęt, masz jakiś do sprzedania za1000 kupna. 203-592-6847 lub 203-758nowy dywan. 750 dolarów . Kawalerka INDUSTRIAL MIEJSCE DO dolarów lub mniej , który przejdzie 1463 . za 550 dolarów . Prąd i woda nie WYNAJECIA stanową kontrolę bezpieczeństwa, wliczone. Zadzwoń do Sol na numer BRISTOL - 460 sf, 400 dolarów. 900 proszę o kontakt 860-229-6012 . telefoniczny 203-993-5655 .

NEW BRITAIN: Przestrzenne, piękne 5-cio sypialniowe , wyposażenie, podłączenie do pralki i suszarki , Parking na ulicy . Blisko CCSU . 860573-1118 . NEW BRITAIN – Na ulicy Stanley , 2-sypialniowe , na drugim piętrze . 750 dolarów + prąd woda i gaz. Parking . 860-922-0277 lub 860-666-4884 . SOUTHINGTON / BRISTOL LINE – w stylu rustykalnym . Pierwsze piętro , 2 sypialnie, 1 łazienka , 675 dolarów depozyt i referencje . Bez psów . 203217-2372 GARAŻ / MIEJSCE/ ZIEMIA BRISTOL 3x6m $ 125/mo . 860-620-4724 BRISTOL - Garaż do wynajęcia. 1500 stóp kwadratowych . Middle St. $ 500/ na miesiąć . 860-729-1010 . MOBILE HOMES. 39,900 dolarów . 2 sypialnie, 1 łazienka. 500 dolarowa karta do Walmart przy podpisaniu umowy. . Liberty Mobile Homes ( 860 ) 7476881 . PLAINVILLE – Właściciel musi sprzedać! 2 sypialnie, 1 łazienka, nowe wyposażenie. $22,950. Liberty Mobile Homes 860-747-6881.


Środa, 27 listopada 2013 r. | Wednesday, November 27, 2013

NEW BRITAIN HERALD

Strona P3 | Page P3

Pomaganie w odnajdywaniu rodzin

Society helps find long lost family

NEW BRITAIN — Polskie Towarzystwo Genealogiczne przedstawi Amerykanom program „Droga do Domu”. Polskie Towarzystwo Genealogiczne w Connecticut, mające siedzibę w New Britain i kierowane przez profesora Jonathana Shea oferuje bezpłatne seminarium w celu pomocy Amerykanom polskiego pochodzenia w odnalezieniu swoich dawno utraconych krewnych. W trakcie seminarium będą omawiane sposoby planowania podróży badawczej do Polski, lokalizowanie wsi, skąd pochodzą przodkowie i poszukiwania rodzin nadal zamieszkujących Polskę.Odbędzie się również sesja pytań i odpowiedzi dotyczących zbliżającej się w maju wycieczki do Polski organizowanej przez Polskie Towarzystwo Genealogiczne. Shea, rodem z New Britain i Matthew Bielawa z Bridgeport będą współgospodarzami seminarium. Obaj panowie mają duże doświadczenie badawcze w archiwach w USA, Kanadzie, Polsce, Litwie, Ukrainie i Irlandii. Shea pełni funkcję prezesa i archiwisty Polskiego Towarzystwa Genealogicznego od 1985 roku.

Bielawa założył stronę internetową www.halgal.com, która podaje informacje skupiające się się na badaniach genealogicznych w “ Galicji “ regionie należącym do Polski i Ukrainy. Shea nadmienił że “ mimo iż informacje genealogiczne i niektóre cyfrowe zapisy są dostępne w internecie, to wiele zapisów z Polski jest jeszcze ciągle dostępnych tylko w kościołach i archiwach rozsianych po całym kraju”.W trakcie wycieczki w maju będzie można odwiedzić niektóre z tych archiwów w celu zapoznania się z tym jak wygląda ich praca oraz dotarcia do informacji i do zbiorów. W programie wycieczki przewidziane są również indywidualne jednodniowe wyjazdy w celu odwiedzenia wsi swoich przodków. Wykład odbędzie się 8 grudnia 2013 roku w PolskoAmerykańskiej Fundacji na 27 Grove Hill St. w New Britain, CT . Seminarium odbywać się będzie w języku angielskim i wstęp jestbezpłatny. Wejdź na stronę internetową www.paf - ct.org lub www. pgsctne.org w celu uzyskania dodatkowych informacji.

NEW BRITAIN — The Polish Genealogy Society of Connecticut, based in New Britain and under the direction of Professor Jonathan Shea is offering a free seminar to help Americans of Polish descent find their long lost relatives. The seminar will cover how to plan a research trip to Poland. It will also help individuals locate their ancestral villages and search for family still living in Poland. There will also be a question and answer session concerning the Polish Genealogy Society’s upcoming trip to Poland in May 2014. Shea, a New Britain native and Matthew Bielawa of Bridgeport will cohost the seminar. Both men have extensive research experience in archives in the U.S., Canada, Poland, Lithuania, Ukraine and Ireland. Shea has been the president and archivist of the Polish Genealogy Society since 1985. Bielawa founded the website www.halgal.com which focuses on genealogy research in the “Galicia” region of Poland and Ukraine. Shea commented that “although

Koegzystencja węgla z ekologią

Professor Jonathan Shea and Matthew Bielawa

genealogy information and some digitized records are available on the Internet, many records from Poland are still only found in the churches and archives scattered throughout the country.” The trip in May 2014 will visit some of those archives to acquaint people with how the archives work and the information available in their collections. The trip will also include personalized day trips to allow people to visit their ancestral villages.

The lecture will be held Dec. 8 at the Polish American Foundation, 27 Grove Hill St., New Britain, CT. The event is in English and is free to the public. See www.paf-ct.org or www. pgsctne.org for more information.

Czytaj Heralda po polsku w każdą środę.

Przychodnia stomatologiczna dla całej rodziny Nakładowe wybielanie zębów Wybielanie zębów martwych Leczenie kanałowe Korony na implanty Korony porcelanowe i mostki Porcelanowe licówki

Carolyn J. Malon, DDS Stephen M. Moran, DDS

Opieka stomatologiczna na najwyższym poziomie od 1989 roku

AP

Kobieta w zielonej sukni symbolizującej ekologię i mężczyzna w mundurze górniczym pozują jako małżeństwo, by pokazać że mogą współistnieć w czasie protestu związkowców Solidarności przed Stadionem Narodowym goszczącym konferencję ONZ dotyczącą zmian klimatycznych w Warszawie 20 listopada. Brzeszcze to nazwa polskiej kopalni węgla kamiennego. | A woman in green symbolizing ecology and a man in a coal miner’s uniform show both can coexist during a Solidarity trade unionists protest in Warsaw.

Prosimy o kontakt w języku polskim lub angielskim pod numer 860-677-8687 200 Mountain Road, Farmington, CT - Z New Britain jedź ulicą Farmington Ave., kontynuuj ulicą Fienemann Rd. Gabinet znajduje się ok. 800 m za skrzyżowaniem z Rt. 6 - Follow Farmington Ave., New Britain to Fienemann Rd. Office is 1/2 mile from the Rte. 6 intersection.


NEW BRITAIN HERALD

Strona P4 | Page P4

Środa, 27 listopada 2013 r. | Wednesday, November 27, 2013

Falcons zwyciężyli w serii mistrzostw Ligi Mangan CARL JOSEPHSON

REDAKTOR NEW BRITAIN HERALD

NEW BRITAIN — Drugi mecz z serii mistrzostw Ligi Mangan między Polish Falcons i New Britain Little League sprawiał wrażenie jakby trwał wiecznie. W rzeczywistości, pomiędzy pierwszym, a ostatnim rzutem upłynęły trzy dni. Po przerwaniu gry w poniedziałek wieczorem w szóstej rundzie z powodu ciemności, mecz miał być kontynuowany we wtorek, ale deszcz w ciągu nocy zmusił do przesunięcia gry na środę. W końcu Falcons udało się zdobyć sześć „outów” potrzebnych do zwycięstwa i wygrali mecz 14-7. “Oni odpowiedzieli tak, jakby gra po prostu była kontynuowana,” powiedział trener Falcons Mike McCarthy. “Byliśmy górą w końcówce szóstej rundy (inning) i to było tak jak gdyby gra nigdy nie była przerywana. Oni po prostu podjęli grę w punkcie jej przerwania i było to łatwe. Po tym gdy zatrzymaliśmy kilka razy przeciwników poszło łatwiej i gra toczy się out.” Przez chwilę wydawało się, że

Kevin Bartram | Staff

Polska drużyna “Falcons”świętuje w Walnut Hill Park zwycięstwo nad New Britain Little League w czasie mistrzostw Ligii Mangan.

gra nie będzie rozgrywana po raz kolejny, kiedy burze przechodziły przez stan. Przy wtórze dudniących grzmotów z oddali, Falcons i New Britain były jeszcze w stanie wyjść na boisko i zakończyć dwie rundy, które próbowali rozegrać przez kilka dni. Drużyna The Falcons była w stanie wygrać 9-7 w pierwszym meczu , a wraz z środowym

zwycięstwem zaliczyła swoje drugie mistrzostwo w ciągu trzech lat. “To wspaniałe uczucie “ powiedział Manny Sandoval, weteran i lider zespołu. “Za pierwszym razem było to po prostu spektakularne. Zdobywając te dwa mistrzostwa, było po prostu wspaniałe, po prostu niesamowite.” Po odebraniu przez obie

Serdecznie Zapraszamy

ROLY POLY READER’S POLL

BEST OF

2012

ania! Sniad pecjalna as Ofert ly Poly Ro ano 6-10 r

Piekarnia i Delikatesy

587 Main St., New Britain, CT 06051 860-229-5109 Otwarte: Od wtorku do soboty 5:30 rano - 7:00 wieczorem Niedziela od 6 - 2:00 po południu

Our in house breads and rolls are all natural with no preservatives. Our from scratch pastry and cake products are all natural with no cake preservatives. Our fresh hot food is straight from our all natural kitchen. U nas zakupisz naturalne pieczywo, ciasta i gorące dania bez żadnych konserwantów! 039626

drużyny puchaZakończył This story was published prerów, the Falcons zdobywając viously in the Herald. To read świętowali z tropotrójne punkit in English, visit feum mistrzostw ty przy pomocy NewBritainHerald.com zza płyty głównej AnthonySantany, w czsie kiedy ktory wszedł na rodzice i trenerzy miejsce Elliota pstrykali zdjęcia. Z Sandovalem w Garcii. środku, drużyna tłocząc się wokół Falcons stracili jeden bieg w dolniego trzymała trofeum wysoko w nej szóstej rundzie, ale to była jedyna górze by było ono widoczne dla strata w do końca gry. We wcześniewszystkich. jszej fazie meczu, w poniedziałek, “Czuję się cholernie dobrze,” wydawało się że drużyna New powiedział McCarthy. “Po raz kole- Britain może wymusić trzecią jny jestem zadowolony ze względu i decydującą grę zyskując prowna dzieciaki. Wytrzymują ze mną adzenie przez wskoczenie do 2:0 w trakcie sezonu ... Oni po prostu a następnie 5-2. Jednak na każdy poddają się nauce gry w baseball punkt zdobyty przez New Britain, uczą się prawidłowo twardej gry, Falcons mieli odpowiedź. Nie grając twardo przez siedem rund. zdobywszy punktów w pierwszej Zespół nigdy się nie poddaje.” górnej Falcons stracili dwa biegi w The Falcons ponownie wypadli pierwszej połowie dolnej rundy. świetnie w środę po tak udanym Szybko odpowiedzieli zdobywystępie w poniedziałek. W rzec- wając 2 punkty w órnej drugiej zywistości nie marnowali czasu, rundzie, lecz stracili trzy następne dodając jeszcze kilka punktów na biegi w dolnej drugiej rundzie. Od tablicy. Zaraz na początku, Dave tej chwili Falcons przejęli inicjatywę Plourde zdobył punkty w szóstej i nie oddali jej już do końca wygryrundzie. Zaliczył trzecią bazę wyko- wając 12 z 14tu finałowych biegów rzystując błąd Abdiala Martineza. w drodze do wielkiego zwycięstwa.

Promocja

Sparkling Ice - 5 for $5 Fasola - $3.59 Seler - $2.29

Pilnie p o osób do szukujemy więcej pracy! Po prosim informacji y zgło do Roly sić się Poly.

New Britain Herald - Polish Edition 11-27-2013  
New Britain Herald - Polish Edition 11-27-2013  

Local Polish news from Central Connecticut

Advertisement