Page 1

POLSKA I ANGIELSKA EDYCJA, Wednesday, February 20, 2013 | Środa, 20 lutego 2013 r.

SŁUŻĄC SPOŁECZNOŚCI CENTRALNEGO CONNECTICUT | SERVING THE COMMUNITIES OF CENTRAL CT

Człowiek, który kochał New Britain A man who loved New Britain EWA MIELICKA KORESPONDENTKA

projekt na lekcje polskiego były dyrektor – „Daniel Bugnacki przeprowadzała z nim wywiad. View.” Między wizerunkami Zapytany o ocenę uczniów z Polski absolwentów NBHS uwieczniodpowiedział – „Nigdy nie tworzę onymi na ścianie nad szkolnym opini na podsekretar iatem stawie czyjejś widnieje jego narodowości, który „Daniel był oddany uśmiech, ale mogę tak jak kiedyś, powiedzieć, zachęca do swojej rodzinie i że uczniowie pracy szkolnej. naprawdę kochał polscy szybko Takiego opanowywują właśnie zawsze szkołę. Miał język angielski uśmiechniętego, ogromne poczucie i wielu z nich pozbawionego dostaje się na oficjalności humoru.” studia.” i sztywności W New u r z ę d u , ELIZABETH ROOSEN Britain, gdzie takiego „na Bilingual Ed. wspomina wiele miejsc luzie” wszyscy ma polskich pamiętają. patronów jest również mała uliczka Elizabeth Roosen, naucwiodąca do budynku szkoły, której zycielka Bilingual Ed. i ESL Dalszy ciąg na stronie P7 nazwą został uhonorowany jej

By EWA MIELICKA CORRESPONDENT

NEW BRITAIN — Bogata NEW BRITAIN — The rich historia szkoły NBHS, powstałej history of New Britain High w 1850 roku zmieniającej swoje School, the biggest high school in siedziby i będącej największym New Britain, founded in 1850, is liceum w New Britain, pisana also written by its principals. jest również urzędami jej dyrekOne of them, the late Daniel torów. Jeden z nich, nieżyjący Bugnacki, in saying good bye od 9 lat Daniel Bugnacki żegnał to graduates of the school from absolwentów szkoły, którą sam which he graduated himself in ukończył w 1959 roku, słowami 1959, said “Whatever your future ”Gdziekolwiek skieruje was holds, remember that hard work przyszłość, pamiętajcie, że ciężka and determination are the keys to praca i determinacja są kluczami success.” sukcesu.” Tę maksymę stosował w This maxim he applied in his swoim życiu. own life. Barbara Maselek, nauczycielka Barbara Maselek, history teachhistorii w NBHS i koleżanka er at NBHS said: “Daniel knew synów Bugnackiego, wspomina – that regardless of the circum„Daniel wiedział, że niezależnie stances you have to work. When od okoliczności trzeba pracować. he finished college, before finding Kiedy skończył studia, przed the right job he did not hesitate to znalezieniem odpowiedniej pracy nie wahał się przyjąć posady pracownika sanitarnego, czyli po prostu śmieciarza.” Bugnacki związany był z miastem najbardziej „polskim” w Connecticut. Tu 36 lat życia poświęcił pracy pedagogicznej i lokalnej społeczności. Był także wykładowcą matematyki na CCSU. I kiedy w końcu nadszedł czas by odpocząć i cieszyć się rodziną, mając 61 lat przegrał walkę z rakiem. Wywodził się, podobnie jak wielu mieszkanców New Britain, z polskiej rodziny. Mimo, że znał tylko parę słów po polsku, a jego typowe polskie nazwisko wymawiał z amerykańską „Bagnaky”, to mówił o sobie, że jest Polakiem na 100%. Miał w zwyczaju wygłaszać poranne komunikaty szkolne wtrącając polskie słowa. Znał też polskie modlitwy. „Oboje rodzice, rodzeństwo i prawie cała moja rodzina to Powyżej, były dyrektor New Britain High School Daniel Bugnacki otrzymuje różę od swojej uczennicy. Polacy” - powiedział jednej z Above, the late New Britain High School principal Daniel Bugnacki accepts a rose from one of his students. uczennic NBHS, która realizując

accept the job of sanitary worker, which is simply a garbage man.” Bugnacki was associated with the most “Polish” city in the state. Here he devoted 36 years of his life teaching and serving the community. He also worked as an adjunct professor of mathematics at CCSU. When at last he had time to relax and enjoy his family, he died at the age of 61 after a lengthy battle with cancer. He came, like many residents of New Britain, from a Polish family. Even though he knew only a few words in Polish, and pronounced his typical Polish name with the American way”Bagnaky,” he spoke of himself as being 100 percent Pole. He used to deliver morning announcements at school and would insert Polish words here and there. He also prayed in Polish. “Both parents, siblings, and almost all of my family were Polish,” Bugnacki said to one NBHS student who interviewed him for Polish project. Asked for an assessment of the Polish students he said: “I never make an opinion based on someone’s nationality, but I can say that the Polish students quickly learn English and many of them go to college.” In New Britain, where many sites have Polish patrons, there is a small alley leading to the school that is named in honor of the school’s former principal It is called simply “Daniel Bugnacki View.” On the wall over the school’s main office, settled among the images of graduates of NBHS, there is also his smile, which as before encourage students and teachers to work. It is this smiling image that he is remembered as See PAGE 7


Strona P2 | Page P2

NEW BRITAIN HERALD

Środa, 20 lutego 2013 r. | Wednesday, Feb 20, 2013

ZAPAMIĘTAJ DATĘ:

Steel Drums, Koncert, Dzień otwarty i Fun Fest 21 lutego — New Britain Symphony Orchestra prezentująca NBSO Steel Drum Ensemble, wystąpi z bezpłatnym programem, w bibliotece publicznej, 56 East Main St., w Plainville, o godz. 18:30. W trakcie występu zostanie zaprezentowane „petting zoo”, które da najmłodszym możliwość dotknięcia i poznania instrumentów muzycznych. 22 lutego - Connecticut Virtuosi Chamber Orchestra przedstawi tango operę „Maria de Beunos Aires” autorstwa Astora Piazzolli we współpracy z Mystic Ballet i Connecticut Lyric Opera (CLO) przygotowaną w ramach 15-lecia orkiestry. Premiera odbędzie się 22 lutego o godzinie 20:00 w Trinity-on-Main Arts Center w New Britain. 24 lutego — New Britain Symphony Orchestra powraca do Welte Hall na CCSU o godz. 15:00, z American Pops Festival pod batutą Julian Pellicano z Bostonu. W programie znajdą się znane motywy filmowe m.in. Harry Potter i Star Wars, jak również klasyczne melodie z Broadwayu - West Side Story. Pianista William Braun

z New Haven wystąpi jako solista w ‘Rhapsody in Blue’ Gershwina. Pellicano, który znany jest z tego, że tworzy muzykę klasyczną w zabawnej formie, dostępnej dla rodzin, będzie angażował publiczność do współpracy. Bilety dostępne przy wejściu: $15 dorośli, studenci i osoby do 18 lat, bezpłatnie. 24 lutego — Healthy Family FunFest odbędzie się w niedzielę od godz. 10:30 do 15:30 w Aqua Turf Club przy 556 Mulberry Street w Plantsville. 27 lutego — S. A. Blejwas, przewodniczący Polish and Polish American Studies przy współpracy Polish Cultural Institute New York oraz instytutem Adama Mickiewicza w Warszawie, ma zaszczyt zaprezentować „Vera Gran – Oskarżona.” Agata Tuszyńska jest autorką niesamowitej biografii polskiej Żydówki, która spędziła II Wojnę Światową robiąc karierę jako artystka sceniczna w Warszawie. Wieczorem usłyszymy fascynującą i dramatyczną prawdziwą historię. 27 lutego o 19 w Founders Hall w budynku Davidson, na kampusie, CCSU. Wstęp bezpłatny, serdecznie zapraszamy. Więcej informacji: na jacquesm@ccsu.edu lub (860) 832-3010. Zapewniamy poczęstunek. Dostępny parking.

27 lutego — od 18 do 19 szkoła im. Jana Pawła II organizuje dni otwarte dla obecnych i nowych uczniów oraz ich rodzin. Zaprezentowane zostaną programy nauczania dla dzieci w wieku żłobkowym (Pre-K3 oraz całodzienny Pre-K4) oraz wszystkie klasy, aż po klasę ósmą. Na miejscu obecni będą nauczyciele, którzy wyjaśnią zalety i wymagania każdego z poziomów. Zapewniamy oprowadzanie po szkole oraz poczęstunek. Więcej informacji można uzyskać na stronie pjp2school. org lub telefonicznie (860) 225-4275, codziennie w godz. 8:30- 15:00. Szkoła im. Jana Pawła II prowadzi program nauczania od Pre-K do 8 klasy, znajduje się przy 221 Farmington Ave, New Britain, 2 marca — godz. 17 odbędzie się występ kabaretu Neo-Nówka w Polskim Domu Narodowym, na 60 Charter Oak Ave, Hartford, Conn. 06106. Bilety w cenie $40 (860) 826-5477. 23 marca — G. Verdiego Requiem, będzie wystawione w Holy Cross Church, 31 Biruta St., New Britain, z współudziałem chóru im. Paderewskiego, Young Hearts Chorus, CT Lyric Opera i The New Britain Symphony— The Connecticut Virtuosi Orchestra pod batutą maestro Adriana Sylveena

o godz. 19-tej. Wszelkie informacje udzielone są na stronie internetowej New Britain Chorale, nbch.wordpress. com. 24- marca — G. Verdiego Requiem, zostanie wystawione w Garde Arts Center, 325 State St., New London, z współudziałem chóru im. Paderewskiego (Polonia Choir), Young Hearts Chorus, CT Lyric Opera i The New Britain Symphony—The Connecticut Virtuosi Orchestra pod batutą maestro Adriana Sylveena. Po informacje proszę dzwonić do Grade Center, tel. 860-444-7373, lub odwiedzić stronę internetową New Britain Chorale, bch. wordpress.com. 14 kwietnia — MAGNUM OPUS II New Britain Symphony i Connecticut Virtuosi Orchestra wykonają koncert Wielkie Inspiracje, utwory glównie amerykańskie, Welte Hall na CCSU, o godz 16. Utwory obejmą m.in.: Charles Ives - Orchestral Set #1, Symfonia z Nowego Świata nr 9 e-moll op. 95 Antoniego Dworzaka. Informacje o planowanych wydarzeniach wyślij emailem: polish@newbritainherald. com, faxem:860-225-2611 lub pocztą: New Britain Herald, One Court St. New Britain, CT 06051.

SAVE THE DATE:

Steel Drums, Pops, Open House and Fun Fest Feb. 21 — The New Britain Symphony Orchestra presents NBSO Steel Drum Ensemble at 6:30 p.m. at the Plainville Public Library, 56 East Main St. in Plainville. The event includes an instrument “petting zoo” giving young people a chance to touch and learn about the instruments. Free. Feb. 22 — The Connecticut Virtuosi Chamber Orchestra as part of its 15th anniversary season will perform joint production of the tango opera Maria de Buenos Aires by Ástor Piazzolla with the Mystic Ballet and the Connecticut Lyric Opera (CLO). This brilliant work will see its Connecticut debut in New Britain at Trinity-on-Main Arts Center at 8 p.m. Feb. 24 — New Britain Symphony Orchestra presents an American Pops Concert led by Maestro Julian Pellicano, at 3 p.m. This concert will feature classic works including Gershwin’s Girl Crazy, and Bernstein’s West Side Story. Join the New Britain Symphony Orchestra and

soloist William Braun for a performance of Gershwin’s Rhapsody in Blue. Also performed will be John Williams suites from “Harry Potter” and “Star Wars.” The concert held in Welte Hall. Tickets available at the door for $15 per person, students and children free.

Polish and Polish American Studies With the Cooperation of the Polish Cultural Institute New York and the Adam Mickiewicz Institute in Warsaw presents “Vera Gran-The Accused.” Author Agata Tuszynska has written a compelling biography of a Polish Jew who spent the World War II occupation in Warsaw as a musical Feb. 24 — Healthy Family FunFest is at performer. But the great question linger10:30 a.m. – 3:30 p.m. at the Aqua Turf ing about this singer, Vera Gran, was Club, located at 556 Mulberry Street in whether she was a collaborator with the Plantsville. petting zoo, games, activiteis Gestapo. Hear the fascinating, dramatic, and screenings for everyone from chiland true story. 7 p.m. in Founders Hall dren to seniors. Free. in Davidson Building at CCSU. Admission is free and the public is cordially invited. Feb. 24 — Emmy award winning TV journal- For additional information contact ist Diane Smith co-authored a book with jacquesm@ccsu.edu or (860) 832-3010. MSNBC’s Mika Brzezinski about solving Light refreshments will be served. Public America’s obesity crisis. The former news parking available in the parking garages. anchor will discuss the soon to be released book Obsessed on the main stage at the Feb. 27 — Pope John Paul II Catholic Healthy Family Fun Fest at Southington’s School is hosting an open house from 6 Aqua Turf at 12:30 p.m. She will reveal to 7:30 p.m. The open house is for curhow Dr. Thomas Lane and The Hospital of rent and new students and their families Central Connecticut’s Take Off Program is who are interested in education for Prechanging her life. until 1:45 p.m. and will K3 and all-day Pre-K4 to Grade 8. Staff raffle off copies of her bestselling books will be on hand to explain the compoSeasons of Connecticut and A Connectinents of each of these grade levels and cut Christmas what makes their program challenging and enriching. Tours will be available and Feb. 27 — The S. A. Blejwas Chair in refreshments will be served. Informa-

tion on the open house can be found at pjp2school.org or by calling the school at (860) 225-4275 March 2 — Cabaret Neo-Nowka performs at 5 p.m. at the Polish National Home, 60 Charter Oak Ave. Hartford, Conn. Tickets are $40. Call (860) 826-5477. March 23 — G. Verdi’s Requiem performed at Holy Cross Church, 31 Biruta St., New Britain, in collaboration with Paderewski-Polonia Choir, Young Hearts Chorus, CT Lyric Opera and The New Britain Symphony—The Connecticut Virtuosi Orchestra at 7 p.m. Information at nbch. wordpress.com. April 14 - MAGNUM OPUS II The New Britain Symphony Orchestra and the Connecticut Virtuosi will perform in concert at 4 p.m. in Welte Hall at CCSU. The pieces will include, Charles Ives — Orchestral Set No. 1, New World Symphony No. 9 in E minor, Op. 95 Anton Dvorak Send calendar items on upcoming events to polish@newbritainherald.com, fax: (860) 2254601, ext. 243, or mail to Polish Section, New Britain Herald, One Court St., New Britain, CT 06051.


Środa, 20 lutego 2013 r. | Wednesday, Feb 20, 2013

NEW BRITAIN HERALD

Muzeum Narodowe w Warszawie powiększa galerię sztuki nowoczesnej

WARSZAWY, POLSKA (AP) — Muzeum Narodowe w Warszawie otworzyło nowe skrzydło galerii poświęcone polskiej sztuce w XX i XXIw. Oficjalni goście z aprobatą powitali stałą i niezwykle obszerną kolekcję nowoczesnej i współczesnej sztuki w narodowej stolicy. Ponad 220 eksponatów było wystawionych na wieczorze inauguracyjnym. W iększ ość wy stawy stanowiło malarstwo, były też rzeźby i instalacje video z zebranymi pracami od czasów pier wszej wojny światowej do czsów obecnych. Polscy artyści zaadoptowali ekspresjonizm i abstrakcyjny styl modny w Paryżu i na zachodzie nawet gdy zmagali się z dramatem czasów komunistycznych i okropnością drugiej wojny światowej.

Strona P3 | Page P3

Polish National Museum expands modern art wing By VANESSA GERA Associated Press

AP

Kobieta z dzieckiem przyglądają się rzeźbie w Muzeum Narodowym w Warszawie, podczas otwarcia nowego skrzydła galerii. | A woman and child look at a sculpture at the National Museum in Warsaw, Poland recently. The museum opened an expanded gallery of 20th and 21st century Polish art.

WARSAW, Poland — The National Museum in Warsaw has opened an expanded gallery devoted to 20th- and 21st-century Polish art, with officials hailing it as the most comprehensive permanent collection of modern and contemporary art in the nation’s capital. More than 220 objects went on view at an inauguration Friday night. The bulk of the exhibition is made up of paintings but there also are a number of sculptures, video installations and photo montages, with all the works spanning the past century. Museum Director Agnieszka Morawinska told a large gathering of people that the gallery is very important for both the museum and the city “because for the first time there is such a space in Warsaw where you can see how Polish art developed from World War I until today.” Museum officials say there

was an urgent need for such a collection because until now there was no exhibition in Warsaw that gave the full scope of Polish art in that era, with other collections small, fragmentary or still being created. “It’s a huge gap that we managed to fill,” Morawinska said. The works show Polish artists adopting expressionism and abstract and avant-garde styles in vogue in Paris and elsewhere in the West, even as they grappled with national traumas such as communism and the horrors of World War II. The museum says the collection reflects not just the changing esthetics over the decades, but also the emotional tenor during a “dramatic time for Poland and the world.” Poles welcomed the rebirth of an independent state at the end of World War I, built up a new republic, and then witnessed massive destruction and death during World War II, followed by decades of communism.

Walcz z Zaniedbaniem Nowe miejskie przepisy chroniące przed zniszczeniem i wydające licencje, aby poprawić wygląd budynków mieszkalnych, będą wymagająć od lokatorów, nie właścicieli, aby naprawili zniszczenia i dopilnowali porządku. Poznaj fakty na www.NewBritainCT.gov/fightblight


NEW BRITAIN HERALD

Strona P4 | Page P4

Środa, 20 lutego 2013 r. | Wednesday, Feb 20, 2013

Policja otrzymała zdjęcie Batmana z autografem LISA BACKUS REDAKTORKA

NEW BRITAIN — Gdy prawnik Adrian Baron wraz z komendantem Jamesem Wardellem odbył wycieczkę po nowej komendzie policji na rogu ulic Chestnut i Main Street gdzie zaskoczył go nowoczesny wygląd i technologia placówki. „Gdy zobaczyłem, jak bardzo wszystko jest tutaj supernowoczesne, włączając w to centrum odbierania zawiadomień 911 z ogromnymi ekranami, przy pomocy których można oglądać każdy zakamarek miasta, pomyślałem od razu o filmie Batman,” powiedział Baron. Właśnie dlatego Baron, który znacząco przyczynił się do rewitalizacji Broad Street dzięki rozwijaniu kontaktów między policją i właścicielami biznesów, postanowił podarować komendantowi prezent stosowny do świętowania wielkiego otwarcia placówki. Zdjęcie, z autografem oprawione w ramkę przedstawia bojownika w pelerynie ze specjalną wiadomością dla policjantów New

„Batman przybył w dniu, gdy przenieśliśmy nasz personel do nowego budynku,” mówi Wardwell. „Uznaliśmy, że to świetna sprawa.” Komendant wyjaśniał w liście do Barona, dziękując za prezent, że wydział zamierza kontynuować swoją współpracę z Małą Polską aby zwrócić uwagę na kwestię jakości życia. „Pozostaniemy oddani tej dzielnicy,” powiedział Wardwell. Baron dodaje, że był tak wdzięczny za pracę policji, że bez zastanowienia postanowił znaleźć Westa i poprosić go o autograf. Wspomina czasy, gdy siedem lat temu przyszedł na Broad Street szukając miejsca do przeniesienia firmy Podorowsky Thompson & Baron, kancelarii prawniczej, która zajmowała się również Policjanci z New Britain oraz “Batman” w pokoju szkoleniowym. Od lewej: policjant John Jackman, kapitan Wilpolskojęzycznymi klientami. liam Steck, szef policji James Wardwell, sekretarka szefa policji Kristen Perugini, policjant Peter Scirpo i kapitan „Przed wejściem gościu Dennis Beatty. New Britain officers with “Batman” in the simulations room. From left: Officer John Jackman, acting Capt. William sprzedawał heroinę,” przypomina sobie Baron. „A gdy wróciłem Steck, Chief James Wardwell, Kristen Perugini, executive secretary to the Chief of Police, officer Peter Scirpo and Capt. Dennis Beatty. do swojego auta po oglądaniu budynku, szyba była wybita, a GPS Britain, stoi obecnie w biurze Street. „Gratulacje dla komen- „Wszystkiego dobrego dla najlep- skradziony.” Wardwella jako dumne przypom- danta Wardwella za jego nową szych w New Britain – Adam Jednak niezrażony, częściowo Dalszy ciąg na stronie P6 nienie związku policji z ulicą Broad Jaskinię Nietoperza” – głosi napis. West, Batman.”

Środa, 20 lutego 2013 r. | Wednesday, Feb 20, 2013

NEW BRITAIN HERALD

Strona P5 | Page P5

Holy gołąbki Batman! Adam West sends his regards By LISA BACKUS

gift to celebrate the building’s grand opening. NEW BRITAIN – When A framed autographed photo of Attorney Adrian Baron took a the caped crusader with a special tour of the new police station at message to New Britain officers the corner of Chestnut and Main now sits in Wardwell’office as a Streets with proud reminder Chief James of the police Wardwell, he d e p a r t m e n t ’s was struck by connection to the high-tech Broad Street. look and feel “ C h i e f of the facility. Wardwell con“ W h e n gratulations I saw how on the new state-of-the Batcave,” the art everything inscription was, including reads. “All my the 911 call best to New center with Britain’s finest, JAMES WARDWELL the big screens Adam West, New Britain Police Chief that they can Batman.” watch every “Batman corner of the city, I thought of the came the day we moved our movie Batman,” Baron said. personnel to the new building,” So Baron, who has been instru- Wardwell said. “We thought it mental in the revitalization of was just great.” Broad Street by fostering betThe chief explained in a letter ter relationships with police and to Baron thanking him for the businesses owners, decided he was gift that the department will congoing to give the chief a fitting tinue their partnership with Little STAFF WRITER

‘Batman came the day we moved our personnel to the new building. We thought it was just great.’

Poland to address quality of life issues. “We stay committed to that neighborhood,” Wardwell said. Baron said he was so grateful for all the police have done, he didn’t think twice about tracking down West to request the autographed photo. Baron recalled the day about seven years ago when he came to Broad Street looking for a place to relocate Podorowsky Thompson & Baron, a law firm that also catered to Polish-speaking clients. “There was a guy selling heroin out front,” Baron said. “When I got back to my car after looking at the building, the windshield was broken and my GPS had been stolen.” Undaunted, in part because his grandfather, a brick layer, helped build the street, Baron recommended moving the firm to New Britain from Hartford. “I wanted this to succeed at all costs,” he said. “I started talking to the police officer on the beat and he would come by and check on things. They really started looking out for us.”

Adam West jako “Batman” i Bert Ward jako “Robin” w jaskini Batmana Adam West as “Batman” and Bert Ward as “Robin” in the orignial “Batcave.”

Wardwell explained that years before Capt. Dennis Beatty had led the effort to get rid of gang activity in the area and that Sgt. Jerry Chrostowski who recently retired also worked tirelessly to deal with the quality of life issues facing Broad Street.

Zmieniamy Źycie

“The change in Broad Street has been remarkable,” Wardwell said. “Capt. Beatty headed up a lot of the sweeps that started that process. I have a lot of admiration for what he did, now you can see the pride in the business owners.”

Stracił 200 funtów

“Jak mogę pracować cały dzień bez bólu.”

Trisha

Straciła 153 funtów “Nabrałam pewności siebie w moim stylu.”

Kristy

Straciła 110 funtów “Po raz pierwszy bawię się na podłodze z moimi dziećmi.”

Kerry Roy

Straciła 132 funtów

“Teraz jestem tak samo szczęśliwy jak moi pacjenci.”

See PAGE 6

Bristol Hospital oferuje zaprojektowany plan opieki zdrowotnej w celu pomocy pacjentom w osiągnięciu skutecznego odchudzania w atmosferze szacunku i poszanowania Twojej godnosci. Nasi lekarze i opiekunowie specjalizują się w aktualnie najnowoczesniejszych chirurgicznych metodach odchudzania, oraz zapewniają edukację która pomoże Ci w osiągnięciu udanych zmian w Twoim życiu. Aby uzyskać więcej informacji, zadzwoń 860.585.3339 lub odwiedź nas na internecie.

każdy dzień nadzwyczajny Jonathan

AP

każdy dzień nadzwyczajny

bristolhospital.org


NEW BRITAIN HERALD

Strona P6 | Page P6

Środa, 20 lutego 2013 r. | Wednesday, Feb 20, 2013

Lokalny prawnik sprowadza Batmana do New Britain „Zmiany na Broad Street są niezwykłe,” mówi Wardwell. „Beatty zapoczątkował cały ten proces. Jestem pełen podziwu dla tego, co zrobił. Widać, że właściciele biznesów również są dumni.” Beatty twierdzi, że powodem, dla którego rewitalizacja, w tym również przeciwdziałanie przestępczości, były takie skuteczne jest współpraca społeczności Broad Street z policją. „To była kooperacja ze społecznością,” mówi Beatty. „Policjanci poparli taki model. Kosztowało to nas wszystkich dużo ciężkiej pracy i wiele rzeczy trzeba było zrobić bardzo innowacyjnie, żeby poradzić sobie

Dalszy ciąg ze strony P4 dlatego, że jego dziadek, murarz, pomagał w budowie tej ulicy, postanowił przenieść firmę z Hartford do New Britain. „Za wszelką cenę chciałem, żeby to się udało,” dodaje. „Zacząłem rozmawiać z policjantem na służbie, który przychodził sprawdzić, czy wszystko w porządku. Zaczęli na nas zwracać większą uwagę.” Wardwell tłumaczy, że zanim dzielnicowy Dennis Beatty zaczął robić porządki z działalnością gangu w okolicy, sierżant Jerry Chrostowski, który niedawno przeszedł na emeryturę, również bez wytchnienia walczył o lepsze życia dla Broad Street.

z problemem. A były problemy z gangami, z narkotykami, nawet zabójstwa i strzelaniny.” Baron i jego firma pojawili się na długo po tym, gdy usunięto już gangi z okolicy. Jednak wciąż były liczne sprawy, którymi trzeba było się zająć. Właściciele przedsiębiorstw nie ufali policji, więc Baron, który odegrał ważną rolę w powstaniu Polonia Business Association, musiał włożyć wiele pracy, by przekonać społeczność, że dopóki mieszkańcy i właściciele sklepów nie zaczną zgłaszać przestępstw typu prostytucja, policja nic nie będzie mogła z tym zrobić. „Zachęcaliśmy właścicieli

OTWARTE 7 DNI:

Twin City Plaza Newington, CT 06111

Poniedziałek - Piętek 7:00 – 19:00 Sobota 7:00 – 18:00 Niedziela 7:00 – 16:00

Tel.: 860-665-8288 Fax: 860-665-1458

OTWAR TE 7 DNI W TYGODN IU

Świeże Owoce, Warzywa i Artykuły Spożywcze Codziennie z Bostonu ... Niskie Ceny! Największy Dostępny Wybór Owoców & Warzyw

Z Kanapką Gigantyczną dostaniesz puszkę napoju za darmo!

KANAPKI ŚNIADANIOWE

(na okrągłej bułce) Bekon, jajko & ser żółty ................................................ 2.99 Kiełbasa, jajko & ser żółty............................................. 2.99 Jajko & ser żółty ........................................................... 2.25

KANAPKI GORĄCE

Bułka podłużna Bułka okrągła

Kurczak Parmigiana .....................................5.99 .......4.99 Kulki mięsne .................................................5.99 .......4.99 Kiełbasa & Papryka ......................................5.99 .......4.99 BLT (bekon, sałata & pomidor ..................................................5.00 .......4.00 Kotlet z kurczaka ..........................................6.99 .......5.99 (sos pomidorowy lub majonez, sałata, pomidor & ser żółty)

Ser Mozzarella, Pomidori i Kurczak (Sos Marinara majonez, sałata, pomidor & ser żółty) ................5.99 .......4.99 Wieprzowina w sosie BBQ ...........................5.99 .......4.99 Kurczak grillowany (majonez, sałata, pomidor & ser żółty) ..6.99 .......5.99 Pastrami (Sos Marinara majonez, sałata, pomidor & ser żółty) .5.99 .......4.99 Turecki kebab (majonez, sałata, pomidor & ser żółty) ....5.99

SAŁATKI

Cena w zależności od wagi

Z Tortellini .............................................................4.99/funt Z Makaronem .......................................................2.99/funt Ziemniaczana .......................................................2.99/funt Z Tuńczyka ...........................................................4.99/funt Z Kurczaka ...........................................................5.99/funt Z Owocami Morza ................................................5.99/funt Cole Slaw .............................................................2.99/funt Z Jajkiem ..............................................................3.99/funt Antipasto (szynka, salami, peperoni, provolone) ....................3.99 Sałatka Szefa (Pieczeń wołowa, indyk, provolone) ...............3.99 Sałatka Ogrodowa ................................................1.99 Za grillowanego kurczaka dodatkowo ..................2.00

Bułka podłużna

Bułka okrągła

Pierś z indyka ...................................... 5.00 ............ 4.00 Bologna ............................................... 5.00 ............ 4.00 Capicolla .............................................. 5.00 ............ 4.00 Salami (Genoa lub gotowana) ........................ 5.00 ............ 4.00 Pepperoni ............................................ 5.00 ............ 4.00 Szynka ................................................. 5.00 ............ 4.00 Szynka pieczona ................................. 5.99 ............ 4.99 Szynka miodowa ................................. 5.99 ............ 4.99 Szynka importowana ........................... 5.99 ............ 4.99 Sałatka z kurczaka (pierś) ...................... 5.99 ............ 4.99 Sałatka z owoców morza (krab i krewetki) ... 5.99 ............ 4.99 Mortadela (włoska) .................................. 5.00 ............ 4.00 Pieczeń wołowa ................................... 5.99 ............ 4.99 Sopressata .......................................... 5.99 ............ 4.99 Prosciutto............................................. 5.99 ............ 4.99 Tuńczyk ............................................... 5.00 ............ 4.00 Wegetariańska..................................... 5.00 ............ 4.00

czekając na autobus szkolny,” mówi. „W weekendy widać ludzi przychodzących na zakupy. To wspaniałe, że policja wyciągnęła do nas rękę. Zdjęcie Batmana to był taki mały gest. Chcieliśmy podziękować im za świetnie zrobioną robotę.” Lisa Backus dostępna jest pod numerem (860) 225-4601, wew. 306 lub lbackus@newbritainherald.com.

Baron brings in Batman

Continued from Page5

Beatty said the reason the revitalization, including the clean up of criminal activity, was so successful was because the Broad Street community and officers worked together to solve problems. “That was a partnership with the community,” Beatty said. “The officers bought into it. It was a lot of hard work and we had to do innovative things to stay on top of everyone. There were gang problems, drug problems, including a murder, people were being shot.” Baron and the law firm stepped into the picture well after gangs had been driven from the area. But there were still problems to be addressed. Business owners still had a distrust of police and Baron, who was instrumental in founding the Polonia Business Association, had to work hard to explain that unless residents and shop owners reported crimes such as prostitution, there was little police could

do to help. “We’ve been encouraging business owners to work with police,” Baron said. “I tell them to call because we want to make sure a lot of stuff that has happened in the past doesn’t happen again. Now we have a whole team of Batmen out there because we are working together.” Baron said an iron bench and flowers are now placed where he saw the heroin dealer making sales years before. “Parents sit on the bench waiting for the school bus,” he said. “On the weekends you see people coming in to go shopping. It’s nice that the police have been reaching out to us. The Batman photo was a small token of thanks. We wanted to thank them for a job well done.” Lisa Backus can be reached at (860) 225-4601, ext. 306 or lbackus@ newbritainherald.com.

DOM OPIEKI Monsignor Bojnowski

(zawiera pieczoną paprykę, ogórek kiszony, cebulę, oliwki)

Boar’s Head ......................................... 6.99 ............ 5.99 Włoskie (szynka, salami, pepperoni) ................. 6.99 ............ 5.99 Amerykańskie (indyk, szynka, bologna) .......... 6.99 ............ 5.99

WSZYSTKIE KANAPKI ZAWIERAJĄ:

majonez, liście sałaty, pomidor & ser żółty

Na Życzenie:

olej, ocet winny, sól, pieprz, cebula, ogórek kiszony, oliwki, pieczona papryka, ostra papryka, jalapeno papryka, papryka świeża, oregano, pikantny sos, musztarda miodowa, sos ranch, musztarda pikantna lub łagodna, ketchup, chrzan.

Codziennie ZUPA Dnia

*DElIKATESY cZYNNE Do Pół goDZINY PRZED ZAmKNIęcIEm SKlEPu*

“Najlepsze Kanapki Delikatesowe w New Britain” 035082 - W głoSoWANIu cZYTElNIKóW NEW BRITAIN

Akceptujemy Kartki Żywnościowe

• GORĄCE DANIA NA WYNOS • TURECKI SZASZŁYK/GYRO • OBIADY NA ZAMÓWIENIA

✰✰✰✰✰

W rankingu - Nursing Home Compare Domów Opieki - Otrzymal 5 Gwiazdek Krótko-Terminowa Rehabilitacja Długo-Terminowa Opieka Za ogólnà jakoÊ

- oraz doskonaly i troskliwy personel

50 Pulaski St., New Britain 860-229-0336

029727

NOWOŚĆ W ROKU 2013

(mieszanka zielonych sałat, pomidor, cebula, papryka ogórek)

KANAPKI ZIMNE

biznesów by współpracowali z policją,” mówi Baron. „Przekonywałem ich, żeby dzwonili, bo dzięki temu unikniemy powtórzenia się stanu rzeczy z przeszłości. Teraz mamy całą drużynę Batmanów, którzy pracują wspólnie.” Baron dodaje, że na miejscu, gdzie kiedyś widział dilera heroiny, teraz stoi żelazna ławka i kwiaty. „Rodzice siedzą na ławce


Środa, 20 lutego 2013 r. | Wednesday, Feb 20, 2013

NEW BRITAIN HERALD

Strona P7 | Page P7

Ku pamięci Bugnackiego OGŁOSZENIA DROBNE Beloved Bugnacki ZAGINIONE

Dalszy ciąg ze strony P1 wspomina- „Daniel był oddany swojej rodzinie i naprawdę kochał szkołę. Miał ogromne poczucie humoru. Swoją skromnością rozbawiał nauczycieli, bo nosił elegancką, lecz zawsze tę samą marynarkę. Toteż, kiedy został dyrektorem złożyli się dla niego (za zgodą żony) na nowy garnitur.” Paul Salina następca Bugnackiego na stanowisku dyrektora szkoły, a obecnie, specjalny asystent kuratora, powiedział –„Daniel był bardzo dumny z tego, że urodził się, wychował i mieszkał przez całe życie w New Britain. Popierał program profilaktyczny zapobiegający porzucaniu przez uczniow NBHS poprzez wsparcie programów sportowych i artystycznych. Doceniał pracę nauczycieli i dawał im poczucie tego że

Continued from Page 1

always “easy going” person. Elizabeth Roosen, bilingual ed. and ESL teacher mentions: “Daniel was devoted to his family and he really loved school. He had a great sense of humor. His modesty sometimes amuses teachers like when he was wearing an elegant, but always the same jacket. So, when he become a principal they bought a new suit for him — with the consent of his wife.” Paul Salina Bugnacki’s successor as principal of the school, and special assistant to the superintendent of schools, said: “Daniel was very proud to have been born, raised and to have lived in New Britain all his life. He supported the sports and arts programs and promoted them as a strong school drop-out prevention program. He allowed his teachers to do their work and to feel a strong part of the school.”

Dzień otwarty dla nowych uczniów w szkole im. Jana Pawła II

NEW BRITAIN — 27 lutego od 18:00 do 19:30 Katolicka Szkoła im. Jana Pawła II organizuje dni otwarte dla obecnych i nowych uczniów oraz ich rodzin. Zaprezentowane zostaną programy nauczania dla dzieci w wieku żłobkowym (Pre-K3 oraz całodzienny Pre-K4) oraz wszystkie poziomy aż po klasę ósmą. Na miejscu będą obecni nauczyciele, którzy wyjaśnią zalety i wymagania każdego z poziomów. Zapewniamy oprowadzanie po szkole oraz poczęstunek. W szkole im. Jana Pawła II szczególny nacisk kładzie się na osiągnięcia naukowe uczniów oraz na rolę szkół katolickich w procesie nauczania. W minionym roku 46% członków Junior Honor Society należało do naszej szkoły, a poszczególne klasy wykazywały stałą poprawę wyników w testach standaryzowanych. Nauczyciele z naszej szkoły skupiają się na rozwijaniu u dzieci umiejętności rozwiązywania problemów za pomocą metody projektów oraz nauki zdolności

przydatnych w XXI wieku. Odwiedź naszą szkołę, aby zobaczyć bezpieczne i przyjazne otoczenie, gdzie uczniowie pracują w małych grupach, a zdobywanie wyższych wyników w naszych testach standaryzowanych (włączając Iowa Test of Basic Skills oraz COGATS) jest normą na lekcjach. Doradzimy w sprawie wsparcia za czesne oraz jednorazowego kredytu dla jednego nowego ucznia z rodziny. Więcej informacji można uzyskać na stronie pjp2school. org lub telefonicznie (860) 2254275, codziennie w godz. 8:30 - 15:00. Szkoła im. Jana Pawła II prowadzi program nauczania od Pre-K do 8 klasy, znajduje się przy 221 Farmington Ave, New Britain.

Czytaj Herald po polsku w każdą środę.

ZAGINĄŁ NASZYJNIK – Złoty medalion na złotym łańcuszku. Na medalionie z jednej strony St. George ze smokiem, z drugiej strony król brytyjski. NAGRODA! Zadzwoń 860-675-3257.

BRISTOL- 460 stóp kwadratowych. $400. 900 stóp kwadratowych z biurem, $575. 2000 stóp kwadratowych, $950. 5200 stóp kwadratowych, $2750. 6000 stóp kwadratowych,$3000. W centrum Bristol 860-729-1010 lub 860-559-9349. MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA BRISTOL: 1 & 2 sypialnie. AGD, pralka, $650-$825. Ogrzewanie w cenie. Bez zwierząt. 860-589-1533 lub 860-209-7861. BRISTOL - 1 sypialnia, Ogrzewanie zawarte w cenie, pralnia na monety. $675. Bob 860-689-2628. BRISTOL - 1 sypialnia, niektóre zawierają ogrzewanie, elektryczność w cenie. MorrowRealty860-584-0510. BRISTOL- (2) 3 sypialnie, 1/2 piętro, weranda, parking, podwórko. $875 & $950. 203-581-1618. BRISTOL - 2 sypialnie, otwarta weranda, parking na 2 sam. $700 + opłaty. 860-558-9336. BRISTOL: 3 sypialnie, 2 łazienki, w/d hkp. Bez zwierząt/NS. $900 Historia kredytowa. 860-585-8952. BRISTOL - Czyste słoneczne na 2 piętrze, 2 sypialnie. 2 mi fr ESPN. Ogrzewanie w cenie $775 + kaucja. 940-7794 BRISTOL - Sec dep: $740. Przebudowane 2 sypialnie. W pełni wyłożone wykładziną & sprzęt AGD, od $740. W pobliżu ESPN. Bez opłat. Pine Brook Terrace 860-585-0286 BRISTOL – 2 albo 3 sypialnie, parter i 1-wsze piętro (am. 1-wsze i 2-gie piętro). Warunki do omówienia, podłączenia do pralki i suszarki. Po więcej informacji dzwonić tel. 860-302-6717. BRISTOL – 2 sypialnie. Nowe wyposażenie. Sprawdź, okazja $995. Zadzwoń 860-584-7447. www.stephenrealty.com NEW BRITAIN - 2 sypialnie. Świeżo odnowione. Ogrzewanie w cenie. W pobliżu szpitala Special Care, lini autobusowej. Bob (860) 463-0904. NEW BRITAIN: 1 sypialnia, $680 Ogrzewanie i sprzęt AGD w cenie. 860-985-5760.

NEW BRITAIN – Duże 1 sypialniowe kondominium.2100 Stanley St. $765 z ogrzewaniem i ciepłą wodą. Blizko uniwersytetu CCSU. Tel. 203-856-6472.

NEW BRITAIN – Mała 1 sypialnia. $500 Ogrzewanie w cenie. 860-803-1286 przed 8pm. NEW BRITAIN - 2 sypialnie, bez zwierząt. Sprzęt AGD. $700 + opłaty, 1 mies. kaucja 860-869-1179 NEW BRITAIN - 2 sypialnie, bez opłat, bez zwierząt. Parking. $695. 860-798-7737 lub 203-993-5655. NEW BRITAIN - 250 North St. 2 sypialnie, Ogrzewanie w cenie. $645. 860-803-1286 przed 8pm. NEW BRITAIN - Mała 1 sypialnia. $500 Ogrzewanie w cenie. 860-803-1286 przed 8pm.

Tymczasowo, Groundskeepers. Podnoszenie i usuwanie darni, czyszczenie rowów, granienie, kopanie pod zraszacze oraz instalacje wodne. Przenoszenie, podnoszenie 50-75 lbs. Od 4/1/13 do 12/31/13, od 6:00 do 14:30 w zależności od pogody 40 godz/ tydz. 5-6 dni/tydz. $12.22.31/godz. 2 stanowiska. Transport z 5 Cronk Rd. Plainville, CT 06062 do pracy w Hartford, Fairfield, Litchfield and New London Co. Nie jest wymagane doświadczenie. Prześlij resume Anderson Turf Irrigation, Inc. na powyższy adres lub faxem na 860-793-2524 AGD SEARS PRALKA/SUSZARKA 3 letnia. Świetny stan. $400/komplet. 860-224-1711 ODŚNIEŻARKA/PŁUG

NEW BRITAIN: Move-in Special. $650-$675. Ogrzewanie w cenie. Po więcej szczegółów zadzwoń 203-639-8271.

TORO SNOWBLOWER 8 KM. Dobry stan. $350. 860-582-5368.

NEW BRITAIN: 2 sypialnie, pokój dzienny/jadalnia, 2 piętro. $800/ mies. Zadzwoń (646)206-2427.

GOTÓWKA ZA INSTRUMENTY MUZYCZNE - gitara, perkusja, akordeony i sprzęt akustyczny. bez względu na stan zużycia. LaSalle Music. 860-289-3500, Stan.

NEW BRITAIN: 4 pokoje, 2 sypialnie. Kuchenka/lodówka. Wymagana kaucja. $700. 860-223-2180. POTRZEBNA POMOC CUSTOMER SERVICE / COUNTER HELP - Bagel shop/deli. Preferowane doświadczenie. Praca od wczesnych godzin rannych i w weekendy. 20-30 godz./tydz. Aplikuj: Bagels Plus of Plainville, 17 Farmington Ave, Plainville KONTROLER JAKOŚCI – Praca na pół etatu, z możliwością rozszerzenia do pracy na pełny etat. Preferowane doświadczenie przy skręcaniu, chęć do nauki. Pomoc przy wysyłce. Wymagana możliwość przenoszenia ciężarów 50-75lbs. Wymagana sprawność fizyczna. Wymagane, czysty driving rekord, umiejętność czytania po angielsku, podstawowe umiejętności liczenia. Praca przy komputerze, praca przy dokumentach, dobre umiejętności interpersonalne. Współpraca z działem produkcyjnym, podwykonawcami i biurem sprzedaży. Szybkie tempo i stymulujące środowisko pracy. Aplikowanie tylko osobiście, Pon-Czw, 18-21 lutego od 9:00 do 15:00. Można się też umówić na spotkanie, w przypadku kiedy nie jest możliwe aplikowanie w wyznaczonych godzinach. Crescent Mfg, 700 George Washington Tpk., Burlington, CT 860-673-2593

KUPIE

Poszukujemy Stare Narzędzia Zawsze Kupujemy stare, używane i antyczne narzędzia ręczne do stolarki, mechaniki, grawerowania i stoły warsztatowe. Jeśli masz stare, używane narzędzia, których już nie używasz, zadzwoń z ufnością. Złożymy solidną ofertę u ciebie w domu. Zadzwoń do Cory 860-322-4367 KUPUJEMY zawsze, płacimy gotówką. Antyki, 1 przedmiot lub cały majątek. Zegary/ki, art. wojskowe, zabawki, aparaty fotograficzne, plakaty, sztukę, biżuterię, znaki, instrumenty muzyczne & więcej 860-718-5132. ZAWSZE KUPUJEMY przedwojenną elektronikę, CB, krótkofalówki, radia, gitary, wzmacniacze, hi-fi, zegarki. 860-707-9350.

By zamieścić OGŁOSZENIE DROBNE, prosimy dzwonić 860-229-8687 (po angielsku) lub 860-225-4601 x200


NEW BRITAIN HERALD

Strona P8 | Page P8

Środa, 20 lutego 2013 r. | Wednesday, Feb 20, 2013

Serdecznie Zapraszamy

ROLY POLY READER’S POLL

BEST OF

2012

Piekarnia i Delikatesy

587 Main St., New Britain, CT 06051 860-229-5109 Otwarte: Od wtorku do soboty 5:30 rano - 7:00 wieczorem Niedziela od 6 - 2:00 po południu

Pilnie poszukujemy osób do pracy! Po więcej informacji prosimy zgłosić się do Roly Poly.

Our in house breads and rolls are all natural with no preservatives. Our from scratch pastry and cake products are all natural with no cake preservatives. Our fresh hot food is straight from our all natural kitchen. U nas zakupisz naturalne pieczywo, ciasta i gorące dania bez żadnych konserwantów!

Promocja

Sniadania! Oferta specjalna Roly Poly 6-10 rano

Ogorki Kiszone $2.69 Ogorki Konserwowe $2.69 Beveder Wszystkie Orgorki $2.19

Adamek!! 9 Marca w Roly Poly zapraszamy!!

036556

New Britain Herald - Polish Edition - 02-20-2013  

Local Polish news from Central Connecticut

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you