Page 1

Bober Forestry System UporabniĹĄki priroÄ?nik


innovative technology in forestry • automation in industry • energetics • building • nautics • infrastructure

Kazalo 1

O programu .................................................................................................................................5

2

Namestitev programa ..................................................................................................................6

3

Povezava premerke ....................................................................................................................9

4

Opis kontrol v programu in njihovo delovanje ............................................................................. 12 4.1

Tipke ................................................................................................................................. 12

Zajem premera za nepravilne oblike .................................................................................................. 12

5

4.2

Števec ............................................................................................................................... 13

4.3

TextBox – vnos teksta........................................................................................................ 13

4.4

Seznam ............................................................................................................................. 13

4.5

Vnos cene ......................................................................................................................... 15

Opis delovanja programa........................................................................................................... 17 5.1

Vpis aktivacijske kode ........................................................................................................ 18

5.2

Nastavitev.......................................................................................................................... 18

5.2.1

Država ........................................................................................................................... 18

5.2.2

Bober............................................................................................................................. 19

5.2.3

Stranke .......................................................................................................................... 19

5.2.4

GPS mape ..................................................................................................................... 20

5.2.5

Privzete nastavitve......................................................................................................... 21

5.2.6

Merilni sistem................................................................................................................. 21

5.2.7

Merjenje lubja ................................................................................................................ 21

5.2.8

Multitouch ...................................................................................................................... 22

5.3

Drevesne vrste .................................................................................................................. 23

5.4

Dokumenti ......................................................................................................................... 23

5.5

Bober ................................................................................................................................ 25

5.5.1

Hlodi .............................................................................................................................. 26

5.5.2

Stoječe drevo................................................................................................................. 28

5.5.3

Deske ............................................................................................................................ 30

6

GPS sledenje ............................................................................................................................ 31

7

Izhod iz aplikaije ........................................................................................................................ 31

8

Garancijski list in certifikat o skladnosti ...................................................................................... 32

Datapan d.o. o., Velika pot 19, 5250 Solkan, Slovenija, + 386 (0)5 330 05 67, www.datapan.eu

2


innovative technology in forestry • automation in industry • energetics • building • nautics • infrastructure

Kazalo slik Slika 1: Program BOBER na tabličnem računalniku. ............................................................................5 Slika 2: Izberemo jezik za namestitev. .................................................................................................6 Slika 3: Pozdravno okno......................................................................................................................6 Slika 6: Pot za shranjevanje. ...............................................................................................................7 Slika 7: Shranjevanje programskih ikon. ..............................................................................................7 Slika 8: Ustvarjanje ikon. .....................................................................................................................8 Slika 9: Dokončna namestitev. ............................................................................................................8 Slika 10: Dodajanje bluetooth naprav. .................................................................................................9 Slika 11: Čarovnik za dodajanje bluetooth naprav................................................................................9 Slika 12: Najdene naprave. ............................................................................................................... 10 Slika 13: Vnos serijske številke.

Slika 14: Premerka. .................... 10

Slika 15: Dokončanje sparitve. .......................................................................................................... 11 Slika 16: Bluetooth naprave............................................................................................................... 11 Slika 17: Števec. ............................................................................................................................... 13 Slika 18: Tipkovnica. ......................................................................................................................... 13 Slika 19: Seznam .............................................................................................................................. 14 Slika 20: Iskanje po seznamu (1)....................................................................................................... 14 Slika 21: Iskanje po seznamu (2)....................................................................................................... 15 Slika 22: Iskanje po seznamu (3)....................................................................................................... 15 Slika 23: Prikaz cene......................................................................................................................... 15 Slika 24: Seznam dane drevesne vrste, za vnos cene. ...................................................................... 16 Slika 25: Glavni meni. ....................................................................................................................... 17 Slika 26: vpis aktivacijske kode ......................................................................................................... 18 Slika 27: Nastavitev jezika................................................................................................................. 19 Slika 28: Zaznane premerke.............................................................................................................. 19 Slika 29: Nastavitev profila. ............................................................................................................... 19 Slika 30: Izbira profila. ....................................................................................................................... 20 Slika 31: Brisanje profila.................................................................................................................... 20 Slika 32: Urejanje profila. .................................................................................................................. 20 Slika 33: GPS mape. ......................................................................................................................... 20 Slika 34: Merjenje lubja. .................................................................................................................... 21 Slika 35: Spreminjanje relativne meritve. ........................................................................................... 22 Slika 36: Določimo % lubja. ............................................................................................................... 22 Slika 37: Seznam drevesnih vrst. ...................................................................................................... 23 Slika 38: Nalogi. ................................................................................................................................ 23 Slika 39: Vsebina naloga. .................................................................................................................. 24 Slika 40: Podrobnejše informacije. .................................................................................................... 24 Slika 41: Brisanje sortimenta. ............................................................................................................ 24 Slika 42: Urejanje posameznega sortimenta. ..................................................................................... 25 Datapan d.o. o., Velika pot 19, 5250 Solkan, Slovenija, + 386 (0)5 330 05 67, www.datapan.eu

3


innovative technology in forestry • automation in industry • energetics • building • nautics • infrastructure Slika 43: Odstranjevanje sortimenta iz naloga. .................................................................................. 25 Slika 44: Meni za zajemanje podatkov. .............................................................................................. 25

Datapan d.o. o., Velika pot 19, 5250 Solkan, Slovenija, + 386 (0)5 330 05 67, www.datapan.eu

4


innovative technology in forestry • automation in industry • energetics • building • nautics • infrastructure

1

O programu

Program Bober Mobileje namenjen uporabi na različnih napravah (računalnikih, telefonih, dlančnikih, tabličnih računalnikih) in omogoča izvajanje meritev lesnih sortimentov ter nadaljnjo obdelavo podatkov (urejanje, tiskanje, shranjevanje). Program deluje na različnih operacijskih sistemih (Linux, Android, Mac, Windows). Pri povezavi z zunanjimi napravami (tiskalnik, premerka) se uporablja brezžična, bluetooth tehnologija.

Najbolj pomembno pa je, da s tem programom lahko urejate meritve pri raznih lesnih sortimentih: hlodih, stoječih drevesih in deskah. V programu so dodane drevesne vrste, ki olajšajo delo pri obdelovanju in shranjevanju raznih meritev.

Slika 1: Program BOBER na tabličnem računalniku.

Datapan d.o. o., Velika pot 19, 5250 Solkan, Slovenija, + 386 (0)5 330 05 67, www.datapan.eu

5


innovative technology in forestry • automation in industry • energetics • building • nautics • infrastructure

2

Namestitev programa

Program namestimo tako, da zaženemo datoteko »BoberHmiSetup« (ikona bobra:

). Ob

zagonu programa se odpre začetni ekran, kjer lahko izberemo jezik za namestitev. Izberemo jezik, v katerem bomo program nameščali.

Slika 2: Izberemo jezik za namestitev.

Ko potrdimo želeni jezik, se nam odpre pozdravno okno, ki nas seznani z namestijo programa Bober. Če želimo operacijo prekiniti, kliknemo na tipko »prekini«, za nadaljevanje pa izberemo tipko »naprej«.

Slika 3: Pozdravno okno.

Datapan d.o. o., Velika pot 19, 5250 Solkan, Slovenija, + 386 (0)5 330 05 67, www.datapan.eu

6


innovative technology in forestry • automation in industry • energetics • building • nautics • infrastructure V naslednjem koraku, nam program ponudi privzeto pot, kamor se bo program naložil. S klikom na tipko »prebrskaj« lahko določimo novo pot za namestitev komponent programa Bober. Program nas tudi opozori na potrebno velikost prostora za namestitev. Po dokončani želeni izbiri nadaljujemo z nastavitvijo s klikom na tipko »naprej«.

Slika 4: Pot za shranjevanje.

Program nam omogoča, da izberemo mapo v meniju Start, kjer bodo shranjene programske ikone. Če ne želimo ustvariti mape v meniju Start, izberemo spodnjo možnost (obkljukamo »ne ustvari mape v meniju start«).

Slika 5: Shranjevanje programskih ikon.

Datapan d.o. o., Velika pot 19, 5250 Solkan, Slovenija, + 386 (0)5 330 05 67, www.datapan.eu

7


innovative technology in forestry • automation in industry • energetics • building • nautics • infrastructure Pred dokončno namestitvijo nas program vpraša ali želimo ustvariti ikono na namizju ali ikono za hitri zagon. Izberemo želene možnosti in nadaljujemo z namestitvijo.

Slika 6: Ustvarjanje ikon.

V zadnjem koraku pred nastavitvijo nam program poda izpis vseh podrobnosti nastavitve. Podatke pregledamo, če pa želimo karkoli spremeniti, se lahko s klikom na tipko »nazaj« vrnemo na prejšnja okna in podatke popravimo. Ko končamo, kliknemo na tipko »namesti«.

Slika 7: Dokončna namestitev.

Po končani namestitvi kliknemo tipko »končaj« in zaženemo program Datapan Bober.

Datapan d.o. o., Velika pot 19, 5250 Solkan, Slovenija, + 386 (0)5 330 05 67, www.datapan.eu

8


innovative technology in forestry • automation in industry • energetics • building • nautics • infrastructure

3

Povezava premerke

Pred prvo uporabo programa je potrebno povezati premerko s računalnikom (v primeru, da jo bomo uporabljali). Premerka je namreč opremljena z brezžično tehnologijo – bluetooth. Za medsebojno povezavo moramo vključiti bluetooth vmesnik na računalniku in na premerki (na premerki ga vključimo tako, da odpremo kraka za zajemanje podatkov). V računalniku na nadzorni plošči (control panel) poiščemo program Bluetooth naprave (Bluetooth devices) in izberemo možnost »add...« (dodaj napravo).

Slika 8: Dodajanje bluetooth naprav.

Odpre se nam čarovnik za povezavo naprav (add bluetooth device wizard). Izberemo možnost »my device is set up and ready to be found« in izberemo »next«. Tako programu omogočimo, da začne z dodajanjem bluetooth naprav. Jezik v teh oknih je odvisen od jezika operacijskega sistema oziroma od proizvajalca Bluetooth sistema.

Slika 9: Čarovnik za dodajanje bluetooth naprav.

Datapan d.o. o., Velika pot 19, 5250 Solkan, Slovenija, + 386 (0)5 330 05 67, www.datapan.eu

9


innovative technology in forestry • automation in industry • energetics • building • nautics • infrastructure Po končanem iskanju se prikažejo vse najdene naprave. Premerke se prikažejo z imenom BOBER in serijsko številko (v tem primeru BOBER_00105). Izberemo želeno premerko (premerko, s katero bomo upravljali) in pritisnemo tipko »next«.

Slika 10: Najdene naprave.

V naslednjem oknu nas vpraša po geslu. Izberemo drugo možnost »use the passkey found in the documentation«, kjer vnesemo serijsko številko premerke in pritisnemo »next«. Vsaka premerka ima na beli oznaki poleg drugih podatkov na koncu merilne skale vpisano serijsko številko. V našem primeruje to premerka S/N:00105.

Serijska številka

Slika 11: Vnos serijske številke.

Slika 12: Premerka.

Datapan d.o. o., Velika pot 19, 5250 Solkan, Slovenija, + 386 (0)5 330 05 67, www.datapan.eu

10


innovative technology in forestry • automation in industry • energetics • building • nautics • infrastructure

Program vzpostavi povezavo med obema bluetooth napravama. Za dokončanje kliknemo »finish«.

Slika 13: Dokončanje sparitve.

Po končani povezavi se nam premerka prikaže kot bluetooth naprava. Z namestitvijo zaključimo tako, da izberemo tipko »OK«. Premerka je sedaj pripravljena za uporabo.

Slika 14: Bluetooth naprave.

Datapan d.o. o., Velika pot 19, 5250 Solkan, Slovenija, + 386 (0)5 330 05 67, www.datapan.eu

11


innovative technology in forestry • automation in industry • energetics • building • nautics • infrastructure

4

Opis kontrol v programu in njihovo delovanje

Želimo, da ne bi prihajalo do zmedenosti in nerazumevanja posameznih simbolov, zato se v programu uporabljajo standardni simboli kot v večini računalniških programov. Z njimi vam, kot bodočim uporabnikom tega sistema, želimo olajšati delo.

4.1 Tipke V programu so tipke predstavljene v obliki sličic, ki omogočajo izvajanje nekega dejanja oziroma akcije (prehod med meniji, urejanje podatkov itd.). Sličice so izbrane tako, da predstavljajo določeno akcijo, enak simbol predstavlja na različnih ekranih enako ali podobno funkcijo. V spodnji tabeli je predstavljeno nekaj sličic, ki jih boste zasledili v programu.

Povratek na glavni meni

Pomoč

Zapiranje, izhod

Shranjevanje

Iskanje po seznamih

Seštevanje obsegov

Zajem premera za nepravilne oblike Tabela 1: Ikone.

Datapan d.o. o., Velika pot 19, 5250 Solkan, Slovenija, + 386 (0)5 330 05 67, www.datapan.eu

12


innovative technology in forestry • automation in industry • energetics • building • nautics • infrastructure

4.2 Števec Števec omogoča vnos različnih podatkov (dolžina in premer hloda, debelina lubja, razred lesa itd.). Na sredini se nahaja vrstica, ki je rahlo obarvana z zeleno barvo in predstavlja trenutno izbiro. Želeno vrednost nastavimo s pritiskanjem na številke ali z vlečenjem/drsenjem prsta po števcu.

Slika 15: Števec.

4.3 TextBox – vnos teksta Pri vnosu poljubnega teksta se nam prikaže tipkovnica, s pomočjo katere vnesemo tekst v želeno polje. Tipkovnico lahko upravljamo z miško, z zaslonom na dotik (vnesemo podatke tako, da po ekranu drsimo s prsti) in stacionarno tipkovnico.

Slika 16: Tipkovnica.

4.4 Seznam Podatki so v programu shranjeni v obliki seznama. Po seznamih se premikamo z vlečenjem/drsenjem prsta po njem. V spodnjem desnem kotu se nahaja ikona v obliki povečevalnega stekla, ki omogoča hitrejše iskanje po seznamu. Datapan d.o. o., Velika pot 19, 5250 Solkan, Slovenija, + 386 (0)5 330 05 67, www.datapan.eu

13


innovative technology in forestry • automation in industry • energetics • building • nautics • infrastructure

Slika 17: Seznam

S klikom nanjo se nam odpre pripomoček (tipke s črkami) oz. manjkajoča tipkovnica. Pojavijo se nam le tiste črke, ki so začetnice v besedah posameznih podatkov v seznamu. Manjkajoče črke pomenijo, da v seznamu ni nobenega podatka, ki se začne na manjkajočo črko. Iskanje opravimo tako, da pritisnemo na tipko (črko), ki predstavlja prvo črko v iskani besedi. Program nam nato ponudi vse zadetke, ki se začnejo na določeno črko. Primer: V seznamu drevesnih vrst želimo dobiti podatek »beli hrast«. Pritisnemo na ikono povečevalnega stekla ter izberemo črko B. Program nam ponudi vse zadetke na črko B ter nam predlaga nadaljnjo iskanje. Pri nadaljnjem iskanju upošteva drugo črko v besedi in nam tako predlaga črke, ki se nahajajo na drugem mestu, ker iščemo podatek »beli hrast«, je druga črka, črka E. Izberemo črko, program pa nam ponudi vse podatke, ki se začnejo na BE. Ta postopek ponovimo tolikokrat, dokler se nam na ekranu ne prikaže želeni podatek. Izberemo črko, program pa nam ponudi vse podatke, ki se začnejo na BE. Ta postopek ponovimo tolikokrat, dokler se nam na ekranu ne prikaže želeni podatek.

Slika 18: Iskanje po seznamu (1).

Datapan d.o. o., Velika pot 19, 5250 Solkan, Slovenija, + 386 (0)5 330 05 67, www.datapan.eu

14


innovative technology in forestry • automation in industry • energetics • building • nautics • infrastructure

Slika 19: Iskanje po seznamu (2).

Slika 20: Iskanje po seznamu (3).

4.5 Vnos cene Program Bober Mobile ima možnost vnosa cene za posamezno kvaliteto lesa. Ceno lahko vnašamo pri merjenju hloda, stoječega drevesa ali pa deske, torej na kratko pri meritvah lesnih sortimentov. Spodnja slika nam prikazuje, kje se cena na zaslonu pojavi.

Izbirna vrstica

Trenutna

drevesne

cena.

vrste.

Skupna cena. Slika 21: Prikaz cene.

Pojavijo se dve ceni, trenutna in skupna. Trenutna cena velja za dano meritev, ki smo jo opravili, skupna cena, pa za vse meritve, ki smo jih opravili v danem dokumentu. Torej to pomeni, da se pri spremembi dokumenta, cene postavijo na vrednost 0. Denarna enota, se spreminja z jezikom izbrane države, torej če izberemo slovenski jezik bomo imeli vrednosti v €.

Datapan d.o. o., Velika pot 19, 5250 Solkan, Slovenija, + 386 (0)5 330 05 67, www.datapan.eu

15


innovative technology in forestry • automation in industry • energetics • building • nautics • infrastructure Za določitev cene v dani drevesni vrsti in pozneje razredu, je potrebno s klikom izbrati izbirno vrstico za drevesno vrsto (kot je označeno na zgornji sliki). V naslednjem koraku izberemo željeno drevesno vrsto in z daljšim klikom na izbor, se nam odpre seznam dane drevesne vrste, v katerem lahko za posamezen razred kvalitete, v posameznem lesnem sortimentu, določamo ceno (kot je prikazano v spodnji sliki).

Izhod iz seznama.

Slika 22: Seznam dane drevesne vrste, za vnos cene.

Po določitvi cen, zapremo seznam s križscem, katerega najdemo v zgornjem desnem kotu in se tako vrnemo na merjenje danega sortimenta, kjer s klikom na ikono

izberemo kvaliteto lesa,

katerega bomo merili. Nato s klikom na ozadje preidemo spet v sistem merjenja. Zgoraj opisan postopek velja za merjenje vseh treh lesnih sortimentov hloda, stoječega drevesa in deske.

Datapan d.o. o., Velika pot 19, 5250 Solkan, Slovenija, + 386 (0)5 330 05 67, www.datapan.eu

16


innovative technology in forestry • automation in industry • energetics • building • nautics • infrastructure

5

Opis delovanja programa

Ko zaženemo aplikacijo Bober, se nam odpre glavni meni, kjer na levi strani zaslona najdemoikone oziroma podmenije. Te nas vodijo skozi celoten program, saj nam s tem olajšajo in poenostavijo delo. Ikone pa so naslednje:

Nastavitve

Drevesne vrste

Dokumenti

Meritve

GPS sledenje

Izhod iz aplikacije

Tabela 2: Ikone v glavnem meniju.

Določen meni izberemo tako, da kliknemo na sličico in na desni strani se nam prikaže ime menija.S klikom na ime oziroma na besedilo, se nam meni tudi odpre, kot jeprikazano v spodnji sliki.

Slika 23: Glavni meni.

Datapan d.o. o., Velika pot 19, 5250 Solkan, Slovenija, + 386 (0)5 330 05 67, www.datapan.eu

17


innovative technology in forestry • automation in industry • energetics • building • nautics • infrastructure

5.1 Vpis aktivacijske kode Ob prvem zagonu programa, moramo vpisati še aktivacijsko kodo. Pridobite jo pa tako, da nam pošljete serijsko številko in nato vam mi pošljemo aktivacijsko kodo, ki jo vpišete v ustrezno polje (na spodnji sliki – rumeno polje).

Slika 24: vpis aktivacijske kode

Aktivacijsko kodo vpišemo le enkrat ob prvem zagonu programa za posamezno napravo. Ko program ponovno naložimo (nove verzije) kode ni potrebno več vpisovati.

5.2 Nastavitev Tukaj lahko izberemo oziroma nastavimo: 

državo,

bober (kakšne sortimente bomo merili),

stranke,

GPS mape,

privzete nastavitve,

merilni sistem,

merjenje lubja,

multitouch.

5.2.1 Država Na voljo je več različnih jezikov oziroma držav. Izberemo želen jezik oziroma državo, v katerem se nam bo prikazoval celoten program. Z nastavitvijo angleškega jezika se nam avtomatsko zamenja merilni sistem iz metričnega (meter,centimeter ...) v imperialni sistem (inch, feet ...).

Datapan d.o. o., Velika pot 19, 5250 Solkan, Slovenija, + 386 (0)5 330 05 67, www.datapan.eu

18


innovative technology in forestry • automation in industry • energetics • building • nautics • infrastructure

Slika 25: Nastavitev jezika.

5.2.2 Bober Z bluetooth vmesnikom poiščemo Bober premerko, s katero zajemamo podatke. Program zazna samo tiste premerke, katere smo pred tem povezali (glej meni »3 - povezava premerke«). Zaznane premerke se izpišejo na ekranu (bober_+serijska številka premerke). Serijska številka je napisana na vsaki premerki na koncu merilne skale.

Slika 26: Zaznane premerke.

5.2.3 Stranke Pomembno je, da pred prvo uporabo programa vnesemo podatke o stranki. Izberemo podmeni »stranke«, kjer vnesemo podatke. Obvezno moramo izpolniti polje »ime« in »priimek« (rdeče obarvana polja), v nasprotnem primeru nam program profila ne dovoli shraniti. Program nam poleg vnosa imena in priimka ponuja tudi vnos ostalih podatkov (podjetje, spol, elektronski naslov, telefonska številka, itd.).

Slika 27: Nastavitev profila.

Program omogoča shranjevanje več profilov, kar pomeni, da nam ni potrebno vedno znova vnašati podatke glede na uporabnika programa, ampak samo izberemo profil, s katerim bomo zajemali/urejali podatke. Profile izbrišemo in urejamo tako, da profil pridržimo in povlečemo v levo stran za urejanje in izbris oz. v desno stran za izbiro želenega profila (kot je prikazano na spodnjih slikah).

Datapan d.o. o., Velika pot 19, 5250 Solkan, Slovenija, + 386 (0)5 330 05 67, www.datapan.eu

19


innovative technology in forestry • automation in industry • energetics • building • nautics • infrastructure

Slika 28: Izbira profila.

Slika 29: Brisanje profila

Slika 30: Urejanje profila.

5.2.4 GPS mape V tem meniju izberemo želeno vrsto zemljevida. Sistem GPS je namenjen sledenju lesnih sortimentov, tako lahko vsak, ki upravlja z lesom (prodajalec, kupec...), ve kaj se z njegovim lesom dogaja. Program nam ponuja več vrst map (Google maps, Ovi maps, Bing maps). Trenutno izbiro predstavlja zelena kljukica, ki je prikazana na desni strani ekrana. Izbiro spremenimo z dotikom na želeno mapo.

Slika 31: GPS mape.

Datapan d.o. o., Velika pot 19, 5250 Solkan, Slovenija, + 386 (0)5 330 05 67, www.datapan.eu

20


innovative technology in forestry • automation in industry • energetics • building • nautics • infrastructure

5.2.5 Privzete nastavitve Nastavimo začetne vrednosti oziroma nastavitve za zajemanje podatkov (hlodi, stoječa drevesa, meritev desk, drevesne vrste), katere nas spremljajo skozi določeno obdobje merjenja lesnih sortimentov.

5.2.6 Merilni sistem Izberemo želeni merilni sistem: 

metrični sistem (metri, centimetri),

USsystem-Imperialni sistem (inch, feet).

Če spremenimo jezik programa v angleško verzijo, nam program avtomatsko zamenja tudi merilni sistem iz metričnega v imperialni sistem in obratno.

5.2.7 Merjenje lubja Za prikaz vrednosti odbitega lubja lahko izbiramo med dvema možnostima: relativna meritev in absolutna meritev. Razlika med meritvama je samo ta, da nam relativna meritev vrednost prikaže v procentih (%), absolutna pa v centimetrih (cm). Želeno meritev izberemo s klikom (prikaz na spodnji sliki).

Slika 32: Merjenje lubja.

Relativno meritev lahko spreminjamo ročno (pri merjenju samem), lahko pa si v drevesnih vrstah nastavimo želeno vrednost odbitka lubja. S prstom pridržimo na drevesni vrsti (označeno z redčo puščico).

Datapan d.o. o., Velika pot 19, 5250 Solkan, Slovenija, + 386 (0)5 330 05 67, www.datapan.eu

21


innovative technology in forestry • automation in industry • energetics • building • nautics • infrastructure

Drevesna vrsta.

Slika 33: Spreminjanje relativne meritve.

Odpre se vam novo okno, kot je prikazano na spodnji sliki. V pravokotniku, (kjer je tudi rdeča puščica na spodnji sliki), vnesemo željeno vrednost odbitka lubja v %. Tako nam bo program sam odbijal lubje določene vrednosti pri nadaljnih meritvah, pri izbrani drevesni vrsti v tem primeru, smreki. Torej to pomeni, da bo prednastavljena vrednost (%), ohranila vrednost, do naslednje spremembe drevesne vrste. Po zaključenem vnosu izberemo križec na desni strani in se vrnemo v program za merjenje hlodov.

Vnos željene vrednosti v %.

Slika 34: Določimo % lubja.

5.2.8 Multitouch Če imamo napravo z zaslonom, ki je občutljiv na dotik (touchscreen), lahko preverimo koliko »touch points« nam omogoča naprava.

Datapan d.o. o., Velika pot 19, 5250 Solkan, Slovenija, + 386 (0)5 330 05 67, www.datapan.eu

22


innovative technology in forestry • automation in industry • energetics • building • nautics • infrastructure

5.3 Drevesne vrste V meniju »drevesne vrste«, so shranjeni podatki o drevesnih vrstah. Seznam je sestavljen iz imen, slik dreves, barve in oblike lesa.

Slika 35: Seznam drevesnih vrst.

5.4 Dokumenti V dokumentih ustvarjamo naloge, kjer shranjujemo podatke. Nov nalog dodamo s klikom na »dodaj nalog«. Ustvari se nova mapa z zaporedno številko naloga, datumom in uro nastanka ter imenom ustvarjalca naloga (glede na izbrano stranko, ki trenutno upravlja s programom). Podatki se nam shranjujejo v tisti nalog, ki je označen z zeleno kljukico (na desni strani ekrana). Posamezni nalog izberemo tako, da zavihek pridržimo in povlečemo v desno stran, dokler se nam ne pojavi zelena kljukica. Nalog lahko tudi izbrišemo ali zaklenemo (želeno datoteko pomaknemo v desno).

Slika 36: Nalogi.

Datapan d.o. o., Velika pot 19, 5250 Solkan, Slovenija, + 386 (0)5 330 05 67, www.datapan.eu

23


innovative technology in forestry • automation in industry • energetics • building • nautics • infrastructure S klikom na določen nalog se nam odpre vsebina le-tega. Tukaj najdemo osnovne podatke o nalogu (kdo ga je ustvaril, kdaj je bil ustvarjen in skupni volumen vseh zajetih podatkov) in podatke urejene glede na lesni sortiment (hlodi, stoječa drevesa in deske). V zgornjem levem kotu se nahaja ikona tiskalnika. S klikom nanjo posredujemo podatke za tiskanje.

Slika 37: Vsebina naloga.

S klikom na posamezni podatek se nam prikažejo podrobnejše informacije (premer, dolžina, debelina, lubja, razred ...). Program nam omogoča, da določene sortimente odstranimo iz trenutnega naloga ali jih shranimo v drugi nalog. To storimo tako, da kliknemo na določen sortiment, pridržimo in povlečemo v desno oz. levo stran.

Slika 38: Podrobnejše informacije.

Slika 39: Brisanje sortimenta.

Datapan d.o. o., Velika pot 19, 5250 Solkan, Slovenija, + 386 (0)5 330 05 67, www.datapan.eu

24


innovative technology in forestry • automation in industry • energetics • building • nautics • infrastructure

Slika 40: Urejanje posameznega sortimenta.

Slika 41: Odstranjevanje sortimenta iz naloga.

5.5 Bober

S klikom na ikono

v glavnem meniju, se nam odpre podmeni za zajemanje podatkov. V tem

meniju zajemamo podatke lesnih sortimentov (hlodi, stoječa drevesa in deske). Izberemo želeno vsebino in potrdimo s klikom.

Slika 42: Meni za zajemanje podatkov.

Datapan d.o. o., Velika pot 19, 5250 Solkan, Slovenija, + 386 (0)5 330 05 67, www.datapan.eu

25


innovative technology in forestry • automation in industry • energetics • building • nautics • infrastructure

5.5.1 Hlodi

S klikom na ikono

se nam odpre okno za zajemanje in urejanje podatkov za hlode. Zajem premer hloda z nepravilnimi oblikami.

Glavni meni.

Seštevanje premera hloda.

Premer hloda.

Debelina lubja.

Drevesna Dolžina hloda.

vrsta.

Volumen.

Cena.

Shranjevanje. Shranjevanje v dokumente.

Slika 39: Zajemanje in urejanje podatkov za hlode. Razred lesa.

Z elektronsko premerko izmerimo premer hloda in podatek avtomatsko preko bluetooth vmesnika pošljemo v program, kjer se nam podatek tudi prikaže (s pritiskom na drugi notranji gumb na premerki). Podatke (dolžino hloda, debelino lubja, drevesno vrsto, kam se bodo podatki shranjevali) pa uredimo že prej, v meniju Nastavitve.

Če obkljukamo (zelena kljukica) ikono Suma oz. Samodejna vsota

nam program omogoča, da

izmerimo tudi premere tistih hlodov, katerih premer je večji od skale na premerki (80 cm) in ga ne moremo zajeti z eno potezo. To pomeni, da lahko premer hloda zajamemo po delih, program pa nam bo seštel zajete premere. Deluje pa tako, da najprej zajamemo prvi del premera ter pritisnemo prvo tipko na premerki, nato pa zajamemo še drugi del premera (to ponovimo poljubnokrat – odvisno od velikosti premera hloda) ter spet pritisnemo prvo tipko in nato pa pritisnemo še drugo tipko na premerki, da se podatki preračunajo in shranijo (prikazano na sliki na naslednji strani).

Ikona

(aktiviramo jo tako, da jo izberemo in pojavi se zelena kljukica) je namenjena zajemanju

obsega hloda, katerega oblika ni pravilna (ni okrogla, ampak je ovalna oz. deformirana). S premerko zajamemo podatke (različne dele premera hloda), program pa nam sam preračuna povprečen premer hloda. Deluje pa tako, da najprej zajamemo premer na eni strani hloda in pritisnemo prvo tipko na premerki, nato pa zajamemo premer še na drugi strani hloda ter spet pritisnemo prvo tipko (to

Datapan d.o. o., Velika pot 19, 5250 Solkan, Slovenija, + 386 (0)5 330 05 67, www.datapan.eu

26


innovative technology in forestry • automation in industry • energetics • building • nautics • infrastructure ponovimo lahko poljubnokrat), nato pa pritisnemo še drugo tipko, s katero meritev shranimo, kakor je prikazano na spodnji sliki.

Prva tipka – zajamemo podatek.

Druga tipka – zajete podatke shranimo.

Za nadaljno shranjevanje se v spodnjem levem kotu nahaja ikona

in s pritiskom nanjo se podatki

shranijo. Pri shranjevanju imamo dve možnosti; v desnem spodnjem kotu najdemo ikono modre barve v obliki mape, če to ikono obkljukamo

, nam podatke shrani v meni »dokumenti« v izbrani

»nalog« (glej naslov 4.3 dokumenti), v nasprotnem primeru nam podatke shrani v osnovno mapo za shranjevanje, ki se nahaja v meniju Bober, desno od ikone hlodi (spodnja slika).

Osnovne mape za shranjevanje posameznih sortimentov.

Slika 40: Osnovne mape za shranjevanje.

S klikom na ikono

v meniju

, se nam prikažejo podatki, ki so v tej mapi trenuto shranjeni.

Če izberemo določen podatek, vidimo podrobnosti (čas ustvarjenega podatka, preme rdebla, dolžino

Datapan d.o. o., Velika pot 19, 5250 Solkan, Slovenija, + 386 (0)5 330 05 67, www.datapan.eu

27


innovative technology in forestry • automation in industry • energetics • building • nautics • infrastructure in debelino lubja). Če ga pridržimo in povlečemo v desno oz. levo stran, se nam prikaže možnost urejanja, izbrisa ali shranjevanja v izbrani nalog (glej poglavje »4.3 dokumenti«).

Slika 41: Shranjeni podatki v mapi.

Slika 42: Shranjevanje v dokumente z nalogi.

5.5.2 Stoječe drevo

S klikom na ikono

v meniju

, se nam odpre okno za zajemanje in urejanje podatkov

za stoječa drevesa.

Parameter za ocenjevanje debeline

Glavni

debla.

meni.

Volumen. Drevesna vrsta. Razred.

Skupna višina drevesa.

Shranjevanje.

Shranjevanje v Slika 43: Zajemanje in urejanje stoječega drevesa.

Seštevanje obsega.

dokumente.

Zajem premera debela z nepravilnimi oblikami.

Datapan d.o. o., Velika pot 19, 5250 Solkan, Slovenija, + 386 (0)5 330 05 67, www.datapan.eu

28


innovative technology in forestry • automation in industry • energetics • building • nautics • infrastructure

nam program omogoča, da vnesemo podatke o stoječem (živem) drevesu. Ta program

Z opcijo

je primeren za popis stanja v gozdu. S tem lahko vodimo evidenco o gozdovih (odstranitev in posaditev dreves). Na levi strani pojavnega okna izberemo drevesno vrsto, na sredini pa imamo podrobnejše podatke o drevesu. Na dnu se nahaja ikona za shranjevanje (možnosti shranjevanja, so enake kot pri meniju »hlodi«, poglavje 4.4.1).

Z elektronsko premerko izmerimo premer debla pri tleh nato podatke posredujemo v program. Program nam omogoča, da drevo razdelimo na 11 delov (6 glavnih in 5 polovičnih), pri čemer lahko podatke prilagodimo glede na dolžino. Vsak del zajema eno vrstico, ki je obarvana rumeno. Vrstice za urejanje dodamo oziroma izbrišemo tako, da pritisnemo nanjo, jo pridržimo in povlečemo v levo za izbris oz. v desno za dodajanje. Glede na vnesene podatke nam program avtomatsko izračuna skupno dolžino oz. višino drevesa ter volumen.

Če obkljukamo ikono

nam program omogoča, da izmerimo tudi obsege tistih dreves, katerih

premer je večji od skale na premerki in ga ne moremo zajeti z eno potezo. To pomeni, da lahko obseg stoječega drevesa zajamemo po delih, program pa nam bo seštel zajete premere (prikazano na strani 21).

Ikona

je namenjena zajemanju obsega debla, katerega oblika ni pravilna (ni okrogla, ampak je

podolgovata oz. deformirana). S premerko zajamemo podatke (različne širine debla), program pa nam sam preračuna povprečen premer debla oziroma stoječega drevesa (prikazano na strani 21). Parameter za ocenjevanje debeline debla.

Dolžina posameznega dela debla. Volumen vseh delov.

Razred.

Premer posameznega dela. Slika 44: Urejanje stoječega drevesa.

Datapan d.o. o., Velika pot 19, 5250 Solkan, Slovenija, + 386 (0)5 330 05 67, www.datapan.eu

29


innovative technology in forestry • automation in industry • energetics • building • nautics • infrastructure Na desni strani se nahaja parameter za izračun debeline debla (form klasa). S premerko zajamemo obseg debla na dnu nato pa nam program sam izračuna približno debelino debla na ostalih delih, glede na nastavljeno vrednost.

5.5.3 Deske

S klikom na ikono

, se nam odpre spodnje okno za zajemanje in urejanje podatkov pri

merjenju deske. Širina deske. Glavni meni.

Drevesna Dolžina

vrsta.

deske. Debelina Razred.

deske.

število vrst.

Skupni volumen in površina.

število plasti. Shranjevanje.

Slika 45: Zajemanje in urejanje deske. Shranjevanje v dokumente.

S premerko izmerimo premer deske in vnesemo ostale podatke (število vrst, plasti, razred lesa, drevesno vrsto). Program nam izračuna skupni volumen in površino. Podatke shranimo na enak način kot to storimo pri meniju »hlodi« in »stoječa drevesa« (meni 4.4.1 Hlodi).

Datapan d.o. o., Velika pot 19, 5250 Solkan, Slovenija, + 386 (0)5 330 05 67, www.datapan.eu

30


innovative technology in forestry • automation in industry • energetics • building • nautics • infrastructure

6

GPS sledenje

Program nam ponuja tri različne vrste map in sicer: Google maps, Ovi maps in Bing maps. Želeno mapo izberemo v nastavitvah, v meniju GPS mape. Sistem GPS sledenje je namenjen sledenju lesnih sortimenov. Ko s premerko zajamemo podatke, nam program odčita koordinate (geografsko širino in dolžino). Te podatke lahko preverimo v dokumentih, kamor smo shranili podatke. S klikom na želen podatek se nam prikažejo podrobnosti.

Geografska širina.

Geografska dolžina.

Slika 46: V dokumentih shranjeni koordinati.

7

Izhod iz aplikaije

Program zapremo tako, da v glavnem meniju kliknemo na ikono

. V tem trenuku se nam

desno od ikone prikaže napis »izhod iz aplikacije«. S pritiskom na besedilo se program dokončno zapre.

Slika 47: Izhod iz aplikacije.

Datapan d.o. o., Velika pot 19, 5250 Solkan, Slovenija, + 386 (0)5 330 05 67, www.datapan.eu

31


innovative technology in forestry • automation in industry • energetics • building • nautics • infrastructure

8

Garancijski list in certifikat o skladnosti

GARANCIJSKI LIST Garancijski pogoji veljajo le na področju Republike Slovenije! GARANCIJA NE IZKLJUČUJE PRAVIC POTROŠNIKA, KI IZHAJAJO IZ ODGOVORNOSTI PRODAJALCA ZA NAPAKE NA BLAGU. Izjavljamo:  

da jamčimo za brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, če se boste ravnali po priloženih navodilih za uporabo; da bomo v garancijskem roku zagotovili odpravo okvar in pomankljivosti v roku, ki ne bo daljši od 45 dni. Izdelek, ki v omenjenem roku ne bo popravljen, bomo na vašo zahtevo zamenjali z novim.

Garancija velja 12 MESECEV od dneva, ko Vam pošljemo aktivacijsko kodo za software. Garancijski list velja le skupaj z računom! Garancija velja za napake v materialu ali pri izdelavi. Garancija preneha veljati, če je bilo ugotovljeno, da je predhodno popravilo opravljala nepooblaščena oseba, oziroma, če so bili vgrajeni neoriginalni rezervni deli! Naše jamstvo ne velja tudi v primeru:    

neupoštevanja priloženih navodil ali malomarnega ravnanja z izdelkom, poškodb nastalih zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe, poškodb zaradi elementarnih nesreč: potresi, poplave, požari, ipd., odstranjevanja ali poškodb garancijske nalepke ali nalepke s serijsko številko.

Čas zagotavljanja servisiranja in zagotavljanja nadomestnih delov je 8 let po preteku garancijskega roka.

Podatki o izdelku: Tip:

Podatki o prodaji izdelka: PRODAJALEC (firma in sedež):

Serijska št.:

Leto izdelave:

Datum izročitve:

Žig in podpis prodajalca:

Datapan d.o. o., Velika pot 19, 5250 Solkan, Slovenija, + 386 (0)5 330 05 67, www.datapan.eu

32


innovative technology in forestry • automation in industry • energetics • building • nautics • infrastructure

Datapan d.o. o., Velika pot 19, 5250 Solkan, Slovenija, + 386 (0)5 330 05 67, www.datapan.eu

33

Uporabniški priročnik Datapan Bober  

Navodila za uproabo elektronske premerke in programa Datapan Bober

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you