Page 1


S P I S T R E Ś C I WYDARZENIA I PROJEKTY BIURA WROCŁ AW 2016:

WYDARZENIA INNYCH INSTYTUCJI:

BARBARA

2

KINO NOWE HORYZONTY

15

MIKROGRANTY

3

WEJŚCIE OD PODWÓRZA

4

PRZEGLĄD PIOSENKI AKTORSKIEJ na Scenie Impartu

16

PRACOWNIA KOMUNY PARYSKIEJ 45

5

DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

18

GALERIA IMPART wystawa malarstwa Roberta Syty

MUZEUM PANA TADEUSZA

19

6

MUZEUM TEATRU

20

WILD HUNT LIVE koncert na Scenie Impartu

7

ANDRZEJ PONIEDZIELSKI koncert na Scenie Impartu GIRLS ON FIRE koncert na Scenie Impartu PRZED PREMIERĄ koncert w Teatrze Piosenki

CENTRUM HISTORII ZAJEZDNIA

21

MUZEUM WSPÓŁCZESNE

22

8

INSTYTUT GROTOWSKIEGO

23

9

WALLSTRASSE 13 spektakl Fundacji Bente Kahan

24

TEATR WSPÓŁCZESNY

25

ANTYKABARET

26

INNE OŚRODKI

27

10

POŻEGNANIE Z BOGIEM spektakl na Scenie Impartu

11

LENINGRAD spektakl w Teatrze Piosenki

12

JAZZ / BLUES JAM SESSION w Klubie Autograf

13

DOMEK MIEDZIORYTNIKA wystawa „W Domku M.”.

POŁĄCZENIE Z PRZEBIEŻKĄ

14

(Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w repertuarze.)

FELIETON WROCŁ AWSKI: 42


B A R B A R A

4 marca godz. 18:00

9 marca godz. 18:00

WROCŁ AW I BERLIN. HISTORIA W Z A J E M N Y C H O D D Z I A ŁY WA Ń

P R Z E D / P O. A R C H I T E K T U R A W R O C Ł AW I A X X . X X I

Wrocław i Berlin do 1945 roku to miasta siostrzane. Łączyły je różnorakie więzi kulturalne i polityczne, które w ostatnich 25 latach zostały odkryte na nowo. Przeszłość i teraźniejszość tych powinowactw po raz pierwszy zebrane zostały w jednej publikacji: „Wrocław i Berlin. Historia wzajemnych oddziaływań”. Berliński dziennikarz, znawca polsko-niemieckiego pogranicza Uwe Rada i Mateusz Hartwich, wrocławianin mieszkający w Berlinie, zebrali w nim 22 minieseje autorów z obu krajów. Powstała w ten sposób panorama dziejów miast sąsiedzkich, unaoczniająca łączące je więzi.

Biuro Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 oraz Fundacja Transformator zapraszają na premierę pierwszego internetowego przewodnika po wrocławskiej architekturze XX i XXI wieku.

Po prezentacji w Berlinie, Dreźnie oraz w „pociągu do kultury” przyszła pora na zapoznanie wrocławskiej publiczności z tezami książki i na dyskusję o historii i perspektywach powiązań wrocławsko-berlińskich. Na spotkanie z oboma redaktorami zapraszamy 4 marca do Barbary. Wstęp wolny

2

Barbara ul. Świdnicka 8c

Przed/Po. Architektura Wrocławia XX.XXI to miejsce w sieci, w którym po raz pierwszy zebrane zostały ważne, kontrowersyjne, ciekawe, znane i mniej znane budynki i osiedla, które powstały od 1900 roku we Wrocławiu. Ostatnie sto lat wrocławskiej architektury to czas wizjonerskich koncepcji, ambitnych planów i nietypowych realizacji. To niemiecka i polska architektura o wspólnym mianowniku, bazująca na modernistycznych wzorcach, często buntująca się przeciw odgórnie narzucanym zasadom. To również czas tworzenia, zniszczenia i wielkiej odbudowy – stulecie, w którym nowatorstwo splata się z konformizmem, a awangardowe wizje współistnieją z architektonicznym konserwatyzmem. Wstęp wolny

mikroGRANTY projekt Masz wiadomość! Przyjdź! fot. Renata Piwko-Wolny

Barbara ul. Świdnicka 8c


M I K R O G R A N T Y

Więcej informacji na stronie: www.wroclaw2016.pl/mikrogranty www.facebook.com/mikrogranty

1 - 15 kwietnia

13. NABÓR DO MIKROGRANTÓW E S K W R O C Ł AW 2016 mikroGRANTY ESK Wrocław 2016 to Program Współorganizacji Projektów, dzięki któremu każdy może zrealizować swój pomysł na działanie kulturalne, społeczne czy edukacyjne w swoim najbliższym otoczeniu. Kolejny – 13. nabór – odbędzie się w dniach 1 - 15 kwietnia 2017. Do współpracy zapraszamy wszystkich aktywnych mieszkańców i mieszkanki Wrocławia – osoby fizyczne, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, wspólnoty mieszkaniowe, kościoły i związki wyznaniowe. Od 2014 roku zrealizowaliśmy wspólnie już ponad 100 projektów. W 2015 roku w projektach uczestniczyło 5176 osób, których realizacje oglądało 25 742 widzów. W 2016 roku ustanowiliśmy dwa rekordy: w styczniowym naborze zgłoszono aż 198 pomysłów, w głosowaniu internetowym na zwycięski projekt oddano 1871 głosów. Projekty w większości składane są przez osoby fizyczne i grupy nieformalne, w 2016 roku na 328 wniosków, aż 268 złożyły osoby fizyczne i grupy nieformalne.

dzień pracuje na Uniwersytecie Przyrodniczym, stworzył edukacyjną grę fabularną o wodzie; Zenek Jasyk z grupy nieformalnej Open Mind zorganizował dla dzieci ze świetlic środowiskowych warsztaty edukacyjne o mowie nienawiści. Pokazywali kulturę w niecodziennych odsłonach: na przykład przy projektach „Wrocław Strona po Stronie” – literackim spacerze po Wrocławiu, „Zaproś teatr pod swój dach” – spektakl w Twoim domu; „Lalkomat” – teatr formy dla dorosłych / lalki nie tylko dla dzieci; fotografia w służbie lokalnej społeczności – „Trójkąt w kadrze” i „MojeFOTOCZENIE”. Dokumentowali Wrocław, przywracali historię: zaczęło się od „Wrocław, pamiętam że…” i zdjęć Witolda Romera, a później powstały „Pamiętnik ulicy Przodowników Pracy”, pod wodzą Gabriela L. Kamińskiego, „Gwiazdozbiór wspomnień” grupy Plotkojady; „Przejście przez piekarnię” Magdaleny Zambrzyckiej, „Wroc&Roll” Michała Stenzela oraz „Szepczący tłum” Pawła Gulcza. Serdecznie zapraszamy do udziału!

Wrocławianie i wrocławianki, którzy dotychczas, we współpracy z nami, wzięli miasto w swoje ręce… Zmieniali swoją najbliższą okolicę. Radek Michalski i sąsiedzka ekipa stworzyli Kino Plenerowe przy ulicy Kruczej; sąsiedzka ekipa z Oporowa pod wodzą Natalii Bańdo działali w powstającym Parku Mamuta – wymyślili tam Osiedlowe Laboratorium Przyrody. Marcin Rosiński wraz ze Stowarzyszeniem Żółty Parasol zrealizował Zieloną Czytelnię w Parku Tołpy. Podejmowali tematy, które są dla nich ważne, w których są ekspertami i dzielili się swoją wiedzą. Na przykład Michał – inżynier, na co

3


W R O C Ł AW. W E J Ś C I E O D P O D W Ó R Z A 9 marca godz. 18:00

Pracownia Komuny Paryskiej 45

N O W E O T WA R C I E W P R A C O W N I – W Y S TAWA A K T Y W N O Ś C I SĄSIEDZKIEJ Pracownia Komuny Paryskiej 45 zaprasza nowych gości! Przez ostatni rok na Przedmieściu Oławskim realizowany był program Międzypokoleniowych Spotkań Sąsiedzkich, których celem było poznanie się mieszkańców oraz wspólna aktywność na rzecz osiedla. Wystawa będzie prezentacją tych działań – w formie zdjęć z wydarzeń sąsiedzkich i publikacji zbierającej historie mieszkańców „Trójkąta Magicznego”. Organizator: Wrocław – wejście od podwórza www.wroclaw2016.pl/pracownia-przy-komuny-paryskiej-45

Pracownia Komuny Paryskiej 45

24 marca godz. 16:00

Pracownia Komuny Paryskiej 45

WA R S Z TAT Y D L A D Z I E C I W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM

POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY – WA R S Z TAT Y PL AST YCZNE DL A DZIECI

Wspólna inicjatywa Pracowni Komuny Paryskiej 45 i Muzeum Etnograficznego, dzięki której najmłodsi mieszkańcy Przedmieścia Oławskiego mogą obejrzeć bogate zbiory sztuki współczesnej oraz dowiedzieć się czegoś na temat innych kultur. Zbiórka w Pracowni przy Komuny Paryskiej o 10:30 i Pochód Lajkonika na ulicę Romualda Traugutta 111.

W ramach cyklu wydarzeń specjalnych „Piątek na Trójkącie”, Komuny Paryskiej 45 odwiedzi Bogusława Trela. Absolwentka wrocławskiego ASP pracowała już z najmłodszymi gośćmi Pracowni przy projekcie fotograficznym „Trójkąt w kadrze”. Tym razem podczas warsztatów plastycznych dla dzieci zaprezentuje niezwykle istotny temat porozumiewania się bez przemocy.

Organizator: Wrocław – wejście od podwórza, Muzeum Etnograficzne www.wroclaw2016.pl/pracownia-przy-komuny-paryskiej-45

Organizator: Wrocław – wejście od podwórza www.wroclaw2016.pl/pracownia-przy-komuny-paryskiej-45 Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia

4

Pracownia Komuny Paryskiej 45 fot. Marta Boska

11 marca godz. 10:30


P R A C O W N I A K O M U N Y PA R Y S K I E J 45

Pracownia Komuny Paryskiej 45 jest otwarta w godzinach: wtorek-piątek: 15:30 - 19:30 sobota: 10:00 - 14:00

Autorzy projektu: Kamila Wolszczak, Krzysztof Bryła i Damian Kalita. Współpraca: Jacek Sterczewski

Mikrogranów ESK 2016 Zazielenić beton na Dąbrowskiego 32-36a, tego w jaki sposób działa miasto oraz w jaki sposób zwiększać aktywność społeczną mieszkańców.

Pracownia to sąsiedzkie miejsce na Przedmieściu Oławskim, przeznaczone do spotkań, wspólnych działań artystycznych oraz wymiany doświadczeń pomiędzy lokalną społecznością a zaproszonymi do Pracowni artystami i animatorami. Szeroko pojęta kultura oraz interdyscyplinarne działania artystyczne mają na celu przede wszystkim integrację lokalnej społeczności, a w dłuższej perspektywie rewitalizację i zmianę oblicza całego Przedmieścia Oławskiego.

Historia dzielnicy, istotne społecznie tematy oraz promowanie pozytywnego wizerunku osiedla są inspiracją dla wielu artystów. Dzięki działaniom Pracowni Przedmieście Oławskie jest odkrywane na nowo nie tylko przez społeczność lokalną, ale również przez mieszkańców Wrocławia.

Pracownia jest miejscem międzypokoleniowym, otwartym dla mieszkańców w każdym wieku – są tam prowadzone zajęcia artystyczne dla najmłodszych, programy aktywizacyjne dla seniorów oraz wystawy, koncerty i spotkania informacyjne, skierowane do osób chcących zmienić coś w swojej okolicy. Poprzez rozmowę i działania w sprawach ważnych dla Przedmieścia odbudowują się relacje pomiędzy mieszkańcami całego osiedla.

Jesteśmy dostępni pięć dni w tygodniu – od wtorku do soboty:

Wsparcie merytoryczne Pracowni było szczególnie pomocne w zdobyciu informacji na temat zmian na Przedmieściu Oławskim, związanych z rewitalizacją, rozmaitych działań społecznych, takich jak akcja

Czwartki międzypokoleniowe: cykl spotkań z mieszkańcami Przedmieścia Oławskiego na temat spraw ważnych dla osiedla. Grupa wiekowa: +18 lat.

Kreatywne wtorki: autorskie warsztaty dla dzieci „Tęcza nad trójkątem”, grupa wiekowa: 4-10 lat. Środa dla sąsiada: udostępniamy pracownię dla rozwoju indywidualnych pomysłów mieszkańców oraz tworzenia wspólnych inicjatyw. Grupa wiekowa: +18 lat.

Piątek na trójkącie: program spotkań specjalnych: wystaw, koncertów, warsztatów i inicjatyw zaproszonych artystów. Tęczowe soboty: kino dla dzieci plus działania animacyjne. Grupa wiekowa +4. Tuż przy wejściu do Pracowni znajduje się Galeria Suwaczek – najmniejsza galeria sztuki na Przedmieściu Oławskim, prowadzona przez najmłodszych artystów z sąsiedztwa, w ramach działań animacyjnych prowadzonych przez Kamilę Wolszczak. Autorzy koncepcji Pracowni oraz animatorzy programu dla dzieci: Kamila Wolszczak i Krzysztof Bryła Autor koncepcji programu międzypokoleniowego: Damian Kalita, współpraca - Jacek Sterczewski

5


G A L E R I A I M PA R T

2 marca godz. 18:00 wernisaż Galeria Impart, ul. Mazowiecka 17

MA L A RSTWO – ROBERT S Y TA Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Galeria Impart mają zaszczyt zaprosić Państwa na drugą wystawę cyklu prezentacji twórczości nauczycieli wrocławskich placówek oświatowych, w ramach projektu Biennale Twórczości Nauczycieli we Wrocławiu. 2 marca 2017 roku, w Galerii Impart będzie miał miejsce wernisaż wystawy Roberta Syty.

Obecnie pracuje jako nauczyciel-konsultant we Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Wieloletni nauczyciel plastyki i zajęć artystycznych w Gimnazjum Gminnym w Sobótce. Nauczyciel we Wrocławskich Szkołach Fotograficznych i Zespole Szkół nr 25 we Wrocławiu. Egzaminator w zawodzie Fototechnik. Aktywny artystycznie – zajmuje się rysunkiem, malarstwem, fotografią, projektowaniem graficznym. Współorganizator Radosnej Parady Niepodległości (od 2002 r.), współtwórca akcji Cały Wrocław Czyta, pomysłodawca Biennale Twórczości Nauczycieli we Wrocławiu. Wstęp wolny

6

Iluminati - Robert Syta; Percival Wild Hunt Live fot. Marcin Somerlik

Robert Syta ukończył Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu dyplomem z projektowania graficznego w pracowni prof. Jana Jaromira Aleksiuna.


SC E N A I MPA R T U

Kasa biletowa czynna: pon-pt 12:00-18:00 oraz na 2 godz. przed spektaklami i koncertami tel. 71 341 94 32, ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław elektroniczna rezerwacja biletów: rezerwacje@impart.art.pl

4 marca godz. 19:00

sala teatralna Impartu, ul. Mazowiecka 17

KONCERT WILD HUNT LIVE! Zespół Percival, współtwórca części muzyki i autor kompozycji wykorzystanych w grze „The Witcher 3 Wild Hunt”, zaprezentuje utwory w ich pierwotnej wersji podczas wyjątkowego show! Widowisko uświetnione oprawą artystyczną Teatru Avatar oraz wspaniałą scenografią i iluminacją, wzbogacone będzie wizualizacjami nawiązującymi do gry. Członkowie zespołu w trakcie występów będą ubrani w stroje będące rekonstrukcją odzieży z okresu wczesnego średniowiecza, a repertuar zostanie wykonywany na dawnych instrumentach, których brzmienie znane jest doskonale fanom gry. Agencja Koncertowo-Wydawnicza Good Crew zaprasza na trasę “Wild Hunt Live” zespołu Percival, która rozpoczęła się koncertem w Warszawie 14 lutego w Kinie Elektronik, a zakończy 26 marca w Filharmonii Lubelskiej. Podczas polskiego tournée odbędzie się 14 widowisk. W marcu trasa koncertowa Wild Hunt Live wygląda następująco: 04.03.2017 – Wrocław, BF Impart 2016 05.03.2017 – Poznań, CK Zamek 21.03.2017 – Łódź, Filharmonia Łódzka 22.03.2017 – Bydgoszcz, Filharmonia Pomorska 23.03.2017 – Szczecinek, Kino “Wolność” 24.03.2017 – Toruń, Dwór Artusa 25.03.2017 – Toruń, Dwór Artusa 26.03.2017 – Lublin, Filharmonia Lubelska Bilety: 80 zł – parter 70 zł – balkon

7


SC E N A I MPA R T U

Kasa biletowa czynna: pon-pt 12:00-18:00 oraz na 2 godz. przed spektaklami i koncertami tel. 71 341 94 32, ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław elektroniczna rezerwacja biletów: rezerwacje@impart.art.pl

6 marca godz. 19:00

sala teatralna Impartu, ul. Mazowiecka 17

M E L O - N I E - D R A M AT. KONCERT ANDRZEJA PONIEDZIELSKIEGO MELO - NIE - DRAMAT — to najnowsza propozycja artystyczna Andrzeja Poniedzielskiego. W programie dużo inteligentnego humoru, satyra i piosenki. W programie – wszystko nowe, premierowe – piosenki, żarty, skecze. Bez zmian natomiast – poczucie humoru autora Andrzeja Poniedzielskiego. „Chcemy, żeby jednocześnie były święta i czereśnie”— pisze jeden z niekwestionowanych mistrzów subtelnego dowcipu i poezji rodem z krainy łagodności. Poniedzielski mówi o sobie, że nie jest ani poetą, ani twórcą. Satyryk, a zwłaszcza refleksyjny, ma prawo tak z siebie żartować. Ma na koncie parę setek wierszy, wiele piosenek pisanych m.in. dla Elżbiety Adamiak, Edyty Geppert, Anny Marii Jopek, Lory Szafran, czy Dawida Podsiadło, do muzyki m.in. Zygmunta Nahornego, Jerzego Satanowskiego, Seweryna Krajewskiego.

Andrzej Poniedzielski (rocznik 1954), z wykształcenia magister inżynier automatyk, z zamiłowania i talentu poeta, autor tekstów piosenek, humorysta, felietonista, twórca scenariuszy. Zdobywca wielu nagród i wyróżnień na festiwalach piosenki artystycznej. Wydał tomik wierszy pt. „Chyba już można...” (1984r.) , w serii „Biblioteka Bardów” ukazały się (1999 r.) jego wiersze z ilustracjami jego syna Michała. W 2002 r. wydał autorską płytę pt. 13 łatwych utworów tanecznych, w 2014 Szumi czas. Jest współautorem wielu spektakli estradowych – jako scenarzysta, reżyser, prowadzący.

8

Od 2007r. kierownik literacki „Sceny na dole” w Teatrze Ateneum. Jest autorem ponad 250 wierszy, kilkuset felietonów i tekstów piosenek dla wielu znakomitości polskiej sceny i estrady. Bilety: 60 zł – parter 50 zł – balkon

Girls on Fire fot. Grzegorz Cholewa

Mistrz Mowy Polskiej 2012 i Ambasador Polszczyzny 2015 - tytuł otrzymany 11.10.2015 w Katowicach. Recitale Andrzeja Poniedzielskiego to prawdziwy rarytas dla wielbicieli inteligentnej, myślącej satyry, przeciwstawiającej się medialnym trendom. Znany bard łączy w swoich tekstach poetyckie frazy i ostrze ironii.


S C E N A I M PA R T U

Kasa biletowa czynna: pon-pt 12:00-18:00 oraz na 2 godz. przed spektaklami i koncertami tel. 71 341 94 32, ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław elektroniczna rezerwacja biletów: rezerwacje@impart.art.pl

8 marca godz. 19:00

sala teatralna Impartu, ul. Mazowiecka 17

K O N C E R T GI R LS ON FIRE Girls on Fire (G.o.F)... czyli wokalistki, kobiety z pasją, przyjaciółki. Finalistki III edycji programu X Factor, związane ze środowiskiem teatralno-muzycznym Wrocławia. Piszą, komponują, koncertują po całej Polsce. Wyróżnia je magnetyzm, niepowtarzalne brzmienie i charyzma sceniczna. Łączą w sobie dynamikę, temperament, liryczność i wrażliwość. Wspólna przygoda z muzyką zaowocowała pracą nad debiutanckim albumem Siła kobiet, którego premiera odbędzie się 8 marca 2017, a zwieńczy ją specjalnie z tej okazji przygotowany koncert na Dużej Scenie Impartu, pod patronatem Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 tego samego dnia.

Siła kobiet to projekt nie tylko o muzyce, sile przyjaźni, determinacji, spełnianiu marzeń, ale także o działaniu na rzecz kobiet. Girls on Fire zabiorą Was w podróż, podczas której poznacie ich kobiece spojrzenie na muzykę i rzeczywistość opisaną w autorskich tekstach. Podróż ta, jak to kobieta, będzie zmienna - dynamiczna, pełna energii, zmysłowa, sentymentalna i zaskakująca. Bilety: 30 zł – przedsprzedaż 35 zł – w dniu koncertu dostępne: Kasa Impartu oraz www.eventim.pl i punkty stacjonarne Eventim: salony Empik, Media Markt, Saturn w całej Polsce

9


Kasa biletowa czynna: pon-pt 12:00-18:00 oraz na 2 godz. przed spektaklami i koncertami tel. 71 341 94 32, ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław elektroniczna rezerwacja biletów: rezerwacje@impart.art.pl

9 marca godz. 19:00

sala kameralna Impartu, ul. Mazowiecka 17

PRZED PREMIERĄ – OLGA LISIECKA Teatr Piosenki zaprasza na kolejny wieczór z lubianego cyklu artystycznego Przed premierą. Są to kulturalne spotkania, których bohaterami są najzdolniejsi polscy wykonawcy młodego pokolenia, znakomicie sprawdzający się w repertuarze piosenki artystycznej, aktorskiej. Gospodarzem comiesięcznych wieczorów – zapraszającym i osobiście prezentującym wykonawców – jest wybitny znawca tego gatunku piosenki Bogusław Sobczuk. W roli głównej podczas marcowego wieczoru wystąpi Olga Lisiecka – 20-latka z Piotrkowa Trybunalskiego, studentka I roku pedagogiki na Uniwersytecie Łódzkim. Olga śpiewa od dziecka, nigdy nie uczyła się śpiewu ani emisji głosu, wykształciła swój styl, którego nikt nie narzucał. Wśród pierwszych, znaczących osiągnięć wymienia: I miejsce i Nagrodę Publiczności w 23. Turnieju Poezji Śpiewanej 59. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego we Włocławku (2014), a z nagrodą nominacja do Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” w Olsztynie, III miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Artystycznej „OFPA” w Rybniku (2015), nominację do Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie, II miejsce Ogólnopolskiego Festiwalu „Kwiaty na Kamieniach” w Bytomiu (2016). Najlepiej się czuję w repertuarze poezji śpiewanej i piosence aktorskiej. Mam też ulubione utwory, które nie należą tego rodzaju muzyki, nie zamykam się na utwory innego gatunku. Wybierając piosenkę, bądź tworząc ją, inspiruję się przede wszystkim jej oryginalnością, nietypowym brzmieniem, nieoczywistą linią melodyczną, tekstem „z historią”. Lubię, kiedy dzieje się coś, co mogę opowiedzieć od początku do końca, za pomocą różnych emocji czy muzycznych przeżyć, coś co zarówno ma puentę, a czasem pozostawia sprawę niewyjaśnioną... Ostatnio swoje kompozycje aranżuję na orkiestrę dętą.

10

Olga Lisiecka od 2014 r. współpracuje z akompaniatorami – Jakubem Krasowiakiem (fortepian, gitara i kontrabas) oraz Wiktor Synowcem (instrumenty perkusyjne) – koncertują zawsze w trójkę, pod nazwą „Tym Bardziej”. Wstęp wolny

Olga Lisiecka fot. Marek Badełek; Pożeganie z Bogiem fot. Marek Śnioch

TEAT R PIOS E NK I


S C E N A I M PA R T U

Kasa biletowa czynna: pon-pt 12:00-18:00 oraz na 2 godz. przed spektaklami i koncertami tel. 71 341 94 32, ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław elektroniczna rezerwacja biletów: rezerwacje@impart.art.pl

13, 14 marca godz. 19:00

sala kameralna Impartu, ul. Mazowiecka 17

P OŻ EGNA NI E Z BOGIEM Poszukiwanie życiowej prawdy z Leonardem Cohenem i Beatlesami. Pożegnanie z Bogiem w marcu w Imparcie. Czas trwania: ok. 90 minut bez przerwy Kamil J. Przyboś – reżyseria i adaptacja muzyczna Marta Brendel – choreografia Magda Flisowska – kostiumy i scenografia Marcin Smiatek – reżyseria świateł Obsada: Paulina Gawrońska – Julia; Alicja Kalinowska – Alter Ego, Dewotka; Adrian Kąca – Ojciec Tom; Klaudia Kąca-Jasic – Matka Julii, Głuptak niebiesko nogi; Krzysztof Brzazgoń – Ojciec Julii, Narodowiec; Michał Pietrzak – Mnich tybetański, Jehowy; Jacek Marks – Jehowy, Zakościelny; Paweł Pater – Bóg Na deskach Impartu ponownie wystawiany będzie głośny spektakl nurtu OFF Przeglądu Piosenki Aktorskiej. Pożegnanie z Bogiem w reżyserii Kamila J. Przybosia to sztuka oparta na słynnym monodramie Letting Go of God Julii Sweeney. Poszukiwaniu życiowej prawdy towarzyszą największe przeboje Leonarda Cohena, Beatlesów czy Simon & Garfunkel. „Pożegnanie z Bogiem” stawia pytania, na które nie ma łatwych odpowiedzi – to podróż w głąb myśli człowieka usilnie poszukującego Boga, ale jednocześnie pełnego wątpliwości. Spektakl nie jest manifestem, prowokacją czy próbą obrażania uczuć religijnych – mówi Kamil J. Przyboś, reżyser. – To teatralna propozycja dla wszystkich, którzy nie ustają w drodze do poznania prawdy, do zrozumienia obrazu świata bez zbędnych dogmatów – dodaje. Poszukiwaniom życiowej prawdy towarzyszą śpiewane a capella popularne szlagiery, które w kontekście poszczególnych scen zyskują

zupełnie nową i zaskakującą interpretację. Widzowie będą mieli okazję usłyszeć m.in. Hallelujah Leonarda Cohena, The Sound of Silence Simon & Garfunkel, Because The Beatles czy Lacrimosę Zbigniewa Preisnera. Utwory będą wykonywane przez artystów związanych z Teatrem Muzycznym Capitol. Pożegnanie z Bogiem powstało na podstawie głośnego monodramu Julii Sweeney, amerykańskiej dramatopisarki, popularnej stand-uperki i aktorki komediowej, która na swoim koncie ma role w takich filmach jak Pulp Fiction czy Stuart Malutki. Spektakl miał swoją premierę podczas 37. Przeglądu Piosenki Aktorskiej w nurcie OFF. Był również wystawiany w ramach Dolnośląskiej Platformy Teatru podczas Olimpiady Teatralnej w roku Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Bilety w cenie 25/30 zł zakupić można w kasie Impartu, na stronie www.impart.art.pl oraz na platformie www.eventim.pl

11


TE AT R PI OS E NK I

16 i 17 marca godz. 19:00

L E NI NGRA D S P E K TA K L M U Z Y C Z N Y koncepcja i reżyseria spektaklu: Łukasz Czuj aranżacja i kierownictwo muzyczne: Krzysztof Łochowicz tłumaczenie tekstów: Michał Chludziński projekty kostiumów i przestrzeni: Elżbieta Rokita występują : Mariusz Kiljan, Tomasz Mars wokalistom towarzyszy grający na żywo zespół w składzie: Piotr Płonka – gitary, Marek Henryk Mars – kontrabas i gitara basowa, Marek Krupa – piano, saksofon, akordeon, Damian Mielec – perkusja, instrumenty perkusyjne Od premiery na scenie Teatru Piosenki osiem lat temu (7 lutego 2009 roku), muzyczny spektakl „Leningrad” konsekwentnie i skutecznie pracuje na miano kultowego przedstawienia. Ma wszystkie atuty, które pozwoliły mu zdobyć status hitu teatralnego. Inteligentnie pomyślany, znakomicie wyreżyserowany, brawurowo zagrany i mocno osadzony na bezkompromisowych i świetnie przetłumaczonych utworach z repertuaru rosyjskiego zespołu charyzmatycznego Siergieja Sznurowa.

12

Świat spektaklu „Leningrad” – to z jednej strony muzyka zespołu o tej nazwie, ale też opowieść o mieście, o ludziach (…) To historie zwyczajne, jakie faceci opowiadają sobie sam na sam – więc jest tam pełno alkoholu, melancholii, czasem gniewu, szaleństwa. Jest w tym świecie duch Jerofiejewa, jest coś z cynizmu Charlesa Bukowskiego. Ale przede wszystkim jest swoisty rosyjski – petersburski absurd, świat wykrzywiony, pełen zagadkowych zdarzeń, jakie przynosi zwyczajna codzienność. – Łukasz Czuj, reżyser wrocławskiej realizacji. Wciągający „Leningrad” rozpędza się z każdym kolejnym utworem. (…) W genialnym, energetycznym wykonaniu Mariusza Kiljana i Tomasza Marsa, brudne i chropowate utwory przenoszą nas w światek anarchistów zanurzony w trudnym do ogarnięcia świecie Kraju Rad. Panowie wspominają kobiety, po których mężczyźni liżą blizny, zahaczają o narkotykowe przygody i bezpretensjonalnie narzekają na radziecko-rosyjski system, który nie do końca radzi sobie z tymi, którzy są zaledwie błędem w statystykach.(…) - Julia Korus, portal Teatr dla Was Bilety: 40 zł – normalny 35 zł – ulgowy

Leningrad fot. Natalia Borzymowska, Blues Jam session fot. M. Wołga Wołkowski

sala kameralna Impartu ul. Mazowiecka 17


J A Z Z / B L U E S J A M S E S S I O N

21 marca godz. 20:00

Klub Autograf, ul. Mazowiecka 17

BLUES JAM SESSION 27 marca godz. 20:00

Klub Autograf, ul. Mazowiecka 17

JAZZ JAM SESSION Pod kilkumiesięcznej przerwie zapraszamy na cykliczne jam sessions w klimatach jazzu i bluesa, które od kilku już lat wpisują się w kalendarz imprez w Autografie przy Mazowieckiej. Bywa, że wieczory trwają po kilka godzin, a ich uczestnicy – zarówno publiczność, jak i wykonawcy – bawią się znakomicie. Nasze cykliczne imprezy adresowane są do bywalców wrocławskich klubów, którzy lubią nieskrępowane ramami czasowymi uczestnictwo w koncertach, odbywających się w atmosferze wyluzowania, swobodnego muzykowania na żywo i solowych popisów swoich muzycznych ulubieńców. Taką możliwość dają comiesięczne jam sessions – jazzowe w poniedziałki i bluesowe we wtorki – odbywające się w klubie Autograf. Bez wątpienia duża w tym zasługa umiejętnie tworzących klimat muzyków, którzy znakomicie sprawdzają się w roli prowadzących wieczory, a jednocześnie im samym sprawia to autentyczną radość. Zarówno kwartet jazzowy, jak i muzycy spod znaku HooDoo Band z przyjaciółmi, swoją energią potrafią zjednać sobie i porwać każdą publiczność. Dołącz więc do sporego już grona bywalców. Jazzowe jam session prowadzą : Piotr Szwec – saksofon altowy, Dominik Mąkosa – fortepian, Kamil Pełka – kontrabas, Wojtek Buliński – perkusja

Podczas wieczorów bluesowych dowodzą: Tomasz Nitribitt – wokalista i harmonijkarz, Bartosz „Mr Shuffle” Niebielecki – kompozytor, perkusista, Piotr Świętoniowski – instr. klawiszowe, Bartek Miarka – gitarzysta, Andrzej Stagraczyński – basista. Wstęp wolny

13


D O M E K M IE DZIORY T NI K A

Domek Miedziorytnika ul. Św. Mikołaja 1 wt., śr., czw. 13:00 - 17:00, sob. 12:00 - 18:00

15 marca godz. 17:00 wernisaż

Od 15 lutego do 31 marca 2017 roku prezentujemy w Domku Miedziorytnika wystawę pt. „W Domku M.” Wystawa jest podsumowaniem odbywających się w Domku Miedziorytnika Krótkich kursów sztychu, Krótkich kursów mezzotinty, warsztatów graficznych, zajęć z grafiki warsztatowej ze studentami Akademii Sztuk Pięknych oraz rezydencji artystycznych. Wystawa i katalog nie zawierają pełnej dokumentacji wszystkich działań, których było znacznie więcej, ale nie zawsze tematem był Domek M., będący tematem wystawy i katalogu.

Realizujemy wystawy studenckie, promujemy klasyczną grafikę warsztatową, pomagamy studentom i absolwentom artystycznie, merytorycznie i technologicznie. W marcu i kwietniu 2014 roku przeprowadziliśmy pierwszy Krótki kurs sztychu dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu a w maju Krótki kurs mezzotinty. Krótki kurs mezzotinty został powtórzony dla studentów ASP we Wrocławiu w maju 2016 roku. W lipcu i sierpniu 2014 gościliśmy pierwszego rezydenta Uladzimira Hramovicha z Mińska. W 2015 odbyło się 5 kolejnych rezydencji artystycznych: Anastasija Sakalouskaja – Białoruś, Ivanna Berchak – Ukraina, Mariana Mochurad – Ukraina, Tetyana Shepet – Ukraina, Wiera Jahoudzik - Białoruś. W kwietniu 2016 roku w ramach Artist in Residence Program Dresden, Niemcy gościł u nas Hanif Lehmann. W 2016 roku rezydentami byli: Jura Jakovenko – Białoruś, Tamara Szelest – Białoruś, Dorota Szalwa – Polska, i Andriy Petrovskiy, Ukraina. W lipcu 2016 roku Domek Miedziorytnika był organizatorem Międzynarodowych Warsztatów Graficznych dla 20 studentów z Ukrainy, Białorusi i Rosji i 6 studentów i absolwentów ASP z Wrocławia. Uczestnicy wystawy: Ivanna Berchak – Ukraina, Tomasz Chołuj – Polska, Ekaterina Dasko – Białoruś, Estera Gundlach-Fober – Polska, Uladzimir Hramovich – Białoruś, Mariia Ivanova – Rosja, Adam Kopiec – Polska, Bozhena Kushnir – Ukraina, Mariana Mochurad – Ukraina, Kseniia Nefedova – Rosja, Klara Rozpondek – Polska, Anastasija Sakalouskaja – Białoruś, Vasyl Savchenko – Ukraina, Tamara Shelest – Białoruś, Tetyana Shepet – Ukraina, Sara Smoleń – Polska, Małgorzata Stanielewicz – Polska, Anastasiia Suvorova – Rosja, Alina Shviadkova – Białoruś, Wera Śliwowska – Rosja, Eugenia Tynna – Ukraina, Tatsiana Zayats – Białoruś.

Wstęp wolny

14

Marek Stanielewicz kustosz Domku Miedziorytnika

„Musimy porozmawiać” fot. materiały prasowe KNH

W DOMKU M. W E R N I S A Ż W Y S TAW Y


K I N O N O W E H O R Y Z O N T Y

Kino Nowe Horyzonty ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21 50-077 Wrocław rezerwacja tel. 71 78 66 566 kino@kinonh.pl, www.kinonh.pl

17 marca

24 – 30 marca

Filmowa rozgrzewka przed 17. Tygodniem Kina Hiszpańskiego. Hiszpański Maraton Strachu to nowe wydarzenie przygotowane przez selekcjonerów Tygodnia Kina Hiszpańskiego poświęcone w całości horrorom z Półwyspu Iberyjskiego. To propozycja dla wszystkich koneserów mocnych wrażeń.

W dniach 24 – 30 marca do Kina Nowe Horyzonty trafią filmy reprezentujące to, co najlepsze w hiszpańskiej kinematografii. Gdy oddawaliśmy nasz Niezbędnik do druku, znane były 3 pierwsze tytuły z programu 17. Tygodnia Kina Hiszpańskiego:

H I S Z PA Ń S K I M A R AT O N STRACHU

W ramach maratonu w Kinie Nowe Horyzonty:

17 marca godz. 20:00

1 7. T Y D Z I E Ń K I N A H I S Z PA Ń S K I E G O

POWRÓT DO MIŁOŚCI | LA RECONQUISTA reż. Jonás Trueba, 2016

17 marca godz. 22:00

Zdjęcia do filmu wyreżyserowanego przez Jonasa Truebę (Wszystkie piosenki są o mnie, 12. TKH) zostały zrealizowane w Madrycie, który, według krytyki, jest u Trueby “Madrytem o paryskim smaku”. W jednej z ról znana z filmu Sztokholm (14. TKH) Aura Garrido. / POLSKA PREMIERA

CIAŁO ANNY FRITZ | THE CORPSE OF ANNA FRITZ reż. Hèctor Hernández Vicens

JEDNOOKI KRÓL | EL REY TUERTO reż. Marc Crehuet, 2016

GNIAZDO RYJÓWEK | MUSARAÑAS reż. Juanfer Andrés, Esteban Roel

Organizatorem maratonu jest AP Mañana. Bilety: karnet na dwa filmy – 25 zł bilet pojedynczy – 16 zł

Scenariusz na podstawie sztuki teratralnej własnego autorstwa napisał Marc Crehuet, który debiutuje w roli reżysera filmowego. / POLSKA PREMIERA MUSIMY POROZMAWIAĆ | TENEMOS QUE HABLAR reż. David Serrano, 2016 Sympatyczna komedia romantyczna. Świetne role drugoplanowe Belén Cuesty (Jak zostać Katalonką; Kiki, el mor se hace) i Veroniki Forqué (Kika, Matador).amor se hace) i Veroniki Forqué (Kika, Matador). / POLSKA PREMIERA Organizatorami są Ambasada Królestwa Hiszpanii, Biuro Radcy ds. Turystyki Ambasady Hiszpanii w Polsce oraz AP Mañana. Więcej na: www.kinonh.pl Bilety: 18 zł – normalny, 16 zł – ulgowy, 15 zł – klubowy/kupon ze zniżką z FB

15


24 marca – 2 kwietnia

38 . PR ZE GL Ą D PIOS E NK I AK TORS KI E J

Podczas 38. Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu gościć będą artyści z różnych stron świata. Multiinstrumentalista Mathias Duplessy (Francja) wystąpi z Mukhtiyarem Alim, sufickim śpiewakiem z Radżastanu. Shefita, izraelska piosenkarka, zaśpiewa przeboje (Aerosmith, Nirvana, Alanis Morisette) we wschodnich aranżacjach. Steve’a Smytha z Australii, usłyszymy w bluesowo-folkowo-rockowych balladach. Compagnie Derniere Minute z Francji pokaże spektakl teatru tańca. Zagraniczną gwiazdą 38.PPA będzie Jamie Cullum – charyzmatyczna osobowość i ogromny talent. Polskę reprezentują m.in. Maja Kleszcz i Kwartet Prowincjonalny (premiera spektaklu inspirowanego obrazami Jerzego Dudy-Gracza); ubiegłoroczny laureat, Artur Caturian oraz laureaci zeszłorocznego nurtu OFF – Teatr Układ Formalny. W ramach jednego festiwalu widzowie obejrzą różnorodne gatunki – muzyczny spektakl satyryczny z piosenkami Piotra Bukartyka, hipster-operetkę Cezarego Studniaka z Teatru Nowego w Poznaniu oraz najciekawsze spektakle polskich szkół teatralnych: spektakl warszawskiej Akademii Teatralnej z piosenkami Marii Peszek oraz niezwykłe aranżacje ludowych pieśni w reżyserii Ewy Kaim krakowskiej PWST. Premierowy będzie też konkurs OFF (do nagrody pretenduje sześć spektakli). Koncert Galowy, Muzeum Wolności, firmuje literacki kabaret i teatr – warszawski Pożar w Burdelu, który uzupełnią m.in.: Magdalena Cielecka, Maciej Stuhr, Magda Umer, Pablopavo i Bartosz Porczyk. Koncert Finałowy natomiast to, oczywiście, Finał Konkursu Aktorskiej Interpretacji Piosenki oraz część II pt. Dziubanina, złożona z piosenek i muzyki teatralnej Piotra Dziubka, w reżyserii Agaty Dudy-Gracz.

16

Program dopełnią codzienne koncerty w Klubie Festiwalowym i panel dyskusyjny. Więcej na stronie www.ppa.wroclaw.pl/


24 marca godz. 18:00 i 21:30 sala kameralna Impartu 2016 ul. Mazowiecka 17

OFF TA Ń C E P O L S K I E

Uwaga: dym, incydentalny hałas, dźwięk przestrzenny

Pieśni Czarownicy rys. Alicja Biała

Pod tym folklorystycznym tytułem kryje się eksperymentalny utwór muzyki elektroakustycznej, skomponowany na kwartet i modyfikowane preparacje głosu wybranych postaci krajowej sceny politycznej, w wykonaniu autorów, tj. formacji Karbido z Wrocławia. Bilety: 1 zł

26 marca godz. 18:00 i 21:30 sala kameralna Impartu 2016 ul. Mazowiecka 17

PREMIERA OFF PI E Ś NI CZA ROWNICY Śpiew i performance: Chór Kobiecy z Poznania Kierownik chóru: Asia Sykulska Słowa: Malina Prześluga-Delimata Muzyka: Zbyszek Łowżył, Patryk Lichota, Mieszko Łowżył Kuratorka projektu, kostiumy: Ewa Łowżył Grafika: Alicja Biała Chór Czarownic złożony z kilkunastu śpiewających kobiet i instrumentalistów wykonujących muzykę na żywo. Teksty wyśpiewane przez chórzystki są drapieżne, pełne ognia i bólu, ale i refleksyjne, autoironiczne, z dużą dozą sarkazmu. To pieśni o codziennym zmaganiu się z życiem, swoim ciałem, oczekiwaniami społeczeństwa, autoopresją i przemocą związaną z patriarchalnym modelem życia. To pełna szczerości opowieść o współczesnym społeczeństwie. Muzycy i kompozytorzy zadbali o awangardowe brzmienie, chwilami przypominające black metal, innym razem ludowe ballady. Bilety: 1 zł

28 marca godz. 18:00

sala teatralna Impartu 2016 ul. Mazowiecka 17

KA SZ A N A Z DA L N I E STER OWA N A Scenariusz i reżyseria: Jerzy Satanowski Aranżacje: Fabian Włodarek, Jerzy Satanowski Występują: Katarzyna Żak, Krystyna Tkacz, Dorota Osińska, Magdalena Piotrowska, Artur Barciś, Arkadiusz Brykalski Muzycy: Fabian Włodarek (piano, akordeon), Wiesław Wysocki (saksofony, klarnety, flet, klawisze), Paweł Stankiewicz (gitary), Konrad Kubicki (bas), Robert Siwak (perkusjonalia) Monograficzny koncert, oparty na utworach Piotra Bukartyka - autora piosenek (stworzył ich ponad 400) i pieśniarza, poruszającego się na pograniczu: rocka, bluesa, reggae, folku, kabaretu i poezji śpiewanej. Artysta dopisał też specjalnie na tę okazję monologi. Pod reżyserskim okiem Jerzego Satanowskiego powstała poetycko-kabaretowa opowieść o współczesnej Polsce, doprawiona akcentami uniwersalnymi. Będzie tak zabawnie, że aż smutno. Bilety: 50 zł, 70 zł

17


Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego Rynek 58, 50-116 Wrocław tel. 71 33 52 204 wbp@wbp.wroc.pl www.wbp.wroc.pl

8 marca godz. 16:00

6, 13, 20 i 27 marca godz. 16:00

S TAMBU Ł – KO NS TAN T YNOPOL – B I ZA NC JUM

WO MEN HI STO RY MO N TH W A MER I CA N CO R N ER

Spotkanie z cyklu Tradycje wielu kultur, poświęcone miastu o trzech nazwach, leżącym na dwóch kontynentach, które powstało jako Bizancjum, rozwijało się jako Konstantynopol, a później stało się stolicą Imperium Osmańskiego, łącząc w sobie tradycję hellenistyczno-rzymską, bizantyjską i muzułmańską. O wielokulturowym mieście nad Bosforem opowie Dariusz Galewski.

Z okazji obchodzonego w USA Miesiąca Historii Kobiet Amerykańskie Centrum Informacji i Kultury zaprasza wszystkich, niezależnie od płci i wieku, na pokazy filmów dokumentalnych z kobietą w roli głównej. Projekcje w języku angielskim.

sala konferencyjna, III piętro

Wstęp wolny

20 marca – 2 kwietnia

Galeria pod Plafonem, parter

G RZE GORZ WOLIN SKI – RYSU NKI SAT YRYCZ N E Wystawa prac rysownika francuskiego pisma satyrycznego Charlie Hebdo, z okazji Dni Frankofonii. Urodzony w 1934r. w Tunisie Georges Wolinski osiadł we Francji, gdzie od 1960 r. współpracował z czasopismem Hara-Kiri, potem Charlie Hebdo. Pracował też dla różnych dzienników i magazynów (m.in. L’Humanité, Libération, Le Nouvel Observateur), rysunkami komentując aktualne wydarzenia. Publikował również komiksy. Zginął w styczniu 2015r. podczas zamachu na paryską siedzibę Charlie Hebdo. Wstęp wolny

American Corner, II piętro

6 marca godz. 16:00 – Women in WWII – Glamour Girls of 1943 13 marca godz. 16:00 – Finding Vivian Maier 20 marca godz. 16:00 – Biography: Amelia Earhart 27 marca godz. 16:00 – One women one vote Wstęp wolny obowiązuje rezerwacja miejsc – nr tel. : 71 3352215

24 marca godz. 17:00

sala konferencyjna, III piętro

„Q U E V I VA MÉX I CO!” – SP OTKA N I E Z J U L I ETĄ G O N Z Á L EZ-SPR I N G ER Spotkanie z cyklu Dookoła 7 Kontynentów, poświęcone Meksykowi. Julieta González-Springer, śpiewaczka, która część wokalnej edukacji odbyła w Krakowie, opowie o swojej ojczyźnie, ilustrując prezentacją multimedialną. Artystka koncertowała w wielu krajach Europy i w Meksyku. Wykonuje głównie muzykę dawną, ale także tradycyjną i współczesną muzykę meksykańską. Podczas spotkania wykona kilka pieśni z akompaniamentem gitarzysty Macieja Posłusznego. Wstęp wolny

18

fot. materiały Muzeum Pana Tadeusza

D O L NOŚ L S K A BI B L IOT E K A P U B L IC ZNA


M U ZE U M PA NA TAD E U S ZA

Muzeum Pana Tadeusza Ossolineum Rynek 6, 50-126 Wrocław tel. 71 755 06 40 info@ossolineum.pl www.muzeumpanatadeusza.pl www.facebook.com/panatadeusza

12.03 godz. 18:00-19:30 Konteksty Nieczytelności – panel dyskusyjny, goście: Sebastian Dudzik, Anna Markowska, Adam Workowski, prowadzenie: Marta Smolińska Wstęp na wszystkie wydarzenia bezpłatny.

5 marca godz. 12:00

K ATA R Z Y N A S TA R Z E Ń S K A . El ega nt ka , c el ebr yt ka , go rszyc i el ka wstęp w ramach biletu do Muzeum

11 – 12 marca

WYSTAWA NIECZY TELNOŚĆ. PA L I M P S E S T Y Wystawa czasowa Nieczytelność. Palimpsesty, której kuratorką jest Marta Smolińska, opowiada o zjawisku nieczytelności i nawarstwiania się pisma poprzez prace ponad 30 artystów, w tym m.in. Andrzeja Bednarczyka, Irmy Blank, Zbigniewa Libery czy Marka Wasilewskiego. Prace zgromadzone w ramach wystawy znajdują się nie tylko w przestrzeni przeznaczonej na ekspozycje czasowe, lecz płynnie wnikają również w tkankę sal ekspozycji stałej Muzeum. W marcu zapraszamy na specjalne wydarzenia towarzyszące wystawie. 11 marca godz. 12:00-17:00 Czytanie świata. Nieczytelność w psychologii – wykłady i dyskusje organizowane we współpracy z Uniwersytetem SWPS; goście: Anna Cwojdzińska, dr Elżbieta Szala zapisy: wydarzenia@ossolineum.pl 12 marca godz. 16:00-17:30 Oprowadzanie kuratorskie po wystawie

Podczas niedzielnego oprowadzania poznamy historię niezwykłe postaci z epoki romantyzmu, Katarzyny Starzeńskiej, zwanej La Belle Gabrielle. Wykład poprowadzi dr Piotr Szaradowski, autor książki Francja elegancja. Z historii haute couture.

12 marca godz. 17:30

K O N C E R T: Ma ri a St rzel c zyk / sk rzypc e & Jo a n n a Za t h ey-Wó j c i ń ska / f o rt epi a n

W ramach stałego cyklu koncertów kameralnych Salon dźwięków romantycznych wystąpi młoda skrzypaczka, laureatka wielu nagród Maria Strzelczyk. W programie utwory Eugène’a Ysaÿe, Johannesa Brahmsa oraz George’a Gershwina. Bilet: 10 zł + możliwość zwiedzenia Muzeum, wejście od godz. 16 Muzeum Pana Tadeusza czynne: wtorek-niedziela 10:00 – 18:00 Bilety normalne: 20 zł | ulgowe: 10 zł | rodzinne: 20 zł w każdy wtorek: 1 zł

19


28 marca

M U Z E U M T E AT R U – O T WA R C I E

Pl. Wolności 7a

Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego (odział Muzeum Miejskiego Wrocławia) będzie pierwszym w Polsce muzeum poświęconym historii teatru, posiadającym własną siedzibę. Głównym celem muzeum będzie prezentowanie i promowanie dorobku wrocławskiej sceny teatralnej, uważanej za jedną z najważniejszych w Europie, ze szczególnym naciskiem na przypomnienie postaci jej wybitnego twórcy: Henryka Tomaszewskiego. Idea stworzenia miejsca dokumentującego pracę i pasję kolekcjonerską Henryka Tomaszewskiego powstała jeszcze za jego życia i zyskała aprobatę Mistrza. Nowopowstające muzeum będzie opowiadać o całym wrocławskim życiu teatralnym poprzez wystawy stałe i czasowe, rozbudowany i oryginalny program edukacyjny łączący zajęcia teoretyczne z praktycznymi, spotkania, pokazy i warsztaty, które w niekonwencjonalny sposób będą uchylać rąbka teatralnych tajemnic. Muzeum Teatru ma prze-

20

chowywać i eksponować na wystawach artefakty związane z teatrem, być źródłem informacji i kwerend, propagować metody, idee, techniki związane z teatralnymi profesjami. Ma to być też miejsce, gdzie miło spędza się czas, w którym zwiedzający dobrze się czuje, gdzie od wejścia bierze go w posiadanie zaczarowany świat teatru. Muzeum będzie miało spersonalizowany charakter, opowiadając historię przez pryzmat konkretnych ludzi i ich pracy, dlatego w ramach wystawy odtworzone zostanie mieszkanie Henryka Tomaszewskiego, gabinet profesora Janusza Deglera oraz atelier fotograficzne Stefana Arczyńskiego. Ważnym elementem wystawy stałej będzie Pracownia Paszczodźwięków Mirosława Oczkosia- miejsce, w którym zwiedzający zapoznają się ze sposobami pracy głosem. Cały wystrój tej części ekspozycji będzie zachęcał do ćwiczeń dykcji, wymowy, artykulacji. Jesteśmy przekonani, że otwarcie Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego będzie wielkim wydarzeniem w polskiej kulturze, które na nowo przypomni szczególnie ważne dla historii teatru postacie i wydarzenia.

CH Zajezdnia fot. Marcin Jędrzejczak; Muzeum Teatru fot. materiały prasowe Muzeum Miejskiego Wrocławia

M U Z E U M T E AT R U


C E N T R U M H I S T O R I I Z A J E ZDNI A

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” Centrum Historii Zajezdnia ul. Grabiszyńska 184, 53-235 Wrocław tel. 71 715 96 83 wystawa@zajezdnia.org www.zajezdnia.org

3 marca godz. 18:00

tegii Rozwoju Kultury w perspektywie 2020+. Debaty są otwarte dla wszystkich mieszkańców i stworzone z myślą o ich głosie w wizji rozwoju miasta. Spotkanie w Zajezdni podsumuje miesięczny cykl spotkań.

SPOTKANIE Z KRZYSZTOFEM N O W O R Y TĄ Spotkanie z Krzysztofem Noworytą, Creative Supervisor w Platige Image, współpracownikiem Tomasza Bagińskiego. W swoim zawodowym CV może pochwalić się także m.in. udziałem we współtworzeniu wystawy stałej Muzeum Historii Polski w Warszawie. W Zajezdni poznamy jednak jego drugie, podróżnicze oblicze – opowie o pielgrzymce przez Meksyk, który przeszedł tzw. „szlakiem Cortesa”, liczącym 450 km.

16 marca godz. 18:00

Sala nr 30 Papieskiego Wydziału Teologicznego, pl. Katedralny 1

H I S T O R I A M A G I S T R A V I TA E

28 marca godz. 12:00

G A L A „O Ś M I U W S PA N I A ŁY C H ” Finał XXIII edycji konkursu nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, podczas którego poznamy młodych ludzi o wielkich i dobrych sercach. Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań, działań, postaw dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu. Na gali w Zajezdni poznamy ośmiu laureatów z naszego regionu, spośród których zostanie wybrany reprezentant do ogólnopolskiej edycji konkursu.

Kolejne spotkanie miłośników historii z cyklu Historia Magistra Vitae. Wykład pt. „Wit Stwosz a sztuka Wrocławia u schyłku średniowiecza” wygłosi dr Jacek Witkowski z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. Cykl Historia Magistra Vitae powstaje we współpracy z Papieskim Wydziałem Teologicznym i ma na celu przybliżenie wrocławianom dziedzictwa kulturowego oraz religijnego Dolnego Śląska.

27 marca godz. 17:00

D E B ATA E S K : K U LT U R A W C I Ą Ż O B E C N A Mimo że 2016 rok za nami, Wrocław nie przestał być Stolicą Kultury. Dlatego też przez cały marzec w instytucjach kulturalnych naszego miasta prowadzone będą konsultacje i debaty na temat Stra-

21


M U ZE U M W S P ÓŁC Z E S NE W R O C Ł AW

Muzeum Współczesne Wrocław pl. Strzegomski 2a, 53-681 Wrocław tel. 71 356 42 57 mww@muzeumwspolczesne.pl pon. 10:00-18:00, wt. zamknięte, śr.-ndz. 12:00-20:00

1 marca godz. 18:00 Beautiful Tube

w krajobrazie miejskim. W weekend 18-19.3 warsztaty na Szczepinie. Informacje o zapisach wkrótce na www i Facebooku muzeum.

Barbara Lewicka przybliży historię podróży Mony Lisy do USA, przyjrzy się zjawisku przenikania elementów kultury „wyższej” do obiegu popularnego i zastanowi się nad konsekwencjami nowego sposobu odbioru dzieł sztuki w kontekście turystyki muzealnej.

8 marca godz. 18:00 Beautiful Tube C Z YJ K A N O N ? D Y S K U S J A O L E K T U R A C H Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu ogłosiło nową listę lektur dla szkół podstawowych. W panelu dyskusyjnym na jej temat wezmą udział: dr Dorota Kołodziejczyk, dr hab. Kordian Bakuła, Katarzyna Bury oraz młodzież. Prowadzenie: dr Justyna Deszcz-Tryhubczak, mgr Mateusz Marecki z Pracowni Literatury oraz Kultury Dziecięcej i Młodzieżowej w Inst. Filologii Angielskiej UWr.

15 marca godz. 17:00 Beautiful Tube M I K R O G R A N T Y – spotkanie informacyjne Nowe otwarcie programu dotacji dla przedsięwzięć społeczno-kulturalnych. Spotkanie informacyjne dla mieszkańców. Prowadzenie: Martyna Gach

16 marca godz. 18:00 Beautiful Tube PA R K O U R – M I A S T O, FILOZOFIA, SZTUKA. Opowieść o (nie)zwykłej miejskiej aktywności. Prezentacja Jakuba Adamowskiego nt. parkouru – akrobacji

22

22 marca godz. 17:30 poziom „0” CRAGG HAPT YCZNIE. WA R S Z TAT Y S E N S U A L N E Prowadzenie: Magdalena Skowrońska i Bartek Lis Uczestnicy wyłączą wzrok, założą specjalne rękawiczki i zamienią się w dotykowych odkrywców. Kosmiczny świat rzeźb Tony’ego Cragga nabierze nowego znaczenia, jeśli tylko… nie będziemy patrzeć! Zapisy do 20.03: b.lis@muzeumwspolczesne.pl.

23 marca godz. 18:00 Beautiful Tube SPOŁECZNA LEGIT YMIZAC JA KOPII I P O W I E L E N I A – sposoby manipulacji na rynku dzieł sztuki. Wykład Pauliny Słomskiej Pochodzenie dzieła sztuki stanowi istotny element w ocenie wartości obiektu. Czy ufamy obrazom? Granica pomiędzy tym, co fałszywe, a oryginalne niejednokrotnie się zaciera.

29 marca godz. 18:00 Beautiful Tube C R A G G . WA R S Z TAT Y R Z E Ź B I A R S K I E . Prowadzenie: Karina Marusińska. Podczas warsztatów poszerzymy nasze rozumienie świata rzeźb Tony’ego Cragga. Manualnie, pracując z wybranymi materiałami, otworzymy się na nowe, nie tylko wizualne poznanie. Zapisy do 25.03, b.lis@muzeumwspolczesne.pl. Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia

Medee fot. Maciej Zakrzewski

I K O N A S Z T U K I – I K O N A ( P O P ) K U LT U R Y. Niezwykła podróż Mona Lisy do Stanów Zjednoczonych Wykład dr Barbary Lewickiej


I N S T Y T UT I M. J E RZ E GO GR OTOWS K I E GO

Instytut im. Jerzego Grotowskiego Rynek-Ratusz 27, 50–101 Wrocław tel./fax 71 34 34 267 tel. 71 34 45 320, 71 34 31 711 sekretariat@grotowski-institute.art.pl

17 – 19 marca

19:00 Shackleton, pokaz pracy Teatru Most Studio Na Grobli, Sala Studyjna

A K A D E M I A T E AT R U A LT E R N AT Y W N E G O

21:00 Triodram, spektakl Davita Baroyana, Huberta Kożuchowskiego i Dominika Smaruja | Sala Teatru Laboratorium

Instytut Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium i Studio Na Grobli

Zjazd XVI: Przegląd projektów dyplomowych Przegląd projektów dyplomowych uczestników Akademii Teatru Alternatywnego stanowi podsumowanie i zamknięcie projektu organizowanego przez Instytut Grotowskiego, Teatr Brama i Ośrodek Teatralny Kana od września 2015 do marca 2017 w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Dyplomy w postaci spektakli, cykli warsztatów oraz publikacji zrealizowano pod opieką tutorów – artystów prowadzących zajęcia podczas zjazdów Aty. Wstęp wolny

17 marca 21:00 Chimery, spektakl Teatru Abanoia Studio Na Grobli, Sala Studyjna 22:30 XXXY, spektakl Elizy Hołubowskie Studio Na Grobli, Sala Studyjna

18 marca 19:00 BUM, spektakl Teatru Realistycznego Sala Teatru Laboratorium 20:00 Wernisaż wystawy fotografii Eduarda Gonzáleza Cámary dokumentujących Akademię Teatru Alternatywnego CaféTHEA

19 marca 17:00 Minisłownik terminów treningu aktorskiego, pokaz pracy z udziałem uczestników Aty i spotkanie poświęcone książce Magdaleny Grendy | Studio Na Grobli, Sala Studyjna

8 – 11, 13 – 14 marca godz. 19:00

Instytut Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium

MEDEE. O PRZEKRACZANIU

Spektakl Teatru ZAR

Nie inscenizujemy Eurypidesa. Medee to nieprzerwany ciąg działań aktorskich i instalacji, układający się w poetycki obraz odrzucenia. Na dramaturgię muzyczną spektaklu składają się pieśni w językach arabskim, perskim, kurdyjskim, wykonywane przez śpiewaczki z Kairu, Teheranu i Stambułu. Ich głosy otoczone i skontrastowane zostały morzem łacińskich konfraterni. Mówimy o Medei poza czasem, poza mitem. Mówimy o kwestii uniwersalnej, a równocześnie bardzo współczesnej – problemie emigracji. Bilety: 20 zł; sprzedaż, rezerwacja: sekretariat@grotowski-institute.art.pl, tel. 71 34 45 320 Więcej informacji: grotowski-institute.art.pl

23


F U N D A C J A B E N T E K A H A N

Fundacja Bente Kahan ul. Pawła Włodkowica 5, 50-072 Wrocław tel. 71 782 81 23, tel./fax. 71 341 89 47 fbk@fbk.org.pl Rezerwacja biletów: bilety@fbk.org.pl

Centrum Kultury i Edukacji Żydowskiej w synagodze Pod Białym Bocianem, Włodkowica 5a, Wrocław

i dokumenty archiwalne połączone z muzyką tworzą w przedstawieniu szczególną atmosferę czasową i stają się jego integralną częścią. Scenariusz i reżyseria: Bente Kahan Multimedia: Mirosław Koch Wrocławscy artyści: Anna Błaut, Marzena Oberkorn, Tomasz Kasiukiewicz, Artur Dominik, Jacek Węgrzynowski, Igor Pietraszewski

6 marca godz. 18:00

Centrum Kultury i Edukacji Żydowskiej w synagodze Pod Białym Bocianem, Włodkowica 5a „Wallstrasse 13” - Spektakl wieczorny Bilety: normalne: 35 zł / ulgowe: 25 zł Kontakt i rezerwacje: bilety@fbk.org.pl lub telefon/sms: 692 804 540

6 – 8 marca

„WA L L S T R A S S E 13” – Spektakle w sy na g odz e Po d Białym Bocianem Spektakl słowno-muzyczny „Wallstrasse 13” opowiada o lokalnej historii żydowskiej – o losach mieszkańców domu numer 13 przy wrocławskiej ulicy Włodkowica (przed wojną Wallstrasse). Przy produkcji spektaklu wykorzystano bogaty materiał archiwalny, który przyczynił się do powstania fabuły oraz multimedialnej scenografii. Słowo mówione przeplata się z muzyką graną na żywo przez zespół oraz ze śpiewem w języku polskim, niemieckim i jidysz. W spektaklu wykorzystano elementy repertuaru Jüdische Kulturbund i Teatru Żydowskiego we Wrocławiu. Prezentowane równocześnie filmy, fotografie

24

7 i 8 marca w godzinach 9:00 i 11:00

Centrum Kultury i Edukacji Żydowskiej w synagodze Pod Białym Bocianem, Włodkowica 5a Poranne spektakle „Wallstrasse 13” dla grup szkolnych z gimnazjum i liceum Bilety: Dla grup szkolnych w cenie 15 zł Projekt dofinansowany ze środków Gminy Wrocław (www.wroclaw.pl)

Skrzywienie kręgosłupa fot. BTW photographers Maziarz Rajter

Czas trwania spektaklu: około 60 minut


W R O C Ł AW S K I T E AT R W S P Ó Ł C Z E S N Y

Wrocławski Teatr Współczesny ul. Rzeźnicza 12 kasa biletowa: 71 358 89 22 rezerwacja@wteatrw.pl www.wteatrw.pl

świata i ukazanie kondycji współczesnego człowieka. Człowieka, który po prostu chce przetrwać – niejednokrotnie kosztem rezygnacji z samego siebie. Naiwni, pokiereszowani bohaterowie, uwikłani w samych siebie i w innych, bez przerwy śnią te same sny, niszcząc się nawzajem. Tęsknią w samotności, choć nigdy nie są sami. Człowiek i człowiek. I człowiek. Drapieżny stan oczekiwania na szczęśliwe zakończenie. Czy nadejdzie? Kolejne spektakle 12, 14, 15 i 16 marca Bilety: tel.: 71 / 358 89 22

24 marca 11 marca godz. 19:15 Duża Scena

S K RZ Y WI ENI E K RĘGOS ŁUPA (w ie cz ór dla osób z wadą pos tawy) – PREMI ERA Ingrid Lausund tłumaczenie: Paweł Adamski reżyseria: Natalia Sołtysik Opanowaliśmy tę planetę i co dalej? Człowiek wie o sobie coraz mniej. Ingrid Lausund w „Skrzywieniu kręgosłupa” pisze o rzeczywistości generowanej przez strach. Człowiek pod presją fikcyjnych wartości szuka bezpieczeństwa i – paradoksalnie – odnajduje je w poczuciu zagrożenia. Lausund umieszcza swoich bohaterów w metaprzestrzeni biurowej, jednak twórcy przedstawienia widzą w groteskowej wizji niemieckiej autorki szansę na wykreowanie utopijnego

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I GAL A WRĘCZENIA NAGRÓD L A U R E AT O M I I K O N K U R S U D R A M AT U R G I C Z N E G O S T R E F Y K O N TA K T U

organizowanego przez Wrocławski Teatr Współczesny i Miasto Wrocław Na konkurs, ogłoszony w marcu 2016 roku, wpłynęło trzydzieści prac trzydziestu dwóch autorów – nie tylko dramatopisarzy, ale także twórców debiutujących w tej roli – prozaików, poetów, reportażystów, felietonistów. Dramaty oceniają dwa składy jurorów. Małgorzata Dziewulska, dr Marcin Kościelniak, prof. Zbigniew Majchrowski i Barbara Wysocka przyznają nagrody finansowe, a Teatr wyłoni tytuły, które zostaną wkrótce wystawione na scenie oraz zaprezentowane w postaci czytań podczas festiwalu na początku czerwca 2017 r.

25


A N T Y K A B A R E T D O B R Y W I E C Z Ó R W E W R O C Ł AW I U

13 marca godz. 19:00

Sala Gotycka Starego Klasztoru, ul. Purkyniego 1

61 . A NT Y KA BA R ET DOBRY WIECZÓR W E W R O C Ł AW I U Podobno życie zaczyna się po sześćdziesiątce. Do tej pory nic o tym nie wiedzieliśmy, jednak już w marcu – a dokładnie trzynastego – będziemy mogli przekonać o tym i siebie i Was, Drodzy, Szanowni, Przezacni Widzowie.

Tak to wygląda. Do tej pory za nami sześćdziesiąt udanych spotkań. Jednak życie zaczyna się podobno dopiero po sześćdziesiątce! Marek Kocot

26

Bilety: 35 zł – miejsca siedzące nienumerowane, 25 zł – wejściówka bez gwarancji miejsca siedzącego Bilety dostępne w sieci salonów Empik, Saturn i MediaMarkt w całej Polsce oraz w serwisach: www.biletin.pl, www.ticketpro. pl,www.ebilet.pl,www.eventim.pl, www.biletyna.pl rezerwacje biletów: bilety@o2.pl Możliwe również rezerwacje stolików pod adresem: klejf79@gmail.com

Ścibor Szpak_fot_Sławomir Okrzesik

Antykabaret Dobry Wieczór we Wrocławiu, czyli artystyczno-towarzysko-kulturalne spotkanie z osobowościami Wrocławia zaprasza do Sali Gotyckiej Starego Klasztoru. Nie jesteśmy kabaretem, bo celem naszych spotkań nie jest wymuszanie śmiechu. Zadowalamy się tym, że wspólnie spędzamy dobrze wieczór. Justyna Szafran, Emose Uhunmwangho, Tomasz Leszczyński śpiewają to, czego lubimy słuchać. Bogusław Bednarek, niczym detektyw, poszukuje nieoczywistości w świecie literatury a Ścibor Szpak wydobywa muzykę z tak niepopularnych instrumentów, jak koci ogon, kiełbasa śląska, NRDowski odkurzacz, czy klapki KUBOTA. Jan Węglowski skrupulatnie przegląda archiwa w poszukiwaniu zabawnych ciekawostek…


CENTRUM KULT U RY AG ORA

Centrum Kultury Agora ul. Serbska 5a, 51-111 Wrocław tel.: 71 325 14 83, fax: 71 325 24 73 sekretariat@ckagora.pl www.ckagora.pl

12 marca godz. 17:00

1 8. FeTA – F E S T I WA L E W E N T U A L N Y C H TA L E N T Ó W AKTORSKICH

sala widowiskowa

MU S I CA L BOD O – Dariusz Ko rdek d la Pań Wyjątkowy musical i nietuzinkowe spojrzenie na życiorys największej gwiazdy kina i teatru okresu międzywojennego - Eugeniusza Bodo. Podczas spektaklu przeniesiemy się na estradę lat 20. i 30., pełną piór, cekinów i zalotnych spojrzeń pań o wątpliwej reputacji. Usłyszymy największe międzywojenne szlagiery: Już taki jestem zimny drań, Umówiłem się z nią na dziewiątą, Sex appeal, zaśpiewane przez jednego z najlepszych polskich aktorów musicalowych Dariusza Kordka. Bilety: przedsprzedaż: 35 zł, w dniu koncertu: 45 zł www.ticketpro.pl oraz w kasa CK AGORA

Jeżeli czujesz, że masz nieodkryty dotąd talent aktorski, a twój wiek to nie więcej niż 22 lata, nie czekaj, nagraj monodram i wyślij go do Centrum Kultury Agora. Może to Ty właśnie zaprezentujesz się na scenie teatralnej przed profesjonalnym jury i publicznością. Czekamy na Twoje zgłoszenie! Prześlij swój monodram do 24 marca 2017 i wygraj 1500 zł. Uwaga! Czas trwania pokazów konkursowych nie może przekraczać 10 min. Więcej informacji: anna.borowska@ckagora.pl, tel. 71 325 14 83 w.106; www.ckagora.pl

14 marca godz. 18:00 Galeria CK AGORA

U LI CA KROKO DYLI

wystawa z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru – wernisaż Wystawa kostiumu i animacji autorstwa Martyny Cierpisz, absolwentki ASP w Łodzi, zafascynowanej twórczością w duchu surrealizmu. Wystawa zaciekawi miłośników mody, teatru i sztuk multimedialnych. Wystawa potrwa do 10 kwietnia 2017 Wstęp wolny

27


W R O C Ł AW S K I K L U B A N I M A

Wrocławski Klub Anima ul. Pilczycka 47, 54-150 Wrocław tel. 71 351 12 70, fax. 71 351 12 71 anima@klubanima.pl www.klubanima.pl

4 marca godz. 10:00

11 marca godz. 19:00

PODKOWA SZCZĘŚCIA, CZYLI W POGONI ZA MARZENIEM

KONCERT IZABELI TROJANOWSKIEJ Z OKAZJI DNIA KOBIET

Bilety: dzieci – 5 zł, dorośli – 10 zł dostępne we Wrocławskim klubie Anima i na www.ekobilet.pl. Nie przewidujemy sprzedaży biletów w dniu przedstawienia! Ilość miejsc ograniczona.

Izabela Trojanowska – polska piosenkarka i aktorka. Pierwsze sukcesy odnosiła jeszcze pod panieńskim nazwiskiem Schütz. Wydała 12 płyt długogrających. W roku 1980 rozpoczęła karierę muzyczną, nawiązując współpracę z Budką Suflera. W tym okresie lider tego zespołu, Romuald Lipko, skomponował dla niej osiem piosenek, które stały się przebojami. Przełomowy był hit Tyle samo prawd ile kłamstw. Wkrótce na KFPP w Opolu artystka wylansowała kolejny przebój Wszystko czego dziś chcę. Po zakończeniu współpracy z Budką Suflera, zaraz po wydaniu ich wspólnego albumu, z Trojanowską rozpoczął współpracę zespół Stalowy Bagaż .W roku 1997 Trojanowska przyjęła rolę Moniki Ross-Nawrot w serialu Klan, w którym gra do dziś. Od stycznia 2009 roku współpracuje z zespołem Mafia, z którym koncertuje. W sierpniu 2009 wystąpiła z Budką Suflera w Sopocie, Nałęczowie oraz Katowicach z okazji 35-lecia zespołu Budka Suflera. Bilety: 40 zł do nabycia we Wrocławskim Klubie Anima oraz na www.ekobilet.pl

28

Serwus Fryderyk! fot. Marcin Wójtowicz

Spektakl dla dzieci w wykonaniu Wrocławskiego Teatru Młodych. Młody krasnal Podróżnik kończy właśnie 118 lat. Jego wymarzonym prezentem jest bilet na Antarktydę. Zamiast niego otrzymuje jednak zagadkową podkowę. Rozczarowany wyrusza w podróż, która odmieni jego życie. Przeżywając rozmaite przygody nie tylko poznaje nowe kultury, ale także dowiaduje się, co w życiu jest ważne. Razem z młodym, rezolutnym krasnalem widzowie nauczą się szacunku dla odmienności, poznając temat wielokulturowości.


C ENT R UM I N IC J AT Y W AR T Y S T YC Z NYC H

Centrum Inicjatyw Artystycznych ul. Tęczowa 79-81, 53-603 Wrocław rezerwacja: 666 533 665 www.cia.wroclaw.pl cia@cia.wroclaw.pl

3 marca godz. 20:00

BO JA NIE CHCIAŁ AM, PROSZĘ SĄDU Komedia z przymrużeniem oka traktująca o kolorach miłości, odsłaniająca kulisy związków damsko-męskich. Opowieść o nas samych, pełna zwrotów akcji, ciepła i humoru.

10 marca godz. 20:00

ZZA … Spektakl, będący kolażem scen niezwykle pięknych, tragicznych i absurdalnych; soczewka, przez którą chcemy zobaczyć nasze dusze. Piękno jest nam niezbędne żeby czuć, być obecnym.

24 marca godz. 20:00

Ż E G N A J, K O T K U ! Spektakl muzyczno-taneczny jako próba odpowiedzi na pytania: czy warto ryzykować życie w trudnym związku , czy możliwa jest „miłość na całe życie’’, jak osiągnąć szczęście i spełnienie. Spektakl o kobietach, ale nie tylko dla kobiet!

31 marca godz. 20:00

S E R W US F RY D ERYK ! CZYLI MIŁOŚĆ CI WSZYSTKO WYBACZY komedia muzyczna, premiera Warszawa, 31 sierpnia 1939 roku. Rzecz dzieje się w teatrzyku Figaro. W garderobie spotykają się wielkie gwiazdy sceny kabaretowej

– Hanka Ordonówna, Mira Zimińska, Zofia Terné i Stefania Grodzieńska.Biorą udział w próbie. Program reżyseruje Fryderyk Járosy. Każda z Pań jest uwikłana w osobistą relację z Fryderykiem. Co z tego wyniknie ? Wiele zabawnych i absurdalnych sytuacji. Charme i sex appeal! scenariusz i reżyseria : Ewa Staroń muzyka: Elżbieta Sokołowska obsada: Aneta Ciesielska, Katarzyna Lisiak, Joanna Potkowska, Ewa Staroń głos Fryderyka : Marcin Misiura Bilety: 15/20 zł online: www.ekobilet.pl/centrum-inicjatyw-artystycznych rezerwacja: 666 533 665 / cia@cia.wroclaw.pl

29


C E NT R UM BI B L IOT E C Z NO-KULT U RA LNE FA M A

Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu ul. Bolesława Krzywoustego 286 51-312 Wrocław tel. 71 777 99 44 biuro@fama.wroc.pl www.fama.wroc.pl, www.biblioteka.wroc.pl

10 marca godz. 20:00

3 i 10 marca godz. 17:30 – 20:00 4 marca godz. 12:00 – 15:00

WIECZORNE K I N O W FA M I E

Happy Go Lucky

reż. M. Leigh / dla widzów 15+ Wstęp wolny, zapisy: www.fama.wroc.pl

11 marca godz. 11:00

FA M I L I J N E K I N O W FA M I E

Dzieci z Bullerbyn

reż. L. Hallström / dla widzów 6+ Wstęp wolny, zapisy: www.fama.wroc.pl Program Kina w Famie współtworzą nasi goście. W lutowym głosowaniu zwyciężyły dwie kategorie: komedia - „chciałbym paść ze śmiechu” oraz „sztuka przez duże S”. Zatem w marcu prezentujemy kino rozrywkowe i ambitne zarazem. Happy Go Lucky, w reżyserii M.Leigha, twórcy nagrodzonych Złotą Palmą Sekretów i kłamstw, to wyjątkowa, słodko-gorzka opowieść o trzydziestokilkuletniej Poppy – niepoprawnie optymistycznej nauczycielce z Londynu, której towarzyszymy w codziennym zajęciach - niby codzienność, ale przyprawiona solidną dawką humoru. W marcu nie zabraknie też propozycji dla najmłodszych – sobotnie przedpołudnie spędzimy z ekranizacją klasyki literatury dziecięcej autorstwa A. Lindgren Dzieci z Bullerbyn.

30

PSIE POLE W AKC JI / PROJEKT ZIN W ramach bezpłatnych warsztatów poznamy szeroką gamę rozwiązań plastycznych i narracyjnych, którymi posługuje się komiks, a następnie spróbujemy stworzyć własną rysunkową opowieść. Cykl warsztatów zakończymy bowiem profesjonalną wystawą. Zapraszamy młodzież – narysujcie z nami komiks o Psim Polu! 17.03.2017, o godz. 18.00 - wernisaż prac komiksowych i premiera zina – wstęp wolny Udział bezpłatny / wiek: 12-18 lat zapisy: marta@fama.wroc.pl

8 marca godz. 9:30 – 12:30

KIERMASZ NOWOŚCI Z W Y D AW N I C T W E M L I T E R AT U R A Miłośników literatury dziecięcej i młodzieżowej zapraszamy na kiermasz. Wszystkie propozycje Wydawnictwa Literatura będzie można zakupić z 50% rabatem! W dorobku Wydawnictwa Literatura są książki, na których wychowały się pokolenia (Pilot i ja A.Bahdaja, Tadek Niejadek W.Chotomskiej, Nasza mama czarodziejka J.Papuzińskiej, książki z serii o Panu Samochodziku Z.Nienackiego), jak i zachwycające teksty autorów, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z pisarstwem (w WL debiutowali np.: Grzegorz Kasdepke, Joanna Jagiełło, Paweł Wakuła). Wstęp wolny


K LUB F IR L E J

Klub Firlej ul. Grabiszyńska 56 tel./fax: 71 795 66 67, 695 42 42 29 firlej@firlej.wroc.pl www.firlej.wroc.pl

3 i 4 marca godz. 20:30

4 marca godz. 13:00 – 15:00

W R O C Ł AW S K I F E S T I WA L K O M E D I I

DOLNOŚL ĄSKA GIEŁDA FONOGRAFICZNA

Zapraszamy na Fest und Breslau, czyli Wrocławski Festiwal Komedii. Dwa dni znakomitej zabawy. Wrocławscy artyści dla wrocławskiej publiczności oraz ich goście!

Cykliczne wydarzenie kulturalne odbywające się w pierwszą sobotę każdego miesiąca. To doskonała okazja, by uzupełnić swoją kolekcję płyt, nabyć trochę nowych nagrań, powymieniać się krążkami, czy po prostu pospotykać się. Wstęp na giełdę jest bezpłatny zarówno dla wystawców, jak i kupujących.

Bilety: 25/35 zł

3 marca godz. 20:30

Wstęp wolny

IMPRONOC WIOSENNA, CZYLI WIECZÓR IMPROWIZAC JI Wystąpią Narwani z Kontekstu oraz zaproszony przez nich książę stand-upu i błyskotliwy improwizator Abelard Giza! W I części Panowie zagrają w Narwany TalkShow, czyli będą omawiać bieżące wydarzenia i bezlitośnie śmiać się z otaczającej rzeczywistości, z polityków, celebrytów. Wszystko w ramach improwizowanego teleturnieju. To nowy rodzaj rozrywki w Polsce i jedyny taki show w kraju. W części drugiej Narwani i Abelard zostawią rzeczywistość daleko za plecami i przeniosą Was w świat absurdu, grając w ImproShow, czyli krótkie, prześmieszne improgry.

4 marca godz. 18:00

WIOSENNY POLIGON KABARETOWY Sztandarowa wrocławska impreza, nieprzerwanie odbywa się od 2008! Zapraszamy na specjalne wiosenne wydanie, podczas którego zobaczycie świeże, premierowe skecze, pisane specjalnie na ten wieczór. Wystąpią: Kabaret Chyba, Kabaret 44-200, Sekcja Muzyczna Kołłątajowskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn oraz Kabaret Bzdura. A może jeszcze ktoś niespodziewanie...

7 marca godz. 18:00

K L U B R E A L I Z AT O R Ó W FILMOWYCH Klub Realizatorów Filmowych to inicjatywa nieformalna, która dąży do zetknięcia ze sobą ludzi, wyrażających siebie poprzez film. To zarówno ludzie młodzi, jak i starzy, amatorzy i fachowcy, samodzielni zapaleńcy i działający w grupach. Celem spotkań jest wzajemna wymiana doświadczeń oraz konkretna pomoc w celu realizacji pomysłu któregoś z klubowiczów. Wstęp wolny

31


K LUB P OD KOLU M NA MI

Klub „Pod Kolumnami” pl. św. Macieja 21 tel/fax: 71 322 95 38, 608 794 453 www.kolumny.art.pl www.facebook.com/kolumny

3 marca godz. 18:00

17 marca godz. 18:00

Pieśni wielogłosowe z Polesia i Połtawszczyzny a capella oraz tańce białoruskie i ukraińskie – potańcówka folkowa.

Mini warsztat tradycyjnej techniki gry na skrzypcach i jam session polskiej muzyki tanecznej. Prowadzenie – kapela Na poczekaniu, Konrad Ozimek – skrzypek Podkarpacia

S P O T K A N I A Z K U LT U R Ą T R A D Y C YJ N Ą – wieczór wschodniosłowiański Wstęp wolny

10 marca godz. 19:00

TA Ń C E B A Ł K A Ń S K I E

potańcówka korowodowa z Balkan Folk Acoustic Balkan Folk Acoustic – zespół popularyzujący folklor i tradycje ludowe Bułgarii i innych krajów bałkańskich. Tworzą go mieszkający we Wrocławiu: Dimczo Angełow (gitara, vocal) i Ewgenij Genew (akordeon, vocal) oraz wielu innych doskonałych muzyków. Bilety: przedsprzedaż: 15 zł w dniu koncertu: 20 zł

11 marca godz. 18:00

REALNA ILUZJA

wystawa prac Krzysztofa Polaczenki - wernisaż Krzysztof Polaczenko - malarz, muzyk i pisarz. „Realna iluzja” doskonale określa zestawienie precyzji realizmu ze światem wyobrażonym. Przekaz większości obrazów traktuje o współczesności, uwypuklając ludzkie wady i zalety. Tematykę swoich prac malarskich artysta czerpie bezpośrednio z obserwacji świata, przedstawiając rzeczywistość w sposób surrealistyczny. Wystawa czynna od 1 do 31 marca. Wstęp wolny

32

POGRAJKA

Wstęp wolny

24 marca godz. 18:00

WA R S Z TAT Y TA Ń C Ó W CHASYDZKICH I IZRAELSKICH

Prowadzi Hanna Łukaszewicz-Gulanowska Wstęp wolny

25 marca godz. 19:00

W S T R E F I E „W Y S P Y S K A R B Ó W ” R O B E R TA L O U I S A S T E V E N S O N A

Któż nie marzy, szczególnie w dzieciństwie, o znalezieniu ukrytego skarbu. Pokusy jego zdobycia nierzadko przemagają nawet chęć zachowania życia, a nawet ocalenia duszy (…) Podobne motywy zapewniają nieprzemijającą atrakcyjność nie tylko „Złotemu pociągowi”, ale i „Wyspie skarbów” autorstwa Roberta Louisa Stevensona. O przesłankach fascynacji skarbami opowie Bogusław Bednarek wraz z Martinem Złotnickim. Wstęp wolny

31 marca godz. 18:00 – 20:00

PIEŚNI WIELKOPOSTNE

Spotkanie śpiewacze

Wstęp wolny


K O N T U R Y KULT U RY

Kontury Kultury – Strefa Edukacji Twórczej ul. Jagiellończyka 10a, 50-240 Wrocław tel. 789-278-026 www.konturykultury.art.pl, biuro@konturykultury.art.pl www.facebook.com/konturykultury

6 marca

18 – 19 marca godz. 18:00

JESTEM SOBĄ – W Y S TAWA F O T O G R A F I I

PRZEGL ĄD FILMÓW NIEZALEŻNYCH W KONTURACH

Projekt Fundacji Kilo Kultury, koncentrujący się na tkwiącej w człowieku odwiecznej potrzebie obrazowania. Od 2014 roku, poprzez trzy edycje, spotykaliśmy się z mieszkańcami Wrocławia, aby pomóc im tworzyć portret własny, obraz otaczającego świata, widzianego ich oczyma. Zaprosiliśmy różne grupy społeczne, które często są pomijane w przestrzeniach kultury. Efektem trzyletniej pracy jest wystawa prac fotograficznych w Konturach Kultury.

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Grand Off Najważniejsza inicjatywa promująca kino niezależne w Polsce i jedna z najważniejszych na świecie. Światowe Nagrody Filmowe Niezależnych Grand Off to wydarzenie nadające zjawisku kina niezależnego rangę, powagę i prestiż. Filmy nominowane ocenia międzynarodowa kapituła, składająca się z kilkudziesięciu teoretyków filmu, reżyserów, operatorów, montażystów i aktorów z ponad 30 krajów. W tegorocznej edycji Festiwalu wśród laureatów jest film Timecode, w reż. Juanjo Gimeneza, nominowany do OSCARA!

Wystawa czynna do 26 marca 2017 Wstęp wolny

18.03.2017 / godz. 18:00 część I (81 min.) 19.03.2017 / godz. 18:00 część II (140 min.) Wstęp wolny

25 marca godz. 16:00 – 18:00

TA J E M N I C A S E A N S U

premiera Grupy Teatralnej „Superteatralni” oraz warsztaty teatralne dla dzieci Spektakl grupy dziecięcej oraz warsztaty teatralne dla dzieci z okazji obchodów Światowego Dnia Teatru. Czym jest teatr? Aktor - kto to taki? Podczas twórczego spotkania wspólnie poszukamy odpowiedzi na te i wiele innych pytań. Zmierzymy się z tremą sceniczną i podstawowymi zadaniami aktorskimi – wszystko w formie zabawy. Warsztaty poprowadzi Michał Surma. Wstęp wolny

33


M DK FA B RYC Z NA

Młodzieżowy Dom Kultury Fabryczna ul. Zemska 16a, 54-438 Wrocław tel. 71 785 09 20 biuro@mdk.wroc.pl www.mdk.wroc.pl

8 marca godz. 17:00

MDK Fabryczna, ul. Zemska 16a, Sala Lustrzana

KONCERT Z OKAZJI DNIA KOBIET Z okazji Dnia Kobiet sekcja muzyczna MDK Fabryczna zaprezentuje repertuar specjalnie dla Pań. Wystąpią gitarzyści, grupy muzyczne i zespoły wokalne, złożone z utalentowanych uczestników zajęć muzycznych, aktywnie uczestniczących w muzycznym życiu kulturalnym, zarówno przez występy w konkursach i festiwalach, jak i udział w wielu imprezach masowych, takich jak np. Tamborrada czy ESK Wrocław 2016. Wstęp wolny

17 marca godz. 17:00

Ośrodek Działań Społeczno – Kulturalnych Piast, ul. Rękodzielnicza 1, Sala Widowiskowa

I M P R E Z A TA N E C Z N A Z UCZESTNIKAMI D E S T I N AT I O N I M A G I N AT I O N Destination Imagination jest największym na świecie programem dla dzieci i młodzieży, zorientowanym na rozwój kreatywności. Działa w 42 krajach, na sześciu kontynentach. Jego uczestnicy, goszczący we Wrocławiu, wezmą udział w zabawie tanecznej, a zespoły taneczne z MDK Fabryczna oraz zespół Zgraja działający w ODS-K Piast zaprezentują program, który do wspólnej zabawy wciągnie wszystkich uczestników imprezy. Wstęp wolny

30 marca godz. 10:00

Centrum Kultury Agora, ul. Serbska 5a, Sala widowiskowa

G A L A F I N A Ł O WA I K O N C E R T L A U R E AT Ó W X X V O G Ó L N O P O L S K I E G O F E S T I WALU PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ Koncert Galowy XXV Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej, który pierwszą edycję miał w1992r. Wyniki Festiwalu pozostają tajemnicą aż do momentu Gali Finałowej, tym większe emocje panują na scenie i wśród publiczności. Wyróżnieni uczestnicy Festiwalu będą mieli okazję wystąpić w Koncercie Laureatów oraz nagrać swoje festiwalowe wykonania w profesjonalnym studiu nagrań w MDK Fabryczna. Nad wysokim poziomem muzycznym festiwalu czuwa komisja, składająca się zarówno z muzyków, jak i lingwistów. Zapraszamy do włączenia się w ten radosny i kształcący koncert! Wstęp wolny

34


M DK K R Z Y K I

Młodzieżowy Dom Kultury Krzyki ul. Powstańców Śląskich 190 53-139 Wrocław tel. 71 337 07 60 www.mdk-krzyki.pl mdk-krzyki@o2.pl

4 marca godz. 10:00

(gitary), Juan El Negro, Ezequiel Montoya (śpiew); Lolo Lozano Fernandez (cajon i palmas); Anna Szpil (wiolonczela)

XI DOLNOŚLĄSKI PRZEGL ĄD PIOSENKI I P I E Ś N I PAT R I O T Y C Z N E J

eliminacje regionalne

Organizator: Dolnośląski Kurator Oświaty Organizator eliminacji regionalnych: MDK-Krzyki

4 – 9 marca

I X F E S T I WA L S Z T U K A Ł ĄCZY POKOLENIA „I N S P I R A C J E F L A M E N C O – P R Z E N I K A N I E K U LT U R ” 4 marca godz. 21:00

Mleczarnia - Klub festiwalowy, ul. P. Włodkowica 5

F I E S TA – P O K A Z Y TA Ń C A F L A M E N C O m.in. zespoły Fuerza Flamenca, Viento del Flamenco, Dragonitas del Fuego i Szkoła Samby Sete Rios Wstęp wolny

II część - Pasja Flamenco z udziałem gwiazdy LA FARRUCA z zespołem z Hiszpanii Ezequiel Montoya, Juan El Negro (śpiew), Lolo Lozano Fernandez (cajon i palmas), Artur Muszyński (gitara) Bilety: 130/110 zł Bilety do nabycia w salonach EMPiK, www.eventim.pl oraz na stronie ticketpro.pl lub przed koncertem.

6 marca godz. 18:30

Radio Wrocław, ul. Karkonoska 10

K O N C E R T „F L A M E N C O, J A Z Z I M U Z Y K A Ś W I ATA” Fuzja z udziałem muzyków, tancerzy i wokalistów reprezentujących różne kultury. Koncertowi towarzyszy wernisaż prac nagrodzonych w konkursie „Etno-Portrey”- Oblicza Ludzkich Kultur, a także wystawa malarstwa: Euniki Witkowskiej i Lidii Rygus. Wstęp wolny

9 marca godz. 18:30

Mleczarnia - Klub festiwalowy, ul. P. Włodkowica 5

5 marca godz. 19:00

S P O T K A N I E : K U LT U R O W E K O N F R O N TA C J E P O K O L E Ń

KONCERT

Gość: dr Marcin Stabrowski z Instytutu Kulturoznawstwa we Wrocławiu. Gospodarze wieczoru: Wiktoria Adamczyk i Michał Chmielewski. Zagrają „Templariusze fjużynu”.

Synagoga pod Białym Bocianem, ul. P. Włodkowica 7

I część - Fuerza Flamenca (taniec), Marta Pasikowska (śpiew), Piotr Staszewski (gitara); Małgorzata Wołyńczyk, Marta Dębska, Katy La Yedra, Anna Patkiewicz (taniec); Kuba Wagner, Artur Muszyński

Wstęp wolny

35


M DK ŚRÓ DM IEŚ C I E

Młodzieżowy Dom Kultury Śródmieście ul. Dubois 5, 50-208 Wrocław tel./fax 71- 329 95 31 mdkwrsr@wp.pl www.mdksrodmiescie.wroc.pl

3 marca godz. 18:00

25 marca godz. 10:00 – 15:00

GRZEGORZ BEDNARZ I SEBASTIAN ŁUBIŃSKI INSIDE – OUTSIDE – W E R N I S A Ż W Y S TAW Y

V I I I W R O C Ł AW S K I E S P O T K A N I E PODRÓŻNIKÓW ROWEROWYCH „R O W E R E M K U P R Z Y G O D Z I E ”

Galeria Twórczości Plastycznej Młodych, MDK Śródmieście, ul. Dubois 5

Spotkanie Dwóch z „Reja 17” jest próbą znalezienia odpowiedzi, gdzie sytuuje siebie artysta. Zaproponowany przez Galerię dwugłos w sztuce, między Grzegorzem i Sebastianem, jest również okazją do rozmowy na płaszczyźnie odbiorca – twórca, którą to możliwość daje obecność artystów na wernisażu. Spotkanie artystyczne po latach relacji mistrz i uczeń jest wyjątkowym doświadczeniem dla obu twórców, a dla nas, miłośników ciekawych zdarzeń i zderzeń w sztuce, bezprecedensowe wydarzenie. Wystawa jest tajemnicą naznaczona: realizacje obu artystów zobaczymy w dniu wernisażu, a dwugłos zabrzmi w całej pełni. Wystawa czynna do 30.03. 2017 Wstęp wolny

sala główna, Kino Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21

Kolejne spotkanie adresowane do entuzjastów turystyki, krajoznawstwa i rekreacji. W programie festiwalu znajdą się pokazy zdjęć i filmów podróżniczych prezentowane na największym ekranie Kina Nowe Horyzonty, które skomentują autorzy z całej Polski. Jednym z gości będzie znany wrocławski rowerowy globtroter Marcin Jakub Korzonek. Nowością tegorocznej edycji jest włączenie do scenariusza filmów krótkometrażowych o czasie do ośmiu minut. Tematy prezentacji są zróżnicowane, dotyczą różnych krajów i różnych kultur, także podróży po Polsce. O swoich podróżach opowiadają osoby w różnym wieku i różnych profesji, studenci, małżeństwa, rodzice z dziećmi, grupy przyjaciół i znajomych. Ich doświadczenia mogą być interesujące dla tzw. „sakwiarzy”, czyli osób, które w celach poznawczych wykorzystują rower jako tani i wygodny środek do przemieszczania się, pozwalający na dotarcie do miejsc odległych i trudno dostępnych.

Bilety: www.kinonh.pl

36

fot. J. Krzonek

Wydarzenie powstaje dzięki inicjatywie MDK Śródmieście, Stowarzyszenia MDKart i Kina Nowe Horyzonty. www.mdksrodmiescie.wroc.pl facebook.com/Wrocławskie Spotkania Podróżników Rowerowych


OŚ RODE K P OS TAW TWORC Z YC H

Ośrodek Postaw Twórczych ul. Działkowa 15, 50-538 Wrocław tel./fax: 71 364 27 65 info@opt-art.net www.opt-art.net

K O M I K S I P O D S TAW Y ILUSTRAC JI

Ośrodek Postaw Twórczych, ul. Działkowa 15

PRACOWNIA GRAFIKI WA R S Z TAT O W E J I K S I Ą Ż K I U N I K AT O W E J

Miejsce przy Miejscu, pl. Strzelecki 12

Pracownia Grafiki Warsztatowej i Książki Unikatowej jest adresowana do twórców myślących nowatorsko, ale zainteresowanych technikami tradycyjnymi. Chcemy, aby prowadzone przez nas kursy przyciągały osoby lubiące eksperymentować, poszerzać własny repertuar środków wyrazu. Odpowiedzialna za pracownię Katarzyna Pietrzak-Zawada kultywuje rzemiosło powoli odchodzące w zapomnienie. Ocala wiedzę, która znika z dawnymi mistrzami. Pracownia jest miejscem, gdzie przenika się kilka dziedzin sztuki i rzemiosła. Dlatego oprócz nauki technik graficznych, mającej charakter ciągły, w programie pracowni znajdują się również okazjonalne spotkania z twórcami, którzy poruszają się w innych niż grafika obszarach artystycznych i rzemieślniczych. Pozwala to kursantom rozwijać wiedzę, umiejętności i wyobraźnię, także w innych warsztatowych formach, takich jak pozłotnictwo, introligatorstwo, dawne techniki fotograficzne oraz malarskie, kaligrafia czy typografia.

Kurs jest adresowany zarówno do osób zupełnie początkujących w rysunku, komiksie czy ilustracji, jak i posiadających już doświadczenie. Może stanowić rozwinięcie wcześniej zdobytych umiejętności w dziedzinach komiksowi pokrewnych. Zainteresuje także osoby, które traktują komiks jako pasję, chciałyby poszerzyć swoją wiedzę oraz zobaczyć, jak jego tworzenie wygląda od kuchni. Warsztaty przygotowują do pracy w różnych, coraz bardziej prestiżowych i rozwijających się zawodach związanych z rysunkiem. Punktem wyjścia dla pracowni jest komiks i ilustracja oraz techniki dla nich właściwe. Przez to, że komiks stoi na styku wielu dziedzin artystycznych oraz sztuki i kultury masowej, umiejętności zdobyte przy jego tworzeniu stają się często podstawą dalszej działalności w wielu zawodach. Oprócz komiksu, jego kreacji, teorii i historii, zajmujemy się m.in.: scenariuszem, rysunkami koncepcyjnymi, które są dziś niezbędne w produkcji filmów i gier, storyboardem filmowym i reklamowym, ilustracją dla potrzeb reklamy i edukacji, plastyczną stroną filmu animowanego. Umiejętność ilustrowania i wizualizacji staje się coraz bardziej potrzebna również w pracy grafika oraz w kształtowaniu aplikacji multimedialnych. Serdecznie zapraszamy. Kursy płatne. Więcej informacji na stronie: www.opt-art.net

37


ODT ŚWIATOWI D

Ośrodek Działań Twórczych Światowid ul. Sempołowskiej 54A 51-661 Wrocław tel. 71 348 30 10 www.swiatowid.net.pl

18 marca godz. 10:00 – 13:00

31 marca

SZTUKA PUKA – TWÓRCZE W E E K E N D Y W Ś W I AT O W I D Z I E

X F E S T I WA L B A J K O P I S A R Z Y P I E R N I K O WA C H ATA – G A L A F I N A Ł O WA

Warsztaty pisanek i ozdób wielkanocnych - zajęcia dla dorosłych i dzieci. Marcowa odsłona familijnych warsztatów upłynie na przygotowaniu kolorowych ozdób na Wielkanoc. Zapraszamy opiekunów razem z dziećmi. Zróbmy razem coś prawdziwie wiosennego! Cena: 35 zł/ osoba (opiekun z dzieckiem/opłata tylko za dziecko)

Finał konkursu, podczas którego wybrane przez jury opowieści usłyszymy w autorskim wykonaniu na scenie. Gala to nie tylko zwieńczenie konkursu, ale także występy teatrów Ekstrawersja i Coś Więcej, jak i łakocie dla publiczności! Gościem festiwalu jest pisarka Roksana Jędrzejewska-Wróbel, która poprowadzi warsztaty literackie dla młodych adeptów pióra – finalistów konkursu.

21 marca godz. 18:30

Trio dei Sogni tworzą studenci wrocławskiej Akademii Muzycznej: Ewelina Korczakowska – skrzypce, Monika Duda – fortepian , Mikołaj Słowik – wiolonczela. Działalność artystyczną prowadzą od 2015 roku pod kierownictwem prof. Grażyny Bożek-Woty. Mają na koncie liczne koncerty, uczestniczyli w wielu kursach mistrzowskich, brali udział w konkursach krajowych i zagranicznych. W repertuarze mają głównie wpółczesną literaturę muzyczną. W programie koncertu utwory: L. van Beethovena, A. Tansmana, R. Twardowskiego, B. Martinu, A.Piazolli. Bilety: 8 zł na Biletin.pl

38

Trio dei Sogni fot. Michał Ruciński; Teatr Arka fot. A. Nowak

Ś W I AT O W I D K L A S Y C Z N I E – TRIO NA SKRZYPCE, WIOLONCZELĘ I FORTEPIAN


TEAT R AR K A

Z A P O M N I A N E D Z I E C I K AT Y N I A

Teatr Arka ul. Mennicza 3, 50-057 Wrocław (wejście od ul.Świdnickiej 28) tel. 71 723 78 03 www.teatrarka.pl e-mail: teatr@teatrarka.pl bilety@teatrarka.pl

Z A B AW K I

Najnowszy spektakl Teatru Arka dla młodych widzów, osadzony w realiach lat 50. XX wieku. Tematycznie nawiązuje do dramatycznej rzeczywistości, w jakiej żyły dzieci czasu II wojny światowej we wschodniej Polsce. Trochę smutne, trochę śmieszne przedstawienie o dzieciach, potworach, zabawkach,” brojnie”, lesie katyńskim i o poszukiwaniu Świętej Ojczyzny, czyli miejsca, w którym jest szczęście i miłość, gdzie można bawić się i śmiać. Spektakl z pięknymi piosenkami i muzyką, aktorami i lalkami, przywołujący pamięć o naszych przodkach. Występują: Aleksander Marquezy, Iga Hącia, Jan Kot, Alicja Idasiak, Radosław Wojtas, Marek Trociński, Andrzej Kusiak

S H I R L E Y VA L E N T I N E Ciepła i wzruszająca komedia; frekwencyjny przebój, wystawiany na największych scenach teatralnych świata. To idealna propozycja na spędzenie miłego wieczoru. W roli Shirley Renata Jasińska.

INKA Artystyczna wizja historii życia i śmierci polskiej bohaterki, zamordowanej w roku 1946 przez komunistyczne władze. Scenariusz powstał na podstawie prawdziwej historii życia Danuty Siedzikówny “Inki”, inspirowany również poezją Krystyny Miłobędzkiej, Zofii Warzyńskiej, prozą Aleksandra Sołżenicyna i George’a Orwella. W roli tytułowej Agata Obłąkowska – Woubishet. Bilety: normalny: 40 zł; ulgowy: 30 zł; Seniorzy: 30 zł Tylko spektakl INKA: Bilety - seniorzy mający kartę seniora: 25zł, ulgowy: 30zł, normalny: 40 zł

REPERTUAR NA MARZEC: 1.03, 19:00 Inka 4.03, 19:00 Shirley Valentine 11.03, 19:00 Shirley Valentine 18.03, 13:00 Zapomniane zabawki dzieci Katynia 18.03, 19:00 Shirley Valentine 24.03, 19:00 Inka 25.03, 19:00 Inka

39


WROC Ł AW S K I K LUB F ORM AT Y

Wrocławski Klub Formaty ul. Samborska 3-5, 54-615 Wrocław tel/fax 71 789 33 20 wkf@wkformaty.pl www.wkformaty.pl

12 marca

U R O C Z Y S T E O T WA R C I E NOWEGO BUDYNKU W R O C Ł AW S K I E G O K L U B U F O R M AT Y Marzec 2017 roku to ważny miesiąc dla wrocławskich Formatów. Po 27 latach działalności Klub doczekał się nowej siedziby, która stanęła w miejscu dotychczasowego budynku na wrocławskim Muchoborze.

W Formatach kontynuowane są zajęcia edukacyjne takie jak nauka gry na instrumentach klawiszowych, gitarze, perkusji, zajęcia wokalne i teatralne, zajęcia plastyczne oraz warsztaty plastyczne. Nie zabraknie także takich zajęć jak pilates, czy warsztatów pracy z oddechem. Rozpoczęły się już także przygotowania do tegorocznej edycji Festiwalu NowoBrzmienia i Festiwalu Ambientalnego. Formaty rozpoczynają także przygotowania do projektu „Aktywni 60+”.

26 marca godz. 18:00

W E R N I S A Ż W Y S TAW Y O B R AZÓW ARTURA KARDAMASZA Artur Kardamasz - studia w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, dyplom uzyskał w 1995 roku w pracowni prof. Stanisława Kortyki. W 1999 roku otrzymał wyróżnienie w polskiej edycji Światowego Konkursu Malarskiego Firmy WINSOR&NEWTON pt. „Mój Kraj w 2000 Roku”. Autor malarstwa ściennego: Pasaż Pod Błękitnym Słońcem - Wrocław Rynek, Muzeum Antropologiczne – Wrocław. Uprawia malarstwo i rysunek. Mieszka we Wrocławiu. Wstęp wolny

40

Czerwie fot. D. Orwat

Nowoczesny budynek wzbogacił się o nowe i w pełni wyposażone sale warsztatowe, przestrzenną salę lustrzaną oraz dużą salę widowiskową ze sceną i widownią na ponad 250 widzów. Zajęcia przy ul. Samborskiej dla dzieci i młodzieży zostały wznowione w styczniu. W marcu odbędzie się pierwszy wernisaż obrazów Artura Kardamasza. Odbędzie się także uroczystość otwarcia nowej siedziby w której uczestniczyć będą między innymi włodarze miasta i przedstawiciele najważniejszych wrocławskich instytucji kulturalnych i oświatowych. Drugie uroczyste otwarcie przewidziane jest dla mieszkańców, podczas którego wystąpi wrocławska formacja „Girls On Fire”.


C E NT R UM KULT U RY Z A M E K

Centrum Kultury „ZAMEK” pl. Świętojański 1, Wrocław tel (71) 349 13 59 www.zamek.wroclaw.pl www.facebook.com/ckzamekwro

4 marca godz. 19:00

26 marca godz. 18:00

„ M A N I A” Z P O L Ą N E G R I I M U Z YKĄ NA ŻYWO W WYKONANIU ZESPOŁU CZERWIE

monodram Małgorzaty Bogdańskiej

Na dużym ekranie Pola Negri – urodzona w Polsce aktorka kina niemego, niekwestionowana gwiazda Hollywood i jednocześnie ówczesny symbol seksu. Projekcję filmu pt. Mania. Historia pracownicy fabryki papierosów uzupełni muzyka grana na żywo przez zespół Czerwie. Bilety: 20 zł – normalny, 18 zł – ulgowy, z UrbanCard Premium 16 zł (n), 14,40 zł (u)

N I E L U B I Ę PA N A , PA N I E F E L L I N I

Obchody Międzynarodowego Dnia Teatru (27 marca) we wrocławskim CK Zamek rozpoczną się już 26 marca pokazem monodramu, który opowiada historię Giulietty Masiny, włoskiej aktorki neorealizmu, zdobywczyni dwóch Oskarów i – prywatnie – przez 50 lat żony reżysera Federica Felliniego. Burzliwy i pełen emocji związek dwojga artystów zainspirował Marka Koterskiego do teatralnego zmierzenia się z tym tematem, a rolę Masiny powierzył swojej żonie, Małgorzacie Bogdańskiej - aktorce Teatru Ochota w Warszawie, znanej m.in. z filmów Wszyscy jesteśmy Chrystusami, czy Baby są jakieś inne. Scenariusz i reżyseria: Marek Koterski Bilety: 24 zł (przedsp.), 28 zł (w dniu konc.), z UrbanCard Premium: 19,20 zł, 22,40 zł

P O L S K A S Z K O Ł A P L A K AT U RYSUJE FELLINIEGO 11 – 12 marca

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu

K O Ng res – I S P O T K A N I E O R G A N I Z AT O R Ó W I M P R E Z FA N O W S K I C H W R O C Ł AW 2017 KONgres – spotkanie aktywnych organizatorów imprez fanowskich – od larpowych, po mangowe. Program złożony z dwóch części: panelowej i warsztatowo-szkoleniowej. Dyskusje, warsztaty i prelekcje mają zbliżyć ekipy i pomóc w dzieleniu się wiedzą i umiejętnościami. Na wydarzenie obowiązuje rejestracja.

Spektaklowi towarzyszy wystawa polskich plakatów do filmów Federica Felliniego ze zbiorów Wrocławskiej Galerii Polskiego Plakatu. Dzieła cenionych artystów–plakacistów, m.in. Jana Młodożeńca, Waldemara Świerzego, czy Wiktora Sadowskiego uświetnią teatralny wieczór z włoskim mistrzem filmu.

30 marca godz. 18:30

K U LT U R Y Ś W I ATA : „ A M E R Y K A P O Ł U D N I O WA – P O Z A U TA R T Y M S Z L A K I E M” Spotkanie z Marcinem Stenclem. Wstęp wolny

41


F EL IE TON WROC Ł AW S K I P O Ł Ą C Z E N I E Z P R Z E B I E Ż K Ą Każdy człowiek ma swój indywidualny świat marzeń sennych, a co za tym idzie – własne, niepowtarzalne koszmary… Jednak wiele nas w tych nocnych marach, mimo różnic, łączy. Często na przykład niejeden z nas udręczy się nad ranem, śniąc, że krąży w kółko – bez celu bądź też nie potrafiąc dokądś zdążyć na czas. A to mi przypomina historię znanej wrocławskiej „zerówki”, linii tramwajowej, którą tak zaprojektowano w latach 70. minionego wieku, aby przewoziła sprawnie pasażerów między trzema śródmiejskimi dworcami: Głównym, Nadodrzem i Świebodzkim. Mnie (czteroletniemu szkrabowi) tata oznajmił z czarnym humorem, że „zerówka” jeździ do piekła. Jeśli by wziąć jego słowa choć trochę poważnie – faktycznie, na tej trasie można krążyć wokół centrum Wrocławia niczym w piekielnym koszmarze. Aliści zwykle był ku temu cel… I może też mniejsze natężenie ruchu ulicznego pozwalało zdążyć na przesiadkę kursującym między dworcami podróżnym. Aktualnie tramwaj z numerem zero snuje się po swojej trasie raczej bezcelowo, a winne temu jest zamknięcie dworca Świebodzkiego dla ruchu kolejowego – ponad dwadzieścia lat temu. W podobnym czasie zlikwidowano też niejedno autobusowe połączenie zachodnich, odległych i gęsto zamieszkanych dzielnic miasta z centrum, w tym linie pospieszne i przyspieszone. Na dworcu Świebodzkim działa niedzielne targowisko, scena teatralna i – od czasu do czasu – atrakcje dla najmłodszych, dyskoteki bądź lumpeksy. Ostatecznie Wrocławiowi zrobiło się jednak utraconej stacji żal – i pojawiły się plany przywrócenia jej z czasem do pierwotnej funkcji. Wstępnie odremontowano już piękny, neoklasycystyczny budynek, zaś w lokalnym dzienniku toczy się akcja przywrócenia tu ruchu pociągów. Tkwiący na niemal każdym dojeździe do centrum, rano i po południu, w tzw. hardkorkach wrocławianie zatęsknili za latami świetności połączeń kolejowych z wykorzystaniem „Świebca”, a także

42

wielu mniejszych, przedmiejskich stacyjek, np. Swojczyc, Wojszyc i Kleciny… Sam spotykam na swojej osiedlowej, szczęściem czynnej wciąż stacji, coraz więcej pasażerów. Trzeba jednak mieć na uwadze, że dworzec czołowy przy placu Orląt Lwowskich (kiedyś Kirowa, a jeszcze dawniej temu – Słonecznym) może się sprawdzać tylko jako stacja końcowa, np. dla planowanej kolei aglomeracyjnej i połączeń regionalnych Kolei Dolnośląskich. A tu rodzą się drobne wątpliwości… Czy na pewno uda się dobrze go skomunikować z Głównym? Ulica niby ta sama, ale jej dwa przeciwległe końce często trudno przebrnąć w pełni płynnie.


fot. Piotr Tegnerowicz

Ten tekst piszę właśnie w ślicznym i szybkim szynobusie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, który wyruszył z otwartego na nowo – po pięcioletniej przebudowie – dworca czołowego Łódź Fabryczna do Warszawy. Zwykle dojeżdżałem do stolicy z przesiadką na stacji Łódź Kaliska, dokąd docierała z Wrocławia osobówka Przewozów Regionalnych. Na dworcu Kaliskim miałem 45 minut na przesiadkę – i niestety nic ciekawego do odwiedzenia w najbliższej okolicy poza informacją turystyczną. Cieszyłem się więc na wizytę w dawno nieoglądanej, a zapamiętanej jako atrakcyjniejsza, Łodzi Fabrycznej. Zobaczyć nowego dworca nie było mi jednak dane! Po prostu nie sposób byłoby zdążyć w niecałe pół godziny tam z Kaliskiej tramwajem, jak sugeruje internetowa wyszukiwarka połączeń PKP. Pieszo tym bardziej nie lza.

Skory zdążyć na szynobus do Wawy, postanowiłem udać się na następny przystanek, Łódź Niciarnianą, dokąd tramwaj linii 8 dojeżdża przynajmniej bez przesiadki. I tu przeżyłem chwile grozy… Na dworcu Kaliskim brak dobrej informacji – liczy się własna roztropność. Po blisko pięciu minutach opóźnienia na przystanek podjechała niespiesznie wysłużona, rozklekotana „ósemka”. Odczekawszy kolejne pięć minut na światłach, ruszyła majestatycznie w stronę Widzewa. Dodam tylko, że na swój pociąg dobiegłem sprintem, cudem – i w ostatniej minucie, szczęściem znając drogę z mapy sprawdzonej w domu – oznakowań dojścia do stacji zabrakło. Pluję sobie w brodę, gdyż lepszy dla moich nerwów (choć nie dla portfela) byłby Pendolino, a nawet i Polskibus… A Wrocławiowi nie życzę takiej zmiany, jaka zaszła w mieście nad Łódką, zapewne w najlepszej wierze. Piotr Tegnerowicz

43


ZO S TA Ń I N DY W I D UA L N O Ś C I Ą J A Z ZOWĄ I Z AG R A J N A D O D R Ą! Jesteś artystą jazzowym, nie skończyłeś 35 lat i chciałbyś zagrać na najstarszym festiwalu jazzowym w Polsce obok światowych gwiazd jazzu? Biuro Festiwalowe Impart 2016 we Wrocławiu oraz Międzynarodowa Fundacja „Jazz nad Odrą” zapraszają do udziału w najbardziej prestiżowym konkursie jazzowym na INDYWIDUALNOŚĆ JAZZOWĄ roku 2017. Konkurs ma charakter otwarty i mogą wziąć w nim udział muzycy instrumentaliści i wokaliści, którzy do 30 kwietnia 2017 r. nie przekroczyli wieku 35 lat, przy czym w konkursie nie uczestniczą laureaci Grand Prix Jazzu nad Odrą w latach poprzednich. Warunkiem udziału w Konkursie jest przedstawienie do oceny przez Komisję Kwalifikacyjną Festiwalu 20–30 minutowego materiału muzycznego na CD (w tym własna interpretacja znanego standardu jazzowego). Do nagrania należy dołączyć wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszenia, zgodnie z udostępnionym przez Organizatora wzorem oraz zdjęcie wraz z notką biograficzną (w wersji elektronicznej). Zgłoszenie musi wpłynąć do siedziby organizatorów do 31.03.2017 r. Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja Kwalifikacyjna wybierze 6 (8) najciekawszych zespołów i solistów, którzy zostaną zaproszeni do Finału Konkursu, czyli publicznego występu w ramach 53. Jazz nad Odrą we Wrocławiu, w dniach 28-29 kwietnia 2017 r. Informacja o wynikach posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej podana zostanie do publicznej wiadomości do 7.04.2017r. na stronie internetowej www.jazznadodra.pl, gdzie znajduje się również pełen regulamin konkursu.


Wrocławski Niezbędnik Kulturalny  

Numer marcowy Wrocławskiego Niezbędnika Kulturalnego wydawanego przez Biuro ESK 2016

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you