Page 1

K W I EC IE Ń 2 0 17


S P I S T R E Ś C I

WYDARZENIA INNYCH INSTYTUCJI

WYDARZENIA I PROJEKTY BIURA WROCŁ AW 2016 MIKROGRANTY

2

AIR WRO

4

PRACOWNIA KOMUNY PARYSKIEJ 45

5

POCZYTAJ MI WROCŁAW. ZAKOŃCZENIE KADENCJI ŚWIATOWEJ STOLICY KSIĄŻKI UNESCO 2016

6

53. JAZZ NAD ODRĄ

8

WYSTAWY TOWARZYSZĄCE 53. JnO

12

TEATR PIOSENKI Słynny niebieski prochowiec

13

PROMETEUSZ Spektakl na scenie Impartu

14

DOMEK MIEDZIORYTNIKA wystawa profesora Jana Jaromira Aleksiuna pt. „Madeinja”

15

(Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w repertuarze.)

DŻEM SESSION W KLIMATACH POEZJI ŚPIEWANEJ w Klubie Autograf

16

O.S.T.R. AUTENTYCZNIE koncert

17

CENTRUM SZTUKI WRO

18

KOMISJA EUROPEJSKA

19

KINO NOWE HORYZONTY

20

DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

21

MUZEUM PANA TADEUSZA

22

MUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIU

23

PAWILON CZTERECH KOPUŁ

24

CENTRUM HISTORII ZAJEZDNIA

25

MUZEUM WSPÓŁCZESNE WROCŁAW

26

MUZEUM ARCHITEKTURY

27

INSTYTUT GROTOWSKIEGO

28

TEATR LALEK

29

TEATR ARKA

30

ANTYKABARET

31

INNE OŚRODKI

32

FELIETON WROCŁ AWSKI

46


M I K R O G R A N T Y

Więcej informacji: wroclaw2016.pl/mikrogranty facebook.com/mikrogranty instagram.com/mikro.granty mikrogranty@wroclaw2016.pl

W mikroGRANTACH mogą wziąć udział: pełnoletnie osoby fizyczne, nieformalne grupy osób fizycznych z dorosłym przedstawicielem, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe. Wspólnie z Wami współorganizujemy inicjatywy, które mają wymiar kulturalno-społeczny, więziotwórczy lub artystyczny, np. warsztaty, spotkania, wydarzenia, gry miejskie itp. Maksymalna kwota wsparcia finansowego dla pojedynczego projektu to 5 000 zł brutto. Poza tą kwotą możecie liczyć na nasze wsparcie w sprawach, które będą dla Was problematyczne, np. w działaniach administracyjnych, prawnych, logistycznych lub promocyjnych. Zachęcamy Was do zapoznania się z dokumentami obowiązującymi w kwietniowym naborze – wprowadziliśmy kilka nowości i uproszczeń do regulaminu, odświeżyliśmy formularz wniosku. Przyjdźcie na konsultacje pomysłów, bez wcześniejszych zapisów, odpowiemy na Wasze pytania i rozwiejemy wątpliwości. 3 – 7, 10 – 14 kwietnia, w Barbarze (ul. Świdnicka 8c) w godzinach 17:00 – 19:00.

2

Grabiszynek - w poszukiwaniu ducha dzielnicy fot. Julia Ludwiczyńska

mikroGRANTY ESK Wrocław 2016 to program współorganizacji projektów, w którym każdy może zrealizować swój pomysł na działania z rozmaitych dziedzin sztuki, animacji i edukacji kulturalnej, aktywizacji społecznej oraz wszystkie inne o charakterze kulturotwórczym. 1 kwietnia rusza 13. edycja Programu, z tego powodu organizujemy konsultacje, które pomogą Wam dopracować Wasz pomysł.


WEŹ MIASTO W SWOJE RĘCE!

Składasz wniosek w 13. edycji mikroGRANTÓW od 1 do 15 kwietnia 2017 na www.wroclaw.pl/mikrogranty/ my weryfikujemy formalnie wszystkie zgłoszenia od 1 do 18 kwietnia dostajesz e-mail z prośbą o poprawkę błędów?

nie masz błędów we wniosku?

Twój pomysł bierze udział w dwóch etapach oceny (ocena punktowa, później dyskusja nad 30% najlepszych projektów podczas spotkania komisji)

W ciągu 3 dni od otrzymania wiadomości wprowadzasz poprawki i odsyłasz do nas.

wyniki najpóźniej do 9 maja tak

Do 12 maja wysyłasz zgodę na publikację swojego pomysłu w internecie

Jesteś na miejscu 9. lub dalej i znalazłeś się w 30% najwyżej ocenionych w pierwszym etapie oceny komisji? Chcesz wziąć udział w głosowaniu internetowym?

na: mikrogranty@wroclaw2016.pl

głosowanie: od 13 do 20 maja 21 maja ogłaszamy dwójkę zwycięzców wybranych przez wrocławian i wrocławianki

Jesteś pierwszy albo drugi w rankingu ?

Jesteś na miejscu od 1 do 8 na liście rankingowej?

tak

Zapraszamy na negocjacje!

tak

Pamiętaj przygotuj szczegóły realizacji projektu w postaci harmonogramu i kosztorysu

nie

Doszliśmy do porozumienia? tak

nie

Zapraszamy do uczestnictwa w programie - kolejna edycja już w czerwcu.

Podpisujemy umowę i razem realizujemy projekt (czas: do 15 grudnia 2017)


A I R

W R O

Program Rezydencji Artystycznych AIR Wro www.airwro.wroclaw2016.pl | www.facebook.com/airwro www.instagram.com/air_wro | www.twitter.com/air_wro

GRAFICY NA REZYDENC JACH nie niezwiązanych ze sobą światów. Są to zwierzęta, rośliny oraz architektura. Wszystkie jej grafiki składają się z punktów i kropek, które połączone ze sobą misterną techniką nadają kształt i wyraz detalom, a następnie budują cały obraz. Swoją rezydencję w Dreźnie wrocławianka rozpoczęła od poznania zasad, narzędzi i trybu pracy w Grafikwerkstatt. Następnie pracowała nad nowymi grafikami, podglądając techniki druku miejscowych artystów i rozwijając swój warsztat. Papaver somniferum, czyli mak lekarski, powstał już w pierwszym tygodniu rezydencji, następnie wrocławianka zajęła się grafikami przedstawiającymi Drezno. Elementy architektury zostały wplecione w fauno-florystyczny motyw, którym zainspirowało Katarzynę miasto. Majestatyczny koliber unosi się na jednej z nich nad wzorowaną na renesansie włoskim operą – Semperoper. Na innej z kolei z barokowego kościoła Frauenkirche i dworca kolejowego Dresden-Neustadt wypływają wodne istoty. Podobne, nadrzeczne położenie zarówno Drezna, jak i Wrocławia, sprawia, że łatwo jest sobie wyobrazić te eleganckie, wodne stworzenia, które oplatają miasto. Na koniec rezydencji wrocławianka zaplanowała natomiast przygotowanie typograficznego afisza „Breslau – Drezno”. Jej prace oglądać można było od 13 do 26 marca w galerii Alte Feuerwache Loschwitz. Wymiana rezydencyjna dla grafików organizowana jest przez Miasto Wrocław we współpracy z Miastem Partnerskim Drezno. Partnerem tegorocznych rezydencji jest Program Rezydencji Artystycznych AIR Wro.

Katarzyna Roman - wrocławianka, absolwentka grafiki na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta - doświadczenie zdobyte w trakcie studiów wykorzystuje w codziennej pracy graficzki i ilustratorki. W swojej twórczości skupia się przede wszystkim na łączeniu elementów z pozor-

4

Grafikwerkstatt fot. mat. organizatorów

Od dwóch lat AIR Wro organizuje nabór na rezydencje w stolicy Dolnego Śląska dla twórców z miast partnerskich, w tym z Drezna, a Miasto Wrocław wspólnie z Dreznem realizuje wymianę dla grafików. Do Wrocławia przyjechała właśnie Mechthild Mansel, by tu w Domku Miedziorytnika i Galerii Miejskiej pogłębiać swoją wiedzę na temat klasycznych technik wykonywania grafik oraz ich druku. W drezdeńskim Grafikwerkstatt na przełomie lutego i marca pracowała natomiast Katarzyna Roman.


P R A C O W N I A K O M U N Y PA R Y S K I E J 45

Pracownia Komuny Paryskiej 45 jest otwarta w godzinach: wtorek-piątek: 15:30 – 19:30 sobota: 10:00 – 14:00

Autorzy koncepcji Pracowni oraz animatorzy programu dla dzieci: Kamila Wolszczak i Krzysztof Bryła, Damian Kalita, współpraca – Jacek Sterczewski.

8 kwietnia godz. 10:30

ZMIENIAMY ROZKŁ AD JAZDY PRACOWNI! Wciąż jesteśmy dostępni pięć dni w tygodniu – od wtorku do soboty: Wtorek dla sąsiada: udostępniamy pracownię dla rozwoju indywidualnych pomysłów mieszkańców oraz tworzenia wspólnych inicjatyw. Grupa wiekowa: +18 lat. Prowadzi Krzysztof Bryła. Środa na trójkącie: program spotkań specjalnych: wystaw, koncertów, warsztatów i inicjatyw zaproszonych artystów. Prowadzi Krzysztof Bryła. Czwartki międzypokoleniowe: cykl spotkań z mieszkańcami Przedmieścia Oławskiego na temat spraw ważnych dla osiedla. Grupa wiekowa: +18 lat. Prowadzą: Damian Kalita i Jacek Sterczewski. Kreatywne piątki: autorskie warsztaty dla dzieci „Tęcza nad trójkątem”, grupa wiekowa: 4-10 lat. Prowadzi Kamila Wolszczak. Tęczowe soboty: kino dla dzieci plus działania animacyjne. Grupa wiekowa +4. Prowadzi Kamila Wolszczak.

WA R S Z TAT Y D L A D Z I E C I W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM Wspólna inicjatywa Pracowni i Muzeum Etnograficznego. Zbiórka w Pracowni przy Komuny Paryskiej 45 o 10:30 i wspólne przejście do Muzeum przy ulicy Romualda Traugutta 111. Tematem spotkania będą tradycje wielkanocne oraz warsztaty z kreatywnego zdobienia jajek. 19 kwietnia godz. 18:00

W Y S TAWA F O T O G R A F I I – N E L A D Y M O P U L O S -K U S T O Fotograficzka ukończyła Uniwersytet Wrocławski, a tajniki robienia zdjęć zgłębiała w Ośrodku Postaw Twórczych we Wrocławiu. W swoich pracach pokaże świat „chustoświrek” – mam noszących swoje dzieci w chustach, co dla wielu kobiet staje się przejawem stylu życia. 23 kwietnia godz. 8:00 – 20:00

WYBORY DO RADY OSIEDL A Przez ostatni rok na Komuny Paryskiej 45 realizowany był program Międzypokoleniowych Spotkań Sąsiedzkich, których głównym celem było reaktywowanie Rady Osiedla na Przedmieściu Oławskim. W każdy czwartek zapraszamy na spotkania do Pracowni, na których będzie można dowiedzieć się więcej o głosowaniu i kandydatach. Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia

5


20 – 23 kwietnia

P O C Z Y TA J M I W R O C Ł AW. Z A K O Ń C Z E N I E K A D E N C J I Ś W I AT O W E J S T O L I C Y K S I Ą Ż K I U N E S C O 2 0 16

23 kwietnia Wrocław przekaże tytuł Światowej Stolicy Książki UNESCO miastu Konakry w afrykańskiej Gwinei. Z tej okazji zapraszamy na weekend z literaturą. Spotkania, czytania, performanse w przestrzeni miasta, warsztaty – razem podsumujmy wyjątkowo literacki rok w naszym mieście! Pełny program tegorocznej edycji na: www.wroclaw2016.pl i www.literatura.wroclaw.pl

22 kwietnia godz. 12:00 Arkady Wrocławskie

Ś W I AT O W Y H Y M N K S I Ą Ż K I

z tekstem Tadeusza Różewicza i muzyką Jana Kantego Pawluśkiewicza

To wrocławski wkład w jednoczenie wspólnoty czytelników na całym świecie. W sobotni poranek zapraszamy na jego oficjalną premierę w wykonaniu dzieci. Tego samego dnia Hymn zostanie odśpiewany w różnych językach w wielu miejscach na świecie, by pokazać, że literatura łączy i ma ogromną siłę!

W próbie generalnej Światowego Hymnu Książki w lipcu 2016 wzięło udział ponad 1300 osób

6


22 kwietnia godz. 17:00 – 22:00 Nadodrze

EUROPEJSKA N O C L I T E R AT U R Y 2 01 7

Próba generalna Światowego Hymnu Książki fot. Karol Budrewicz, Agnieszka Grochowska fot. Wojciech Szepel

10 współczesnych autorów, 10 czytających w 10 niezwykłych miejscach – to już szósta edycja projektu, który rokrocznie w jeden wieczór przyciąga tłumy czytelników na wyjątkowe spotkania z prozą europejską. W tym roku tematem przewodnim ENL będzie natura. Uczestników zapraszamy na spacer po podwórkach, kamienicach i mało znanych zakamarkach wrocławskiej dzielnicy Nadodrze. Otoczeni budzącą się po zimie roślinnością, posłuchamy m.in. najnowszej powieści włoskiego pisarza Claudio Magrisa, laureata Nagrody Angelus Miljenko Jergovicza z Chorwacji, fińskiego autora Jussi Valtonena, a także pisarzy z Czech, Stanów Zjednoczonych i wielu innych. LOKALIZACJE CZYTAŃ: •

Klub Pod Kolumnami, pl. Świętego Macieja 21

Centrum Rozwoju Zawodowego Krzywy Komin, ul. Dubois 33-35a

Łokietka 5 – Infopunkt Nadodrze, ul. Łokietka 5/1

Młodzieżowy Dom Kultury Śródmieście, ul. Dubois 5

HART Hostel&Art, ul. Rydygiera 25a

MiserArt, ul. Cybulskiego 35a

Bar Mewa, ul. Drobnera 4

Nadodrzańskie Centrum Wsparcia, ul. Rydygiera 43a

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Składowa 2-4

Wydział Fizyki i Astronomii UWr, Instytut Fizyki Doświadczalnej, pl. Maksa Borna 9

Lektorami podczas tegorocznej edycji będą: Agnieszka Grochowska, Anna Ilczuk, Iza Kuna, Magdalena Różdżka, Jacek Fedorowicz, Adam Ferency, Wojciech Mecwaldowski, Michał Nogaś i Jerzy Trela.

7


26 – 30 kwietnia

Hołd dla Johna Coltrane’a, wybitni amerykańscy perkusiści – Jeff „Tain” Watts i Kendrick Scott, saksofonistka Tia Fuller, znakomici jazzmani w projektach specjalnych, premiery płytowe i występy laureatów prestiżowych konkursów jazzowych, a przede wszystkim Światowy Dzień Jazzu Polskiego to wyznaczniki programu 53. edycji wrocławskiego Jazzu nad Odrą – najstarszego festiwalu jazzowego w kraju.

Wśród najciekawszych koncertów tegorocznej edycji znajduje się Coltrane’s Sound – projekt będący hołdem dla zmarłego 50 lat temu Johna Coltrane’a – jednego z najważniejszych muzyków w historii jazzu. Z Ravi Coltrane’em, synem artysty, zagra Darek Oleszkiewicz. W programie nie zabraknie też kobiecej reprezentacji. Ze swoim trio wystąpi saksofonistka i flecistka Tia Fuller, znana m.in. ze współpracy z Beyonce. Na Scenie Impartu zagra również wybitny jazzowy improwizator Jeff „Tain” Watts, jeden z najbardziej cenionych perkusistów na świecie. Wisienką na torcie w jazzowym

8

menu będzie występ wschodzącej gwiazdy, amerykańskiego perkusisty Kendricka Scotta. Po raz pierwszy wystąpi we Wrocławiu z własnym projektem – Kendrick Scott Oracle. Specjalnie na tegoroczną edycję festiwalu wrocławscy jazzmani szykują wyjątkowe projekty. Z Piotrem Baronem wystąpi mistrz saksofonu barytonowego Gary Smulyan, Marek Napiórkowski przedstawi międzynarodowy kwartet WAW-NYC, a Leszek Możdżer zagra z laureatem ubiegłorocznej Grand Prix –grupą Skicki - Skiuk. W sali kameralnej osiem zespołów ubiegać się będzie o Grand Prix 2017 i nagrodę pieniężną, a nocą zaprezentują się tam zwycięzcy wiodących polskich konkursów jazzowych m.in.: Mateusz Smoczyński Quintet, Tomasz Wendt w premierowym projekcie z Atom String Quartet, a także Tomasz Chyła Quintet oraz Paweł Kaczmarczyk Audiofeeling Trio. Wstęp na koncerty w Sali Kameralnej oraz na wieczorne Jam Session w Klubie Autograf jest wolny!

Jeff Tain Watts - www.vincent-lebrun.com, Skicki-Skiuk fot BTW Photgraphers Maziarz Rajter, Zawartko/Piasecki fot. Bartosz Maz

5 3 . J A Z Z N A D O D R Ą


30 kwietnia godz. 17:00

Ś W I AT O W Y D Z I E Ń JAZZU POLSKIEGO Pod hasłem POLISH JAZZ – YES, korzystając ze znamiennego tytułu najnowszej płyty Zbigniewa Namysłowskiego, świętować będziemy finał 53. edycji Jazzu nad Odrą. Od wczesnego popołudnia do późnej nocy, na czterech scenach w Imparcie oraz na Placu Społecznym, zaprezentuje się kilkanaście znakomitych polskich zespołów. Specjalny program poświęcony genialnemu perkusiście Buddiemu Richowi przygotowuje Zbigniew Lewandowski. Z Big Bandem Bartosza Pernala, zainaugurują obchody Światowego Dnia Jazzu Polskiego. W Imparcie pojawi się legenda polskiego jazzu, Zbigniew Namysłowski ze swoim kwartetem, a Piotr Wojtasik wspólnie z m.in.: Leszkiem Możdżerem i Darkiem Oleszkiewiczem zaprezentuje projekt Tribute to Akwarium. Na Scenie Kameralnej zagra laureat Grand Prix 2017, z kolei w Klubie Autograf wystąpi weteran polskiego jazzu, Przemek Dyakowski. Plenerowe koncerty na Placu Społecznym rozpocznie jedyny w kraju zespół łączący jazzowe improwizacje z rapowanymi tekstami - fenomenalny Eskaubei & Tomek Nowak Quartet ft. Mr Krime. Do tańca zaproszą z kolei Tęgie Chłopy, czyli mieszanka żywiołowości, prostoty oraz szczerości wypowiedzi wprost z Kielecczyzny.

POLISH JAZZ – YES!

30/04 światowy dzień jazzu polskiego

Koncerty Światowego Dnia Jazzu Polskiego rozpoczną się o godzinie 17:00 i potrwają do późnych godzin wieczornych. Na koncerty w Imparcie obowiązuje jeden bilet, wstęp na Plac Społeczny wolny. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.jazznadodra.pl

9


26.04 ŚRODA

P R O G R A M 53. J A Z Z N A D O D R Ą SALA TEATRALNA

SALA KAMERALNA

KLUB AUTOGRAF

godz. 19:00 KAMIL PIOTROWICZ SEXTET COLTRANE’S SOUND

około godz. 23:00 TOMASZ WENDT TRIO & ATOM STRING QUARTET premiera projektu

JAM SESSION

28.04 PIĄTEK

27.04 CZWARTEK

bilety: I miejsca – 100 zł, II miejsca – 80 zł, balkon – 60zł, VIP – 300zł

ok. godz. 23:00 TOMASZ CHYŁA QUINTET premiera płyty

bilety: I miejsca – 100zł, II miejsca – 80zł, balkon – 60zł, VIP – 300zł

wstęp wolny

godz. 19:00

godz. 14:00 KONKURS cz. I ok. godz. 23:00 MATEUSZ SMOCZYŃSKI QUINTET premiera płyty

29.04 SOBOTA

bilety: I miejsca - 120zł, II miejsca – 100zł, balkon – 80zł, vip – 300zł

godz. 19:00 SKICKI-SKIUK & LESZEK MOŻDŻER KENDRICK SCOTT ORACLE bilety: I miejsca – 120zł, II miejsca – 100zł, balkon – 80zł, vip – 300zł

Galeria Impart, Mazowiecka 17 JAM SESSION wstęp wolny

JAZZ WORLD PHOTO wystawa zdjęć Wrocławska Galeria Polskiego Plakatu, ul. św. Mikołaja 54/55

JAM SESSION wstęp wolny

WIELCY LUDZIE JAZZU wystawa plakatów Barbara, Świdnicka 8c POLISH JAZZ – YES! wystawa zdjęć

wstęp wolny

godz. 14:00 KONKURS cz. II ok. godz. 23:00 PAWEŁ KACZMARCZYK AUDIOFEELING TRIO premiera płyty winylowej

WYDARZENIA T O WA R Z Y S Z Ą C E

wstęp wolny

godz. 19:00 TAKE SAX (P. Baron, G. Smulyan) TIA FULLER TRIO

WAW – NYC MAREK NAPIÓRKOWSKI JEFF TAIN WATTS

wstęp wolny

Impart, Mazowiecka 17 JAM SESSION wstęp wolny

GIEŁDA FONOGRAFICZNA

wstęp wolny

30.04 NIEDZIELA - ŚWIATOWY DZIEŃ JAZZU POLSKIEGO

PLAC SPOŁECZNY godz. 17:00

godz. 17:00

godz. 17:00

godz. 17:00

ZBIGNIEW LEWANDOWSKI & BARTOSZ PERNAL BIG BAND – Salute to Buddy Rich

ECHOES OF HEROES – Music of Henry Mancini

TAKE IT EASY

ESKAUBEI & TOMEK NOWAK QUARTET FT. MR KRIME

TRIUBUTE TO AKWARIUM – PIOTR WOJTASIK ZBIGNIEW NAMYSŁOWSKI: POLISH JAZZ – YES!

LAUREAT KONKURSU 2017

MAURYCY WÓJCIŃSKI SEXTET

MAGDA ZAWARTKO / GRZEGORZ PIASECKI

FILIP MIGUŁA TRIO

JACHNA/TARWID/ KARCH TRIO – Sundial II D Z I E D Z I C – Tempo TĘGIE CHŁOPY

CRACOW JAZZ COLLECTIVE

wstęp wolny bilet na cały dzień: 60/90 pln


53. Jazz nad Odrą – bilety

Ravi Coltrane fot. Deborah Feingold, Mateusz Smoczyński Quintet fot. Zosia Zija & Jacek Pioro

53. edycja Jazzu nad Odrą to ponad 30 koncertów na 4 scenach – w Sali Teatralnej, Kameralnej, Klubie Autograf, a także na Placu Społecznym. Bilety obowiązują na koncerty w Sali Teatralnej oraz wydarzenia Światowego Dnia Jazzu Polskiego. Koncerty laureatów konkursów jazzowych, Konkurs na Indywidualność Jazzową 2017 w Sali Kameralnej oraz wieczorne Jam Session w Klubie Autograf są bezpłatne. Ceny biletów na koncerty w Sali Teatralnej zaczynają się od 60 złotych (miejsce siedzące na balkonie). Bilet obejmuje oba koncerty w danym dniu. Wejściówki VIP (300 złotych) – dostępne są wyłącznie w kasach Impartu. W cenę wejściówki VIP wliczona jest rezerwacja najlepszych pod względem akustycznym miejsc, dostęp do specjalnej strefy z cateringiem oraz upominki Jazzu nad Odrą. Bilet na Światowy Dzień Jazzu Polskiego kosztuje 90 złotych (60 złotych bilet ulgowy). Wstęp na koncerty na Placu Społecznym jest wolny. Karnety na 53. Jazz nad Odrą w cenie 449 zł/os. (I miejsca) obejmują wszystkie koncerty odbywające się w Sali Teatralnej (26-29 kwietnia) oraz biletowane koncerty Światowego Dnia Jazzu Polskiego (30 kwietnia). Wejściówki dostępne są w kasie Impartu (ul. Mazowiecka 17), na www.jazznadodra.pl, www.impart.art.pl oraz www.eventim. pl, a także w stacjonarnych punktach sprzedaży w salonach Empiku, Media Markcie i Saturnie w całej Polsce.

11


W Y S TAW Y TOWARZ Y S Z ĄC E 5 3. JnO 26 – 30 kwietnia Impart ul. Mazowiecka 17

JAZZ WORLD PHOTO Ekspozycja dostępna w Imparcie podczas tegorocznej edycji JnO jest pokłosiem konkursu fotograficznego Jazz World Photo, organizowanego od czterech lat w ramach INTERNATIONAL JAZZ DAY w Republice Czeskiej. Uczestnikami są zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy ze wszystkich kontynentów, a zwycięzców wybiera międzynarodowe jury. Nagrody wręczane są co roku w ramach finałowego koncertu festiwalu Jazzinec w Trutnowie.

nymi już portretami takich ikon jazzu, jak King Oliver, Charles Mingus, Thelonius Monk, na wystawie zobaczymy nowe portrety Milesa Davisa, Louisa Armstronga, Elli Fitzgerald, Benny Goodmana, Raya Charlesa czy Dizzie Gillespiego.

Co roku też 30 najwyżej ocenionych spośród setek najciekawszych zdjęć trafia na wystawę Jazz World Photo, która prezentowana jest w różnych krajach. Ekspozycję uzupełnia Katalog edycji, zawierający sylwetki zwycięzców i 30 wystawianych zdjęć oraz miniatury wszystkich zgłoszonych fotografii.

W I E L C Y L U D Z I E J A Z Z U – P L A K AT Y WA L D E M A R A Ś W I E R Z E G O

Galeria Plakatu ul. św. Mikołaja 54/55

W tym roku naszemu festiwalowi towarzyszy także wystawa Wielcy Ludzie Jazzu – plakaty Waldemara Świerzego, przygotowana przez Wrocławską Galerię Polskiego Plakatu. To pierwsza prezentacja całej wydanej serii plakatowych portretów największych twórców jazzu dwudziestego wieku. Na serię Jazz Greats składa się 25 plakatów, z których 13 wydanych zostało w ciągu ostatnich dwóch lat. Poza słyn-

12

Cohen - scena zbiorowa fot. arch. Teatru

25 kwietnia – 6 maja


T E AT R P I O S E N K I

Kasa biletowa czynna: pon-pt 12:00-18:00 oraz na 2 godz. przed spektaklami i koncertami tel. 71 341 94 32, ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław elektroniczna rezerwacja biletów: rezerwacje@impart.art.pl

1 kwietnia godz. 18:00

S ŁY N N Y N I E B I E S K I PROCHOWIEC Spektakl jest opowieścią o młodości, o miłości i buncie, o poezji, muzyce i szalonych latach rewolucji kontrkulturowej lat sześćdziesiątych. Jej kanwą są legendarne ballady i wiersze, których autorem jest jeden z najbardziej popularnych i najwybitniejszych bardów współczesności – Leonard Cohen, który zmarł 7 listopada 2016 roku. scenariusz: Agata Klimczak, Roman Kołakowski malarstwo: Katarzyna Kulpa animacje: Piotr Marcin Stapiński filmy: Krystian Andrzejewski kostiumy: Agata Klimczak kierownictwo muzyczne: Rafał Konieczny reżyseria: Roman Kołakowski występują: Agata Klimczak, Aleksandra Radwan, Bartłomiej Abramowicz, Grzegorz Bukowski, Roman Kołakowski, Rafał Konieczny, Marcin Kątny, KAGYUMA i Orkiestra Teatru Piosenki Postaci z jego piosenek – Zuzanna, Jane, Młody, Obcy, Gość, Muzyk i Poeta – opowiedzą o świecie, który jest niezmienny w swojej nieustannej zmienności, ale walczące ze sobą nieustannie DOBRO i ZŁO zawsze znajdują ukojenie w największej wartości, jaką jest MIŁOŚĆ.

wspaniałego Artysty, w znakomitych interpretacjach aktorskich i wokalnych. Wszystkie ballady zabrzmią w zupełnie nowych, prapremierowych przekładach Romana Kołakowskiego, odkrywających przed widzami niezwykłą metaforykę Leonarda Cohena, w której amerykańska otwartość i bezkompromisowość miesza się z zachowawczą tradycją wschodnio-europejską, a religia judaistyczna z chrześcijaństwem i kontemplacją buddyjską. „Słynny niebieski prochowiec” to nowoczesny spektakl multimedialny z niezwykłymi, barwnymi projekcjami, opartymi na malarstwie Katarzyny Kulpy, wprowadzającymi widza w świat wielkiego mistrza ballady Leonarda Cohena. Spektakl zapowiada podwójny album CD „Słynny niebieski prochowiec” Teatru Piosenki. Bilety: 35 zł, 30 zł

Wieża Pieśni, Tańcz mnie po miłości kres, Chelsea Hotel, Closing Times, Lubię patrzeć, Jestem twój, Zacałuj mnie na śmierć, To ten walc, Zuzanna, Cygańska żona, Słynny niebieski prochowiec, Ona jest i Alleluja! – wielkie kompozycje

13


Kasa biletowa czynna: pon-pt 12:00-18:00 oraz na 2 godz. przed spektaklami i koncertami tel. 71 341 94 32, ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław elektroniczna rezerwacja biletów: rezerwacje@impart.art.pl

7 kwietnia godz. 11:00 8 kwietnia godz. 19:00 9 kwietnia godz. 18:00 sala teatralna Impartu, ul. Mazowiecka 17

PROMETEUSZ spektakl akrobatyczno-taneczny scenariusz i reżyseria, scenografia, adaptacja muzyczna: Kamil J. Przyboś asystent reżysera: Anna Pytlok choreografia: Maja Lewicka kostiumy: Anna Chadaj reżyseria świateł: Tomasz Filipiak Spektakl oparty na micie o Prometeuszu, który wykradł bogom ogień i rozbudził w ludziach kreatywność i zainteresowanie światem. Artyści opowiadają historię bez słów – tylko poprzez ruch, muzykę i grę aktorską. Podczas trwającego ponad godzinę spektaklu grupa tancerzy i akrobatów przedstawia losy tytułowego bohatera i całej ludzkości. Żadnych dialogów, tylko światło, dźwięk i ciało. Ruch splata się z dźwiękiem w sposób doskonały. Jako główny środek wyrazu artyści wykorzystują szeroko rozumiany ruch sceniczny, taniec, akrobacje oraz ekwilibrystykę cyrkową, nie pozbawiając widowiska treści. Spektakl czaruje widza hipnotyzującą muzyką, akrobacjami zapierającymi dech w piersiach, gibkością ciał aktorów i emocjami, które przenoszą swoim tańcem na publiczność. Trudno nie podziwiać technicznej perfekcji artystów, a brak dialogów nie jest wadą, a zaletą przedstawienia.

14

Pozwalając sobie na szczyptę metafory i fantazji, należy patrzeć na ten spektakl jak na przedstawienie dramatyczne, w którym aktorom odebrano mowę, a dodano skrzydła. Walorem realizacji jest też połączenie widowiska z teatrem dramatycznym. Treść jest uniwersalna – ponadczasowa, międzykulturowa. Doskonałe tło dla historii tworzą: oświetlenie, scenografia i przede wszystkim muzyka – szokujące połączenia jazzu, hip-hopu, muzyki bałkańskiej i klasycznej. Prometeusz to nie tylko efektowne widowisko, ale świetnie i pięknie opowiedziana historia, będąca jednocześnie demonstracją możliwości ciała, kiedy zapanują nad nim umysł i wola. Spektakl udowadnia, że człowiek może stać się tworem godnym swych boskich stwórców. Przedstawienie to doskonały hołd dla Prometeusza, samozwańczego stworzyciela i opiekuna ludzi. Innowacyjny projekt, który okazał się wielkim sukcesem, jest pierwszym i jedynym tego typu widowiskiem w Polsce. Uwaga: w spektaklu wykorzystano lampę stroboskopową. Bilety: 35/30/25 zł Prometeusz fot. Wiktor Bernatowicz

SC E N A I MPA R T U


D O M E K M IE DZIORY T NI K A

Domek Miedziorytnika ul. Św. Mikołaja 1 wt., śr., czw. 13:00 - 17:00, sob. 12:00 - 18:00

6 – 29 kwietnia wernisaż – 20 kwietnia godz 17:00

W Y S TAWA P R O F E S O R A J A N A JAROMIRA ALEKSIUNA P T. „ M A D E I N J A” „Ekspozycja w Domku Miedziorytnika gromadzi blisko dwadzieścia obiektów, z reguły niewielkich, dających się zamknąć w kasetkach, których parametry w większości nie przekraczają wymiarów pudełka na buty. Na postumentach, w przestrzeni zarysowanej z pomocą schematycznych elementów architektonicznych, pojawiają się postacie ludzkie, zwierzęta, różne przedmioty im towarzyszące – codziennego użytku, ale czasem również takie, którym można przypisać znaczenie symboliczne. Powiedziałbym, że są to raz mniej, raz bardziej rozbudowane quasi scenki teatralne, zatrzymujące jak w kadrze pewne zdarzenie, sytuację, gest – w taki jednak sposób, że mamy wystarczające i konieczne dane, by odbierać je nie jako wyrwany z kontekstu przypadkowy fragment większej całości, ale jako opowieść schwytaną w pułapkę „obrazu”. Zestaw prac zaprezentowanych przez Jana Jaromira jest synkretycznym zbiorem artefaktów. Nie rządzą nim właściwie żadne prawa, oprócz z grubsza pojmowanego imperatywu „formy”. Artysta czerpie pełnymi garściami ze spuścizny własnego dzieciństwa, którego zasoby szczęśliwie nie zostały roztrwonione. Wykorzystuje nie tylko swoje wspomnienia (Gulliver’s Adventure, Fantom), pozwala sobie nadal myśleć „magicznie”, po dziecięcemu przekornie, czasem wręcz arogancko dekonstruować idee, naukową wiedzę przyrodniczą (Nieboskłon, Genotypy), mity (Porwanie Europy,

Ćwiczenia Syzyfa na równi pochyłej), podmieniać desygnaty pojęć (Reduta). Wiedziony logiką subwersywnych strategii, konstruuje „modele” świata alternatywne wobec tych, jakie napotyka w rzeczywistości (Venus tondo, Ukiyo-e). No i „tworzy”: zajęcia manualne najwyraźniej go wielce radują...” – Mirosław Ratajczak Ekspozycji towarzyszą dwa katalogi, pierwszy – „madeinja” dotyczy samej wystawy (ze znakomitymi tekstami Mirosława Ratajczaka), drugi – pt. „Tam gdzie stoję, świeci słońce” to 216 fotografii Mistrza od dzieciństwa, poprzez szkołę średnią, studia, lata pracy dydaktycznej na ASP we Wrocławiu oraz fotografie prywatne.

15


K LUB AU TO GRA F

8 kwietnia godz. 19:00 Klub Autograf, ul. Mazowiecka 17

D Ż E M S E S S I O N W K L I M ATA C H P O E Z J I Ś P I E WA N E J W tworzącym własny klimat i chętnie odwiedzanym klubie Autograf, przy ul. Mazowieckiej 17, gdzie od lat odbywają się jamy bluesowe (18 kwietnia br.) i jazzowe, startuje nowy cykl pod hasłem Dżem session w klimatach poezji śpiewanej. Twórcami i organizatorami tych cyklicznych (raz w miesiącu) spotkań są Maciej Kałamarski i Wojciech Podgórny. Po co się spotykamy? By sławić poezję śpiewaną i dobrze się przy tym bawić. Jak to się odbywa? Gramy na zasadach zbliżonych do jamu – luźne podejście, każdy jest mile widziany. Raz do roku organizujemy Wielki Dżem Session w klimatach poezji śpiewanej, na którym rozdajemy naszym artystom, w ramach podziękowań, słoiczek dżemu własnej roboty – stąd nazwa Dżem :) Na naszej Dżemowej scenie gościliśmy już wielu wspaniałych artystów – znanych i tych, którzy dopiero stają się rozpoznawalni. Podczas spotkań możemy usłyszeć covery z Krainy Łagodności, ale również wiele pieśni autorskich . Wystąpili u nas m.in.: Irenka Salwowska-Hajdasz, Marcin Piotrowski, Kamil Borkowski, Piotr Rejda, Rysiu Żarowski, Katka Gorunova, Dariusz „Macoch” Raczycki, zespół A Co Mi Tam (który zrodził się na naszej scenie), Wacław Juszczyszyn (WGB) , Tomasz Juszczyszyn. Maciej Czemplik i wielu innych, wspaniałych muzyków, którzy sprawiają, że poezja nie cichnie.

16

Czwarty już rok naszych spotkań, które dotychczas odbywały się w Kociej Kołysce, potem w pubie Schody Donikąd, otwieramy w nowym miejscu – klub Autograf oddaje nam swój klimat i przyjmuje czar poezji śpiewanej. Na początek odbędą się dwa „próbne” jamy w nowym miejscu, a jeżeli się przyjmą, będziemy kontynuować! Zapraszamy i witamy! Wstęp wolny


K O N C E R T

21, 22 kwietnia godz. 19:00 Impart ul. Mazowiecka 17

O. S .T.R . A U T E N T Y C Z N I E

Dżem w klimatach poezji śpiewanej fot. Małgorzata Wolny, Adam OSTR Ostrowski fot. Paweł Zanio.

Trasa koncertowa O.S.T.R. „Życie po śmierci. Autentycznie” O.S.T.R. Adam Ostrowski – muzyk, producent, instrumentalista, raper. Jeden z najbardziej pracowitych i utalentowanych artystów w Polsce, który konsekwentnie podąża w raz obranym kierunku artystycznym. Na scenie hiphopowej w kraju osiągnął właściwie wszystko. Autor 19 autorskich albumów muzycznych. Posiadacz 5 złotych, 4 platynowych i jednej potrójnie platynowej płyty. Trzykrotny laureat Fryderyka – Nagrody Akademii Fonograficznej. Laureat nagrody Bestseller Empiku 2016. Jeden z pionierów w wykorzystaniu zespołu instrumentalistów w czasie koncertów hiphopowych w Polsce. Od kilkunastu lat w trasie koncertowej. O.S.T.R. grał już z kilkoma zespołami wspomagającymi go na scenie, ale nigdy z tak wyjątkowym instrumentarium. Skład zespołu: Adam Ostrowski Jakub Krukowski – fortepian / rhodes piano Agnieszka Grela-Fedkowicz – harfa Sylwia Spodobalska – wiolonczela Jacek Fedkowicz – kontrabas / gitara basowa Wojtek Fedkowicz – perkusja Piotr Jończyk – perkusjonalia O specyfice koncertów „Autentycznie” świadczy nie tylko dobór muzyków, instrumentów oraz zaskakujące aranżacje. Wyjątkowa jest sama koncepcja akustycznego wykonania jednej i tej samej płyty – „Życie po śmierci ”– od począt-

ku do końca. To pozwoli artyście na pierwszy od początku kariery tak osobisty spektakl, czy raczej osobistą spowiedź adresowaną do publiczności. Treścią tego albumu są przeżycia i przemyślenia związane z ważnym wydarzeniem w życiu prywatnym muzyka, na którym kariera muzyczna odcisnęła swoje piętno. Na obecnej trasie koncertowej artysty znajdują się: Chorzów, Kraków, Łódź, Warszawa, Gdańsk, Wrocław i Toruń. Bilety: 100 zł, 90 zł, 80 zł dostępne tylko w sprzedaży internetowej przez http://www.asfaltshop.pl

17


C E NT R UM SZT UK I WRO

Centrum Sztuki WRO / WRO Art Center Widok 7, 50-052 Wrocław tel. 71 343 32 40 wrocenter.pl | info@wrocenter.pl | fb/wroartcenter | insta/wroartcenter

Otwarcie: 6 kwietnia godz. 18:00 Wystawa czynna: 7 – 14 kwietnia godz. 15:00 – 18:00

MARIUSZ MAŚL ANKA, PA U L A B B O T T DOUBLE INDEMNITY

31 marca – 4 czerwca

N O R I M I C H I H I R A K AWA ZNANE, NIEZNANE I (NIE)ODWRACALNE

Centrum Sztuki WRO / WRO Art Center, Ul. Widok 7 Wystawa w ramach 17. Biennale Sztuki Mediów WRO 2017 - Draft Systems Norimichi Hirakawa to jeden z najciekawszych japońskich artystów medialnych młodego pokolenia, pracujący na styku sztuki i nauki. Po wizycie studyjnej artysty we Wrocławiu w marcu 2016 roku, specjalnie dla Centrum Sztuki WRO Hirakawa przygotowuje nową wystawę. Złożą się na nią instalacje z serii „The Irreversible”, „The Unknowns”, „The Knowns” oraz zupełnie nowa instalacja polegająca na wstecznej (odwracalnej) analizie teoretycznej przestrzeni pięciowymiarowej, której prototyp artysta tworzy obecnie podczas rezydencji w Kavli Institute for the Physics and Mathematics of the Universe na Uniwersytecie Tokijskim. Wstęp wolny

18

Wystawa w ramach międzynarodowego projektu Connect pod kuratorstwem Oxany Smirnovy oraz Pawła Mendrka powstała w ramach współpracy nawiązanej pomiędzy londyńską Chelsea College of Art i Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach. Paul Abbott jest absolwentem Chelsea College of Arts, Mariusz Maślanka studiuje na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Artyści zainicjowali współpracę bazując na tradycji mail-art-exchange. Wystawa pt. Double Indemnity to kolejna okazja, aby przyjrzeć się antropologicznemu „tutaj” w kontekście cyfrowości. Nowe przestrzenie ludzkiego bytu kreowane przez szeroko pojętą hipernowoczesność stają się niesamowicie interesującym obszarem do działań artystycznych. Sztuka postinternetowa dostarcza w ten sposób wielu cennych spostrzeżeń i komentarzy dotyczących egzystencji gatunku ludzkiego „tutaj” i „teraz”. Wstęp wolny Godziny otwarcia: pn: 12:00 – 18:00 wt-pt: 10:00 – 18:00 nd: 12:00 – 15:00

Norimichi Hirakawa Knowns Unknowns Irreversible (c) WRO and Artist

Atelier WRO, ul. Kuźnicza 29a (2. piętro nad Art Cafe Kalambur)


KOM IS J A EUROPE JS K A

Komisja Europejska Przedstawicielstwo Regionalne ul. Widok 10, 50-052 Wrocław tel: 71 324 09 00 ec.europa.eu/polska t: /EUinWroclaw | fb: /komisjaeuropejska

4 kwietnia godz. 17:00

25 kwietnia godz. 14:00

Dom Europy, ul. Widok 10

Z W I D O K I E M N A L I T E R AT U R Ę

Z WIDOKIEM NA ERASMUSA – 30 L AT P R O G R A M U E R A S M U S +

Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej i Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego zapraszają na spotkanie z cyklu „Z Widokiem na Europę” poświęcone czeskiej literaturze z czeską pisarką Radką Denemarkovą, z którą rozmawiać będziemy o jej najnowszej powieści „Przyczynek do historii radości”, która opowiada o ludzkiej solidarności, uczuciach i wrażliwości na cierpienie. Radka Denemarková jest jedną z najwybitniejszych czeskich pisarek, a także scenarzystką, tłumaczką, publicystką i literaturoznawczynią. Spotkanie z Radką Denemarkovą będzie przeplatane czytaniem fragmentów powieści „Przyczynek do historii radości”. W spotkaniu w języku polskim i czeskim weźmie udział także tłumaczka, Olga Czenikow. Prowadzenie – Michał Nogaś

Ten najbardziej rozpoznawalny program Unii Europejskiej obchodzi w tym roku swoje 30. urodziny i 18. w Polsce. Z tej okazji Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej i Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego zapraszają na spotkanie z Sylwia Sitką z Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskie, które opowie o wpływie programu Erasmus+ na Europejczyków, o pokoleniu Erasmus oraz jego znaczeniu w skali globalnej. Dom Europy odwiedzą także beneficjenci programu, opowiedzą o swoich doświadczeniach, podpowiedzą jak skorzystać z programu, który oferuje o wiele więcej niż popularne wymiany studenckie. Serdecznie zapraszamy. Spotkanie odbędzie się w języku polskim.

Zgłoszenia: do 1 kwietnia na www.bit.ly/widok_literatura, mailowo: ec-wroclaw@ec.europa.eu lub telefonicznie: 71 324 09 04.

Dom Europy, ul. Widok 10

Wstęp wolny

Spotkanie odbędzie się we współpracy z prowadzonym przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej z siedzibą w Warszawie cyklem Literatura na Jasnej. Więcej informacji: www.ec.europa.eu/poland Wstęp wolny

19


Kino Nowe Horyzonty ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21 50-077 Wrocław rezerwacja tel. 71 78 66 566 kino@kinonh.pl | www.kinonh.pl

7 – 13 kwietnia

19 – 25 kwietnia

C I N E M A I TA L I A O G G I . P R Z E G L Ą D NOWEGO KINA WŁOSKIEGO

W Ę G I E R S K A W I O S N A F I L M O WA

Włoski Instytut Kultury w Warszawie z udziałem Cinecitta Luce oraz Kino Nowe Horyzonty zapraszają na przegląd najlepszych włoskich produkcji z 2016 roku. W programie m.in. kultowa komedia Quo vado? Gennaro Nunziante ze słynnym aktorem Checco Zalone, głośny debiut reżyserski Bez śladu Gianclaudio Cappai, a także Uszy Alessandro Aronadio oraz Kwiatek okrzyknięte mianem „autentycznych rewelacji”. W programie m.in. : Quo vado? | reż. Gennaro Nunziante, Włochy 2016, 86’ Bez śladu (Senza lasciare traccia) | reż. Gianclaudio Cappai, Włochy 2016, 90’ Największe marzenie (Il più grande sogno) | reż. Michele Vannucci, Włochy 2016, 97’ Nierozłączne (Indivisibili) | reż. Edoardo De Angelis, Włochy 2016, 100’ Uszy (Orecchie) | reż. Alessandro Aronadio, Włochy 2016, 90’ Kwiatek (Fiore) | reż. Claudio Giovannesi, Włochy 2016, 110’

Oscar 2016 dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego, Złoty Glob, Złota Palma w Cannes, nominacje do Cezara i BAFT-y, główna nagroda festiwalu w Karlowych Warach, nominacja do studenckiego Oscara i kolejna nominacja do Oscara 2017 dla filmu krótkometrażowego: węgierska kinematografia w ostatnich latach ponownie znalazła się w czołówce – i to nie tylko dzięki takim filmom jak Syn Szawła czy To nie są najlepsze dni mojego życia. Polscy widzowie podczas Węgierskiej Wiosny Filmowej otrzymają przekrój najświeższych filmów. Zobaczą zarówno pierwsze kroki debiutantów, jak i dzieła wielkich twórców. W programie m.in.: To nie są najlepsze dni mojego życia | reż. Szabolcs Hajdu, Węgry 2016, 81’ Syn Szawła | reż. László Nemes, Węgry 2015, 107’ Potwór z Martfű | reż. Árpád Sopsits, Węgry 2016, 118’ Liza, lisia wróżka | reż. Károly Ujj Mészáros, Węgry 2015, 98’ Po życiu | reż. Virág Zomborácz, Węgry 2014, 93’ Miasto kotów | reż. Béla Ternovszky, Węgry 1986, 96’ Inne spojrzenie | reż. Károly Makk, Węgry 1982, 82’ Bilety: www.kinonh.pl

20

Liza, lisia wrozka, reż. Károly Ujj Mészáros, Silesiana, fot. materiały Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej

K I N O N O W E H O R Y Z O N T Y


D O L N O Ś L Ą S K A B I B L I O T E K A P U B L I C Z N A

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego Rynek 58, 50-116 Wrocław tel. 71 33 52 204 wbp@wbp.wroc.pl | www.wbp.wroc.pl

3 – 18 kwietnia Galeria pod Plafonem, parter

20 – 22 kwietnia godz. 10:00 – 18:00 hol na parterze

SZTUKA PIĘKNA, SZTUKA ZBĘDNA

8. D O L N O Ś L Ą S K I S A L O N W Y D AW N I C Z Y „ S I L E S I A N A”

Joanna Stoga - absolwentka Europejskiej Akademii Fotografii w Warszawie, członkini ZPAF, w swojej pracy korzysta z różnych technik fotograficznych. Największą popularność przyniosły jej serie botaniczne, wykonane z użyciem medycznego sprzętu rentgenowskiego. Nagradzana w Polsce, Anglii i USA, ma na koncie wiele publikacji oraz wystaw w kraju, jak i za granicą.

Ósma edycja targów książki regionalnej SILESIANA - Dolnośląski Salon Wydawniczy. Zaprezentuje się ok. 20 wydawnictw z całego Dolnego Śląska. Wśród nich wrocławskie, m.in. Via Nova, c2, eMKa, Nortom, Wrocławski Dom Wydawniczy, Eko-Graf, Asia-Press, podwrocławski „Kołowrocek”; jeleniogórskie – Ad Rem, noworudzkie „Mamiko”, kilka dolnośląskich instytucji kultury i stowarzyszeń regionalnych. Wszystkich zainteresowanych publikacjami wydawanymi na Dolnym Śląsku zapraszamy na kiermasz, spotkania z autorami, wycieczki itp.

Fotograf ie Joanny Stogi

„Obrazy Stogi są jednocześnie sugestywne oraz pochodzące z innego, wymyślonego przez autorkę, odrealnionego świata. Jako takie trwają w bezczasie: nie jest istotne, co było przedtem i co wydarzy się potem. Ważna jest chwila, która trwa i dzięki której utrwaleniu mamy możliwość przyglądania się dowolnie długo kreacjom stworzonym na materiale światłoczułym”. (Z tekstu Sławomira Tobisa) Wstęp wolny 5 kwietnia godz. 16:00 sala konferencyjna, III piętro

N AT U R A W M A L A R S T W I E R O M A N T Y C Z N Y M – Z cyklu „Romantyzm

i romantyczni. Epoka. Ludzie. Sztuka”

Głównym bohaterem wykładu Pauliny Szeląg będzie najwybitniejszy przedstawiciel niemieckiego malarstwa romantycznego – Caspar David Friedrich (1774-1840).

21


M U ZE U M PA NA TAD E U S ZA

Muzeum Pana Tadeusza Ossolineum Rynek 6, 50-126 Wrocław tel. 71 755 06 40 info@ossolineum.pl www.muzeumpanatadeusza.pl www.facebook.com/panatadeusza

8 kwietnia godz. 16:00

11 kwietnia – 21 maja

Z O S TA Ć N A P O LU S A M E M U I W N O C Y. „T O L U B I Ę – R Z E K Ł E M – T O L U B I Ę ! ” . SIŁ A POZY T YWNEGO MYŚLENIA

PRZ YCHODZI POETA DO MIEDZIOR Y T N I K A . S TA N K I E W I C Z–R Ó Ż E W I C Z– S TA N K I E W I C Z- W Y S TAWA

Podczas wykładu dowiemy się, jak unikać zadręczania siebie oraz psucia sobie (i innym) humoru. Okazuje się, że nawet najtrudniejsze doświadczenia mogą okazać się zbawienne, a żeby ćwiczyć się w poczuciu szczęścia, nie trzeba być filozofem.

Wystawa prezentująca historię współpracy dwóch wybitnych wrocławskich twórców: Tadeusza Różewicza i Eugeniusza Geta-Stankiewicza w fotografiach Janusza Stankiewicza. Zapoczątkowane w latach 90. XX wieku rozmowy artystów w Domku Miedziorytnika przy wrocławskim Rynku przerodziły się z czasem we wspólne projekty artystyczne, a przede wszystkim przyjaźń twórców. Ich spotkaniom towarzyszył brat Eugeniusza, Janusz Stankiewicz, którego fotografie dopełniają historię tej niezwykłej artystycznej współpracy.

cykl: Współcześni romantycy – organizowany wspólnie z Uniwersytetem SWPS

Wstęp wolny obowiązują zapisy: wydarzenia@ossolineum.pl 9 kwietnia godz. 17:30

SZYMON FORTUNA / KLARNET & JAKUB CZEKIERDA / FORTEPIAN cykl: Salon dźwięków romantycznych

W ramach stałego cyklu koncertów kameralnych posłuchamy utworów Johannesa Brahmsa, Jörga Widmanna, Claude’a Debussy’ego oraz Roberta Schumanna. Bilety: 10 zł + możliwość zwiedzenia Muzeum (wejście od godziny 16.00)

Wstęp wolny 22 kwietnia godz. 16:00

T Y JESTEŚ JAK ZDROWIE! O T YM J A K C H O R O WA N O I L E C Z O N O W SZL ACHECKIM DWORZE

prowadzenie: Marcin Szyjka / cykl: Soboty z historią

Jak nieskuteczne bywały dawne medykamenty i jednocześnie dlaczego warto wrócić do niektórych dawnych metod? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć podczas wykładu, a także zajrzymy do apteki i zobaczymy, o jakich ziołach i roślinach leczniczych wspomina Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu. Wstęp wolny

22


M U ZE U M N A RODOWE WE WROC Ł AWI U

Muzeum Narodowe we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 5 50–153 Wrocław www.mnwr.art.pl tel. 71 372 51 50 (51, 53) marketing@mnwr.art.pl

1 kwietnia godz. 12:00

22 kwietnia godz. 12:00

OD OTTO MUELLERA DO OSKARA S C H L E M M E R A . A R T Y Ś C I M O D E RN I Z M U W E W R O C Ł A S K I E J S Z KO L E SZTUKI

Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Pawilon Czterech Kopuł, Muzeum Etnograficzne

wykład Iwony Gołaj

Jakie były dokonania najważniejszych artystów związanych w latach 1900–1932 ze zreformowaną przez Hansa Poelziga Akademią Sztuk Pięknych i Rzemiosła Artystycznego we Wrocławiu? Prelegentka opowie o twórczości Ottona Muellera, Oskara Schlemmera, a także przypomni postaci uczniów Henri’ego Matisse’a – Oskara Molla i rzeźbiarza Theodora von Gosena. Wstęp wolny 22 kwietnia godz. 10:00 – 18:00

D Z I E Ń W O K Ó Ł W Y S TAW Y „D L A P R E S T I Ż U I P O T O M N Y C H. ŚL ĄSKIE SKRZYNKI CECHOWE” Kim dawniej byli rzemieślnicy, a kim są obecnie? Jak niegdyś funkcjonowały cechy rzemieślnicze? Tego między innymi można będzie się dowiedzieć podczas dnia otwartego wokół wystawy „Dla prestiżu i potomnych. Śląskie skrzynki cechowe”. W programie imprezy wykłady, pokazy, zabawy dla dzieci oraz oprowadzania kuratorskie po wystawie. Wstęp wolny

DZIEŃ WOLNEJ SZTUKI

22 kwietnia w całej Polsce o tej samej porze muzea przez godzinę będą przekazywać zwiedzającym ideę Wolnej – a raczej Powolnej – Sztuki. Wolontariusze oraz goście specjalni we wszystkich oddziałach Muzeum Narodowego we Wrocławiu zaprezentują niezwykłe obiekty związane z Tadeuszem Kościuszką, nawiązując do obchodów Roku Kościuszkowskiego. Wstęp wolny 30 kwietnia godz. 10:00, 11:30, 14:00, 15:30

C O M A W S P Ó L N E G O TA B L I C Z K A C Z E K O L A D Y Z TA B L I C Z K Ą MNOŻENIA? Zabawa plastyczna dla dzieci w wieku 3–5 lat (10:00 i 14:00), 6–9 lat (11:30 i 15:30) Z tabliczką czekolady „zaprzyjaźnione” są wszystkie dzieci. Prowadząca zajęcia spróbuje udowodnić, że polubić można się również z tabliczką mnożenia. Dzieci będą mogły poznać historię produkcji czekolady, a także różne ciekawe sposoby mnożenia. Prowadzenie: Barbara Przerwa Wstęp z biletem za 15 zł Zapisy: 71 372 51 48 lub edukacja@mnwr.art.pl

23


PAW I L O N C Z T E R E C H K O P U Ł

Pawilon Czterech Kopuł – Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, tel.: 71 712 71 82 kasa biletowa: 71 712 71 89 www.pawilonczterechkopul.pl

2 kwietnia godz. 11:00 i 13:00

22 kwietnia godz. 16:00

PODRÓŻ W CZASIE

M A R T WA N AT U R A Z G Ł O WĄ B Y K A . VA N I TA S A L A M O D E R N A

warsztaty rodzinne dla dzieci w wieku 3–5 lat Coś chyba złożyło w Muzeum wielkie jaja. Co wykluje się z tych kokonów? Hipopotam, jednorożec, a może bardzo duży motyl? Prowadzenie: Monika Krysztofińska Wstęp wolny Zapisy: 71 372 51 48 lub edukacja@mnwr.art.pl 7, 21, 28 kwietnia godz. 17:00

W P I ĄT E K O P I ĄT E J oprowadzanie po wystawie czasowej „Nature morte. Współcześni artyści ożywiają martwą naturę” Wstęp z biletem na wystawę czasową lub łączonym 8 kwietnia godz. 11:00

WYŚNIONA. MARIN warsztaty rodzinne dla dzieci w wieku 6–10 lat Livia Marin tworzy prace jak ze snu – jej porcelana zamiast rozbijać się na setki kawałków „rozpływa się” i zaczyna żyć na nowo. Idąc śladem artystki, uczestnicyw podobny sposób „ożywią” różne zniszczone przedmioty. Prowadzenie: Beata Stankiewicz-Szczerbik Wstęp wolny Zapisy: 71 712 71 81 lub edukacja@mnwr.art.pl

24

wykład Alicji Abramowicz Po zbombardowaniu Guerniki przez Niemców w 1937 r., Pablo Picasso zaczął wprowadzać do swych prac motywy charakterystyczne dla klasycznych przedstawień vanitas, takie jak świece czy czaszki. Tak stało się również w przypadku płótna Martwa natura z głową byka. Podczas wykładu zaprezentowane zostaną także inne przykłady na to, jak doświadczenia wojenne i ich dramatyczne skutki wpływały na twórczość dwudziestowiecznych artystów. Wstęp wolny 23 kwietnia godz. 11:00 i 16:00

DO CZTERECH RAZY SZTUKA! oprowadzanie tematyczne Iwony Gołaj Kobieta w obrazie Ciało własne (1967) Jana Lebensteina – piękna i ohydna zarazem – jest prawdziwie „mrocznym przedmiotem pożądania”. O tym dziele, a także o trzech innych, w których Eros, uosobienie miłości, miesza się z Tanatosem, wyobrażeniem śmierci, na wystawie kolekcji własnej Muzeum Narodowego we Wrocławiu i ekspozycji czasowej „Nature morte. Współcześni artyści ożywiają martwą naturę” opowie Iwona Gołaj.


C E N T R U M H I S T O R I I Z A J E ZDNI A

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” Centrum Historii Zajezdnia ul. Grabiszyńska 184, 53-235 Wrocław tel. 71 715 96 83 wystawa@zajezdnia.org www.zajezdnia.org

1 kwietnia godz. 19:00 – 23:00

21 kwietnia – 2 czerwca

K L AT K A Z Ł E Z

W Y S TAWA O Z B I G N I E W I E CYBULSKIM

Premiera spektaklu pt. „Klatka z łez” na podstawie dramatów Sarah Kane „4.48 Psychosis” i „Łaknąć” w reżyserii Bożeny Klimczak. Uroczysta inauguracja działalności Wrocławskiego Teatru Tańca. Informacja o biletach na stronie: http://teatr.dance/bilety 6 kwietnia – 8 maja

W Y S TAWA TA B O R O W E ŻYCIE ROMÓW

Foyer Centrum Historii Zajezdnia

Wystawa planszowa, dotycząca tradycji taborowania przez Romów, będzie prezentowana w związku z Międzynarodowym Dniem Romów (8.04) oraz rocznicą zakazu taborowania. Ekspozycja została przygotowana przez Instytut Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu w Szczecinku. Wstęp wolny 20 kwietnia godz. 18:00

H I S T O R I A M A G I S T R A V I TA E

Sala kinowa w Centrum Historii Zajezdnia

Zapraszamy na kolejne z spotkanie z cyklu Historia Magistra Vitae. Wykład na temat „Muzyka ponad podziałami. Muzyka jako przestrzeń wyrazu myśli biblijnej na przykładzie artystów związanych z Wrocławiem” wygłosi dr Marek Kosendiak. Wstęp wolny

Sala A w Centrum Historii Zajezdnia

Zbigniew Cybulski w polskim świecie filmowym nadal pozostaje postacią nietuzinkową. „Popiół i diament”, „Giuseppe w Warszawie”, „Salto”, to tylko część tytułów, które zostaną zaprezentowane na scenograficznej wystawie poświęconej tej postaci. Wrażenie obcowania z planem filmowym, oryginalne kostiumy oraz fragmenty filmów i liczne fotosy składają się na tę niezwykłą opowieść. Wstęp wolny 22 – 23 kwietnia

JEST WIOSNA Przywitaj wiosnę w Centrum Historii Zajezdnia! Wśród atrakcji: SWAP, warsztaty rękodzielnicze i zielarskie, bookcrossing z plenerową czytelnią, gry planszowe, wspólne malowanie kredowego obrazu, nauka jazdy na rolkach. Spalone kalorie uzupełnić będzie można dzięki foodtruckom i pierwszemu w sezonie grillowaniu przy Grabiszyńskiej. W sobotni wieczór teatralna wieczorynka dla najmłodszych. Ponadto w tych dniach będzie wstęp wolny na wystawy „Wrocław 1945–2016”, „O Zbigniewie Cybulskim” oraz „Taborowe życie Romów”. Wstęp wolny W dniach 13-17 kwietnia Centrum Historii Zajezdnia jest zamknięte.

25


M U ZE U M W S P ÓŁC Z E S NE W R O C Ł AW

Muzeum Współczesne Wrocław pl. Strzegomski 2a, 53-681 Wrocław tel. 71 356 42 57 mww@muzeumwspolczesne.pl pon. 10:00-18:00, wt. zamknięte, śr.-ndz. 12:00-20:00

5 kwietnia godz. 18:00

12 kwietnia godz. 18:00

MUZEUM JAKO PRZESTRZEŃ S Z T U K I, PA M I Ę C I I D I A L O G U. Wykład dr hab. Jerzego Kaczmarka

„FA B R Y K A” T O N Y ’ E G O C R A G G A . Spotkanie z Pawłem Bąkowskim, producentem wystawy

Tematem wystąpienia będzie refleksja nad rolą i funkcjonowaniem muzeum we współczesnym społeczeństwie. Z jednej strony punktem zainteresowania będzie ciągłość tradycyjnych funkcji i form muzeów, z drugiej zmiany, które zachodzą dziś w ich obszarze. 6 kwietnia godz. 18:00

ORGANIZACJE FOTOGRAFICZNE I K O N C E P C J E F O T O G R A F I I. Wykład Adama Soboty Beautiful Tube

W całej historii fotografii pojawiały się kontrowersje dotyczące jej statusu jako twórczej wypowiedzi. Z jednej strony starano się wypromować fotografię jako autonomiczną dziedzinę twórczości. Z drugiej widziano ją jako czynnik sprzyjający przełamywaniu podziałów pomiędzy dziedzinami sztuki i rozwoju intermedialności. Wykład towarzyszy wystawie „Globalizacja i indywidualność. 70 lat ZPAF 1947–2017”.

przestrzeń wystawy – poziom 0

Jak wygląda zaplecze i warsztat pracy jednego z największych współczesnych rzeźbiarzy? Czy współczesne funkcjonowanie w obiegu sztuki jest możliwe bez profesjonalnego zaplecza i sztabu ludzi? Jak takie nowoczesne podejście przewartościowuje tradycyjny sposób myślenia o twórczości artystycznej? 27 kwietnia godz. 18:00

CZARNA WIOSNA. WOKÓŁ NIEZALEŻNEJ SCENY MUZYCZNEJ W R O C Ł AW I A L AT 80 . X X W I E K U Wernisaż wystawy Kuratorzy: Piotr Lisowski, Paweł Piotrowicz Wystawa czynna: 28 kwietnia – 11 września

Wystawa poświęcona jest emocjom jakie mogą zaistnieć w sytuacji represyjnej zdeterminowanej przez system polityczny. Jej tłem są lata 80. XX wieku, a punktem wyjścia muzyka z Wrocławia. To wówczas, na pograniczu plastyki i muzyki, rodzi się żywa kultura, która stworzyła szersze alternatywne środowisko, będące symptomatyczne dla czasu schyłku epoki komunizmu w całej Polsce. Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia

26

Józef Hałas z cyklu Przeciwstawienia, 100 x 130 cm

Beautiful Tube


M U ZE U M AR C H IT EK T U RY

Muzeum Architektury we Wrocławiu ul. Bernardyńska 5 50-156 Wrocław muzeum@ma.wroc.pl ma.wroc.pl

wystawa czynna do 26 maja

wystawa czynna do 17 kwietnia

J Ó Z E F H A Ł A S . P O S Z U K I WA N I A

W O J C I E C H K A N I O W S K I. O B I E K T Y

„Józef Hałas. Poszukiwania” to ekspozycja przygotowana wspólnie przez Muzeum Architektury we Wrocławiu i Fundację All That Art! Kuratorem wystawy jest historyk i krytyk sztuki Bogusław Deptuła.

Wystawa jest kontynuacją cyklu rozpoczętego przez malarza Wojciecha Kaniowskiego w 2014 roku. Tytułowe obiekty to trójwymiarowe kompozycje, wykonane w technice asamblażu, w których tradycyjna warstwa malarska ustępuje miejsca codziennym przedmiotom i narzędziom, fragmentom mebli, ubrań czy wycinkom z gazet. Inspiracją dla powstania cyklu była obserwacja współczesnych metropolii - napędzanych zaawansowaną technologią miejskich organizmów i ich mieszkańców.

Józef Hałas (1927-2015) to nestor wrocławskiej sztuki, wieloletni pedagog Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu i jeden z najważniejszych twórców polskiej szkoły malarstwa. Wystawa Poszukiwania jest próbą prześledzenia działań artysty na przestrzeni kilku dekad. Jej organizacja w Muzeum Architektury, jednej z największych przestrzeni wystawienniczych we Wrocławiu, umożliwia pokazanie w jednym miejscu niemal całego dorobku malarskiego Józefa Hałasa. Wśród prezentowanych prac znajdą się więc zarówno najwcześniejsze szkice z lat 50. XX wieku, jak i ostatnie dzieła z 2014 roku, w tym obrazy olejne, pastele, a nawet fotografie.

6 kwietnia – 11 czerwca

JERZY GOTTFRIED – W Y S TAWA M O N O G R A F I C Z N A Kameralna wystawa prezentująca najważniejsze projekty i realizacje Jerzego Gottfrieda – architekta, urbanisty, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli architektury modernistycznej w Polsce. Ceny biletów: 10 zł – normalny 7 zł – ulgowy 5 zł – grupowy (min. 10 osób) lekcje muzealne – 5 zł uczeń, nauczyciel i opiekunowie – bezpłatnie

27


I N S T Y T UT I M. J E RZ E GO GR OTOW S K I E GO

Instytut im. Jerzego Grotowskiego Rynek-Ratusz 27, 50–101 Wrocław tel./fax 71 34 34 267 tel. 71 34 45 320, 71 34 31 711 sekretariat@grotowski-institute.art.pl

7 kwietnia godz. 18:00

ROSJA – ODWILŻY JUŻ NIE BĘDZIE

Instytut Grotowskiego, Sala Kinowa, Przejście Żelaźnicze Wykład dr. Jędrzeja Morawieckiego w ramach kursu wiodącego Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań „Szamanizm syberyjski. Praktyka”. Spotkanie poświęcone szamanizmowi w kontekście radzieckiej polityki antyreligijnej, renesansu etnicznego po roku 1991, kiedy to naukowcy zaczęli przywdziewać szamańskie kostiumy, a działacze Komsomołu powracać do dawnych obrzędów. Prowadzący to dr Jędrzej Morawiecki, wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, współtworzący grupę Dziennikarzy Wędrownych. Wstęp wolny 21 kwietnia godz. 18:00

„W T E D Y Z M I E N I Ł O S I Ę WSZYSTKO”

Druga scena, czyli opisy doświadczeń mistycznych i odmiennych stanów świadomości Instytut Grotowskiego, Sala Kinowa, Przejście Żelaźnicze

Wykład dr. Jędrzeja Morawieckiego w ramach kursu wiodącego Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań „Szamanizm syberyjski. Praktyka”. Wykład poświęcony relacjom biogra-

28

ficznym, narracjom szamanów niezrzeszonych oraz poruszających się pomiędzy konfesjami (switching). Jest efektem porównania pracy terenowej w Tomsku, Krasnojarsku i Ułan Ude. Wstęp wolny 29 kwietnia – 3 maja

M A J Ó W K A Z K A L A R I P PA J AT T U

Brzezinka, leśna baza Instytutu Grotowskiego

Warsztaty prowadzone przez Sankara Lala Sivasankarana Naira ze Studia Kalari Kalarippajattu to sztuka walki pochodząca z południowoindyjskiego stanu Kerala. Praktyka obejmie naukę sekwencji ruchowych i chwytów obezwładniających przeciwnika, walkę wręcz oraz trening z użyciem broni drewnianej i metalowej, a także ćwiczenia siłowe, rozciągające i oddechowe. Warsztaty skierowane są zarówno dla początkujących, jak i osób trenujących regularnie. Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, noclegi i posiłki. Koszt: 600 zł. Zapisy do 17 kwietnia, szczegóły na stronie internetowej Instytutu Grotowskiego Więcej informacji o wydarzeniach organizowanych przez Instytut Grotowskiego można znaleźć na stronie ww.grotowski-institute.art.pl.


T E AT R L A L E K

Wrocławski Teatr Lalek pl. Teatralny 4, 50-051 Wrocław tel. kasa biletowa 71 335 49 10 /czynna wt-pt 9:00-19:00 w weekendy na 2 godziny przed spektaklem tel. rezerwacja biletów 71 335 49 11/12/49

8 kwietnia godz. 17:00 – premiera

ZIEMIANIE Gramy: 7-12 kwietnia oraz 27-30 kwietnia / wiek 6+ reżyseria: Lena Frankiewicz scenografia i kostiumy: Michał Dracz muzyka: Kamil Pater choreografia: Izabela Chlewińska obsada: Agata Cejba (gościnnie), Kamila Chruściel, Anna Makowska-Kowalczyk, Tomasz Maśląkowski, Grzegorz Mazoń A co, gdyby Ziemia mogła mówić? Gdyby rośliny, drzewa wydawały dźwięki? Gdyby warzywa, oprócz witamin, gromadziły historie? Co by nam powiedziały? O lasach, które wycinamy pod drogi, o łąkach, które zamieniamy w parkingi, o polach, które zasypujemy pestycydami? O tym, co będzie, kiedy już zjemy wszystkie zwierzęta. I kiedy znikną ostatnie pszczoły. Przyłóż ucho do ziemi i posłuchaj. Mówią Ziemianie. Ziemianie to bajka ekologiczna. To głos, który oddajemy zwierzętom, roślinom, naszej planecie. To próba zwrócenia uwagi na to, że na własne życzenie zmierzamy w stronę katastrofy: zatruwając powietrze, którym oddychamy, wodę, która pijemy, glebę, na której hodujemy rośliny i zwierzęta. To opowieść o tym, że można żyć inaczej – oszczędniej, rozsądniej, w zgodzie z naturą. Zamiast wyłącznie brać – dawać. Zamiast niszczyć – tworzyć. Jeszcze nie jest za późno.

GRAMY W KWIETNIU: 1 – 4 kwietnia Calineczka (wiek 4+) 6 – 12 kwietnia Co krokodyl jada na obiad (wiek 5+) 26 – 30 kwietnia Och, Emil! (wiek 4+) BILETY: 25 zł – normalny 20 zł – ulgowy 18 zł – grupowy (grupy zorganizowane ze szkół i przedszkoli), bilet rodzinny (dla uczestników programu pomocy dla rodzin wielodzietnych „dwa plus trzy i jeszcze więcej” )

29


TEAT R AR K A

Teatr Arka ul. Mennicza 3, 50-057 Wrocław (wejście od ul.Świdnickiej 28) tel. 71 723 78 03 www.teatrarka.pl e-mail: teatr@teatrarka.pl bilety@teatrarka.pl

8 kwietnia godz. 19:00 – premiera

Scenariusz: Renata Jasińska i Jarosława Makus Reżyseria: Renata Jasińska i Agata Obłąkowska Woubishet Choreografia: Jan Nykiel Muzyka: Łukasz Damrych Scenografia i kostiumy: Dariusz Nowak Wykonanie kostiumów: Ewa Jobko Reżyseria świateł: Bartłomiej Pakos Obsada: Renata Jasińska, Agata Obłąkowska Woubishet, Kamila Salach, Alicja Idasiak, Anna Rzempołuch, Jan Kot, Alexander Marquezy, Andrzej Kusiak, Marek Trociński, Radosław Wojtas

Podstawą do stworzenia przedstawienia ”Świat według Hieronima Boscha” jest praca Wilhelma Fringera -„Bosch”. Publikacja ta wskazała nam drogę do obrazów Mistrza Hieronima Van Akena Boscha poprzez sekretną historię średniowiecza oraz symbolikę w nim zawartą. Zagadkowy Mistrz, jego obrazy, tajemnice średniowiecznych bractw, znaki nie dla każdego dostępne, zapomniane informacje o bogactwie chrześcijaństwa, judaizmu, zabrały nas w podróż w nieznane. Otworzyły drzwi do wiedzy, która inspirowała artystów malarzy i nie tylko, przez całe wieki. Pokazały pełnię naszej europejskiej cywilizacji, jako skarbnicy duchowych mocy, poszukiwań i rozwoju. Podjęliśmy się tego zadania, aby zaprosić Ciebie, Widzu, na wycieczkę w głąb siebie. Albowiem każdy człowiek szuka odpowiedzi na główne pytania życia: kim jestem, na czym polega cel mojego istnienia, po co istnieje ten świat, czy istniejemy nadal po śmierci itd. Zadaniem przedstawienia „Świat według Hieronima Boscha” jest próba wyjścia poza codzienny stan ducha, próba uświadomienia nam twórcom i Wam, Widzom, że w głębi nas samych ciągle możemy odkrywać nowe światło, nowe siły prowadzące daleko poza banał powszedniego bytowania, jeżeli bardzo pragniemy się rozwijać. Przedstawienie pokazuje przygody Portierki – którą może być Każdy z nas – jej zmaganie się z sobą samą i z rzeczywistością dzisiejszego świata, w którym przyszło nam żyć.

30

Repertuar Teatru Arka w kwietniu 2017 roku: 8.04, 19:00 Świat według Hieronima Boscha - premiera 9.04, 19:00 Świat według Hieronima Boscha 21.03, 19:00 Świat według Hieronima Boscha 22.04, 19:00 Inka 28.04, 19:00 Świat według Hieronima Boscha

Teatr Arka fot. A. Nowak, Wojciech Młynarski fot. Piotr Guzek

Ś W I AT W E D Ł U G HIERONIMA BOSCHA


AN T Y K A BA RE T D O B R Y W I E C Z Ó R W E W R O C Ł AW I U

13 kwietnia godz. 19:00 Sala Gotycka Starego Klasztoru, ul. Purkyniego 1

62. ANT YKABARET DOBRY W I E C Z Ó R W E W R O C Ł AW I U W h o łdz ie Wo j ciechowi Mły n a rsk iemu.

chcemy oddać tym koncertem hołd Wojciechowi Młynarskiemu. Jego piosenki zaśpiewają: Agnieszka Damrych, Monika Kępka, Anna Malek, Katarzyna Mirowska, Justyna Szafran, Emose Uhunmwangho, Wojciech Dereń, Sambor Dudziński, Marek Kocot, Marcin Łuczak, Maciej Maciejewski, Przemek Paśko, Ścibor Szpak.

„Co dzień, gdy przejdziesz próg, jest tyle dróg co w świat prowadzą I znasz sto mądrych rad co drogę w świat wybierać radzą I wciąż, ktoś mówi ci, że właśnie w tym tkwi sprawy sedno Byś mógł, z tysiąca dróg wybrać tę jedną…” W środę 15 marca odszedł autor tekstów, przekładów, scenariuszy, reżyser teatralny, artysta piosenki, który sam o sobie skromnie mówił, że jest jedynie rzemieślnikiem słowa. Zostawił po sobie setki przebojów, tysiące tekstów piosenek i wybitnych tłumaczeń, dzięki którym Najwięksi Artyści Światowej Piosenki przemówili po polsku: mogli do nas dotrzeć, a my mogliśmy ich zrozumieć. Tworzył przez pięć dekad. Wielu z nas otworzył drzwi, pomógł wybrać drogę. Nieliczni z nas mogą uważać się za szczęściarzy – spotkali Go osobiście. Wszyscy zawdzięczamy mu chwile radości, wzruszeń i poczucie, że nawet w tym całym chaosie dookoła nas da się dostrzec jakąś prawidłowość. Pustkę, jaka powstała po Jego odejściu, chcemy wypełnić tym, co po sobie pozostawił. Antykabaret zaprasza każdego 13. dnia miesiąca. Nasze kwietniowe spotkanie przypada na Wielki Czwartek. Dlatego bez hałaśliwej formy, skromnie, ale z wielkim szacunkiem

Bilety: 35 zł – miejsca siedzące nienumerowane, 25 zł – wejściówka bez gwarancji miejsca siedzącego Bilety dostępne w sieci salonów Empik, Saturn i MediaMarkt w całej Polsce oraz w serwisach: biletin.pl, ticketpro.pl, ebilet.pl, eventim.pl, biletyna.pl rezerwacje biletów: bilety@o2.pl Możliwe również rezerwacje stolików pod adresem: klejf79@gmail.com

31


CENTRUM KU LT U RY AG ORA

Centrum Kultury Agora ul. Serbska 5a, 51-111 Wrocław tel.: 71 325 14 83 sekretariat@ckagora.pl www.ckagora.pl

2 kwietnia godz. 11:00 – 13:00

9 kwietnia godz. 12:00

PA L M Y W I E L K A N O C N E

rodzinne warsztaty plastyczne

Dzieci od lat 9 wraz z rodzicami lub dziadkami będą mogły wykonać niepowtarzalną palmę wielkanocną z tradycyjnych materiałów ekologicznych i zabrać ją do domu. Ilość miejsc jest ograniczona, obowiązują zapisy, decyduje kolejność zgłoszeń: Iwona.buraczewska@ckagora.pl Wstęp wolny 3 – 5 kwietnia godz. 11:00 – 19:00

MINI KIERMASZ W ofercie wyjątkowe upominki – ceramiczne i szklane patery, miseczki, baranki, szklane obrazy, czy grafiki – będące dziełami uczestników naszych pracowni artystycznych. Wstęp wolny 7-9 kwietnia

18. OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL E W E N T U A L N Y C H TA L E N T Ó W A K T O R S K I C H F E TA Warsztaty teatralne z Adamem Cywką / 7.04.2017 / godz. 16.00-19.00 / wstęp wolny (obowiązują zapisy) / Prezentacje wybranych monodramów / 8.04.2017 / od godz. 10.00 / wstęp wolny

32

F I N A Ł F E TA

Rozdanie nagród i pokaz trzech najlepszych monodramów. Wstęp wolny

9 kwietnia godz. 17:00

S P E K TA K L M I S T R Z O W S K I : „E D U K A C J A R I T Y ” Spektakl w reż. Andrzeja Strzeleckiego pt. „Edukacja Rity”, z Piotrem Fronczewskim i Katarzyną Ucherską w rolach głównych, to historia młodej kobiety, znużonej domową codziennością. W budowaniu poczucia własnej wartości wspiera ją wybitny profesor. Z czasem z intelektualnych rozmów zrodzi się coś więcej… Bilety: 65/75 zł, dostępne: on line na ticketpro.pl oraz w kasie CK Agora

KUŹNIA PROJEKTÓW II

/trwa nabór/

Konkurs na najlepsze inicjatywy kulturalne mieszkańców osiedla Karłowice-Różanka. Spośród zgłoszonych do 17 maja projektów trzy inicjatywy zostaną sfinansowane kwotą 3.500 zł brutto i zrealizowane przy wsparciu CK Agora w okresie od 31 lipca do 31 października 2017 r. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy na stronie www.ckagora.pl.


W R O C Ł AW S K I K L U B A N I M A

Wrocławski Klub Anima ul. Pilczycka 47, 54-150 Wrocław tel. 71 351 12 70 anima@klubanima.pl www.klubanima.pl

8 kwietnia godz. 10:00

23 kwietnia

„PĄ C Z K O W E D R Z E W O ” – P R Z E D S TAW I E N I E D L A D Z I E C I

V I M I S T R Z O S T WA W R O C Ł AW I A W TENISIE STOŁOWYM DL A A M AT O R Ó W- K WA L I F I K A C J E

„Pączkowe drzewo” jest adaptacją popularnej książki Stefana Brzozowskiego, której tematem jest akceptacja niepełnosprawnych przez środowisko rówieśników dziecięcych. W przedstawieniu Teatru na Ostrowie biorą udział aktorzy i lalki, a widzom spodobają się z pewnością autorskie piosenki śpiewane na żywo i piękna scenografia. Występują: Magdalena Mielczyk, Karolina Szczepanowska, Ewelina Niewiadowska i Stefan Brzozowski Bilety: 5 zł – dzieci, 10 zł – dorośli, dostępne w Klubie Anima i na www.ekobilet.pl

Kat. I – od 6 do 14 lat (osobno: chłopcy, dziewczęta) – od godz. 9:00 do 12:00, Kat. II – od 15 do 69 lat (osobno: mężczyźni , kobiety) – od godz. 13:00 Z każdej kategorii wiekowej i konkursowej zostaną wyłonione trzy pierwsze miejsca, uhonorowane nagrodami, które zostaną wręczone podczas finałowego turnieju 25 czerwca 2017 roku we Wrocławskim Klubie Anima.

22 kwietnia

FINAŁ VI PRZEGL ĄDU ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH „ZAGRAĆ KAŻDY MOŻE” Przegląd adresowany do zespołów amatorskich w wieku 1526 lat, którego celem jest rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej młodzieży, popularyzacja kultury muzycznej oraz promowanie młodych, utalentowanych zespołów. Zwycięzcę w dniu 22 kwietnia wyłoni jury, które tworzą: Lari Lu, Radosław Kot, Justyna Różewicz-Suszczyńska. Podczas finału na scenie wystąpi kilkanaście zespołów. Zgłoszenia do: 14.04.2017 / Kwalifikacje: 17.04.2017 / Przegląd: 22.04.2017

33


C E NT R UM I N IC J AT Y W AR T Y S T YC Z NYC H

Centrum Inicjatyw Artystycznych ul. Tęczowa 79-81, 53-603 Wrocław rezerwacja: 666 533 665 www.cia.wroclaw.pl cia@cia.wroclaw.pl

7 kwietnia godz. 20:00

sze d u s z e. Łącząc duchowość z artystyczną wrażliwością, możemy dokonać rzeczy niemożliwych. P i ę k n o jest nam niezbędne, żeby odczuwać, poruszać i być obecnym.

DIDI - EPIZODY EDITH PIAF Spektakl taneczny z piosenkami Edith Piaf, inspirowany biografią tej wspaniałej artystki. Widowisko utrzymane w konwencji kabaretowej i atmosferze Paryża końca XIXw. 11 kwietnia godz. 20:00 Tryskająca humorem muzyczna opowieść o kobietach i mężczyznach. Spektakl o uczuciach, związkach i konfliktach, w którym różnice między płciami ukazywane są w lekki i zabawny sposób. 19 kwietnia godz. 19:00

SERWUS FRYDERYK! CZYLI MIŁOŚĆ CI WSZYSTKO WYBACZY

komedia muzyczna

Rzecz dzieje się w teatrzyku Figaro w Warszawie, 31 sierpnia 1939 roku. W garderobie spotykają się wielkie gwiazdy sceny kabaretowej – Hanka Ordonówna, Mira Zimińska, Zofia Terné i Stefania Grodzieńska. Biorą udział w próbie programu, który reżyseruje Fryderyk Járosy. 20 kwietnia godz. 18:00

ZZA… Spektakl jest kolażem scen niezwykle pięknych, tragicznych i absurdalnych. Soczewką, przez którą chcemy zobaczyć na-

34

21 kwietnia godz. 20:00

ZDZIRA W FUTRZE

premiera

Spektakl muzyczny inspirowany biografią i twórczością Marleny Dietrich. Cudowne piosenki. Świetne anegdoty z życia gwiazdy. Zanurzcie się wraz z nami w świat blichtru, szaleństwa i tragicznych wyborów. Bohaterka czy zdrajczyni? Zimna i wyrachowana, czy wrażliwa i spragniona miłości? Poznajcie Wielką Marlenę. Bilety: 15/20 zł online: ekobilet.pl/centrum-inicjatyw-artystycznych rezerwacja : +48 666 533 665 / cia@cia.wroclaw.pl

Zdzira w futrze fot. Arkadiusz Kniga-Leosz, Fama - Finisaż projektu ZIN fot. Rafał Komorowski

P R Z YJ A C I Ó Ł K I Z W E N U S


C EN T RU M BI B L IOT E C Z NO-KU LT U RA LNE FA MA

Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu ul. B. Krzywoustego 286, 51-312 Wrocław tel. 71 777 99 44 biuro@fama.wroc.pl www.fama.wroc.pl, www.biblioteka.wroc.pl

7 kwietnia godz. 20:00

22 kwietnia godz. 13:00

W I E C Z O R N E K I N O W FA M I E

F I N I S A Ż W Y S TAW Y P R O J E K T U ZIN / PSIE POLE W AKC JI

Ukryte

reż. Michael Haneke / dla widzów 18+ wstęp wolny / zapisy: www.fama.wroc.pl W Wieczornym Kinie w Famie zaprezentujemy Ukryte – dzieło zaliczane do kanonu współczesnego kina europejskiego. To połączenie dramatu i thrillera przedstawia historię francuskiej zamożnej rodziny terroryzowanej przez nieznajomego podglądacza. Obraz wielokrotnie nagradzany, m.in. Złotą Palmą w Cannes za reżyserię i nagrodami Europejskiej Akademii Filmowej. Haneke tworzy kino wymagające i bezkompromisowe, konfrontując swoich bohaterów i widzów z ich lękami i ukrytymi emocjami.

23 kwietnia 2017 r. tytuł Światowej Stolicy Książki UNESCO przejmie od Wrocławia stolica Gwinei – Konakry. Z tej okazji CBK FAMA zaprasza najmłodszych miłośników książek w sobotę 22 kwietnia 2017 r. na dwa wyjątkowe wydarzenia. Pierwszym będzie projekcja filmu animowanego Mały Książę. Po filmie finisaż wystawy prac komiksowych Projektu Zin, podczas którego goście będą mogli własnoręcznie odbić metodą sitodruku fragmenty komiksów na papierze, przyniesionych koszulkach lub torbach. Wstęp wolny

22 kwietnia godz. 11:00

FA M I L I J N E K I N O W FA M I E

Mały Książę

reż. Mark Osborne wstęp wolny / zapisy: www.fama.wroc.pl W Familijnym Kinie w Famie mali widzowie zobaczą ekranizację jednej z najpiękniejszych książek dla dzieci… i dorosłych – Mały Książę. Ta wyjątkowa animacja na podstawie klasyki literatury dziecięcej Antoine’a de Saint-Exupéry, przypomni nam dlaczego jedna ukochana róża jest o wiele cenniejsza od pięciu tysięcy nieoswojonych kwiatów.

35


K LUB F IR L E J

Klub Firlej ul. Grabiszyńska 56 tel./fax: 71 795 66 67, 695 42 42 29 firlej@firlej.wroc.pl www.firlej.wroc.pl

1 kwietnia godz. 13:00 – 15:00

zonowym żartem z internetu. Szybko zdobył popularność w Estonii i pozostałych krajach bałtyckich, później w Rosji, a teraz podbija Europę Zachodnią.

DOLNOŚL ĄSKA GIEŁDA FONOGRAFICZNA Wstęp wolny

Bilety: 54/59 zł

6 kwietnia godz. 18:00

K L U B R E A L I Z AT O R Ó W FILMOWYCH Inicjatywa nieformalna, która dąży do zetknięcia ze sobą ludzi, wyrażających siebie poprzez film. Celem spotkań jest wzajemna wymiana doświadczeń oraz konkretna pomoc w celu realizacji pomysłu któregoś z klubowiczów.

5 kwietnia godz. 20:00

K O N C E R T: T O M M Y C A S H TOMM¥ €A$H uważa się za przyszłą gwiazdę światowego rapu. Kolejne produkowane przez niego klipy (np. „Winaloto”) pokazują, że ma na to spore szanse. Nowoczesne, elektroniczne brzmienie, w połączeniu z postsowiecką stylistyką i mocnym akcentem, składają się na fantastycznie dziwną i nieco mroczną kreację artystyczną estońskiego rapera. W 2014 pojawił się jego debiutancki album „Euroz Dollaz Yeniz”. Od tego momentu udowadnia, że nie jest tylko se-

36

28 kwietnia godz. 19:30

MGŁ A, BESTIAL RAIDS, LV C I F Y R E – K O N C E R T Takie trasy stanowczo trzeba zapowiadać z dużym wyprzedzeniem, szczególnie, gdy nieczęsto mamy okazję widzieć na żywo rodzimą Mgłę, a zespół coraz częściej zapraszany jest poza granice kraju. Tym razem w towarzystwie Bestial Raids i Lvcifyre, przedstawiciele black metalowej sceny wyruszą w kilkudniową trasę po Polsce, która odbędzie się na przełomie kwietnia i maja. Bilety: 55 zł

Tommy Cash fot. materiały prasowe organizatora

Wstęp wolny


K LUB P OD KOLU M NA MI

1 kwietnia godz. 19:30

FREEMOTION GROUP

pokaz małych form teatralnych – etiud „Spacer” i „Sofie“ reż. Katarzyny Śnieżki Sobiszewskiej Bilety: 5zł 8 kwietnia godz. 18:00 – wernisaż

WSPÓŁZALEŻNOŚĆ

wystawa prac Aleksandry Paradowskiej Projekt artystyczny, skupiający się na ukazaniu problemów współczesnego człowieka, jego relacji ze społeczeństwem, drugim człowiekiem oraz z samym sobą. Pokaz składa się z obrazów i filmu. Pięć etapów tworzy odpowiednio pięć scen w filmie oraz pięć obrazów. Każdy z obrazów odnosi się do konkretnej sceny ze spektaklu, pełni funkcję jej tytułu, jednocześnie jednak nie jest kadrem wyjętym z filmu.

Klub „Pod Kolumnami” pl. św. Macieja 21 tel/fax: 71 322 95 38, 608 794 453 www.kolumny.art.pl www.facebook.com/kolumny

Któż nie zna wersów Boya, od ponad stu lat wzbogacających język potoczny celnymi sformułowaniami odnoszącymi się do niepokojących symptomów wieku dojrzewania, zawiłości romansowych czy drobnomieszczańskich konwenansów? Jednak największym walorem „Słówek” jest, zgodnie z tytułem, mistrzowskie operowanie słowem. Wystąpią jak zwykle autorzy cyklu: Bogusław Bednarek i gitarzysta Martin Złotnicki. Wstęp wolny 29 kwietnia godz. 19:00

ANT YBIOT YKA – KONCERT Krzysztof Rodak – wokalista i gitarzysta, Krzysztof Opieka – perkusista, Paweł Górecki – basista, Jarosław Klepsz – gitarzysta solowy, Kacper Kowalewski – klawiszowiec. Bilety: 10 zł normalny / 5 zł ulgowy

Aleksandra Paradowska - autorka kilku spektakli tanecznych, do których stworzyła również choreografię oraz scenografię. Wystawa czynna do 29 kwietnia. 23 kwietnia godz. 19:00

S Ł OWA O „S Ł ÓW K AC H” TA D E U S Z A B O YA-Ż E L E Ń S K I E G O Spotkanie z Bogusławem Bednarkiem i Martinem Złotnickim z cyklu „Z podszeptu muz”

37


Kontury Kultury – Strefa Edukacji Twórczej ul. Jagiellończyka 10a, 50-240 Wrocław tel. 789 278 026 www.konturykultury.art.pl biuro@konturykultury.art.pl/konturykultury

1 kwietnia godz. 16.00

TA J E M N I C A S E A N S U

premiera Grupy Teatralnej „Superteatralni” Spektakl starszej grupy teatralnej pt. „Tajemnica seansu”. Występują: Piotr Wiśniewski, Joanna Hupa, Martyna Kozaczuk, Ida Mazurkiewicz, Agnieszka Szulc Scenariusz i reżyseria: Elwira Szwedo-Mazurkiewicz 7 kwietnia godz. 18.00 – wernisaż

N ATA L I A TA R N AWA : B E Z WĄT K U. L I N O R Y T Y E K S P E R Y M E N TA L N E O K O C Z O W N I C Z Y C H K O B I E R C A C H. Zaprezentowane na wystawie prace stanowią część większego, trwającego od 2015 roku projektu, w którym artystka, od lat zafascynowana estetyką tradycyjnych tkanin ludów koczowniczych, wypowiada się w języku eksperymentalnej grafiki warsztatowej. Charakterystyczne dla kilimów, dywanów i kobierców motywy, ich fraktalność oraz sekwencje przenoszone są tutaj na wielkoformatowe, wielowarstwowe linoryty i drzeworyty. Prace, które powstają miesiącami, urzekają niezwykle żywymi kolorami i bogactwem tekstury. Ponadto każda grafika w pojedynczej serii jest unikatowa, co stanowi znak rozpoznawczy artystki. Natalia Tarnawa ukończyła Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu w 2007 roku. W twórczości porusza się na pograniczu malarstwa i grafiki warsztatowej – łączy swobodę plamy barwnej i unikalność malarskiej ekspresji z ilustracyjnością kreski linorytu i seryjnością grafiki.

38

11 kwietnia w godz. 16.00 – 18.00 (dzieci) oraz w godz. 18.00 – 20.00 (dorośli)

WIELKANOCNE KONTURY – WA R S Z TAT Y R Ę K O D Z I E Ł A ART YST YCZNEGO W trakcie warsztatów, w atmosferze świąt wielkanocnych, dzieci i dorośli przygotują świąteczne prace rękodzieła artystycznego. Na warsztaty zaprasza Aleksandra Niemiec. Liczba miejsc ograniczona – obowiązują zapisy od 3.04.2017 Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia

grafika - Natalia Tarnawa, MDK Fabryczna fot. arch. MDK

K O N T U R Y KULT U RY


MD K FA B RYC ZNA

Młodzieżowy Dom Kultury Fabryczna ul. Zemska 16a, 54-438 Wrocław tel. 71 785 09 20 biuro@mdk.wroc.pl www.mdk.wroc.pl

5 – 6 kwietnia

WA R S Z TAT Y W I E L K A N O C N E W środę 5 kwietnia będzie można stworzyć kreatywne jajko styropianowe, papierową torebkę- zajączka czy dekoracyjne stojaki na jajka. Natomiast w czwartek zapraszamy na tworzenie wianków wielkanocnych, szklanych jajek oraz transparentnych jajek akrylowych. Warsztaty prowadzone będą pod opieką instruktorek. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach warsztatowych: I grupa w godz. 16:00–17:30, a II grupa 18:00–19:30. Obowiązują zapisy – MDK Fabryczna lub tel. 71 785 09 20. 22 kwietnia godz. 11:00

D Z I E Ń Z I E M I W M D K FA B R Y C Z N A Międzynarodowy Dzień Ziemi jest okazją do refleksji nad podejściem do naturalnego środowiska. Jako placówka edukacyjna promujemy proekologiczne rozwiązania. Zapraszamy do uczestnictwa w szeregu ciekawych zajęć, m.in. sadzenia roślin w żywym ogródku na tarasie MDK Fabryczna, tworzenia recyklingowych konewek i wazonów w technice decoupage, budowy kartonowego miasta, czy udziału w pokazie papierowej mody. W godzinach 12.00–13.00 odbędzie się wernisaż ogólnopolskiego konkursu „Modny element”. To wyjątkowa okazja na zapoznanie się z dużą pomysłowością dzieci i młodzieży przygotowujących stroje, wykorzystujących materiały z recyclingu. Dla uczestników będą upominki i materiały na temat ekologicznego stylu życia. Zapraszamy całe rodziny!

26 kwietnia godz. 11:00

ANGLOMANIAK – PRZEGL ĄD PIOSENKI I WIERSZA W JĘZYKU ANGIELSKIM Impreza skierowana jest do uczestników w wieku przedszkolnym. Celem przeglądu jest budowanie zainteresowania językiem obcym. W tym dniu odwiedzą nas goście z różnych placówek edukacyjnych. Przedszkolaki, jak co roku, z dużą radością zaprezentują swoje umiejętności recytatorskie, aktorskie i wokalne. Wstęp wolny

Wstęp wolny

39


12 kwietnia godz. 17:30 C.S. IMPART, sala koncertowa

LITERACKA ILUSTRAC JA koncert z okazji Światowej Stolicy Książki UNESCO Wrocław 2016 z udziałem uczestników MDK Wrocław-Krzyki 25 i 27 kwietnia godz. 8:30 MDK-Krzyki, sala widowiskowa

X X X I I K O N K U R S I N T E R P R E TA C J E D Z I E C I Ę C E P T. ” M A R Z E N I A D Z I E CI” – PRZESŁUCHANIA Cele konkursu: propagowanie poezji i prozy o dużych walorach literackich, wspieranie, rozwój i promocja utalentowanych dzieci w dziedzinie interpretacji tekstu, wymiana doświadczeń 22 – 28 kwietnia

F E S T I WA L „E C O A R T-U P !” III EDYC JA Jest to propozycja wydarzenia o charakterze festiwalu, promująca hasła ekologiczne poprzez sztukę. W ramach festiwalu chcemy zachęcić do ruchu, aktywności, kreatywności, pobudzić wyobraźnię uczestników. W tym roku będziemy zachęcać do ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem oraz opieki i dbałości o zwierzaki nam najbliższe, domowe. Nasze działania są promocją wychowania poprzez różne dziedziny sztuki.

40

Młodzieżowy Dom Kultury Krzyki ul. Powstańców Śląskich 190 53-139 Wrocław tel. 71 798 67 43 www.mdk-krzyki.pl | mdk-krzyki@o2.pl

22 kwietnia godz. 12:00 MDK-Krzyki, sala widowiskowa

DO SERCA PRZY TUL PSA

– KONCERT

24 kwietnia godz. 16:00 MDK-Krzyki, Galeria Kolor

WA R S Z TAT Y Z L N E M dla dzieci, młodzieży i dorosłych 27 kwietnia godz. 16:00 MDK-Krzyki, Galeria Kolor

ZWIERZAK Z WORKA Finał konkursu oraz warsztaty plastyczne pt. Zwierzakowe origami. 28 kwietnia godz. 16:00 MDK-Krzyki, Galeria Kolor

PA P I E R O WA W I K L I N A Warsztaty plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych Kwiecień

E C H A Z M D K-A Kolejne wydanie gazetki Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia

Sztuka Smaku - Paulina Duńska lat 16

M DK K R Z Y K I


M D K ŚRÓDM IEŚ C I E

Młodzieżowy Dom Kultury Śródmieście ul. Dubois 5, 50-208 Wrocław tel./fax 71- 329 95 31 mdkwrsr@wp.pl www.mdksrodmiescie.wroc.pl

oryginalnie i smakowicie. Wśród eksponowanych obrazów znajdują się również te, które poruszają problem anoreksji, grzechu obżarstwa, łakomstwa czy głodu na świecie. Wystawa „Sztuka smaku” będzie dostępna do 30 kwietnia. Zapraszamy na wyjątkową ucztę. 5 kwietnia godz. 9:00

GIMNASTYKA DLA JĘZYKA Przegląd Wiersza, Etiudy i Bajki Logopedycznej w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki Logopedycznej. Imprezie towarzyszy wystawa dziecięcych prac plastycznych, które są ilustracją do bajek logopedycznych. Wystawa czynna od 3 do 10 kwietnia 5 kwietnia godz. 16:00 – 18:00

WA R S Z TAT Y P I S A N K A R S K I E

4 kwietnia godz. 12:00 – wernisaż

Jak robić piękne pisanki techniką batikową, wykorzystując wosk i barwienie, pokaże Agnieszka Ślosecka – artystka ludowa, pisankarka. Zapisy na warsztaty – tel. 71 798 67 44

SZTUKA SMAKU

22 kwietnia godz. 16:00 – 18:00

ogólnopolska wystawa pokonkursowa Galeria Twórczości Plastycznej Młodych MDK Śródmieście

EUROPEJSKA N O C L I T E R AT U R Y

Czwarta edycja interpretacji plastycznej zmysłu smaku zgromadziła 268 prac – malarstwo, rysunek, grafikę, fotografię, rzeźbę – wykonanych przez dzieci i młodzież z całej Polski. Na wystawie pokonkursowej Galeria prezentuje 140 prac z 36 szkół, które ukazują kuchnię artystyczną najciekawiej,

Znane osoby czytają literaturę obcą Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia

41


ODT ŚWIATOWI D

Ośrodek Działań Twórczych Światowid ul. Sempołowskiej 54A 51-661 Wrocław tel. 71 348 30 10 www.swiatowid.net.pl

8 kwietnia godz. 10:00 – 13:00

22 kwietnia godz. 15:00

S Z T U K A P U K A / Ś W I E C E Z N AT U R Y

E T H N O S -K U LT U R Y Ś W I ATA DZIEŃ CZESKI A H O J ! P Ě K N Ě V Í TÁ M E !

Romantyczne świece, ozdobione naturalnymi roślinami mogą stać się dekoracją nie tylko wielkanocnego stołu, ale każdego wnętrza! Podczas zajęć uczestnicy przygotują dla siebie dwie świece, samodzielnie dobierając kwiatową kompozycję. Cena: 120 zł obowiązują zapisy

Spotkania/warsztaty/koncert Poznamy najciekawsze zakątki kraju naszych południowych sąsiadów, porozmawiamy o czeskiej sztuce i literaturze z Andrzejem Jagodzińskim. Poćwiczymy język czeski na mini kursie Zrádná slova. Nie zabraknie czeskich przysmaków, a w finale zagra czeska kapela Docuku. W programie melodyjne, energetyczne utwory na pograniczu folkloru i bigbeatu. Impreza we współpracy z Fundacją Kukatko 25 kwietnia godz. 18:30

J A Z Z W Ś W I AT O W I D Z I E ARTUR LESICKI TRIO Artur Lesicki Trio to najnowszy projekt czołowego polskiego gitarzysty jazzowego, którego wspierają: basista Patryk Stachura oraz perkusista Sebastian Frankiewicz. Propozycja muzyczna zespołu to szeroko rozumiany ,,contemporary jazz”- muzyka oparta na jazzowej improwizacji, poddająca się wpływom innych gatunków, a zarazem nawiązująca do tradycji grania w klasycznym składzie gitarowego trio. Zespół wykonuje głównie kompozycje Artura Lesickiego oraz standardy we własnych aranżacjach. Bilety: 10 zł dostępne na Biletin.pl

42

Ś W I AT O W I D K L A S Y C Z N I E KONCERT NA JUBILEUSZ Koncert z okazji jubileuszu 70-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu. Wystąpią jej Pedagodzy z Sekcji instrumentów Dętych i Perkusji oraz Sekcji Instrumentów Smyczkowych i Gitary. W programie koncertu m.in. Duo Concertante op. 55 Jean Babtiste Singelee, tanga Astora Piazzoli, Eine kleine Tischmusik Manfreda Menke i czas na jazz. Z zespołem jazzowym zaśpiewa Anna Maria Mbayo. Bilety: 8 zł dostępne na Biletin.pl

Artur Lesicki fot. Bartosz Maz

19 kwietnia godz. 19:00


OŚ R O DE K P O S TAW TWÓ RC Z YC H

Ośrodek Postaw Twórczych ul. Działkowa 15, 50-538 Wrocław tel./fax: 71 364 27 65 info@opt-art.net www.opt-art.net

RYSUNEK ARCHITEKTONICZNY – KURS

tkaniach, ale również podczas żmudnych ćwiczeń w domu. Celem kursu jest przygotowanie kursantów do sytuacji, w której będą mogli w świadomy sposób poszerzać swoje umiejętności i radzić sobie z problemami towarzyszącymi każdemu początkującemu muzykowi. Zajęcia adresowane są także dla zaawansowanych, którzy grają już od kilku lat i chcieliby zająć się poprawą konkretnych umiejętności w swoim warsztacie perkusyjnym. Nasz kurs i spotkania z perkusją nie mają nic wspólnego z systemami edukacji, jakiej mogliście do tej pory doświadczać w tradycyjnych szkołach.

Rysunek architektoniczny jest niezawodnym sposobem poznania przestrzennych zagadnień świata. Dzięki niemu dowiadujemy się, czym jest perspektywa, układ brył czy kompozycja. W jakiej odległości są pewne obiekty? Jakiej muszę użyć skali, żeby je narysować? Jak zachowa się dana rzecz, gdy obrócę ją o 90 stopni? Co muszę wiedzieć o wędrówce słońca, grze światła i cienia, by dobrze uchwycić dany kadr? Kurs rysunku architektonicznego to zajęcia, które opierają się na poznaniu podstawowych zagadnień z perspektywy, geometrii, kompozycji, układu brył. Dwa razy w miesiącu możliwe jest również uczestnictwo w zajęciach ze studium aktu. Uzupełnieniem nauki w OPT jest praca własna nad tematami zadanymi na zajęciach, które następnie konsultowane są z osobą prowadzącą. Pozwala to kursantom, przy systematycznej pracy, na szybkie i sprawne przygotowanie się do egzaminów oraz przyswojenie sobie myślenia projektowego, tak potrzebnego na studiach, jak i w przyszłej pracy. Sama wyobraźnia bowiem nie wystarczy – musi być ona podporządkowana umiejętnościom precyzyjnego oddania trójwymiarowej przestrzeni na dwuwymiarowej powierzchni kartki.

Zajęcia prowadzi Kuba Suchar – perkusista, kompozytor, producent, artysta multimedialny, twórca filmów i plakatów. Pomysłodawca Solo Festiwal. Kursy płatne. Więcej informacji: info@opt-art.net www.opt-art.net

Zajęcia prowadzi Karolina Bielak – architektka, plastyczka, animatorka, społeczniczka.

PERKUSJA – KURS Zajęcia w pracowni perkusji przeznaczone są dla osób, które pragną zetknąć się z muzyką poprzez grę na zestawie perkusyjnym. Bardzo ważne jest, by osoba gotowa uczęszczać na zajęcia, była zdecydowana na ciężką pracę, nie tylko na spo-

43


WROC Ł AW S K I K LUB F ORM AT Y

Wrocławski Klub Formaty ul. Samborska 3-5, 54-615 Wrocław tel/fax. 71 789 33 20 wkf@wkformaty.pl www.wkformaty.pl

ON: prezes Stowarzyszenia Jastrzębski Klub Fotograficzny „Niezależni”, ambitny buntownik, z aparatem fotograficznym „od zawsze”, na co dzień manager. Audiofil – muzyka jest wszędzie. Muzyka sprawiła, iż narodziła się w nim miłość do fotografii koncertowej. Udało się połączyć dwie pasje – do rejestrowania obrazu, łapania ulotnych chwil i muzyki. Na co dzień współpracuje z portalem nowiny.pl gdzie można znaleźć jego fotoreportaże z wydarzeń muzycznych z regionu.

30 kwietnia godz. 18:00

WERNISAŻ Z MUZYKĄ A N E TA I M A C I E J K A N I K O W I E W Y S TAWA F O T O G R A F I I J A Z Z O W E J ONA: zajmując się marketingiem, łączy trzy główne zainteresowania: projektowanie graficzne, turystykę i fotografię. Z prawdziwą fotografią zetknęła się na studiach. Po studiach miłość do fotografii musiała poczekać – na jej drodze życiowej pojawił się najpierw On, a potem Oni – żywiołowi, ciekawi świata młodzi ludzie. Wytchnieniem od życia codziennego były koncerty i muzyka. Pewnego razu na koncercie pojawił się aparat fotograficzny. I tak to się zaczęło… Na co dzień fotografuje dla miasta i lokalnych portali internetowych. Jej

44

ONI: Uczestnicy wielu wystaw i konkursów fotograficznych, wyróżnieni w Konkursie Fotografii Koncertowej w Rybniku – Boguszowicach. Na co dzień aktywnie uczestniczą w życiu lokalnych fotografików, współpracują również z grupą Music Photographers Collective. Fotografują nie tylko lokalne wydarzenia, ale i m.in. Lotos Jazz Festival Bielską Zadymkę Jazzową, Jesień Jazzową w Bielsku-Białej, Off Festival, Rawę Blues, Męskie Granie czy Najcieplejsze Miejsce Na Ziemi. W fotografii koncertowej chodzi im przede wszystkim o to, aby pokazać emocje. Aby zdjęcie było udane potrzeba doświadczenia w obserwacji, wyczucia, nawiązania pewnej „więzi” z artystą i czasem także odrobinę szczęścia. Dokumentowanie wydarzeń muzycznych daje ponadto możliwość bliższego obcowania z wykonawcami, czerpanie niezwykłej energii od publiczności oraz bywanie w miejscach niedostępnych dla większości widzów. Wstęp wolny

Wystawa fotografii jazzowej fot. Aneta i Maciej Kanikowie, „Królowie Nadbużańscy” fot. Paweł Adamiec

zdjęcia ukazują się także m.in. w wydawnictwach informacyjno-promocyjnych Jastrzębia-Zdroju.


C E NT R UM KULT U RY Z A M E K

Centrum Kultury „ZAMEK” pl. Świętojański 1, Wrocław tel. 71 349 13 59 www.zamek.wroclaw.pl www.facebook.com/ckzamekwro

1 kwietnia godz. 10:00 i 12:00

8 kwietnia godz. 11:00 i 12:30

ZRÓB SOBIE SZTUKĘ

SENSOPL AST YKA DL A NAJMŁODSZYCH

warsztaty dla dzieci i młodzieży

Wstęp – 25 zł dziecko + rodzic

Wstęp – 20zł dziecko + rodzic

7 kwietnia godz. 18:30 - wernisaż

9 kwietnia godz. 11:00 - 16:00

ŁUKASZ SOLECKI RYSUNEK 1 : 4 : 9

warsztaty tworzenia ozdób

Eksponowane na wystawie 40 rysunków to przetworzone kadry rzeczywistości – bloków mieszkalnych, czy pejzaży. Tytuł 1 : 4 : 9 odwołuje się do proporcji bryły, monolitu, który stanowi najważniejszy motyw w ostatnich pracach. W prezentacji znajdzie się też dziewięć rysunków dotąd niepokazywanych. Wystawa czynna do 7 maja, Wstęp wolny 28 kwietnia godzina 18:00 – spotkanie z autorem

„K R Ó L O W I E N A D B U Ż A Ń S C Y ” Paweł Adamiec – wystawa fotograficzna

Na wystawie pokazane zostaną 23 zdjęcia, powstałe w ramach dwóch cykli projektu „Królowie Nadbużańscy”. Zdjęcia z pierwszej części projektu to fotografie mieszkańców wsi położonych nad Bugiem. Osoby fotografowane pozowały w kostiumach, nawiązujących stylistyką do królewskich atrybutów. Zdjęcia z drugiego etapu projektu to fotografie dzieci. Wystawa czynna do 21 maja.

M A N U FA K T U R A Ś W I ĄT E C Z N A Warsztaty płatne od 10 do 20 zł

20 kwietnia godz. 18:30 – 20:00

K U LT U R Y Ś W I ATA B L I S K I W S C H Ó D 1 999- 20 0 9

Gość: Jerzy Wierzbicki

Prezentacja zawiera fotografie wykonane w Syrii, Iraku, Turcji oraz innych krajach regionu przed wybuchem wojny domowej. Jest to opowieść o arabskim świecie, jaki odszedł do historii zmiecionym przez konflikt militarny, państwo islamskie oraz terroryzm. Wstęp wolny

Wstęp wolny

45


F EL IE TON WROC Ł AW S K I I M M O B I L E J A G U S I A

Dla mnie jest to główna droga do niezwykłego miejsca, w którym czas błądzi i ukrywa relikty przeszłości przed nieubłaganymi zmianami. Tutaj działały prężnie Fadroma, Hutmen, Fabryka Automatów Tokarskich FAT i Elwro, a także zajezdnia autobusowa. Po transformacji ustrojowej zostały w większości zamknięte. Nadal jednak istnieją w świadomości wrocławian, choćby dzięki nazwom przystanków, gdzie jeszcze 30 lat temu zatrzymywały się przepełnione pasażerami tramwaje wielu linii. Pozostają niemal wszystkie przemysłowe zabudowania, co jest nieczęste w naszym mieście. W zeszłym roku w halach FAT-u odbył się udany Przegląd Sztuki Survival. Po drugiej stronie ulicy stoją bloki osiedli z wielkiej płyty oraz przebudowana na muzeum hala zajezdni autobusowej, gdzie rozpoczął pracę komitet strajkowy wrocławskiej „Solidarności”. Grabiszyńska kończy swój bieg wśród zieleni cmentarzy i parku, który powstał na ich gruncie. Raptem cztery i pół kilometra, a tyle miejsc, gdzie można się zatrzymać w zadumie nad historią regionu. Ulica ta cieszyła się też złą sławą. W latach stanu wojennego nazywano ją Zomo Strasse, gdyż tutaj – w pobliżu będącej ośrodkiem „Solidarności” zajezdni – organizowano demon-

46

stracje, które milicja brutalnie pacyfikowała. Zupełnie innego charakteru zagrożenie pojawiało się na Grabiszyńskiej przez lata, gdyż stanowiła ona trasę dojazdu na piłkarski stadion „Śląska” – „ustawki”, starcia z policją, demolowanie tramwajów i autobusów przez nazbyt porywczych fanatyków drużyny. Teraz, gdy mecze odbywają się na Maślicach, zrobiło się na Grabiszynie spokojniej, mimo doniesień o lokalach z dopalaczami w ofercie. Za tymi zmianami idzie też poczucie ulatniania się stąd życia. Miejsce codziennego gwaru i zgiełku staje się z wolna obszarem muzealnym. Zaniedbane są też okoliczne osiedla, a wpuszczane stopniowo między stare bloki oazy krzykliwego w formie i kolorze nowego budownictwa niezbyt tu pasują. Moja była szkoła mieści się (jeszcze tylko do wakacji) przy ulicy Grochowej, w samym sercu swojskiego blokowiska, gdzie vis a vis zmodernizowanego sklepu „Społem” co dzień nieliczni już kramarze rozkładają wprost na ulicy stoiska z warzywami, używanymi książkami, mydłem i powidłem. Kiedyś w czasie dużej przerwy można było przemknąć się na ten bazar i zaginąć… A na obiad nadal można udać się do najstarszego bodaj w mieście baru z pierogami, „Grochowianki”. Dni baru zostały już policzone, a aromat grochówki i ruskich niebawem ulotni się bezpowrotnie. Pewniejsza przyszłość czeka moje liceum nr 5, znane pod nieco szyderczą nazwą „Oksfordu przy Grochowej”: we wrześniu szkoła przeprowadzi się do nowoczesnej siedziby, za ulicą Ślężną. Jak się dowiedziałem, pojawiły się plany zgłoszenia całego osiedla Gajowice jako zespołu zasługującego na ochronę prawną. Może to być droga pod górkę, bo tradycyjnie rozu-

fot. Piotr Tegnerowicz

Grabiszyńska to druga najdłuższa ulica we Wrocławiu. Średniowieczna polna droga nad Ślęzę zmieniła się po rozszerzeniu granic niemieckiego Breslau w wielkomiejską arterię, łączącą centrum z nowymi osiedlami: Gajowicami, Grabiszynem i przyłączonym już po wojnie Oporowem. Trzeba tutaj nadal rano i po południu poczekać, nieraz w gęstym korku, by przepuścić jadące tędy spokojnym truchtem do i z Rynku turystyczne bryczki konne.


mianych zabytków jest tu tyle, co kot napłakał. Wyróżnia się widoczny zewsząd w okolicy, szczęśliwie ocalały w pożodze wojennej i remontowany od niedawna kościół franciszkański. Gdyby zajrzeć na podwórko między świątynią a sklepem „Społem”, można trafić na dwa inne przedwojenne budynki. W jednym mieści się bursa uczniowska, a drugi – zupełnie ukryty i zapomniany – czai się w cieniu, niemal niewidoczny dla przechodnia. Ciekaw jestem, czy w rejonie Gajowic i Grabiszyna są jeszcze szanse na współistnienie zabudowy przedwojennej, peerelowskiej i najnowszej, czy też z moimi ulubionymi, niestety często skrajnie zaniedbanymi miejscami stanie się to, co ze sklepem „Rondo”, z wieżowcem Poltegoru lub z łącznikiem nad Zaporoską. Ten ostatni, z powodu zbyt niskiego zawieszenia nad jezdnią, spotkał smutny los: zlikwidowano go dziesięć lat temu, rozrywając bliźniacze części budowli po obu stronach jezdni. Do dziś mijam ich prowizorycznie zatynkowane ściany z pewną przykrością. A obok wyrósł już masywny biurowiec, zagęszczając i tak zbyt ciasno zabudowaną przestrzeń placu Hirszfelda.

strukcji z giętych stopów metalicznych. W zamierzeniu twórcy miedziana figura dość kubistycznie pojmowanej sylwetki kobiecej powinna wirować w strudze wody, pośrodku basenowej niecki. Tymczasem ostatni raz widziałem Jagusię na pełnych obrotach, z czynną fontanną, jakieś piętnaście lat temu, gdy wracałem do domu ze szkoły po bardzo nudnym dniu. Cóż to był za niezwykły widok! A szkoda, że niecodziennym zjawiskiem nie jest nieruchomość rzeźby – wszak miała co dzień kręcić się przed Hutmenem jak fryga! Bardzo mnie ciekawi, co będzie w nowym Wrocławiu z Jagusią i z całym otaczającym ją małym światem tajemnic i wspomnień. Jeśli zostaną z nami na dłużej, oby nie było to rezultatem dalszego zapomnienia i zaniedbania, ale przemyślanej, pełnej szacunku dla historii i lokalnej społeczności decyzji. Piotr Tegnerowicz

W ostatnich miesiącach konstrukcje nowych budynków postępują w ekspresowym tempie, czego nie można powiedzieć o nasadzaniu drzew. A ja tęsknię wciąż za czasami, gdy przy Grochowej i Grabiszyńskiej – a także w całym Wrocławiu – mniej było zabudowanego gruntu, więcej zieleni i przestrzeni. Zawsze mi radośniej, gdy koło przystanku „Hutmen” mijam plenerową rzeźbę, „Mobile Jagusię”. Ukryto ją w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku na placu przed spiczastymi halami fabryki, wśród płaczących wierzb i swawolnych kon-

47


Oris Dexter Gordon Edycja Limitowana mechanizm automatyczny wzór słoneczny na tarczy pozłacana wskazówka sekundnika edycja limitowana 1000 sztuk www.oris.pl, e-mail: info@oris.pl, infolinia: 801 011 464, tel. kom.: 71 780 40 11

Partner Jazz nad Odrą


INFO wszystkie informacje: www.wroclaw2016.pl polub: www.faceboook.com/wroclaw2016 obserwuj: @wro2016 subskrybuj ESK TV: www.youtube.com/Wroclaw2016tv Kasa biletowa Impart ul. Mazowicka 17 Czynna poniedziałek – piątek w godz. 12:00-18:00 W soboty i niedziele na 2 godziny przed planowanym wydarzeniem tel. 71-341-94-32 rezerwacje@impart.art.pl Wstępnych rezerwacji od poniedziałku do piątku można dokonywać w godz. 9:00-16:00 pod tel. 71 71 27 100 Sprzedaż internetowa: www.impart.art.pl www.eventim.pl oraz stacjonarne punkty sprzedaży: Empik, Media Markt, Saturn w całej Polsce

Partner strategiczny Wrocław 2016

WROCŁAWSKI NIEZBĘDNIK KULTURALNY IMPART Opieka redakcyjna: Artur Kusaj Współpraca: Barbara Pigoń Oprac. graficzne: Aleksandra Błędowska Nakład: 3 000 egzemplarzy Wydawca: Biuro Festiwalowe Impart 2016 ul. Komuny Paryskiej 39-41, 50-451 Wrocław, Polska promocja@wroclaw2016.pl Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Za treść publikowanych reklam odpowiedzialność ponosi reklamodawca.

Niezbędnik kulturalny na kwiecień 2017  

Wydarzenia i projekty Biura Wrocław 2016 i innych wrocławskich instytucji kulturalnych

Niezbędnik kulturalny na kwiecień 2017  

Wydarzenia i projekty Biura Wrocław 2016 i innych wrocławskich instytucji kulturalnych

Advertisement