Page 1


str.

K A L E N D A R I U M M A J 2 0 1 7

19.05 SZTUKA / 5. Biennale Sztuki Zewnętrznej TEATR / „Strefa” – premiera / Teatr Capitol str.

1 – 3.05 KONCERT / 3-Majówka

13

5 – 11.05 FILM / Wiosna Filmów w Polsce

19

5 – 6, 11 – 12.05 TEATR / Świat według Hieronima Boscha / Teatr Arka

32

8.05 WYSTAWA / Sylwia Semeniuk-Przymęcka Galeria Impart MUZYKA / Jazz jam session / Klub Autograf

5 9

20.05 NOC MUZEÓW / różne muzea i galerie Wrocławia TEATR / Panna Nikt – premiera /Teatr Współczesny KONCERT / Wrocławska Noc Gospel / Impart

28 31 21-27 30 11

22.05 WYSTAWA / Spotkania... / Domek Miedziorytnika

4

22 – 23.05 TEATR / Deus ex machina / Instytut J. Grotowskiego

29

22 – 26.05 LITERATURA / Giełda Książki Bibliotecznej

17

23 – 24, 27 – 28.05 TEATR / Baśń o grającym Imbryku / Impart

8

9.05 DZIEŃ EUROPY / park Staromiejski KONCERT / Mirabai Ceiba / Impart

15 10

24 – 28.05 LITERATURA / Międzynarodowy Festiwal Kryminału

18

9, 12, 19, 23, 30.05 TEATR / spektakle w CIA

36

26 – 28.05 LITERATURA / DOBRE STRONY 8. Targi Książki dla Dzieci i Młodzieży

16

29 – 30.05 TEATR / Pożegnanie z Bogiem / Impart

12

10.05 KONCERT / Przed premierą – Anna Kamińska

6

11 – 12.05 TEATR / Leningrad / Teatr Piosenki

7

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w repertuarze

11 – 13.05 LITERATURA / Festiwal Poezji Silesius

16

12 – 18.05 FILM / 8. Przegląd Nowego Kina Francuskiego / KNH

19

WYDARZENIA I PROJEKTY BIURA WROCŁ AW 2016 str. 2-9

12 – 21.05 FILM / 14. Millenium Docs Against Gravity / DCF

20

WYDARZENIA INNYCH INSTYTUCJI str. 10-47

33 4

FELIETON WROCŁ AWSKI str. 48-49

13.05 Antykabaret Dobry Wieczór we Wrocławiu WYSTAWA / Korespondencje, ingerencje, prowokacje / Domek Miedziorytnika 16.05 MUZYKA / Blues jam session w Klubie Autograf

9

НАЙВАЖЛИВІШІ КУЛЬТУРНІ ПОДІЇ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ стор. 50-52


M I K R O G R A N T Y

mikroGRANTY ESK Wrocław 2016 to program współorganizacji projektów, w którym każdy może zrealizować swój pomysł na działania z rozmaitych dziedzin sztuki, animacji i edukacji kulturalnej, aktywizacji społecznej oraz wszystkie inne o charakterze kulturotwórczym.  1 kwietnia ruszyła 13. edycja programu, najpóźniej 9 maja poznamy zwycięzców i zwyciężczynie. Wypatrujcie efektów ich projektów na mieście! 13-20 maja trwa głosowanie internetowe, osoby, którym nie udało się wygrać podczas oceny komisji, mają szansę na zwycięstwo dzięki głosom mieszkańców i mieszkanek Wrocławia. Dwie inicjatywy, które zdobędą ich najwięcej, zostaną również skierowane do realizacji we współpracy z nami.

2

Więcej informacji: wroclaw2016.pl/mikrogranty facebook.com/mikrogranty instagram.com/mikro.granty mikrogranty@wroclaw2016.pl


P R A C O W N I A K O M U N Y PA R Y S K I E J 45

Pracownia Komuny Paryskiej 45 jest otwarta w godzinach: wtorek-piątek: 15:30 – 19:30 sobota: 10:00 – 14:00

Pracownia to sąsiedzkie miejsce na Przedmieściu Oławskim – przeznaczone do spotkań mieszkańców oraz wspólnych działań artystycznych. Pracownia powstała jako część projektu Wejście od podwórza realizowanego w ramach Europejskiej Stolicy Kultury.

13 maja godz. 10:30

WA R S Z TAT Y D L A D Z I E C I W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM

Środa przy stole: czyli Pracownia otwarta na spotkania sąsiedzkie.

Wspólna inicjatywa Pracowni Komuny Paryskiej 45 i Muzeum Etnograficznego, dzięki której najmłodsi mieszkańcy Przedmieścia Oławskiego mogą obejrzeć bogate zbiory kultury ludowej. Warsztaty dla dzieci poprowadzą Kamila Wolszczak i Paulina Suchecka. Zbiórka w Pracowni przy Komuny Paryskiej 45 o 10:30 i wspólne przejście do Muzeum przy ulicy Romualda Traugutta 111.

Sąsiedzki czwartek: czyli spotkania dla mieszkańców z zaproszonymi gośćmi.

20 maja godz. 12:00

Kreatywny piątek: czyli warsztaty twórcze dla dzieci (6-12 lat).

S PA C E R H I S T O R Y C Z N Y Z AGNIESZKĄ DUBANIOWSKĄ

Tęczowa sobota: czyli kino dla dzieci.

Kontynuacja cieszącego się ogromnym zainteresowaniem cyklu wydarzeń historycznych.

Rodzinny wtorek: czyli przestrzeń na spędzenie wspólnego popołudnia.

6 maja godz. 10:30

ROZDANIE OSKARÓW W KINIE TĘCZA Premiera filmu animowanego stworzonego przez dzieci z Przedmieścia Oławskiego, oraz pokaz animacji finałowych festiwalu „Oko Kalejdoskopu” w Poznaniu. Podczas warsztatów z Kamilą Wolszczak młodzi filmowcy, nawiązując do istniejącego kiedyś Kina Tęcza, opowiedzieli własną historię na temat ich najbliższej okolicy.

Na wycieczkę po „Trójkącie Magicznym” zaprasza mieszkanka Przedmieścia Oławskiego, która mieszka tu od dziecka. Piękna architektura, wzruszające opowieści z dawnych lat, a przede wszystkim – okazja do poznania swojej okolicy. Wyruszamy o 12:00 z Komuny Paryskiej 45. Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia

Autorzy koncepcji Pracowni oraz animatorzy programu dla dzieci: Kamila Wolszczak, Krzysztof Bryła, Damian Kalita. Współpraca – Jacek Sterczewski.

3


D O M E K M IE DZIORY T NI K A

Domek Miedziorytnika ul. Św. Mikołaja 1 wt., śr., czw. 13:00 - 17:00, sob. 12:00 - 18:00

13 maja - 3 czerwca finisaż 25 maja godz. 15:00

rozmów i jeszcze lepszych emocji. Opowiada też jak ważna jest grafika warsztatowa w twórczości każdej z artystek. Wystawa zostanie pokazana w piwnicy i na I piętrze Domku Miedziorytnika.

W Y S TAWA „K O R E S P O N D E N C J E , INGERENC JE, PROWOKAC JE” Od maja 2012 roku, urodziny Eugeniusza Geta Stankiewicza (w tym roku siedemdziesiąte piąte), świętujemy otwarciem nowej wystawy. W ramach „Korespondencji, ingerencji, prowokacji” pokażemy dziesięć prac, niemal wszystkie z mało znanego okresu twórczości Geta, tj. z połowy lat siedemdziesiątych. W tym czasie artysta „ćwiczył” pierwsze serigrafie na bazie materiałów znalezionych lub zaczerpniętych bezpośrednio z codziennej rzeczywistości. Wśród nich będą niespodzianki: 20% to prace nigdy w Polsce nie eksponowane oraz Get w roli cenzora. Wystawie towarzyszy katalog. Kuratorem jest Mirosław Ratajczak. 22 maja – 3 czerwca wernisaż – 22 maja godz. 17:00

W Y S TAWA „ S P O T K A N I A PRZY PRACY” Na wystawę składają się instalacje graficzne, dokumentacja z rezydencji artystycznej w Domku Miedziorytnika i na ASP w Gdańsku oraz wystawa grafiki. Autorki: Ekaterina Dasko (Białoruś), Estera Gundlach-Fober (Polska), Klara Rozpondek (Polska), Wera Śliwowska (Rosja), Eugenia Tynna (Ukraina) poznały się na warsztatach graficznych w Krzyżowej oraz warsztatach w Domku Miedziorytnika. Wystawa jest zapisem procesów tworzenia grafiki warsztatowej, dobrych

4


G A L E R I A I M PA R T

Galeria Impart ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław tel.: 71 341 94 32 impart.art.pl

wernisaż 8 maja godz. 18:00

W Y S TAWA I N D Y W I D U A L N A S Y LW I I S E M E N I U K-P R Z Y M Ę C K I E J Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Galeria ImpArtu mają zaszczyt zaprosić Państwa na wystawę indywidualną Sylwii Semeniuk-Przymęckiej w ramach cyklu prezentacji twórczości nauczycieli wrocławskich placówek oświatowych „Biennale Twórczości Nauczycieli we Wrocławiu”. Na wystawie artystka zaprezentuje abstrakcyjne kompozycje malarskie w technice akwareli. Sylwia Semeniuk-Przymęcka jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu im. E. Gepperta na wydziale wzornictwa; dyplom magistra sztuki obroniła w pracowni profesora Włodzimierza Dolatowskiego. W czasie studiów zaprojektowała wiele zabawek i gier dla dzieci, które wciąż czekają na wydanie. Jest nauczycielem plastyki i zajęć technicznych oraz wychowawcą w Szkole Podstawowej nr 93 we Wrocławiu im. Tradycji Orła Białego. Szkolny lider innowacji pedagogicznej „Lekcje twórczości – Twórcze rozwiązywanie problemów w praktyce” klas IV-VI, trener Destination Imagination. Współpracuje z Centrum Plejada, Mały Artysta, pracownia Nado i Quapcia oraz z Fundacją Edukacyjną „Szczęśliwa”. O swojej pracy mówi: Wśród moich uczniów rozwijam zainteresowania i zdolności, staram się dostrzec i rozbudować w nich pozytywne cechy, korzystam z różnych form projektów, pomysłów i inspiracji edukacyjnych z zakresu sztuki, ekologii, rękodzieła, designu i kultury. Wraz z dziećmi uczestniczymy w wielu kulturalnych wydarzeniach, m.in. nasza twórczość jest częścią projektu Mozaika Nadodrza.

Wstęp wolny

5


T E AT R P I O S E N K I

sala kameralna Impartu ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław tel.: 71 341 94 32 impart.art.pl

10 maja godz. 19:00

PRZED PREMIERĄ An n a Ka miń ska Akompaniament – Jonasz Wiewiór Teatr Piosenki zaprasza na kolejny wieczór z lubianego cyklu artystycznego Przed premierą.

Gospodarzem comiesięcznych wieczorów – zapraszającym i osobiście prezentującym wykonawców – jest wybitny znawca tego gatunku piosenki Bogusław Sobczuk. W roli głównej podczas majowego wieczoru wystąpi Anna Kamińska, której będzie akompaniował pianista Jonasz Wiewiór Anna Kamińska, studentka wokalistyki jazzowej na Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz komunikacji wizerunkowej na Uniwersytecie Wrocławskim. We Wrocławskiej Szkole Jazzu i Muzyki Rozrywkowej kształciła się pod okiem Katarzyny Mirowskiej. Ukończyła też dziennikarstwo i komunikację społeczną na Uniwersytecie Wrocławskim. Jako wokalistka występuje m.in. we wrocławskim Teatrze Ekstrawersja i jest trenerem wokalnym w Muzycznej Garderobie. Zagrała w musicalu „Czasy” (reż. M.Kiljan, scen. Sz.Barabach) oraz spektaklu „Jeździec burzy” (reż. C.Studniak, scen. A.Jakubik). Brała udział w wielu ogólnopolskich festiwalach muzycznych, ale największą radość sprawiło jej zdobycie III miejsca na 51. Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie za pio-

6

senkę „Nigdy się nie dowiesz”, do której sama napisała tekst i muzykę oraz I miejsca na „Beatlemania Festival” im. Johna Lennona w Warszawie. Piosenki zespołu The Beatles poznała jeszcze jako mała dziewczynka i jej życie już na zawsze związało się z muzyką. Wtedy odkryła, że jej romantyczna dusza komunikuje się ze światem zewnętrznym za pomocą dźwięków. Teraz łączy pisarskie zacięcie z miłością do muzyki. Śpiewanie umożliwia jej przekazywanie emocji, a pisanie – myśli. Poza śpiewaniem kocha magię teatru, Paula McCartneya oraz sushi. Nie jest w stanie przeżyć bez czekolady. Jonasz Wiewiór, uczeń liceum ogólnokształcącego we Wrocławiu w klasie politechnicznej oraz klasy fortepianu jazzowego Marcina Lutrosińskiego. Pianista, kompozytor muzyki filmowej i piosenek artystycznych, animator, reżyser filmów krótkometrażowych.

Wstęp wolny

Anna Kamińska – fot. Jan Kamiński; Leningrad – fot. Natalia Borzymowska

Są to kulturalne spotkania, których bohaterami są najzdolniejsi polscy wykonawcy młodego pokolenia, znakomicie sprawdzający się w repertuarze piosenki artystycznej, aktorskiej.


Kasa biletowa czynna: pon.-pt. 12:00-18:00 oraz na 2 godz. przed spektaklami i koncertami elektroniczna rezerwacja biletów: rezerwacje@impart.art.pl

11,12 maja godz. 19:00

LENINGRAD s p e kta k l muz yczny koncepcja i reżyseria spektaklu: Łukasz Czuj aranżacja i kierownictwo muzyczne: Krzysztof Łochowicz tłumaczenie tekstów: Michał Chludziński projekty kostiumów i przestrzeni: Elżbieta Rokita

kuzyni „Big Lebowskiego” – kolesie na nieustających wakacjach, od życia, odpowiedzialności. Oczywiście to też bohaterowie ze świata Wieniczki Jerofiejewa. Pokój, w którym rozgrywa się akcja – przypomina trochę przedział z pociągu Moskwa-Pietuszki – ludzie wchodzą i wychodzą, wódka leje się szerokim strumieniem, czasem nawet aniołowie zaglądną. No i oczywiście jest to też po trosze historia o Rosji dzisiejszej – mocarstwie z powybijanymi zębami, kraju, który cierpi na nieuleczalną melancholię, tak samo jak wszyscy jego mieszkańcy. - Łukasz Czuj, reżyser.

występują : Mariusz Kiljan, Tomasz Mars wokalistom towarzyszy grający na żywo zespół w składzie: Piotr Płonka – gitary, Marek Henryk Mars - kontrabas i gitara basowa, Marek Krupa - piano, saksofon, akordeon, Damian Mielec - perkusja, instrumenty perkusyjne. Znakomicie zrealizowany i brawurowo zagrany (Mariusz Kiljan, Tomasz Mars oraz muzycy aktywnie uczestniczący w akcji scenicznej) spektakl muzyczny Teatru Piosenki, oparty na utworach kultowego zespołu „Leningrad” Siergieja Sznurowa z Sankt Petersburga, w polskim tłumaczeniu Michała Chludzińskiego. Przedstawienie jest przebojem teatralnym od 7 już sezonów. Są widzowie, którzy obejrzeli spektakl kilka razy, a śpiewane przez artystów songi znają na pamięć. Bohaterami są dwaj faceci oraz czterach muzyków. Każdy z nich, jak to zwykle bywa, ma swoją historię i pełne absurdalnych zdarzeń życie. (…) Ta dwójka przypomina nieco makabryczną ekipę z Bułhakowa. Może zresztą kiedyś przeczytali o tę jedną książkę za dużo i świat nabrał w ich spojrzeniu niepokojąco diabelskiego koloru. A może rzeczywistość naokoło zdawała się być tak nieciekawa, że trzeba było wymyślić jakiś sposób na przetrwanie. Na zapomnienie. Bohaterowie tej historii to także duchowi

Bilety: 35/40 zł

7


SC E N A I MPA R T U

sala kameralna Impartu ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław tel.: 71 341 94 32 impart.art.pl

23,24 maja godz. 10:00 i 12:00 27 maja godz. 16:00 28 maja godz. 12:00

Anna Skubik – aktorka, lalkarka; artystka znana bywalcom Impartu jako wykonawczyni dwóch znakomitych monodramów: Złamane paznokcie. Rzecz o Marlenie Dietrich i Fedra.

BAŚŃ O GRAJĄCYM IMBRYKU t e a t r dla dz ie ci I Autor: Marta Guśniowska Reżyseria: Edward Kalisz Muzyka: Paweł Głosz Scenografia, lalki: Małgorzata Bakalarska Występują: Anna Skubik, Arkadiusz Cyran „Baśń o grającym Imbryku” to pełna humoru i zabawnych sytuacji opowieść o Kowalu i jego przyjaciołach, Koniu i Końskiej Musze. Dzięki tytułowemu imbrykowi i czarom Wróżki życie Kowala zmienia się na lepsze, lecz w trakcie tych zmian uświadamia on sobie, gdzie jest jego prawdziwe miejsce i co daje mu szczęście. Prowadzi to do morału, że każdy z nas jest  stworzony do wykonywania pracy, którą potrafi najlepiej i daje mu ona najwięcej radości. Nieprawdą jest natomiast, że tam jest dobrze, gdzie nas nie ma. Przedstawienie prezentowane jest w konwencji teatru lalek, a aktorzy nie kryją się z tym, że wyczarowując bajkę, wcielają się w poszczególne postaci. Lalki, wykonane w konwencji Muppetów, są głównymi bohaterami tej historii. Aktorzy wraz z dziećmi wyczarowują magiczny świat baśni. Spektakl adresowany jest do dzieci od 3,5 do 8 roku życia. Ciekawie i z poczuciem humoru napisany tekst Marty Guśniowskiej zaciekawi także starsze dzieci, a dorośli na pewno nie będą się nudzili.

8

Arkadiusz Cyran – absolwent Wydziału Lalkarskiego PWST Wrocław. Aktor współpracujący z teatrami m.in. w Legnicy, Kaliszu, Warszawie, Lublinie oraz wrocławskim Teatrem Ad Spectatores. Marta Guśniowska – z wykształcenia filozof, z zawodu dramaturg. Jest wielokrotną laureatką konkursu „Szukamy polskiego Szekspira” oraz Konkursu na Sztukę dla Dzieci i Młodzieży. Od roku na stanowisku dramaturga w Białostockim Teatrze Lalek. 

Bilety: 23 i 24 maja 10 zł 27,28 maja 12 zł


J AZZ/B LU E S J AM S E S S I ON

Klub Autograf ul. Mazowiecka 17

8 maja godz. 20:00

16 maja godz. 20:00

Piotr Szwec saksofon altowy, Dominik Mąkosa fortepian, Kamil Pełka kontrabas, Wojtek Buliński perkusja

Tomasz Nitribitt wokalista i harmonijkarz, Bartosz „Mr Shuffle” Niebielecki kompozytor i perkusista, Piotr Świętoniowski instr. klawiszowe, Bartek Miarka gitarzysta, Andrzej Stagraczyński basista

JAZZ

BLUES

Baśń o grającym Imbryku – fot. N.Borzymowska; Jazz Jam Session – fot. Sergiusz Głód

Zapraszamy na kolejne jam sessions w klimatach jazzu i bluesa, które od kilku już lat wpisują się na stałe w kalendarz imprez w Autografie przy Mazowieckiej 17. Bywa, że wieczory trwają po kilka godzin, a ich uczestnicy –zarówno publiczność, jak i wykonawcy – bawią się znakomicie. Nasze cykliczne imprezy adresowane są do bywalców wrocławskich klubów, którzy lubią nieskrępowane ramami czasowymi uczestnictwo w koncertach, odbywających się w atmosferze wyluzowania, swobodnego muzykowania na żywo i solowych popisów swoich muzycznych ulubieńców. Taką możliwość dają comiesięczne jam sessions – jazzowe poniedziałki i bluesowe wtorki. Bez wątpienia duża w tym zasługa umiejętnie tworzących klimat muzyków, którzy znakomicie sprawdzają się w roli prowadzących, a jednocześnie im samym sprawia to autentyczną radość. Zarówno kwartet jazzowy, jak i muzycy spod znaku HooDoo Band z przyjaciółmi, swoją energią potrafią zjednać sobie każdą publiczność. Dołącz więc do sporego już grona bywalców.

Wstęp wolny

9


sala teatralna Impartu ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław tel. 71 341 94 32

9 maja godz. 19:30

fenomen śpiewania mantr. Na scenie widzimy dwie główne postaci: Angelike Baumbach–której eteryczny śpiew, wspierany dźwiękami harfy, fortepianu oraz harmonii miesza się z mocnym głosem i gitarą Markusa Siebera. Synergia śpiewu tych dwojga odbiera dech w piersiach. Nie tylko dlatego, że świetnie śpiewają, ale również dlatego, że są parą. Z tego punktu widzenia ich relacja staje się wehikułem przepięknej, duchowej muzyki.

MIRABAI CEIBA & BOGDAN DJUKIC SACRED CHANT CONCERT

Czy wiesz, że intonowanie mantr relaksuje, uspokaja rytm serca i oddech, a także wprowadza w stan głębokiego relaksu? Przyjdź i poznaj ten fenomen!Podczas koncertu muzycy zaprezentują materiał ze swojej najnowszej płyty „Sevati” oraz poprzednich: „Between The Shores Of Our Souls”, „Awakened Earth”, „A Hundred Blessings”, „Ocean”i „Flores”. Krążek „Between The Shores of Our Souls”znajduje się na prestiżowej liście 10 najlepszych CD New Age Music World 2012 oraz został wybrany jako najlepszy album w 2012 przez ZMR Music Awards.

Bilety: 99 zł, 119 zł do kupienia w kasie Impartu i na eventim.pl Nadchodzi jedno z najważniejszych wydarzeń World Music tego roku - majowy koncert Mirabai Ceiba! Usłyszymy mantry w języku Gurmukhi oraz ich własne kompozycje. Zespół zagra w ramach międzynarodowej trasy koncertowej we Wrocławiu i Warszawie. Zaczynali 10 lat temu w Berlinie. Dziś wypełniają po brzegi sale koncertowe na całym świecie, podbijając serca publiczności i odkrywając przed nami

10

Więcej na: pranaworld.pl mirabaiceiba.com

Mirabai Ceiba – fot. materiały prasowe; Noc Gospel – fot. Tomasz Gola

K O N C E R T Y


sala teatralna Impartu ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław tel. 71 341 94 32

20 maja godz. 20:00 i 22:30

W R O C Ł AW S K A N O C G O S P E L Tomasz Wendt saksofon, Szymon Markiewicz piano, Szymon Gmerek gitara elektryczna, Piotr Nosal gitara basowa, Łukasz Giergiel perkusja; prowadzenie - Anna Maria Mbayo Przed nami druga edycja Wrocławskiej Nocy Gospel – święta miłośników energetycznej muzyki i głębokiego przesłania w profesjonalnym wydaniu. Wzorem ubiegłorocznej edycji na scenie Impartu odbędą się dwa koncerty. Na początku wystąpią organizatorzy – chór Gospel Life pod muzycznym kierownictwem Anny Marii Mbayo, który po ubiegłorocznym sukcesie powróci z rozszerzonym materiałem. Obok znanych piosenek pojawią się nowe autorskie utwory, nierzadko wykraczające poza stylistykę gospel. Tuż po nich pojawi się Gabi Gąsior & Holy Noiz – zespół, który od lat z powodzeniem funkcjonuje na scenie muzyki gospel, zdobywając liczne wyróżnienia oraz poszerzając repertuar gatunku poprzez tworzenie własnych utworów. Płynąca z ich piosenek nieskrępowana radość z pewnością nie pozwoli na bierny odbiór.

Koncerty to jednak nie wszystko, na co mogą liczyć uczestnicy tego wyjątkowego wydarzenia. Po nich nastąpi bowiem całonocne gospel jam session (rzecz bezprecedensowa na polskiej scenie muzycznej), podczas którego zawodowi instrumentaliści i wokaliści połączą swoje umiejętności w akcie wspólnego tworzenia muzyki niosącej radość i pozytywne przesłanie. A to wszystko w przyjaznej atmosferze w Klubokawiarni Autograf (ul. Mazowiecka 17) przy pysznej kawie i ciastku. Poprzednia edycja Wrocławskiej Nocy Gospel została zorganizowana dzięki zbiórce crowdfundingowej, w tym roku odbędzie się w ramach ODNOWIENIE FESTIVAL.

Bilety: do kupienia w kasie Impartu 10 zł jeden koncert, 15 zł karnet na dwa koncerty

11


S P E K TA K L

sala teatralna Impartu ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław tel. 71 341 94 32

29,30 maja godz. 20:00

„Pożegnanie z Bogiem” stawia pytania, na które nie ma łatwych odpowiedzi – to podróż w głąb myśli człowieka usilnie poszukującego Boga, ale jednocześnie pełnego wątpliwości. Spektakl nie jest manifestem, prowokacją czy próbą obrażania uczuć religijnych– mówi Kamil J. Przyboś, reżyser. - To teatralna propozycja dla wszystkich, którzy nie ustają w drodze do poznania prawdy, do zrozumienia obrazu świata bez zbędnych dogmatów– dodaje.

POŻEGNANIE Z BOGIEM Poszukiwanie życiowej prawdy z Leonardem Cohenem i Beatlesami Kamil J. Przyboś reżyseria i adaptacja muzyczna Marta Brendel choreografia Magda Flisowska kostiumy i scenografia Marcin Smiatek reżyseria świateł Obsada: Paulina Gawrońska – Julia; Alicja Kalinowska – Alter Ego, Dewotka; Adrian Kąca – Ojciec Tom; Klaudia Kąca-Jasic – Matka Julii, Głuptak niebieskonogi; Krzysztof Brzazgoń – Ojciec Julii, Narodowiec; Michał Pietrzak – Mnich tybetański, Jehowy; Jacek Marks – Jehowy, Zakościelny; Paweł Pater – Bóg

Śpiewane a capella popularne szlagiery w kontekście poszczególnych scen zyskują zupełnie nową i zaskakującą interpretację. Widzowie będą mieli okazję usłyszeć m.in. „Hallelujah” Leonarda Cohena, „The Sound of Silence” Simon & Garfunkel, „Because” The Beatles czy „Lacrimosę” Zbigniewa Preisnera. Utwory będą wykonywane przez artystówzwiązanych z Teatrem Muzycznym Capitol.

Spektakl miał swoją premierę podczas 37. Przeglądu Piosenki Aktorskiej w nurcie OFF. Był również wystawiany w ramach Dolnośląskiej Platformy Teatru podczas Olimpiady Teatralnej w roku Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Na deskach Impartu ponownie wystawiany będzie głośny spektakl nurtu OFF Przeglądu Piosenki Aktorskiej. Poszukiwaniu życiowej prawdy towarzyszą największe przeboje Leonarda Cohena, Beatlesów czy Simon & Garfunkel.

12

Bilety: 25/30 zł do kupienia w kasie Impartu oraz na impart.art.pl i eventim.pl

Pożegnanie z Bogiem – for. Marek Śnioch

„Pożegnanie z Bogiem” powstało na podstawie głośnego monodramu „Letting Go of God” Julii Sweeney, amerykańskiej dramatopisarki, popularnej stand-uperki i aktorki komediowej, która na swoim koncie ma role w takich filmach jak „Pulp Fiction” czy „Stuart Malutki”.


3 –M A J Ó W K A

1-3 maja

3 -M A J Ó W K A W R O C Ł AW 2017 3-majówka to jeden z największych festiwali muzycznych, odbywających się co roku na początku maja we Wrocławiu. Gwiazdą tegorocznej imprezy będzie ukraińska grupa 5’nizza. Oprócz niej wystąpią również: Lady Pank, Krzysztof Zalewski, Czesław Śpiewa, Łąki Łan, Kult, Luxtorpeda, Acid Drinkers w projekcie „Tribute to Lemmy”, Xxanaxx oraz L.U.C. & Rebel Babel Ensemble. Od roku festiwal połączony jest z Gitarowym Rekordem Guinnessa, który uczynił Wrocław Europejską Stolicą Gitary. Dwadzieścia lat temu 17 gitarzystów wykonało na scenie „Hey Joe” Jimiego Hendrixa, rok temu było ich aż 7356. Podczas 3-majówki festiwalowe gwiazdy zagrają na dwóch scenach: tej plenerowej na Pergoli oraz w Hali Stulecia. Bilety: jednodniowe 1 maja: 100 zł bilety jednodniowe 2 lub 3 maja: 85 zł karnety 2-dniowe (1 i 2 maja): 140 zł karnety 2-dniowe (2 i 3 maja): 130 zł karnety 3-dniowe: 170 zł Bilety dostępne są na: www.wrockfest.pl, www.biletin.pl, www.ticketpro.pl, www.ebilet.pl, www.eventim.pl, www.biletyna.pl

P RO GRA M: 1 maja godz. 10:00 Rynek

Gitarowy Rekord Guinnessa 2017 1 maja godz. 17:00

Pergola – Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1

Gitarowy Rekord Guinnessa 2017 – Koncert Gwiazd THE CRANBERRIES / LACUNA COIL / ENTER SHIKARI / DOG EAT DOG / ACID DRINKERS „Tribute to Lemmy” 2 maja godz. 15:00

Pergola –Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1

5’NIZZA / LADY PANK / HAPPYSAD / STRACHY NA LACHY / L.U.C. & Rebel Babel Ensemble / HUNTER /NATALIA PRZYBYSZ / ŁĄKI ŁAN / CZESŁAW ŚPIEWA / JULIA PIETRUCHA / PAWEŁ DOMAGAŁA / RENATA PRZEMYK / XXANAXX / REBEKA 3 maja godz. 15:00

Pergola –Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1

TOY DOLLS / KULT / LUXTORPEDA / ILLUSION / COMA / BRODKA / PIOTR ZIOŁA / NOSOWSKA / KRZYSZTOF ZALEWSKI / ŁONA i WEBBER / O.S.T.R . / FISZ EMADE TWORZYWO

oraz w salonach Empik, Saturn i MediaMarkt w całej Polsce

13


Centrum Sztuki WRO / WRO Art Center Widok 7, 50-052 Wrocław tel. 71 343 32 40 wrocenter.pl

17-21 maja wydarzenia otwarcia do lipca wybrane wystawy i wydarzenia towarzyszące

BIENNALE SZTUKI MEDIÓW W R O 2 01 7 | D R A F T S Y S T E M S W tym roku wystawy, pokazy, spotkania, performansy i koncerty odbywać się będą pod hasłem Draft Systems. Tytuł odnosi się do zmienności systemów porządkujących świat, zwraca uwagę na ich złożoność i niestabilność, podkreśla ich niestałą naturę, wymykającą się próbom kontroli, nieustanną reorganizację rzeczywistości.

Na wystawy i prezentacje, planowane w tym roku w 15 wrocławskich lokalizacjach, w tym m.in. w Centrum Sztuki WRO (m.in. trwająca już wystawa „znane, nieznane i (nie) odwracalne” Norimichi Hirakawy), Muzeum Narodowym, Pałacu Ballestremów, Narodowym Forum Muzyki, Synagodze pod Białym Bocianem, ale też np. po raz pierwszy w PSS Społem Feniks i przestrzeniach otwartych, złożą się dzieła artystów zaproszonych przez zespół kuratorski Centrum Sztuki WRO oraz prace wybrane z otwartego naboru, na który napłynęło z całego świata ponad 1300 zgłoszeń. Biennale to też prezentacje i dyskusje teoretyczne. Przygotowane przez wybitnych specjalistów spotkanie „Sieci Kultury” podejmie zagadnienia internetu jako wzoru kulturowego wywierającego wpływ na całość kultury. W ramach Biennale odbędzie się też trzecia edycja Konkursu Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów, organizowanego przez WRO i wrocławską ASP - najciekawsze projekty dyplomowe zrealizowane na uczelniach w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu zostaną zaprezentowane w międzynarodowym kontekście i zostaną ocenione prze międzynarodowe jury. W programie oczywiście również Małe WRO – autorski program dedykowany dzieciom i ich najbliższym, w ciekawy sposób przybliżający wybrane z programu Biennale dzieła.

info /program: wro2017.wrocenter.pl | fb/wrobiennale

14

Jak zawsze, w wielu lokalizacjach, zaplanowany został bogaty program wydarzeń WRO 2017 na Noc Muzeów. Wstęp wolny

Biennale Sztuki WRO – for. fot. Carolin Liebl i Nikolas Schmid-Pfähler; Dzień Europy – fot. mat. Komisji Europejskieij

C E NT R UM SZT UK I WRO


KOM IS J A EUROPE JS K A

Komisja Europejska Przedstawicielstwo Regionalne ul. Widok 10, 50-052 Wrocław tel: 71 324 09 00 t: /EUinWroclaw | fb /komisjaeuropejska ec.europa.eu/polska

9 maja godz. 10:00 - 14:00 Park Staromiejski, koło Teatru Lalek

DZIEŃ EUROPY 9 maja obchodzimy Dzień Europy. Data ta została wybrana nie przypadkowo: jest to rocznica podpisania Deklaracji Schumana, dająca początek Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, która z kolei stanowiła podstawę do stworzenia Unii Europejskiej, jakądziś znamy. Z tej okazji Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej i Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego zapraszają do Parku Staromiejskiego na wspólne świętowanie w miasteczku europejskim. W programie mnóstwo atrakcji: na naszych gości czekać będą stoiska instytucji i krajów europejskich, konkursy, warsztaty, gry z wiedzy o UE, a także niepowtarzalna przejażdżka europejskim tramwajem. Przygotowaliśmy także liczne warsztaty, m.in. naprawy rowerów, kulinarnego Erasmusa, warzywnego upcyklingu oraz samoobrony dla kobiet. Na najmłodszych gości czekać będzie: konkurs „Jedna z 27”, fotobudka, europejski escape room, pokaz muzyczny „Unia, to brzmi dobrze”, europejskie puzzle i wiele innych. Wstęp wolny

9 maja godz. 16:00 Dom Europy, ul. Widok 10

Z WIDOKIEM NA PRZYSZŁOŚĆ EUROPY Popołudniowe obchody Dnia Europy spędzimy wspólnie na debacie o przyszłości Europy. Wspólnie z naszymi gośćmi zastanowimy się, jaka będzie Unia Europejska po Brexicie, jaka przyszłość czeka pozostałe 27 państw i ich obywateli? Czy czas na pogłębioną integrację, czy też czas na rozluźnienie więzi pomiędzy krajami członkowskimi? Zapraszamy do dyskusji. W debacie udział weźmie William Martin, wieloletni pracownik Komisji Europejskiej, który m.in. brał udział w kampanii dotyczącej ustanowienia flagi europejskiej w 1986 r. Zgłoszenia: www.bit.ly/widok_przyszlośćEU /ec-wroclaw@ec.europa.eu / 71 324 09 00

15


WROC Ł AW S K I D O M L IT E RAT U RY

Wrocławski Dom Literatury Przejście Garncarskie 2, 50-107 Wrocław tel. 71 364 69 71 wdl@domliteratury.wroc.pl domliteratury.wroc.pl

11-13 maja

26-28 maja Przejście Garncarskie

Jak zapewniają organizatorzy Festiwalu Silesius, czekają nas trzy dni, w trakcie których będziemy słuchać wierszy, czytać wiersze i rozmawiać z poetami. Zainicjuje go dwoje spośród dotychczasowych laureatów Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius za całokształ twórczości – Urszula Kozioł oraz Jacek Podsiadło. Kolejne dni to m.in. spotkania z liryką szwedzką (wieczór szwedzkiej poetki Marie Lundquist i dyskusji o przekładach poetyckich, w których wezmą udział Anders Bodegard, wybitny tłumacz polskiej literatury na szwedzki oraz Zbigniew Kruszyński, polski pisarz i tłumacz), Pracownia Poetycka Silesius, panel dotyczący najnowszych książek poświęconych Tadeuszowi Różewiczowi czy spotkanie z nominowanymi do Nagrody Silesius za książkę roku i debiut. Program Festiwalu: silesius.wroclaw.pl

16

8. TARGI KSIĄŻKI DL A DZIECI I MŁODZIEŻY DOBRE STRONY Stoiska z książkami zajmą całą ulicę biegnącą przez środek wrocławskiego Rynku. W Targach weźmie udział kilkudziesięciu Wydawców najlepszych i najpiękniejszych książek dla dzieci i młodzieży. Można liczyć między innymi na niszowe i unikatowe wydania oraz premiery książek. Tradycyjnie pojawią się także duże, popularne wydawnictwa ze swoimi nowościami i bestsellerami oraz producenci dobrych edukacyjnych gier i zabawek. W programie można będzie znaleźć m.in. spotkania z autorami i ilustratorami, warsztaty literackie, plastyczne i edukacyjne, kreatywne zajęcia z animatorami oraz konkursy. Lista wystawców oraz program Targów Dobre Strony zostaną opublikowane w połowie maja na stronie internetowej organizatora: domliteratury.wroc.pl Wstęp wolny

Statuetka Nagrody Silesius – for. mat. organizatora; Chiapas - Que Viva Mexico – fot. Tomasz Grzyb

II MIĘDZYNARODOWY F E S T I WA L P O E Z J I S I L E S I U S


D O L N O Ś L Ą S K A B I B L I O T E K A P U B L I C Z N A

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego Rynek 58, 50-116 Wrocław tel. 71 33 52 204 wbp@wbp.wroc.pl wbp.wroc.pl

10 maja godz. 16:00 sala konferencyjna, III piętro

22-26 maja godz. 10:00-18:00 hol biblioteczny, przy wejściu głównym

Z C Y K L U „T R A D Y C J E W I E L U K U LT U R ”– K O L O N I A

XXVII GIEŁDA KSIĄŻKI BIBLIOTECZNEJ

Tematem tegorocznych spotkań są wielokulturowe miasta. O niemieckiej Kolonii, której wielokulturowość zbudowały jej szczególne dzieje – od rzymskiej Colonii Claudii, poprzez przynależność tego miasta kolejno do państwa Franków, Rzeszy Niemieckiej, Prus itd. –opowie, posługując się przykładami wspaniałych zabytków architektury i wyśmienitych zbiorów muzealnych, Barbara Przerwa z Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Wstęp wolny

Każdego roku bibliotekarze oferują wrocławianom do kupienia kilka tysięcy używanych książek – są wśród nich publikacje wycofane z bibliotek oraz przyjmowane przez cały rok od tych, którzy nie mają już na nie miejsca w domu. Na giełdzie jest zawsze dużo literatury pięknej polskiej i obcej, a także publikacje z różnych innych dziedzin, wśród nich, m.in. mnóstwo książek popularnonaukowych, trochę specjalistycznych, poradniki, albumy, publikacje o tematyce muzycznej, literatura piękna w językach obcych, czasopisma. Oprócz książek sprzedawane będą także płyty (kompaktowe i analogowe) z muzyką poważną i rozrywkową. Wszystkie książki, filmy i płyty po 3 złote! To niemal na pewno najtaniej w mieście!

12 maja godz. 17:00 sala konferencyjna, III piętro

„Q U E V I VA M É X I C O !”

Spotkanie z Julietą González-Springer Spotkanie z cyklu „Dookoła 7 Kontynentów”, poświęcone Meksykowi. Julieta González-Springer, rodowita Meksykanka, śpiewaczka, która część wokalnej edukacji odbyła w Krakowie, opowie o swojej ojczyźnie, ilustrując opowieść własną prezentacją multimedialną. Twórczość tej artystki ma zasięg międzynarodowy. Koncertowała, m.in. w Operze w Lyonie, Genewie, Lozannie, Operze Narodowej w Meksyku oraz na różnych festiwalach w Polsce, Francji, Szwajcarii, Niemczech, Włoszech. Wykonuje głównie muzykę dawną, ale także tradycyjną, klasyczną i współczesną muzykę meksykańską. Podczas spotkania wokalistka wykona kilka pieśni z akompaniamentem gitarzysty Macieja Posłusznego.

Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia

17


M IĘ DZ Y NA RODOW Y F ES T IWA L K RYM IN AŁU 24-28 maja

XIV MIĘDZYNARODOWY F E S T I WA L K R Y M I N A Ł U Już po raz dziewiąty we Wrocławiu, a po raz czternasty w ogóle, odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Kryminału. Wrocław odwiedzą goście z różnych stron świata: Brytyjka Alex Marwood, Szwed Stefan Ahnhem oraz Czeszka Iva Procházková. Nie zabraknie także czołówki polskich autorów kryminałów – czytelnicy będą mogli spotkać się m.in. z Katarzyną Bondą, Katarzyną Puzyńską, Remigiuszem Mrozem i Marcinem Wrońskim. Gośćmi MFK są jednak nie tylko pisarze i krytycy literaccy. W programie także wykłady akademików (m.in. prof. Zbigniewa Mikołejki), pisarzy i... reżysera (Janusza Majewskiego), pokaz filmu „Prosta historia o morderstwie” z udziałem reżysera Arkadiusza Jakubika i scenarzysty Igora Brejdyganta, koncert Jakubik & Deriglasoff oraz gra miejska. Co roku w czasie festiwalu przyznawana jest Nagroda Wielkiego Kalibru dla najlepszej polskiej powieści kryminalnej lub sensacyjnej. Jej laureat, wybrany przez jury, otrzyma nagrodę w wysokości 25 000 zł, tradycyjnie ufundowaną przez Prezydenta Miasta Wrocławia Rafała Dutkiewicza. Po raz kolejny zostanie również wręczona Nagroda Czytelników Wielkiego Kalibru – trafi ona do rąk pisarza, który zdobędzie najwięcej głosów od czytelników.

Od 2009 roku podczas Międzynarodowego Festiwalu Kryminału organizowane są Kryminalne Warsztaty Literackie, w których biorą udział laureaci konkursu na opowiadanie kryminalne z Wrocławiem w tle. Tegoroczną nowością są Kryminalne Warsztaty Scenariuszowe, których uczestnicy będą ćwiczyć sztukę pisania scenariuszy pod okiem Igora Brejdyganta i Jakuba Żulczyka. Po raz kolejny odbędą się również Kryminalne lekcje dla gimnazjalistów i licealistów. W świat literatury kryminalnej młodzież wprowadzać będą m.in. Bogusław Bednarek, Wojciech Chmielarz, Michał Nogaś i Krzysztof Zajas. Wstęp wolny (na niektóre wydarzenia obowiązują bezpłatne wejściówki) Szczegóły na stronie: festiwal.portalkryminalny.pl

18


Festiwal Kryminału – fot. Max Pflegel, Wydawnictwo EMG; kadr z filmu „Odyseja” - fot. materiały KNH

K I N O N O W E H O R Y Z O N T Y

Kino Nowe Horyzonty ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21 50-077 Wrocław rezerwacja tel. 71 78 66 566 kino@kinonh.pl | kinonh.pl

5-11 maja

12-18 maja

WIOSNA FILMÓW W POLSCE

8. P R Z E G L Ą D N O W E G O KINA FRANCUSKIEGO

Festiwal filmowy WIOSNA FILMÓW W POLSCE zagości w tym roku w ponad 35 polskich miastach i rozpocznie się tuż po zakończeniu warszawskiej edycji, która odbywa się już po raz 23. W trakcie objazdówki, widzowie zobaczą obrazy nagradzane i wyróżniane na najważniejszych światowych festiwalach filmowych w ostatnim czasie, wszystkie tytuły pokazywane w ramach WF będą pokazami przedpremierowymi, zostanie zaprezentowanych osiem filmów. Tytułami, na które warto zwrócić uwagę są obrazy pokazywane na ostatnim festiwalu w Berlinie. Widzowie zobaczą między innymi zdobywcę Złotego Niedźwiedzia, film „Dusza i ciało” (On body and soul) czyli oryginalną historię miłosną, urzekającą subtelnością, humorem i niezwykłym podejściem do tematu alienacji. Najnowsza produkcja Martina Provosta, „Dwie Kobiety” (Sage femme), to również prezentowany na tegorocznym Berlinale dramat, którego siłą napędową są dwie wybitne francuskie aktorki – Catherine Deneuve i Catherine Frot. Poza tym jeszcze: „Wilde Maus”, „Aquarius”, „Frantz” F. Ozona czy „Mężczyzna imieniem Ove” nagrodzony statuetką dla najlepszej europejskiej komedii na ostatniej gali ENF we Wrocławiu.

Zapraszamy na ósmą odsłonę Przeglądu Nowego Kina Francuskiego organizowanego przez Instytut Francuski w Polsce i Gutek Film. W podróż po filmowej Francji zabiorą nas m.in.: Gérard Depardieu, próbujący swych sił jako raper („Tour de France”, reż. Rachid Djaïdani), Lambert Wilson w roli legendarnego francuskiego podróżnika Jacquesa-Yvesa Cousteau („Odyseja”, reż. Jérôme Salle), czy Juliette Binoche w brawurowej roli zwariowanej arystokratki („Martwe wody”, reż. Bruno Dumont). W programie m.in. : Jutro będziemy szczęśliwi | reż. Hugo Gélin, 2015 Fatima | reż. Philippe Faucon, 2015 Martwe wody | reż. Bruno Dumont, 2015 Czerwony żółw | reż. Michael Dudok de Wit, 2016 Odyseja | reż. Jérôme Salle, 2015   Bilety: kinonh.pl

19


Dolnośląskie Centrum Filmowe ul. Piłsudskiego 64a, 50-020 Wrocław tel. 71 796 34 87 rezerwacja biletów: 71 793 79 00 dcf@dcf.wroclaw.pl | dcf.wroclaw.pl

12-21 maja

14. MILLENNIUM DOCS A G A I N S T G R AV I T Y To największy festiwal kina dokumentalnego w Polsce. Po raz czternasty zapraszamy w podróż dookoła świata i do wnętrza nas samych. Zapraszamy hasłem: O D E R W I J SIĘ! — od przyzwyczajeń i stereotypów, aby otworzyć się na świat pokazywany przez najciekawszy i najszybciej rozwijający się gatunek filmowy: kino dokumentalne. Nasz festiwal jako jedyny w Polsce będzie się odbywał równolegle w pięciu polskich miastach. Podczas tegorocznej edycji pokażemy ponad 100 filmów non-fiction, które oferują to, co w kinie najważniejsze — emocje. Jednym z niewątpliwych przebojów nadchodzącej edycji będzie nominowany do Oscara „Nie jestem twoim murzynem” Raoula Pecka, opowiadający historię segregacji rasowej, prześladowań i walki o prawa Afroamerykanów w USA, oraz najnowszy film Siergieja Łoźnicy „Austerlitz”, będący kompleksowym portretem turystów odwiedzających muzea w byłych obozach Zagłady. W programie także ostatni film

20

Michaela Glawoggera „Bez tytułu”, czy znany już polskiej publiczności Ulrich Seidl – pokażemy jego „Safari”, w którymreżyser portretuje austriackich myśliwych, zażywających „uroków” mordowania zwierząt w afrykańskim rezerwacie. Wśród wydarzeń towarzyszących jak co roku spotkania z publicznością - przyjadą do Wrocławia znakomici goście, m.in. Zack Taylor, Max Kestner, Samira Elagozz,Christian Tod oraz Guido Hendrikx. Ponownie zaprosimy też widzów do aktywnego udziału w naszym festiwalu. Będą to np. warsztaty sensualne po filmie „...gdy odwracasz wzrok” (reż. Phi Ambo), zajęcia taneczne, przygotowane we współpracy z festiwalem Cyrkulacje, rozwijające historie z sekcji DocDance. Wraz ze stowarzyszeniem Nomada wnikliwie spojrzymy na kwestie uchodźców w Europie po filmie „Obcy w raju”, a prezes Krajowego Towarzystwo Autyzmu spróbuje wyjaśnić na czym tak naprawdę polega autyzm i „zespół Aspergera”, nawiązując do najnowszego filmu Miroslava Janka „Normalny autystyczny film”. Nie zabraknie także atrakcji w Klubie Festiwalowym „Czuła Jest Noc”. Bilety: dcf.wroclaw.pl

kadr z filmu „Safari” – fot. materiały Millennium Docs AG; Hala Koszyki w Warszawie – fot. materiały MA

D O L N O Ś L Ą S K I E C E N T R U M F I L M O W E


MUZE U M A R C H IT EK T U RY

Muzeum Architektury we Wrocławiu ul. Bernardyńska 5 50-156 Wrocław muzeum@ma.wroc.pl ma.wroc.pl

wystawa czynna do 18 czerwca

J E M S A R C H I T E K C I. (RE)KOLEKC JE Celem JEMS-ów nie jest architektura epatująca formą. Ważne są natomiast uniwersalne komponenty: porządek, tektonika, proporcje i reguły budowy formy, naturalne możliwości materiałów, światło i upływający czas. Na wystawie zobaczymy cztery znakomite obiekty zrealizowane w ostatnich latach: poddaną rewitalizacji Halę Koszyki w Warszawie, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, rozbudowany gmach ASP w Warszawie oraz nowy gmach Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu (2013). Towarzyszy im dziesięć ważnych dla pracowni – choć niezrealizowanych – projektów. wystawa czynna do 26 maja 20 maja godz. 18:00-24:00

J Ó Z E F H A Ł A S . P O S Z U K I WA N I A

N O C M U Z E Ó W 2017

Józef Hałas to nestor wrocławskiej sztuki, pedagog ASP we Wrocławiu i jeden z najważniejszych twórców polskiej szkoły malarstwa. Wystawa jest próbą prześledzenia działań artysty na przestrzeni kilku dekad. Wśród prezentowanych prac znajdą się zarówno najwcześniejsze szkice z lat 50. XX wieku, jak i ostatnie dzieła z 2014 roku.

Malarstwo i architektura to dwa tematy przewodnie Nocy Muzeów. Zapraszamy na wystawę „Józef Hałas. Poszukiwania”, prezentującą twórczość jednego z najważniejszych polskich artystów oraz ekspozycję wybranych prac wielokrotnie nagradzanego biura projektowego JEMS Architekci. Na Noc Muzeów przygotowaliśmy oprowadzania kuratorskie po obu wystawach oraz zabawę „Poszukiwania”, podczas której można samemu skomponować ulubiony obraz Józefa Hałasa.

Wstęp wolny w ramach Nocy Muzeów

Ceny biletów: 10 zł – normalny 7 zł – ulgowy 5 zł – grupowy (min. 10 osób) lekcje muzealne – 5 zł uczeń, nauczyciel i opiekunowie – bezpłatnie

21


MUZE U M N A R O DOWE WE WROC Ł AWI U

Muzeum Narodowe we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 5 50–153 Wrocławl tel. 71 372 51 50 (51, 53) marketing@mnwr.art.pl mnwr.art.pl

13 maja godz. 13:30

17:00 oraz 19:00 Noc w muzeum – otwarte spacery tematyczne, odbywają się równolegle: „Muzealne tajemnice i osobliwości”„W świecie legend, baśni i mitów”„Piekielne straszydła i anielskie duchy”

Wykład Michała Pieczki Tadeusz Kościuszko podczas swoich licznych podróży musiał mierzyć się z niezwykłymi i często zaskakującymi wydarzeniami. Słuchacze poznają mało znane fakty z barwnego życia polskiego bohatera narodowego. Wstęp wolny 20 maja

N O C M U Z E Ó W 2017 Tajemnice, duchy, nocne stwory będą wiodącym tematem podczas tegorocznej Nocy Muzeów. Najmłodsi sprawdzą co straszy w muzeum, młodzież weźmie udział w interaktywnym spacerze „W rytmie Danse Macabre”. Na wszystkich czekają spacery tematyczne oraz gra „Na tropie tajemnic”. Wieczorny wykład odkryje tajemnice nawiedzonego muzeum i jego zbiorów. Dodatkową atrakcją będzie oprowadzanie z udziałem artystów po wystawie w ramach Biennale Sztuki Mediów WRO 2017. 16:00-23:00 „Na tropie tajemnic – gra dla zwiedzających w każdym wieku 16:00-17:30 „Co straszy w muzeum?” – zabawa plastyczna Sławomira Ortyla dla dzieci w wieku 6–12 lat

22

18:00-19:30 „W rytmie DanseMacabre. Szlakiem zabytków przypominających o przemijaniu i śmierci” – interaktywny spacer dla młodzieży w wieku 12–17 lat 20:00 Biennale Sztuki Mediów WRO 2017 – oprowadzanie kuratorskie po wystawie 21:00 „Nawiedzone muzeum – o duchach w sztuce i nie tylko – wykład Wstęp wolny w ramach Nocy Muzeów 28 maja godz. 10:00, 11:30, 14:00, 15:30

SKRZYNIE CECHOWE DL A PRESTIŻU I NA OZDOBĘ Zabawa plastyczna dla dzieci w wieku 3–5 lat (10:00 i 14:00), 6–9 lat (11:30 i 15:30) Kto dziś pamięta czym zajmowałsię snycerz, ludwisarz czy postrzygacz sukna? Ciekawymi pamiątkami po działalności dawnych cechów rzemieślniczych są pięknie zdobione skrzynie. Kiedyś przechowywano w nich zarobione pieniądze i ważne dokumenty. Podczas zajęć powymyślane zostaną baśnie i legendy. Wstęp z biletem za 15 zł Zapisy: 71 372 51 48 lub edukacja@mnwr.art.pl

Cyganie z okolicy Szczawnicy – fot. materiały Muzeum

P O D R Ó Ż E TA D E U S Z A KOŚCIUSZKI


MUZE U M ETNOGRAFICZNE

Muzeum Etnograficzne ul. Traugutta 111/113, 50–419 Wrocław tel. 71 344 33 13 muzeum@muzeumetnografczne.pl muzeumetnografczne.pl

20 maja godz. 18:00

N O C M U Z E Ó W 20 1 7

20 maja-3 września

W Y S TAWA „P E D R O M B A R O … NA WIELKIEJ DRODZE. OD CYGANÓW DO ROMÓW” Pierwsza tak duża prezentacja wyjątkowej kolekcji Andrzeja Grzymały–Kazłowskiego, założyciela i właściciela Muzeum Kultury Romów w Warszawie. To unikalny w skali kraju zbiór cyganaliów w całości prezentowany dotychczas tylko w odsłonie wirtualnej. W skład kolekcji wchodzi około 3000 obiektów, wśród których znajdują się m.in. jeden z najstarszych zapisków dotyczących Romów w Europie – karta z napisem „Ziguner” z wydanej w 1561 r. w Bazylei Cosmographiiaeuniversalislibri III „Vondem Deutschen Land” S. Münstera, pruskie i austriackie XVIII-wieczne akty banicyjne, fotografie, malarstwo artystów polskich, rumuńskich, czeskich z pocz. XX w., prace współczesnych artystów romskich. Zwiedzający zobaczą również wozy wędrownych Romów z przełomu lat 50 i 60. XX w. Uzupełnieniem wystawy będą przykłady romskiego rzemiosła z kolekcji Pawła Lechowskiego „Paszki”.

Wystawa „PE DROM BARO….. na wielkiej drodze. Od Cyganów do Romów” oraz wieczór z muzyką cygańską wypełnią Noc Muzeów w Etnografii. Po ekspozycji oprowadzi właściciel największej w Polsce prywatnej kolekcji cyganaliów Andrzej Grzymała-Kazłowski. Wieczór zakończy pokaz filmu o mniejszości romskiej na Dolnym Śląsku, przygotowany przez nasze muzeum w ramach obchodów Roku Kolberga 2014. 18:00 „PE DROM BARO….. na wielkiej drodze. Od Cyganów do Romów” – wernisaż wystawy 19:30 wieczór z muzyką cygańską 21:00 kuratorskie zwiedzanie ekspozycji z kolekcjonerem Andrzejem Grzymała-Kazłowskim 23:00 „Dolny Śląsk. Lud, jego zwyczaje, sposób życia, muzyka, tańce… Romowie” – pokaz filmu Dla dzieci: „Jek, duj, tryn – liczymy w języku romani” „Romska biżuteria – tworzymy naszyjniki, bransoletki” „Śpiewnie i tanecznie – bliżej muzyki romskiej” „Dom na kołach – zwiedzamy wóz cygański” Wstęp wolny w ramach Nocy Muzeów

Wstęp płatny (z wyjątkiem wernisażu 20 maja)

23


PAW I L O N C Z T E R E C H K O P U Ł

Pawilon Czterech Kopuł – Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, tel.: 71 712 71 82 kasa biletowa: 71 712 71 89 pawilonczterechkopul.pl

W P I ĄT E K O P I ĄT E J oprowadzanie po wystawie czasowej „Nature morte. Współcześni artyści ożywiają martwą naturę”. Wstęp z biletem na wystawę czasową lub łączonym

7 maja godz. 11:00 i 13:00

K O G U T Y, P O T W O R Y I I N N E S T W O R Y warsztaty rodzinne dla dzieci w wieku 3–5 lat W ostatnich dniach prezentacji wystawy „Nature morte. Współcześni artyści ożywiają martwą naturę” dzieci wybiorą się na spotkanie z „żywymi” i „martwymi” zwierzętami, które przedstawione zostały, czasem w zaskakujący sposób, na obrazach, rzeźbach, fotografiach. Oczywiście, jak zawsze, nie zabraknie zadań plastycznych! Prowadzenie: Alicja Abramowicz Wstęp wolny, obowiązują zapisy (71 712 71 81 lub edukacja@mnwr.art.pl)

13 maja godz. 16:00

„D I A M E N T O WA C Z A S Z K A”,

czyli jak

współcześni artyści ożywiają martwą naturę

wykład Małgorzaty Santarek Jak współcześni artyści odnoszą się do tematu martwej natury? Będzie można dowiedzieć się podczas wykładu kuratorki wystawy „Nature morte. Współcześni artyści ożywiają martwą naturę”. Omówi ona również najbardziej interesujące

24

problemy związane z gatunkiem na przykładzie dzieł takich artystów, jak m.in. Damien Hirst, Marc Quinn, Mat Collihaw, Gabriel Orozco, Anya Gallaccio czy Sharon Core. Wstęp wolny

20 maja

N O C M U Z E Ó W 201 7 - S Z T U K A TA J E M N A gra dla dorosłych Podczas tegorocznej Nocy Muzeów w Pawilonie Czterech Kopuł będzie można odkryć jego sekrety, rozszyfrowywać tajemnice ukryte w dziełach i poznać tajniki pracy artystów. Karty z zadaniami do wykonania samodzielnie lub w grupach będą przez cały wieczór dostępne do pobrania w kasie. Wstęp wolny w ramach Nocy Muzeów

21 maja godz. 11:00

W „R Y T M I E ”  N O W E J R Z E C Z O W O Ś C I wykład Iwony Gołaj W trakcie wykładu przedstawione zostaną różne odmiany powrotu do realizmu w sztuce europejskiej okresu międzywojnia: zabarwiona satyrycznie niemiecka Nowa Rzeczowość, realizm magiczny reprezentowany przez włoską grupę „Novecento Italiano” oraz prace malarskie i rzeźbiarskie polskiego stowarzyszenia „Rytm”, którego założenia programowe – powrotu do sztuki dawnych mistrzów – współgrały z oficjalną polityką kulturalną nowo powstałego państwa. Wstęp wolny

Rafał Kronenberger - fot. materiały organizatora

5, 12, 19, 26 maja godz. 17:00


M U ZE U M PA NA TAD E U S ZA

Muzeum Pana Tadeusza Ossolineum Rynek 6, 50-126 Wrocław tel. 71 755 06 40 info@ossolineum.pl muzeumpanatadeusza.pl fb/panatadeusza godziny otwarcia: 10:00-18:00

14 maja godz. 17:30

25 maja godz. 18:00

PAULINA MARCISZ / skrzypce & PA U L I N A W I Ś N I E W S K A - M A Ł K O W I C Z / g i ta r a

W E R N I S A Ż W Y S TAW Y I N N E S T R O N Y R Ę K O P I S U „PA N A TA D E U S Z A”

cykl: Salon dźwięków romantycznych W ramach stałego cyklu koncertów kameralnych posłuchamy m.in. utworów Fryderyka Chopina, Franza Schuberta i Astora Piazzolli. Bilety: 10 zł + możliwość zwiedzenia Muzeum (wejście od godz. 16.00)

20 maja 17:00-23:00

N O C M U Z E Ó W 2017

Na najnowszej wystawie wszystkie znane karty rękopisu ponownie „spotkają się” po latach i zostaną zaprezentowane w jednej przestrzeni, na ekspozycji stałej Muzeum. Na krótką chwilę każda z luźnych kart zajmie miejsce w salach nawiązujących do tematów poruszonych w epopei. Nieodłączną częścią ekspozycji będzie przestrzeń, którą wypełnią interaktywne stanowiska pozwalające doświadczyć różnorodnych aktywności przybliżających problematykę związaną z Panem Tadeuszem, jak (nie)zwykłość odręcznego pisma, rytm poematu czy niezrozumiałe słowa zapisane na jego kartach. Wstęp wolny

Zapraszamy na wyjątkową Noc Muzeów, podczas której zaplanowaliśmy szereg muzyczno-literackich wydarzeń. W programie m.in. czytanie wierszy romantycznych, poezji Tadeusza Różewicza oraz fragmentów „Kuriera z Warszawy” przez aktorów Teatru Polskiego we Wrocławiu: Wiesława Cichego i Rafała Kronenbergera. W Salonie romantycznym wystąpi pianistka Marzena Kowalska, zaś na dziedzińcu Muzeum posłuchamy Bartosza Pernala z zespołem. Dla dzieci przygotowano specjalne warsztaty oraz interaktywne spotkania z Awatarem znanym jako Roman Tyczek, który zabierze najmłodszych w podróż w czasie i opowie wiele niesamowitych historii z dawnych lat. W trakcie trwania Nocy Muzeów będzie można również zwiedzić stałą ekspozycję oraz wystawę czasową „Stankiewicz – Różewicz – Stankiewicz”. Wstęp wolny w ramach Nocy Muzeów

25


C E N T R U M H I S T O R I I Z A J E ZDNI A

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” Centrum Historii Zajezdnia ul. Grabiszyńska 184, 53-235 Wrocław tel. 71 715 96 83 wystawa@zajezdnia.org zajezdnia.org

1-3 maja Centrum czynne w godzinach: 10:00-18:00 13 maja

KINO SAMOCHODOWE we współpracy z

MOICO

szczegóły: zajezdnia.org 18 maja godz. 18:00 Sala 30 Papieskiego Wydziału Teologicznego

H I S T O R I A M A G I S T R A V I TA E

Wstęp wolny 20 maja

N O C M U Z E Ó W 2017 Podczas Nocy Muzeów w Centrum Historii Zajezdnia będzie można zwiedzić wystawę główną „Wrocław 19452016” oraz wystawę czasową „Zatrzymany w kadrze. Opowieść o Zbyszku Cybulskim”. Dodatkową atrakcją będzie możliwość zwiedzania wystawy głównej ścieżkami tematycznymi. Poza tym młodzi miłośnicy historii mogą wziąć udział w grze edukacyjnej, która niczym wehikuł czasu przeniesie ich do 1945 roku. Mali detektywi odkryją ciekawostki związane z powojenną historią Wrocławia, by uzupełnić kronikę wydarzeń. Gra ułatwi zapoznanie się z tajemniczymi eksponatami, multimediami, informacjami zawartymi na wystawie

26

„Wrocław 1945-2016”. Karty z wersjami gry dla dzieci w przedziale 7-12 lat oraz 13-16 lat. W sali kinowej Centrum będzie można obejrzeć dokumentalne filmy krótkometrażowe, a plac przy hali Zajezdni, tego wieczoru, stanie się miejscem pokazów multimedialnych. 18:00-1:00 wejścia indywidualne na wystawy: „Wrocław 1945–2016” oraz „Zatrzymany w kadrze. Opowieść o Zbyszku Cybulskim” 18:00-23:30 zwiedzanie wystawy „Wrocław 1945–2016” z przewodnikiem wg. ścieżek tematycznych.

Liczba miejsc w grupie ograniczona*

21:00 pokaz kina plenerowego na placu przy hali Zajezdni *Jedna grupa zwiedzających może liczyć max. 20 osób. Dla Państwa komfortu prosimy o rezerwację: 71 715 96 80 /wystawa@zajezdnia.org

Wstęp wolny w ramach Nocy Muzeów

Zajezdnia – fot. Marcin Jędrzejczak

Kolejne spotkanie z cyklu Historia Magistra Vitae. Wykład „Fenomen życia katolickich wspólnot pogranicza śląsko-wielkopolskiego od XVII do XIX wieku” wygłosi Krzysztof Grobelny.


M U ZE U M W S P ÓŁC Z E S NE W R O C Ł AW

Muzeum Współczesne Wrocław pl. Strzegomski 2a, 53-681 Wrocław tel. 71 356 42 57 mww@muzeumwspolczesne.pl pon. 10:00-18:00, wt. zamknięte, śr.-ndz. 12:00-20:00

18 maja godz. 18:00 Poziom 0

19:00 (poziom 0) spotkanie z Joanną Pawlik i oprowadzanie kuratorskie Agnieszki Chodysz-Foryś po wystawie „Joanna Pawlik feat: Schron bojowy”

W E R N I S A Ż W Y S TAW Y „ J O A N N A PAW L I K F E AT: S C H R O N B O J O W Y ” Joanna Pawlik podejmuje refleksję nad kreacją, niepełnosprawnością i wykluczeniem. Dotyka niewidzialnych podziałów przebiegających w świecie sztuki i społeczeństwie. Projekt „Schron bojowy” jest nawiązaniem do prac Daniela Stachowskiego, artysty amatora z Wrocławia oraz do aktualnej sytuacji polityczno-społecznej w kraju i na świecie, a także związanych z nią problemów schronienia, opieki, zagrożenia. W MWW pokazujemy prace artystki oraz obiekty, rysunki i wideo Daniela Stachowskiego i Kamila Kurzawy – artystów outsiderów na co dzień związanych z wrocławską pracownią arteterapii Stowarzyszenia „Ostoja”. Centrum narracji stanowi tytułowy „Schron bojowy”, przeskalowany obiekt wzorowany na jednej z prac Stachowskiego. Kuratorka: Agnieszka Chodysz-Foryś. Wstęp wolny 20 maja godz. 18:00-24:00

N O C M U Z E Ó W 2017 MWW na Noc Muzeów zaplanowało: 20:30 (poziom 3 i 4) oprowadzanie kuratorskie Piotra Lisowskiego i Pawła Piotrowicza po wystawie „Czarna wiosna. Wokół niezależnej sceny muzycznej Wrocławia lat 80. XX wieku”

dla dzieci i nie tylko: zabawa interaktywna instalacją Patrycji Mastej PIKSELOZA (poziom 2) Wstęp wolny w ramach Nocy Muzeów (także na wszystkie wystawy czasowe i stałe) 31 maja godz. 17:30

CZARNA WIOSNA. SENSUALNE WA R S Z TAT Y W O K Ó Ł W R O C Ł AWSKIEJ NIEZALEŻNEJ SCENY MUZ Y C Z N E J L AT 80 . Akustyczne eksperymenty, dźwiękowa podróż, nasłuchiwanie wystawy. Podczas integracyjnych sensualnych warsztatów Magdalena Skowrońska (kuratorka programu edukacyjnego MWW) oraz Bartek Lis (kurator programu społecznego MWW) opowiedzą najnowszą wystawę: „Czarna wiosna. Wokół niezależnej sceny muzycznej Wrocławia lat 80. XX wieku” językiem innym, niż wizualny. Na warsztaty szczególnie zapraszamy osoby z niepełnosprawnością wzroku. Wstęp wolny / Zapisy (do 29 maja): b.lis@muzeumwspolczesne.pl

27


GA L E RIA AWA N G A RDA BWA WROC Ł AW

Galeria Awangarda BWA Wrocław ul. Wita Stwosza 32, 50-149 Wrocław tel. 71 790 25 82 info@bwa.wroc.pl | bwa.wroc.pl fb /bwa.wroclaw

19 maja - 23 lipca

5. BIENNALE SZTUKI ZEWNĘTRZNEJ OUT OF STH /ZAJĘCIE

Punktem wyjścia kolejnej edycji jest określenie ZAJĘCIA, które w swojej wypowiedzi użył Krzysztof Kaman Kłosowicz, lider legendarnego Mikimauzoleum, mówiąc o przewartościowaniach w sferze sztuki lat 80. Szukaliśmy sobie wtedy jakiegoś ZAJĘCIA, takiego które byłoby fajniejsze od innych zajęć – powiedział. To bezpretensjonalne pojęcie, które odnosimy potocznie do wykorzystywania nadmiaru wolnego czasu, przeniesione na grunt funkcjonowania społecznego, zmienia naszą perspektywę, pozwala zobaczyć życie jako obszar wolności, a twórcze działanie jako niewymagający autoryzacji, akt budowania własnej treści. To, co w warunkach tamtego politycznego, społecznego i ekonomicznego kryzysu – w końcu doprowadziło do transformacji, dziś może również przywracać godność, sprawczość i nadawać cel.

Piąte Biennale OUT OF STH poświęcone jest sztuce w kontekście przestrzeni publicznej, sztuce, która staje się narzędziem dialogu społecznego i jest częścią nowej narracji dla miasta.

28

Udział biorą m.in. : Art-brut / Karolina Balcer / BWA Wrocław, Miserart Fundacji Brata Alberta / Karolina Freino / Jacek Ponton Jankowski / Hubert Kostkiewicz / GRAS – Grupa Robocza Archiwum Społecznego / Grzegorz Łoznikow / galeria MINI SUW / Paraperformans / Projektor / Stowarzyszenie Akcja Miasto / Stowarzyszenie Akcja Miasto.

fot. BNNT-OutOfSTH materiały BWA

ZAJĘCIE oznacza znalezienie sobie miejsca, zaopiekowanie się przestrzenią i negocjację współistnienia z innymi. Piąta edycja zaciera granice między instytucją i sektorem pozainstytucjonalnym. Nie będzie to pokaz kuratorski, a możliwie szeroki “kongres” sił miejskich - długo budowanych znajomości i przenikania się środowisk, tak typowego niegdyś dla wrocławskiej kontrkultury.


I N S T Y T UT I M. J E RZ E GO GR OTOWS K I E GO

Instytut im. Jerzego Grotowskiego Rynek-Ratusz 27, 50–101 Wrocław tel./fax 71 34 34 267 tel. 71 34 45 320, 71 34 31 711 sekretariat@grotowski-institute.art.pl

29 kwietnia - 3 maja Studio na Grobli, ul. Na grobli 30/32

22-23 maja godz. 20:00 Sala Teatru Laboratorium, Przejście Żelaźnicze

CYRKUL AC JE - W R O C Ł AW S K I F E S T I WA L R U C H U

Premiera spektaklu Jacka Zawadzkiego

To już ósma edycja festiwalu – ósma wspólna podróż po własnym ciele i zmysłach. Przez poprzednie lata Cyrkulacje spajała niezmiennie idea otwartości i atmosfera wymiany – i to właśnie tym wartościom oddajemy się także w pełni w tym roku. Cyrkulacje to pięć dni intensywnych warsztatów, spotkań, wymiany i wspólnych poszukiwań ruchowotanecznych. Nie musisz „umieć tańczyć”, aby do nas dołączyć! Informacje o biletach: cyrkulacje.wroclaw.pl 18-19 maja godz. 20:00 Sala Teatru Laboratorium, Przejście Żelaźnicze

O S TAT N I A TA Ś M A

Spektakl Alessandra Curtiego „Ostatnia taśma” to spektakl w wykonaniu włoskiego aktora, Alessandra Curtiego, w reżyserii Jarosława Freta. Pomysł na przedstawienie narodził się z fascynacji beckettowską architekturą ciszy, a podstawowym tropem kompozycji spektaklu jest zjawisko obudowywania życia dźwiękiem.

DEUS EX MACHINA

Monodram Jacka Zawadzkiego, czerpiący z idei „boga z maszyny” Eurypidesa, opiera się na monologu wewnętrznym (bazującym głównie na tekstach Emila Ciorana i Fernanda Pessoi), poprzez który bohater odsłania swoje przeżycia, stosunek do świata i prezentuje próbę rozwiązania konfliktów międzyludzkich. Bilety: 15 zł 25-26 maja godz. 20:00 Sala Teatru Laboratorium, Przejście Żelaźnicze

TRYLOGIA WOJNY - CZŁOWIEK - ZWIERZĘ. CZĘŚĆ PIERWSZA Spektakl Zofii Schwinke i Kacpra Pilcha

Twórcy spektaklu podjęli próbę przeniesienia formy dokumentu filmowego na deski sceniczne. Odpowiadają na pytania, czym we współczesnym świecie jest terroryzm i gdzie leży granica walki w imię wyższych wartości. Bilety: 15 zł

Bilety: 15 zł

29


WROC Ł AW S K I TEAT R W S P ÓŁC Z E S NY

Wrocławski Teatr Współczesny ul. Rzeźnicza 12, kasa biletowa: 71 358 89 22 rezerwacja@wteatrw.pl wteatrw.pl

20 maja godz. 19:15 Duża scena

PA N N A N I K T – P R E M I E R A

Paweł Passini – reżyser teatralny, kompozytor, jeden z prekursorów nurtu teatru interaktywnego w Polsce. Założyciel pierwszego na świecie teatru internetowego neTTheatre.  

Tomek Tryzna adaptacja: Artur Pałyga reżyseria: Paweł Passini Paweł Passini realizuje we Wrocławskim Teatrze Współczesnym adaptację powieści Tomka Tryzny PANNA NIKT. Książka ukazała się w 1994 roku i miała wielki rezonans wśród ówczesnych nastolatków. Była też szeroko dyskutowana przez krytykę. Czesław Miłosz pisał o niej: Pierwsza prawdziwie postmodernistyczna polska powieść […] Autor potężnie nabija się z czytelników i czytelniczek, zwłaszcza tych poniżej czterdziestki, pozwalając im zyskać poczucie wyższości nad miotaniem się i gaworzeniem istot niedojrzałych, po to, żeby nagle wpędzić bezpiecznych w niepokój: przecież to my, to nasz światopogląd, co z tego, że dziecinnie uproszczony, kiedy ten sam i nie ma na horyzoncie żadnych innych przekonań. Kiedy czytałem PANNĘ NIKT jako szesnastolatek – mówi Passini – czułem, że ktoś nareszcie podjął ze mną prawdziwy dialog o moim dojrzewaniu, problemach, lękach i pytaniach, które sobie zadaję. Ta książka mną wstrząsnęła. Dziś czytam ją jako historię o tym, jak to jest żyć na bagnach, mieć dom bez fundamentów. Uważam, że Tryzna stworzył jedną z najciekawszych diagnoz czasu transformacji, że pisał o dojrzewaniu w makro-skali, o stanie, kiedy jeden system wartości runął, a w jego miejsce nie powstaje żaden inny. Ta transformacja trwa.

30

Kolejne spektakle: 21, 25-28 maja Bilety: wteatrw.pl lub tel. 71 358 89 22


TEAT R M U Z YC ZN Y C APITOL

Teatr Muzyczny Capitol ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67 50-019 Wrocław rezerwacja biletów: 71 789 04 51(52) bilety.teatr-capitol.pl | teatr-capitol.pl

19 maja godz. 19:30

S P E K TA K L W O J C I E S Z K A N A O T WA R C I E N O W E J S C E N Y W CAPITOLU

Polskę dobrej zmiany i losy uwikłanych w nią ludzi. „Strefa” to energetyczny, ostry jak brzytwa spektakl, koncertowo zagrany przez najlepszych na Dolnym Śląsku młodych aktorów - mówi reżyser.

STREFA

Paweł Passini – fot. Tomasz Żurek; Strefa-Capitol – for. Filip Zawada

Na podstawie tekstu Adriana Hyrsza Opracowanie tekstu: Przemysław Wojcieszek i zespół Reżyseria: Przemysław Wojcieszek Występują: Paweł Palcat, MichałSurówka / Michał Bajor, Adrianna Jendroszek, Aleksandra Pałka Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu w maju otwiera dla publiczności nową scenę. Scena Restauracja będzie się mieścić w podziemiach teatru, tuż obok Sceny Ciśnień. Działalność Sceny Restauracja zainauguruje wspólna produkcja Capitolu i Przemysława Wojcieszka –„Strefa”. Wojcieszek znów opowiada o współczesnej Polsce. Najostrzej i najśmieszniej jak tylko się da. Tym razem podstawą spektaklu jest tekst Adriana Hyrsza, wałbrzyskiego Bukowskiego, który całe życie przepracował w wałbrzyskiej strefie ekonomicznej. - Z czwórką znakomitych młodych aktorów, m.in. Pawłem Palcatem, laureatem tegorocznej nagrody WARTO, opowiadamy o świecie ludzi pracy, który jest tuż za rogiem, ale często staramy się go nie zauważać. Świecie pełnym absurdów, śmieszności, patosu i wzruszeń . Jako jedyni opisujemy

Bilety: 30 zł (do kupienia w kasie teatru i online na: bilety.teatr-capitol.pl)

31


TEAT R AR K A

Teatr Arka ul. Mennicza 3, 50-057 Wrocław (wejście od ul. Świdnickiej 28) tel. 71 723 78 03 bilety@teatrarka.pl teatr@teatrarka.pl, teatrarka.pl

Ś W I AT W E D Ł U G HIERONIMA BOSCHA Podstawą do stworzenia przedstawienia ”Świat według Hieronima Boscha”, jest praca Wilhelma Fringera -„Bosch”, ktora wskazała nam drogę do obrazów Mistrza Hieronima Van Akena Boscha poprzez sekretną historię średniowiecza oraz symbolikę w nim zawartą. Zagadkowy Mistrz, jego obrazy, tajemnice średniowiecznych bractw, znaki nie dla każdego dostępne, zapomniane informacje o bogactwie chrześcijaństwa, judaizmu, zabrały nas w podróż w nieznane. Otworzyły drzwi do wiedzy, która inspirowała artystów malarzy i nie tylko, przez całe wieki. Pokazały pełnię europejskiej cywilizacji, jako skarbnicy duchowych mocy, poszukiwań i rozwoju. Podjęliśmy się tego zadania, aby zaprosić na wycieczkę w głąb siebie. Albowiem każdy człowiek szuka odpowiedzi na główne pytania życia: kim jestem, na czym polega cel mojego istnienia, po co istnieje ten świat, czy istniejemy nadal po śmierci. Przedstawienie „Świat według Hieronima Boscha” jest próbą wyjścia poza codzienny stan ducha, próbą uświadomienia twórcom i Widzom, że w głębi nas samych ciągle możemy odkrywać nowe światło, nowe siły prowadzące daleko poza banał powszedniego bytowania, jeżeli pragniemy się rozwijać. Przedstawienie pokazuje historię Portierki, którą może być każdy z nas, jej zmaganie się z sobą samą i z rzeczywistością świata, w którym przyszło nam żyć.

Scenariusz: Renata Jasińska i Jarosława Makus Reżyseria: Renata Jasińska i Agata Obłąkowska Woubishet Choreografia: Jan Nykiel i Agata Obłąkowska Woubishet Muzyka: Łukasz Damrych Przygotowanie wokalne: Kamila Salach Scenografia i kostiumy: Dariusz Nowak Wykonanie kostiumów: Ewa Jobko Reżyseria świateł i efekty akustyczne: Bartłomiej Pakos Obsada: Renata Jasińska, Agata Obłąkowska Woubishet, Aleksander Marquezy, Kamila Salach, Jan Kot, Radosław Wojtas, Alicja Idasiak, Anna Rzempołuch, Marek Trociński, Andrzej Kusiak REPERTUAR TEATRU ARKA W MAJU 2017 ROKU: Świat według Hieronima Boscha: 5.05, 6.05, 11.05, 12.05 godz. 19:00 Shirley Valentine 20.05, 26.05, 27.05 godz. 19:00

32


AN T Y K A BA RE T D O B R Y W I E C Z Ó R W E W R O C Ł AW I U

rezerwacje biletów: bilety@o2.pl rezerwacje stolików: klejf79@gmail.com

13 maja godz. 19:00 Patio Starego Klasztoru, ul. Purkyniego 1

63. ANT YKABARET DOBRY W I E C Z Ó R W E W R O C Ł AW I U Teatr Arka – fot. Andrzej Nowak; Antykabaret, Anna Błaut – fot. Małgorzata Ziemska, Olimpia Czekałowska

M A JOFF k a Na 63.Antykabaret Dobry Wieczór we Wrocławiu zapraszamy poza ceglane mury Sali Gotyckiej Starego Klasztoru. Zaplanowaliśmy bowiem MAJOFFKę! (można czytać, jako swojska „majówka” lub jako swoisty konglomerat słów „maj” i „off” – oba tropy interpretacyjne są właściwe). Po pierwsze MAJ, to w końcu czas wagarów, wycieczek, wypoczynku na łonie natury. Restauracje wystawiły ogródki, chętnie oblegane są parkowe ławki. Łapiemy się na tym, że wolimy bardziej posiedzieć sobie na zewnątrz. Wyjdźmy tej naturalnej potrzebie naprzeciw! Szczęśliwie budynek Starego Klasztoru ma przestronne patio, zasłonięte przed wzrokiem ciekawskich przechodniów, zadaszone, wyposażone w bar i scenę. Po drugie OFF – to kusząca świadomość, że Antykabaret pozostaje na obrzeżach, wciąż poza nurtem głównym. Dzięki temu możemy uzupełniać ofertę wrocławskich teatrów, nie musimy być kabaretem, nasze występy trudno zakwalifikować jednoznacznie. Formuła Antykabaretu trochę przypomina rewię – występ za występem – jednak błaha rozrywka nie jest celem.

Na program MAJOFFki złoży się wszystko to, co albo zawiera w tytule cząstkę MAJ albo z majem się kojarzy. Jesteśmy otwarci więc zarówno na piosenki Alicji MAJewskiej, przeboje zagraniczne o tytułach „Oł MAJ Darling”, „MAJ łej”, rodzime „Chwalcie łąki uMAJone” , „Śmiej się i trzyMAJ fason”, „Pszczółka MAJa”. Jedyne ograniczenia, jakie mogą się pojawić – to granice naszej wyobraźni. Wystąpią m.in.: Anna Błaut, Agnieszka Masior, Ania Kłys, Bogusław Bednarek, Wiesław Gałązka, Konrad Imiela, Jerzy Skoczylas, Ścibor Szpak, Jan Węglowski, Marek Kocot. Bilety: 35 zł - miejsca siedzące nienumerowane 25 zł - wejściówka bez gwarancji miejsca siedzącego dostępne w salonach Empik, Saturn i MediaMarkt w całej Polsce oraz na: biletin.pl, ticketpro.pl, ebilet.pl,eventim.pl, biletyna.pl

33


CENTRUM KU LT U RY AG ORA

Centrum Kultury Agora ul. Serbska 5a, 51-111 Wrocław tel.: 71 325 14 83 sekretariat@ckagora.pl www.ckagora.pl

10 maja godz. 10:00-15:00

24 maja godz. 17:00-19:00

3 2. F E S T I WA L Ś P I E WA J Ą C Y C H PRZEDSZKOL AKÓW

KONCERT GALOWY

20 maja godz. 19:00

W Z O R O W O ! W Y S TAWA Z A B AW E K – w ern isa ż Prezentacja produktów wrocławskich (i nie tylko) projektantów, przeznaczonych dla najmłodszych. Przedmioty produkowane w limitowanych seriach: przytulanki, maskotki, klocki i inne nieszablonowe zabawki edukacyjne. Wystawa potrwa do 16 czerwca. 20 maja godz. 15:00 – 18:00

STWÓRZ SWOJEGO STWORA – w arsz ta ty ro dzinne Dzieci wraz z rodzicami przygotują i zrealizują projekt własnej zabawki. Obowiązują zapisy. Zgłoszenia: anna.borowska@ ckagora.pl tel.071/325 14 83 w.106 Warsztaty oraz wernisaż odbędą się w ramach Nocy Muzeów

34

Prezentacje uczestników pracowni wokalnych, instrumentalnych i choreograficznych podsumowujące sezon artystyczny CK Agora.

KUŹNIA PROJEKTÓW II Trwa nabór na najlepsze inicjatywy kulturalne mieszkańców osiedla Karłowice-Różanka. Do wygrania 3 500 zł na realizację projektu z łącznej puli 10 500 zł. Zgłoszenia do 17 maja. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie www.ckagora.pl. Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia

WZOROWO! wystawa zabawek fot. materialy organizatora

Unikatowy projekt dla małych artystów, poświęcony wyłącznie twórczości i promocji najmłodszych talentów. Niekonkursowy charakter wydarzenia sprawia, że wszystkie dzieci czują się nagrodzone. Oprócz popisów ponad 300 przedszkolaków o godz. 12:00 zapraszamy na przedstawienie teatralne „Dzień Czarownicy”. Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania na www.ckagora.pl. Informacje: Irena.lukaszewicz@ ckagora.pl tel. 71 325 14 83, wew. 107


W R O C Ł AW S K I K L U B A N I M A

Wrocławski Klub Anima ul. Pilczycka 47, 54-150 Wrocław tel. 71 351 12 70 anima@klubanima.pl klubanima.pl

6 maja od godz. 10:30

28 maja godz. 18:00

AKT YWNY WEEKEND Z ANIMĄ

P O Ż Ą D A N I E W C I E N I U P O K R Y W K I – spekt a k l

Warsztaty sportowe oraz artystyczne i koncerty, zajęcia z jogi, technik relaksacyjnych, plastyki i ceramiki 10:30-12:30 Strefa sztuki warsztaty z linorytu 12:45-13:45 Strefa jogi - hatha joga dla początkujących 14:00-16:30 Strefa sztuki – warsztaty z biżuterii ceramicznej 16:45-17:45 Strefa relaksacji – techniki relaksacyjne dla początkujących 18:00 Strefa muzyki – koncert Agaty Białoszewskiej, koncert mis i gongów tybetańskich Wstęp wolny obowiązują zapisy: anima@klubanima.pl 7 maja godz. 10:00

POMAGAJEK – CZYLI HISTORIA Z B R O D Ą – spekt akl d la d zieci We Wrocławiu, na strychu jednej z kamienic, żyje sobie z krasnalową rodziną pewien krasnal nazywany Ktośkiem. Pewnego dnia otrzymuje tajemniczą wiadomość i postanawia pomóc chorej dziewczynce…

Spektakl komediowy Jacka Getnera, w reżyserii Karoliny Szczepanowskiej. Sztuka o świecie iluzji, której wciąż ulegamy, wierząc, że to co nieosiągalne, jest na wyciągnięcie ręki. Występują: Daria Iwan, Magdalena Mielczyk, Paweł Janyst/ Piotr Misztela oraz Ewelina Niewiadowska. Więcej informacji: www.teatrnaostrowie.pl Wstęp wolny za zaproszeniami

XIX KONKURS PL AST YCZNY P T. ” L E G E N D Y P O L S K I E ” Konkurs, którego tematem jest polska tradycja ustna i folklor, adresowany do dzieci i młodzieży od przedszkola po szkoły ponadgimnazjalne oraz uczestników sekcji plastycznych z ośrodków kultury i osób indywidualnych poniżej 20. roku życia. Technika prac jest dowolna. Na zwycięzców czekają nagrody oraz wernisaż ich prac w siedzibie organizatora. Nadsyłanie prac: 12.05.2017 Rozstrzygnięcie konkursu: 15.05.2017 Wręczenie nagród (wernisaż): 20.05.2017

Razem z dzielnym krasnalem uczymy się empatii, troski o innych i szacunku dla odmienności.

35


C E NT R UM I N IC J AT Y W AR T Y S T YC Z NYC H

Centrum Inicjatyw Artystycznych ul. Tęczowa 79-81, 53-603 Wrocław rezerwacja: 666 533 665 cia@cia.wroclaw.pl | cia.wroclaw.pl

9 maja godz. 20:00

19 maja godz. 20:00

NIEDOSKONAŁE

ZDZIRA W FUTRZE

Scenariusz inspirowany cyklem powieściowym Krystyny Nepomuckiej „Miłość niedoskonała”. Bohaterki spektaklu dzielą się swoimi doświadczeniami, przeżyciami, marzeniami dotyczącymi relacji damsko-męskich (miłości, małżeństwa, rozwodu). Widowisko pełne groteskowych sytuacji i absurdalnych rozwiązań, taniec przeplata się z pantomimą, kabaretem i utworami wokalnymi.

Spektakl muzyczny, inspirowany biografią i twórczością Marleny Dietrich. Cudowne piosenki. Anegdoty z życia gwiazdy. Bohaterka czy zdrajczyni? Zimna wyrachowana czy wrażliwa i spragniona miłości? Poznajcie Wielką Marlenę.

12 maja godz. 20:00

Przywołanie nieodległej historii – 11 września 2001 roku – kiedy w WTC uderzyły dwa porwane przez terrorystów samoloty, grzebiąc pod tonami stali i betonu prawie 3000 nowojorczyków. Spektakl jest dźwiękową i ruchową pocztówką tego, co się wydarzyło. Jesteśmy głosami ofiar. Chcemy je ocalić od zapomnienia.

Komedia traktująca o kolorach i kolorytach miłości. Ukazuje niezbicie, że Panna Młoda jest pełna tajemnic, zabawnych cech i śmiesznostek. Rzucona na „głęboką wodę’’ życia bardzo często salwuje się u c i e c z k ą i musi ponieść konsekwencje wyboru, często niezwykle dla niej zaskakujące.

GŁOSY BLIŹNIACZYCH WIEŻ

30 maja godz. 20:00

ZZA… Przedstawienie jest kolażem scen niezwykle pięknych, tragicznych i absurdalnych. Soczewką, przez którą chcemy zobaczyć nasze d u s z e. Łącząc duchowość z artystyczną wrażliwością, możemy dokonać rzeczy niemożliwych. P i ę k n o jest nam niezbędne żeby czuć, wzruszać i być obecnym. „Piękno ocali świat” F. Dostojewski Bilety: 15/20 zł online: ekobilet.pl/centrum-inicjatyw-artystycznych rezerwacja : +48 666 533 665, cia@cia.wroclaw.pl

36

fot. Arkadiusz Kniga–Leosz

BO JA NIE CHCIAŁAM PROSZĘ SĄDU

23 maja godz. 20:00


C EN T RU M BI B L IOT E C Z NO-KU LT U RA LNE FA MA

Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu ul. B. Krzywoustego 286, 51-312 Wrocław tel. 71 777 99 44 biuro@fama.wroc.pl fama.wroc.pl | biblioteka.wroc.pl

27 maja

I N T E N S Y W N I E L I T E R AC K A S O B OTA W programie literackiej sjesty m.in. sielankowe czytanie pod chmurką, zabawa w pisanie powieści, warsztaty książki obrazkowej oraz marmoryzacji i barwienia papieru. Zawitają do nas: Nadia Szagdaj, wrocławska pisarka i autorka powieści kryminalnych oraz Paweł Wakuła, ilustrator i autor książek dla dzieci. Poza tym: kiermasz wydawniczy, wystawa ilustracji z książek dla dzieci i młodzieży, a wieczorem performans muzyczno-wizualno-literacki.

KINO W CIEMNO ZRÓB TO SAM – BUDUJEMY KINO N A TA R A S I E ! Urządźmy sobie letnie kino w CBK Fama! Ruszył nabór na warsztaty meblarsko-dekoracyjne, w ramach których, pod okiem specjalistek od recyclingu, na tarasie Famy wspólnie stworzymy społeczną przestrzeń relaksacyjną, oryginalne meble oraz zaaranżujemy miniogród. 13, 20 maja i 10 czerwca godz. 11:00- 15:00 Meble z recyclingu 24 czerwca godz. 11:00-15:00 Warsztat ogrodniczo-recyclingowy (również dla dzieci) Warsztaty przeznaczone są dla osób w wieku 16+; maluchów zapraszamy w tym czasie na filmy lub zabawy ze sztuką. Udział w warsztatach jest bezpłatny! Liczba miejsc ograniczona, zapisy: marta@fama.wroc.pl

W maju ruszamy z nowym cyklem „Kino w ciemno”. Każdy seans będzie niespodzianką! Zapewniamy moc dobrego kina – tego nowego i starego, dla dzieci i dorosłych. Pasmo familijne i wieczorne zostanie poszerzone o popołudniowy repertuar dla seniorów. Obowiązują zapisy: www.fama.wroc.pl 13 maja godz. 11:00 FA M I L I J N E K I N O W   FA M I E „Nocturna”, reż. Víctor Maldonado, Adrià Garcia 19 maja godz. 20:00 WIECZORNE KINO W CIEMNO 20 maja godz. 11:00 F I L M O WA N I E S P O D Z I A N K A D L A D Z I E C I 31 maja godz. 15:00 KINO W CIEMNO DL A SENIORÓW Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia

37


K LUB F IR L E J

Klub Firlej ul. Grabiszyńska 56 tel./fax: 71 795 66 67, 695 42 42 29 firlej@firlej.wroc.pl firlej.wroc.pl

6 maja godz. 13:00-15:00

DOLNOŚL ĄSKA GIEŁDA FONOGRAFICZNA Cykliczne – w pierwszą sobotę miesiąca – spotkania są doskonałą okazją, aby uzupełniać swoją kolekcję płyt, nabyć trochę nowych nagrań, powymieniać się krążkami, czy po prostu spotkać się i porozmawiać w przyjaznej atmosferze. Wstęp wolny

K L U B R E A L I Z AT O R Ó W FILMOWYCH Klub Realizatorów Filmowych to inicjatywa nieformalna, która dąży do zetknięcia ze sobą ludzi, wyrażających siebie poprzez film. Są to zarówno ludzie młodzi, jak i starzy, amatorzy i fachowcy, samodzielni zapaleńcy i ci działający w grupach (na spotkania zaproszeni są też miłośnicy kina, którzy nie przejawiają chęci realizowania filmów). Celem takich spotkań jest wzajemna wymiana doświadczeń oraz konkretna pomoc w celu realizacji pomysłu, któregoś z klubowiczów. Ktoś może szukać statysty, aktora, technicznego pomocnika na plan, ktoś inny scenarzysty, lub reżysera. Wynik takiego spotkania nie jest z góry określony lecz wynika ze spontanicznej rozmowy poznających się ludzi oraz ich zaangażowania. Wstęp wolny

38

19 maja godz. 20:00

K O N C E R T: A I R B A G Z radością informujemy, że koncert grupy Airbag odwołany na początku lutego z powodu choroby jednego z muzyków, odbędzie się 19 maja. Będzie to trzecia wizyta Norwegów w Polsce. W 2010 muzycy zostali owacyjnie przyjęci na festiwalu Ino-Rock w Inowrocławiu. Później gościli jeszcze w 2014 roku (w Warszawie i Krakowie). Zespół powstał w 1994 roku, początkowo będąc typowym cover-bandem, grającym utwory m.in. Pink Floyd. Na przełomie lat 2004-2005 przyjęli nazwę Airbag. W latach 2006-2008 na profilu MySpace zarejestrowano ponad 110 tysięcy odsłuchów utworów zespołu. Koncertując i wydając cztery albumy stworzyli własny styl muzyczny, łącząc wpływy muzyki klasycznej, rocka progresywnego, elektroniki oraz skandynawskiego „pierwiastka melancholii”. Bilety: 99 zł

Airbag fot. materiały organizatora, Freaki Afryki fot. Arek Drygas

11 maja godz. 18:00


K LUB P OD KOLU M NA MI

12-14 maja

F R E A K I A F R Y K I – F E S T I WA L Program zawiera inspirującą ofertę warsztatów, które poprowadzą: pochodzący z Gwinei mistrz afrykańskich bębnów Babara Bangoura, gwinejska tancerka Fadima Konate, francuska wokalistka Lydie Kotlinski oraz specjalista od bębnów dundun Gaspard Conde. Zapisy i info: freaki.afryki@gmail. com, tel:+48 504 390 061. Ilość miejsc ograniczona!

Klub „Pod Kolumnami” pl. św. Macieja 21 tel/fax: 71 322 95 38, 608 794 453 kolumny.art.pl | fb/kolumny

cownia Bębnów) oraz Kuby Lichwy. Po koncercie after party, które poprowadzi Ewer Afro Selecta Bilety: 20/25/30zł rezerwacje: bilety@o2.pl 20 maja

FREAKIDS CZYLI „F R E A K I A F R Y K I ” D Z I E C I O M W programie Festiwalu znalazły się także propozycje dla najmłodszych: warsztaty gry na bębnach, warsztaty tańca afrykańskiego, taniec z dzieckiem w chuście, spotkania z podróżnikami, slajdowiska, zajęcia rytmiczno-ruchowe i wiele innych. Mottem przewodnim „FREAKids jest „Wassa Wassa Wassa! czyli: radość po afrykańsku! „ 27 maja godz. 20:00

„ S K A N D A L I S TA” TA D E U S Z B O Y-Ż E L E Ń S K I 13 maja godz. 20:30 Stary Klasztor, ul. Purkyniego 1

KONCERT FREAKÓW Babara Bangoura oraz Fadima Konate zaprezentują się wspólnie z zespołem SEWA KAFFO, łączącym jazzowe, folkowe i etniczne brzmienia. Muzykom towarzyszyć będą tancerki szkoły tańca Afrotonika, gwinejski dundunista Gaspard Conde oraz pochodzący z Senegalu multiinstrumentalista Amadou Fola. Przed koncertem głównym swoje umiejętności zademonstrują m.in: grupa seniorów tańczących taniec afrykański oraz pozostałe grupy prowadzone przez tancerkę Anetę Szlachetę, a także studenci Mariusza Raźnego (Pra-

Z cyklu spotkań literacko-muzycznych „Z podszeptu muz”. O życiu i twórczości modelowego skandalisty XX-lecia międzywojennego, ekscentrycznym, burzącym stereotypy pisarzu, genialnym tłumaczu literatury francuskiej i lekarzu opowie Bogusław Bednarek. Oprawę muzyczną zapewni gitarzysta Martin Złotnicki. 27-28 maja

WA R S Z TAT Y S T R E E T P H O T O „ Z A C Z N I J O D S T R E E TA” Wstęp wolny, obowiązują zapisy: tel. 71 322 95 38, info@kolumny.art.pl

39


K O N T U R Y KULT U RY

Kontury Kultury – Strefa Edukacji Twórczej ul. Jagiellończyka 10a, 50-240 Wrocław tel. 789 278 026 biuro@konturykultury.art.pl/konturykultury konturykultury.art.pl

18:00 Otwarcie wystawy Mirosława Słomskiego „Rozety mechaniczne. Wystawa grafiki i obiektu”, będącej częścią projektu „Słomski2”. Pierwsza wspólna wystawa Jarosława (swoją otworzy tydzień wcześniej w Konturach) i Mirosława Słomskich, prywatnie syna i ojca. Dwa pokolenia, dwa temperamenty artystyczne, odmienne podejście do formy, ale ta sama dawka ekspresji i pasji twórczej. Na wystawie pokazane zostaną akwaforty i tinty z czasów studenckich artysty.

MAL ARSTWO JARKA SŁOMSKIEGO – WERNISAŻ Jarek Słomski – ur. w 1994 r., w latach 2014-2017 studiował grafikę na wrocławskiej ASP, obecnie jest na drugim roku rzeźby – zaprezentuje aktualne prace malarskie i rysunkowe.

VI MIĘDZYNARODOWY PRZEGL ĄD FILMÓW ANIMOWANYCH „HALO E C H O ” – a n i mo wa n e po dwó rka

19 maja godz. 17:00-20:00

Warsztaty animacji dla dzieci pod nazwą „Animowane podwórka”. Więcej informacji na: www.al-halo-echo.pl

K O M P O Z Y C J E K W I AT O W E W PRZESTRZENI PODWÓRKA

27 maja godz. 12:00 Park Staszica – Nadodrze

Dzieci, młodzież i dorośli wspólnie tworzą kompozycje kwiatowe w przestrzeni podwórka Konturów Kultury.

EUROPEJSKI DZIEŃ SĄSIADA

N O C M U Z E Ó W –N O C N A D O D R Z A 2 0 1 7 W K O N T U R A C H K U LT U R Y

Podczas corocznej imprezy „Europejski Dzień Sąsiada” – organizowanej przez Radę Osiedla Nadodrze – Kontury Kultury zaprezentują swój dorobek artystyczny. Wystąpią dzieci z grup tanecznych oraz grupa teatralna ze SP 93 pod kierunkiem Elwiry Szwedo-Mazurkiewicz.

16:00 Warsztaty dla dzieci „Kulfony z gliny i inne stwory, czyli nauka lepienia w glinie”.

Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia

20 maja godz. 16:00-22:00

40

23 maja godz. 16:00-18:00

Wystawa Jaroslaw Slomski - fot. organizatora, Święto tańca - fot. Tobiasz Sawicki

12 maja godz. 18:00

ok. 21:00 Wystawa multimedialna „Paint Your Walls” Grupy „Divison”. Propozycja nowego sposobu zmieniania wspólnej przestrzeni w obrębie podwórka przy ulicy Jagiellończyka 10a za pomocą cyfrowych środków wyrazu.


MD K FA B RYC ZNA

Młodzieżowy Dom Kultury Fabryczna ul. Zemska 16a, 54-438 Wrocław tel. 71 785 09 20 biuro@mdk.wroc.pl | mdk.wroc.pl

2-8 maja

27 maja od godz. 12:00

I KONKURS PL AST YCZNO-E K O L O G I C Z N Y „ M O D N Y E L E M E N T ” – w ys t awa p okonku r s owa

FA M I L I J N A S O B O TA

MDK Fabryczna po raz pierwszy patronował konkursowi „Modny Element”, którego głównym celem było budowanie świadomości ekologicznej oraz popularyzacja działań artystycznych wśród młodych. Konkurs skierowany do młodzieży z całego kraju, polegał na przygotowaniu stroju, bądź elementu ubioru z jednym warunkiem – prace musiały być wykonane z przedmiotów pochodzących z recyklingu. Zgłoszono olbrzymią ilość prac, w tym wiele na bardzo wysokim poziomie artystycznym, wykorzystujących oryginalne techniki. Interesujące i inspirujące prace będzie można obejrzeć podczas wystawy pokonkursowej, w holu MDK przy ulicy Zemskiej.

Dobra zabawa dla całych rodzin mieszkańców Nowego Dworu, podczas której każdy będzie mógł spróbować swych sił podczas artystycznych czy sportowych działań (z nagrodami), odbywających się pod opieką instruktorów. Przewidziany jest również catering. Pomysł na familijną sobotę? Zbierzcie dzieci, rodziców, dziadków i znajomych i wpadnijcie na pogodne popołudnie do MDK Fabryczna. Festyn odbędzie się na terenach zielonych przy MDK Fabryczna.

17 maja

Ś W I Ę T O TA Ń C A W M D K FA B R Y C Z N A Grupy taneczne, działające w naszej placówce, mają się czym pochwalić. Zapraszamy na pełen energii pokaz taneczny, podczas którego wystąpią zespoły – grupy młodsze i starsze – ćwiczące w naszym domu kultury. To przede wszystkim pokaz umiejętności utalentowanych tancerek i tancerzy, jak również dobra okazja na spotkanie się z instruktorkami tańca i zapoznanie się z metodami pracy. Więcej informacji: mdk.wroc.pl

41


M DK K R Z Y K I

Młodzieżowy Dom Kultury Krzyki ul. Powstańców Śląskich 190 53-139 Wrocław tel. 71 798 67 43 mdk-krzyki@o2.pl | mdk-krzyki.pl

8-20 maja

17 maja godz. 17:00 MDK Krzyki, Galeria Kolor

V WIOSENNE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ 10 maja godz. 18:30 MDK Krzyki, kawiarenka

„N A Ś C I E Ż K A C H S Z T U K I ” w e r n isa ż w y stawy Lid ii Rygus 12 maja godz. 16:00-18:00 MDK-Krzyki, Galeria Kolor

M A K I E TA W I O S N Y

Warsztaty modelarskie - zapraszamy wszystkich chętnych; prowadzenie: Henryk Napora, instruktor modelarstwa kl. I 13 maja godz. 10:00 MDK Krzyki

XXXII EDYC JA KONKURSU I N T E R P R E TA C J E D Z I E C I Ę C E – FINAŁ Główną ideą konkursu jest stworzenie możliwości publicznego zaprezentowania zdolności recytatorsko-teatralnych dzieci. W tym roku repertuarem konkursowym są wiersze lub fragmenty prozy, w których dziecko może opowiedzieć o swoich marzeniach i wyrazić siebie.

42

T W Ó R C Z E WA R S Z TAT Y PL AST YCZNE DL A DZIECI I RODZICÓW

26 maja-18 czerwca

DNI RODZINY

26 maja godz. 18:30 Ośrodek Działań Artystycznych „Firlej” , ul. Grabiszyńska 56

KONCERT URODZINOWY SEKC JI WOKALNEJ

Koncert uczestników Sekcji Wokalnej, pracujących pod kierunkiem Marzeny Kulczyc-Giemzy. Młodzi wokaliści zaprezentują się w repertuarze Arlety Franklin oraz piosenek z filmów Walta Disney’a: Kraina Lodu i Mała Syrenka. Akompaniament: Marek Pędziwiatr 29 maja godz. 18:00 Klub Muzyki i Literatury, pl. Kościuszki

DŹWIĘKI PODZIĘKI KONCERT Z OKAZJI DNIA MAMY Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia


M DK ŚRÓ DM IEŚ C I E

Młodzieżowy Dom Kultury Śródmieście ul. Dubois 5, 50-208 Wrocław tel./fax 71- 329 95 31 mdkwrsr@wp.pl mdksrodmiescie.wroc.pl

7 maja godz. 17:00

17 maja godz. 10:00

P I ĄT E K W N I E D Z I E L Ę – re c ita l Ma rty Piąt ek

D O R O Ś L I N A M C Z Y TA J Ą , MY RECY TUJEMY

Koncert piosenek o różnych obliczach miłości, w wykonaniu Marty Piątek i grupy wokalnej ORIS. 16 maja

W R O C Ł AW S K I E S PA C E R Y K R A J O Z N AW C Z E Rajd młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, służący rywalizacji o miano najlepszego zespołu turystyczno – krajoznawczego Wrocławia. W tym roku spacery odbywają się pod hasłem „Barokowe Perły Wrocławia”. 10 maja godz. 17:00

PORTRET – CZTERY ODSŁONY E M O C J I – w e rnis aż Trzecia edycja wystawy z cyklu „Portret”. Wystawa czynna do 28 maja. Prezentacja prac pochodzących z pracowni artystycznych wrocławskich ośrodków kultury, której tematem jest portret człowieka. W trzeciej edycji cyklu „Portret” Galeria Twórczości Plastycznej Młodych prezentuje twórczość młodych artystów, którzy tym razem podjęli wyzwanie ukazania czterech odsłon emocji towarzyszących człowiekowi przez całe życie: spokoju, smutku, szczęścia i strachu.

10. edycja Przeglądu Wierszy w ramach akcji „Cały Wrocław czyta” Impreza popularyzująca piękno polskiej poezji, wyzwalająca inwencję twórczą dzieci oraz integrująca placówki oświatowe w środowisku lokalnym. Organizator: Przedszkole nr 77 „Tęczowe Siódemki” we współpracy z MDK Śródmieście 20 maja godz. 17:00

NOC MUZEÓW NA NADODRZU Artyści plastycy zapraszają na aktywne spotkanie ze sztuką. W programie warsztaty artystyczne: malowanie, rysowanie, lepienie z gliny, zdobienie szkła, szycie szmacianych maskotek oraz monotypia graficzna. Ponadto: zwiedzanie wystawy, kiermasz prac plastycznych na cel charytatywny i prezentacja instrumentów muzycznych. 26 maja godz. 17:00

MUZYCZNA KARUZEL A Koncert Dziecięcego Zespołu Piosenki i Tańca POZYTYWKA oraz Zespołu Wokalnego BEZ PRZESADY. Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia

43


ODT ŚWIATOWI D

Ośrodek Działań Twórczych Światowid ul. Sempołowskiej 54A 51-661 Wrocław tel. 71 348 30 10 swiatowid.net.pl

10 maja godz. 16:30

TA Ń C E W K R Ę G U Z   E WĄ O F F M A N-L E C H Tańce w kręgu pochodzą z różnych zakątków świata, m.in. z Bałkanów, Turcji, Irlandii, Francji, Rosji, Portugalii. W naszych spotkaniach nie chodzi o dążenie do perfekcji, czy biegłe opanowanie kroków i figur, ale o to, by być razem z innymi, pozwolić sobie na zabawę i spontaniczność. Wstęp wolny

SZTUKA PUKA – TWÓRCZE W E E K E N D Y W Ś W I AT O W I D Z I E Majowa odsłona familijnych warsztatów upłynie na przygotowaniu upominków na Dzień Mamy! Pod okiem Ewy Offman-Lech wykonamy piękne drobiazgi w technice decoupage. Wstęp: 35 zł /osoba lub dorosły z dzieckiem, obowiązują zapisy 20 i 21 maja od godz. 10:00

W R O C Ł AW S K I F E S T I WA L F O R M M U Z Y C Z N Y C H – p r zegląd zes p ołów Otwarta na wszelkie muzyczne brzmienia scena debiutów dla amatorskich zespołów z całej Polski. Na WFFM debiutowało sporo zespołów, które dziś odnoszą sukcesy. Są wśród nich Materia, Kamil Bednarek, czy Ewelina Lisowska, a tegoroczna odsłona festiwalu zapewne ujawni nowe interesujące oso-

44

bowości muzyczne. Najlepsi zdobędą nagrodę jurorów w wysokości 5 tys. zł oraz wystąpią podczas plenerowego koncertu w ramach Święta Wrocławia. Wstęp wolny 30 maja godz. 18:30

Ś W I AT O W I D K L A S Y C Z N I E – K WA R T E T D U E M I L A Duemila Quartet to zespół złożony z młodych wrocławskich muzyków, związanych na co dzień z tutejszą Akademią Muzyczną. Artyści mają na swoim koncie sukcesy krajowe i międzynarodowe. Doświadczenie w pracy zespołowej zdobywają koncertując m.in. z orkiestrami Narodowego Forum Muzyki, Operą Dolnośląską, orkiestrą kameralną AUKSO, Baltic Youth Philharmonic oraz Pan-European Philharmonia. Bilety: 8 zł, dostępne na: biletin.pl

Pamięć Wody fot. Paweł Starzec

13 maja godz. 10:00 – 13:00


OŚ R O DE K P O S TAW TWÓ RC Z YC H

Ośrodek Postaw Twórczych ul. Działkowa 15, 50-538 Wrocław tel./fax: 71 364 27 65 info@opt-art.net | opt-art.net

7 maja godz. 20:00

25 maja godz. 19:00 galeria Miejsce przy Miejscu, pl. Strzelecki 14

BUTOH TECHNO – spekta k l a udiowizualny OPT zaprasza na japońsko-angielsko-polski pół improwizowanyspektakl audiowizualny, w reżyserii Filipa Zawady i Jana Fanfare. W programie: taniec butoh, film eksperymentalny, polsko-japońskie techno oraz muzyka improwizowana. Wystąpią: Tukasa Kamidate taniec butoh, Ayako Ogawa fortepian, głos, Matylda Gerber saksofon, Mariae Śmiarowska głos, ruch, Maciej Piątek film eksperymentalny, Filip Zawada laptop oraz Shepherds of Cats Bilety: 15 zł

PA M I Ę Ć W O D Y – PAW E Ł S TA R Z E C – wern i sa ż wyst awy Historia jest ugodą wewnątrz danej społeczności, obejmującą sposób, w jaki dana społeczność pamięta wydarzenia, mające miejsce w przeszłości. Potrzeba konstruowania i opierania się o uregulowaną historię w celu wykreślania współczesnego porządku jest dodatkowym dowodem na jej szczególną rolę. Grupa ludzi o identycznym postrzeganiu minionych zdarzeń formuje zbiorową świadomość. Naród, jako grupa etniczna, posiadająca zorganizowane państwo, wśród swoich cech konstytutywnych zawiera współdzielenie tożsamych historycznych i kulturowych uwarunkowań. Kultura danej społeczności opiera się o współprzeżywaną historię, przyjmując kształt ustalonego porządku faktów. Pamięć wody jest dokumentem o przepisywaniu na nowo historii w Bośni i Hercegowinie. A jak mówi powiedzenie, to zwycięzcy piszą historię. Pamięć wody to pierwsza wystawa fotografii w nowej siedzibie galerii Miejsce przy Miejscu. Wystawa czynna do 7 lipca. Wstęp wolny

45


WROC Ł AW S K I K LUB F ORM AT Y 21 maja godz. 18:00

WERNISAŻ Z MUZYKĄ: BARBARA GULBINOWICZ – MAL ARSTWO I KONCERT Barbara Gulbinowicz studiowała w latach 1983-1988 malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w pracowni prof. J. Hałasa. Dyplom w 1988 r. Maluje obrazy w technikach: olej, akryl, akwarela, pastel, techniki mieszane i własne. Zajmuje się również poezją, pisze opowiadania oraz komponuje piosenki. Swoją twórczość prezentuje regularnie na licznych wystawach indywidualnych we Wrocławiu i w innych miastach w Polsce. Na wernisażach wykonuje piosenki własnej kompozycji. Obrazy Barbary przemawiają językiem realizmu. Jednak ruch, światło, moc koloru i kontrast, czytelność gestu malarskiego, w osobliwy sposób nadają tradycyjnemu malarstwu znamię współczesności i nowoczesności, a zawierając pierwiastek symboliczny, czynią jego charakter uniwersalnym. W centrum twórczości Barbary Gulbinowicz, niezależnie od podjętego tematu, zawsze znajduje się człowiek – jego wewnętrzny świat myśli, duchowości i emocjonalności. Nastroje zmieniają się jak w kalejdoskopie. W ten sposób artystka, wędrując własną drogą, oswaja rzeczy nowe i dziwne. Ujmuje je symbol i znaczy własnym imieniem niejako oznajmiając: „Droga wolna, można iść dalej”. W ten sposób malarstwo Barbary Gulbinowicz staje się opowieścią pt.: „Życie jest piękne”. Bowiem, gdy człowiek karmi się pięknem – żyje pięknie. Obrazy prezentowane są w wielu galeriach oraz zdobią zbiory prywatne w kraju i za granicą.

46

Wrocławski Klub Formaty ul. Samborska 3-5, 54-615 Wrocław tel/fax. 71 789 33 20 wkf@wkformaty.pl | wkformaty.pl


C E NT R UM KULT U RY Z A M E K

Centrum Kultury „ZAMEK” pl. Świętojański 1, Wrocław tel. 71 349 13 59 zamek.wroclaw.pl fb/ckzamekwro

6 maja godz. 11:00 i 12:30

12:00 -16:00 Zostań superbohaterem – rysowanie portretów w konwencji superbohaterskiej, rysuje Szymon Teluk 13:00-15:00 Superbohaterskie warsztaty dla dzieci

SENSOPL AST YKA DL A NAJMŁODSZYCH Wstęp: 20 zł (dziecko + rodzic)

Wystawa czynna do 09.07, na wystawę wstęp płatny 10 zł, na pozostałe wydarzenia wstęp wolny. 18 maja godz. 18:30

K U LT U R Y Ś W I ATA – Ś L A D E M SZEPTU AMAZOŃSKIEGO POTOKU Podróżniczy stand up ze Stefanem Czernieckim Wstęp wolny 13-14 maja

W E E K E N D O T WA R C I A W Y S TAW Y 80’ S 9 0 ’ S FA N TA S T I C H E R O E S 13 maja 10:00-20:00 Wystawa 80’s 90’s Fantastic Heroes (kolekcja pochodzi z Artkomiks) 12:00-20:00 Retrogralnia, gry i komputery minionej ery 12:00-15:00 Konkurs i sesja fotograficzna (przebranie w stylówkę z lat 80. i 90.) 18:00-19:00 Koncert Kato - muzyka elektroniczna i komputerowa na żywo 19:00-20:00 Koncert Motion Ride – muzyka elektroniczna i komputerowa na żywo 14 maja 10:00-18:00 Wystawa 80’s 90’s Fantastic Heroes 10:00-18:00 Retrogralnia, gry i komputery minionej ery

20 maja godz. 9:00-22:00

NOC MUZEÓW – NOCNY F E S T I WA L J A P O Ń S K I Ko-Tanabata (Mała Tanabata) to wstęp do japońskiego Festiwalu Gwiazd. Obchodzony jest w okresie, w którym mieszają się tradycje świąt radosnych oraz smutnych, ukazując w pełnym przekroju świat kultury japońskiej. Zapraszamy na dzień z kulturą Kraju Kwitnącej Wiśni, w czasie którego uczestnicy poznają tajniki japońskich strojów, walki oraz ozdób. Wstęp wolny 27 maja godz. 11:00 i 12:30

BRZDĄC NA ZAMKU „MALI PRZYRODNICY” Wstęp: 15 zł (dziecko + rodzic)

47


F EL IE TON WROC Ł AW S K I M I A Ł

S T O

M O S T Ó W

Kiedy piszę słowa tego felietonu, za oknem mija właśnie moja ukochana pora roku: wczesna wiosna. Nie jest jeszcze za gorąco, a jednak ciepło… I te kwitnące drzewa, krzewy, trawniki! Chce się teraz wychodzić na świeże (wszak z wolna coraz mniej doprawiane smogiem) powietrze, tworzyć i zwiedzać… O ile oczywiście ma się na to wszystko czas.

A co my nad tą Odrą właściwie mamy? Hmmm… Śmieci. Od dziecka nie darzę naszej głównej rzeki zbytnią sympatią. Ani tu pospacerować zbytnio nie można, ani odpocząć. Nie chciałbym urazić mieszkańców Wielkiej Wyspy, którzy tereny spacerowe nad Odrą mają owszem, bardzo rozległe i przyjemne – przypomnę tylko, iż biegną one głównie nad Starą Odrą oraz kanałami Żeglugowym i Powodziowym. Oraz

48

że trudno często do Wyspy dojechać, zaparkować, odjechać… Przynajmniej póki brak wschodniej obwodnicy śródmiejskiej. Gdyby zaś ona przecięła wreszcie senny Biskupin, Dąbie i Szczytniki, może niestety unicestwić urok niezakłóconych niczym spacerów. Oby nie, oby nie… Co zaś poza Wielką Wyspą? Zyskaliśmy ostatnio w samiutkim centrum piękne, uporządkowane nadbrzeża na tyłach Urzędu Wojewódzkiego i Politechniki. Coś dzieje się cały czas również po drugiej stronie; według mnie nie dzieje się jednak najlepiej. Pamiętam ze swoich pierwszych studenckich lat urok przechadzki między moimi dwoma wydziałami, bulwarem Dunikowskiego, z widokiem na Ostrów Tumski i Muzeum Narodowe. Na horyzoncie majaczyły dostojne, wysokie topole przed awangardowymi budynkami uniwersyteckiego Wydziału Chemii – i nieco pustki między tą bramą do nowoczesnego osiedla placu Grunwaldzkiego a średniowiecznym zespołem zabudowy dawnej wyspy katedralnej. Gdyby minąć wtedy katedrę świętego Jana i zejść przez biskupi ogród, koło szaletów i Herkulesa, trafiłoby się do żelaznej bramki, ukrytej przed okiem turystów w murze nadbrzeżnym. Patrzyłem, jak fale rzeki uderzają o jej kraty – Odra była tu na wyciągnięcie

fot. Piotr Tegnerowicz

Ja znalazłem pod koniec marca chwilkę na wieczór w sali widowiskowej Impartu, by wysłuchać bardzo utalentowanych pań z Poznania. Zwąc się prosto, acz intrygująco Chórem Czarownic, przybyły one ze swym performansem do nadodrzańskiego grodu w ramach konkursu Przeglądu Piosenki Aktorskiej – Off. Miejsca kosztowały tylko symboliczną złotówkę, a występ chóru był wart wiele, zatem bilety rozeszły się błyskawicznie. Szkoda tylko, że panie znad Warty nie wyczarowały u nas przy okazji takiego mariażu rzeki z miastem, jakim od lat cieszy się Poznań. Miejscem prób chóru są tzw. Kontenery nad Wartą – miejsce tętniące przez cieplejsze pół roku życiem i atrakcyjne dla ludzi twórczych. Poza ofertą uczestnictwa w licznych warsztatach artystycznych Kontenery umieją przyciągnąć też i takich, co życzą sobie poleniuchować miło pod chmurką. W sporej liczbie, ale zawsze w pełnej kulturze. Czy Wrocławiowi takiego miejsca nad rzeką brakuje?


ręki. Uspokajał mnie ten widok i odkrycie, że wielkiej wody można tutaj dotknąć… Niestety przejście do bramki gdzieś przepadło, topole po drugiej stronie ulicy Wyszyńskiego ścięto, a wszelką pustą przestrzeń szczelnie wypełniły zbyt wielkie skalą gmachy.

wokół nich płynie wartkim nurtem nowa miejska fosa. Nie dziwię się jej twórcom, wszak komu chciałoby się stać za potrzebą w niekończącej się kolejce do jedynego na całej wyspie przybytku WC. Już lepiej postać po pyszne lody bądź świeży chleb za mostem, przy placu Bema.

Idźmy dalej… Może na Słodową? Wysepka ta jest zarazem skarbem i utrapieniem dla miasta. Pamiętam, że jeszcze parę lat temu pojawiał się tu nieśmiało pewien porządek, na przekór entropii, do jakiej dążyło liczne grono miejskich miłośników mocnych trunków i dobrej zabawy. Władze Wrocławia nie umiały jednak posłuchać ze zrozumieniem głosu mieszkańców, którzy chcieli takiego miejsca swobody w centrum miasta. Zaczęło się więc na Słodowej robić jakoś bardzo nieswobodnie. Ostatnio jednak zdumiała mnie następująca obserwacja: tu, gdzie miały dziać się regularnie wydarzenia z kulturą i klasą, przy pustej scenie rozgrywają się znowu co weekend jedynie szalone gry w palanta o butelki z piwem. Spożywanym na bieżąco i na miejscu, a jakże. Jako że nic nie ginie w przyrodzie, Słodową otula znana już tutaj dawniej, swojska woń uryny od samego wejścia – cóż, są toalety, ale

Zawiedziony nieco ofertą nadodrzańskich wybrzeży w centrum miasta, postanowiłem przetestować jeszcze raz bliższą mi okolicę, a mianowicie wały zwane Groblą Kozanowską. Według planu oraz dostępnych online opracowań tras spacerowo-rowerowych, powinna ona wieść zainteresowanych bez większych przeszkód od Kozanowa aż po Szczepin. Czyli mogłaby nawet stać się świetną alternatywą dla trudnych nieraz dojazdów z zachodnich, nadodrzańskich dzielnic do centrum. Wziąłem rower, jechałem jednak z ostrożną podejrzliwością. Pamiętałem bowiem, jak kiedyś wpakowałem się w trakcie wędrówki ową groblą na stertę starych opon, przytwierdzonych do pozbawionego ścieżki muru. Plan miasta sugerował swobodne przejście. Jako że nie lubię zawracać, a cenię sobie przygodę, przeszedłem wtedy po wiszących nad zatoczką Odry na słowo honoru oponach, z duszą na ramieniu i leciutko zmokniętą stopą. Czy coś po dziesięciu latach się tam zmieniło? Nie sprawdziłem, dałem sobie spokój zaraz za mostem Milenijnym. Aż do niego jechało mi się groblą z Kozanowa bardzo miło – nawet mimo niezbyt estetycznego widoku dzikich lokali koczowników w miejscu ogródka działkowego przy moście. (Kilka lat temu pisano o nich, że znikną zaraz – ale zostały, może to i ciekawiej? Entropia, entropia!). Jednak za mostem piękna, równa grobla znikła przed płotem dawnego portu Popowice. Pokręciłem się po tym zakazanym rewirze… Zwiedziłem chyba każdą dziurę w płocie, lecz nie znalazłem łącznika z dalszym ciągiem grobli, która biegnie dalej przez park Popowicki. Konia z rzędem temu, kto mi go odkryje! Albo rower.

Piotr Tegnerowicz – filolog anglista, chemik, poeta. Wrocławianin zafascynowany lokalną historią, snami i baśniami. Od debiutu w 2002 roku publikuje m.in. w „Odrze”, „Pomostach” i antologiach poetyckich. Syn śląskich poetów – Zofii Badury i Witolda Tegnerowicza.

49


ГОЛОВНІ ПОДІЇ ТРАВНЯ

Femme), „Wilde Maus”, „Aquarius”, „Frantz” Ф. Озона та „Людина на ім’я Уве”. Квитки на www.kinonh.pl або в касах кіно

29 квітня – 3 травня

Студія на Гроблі, вулиця На гроблі 30/32

ЦИРКУЛЯЦІЇ - Вроцлавський Фестиваль Руху Циркуляції – це п’ять днів інтенсивних семінарів, зустрічей, обміну та спільних пошуків рухів і танців. Не обов’язково «вміти танцювати», щоб приєднатися до нас! Реєстрація та квитки на сторінці Фестивалю: www.cyrkulacje.wroclaw.pl/festivalcirculations-2017/price-list-2017/

1 – 3 травня

Пергола – Зал Сторіччя, вул. Виставова 1 3-маївка – це один з найбільших музичних фестивалів Вроцлава, з минулого року поєднаний з Гітарним рекордом Гіннесса. Зірками маївки цього року будуть: український гурт 5’nizza та The Cranberries. Крім них на сцені також з’являться: Lady Pank, Кшиштоф Залевський, Бродка, Чеслав Шпєва, Культ, Acid Drinkers, Xxanaxx oraz L.U.C. & Rebel Babel Ensemble. Квитки: www.wrockfest.pl/bilety-online/ мрежа магазинів Empik, Saturn і MediaMarkt та на www.biletin.pl, www.ticketpro.pl, www.ebilet. pl, www.eventim.pl, www.biletyna.pl.

5– 11 травня

Кінотеатр «Нові Горизонти», вул.Казимира Великого, 19а-21

КІНО-ВЕСНА У ПОЛЬЩІ Цього року глядачі понад 35 польських міст побачать фільми, які були останнім часом відзначені на світових кінофестивалях. Усі вісім фільмів у межах Кіно-Весни у Польщі це попередні покази – включаючи переможця Золотого ведмедя „Душа і тіло» (On body and soul), „Дві жінки” (Sage

50

9 травня о 19:30

Театральний зал Impart, вул. Мазовецька 17

MIRABAI CEIBA & BOGDAN DJUKIC SACRED CHANT CONCERT Концерт Мірабаі Сейба (Ангеліка Баумбах та Маркус Зібер) – одна з найважливіших подій цьогорічного World Music! Почуємо мантри мовою панджабі та авторські композиції. Гурт розпочав виступати 10 років тому в Берліні, а сьогодні маює повні зали по всьому світу, відкриваючи феномен співу мантр, та завойовує серця аудиторії. Детальніше: www. pranaworld.pl, www.mirabaiceiba.com Вартість квитків: 99 зл., 119 зл. на www.eventim.pl і в касі Impart

11 та 12 травня 19:00

Камерний зал Impart, вул. Мазовецька 17

ЛЕНІНГРАД музичний спектакль Відмінно поставлений та блискуче зіграний (Маріуш Кіл’ян, Томаш Марс та музиканти) музичний спектакль Театру Пісні, заснований на творах культового гурту «Ленінград» Сер-

Wiosna Filmów w Polsce „Frantz” mat. organizatora

3-МАЇВКА ВРОЦЛАВ 2017


гія Шнурова із Санкт-Петербурга, у польському перекладі. Шоу є театральним хітом вже 7 сезонів. Квитки: без знижки 40 зл, зі знижкою 35 зл.

12 – 21 травня

Нижньосилезький Кіно-Центр, вул. Юзефа Пілсудського 64А

Millennium Docs Against Gravity Це не тільки найбільший фестиваль документального кіно у Польщі, але і третій за популярністю подібний захід у Європі. Кураторський відбір включає в себе більше 100 фільмів, серед яких є найгучніші назви з фестивалів усього світу, лауреати престижних нагород та найцікавіші дебюти. Квитки: www.dcf.wroclaw.pl

11 – 13 травня

Вроцлавський Будинок Літератури, вул. Пжейсьчє Гарнцарске 2

II Міжнародний фестиваль поезії Silesius Три дні фестивалю, під час яких можна прочитати та послухати вірші і поспілкуватися з поетами. Фестиваль відкриють два попередні переможці Вроцлавської поетичної премії Silesius за досягнення – Уршула Кожюл та Яцек Подщядло. У наступні дні: знайомство із шведською лірикою, Поетична Майстерня Silesius, дискусія про нові книжки, присвячені Тадеушу Ружевічу та зустріч із лауреатами Премії Silesius в номінації Книга Року та Дебют Року. Програма фестивалю: www.silesius.wroclaw.pl Вхід вільний

12 – 18 травня

Кінотеатр «Нові Горизонти», вул. Казимира Великого, 19а-21

8-й Перегляд нового французького кіно Восьмий сезон перегляду, організованого Французьким інститутом в Польщі та Gutek Film. У подорож до Кіно-Франції нас візьмуть: Жерар Депардьє («Tour de France», режисер Рашид Джайдані), Ламберт Вілсон у ролі легендарного мандрівника Жака Іва Кусто («Одіссея», режисер Жером Салль), та Жюльєт Бінош у ролі навіженої аристократки («Мертві води», режисер Бруно Дюмон). Квитки на www.kinonh.pl або в касах кіно

19 травня 20:00

Клуб «Firlej» вул.Грабішиньська 56

Airbag – концерт Третій візит норвезької групи до Польщі. Група була створена у 1994 році як типова кавер-група. З 2005 року вже під назвою Airbag та з авторським репертуаром. Виступаючи та записуючи чотири альбоми, створили свій власний музичний стиль, що поєднує в собі вплив класичної музики, прогресивного року, електроніки та скандинавського „елементу меланхолії”. Квитки: 99 зл.

19 травня – 23 липня

галерея Awangarda BWA-Вроцлав вул. Віта Ствоша 32

5-й Бієнале Вуличного мистецтва OUT OF STH - ЗАНЯТТЯ Бієнале присвячено мистецтву в контексті суспільного простору. Це буде не кураторський показ, а широкий „конгрес” сил міста – довго налагоджуваних знайомств та проникнення середовищ, який колись був типовим для Вроцлавської контркультури. Вхід вільний

20 травня НІЧ МУЗЕЇВ Вхід вільний Музей Архітектури, вул. Бернардиньська 5 Кураторські екскурсії по виставці „Юзеф Халас. Пошуківання” та експозиція вибраних праць, багаторазового нагороджених архітекторським бюро JEMS Architekci, а також гра „Пошуки”, під час якої ви можете створити свій власний улюблений малюнок Юзефа Халаса. Національний музей, пл. Варшавських повстанців 5 Наймолодші відвідувачі перевірять, що лякає в музеї, для молоді - інтерактивна прогулянка „У ритмі DanseMacabre”, а для всіх – тематичні прогулянки та гра „Слідами таємниці”, і лекція, що відкриває таємниці музею та його колекцій. Додатковою розвагою буде екскурсія по виставці в рамках Бієнале Мтстецтва СМІ Вроцлав 2017 року.

51


Павільйон Чотирьох Куполів вул. Виставова 1 „Таємне Мистецтво” – гра для дорослих. Протягом цьогорічної Ночі музеїв у Павільйоні ви зможете відкрити його секрети, розшифрувати таємниці, що приховані в працях та дізнатися секрети роботи художників. Етнографічний музей, вул. Траугутта 111/113 Виставка „PE DROM BARO... на великому шляху. Від Циганів до Ромів” та вечір з циганською музикою. По виставці проведе власник найбільшої приватної циганської колекції Польщі Анджей Гжимала-Казловський. Вечір завершиться показом фільму про циганську меншину Нижньої Сілезії. Музей Пана Тадеуша, Ринок 6 Читання романтичних віршів, віршів Тадеуша Ружевіча та фрагментів «Кур’єра з Варшави» акторами – Віславом Січем та Рафалом Кроненбергером, виступ піаністкі Мажени Ковальської, та концерт Бартоша Пернала на подвір’ї. Для дітей - майстерні та інтерактивні зустрічі з Аватаром. Буде доступна: постійна експозиція та тимчасова виставка „Станкевич - Ружевич - Станкевич”.

Центр Історії «Депо», вул. Грабішиньська 184 Під час Ночі музеїв в Депо можна відвідати головну виставку „Вроцлав 1945-2016” та тимчасову виставку „Збережений у кадрі. Історія Збишка Цибульського”. У кінозалі Центру - показ документальних фільмів ,а на площі при Депо - мультимедійне шоу.

20 травня 20:00 та 22:30

Театральний зал Impart, вул. Мазовецька 17

Вроцлавська Ніч Gospel Як і в минулому році, буде два концерти. Відкриють його організатори – хор Gospel Life під керівництвом Анни Марії Мбайо, а після їх виступу – група Gabi Gąsior & Holy Noiz. Після концертів у клубі Autograf буде проводитись gospel jam session. Квитки в Impart: 10 зл. за один концерт, на два концерти 15 зл.

22-23 травня 20:00

Інститут Гротовського, Зал Театру «Лабораторіум», Прохід Желязьніче

Deus Ex Machina - прем’єра

Квитки 15 злот.

26 – 28 травня 8-й Книжковий Ярмарок для дітей та молоді DOBRE STRONY Музей Сучасності, пл. Стшегомська 2а Кураторська екскурсія по виставці „Чорна Весна. Навколо незалежної музичної сцени Вроцлава у 80-ті роки”, зустріч з Йоанною Павлік та кураторські екскурсії по виставці „Йоанна Павлік feat: Бойова Криївка”, для дітей і не тільки – гра з інтерактивною інсталяцією Патриції Мастей PIKSELOZA та безкоштовний вхід на тимчасові і постійні виставки.

52

Цього року ярмарок буде проходити по вул. Пжейсьчє Гарнцарске, поруч з Будинком Літератури. У Ярмарці візьмуть участь десятки видавців найкращих і найкрасивіших книг для дітей і молоді. У програмі, зокрема, зустрічі з авторами та художниками, майстер-класи з літератури, художні та освітні майстер-класи, креативні заняття з аніматорами та конкурси. Вхід вільний

PIKSELOZA – instalacja interaktywna Patrycji Mastej

Монодрама Яцека Завадського, що спирається на ідеї „бога з машини” Евріпіда, на основі внутрішнього монологу (в основному на основі текстів Еміля Чорана та Фернанду Пессоа), через який герой розкриває свої переживання, своє ставлення до світу та представляє спробу розв’язання міжособистісних конфліктів.


Wrocławski Niezbędnik Kulturalny - maj 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you