Page 8

FILM Tradycje filmowe Wrocławia w połączeniu z tytułem Europejskiej Stolicy Kultury 2016 pozwoliły na stworzenie wyjątkowego programu filmowego. Jego sercem zostało Kino Nowe Horyzonty, otwarte w 2012 roku największe europejskie kino studyjne, gdzie przez cały rok odbywały się przeglądy, festiwale oraz działania edukacyjne. Trzonem programu była edukacja filmowa: oferowaliśmy seanse i spotkania ukierunkowane na kształtowanie gustu młodych widzów, odkrywanie różnorodności kina, rozbudzanie potrzeb kulturalnych oraz przygotowanie do odbioru trudniejszych filmów. Działania te stanowią podstawę niezbędną do długotrwałego zwiększenia uczestnictwa wrocławian w kulturze i wzrostu zainteresowania ambitniejszym kinem. Realizacja programu pozwoliła na szeroką prezentację dorobku kina europejskiego, zarówno w ujęciu historycznym (Czechosłowacka Nowa Fala, kino ukraińskie), jak i z perspektywy jego najnowszych dokonań (m.in. nowe kino włoskie, francuskie, hiszpańskie i niemieckie). We współpracy z równoległą stolicą kultury San Sebastian zaprezentowano baskijskie tradycje filmowe i kulinarne. Szczególnie cenna była możliwość zaproszenia do Wrocławia twórców, takich jak choćby Nanni Moretti, Víctor Erice, Carlos Saura, Petr Zelenka, Ulrike Ottinger, Jessica Hausner, Claire Denis, Andriej Konczałowski, Cristian Mungiu, Wim Wenders.

Zrealizowane projekty: 29 Wydarzenia: 60

Swoje specjalne edycje miały wrocławskie festiwale: MFF T-Mobile Nowe Horyzonty, z Mistrzowskimi Lekcjami Kina, oraz American Film Festival, z przeglądem poświęconym Europejczykom tworzącym w Stanach Zjednoczonych. Premierę miała operowa adaptacja Zagubionej Autostrady, odbyły się również specjalne pokazy filmowej opery M. Barneya River of Fundament. Zwieńczeniem programu było wręczenie we Wrocławiu Europejskich Nagród Filmowych oraz towarzyszący mu przegląd laureatów i filmów nominowanych i spotkania z twórcami. Należy oczekiwać, że działania te poprzez swoją skalę przyczynią się w dłuższej perspektywie do zwiększenia rozpoznawalności i umocnienia wizerunku Wrocławia jako ważnego europejskiego ośrodka filmowego. Roman Gutek Kurator ds. filmu

Materiał Prasowy ESK Wrocław 2016  
Materiał Prasowy ESK Wrocław 2016  
Advertisement