Page 7

ARCHITEKTURA Zrealizowane projekty: 13 Aktywni uczestnicy (artyści, twórcy): 392 Wrocław to pierwsza Europejska Stolica Kultury, która, obok m.in. Literatury, Muzyki i Sztuki, ustanowiła Architekturę jedną z ośmiu dziedzin kuratorskich. Nasze miasto coraz bardziej zwraca uwagę na architekturę, odbywa się rekordowo dużo konkursów, wyjątkowo dobrze układa się współpraca wrocławskich ośrodków architektonicznych (SARP, Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów, Muzeum Architektury, Wydział Architektury na Politechnice Wrocławskiej), a hasłem aplikacji stworzonej dla ESK są „Przestrzenie dla piękna”, rozumiane zarówno metaforycznie, jak i bezpośrednio. Rok 2016 zaowocował wieloma projektami, które tworzyły architekturę coraz bardziej dostępną. Nie jestem w stanie wybrać najważniejszego wydarzenia roku 2016, gdyż założeniem programu była różnorodność. Stworzyliśmy wielobarwną mozaikę, w której każdy uczestnik ESK mógł znaleźć coś dla siebie. Wydarzenia się uzupełniały, tworzyły większe projekty i ewoluowały przez cały rok. Moją nadzieją i planem było rozbudzenie w odbiorcach apetytu na architekturę. Dlatego mam nadzieję, że ten apetyt będzie stanowił niematerialny efekt Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, poza realizacjami ponad 30 budowli i przestrzeni. Jednak na pewno wyróżniającym się projektem architektonicznym w ESK są Nowe Żerniki, które niejako uwarunkowały wyodrębnienie się tej dziedziny kuratorskiej. Wrocław, miasto wielobarwne, uczące się współistnienia, poszanowania dla przeszłości i wpisywania w zastany kontekst, które z jednej strony posiada przedwojenną WUWĘ, a z drugiej strony nie do końca docenia szlachetny modernizm z lat 60-tych, teraz podejmuje próbę stworzenia osiedla modelowego na miarę XXI wieku. Nowy kawałek miasta powstaje w oparciu o zestawienie

5

naszego doświadczenia z potrzebami, o współpracę pomiędzy architektami, deweloperami, władzami miasta, a także przyszłymi mieszkańcami. Ten dialog pomógł nam zrozumieć, że priorytet formy, który bardzo często jest dla nas determinujący, zajmuje jedno z ostatnich miejsc wśród miejskich potrzeb. Nowe Żerniki stawiają na jakość życia mieszkańców. Podsumowując niezwykły rok 2016, nie sposób pominąć serii wykładów DużeA, które pozwoliły na zrozumienie architektury nie tylko tym, którzy zajmują się nią na co dzień. Pokazaliśmy słuchaczom, że architektura to jedno z narzędzi, które pomaga rozwiązać bieżące problemy ludzkości. Zorganizowaliśmy szereg wystaw, które cieszyły się rekordową frekwencją w jedynym w Polsce Muzeum Architektury. Pokazaliśmy najlepsze realizacje ostatnich 25 lat z całej Europy, modernistyczny Lwów, czy przybliżyliśmy życie i twórczość Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak, autorki wrocławskiego Manhattanu. Ponadto poddaliśmy dyskusji architekturę sakralną i wspólnie szukaliśmy kierunku, w którym powinna iść w ramach projektu „Kościół. Piękno i kicz”. Mam wielką nadzieję, że po roku 2016 świadomość architektoniczna wrocławian i wszystkich gości, którzy odwiedzili Europejską Stolicę Kultury, jest dużo większa. Postawiliśmy architekturę na równi z pozostałymi dziedzinami sztuki, zatem liczę, że teraz stanie się codziennym tematem rozmów i społecznych dyskursów, tak jak film, muzyka, teatr. Zbigniew Maćków Kurator ds. architektury

Materiał Prasowy ESK Wrocław 2016  
Advertisement