Page 1

ď?°ď?˛ď?Ż ď?¤ď?Ľď?śď?Ľď?Źď?Żď?°ď?Ľď?˛ď?š, ď?Šď?Žď?śď?Ľď?łď?´ď?Żď?˛ď?š, ď?­Äšď?łď?´ď?Ą, ď?łď?´ď?Ąď?śď?Ľď?˘ď?Žď&#x;­ ď?Śď?Šď?˛ď?­ď?š ď?Ą ď?Ąď?˛ď?Łď?¨ď?Šď?´ď?Ľď?Ťď?´ď?š / ď?Śď?Żď?˛ ď?¤ď?Ľď?śď?Ľď?Źď?Żď?°ď?Ľď?˛ď?ł, ď?Šď?Žď?śď?Ľď?łď?´ď?Żď?˛ď?ł, ď?Łď?Šď?´ď?Šď?Ľď?ł, ď?Łď?Żď?Žď?łď?´ď?˛ď?ľď?Łď?´ď?Šď?Żď?Ž ď?Łď?Żď?­ď?°ď?Ąď?Žď?Šď?Ľď?ł ď?Ąď?Žď?¤ ď?Ąď?˛ď?Łď?¨ď?Šď?´ď?Ľď?Łď?´ď?ł

CZ&EN EDITION

TĂŠma: RezidenÄ?nĂ­ trh Topic: Residential market / 6

Developeři nemají nouzi o peníze Developers have no shortage of money / 62

Voda – Şådaný urbanistický prvek Water – a required urban feature / 72

,661  

8–9 2016

DEVELOPM ENT NEWS

RoÄ?nĂ­k / Issue XVIII — C ena / Price 89 KÄ? / 3,40 â‚Ź

UNIKĂ TNĂ? BYDLENĂ? OD REAL-TREUHAND .142 RADLICKĂ - PRAHA 5

.142.cz 01 Obalka.indd 1

1.9.16 15:43


Gleeds_Layout 1 6.9.16 12:34 Strรกnka 1


03_5 Editoria_Obsah_Layout 1 2.9.16 9:38 Stránka 3

development news editorial

Hektická okurková sezona Hectic low season P

ři návštěvě německé kancléřky v Praze zazněl z úst českého premiéra příslib, že 17. prosince bude otevřen zbývající úsek dálnice D 8. Tím by skončilo utrpení všech lačných cestovatelů i profesionálních řidičů při cestě do Drážďan a dále do Berlína. Zároveň zazněl na německou stranu požadavek na součinnost při realizaci železniční rychlodráhy stejným směrem a také při výstavbě jižní trasy Praha – Mnichov. Zde již bavorští představitelé dokonce podlehli zjevné beznaději, takže slíbili podporu projektu i na české straně. Vzhledem k nedokončeným výkupům pozemků v okolí Thomayerovy nemocnice a v Písnici bylo na rok a půl přerušeno stavební řízení metra D z náměstí Míru do Písnice. Podle záměru má být moderní stavba, jejíž soupravy budou jezdit bez řidiče, dokončena na sklonku roku 2022. Praha 5 vyhlásila soutěž o využití území na levém břehu Vltavy. Přihlásil se pouze jediný návrh, který mediální přestřelkou rozvířil prázdninové lelkování. Umístění ruského kola rozděluje veřejnost na dva téměř nesmiřitelné tábory. Jedna část argumenty přesvědčuje o šíleném a nepraktickém záměru postavit tuto „pouťovou atrakci“ téměř v centru města. A to vůbec nehovoříme o tradičně negativním názoru památkářů. Druhá část kvituje využití území pro domácí i zahraniční turisty, obohacené o nové pohledy na město, nehledě na možný přínos do rozpočtu městské části. Ruské turisty, kteří ještě nedávno vévodili žebříčku návštěvnosti, letos vystřídali hosté ze sousedních zemí – Německa, Polska – a díky rozšířeným leteckým linkám do Asie i návštěvníci z této části světa. Je zřejmé, že si domácí hoteliéři mnou spokojeně ruce. Tomu odpovídá i fakt, že se za poslední tři roky zvýšil v ČR počet čtyřhvězdičkových hotelů. Nyní jich je přes 600 a naopak se snižuje počet penzionů a levných turistických ubytoven. ARNOŠT WAGNER

A

t the visit of the German Chancellor in Prague, the Czech Prime Minister promised that the remaining section of the D8 motorway will be opened on 17th December. This would prevent all travellers’ and professional drivers’ suffering when travelling to Dresden and Berlin. There was also a requirement for the German side to co-operate during the realisation of a rapid transit railway system in the same direction and also during the construction of the southern route Prague – Munich. There, the Bavarian representatives succumbed to the evident desperation and promised to also support the project on the Czech side. With regards to the incomplete purchase of land around Thomayerova Hospital and in Písnice, building procedures for the D underground route from Náměstí Míru to Písnice were terminated for a year and a half. The modern construction, whose trains are to run without a driver, is supposed to be completed according to the project at the end of 2022. Prague 5 announced a tender for the utilisation of the area on the left bank of the Vltava River. There was only one proposal entered, having stirred up the holiday loitering with a media battle. The positioning of the Ferris wheel divides the public into two almost irreconcilable camps. One part is trying to convince the other about the crazy and impractical project to build this ‘funfair attraction’ virtually in the city centre. And we are not even talking about conservationists’ traditional negative approach. The second part acknowledges the utilisation of the area for local and foreign tourists enriched with new views of the city, regardless of the possible contribution to the city district’s budget. Russian tourists, who have until recently dominated the scale of turnout, were replaced this year by guests from neighbouring countries – Germany and Poland – thanks to expanded airline services to Asia also by visitors from this part of the world. It is certain that local hoteliers will rub their hands in glee. This also corresponds with the fact that the number of four-star hotels increased in the Czech Republic over the past three years. Now there are more than 600. The number of inns and cheaper tourist hostels is, on the other hand, falling. ARNOŠT WAGNER

Předplatné www.developmentnews.cz

Partneři Partners


04 Skanska_inz_1-1_Layout 1 1.9.16 14:17 Strรกnka 1


03_5 Editoria_Obsah_Layout 1 2.9.16 9:38 Stránka 5

development news obsah / contents

Obsah Contents TÉMA / TOPIC

6 10

Proces prodeje bytů se zrychluje The process of selling apartments is speeding up Zaměřujeme se na kvalitní architekturu We focus on quality architecture

44 46

50

Básně na fasádě Poems on a façade Akustická pohoda – aneb pryč se zvukem, který nechcete slyšet! Acoustic comfort – or away with sound you don’t want to hear! Koncept Průmysl 4.0 ve vztahu k rozvoji územních celků

EKONOMIKA /ECONOMY

52 56 58 12 14

Certifikace i pro bytové domy Certification also for housing blocks Bydlení začíná být vzácné Housing is starting to become valuable

62 66

Věřím, že investorům vydrží apetit! I believe the investors will maintain their appetite! Jak ochránit vlastnická práva k nemovitosti? How to protect proprietary rights to property? Stavebnictví letos svůj propad nezastaví The building industry won’t cease its slump this year Developeři nemají nouzi o peníze Developers have no shortage of money Luxusní značky mění Prahu Luxurious brands are changing Prague

PROJEKTY / PROJECTS

20 22 26 28 30 34 38

EXPO REAL 2016: Tři otázky pro Claudii Boymanns EXPO REAL 2016: Three questions to Claudia Boymanns CENTRA slaví 25 let CENTRA celebrates its 25th anniversary Velký Špalíček letos patnáctiletý Velký Špalíček is fifteen this year Open space už tolik neláká Open space is not that attractive anymore Prologis: První polovina rolu 2016 ve znamení úspěchu First half of 2016 bodes well for Prologis K návrhu ruského kola v Praze To the project of a Ferris wheel in Prague Znojmo hledá investory pro areál pivovaru Znojmo is looking for investors for the brewery complex

ARCHITEKTURA / ARCHITECTURE

68

Dům je jako partitura House as sheet music

72

Voda – žádaný architektonický prvek Water – a required urban feature Světové kulturní dědictví ve Stuttgartu Global cultural heritage in Stuttgart Golf bez civilizačních ruchů Golf without civilisation hustle and bustle

76 78

KALEIDOSKOP / KALEIDOSCOPE

80 81 40 42

I v interiérech je sklo ideálním řešením Glass is also ideal for interiors První výtah na solární pohon v Evropě se osvědčil The first solar-powered lift in Europe proved successful

82 85

Jana Tichá: Prostor a místo Jana Tichá: Space and Location Prostory touhy: Je architektura sexy? Spaces of Desire: Is Architecture Sexy? Smrt realitního magnáta Death of the real estate magnate Aktuality News

dn 8–9/2016

5


06-9 PR Lexxus_3,5_Layout 1 1.9.16 14:19 Stránka 6

téma / topic REZIDENČNÍ TRH / RESIDENTIAL MARKET

Proces prodeje bytů se zrychluje The process of selling apartments is speeding up Realitní kancelář LEXXUS se zaměřuje na prodej nemovitostí v nových. rezidenčních projektech v Praze a blízkém okolí. Pod značkou Lexxus Norton. pak zajišťuje prodej či pronájem luxusních rezidenčních nemovitostí. v nejlepších lokalitách hlavního města..

S

Peterem Višňovským, ředitelem společnosti LEXXUS, jsme hovořili o nových projektech i o celkové situaci na rezidenčním trhu.

Fénix s kompletní nabídkou obchodů. Zmizí tak nevyužitá industriální zóna nedaleko centra a důležitá část Vysočan se stane opět součástí města.

Jaké byty se dnes nejvíc prodávají? Jednoznačně to jsou 2+kk, jichž je na trhu zoufalý nedostatek. Samozřejmě záleží na strategii každého developera, v jaké fázi stavby začne prodávat – zda ještě před zahájením, v průběhu, nebo až po dokončení. Optimální je do půl roku po kolaudaci dokončit prodej a začít s výstavbou/prodejem dalšího projektu. Aktuálně bývá spíš výjimkou, když při kolaudaci nějaké byty zbývají. Ve vyšší cenové kategorii, v absolutních cenách řekněme 10 mil. Kč a více, bývá prodejní strategie pochopitelně jiná. Prodej standardně trvá delší dobu, mnoho bytů se prodává až po kolaudaci, protože klient je velmi náročný a byt si chce „osahat“, nespěchá. Obecně lze říct, že se proces prodeje bytů zrychluje. Kupující vnímají klesající nabídku na trhu i velmi atraktivní podmínky hypotečních úvěrů. Jako příklad bych z projektů, které máme v nabídce, uvedl Tulipa City od AFI Europe, kdy jsme v rámci předprodejů za osm dní realizovali přes 80 rezervací (z celkových 260 jednotek v I. etapě). Zhruba dvě třetiny z celkového počtu jsou menší byty 1–2+kk. Původní projekt, který byl koncipován trochu jinak, developer přepracoval podle aktuálního vývoje na pražském rezidenčním trhu.

Jaký je harmonogram výstavby Tulipa City? Stavět se začalo v létě a první fáze – to je asi 260 bytů, které jsou aktuálně v prodeji – bude zkolaudována v létě 2018. Území je dost velké, takže v mezičase by se měla začít stavět druhá rezidenční fáze a následně vzniknou sportoviště, škola, parky, restaurace a také kanceláře. Nebude to hned, ale byly učiněny první a zásadní kroky k rehabilitaci této části Prahy. Jsem přesvědčen, že k AFI Europe a YIT se brzy přidají další developeři a přeměna tohoto velkého území se zrychlí.

O jakou lokalitu jde? Z mého pohledu jde o perspektivní, ale zatím opomíjené území v Praze 9 v blízkosti Kolbenovy ulice. Jižně od tohoto území, podél Poděbradské ulice, se už začalo stavět před lety, vzniklo tam několik nových projektů, které v souhrnu čítají kolem 2 500 nových bytů. Podobná přeměna teď čeká okolí ulice Kolbenova, která je vzhledem k blízkosti metra velice atraktivní. Nedaleko již zahájeného projektu Tulipa City buduje developer YIT rozsáhlý projekt Suomi Hloubětín s asi 800 byty. Několik dalších developerů na sousedních pozemcích připravuje své projekty, ale jak víme, nejde o proces jednoduchý ani rychlý. Takže i v této neprávem opomíjené oblasti se konečně něco začíná měnit a dosud opuštěné území se probouzí k životu. Vzhledem k zájmu, jaký zatím klienti o oba stávající projekty projevili, je zřejmé, že lokalita v blízkosti metra láká. Je to odsud relativně blízko do centra, jednu zastávku metrem je obchodní centrum

6

dn 8–9/2016

Praha 9 se v posledních letech hodně změnila k lepšímu… Příkladem zdařilých přeměn zanedbaných území Prahy 9 (i když nešlo přímo o brownfield) jsou projekty Podvinný mlýn

PETER VIŠŇOVSKÝ

Hřebenky, Praha 5


06-9 PR Lexxus_3,5_Layout 1 1.9.16 14:19 Stránka 7

REZIDENČNÍ TRH

Tulipa City

nebo Kejřův park. Developeři zpravidla nejsou samaritáni, jejichž prvořadým cílem je kvalitní architektura a lepší prostředí pro život. Na druhou stranu jsou až příliš často prezentováni jako jakési zlo, kterému je třeba se vždy a všude bránit. I developeři jsou normální lidé nebo firmy a velmi často se jim podaří velmi významně zlepšit životní prostředí nejen pro majitele bytů v jejich projektech, ale i pro sousedy. Například v oblasti dnešních projektů Kejřův mlýn a Kejřův park byl ještě před asi 10 lety močál, skládka a bezdomovci – po setmění se tam odvážil jen málokdo. Dnes je tu krásná rezi-

denční oblast s revitalizovaným rybníkem, cyklostezkou, parkovými úpravami. Podobné to bylo s projektem Podvinný mlýn v sousedství parku Podviní – dnes možná nejžádanější oblastí pro bydlení v Praze 9. Člověk, který sem dnes přijde, by nevěřil, jak to tam vypadalo před lety… Je to zásluha developerů, kteří věřili, že i takové oblasti se dají upravit a lidé tam budou rádi bydlet. Velmi významnou roli samozřejmě hrála také městská část, která paralelně s developery investovala nemalé částky do úprav říčky Rokytky, výstavby parků, stezek atd. Mám radost, že jsme se na těchto pozitivních proměnách Prahy 9 v rámci přípravy a prodeje konkrétních rezidenčních projektů také podíleli. Tulipa City asi není jediný nový projekt, který nyní prodáváte? Aktuálně máme v nabídce téměř 40 projektů z Prahy a blízkého okolí – celkem téměř 1 500 nových bytů a rodinných domů. Jako příklad mohu uvést projekt Tulipa Třebešín v Praze 3; v současné době zde dokončujeme vzorové byty v I. etapě, kde máme k dispozici posledních 15 bytů. Její dokončení chystáme na jaro 2017. Nově spouštíme prodej II. etapy, která čítá kolem 250 nových bytů a výstavba již byla zahájena. I v tomto případě jde o pozemek, který je svou polohou vhodnější pro rezidenční využití a již neexistující monstrózní skladová hala nikomu nechybí. V prodeji máme také zajímavé projekty v luxusním segmentu, např. v Praze 5 projekt Hřebenky s krásnými výhledy nebo projekt Panorama Hlubočepy nad Prokopským údolím. Jsou to komorní projekty v atraktivních lokalitách a s výjimečnými výhledy. V srpnu jsme také zahá-

téma / topic / RESIDENTIAL MARKET

jili prodej 54 rodinných domů v nízkoenergetickém projektu Nová Chýně, což bude moderní bydlení v zeleni s výbornou dostupností do Prahy. Půjde o řadové domy s dispozicí 4–7+kk a rozloze 110–220 m2 s parkovacím stáním nebo garáží pro jedno až dvě auta. Výstavba už byla zahájena a dokončení prvních domů se plánuje na jaře příštího roku. Jaká je vůbec v Praze poptávka po bytech? Poptávka roste, bytů ubývá a jak jsem říkal na začátku, nejrychleji se prodávají ty menší. Nerovnováha se projevuje rychlejším růstem cen, ale nízké úroky drží zájem kupců stále velmi vysoko. Konečně platné Pražské stavební předpisy snad alespoň zčásti usnadní novou výstavbu v hlavním městě. Není dlouhodobě udržitelné, aby řádově menší regionální města povolovala a stavěla více bytů než metropole s více než milionem obyvatel. Na aktuální stav tak nejvíce doplácejí kupující – díky nedostatečné nabídce a konkurenci platí vyšší ceny. Připravuje LEXXUS pro klienty nějaké novinky? Loni na podzim jsme přišli s novinkou na podporu prodeje – poprvé jsme uspořádali akci s názvem Lexxus Days. Díky této akci jsme rozjednali více než 100 konkrétních obchodů za dva dny – klienty oslovily slevy, které jsme v rámci akce společně s developery mohli poskytnout. Letos klientům připravíme také atraktivní nabídku – při koupi bytu v rámci této akce získají praktické dárky nebo služby zdarma od mnoha našich partnerů. Letošní Lexxus Days plánujeme na 3. a 4. listopad. Současně připravujeme s naším hypotečním partnerem Hypoasistent možnost zjednodušení hypoték pro majitele bytů, kteří prodávají svůj byt a chtějí koupit nový, větší. Jde o to, aby nebyli nuceni prodat původní nemovitost rychle, a tudíž třeba nevýhodně, aby se v mezičase nemuseli stěhovat do nájemního bytu a aby nebyli vystaveni zbytečnému stresu z dvojího stěhování a měli situaci plně ve svých rukou. Je to situace, pro kterou máme reálné a pro klienta optimální řešení. AK

The real estate office LEXXUS focuses. on the sale of real estate within new. residential projects in Prague and its. surrounding neighbourhood and under. the brand of Lexxus Norton they arrange. the sale and/or lease of luxurious and. well-appointed residential real estate. in the best locations in Prague..

W

e were talking to Peter Višňovský, director of LEXXUS, about new projects as well as the overall situation in the residential market. What types of apartment sell most these days? Those are clearly the one bedroom apartments with kitchenette, of which there is a desperate shortage in the market. All depends on the developer’s strategy. At what stage of the development does he decide to sell – prior to commence-

dn 8–9/2016

7


06-9 PR Lexxus_3,5_Layout 1 1.9.16 14:19 Stránka 8

téma / topic REZIDENČNÍ TRH / RESIDENTIAL MARKET

ment, during the construction or once it is complete. What is optimal is to complete the sale up to half a year from final building approval and to commence the construction/sale of another project. It is now exceptional if there are any apartments still left over during final building approval. In the higher price bracket, let’s say prices of CZK 10 million and over, the sales strategy differs. The sale normally takes longer as many of the apartments don’t sell until after final building approval because the client is very demanding and wants to ‘get a feeling’ about it first and is not in a hurry. Generally, one can say that the process of selling apartments is speeding up. Buyers feel the falling number of supply in the market as well as very attractive mortgage conditions. As an example of projects from our portfolio, I would state the Tulipa City by AFI Europe, where we realised more than 80 bookings in eight days within the framework of presales (this being out of a total amount of 260 units from the 1st stage). Approximately two thirds from the total number are smaller apartments, bedsits and one bedroom apartments with kitchenette. The developer redesigned the original project, which was drawn up slightly differently, in accordance with the current development in Prague’s residential market. What is the location? From my point of view, it is a perspective yet so far ignored area in Prague 9, near Kolbenova Street. Development has already been commenced south of this area, along Poděbradská Street, where there are several new projects that amount to about 2,500 new apartments. A similar conversion is now to be expected for the surrounding neighbourhood of Kolbenova Street, which is, due to its close vicinity to the underground, very attractive. YIT the developer is now constructing the extensive project of Suomi Hloubětín with approximately 800 apartments near the commenced project of Tulipa City. Some other developers are preparing their projects on neighbouring plots but as we know, this is not an easy nor speedy process. That means that things are starting to happen even in this unfairly ignored area and after having so far been deserted, it is coming to life. With regards to interest that clients have so far shown in both of the existing projects, it is certain that they find the location close to the underground attractive. It is relatively near to the centre from here and the shopping centre Fénix with a comprehensive offer of shops is one stop by underground. This will allow for the disposing of an unutilised industrial zone near the centre and for this important part of Vysočany to become, once again, part of the city. What is the schedule for the construction of Tulipa City? Construction was commenced in the summer and the first phase – that is approximately 260 apartments, which are currently up for sale – will undergo final building approval in the summer of 2018. The area is relatively large so the second residential phase should be commenced in between followed by sports grounds, a school, parks, restaurants and offices. It won’t happen straight away but the first and fundamental steps for revitalisation of this part of Prague have been taken. I am convinced that AFI Europe and YIT will soon be joined by other developers and that conversion of this large area will speed up.

8

dn 8–9/2016

Prague 9 has changed for the better over the past years… An example of successful conversions of neglected areas in Prague 9 (even though it was not exactly a brownfield) were the projects of Podvinný mlýn and Kejřův park. Developers are not usually Good Samaritans whose prime goal is quality architecture and a better living environment. On the other hand, they are far too often presented as some evil beings that need to be resisted everywhere and at all times. Developers are just normal people or companies and very often they manage to significantly improve the environment for the apartment owners with their projects as well as for their neighbours. The area of the nowadays projects of Kejřův mlýn and Kejřův park was, some 10 years ago, a swamp, a dump and a place only for the homeless – hardly anybody dared to go there after dusk. Now, it is a beautiful residential area with a revitalised lake, a cycle way and landscaped park areas. A similar situation applied to Podvinný Mlýn in the neighbourhood of Podviní Park – now being perhaps the most sought after housing area in Prague 9. Who comes there now would never believe what it looked like years ago… And this is all due to developers who believed that such areas can be developed and that people would enjoy living there. What played a significant role was the city’s district council, who invested, alongside the developers, considerable finance for the revitalisation of the Rokytka River, the park development, footpaths and others. I am pleased that we also took part in these positive changes in Prague 9 within the framework of preparation and sale of particular residential projects. Tulipa City is probably not the only project you are currently selling then? Our portfolio currently includes almost 40 projects from Prague and its surrounding neighbourhood – in total almost 1,500 new apartments and family houses. For example, I can state the Tulipa Třebešín project in Prague 3; we are currently finalising show apartments in the 1st stage, having the last 15 apartments

Rodinné domy Nová Chýně Family houses Nová Chýně


06-9 PR Lexxus_3,5_Layout 1 1.9.16 14:19 Stránka 9

REZIDENČNÍ TRH

at our disposal there. Completion is planned for spring 2017. We are commencing the sale of the 2nd stage, which comprises about 250 new apartments and construction has already been commenced. This is also land that is, due to its location, more suitable for residential development and nobody will miss the monstrous warehouse anymore that used to be there. We are also selling interesting projects from the luxury segment, for instance the Hřebenky project with beautiful views in Prague 5 and the Panorama Hlubočepy project above Prokopské údolí. They are refined projects in attractive locations offering exceptional views. In August, we also commenced the sale of 54 family houses from the low-energy project Nová Chýně, which will offer modern housing in greenery coupled with excellent access to Prague. These will be link-detached houses with layouts ranging from 3 to 6 bedrooms with kitchenette and sizes ranging from 110–220 sq m with either a parking space or garage for one to two cars. Construction has already been commenced and completion of the first houses is scheduled for next spring. What is the actual demand for apartments in Prague like? Demand is growing, the number of apartments reducing and as I have already said at the beginning, it is the smaller ones that sell quickest. The imbalance shows in a faster increase in prices but low interest rates still keep buyers’ interest high. The finally effective Prague building regulations will hopefully make new development in the capital easier, at least partially. It is not sustainable in the long term for smaller regional towns

téma / topic / RESIDENTIAL MARKET

to approve and build more apartments than the metropolis with its population of more than a million residents. Who pays for the current situation most are the buyers as they pay higher prices due to insufficient supply and competition. Is LEXXUS preparing anything new for its clients? Last autumn, we introduced a new event for sales support – for the first time we organised an event called Lexxus Days. This event allowed us to commence negotiations with more than 100 particular stores in two days – our clients were very interested in the discounts that we were able to offer within the event together with the developers. This year, we are also preparing an attractive offer for our clients – when buying an apartment, they will, within this event, receive practical gifts or services from many of our partners free of charge. This year’s Lexxus Days is planned for the 3rd and 4th November. Together with our mortgage partner Hypoasistent, we are also preparing the possibility of easier mortgages for apartment owners who are selling their apartment in order to buy a new larger one. The thing is to help them so that they are not forced to sell their original property too quickly and therefore perhaps at a disadvantage, so that they do not need to move out into a rented apartment in between and are not faced with unnecessary stress from double moving and that they have the situation in hand. It is a situation where we have a realistic and optimal solution for the client. AK


10-11 PR KKCG_Layout 1 2.9.16 9:44 Stránka 10

téma / topic REZIDENČNÍ TRH / RESIDENTIAL MARKET

Zaměřujeme se na kvalitní architekturu We focus on quality architecture KKCG Real Estate patří – s datem vzniku v roce 2012. – k novým společnostem na developerském trhu. Jejím. cílem je vytvořit kvalitní portfolio projektů pro podnikání. ve středně a dlouhodobém horizontu..

P

atrik Skála, technický ředitelem KKCG Real Estate, nám přiblížil některé aktuální projekty.

Na čem v současné době pracujete? Nyní má KKCG Real Estate tři nosné projekty v různých etapách realizace či přípravy. Vypadá to jako nízké číslo, ale není naším cílem produkovat byty a kanceláře v masovém měřítku. Chceme se zaměřit na kvalitní architekturu a z toho také vycházíme. Chceme, aby naše projekty byly něčím zvláštní. Podařilo se nám koupit brownfield, uspořádali jsme architektonický workshop a za spolupráce šikovných architektů, vybraných ve workshopu, a designérů vznikla top‘ rezidence v Šáreckém údolí. Je to kondominium 50 nízkoenergetických řadových rodinných domů v Šáreckém údolí v Praze 6. V současné době se připravujeme na kolaudaci I. etapy a II. etapa je ve fázi hrubé stavby a je již v prodeji. Mohu říci, že máme prodáno celkově už 60 % domů. Jejich užitná plocha je od 165 do 290 m2, cena se pohybuje mezi 13 a 25 mil. Kč. Podle ceny to vypadá na velmi nadstandardní kvalitu… Ceny za 1 m2 mají zhruba stejnou úroveň jako bytové novostavby v Praze 6, a navíc mají jako přidanou hodnotu pozemek. Myslím, že jde opravdu o dobrý projekt, o čemž svědčí i dosavadní prodej. Projekt pochází z ateliéru Šafer Hájek Architekti a interiéry domů jsou dílem studií Olgoj Chorchoj a Simplin. Když lidé investují tolik peněz do svého bydlení, chtějí odpovídající kvalitu, dobře dostupnou, ale přitom klidnou lokalitu. Bude areál top‘ rezidence uzavřený, nebo volně průchozí? Bude to areál s recepcí a čtyřiadvacetihodinovou ostrahou. Komplex bude spravovat firma, která patří do skupiny KKCG. V top‘ rezidenci budeme zajišťovat údržbu zeleně, úklid sněhu atd., ale chceme nabízet i nadstandardní služby typu concierge. Areál s parkem a jezírkem bude ve dne prostupný pro veřejnost. Okolo areálu vede cyklistická stezka. Říkal jste, že první část se připravuje na kolaudaci… První část I. etapy, což je celkem 20 řadových domů, budeme kolaudovat v září, o měsíc později pak zbylých pět domů z I. etapy, takže se majitelé budou moci nastěhovat před koncem roku 2016; II. etapa bude dokončena o rok později.

10

dn 8–9/2016

Dokončeny jsou už i terénní úpravy a protihluková stěna v Horoměřické ulici. Připravujeme rovněž vzorový dům, který si zájemci budou moci prohlédnout po kolaudaci I. etapy. Domy předáváme s dokončenými povrchy, koupelnami, toaletami a přípravou pro kuchyňskou linku, která může být v rámci hlavního obytného prostoru umístěna variantně na dvou místech, podle toho, jak to bude majitelům vyhovovat. Některé z domků v top‘ rezidenci jsou pasivní, jiné „jen“ nízkoenergetické. Proč? Naším cílem bylo postavit všechny domky v pasivním standardu, ale z technických důvodů, např. kvůli orientaci oken na světové strany nebo u krajních domů řadovek, to prostě nebylo technicky a architektonicky možné. Výsledkem je, že 19 domů je pasivních, ostatní jsou nízkoenergetické. Všechny domy jsou v energetické třídě A a jsou vybavené rekuperací. Top‘ rezidence v Šáreckém údolí je jediným bytovým projektem, na kterém pracujete? Top‘ rezidence je naše značka pro rezidenční projekty, takže vedle Šáreckého údolí máme i top‘ rezidenci Pomezí, což je v Praze 5 – Košířích, v sousedství přírodního parku Vidoule. Vznikne zde obytný areál s bytovými i solitérními domy vyššího standardu i s parkovými úpravami, které vytvářejí soukromé, poloveřejné i veřejné prostory. Tento projekt jsme koupili i se stavebním povolením. V I. etapě zde postavíme asi 90 bytů ve čtyřech samostatných domech. Vedle toho zde máme velký pozemek, kde chceme postavit smíšenou zástavbu složenou ze samostatných i řadových rodinných domů, viladomů a možná i bytových domů. Pro II. etapu realizujeme od března architektonický workshop, jehož se účastní špičkové evropské a české ateliéry. V nejbližší době by měl být znám výsledek workshopu, na jehož základě stanovíme časový harmonogram celého projektu. Jaká je situace s administrativním a obchodním centrem Bořislavka? Jsme optimisté, i když se projekt trochu natahuje. Máme – už poměrně dlouho – vydané územní rozhodnutí a stále se řeší odvolání. Jsme připraveni začít stavět, běží nám tendr na generálního dodavatele a také řízení o stavebním povolení… AK

PATRIK SKÁLA


10-11 PR KKCG_Layout 1 2.9.16 9:44 Stránka 11

REZIDENČNÍ TRH

téma / topic / RESIDENTIAL MARKET

longs to KKCG. We will be providing the maintenance of greenery, clearing of snow and other items at top‘ residence and also want to offer above standard services such as a concierge. The complex with a park and lake will be passable for the general public during the day. A cycle way passes the complex.

KKCG Real Estate belongs – with the date of its founding in. 2012 – to those new companies in the development market.. Their aim is to create a portfolio of projects for business. activities within a medium and long term horizon..

P

atrik Skála, Technical Director of KKCG Real Estate, introduced us to some of their current projects.

On what are you currently working? KKCG Real Estate currently has three principle projects in different states of realisation and or preparation. It seems a low number but our aim is not to produce apartments and offices at a mass level. We want to focus on quality architecture and that is what we also stem from. We want our projects to be something special. We managed to purchase a brownfield, organised an architectural workshop and a top’ residence emerged in Šárecké údolí in co-operation with designers and skilful architects selected within the workshop. It is a condominium of 50 low-energy terraced family houses in Šárecké údolí in Prague 6. We are currently preparing final building approval for the 1st stage and the second stage is in the rough structure phase and is already up for a sale. I can say that we have already sold a total of 60% of houses. Their utilisable area ranges from 165 to 290 sq m and prices range between CZK 13 million and 25 million. Based on price, it seems to be of an above standard quality… Prices per 1 sq m are of approximately the same level as in new residential buildings in Prague 6 and also come with added value, being the land. I think it is a really good project and the present level of sales only goes to prove it. The project comes from the Šafer Hájek Architekti studio and the interiors were designed by the studios of Olgoj Chorchoj and Simplin. When people invest so much money in their housing, they want appropriate quality and a well accessible yet quiet location. Will the top’ residence complex be enclosed or freely passable? It will be a complex with a reception and twenty-four-hour security. The complex will be managed by a company that be-

You said that the first part is being prepared for final building approval… The first part of the first stage, which includes a total of 20 terrace houses, will undergo final building approval in September and the remaining 5 houses from the first stage a month later, which will allow owners to move in before the end of 2016; the second stage will be completed a year later. Terrain landscaping and an anti-noise wall in Horoměřická Street have already been completed. We are also preparing a show house which will be available for viewing after the final building approval of the first stage. The houses are handed over with completed surfaces, bathrooms, toilets and preparation for the kitchen which can be positioned within the framework of the main living area in two places depending on the owners’ requirements. Some of the houses in top’ residence are passive, others ‘only’ low-energy ones. Why is that? Our aim was to build all houses in the passive standard but this was not possible for technical reasons, for instance due to the cardinal points the windows were facing or from a technical and/or architectural point of view with the end houses. This results in the fact that 19 houses are passive and the others low-energy. All houses come in A energy class and are equipped with energy recovery system. Is the top‘ residence in Šárecké údolí the only residential project you are working on? Top‘ residence is our marque for residential projects and apart from the one in Šárecké údolí, we also have top‘ residence Pomezí, in Prague 5 – Košíře, within the neighbourhood of the Vidoule nature park. There will be a residential complex of apartments and solitaire buildings of a higher standard and landscaped park areas, which create private, half-open and public areas. We purchased this project with a building permit. In the first stage, we will build approximately 90 apartments in four individual buildings there. Apart from that, we have a large plot where we’d like to construct a mixed development comprising detached and terraced family houses, villa houses and perhaps also housing blocks. With regards to the second stage, we are organising from March an architectural workshop which will be attended by top European and Czech studios. Results of the workshop, on whose basis we are to set a time schedule for the whole project, should be known soon. What is the situation like with the Bořislavka administrative and business centre? We are optimists, even though the project is becoming a little delayed. We have had a planning permit for a relatively long time but we are still dealing with an appeal. We are ready to commence building and request a tender for a general contractor and procedures for the building permit are both in progress… AK

dn 8–9/2016

11


12-13 PR Skanska_2ts_Layout 1 1.9.16 14:27 Stránka 12

téma / topic REZIDENČNÍ TRH / RESIDENTIAL MARKET

Certifikace i pro bytové domy Certification also for housing blocks Společnost Skanska letos zahájila prodej druhé etapy projektu. Botanica K v Praze 5 – Jinonicích, v prvním bytovém projektu v Česku,. který získá certifikaci BREEAM..

O

filozofii tohoto projektu i o přístupu společnosti Skanska s námi hovořila Naďa Ptáčková, ředitelka Skanska Reality.

zpětné vazby následně vznikne zpráva zahrnující detailní odpovědi a návody.

Bytový dům Botanica K (1, 2) by měl mít certifikát udržitelnosti budov BREEAM. Proč jste se rozhodli pro certifikaci rezidenční budovy? Skanska se celosvětově věnuje problematice udržitelného stavění, využívání ekologických materiálů a ekologické výstavbě. Vyměňujeme si zkušenosti a probíhá i vnitrofiremní diskuse, co můžeme efektivně využít pro český trh, který je stále orientovaný na ceny. Tudíž pro nás bylo logické rozhodnutí prověřit některé naše projekty nezávislou třetí stranou ze zahraničí. Inspirací nám byli naši kolegové z rezidenční oblasti ze zahraničí i česká Skanska Property, která má v této oblasti dlouhodobé pozitivní zkušenosti. V Praze v posledních pěti letech zelenou certifikaci kancelářských budov klienti běžně vyžadují. Domnívám se, že tento trend přijde v brzké době i v rezidenčním bydlení.

Jaké v certifikaci vidíte přínosy jako developera? Certifikací potvrzujeme kvalitu naší výstavby. Většinu procesů, které jsou s certifikací spjaté, jsme už dříve používali, pouze jsme je nikde nedeklarovali. Směrem do firmy to vnímáme jako dobrý nástroj řízení projektu, neboť si díky zpětné vazbě následně můžeme některé procesy nově nastavit. Certifikace může být v budoucnu naší konkurenční výhodou, zejména pokud hovoříme o klientech z vyšších příjmových skupin, zvyklých v bydlení na vyšší standard.

O certifikování rezidenčních budov dosud nebyl v ČR zájem. Proč? Bylo to mj. způsobeno tím, že pro čistě rezidenční projekty neexistuje žádný vhodný certifikát přizpůsobený lokálnímu prostředí. Jelikož Skanska Reality neustále usiluje o kvalitu svého produktu a zároveň o komplexní řízení projektu včetně environmentálního přístupu, průběžně jsme monitorovali, jaká potenciálně vhodná certifikace se v Evropě nabízí. Šlo nám o efektivní řízení celého procesu s důrazem na vhodná řešení, kvalitu, zeleň, šetrné užívání budov. To vše nám vlastně nabízí světově nejrozšířenější BREEAM, který lze aplikovat na komerční i na rezidenční projekty. Certifikace, stejně jako energeticky šetrná řešení v bytových domech, souvisí s edukací veřejnosti. BREEAM přitom nezaručuje pouze prověření projektu nezávislou třetí stranou, ale zcela nový přístup k výstavbě a užívání bytového domu. Pro certifikaci je velmi důležitý i způsob řízení projektu, který zajišťuje jeho výslednou kvalitu – od přísného výběru dodavatelů, kteří musejí respektovat principy ohleduplné a odpovědné výstavby (tj. dodržování bezpečnosti na stavbách, důstojných pracovních podmínek, šetrnosti k okolí během výstavby, plánu odpadového hospodářství) až po práci s klienty po nastěhování. Například rok po zabydlení v nové budově bude nezávislou třetí stranou vypracován průzkum spokojenosti a na základě

12

dn 8–9/2016

Jaké jsou přínosy pro majitele bytů? Majitelé nových bytů v certifikovaném domě mají nezávislé potvrzení o tom, že všechna navržená a realizovaná řešení jsou v souladu s legislativními, ekologickými a technickými požadavky na budovy. Zároveň mohou mít jistotu, že s nimi budeme spolupracovat jako partner, na něhož se mohou s důvěrou obrátit, i po převzetí bytu. Ovlivní udělení certifikace cenu bytu pro koncového uživatele? Ovlivní ji relativně marginálně, neboť náklady na certifikaci zatíží projekt v řádu setin procent. Ovlivňuje certifikace i kvalitu vnitřního prostředí, nebo jde pouze o energetickou efektivitu? Certifikace hodnotí několik oblastí. Vedle zmíněných procesů řízení jsou to i energie, nakládání s odpady, použité materiály, efektivní využívání vody i kvalitu vnitřního prostředí. Které projekty budete certifikovat? V této chvíli prochází precertifikací závěrečná etapa projektu Botanica K. Další certifikaci plánujeme v druhé etapě projektu Port Karolína v Praze – Karlíně, který by měl jít do prodeje v příštím roce. Plánujete certifikace rezidenčních budov plošně? Primárně máme certifikaci naplánovanou v projektech určených pro klienty pohybující se v internacionálním prostředí, kteří často pracují v zahraničních firmách. Již mají zkušenost z budov, v nichž sídlí jejich zaměstnavatel, a ty jsou zpravidla certifikované. RED


12-13 PR Skanska_2ts_Layout 1 1.9.16 14:27 Stránka 13

REZIDENČNÍ TRH

téma / topic / RESIDENTIAL MARKET

educating the general public. And in fact, BREEAM guarantees having the project verified by an independent third party as well as an entirely new approach to the construction and utilisation of a housing block. What is also very important for the certification is the way of project management, which ensures its resulting quality – from a strict choice of suppliers, who must respect the principles of considerate and responsible development (that is abiding by safety at building sites, respectable working conditions, an ecological approach to the surroundings during construction, plan of waste management) to working with clients once they have moved in. For instance, one year after settling in the new building, an independent third party will execute a satisfaction survey and report with detailed answers and instructions will be consequently elaborated on the basis of feedback.

Skanska has commenced the sale of the Botanica K project. in Prague 5 – Jinonice, the first residential building in the. Czech Republic acquiring BREEAM certificate..

W

e were talking about the philosophy of this project and Skanska’s approach with Naďa Ptáčková, director at Skanska Reality. The housing block of Botanica K (1, 2) should acquire the certificate of sustainability of buildings, BREEAM. Why did you decide to certify a residential building? Skanska attends to the issue of sustainable housing, utilisation of ecological materials and ecological construction globally. We exchange experiences and also hold internal discussions about what can be utilised effectively in the Czech market, which is still price oriented. Thus it was logical for us to check out some of our projects out through a foreign independent third party. We were inspired by our colleagues from the residential area abroad as well as the Czech division of Skanska Property, which has long term and positive experience in this area. It has been common over the past five years for clients from administrative buildings in Prague to require green certification. I believe that this trend will soon also move into the area of residential housing.

NAĎA PTÁČKOVÁ

So far, there hasn’t been much interest shown in certification of residential buildings in the Czech Republic. Why is that? This was, amongst others, caused by the fact that there is no suitable certificate for purely residential projects that would be adjusted to the local environment. As Skanska Reality constantly endeavours for their product’s quality as well as comprehensive project management, including an environmental approach, we are continuously monitoring what potentially suitable certification there is in Europe. We wanted effective management of the whole process with an accent put on suitable and appropriate solutions, quality, greenery, ecological utilisation of buildings. And that is what globally used BREEAM offers and which can be applied to both commercial and residential projects. Certification is, just like the energy efficiency solutions in housing blocks, also associated with

What benefits do you, being the developer, see in the certification? The certification confirms our construction’s quality. We were already using most of the processes that are associated with the certification before but we didn’t declare them anywhere. As for the company, we see it to be a superb tool for project management as we can set some of the processes newly on the basis of feedback. The certification can turn out to be a competitive advantage for us in future, especially if we talk about clients from the higher income group who are used to better housing standards. What are the benefits for apartment owners? Owners of new apartments in a certified building have independent confirmation that all designed and realised arrangements correspond with legislative, ecological and technical requirements relating to buildings. They can also be certain that we will co-operate with them as a partner they can turn to with confidence and to do so even after taking over the apartment. Will certification influence the price of the apartment for the final user? It will influence it marginally as certification costs will encumber the project in hundredths of percentages. Does certification influence the quality of the interior environment or is it only about energy efficiency? Certification assesses several areas. Apart from the aforementioned management processes, it also covers energy, waste management, utilised materials, efficient utilisation of water and quality of the interior environment. Which project will you certify? The final stage of the Botanica K project is, at the present time, undergoing pre-certification. Another certification is planned for the second stage of the Port Karolína project in Prague – Karlín, which will be for sale next year. Are you planning to certify residential buildings generally? We are primarily planning certification for projects that are intended for clients from the international environment, who often work for foreign companies. They have experience with buildings where their employer is based and those are usually certified. RED

dn 8–9/2016

13


14-18_Byty_Fer + 2inz_Layout 1 2.9.16 9:09 Stránka 14

téma / topic REZIDENČNÍ TRH / RESIDENTIAL MARKET

Bydlení začíná být vzácné Housing is starting to become valuable Zvýšený zájem o nové byty se rozchází s omezováním nabídky. bydlení. Navzdory téměř nulové inflaci a rekordně nízkým úrokovým. sazbám hypotečních úvěrů ceny bytů prudce rostou..

K

aždá nabídka nových bytů je v Praze rozprodána během několika týdnů. Na menší byty se prý vedou pořadníky a nabídka nestačí tempu poptávky. Ne, že by developerské společnosti nechtěly stavět. Spíše si stěžují , že z důvodu zákonných regulací a průtahů nemohou. A také, že nemají kde. Nejlepší i dobré pozemky nejsou k mání. NÍZKÁ ČÍSLA ZAHAJOVANÉ VÝSTAVBY

Podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) byla v letošním druhém čtvrtletí v celé zemi zahájena výstavba 7 324 bytů, o 7 % méně než ve stejném čtvrtletí loni. Bytů v bytových domech bylo zahájeno téměř o polovinu (47,1 %) méně. Dokončeno bylo o 9,5 % bytů více, absolutně 6 077, z toho v bytových domech 1 947, tedy o 21,2 % více než ve druhém čtvrtletí loni. Bylo to však první meziroční zvýšení po třech předchozích „minusových“ kvartálech. V hlavním městě byly za období leden–červen 2016 dokončeny 2 693 byty, z toho 2 240 v bytových domech, zatímco loni ve stejném období to bylo 2 738 bytů, z toho v bytových domech 2 273. Zahájeno bylo v letošním prvním pololetí 1 037 bytů, z toho 522 v bytových domech. Před rokem to byly 3 234 byty, z toho v bytových domech 2 614. Tento strmý propad nové výstavby může být stěží důsledkem klesající poptávky. Například počet nově udělených hypotečních úvěrů překonává rekordy, stoupá i průměrná hodnota jedné hypotéky. LOŇSKÝ REKORD BUDE VYROVNÁN. ASI NA DLOUHO

Investiční a developerský koncern Trigema nedávno zveřejnil studii o trhu bydlení za letošní druhé čtvrtletí. Uvádí, že k 30. červnu se meziročně nabídka v Praze snížila o třetinu na 4 650 dostupných bytů. Tento údaj není metodicky srovnatelný s čísly ČSÚ o zahájených a dokončených bytech. Trigema do svých statistik zahrnuje byty, které jsou v nabídce developerů k prodeji a jež mají mi-

14

dn 8–9/2016

nimálně platné územní rozhodnutí. V kombinaci však obě statistiky dávají celkem jasný pohled na vývoj trhu bydlení. Podle Trigemy bylo v hlavním městě prodáno za letošní první půlrok 3 350 nových bytů a lze se nadít, že prodeje za celý rok dostoupají loňské úrovně 7 000 bytů. „Realita bude pravděpodobně o mnoho komplikovanější,“ upozorňuje Trigema. „Na jednu stranu již do výsledků nejsou započítávány projekty bez územního rozhodnutí, na druhou stranu se stále podstatně zmenšuje zásoba dostupných bytů, která vystřeluje cenu nových bytů do rizikových výšek, které mohou mít za následek oslabení poptávky. Naopak prodeje neustále podporují velmi nízké

a stále klesající úrokové sazby hypoték.“ Ty se ke konci jara dostaly pod 1,9 % p.a. Počet developerských projektů, které na pražský trh vstupují, se meziročně snížil o 13 % na 246, počet aktivních developerů klesl o 6 % na 162. „Od počátku roku se na trhu zahájily prodeje nových projektů s 2 400 plánovanými byty. Ve srovnání s celkovým odbytem je to však stále o 30 % méně, než by bylo potřeba pro vyrovnanou bilanci. V tuto chvíli nevystačí zásoba ani na osm měsíců na odhadovaný roční prodej,“ píše se ve zprávě. Průměrná cena dostupných bytů se na konci prvního pololetí zvýšila ve srovnání se stejným obdobím loni o 12,6 %, přičemž polovina tohoto


14-18_Byty_Fer + 2inz_Layout 1 2.9.16 9:09 Strรกnka 15


14-18_Byty_Fer + 2inz_Layout 1 2.9.16 9:09 Stránka 16

téma / topic REZIDENČNÍ TRH / RESIDENTIAL MARKET

přírůstku, tj. 6,3 %, připadá na druhé letošní čtvrtletí. Absolutně je to 69 605 Kč/m2 včetně DPH. Ve srovnání s rokem 2012, kdy Trigema začala trh sledovat, se průměrná cena bytu zvýšila o 18,9 %, tedy o 11 097 Kč/m2, což v praxi znamená, že třípokojový byt může dnes přijít až o 1 mil. Kč dráž, tj. v průměru na 5,7 mil. Kč. „Již přes rok se kvartální prodeje pohybují nad hranicí 1 500 bytů, zatímco nově se zahajuje stěží stejné množství. Pokud se na trh uvolní větší množství zbrusu nových bytů, většinou se jejich hodnota pohybuje nad hranicí 70 000 Kč s DPH/m2. Například ve druhém čtvrtletí 2016 činila hodnota průměrné ceny nově uvedených bytů 70 744 Kč s DPH/m2,“ upřesňují autoři zprávy.

PRODANÉ BYTY V PRAZE PODLE DISPOZICE, 2. ČTVRTLETÍ 2016 (1 750 BYTŮ) SOLD APARTMENTS IN PRAGUE ACCORDING TO LAYOUT IN 2 ND 2016 (1,750 APARTMENTS IN TOTAL)

Dispozice Layout

Prodaných bytů (%) Sold apartments (%) 17,7 39,2 23,8 14,5 2,2 2,3

1 + kk 2 + kk 3 + kk 4 + kk větší / larger ostatní / others celkem / total srovnání s nabídkou /comparison with offer

Prům. podl. plocha (m2) Average floor area (sq m) 41,1 55,5 81,5 110,8 234,0

16

dn 8–9/2016

71,6

65 696

4,8

- 3,1

- 3 683

- 0,5

Zdroj / Source: Trigema

POPTÁVKA CÍLÍ NA DRAHÉ BYTY

Mění se také struktura poptávky. Ne ani tak do poptávaných dispozic, největší zájem je stále o byty 2+kk a 3+kk, ale co do cenové kategorie. Klesá zájem o byty za ceny od 40 000 do 60 000 Kč/m2, výrazně roste poptávka po bytech dražších. Nejsilněji jsou zastoupeny segmenty v cenách 60 000 až 70 000 Kč/m2 a do 80 000 Kč/m2. Celkem tyto dvě kategorie představují 62 % všech prodaných bytů v Praze. „Pokles nabídky bytů se dotýká pouze a jen bytů s cenami do 60 000 Kč/m2 s DPH. Od druhého čtvrtletí 2015 poklesla celková nabídka o 2 350 bytů, tedy o 92 %,“ zdůrazňuje Trigema. Luxusních bytů s cenou 90 000 až 100 000 Kč a nad 100 000 Kč/m2 se v posledním roce prodává shodně o 259 % více. Bytů o řád níže se prodává o 172 % více. Největší meziroční propad naopak zaznamenala skupina bytů mezi 40 000 a 50 000 Kč/m2, u nichž nejde o dvouciferné číslo jen z důvodu vysoké srovnávací hladiny. Z 525 prodaných bytů ve druhém čtvrtletí 2015 se prodeje snížily letos o více než polovinu (53 %) na 245. Nejlevnější segment zeslábl o 83 % (ze 140 na 24). Situace s novostavbami se odráží i na pražském trhu starších bytů. Těch je, podle zjištění Trigemy, k mání 8 000 a jejich průměrná cena 66 234 Kč/m2 se nijak dramaticky neliší od ceny nových bytů, i když značné rozdíly budou v cenách bytů podle technického stavu a umístění. K pronájmu se v Praze nabízí 12 500 bytů, tedy zhruba tolik, co nových i starších bytů k prodeji dohromady. Průměrná výše pronájmu činí 18 355 Kč/měs. bez poplatků, medián je 13 000 Kč. Lepší vypovídací hodnotu má ovšem výše nájmu v přepočtu na čtvereční metr. Průměrná výměra nabízeného bytu je 69,5 m2 (medián 57 m2). Průměrná cena za 1 m2 pronajímané plochy je 264 Kč/m2 (medián 239 Kč/m2). V podobné situaci jako pražský se ocitá i brněnský trh bydlení. Ve druhém čtvrtletí se v jihomoravské metropoli prodalo 545 bytů, což je stejné množství jako loni za celé první pololetí. Ve

Prům. Prům. cena cena (Kč/m2) celkem (mil. Kč) Average price Average total (CZK/sq m) price (CZK mln.) 61 907 2,6 66 557 3,8 67 398 5,5 66 630 7,6 63 699 13,9

srovnání s předchozím kvartálem jde o nárůst o polovinu. V prvním letošním půlroce se již prodalo rekordních 907 bytů. Jejich průměrná cena vzrostla meziročně o 11 %, na 49 447 Kč/m2 včetně DPH. Dostupné byty mají nyní průměrnou cenu 56 363 Kč/m2.

cannot cope with the pace of demand. Not that development companies wouldn’t want to build. They more likely complain that they cannot do so due to legal regulations and delays. And also that there isn’t anywhere to build. The best and even good plots are just not available.

DVAKRÁT DO STEJNÉ ŘEKY…

LOW NUMBERS OF COMMENCED DEVELOPMENT

Podle ČSÚ roste počet nově udělovaných stavebních povolení, roste orientační hodnota povolených budov a v případě bytových domů s drobnými výchylkami se zvětšuje i podlahová plocha. Tyto nevýznamné nárůsty však nestačí tempu poptávky a prodejů. Přesto podle odborníků neplatí to, nač hřešily realitní agentury před rokem 2008: Že se snadno prodá vše, co se nabídne a postaví. Zákazníci se naučili rozeznávat kvalitu. Nové bytové domy se stavějí prakticky jen v perspektivních lokalitách. „Dispozice bytů, kvalita provedení a kvalita materiálů šly nahoru. Když to porovnáte, to jsou dnes úplně jiné byty, než jaké se stavěly před deseti lety,“ říká Martina Jůzová, ředitelka odboru financování nemovitostí České spořitelny.

The construction of 7,324 apartments, that is 7% less than in the same quarter last year, was, according to the Czech Statistical Office, commenced throughout the country in the second quarter of this year. As for apartments in housing blocks, there was almost 50% less commenced (47.1%). 9.5% more apartments were completed, representing an absolute number of 6,077, whereby 1,947 were in housing blocks, which is 21.2% more than in the second quarter of last year. However, this was the first year-on-year increase after the past three ‘negative’ quarters. As for the capital, there were 2,693 apartments completed in the period from January to June 2016 whereby 2,240 of them were in housing blocks. The same period last year registered 2,738 apartments where 2,273 were in housing blocks. In the first half of this year, there were 1,037 apartments commenced whereby 522 were in housing blocks. A year ago, it was 3,234 apartments with 2,614 of them in housing blocks. This abrupt fall in new construction can hardly be the result of declining demand. The number of newly issued mortgages, for instance, exceeds record numbers and the average value of a single mortgage is also increasing.

JF

The increased interest in new. apartments differs with the. restricted housing supply.. Despite almost zero inflation. and record breaking low interest. rates for mortgages, apartment. prices are abruptly rising..

E

ach offer of new apartments in Prague is sold out within a few weeks. There is apparently a waiting list for smaller apartments and supply

LAST YEAR WILL BE BALANCED OUT. PROBABLY FOR A LONG TIME

The investment and development company Trigema has recently published a study on the


14-18_Byty_Fer + 2inz_Layout 1 2.9.16 9:09 Strรกnka 17


14-18_Byty_Fer + 2inz_Layout 1 2.9.16 9:09 Stránka 18

téma / topic REZIDENČNÍ TRH / RESIDENTIAL MARKET

housing market in the second quarter of this year. It states that, as at 30th June, supply in Prague dropped on a year-on-year basis by one third, to 4,650 available apartments. This information is not methodically comparable with the numbers by the Czech Statistical Office regarding the number of commenced and completed apartments as Trigema includes, in their statistics, apartments that are offered for sale from within developers’ portfolios and that come at least with valid planning permit. When combined, though, the two statistics give quite a clear view on housing market development. According to Trigema, there were 3,350 new apartments sold in the first half of this year in the capital and one can hope that sales for the whole year will reach last year’s level of 7,000 apartments. “Reality will probably be much more complicated,” points out Trigema. “On the one hand, the results do not include projects that are without a planning permit but the stock of available apartments, which sends the price of new apartments up to risky heights that can cause weakened demand, is, on the other hand reducing considerably. Sales are still being supported by very low and still reducing mortgage interest rates.” By the end of the spring they were down under 1.9% p.a. The number of development projects that enter Prague’s market reduced on a year-on-year basis by 13%, to 246, and the number of active developers dropped by 6%, to 162. “Sales of new projects that were commenced from the beginning of the year include some 2,400 apartments. Compared with overall sales, it is still 30% less than is necessary for balancing it out. At this moment, the stock will not even last eight months for estimated annual sales,” states the report. The average price of available apartments increased at the end of the first half of the year by 12.6% in comparison with the same period last year, where half of this increase, that is 6.3%, goes to the second quarter this year. In absolute numbers, this is 69,605 CZK/sq m, including VAT. Compared with 2012, when Trigema started to monitor the market, average apartment prices increased by 18.9%, that is by 11,097 CZK/sq m, which means that a two-bedroom apartment can cost CZK 1 million more now, that is on average CZK 5.7 million. “Quarterly sales have already been above the level of 1,500 apartments for over a year whilst the same amount is hardly being commenced now. If a large volume of entirely new apartments becomes released onto the market, their value is usually at the level of 70,000 CZK/sq m, including VAT. In the second quarter of 2016, for instance, the average price of newly released

18

dn 8–9/2016

PRODANÉ BYTY V PRAZE PODLE MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ VE 2. ČTVRTLETÍ 2016 SOLD APARTMENTS IN PRAGUE ACCORDING TO CITY DISTRICTS IN 2 ND QUATER 2016

Městský obvod City district Praha 9 Praha 10 Praha 5 Praha 3 Praha 8 Praha 4

Dostupných bytů (%) Available apartments (%) 21,9 19,7 17,6 14,3 8,1 7,9

Prům. podl. plocha (ma) Average floor area (sq m) 62,4 68,7 68,9 62,6 75,8 88,9

Prům. cena (Kč/m2) Average price (CZK/sq m) 59 660 58 996 68 469 64 105 65 859 68 046

Odhadovaná hodnota (mld. Kč) Estimated total price (CZK bln.) 1,5 1,4 1,5 1,0 0,7 0,8

Zdroj / Source: Trigema, Skanska, Central Group

apartments was 70,744 CZK/sq m, including VAT,” say the report authors. DEMAND TARGETS EXPENSIVE APARTMENTS

The structure of demand is also changing. Not so much with regards to required layouts – most interest is still in one and two bedroom apartments with kitchenette – but with regards to price. The interest in apartments for 40,000 to 60,000 CZK/sq m is dropping and demand for more expensive apartments is increasing. The strongest segments are within the price range 60,000 to 70,000 CZK/sq m and to 80,000 CZK/sq m. These two categories represent in total 62% of all apartments sold in Prague. “The reduced supply of apartments only applies to those for up to 60,000 CZK/sq m, including VAT. Overall supply has dropped, since the second quarter of 2015, by 2,350 apartments, that is 92%,” points out Trigema. As for luxury apartments priced from 90,000 to 100,000 CZK and above 100,000 CZK/sq m, sales have been the same this year, at 259% more. As for the apartments one level lower, there are 172% more of those being sold. The group of apartments that have, on the other hand, registered the biggest year-on-year drop is the group from within the price range from 40,000 and 50,000 CZK/sq m, where the twodigit number is not relevant due to a high level of comparativeness. This year’s sales reduced from the 525 apartments sold in the second quarter of 2015 by more than a half (53%), to 245. The cheapest segment weakened by 83% (from 140 to 24). The situation with newly constructed buildings also reflects in the Prague market of older apartments. There are, according to Trigema’s findings, 8,000 of them available and their average price of 66,234 CZK/sq m does not differ dramatically from the price of new apartments, even though there will be significant differences in apartment prices in accordance with their technical condition and location.

There are 12,500 apartments being offered in Prague for lease, which is approximately the same number of new and older apartments for sale together. The average rent is 18,355 CZK/month without services, the median being CZK 13,000. When calculated per 1 sq m, then rent has a better corresponding value. Average size of an offered apartment is 69.5 sq m (median 57 sq m). Average price per 1 sq m of rental area is 264 CZK/sq m (median 239 CZK/sq m). The Brno housing market is in a similar situation to the Prague housing market. 545 apartments were sold in the South Moravian metropolis in the second quarter, which is the same amount as last year for the whole of the first half of the year. Compared with the previous quarter, it is an increase of half. In this year’s first half, there were 907 apartments sold already. Their average price increased on a year-on-year basis by 11%, to 49,447 CZK/sq m, including VAT. Available apartments now come with an average price of 56,363 CZK/sq m. TWICE IN THE SAME RIVER…

The number of newly issued building permits is, according to the Czech Statistical Office, increasing and so is the indicative value of permitted buildings. Floor area increases in the case of housing blocks, only with some deviations. These insignificant increases, however, do not cope with the pace of demand and sales. Still, specialists believe that what the real estate agencies took advantage of before 2008 does not apply anymore: this being that everything offered and built will easily be sold. Clients learnt to distinguish quality. New housing blocks are practically only being built in perspective locations. “Layouts of apartments and quality of the finish and materials increased. When you compare it, today’s apartments are completely different from those built ten years ago,” says Martina Jůzová, real estate finance manager at Česká spořitelna. JF


nové byty u metra B Kolbenova ceny od: 2 096 260 Kč vč. DPH

221 111 999 Tulipa_City.indd 3

info@lexxus.cz

B

www.bydleni-vysocany.cz 25.8.2016 16:44:15


20-21 PR ExpoReal_2ts_Layout 1 2.9.16 9:10 Stránka 20

projekty / projects / TRADE FAIR

VELETRH

EXPO REAL 2016: Tři otázky pro Claudii Boymanns EXPO REAL 2016: Three questions to Claudia Boymanns Mezinárodní realitní a investiční průmysl se opět. sejdou na veletrhu EXPO REAL. Náplní budou konkrétní. transakce a vytváření kontaktů..

Ú

častníci se budou zabývat také významnými ekonomickými a sociálními otázkami. Claudia Boymanns, projektová manažerka veletrhu EXPO REAL, uvedla klíčová témata pro rok 2016: důsledky brexitu, pohled na evropské trhy a nový výstavní koncept pro maloobchod Grand Plaza. Výstaviště Messe München ve dnech 4. – 6. října 2016 opět otevře brány veletrhu EXPO REAL. Jaká jsou hlavní témata letošního ročníku? Téma, které se týká nás všech, je brexit. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí Britů ovlivní evropské trhy s nemovitostmi, objeví se samozřejmě toto téma také v našem konferenčním programu. Trhy s nemovitostmi jsou stále na vzestupu, ale stále častěji vyvstává otázka, jak dlouho ještě potrvá kapitálový tlak a tlak na výnosy a jaký vliv má tento vývoj na dlouhodobé investice. Klíčoví hráči budou například diskutovat o svých investičních strategiích, podrobně se zaměří na kapitálové toky a z toho následně vyplyne odpověď na otázku, jak dlouho bude převládat tato pozitivní situace. Přes všechny úspěchy přibývá také určité rozladění. A právě s ohledem na to nabízíme – jako přední světový odborný veletrh – tu nejlepší platformu, kde mohou zaznít problémy developmentu a trhu a lze zde prodiskutovat další výzvy realitního trhu. Veletrh EXPO REAL je považován za hlavní evropské setkání v oblasti realit a investic. Jak si takové postavení udržuje? Jsme největším B2B veletrhem v Evropě v tomto oboru. Zájem vystavovatelů je i v letošním roce vysoký, takže šest veletržních hal s plochou 64 000 m2 je téměř vyprodaných. Vedle mnoha mezinárodních společností z oblasti realit se představí i města a regiony z celé Evropy: od Stockholmu po Řím, od Lisabonu po Moskvu. Najdete zde i expozice zemí, jako například Club France, Swiss Circle, Holland Metropol a Holland Property Plaza, dále společné stánky Rakouska (Europa’s Mitte), Severní Ameriky nebo Lucemburska. Novinkou je velký společný stánek Itálie. Konferenční program je také zaměřen mezinárodně, například INVESTMENT LOCATIONS FORUM se bude zabývat trhy západní Evropy a Pyrenejského poloostrova, ale i střední a východní Evropy, USA a letos nově i Afrikou jižně od Sahary.

20

dn 8–9/2016

Letos přicházíte s novou nabídkou. Co je to „Grand Plaza“ a jaké jsou její cíle? Díky Grand Plaza získá svou vlastní platformu pro informace, výměnu zkušeností a diskuse i odvětví retailu. Bude na ploše 500 m2 v samém centru haly C2. Jeho cílem je oslovit maloobchodníky, kteří chtějí expandovat, projektové manažery, investory a partnery z oblasti retailu. Díky Grand Plaza jsou poprvé na veletrhu EXPO REAL zastoupeny textilní maloobchody. Nově se na jednom z největších evropských B2B veletrhů nemovitostí a investic objeví TEDi a KiK, vrací se Lidl. Bude zde i easyApotheke jako spoluvystavovatel značky dennree, která si poprvé objednala svou vlastní plochu. Hlavním partnerem Grand Plaza je REWE Group jako dlouholetý vystavovatel a významný iniciátor nových impulzů. Grand Plaza je dalším důkazem toho, jak rozvíjíme naše veletržní koncepty a spolupracujeme s vystavovateli a návštěvníky. PR

The international property and investment industry. meets again at EXPO REAL. It’s mainly about specific. transactions and cultivating contacts..

H

owever, it also deals with major economic and social issues. Claudia Boymanns, Exhibition Manager of EXPO REAL, addresses the core topics in 2016: the consequences of Brexit, a look into the European markets, and the new exhibition concept Grand Plaza for retail trade.


20-21 PR ExpoReal_2ts_Layout 1 2.9.16 9:10 Stránka 21

projekty / projects VELETRH / TRADE FAIR

CLAUDIA BOYMANNS

EXPO REAL will open its doors at Messe München from October 4 to 6, 2016. What are the main topics at this year’s fair? A topic that generally preoccupies all of us is Brexit. Because the British decision will affect European real estate markets, the topic will of course be dealt with in our conference program. Real estate markets are still booming, but the question is increasingly being posed of how long capital pressure and pressure on yields will continue and what this development means for long-term investments. For example, the big players will discuss their investment strategies, look more closely at capital flows and consequently also answer the question of how long this positive situation will prevail. However, irritation is increasing despite all success. Especially in this regard, we provide the best platform as a leading international trade fair to sound out developments and markets as well as to discuss future challenges for the real estate industry. EXPO REAL is positioned as Europe’s most important network for property and investments. How are you securing this position? We are the largest B2B trade fair of the industry in Europe. Exhibitors demand is also high this year, so that the six exhibition halls with 64,000 sq m are almost fully booked. In addition to many international companies from the real estate industry, cities and regions from all over Europe are going to exhibit: from Stockholm to Rome and from Lisbon to Moscow. There will also be several country pavilions such as Club France, Swiss Circle,

Holland Metropol and Holland Property Plaza, Austria and an another joint stand from Austria (Europa’s Mitte), the North America Meeting Point and Luxembourg. A large-scale Italian joint stand is new this year. Our conference program also has an international orientation. For example, international markets are the focus in the INVESTMENT LOCATIONS FORUM that is dealing specifically with Western Europe and the Iberian Peninsula, but also Central and Eastern Europe, the United States and—new this year—Africa south of the Sahara. You have developed a new offer for retail trade. What is ‘Grand Plaza’ and what are your goals with it? With Grand Plaza, retail trade is getting its own platform for information, exchange and discussions. We have created a 500 sq m networking area for it located in Hall C2. It is designed to address expansion-minded retailers, project developers, investors and partners of retail trade. Thanks to Grand Plaza, textile retail stores will be represented for the first time at EXPO REAL. TEDi and Kik are new on board at Europe’s largest B2B trade fair for real estate and investments. Lidl is returning to the fair thanks to Grand Plaza. easyApotheke will also be there as co-exhibitor of dennree, which has booked a separate area for the first time. In addition, REWE Group is a key partner of the Grand Plaza; the long-time exhibitor has been an important motivator for the new concept from the start. The positive response among visitors and exhibitors has confirmed our idea of Grand Plaza. PR


22-24 PR centra_2,5_Layout 1 1.9.16 14:33 Stránka 22

projekty / projects / PROFILE

PROFIL

CENTRA slaví 25 let CENTRA celebrates its 25th anniversary Už čtvrtstoletí působí na trhu CENTRA. V počátcích své činnosti se zabývala. zejména nákladní autodopravou, svozem a likvidací odpadu a inženýrskou. činností, ale již v roce 1992 se začala orientovat na správu nemovitostí..

O

současné společnosti CENTRA s námi hovořila Ing. Regina Keřková, místopředsedkyně představenstva CENTRA a.s.

Centra a.s. má nyní dost široký záběr. Můžete představit jednotlivé divize a jejich zaměření? Společnost CENTRA a.s. poskytuje služby prostřednictvím osmi divizí: Jde o divizi správy nemovitostí (komplexní správa bytového fondu), divizi provoz a údržba budov (zajišťuje technickou správu, údržbu, revizní a servisní činnosti), divizi autodopravy, divizi úklidových služeb, divizi údržby zeleně a zahradnických služeb, divizi inženýrsko-investiční činnosti, divizi realitních služeb a konečně divizi facility managementu, která v posledním období získala několik nových významných klientů. Můžete nám zmíněné nové klienty přiblížit? V roce 2015 se portfolio komerčních nemovitostí pod naší správou rozrostlo o dva významné projekty, a sice budovu ústředí ČSOB v Praze – Radlicích a budovu AOC CRYSTAL na pražských Vinohradech. V objektu ČSOB poskytuje Centra a. s služby integrovaného facility managementu – technickou správu a údržbu, servisní a revizní činnosti, úklidové služby a péči o interiérovou a exteriérovou zeleň. Specifika bankovního provozu přinášejí samozřejmě i specifické požadavky na facility management, např. velmi limitované reakční doby zásahu v případě poruch nebo havárií, v určitých případech i v řádu minut; proto je náš tým v budově přítomen nepřetržitě. Výzvou je rovněž zajistit optimální pracovní klima pro každého jednotlivého zaměstnance i v tak obřím prostoru a při jeho velmi různorodém členění. Je proto velmi flexibilní a naplňuje doslova vizi banky, že žije se svými uživateli. Tzn., že absorbuje aktuální požadavky, umí se přizpůsobovat a měnit. Pro správu to přináší výzvu v tom, aby dokázala na tyto změny stejně rychle reagovat a zachovat v každém případě uživatelský komfort včetně ekonomického provozu jednotlivých technologií i budovy jako celku. A další klient? Je to budova AOC CRYSTAL v Praze, ve Vinohradské ulici, která byla dokončena loni v létě. Má celkem 14 441 m2 pronajímatelné plochy, z toho 12 828 m2 kanceláří, podzemní parking má kapacitu 121 parkovacích míst. Budova je umístěna ve vynikající lokalitě a poskytuje veškerý komfort odpovídající administrativní budově kategorie A. Společnost CENTRA a.s. zde poskytuje komplexní služby facility managementu – tech-

22

dn 8–9/2016

nickou správu, údržbu, servisní a revizní činnosti, úklidové služby, služby ostrahy a recepce, zahradnické služby a další podpůrné služby podle požadavků vlastníka a nájemců. Vedle služeb FM poskytujeme rovněž property management, tj. odpovídáme za vztahy s nájemci, management smluvních vztahů, budgeting příjmů i výdajů a jejich dodržování, ekonomickou podporu, fakturaci, vyúčtování provozních nákladů atd. Naše společnost byla přizvána ke konzultacím o budoucím provozu budovy ještě ve fázi samotného projektu. Jak ukazují četné studie i naše zkušenosti, již ve fázi projektu je obvykle nevratně determinováno 70–80 % budoucích provozních nákladů. V případě CRYSTALU se spojením pohledů architektů, stavbařů, ekonomů i budoucích správců podařil velmi dobrý a zajímavý projekt umožňující hladký provoz a garantující komfortní prostředí pro nájemce i návštěvníky budovy, to vše při konkurenceschopné úrovni provozních nákladů a minimalizovaných environmentálních vlivech, o čemž svědčí i fakt, že projekt CRYSTAL získal Design stage certifikát na úrovni BREEAM excellent. Jak se vám daří v letošním roce? V roce 2016 se nám podařilo obhájit vítězství ve veřejné zakázce – Poskytování úklidových služeb pro Českou poštu, s.p. Od roku 2012, kdy jsme zakázku vyhráli ve veřejném výběrovém řízení, jsme poskytovali úklidové služby pro Českou poštu s.p. v ob-

AOC CRYSTAL


22-24 PR centra_2,5_Layout 1 1.9.16 14:33 Stránka 23

projekty / projects PROFIL / PROFILE

lastech Střední Čechy, Jižní Čechy, Severní Čechy a Východní Čechy. Nyní probíhalo nové výběrové řízení, v němž se nám podařilo zakázku znovu získat. Klient jako Česká pošta je pro společnost CENTRA a.s. velice prestižní. Zároveň jsme si na plnění této zakázky ověřili, že jsme schopni kvalitně poskytovat služby téměř po celé České republice. Tento úspěch nás povzbudil v úsilí získat dalšího síťového klienta. Snahu jsme zúročili a v současné době zahajujeme práce na komplexním servisu nemovitostí pro Českou telekomunikační infrastrukturu a.s. v celé ČR. Zde jde o širší portfolio poskytovaných služeb, což nás znovu posunulo o krok dál být celorepublikovým profesionálem v oblasti komplexního facility managementu. Navíc rok 2016 je významným pro společnost CENTRA a.s. i z dalšího důvodu. Uběhlo již 25 let od jejího založení. Myslím, že můžeme po právu slavit a být hrdí, protože z malé firmy zaměřené na autodopravu s jedním zaměstnancem se během let progresivně vyvinula prosperující společnost s více než 500 zaměstnanci. Jaké máte vize do budoucna? V současné době jsme v kondici, kdy dokážeme spravovat téměř libovolný objekt s jakýmkoli provozem. Od operačních sálů nemocnice v Motole, kde působíme, až po logistické areály a administrativní centra. Naším cílem je expandovat do segmentu průmyslových areálů a obchodních center. Rádi bychom navázali na naše dva stávající síťové klienty a nadále se rozrůstali v jednotlivých regionech ČR, kde cítíme velký potenciál. AK

CENTRA has already been operating in the. market for a quarter of a century. At the. beginning of their activities they primarily. attended to cargo transportation, waste. collection and liquidation and engineering. activities but in 1992 started focusing. on facility management..

W

e were talking about CENTRA with Ing. Regina Keřková, Vice-Chairman of the Board at CENTRA a.s.

Centra a.s. now has a wider range. Can you introduce us to the individual divisions and their specialisation? CENTRA a.s. provides services via eight divisions: the real estate administration department (comprehensive management of housing stock), the building operation department (secures technical management, maintenance, revision and servicing activities), the transportation department, cleaning services department, gardening services department, engineering services department, real estate agency department and facility management department, which has, in the past period, acquired certain significant new clients. .

dn 8–9/2016

23


22-24 PR centra_2,5_Layout 1 1.9.16 14:33 Stránka 24

ČSOB, Radlická 333/150 Can you give us more information on the aforementioned new clients? The portfolio of commercial real estate that is under administration expanded in 2015 by two significant projects, these being the building of the ČSOB Headquarters in Prague – Radlice and the AOC CRYSTAL building at Vinohrady in Prague. CENTRA a.s. provides, within the ČSOB building, services of integrated facility management – technical management and maintenance, service and revision activities, cleaning services and gardening services both indoors and outdoors. Specifics of the banking operation also come with specific requirements for facility management, for instance a restricted period for action in case of failures and breakdowns, in some cases even minutes; that is why our team is present within the premises non-stop. What is also challenging is to provide an optimal working climate for every individual employee and to also do so within such vast premises and various structuring. Therefore, it is very flexible and virtually fulfils the bank’s vision that it ‘lives’ with the users. That means that it absorbs current requirements, can be adjusted and changed. As for management, it is challenging in a way as to be able to respond to these changes just as quickly and by all means to retain the user’s comfort, including the economic operation of all individual technologies and the building as a whole. And the other client? That is the AOC CRYSTAL building in Vinohradská Street, Prague, which was completed last summer. It offers a total of 14,441 sq m of rental area whereby 12,828 sq m are intended for offices and underground parking offers a capacity of 121 parking places. The building is situated in an excellent location and provides entire comfort that corresponds with an A category administrative building. There, CENTRA a.s. provides comprehensive services in the area of facility management – technical management, servicing and revision activities, cleaning services, security personnel and reception services, gardening services and other support services based on both the owner’s and tenants’ requirements. Apart from FM services, we also provide property management, that is where we are responsible for the relationship with tenants, management of tenancy relations, budgeting income and expenses and adhering to them, economic support, invoicing, settlement of operational costs and others. Our company was invited to consultations regarding the building’s future operation when it was still at the project phase. As many studies and our experience shows, some

24

dn 8–9/2016

70–80% of future operational costs can already be determined within the project phase. In combination with CRYSTAL and views from architects, builders, economists and future facility managers, there originated a very fine and interesting project which allows for smooth operation and guarantees a well-appointed environment for both tenants and visitors to the building and all this comes with a competitive level of operational costs and minimized environmental impacts, which also showed up in the fact that the CRYSTAL project gained the Design Stage certificate at the BREEAM excellent level. How are you doing this year? In 2016, we managed to vindicate victory in a public procurement – providing cleaning services for Czech Post, s.p. Since 2012, when we won the contract in a public tender, we have been providing cleaning services to Czech Post, s.p., in the areas of Central Bohemia, South Bohemia, North Bohemia and East Bohemia. Now there was a new tender and we managed to win the contract again. A client such as Czech Post is very prestigious for CENTRA a.s. Moreover, we have also proven ourselves with this contract that we are capable of providing quality services throughout the Czech Republic. This success encouraged us in our efforts to gain yet another network client. We made good use of these efforts and are currently commencing work on comprehensive real estate services for Česká telekomunikační infrastruktura a.s. throughout the Czech Republic. This represents a broader portfolio of services, which moved us a step further in order to become a national professional in the area of comprehensive facility management. Moreover, the year 2016 is also significant for CENTRA a.s. for yet another reason. It’s been 25 years since the company was founded. I believe that we can by rights celebrate and be very proud as the small company with one employee, which focused on transportation, developed progressively over the years into a very prosperous company with more than 500 employees. What are your visions for the future? We are currently in a situation when we can manage any building, whatever the operation. From operating theatres at Motol Hospital, to logistics complexes and administrative centres. Our objective is to expand into the segment of industrial complexes and shopping centres. We would like to follow up to two of our existing network clients and to continue expanding within individual regions of the Czech Republic where we feel there is real potential. AK


26-27 PR Brno_Spalicek_2ts_Layout 1 1.9.16 14:35 Stránka 26

projekty / projects / PROFILE

PROFIL

Velký Špalíček letos patnáctiletý! Velký Špalíček is fifteen year! Když bylo v roce 2001 otevřeno zábavní. a obchodní centrum Velký Špalíček s hrdým. mottem „Tep života v srdci Brna“, našlo. mnoho příznivců i odpůrců..

O

becně však Brňané uvítali zástavbu proluky po bombardování za 2. světové války, proměnu zchátralé části historického středu města v komplex nových i rekonstruovaných objektů s evropskými parametry pro nájemce a návštěvníky. Největším lákadlem se stalo sedm moderních kinosálů a obchody s módou C&A, NICO; nabídku obchodů doplnila parfumerie, obuv, cestovní kancelář a další prodejny a gastroprovozy. V rekonstruovaných částech byly umístěny kanceláře a čtyři větší byty. DOSTUPNÝ AUTEM I TRAMVAJÍ

Velký Špalíček lze vnímat jako alternativu velkých obchodních center na okrajích města. Jeho sortiment postupně doplnily obchody v navazujících a sousedních ulicích. Dagmar Špačková, jednatelka společnosti Generali Velký Špalíček s.r.o, která obchodní centrum provozuje, k tomu říká: „Naší výhodou je dostupnost městskou hromadnou dopravou i blízkost hlavního vlakového nádraží. Velký Špalíček vévodí obchodnímu dění v centru Brna, je také součástí kulturního a společenského života v centru města. Brno se v posledních letech navíc významně profiluje jako studentské město a město s vědeckými parky a kampusy. Tím narůstá i rušný život v centru města a „Špalek“, jak mu mladší generace říká, nesporně k tepu života v centru Brna patří“. Ve Velkém Špalíčku vznikly i první podzemní garáže v centru Brna. Z celkových 107 parkovacích míst je zhruba polovina určena rezidentům, kteří sem mají přístup 24 hodin denně; parkování pro veřejnost je dostupné od 6.00 do 24.00. Podzemní parking také umožňuje zásobovat celý komplex z podzemí a nijak neomezuje chodce v okolní pěší zóně. Stávající malou kapacitu garáží doplní v prosinci letošního roku parkovací dům pro 360 vozů na přilehlém Dominikánském náměstí. REVITALIZACÍ PROŠLO OBCHODNÍ CENTRUM I JEHO OKOLÍ

V nedávné době Velký Špalíček „přečkal“ rekonstrukci blízkého nám. Svobody, ulice Husovy

26

dn 8–9/2016

i Zelného trhu, stejně jako vznik konkurenčních obchodních center v okolí. A jaká je současnost? Po vypršení desetiletých nájemních smluv došlo k výměně některých nájemců, sortiment se rozšířil o prodejnu potravin Tesco, mezi významné nové nájemce patří dm drogerie, hračky Dráčik, obuv CCC, Česká pošta, FANN či Hudy sport, stálicemi jsou NICO a C&A, velmi oblíbená a úspěšná je restaurace zdravé výživy REBIO. Týdně zavítá do Velkého Špalíčku mezi 50 000 a 60 000 zákazníků, v předvánoční době to bývá výrazně více. Velký význam pro návštěvnost „Špalku“ má multiplex, který před dvěma lety prošel kompletní rekonstrukcí, takže nyní mají diváci k dispozici nejmodernější technologie, které jim poskytují mimořádné zážitky. Podle odhadů tvoří milovníci filmů kolem 10 % návštěvníků. Cílová skupina je přitom velmi široká: od filmových fanoušků přes rodiny s dětmi po návštěvníky Brna, neboť Velký Špalíček je součástí pěší zóny spojující turisticky nejatraktivnější místa v Brně. Je patrné, že oživení centra města přivádí obyvatele i návštěvníky Brna na výstavy, koncerty, do divadel i kostelů. „Velký Špalíček je mj. partnerem Národního divadla Brno, umožňujeme mu různé prezentace a výstavy. Prostor věnujeme i zdravotnictví, zejména pravidelnou vánoční podpo-

rou nadací Krtek či Mamma Help. Rovněž poskytujeme prostor studentům Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v oblasti prevence apod.,“ přibližuje další aktivity Dagmar Špačková a dodává: „Zveme vás do Velkého Špalíčku jako návštěvníky, nájemce i partnery!“ www.velkyspalicek.cz

When the entertainment and. shopping centre Velký Špalíček. opened in 2001 with its proud. motto ‘the heartbeat of life. in the heart of Brno’, it found. a good deal of supporters as. well as opponents..

H

owever, the citizens of Brno broadly welcomed the development in a gap site left after the WWII bombing with the conversion of a dilapidated part of the historic city centre into a complex of new as well as reconstructed buildings with European parameters for both tenants and visitors. The biggest attraction was the seven modern cinema auditoriums and fashion shops C&A, NICO; the range of shops was further complemented with a perfumery, shoe shop,


26-27 PR Brno_Spalicek_2ts_Layout 1 1.9.16 14:35 Stránka 27

projekty / projects PROFIL / PROFILE

travel agency and other shops and gastronomic operations. The reconstructed parts house offices and four larger apartments. ACCESSIBLE BY CAR AND TRAM

Velký Špalíček can be seen as an alternative to those large department stores located on the city outskirts. Its assortment was gradually complemented with shops situated in the connecting and neighbouring streets. Dagmar Špačková, company director at Generali Velký Špalíček s.r.o, who operates the store, says on this subject: ‘Our advantage is in our accessibility by public transport as well as the vicinity of the Main Railway Station. Velký Špalíček dominates shopping events in Brno centre and is a part of cultural and social life within the city centre. Brno has, over the past years, also been presented significantly as a student city and a city with science parks and campuses. This also allows for increased hustle and bustle in the city centre and ‘Špalek’, as it is called by the younger generation, no doubt belongs to the heartbeat of life in the centre of Brno.’ Within Velký Špalíček are also the first underground garages that have been built in the Brno centre. Approximately one half from the total 107 parking places is intended for residents who

have 24 hour access there; parking for the general public is available from 6.00 a.m. to midnight. The underground parking also allows for the supplying of the whole complex from the underground and does not in any way restrict pedestrians in the surrounding pedestrian zone. The small existing parking capacity will be complemented this December with a parking house for 360 vehicles, situated in the adjacent Dominikánské Square. REVITALISATION WAS CARRIED OUT ON THE SHOPPING CENTRE AS WELL AS ITS SURROUNDINGS

Velký Špalíček has ‘survived’ a recent reconstruction carried out at nearby Svobody Square, Husova St. and Zelnýho trh Square as well as the construction of competitive shopping centres within the neighbourhood. What’s the current situation like? Some of the tenants have changed after the expiration of their ten-year tenancy agreement and the assortment was expanded by Tesco’s store and now new significant tenants include dm drogerie, the toy store Dráčik, shoe shop CCC, Czech Post, FANN and Hudy sport. The stable ones include NICO and C&A and very popular and successful is the health food restaurant REBIO. Velký Špalíček is visited weekly by 50,000 to

60,000 customers and the number increases significantly at Christmas time. A wonderful reason for visiting ‘Špalek’ is the multi-screen cinema, which underwent comprehensive reconstruction two years ago allowing viewers to now enjoy state-of-the-art technologies that bestow them with an exceptional experience. The estimate states that film lovers make up some 10% of the visitors. Nevertheless, the target group is very broad: from film fans through families with children to visitors to Brno as Velký Špalíček happens to be part of a pedestrian zone that connects the most attractive tourist sites in Brno. It is evident that the centre’s revival brings residents as well as visitors to exhibitions, concerts, theatres and churches. ‘Velký Špalíček is, amongst others, a partner of the National Brno Theatre and we provide them with space for various presentations and exhibitions. We also provide space for health care, especially through regular Christmas charitable events for the foundations of Krtek and Mamma Help. We also give space to students at the Faculty of Medicine at Masaryk University in the area of prevention, etc.,’ Dagmar Špačková describes other activities, and adds: ‘We would like to invite you to Velký Špalíček as visitors and/or tenants as well as partners.’ www.velkyspalicek.cz

Velký Špalíček, Mečová 2, Brno nabízí k pronájmu

obchodní jednotku o velikosti 54 m2 v atraktivní části centra kancelářské plochy na míru parkovací stání

dn 8–9/2016

27


28 Openspace_1ts_Layout 1 1.9.16 14:36 Stránka 28

projekty / projects / OFFICE MARKET

KANCELÁŘSKÝ TRH

Open space už tolik neláká Open space is not that attractive anymore Koncept otevřených kanceláří už nepřevažuje. Jak ukázal průzkum. realitně-konzultační společnosti OFFICE HUNTERS se téměř. 80 % klientů nyní rozhodne pro jiné dispoziční uspořádání..

O

pen space je různorodý prostor, v němž mají pracovní místa zaměstnanci firmy s odlišnou náplní a povahou práce. V České republice zaznamenal největší rozmach kolem roku 2000, kdy byla hlavní mantrou efektivita. V současné době se firmy zaměřují na komfort podporující kreativitu. „Zaměstnanci se ve formálních místnostech nedokážou stoprocentně uvolnit a jejich práce není tak efektivní. Podle našeho průzkumu 76 % zaměstnanců tvrdí, že nekonvenční pracovní prostředí má pozitivní dopad na jejich produktivitu,“ říká Libor Novák ze společnosti Nowy Styl Group, která se specializuje na výrobu a design kancelářského nábytku a návrh komerčních interiérů. V KURZU JSOU NEFORMÁLNÍ PROSTORY I MATERIÁLY

Většina interakcí probíhá v kancelářích, nikoliv v zasedacích místnostech. Proto je nutné zajistit v rámci open space dostatečný počet zón, kde se lidé mohou setkávat. Kancelářské prostory se čím dál více zpestřují teplými barvami a zelení. Trendem je prolnutí přírody s moderní architekturou a navození příjemné atmosféry a pracovního prostředí. Do popředí se v současné době dostává filcový materiál, který se používá především na sedačky a na sezení s vyššími zády a bočnicemi. Ty slouží k vytvoření zvukově izolovaných koutů. Při schůzce nebo brainstormingu vedeném v neformálním prostředí lidé hovoří bez zábran, jsou kreativnější, zvyšuje se efektivita práce. „Například schůzka u vysokého stolu vyhovuje přesně této potřebě. Porady vestoje jsou většinou kratší, efektivnější a probíhají v méně formálním duchu. Navíc umožňují zaměstnanci změnit pracovní polohu,“ přiblížil L. Novák ze společnosti Nowy Styl Group. Podle Filipa Veselého ze společnosti Office Hunters, která se specializuje na prodej a pronájem kancelářských a obchodních prostor, se pro vyšší management připravují hodně individualizované prostory, pro ostatní se buduje open space s únikovými možnostmi ve formě malých zasedaček a atraktivních meeting pointů. RED

28

dn 8–9/2016

The concept of open space offices does not prevail anymore.. A survey by the real estate-consultancy company OFFICE HUNTERS. showed that almost 80% of clients now prefer different layouts..

O

pen space represents diverse space, which provides working space for employees, where each attends to different content and character of work. Open space experienced its biggest boom in the Czech Republic sometime around the year 2000, when effectiveness was the primary mantra. Nowadays, companies focus on comfort that supports creativity. “Employees are unable to relax completely in formal rooms and their work is not that effective. Based on our research, 76% of employees say that an unconventional working environment has a positive impact on their productivity,” says Libor Novák from Nowy Styl Group, which specialises in the production and design of office furniture and the designing of commercial interiors. WHAT ARE IN ARE INFORMAL PREMISES AND MATERIALS

Most interactions take place in offices and not meeting rooms. Therefore it is important to secure a sufficient number of zones where people can meet within an open space. Administrative premises are increasingly being livened up with warm colours and greenery. The trend is in entwining na-

ture with modern architecture and to evoke a pleasant atmosphere and work environment. Felt materials, which are mainly used for seats and for seating with high back rests and sides are now coming to the fore. They serve the purpose for the creation of sound insulated nooks and corners. People speaking during a meeting or brainstorming session that are run within an informal environment without any inhibitions, are more creative and therefore the effectiveness of their work increases. “For instance, a meeting at a high table suits this particular need. Meetings which are conducted in a standing position are usually shorter, more effective and proceed in a less formal way. Moreover, they allow employees to adjust their work position,” says L. Novák from Nowy Styl Group. According to Filip Veselý from Office Hunters, which specialises in the sale and lease of administrative and retail premises, particularly individualised premises are prepared for senior management whilst open spaces with exit options such as small boardrooms and attractive meeting points are built for others. RED


30-32 PR prologis2 + inz_Layout 1 2.9.16 9:11 Stránka 30

projekty / projects / LOGISTIC MARKET

LOGISTICKÝ TRH

Prologis: První polovina roku 2016 ve znamení úspěchu First half of 2016 bodes well for Prologis Ačkoli bylo počasí v poslední době dost nepředvídatelné a připravilo si pro nás spoustu. deště a občas i teploty téměř na svetr, v Prologisu bylo léto plné žhavých událostí..

D

okončovaly se nové projekty, uzavíraly nájemní smlouvy a všichni byli v jednom kole. I díky tomu zakončil Prologis Europe druhé čtvrtletí s obsazeností 95,6 %. Mezi hlavní úspěchy ke konci pololetí patří nové nájemní smlouvy na prostory o rozloze více než 485 500 m2 a zvětšení portfolia na 16,6 mil. m2. Region střední a východní Evropy hrál v těchto úspěších zásadní roli, protože Praha a Bratislava patří mezi lokality s vůbec největší poptávkou v rámci celé Evropy. E-COMMERCE JAKO HLAVNÍ FAKTOR NA ČESKÉM LOGISTICKÉM TRHU

Prologis registruje značný nárůst zájmu mezi zákazníky ze segmentu e-commerce, kteří požadují kombinaci flexibilní platformy ve spojení s dobrou polohou, profesionální správou a dalšími výhodami. Nyní Prologis staví novou budovu o rozloze 20 500 m2 pro jeden z největších českých e-portálů Mall.cz, která se bude nacházet vedle stávající haly o rozloze 31 000 m2. Tu si Mall.cz dal postavit na míru v Prologis Park Prague-Jirny a od roku 2015 si ji pronajímá. Nová budova DC5 je uzpůsobena pro specifické potřeby e-commerce. Dalším novým zákazníkem z tohoto segmentu je Linemart, poskytovatel logistických služeb vlastněný čínskou skupinou Shenzhen Sailvan Network. Linemart si pronajal 18 166 m2 distribuční plochy v DC1 Prologis Park Prague-Airport, odkud bude obsluhovat evropské zákazníky svých oděvních e-shopů CNDirect a Dress Link. Dalším úspěchem je nová nájemní smlouva se společností Bonami, českým e-portálem nabízejícím pestrou škálu domácích potřeb, který si v DC1 Prologis Park Prague-Airport pronajal 5 795 m2 distribučních prostor. „Vynikající lokalita se snadným přístupem k různým vnitrostátním i mezinárodním dopravním tepnám umožňujícím rychlý růst podnikání je jen jedním z důvodů mimořádné popularity tohoto parku mezi klienty v oblasti e-commerce,“ vysvětlil Martin Baláž, ředitel Prologisu pro výstavbu a pronájem nemovitostí v České republice a na Slovensku, a dodal: „Tato budova využívá nejmodernější technologie a je maximálně flexibilní, díky čemuž splní i ty nejspecifičtější požadavky zákazníků z oblasti e-commerce.“ Uzavření dvou posledně jmenovaných smluv zároveň znamená, že spekulativně budovaný DC1 Prologis Park Prague-Airport je nyní plně obsazen.

vinek. V Prologis Park Prague D1 East aktuálně probíhá výstavba dvou nových budov. DC8 a DC9 budou mít celkem 10 360 m2 a jejich dokončení se plánuje na následující čtvrtletí. Už před zahájením výstavby byly pro nové budovy uzavřeny dvě budoucí nájemní smlouvy: První s českým poskytovatelem logistických služeb Logflex, který si pronajme 5 160 m2 v DC8; druhá se týká DC9, v němž si skupina Nagel Group, evropský poskytovatel logistických služeb pro potravinářský průmysl se specializací na chlazený sortiment, pronajme celkem 5 200 m2. Prologis má s tímto klientem dlouhodobě vynikající vztahy a při podpisu budoucí nájemní smlouvy na DC9 prodloužila Nagel Group stávající nájem 13 700 m2 v DC2 Prologis Park Prague D1 West. OBSAZENOST PROLOGIS PARK PRAGUE-RUDNÁ DÁLE ROSTE

V Prologis Park Prague-Rudná staví Prologis novou budovu o rozloze 34 200 m2 navrženou na míru českému prodejci sportovního zboží Sportisimo. Smlouva zahrnuje rovněž prodloužení stávajícího nájmu 23 900 m2, čímž se celková plocha využívaná Sportisimem zvýší na 58 100 m2. „Prologis Park Prague-Rudná nabízí řadu flexibilních řešení a mnoho budov různé velikosti, které se dají přizpůsobit potřebám našich klientů ze všech odvětví. Rozhodnutí Sportisima pronajmout si dalších 34 200 m2 je důkazem vynikajících výsledků, jichž Prologis dosahuje při správě nemovitostí,“ uvedl Martin Baláž.

DVĚ BUDOVY V PROLOGIS PARK PRAGUE D1 EAST

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL HLAVNÍ HNACÍ SILOU

PŘED DOKONČENÍM

E-commerce je ve střední a východní Evropě velmi silným trendem, ale Česká republika a Slovensko výrazně profitují z růstu

Rovněž oblast rozšiřování portfolia nabízí mnoho zajímavých no-

30

dn 8–9/2016


30-32 PR prologis2 + inz_Layout 1 2.9.16 9:11 Strรกnka 31


30-32 PR prologis2 + inz_Layout 1 2.9.16 9:11 Stránka 32

projekty / projects / LOGISTIC MARKET

LOGISTICKÝ TRH

automobilového průmyslu. Prologis již delší dobu pronajímá prostory zákazníkům jako DEMO Autoplast nebo Toyota Tshusho v České republice a Carcoustic na Slovensku. V dubnu společnost slavnostně otevřela novou halu o rozloze 25 414 m2 v Prologis Park Bratislava navrženou na míru pro BMW, s nímž Prologis těsně spolupracoval, aby nové prostory dokonale splnily všechny klientovy představy. Nová distribuční budova nese označení DC9 a využívá nejmodernější dostupné technologie jako LED osvětlení, regulaci teploty, sledování prostor, IT řešení a místnost pro skladování nebezpečného zboží (ADR). BMW ji bude využívat jako centrální skladiště pro distribuci náhradních dílů pro celou střední Evropu. „Trh se rychle vyvíjí a i v našem odvětví je klíčové pružně reagovat na změny poptávky, k nimž dochází pod vlivem nejstrměji rostoucích odvětví,“ konstatoval M. Baláž a uzavřel: „Vezmemeli v potaz dosavadní letošní výsledky v celém regionu střední a východní Evropy, jsem přesvědčen, že Prologis je na nejlepší cestě splnit specifické potřeby zákazníků z jakéhokoli sektoru.“ PR

Though the weather may have been a bit. unpredictable, with lots of rain and. temperatures approaching ‘sweater. weather’, this summer was still hot for. Prologis..

TWO BUILDINGS NEAR COMPLETION AT PROLOGIS PARK PRAGUE D1 EAST

In expansion news, Prologis Park Prague D1 East is developing two additional buildings, DC8 and DC9 which together total 10,360 sq m, and are scheduled for completion in the next quarter. Two pre-leasing agreements were signed prior to construction, the first in DC8 with Logflex, a Czech thirdparty logistics provider who will occupy 5,160 sq m. The second agreement, in DC9, is for 5,200 sq m was signed by Nagel-Group, a European food logistics provider specializing in temperature controlled goods. Prologis has a longstanding relationship with Nagel; at the time of signing the prelease agreement for DC9, the company also extended its existing lease for 13,700 sq m in DC2 at Prologis Park Prague D1 West. OCCUPANCY AT PROLOGIS PARK PRAGUE-RUDNÁ CONTINUES TO CLIMB

W

ith new projects, new leasing agreements and more, Prologis Europe ended the second quarter with 95.6% occupancy. Highlights included new leasing agreements totalling nearly 485,530 sq m and a half-year-end operating portfolio of 16.6 million sq m. The CEE region played a significant role in these achievements with Prague and Bratislava registering some of the highest demands in Europe. E-COMMERCE AS A KEY DRIVER ON THE CZECH LOGISTICS MARKET

Prologis is seeing noticeable growth among e-commerce customers who require a flexible platform coupled with great location, a professional property management team and other benefits. Currently, Prologis is developing an additional 20,500 sq m for Mall.cz, an online consumer goods and electronics store, which will be situated adjacent to Mall.cz’s existing 31,000 sq m build-to-suit facility at Prologis Park Prague-Jirny, delivered in 2015. The new building, DC5, will be fully customised to meet the specific requirements of e-commerce distribution. A new e-commerce customer of Prologis is Linemart, a third-party logistics provider owned by Shenzhen Sailvan Network, a China-based e-commerce company, who leased 18,166 sq m of distribution space at Prologis Park Prague-Airport DC1. Linemart, who operate the online clothing stores CNDirect and Dress Link, will use the space to serve their customers across Europe. Another example of Prologis’ success is the lease agreement signed with Bonami, a Czech e-commerce homewares retailer, who will occupy 5,795 sq m also at Prologis Park Prague-Airport DC1. “The location of this facility, which offers great access to various domestic and international trade routes that support

32

the rapid expansion of business, is just one reason for Prologis Park Prague-Airport’s popularity amongst e-commerce customers,” said Martin Baláž, director of leasing and development, Prologis Czech Republic & Slovakia, and added: “The state-of-the-art building is flexible so as to meet even the most specific requirements from e-commerce providers.” These two lease agreements mean that the speculatively-built Prologis Park Prague-Airport DC1 is now fully let.

dn 8–9/2016

Prologis is also developing a 34,200 sq m build-to-suit distribution facility at Prologis Park Prague-Rudná for Sportisimo, a Czech sporting goods retailer. The agreement also includes the extension of Sportisimo’s existing lease of 23,900 sq m, bringing the retailer’s total occupied area to 58,100 sq m. “Prologis Park Prague-Rudná offers a range of flexible solutions and facility sizes that are customizable to suit the needs of our clients from all industry sectors Sportisimo’s decision to expand its presence here by an additional 34,200 sq m is testament to Prologis’ excellent property management team,” said Martin Baláž. AUTOMOTIVE DRIVES CZECH & SLOVAK LOGISTICS MARKET

While e-commerce is a growing trend throughout the region, the Czech Republic and Slovakia are especially benefiting from the growth of the automotive industry. In addition to providing space for customers such as DEMO Autoplast and Toyota Tshusho in the Czech Republic and Carcoustic in Slovakia, in April, Prologis celebrated the grand opening of a 25,414 sq m build-to-suit facility for BMW Group at Prologis Park Bratislava. As with all BTS facilities, Prologis worked closely with BMW to ensure the space fit their specific requirements. The state-of-the-art distribution facility, DC9, features LED lighting, temperature control, perimeter lighting, surveillance, IT solutions and a dangerous goods room (ADR). It will serve as a spare parts distribution hub for all of Central Europe. “Business moves fast and for our industry it is essential to respond just as fast to changing demands dictated by today’s growth sectors,” said Martin Baláž: “Based on the results we’ve seen in the CEE region so far this year, I believe Prologis is on the right track when it comes to meeting the unique needs of customers across all sectors today.” PR


Intrasoft EFM EntErprisE facility managEmEnt

Spravujte své nemovitosti efektivně pomocí online aplikace Intrasoft EFM – platformy propojující budovy, technologie a veškeré procesy s nimi související.

Software, který myslí za vás

Systém přizpůsobený vašim potřebám

Náš software aktivně komunikuje s uživateli prostřednictvím e-mailu, SMS nebo mobilní aplikace, která sdružuje veškeré podněty do jednoho místa. Systém automatizuje operace a procesy pomocí workflow a deleguje úkoly tak, aby byly splněny vždy včas.

intrasoft Efm je modulární systém – pouze na vašich potřebách záleží, které části systému využijete. náš software roste s vámi a je prověřen úspěšnými implementacemi ve velkých firmách.

Moduly systému: Proč Intrasoft EFM? 100% webová platforma (internet / intranet) Mobilní aplikace (apple / android) moderní design, intuitivní ovládání Vysoká míra zabezpečení dat Snadná integrace s vašimi stávajícími aplikacemi rozsáhlé možnosti nastavení a přizpůsobení Optimalizováno pro rychlost Hostováno v cloudu či on-premise

www.intrasoft.cz

Správa a evidence budov, technologií a majetku

Plánovaná údržba a revize

Helpdesk

Energetický management

Pasportizace (prostorová, technologická)

CAD vizualizace

Dispečink a mobilní údržba

CRM, adresáře osob, dodavatelé, odběratelé

Intranetový / Extranetový portál

Dashboardy & Reporting

Centrální dokumentový sklad

Jednotná evidence smluv

Finance, rozpočty a kontroling

Personalistika a docházka

Evidence doručené a odeslané pošty

Wikipedie, Bulletin, Kalendáře, Rezervace


34-36 Pravnici_ruske kolo_3ts_Layout 1 2.9.16 9:12 Stránka 34

projekty / projects / CITY DISTRICT

MĚSTSKÁ ČÁST

K návrhu ruského kola v Praze To the project of a Ferris wheel in Prague Radnice Prahy 5 po neúspěšném projektu s betonovými květináči. přišla s novým, pro mnohé kontroverzním projektem..

N

a začátku léta se v českých médiích objevila informace, že radní Prahy 5 schválili návrh výstavby ruského kola na smíchovském nábřeží. Celé záležitosti nepředcházela společenská diskuse. Radní pravděpodobně dospěli k závěru, že když ruské kolo mají v jiných evropských městech – v Londýně (v centru), Vídni (v zábavním parku), Malaze (dočasně v přístavu), je třeba tuto dominantu dopřát i Smíchovu. LÁKADLO PRO TURISTY?

Podle důvodové zprávy k materiálu, který projednávala radnice Prahy 5, „vznikne ve středoevropském kontextu zcela ojedinělá lokalita, jejíž význam dramaticky převýší význam dnes existujících turistických cílů, kterými jsou pražská zoo, Pražský hrad či Petřínská rozhledna, s roční návštěvností lehce nad jeden milion návštěvníků“. Z citované pasáže se nabízí interpretace, že bude ruské kolo, dlouho nic a až následně stávající zavedené pražské památky. Současně pak, podle radnice, je takřka bez pochyby, že ruské kolo by bylo vyhledávanou atrakcí a významně by podpořilo poloprázdný prostor na levém břehu Vltavy. S tím by samozřejmě vzrostl zájem o blízká pohostinská zařízení, vznikly by nové obchody se suvenýry, tematické restaurace apod. Potenciálně, v případě zdaru projektu, by se v daném místě zvedly ceny nemovitostí a celková „exkluzivita“ čtvrti. Na druhou stranu není zcela zřejmé, jak autoři důvodové zprávy dospěli k výše uvedenému závěru. Vezmeme-li pouze statistické údaje o návštěvnosti jednotlivých dominant, pak za loňský rok navštívilo pražskou zoo přes 1,3 mil. návštěvníků, Pražský hrad kolem 7,4 mil. (z toho 1,8 mil. platících) a Petřínskou rozhlednu 585 000 návštěvníků. Jen pro srovnání: London Eye navštíví ročně kolem 3,75 mil. osob. Není známo, na základě jakých průzkumů nebo odhadů radnice vyvozuje, že pražské ruské kolo navštívilo více než milion osob ročně, nicméně je zřejmé, že co do počtu návštěvníků tato atrakce zřejmě nepřevýší návštěvnost zoo ani Pražského hradu. Kolo by podle záměru mělo být vysoké 60 m. Vyhlídková kola mají být velká, aby z nich bylo něco vidět: London Eye má v průměru 135 m, kolo v Malaze 70 m. Proto je k uvážení investora i radnice, zda by nebylo možné pražské kolo vybudovat větší, a tedy s lepší vyhlídkou. Někteří kritici tvrdí, že by atrakce mohla narušit panorama Prahy. Jde o značně spornou otázku, neboť vyhlídka by byla umístěna na samém okraji centra. Vyvstává tedy současně otázka, kde je hranice mezi archivací skanzenu a rozvojem evropské metropole. Všichni si jistě vzpomínají na kontroverze v polovině 90. let spojené s vý-

34

dn 8–9/2016

stavbou Tančícího domu coby moderní novostavby mezi historickými budovami. Nakonec se z tohoto projektu vyklubala jedna z nejzajímavějších a zároveň nejnavštěvovanějších staveb v Praze. Ruská kola sice vypadají všechna stejně, nicméně i kdyby stála uprostřed sídliště, budou budit pozornost. ROZPAKY NAD INVESTOREM

Dalším faktem je, že samotné ruské kolo by mělo stát na části dnešního dětského hřiště. Tato skutečnost ještě neznamená, že radnice nevyčlenila prostor pro vznik hřiště nového, a třeba i lépe vybaveného. V kulturní Evropě se obvykle zřizují nová dětská hřiště, nikoli ruší stávající a jsem si takřka jist, že si dané skutečnosti jsou radní vědomi a záleží jim rovněž na blahu místních obyvatel. Co je ale opravdu k zamyšlení, je informace, že investor, společnost Timsbury Capital s.r.o., hodlá investovat do výstavby ruského kola 200 mil. Kč, přičemž radnice si přijde na 56 500 Kč měsíčně za nájem pozemků.


34-36 Pravnici_ruske kolo_3ts_Layout 1 2.9.16 9:12 Stránka 35

projekty / projects MĚSTSKÁ ČÁST / CITY DISTRICT

Není bez zajímavosti, že společnost je klasické SPV – special purpose vehicle, tedy společnost zvláštního určení založená za účelem jednorázového projektu, která byla zapsána do obchodního rejstříku teprve 7. 4. 2016; její základní kapitál činí rovných 12 000 Kč a sídlí na sídlišti Kamýk. Kdyby za společností stála známá developerská skupina, nešlo by o nic zvláštního a pravděpodobně by to ani nikdo nekomentoval. Také je třeba se zamyslet nad nájemným, které odpovídá asi 1 800 Kč denně. Je otázka, zda by bylo (ještě) možné vyjednat lepší podmínky pro městskou část a obohatit tak její pokladnu. VEŘEJNÁ DISKUSE BY NEUŠKODILA

Je poměrně škoda, že radnice projekt pražského ruského kola nedokáže lépe prezentovat, a že před zveřejněním podpory projektu neotevřela širší společenskou diskusi. S ohledem na jiné diskuse nad ruskými koly ve světě se lze domnívat, že by Pražané ve výsledku byli pro. V Malaze, když stavěli dočasné ruské kolo (asi na jeden rok), uspořádal deník Sur anketu, podle níž 65 % obyvatel bylo pro umístění vyhlídkového kola. I přes četné hádky politiků a tehdejší občasné protesty místních dnes kolo v malažském přístavu stojí a bude návštěvníky otáčet nejméně do konce září 2016. Podle ankety na serveru iDNES.cz se nápad postavit ruské kolo na smíchovském nábřeží líbí takřka 53 % (z 8 334) respondentů. Názorů obyvatel se tedy a priori není třeba obávat. Snad poslední, co nyní může zhatit plány Prahy 5 a soukromého investora, je územní a stavební řízení a jednání s úředníky památkové péče, kteří mohou celý projekt zastavit. Zda to je dobře, nebo ne, nechť posoudí samotný čtenář, nicméně obě z variant mají svá pro i proti. PETR SOJKA, URBÁŠEK & PARTNER, ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, S.R.O. / FOTO: ÚMČ PRAHA 5, WIKIMEDIA

After the unsuccessful project with. concrete flowerpots, the council. of Prague 5 came up with a new,. and for many, a controversial project..

A

t the beginning of summer, Czech media published information that councillors from Prague 5 approved the proposal for the construction of the Ferris wheel at Smíchov Embankment. The issue was not preceded by social discussion. Councillors probably arrived at the conclusion that if they have a Ferris wheel in other European cities – for example, London (in the centre), Vienna (at an amusement park, Málaga (temporarily at the seaport) – then they need to let Smíchov have this dominant landmark feature as well. TOURIST ATTRACTION?

According to the explanatory report that goes with the material that the council for Prague 5 discussed, ‘this will give rise to an entirely unique location within the Central European context, whose significance will exceed the significance of already existing tourist destinations such as Prague Zoo, Prague Castle and the Petřín Lookout Tower, with an easily achievable annual attendance of over one million visitors‘. The quoted extract offers an interpretation that there will be a Ferris wheel, then nothing else for a long time and only then those existing and established Prague monuments. According to the council, the Ferris wheel would be, almost without doubt, a sought after attraction and would significantly support the half empty area on the left bank of the Vltava River. That would certainly increase interest in the nearby

dn 8–9/2016

35


34-36 Pravnici_ruske kolo_3ts_Layout 1 2.9.16 9:12 Stránka 36

projekty / projects / CITY DISTRICT

MĚSTSKÁ ČÁST

gastronomy establishments and give rise to new shops with souvenirs, theme based restaurants and others. If the project is successful, there is also the potential for an increase in property prices and the overall ‘exclusivity’ of the district. On the other hand, it is not certain as to how the authors of the explanatory report arrived at the aforementioned conclusion. If we only take statistical data regarding the attendance to the individual landmarks then last year Prague Zoo was visited by more than 1.3 million visitors, Prague Castle by approximately 7.4 million (whereby 1.8 million paid) and the Petřín Lookout Tower by some 585,000 visitors. For comparison: London Eye is annually visited by about 3.75 million people. It is unknown on what basis of surveys or estimates the council derives the fact that the Ferris wheel was visited by more than a million people a year but it is clear that, when it comes to the number of visitors, this attraction will probably not exceed the attendance of the Zoo or Prague castle. The wheel should be 60 m according to the project. The lookout wheels are proposed to be large so that one can have a good view from them: London Eye has 135 m and the wheel in Málaga 70 m. That is why it is up to the investor and the council to consider whether it is possible to make the Prague wheel larger and therefore enjoy a better outlook. Some critics say that the attraction might disturb Prague’s panorama. It is a considerable and disputable issue as the outlook tower would be located on the very outskirts of the centre. This evokes the question as to where is the actual boundary line between open-air museum archiving and development of a European metropolis. Everyone certainly remembers the controversy from the 1990s associated with the construction of the Dancing House, being a new modern building constructed amongst historic ones. Eventually it turned out to be one of the most interesting and at the same time mostly visited buildings in Prague. Ferris wheels all look the same, that’s right, but they would attract attention even if they were in the middle of a housing development. HESITATION WITH REGARDS TO THE INVESTOR

Another fact is that the Ferris wheel should be position on a section of the present day children’s playground. This fact does not necessarily mean that the council did not earmark an area for a new playground and even a better equipped one. Children’s playgrounds are not being closed in cultural Europe and they usually establish new ones. Therefore, I am quite certain that councillors are aware of this situation and also care about local residents’ welfare. What is worth consideration is the fact that information regarding the investor, Timsbury Capital s.r.o., intends to invest CZK 200 million in the construction of the Ferris wheel whilst the council is to get CZK 56,500 a month for renting the land. What is also interesting is that the company is a typical SPV – special purpose vehicle, that is a company without any special specification, which was only founded for the purpose of a one-off project and was only registered at Companies House on 7th April 2016; their initial capital is exactly CZK 12,000 and they are based at the Kamýk housing development. If the company was backed by a renowned development group, it would be nothing strange and nobody would even probably comment on it. One also needs consider the

36

dn 8–9/2016

rent which comes to some CZK 1,800 a day. There is still the question as to whether it is possible to negotiate better conditions for the city district and to enrich their treasury more. PUBLIC DISCUSSION WOULD NOT HURT

It’s a pity that the council cannot present the project of the Ferris wheel better and that they did not open a broader social discussion prior to the publicising of the project. With regards to other discussions held on other Ferris wheels throughout the world, one can believe that Prague residents would welcome it. When they were building the temporary (about a year) Ferris wheel in Málaga, the Sur daily paper organised a public inquiry where 65% of residents were for the positioning of the outlook wheel. Now the wheel is there in the Málaga port despite frequent politicians’ altercations and then civil protest from the residents and will be spinning visitors at least till the end of September 2016. According to the public inquiry on the iDNES.cz server, the idea of building the Ferris wheel on Smíchov Embankment is supported by almost 53% (from 8,334) respondents. So there is no need to worry about residents’ opinion on the subject. The last possible thing that might ruin the plans of Prague 5 and the private investor is planning and building procedures and negotiating with conservationists, who can terminate the whole project. Whether it is a good thing or not only the reader alone can speculate. Nevertheless, both options have their pros and cons. PETR SOJKA, URBÁŠEK & PARTNER, ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, S.R.O. / PHOTO: ÚMČ PRAHA 5, WIKIMEDIA


38-39 Znojmo_pivovar_2ts_Layout 1 1.9.16 14:51 Stránka 38

projekty / projects / TOWN

MĚSTO

Znojmo hledá investory pro areál pivovaru Znojmo is looking for investors for the brewery complex Loni v listopadu se v Znojemském městském pivovaru začalo opět vařit pivo.. Stalo se tak i díky proaktivní politice radnice směrem k investorům..

M

ěsto hledalo nové využití areálu pivovaru už od roku 2012. Územní studie z roku 2011 o využití areálu pivovaru předpokládá investiční náklady do celého areálu v řádu stovek milionů korun. Také proto se město rozhodlo nabízet jednotlivé objekty samostatně. Díky tomu se podařilo v roce 2014 získat velkého investora v podobě Znojemského městského pivovaru, což znamenalo první krok pro postupné oživení areálu. Novým pivovarem to však nekončí. Areál je zapsán do databáze brownfieldů a počítá se i s užší spoluprací s organizací Czech Invest, popř. s dalšími subjekty. Záměry města nám přiblížil Ing. Jaroslav Milbach, vedoucí oddělení strategického rozvoje MÚ Znojmo. Jakou má město představu o skladbě obsazenosti při jednání s investory? Skladba obsazenosti areálu je v podstatě již definována, mělo by zde vzniknout kulturní a historické centrum pro zábavu a odpočinek. Neměly by tu být žádné provozovny typu „těžká výroba“, ale spíše prostor pro odpočinkové a volnočasové aktivity, kavárny, ateliéry apod. Pokud se v některém z objektů objeví provozovna s „lehkou výrobou“, měla by umožnit prohlídky provozu návštěvníkům, aby pro ně byla atraktivní. Jak velkou část pivovaru aktuálně nabízíte? V této chvíli je pivovar rozdělen do 10 objektů, z nichž Znojemský městský pivovar využívá bývalou administrativní budovu a společenské prostory. V někdejší varně se připravuje muzeum pivovarnictví, objekt bývalých dílen si ponechá město pro svou potřebu. Případný pronájem se proto týká budov barokního pivovaru a hvozdu, které lze v případě zájmu rozdělit na tři části. Dále objektu, kde byly původně umístěny šatny a byty – ten je určen k celkové přestavbě. Potom zde jsou k dispozici budovy kotelny a strojovny, které je možné propojit, a ležácké sklepy, které jsou také rozděleny do dvou částí. Nakolik zasahují do procesu revitalizace památkáři? Celý areál pivovaru se nachází na strategickém místě v samém centru města, které je městskou památkovou rezervací. Areálem vede hlavní přístupová cesta ke Znojemskému hradu a národní kulturní památce rotundě sv. Kateřiny, navíc většina

38

dn 8–9/2016

objektů areálu je památkově chráněna. Součinnost s orgány památkové péče při veškerých stavebních aktivitách je proto naprosto nezbytná. Jednáte s investory z ČR nebo i ze zahraničí? Zatím evidujeme zájem pouze tuzemských investorů. Kdy by měl být areál kompletně obsazen? Na tuto otázku je velice složitá odpověď. Cílem vedení města Znojma je, aby se investoři dostali do budov, které budou splňovat základní předpoklady k otevření provozu, tedy aby bylo zajištěno vybudování veškerých přípojek inženýrských sítí a byla opravena komunikace v ulici Hradní. Nyní se chystá projektová dokumentace na všechny inženýrské sítě a jejich výstavba by měla být zahájena v průběhu tohoto a příštího roku. Nelze přesně odhadnout, kdy a jak bude celý areál obsazen, ale město Znojmo učiní veškeré kroky, aby celý areál v co nejbližší době ožil a stal se kulturním a odpočinkovým centrem občanů a návštěvníků města Znojma. RED

Beer brewing commenced again last November. at Znojmo Brewery being also due to the council’s. proactive policy with regards to investors..

T

he town was looking at new utilisation of the brewery complex from 2012. The 2011 planning study for the utilisation of the brewery accounts with investment costs for the whole complex in the amount of hundreds of millions of Czech crowns. That is also why the town decided to offer the individual buildings separately. This helped with the acquiring of a big investor in 2014, the Znojmo Brewery, which represented the first step for a gradual revitalisation of the complex. Nevertheless, the new brewery is not the last item. The complex is recorded in the database of brownfields and there is also a plan for closer co-operation with CzechInvest and potentially also with other entities. We were talking about the town’s plans in more detail with Ing. Jaroslav Milbach, Strategic Development Department Manager at Znojmo Council.


38-39 Znojmo_pivovar_2ts_Layout 1 1.9.16 14:51 Stránka 39

What is the town’s idea about the structure of operations when negotiating with investors? A structure of operations for the complex is already defined. There should be a cultural and historical centre for entertainment and relaxation. That means that there should be no operations of the ‘heavy production’ kind. More so for those being for relaxation and leisure activities, cafes, studios and others. If some ‘light production’ appears in some of the buildings, they should arrange operational viewing in order to make it attractive for visitors. How large a part of the brewery are you currently offering? The brewery is currently divided into 10 buildings where Znojmo Brewery utilises the former administrative building and common areas. The former brewing house is to be turned into a brewery museum and the building of former workshops will remain in the town’s hands to suit their requirements. Poten-

tial leasing thus applies to the building of the Baroque brewery and malt drying room, which can be, in the case of interest, divided into three parts. And then there is the building where there used to be changing rooms and flats – this one is intended for complete reconstruction. Then there is the building housing a boiler room and machine room which can be joined and lager cellars split into two parts. To what extent do conservationists become involved with the process? The whole brewery complex is situated in a strategic area being the town centre which is a conservation area. The complex is crossed by an access road that leads to Znojmo Castle and the national cultural monument of St. Catherine’s rotunda. On top of that, the majority of buildings from within the complex are listed. That means that co-operation with historic preservation authorities is entirely necessary during all building activities. Are you negotiating with Czech or foreign investors? So far, we have only registered interest from local investors. When should the complex be fully occupied again? That’s a very difficult question to answer. Znojmo Council’s intention is for investors to have access to buildings that are to meet the basic requirements for the opening and that means ensuring the construction of all utility services connections and reconstruction of the road in Hradní Street. Project documentation for all utility services is currently in preparation and construction should take place during this year and next. It is not possible to estimate exactly when the whole complex is to be occupied but Znojmo will take all necessary steps in order to revive the whole complex as soon as possible so that it can become a cultural and relaxation centre for both residents of and visitors to Znojmo. RED

dn 8–9/2016

39


40-41 PR Glassolutions_2ts_Layout 1 1.9.16 14:55 Stránka 40

projekty / projects / TECHNOLOGY

TECHNOLOGIE

I v interiérech je sklo ideálním řešením Glass is also ideal for interiors Nekončící vývoj v oblasti skla přináší kvalitnější produkty. se stále větší užitnou hodnotou. Jejich použitím pak můžeme. šetřit čas a věnovat jej svým zálibám..

F

irma GLASSOLUTIONS jako dlouhodobý dodavatel širokého sortimentu skel fasádních, izolačních, bezpečnostních a protipožárních samozřejmě nezapomíná i na skla pro interiéry. A skla pro interiéry nejsou jen ornamentní skla jako výplně dřevěných dveří nebo zrcadla. Interiéry jsou pro nás hlavně hluk tlumící celoskleněné příčky, celoskleněná zábradlí, pochozí skla pro schodiště, barevné obklady stěn kuchyní, celoskleněné dveře, odolná skla pro stolové desky a v neposlední řadě i skla pro sprchové kouty a zástěny. ŘEŠENÍ PRO SPRCHOVÉ KOUTY A ZÁSTĚNY

SGG TIMELESS® je nový pojem na sklenářském trhu. Je to sklovina s nízkými nároky na údržbu, speciálně vyvinutá pro sprchy a sprchové zástěny. Již ve výrobním závodě je opatřena pokovením jedné strany. Tento speciální a téměř neviditelný povlak ochraňuje povrch proti korozi, zamlžení a skvrnám. Voda po skle rychleji stéká, což zabraňuje zasychání skvrn. Navíc případné nečistoty a skvrny se mnohem snadněji čistí. Magnetronový povlak skla, které po opracování do požadovaných rozměrů projde procesem tepelného tvrzení, je vysoce a dlouhodobě odolný. Spojí se tak dvě důležité vlastnosti skla pro sprchové kouty a zástěny: bezpečnost (tepelně tvrzené sklo v případě rozbití ochrání před úrazem) a dále čistota a průhlednost (speciální povrch vydrží oproti standardní sklovině výrazně déle čistý a průhledný, a to i bez časté údržby) . V tom spočívá diametrální rozdíl mezi SGG TIMELESS® a klasickým sklem dodatečně ošetřeným chemickým nástřikem, který je náchylný k poškození při čištění a údržbě a nemá tak dlouhou životnost jako pokovení oxidem kovů.

Antiscratch najde využití všude tam, kde oceníme jeho odolnost. Můžeme na něm krájet nebo po něm chodit, aniž jeho povrch poškrábeme. Můžeme jím obložit stěny za kuchyňskou linkou a ve spojení s potiskem keramickou barvou získáme nejen estetický prvek, ale i materiál, z něhož oproti klasickému lesklému sklu snadněji očistíme mastnotu. Tato univerzální sklovina má skutečně široké uplatnění. ORNAMENTNÍ SKLA ESTETICKÁ I BEZPEČNÁ

ŘEŠENÍ PRO KUCHYNĚ I SCHODIŠTĚ

Dalším z inovativních materiálů je LuxRaff® Antiscratch, který se stává skvělým produktem nejen pro kuchyňské pracovní desky a desky stolů. Díky odolnosti proti poškrabání a špinění je vhodný i pro obklady stěn kuchyní a interiérů se zvýšenými nároky na hygienu. Snadno se čistí pouhou vodou a je i přirozeně antibakteriální. Nabízíme dvě provedení povrchů s těmito výjimečnými vlastnostmi. První je LuxRaff® Regular Antiscratch s jemným satinovaným povrchem vhodným pro potisk keramickou barvou z rubové strany a následným tepelným tvrzením. Druhým je LuxRaff® STONE Antiscratch s hrubým, jakoby kamenitým povrchem. I ten lze potisknout keramickou barvou a následně tepelně vytvrdit. Představuje univerzální produkt, neboť má i protiskluzové vlastnosti. Díky tomu je vhodný i jako horní vrstva na celoskleněná schodiště, podesty a jiná místa, která vyžadují protiskluzové vlastnosti, a to i za mokra. LuxRaff®

40

dn 8–9/2016

Přestože v našich interiérech stále nacházíme staré a zavedené vzory ornamentních skel, i tady jde vývoj nezadržitelně kupředu. Přední designéři navrhují stále nové vzory, které jsou často oceňovány na různých výstavách a soutěžích. Příkladem může být poslední novinka v řadě SGG MASTERGLASS® pod označením SGG MASTER-SOFT®. Ten získal prestižní mezinárodní ocenění za design Red Dot Award „Best of the Best“ v kategorii produktového designu. Je samozřejmé, že jej GLASSOLUTIONS má ve své nabídce zahrnující přes 80 typů a tlouštěk ornamentních skel vhodných pro výplně otvorů dřevěných dveří nebo jako výchozí materiál pro celoskleněné dveře či různé přepážky. V nabídce jsou skloviny shodných vzorů v různé tloušťce, takže lze navrhnout celý interiér v jednotném vzhledu. Převážnou část těchto skel je možné tepelně zpracovávat nebo lepit do VSG. Nenaplníme tedy jen požadavek na estetický vzhled, ale zajistíme si i bezpečnost pro sebe a své blízké.


40-41 PR Glassolutions_2ts_Layout 1 1.9.16 14:55 Stránka 41

projekty / projects TECHNOLOGIE / TECHNOLOGY

Sklo se uplatní na mnoha místech v interiéru, prosvětlí a ozvláštní prostor, kde trávíme velkou část svého života. Více podrobností o všech uvedených produktech najdete na našich internetových stránkách v sekci PRODUKTY. Rovněž zde najdete katalogy, články i odkazy na užitečné aplikace, které pomohou s výběrem vhodné skloviny.

molten glass, clean and transparent, even without frequent maintenance). That is where there is a diametrical difference between SGG TIMELESS® and classic glass that is additionally treated with a chemical coating, which is damage-prone during cleaning and maintenance and does not come with such a long life cycle as when plated with metal oxides.

PAVEL VLASÁK, SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS CZ A.S., DIVIZE GLASSOLUTIONS

The never ending development of glass brings more. quality products with constantly increasing utility. value. Using them allows us to save time which we. can then give to our hobbies..

G

LASSOLUTIONS, the long-term supplier of a broad range of façades, insulation, security and fire proof glass, does not overlook glass for interiors. And glass for interiors not only represents ornamental glass such as door panels and mirrors. To us, interiors are mainly about products that subdue noise such as glazed partition walls, glazed bannisters, walk-over glass for staircases, colour wall tiles for kitchens, glazed doors, heavy duty glass for tables/desks and last but not least glass for shower cubicles and screens. SOLUTIONS FOR SHOWER CUBICLES AND SCREENS

SGG TIMELESS® is a new expression used in the glazing market. It is molten glass with little maintenance demand being specially produced for showers and shower screens. One of its sides is plated with metal when in the manufacturing plant. This special and almost invisible coating protects the surface from corrosion, misting and stains. Water runs down the glass quickly,

which prevents the formation of stains. Moreover, potential grime and stains are easier to clean. The magnetron glass coating, which proceeds, once worked to the required size, through a process of heat hardening, is highly and long-term resistant. This therefore combines two important properties of glass for shower cubicles and screens: safety (heat hardened) glass protects one from injury should it break and cleanness and transparency (special surface stays, in comparison with standard

SOLUTION FOR KITCHENS AND STAIRCASES

Another innovative material is LuxRaff® Antiscratch, which is a wonderful product for kitchen tops as well as tables and desks. Thanks to their resistance to scratches and dirt, it is also suitable for kitchen tiles and for those interiors with increased hygienic demands. It is easy to clean with only water and is antibacterial. We offer two surface designs with these exceptional properties. The first is LuxRaff® Regular Antiscratch with a smooth satinised surface suitable for being tempered with ceramic paint on the reverse side and subsequently hardened. The other is LuxRaff® STONE Antiscratch with a rough stony surface. This can also be tempered with ceramic paint and subsequently hardened. It represents a universal product as it comes with anti-slip properties. Therefore, it is also suitable as a top layer for glazed staircases, landings and other places that require anti-slip properties in the wet. LuxRaff® Antiscratch can find its utilisation there whereby we are able to appreciate its resistance. We can cut on it or walk on it without scratching the surface. We can clad walls behind kitchen units with it and when combined with the print of ceramic paint based we achieve an aesthetic feature as well as material that can be cleaned from grease easier than in case of glossy glass. This universal molten glass really does have a broad use function. ORNAMENTAL GLASS, BOTH AESTHETIC AND SAFE

Even though we still find old and established patterns of ornamental glass in our interiors, development progresses uncontrollably even here. Leading designers continue designing new and new patterns that are awarded at various exhibitions and competitions. For instance, the last new product from the SGG MASTERGLASS® line trademarked SGG MASTERSOFT®. This product received the prestigious international Red Dot Award ‘Best of the Best’ in the product design category. It is quite natural that it is in GLASSOLUTIONS’ portfolio including more than 80 types and thicknesses of ornamental glass suitable for wooden door fillings or as an initial material for glazed doors and various partitions. The portfolio includes molten glass with identical patterns of different thicknesses, which allows for the designing of the whole interior in one unified form. The major part of this glass can be heat processed or glued to VSG. That means we fulfil the requirement for an aesthetical appearance and also provide safety for yourselves and your closest ones. Glass has its use in many places within an interior, makes the premises where we spend the majority of our life brighter and special. For more details regarding all the aforementioned products, please see our PRODUCTS website section. There you can also see our catalogues, articles and links to useful applications, which will help you to select suitable molten glass. PAVEL VLASÁK, SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS CZ A.S., DIVIZE GLASSOLUTIONS

www.glassolutions.cz

dn 8–9/2016

41


42-43 PR Schindler_2ts_Layout 1 1.9.16 14:57 Stránka 42

projekty / projects / TECHNOLOGY

TECHNOLOGIE

První výtah na solární pohon v Evropě se osvědčil The first solar-powered lift in Europe proved successful Obnovitelné zdroje překonávají možnosti, které s nimi bývají spojovány.. Příkladem je unikátní solární výtah značky Schindler, který je instalován. v třebíčském science centru Alternátor..

J

de o první výtah svého druhu v Evropě a v praxi ukazuje, že se úspora energie nijak nevylučuje s vynikající funkčností a komfortem. EVROPSKÁ JEDNIČKA POTVRDILA OČEKÁVÁNÍ

Už druhou sezonu je výtah označený Schindler 3300 Solar jedním z nejoblíbenějších plně funkčních exponátů v třebíčském science centru. Výsledky přitom ukazují, že v rámci celoročního provozu čerpá přibližně 90 % energie ze čtyř fotovoltaických modulů FCP o výkonu 270 W nebo 300 W umístěných na střeše budovy. Energií, kterou výtah získává primárně z obnovitelných zdrojů, navíc dokáže velmi efektivně šetřit, a to díky tzv. rekuperaci, kdy dochází k přeměně potenciální energie kabiny (tedy v případě, kdy je lehký náklad přepravován nahoru nebo naopak těžký náklad dolů) na energii elektrickou. Ta se vrací zpět do sítě. Úsporu energie získanou využitím rekuperace lze vyčíslit přibližně na 35 %. K nižší spotřebě energie přispívají také LED svítidla, jimiž jsou všechny stropy a ovládací panely výtahu vybaveny. SPECIFIKA ANO, OMEZENÍ NE

Pokud jde o bezpečnost, komfort cestujících, ale i atraktivitu designu, má solární výtah Schindler stejné vlastnosti jako jeho moderní verze na běžný pohon. Zachovává si tedy všechny výhody standardního modelu Schindler 3300, k nimž patří výjimečná flexibilita rozměru kabiny i dveří, která zajišťuje více místa pro cestující, a to i v malých šachtách. Design je pak zcela v rukou zákazníků, kteří mohou vybírat ze dvou stylových řad (zaoblené nebo hranaté), čtyř designových řad a více než čtyřiceti barev. Solární výtah má svá specifika, nejsou však ani zdaleka tak limitující, jak by se mohlo zdát. „Předpokladem je místo s dostatečným slunečním svitem, což rozhodně nevylučuje umístění ve střední Evropě. Je také potřeba počítat s prostorem pro umístění tzv. Hybrid Power Manager, tedy místa, kde jsou uloženy akumulátory, v nichž dochází k přeměně energie ze solárních panelů,“ vysvětluje Petr Chovanec, který je ve společnosti Schindler CZ, a.s. obchodním manažerem nových instalací v ČR a SR. VYŠŠÍ NÁKLADY PŘINESOU ÚSPORY

S instalací solárního výtahu jsou spojeny vyšší náklady. Záleží na individuální konfiguraci, ale jde přibližně o 30% navýšení

42

dn 8–9/2016

oproti výtahu na elektrický pohon. V případě solárního výtahu je však možné počítat s výraznou úsporou energie za provoz. Informace o úspoře energie najde provozovatel i cestující spolu s dalšími zajímavými informacemi na interaktivním displeji, který se nachází na hlavním nástupišti a je další zajímavostí solárního výtahu Schindler. K prvnímu solárnímu výtahu v Třebíči postupně přibývají další, tentokrát v zahraničí. Společnost Schindler ale do budoucna plánuje další instalace v rámci České republiky. „Schindler coby přední světový výrobce výtahů, eskalátorů


42-43 PR Schindler_2ts_Layout 1 1.9.16 14:57 Stránka 43

projekty / projects TECHNOLOGIE / TECHNOLOGY

ZÁKLADNÍ INFORMACE K MODELU SCHINDLER 3300 SOLAR

Nosnost: 675 kg Zdvih: max. 75 m, max. 20 stanic Pohon: ekologický bezpřevodový pohon s frekvenčním řízením, bez strojovny Rychlost: 1,0 m/s, 1,6 m/s Více informací najdete na www.schindler-cz.cz BASIC INFORMATION ON THE SCHINDLER 3300 SOLAR MODEL

Load bearing capacity: 675 kg Travel height: max. 75 m, max. 20 stops Propulsion: ecological gearless propulsion with frequency control, without machine room Speed: 1,0 m/s, 1,6 m/s For more information see www.schindler-cz.cz

ergy consumption is also aided by LED lights that are fitted on all ceilings and control panels in the lift. SPECIFICS YES, RESTRICTIONS NO

a pohyblivých chodníků dlouhodobě investuje do inovativních technologií pro udržitelnou mobilitu a s ní jsou obnovitelné zdroje neodmyslitelně spjaté,“ uzavírá Petr Chovanec za Schindler CZ, a.s. PR

Renewable resources exceed those possibilities that. are then to be associated with them. This applies, for. instance, to the unique solar-powered lift by Schindler. which has been installed at the science centre. Alternátor in Třebíč..

I

t is the first lift of its kind in Europe and proves that energy savings can go hand in hand with functionality and comfort.

THE EUROPEAN NO. 1 HAS PROVEN ITS EXPECTATIONS

The lift, entitled Schindler 3300 Solar, has proven to be the most popular fully functional exhibit at the science centre in Třebíč for a second year running. Results show that within the framework of a year round operation it takes approximately 90% of energy from four 270 W or 300 W photovoltaic FCP modules located on the roof. It also saves very effectively with the energy it primarily gains from renewable resources and does so due to the entitled regenerative break (an energy recovery mechanism) when the potential energy of the cabin is converted to electricity (that is in case when a light load is carried up and heavy load carried down). The electricity is then returned to the network. Every savings gained via energy recovery can be calculated at approximately 35%. Lower en-

With regards to safety and passenger comfort as well as attractiveness of design, the Schindler solar lift has the same properties as the modern version that works on regular propulsion. That means that it retains all the advantages of the standard model Schindler 3300, which also includes exceptional flexibility in the size of the door and cabin, which secures more space for passengers, even in lifts fitted within smaller lift shafts. The design is completely in the hands of the client, who may choose from two styles (rounded or square), with four design lines and more than forty colours. The solar lift has its own specifics but they are far from being as restrictive as it may seem. “The prerequisite is a place with a sufficient amount of sunlight, which certainly does not exclude the possibility of being located in Central Europe. One also needs to account with space for the Hybrid Power Manager, a place for accumulators where energy from solar panels becomes converted,” explains Petr Chovanec, who works at Schindler CZ, a.s. as business manager for new installations in the Czech and Slovak Republics. HIGHER COSTS WILL BRING SAVINGS

The installation of a solar lift is associated with higher costs. This is up to individual configuration but represents an approximate 30% increase in comparison with an electric powered lift. With a solar lift, one can also account with significant energy savings during operation. The operator and passenger can find information about energy savings and other interesting information on an attractive display, which is positioned at the main platform and represents yet another interesting item associated with the Schindler solar lift. The first solar lift in Třebíč is being joined by others, though this time installed abroad. However, Schindler is planning more installations within the Czech Republic in future. “Schindler, being a leading global producer of lifts, escalators and moving walkways, has been investing over the longer term in innovative technologies for sustainable mobility and renewable resources are inseparably connected with that,” concludes Petr Chovanec on behalf of Schindler CZ, a.s. PR

dn 8–9/2016

43


44-45 PR Bieblova_2ts_Layout 1 1.9.16 14:58 Stránka 44

projekty / projects / TECHNOLOGY

TECHNOLOGIE

Básně na fasádě Poems on a façade Nový rezidenční projekt v Bieblově ulici v Praze 5 má vysoké ambice..

S

etkali jsme s autory projektu Martinem Klejnou, Javierem Navasem Fabregatem a Ondřejem Štegerem z ateliéru P6PA+Architects a zástupcem investora Donova a.s. Christianem Kaiferem, abychom se dozvěděli více o konceptu domu a zejména o fasádním řešení. Proluka v Bieblově ulici je jednou z mnoha v Praze. Jak jste k projektu přistupovali? Donova: Naším obchodním záměrem bylo jednoznačně zdůraznit individualitu místa, vytvořit bydlení pro zákazníka, jehož životní prostor nekončí dveřmi bytu, ale do svého životního prostoru zahrnuje nejen svůj byt, ale i celý dům a lokalitu v místě, kde žije. Jen tak lze vytvořit sociální klima pro komunitní život v sousedství. P6PA: Naším zadáním byl vysoce individualizovaný projekt. Vycházeli jsme z vazby na básníka Konstantina Biebla, po němž se ulice jmenuje a návrhem uliční fasády mu vzdali hold. Na průčelí se prolínají prosklené plochy s pevnými panely, které ve změti písmen skrývají názvy Bieblových básní. Bílé desky panelů kontrastují s tmavým sklem. V noci se kontrast obrací, podsvětlená písmena světelně vystupují z potemnělé fasády. Je projednání a povolení takto výtvarně pojaté fasády v městské památkové zóně obtížné? P6PA: Samozřejmě jsme záměr už od počátku konzultovali s odborem památkové péče a Národním památkovým ústavem, jejichž stanovisko je při povolování staveb v památkové zóně a rezervaci stěžejní. Donova: Jednání a hledání konsensu s orgány památkové péče bylo vleklé. Finální vzhled je výsledkem ročního jednání. Jaké je tedy finální řešení? P6PA: Meziokenní panely s názvy básní jsme navrhli z bílého kompozitního materiálu Hi-Macs, do nichž jsou vyfrézována písmena. Tato pohledová vrstva je podložena světlovodnou deskou z plexiskla s povrchovou úpravou Backlight – na zadní straně desky je zhotoveno bodové pole, které vede světlo v ploše desky. Poslední vrstvou je černá deska z měkčeného PVC kvůli prosvítání plexiskla a kontrastu. Prosvětlení panelů je řešeno LED pásky, které jsou připevněny ze strany desky plexiskla a světlo je vedeno v ploše desky

44

dn 8–9/2016

díky technologii Backlight. Desky Hi-Macs a plexiskla jsou k sobě navzájem přilepené a všechny tři vrstvy jsou ještě spojené šrouby a hmoždinkami Keil. Celý panel je nakonec přišroubován z rubové strany k rámu z nerezových jäcklů a zavěšen na ocelovou konstrukci na fasádě objektu. Zavěšení je navrženo jako výklopné, aby se mohly v případě poruchy LED pásky vyměnit. Takové řešení klade velké nároky na preciznost provedení. Jaká byla kritéria pro výběr realizační firmy? Donova: Nenašli jsme firmu, která by byla schopna fasádu vyrobit a namontovat na klíč. Proto jsme spolu s architekty sestavovali tým firem, které nám svými referencemi, historií a postojem k projektu daly záruky, že jejich přístup k řešení bude profesionální a že k zakázce budou přistupovat s nasazením. P6PA: Řešení bylo náročné na přesnost, tolerance přesnosti výroby panelů byla v milimetrech. Řešení jsme testovali nejdříve na vzorcích v měřítku 1 : 10, poté i v reálném měřítku na panelu , který jsme osadili na rozestavěnou fasádu. Přímo na místě jsme spolu s firmou Häfele, která má na starosti osvětlovací systém, řešili rozptyl, barevné ladění a intenzitu v závislosti na denní době. Nelze asi pominout finanční stránku takového řešení… Donova: Všemu předcházel finanční propočet a stanovení obchodní a cenové strategie celého

projektu. Obchodní záměr jsme vyvažovali tak, aby zapadl do širšího portfolia našich ostatních projektů. Světelné pojetí fasád nebývá běžné. Nemůže mít takový projekt negativní dopad na okolí? P6PA: Negativním dopadům jsme se chtěli vyhnout, proto jsme na světelné řešení kladli velký důraz. Požadovaný výsledek jsme si nejdříve ověřili na 3D vizualizacích, poté dodavatelská firma Häfele provedla podrobné technické výpočty intenzity a barevného ladění světla. Závěrečnou fází bylo ověření na reálném vzorku in situ. Výsledkem je jemné konturování písmen bez negativního efektu přesvícení ulice. Z rozhovoru vyznívá, že k tomuto rezidenčnímu projektu přistupujete skutečně s velkým nadšením… Donova: Celý projekt je pro nás velkou výzvou. Možnost složení pocty básníku Bieblovi a z toho vycházející pojetí fasády je pro nás podnětnou záležitostí. Cílem je samozřejmě obchodně úspěšný projekt, který si na sebe dokáže vydělat, ale domníváme se, že to je pouze základ. I v obchodním světě by mělo být místo pro hodnoty, které mají vyšší přesah. Proto jsme tento projekt například spojili i s podporou jedinečného projektu STK pro chlapy, který se zabývá osvětou v oblasti zdraví mužů a jehož jsme partnerem. RED


44-45 PR Bieblova_2ts_Layout 1 1.9.16 14:58 Stránka 45

projekty / projects TECHNOLOGIE / TECHNOLOGY

The new residential project. at Bieblova Street in Prague 5. has high ambitions..

W

e met the authors of the project, Martin Klejna, Javier Navas Fabregat and Ondřej Šteger from P6PA+Architects studio and the representative of investor Donova a.s., Christian Kaifer, in order to learn more about the concept of the building and mainly its façade design. The gap site in Bieblova Street is one of many gap sites in Prague. How did you approach the project? Donova: Our business intention was to emphasise clearly the place’s individuality and to create housing for a client whose living environment does not end with an apartment door but includes the apartment as well as the whole building and location in the place where he/she lives. That is the only way as to how to create a social climate for community life within a neighbourhood.

Is the process of permitting such an artistically approached façade difficult within a conservation area? P6PA: We were discussing the project from the very beginning with the department of historic preservation and the National Heritage Institute, whose viewpoint is crucial when permitting building construction within the conservation zone and subsequent area. Donova: Negotiations and the search for consensus with the relevant authorities were lengthy. The final appearance is the result of one-year of negotiations. What then is the final solution? P6PA: The inter-window panels with names of poems were designed in a white compositional material entitled Hi-Macs and are milled with letters. This top layer is under-laid with light panels from Plexiglas with a Backlight finish – on the reverse side of the panel is a dotted field, which conducts the light inside the panel. The last layer is a black panel from softened PVC in order to allow light to come through the Plexiglas and for the contrast. The lighting of the panels is secured

Such a solution puts significant demands on the accuracy of the realisation. What were the criteria for the choice of the realisation company? Donova: We couldn’t find a company that would be able to produce the façade and install it ‘to key’. So we, together with the architects, put together a team of companies that provided us, due to their references, history and approach to the project, with guarantee that their approach will be professional and that they will attend to the assignment with all necessary pace. P6PA: The project was demanding from an accuracy point of view as the tolerance for panel production was within millimetres. We first tested the result on 1:10 samples and then also on a panel of realistic size, which we subsequently affixed to the unfinished façade. The dispersion, the harmonizing of colours and their intensity depending on the time of the day, was dealt with directly on site with the company Häfele. One cannot ignore the financial side of such a project… Donova: All this was preceded with careful financial calculation and an assessing of business and price strategy for the whole project. As for the business project, we were balancing it in a such a way so that it fitted within the broader portfolio of our other projects. Light concept for facades is not such a common thing. Can such a project have a negative impact on the surrounding environment? P6PA: We wanted to avoid negative impacts and therefore put a great degree of emphasis on light solution. We first verified the required results on 3D visualisations and then the supply company Häfele carried out detailed technical calculations for intensity and colour harmonisation of the light. The final phase included verification of a real sample in situ. The result is a delicate contour of letters without a negative effect of ‘overlighting’ the street.

P6PA: Our assignment was to design a highly individualised project. We stemmed from the connection to the poet Konstantin Biebl, whose name the street carries and we paid him tribute via the design of the street façade. Glazed areas pervade on the frontage with solid panels, which contain in the jumble of letters the names of Biebl’s poems. A white panel contrast with dark glass. The contrast reverses at night and the under-lit letters project from the darkened façade.

through LED strips that are affixed on the side of the Plexiglas panel and light is conducted within the panel thanks to Backlight technology. The HiMacs panels and Plexiglas are affixed to each other and all three layers are also connected with screws and wall plugs by Keil. The whole panel is then screwed to a frame from stainless steel on the reverse side by Jäkl profiles and suspended on a steel structure on the building’s façade. The designed suspension is allowed to tilt so that the LED strips can be replaced in case of failure.

From this interview, it seems that you really approached this residential project with absolute enthusiasm… Donova: The whole project was a challenge for us. The possibility to pay tribute to the poet Biebl and from that the design stem of a façade is an inspiring matter for us. The aim is naturally to produce a successful project that can earn sufficiently to support itself but we believe that that is only the basis of it all. Even the business world should have some room for values with a higher excess. That is why we joined this project with the support of the unique project of ‘STK for Men’ which attends to enlightenment in the area of men’s health and to which we are a partner. RED

dn 8–9/2016

45


46-48 Zdravy kancl_akustika_2ts_Layout 1 1.9.16 15:00 Stránka 46

projekty / projects / HEALTHY OFFICE

ZDRAVÁ KANCELÁŘ

Akustická pohoda – aneb pryč se zvukem, který nechcete slyšet! Acoustic comfort – or away with sound you don’t want to hear! Ve spolupráci s Českou radou pro šetrné budovy přinášíme. již třetí díl seriálu Zdravá kancelář. Tentokrát o akustice..

M

ezi požadavky na vhodné a příjemné pracovní prostředí patří i tzv. akustická pohoda, která ovlivňuje nejen naše pracovní výkony, ale také zdraví. Hluk na pracovišti patří mezi významné stresory – tedy mezi faktory, které vystavují člověka nejen psychickému tlaku, ale také způsobují zdravotní problémy. Dá se mu však účinně čelit i v prostorách typu open space, pokud je akustika jako součást zdravého vnitřního prostředí řešena systémově již v počáteční fázi projektu. I v případě, kdy se na akustiku v počáteční fázi projektu zapomnělo, existují řešení, která umožní akustickou kvalitu zlepšit. PROBLÉM KAVÁRENSKÉHO EFEKTU V KANCELÁŘÍCH

Hluk působí na lidský organismus jako nadlimitní zátěž, vede k vnitřnímu napětí, které způsobuje narušení rovnováhy organismu. Psychologické studie prokázaly, že hluk na pracovišti způsobuje nespavost, bolesti hlavy, zvracení, žaludeční vředy, vyšší krevní tlak, zvýšenou náladovost, a dokonce impotenci. Jak hluk definovat? Psychologické studie považují hluk za takový zvuk, který příslušná osoba nechce poslouchat. I když je vnímání hluku do jisté míry subjektivní záležitostí, norma stanovuje 50 dB jako hygienický limit hluku pro pracoviště, na nichž vykonáváme duševní práci náročnou na pozornost a soustředění a také pro pracoviště určená pro tvůrčí práci (Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 148/2006 Sb.). Jiří Strnad, koncept developer společnosti Ecophon k tomu uvádí: „Rozptylují vás rozhovory kolegů, které se vás netýkají? Slyšíte ventilační techniku a tiskárnu? Uvědomujete si nižší míru koncentrace a větší stres? Pokud ano, na řešení akustiky se ve vaší kanceláři zapomnělo. Nejzávažnější příčinou nespokojenosti při práci v kanceláři jsou právě zmíněné zvuky, které nechcete slyšet. Navíc vás vysoká hladina hluku nutí zvyšovat hlas, abyste byli slyšet a překonali okolní hluk. Tento jev někdy označujeme jako tzv. kavárenský efekt.“ JAK ČELIT HLUKU V KANCELÁŘÍCH?

Kavárenský efekt bývá problematický především v kancelářích typu open space. Tyto kanceláře byly od počátku budovány s myšlenkou mít snadnější přehled o zaměstnancích, zároveň uspořit náklady a umožnit zaměstnancům vzájemně sdílet ná-

46

dn 8–9/2016

pady. Takové prostory se pak snadno stanou hlučnými. Ale nemusí tomu tak být, pokud se na zdravé vnitřní prostředí myslí již při projektování kancelářských prostor. „Počítat s akustickými opatřeními by měla každá firma již v úvodu projektu bez ohledu na skutečnost. zda se jedná o výstavbu nových kanceláří, nebo o rekonstrukci stávajících prostor,“ říká Jan Kaňka, managing partner společnosti SilentLab. A přidává recept, jak se dá v kancelářích hluku čelit: „Akustické obklady snižují dobu dozvuku v prostorech, čímž dochází ke snížení hlučnosti. Nejběžněji se používají stropní akustické obklady s pohlcujícím materiálem na bázi melaminové pěny nebo minerálních vláken. Stropy totiž bývají často jediné místo, kam se dají obklady umístit. Jan Andrle, architekt firmy CAPEXUS zabývající se realizací komerčních interiérů, doplňuje: „Vhodným použitím akustických řešení lze hluk utlumit i v otevřených prostorech tak, aby nebylo narušeno soustředění zaměstnanců. Pro utlumení rušivých zvuků v kancelářích je možné použít nástěnné panely, záclony či koberce s akustickým backingem.“ Závěrem je možné shrnout, že dobře akusticky pojatý prostor bere v úvahu veškeré zdroje hluku, aby byla zajištěna

Městský úřad Sunbyberg Švédsko (Zdroj: společnost Ecophon) Sunbyberg Council, Sweden (Source: Ecophon)


46-48 Zdravy kancl_akustika_2ts_Layout 1 1.9.16 15:00 Strรกnka 47


46-48 Zdravy kancl_akustika_2ts_Layout 1 1.9.16 15:00 Stránka 48

projekty / projects / HEALTHY OFFICE

ZDRAVÁ KANCELÁŘ

dobrá úroveň srozumitelnosti, zaměstnancům neklesala koncentrace a měli současně potřebnou míru soukromí. V takovém prostředí je pracovní prostor jednoznačně produktivnější. Jiří Strnad, koncept developer společnost Ecophon, dodává: „Pokud se akustika jako součást zdravého vnitřního prostředí v kancelářích řešila, byl podle studie provedené na jaře 2014 organizací Stress Research Institute ve Stockholmu výsledek jednoznačný: o 30 % menší vyrušení při práci, o 29 % nižší vyrušení v bezprostřední blízkosti, o 22 % menší vyrušení na delší vzdálenost od zdroje hluku a v neposlední řadě o 15 % méně stresu.“ WWW.CZGBC.ORG

We are, in co-operation with the Czech. Green Building Council, bringing to you. the third part of the Healthy Office series.. This time about acoustics..

R

equirements for a suitable and pleasant work environment also include the entitled acoustic comfort, which influences our work performance as well as our health. Noise within a work environment belongs up amongst the significant causes of stress – that is factors that expose one to psychological pressure and also cause health problems. However, this can also be faced effectively in open space offices providing acoustics, being part of a healthy interior environment, are solved systematically in the initial phase of the project. There are solutions that allow for the improving of acoustic quality even in cases when acoustics were neglected in the initial phase of the project. PROBLEM OF THE CAFÉ EFFECT IN OFFICES

Noise causes an extra burden to a human beings organism, leading to inner tension, which causes disruption to an organism’s equilibrium. Psychological studies showed that noise in a working environment causes sleeplessness, headaches, vomiting, gastric ulcers, higher blood pressure, increased mood swings and even impotence. How to define noise? Psychological studies consider noise to be a noise that one does not want to hear. Even though noise perception is, to some extent, a subjective issue, the norm determines 50dB to be the hygienic limit to noise in the work environment where we carry out mental work that is demanding on one’s vigilance and concentration as well as in a work environment where we carry out creative work (Governmental regulation about the protection of health from adverse noise effects and vibrations, 148/2006 Ed.). Jiří Strnad, a concept developer at Ecophon, says: “Do you get distracted by colleagues’ conversations that do not involve you? Can you hear ventilation technology and possibly a printer? Do you experience a lower level of concentration and higher level of stress? If so, solving the acoustics situation in your office has been neglected. It is the aforementioned noises that you do not want to hear that tend to be the most serious cause of discontent when working in an office. Moreover, a higher level of noise makes you increase the level of your voice to make yourself heard and to exceed the surrounding noise. We sometimes refer to this phenomenon as the ‘café effect’”.

48

dn 8–9/2016

HOW TO FACE UP TO NOISE IN OFFICES?

The café effect tends to be a problem in open space offices. These offices were built from the very beginning with the idea of providing one with a better awareness of employees’ actions as well as saving costs and allowing employees to share ideas amongst themselves. In such premises it is easy to become noisy. Nevertheless, this does not need to be the case providing the healthy interior environment is taken into consideration during the designing of the administrative premises. “Every company should account with acoustic measures at the start of a project, no matter if it is the construction of new offices or reconstruction of existing ones,” Jan Kaňka, managing partner at SilentLab, says. And he adds the recipe as to how to face up to noise in offices: “Acoustic panelling reduces the echo intervals within the premises, which therefore allows for reduced noise. Those primarily used are acoustic ceiling panels with an absorbent material based on foam or mineral fibre as ceilings often tend to be the only places where they can be placed and affixed. Jan Andrle, an architect from CAPEXUS, which deals with the realisation of commercial interiors, adds: “If a suitable acoustic solution is used, noise can also be subdued in open spaces so that an employees’ concentration does not become disturbed. In order to subdue disturbing and disrupting noises in offices, one can use wall panels, curtains and/or carpets with an acoustic backing.” In conclusion, an acoustically approached space takes into consideration all sources of noise in order to secure a good level of intelligibility, so that an employees’ concentration does not become subdued and that they also have a sufficient amount of privacy. Work areas in such an environment are clearly more productive. Jiří Strnad, concept developer at Ecophon adds: “If the acoustics were dealt with as part of a healthy interior environment in offices, results based on a study executed in the spring of 2014 by the Stress Research Institute in Stockholm was clear: a 30% lower disturbance during work, 29% lower disturbance within one’s immediate vicinity, 22% lower disturbance in a longer distance from the source of noise and last but not least, 15% less stress. “ WWW.CZGBC.ORG

FAKTA SOUVISEJÍCÍ S HLUKEM V KANCELÁŘÍCH

m Hluková expozice výrazně souvisí s nemocností pracovníků: Čím složitější je pracovní úloha, tím významnější je i tento vliv. m 25 % špičkových pracovníků je více chráněno před rušivými vlivy, není vyrušováno na pracovišti a je méně zatěžováno telefonními hovory. m 60 % času je věnováno tiché koncentrované práci. m Pracovník potřebuje v průměru 25 minut, aby se po vyrušení vrátil k původní úloze. Dalších 8 minut uplyne, než dosáhne stejné úrovně koncentrace. FACTS ASSOCIATED WITH NOISE IN OFFICES

m Noise exposure is significantly associated with an employees’ sickness rate: The more demanding their work, the more significant the impact. m 25% of first class employees are more protected from a disrupting influence, they are not disturbed at their workplace and are less burdened by telephone calls. m 60% of time is dedicated to quiet concentrated work. m Employees need an average of 25 minutes to get back to their work once disturbed. A further 8 minutes pass before they return to the same concentration level.


inz. 215x280 Praha (16-103).indd 1

22.04.16 11:39


50-51 Postranecky_koncept_2ts_Layout 1 1.9.16 15:05 Stránka 50

projekty / projects / SMART CITIES

CHYTRÁ MĚSTA

Koncept Průmysl 4.0 ve vztahu k rozvoji územních celků Koncept popularizovaný pod názvem „Industry 4.0“ byl. před několika lety představen primárně jako budoucí standard. v průmyslově výrobě, který posouvá současný stav vyspělé. robotizace a automatizace výrobních procesů na další. vývojově „vyšší stupeň“..

O

značení Průmysl 4.0 symbolizuje čtvrtou průmyslovou revoluci, která svým dosahem kompletně ovlivní budoucí rozvoj sídelních celků včetně způsobu řízení, struktury a způsobu kontroly jednotlivých procesů všech systémů a subsystémů městských organismů. Tento evoluční krok ve vývoji městských struktur se stále přibývajícím množstvím obyvatel bude směřovat ke stále většímu zapojení informačních komunikačních technologií, všudypřítomnosti senzorů a dalších sběračů dat, napojení na nesčetné množství vzájemně provázaných sítí a decentralizovaných center řízení procesů nahrazující současné většinově užívané hierarchické uspořádání. Tomu napomůže i přenesení řešení jednotlivých situací do prostředí tzv. virtuálního dvojčete. Realizace konceptu Průmysl 4.0 tedy nepovede pouze ke změnám výrobních procesů jako takových, ale zásadně ovlivní i prostředí napojené na výrobní podniky, jako jsou energetické, bezpečnostní či dopravní systémy, systémy vodního a odpadového hospodářství včetně změn v rozložení sociální struktury obyvatel. Aplikace konceptu Průmysl 4.0 na kompletní strukturu chytrého města a regionů s sebou přinese i potřebu nového přístupu k formě zpracování územní plánovací dokumentace a interaktivních regulačních plánů přímo propojených na virtuální model území a fyzických struktur v něm umístěných. DOPAD PRŮMYSLU 4.0 NA OKOLNÍ SYSTÉMY

Města, regiony a další urbanistické administrativní jednotky se neustále musejí soustředit na vylepšení své infrastruktury, uspokojování společenské objednávky obyvatel, distribuci energií, zboží, informací a zabezpečení dostatečně kvalifikované pracovní síly, stejně jako na podporu vylepšení pracovního prostředí. Optimalizace výroby a její decentralizované řízení je podmíněna vysokou bezpečností, spolehlivostí a dostupností telekomunikačního a informačního prostředí včetně datových center, a to uvnitř i vně výrobního procesu, protože bude třeba v reálném čase sledovat jednotlivé komponenty i výsledné

50

dn 8–9/2016

produkty. Každá komponenta výrobního procesu bude obsahovat inteligentní jednotku, která bude zaznamenávat její digitální stopu a vyvolávat požadavky např. na její manipulaci. Aby celý koncept Průmysl 4.0 měl garantované parametry, musí být zajištěna např. logistika vstupních komponent, a to s ohledem na aktuální potřeby výrobního procesu. To si vyžádá detailní informaci o celém dopravním systému města, regionu či o dálniční síti, protože různé komponenty budou do výrobního procesu přepravovány alespoň v prvopočátku stávajícími dopravními prostředky. V budoucnu se počítá s nasazením autonomních vozidel, která budou plně integrována do celého výrobního procesu. Jejich pohyb po dopravní infrastruktuře bude řízen v reálném čase. Touto oblastí se již dnes zabývá obor inteligentních dopravních systémů (ITS – Intelligent Transport Systems), jehož význam se v kontextu Průmyslu 4.0 ještě zvýší. Další požadavky budou kladeny na energetický systém, který i v případě mimořádných událostí musí být velmi odolný. Stejně jako v případě dopravních systémů dochází k vzájemné synergii energetického systému města či regionu s výrobním závodem. Chytré energetické sítě (SG – Smart Grids) budou schopny pomocí pokročilého řízení optimalizovat spotřebu, ukládání či poskytování energie na úrovni jednotlivých uzlů s ohledem na dostupné informace. Koncept Průmysl 4.0 umožňuje díky detailní znalosti výrobního procesu dodávat informace pro chytré řízení energetických soustav vyšších celků a aktivně přispívat ke stabilitě celé energetické soustavy. Průmysl 4.0 umožní hlubší využití lidského potenciálu. Vzroste poptávka po vysoce kvalifikované pracovní síle, která bude nutná pro ovládání celé řady dálkově řízených výrobních postupů. Budou vznikat globální virtuální pracovní týmy vzájemně komunikující prostřednictvím moderních informačních a komunikačních systémů. Díky lokalizaci jejich členů mohou některé z nich pracovat i 24 hodin denně. Tento přístup lze zvolit ve fázi návrhu produktu, ale také při jeho výrobě. Díky Průmyslu 4.0 vznikne řada nových pracovních míst, které nebudou vyžadovat dopravu pracovní síly do místa pro-

dukce a umožní výkon práce z alternativní lokality (teleworking, telecommuting). APLIKACE KONCEPTU PRŮMYSL 4.0 VE STAVEBNICTVÍ

Bavíme-li se o chytrých městech, nelze opomenout stavebnictví, které je významným odvětvím průmyslu. Na tomto příkladě lze demonstrovat, že koncept Průmysl 4.0 je aplikovatelný např. při logistice objednávání a dodávek jednotlivých typických i netypických stavebních prvků v době přípravy i průběhu stavby. Budoucí uživatel, pokud bude již znám, získá daleko větší možnost specifikovat svou objednávku na vybavení svého prostoru v přímém napojení na stavební proces. Tento koncept bude rovněž využíván pro správu dokončené stavby. Pro většinu budoucích staveb, které dnes nazýváme inteligentními budovami, bude využíván koncept Průmysl 4.0 nejen ke kontrole funkčnosti a řízení jednotlivých systémů se vzdáleným přístupem v objektu, ale přímo zapojí uživatele objektů pomocí interaktivní participace při ekologicko-ekonomickém využívání společných i vlastních prostor a umožní nejen variabilnější nabídku služeb jejich uživatelům.


50-51 Postranecky_koncept_2ts_Layout 1 1.9.16 15:05 Stránka 51

projekty / projects CHYTRÁ MĚSTA / SMART CITIES

V období realizace stavby a jejích částí půjde o autonomní rozhodovací procesy na nižších úrovních, např. reagující na změny vyžádané investorem nebo budoucím uživatelem či na koordinaci budoucích pohybů na stavbě v závislosti na změnách počasí. Jako příklad lze uvést realizaci fasády, izolačních vrstev a dalších na počasí sensitivních procesů, dočasné uzavírky okolní dopravy v návaznosti na reálnou situaci na stavbě nebo řešení případné krizové situace.

Obdobným způsobem lze využít autonomní technologie při organizaci materiálů a jednotlivých elementů přímo na staveništi, kdy staveništní doprava a přesuny materiálů mohou být kontinuálně zajišťovány pomocí autonomních vozidel podle reálného průběhu stavby. Některé dodávky stavebních prvků, jako jsou části fasády, mohou být dodány na místo v konkrétně stanoveném okamžiku skupinou dronů, které spolupracují jako hejno létajících robotů (MAV – Micro Aerial Vehicles). Dodávka, úspěšný průběh a dokončení montáže prvku budou moci být sledovány ze vzdáleného stanoviště a řízeny v reálném čase plně autonomním systémem s umělou inteligencí, stavebním dozorem, projektantem i investorem. V budoucnosti se předpokládá velmi významné využívání virtuálních modelů pro přípravu pracovních postupů před realizací složitých stavebních celků, obtížně přístupných částí staveb i na koordinaci jednotlivých činností a jejich postupnou návaznost. Do těchto aplikací bude již v blízké budoucnosti třeba investovat značné finanční prostředky pro zachování konkurenceschopnosti zvláště v případě významných dodavatelů staveb, ale i firem, které dodávají jednotlivé materiály a vý-

robky na stavbu nebo které zajišťující logistiku všech významných dodávek.

rami umístěnými podél dopravní infrastruktury a zemědělskou krajinou.

CHYTRÉ MĚSTO JAKO KONCEPT PRŮMYSL 4.0

ŠEST ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ

Fyzická struktura měst se historicky formovala na základě potřeby prostor vhodných pro specifické druhy činností a transakcí prováděných rezidenty. Tyto činnosti se odehrávaly uvnitř za tímto účelem postavených objektů (komplexu objektů) i v jejich nejbližším okolí soukromého, polosoukromého či veřejného charakteru, který je obklopuje, a systému ulic a dopravních koridorů, které je propojují. Pro zajištění dostatečné funkčnosti lidských sídel potřebuje být neustále obnovován, rozvíjen a zhodnocován potenciál jejich fyzické struktury. To se děje i díky postupnému napojování jednotlivých prvků a částí urbanizovaných systémů do nesčetných vzájemně prolnutých sítí, např. internetu věcí (IoT – Internet of Things), internetu služeb či různých sociálních a znalostních sítí. Díky tomu dochází k přesunu od vertikálního (hierarchického) propojování systémů a funkčních celků k v budoucnosti daleko více preferovanému horizontálnímu typu propojení s autonomní kontrolou a řízením a schopností rychlého vytváření aliancí mezi jednotlivými systémy. Tím se podstatně zvýší kapacity i akceschopnost i již existujících systémů a jejich pružnost. Součástí chytrého města/regionu již dnes je velké množství senzorů, aktorů a různých služeb, které jsou již běžnou součástí všech mobilních i stacionárních prvků. Ty jsou rozšířeny mezi stále větší část lidské populace, obyvatele měst, kteří se tak vědomě i nevědomě stávají zdrojem velkého množství dat (BigData). S postupným zdokonalením a rozšířením informačních a komunikačních technologii (ICT – Information and Communication Technologies) do ve všech řídicích systémů měst odehrávajících se v rámci objektů i veřejného prostoru se větší část komunikace mezi jednotlivými subjekty postupně přenáší do virtuálního světa. Díky implementaci chytrých elementů do všech oblastí života města se fyzická struktura a různé systémy postupně mění na kyberneticko-fyzický systém (CPS – Cyber Physical System) s nově přidanou sociální vrstvou (CSPS – Cyber Social Physical System). Chytré město můžeme i díky tomuto fenoménu chápat jako jedinou velkou chytrou továrnu, do níž může být implementován koncept Průmysl 4.0. Mechanismus rozvoje městských systémů a distribuce informací uvnitř i vně městských částí se bude více odehrávat v kybernetické rovině paralelního virtuálního prostředí. Rozvoj fyzických struktur města se bude rozvíjet v přímé závislosti na procesech simulovaných a řízených pomocí simulovaných modelů. Obdobným způsobem je možné sledovat procesy, vztahy a transakce mezi velkými městskými strukturami, menšími městy a vesnickými osídleními, různými urbanistickými struktu-

Představme si tedy město jako „chytrou“ továrnu včetně vytvořeného paralelního virtuálního modelu – dvojčete, který slouží k řízení procesů podle konceptu Průmysl 4.0, a popišme šest jeho základních principů: Interoperabilita: Město jako chytrá továrna má propojené jednotlivé části svého kyberneticko-sociálně-fyzického systému, jako jsou budovy, inženýrské sítě, integrovaný systém dopravy, prvky veřejných prostor (veřejné osvětlení, kontejnery tříděného odpadu, komplexy škol, nemocnic, ubytovacích kapacit, infrastruktury rozvodu vody, energií, sociálních sítí obyvatel, obchodních či logistických zásobovacích center a dalších podsystémů a elementu dané urbanistické struktury). Virtualizace: Město je zrcadleno ve své virtuální kopii. V té lze monitorovat fyzické procesy města díky senzorům, přímo propojeným na tento virtuální model. Jednotlivé činnosti se mohou simulovat na jednotlivých fyzických úrovních. Decentralizace: Možnost decentralizace řízení umožňuje v rámci města činit samostatná rozhodnutí a vytvářet aliance různých inteligentních komponent pro řešení různých situací a zároveň zajišťuje zvýšenou resilienci celého systému. Rozhodování v téměř reálném čase: Řídicí systémy města mají schopnost na základě získávaných dat a jejich okamžité analýzy rozhodnout o optimálním řešení situace v téměř reálném čase. Orientace na služby: V rámci interakce mezi jednotlivými částmi města, obyvateli, návštěvníky a byznysem je aktivní nabídka služeb zásadním obchodním artiklem, který se nabízí pomocí sítě služeb (IoS – Internet of Services). Modularita: Flexibilní adaptace města na změnu objednávky směrem od klienta je řešena výměnou nevyhovujícího individuálního modulu či přidáním nových modulů splňujících nové požadavky, např. v dopravě nebo dodávce energií. Koncept Průmysl 4.0 vhodně obohacuje problematiku inteligentních dopravních systémů, chytrých distribučních sítí, chytrých budov atd. a vytváří v případě chytrého města či regionu sofistikovaný kyberneticko-sociálně-fyzický systém. Připravovaný koncept Průmyslu 4.0 přispěje k nejen k efektivnější organizaci výrobních procesů, stavební činnosti, ale také k lepší organizaci života ve městech či regionech. Obecně platí, že vzájemné propojování dílčích komponent složitého systému přináší nové, doposud nepředpokládané přínosy. Teprve následný vývoj ukáže jejich úplný význam pro další udržitelný rozvoj naší společnosti. Nejde v žádném případě o rychlý jednorázový projekt, ale o dlouhodobou systematickou činnost na několik dalších desítek let. MICHAL POSTRÁNECKÝ, MIROSLAV SVÍTEK

dn 8–9/2016

51


52-55 PR Knight Frank + inz_Layout 1 2.9.16 10:47 Stránka 52

ekonomika / economy TRH / MARKET

Věřím, že investorům vydrží apetit! I believe the investors will maintain their appetite! Společnost KNIGHT FRANK, spol. s r.o., působí v České republice od roku 2001,. kdy převzala realitní společnost Ryden. Díky tomu získala tým konzultantů této. společnosti, který měl již deset let zkušeností z českého nemovitostního trhu..

P

ražský tým si vybudoval solidní pověst v pronájmu kancelářských prostor, oceňování, správě a prodeji nemovitostí. KNIGHT FRANK, spol. s r.o., zůstává jednou z „velké pětky“ na české komerční realitní scéně a těží z toho, že je součástí Knight Frank Global Network. Přemysl Chaloupka, ředitel a jednatel společnosti, nám představil současnou činnost společnosti a zamýšlel se i nad situací na realitním trhu. Jaká je Knight Frank dnes? Základní činnosti zůstaly v nezměněné podobě: především transakční činnost, tedy pronájmy a prodeje; správa, oceňování… Více se však koncentrujeme na investiční trh. Co do velikosti jsme se za 15 let rozšířili o 15–20 lidí; nyní nás je okolo 40. To je s ohledem na pražský trh a rozsah služeb, které nabízíme, odpovídající. I dále se chceme koncentrovat především na tyto základní služby. Můžete nastínit strukturu činností? Jsou poměrně rovnoměrně rozdělené mezi pět základních oddělení. Největší je oddělení správy majetku, což je oblast, která v posledních 5–10 letech prošla na trhu největší proměnou. Dnes pronajímatelé či vlastníci nemovitostí očekávají mnohem širší spektrum služeb než dříve. Nespočívá to jen ve skutečnosti, že máte v pořádku různé revizní zprávy, dokumentaci a nájemní smlouvy, ale je to interaktivní proces jednání s nájemci. Hodnota budovy není jen v technologickém vybavení, ale také v nájemních smlouvách, ve spokojenosti nájemců… Na jedné straně velmi komplexní disciplína, na straně druhé s jednoduchými pravidly: „Spokojenost klienta vlastníka je přímo úměrná spokojenosti nájemců.“ Jak se vyvíjí realitní trh v porovnání se stejným loňským obdobím? Na realitním trhu určitě existuje celá řada skutečností, které lze v posledních 3–4 letech označit za pozitivní, např. růst poptávky, tedy objem transakcí, které se zrealizují především na nájemním trhu. Nájemní trh, neboli to, jak se společnosti stěhují, jak expandují, souvisí s investičním trhem. Kdyby nastala velká neobsazenost nově dokončených kancelářských budov, nemělo by to pozitivní dopad na investiční trh, na zájem investorů, protože ti musejí mít důvěru v nájemní trh. Loňský rok byl historicky vůbec nejlepší z hlediska objemu realizovaných transakcí. O letošním roce se předpokládá, že

52

dn 8–9/2016

bude velice dobrý. Nikoli rekordní, ale stále lepší než rok 2014. Když vezmu poslední čtyři roky, pořád je to okolo nějakých 250 000–400 000 m2 za rok na pražském trhu. Tento objem zahrnuje nové transakce nebo renegociace. Podíl renegociací se ustálil na 30–35 % celkového objemu. Zhruba před třemi lety to bylo kolem 50 %, společnosti se nestěhovaly, neobsazovaly nové prostory. Důvěra investorů i financujících bank stoupá, když je zájem o nové prostory a stavějí se nové projekty i na spekulativní bázi. Neobsazenost volných prostor nyní osciluje mezi 13 a 15 %, nájemci mají stále z čeho vybírat, nic je nemotivuje k předpronájmům na dlouhou dobu dopředu. Vědí, že až přijdou s poptávkou, najdou kapacitu. Neobsazenost mezi 10 a 15 % je zdravá. Pokud je pod 10 %, je to špatné pro trh, pro nájemce… Podle předpovědí bude zhruba do dvou let výstavba utlumena. Jaký je váš názor? V posledních čtyřech letech zaznamenáváme vzrůstající poptávku a poměrně konstantní nabídku, ale je meziročně poněkud nevyrovnaná. V roce 2016 bude dodáno na trh „jen“ 32 000 m2 dokončených projektů, zatímco loni to bylo 190 000 m2. Určitě by bylo příjemnější, kdyby nabídka byla v čase vyrovnanější a nebyly tam tak velké výkyvy. Pak to výrazně hýbe s neobsazeností, protože délka nájemních smluv je nejčastěji 5–6 let. Pokud mám dva roky po sobě konstantní nabídku a třetí rok dojde k poklesu řádově na 20–25 % standardní dodávky na trh, tak to není úplně dobré. Myslím si, že příčin je několik a letošek není poslední s poměrně malou nabídkou. Výstavba kancelářské budovy trvá běžně 18–24 měsíců. V roce 2013 byly některé projekty odloženy z čistě subjektivních příčin – developer nenašel odvahu projekt spustit spekulativně, ať už kvůli financování, nebo jiným aktivitám. Ale některé projekty nebyly zahájeny, protože developer nebyl schopen získat potřebná povolení, některá z dotčených stran se odvolávala, což je specifikum pražského realitního trhu. PSP už vstoupily v platnost, takže by mělo něco pohnout… Chci tomu věřit a přeji si to, protože reality nás živí. Určitě vítáme každý krok, který zvýší transparentnost a zkrátí přípravnou fázi, která projekt prodražuje. Pokud bude projekt trvat o tři roky déle, vzrostou náklady developera a promítnou se pak do ceny nájmu – zaplatí to konečný uživatel, zákazníknájemce.

PŘEMYSL CHALOUPKA


52-55 PR Knight Frank + inz_Layout 1 2.9.16 10:47 Stránka 53

ekonomika / economy TRH / MARKET

Můžete srovnat stav na realitním trhu v Praze a jinde v Česku? Realitní trh není jen Praha, ale je mnoho investorů – a především zahraničních, kteří by v regionech neinvestovali. Mnohé nemovitosti, které prodáváme nebo spravujeme v regionech, jsou pro svoji klientelu atraktivní. Příkladem jsou tzv. béčkové budovy, které jsou poměrně náročné na asset management a často jsou předmětem zájmu lokálních investorů. Ti se leckdy primárně nezaměřují na reality, ale chtějí investovat v regionu. To je také část aktivit Knight Frank na českém trhu. Spolupracujeme s mnoha vlastníky nemovitostí, především bankami, kteří v posledních letech optimalizují svá nemovitostní portfolia. Historicky většina bank své pobočky vlastnila, dnes dochází k tomu, že prodávají budovy, které jsou pro ně zbytné. Ale v některých z nich chtějí setrvat a uzavírají zpětné nájmy. Díky tomu jsou prodávané nemovitosti atraktivnější, protože nabyvatel má garanci výnosu na dalších 5–10 let. Někdy je zajímavé sestavit z nemovitostí „balíčky“. Taková transakce objemem naplňuje kritéria větších investorů včetně zahraničních, takže jsou připraveni koupit i regionální portfolia. Správu pak poptávají u partnera s odpovídajícím zázemím, který je schopen splnit jejich mezinárodní standardy. To je pohled vlastníka-pronajímatele. Co se týká správy budov z pohledu nájemce, je jedno, zda sídlí v Praze nebo jinde. Chce stejnou péči, platí nájem, a tudíž chce být považován za toho nejdůležitějšího nájemce objektu. Činnost property managera je všude stejná, ale dnes musí nabídnout něco víc, než stačilo před pěti či 10 lety. V řadě případů jsou dokonce regionální nemovitosti z hlediska správy náročnější, protože tam jsou vyšší nároky právě na asset management. Je to dáno charakterem nájemních smluv, počtem nájemců – většinou jich je v objektu více, kratší lhůtou nájemních smluv apod. To vyžaduje jiný přístup, než mám-li v budově tři nájemce a každý má smlouvu minimálně na pět let. Jak vidíte budoucnost realitního trhu? Věřím, že dalších pár let bude pokračovat dosavadní trend, tedy vysoká poptávka po kancelářských prostorách a velký

500 000

AW

KNIGHT FRANK, spol. s r.o., has been. operating in the Czech Republic since. 2001 when they took over the real estate. company Ryden. With that, they acquired. this company’s team of consultants,. who already had ten-year experience. within the Czech real estate market..

T

he Prague team has built up a very respectable reputation in the areas of leasing of administrative premises, assessment, facility management and real estate sales. KNIGHT FRANK, spol. s r.o., retains its role as one of the ‘big five’ in the Czech commercial real estate scene and benefits from being part of the Knight Frank Global Network. Přemysl Chaloupka, manager and company director, introduced us to the company’s current activities and also provided thought to the situation in the real estate market. What is Knight Frank like today? The basic activities have remained unchanged: the main transaction activities being leasing and sales; facility management, assessments… but we focus on the investment market more. As for size, we have expanded in the past 15 years by 15–20 people; now there are about 40 of us. That is with regards to the Prague market and extent of services we offer. We would like to continue focusing on these basic services. Can you outline the structure of activities? They are relatively evenly divided amongst five basic departments. The largest being the asset management department, which is the area that has undergone most changes in the market in the past 5–10 years. Lessors and property owners nowadays expect a much broader range of services then they used to. This not only lies in the fact that you have different revision reports, documentation and tenancy agreements in order but is an interactive process of negotiating with tenants. A building’s value is not only represented by its technology equipment but also in tenancy agreement, tenants’ satisfaction… On the one hand, a very comprehensive discipline, on the other hand, a discipline with simple rules: ‘Client satisfaction is directly proportionate to tenant satisfaction.’

400 000

300 000

200 000

100 000

0

apetit investorů. Přál bych si, aby se ani v tomto období, které je příznivé pro všechny hráče na trhu – developery, zprostředkovatele i investory – neopomíjela etika v podnikání. Užíváme si tak radost z podnikání na trhu, který stoupá k vrcholu sinusoidy.

2005 20 2006 006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Poptávka Poptávka Demand

Nabídk Nabídka a Supply

Nabídka – desetiletý průměr Nabídka Supply – ten-y ten-year ear av average erage

2016*

*predik *predikce ce

Zdroj / Source Source:: Knight FFrank rank Research TTeam. eam. PRF

How is the current real estate market developing in comparison with the same period last year? There are certainly a whole number of factors in the real estate market that can be, over the past 3–4 years, described

dn 8–9/2016

53


52-55 PR Knight Frank + inz_Layout 1 2.9.16 10:47 Stránka 54

ekonomika / economy TRH / MARKET

as positive. For instance growth of demand, that is the volume of transactions that are mainly being realised in the rental market. The rental market, or how companies keep on relocating, how they expand, is associated with the investment market. If there was high rate of unoccupied newly completed administrative buildings, this wouldn’t have a positive impact on the investment market or investors’ interest, as they must have confidence in the rental market. Last year was historically the very best from the point of volume of realised transactions. This year is expected to be very good. Not record breaking but still better than 2014. If I take the last four years, it is still about some 250,000–400,000 sq m a year in the Prague market. This volume includes new transactions and renegotiations. The share of renegotiations settled at 30–35% of the overall volume. Some three years back, it was about 50%. Companies didn’t relocate, didn’t occupy new premises. Investors’ and financing banks’ confidence increases when there is interest in new premises and when new project are built, even when only on a speculative basis. The rate of unoccupied premises is now between 13 to 15%, tenants still have enough to choose from, there is nothing to motivate them to preleasing for long periods in advance. They know that when they come with their demands they will find the necessary capacity. The rate of 10–15% is healthy. If it falls under 10%, it is bad for the market and for tenants… Development will be, according to prognoses, subdued in about two year’s time. What are your thoughts? We have been registering increasing demand and a relatively constant supply over the past four years, but it is rather unbalanced on a year-on-year basis. ‘Only’ 32,000 sq m of completed projects will be put onto the market in 2016, whilst last year it was some 190,000 sq m. It would certainly be better if supply was more balanced over time and if indeed there were no such fluctuations. This stirs the rate of unoccupied premises significantly as the standard length of a tenancy agreement is primarily 5–6 years. If I have a constant supply for two consecutive years and the standard supply drops in the third year to 20–25%, then it is not good. I believe there are several reasons and this year is not going to be the last with a relatively small supply. Construction of an administrative building usually takes 18– 24 months. In 2013, some projects were postponed for purely subjective reasons – the developer had no courage to commence the project on a speculative basis, whether due to funding or other activities. However, some projects were not commenced as the developer was unable to require the necessary permits and/or some of the parties involved appealed, which is a specific of Prague’s real estate market. PSP has already become effective, which means that certain things should make some progress… I really want to believe that and wish it to be as real estate is where we make our living. We certainly welcome each step that is to increase transparency and shorten the preparation phase, which increases costs if the project takes three years or longer, developer’s costs increase and are then reflected

54

dn 8–9/2016

in the lease price – which is then paid by the final user being client or tenant. Can you compare the situation in the real estate market in Prague and in other areas in the Czech Republic? The real estate market is not just about Prague but there are many investors – mainly foreign – who would not invest in the regions. Many properties that we sell or manage in the regions are attractive for their clientele. For instance, so called B category buildings that are relatively more demanding with regards to asset management and are often a subject of interest for local investors. They don’t often focus on real estate primarily but want to invest in the region. That is also a part of Knight Frank’s activities in the Czech market. We co-operate with many property owners, especially banks, which have been, over the past years, optimizing their real estate portfolios. Most banks historically owned their own branches. Nowadays they tend to sell buildings that are dispensable. Still, they want to remain in some of them and conclude a leaseback. That makes the sold properties more attractive as the acquirer has a yield guarantee for another 5–10 years. What is sometimes interesting is to transform the properties into ‘packages’. The volume of such transactions fulfil larger investors’ criteria, including foreign investors, so they are prepared to also purchase regional portfolios. They then require asset management with partners with appropriate facilities, a partner that is able to meet their international standards. This is the point of view of an owner – lessor. As for asset management from a tenant’s point of view, it doesn’t matter if they are based in Prague or elsewhere. They require the same care, they pay rent and therefore want to be considered the most valuable tenant in the building. A property manager’s activities are the same everywhere but must nowadays offer more than was adequate five or ten years ago. Regional properties are often even more demanding from an asset management point of view as there are more demands put on this area. This is due to the character of tenancy agreements and number of tenants – there are usually more of them within the building, they have shorter lease periods etc. this then requires a different approach if there are three tenants each with a contract for a period of at least five years. How do you view the real estate market’s future? I envisage the next few years continuing as is the current trend that is with high demand for administrative premises and investors’ large appetite. I sincerely hope that business etiquette is not neglected, not even during this period which is positive for all market players – developers, brokers and investors. That we enjoy pleasure from doing business in a market that is rising to the top of a sine curve. AW


52-55 PR Knight Frank + inz_Layout 1 2.9.16 10:48 Strรกnka 55


56-57 PR Respect_2ts_Layout 1 1.9.16 15:09 Stránka 56

ekonomika / economy POJIŠTĚNÍ / INSURANCE

Jak ochránit vlastnická práva k nemovitosti? How to protect proprietary rights for property? O nemovitost lze přijít z různých důvodů v důsledku chyb při převodu. mezi obchodními společnostmi, při prodeji majetku z vlastnictví obcí. nebo státu i mnoha dalších..

P

řes existenci dobré víry v pravdivost zápisu, katastr nemovitosti negarantuje, že zápisy v něm vedené nezbytně odpovídají skutečnosti. Existují určitá rizika, která mohou vlastnictví nemovitostí zpochybnit z formálních důvodů. Není nic jednoduššího a jistějšího než si pojistit vlastnický titul k nemovitostem. Produkt původem z Ameriky, který se rozšířil do celého světa i do zemí, kde jsou zápisy do katastru nemovitostí garantovány přímo státem, se těší velké oblibě a zájmu. O pojištění vlastnictví nemovitostí neboli „Title Insurance“ jsme si povídali s Ing. Evou Gmentovou, LL.M., ředitelkou lokálního obchodu pojišťovací makléřské společnosti RESPECT, a.s. Co všechno řeší pojištění vlastnictví nemovitosti? Můžeme se také setkat s označením, které tento produkt nazývá pojištění katastrálních rizik, avšak pojištění vlastnického titulu k nemovitosti, jak se správně toto pojištění jmenuje, řeší mnohem širší krytí než „chyby katastru nemovitostí“, jak by se někdo mohl nesprávně domnívat. Je to proto, že český katastr nemovitostí je vcelku ve velmi dobré kondici a chyby jsou téměř minimální. Větší riziko hrozí např. již při zmíněném převodu mezi obchodními společnostmi. Je to jedno z mála retroaktivních pojištění na trhu, kdy pojištění vlastnictví nemovitosti kryje pojištěného proti finanční ztrátě, jejíž příčina je v minulosti, na rozdíl od většiny pojistek, které kryjí pojištěného proti budoucím rizikům. Pro koho je primárně pojištění vlastnictví nemovitosti určeno? Zájem o pojištění vlastnictví nemovitosti stále stoupá a začíná být trendem nejen v USA ale i například ve Velké Británii, v Kanadě či Austrálii. Vždy jsou určitá rizika, která mohou vlastnictví nemovitosti zpochybnit, čehož jsou si vědomi manažeři nemovitostních fondů, developeři i banky. Pojištění vlastnictví nemovitosti může vyžadovat také zahraniční investor jako podmínku transakce nebo může být pojištění využito u akvizice, kde chybí nepopiratelnost předchozího vlastnictví nemovitosti. V některých zemích se však pojišťují ve velké míře i fyzické osoby, zejména v USA, Kanadě, Austrálii a jiných západních zemích. Ve střední a východní Evropě se pojišťují téměř výlučně právnické osoby. Co je kryto tímto pojištěním? Nejdůležitější krytí je obsaženo v prvním odstavci pojištěných rizik vyjmenovaných v pojistné smlouvě, kde se říká, že „Vlastnické právo neplatí tak, jak je uvedeno v příloze A“, ve které je

56

dn 8–9/2016

vypsána nemovitost a její vlastník – nabyvatel, který je většinou zároveň pojištěným přesně podle Listu vlastnictví (LV) a s odkazem na něj. Toto pojistné krytí znamená, že pokud by někdo vlastnictví pojištěného zpochybnil, ať již celé nebo jen zčásti, a po pravomocném soudním rozhodnutí by to bylo uvedeno v LV, pak pojišťovna nahrazuje celou způsobenou škodu, a to až do výše pojistné částky. A tady se dostáváme tak trochu k fungování pojistky, která především a v první řadě zaručuje klientovi, že kromě úhrady škod ho pojišťovna bude právně zastupovat při soudním sporu o pojištěnou nemovitost. Dále pojištění pokrývá rizika např. při koupi od údajného vlastníka, neplatné plné moci, chybné nebo neplatné restituci, určitých případech zástavy nezapsané v katastru nemovitostí, zpochybnění dobré víry atd. Má pojištění vlastnictví nemovitosti nějaká specifika? Ano, kromě již zmíněné retroaktivity je specifikem, že pojistka je vystavena na dobu neurčitou, tedy platí po celou dobu, po kterou pojištěný danou nemovitost vlastní, a to za jednorázové pojistné, většinou ve zlomku procenta ceny nemovitosti, které je splatné při vydání pojistky. Další zvláštností tohoto pojištění je, že nekryje rizika, způsobená pojištěným, ani také nemůže, protože pojištění vlastnictví nemovitosti platí od doby, co nabyvatel = pojištěný zakoupil nemovitost a vztahuje se na potenciální rizika z minulosti. Pojistku nelze vinkulovat, ale pro financující instituci lze vydat dodatečně tzv. lenders pojistku téměř za symbolickou cenu, která chrání financující instituci po celou dobu úvěrového vztahu. Jaké jsou standardní výluky tohoto pojištění? Jde o již zmíněné závady, které jsou známé či způsobené po-


56-57 PR Respect_2ts_Layout 1 1.9.16 15:09 Stránka 57

ekonomika / economy POJIŠTĚNÍ / INSURANCE

jištěným, dále nájmy a nájemní smlouvy, vyvlastnění, inženýrské sítě nezapsané v katastru nemovitostí anebo například konkurz na bezprostředně prodávajícího. Jaké jsou kroky předtím, než se vydává pojistka na vlastnictví nemovitosti? Před vydáním každé pojistky se provádí detailní a hloubková analýza dokumentů z katastru nemovitostí a pozemkových knih, z nichž se zjišťuje co nejvíce informací o nemovitosti a její historii. V případě nalezených defektů (a to je skoro v 99 % případů) se zvažuje její rizikovost a pojistitelnost. Tyto informace jsou klientovi sděleny, přehledně zpracovány, vypsány a je navržena vhodná pojistka. RED

One can lose a property for various reasons due to. mistakes made during the transfer process between. companies, during the sale of assets from municipalities. or those within state hands and many others..

D

espite the existence of good faith in the correctness of records, the land office does not guarantee that the records entered there necessarily correspond with the reality. There are certain risks that might contest property ownership for formal reasons. There is nothing simpler and more secure than to insure one’s proprietary title for their property assets. This product originated in the United States and subsequently spread worldwide, even those countries where land office’ records are guaranteed by the state directly. This product is enjoying tremendous popularity and interest. We were talking about the insurance of one’s proprietary rights known as ‘Title Insurance’ with Ing. Eva Gmentová, LL.M., director for local business at the insurance broker RESPECT, a.s. What does Title Insurance cover? We are also able to view a name that entitles this insurance product for catastrophic risks. However, Title Insurance, as it is called, deals with a much broader range of cover than potential ‘land office’ errors’ as one might believe incorrectly. The reason is that the Czech land office is in a good shape and errors are minimal. More risks come, for instance, with the aforementioned transfer between companies. It is one of only a few retroactive insurances in the market when the title insurance covers the insuring party for financial loss, whose cause belongs to the past, whilst most of the other insurances provide cover future risks. For whom is this Title Insurance primarily intended? Interest in Title Insurance is on the increase and is becoming a trend not only in the USA but also in Great Britain, Canada and Australia. There are always certain risks that might contest the title to a property and real estate fund managers, developers and banks are aware of that. Title Insurance may also be required by foreign investors as the condition for a transaction or it can also be used during an acquisition that lacks the indisputableness of the previous title. In some countries though, they quite often insure natural persons, this being mainly in the USA, Canada, Australia and other

western countries. As for Central and Eastern Europe, the insurance solely applies to corporate bodies. What does this insurance cover? The most important cover is contained in the first paragraph of insured risks listed in the insurance contract which states that Title Insurance does not apply as stated in amendment A’, which contains property details and its owner – acquirer, who is usually also the insured party in accordance with the title deed and thus refers to it. This insurance cover means that if someone was to contest the insured party’s title, whether it is the whole title or only part of it, this would then be recorded in the title deed after an effective judicial decision and the insurance company would recompense all damages to the level of the insured amount. And this is where we get to just how the insurance works, that is mainly guaranteeing the client that the insurance company will, apart from damage recompense or compensation, also represent him/her/them legally in civil litigation related to the insured property. Furthermore, the insurance, for, example, covers risks during a purchase from an alleged owner, invalid power of attorney, incorrect or invalid restitution, certain cases of a lien that is not recorded at the land office, contesting of good faith and others. Does Title Insurance have certain specifics? Yes, what is, apart from the aforementioned retroactivity, specific is that the insurance is issued for an indefinite period which means that it is valid for the total period the insured party owns the property, this being for a singular insurance, usually being a fraction of a percentage of the property price, which is due for payment on the issuing of the insurance. Another specific is that this insurance does not cover risks caused by the insured party and cannot even do so as the title insurance becomes effective once the acquirer – purchaser purchases the property and it also applies to potential risks from the past. The disposal rights to the insurance policy cannot be restricted but financial institutions can be additionally issued with so called ‘Lenders’ Insurance for an almost token price, which protects the financial institution for the whole of the credit period. What are the standard exclusions with regard to this insurance? They include the aforementioned damages that are known or caused by the insuring party, rents and tenancy agreements, expropriation, utility services that are not recorded and entered at the land office and/or a bankruptcy petition that is directed immediately to the seller. What steps must one take before Title Insurance is issued? Prior to the issuing of any insurance policy, there needs to be a detailed and in-depth analysis of documents from the land office and land register, which allows for the acquiring of as much information about the property and its history as is possible. In the instance whereby certain defects are found (and that occurs in almost 99% of cases) its risk rate and insurability are considered. This information is clearly elaborated, listed and presented to the client together with the proposal of appropriate insurance. RED

dn 8–9/2016

57


58-60 Stavebnictvi_3ts_Layout 1 2.9.16 10:15 Stránka 58

ekonomika / economy ANALÝZA / ANALYSIS

Stavebnictví letos svůj propad nezastaví The building industry won’t cease its slump this year Očekávání ředitelů stavebních společností o růstu stavebnictví v letošním. roce se zřejmě nenaplní. V letošním druhém čtvrtletí se stavební výroba. meziročně snížila o 10,2 % po poklesu o 8,9 % v kvartálu předcházejícím..

P

ravidelné čtvrtletní analýzy stavebnictví, sestavované sdružením CEEC Research na základě rozhovorů se stovkou vrcholných manažerů stavebních společností, ještě ke konci loňského roku vyznívaly optimisticky. Vydání z prosince 2015 citovalo názor 87 % respondentů, že letos stavebnictví poroste, a to v průměru o 4,5 % a v příštím roce o 3 %. Odhad vypadal střízlivě, zejména poté, co za celý rok 2015 stavební výroba stoupla o 5,6 %. Nicméně v následující zprávě CEEC Research z letošního prvního čtvrtletí už se předpovědi růstu pohybovaly kolem 2,5 %, resp. 2 % pro příští rok. Průzkum z dubna, zatím nejčerstvější, signalizoval očekávání letošního růstu do 1 %. Ve zlepšení věřilo 66 % respondentů, každý třetí předpovídal propad. Nedávno vydaná zpráva účetní a poradenské společnosti Deloitte o stavebnictví v Evropské unii hovoří pro ČR v letošním roce o stagnaci – v lepším případě. SESTUP TRVÁ TŘI ČTVRTĚ ROKU

Nepříznivé signály vyslal Český statistický úřad už v údajích za období říjen-prosinec 2015. Růst stavební výroby v tomto čtvrtletí zpomalil na 0,6 % meziročně. Počet nových zakázek uzavřených podniky s 50 a více zaměstnanci klesl o 8,5 %, jejich hodnota byla nižší o 4,3 %. Příznivě se jevily počty vydaných stavebních povolení, jichž v posledním loňském čtvrtletí meziročně přibylo 5,6 % a jejichž hodnota byla odhadována o 14,6 % výše než ve stejném období 2014. Jak se tyto „předstihové ukazatele“ vyvíjely v letošním druhém kvartálu? Počet zakázek meziročně stoupl o solidních 38,6 %, jejich orientační hodnota však byla o 2,4 % nižší. V pozemním stavitelství přitom stoupla o 27,4 %, v inženýrském pak o téměř pětinu propadla. Průměrná hodnota jedné nově uzavřené zakázky klesla o 29,5 % – na 3 mil. Kč. „Vysvětlení je ve struktuře české ekonomiky,“ komentuje statistická data Markéta Šichtařová, ředitelka poradenské společnosti Next Finance a pokračuje: „I z jiných údajů vyplývá, že spotřebitelům se daří: Je nízká nezaměstnanost, poměrně vysoký růst mezd, spotřebitelé mají na utrácení. A tudíž mají i na to, aby zahajovali stavbu svého bydlení. Jinými slovy, staví se poměrně velký počet menších projektů, které financuje soukromý sektor. Ostatně i nízké úrokové sazby motivují

58

dn 8–9/2016

k hypotékám a stavění rodinných domů i bytů, stejně tak jako k menším investičním projektům podniků.“ Pozemní stavitelství zaznamenalo ve druhém letošním kvartálu mírnější pokles: o 8 %. V opačné situaci se nachází inženýrské stavitelství, které se ve druhém letošním čtvrtletí propadlo o 14,5 %. Dvouciferné meziroční propady jsou dány mj. tím, že se loni zprudka do-

Malý háj v Praze – Štěrboholech je jednou z lokalit, kde společnost FINEP staví družstevní byty.


58-60 Stavebnictvi_3ts_Layout 1 2.9.16 10:16 Stránka 59

ekonomika / economy ANALÝZA / ANALYSIS

končovalo prostavování evropských dotací, což je okolnost neopakovatelná. Dalším problémem je odklad zahajování dalších staveb, zejména financovaných z veřejných zdrojů, v důsledku administrativních a legislativních průtahů.

H

Stavebnictví je odvětví, které silně podléhá cyklickému vývoji ekonomiky. EVROPA SE TĚŠÍ Z RŮSTU

Malý háj in Prague – Štěrboholy is one of the locations, where FINEP is building cooperative housing.

V evropském kontextu se české stavebnictví letos ocitá hodně dole. Ještě loni drželo s Evropou krok, podle výše zmíněné studie Deloitte v 16 státech EU vzrostly tržby 50 největších stavebních firem v průměru o 5 %. Investice ve stavebnictví loni ve 28 zemích EU vzrostly o 2 % po 1,4% růstu v roce předcházejícím. I tak ale jejich úroveň zůstala 22 % pod úrovní předkrizového roku 2007. „Podle předpovědí stavebnictví poroste i v letošním roce a v roce 2017 bude růst zrychlovat,“ píší autoři zprávy Deloitte. „Nicméně, ne ve všech členských zemích EU,“ dodávají. V blízké budoucnosti pomohou růstu investic do stavebnictví stabilně rostoucí růst disponibilních příjmů domácností, nízké úrokové sazby hypotečních úvěrů a opravy a rekonstrukce bytů. „V určitých státech se poptávka po bytech zvýší i kvůli nutnosti pořídit domovy imigrantům,“ odhaduje Deloitte. Příznivě se také projeví Investiční plán pro Evropu, který se týká veřejných i soukromých investic. Více připravených projektů by mělo vstoupit do realizační fáze. Deloitte tedy předikuje růst investic do stavebnictví letos o 2,4 % a napřesrok o 3,1 %. Společnost připouští, že odhady se proti studii z roku 2014 snížily (tehdy se pro rok 2016 očekával růst 3,5 %). Řecko, Francie, Slovinsko, Bulharsko a Česká republika letos své stavební investice naopak sníží, v našem případě o 4,1 %. V roce 2017 by už ale stavebnictví mělo růst ve všech zemích EU kromě Bulharska. Pro ČR Deloitte předpovídá zvýšení o 2,3 %. ZPOMALENÍ HDP ZASTAVÍ I STAVEBNICTVÍ

Nutno dodat, že objem stavební produkce, jak jej publikuje ČSÚ, není totožný s investicemi do stavebnictví a s tržbami stavebních společností. Konkrétní číselné údaje tedy nejsou srovnatelné. Poukazují však na trendy, které odvětví ovlivnily v minulých obdobích a které je dobré vzít v úvahu při přemítání nad vývojem budoucím. Podobně je tomu u hrubého domácího produktu. Stavebnictví je odvětví, které silně podléhá cyklickému vývoji ekonomiky. Obvykle těsná korelace se sice nyní rozvolňuje, ale je to dáno specifickými, neobvyklými podmínkami, které vytvářejí jiné, makroekonomicky významné instituce, například centrální banky svými téměř nulovými sazbami na bankovní depozita, nebo jakési výjimky z pravidel EU, které se snad podařilo vyjednat ministerstvu dopravy v Bruselu. Nebylo by však prozíravé vsadit si na sliby Státního fondu dopravní infrastruktury, že na podzim se rozběhnou nové liniové stavby financované z veřejných zdrojů.

Hospodářský růst ČR se zpomaluje; po loňských více než 4 % na letos očekávaná sotva 2 %. „A to bude pro stavebnictví problém. Toto odvětví je totiž na zhoršení ekonomických podmínek extrémně citlivé,“ varuje M. Šichtařová. „Pro příštích 12 měsíců čekáme v průměru další pokles stavebnictví, který bude nejmírnější v oblasti malých projektů.“ JAN FERENC

Building companies’ director’s expectations. about the growth of the building industry. this year probably won’t be fulfilled.. Building production dropped on a year-. -on-year basis by 10.2% in the second. quarter of this year after the 8.9 drop. from the previous quarter..

R

egular quarterly analyses of the building industry that are executed by the CEEC Research association on the basis of interviews with hundreds of higher echelon managers from building companies still sounded optimistic at the end of last year. The December 2015 issue cited an opinion by 87% of respondents saying that the building industry will increase this year, this to be on average by 4.5% this year and 3% next year. The estimate looked realistic, especially after building production increased throughout 2015 by 5.6%. Nevertheless, the growth forecast in CEEC Research’ following report from the first quarter of this year was only around 2.5%, and 2% for next year. So far the most recent research from April signalised an expected growth of up to 1% this year. About 66% of respondents believed in an improvement, each third one predicted a slump. The recent report about the building industry in the European Union, published by the accounting and consultancy company Deloitte, speaks of stagnation in the Czech Republic for this year – that being the better case. DESCENT TAKES UP TO THREE QUARTERS OF A YEAR

The Czech Statistical Office had already sent out negative signals for the period October-December 2015. Growth in building production slowed in this quarter to 0.6% on a year-on-year basis. The number of new procurements concluded by companies with 50 and more employees fell by 8.5% and their value was 4.3% lower. What seemed positive were the number of issued building permits, whose number increased in the last quarter by 5.6% on a year-on-year basis and whose value was estimated 14.6% higher than in the same period of 2014. How were these ‘lead indicators’ developing in the second quarter this year? The number of procurements increased on a year-on-year basis by a respectable 38.6% but their orientation value was 2.4% lower. However, in building construction the orientation value increased by 27.4% and in engineering, on the other hand, dropped by almost one fifth. The average value of one newly concluded procurement fell by 29.5% – to CZK 3 million. “The explanation lies in the structure of the Czech economy,” Markéta Šichtařová, director at the consultancy com-

dn 8–9/2016

59


58-60 Stavebnictvi_3ts_Layout 1 2.9.16 10:16 Stránka 60

ekonomika / economy ANALÝZA / ANALYSIS

pany Next Finance, says on the statistical data, and adds: “Even other reports show that consumers are doing well: The unemployment rate is low, salaries increased to a relatively high figure, consumers have money to spend. Therefore, they also have money for the commencing of housing construction. In other words, there are a relatively large number of small projects that are being built and financed by the private sector. After all, low interest rates also motivate one for acquiring a mortgage and to build family houses and/or flats as well as companies realising smaller investment projects. “Building constructions registered a slight reduction of 8% in the second quarter of this year. Engineering constructions find themselves going in the opposite situation, having dropped in the second quarter of this year by 14.5%. Double-figure year-on-year drops are, amongst others, caused by the fact that the utilisation of European grants were being abruptly completed last year, which is an unrepeatable situation. Another problem is in the postponement of the commencing of other constructions, especially those financed from public resources, as a result of administrative and legislative delays. EUROPE IS ENJOYING A GROWTH PERIOD

In the context of Europe, the Czech building industry really is down this year. Last year, it was still keeping up with Europe. Based on the aforementioned study by Deloitte, turnovers of the 50 largest building companies increased in 16 EU countries on average by 5%. Investment in the building industry increased last year in 28 EU countries by 2% after the 1.4% growth increase in the previous year. Still, their level remained 22% under that of the pre-crises year of 2007. “Based on predicted forecasts, the building industry will also grow this year and this will then accelerate in 2017,” the authors of the Deloitte’s report write. “Nevertheless, this is not going to happen in all EU countries,” they add. Increased investment in the building industry will be aided in the near future by a steadily increasing growth of disposable household income, low mortgage interest rates and repairs and reconstructions of apartments. “Demand for apartments will also increase, in some countries, due to the need to secure homes for immigrants,” Deloitte estimates. What will also prove positive will be the Investment Plan for Europe, which attends to the public as well as private investment. More prepared projects should get to the realisation stage. Deloitte thus predicts that the investment in the building industry will increase this year by 2.4% and by 3.1% a year later. The company admits that the estimates reduced in comparison with the study from 2014 (there they were expecting a 3.5% growth for 2016). Greece, France, Slovenia, Bulgaria and the Czech Republic will, on the other hand, reduce their building investment this year, in our case by 4.1%. By 2017, the building industry should increase in all EU countries, apart from Bulgaria. As for the Czech Republic, Deloitte predicts a 2.3% increase. SLOWED GDP WILL ALSO BRING THE BUILDING INDUSTRY TO A HALT

It needs to be said, the volume of building production as published by the Czech Statistical Office is not identical with in-

60

dn 8–9/2016

vestment in the building industry and building companies’ turnovers. That means that particular data is not comparable. However, they refer to trends that influenced this segment in the past periods and that it is good to take into consideration when contemplating future development. A similar situation applies to gross domestic product. The building industry is a segment that strongly succumb to cyclical economic development. Usually tight correlation is now being dispersed but this is due to specific and unusual conditions that are created by other significant macro-economic institutions such as central banks with their almost zero rates on bank deposits or some sort of exception from EU reg-

H

Stavba dálnice D3 Construction of D3 motorway (Zdroj / Source: www.dalnice-d3.cz)

The building industry is a segment that strongly succumb to cyclical economic development.

ulations that was probably successfully negotiated by the Minister of Transport in Brussels. However, it would not be too far-sighted to place a bet on the State Fund for Transport Infrastructure’s promises that new linear constructions financed from public resources will be commenced in the autumn. Economic growth in the Czech Republic is slowing down; after last year’s more than 4% to this year’s hardly expected 2%. “And that will represent a problem for the building industry as this segment is extremely sensitive to worsening economic conditions,” warns Ms. Šichtařová. “As for the next 12 months, we expect further average drops in the building industry, the slightest being in the area of small projects.” JAN FERENC


27. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH

Souběžně probíhající veletrhy:

FOR STAV | FOR THERM | FOR WOOD | BAZÉNY, SAUNY & SPA

www.forarch.cz

20. – 24. 9. 2016 DENNÍ TÉMATA | ÚTERÝ | KVALITA VÝROBKU | KONFERENCE ŘEDITELŮ PROJEKTOVÝCH SPOLEČNOSTÍ | STŘEDA | VĚTRACÍ KONCEPT/ŘÍZENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV | KONFERENCE NA TÉMA POŽÁRNÍ BEZPEČNOST BUDOV | ČTVRTEK | PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ | MATCHMAKING OBCHODNÍ JEDNÁNÍ | PÁTEK | CHYTRÝ DŮM | WORKSHOP PRO KAŽDÉHO NA TÉMA JAK KOUPIT BYDLENÍ | SOBOTA | SVÉPOMOCÍ | GENERÁLNÍ PARTNER

ARCH_16_215x280_TEMATA.indd 1

OFICIÁLNÍ VOZY

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

30.08.16 14:23


62-64 Finance_developeri_Fer_3ts_Layout 1 1.9.16 15:13 Stránka 62

ekonomika / economy FINANCOVÁNÍ / FINANCING

Developeři nemají nouzi o peníze Developers have no shortage of money Nové developerské projekty, mají-li ekonomický smysl a jsou-li stavebně i organizačně. dobře připravené, by neměly mít problém s financováním. Vedle vlastních prostředků. a bankovních úvěrů mohou využívat také investic realitních investičních fondů..

O

tevřené podílové fondy zaměřené na investice do nemovitostí jsou mezi veřejností stále oblíbenějším přístavem pro bezpečné zaparkování a zhodnocování úspor. Podílník musí počítat většinou s dlouhodobou investicí, řekněme na pět a více roků, ale může se těšit na vyšší a relativně bezpečněji dosažitelný výnos ve srovnání s jinými depozitními produkty finančního trhu. NEMOVITOSTI JAKO JISTOTA…

Bankovní depozita jsou málo úročená, reálný úrokový výnos je pro vkladatele záporný. Akcie jsou v současné době příliš rizikové. „Zájem o realitní fondy roste. Investování do nemovitostí je atraktivní vzhledem ke stabilitě ekonomického i politického prostředí v České republice i vzhledem ke stabilnímu vývoji nájmů,“ potvrzuje Martina Jůzová, ředitelka odboru financování nemovitostí České spořitelny. O rostoucí oblíbenosti nemovitostí jako investičního či depozitního nástroje mezi lidmi vypovídá mj. i rostoucí podíl spekulativních nákupů bytů. Ne vždy má ale zákazník k dispozici dostatek hotovosti k nákupu nemovitosti, ne vždy je vhodné krýt investici úvěrem, např. hypotečním. Může však investovat prostřednictvím nákupu podílu v investičním fondu. Otevřené podílové fondy zaměřené na realitní trh začaly v zahraničí vznikat v polovině minulého století. U nás fungují od roku 2007. Bylo sice možné je zakládat již od roku 1992, ale zákonná úprava byla velice neohrabaná a mohla vést i ke znehodnocení investic fondů. Částečně došlo ke zlepšení po novele zákona o kolektivním investování z roku 2004; i zde však byla nepraktická ustanovení, např. o minimálním vkladu podílníka 2 mil. Kč. Teprve další novela z roku 2006, vycházející z německého vzoru, umožnila investice do fondů široké veřejnosti a odstartovala trvalý nárůst jejich obliby. Nemovitostní fondy mohou skrze přímé investice do nemovitostí či nemovitostních společností investovat do trhu s nájemním bydlením, do trhu s kancelářemi, nákupními centry či do segmentu průmyslových nemovitostí. Výnosy

62

dn 8–9/2016

následně plynou buď z pronájmu, nebo z růstu tržní hodnoty nemovitostí. Nejen že rozšířily možnosti kolektivního investování, ale také rozhýbaly a osvěžily trh s nemovitostmi. Rizika naopak představují nerovnováhy na nemovitostním trhu a spekulace při oceňování majetku fondu. Ani jednu takovou zkušenost jsme však v ČR ještě nezaznamenali. Naopak, roční výnosy realitních fondů se celkem stabilně pohybují zhruba mezi 2 a 3 %. Fondy kvalifikovaných investorů dosahují i vyšší výkonnosti. … I JAKO RIZIKO S VYSOKÝM VÝNOSEM

„Záleží na rizikovém profilu fondů a jejich investic,“ vysvětluje M. Jůzová. „Ty konzervativní nakupují již dokončené a zavedené projekty v nejlukrativnějších lokalitách. Jejich finanční horizont je dlouhodobý. Takto na zdejším trhu investují například také fondy z Německa nebo USA. Jiné, většinou uzavřené fondy s rizikovější strategií, se mohou zabývat i nákupy zatím nedokončených nebo špatně vedených projektů, které pak dostavují, změní management, zlepší správu nemovitosti a pak je prodávají se ziskem.“ Fondy zpravidla nevstupují do developerských projektů v přípravné fázi. Vyřizování formalit, splnění zákonných náležitostí a získání stavebního povolení u nás trvá příliš dlouho a fond by nedokázal vytvořit žádaný výnos v dohledném časovém horizontu. Dokončený projekt naproti tomu skýtá mj. i určitou jistotu pro fond, že jej předtím financovala banka úvěrem a že je tedy projekt z ekonomického a právního pohledu prověřen. Ke konzervativním fondům se řadí např. REICO Investiční společnosti České spořitelny. Ten měl, pro představu, v roce 2011 ve správě 1,83 mld. Kč, letos v květnu už to bylo více než 10 mld. Kč. Je jedním z mála fondů v ČR, do nichž může podílník vstoupit se vkladem již od 300 Kč. „Fondy také mohou developerům při financování projektu pomoci například tím, že spolu uzavřou smlouvu o budoucím prodeji nemovitosti. Pro developera, ale i úvěrující banku je to výhoda, jelikož dopředu zajištěný exit developera z projektu znamená

i zajištění jednorázového splacení developerského úvěru z výnosu z prodeje,“ říká M. Jůzová. Tak postupují většinou fondy kvalifikovaných investorů, kam bývá zpravidla výrazně vyšší vstupní vklad, fond vstupuje do rizikovějších obchodů, ale také výnosy podílníků bývají vyšší. TRIGEMA ROZŠIŘUJE AKTIVITY

Nový fond zaměřený na reality nedávno založil koncern Trigema, jenž úspěšně působí na trhu jako developer. Fond společnosti Trigema investment s proměnným základním kapitálem je určen kvalifikovaným investorům. Podfond Alfa nabízí k úpisu akcie za 54 mil. Kč, z nichž 37 mil. Kč je již upsáno. Prostředky hodlá investovat do dvou rezidenčních projektů. Minimální vstupní investice do podfondu Alfa činí 125 000 eur, tedy zhruba 3,4 mil. Kč. „Snažíme se získat externí zdroje. Cílíme na větší, etapizované projekty, které se realizují v horizontu tří až pěti let v klíčových rozvojových územích,“ říká Jiří Polanský, finanční ředitel Trigemy. „Investiční fond zakládáme proto, abychom získali další investiční prostředky a umožnili investorům, aby se tak mohli podílet na našem podnikání. Chceme si z trhu opatřit částky v řádu stamilionů, abychom mohli realizovat velké projekty. Fond zakládá podfondy, které budou mít každý vlastní investiční strategii.“ Další vlastní zdroje developera obecně tvoří příjmy z předchozí činnosti, půjčky od akcionářů a tichých společníků, nebo od mateřských společností. Nezřídka developerské společnosti emi-


62-64 Finance_developeri_Fer_3ts_Layout 1 1.9.16 15:13 Stránka 63

tují dluhopisy. Součástí financování projektů jsou samozřejmě i bankovní úvěry. „Jsou lacinější, než vlastní zdroje,“ připouští J. Polanský. Jak velký poměr úvěr na celkovém financování má, záleží na řadě faktorů. Především na tom, kolik je banka schopna úvěrem nabídnout. „Podmínky úvěru se liší podle toho, zda se jedná o projekt komerční nebo rezidenční nemovitosti, podle úvěrové historie a komerční úspěšnosti věřitele a také podle toho, v jaké fázi projektu si developer půjčuje; zda na výstavbu nebo na pozemek. Podle toho se banka méně či více jistí,“ říká J. Polanský. ÚVĚROVÉ PODMÍNKY JSOU PŘIZPŮSOBIVÉ

Podmínky úvěrů jsou značně individuální. Faktem je, že proti velmi přísným pravidlům, které banky zavedly v krizových letech 2008 až 2010, jsou nyní volnější. Na druhou stranu se banky naučily lépe odhadovat rizika a zpřísnila se regulační pravidla České národní banky. „Já vám za naši banku nemůžu obecně říci, jak velké vlastní prostředky musí developer vložit, kolik musí mít předprodáno nebo předpronajato apod. Je to opravdu velmi individuální, hodně se diverzifikuje podle kvality a typu projektu či developera. Každý projekt je jedinečný a naším cílem je najít ve spolupráci s developerem to nejlepší řešení. Ostatně strategie investorů se také liší, někdo preferuje co nejvyšší částku úvěru, někdo hledá nejnižší cenu úvěru a podobně,“ říká Martina Jůzová z České spořitelny. „Záleží i na okamžitém stavu trhu s nemovitostmi a konkrétní lokalitě. Tady Česká spořitelna využívá poměrně rozsáhlé databáze informací, kterou má k dispozici a prostřednictvím své úvěrové strategie vlastně přebírá roli určitého mediátora trhu.“ Připouští však, že banky mají dostatek volných peněz a relativně málo investičních příležitostí, z tohoto pohledu je tedy nabídka úvěrů i pro development dostatečná. A pestrá: „Jsou banky investičně obezřetnější, i banky, které jsou ochotnější k vyššímu riziku. A je dobře, že to na trhu nedělá každý stejně, klienti mají možnost si vybrat,“ dodává ředitelka Jůzová. S tím se v podstatě shodují i zkušenosti J. Polanského: „Jak klesají úrokové sazby bank, tak i my pociťujeme snižování marží úvěrujících bank,“ a dodává: „Banky jsou připravené poskytovat úvěry, ale ono postupně není na co půjčovat,“ povzdychne si. Má přitom na mysli příliš dlouhou přípravnou fázi projektů, ale také vývoj rezidenčního trhu. „Loni se v Praze prodalo 7 000 bytů, letos to bude také tak, ale nemyslíme si, že to takhle půjde dlouho. Bude pokračovat trend zpomalování procesu povolování bytových projektů, což bude mít vliv na cenu bytů. Letos v průměru překročí 65 000 Kč/m2. Očekáváme, že poptávka se sníží.“ Tento trend ovšem nejspíše postihne i segment trhu komerčních nemovitostí. Letos zcela

jistě klesne nabídka nových kancelářských prostor, prakticky jen dobíhají rozestavěné projekty. „Je to škoda zejména v Praze,“ říká M. Jůzová. „Rozsáhlá rozvojová území nejsou stabilizována, město se přestává rozvíjet. Obdivuji developery, že jsou schopni za stávajících administrativních podmínek obstarat nové stavební povolení a začít stavět. Není to dlouhodobě udržitelné.“ JAN FERENC

New development projects. should not have any problems. with finance if they make an. economic point and are well. prepared from both a building. and organisational point of view.. Apart from their own resources. and bank finance, they can also. utilise investment from real. estate investment funds..

O

pen-end mutual funds that focus on investment in real estate are becoming more and more popular with the general public for safe investment and increase in value. The shareholder must account with long term investment, let’s say five and more years, but he/she can also look forward to a higher and relatively safe attainable yield in comparison with other deposit products from the financial market. REAL ESTATE AS SECURITY…

Bank deposits are suffering with low interest rates and any realistic yield is negative for depositors. Shares are currently too risky. “Interest in real estate mutual funds is on the increase. Investing in real estate is attractive due to the stability of the economic and political environment in the Czech Republic as well as to the stable development of rents,” confirms Martina Jůzová, Real Estate Finance Manager at Česká spořitelna. The increased popularity of real estate as an investment and/or saving tool also shows in the growing share of the speculative purchase of apartments. Nevertheless, a client does not always have enough cash for a direct purchase and it is not always advantageous to cover the investment with a loan, for instance a mortgage. But one can invest via the purchase of a share in an investment fund. Open-end mutual funds that focus on the real estate market were founded abroad in the middle of the last century. As for the Czech Republic, they’ve been available here since 2007. It was possible to acquire them since 1992 but the legal workings were too clumsy and could also lead to a loss in value of the investment funds. A partial


62-64 Finance_developeri_Fer_3ts_Layout 1 1.9.16 15:13 Stránka 64

ekonomika / economy FINANCOVÁNÍ / FINANCING

improvement occurred after the issuing of the amendment to the law on collective investment from 2004; however, even this included impractical regulations, for instance when the shareholder’s minimal deposit had to be CZK 2 million. Only the next amendment from 2006, which stems from the German example, allowed the general public to invest in funds and thereby launched a constant increase in their popularity. Real estate funds can invest via direct investment through real estate or real estate companies in the rental market, markets with offices or shopping centres and the segment with industrial real estate. Yield then comes from rents or increased property market value. They expanded the possibility of collective investment and also put into motion the real estate market and its revival. Risks, on the other hand, represent an imbalanced real estate market and speculation when assessing a fund’s assets. However, we haven’t experienced any of these issues in the Czech Republic just yet. On the contrary, annual yields of real estate funds are quite stable at approximately 2% to 3%. Qualified investors’ funds reach an even higher performance. … AS WELL AS A RISK WITH HIGH YIELDS

“All depends on a funds’ risk profile and on their investments,” Martina Jůzová explains. “The conservative one’s purchase completed and established projects in the most lucrative locations. Their financial horizon is for the long-term. This is also how funds from Germany or the USA invest in the local market. Other, usually closed-end funds with a more adventurous strategy, can also deal with the purchase of so far unfinished or badly managed projects, which they eventually complete, change the management, improve the facility management and then sell them with profit.” Funds don’t usually enter development projects at their preparation phase. Taking care of the formalities, meeting all legal requirements and acquiring a building permit takes too long in our country and funds wouldn’t manage to make any yields here within a foreseeable time horizon. As for a completed project, this, on the other hand, also represents some security for the fund. Security that was before financed through a bank loan and where the project is therefore checked out from both an economic and legal point of view. Conservative funds include, for instance, REICO, the Investment Company of Česká spořitelna. Just to give one an idea, the fund had CZK 1.83 billion under administration in 2011 and this May it was more than CZK 10 billion. It is one of the very few funds in the Czech Republic which can be entered into with a deposit starting from CZK 300. “Funds can also help a developer when financing a project by con-

64

dn 8–9/2016

cluding a contract about the future sale of the real estate. This is advantageous for the developer as well as for the financing bank as the preliminarily secured developer’s exit from the project also means a one lump sum pay off of his development loan from the yield from the sale,” Martina Jůzová says. This is how funds of qualified investors, where the initial deposit tends to be significantly higher, where the fund goes for more risky deals and where the shareholders’ yields tend to be higher, proceed. TRIGEMA ARE EXPANDING THEIR ACTIVITIES

New funds that focuses on real estate has recently been founded by Trigema, which operates very successfully in the market as a developer. The fund by Trigema Investment is, with its relative initial capital, intended for qualified investors. The sub-fund Alfa offers for subscription shares worth CZK 54 million whereby CZK 37 million has already been subscribed to. They intend to invest the funds in two residential projects. The minimal initial investment in the Alfa subfund is EUR 125,000, which is approximately CZK 3.4 million. “We are trying to attract external resources. We are aiming for bigger at stage projects that are being realised within the horizon of three to five years in key development locations,” says Jiří Polanský, Financial Manager at Trigema. “We are founding the investment fund in order to acquire more investment resources and allow investors to take part in our business. We would like to acquire hundreds of millions of Czech crowns from the market in order to be allowed to realise large projects. The fund is founding sub-funds whereby each of those will have its own investment strategy.” Other developers own resources include income from previous activities, loans from shareholders and silent partners and/or from their holding companies. Development companies often issue bonds. Project financing naturally includes bank loans. “They are cheaper than one’s own resources,” Mr. Polanský admits. What the loans share is in the overall financing depends on many factors. Especially on the fact as to how much the bank is willing to offer with the loan. “Loan conditions differ depending on whether it is a project of commercial or residential real estate, on its credit history and a creditor’s commercial success as well as at what phase the developer is loaning the money; whether it is for construction or land. Banks more or less secure themselves depending on that,” Mr. Polanský says. LOAN CONDITIONS ARE ADJUSTABLE

Loan conditions are very individualistic. The fact is that they are now freer in comparison with the very stringent rules that banks established at the

time of the crises, between 2008 and 2010. On the other hand, banks learnt to assess risk better and the Czech National Bank’s regulations have tightened. “I cannot tell you, with regards to our bank, the amount of the developer’s own resources he/she needs to put in. How much of the project needs to be presold or preleased. This is really a very individual thing and is diversified on the basis of the quality and type of the project and the developer. Each project is unique and our aim is to find the best solution via co-operation with the developer. After all, an investors’ strategy also differs. Some prefer the highest possible loan, others are looking for the lowest possible loan and so on,” says Martina Jůzová from Česká spořitelna. “It also depends on the immediate situation in the real estate market and on the particular location. There, Česká spořitelna utilises an extensive database of information that is available and through their loan strategy they actually take over the role as a type of market mediator.” But she admits that banks have sufficient free finance and relatively little investment opportunities which makes the offer of loans sufficient for development. And versatile as well: “There are banks that are more cautious regarding investment as well as those that are willing to undertake more risk. And what is good is that not everybody in the market works the same way. This provides clients with a choice,” adds manager Martina Jůzová. Mr. Polanský’s experience basically corresponds with that: “As banks’ interest rates are falling, we can also experience reduced margins from the loan banks,” and he adds: “Banks are prepared to provide loans but there is nothing to gradually loan for,” he sighs. He is thinking of the prolonged preparation phase of projects as well as development of the residential market. “Last year, 7,000 apartments sold in Prague and this year won’t be any different. Nevertheless, we don’t believe this will last long. The trend of a slowing down process of permitting residential projects will continue and this will influence the price of apartments. This year, they will on average accede 65,000 CZK/sq m. We expect a reduction in demand.” However, this trend will probably also affect the segment of commercial real estate. The supply of new administrative premises will almost certainly drop this year and what is being realised are the completions of already commenced projects. “That is a shame, especially in Prague,” Martina Jůzová says. “Extensive development areas are not stabilised and the city has stopped developing. I admire developers’ ability to be able to secure new building permits and to commence construction within the current administrative conditions. This is not sustainable over the long term” JAN FERENC


DEVELOPMENT

TOUR

best golf tour for developers

25. 4. 2016

PYŠELY - GOLF KLUB

25. 5. 2016

GOLF RESORT KARLOVY VARY

29. 6. 2016

GOLF PARK PLZEŇ

21. 9. 2016

PENATI GOLF RESORT, SK

Uzavřená golfová túra v oblasti developmentu

... a nakonec večírek v centru Prahy

HLAVNÍ PARTNEŘI TURNA JE

www.development-tour.cz

Chcete se stát pres tel.: 605 959 959 email: developmen our@bestgol our.cz

DEVELOPMENT tour 2016 se chystá na finále na Pena 21. zář ěhne velké finále pres významné osobnos Golf Resortu kousek za slovenskými hranicemi. ě Finále předcházely tři turnaje na nejlepších českých hřiš ch. Rok 2016 se nesl v resortech Loreta Pyšely, Karlovy Vary a Golf Park Plzeň. „Tour je pro hráče velmi zajímavá nejen díky výběru hřišť, ale i díky obchodním př říká o tour její partner Michal Macek, zakladatel společnos EVROPA realitní kancelář. Business tvář

ř

DEVELOPMENT tour vytváří pro své hráče i partnery příjemnou atmosféru pro obchodní i přátelská setkání. Velmi oblíbené jsou přátelské devítky a společná řed turnajem. „Díky pravidelnému setkávání na turnajích jsme uzavřeli několik nových obchodů za desítky milionů doplňuje Michal Macek. Pro celkového vítěze je připravena hodnotná cena, umělecké dílo Jadrana Šetlíka. Vítězové budou slavnostně vyhlášeni na závěrečném večírku v centru Prahy v luxusním hotelu Boscolo Prague.

PARTNEŘI TURNA JE

OBSESSION


66-67 High streets_2_Layout 1 1.9.16 15:16 Stránka 66

ekonomika / economy TRH / MARKET

Luxusní značky mění Prahu Luxurious brands are changing Prague Praha má se svými nákupními třídami v rámci střední Evropy. výsadní postavení. Z celkového počtu 230 obchodních jednotek. na tzv. high streets jsou aktuálně neobsazeny pouhé tři a česká. metropole tak vykazuje nejnižší neobsazenost v regionu..

O

bchodníci zde platí nejvyšší nájemné (170–200 eur/m2/ měsíc). Praha se také chlubí největší koncentrací luxusních a prémiových značek a nejlepšími možnostmi pro otevírání vlajkových lodí prodejen. Potvrzuje to studie mezinárodní poradenské společnosti BNP Paribas Real Estate „Příběh čtyř měst – nákupní třídy v hlavních městech střední a východní Evropy – 2. vydání květen 2016“. Ta srovnávala situaci na hlavních nákupních třídách v Praze, ve Varšavě, Budapešti a v Bukurešti. VŠICHNI CHTĚJÍ DO PAŘÍŽSKÉ

„Praha vede nad svými středoevropskými konkurenty, i co se počtu turistů týká. Za loňský rok ji navštívilo rekordních 6,3 milionu a jejich počet by měl i nadále růst. To se pozitivně odrazí i na výsledcích obchodníků,“ komentuje výsledky Lenka Šindelářová, vedoucí oddělení poradenství v BNP Paribas Real Estate Česká republika. Zároveň dodává, že mezi luxusními a prémiovými značkami je o pražské high streets mimořádný zájem. A to je další rozdíl proti hlavním městům ve střední Evropě, kde tento typ nájemců směřuje zejména do nových obchodních center. Podle srovnávací studie BNP Paribas Real Estate náleží pražskému centru další primát v podobě vysokého zastoupení gastro a služeb, které spolu s obchody dotvářejí vyrovnaný mix nájemců. Varšava či Budapešť mají ve srovnání s Prahou mnohem vyšší podíl obchodních jednotek. Nedostatek volných maloobchodních prostor na high streets (Na Příkopě, Pařížská a Václavské náměstí) vede v Praze k poptávce po jednotkách i v jejich okolí. Díky tomu se v centru metropole realizuje hned několik projektů rekonstrukcí, rozšíření nebo novostaveb. Vzrůstá například význam ulice 28. října, kde se plánují aktuálně hned dvě významnější rekonstrukce. Pronajímatelé mohou mířit na luxusní značky jako Saint Laurent, Moschino, Chanel nebo Emporio Armani, z nichž některé jsou ve střední Evropě aktivní, ale v Praze i přes vynikající ekonomické výsledky české metropole stále chybějí. Tyto značky však požadují pouze špičkové prostory v Pařížské ulici, kde je jich nedostatek. „Obchodníci mění tvář centra Prahy a hlavním motorem jsou právě luxusní a prémiové značky včetně kvalitních restaurací nebo barů. Lze očekávat, že se bude postupně měnit skladba nájemců. Řada stávajících neustojí tlak na zvyšování nájemného,“ shrnuje Lenka Šindelářová.

66

dn 8–9/2016

OČEKÁVAJÍ SE REKORDNÍ TRANSAKCE

Maloobchodní nemovitosti, prostory na obchodních třídách nevyjímaje, jsou v posledním období rovněž hitem mezi investory. Láká je vysoká poptávka nájemců, limitovaná nabídka, a tedy i předpoklad dalšího růstu nájemného. Právě high street nemovitosti poskytují zajímavé a jisté zhodnocení. Jen za posledních pět let se totiž zvýšily nejvyšší dosahované nájmy o 20 % a i nadále se očekává jejich další růst. Investoři se vzhledem k atraktivitě české metropole nezaměřují jen na plně obsazené objekty bez nutnosti dalších investic do budovy. Možné zhodnocení nemovitosti lze dosáhnout také rekonstrukcí starších, především historických objektů.


66-67 High streets_2_Layout 1 1.9.16 15:16 Stránka 67

ekonomika / economy TRH / MARKET

Spektrum investorů zaměřujících se na high street je poměrně pestré. Najdeme v něm zahraniční i české institucionální investory a investiční společnosti, ale i privátní investory. V loňském roce investice do nemovitostí na hlavních třídách dosáhly více než 150 mil. eur. Po započtení prodeje obchodního centra Palladium, které tvoří pomyslné zakončení hlavní pražské nákupní třídy Na Příkopě, se celkový objem vyšplhal až na 720 mil. eur. Mezinárodní poradenská společnost BNP Paribas Real Estate očekává, že i letos by se měly uzavřít transakce high streetových nemovitostí v rekordním objemu. Mezi nejčerstvější patří akvizice budov Na Příkopě 23–27 společností Lasalle. Poptávka investorů tlačí nahoru ceny nemovitostí, což se odráží ve snižování výnosové míry až k hranici 4–4,5 %. Pro srovnání, výnosy u špičkových nákupních center v ČR jsou až o 100 bazických bodů vyšší než v případě retailových budov na obchodních třídách. Na druhou stranu nejlepší high street nemovitosti v Paříži vykazují yield 3 % a v Londýně dokonce jen pod 2 %. Výnosy high street nemovitostí ve Varšavě a Budapešti se pohybují kolem 5,5–6 % respektive 6–6,5 %.

ants. Warsaw and Budapest have, in comparison with Prague, a much higher share in retail units. The lack of vacant retail premises in high streets (Na Příkopě and Pařížská Streets and Wenceslas Square) also forces demand for retail units within their neighbourhood. That is also the reason why there are several reconstruction, expansion and new construction projects being realised in the city centre. For instance, 28. Října Street, where two significant reconstructions are planned, is increasing in importance. Landlords can aim at such luxurious brands such as Saint Laurent, Moschino, Chanel and Emporio Armani, where some are active in Central Europe but still absent in Prague, despite its excellent economic results. However, these brands require top class premises in Pařížská Street where there is a lack of them. “Retailers are changing Prague centre appearance and it is the luxury and premium brands, including quality restaurants and bars that are the main driving force. One can expect that the structure of tenants will also gradually change. Many existing ones will not be able to cope with the pressure generated by increased rents,” summarises Lenka Šindelářová.

JH

RECORD BREAKING TRANSACTIONS EXPECTED

Prague holds a privileged position within Central. Europe with its high streets. From a total number. of 230 retail units located in so called high streets,. there are currently only three that are vacant and. the Czech metropolis thus demonstrates the lowest. rate of vacant premises within the region..

T

here, retailers pay the highest rents (170–200 EUR/sq m/ month). Prague can also pride itself on the highest concentration of luxury and premium brands and the finest possibilities for the opening and operating of flagship stores, as confirmed by the study from international company BNP Paribas Real Estate – ‘The Story of Four Cities – High Streets in Central and East European Capitals – 2nd issue, May 2016’. The study compared a similar situation of high streets in Prague, Warsaw, Budapest and Bucharest. EVERYBODY WANTS TO BE IN PAŘÍŽSKÁ STREET

“Prague is also in the lead with regards to the number of tourists. Last year, Prague was visited by a record breaking number of 6.3 million tourists and the numbers should continue rising. This also reflects retailers’ results, Lenka Šindelářová, Head of Consultancy Departments at BNP Paribas Real Estate Česká republika, says with regards to the figures. She also adds that luxury and premium brands demonstrate exceptional interest in Prague high streets. That is yet another difference in comparison with the other Central European capitals where this type of tenant mainly heads to new shopping centres. Based on the comparable study by BNP Paribas Real Estate, Prague centre holds yet another primacy, this being in the form of a high representation of gastro premises and services that complement stores with a well-balanced mix of ten-

Retail properties, and premises in high streets being no exception, have also been a hit amongst investors within the past period. They are tempted by tenants high demand, a limited supply and therefore also a prerequisite of further increase in rents. And it is high street real estate that offers an interesting and certain increase in value as the highest rent has increased in the past five years by 20% and is expected to increase yet further. Investors don’t only focus on fully occupied buildings that need no further investment due to the attractiveness of the metropolis. A possible increase in the value of the property can also be achieved through the reconstruction of older and particularly historic buildings. The spectre of investors that focus on high streets is relatively versatile. We can find both foreign and Czech institutional investors and investment companies as well as private investors. Last year, investment in real estate in high streets came to more than EUR 150 million. After including the sale of the shopping centre Palladium, which forms an imaginary end to the main Prague high street Na Příkopě, total volume arrived at EUR 720 million. The international consultancy company BNP Paribas Real Estate expects that this year high street transactions should be concluded within a record breaking volume. The newest ones include Lasalle’s acquisition of 23–27 Na Příkopě buildings. Investor demand drives real estate prices up, which shows in a reduced yield of 4–4.5%. For comparison, yields at first class shopping centres in the Czech Republic are up to 100 basis points higher than of those retail buildings located in high streets. On the other hand, the best high street properties in Paris generate a 3% yield and under 2% in London. Yields from high street properties are around 5.5–6% in Warsaw, and 6–6.5 % Budapest. JH

dn 8–9/2016

67


68-71 Architekti_Studio pha_4tsd_Layout 1 1.9.16 15:22 Stránka 68

architektura / architecture PROFIL / PROFILE

Dům je jako partitura House as sheet music Nedávno dokončený bytový dům .142 Radlická. jsme v Development News již představili..

A

utory projektu této pozoruhodné stavby jsou architekti Jan Šesták a Marek Deyl ze studia pha, s nimiž jsme hovořili (nejen) na toto téma. .142 Radlická je architektonicky výrazný projekt. Jak byste ve stručnosti popsali celý koncept? JŠ: Na projektu jsme začali pracovat už v roce 2006 pro jiného klienta, který ho následně prodal společnosti Real-Treuhand. Samotná realizace stavby začala v roce 2014. Náš návrh domu odstranil původní terénní „zaškrcení“ uličního parteru svahem a uvolnil parter posunutím nové opěrné zdi o zhruba 4 až 5 m do hloubi pozemku. Výsledná hmota se lépe přizpůsobuje stávající rozvolněné uliční čáře, založené v tomto místě především sousední školou, a zároveň lépe koresponduje s upraveným tvarem rekonstruované ulice Radlická. Bytovou část jsme navrhli více ve střední části pozemku a orientace bytů využívá všech tří atraktivních světových stran. Hlavní objekt je spojený s domem do ulice vnitřním atriem (nádvořím). Propojení obou „domů“ tvoří boční stěny, které uzavírají vnitřní atrium a zároveň obě hmoty scelují do jednoho objemu. MD: Přesvědčili jsme investora, aby část pozemku věnoval městu, protože v tomto místě, jak si pamětníci možná pamatují, byla Radlická ulice „přiškrcená“ opěrnou stěnou. Tím, že jsme ji posunuli a „zarovnali“, vznikl adekvátní prostor. Jak jste se vyrovnali s rušnou Radlickou ulicí? JŠ: Dům pracuje s tím, že Radlická je hlučná, má předsazenou dvoupodlažní komerční část a společně svírají atrium – z toho pak vyplynul původní název Atrium Radlická, nyní .142 Radlická – podle čísla popisného. Ale když nyní do domu vejdete, v atriu je naprosté ticho. I v bytech je větší klid, než jsme očekávali. Ze sedmého podlaží vede lávka nahoru na Malvazinky, takže pokud chcete na kole nebo s kočárkem vyjet do klidné rezidenční čtvrti, nemusíte dolů na Radlickou. Jaká byla vaše spolupráce s developerem? Přece jen se projekt docela dlouho táhl… JŠ: Spolupráce s developerem byla skvělá a i po přeprodeji projektu jsme zůstali architekty. A měli jsme možnost vykonat autorský dozor i v novém konceptu. Vždycky říkáme, že dům je jako partitura: Pokud autor nemá možnost celý proces dirigovat, nastudovat a v rámci autorského dozoru předvést, pak se dílo rozpadne. A ne vždy jde o úsporu. MD: Snažili jsme se vyjít developerovi vyjít vstříc, protože investiční pohled na development se v posledních letech změnil. My jsme pro všechny tyto změny hledali adekvátní řešení,

68

dn 8–9/2016

které nesníží architektonické kvality domu. Mnohdy to bylo náročné, ale vzhledem k neobvyklosti stavby jsme to cítili jako povinnost. A investor nám naslouchal. Po útlumu před několika lety stavební trh opět roste, developeři stavějí a prodávají, zvlášť v oblasti rezidenčních nemovitostí je trh aktivní. Jak se to projevuje v oblasti architektonického navrhování? MD: Chvílemi to vypadá, jako by bylo ticho před bouří. Jako kdyby investoři nyní měli potřebu utrácet peníze, dřív než přijde další krize nebo propad. JŠ: … náš další projekt, který se po „stop stavu“ nyní rozjel, je bytový dům Holečkova pro stejného developera.

H

Kdykoli je něco možné, člověk to udělá. Ve výzkumu i architektuře.

Vnímáte, že architektura je pro stavební development přidanou hodnotou? Mění se přístup developerů ke kvalitě navrhování? JŠ: Naše studio není primárně zaměřeno na developerské projekty, máme zakázky od výstav až po interiéry a rekonstrukce. Obecně mne ale vždy zarazí, jaká jsou dispoziční řešení bytů v developerských projektech. Pořád je shledávám na velmi nízké úrovni. Často jsou v nich místnosti, které nelze zařídit nábytkem, úzké neosvětlené chodbičky, obývací pokoje i ložnice, jež nelze normálně zařídit… Čím si tento stav vysvětlujete? JŠ: Je to výslednice určitých tlaků a snahy vytěžit maximálně

Výstavní stánek pro firmu Lasvit, Salone del Mobile, 2016, Milán Exhibition booth for the company Lasvit, Salone del Mobile, 2016, Milan


68-71 Architekti_Studio pha_4tsd_Layout 1 1.9.16 15:22 Stránka 69

.142 Radlická

dané místo. Maximální snaha o metry čtvereční obytných místností a ziskovost projektu, což je z pozice developera logické. Tato snaha pak vede k tomu, že byty například mají jen minimální vstupy, v nichž si nesednete, ani neodložíte. A dalším důležitým aspektem je čas, který je architekt schopen se projektu v rámci svého honoráře věnovat. Kromě developmentu dlouhodobě navrhujete výstavní expozice pro úspěšnou českou firmu Lasvit. Jak jste se k této práci dostali? MD: Přes mou předchozí práci u filmu: Začínali jsme výstavním stánkem na přehlídku 100% Design v Londýně. Použili

jsme zde náš oblíbený materiál barrisol a stánek kvalitativně posunuli do jiné ligy. Z materiálu vytvořili strukturu sloupů, které nesly jako „ovoce“ lustry Lasvitu. Tenkrát začínající Lasvit se potřeboval etablovat na světovém trhu a dostat se mezi určité lidi – což se naštěstí podařilo. A tam někde je počátek naší spolupráce. Pokračovali jsme návrhy showroomů a kanceláří Lasvitu po celém světě: expozice do Milána, ale dělali jsme i Dubaj, Istanbul, Singapur, Frankfurt… Na expozicích pro Milán si můžeme vyzkoušet vždycky něco nového. Samozřejmě při vědomí skutečnosti, že to je pořád „jen“ výstavnictví. Tedy práce za spoustu peněz a jen na týden. Pro Lasvit jsme museli pochopit, co to je vlastně sklo a jak se má vystavovat, aby správně vyznělo. Naše expozice jsou hodně zapamatovatelné a mají vždycky nějaký příběh. JŠ: Práci na zakázkách pro výstavnictví mám rád. Je tam tlak na termín, rychle se udělají, rychle zbourají… A podaří se vyzkoušet si výtvarné věci, které nás v týmu baví. MD: A je to šance si na světovém kolbišti vyzkoušet, jestli vlastně uspějeme. A to, že milánský veletrh je tou nejvyšší světovou příčkou, je evidentní. A Lasvit je v posledních letech v té nejvyšší lize. Pracují pro něj ti nejlepší světoví designéři. Jaké máte zahraniční vzory a kam si chodíte pro inspiraci? MD: V mém případě se to přirozeně mění s věkem, pro mne jsou to nyní především děti. Dřív to byl život kolem nás – cestování, snowboarding, hudba… JŠ: Já jsem sice starší, ale rodiny máme podobně staré – a já tomu říkám „období pěstování“. Myslím tím období vyrůstání dětí, u kterého by člověk měl být. Proto se snažíme práci skloubit s tím, jak nám rostou děti. A stejně jako architektura mne vždycky zajímal vesmír – jak funguje hmota, co znamená chaos a kam došla věda v ostatních oblastech. Populárních knih jsem přečetl hodně a odtud mám kupodivu i spoustu odpovědí na otázky, které ke mně přicházejí v osobním i v profesním životě. Nejzákladnější je ta, že svět má skrytý řád, je tady od věků a člověk v něm se mění velice pomalu. Žijeme sice ve společnosti, která prodělává velice překotný rozvoj, ale my jako účastníci a iniciátoři tohoto procesu za ním začínáme klopýtat. Kdykoli je něco možné, člověk to udělá. Ve výzkumu i architektuře. Samozřejmě máme možnost „nakroutit“ domy všemi směry, sestavit projekt pomocí výpočetní techniky.

dn 8–9/2016

69


68-71 Architekti_Studio pha_4tsd_Layout 1 1.9.16 15:22 Stránka 70

architektura / architecture PROFIL / PROFILE

Potom člověk jde a vyzkouší to. Ale já za tím vidím obrovské množství úsilí a energie zejména při výstavbě, která mi přijde v určitém momentu zbytečná. Pak se některé stavby stávají pouze gestem. Co aktuálně chystáte? MD: Bytový dům v Holečkově ulici, o kterém jsme mluvili. Několik vil, což je téma, které máme rádi. A pár interiérů, například wellness centrum, ale také zajímavé hudební studio pro mladého hudebníka nebo výstavní stánek pro Crestyl na MAPIC. JŠ: Jsme rádi, že držíme určitou diverzitu práce, že nemáme přesně vyhraněné zaměření. Pestrost nás baví. RADEK VÁŇA / FOTO: FILIP ŠLAPAL, KRISTÝNA HRABĚTOVÁ (PORTRÉT)

We have already introduced the recently. completed housing block .142 Radlická in. Development News..

T

he authors of this remarkable building, with whom we discussed this and other topics, are the architects Jan Šesták and Marek Deyl from the pha Studio. .142 Radlická is an architecturally distanced project. How would you briefly describe the overall concept? JŠ: We commenced work on the project in 2006 for another client who subsequently sold it to Real-Treuhand. Realisation of the construction per se commenced in 2014. Our design disposed of the original street parterre strangulation by a slope and released the parterre by relocating the new supporting wall by approximately 4 to 5 m to the depth of the land. The resulting structure is better adjusted to the existing undulating street line, which here is mainly based on the neighbouring school, and also corresponds better with the modified shape of the reconstructed Radlická Street. The residential part was designed more within the central part of the plot and the apartments face all three of the attractive cardinal points. The main building is connected to the street’s house with an inner atrium. The interconnecting of the two ‘buildings’ comprise side walls which enclose the inner atrium and at the same time unite the two buildings into a singular structure. MDl: We convinced the investor to donate part of the plot to the town as Radlická Street was, as some contemporaries remember, ‘half-strangled’ by the supporting wall in this place. Relocating and ‘aligning’ it allowed for the creation of an adequate area. How did you cope with the very busy Radlická Street? JŠ: The house functions with the fact that Radlická is noisy. It comes with a protruding two-storey commercial part and together are enclosed into an atrium – hence the original name Atrium Radlická, now .142 Radlická – based on its descriptive number. Now, when you walk into the building, the atrium is silent. Even the apartments are quieter than was expected. From the seventh floor, there is a footbridge that leads up to Malvazinky, so, if you want to get to a quiet residential district on a bike or with a pram, you don’t need to go down to Radlická.

70

dn 8–9/2016

What was your co-operation with the developer like? The project did drag on… JŠ: Our co-operation with the developer was great and we remained involved as the project’s architects even once the project was sold. We also had the opportunity to act as authorial supervision in the new concept. We say that a building is like sheet music: If the author isn’t able to conduct the whole project and to study it and present it within the framework of authorial supervision, the project will fall apart. And it is not always just about savings. MD: We tried to accommodate the developer’s requirements as the investment approach to development has changed over the past years. We were looking for adequate solutions that would not reduce the building’s architectural qualities for all these changes. This was often very demanding but we felt it was our obligation due to the building’s unusualness. And thankfully the investor listened to us.

H

Interiéry vysílacího studia Radia Wave Interiors of Radio Wave broadcasting studio

Whenever something can be done, man does it. Both in research and architecture.

After the decline of a few years ago, the building market is once again on the increase, developers are building and selling and are primarily active in the area of residential real estate. How does this show up in the area of architectural design? MD: It sometimes look as if it’s the quiet before the storm. As if investors now have the need to spend money before they see yet another crises or fall. JŠ: … another of our projects, which has now started after the ‘stop situation’, is the Holečkova housing block which is for the same developer.


68-71 Architekti_Studio pha_4tsd_Layout 1 1.9.16 15:22 Stránka 71

architektura / architecture PROFIL / PROFILE

Studio pha (zal. 1994) je architektonická kancelář, která se zabývá zajištěním veškerých projektových prací v oblasti staveb a urbanismu i v oblasti interiérů a designu s důrazem na architektonickou kvalitu díla. Současnými společníky jsou MgA. Marek Deyl a M.A. arch.Jan Šesták; tým tvoří Ing. arch. Nurjon Borshi, Mg.A. Veronika Kopecká, M.A. Kateřina Kuchařová, Ing. arch. Jakub Pohůnek a Ing. Jan Škoda. www.studiopha.cz Studio pha (founded in 1994) is an architectural studio that attends to the providing of all project work from the areas of building and urbanism as well as interior and design, where the emphasis put on the architectural quality of work. Current associates are Ing. arch. Nurjon Borshi, Mg.A. Veronika Kopecká, M.A. Kateřina Kuchařová, Ing. arch. Jakub Pohůnek a Ing. Jan Škoda. www.studiopha.cz

Do you find architecture being an added value for building development? Is the developers’ approach to the quality of design changing? JŠ: Our studio does not focus primarily on development projects. Our portfolio extends from exhibitions to interiors and reconstructions. What generally surprises me though are the layouts of apartments in development projects. I still find them to be of a very low standard. They often include rooms that cannot be furnished, narrow unlit hallways, living rooms and bedrooms that cannot be furnished normally… Do you have any explanation for that? JŠ: It is the result of certain pressures and efforts to benefit from a particular place to the maximum. The maximal endeavour is for square meters of living area and profitability of the project, which is logical from a developer’s point of view. These efforts then lead to the apartments having only minimal entrance areas where you cannot even sit down or get undressed. Another important aspect is the time element that an architect can put in the project within his fee range. Apart from development, you have, over the long term, also been designing exhibitory areas for the very successful Czech company Lasvit. How did you find your way to this sort of work? MD: Through my previous work in the film industry: we started with an exhibitory stand for the 100% Design exhibition in London. There, we utilised our favourite material barrisol and moved the stand successfully into another league. From the material they created a structure of pillars, which carried Lasvit’s chandeliers as ‘fruit’. At that time of starting, Lasvit needed to establish itself within the global market and to find their way amongst particular people – which fortunately worked out. And that is the somewhere where the be-

ginning of our co-operation commenced. We continued with designs for Lasvit’s showrooms and offices all over the world: an exhibition for Milan yet we also worked on those in Dubai, Istanbul, Singapore, Frankfurt… Those for Milan always allows us to try out something new whilst still being aware of the fact that it is still ‘just’ about exhibition management. That means work for a lot of money and only for one week. With Lasvit, we had to learn to understand what glass actually is and how it needs to be exhibited in order to give the right impression. Our exhibitions are easy to remember and are always backed up by a story. JŠ: I like working on contracts for exhibition management. There is due date pressure, they are done speedily and then quickly demolished… And one has the chance to try out artistic things which we also like to do in our team. MD: It is also a chance to try things out in the global arena if we are going to succeed at all. And the fact that the trade fair in Milan is the highest ranked worldwide is evident. And Lasvit has, in the past years, been up there in the top league. Only the best worldwide designers work for them. What are your foreign models and where do you find inspiration? MD: In my case, this must naturally change with age. Now it is primarily my children. Before, it was life around us – travelling, snowboarding, music… JŠ: I am older but our families are similar with regards to age – and I call it the ‘growing period’. I mean the period the children are growing up in, the period one should not miss and to be there for them. That is why we are trying to combine our work with the way in which our children are growing up. And as in architecture, I was also always interested in space – how material works, what chaos means and how far science has moved in other areas. I have read a lot of popular books from which I surprisingly found a lot of answers to questions that approach me in both my personal and professional life. The most fundamental is that the world has a hidden set of rules, has been here since forever and human beings changes very slowly within this world. We are living in a society that is undergoing very rapid development but we, the participants and initiators of this process, are starting to lag behind. Whenever something can be done, man does it. Both in research and architecture. Of course, we do have a chance to ‘twist and turn’ the buildings in all directions, to put a project together through computer technology. And then one goes and tries it. But what I see behind all this is an enormous effort and energy, especially in the construction area, which I find unnecessary at this particular moment. Then certain buildings become only a gesture. What are you currently preparing? MD: The housing block in Holečkova Street, which we have spoken about. Several villas, which is something we like. And a few interiors, for instance a wellness centre, but also an interesting music studio for a young musician and an exhibitory stand for Crestyl for MAPIC. JŠ: We are happy to maintain a diversity of work. Where we do not focus specifically. We enjoy versatility. RADEK VÁŇA / PHOTO: FILIP ŠLAPAL, KRISTÝNA HRABĚTOVÁ (PORTRAIT)

dn 8–9/2016

71


72-74 Voda_Porýní_3ts_Layout 1 1.9.16 15:24 Stránka 72

architektura / architecture ZE ZAHRANIČÍ / FROM ABROAD

Voda – žádaný urbanistický prvek Water – a required urban feature Vodní hladiny, jezera, řeky, vzrušující mořská pobřeží vstoupily – kromě. několika výjimek (dominantním příkladem jsou Benátky) – do tvorby. městského prostředí počátkem 19. století..

D

o té doby byly vodní hrady, zámecké kompozice bohatých šlechtických investorů či kouzelné rybí nádrže vlastně určitou zvláštností. Vnímání vodní hladiny jako městotvorného prvku probíhalo zpočátku váhavě, vždyť ani Praha, chlubící se jedním z nejkrásnějších městských panoramat, neuměla využít patřičně svá nábřeží. Ve 20. století však již většina převážně evropských měst přestala pohlížet na městské toky spíše jako na stoky a postupně budovala nábřežní promenády, zábavní mola, nejrůznější volnočasové aktivity jako plovárny či sportovní přístaviště.

zde vkusně, a navíc decentně funkce bytová (bloky od Ingenhoven Architects z roku 2000), společenská (vzpomínková zahrada s moderní židovskou synagogou od světoznámého sochaře Daniho Karavana z roku 1999), velké výstavní prostory v bývalých špejcharech (Museum Küppersmühle) a rozsáhlá restaurační čtvrť přímo na západním přístavním břehu. Jako na přehlídce architektonických perel pak působí na protějším vý-

3D Z NĚMECKA: DORTMUND

Tento trend se nezastavil v polovině minulého století, ale pokračuje dále. Zajímavé je, když se tato přitažlivá snaha, veřejností bez výjimky kladně přijímaná, snoubí s dalšími rolemi či novou náplní místa. Podívejme se na krátký kousek dolního Porýní, kde v posledních 15 letech probíhá stálá a kvalitní investiční činnost. Asi poměrně neznámým místem je bývalé hornické městečko Hörde na okraji urbánní oblasti Dortmundu. Toto městečko s mnoha kvalitními hornickými sídlišti z konce 19. století (např. Sommerberg či Winterberg ) využilo bývalého odkaliště a na pobočné větvi malé říčky Emscher, která posléze protéká i Dortmundem, vytvořilo krásné jezero Phoenix. Na jeho severním břehu a také v jeho západní části vytvořilo město spolu s osvícenými a prozíravými investory a developery nejen příjemnou vilovou obytnou čtvrť, ale také elegantní promenádní (a využívané) nábřeží spolu s vtipně vyřešeným předhradím malého historického sídla. Hörde tak získalo nový magnetismus, stavby jsou odvážné, partery budov nabízejí kavárny, restaurace a kvalitní obchodní síť. Samotný Dortmund sice optickou roli říčky příliš nevyužívá, ale přesto je nakloněno moderní architektuře – stačí připomenout stavby kulturního a celospolečenského významu (přestavba bývalého pivovaru Union od architekta Mooga z roku 1927 na velké výstavní kulturní centrum s multikinem, nedaleké fotbalové muzeum od studia Hentrich, Petschnigenn & Partner s fantastickou interaktivní instalací či Konzerthaus Dortmund od architektů Schrödera a Schulte-Ladbecka). DUISBURG

Přímo na Rýnu překvapí nové využití jednoho z velkých přístavů v Duisburgu. Vnitřní přístav (Innenhafen), jeden z šesti zdejších velkých funkčních říčních přístavů, získal novou roli. Snoubí se

72

dn 8–9/2016

chodním břehu řada dokonalých subjektů kancelářských budov od nejlepších architektů – Steg Innenhafen (Bergermann, 1999), Hitachi Power (Bahl + Partner Architekten, 2007), Looper Duisburg (Bahl + Partner Architekten, 2009), Five Boats (N. Grimshaw, 2004), H2 Office (Richter a Teherani, 2010) a další. DÜSSELDORF

Pravou rýnskou Mekkou nové moderní přístavní architektury se v posledních letech stal Düsseldorf, který přebudoval svůj původní vnitřní obchodní přístav na nečekanou srostlici moderních budov Medien-Hafen. I dnes mohou návštěvníci obdivovat jednu z nejslavnějších nákupních tříd Německa na

Dortmund, Konzerthaus,


72-74 Voda_Porýní_3ts_Layout 1 1.9.16 15:24 Stránka 73

Düsseldorf, Kö-Bogen

Düsseldorf, Medien-Hafen

břehu platany vroubeného městského kanálu Königsallee se zajímavými novými stavbami obchodních paláců (za všechny Kö-Bogen od Libeskinda z roku 2013). Návštěva Medien Hafen jim však vyrazí dech – kancelářské budovy, redakce médií a velkorysé hotely vytvářejí v centru Německa nečekaný a pro někoho i možná sporný architektonický klenot. A tak oceňujeme barevný Capricorn House (Gatermann a Schlossig, 2008), smělou Media Tower (Findeisen a Wächter, 2005), elegantní a nejvyšší Hochhaus Sign (Jahn, 2010), na špičce přístavní hráze stojící hotel Hyatt (JSK, 2010), hotel Marriott (Priolo, 2011), příjemně rudě a fialově zbarvené Colorium (Alsop, 2001), hrdě trčící Dům proti větru (Kelp, 2006), lákavě

prohnuté Grand Bateu (Vasconi, Döring, Dahmen, Joerssen, 2002), materiálem provokující dvojdům Neue Zollhof (Gehry, 1999) či z nadhledem a rozmařilostí doslovná kopie podle Ela Lisického (Wansleben, 2002). NÁMĚT PRO PRAHU

Nově osazená přístaviště současného vnitřního dolního Porýní tak vytvořila motiv k zamyšlení. Podobnou atmosférou se těmto místům tak trochu podobají zadní Holešovice s několika zajímavými již realizovanými solitéry, prostor, jehož zástavba podobnou strukturou výškových budov by Praze a jejímu centru ani zdaleka nemohla škodit, byvši schována za říčním meandrem. Navíc se Holešovice, sice pomalu, ale přece nadechují k realizaci sympatického místního kulturního společenského centra. Cesta do dolního Porýní by patrně rozhodujícím osobnostem místních radnic jen prospěla. JOVO

Water surface, lakes, rivers and exciting sea coasts. have – apart from some exceptions (a dominant. example is Venice) – entered the formation of urban. environment at the beginning of the 19th century..

U

ntil then, water castles, chateau compositions by wealthy aristocratic investors and/or charming fish tanks were actually some sort of rarity. Seeing water surface as an urban forming feature initially proceeded hesitantly. After all, not even Prague, which prides itself on having one of the most beautiful urban panoramas, knew how to take advantage of its water banks appropriately. In the 20th century though, most European cities ceased seeing urban watercourses only as flowing watercourses and started gradually building embankment promenades, entertainment piers and

dn 8–9/2016

73


72-74 Voda_Porýní_3ts_Layout 1 1.9.16 15:25 Stránka 74

architektura / architecture ZE ZAHRANIČÍ / FROM ABROAD

various leisure activities such as swimming pools and sports marinas. 3D FROM GERMANY: DORTMUND

This trend did not stop in the middle of the last century but has progressed up to now. What is interesting is the fact that when this appealing effort, which is without exception positively accepted by the public, is combined with other roles or new functions of a certain place. Let’s view the short section of the Lower Rhineland where constant and quality investment activities have progressed for the past 15 years. The former mining town of Hörde on the outskirts of the urban area of Dortmund is probably a relatively unknown place. This town with many quality mining housing developments from the end of the 19th century (for instance Sommerberg and Winterberg) utilised the former sludge bed and created the beautiful Phoenix lake on the branch of the small brook Emscher, which then also runs through Dortmund. On its northern banks and its western part, the town created, in co-operation with enlightened and far-sighted investors and developers, a pleasant residential villa district as well as an elegant promenade (and utilised) embankment combined with the smartly arranged fortified area of a small historical manor house. Hörde thus gained new magnetism, the buildings are bold, parterres of buildings provide cafes, restaurants and a quality business network. Dortmund alone does not utilise the optical role of the brook though it is in the flavour of modern architecture – one can remind oneself of the buildings of cultural and society-wide importance (conversion of the former Union brewery by the architect Moog from 1927 to a large exhibitory cultural centre with multi-screen cinema, a nearby football museum from the Hentrich, Petschnigenn & Partner Studio with fantastic interactive installation and the Konzerthaus Dortmund by architects Schröder and Schulte-Ladbeck). DUISBURG

Situated directly on the River Rhine there may be found the new surprising utilisation of one of the large harbours in Duisburg. The inner harbour (Innenhafen), one of the six large local functional river harbours, received a new function. It combines a tasteful yet unobtrusive residential function (housing blocks by Ingenhoven Architects from 2000) with a social function (memorial garden with modern Jewish synagogue by the worldwide known sculptor Dani Karavan from 1999), large exhibitory premises in the former granaries (Museum Küppersmühle) and an extensive restaurant district situated directly on the western bank of the harbour. The number of perfect subjects of administrative buildings by the best architects – Steg Innenhafen (Bergermann, 1999), Hitachi Power (Bahl + Partner Architekten, 2007), Looper Duisburg (Bahl + Partner Architekten, 2009), Five Boats (N. Grimshaw , 2004), H2 Office (Richter and Teherani, 2010) and others – located on the opposite eastern bank therefore gives the impression as if being in a display of architectural gems. DÜSSELDORF

Düsseldorf, which rebuilt its original inner commercial harbour to an unexpected integrated melee of modern buildings MedienHafen, has, in past years, become the real Rhine Mecca of new

74

dn 8–9/2016

Duisburg, Innenhafen

Museum Küppersmühle modern harbour architecture. Even today, visitors can admire one of the most popular German high streets on the banks of by plane trees lined urban waterway Königsallee with interesting new buildings of shopping palaces (on behalf of them all, let’s name the KöBogen by Libeskind from 2013). Visiting the Medien Hafen takes one’s breath away – administrative buildings, media newsrooms and generous hotels create an unexpected and for some perhaps even controversial architectural gem in the centre of Germany. Therefore, we appreciate the colourful Capricorn House (Gatermann and Schlossig, 2008), the bold Media Tower (Findeisen and Wächter, 2005), the elegant and tallest Hochhaus Sign (Jahn, 2010), on top of the pier the hotel Hyatt (JSK, 2010), the Marriott Hotel (Priolo, 2011), the pleasantly crimson and purple Colorium (Alsop, 2001), the proudly protruding House in Front of the Wind (Kelp, 2006), the attractively bent Grand Bateu (Vasconi, Döring, Dahmen, Joerssen, 2002), the with material provoking two-building Neue Zollhof (Gehry, 1999) and, staying on top of things and with lavishness, the literal copy by El Lissitzky (Wansleben, 2002). SUGGESTION FOR PRAGUE

The newly placed harbours of the current inner Lower Rhineland created a motif for thought. Similar to these places is the atmosphere of the rear area of Holešovice with some interesting and already realised solitaires, an area, whose development could not harm Prague and its centre with a similar structure of high-rise buildings even though hidden beyond the river’s meandering. Moreover, Holešovice is slowly but surely taking a breath before the realisation of a local pleasant cultural and community centre. Seeing the Lower Rhineland would apparently be beneficial to the decision making individuals from local councils. JOVO


DC-2016_development-news_2016-08_215x280.indd 1

12.8.2016 11:11:18


76-77 Stuttgart_2ts_Layout 1 2.9.16 10:25 Stránka 76

architektura / architecture ZE ZAHRANIČÍ / FROM ABROAD

Světové kulturní dědictví ve Stuttgartu Global cultural heritage in Stuttgart V reakci na historizující architekturu přelomu 19. a 20. století, ale i na architekturu. secesní vznikl v Německu v roce 1906 tzv. Deutscher Werkbund, svaz architektů, kteří. hledali ve svém oboru nové cesty: stavby bez ornamentů, tvorbu čistě účelnou..

P

o první světové válce se motivace těchto moderních tvůrců rozšířila. Ve 20. letech Výmarskou republiku silně ovlivnil Versailleský mír, který po poraženém Německu požadoval obrovské reparace. To silně zapůsobilo na schopnost veřejné sféry investovat do infrastruktury a zlepšovat životní podmínky širších vrstev obyvatelstva. Úsporná, nejen kvalitní a sociálně emancipující, musela být nová bytová výstavba. Princip byl stavět rychle a levně. MODELOVÉ PROJEKTY

Stuttgart, průmyslové město u řeky Neckaru, se po první světové válce dynamicky rozvíjelo a rozrůstalo se do kopců v okolí. Značnou roli hrál i aspekt rozhledu. Panoráma kopců kolem řeky Neckar i silueta nedalekého pohoří Schwäbische Alb dělají z terasovitých objektů kolem Stuttgartu atraktivní obytné oblasti s výhledy i několik desítek kilometrů. Jsou zde i historické zámečky, jejichž parky byly často zastavěny. Jedním z klíčových projektů rozvoje města byl Weissenhof, malý komplex domů, realizovaný v roce 1927. Připomeňme jen, že současně se realizovaly i aktivity Bauhausu v Dessau. Weissenhofsiedlung byla čtvrť, o jejíž výstavbě začali architekti diskutovat v roce 1925. Město se rozhodlo ji spolufinancovat a část architektů spolupracovala bez honoráře. Názory se tříbily a došlo i ke konfliktům, např. s Adolfem Loosem, který se posléze projektu nezúčastnil. Účastníky projektu Weissenhof byli také Bruno a Max Tautové (viz DN 5/2015), Walter Gropius, plánování komplexu vedl Ludwig Mies van der Rohe, nejstarším účastníkem byl Peter Behrens. Do skupiny patřil také Le Corbusier, o jehož účasti se nejdříve diskutovalo, neboť nebyl Němec. Debata však došla k závěru, že u toho může být i Švýcar. Le Corbusier proto doplnil svůj projekt, na němž spolupracoval se svým bratrancem Pierrem Jeanneretem. KONFLIKTY S TRADICIONALISTY

Město sice rychle schválilo celý projekt, ale byli zde i odpůrci. Svou roli hrály nejrůznější aspekty. Má být střecha plochá, nebo sklonitá? Mají být materiály tradiční, či moderní? Na dohled Weissenhofu (dnes prohlídky zahrnují oba projekty) vznikl projekt tradicionalistů Kochenhof, v jehož vedení byl mj. Paul Schmitthenner. Kochenhof byl realizován v roce 1933, již po nástupu nacistů, do jejichž strany Schmitthenner v témž roce vstoupil. Tehdy se na místě konala výstava „německé dřevo“, což byl hlavní materiál projektu Kochenhof. Třetí říše měla k architektuře podivný vztah: Vedle triumfalistických sta-

76

dn 8–9/2016

veb podporovala „skromná řešení“ pro široké lidové vrstvy. Dodnes to dokumentuje Kochenhof, avšak bez nacistických vlajek z prvních pohlednic. Sousední Weissenhof se v debatách po roce 1933 odsuzoval jako „úpadek německého stavebního povědomí“, i když hledání praktických řešení bylo oběma projektům společné. Konflikt ale přežíval. Známá je např. kritika tradicionalistů pro nedostatek odstavných ploch v domech Weissenhofu, což při přezkoumání projektu není pravda. Hovořilo se o tom, zda Weissenhof nezbourat, a rozhodnutí o likvidaci tohoto projektu padlo v roce 1938. Měly zde vzniknout vojenské objekty. Paradoxně však válka odvedla pozornost jinam a na takové projekty již nebyl čas ani prostředky. Válečné bombardování se ale Weissenhofu nevyhnulo. Některé domy byly poškozeny a několik jich bylo zcela zničeno, takže dnes existuje z původních 33 pouze třetina. SANACE

V poválečné době trvalo relativně dlouho, než se Stuttgart začal věnovat historii Weissenhofu. Poměrně poničený kom-

Sídliště Weissenhof, Stuttgart Weissenhof housing settlement, Stuttgart


76-77 Stuttgart_2ts_Layout 1 2.9.16 10:25 Stránka 77

architektura / architecture ZE ZAHRANIČÍ / FROM ABROAD

plex se stal sanační oblastí a v letech 1981–87 byly existující domy zrekonstruovány. V mnoha případech došlo i k redukci necitlivých zásahů. V jednom případě byla odstraněna dodatečně konstruovaná sklonitá střecha – ploché střechy byly dogmatem a součástí ideového konfliktu se sousedním Kochenhofem. Dnes je Weissenhof součástí turistických i odborných prohlídek Stuttgartu. Oblast kopce Killesberg má ještě další atraktivní části – parky, úzkokolejku aj., takže se vyplatí, si na tuto končinu rezervovat celý den. Informační centrum je právě v jednom z domů postavených Le Corbusierem a působí zde od roku 2002. Od roku 2004 se jednalo o zahrnutí Le Corbusierova díla do seznamu Světového kulturního dědictví. Rozhodnutí padlo letos a od srpna byly stavby tohoto architekta zařazeny na seznam UNESCO; platí to i pro dva objekty ve čtvrti Weissenhof. JAROSLAV ŠONKA

The Deutscher Werkbund, an association of architects. who were looking for new methods in their field. of business - buildings without ornaments being. purely purposeful work – was founded in Germany. in 1906 in response to the historical architecture. from the turn of the 19th and 20th centuries as well. as architecture in an Art Nouveau style..

M

otivation of these modern creators expanded after the First World War. In the 1920s, the Weimar Republic was strongly influenced by the Treaty of Versailles, which required huge restoration from a defeated Germany. This had a strong influence on the public sphere for their ability to invest in the infrastructure and to improve the broader range of citizens’ living conditions. New housing development had to be economical though with quality and socially emancipation. The principle was to build both quickly and cheaply.

the oldest participant was Peter Behrens. The group also included Le Corbusier, whose participation had previously been discussed, as he was not a German national. However, they arrived at the decision that even a Swiss national can take part. Le Corbusier therefore completed his project that he cooperated on with his cousin Pierre Jeanneret. CONFLICTS WITH TRADITIONALISTS

The city approved the whole project quickly but there were also opponents. There were various aspects that played a role there. Is the roof to be flat or inclined? Are the materials to be traditional or modern? The traditionalists’ project of Kochenhof (viewings now include both properties), which was, by the way, headed by Paul Schmitthenner, was built within the view of Weissenhof. Kochenhof was realised in 1933, after the arrival of the Nazis, whose party Schmitthenner joined that year. Then there was the exhibition of ‘German timber’, the main material for the Kochenhof project. The Third Reich had a strange approach to architecture: Apart from triumphalist buildings, it supported ‘modest designs’ for broad folk people. It is still illustrated by Kochenhof today, although without the Nazi flags from the first post cards. Neighbouring Weissenhof was denounced in discussions held after 1933 as the ‘fall of German building awareness’, even though the search for practical solutions was mutual to the two projects. Nevertheless, the conflict lived on. What is for instance known is the traditionalists’ criticism for a lack of storage space in Weissenhof buildings, which is not true when reviewing the project. They were talking about the option to demolish Weissenhof and the decision about the liquidation of this project fell through in 1938. It was proposed to be utilised for military buildings. Being a paradox, the war took the focus elsewhere and there was no time nor money for such projects. However, the bombing did not avoid Weissenhof. Some buildings were damaged and several were completely destroyed, so there is only one third of the original 33 today.

MODEL PROJECTS

REMEDIATION

Stuttgart, an industrial city by the Neckar River, was developing dynamically after the First World War and expanded to the surrounding hills. There was also the aspect of views that played an important role in the panorama of the hills surrounding the Neckar River and the silhouette of the nearby mountain range of Schwäbische Alb making the terraced buildings surrounding Stuttgart attractive residential areas with views of several kilometres. There are also historical chateaus whose parks were often developed. One of the key projects of the city’s development was the Weissenhof, a small complex of houses realised in 1927. Let’s remind ourselves that at the same time also realised were the activities of Bauhaus in Dessau. Weissenhofsiedlung was a district whose construction started being discussed in 1925. The city council decided to co-finance it and some of the architect’s co-operated honorarium free. Opinions were cultivated, sometimes even coming to conflict, for instance with Adolf Loos, who eventually didn’t take part in the project. Other participants to the Weissenhof project also included Bruno and Max Taut (see DN 5/2015), Walter Gropius and planning of the complex was headed by Ludwig Mies van der Rohe and

It took a relatively long time in those post war times for Stuttgart to start attending to Weissenhof history. The relatively devastated complex became a remediation area and existing buildings were reconstructed between 1981–87. The insensitive interference of the past was often also reduced. In one case, even an additionally constructed inclined roof was disposed of – flat roofs were a dogma and part of the ideological conflict with neighbouring Kochenhof. Today, Weissenhof is the section of tourist and specialist sightseeing in Stuttgart. The area of Killesberg hill has two other attractions – parks, a narrow gauge railway and others so it pays to save a whole day for these parts. The information centre is in one of the buildings designed by Le Corbusier and has been operating here since 2002. Discussions regarding the inclusion of Le Corbusier’s work on the list of Worldwide Cultural Heritage has been in negotiation from 2004. The decision was made this year and as of August the building by this architect is included on the UNESCO list; this also applies to two buildings situated in the Weissenhof area. JAROSLAV ŠONKA

dn 8–9/2016

77


78-79 Golf Česká lípa_2ts_Layout 1 2.9.16 10:37 Stránka 78

architektura / architecture GOLF / GOLF

Golf bez civilizačních ruchů Golf without civilisation hustle and bustle Golf Resort Česká Lípa se letos v červnu zařadil mezi golfová hřiště, která. nabízejí milovníkům tohoto olympijského sportu 18 jamek včetně zázemí.. Představil nám jej jeho majitel Ivan Solfronk. Loni se u vás hrálo na devíti jamkách, letos jste hřiště dokončili. Co předcházelo dostavbě? Myšlenka stavby vlastního golfového hřiště byla vždy podmíněna realizací záměru výhradně na pozemcích v našem vlastnictví. Výběr vhodných pozemků trval přes dva roky – za tu dobu jsme blíže posoudili šest lokalit z hlediska realizovatelnosti. Některé neumožňovaly výstavbu golfového hřiště buď z hlediska podmínek ochrany přírody, nebo nebyl dostatečný přístup k vodě, která je pro vybudování a provoz nezbytná, popř. nenaplnily naše představy z hlediska zasazení hřiště do okolní krajiny. Na přelomu let 2010–11 jsme narazili na pozemky na severním okraji České Lípy, kde již byl částečně předjednán záměr vybudovat devítijamkové veřejné hřiště. Okolní krajina a profil nabízených pozemků nás přesvědčily o vhodnosti lokality. V roce 2011 jsme dokoupili okolní pozemky do celkové potřebné výměry asi 70 ha, zahájili potřebné schvalovací kroky – podstatné byly změny územního plánu v České Lípě a Novém Boru (hřiště se nachází v katastrech dvou obcí) a doložení vlivu stavby na životní prostředí EIA. V roce 2012 byly zahájeny první přípravné práce na infrastruktuře, budování vlastního hřiště začalo v roce 2013. Na podzim 2014 jsme otevřeli prvních šest jamek, na jaře 2015 znormovanou devítku. A 19. června byl zahájen provoz na kompletním, osmnáctijamkovém hřišti. Jaké má hřiště charakter? Hřiště je zasazeno do mírně zvlněné krajiny Českého středohoří a podhůří Lužických hor – v nadmořské výšce 270–300 m, částečně je lemováno lesem a přítokem Pihelského potoka, částečně umístěno v otevřené krajině. Během výstavby bylo vysazeno přes 2 000 stromů a keřů, které dotvářejí charakter hřiště. Tři nově vybudované rybníky a jeden původní zasahují do hry a zároveň slouží jako kulisa hráčům a podtrhují okolní krajinu. Co bylo vaším cílem a jak se ho podařilo naplnit? Hlavním záměrem bylo vybudovat hřiště, které bude herně zajímavé a lákavé pro hráče všech úrovní. Tomu odpovídají čtyři sady odpališť – technické jamky vyžadující přesnou hru střídají jamky, které k zahrání v paru vyžadují dlouhou ránu. Zároveň jsme chtěli nabídnout hru v příjemném prostředí, které nebude rušit hráče negativními civilizačními vlivy. Na hřišti není jediný sloup elektrického vedení ani je nekřižují žádné veřejné cesty. Po celou dobu je hráč obklopen pouze okolní pří-

78

dn 8–9/2016

rodou s nádhernými výhledy do okolní krajiny. Tomu odpovídá i motto našeho hřiště „Golf bez civilizačních ruchů“. Kdo navrhoval architekturu hřiště? Hlavním projektantem je Karel Hemr, který vedle řady projektů a realizací golfových hřišť v České republice je také sám majitelem a provozovatelem devítijamkového hřiště. Všech jeho zkušeností jsme při stavbě plně využili.

Lze určit hodnotu celkových nákladů? Hodnota nákladů potřebných k realizaci samozřejmě je vyčíslena, ale toto číslo nezveřejňujeme. Mohu však říct, že k realizaci je třeba kromě peněz i velké nadšení pro tento nádherný sport a úspěch projektu neměřit pouze návratností investice. Golf netvoří pouze samotné hřiště. Jaké čeká na hráče zázemí? Moderní a úspěšný resort samozřejmě vyžaduje kompletní zázemí a služby. Součástí je klubovna s možností ubytování a se zázemím pro hráče včetně šaten a sprch, s restaurací otevřenou pro veřejnost, kompletní cvičné plochy (putting a chipping) a driving s krytými i travnatými odpališti. Nabízíme i možnost uskladnění golfového vybavení nebo půjčovnu buggy, vozíků i holí. Resort poskytuje služby vlastního profesionála pro zájemce o výuku. Plánujete v okolí výstavbu rezidenčních domů? Výstavbu vlastních rezidenčních domů neplánujeme. V širším výhledu je rozšíření ubytovacích kapacit o několik apartmánových domů. AW


78-79 Golf Česká lípa_2ts_Layout 1 2.9.16 10:37 Stránka 79

architektura / architecture GOLF / GOLF

the spring of 2015 the whole standard nine-hole golf course. Operation of the comprehensive 18-hole golf course was commenced on 19th June. What do you consider is the course character? The golf course is located in the slightly undulated countryside of the Central Bohemia Uplands and the foothills of the Lusatian Mountains – at an altitude of 270–300 m. It is partially lined with a wood and the feed of the Pihelský brook and partly located in open countryside. During construction, there were planted some 2,000 trees and bushes that complete the course’s character. Three newly constructed lakes and one original partake within the game and at the same time serve as scenery which emphasises the surrounding countryside.

The Golf Resort Česká Lípa was included. this June amongst those golf courses that. offer the lovers of this 18 hole Olympic. sport, including background facilities.. The golf course was introduced to us by its owner, Ivan Solfronk. Last year, golfers played nine holes at your golf course, this year you completed the whole course. What preceded the completion? The idea of building our own golf course always depended on it being realised on our own land. The choice of suitable land took us more than two years – during this time, we assessed six locations from the point of view of feasibility. Some of them did not allow for the construction of a golf course due to nature preservation reasons or insufficient access to water, which is necessary for constructing the golf course and its operation. Or they did not meet our ideas from the point of view of including the course within the surrounding countryside. At the turn of 2010–11, we came across land on the northern outskirts of Česká Lípa, where the intention to construct a nine-hole public golf course was already partially negotiated. The surrounding countryside and profile of the offered land convinced us of the location’s suitability. In 2011, we purchased surrounding plots in order to have the necessary size of approximately 70 ha and commenced necessary approval steps – what was fundamental were the changes in the outline plan of Česká Lípa and Nový Bor (the golf course is situated within the cadastral area of two municipalities) and the Environmental Impact Assessment. The first preparation work on the infrastructure commenced in 2012 and the construction of the golf course alone was commenced in 2013. In autumn 2014, we opened the first six holes and in

What was your goal and how did you manage to fulfil it? The main goal was to create a golf course that would be interesting and attractive for players at all levels. That is what the four sets of teeing grounds correspond with – technical holes that require an accurate game alternative with holes that require long shots for par. We also wanted to offer a game in a pleasant environment that wouldn’t disturb the players with negative civilisation impacts. There is not one electricity pole on the golf course nor is it crisscrossed with some other public ways. The player is at all times surrounded by the countryside with beautiful views of the surrounding nature. That is what our golf course’s motto also corresponds with: ‘Golf without civilisation hustle and bustle’. Who designed the course? The main architect is Karel Hemr, who is, apart from having designed and realised a number of golf courses in the Czech Republic, the owner and operator of a nine-hole golf course. We have fully utilised all his experiences during construction. Can the total costs be determined? Costs necessary for its realisation can be calculated but we do not publicise this figure. Nevertheless, I can say that apart from finance one also needs unbridled enthusiasm for this wonderful sport and not to only measure the project’s success by its investment return. Golf is not only represented by the golf course per se. What other facilities can golfers expect? A modern and successful resort naturally requires comprehensive facilities and services. The course has a clubhouse, which offers accommodation and background facilities for the players, including changing rooms and showers, a restaurant that is also open to the public, comprehensive practice areas (putting and chipping) and driving with covered as well as grassed tee offs where we are also offering the option of storing one’s golf gear and the hiring of buggies, carts and golf clubs. The resort also provides professional services for those interested in lessons. Are you planning to construct residential housing within the neighbourhood? We are not planning construction of residential housing. Our forecast is to expand accommodation capacity with several apartments. AW

dn 8–9/2016

79


80-81 Rec kniha + Fragnerka_2ts_Layout 1 1.9.16 15:29 Stránka 80

kaleidoskop / kaleidoscope KNIHA / BOOK

Jana Tichá: Prostor a místo Jana Tichá: Space and Location Známé architektonické nakladatelství a vydavatelství Zlatý řez vydalo dílo. své šéfredaktorky Jany Tiché věnované zhodnocení vývoje architektonické. tvorby na území České republiky v letech 1989–2014..

A

utorka použila tento přístup proto, že sice jen zřídka, ale přesto (podobně jako v jiných evropských zemích v letech po ekonomicko-politických změnách počátku 90. let) se na našem území objevují stavby renomovaných architektů z nejrůznějších zemí či – možná lépe řečeno – tvůrců z dnes již globálních architektonických ateliérů či kanceláří. ARCHITEKTURA JAKO ODRAZ DOBY

Čtenář či poučený zájemce nenajde v knize vlastně žádné nové informace, ani nejde o výpravnou obrazovou publikaci. Formát ani kvalita tisku nejsou tomuto reprezentativnímu pohledu podřízeny. V podstatě jde o zajímavý pokus zhodnotit kvality architektury na našem území v neopakovatelné době. Naprosté uvolnění projekční a koncepční činnosti, totální svoboda realizační, ztráta ideologických okovů, přístup ke kvalitním materiálům, start svobodné investiční činnosti i logický vstup nového developerského světa zahrnujícího i nečekanou nekvalitu a podvodné spekulace, raketový start desítek nových svobodných architektonických ateliérů, řídký, ale přesto komentovaný návrat českých tvůrců pobývajících dosud v zahraničí… To vše vytvořilo prostor pro určitě potřebnou a zajímavou (i důležitou) analýzu oněch let. Autorka tak však svou publikaci nezpracovala – zmíněné podhoubí doby pojala jako přirozené – a hodnotí jevy a vznikající díla bez oněch výše uvedených podtextů. Zadání se zhostila s elegancí sobě vlastní: Jako zkušená teoretička rozdělila publikaci na dvě části. V té první hodnotí tři období změn a následného vývoje, v té druhé pak předkládá subjektivní výběr zajímavých realizací. V podstatě lze samozřejmě toto pojetí přivítat, i když v současnosti již nestojíme na informačním úhoru, který zde po pádu minulého režimu panoval. Ony tři vstupní studie, které vytvářejí logické oblasti tvůrčích postojů a postupů pro ona desetiletí určující, jsou bohatě faktograficky zpracována, ale publikace naprosto postrádá vazby na tehdejší realitu, alespoň v prvních 10 letech hodnoceného období. Druhá část je diktována subjektivitou výběru; autor má právo na svůj pohled a v podstatě jej také obhájí, přesto však i zde lze do jisté míry s takto zvolenou koncepcí lehce polemizovat. Doba přece jen mění úhly pohledu i plynoucí čas dává v některých případech původnímu nadšení vale; šlo by připomenout výběr Tančícího domu nebo Nové budovy ČVUT. Vcelku však jde o práci, která doplňuje současnou šíři pohledu na komentované období a v jednotlivých textech či jejich částech navíc přináší celou řadu zajímavých a všeobecně ne

80

dn 8–9/2016

vždy známých faktografických a také emočních údajů. Závěrečná poznámka pak s nadhledem a vnitřním optimismem dílo šťastně uzavírá, hovoříc o nových postojích ve vývoji současného tvůrčího dění a oceňujíc lokálnost v tvorbě a vnímání jako důležitý prvek moderní architektonické tvorby a její filozofie. JOSEF VOMÁČKA

The well-known architectural publishing house Zlatý řez. has published work by their editor in chief, Jana Tichá,. devoted to the assessment of the development. of architectural work within the territory. of the Czech Republic between 1989–2014..

T

he author has used this approach as buildings by renowned architects from various countries or – one might say creators from nowadays global architectural studios – appear in our territory only rarely, yet they do (as in other European countries in times of post economic-political changes of the early 1990’s).


80-81 Rec kniha + Fragnerka_2ts_Layout 1 1.9.16 15:29 Stránka 81

kaleidoskop / kaleidoscope KNIHA / BOOK

ARCHITECTURE AS A REFLECTION OF THE TIMES

The reader and/or knowledgeable interested party will actually not discover any new information in the book. Nor will they find it to be an epic picture publication. Both format and print quality are not subordinate to this representative perspective. It is basically an interesting attempt for an assessing of the quality of architecture within our territory at a one-in-a-lifetime period. Complete easing of planning and conceptual activity, total freedom of realisation, loss of ideological shackles, approach to quality materials, commencement of free investment activity and logical entry by a new development world, which also covers unexpected poor quality and fraudulent speculations, a rocket start for dozens of new free architectural studios, rare yet annotated return of Czech creators who had so far been staying abroad… All this has made space for a certainly necessary and interesting (as well as important) analysis of those years. However, the author did not elaborate her publication that way – she approached the aforementioned matrix of that time as natural – and she assesses both the phenomenon and originating work without the above mentioned subtext. She handled the assignment with a grace of her own: Being an experienced theorist, she divided the publication into two parts. In the first one she assesses three periods of change and consequent development and in the other part she presents a subjective selection of interesting realisations. This ap-

proach can be naturally welcomed even though we don’t currently find ourselves any longer on the information wasteland that governed here after the fall of the past regime. Those three entry studies that make the logical areas of creative attitudes and movements for those decades determining are factually copiously elaborated but the publication completely lacks connection to the then reality, at least with regards to the first 10 years of the assessed period. The second part is directed by the subjectivity of selection; the author has a right to have her point of view and basically also vindicates it. Still, even here one can argue against this way of selected concept a little. Times change our point of view and in some cases as it goes by it says goodbye to original enthusiasm; one can remind oneself of the choice of the Dancing House or the new building of the Czech Technical University. All in all, it is still a piece of work that complements a current broadness of view on the period in question and the individual texts and their parts also bring a whole range of interesting and generally not always well known factual as well as emotional data. The final comment then concludes the work happily whilst staying on top of things and retaining an inner optimism, speaking of new attitudes in the development of current creative affairs and events, appreciating locality in work and perception as an important feature of contemporary architectural work and its philosophy. JOSEF VOMÁČKA

Prostory touhy: Je architektura sexy? Spaces of Desire: Is Architecture Sexy? Galerie Jaroslava Fragnera, Praha,. 5. srpna – 25. září.

Jaroslav Fragner Gallery, Prague,. 5th August – 25th September.

N

T

a příběhu architektury 20. století výstava ukazuje, jak různé sexuality a genderové role utvářely architekturu, prostor a proces architektonické tvorby a jak naopak architektura a urbanismus ovlivňují genderové stereotypy v naší společnosti. Kurátoři se na pestrých příkladech historické i současné architektury pokoušejí ukázat, jak se v konkrétním prostoru utvářely stereotypy, projektované do role mužů a žen, lidí heterosexuálních i neheterosexuálních a jak architekti počítali s viditelností lidské tělesnosti. Jako příklady poslouží domy Adolfa Loose, názory Le Corbusiera, kritické texty F. X. Šaldy nebo profeministické příručky Bruno Tauta. Na výstavě jsou prezentována díla a myšlenky předních architektů a umělců – Adolfa Loose, Jana Kotěry, Jana Zrzavého, Hany Kučerové-Záveské, Jana Kaplického, Ilony Neméth aj., ale i návrhy a design anonymních tvůrců.

he exhibition uses the story of 20th century architecture to illustrate how various sexualities and gender roles shaped architecture, space and the process of architectonic production, and how, vice versa, architecture and urbanism affect gender stereotypes in our society. Using varied examples of historical and contemporary architecture, curators illustrate how stereotypes projected into roles of men and women as well as heterosexuals and non-heterosexuals were created, printed and made present in specific spaces, and the way architects counted on visibility of human physicality. Examples include Adolf Loos’ houses, Le Corbusier’s ideas, critical texts by F. X. Šalda or pro-feminist text-book of Bruno Taut. There are presented works and ideas of leading architects and artists – Adolf Loos, Jan Kotěra, Jan Zrzavý, Hana Kučerová-Záveská, Jan Kaplický, Ilona Németh, etc., but also projects and designs of the anonymous authors.

RED

RED

dn 8–9/2016

81


82-84 Realit magnat_Kocour_3ts_Layout 1 2.9.16 9:14 Stránka 82

kaleidoskop / kaleidoscope ZE ZAHRANIČÍ / FROM ABROAD

Smrt realitního magnáta Death of the real estate magnate Při procházce Mayfairem, jednou z nejkrásnějších a nejelegantnějších. částí centrálního Londýna, je jen stěží možné minout náměstí Grosvenor. Square a Grosvenor Street..

P

lán londýnských ulic A-Z uvádí 71 míst v metropoli pojmenovaných „Grosvenor“. Většina z nich je pojmenována po slavných předcích Geralda Grosvenora, 6. vévody westminsterského, který zemřel 9. srpna. Tři dny poté byl pohřben bez publicity, jíž se rodina snaží vyhýbat. V první polovině roku se bohatství Geralda Grosvenora odhadovalo na 9,3 mld. liber. Byl nejbohatším britským vlastníkem půdy. Jeho majetek zahrnoval značné rozlohy špičkových pozemků v centrálním Londýně, Anglii i leckde jinde. Vévodský titul a většinu bohatství po něm zdědil jeho pětadvacetiletý syn Hugh, absolvent nottinghamské univerzity. Společnost Grosvenor Estate je v soukromém vlastnictví, správci jsou akcionáři, kteří drží akcie a jmění Grosvenor Group ve prospěch současných a budoucích příslušníků rodiny Grosvenorů. Matka Hugha Grosvenora Natalia a jeho tři sestry mají také značné jmění díky vlastním akciím. ROD S DLOUHOU TRADICÍ

Předek Geralda Grosvenora Hugh Lupus přišel do Anglie s Vilémem Dobyvatelem v roce 1066 a dostal darem značné rozlohy v Cheshiru severozápadě od Londýna, aby oblast chránil před Velšany. Notné navýšení rodinného majetku představoval v roce 1677 lukrativní sňatek sira Thomase Grosvenora s dvanáctiletou dědičkou Mary Davies, který mu vynesl 500 akrů mokřin, pastvin a sadů v oblasti, která se později stala prvotřídní půdou ve čtvrtích Mayfair a Belgravia v centrálním Londýně. Většina z těchto 500 akrů zůstává majetkem rodiny, včetně Grosvenor Square, kde je velvyslanectví USA, či velké části Oxford Street. Grosvenor Group vlastní pozemky na anglickém venkově, ve Skotsku, Walesu, stejně jako široké mezinárodní portfolio. Grosvenor Group působí v 60 městech po celém světě a zaměstnává 567 osob. Realitní divize vlastní na 1 550 nemovitostí a specializuje se na revitalizaci měst. Rodinným sídlem je Eaton Hall u Chesteru v hrabství Cheshire. První větší dům tam byl postaven v 17. století; v 19. století jej nahradil další, mnohem větší domem, který projektoval William Porden. Eaton Hall není otevřen veřejnosti, ale zahrady jsou veřejně přístupné tři dny v roce a vstupné jde na charitu. Gerald Grosvenor se dostal do nástupnické linie řízením osudu: 3. vévoda westminsterský byl bezdětný, titul přešel na jednoho z jeho bratranců, který se stal 4. vévodou. Po jeho smrti v roce 1967 pak zdědil titul jeho mladší bratr, Geraldův

82

dn 8–9/2016

otec. Ten byl původně farmářem v Severním Irsku, v hrabství Tyrone, kde se také narodil Gerald. Gerald Grosvenor ŘÍDIT BYZNYS NENÍ LEGRACE, ARMÁDA JE LEPŠÍ

Po otcově smrti v roce 1979 se hrabě Gerald Grosvenor stal 6. vévodou westminsterským, multimiliardářem a nejbohatším britským rezidentem. V době své smrtí byl stále nejbohatším majitelem půdy, ale už nikoli nejbohatším britským rezidentem. Gerald vystudoval nejprve internátní školu v Harrow, poté vstoupil do armády a studoval na vojenské akademii v Sandhurstu. Už jako mladý se Gerald Grosvenor naučil spravovat rodinný majetek, ale dal přednost službě v armádě. Přihlásil se k záložníkům a sloužil v pluku královnina jezdectva. Postupně byl povyšován a nakonec se stal generálmajorem zástupcem personálního náčelníka na ministerstvu obrany s odpovědností za armádní záložníky a kadety. Do práce v centrálním Londýně létal ze své rezidence Eaton Hall v Cheshire ve vrtulníku. To, co viděl v Iráku a v Afghánistánu, zvláště těžká zranění mladých mužů v uniformě, jím otřáslo. Z jeho iniciativy bylo založeno Národní rehabilitační středisko pro vojáky v Leicestershire – přispěl k tomu základním darem ve výši 50 mil. GBP; bude otevřeno v roce 2018. Podle zpráv v tisku byl vévoda patronem mnoha charitativních organizací – 150 z nich podporoval. MEZI INVESTIČNÍMI PROJEKTY JE I SLOVENSKO

Firmy Grosvenor Group v poslední době začaly investovat do projektů v oblastech subsaharské Afriky prostřednictvím fondu se jměním 200 mil. USD řízeným společností RMB Westport. Projekty zahrnující obchodní centra, kancelářské budovy a průmyslové podniky v Nigérii, Ghaně, Angole a na Pobřeží Slonoviny jsou rozvrženy na příštích osm let. Jiné investiční projekty najdeme v Kanadě, na Havaji i v Evropě. Podle jedné mediální zprávy členové správní rady trustu v čele s vévodou rozložili rizika na lesní projekt na Slovensku nebo na AeroFarms v New Jersey. Vévoda se o svém nesmírném bohatství vyjadřoval velmi nenuceně: „Kdybych si mohl vybrat, raději bych se nenarodil bohatý, ale nikdy mě nenapadne to vzdát,“ řekl. Nebo „Prodat to nemohu, nepatří mi to,“ poznamenal v jednom rozhovoru, přičemž měl na mysli, že valná část jeho jmění je uložena v trustech. A když se reportér listu Financial Times zeptal Geralda Grosvenora, co by poradil mladým podnikatelům, odpověděl žertem: „Zajistěte si, aby váš předek byl dobrým přítelem Viléma Dobyvatele”.

Eaton Hall, jak ji navrhl William Pordenna počátku 19. století.


82-84 Realit magnat_Kocour_3ts_Layout 1 2.9.16 9:14 Stránka 83

kaleidoskop / kaleidoscope ZE ZAHRANIČÍ / FROM ABROAD

NE VŽDY PŘÁTELSKÉ KONTAKTY S LONDÝNSKÝMI BYROKRATY

Když radnice londýnské části Westminster navrhla rozprodej sídliště v Pimliku (nedaleko parlamentu) které vévodovi předkové určili konkrétně pro dělnickou třídu, vévoda zahájil soudní při s radnicí a vyhrál. Westminsterská radnice argumentovala, že dělnická třída už neexistuje, s čímž vévoda vehementně nesouhlasil.

H

Když se reportér listu Financial Times zeptal Geralda Grosvenora, co by poradil mladým podnikatelům, odpověděl žertem: „Zajistěte si, aby váš předek byl dobrým přítelem Viléma Dobyvatele”.

Eaton Hall as designed by William Porden in the early years of 19th century.

Britští aristokraté mají některé výhody oproti ostatním lidem. Kromě trvale platné poučky George Orwella, že „všichni jsou si rovni, ale někteří jsou si rovnější“. Aristokraté obvykle dobře vědí, kdo jsou a kdo byli jejich předkové daleko v minulosti. Vévodové westminsterští jsou právě takoví aristokraté. Hlavní materiální výhodou majetných aristokratů je obvykle fakt, že jejich bohatství je příhodně uloženo v rodinných trustech, a proto se vyhýbají velkému zdanění pozůstalosti apod. Hugh Grosvenor, 7. vévoda westminsterský, je takovým aristokratem. Se svým obrovským jměním je nyní jednou z nejlepších partií pro mladé dívky… MILAN KOCOUREK / FOTO: AUTOR A WIKIMEDIA

Walking through Mayfair, a most beautiful. and fashionable part of central London,. hardly anyone can miss Grosvenor Square. and Grosvenor Street..

T

he latest London street plan A-Z lists 71 places in London with the name ‘Grosvenor’. Most of them refer to more or less famous ancestors of Gerald Grosvenor, 6th Duke of Westminster who died on 9th August. He was buried three days later without much ado because the family try to avoid publicity. Earlier this year, Gerald Grosvenor’s wealth was estimated at about GBP 9.3 billion. He was one of the wealthiest British landowners whose estates include large portions of prime land in central London, England and many other places all over the world. The successor to his ducal title and most of the wealth is his 25 years old son Hugh, a Nottingham University graduate. The Grosvenor Estate is privately owned, the trustees are shareholders who hold shares and assets of the Grosvenor Group for the benefit of current and future members of the Grosvenor family. Hugh Grosvenor‘s mother Natalia and his three sisters hold substantial wealth as well through their own shares. FAMILY WITH A LONG TRADITION

Gerald Grosvenor’s ancestor Hugh Lupus came across with William the Conqueror in 1066 and was granted a substantial chunk of Cheshire north-west of London to protect the region from the Welsh. However, what really cemented the family

Robert Grosvenor najal k přestavbě sídla Williama Pordena. Stavba začala v roce 1803; Porden odhadoval, že bude trvat tři roky s náklady 10 000 liber (odpovídá 730 000 GBP v roce 2015). Ve skutečnosti to bylo téměř 10 let a cena se vyšplhala přes 100 000 liber (asi 5,88 mil. GBP v roce 2015). Robert Grosvenor appointed William Porden to plan the improvements. Building started in 1803 and Porden estimated it would take three years to build at a cost of £10,000 (equivalent to GBP 730,000 in 2015). In the event it took just under 10 years and cost over £100,000 (equivalent to GBP 5,880,000 in 2015).


82-84 Realit magnat_Kocour_3ts_Layout 1 2.9.16 9:14 Stránka 84

kaleidoskop / kaleidoscope ZE ZAHRANIČÍ / FROM ABROAD

fortunes was a profitable marriage of Sir Thomas Grosvenor to the 12-years old heiress Mary Davies in 1677 that secured him 500 acres of swamp, pasture and orchards in what later became the prime areas of Mayfair and Belgravia in central London. Most of these 500 acres remain in the possession of the family, including Grosvenor Square with the American Embassy or a large part of Oxford Street. The Grosvenor Group owns rural estates in England, Scotland, Wales and Spain, as well as substantial international property portfolio. Grosvenor Group operates in 60 cities throughout the world and employs 567 people. The property division directly owns 1,550 properties, with a speciality in urban regeneration. The family seat is Eaton Hall near Chester in Cheshire. The first substantial house was built in 17th century, since then replaced by a much larger house in the 19th century designed by William Porden. Eaton Hall is not open to the public, but the vast gardens are open to the public usually three days each year to raise money for the charity. Gerald Grosvenor came into the line of succession by a chance offered by Fate: The 3rd Duke of Westminster was childless and the title passed to one of his cousins who became the 4th duke. When he died in 1967 title went to his younger brother, Gerald’s father, Robert. BUSINESS MANAGEMENT IS NO FUN BUT ARMY IS BETTER

After his father died in 1979, the Earl Gerald Grosvenor officially became the 6th Duke of Westminster, a multibillionaire and richest British resident. At his death on August 9th this year he was still the richest landowner, but no longer the richest British resident. Gerald attended the private Harrow School in London and then studied at Royal Military Academy in Sandhurst. As a young man Gerald Grosvenor learned the management of the family estates, but he preferred army service, joining the Territorials. He served in the Queen’s Own Yeomanry cavalry regiment, rose through the ranks, eventually becoming a major-general and assistant chief of the defence staff with responsibility for the army reserves and cadets. He was coming to work to central London by helicopter from his Eaton Hall residence in Cheshire. Moved by what he had seen in Iraq and Afghanistan, particularly by terrible injuries suffered by many young men in uniform, he decided to initiate the Defence and National Rehabilitation Centre in Leicestershire with the founding gift of £50 million. The Centre will be opened in 2018. According to press reports, the Duke was a patron of many charities, supporting 150 of them. INVESTMENT PROJECTS INCLUDE SLOVAKIA

The Grosvenor Group of companies has recently started investing in the projects in Sub-Saharan Africa, with USD 200 million-fund run by RMB Westport. Projects involving shopping centres, office buildings and industrial assets in Nigeria, Ghana, Angola and Ivory Coast cover the next eight years. Other recent investments take place in Canada, Hawaii and continental Europe. As a news report says, the board of trustees headed by the duke also spread risk to a forestry project in Slovakia and AeroFarms in New Jersey. About his immense wealth the 6th Duke had been relaxed. “Given the choice, I would rather not have been born wealthy, but I never think of giving up,” he once said. ”I can’t sell. It doesn’t be-

84

dn 8–9/2016

70 Grosvenor St., Londýn, sídlo Grosvenor Group 70 Grosvenor St., London, corporate headquarters of Grosvenor Group

long to me,” he said in an interview, obviously meaning that a huge chunk of his wealth was held in trusts. When Gerald Grosvenor was asked by a Financial Times reporter what advice he would give to young would-be entrepreneurs, he jokingly said: “Make sure they have an ancestor who was a very close friend of William the Conqueror.” NOT ALWAYS FRIENDLY VIS-A-VIS LONDON BUREAUCRATS

When the Westminster Council proposed selling off a housing estate in Pimlico (not far from the Houses of Parliament) intended by the duke’s ancestors specifically for the use of the working classes, the duke took the council to court and won. Westminster Council claimed that the working class no longer existed. The duke strongly disagreed.

H

When Gerald Grosvenor was asked by a Financial Times reporter what advice he would give to young would-be entrepreneurs, he jokingly said: “Make sure they have an ancestor who was a very close friend of William the Conqueror.”

Aristocrats in the U.K. have several advantages over others – quite apart from the eternally valid George Orwell’s wisdom ‘All are equal but some are more equal than others’. Aristocrats usually know very well who they are and who were their ancestors far back into the annals of history. The Dukes of Westminster are such aristocrats. The main material advantage of wealthy aristocrats is usually in the fact that their wealth is conveniently tucked in family trusts and therefore they avoid huge taxes such as death duties and others. The 7th Duke of Westminster, Hugh Grosvenor, who has taken over the mantle of his father, is such an aristocrat. Together with his huge wealth he is now a most eligible bachelor. MILAN KOCOUREK / PHOTO: AUTOR AND WIKIMEDIA


85-90 K-Aktuality_Layout 1 2.9.16 10:38 Stránka 85

kaleidoskop / kaleidoscope AKTUALITY / NEWS

SPOLEČNOST CBRE oznámila změnu ve vedení divize průmyslových a logistických služeb. Do funkce vedoucího oddělení průmyslových a logistických nemovitostí CBRE byl jmenován Bert Hesselink, který tuto pozici převzal od Michala Bezděky, který se rozhodl z rodinných důvodů přestěhovat do Německa. Bert Hesselink má přes 15 let praxe v oblasti komerčních realit v České republice a Nizozemsku. V CBRE zastával postupně různé pozice. Vedle působení v CBRE je Bert Hesselink také předsedou realitního výboru Americké obchodní komory v ČR. CBRE announced a change in the management of the division of industrial and logistics services. The post of Head of Industrial & Logistics Real Estate at CBRE was given to Bert Hesselink, who took over the post from Michal Bezděka, who decided to move, for family reasons, to Germany. Bert Hesselink has more than 15-year experience in the area of commercial real estate in the Czech Republic and in the Netherlands. At CBRE he held various posts. Apart from working at CBRE, Bert Hesselink is also Chairman of the Real Estate Committee at the American Chamber of Commerce in the Czech Republic.

REALITNĚ-PORADENSKOU SPOLEČNOST 108 AGENCY posílili Dan Šobotník a Tereza Rusnáková. Dan Šobotník doplňuje stávající analytický tým, kde má nově na starosti sběr a analýzu dat z trhu průmyslových nemovitostí v České a Slovenské republice. Jeho hlavní odpovědnost zde bude spočívat v přípravě prezentací vývoje trhů. Tereza Rusnáková nově zodpovídá za zajišťování kompletní administrativní agendy, koordinaci činnosti jednotlivých obchodních týmů a provoz pražské kanceláře. THE REAL ESTATE AND CONSULTANCY COMPANY 108 AGENCY was reinforced by Dan Šobotník and Tereza Rusnáková. Dan Šobotník complements the existing analytic team where he is now responsible for the collection and analysis of data from industrial real estate markets in the Czech and Slovak Republics. He will be responsible for the preparation of presentations for market development. Tereza Rusnáková is now responsible for securing comprehensive administrative agenda, co-ordination of individual business team activities and the operation of the Prague office.

LENKA VAŠUTOVÁ od srpna nastoupila na nově vzniklou pozici group head of commercial department developera Crestyl. Řídí tak celý tým lidí zodpovědných za výnosnost všech komerčních projektů skupiny Crestyl včetně obsazování veškerých kancelářských a maloobchodních prostor. Ve své nové funkci je přímo podřízená výkonnému řediteli Simonu Johnsonovi. Lenka Vašutová ve skupině Crestyl poslední téměř čtyři roky působila jako manažerka pronájmů. AS OF AUGUST, Lenka Vašutová assumed the newly established post of Group Head of the Commercial Department at Crestyl. There she heads the team of people responsible for the performance of all commercial projects at Crestyl

Group, including tenant location for all their administrative and retail premises. In her new post, she is directly subordinate to the Chief Executive Officer, Simon Johnson. For the past four years, Lenka Vašutová worked at Crestyl Group as Lease Manager.

PETR ŠPAČEK se stal ředitelem divize projektového řízení a odborného poradenství architektonické, projekční a stavebně-poradenské kanceláře Obermeyer Helika. V nové funkci bude mít na starosti řízení a další rozvoj celé divize. Vedle činností projektového řízení se Petr Špaček zaměří i na další posílení komplexních služeb v oblasti odborného poradenství, které Obermeyer Helika nabízí. Petr Špaček má přes 25 let praxe z realitního a developerského trhu, mj. působil v Cushman & Wakefield nebo CBRE aj. PETR ŠPAČEK has been appointed director for the division of project management and specialist consultancy services at the architectural, planning and building-consultancy office of Obermeyer Helika. He will be responsible at his new post for management and further development of the whole division. Apart from the activities of planning procedure, Petr Špaček will also focus on a further reinforcing of the company’s comprehensive services in the area of specialist consultancy services that Obermeyer Helika offers. Petr Špaček has more than 25 years experience in real estate and the development market and has also worked at Cushman & Wakefield, CBRE and others.

SPOLEČNOST CBRE oznámila personální změny v oddělení Industrial & Logistics a Retail. Novým členem týmu Industrial & Logistics se stal Petr Kotora, který nastoupil jako senior industrial consultant a v sektoru dopravy a logistiky se pohybuje už více než 20 let. Ondřej Laně byl jmenován director of asset services retail. Dříve působil jako asset manažera v CBRE Global Investors/ING REIM. CBRE announced personnel changes in the Industrial & Logistics and Retail Department. The new member of the Industrial & Logistics team is Petr Kotora, who joined them as Senior Industrial Consultant and has already been working within the area of transport and logistics for more than 20 years. Ondřej Laně was appointed Director of Asset Services Retail. Prior to that, he was Asset Manager at CBRE Global Investors/ING REIM.

SPOLEČNOST JLL oznámila, že Ján Zibura se stal novým vedoucím jejího oddělení oceňování nemovitostí. Ján Zibura nastoupil do JLL před 10 lety po dokončení University of New York in Prague. Od počátku své profesní kariéry na realitním

dn 8–9/2016

85


85-90 K-Aktuality_Layout 1 2.9.16 10:38 Stránka 86

kaleidoskop / kaleidoscope AKTUALITY / NEWS

trhu se zaměřil na oceňování komerčních a rezidenčních nemovitostí a stal se uznávaným profesionálem v tomto oboru. V současnosti se specializuje na rozsáhlá portfolia komerčních a rezidenčních nemovitostí, která oceňuje pro bankovní účely při příležitosti jejich prodeje/nákupu apod. Ján Zibura také vedl interní tým znalců při spolupráci s Českými drahami, kdy bylo třeba ocenit 15 000 jejich nemovitostí. JLL PRAGUE announced that Ján Zibura has become its new Head of Valuation. Ján Zibura joined JLL 10 years ago after he had graduated from the University of New York in Prague. From the very beginning of his career he specialized in valuation of commercial as well as residential properties and has become a respected professional in this field. Currently he deals with valuation of large property portfolios (commercial or residential) for various purposes – mainly bank finance, acquisition/sale, etc. Ján Zibura was also responsible for internal team of valuers when working for the Czech Railways providing valuation of 15,000 of their non-core properties.

ŠÁRKA VONDROVÁ A MICHAELA LE POIDEVIN byly povýšeny na pozici associate ve společnosti Cushman & Wakefield. Šárka Vondrová vede finančně-administrativní týmu v oddělení správy nemovitostí a Michaela Le Poidevin je manažerkou týmu oceňování nemovitostních fondů. Dosažení úrovně associate je prvním krokem ke jmenování partnerem firmy. Šárka Vondrová zodpovídá za veškeré finanční a administrativní úkony poskytované klientům v souvislosti se správou nemovitostí včetně nastavení a koordinace administrativních služeb, fakturace, výběr nájemného a poplatků za služby a platby dodavatelských faktur. Vede tým 15 finančních administrátorek. Michaela Le Poidevin začala pro Cushman & Wakefield v Praze pracovat v září 2004 jako oceňovatelka nemovitostí. V roce 2006 se přesunula do týmu v londýnské centrále. O deset let později se vrátila do pražské kanceláře jako seniorní oceňovatelka a manažerka týmu oceňování nemovitostních fondů. Během své kariéry se Michaela podílela na oceňování některých z nejexkluzivnějších komerčních nemovitostí v Londýně například The Liberty Shopping Centre. ŠÁRKA VONDROVÁ AND MICHAELA LE POIDEVIN have been promoted to the Associate position at Cushman & Wakefield. Šárka is a Head of Financial Administration in the Property Management Team and Michaela is a Manager of our specialist Fund and Portfolio Valuation team. Achieving the Associate level is the first step towards a Partner appointment at

86

dn 8–9/2016

the firm. Šárka Vondrová is responsible for financial administration of managed properties including administrative co-ordination, invoicing, rent and service charge collection, payments of received invoices and service charge reconciliation. She runs the team of 15 administrators. Michaela Le Poidevin joined Cushman & Wakefield’s Prague office in September 2004 before moving to the Valuation & Advisory team in London in 2006. Ten years later she returned to the Prague office as a senior surveyor and line manager of our specialist Fund and Portfolio Valuation team. During her career Michaela has been involved in valuing some of the most exclusive commercial properties in Central London.

SPOLEČNOST JLL informovala, že Blanka Vačkova, Hana Kollmannová a Miroslav Kotek byli jmenováni associate directors. Blanka Vačkova patří k nejzkušenějším analytikům realitního trhu. V JLL pracuje od roku 1997. V současnosti působí jako vedoucí oddělení průzkumu trhu a specializuje se především na trh maloobchodních a logistických nemovitostí. Hana Kollmannová je od roku 2005 součástí pražského investičního týmu JLL a zaměřuje se na komerční nemovitosti. Za svého působení v JLL se podílela na investičních transakcích v objemu více než 1,5 mld. eur. Miroslav Kotek působí v JLL od roku 2007, kdy nastoupil do oddělení průmyslových a logistických nemovitostí. Téměř 10 let se v JLL věnuje pronájmům a marketingu industriálních projektů v České republice, ale v mnoha případech působil již v přípravné fázi, která zahrnuje plánování projektu, nákup pozemku, jednání s úřady státní správy a samosprávy či výběrová řízení na dodavatele stavby. JLL CZECH REPUBLIC informed that Blanka Vačkova, Hana Kollmannová and Miroslav Kotek have been promoted to Associate Directors. Blanka Vačkova is one of the most experienced property market analysts in the Czech Republic. She has been with JLL since 1997 and currently working as Head of Research. She specializes in the Czech retail and industrial property markets. Hana Kollmannová has formed an integral part of JLL’s investment team since 2005 specialising in commercial investment. Over the course of her career at JLL, she has participated in real estate transactions totaling more than 1.5 billion EUR. Miroslav Kotek has been with JLL since 2007 when he joined the Industrial Property Agency. For almost ten years he has been dealing with the leasing and marketing of industrial property schemes in the Czech Republic. He has often been involved in the initial phases of preparing and planning projects, land acquisitions, and negotiations with municipality administrations and tenders for construction suppliers.

V POŘADÍ 27. ROČNÍK mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH už zanedlouho – ve dnech 20. až 24. září – otevře své brány v areálu PVA EXPO PRAHA. Vůbec poprvé nabídne v programu různá denní témata, která zahrnují problematiku kvality materiálů, energetickou náročnost budov, podporu odborného vzdělávání, fenomén „chytrého domu“ a stavby svépomocí. Program zároveň doplní řada odborných přednášek, konfe-


85-90 K-Aktuality_Layout 1 2.9.16 10:38 Stránka 87

kaleidoskop / kaleidoscope AKTUALITY / NEWS

rencí a soutěží. Zájemci o návštěvu veletrhu FOR ARCH mohou po vyplnění jednoduchého formuláře na stránce www.forarch.cz/sleva získat poukaz na VSTUPENKU se slevou 20 %. THE 27 TH YEAR of the international building trade fair FOR ARCH will soon – between 20th and 24th September – open its gates at the venue of the PVA EXPO PRAHA. For the very first time, the programme will offer various topics, which include the issues of material quality, energy efficiency of buildings, support of specialist education, the phenomenon of a ‘smart building’ and self build. The programme will also be complemented with a number of specialist presentations, conferences and competitions. Those interested in visiting the FOR ARCH trade fair also have the chance to receive a voucher for a 20% discount on the ticket once they fill in a simple form available at www.forarch.cz/sleva.

SPOLEČNOST GLEEDS se stala hrdým partnerem spanilé jízdy a výstavy motocyklů v rámci Prague Harley Days 2016 první zářijový víkend na Výstavišti Praha. Společnosti Gleeds a Harley Davidson sdílejí obdobné hodnoty včetně bohaté a dlouhé historie, proto se Gleeds rozhodl podpořit tuto americkou legendu. Již 3. ročník byl přímo pod patronací Harley-Davidson Company jako jedna z oficiálních akcí v Evropě. Tři dny plné motorek v čele se spanilou jízdou, demo jízdami, výstavou nových a starých motocyklů, soutěžemi jako Prague Custom Battle a dalšími doprovodnými akcemi se postaraly o maximální zábavu. Společnost Gleeds zakončila období prázdnin zajímavou a pohodovou akcí, kterou ocenili všichni zúčastnění. GLEEDS have become the proud partner of the graceful ride and exhibition of motorbikes held within the framework of Prague Harley Days 2016 on the first September weekend at the Exhibitory Grounds in Prague. Gleeds and Harley Davidson share similar values, including a rich and long history and that is why Gleeds decided to support this American legend. This already 3rd year of the event was held under the auspices of the Harley-Davidson Company as one of the official events in Europe. Three days full of bikes in the lead of a graceful ride, demo rides, an exhibition of both new and old bikes, competitions such as the Prague Custom Battle and other supporting events provided maximal entertainment. Gleeds ended holiday time with an interesting and relaxed event that was appreciated by all involved.

MEZINÁRODNÍ DEVELOPERSKÁ SKUPINA HB REAVIS prodává administrativní budovu 33 Central v Londýně bance Wells Fargo, která je z hlediska aktiv třetí největší americkou bankou. Půjde o jednu z největších letošních transakcí na londýnském kancelářském trhu Kancelářská budova 33 Central, první developerský projekt skupiny HB Reavis v Londýně, po svém dokončení ve 3. čtvrtletí roku 2017 umožní Wells Fargo sestěhovat všechny své londýnské pracovníky na jedinou adresu. Skupina HB Reavis

bude ve výstavbě budovy 33 Central pokračovat i po jejím prodeji. Budovu 33 Central zastupovali realitní agenti ze společností Knight Frank a Deloitte, poradenské služby bance Wells Fargo poskytovala společnost CBRE. HB Reavis v Londýně dále vlastní kancelářské projekty na adrese 20 Farringdon Street o ploše 7 500 m2 a Southwark 61 o ploše 7 000 m2. THE INTERNATIONAL DEVELOPMENT GROUP HB REAVIS is selling the administrative building 33 Central in London to Wells Fargo, which is, from an asset point of view, the third largest American bank. It will be one of this year’s largest transactions in London’s administrative market. The administrative building of 33 Central, the first development project by HB Reavis Group in London, will allow Wells Fargo to move all their London staff to one address once it is completed in the 3rd quarter of 2017. HB Reavis Group will continue in the construction of the 33 Central building even after it is sold. The 33 Central building was represented by real estate agents from Knight Frank and Deloitte and consultancy services were provided to Wells Fargo by CBRE. HB Reavis further owns, in London, administrative projects at 20 Farringdon Street with an area of 7,500 sq m and at 61 Southwark with an area of 7,000 sq m.

NOVÝ ZÁBAVNĚ RELAXAČNÍ PARK se zelenou plochou o rozloze přes 10 000 m2 byl slavnostně otevřen v Britské čtvrti v pražských Stodůlkách. Součástí již třetího parku v této lokalitě jsou dětská hřiště, odpočinkové zóny i stojany pro kola; specialitou tohoto parku je osvětlené a ozvučené pobytové schodiště s fontánou. Západní Město s rezidenční Britskou čtvrtí a administrativním komplexem City West patří mezi modelové příklady úspěšné spolupráce mezi privátním investorem FINEP a městskou částí Praha 13. A NEW ENTERTAINMENT AND RELAXATION PARK with a green area of more than 10,000 sq m was inaugurated in the British district in Stodůlky, Prague. The already third park in this location includes children’s playgrounds, relaxation zones and bike stands; a special feature of this park is the lit and with a sound system fitted rest staircase with a fountain. The Western City with the residential British district and the administrative complex of City West belongs amongst model samples of a successful co-operation between private investor FINEP and the city district council of Prague 13.

JEDNA Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH PRAŽSKÝCH TEPEN, Vinohradská ulice, projde rekonstrukcí. Počítá se s rekonstrukcí tramvajové trati, která promění téměř tříkilometrový úsek mezi křižovatkami s Legerovou a Jana Želivského. Předpokládané zahájení rekonstrukce ulice je v druhé polovině roku 2018, její dokončení se plánuje do konce roku 2020. Celkové náklady rekonstrukce trati a ulice se budou pohybovat mezi 548 a 610 mil. Kč. Konkrétní rozdělení do jednotlivých

dn 8–9/2016

87


85-90 K-Aktuality_Layout 1 2.9.16 10:38 Stránka 88

kaleidoskop / kaleidoscope AKTUALITY / NEWS

etap rekonstrukce bude přesně stanoveno v navazující projektové přípravě. Podle studie se počítá s novým uspořádáním tramvajových zastávek, vybudováním nových přechodů pro chodce nebo zajištěním větší bezbariérovosti. Dojde také ke zkvalitnění veřejných prostranství. ONE OF THE MOST SIGNIFICANT PRAGUE ARTERIAL ROADS, Vinohradská Street, will undergo reconstruction. The plan is to reconstruct a tram line, which will transform an almost three-kilometre section between the junctions with Legerova and Jana Želivského Streets. Commencement of the reconstruction is scheduled for the second half of 2018 and completion is planned for the end of 2020. Total costs for the tram line and street reconstruction will arrive at an amount between CZK 548 and 610 million. Particular distribution into individual stages will be set out more accurately in subsequent project preparation. According to the study, there is the plan for a new layout of tram stops, construction of new pedestrian crossings and ensuring a more disabled friendly environment. The quality of public areas will also be improved.

HOTEL COURTYARD MARRIOTT V BRNĚ, který staví společnost CTP, bude na podzim slavnostně otevřen. Moderní čtyřhvězdičkový hotel v Brně je unikátní především tím, že disponuje rozsáhlými konferenčními prostory a nabízí možnosti pořádání velkých banketů a recepcí. Poskytuje tedy ideální příležitost pro obchodní setkávání a nejrůznější eventy. Hotel nabízí hostům 201 luxusních pokojů v 15 patrech i luxusní střešní apartmá, restauraci s barem pro 150 lidí a 10 zasedacích místností s přístupem denního světla a možností využití terasy. Hlavní sál hotelu má rozlohu 360 m2 a kapacitu 400 osob. Courtyard Marriott se nachází ve vyhledávané byznys oblasti Brna a v docházkové vzdálenosti od brněnského výstaviště. THE COURTYARD MARRIOTT HOTEL IN BRNO, which is being built by CTP, will be inaugurated in the autumn. The modern four-star hotel in Brno is mainly unique for having extensive conference premises and offering the possibility of organising large banquets and functions. It therefore provides an ideal opportunity for business meetings and various events. The hotel provides its guests with 201 well-appointed rooms on 15 storeys as well as a luxurious penthouse, restaurant with a bar for 150 people and 10 meeting rooms with natural light and the possibility of utilising a terrace. The main hotel hall has 360 sq m and capacity for 400 persons. Courtyard Marriott is situated in a sought after business area in Brno and within walking distance from the Brno Exhibitory Grounds.

SPOLEČNOST CBRE vydala studii plánované výstavby kancelářských realit v Praze do konce roku 2020, která potvrdila

88

dn 8–9/2016

progresivní vývoj developerských projektů. Rozsáhlou výstavbu lze podle plánu nově předpokládat převážně v Dejvicích. V Evropské ulici by do konce roku 2020 mělo vzniknout 124 300 m2 nových kancelářských ploch. Zájem o kancelářské prostory stále roste, protože na český trh přicházejí nové firmy. Pozitivní ekonomický vývoj také zvyšuje poptávku ze strany stávajících firem, které již vnímají atraktivní a kvalitní pracovní prostředí, jako efektivní nástroj personální politiky, ovlivňující spokojenost a tím i výkonnost zaměstnanců. Poptávají se především nové, vysoce kvalitní kancelářské prostory s širokou nabídkou služeb. CBRE issued a study of planned development of administrative real estate in Prague up to the end of 2020, which confirms the progressive development of development projects. Extensive development can be, according to the plan, mainly be expected in Dejvice. About 124,300 sq m of new administrative premises are to be built before the end of 2020 in Evropská Street. The interest in administrative premises is still on the increase as there are new companies entering the Czech market. Positive economic development also increases demand from existing companies, which already see an attractive and quality working environment as an effective tool of personnel policy that influences employees’ satisfaction and therefore their performance. Demanded are mainly new administrative premises of high quality and with a broad range of services.

FOND KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ WO O D & C O M PA N Y, investiční fond s proměnným kapitálem, dokončil akvizici obchodního a administrativního centra Galerie HARFA. Správcem projektu zůstane developerská skupina Lighthouse Group, která stojí za jeho vznikem. Galerie HARFA je jedním z největších obchodních a administrativních center v Praze. Celý komplex sestává z obchodního centra s více než 160 obchody na třech podlažích o celkové podlahové ploše 41 500 m2 a z kancelářských prostor HARFA Office Park s rozlohou 20 500 m2 ve 12 podlažích. Galerie HARFA se nachází v Praze 9 – Vysočanech. THE FUND OF QUALIFIED INVESTORS WOOD & COMPANY, investment fund with variable capital, has completed the acquisition of the shopping and administrative centre Galerie HARFA. The development group Lighthouse Group, which is behind its development, will retain the property manager. Galerie HARFA is one of the largest shopping and administrative centres in Prague. The whole complex comprises a shopping centre with more than 160 shops located on three storeys with a total area of 41,500 sq m and the administrative premises HARFA Office Park with an area of 20,500 sq m on 12 storeys. Galerie HARFA is situated in Prague 9 – Vysočany.

DEVELOPERSKÁ SKUPINA HORIZON HOLDING zahájila výstavbu nového bytového projektu v Horoměřicích v okrese Praha – západ. Plánuje zde postavit osm villa domů.


85-90 K-Aktuality_Layout 1 2.9.16 10:38 Stránka 89

kaleidoskop / kaleidoscope AKTUALITY / NEWS

V rámci 1. etapy výstavby, která byla oficiálně zahájena v pátek 19. srpna, vznikne sedm budov s celkovým počtem 122 bytů. Jejich prodej odstartuje v září letošního roku a dokončení výstavby se plánuje na únor 2018. Projekt Velká brána se nachází v ulici T. G. Masaryka, v severní části Horoměřic, na pozemku o výměře 18 000 m². Počítá se s výstavbou bytů 1+kk – 4+kk o rozloze mezi 35 a 95 m². Byty v přízemí budou disponovat předzahrádkou a většina ostatních bytů bude mít balkon či terasu. Projekt také počítá s dostatkem parkovacích stání a sklepů pro nové obyvatele. THE DEVELOPMENT GROUP HORIZON HOLDING commenced construction of a new residential project in Horoměřice in the Prague – west district. They are planning to build eight villa houses there. Within the first stage of the development, which was officially commenced on Friday, 19th August, there will be seven buildings constructed with a total number of 122 apartments. Sale of the apartments will be commenced this September and completion of the development is scheduled for February 2018. The project Velká brána is situated in T. G. Masaryka Street, in the northern part of Horoměřice, on an 18,000 sq m plot. The plan is to construct apartments with layouts ranging from bedsit + kitchenette – three bedroom apartments with kitchenette and sizes ranging between 35 and 95 sq m. Apartments on the ground floor will enjoy a front garden and most of the other apartments will include a balcony or terrace. The project also accounts with a sufficient number of parking places and storage facilities for new residents.

SPOLEČNOST ACTIVE RETAIL ASSET MANAGEMENT (ARAM), která se v regionu střední a východní Evropy specializuje na správu maloobchodních nemovitostí, dosáhla za letošní první pololetí rekordních výsledků. Od ledna do června uzavřela v obchodních centrech, pro něž zajišťuje komplexní asset a property management, 52 pronájmů. ARAM má jen v České republice na starosti portfolio s hodnotou více než 500 mil. eur. Tvoří je OC Forum Nová Karolina v Ostravě a OC Futurum Hradec Králové (vlastník Meyer Bergman a HOOPP), OC Forum Ústí nad Labem (New Europe Property Investments) a Olomouc Retail Park vlastněný společností Gemo. ACTIVE RETAIL ASSET MANAGEMENT (ARAM), which specialises within the region of Central and Eastern Europe in the administration and management of retail real estate, achieved record breaking results in the first half of this year. From January to June, they concluded 52 leases for shopping centres where they secured comprehensive asset and property management. In the Czech Republic, ARAM oversees a portfolio with a value of more than EUR 500 million. This comprises the shopping centre OC Forum Nová Karolina in Ostrava and shopping centre OC Futurum Hradec Králové (owned by Meyer Bergman

and HOOPP), the shopping centre OC Forum Ústí nad Labem (New Europe Property Investments) and the Olomouc Retail Park owned by Gemo.

BNP PARIBAS REAL ESTATE ČESKÁ REPUBLIKA nově zajistí správu a pronájem komplexu atraktivních budov Na Příkopě 23, 25 a 27 v centru Prahy. Nemovitost na jedné z nejvyhledávanějších obchodních tříd v metropoli změnila nedávno majitele. Novým vlastníkem se stal francouzský penzijní fond ERAFP, který do polyfunkčního objektu investoval prostřednictvím společnosti LaSalle Investment Management. Pro BNP Paribas Real Estate jde o druhého významného klienta na této pražské high street. Už několik let úspěšně zajišťuje správu a rozvoj budovy Myslbek, sestávající z kancelářské části a Nákupní galerie Myslbek. Jejím majitelem je francouzský investiční fond AEW. Portfolio BNP Paribas Real Estate tvoří v Praze více než 65 000 m2 kanceláří a maloobchodních prostor v nejatraktivnějších lokalitách. BNP PARIBAS REAL ESTATE CZECH REPUBLIC will, from now on, arrange for facility management and lease of the complex of attractive buildings located at Na Příkopě 23, 25 and 27 in the centre of Prague. The property, which is situated in one of the most sought after streets in the metropolis, has recently changed hands. The new owner is the French pension fund ERAFP, which invested in the poly-functional building via LaSalle Investment Management. This is the second significant client for this Prague high street for BNP Paribas Real Estate. They have, for some years, been successfully securing asset and facility management at Myslbek, comprising an administrative section and the Shopping Gallery Myslbek. The owner is the French investment fund AEW. BNP Paribas Real Estate’s portfolio in Prague comprises more than 65,000 sq m offices and retail premises in the most attractive locations.

PRVNÍM MIMOPRAŽSKÝM REZIDENČNÍM PROJEKTEM společnosti Daramis je projekt Unicity Plzeň sestávající z šesti samostatných budov s celkem 542 jednotkami a třemi komerčními plochami k pronájmu. Výstavba projektu bude probíhat ve třech etapách. První fáze nabídne 184 bytových jednotek a předpokládané zahájení výstavby je na podzim 2016. Většina bytů v šestipodlažních budovách má velikost 1+kk a 2+1. Lokalita je dobře dostupná prostředky MHD i automobilem. Příjemné procházky a odpočinek nabízí sousední Borský park, naproti univerzitě se pak nachází vodní nádrž České údolí s možností koupání i řadou sportovních aktivit pro pestré využití volného času.

dn 8–9/2016

89


85-90 K-Aktuality_Layout 1 2.9.16 10:38 Stránka 90

kaleidoskop / kaleidoscope AKTUALITY / NEWS

THE FIRST OUTSIDE OF PRAGUE RESIDENTIAL PROJECTS by Daramis is the project of Unicity Plzeň comprising six individual buildings with a total number of 542 units and three commercial areas for lease. Construction of the project will be carried out in three stages. The first phase will offer 184 residential units and its commencement is scheduled for autumn 2016. Most of the apartments in the six-storey buildings come with a layout ranging from bedsit + kitchenette and one bedroom apartment + kitchenette. The location is well accessible by public transport as well as by car. The neighbouring Borský Park offers pleasant walks and relaxation and opposite the university, there is the water reservoir České údolí, which provides one with the possibility of bathing as well as a number of sports activities for a versatile leisure time.

PŘI DRUHÉ ETAPĚ generální opravy hotelu Duo v Praze byla zcela zrekonstruována kuchyně, dále bylo kompletně opraveno 127 pokojů, v nichž byly vyměněny všechny povrchy, instalace a interiérové vybavení. Nově vzniklo prezidentské apartmá, které vedle standardního vybavení nabízí také konferenční prostory s vybavenou kuchyňskou linkou, šatnu nebo vlastní infrasaunu. THE SECOND STAGE of the reconstruction of the Duo Hotel in Prague included comprehensive reconstruction of the kitchen and a complete reconstruction of its 127 rooms, which involved the replacing of all surfaces, installations and interior equipment and furnishings. A newly constructed presidential suit offers, apart from standard equipment, conference premises with well equipped kitchen, a cloak room and its own infrared sauna.

SPOLEČNOST LIVESPORT, poskytovatel sportovních výsledků, koncem června slavnostně položila základní kámen budovy Aspira Business Centre. Kancelářské prostory o rozloze 18 000 m2 v Praze – Nových Butovicích plánuje dokončit v listopadu 2017. Projekt Aspira Business Centre splňuje principy udržitelnosti a cílem je akreditace BREEAM Excellent a LEED Gold. Společnost Livesport obsadí v nové budově více než 6 000 m2 a zhruba dvojnásobek této plochy bude k dispozici zájemcům o kancelářské prostory třídy A v lukrativní lokalitě. Aspira Business Centre bude mít celkem 10 nadzemních a tři podzemní podlaží. Vedle výborné dopravní dostupnosti nabídne celkem 264 parkovacích míst včetně dobíjecích stanic pro elektromobily a zázemí pro cyklisty. Retailové atrium v přízemí poskytne prostory pro menší výstavy, ale i restauraci a konferenční sál až pro 100 hostů.

90

dn 8–9/2016

LIVESPORT, provider of sports results, placed the foundation slab for the Aspira Business Centre at the end of June. They are planning to complete the 18,000 sq m of administrative premises in Prague – Nové Butovice in November 2017. The Aspira Business Centre project meets the principles of sustainability and their aim is to acquire the BREEAM Excellent and LEED Gold certifications. Livesport will take more than 6,000 sq m in the new building and an approximately double that will be available for those interested in A class administrative premises in a lucrative location. Aspira Business Centre will have a total of 10 above ground and three underground floors. Apart from excellent transport access, they will offer 264 parking places, including charging stations for electric cars and background facilities for cyclists. The retail centre on the ground floor will provide premises for smaller exhibitions as well as a restaurant and a conference hall for some 100 guests.

TĚSNĚ PŘED ZAHÁJENÍM LETNÍ SEZONY se na pardubické letiště nastěhovali stavbaři. Nová odbavovací hala má být hotova do konce září příštího roku. Novou odbavovací halu postaví sdružení firem STRABAG a.s. a Chládek & Tintěra, Pardubice a.s. za 256 mil. Kč. V ceně stavby je zahrnuto i vybudování příjezdové komunikace k terminálu. Finanční zdroje na stavbu zajistí akcionáři provozovatele letiště (společnosti East Bohemian Airport), tedy město Pardubice, vlastnící ve společnosti dvě třetiny akcií a Pardubický kraj coby třetinový vlastník. V srpnu uzavřelo pardubické mezinárodní letiště uzavřelo rámcovou smlouvu o vzájemné spolupráci se společností Travel Alliance, „zastřešující“ pět cestovních kanceláří, která je třetím největším producentem tržeb za prodej letecké přepravy.

DEVELOPMENT NEWS Člen České rady pro šetrné budovy Member of CZGBC

Vydává/Published by WPremium event, s. r. o. Jana Masaryka 28/281 120 00 Praha 2 Tel./Phone 246 033 022 E-mail redakce@wpevent.cz www.developmentnews.cz IČO 241 448 60 Šéfredaktor/Editor-in-chief Arnošt Wagner (AW) wagner@wpevent.cz Editorka/Editor PhDr. Alena Krupauerová (AK) Redakce/Editorial staff Ján Chovanec, Jan Ferenc (JF), Petr Soukup (PS), Michal Postránecký, Jaroslav Šonka, Josef Vomáčka, Tereza Regnerová Jazyková redakce/ Language editor Mgr. Irena Kovářová Překlad/Translation WELLINGTON, s. r. o. Manager inzerce/ Advertising manager Eva Váňová (vedoucí inzerce/ senior manager), Nela Wagnerová, Radka Leszczynská Grafika/Graphic design Renata Štípková Předplatné/Subscription redakce@wpevent.cz Distribuce/Distribution Česká pošta, s.p., Postservis Registrační značka/ Registration mark MK ČR 8062, ISSN 1212-348X

CONSTRUCTION COMPANY MOVED TO PARDUBICE AIRPORT just before the start of the summer season. A new check-in hall is to be completed before the end of September next year. The new check-in hall will be built by the association of companies STRABAG a.s. and Chládek & Tintěra, Pardubice a.s. for CZK 256 million. The building price also includes construction of an access road to the terminal. Financial resources for the construction will be secured by shareholders of the airport’s operator (East Bohemian Airport), that is the town of Pardubice, which owns two thirds of the company’s shares and the Pardubice Region as a one-third owner. In August, the international airport in Pardubice concluded a general contract about mutual co-operation with Travel Alliance, which represents five travel agencies and which is the third largest turnover producer for the sale of air fares.

Vydavatel neodpovídá za obsah inzertních stran. Bez souhlasu vydavatele není dovoleno materiály z časopisu dále přetiskovat či šířit v elektronické podobě. Veškerá práva vyhrazena. Publisher is not responsible for the contents of advertisements. Any material from this publication is not permitted to be reprinted or distributed in electronic form without the publisher´s prior permission. All rights reserved.


03 obal_Top expo_1-1_Layout 1 1.9.16 15:44 Stránka 1

Rádi bychom vás pozvali na seminář pořádaný v rámci programu SMART CITY 2016 při příležitosti Evropského týdne mobility

Chytrá a čistá mobilita velkoměst v pondělí 19. září 2016 od 14.00 hod., Velký jednací sál Zastupitelstva hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1 PROGRAM: 14.00 – 1. blok: Čistá mobilita Prahy a velkoměst ČR předsedá Petr Dolínek, náměstek primátorky hl. m. Prahy a místopředseda Komise pro rozvoj konceptu Smart Cities v hl. m. Praze 16.00 – 2. blok: Programy a technologie pro podporu čisté mobility předsedá: prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c., děkan FD ČVUT v Praze a prezident Czech Smart City Cluster PARTNEŘI

Více informací včetně on-line registrace najdete na stránkách organizátora, společnosti TOP EXPO CZ, www.top-expo.cz (www.top-expo.cz/smart-city/smart-city-2016/cm-prahy-2016)

14. ročník celostátní soutěže Soutěž tradičně vyhledává a prezentuje PROJEKTY, STAVBY, PRŮMYSLOVÉ TECHNOLOGIE a INOVACE zaměřené na: ■ zvýšení energetické účinnosti a dosažení úspor energie ČR ■ zvýšení konkurenceschopnosti a rozvoje průmyslu ČR ■ zlepšení životního prostředí ve velkoměstech, obcích a aglomeracích ČR a EU ■ podporu zájmu o studium technických oborů na univerzitách v ČR VYPISOVATELÉ

Do soutěže mohou být přihlášeny projekty, stavby, technologie a inovace realizované na území ČR od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2015, pokud se v této soutěži ještě neprezentovaly. HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

Termín pro odevzdání přihlášek: 30. 9. 2016 Více informací včetně přihlášky a soutěžních podmínek najdete na stránkách organizátora, společnosti TOP EXPO CZ, www.top-expo.cz (www.top-expo.cz/ceep-2015)


PRAGUE

Exactly like nothing else

Senovážné náměstí 13, 110 00 Praha 1, tel +420 224 593 111 marriott.com/prgak | boscolo.prague

Upoutavka interier_215x280.indd 1

31.03.16 8:39

Development News 8-9/2016  

- Téma: Rezidencní trh / Topic: Residential market - Developeri nemají nouzi o peníze / Developers have no shortage of money - Voda – žádaný...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you