Page 1

 , , Ě,     /  , , ,    

CZ&EN EDITION

Bratislava rozdávala developerom radosť Bratislava provided joy to developers / 29

Živá nádraží zahynula na nezájmu Living Stations died on lack of interest / 46

Nabídka na trhu bydlení se ocitne v ohrožení Offers in the housing market will find themselves under threat / 48

1-2 2016

DEVELOPM ENT NEWS

Ročník / Issue XVIII — C ena / Price 89 Kč / 3,40 €

01 Obalka_nová.indd 1

29.1.16 14:06


17 Inz Gleeds_Layout 1 25.9.15 16:50 Strรกnka 1


03-4 Editoria_Obsah_Layout 1 1.2.16 9:46 Stránka 3

development news editorial

Požár v hotelu Ritz Fire at the Ritz Hotel V

yhlášený hotel Ritz Carlton v Paříži prochází třetím rokem velkou rekonstrukcí, a je tudíž návštěvníkům uzavřen. V minulosti zde bydlela řada známých osobností ze světa módy, spisovatelské obce a další VIP včetně britské princezny Diany. Ta právě odsud odjela od zadního vchodu, než auto s ní a Dodim Al Fayedem pronásledované paparazzi havarovalo v tunelu Pont de l’Alma. Dodnes je jejich smrt opředena záhadami a mnoha neobjasněnými okolnostmi. A černé dny hotelu jako by neměly konce. Stavební práce byly nejspíš příčinou lednového požáru střechy a horních pater, naštěstí bez ztrát na životech. I na českém realitním trhu se v novém roce v oblasti hotelových nemovitostí dějí velké věci. Společnost Czech Inn Hotels je jedním z nových majitelů hotelu Dorint Don Giovanni a zároveň bude i hotel provozovat. V dohledné době je záměrem do objektu investovat nemalou částku na zvýšení jeho standardu. Nové majitele mají i hotely Centrál v pražské Hybernské ulici a Fénix v ulici Ve Smečkách. Goldman Sachs je investiční banka a Highgate Hotels je velkým hráčem na americkém hotelovém trhu. Informace o převzetí pětihvězdičkového hotelu Le Palais Art Hotel Prague na Vinohradech čínskou společností dokazuje zvýšený zájem zahraničních investorů o tento segment realitního trhu. Dokazuje to i chystané jarní otevření čtvrté největší čínské banky v Praze, Bank of China. Hotelový trh bude aktuálním tématem i na blížícím se veletrhu MIPIM v Cannes, kde bude představeno i mnoho nových projektů. Některé z domácího trhu najdete právě v tomto čísle Development News. ARNOŠT WAGNER

T

he renowned Ritz Carlton Hotel in Paris is facing the third year of an extensive reconstruction and is therefore closed to visitors. In the past, the hotel accommodated a number of well known celebrities from the areas of fashion, the writers’ community and other VIP’s, including Princess Diana. It was this hotel whose rear entrance she had left before the car carrying her and Dodi Al Fayed crashed when followed by paparazzi in Pont de l’Alma tunnel. Their deaths have since been surrounded by mystery and several unclear circumstances. And the hotel’s black days don’t seem to be receding. Building work was most probably the cause of the fire that occurred in January on the roof and top storeys, fortunately without any loss of life. Big things are also happening to the area of hotel real estate in the Czech real estate market in the new year. The company Czech Inn Hotels is one of the new owners of the Dorint Don Giovanni Hotel and will also operate the hotel. The intention is to invest, in the near future, a considerable amount in the building in order to increase its standards. The Centrál Hotel in Hybernská Street in Prague and the Fénix Hotel in Ve Smečkách Street also have new owners. Goldman Sachs is the investment bank and Highgate Hotels is a big player in the American hotel market. Information about the takeover of the five-star hotel Le Palais Art Hotel Prague in Vinohrady by a Chinese company proves foreign investors’ increased interest in this segment of the real estate market. It also shows in the planned spring opening of the fourth largest Chinese bank in Prague, Bank of China. The hotel market will also be the topic of the forthcoming MIPIM trade fair in Cannes, where many new projects will be introduced. You can find some of those from the local market place in this particular issue of Development News. ARNOŠT WAGNER

Předplatné www.developmentnews.cz

Partneři Partners


03-4 Editoria_Obsah_Layout 1 1.2.16 9:46 Stránka 4

téma / topic obsah / contents

Obsah Contents 6 10 14 18 22

26

29

PROJEKTY / PROJECTS

EKONOMIKA / ECONOMY

Metro D bude jezdit bez strojvůdců The D underground route will run without drivers Překvapil nás zájem o Waltrovku We were surprised by the interest shown in Waltrovka BB Centrum je pro nás prioritou BB Centrum is our priority Praha 6 se nám líbí! We like Prague 6! Developerům nabízíme balíček řešení za celé Saint-Gobain On behalf of the whole Saint-Gobain, we offer a package of solutions to developers Chceme být nejintegrovanějším poskytovatelem logistických služeb We want to be the most integrated provider of logistic services Bratislava rozdávala realitám i developerom radosť Bratislava provided joy to real estate as well as to developers

48

Nabídka na trhu bydlení se letos ocitne v ohrožení Offers in the housing market will find themselves under threat this year

52

Převod nádraží pod SŽDC provázejí spory The transferring of the stations to SŽDC is accompanied by disputes Stavaři doufají v druhý dobrý rok Builders are hoping for a second good year Realizace developerského projektu podle smlouvy o dílo Realisation of the development project through Contract for Work Převažují kanceláře třídy A A-class offices prevailing

55 57

60

ARCHITEKTURA / ARCHITECTURE

31 34

37 38 42 46

Jak správně začít s BIM? How to start using BIM correctly? Hledáme vhodné investiční příležitosti i mimo Prahu We are also looking for suitable investment opportunities outside Cushman & Wakefield se stěhuje Cushman & Wakefield relocate Budoucností jsou inteligentní města Smart cities are the future Rozhodují provozní náklady Operating costs are deciding factor Živá nádraží zahynula na nezájmu developerů Living Stations died on a developers’ lack of interest

62

Sakrální stavby dnes Sacral constructions today

64

Všechny naše projekty jsou důležité All our projects are important

KALEIDOSKOP / KALEIDOSCOPE

66 69 70

4

dn 1–2/2016

Rizika a technické vychytávky v záplavovém území Risks versus technical tweaks in flood zones Knihy Books Aktuality News


06-9 PR Metroprojekt_4ts_Layout 1 29.1.16 11:41 Stránka 6

projekty / projects / TRANSPORTATION CONSTRUCTIONS

DOPRAVNÍ STAVBY

Metro D bude jezdit bez strojvůdců The D underground route will run without drivers Pracovníci pražského Metroprojektu jsou autorsky podepsáni nejen. pod pražským metrem, ale i pod studiemi řešení systému hromadné. dopravy v mnoha českých městech, pod návrhy některých úseků. železničních koridorů či dálničních a železničních tunelů..

G

enerální ředitel Metroprojektu Ing. David Krása s námi hovořil o projektech dokončených i těch připravovaných.

Jaké stavby jste v loňském roce dokončili? Nebylo jich sice mnoho, ale zhodnotím-li to v kontextu s minulými lety, měli jsme loni takový „rok sklizně“. Veřejnosti začaly sloužit dva velké dopravní projekty v Praze, jimiž jsme se zabývali skutečně dlouho. První bylo prodloužení metra z Dejvic do Motola, které se otevřelo na Velikonoce. Od prvních vážnějších studií jsme se jím zabývali řádově 10 let, možná i déle. Některá použitá řešení posunula vývoj dopravního stavitelství kupředu. Poprvé tady byl použit plnoprofilový razicí štít, který se všeobecně označuje zkratkou TBM, a štíty Tonda i Adéla se mediálně dostatečně proslavily. Myslím si, že celý projekt se vydařil hned po několika stránkách. Jednak v kontextu druhého projektu, o kterém budu mluvit, tunelového komplexu Blanka, se povedlo jeho realizaci dokončit v termínu a v podstatě podle rozpočtu, který byl stanoven na začátku. To v případě takto rozsáhlé, pět let budované stavby není rozhodně příliš běžné. Druhý úspěch je – alespoň z mého pohledu – jeho využití, jak rychle si lidé na novou službu zvykli. Po otevření se objevila polemika, zda jsou stanice navrženy uživatelsky správně, nebo ne, zda je architektonické ztvárnění pěkné, či ne… Ohlasy byly takové i onaké, vzbudilo to pozornost, zvedlo to diskusi. Jaký je váš názor? Těžko mohu hodnotit všechny čtyři nové stanice úplně stejně, ale myslím, že zejména stanice Motol se vysloveně povedla, jak po stránce architektonického řešení, tak po stránce dispozičního řešení pro cestující s přímým úrovňovým vstupem do nemocnice. Rovněž tak stanice Veleslavín i stanice Petřiny. Polemiku o tom, jestli tam měl, nebo neměl být eskalátorový výstup k autobusu na letiště, považuji za úsměvnou. Podle mne šlo o umělý problém. Když je ve stanici výtah pro 20 osob, který vyveze cestujícího z nástupiště až na povrch, na chodník, tak ta diskuse opravdu byla tak trochu o ničem. Možná to chtělo v začátcích provozu lepší informační systém a lepší upozornění na tento způsob výstupu ze stanice. A oproti ně-

6

dn 1–2/2016

kterým očekáváním je prodloužení linky A intenzivně používáno cestujícími. Byly obavy, že metro vede do oblasti, kde už existuje jiná nabídka veřejné dopravy, že ho nebude používat dost lidí. Zpočátku každá druhá souprava končila ve stanici Dejvická. Brzy se ukázalo, že to nestačí. Plné vlaky jezdí do Veleslavína, dopoledne i do Motola, do nemocnice. A druhý projekt? Tím jsme se zabývali možná ještě déle. Je to již zmíněná Blanka, tunelový komplex, který byl uveden do provozu v září

ING. DAVID KRÁSA


06-9 PR Metroprojekt_4ts_Layout 1 29.1.16 11:41 Stránka 7

loňského roku. Naše společnost projektovala a navrhla hloubený úsek Prašný most – Špejchar. Byl dostavěn už před několika lety a čekal na dokončení dalších úseků. Poté, co je Blanka několik měsíců v provozu, těžko může být hodnocení jiné než kladné. Během výstavby se Blanka potýkala s problémy, ze strany investora nebyl projekt dobře řízen, přečerpal rozpočet, překročil termín. I přes skandalizující nálepku médií měli Pražané pokaždé zájem o prohlídky při dni otevřených dveří. Pro mne je to důkaz, že lidi mají stále svou hlavu a nedají se těmi rádoby skandály otrávit. V jaké fázi jsou další sledované projekty? Z našich současných aktivit bych rád upozornil na dva zajímavé velké projekty – trasu D pražského metra a železniční spojení Praha – letiště – Kladno. Trasa D je v závazné části územního plánu hlavního města od 90. let a ve srovnání s prodloužením trasy A je to dlouhodobě připravovaný projekt s dobře usazeným dopravně-urbanistickým řešením. Déčko povede do částí Prahy, kde je nejnižší komfort obsluhy veřejnou dopravou, jako je Krč, Lhotka, Novodvorská, Libuš, Písnice… Zatím tam všichni mají možnost pouze sednout do autobusu a dovézt se na Kačerov nebo na Smíchov. Praktické projektování déčka běží od roku 2010, kdy se začala zpracovávat dokumentace pro územní rozhodnutí. To už je vydáno jako pravomocné pro úsek 1D Náměstí Míru – Depo Písnice. Déčko má dva základní účely: již zmíněné zlepšení dopravní obsluhy podél své trasy a pak zachycení přílivu lidí z regionu jižně od Prahy, z Jesenice, Vestce, Dolních Břežan, Kostelce u Křížků, tedy z obcí, kde došlo v minulých letech k rozsáhlé urbanizaci. Měl by zde vzniknout terminál s pracovním názvem Depo Písnice, kde budou ukončeny příměstské autobusy, budou zde velkokapacitní parkoviště P+R pro ty, kteří přijedou vlastním vozem a přestoupí na metro, podobně jako na Černém Mostě nebo na Zličíně. Jaké budou technické přednosti trasy D? S každým větším projektem se snažíme přinést něco nového. Když se prodlužovala trasa C, vymysleli jsme společně s kolegy z Metrostavu naplavované tunely pod Vltavou. Na počátku to-

hoto tisíciletí dostaly různá ocenění. Když se teď stavělo áčko, přišli jsme do České republiky poprvé s razicími štíty. Déčko by opět mělo být raženo štíty TBM, ale rádi bychom tam přinesli pokrok v technologii dopravního systému. Dnes se při navrhování nových tras městské dráhy – nejen u nás, ale všude ve světě – počítají nejen investiční náklady, ale i budoucí provozní náklady. A vesměs vychází, že výhodnější je zvolit cestu nejmodernější technologie, kterou v tomto oboru představuje automatický řídicí systém bez strojvůdců, všeobecně ve světě označovaný pojmem driverless. V řadě světových metropolí je to dnes už běžné. V Paříži na lince 14 si spočítali, že investice navíc za moderní technologii se jim vrátí v provozních nákladech za 10 let – a potom začne město šetřit. Tento systém navrhujeme i pro trasu D pražského metra. Moderní zabezpečovací systém pro vlastní provoz, moderní bezpečnostní systém pro cestující spočívající v tom, že budou ve stanicích odděleni od kolejiště bezpečnostními stěnami, které se budou otevírat zároveň s dveřmi vlaku, jako to známe ze zahraničí. Hledali jste tam inspiraci? Když jsme začínali déčko projektovat, byli jsme pro inspiraci v několika městech na základě kontaktů z různých kongresů a podobných akcí. Setkali jsme se s provozovateli moderních dopravních systémů v Kodani, Amsterdamu, Londýně a Barceloně, což bylo velice přínosné. Slyšeli jsme přímo od nich, co jim působí problémy, co naopak nové technologie zjednodušují, na co si dát pozor. Samozřejmě, nyní když příprava déčka přichází do finální fáze, budeme muset něco podobného absolvovat znovu, v určitých ohledech detailněji. Kdy tedy začne výstavba trasy D? To je trochu problematické. Na jednu stranu je dobrá zpráva, že v současné době bylo zahájeno nové programovací období evropských fondů, které jsou připraveny přispět na výstavbu z Operačního programu Doprava. Zde je trasa D zapsána mezi velké projekty, o které Česká republika požádala. Byli jsme projekt trasy D spolu se zástupci ministerstva dopravy a hlavního města představit i v Bruselu, důležitým euroúředníkům. Na

dn 1–2/2016

7


06-9 PR Metroprojekt_4ts_Layout 1 29.1.16 11:41 Stránka 8

projekty / projects / TRANSPORTATION CONSTRUCTIONS

DOPRAVNÍ STAVBY

druhé straně se tu objevují některé problémy s přípravou, zejména ve složitém a časově náročném majetkoprávním projednání, při výkupu nemovitostí. Tím se sice naše firma nezabývá, ale jako autoři návrhu, kteří by ho rádi dovedli do vítězného konce, se to snažíme také ovlivňovat. Aby mohly být čerpány dotace z Bruselu, musí se trasa D v roce 2023 uvést do provozu. Na výstavbu je třeba počítat minimálně s 5 lety. ARNOŠT WAGNER

Staff from Metroprojekt in Prague are. the authors of Prague’s underground as. well as studies for a solution to the public. transportation system in many Czech. towns, designs of some sections of. railway corridors and motorway. and railway tunnels..

M

anaging director Ing. David Krása spoke to us about completed projects as well as those in preparation.

What constructions did you complete last year? There weren’t many but if I assess it within the context of the last years, it was a sort of ‘harvest year’ last year. There are two large transportation projects in Prague that now serve the general public and that we really paid attention to for a long time. The first one was the lengthening of the underground from Dejvice to Motol, which was opened at Easter. Starting with the first of more serious studies, where we have attended to them for about 10 years, perhaps longer. Some of the utilised solutions advanced the development of the transport building industry. It was the first time where a full-profile boring machine, which is generally known under the abbreviation TBM and was used together with the boring machines of Tonda and Adéla, which have also become medially famous. I think the whole project turned out well in several ways. For one, within the context of the second project that I will speak about, the tunnel complex of Blanka, realisation was managed within the deadline and basically within its budget, which was set at the beginning. That is not that common in the case of such extensive construction that was under realisation for five years. The second success was – at least from my point of view- in its utilisation, how quickly people got used to this new service. The opening was followed by polemics as to whether the stations were designed correctly or not, whether the architectural design is pleasant or not... The response was split, evoked attention, and promoted discussion. What role model do you follow It is difficult to assess all four new stations in entirely the same way but I think that Motol station in particular turned out exceptionally well, from an architectural point of view as well as a layout point of view for passengers, having a direct level entrance to the hospital. The same goes for Veleslavín and Petřiny Stations. As for the polemics as to whether an

8

dn 1–2/2016

escalator exit to the bus for the airport was supposed to be there or not, this I consider amusing. I think it was an artificial problem. If the station comes with a lift for 20 people, which will take passengers from the platform all the way to the surface level, to the pavement, the discussion was something about nothing. Perhaps it needed a better information system and better signing for the exit from the station in the beginning of the operation. And compared with some expectations, the lengthening of the A line is intensively utilised by passengers. There were worries that the underground leads to an area where there is already another service of public transport, that not enough people are going to use it. Every other set of carriages ended up at Dejvická Station at the beginning. Soon it was clear that this was not enough. Fully laden trains go to Veleslavín and in the morning also to Motol, to the hospital. And the other project? That is something we have probably attended to for even longer. That is the aforementioned Blanka, the tunnel complex that was put into operation last September. Our company designed the excavated section of Prašný most – Špejchar. It was completed several years ago and was awaiting completion of other sections. After Blanka has been in operation for several months, the assessment can only be positive. Blanka was facing problems during its construction. The project was not managed well by the investor, the budget was exceeded and the term date expired. Despite the media scandal image, citizens of Prague were always interested in viewings during open days. This proves to me that people have their own brain and don’t let these wannabe scandals to annoy them.


06-9 PR Metroprojekt_4ts_Layout 1 29.1.16 11:41 Stránka 9

DOPRAVNÍ STAVBY

At what phases are other monitored projects? As for our current activities, I would like to point out two of our interesting projects – the D route of Prague’s underground and the railway connection Prague – airport – Kladno. The D route has been in a binding stage of the capital’s outline plan since the 1990’s and is, in comparison with the lengthening of the A route, in a long-term prepared project with a well placed transport-urban solution. The D route will go to those parts of Prague where there is the least standard of servicing by public transport, such as Krč, Lhotka, Novodvorská, Libuš and Písnice… At the moment, everybody there has a chance to be seated and taken to Kačerov or Smíchov. Practical designing of the D route has been in operation since 2010 when documentation for the planning permit commenced being processed. This has already been issued as legally effective for the 1D Náměstí Míru – Depo Písnice section. The D route has two basic purposes: the aforementioned improvement of transportation services along its route and capturing the influx of people from the region south of Prague, from Jesenice, Vestce, Dolních Břežan and Kostelce u Křížků that is municipalities that have, in past years, experienced extensive urbanisation. There will be a terminal with the working title Depo Písnice, where suburban buses will finish and where there will be large capacity P+R car parks for those who come in their own vehicle and change to the underground, as in Černý Most or Zličín.

projekty / projects / TRANSPORTATION CONSTRUCTIONS

What will be the technical qualities of the D route? We are trying to bring something new with each larger project. When the C route was being lengthened, along with our colleagues from Metrostav, we came up with planned tunnels under the Vltava River. They received various awards at the beginning of this century. When the A route was being built, we came to the Czech Republic with boring machines for the first time. The D route should also be driven by the TBM’s but we would like to come up with some progress in the transportation system technology. When designing new routes of the urban route today – not only in our country but everywhere in the world – it is not only investment costs that are counted. It is also future operational costs. And what primarily matters is that it is more advantageous to go with the way of the finest state-of-the-art technology, which is represented in this field by an automated system without train drivers. This is generally entitled globally as driverless. It is already quite common in the world of global metropolises. On line 14 in Paris they counted on the fact that extra investment for modern technology will be returned via operational costs in ten years’ time – and then the city will start saving. We are also proposing this system for the D route of Prague’s underground. A modern security system for one’s own transportation, modern safety walls that will open alongside the train doors as we know this from abroad. Is it where you looked for inspiration? When we commenced working on the D route, we sought inspiration in several cities on the basis of contacts from various congresses and similar events. We met operators of modern transportation systems in Copenhagen, Amsterdam, London and Barcelona, which was very beneficial. We heard from them directly as to what they see as a problem, what new technologies, on the other hand, simplify, of what to beware. Now, when the preparation of the D route comes to its final stage, we will naturally have to go through something similar again in more detail in certain respect. When is construction of the D route to commence? This is a little problematic. On the one hand, it is good news that the new programme period for European Funds, that is prepared to contribute to development from the Operational Programme Transportation, was currently commenced. The D route is known here amongst the largest projects that the Czech Republic applied for. We also went to introduce the project of the D route with representatives of the Ministry of Transportation in Brussels and to important Euro officials. On the other hand, there seems to be some problems with preparation, especially in the difficult and time demanding proprietary negotiations, during the purchasing of real estate. Our company does not attend to that but being authors of the project, who would like to take it to its winning culmination we are trying to influence that. In order to draw grants from Brussels, the D route must be put into operation by 2023. As for construction, one needs to account with a minimum of five years. ARNOŠT WAGNER

dn 1–2/2016

9


10-12 PR Penta_3ts_Layout 1 29.1.16 11:47 Stránka 10

projekty / projects / PROFILE

PROFIL

Překvapil nás zájem o Waltrovku We were surprised by the interest shown in Waltrovka Kompletně pronajaté Florentinum, dokončená a obsazená Aviatica, velký zájem. o byty ve Waltrovce – to jsou jen některá pozitiva pro Penta Investments v Praze..

Ř

editel divize Real Estate Petr Palička nám přiblížil některé velké projekty v hlavním městě.

Jaký byl pro Pentu loňský rok? Jednoznačně úspěšný, protože jsme kompletně dopronajali Florentinum, většina nájemců se sem už nastěhovala a dá se říci, že objekt funguje velice dobře. Myslíme si, že klienti jsou spokojení. Líbí se nám, že opravdu žije. Lidé říkají, že když sem přijdou na piazzu nebo na zahradu, jsou trochu jako v jiném světě. Jsme spokojení i s pasáží… Celkově Florentinum považujeme za velice úspěšný projekt. Máme několik zajímavých nabídek na koupi, ale zatím jsme na žádnou nereflektovali a objekt si pravděpodobně nějakou dobu necháme. Co se týká Waltrovky, dokončili jsme Aviatiku a k našemu příjemnému překvapení jsme ji zcela pronajali téměř zároveň s otevřením. Postupně se tam usazují nájemci a zdá se, že to bude rovněž úspěšný projekt. Aviatica je prvním objektem v komplexu, takže infrastruktura se teprve buduje. S přibývajícími nájemci, a tím tedy i zákazníky obchodů, se bude stav zlepšovat. Navíc na konci letošního roku začneme předávat prvních 200 bytů a o několik měsíců později dalších stovku. To, co je ve výstavbě, se velmi dobře prodává a ke konci roku by většina mohla být vyprodána – už teď máme prodáno něco přes 60 %. Máme platné územní rozhodnutí i na další etapu administrativních budov – na budovy Mechanica 1 a Mechanica 2 i na rekonstrukci historické budovy. Po získání stavebního povolení, což očekáváme někdy v prvním kvartálu, bychom chtěli začít okamžitě stavět, protože jsme již poměrně daleko v jednání s některými budoucími nájemci. My jsme dokonce nemohli uspokojit některé zájemce, kteří chtěli do Aviatiky, ale už se tam prostě nevešli. O některé jsme přišli, ale někteří čekají na Mechaniku. Jak budete s Waltrovkou pokračovat dál? Projektujeme druhou etapu rezidenční výstavby, což je asi 250 bytů. Probíhá projednávání stavebního povolení na objekt Dynamiky. Probíhá i výstavba dopravní infrastruktury, kterou částečně staví město v koordinaci s námi. Dojde tak k propojení ulic Radlická, Peroutkova a Jinonická. Součástí územního rozhodnutí, které jsme získali na konci roku, je i lávka od metra do areálu Waltrovky, kterou po získání stavebního povolení začneme stavět. Lávka bude překlenovat novou komunikaci a železnici a zkrátí docházkovou vzdálenost k metru asi na 3 minuty od budov Mechaniky.

10

dn 1–2/2016

Na počátku roku proběhla tiskem zpráva, že dozorčí rada Českých drah schválila prodej zhruba 10 000 m2 pozemků u Masarykova nádraží za zhruba 235 mil. Kč společnosti Penta… Musím vás opravit, protože pozemky kupuje společnost Masaryk Station Development, ve které jsme pouze majoritním akcionářem. Nicméně Masaryčka je naším klíčovým projektem. V první fázi jde o něco přes 10 000 m2 pozemku podél ulice Na Florenci, tam jsme domluveni na okamžitém od-


10-12 PR Penta_3ts_Layout 1 29.1.16 11:47 Stránka 11

projekty / projects PROFIL / PROFILE

PETR PALIČKA

kupu. Další zájmové území je za magistrálou směrem k autobusovému nádraží a třetí na křižovatce ulic Opletalova a Hybernská. Nicméně, tyto dvě plochy mají každá nějakou komplikaci. Za magistrálou běží změna územního plánu, takže až po ní bude jasné, kde se dá stavět a co tam lze postavit; uprostřed pozemku Hybernská/Opletalova patří určitá plocha České poště, která ji užívá jako parkoviště pro svá auta. Vedeme s poštou jednání o výměně pozemků, která bychom nyní chtěli zintenzivnit. Znamená to, že v ulici Na Florenci začnete co nejdřív stavět? Zde je vše dáno územním plánem, takže teď po souhlasu s prodejem je situace víceméně jasná. Letos ve druhém čtvrtletí bychom chtěli veřejnosti představit projekt pro tuto lokalitu a současně požádat o potřebná povolení. Zatím tam bude zahájen archeologický průzkum, a protože tady byly hradby, dá se očekávat, že se tu něco najde… Ale ke zdržení by nemělo dojít, poněvadž máme před sebou celý povolovací proces, který bude trvat zhruba rok a půl a do té doby archeologický průzkum skončí. Budete se nějak podílet i na rekonstrukci nádraží? Hlavní budova je památkově chráněná, v minulosti jsme už rekonstruovali výpravní halu, což bylo právě kvůli památkové ochraně dost náročné. Co se dalo zachránit, muselo se repasovat a jen ty opravdu zdevastované díly se mohly nahradit novými pod velmi pečlivým dohledem památkářů, čímž vznikaly zvýšené náklady. Myslíme si, že renovovaná hala vypadá velice dobře a nyní jsou na řadě další úpravy, aby nádraží lépe fungovalo – mám na mysli přesun pokladen, výměnu některých nájemců, popř. jejich pozice, aby prostor nádraží skutečně sloužil cestujícím a jejich každodenním potřebám. Postupujeme v souladu s původními smlouvami, v nichž bylo zakotveno, že developer opraví Masarykovo nádraží a bude mít k dispozici k pronájmu komerční prostory a z výnosu z pronájmu pak umořuje investice. Proč jste vlastně podepisovali současné tolik diskutované dodatky? Ty původní smlouvy byly uzavřeny v době, kdy se nevědělo, jestli se bude zastavovat jen nevyužité území Masaryčky nebo celý areál. Dnes je územní plán víceméně jasný, záměry Českých drah jsou také definovány. České dráhy rovněž projevily zájem získat peníze dříve než v termínech podle původních smluv. Proto jsme chtěli smlouvy, které byly uzavřeny v roce 2003, upřesnit a uvést do souladu se současnou realitou. Dohodli jsme se s ČD na určitých úpravách, ale zachovali jsme všechny základní principy původních smluv, takže počítáme s tím, že rekonstrukci komerčních prostor nádraží budeme dělat my.

Waltrovka, budova M1 a náměstí Josefa Waltra Waltrovka, M1 and Josef Walter Sq.

Podle některých článků by po novém developmentu v oblasti Masarykova nádraží mělo vzniknout něco podobného londýnské City. Je to tak? To je určitě nadnesené, Praha není Londýn, ale naším záměrem je postavit komplex, jemuž pracovně říkáme Central Bussines District, CBD. Vychází to z našeho přesvědčení, že v Praze chybí taková centrální administrativní oblast. V centru Prahy je jedna kancelářská budova tady, druhá tam. Vzhledem k tomu, že tyto pozemky jsou volné, nabízí se možnost postavit

tu až 100 000 m2, z nichž podstatná část může být kancelářská, nějaká část obchodní a určitá část dokonce i bytová. Jak se to podaří namixovat, to je otázka dalšího vývoje, nakonec i předpisů a legislativy. Ale je téměř jisté, že v té první fázi, v ulici Na Florenci, budou kanceláře a obchody. Takže to byly vaše velké projekty. Předpokládám, že na doplnění portfolia máte i nějaké menší… Máme nějaké drobnější projekty, i když se soustředíme na ty větší. Na Smíchově máme jeden projekt o zhruba 10 000 m2 kancelářských ploch. Pro něj máme EIA a postupujeme dopředu. V Praze 6 máme bytový projekt, který postupně připravujeme. V záloze a v různých fázích vývoje máme rozpracováno několik dalších projektů, protože Waltrovka je sice velká, bude tu 650–670 bytů, ale jednoho dne ji dostavíme. Chceme mít připravenou minimálně jednu nebo dvě další lokality… AK

The totally leased Florentinum, the. completed and occupied Aviatica plus. great interest in apartments in Waltrovka. – these are some of the positive points. for Penta Investments in Prague..

P

etr Palička, director of the Real Estate Division, further described some of the larger projects in the capital.

What was last year like for Penta? Clearly successful as we completely leased Florentinum where most of the tenants have already moved in and we can say that the building is functioning very well. We consider our clients satisfied. We are pleased that it is really lively. People say that when they come here to the piazza or garden, they feel a little as if in another world. We are also connected with shopping arcades… On the whole, we consider Florentinum to be a particularly successful project. We have received several interesting offers for its purchase but haven’t responded to any yet and will probably retain the building for some time. As for Waltrovka, we completed Aviatica and were pleasantly surprised to see that it was completely leased almost from the time of its opening. Tenants are gradually appearing there as well and it looks that it will also be a successful project. Aviatica is the first building within the complex, which means that the infrastructure is still under construction. The situation will be improving with more tenants and therefore also more customers for the shops. Moreover, at the end of this year, we will start handing over the first 200 apartments and another hundred a few months later. What is under construction is selling very well and most may well be sold by the end of the year – to date we have already sold more than 60%. We have a valid planning permit for another stage of administrative buildings – for Mechanica 1 and Mechanica 2 as well as for the reconstruction of a historical building. After obtaining the building permit, which we expect to do some time in the first quarter, we would like to commence with construction immediately as we are already in quite advanced negotiations with certain future tenants. Regrettably,

dn 1–2/2016

11


10-12 PR Penta_3ts_Layout 1 29.1.16 11:47 Stránka 12

projekty / projects / PROFILE

PROFIL

we were unable to satisfy some interested parties who wanted to be in Aviatica, as they simply didn’t ‘fit in’ anymore. We have lost some of them but others are waiting for Mechanica. How will you continue with Waltrovka? We are designing the second stage of the residential development which includes approximately 250 apartments. Building permission for the Dynamica building is in process. Alongside that, also being carried out is the construction of transport infrastructure, which is partially being done by the town in co-operation with us. This will connect Radlická, Peroutkova and Jinonická streets. The planning permit that we acquired at the end of the year also includes a footbridge from the underground to the Waltrovka complex, which we will commence once we obtain the building permit. The footbridge will run across a new road and railway track and will shorten the walking distance from the Mechanica buildings to the underground to approximately three minutes. At the beginning of the year, the press published information that the Supervisory Board of Czech Railways have approved the sale of approximately 10,000 sq m of land near Masaryk Station for approximately CZK 235 million to Penta… I must correct you there as it is Masaryk Station Development, where we only act as the majority shareholder, who is purchasing the land. Nevertheless, Masaryčka is our key project. The first phase includes something over 10,000 sq m of land along Na Florenci Street. We have agreed an immediate purchase there. Another area we are interested in is located behind the arterial road, towards the bus station and the third one is at the junction of Opletalova and Hybernská Streets. However, these two areas come with certain complications. The outline plan for the area behind the arterial road is being changed so it won’t be certain until the change is completed where one can build and what one can build; in the middle of the Hybernská/Opletalova plot there is an area that belongs to Czech Post, which uses it as a car park for their vehicles. We are negotiating with Czech Post about an exchange of land and would now like to make it more intensive. Does it mean that you will commence construction at Na Florenci Street soon? Everything here is provided by the outline plan so the situation is more or less clear now once we have the sale approval. We would like to acquaint the general public in the second quarter of this year with the project for this location and at the same time to apply for necessary permissions. For now there will be the archaeological survey commenced and as there used to be fortifications one can expect something to be found… Nevertheless, there should be no increase in price as we have the whole approval process ahead of us and this will take approximately eighteen months and the archaeological survey will be finished by then. Will you also participate somehow in the reconstruction of the station? The main building is listed. In the past we reconstructed the entrance hall, which was very demanding due to the listing.

12

dn 1–2/2016

Everything that could be saved had to be reconstructed and only the really devastated parts could be replaced with new ones under very careful supervision of the preservationists. This created increased costs. We consider the reconstructed hall now looks good and there are other modifications to be done for the station to work better – I am talking about the relocation of cashier’s desks, the changing of certain tenants or possibly their positions so that the premises really are able to serve passengers and their everyday needs properly. We have proceeded in accordance with the original contracts which said that the developer will reconstruct Masaryk Station and will have commercial premises available for lease and will then redeem the investment from the yields. Why did you sign the current, so discussed, amendments? The original contracts were concluded in those times when it wasn’t clear if it will be only the unutilised area of Masaryčka or the whole complex that would be developed. The outline plan is more or less clear now and the plans of Czech Railways are also defined. Czech Railways have also shown interest in acquiring finance sooner than within the term dates as specified in the contracts. That is why we wanted to specify the contracts that were concluded in 2003 and to be brought to compliance within current reality. We agreed some modifications with Czech Railways but retained all the basic principles of the original contracts. Therefore, we account with ourselves being the ones realising the reconstruction of the station’s commercial premises. Based on certain articles, there should be something similar to the City of London in the area of the Masaryk Station after the completion of the new development. Is that right? That is certainly overstated. Prague is not London. However, our intention is to build a complex whose working title is the Central Business District, the CBD. This stems from our belief that Prague lacks such a central administrative area. Prague centre has one administrative building here and another there… With regards to the fact that this land is vacant, there is the possibility to build up to 100,000 sq m there, whereby a fundamental part could be an administrative part and other parts can be commercial and some possibly residential. How to mix it up is a question of further development and also a question of regulations and legislation. Still, it is practically certain that the first phase in Na Florenci Street will include offices and shops. So those were your large projects. I assume that there are also some smaller ones to complement your portfolio… We have some smaller projects but prefer to focus on the large ones. We have one project of approximately 10,000 sq m of administrative premises in Smíchov. We have an EIA for that and are forging ahead. In Prague 6, we have a residential project which we are preparing gradually. Then there are several other projects that are our back up or in different phases of development, as Waltrovka is large but there will be 650–670 apartments available there. But we will complete it one day. We want to have at least one or two locations prepared... AK


MECHANICA Q3/2017

aviatica

rezidence

completed

DynamiCa

q4/2016

Q2/2018

NEW CITY QUARTER WALTROVKA IN pRAgUE ďż˝

75 000 m2

Office & Retail

650

apaRtments

2 ha

GReen aReas and paRk

Aviatica with 27 000 of modern office and retail space completed and leased First 270 apartments and houses available in Q4/2016 Further office and retail space available in Q3/2017

Winner: ESSA Green Developer of the Year Winner: Best Office Development Winner: Developer of the Year

DevelopeD by

www.waltrovka.cz


14-16 PR Passerinvest_3ts_Layout 1 29.1.16 11:44 Stránka 14

projekty / projects / PROFILE

PROFIL

BB Centrum je pro nás prioritou BB Centrum is our priority Také v loňském roce pokračovala společnost PASSERINVEST GROUP. ve výstavbě BB Centra a rozvíjela další aktivity..

S

Radimem Passerem, předsedou představenstva a generálním ředitelem PASSERINVEST GROUP, a.s., jsme hovořili o tom, co se firmě podařilo v roce 2015 a jaké jsou plány pro letošní rok. Loni jste dokončili budovu DELTA a první fázi parku Brumlovka. Čím budete pokračovat? BB Centrum v současné době tvoří 17 budov, z toho je 12 kancelářských. Celkem je to přes 250 000 m2. Devět administrativních objektů jsme v minulosti prodali, ale přibližně před dvěma lety jsme se rozhodli, že bychom je chtěli zase koupit zpět. Tento proces zpětného odkupu jsme už zahájili, v roce 2014 jsme koupili ALPHU a na sklonku minulého roku pak budovu BETA. Letos budeme v tomto trendu pokračovat, protože i nadále chceme BB Centrum udržet jako prémiový business park v rámci celé České republiky. To je pochopitelně snadnější, když vlastnictví nebude rozštěpené. Čeká nás ale ještě dalších sedm etap výstavby BB Centra. Každá z nich je odlišná a jsou různě složité. Dá-li Bůh, snad se nám povede plány realizovat. Je to práce, která nás nesmírně baví. Považujeme za své poslání tuto část města dokončit, aby urbanisticky, esteticky i funkčně fungovala co nejlépe. Jaká je struktura plánovaných sedmi etap? Tři z nich by měly být rezidenční, dvě kancelářské, jednu představuje hotel s konferenčním centrem. Tato etapa nás čeká asi nejdříve, protože majetkoprávní záležitosti už máme vyřešené a začínají probíhat schvalovací procesy. Poslední, sedmá část je nezisková a půjde o Muzeum Bible. Čekají nás ale i další fáze budování parku Brumlovka. Ta první, již dokončená, s krásným dětským hřištěm tvoří asi jednu pětinu či šestinu celkové plochy. V dalších úpravách sice budeme pokračovat až po vyřešení majetkoprávních záležitostí, ale pevně věřím, že se to letos povede zvládnout. Do budoucna v areálu BB Centra plánujeme tři nová náměstí a další zajímavé prvky. Vyplývá z toho, že BB Centrum má to nejlepší stále ještě před sebou… Vraťme se k plánovanému hotelu. Stavíte ho sami, nebo ve spolupráci s nějakým řetězcem? Už před rokem jsme si na základě tendru vybrali ke spolupráci společnost Hilton a z jejich kategorií pak Hilton Garden Inn. Mělo by jít o čtyřhvězdičkový business hotel, takže zde existují určité standardy, které musíme jako investor splnit. Naším cílem je, aby klient získal ještě něco navíc oproti tomu, co

14

dn 1–2/2016

očekává. Ale určitě to není tak, že bychom stavěli unifikovanou budovu, podle níž host ani nepozná, ve kterém městě právě je. Jaký bude postup prací? Letos bychom měli získat všechna potřebná povolení a na počátku roku 2017 bychom chtěli začít stavět. První hosté by tak mohli přijet na přelomu let 2018/19. Hotel bude stát ve Vyskočilově ulici proti budově DELTA, v místech, kde zatím stojí paneláky. Pochopitelně mnohem levnější varianta by byla, kdyby všechno zůstalo na svém místě, ale naším cílem je, aby to tu bylo hezké a účelné. Co se týká rezidenční části BB Centra, letos jste doprodali byty v Rezidenčním parku Baarova. Kde postavíte další obytné objekty? Jedna část bude v sousedství Rezidenčního parku Baarova a další dvě pak na druhé straně Vyskočilovy ulice. Každá etapa


14-16 PR Passerinvest_3ts_Layout 1 29.1.16 11:44 Stránka 15

projekty / projects PROFIL / PROFILE

by měla oslovit jiný segment trhu – jedna střední vrstvu, další vyšší střed, podobně jako Rezidenční park Baarova, a třetí by měla zahrnovat byty luxusní.

RADIM PASSER

Jaké jsou vaše plány ohledně administrativních budov? Budete v nejbližší době nějakou zahajovat? V příštích dvou až třech letech chceme na trh vracet získané akvizice a podle potřeby zvyšovat jejich úroveň. Jde sice stále o budovy kategorie A, ale přece jen jsou již nějakou dobu v provozu. Je to celkem kolem 60 000 m2, nejstarší budově je už přes 17 let a bude třeba provést určité vnitřní úpravy. Jiné objekty, které byly dokončeny v letech 2000–2002, budou vyžadovat i opravy fasády. Domnívám se například, že na velké kancelářské budovy nepatří omítka. Budeme hledat jiné, modernější a dlouhodobě udržitelné řešení. Další budovu máte v Ostravě, NOVÁ KAROLINA PARK. Jaká je situace tam? Ostrava prožívala a dosud prožívá složité období v oblasti pronájmu kancelářských prostor. Loni se zde nic moc nezměnilo, přestože koncem roku se objevily určité náznaky postupu k lepšímu. V roce 2016 uvidíme, jestli tyto pozitivní změny opravdu nastanou. Řádově jsme v budově NOVÁ KAROLINA PARK na 50 % obsazenosti. Nicméně jsem Pánu Bohu vděčný, že jsem za celou dobu nezačal litovat toho, že jsme se vydali do Ostravy. Jsme trpěliví a věříme, že v blízké době se situace zlepší. Co další projekty – vedle BB Centra a NOVÁ KAROLINA PARK? Naprosto otevřeně říkáme, že BB Centrum je pro nás jednoznačnou prioritou a koncentrujeme na něj všechny své síly. Máme pozemky také v Roztylech, ale už devátým rokem čekáme na dílčí změnu územního plánu. Na tomto místě ne-

mohu nepřipomenout, že situace s územním plánováním v Praze je v tomto ohledu naprosto neúnosná. Městu působí škody, z nichž se bude vzpamatovávat dalších 10 až 15 let. Ale abych nebyl kritický jen na jednu stranu, historicky i developeři mají na tomto stavu svůj podíl viny. Dřívější systém byl založen na klientelistických vazbách, developery zajímal výhradně vlastní profit a nebyli ochotni přebírat odpovědnost za veřejný prostor. To nakonec vedlo až k opačnému extrému – současné vedení magistrátu v podstatě zavedlo v Praze stavební uzávěru. A to se rovná – s nadsázkou řečeno – téměř vlastizradě. Každému soudnému člověku musí totiž být jasné, že pokud se město nerozvíjí, tak umírá. PASSERINVEST GROUP patří k zakládajícím členům Asociace developerů. Co si od této organizace slibujete? Měla by se etablovat v profesní sdružení. Podobné, jaké najdeme i v jiných oborech. V minulých letech se nic podobného založit nepodařilo. Nicméně nyní developeři pochopili, že si nemohou hrát jen na svém písečku a chránit jen vlastní zájmy, ale že se musejí sdružit, aby zde vznikla společná platforma. Přitom je ale třeba, aby se členy stali jen ti, kteří budou opravdu dodržovat schválený etický kodex, tedy pravidla, jimiž bychom se měli jako developeři řídit. Slibuji si od toho, že se v této zemi začne po 25 letech pracovat na legislativě a zákonech, z nichž bude patrné, že nemovitosti jsou zdrojem bohatství národa. To zatím žádný politik nepochopil, ale možná byla chyba v tom, že jsme jim to jako developeři s dostatečnou vážností nesdělili. Podstatné je, aby zde působily nejen zahraniční, ale i domácí nemovitostní fondy, do nichž by lidé mohli investovat. Vyžaduje to legislativu s jasnými a řekněme i daňově motivujícími pravidly, která to umožní. To si myslím, že by mělo být jedním z cílů Asociace developerů. AK

PASSERINVEST GROUP continued with the. construction of the BB Centrum last year. and also developed other activities..

W

e were talking with Radim Passer, Chairman of the Board and Managing Director of PASSERINVEST GROUP, a.s., about what the company achieved in 2015 and what plans they have for this year. Last year, they completed the DELTA building and the first phase of the Brumlovka park. What will you continue with? The BB Centrum currently comprises 17 buildings whereby 12 of them are administrative units. This totals more than 250,000 sq m. We have sold nine of the administrative buildings in the past but about two years ago we decided that we would like to buy them back again. We have already commenced this process of return purchase and in 2014, we bought ALPHA and at the turn of last year also the BETA building. We will continue with this trend this year as we want to continue and retain the BB Centrum as the premium business park in the whole of the Czech Republic. This is naturally easier if proprietorship is not split up. However, there are still seven other stages of development of the BB Centrum awaiting us. They all are different and differently difficult. If the Good Lord permits, we will hope-

dn 1–2/2016

15


14-16 PR Passerinvest_3ts_Layout 1 29.1.16 11:44 Stránka 16

projekty / projects / PROFILE

PROFIL

fully mange to realise our plans. We really do like this work enormously. We consider it our mission to complete this part of the city so that it works as best as possible from an urban, aesthetic as well as a functional point of view. What is the structure of the planned seven stages? Three of them will be residential and one is represented by a hotel with a conference centre. This is probably the first stage to come as we have already sorted proprietary issues there and approval processes are already in process. The last and seventh stage is non-profit making and will include a Museum Bible. But there are also other phases for the building of Brumlovka Park awaiting us. The first, which has already been completed with a beautiful children’s playground, comprises about one fifth or sixth of the overall area. We will continue with further modifications once the proprietary issues are sorted but I believe that we will manage it this year. In the future, we are planning three new squares and other interesting features within the BB Centrum complex. Resulting from that is the fact that the best is yet to come for the BB Centrum… Let’s return to the planned hotel. Are you building it by yourselves or in co-operation with a chain? A year ago we chose, in a tender, the company Hilton for cooperation and from them the Hilton Garden Inn. This will be a four-star business hotel so there are certain standards that we need to fulfil as the investor. Our aim is for the client to also receive something extra on top of what should be expected. But it doesn’t mean that we would be building a unified building where the guest does not even recognise in which city he/she is at that moment. What will the work procedure be? We should acquire all necessary permits this year and would like to commence construction at the beginning of 2017. The first guest should then arrive at the turn of 2018/19. The hotel will be located in Vyskočilova Street, opposite the DELTA building, in those places where there are panel houses at the moment. A much cheaper option would naturally be if everything remained where it was but our aim is for it to be both pleasant and purposeful. As for the residential parts of the BB Centrum, you sold all the apartments in the Residential Park Baarova this year. Where are you going to build other residential buildings? One part will be located within the neighbourhood of the Residential Park Baarova and another two on the other side of Vyskočilova Street. Each stage should address a different market segment – one the middle class, another the higher middle class, such as the Residential Park Baarova, and the third one will include luxurious apartments. What are your plans with regards to administrative buildings? Are you commencing one in the near future? Over the next two to three years, we want to return acquired acquisitions to the market and to increase their level as necessary. These are A category buildings but they have already been in operation for some time. This covers a total of about 60,000 sq m. The oldest building is already 17 years old and there will be some

16

dn 1–2/2016

interior modifications needed. Other buildings that were completed between the years 2000–02, will also require the reconstruction of their facades. Myself, I believe that render does not belong on large administrative buildings. We will be looking for another, more modern and long term sustainable solution. You have another building in Ostrava, the NOVÁ KAROLINA PARK. What is the situation there? Ostrava experienced and is still experiencing a difficult period in the area of the lease of administrative premises. Not much changed there last year as there were some suggestions for the better towards the end of last year. In 2016 we’ll see if these positive changes are really going to happen. At the moment we are at around 50% of occupancy in the NOVÁ KAROLINA PARK building. Nevertheless, I am grateful to God that in all this time I was not sorry going to Ostrava. We are patient and believe that the situation will improve in the near future. What about other projects – apart from the BB Centrum and NOVÁ KAROLINA PARK? We can openly say that the BB Centrum is clearly our priority and we focus all our attention on it. We also have land in Roztyly but have already been waiting for a change in the outline plan for nine years. I cannot not remind us that the situation with outline planning in Prague is completely unbearable. It’s causing damage that the city will not recover from for another 10 to 15 years. Nevertheless, in order not to only be critical of one point, developers also have their share of guilt on this situation from an historic point of view. The previous system was founded on client relations. Developers were exclusively interested only in their own profits and were not willing to take responsibility for the public areas. This eventually led to the opposite extreme – the present council management have basically established a building ban in Prague. And that – without exaggeration – equates to high treason. Every sensible person must see that if the city is not developing, it is dying. PASSERINVEST GROUP belongs to the founding members of the Developers’ Association. What do you expect from this organisation? The association should become set up into a professional association. A similar association that one can find in other fields of business. Nothing similar was established over the past years. However, developers now understand that they cannot only play on their own beach and protect their own interests but that they must unite in order to establish a collective platform here. Still, it is necessary that those who become members really adhere to the approved Ethics Code, this being the rules that we, being developers, should abide by. There, I expect that they will, after 25 years, start working on legislation and laws in this country, and that those will clearly demonstrate that real estate is the source of a nation’s wealth. No politician has understood it so far but it was probably wrong that we, the developers, didn’t inform them with adequate seriousness. What is fundamental is for both foreign as well as local real estate funds that people would invest in, to be here. This requires legislation with clear and let’s say tax motivating regulations that are to allow it. I think that should be one of the association’s aims. AK


Zefektivněte svoji práci a ušetřete čas i peníze…

Přejděte na BIM!

Nižší investiční náklady Lepší kontrola nákladů a změn v projektu Předvídatelné provozní náklady Rychlé promítnutí klinetských změn do projektu Účinný prodejní nástroj, efektivní prezentace My víme, co je BIM, a pomůžeme Vám nejen s výběrem produktů, implementací, zaškolením ale i stálou technickou podporou.

T: 244 016 055 | 538 728 742 graitec@graitec.cz - www.graitec.cz


18-20 PR Agana_3ts_Layout 1 1.2.16 9:39 Stránka 18

projekty / projects / PROFILE

PROFIL

Praha 6 se nám líbí! We like Prague 6! Společnost BPD Development dokončila tři významné projekty – administrativní. objekt Blox v Dejvicích, rezidenční areál Royal Triangle ve Střešovicích a soubor. rodinných domů Zátiší v Lysolajích, všechny v Praze 6..

I

další připravovaný projekt rekonstrukce a dostavba objektu Telehouse se nachází v této městské části. S Radkem Pokorným, předsedou představenstva, jsme se zaměřili na projekty právě dokončené a na jeden připravovaný.

Loni touto dobou jste zkolaudovali Blox. Jaké bylo pokračování? Z 80 % je Blox obsazený. V únoru se nastěhoval Certicon, IT firma napojená na ČVUT. Původně užívali 7. a 8. podlaží a v rámci expanze se rozšířili o dalších 1 300 m2 v 6. patře, takže celkem mají 6 000 m2. Dalším nájemcem, který se nastěhoval v listopadu, je YIT, který má rovněž v 6. patře více než 900 m2. Máme tedy obsazena nejvyšší podlaží. Ve 4. a 3. patře sídlí Amazon, který se stěhoval ve dvou etapách od dubna do června. Druhé patro je zhruba ze dvou třetin volné a kolem 900 m2 si vzala naše mateřská společnost BPD Partners. Z kancelářských prostor máme neobsazené 5. patro a část druhého. V současné době jednáme se třemi zájemci a troufnu si říct, že do konce roku vše obsadíme. Jak to vypadá s komerčními prostorami v přízemí? Tři původně menší retailové jednotky jsme spojili v jednu, v níž je od května Rossmann, zbyla jedna jednotka o 60 m2, kde zatím nemáme finálního nájemce, ale jednáme. Pak tam je další prostor o 600 m2, kde jsme před podpisem smlouvy s nájemcem, který by do čtyř měsíců měl otevřít potraviny. V lednu jsme otevřeli restauraci Restaurant & Cafe Blox, kterou vede šéfkuchař Radek Šubrt. S jednotlivými nájemci jsme prováděli dokolaudaci jejich prostor k termínu, kdy dokončili fit-outy. Takže Blox jste úspěšně dokončili… Teď se na nás obrací zájemci o odkoupení. Nestavěli jsme ho jen proto, abychom ho hned prodali. Nicméně o tom diskutujeme a uvidíme, jestli přijde nabídka, které neodoláme… Stavbu jsme financovali ze svých zdrojů, teď jednáme s ČSOB, že by nám objekt zpětně refinancovali. Letos bychom měli mít Blox i s okolím stavebně uzavřený. Za Bloxem je malý domek se zahradou, jediný, který zůstal z původní úřednické kolonie. Začali jsme ho rekonstruovat a zhruba v půlce roku by se tam měla přestěhovat česko-americká soukromá školička Green Tree – hlídání dětí. … takže se budete moci zaměřit na další projekty? Poslední fází výstavby tzv. Downtown Dejvice je Telehouse. První byla PPF neboli E-gate, pak Blox a třetí je Telehouse. Máme sta-

18

dn 1–2/2016

vební povolení, což jsme říkali už loni. Teď probíhá tendr na generálního dodavatele, jsme už víceméně v semifinále a někdy na jaře bychom chtěli zahájit stavbu, samozřejmě až dostaneme tu správnou cenu a domluvíme se se správným partnerem. Zase budeme stavět z vlastních zdrojů, bez financující banky. V Telehousu bude celkem 20 000 m2 kancelářských ploch, plus řádově 2 000 m2 obchodních ploch v přízemí. Jednáme s několika většími zájemci, kteří by obsadili dominantní část budovy, ale nečekáme na žádné předpronájmy. Bude tu šest pater, hlavní vstup do objektu bude v 1. NP z ulice Generála Píky. Telehouse tedy bude rekonstrukce a dostavba stávající budovy telefonní ústředny. Jak bude nová budova vypadat? Ano, a telefonní ústředna v průběhu stavby zůstane v provozu. Tři kancelářská podlaží zlikvidujeme, částečně obouráme konstrukce a ochráníme to, co zůstane do budoucnosti. Technologie telefonní ústředny zůstane v 1. NP a v 1. a 2. PP, nicméně různé kabeláže povedou i jinudy, což musí stavba respektovat. V 4. PP budou parkovací stání pro 191 vozidel. V 1. NP vybudujeme jakýsi podstavec, z něhož budou vybíhat tři „prsty“, každý o šesti podlažích. To už budou čistě kancelářské prostory. „Prsty“ jsou obsluhovány dvěma výtahovými krčky, každý se čtyřmi výtahy a schodištěm. Z toho bude vždy jeden výtah zásobovací, který pojede do parkingu. Kanceláře budou áčkové

Blox, Dejvice

Royal Triangle, Střešovice


18-20 PR Agana_3ts_Layout 1 1.2.16 9:39 Stránka 19

projekty / projects PROFIL / PROFILE

Jak pokračuje výstavba rodinných domů v Lysolajích? Projekt Zátiší v Lysolajích je víceméně dokončen, domky se prodávají; prodali jsme už řádově polovinu. Minulý rok bylo hodně patrné oživení trhu, prodává se jeden domek měsíčně. Oproti předpokladům jsme dostavěli další čtyři domky k dlouhodobému pronájmu. Ostatní buď prodáváme, nebo dostavujeme s klientem, který si ho koupí. Celkem je tam 24 domků, z toho 10 prodaných, čtyři nájemní a tři jsou před uzavřením smlouvy. Naším cílem pro letošní rok je pokračovat v prodeji. Připravujete pro nejbližší dobu nějaké další projekty? Kromě Telehousu nebudeme v nejbližší době nic nového zahajovat. Rádi bychom něco dokoupili do portfolia pozemků nebo domů. Určitě se ale chceme soustředit na Prahu 6, ev. Prahu 5, v případě nějaké rekonstrukce i na centrum. Ale snažíme se držet Prahy 6, ta se nám líbí. Možná se nám letos podaří tady koupit i něco většího! AK

BPD Development has completed three. significant projects – the administrative. complex Blox in Dejvice, the residential. complex Royal Triangle in Střešovice and. the complex of family houses Zátiší in. Lysolaje, all being located within Prague 6.. ve standardu podobném Bloxu, plánujeme certifikaci BREEAM Very Good, protože je to rekonstrukce, tak se hůř dosahuje vyšších hodnot. Kolaudaci plánujeme na 1Q/2018, autorem architektury je osvědčené studio Schindler – Seko Architekti. Vedle kanceláří máte dva téměř dokončené rezidenční projekty… Loni jsme dokončili i Royal Triangle, což je rezidenční areál s osmi domy či sekcemi. Z toho čtyři jsou určeny k pronájmu a další čtyři s 20 byty jsou k prodeji. Osm bytů jsme už prodali, 12 je zatím volných. V nájemní části, kterou budeme provozovat sami, je 28 apartmánů. Kolaudace proběhla 17. prosince, předcházely jí tři dílčí kolaudace, protože jsme dělali přeložku kanalizace, komunikace, PRE. Prodané byty jsou dokončené ve standardu, jaký požadovali klienti. Když to zjednoduším, byt má všechno kromě zařízení kuchyně, tzn. podlahy, vypínače, vybavené koupelny, obklady, sanitu… Prodejní standard je poměrně vysoký s podlahovým topením, v prosklených penthousech jsou podlahové konvektory, ve všech bytech jsou trojskla s venkovními žaluziemi, chladíme stropem. Celé se to ovládá inteligentním systémem KNX, dá se naprogramovat, aby se byt v noci vytápěl, ráno se vytáhly žaluzie, v 10 hod. se stáhly dolů, aby se byt nepřehříval, v 16 se zas vytáhnou nahoru atd. Byty jsou vybaveny rekuperací vzduchu, takže není třeba otevírat okna. Použité materiály jsou všechny ve vysokém standardu… Celý areál je uzavřený, s recepcí a s jedním vjezdem. Z garáží se dá jít nebo jet výtahem suchou nohou přímo do bytu. K dispozici jsou sklepní kóje, stání jsou širší s přípravou na zásuvku na dobití elektromobilu. Lidé se budou moci stěhovat na počátku jara.

E

ven the next project that is being prepared, the reconstruction and completion of the Telehouse building, is situated in this part of the city. With Radek Pokorný, Chairman of the Board, we focused on the recently completed project and one that is in preparation.

This time last year you had been through final building approval for the Blox. How is it progressing? The Blox is 80% leased. The company that moved in in February is Certicon, an IT company connected to the Czech Technical University. They were originally using the 7th and 8th floor and have, within the expansion, expanded by another 1,300 sq m on the 6th floor. That means that they lease 6,000 sq m in total. Another tenant that moved in in November is YIT, which is also renting more than 900 sq m on the 6th floor. That means that the top floor area is fully leased. On the 4th and 3rd floors is Amazon, which moved in in two stages, from April to June. Almost two thirds of the second floor are vacant and our holding company BPD Partners took about 900 sq m. As for the administrative premises, we have leased the 5th floor and part of the 2nd floor. We are currently negotiating with three interested parties and I dare say that we will have everything occupied by the end of the year. What is the situation like with the premises on the ground floor? We joined the three originally smaller units into one, which was leased in May to Rossmann. Now there is just one 60 sq m unit left. We don’t have a final tenant for that one yet but we are in negotiations. Then there is a 600 sq m area, for which

dn 1–2/2016

19


18-20 PR Agana_3ts_Layout 1 1.2.16 9:39 Stránka 20

projekty / projects / PROFILE

PROFIL

we are just about to sign a contract with a suitable tenant, who is preparing to open a grocery shop within four months. In January, we opened the Restaurant & Cafe Blox restaurant, which will be run by Chef Radek Šubrt. We carried out additional final building approval with individual tenants within the term date so that they can complete their fit-outs. That means you have completed the Blox successfully… Interested parties are now approaching us regarding the lease. We didn’t only build it to lease it. However, we are in discussion and will see if the offer that we cannot resist comes up… We financed the construction from our own resources and are now negotiating with ČSOB that they could finance the building back to us. This year, we should also enclose the Blox with the neighbourhood. Behind the Blox, there is a small house with a garden. The only one that remained from the original official development. We started reconstructing it and the Czech-American private nursery Green Tree – Child Minding should move there in approximately half a year. … so you will be able to focus on your other projects, is that correct? The last phase of the development of so called Downtown Dejvice is Telehouse. The first one was the PPF or E-gate followed by the Blox and the third one, the Telehouse. We have a building permit, which is what we already said last year. Now we are holding a tender for a general contractor. We are, more or less, in the semi-final stage and should commence construction sometime in the spring. When we get the right price and come to an agreement with the right partner of course. We will be building from our own resources again, without bank finance. The Telehouse will offer a total of 20,000 sq m of administrative premises plus some 2,000 sq m of further premises on the ground floor. We are negotiating with several large interested parties, who may well take up the dominant parts of the building. But we do not expect any pre-leases. There will be six floors and the main entrance to the building will be situated on the 1st floor with access from Generál Píka Street. Telehouse will therefore represent the reconstruction and completion of the existing building of the telephone exchange. What will the new building look like? Yes it will, and the telephone exchange will remain in operation during construction. Three administrative storeys will be disposed of, the structure will be partially modified and will protect what will be left for the future. The technology of the telephone exchange will remain located on the 1st above ground and the 1st and 2nd underground floors. However, various cabling will also run elsewhere, which is something the construction must respect. On the 4th underground floor will be parking places with a capacity for 191 vehicles. On the 1st above ground floor, we will build a type of base, from which will stem three ‘fingers’, each with six storeys. These will be purely administrative premises. The ‘fingers’ are to be serviced by two ‘lift wings’ each with four lifts and a staircase. One of the lifts will always be a supply lift, which will run to the parking area. The offices will come in the A standard, similar to the Blox. We are attempting BREEAM Very Good certi-

20

dn 1–2/2016

fication, as it is a reconstruction and therefore more difficult to reach higher values. The final building approval is scheduled for 1Q/2018. The author of the architecture is the renowned Schindler – Seko Architekti studio. Apart from the offices, you have two almost completed residential projects… Last year, we also completed the Royal Triangle, a residential complex with eight buildings or sections. Four of them are intended for lease and the other four with 20 apartments are for sale. We have already sold eight apartments and there are still 12 vacant ones remaining. The rental portion, which we plan to operate ourselves, includes 28 apartments. Final building approval took place on 17th December, preceded by three partial building approvals, as we also carried out sewage, road and PRE relocation. The sold apartments come in the standard as required by the client. Making it simpler, the apartment comes with everything apart from kitchen equipment that means floors, switches, fitted bathrooms, tiling, sanitary fixtures and fittings. The sale standard is relatively high, with floor heating. The glazed penthouses come with floor convectors and all apartments are fitted with triple glazing and external blinds and cooling is provided through the ceiling. Everything is operated with the KNX smart system and can be programmed so that the apartment is heated at night and the blinds come up in the morning and down at 10 a clock so that the apartment does not overheat… and up again at 4 p.m. and so on. The apartments are fitted with air recovery so it is not necessary to open the windows. The utilised materials are all of a high standard… The whole complex is enclosed and comes with a reception and one entrance. One can leave the garages on foot or by the lift, with dry feet straight to the apartment. There are cellar storage cubicles available, the parking places are wider and prepared for electro mobile recharging with a prepared socket. Occupants will be able to move in at the beginning of spring. How is the construction of family houses in Lysolaje proceeding? The Zátiší project in Lysolaje is more or less completed and the houses are being sold; we have already sold about half. A revival in the market was quite evident last year and we are selling one house a month. Compared with the prerequisites, we have completed four other buildings for long term lease. The others are either for sale or being completed with the client who is to buy it. There is a total of 24 houses whereby 10 of them are sold, four are rented and three prior to the concluding of the contract. Our aim for this year is to continue to sell. Are you preparing some other projects for the near future? We won’t be, apart from the Telehouse, commencing anything new in the near future. We would like to acquire more land and houses for our portfolio. Nevertheless, we certainly want to focus on Prague 6, possibly Prague 5, perhaps some reconstruction in the centre. However, we are trying to stick to Prague 6. We like it there. Maybe we will also manage to buy something larger there this year! AK


BLOX-DevelopmentNews-215x280_01-2016.indd 1

25.1.2016 21:18:53


22-24 PR Weber_3ts_Layout 1 29.1.16 11:49 Stránka 22

projekty / projects / PROFILE

PROFIL

Developerům nabízíme balíček řešení za celé Saint-Gobain On behalf of the whole of Saint-Gobain, we offer a package of solutions to developers Divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., patří v České republice. k nejvýznamnějším dodavatelům a výrobcům stavebních materiálů..

V

ysoce kvalitní štukové a tepelně izolační omítky, zateplovací systémy, sanační omítkové systémy, nátěry, vyrovnávací a samonivelační podlahové hmoty, lepidla na obklady a dlažbu – to je část výrobního sortimentu. O situaci na trhu jsme diskutovali s marketingovým ředitelem Ing. Robertem Mikešem. Jak hodnotíte loňský rok? Začátek roku začal velice dobře a razantně. Co se týká našeho segmentu, vyvíjel se dobře zhruba do prázdnin. Pak však nastal celorepublikový zlom, což se odrazilo ve stagnaci, kterou se nám podařilo naštěstí prolomit ke konci roku. Měly na to vliv především mimořádné změny počasí. Navzdory tomu se nám podařilo splnit ukazatele, zejména parametry v zisku. Taková stagnace nastala v našem segmentu vlastně poprvé. Zatím čekáme na data od Svazu omítkových a maltových směsí. Celkový vývoj ve stavebnictví silně ovlivňují dopravní stavby, takže je nutné separovat tyto ukazatele. V pozemním inženýrství věnujeme pozornost úspoře energií, vnitřnímu komfortu, jako jsou obklady, dlažby, podlahy, betony, cihly. Ale to se letos vyvíjí úplně jinak. Je jasné, že když jdou na odbyt cihly, tak nejdou omítky. A naopak, když jsme měli útlum my, narostla produkce cihlářům… Jak jste na danou situaci reagovali? Čekali jsme, že se ke konci roku trh podaří zase nastartovat. Pořádali jsme sice prodejní akce a věřili jsme, že zvýšenou aktivitou se opět vrátíme do očekávaného stadia, ale nic takového ve větší míře nepřišlo. To se pozitivně projevilo až v listopadu a nakonec nejvíce v prosinci. Naše ztráty nebyly velké, protože se nám nakonec podařilo prodávat do posledních dnů v roce, a tím jsme dokázali naplnit očekávané parametry pro daný rok. Po čem byla největší poptávka? Vyhodnocené parametry dokazují, že každý region je rozdílný. Co se týká Prahy, zde převažovaly byty. Developeři projevili zájem o daleko kvalitnější řešení. Investoři akceptují lepší kvalitu bydlení, což třeba ovlivňuje akustika apod. Daleko více se to projevuje v segmentu kanceláří, kde se přebíjejí nabídky, takže se vyhledává takové řešení interiérů a exteriérů, aby uspělo na trhu. To se zatím na bytech příliš neprojevuje,

22

dn 1–2/2016

výjimkou je Praha, kde se v současné době v prodeji dosahují dobré výsledky. Co konkrétně máte na mysli? Jsou to např. designová provedení fasád, což dříve nebývalo. Především jde o to, aby se jednotlivé subjekty odlišily od standardního řešení. Máme v nabídce řadu variant tzv. designových fasád, převážně jde o imitace dřeva, betonu, cihel a mnoho dalších prvků. Architekti a projektanti se je snaží kombinovat např. s ocelí, se sklem apod. Jaká byla situace mimo hlavní město? V regionech jsou přístupy odlišné od Prahy. V zásadě to ovlivňují různé podpory a dotace z operačních programů životního prostředí nebo výstavby tohoto typu. Jakou formou jste podpořili komunikaci se zákazníky? Vydáváme tradiční publikaci Rádce. Tu distribuujeme na našich pobočkách po celé republice a zároveň na prodejních místech stavebnin. Když si zákazník nalistuje technický list na daný produkt, zároveň mu nabízí i řešení. Tj. zákazník má problém a my mu nabízíme řešení a skladbu materiálů. Nejdříve si tedy problém identifikujete, zjistíte, jak se dá řešit a následně máte i možnost vybrat si vhodný materiál. Některé žhavé novinky jsme zařadili do speciálního katalogu pro developery. A jaká je reakce developerů? Dnes je taková praxe, že developerům představujeme tento katalog a zároveň nabízíme řešení s naší profesní skupinou napříč Saint-Gobain. Založili jsme pro tento účel tzv. „profesní skupinu“, sestavenou z našich odborníků. Z katalogu se developeři dovědí, co má Saint-Gobain v nabídce, vysvětlujeme a nabízíme řešení. Pochopitelně některá řešení developeři neznají, protože se k nim takové informace nedostaly. Seznamujeme se s jejich řešitelskými týmy, s projekční složkou a my jim jdeme naproti. Společně konzultujeme, jaké řešení bude nejvhodnější pro konkrétní projekt. Jak se vzájemná komunikace daří? Daří se, když je majitel – developer – osvícený a umožní pracovním skupinám se potkat, aby si vyměnily názory, lidé si

ING. ROBERT MIKEŠ


22-24 PR Weber_3ts_Layout 1 29.1.16 11:50 Stránka 23

projekty / projects PROFIL / PROFILE

smysly, čichem, sluchem. Není to jen o výstavbě bytů, ale jde i o to, jak se v nich člověk cítí. Jaká jsou pro letošní rok očekávání? Nejsme skeptičtí, ale jsme realisté, takže se snažíme vidět ve výstavbě bytů a kanceláří vše reálnýma očima – služby, výrobky a řešení. Domníváme se, že to k žádnému reálnému nárůstu zatím nepovede, bude to v půlkách procentních bodů. Minulý rok se očekával nárůst o bůhví kolik procent, a nakonec z toho byl ve stavebnictví nějaký jemný nárůst, v našich segmentech byl v prvním půlroce pokles. Neočekáváme žádná velká čísla, budeme rádi, když to dopadne stejně jako loni. V případě nárůstu poptávky jsme kapacitně připraveni najet na třetí směny a zároveň i distribuční kanály jsou otevřené. ARNOŠT WAGNER

Division Weber, Saint-Gobain Construction. Products CZ a.s., belongs in the Czech. Republic to the most significant suppliers. and producers of building materials..

H

igh quality coating ad heat insulating renders, insulating systems, surface treatment render systems, topcoat renders, levelling and self-levelling flooring systems, adhesives for wall and floor tiles – that is just a part of their production assortment. We were talking with Ing. Robert Mikeš, marketing manager, about the situation in the market.

řekli: „Tohle děláme takhle, co vy na to?“ Je to v jednotkách řešení, kontaktů. Teď jsme začali. Na druhou stranu to pro vás jistě skýtá hlubší možnost získat od developerů informace, co je aktuálně trápí, jaké jsou potíže na stavbách atd. Do určité míry máte konkrétní signály, které aktuálně řešíte… Developer o těchto možnostech často neví a my mu dokážeme jak zlevnit stavbu – přijdeme s návrhem, že se to dá řešit jinou cestou, tak mu můžeme vylepšit komfort. Je to z pohledu všech aktivit, které nabízíme v jednom balíčku řešení za celý Saint-Gobain. Chceme nabízet určitou přidanou hodnotu, s níž půjdeme na trh od února letošního roku. Budeme navštěvovat developery, individuálně je oslovovat, nabízet jim spolupráci. Nejdříve obecnou – řešení, a když najdeme společnou řeč, budeme vybrané řešení precizovat a následně finančně nabízet. Jaké jsou cíle? Rádi bychom tuto variantu spolupráce vyzkoušeli. Třeba budou mít developeři 10 projektů, devět z nich budou chtít dělat standardně a jeden vyzkoušejí jinak, s námi. Komfortní bydlení je slovo dnes na Západě hojně používané. Komfort vnímáte

How would you assess last year? The beginning of the year commenced both very well and dynamically. As for our segment, it was developing well right up to the summer holidays. However, then came a nationwide turnaround which resulted in stagnation which we, fortunately, managed to break through towards the end of the year. It was mainly due to exceptional weather changes that had influence on this. Despite that we managed to meet our indicators, especially the parameters in profits. We actually experienced such stagnation in our segment for the first time ever. At the moment we are awaiting data from the Association of Render and Mortar Systems. Overall development in the building industry has a strong influence on road structures, which means that these indicators need to be separated. With regards to building constructions, we pay close attention to energy savings, interior comforts such as wall tiles, floor tiles, flooring, concrete and bricks. But this is developing completely differently this year. It is certain that when bricks sell well, renders don’t. And vice versa. When we were declining, then brick makers’ production increased... How did you respond to this situation? We expected the market to be ‘kick-started’ again towards the end of the year. We organised sales events and believed that we will get back to the anticipated stage with increased activity but nothing like that has happened to a large extent. This didn’t show up positively until November and then mostly in December. Our losses weren’t that big as we eventually managed to keep sales up until the last days of the year and therefore managed to fulfil expected parameters for that particular year.

dn 1–2/2016

23


22-24 PR Weber_3ts_Layout 1 29.1.16 11:50 Stránka 24

projekty / projects / PROFILE

PROFIL

What was most demand for? Assessed parameters show that every region is different. As for Prague, it was dominated by apartments. Developers showed interest in much higher quality solutions. Investors accept better quality of housing, which is, for instance, influenced by acoustics and so on. Nevertheless, it shows up much more in the administrative segment, where they seek interior and exterior solutions that would succeed in the market. This hasn’t been demonstrated within the area of apartments that much yet. Prague, where they are currently achieving good sales results, is the exception. What are you talking about in particular? These include, for instance, design facade solutions, which we didn’t see before. The matter is that individual subjects differentiate from the standard solution. Our portfolio includes a number of variants of so called design facades. It is mainly the imitation of wood, concrete, bricks and many other features. Architects and planning engineers try to combine them for instance with steel, glass and other items.

troubled by, what problems occur at building sites etc. To some extent you have particular signals that you deal with… The developer often doesn’t know about these possibilities and we are able to reduce the cost of the construction – we will come up with a proposal whereby it can be done otherwise – as well as we can improve comfort. This is from the point of view of all activities we offer within one package on behalf of the whole of Saint-Gobain. We want to offer further added value, which we will bring to the market this February. We will visit developers, approach them individually, offer our co-operation. First, general co-operation – solutions so when we find mutual ground we will make the chosen solution precise and consequently offer it financially. What are the objectives? We would like to try out this way of co-operation. Developers will for instance have 10 projects where they will want to realise nine of them in standard format and the other one differently, with us. Well-appointed housing is a frequently used expression in the West today. It can be seen, smelt, heard. It is not just in the construction of apartments but also about how one feels.

What was the situation like outside the capital? The approach in regions is different than in Prague. This is basically influenced by different aids and grants from operational programmes for the environment or construction of such a type. How did you support communication with clients? We publish the traditional Guide and distribute it to our branches throughout the country as well as to those places selling building material. When a customer finds the technical data sheet for a particular product, it also provides him with a solution. That means that when the customer has a problem we are able to offer a solution and structure of materials. Firstly, you identify the problem, find out how it can be solved and then you have the opportunity to choose a suitable material. Some new ‘hot’ products were included in a special catalogue for developers. How is the developers’ response? What happens nowadays is that we introduce this catalogue to developers and at the same time offer solutions via our professional group throughout Saint-Gobain. We founded the ‘professional group’ comprising our own specialists for this particular purpose. Developers will find in the catalogue what Saint-Gobain offers, explanations and what solutions there are. They obviously don’t know some of the solutions as the information didn’t reach them. We meet with their solution teams, the planning segment and go to meet with them. We consult about the best solution for a particular project together. How is mutual communication going? It’s going well when the owner – developer – is sufficiently enlightened and will permit the working groups to meet in order to exchange opinions. So that people can say ‘we do it this way, what do you think?’ This is at the initial level of contacts. We have only just started. On the other hand, this certainly provides you with a possibility to obtain information as to what developers are currently

24

dn 1–2/2016

Publikace Rádce – pomocník pro každého stavebníka The book Guide – problem solver of any builder www. weber-terranova.cz What are your expectations for this year? We are not sceptical but are realists so we try to view everything in the area of the construction of apartments and offices realistically – services, products and solutions. We consider that there won’t be any real increase just yet. It will be about halves of percentage points. Last year, they expected an increase by goodness knows how many percent and then there was just a slight increase in the building industry. Our segment experienced a decline in the first half of the year. We don’t expect any big numbers but will be happy if the situation is the same as last year. As for increase in demand, we are prepared, from a capacity point of view, to commence a third shift and distribution channels are also opened. ARNOŠT WAGNER


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


26-28 PR Dachser_3ts_Layout 1 29.1.16 11:51 Stránka 26

projekty / projects / PROFILE

PROFIL

Chceme být nejintegrovanějším poskytovatelem logistických služeb We want to be the most integrated provider of logistics services Části rozsáhlých kladenských brownfieldů se v posledních letech pozvolna. probouzejí k životu. Jednou z firem, které sídlí v původním areálu Poldovky,. je mezinárodní logistický provider DACHSER Czech Republic..

G

enerální ředitel a předseda představenstva této společnosti Ing. Petr Kozel nijak nezastírá, že je kladenským patriotem a místní podmínky dobře zná. Proč jste se rozhodli právě pro Kladno? V Kladně jsem se narodil a v expedici POLDI jsem po vysoké škole začínal. V místě, kde se nyní nacházíme, byla jemná válcovna, zde se vyráběly dráty a nebyla tu tedy žádná velká ekologická zátěž. V roce 2004 jsem jako majitel spediční firmy E.S.T. začal s DACHSEREM spolupracovat a o dva roky později došlo ke kapitálovému spojení formou joint-venture. Byli jsme pro DACHSER přirozeným partnerem, zejména v oblasti sběrné služby. V té době jsme pochopitelně začali uvažovat o tom, zda budeme náš areál rozšiřovat o další sklady. Provedli jsme zde ekologický průzkum, vyčistili jsme naše pozemky do hloubky tří metrů a nyní jsme si jisti, že sídlíme v naprosto nezávadném prostředí. Jako Kladeňák jsem rád, že to tak je. V části brownfieldu Poldovky sídlí spíše menší místní firmy a chybějí zde zahraniční investoři. Jak je váš areál velký? V našem areálu o celkové rozloze 57 000 m2 se nacházejí dvě logistické haly o rozloze 10 500 m2, kde poskytujeme služby našim zákazníkům – skladování a služby s přidanou hodnotou. Dále tu máme překládkový sklad určený pro distribuci zboží, ten má 4 200 m2. Logistika spojená s přepravou paletových zásilek, tedy sběrná služba, představuje náš core business. Obecně vzato, přepravujeme zásilky, které mají hmotnost mezi 50 a 2 500 kg. Jinak ale DACHSER nabízí široké spektrum služeb, včetně těch souvisejících, jako je celní deklarace, pojištění zásilek apod. Kolik poboček má DACHSER v České republice? Celkem jich je osm: Největší pobočka je zde na Kladně, kde navíc sídlí centrála pro ČR, v Praze na Letišti Václava Havla je pobočka letecké a námořní spedice; pobočky v Ostravě, Brně, Českých Budějovicích a Hradci Králové zajišťují kompletní logistické služby, pobočka Cargoplus v Brně pak celovozovou přepravu a pobočka v Břeclavi kontraktní logistiku pro klíčové zákazníky. Ve světě má DACHSER celkově asi 440 poboček,

26

dn 1–2/2016

z toho 333 poboček v Evropě, a jejich počet stále roste. V České republice máme téměř 500 zaměstnanců. Předpokládám, že i v roce 2016 budeme rozšiřovat náš tým o nové kolegy, abychom mohli naplnit náš cíl – být nejintegrovanějším poskytovatelem logistických služeb na českém trhu a zabezpečit tak zákazníkům kvalitní služby. Logistika je odvětví, v němž se odráží stav ekonomiky. S jejím růstem se zvyšuje objem obchodních transakcí, což se projevuje i ve zvýšení poptávky po logistických službách. Rosteme současně s trhem a zákazníkům se snažíme nabízet takový servis, který jim i nám umožní další progres. V několika posledních letech jsme zaznamenali 20% posílení exportů a naším cílem je i nadále kontrolovaně růst v rozmezí 10–15 %.


26-28 PR Dachser_3ts_Layout 1 29.1.16 11:51 Stránka 27

projekty / projects PROFIL / PROFILE

ING. PETR KOZEL

Máte nějaký speciální produkt, službu, kterou nabízíte svým klientům? Zmínil bych tzv. in-house logistiku, kdy pracujeme v prostorách našeho klienta, který nám předá kompetence pro část nebo celou interní a externí logistiku. Pracujeme zde s vlastním IT systémem a s vlastními zaměstnanci. Příkladem je pobočka DACHSER Břeclav, kde tímto způsobem zajišťujeme služby pro firmu Otis, největšího světového výrobce výtahů a eskalátorů. Dodáváme zde komponenty přímo do výroby. Všem zákazníkům, kteří chtějí mít informace o tom, kde je jejich zásilka a kdy bude doručena na místo určení, slouží naše IT aplikace eLogistics. Společnost DACHSER vyvinula pro přepravu zásilek vlastní software už v 80. letech minulého století, říkáme mu Domino. Při jakémkoli přechodu přes bránu skladu nebo vykládce z kamionu skenujeme čárový kód, takže zákazník má přehled o tom, kde se jeho zásilka v dané chvíli nachází. Máme i jednu unikátní aplikaci, tzv. Active Report, která zákazníka informuje o odchylkách od předpokládaného „jízdního plánu“ zásilky – při zdržení, poškození apod. Je to velmi sofistikovaný nástroj, který nám umožňuje velmi těsný kontakt se zákazníkem. Pochopitelně v převážné většině jde o mezinárodní zásilky, které v Česku buď nakládáme, nebo je sem naopak vezeme ze zahraničí. Vzniklé problémy může naše klientské centrum řešit se zákazníkem on-line – může jít třeba o neúplnou dodací adresu. Cílem je, aby zákazník byl spokojený a nedocházelo ke zbytečnému prodlužování dodacích termínů. Jak je organizována spedice? V ČR máme asi 80 pravidelných denních linek, z toho je více než 50 mezinárodních. To znamená, že každý den vyjíždí 50 kamionů z českých poboček do různých destinací v Evropě. Máme přesný jízdní řád, který se dá srovnat s mezinárodními autobusovými linkami. Od 1. února jsme zavedli novou linku do Barcelony – tzn., že denně o půlnoci vyjíždí kamion se dvěma výměnnými nástavbami z Kladna a v cíli je ve dvě hodiny ráno následujícího dne, tedy za 26 hodin. Tímto způsobem fungují rutinní přepravy na pravidelných trasách, bez zdržení, jen se zastávkou na výměnu posádky zhruba v půlce trasy. Vedle těchto přímých linek máme tzv. hubovou organizaci zásilek. DACHSER má v Evropě tři Eurohuby – v Bratislavě, na západě Německa v Überherrnu, ten je největší, a ve střední Francii ve městě Clermont-Ferrand. Eurohuby slouží ke konsolidaci zásilek pro celou síť DACHSERU a umožňují rychlé doručení i do vzdálených destinací. Jaké je postavení logistiky na trhu? Logistika je nesmírně zajímavé odvětví a jsem rád, že zvyšuje svou důležitost. Mnozí lidé by si přáli, aby Česká republika byla sofistikovaným výrobcem těch nejmodernějších přístrojů a zařízení, ale zapomínají na to, že se všechny komponenty musí dovézt do továrny a hotový výrobek pak k zákazníkovi. Pokud se to nepovede včas a v krátkých dodacích lhůtách, tak se žádný investor nerozhodne působit na konkrétních místech České republiky. Díky kvalitní logistice, kterou DACHSER nabízí, se nám daří v krátkých termínech a s vysokou efektivitou dodávat zboží našim zákazníkům. A to je náš hlavní cíl. AK

Parts of the extensive brownfields in. Kladno are slowly awakening to life. One. of the companies, which are based in. the original complex of Poldovka is the. international logistics provider, DACHSER. Czech Republic..

M

anaging Director and Chairman of the Board, Ing. Petr Kozel, does not disguise the fact that he is a patriot of Kladno and knows local conditions well. Why did you decide particularly for Kladno? I was born in Kladno and started work in POLDI expedition after university. Where we find ourselves now is the place of the former rolling mill, where they produced wire and there was not such a large ecological burden. In 2004, I started cooperating with DACHSER as head of the haulage company E.S.T. and two years later arrived at capital fusion via a joint venture. We were a natural partner for DACHSER, especially in the area of groupage. Then, we started considering as to whether we would expand our complex by other warehouses. We carried out the ecological burden, cleansed our plots to a depth of 3 m and are now certain that we are based in an entirely harmless environment. Being a native of Kladno, I am glad about that. In part of Poldovka’s brownfield there are smaller local companies and there is a lack of foreign investors here. How big is your complex? In our complex with a total area of 57,000 sq m there are two 10,500 sq m logistics halls, where we provide services for our clients – storage and services with added value. Then there is a cross-dock for goods distribution totalling 4,200 sq m. Logistics connected with the transportation of pallet shipments that is collection services, is our core business. Generally, we transport shipments that weigh between 50 and 2,500 kg. Otherwise, DACHSER offers a broad range of services, including those associated ones such as customs declaration, shipping insurance and others. How many branches does DACHSER have in the Czech Republic? There are eight in total: The largest branch is here in the Kladno region, where there are also the headquarters for the Czech Republic. Air and sea logistics branch is at Václav Havel Airport in Prague; branches in Ostrava, Brno, České Budějovice and Hradec Králové provide comprehensive logistics services, the Cargoplus branch in Brno full load transportation and the branch in Břeclav secures contract logistics for key clients. Worldwide, DACHSER has a total of 440 branches of which 333 of them are in Europe and their number keeps increasing. In the Czech Republic, we have almost 500 employees. I am assuming that in 2016 we will also expand our team by new colleagues so that we can fulfil our goal – to be the most integrated provider of logistics services in the Czech market and to secure quality services for our clients. Logistics is a segment that reflects the economic situation. With growth in the

dn 1–2/2016

27


26-28 PR Dachser_3ts_Layout 1 29.1.16 11:51 Stránka 28

projekty / projects / PROFILE

PROFIL

economy there also increases the volume of business transactions, which also shows in an increased demand for logistics services. We grow together with the market and try to provide our clients with such services that would allow both them and us further progress. Over the past years, we registered a 20% strengthening in exports and our aim is to continue controlled growth within a projected range of 10–15%. Do you provide your clients with some special product or services? I would note the so called in-house logistics, where we work within our client’s premises, where they authorise us for either part or the whole of the internal and external logistics. We work here with our own IT system and our own employees. This occurs, for instance, at the DACHSER Břeclav branch, where we secure these services for the company Otis, the largest producer of lifts and escalators. There, we supply components directly for production. Our IT application eLogistics is available to all clients who want information about the whereabouts of the shipment and when it is to be delivered to its specified destination. DACHSER have already developed their own software for the transport of shipments in the 1980’s. We call it Domino. A bar code is scanned during each passing of the security gate and the unloading of a truck, so the client is aware of his shipment’s whereabouts at that particular moment. We also have one unique application, so called Active Report, which informs the client about difference from the shipments’ expected ‘time table’ – about delay, damage, etc. It is a very sophisticated tool that allows us very close contact with the client. This primarily includes international shipments that we either load in the Czech Republic or bring them here from abroad. Our customer service department can attend to occurred problems on-line – this may, for instance, represent an incomplete delivery address. The aim is for the client to be satisfied and for no unnecessary delays in delivery terms to occur.

28

dn 1–2/2016

How is groupage organised? We have about 80 regular daily lines in the Czech Republic where more than 50 of these are international. That means that 50 trucks leave Czech branches for various European destinations every day. We have an exact time table, which can be compared to international bus routes. As of the 1st February, we established a new line to Barcelona – that means that a truck with two swap bodies leave Kladno each midnight and arrives at its destination at 2 o’clock in the morning on the following day, that is in 26 hours. This is the way routine transportation works on regular routes. Only for stopping for driver exchange approximately halfway along the route. Apart from these direct lines, we have the so called hub organisation of shipment. DACHSER has three Eurohubs in Europe – in Bratislava, in West Germany in Überherrn, that is the largest one, and in central France in Clermont-Ferrand. Eurohubs are used for the consolidation of shipments for the whole DACHSER network and allow for fast delivery even to the most remote and distant destinations. What is the logistics’ position in the market? Logistics is a particularly interesting segment and I am glad that its importance is increasing. Many people would wish for the Czech Republic to be a sophisticated producer for the most modern appliances and equipment but forget that all components must be taken to the factory and the finished product to the client. If this is not done on time and with shorter delivery times, no investor will decide to operate in particular places of the Czech Republic. We manage to deliver goods to our clients with short delivery times and with total efficiency due to the quality logistics that DACHSER offers. And that is our primary goal. AK


29-31 Bratislava_projekty_3tsP_Layout 1 1.2.16 10:52 Stránka 29

projekty / projects ZE ZAHRANIČÍ / FROM ABROAD

Bratislava rozdávala realitám i developerom radosť Bratislava provided joy to real estate as well as to developers

Projekt Čulenova plánuje Penta Investments podľa návrhu Zahy Hadid. Čulenova Project designed by Zaha Hadid plans to build Penta Investments.

Výstavba prebiehala naplno, pribúdali byty i komerčné nehnuteľnosti.. Bolo dobre. Bude lepšie?.

A

k sa bavíme o novej výstavbe v Bratislave v uplynulých 12 mesiacoch, záujem o nové byty, prenájom kancelárskych priestorov, výstavbu obchodov či realitné transakcie, všade vidno optimizmus. Trh, podobne ako v iných európskych mestách poháňajú najmä lacné peniaze, či už pre investorov, alebo bežných kupujúcich, a veľký objem hotovosti v obehu. Spolu s ekonomickými ukazovateľmi, ako je rast HDP, znižujúca sa nezamestnanosť, i niečím takým nemerateľným, ako je nálada obyvateľstva, rozdávala Bratislava realitným hráčom radosť. NOVÉ PROJEKTY

Najmä záujem na poli rezidenčných nehnuteľností je nevídane vysoký a podľa prieskumov poradenských spoločností sa vlani v hlavnom meste predalo viac než 3 800 nových bytov, čo je

takmer o polovicu viac ako predvlani. Veľký dopyt pociťujú aj developeri, keď projekty predávajú rýchlejšie než predtým, míňajú sa nové byty z papiera a jeden projekt za druhým hlási rekord. Vplývalo to aj na nárast ceny bytov, nové medziročne zdraželi približne o desať percent, ako celok spolu so starými zatiaľ o zanedbateľné percentá. Na trhu sú veľké projekty, Zuckermandel, Fuxova, Stein 2, Malé Krasňany, Slnečnice i ďalšie. A výraznejší prírastok nových bytov zaznamenávajú aj Košice, kde vyrastá Nová terasa 2, Park Anička a ďalšie. Nezaháľalo sa ani v komerčnom segmente, kde je ťahúňom dopytu najmä logistika. Pomôže ju naštartovať aj ohlásený príchod štvrtej automobilky Jaguar Land Rover do Nitry. Ale pribúdajú i kancelárske projekty ako je Twin City, Panorama Business a niektoré menšie, skôr ohlásené.

dn 1–2/2016

29


29-31 Bratislava_projekty_3tsP_Layout 1 1.2.16 10:52 Stránka 30

projekty / projects / FROM ABROAD

ZE ZAHRANIČÍ

VEĽKÉ TRANSAKCIE

Pohyby trhu sa prejavujú aj v počte veľkých transakcií. Hoci predvlaňajších 600 preinvestovaných miliónov ťažko prekonať, rok 2015 dosiahol niekde na číslo okolo 400 mil. eur, čo je na slovenský trh veľmi vysoká čiastka. Majiteľov menili logistické parky, ale aj kancelárske veže či nákupné centrá. Jedným z najväčších zrealizovaných obchodov vlaňajška je predaj strediska Central za 175 mil. eur. Silný dopyt viedol investorov i k nákupu nových pozemkov, čo sa už prejavuje na ich rastúcej cene a čoraz ťažšom vyhľadávaní akvizičných príležitostí. Majiteľa zmenili dlhoročné ležiaky, ako napríklad Bergamon, Cvernovka či časť územia Klingerka. Na predaj sú ďalšie veľké pozemky, i keď mnohé z nich za nereálnu cenu zohľadňujúcu aj budúci možný výnos. Najväčším a najočakávanejším projektom tohto roka bude Stanica Nivy, čo je premena zanedbanej autobusovej stanice na moderné obchodné centrum s dopravným terminálom prakticky v centre metropoly. Nemenej očakávané sú aj veže v projekte Čulenova, ktoré nakreslila Zaha Hadid. STAVBÁRI MAJÚ PRÁCE DOSŤ

Slovenským stavebníctvom síce vlani otriasala kauza stavebnej firmy Váhostav podieľajúcej sa aj na veľkých štátnych zákazkách, ktorá nevyplácala menších dodávateľov, ako celok ale stavebníctvo rástlo. Po dlhom období stagnácie a klesania výkonov firiem sa zvýšila stavebná produkcia. V niektorých mesiacoch medziročne až o viac než dvadsať percent. Už sa to prejavuje zdražovaním prác i materiálov, ale aj odmietaním zákaziek zo strany stavebných firiem pre nedostatočné kapacity. Veľkým zákazníkom stavbárov okrem developerov ostáva štát, ktorý ku koncu programového obdobia eurofondov i krátko pred parlamentnými voľbami konajúcimi sa tento rok v marci „tlačil“ na výstavbu nových projektov infraštruktúry. Minister dopravy otváral jeden diaľničný alebo rýchlostný úsek za druhým, taktiež sa otvárali obálky s ponukami na výstavbu nultého obchvatu Bratislavu za plánované miliardy eur. Neduhom v stavebníctve ale ostáva platobná (ne)disciplína a nevyplácanie dodávateľov i zo strany niektorých overených a známych odberateľov. A aj keď možno špekulovať nakoľko je to vina stavebníka, projektanta, statika alebo investora, veľké diskusie v spoločnosti rozprúdilo vlaňajšie zatvorenie kancelárskej budovy Apollo 1 v Bratislave kvôli hroziacemu reťazovému zrúteniu z dôvodu zlej statiky. Plne prenajatý administratívny objekt dokončený v roku 2005 museli vysťahovať, podobný osud postretla aj rovnakým statikom navrhnutá bytovka v Piešťanoch. Jedným z názorov bola nekvalitná práca kvôli vtedajšiemu boomu na realitnom trhu, kedy chcela väčšina investorov stavať čo najrýchlejšie. Otázkou slovenského realitného trhu ostáva, či sa nafukuje realitná bublina a či nehrozí jej prasknutie. Viacerí hráči o tom opatrne začínajú hovoriť a potvrdzuje ju aj fakt, že desiatky bytov v novo ohlásenom projekte je možné vypredať za pár týždňov. Na druhej strane je tu stabilný dopyt najmä domácich kupujúcich, lacné hypotéky a zlepšujúca sa ekonomika. Ak vylúčime externé vplyvy, rok 2016 by mal dosiahnuť podobnú úroveň. ĽUBOŠ MISTRÍK, TREND

30

dn 1–2/2016

Development was at full speed with. apartments as well as commercial real. estate. Times were good. Will they be. better?.

W

hen talking about new development in Bratislava over the past 12 months, the interest in new apartments, lease of administrative premises, construction of shops and real estate transactions, and one can see optimism everywhere. The market is, as in other European cities, mainly driven by cheap money, whether it is about investors or conventional buyers, and a large volume of cash circulating there. Together with economic indicators such as the growth of the GDP, reducing rate of unemployment or something else immeasurable such as the citizens’ good feelings, Bratislava was giving providing to real estate players. NEW PROJECTS

It is mainly the interest in the area of residential real estate that is exceptionally high and based on surveys carried out last year by consultancy companies, there were more than 3,800 apartments sold, which is almost 50% more than the year before. Developers also feel extensive demand as they are selling faster than before, new apartments are disap-


29-31 Bratislava_projekty_3tsP_Layout 1 1.2.16 10:52 Stránka 31

projekty / projects ZE ZAHRANIČÍ / FROM ABROAD

The strong demand also encouraged investors to purchase new land, which is already showing up in its increasing price and created a more difficult search for acquisition opportunities. Long-time slow sellers, such as Bergamon, Cvernovka and a part of the Klingerka area, also changed hands. There are also other large plots for sale even though many of them also take into consideration future possible yields for unrealistic prices. The largest and most expected project of this year will be Niva Station, the conversion of a dilapidated bus station into a modern shopping centre with a bus terminal located almost in the centre of the metropolis. No less expected are the towers from the Čulenova project which was designed by Zaha Hadid. BUILDERS HAVE A LOT OF WORK

Nový administratívny komplex Twin City od HB Reavis A new administrative complex Twin City by HB Reavis

pearing whilst still on paper and one project after another announces record breaking numbers. It also had an influence on apartment prices. New units increased in price by almost ten percent on a year-on-year basis. However, the percentage is still negligible when calculated together with the old rate. There are large projects in the market, including Zuckermandel, Fuxova, Stein 2, Malé Krasňany, Slnečnice and others. Košice is also experiencing an increased number of new apartments in the developments of Nová terasa 2, Park Anička and others. The commercial segment didn’t lag behind either, where logistics are the driving force for demand. Its commencement will also be contributed to by the coming of the fourth vehicle manufacturer in Nitra, Jaguar Land Rover. But there are also new administrative projects such as Twin City, Panorama Business as well as some smaller, which were announced earlier. LARGE TRANSACTIONS

Movement in the market also shows in the number of large transactions. Even though the 600 million invested last year is difficult to exceed, the year 2015 came to some EUR 400 million, which is a very high figure for the Slovak market. Logistics parks as well as administrative towers and shopping centre changed hands. One of the largest realised transactions of last year was the sale of the Central centre for EUR 175 million.

The Slovak building industry was shaken last year by the affairs of the building company Váhostav, which also participated on large state procurements but didn’t pay smaller suppliers, but on the whole the building industry was on the increase. Building production increased after the long stagnation time and companies’ fall in performance. In some months by more than twenty percent on a year-on-year basis. This already shows in the increased price for work and materials as well as in building companies rejecting procurements because of inadequate capacity. The state, which was, towards the end of the end of the Eurofund programme period and shortly before the parliamentary elections that are to take place this March, pushing for the construction of new infrastructure projects remains the largest client for contractors. The Minister of Transportation was opening one motorway or dual carriageway section after another, which means there were envelopes with offers for the construction of the zero Bratislava ring road for the planned billions of Euros. The ailment of the building industry remains to be in a paying discipline and not paying suppliers, even by some well-proven and well known customers. And even though one can speculate to what extent it is the fault of the builder, planning engineer, structural engineer or investor, significant discussions were stirred within society by last year’s closing of the Apolo 1 administrative building in Bratislava due to a threatening chain collapse due to bad structural stability. The fully leased administrative building, which was completed in 2005, had to be evacuated and a similar destiny also befell a housing block in Piešťany designed by the same structural engineers. One of the beliefs is bad quality work due to the then boom in the real estate market when most investors wanted to build as fast as possible. The remaining question for the Slovak real estate market is whether the real estate bubble is inflating or is just before bursting. More players are starting to cautiously talk about it and also confirm the fact that dozens of apartments in a newly announced project can be sold out in a few weeks. On the other hand, there is stable demand from mainly local buyers, cheap mortgages and an improving economy. If we eliminate external impacts then the year 2016 should achieve a similar level. ĽUBOŠ MISTRÍK, TREND

dn 1–2/2016

31


32-33 PR Graitec_2ts_Layout 1 1.2.16 10:02 Stránka 32

projekty / projects / TRENDS

TRENDY

Jak správně začít s BIM? How to start using the BIM correctly? Zkratku BIM (Building Information Modeling) zná jistě převážná. většina čtenářů. Tento moderní způsob projektování získává své. pevné místo v oblasti stavebnictví po celém světě, a Česká republika. není výjimkou..

T

aké u nás už stojí první stavby projektované a někdy i postavené za použití BIM. Mnoho dalších je v různých fázích přípravy. Mezi nesporné výhody BIM patří především možnost koordinace díky 3D modelům, velmi přesné kalkulace nákladů, snadné promítnutí změn do projektu a možnost analyzovat prakticky cokoliv. Velmi vítanou přidanou hodnotou je možnost „zhmotnit“ časový harmonogram stavby při jeho propojení s 3D modelem. JE TŘEBA VYTVOŘIT PODMÍNKY

Praxe ukazuje, že přechod na BIM představuje komplexní změnu. Ta od každého účastníka stavebních projektů vyžaduje absolvovat řízený proces, který definuje, připraví a zavede do praxe všechny potřebné podklady a postupy. V architektonických a projekčních kancelářích je potřeba pro správné zavedení BIM projít takzvanou implementací, v rámci níž se vytvoří potřebné šablony a knihovny prvků a nově se nastaví pracovní postupy a způsoby výměny dat. Pro stavební firmy a investory, kteří chtějí maximálně využít výhod BIM, je základním nástrojem BIM Execution Plan neboli BEP. Tento dokument jasně stanovuje požadavky zadavatele na formát, strukturu a výstupy BIM projektu. V rámci tohoto dokumentu jsou také definovány technologie a formáty dat požadované pro tvorbu projektu, dále pak směrnice pro tvorbu modelu a číselník, který specifikuje syntaxi značení jednotlivých prvků. BEP je závazný dokument, který definuje ke konkrétnímu projektu minimálně následující: m základní identifikační data projektu m definici jednotlivých partnerů a jejich zodpovědností včetně kontaktních informací m jednotlivé softwarové prostředky, které lze využívat pro práci m způsob výměny dat m způsob údržby BIM modelu m jednotlivé úrovně detailu pro jednotlivé profese a stupně PD Specifikace tvorby BIM dat je doplňkem BEP a blíže stanovuje, jaké nástroje jednotlivých softwarových řešení lze použít na tvorbu jednotlivých prvků a kdy je možné použít předem dohodnutých výjimek. Zároveň specifikuje způsob značení prvků na úrovni typů či instancí. Tento dokument má významný vliv na konzistentnost výstupu výkazů výměr a dalších výstupů z BIM modelu.

32

dn 1–2/2016

ZÁKLADEM JE PŘESNÁ DEFINICE

Nejasně nebo příliš obecně definované požadavky na BIM projekt ze strany zadavatele mohou být příčinou zklamání z nasazení BIM na pilotním projektu ze strany investora nebo stavební firmy, nebo na druhé straně příčinou podcenění množství práce, a tedy i ceny ze strany projekční firmy. Zvláště v prostředí českého stavebnictví, kde neexistují normy a standardy, ale ani zažité a vyzkoušené postupy a zvyklosti pro tvorbu BIM projektů, je přesná definice ze strany zadavatele klíčová pro dosažení úspěchu. Dále pokud mají být data zís-


32-33 PR Graitec_2ts_Layout 1 1.2.16 10:02 Stránka 33

projekty / projects TRENDY / TRENDS

kaná v průběhu projektování nebo výstavby použita pro zpracování v softwaru pro projektové řízení nebo FM, je přesná definice BEP pro úspěch projektu naprosto zásadní. Využijte lokálních i mezinárodních zkušeností společnosti GRAITEC s.r.o. při přípravě BIM Execution Plan a nastartujte BIM také ve vaší firmě. Náš tým zkušených profesionálů je vám k dispozici! ING. MIROSLAV KOHOUT, KOHOUT@GRAITEC.CZ

to ‘realise’ the time schedule of a building through interconnecting it with the 3D model. IT IS NECESSARY TO CREATE CONDITIONS

Practical experience shows that a transfer to BIM introduces comprehensive changes. It expects every participant of building projects to go through a controlled process, which defines, prepares and establishes in practise all necessary materials and processes. In order to introduce BIM correctly, it is, in the case of architectural and planning studios, necessary to go through the so called implementation within the framework of which templates and library of features are created and work processes and ways of data exchange are newly set. The basic tool for building companies and investors, who want to utilise BIM’s advantage to the maximum, is the BIM Execution Plan or BEP. This document also states the ordering party’s requirements for the format, structure and output of the BIM project. This document also defines technologies and formats of data that are required for the creation of the project as well as regulations for the creation of a model and a dial plate, which specifies syntax marking for the individual features. BEP is a binding document, which defines at least the following for a particular project: m Basic identification data of the project m Definition of individual partners and their responsibilities, including contact information m Individual software tools that can be utilised for work m Method of data exchange m Method of maintaining the BIM model m Individual levels of detail for individual professions and PD levels Specification of the BIM data creation is an additional tool to the BEP and specifies more closely which tools of the individual software solutions can be utilised for the creation of individual features and when and what exceptions can be used. It also specifies the way of element marking at the level of types and installations. This document has a significant influence on the consistency of outputs of statements and assessments and other outputs from the BIM model. THE BASIS LIES IN EXACT DEFINITION

Most of our readers certainly know the BIM. (Building Information Modelling) abbreviation.. This modern way of design is globally gaining. a solid position in the area of the building industry,. the Czech Republic not being the exception..

I

n our country we also have our first buildings designed and sometimes also built with the utilisation of BIM. Many others are in different preparation phases. BIM’s indisputable advantage is mainly in the possibility of co-ordination thanks to 3D models, exacting cost calculations, an easy way of reflecting changes in a project and the possibility to analyse practically anything. Very welcome added value is the option

The ordering party’s unclear or too generally defined requirements for BIM projects can be the reason for the investor’s and/or building company’s disappointment from the establishing of BIM on the pilot project or, on the other hand, the reason for underestimating the amount of work and therefore also costs from the planning company. Exact definition by the ordering party is, especially in the environment of the Czech building industry where there are no norms and standards nor deep-rooted and well-proven processes and traditions for the creation of BIM projects, the key to success of such projects. The exact definition of BEP is also totally key for success if data acquired during planning or construction is to be used for processing in the software for project proceedings or FM. When preparing the BIM Execution Plan, utilise the local and international experience of GRAITEC s.r.o. and launch BIM in your company as well. Our team of experienced professionals is at your disposal! ING. MIROSLAV KOHOUT, KOHOUT@GRAITEC.CZ

dn 1–2/2016

33


34-36 PR YIT_3ts_Layout 1 29.1.16 12:35 Stránka 34

projekty / projects / PROFILE

PROFIL

Hledáme vhodné investiční příležitosti i mimo Prahu We are also looking for suitable investment opportunities outside Prague V loňském roce se v Praze díky ekonomickému růstu výrazně zvýšil zájem o koupi. bytů v nových projektech. Jedním z velmi aktivních developerů, byť dosud zaměřeným. na menší projekty, je YIT Stavo..

V

ladimír Dvořák, ředitel a jednatel YIT Stavo, odpovídal na naše otázky týkající se bytových projektů i dalších plánů této společnosti s finským zázemím. YIT staví bytové domy na různých místech po Praze. Zůstanete i v budoucnosti pořád u bytů? Chceme se i nadále koncentrovat na rezidenční výstavbu, abychom posílili svou pozici na trhu. Rozhlížíme se i v jiných městech, ale zatím jsme neobjevili nic zajímavého. Zůstáváme v Praze, ale rozšířili jsme svůj zájem i na okrajové části města, pokud lokalita a pozemek mají parametry, které jsme si stanovili. Co se týká ostatních segmentů, rádi bychom letos vstoupili i do komerčního developmentu, nejlépe formou nějakého polyfunkčního projektu, kombinace bydlení a retailu. Ale bude záležet na podmínkách, podle lokality, pro niž se rozhodneme. Nyní se rozhlížíme po vhodných investičních příležitostech, pozemcích či rozpracovaných projektech – i mimo Prahu. Znamená to, že vás zajímají akvizice pozemků, ale i rozpracovaných projektů? Pokud jde o rozpracovanost ve fázi projektové přípravy, tam můžeme jednat o pozemku i o projektu; pokud by šlo o převzetí výstavby, muselo by to být něco velmi zajímavého a muselo by to odpovídat našim představám. Hovořili jsme i tom, že v budoucnu bychom se mohli věnovat i nějaké rekonstrukci, pokud by byla na zajímavém místě, kde nejsou volné pozemky. Kolik bytů jste v loňském roce dodali na trh a jaký je stav jednotlivých projektů? Loni jsme zahájili něco přes 300 bytů a zhruba stejný počet, asi 310–320, jsme prodali. Prodali jsme o jednotky bytů víc, než jsme zahájili, což hodnotíme velice pozitivně. Některé rozpracované projekty jsme dokončili, např. projekt Braník, koncem roku jsme doprodali 3. a 4. etapu Hyacintu Modřany, přestože projekt ještě není zkolaudován. Na podzim jsme dokončili a zkolaudovali Green Motol, kde se už bydlí a k prodeji

34

dn 1–2/2016

nám zbývají jen tři byty. Je to velmi pěkná lokalita v zeleni – ostatně i název to říká. Poblíž je i Talo Kavalírka… Tento projekt jsme zahájili v loňském roce. Bude zde asi 100 bytových jednotek a oproti našim ostatním projektům je trochu jiný. Jde o blokovou výstavbu v proluce v jinak již zastavěném okolí. Ze všech našich projektů je nejblíž centru, tři zastávky tramvají na Anděl. Budou zde byty spíše menší, protože předpokládáme, že cílovou skupinou budou mladí lidé, popř. jednotlivci, kteří intenzivně pracují a nechtějí ztrácet mnoho času dojížděním za kulturou a dalšími aktivitami, které centrum města poskytuje. Samozřejmě ve vyšších patrech budou i větší byty. Naproti tomu v Green Motol a v dalším podobném projektu Braník, který jsme doprodali krátce po kolaudaci, jsou byty pro rodiny, i s více dětmi. Odpovídají tomu i klidné lokality v zeleni. A jaké další projekty máte na trhu? Na rozhraní Vysočan a Hloubětína stavíme náš dosud největší projekt Suomi Hloubětín, který jsme koupili v minulém roce. Je to na okraji průmyslových Vysočan, ale v zeleni poblíž Rokytky. V budoucích letech čeká Vysočany zhruba stejná proměna, jakou prošel Karlín. V současnosti je tam nejvíc developerských projektů z celé Prahy, v plánu jsou – nebo už probíhají – konverze či demolice někdejších průmyslových areálů v okolí Kolbenovy a Poděbradské ulice a v horizontu 10 let zde vznikne velmi atraktivní čtvrť. Suomi Hloubětín je, jak jsem řekl, náš největší projekt se zhruba 900 byty. Počítáme zde i se základní infrastrukturou v podobě drobnějšího retailu, mateřské školky, restaurace a volnočasových aktivit. S jakým časovým harmonogramem zde počítáte? Zahájili jsme první fázi, která bude zahrnovat asi 130 bytů ve dvou objektech a bude dokončena zhruba do dvou let. Následovat pak budou další etapy. Počítáme, že výstavba bude trvat asi 5–7 let podle situace na trhu. Pokud by vydržel současný ekonomický růst, pochopitelně bychom stavěli rychleji.

VLADIMÍR DVOŘÁK


34-36 PR YIT_3ts_Layout 1 29.1.16 12:35 Stránka 35

projekty / projects PROFIL / PROFILE

Koupili jsme hotový projekt s povoleními, který částečně přepracováváme. Je to vlastně takový milník v naší práci, protože od jednotlivých domů teď přecházíme k celému obytnému souboru, tzv. area project. Takže zde musíme vybudovat i technickou a občanskou infrastrukturu, komunikace, aby celý projekt byl pro naše klienty atraktivní. Čím se v tomto souboru projeví finský styl? Vedle názvu a toho, že za projektem stojí developer s finskou mateřskou společností, sem chceme vnést opět nějaké finské či skandinávské prvky. Vedle tradičně vynikajících půdorysů bytů s vysokou mírou užitné hodnoty, nízkoenergetických standardů a typické čisté architektury by zde měla být občanská vybavenost projektovaná finskými architekty. V současné době pracujeme na studiích. Jaké jsou vaše další záměry do blízké budoucnosti? Vedle konkrétních projektů, o nichž jsem hovořil, bychom se chtěli v letošním roce dostat na 350–450 zahájených a prodaných bytů. Plánujeme další nové projekty; jeden z nich – na západním okraji Prahy, ve Zličíně – má před zahájením. Nyní finalizujeme smlouvy s dodavatelem, měli bychom zde postavit kolem stovky bytů. Také bychom rádi zahájili další jednu nebo dvě etapy area projektu Suomi Hloubětín. V přípravě máme další dva projekty, chceme pokračovat i v akvizicích pozemků, takže zahálet určitě nebudeme! Suomi Hloubětín

AK

Interest in the purchase of apartments in. new projects increased in Prague last year. due to economic growth. One very active. developer is YIT Stavo, even though they. have so far focused on smaller projects..

V

ladimír Dvořák, director and company director at YIT Stavo, answered our questions regarding residential projects and other plans for this company with a Finish background. YIT builds housing blocks in different parts of Prague. Will you continue the building of apartments in future? We want to continue and focus on residential development in order to strengthen our position in the market. We are also looking to other towns apart from Prague but haven’t found anything interesting yet. We presently remain in Prague but have also expanded our interests to peripheral parts of the city providing both location and land have the parameters we have set for ourselves. As for other segments, we would like to enter commercial development this year, preferably with a poly-functional project – a combination of housing and retail. All will, however, depend on the conditions regarding the location that we decide on. We are now looking for suitable investment opportunities, land and/or commenced projects – also outside of Prague. Does it mean that you are interested in land acquisitions as well as commenced projects? If they are in the phase of project preparation, we can negotiate both land and project; if it was about taking over construction, it would have to be something really interesting and would have to correspond with our ideas. We were also talking about the possibility of attending to some reconstruction in future providing it was situated in an interesting location where it is otherwise impossible to find available land. How many apartments did you supply to the market last year and what is the situation regarding your individual projects? Last year, we commenced a little over 300 apartments and approximately the same number was sold, approximately 310–320. We sold more units than we commenced, which we see very positively. We had some projects commenced and under construction, which we completed, for instance Braník Project. At the end of the year we completely sold the 3rd and 4th stages of Hyacint Modřany even though the project has not yet undergone final building approval. In the autumn, we completed and went through final building approval for Green Motol, which is already occupied and which is similarly successful. We only have three apartments left. It is a very nice location within greenery – after all, the name says it all. Talo Kavalírka is also nearby… We commenced this project last year. There will be approximately 100 residential units and compared with our other projects, this one is a little different. It is a block development in a gap site and is, from all our projects, situated nearest the city centre, three stops by tram to Anděl station. There, apart-

dn 1–2/2016

35


34-36 PR YIT_3ts_Layout 1 29.1.16 12:35 Stránka 36

Suomi Hloubětín ments will be rather smaller and the target group is expected to include young people and individuals who work intensively and don’t want to waste time commuting after a cultural visit and other activities that the city centre offers. On the top floors, there will certainly be larger apartments. The apartments in Green Motol and another similar project, Braník, that we totally sold shortly after final building approval, are, on the other hand, for families with children. The quiet location within greenery also corresponds to that. What other projects do you have on the market? We are building our so far largest project Suomi Hloubětín, which we purchased last year, on the boundary of Vysočany and Hloubětín. This is a location on the periphery of the industrial part of Vysočany, though it is situated within greenery near the River Rokytka. Vysočany is, in years to come, to expect about the same transformation as Karlín has been through. Most Prague development projects are currently situated there, there is a plan – or already under construction – for the conversion or demolition of former industrial complexes within the surroundings of Kolbenova and Poděbradská Streets and within a horizon of 10 years there will exist a very attractive neighbourhood. Suomi Hloubětín is, as I said, our largest project with approximately 900 apartments. We are also accounting with basic infrastructure such as smaller retail shops, nursery schools, restaurants and leisure time activities. What time scale are you working with there? We have commenced the first phase, which will comprise approximately 130 apartments in two buildings and will be completed in about two years. This will be followed by other stages. We estimate the construction to take about 5–7 years, depending on the situation in the market. If current economic growth persists, we would naturally proceed with development faster. We purchased a completed project with permits and are partially reworking it. It is actually a milestone in our work, as we are now moving from individual houses to a whole residential complexes, the so called area project. That means that we also have to construct technical and civic infrastructure and roads so that the overall area is attractive for our clients.

36

dn 1–2/2016

Where will the ‘Finnish style’ show in this complex? Apart from the name and the fact that the project is backed by a developer with a Finish holding company, we want to include certain Finnish or Scandinavian features again. In addition to the traditionally excellent floor plan with high utility value, low-energy standards and typical clean architecture, there should be civic amenities designed by Finnish architects. We are currently working on the studies. What are your other plans for the near future? Apart from the particular project I spoke of, we would like to get to 350–450 commenced and sold apartments this year. We are also planning new projects; one of them – on the western periphery of Prague, in Zličín – is just to be commenced. We are now finalising contracts with the supplier and should build about one hundred apartments there. We would also like to commence one or two more stages of area project Suomi Hloubětín. We have two other projects in preparation and also want to continue with land acquisitions so we will certainly not be idle! AK


37 CW stehovani_Layout 1 29.1.16 12:36 Stránka 37

projekty / projects TRH / MARKET

Cushman & Wakefield se stěhuje Cushman & Wakefield relocate Dalším krokem k dokončení fúze Cushman & Wakefield s DTZ. je sestěhování zaměstnanců do společných kanceláří..

N

ovým sídlem Cushman & Wakefield se stane Quadrio v Praze 1. Stěhování čeká firmu v dubnu, nyní probíhají stavební práce a od března budou následovat dokončovací interiérové a designové úpravy. Cushman & Wakefield si v Quadriu, jehož vlastníkem je CPI Group, pronajímá přes 2 000 m2. Společnost Cushman & Wakefield zároveň nemovitost pro CPI spravuje a pronajímá. PRESTIŽNÍ ADRESA

„Pro Cushman & Wakefield je důležité mít sídlo v prvotřídních kancelářích na ikonické adrese. Quadrio tato kritéria zcela naplňuje a zaměstnancům i klientům poskytuje vynikající pracovní prostředí. Bonusem je pak střešní terasa s panoramatickým výhledem na celou Prahu,“ říká Jonathan Hallett, výkonný ředitel Cushman & Wakefield pro střední a východní Evropu. „Stěhování firemního sídla je poměrně dlouhodobý proces, který běžně trvá 18 měsíců. Poté, co padne rozhodnutí o nové lokalitě, je třeba věnovat pozornost vnitřnímu uspořádání a vybavení. Přitažlivý interiér je silným motivačním prvkem pro zaměstnance, a proto kvalitu pracovního prostřední nelze podceňovat. Správné členění má pak významný dopad na efektivitu celé firmy,“ přibližuje Radka Novak, vedoucí kancelářského týmu Cushman & Wakefield.

projektového řízení v Cushman & Wakerfield a dodává: „Stěhování Cushman & Wakefield je navíc zpestřeno nedávnou fúzí s firmou DTZ. Bylo třeba zvětšit pronajatou plochu a přepracovat vnitřní uspořádání tak, aby vyhovovalo aktuálním požadavkům. Na výběru nových kanceláří pracoval celý tým profesionálů včetně externího architekta a firmy, která zpracovala studii využití jednotlivých pracovišť a potřebu interakce mezi jednotlivými týmy.“ RED

The next step towards the. completion of the merger. Cushman & Wakefield with DTZ. is moving the employees into. shared offices..

Q

uadrio in the Prague center is becoming the new headquarters for Cushman & Wakefield. The company will relocate in April; refurbishment is in progress now and the fit-out and design work in the interior is planned for March. Cushman & Wakefield is leasing more than 2,000 sq m in Quadrio, owned by CPI Group. Cushman & Wakefield also manages and leases the property for CPI.

TRENDY?

Kancelářský svět se od open space postupně přesouvá ke sdíleným pracovištím kombinovaným s relaxačními zónami. I v tomto směru je však třeba brát trendy s nadhledem a kanceláře uspořádat na míru potřebám firmy. V Cushman & Wakefield v první fázi zvažovali zřídit sdílená pracoviště (tj. zaměstnanec si při příchodu do kanceláře vybere libovolný volný stůl). Po zpracování studie o interakci mezi jednotlivými týmy se však ukázalo, že úspora pronajatých prostor by nevyvážila negativní efekty. „Pro tým je důležité sdílení a pocit sounáležitosti. Proto jsme se nakonec rozhodli zůstat u modelu, kdy má většina zaměstnanců svůj stůl,“ komentuje Pavel Podhora, vedoucí týmu

PRESTIGIOUS ADDRESS

“It is important for Cushman & Wakefield to reflect the market by being located in a first class building and iconic address. Quadrio not only met these requirements but also provides our employees and clients alike with an outstanding working environment. The rooftop panoramic view of Prague is an added bonus,” Jonathan Hallett, Managing Partner at Cushman & Wakefield Czech Republic and CEE, says. “The relocation of corporate headquarters is a rather lengthy process, which usually takes 18 months. Once the new location is chosen, it is necessary to pay attention to the internal layout and equipment. Attractive interiors are a strong

incentive for employees, so the quality of the working environment should not be underestimated. The right workplace strategy has a major influence on the efficiency of the company as a whole,” Ms. Radka Novak, Head of Cushman & Wakefield’ Office Agency Team, explains. TRENDS?

The office world is gradually abandoning the open space concept for shared workplaces combined with relaxation zones. Even in this respect, though, it is necessary to take trends with a grain of salt and structure the offices to suit the company’s needs. At the initial stage, Cushman & Wakefield considered setting up shared workplaces (where employees choose any desk upon arrival at work). Based on a study on the interaction between teams, however, it became clear that the savings of leased space would not make up for the negative effects. “Sharing and the feeling of ‘togetherness’ are important for teams. This is why we eventually decided to use the model where most employees have their own desks,” Mr. Pavel Podhora, Head of Cushman & Wakerfield’s Project Management team, comments and adds: “In addition, Cushman & Wakefield’s relocation is made less common by the recent merger with DTZ. We had to increase the leased area and rearrange the internal structure to suit the current requirements. An entire professional team including an external architect and a firm that prepared the study into the utilisation of space and the need for interaction between teams worked on the selection of the new offices.” RED

dn 1–2/2016

37


38-40 PR Schneider_3ts_Layout 1 29.1.16 12:37 Stránka 38

projekty / projects / TECHNOLOGY

TECHNOLOGIE

Budoucností jsou inteligentní města Smart cities are the future Velkým tématem současnosti jsou úspory energií. Společnost Schneider Electric. je jednou z těch, které se touto problematikou dlouhodobě zabývají..

S

jejím generálním ředitelem Ing. Jaroslavem Žlábkem jsme hovořili o možných řešeních.

Společnost Schneider Electric byla u založení Rady pro šetrné budovy. Jaké byly zpočátku cíle? Co považujete nyní za důležité? Jsme pyšní na to, že jsme mohli být jedním ze zakládajících členů Rady pro šetrné budovy. Nechci mluvit za radu, ale hlavní myšlenkou je propagovat nové technologie, nová řešení a přinášet technologie, které umožňují stavět budovy s co nejmenší ekologickou zátěží, nejen při samotné výstavbě, ale i po celou dobu života budovy. Je to v pozitivním slova smyslu lobování za to, aby se touto problematikou zabývala státní správa. Chceme-li být jako země konkurenceschopní, musíme jít tímto směrem. Pro nás je to oblast energetické efektivnosti a inteligentního fungování budovy z hlediska technologie. Proto jsme se stali členy CZGBC – našli jsme v ní spřízněné firmy s velmi podobnými zájmy. Není to stále jen v poloze osvěty, protože o všem rozhodují finance? Myslím, že se to hodně mění. Většina návrhů budov počítá s nějakou certifikací, řádově asi 70 %. Znamená to, že se tím zabývají nejen investoři, ale i potenciální nájemci. Naše firma je součástí Dow Jones Sustainability Index, tedy indexu udržitelnosti, kam se řadí mezinárodní firmy, které ukazují, jak se vyvíjí udržitelnost a ekologie v oblasti stavebnictví, průmyslu apod. Myslím, že nejen mezinárodní, ale i české firmy jdou tímto směrem, vytvářejí tlak na developery, aby stavěli udržitelné budovy. Věřím, že k tomu přispěla i Rada pro šetrné budovy, která na toto téma pořádala školení, veletrhy atd. Samozřejmě jsme komunikovali i se státní správou a s ministerstvy, abychom vysvětlili, proč se tak děje a co to přináší – nejen z pohledu partikulárních zájmů. Máte zkušenosti ze zahraničí. Bylo to při jednáních užitečné? Uvedl bych příklad budovy The Edge v Amsterdamu, která byla navržena a vybavena technologiemi Schneider Electric. Například Bloomberg uvádí, že je to nejinteligentnější budova na světě. Věříme, že je to jedna z nejchytřejších a nejinteligentnějších budov, je postavená naší technologií, což jednak umožňuje prezentovat získané zkušenosti a za druhé nám to dává i určitý kredit, abychom o tom mohli vyprávět, protože jsme se na výstavbě Edge jako firma podíleli. Které domácí projekty můžete zmínit? Na co můžeme být pyšní, je Univerzita Palackého v Olomouci, kde jsme dělali centrum biologických oborů. Zde se pomocí

38

dn 1–2/2016

našeho SmartStruxure řešení integrovaly i prostorové jednotky Daikin, tj. řízení budovy, klimatizace, ovládání atd. Je dobře, že je to na akademické půdě, že pomáháme nejen investorům ze soukromé sféry, ale i státní správě nebo vysokým školám – a oni samozřejmě jako odborníci mohou posoudit, zda je to pro ně výhodné, či nikoli. Budova Aviatica, v níž nyní sedíme, je kompletně vybavená našimi technologiemi. Řízení osvětlení, žaluzií může být ovládáno přes vzdálený přístup prostřednictvím tabletu nebo chytrého telefonu… Z dalších projektů bych mohl zmínit Národní dům v Karlových Varech, kde je řízení osvětlení a regulace teploty v prostoru. Když se řekne „budova“, každý si většinou vybaví kancelářský objekt nebo obchodní centrum, ale může to být i továrna. My jsme hrdí na naši továrnu v Písku, která je v provozu od roku 2000. V té době byla založena na nejnovějších technologiích a kontinuálními investicemi do nových efektivních technologií se nám podařilo ušetřit téměř 36 % energií. Finanční ředitel se vždycky ptá, co dalšího ještě uděláme, protože se mu to vyplácí. Máme návratnost mezi jedním až pěti lety na každou investici. Do Slováckých strojíren v Uherském Brodě jsme dodali komplexní řízení veškerého osvětlení, což jsou tisíce světelných bodů v celé hale. Jaké jsou plány pro další rozvoj? Rada pro šetrné budovy uspořádala workshop o strategii – kam bychom měli směřovat dál. Věříme, že dnes má každý nárok na to, aby měl nějakou energii. Když dnes v objektu vypadne energie, nejste schopni fungovat. Naším mottem je „Life is On“ a říkáme, že energie by měla být vždy dostupná, měla by být spolehlivá, bezpečná a měla by být efektivní, aby uživatelé měli možnost z ní získat maximum. V Radě pro šetrné budovy jsme o tom už diskutovali… Musíme se zaměřit na to, jak bytové domy, administrativní budovy aj. fungují v širším kontextu, třeba v rámci města, obcí. Velkým tématem do budoucnosti je pro nás inteligentní město. Vaše společnost se přestěhovala do nových prostor. Co tomu předcházelo? Stěhovali jsme se koncem listopadu a vzhledem k tomu, že nabídek je dnes hodně, mohli jsme si vybírat. Dívali jsme se, aby byla kolem dobrá infrastruktura, aby budova měla určitý standard, aby byla dostupná s možností parkování s ohledem na naše obchodní zástupce. V parkingu jsou naše nabíjecí stanice pro elektromobily. Budovu je třeba vidět v celém kontextu – jak funguje, jak je integrována do okolí, jaká je zde infrastruktura…

ING. JAROSLAV ŽLÁBEK


38-40 PR Schneider_3ts_Layout 1 29.1.16 12:37 Stránka 39

projekty / projects TECHNOLOGIE / TECHNOLOGY

Vodárenství je i pro nás velké téma, nabízíme nějaká řešení, jak i pomocí softwaru, matematických modelů a určité kontroly se dá hlídat, kde ta voda uniká, kdo ji spotřebovává… Jsme schopni řídit cestu od čističky až ke kohoutku. Myslím, že jít cestou obnovitelných energií je správné a současně je třeba šetřit zdroje. Česká republika není extrémně bohatá na přírodní zdroje, např. v Rakousku mají 60 % energie z vody, což my nikdy nebudeme mít. Mají Alpy, mají řeky, potoky, mají zdroje, z nichž mohou získávat vodu i energii. My máme jen to, co nám naprší. Takže je to o edukaci lidí, efektivním spotřebovávání zdrojů a dlouhodobých výhledech, co chceme. V tom je role státu neoddiskutovatelná. ARNOŠT WAGNER

Energy saving is a nowadays great topic. Schneider. Electric is one of the companies that have been. attending to this issue over the long term..

W

e were talking to their managing director Ing. Jaroslav Žlábek about possible solutions.

Jak tedy v současné době nahlížet na smart budovy? Nejdůležitější je, jako v každém podnikání, zaměřit se na to, co chceme vlastně dělat. Energie jsou v ČR relativně dostupné, ale je třeba s nimi šetřit, optimalizovat spotřebu, mít je bezpečné. Unie se zaměřuje na optimalizaci spotřeby, na efektivitu, dobré fungování a na inteligentní řešení. My věříme, že nejlepší jsou integrovaná řešení. Velké ztráty vznikají v důsledku toho, že věci spolu nefungují, nejsou optimalizované, nekomunikují spolu. Myslím, že řešení, která nabízíme, jsou velmi efektivní, cenově optimální. Původně byly inteligentní budovy velmi drahé, ale nyní jsou nákladově srovnatelné; náklady na inteligentní technologie činí jednotky procent nad staršími řešeními. Lze snadno dokázat, že za provozu se náklady vrátí, za celou životnost dokonce několikrát. Neměli bychom přemýšlet jenom o tom, co je dnes, ale měli bychom přemýšlet dlouhodobě. Je třeba dosáhnout určité udržitelnosti… Spotřebitelé mají právo na určité rozhodování, je třeba je motivovat k úsporám. Energie z obnovitelných zdrojů je relativně levnější než z klasických. Pokud sluníčko svítí a zdroje vyrábějí, je energie najednou levnější. Proč by nestálo za to, dát šanci spotřebitelům, aby se rozhodli, zda chtějí energii levnější, nebo dražší, a nějakým způsobem je motivovat. Jmenuje se to Demand Response a je to v podstatě řízení spotřeby elektrické energie. Myslím, že je to jedna z věcí, na níž by se měl podílet i stát. V USA se na to hodně zaměřili, a když se podíváme na ekonomické porovnání USA a EU, tak si myslím, že USA jsou opravdu lídrem v ekonomice. Nakonec i Čína se začíná v této oblasti snažit… U nás ale platí, že když třeba budeme šetřit vodou, tak vodárny v dalším období zdraží. Kde je tedy motivace? Krátkodobě to tak funguje, to je pravda. Vodárny potřebují na svůj provoz určitý příjem, když je nízký odběr, tak ho nedosáhnou. Loni bylo sucho, zatím také moc sněhu nenapadlo, na léto je předpověď, že bude zase suché, takže voda bude drahá. Ale musíme se rozhodnout, jestli chceme mít levnou vodu, nebo chceme mít vodu vůbec? Musíme si šetřit zdroje…

Schneider Electric was present at the founding of the Green Building Council. What were their aims initially? What do you consider important now? We are proud that we were one of the founding members of the Green Building Council. I don’t want to speak on behalf of the council, but the main idea was to promote new technologies, new solutions and bring new technologies that allow for constructing buildings with the least ecological burden possible, not only during their construction but also throughout the buildings life cycle. It is, in a positive point of view, lobbying for the state administration to take an interest in this issue. If we want to be, as a country, competitive, we must head in this direction. For us, it is an area of energy efficiency and buildings’ smart functioning from a technology point of view. That is also the reason why we became members of the Czech Green Building Council – there we found related companies with very similar interests. Isn’t it still in the enlightenment phase as it is finance that decides everything? I think it changes a lot. Most building designs account with some sort of certification; about 70% of them do. This means that it is an issue for both the investors as well as potential tenants. Our company is part of the Dow Jones Sustainability Index that is a sustainability index which includes international companies that show how sustainability and ecology develops in the area of the building industry, industry generally and others. I think that Czech companies also follow international companies in this direction and therefore put pressure on developers to build sustainable buildings. I believe that the Green Building Council, which organises training, trade fairs and others relating to this topic, also contributed to this. We also communicated with the state administration and with ministers in order to explain why this is happening and what it contributes to – not only from the point of view of particular interests.

dn 1–2/2016

39


38-40 PR Schneider_3ts_Layout 1 29.1.16 12:37 Stránka 40

projekty / projects / TECHNOLOGY

TECHNOLOGIE

You have experience from abroad. Did you find this useful during your negotiations? I would state, as an example, The Edge building in Amsterdam, which was designed and equipped with Schneider Electric technologies. For instance, Bloomberg states that it is the smartest building in the world. We believe that it is one of the smartest and most intelligent buildings built with our technologies, which allows for the presenting of our acquired experience and also gives us credibility to talk about it as our company took part in construction the Edge. What local projects can you talk about? What we can be proud of is the Palacký University in Olomouc where we built the Centre of Biology Fields. This is also where the Daikin spatial units what is building control, air-conditioning, operating system and others, were integrated through our SmartStruxure solution. What is good is that it is on academic land and that we help private investors as well as state administration and universities – and they can, being specialists, assess whether it is advantageous for them or not. The Aviatica building, where we are based at the moment, is completely equipped with our technologies. Lighting and blinds can be controlled via remote access through a tablet or smart phone… As for other projects, I would mention the National House in Karlovy Vary, where there is lighting control and temperature regulation within the area. When one says ‘a building’ most people usually imagine an administrative building or shopping centre, but it can also be a factory. We are proud of our factory in Písek, which has been in operation since 2000. Then, it was built with state-of-the-art technologies and we managed to save almost 36% of energy through continual investment in new efficient technologies. Our financial director keeps asking what we are going to do next as it certainly pay off for him. Our investment return is between one to five years per each investment. We supplied the Slovácké strojírny in Uherský Brod with comprehensive control for the entire lighting system, which represents thousands of spot lights in the hall. What are your plans for further development? The Green Building Council organised a workshop about strategy – where else we should be heading. We believe that today, everyone has a right to energy. If electricity cuts out in a building, you are unable to work. Our motto is ‘Life is On’ and we say that energy should always be accessible, reliable and safe and should be efficient, so that users have a chance to get the maximum out of it. We have already discussed it at the Green Building Council… We must focus on how housing blocks, administrative buildings and others work within a broader context, for instance within the framework of a town, municipalities… A smart city is a great topic for us in future. Your company has relocated to new premises. What preceded it? We were moving towards the end of November with regards to the fact that there are a lot of offers now; we had a lot to choose from. We made sure there was good infrastructure, that the building came within a standard so that it is accessible and offered parking options with respect to our business representatives. Parking is fitted with our charging

40

dn 1–2/2016

stations for electro mobiles. The building needs to be seen in the whole context – how it works, how it is integrated within its surroundings, what the infrastructure is like… How then is one to view smart buildings in these times? The most important thing is, as in every business, to focus on what we really want to do. Energies are relatively available in the Czech Republic but one needs to be economical, optimize consumption, to keep it safe. The union focuses on optimising consumption, on efficiency and smart solutions. We believe that integrated solutions are the best. Big losses arrive due to the fact that things do not work together, are not optimised and don’t communicate with one another. I think that the solutions we offer are very efficient and optimal with regards to price. Smart buildings were originally very expensive but are comparable now; costs for smart technologies come in units of percentages higher than older solutions. It is possible to prove that costs are to be returned during operation, even several times during its life span. We should not only think about today but should think over the long term. It is necessary to achieve some sort of sustainability… Consumers have the right to some decision making. It is necessary to motivate them for savings. Energy from renewable resources is relatively cheaper than from classic ones. If the sun is shining and resources are producing, then energy suddenly becomes cheaper. Why not to give consumers a chance to decide whether they want cheaper or more expensive energy and to motivate them somehow. It is called Demand Response. It is basically electricity consumption control. I think that it is one of the things that the state should participate in. They focused a lot on this in the USA and when we look at the economic comparison between the USA and the EU, I think that the USA is really the economic leader. Even China is starting to try in this area. The rule in our country is that if we save water, for instance, the water companies will increase water prices within the next period. Where is the motivation? It does work this way in the short term. That’s right. Water companies need a certain income for their operation. So, if consumption is low, they don’t achieve it. Last year was dry, there has not been much snow either so far and the summer forecast is ‘dry again’. That means that water will be expensive. However, we must decide if we want to have cheap water or if we want to have water at all. We must save our resources… The water industry is a big topic for us as well. We can offer some solutions. It is possible to monitor via software, mathematical models and certain controls where the water disappears, who uses it… We are able to control the workings of a water purification plant all the way to the tap. I think that it is the right thing to head in the way of renewable energies and at the same time, it is necessary to save energies. The Czech Republic is not that rich in natural resources. In Austria, for instance, they have 60% energy from water, which is something we will never have. They have the Alps, rivers, streams, resources from which they can obtain both water and energy. We only have what the rain brings. That means that it is all about educating people, efficient consumption of resources and a positive long term outlook about what we want. That is where the state’s role cannot be discounted. ARNOŠT WAGNER


Raiffeisen Leasing specialista na financování nemovitostních projektů the property financing specialists Společně dokážeme více než každý samostatně www.licehamr.cz

RL-inz_SECO_do_DN-215x280-OK.indd 1

26.1.16 14:31


42-44 PR P3_3ts_Layout 1 29.1.16 12:38 Stránka 42

projekty / projects / MARKET

TRH

Rozhodují provozní náklady Operating costs are the deciding factor Společnost P3 zaznamenala v roce 2015 rekordní počet nových pronájmů. i prodloužených smluv a svým klientům postavila na míru více než 52 000 m2. průmyslových, skladových či distribučních hal..

T

omáše Míčka, ředitele P3 pro Českou republiku, jsme se zeptali na některé podrobnosti.

V roce 2014 jste rozšířili portfolio prostřednictvím nových akvizic. Pokračovali jste tímto směrem i loni? Akvizice z předloňského října zahrnovala 11 parků s celkem 627 000 m2 pronajímatelné plochy a pozemky s možností výstavby dalších 120 000 m2. Loni se nám podařilo nové parky plně integrovat do našeho portfolia a zajistit tak zákazníkům vysoký standard služeb. A v akvizicích jsme pokračovali také v zahraničí. Získali jsme plně obsazený průmyslový park u Bukurešti s rozlohou 215 000 m2 s dalšími 150 000 m2 pro výstavbu a ve stejném roce jsme zde začali spekulativně stavět halu o 28 000 m2. V Polsku jsme získali dva parky, 175 000 m2 v Błonie u Varšavy a 77 000 m2 v Piotrkówě poblíž Lodže. I zde je potenciál pro další výstavbu. Zmínil jste pozemky pro novou výstavbu. O jaké jde rozlohy a kde jsou? V současné době máme v České republice 177 000 m2 pozemků s povolením, na nichž můžeme ihned zahájit výstavbu. V tom máme oproti konkurenci velkou výhodu. Asi 100 000 m2 je v P3 Prague D11. Aktuálně zde stavíme první budovu o celkové rozloze přibližně 21 000 m2, přičemž polovina je výstavba Build-To-Suit pro společnost Exiteria a.s., která je předním českým internetovým maloobchodem s nábytkem s působností také na Slovensku a v Maďarsku. Druhá polovina je poté stavěna spekulativně, což je na našem trhu zatím trochu výjimka. Dalších 30 000 m2, z nichž je již 5 000 m2 předpronajatých, je nyní ve výstavbě v Horních Počernicích, kde máme také více než 40 000 m2 ještě k dispozici pro další výstavbu. Pozemky rovněž vlastníme i u Mladé Boleslavi a u Příšovic. Haly předáváte klientům jako shell & core, nebo vybavené? Závisí to na dohodě s klientem. Halu pro VF Corporation, vlastníka prémiových lifestylových maloobchodních značek oblečení, jako jsou VANS, The North Face, Wrangler či Timberland, kterou jsme v P3 Prague D8 předávali asi před rokem, jsme dodali jako shell & core s topením a osvětlením, další vybavení si obstarali sami. Ale pro jiné klienty dodáváme i vnitřní vybavení, regálové systémy, kabeláže apod. Samozřejmě se to odráží

42

dn 1–2/2016

i v délce nájemní doby. Standardní délka jsou tři roky, i když našim klientům vycházíme vstříc a v případě potřeby si v exponovaných obdobích mohou pronajmout další prostory jen na velmi krátkou dobu, třeba na měsíc či dva. V případě nákladnějších a speciálních vnitřních úprav je nájemní doba pět i více let, aby se to oběma stranám vyplatilo. Třeba DHL Express má u nás na D8 vnitřní vybavení – unikátní balíkové třídicí linky – za zhruba pět milionů eur. Před 10 lety bylo obvyklé postavit standardní budovu, předat ji klientovi a on si ji už vybavil, jak bylo potřeba. Dnes – a netýká se to jen nás – je trend zcela jiný, klienti chtějí budovy na klíč s veškerým vybavením a nejvíce je zajímají provozní náklady. Proto v případě VF Corporation máme i certifikaci BREEAM na úrovni „Very good“. Obecně směřují technologie k inteligentním řešením. Odráží se to i v průmyslových budovách? Samozřejmě. Certifikovat chceme nejen nové, ale i stávající budovy. Budova postavená v Německu pro PSA je vybavena solárními panely na ohřev vody, zařízením pro úsporu vody, nabíjecími stanicemi pro elektromobily a dalšími technologiemi. Je tam světlá výška 10 m, což vytopit znamená spoustu energie na ohřev vzduchu. Takže pokud budova nebude mít takové izolační vlastnosti, jaké jsou třeba, budou klientovy náklady na vytápění zbytečně vysoké. Tudíž je nutné vyřešit zejména tepelně izolační můstky u vjezdových bran a obálku budovy jako takovou. To je podstatné zejména v místech, kde se něco vyrábí či montuje, aby se uvnitř udržela komfortní teplota. Opět zmíním VF Corporation, která má v nové hale – té, co pro ně nyní stavíme – velmi sofistikované zařízení, které bude představovat obrovskou investici. Je to budova další generace, jaká tady zatím nebyla. Není sice největší, ale určitě je technicky nejpropracovanější, několikaúrovňová s velmi speciálním systémem vytápění, aby se podařilo dosáhnout optimální teploty ve všech podlažích v létě i v zimě. Je rozdíl v uzavírání smluv dříve a nyní? Před krizí, v době boomu, se smlouvy uzavíraly jak na běžícím pásu. Nyní trvají jednání minimálně čtyři až šest měsíců, s VF Corporation jsme o první hale jednali skoro dva roky. V roce 2015 uzavřela v České republice společnost P3 nové smlouvy na pronájem přes 131 000 m2 budov, což v meziročním srovnání tvoří více než stoprocentní nárůst. Mezi

Budova VF Corporation, P3 Prague D8 – vítěz kategorie Průmyslové a skladové areály v soutěži Best of Realty 2015

TOMÁŠ MÍČEK


42-44 PR P3_3ts_Layout 1 29.1.16 12:38 Stránka 43

projekty / projects TRH / MARKET

Sledujeme, že nemovitostní obchody se nyní uzavírají podstatně obtížněji. Developeři se snaží zvýšit kvalitu služeb a komfort pro klienty, ale současně už neustupují pod hranici svých nákladů. Obecně to souvisí se zaměřením všech firem na snižování nákladů, včetně investic. Přitom právě budoucí návratnost investic je nyní poněkud hůře předvídatelná. Setkáváme se s tím, že vyjednávání se vedou na mnoha úrovních vedení a opakovaně se tak otevírají již dojednané body. Výjimkou jsou firmy vlastněné konkrétní fyzickou osobou. Zde lze jednat přímo s člověkem s rozhodovací pravomocí a obchody se uzavírají rychleji pod heslem „peníze se nedají ušetřit, ale vydělat“. JUDr. Jakub Lichnovský, PRK Partners, specialista na investice a dlouhodobé projekty We have certainly noticed that real estate transactions are now more difficult to close. Everyone is trying to cut costs, both in terms of initial investment and ongoing occupational costs. This focus is spilling into negotiations and we have for example situations in which negotiations are running simultaneously with a number of managers at different levels and areas of responsibility. As a result, points that have already been agreed with one person are repeatedly re-opened by others. Companies owned by an individual are the exception. Where we can negotiate directly with one person who has the authority to make decisions, transactions are concluded faster with everyone focussed on the premise that ‘money cannot be saved but made’. JUDr. Jakub Lichnovský, PRK Partners, a specialist in investment and long term projects.

Building VF Corporation , P3 Prague D8 – Winner in the “Warehouse and Industrial Parks” category in the "Best of Realty" awards 2015

naše klienty pak přibyly významné firmy, např. BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s., Wheels Logistics, s.r.o. či Sécheron Tchequie, s.r.o. Také se nám podařilo prodloužit některé stávající pronájmy – celkem byly renegociovány smlouvy na více než 153 000 m2, což svědčí o mimořádné kvalitě našich parků a vysokém standardu služeb. AK

During 2015, P3 achieved a record. number of new lettings and lease. renewals with its existing customers.. It also built more than 52,000 sq m of. bespoke Build-To-Suit warehouse space. for clients in the Czech Republic..

W

e asked Tomáš Míček, Country Head of P3 for the Czech Republic, for further details.

You expanded your portfolio with new acquisitions in 2014. Did this continue last year as well? In 2014 we acquired 11 parks with a total lettable area of 627,000 sq m, with an additional 120,000 sq m of land that we can develop in the future. In 2015 we integrated those new parks into our portfolio to ensure that all our new customers

can benefit from the same high standard of service. We also continued with acquisitions abroad. We acquired a fully let 215,000 m sq logistics park in Bucharest (P3 Bucharest), which also has land for another 150,000 sq m of construction. In 2015 we also started to develop a 28,000 sq m warehouse at the park on a speculative basis. In Poland we acquired 175,000 sq m in Błonie near Warsaw and 77,000 sq m in Piotrków near Lodz, where there is also the potential for further development. You have mentioned land for new development. What sites do you have and where are they located? Currently, we have land in the Czech Republic with permission to commence construction of up to 177,000 sq m immediately. Having land with building consents is a significant advantage over our competitors. Land for approximately 100,000 sq m is in P3 Prague D11 park. Here, we are currently constructing the first building of around 21,000 sq m. Exiteria, Czech Republic’s top online furniture retailer (which is also active Slovakia and Hungary), has already signed to take half of the building on a Built-To-Suit basis. The other half is being developed on a speculative basis, which is unusual for our market. At P3 Horní Počernice, P3 is constructing a further 30,000 sq m, 5,000 sq m of which has already been pre-let. We also have land available for over 40,000 sq m of further development. In addition P3 owns land near Mladá Boleslav and near Příšovice.

dn 1–2/2016

43


42-44 PR P3_3ts_Layout 1 29.1.16 12:38 Stránka 44

projekty / projects / MARKET

TRH

Do you hand the warehouses over to clients as shell & core or equipped? This depends on the agreement with the client. For VF Corporation, the owner of premium lifestyle retail clothing brands such as VANS, The North Face, Wrangler and Timberland, the warehouse was fitted out with heating and lighting when we handed it over in P3 Prague D8 about a year ago. The remaining equipment the customer installed. However, we do regularly supply interior equipment such as shelf, cabling and other systems for our clients. The length of the tenancy period reflects the terms. A standard lease is three years, however we accommodate clients’ requests for shorter periods as well sometimes as little as a few months. In the case of more costly and specialised interior modifications, we tend to require a minimum of a 5-year rental period to make it work for both parties. In its premises at P3 Prague D8 park for example DHL Express has specialist equipment – including a unique packaging sorting line – worth around 5 million Euros. 10 years ago, it was common to construct a standard building, hand it over to the client who fitted it out. Today the trend is completely different. Clients want turnkey buildings, fully equipped warehouses and they are mainly interested in operational costs. How are smart technologies reflected in industrial buildings? We are certainly using smart technology to reduce costs and environmental footprint for our customers. And, we are constantly looking at ways to incorporate such tech into both new and, significantly, existing buildings. The building we are constructing for PSA in Germany at P3 Niedersachsenpark is fitted with solar panels for water heating, water saving features,

44

dn 1–2/2016

charging stations for electric cars and other technologies. The building’s 10m height means that it requires a lot of energy to heat. As a result insulation is essential to ensure that the customer’s costs are kept down. It is necessary to insulate bridges near entrance gates and the shell of the building to avoid energy loss. It’s particularly important in places where production and assembly work is taking place, to maintain a comfortable temperature. VF Corporation’s warehouse benefits from very sophisticated equipment representing a significant investment into the building which is a prototype of P3’s next generation of buildings that we haven’t seen in Czech Republic before. It is not the largest warehouse on our books but it is certainly the most technically advanced with a very sophisticated heating system in order to achieve an optimal temperature on all levels in both summer and winter. Is there a difference in closing a deal today compared to in the past? During the boom times, contracts were being concluded quickly – almost as if on a conveyor belt. Nowadays, negotiations take at least four to six months. Negotiations with VF Corporation for its first warehouse took almost two years. In 2015, P3 secured in the Czech Republic new leasing contracts totalling more than 131,000 sq m, representing more than a 100% year-on-year increase. Our client portfolio was complemented with significant companies such as BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s., Wheels Logistics, s.r.o. and Sécheron Tchequie, s.r.o. We also renegotiated existing leases on more than 153,000 sq m, which demonstrates the exceptional quality of our parks and high standard of our services. AK

Spekulativní výstavba v parku P3 Prague Horní Počernice Speculative development in the park P3 Prague Horní Počernice


Zveme Vás k účasti na 24. ročníku mezinárodního veletrhu elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení

2016

Již 24 let prostor pro Vaše: INOVACE TECHNOLOGIE KONTRAKTY

15. - 18. 3. 2016 VÝSTAVIŠTE BRNO www.amper.cz

pořádá


46-47 Nadrazi 1_mrtva_2ts_Layout 1 29.1.16 12:39 Stránka 46

projekty / projects / CAUSE

KAUZA

Živá nádraží zahynula na nezájmu developerů Living Stations died on a developers’ lack of interest Českým drahám se nepodařilo najít soukromé investory, kteří by. se podíleli na revitalizaci chátrajících nádražních objektů, jak před. deseti lety plánoval velkolepý projekt Živá nádraží..

M

ěl to být recept, jak z rozpadajících se budov postavených často na počátku minulého století udělat moderní městská centra či alespoň životaschopné komerční projekty. České dráhy proto nabízely nádraží, popř. další objekty a pozemky ke komerčnímu využití soukromým investorům do dlouhodobého nájmu, ve vybraných lokalitách i k odprodeji nebo vzniku společného podniku. Partnerům slibovaly dát poměrně velkou volnost v jejich obchodních aktivitách, které mohly zahrnovat i vznik hotelů, obchodních galerií, sportovních nebo kulturních zařízení. S výjimkou metropole se ale Živá nádraží nesetkala s velkým zájmem investorů. Připravované záměry mnohdy také komplikovaly složité majetkoprávní vztahy na drahách. Někde se nepodařilo sehnat žádné investory, jinde se ani po úspěšných výběrových řízeních dráhy nakonec s vítězi nedomluvily na konkrétních podmínkách fungování projektu. To byly případy tendrů na proměnu nádraží v Pardubicích, Hradci Králové či Poděbradech. Revitalizace nádraží totiž není běžným developerským projektem, protože návratnost investice bývá 15 až 20 let. SKUTEK UTEK

V roce 2004 vybraly České dráhy 60 lokalit, které nabídly investorům k dlouhodobému, zpravidla třicetiletému, pronájmu. Postupně přidávaly další nádraží, až jich do projektu zařadily na 120. Předpokládané investice měly celkem dosáhnout několika miliard korun. Ve stovce výběrových řízení, která pak vypsala dceřiná společnost drah ČD Reality, se podařilo najít zájemce zhruba pro dvě desítky měst. Lokality, kde se nikdo ani v opakovaném tendru nepřihlásil, pak dráhy vyřadily. Jenže ani tam, kde projekt už vypadal velmi nadějně, nakonec na realizaci velkolepých záměrů nedošlo. Například izraelský developer nákupních center Plaza Center uspěl ve výběrových řízeních např. pro nádraží v Chebu, Českém Krumlově, České Lípě, Šumperku a Břeclavi. „Jejich plány zahrnující vznik obchodních center nám velmi vyhovují,“ tvrdil v roce 2008 Karel Tabery, který tehdy podnikání s nemovitostmi v Českých drahách zajišťoval. Plaza Centers však své podnikání v Česku ukončila s příchodem finanční krize.

46

dn 1–2/2016

OSAMĚLÁ GRANDI STAZIONI

Jediným velkým zahraničním investorem, který se skutečně do revitalizace nádraží pustil, tak nakonec byla italská firma Grandi Stazioni na pražském hlavním nádraží a na železniční stanici v Mariánských Lázních. Třetí v režii tohoto investora měla být proměna horního nádraží v Karlových Varech. Jenže společnost Grandi Stazioni od projektu ustoupila poté, co zjistila, že objekt je v katastrofálním stavu a náklady na rekonstrukci budou podstatně vyšší, než původně předpokládala. Mimochodem, v Karlových Varech usnul i velkolepý projekt Central Park Karlovy Vary v oblasti dolního nádraží. Britský developer Lordship tam plánoval prostavět na čtrnáctihektarovém území, jehož většinu odkoupil od Českých drah, více než 8 mld. Kč. Projekt, chystaný od roku 2008, počítal s vybudo-

Tristní stav nádraží Vyšehrad Poor condition of the station Vyšehrad


46-47 Nadrazi 1_mrtva_2ts_Layout 1 29.1.16 12:39 Stránka 47

projekty / projects KAUZA / CAUSE

of the station in Pardubice, Hradec Králové and Poděbrady as the revitalisation of a station is not a typical development projects because the investment return tends to take around 15 to 20 years. ALL TALK, NO ACTION

váním hotelu s 18 patry, kongresového centra, obchodních a zábavních středisek, akvaparku i několika stovek bytů. Nicméně ještě před pěti lety nové vedení karlovarské radnice přiznávalo, že neví, zda je záměr v souladu s územním plánem. ÚZEMÍ DÁL ČEKAJÍCÍ NA ROZVOJ

Nejviditelnějšími realitními projekty, byť zatím jen na papíře, jsou každopádně velká pražská rozvojová území u Masarykova nádraží v podání skupiny Penta, okolo smíchovského nádraží od Sekyra Group, nákladového nádraží Žižkov rozděleného mezi Sekyra Group a britskou skupinu Discovery a rovněž nádraží Bubny aktuálně v režii CPI Property Group. HOD

Czech Railways did not manage to find private. investors who would take part in the realisation of the. dilapidating station buildings as was planned ten years. ago by the magnificent project of Living Stations..

I

Areál nádraží Smíchov v budoucnosti? (Vizualizace Kuba & Pilař) Complex of Smíchov Statiion in future? (Visualization Kuba & Pilař)

t was supposed to be the recipe as to how to turn the dilapidating buildings, where many were built at the beginning of the last century, into modern urban centres or at least viable commercial projects. That is also why Czech Railways were offering the station, possibly also other buildings and plots to private investors for long term leases for commercial utilisation, in certain locations even to gain a sale or the founding of a joint venture. They promised the partners relatively extensive freedom in their business activities, which could also include the establishing of hotels, shopping galleries and sports or cultural establishments. However, Living Stations did not, apart from the metropolis, experienced much interest from investors. The prepared projects were often also complicated by proprietary relations within the railways. In some areas they didn’t manage to find any investors at all, somewhere else they, despite successful tenders, didn’t manage to agree on particular conditions regarding the operation of the projects. Those were the tenders for the reconstruction

In 2004, Czech Railways selected 60 locations that they offered to investors for the long term, usually a thirty-year lease. They were gradually adding other stations until there were 120 included within the project. Expected investment was supposed to reach a total of some billions of Czech crowns. During the hundreds of tenders that were announced by their subsidiary company, ČD Reality, they managed to find interested parties for approximately two dozen towns. The locations for which nobody applied even within a repeated tender were eliminated. However, realisation of the grandiose projects was not eventually carried out even where it already looked very promising. For instance, the Israeli developer of shopping centres Plaza Centre succeeded in tenders for the stations in Cheb, Český Krumlov, Česká Lípa, Šumperk and Břeclav, for example. “Their plans, including the establishing of shopping centres, are very suitable for us,” Karel Tabery said, who was then arranging the business with Czech Railways, in 2008. However, Plaza Center ceased their business activities in the Czech Republic with the coming of the financial crisis. LONELY GRANDI STAZIONI

The only large foreign investor, who actually went into the realisation of a station, was the Italian company Grandi Stazioni at the Main Railway Station in Prague and the railway station in Mariánské Lázně. The third one under the baton of this investor was proposed to be the conversion of the station in Karlovy Vary but Grandi Stazioni withdrew from the project after they found out that the building is in a catastrophic condition and reconstruction costs would be much higher than originally expected. By the way, even the grandiose project Central Park Karlovy Vary in the area of the Lower Station ‘fell asleep’. The British developer Lordship was planning to develop a fourteen hectare area there. They purchased most of it from Czech Railways for more than CZK 8 billion. The project, planned from 2008, accounted with an 18-storey hotel, a congress centre, shopping and entertainment centres, aqua park and several hundred apartments. However, only five years ago the new council at Karlovy Vary town hall admitted that they didn’t know whether the project was in accordance with the outline plan. AREAS AWAITING DEVELOPMENT

The most visible real estate projects are, even though still only on paper, Prague’s large development areas near Masaryk Station orchestrated by Penta Group, around Smíchov Station with the Sekyra Group and Žižkov freight station which is divided between Sekyra Group and the British group Discovery as well as Bubny station which is currently under the baton of the CPI Property Group. HOD

dn 1–2/2016

47


48-51 Byty_Fer_4ts_Layout 1 1.2.16 9:40 Stránka 48

ekonomika / economy BYTOVÝ TRH / RESIDENTIAL MARKET

Nabídka na trhu bydlení se letos ocitne v ohrožení Offers in the housing market will find themselves under threat this year Trh s bydlením loni nabral velmi přívětivé tempo. Více bytů se stavělo,. více prodávalo, a to navzdory vyšším cenám..

N

yní mají developerské společnosti obavy, že nebudou moci zvýšit nabídku. V Praze, největším trhu s byty v ČR, se stavět téměř nedá. Krátce před hospodářskou krizí, jejíž počátek jsme si zvykli datovat k podzimu roku 2008, renomované realitní agentury odhadovaly, že přirozená potřeba nového bydlení, tzn. potřeba vyvolaná snahou o osamostatnění mladých lidí a rodin výměnou stávajících bytů za větší a lepší, popř. potřeba vyvolaná stěhováním, se ročně pohybuje nad 30 000 bytů ročně. Skutečné údaje o vývoji trhu bydlení jsou podobným odhadům velice vzdálené, i když není snadné rozsoudit, zda potřeba bytů byla nadsazená, nebo zda existuje, jen je z nějakých důvodů potlačována, respektive odkládána. Pravdou však zůstává, že v minulém roce výstavba i prodeje bytů pokračovaly zesílením dříve nastartovaného růstu, i to, že ceny bydlení v průměru stoupaly.

doucnost i přetrvávající nízkoúrokové prostředí, tedy levné hypotéky. Vzrostly také ceny stavebních materiálů a prací. Průměrná úroková sazba na průměrnou hypotéku v listopadu minulého roku činila 2,09 %, a to už nebyla na svém dně. Průměrná výše jedné hypotéky se pohybovala něco přes 1,8 mil. Kč, průměrný byt v Praze loni přišel na 3,5 mil. Kč.

PRAHA ROSTE A POROSTE

Český statistický úřad (ČSÚ) uvádí, že za první tři čtvrtletí loňského roku byla zahájena výstavba 19 675 bytů a dokončeno bylo 17 837 bytů. V obou případech to bylo zhruba o 6 % více než ve stejném období roku předcházejícího. Je to více než růst celého stavebnictví (odhad: 4,9 %), než přírůstek pozemního stavitelství (predikce: 2,5 %), než růst hrubého domácího produktu (odhad: 4,5 %) a než průměrné mzdy (3,4 % reálně ve 3. čtvrtletí 2015). Počet prodaných bytů jen v Praze se podle předběžných údajů developerských společností zvýšil meziročně o 18 % nad 7 000 bytů. Pražský trh zaujímá přibližně dvě třetiny trhu celostátního. V roce 2014 se v hlavním městě prodalo 5 950 bytů. Ceny bytů se podle ČSÚ zvyšovaly celý loňský rok, ve 2. a 3. čtvrtletí v meziročním srovnání téměř shodně o 5,5 %. Ovšem na trhu bydlení právě takový průměr představuje číslo skutečně jen hrubě ilustrativní. Záleží na kvalitě, umístění a řadě dalších okolností, které cenu konkrétní nemovitosti určují. Ale je možné spolehnout se na všeobecné vlivy, které budou tlačit ceny bydlení vzhůru i v roce letošním. Především existuje silná poptávka, zlepšující se hospodářská situace poptávajících (občanů a domácností), růst jejich důvěry v bu-

48

dn 1–2/2016

LEPŠÍ BYTY SE PRODÁVAJÍ LÉPE

Developerská společnost Central Group, jedna z nejvýznamnějších na pražském trhu, informovala, že loni cena srovnatelných bytů v Praze stoupla o 6 %, cenová hladina se ale vcelku zvedla o 14 %, protože se poptávalo a prodávalo více luxusních bytů. Společnost uvádí, že loni prodala o 20 % více bytů než v roce 2014. Podobně také společnost Finep oznámila zvýšení počtu prodaných bytů o 20 %, tržby za ně meziročně stouply o 25 %. Z předběžných údajů od developerských společností vyplývá, že největší zájem byl o menší byty v dispozici 2+kk, které se na trhu podílely více


48-51 Byty_Fer_4ts_Layout 1 1.2.16 9:40 Stránka 49

ekonomika / economy / RESIDENTIAL MARKET

BYTOVÝ TRH

Nové projekty vznikají jen stěží nebo vůbec. Existuje trh připravených projektů, které nakupují kapitálově silné developerské firmy, ale i tento zdroj brzy vyschne. Společnost Central Group ve své tiskové zprávě odhaduje, že prodeje bytů se v tomto roce udrží, nebo i klesnou. Pro Development News pak tisková mluvčí společnosti Marcela Fialková upřesnila: „Početně bude meziroční přírůstek prodaných bytů rámcově na stejné úrovni jako v loňském roce. Central Group vloni zahájil výstavbu téměř 800 bytů. Může se to zdát jako nepoměr k loni prodaným 1 009 bytům. Firma ale měla vloni rozestavěno v nejsilnější sezóně skoro 2 000 bytů, a to především díky největšímu rezidenčnímu projektu současnosti – Residenci Garden Towers na pražském Žižkově s celkem 700 byty. Ta bude dokončena letos. Loni bylo dokončeno 860 bytů a letos počítáme, že to bude celkem více než 1 200 bytů v šesti projektech. Letos jsme již zahájili výstavbu skoro 180 bytů ve dvou projektech a postupně ještě zahájíme více než 1 100 dalších bytů v deseti projektech.“ Celkem společnost v minulém roce uvedla na trh 1 100 bytů a letos počítá s dodáním 1 300 bytů. „Na trh je budeme uvádět podle toho, jak se bude vyvíjet poptávka,“ dodala M. Fialková. BYT JAKO DEPOZITUM

než třetinou, dále se zájem soustředil na byty 3+kk a jednopokojové byty. Developerské firmy očekávají, že nastoupené trendy vydrží i v tomto roce. Což znamená, že poptávka poroste, prodeje stoupnou i navzdory pokračujícímu růstu cen bydlení. Předpovědi se však vyhýbají otázkám zrychlování trendu, spíše konzervativně hovoří o udržení loňských čísel. Důvodem jsou očekávané problémy na straně nabídky. V hlavním městě v podstatě chybějí použitelná pravidla pro další výstavbu, v mnoha městských částech byly stavby bytů zastaveny. EFEKT CHYBĚJÍCÍ KONCEPCE

„V loňském roce 2015 Finep prodal rekordní počet 617 bytů a pro firmu to byl nejúspěšnější prodejní rok. Pro rok 2016 Finep předpokládá podobné prodeje bytových jednotek jako v roce 2015. Je to dáno mj. i tím, že pro letošní rok plánuje dokončit obdobný počet bytů jako v loňském roce,“ uvádí pro Development News Tomáš Pardubický, generální ředitel Finep, a dodává: „Důvody, proč očekáváme obdobnou hladinu prodejů, případně jen mírný růst, jsou dány tím, že se již znatelně začíná projevovat efekt chybějící koncepce rozvoje Prahy. Jeho důsledkem je fakt, že na trhu začíná být nedostatek dokončených bytů. Jsme dnes v situaci, kdy počet prodaných jednotek roste v posledních letech rychleji než počty dokončených bytů. V překladu to znamená, že se stále snižuje celková zásoba hotových bytů k prodeji. Pokud se situace nezmění (tedy stále bude chybět potřebná a nutná koncepce rozvoje města), tak dojde k následující situaci: Velmi výrazně se zvýší ceny nemovitostí na straně jedné a radikálně se zmenší počet nově postavených prodávaných bytů na straně druhé a ve finále se přirozený rozvoj města zastaví.“

Příznivá hospodářská situace, nízké úroky a také oslabený kurz koruny vůči euru však také mění stranu poptávky. Sílí zájem o nákup rezidenčních nemovitostí jako investice pro efektivní uložení volného kapitálu, respektive úspor na stáří. Finanční poradci často radí tato aktiva nakupovat, neboť dlouhodobě skýtají výnosy vysoko nad inflací i nad finančními nástroji typu dluhopisů či bankovních depozit. „Zájem o investiční bydlení stále roste. A je to logicky dáno současnou ekonomickou situací, kdy finanční krize odezněla, ekonomika i platy rostou, hypotéky jsou na historických minimech a lidé se nebojí utrácet,“ potvrzuje T. Pardubický a pokračuje: „Tím faktorem jsou Češi, kteří dlouhodobě pracují v zahraničí a pravidelně se vracejí domů. Jsou to často lidé s velmi dobrým ekonomickým myšlením a koupě bytu nebo rodinného domu je pro ně výhodnou finanční investicí. A to především díky garanci jistého ročního výnosu. Ten může být až 5 % nad hodnotu inflace. Dnes je podíl prodejů těchto investičních bytů přes 20 %.“ Central Group uvádí odhady dokonce vyšší. „Podle našich prodejních dat tvoří nákupy na investici za účelem tržního pronájmu nebo uložení peněz dlouhodobě mírně přes 25 % všech kupujících, v závislosti na konkrétní lokalitě. U cenově dostupných projektů v dobré dopravní dostupnosti dosahuje tento podíl i 30 % a naopak u lokalit spíše rodinného bydlení klesá i pod 10 %,“ říká M. Fialková. Významnou a stále rostoucí skupinu zákazníků tvoří i cizinci. To potvrzuje Finep, který v této souvislosti připomíná právě kurzové intervence České národní banky. „Prodej bytů a rodinných domů cizincům v celé Praze narostl po intervencích ČNB nad 20 %,“ konstatoval generální ředitel T. Pardubický. „Podíl cizinců s výjimkou Slováků, které řada Čechů za cizince ani nepovažuje, činí v nákupech bytů Central Group asi 14 %,“ upřesnila tisková mluvčí Central Group. „Jsou zde zastoupeny zejména národy ze západní Evropy, zemí bývalého SSSR a Izraele. U těchto skupin kupujících pravděpodobně bude podíl bytů koupených na investici i více než dvojná-

dn 1–2/2016

49


48-51 Byty_Fer_4ts_Layout 1 1.2.16 9:40 Stránka 50

ekonomika / economy BYTOVÝ TRH / RESIDENTIAL MARKET

sobný, tedy okolo 50 %. Zejména cizinci ze zemí bývalého SSSR pak častokrát investici do nemovitosti v Praze považují spíše za dlouhodobou ochranu před inflací a znehodnocením svého majetku a zároveň to využívají kvůli přesunu do oblasti s nižšími riziky než jen jako investici za účelem pronájmu. Svůj byt v Praze tak využívají často jako občasné sídlo, případně jej půjčují přátelům a známým, ale jinak ho nechávají prázdný a dlouhodobě jej nepronajímají. V tom se dost liší od investorů z ČR.“ Bude tedy hodně záležet na politické stabilitě, prozíravosti a akceschopnosti pražské radnice, zda příznivé trendy pro bydlení i stavebnictví v tomto roce podpoří, nebo jim zatne tipec. JAN FERENC / FOTO: CENTRAL GROUP A FINEP

The housing market picked up at a very. positive pace last year. More apartments. were built, more sold all despite higher. prices..

D

evelopment companies are now worried that they won’t be able to increase their offerings. Hardly any building can be carried out in Prague, the largest market with apartments in the Czech Republic. Renowned real estate agencies were estimating, shortly prior to the economic crises, that we got used to associating it with the autumn of 2008, that the natural necessity of new housing, that is the need evoked by young people and families’ effort to become independent by exchanging existing apartments for larger and better suited ones, for instance the need evoked by moving, affects more than 30,000 apartments a year. Actual data about developments in the housing market is very distant to similar estimates even though it is not easy to decide whether the need for apartments was exaggerated or if it exists and is only suppressed, or possibly postponed for some reason. However, the truth is that development and the sale of apartments continued last year by the strengthening of previously commenced growth as well as the fact that house prices on average were rising. PRAGUE IS GROWING AND WILL KEEP ON GROWING

tive number in the housing market. All depends on quality, location and a number of other circumstances that sets the price of particular real estate. But it is possible to rely on those general impacts that will push housing prices up this year as well. First of all, there is strong demand, an improving economic situation of those demanding (being citizens and households), a growth of confidence in the future and a persisting low interest environment, that being cheaper mortgages. Prices of building materials and work have also increased. The average interest rate for an average mortgage was 2.09% last November and that was already the time when it was not at its least. The average level of a mortgage was 1.8 million. An average apartment in Prague came to CZK 3.5 million.

The Czech Statistical Office (ČSÚ) states that there were 19,675 apartments commenced and 17,837 apartments completed in the first three quarters of last year. This represented in both cases an approximately 6% increase than in the same period the previous year. It is more than the growth of the whole building industry (estimate: 4.9%), more than the increase of building structures (prediction of: 2.5%), more than the growth of gross domestic product (estimate: 4.5%) and average wages (3.4% in real terms in the 3rd quarter of 2015). The number of sold apartments in Prague increased, according to preliminary data by development companies, by 18% on a year-on-year basis that is over 7,000 apartments. Prague’s market covers approximately two thirds of the nationwide market. In 2014, 5,950 apartments were sold in the capital. Apartment prices were, according to the Czech Statistical Office, increasing for the whole year and in a year-on-year comparison almost by the same 5.5% in the 2nd and 3rd quarters. But such an average only represents a roughly illustra-

Development company Central Group, one of the most significant in Prague’s market, reported that the price of comparable apartments in Prague increased last year by 6% but the price level really increased by 14% as there were more luxurious apartments demanded and sold. The company stated that last year they sold 20% more apartments than in 2014. The company Finep also announced an increased number of sold apartments by 20% with a 25% turnover increase on a year-on-year basis. Preliminary data by development companies resulted in the fact that most interest was shown in smaller apartments with a layout of 1 bedroom apartment + kitchenette, which contributed to the market by one third. Interest then focused on 2 bedroom apartments + kitchenette and bedsits. Development companies expect that those commenced trends will also continue this year. That means that demand

50

dn 1–2/2016

BETTER APARTMENTS SELL BETTER


48-51 Byty_Fer_4ts_Layout 1 1.2.16 9:40 Stránka 51

ekonomika / economy / RESIDENTIAL MARKET

BYTOVÝ TRH

will grow, sales will increase despite continuing increases in housing prices. The forecasts, however, avoid the issue of the ‘pick up’ trend. They speak more conservatively about the sustaining of last year’s numbers. A reason for this is in anticipated problems on the supply side. The capital basically lacks usable rules for further development and construction of apartments was ceased in many city districts. EFFECT OF ABSENT CONCEPT

“In 2015, Finep sold a record breaking 617 apartments and this therefore represented the most successful selling year for the company. As for 2016, Finep expects a similar sale pattern of residential units as in 2015. That is, amongst others, also for this year, as they are planning to complete a similar number of apartments as last year,” Tomáš Pardubický, managing director at Finep, says for Development News and adds: “The reasons as to why we expect a similar volume of sales, possibly even a slight growth, are that the effect of absent concept for the development of Prague is starting to show. This results in the fact that there seems to be a lack of completed apartments within the market. We are now finding ourselves in a situation when the number of sold units has been growing over the past years faster than the number of completed apartments. This means that the total stock of completed apartments for sale is reducing. If the situation does not change (meaning there will still be an absence of the needed and necessary concept for the city’s development), the following situation will occur: Property prices will, on the one hand, increase very significantly and the number of newly constructed and for sale apartments will, on the other hand, reduce radically and natural city development will eventually come to a standstill.” New projects originate with difficulties or not at all. There is a market for prepared projects that are purchased by development companies strong in capital but this source will also dry out soon. Central Group estimates in their press release that the sale of apartments will remain this year or reduce. Spokesperson of this company, Marcela Fialková, then specified to Development News: “The year-on-year increment of sold apartments will, from a numbers point of view, remain at the same level as last year. Central Group commenced construction of almost 800 apartments last year. This might seem disproportionate with regards to the 1,009 apartments sold last year. But the company had almost 2,000 apartments under construction in the strongest season last year, this being mainly due to the largest residential project of this time – the Garden Towers Residence in Žižkov, Prague, with a total of 700 apartments. This will be completed this year. Some 860 apartments were completed last year and this year we are accounting with more than 1.200 apartments in six projects. We have already commenced construction of almost 180 apartments in two projects this year and will gradually commence more than 1,100 further apartments in ten projects.” The company introduced a total of 1,100 apartments to the market last year and is reckoning to supply further 1,300 this year. “We will be putting them onto the market depending on demand,” Marcela Fialková added.

APARTMENT AS A DEPOSIT

The positive economic situation, low interest rates as well as a weakened CZK to EUR, also changed the demand side. There is a strengthening interest in the purchase of residential real estate as an investment for effective depositing of free capital, or savings investment for retirement. Financial advisors often advise their clients to purchase these assets as they offer, over the longer term, yields high above inflation as well as financial implements such as debenture bonds and bank deposits. “Interest in investment housing keeps increasing. This is logically due to the current economic situation, when the financial crises subsided, the economy and salaries are increasing, mortgages are at historic minimums and people are not afraid to spend money,” Mr. Pardubický confirms and continues: “This factor is represented by those Czechs who have been working abroad over the long term and return home on a regular basis. They are often people with very good economic thinking and the purchase of an apartment or family house is an advantageous financial investment for them. This is mainly due to the guarantee of a definite annual yield. That could be up to 5% above inflation. The share of sales of these investment apartments is more than 20% today.” Central Group states even higher estimates. “Based on our sales data, the purchase of investment for the purpose of market rental or depositing money represents, over the longer term, more than 25% of all buyers, depending on the particular location. With regards to affordable projects with good transport access, this share comes to about 30% and even falls under 10% in locations of family housing,” Marcela Fialková says. Foreigners represent a significant and still growing group of clients. Finep, which reminds us of the currency intervention by the Czech National Bank in this connection, confirms that. “Sales of apartments and family houses to foreigners increased 20% throughout the whole of Prague after intervention by the Czech National Bank,” managing director, Mr. Pardubický, said. “The share of foreigners is, with the exception of Slovaks who are not considered foreigners by many Czechs, in the purchase of Central Group’s apartments about 14%,” the spokesperson of Central Group said. “This mainly represents nations of Western Europe, countries of the former USSR and Israel. The share of apartments purchased for investment will be, with these groups, even more than double, that is about 50%. Especially those foreigners from the countries of the former USSR who often consider their investment in real estate in Prague to be long term protection from inflation and depreciation of their assets and also to use it for moving into areas with lower risk than purely an investment for the purpose of rent. They often utilise their apartment in Prague as an occasional address or lend it to their friends and acquaintances. Otherwise it stays empty and is not rented over the long term. That is where they differ considerably from Czech investors.” So, it will be down to political stability, prudence and a readiness for action as to whether the positive trends for the housing and building industry will be supported this year or if they’ll have their wings clipped. JAN FERENC / PHOTO: CENTRAL GROUP AND FINEP

dn 1–2/2016

51


52-53 Nadrazi 2_2ts_Layout 1 29.1.16 12:43 Stránka 52

ekonomika / economy INVESTICE / INVESTMENTS

Převod nádraží pod SŽDC provázejí spory The transferring of the stations to the SŽDC is accompanied by disputes Deset let poté, co České dráhy vyhlásily revoluční projekt spolupráce. se soukromým sektorem nazvaný Živá nádraží, schválila vláda převod. nádraží na Správu železniční dopravní cesty (SŽDC)..

D

opravce by tak měl podle záměru získat téměř 3,25 mld. Kč za více než 1 500 nemovitostí. Tuto cenu vypočítali znalci ze společnosti PricewaterhouseCoopers. Cenu akceptuje Evropská komise, kterou ministerstvo dopravy oslovilo v obavách, že by Česko mohlo být podezříváno z neoprávněné podpory. NESPOKOJENOST S PRODEJNÍ CENOU

S převodem nemovitého majetku musí ještě souhlasit řídící orgány Českých drah. Ty přitom původně očekávaly, že za nádraží dostanou nejméně dvojnásobnou částku. Už teď je zřejmé, že jeden z největších sporů se povede o hlavní nádraží v Praze. Jak informoval v lednu deník E15, cena největšího tuzemského nádraží je odhadnuta na 150 mil. Kč. To považují na Českých drahách za značně podhodnocenou částku. Oficiální vyjádření jsou nicméně zatím diplomatická.

„Pražské hlavní nádraží je součástí prodeje části závodu, a ta byla oceňována jako celek. Použita byla výnosová metoda,“ uvedl mluvčí Českých drah Radek Joklík. Otázkou je také budoucí spolupráce s italskou firmou Grandi Stazioni, která hlavní nádraží opravila a má objekt v třicetiletém pronájmu. Cenu 3,25 mld. Kč kritizují i železniční odbory, které už avizovaly, že jejich zástupci v dozorčí radě pro prodej ruku nezvednou. Poukazují mj. na aktuální prodej pozemků na nedalekém Masarykově nádraží konsorciu v čele s investiční skupinou Penta, který je pro dráhy mnohem výhodnější. JANČURA ZPOCHYBŇUJE CENU KOLEJÍ

Vedení Českých drah má na krku také žalobu od konkurenční společnosti RegioJet podnikatele Radima Jančury. Ta zpochybňuje cenu za převod

kolejí z Českých drah na SŽDC v roce 2008 a požaduje, aby dráhy vrátily zhruba 7 mld. Kč. Důvodem má být rozdíl v oceňování majetku státního dopravce. Zatímco koleje a další pozemky, které České dráhy převáděly před osmi lety, se prodávaly za účetní hodnotu, nynější nádraží se stát chystá prodat za tzv. cenu soukromého investora. To znamená za částku, již by byl ochoten za tento majetek zaplatit soukromý investor a která je výrazně nižší než účetní hodnota majetku. Na minimálně polovině nádražních budov se už přitom podepsala dlouhá léta chátrání a debat o tom, kdo má být jejich vlastníkem. V podstatě všechny nemovitosti tak budou potřebovat rozsáhlé opravy a rekonstrukce. Jak varoval mi-

52

dn 1–2/2016


52-53 Nadrazi 2_2ts_Layout 1 29.1.16 12:43 Stránka 53

ekonomika / economy INVESTICE / INVESTMENTS

nistr dopravy Dan Ťok, pokud České dráhy zvažovaný prodej nádraží nyní zastaví, bude po managementu firmy požadovat vypracování plánu, jak budou dráhy tento majetek spravovat, aby dopravci přinášel zisk a dál nechátral. Důvodem převedení nádraží na SŽDC má být podle ministerstva dopravy mj. snaha najít efektivnější financování jejich oprav a provozu, protože státní správce kolejí na jejich rekonstrukce může získat z EU více peněz než dopravce. HOD / FOTO: SŽDC, ITV PŘEROV A ARCHIV

Czech Railways. Originally, they expected that they will get at least double the amount for the stations. It is already evident that one of the biggest disputes will be fought out for the main railway station in Prague. As the E15 daily paper published in January, the price of the largest local station is estimated at CZK 150 million. I consider this to be a very comfortable amount from Czech Railways. However, any official comments are only diplomatic at the moment. “The Prague Main Railway Station is part of the sale of the section of the plant and that was

sale of land of the nearby Masaryk Station Consortium headed by the investment group Penta, which is much more advantageous for the railways.

JANČURA QUESTIONS THE PRICE OF THE TRACKS

Ten years after Czech Railways announced the revolutionary. project of co-operation with the private sector called Living. Stations, the government approved the transfer of the station. to the Railway Infrastructure Administration (SŽDC)..

T

he carrier is due to receive almost CZK 3.25 billion for more than 1,500 properties. This price was calculated by specialists from PricewaterhouseCoopers. The figure was accepted by the European Commission, which the Ministry of Transportation approached with concerns that the Czech Republic might be suspected of unjustified support. DISSATISFACTION WITH THE SELLING PRICE

The transfer of the immovable assets must also be approved by the managing bodies from

evaluated as a whole. They used the yield method,“ Radek Joklík, spokesman of Czech Railways, said. Future co-operation with the Italian company Grandi Stazioni, which reconstructed the main station and concluded a thirty-year lease for the building, is also the question. The figure of CZK 3.25 billion is also criticized by the railway unions, which have already said that their representatives on the Supervisory Board will not raise their hands in agreement. They, amongst others, refer to the

The management of Czech Railways is also facing legal action from the corporate competition RegioJet owned by entrepreneur Radim Jančura. This company questions the price for the transfer of tracks from Czech Railways to the Railway Infrastructure Administration in 2008 and requires the railways to return approximately CZK 7 billion. The reason is reported to be in the difference in the asset evaluation by the state carrier. Whilst the tracks and other land that Czech Railways was transferring eight years ago were sold for an accounting valuation, the state is planning to sell the present day station for the so called private investor’s price. That means an amount that a private investor would be willing to pay for such assets and which is significantly lower than the accounting value of the assets. At least half of the station buildings have already been affected by long years of dilapidation and discussions about who is supposed to be their owner. All the properties will then basically need extensive repairs and reconstruction. The Minister of Transportation, Dan Ťok, warned that if Czech Railways now halt the considered sale of the station, the management of the company will be required to execute a plan as to how they will manage these assets so that it brings profits to the carrier and so that it does not keep falling into despair any longer. The reason for transferring the station to the Railway Infrastructure Administration is supposed to be, according to the minister of transportation, an effort to find the most effective funding for repairs and operation as the state administrator of the tracks can obtain more funds for their reconstruction from the EU than the carrier. HOD / PHOTO: SŽDC, ITV PŘEROV AND ARCHIVE

dn 1–2/2016

53


54-56 Stavebnictvi_Fer_3ts_Layout 1 1.2.16 10:33 Stránka 54

ekonomika / economy ANALÝZA / ANALYSIS

Stavaři doufají v druhý dobrý rok Builders are hoping for a second good year Stavebnictví se loni dočkalo výrazného růstu. Příčinou je jistě dobrá ekonomická. kondice státu, ale také dotace z Evropské unie. Letos se růst zpomalí. Chuť investovat. sice zůstává, ale dlouhodobě neřešené problémy také..

Z

a třetí čtvrtletí minulého roku stavební výroba vzrostla o 7,1 % ve srovnání se stejným obdobím loni, uvádí Český statistický úřad (ČSÚ). Podobně tomu bylo i v kvartálu prvním (nárůst o 6,9 %) a druhém (přírůstek o 9,8 %). Ve všech případech byl řádově vyšší přírůstek inženýrského stavitelství ve srovnání se stavitelstvím pozemním. Příčinou je nepochybně „čerpání dotací“ z fondů Evropské unie. Tento efekt už se, doufejme, nebude opakovat, byť by měl krátkodobě na odvětví i na celé národní hospodářství příznivý vliv. Stavebnictví by prospělo rovnoměrnější a dlouhodobější plánování a realizace staveb. Studie CEEC Research v Kvartální analýze českého stavebnictví z podzimu loňského roku uvádí, že za první tři čtvrtletí loňského roku se stavebnictví zlepšilo meziročně o 7,9 %, přičemž inženýrské stavitelství zaznamenalo nárůst o 20,8 %. ZAKÁZKY VELKÝ RŮST NESLIBUJÍ

Uzávěrka tohoto čísla Development News je nedlouho před konečnými statistickými výsledky, ale věřme odhadům odborníků, že stavebnictví loni vzrostlo celkově o 4,9 % ve srovnání s rokem předcházejícím. „V roce 2016 to bude jen kolem 4 %. Budou chybět veřejné peníze. Růst inženýrských staveb byl v roce 2015 s 15 % nezvykle vysoký, což se nebude opakovat,“ soudí Vladimír Pikora, hlavní analytik společnosti Next Finance a autor citovaného odhadu. Jeho předpověď je o něco skeptičtější ve srovnání s prognózami manažerů stavebních firem zachycených ve studii CEEC Research. Podle ní by tento rok stavebnictví mělo růst o další 4,5 %. „U velkých firem a v inženýrském stavitelství jsou však predikce růstu opatrnější. Ředitelé těchto firem se obávají poklesu veřejných investic do nové výstavby,“ uvádí se ve studii. Ministr dopravy Dan Ťok potvrzuje, že rozpočet na dopravní stavby ve výši zhruba 95 mld. Kč

54

dn 1–2/2016

byl v minulém roce rekordní a souvisí s „dočerpáváním evropských peněz z prvního Operačního programu Doprava“. Na příští rok je plán nižší. Navzdory loňskému zlepšení zůstává výkon stavebnictví přibližně 16 % za rekordním rokem 2008. Letošní rok neskýtá vyhlídky na výrazné zlepšení. Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci uzavřely v lednu až září 2015 v porovnání s předchozím rokem o 8,2 % více stavebních zakázek – konkrétně 35 990. Jejich celková hodnota však poklesla o 2,5 % a činila 135,3 mld. Kč. V pozemním stavitelství uzavřely podniky nové zakázky v hodnotě 51,7 mld. Kč (pokles o 2,2 %). V inženýrském stavitelství dosáhly nové zakázky hodnoty 83,6 mld. Kč (pokles o 2,7 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 3,8 mil. Kč a byla meziročně o 9,9 % nižší. „Pokud jde o budoucí vývoj, aktuální statistiky ohledně stavebních povolení a zakázek nejsou zatím nikterak optimistické, což z hlediska růstu tohoto odvětví do příštího roku vnáší určitou míru nejistoty. Například v případě orientační hodnoty vydaných stavebních povolení na novou výstavbu jsme stále z hlediska objemu pod úrovní z roku 2014,“ konstatuje Radek Matějka, ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ. Postoupíme-li ještě o kousek do budoucna, výhled se nelepší. Hodnota nově vypsaných veřejných zakázek poklesla v meziročním porovnání o třetinu, počet vyhlášených výběrových řízení se snížil v prvních deseti měsících tohoto roku rovněž tak. Tento pokles má z velké míry na svědomí stále uplatňované pravidlo veřejných výběrových řízení, v nichž jediným kritériem pro vítěze je nejnižší cena. Na tom se shoduje většina ředitelů (stavebních i projekčních firem) citovaných ve studii CEEC Research, stejně jako na tom, že to není výhodné pro investory. „Vzhledem ke stále se opakujícímu trendu veřejných

zakázek s jediným kritériem nejnižší nabídkové ceny a tomu, že vítězí společnosti, které ve velkém procentu podávají nereálně nízkou nabídkovou cenu a spoléhají se na „dočerpání“ prostředků v rámci vícenákladů, které se snaží


54-56 Stavebnictvi_Fer_3ts_Layout 1 1.2.16 10:34 Stránka 55

ekonomika / economy ANALÝZA / ANALYSIS

prosadit vůči nekvalitním a chybně připraveným zadávacím podkladům, neumím předpovídat, jak velká bude konkurence a poptávka po práci v rámci veřejného sektoru, jelikož dnes se do zakázky dost často může přihlásit téměř každý,“ říká Petr Čejka, ředitel divize pozemních staveb společnosti Algon. „V privátním sektoru je poptávka po firmách, u nichž je předpoklad, že mají schopnost zakázky dokončit, a to v intencích předem dohodnutých podmínek, v součinnosti s dopracováním prováděcích projektů a možných modifikací vedoucích k dobrému výsledku jak pro zadavatele, tak pro zhotovitele. To u veřejných zakázek není možné.“ VZESTUP ASI ANO, ALE…

Očekávání manažerů stavebních firem lze shrnout pod pojem „mírně optimistická“. Vyplývá většinou z pocitu politické stability ve státě, udržitelného hospodářského růstu, schopnosti soukromých investorů realizovat jak komerční, tak bytové projekty a z existující poptávky po nových prostorách ze strany firem i po bydlení od soukromých osob. Pozitivně vnímají i snahu

vlády pokračovat v investicích do dopravních a dalších infrastrukturních staveb, mj. na ochranu životního prostředí a ve vodohospodářství. Rizika však vidí v již zmíněném zákonu o veřejných zakázkách, nepřipravenosti dopravních projektů, zdlouhavém řízení při povolování staveb, v procesu posuzování vlivu staveb na životní prostředí a v Praze, největším trhu pro bytovou, kancelářskou a průmyslovou výstavbu, také negativně pociťují praktickou neexistenci použitelných stavebních zákonů. Velmi rezervovaný názor na budoucnost stavebnictví vyjádřil pro studii CEEC Research Aleš Ullmann, obchodní ředitel společnosti PSG-International: „České stavebnictví asi ani nadále nečekají příliš světlé zítřky. Určitý nárůst v segmentu dopravních staveb je ,kompenzován‘ trvalým poklesem objemu stavitelství pozemního. Pro možný nárůst chybějí nejen investice, ale i dostatečná připravenost projektů. Samostatnou kapitolou je neustále kritizovaná legislativní neprůchodnost jak v oblasti povolování staveb, tak v oblasti veřejných soutěží.“

Většina respondentů průzkumu však věří v pozvolnější, přesto však pokračující oživení odvětví. „Po několika letech útlumu prochází oživením i stavebnictví. Jeho růst však bude brzděn nižší orientační hodnotou ohlášených staveb, menším objemem vypsaných veřejných zakázek i nižším počtem vydaných stavebních povolení. Zpomalení bude mimo jiné odrazem očekávaného poklesu investic v sektoru vlády a pozvolného náběhu čerpání evropských fondů v novém programovém období,“ hodnotí Miroslav Singer, guvernér České národní banky. JAN FERENC / FOTO: ARCHIV A YIT STAVO

The building industry experienced. significant growth last year. This. is certainly for the state’s good. economic condition as well as. grants from the European Union.. Growth will slow down this year.. There is still a desire to invest. but there are also problems. that haven’t been dealt with. over the long term..

B

uilding production increased in the third quarter of last year by 7.1 % in comparison with the same period last year, as is stated by the Czech Statistical Office (ČSÚ). The situation was similar in the first (6.9 % increase) and second quarters (9.8 % increase). The increase in civil engineering was, in all cases, higher than building constructions. This is no doubt due to the ‘drawing of grants’ from EU funds. Let’s hope that this effect does not occur again even though it would have a positive influence on the segment as well as the whole of the national economy in the short term. The building industry could do with a more levelled and longer planning and realisation of constructions. The CEEC Research study states in the Quarterly Analysis of the Czech Building Industry from last autumn that the building industry improved in the first three quarters of last year by 7.9 % on a yearon-year basis, whilst civil engineering recorded a 20.8 % increase. PROCUREMENTS DO NOT PROMISE SIGNIFICANT GROWTH

The deadline for this issue of Development News is not far away from the final statistical results but let’s believe specialists’ estimates that the building industry increased last year by 4.9 % in total in comparison with the previous year. “This will only be about 4% in 2016. There will be no

dn 1–2/2016

55


54-56 Stavebnictvi_Fer_3ts_Layout 1 1.2.16 10:34 Stránka 56

ekonomika / economy ANALÝZA / ANALYSIS

public money. The increase in civil engineering was unusually high with 15% in 2015, which will not be repeated,” believes Vladimír Pikora, senior analyst at Next Finance and author of the quoted estimate. His forecast is a little more sceptical in comparison with building company’s ‘managers’ prognoses recorded in the CEEC Research study. The study believes that the building industry should increase by another 4.5 % this year. “Nevertheless, growth predictions for large companies and in civil engineering are more careful. Directors of these companies worry about the fall in public investment in new development,” the study states. Minister of Transportation, Dan Ťok, confirms that the budget for road structures in the amount of approximately CZK 95 billion last year was a record breaker and is associated with ‘the drawing of European money from the first Operational Programme Transportation’. The plan for next year is lower. Despite last year’s improvement, the building industry performance remains approximately 16% behind the record breaking year of 2008. This year does not offer prospects for significant improvement. Building companies with 50 and more employees concluded 8.2% more building procurements in the period between January and September 2015 in comparison with the previous year – in particular 35,990 of them. Their total value, however, fell by 2.5% and was CZK 135.3 billion. As for building constructions, companies concluded procurements worth CZK 51.7 billion (a fall of 2.2%). In civil engineering, new procurements achieved a figure of CZK 83.6 billion (a fall of 2.7%). Average value of newly concluded building procurement was CZK 3.8 million and was 9.9% lower on a year-on-year basis. “If we speak of future development, current statistics regarding building permits and procurements are not that optimistic just yet, which brings forth a level of insecurity for the next year from the point of view of this segment’s growth. In the case of the orientation value of granted building permits for new development, for instance, we are still under the level of 2014 from the point of view of volume,” states Radek Matějka, head of the segment for industry statistics, building industry and energetics at the Czech Statistical Office. If we move a little further to the future, the outlook is not getting better. The value of newly announced public procurements fell by one third on a year-on-year basis, the number of announced tenders reduced in the first ten months of this year as well. This drop is caused, to a large extent, by the constantly exercised rule of public tenders whereby the only criteria for the win-

56

dn 1–2/2016

ner is the lowest price. Most directors (of building and planning companies) quoted in the CEEC Research study agree on this just like the fact that it is not advantageous for investors. “With regards to the constantly repeated trend of public procurements with the only criteria being the lowest offer price and the winning of companies that largely offer unrealistically low offer prices and rely on ‘the drawing’ of resources within the framework of extra costs, which they try to push through against bad quality and badly prepared submit materials, I cannot predict how large the competition and demand for work within the framework of the public sector will be as almost anyone can nowadays apply for a tender,” Petr Čejka, Head of the Division for Building Structures in Algon, says. “In the private sector, demand is for companies where one assumes that they are able to complete procurements within the intended and in advance agreed terms and conditions, currently with the completion of realisation projects and possible modifications leading to good results for both the submitting party and contractor. That is not possible with public procurements.” INCREASE, PERHAPS YES BUT…

Expectations of building companies‘ managers can be summarised under the term ‘slightly optimistic’. It usually stems from the feeling of political stability in the country, sustainable economic growth, private investors’ stability to realise commercial as well as residential projects and from existing demand for new premises, also housing for private individuals. They also positively view the government’s effort to continue investing in road and other infrastructure constructions, amongst others, also for environ-

mental protection and in water management. But they see risks in the already mentioned law on public procurements, unpreparedness of transportation projects and lengthy processes during the permitting of constructions, in the process of assessing constructions’ impact on the environment and in Prague, the largest market for residential, administrative and industrial development. They also negatively view the practical non-existence of applicable building laws. Aleš Ullmann, Business Director at PSG-International, expressed a very reserved opinion for the future of the building industry: “The Czech building industry is probably not to await such a good looking future either. Certain increases within the segment of road structures is ‘compensated’ for by a permanent fall in the volume of building structures. There is no investment for possible growth nor adequate preparedness of projects. The constantly criticised legislative obstruction in the area of permitting construction as well as the area of public procurements is a chapter alone.” However, most of the respondents believe in a slower yet continuing revival of the segment. “The building industry is also undergoing revival after several years of decline. Nevertheless, its growth will be slowed by the lower orientation value of announced constructions, a smaller volume of announced public procurements and lower number of granted building permits. The slowing down will, amongst others, reflect the expected drop of investment within the governmental sector and a gradual onset for the drawing of European Funds in the new programme period,” Miroslav Singer, Governor of the Czech National Bank, assesses. JAN FERENC / PHOTO: ARCHIVE AND YIT STAVO


57-59 Pravnici_realizace projektu_3ts-1/3_Layout 1 29.1.16 12:46 Stránka 57

ekonomika / economy LEGISLATIVA / LEGISLATION

Realizace developerského projektu podle smlouvy o dílo Realisation of the development project through Contract for Work Smlouva o dílo je jednou z nejčastěji uzavíraných smluv mezi podnikateli, v oblasti. developerské výstavby je pravděpodobně vůbec nejčastější smlouvou užívanou pro. realizaci staveb..

T

ato situace přetrvává dlouhodobě, i když dnes se developerům nabízí i jiné možnosti, např. užití tzv. FIDIC podmínek. Těmto podmínkám se budeme věnovat v příštím příspěvku, tentokrát se zaměříme na specifika a případná doporučení týkající se smlouvy o dílo. „NOVÁ“ SMLOUVA O DÍLO

Účinností nového občanského zákoníku v lednu 2014 došlo ke sjednocení dvou do té doby odlišně upravených smluv o dílo – jednu smlouvu o dílo upravoval občanský zákoník, druhou obchodní zákoník. „Nová“ smlouva o dílo navazuje zejména na úpravu obsaženou v obchodním zákoníku, proto s největší pravděpodobností nebude podnikatelům v oblasti developmentu činit zásadní problém se nové úpravě přizpůsobit. Občanský zákoník navíc upravuje samostatně stavbu jako předmět díla a zohledňuje tak určitá specifika, která jsou s realizací stavby obvykle spojena (kontrola provádění díla, převzetí stavby, vady stavby aj.).

mentace a výkazu výměr (může být určena i odhadem, s tímto způsobem určení se však v praxi téměř nesetkáváme). V obou uvedených případech nemůže objednatel ani zhotovitel požadovat změnu ceny jenom proto, že si realizace díla do smluveného stavu či stadia nakonec vyžádala dodatečné práce nebo náklady, s nimiž původně kalkulovaná cena nepočítala. I tak lze doporučit, aby developeři ve smlouvě sjednali klauzuli, podle níž zhotovitel vezme nemožnost změny ceny z uvedeného důvodu na vědomí. V konečném důsledku to nic nezmění na nároku objednatele obdržet dílo za cenu podle rozpočtu, ale pro případný soudní spor to znamená silnější postavení objednatele a vyšší pravděpodobnost úspěchu ve sporu. Soud ostatně rozhodne i v případě, že nastala mimořádná okolnost, která podstatně ztížila dokončení stavby, již ale nebylo možné předvídat. Soudní rozhodnutí v takovém případě bude směřovat buď ke spravedlivému zvýšení ceny za dílo, nebo ke zrušení smlouvy a vypořádání stran. TZV. VÍCEPRÁCE

STANOVENÍ CENY PODLE ROZPOČTU

V případě smlouvy o dílo bývá cena určena pevnou částkou, u stavebních prací však smlouva častěji pracuje s cenou podle rozpočtu. Cena je kalkulována na základě projektové doku-

Problematika tzv. víceprací je jednou z nejcitlivějších otázek spojených s realizací staveb. Jde o situaci, kdy objednatel uzavře smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace, popř. rekonstrukce stavby. Smlouva předpokládá určitý rozsah prací, který se promítne do sjednané ceny. Při realizaci ale může být zjištěno (obvykle dodavatelem stavby), že je třeba provést práce, které nebyly do ceny zahrnuty (např. při rekonstrukci podlah se zjistí, že je nutné kromě podlahové krytiny vyměnit i shnilý dřevěný trám; tato výměna trámu je víceprací, kterou nebylo možno zjistit předem). Z praxe vyplývá, že zcela vyloučit vícepráce nelze. Jejich objem a finanční náročnost však lze omezit na nezbytné minimum, což má dopad na úpravu termínu pro dokončení prací. Podmínkou je dostatečná a odpovědná příprava stavby. Technické prostředky dnes nabízejí možnost odborných stavebních průzkumů, sond, posudků apod. s cílem zjistit rozsah potřebných prací. Jejich využití již ve fázi plánování stavby nebo rekonstrukce bude přínosné – ve fázi projektu bude znám skutečný rozsah prací a bude pracováno s dostatečnými podklady. Důsledkem šetření finančních prostředků v přípravné fázi vět-

dn 1–2/2016

57


57-59 Pravnici_realizace projektu_3ts-1/3_Layout 1 29.1.16 12:46 Stránka 58

ekonomika / economy LEGISLATIVA / LEGISLATION

šinou bývá nutnost vynaložit neúměrně vyšší prostředky ve fázi realizace, a to na odstranění vad, které mohly být odhaleny a jejichž dopady mohly být minimalizovány odpovídající přípravou. Ve smlouvě je nutné důkladně vymezit předmět díla a u víceprací zkoumat, zda o nich zhotovitel mohl či měl vědět. A tomu ve smlouvě přizpůsobit způsob úhrady ceny. VADY DÍLA A VADY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Pokud jde o vady díla, právě do této oblasti se asi nejvíce promítla úprava obsažená původně v obchodním zákoníku. Zákon uvádí, že dílo (stavba) má vadu, pokud neodpovídá smlouvě. Proto je důležité sjednat všechny důležité aspekty budované stavby ve smlouvě, protože jedině tak se objednatel bude moci dovolávat prokazatelné existence vad. A objednatel stavby pak může zvolit, jakým způsobem chce vadu stavby řešit (odstranění vady dodáním nové věci, odstranění vady opravou věci, přiměřená sleva z ceny, odstoupení od smlouvy). Nově je upraveno, že drobné vady, které nebrání užívání stavby, ani podstatně neomezují její užívání, nemohou být důvodem pro odmítnutí objednatele dílo (stavbu) od zhotovitele převzít. Podstatné vady samozřejmě objednateli takové právo dávají. Existenci skrytých vad může objednatel namítat až pět let po převzetí stavby. Pokud jde o vady projektové dokumentace, zákon rozlišuje její skryté vady, které je možné namítat po dobu pěti let, a vady, které mohou vést ke zproštění zhotovitele odpovědnosti za vady stavby – za podmínky, že zhotovitel prokáže, že vady stavby způsobila výhradně chyba ve stavební dokumentaci vypracované projektantem, jehož si zvolil sám objednatel. DOPORUČENÍ DEVELOPERŮM

Závěrem lze developerským společnostem jako objednatelům staveb podle smlouvy o dílo doporučit, aby trvali na tom, že se ve smlouvě o dílo zhotovitel přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu (podle § 5 odst. 1 občanského zákoníku). Tím nejen poukáže na svou kvalitu (k ní se ostatně hlásí každý zhotovitel, minimálně s odkazem na množství již realizovaných staveb), ale převezme na sebe vyšší odpovědnost za kvalitu provedení prací. Od takového zhotovitele totiž objednatel předpokládá zvláštní znalosti, vlastnosti nebo schopnosti vztahující se k jeho odbornosti a objednatel po zhotoviteli může požadovat, aby při realizaci stavby jednal i s využitím těchto zvláštních znalostí a dovedností a rovněž s neobvyklou pečlivostí, jakou profese nebo stav vyžaduje. Pokud se zhotovitel nebude chovat tak, jak pro daný případ žádá zákon, je povinen nést případné následky (např. odpovědnost za škodu apod.). MGR. ALENA SRBOVÁ, ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT, URBÁŠEK & PARTNERS, ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, S.R.O.

A Contract for Work is one of the most. frequently concluded contracts amongst. entrepreneurs and probably the most. used contract for realisation of. constructions in the development area..

T

his situation has been persisting over the long term even though now developers have also other options, for in-

58

dn 1–2/2016

stance the application of so-called FIDIC conditions. We will attend to these conditions in our next contribution, this time we will focus on particularities and potential recommendations related to the Contract for Work. ‘NEW’ CONTRACT FOR WORK

The entering into force of the new Civic Code in January 2014 meant the unification of the two existing Contracts for Work – one was regulated by the Civil Code and the other by the Commercial Code. The ‘new’ Contract for Work follows mainly the regulation contained in the Commercial Code and that is why it the entrepreneurs shall not have the fundamental problem to adapt to the new regulation. The new Civil Code, moreover, regulates independently the construction as a subject of work and therefore it takes into account certain particularities that are usually associated with the realisation of the constructions (checking of the work realisation, taking over the construction, construction defects and others). SETTING A PRICE BY BUDGET

In the case of a Contract for Work, the price tends to be set as a fixed sum but in case of the building work the contract often works with the price set by the budget. The price is calculated on the basis of the project design and measurements statement (it can also be set by estimation however this way of determination of the price is not encountered in the reality). In both cases, neither the client nor the contractor can require a change of price just because the realisation of the contracted works or stage eventually requires any additional works or costs not included in the original price. Despite this fact it is recommended to the developers to negotiate a contract clause saying that the contractor is taking into consideration impossibility to change the price due to the aforementioned reason. Ultimately, it does not affect the developer’s right to receive the work for the price according to the budget but it means a stronger role of the developer and a higher probability of success in any potential civil litigation. After all, the court will decide also in the case that there was a specific situation which made the construction completion considerably more difficult but which could not have been anticipated. The court judgement will, in such a case, either be oriented to a fair increase of price for the works or to the contract termination and settlement between the contracting parties. THE SO-CALLED ‘ADDITIONAL WORKS’

The issue of so-called ‘additional works’ is one of the most sensitive questions related to the realisation of structures. The thing is that the client – developer concludes a Contract for Work whose subject matter is the realisation or the reconstruction of a building. The contract assumes a certain extent of works which is reflected in the agreed price. However, during the realisation of the works there could be realised (usually by the contractor of the building) the need of works that have not been included in the price (for instance it could be found during the reconstruction of floors that rotten timber beam has to be changed too, aside from the flooring; this change is considered to be an “additional work” which could not have been discovered beforehand).


57-59 Pravnici_realizace projektu_3ts-1/3_Layout 1 29.1.16 12:46 Stránka 59

ekonomika / economy LEGISLATIVA / LEGISLATION

Resulting from practical experience the additional works cannot be completely excluded. The volume of additional works and their financial demand can, however, be limited to a necessary minimum as to the extent of those works as well as financial demand, whereby both have an impact on the modifying of the completion date. Sufficient and responsible preparation of the construction is the condition. Nowadays, specific technical tools allow the technical building surveys, boreholes, assessments and other items with the goal to discover the extent of works to be carried out. Using those tools already within the planning phase of construction or reconstruction will be very beneficial – the real extent of work will already be known within the project phase and construction works can be based on sufficient documentation. Making economies in the preparation phase usually tends to result in the necessity to invest disproportionately higher financial sums in the phase of realisation, this being for a disposing of defects that could have been discovered and whose impacts could have been minimized by relevant preparation. The contract has to regulate clearly the subject matter of the works and, with regards to additional works, to consider whether the contractor could or should be aware of them. And according to that fact to adjust the method of price payment. WORK DEFECTS AND PROJECT DESIGN DEFECTS

Concerning work defects, just in this area the original provision contained in the Commercial Code is perhaps best reflected in the Civil Code. The law states that construction has a defect if it does not correspond to the contract. That is why it is important to negotiate all crucial aspects of the building in the contract as it is the only way for the developer how to be able to claim a demonstrable and provable existence of the defects. And then, the client – developer can choose the way how he wants to deal with the defect of construction (disposing of the defect by getting a new item, disposing of the defect by repairing the item, an adequate discount of the price, withdrawing from the contract).

What is newly modified is that small defects not impeding the use of the construction and not fundamentally restricting its use, cannot be a reason for the developer to refuse to take over the works from the contractor. Fundamental defects naturally provide the client – developer with such rights. The client can express objections to hidden defects for up to five years following the taking over of the construction. As for defects in project design, the law distinguishes its hidden defects where objections can be expressed for up to five years, and defects which can lead to a releasing of the contractor from responsibility for the construction defects – on condition the contractor can prove that the construction defects were caused directly by an error in building design executed by the planning engineer chosen by the client himself. In conclusion it can be recommended to the development companies, being the ordering parties of constructions based on a Contract for Work, to insist that the agreement of the contractor’s work logs for professional performance as a member of a particular profession or status (in accordance with § 5 article 1 of the Civil Code). Thus, the contractor is to highlight the quality of his work (which, after all, each contractor claims to offer, at least when referring to the number of already realised constructions) and also takes on more responsibility for the quality of works. With such a contractor, the client expects specific knowledge, skills or abilities associated with his professionalism and then, the client – developer can require the contractor to use this specific knowledge and qualities during the realisation of the construction as well as to provide extra thoroughness required by the profession or status. If the contractor does not behave as set out by the law, he is obliged to bear the possible consequences (for instance damage responsibility etc.). MGR. ALENA SRBOVÁ, JUNIOR LAWYER, URBÁŠEK & PARTNERS, ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, S.R.O.

dn 1–2/2016

59


60 Kancly_Layout 1 2.2.16 10:40 Stránka 60

ekonomika / economy KANCELÁŘE / OFFICE

Převažují kanceláře třídy A A-class offices prevailing Prague Research Forum (PRF) zveřejnilo údaje o trhu s kancelářskými. prostorami za 4. čtvrtletí roku 2015..

C

elková výměra moderních kancelářských ploch v Praze vzrostla ve 4. čtvrtletí roku 2015 na 3 222 400 m2. Kancelářské plochy třídy A dosáhly 69 % z celkové výměry, zbývajících 31 % tvořily kanceláře třídy B. Nejkvalitnější budovy třídy AAA představují 15 % z celkové výměry moderních kanceláří. Ve 4. čtvrtletí byla dokončena jedna kancelářská budova – Enterprise Office Center, která přidala na trh cca 32 000 m2 kancelářských ploch. Celkově bylo v roce 2015 v Praze dokončeno přes 190 000 m2 kanceláří. V současné době je v Praze ve výstavbě přibližně 123 700 m2 kancelářských prostor. Ve 4. čtvrtletí začala výstavba 1. fáze projektu Rustonka (22 600 m2) a Dock 02 (8 500 m2) v Praze 8. Navíc byla obnovena výstavba kancelářské budovy South Point (7 500 m2) v Praze 4 a Butterfly (18 900 m2) v Praze 8, jejichž výstavba byla v minulosti pozastavena. REALIZOVANÁ POPTÁVKA

Hrubá realizovaná poptávka včetně renegociací a podnájmů dosáhla ve 4. čtvrtletí roku 2015 objemu 161 800 m2, což představuje 78% nárůst ve srovnání s předchozím čtvrtletím a celkově se jedná o nejsilnější čtvrtletní poptávku, která kdy byla na pražském trhu zaznamenána. Největší objem pronájmů se uskutečnil v Praze 5 (35 %), v Praze 4 (29 %) a v Praze 8 (11 %). Největšího podílu na celkové hrubé poptávce dosáhl sektor IT (37 %), který byl následován bankovním sektorem (15 %) a poradenskými společnostmi (10 %). Celkový podíl renegociací nájemních smluv na hrubé realizované poptávce poklesl ve 4. čtvrtletí na 35 % ze 43 % ve 3. čtvrtletí 2015. VÝZNAMNÉ PRONÁJMY

Mezi nejvýznamnější transakce 4. čtvrtletí 2015 patřil nový pronájem společnosti SAP Business Services Central Europe (24 900 m2) v budově Metronom Business Centre v Praze 5, který byl následován renegociací Raiffeisenbank (18 800 m2) v budově City Tower v Praze 4, novým pronájmem společnosti Oracle (10 400 m2) v budově Aviatica v Praze 5 a renegociací O2 (10 400 m2) v BB Centru Gamma v Praze 4.

60

dn 1–2/2016

NEOBSAZENOST KANCELÁŘÍ

Míra neobsazenosti mezičtvrtletně klesla o 1,8 procentního bodu a ve 4. čtvrtletí 2015 tak dosáhla 14,6 %. Celkem bylo v Praze evidováno 470 800 m2 volných kancelářských prostor. Nejvyšší míru neobsazenosti v tomto čtvrtletí vykazovala Praha 7 (32,7 %), Praha 10 (16,4 %) a Praha 6 (15,8 %). Naopak nejnižší míra neobsazenosti byla zaznamenána v Praze 8 (11,1 %) a v Praze 5 (11,9 %). NÁJEMNÉ

Nejvyšší dosahované nájemné v centru Prahy zůstalo stabilní a pohybovalo se v rozmezí 18,50– 19,50 eur/m2/měs. Ve vnitřním městě pokleslo nejvyšší dosahované nájemné na 14,50–16,00 eur/m2/měs a ve vnějším městě zůstalo v rozmezí 13,00–14,50 eur/m2/měs.

The Prague Research Forum. announced the office market. figures for the 4th quarter of 2015..

T

he total modern office stock in Prague increased to 3,222,400 sq m in the 4th quarter of 2015. A-class stock reached 69% and B-class properties represented the remaining 31%. Top quality AAA class properties accounted for approximately 15% of the total office stock. In the 4th quarter of 2015, Enterprise Office Center in Prague 4 was completed which added about 32,000 sq m of office space to the market. Overall, the total office supply in 2015 exceeded 190,000 sq m. Currently, there is approximately 123,700 sq m of office space under construction in Prague. In the 4th quarter of 2015, the first phase of Rustonka (22,600 sq m) and Dock 02 (8,500 sq m) in Prague 8 commenced construction. On top of this, South Point (7,500 sq m) in Prague 4 and Butterfly (18,900 sq m) in Prague 8, which were on hold, have decided to re-commence construction works.

subleases) in the 4th quarter of 2015 amounted to 161,800 sq m, representing an increase of 78% compared to the previous quarter and the strongest quarterly result ever recorded on Prague office market. The highest volume of gross take-up was recorded in Prague 5 (35%), Prague 4 (29%) and Prague 8 (11%). IT was the most active sector (37% of gross take-up), followed by banking sector (15%) and companies offering professional services (10%). The total share of renegotiations of gross take-up decreased from 43% in the 3rd quarter of 2015 to 35% in 4th quarter of 2015. SIGNIFICANT OFFICE LEASING TRANSACTIONS

The most significant transactions of the 4th quarter of 2015 included the new lease of SAP Business Services Central Europe (24,900 sq m) in Metronom Business Center in Prague 5, followed by the renegotiation of Raiffeisenbank (18,800 sq m) in City Tower in Prague 4, the new lease of Oracle (10,400 sq m) in Aviatica in Prague 5 and the renegotiation of O2 (10,400 sq m) in BB Centrum Gamma in Prague 4. OFFICE VACANCY

The 4th quarter of 2015, the vacancy rate decreased by 1.8 percentage points to 14.6% when compared to the previous quarter. Total vacant space declined to 470,800 sq m. The highest vacancy rates were recorded in Prague 7 (32.7%), Prague 10 (16.4%) and Prague 6 (15.8%). Conversely, the lowest vacancy rates were recorded in Prague 8 (11.1%) and Prague 5 (11.9%). RENTS

Prime headline rents in the city centre of Prague remained stable and oscillated between EUR 18.50 and 19.50 sq m/month. Prime headline rents in the inner city decreased to EUR 14.50 and 16.00 sq m/month and in the outer city remained between EUR 13.00 and 14.50 sq m/month. COPYRIGHT © PRAGUE RESEARCH FORUM 2016

OFFICE TAKE-UP

Gross take-up (including renegotiations and

THE MEMBERS OF THE PRAGUE RESEARCH FORUM – CBRE, COLLIERS INTERNATIONAL, CUSHMAN & WAKEFIELD, JLL.


69 Zidlochovice_1-1_Zidlochovice inz_ 7.12.15 16:15 Stránka 1

Prodej komerčního pozemku o rozloze 34 600 m2 (lze i část) v průmyslové zóně v Židlochovicích

Lokalita: Kalová pole Katastrální území: Židlochovice, 18 km jižně od Brna Plocha pro zástavbu: 34 600 m²

Konkurenceschopný, kvalitní pozemek v těsné blízkosti Brna. Pozemek je rovinatý, ze západu a východu chráněný povodňovými hrázemi. Pozemek je připraven pro okamžitou výstavbu provozoven lehké výroby nebo areálu pro obchod a skladování s ideální možností napojení na blízkou dálniční síť: asi 18 km z dálniční křižovatky na D1, 4 km z dálnice D2, 5 km z rychlostní komunikace R52, na silnici II/425, vzdálenost z Brna 18 km (asi 14 min.). Území je vybaveno technickou infrastrukturou (vodovod, plynovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, el. vedení VN). Je zde vybudována příjezdová komunikace (dvouproudová), dimenzovaná na pojezd nákladních vozidel a část přístupového chodníku z ulice Nádražní. Kromě podzemních sítí a komunikace se na pozemku nenacházejí žádné stavby a vzrostlé stromy, není nutné zde provádět přeložky sítí a hrubé terénní úpravy. Územní plán – lehká výroba a skladování. Severní částí pozemku prochází vzdušné vedení VN – ochranné pásmo 12 m. Lze jednat i o koupi menší části pozemku (za jiných cenových podmínek). GAUTE, a.s., Dušan Přikryl: +420 604 889 207

A competitive, quality plot within the immediate vicinity of Brno. The plot is straight, protected with flood dams from the west and east. The land is prepared for the immediate construction of business premises for light production or complex for a store and storage facilities with the ideal possibility of connecting to the nearby motorway network: approximately 18 km from the D1 motorway junction, 4 km from the D2, 5 km from the R52 highway, the II/425 road and Brno being around 18 km (about 14 minutes). The area enjoys good technical infrastructure (mains water, gas pipeline, sewerage system, rain canalisation, high voltage power). There is an access road (with two lanes) dimensioned for trucks and part of an access pavement from Nádražní Street. Apart from underground utility services and a road, there are no other structures nor grown trees thus it is not necessary to relocate any utility services and/or carry out any terrain work. Outline plan – light production and storage facilities. Through the northern part of the plot there runs high voltage power lines – with a protection zone of 12 m. It is also possible to negotiate the sale of only part of the plot (with different price conditions). GAUTE, a.s., Dušan Přikryl: +420 604 889 207

Sale of commercial land of 34,600 sq m (part also available) in the industrial zone in Židlochovice

Location: Kalová pole Cadastral area: Židlochovice, 18 km south of Brno Development area: 34,600 sq m


62-63 Vystava_Sakralni stavby_2ts_Layout 1 29.1.16 12:47 Stránka 62

architektura / architecture VÝSTAVA / EXHIBITION

Sakrální stavby dnes Sacral constructions today Dokonalá sakrální stavba může být velmi zajímavým. architektonickým a současně i investičním prvkem,. jak připomněla nedávná výstava v pražské. Galerii Jaroslava Fragnera..

V

posledních 20 letech vyrostla v Evropě nečekaně rozsáhlá série půvabných drobných sakrálních staveb, převážně kaplí, navržených předními architekty. Tyto realizace pocházejí z ateliérů renomovaných a slavných tvůrců – připomeňme Maria Bottu, Petera Zumthora, Fernanda Menise nebo studio Marte-Marte. Nečekaně vyrovnaně vypadají i stavby realizované českými tvůrci, např. ateliérem Kuba & Pilař, Kamilem Mrvou, Pavlou Kačírkovou a dalšími. Čím nás mohou zaujmout? Naprosto moderním výrazem oproštěným od rušivých výzdobových detailů, použitím základních stavebních matriálů – betonu, kamene, dřeva a skla – a také umístěním v nádherných krajinných souvislostech, na vysokých stráních, březích jezer, v blízkosti rozsáhlých lesních komplexů. Atmosféře těchto decentních děl nahrává také nečekaně dokonalá práce se světlem, které se v představovaných stavbách stává důležitým vizuálním prvkem ovlivňujícím nejen vyznění stavby, ale také celkovou atmosféru i působení na návštěvníka hledajícího zjevně soustředění, uklidnění, kontemplaci, komunikaci vyššího druhu. Ano, všechny tyto stavby jsou v podstatě prostorem pro naše vnitřní soustředění, odklonění od denního pracovního i společenského třeštění, pro sebezpytování. Trend výstavby velmi moderních a finančně nikoliv nenáročných objektů je dlouhodobý a jeho propojení se zásadami moderní architektury je neobyčejně plodné. Je zajímavé, že kvalitní sakrální stavby vznikají převážně v zemích střední a západní Evropy, na územích s vyspělou křesťanskou tradicí.

Y Cardedeu, EMC Arquitectura, foto Tom Arban

JOSEF VOMÁČKA

A perfect sacral construction can be a very interesting. architectural and at the same time investment feature,. as is reminded to us by the recent exhibition held in the. Jaroslav Fragner Gallery in Prague..

A

n extensive series of small and charming sacral constructions, mainly chapels designed by renowned architects, have been built unexpectedly over the past 20 years. These realisations stem from studios owned by several renowned and famous creators – let us remind ourselves of Mario Botta, Peter Zumthor, Fernand Menis and the MarteMarte studio. Constructions realised by Czech creators, for in-

62

dn 1–2/2016

W Kaple sv. Benedikta, Kunze Seeholzer architekten, foto Jann Averwerser


62-63 Vystava_Sakralni stavby_2ts_Layout 1 29.1.16 12:47 Stránka 63

architektura / architecture VÝSTAVA / EXHIBITION

Y Kaple I., Pavla Kačírková, foto Josef Řezníček Y Kaple sv. Filomény, Pedro M. Borges, foto Fernando Guerra W Kostel sv. Jana Křtitele, Mario Botta, foto Pino Musi

stance the Kuba & Pilař studio, Kamil Mrva, Pavla Kačírková and others, also look unexpectedly stable. How do they captivate our attention? With their entirely modern impression without disturbing decorative details and utilisation of basic building materials – concrete, stone, wood and glass – as well as being located in beautiful natural contexts, within steep hillsides, lake banks, nearby extensive forest complexes. What also plays into the hands for the atmosphere of these fine works is the unexpectedly perfect working with light, which is becoming an important visual feature that influences the impression of the construction as well as the overall atmosphere and the influencing of the visitor seeking concentration, pacification, contemplation and communication of a higher form. Yes, all these constructions basically represent space for our inner concentration, diverging from our daily as well as social madness and for self-searching. The trend of constructing very modern and not those financially undemanding buildings is a long term one and its interconnection with the principles of modern architecture is incredibly fruitful. What is interesting is that quality sacral constructions are mainly realised in Central and West European countries, in areas with a well developed Christian tradition. JOSEF VOMÁČKA

dn 1–2/2016

63


64-65 Architekt_JRA_Koc_2ts_Layout 1 29.1.16 12:49 Stránka 64

architektura / architecture ZE ZAHRANIČÍ / FROM ABROAD

Všechny naše projekty jsou důležité All our projects are important Londýnská adresa 33 King William Street je impozantní staveniště. co by kamenem dohodil od severního konce London Bridge..

N

achází se vedle neméně impozantní Fishmongers’ Hall – sídla „Ctihodné společnosti obchodníků s rybami“, kterou v roce 1827 vyprojektoval architekt Henry Roberts. Nad ocelovou kostrou budovy 33 Central, jinak také 33 King William Street, se zatím tyčí tři obří jeřáby. Po dokončení by se nová kancelářská budova měla stát moderní dominantou této části severního nábřeží Temže. Developerem 33 King William Street je původně slovenská firma HB Reavis, která pověřila projektem studio John Robertson Architects (JRA). O 33 Central (nebo chcete-li 33 King William Street) jsme psali v minulém čísle Development News. Pro doplnění jsme položili několik otázek i řediteli JRA Johnu Roberstonovi. Liší se nějak práce britského architekta pro slovenského klienta v Londýně od toho, na co jste zvyklý? Práce pro HB Reavis v Londýně je velmi zajímavá, vybrali si JRA pro 33 Central a spolupráce s nimi nás opravdu těší. Učíme se jeden od druhého – oni vidí, jak se věci dělají v Londýně a my jsme byli už dvakrát na Slovensku, abychom se seznámili s jejich činností. HB Reavis je obrovský developer s dobrou pověstí ve východní Evropě. Soustřeďuje se na výstavbu vysoce kvalitních kancelářských budov, což vyhovuje sofistikovanému londýnskému trhu v segmentu kancelářských nemovitostí, který se vyznačuje projekty špičkové kvality pro vnější pláště, vstupní haly, lobby a interiéry vlastníků; to se slučuje s našimi vlastními zájmy, takže spolupráce funguje dobře. Český týdeník Týden cituje ředitele britských projektů HB Reavis Radima Římánka, který řekl „… makléř, který s námi udělal první transakci, dostal velmi štědrou provizi a lidé, kteří se nám předtím smáli, s námi chtěli najednou spolupracovat.“ Jaké osobní zkušenosti máte z kontaktu s HB Reavis v Londýně? Práce s jejich lidmi v Londýně nás těší. Původně jejich činnost v Londýně zajišťoval tým ze Slovenska, nyní vytvářejí v Británii tým z místních. Chtěli jsme s nimi spolupracovat a být jejich partnery v rozvoji jejich zdejších aktivit. Jsou ambiciózní a v kontaktech naprosto přímí. Mají unikátní obchodní model developer/dodavatel a my jim rádi předvedeme, co pro ně jako firma v Londýně můžeme udělat. Myslíme si, že tady v Londýně mají dlouhodobé záměry, jejich postup je střízlivý a podle mě jejich vytrvalost bude korunována úspěchem. Jedna tisková zpráva uváděla, že demolice na adrese 33 Central měla začít v první polovině června 2014, zahájení výstavby se plánovalo na první polovinu 2015 a dokončení se

64

dn 1–2/2016

John Robertson

očekává ve druhé polovině tohoto roku. Postupuje 33 Central zhruba podle tohoto harmonogramu? Demoliční práce jsou dokončeny, bylo zahájeno montování ocelové konstrukce na staveništi, vnější plášť je objednán. Dokončení hrubé stavby plánujeme na první polovinu roku 2017, takže práce pokračují podle plánu. Která část projektu 33 Central byla v přípravné fázi nejsnadnější? Projektovat budovu o 20 000 m2 byl náročný úkol, velká výzva, ale nijak se to nelišilo od projektů, které JRA obvykle realizuje. Lidé z HB Reavis nás vyzvali, abychom své návrhy objasnili a optimalizovali je, což jsme učinili. Nakonec přijali s plnou důvěrou naše návrhy i naši filozofii moderního kontextu a podpořili náš přístup i naše pojetí. Museli jste v projektové fázi čelit některým neočekávaným nesnázím? Objevilo se hodně technických a procesních problémů, jako je to běžné u kteréhokoli velkého projektu. Pozměnili jsme půdorysné uspořádání některých částí vnitřního jádra budovy a vnější plášť. Získali jsme stavební povolení pro veškeré tyto úpravy „za pochodu“. S tím máme v JRA dobré zkušenosti a v práci na projektech, jako je 33 Central, se vyžíváme. Jak důležitý je pro vaši firmu JRA projekt 33 Central? Všechny naše projekty jsou důležité – HB Reavis je náš nový klient, je to jejich první velký projekt v Londýně. Takže pochopitelně chceme, aby tento projekt pro ně byl komerčně úspěšný. A pokud jim to vyjde, vyjde to i nám! MK

Staveniště 33 Central Building site of 33 Central


64-65 Architekt_JRA_Koc_2ts_Layout 1 29.1.16 12:49 Stránka 65

architektura / architecture ZE ZAHRANIČÍ / FROM ABROAD

The address, 33 King William Street, in London is an. imposingly impressive building site situated just a stone’s. throw away from the northern end of London Bridge..

I

t is next to a no less imposing and impressive Fishmongers’ Hall – the seat of the ‘The Worshipful Company of Fishmongers of the City of London’ designed in 1827 by the architect Henry Roberts. The steel structure of 33 Central, aka 33 King William Street, is, so far, towered over by four huge cranes. Once completed, it will become the modern dominant site of this section of the northern part of the Thames Embankment. The developer of 33 King William Street is the Slovak company HB Reavis, which entrusted John Robertson Architects (JRA) with the project’s design. We wrote about the 33 Central project (or if you prefer 33 King William Street) in a past issue of Development News. We asked the director of JRA, John Robertson, several questions to further complement our information. Is there any difference to work as British architect for Slovak client in London from what you’re used to? It has been very interesting working for HB Reavis here in London, they appointed JRA for their 33 Central site and we are really pleased to have been collaborating with them. We have

been learning from one another-they have been seeing how things are done in London and we have been to Slovakia twice to see their operations there, they are a huge developer in Eastern Europe with a good reputation. They are committed to producing very high quality office buildings which suit the sophisticated London office market, this involves developing high quality designs for cladding, entrance halls, lobbies and landlord’s interiors-this coincides with our own interests and so the collaboration works well. The Czech weekly Týden (Week) quotes Mr. Radim Římánek, the director of HB Reavis UK projects, saying that whereas initially the ‘heavies’ of real estate in London were laughing, now, following a hefty commission paid to a broker, HB Reavis is scoring points there. What personal experience do you have in dealing with HB Reavis people in London? We are enjoying working with their personnel here in London; initially their operation was staffed by their Slovak team, now they are building their UK team. We wanted to work with them and to partner with them to develop their business here. They are ambitious and very straightforward to deal with; they have a unique business model of developer/contractor and we are keen to show them what we can do as a firm-so we set out work collaboratively with them here in London. We think they are playing a ‘long game’ here in London and their approach is refreshing and I think their perseverance will be successful. According to a press release demolition for 33 Central was supposed to start in June last year, construction was scheduled to begin in the first half of this year and completion is expected in the second half of 2016. Can you say the 33 Central project is roughly on schedule? The demolition is complete and steel has started on site, the cladding is on order and we are targeting completion to shell and core in the first half of 2017 – things are all going according to plan. What has been the easiest part while designing 33 Central? Designing a 20,000 sq m building has been challenging and 33 Central has not been any different from what JRA normally does. HB Reavis has challenged us to explain our designs and to optimise them; ultimately they have believed in our design and our contextual modern philosophy and supported our approach and concept. Have you encountered any unexpected difficulties in the design stage? There have been many technical and procurement challenges as with any major project. We have revised the internal core layouts and the cladding and obtained planning permission for the revisions while procurement is underway – it’s what JRA are good at and we relish working on projects like 33 Central. How important is the 33 Central project for JRA? All our projects are important – obviously HB Reavis are a new client and this is their first London project, so we want this project to be a success for them commercially and if it works for them, then it will work for us! MK

dn 1–2/2016

65


66-68 Zaplavy sev Anglie_Koc_3ts_Layout 1 29.1.16 12:52 Stránka 66

kaleidoskop / kaleidoscope ZE ZAHRANIČÍ / FROM ABROAD

Rizika a technické vychytávky v záplavovém území Risks versus technical tweaks in flood zones Přívalové deště a bouře, které v posledních týdnech loňského roku. řádily v severní Anglii, v některých částech Walesu a jihovýchodního. Skotska, způsobily četné škody..

D

esítky mostů podlehly neúprosně stoupajícím hladinám řek a stovky kilometrů silnic se rázem staly nesjízdnými. Přes 5,5 mil. britských domácností spadá do kategorie povodňového rizika; některé lokality byly tentokrát zaplaveny dvakrát i víckrát po sobě, četná místa se ocitla pod vodou vůbec poprvé. Celkové škody v hrabstvích Cumbria, Lancashire a Yorkshire přesáhly 5 mld. GBP. Premiér David Cameron následně slíbil, že jeho vláda vynaloží na protipovodňová opatření v příštích šesti letech 2,3 mld. GBP. Pojišťovny začaly vyplácet náhrady škod a tisíce postižených záplavami, odborníků i dobrovolníků odstraňují škody. Ve vládním úřadu pro životní prostředí a mezi architekty se debaty zaměřují na to, jak zlepšovat životní prostředí a projekty budov, tak aby se v budoucnu zmírnily dopady povodní. BRITSKÁ VLÁDA PROTI POVODNÍM

Vláda hodlá vynaložit 40 mil. GBP v nadcházejících měsících na nejnaléhavější opravy a vylepšení. Podle opozice to však zdaleka nestačí. Stínová ministryně životního prostředí Kerry McCarthyová to označila za krátkodobé opatření, pouhou náplast. Co se týká preventivních opatření, v nejvíc ohrožených oblastech se už hodně udělalo. Např. tisíce nemovitostí kolem řeky Foss nad Yorkem byly v minulosti ochráněny před záplavami vybudováním pohyblivé protipovodňové hráze mezi řekami Foss a Ouse nákladem 3,3 mil. GBP. Ta zastavuje přívaly vod a zabraňuje, aby se řeky vylily z břehů. Tentokrát však padlo rozhodnutí hráze zvednout, když přívalové deště způsobily náhlé zvýšení hladiny obou toků. V důsledku toho bylo v Yorku zaplaveno víc ulic, než kdyby bariéra zůstala uzavřená. Úřad pro životní prostředí oznámil, že problém vyvstal v přečerpávací stanici, které hrozilo zaplavení, v důsledku čehož by došlo k vyřazení četných elektrických zařízení, hráz by nebylo možné dále ovládat a škody by byly ještě horší. Rozezlení občané Yorku požádali o podrobné zdůvodnění; bylo zahájeno vyšetřování, které dosud neskončilo. V jižní Anglii na ostrově u Kingston upon Thames nedaleko Londýna jsou obytné domy postaveny na pilířích asi dvě stopy nad zemí. Místní říkají, že domy tam tak stavějí odedávna, protože se řeka rozvodňuje pravidelně…

66

dn 1–2/2016

Z POHLEDU EXPERTA

Jeden z mých sousedů, John Arundel, je nezávislým konzultantem pro životní prostředí. Specializuje se na odpadní vody a systémy ošetřování vod. Má 42 let zkušeností v oboru a dobře se vyzná v problematice povodní. Hovořili jsme spolu v jeho domě ve Walton on Thames, 32 km od Londýna, kde tentokrát naštěstí záplavy nebyly. V minulosti však Waltoňané nezůstali ušetřeni starostí se stoupající hladinou Temže. „Británie je malý přeplněný ostrov a frekvence záplav v posledních letech stoupá,“ říká John Arundel. „Moc pevné půdy nemáme, ale co máme, musíme využívat. Má se za to, že 40 % obytných domů v Anglii hrozí nebezpečí záplav. V Jezerní oblasti na severu Anglie spadlo během 24 hodin téměř 30 cm vody. S tím si neporadí žádná regulace. Můžete postavit zeď vysokou 30 stop, můžete vysazovat stromy v Peninách, ale takový objem vody neudržíte. Voda je nestlačitelná, musí někam uniknout. Může změnit tvar, ale pořád má stejný objem.“ PŘÍKLAD LONDÝNA

Protipovodňová bariéra na Temži byla dokončena v roce 1982. Jejím účelem je chránit městské čtvrti Velkého Londýna před záplavami při výjimečně vysokém přílivu ze Severního moře. John


66-68 Zaplavy sev Anglie_Koc_3ts_Layout 1 29.1.16 12:52 Stránka 67

kaleidoskop / kaleidoscope ZE ZAHRANIČÍ / FROM ABROAD

John uvádí, že v nedávné minulosti hodně Britů nemělo své domovy z různých důvodů pojištěné. Jednak si mysleli, že pojištění nepotřebují, když dům není zatížen hypotékou, nebo si to prostě nemohli dovolit. V současnosti si domy pojišťuje mnohem víc lidí. Federace majitelů malých firem vyzvala premiéra, aby zakročil, protože 50 000 firem bylo pojištění odmítnuto. Nikoho nepřekvapilo, že byl premiér po příjezdu do Yorku, kde se rozsáhlé části města ocitly pod vodou a stovky domácností byly evakuovány, vystaven neúprosné kritice. „Úřad pro životní prostředí může vyrovnávat toky řek, stavět nové vodní nádrže, vysazovat nové stromy, ale přece jen existují meze, co se dá udělat,“ podotýká John Arundel. Působí Johnu Arundelovi starosti klimatické změny a tání ledovců? „Hlavu si s tím nelámu, protože s tím nemůžu nic dělat. Pokud v příštím století hladina moře stoupne o jednu stopu, co s tím naděláme? Jednoduše musíme stavět přímořská města, přístaviště a ochranné zdi trochu výš, anebo se přesunout dál do vnitrozemí. Jsou to kompromisy, ale opravdové řešení neexistuje.“ Důležité je spoléhat se na svépomoc – mnohem víc než na vládu nebo na pojišťovny. MILAN KOCOUREK, WALTON ON THAMES / FOTO: WIKIMEDIA.COM

Arundel byl uvnitř protipovodňové bariéry na Temži několikrát v rámci svých pracovních povinností. „Bariéra se v posledních 30 letech úspěšně využívá. Povodeň v Londýně by znamenala katastrofu pro podzemní dráhu, telekomunikace. Severní trasa (Northern Line) mezi stanicemi Charing Cross a Waterloo je 18 stop pod úrovní dna Temže; řeka protéká bahnitou pánví… V tunelu metra jsou velká protipovodňová vrata, která je možné za mimořádných okolností zavřít.“ Když John Arundel hovořil o této podzemní vymoženosti, vzpomněl jsem si na nedávný televizní dokument o technicích ve Starém Římě, kteří vyvinuli beton tvrdnoucí pod vodou. Vybudovali z něj podzemní tunel, aby město chránili před záplavami. Tunel slouží dodnes. Napadlo mě, že zas není tolik nového pod sluncem… DŮM CARLA CANTYHO

Několik novinových reportáží bylo věnováno rodinnému domu pětapadesátiletého technika Carla Cantyho, který vyprojektoval a postavil protipovodňové zdi, vrata a čerpadla, čímž zachránil svůj dům na řece Derwent v severním Yorkshiru před zkázou. Realizace jeho projektu si vyžádala rok práce a náklady 20 000 GBP. Dům je třípodlažní – v přízemí jsou garáže a technické prostory, obytná část je v prvním patře a ložnice ve druhém. Konstrukci podporují zvýšené dřevěné piloty a výztuže. Na rozdíl od sousedů získal pan Canty výhodné pojištění a jeho upravený dům přestál záplavy bez sebemenších problémů. Podle agenturních zpráv způsobily nepojištěným povodně škody kolem 1 mld. GPB. John Arundel vysvětluje: „Jakmile máte dům pojištěný proti čemukoli, dejme tomu sesedání, povodni nebo něčemu jinému, pojišťovna má povinnost, snad dokonce ze zákona, v pojištění pokračovat. Problém nastane, když se chcete stěhovat. Můžete narazit na potíže s prodejem domu, protože se okamžitě odhalí, že před třemi nebo čtyřmi lety vám voda z řeky natekla do kuchyně.“

The torrential rains and storms that have. battered northern England, parts of Wales. and south East Scotland in recent weeks. have caused misery for hundreds of. thousands of households..

D

ozens of bridges collapsed under the relentlessly rising water from rivers and hundreds of kilometres of roads became unusable. More than 5.5 million homes in Britain are at risk of flooding. This time, some localities have been flooded three times within a short space of time, many places for the first time in living memory. The total damage from the floods in Cumbria, Lancashire and Yorkshire has reached more than GBP 5 billion. The Prime Minister David Cameron has promised GBP 2.3 billion for flood defences over the next six years. Insurance companies have started paying up, a lot of repair work is going on thanks to thousands of householders, experts and volunteers. Debate within the Environment Agency (a government quango) and among architects focuses now on the question of how to improve environment and the design of houses in order to alleviate the impact of floods in the future. THE BRITISH GOVERNMENT AGAINST FLOODS

The Government will spend GBP 40 million in the forthcoming months for most urgent repairs and improvements. However, is not enough in the opinions of the opposition. The shadow environment secretary Kerry McCarthy labelled it ‘a short term, sticking plaster approach’. In terms of flood prevention, in the areas most threatened by floods, a lot has been done already. For instance thousands of properties near the River Foss above York have been saved from flooding for many years by a GBP 3.3 million barrier between the Foss and the River Ouse, which stops surges of flood water from topping the river banks. However, on this occasion, a decision was made to lift

dn 1–2/2016

67


66-68 Zaplavy sev Anglie_Koc_3ts_Layout 1 29.1.16 12:52 Stránka 68

kaleidoskop / kaleidoscope ZE ZAHRANIČÍ / FROM ABROAD

the barrier as torrential rains caused the dramatic increase in river levels. Thus the barrier was effectively removed from York’s flood defence system, with the result that many more streets in the town were flooded than if the barrier had not been opened. The Environment Agency said the problem was caused by the adjoining pump station which could be inundated with flood water, disabling some of the electric installations inside. Furious York residents of York demanded to know why the flood barrier was opened. An investigation has been initiated, it still goes on. Down south on an island in Kingston on Thames, near London, many houses on the Thames River banks are built on stilts, about two foot off the ground. Local people say their houses have always been built like that because they know the river is going to flood again. VIEW OF THE EXPERT

My neighbour John Arundel is an environmental consultant whose main interest is waste water and water treatment systems. With 42 years of experience in the field, he is the author of a guidebook on industrial effluents and understands fully the problems arising from recent floods. I talked to him in his house in Walton on Thames, the town 20 miles south-west of London, which thankfully was not in the flood zone this time around. However, in the past Waltonians had their share of worries with the rising Thames. “Britain is a small overcrowded island and frequency of floods has been increasing in recent years,” says John Arundel, “we haven’t got much land, but what land we have we have to make use of, and forty per cent of houses in England are reckoned to be at risk from flooding. We had 12 inches of rain, almost 30 centimetres in twenty-four hours up in the Lake District. No amount of flood control can really deal with that. You can build a wall thirty foot high, you can plant trees in the Pennines, yet you will not contain that volume of water. Water is not compressible, it has to go somewhere. It can change its shape but you still have a fixed volume.” A LONDON EXAMPLE

The London Thames barrier was completed in 1982 to prevent the floodplain of Greater London boroughs from being flooded by exceptionally high tides from the North Sea. John Arundel has been inside the Thames barrier several times in his professional capacity. “The barrier has been used successful over the past 30 years. If London flooded, you have got a hell of a disaster in your hands – the tube system, telecommunications. The Northern Line between Charing Cross and Waterloo is 18 feet below the river bed, the Thames is in a mud basin, and there are huge flood prevention gates in the tube tunnel, which could be closed in case of emergency. When John Arundel talked about this engineering underground achievement, I recollected a recent TV programme about the Ancient Roman engineers who had invented a special concrete which hardened under the water. They built a tunnel under Old Rome from this concrete to save it from floods. And it has been still in use. Not much new under the sun, I thought. CARL CANTY’S HOUSE

Several press reports concentrated on the house of the 55-year old precision engineer Carl Canty who designed and fitted flood walls, gates and pumps that have saved his house

68

dn 1–2/2016

on the river Derwent in North Yorkshire from devastation. Mr. Canty’s project took a year and GBP 20,000 to complete. The house is on three levels: the ground floor contains utility space and garage; living quarters are at the middle level and bedrooms at the top floor. The structure is supported by raised wooden plinths and stilts. Unlike many in the area, Mr. Canty was able to get a reasonable home insurance and his modified house withstood the floods without a slightest problem. According to agency reports, the uninsured victims are facing GBP 1 billion bill. John Arundel explains: “Once your house is insured for anything, subsidence, flooding or whatever, the insurance company has a requirement, possibly a legal requirement to continue to insure it. Your problem is when you want to move. It may be difficult to sell the house because searches will immediately reveal that the river flowed through your kitchen three or four years ago.” John says that in recent past a large number of people did not have any house insurance. There were several reasons. First, they thought they did not need it because they didn’t have a mortgage on the house. Another reason is possibly they couldn’t afford it. Many more people insure their houses these days. The Federation of Small Businesses called on the Prime Minister to take action saying that 50,000 companies had been refused insurance cover. No surprise the Prime Minister was heckled when he arrived in York where large areas of the city were submerged and hundreds of homes evacuated. “The Environemt Agency can straighten rivers, they can build underground reservoirs, planting trees, but there are always limits to what can be done,” John points out. Is John Arundel worried about the climate change and melting of icebergs? “I am not worried, because I can’t do anything about it. If the sea goes up by a foot in the next century, what can we do about it? We just have to build seaside towns and piers and sea defence walls a bit higher or move inlands slightly. There are compromises, but there is no real solution to it.” It is important to rely on self-help much, much more than on the government of the day and on insurance companies. MILAN KOCOUREK, WALTON ON THAMES / PHOTO: WIKIMEDIA.COM


69 Knihy_1ts_Layout 1 29.1.16 12:53 Stránka 69

kaleidoskop / kaleidoscope KNIHY / BOOKS

JOSEF GOČÁR Anketa mezi současnými architekty před časem vyhodnotila Josefa Gočára jako největšího českého architekta 20. století. K 70. výročí jeho úmrtí byl vydán dotisk výpravné monografie představující v úplnosti jeho tvorbu, která prošla složitým vývojem od secese přes modernu, kubismus, národní dekorativismus, tzv. holandský racionalismus a moderní klasicismus až po avantgardní styly – konstruktivismus a funkcionalismus. Jeho architekturu a urbanistické projekty, nábytkovou a interiérovou tvorbu i jeho spolupráci s významnými výtvarníky – dílo úctyhodné už jen prostým soupisem prací – přibližuje autorský tým respektovaných historiků umění a špičkových fotografů stejně jako množství původních plánů, studií a archivních fotografií.

The survey taken amongst contemporary architects has recently assessed Josef Gočár as the greatest Czech architect of the 20th century. An additional issue of his epic monograph representing in total his work, which had undergone difficult development from Art Nouveau, through contemporary art, cubism, national decorative style, so called Dutch rationalism and modern classicism to avant-garde styles – constructivism and functionalism, was published on the occasion of the 70th anniversary of his death. His architectural and urban projects, furniture and interior work as well as his co-operation with renowned artists – a respectable work just for its list of works – is introduced by an authors’ team of recognised art historians and first class photographers as well as a number of original plans, studies and archive photographs.

Vydalo Nakladatelství Titanic Published by the Publishing House Titanic Editor: Zdeněk Lukeš Texty: Pavel Panoch, Daniela Karasová, Jiří T. Kotalík Fotografie: Ester Havlová, Štěpán Bartoš, Pavel Frič aj. Formát 24 × 28 cm, 440 stran, 535 obr., cena 2 475 Kč Výhradní distribuce Grada

Editor: Zdeněk Lukeš Text: Pavel Panoch, Daniela Karasová, Jiří T. Kotalík Photography: Ester Havlová, Štěpán Bartoš, Pavel Frič and others Format 24 × 28 cm, 440 pages, 535 pictures, price CZK 2,475 Exclusive distribution by Grada

LEGIOBANKA Stěžejní dílo největšího českého architekta 20. století Josefa Gočára, od jehož smrti uplynulo 70 let, určilo styl zvaný národní dekorativismus pro oficiální architekturu ve službách nově zrozeného samostatného Československa. Monumentální a umělecky jednotná budova dokončená roku 1923 je originálním českým příspěvkem a součástí evropského slohu art déco. Drobná, leč informacemi a fotografiemi nabitá publikace vypravuje příběh československých legií a budování jejich bankovního ústavu, představuje tvůrce výjimečné stavby i historii místa, kde stojí, přináší neznámé údaje o proinvestovaných částkách, realizačních stavebních firmách či původním rozvržení interiérů a názorným způsobem vysvětluje mimořádnou sochařskou výzdobu fasády domu.

A principal work of the greatest Czech architect of the 20th century, Josef Gočár, from whose death 70 years have passed, set a style entitled the national decorative style for official architecture in services of the newly born independent Czechoslovakia. The monumental and artistically united building completed in 1923 is the original contribution and part of the European style of art déco. The small yet full of information and photographs publication tells the story of Czechoslovakian legions and the building of their bank institution, introduces the creators of an exceptional building and the history of the place where it is situated. It brings forth unknown information about invested monies, building companies and the original interior layout and explains illustratively the exceptional sculpture decoration on the facade of the building.

První díl nové edice „Architektura, lidé, příběhy“

The first part of the new edition ‘Architecture, people, stories’

Vydalo Nakladatelství Titanic

Published by the Publishing House Titanic

Editorka: Yvonna Fričová Texty: Jiří Filip, Daniela Karasová, Jiří T. Kotalík, Danica Kovářová, Jakub Kunert, Zdeněk Lukeš a Pavel Panoch Fotografie: Pavel Frič, Ester Havlová, Filip Šlapal a archivy Formát 20 × 22 cm, 72 stran, cena 275 Kč Výhradní distribuce Kosmas

Editor: Yvonna Fričová Text: Jiří Filip, Daniela Karasová, Jiří T. Kotalík, Danica Kovářová, Jakub Kunert, Zdeněk Lukeš and Pavel Panoch Photography: Pavel Frič, Ester Havlová, Filip Šlapal and archives Format 20 × 22 cm, 72 pages, price CZK 275 Exclusive distribution by Kosmas

dn 1–2/2016

69


70-74 K-Aktuality_Layout 1 1.2.16 11:05 Stránka 70

kaleidoskop / kaleidoscope AKTUALITY / NEWS

NA POČÁTKU PROSINCE oznámila developerská skupina CRESTYL, že koupila od GE Real Estate 50% podíl ve svém rezidenčním portfoliu, a stala se tak majoritním akcionářem s 73,5% podílem. Zbylých 26,5 % vlastní dosavadní akcionář, londýnská investiční skupina Cheyne Capital. Účetní hodnota celého rezidenčního portfolia skupiny CRESTYL je přibližně 100 mil. eur; cena transakce nebyla zveřejněna. Skupina CRESTYL v posledních letech výrazně upevnila svou pozici v nadstandardním rezidenčním segmentu, zejména díky vznikající pražské čtvrti DOCK nebo projektu Zámecké zahrady u golfového hřiště Albatross. V prosinci CRESTYL zahájil stavbu nové administrativní budovy DOCK 02. Unikátní kaskádovitá budova ve tvaru „V“ pokrytá zelení a s terasami směřujícími k vodní ploše navazuje na úspěšně dokončené kanceláře DOCK 01 a bude usilovat o získání prestižní certifikace dlouhodobě udržitelných projektů; 8 500 m2 pronajímatelné plochy ve vysokém standardu bude připraveno k nastěhování na jaře 2017. AT THE BEGINNING OF DECEMBER, the development company CRESTYL announced the purchase of a 50% share within its residential portfolio from GE Real Estate and has, therefore, become the majority shareholder with a 73.5% share. The remaining 26.5 % is owned by the existing shareholder, the London investment group Cheyne Capital. The accounting value of CRESTYL’s entire residential portfolio is approximately EUR 100 million; the price of the transaction was not published. CRESTYL Group has strengthened its position in the above standard residential market significantly over the past years, this being especially due to the emerging Prague neighbourhood district DOCK and the Zámecké zahrady project by the Albatross golf course. In December, CRESTYL commenced the construction of a new administrative building, the DOCK 02. The unique cascade building of a ‘V’ shape is covered in greenery and terraces facing the water area and follows the successfully completed offices DOCK 01 and will attempt for prestigious certification of the long term sustainable project; 8,500 sq m of rental area will be prepared to a high standard and allow its occupants to be ready to move in spring 2017.

P R Ů M Y S LOV Ý D E V E LO P E R PA N AT TO N I E U R O P E a jeho partner Logistis, fond společnosti AEW Europe, zahájili přípravné práce k výstavbě haly pro logistickou společnost DSV, prvního nájemce v Panattoni Parku Prague Airport II. Nová průmyslová zóna leží u obce Pavlov nedaleko pražského letiště. Společnost DSV se do těchto prostor přestěhuje z dobrovízského Panattoni Parku Prague Airport I. Nová logistická hala bude zabírat celkem 23 301 m2. Panattoni Park Prague Airport II nabídne v několika fázích prostor pro celkem šest budov o souhrnné výměře až 123 000 m2. Developer umožní například i výstavbu budovy o ploše 3 000 m2. Další důležitou výhodou parku je, že klient si může vybrat, zda zvolí standardní tržní řešení a halu si pronajme, nebo se stane přímo jejím vlastníkem. THE INDUSTRIAL DEVELOPER PANATTONI EUROPE and its partner Logistis, the AEW Europe fund, have commenced preparation work for the construction of a hall for the lo-

70

dn 1–2/2016

gistics company DSV, the first tenant in Panattoni Park Prague Airport II. The new industrial zone is situated near the municipality of Pavlov, nearby Prague’s airport. DSV will be moving into these premises from the Panattoni Park Prague Airport I in Dobrovíz. The new logistics hall will cover a total of 23,301 sq m. Panattoni Park Prague Airport II will, in several stages, offer premises within a total of six buildings with an overall area of 123,000 sq m. The developer will also allow for the construction of a building with an area of 3,000 sq m, for example. Another important advantage of the park is that the client can choose whether he/she will go for a standard market solution and lease the hall or if he/she will become its owner.

SKANDINÁVSKÝ REZIDENČNÍ DEVELOPER Skanska Reality získal mezinárodně platnou certifikaci ISO14001. Ta definuje požadavky na systém řízení firem tak, aby byly sníženy environmentální dopady související s fungováním společnosti. V České republice je Skanska prvním velkým rezidenčním developerem, který se v této oblasti certifikoval. Příprava na certifikaci začala ve společnosti loni na jaře výběrem certifikační agentury. Partnerem developera pro certifikaci systému environmentálního managementu se stala německá společnost Dekra Certification, která působí v České republice od roku 2001. Audit proběhl ve Skanska Reality v listopadu 2015. THE SCANDINAVIAN RESIDENTIAL DEVELOPER, Skanska Reality, received the internationally respected ISO14001 certification, which defines requirements for the system of companies’ management in order to reduce environmental impacts associated with the functioning of the company. Skanska is the first large residential developer in the Czech Republic who was certified in this area. Preparation for the certification commenced last spring via selection of the certification agency. The German company Dekra Certification, which has been operating in the Czech Republic since 2001, became partner of the developer for the certification of the system of environmental management. The audit was carried out at Skanska Reality in November 2015.

DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST GES REAL získala pro administrativní budovu Crystal nové nájemce. Nová dominanta Vinohradské ulice u stanice metra Želivského se stala zázemím pro Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra České republiky, která si pronajala přes 5 000 m2 kancelářských ploch a asi 315 m2 pro klientské centrum. Novým nájemcem se stává také Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, jejíž zaměstnanci se v blízké době nastěhují do kanceláří o celkové ploše 4 400 m2. Aktuální pronajatost budovy dosahuje 80 %.


70-74 K-Aktuality_Layout 1 1.2.16 11:05 Stránka 71

kaleidoskop / kaleidoscope AKTUALITY / NEWS

THE DEVELOPMENT COMPANY GES REAL acquired new tenants for the administrative building Crystal. The new dominant site of Vinohradská Street by the Želivského underground station has become the seat for Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, which leased more than 5,000 sq m of administrative area and about 315 sq m for a client centre. The new tenant is also to become Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, whose employees will soon move into 4,400 sq m area of offices. Currently, 80% of the building is leased.

NOVÝ LUXUSNÍ BYTOVÝ PROJEKT v Praze 5 Rezidence Sky Barrandov získal nejvyšší ocenění developerské soutěže Realitní projekt roku. Shodli se na tom odborníci složení ze zástupců realitních kanceláří a architektů. Rezidence Sky Barrandov od světoznámé architektky Evy Jiřičné získala v soutěži hned dvě ocenění – Cenu odborné poroty a Cenu architektů. Rezidence Sky Barrandov nabídne výjimečné bydlení a jedinečné výhledy nejen na téměř celé město, ale i na nedaleké Prokopské údolí. THE NEW LUXURIOUS RESIDENTIAL BUILDING in Prague 5, Sky Barrandov Residence, received the highest award in the development competition of the Real Estate Project of the Year. This was decided on by specialists representing real estate offices and architects. The Sky Barrandov Residence, by the globally respected architect Eva Jiřičná, received two awards in the competition – the Jury Award and the Architect Award. The Sky Barrandov will offer exceptional housing and unique views of the whole city as well as the nearby Prokopské Valley.

SPOLEČNOST DARAMIS plánuje v Praze 9 v Horních Počernicích postavit 87 rodinných domů v dispozicích od 4+kk do 5+kk se zahradou, garáží, terasou a přípravou na krb. Moderní architektura projektu Beranka respektuje charakter lokality a nároky budoucích majitelů na osobité bydlení. Jeho součástí je i dětské hřiště. Výstavba Beranky odstartuje na jaře 2016 a předpokládaný termín dokončení první fáze je konec roku 2017. V projektu Beranka budou postaveny čtyři typy domů, které se liší dispozičním řešením a velikostí užitné plochy i zahrady. Prodej prvních 26 domů byl již zahájen. DARAMIS is planning to build 87 family houses with layouts ranging from three to four bedroom apartments with a garden, garage, terrace and fireplace preparation in Horní Počernice in Prague 9. The modern architecture of the Beranka project respects the character of the location and future tenants’ demands for distinctive housing. It also comes with a children’s playground. Construction of Beranka will be commenced in spring 2016 and the first phase is to be completed at the end of 2017. The Beranka project will comprise four types of houses that differ in their layout and size of usable area and garden. Sales of the first 26 houses have already been commenced.

PRÁVNÍ PORADNA LEGAL ADVICE V důsledku silného větru a krupobití došlo k poškození novostavby domu několik týdnů předtím, než nám jej stavební firma měla kompletně předat. Firma však odmítá škody odstranit, pokud opravy nezaplatíme. Má na takový postup právo? ODPPOVÍDÁ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ URBÁŠEK & PARTNERS: Otázka odpovědnosti za škodu vzniklou na zhotovované stavbě je upravena občanským zákoníkem, přičemž v obecné rovině lze konstatovat, že stranou lépe chráněnou je v případě vzniku škody objednatel. Občanský zákoník výslovně stanoví, že při zhotovování stavby na objednávku nese zhotovitel riziko škody nebo zničení stavby až do jejího předání. Zhotovitel dílo provádí na své nebezpečí a za vzniklou škodu odpovídá bez ohledu na to, zda škodu zavinil svým jednáním či nikoliv. V tomto smyslu má zhotovitel tzv. objektivní odpovědnost. Odpovědnost zhotovitele za škody však přesto není absolutní, jelikož zhotovitel za škodu podle zákona neodpovídá, „jestliže by ke škodě došlo i jinak“. Zhotovitel se tak může zprostit odpovědnosti za škodu, jestliže prokáže, že příčinou dané škody byl neodvratitelný jev, který nesouvisí s prováděním díla. Za neodvratitelný jev můžeme považovat například povodeň, ale i krupobití či velmi silný vítr. Za škody způsobené těmito živly podle našeho názoru zhotovitel odpovědnost nenese a není tedy jeho povinností škody na vlastní náklad odstranit. To samozřejmě neplatí v situaci, kdy by primárním důvodem vzniku škody byla vada prováděného díla, např. pokud by silný vítr vyvrátil dveře, které by mu jinak odolaly, avšak byly chybně zasazeny. Závěrem je třeba uvést, že otázka odpovědnosti za škodu může být ve smlouvě mezi objednatelem a zhotovitelem upravena odlišně. Otázku odpovědnosti je třeba pečlivě posuzovat s ohledem na konkrétní okolnosti každého jednotlivého případu. Construction of a house being built was damaged due to strong winds and hailstorms just a few weeks before the building company was supposed to hand it over to us completed. However, the company refuses to dispose of the damage should we not pay for the repairs. Does the company have right to such practice? THE LAW OFFICE OF URBÁŠEK & PARTNERS ANSWERS: The issue of liability for damage on a building being built is regulated by the Civil Code, where one can generally say that in case of such damage, it is the client who is the better protected party. The Civil Code expressly states that when a construction is being realised on order, the contractor bears the risk of damage or destruction of the construction until it is handed over to the client. The contractor realises the work at his own risk regardless of whether he caused the damage by his own conduct or not. There, the contractor bears an objective liability. However, the contractor’s liability for damage is not absolute as the contractor is not by law liable for damage ‘if the damage would have been incurred in any case’. Therefore the contractor can relieve himself of liability for damage provided he proves that the cause of the particular damage was an unavoidable occurrence that was not related to the realisation of the work. Floods as well as hailstorm or very strong winds can be considered as an unavoidable occurrence. In our opinion, the contractor is not liable for damage caused by those elements and therefore he is not obliged to repair the damages at his own costs. This naturally does not apply in case the main reason of the caused damage is a defect of the realised work, for example in case very strong winds detach badly fitted doors that would have otherwise withstood the wind. Finally, it should be noted that the issue of liability for damage can be agreed between the client and the contractor differently in the contract. In any event, it is necessary to assess the issue of liability for damage considering the particular circumstances of each individual case.

dn 1–2/2016

71


70-74 K-Aktuality_Layout 1 1.2.16 11:05 Stránka 72

kaleidoskop / kaleidoscope AKTUALITY / NEWS

REALITNĚ-PORADENSKÁ SPOLEČNOST 108 AGENCY zpracovala průzkum zaměřený na aktuální situaci a vývoj na trhu moderních průmyslových nemovitostí třídy A v České republice. Prvenství z hlediska poptávky po průmyslových prostorech v roce 2016 přisuzuje průzkum odvětví e-commerce, které nyní zažívá na trhu velký rozkvět. Ceny základního nájemného moderních průmyslových nemovitostí se v České republice drží dlouhodobě na úrovni okolo 4 eur/m2/měsíc a na této úrovni by se měly pohybovat i v následujícím roce. Spekulativní výstavba průmyslových nemovitostí po útlumu posledních let opět ožila, i když méně než dříve. Některé developerské společnosti na bázi spekulativní výstavby již nějakou dobu pracují a plánují v tom pokračovat. Průzkum také zjišťoval, jak developeři vnímají roli realitních zprostředkovatelů a do jaké míry jejich služeb využívají. Průzkumu se zúčastnily společnosti CTP, Goodman, P3, Prologis a SEGRO. Pohledy jednotlivých developerů se v určitých otázkách lišily v závislosti na nabízeném produktu a lokalitě. THE REAL ESTATE CONSULTANCY COMPANY 108 AGENCY executed a survey that focused on the current situation and development in the market of modern A class industrial properties in the Czech Republic. From the point of view of demand for industrial premises in 2016, the survey assigns first place to the segment of e-commerce, which is now experiencing an extensive boom in the market. Prices for basic rents of modern industrial properties has been around 4 EUR/sq m/month in the Czech Republic over the long term and should remain at this level next year as well. Speculative development of industrial development revived again after the decline of the past years; however this was less than before. Some development companies have already been working on the basis of speculative development for some time and intend to carry on that way. The survey was also discovering how developers see the role of real estate mediators and to what extent they utilise their services. The survey was participated in by CTP, Goodman, P3, Prologis and SEGRO. Individual developers’ views differed in certain issues regarding offered products and location.

V ROCE 2015 SE V BRNĚ prodalo 954 bytů v novostavbách, což je nárůst 16 % proti roku 2014. Meziročně brněnské nové byty zdražily o 8 % a lidé za ně utratili 2,9 mld. Kč, zatímco v roce 2014 2,5 mld. Kč. Noví majitelé bytů zabydleli celkem 57 000 m2. Nejdražší byt roku 2015 stál zákazníka podle ceníku prodejce necelých 12 mil. Kč, nejlevnější jen 1,2 mil. Kč. Údaje vyplývají z pravidelné analýzy brněnského trhu novostaveb, kterou připravuje Trikaya. Podle očekávání rostla poptávka po nových bytech a spolu s ní se zvedaly také jejich ceny. Průměrná cena nabízeného bytu vzrostla meziročně o 8 % na 3,6 mil. Kč včetně DPH. Cena za 1 m2 narostla v průměru o 4 000 – na 54 000 Kč s DPH. Kromě rostoucí poptávky stojí za růstem cen také komplikovaná a finančně náročná příprava projektů spojená s nejasnou situací ohledně územního plánu města Brna. IN 2015, there were 954 apartments from new developments sold in Brno, which represented a 16% increase in

72

dn 1–2/2016

comparison with 2014. New apartments in Brno increased in price by 8% on year-on-year prices and people spent CZK 2.9 billion for these, whilst in 2014, it was CZK 2.5 billion. New apartment owners therefore took a total of 57,000 sq m. According to the seller’s price list, the most expensive apartment in 2015 cost almost CZK 12 million and the cheapest one only CZK 1.2 million. The data stems from a regular analysis of new buildings in the Brno market, which is prepared by Trikaya. Not surprisingly, demand for new apartments was increasing and prices rose accordingly. Average price of an offered apartment increased, on a year-on-year basis, by 8%, taking it up to CZK 3.8 million, including VAT. The price per sq m increased on average by CZK 4,000 – to CZK 54,000 including VAT. Apart from growing demand, the price increase was also caused by complicated and financially demanding project preparation associated with an unclear situation regarding Brno’s outline plan.

REGUS, globální poskytovatel flexibilních pracovišť, a JLL, přední konzultantská společnost z oblasti realitních služeb a správy investic, v lednu oznámili, že navázali partnerství v oblasti rozšiřování sítě nových business center Regus v České republice. Toto partnerství nabídne zákazníkům Regusu ještě více možností k flexibilní práci a dosahování podnikatelských a profesních úspěchů. Z průzkumu společnosti Regus mezi 44 000 podnikateli a manažery vyplývá, že mezi hlavní znaky úspěšné business lokality patří profesionálně vypadající kancelář (60 % respondentů), vysoká poskytovaná hodnota za vydané náklady (52 %), a kreativní, moderní a živé pracovní prostředí (45 %). Proto stále více společností a profesí volí prostředí flexibilních pracovních prostor s vysokou úrovní služeb. Společnost Regus v současné době provozuje v České republice devět business center v prestižních lokalitách v Praze, Brně a v Ostravě. REGUS, the global provider of flexible working places, and JLL, a leading consultancy company from the area of real estate services and investment administration, announced in January that they have entered into partnership regarding the area of expanding their network of new business centres of Regus in the Czech Republic. This partnership will provide Regus’ clients with more options for flexible work and achieving entrepreneurial and professional success. Resulting from the survey carried out by Regus amongst 44,000 entrepreneurs and managers is the fact that the main features of a successful business location include a professional appearance (60 % respondents), highly offered value for invested costs (52 %), and a creative, modern and lively work environment (45 %). That is the reason why more and more companies and professions choose the environment of flexible work premises with a high level of services. Regus is currently operating nine business centres in the Czech Republic, these being situated in prestigious locations in Prague, Brno and Ostrava.


70-74 K-Aktuality_Layout 1 1.2.16 11:05 Stránka 73

kaleidoskop / kaleidoscope AKTUALITY / NEWS

SKLIZENO, prodejce kvalitních potravin od malých a středních výrobců, farmářských potravin a biopotravin, otevřelo v prosinci už svou 18. prodejnu. Při své expanzi přitom Sklizeno úspěšně spolupracuje s JLL. Během posledního roku oddělení maloobchodních nemovitostí JLL poskytlo poradenství a zprostředkovalo pronájem obchodních prostor pro Sklizeno ve třech lokalitách: v obchodních centrech Galerie Harfa a NC Fénix a také v nově vznikající rezidenční čtvrti Waltrovka v Praze Jinonicích. SKLIZENO, a food retailer selling local and bio products from farmers and small to medium sized producers, opened its 18th shop in December. Sklizeno successfully cooperates with JLL on its expansion strategy. This year, JLL’s Retail Agency has provided consultation services and negotiated the lease of retail premises for Sklizeno in three locations: in shopping centres Galerie Harfa and NC Fénix and in Waltrovka, the newly constructed residential quarter in Jinonice, Prague 5.

BUDOVU FORUM BUSINESS CENTER I v Bratislavě koupil začátkem prosince ČS nemovitostní fond, který obhospodařuje investiční společnosti REICO České spořitelny. Hodnota nové akvizice činí přibližně 1,25 mld. Kč (46,2 mil. eur). Objemem investice jde o jednu z nejvýznamnějších transakcí uplynulého roku na českém i slovenském realitním trhu. Budovu fond získal od slovenské developerské společnosti HB Reavis Group B.V. ČS NEMOVITOSTNÍ FOND, managed by the REICO Česká spořitelna investment company, purchased Forum Business Center I in Bratislava in early December. The value of the new acquisition is approximately CZK 1.25 billion (EUR 46.2 million.). In terms of volume, this investment is one of the last year’s most significant transactions on both the Czech and Slovak markets. The fund purchased the building from the Slovak development company HB Reavis Group B.V.

TÝM INDUSTRIÁLNÍCH NEMOVITOSTÍ JLL oznámil další úspěšně dokončenou transakci: pronájem industriálních prostor pro zřízení nového distribučního centra společnosti Intersnack, výrobce a distributora Bohemia Chips. Společnost si pronajme reprezentativní prostory upravené pro skladování potravin v Business Parku Prague Chrášťany na západním okraji Prahy s přímým přístupem na dálnici D5, jehož vlastníkem je společnost Amesbury. Mezi jeho klíčové nájemce patří: TNT Express Worldwide, RR Donnelley Prague, INCOsystems a další.

JLL’S INDUSTRIAL AGENCY announced another lease transaction: the lease of premises for a new distribution centre of the Czech company Intersnack, the producer and distributor of Bohemia Chips snacks. The company will lease representative premises adjusted for storing food in Business Park Prague Chrášťany, owned by Amesbury, in the west part of Prague with a direct access to D5 highway. Among the key tenants are TNT Express Worldwide, RR Donnelley Prague, INCOsystems and others.

REALITNĚ-PORADENSKÁ SPOLEČNOST 108 AGENCY posílila své aktivity na Moravě a otevřela novou pobočku v Brně. Vede ji Lenka Mátlová (35), která nově rozšiřuje český tým společnosti a zaměří se na posílení služeb společnosti na brněnském trhu s komerčními nemovitosti, především na trhu kancelářských prostor. Do budoucna pak bude dále rozvíjet a rozšiřovat působnost společnosti v rámci Moravy. Lenka Mátlová se na trhu s nemovitostmi pohybuje přes 10 let. Působila v developerské skupině ABLON Group. 108 AGENCY has been strengthening its activities in Moravia and is opening a new branch in Brno. The branch will be led by Lenka Mátlová (35), a new member in the company’s Czech team. She will be focusing on reinforcement of the company’s services on the Brno commercial property market, at first on the office property market. In the future, she will continue to develop and expand a scope of the company further within Moravia. Lenka Mátlová has been working on the real estate market for more than 10 years, most of the time for the developer group ABLON.

S P O L E Č N O S T P R O LO G I S oznámila, že Ben Bannatyne byl jmenován prezidentem Prologis pro Evropu. Ve funkci nahradí Philipa Dunna, který na této pozici působil téměř sedm let. Ben Bannatyne nastoupil do nové funkce od ledna 2016. Nástupcem Bena Bannatyna v pozici regionálního ředitele pro střední a východní Evropu se stal senior viceprezident Martin Polák, který je v současné době ředitelem pro Českou republiku a Slovensko. Martin nastoupil do Prologis v roce 2008 jako manažer pronájmů. Od té doby zastával různé pozice a dohlížel na mnoho úspěšných projektů společnosti na českém a slovenském trhu. PROLOGIS announced that Ben Bannatyne has been appointed President of Prologis Europe, succeeding Philip Dunne, who has been in the role for almost seven years. Ben Bannatyne assumed his new role in January 2016. His successor as regional head for Central and Eastern Europe has been senior

dn 1–2/2016

73


70-74 K-Aktuality_Layout 1 1.2.16 11:05 Stránka 74

kaleidoskop / kaleidoscope AKTUALITY / NEWS

vice president, Martin Polák, who is currently country manager for the Czech Republic and Slovakia. Since joining Prologis in 2008 as leasing manager for Slovakia, he has held various positions and overseen many of the company’s successful projects across the Czech and Slovak markets.

SPOLEČNOST JLL oznámila jmenování Stuarta Jordana do funkce vedoucího investičního oddělení JLL pro střední a východní Evropu s platností od 1. ledna 2016. Kromě svých regionálních povinností zahrnujících koordinaci jednotlivých investičních teamů a rozvoj vztahů s klienty v regionu bude Stuart Jordan i nadále zastávat také svou současnou pozici vedoucího investičního oddělení pro Českou republiku. Stuart Jordan nastoupil do investičního týmu JLL v roce 2011 a má deset let zkušeností v oblasti realitního trhu ve střední a východní Evropě. V roce 2006 se stal členem asociace RICS, kde v roce 2013, jako v té době jeden z nejmladších na světě, získal status „fellow“. Stuart s vyznamenáním vystudoval Nottingham Trent University, kde získal bakalářský titul v oboru management nemovitostí. JLL announced that Stuart Jordan, head of capital markets Czech Republic, has been appointed to the role of head of capital markets for Central and Eastern Europe (CEE), effective from 1st January 2016. Stuart Jordan will continue his current role as head of capital markets for the Czech Republic alongside his new regional responsibilities, coordinating capital markets and client relationship activities in the region. Stuart joined JLL’s capital markets team in 2011, and has 10 years’ experience specialising in Central and Eastern European real estate. Stuart became a member of the RICS in 2006 and earned a Fellowship in 2013, becoming, at that time, one of the youngest fellows in the world. Stuart graduated with a Bachelor of Science degree with honours in Real Estate Management from Nottingham Trent University.

NOVÝM ZÁSTUPCEM finančního ředitele ve společnosti CTP se stal Julius Aleva. Zodpovídá za udržení finančního zdraví společnosti a podporu jejího růstu. Do CTP přišel z české Raiffeisenbank, kde působil 8 let na vedoucí pozici. Julius Aleva studoval ekonomiku a finance na Slovensku v Bratislavě a v belgickém Gentu. JULIUS ALEVA has become deputy to the finance manager at CTP. He is responsible for sustaining the company’s financial health and support of its growth. He came to CTP from Czech Raiffeisenbank, where he worked for 8 years in a leading post. Julius Aleva studied economics and finance in Bratislava, Slovakia, and also in Gent, Belgium.

74

dn 1–2/2016

GIJS KLOMP se od 1. ledna stal head of Investment Properties, Central & Eastern Europe v CBRE. Převzal kompetence od Mika Atwella, který přešel do CBRE Francie jako head of international investment. Gijs Klomp bude i nadále souběžně vykonávat svou stávající pozici head of CBRE Investment Properties v Rumunsku. Do společnosti CBRE nastoupil v prosinci 2014, dříve vykonával funkci managing director ve společnosti JLL v Rumunsku nebo pracoval jako head of transactions CEE ve společnosti CBRE Global Investors. GIJS KLOMP is, as from 1st January, the Head of Investment Properties, Central & Eastern Europe in CBRE. He took over from Mike Atwell, who moved to CBRE France as Head of International Investment. Gijs Klomp will continue working, alongside his post, in his existing position as Head of CBRE Investment Properties in Romania. He came to CBRE in December 2014. Previously, he held the post of Managing Director at JLL in Romania and was Head of Transactions CEE at CBRE Global Investors.

OD POLOVINY LEDNA došlo ke změnám v orgánech společnosti OHL ŽS, a.s., která je součástí mezinárodní stavební skupiny OHL. Předsedou představenstva a generálním ředitelem se stal Ing. José Emílio Pont Pérez, který vystřídal po téměř 22 letech Ing. Michala Štefla. Ten postoupil na pozici místopředsedy dozorčí rady OHL ŽS, a.s. CHANGES WERE MADE IN THE MIDDLE OF JANUARY within the bodies of OHL ŽS, a.s., which is part of the international building group OHL. Ing. José Emílio Pont Pérez has become Chairman of the Board and Managing Director, replacing after almost 22 years Ing. Michal Štefl who advanced to the post of Vice-chairman of the Supervisory Board at OHL ŽS, a.s.

SKUPINA HB REAVIS jmenovala ředitelem pro Českou republiku Petra Hermana, jenž dosud ve společnosti působil jako business development director a v posledních šesti měsících byl pověřen řízením celé české pobočky. Zkušenosti ve vysokých manažerských funkcích získal již dříve ve společnostech Stival Holding, Passerinvest Group a K.P.A.R. consulting. HB REAVIS GROUP appointed Petr Herman, who has so far worked as Business Development Director and was, in the past six months, authorised with managing the whole branch, to the position of the director for the Czech Republic. He has gained significant experience in high managerial posts before in Stival Holding, Passerinvest Group and K.P.A.R. consulting.

DEVELOPMENT NEWS Člen České rady pro šetrné budovy Member of CZGBC

Vydává/Published by WPremium event, s. r. o. Jana Masaryka 28/281 120 00 Praha 2 Tel./Phone 246 033 022 E-mail redakce@wpevent.cz www.developmentnews.cz IČO 241 448 60 Šéfredaktor/Editor-in-chief Arnošt Wagner (AW) Editorka/Editor PhDr. Alena Krupauerová (AK) Redakce/Editorial staff Ján Chovanec, Jan Ferenc (JF), Petr Soukup (PS) Jazyková redakce/Language editor Mgr. Jitka Michalčíková Překlad/Translation WELLINGTON, s. r. o. Manager inzerce/Advertising manager Eva Váňová (vedoucí inzerce/ senior manager), Nela Wagnerová Layout Filip Blažek Grafika/Graphic design Renata Štípková Předplatné/Subscription redakce@wpevent.cz Rozesílá/Mailed out by ALL Production,s. r. o. Registrační značka/ Registration mark MK ČR 8062, ISSN 1212-348X Vydavatel neodpovídá za obsah inzertních stran. Bez souhlasu vydavatele není dovoleno materiály z časopisu dále přetiskovat či šířit v elektronické podobě. Veškerá práva vyhrazena. Publisher is not responsible for the contents of advertisements. Any material from this publication is not permitted to be reprinted or distributed in electronic form without the publisher´s prior permission. All rights reserved.


HOUSING THE

WORLD 15-18 MARCH 2016 CANNES, FRANCE

PALAIS DES FESTIVALS

LEARN AND SHARE WITH INDUSTRY EXPERTS AT MIPIM EDUCATIONAL PROGRAM HOW TO BUILD A LIVABLE FUTURE WHILST MAINTAINING GROWTH TARGETS? • Public vs. Private sector requirements • Density, Infrastructure • Responsibility & policy

RESIDENTIAL ASSET CLASS: HOW & WHERE TO INVEST? • Return On Investment • Preferred Investment vehicles • Regional aspects

TOMORROW’S BUILDINGS: HIGH, CLEAN, SMART, MIXED? • Innovation • Architecture • Mixed-use vs. pure residential • Impact of climate change

REGISTER ONLINE NOW OR CONTACT OUR SALES TEAM laurianne.dicecca@reedmidem.com


04 obal_Layout 1 2.2.16 10:08 Strรกnka 1

Development News 1-2/2016  

- Bratislava rozdávala developerom radost / Bratislava provided joy to developers - Živá nádraží zahynula na nezájmu / Living Stations died...

Development News 1-2/2016  

- Bratislava rozdávala developerom radost / Bratislava provided joy to developers - Živá nádraží zahynula na nezájmu / Living Stations died...

Advertisement