a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 58

58-59 Golf_Layout 1 4.5.16 11:51 Stránka 58

kaleidoskop / kaleidoscope GOLF / GOLF

Přátelské prostředí golfové DEVELOPMENT tour Friendly environment of the DEVELOPMENT golf tour Developeři se letos už počtvrté scházejí na golfové DEVELOPMENT tour,. která zahájila prvním turnajem v Loreta Golf Clubu Pyšely. Na konci dubna. by chumelenici očekával málokdo, ale všichni turnaj s odhodláním dokončili..

O

d samého rána se sice nad Pyšely začala stahovat mračna, ale předturnajová nálada hráčů byla rozhodně vřelá. Významné osobnosti z developmentu a realit se opět po zimě sešly zahrát si první developerský turnaj. DEVELOPMENT tour pro první turnaj vybrala kvalitní hřiště v Pyšelích, které bylo oceněno jako nejlepší hřiště roku 2015. Celou tour už tradičně moderuje zpěvák Ondřej Hejma. V 10.30 canonem zazněly první odpaly a hráči se vydali na svou štaci. Přestože je teprve začátek golfové sezony, hřiště bylo v perfektním stavu. Nejen fairwaye, ale i okolí bylo nádherně zelené. Mnohé potrápily rychlé greeny a složité pin pozice. VÝZNAMNÍ PARTNEŘI

DEVELOPMENT tour podporují významné společnosti, které věnují hodnotné dary a motivují tak některé hráče k lepším výkonům. Letos se nově do DEVELOPMENT tour zapojily např. společnosti Nicoll a Strabag. „DEVELOPMENT tour vytváří výborné prostředí pro byznys s developery,“ potvrzuje Aleš Macháček, jednatel společnosti Nicoll Česká republika, s.r.o. OBLÍBENÉ VLOŽENKY

Při turnaji hráči porovnávají nejen svou přesnou ránu oblíbenými tradičními vloženými soutěžemi. Ženy i muži hrají o longest drive, společně se snaží o nearest to pin. Ceny mohli vyhrát hráči např. na jamkách, kde probíhaly tipovací soutěže s partnerem tour EVROPA realitní kancelář. RÁNY PRO DOBROU VĚC

Letos DEVELOPMENT tour a její hráči podporují rozvoj asistovaného života pacientů, kteří budou pod neustálým dohledem odborníků, ale přitom budou žít v domácím prostředí. Na závěr turnaje hráči zkoušeli svou přesnost při charitativním trouble shotu. Výtěžek bude putovat nadačnímu fondu Domácí anděl. Další turnaj se uskuteční 25. května na krásném hřišti Golf Resort Karlovy Vary. O den dříve se developeři a jejich obchodní partneři sejdou na přátelské devítce. „Zejména díky přátelskému prostředí už partneři a hráči tour uzavřeli několik obchodů za stovky milionů korun,“ říká Michal Macek, zakladatel DEVELOPMENT tour. BL / FOTO: TOMÁŠ KARLÍK

58

dn 5/2016

Developers have, for the fourth time this year, met at. the DEVELOPMENT golf tour, which commenced with the. first tournament held at Loreta Golf Club Pyšely. Hardly. anybody would expect heavy snowfall at the end of April. but everybody completed the tournament with. determination..

C

louds had been gathering over Pyšely since the morning but players’ pre-tournament mood was definitely warm. Significant personalities from the area of development and real estate met once again after winter in order to play their first Development tournament. DEVELOPMENT tour chose the quality golf course in Pyšely, which had been awarded best golf course of 2015, for the first tournament. The whole tour was presented by the singer Ondřej Hejma. The shotgun start was at 10.30 a.m. and the players set off. Even though we are only at the beginning of the golf season, the course was in excellent condition. Not only the fairways but also the surrounding areas were beautifully green. Many were worried about fast greens and difficult pin positions.

Profile for Wpremium event

Development News 5/2016  

- Transparent Manufactory - Will Chinese investors save Kyselka? - Interest on the increase but little building is going on

Development News 5/2016  

- Transparent Manufactory - Will Chinese investors save Kyselka? - Interest on the increase but little building is going on

Advertisement