Page 1

Drodzy Mieszkańcy, Z okazji Świąt Bożego Narodzenia przyjmijcie życzenia zdrowia, radości i rodzinnego ciepła. Niech świąteczny czas upłynie w spokojnej, pełnej życzliwości atmosferze, zaś Nowy 2020 Rok, przyniesie wiele pomyślności, spełnienie marzeń oraz sukcesy w życiu zawodowym i osobistym. Życzą Marszałek Jakub Chełstowski wraz z Zarządem Województwa Śląskiego

19 grudnia 2019

Bezpłatny miesięcznik Parku Śląskiego w Chorzowie

Sylwestrowa Moc Przebojów ponownie na Śląskim! 31 grudnia koniecznie przetańczcie na Sylwestrowej Mocy Przebojów. 2020 rok przywitamy z największymi gwiazdami polskiej i światowej muzyki rozrywkowej. Będą z nami Ronni Ferrari, Daj To Głośniej, Sławomir i Dj Bobo. Już teraz zapraszają marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, Zarząd Województwa, prezydent Katowic Marcin Krupa i Telewizja Polsat. Więcej informacji na stronach 6 i 7.


2

wydarzenia

gazetaParkowa nr 12/2019

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PORAŻAJĄCE WYNIKI KONTROLI I DYSKRYMINACJA CZĘŚCI PRACOWNIKÓW

ZWIĄZKOWCY POPARLI ODWOŁANIE DYREKTOR MUZEUM ŚLĄSKIEGO „SOLIDARNOŚĆ” PRACOWNIKÓW MUZEALNICTWA NIE MA WĄTPLIWOŚCI, ŻE DYREKTOR ALICJA KNAST POWINNA ODEJŚĆ Z ZAJMOWANEGO STANOWISKA, ZAŚ PROCEDURA JEJ ODWOŁANIA JEST UZASADNIONA. DEZAPROBATĘ, POPARTĄ KONKRETNYMI ARGUMENTAMI, WYRAZILI W PIŚMIE SKIEROWANYM DO MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA JAKUBA CHEŁSTOWSKIEGO. DOKUMENT TRAFI TERAZ NA BIURKO MINISTRA KULTURY. Tomasz Żak/UMWŚ

ozważana decyzja o ewentualnym odwołaniu Alicji Knast z funkcji dyrektora Muzeum Śląskiego to efekt kontroli przeprowadzonej w tej jednej z największych instytucji kultury w województwie. Lista wykazanych uchybień jest dość długa. Raport wykazał m.in. naruszenie przepisów ustawy o finansach publicznych – w tym niepodanie do publicznej wiadomości stawek opłat za wynajmowane powierzchnie, zawartych w wydanych przez dyrektor muzeum zarządzeniach wewnętrznych. Dyrektor miała też naruszyć przepisy ustawy o rachunkowości oraz sprawować niewystarczający nadzór nad mieniem placówki w zakresie dysponowania elementami demontowanych wystaw czasowych, z których część trafia do magazynu, a część do utylizacji. Wśród zarzutów jest m.in. niedopilnowanie dostarczenia przez wykonawcę polisy ubezpieczającej dzieło. Muzeum pod rządami Alicji Knast bardzo słabo radziło sobie zpozyskiwaniem środków zewnętrznych. Głównym źródłem przychodu MŚ jest kwota dotacji podmiotowej przekazywanej przez organizatorów – w tym wypadku województwo śląskie oraz ministra kultury i dziedzictwa narodowego, która w latach 2016-2018 wyniosła średnio 76 procent przychodów. Tymczasem bardzo niską wartość stanowią natomiast przychody ze

R

Związki zawodowe uważają, że Muzeum Śląskie nie jest dobrze zarządzane sprzedaży usług własnych. Średnia wartość z lat 2016-2018 to raptem 3 procent przychodów ogółem i jest to najniższy poziom przychodów ze sprzedaży usług własnych spośród wszystkich muzeów, którym województwo śląskie przyznawało dotację. Kontrola wykazała, że wlatach20162018 MŚ zaniechało działań zmierzających dopozyskania dodatkowych środków finansowych. Co do słuszności odwołania dyrektor Alicji Knast, wątpliwości nie mają członkowie „Solidarności”, największego związku zawodowego

w kraju. – Jako organizacja zobowiązana statutem do chronienia praworządności w instytucji kultury, w której działamy, w pełni popieramy decyzję zarządu urzędu marszałkowskiego województwa śląskiego o zamiarze odwołania pani Alicji Knast ze stanowiska dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach – piszą do marszałka Jakuba Chełstowskiego przedstawiciele muzealnej „Solidarności”. W piśmie wskazują konkretne uchybienia w jednostce, wymieniając dezorganizację pracy muzeum, nieuzasadnione – zdaniem związkow-

ców – korzystanie z usług podmiotów zewnętrznych, a co za tym idzie, również wykazaną podczas kontroli niegospodarność, a nawet protekcję w stosunku do niektórych firm, znanych wcześniej pracodawcy. Członkowie organizacji związkowej czuli się dyskryminowani przez dyrektor, nierówno traktowani, a nawet szkalowani. – Jako pracownicy instytucji potwierdzamy również, iż praktycznie wszystkie działania uzależnione były od wyłącznej decyzji pani dyrektor. Propozycje wydarzeń ze strony pracowników bardzo często były odrzucane lub też odgórnie reorganizowane, tracąc pierwotny zarys. Odrzucanie propozycji zespołu jako nieatrakcyjnych miało uzasadniać potrzebę zatrudniania zewnętrznych kuratorów – czytamy w piśmie. – Nie może być tak, że szef jakiegokolwiek podmiotu, a zwłaszcza dyrektor tak ważnej dla regionu jednostki kultury jak Muzeum Śląskie, nie liczy się ze zdaniem swoich pracowników, a wręcz jak zaznaczają – ich dyskryminuje. Opinia załogi zestawiona z wynikami kontroli, nie stawiają dyrektor muzeum w dobrym świetle – nie ma wątpliwości Sławomir Gruszka, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego. Sprawa będzie miał dalszy ciąg. Pismo związkowców zostanie teraz przesłane do ministra kultury. (mar)

ZIELONA GOSPODARKA PRZYSZŁOŚCIĄ NASZEGO REGIONU ///////////////////////////////////////////////////////////////////////

MARSZAŁEK JAKUB CHEŁSTOWSKI I WICEMARSZAŁEK WOJCIECH KAŁUŻA UCZESTNICZYLI W DWUDNIOWYM POLITYCZNYM DIALOGU W RAMACH PLATFORMY TRANSFORMACJI REGIONÓW GÓRNICZYCH, ZORGANIZOWANYM W NIEMIECKIM MIEŚCIE GÖRLITZ. To wydarzenie zgromadziło uczestników wysokiego szczebla politycznego, zaangażowanych w transformację regionów górniczych. Wśród nich: Komisarz UE ds. energii, a także ministrowie energii z Niemiec, Czech, Grecji i Polski. W pane-

lach dyskusyjnych uczestniczyli europarlamentarzyści reprezentujący branżowe komisje parlamentarne na poziomie Europy. Spotkanie było okazją do podsumowania drugiego roku funkcjonowania Platformy CRIT iwskazania wtym gronie postępu prac, jaki poczyniły regiony w okresie transformacji. To także świetna okazja do wypracowania wskazówek, wjaki sposób UE powinna wdalszym ciągu wspierać regiony w wysiłkach na rzecz transformacji, aby umożliwić im odpowiednio wymierne efekty. Ważnym punktem spotkania było podpisanie wspólnej deklaracji 14 regionów górniczych, która jest kierowana do nowych władz Komisji Europejskiej izawiera oczekiwania kontynuacji działań na rzecz wsparcia rozwoju strukturalnego regionów dotkniętych transformacją. Podkreśla, jak

ważne jest stworzenie środowiska przyjaznego dla rozwoju iutrzymania konkurencyjności regionów górniczych wśród pozostałych regionów Europy. W pierwszym dniu politycznego dialogu w ramach Platformy, organizatorzy zaaranżowali panele tematyczne, w których dyskutowano na temat zmian strukturalnych w regionach, budowania otoczenia inwestycyjnego, które jest niezbędne dla regionów w transformacji, a także nowych perspektyw dla tych regionów. Marszałek Jakub Chełstowski, uczestnicząc w panelu pn. „Wyzwania dot. zmian strukturalnych” oraz „Rola Unii Europejskiej i regionów”, zwrócił uwagę, że przed regionami górniczymi, oprócz wielkich wyzwań, stoją ogromne szanse związane z realizacją założeń Europejskiego Zielonego Ładu, zapowiedzianego przez Prze-

wodniczącą-Elekt Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen. Zaznaczył też, że zielona gospodarka będzie kołem zamachowym dla wielu regionów górniczych. Skierował więc do uczestników zaproszenie do Katowic, na międzynarodową konferencję pn. „W kierunku zielonej gospodarki”, która odbędzie się w styczniu przyszłego roku, a udział w niej weźmie komisarz von der Leyen. Marszałek Chełstowski wyraził oczekiwanie, że konferencja będzie nowym otwarciem debaty regionów nad sprawiedliwą transformacją. – Chcemy porozmawiać z przedstawicielami instytucji europejskich, międzynarodowych, krajowych, partnerami społecznymi i gospodarczymi o tym, jak obecne wyzwania przekuć w przyszłe sukcesy – powiedział marszałek. ■


rozmowa miesiąca ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

nr 12/2019

gazetaParkowa

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

3

CHCĘ, BY ŚLĄSKIE ZNACZYŁO FAJNE /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

EKOLOGIA, WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, KREOWANIE STADIONU ŚLĄSKIEGO JAKO MARKI REGIONU – TO JEDNE Z WIELU PRIORYTETÓW NOWEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA W PIERWSZYM ROKU JEGO PRACY. O EFEKTACH DZIAŁAŃ W TYCH OBSZARACH, ROZMAWIAMY Z WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – WOJCIECHEM KAŁUŻĄ. UMWŚ

– Równo z nadejściem chłodnych dni, ponownie pojawił się problem smogu. Prawda jest taka, że sami się do niego przyczyniamy. Musimy zmienić mentalność. – Zgadzam się z tą opinią. Niemniej zmiana mentalności, to jedynie składowa rozwiązania tego – nazwijmy rzecz po imieniu – groźnego problemu, bo w takich kategoriach zjawisko smogu należy postrzegać. Dla nas to kwestia kluczowa. – Skutek mogą przynieść tylko działania systemowe. – I takowe już realizujemy. Pierwsza sprawa, to inwestycje z obszaru gospodarki niskoemisyjnej. Tylko na ten cel z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pozyskaliśmy gigantyczną wręcz kwotę 3 miliardów złotych. Mamy konkretne zadania – przede wszystkim dotyczące wytwarzania energii z odnawialnych źródeł, także te związane z poprawą efektywności energetycznej, zarówno w przedsiębiorstwach, jak i w sektorze publicznym oraz mieszkaniowym. Kolejny projekt to wymiana źródeł ciepła, aspekt nawiązujący rzeczywiście do naszej mentalności. Musimy „przestawić” się na ekologię, m.in. usuwając z naszych domostw paleniska szkodzące środowisku. Kolejny krok dotyczy infrastruktury transportu publicznego – zajmiemy się tworzeniem zintegrowanych centr przesiadkowych – w tym dworców autobusowych, kolejowych, parkingów Park&Ride i Bike&Ride oraz ścieżek rowerowych. Do tego zakup taboru autobusowego i tramwajowego, wdrażanie inteligentnych systemów transportowych, aż po wymianę oświetlenia w gminach na instalacje o wyższej efektywności energetycznej. Tych zadań jest sporo. Mamy na to środki, więc teraz już spokojnie możemy zabrać się do pracy. – Jest jeszcze program Stop Smog, o którym głośno od nieco ponad roku. – Nie byłoby to możliwe, gdyby nie umowa zawarta przez nasze województwo z ministerstwem przedsiębiorczości i technologii. 16 śląskich gmin z listy WHO ma szansę na utworzenie montażu finansowego dla projektów na rzecz walki z niską emisją, który pozwoli właściwie w stu procentach pokryć całą inwestycję. Przypomnę, że całkowita wartość tego przedsięwzięcia to około 70 mln euro, zaś planowane współfinansowanie z RPO na lata 2014-2020, to 15,2 mln euro. Jesteśmy jedynym regionem w kraju, który stworzył taką kompleksową ofertę połączenia środków rządowych i regionalnych na rzecz wsparcia gmin najmocniej dotkniętych smogiem. Komisja Europejska nas za to pochwaliła, argumentując, że do roz-

wiązania problemu smogu podchodzimy modelowo i po partnersku. Biorę to za dobrą monetę. Podwoiliśmy dotację na walkę ze smogiem do ponad 160 mln zł. Z tych funduszy skorzysta 27 gmin, a nie jak poprzednicy zaplanowali, raptem 6. Obecnie pracujemy nad zwiększeniem tej kwoty o kolejne 100 mln zł. Jest to moim oczkiem w głowie. Podchodzę do tych kwestii jak do wyzwania. Przyznam, że nawet nieco emocjonalnie, ale to chyba dobry omen. Bo jak każdemu mieszkańcowi Śląska, zależy mi na tym, abyśmy oddychali czystym powietrzem. – Po chudych latach, mam tu na myśli cały proces restrukturyzacyjny przemysłu ciężkiego, nasz region nabiera oddechu gospodarczego. Znów się liczymy na gospodarczej mapie. Jakbyśmy nagle dostali drugie życie. – Przemiany po 1989 roku nie były łatwe, często bolesne. Nasze województwo było jednym z tych miejsc, które proces przemian odczuło chyba najbardziej. Słynęliśmy z przemysłu, który proszę zauważyć – nie zniknął przecież całkowicie. Nadal mamy huty i kopalnie, choć nie w takiej ilości jak przed laty. Rozwój regionu to jednak nie tylko przemysł ciężki. Wspieramy przedsiębiorców. Dostrzegając duży potencjał wśród osób prowadzących działalność gospodarczą z obszaru innowacji, podjęliśmy decyzję o przesunięciu środków z działania 3.3 dot. wdrażania nowoczesnych rozwiązań ICT do działania 3.2 w zakresie innowacji produktowych i procesowych, co podniosło łączną alokację w tym obszarze z 560 mln zł do 680 mln zł. Szukamy też rozwiązań, które motywują przedsiębiorców. Postanowiliśmy zorganizować dla nich konkursy. Łączna kwota, która została im

zaoferowana, to 410 milionów złotych! Pomysł się przyjął, zyskał aprobatę. Miarą szeroko pojętego dobrobytu są miejsca pracy. Mamy rekordowo niskie bezrobocie. Na Śląsku to raptem 3,7 procent. W skali kraju 5,2 procent. Można powiedzieć, że właściwie nie pracuje ten, kto pracować nie chce. Kiedyś w takich kategoriach mówiliśmy o gospodarkach państw zachodnich, na które patrzyliśmy z zazdrością. Dziś wiele państw, regionów, może uczyć się od nas. – A po pracy chcemy się bawić. Regionem, który narzeka na nudę na pewno nie jesteśmy. Śląsk tętni życiem – kulturalnym, sportowym, czysto rozrywkowym. Jest jednak jedno miejsce, któremu przywrócono blask, choć nie brakowało sceptyków głoszących, że to może się nie udać. To Stadion Śląski. – Powiedzmy wprost – stadion dostał drugie życie. Przywróciliśmy mu należne miejsce. Znów kojarzy się z imprezami i to nie tylko sportowymi. Przestał być obiektem, który wiadomo, że jest, ale z jego istnienia niewiele wynika. Dziś realnie spełnia swoją funkcję, jest dostępny dla każdego. To zdecydowanie najlepszy stadion lekkoatletyczny w naszym kraju, na którym gościmy najbardziej prestiżowe zawody – memoriały Kamili Skolimowskiej i Janusza Kusocińskiego. Sportowymi markami województwa stały się tak znane postaci jak Anita Włodarczyk, Justyna Święty-Ersetic czy Ewa Swoboda. To świadczy, że jesteśmy doceniani i zauważani. Jednym z założeń było także tchnąć w stadion ducha rozrywki. Wróciły koncerty gwiazd rockowych – bilety na koncert Rammstein, wyprzedały się błyskawicznie. Wystąpił Mioush w wyjątkowym projekcie muzycznym „Scenozstąpie-

nie”, była „Rapsodia Śląska” Jana A. P. Kaczmarka, „Roztańczony Śląski” na majówkę. Drugi raz z rzędu mieszkańcy będą bawili się na Sylwestrze z gwiazdami muzyki tanecznej. Stadion Śląski jest po prostu miejscem rodzinnych, towarzyskich spotkań – takim, gdzie zwyczajnie, fajnie być, miło spędzać czas, bawić się na imprezach. Znów ma swoją magię, przyciąga ludzi, ma potencjał. Jest też solidnym kawałkiem naszej historii. Może jej służyć. Tysiące osób na obchodach tegorocznego Święta Niepodległości, które także odbywało się na Śląskim, o czymś przecież świadczy. Gdy obiekt przed laty szedł do gruntownej przebudowy, nie liczył się w ogóle w kontekście przygotowań do Euro 2012, którego, jako kraj, byliśmy współgospodarzem. Rzeczywiście można było zwątpić, czy Śląski odzyska dawną renomę. Mijający rok pokazał, że jest to możliwe. To się stało, zaś grafik przyszłorocznych imprez, z każdym tygodniem pęcznieje. Mamy dla mieszkańców mnóstwo niespodzianek. Co najważniejsze, na Śląski wraca reprezentacja Polski. Przed Euro 2020 zmierzy się w „Kotle Czarownic” z Ukrainą. Można powiedzieć, że kadra powraca do miejsca, które zawsze było dla niej magiczne. Tu się czuje ducha piłki nożnej, zawsze jest wspaniała, genialna atmosfera. No i mamy naprawdę porządną murawę... – Minął rok, odkąd jest Pan w zarządzie województwa. Nie żałuje Pan decyzji o zmianie barw politycznych? – Na ten temat napisano i powiedziano już chyba wszystko. Powtarzam – w polityce trzeba mieć grubą skórę, często dla dobra sprawy wchodzić w koalicje, być gotowym na kompromisy. Moje poprzednie ugrupowanie jest dzisiaj de facto w politycznych zgliszczach. Zostało wchłonięte przez partię opozycyjną, tak naprawdę przestało istnieć. Gdybym pozostał w jej strukturach, szanse na zrobienie czegokolwiek dobrego dla mojego miasta i regionu, byłyby dużo mniejsze. Dokonałem zmiany, która na pewno nie wszystkim się spodobała, ale ciężką pracą i skutecznością działań dowiodę, że było warto uczynić tak odważny krok. Praca dla regionu, naszych małych ojczyzn, w moim odczuciu nie ma barwy politycznej. Warto budować sojusze, gdy ma się na uwadze wspólne dobro. Dla mnie tą wartością jest nasz region. Zależy mi, by śląskie znaczyło wyjątkowe, czy po prostu fajne. By dobrze się kojarzyło, ludzie mogli czuć się tutaj naprawdę u siebie. Każdego dnia o to walczę. Jestem przekonany, że przyglądając się efektom moich działań, wcześniej czy później zostanie to docenione, a moja decyzja w pełni zrozumiana. Rozmawiał:SG


4

gazetaParkowa nr 12/2019

modernizacja parku śląskiego

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

RZEŹBY ANNY DĘBSKIEJ WRÓCĄ DO PARKU ŚLĄSKIEGO /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

WKRÓTCE DO RENOWACJI TRAFIĄ JEDNE Z NAJCENNIEJSZYCH PARKOWYCH RZEŹB, AUTORSTWA ANNY DĘBSKIEJ. NA BULWARY ALEI KLONOWEJ WRÓCI NATOMIAST „KOBIETA Z DZBANEM”. TRWAJĄ TEŻ PRACE NAD PRZYGOTOWANIEM INNYCH INWESTYCJI, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTU MIEJSKIEGO „MODERNIZACJA PARKU ŚLĄSKIEGO”. Łukasz Respondek zeźby Anny Dębskiej przez wiele lat były solą w oku dla miłośników parkowej historii i sztuki. Autorka, jedna z najbardziej cenionych polskich rzeźbiarek XX wieku, zajmowała się głównie rzeźbieniem zwierząt. Gdy pracowała nad parkową ekspozycją, była już uznaną artystką. W parku pozostawiła po sobie m.in. „Wilki”, „Gazele”, „Źrebaki” i najprawdopodobniej „Perkoza” (tu posiadane dokumenty nie są do końca precyzyjne). Obecnie wszystkie z wymienionych rzeźb znajdują się w parkowych magazynach, bo ich stan techniczny nie powala na ekspozycję.

R

W NOWYCH MIEJSCACH

Renowacja obejmie uzupełnianie ubytków oraz przywrócenie pierwotnego charakteru dziełom. Rzeźby doparkowej przestrzeni mają wrócić dopo-

łowy przyszłego roku. – Użyte materiały będą tożsame lub nawet identyczne, jak te pierwotnie wykorzystywane przy ich tworzeniu – zaznacza Artur Cieślak, dyrektor techniczny Parku Śląskiego. – Wszystko jest oczywiście ujęte w programach prac konserwatorskich, bo rzeźby są wpisane dorejestru zabytków – dodaje. Posadowione na postumencie „Źrebaki”, wcześniej stały przy Domu Turysty PTTK, a potem w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym. Teraz staną tuż przy budynku dyrekcji parku. „Wilki”, które tworzą kompozycję z rzeźbą „Totem” Józefa Trienatowskiego, przeszły już jedną renowację i przeniesiono je z sankodromu do Galerii Rzeźby Śląskiej. Jednak – w ówczesnej ocenie autorki – nie udało się przywrócić ich pierwotnego charakteru. Teraz, dzięki posiadaniu większych środków na ten cel, szanse na to są znacznie większe. Zmieni się też lokalizacja całej kompozycji – „Totem” i „Wilki” Arc

zostaną postawione na polanie przy świątyni Petrycha. – Powinny stać w przestrzeni otwartej, a to miejsce spodobało się również wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków – tłumaczy Cieślak. Po renowacji, na swoje stare miejsce, czyli w okolice stawu Perkoz przy Ogrodzie Bylinowym, wróci rzeźba o tej samej nazwie, a oczy odwiedzających Rosarium ponownie będą cieszyć „Gazele”. ODLEW Z DEBRZNA

Jeszcze szybciej, bo już wiosną, do parku wróci skradziona w 2016 roku „Kobieta z dzbanem” Zbigniewa Januszewskiego. – Szczęśliwie się złożyło, że autor wykonał dwie takie rzeźby. Druga stoi w Debrznie. Burmistrz tej miejscowości zgodził się na odlew – tłumaczy Cieślak. – Podobnie jak pierwowzór, zostanie ona wykonana z brązu i będzie miała funkcję wodnej kaskady. Stanie dokładnie w tym samym miejscu, co poprzednicz-

ka, przy Dużym Stawie, naprzeciwko Dużego Kręgu Tanecznego – mówi. INTENSYWNY PRZYSZŁY ROK

Obecnie trwają postępowania przetargowe w sprawie modernizacji Ogrodu Japońskiego, zabezpieczenia przeciwpowodziowego, renowacji świątyni Petrycha, wymiany wodociągu przy alei Dojazdowej oraz odmulania stawów przy Planetarium Śląskim. Wkrótce będzie też realizowany projekt modernizacji otoczenia wokół tego obiektu. – Wszystkie prace będą wykonywane w przyszłym roku – podkreśla Cieślak. Renowacja rzeźb oraz pozostałe inwestycje będą realizowane w ramach umowy o dofinansowanie Projektu Miejskiego pn. „Modernizacja Parku Śląskiego”, przeprowadzanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. ■ Rafał Zduńczyk

„Gazele”, podobnie jak wcześniej, będą stały w Rosarium

Rzeźba „Totem” razem z „Wilkami” stanie przy świątyni Petrycha

Arc

Arc

Odlew „Kobiety z dzbanem” będzie gotowy za kilka miesięcy

„Źrebaki” zostaną umieszczone przy budynku dyrekcji


śląskie sportowe //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

nr 12/2019

gazetaParkowa

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DZIESIĘĆ KILOMETRÓW NA DOBRY POCZĄTEK WIOSNY

5

Rafał Zduńczyk

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

WKRÓTCE RUSZĄ ZAPISY NA BIEG WIOSENNY Z METĄ NA STADIONIE ŚLĄSKIM. 8 MARCA TRZY TYSIĄCE ZAWODNIKÓW BĘDZIE MOGŁO POKONAĆ 10-KILOMETROWĄ TRASĘ, PROWADZĄCĄ PO ALEJACH PARKU ŚLĄSKIEGO, BUDZĄCYCH SIĘ DO ŻYCIA PO ZIMIE. FINISZ PRZEWIDZIANO NA BIEŻNI „KOTŁA CZAROWNIC”. Łukasz Respondek o będzie ósma edycja Biegu Wiosennego i trzeci raz jego uczestnicy przebiegną z Pól Marsowych na Stadion Śląski, przecinając metę na bieżni lekkoatletycznej. W ostatniej edycji start ukończyło 2348 osób. Najlepszy był Mateusz Mrówka z Radlina, który uzyskał rewelacyjny czas – 31 minut i 17 sekund. Pobił tym samym rekord trasy. – Padło bardzo dużo rekordów życiowych, bo na starcie stanęło wielu debiutantów. Pogoda też sprzyjała szybszemu bieganiu – przyznaje August Jakubik, który pomaga w organizacji imprez biegowych w Parku Śląskim. – Meta na chorzowskim gi-

T

gancie działa magicznie. 10 kilometrów to dystans niemal dla każdego i dzięki temu startowi, każdy ma szansę poznać obiekt z perspektywy zawodnika – dodaje. Trasa nadchodzącej edycji będzie dokładnie taka sama, jak przed rokiem. Można zaliczyć ją do górskich, więc nie należy do łatwych. Ma jednak ciekawy profil i atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Zawodnicy mają do pokonania jedną, bardzo urozmaiconą pętlę i dosyć długi podbieg przy alei Leśnej. Bieg zPól Marsowych wystartuje ogodzinie11. Dla zawodników przygotowaliśmy atrakcyjne pakiety startowe. Znajdą się w nich: napój, pamiątkowy medal, posiłek regeneracyjny na mecie, gadżet oraz oczywiście chip i numer startowy z agrafkami. ■

Bieg Wiosenny cieszy się niezmienną popularnością wśród biegaczy

Organizatorzy Biegu Wiosennego informują: Opłata startowa wniesiona do 31 stycznia wynosi 49 złotych. Opłata w terminie późniejszym, do 28 lutego, to koszt 59 złotych. – Nasz start to świetna okazja na rozruch po przerwie zimowej – tłumaczy Katarzyna Zazgórnik-Sitz z Parku Śląskiego. – Liczymy na dobrą pogodę do biegania. Przygotujemy też jeden

punkt nawadniania w połowie trasy. Nagrody zostaną przyznane w kategoriach generalnych kobiet i mężczyzn oraz w sześciu kategoriach wiekowych kobiet i siedmiu mężczyzn. Biuro zawodów będzie czynne w piątek, sobotę i niedzielę (6, 7, 8 marca). W nim można odebrać pakiet startowy, ale też – jeżeli limit zapi-

sów internetowych nie zostanie wyczerpany – uiścić opłatę startową w wysokości 70 złotych. Biegi dla najmłodszych – podobnie jak podczas minionej edycji – odbędą się dzień przed głównym startem – 7 marca. Organizatorem imprezy jest Park Śląski, a współorganizatorem wydarzenia Stadion Śląski.

LEKKOATLETYCZNA ELITA ZAWITA DO NAS? Rafał Zduńczyk

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

EUROPEJSKA FEDERACJA LEKKOATLETYCZNA POINFORMOWAŁA POLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI, ŻE MIŃSK OFICJALNIE WYCOFAŁ SIĘ Z UBIEGANIA O ORGANIZACJĘ LEKKOATLETYCZNYCH MISTRZOSTW EUROPY W 2024 ROKU. TO OZNACZA, ŻE W GRZE POZOSTAŁY TYLKO RZYM I KANDYDATURA KATOWICE SILESIA Z MIEJSCEM IMPREZY NA STADIONIE ŚLĄSKIM. Zaprezentowany w grudniu 2018 roku projekt Katowice Silesia, w ramach którego województwo śląskie, miasto Katowice, a także Stadion Śląski oraz Polski Związek Lekkiej Atletyki mają zostać organizatorami mistrzostw Europy w lekkoatletyce w 2024 roku, ciągle ma szansę na realizację. Jeszcze w grudniu, z trzech kandydatur: Rzymu, Mińska i Katowice Silesia, miała odpaść jedna. Teraz grudniowego wyboru Rada Eu-

Wybór gospodarza ME w 2024 nastąpi w maju 2020 roku. ropean Athletics dokonywać nie musi, a ostateczny wybór gospodarza ME w 2024 nastąpi w maju 2020 roku. – Cieszę się, że nasze szanse się zwiększają, bo przy dwóch kandydaturach, możemy mówić oszansach pół napół. Ponadto, warto zwrócić uwagę, że organizatorem ME w 2022 r. zostało Monachium,

a w 2020 r. najlepszych lekkoatletów Europy gościć będzie Paryż. Patrząc na geografię sportową, nasza część Europy ma szansę pokazać się wnajbliższych latach nie tylko zasprawą Polski –komentował prezes Stadionu Śląskiego Jan Widera. – Jesteśmy konsekwentni w przygotowywaniu wydarzeń umacniających markę Stadionu Śląskiego, jako miejsca na którym mogą odbywać się najważniejsze wydarzenia sportowe. Doskonałym przykładem jest przyznanie nam organizacji Lekkoatletycznych Mistrzostw Świata Sztafet w 2021 roku. Narodowy Stadion Lekkoatletyczny to już gotowa formuła dla tego obiektu i pokazujemy, że nasza strategia przynosi sukcesy, a stadion żyje nie tylko wydarzeniami sportowymi, ale też rekreacyjnymi i koncertowymi – podkreślił marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski. – Od 21 do 23 października trwała wizyta przedstawicieli Europejskiej Federacji Lekkoatletycznej w województwie śląskim, którzy oceniali infrastrukturę sportową i hotelową regionu. Przedstawiciele European Athletics ocenili bardzo dobrze złożone przez nas dokumenty. Byli pod wrażeniem obiektów i infrastruktury. Jestem optymistą i wierzę, że za pięć lat, to Stadion Śląski będzie gościł najlepszych lekkoatletów Starego Kontynentu – dodał prezes Stadionu Śląskiego. Łukasz Respondek


6

gazetaParkowa nr 12/2019

śląskie sylwestrowe

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

JAK WITAĆ NOWY ROK, TO TYLKO NA ŚLĄSKIM

SYLWESTROWA MOC PRZEBOJÓW 2019 to jeszcze większe niż przed rokiem wyzwanie realizacyjne i telewizyjne. Oto kilka ciekawych zestawień liczbowych, związanych z tą produkcją:

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

NIE MA LEPSZEGO PRZEPISU NA IMPREZĘ SYLWESTROWĄ! 31 GRUDNIA W „KOTLE CZAROWNIC” WYBUCHNIE PRAWDZIWY WULKAN PRZEBOJÓW. W TĘ WYJĄTKOWĄ, OSTATNIĄ NOC ROKU, POLSAT GWARANTUJE DOSKONAŁĄ ZABAWĘ W RYTMIE NAJWIĘKSZYCH DYSKOTEKOWYCH HITÓW. DAJCIE TO GŁOŚNIEJ! śród nich muzyczne odkrycie roku „Ona by tak chciała” Ronniego Ferrari oraz przebój „Mama ostrzegała” zespołu Daj to głośniej. To właśnie one najbardziej rozgrzewały Polaków do tańca w ciągu ostatnich miesięcy. Będą DJ Bobo i jego „Chihuahua”, Layzee Fka Mr President i „Coco Jumbo”, Maciej Maleńczuk i „Ostatnia nocka”, Sławomir i „Miłość w Zakopanem” oraz Michał Szpak ze swoim „Color Of Your Life” oraz wiele innych gwiazd. Sylwester naStadionie zapowiada się naprawdę gorąco. Wiadomo –tam gdzie są Ślązacy –musi być wyśmienita zabawa! Dajcie się oczarować tej magicznej atmosferze. Młodość i świeżość wprowadzą na scenę przedstawiciele młodego pokolenia. Ich utwory pobiły wszelkie rekordy popularności. Piosenka „Ona by tak chciała” Ferrari, w 4 miesiące od premiery, zaliczyła ponad 94 miliony odsłon na Youtube. Z kolei hit lata 2019 „Mama ostrzega-

W

ła”, już w kilka dni po premierze, emitowany był w największych rozgłośniach radiowych w Polsce i zanotował dotąd prawie 84 miliony wyświetleń. Kto jeszcze da sygnał dobrej zabawie? Obok niekwestionowanego króla europejskich parkietów DJ-a Bobo i jego „Chihuahuy”, usłyszymy obecnie najbardziej znanego na świecie czeskiego muzyka Mikolasa Josefa i utwór „Acapella”. Jego występ na Eurowizji obejrzało 240 milionów. „Be My Lover” wykona La Bouche a Captain Jack – „Captain Jack”. Chciałoby się rzec – jak impreza to tylko Sławomir. I rzeczywiście, na Stadionie Śląskim wokalista zaśpiewa kultową już „Miłość w Zakopanem”, której sukcesu zazdrościć mogą mu wszystkie młode gwiazdy internetu. W ciągu dwóch lat ten utwór może pochwalić się aż 240 milionami odsłon naYoutube, pomijając niezliczoną liczbę odtworzeń wpozostałych mediach. Michał Szpak wykona między innymi „Color Of Your Life”, ale też zaskoczy fe-

nomenalnymi coverami oraz jak zwykle odlotowymi kreacjami. Z kolei Maciej Maleńczuk pożegna odchodzący rok „Ostatnią nocką”. Ozdobą sylwestrowej nocy stanie się Cleo, która zaprezentuje najważniejsze utwory ze swojego repertuaru: „Zakrokiem krok”, „Łowcy gwiazd” i „My Słowianie”. Będzie się działo za sprawą Piersi i ich tanecznej „Bałkanicy”, aIch Troje przypomni „AWszystko To… (Bo Ciebie Kocham)”. Ponadto, na sylwestrowej scenie zobaczymy iusłyszymy zespół Feel, Enej oraz Future Folk zemanującym zawsze promiennym uśmiechem wokalistą Staszkiem Karpielem-Bułecką. Każdy z artystów wykona też przeboje spoza swojego repertuaru. Jakie? Tego narazie nie zdradzimy, ale z pewnością warto być z Polsatem tego wieczoru! Odobry nastrój itaneczne hity zadbają również muzycy disco polo. Ślązacy Long&Junior, MiG, After Party, Defis, oraz Miły Pan. Podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów umiejętności taneczne zaprezentują dwie zwycięskie

760 metrów kwadratowych powierzchni będzie miała scena; 121 metrów wyniesie szerokość zabudowy scenicznej; 28 metrów mierzyć ma wysokość zabudowy scenicznej; 360 ton, to waga całej zabudowy scenicznej; 760 metrów kwadratowych będą miały ekrany ledowe przy scenie; 1200 urządzeń oświetleniowych zostanie wykorzystanych podczas produkcji (prawie o 1/3 więcej, niż podczas ubiegłorocznego Sylwestra); 16 kamer pokaże koncert na Stadionie Śląskim; 350 osób będzie pracowało nad tą gigantyczną transmisją; 400 kilowatów wyniesie moc nagłośnienia podczas koncertu.

pary wyłonione w konkursie ogłoszonym w finałowym odcinku „Tańca z Gwiazdami”. Kandydaci muszą nagrać filmik ze swoim tańcem do hitu Ronniego Ferrari „Ona by tak chciała” i przesłać go do 20 grudnia na adres konkurs@sylwestrowamocprzebojow.pl. Jury wybierze najlepsze filmiki, a widzowie i internauci w głosowaniu na Facebooku zadecydują o tym, kto zatańczy na scenie. ■ UMWŚ

Przed rokiem na Stadionie Śląskim bawiło się kilkadziesiąt tysięcy osób


śląskie sylwestrowe ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

nr 12/2019

gazetaParkowa

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

7

ORGANIZACYJNY NIEZBĘDNIK, CZYLI CO WARTO WIEDZIEĆ PRZED IMPREZĄ /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZANIM WYBIERZEMY SIĘ NA SYLWESTROWĄ MOC PRZEBOJÓW, WARTO POZNAĆ KILKA SZCZEGÓŁÓW, KTÓRE Z PEWNOŚCIĄ UŁATWIĄ DOTARCIE, DOBRĄ ZABAWĘ I SZCZĘŚLIWY POWRÓT DO DOMU ZE STADIONU ŚLĄSKIEGO. PRZYGOTOWALIŚMY KRÓTKI NIEZBĘDNIK, KTÓRY PORUSZA NAJWAŻNIEJSZE SPRAWY ORGANIZACYJNE. Zdjęcia: UMWŚ

1. WEJŚCIE NA STADION

Udział w Sylwestrowej Mocy Przebojów na Stadionie Śląskim jest bezpłatny, nie jest wymagane posiadanie biletu ani wejściówki. Otwarcie bram zaplanowano na godzinę 18.30. Część artystyczna ma się zacząć o 20 i potrwa do 1.30. Wejście dla publiczności odbywać się będzie bramami nr 1, 4 oraz 7. Osoby wybierające się na imprezę sylwestrową na Stadionie Śląskim, powinny mieć na uwadze możliwe utrudnienia drogowe i korki. 2. TRANSPORT PUBLICZNY

Na stadion dotrzesz bez problemu, korzystając z licznych środków publicznego transportu zbiorowego, a najlepiej tramwajem. W ramach transportu metropolitalnego, funkcjonować będzie kilkadziesiąt linii autobusowych oraz tramwajowych. Rozkłady wszystkich linii można sprawdzić na stronie: rj. metropoliaztm. pl. 31 grudnia od godziny 17, organizator imprezy, przy współpracy ze Związkiem Transportu Metropolitalnego, zapewni zwiększenie oferty komunikacji publicznej zarówno przed, wtrakcie, jak ipozakończeniu sylwestrowej zabawy. Wkomunikacji tramwajowej: linie nr 6, 11, 19 zwiększą pojemności taboru oraz uruchomione zostaną dodatkowe kursy przed imprezą oraz pojej zakończeniu, linia nr0 –nastąpi uruchomienie kursowania w relacji: Katowice Plac Wolności – Chorzów Stadion Śląski Pętla Zachodnia z obsługą wszystkich przystanków tramwajowych na trasie przejazdu, tj.: Katowice Dworzec PKP, Katowice Rondo, Katowice Sokolska, Katowice Stęślickiego, Katowice Dąb Huta Baildon, Katowice Dąb Silesia City Center, Katowice Dąb Kościół, Park Śląski Wesołe Miasteczko, Park Śląski Ogród Zoologiczny oraz Park Śląski Wejście Główne. 3. PARKINGI

31 grudnia Park Śląski udostępni miejsca parkingowe, które zlokalizowane będą w 3 strefach parkingowych oraz miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych na Parkingu P1. Bilet parkingowy można zakupić w przedsprzedaży internetowej na stronie: www.ticketmaster.pl do 31 grudnia w następujących cenach: Strefa Parkingowa P8 – 20,00 zł, Strefa Parkingowa P10 – 20,00 zł, Strefa Parkingowa P12 – 20,00 zł. Po zakupie biletu parkingowego, bilet należy wydrukować i kierować się do Strefy Parkingowej poprzez współrzędne GPS podane na bilecie. W przypadku, gdy nie wszystkie miejsca parkingowe zostaną wykupione w przedsprzedaży internetowej, będzie możliwość zakupienia biletu

Bramy Stadionu Śląskiego zostaną otwarte o godzinie 18.30. parkingowego na miejscu w dniu imprezy, w momencie wjazdu na teren Parku Śląskiego. Jednak w sprzedaży bezpośredniej, cena biletu parkingowego wynosić będzie: Strefa Parkingowa P8 – 30,00 zł, Strefa Parkingowa P10 – 30,00 zł, Strefa Parkingowa P12 – 30,00 zł. W dniu imprezy wjazd na parkingi będzie możliwy w godzinach od 17 do 23.30. Ilość miejsc parkingowych na terenie parku w dniu imprezy jest ograniczona, dlatego w przypadku ich braku, wjazdy zostaną zamknięte. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, zachęcamy do przyjazdu komunikacją miejską. 4. UTRUDNIENIA W RUCHU

W ciągu ul. Parkowej, na odcinku od ronda w rejonie C. H. Carrefour do skrzyżowania z ul. Kościuszki, od godziny 23.30 zamknięta dla ruchu pojazdów zostanie ul. Katowicka na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Parkową/al. Wojska Polskiego i skrzyżowaniem z ul. Gałeczki. Zamknięta dla ruchu pojazdów zostanie też ul. Chorzowska (w Katowicach) na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Parkową/ al. Wojska Polskiego i pierwszą przewiązką (połączenia jezdni ulicy Chorzowskiej) za przejściem podziemnym. Za-

mknięty dla ruchu pojazdów zostanie również łącznik pomiędzy al. Wojska Polskiego i ul. Tysiąclecia (w Katowicach) oraz al. Wojska Polskiego. Przywrócenie docelowej organizacji ruchu planowane jest w dniu 1 stycznia ok godz. 2.00.

dionu. W trosce o bezpieczeństwo uczestników, wstęp na płytę stadionu i obszar sektorów oraz womitoriów z wózkami dziecięcymi i innymi przedmiotami mogącymi utrudnić ewakuację, nie jest możliwy.

5. WAŻNE DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW

6. CZEGO NIE BIERZEMY NA STADION

Zagubione na terenie imprezy dzieci, będą prowadzone do punktu informacyjnego, gdzie zostanie podjęta próba kontaktu z ich opiekunami. Dlatego też ważne jest, aby każde dziecko miało naklejkę bezpieczeństwa. Te będą dostępne przy trzech głównych wejściach na teren imprezy: przy bramie numer 1 od ulicy Chorzowskiej (Katowice), przy bramie numer 4 od ulicy Chorzowskiej (Katowice), przy bramie numer 7 od al. Harcerskiej (Chorzów). Na naklejce należy wpisać imię dziecka, imię i nazwisko opiekuna oraz numer telefonu kontaktowego. Pokój matki z dzieckiem z przewijalnią dla niemowlaków dostępny będzie przy sektorze 25D. Kluczami do pomieszczenia dysponować będzie patrol ratowniczy, poruszający się pieszo po terenie imprezy. Niestrzeżony parking dla wózków dziecięcych będzie zlokalizowany pomiędzy bramami 4 i 5, na terenie wewnątrz sta-

Podczas imprezy, zakup napojów oraz jedzenia będzie możliwy w kioskach gastronomicznych i food truck’ach. Płatność realizowana będzie przy użyciu kart płatniczych oraz gotówki. Na Stadion Śląski nie można wnieść broni i innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych oraz pirotechnicznych, rac, petard, materiałów łatwopalnych i żrących, napojów alkoholowych, plastikowych, szklanych lub metalowych pojemników lub puszek, w tym butelek i puszek z napojami, środków odurzających oraz substancji psychotropowych, parasoli, balonów, wskaźników laserowych, urządzeń emitujących dźwięk oraz innych elementów, mogących zakłócić produkcję telewizyjną imprezy. Nie wprowadzimy również rowerów, skuterów oraz motocykli, a także psów i innych zwierząt. Pełna lista przedmiotów zakazanych znajduję się w regulaminie imprezy. ■


8

Stadion śląski

gazetaParkowa nr 12/2019 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

KADRA WRACA DO „KOTŁA CZAROWNIC” /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

REPREZENTACJA POLSKI POWRACA NA STADION ŚLĄSKI. ZARZĄD POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ PODJĄŁ UCHWAŁĘ W TEJ SPRAWIE. RYWALEM BIAŁO-CZERWONYCH BĘDZIE UKRAINA, SAMO ZAŚ SPOTKANIE, ZAPLANOWANE WSTĘPNIE NA OSTATNI DZIEŃ MARCA, ZAPOWIADA SIĘ NA JEDEN Z WAŻNIEJSZYCH SPRAWDZIANÓW PRZED EURO 2020. UMWŚ

ocioł Czarownic” zawsze był areną wielkich meczów reprezentacji Polski. Spotkaniom kadry towarzyszył wyjątkowy klimat tworzony przez kilkadziesiąt tysięcy kibiców. Powrót biało-czerwonych na Stadion Śląski to efekt naszych starań. Mamy doskonałą murawę i funkcjonalny obiekt. Będziemy na ten mecz bardzo dobrze przygotowani i potwierdzimy, że Stadion Śląski powinien jak najczęściej gościć naszych piłkarzy – skomentował marszałek województwa śląskiego, Jakub Chełstowski. Ostatni mecz reprezentacji na naszym stadionie można było zobaczyć jesienią 2018 roku. To były spotkania z Włochami i Portugalią. Łącznie gościliśmy kadrę 55 razy. Bilans spotkań jest korzystny. Biało-czerwoni wygrali 23 spotkania, 18 przegrali i 14 zremisowali. Z Ukrainą na Śląskim już graliśmy, w październiku 2001 roku w ramach spotkań eliminacji do mundialu w Korei i Japonii. Padł remis (1:1), bramki strzelali Emmanuel Olisadebe dla Polski i Andrij Szewczenko dla Ukrainy, ale niezależnie od wyniku, Polacy już wcześniej mieli zapewniony

K

REKLAMA

awans do gry na Mistrzostwach Świata, po 16 latach niebytu na jakiejkolwiek dużej imprezie. Wspomniany zaś awans pieczętowali kilka tygodni wcześniej, właśnie na Śląskim, pokonując Norwegię (3: 0). – Historia pokazuje, że to dla naszej kadry nie tylko miejsce magiczne pod względem atmosfery, ale też szczęśliwe, bo działy się tu rzeczy, które zapisywały się złotymi zgłoskami w historii rodzimego futbolu. Mecz z tak wymagającym rywalem jak Ukraina, pokaże w jakiej formie przed Euro znajdują się podopieczni Jerzego Brzęczka. Dlatego warto na tym meczu być. Nie mam wątpliwości, że kibice wypełnią trybuny do ostatniego miejsca – przekonuje prezes Stadionu Śląskiego, Jan Widera. Przypomnijmy, że Stadion Śląski może pomieścić 54 tysięcy widzów. Mecz reprezentacji będzie początkiem bogatego w sportowe i kulturalne wydarzenia 2020 roku, które odbędą się na tym obiekcie. Zobaczymy m.in. lekkoatletyczne memoriały im. Kamili Skolimowskiej i Janusza Kusocińskiego, przyciągające największe nazwiska tej dyscypliny. ■

Na Stadionie Śląskim znów będzie można zobaczyć najlepszych polskich piłkarzy, m.in. Arkadiusza Milika


śląskie muzyczne /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

nr 12/2019

gazetaParkowa

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

9

MARSZAŁEK ZE ŚLĄSKIM DUCHEM /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO JAKUB CHEŁSTOWSKI ZOSTAŁ UHONOROWANY PRZEZ ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK” WYRÓŻNIENIEM „ANIMUS SILESIAE". PODCZAS UROCZYSTOŚCI W KOSZĘCINIE, ODSŁONIĘTO TEŻ ŁAWECZKĘ ELWIRY KAMIŃSKIEJ. UMWŚ

agrodę „Animus Silesiae”, Zespół „Śląsk” ustanowił, by honorować wybitne osobowości i autorytety, które inspirację do swojej pracy czerpią z bogatego dziedzictwa śląskiej ziemi. „To nagroda dla osób obdarzonych śląskim duchem, które potrafią tego ducha tchnąć w innych. Bez wątpienia taką osobowością jest pan Marszałek Jakub Chełstowski. W swojej pracy harmonijnie łączy zaangażowanie, kompetencje i miłość do Śląska, udowadniając że animus silesiae – śląski duch, może być inspiracją do działania ponad wszelkimi podziałami” – napisano w laudacji wygłoszonej podczas uroczystości wręczenia tytułu. Nagrodę wręczył dyrektor Zespołu Śląsk Zbigniew Cierniak. – „Śląsk” to niewątpliwie wizytówka naszego regionu. Nie ma chyba miejsca na świecie, gdzie nie dotarła jego twórczość, a przez to kultura naszego regionu i Polski – mówił marszałek Jakub Chełstowski, odbierając wyróżnienie. – To zespół wielopokoleniowy, gdzie najmłodsi mają szansę czerpać z doświadczeń starszych. Dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, podsumowując mijający rok, nazwał go wyjątkowo intensywnym. – Za naszym zespołem kilkanaście miesięcy bogatych w przedsięwzięcia związane z obchodami Roku Stanisława Hadyny, jubileuszem 200-lecia urodzin Stanisława Moniuszki i świętowaniem 100-lecia wybuchu powstań śląskich. W kalendarzu pojawiło się wiele koncertów nawiązujących do 100-lecia odzyskania niepodległości oraz duża trasa koncertowa z okazji 100-lecia pol-

N

Przed siedzibą zespołu został odsłonięty pomnik – ławeczka Elwiry Kamińskiej sko-japońskich stosunków dyplomatycznych – powiedział dyrektor Cierniak. – Z końcem roku liczba zrealizowanych koncertów sięga niemal 200, a zespół podziwiało w sumie ponad 300 tysięcy widzów, nie licząc wielotysięcznej liczby telewidzów, m.in. Eurowizji Junior, transmisji wydarzeń, w których uczestniczył zespół. Podsumowanie roku poprzedziła niezwykle miła uroczystość – przed siedzibą zespołu zo-

stał odsłonięty pomnik – ławeczka Elwiry Kamińskiej, wybitnej tancerki, choreografa, pedagoga i współzałożycielki Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Autorem projektu ławeczki jest Marek Maślaniec, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, który stworzył także – odsłoniętą w siedzibie zespołu w 2015 roku – ławeczkę Profesora Stanisława Hadyny. Pomnik Elwiry Kamińskiej stanął przy pawilonie jej imienia,

w którym do dziś znajduje się sala baletowa – miejsce wieloletniej pracy w Zespole „Śląsk”. Ławeczka jest widoczna dla każdego, kto odwiedzi Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie. Można więc usiąść obok Elwiry Kamińskiej, by zrobić niecodzienną fotografię. Fundatorem nietypowego pomnika jest rodzina Karola Cebuli, zmarłego w tym roku wielkiego przyjaciela zespołu. ■

POLSKA ZNÓW PODBIŁA EUROWIZJĘ JUNIOR UMWŚ

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZA NAMI FINAŁ EUROWIZJI JUNIOR W GLIWICACH. ZWYCIĘŻCZYNIĄ TEGOROCZNEJ EDYCJI ZOSTAŁA REPREZENTANTKA POLSKI, WIKTORIA GABOR. WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE BYŁO JEDNYM ZE WSPÓŁORGANIZATORÓW WYDARZENIA. Polska po raz pierwszy zorganizowała finał dziecięcej wersji popularnej Eurowizji. Muzyczne zmagania odbywały się w Arenie Gliwice. W konkursie uczestniczyli reprezentanci 19 krajów. To drugie z rzędu zwycięstwo reprezentantki Polski, po ubiegłorocznym triumfie Roksany Węgiel. –Stawiamy naprojekty ambitne. Odroku pokazujemy, że nie boimy się wielkich przedsięwzięć, zarówno inwestycyjnych, gospodarczych, jak też kulturalnych. Eurowizja Junior jest tego najlepszym przykładem. To doskonała promocja województwa śląskiego w Europie i na świe-

Święto muzyki w gliwickiej Arenie cie. Dzisiejszy wieczór był świętem muzyki, pokazał pasję młodych ludzi i doskonale pasował do pozytywnej energii wypływającej z województwa śląskiego –podkreślał marszałek Jakub Chełstowski. Samorząd województwa śląskiego od początku wspierał organizację Eurowizji w naszym regionie, dzięki czemu wydarzenie na-

brało światowego rozmachu. Widzowie podczas występów w gliwickiej arenie, oprócz występów młodych artystów, mogli podziwiać najnowocześniejsze efekty sceniczne oraz techniki multimedialne, jakie towarzyszą największym gwiazdom światowego formatu. Pomiędzy występami, publiczność zgromadzona w hali oraz przed telewizorami, mogła poznać i zobaczyć najbardziej charakterystyczne miejsca województwa śląskiego. W krótkich filmikach polscy i europejscy widzowie podziwiali m.in. katowicką strefę kultury, gliwicki rynek, siedzibę Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie oraz Jezioro Żywieckie. Dzięki festiwalowi, pozytywny przekaz z naszego województwa dotarł do kilku milionów widzów w całej Europie. Warto przypomnieć, że list intencyjny dotyczący organizacji wydarzenia oraz partnerstwa naszego regionu, podpisali w marcu marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski oraz zastępca prezydenta Gliwic Krystian Tomala. Arena Gliwice jest drugą największą halą widowiskową w Polsce. Wydarzenie zorganizowała wspólnie Telewizja Polska i Europejska Unia Nadawców. ■


10

gazetaParkowa nr 12/2019 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

wydarzenia /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PARKOWY PRZEWODNIK ŚWIĄTECZNY /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

UROKI PARKU ŚLĄSKIEGO MOŻNA PODZIWIAĆ RÓWNIEŻ ZIMĄ. NAWET W PRZERWIE ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNEJ, OD 21 GRUDNIA DO 6 STYCZNIA, WARTO SKORZYSTAĆ Z WIELU ATRAKCJI. JEŻELI ZASTANAWIACIE SIĘ JAKICH, MAMY DLA WAS KRÓTKĄ ŚCIĄGAWKĘ. Śląskie zoo

Łukasz Respondek

wej odsłonie. Od 23 do 25 grudnia, kolejka będzie nieczynna, ale już w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia oraz 28 i 29 grudnia, „Elka” kursuje od godz. 10 do 17. Natomiast w Sylwestra, chętni skorzystają z kolejki od godziny 15 do 20. Z przejażdżki ponownie skorzystamy już 4, 5 i 6 stycznia (od godz. 10 do 17).

tym okresie warto wybrać się na świąteczny spacer, ale też skorzystać z bogatej oferty, którą przygotowały instytucje znajdujące się na terenie parku. Zachęcam wszystkich do świątecznej aktywności –mówi Rafał Kandziora, rzecznik prasowy Parku Śląskiego.

W

ZIMOWY SKANSEN

To miejsce w przerwie świątecznej także warto odwiedzić. Zimowa sceneria górnośląskiej wsi ma swój niepowtarzalny klimat. Niedostępne są wprawdzie wnętrza obiektów, ale nastrojowy spacer w tym miejscu, sam wsobie jest sporą atrakcją. Bilety kosztują 7 i 10 złotych. W poniedziałki wstęp do Muzeum jest bezpłatny, możliwe jest jedynie zwiedzanie spacerowe (obiekty zamknięte). Muzeum jest otwarte od poniedziałku do piątku, od godziny 9 do16 oraz wsoboty iniedziele od10 do16. Skansen będzie nieczynny24 i25 grudnia oraz1 stycznia.

ŻYWA SZOPKA

Jak co roku, w okresie Bożego Narodzenia, w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym zagości żywa szopka. Od 21 grudnia do 6 stycznia, zapraszamy codziennie w godzinach od 9 do 16. Podobnie jak w latach poprzednich, szopka stanie w okolicy pawilonu dydaktycznego. Oprócz figur świętej rodziny i trzech króli, można w niej będzie zobaczyć żywe zwierzęta: osiołki, kozy karłowate i owieczki. W tym roku w Wigilię Bożego Narodzenia zoo będzie nieczynne dla zwiedzających. W pierwszy i drugi dzień świąt, można je natomiast zwiedzać od godziny 9 do 16. W Sylwestra zwierzęta odwiedzać można o godzinę krócej – zoo będzie czynne do 15, zaś w Nowy Rok do 16. W przerwie świątecznej bilety wstępu kupicie w cenie 7,50 zł (normalny) i 2,50 zł (ulgowy). Promocyjne wejściówki są do nabycia wyłącznie w kasie zoo. Jeśli jeszcze nie macie pomysłu na świąteczny prezent dla miłośnika zwierząt, możecie go obdarować kalendarzem ze zdjęciami zwierząt śląskiego zoo. Kalendarze można nabyć również w kasie głównej zoo.

ŚWIĘTA W LEGENDII

W zoo, nieopodal pawilonu dydaktycznego, można zobaczyć żywą szopkę Legendia

NOWOROCZNY BIEG

2020 rok wParku Śląskim będzie można przywitać na sportowo. W samo południe, 1 stycznia wystartuje Śląski Noworoczny Maraton Cyborg. Każdy uczestnik sam zdecyduje, jaki dystans pokona. Trasa biegnie 7- kilometrową pętlą, alejami Parku Śląskiego. Wszyscy uczestnicy startują wspólnie i pokonują kolejne pętle wedle chęci i uznania. Można przebiec 7, 14, 21, 28, 35 lub 42 kilometry. Warunkiem sklasyfikowania jest ukończenie każdej rozpoczętej pętli. Bieg odbędzie się bez względu nawarunki atmosferyczne, a organizator zapewnia dostęp doszatni itoalet oraz depozyt. Informacje owydarzeniu można uzyskać pod numerem tel. 602 600 289. Dochód z organizacji tego przedsięwzięcia, zostanie przekazany naleczenie Kacpra Pytla, chłopczyka urodzonego w lutym, który wymaga ciężkiej operacji z uwagi na wady wrodzone wbudowie kości.

ZABAWA I KONCERTY

ŚWIĄTECZNA KOLEJKA

W okresie świąteczno-noworocznym, można także skorzystać z „Elki” i podziwiać park w zimo-

W Legendii Śląskim Wesołym Miasteczku w okresie świąteczno-noworocznym można korzystać z Jamy Bazyliszka. Jest ona dostępna w każdą sobotę oraz niedzielę od godziny 11 do 20. Zdecydowanym hitem jest Game Room, czyli pomieszczenie wypełnione blisko dwudziestoma multimedialnymi automatami do gier. Wśród nich znajdą się na przykład: cymbergaje, symulator wyścigów motocyklowych, gry interaktywne i urządzenia do rywalizacji, takie jak koszykówka i siłomierze. Największą atrakcją jest oczywiście sam Bazyliszek, czyli rodzinna atrakcja uznana w 2018 roku za najlepszą na świecie w swojej kategorii. Do dyspozycji jest też Gaj Urwisów, czyli jeden z największych w Polsce rura parków. Kilkadziesiąt metrów zakręconych korytarzy na wielu poziomach, baseny wypełnione kulkami i zjeżdżalnie, to propozycja dla najmłodszych. Za całodniowy wstęp do Jamy Bazyliszka kupiony w kasie, zapłacimy 29 zł. Kupując bilet dla dziecka, jego opiekun za wstęp i korzystanie z atrakcji zapłaci jedynie 5 zł. Od 21 do 23 grudnia Jama Bazyliszka jest otwarta od godziny 11 do 20. W Wigilię można z niej korzystać od godziny 11 do 16, 25 grudnia – od 13 do 20, od 26 do 30 grudnia – od 11 do 20, a 31 grudnia od 11 do 18.

Legendia zaprasza do zabawy również w okresie świąteczno-noworocznym

W świąteczno-noworocznej przerwie można wreszcie poimprezować w kilku parkowych klubach i restauracjach. Leśniczówka zaprasza na wyjątkowy XVIII Koncert Świąteczny, który odbędzie się 27 grudnia. Zagrają Jan Gałach i przyjaciele. Na zabawy sylwestrowe zapraszają natomiast klubokawiarnia Rebel Garden, Browar Przystań i Zielona Dolina. ■


Rok w parku śląskim /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

nr 12/2019

gazetaParkowa

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

11

CZAS INWESTYCJI I WIELKICH WYDARZEŃ /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ROK 2019 W PARKU ŚLĄSKIM BYŁ BARDZO INTENSYWNY. SPORO DZIAŁO SIĘ ZARÓWNO W SFERZE INWESTYCJI, JAK I BRANŻY IMPREZ. MILIONY LUDZI, KTÓRE ODWIEDZIŁY KOMPLEKS W TYM OKRESIE, NIE NARZEKAŁO NA NUDĘ. PRZYGOTOWALIŚMY FOTO-GALERIĘ, PODSUMOWUJĄCĄ TE MINIONE DWANAŚCIE MIESIĘCY. Zdjęcia:Rafał Zduńczyk

Łukasz respondek

MODERNIZACJA PARKU

Ruszyła modernizacja Parku Śląskiego. Projekty, dialogi techniczne, przetargi i roboty, to obecnie parkowa rzeczywistość. Zakończyły się już remonty części alejek oraz renowacja Karolinki, która do parkowej przestrzeni wróciła po pięcioletniej przerwie.

POPULARNE BIEGI

Imprezy biegowe cieszą się w parku niesłabnącą popularnością. Wśród nich oczywiście te organizowane przez Park Śląski: Bieg Wiosenny, Biegi Górskie i Gryfny Bieg oraz oczywiście Silesia Marathon, który w tym roku witał na starcie kilka tysięcy osób. Parkowe trasy biegowe uchodzą za najlepsze w województwie.

ZA WOLNY ŚLĄSK

WIZYTA PREZYDENTA

W Galerii Rzeźby Śląskiej zaprezentowano widowisko „Za wolny Śląsk”. Artyści Teatru Śląskiego odegrali spektakl zainspirowany filmem dokumentalnym „Franek”, którego projekcja jest częścią ekspozycji Muzeum Powstań Śląskich. Na terenie parku odbyła się gra terenowa „Duch Powstańczej Walki”.

Prezydent Andrzej Duda, z okazji obchodów 100-lecia powstań śląskich, odwiedził skansen. Razem z marszałkiem województwa śląskiego Jakubem Chełstowskim, posadzili Dąb Powstań Śląskich. Obchody rocznicowe były głównym akcentem wizyty Prezydenta RP w regionie.

DUŻE IMPREZY NA STADIONIE ŚLĄSKIM

RAPSODIA ŚLĄSKA

Mistrzostwa Europy na żużlu oraz memoriały lekkoatletyczne im. Janusza Kusocińskiego oraz Kamili Skolimowskiej zyskały rangę największych sportowych wydarzeń na Stadionie Śląskim. Natomiast Scenozstąpienie oraz koncert grupy Rammstein to gigantyczne imprezy muzyczne w „Kotle Czarownic”. Każdą z nich oglądało kilkadziesiąt tysięcy osób.

Na Stadionie Śląskim, z okazji 100-lecia wybuchu pierwszego powstania śląskiego, wykonano specjalnie skomponowaną na tę okazję „Rapsodię Śląską”, autorstwa Jana A. P. Kaczmarka. Spektakl muzyczny połączono zmultimedialnym widowiskiem. Nascenie pojawili się m.in. Monika Brodka, Marcin Wyrostek i IGO.

FEST FESTIVAL

ULUBIONE CYKLE

W sierpniu odbyła się pierwsza edycja Fest Festivalu – największej plenerowej imprezy muzycznej w południowej Polsce. Uwagę zwracał dobór artystów, ale też wyjątkowe aranżacje i urządzenia, którymi wypełniono sporą część parku. Na ośmiu scenach bawiło się ponad 20 tysięcy osób.

W tym roku wysłuchaliśmy dziewięciu koncertów „Muzycznego Bukietu Róż” i aż szesnaście razy zasiadaliśmy do„Śniadania natrawie”. Plenerowe cykle od wielu lat cieszą się ogromną popularnością. Grono melomanów, jak i całe rodziny, wprzepięknej scenerii Rosarium może złapać na nowo oddech, odpocząć przy muzyce oraz uczestniczyć w spotkaniach dot. zdrowego stylu życia.


12

Parkowe historie

gazetaParkowa nr 12/2019 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

WSPOMNIENIA PARKOWYCH SZCZĘŚCIARZY /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

WIELOPOKOLENIOWY CHARAKTER PARKU ŚLĄSKIEGO MOŻNA ŁATWO SPERSONALIZOWAĆ. EDWARD (LAT 70+) I KAMIL (LAT 25) TO NASI PARKOWI WOLONTARIUSZE. POŚWIĘCAJĄ SIĘ DLA INNYCH. ALE ROBIĄ TO PRZEDE WSZYSTKIM Z MYŚLĄ O TYM MIEJSCU. JEGO HISTORII I WIELU FUNKCJACH, JAKIE PEŁNI W ICH ŻYCIU. O MARZENIACH I PLANACH, JAKIE Z NIM WIĄŻĄ. PRZECZYTAJCIE, CO OPOWIEDZIELI NAM O SWOJEJ „PARKOWEJ PRZYGODZIE”. Zdjęcia: Rafał Zduńczyk

Patrycja Adarczyk, Łukasz Respondek ył 1956 rok. EDWARD JAROSZ przyjechał do Planetarium Śląskiego na jedną z wielu szkolnych wycieczek, które nowo powstała instytucja organizowała dla dzieci i młodzieży „spoza Stalinogrodu i okręgu”. – Wokół obiektu nie było wtedy drzew. Otaczała je łysa polana. Ale byliśmy zachwyceni formą zajęć, sposobem przekazu wiedzy i atmosferą – wspomina wolontariusz.

B

Poszkole średniej, Edward rozpoczął studia naWydziale Biologii iNauk oZiemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Poznał wielu kolegów ze Śląska i właśnie ten region wybrał na swoją dalszą karierę zawodową. Zamieszkał na Osiedlu Tysiąclecia, które wprawdzie nie przypominało dzisiejszego, ale do parku zawsze miał blisko. I to nie zmieniło się od ponad 50 lat. – To miejsce było nie tylko miejscem zamieszkania. Instytut, w którym pracowałem, umieścił w parku stoisko badawcze pomiarów zanieczyszczenia. Tak się złożyło, że właśnie w tym miejscu wykonywałem pomiary pyłu łatwo opadającego. To mnie związało z parkiem zawodowo – opowiada. Pan Edward był świadkiem budowy wielu parkowych atrakcji i obiektów, m.in. Ogrodu Japońskiego, kąpieliska „Fala” czy kolejki linowej „Elka”. – Dojrzewałem razem z parkiem. On stał się moim życiowym szczęściem. To tak, jakbyśmy spali przy Hyde Parku lub mieszkali naprzeciwko Central Parku. Tak, z wózkiem dziecięcym też tutaj jeździłem. Wszyscy jeździli. Jako miłośnik sztuki, przeżyłem też sporo wzruszeń związanych z parkową ekspozycją rzeźb. Od kilku lat Edward jest liderem parkowych wolontariuszy-seniorów. W Parkowej Akademii Wolontariatu prowadzi zajęcia multimedialne oraz nordic walking. Pomaga też w organizacji imprez. – Jestem bardzo świadomym użytkownikiem tego miejsca. I mam spore nadzieje związane z programem jego modernizacji – zaznacza.

Edward do Parku Śląskiego pierwszy raz przyjechał w 1956 roku

KAMIL WRZALIK stawiał tu pierwsze kroki. Dosłownie. Jako malutkie dziecko, w Parku Śląskim uczył się chodzić. I właśnie ten bakcyl, którego złapał już wtedy, sprawił że wraca tu od wielu lat. I to coraz częściej. Od pięciu lat jest wolontariuszem parkowej Kuźni Wolontariatu – działa przy eventach, imprezach plenerowych, pomaga w każdej sytuacji. – Nowa, wartościowa społeczność, doświadczenia i parkowe akcje sprawiły, że nigdy się tutaj nie nudzę – przyznaje. – Pierwszym wydarzeniem, w którym brałem udział jako wolontariusz, był Bieg Wiosenny w 2014 roku – wspomina. Kamil zawsze daje z siebie 100 procent. – Magia tego miejsca polega na aktywnym działaniu, odbieraniu uśmiechów, wielu godzinach pracy wolontariackiej wśród wspaniałej parkowej scenerii. I ludzi mających ten sam cel oraz przeświadczenie, że jest się w odpowiednim miejscu i odpowiednim czasie – mówi. Gdy przyjeżdża do parku, za każdym razem zapomina o szarej rzeczywistości. Siada przy Dużym Kręgu Tanecznym, patrzy na taflę Dużego Stawu, czuje zapach liści, wody, w tle słyszy małych, parkowych mieszkańców. – Ta różnorodność natury, a jednocześnie niesamowita cisza sprawiają, że choć na chwilę można znaleźć tak upragniony spokój – wyjaśnia. – Park Śląski jest atrakcyjny sam w sobie, a imprezy plenerowe są tylko dodatkiem, który powinien być rozsądnie dawkowany – mówi Kamil. – Jako użytkownik tego obiektu uważam, że mimo wszystko mamy szeroki wachlarz wyboru. Ogrom terenu sprawia, że jest to miejsce w pewnym sensie indywidualne, bo każdy może znaleźć tutaj jakiś zakątek dla siebie. Takiego uroku w sobie nie ma żaden inny park – uważa. ■

GAZETA PARKOWA wyd. 12/2019 Wydawca: Park Śląski w Chorzowie Redakcja: aleja Różana 2, 41-501 Chorzów

Kamil od pięciu lat pracuje w parkowej Kuźni Wolontariatu

Tel. 666 031 389 E – mail: gazeta@parkslaski.pl Redaktor naczelny: Rafał Kandziora Zespół: Łukasz Respondek Redakcja i korekta: Aneta Bergieł

Projekt: EMILDESIGN Redakcja graficzna: Marek Michalski Dział sprzedaży reklam: Katarzyna Zazgórnik-Sitz, tel. 666 031 465

Miesięcznik w nakładzie: 100 tys.egzemplarzy Gazeta Parkowa także w internecie na: www.parkslaski.pl Kolejny numer Gazety Parkowej ukaże się: 24 stycznia 2020 r. Okładka: UMWŚ


nr 12/2019

gazetaParkowa

śląskieeko

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

I

RO2BIMY POZYTYWNĄ ATMOSFERĘ /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RUSZA KAMPANIA SPOŁECZNA I EDUKACYJNA W ZAKRESIE WALKI ZE SMOGIEM. O JEJ SZCZEGÓŁACH MÓWIŁ W TRAKCIE KONFERENCJI PRASOWEJ MARSZAŁEK JAKUB CHEŁSTOWSKI I IZABELA DOMOGAŁA, CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA. UMWŚ

oprawa jakości powietrza jest jednym z największych wyzwań województwa śląskiego. Chcemy edukować mieszkańców, pokazywać jak sobie radzić ze smogiem, bo stan środowiska i powietrze, którym oddychamy, przekładają się na jakość naszego zdrowia i życia. Pozyskaliśmy dodatkowych 85 mln zł na odnawialne źródła energii dla 27 gmin z regionu i walczymy o to, by w przyszłej perspektywie unijnej tych środków było jeszcze więcej o niemal 110 mln zł – przekonywał marszałek Jakub Chełstowski. Kampania „rO2bimy pozytywną atmosferę” obejmie zasięgiem całe województwo, a jej celem jest zachęcenie do włączenia się w walkę ze smogiem wszystkich mieszkańców. Szczególną grupą odbiorców są dzieci i młodzi ludzie – to oni mogą uświadomić dorosłym, że warto wspólnie troszczyć się o stan środowiska. Stąd nacisk na kreatywny i edukacyjny charakter kampanii. – Oprócz dużych środków, przeznaczonych na odnawialne źródła energii czy termomodernizację budynków i działania realizowane wspólnie ze stroną rządową w ramach programów „Stop

P

WARTO WIEDZIEĆ Największy udział w zanieczyszczeniu powietrza w naszym kraju ma niska emisja, której źródłem są przede wszystkim spaliny samochodowe oraz dym z nieefektywnych i nieekologicznych pieców w domach jednorodzinnych. Nierzadko – zamiast dobrej jakości paliwa – trafia do nich złej jakości węgiel oraz odpady, które powinny zostać poddane recyklingowi, a nie spłonąć w palenisku, generując trujący dym. Smog może zaostrzać przewlekłe zapalenie oskrzeli i pogarszać stan tych, u których rozpoznano wcześniej obturacyjną chorobę płuc. Długotrwałe przebywanie w zatrutym powietrzu sprawia, że stajemy się bardziej narażeni na nowotwór płuc oraz gardła i krtani.

Kampanię zainaugurowali marszałek Jakub Chełstowski oraz Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa. Smog” i „Czyste Powietrze”, podejmujemy wiele inicjatyw, które mają przyczynić się do poprawy jakości powietrza. Ta kampania ma uświadomić mieszkańcom, że warto działać w celu ograniczenia tego negatywnego zjawiska i każdy z nas może przyczynić się do poprawy jakości powietrza – tłumaczyła Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Działania w ramach kampanii koncentrują się wokół poczucia odpowiedzialności i przejmowania inicjatywy w kwestii walki ze smogiem. Akcja ma pomóc uwierzyć mieszkańcom województwa w to, że ich rola w walce ze smogiem jest ważna i zmienić charakter przekazu, by o tej walce mówić w sposób pozytywny. Mediami wykorzystanymi w kampanii będą inter-

net (w tym media społecznościowe) oraz prasa (lokalna i regionalna). W ramach akcji stworzone zostaną materiały stanowiące kompendia wiedzy (materiały video, infografiki) oraz ułatwiające jej rozprzestrzenianie i propagowanie (scenariusze lekcji, artykuły tematyczne, cykl postów publikowanych w portalach społecznościowych). ■

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach”


II

śląskie eko

gazetaParkowa nr 12/2019

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

KOLEJNE „ZIELONE PRACOWNIE” W NASZYM WOJEWÓDZTWIE /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH OTWIERA KOLEJNE „ZIELONE PRACOWNIE”. NA TEN CEL PRZEZNACZYŁ W TYM ROKU JUŻ PONAD 8,5 MILIONA ZŁOTYCH. Arc

iedawno odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnej sali w I Liceum Ogólnokształcącym w Siemianowicach Śląskich. „W krainie mikro i makroorganizmów” to projekt nowatorskiej, laboratoryjnej pracowni, wyposażonej w pomoce naukowe do profesjonalnego kształcenia uczniów w procesie dydaktycznym, wpisującym się w ministerialne wymagania w nowym, zreformowanym liceum. „Zielona Pracownia” powstawała od podstaw: wyremontowano salę, zakupiono niezbędne sprzęty i meble, wyposażono ją w ogromną ilość modeli, zestawów doświadczalnych, mikroskopów, narzędzi do preparacji i szkło laboratoryjne oraz programy multimedialne. Napisano szczegółowy program edukacyjny, który będzie w niej realizowany. Jest on adresowany do wszystkich uczniów, a w szczególności do pasjonatów nauk przyrodniczych. Przypomnijmy: konkurs „Zielona Pracownia” polega na graficznym zaprojektowaniu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekonomicznych, geograficznych, geo-

N

logicznych czy chemiczno-fizycznych, którego realizacja musi wpłynąć znacząco na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów. Jury konkursu oceniające przedłożone projekty, wysoko ocenia pomysły dotyczące wykorzystania przestrzeni, funkcjonalności, estetyki oraz innowacyjność i kreatywność rozwiązań. Laureaci konkursu otrzymują nagrody pieniężne. Konkurs „Zielona Pracownia” jest skierowany do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego. Umożliwia on zakup pomocy dydaktycznych, sprzętów multimedialnych oraz wyposażenia sal, które mogą być sfinansowane w 80 procentach z dotacji. Trzeba jednak wiedzieć, że wspomniana dotacja nie może przekroczyć kwoty 30 tysięcy złotych. W bieżącym roku rozstrzygnięto już piątą edycję tego konkursu. Nadesłano 1109 prac. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wyposażył 250 placówek, a na „Zielone Pracownie” przeznaczył w sumie 8 536 925 zł. WFOŚiGW w Katowicach w 2020 roku przygotowuje się do ogłoszenia kolejnej, szóstej edycji konkursu. ■

W tym roku rozstrzygnięto piątą edycję konkursu „Zielona Pracownia”

JESZCZE WIĘCEJ CZYSTEGO POWIETRZA Arc

WFOŚiGW na podstawie umowy przekaże gliwickiemu PEC dofinansowanie w wysokości 27 milionów złotych

///////////////////////////////////////////////////////////////////

6 GRUDNIA W URZĘDZIE MIEJSKIM W GLIWICACH ODBYŁO SIĘ UROCZYSTE PODPISANIE UMOWY MIĘDZY WOJEWÓDZKIM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH, A GLIWICKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ. Dofinansowanie w formie pożyczki dotyczy zadania pod nazwą „Budowa III etapu Instalacji Odsiarczania Spalin i I etapu Instalacji Odazotowania Spalin dla kotłowni WR–25”. Wysokość dofinansowania ze środków WFO-

ŚiGW to 27 miliony złotych. Koszt całkowity zadania to blisko 52 miliony zł. Zakończenie planowanego przedsięwzięcia przewiduje się na 31 grudnia 2021 r. W konferencji prasowej towarzyszącej temu wydarzeniu wzięli udział: z ramienia WFOŚiGW: Tomasz Bednarek – Prezes Zarządu, z Zarządu PEC Gliwice: Rudolf Widziszowski – Prezes, Barbara Przeworska – Wiceprezes, oraz p. o. Prezydenta Gliwic – pan Janusz Moszyński. Zadanie dotyczy kotłowni funkcjonującej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. Projektowane instalacje osiągać będą graniczne wielkości emisyjne powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami dla emisji do powietrza. Dzięki tej inwestycji, do atmosfery trafi o 620 559,56 kg/rok mniej zanieczyszczeń gazowych. ■

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach”


w parku śląskim ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

nr 12/2019

gazetaParkowa

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

13

WOLONTARIUSZE SĄ NA 120 PROCENT /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

GWAR. POZYTYWNI, WARTOŚCIOWI LUDZIE. RÓŻNE POKOLENIA. ROZMOWY, UŚMIECHY, WSPOMNIENIA… PODSUMOWANIA I DOBRY CZAS – WŁAŚNIE TAKĄ ATMOSFERĘ TWORZĄ NASI PARKOWI WOLONTARIUSZE. NIE INACZEJ BYŁO PODCZAS OBCHODÓW MIĘDZYNARODOWEGO DNIA WOLONTARIUSZA. Zdjęcia: Rafał Zduńczyk

patrycja adarczyk grudnia na całym świecie obchodzi się święto wolontariusza iwłaśnie ztej okazji osoby działające społecznie wParku Śląskim – seniorzy z Parkowej Akademii Wolontariatu oraz młodzież z Kuźni Wolontariatu – spotkały się, aby podsumować miniony sezon, zrobić wspólnie kartki świąteczne oraz kolorowy łańcuch. Porozmawiać, wymienić się doświadczeniami, razem pośpiewać. – Wolontariusze, zarówno seniorzy, jak i młodzież, to skarb. Ich zaangażowanie i poświęcony dla innych czas są nieocenione. To oni tworzą z Parku Śląskiego miejsce przyjazne wszystkim, miejsce dla każdego – podkreśla Tomasz Papaj, prezes Parku Śląskiego. – Urzekła mnie forma tego spotkania. Mogliśmy poznać seniorów i dowiedzieć się, jak pracują oraz przekonać, ile mają w sobie pozytywnej energii – przyznaje Maciej Gwódź, wolontariusz parkowej Kuźni Wolontariatu. – Cieszymy się, że możemy działać na rzecz parku. To pokazuje wspólną pracę pokoleń i to w miejscu, które jest dedykowane dla każdego. Niezależnie od wieku – dodaje. Obecnie w skupiającej młodzież Kuźni Wolontariatu działa 30 osób, a w PAW, zrzeszającej seniorów – około 70.

5

Wolontariusze, działając na rzecz Parku Śląskiego, zawsze dają z siebie 120 procent – Bardzo cenię sobie ten wolontariat, ponieważ czuje się potrzebna. Jestem szczęśliwa i nie wyobrażam sobie innego życia. Park jest moim drugim domem. Już jako młoda mama spędzałam wnim mnóstwo czasu. A teraz cieszymy się, że „Bratek” (siedziba parkowych wolontariuszy seniorów przyp. red.) będzie wyremontowany, stanie się jeszcze piękniejszy – mówi Emilia Bielak z Parkowej Akademii Wolontariatu. REKLAMA

W TROSCE O ZDROWY WZROK I KRĘGOSŁUP Park Śląski bierze udział w projekcie „Aktywizacja zawodowa poprzez eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Powstał na podstawie analizy prowadzonej w celu określenia stopnia świadomości o zagrożeniach związanych z obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego oraz narządu wzroku, stopnia stosowania zapewnionych środków pracy oraz ujawnionych potrzeb związanych z dodatkowym doposażeniem stanowisk poprawiających szerokorozumiany dobrostan pracowników parku. Wramach projektu odbyły się szkolenia dla pracowników. Specjaliści radzili, jak właściwie, podczas pracy dbać o wzrok oraz kręgosłup. ■ Rafał Zduńczyk

Pracownicy wzięli udział w szkoleniach, podczas których specjalista pokazywał im, jak ćwiczyć mięśnie

Bieg Wiosenny, sadzenie drzew w Parku Śląskim, Dzień Kartofla, Biegi Górskie, Gryfny Bieg, gra powstańczo-terenowa, Dzień Ziemi, jesienne sadzenie krokusów, coroczny kongres ekologiczny iwiele innych interesujących wydarzeń – bez wsparcia i zaangażowania wolontariuszy, organizacja tych imprez byłaby znacznie trudniejsza. To właśnie dzięki tym osobom, każde przedsięwzięcie organizowane wsezonie jest sumiennie przeprowadzone idopracowane, aatmosfera nanich radosna. ■


14

gazetaParkowa nr 12/2019 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

reklama ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Profile for Park Śląski

Gazeta Parkowa Grudzień 2019  

Gazeta Parkowa Grudzień 2019  

Advertisement