Davidsfonds Uitgeverij - Najaar 2016

Page 1

NAJAAR 2016


Davidsfonds Uitgeverij is een onderdeel van WPG Uitgevers België nv BESTELINFORMATIE VERKOOP EN DISTRIBUTIE België

Nederland

WPG Uitgevers België nv Mechelsesteenweg 203 2018 Antwerpen E besteldienst@wpg.be T +32 3 285 72 00

New Book Collective Herengracht 166 1016 BP Amsterdam +31 (0)20 2260238 www.newbookcollective.com

VERKOOP BINNENDIENST Anny Mattan E anny.mattan@davidsfondsuitgeverij.be T +32 3 285 72 92

Contact verkoop: Maarten Richel Dian van der Zande verkoop@newbookcollective.com

SALES MANAGER Katrien Peenen E katrien.peenen@wpg.be T +32 499 94 27 66

Contact promotie: Claudia de Graaf promotie@newbookcollective.com

KEY ACCOUNTMANAGER Yves De Brauwer E yves.debrauwer@wpg.be T +32 479 80 00 10 ACCOUNTMANAGERS Ilse Trimborn E ilse.trimborn@wpg.be T +32 491 86 73 20 Sven Robeyns E sven.robeyns@wpg.be T +32 491 86 08 67 Oswald Mollet E oswald.mollet@wpg.be T +32 479 29 13 27 BRANDMARKETEER Infodok Lotte Van de Werf E lotte.vandewerf@wpg.be T +32 3 285 72 38 TRADEMARKETEER Infodok Lynn Kiekens E lynn.kiekens@wpg.be T +32 3 285 73 33 MARKETING & PR volwassen non-fictie Alexandra Cousy E alexandra.cousy@wpg.be T +32 3 285 72 45 Ellen Van Tichelt E ellen.vantichelt@wpg.be T +32 3 285 72 29 Deze aanbieding werd afgesloten op 1 juni 2016. Prijzen en verschijningsdata in deze brochure zijn indicatief. Gelieve onze verkoopdienst te contacteren bij twijfel, zij beantwoorden uw vragen.


INH O UD UTOPIA

OP ZOEK NAAR UTOPIA / IN SEARCH OF UTOPIA – Jan Van der Stock 10-11 TERUG NAAR UTOPIA – Dirk Tieleman en Geert Heymans 12 THOMAS MORE – Joris Tulkens 6-9

GESCHIEDENIS

14-15 RED STAR LINE: CRUISES (1894-1934)

16-17 VLAAMSE WANDTAPIJTEN IN 50 VERHALEN – Koenraad Brosens, Klara Alen, Astrid Slegte 18-19 WIELERMONUMENTEN – Philippe Vandenbergh

TAAL 21 22 23 24 25

SCHRIJVEN! – Astrid Houthuys en Ludo Permentier TAALVOUTJES, HET BOEK 4 – Vellah Bogle en Inger Hollebe MET ZOVEEL WOORDEN – Rik Schutz en Ludo Permentier KWESTIE VAN KONIJNEN – LECA HERDRUKKEN EN BLIJVERS

MENS & ACTUALITEIT 27 28 29 30 31 31

VOLG JE BUIK – Rob Knight en Brendan Buhler BEOORDEEL DIT – Chip Kidd DE KOKENDE RIVIER – Andés Ruzo PRATEN MET VREEMDEN – Kio Stark TED BOEKEN die in het voorjaar en de zomer verschijnen LECTRR STEEKT HET JAAR IN CARTOONS – Lectrr

LIFESTYLE

34-35 DIY BABY – Marta Majewska

36-37 KOST VAN TOEN – Foyer De Lork 38-39 KOKEN MET KRUIDEN – Créosa Govaers

VERDIEPING 41 42

APOSTEL – Tom Bissell BUONASERA. 365 GEDACHTEN VAN PAUS FRANCISCUS

KINDER EN JEUGD

44-45 KAKAWORSTJE – Stephanie Blake

46-47 MIJN GROTE JUNGLEZOEKBOEK – Josef Antòn

48-49 NELSONS DANSBOEK – Laura Van Bouchout en Dafne Maes 50-51 YETI – Taï-Marc Le Thanh en Rébecca Dautremer 52-53 HERDRUKKEN EN BLIJVERS

MON EN GIES – Do Van Ranst DAZYL EN DE TWEE STENEN BEELDEN – Ed Franck 56-57 DE VAL VAN DE GODEN – Michael De Cock 58-59 HET DUBBELE MYSTERIE VAN T.O. – Hilde E. Gerard 60 ALS DE BERGEN HUILEN – Gerda Van Erkel 61 DROMER – Saskia Maaskant 62 ALS DE OLIFANTEN VECHTEN – Dirk Bracke 63 HERDRUKKEN EN BLIJVERS 54 55


T O PPERS

A A N GRI JPEND

OP ZOEK NAAR UTOPIA De zestiende eeuw: een explosie van kennis en kunde.

O P

Z O E K

N A A R

Z IE P. 6-9

U T O P I A

O NDERHO UDEND EN O NMISB A A R

SCHRIJVEN!

Leer de tips & tricks van professionele tekstschrijvers en maak van elke mail, elke brief, elk blogbericht, elk nieuwsartikel een pareltje om te koesteren. Vol voorbeeldige do's en grappige don'ts.

RED STAR LINE Stap mee aan boord van ’s werelds eerste luxecruises. De oceaanstomers van de Red Star Line verruilen in de jaren 1920 landverhuizers voor superrijke toeristen.

Z IE P. 21

UNIEK E K I JK O P EEN NIE U W E T I JD Z IE P. 14-15

A A NS T EK EL I JK EN BE W EEGL I JK

NELSONS DANSBOEK

Derde doe-het-samen-boek in de succesvolle Nelsonreeks.

Z IE P. 4 8-49 YETI Nieuwste prentenboek van illustratrice Rébecca Dautremer.

BE T O V ERENDE T EK ENIN GEN Z IE P. 50-51

4


U TO P I A

5DE ZESTIENDE EEUW: EEN EXPLOSIE VAN KENNIS EN KUNDE TENTOONSTELLING IN MUSEUM M VAN 19 OKTOBER 2016 TOT 17 JANUARI 2017

O P Z O E K N A A R U T O P I A – IN SE A R C H O F U T O P I A JAN VAN DER STOCK (RED.)

Leuven, december 1516. Op de hoek van de huidige Naamsestraat- en Standonckstraat haalt drukker Dirk Martens het eerste exemplaar van Utopia van de pers. 'Een gouden boekje, niet minder heilzaam dan grappig, over de ideale republiek en over het nieuwe eiland Utopia', zo luidt de ondertitel. Vijfhonderd jaar later spreekt de ideale staat die de Engelse politicus en Europese humanist Thomas More in zijn werk beschrijft nog steeds tot de verbeelding.

J A N VA N D E R S T O C K

Utopia is een mijlpaal, een nieuw tijdperk voor het Europese denken. Centraal staat de eeuwenoude droom van menselijk geluk en de zoektocht naar een betere wereld. Het is een zoektocht naar kennis, rijkdom en macht: een bijna onuitputtelijke inspiratiebron voor kunstenaars en wetenschappers in het begin van de renaissance. In Op zoek naar Utopia maak je kennis met de wereld van More en zijn vrienden, met de idealen en droombeelden die toen door de hoofden van kunstenaars speelden, met het verlangen naar verre horizonten en met het web van nieuwe wetenschap dat geduldig over de werkelijkheid heen werd geweven. Schitterende werken van 15de- en 16de-eeuwse topkunstenaars als Quinten Metsys, Hans Holbein, Jan Gossaert en Albrecht Dürer worden samengebracht in een spannend en intrigerend verhaal. Ze tonen de grenzeloze verbeelding van een ideale wereld.

is professor kunstgeschiedenis aan de ku Leuven. Hij is curator van de prestigieuze tentoonstelling in Museum M (19.10.2016 – 17. 01.2017)

7


8


Jan Gossaerts Portret van een jonge prinses met armillarium op de cover van dit boek vertelt het verhaal van Op zoek naar Utopia in één magnifiek beeld. Het armillarium dat ze in haar hand houdt, verbeeldt het universum, maar de prinses houdt het wetenschappelijke instrument op zijn kop. Hiermee vertaalt Jan Gossaert de boodschap van Utopia op een schitterende manier: de dingen op zijn kop zetten en openstaan voor vernieuwing, zorgt voor de ommekeer van ideeën. Op zoek naar Utopia is jouw armillarium. Het verschaft je een uniek perspectief op de omwentelingen in de 16de eeuw.

(Engelse editie)

9 789059 088115

(Nederlandse editie)

9 789059 088108

Hardcover met stofwikkel – 416 p. Formaat 31 x 25 cm NUR 680 Prijs € 59,99 ISBN (Nederlandse editie) 978 90 5908 810 8 ISBN (Engelse editie) 978 90 5908 811 5 Verschijnt oktober 2016

9


Thomas More kaart problemen aan, die ook vandaag nog altijd terugkomen.

- Tinneke Beeckman

‘Thomas More is een zeer scherpe geest die de problemen in de samenleving opmerkt en nauwkeurig registreert. Een scherpe analyse van de problemen voorkomt vaak drastische oplossingen.’ - Geert Noels

‘Het boek is een spielerei maar wel een bloedserieuze boutade en daar hou ik wel van.’ - Marc Buelens

‘Wij dromen van een utopie, maar vinden ze onhaalbaar. Thomas More maakt het onmogelijke mogelijk.’ - R ik Tor fs

‘In zijn boek ‘Utopia’ maakt hij het proces van de samenleving. Hij heeft niet alleen kritiek op de politiek, maar ook op het systeem zelf. Vandaag zou hij in het openbare leven geen enkele kans maken.’ - Her man Van Rompuy

‘Thomas More wil laten zien in welke bizarre situaties en contradicties men terechtkomt als men een utopie wil realiseren. Een utopie werkt niet omdat ze niet menselijk is. Een utopie is een utopie.’ - Bea Cantillon

10


EEN BOEK EN EEN DOCUMENTAIR E FILM: VITAMINES VOOR DE GEEST

DVD

T E RU G N A A R U T O P I A

GEERT HEYMANS cultuurfilosoof, hertaalt de Latijnse tekst van More’s Utopia in sprankelend Nederlands. Tussen de hoofdstukken door komen Tinneke Beeckman, Marc Buelens, Bea Cantillon, Geert Noels, Rik Torfs, Herman Van Rompuy aan het woord. Journalist Dirk Tieleman bevraagt hen over wat een boek van 500 jaar geleden vandaag kan betekenen. Elk vanuit hun eigen invalshoek denken ze na over Utopia toen en nu.

FABIO WUYTACK

DIRK TIELEMAN

GEERT HEYMANS

DIRK TIELEMAN – GEERT HE YMANS

DIRK TIELEMAN was journalist bij de VRT (Panorama, Koppen, Terzake). Hij schrijft boeken en is reisleider. FA B I O W U Y TA C K regisseur van de documentaire Back to Utopia, sluit het boek af in een epiloog en leidt ons binnen in zijn filmisch universum waarin hij op diverse plekken in de wereld thema’s uit Utopia in beeld brengt. Boek en beeld vullen elkaar aan en verrijken het lees- en kijkplezier. 9 789059 087781

11

Met bijgevoegde DVD Softcover – 156 p. Formaat 14,5 x 22 cm NUR 685-694 Prijs € 34,99 ISBN 978 90 5908 778 1 Verschijnt in oktober 2016


INZICHT IN FASCINER ENDE PERSOONLIJKHEID CESUUR TUSSEN MIDDELEEUWS EN MODER N GEDACHTEGOED

THOMAS MORE Een leven in vij f vriendschappen JORIS TULKENS ‘Vader, bent u bang? Misschien lucht het op als u erover spreekt.’ Hij keek lange tijd zwijgend voor zich uit en knikte toen langzaam. ‘Bang voor de dood?’ Hij schudde het hoofd. ‘Niet voor de dood, lieve dochter. Ik ben bang voor de martelingen.’ Toen ik later op de dag afscheid nam, zag ik zijn glimlach weer tevoorschijn komen. Dat moest ook wel, aangezien ik al zijn tranen had meegenomen om ze thuis in eenzaamheid uit te huilen.

JORIS TULKENS is thuis in de zestiende eeuw. Hij schreef eerder boeken over Erasmus, Vesalius, Johanna de Waanzinnige, Pieter Gillis, Nicolaes Cleynaerts. Telkens weer slaagt hij erin de innerlijke wereld, het karakter, de verdiensten en de zwakheden van zijn hoofdpersonages te doorgronden en hen in een vlot lezend verhaal neer te zetten als mensen van vlees en bloed. Tegelijk schetst hij een levendig beeld van het begin van onze moderne tijden.

Joris Tulkens vertelt de op- en ondergang van Thomas More, schrijver van Utopia. Hij doet dit aan de hand van vijf getuigenissen, vijf vrienden die hem van nabij hebben gekend en elk een ander facet van zijn leven en ideeën beschrijven: Desiderius Erasmus, Pieter Gillis, Hendrik VIII, Thomas Cromwell en zijn lievelingsdochter Margaret. Op het einde komt More zelf aan het woord om hun oordeel te weerleggen of te nuanceren. 9 789059 087811

12

Softcover – 240 p. Formaat 14,5 x 22 cm NUR 301 Prijs € 24,99 ISBN 978 90 5908 781 1 Verschijnt in september 2016


G ES C HI ED EN I S

13


14


UNIEK BEELD VAN DE OPKOMST VAN HET TOERISME SNUIF DE SFEER OP AAN BOOR D VAN DE EERSTE LUXECRUISES

R E D S TA R L INE: C RU I S E S (1894-193 4)

Dit is het boek bij de tentoonstelling Cruises, van 13 oktober 2016 tot 24 april 2017 te zien in het Red Star Line Museum. Medewerkers van het museum en internationale experts schetsen een beeld van het leven aan boord, staan stil bij de tijdgeest en verkennen de motieven en indrukken van de cruisegangers. Naast historische beelden lopen de foto’s van de prijswinnende fotografe Mashid Mohadjerin als een rode draad door het boek. Samen met journaliste Ayfer Erkul scheepte ze in op een cruise door de Middellandse Zee in het voorjaar van 2016. Ze troffen een feest van bevestiging aan, waarbij wordt weggekeken van alles wat niet strookt met het beeld uit de vakantiebrochures.

In 1921 en 1924 stopten immigratiequota de toevloed aan Europese landverhuizers naar de Verenigde Staten. Rederijen zoals de Red Star Line in Antwerpen vonden nieuwe inkomsten op de markt voor toerisme. De oceaanstomers die jarenlang emigranten over de grauwe Atlantische Oceaan hadden vervoerd, werden omgebouwd tot cruiseschepen die de superrijken tot de meest exotische uithoeken van de aarde brachten. Aan boord heersten de roaring twenties: het jazz­ orkest speelde, de alcohol vloeide rijkelijk, en de deelnemers zochten verstrooiing aan het openluchtzwembad op dek. Tegelijkertijd waren de schepen gouden kooien, die met al hun comfort de passagiers ook afsloten van de gebieden die ze bezochten. Op het schip bevond zich een leger aan boordpersoneel dat zich uit de naad werkte om het de passagiers naar hun zin te maken. Tijdens de landexcursies kleurden de koloniale vooroordelen en de mondiale kloof tussen arm en rijk de contacten tussen de toeristen en de lokale bevolking. Sommige deelnemers vroegen zich af hoe waarachtig hun toeristenervaring eigenlijk was.

In elk b oek s t eek t een voucher me t gr atis ticke t voor de t en t oons t ell ing

9 789059 087286

15

Hardcover gebonden – ca. 176 p. Formaat 25 x 25 cm NUR 643, 694 Prijs € 27,50 ISBN 978 90 5908 728 6 Verschijnt in november 2016


16


BIJZONDER E EN VERR ASSENDE INVALSHOEK VANAF NU KIJKT U ANDERS NAAR WANDTAPIJTEN

IN D E P R A K T I J K V L A A M S E WA ND TA P I J T E N IN 50 V E R H A L E N KOENR A AD BROSENS, KL AR A ALEN, ASTRID SLEGTEN Vlaamse wandtapijten genoten de voorbije decennia veel kunsthistorische aandacht. Illustere bisschoppen, keizers, koningen en pausen werden ontmaskerd als gulzige verzamelaars van wandtapijtreeksen. Maar al deze aandacht voor verzamelaars en kunstenaars overstemt het echte kloppende hart van de Vlaamse wandtapijtnijverheid in Antwerpen en Brussel van de zeventiende en achttiende eeuw. Dit boek zoemt in op de voorovergebogen tapissiersgasten die de visie van de kunstenaars vertaalden in wol, zijde, goud- en zilverdraad. De auteurs gaan op zoek naar de pittige verhalen van handelaars die de Europese markten bespeelden. De hoofdrolspelers in de verhalen kennen problemen of successen. Ze zijn gehaaid of naĂŻef, strijdbaar of verslagen. Ze worstelen met de impact van verdampend of reeds verdampt vertrouwen. Hun verhalen bieden zo een bijzondere inkijk in hun biotoop, en dus ook in de sociale en economische realiteit achter het Vlaamse wandtapijt. Het is een harde werkelijkheid, vol ambities, dromen, geluk, plannen, pogingen en verdriet. Het is een onzichtbare werkelijkheid die, hoewel eeuwenoud, vaak heel herkenbaar is.

Pr o f e s s or KO E N R A A D B R O S E N S, dr s. K L A R A A L E N en dr s. A S T R I D S L E G T E N doorploegden meters archief en ontdekten achter het wandtapijt een boeiende wereld van handel drijven en fiere ambachtslieden. De vele illustraties tonen intrigerende archiefdocumenten en de pracht en praal van Vlaamse wandtapijten.

9 789059 087828

17

Softcover met flappen - 176 p. Formaat 19,5 x 25 cm NUR 654 - 685 Prijs â‚Ź 34,95 ISBN 978 90 5908 782 8 Verschijnt in oktober 2016


18


MET 250 ZELDZAME FOTO’S, ORIGINELE INFOGR AFIEKEN EN KLASSEMENTSLIJSTEN EEN STANDAAR DWER K VOOR ELKE WIELER LIEFHEBBER

W IE L E R M O N U ME N T E N

De geschiedenis van de vijf g rootste wielerklassiekers PHILIPPE VANDENBERGH Ze zijn op de vingers van één hand te tellen, de sportieve evenementen van wereldklasse die ontstonden eind negentiende, begin twintigste eeuw en nu nog elk jaar plaatsvinden. Milaan-San Remo. De Ronde van Vlaanderen. Parijs-Roubaix. Luik-Bastenaken-Luik. De Ronde van Lombardije. Slechts drie coureurs wonnen ze allemaal, deze wedstrijden die aan de wieg liggen van het wielrennen. Alle drie Vlaming: Eddy Merckx (hij won er 19), Rik Van Looy (8) en Roger De Vlaeminck (11). Het zijn sportmensen van vlees en bloed die deze klassiekers tot monumenten uit de sportgeschiedenis hebben gemaakt: Sean Kelly, Fred De Bruyne, Hennie Kuiper, Coppi, Bartali, Moser, Argentin, Poulidor, Fignon, Hinault, Cancellara, Boonen, Valverde…

P H I L I P P E VA N D E N B E R G H volgt als journalist van La Libre Belgique al meer dan een kwarteeuw de grote wielerklassiekers op de voet. Hij heeft een passie voor klassementen, omdat hij vindt dat de overwinning van een 23ste Ronde van Vlaanderen evenveel waard is als de 100ste.

Goed een eeuw na het ontstaan van deze vijf wielermonumenten is de tijd rijp om het sportieve en historische rapport ervan te maken en de geschiedenis haarfijn te reconstrueren.

9 789059 087996

19

Hardcover – ca. 272 p. Formaat 31 x 24,5 cm NUR 489 Prijs € 39,90 ISBN 978 90 5908 799 6 Verschijnt in oktober 2016


TA AL

20


TALLOZE TIPS & TRICKS OM LEZERS TE VER LEIDEN GOUDEN R AAD VAN PROFESSIONELE SCHRIJVERS EN JOUR NALISTEN

S C HR I J V E N!

Leer de knepen van het vak ASTRID HOUTHUYS en LUDO PERMENTIER Hoe schrijf je een krantenartikel? Hoe spreek je de lezer aan in een zakelijk mailtje? Hoe vang je de aandacht van een lezer op je blog? Wat moet er in een persbericht staan? Ervaren journalisten en tekstschrijvers leren je de knepen van het vak in Schrijven. Het is een leerboek en een naslagwerk in één, maar het is ook een onderhoudend leesboek. De auteurs geven talloze tekstvoorbeelden en leggen in de marge daarvan uit waarom iets werkt of niet werkt. Met grappige uitglijers en grillige vergissingen.

ASTRID HOUTHUYS is eindredactrice bij De Standaard en doctor in de taal- en letterkunde. Ze publiceerde de studie ‘Middeleeuws kladwerk’ en organiseert elk jaar voor haar krant de taalweek, met bijzondere publicaties over het Nederlands. Ze woont in Halle.

Het boek gaat in op taalvragen die iedere auteur zich soms stelt, en ook op spelling en conventies. De ideale leidraad in tijden van schrijfkramp en twijfel.

LUDO PERMENTIER was journalist, taaladviseur en docent journalistiek. Elke week schrijft hij de column ‘Woorden weten alles’ in De Standaard en hij is het Vlaamse jurylid in het Groot Dictee der Nederlandse Taal. Hij woont in Hoegaarden. 9 789059 088016

21

Hardcover met stofomslag – ca. 300 p. Formaat 17 x 23,5 cm NUR 624 Prijs € 24,50 ISBN 978 90 5908 801 6 Verschijnt in november 2016


MEER DAN 430.000 FANS OP FACEBOOK DE GR APPIGSTE TAALMISSERS UIT VLAANDER EN EN NEDER LAND

TA A LV O U TJ E S, HE T B O E K 4 VELL AH BOGLE en INGER HOLLEBEEK

Je ziet ze overal: taalfouten die onbedoeld een pijnlijke – of vaker nog – een ronduit grappige betekenis hebben. Op de markt, in de krant of op een verkeersbord, een vout is zo gemaakt. De fans van het populaire taalplatform Taalvoutjes sturen dagelijks de grappigste en leukste missers in. Voor het vierde boek in de Taalvoutjes-serie verzamelden de oprichters Vellah Bogle en Inger Hollebeek juweeltjes van missers die nooit eerder op de site of de Facebookpagina vertoond zijn. Taalvoutjes werd in 2012 opgericht bij wijze van grap. De Facebookpagina werd een regelrechte hit (al meer dan 430.000 fans) en inmiddels is Taalvoutjes ook op andere social media te volgen. Hun site biedt bovendien het leukste lees- en kijkvoer op het gebied van taal met taalnieuwtjes, faaltaalverhalen, columns en een quiz.

INGER HOLLEBEEK woont in Amsterdam. Ze werkt freelance als tekstschrijver en fotograaf. www.zininvorm.nl VELLAH BOGLE woont in Amsterdam en studeerde Nederlandse Taal en Cultuur en Journalistiek. Ze werkt in de online media, waar ze haar sporen verdient in marketing, sales, webredactie, sociale media en community management.

9 789059 087514

www.taalvoutjes.nl @taalvoutjes

22

Softcover – ca. 180 p. Formaat 12 x 20 cm NUR 620 Prijs € 12,95 ISBN 978 90 5908 751 4 Verschijnt in oktober 2016


ONMISBAAR VOOR IEDER EEN DIE TEKSTEN SCHRIJFT 6000 UITDRUKKINGEN OM TAAL TE VER LEVENDIGEN

ME T Z O V E E L W O O R D E N Gids voor trefzeker taalgebruik

RIK SCHUTZ en LUDO PERMENTIER Soms ligt het op het puntje van je tong. Vaak weet je dat een bepaalde uitdrukking bestaat, maar kun je er even niet opkomen. Dit boek wijst de weg naar manieren waarop je in het Nederlands iets krachtig en/of beeldend kunt zeggen. Met zoveel woorden maakt de rijke uitdrukkingsmogelijkheden van onze taal gemakkelijk beschikbaar. Voor wie schrijft of vertaalt kan het handig zijn om te zien op welke verschillende manieren je een idee, een begrip, een concept kunt verwoorden. Alle gangbare Nederlandse uitdrukkingen – een kleine 6000 – zijn gerangschikt onder trefwoorden die kernachtig de betekenis van de uitdrukking benaderen. Een citaat bij elke uitdrukking illustreert het gebruik en zegt op een subtiele manier iets over de stijl, de context en betekenisnuances. Als een uitdrukking (bijna) alleen in Nederland of in België bekend is, staat dat erbij. Het boek bevat veel intensiveringen, zoals schaterlachen en over de grond rollen van het lachen.

RIK SCHUTZ is verbonden aan de Taalunie. Hij werkte ook lange tijd bij Uitgeverij Van Dale. De laatste jaren was hij als senior uitgever verantwoordelijk voor de Grote Van Dale en de reeks grote vertaalwoordenboeken. LUDO PERMENTIER is een Belgisch journalist, redacteur en auteur. Hij was medewerker bij de Nederlandse Taalunie en de UGent, en sinds 2006 een van de juryleden van het Groot Dictee der Nederlandse Taal.

Het boek is onmisbaar voor vertalers, handig voor tekstschrijvers en leuk voor iedereen die zich wil verlustigen aan de rijkdom aan uitdrukkingsmogelijkheden in het Nederlands. 9 789059 088092

23

Paperback – 428 p. Formaat 15 x 22 cm NUR 626 Prijs € 24,99 ISBN 978 90 5908 809 2 Verschijnt in september 2016


VAL VAN DE ENE VER BAZING IN DE ANDER E MET PR ACHTIGE ILLUSTR ATIES VAN ISABELLE GEER AERT

K W E S T IE VA N KO NI J NE N

Verrassende verklaringen voor alledaagse gebruiken LECA met illustraties van Isabelle Geeraert Waarom is de paashaas een konijn? Wat hebben ooievaars met baby’s? Hoezo brengt 13 ongeluk? En waarom eten we eigenlijk met een vork? Ons dagelijkse leven zit vol verborgen kleine geschiedenissen van alledaagse gebruiken. In dit boek bundelen de auteurs de meest gestelde vragen aan LECA, het expertisecentrum alledaags erfgoed. Op een bondige, heldere en humoristische manier onderscheiden de auteurs feit van fictie. Een heerlijk boek over aprilvissen, rijke stinkerds en de kop van Jut.

L A U R E M E S S I A E N (Kortrijk, 1979) E M M I E S E G E R S (Menen, 1980) L I E S B E T D E PA U W (Gent, 1980) Bundelen bundelen in dit boek de vragen die LECA, het expertisecentrum alledaags erfgoed, het vaakst voorgeschoteld krijgt. Sinds 1992 onderzoekt LECA welke alledaagse rituelen er toe doen en waar die vandaan komen. LECA werkt nauw samen met de vele verenigingen die het alledaags erfgoed in stand houden. Geen enkele vraag over alledaags erfgoed blijft onbeantwoord. www.lecavzw.be

9 789059 087545

24

Hardcover met stofomslag – ca. 140 p. Formaat 17 x 23,5 cm NUR 694 Prijs € 24,50 ISBN 978 90 5908 754 5 Verschijnt in november 2016


HE R D RU K K E N & BL I J V E R S

KLINK KLAAR Uitspraak van het Nederlands voor franstaligen

KLINK KLAAR Uitspraak- en intonatiegids voor het Nederlands

ISBN 978 90 5908 775 0 Prijs € 27,50

ISBN 978 90 5826 953 9 Prijs € 24,95

LEESBEESTEN EN BOEKENFEESTEN

TYPISCH VLAAMS

ISBN 978 90 5908 813 9 Prijs € 29,95

ISBN 978 90 5908 651 7 Prijs € 35

25


26


DE MICROMECHANISMEN IN ONZE DAR MEN BETER BEGRIJPEN WAAROM WOR D JIJ DOOR MUGGEN GEPRIKT (EN NIET JE PARTNER)

V O L G J E B U IK De enor me impact van minuscule microben ROB KNIGHT en BRENDAN BUHLER Allergieën, zwaarlijvigheid, acné… kunnen veroorzaakt worden – en ooit genezen worden – door microben in je darmen. Minuscule beestjes die óp en ín je leven, hebben een grote invloed op je gezondheid, gemoed, slaappatronen en eetgewoonten. Zelfs op de mate waarin muggen je steken. Volg je buik is een gegidste rondleiding door de ongeziene wereld van het menselijk lichaam, ziektes en afwijkingen. Het is ook een praktische gids die inzicht geeft in het gebruik van antibiotica, probiotica en diëten. Dit boek leert je de microben in je eigen ingewanden kennen waardoor je kunt werken aan je eigen gezondheid.

ROB KNIGHT is professor pediatrie en computerwetenschappen. Hij is directeur van het Microbiome Initiative aan de Universiteit van Californië en medeoprichter van het Amerikaanse Gut Project en het Earth Microbiome Project.

BRENDAN BUHLER is wetenschapsjournalist. Hij schrijft voor de Los Angeles Times en Sierra Magazine. 9 789059 087330

27

Co-editie met AUP Hardcover met stofomslag – ca. 140 p. Formaat 12,5 x 17,7 cm NUR 860, 870 Prijs € 14,95 ISBN 978 90 5908 733 0 Verschijnt in september 2016


HOE DESIGN BEPAALT HOE WE OMGAAN MET ONZE WER ELD EN HOE JE MET DAT INZICHT EEN BETER E INDRUK MAAKT OP ANDER EN

BE O O R D E E L D I T. CHIP KIDD

Eerste indrukken zijn alles. Zij bepalen of iets uit de band springt, hoe we met iets omgaan, of we iets kopen en hoe sterk we iets aanvoelen. Dat geldt in het bijzonder voor design. Design is overal rondom ons en geeft in stilte vorm aan onze wereld op een manier die ons meestal ontgaat. Tenzij je zelf een designer bent, zoals Chip Kidd. Kidd laat je met zijn ogen kijken naar het goede, het slechte, het briljante en het absurde. Hij onthult de geheimen achter het design van krant tot smartphone, van snoepwikkel tot logo’s. Beoordeel dit. is een liefdesverklaring van een designer aan ‘zijn’ New York, met oog voor verborgen schoonheid. Je kunt Kidds wijsheden ook aanwenden om zelf een betere indruk te maken op collega’s of klanten.

C H I P K ID D is designer en auteur. Hij woont en werkt in New York City, zijn inspiratiebron. Hij maakt coverontwerpen voor uitgever Alfred A. Knopf sinds 1986. Kidd won diverse prestigieuze designprijzen en schreef twee romans (The Cheese Monkeys en The Learners).

9 789059 087347

28

Co-editie met AUP Hardcover met stofomslag – ca. 140 p. Formaat 12,5 x 17,7 cm NUR 656 Prijs € 14,95 ISBN 978 90 5908 734 7 Verschijnt in september 2016


EEN SPANNENDE 21STE-EEUWSE ONTDEKKINGSR EIS ONTDEK EEN NATUUR LIJK WONDER IN HET AMAZONEWOUD

D E KO K E ND E R I V IE R ANDÉS RUZO

Diep in het Peruviaanse Amazonewoud kolkt een kokende rivier. Dat verhaal – of was het een legende? – hoorde Andés Ruzo als kleine jongen van zijn grootvader. Met een diploma geologie op zak trekt Ruzo twintig jaar later de Amazone in, op zoek naar de waarheid. Wat hij vindt is wonderbaarlijk. Het water van de rivier is zo heet dat de lokale bevolking er thee in maakt en kleine dieren die erin vallen, meteen gekookt zijn. Jaar in jaar uit keert de wetenschapper terug om het geheim van dit natuurlijke wonder te achterhalen. Hij komt in een kluwen terecht van tegengestelde belangen: overheid versus lokale bevolking versus oliemaatschappijen versus houthakkers versus illegale kwekers van runderen. De kokende rivier leest als een hedendaags avontuur, compleet met kleurrijke figuren en onverwachte plotwendingen. Uiteindelijk gaat dit verhaal over een man en zijn morele plicht om een heilige plek te beschermen tegen misbruik.

A N D É S RU Z O is geoloog. Hij werkt voor National Geographic als ‘Young Explorer’. Wat hem als avonturier vooral boeit, is dat ‘geen enkele dag is zoals de vorige’. Zijn grote held: Franciscus van Assisi, ‘’s werelds eerste ecologist’.

9 789059 087361

29

Co-editie met AUP Hardcover met stofomslag – ca. 140 p. Formaat 12,5 x 17,7 cm NUR 508 Prijs € 14,95 ISBN 978 90 5908 736 1 Verschijnt in oktober 2016


HOE ONVERWACHTE GESPR EKKEN EEN BLIJVENDE INDRUK ACHTER LATEN ONTDEK EEN NIEUWE BRON VAN CR EATIVITEIT

P R AT E N ME T V R E E MD E N Hoe onbekenden je leven kunnen veranderen KIO STARK We hebben het drukdrukdruk. We leven met ons hoofd neerwaarts gebogen en onze gedachten mijlenver weg. We luisteren enkel naar stemmen die we al kennen en doen nauwelijks moeite om iets of iemand nieuw te leren kennen. Wakker worden! Hoe? Door te spreken met mensen die je (nog) niet kent. Je zal het aan den lijve ervaren: het is een weldadige bron van creativiteit. Het opent een nieuwe wereld en verheldert je kijk op hoe je werkt en in het leven staat. Er bestaat geen mooiere manier om de routine te doorbreken.

K I O S TA R K doctoreerde aan de Yale University (American Studies) en verdiepte zich in wetenschapsgeschiedenis, urbanisatie en kunst. Ze ging aan de slag als journaliste, werkte in de advertentie-industrie en ontwierp games. Nu geeft ze advies aan start-ups en grote bedrijven en helpt hen, met haar inzichten rond interacties tussen vreemden, beter om te gaan met gebruikers en klanten.

In Praten met vreemden exploreert Kio Stark hoe korte, onverwachte gesprekken een blijvende indruk kunnen achterlaten. Hij beschrijft de onbewuste mechanismen die bepalen of we een vreemde al dan niet aanspreken en vertrouwen en volgens welke ongeschreven wetten die gesprekken dan verlopen. Inzichten die je helpen om de wereld op een nieuwe manier te bekijken en te omarmen.

9 789059 087354

30

Co-editie met AUP Hardcover met stofomslag – ca. 140 p. Formaat 12,5 x 17,7 cm NUR 770 Prijs ₏ 14,95 ISBN 978 90 5908 735 4 Verschijnt in oktober 2016


VERVOLLEDIG UW TED-BIBLIOTHEEK IN DE ZOMER EN HET NAJAAR MET DEZE INSPIRERENDE BOEKEN De zoon van een terrorist (reeds verschenen) Zak Ebrahim was nog maar zeven jaar toen zijn vader, El-Sayyid Nosair, in 1990 de leider van de Joodse Defensie Liga neerschoot. Vanuit de gevangenis plande Nosair de bomaanslag op het World Trade Center in 1993. Hoewel Ebrahim tijdens zijn jeugd aan een gewelddadige, intolerante ideologie werd blootgesteld, radicaliseerde hij niet. In dit boek bestrijdt hij de mythe dat terrorisme een uitgemaakte zaak is voor mensen die met haat zijn geïndoctrineerd. Hij laat zien dat haat altijd een kwestie van keuze is – zoals ook tolerantie dat is. Waarom we werken (reeds verschenen) We weten niet beter of geld is de belangrijkste reden waarom we werken. Waarom zijn dan zoveel mensen, ondanks een gezonde financiële compensatie, ontevreden in hun werk? Professor Barry Schwartz gaat na waarom mensen geloven dat het doel van werken het verdienen van geld is, hoe we zijn gaan denken dat meer loon tot beter werk leidt en hoe onze maatschappij hierdoor verward en ongelukkig is geworden. Aan de hand van fascinerende onderzoeken en meeslepende anekdotes ontkracht dit boek een aantal mythen. Liefde volgens de wiskunde (reeds verschenen) Van een evaluatie van de beste strategieën voor online dating tot een definitie van het nevelige schoonheidsconcept: dr. Hannah Fry laat met veel inzicht, humor en plezier zien dat wiskunde een onverwacht handig hulpmiddel is bij het omgaan met de ingewikkelde, vaak verbijsterende, soms gekmakende, altijd interessante mysteriën van de liefde. De wetten van de geneeskunde (reeds verschenen) Dokter Siddhartha Mukherjee heeft zich zijn hele loopbaan over de vraag ‘Is de geneeskunst een ‘wetenschap’?’ gebogen. Een vraag die uiteindelijk heeft geleid tot De wetten van de geneeskunde. Dit boek is tot de nok gevuld met fascinerende historische feiten en moderne medische wonderen. Het biedt een intrigerende kijk op de worstelingen en eurekamomenten die mensen buiten de medische praktijk nauwelijks te zien krijgen. Hoe we zullen leven op Mars (mei 2016) Leven op Mars is niet alleen mogelijk, volgens Stephen Petranek is het zelfs een noodzakelijk backupplan voor de mensheid. De race om de eerste mensen naar de rode planeet te brengen is volop aan de gang. Stephen Petranek vertelt hoe we met bestaande technologie Mars bewoonbaar kunnen maken. De kunst van stilte (mei 2016) De grootste luxe in deze snelle en chaotische tijden is niet dat we altijd overal naartoe kunnen, maar dat we de mogelijkheid hebben om niets te doen en nergens heen te gaan. Pico Iyer vindt dat het tijd is voor stilte en reflectie om opnieuw de juiste focus te krijgen op al onze ervaringen. Voorbij het meetbare (juni 2016) Vaak hebben de kleinste veranderingen de grootste en langst durende impact. Margaret Heffernan legt de fundamenten voor een nieuwe manier van denken: je hebt geen miljoenen kosten nodig voor grote veranderingen in een bedrijfscultuur. Dit boek richt zich tot iedereen op het werk: van CEO tot schoonmaker. De toekomst van architectuur in 100 gebouwen (juni 2016) Marc Kushner geeft een overzicht van de meest futuristische, doordachte en inspirerende gebouwen ter wereld. Van hemelhoge stalen torens tot bungalows van bamboe. Van iconische monumenten tot ingenieus bedachte speelpleinen. De perfecte gids voor de toekomst die rondom ons gebouwd wordt.

31


VIJFDE DEEL VAN DE SUCCESVOLLE R EEKS GEEF HET GR APPIGSTE VAN HET JAAR CADEAU

LECTRR STEEKT HET JA AR IN CARTOONS

Lang niet alle gebeurtenissen van 2016 nodigen uit om een feestje te bouwen. Muzikanten en artiesten met naam en faam verlieten het ondermaanse. Brussel ontplofte boven- en ondergronds, waarop toeristen onze ‘failed state’ angstvallig ontweken. Cipiers verlieten wekenlang de gevangenis en het spoor ging meer dan eenmaal plat. Kortom, er viel weinig te lachen. Typisch een jaar voor de geschiedenisboekjes. Een dankbaar jaar voor hypochondrische jaaroverzichten.

LECTRR is het pseudoniem van Steven Degryse. Hij woont in Gent en werkt als striptekenaar, columnist en cartoonist voor o.a. De Standaard.

Gelukkig is er nog Lectrr. Zijn cartooneske kijk op de wereld bracht hem begin 2016 in Washington, waar hij een lans brak voor persvrijheid. Diezelfde blik is voor het vijfde jaar op rij gebundeld in een eigenzinnig jaaroverzicht. Na Lectrr brult!, Lectrr gromt, Lectrr grijnst en Lectrr leeft, is er nu Lectrr steekt. Toch een reden voor een klein feestje?

www.lectrr.be

9 789059 087590

32

Softcover – ca. 292 p. Formaat 19 x 19 cm NUR 371 Prijs € 19,95 ISBN 978 90 5908 759 0 Verschijnt in november 2016


33

LI FE ST YL E


34


MUST HAVE VOOR ELKE MAMA (IN SPE) NIEUWSTE BOEK VAN POPULAIR E BLOGSTER PRINCESS MISIA

DIY BABY Makkelijke doe-het-zelf projectjes voor mama’s (in spe) MARTA MA JEWSK A Vanaf het moment dat Marta wist dat ze zwanger was, begon het te kriebelen om zelf decoratie voor de kinderkamer, kleertjes en dekentjes voor de baby te maken. Zelf al die spulletjes kunnen maken gaf niet alleen enorm veel voldoe­ ning en plezier, maar was ook een welkome afleiding voor de zo gevreesde ochtendmisselijkheid. Een dekentje maken zonder naaien? Een rompertje met stempels? Een nachtlampje van karton? Je hebt geen naaimachine nodig en je moet niet kunnen breien of haken. En het is bovendien een stuk goedkoper om al die spulletjes zelf te maken! Voor veel doe-het-zelfprojecten heb je bepaalde vaardigheden of dure tools nodig die niet iedereen zomaar heeft. Dit boek is anders! De projecten in DIY Baby zijn voor iedereen toegankelijk. Met de vrolijke stap-voor-stapfoto’s legt Marta alles op een eenvoudige manier uit. Je hebt gewoon een beetje tijd en vooral veel enthousiasme nodig!

M A R TA M A J E W S K A woont in Halle en is een gepassioneerde fotografe, styliste en creatieveling. Haar populaire blog Princess Misia groeit elke dag. Ze schreef al twee boeken, Fourplay. Speelse vegetarische gerechten voor vier seizoenen en Limonade. Meer dan 50 eenvoudige en originele recepten – het eerste werd vertaald in het Frans.

9 789059 088078

35

Hardcover – ca. 124 p. Formaat 19,5 x 25 cm NUR 467 Prijs € 19,99 ISBN 978 90 5908 807 8 Verschijnt in september 2016


36


EEN HEER LIJK NOSTALGISCH KOOKBOEK MET SCHITTER ENDE FOODFOTOGR AFIE VAN ROOS MESTDAGH

KO S T VA N T O E N

voor alledag en zondag noen

Bommakoek, Appelbeignets, Perenbotermelk, Hutsepot, Knobbelkesvlaai, Paling in ’t groen, Zusterwafels, Erwtensoep, Macaronipap, Witloofsoep met mosterdroom, aardappelen in ajuinsaus… Van deze gerechten krijg je het water in de mond. Ze komen recht uit de keuken van de jaren vijftig en zestig en werden gekoesterd door Vlaamse vrouwen die ze met veel liefde en zorg bereidden voor man en kinderen. Met producten van de boerderij naast de deur – duurzame keuken avant-la-lettre –, met veel fantasie om soms arme keuken rijk te verpakken, toverden ze een heerlijk diner op tafel.

PATRICK SYEN

DIRK WILLEMS

SANDRA RENS

FOYER DE LORK

FOYER DE LORK De woonzorgcentra en serviceflats die ressorteren onder Foyer De Lork, stellen de mens centraal. Samen genieten van eten is voor elkaar zorgen en staat voor geborgenheid, verbondenheid en intimiteit. Kernwoorden waar Foyer de Lork steeds weer uit vertrekt bij het aanbieden van haar ‘warme zorg’. Kost van toen – voor alledag en zondagnoen is het resultaat van deze focus op mensen.

Voor de kermisdagen, voor de verjaardagen of andere feesten werd er speciaal gekookt: het beste stukje rosbief, de mooist versierde biscuittaart, de lekkerste soep werden voor die gelegenheden voorbehouden. De ‘auteurs’ van de gerechten zijn de bewoners van de woonzorgcentra en serviceflats van Foyer de Lork. Ze antwoordden massaal op de vraag van de animatrices van de woonzorgcentra om hun lekkerste recept op te schrijven. De herinneringen aan die mooie dagen vertelden ze aan Sandra Rens, die het hele project in goede banen leidde. 9 789059 088122

37

Hardcover – 240 p. Formaat 19,5 x 25 cm NUR 440 Prijs € 27,50 ISBN 978 90 5908 812 2 Verschijnt in september 2016


38


MET ZEKERHEID EEN VAN DE ORIGINEELSTE KOOKBOEKEN VAN DE LAATSTE JAR EN HEILZAAM VOOR GEEST EN LICHAAM

KO K E N ME T K RU ID E N (ex tr ac ten) Meer dan 50 recepten vol verrassende smaken CRÉOSA GOVAERS Scones met look en rozemarijn, Peterseliewijn, Curcuma limoenboter, Panna cotta met sinaas bitter, Cappuccino van zalm met roomse kamille, Mueslirepen met gember, Geraniumcake, Fudge met Rozemarijn, Karwijzaadbrood, Verloren brood met siroop van roos en oranjebloesem… Spannende namen voor bijzondere gerechten. Ze werden gecreëerd door aromatherapeute Créosa Govaers. Als geen ander weet ze hoe ze essentiële oliën van kruiden en verse kruiden kan verwerken in recepten. Ze zweert bij eenvoud en laat zo de smaken van de kruiden tot hun volle recht komen. Een echte boost voor uw smaakpapillen.

C R É O S A G O VA E R S is passioneel bezig met kruiden en aroma’s. Dit boek is het resultaat van vele jaren experimenteren. De gerechten bieden een smaaksensatie die je nooit eerder beleefde.

Maar er is meer: de gerechten zijn niet alleen verrukkelijk, ze zijn ook nog heilzaam. Van de Oudheid tot vandaag weten artsen en apothekers dat kruiden geneeskrachtige substanties bevatten. Créosa Govaers serveert deze kennis samen met de recepten. Tijm die ontsmettend werkt, grove den die afvalstoffen uit het lichaam verwijdert. Met kennis van zaken krijgt de lezer uitstekende tips om kruiden te gebruiken voor lichaam en geest. 9 789059 087835

39

Gebonden – 208 p. Formaat 19,5 x 25 cm NUR 440 Prijs € 27,50 ISBN 978 90 5908 783 5 Verschijnt in september 2016


V E R DI EP I N G

40


INTELLECTUEEL R EISAVONTUUR NAAR DE WORTELS VAN HET CHRISTENDOM ER NSTIG ÉN GR APPIG. VOOR GELOVIGEN ÉN NIET-GELOVIGEN

APOSTEL Reizen naar twaalf g raven TOM BISSELL In deze diepgravende en emotionele reis naar het hart van het christendom verkent Tom Bissell de mysterieuze en vaak paradoxale levens en overleveringen van de twaalf apostelen. Petrus, Johannes, Thomas, Mattheüs: wie waren die mannen? Hoe was hun relatie met Jezus? Dit boek geeft gefundeerde en soms verrassende antwoorden op die oude vragen. Bissell spit niet alleen naar de identiteit van de apostelen, maar kijkt ook hoe ons beeld van hen door de eeuwen is bijgesteld. Om die antwoorden te vinden, onderneemt Bissell een pelgrimstocht van een jaar naar de vermeende graven van de apostelen. De reis voert hem naar Rome, Jeruzalem, Turkije, Griekenland, Frankrijk, Spanje, India en Kirgizië. Op zijn weg ontmoet hij boeiende personen – priesters, paupers, een archeoloog van het Vaticaan, een Palestijnse taxichauffeur, een Russische monnik – met wie hij diepzinnige gesprekken voert over religie, filosofie en politiek. Een briljante synthese van reisverhaal en religieuze geschiedenis.

TOM BISSELL is een Amerikaanse journalist, criticus en schrijver. Veel van zijn reisreportages zijn gelaagd en eerder politiek, historisch of cultureel dan toeristisch. Bissells eerdere boeken wonnen tal van prijzen (Rome Prize, Anna Akhmatova Prize, Best Travel Writing Award…). Twee van zijn fictieverhalen zijn intussen verfilmd.

9 789059 087538

‘Deskundig gedocumenteerd en fascinerend… Bissell is een gedroomde gids naar deze mysterieuze mannen… Dit is een ernstig boek over het ontstaan van het Christendom, dat ook grappig is. Hoe vaak kom je dat tegen?’ The Independent

41

Co-editie met AUP Softcover – ca. 500 p. Formaat 14,5 x 22 cm NUR 508, 700 Prijs € 29,99 ISBN 978 90 5908 753 8 Verschijnt in september 2016


PR ACHTIG UITGEGEVEN INSPIR ER END

B U O N A SE R A

365 gedachten van Paus Franciscus

Deze mooi uitgegeven kalender is een koesterobject. Om dag na dag, jaar na jaar, via de inspirerende gedachten van de paus, de echte boodschap van het evangelie te laten doordringen.

‘Buonasera’, zo begroette paus Franciscus op 13 maart 2013 de wereld. Eenvoudig en hartelijk. Zonder franjes. Het zette de toon voor zijn latere optredens. 365 gedachten van Paus Franciscus geeft per dag een citaat uit een van de vele toespraken, teksten die de paus schreef. Het zijn vitamines voor de geest. Om dag na dag over na te denken. Een boodschap van vrede en liefde. Maar ook een appèl aan de christenen vandaag: wat betekent het om het geloof in de praktijk om te zetten en te leven in geest van het evangelie? Om het gezicht niet af te wenden van mensen in nood? Om echt vergiffenis te schenken zonder rancune? Om mild en barmhartig te zijn vol liefde voor de medemens?

9 789059 087798

42

Kalender Wire-O - staand - 400 p. Formaat 13 x 20 cm druk in 1 kleur zwart met staander NUR 713 Prijs € 24,99 ISBN 978 90 5908 779 8 Verschijnt in september 2016


43GR APPIG, KLEURRIJK EN ORIGINEEL PR ENTENBOEK VOLTR EFFER BIJ KLEUTERS

Kaka worstje

K A K AW O R S TJ E STEPHANIE BL AKE

Er was eens een klein konijn dat maar één woord kende: ‘KAKAWORSTJE!’ Van ’s morgens tot ’s avonds en van de avond tot de ochtend: Superkonijn heeft maar één antwoord voor alles: ‘KAKAWORSTJE!’ Dat werkt vader konijn grondig op de zenuwen... Van bij de verschijning van Caca boudin in 2002 heeft Superkonijn een plaatsje veroverd in het hart van vele kinderen.

STEPHANIE BL AKE is geboren in Northfield, Minnesota, en woont nu in Parijs. Haar boeken zijn vertaald in het Engels, Spaans, Zweeds, Noors, Koreaans, Japans, Chinees en Italiaans.

Vanaf 3 jaar Hardcover – ca. 40 p. Formaat 22,5 x 28 cm NUR 281, 282 Prijs € 13,99 ISBN 978 90 5908 814 6 Verschijnt in september 2016

45


46


EEN DAG IN DE KLEURRIJKE, GROTE JUNGLE ZOEKBOEK MET FLAPJES

MI J N G RO T E J U N G L E Z O E K B O E K JOSEF ANTÒN - LUCIE BRUNELLIÈRE

JOSEF ANTÒN

(illustraties)

Het is ochtend in de grote jungle, alle bewoners worden zachtjesaan wakker… De panda slaapt nog een beetje, de makaak rekt zich uit en de rode mier bloost. De beer gromt wat en de gazelle glimlacht. Maar waar is de okapi? Kom mee en duik met hen in het hart van deze vrolijke en fascinerende jungle!

woont in Parijs. Hij heeft er een hele carrière op zitten in het boekenvak en is vandaag verantwoordelijk voor de Research & Development Animatie bij France Télevisions.

9 789059 087842

47

Vanaf 4 jaar Kartonboek met flapjes – 14 p. Formaat 33,5 x 27,5 cm NUR 273, 274 Prijs € 16 ISBN 978 90 5908 784 2 Verschijnt in augustus 2016


48


DER DE DOE-HET-SAMEN-BOEK IN DE SUCCESVOLLE NELSONR EEKS VOL PRIKKELENDE SPELLETJES OM SAMEN TE BEWEGEN EN JE EIGEN DANS IN ELK AAR TE KNUTSELEN

NE L S O N S D A N SB O E K L AUR A VAN BOUCHOUT & DAFNE MAES EMMA THYSSEN

(illustraties)

© VICKY BOGAERT

In Nelsons dansboek nemen Nelson en zijn familie je mee op sleeptouw in twintig korte dansspelletjes. Ze schilderen al dansend in de lucht en besturen elkaars lichaam met een gekke afstandsbediening. Ze drummen met heel hun lijf op de vloer en laten elkaar door de lucht vliegen. Ze bewegen zoals ze nog nooit bewogen hebben. Op het einde duwen ze hun lievelingsspelletjes door een gigantische dansmachine en knutselen zo hun eigen dansvoorstelling in elkaar. Doen jullie mee?

L A U R A VA N B O U C H O U T

Geen voorgekauwde pasjes in Nelsons dansboek. Niets moet op de maat van de muziek en tellen hoeft al helemaal niet. Met prikkels uit de hedendaagse dans word je samen met je kind uitgedaagd om je eigen bewegingstaal te ontdekken en leer je hoe je een choreografie uitschrijft.

pendelt tussen Leuven en Los Angeles. Ze is journaliste en geestelijke mama van Nelson. Als kind was ze te verlegen om te dansen. Als ze haar eigen dochter één cadeau wil geven, is het om zich vrij te voelen in haar eigen lichaam en onbezorgd te bewegen.

DAFNE MAES

Met voorwoord van Wim Vandekeybus.

woont in Antwerpen. Ze danst(e) in verschillende dansprojecten en is als educatief medewerker/docent aan de slag bij het Koninklijk Conservatorium Antwerpen, Ultima Vez (Wim Vandekeybus) en Rosas (Anne Teresa De Keersmaeker). Ze ontwierp de danseducatieve website www.dansendansen.be

In deze reeks ook: Nelsons Acrobatenboek Nelsons Yogaboek 9 789059 088009

EMMA THYSSEN woont in Antwerpen. Ze is illustrator en vormgever en een vaste waarde in de Nelsonboekenreeks. Misschien herken je Emma’s potlood ook wel van de ‘Rainbow City Warriors’kindercollectie bij JBC.

49

Vanaf 4 jaar Hardcover – ca. 96 p. Formaat 22 x 22 cm NUR 229 Prijs € 20 ISBN 978 90 5908 800 9 Verschijnt in september 2016


50


BETOVER ENDE TEKENINGEN OM BIJ WEG TE DROMEN NIEUW PR ENTENBOEK VAN R ÉBECCA DAUTR EMER

YETI TAÏ-MARC LE THANH RÉBECCA DAUTREMER De Yeti volgt me, denk ik. De Yeti is er, dat denk ik echt. Ik denk overal aan hem. Op reis, in de bus, wanneer ik boeken lees of bergen beklim. Overal. Dus moet ik met hem kunnen spreken, toch? Zou ik hem kunnen horen? ‘Yeti?’ Ik verbeter mezelf meteen. ‘Meneer Yeti?’ Geen antwoord. Ik wil weten of de Yeti echt is. Zou ik durven omkijken?

RÉBECCA DAUTREMER

woont in Parijs. Ze is bekend van o.a. Het geheime dagboek van Klein Duimpje en Een Bijbel. Haar boeken zijn veelvuldig vertaald en bekroond.

Auteur Taï-Marc Le Thanh en illustratrice Rébecca Dautremer weten zelf ook niet of de Yeti bestaat. In dit boek hebben ze hem wel gezocht. Hun boek Yeti is opnieuw zo’n parel die een innemend en mijmerend personage koppelt aan sublieme illustraties.

TA Ï-M A R C L E T H A N H woont samen met echtgenote Rébecca Dautremer in Parijs. Hij is een Frans kinderen jeugdauteur en werkt ook als grafisch vormgever.

9 789059 088023

51

Vanaf 6 jaar Hardcover – 40 p. Formaat 29,5 x 37 cm NUR 274 Prijs € 20 ISBN 978 90 5908 802 3 Verschijnt in juli 2016HE R D RU K K E N & BL I J V E R S

Philippe Lechermeier & Rébecca Dautremer Zevende druk ISBN 978 90 5908 184 0 Prijs € 24,99

9 789059 081840

HET GROTE BOEK VAN VERGETEN PRINSESSEN

9 789059 086623

53

HET VERGETEN DAGBOEK VAN KLEIN DUIMPJE Philippe Lechermeier & Rébecca Dautremer Tweede druk ISBN 978 90 5908 662 3 Prijs € 20


ONTROER END VERHAAL OVER VRIENDSCHAP EN OUDER WOR DEN NIEUW BOEK VAN BEKROOND AUTEUR DO VAN R ANST

M O N E N G IE S

Canada is niet ver DO VAN R ANST met illustraties van Pieter Fannes Mon woont in Morgenster, een rusthuis voor bejaarden. Gies is zijn nieuwe buur. Al snel worden ze vrienden. Maar Gies mist Sus, zijn zus. Ze is vertrokken naar Canada. Wolf is de kleinzoon van Mon. Bes is zijn vriendinnetje. Het jonge tweetal zorgt voor flink wat afleiding in het tehuis. Toch wordt Gies er niet vrolijker van. Bes stelt heel wat in het werk om daar verandering in te brengen. De directie van Morgenster vindt dat zij het veel te bont maakt met rolstoelraces, een geheimzinnige oproep op het prikbord en geheime (verboden!) bewoners.

D O VA N R A N S T woont in Hamme. Hij schreef eerder o.a. Mijn vader zegt dat wij levens redden, Moeders zijn gevaarlijk met messen, Voluit Samuel, Laat je niet hangen, Samuel en de Dina-reeks. Zijn boeken werden vertaald in het Duits, Deens en Koreaans. Hij werd bekroond met de Deutscher Jugendliteraturpreis, de Leeswelp, de Prijs Beste Jeugdboek Knokke-Heist en de Prijs van de Kinder- en Jeugdjury.

Op een dag besluit Gies een brief te schrijven naar Sus. Naar Canada. Weinig kans dat die echt aankomt, denkt iedereen, want Gies heeft niet eens een echt adres van Sus. Maar dan komt er toch een brief terug. ‘Voor Gies’, staat erop. ‘Uit Canada.’ Een verhaal voor jong en (heel) oud over vroeger, vandaag en vriendschappen zonder leeftijd.

Vanaf 8 jaar Hardcover – ca. 144 p. Formaat 14,5 x 22 cm NUR 282 Prijs € 15,99 ISBN 978 90 5908 815 3 Verschijnt in september 2016

54


BETOVER END AVONTUUR MET PR ATENDE DIER EN EN VROLIJKE TR EURWILGEN NIEUW VERHAAL VAN ED FR ANCK

D A Z Y L E N D E T W E E S T E NE N BE E L D E N ED FR ANCK

met illustraties van Martijn van der Linden

In de wereld van Dazyl, Poli, Tata en Otto wemelt het van de verhalen. Treurwilgen zijn er vrolijk, de zon is een gebakken ei, dieren praten en kwetteren en zingen. Het Hoofd vertelt hun een verhaal over Jorre, de fluitspeler, en zijn geliefde Laura, die in stenen beelden veranderd zijn. Ook als stenen beelden blijven ze elkaars hand vasthouden. Dazyl en zijn vrienden besluiten dat ze van de beelden weer geliefden willen maken. Om in het verhaal van Het Hoofd te kunnen stappen, moeten ze eerst de zingende bloem vinden en Flap-Flap de vleermuis en Zwartjak de tovenaar. Dazyl en de twee stenen beelden leidt ons naar een kleurrijke wereld vol wonderen in een taal die fladdert en danst.

ED FRANCK

9 789059 087613

stapt maar al te graag mee in de verhalen van zijn personages. Hij schrijft liedjes en verhalen voor kleuters en kinderen, historische verhalen, harde detectives, psychologische romans en poëzie voor jongeren. Tussen de bekroningen van zijn werk prijkt tweemaal de belangrijkste prijs voor jeugdliteratuur in Vlaanderen: de Cultuurprijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Jeugdliteratuur. Daarnaast won Ed Franck ook verschillende keren de Prijs van de Vlaamse Kinderjury en meerdere Boekenwelpen.

55

Vanaf 8 jaar Hardcover – ca. 96 p. Formaat 14,5 x 22 cm NUR 282, 283 Prijs € 15,99 ISBN 978 90 5908 761 3 Verschijnt in september 2016


‘Veldslag om een hart is een vlot leesbare, stevig geconstrueerde en bij momenten bevlogen bewerking. Het taalgebruik, rijk aan mooie homerische vergelijkingen, maakt indruk. En de intrigerende beelden van Gerda Dendooven, die schoonheid en mythisch mysterie uitstralen, maken het helemaal af.’

(De Morgen over Veldslag om een hart)

‘Het vergde lef, passie en vakmanschap om dit intense verhaal te componeren tot een verteerbaar geheel en daarna de wereld van vandaag in te sturen.’

( Jur y Boekenleeuw)

‘Bijzonder knap is dat Michael De Cock de prachtige klassieke verhalen in mooie, moderne zinnen vertelt en zonder ingewikkeld te worden de eigenheid van de originele verhalen, de namen, herhalingen en korte tussenverhalen, weet te behouden. Zijn zinnen zingen en dansen: de boten klotsen op de golven, de zwaarden kletteren. De slechts in blauw, rood en zwart uitgevoerde illustraties van Gerda Dendooven zijn bijzonder, krachtig, eigenzinnig en prachtig en geven de verhalen iets eigentijds en stoers. Michael De Cock blaast Icarus, Ariadne en Theseus nieuw leven in en geeft ze een menselijk gezicht in toegankelijke, adembenemend mooie taal. Op de bijgeleverde cd komen de verhalen als hoorspel en door de muziek van het Brussels Jazz Orchestra nog meer tot leven. Of je de verhalen nu leest, voorgelezen krijgt, of als hoorspel beluistert: De Cock slaagt erin je te betoveren en in het verhaal te laten verdwijnen.’

( Jur yrapport Zilveren Grif fel over Vliegen tot de hemel)

56


DE KLASSIEKEN INSPIR ER EN ONS AL EEUWEN VOOR JONG EN OUD

D E VA L VA N D E G O D E N MICHAEL DE COCK

MICHAEL DE COCK

Michael De Cock en Gerda Dendooven bewerkten een aantal oeroude thema’s en mythes tot fonkelende, soepele verhalen. Even hedendaags als tijdloos. Odysseus legt zijn zoon uit wat hem overkomen is. Helena probeert haar dochter het onmogelijke te vertellen.

woont in Antwerpen. Hij schrijft, vertaalt, bewerkt, regisseert, acteert en is sinds augustus 2006 directeur van ’t ARSENAAL. In september gaat hij aan de slag als hoofd van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg in Brussel. In 2010 kreeg hij de Zilveren Griffel voor Vliegen tot de hemel en in 2015 won hij de Boekenleeuw voor Veldslag om een hart.

Ideaal als eerste kennismaking, bijzonder om deze eeuwen­ oude verhalen in deze unieke versies opnieuw te ontdekken. De virtuoze, literaire pen van Michael De Cock en de krach­tige beelden van Gerda Dendooven in een vormgeving van Gert Dooreman. Terecht bekroond met Boekenleeuw en Zilveren Griffel. Kortom, deze bundel hoort op elke boekenplank. 9 789059 088085

57

Familieboek Hardcover – ca. 480 p. Formaat 17 x 25 cm NUR 277 Prijs € 39,99 ISBN 978 90 5908 808 5 Verschijnt in september 2016


58


NIEUW VERHAAL OVER DE FAMILIE VAN ERSCHR EVE BOOR DEVOL FANTASIE, HUMOR EN SPANNING

HILDE E. GERARD

met tekeningen van ERIC

BOUWENS

HE T D U BBE L E M Y S T E R IE VA N T.O.

De goed verstopte en lang bewaarde geheimen van Theodoor Van Erschreve HILDE E. GER ARD met illustraties van Eric Bouwens Jonathan en Emma genieten van een ontspannen vakantie in Villa Van Erschreve. Bij goed weer plannen ze een uitstapje naar het nabijgelegen strand om daar een zandkasteel te bouwen en de boterhammen met kaas te eten die kokkin Thea voor hen maakt. Maar hun rust wordt algauw verstoord. Mensen worden om de tuin geleid, terwijl anderen onverwachts verdwijnen. Als indringers de Van Erschreveclan de stuipen op het lijf jagen, raken onze helden verwikkeld in een gevaarlijk katen-muisspelletje. Of alles goed komt, vraag je? Of er doden vallen? Afwachten maar… Of nee, je moest al aan het lezen zijn...

HILDE E. GER ARD woont in Turnhout. Ze studeerde af als sinologe en werkt als leerkracht geschiedenis, Duits en Engels. Ze schreef eerder al verschillende jeugddetectives en kinderboeken. Haar grappig griezelige Heinrich Ooooh-reeks werd vertaald in het Duits, Deens en Tsjechisch.

ERIC BOUWENS woont in Kontich. Hij brengt de spannende verhalen van Hilde met zijn kleurrijke illustraties tot leven. Vanaf 11 jaar Softcover – ca. 224 p. Formaat 16 x 22 cm NUR 283 Prijs € 16,99 ISBN 978 90 5908 816 0 Verschijnt in september 2016

59


NIEUWE ROMAN OVER JONGEN MET ASS SFEERVOL EN MEESLEPEND VERHAAL SPEELT ZICH AF IN HET HOGE NOOR DEN

A L S D E BE R G E N H U IL E N GERDA VAN ERKEL

Sune is bijzonder, maar dat vindt alleen de woerd. En Saimi, op wie hij stiekem een oogje heeft. Mocht hij werk en geld hebben, dan zou hij met haar kunnen trouwen. Misschien. De Pojkarna vinden hem achterlijk en voor zijn vader en voor Ida, zijn zus, is Sune een blok aan het been. Tot Borr in de zomer naar de camping komt en Sune zijn leven redt. Zo zou je het wel kunnen stellen. Alles wordt anders, hij versiert zelfs een baantje in het Botenhuis. En zo had het moeten blijven…

G E R D A VA N E R K E L woont in Deurne en werkt als psychotherapeute. Haar boeken werden meermaals bekroond. Zo won ze met Huilen naar de maan zowel de Kleine Cervantes als de eerste prijs bij Kinder- en Jeugdjury. Met Zes maal een is zeven en Een dubbel vuurteken kaapt ze twee keer de Prijs Knokke-Heist Beste Jeugdboek weg. Ook de John Flandersprijs, Buch des Jahres en de Internationale Prijs Jeugdliteratuur staan op haar palmares.

‘Van al mijn personages is Sune ongetwijfeld de meest wijze, degene die me het vaakst heeft ontroerd.’ Gerda Van Erkel

Vanaf 14 jaar Softcover – ca. 208 p. Formaat 14,5 x 22 cm NUR 284 Prijs € 15,99 ISBN 978 90 5908 817 7 Verschijnt in september 2016

60


SPANNEND VERHAAL OVER VRIJHEID, DURF, DROOM EN ILLUSIE NIEUWE YOUNGADULTROMAN VAN SASKIA MAASK ANT

D R O ME R SASKIA MA ASK ANT

Ben jij een dromer? Of een doener? Een denker? Of een beslisser? Stel dat de keuze voor jou wordt gemaakt. En dat je het daarmee moet doen... In de wereld van Dromer, Mila en William regeren de beslissers met ijzeren hand vanuit de Citadel. Maar Dromer voelt zich geen denker. William is meer dan een doener en Mila is iets wat eigenlijk niet kan. Ze verlangen naar een leven in vrijheid. Dan horen ze over een eiland waar je jezelf kunt zijn. Een ontsnapping aan de Citadel.

SASKIA MA ASK ANT woont in Sommelsdijk. Ze debuteerde met het spannende fantasyverhaal De Verteller van Beorga. Haar tweede roman Kieuw (2013) kreeg een eervolle vermelding voor de Gouden Lijst, werd genomineerd voor de Dioraphte Jongerenliteratuurprijs en de Kleine Cervantes (stad Gent) en kreeg de Accolade voor het beste Zeeuwse Jeugdboek.

Wentel je in een wereld van weigeraars en durvers, waarin het verleden en heden soms flinterdun van elkaar gescheiden zijn en vrijheid misschien wel een illusie is.

9 789059 088030

61

Vanaf 15 jaar Softcover – ca. 276 p. Formaat 14,5 x 22 cm NUR 285 Prijs € 15,99 ISBN 978 90 5908 803 0 Verschijnt in september 2016


HERUITGAVE VAN POPULAIR E BR ACKE-TITEL THEMA KINDSOLDATEN

A L S D E O L IFA N T E N V E C H T E N DIRK BR ACKE

Isaac is vijftien als hij door rebellen van het LRA (Lord’s Resistance Army) wordt meegenomen. Hun eenheid, die vooral uit kinderen en jongeren bestaat, moet onder de leiding van de brute commandant Scar Oeganda helpen veroveren op het regeringsleger. Isaac wordt er beste maatjes met Richard, die de honger en verstikkende ellende van een vluchtelingenkamp achterliet om zich bij de kindsoldaten van Scar aan te sluiten. De rekruten worden opgeleid tot keiharde vechtmachines en leren vooral ook hun gevoelens te verdringen. Tijdens een van hun plundertochten ontvoeren ze de meisjes van een internaat. Isaac is meteen onder de indruk van de vastberadenheid van Monica. Hun liefde lijkt echter geen enkele kans te krijgen, want elke vorm van emotie wordt door het LRA genadeloos afgestraft…

DIRK BR ACKE woont in Stekene en is een van de meest succesvolle jeugdauteurs van Vlaanderen. Hij is bekend van bestsellers als Het uur nul, Stille lippen, Zij en haar en de succesvolle boeken Black en Back, die afgelopen jaar verfilmd werden.

Dirk Bracke vertelt het pakkende verhaal van kindsoldaten in Oeganda. Realistisch en confronterend schetst hij het harde leven van de jonge rekruten. Toch blijft er in dit meedogenloze verhaal plaats voor warmte, hoop, menselijkheid en liefde. Bekroond met de tweede prijs van de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen. 9 789059 088061

www.dirkbracke.davidsfonds.be www.facebook.com/dirkbrackeboekenbarcode

62

Vanaf 14 jaar Softcover – ca. 176 p. Formaat 13 x 20 cm NUR 284 Prijs € 13,50 ISBN 978 90 5908 806 1 Verschijnt in september 2016


HE R D RU K K E N & BL I J V E R S Nog meer boeken van Dirk Bracke in een nieuw jasje

BLAUW IS BITTER

HET ENGELENHUIS

Tweede druk ISBN 978 90 5908 655 5 Prijs € 13,50

Tweede druk ISBN 978 90 5908 656 2 Prijs € 13,50

HET UUR NUL Tweede druk ISBN 978 90 5908 657 9 Prijs € 13,50

63


Dit najaar in je boekenkast

Kaka worstje

HILDE E. GERARD

met tekeningen van ERIC BOUWENS