Page 1

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 MODELE ODPOWIEDZI I KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

Nr zadania

Poprawna odpowiedź

1 ORGANIZM

5

UKŁAD NARZĄDÓW

4

KOMÓRKA

1

NARZĄD

3

TKANKA

2

2

A IV

3

A B C D

4

B II

X X

C III TAK TAK TAK TAK

RODZINA GATUNEK TYP RODZAJ GROMADA

D V X X

NIE NIE NIE NIE

3 5 1 4 2

Max liczba punktów

Kryteria punktowania

1

0 albo 1 pkt.

2

1 pkt.- za dwie poprawnie wpisane cyfry 2 pkt. - za cztery poprawnie wpisane cyfry

2

1 pkt.- za dwie poprawnie wskazane odpowiedzi 2 pkt. - za cztery poprawnie wskazane odpowiedzi

1

0 lub 1 pkt. 1pkt. – wszystkie cyfry wpisane poprawnie

5

Odp. C

1

0 lub 1 pkt.

6

Organizmy wpisane do ramki: róża, żyto, mech, skrętnica, świerk, rosiczka

1

0 lub 1 pkt. 1pkt. – 6 nazw wpisanych poprawnie

7

I – GLON, II - GRZYB

2

1 pkt. – za poprawne wpisanie 1 elementu 2 pkt. – za poprawne wpisanie 2 elementów

8

GLON – przeprowadza fotosyntezę / produkuje (dostarcza) pokarm GRZYB – dostarcza wody - dostarcza soli mineralnych - pełni funkcję ochronną

2

1 pkt. – za poprawne określenie czynności glonu 1 pkt. – za poprawne określenie czynności grzyba

9

glukoza

2

2 pkt.- poprawny cały zapis reakcji 1 pkt. – dwa poprawnie wpisane elementy reakcji

10

Substraty: glukoza Produkty: dwutlenek węgla, alkohol etylowy, energia

2

1 pkt. – wymieniony substrat 1 pkt. – wymienione wszystkie produkty

2

1 pkt.- za dwie poprawnie wskazane odpowiedzi 2 pkt. - za cztery poprawnie wskazane odpowiedzi

dwutlenek węgla + alkohol etylowy

11 A B C D

X X

TAK TAK TAK TAK

X X

NIE NIE NIE NIE

12

Odp. A

1

0 lub 1 pkt.

13

Odp. D

1

0 lub 1 pkt.


14

15 16

4 Lp .

ROŚLINA

ORGANY

ASYMILATY

1.

GROCH

nasiona

białko

2.

MARCHEW

korzenie

cukier

3.

ŚLIWA

owoce

cukier

4.

RZEPAK

nasiona

tłuszcz

1 pkt. – za jeden poprawnie wypełniony punkt, np. 1.

Odp. A

GROCH

nasiona

białko

1

0 lub 1 pkt.

4

2 pkt. – za poprawny wybór dwóch cech 1 pkt. - za poprawny wybór jednej cechy

Cecha I – brak ubarwienia ciała Uzasadnienie: Dla pasożyta wewnętrznego ubarwienie ciała nie ma żadnego znaczenia przystosowawczego.

2 pkt. – za poprawne uzasadnienie dwóch cech 1 pkt. - za poprawne uzasadnienie jednej cechy

Cecha II – brak oczu Uzasadnienie: Do wnętrza żywiciela pasożyta nie dociera światło, więc narząd wzroku jest nieprzydatny. Cecha III – oddychanie beztlenowe Uzasadnienie: Wewnątrz ciała żywiciela pasożyta wewnętrznego nie ma dostępu do tlenu, dlatego oddychanie beztlenowe jest dla niego jedynym sposobem uzyskiwania energii.

17 Cechy ssaków: 1, 3, 5, 6, 8

2

2 pkt. – 5 cech 1 pkt. – 4 cechy 0 pkt. – 0-3 cech

18

Odp. D

1

0 lub 1 pkt.

19

Odp. C

1

0 lub 1 pkt.

20

I – C, II – A, III – B, IV - D

2

2 pkt. – 4 poprawne odpowiedzi 1 pkt. – 3 poprawne odpowiedzi 0 pkt. – 2-0 poprawnych odpowiedzi

3

1 pkt. – żołądek – BD 1 pkt. – dwunastnica – A 1 pkt. – jelito cienkie – C

21 Część przewodu pokarmowego

I

Nazwa części przewodu pokarmowego

żołądek

dwunastnica

Jelito cienkie

B, D

A

C

Pełnione funkcje

II

III

22

Odp. D

1

0 lub 1 pkt.

23

Odp. C

1

0 lub 1 pkt.

24

Odp. B

1

0 lub 1 pkt.

25

Odp. B

1

0 lub 1 pkt.

26

a) A – NABYTA B – CZYNNA C – naturalna

4

1 pkt. – za każde poprawne określenie w podpunkcie a) 1 pkt. – za podanie poprawnej odpowiedzi w podpunkcie b)


Zaliczana jest tylko jedna -pierwsza odpowiedź.

b) Sposoby nabycia odporności czynnej: - Przedostanie się przeciwciał matki w czasie ciąży do krwi dziecka. - Podanie surowicy odpornościowej. - Dostarczenie dziecku przeciwciał z mlekiem matki.

27

Odp. C

1

0 lub 1 pkt.

28

Odp. C

1

0 lub 1 pkt.

2

2 pkt. – za 4 poprawne odpowiedzi 1 pkt. – za 3 poprawne odpowiedzi 0 pkt. – za 2-0 poprawnych odpowiedzi

29 A B C D

X X

PRAWDA PRAWDA PRAWDA PRAWDA

X X

FAŁSZ FAŁSZ FAŁSZ FAŁSZ

100% - 50 punktów 70% - 35 punktów

sdchkjfhgk  

fugitoygyhdgfhgkuj jhdgfhjgh jgsrjh jki

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you