Page 1

zOznam úvah Otcovské budovanie puta s deťmi

7

Rodičovstvo ako odraz Božieho otcovstva Vedomé rodičovstvo Budovať otcovské puto od momentu narodenia dieťaťa Venovať deťom čas a pozornosť Deliť sa o vlastné skúsenosti Otcovo sprevádzanie detí

8 9 12 14 18 21

Prekročiť s dieťaťom prah domu

22

Ocko, bol by som radšej, keby si sa ty so mnou hral Čas strávený s dieťaťom je pre otca radosťou Milovať všetky deti rovnako Na dôveru odpovedať dôverou Ukázať deťom zmysel a cieľ života

24 27 31 32 33

Dávať deťom pocit bezpečia

37

Nepodceňovať a nezneužívať krehkosť dieťaťa Útočisko rodičovského domu Každodenné otcovské napomenutia Priateľské sprevádzanie Priateľstvo s dcérou Priateľstvo so synom Krátky čas na vybudovanie priateľstva s deťmi

38 41 43 47 49 51

Rešpektovať pocity dieťaťa

59

Deti sú ľudia Symbolika detských reakcií a správania Každé dieťa je iné Dokázať dieťaťu, že svet jeho pocitov je dôležitý a dobrý Dovoliť dieťaťu vyjadriť emócie

60 61 64

Otcovstvo.indd 209

54

68 71

12.07.16 9:22


Otcovstvo.indd 210

Nezaťažovať dieťa svojimi ťažkými emóciami Morálne neposudzovať reakcie detí Prejavovať deťom súcit Výchova detí k rešpektovaniu pocitov iných

75 77 79 81

Otec ako autorita a majster

85

Otcovská autorita dáva pocit bezpečia Výchova k statočnosti Nesúperiť s dieťaťom Otec je majster pre svoje deti

86 89 91 96

Výchova k slobode

99

Vnímavosť detí a mládeže na slobodu Výchova v atmosfére slobody Zneužívanie slobody pri výchove detí

100 103 104

Výchova k duchovnému životu

107

Duchovný život detí Nepremárniť duchovnú vnímavosť dieťaťa Dve nebezpečenstvá náboženskej výchovy Otcovské svedectvo viery dané synovi Viera dieťaťa ako škola viery pre rodičov

108 113 114 117 120

Výchova k tvorivej práci

123

Zamestnanie a rodinný život Chlapci sú hrdí na prácu svojich otcov Spoločne vykonávať domáce práce Úcta ku každej práci Záujem otca o povinnosti dieťaťa Trpezlivosť voči povinnostiam detí

124 125 127 130 131 135

Budovanie dôvery je liekom na klamstvá

139

Prečo moje dieťa klame? Dôvera rodí dôveru Klamstvá chlapcov Reakcia rodičov na detské vrtochy

140 141 143 145

12.07.16 9:22


Trestanie a láska

149

Rozumieť správaniu detí Nevhodné správanie synov Niesť následky za svoje konanie Netrestať deti emocionálne Dohodli sme sa, že v našom dome nikto nebude nikoho biť Netrestať seba samého

150 152 156 158

Výchova k radosti zo života

165

Deliť sa s deťmi o radosť zo života Deti majú účasť na radosti zo života rodičov Radosť zo života v ťažkých skúškach Čo je pre muža sladšie ako jeho synovia? Umenie prehrávať

166 169 171 176 178

Výchova dieťaťa k rodinnému životu

181

159 161

Vzájomná láska rodičov je základom výchovy k rodinnému životu Emocionálny vzťah dieťaťa s rodičmi a výchova k rodinnému životu Potreba výchovy k rodinnému životu Roky nevinnosti Obdobie dospievania Potreba citlivosti, jemnosti a diskrétnosti

183 185 186 189 191

Rytmus života určený rodinnou tradíciou

195

Rytmus rodinného života je nevyhnutný Vytváranie rytmu rodinného života Otec sa má modliť za svoje deti Ponáhľajme sa milovať otcov

196 198 200 202

Na počesť našich otcov

205

Dokiaľ som býval dieťaťom

206

Otcovstvo.indd 211

182

12.07.16 9:22

Obsah (9)  
Obsah (9)  
Advertisement