Page 1

1


Wij zijn De Vonken van 2028. Allemaal jonge, ambitieuze professionals met diverse achtergronden uit bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen. Wij leveren graag een actieve bijdrage aan de Olympische ambitie van Nederland. Samen willen wij voor een vitaal Nederland zorgen, waar men met plezier werkt, woont en leeft! Het doel is om het in 2028 zo goed voor elkaar te hebben, dat we als klap op de vuurpijl de Olympische Spelen gaan organiseren. Wij zullen in de aanloop van 2028 het Olympisch Vuur verder opstoken om ieders Olympische dromen een stap dichterbij te brengen. Als vereniging van momenteel 35 leden organiseren wij diverse activiteiten voor Young Professionals, het Nederlandse bedrijfsleven, het onderwijs en de politiek om samen Nederland Vitaler te maken. Een voorbeeld hiervan is de VitaliteitsBattle. De VitaliteitsBattle mag het label ‘Supporter 2028’dragen.

"Olympisch Vuur is in 2009 ‘aangestoken’ door NOC*NSF. Belangrijke bestuurlijke en maatschappelijke organisaties maken onderdeel uit van de alliantie Olympisch Vuur 2028. Dit zijn de verschillende ministeries, de provincies, gemeenten, sportorganisaties, het bedrijfsleven, de werkgevers en werknemersorganisaties en het onderwijs. Samen zetten zij de verbindende kracht van sport en de magie van de Spelen in om van Nederland een topland te maken. Een land met een vitale samenleving, een cultuur van excellente prestaties en economische impact. Om dit te bereiken, is het Olympisch Plan 2028 geschreven. De resultaten worden geboekt door de alliantiepartners; de landelijke coördinatie ligt in handen van de alliantie Olympisch Vuur 2028.

Samenwerkingspartners:

2


Young Professional VitaliteitsBattle Amsterdam, 29 juni 2012 – Werkgevers zijn gemiddeld bijna 4 procent van de totale loonsom kwijt aan ziektekosten. In deze economisch lastige tijden komen veel organisaties en haar medewerkers steeds meer onder druk te staan. Dat terwijl de ambities juist hoog liggen. Reden genoeg om te werken aan een gezond(er) personeelsbestand!

De Vonken van 2028 organiseerden samen met Atos Consulting de Young Professional VitaliteitsBattle op het hoofdkantoor van IBM een strijd tussen teams van verschillende internationale bedrijven. De grootste brainstorm ooit gehouden in het Nederlandse bedrijfsleven rond dit thema. Uitgangspunt: het gemiddelde jaarlijkse ziekteverzuim binnen de eigen organisatie met 1 dag te verlagen. Een verslag van de dag en alle ontwikkelde vitaliteitsplannen zijn terug te lezen in dit magazine. Lidl won uiteindelijk van mede-finalisten Atos en ABN Amro. De organisatie kijkt enorm tevreden terug op deze energieke dag. Wij hopen dat alle teams en organisaties hun ontwikkelde plannen ook daadwerkelijk gaan uitvoeren. Daarbij wordt ook een klein onderzoek uitgevoerd in het voorjaar van 2013. Uiteindelijk wordt de VitaliteitsAward uitgereikt aan het team dat de beste implementatie en resultaten heeft bereikt. Vriendelijk groet,

De Vonken van 2028 in samenwerking met Atos Consulting

Voor algemene informatie, ga naar www.devonkenvan2028.nl of mail naar info@devonkenvan2028.nl

3


Spreker/c oach Ann et

Hostess Yentl

Coach So f ie

ch Eric Spreker/coa

Coach Mar ije

& Ellen

nette A w u astvro g M IB 4

Scheids Jimte


Coach Anita

Dagvoorzi tter Janin e

DJ Pieter

Coach Mark

Spreker Annek e

eke Coach Hann

5

r Harry e t t i z r o o v Jury


1

> TEAM LIDL: DE LIDL POWER PAS Huidige situatie: Momenteel wordt binnen de Lidl nog weinig gedaan aan preventie, bewustwording en een vitale levensstijl. Wel worden er sporttoernooien georganiseerd, en elke medewerker kan dagelijks een gratis stuk fruit nuttigen. Hier wordt echter onvoldoende gebruik van gemaakt. Doel: Het doel van Lidl is om de medewerkers er van bewust te maken van het nut en belang van een gezonde en vitale levensstijl en vervolgens er ook naar te leven. Het doel is bereikt bij een participatie (maandelijks punten sparen) van 50% van de medewerkers één jaar na invoering.

> DE UITVOERING Allereerst is het zaak de medewerkers bewust te maken van de noodzaak van een gezonde en vitale levensstijl. Dit wil Lidl bereiken door elk kwartaal een power-sessie te organiseren, om zodoende de medewerkers te laten inzien wat een gezonde levensstijl kan opleveren, zowel voor de medewerker (privé) als voor het bedrijf. Tijdens deze power-sessie wordt er een behoefte onderzoek uitgevoerd naar de gezondheids-, sport-, en wellnessbehoefte van de medewerkers. De Lidl Power Pas is een update op de reeds bestaande medewerkerspas. Door het gebruik van een huidig systeem is de implementatie realistisch, haalbaar en kostenbesparend. Om continuïteit te waarborgen zal er een commissie en ambassadeurs in het leven geroepen wor- 6 den die bestaat aan medewerkers uit alle lagen van de organisatie.

> WERKING POWER PAS 1. Binnen Lidl heeft elke medewerker een medewerkerspas. Aan deze pas wordt een Power Pas gekoppeld waarmee de medewerkers op verschillende manieren punten kunnen sparen. De punten worden verdient bij de aankoop van gezonde producten en het participeren in sporten. Met deze punten kan via een catalogus gespaard worden voor verschillende gezondheids-, sporten wellnessproducten. 2. Tussen de verschillende afdelingen en/of rayons wordt 1 keer per kwartaal een battle gehouden. Het rayon of de afdeling die in dit kwartaal de meeste punten gespaard heeft wint gezonde prijzen. Bijvoorbeeld met de hele afdeling een gezonde kookclinic van Ramon Beuk (topkok). 3. Een keer per half jaar wordt er een catalogus samengesteld aan hand van de behoefte van de medewerkers uitgebracht waarin de gespaarde punten kunnen worden omgezet in producten. De punten kunnen ten alle tijden ingewisseld worden in producten of kortingen. >>


4. Als een medewerker zich aanmeld bij een sportvereniging spaart hij punten. Aan de hand van de sportactiviteiten waaraan de medewerker deel neemt worden de punten toegekend. Voor medewerkers die niet voor sport kiezen kunnen er punten gescoord worden door middel van bijvoorbeeld; yoga of wellness. 5. Medewerkers kunnen voor een x-bedrag bijvoorbeeld een eigen feestpakket samenstellen met producten vanuit de catalogus. 6. Lidl heeft een assortiment met zowel gezonde als ongezonde producten. Als de medewerker met zijn Power Pas een product aanschaft dat als gezond gemarkeerd staat dan worden er ook punten bijgeschreven.

> MEETBAARHEID Na goedkeuring z.s.m invoeren, eerste meting na drie maanden ( d.m.v. enquĂŞtes en controle van punten op de Power Pas en evaluatie vanuit de commissie) Uiteindelijk zal er na een half jaar een evaluatie plaatsvinden. Naast de Power Pas willen wij ook een Lidl fietsplan introduceren. Uit onderzoek is gebleken dat een planten in de kantine een positieve werking heeft op de gezondheid van werk7 nemers en zorgt voor meer zuurstof in de nevenruimtes. Hieraan koppelen wij ook het Lidl plantenzorgpakket, ook hiermee zijn punten te verdienen.


Balans

Waardering

Draagvlak

Teambuilding

Energie

DE VONKEN VAN 2028: VITALITEITSBATTLE 2012

8


365 FIT: IK ben belangrijk! Ons bedrijf, 365, heeft 3 pijlers. 365/Arboned (verzuim), 365/KeurCompany (preventie) en 365/ZIN (bevlogenheid). De oneliner van 365 is: Elke dag is belangrijk! Ons plan heet 365 FIT: IK ben belangrijk! We gaan met ons plan inspelen op de behoeften van de werknemers om zo de bevlogenheid en duurzame inzetbaarheid, dé keywords van ons bedrijf, te verhogen. In iedereen brandt een vlammetje, deze willen we aanwakkeren tot één groot vuur binnen onze organisatie! Binnen het plan 365 FIT gebruiken we hierom de olympische ringen als metafoor voor de verschillende focuspunten. Huidige situatie 365 • Reorganisatie • Minder betrokkenheid • Decentralisatie/ gat tussen hoofdkantoor en periferie • Verzuim 4,7% Doel van 365 FIT • In 2015 > meest bevlogen organisatie! • Duurzame inzetbaarheid omhoog • Stimuleren bevlogenheid Winst vergroten Middelen om ons doel te bereiken • Practice what you preach! • Investeren in het personeel Door middel van de vijf olympische ringen! Per ring leggen we de focus op een belangrijk ‘365 FIT-thema’: 1. Draagvlak 2. Teambuilding 3. Energie 4. Waardering 5. Balans Wat resulteert in bevlogenheid, betrokkenheid en duurzame inzetbaarheid bij de werknemers! Per ring willen we de werknemers zelf laten meedenken hoe we hier het beste aandacht aan kunnen geven binnen de organisatie. Per ring volgen hieronder alvast een aantal ideeen: 1. Draagvlak creëren • Motiveren directie: aansluiten KPI’s 365 & zoveel mogelijk gebruik maken van eigen expertise ivm kostenreductie • Kick-off in de vorm van brainstormsessies per hoofdvestiging Wat vind JIJ belangrijk? Behoeftes peilen! • Ambassadeurs op elke vestiging 2. Teambuilding/ challenge • Per afdeling/ vestiging + beloningen • Ludieke activiteiten, zoals wandelen naar Parijs (stappenteller) 3. Fitheid/ energie vergroten • Voorbeeldgedrag directie • Ervaringsdeskundige per vestiging • Verenigingsverband stimuleren, sporten met collega’s • Focus op leefstijl in functioneringsgesprek met leidinggevende 4. Waardering • Aansluiten bij behoeften • Complimentendag • Leidinggevenden training geven ‘Sturen op bevlogenheid’ 5. Balans • 365 dagen • Work-life balance • Trainingen aan werknemers; timemanagement/ stressmanagement

9


> TEAM ORDINA Connecting Availability with Vitality Aanleiding: Ordina is een bedrijf waar de meeste mensen projectmatig werken en dus meestal bij een klant zitten. Deze mensen zijn moeilijk bij het bedrijf te betrekken. Echter, ongeveer 10% van de mensen zit (tijdelijk) niet op opdracht en is –zoals dat heet beschikbaar’ (availables). Omdat in een periode van ongeveer 2 jaar tijd iedereen wel korte of langere tijd beschikbaar is en de doelgroep daarmee potentieel alle werknemers van Ordina groot is, richten in dit plan op de beschikbaren.

> HET IDEE Elke beschikbare wordt momenteel geacht om zijn CV bij te werken en mee te werken aan een interne klus en/of op zoek te gaan naar een nieuwe opdracht. Wij willen het standaard maken dat in de eerste week van de beschikbaarheid een ‘Vitaliteitsscan’ wordt uitgevoerd. Deze scan is een bestaand instrument, waar momenteel weinig gebruik van wordt gemaakt –slechts 2% doet de scan vrijwillig-. In de scan wordt vastgesteld in hoeverre de werknemer vitaal is: groen of rood. Als de werknemer voornamelijk rood scoort, zal er een bewustwordingsproces op gang worden gebracht (zo blijkt ook uit de cijfers van mensen die er al wel gebruik van maken) en wordt met behulp van het bestaande PREVENT team een actieplan opgesteld met behulp van de al aanwezige faciliteiten zoals bedrijfssporten, fysiotherapeuten, psychologen, dieëtisten etc. etc.

> WAT TE DOEN MET DE EXTERNE WERKNEMERS? Zoals gezegd is het vermoeden er dat in een periode van 2 jaar iedereen wel beschikbaar is geweest, waardoor uiteindelijk iedereen de scan gedaan zal hebben. Hiernaast willen we echter een partnerprogramma opzetten met de klanten van Ordina, waarbij Ordinezen gebruik kunnen maken van de aanwezige faciliteiten bij de klant. Hier kan dan ook van geleerd worden van best- en worse practices.

10


> MEETBAAR Specifiek: Het plan is zeer specifiek en uitvoerbaar, er wordt gebruik gemaakt van de bestaande mogelijkheden die momenteel weinig worden gebruikt Meetbaar: het is de bedoeling om binnen een kleinere divisie (bijv. 300 man) een pilot te beginnen. Dit is afgestemd met de verantwoordelijke voor het gezondheidsbeleid van Ordina. Starten met 3000 man is te duur, maar kan bij bewezen succes worden doorgezet. Aanvaardbaar: is besproken, gezondheidsbeleid-mensen (van HR) zijn zeer enthousiast Realistisch: er wordt gebruik gemaakt van bestaande mogelijkheden en de kosten zijn zeer beperkt Tijdsgebonden: met een 0-meting nu en na 3 en 6 maanden kan het resultaat worden gemeten

11 Generaliseerbaarheid: zeker bij organisaties als Ordina (CapGemini, Atos enz.) kan dit zeer goed gebruikt worden Origineel? Dat laten we graag zien in een pitch!


12


13


> TEAM ABN AMRO: DE ABN AMRO VITALITEIT-APP

> HOGE BEREIKBAARHEID

In 2013 heeft 1) 58% werknemers de app gedownload en feitelijk gebruikt, 2) is de fysieke activiteit meetbaar toegenomen met 10%, 3) voelen medewerkers zich vitaler, fitter en meer betrokken en leveren daarmee een duurzame bijdrage aan het bedrijfsresultaat van ABN AMRO. Dat doen we door bestaande initiatieven bankbreed bekend en beschikbaar te maken.

Bijna alle medewerkers hebben een smartphone en/of toegang tot internet waar de app beschikbaar zal zijn. > ANNO NU Een app is hip & happening, AA doet hieraan mee > PAST BINNEN BESTAANDE INITIATIEVEN

Dit alles leidt concreet tot een lager ziekteverzuim: • Van 4,2% naar < 4% • Kostenbesparing van EUR 3,5 miljoen (= positieve business case)

> LAAGDREMPELIG • •

Alle medewerkers hebben toegang Met een druk op de knop ben je ingeschreven voor een (sportieve) activiteit!

> PAST BINNEN BESTAANDE INITIATIEVEN •

Het “Bring your own device” initiatief is onlangs geïntroduceerd: elke werknemer heeft een smartphone met toegang tot werkmail via de ‘Goodapp’. De vitaliteit-app sluit perfect bij dit initiatief aan; de vitaliteit-app kan net als de Goodapp automatisch geïnstalleerd worden op de telefoon van alle werknemers. Dus: gemakkelijk in marketing! Er zijn tal van bestaande vitaliteitinitiatieven binnen ABN AMRO, via de app worden werknemers hiervan bewust en hebben zij toegang tot al deze initiatieven

> QUA BUDGET BEHAPBAAR Kosten app bouwen ~ EUR 100,000 Benefits: 1 dag minder ziek ~EUR 3,5m Kosten van onderhoud zijn dus gemakkelijk te dekken door de positieve business case > INSCHRIJVINGEN EN DEELNAME GOED TE MONITOREN •

Beloningsysteem toepassen, punten uitdelen voor deelname/ bepaalde prestaties. Deze punten zijn in te zetten in de AA vitaliteit-app Competitie element toevoegen: teamspirit bevorderen door competitie aan te gaan tegen andere afdelingen/ kantoren (ranking) Monitoren welke afdelingen minder actief zijn en meer gestimuleerd kunnen/ moeten worden

14

Het “Bring your own device” initiatief is onlangs geïntroduceerd: elke werknemer heeft een smartphone met toegang tot werkmail via de ‘Goodapp’. De vitaliteit-app sluit perfect bij dit initiatief aan; de vitaliteit-app kan net als de Goodapp automatisch geïnstalleerd worden op de telefoon van alle werknemers. Dus: gemakkelijk in marketing! Er zijn tal van bestaande vitaliteitinitiatieven binnen ABN AMRO, via de app worden werknemers hiervan bewust en hebben zij toegang tot al deze initiatieven


2

> TE KOPPELEN AAN/ MET INTERNE EN EXTERNE INITIATIEVEN Intern: • Duurzaamheid bevorderen via bijv de AA Foundation (het MVO forum binnen AA) bijv vrijwilligerswerk • Betrekken van bestaande benefitshop • Narrow casting (visuele prikkels binnen verschillende locaties om medewerkers enthousiast te maken om te gaan bewegen). • Katern in ‘Bank anno nu’ magazine wijden aan vitaliteit en app. • Sportinitiatieven van werknemers online, elkaar oproepen om deel te nemen • Voorbeeld: Rutger van Nouhuijs (Manager LC&MB top 25) post op dinsdag: Straks om 11 uur ren ik een rondje bosbaan, wie rent er mee? • Gezonde + makkelijke recepten online • Leuke healthcare/ mentale tips Extern: • Atletiekunie: The Dutch runner App • Partnerships (waar gezond eten te bestellen)

15

> BELONING EN PUNTEN SYSTEM MOGELIJK Stelt managers in staat om werknemers te stimuleren (middels Persoonlijk Ontwikkel Plan bijv) door punten beschikbaar te stellen om in AA vitaliteitwebshop te besteden; faciliteren in dromen waarmaken!


16


17


> TEAM AON: BE ENGAGED, BE VITAL Doelstelling: bewustwording van de eigen vitaliteit en betrokkenheid van de medewerkers Hoe: in drie kwartalen een gezondheidsthema belichten en in het vierde kwartaal een evaluatie om inzichtelijk te krijgen of de betrokkenheid en de vitaliteit van de medewerkers is vergroot. Voorafgaand aan de kick off van het kwartaal zullen er flyers, posters met teasers door het pand verspreid worden. Tijdens de kick off wordt het thema geïntroduceerd. De pijlers zijn: 1. Beweging 2. Voeding 3. Ontspanning Elk kwartaal start met de gezondheidszuil, waarbij de resultaten afgedrukt kunnen worden. Elke medewerker kan hier vrijwillig aan deelnemen en kan zo monitoren in hoeverre zijn/ haar gezondheid gedurende het jaar ontwikkeld. De resultaten worden anoniem opgeslagen om de gemiddelde vitaliteit van de organisatie in kaart te brengen.

> GEZONDHEIDSPORTAL/ DATABASE Het ontwikkelen van een gezondheidsportal/ database is het startpunt van de campagne 1. Beweging • Aon neemt deel aan allerlei evenementen, zoals de marathon van New York en Berlijn, Alpe d'Huez fietsreizen, wintersport, bedrijfshockey, bedrijfsfitness. Dit moet op een positieve manier gepromoot worden. • Om meer medewerkers te laten bewegen en om de betrokkenheid te vergroten wordt er op het portal een lunchwandeldatabase opgezet 2. Voeding Het doorvoeren van een vettaks op de snacks en het subsidiëren van groente en fruit. In de snoepautomaat, gezonde tussendoortjes 3. Ontspanning • Bewustwording van de stoelmassages waaraan gratis deelgenomen kan worden • 2 x per week de huisfysiotherapeut op elke afdeling met elkaar rek en strek oefeningen uitvoeren. Dit noemen we stop en stretch. 18 • Ruimte inrichten om met de Playstation 3 en de WII fit te kunnen bewegen en ontspannen

> PREVENTIE BUDGET Binnen Aon heeft iedere werknemer een budget voor preventief onderzoek/ cursussen a €750,= Het webportal/intranet zal zo ingericht worden dat werknemers per gezondheidsthema kunnen kiezen uit verschillende cursussen, waarvoor dit budget toereikend is. Door aanmelding via het webportal kan er gemonitord worden hoeveel mensen er deelnemen. Op den duur kan het webportal uitgebreid worden met persoonlijke pagina's voor de werknemers. De scores kunnen dan vergeleken worden met het gemiddelde van de scores van de organisatie. Om dit vorm te geven zal er een beleidsplan verder uitgewerkt kunnen worden en kunnen we de doelstelling op de lange termijn monitoren.


19


20


21


> TEAM ATOS CONSULTING: fIT FOR THE FUTURE!

> INSPIRERENDE OMGEVING

Atos is medeorganisator van de Olympische spelen. Iets om trots op te zijn en wat wij als Atos willen uitstralen. Omdat stress en het krijgen van een burn out de grootste risico-factors zijn bij Atos voor verzuim, willen wij wat doen aan de vitaliteit van alle medewerkers, op een leuke, sportieve manier. Vandaar dit plan dat uit een aantal stappen bestaat.

Omdat we de Olympische Spelen mee organiseren, mogen we dit ook uitstralen. Ons plan is om overal bij Atos geconfronteerd en geïnspireerd te worden door sport. Dit is ook van nut voor de challenges. We denken aan het ophangen van baskets aan de zijkant van het gebouw. Het maken van hardloopbanen in de gangen of op het parkeerterrein en het neerzetten van tafeltennistafels, enz. Hierdoor worden ook mensen die de test niet hebben ingevuld of gebruik maken van de challenges toch actief gestimuleerd om gebruik te maken van de faciliteiten.

Doel van het plan: inzetbaarheid over 6 maanden met 2,7% verhoogd (dus ziekteverzuim van 3.7% naar 3.6%) > STAP 1. VITALITEITSTEST Elke medewerker ontvangt een link naar de (nieuwe) portal volgens het communicatieplan. Op de website vul je een vitaliteitstest in op de volgende punten: slaap, stress, voeding, roken, drinken, beweging, geluk. Uit de test komt een persoonlijk gezondheidsprofiel en een voorgesteld challenge plan. Bv. je hebt vaak zware weekenden met veel gerook, friet en bier, je hebt veel werkstress of je sport niet genoeg etc. Je krijgt dan een op maat gemaakt challenge plan, bestaande uit ‘Challenge yourself’ en ‘Challenge others’ doelstellingen. Deze test zal de eerste keer dat deze wordt ingevuld uitgebreid zijn en daarna in verkorte (paar minuten) versie drie-maandelijks terugkomen. Op deze manier kun je je voortgang meten. De anonieme resultaten kunnen door het management worden ingezien, zodat trends te volgen zijn.

> STAP 2. CHALLENGE YOURSELF/OTHERS Na het uitvoeren van de test (maar ook los van de test via een knop op de website) kun je gaan werken aan het uitvoeren van je challenge plan (bestaande uit een combinatie van yourself & other challenges). Je kiest er dus voor om jezelf of om anderen uit te dagen. Hiermee bedoelen wij: Challenge yourself: Hierbij zijn twee opties ‘do this challengeplan’ of ‘create own challenge’. Als je kiest voor ‘do this challengeplan’ worden je standaard challenges uit je challenge plan getoond waaruit je kan kiezen om jezelf vitaler te maken. Bijvoorbeeld: deze week twee maal hardlopen, of even een week geen alcohol, of 1 dag niet roken. De duur van de challenge kun je instellen en na de verstreken tijd verschijnt er een pop-up waarin je de challenge kan afvinken of verlengen. Als je kiest voor ‘create own challenge’ kun je je eigen challenge invullen. Aantal challenges die zijn aangehouden kunnen worden bijgehouden. Challenge others Er is niks mis met een beetje gezonde competitie. Dus er is ook de optie een collega/groep collega’s uit te dagen met een challenge (deze is meestal sportief, maar er hoeft niet altijd zweet aan te pas te komen). De winnaars van deze challenge worden in een ranglijst bijgehouden op de website. We hopen dat er zo een gezonde competitie ontstaat en waar zelfs beloningen aan gekoppeld zouden kunnen worden, bijvoorbeeld een professionele massage. De groep-challenges vergroten het bereik van de vitaliteit. De challenges bereiken iedereen.

22


3

> WEBSITE Op de website staan de volgende items: • Vitaliteitstest • Challenges • Tips voor een vitaler leven • Succesverhalen • De ranglijst van de challenges • Historie (o.b.v. vitaliteitstest) • Algemene informatie (coaches, waar goedkoop sporten, enz.) • Activity Feed: Overzicht van alle sport activiteiten die georganiseerd worden door (groepen) collega’s > COMMUNICATIEPLAN •

• • •

23 •

Alle medewerkers ontvangen het Atos-magazine in sporteditie. Hierbij zit een (zweet)bandje waarop een code te lezen is en wordt verwezen naar de website. Met deze code kun je op de website je persoonlijke vragenlijst invullen. Daarnaast zal de aftrap d.m.v. een ‘kick of’ door een topsporter worden gegeven. Er zijn koffiebekers met website erop. Er zal een eeuwige vlam branden bij alle ingangen met glas eromheen en de tekst ‘What’s your challenge today?’ Alle reguliere Atos communicatie middelen worden ook ingezet (posters, intern nieuws, etc).


> TEAM CAPGEMINI: VITALITEIT 2.0 > IDEE Het thema van het Capgemini vitaliteit 2.0 plan is relatieve progressie. Het team ontwikkelt een platform voor opstellen en behalen van persoonlijke (vitale) doelstellingen. Deze doelstellingen kunnen uiteenlopen van 1 uur stofzuigen tot het lopen van een marathon. Hierdoor verander je de cultuur en mindset van onze medewerkers en activeer je de houding. Doordat er een competitief element in het platform verwikkelt is, krijg je sociale controle tussen collega’s en creëer je een winnaarsmentaliteit. > MARKETING/COMMUNICATIE De communicatie rondom het relatieve progressie plan gebeurt op verschillende manieren. Allereerst worden er ambassadeurs benoemd om het programma organisatiebreed te behartigen en voorhoede te nemen. Samen met de ambassadeurs wordt er een kick off georganiseerd waarin de mascotte van het plan een belangrijke rol speelt. De mascotte zal gedurende een aantal dagen rond lopen op ons hoofdkantoor en op de meetingpoints over het hele land. Met de kick-off wordt er ook op Yammer (Facebook en Twitter) een pagina geopend. Hierop kan de opmerkelijke verschijning op de verschillende kantoren (de Mascotte) besporken worden. Ook zal er op het intranet en de verschillende sociale media van Capgemini een intromovie te vinden zijn van het Capgemini vitaliteitsplan 2.0. Het uiteindelijke doel van de marketing is om de app als een olievlek over alle lagen van de organisatie te spreiden. Deze campagne zal een wat langere doorlooptijd hebben om zo veel mogelijk mensen binnen de organisatie te benaderen. Dit houdt in dat we een countdown via sociale kanalen hebben en de tour van de mascotte en gerelateerde activiteiten over een wat langere tijd te spreiden. Dit komt doordat veel mensen bij de klant zitten en vaak niet op kantoor of op het kantoornetwerk te vinden zijn. > IMPLEMENTATIE De implementatie van het idee is bottom-up. Dit houdt in dat het niet vanuit management gepushed wordt, maar dat juist een persoonlijke benadering benadrukt wordt. Mensen steken elkaar aan en helpen elkaar hun doelen te bereiken. Veel mensen wíllen wel een doel behalen, maar zijn niet zo actief als ze zelf zouden willen. Ze kunnen in het gemaakte systeem een digitale intake doen waar middels zaken zoals gewicht, BMI, leeftijd en levensstijl een ‘niveau’ wordt bepaald. Ze registeren hun doelen in het systeem. De intake en doelenregistratie kan ook middels interne of externe coaches of bureaus, afhankelijk van budget en beschikbaarheid. Naast het ‘hoofddoel’ wat wordt vastgelegd, worden ook weekdoelen vastgelegd. Dit zijn kleine en goed haalbare subdoelen die van zéér makkelijk (een keer stofzuigen) tot lastiger kunnen lopen om op die manier de uitdaging gedurende het traject vast te houden. Als een weekdoel wordt behaald, is 1 punt verdiend. Deze punten staan voor de prestatie die iemand levert en zijn dus niet gekoppeld aan een hard absoluut doel: iedereen kan een punt verdienen door zijn persoonlijke doel te halen. Middels de App en website kan per subdoel aangegeven worden (a la foursquare) of het doel gehaald is. Als je bijvoorbeeld als doel hebt 4 keer hard te lopen, kan je bij elke keer dit aanklikken, en na 4 keer heb je de punt voor die week binnen. Via de App en website kan je ook statistieken inzien hoe goed je bezig bent. Je kan jezelf vergelijken met anderen binnen je groep, en je kan bijvoorbeeld zien hoe goed jouw divisie het doet ten opzichte van een andere divisie. Afhankelijk van het budget kunnen ook beloningen worden toegekend aan het behalen van een eerste plaats in een bepaalde groep of competitie. Één keer in de zoveel tijd wordt door de Mascotte een winnaar of bijzondere prestatie in het zonlicht gezet! Op basis van je profiel worden ook af en toe suggesties gedaan voor een doel. Als bijvoorbbeld een Dam-tot-Dam loop is, kan je dat als doel zien, waarbij je direct weekdoelen krijgt toegekend als ‘1 kilometer’ lopen. Key Succes Factor: Progessie, Bottom Up, SMART, Minimale afhankelijkheid, volledig in organisatie te implementeren, Persoonlijk

24


25


> TEAM C'M'S' DERKS STAR BUSMANN RANKING THE STAIRS 1. Acties richting lager ziekteverzuim • Meer bewegen; • Managen risico’s van het nieuwe werken 2. All round aanpak binnen CMS A. B. C. D. E.

vinden van intrinsieke motivering werknemers om te bewegen. check thuiswerk situatie (werkplek, uren aantallen etc.) preventieve checks bedrijfsarts voeding in het bedrijfsrestaurant en fruit op afdelingen beschikbaar vragenlijst clinics en tussentijdse incentives (als prijs per maand) voor hoogst geranked werknemer

> FOCUS OP MEER BEWEGEN Gezien de bedrijfscultuur is het voor het ontwikkelen van intrinsieke motivatie van belang dat er een competitie element in zit en toegewerkt wordt naar een resultaat dat bij voorkeur ook bijdraagt aan de praktijk – commerciele bedrijfsvoering. Elementen: • • • • • •

betrokkenheid terugkerend event competitie geschikt voor iedereen van alle leeftijden (trainees, management, moeders, vaders, etc) laagdrempelig (lage kosten in deze economische tijden, en kost weinig tijd) 26 netwerk- / promotie mogelijkheid kantoor/ teambuilding binnen de organisatie.


3. Toewerken naar een evenement Organiseren van traploopwedstrijd RANKING THE STAIRS voor de bedrijven aan het Amstelplein. Doel beklim met jouw bedrijf het snelste de verdiepingen van de Mondriaantoren, Amsterdam. Dit biedt: (i) mogelijkheid teambuilding binnen organisatie, (ii) mogelijkheid versterken banden met bedrijven aan Amstelplein en (iii) mogelijkheid promotie van CMS naar buiten toe. Bovendien zijn de kosten laag. Winnaars bv.: snelste man, snelste vrouw, veteranen, gemiddelde team, per kantoor, voor de werknemer met de grootste ontwikkeling met traplopen etc. Winnaar verdient bv. reis naar New York om aan Empire State Building stair wedstrijd deel te nemen. In de aanloop naar dit event moet er natuurlijk getraind worden. Daarvoor kan gebruik gemaakt worden van: •

• •

27

health check voor (t=0) en na (t=1,2,3 etc) bij SportCity waar we bedrijfs fitness hebben (zodat meetbaar is: afgezien van winst wedstrijd kun je intern ook prijs verbinden aan degene met het best verbeterde resultaat op health niveau). Juist die collega’s bereiken die niet veel sporten hiermee bereiken en betrekken bij activiteit. Meet energie kosten liften t=0 en besparing kosten/ milieu in het geval van Ranking the stairs trainingen en evenement. Prijs is de incentive genoemd in de vragenlijst; bedrijfsfitness-plan dat al bestaat (onbeperkt sporten voor 15 Euro per maand); cliënten van de sectie sportrecht zullen gevraagd worden om maandelijks clinics te verzorgen aan de deelnemers als onderdeel van de training -> kennismaking verenigingssporten (de meeste mensen weten niet welke sport ze “leuk” vinden. Zo kan bovendien de client (vaak eenrichtingsverkeer) een businesspartner worden en leren wij hun bedrijf en product nog beter kennen; de trap in de Mondriaan-toren -> naar aanloop naar evenement zal maandelijks een trainingssessie worden georganiseerd met muziek en aankleding in de trappenhuis -> de lift-loze dag.


Verslag Young Professional VitaliteitsBattle Amsterdam, 29 juni 2012 â&#x20AC;&#x201C; Vrijdagochtend was de hal van IBM gekleurd met jong professionals in eigen bedrijfsshirt die tijdens een kop koffie kennis met elkaar maakten middels een potje tafeltennis, een roeiwedstrijd op ergometers of bijvoorbeeld een vitaliteitsscan. Er hing een bijzondere, positieve en energieke sfeer in de ontvangstruimte. Deelnemende teams waren ABN Amro, Arla Foods, First1 Bedrijfsfitness, Ordina, CMS Derks Star Busmann, Capgemini, BAM Nootenboom Sport, Atos Consulting, 365, Aon en Lidl. Tijdens de ochtendsessie gaven diverse Vitaliteitsexperts en topsporters van o.a. Sport & Zaken, de Baak, Sportservice Nederland en Ernst & Young, de jonge professionals input vanuit eigen vakgebied om tot concrete plannen te komen.

"S

porten le Na een speed-date van alle teams waarbij zij kennis deelden over op en ve vert bedrijven ge vitaliteit binnen eigen organisatie, gingen de teams aan de slag rmindert ld burn-ou met het maken van een vitaliteitsplan voor eigen organisatie. Voor Eric van der Veen ts" (bedrijfs bedrijfss manager port Spo het maken van de plannen hebben de teams zich aan strenge rt & Zake n) spelregels te houden. De teams konden de aanwezige experts als coach bij de plannen betrekken. Ook was het mogelijk om een half uurtje onder streng toezicht van de scheidsrechter bij andere teams af te kijken. Het uiteindelijke doel was immers dat er een TOP idee tijdens de VitaliteitsBattle wordt ontwikkeld wat daadwerkelijk haalbaar is om snel en makkelijk binnen de eigen organisatie te implementeren. Alle plannen werden eind van de middag door de jury beoordeeld. De drie beste teams mochten hun plannen in een korte pitch aan de zaal en de jury presenteren. De drie finalisten waren ABN Amro, Atos en Lidl, waarbij Lidl uiteindelijk het beste plan wist te presenteren. In het plan van Lidl wordt een al bestaande medewerkerspas uitgebreid met een vitaliteitsaspect. Medewerkers kunnen punten verdienen middels gezondheidsbevorderende activiteiten zoals sporten, het kopen van gezonde Lidl producten en het winnen van interne competities. Met deze punten sparen ze vervolgens voor gezondheid-, welness- en sportproducten. Jurylid Harry Wijbenga, partner Atos Consulting, deelde met trots de prijzen uit. Het prijzenpakket werd verzorgd door diverse sportorganisaties, zoals de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB), de Atletiekunie (KNAU), het Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij (NIVM) en alliantie Olympisch Vuur 2028. De Vonken van 2028 hopen met deze VitaliteitsBattle een actieve bijdrage te hebben geleverd aan de gezondheidsambities van Nederland, en anderen met de ontwikkelde plannen te inspireren!

28

Young Professional VitaliteitsBattle 2012  

De Vonken van 2028 organiseerden samen met Atos Consulting de Young Professional VitaliteitsBattle op het hoofdkantoor van IBM een strijd tu...