Page 1

317

34e jaargang april 2012 www.operatiemobilisatie.nl

Jaarimpressie 2011: Getuigenissen uit binnen- en buitenland Activiteiten 2012: • OM Familiedag 25 augustus • OM Vakantieweek 18-24 augustus met George Verwer

Nieuws Mede mogelijk door...


Persoonlijk

Bidden

Directeur

Rober t-Jan Sterk

Kuilen graven ‘Dit zegt de Heer: Graaf overal in de wadi* kuilen. Want dit zegt de Heer: Jullie zullen geen wind voelen en geen regen zien, maar toch zal deze wadi vol komen te staan met water, zodat jullie te drinken hebben...’ 2 Koningen 3:16-17 (NBV) Verschillende OM’ers werden in de afgelopen tijd bepaald bij deze verzen. God geeft door Elisa, de profeet, koning Josafat de opdracht om kuilen te graven in de wadi. Geen regen of water in de buurt, maar dat was de opdracht. De troepen waren moe, uitgeput en zonder water. God beloofde dat als de soldaten kuilen zouden graven Hij voor water zou zorgen. Daar was geloof voor nodig! Als OM-Nederland zijn we vooral bezig geweest met kuilen graven. Er is flink gereorganiseerd, nieuwe mensen zijn de verschillende teams komen versterken. We hebben een nieuw CRM software systeem geïmplementeerd en er is een nieuw leiderschapsteam gevormd. Het was geen gemakkelijk jaar, maar we hebben dit gedaan omdat we regen verwachten. Wij kunnen de “kuilen graven”, maar alleen God kan de regen sturen. Wereldwijd werden er ‘kuilen gegraven’ door OM’ers en we zagen dat Hij de regen stuurde! In dit nummer is o.a. te lezen wat er op de Logos Hope is gebeurd, bemoedigende verhalen uit Sri Lanka en India. En verhalen van OM’ers wiens levens zijn getransformeerd. De titel van dit OM-nieuws is ‘mede mogelijk door...’ vul daar uw/jouw naam maar in, want we hebben die kuilen samen gegraven. Iedereen in zijn eigen rol, de één heeft gebeden, de ander heeft financiële ondersteuning gegeven en weer anderen zijn erop uit gegaan. Maar last but not least; Alles wat we mochten doen is mogelijk gemaakt door Hem die ons lief heeft, onze God en Vader, die ons Zijn zoon zond, om een ieder die gelooft te redden! Dank U Heer, dat U redding mogelijk gemaakt heeft door Jezus Christus. Dat is wat iedereen moet horen, ook in 2012! In afwachting van de regen, Robert-Jan Sterk

2

*Wadi (rivierdal), een meestal droog rivierdal

Inhoud 4

OM-Nederland in de steigers

5

Afdeling GAAN

5

Team Recruitment

7

Team Membercare

Team Recruitment

Wereldwijd arbeiders aan de oogst verbinden

5

Team Partnership Ministries

10 Team Communicatie

PARTNERSHIP MINISTRIES

12 Afdeling Geven

13 Bouwproject Kerk Moldavië 14 Logos Hope, elke euro telt 16 Hoe een cursus levens kan

veranderen

18 Zendingswerk wereldwijd 20 Hulp na een natuurramp 22 Starthulp in 2011

24 OM-Nederland in cijfers

Team Partnership Ministries

‘Onze (s)prekers komen graag bij u langs’

27 Agenda 27 Colofon 28 Vacatures

Geven

GAAN

8

Gaan

Geven

8

Logos Hope

Elke euro telt voor de toekomst van Logos Hope

14

3


Afdeling GAAN

OM-Nederland in de steigers

Team Recruitment

Bidden

Gaan

Geven

Ze gingen naar Nepal, Argentinië, Egypte, Moldavië en Indonesië. Naar Centraal Azië, Chili, Zuid Afrika en Siberië. OM’ers reisden heel wat af in 2011. 35 mensen vertrokken vanuit Nederland om voor de lange termijn in de zending

Afdelingen OM-Nederland

Wat doen de mensen van het OM-Nederland kantoor elke dag? Wie behandelt mijn giften? Wie zorgt ervoor dat er mensen naar het veld gaan? Hoe komt dit OM Nieuws bij ons op de mat? Een kijkje in de keuken van OM-Nederland.

Afdeling GAAN Team Recruitment en Team Member Care

te werken; honderd gingen voor een kortere termijn op pad. Allemaal werden ze in dit proces van uitgaan begeleid door de afdeling GAAN van OM-Nederland.

Team Partnership Ministries

Op deze vragen geven we in dit OM Nieuws antwoord en we geven een beeld van waar dat werk toe leidt. Afgelopen jaar zijn we flink bezig geweest met reorganisatie en het vernieuwen van structuren. Dit alles is gedaan zodat we nog meer mensen kunnen mobiliseren om mee te gaan, om te gaan bidden voor het werk en om de verschillende projecten financieel te ondersteunen. Dagelijks is een team van mensen hiermee bezig.

Deze mensen willen we graag aan je voorstellen maar ook willen we vertellen wat we allemaal, samen met jou, het afgelopen jaar hebben gedaan en dit jaar kunnen doen! In de komende pagina’s zullen de verschillende afdelingen van OM-Nederland daar iets over delen. Deze afdelingen worden aangestuurd door teamleiders, het managementteam en het bestuur.

Team Communicatie Afdeling GEVEN Afdeling Zendingswerk Nederland

Team leiders

Wereldwijd arbeiders aan de oogst verbinden Die afdeling probeert niet alleen mensen op de juiste plaats te krijgen, maar draagt ook zorg voor OM’ers als ze op het veld zijn. Ab van Aalst is samen met zijn team verantwoordelijk voor recruitment.

OM -Ne der lan d

A b, R e c

4

Afdeling GAAN Team Recruitment

r u i t me n

Robe r t- Ja n, D ire ct eu t

r

Sa mu el , Fa ci litai r

Ja n, Par tn e rs h ip

Alvaro , Me mbercare

W o ut

er, Com m un icat ie

Ewout

, Zendi ngsw N e d e r lear k nd

M in is tr ie s Jo ha n, Ad jun ct

‘Tot voor kort was ik als enige verantwoordelijk voor het uitsturen van mensen op de lange termijn’, zegt hij. ‘Dat wil zeggen: mensen die langer dan zes maanden weggaan. Maartje deed hetzelfde voor kandidaten voor de korte termijn, die voor zes maanden of korter op pad gaan. Dat was een hele kluif voor twee mensen.’ Gelukkig is het recruitmentteam in het afgelopen jaar flink gegroeid. Carlijn en Mirjam zijn Ab komen versterken voor de lange termijn werkers; Ank en Ingrid werken nu met Maartje samen voor de mensen die voor een korte termijn weg gaan. ‘Ons doel is zoveel mogelijk mensen te motiveren en toe te rusten om zich in te zetten voor waar God mee bezig is’, zegt Ab. ‘Het maakt niet uit of ze jong of oud zijn, voor korte of langere tijd weg willen, in Nederland of in het buitenland.’ Het is geweldig om het resultaat van dit werk te zien, vindt hij. ‘Ons werk is geslaagd als mensen daadwerkelijk uitgedaagd worden of uiteindelijk op de plek zijn waar God ze hebben wil. Als ze God kennen, groeien ze in hun geloof en in hun identiteit in Christus en

Handen en voeten geven aan je geloof leveren zo een bijdrage aan de Grote Opdracht die omschreven staat in Micha 6:8.’ Overal ter wereld zijn werkers nodig, zegt Ab. ‘De oogst is inderdaad groot, zoals in Lucas 10:2 beschreven staat. Wij vragen als recruitmentteam niet alleen de eigenaar van de oogst om arbeiders. We mogen ook met Hem de arbeiders van Zijn oogst binnen halen. Dat is toch geweldig?’

5


Afdeling GAAN

Team Membercare

Hoe bevalt het leven in Indonesië? Lukt het om je aan te passen aan de Chileense cultuur? En hoe frustrerend is het als je na een half jaar nog nauwelijks Russisch spreekt? Werken als zendeling in het buitenland gaat niet altijd vanzelf. Daarom vindt OM-Nederland het belangrijk te weten hoe het met de Nederlandse OM’ers gaat, nadat ze vertrokken zijn. Als het werk van het recruitment team erop zit, begint dat van de member care medewerkers. Samen vormen ze de afdeling GAAN.

Bidden

Co ra

Gaan

Geven

J o ha n A lva ro

Afdeling GAAN Team Membercare Zij gingen… ‘Ik vond het mooi om Gods trouw te ervaren tijdens deze reis, dat Hij voorziet in de dingen die je nodig hebt. Wij hebben ons beschikbaar gesteld en Hij heeft ons gebruikt.’ Annelies

Short Term mogelijkheden (tot 6 maanden): Aankomende zomer gaan honderden jongeren er op uit om het evangelie te delen. Ook iets voor jou? Kies een actie die bij je past, ga naar een land van jouw keuze, ontmoet internationale leeftijdsgenoten, ontvang training en toerusting en zie God aan het werk in de praktijk. Kijk op www.transform2012.nl of scan de QR-code.

6

‘Ik heb geleerd dat de Heer iedereen kan gebruiken om het evangelie te verkondigen. Hij roept niet de gekwalificeerde mensen, maar kwalificeert degenen die geroepen zijn. Je hebt geen speciale gaven of talenten nodig: alleen een open hart en geest.’ Marcella

Long Term mogelijkheden (vanaf 6 maanden): Het schip, de Logos Hope, is vanaf september op zoek naar 115 nieuwe mensen! Er zijn veel specifieke taken te verrichten op het schip. Neem een kijkje op het schip! Ga naar www.omships.org

‘Mijn vertrouwen op God is dieper en concreter geworden door deze reis. Dit heeft geleid tot momenten dat ik echt vrijheid in Christus heb ervaren door te vertrouwen op Hem.’ Lydia

Everyone a role: what’s yours? GAAN: arbeiders zijn er nodig want de oogst is groot. Ben jij misschien een aankomende arbeider in Zijn Koninkrijk? BIDDEN: bid voor nieuwe arbeiders

Wij ondersteunen de zendeling met goede zorg Het doel van member care is hulp en steun te bieden voor hen die op de verschillende OM-velden dienen’, zegt teamleider Alvaro Yáñez. ‘Wij willen de OM’ers graag de gelegenheid geven hun gevoelens te delen, zorgen te uiten en een beter begrip te krijgen van het perspectief van het veld waar ze zijn.’

Volg online OM-ers in hun bediening, hierbij twee blog-sites. Er zijn er meerdere te vinden op het internet. - www.rondomanne.nl - www.nettyvisser.nl

Het member care team onderhoudt tijdens het verblijf van de OM’er op het veld niet alleen contacten met de zendelingen zelf, maar ook met hun supporters, families, kerken en thuisfrontteams. Bij terugkeer naar Nederland kijken de medewerkers samen met de OM’ers naar de toekomst. ‘We hebben een plan opgezet om meer aandacht te hebben voor OM’ers in die re-entry periode’, zegt Alvaro.

Als teamleider is Alvaro in 2011 bezig geweest een groep mensen bijeen te brengen die zorg dragen voor de 140 Nederlandse OM’ers die momenteel op het veld zijn. Het member care team bestaat nu, naast Alvaro, uit Johan Tensen en Cora Bouwman. Ze worden bijgestaan door Carlijn Wiltink, Ruth Sterk, Tineke van Barneveld, Annie Strietman, Ineke Ottens en Yvonne Verbaan. Daarnaast zijn er zo’n vijftien vrijwilligers die de Nederlandse OM’ers op het veld met gebed ondersteunen.

Financieel

Dit jaar zal voor het member care team in het teken staan van het in de praktijk brengen van de nieuwe plannen. ‘Ik hoop dat we als team dit jaar ons werk goed doen, dat we de doelen die op papier staan, op een effectieve manier ten uitvoering kunnen brengen.’ Het team is gemotiveerd, zegt Alvaro.

Door jouw steun is er in totaal in 2011 € 1.609.493 binnengekomen aan support voor werkers in het buitenland.

‘Het is een zegen om met zo’n groep mensen te mogen werken.’ Het member care team wil de OM’ers op het veld graag dienen. ‘Het is prachtig om e-mails te ontvangen van OM’ers die zeggen dat ze het contact en de bemoedigingen van onze kant waarderen. Als de mensen die wij hebben uitgezonden zich echt gesteund voelen door OM-Nederland, is ons werk geslaagd.’

Wist je dat... … OM-Nederland op dit moment 140 werkers heeft uitgezonden? … van die 140 werkers 47 mensen een training volgen en 93 voor langere tijd op het veld werken? … 52 van die 140 mensen single zijn? … er 44 echtparen op het veld werken, met in totaal 75 kinderen onder de achttien jaar? … 27 van die 44 echtparen een gemixt huwelijk hebben qua land van afkomst?

7


Afdeling GEVEN Team Partnership Ministries

Bidden

Gaan

Geven

KEITH GREEN TOUR In 2011 is OM drie maanden lang met Martin Brand en zijn vaste band Life door Nederland gegaan met de Nederlandse vertalingen van de liedjes van Keith Green. De tour is op de verschillende locaties in totaal door meer dan 2500 mensen bezocht. Door deze bezoekers kunnen de 70 Indiase voorgangers die door OM-Nederland worden ondersteund 4 maanden lang hoop, educatie en medische zorg geven aan de Dalits in India!

Martin Brand - Keith Green Tribute

elk concert aanwezig met een informatiestand van Operatie Mobilisatie. Ook is de Experience God Tour geweest van Wouter Klop en zijn band Firewall. Daarnaast hebben de sprekers bijna wekelijks in een gemeente het Woord mogen delen en zijn er verschillende cursussen gegeven.

Afdeling GEVEN Team Partnership Ministries

‘Onze (s)prekers komen graag bij u langs’ Voor een interactieve presentatie, spreekbeurt, training of concert in uw kerk(dienst), bij uw jeugdgroep of club. 8

Partnership Ministries is een relatief nieuwe afdeling binnen Operatie Mobilisatie Nederland, voortgekomen uit de voormalige PR-afdeling van OM-Nederland. Het doel van dit team is het onderhouden en het creëren van nieuwe relaties tussen OM en bijvoorbeeld kerken, jeugdgroepen, studentenverenigingen en zakenmensen. ‘Met dit team willen we de bewustwording, visievorming en betrokkenheid in christelijk Nederland vergroten ten aanzien van zending’ zegt Jan Bouwman, teamleider van Team Partnership Ministries. ‘We willen dat bereiken door er eerst achter te komen waar een eventuele hulpvraag is bij de diverse doelgroepen: waar hebben studenten

behoefte aan? Hoe kunnen we kerken dienen? Vervolgens willen we samen met hen ontdekken waar we hen als OM in kunnen gaan ondersteunen. Dit kunnen we doen door onze sprekers aan te bieden, bestaande cursussen aan te bieden of een nieuw initiatief te ontwikkelen. Hiermee zijn we inmiddels aan de slag gegaan en het is mooi om te merken hoe God daar ook leiding in geeft. Hoe nieuwe ideeën ontstaan en hoe de contacten die we hebben enthousiast reageren.’ Afgelopen jaar was het team betrokken bij de Keith Green Tribute Tour waarmee Martin Brand door Nederland tourde. Eén van de medewerkers was bij

Partnership Ministries bestaat uit een divers team. Jan Bouwman is als teamleider een man met toekomstvisie voor deze afdeling. Zijn belangstelling gaat uit naar het benaderen van kerken om te ontdekken hoe wij hen als OM kunnen dienen. Daar neemt hij zijn jarenlange ervaring in het werken met OM en andere organisaties met zich mee. Linda Hulstein is sinds januari nieuw aan het team toegevoegd als Personal Assistent van Jan. Deze functie bestaat uit het uitwerken van ideeën naar concrete plannen, het onderhouden van mailcontacten, het benaderen van christelijke studentenverenigingen en het plannen van diverse afspraken voor het team.

Hoe kunnen we kerken dienen? Corné Burger is, naast zijn opleiding theologie, werkzaam als spreker voor OM. Doormiddel van zijn spreekbeurten en bijvoorbeeld het zendingsweekend van OM, maakt hij mensen bekend met

Nodig OM uit in je gemeente Voor een (s)preekbeurt of een concert komt OM graag naar je gemeente toe. Tijdens een jeugdavond of een zondagse dienst of een informatieve presentatie. Ook kan OM een volledig programma verzorgen of een onderdeel van een programma. Mail naar info.nl@om.org voor meer informatie.

Jan Bouwman, teamleider Partnership Ministries

zending en stimuleert hij ze te ontdekken hoe daar een rol in te gaan spelen. Wouter Klop verdeelt zijn tijd tussen het werken als spreker en het geven van concerten met zijn band. Daarnaast is hij werkzaam als teamleider van Team Communicatie van OM-Nederland. Al deze dingen gebruikt hij om zijn passie voor God en zending te delen met de mensen die hij bereikt. Theo van Barneveld spreekt als emeritus predikant, nog bijna wekelijks in zondagse diensten. Met passie deelt hij over zending en wereldevangelisatie. Ook is hij betrokken bij migrantenkerken in Nederland.

Terugkijkend naar 2011 was dat een jaar waarin nieuwe ideeën met betrekking tot Partnership Ministries zijn ontstaan en zijn gaan groeien. ‘Om dan nu, aan het begin van 2012, aan de slag te mogen zijn als nieuwe afdeling en met een vernieuwd team, is een mooie ontwikkeling! Het is onze passie meer mensen enthousiast te maken voor het geven van hoop, hulp en kennis wereldwijd. En we willen hen laten ontdekken op welke manier zij hierbij betrokken mogen gaan raken. Door te gaan, geven of bidden,’ aldus Jan Bouwman.

9


Team Communicatie

Team Communicatie

Communiceren over Gods werk in deze wereld en christenen daarbij betrekken Dagelijks zijn er getuigenissen over het werk van God in deze wereld en in mensenlevens. Deze getuigenissen zijn inspirerend en bemoedigend. Het zet mensen aan om deel te nemen in Zijn werk. Om te bidden, te geven en te gaan. De afdeling Communicatie wil christenen hiertoe motiveren.

Eigenlijk is dat niet alleen wat het Team Communicatie wil maar wat OM-Nederland in het algemeen wil: christenen motiveren om te bidden, te geven of te gaan. Dat typeert ook Team Communicatie. Dit team dient de hele organisatie, want elke afdeling wil communiceren. Elke OM-er communiceert en communicatie is van belang om de doelstellingen te realiseren. In 2011 was de naam van dit team nog PR, Service en Support. Het was een brede afdeling waar Douwe Scheepsma zo’n 15 jaar leiding aan heeft gegeven met veel enthousiasme. Douwe is in oktober 2011 voor OM Ships gaan werken en Wouter Klop heeft het stokje overgenomen. In het afgelopen jaar heeft het team zich met verschillende communicatie-uitingen bezig-

Bid je mee?

10

Wekelijks sturen we naar een groep bidders actuele gebedspunten per e-mail. Gebed is van belang voor het werk. Wil jij ook meebidden met al die andere bidders? Ga naar de website van OM en meld je aan voor het gebedsnieuws wat je dan wekelijks in je inbox ontvangt.

Bidden

Gaan

Geven

Deel je verhaal of zendingservaring met ons en anderen

gehouden: 4 keer het OM Nieuws uitgezonden, 12 keer het e-news (digitale maandelijkse nieuwsbrief van OM-Nederland) en wekelijks het gebedsnieuws. Daarnaast heeft het team zich beziggehouden met de promotie van verschillende activiteiten als de OM Familiedag, twee muziektours, de viering van 40 jaar OM Schepen in Rotterdam, de weekenden, de gebedsavonden in het land, de zomeracties, het maken van folders en het bijhouden van de website. Ook is er in het afgelopen jaar gestart met het implementeren van een nieuw relatiebeheersysteem. Zo kunnen jouw gegevens goed worden opgeslagen en kan er ook passende informatie gestuurd worden.

Follow us OM-Nederland heeft ook een Facebookpagina, een Twitter-account en een Youtubekanaal. Volg ons of deel je verhaal of zendingservaring met ons en de andere volgers.

Aanmelden E-news

“Misschien weet je het nog wel: tijdens de OM Familiedag van 2011 is er een start gemaakt met de marketingcampage ‘Everyone a role, what’s yours?”. Deze vraag willen we integreren in al onze activiteiten. Ook dit jaar zullen we dit gebruiken om christenen te mobiliseren en hun rol te laten ontdekken in het zendingswerk.” zo zegt Wouter Klop, teamleider van Team Communicatie. Er zijn op dit moment zo’n 10 mensen betrokken bij het team. Full-time, part-time of vrijwillig, deze 10 mensen zetten hun kennis op het gebied van Communicatie graag in! “In het nieuwe jaar willen we ons, als team, gaan richten op een professionalisering van onze Communicatie-uitingen en structuur in onze marketingstrategie. Zo wordt er hard gewerkt aan een nieuwe website van OM-Nederland. Ook kijken we hoe we de nieuwe mensen die uitgezonden worden zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn in het aanbieden van een vast format voor nieuwsbrieven en een website. Daarnaast zullen er Communicatie-trainingen komen om bijvoorbeeld het gebruik van Social Media te stimuleren en te stroomlijnen.

een digitale nieuwsbrief in je e-mailbox.” aldus Wouter. Blijf de website van OM-Nederland volgen, die over een paar maanden vernieuwd zal worden. Mocht je dan toch online zijn: ‘like’ de Facebook-pagina, volg OM-Nederland op Twitter of meld je aan voor één van de digitale nieuwsbrieven.

Elke maand stuurt OM-Nederland ook een digitale nieuwsbrief naar een grote groep mensen. Met actuele nieuwtjes, getuigenissen en de laatste nieuwe producten uit onze bookshop. Wil je het E-news ook ontvangen? Ga naar de website van OM-Nederland en meld je aan.

Evenementen Onderdeel van Team Communicatie is ook het standwerk bij evenementen. Het hele jaar door is OM aanwezig bij verschillende activiteiten in het land. Bijvoorbeeld bij de conferentie van Opwekking, de EO Jongerendag en verschillende festivals. Samuel Bekx zorgt

er voor dat de aanhanger van OM steeds weer op locatie is. Met onze stand willen we jou ontmoeten in het land. Mocht je bij een evenement zijn, zoek onze stand even op: we ontmoeten je graag!

Daarnaast zorgen we er natuurlijk voor dat je regelmatig een OM Nieuws op de deurmat krijgt of

Scan met uw smartphone dit plaatje en bekijk het filmpje van ‘Everyone a role’

11


Afdeling Geven

Bidden

Gaan

Geven

Project Moldavië

Bouwproject Kerk Moldavië De Baptistengemeente van Rezina in Moldavië reikt veelvuldig uit naar de mensen in de wijk. Doordeweeks worden er in het kerkgebouw verschillende activiteiten georganiseerd. Er komen dan niet zoveel mensen als op zondagochtend, omdat velen uit omliggende dorpjes komen. Op zondag komen ongeveer veertig tot zestig mensen. Maar het gebouw is dan al stampvol omdat het zo klein is. De kerk dient ook als wijkgebouw waar vanuit hulpverlening wordt gedaan. Kinderen uit arme gezinnen of met sociale problemen worden na schooltijd opgevangen in een van de zondagschoollokalen. Ze krijgen er een warme maaltijd, hulp bij het maken van huiswerk en Bijbelonderwijs. De gemeente is ook betrokken bij de kinderen van een internaat (weeshuis) waar ze wekelijkse Bijbel­ vertellingen doen. Sommigen mogen op zondagochtend naar de kerkdienst komen of aan doordeweekse activiteiten meedoen. Bovendien dient het kerkgebouw als voedselbank voor oudere mensen. Ze krijgen er een warme maaltijd aangeboden.

Jouw steun verandert levens, lees maar! Jaarrekeningen, begrotingen, salarisadministratie, het gebeurt allemaal bij de afdeling Geven. Ook jouw giften worden verwerkt door deze afdeling.

12

Teamcoördinator Sido Wattel vertelt: “Er zijn veel christenen en organisaties die verschillende projecten van OM ondersteunen. Vanuit onze afdeling zorgen wij er voor dat die giften op de juiste plaats terecht komen. Het is dan mooi om al die getuigenissen van die verschillende projecten te mogen lezen.”

De huidige voorganger/dominee, Virgil, is erg gedreven om uit te blijven reiken naar nog meer mensen in de wijk om hun de liefde van de Here Jezus te tonen. Hij heeft de visie om het kerkgebouw te gebruiken voor evangelisatie-activiteiten voor jongelui uit de omringende dorpjes. Er zullen conferenties worden gehouden en er zal theologisch onderwijs worden gegeven. Dit alles naast de al bestaande activiteiten. En de Baptistengemeente wil mensen trainen om zendingswerk te doen in omringende dorpen waar nog geen gemeentes bestaan.

Band met Zwolle Al ruim drie jaar heeft de Baptistengemeente contact met de Christelijk-Gereformeerde Kerk in Zwolle sinds Corrine Anbeek door deze gemeente is uitgezonden naar Moldavië en wordt ondersteund. In die drie jaar zijn er vanuit de Zwolse kerk verschillende teams naar Moldavië gereisd om de Baptistengemeente te dienen. De laatste reis vond plaats in september 2011. De dominee van de Baptistengemeente en zijn vrouw hebben vorig jaar ook Nederland kort bezocht en zo zijn de banden versterkt. De Christelijk-Gereformeerde Kerk in Zwolle heeft afgelopen jaar 82.750 euro aan de Baptisten­ gemeente gegeven om het dak te repareren en voor uitbreiding van verschillende zalen. De gemeente was erg bemoedigd door dit gebaar. “In Moldavië wordt de kerk gezien als de plek waar God woont. De mensen in onze wijk ervaren dit, nu ze een prachtig gebouw zien verschijnen. Ze zien Gods liefde door het werk dat we doen als kinderdag­ verblijf en voedselbank voor ouderen,” aldus dominee Virgil.

Bidden Voor al deze projecten is gebed van belang. Er zijn werkers die gebed nodig hebben. Bid u mee?

In de komende pagina’s zal er een aantal projecten worden toegelicht die OM-Nederland in 2011 heeft gesteund door jouw giften.

Geven Bedankt voor je financiële steun voor deze projecten! Deze en andere projecten blijven je financiële steun nodig hebben.

> Logos Hope > Afghanistan > Opwekkingsgift: ZuidAfrika, Ecuador en Albanië > Moldavië > Pakistan > Starthulp-projecten

Gaan Bij veel van deze projecten is meer hulp van harte welkom. Misschien is je professie wel geschikt voor een project. Neem contact op met OM-Nederland zodat we samen kunnen kijken waar je het beste zou passen.

Na de projecten is een financieel overzicht te vinden van OM-Nederland over 2011. De uitgebreide versie kun je bekijken op de website, www.operatiemobilisatie.nl.

Onvoldoende plek Al deze verschillende activiteiten vinden tegelijkertijd plaats en dan is er niet voldoende plek in het kerkgebouw. Ouderen moeten snel eten en plaats maken voor bijvoorbeeld een groep kinderen. Als er meer ruimte wordt gecreëerd, kunnen de ouderen zich meer welkom en beter thuis voelen in de kerk en zich ontspannen. Het kerkgebouw in Rezina heeft dus extra ruimtes en ook een nieuw dak nodig om alle hulpverlening tegelijkertijd te laten plaatsvinden.

13


Bidden

Door jouw steun is er in 2011 voor de Logos Hope binnengekomen: € 293.421,00 aan support giften voor werkers € 85.625,00 aan algemene giften en giften voor specifieke projecten € 4.065 aan Short Term acties en overige inkomsten. Kunnen we ook in 2012 weer op u rekenen?

In dezelfde maand begon OM-Nederland met een campagne onder haar trouwe supporters. Alle mensen die ooit aan de schepen hadden gegeven zijn gebeld met het verzoek om een jaarlang een vast bedrag per maand te doneren. ‘De gezamenlijk activiteiten hebben ongeveer 325.000 euro opgebracht’, zegt Johan. ‘Een geweldig bedrag.’

We zoeken nog 100 werkers voor de maand augustus!

Logos Hope, elke euro telt lange weg zijn. We zijn dankbaar voor elke gift voor dit project!’ Het schip werd als Logos Hope in de vaart genomen in 2009; inmiddels hebben meer dan twee miljoen mensen het schip bezocht in meer dan dertig landen. Bijna 2,5 miljoen boeken werden verkocht aan boord; duizenden werden weggegeven.

systeem. Dat functioneert niet goed meer en zou in de huidige staat het nieuwe jaar wel eens niet kunnen halen. Voor 2013 staan vervolgens de grote installaties gepland: nieuwe generatoren, de vervanging van het elektrisch schakelbord en de afronding van het warmte terugwin systeem, waarvoor de warmte van de nieuwe generatoren wordt gebruikt.

Kort later kwam de

14

Walser het bedrag te overhandigen dat zijn leerlingen bijeengebracht hadden: 314 Maleisische ringgits, ofwel 101 Amerikaanse dollars. ‘Het was een lange weg vanaf het moment dat we het schip kochten en vijf jaar bezig waren het te renoveren’, zei Gian Walser. ‘Het Power Up Logos Hope project zal ook weer een

Er is meer nodig om alle reparaties te kunnen uitvoeren. ‘We zien het belang van het schepenwerk en geloven dat God het bedrag beschikbaar gaat stellen. Het zou geweldig zijn als we samen de 500.000 euro vol kunnen maken.’ En daar zit dan een bonus op van 250.000 euro vanuit een toegezegd fonds (matching fund). Everyone a role

Geven

Helpt u ook mee? Doneer dan op rekeningnummer 11.42.32.938 o.v.v. Power Up.

Touch India Project Naast de campagne voor het Power Up project steunde OM-Nederland in 2011 ook het Logos Hope project Touch India met 5000 euro. In het kader van het Touch India Project in Visakhapatnam, van 29 juli tot en met 12 augustus 2011, zetten verschillende Logos Hope teams zich in aan boord en aan wal in India. Twaalf leraren van de OM Dalit scholen, voor kinderen uit de ‘onaanraakbare’ klasse, werden getraind in het runnen van een bibliotheek en ontvingen nieuwe boeken. In samenwerking met World Vision verzorgden Logos Hope medewerkers een voorlichting over HIV & AIDS voor 45 Indiase kerkleiders. Ook werd een huis voor mensen met AIDS bezocht. Een team van Logos Hope maakte samen met Nazarene Ministries eten klaar voor 150 dakloze mensen; in vier dorpen bood een ander team gratis medische hulp aan. Het personeel van een lokaal weeshuis ontving eerste hulp training van Logos Hope bemanningsleden. Twaalf scholen werden gezegend met een waterzuiveringsinstallatie; tien kregen ook een ingerichte bibliotheek.

Reach Sri Lanka

Project Logos Hope

Help ons 3 miljoen adjunct-directeur dollar te ontvangen: van de school Uw 50 euro wordt opnieuw naar verhoogt met 25 euro het schip, om uit een fonds. Logos Hope Doet u mee? directeur Gian

Geven

Koningshof op Urk, Martin Brand en Andries Knevel konden wij een partnership diner houden’, vertelt Johan Immink van OM-Nederland. ‘Ongeveer 150 mensen gaven gehoor aan de oproep om daar aan deel te nemen. Het was een enerverende avond waarin ook Peter Nicoll, directeur van de schepen zijn opwachting maakte en vertelde van de noodzaak van de renovatie.’

Financieel

Toen ze tijdens een rondleiding op Logos Hope hoorden van het Power Up project, besloten ze ook iets te willen bedragen. Tachtig leerlingen van de Sri Sedaya school in Maleisië kwamen in actie en vroegen hun klasgenoten om giften voor het project dat de toekomst van het zendingsschip van OM veilig moet stellen.

Gaan

Hoewel de grote renovatie dus eigenlijk pas kort geleden afgerond werd, heeft Logos Hope binnenkort alweer groot onderhoud nodig. Nieuwe maritieme wetten gecombineerd met de risico’s die de twee oudere generatoren aan boord met zich mee brengen, dwingen Logos Hope tot nieuwe investeringen. Voor het Power Up project is minstens 6,4 miljoen dollar nodig. Dit jaar staan de voorbereidingen voor het grote onderhoud gepland. Een van de belangrijkste componenten die in 2012 geïnstalleerd moet worden, is een onderdeel van het verwarmings­

Elke euro telt voor de technische vernieuwing van Logos Hope. Ieder geeft naar eigen vermogen. OM-Nederland is in november 2011 de campagne gestart om 500.000 euro bij elkaar te krijgen voor het Power Up project. ‘Met medewerking van de Scan met uw smartphone dit plaatje en bekijk actuele filmpjes van de Logos Hope

Naast de campagne voor het Power Up project steunde OM-Nederland in 2011 ook het Logos Hope project Reach Sri Lanka met 5000 euro. Van 29 juni tot 17 juli 2011 werkten Logos Hope teams in Galle; van 18 juni tot en met 24 juli in Hambantota. Aan boord van het schip werd twee keer voorlichting gegeven over HIV & AIDS voor kerkleiders. Op het bezoekersdek werd de ‘AIDS-X-Pierence’ ingericht, een interactief station met informatie over HIV & AIDS. Aan wal zorgden Logos Hope bemanningsleden ervoor dat de kinderafdeling in een ziekenhuis opnieuw geverfd werd. Een andere groep bouwde een huis voor een arme familie en legde een keuken aan voor een ander gezin. Een Logos Hope team legde twintig water­ zuiveringsinstallaties aan, zowel bij kerken als in ziekenhuizen. Nederlander Matthijs Brienen, bemanningslid van Logos Hope, werkte mee aan de installatie van deze zuiveringsinstallaties. ‘Het was geweldig om fysiek werk te doen en tegelijk contact met de mensen te krijgen’, zegt hij. ‘De mensen die we ontmoetten, hebben een plekje in ons hart gekregen.’

15


Bidden

Gaan

Geven

“Kennis over hygiëne en gezondheid rondom bevallen en opvoeden is er bijna niet. Door dit project leren vrouwen hiermee omgaan en dat red levens van jonge kinderen en moeders!” Met eigen ogen heeft een Nederlands echtpaar de impact gezien van dit project tijdens een bezoek aan Afghanistan.

Project Afghanistan

Hoe een cursus levens kan veranderen 16

‘De laatst geborene was de gelukkigste!’ Lachend vertellen vrouwen in Herat, Afghanistan over het leven van Shirin Gul, een van de dames uit hun gemeenschap die vier dochters heeft. De laatste werd geboren nadat Shirin Gul de BLiSS cursus had afgerond. ‘Haar leven is na die cursus compleet veranderd.’

Shrin Gul had een moeilijk leven; haar man behandelde haar niet goed. Hij hielp naar nooit wanneer ze zwanger was. Zelfs als ze ziek werd tijdens haar zwangerschappen, nam hij haar niet mee naar het ziekenhuis. Problemen als dat zijn normaal voor vrouwen, stelde hij. ‘Ik breng haar niet naar een mannelijke dokter, dat is zonde in onze cultuur.’

Toen vrouwen uit haar gemeenschap van BLiSS hoorden, stelden ze meteen voor om Shirin Gul en haar man ook uit te nodigen. Door de cursus (Birth Life Support Skills) worden Afghaanse vrouwen en hun mannen, de gezinnen en dorpen vaardigheden aangeleerd om het leven van baby’s en moeders bij de geboorte te redden. Het geboortecijfer ligt hoog in Afghanistan. Ongeveer 1600 Afghaanse vrouwen

per 100.000 leven geboren baby’s, sterven in het kraambed. In sommige afgelegen gebieden is het sterftecijfer zelfs 6500. Door goede voorlichting over een gezonde zwangerschap, over het herkennen van waarschuwingssignalen bij de geboorte en door zorg voor moeder en kind na de geboorte wil BLiSS het sterftecijfer van vrouwen en kinderen met 75 procent verminderen. De training duurt 16 weken; elke week wordt een aantal uren les gegeven. In de cursus leren deelnemers alles over de elementaire eerste hulp

Financieel Door jouw steun heeft OM-Nederland met € 132.334 het BLiSS project kunnen ondersteunen in Afghanistan

die nodig is voor moeder en hun pasgeboren baby’s. De deelnemers leren hoe een baby ter wereld komt, wat je moet doen als je niet naar de kliniek of een dokter kunt komen, hoe je reanimeert, wat je moet doen bij bloedingen tijdens of na de zwangerschap en wat voor soort anticonceptie beschikbaar is.

Geven Helpt u mee? Maak dan een gift over op 11.42.32.938 t.n.v. OM-Nederland, o.v.v. BLiSS.

De cursus bracht een ommekeer in het leven van Shirin Gul. ‘Haar man is erg veranderd’, vertellen de vrouwen in haar gemeenschap tijdens een evaluatieronde in november 2011. ‘De laatste keer toen ze zwanger was, hielp hij haar met het huishouden, hij bracht haar water en nam haar mee naar de dokter voor een onderzoek.’ Inmiddels is de dochter van Shirin Gul ruim een half jaar oud. Het gaat goed met haar, en de relatie tussen Shirin Gul en haar man wordt steeds beter.

werk helaas niet zo goed als gehoopt. ‘We wisten dat het moeilijk zou zijn om mannen les te laten geven over zwangerschap in deze cultuur’, staat in het rapport. ‘Maar we gaan ons best doen om dit beter te laten functioneren.’

De partner is tevreden over het verloop van het project in het afgelopen jaar. Er werden meer vrouwen getraind dan gepland was voor 2011. ‘Gelukkig bemoedigen deelnemers andere vrouwen om mee te doen’, schrijft de partnerorganisatie in een rapport. De mannelijke trainers deden hun

OM-Nederland heeft voor vijf jaar overheidssubsidie van 100.000 euro per jaar ontvangen voor het BLiSS project. Een van de voorwaarden is dat OM-Nederland het project jaarlijks helpt met 50.000 euro aan giften uit de Nederlandse achterban.

17


Bidden

Zendingswerk Wereldwijd In juli 2011 ontving OM-Nederland van Stichting Opwekking 3000 euro, en wel voor de volgende projecten: 1. Kampen voor Albanese gezinnen 2. Zendingsschool Ecuador 3. Green Market Square, Zuid-Afrika Elk project is met 1000 euro ondersteund. Hieronder lees je meer over deze projecten. Dit zijn mooie voorbeelden hoe met 1000 euro een verschil gemaakt kan worden. 1. Kampen voor Albanese gezinnen Werk onder Albanese immigranten in Griekenland In Griekenland zijn ongeveer 500.000 Albanese immigranten. De gelovigen onder hen zijn nog erg jong, zowel in leeftijd als in geestelijke volwassenheid. Persoonlijke training, begeleiding, counseling en het vormen van goede leiders is daarom erg belangrijk. Leiders die echt van God en van (arme) mensen houden. Die een verschil willen maken en over culturele grenzen kunnen heen kijken. Deze training geven we jaarlijks in de vorm van kampen:

de zomerkampen in september zijn voor iedereen. In het voorjaar hebben we een weekendkamp speciaal voor echtparen. Record deelname zomerkamp Honderdvijftig Albanese immigranten kwamen in 2011 naar het zomerkamp in Griekenland. Dit was een record na ruim tien jaar! Ze waren voornamelijk afkomstig uit het noorden van Griekenland, waar de meeste Albanese immigranten wonen. Het zomerkamp werd dit jaar geleid door een Albanees, bijgestaan door Albanese broeders die de aanbidding leidden, verantwoordelijk waren voor de financiën en de schoonmaak. Zo nemen Albanezen steeds meer verantwoordelijkheid op zich. Van de honderdvijftig deelnemers waren er vijftien kinderen onder de vijf jaar oud (crèche), vijfentwintig kinderen tussen vijf en tien jaar oud (kinderprogramma), vijfentwintig tieners met hun eigen programma en vijfenzeventig volwassenen. Zeven volwassenen hebben tijdens het kamp hun

Kampen voor Albanese gezinnen

leven aan Christus gegeven! We hebben nog nooit eerder zoveel bekeerlingen gehad! Gift Stichting Opwekking De deelnemers betalen de kosten voor de kampen zelf. Maar door de grote economische crisis waar Griekenland doorheen gaat, hebben velen hun werk verloren. Steeds meer families kunnen zich deze kosten niet langer veroorloven. Met de gift van duizend euro van Stichting Opwekking konden vijf gezinnen gesponsord worden: een alleenstaande moeder met vier kinderen, een werkloos echtpaar met drie kinderen en hun tante en neefje, een ouder echtpaar met hun volwassen kinderen, waarvan twee getrouwd. Die kwamen er voor het eerst en geheel onverwacht. Zes familieleden hebben hun levens aan de Heer gegeven! Er is nog vijfhonderd euro over voor het kamp voor echtparen in het voorjaar van 2012. Veel leiders hebben communicatie problemen in hun huwelijk omdat ze tijdens de communistische tijd geen goede voorbeelden hebben gehad over een goed christelijk gezin, hoe je kinderen moet opvoeden, Bijbelse opvoeding, etc. We zijn erg blij met jullie gift! Bedankt! 2. Zendingsschool Ecuador In twintig jaar tijd is het percentage evangelischechristenen in Latijns-Amerika verdubbeld. Een almaar groeiend aantal jongeren laat de mystiek van de rooms-katholieke kerk achter zich en gaat een persoonlijke relatie aan met Jezus Christus. In 1988 was het percentage protestantse christenen in Latijns-Amerika nog 16 procent, in 2010 is dat opgelopen tot 38 procent! Jonge christenen in Latijns-Amerika zijn radicaal en willen handen en voeten geven aan hun geloof. Steeds vaker kiezen ze ervoor hun leven te wijden aan zendings- en ontwikkelingswerk; in hun eigen land of elders in de wereld. Ze brengen hoop aan de armen in hun eigen omgeving, maar zien ook de grote nood in andere delen van de wereld, zoals Europa waar de kerken leeglopen en hun positie in de samenleving dreigen te verliezen.

18

Jongeren voorbereiden op zending De School voor Transculturele Communicatie en Zending (ECTM) in Ecuador leidt jonge mensen uit

Gaan

Geven

Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia en Venezuela - de Andes-regio - op voor werk op het zendingsveld. Gedurende twee maanden krijgen de studenten theorieles, een cursus ‘Herstel van beschadigde emoties’ en kunnen vervolgens een maand praktijk ervaring opdoen. In 2011 hebben veertien jongelui uit Ecuador, Peru en Colombia de training gevolgd. Ze hebben onder andere een kerk gebouwd en een Vakantie-Bijbelschool georganiseerd voor een Indiaanse stam. Dankzij de gift van duizend euro van Stichting Opwekking kon de ‘Damaged Emotions’-cursus van Don Hammon, een spreker uit de Verenigde Staten, plaatsvinden. Deze cursus gaat over counseling, mentoring en persoonlijke hulpverlening om vrij van emotionele banden te kunnen functioneren in de zending en de kerk. Van dit bedrag kon ook de accommodatie voor 20 personen worden gehuurd en het eten worden betaald. Na afloop van de training zijn de studenten in zendings- en ontwikkelingswerk in verschillende delen van de wereld gaan werken. Sommigen blijven hun eigen kerk dienen. 3. Green Market Square, Zuid-Afrika Een jaar geleden zijn Marcus en Alja Spronk in Kaapstad begonnen met het uitreiken naar immigranten in Zuid-Afrika. Het ‘Diaspora Hope Team’ werd opgericht. Dit team van 3 personen heeft tot doel de buitenlanders (immigranten, vluchtelingen en internationale studenten) en mensen met een ander geloof (moslims, joden, hindoes) in Kaapstad te bereiken met het Evangelie. In het centrum van Kaapstad ligt de Green Market

Zendingsschool Ecuador

Square. Hier zijn zo’n 500 markthandelaren, afkomstig uit het hele Afrikaanse continent, met kraampjes die souvenirs verkopen. Het team wil deze mensen met het Evangelie bereiken door middel van liefde en vriendschap. Een Ontdekkingsgroepje over God en de Bijbel is inmiddels uitgegroeid tot een wekelijkse Bijbelstudiegroep. Het team is ook een christelijk boekwinkeltje en Green Market Square, Zuid-Afrika

bibliotheek begonnen met boeken in diverse talen. Hier zijn al veel Bijbels verkocht (60) en uitgeleend! Positieve veranderingen Verschillende mensen zijn al tot geloof gekomen en gedoopt in de naam van de Here Jezus. God is aan het werk in de levens van deze mensen! Maar ook nominale christenen hebben God persoonlijk leren kennen en zijn gegroeid in hun geloof. ‘Gevallen’ christenen hebben hun levens veranderd en leven nu in overwinning. Al deze mensen worden in het Woord onderwezen en ervaren de Kracht van God en de Heilige Geest. Moslims worden open en zijn blij dat het team op de markt staat. Ze voelen een positieve verandering sinds God door het team aanwezig is. Met behulp van de gift van duizend euro van Stichting Opwekking kon een gitaar en een djembe (Afrikaanse drum) worden gekocht, waarmee God tijdens de Bijbelstudie kan worden aanbeden. Daarmee kunnen andere Afrikanen worden aangetrokken. Deze muziekinstrumenten worden ook gebruikt voor het geven van muziekles. Ook is er een klein kraampje gehuurd dat SOKO heet. Er zijn wat meubels en stof gekocht ter decoratie. Het is een plek om markthandelaren te ontmoeten, te praten, te bidden en Bijbelstudie te houden. Tenslotte is er nog de wens om te starten met het geven van Engelse les, leesonderwijs en computerles.

19


Bidden

waar een moslimorganisatie, Muslim Air, ook was geweest. Die vertrokken en keerden niet terug. De dorpelingen waren erg boos op hen. Ze zeiden: “Jullie christenen zijn goede mensen, want jullie houden je aan je woord en beloften.”

Financieel

In datzelfde dorp bedreigde een man een van de teamleden, S.A., met een geladen geweer en zei: “Bouw eerst mijn huis!” Het hele dorp liep uit met hun geweren en zeiden tegen die man: “Deze man is onze gast. Wie hem bedreigt, is onze vijand. We moeten je doden omdat je onze gast hebt beledigd.” Het teamlid, S.A., vroeg de mensen om de man te vergeven, maar ze antwoordden: “Dit is tegen onze cultuur; we moeten hem straffen.” Daarop zei S.A. “Ik ben jullie gast en ik ben een christen. Mijn God zegt dat we onze vijanden moeten liefhebben. Ik vraag jullie om mij te respecteren en hem in vrede te laten gaan.” De menigte liet de man gaan. Deze zocht S.A. twee dagen later op en vroeg hem te vergeven. De dorpsleiders vroegen de teamleider of we ontwikkelingshulp konden bieden aan hun mensen.

Van EO Metterdaad ontvingen wij € 100.000 voor het project in Pakistan

Voedselpakketten worden uitgedeeld aan gezinnen die door de ramp dakloos zijn geworden.

Project Pakistan

Hulp na een natuurramp In augustus 2010 werd Pakistan getroffen door overstromingen die werden veroorzaakt door moessonregens. Ruim twintig miljoen mensen zijn huis en haard kwijtgeraakt. OM-teams (85 werkers) in Pakistan hebben directe noodhulp geboden met het uitdelen van 6.000 voedselpakketten, medische hulpverlening aan 8.500 mensen en 3.000 kledingpakketten. Ze hebben ook vierhonderd huizen kunnen herbouwen of repareren, zodat gezinnen terug konden gaan en hun levens weer konden opbouwen. Dit is allemaal mogelijk gemaakt door de gulle giften van miljoenen mensen in de hele wereld, onder wie mensen uit Nederland!

20

We hebben op een praktische manier ruim 50.000 mensen kunnen helpen en zo Gods Liefde kunnen tonen. Veel mensen in Pakistan hebben ons vragen gesteld over God, Jezus en zijn volgers. OM Pakistan biedt hulpverlening in twee gebieden:

Het noordoosten van Islamabad rondom Abbottabad (Charsada, Nowshera en Risalpur) en de Swat Valley. Dit is een stedelijk gebied. En in het zuiden van Pakistan, vanuit Sukkur en omliggende dorpen in een straal van tachtig kilometer. Dit is het platteland. Mensen krijgen hulpverlening door middel van medische hulp en voedselpakketten als onmiddellijke hulp, warme kleding aan terugkerende gezinnen, en huizenbouw en -reparaties van woningen die onbewoonbaar zijn geworden. Nowshera: herstel kerk, school en omheining Honderd gezinnen woonden bij een kerk- en schoolgebouw in een militair gebied, dat honderd jaar geleden door het Britse leger was gebouwd. Door de moesson was het schoolgebouw ernstig beschadigd, bijna alle klaslokalen waren ingestort.

Toch boden de kerk en het schoolgebouw onderdak aan deze honderd gezinnen meteen na de ramp. Omdat de omheining rondom de gebouwen en huizen ook was ingestort en het terrein niet langer afbakende, dreigde het leger dit in te nemen. OM Pakistan ontving een dringend hulpverzoek om de vijfhonderd meter lange omheining weer op te bouwen. Nadat dit was voltooid, zei een officier van het leger: “Ik ben erg onder de indruk dat zeventig mensen samenwerkten en binnen een paar dagen een werk van maanden hebben verricht! Ons leger was van plan binnen een week dit terrein te bezetten. Jullie hebben een nieuwe muur en het land is weer omheind en jullie eigendom.” Er zijn bovendien drie klaslokalen hersteld, zodat de school weer kon beginnen met 150 leerlingen. Er zijn nog vijf klaslokalen ernstig beschadigd.De

voorganger zei: “Ons kerkgebouw en land is gered dankzij jullie hulp! Onze arme leden kunnen met woorden hun dank niet uitdrukken. We zullen jullie vriendelijke hulp nooit vergeten.” Wie helpt ontvangt hulp Nasir bezat een bootje. Tijdens de overstroming van de Kabul rivier steeg het water aan beide zijden zes tot zeven meter. Nasir hielp honderd gezinnen met zijn boot naar hoger gelegen grond. Zijn eigen huis was ook verwoest en hij verloor al zijn bezittingen. Hij vertelt: “Ik bad tot God dat Hij mij zou helpen, net zoals ik anderen kon helpen.” Nasir verwelkomde ons team en vertelde anderen in de buurt: “God heeft ons deze mensen gestuurd om ons te helpen. We moeten naar ze luisteren en met ze samenwerken.” Tijdens ons bezoek vroegen verschillende Mullahs, de religieuze leiders, ons: “Kunnen jullie ons helpen om onze moskee te herbouwen?” Wij antwoordden ze: “Mogen wij als christenen jullie helpen met het repareren van jullie moskee?” Ze zeiden: “Ja, Allah heeft jullie gestuurd, daarom mag het.” Vergeving of wraak? Ons team ging hulp bieden in het dorp Faqirabad,

Vrij van drugs Een team van vijftig mensen werkt aan de bouw van huizen in het dorp Risaldar. Voordat ze beginnen met het werk, bidden ze. Het dorpshoofd werd nieuwsgierig naar hun geloof. Op een dag bad het team voor hem en zijn gezin terwijl zijn vader meeluisterde. Later op de dag ging deze man naar de religieuze leider van de moskee, de Mullah, en vroeg hem: “Jij bent al jarenlang bij ons. Waarom hebben jouw gebeden geen kracht en geven ze geen vrede in het hart net als de gebeden van die jonge man Essai?” Het dorpshoofd liet ons weten dat hij de Injeel Sharif (het Goede Nieuws) wilde lezen en de Jezus-film wilde zien. Tijdens de huizenbouw in ditzelfde dorp kreeg een oudere vrouw een hartaanval waar een teamlid bij was. Het team bad voor haar en de volgende dag voelde ze zich veel beter en daarna is ze volledig hersteld. De constructie-opzichter nam een taxi. De taxichauffeur deed mee aan de bidstonden van het team. Hij biechtte op dat hij verslaafd was aan drugs, maar dat hij wist dat dat niet goed was. Hij wist dat Essa Masih (Jezus) hem kracht had gegeven om te vechten tegen de drugs. Hij zei: “Ik ben nu vrij en gebruik geen drugs meer. Essa Masih heeft me ervan vrijgemaakt.” Voedselpakketten en medische hulpverlening Onmiddellijk na de natuurramp waren voedselpakketten, drinkwater en medische hulpverlening cruciaal voor gezinnen die huis en haard hadden verloren door de overstromingen.

Gaan

Geven

Hieronder staan cijfers over het project:

Voedselpakketten en Medische Hulpverlening Gebied

Noorden Zuiden

Voedsel­pakketten

Medische hulpverlening

Totaal

Totaal

2,591

3,350

3,318

5,077

Totaal aantal gezinnen 5,909

Totaal aantal patiënten 8,427

Warme kledingpakketten In de tweede fase van hulpverlening zijn er warme kledingpakketten uitgedeeld aan gezinnen die zijn teruggekeerd naar hun woningen. Elk pakket bestond uit: 2 dekens 2 muskietennetten Sjaals voor vrouwen Warme kleren voor kinderen 1 lap tof voor vrouwenkleding 1 lap stof voor mannenkleding 1 sweater voor een man 1 sweater voor een vrouw Warme Kledingpakketten Gebied Noorden

Aantal kledingpakketten 1,000

Swat Valley

500

Zuiden

1,500

Totaal

3,000

In totaal is 300-400.000 dollar uitgegeven aan voedsel- en kledingpakketten. Huizenbouw en –reparaties De derde fase bestond uit het uitvoeren van reparaties aan ernstig beschadigde huizen. In het noorden zijn vierhonderd huizen herbouwd of gerepareerd. Dit is gemakkelijker dan huizenbouw op het platteland in het zuiden, omdat de slachtoffers het land pachten. De huiseigenaren kunnen pachters uit de nieuw herbouwde of gerepareerde huizen zetten en/of de huur van de huizen verhogen. Daarom willen we misschien stukken land kopen. Ruim 600.000 dollar is uitgegeven aan huizenbouw met een gemiddelde waarde van 100 dollar per huis. Feiten van schade in cijfers − 20 miljoen slachtoffers, waarvan 75 procent in Sindh en Punjab. Hulpverlening vereist. − 160.000 km² door overstromingen getroffen − 2 miljoen hectare aan verloren oogst − 1.9 miljoen huizen verwoest en/of beschadigd − 10 miljoen daklozen Bron: OCHA

21


Bidden

Meer arbeiders

Mede dankzij uw giften hebben wij in 2011 veel nieuwe OM-werkers uit diverse landen aanvullende ondersteuning gegeven, zodat zij hun werkzaamheden konden starten in OM.

22

Ivone uit Brazilië werkt in een gesloten land in het Midden-Oosten. Ze vertelt: “Een vriendin ging verhuizen en ik bood aan haar te helpen. Terwijl ik haar boeken inpakte, liet ze mij een ‘speciaal boek’ zien in haar eigen taal. Ze wilde mij ‘het Boek’ geven, omdat ze dacht dat ze dat boek niet mocht lezen. Ik antwoordde haar dat ik het Boek al had. “Hou het maar”, zei ik. Ik wilde haar eigenlijk meteen dingen vertellen en laten zien uit de Bijbel, maar het was nog niet de juiste tijd daarvoor. Voor mijn hulp wilde het gezin mij en God bedanken op hun manier. Ze kochten een schaap om te slachten en het vlees te delen met de armen. Haar man vroeg mij hoe ik in mijn geloof God dank breng. Ik vertelde dat wij bidden en geen offers hoeven geven. Die avond aten we ‘kalapache’, een mengelmoes van schapenkop, -hersenen, -tong en –lippen. Het gerecht rook zo vies dat mijn maag zich omdraaide... Ik kon geen hap door mijn keel krijgen.

Waar ging het projectgeld naar toe? Hieronder het overzicht van gelden die OM-Nederland in fondsen heeft ontvangen. Een compleet jaarrapport staat op de website www.operatiemobilisatie.nl

Dertien mannen en vrouwen, en zes echtparen of gezinnen hebben in totaal € 22.355 ontvangen; dit is gemiddeld € 1.863 per maand. Deze mensen komen uit Rusland, de Caribische eilanden, Mexico, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Brazilië, Slowakije, Centraal Azië en Pakistan. Velen van hen versterken de OM-bedieningen in hun thuisland, maar een aantal is werkzaam op de Logos Hope, bij ICT of Turning Point, of in Zweden, Chili en gesloten landen in het Midden-Oosten. Hartelijk dank voor uw hulp die het mogelijk maakt dat waardevolle werkers uit kansarme landen de zending ingaan en onze teams ondersteunen!

Veel van deze nieuwe werkers zijn erg gemotiveerd om het evangelie te delen. Vaak zijn zij zelf ook nog niet zo lang gelovig. Een verhaal uit de praktijk:

Geven

OM-Nederland in cijfers

Starthulp in 2011

Ook voor het jaar 2012 hebben we al € 17.000 aan aanvragen ontvangen voor Starthulp ten behoeve van 18 nieuwe werkers. Wilt u het mogelijk maken voor hen om die stap in het geloof te nemen om in de zending te werken? Hoe meer giften we ontvangen, hoe meer nieuwe werkers wij kunnen ondersteunen.

Gaan

Overzicht fondsen 1

Herkenning? Alexander Ivanov was op de OM Familiedag 2011. Hij is één van de werkers die vanuit het Starthulp-fonds is ondersteund.

Op een andere dag, terwijl ik het kantoor verliet, vertelden mijn collega’s dat ze iemand wilden verrassen. Onderweg ontdekte ik dat we naar een moskee gingen voor een begrafenis. Maar ik had een roze hoofddoek omgedaan! Ik was zo bezorgd, want ik wilde niemand beledigen. In de auto zei ik tegen God: “Ik ben hier in dit land omdat ik van U hou, God, en ik wil mijn liefde voor U aan de mensen hier laten zien, ook aan deze vriendin die net haar moeder heeft verloren.” In de moskee was ik de enige vrouw met een roze hoofddoek, alle anderen vrouwen hadden een zwarte om. Toen ze mij zag, werd mijn vriendin blij en glimlachte. Een maand later ontmoette ik haar weer. Ik zei: “Het spijt me heel erg dat je moeder is overleden en dat ik niet goed gekleed was.” Ze antwoordde me: “Ik vond het fijn dat je kwam, bedankt! De kleur van de hoofddoek vond ik niet belangrijk, alleen dat je er was. Ik heb mijn geloof en jij het jouwe. Ik kan God zien in jouw leven. Jij bent vrij in je eigen land. Maar nu je hier woont, kleed je je net als wij. Ik heb mijn taalstudenten verteld dat jij in ons land bent omdat je van hen houdt. Ik ben jaloers op jou, want ik wil ook graag een beetje van het licht dat jij uitstraalt.”

Ik was zo verrast! Ik wilde haar omhelzen en haar vertellen over Gods Liefde en dat ik daarom hier was. Maar dat kan niet in haar cultuur. Ik vind het zo moeilijk dat ik hier niet openlijk en vrijuit mag praten over Gods Liefde! Natuurlijk houdt niets ons tegen om naar Zijn wil te leven… Op weer een andere dag kwam ik terug van taalles op de Universiteit. Een van mijn studiegenoten voelde zich die dag niet lekker, dus gingen we eerder de bus uit. Ze belde haar man en ik bleef bij haar totdat hij haar kwam ophalen. Een paar dagen later nodigde ze me uit voor een bakje koffie in een koffieshop. Ze vertelde me dat ze steeds aan God moest denken sinds ze mij had leren kennen. Er was iets veranderd en ze begreep het niet. “Wat wil God van mij?”, vroeg ze me. Ik antwoordde haar: “Waarom vraag je het Hem zelf niet?” Ze had nog veel meer vragen, die ik geduldig en uitgebreid beantwoordde. Een paar dagen later vertelde ze me dat ze het Woord had en was begonnen te lezen. Ik mag niets vrijuit zeggen, maar ik bid dat God deze relatie met haar zal leiden naar Zijn Wil.”

Ontvangen fondsen

Bestede fondsen

Saldo 31-12-2011

1.352

210

1.525

37

Afrika Mailing

2

Bijbels voor de moslimwereld

3

Afghanistan-Bliss Project

4

Decembermailing 2007 Europa

5

Gods Marine Fonds

6

Hulpverleningsfonds

7

Fonds I-Connect computersoftware

8

IOAN-Ouderenproject Moldavië

9

Kings Academy

10

Saldo 1-1-2011

Lectuur India

11

Lectuurfonds

12

Logos Hope

13

Medische Zorg India (kerst 2009)

14

Ministry Nederland

15

Werk onder Moslims Midden Oosten

16

Oliedonor voor de schepen

10.619

5.047

606

15.060

-

64.792

64.792

-

794

-

794

-

8.691

3.688

10.443

1.937

23.759

7.777

26.541

4.995

-

85.776

69.369

16.407

-

2.575

1.141

1.434

1.955

1.600

1.124

2.431

827

3.580

430

3.977

7.260

721

2.587

5.395

51.447

273.744

49.564

275.627

1.899

76

9

1.965

204

14.107

14.312

0-

3.332

17.378

20.709

0

274

-

274

-

17

Overige bestemmingsfondsen

6.848

40

18

Persoonlijk Projectenfonds

-

3.333

400

2.933

19

Prisma Bestemmingsfonds

128.293

63.000

186.358

4.935

20

MFS2 Bestemmingsfonds

21

Fonds Muziekbediening

6.888

-

88.992

88.992

-

5.753

1.958

449

7.262

22

Starthulp

24.431

13.318

23.954

13.795

23

Sponsorgeld Teenstreet

265

1.612

1.877

0

24

Tsunami Fonds

550

550

-

25

Voorgangers India

-

18.018

16.756

1.262

26

Vrouwenwerk Wereldwijd

748

5.189

1.623

4.313

279.341

676.490

592.026

363.806

Totaal

Hieronder een overzicht van waar de bestede fondsen voor zijn gebruikt. (het nummer correspondeert met het fonds waaruit de besteding is gedaan) 1 - Transform - Afrika evangelisatieaktie Lampedusa team 3 - Doorgestuurde gelden naar Afghanistan 4 - Europa - voor diverse doeleinden 5 - MV Logos Hope - Reach Sri Lanka project - MV Logos Hope - Touch India project

6 - El Salvador - Bangladesh - School assistentie project - Japan - hulpverlening (via leiderschapsconferentie OM) - Cambodja - Project Freedom voor hulpverlening overstromingen - Somalië - Community Development Project voedselcontainer - Zweden - Somali Hope - Thailand - hulpverlening na overstromingen

- Haïti – generator - Zuid-Servië - HIV workshop 8 - Doorgestuurd geld naar Moldavië 9 - Doorgestuurd naar OM Amerika 11 - ICT OM Sportslink - Olympische Spelen evangelisatieaktie 14 - Algemene kosten Ministry Nederland 15 - Libië – promotiecampagne - Arabisch Schiereiland - STRAP project voor moslimwerkers - Transform - gift voor moslimwerkers - Midden-Oosten: Arab-to-Arab training voor Arabische christenen om hun geloof te delen met moslims - Rusland: computer training onder moslims - Noordelijk en Centraal Azië: Silk Road aktie - Zweden: conferentie voor werkers in Somalië - Pakistan - Bijbel sportkamp - Egypte - Face to Face training - Pakistan - bijdrage kosten lokale werkers - LifeHope - Alumn Rock project voor toiletten en kantoorruimte 17 - Mexico - Chiapas outreach 19 Prisma Bestemmingsfonds - Moldavië dagcentra voor kinderen - Pakistan hulpverlening - Nepal - School Assistentie programma 20 - Afghanistan - Bliss project: hulp en voorlichting voor vrouwen voor en tijdens de bevalling - Coördinatiekosten project 21 - Martin Brand - optreden OM familiedag 22 - Ondersteuning van diverse werkers 23 - Doorgestuurd naar RAG project Teenstreet - Transform 2010: - Evangelisatie actie voor jongeren rondom Middellandse Zee-gebied 24 - Myanmar - Lange termijn hulpverlening 25 - Doorgestuurd naar OM India ter ondersteuning van voorgangers 26 - Nederland - werk onder vrouwen in Den Haag - Nederland - werk onder vrouwen in Cuijk

23


Bidden

Gaan

Geven

Personeelskosten Alle OM’ers werkzaam in Nederland zijn afhankelijk van persoonlijke support en ontvangen hiervoor loon. Genoemde OM’ers staan in Nederland op de loonlijst en werken voor OM-Nederland voor de doelstellingen Binnenland, Buitenland, Voorlichting & bewustmaking, Fondsenwerving en beheer & administratie. Niet inbegrepen zijn de kosten voor werknemers die in Nederland op de loonlijst staan, maar voor rekening van andere OM-velden werken.

Voorlichting en bewustwording 4 fte Binnenland 8 fte Buitenland 12 fte Fondsenwerving 1 fte Beheer en Administratie 4 fte Totaal fte 30

OM vakantieweek op De Betteld Bent u er ook van 18 aug. - 25 aug.? Net als George Verwer!

€ 311.082 31%

€ 680.032 69%

De totale lasten waren € 991.114. Het daartegenover staande support bedroeg € 680.032. Dat betekent een dekkingspercentage van 69%.

Beleef uw zomervakantie dit jaar met Operatie Mobilisatie van 18 aug. - 25 aug. 2012. Een week vol bijbelstudies, concerten, jongerenavonden en kinderactiviteiten.

Loonkosten gedekt uit supportgiften Loonkosten gedekt uit algemene middelen

Balans en staat van baten en lasten

Ook is George Verwer, oprichter van OM, de hele week aanwezig! Boek uw vakantie nu via www.betteld.nl. Meer informatie op www. operatiemobilisatie.nl

Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) x € ACTIVA

31-12-2011

31-12-2010

Vaste activa

Realisatie 2011

Begroting 2011

Realisatie 2010

Begroting 2012

3.514.019

3.582.796

3.246.905

3.356.281

Acties van derden

148.776

275.000

432.571

200.000

Subsidies

114.408

0

460

20.000

11.889

12.000

14.441

10.000

Baten

Materiële vaste activa in het kader

22.671

31.450

59.453

36.407

van de bedrijfsvoering Financiële vaste activa Vlottende activa

Eigen fondsenwerving

Financiële baten

Voorraden

53.790

62.252

Overige baten

454.255

438.310

519.583

433.151

Vorderingen

65.597

98.560

Totaal baten

4.243.347

4.308.106

4.213.960

4.019.432

Voorlichting en bewustmaking

331.076

442.779

328.517

278.063

Binnenland

376.686

446.371

339.136

337.538

Buitenland

3.060.691

3.016.560

2.888.706

3.314.734

3.768.453

3.905.710

3.556.359

3.930.335

Kosten eigen fondsenwerving

124.839

80.837

144.350

114.145

Kosten van beheer en administratie

332.869

321.559

397.145

349.698

39.369

0

78.844

0

372.238

321.559

475.989

349.698

4.265.530

4.308.106

4.176.697

4.394.178

-22.184

0

37.263

-374.746

Liquide middelen

906.895

918.152

Totaal activa

1.108.406

1.146.821

PASSIVA

31-12-2011

31-12-2010

318.654

358.531

Bestemmingsreserves

94.471

161.242

Bestemmingsfondsen

363.806

279.341

Reserves en fondsen Continuïteitsreserve

Langlopende schulden

2.686

7.231

Kortlopende schulden

328.790

340.476

1.108.406

1.146.821

Totaal Passiva

Toelichting op doelstelling buitenland 26.027

Huisvestingskosten

10.486

Personeelskosten Reis- en verblijfskosten

38.550

Kosten korte zendingsreizen

43.096

Totaal lasten

Tekort/overschot

‘Zo heb ik het beleefd’ Corrie Swen 2011, 110 blz., prijs e11,95 Een nieuw boek van Operatie Mobilisatie! De schrijfster vertrok op veertigjarige leeftijd naar Pakistan, waar ze zich beschikbaar stelde voor de hulpverlening onder Afghaanse vluchtelingen. Ze leerde een Afghaanse taal en werkte jaren in een ziekenhuisje aan de Afghaanse grens. In 1995 vertrok ze naar Afghanistan, totdat de talibaan het werken onder vrouwen daar onmogelijk maakten. Ze werd uitgenodigd terug te komen naar Pakistan. Na de val van de talibaan werkte ze nog vijf jaar in Kaboel. In haar verhalen beschrijft zij een wijde variatie aan gebeurtenissen en ontmoetingen. Indrukwekkende verhalen over zending, overgave en beschikbaar zijn.

352.494

219.872

Overige algemene kosten

Bijzondere lasten

Bookshop

8.561

Kosten weekenden en conferenties

Betaald voor en doorgegeven aan buitenland

Lasten

Totaal lasten

Ministrykosten

Kantoorkosten

24

Staat van baten en lasten ( x € )

Bidden Bid mee voor al deze projecten waar het geld naar toe is gegaan. En dank God voor de vele getuigenissen.

Bestel dit boek voor € 11,95 euro via www.operatiemobilisatie.nl. Ook voor alle andere boeken van OM!

2.355.861 5.745 3.060.691

Geven Bedankt voor je steun. Ook in 2012 zijn de giften nodig om de projecten te ondersteunen die impact hebben op mensenlevens.

Kijk op www.operatiemobilisatie.nl om te bestellen of bel 0527 - 615607

25


ij n I k co lle ct e e r voorftmtwe e v ri e n din, zij h e eh a d. h a rt infa rcte n g e

Word vliegtuig suppor ter!

Agenda

Agenda

www.maf.nl/vliegtuigfonds

Bidden

Gaan

Geven

OM-Nederland wil je graag ontmoeten OM-Nederland is komende tijd met verschillende activiteiten aanwezig in het land. We willen je graag ontmoeten bij één of meerdere van onderstaande activiteiten:

14 april: Loving and serving Muslims dag in Amsterdam 27 april - 29 april ZendingsWeekend: ‘Discover your role’

25 - 28 mei

‘Investeer in de MAF vloot!’

Voor wie collecteer jij?

wordnucollectant.nl

Hartweek: 15 t/m 21 april 2012

070 - 315 56 83

MAF helpt 900 hulporganisaties en kerken in 30 landen. Doneer online of bel 0341-56 44 88

bank

55.83.45.808

9 juni

Ontdek je rol in het zendingswerk. Locatie: Bantega Opwekking Zien we je bij de stand van OM-Nederland tijdens de conferentie van Opwekking? EO Jongerendag Zien we je bij de stand van OM-Nederland tijdens de EO Jongerendag?

18 - 24 augustus OM Vakantieweek op ‘De Betteld’

25 augustus

29 september

met George Verwer Afwisselend zendingsprogramma, ook voor kids. Met diensten, muziek en film. Geef je op via www.betteld.nl OM Familiedag 2012 met George Verwer Spreker: George Verwer. Locatie: Ambt Delden. Run4TheWorld Organiseer ook een sponsorloop in jouw woonplaats voor een project of werker van OM.

o.v.v. vliegtuigfonds

www.maf.nl

OM Familiedag 2012 Inspirerende dag met George Verwer!

ZendingsWeekend Discover your role

Onze Visie Transformatie van mensenlevens wereldwijd door Jezus Christus.

Welkom op 25 augustus vanaf 13.30 uur op conferentiecentrum de Kroeze Danne in Ambt Delden. Met creche en kinderprogramma. Inclusief maaltijd. 26

Een inspirerend weekend om je te oriënteren op jouw rol in het zendingswerk. 27-29 april 2012 / 2-4 november 2012 Locatie: Tjongerhûs, Bantega (FR) Geef je nu op via www.operatiemobilisatie.nl

Uitgave: Operatie Mobilisatie Assemblageweg 9, 8304 BB Emmeloord Telefoon (0527) 615607 Fax (0527) 617159 E-mail: info.nl@om.org www.operatiemobilisatie.nl Bank: 11.42.32.938

Dit doet OM-Nederland door: • Jezus Christus bekend te maken; • het werven van mensen, middelen en gebed;

... met middelen als: • pioniersinitiatieven om het evangelie bekend te maken • kennis, hulp en hoop brengen via de de LOGOS HOPE • praktische hulp te geven aan hen die lijden

Momenteel zijn meer dan 6.100 mensen actief met OM, waaronder circa 140 Nederlanders, in 110 landen en op een schip.

... met als doelstelling: • vrede brengen aan andere religies • transformatie van binnen uit teweeg brengen in India • herstellen van hoop in Europa

Onze speerpunten Zendingsvisie overbrengen door: • mensen te mobiliseren voor wereldzending • geloof van de volgende generatie aan te moedigen • nieuwe werkers uit nietwesterse landen te motiveren en toerusten

Onze waarden • het kennen en verheerlijken van God • leven in gehoorzaamheid aan Gods Woord • genadige en integere mensen zijn • offervaardig dienen

• • • • •

liefde en respect betonen getuigen van Christus de verscheidenheid in het lichaam van Christus weerspiegelen bidden voor de wereld de gemeente hoogachten

Colofon Teksten: Anna Klappe, Anneke Bolt, Wouter Klop e.a. Basisontwerp: Douglas Design Lay-out: Interface Communicatie B.V., Ede Druk: Koninklijke BDU Grafisch Bedrijf bv

Stelt u geen prijs op het ontvangen van de OM-post? Wilt u liever één of twee keer per jaar het nieuws van Operatie Mobilisatie ontvangen? Stuur dan een mailtje naar info.nl@om.org of bel ons om dit door te geven. Bedankt voor uw betrokkenheid.

facebook.com/ OperatieMobilisatie twitter.com/OMNederland

27

Bidden

Gaan

Geven


Vacatures

Bidden

Urgent: 100 vacatures op de Logos Hope

Heb je de getuigenissen gelezen in dit OM Nieuws over de Logos Hope? Jij kunt dit van dichtbij meemaken! Vanaf september zijn we opzoek naar ruim 100 mensen die mee willen varen op de Logos Hope en het evangelie willen verspreiden.

Maatschappelijk werkster (MTI Cambodja) Onze partner helpt kinderen die zijn misbruikt. Is dit jouw vakgebied? Neem contact met ons op!

1000 bidders gezocht! Je gebed is onmisbaar en essentieel voor het wereldwijde zendingswerk. Ons wekelijkse gebedsnieuws is een handige steun. Op de website vind je onder het kopje ‘Gebed’ een overzicht van gebedspunten. Dit gebedsnieuws in uw mailbox? Dat kan door op het kopje ‘Over ons’, en dan op ‘Blijf op de hoogte’ te klikken. We zijn dit jaar op zoek naar 1000 mensen die bidden voor het werk van OM. In dit OM-Nieuws staan veel gebedspunten genoemd.

Gaan

Teens in Mission Coördinator (Nederland) Wij zoeken een parttimer die korte zendingsacties voor (internationale) jongeren in Nederland wil organiseren.

Leraar (Arabisch Schiereiland) Vind jij het leuk om met kinderen te werken en onderwijs te geven? Wellicht is deze leraarsfunctie iets voor jou!

The Spain Domino Effect (Spanje) Een intensief trainingsprogramma met het doel om je geloof op te bouwen, te leren van verschillende culturen en het opbouwen van vriendschappen. Ook help je met de opbouw van nieuwe kerken in een toeristische omgeving waar de Geestelijke nood hoog is.

Regio Financieel medewerker (Ecuador)

Handen en voeten geven aan je geloof. Wij willen niets liever dan jou, ondersteund door je gemeente, zien uitgaan. Kom in actie en deel, op een manier die bij jou past, het evangelie van Jezus Christus met anderen. Ga aankomende zomer naar Transform, Teenstreet, de vakantieweek op De Betteld of andere korte actie.

Geven

Ben je punctueel, goed met cijfers, handig met Excel en andere financiële software programma’s? Met standplaats Ecuador kun je meewerken binnen OM Latijns Amerika om het evangelie te verkondigen!

Veld personeelsfunctionaris (Arabisch Schiereiland) Heb jij visie om moslims te bereiken met het evangelie? Spreek je de Engelse taal en wil je verantwoordelijk zijn voor alle personeelszaken? Dan is dit een plek voor jou!

Afdeling Recruitment (Nederland) Christenen in Nederland mobiliseren voor zending en hen een plek aanbieden op het veld. Dat is de rol van afdeling Recruitment: mensen uitsturen. Wie komt het team versterken voor administratieve ondersteuning of als recruiter? Voor meer informatie over vacatures kijk op onze website en neem contact op met Ab van Aalst.

www.operatiemobilisatie.nl info.nl@om.org 28 0527 - 615607

Vanuit OM-Nederland ondersteunen we projecten, zowel in Nederland als wereldwijd. Mede door jouw financiële steun kan het evangelie verspreid worden. Maak deel uit van het zendingswerk door te geven zodat het evangelie zal klinken in deze wereld. Doneren kan online via onze website of je kunt een bedrag overmaken naar rekeningnummer 11.42.32.938. In september kun je meedoen aan Run4TheWorld, een sponsorloop voor een OM-project. Wat is jouw rol? Hierboven staan mogelijkheden om deel te nemen in het wereldwijde zendingswerk. Kijk op www.operatiemobilisatie.nl voor meer informatie.

OM-Nieuws 317 - april 2012  

In dit OM Nieuws kijken we terug naar de impact van projecten die mede door jouw steun hebben plaatsgevonden.

Advertisement