Page 1


Diverse gegevens Kinderboerderij Emmelerbos Banterweg 2-c 8302 AC Emmeloord Tel.: (0527) 699 852 www.emmelerbos.nl info@emmelerbos.nl Bankrek.nr. 31 20 56 672 KvK Lelystad: 39075161

Openingstijden Maandag: Dinsdag t/m vrijdag: Zaterdag: Zondag:

gesloten 10.00 – 16.00 uur 13.00 – 16.00 uur 11.00 – 16.00 uur

De bovengenoemde openingstijden op zaterdag en zondag gelden voor de periode maart t/m oktober. Kijk voor de juiste openingstijden als op onze website.

INFO...


Groepsbezoek

Schoolreisje

Als je met een groep de kinderboerderij vrij wilt bezoeken dan ben je van harte welkom. Het is wel nodig om dit van tevoren met de beheerder van de boerderij te overleggen. Dit om te voorkomen dat er meerdere grote groepen op hetzelfde moment komen.

Beleef een schoolreisje bij Kinderboerderij Emmelerbos!! Er zijn diverse faciliteiten waar gebruik van gemaakt kan worden; er wordt echter ook inzet van de schoolleiding zelf gevraagd. Er kan gekozen worden uit het kabouterpad, het indianenpad, het boertje en boerinnetjespad en het Pluk van de petteflatpad. Bij alle paden ontdekken de kinderen wat er op de kinderboerderij te zien is en ze komen alle dieren tegen. Er kan gebruik gemaakt worden van diverse leskisten en de kinderen kunnen de limonade-koe “melken�. Ook kunnen we in overleg patat verzorgen of met de kinderen pannenkoeken of poffertjes bakken. Voor informatie kan men terecht bij de beheerder van de kinderboerderij. Om te voorkomen dat er meerdere grote groepen op hetzelfde moment komen, is het wel noodzakelijk om het schoolreisje te reserveren.


verjaardagsfeestjes Wist u dat het mogelijk is om kinderfeestjes op de kinderboerderij te vieren? Daarbij wordt ook inzet van de ouders/begeleiders gevraagd. Op woensdag- en vrijdagmiddag kan dat tot 16.00 uur.

Wat zijn de mogelijkheden? Feestvarken met opdrachtkaartjes “Werken op de boerderij” De kinderen krijgen praktische opdrachten, waarbij ze ontdekken wat er allemaal te doen is op de kinder-boerderij. Voorbeelden: • Cavia’s borstelen • Schaap scheren • Voerzakjes, dieren voeren Leeftijd: van 4 tot 7 jaar of van 7 tot 10 jaar.

FE ESTJE!


Klompjesgolf Kinderen kunnen een parcours lopen met diverse “holes”. Ze proberen met zo min mogelijk slagen de bal in de emmer te krijgen. Bij klompjesgolf zit er geen lepel, maar een klomp aan de steel.

Knutselfeest Kinderen kunnen creatief aan de slag. • Nestkastjes maken en schilderen • Vogeldakjes maken en schilderen • Placemats maken, kleurplaat kleuren en lamineren • Button maken

Smikkelfeest Kinderen kunnen als echte bakkertjes aan de slag. • Bakkersmuts maken • Schort versieren • Cupcakes bakken en versieren • Pannenkoeken bakken

Prinsessenfeest Hoe word ik een echte prinses? • Kroontje maken en versieren • Schminken • Ketting, armband maken • Tattoo’s plakken • Nagels lakken • Handspiegel versieren Daarnaast zijn kinderen vrij om gebruik te maken van de fietsjes/karren en ze kunnen gewoon lekker op de kinderboerderij spelen.


Wensput De toegang tot kinderboerderij Emmelerbos is gratis. Wij willen een bezoek aan de kinderboerderij namelijk voor iedereen mogelijk maken. De kinderboerderij is finan-cieel echter afhankelijk van donateurs en goede gaven uit de gemeenschap. Een bijdrage is dus van harte welkom

IG L IL W IJ R V


Bent u al donateur? Als u Kinderboerderij Emmelerbos een warm hart toedraagt is het mogelijk uw steentje bij te dragen. Voor € 15,- bent u al donateur! Met het geld worden extra activiteiten en uitbreidingen gerealiseerd. Voorbeelden uit het verleden zijn de bouw van de bijenstal en schuilhokken, aanschaf konijnen-hokken en diverse onderhoudsprojecten. Kortom, allemaal zaken die de boerderij u als publiek meerwaarde geven. Daarom aan u de vraag donateur te worden en onderstaande bon in te vullen. Het donateurformulier kunt u inleveren of opsturen naar: Kinderboerderij Emmelerbos Banterweg 2c 8302 AC EMMELOORD

Vrijwilligers Naast een klein aantal vaste krachten van Philadelphia zijn er veel vrijwilligers actief op de kinderboerderij. Op zaterdag verzorgen vaste vrijwilligers de dieren op de boerderij en ze worden daarbij geassisteerd door de

jeugdvrijwilligers. Op doordeweekse dagen zijn er vrijwilligers actief in bouwprojecten en in het onderhoud van de tuin. Ook bij de maandelijkse activiteiten bieden de vrijwilligers ondersteuning. Lijkt het je leuk om op de een of andere manier mee te draaien als vrijwilliger, dan kun je telefonisch contact opnemen met de beheerder van de kinderboerderij.

De spelregels voor donateurs:

* u machtigt Kinderboerderij Emmelerbos om jaarlijks minimaal € 15,00 van uw bank- of girorekening af te schrijven, maar u bent vrij om zelf een hogere donateurbijdrage aan te geven. * U ontvangt jaarlijks tenminste één nieuwsbrief over de ontwikkelingen op de kinderboerderij; * als u geen donateur meer wilt zijn van de Kinderboerderij dan geeft u dit schriftelijk te kennen aan het secretariaat voor 1 november van een kalenderjaar. Wij zullen dan in het volgende kalenderjaar geen bijdrage meer incasseren.


Inlichtingen over tarieven en reserveringen kan men krijgen bij de kinderboerderij. In overleg is er van alles mogelijk en wij maken er graag een leuk feestje van!

E TE N!


Consumpties en lekkernijen Men is vrij om limonade, taart en andere versnaperingen mee te nemen. In de hal staat een automaat voor koffie, limonade en snoep. Ook kan er patat met frikandel of kroket laten verzorgen. In goed overleg kan er veel geregeld worden. Verder kunnen de kinderen zelf aan de slag: • Kinderen kunnen zelf de limonade-koe “melken” • Snoepkettingen maken dropveter met chips of snoepjes rijgen • Pannenkoeken bakken Bij slecht weer is de ontvangstruimte onder de hooikap voor het kinderfeestje gereserveerd.


! s n o j i b s tot zi en

-----------------------------------------------Machtiging met ingang van ………………………………………… Ja, ik word donateur van Stichting Vrienden Kinderboerderij Emmelerbos De heer/mevrouw/familie* : …………………………………………………….… Voorletters : ………………………………………………………. Achternaam : ………………………………………………………. Adres : ……………………………………………….……… Postcode/woonplaats : ……………………………………………………… Telefoonnummer : ………………………………………………………. E-mailadres : ………………………………………………………. Ik machtig tot wederopzegging de Stichting Vrienden Kinderboerderij Emmelerbos jaarlijks € …,.. af te schrijven van mijn bank-/girorekening* nummer: …………….……. * doorhalen wat niet van toepassing is. Datum: Handtekening: concept en ontwerp: wouter de vries

I

devrieswouter@hotmail.com

brochure kinderboerderij emmelerbos  

18 - 02 - 2012

brochure kinderboerderij emmelerbos  

18 - 02 - 2012

Advertisement