Page 8

Melkkracht in de praktijk ... ‘Ik boer niet voor de statistieken!’ Een no-nonsense bedrijfsvoering, goede verzorging, maar ook een hard milieu. De koeien van Peter Paul van der Meer uit Hoogmade kunnen hun melkkracht goed gebruiken om mooie technische en financiële resultaten te halen. ‘Met genomic stieren uit goede koefamilies haal ik de beste resultaten.’ ‘Bij mij regeert de portemonnee.’ Met deze zin zegt Peter Paul van der Meer (51) niets teveel. De melkveehouder uit Hoogmade heeft het ondernemers pad met veel hindernissen afgelegd om tot zijn huidige veestapel van 65 melkkoeien te komen. In 1993 nam hij het bedrijf over van zijn vader, met een quotum van 150.000 liter melk. De samenwerking met een andere veehouder bood het bedrijf kansen om zich verder te ontwikkelen. Echter aan de samenwerking kwam een eind en zo werd ook de melkveehouderij beëindigd. Peter Paul ging verder met de opfok van jongvee en verleasde in eerste instantie zijn deel van het melkquotum. Uiteindelijk verkocht hij zelfs zijn melkquotum, maar schoof het betalen van belasting nog voor zich uit. ‘Ik wilde eigenlijk weer beginnen met melken, de vraag was alleen wanneer’, blikt Peter Paul terug. Naast de opfok van jongvee werd hij ZZP-er. ‘Het verdiende goed, beter dan toen ik koeien molk’, vat hij lachend samen. Het dieptepunt in de quotumprijzen waren voor hem aanleiding opnieuw melkrechten te kopen. En zo begon hij in 2009 weer te melken, eerst in een gehuurde stal. ‘Ik had her en der mijn eigen afgekalfde vaarzen verhuurd, die haalde ik toen terug om ze zelf weer te gaan melken.’ In Hoogmade vond Peter Paul zijn huidige stal waarbij hij met goedkoop, tweedehands materiaal de stalinrichting en de melkstal moderniseerde. ‘De stal is helemaal open’, beschrijft de melkveehouder. ‘De koeien hebben wel diepstrooiselboxen, maar dat is dan ook het enige comfort.’ Succes met goedkope actiestieren De fokkerij bestaat inmiddels ook al bijna 10 jaar uitsluitend uit WWS genetica. ‘Ik ben altijd al gecharmeerd geweest van de Amerikaanse stieren’, vertelt Peter Paul die in zijn ‘melkkoeien-loze’ tijdperk zo’n beetje alle continenten van de wereld bezocht. ‘In Amerika loopt de beste genetica van de wereld. Vooral de koefamilies uit Amerika spreken me aan, het zijn koeien die al generaties lang goed functioneren.

8 | MELKKRACHT DECEMBER 2018

Melkveebedrijf Betje’s Hoeve - Hoogmade Peter Paul van der Meer Bedrijfsgegevens: • 65 melkkoeien • Productie: 9500 kg melk 4,20% vet 3,48% eiwit • Tankcelgetal: 97.000 cellen/ml • Rantsoen: gras, 5 kilo sodagrain, 1 kilo maismeel en maximaal 6 kilo brok. Insemineert met: • King Royal • King Doc • Reflector • Pharo • Brewmaster • Spike • Undenied

Bedrijfscollectie Betje’s Hoeve VEBO 2018 v.r.n.l.: de Boxer, de Daddy en de Delete

Profile for World Wide Sires B-NL

WWS - Melkkracht december 2018  

WWS - Melkkracht december 2018  

Advertisement