Page 32

ONS TEAM 4 2 3

4

1 7

7

5

6 7

8

8

Rienk Jonkers 06 12984083 WMS paringsadviseur Nederland 1. Hans Boschma 06 13674204 Noord-Friesland, Noord-Holland 2. Herre Kuiper 06 20746972 Zuidwest-Friesland, Stellingwerven 3. Robert Neppelenbroek 06 13905867 Drenthe, Overijssel 4. Gidion Hoorn 06 11804274 Overijssel, Groningen 5. Niels Spekreijse 06 10485662 Zuid Overijssel, Gelderland 6. Gerrit de Groot 06 25035973 Sales Manager Nederland Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland 7. Erik van Eijl 06 51497130 Zuid Holland, Flevoland 8. Pieter Graumans 06 30905685 Zeeland, Brabant, Limburg Piet Tjassing 06 10990660 Bezorgservice Ton Captein 0513 672200 Bezorgservice 1. DaniĂŤl Terrijn 0476 88 91 44 West Vlaanderen, Pajottenland 2. Bart Depelseneer 0472 68 77 75 WMS Paringsadviseur Meetjesland, Zuid Oost Vlaanderen 3. Eddy Tierens 0477 23 98 82 Sales Manager BelgiĂŤ WMS paringsadviseur Vlaanderen, Oost Vlaanderen, Noord West Brabant 4. Wilfried Volkaerts 0477 61 68 45 Antwerpen, Limburg, Oost Brabant Steven van Heffen 0499 37 39 43 Bezorgservice

world wide sires B-NL B.V.

Kantoor Janne Hampsink Sabrina Petter Fronie Santema

+31 (0)513 672 200

Bart Soetebier

+31 (0)6 13650496 General Manager

SPECIALIST IN FOKKERIJ Postbus 165 | 8440 AD Heerenveen | Nederland Tel: +31 513 672 200 | E-mail: info@wwsires.nl | W: www.wwsires.nl

Profile for World Wide Sires B-NL

WWS - Melkkracht december 2018  

WWS - Melkkracht december 2018  

Advertisement