Page 1

MELKKRACHT JAARGANG 10 I EDITIE 03 I DECEMBER 2018

UW SUCCES…IS ONZE PASSIE!


Doelgericht, ook in 2019! Heeft u al goede voornemens voor komend jaar? Mogen we een suggestie doen? Nodig eens één van onze fokkerijspecialisten uit voor een helder gesprek over uw fokkerij. Concreter nog: over de doelstelling van uw bedrijf en dan vertaald naar fokkerijbeleid. Als WWS hebben we binnen ons bedrijf ook doelen gesteld. Ambitieuze doelen: oftewel dromen met een deadline. We hebben een pakket met wereldwijde topstieren, waarbij we het afgelopen jaar steeds meer de DWP$ index -u leest er meer over in deze MELKKRACHTzijn gaan waarderen als belangrijke leidraad in het streven naar duurzaamheid die winstgevend is. Bij WWS maken we met een team van mensen een plan om ons doel te bereiken. Mensen met kennis, met passie en mensen die begrijpen wat de doelstelling van u als melkveehouder is. U herkent het belang van een goed team ongetwijfeld. Elke succesvolle melkveehouder heeft vertrouwelingen en adviseurs om zich heen die u als ondernemer helpen uw doelen te bereiken. Stuk voor stuk specialisten, met kennis van zaken, die alle vertrouwen verdienen en u helpen uw doelen te bereiken. Eerlijk, concreet en resultaatgericht.

het Friese Pietersbierum. We gaan hem missen, maar begrijpen het helemaal dat hij deze kans met beide handen aanpakt. We zijn dus op zoek naar een nieuwe collega. Iemand die het ook aandurft om doelen te stellen. Voor zichzelf, voor WWS én voor zijn/haar klanten. Doelen geven aan wat belangrijk en minder belangrijk is, het geeft een richting aan én het geeft ook energie. Het stellen van een doel test het doorzettingsvermogen en doet een beroep op de creativiteit. Een uitdagende klus dus. Een klus die we met ons WWS team ook in 2019 graag met u aanpakken! Maar eerst tijd voor de feestdagen. We wensen u een fijne kerst en een gezond en succesvol 2019. Bart Soetebier

Iemand zoals Hans Boschma. Na 10 jaar gaat Hans per april volgend jaar WWS verruilen voor een nog mooiere baan, hij gaat zich met zijn gezin volledig focussen op hun melkveebedrijf in

INHOUD

DECEMBER 2018

MELKKRACHT Fokstieren

De betekenis van fokwaarden

03

Melkkracht in de praktijk

08

Dairy Wellness Profit Index (DWP$) 16 WMS, omdat iedere paring telt!

25

Maatwerk indexen

26

Gebruikskruisingen

27

Top 10 per onderdeel

30

Prijzen en KI Codes

31

WWS Team

32

2 | MELKKRACHT DECEMBER 2018

Bayonet 04 Belair 04 Biggio 04 Bookem 05 Brewmaster 05 Davinci 05 Diamondback 06 Dragonheart 06 Duke 06 Epic 07 Hang-Time 07 Honeybee 07

Fokstieren

Jedi 10 Kingboy 10 Kingpin 10 Marty 11 Mayflower 11 Miller-P 11 Millington 12 Mogul 12 Montross 12 Pat-Red 13 Pety 13

Pepper 13 Punch 14 Rager-Red 14 Reflector 14 Rookie 15 Supersire 15 Uptown 15

Genomic stieren

All Star 18 Benz 18 Biggie 18 Bronze 18 Casper 19 Counsell 19 Crown-Red 19 Einstein 19 Firebird 20 Frazzled 20 Hail 20 Hardrock 20 Haroldo 21 Helix 21 Henley 21 House 21

Kennedy 22 King Doc 22 King Royal 22 Laidlaw 22 Missle 23 Pharo 23 Reeve 23 Simplicity-P 23 Slamdunk 24 Speedy 24 Spike 24 Tatoo 24

Gebruikskruisingen Ensor vd Plashoeve 27 Gains 27

Jersey stieren

Avon 28 Barnabas 28 Casino 28 Cheddar 28 Chrome 29 Disco 29 Lemonhead 29 Marlo 29


De betekenis van fokwaarden: RAGER-RED

Ri-Val-Re Rager-Red-ET

Relief P x Observer x Advent-red Moeder : Ri-Val-Re Obsrvr Salsa-ET RC Grootmoeder : Ri-Val-Re Adv Win-Go-Red-ET

Levensnummer : US 72353457 aAa-code : 324156 -2

Exterieur

: 1233 : +0.03 / 46 : +0.06 / 64 : 99 : 2564 : 6.00 : 2.37

Gebruikskenmerken Uiergezondheid : 2.75 Melksnelheid : 98 Dochtervruchtbaarheid : 2.70 Bevruchting / SCR : +1.30 % Moeilijke geboortes : 7.60 L.v. Geboorte : 6.40 DWP$ : 909

PTA: De fokwaarden in de USA worden weergegeven als PTA fokwaarden, wat staat voor Predicted Transmitting Ability. Dit is een belangrijk verschil ten opzichte van de Nederlandse / Vlaamse fokwaarden waar de genetische aanleg van een stier wordt weergegeven. Het verschil is dat van deze genetische aanleg de helft door de vader vererft wordt, de andere helft is de moeder. In het geval van een PTA waarde is dit een verschil ten opzichte van het gemiddelde van de referentiepopulatie. Wat betreft de melk betekent dit in het geval van Rager Red dat de dochters van deze stier gemiddeld 1233 ponden meer melk geven dan de dochters van een stier met 0 voor melkaanleg. Melk: Weergegeven in ponden. Eiwit: Percentage eiwit / ponden eiwit. % Betr: Percentage betrouwbaarheid van de productie index, in het geval van Rager Red is dit 99% wat ook te zien is aan het aantal dochters van 1182 op 457 bedrijven. Voer efficiĂŤntie: Voer efficiĂŤntie is de opbrengst van geproduceerde melk, gecorrigeerd voor de kilogrammen vet en eiwit, minus de voerkosten voor extra lichaamsonderhoud. Levensduur: Dit getal is weergegeven in maanden. In het geval van Rager Red houdt het in dat zijn dochters gemiddeld een 6 maanden hogere levensduur hebben als een stier die gemiddeld (0) voor dit kenmerk scoort. Melksnelheid: 100 is hier het gemiddelde. Lager als 100 is minder snel, en boven de 100 is een hogere melksnelheid. Dochtervruchtbaarheid: Dit wordt gemeten aan de hand van de Amerikaanse kengetallen: insemination rate, conception rate en pregnancy rate. Deze getallen geven de vruchtbaarheid weer over een periode van 21 dagen, en dus hoeveel koeien die in deze periode drachtig hadden kunnen worden. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de vrijwillige wachtperiode, dit is het minimum aantal dagen na het kalven voordat er

0

2

Score

Frame

laag

hoog

+1.10

Type

laag

hoog

+2.06

Uier

laag

hoog

+1.55

Benen

laag

hoog

+2.06 +2.37

Totaal Score

laag

hoog

Hoogtemaat

klein

groot

+1.39

Voorhand

smal

breed

+1.50

Inhoud

weinig

veel

+1.77

Openheid

weinig

open

+1.55

Kruisligging

oplopend

hellend

+0.79

Kruisbreedte

smal

breed

+1.71

Benen Zijaanz.

steil

krom

+0.76

Benen Achteraanz.

hakkig

recht

+2.00

Klauwhoek

weinig

veel

+1.61

laag

hoog

+2.26 +2.13

Beengebruik

Productie Melk (lbs) Eiwit % / eiwit lbs Vet % / vet (lbs) % Betrouwbaarheid TPI LVD PTAT

Fokwaarde datum : 12-18 Aantal dochters : 1182 Aantal bedrijven : 457

Vooruieraanh.

los

vast

Uierdiepte

diep

ondiep

+1.16

Achteruierhoogte

laag

hoog

+2.12

Achteruierbreedte

smal

breed

+1.95

Ophangband

zwak

sterk

+1.93

Speenplaats. (V)

wijd

nauw

+1.38

Speenplaats. (A)

wijd

nauw

+1.87

Speenlengte

kort

lang

-0.81

begonnen wordt met insemineren. 1 punt dochtervruchtbaarheid betekent een verschil van 4 dagen kortere tussenkalftijd van de dochters van deze stier. De Rager Red dochters zullen dus gemiddeld een 10,8 dagen kortere tussenkalftijd realiseren dan een stier met 0 voor dit kenmerk. Bevruchting: Dit is het bevruchtend vermogen van de stier zelf. Het getal is een percentage wat een stier scoort ten opzichte van de gemiddelde conception rate op een bedrijf. Bij Rager Red zal dit 1,3% hoger dan de gemiddelde conception rate op bedrijfsniveau zijn. Geboortegemak: Dit is het percentage moeilijke geboortes, gemeten bij vaarzen. 8% is gemiddeld voor dit getal, en stieren lager als 8% worden gezien als pinkenstier en zijn bij ons voorzien van het Calving ease logo. DWP$: De Dairy Wellness Profit Index is een totaal fokwaarde waarmee de economische levensduur wordt uitgedrukt. In deze fokwaarde zit naast productie, exterieur en vruchtbaarheid ook een aantal fokwaarden die de gezondheid en dus duurzaamheid van uw veestapel kunnen verbeteren. Lees meer over deze Wellness indexen op pagina 16 en 17. L.v. Geboorte: Dit is het percentage dood geboren kalveren en kalveren die sterven binnen 48 uur na geboorte. Het gemiddelde hier is 8%, een lager percentage is hier gewenst. Lichaamscapaciteit: In dit kenmerk, in Amerika de Body Weight Composite index genoemd worden hoogtemaat, kracht, ribdiepte, kruisbreedte en ook melktype meegenomen om zo niet alleen naar de bouw van de koe te kijken maar door ook de conditiescore mee te nemen een optimum te krijgen voor de combinatie tussen kracht en melktype. PTAT: Dit is de totaal score voor het exterieur, wat weer is onderverdeeld in de onder- en bovenbalk kenmerken. In het geval van Rager Red betekent dit dat zijn dochters gemiddeld 2.37 standaard afwijking

punt boven het gemiddelde van 0 scoren. boven het gemiddelde van 0 scoren.

MELKKRACHT DECEMBER 2018 | 3


BAYONET 007HO12236

Plain-Knoll Bayonet 991

PLAIN-KNOLL DONA BAYONET-ET

DONATELLO X SHAMROCK X SHOTTLE

aAa: 234165

TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

A2A2

Moeder: S-S-I SHAMROCK MING 7380-ET VG-86 Grootmoeder: ROYLANE SHOT MINDY 2079-ET VG-86

IB/MACE-USA 12-18 3083 dochters 506 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voer efficiëntie levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid FI bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte DWP$ Zoetis 12-18 TPI NM$

Peak Louanne Byont 20009-ET

BELAIR 014HO07418

CDCB/HA EXTERIEUR 12-18 748 dochters 240 bedrijven 98% Betr

Totaal exterieur 2.15 Lichaamscapaciteit 0.43 type 1.95

uier 1.86 beenwerk 1.10

Fertile-Ridge Belair

NIEUW

8118-Grade

EILDON-TWEED SSR BELAIR-ET

SUPERSIRE X BOOKEM X DEX

1461 0.02/49 0.00/55 99 133 4.9 3.00 108 2.2 2.5 0.2 8.2/99 9.3 585 2468 599

aAa: 435

TR TP TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

A1A2

Moeder: EILDON-TWEED BOOK BEL-TW VG-87 Grootmoeder: EILDON-TWEED DEX BELOVED G-76

IB/MACE-USA 12-18 927 dochters 194 bedrijven

Fertile-Ridge Belair 8183-Grade

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voer efficiëntie levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid FI bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte DWP$ Zoetis 12-18 TPI NM$

1266 0.06/56 0.15/90 98 192 5.2 3.06 102 0.0 0.4 2.4 7.0/98 8.4 807 2612 786

CDCB/HA EXTERIEUR 12-18 228 dochters 65 bedrijven 95% Betr

BIGGIO 007HO11373

uier 2.22 beenwerk 1.68

Carmony Biggio 4711

S-S-I ROBUST BIGGIO-ET

ROBUST X PLANET X LYNCH

Totaal exterieur 2.11 Lichaamscapaciteit 0.70 type 1.57

aAa: 435216

TR TP TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

A2A2

Moeder: OLMAR PLANET BABY BB-ET GP-81 Grootmoeder: OLMAR LYNCH BABY BUMBLE-ET EX-93

Carmony Biggio 4711

4 | MELKKRACHT DECEMBER 2018

CDCB Genetic Eval. 12-18 159 dochters 90 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voer efficiëntie levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid FI bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte DWP$ Zoetis 12-18 TPI NM$

1062 0.08/54 0.12/73 95 179 3.3 2.90 94 102 -0.7 -0.3 n/a 6.7/98 8.3 513 2378 645

CDCB/HA EXTERIEUR 12-18 98 dochters 57 bedrijven 92% Betr

Totaal exterieur 1.04 Lichaamscapaciteit 0.02 type 1.28

uier 0.93 beenwerk 0.57


BOOKEM 007HO10721

Val-Bisson Bookem Dona-ET

DE-SU 521 BOOKEM-ET

PLANET X RAMOS X ALTAHERSHEL

TR TP TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

aAa: 234516

A2A2

Moeder: CLEAR-ECHO 822 RAMO 1199-ET VG-86 Grootmoeder: CLEAR-ECHO HERSHL D-RAC 822 VG-87

IB/MACE-USA 12-18 25805 dochters 6506 bedrijven

1331 melk (lbs) 0.03/49 eiwit %/eiwit (lbs) -0.07/30 vet %/vet (lbs) 99 % Betr 107 voer efficiëntie 3.7 levensduur 2.83 celgetal 93 melksnelheid 0.8 dochtervruchtbaarheid 1.5 FI n/a bevruchting 6.7/99 geboortegemak/% Betr 7.7 Lv. Geboorte 650 DWP$ Zoetis 12-18 2302 TPI 502 NM$

RR Bookem Exclusive

CDCB/HA EXTERIEUR 12-18

Totaal exterieur 1.33

10642 dochters 3484 bedrijvenLichaamscapaciteit 0.19 99% Betr type 1.33

uier 1.15 beenwerk 1.12

BREWMASTER 250HO01009

Lindenright Brewmaster Define

MAPEL WOOD BREWMASTER TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

GARRETT X SHOTTLE X CHAMPION

aAa: 426 A2A2

Moeder: GEN-I-BEQ SHOTTLE BOMBI-ET EX-94 Grootmoeder: GEN-I-BEQ CHAMPION BAMBI-ET

IB/MACE-USA 12-18 3901 dochters 1871 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voer efficiëntie levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid FI bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte DWP$ Zoetis 12-18 TPI NM$

Karlinrock Brewmaster Glenna

910 0.02/33 0.22/94 98 162 2.0 2.74 102 1.0 1.3 -0.4 6.9/99 8.4 567 2412 628

CDCB/HA EXTERIEUR 12-18

DAVINCI 007HO12014

Totaal exterieur 1.53

2056 dochters 1113 bedrijven Lichaamscapaciteit 0.44 95% Betr type 1.67

uier 0.85 beenwerk 0.91

Palla Davinci 31699-Grade

DE-SU MG DAVINCI 11288-ET TR TP TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

MOGUL X WATSON X O MAN

aAa: 354

A1A1

Moeder: DE-SU 199-ET VG-85 Grootmoeder: PINE-TREE MISSY MIRANDA-ET VG-86

Kings-Ransom Davin Rival-ET

IB/MACE-USA 12-18 5058 dochters 1079 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voer efficiëntie levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid FI bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte DWP$ Zoetis 12-18 TPI NM$

720 0.09/46 0.15/69 99 154 4.0 2.75 106 -0.2 -0.1 1.5 7.0/99 7.3 632 2460 631

CDCB/HA EXTERIEUR 12-18

Totaal exterieur 2.05

1522 dochters 556 bedrijven Lichaamscapaciteit 0.85 98% Betr type 1.70

uier 2.32 beenwerk 1.43

MELKKRACHT DECEMBER 2018 | 5


DIAMONDBACK

*RC

Luck-E Diamond Atitude-ET

MR D APPLE DIAMONDBACK RC TP TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

007HO12587

DOORMAN X TALENT X REGIMENT-RED

aAa: 351 A1A2

Moeder: MS DELICIOUS APPLE-RED-ET EX-94 Grootmoeder: KHW REGIMENT APPLE-RED-ET EX-96

IB/MACE-USA 12-18 811 dochters 399 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voer efficiëntie levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid FI bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte DWP$ Zoetis 12-18 TPI NM$

Ms AOL DB Raspberry-Red-ET

100 0.06/19 0.01/7 98 22 0.4 2.87 99 -0.3 -0.3 1.8 9.8/99 10.4 221 2097 171

CDCB/HA EXTERIEUR 12-18 253 dochters 152 bedrijven 96% Betr

DRAGONHEART 007HO12111

Totaal exterieur 3.19 Lichaamscapaciteit 1.81 type 2.41

uier 3.16 beenwerk 2.15

Meadowbloom Dragonheart Brooke

MR OCD EPIC DRAGONHEART-ET TR TP TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

EPIC X PLANET X ELEGANT

aAa: 423165

A2A2

Moeder: OCD PLANET DANICA-ET EX-93 Grootmoeder: MISS ELEGANT DELIGHT-ET VG-88

IB/MACE-USA 12-18 1709 dochters 391 bedrijven

2032 melk (lbs) -0.05/48 eiwit %/eiwit (lbs) -0.06/58 vet %/vet (lbs) 99 % Betr 132 voer efficiëntie 5.0 levensduur 2.91 celgetal 103 melksnelheid 3.2 dochtervruchtbaarheid 3.0 FI 1.9 bevruchting 5.7/99 geboortegemak/% Betr 8.5 Lv. Geboorte 758 DWP$ Zoetis 12-18 2537 TPI 694 NM$

Perrinridge DragonHeart Mable

DUKE 250HO13267

CDCB/HA EXTERIEUR 12-18 Totaal exterieur 1.81 342 dochters 172 bedrijven Lichaamscapaciteit -0.14 95% Betr type 1.06

Gillette Carry Duke

NIEUW

S-S-I MONTROSS DUKE-ET

MONTROSS X SUPERSIRE X SNOWMAN

uier 2.31 beenwerk 0.86

TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

aAa: 423165

A1A2

Moeder: S-S-I SPRSIRE MABEL 8828-ET VG-85 Grootmoeder: S-S-I SNOW MALENA 7514-ET GP-80

Gillette Carry Duke

6 | MELKKRACHT DECEMBER 2018

IB/MACE-USA 12-18 203 dochters 101 bedrijven

2561 melk (lbs) 0.03/86 eiwit %/eiwit (lbs) 0.06/114 vet %/vet (lbs) 93 % Betr 250 voer efficiëntie 3.1 levensduur 2.81 celgetal 103 melksnelheid -0.1 dochtervruchtbaarheid 0.0 FI 2.3 bevruchting geboortegemak/% Betr 10.3/99 7.8 Lv. Geboorte 820 DWP$ Zoetis 12-18 2747 TPI 863 NM$

CDCB/HA EXTERIEUR 12-18 50 dochters 36 bedrijven 88% Betr

Totaal exterieur 2.01 Lichaamscapaciteit 1.26 type 2.41

uier 1.85 beenwerk 0.28


EPIC 250HO01002

GENERVATIONS EPIC

SUPER X ALTABAXTER X SHOTTLE

All Nure Epic C Mairy Second-ET

TR TP TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

aAa: 432 A1A2

Moeder: TRAMILDA-N BAXTER EMILY-ET Grootmoeder: WABASH-WAY EVETT-ET

IB/MACE-USA 12-18 20517 dochters 6411 bedrijven

1023 melk (lbs) 0.00/32 eiwit %/eiwit (lbs) -0.04/27 vet %/vet (lbs) 99 % Betr 55 voer efficiëntie 4.3 levensduur 2.83 celgetal 103 melksnelheid 1.6 dochtervruchtbaarheid 1.5 FI -0.4 bevruchting 6.5/99 geboortegemak/% Betr 8.0 Lv. Geboorte 416 DWP$ Zoetis 12-18 2222 TPI 410 NM$

Antelimarck Lister Epic

CDCB/HA EXTERIEUR 12-18

HANG-TIME 007HO12602

Totaal exterieur 1.74

10313 dochters 3787 bedrijvenLichaamscapaciteit 1.81 99% Betr type 1.07

uier 1.41 beenwerk 1.69

Lars-Acres Hangtime Tape-ET

COOKIECUTTER HANG-TIME-ET TR TP TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

MONTROSS X SUPERSONIC X MAN-O-MAN

aAa: 513 A2A2

Moeder: COOKIECUTTER SPR HAZELNU-ET EX-91 Grootmoeder: COOKIECUTTER MOM HALO-ET VG-88

CDCB Genetic Eval. 12-18 179 dochters 51 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voer efficiëntie levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid FI bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte DWP$ Zoetis 12-18 TPI NM$

Webb-Vue Hang-Time 8192

1060 0.07/52 0.16/84 96 196 3.3 3.06 104 2.9 2.7 -0.2 6.4/99 7.9 606 2601 718

CDCB/HA EXTERIEUR 12-18 Totaal exterieur 2.42 75 dochters 30 bedrijven Lichaamscapaciteit -0.55 92% Betr type 1.77

HONEYBEE 007HO12212

uier 2.74 beenwerk 0.03

J&J Pickart Dairy Honeybee 3784-Grade

DE-SU SS HONEYBEE 11569-ET TR TP TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

SUPERSIRE X BOOKEM X SHOTTLE

aAa: 432561

A2A2

Moeder: DE-SU 514-ET EX-90 Grootmoeder: SULLY SHOTTLE MAY-TW EX-91

Pine-Tree 4784 Hone 6869-ET

IB/MACE-USA 12-18 4617 dochters 836 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voer efficiëntie levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid FI bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte DWP$ Zoetis 12-18 TPI NM$

1264 0.02/43 0.04/57 99 120 4.8 2.75 103 2.0 2.1 -0.1 5.5/99 6.0 588 2465 657

CDCB/HA EXTERIEUR 12-18 886 dochters 304 bedrijven 98% Betr

Totaal exterieur 1.65 Lichaamscapaciteit 1.07 type 1.47

uier 1.54 beenwerk 0.41

MELKKRACHT DECEMBER 2018 | 7


Melkkracht in de praktijk ... ‘Ik boer niet voor de statistieken!’ Een no-nonsense bedrijfsvoering, goede verzorging, maar ook een hard milieu. De koeien van Peter Paul van der Meer uit Hoogmade kunnen hun melkkracht goed gebruiken om mooie technische en financiële resultaten te halen. ‘Met genomic stieren uit goede koefamilies haal ik de beste resultaten.’ ‘Bij mij regeert de portemonnee.’ Met deze zin zegt Peter Paul van der Meer (51) niets teveel. De melkveehouder uit Hoogmade heeft het ondernemers pad met veel hindernissen afgelegd om tot zijn huidige veestapel van 65 melkkoeien te komen. In 1993 nam hij het bedrijf over van zijn vader, met een quotum van 150.000 liter melk. De samenwerking met een andere veehouder bood het bedrijf kansen om zich verder te ontwikkelen. Echter aan de samenwerking kwam een eind en zo werd ook de melkveehouderij beëindigd. Peter Paul ging verder met de opfok van jongvee en verleasde in eerste instantie zijn deel van het melkquotum. Uiteindelijk verkocht hij zelfs zijn melkquotum, maar schoof het betalen van belasting nog voor zich uit. ‘Ik wilde eigenlijk weer beginnen met melken, de vraag was alleen wanneer’, blikt Peter Paul terug. Naast de opfok van jongvee werd hij ZZP-er. ‘Het verdiende goed, beter dan toen ik koeien molk’, vat hij lachend samen. Het dieptepunt in de quotumprijzen waren voor hem aanleiding opnieuw melkrechten te kopen. En zo begon hij in 2009 weer te melken, eerst in een gehuurde stal. ‘Ik had her en der mijn eigen afgekalfde vaarzen verhuurd, die haalde ik toen terug om ze zelf weer te gaan melken.’ In Hoogmade vond Peter Paul zijn huidige stal waarbij hij met goedkoop, tweedehands materiaal de stalinrichting en de melkstal moderniseerde. ‘De stal is helemaal open’, beschrijft de melkveehouder. ‘De koeien hebben wel diepstrooiselboxen, maar dat is dan ook het enige comfort.’ Succes met goedkope actiestieren De fokkerij bestaat inmiddels ook al bijna 10 jaar uitsluitend uit WWS genetica. ‘Ik ben altijd al gecharmeerd geweest van de Amerikaanse stieren’, vertelt Peter Paul die in zijn ‘melkkoeien-loze’ tijdperk zo’n beetje alle continenten van de wereld bezocht. ‘In Amerika loopt de beste genetica van de wereld. Vooral de koefamilies uit Amerika spreken me aan, het zijn koeien die al generaties lang goed functioneren.

8 | MELKKRACHT DECEMBER 2018

Melkveebedrijf Betje’s Hoeve - Hoogmade Peter Paul van der Meer Bedrijfsgegevens: • 65 melkkoeien • Productie: 9500 kg melk 4,20% vet 3,48% eiwit • Tankcelgetal: 97.000 cellen/ml • Rantsoen: gras, 5 kilo sodagrain, 1 kilo maismeel en maximaal 6 kilo brok. Insemineert met: • King Royal • King Doc • Reflector • Pharo • Brewmaster • Spike • Undenied

Bedrijfscollectie Betje’s Hoeve VEBO 2018 v.r.n.l.: de Boxer, de Daddy en de Delete


‘Echte krachtpatsers, ze zijn breed en robuust. Koeien waar je je geld mee verdient.’ Het is bovendien een koe die bij me past: met capaciteit en breedte.’ Bij de start van het bedrijf mochten de aangekochte rietjes niet teveel geld kosten en daarom koos de melkveehouder vooral voor de goedkopere actiestieren. ‘Maar ook in de lagere prijsklasse keek ik goed naar de koefamilies waar de stieren uitkwamen.’ Zo heeft hij levensduurspecialist Pocket veel kansen gegeven, de Damionzoon uit Outsidedochter Windy-Knoll-View Pledge EX-95. En niet de dure Atwood, maar zijn volle broer Delete heeft hij ingezet. ‘Van Delete kreeg ik zeven vaarzen aan de melk, er lopen er nu nog steeds drie’, klinkt Peter Paul tevreden. ‘Ze zijn nu vijfdekalfs.’ Hij noemt zo nog een aantal stieren waarvan hij oudere koeien heeft lopen: Daddy, Dakota, Boxer en Bradnick. ‘Alle vaarskalveren uit deze stieren lopen er nog, ze zijn derde- en vierdekalfs’, zegt hij trots terwijl hij toevoegt: ‘het sperma van deze stieren was toen ze net beschikbaar waren nog relatief goedkoop.’ Ook Bookem hoort in dit rijtje thuis. ‘Echte krachtpatsers, ze zijn breed en robuust. Koeien waar je je geld mee verdient.’ Alhoewel de melkveehouder ‘op de centen is’ relativeert hij de kosten die hij uitgeeft aan fokkerij. ‘Bij een lage melkprijs heb ik ook weleens bezuinigd op de sperma aankopen, maar daar heb ik later altijd spijt van. Je wilt gewoon goede vaarzen melken en wat zijn dan die extra kosten van een rietje?’, zo stelt hij een wedervraag. ’Als je daarop bezuinigt, bezuinig je op de verkeerde dingen.’ De selectie van de stieren doet hij in samenspraak met zijn WWS-fokkerijspecialist Erik van Eijl en WMS paringsadviseur Rienk Jonkers. ‘Ik wil geen risico’s lopen met inteelt’, noemt de melkveehouder één van de belangrijkste redenen om met paringadvies mee te doen. ‘Het lijstje met stieren verandert zo snel, ik kan dat zelf niet allemaal meer bijhouden.’ Bovendien heeft hij graag een sparringpartner. ‘Ze kennen de stieren en weten welke bij mijn bedrijf passen. Met WMS zorg ik ervoor dat mijn koeien de juiste verhoudingen in het lijf houden, ik vaar blind op WMS.’ Grasrantsoen vraagt robuuste koe En voor Peter Paul betekent het dat hij stieren gebruikt met een hoge exterieurscore. ‘Want daar krijg je de beste, krachtigste koeien van met de hoogste levensduur.’ De spreuk ‘life is to short to milk ugly cows’ is hem dan ook uit het hart gegrepen. ‘Wanneer ik mooie koeien in de wei heb lopen is dat voor mij puur genieten.’ De productievererving is bij de stierselectie geen item. ‘De koeien moeten het met gras

doen, ’s zomers lopen ze in de wei. ’s Winter is het vooral kuilgras’, beargumenteert Peter Paul die op het bedrijf genoeg ruwvoer kan winnen. ‘Met dat ruwvoer moeten de koeien het doen, ik boer niet voor de statistieken. Krap zetmeel in het rantsoen vraagt echter wel een robuuste koe.’ Ook gezondheid en vruchtbaarheid zijn geen selectiecriteria, wel A2/ A2. ‘Als de zuivel ernaar vraagt kan ik het leveren. Door er nu al op te selecteren ben ik Peter Paul iedereen een slag voor.’ Momenteel staan er op het inseminatielijstje onder andere King Doc, King Royal en Reflector, waar in Hoogmade ook al pinken van lopen. ‘Dat lijkt heel goed, het zijn grote, sterke dieren. Ik kijk ernaar uit dat ze aan de melk komen en gebruik Reflector opnieuw.’ Bedrijfsgroep reservekampioen Met de resultaten van zijn 65 koeien is Peter Paul dik tevreden. Nog een kleine groei naar 70 koeien zou hij graag willen, en dan met 35-40 stuks jongvee. ‘Dan kan ik de hele dag bij mijn koeien blijven, nu ben ik nog weleens als zzp-er van het bedrijf weg.’ Groter worden hoeft echter niet. ‘Daar wordt ik niet gelukkiger van.’ Af en toe naar de keuring gaan wel. Afgelopen Vebo wist de bedrijfsgroep van de Betje’s Hoeve zelfs het reservekampioenschap binnen te halen, vertelt Peter Paul trots. ‘Mooi is het zeker, maar ik fok er niet specifiek voor. De koeien moeten het uiteindelijk in de stal verdienen.’

MELKKRACHT DECEMBER 2018 | 9


JEDI 007HO13250

Midas Touch Jedi Jangle

S-S-I MONTROSS JEDI-ET

MONTROSS X SUPERSIRE X BOOKEM

TR TP TC TY TV TL TD HH5C HH1T HH2T HH3T HH4T HH6T

aAa: 426 A1A2

Moeder: S-S-I SUPRSIRE MIRI 8679-ET EX-90 Grootmoeder: S-S-I BOOKEM MODESTO7269-ET VG-87

IB/MACE-USA 12-18 1539 dochters 426 bedrijven

2438 melk (lbs) 0.03/83 eiwit %/eiwit (lbs) -0.16/43 vet %/vet (lbs) 99 % Betr 158 voer efficiëntie 6.5 levensduur 2.70 celgetal 102 melksnelheid 3.7 dochtervruchtbaarheid 3.5 FI 2.0 bevruchting 7.6/99 geboortegemak/% Betr 7.1 Lv. Geboorte 634 DWP$ Zoetis 12-18 2660 TPI 745 NM$

Jedi Daughters

CDCB/HA EXTERIEUR 12-18 475 dochters 164 bedrijven 97% Betr

KINGBOY 007HO12198

Totaal exterieur 1.59 Lichaamscapaciteit 1.07 type 1.57

uier 1.61 beenwerk 0.11

Ladys-Manor Kgirl Oh-ET

MORNINGVIEW MCC KINGBOY-ET

MCCUTCHEN X SUPER X SHOTTLE

aAa: 342516

TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

A2A2

Moeder: MORNINGVIEW SUPER MEGAN-ET EX-91 Grootmoeder: MORNINGVIEW SHTLE MADILYN EX-94

IB/MACE-USA 12-18 10218 dochters 2388 bedrijven

Vinbert Kingboy Birdy

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voer efficiëntie levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid FI bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte DWP$ Zoetis 12-18 TPI NM$

1333 0.00/42 0.00/49 99 96 2.6 2.68 98 2.7 2.6 0.7 8.2/99 7.9 493 2494 534

CDCB/HA EXTERIEUR 12-18

KINGPIN 007HO12228

uier 2.44 beenwerk 1.14

Canyon-Breeze Kingpin Arora

KERNDTWAY KINGPIN-ET

MCCUTCHEN X OBSERVER X SHOTTLE

Totaal exterieur 3.01

4033 dochters 1384 bedrijven Lichaamscapaciteit 1.90 99% Betr type 2.33

TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

aAa: 324165

A1A2

Moeder: GOLDEN-OAKS OBSRVR DIXIE-ET EX-90 Grootmoeder: REGANCREST S DASHE-ET VG-88

Jenny-Lou Kingpin 3968

10 | MELKKRACHT DECEMBER 2018

IB/MACE-USA 12-18 3377 dochters 1458 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voer efficiëntie levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid FI bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte DWP$ Zoetis 12-18 TPI NM$

627 0.03/28 0.09/49 98 79 2.1 2.67 103 1.9 1.7 0.8 7.7/98 8.5 528 2350 442

CDCB/HA EXTERIEUR 12-18

Totaal exterieur 2.79

1796 dochters 903 bedrijven Lichaamscapaciteit 2.18 98% Betr type 2.01

uier 2.05 beenwerk 1.21


MARTY 007HO12449

PEN-COL MARTY-ET

S-S-I Marty 10789 11715-ET TR TP TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

SUPERSIRE X BOOKEM X MAN-O-MAN

aAa: 432615

A1A1

Moeder: PEN-COL BOOKEM MISTY-ET EX-90 Grootmoeder: MS GOLD-N-OAKS MAYBALINE-ET VG-88

IB/MACE-USA 12-18 922 dochters 231 bedrijven

S-S-I Marty 10731 11645-ET

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voer efficiëntie levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid FI bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte DWP$ Zoetis 12-18 TPI NM$

2230 0.02/74 0.04/96 98 198 3.5 2.80 103 0.4 0.2 1.3 6.9/99 5.9 781 2574 762

CDCB/HA EXTERIEUR 12-18 237 dochters 98 bedrijven 96% Betr

MAYFLOWER 007HO11621

Totaal exterieur 1.74 uier 0.98 Lichaamscapaciteit 2.24 beenwerk -0.45 type 2.09

Westvaleview May Rose

S-S-I SNOWMAN MAYFLOWER-ET TR TP TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

SNOWMAN X SOCRATES X O MAN

aAa: 324165

A1A1

Moeder: ROYLANE SOCRA MIRA 1760-ET EX-91 Grootmoeder: SEAGULL-BAY OMAN MIRROR-ET VG-86

IB/MACE-USA 12-18 8841 dochters 902 bedrijven

2591 melk (lbs) 0.00/80 eiwit %/eiwit (lbs) -0.14/56 vet %/vet (lbs) 99 % Betr 176 voer efficiëntie 5.8 levensduur 2.79 celgetal 99 melksnelheid 2.5 dochtervruchtbaarheid 2.4 FI 1.1 bevruchting 6.9/99 geboortegemak/% Betr 7.9 Lv. Geboorte 861 DWP$ Zoetis 12-18 2595 TPI 775 NM$

SCD-JC Mayflower Debra Sue

MILLER-P 007HO13281

CDCB/HA EXTERIEUR 12-18

S-S-I MODERN MILLER-P-ET

uier 0.82 beenwerk 0.97

Dam: S-S-I Supersire Miri 8679-ET

NIEUW

MODERN-P X SUPERSIRE X BOOKEM

Totaal exterieur 0.93

1496 dochters 290 bedrijven Lichaamscapaciteit 0.25 98% Betr type 1.42

TR PC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

aAa: 561 A2A2

Moeder: S-S-I SUPRSIRE MIRI 8679-ET EX-90 Grootmoeder: S-S-I BOOKEM MODESTO7269-ET VG-87

Do-Rene Miller-P Cady 13588

CDCB Genetic Eval. 12-18 82 dochters 32 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voer efficiëntie levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid FI bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte DWP$ Zoetis 12-18 TPI NM$

1247 0.04/49 0.02/52 92 132 4.3 2.82 95 2.3 2.6 2.7 9.0/99 7.8 555 2415 594

CDCB/HA EXTERIEUR 12-18 11 dochters 7 bedrijven 84% Betr

Totaal exterieur 1.11 Lichaamscapaciteit 0.54 type 0.68

uier 1.25 beenwerk 0.63

MELKKRACHT DECEMBER 2018 | 11


MILLINGTON DE-SU MILLINGTON 12074-ET 007HO12421

MILES X SHAMROCK X MAN-O-MAN

S-S-I Mlngtn 10398 11588-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

aAa: 435126

A1A2

Moeder: DE-SU 1438-ET EX-90 Grootmoeder: CLEAR-ECHO M-O-M 2150-ET VG-87

IB/MACE-USA 12-18 961 dochters 201 bedrijven

1324 melk (lbs) 0.05/54 eiwit %/eiwit (lbs) 0.21/109 vet %/vet (lbs) 99 % Betr 217 voer efficiëntie 3.8 levensduur 2.61 celgetal 111 103 melksnelheid 1.5 dochtervruchtbaarheid 1.6 FI 0.8 bevruchting 7.7/99 geboortegemak/% Betr 7.3 Lv. Geboorte 865 DWP$ Zoetis 12-18 2686 TPI 847 NM$

S-S-I LA 17798 Genevieve-ET

MOGUL MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET 007HO11314

DORCY X MARSH X O MAN

aAa: 432516

CDCB/HA EXTERIEUR 12-18 247 dochters 81 bedrijven 95% Betr

Totaal exterieur 1.70 Lichaamscapaciteit 0.23 type 2.06

uier 1.49 beenwerk 0.73

Cookiecutter Mog Hanker-ET

TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

A1A2

Moeder: MOUNTFIELD MARSH MAXINE-ET VG-88 Grootmoeder: PINE-TREE MISSY MIRANDA-ET VG-86

IB/MACE-USA 12-18 45263 dochters 7724 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voer efficiëntie levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid FI bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte DWP$ Zoetis 12-18 TPI NM$

Cookiecutter Mogul Handy-ET

MONTROSS BACON-HILL MONTROSS-ET 007HO12165

MOGUL X BOLTON X ALTAROLEX

1201 0.01/39 0.11/75 99 155 2.4 3.02 111 -0.8 -0.4 -1.3 6.0/99 6.5 578 2431 612

CDCB/HA EXTERIEUR 12-18 Totaal exterieur 2.17 18086 dochters 4654 bedrijven Lichaamscapaciteit -0.44 99% Betr type 1.21

uier 3.12 beenwerk 2.09

S-S-I Montross 1882 9498-ET

TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

aAa: 453 A2A2

Moeder: UNIQUE-STYLE BOLTON MONEY EX-93 Grootmoeder: PASEN ROLEX MUMMY EX-91

Zahbulls Montross Creep-ET

12 | MELKKRACHT DECEMBER 2018

IB/MACE-USA 12-18 10195 dochters 1672 bedrijven

2734 melk (lbs) -0.01/79 eiwit %/eiwit (lbs) -0.10/73 vet %/vet (lbs) 99 % Betr 198 voer efficiëntie 3.0 levensduur 3.10 celgetal 108 melksnelheid 0.8 dochtervruchtbaarheid 0.7 FI -0.1 bevruchting 6.9/99 geboortegemak/% Betr 6.5 Lv. Geboorte 515 DWP$ Zoetis 12-18 2570 TPI 708 NM$

CDCB/HA EXTERIEUR 12-18 Totaal exterieur 1.81 2868 dochters 720 bedrijven Lichaamscapaciteit -0.14 99% Betr type 1.95

uier 2.20 beenwerk 1.18


PAT-RED 007HO12436

Leaninghouse Pat-R 22021-ET

COYNE-FARMS SYMPATI PAT-RED TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

SYMPATICO *RC X COLT P-RED X MASSEY

aAa: 432 A1A2

Moeder: BUTLERVIEW COLT PRAIRIE-ET VG-86 Grootmoeder: RICHMOND-FD POMPEY-ET EX-91

IB/MACE-USA 12-18 696 dochters 300 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voer efficiëntie levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid FI bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte DWP$ Zoetis 12-18 TPI NM$

Weiland Pat 4225-Red-Grade

1252 0.05/52 0.07/67 98 164 4.8 2.74 105 1.3 1.4 1.2 7.8/98 6.1 840 2547 720

CDCB/HA EXTERIEUR 12-18 174 dochters 91 bedrijven 95% Betr

Totaal exterieur 1.54 Lichaamscapaciteit 0.00 type 0.36

uier 2.17 beenwerk 1.48

PEPPER 250HO01118

DELABERGE PEPPER

MOGUL X PLANET X O MAN

aAa: 351426

Calbrett Pepper Luella TP TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

A2A2

Moeder: DELABERGE PLANET LOUISA-ET Grootmoeder: DELABERGE JUSTICE LUCIA-ET

IB/MACE-USA 12-18 1795 dochters 623 bedrijven

Mapelwood Pepper Lucinda

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voer efficiëntie levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid FI bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte DWP$ Zoetis 12-18 TPI NM$

65 0.09/25 0.20/56 98 108 4.3 2.84 103 0.6 1.0 n/a 6.3/98 5.8 547 2415 572

PETY 007HO12139

981 dochters 384 bedrijven 94% Betr

Totaal exterieur 2.50 Lichaamscapaciteit 0.91 type 1.98

uier 2.91 beenwerk 1.57

Bacon-Hill Pety Ms Model-ET

SIEMERS MOGUL PETY

MOGUL X EXPLODE X MAC

CDCB/HA EXTERIEUR 12-18

aAa: 354126

TR TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

A1A2

Moeder: RANSOM-RAIL EXPLODE PETY-ET EX-90 Grootmoeder: WELCOME MAC PEYTAN-ET VG-87

Siemers Pety Roz-Anna-ET

IB/MACE-USA 12-18 6805 dochters 1186 bedrijven

1092 melk (lbs) 0.01/35 eiwit %/eiwit (lbs) -0.01/37 vet %/vet (lbs) 99 % Betr 96 voer efficiëntie 3.5 levensduur 3.08 celgetal 108 melksnelheid 1.1 dochtervruchtbaarheid 0.5 FI 0.2 bevruchting 6.3/99 geboortegemak/% Betr 6.2 Lv. Geboorte 616 DWP$ Zoetis 12-18 2330 TPI 516 NM$

CDCB/HA EXTERIEUR 12-18 Totaal exterieur 2.31 1524 dochters 436 bedrijven Lichaamscapaciteit -0.10 99% Betr type 1.11

uier 3.04 beenwerk 1.51

MELKKRACHT DECEMBER 2018 | 13


PUNCH 007HO11207

Kellcrest Punch Lotus-ET

ROYLANE BOXER PUNCH 4311-ET

BOXER X O MAN X MANAT

aAa: 345216

TR TP TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

A1A1

Moeder: SEAGULL-BAY OMAN MIRROR-ET VG-86 Grootmoeder: SEAGULL-BAY MANAT MIRAGE-ET EX-90

IB/MACE-USA 12-18 2808 dochters 802 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voer efficiëntie levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid FI bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte DWP$ Zoetis 12-18 TPI NM$

Pineland Punch Harlow-ET

529 0.08/39 0.12/52 99 104 2.6 2.90 94 3.7 3.4 n/a 7.7/99 6.8 634 2363 503

CDCB/HA EXTERIEUR 12-18 635 dochters 252 bedrijven 98% Betr

RAGER-RED 007HO12344

RI-VAL-RE RAGER-RED-ET

RELIEF P X OBSERVER X ADVENT-RED

Totaal exterieur 1.47 Lichaamscapaciteit 2.33 type 1.57

uier 1.03 beenwerk 1.36

River Dale Rager Trudy

TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

aAa: 324156

A2A2

Moeder: RI-VAL-RE OBSRVR SALSA-ET VG-88 Grootmoeder: RI-VAL-RE ADV WIN-GO-RED-ET EX-90

IB/MACE-USA 12-18 1182 dochters 457 bedrijven

River Dale Rager Trudy

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voer efficiëntie levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid FI bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte DWP$ Zoetis 12-18 TPI NM$

1233 0.03/46 0.06/64 99 135 6.0 2.75 98 2.7 2.5 1.3 7.6/99 6.4 909 2564 699

CDCB/HA EXTERIEUR 12-18 275 dochters 147 bedrijven 95% Betr

REFLECTOR 007HO12105

S-S-I MOGUL REFLECTOR

MOGUL X SUPER X RAMOS

aAa: 534261

Totaal exterieur 2.37 Lichaamscapaciteit 1.10 type 2.06

uier 1.55 beenwerk 2.06

Farnear Bembi Bailee-ET

TR TP TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

A2A2

Moeder: CLEAR-ECHO SUPER 2262-ET EX-90 Grootmoeder: CLEAR-ECHO 822 RAMO 1200-ET EX-94

Ladys-Manor Reflect Gigi-ET

14 | MELKKRACHT DECEMBER 2018

IB/MACE-USA 12-18 4941 dochters 831 bedrijven

1748 melk (lbs) 0.07/72 eiwit %/eiwit (lbs) -0.08/41 vet %/vet (lbs) 99 % Betr 144 voer efficiëntie 5.8 levensduur 2.76 celgetal 108 melksnelheid 2.1 dochtervruchtbaarheid 1.6 FI -0.8 bevruchting 7.8/99 geboortegemak/% Betr 6.7 Lv. Geboorte 770 DWP$ Zoetis 12-18 2556 TPI 659 NM$

CDCB/HA EXTERIEUR 12-18

Totaal exterieur 2.09

1070 dochters 336 bedrijven Lichaamscapaciteit 1.34 99% Betr type 1.55

uier 1.75 beenwerk 1.24


ROOKIE 007HO11708

Do-Rene Rookie 9652

DE-SU ROOKIE 11057-ET

BOOKEM X BRONCO X SHOTTLE aAa: 423615

TR TP TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

A1A2

Moeder: MICHIGAN BRC SQUIRT 4621-ET VG-89 Grootmoeder: MICHIGAN S SPRITE 4347-ET VG-85

CDCB Genetic Eval. 12-18 189 dochters 77 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voer efficiëntie levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid FI bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte DWP$ Zoetis 12-18 TPI NM$

Goff Rookie 46928

1044 0.04/44 0.15/80 96 173 5.3 2.70 100 96 0.5 1.2 0.4 5.9/99 6.9 922 2516 747

CDCB/HA EXTERIEUR 12-18 Totaal exterieur 1.64 114 dochters 44 bedrijven Lichaamscapaciteit -0.35 93% Betr type 1.57

uier 1.46 beenwerk 0.87

SUPERSIRE 007HO11351

SEAGULL-BAY SUPERSIRE-ET

ROBUST X PLANET X SHOTTLE

aAa: 132546

SeagullBay SSsire Debra TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

A1A2

Moeder: AMMON-PEACHEY SHAUNA-ET EX-92 Grootmoeder: PINE-TREE MARTHA SHEEN-ET VG-86

IB/MACE-USA 12-18 33087 dochters 4610 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voer efficiëntie levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid FI bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte DWP$ Zoetis 12-18 TPI NM$

Farnear Adeen Adella-ET

1912 0.01/60 0.08/95 99 201 5.8 2.83 100 0.1 0.5 1.3 7.1/99 6.6 848 2518 821

CDCB/HA EXTERIEUR 12-18 10799 dochters 2591 bedr 99% Betr

UPTOWN 007HO12197

Lagging-Stream Upt Dorothy

MORNINGVIEW MGL UPTOWN-ET

MOGUL X SUPER X SHOTTLE

aAa: 243615

Totaal exterieur 0.74 uier 0.62 Lichaamscapaciteit 0.16 beenwerk -0.18 type 1.14

TR TP TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

A1A1

Moeder: MORNINGVIEW SUPER MEGAN-ET EX-91 Grootmoeder: MORNINGVIEW SHTLE MADILYN EX-94

Green-Meadow Uptown Maria

CDCB Genetic Eval. 12-18 639 dochters 239 bedrijven

825 melk (lbs) -0.02/20 eiwit %/eiwit (lbs) 0.04/41 vet %/vet (lbs) 98 % Betr 59 voer efficiëntie 2.9 levensduur 2.65 celgetal 103 melksnelheid 1.9 dochtervruchtbaarheid 2.1 FI 1.7 bevruchting 7.7/99 geboortegemak/% Betr 7.1 Lv. Geboorte 345 DWP$ Zoetis 12-18 2301 TPI 410 NM$

CDCB/HA EXTERIEUR 12-18 137 dochters 73 bedrijven 94% Betr

Totaal exterieur 2.40 Lichaamscapaciteit 1.40 type 1.47

uier 2.58 beenwerk 1.62

MELKKRACHT DECEMBER 2018 | 15


DWP$: productie, gezondheid én Iedereen heeft ze: koefamilies die binnen het bedrijf al generaties lang goed presteren. Ze produceren veel, worden vlot weer drachtig en lijken wel resistenter tegen ziekten dan andere koeien. Toeval? Nee, zeker niet, genetica maakt hierin wel degelijk een verschil. Met de DWP$ index fokt u deze koeien.

en metritis (baarmoederonsteking) nader bekijken zijn de verschillen in fokwaarden op koppelniveau, en het aantal incidenten binnen ditzelfde koppel significant. Oftewel: als melkveehouder merkt u het aan de dochters wanneer u een stier gebruikt die op deze onderdelen goed scoort.

De discussie bij het fokken op gezondheid en vruchtbaarheid gaat altijd over de betrouwbaarheid van de voorspelling van jonge dieren. Hoe kan je nu betrouwbaarheid verwachten bij de genomics fokwaarden van zo’n jonge stier? Zoetis -die in 2016 de Wellness Profit Index (DWP$) en de Wellness Traits index (WT$) heeft geïntroduceerd- heeft uitgebreid onderzoek hiernaar gedaan en het blijkt dat de genomics van jonge dieren echt een hele goede voorspelling leveren over de resultaten op het gebied van gezondheid en vruchtbaarheid.

20 miljoen betrouwbare waarnemingen Zoeitis heeft de indexen, berekend op basis van bijna 20 miljoen waarnemingen rondom de gezondheid en vruchtbaarheid van melkvee en zijn tot stand gekomen dankzij onafhankelijke databases die afstamming, genomics, productie en gezondheid met elkaar combineren. Door deze manier van meten en valideren van cijfers komen de fokwaarden op een onafhankelijke manier tot stand en kunnen stieren van alle organisaties met elkaar worden vergeleken. Eigenlijk zoals het met ieder andere, onafhankelijk tot stand gekomen fokwaarde het geval is. In de bijgevoegde illustratie is te zien welke zaken er in de DWP$ en Wellness Trait WT$ index worden meegenomen, met de daarbij behorende wegingspercentages per onderdeel.

De onderzoeken vonden plaats op 11 Amerikaanse melkveebedrijven die gemiddeld 4180 koeien per bedrijf melken. Uit dit totaal aantal dieren is een selectie gemaakt van 2875 dieren die betrouwbaar te vergelijken zijn. Deze dieren voldoen aan de volgende eisen: • •

• Waar het uiteindelijk om gaat is zichtbaar te maken wat het verschil is bij het gebruik van stieren met een goede DWP$ fokwaarde. Wanneer we bijvoorbeeld de twee kenmerken mastitis, 16 | MELKKRACHT DECEMBER 2018

Het zijn alleen vaarzen en tweedekalfs koeien De dieren hebben gekalfd tussen 1 september 2015 en 31 december 2015. Alle data tot 24 augustus 2016 werd meegenomen. Lijsten werden afgesloten na 305 dagen Van alle dieren is het DNA door een externe partij (CDCB) onderzocht om objectief en betrouwbaar de afstamming vast te stellen Alle incidenten als mastitis, baarmoederonsteking, ketose, aan de nageboorte blijven staan, verdraaide lebmaag en kreupelheid werden vanuit de management systemen van de betreffende melkveebedrijven verzameld


vruchtbaarheid De groep koeien is vervolgens ingedeeld in vier groepen op basis van hun genetische score. Elke groep omvat 25%, variërend van de hoogste 25% tot de laagst scorende 25%. In de volgende illustratie worden over de twee eerder genoemde kenmerken mastitis en baarmoederontsteking de werkelijk gemeten incidenten afgezet tegen de genomic geteste uitkomsten van de dieren. Zoals in beide grafieken is te zien is het aantal incidenten voor baarmoederontsteking en mastitis tussen de laagste en hoogste 25% respectievelijk 10,7% en 7,4% lager. Het blijkt dat de genomic fokwaarde van de betreffende dieren een zeer betrouwbare voorspelling zijn van de prestaties die het dier werkelijk laat zien. Hoge DWP$, hoge boertevredenheid Om het maximale rendement uit uw veestapel te halen is de DWP$ de perfecte index. U selecteert niet alleen stieren op basis van productie, maar u selecteert meteen ook op gezondheid van koe en kalf, vruchtbaarheid en functioneel exterieur. De toplijst voor DWP$ bij de fokstieren laat ook een opsomming aan stieren zien die kunnen rekenen op een hoge ‘boertevredenheid’ omdat ze robuuste, sterke, vruchtbare en gezonde koeien leveren waar melkveehouders jarenlang plezier aan beleven. Dit toplijstje bewijst dat een selectie op DWP$ de meest betrouwbare manier is om een efficiënte, winstgevende en duurzame veestapel te fokken. Vraag onze WWS fokkerijspecialisten maar eens naar de voordelen van de DWP$ voor uw bedrijf!

TOP 10 DWP$ FOKSTIEREN 1. Rookie 922

6. Duke 820

2. Rager-Red 909

7. Belair 807

3. Millington 865

8. Marty 781

4. Supersire

848

9. Reflector 770

5. Pat-Red 840

10. Dragonheart 758

TOP 10 DWP$ GENOMIC STIEREN 1. Firebird 1240

6. Simplicity-P 993

2. Frazzled 1205

7. Counsell 988

3. Speedy 1172

8. House 969

4. Einstein 1038

9. Kennedy 968

5. Hail 1011

10. All Star

946

Waarom DWP$ • Economische duurzaamheid in één accurate, betrouwbare index • Opgebouwd uit kenmerken die er toe doen op uw bedrijf • Net als de NM$ is het een weergave van de productiekenmerken, met de gezondheidskenmerken toegevoegd. • In één oogopslag maakt u een selectie voor efficiëntie, winstgevendheid en duurzaamheid • Amerikaanse collega’s kiezen steeds vaker voor DWP$ bij de stierselectie, in plaats van NM$ MELKKRACHT DECEMBER 2018 | 17


ALL STAR

250HO13449

S-S-I PENLEY ALL STAR-ET

PENLEY X LUCID X MAXUM aAa: 423

TR TP TY TV TL TD HH3C HH5C HH1T HH2T HH4T HH6T

CDCB Genetic Eval. 12-18 0 dochters 0 bedrijven

A1A2

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voer efficiëntie levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid FI bevruchting geboortegemak/% Betr L.v. Geboorte DWP$ Zoetis 12-18 TPI NM$

Dam: S-S-I Lucid Nataly 9215-ET

1111 0.03/42 0.03/49 80 108 6.5 2.50 97 2.4 2.5 n/a 7.4/91 8.5 946 2528 648

BENZ

007HO13693

S-S-I FRANCHISE BENZ-ET

TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

CDCB Genetic Eval. 12-18 0 dochters 0 bedrijven

FRANCHISE X MONTROSS X NUMERO UNO aAa: A2A2

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voer efficiëntie levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid FI bevruchting geboortegemak/% Betr L.v. Geboorte DWP$ Zoetis 12-18 TPI NM$

MGD: S-S-I Uno Damica 8433

1332 0.05/56 0.05/64 79 167 6.1 2.89 109 104 4.0 3.7 -1.0 6.7/94 7.1 835 2650 776

BIGGIE

250HO13857

S-S-I BANDARES BIGGIE-ET

BANDARES X SUPERSIRE X BOOKEM aAa: 423 A1A2

Dam: S-S-I Supersire Miri 8679-ET

TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

CDCB Genetic Eval. 12-18 0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voer efficiëntie levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid FI bevruchting geboortegemak/% Betr L.v. Geboorte DWP$ Zoetis 12-18 TPI NM$

792 0.08/45 0.10/58 80 128 8.1 2.57 106 3.8 4.1 n/a 8.5/73 7.3 727 2739 810

BRONZE

014HO07834

OKDS SILVER BRONZE-ET

SILVER X SUPERSIRE X OBSERVER aAa: 156 A1A1 MGD: OKDS Observer 1356

18 | MELKKRACHT DECEMBER 2018

TR TP TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

CDCB Genetic Eval. 12-18 0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voer efficiëntie levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid FI bevruchting geboortegemak/% Betr L.v. Geboorte DWP$ Zoetis 12-18 TPI NM$

908 0.06/44 0.18/84 80 164 5.3 2.75 107 1.7 1.6 1.2 8.0/94 8.0 869 2597 759

Moeder:S-S-I LUCID NATALY 9215-ET EX-90 Grootmoeder: S-S-I MAXUM MINDY 7651-ET GP-81

CDCB/HA EXTERIEUR 12-18 0 dochters 0 bedrijven 79% Betr

Totaal exterieur 2.06 Lichaamscapaciteit 1.29 type 1.47

uier 1.95 beenwerk 1.29

Moeder:S-S-I MONT 8433 10852-ET Grootmoeder: S-S-I UNO DAMICA 8433-ET VG-88

CDCB/HA EXTERIEUR 12-18 Totaal exterieur 1.76 0 dochters 0 bedrijven Lichaamscapaciteit -0.04 77% Betr type 1.11

uier 1.95 beenwerk 1.22

Moeder:S-S-I SUPRSIRE MIRI 8679-ET EX-90 Grootmoeder: S-S-I BOOKEM MODESTO7269-ET VG-87

CDCB/HA EXTERIEUR 12-18 0 dochters 0 bedrijven 77% Betr

Totaal exterieur 2.32 Lichaamscapaciteit 1.56 type 0.64

uier 2.76 beenwerk 1.25

Moeder:OKDS SUPERSIRE 3409-ET GP-83 Grootmoeder: OKDS OBSERVER 1356 VG-87

CDCB/HA EXTERIEUR 12-18 0 dochters 0 bedrijven 79% Betr

Totaal exterieur 1.81 Lichaamscapaciteit 1.00 type 0.88

uier 2.22 beenwerk 1.16


CASPER

250HO13743

CLAYNOOK CASPER-ET

TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

CDCB Genetic Eval. 12-18 0 dochters 0 bedrijven

HANG-TIME X BOMBERO X MOGUL aAa: 243 A1A2

Dam: Claynook Colita Bombero

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voer efficiëntie levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid FI bevruchting geboortegemak/% Betr L.v. Geboorte DWP$ Zoetis 12-18 TPI NM$

1118 0.06/50 0.10/69 79 153 5.4 2.71 101 3.6 3.5 1.9 6.4/85 8.0 896 2721 763

COUNSELL

014HO14369 BLUMENFELD ALTACOUNSELL-ETTR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T CRAIG X SILVER X FREDDIE aAa: 423

A1A2

Blumenfeld AltaCounsell-ET

CDCB Genetic Eval. 12-18 0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voer efficiëntie levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid FI bevruchting geboortegemak/% Betr L.v. Geboorte DWP$ Zoetis 12-18 TPI NM$

CROWN-RED

818 0.11/55 0.20/85 77 187 5.8 2.81 104 3.1 3.2 2.2 6.3/62 7.5 988 2750 834

MGGD: KHW Regiment Apple-Red-ET

EINSTEIN

CDCB Genetic Eval. 12-18 0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voer efficiëntie levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid FI bevruchting geboortegemak/% Betr L.v. Geboorte DWP$ Zoetis 12-18 TPI NM$

809 0.08/46 0.16/75 76 159 6.1 2.56 106 1.7 2.1 n/a 7.1/62 7.8 897 2697 786

Dam: Oconnors Lucid Exactly

A1A2

0 dochters 0 bedrijven 77% Betr

Totaal exterieur 2.91 Lichaamscapaciteit 0.95 type 2.00

uier 3.07 beenwerk 0.70

Moeder:PEAK BBF SILVER 60101-ET VG-85 Grootmoeder: BUSH-BROS FREDDIE 4169 VG-85

CDCB/HA EXTERIEUR 12-18 0 dochters 0 bedrijven 74% Betr

Totaal exterieur 2.23 Lichaamscapaciteit 1.07 type 0.62

uier 2.47 beenwerk 1.22

Moeder:RI-VAL-RE LIL APPLE-ETS GP-84 Grootmoeder: MS APPLES MC VALENTINE-ET EX-90

CDCB/HA EXTERIEUR 12-18 0 dochters 0 bedrijven 76% Betr

Totaal exterieur 2.70 Lichaamscapaciteit 0.90 type 1.50

uier 2.48 beenwerk 2.02

NIEUW

007HO13737 OAKFIELD MODEST EINSTEIN-ETTR TP TC TY TV TL TD HH3C HH1T HH2T HH4T HH5T HH6T MODESTY X LUCID X LEXOR aAa: 234

CDCB/HA EXTERIEUR 12-18

NIEUW

007HO14460 KENMORE TRIPLE CROWN-RED-ETTP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T APPRENTICE*RC X DELTA X MCCUTCHEN aAa: 354 A1A2

Moeder:CLAYNOOK COLITA BOMBERO-ET Grootmoeder: CLAYNOOK CHARLOTTE MOGUL-ET

CDCB Genetic Eval. 12-18 0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voer efficiëntie levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid FI bevruchting geboortegemak/% Betr L.v. Geboorte DWP$ Zoetis 12-18 TPI NM$

930 0.07/48 0.11/64 79 153 6.7 2.70 n/a 102 4.4 4.3 n/a 6.8/79 6.3 1038 2736 820

Moeder:OCONNORS LUCID EXACTLY-ET EX-90 Grootmoeder: ROCKYMOUNTAIN LEXOR EDEN

CDCB/HA EXTERIEUR 12-18 0 dochters 0 bedrijven 78% Betr

Totaal exterieur 2.26 Lichaamscapaciteit 0.39 type 1.33

uier 2.49 beenwerk 1.44

MELKKRACHT DECEMBER 2018 | 19


FIREBIRD

014HO14271

NIEUW

S-S-I PR FRAZLD FIREBIRD-ET

TR TP TC TY TV TL TD HH5C HH1T HH2T HH3T HH4T HH6T

CDCB Genetic Eval. 12-18 0 dochters 0 bedrijven

FRAZZLED X MARTY X HEADWAY aAa: 234 A1A2

Dam: S-S-I Marty 10789 11715-ET

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voer efficiëntie levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid FI bevruchting geboortegemak/% Betr L.v. Geboorte DWP$ Zoetis 12-18 TPI NM$

2058 0.03/72 0.04/87 76 195 7.6 2.45 n/a 2.5 2.7 n/a 8.3/62 6.0 1240 2796 931

FRAZZLED

007HO12788 MELARRY JOSUPER FRAZZLED-ETTR TP TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T JOSUPER X SHOTGLASS X ROBUST aAa: 426 A2A2 Dam: Melarry Shotglass Frazzle

CDCB Genetic Eval. 12-18 0 dochters 0 bedrijven

2315 melk (lbs) 0.00/71 eiwit %/eiwit (lbs) 0.05/100 vet %/vet (lbs) 80 % Betr 223 voer efficiëntie 7.2 levensduur 2.57 celgetal 99 melksnelheid 98 0.4 dochtervruchtbaarheid 1.1 FI 1.2 bevruchting 8.3/99 geboortegemak/% Betr 6.8 L.v. Geboorte 1205 DWP$ Zoetis 12-18 2770 TPI 979 NM$

HAIL

007HO12951

SIEMERS MODESTY HAIL-ET

MODESTY X MOGUL X MAN-O-MAN aAa: 651 A2A2 Dam: Cookiecutter MOG Hanker-ET

TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

CDCB Genetic Eval. 12-18 0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voer efficiëntie levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid FI bevruchting geboortegemak/% Betr L.v. Geboorte DWP$ Zoetis 12-18 TPI NM$

957 0.06/46 0.10/65 81 167 6.0 3.03 106 105 4.2 4.5 -0.1 6.5/95 6.1 1011 2700 804

HARDROCK

250HO13736 COOKIECUTTER MD HARDROCK-ETTR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T MODESTY X CAPITAL GAIN X MOGUL aAa: 432 A1A2 MGD: Cookiecutter Mogul Handy-ET

20 | MELKKRACHT DECEMBER 2018

CDCB Genetic Eval. 12-18 0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voer efficiëntie levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid FI bevruchting geboortegemak/% Betr L.v. Geboorte DWP$ Zoetis 12-18 TPI NM$

1648 0.00/51 0.07/82 80 178 4.6 2.89 107 1.6 1.9 1.7 6.4/95 6.8 915 2615 772

Moeder:S-S-I MARTY 10789 11715-ET GP-82 Grootmoeder: S-S-I HDWAY 8679 10789-ET GP-81

CDCB/HA EXTERIEUR 12-18 0 dochters 0 bedrijven 75% Betr

Totaal exterieur 1.71 Lichaamscapaciteit 1.51 type 1.65

uier 0.98 beenwerk 0.65

Moeder:MELARRY SHOTGLASS FRAZZLE EX-90 Grootmoeder: MELARRY ROBUST FUTURE-ET VG-85

CDCB/HA EXTERIEUR 12-18 0 dochters 0 bedrijven 79% Betr

Totaal exterieur 1.27 Lichaamscapaciteit 0.01 type 0.73

uier 1.53 beenwerk 0.85

Moeder:COOKIECUTTER MOG HANKER-ET EX-94 Grootmoeder: COOKIECUTTER MOM HALO-ET VG-88

CDCB/HA EXTERIEUR 12-18 Totaal exterieur 2.07 0 dochters 0 bedrijven Lichaamscapaciteit -0.93 80% Betr type 0.26

uier 2.91 beenwerk 1.80

Moeder:COOKIECUTTER C HANDCAPS-ET VG-87 Grootmoeder: COOKIECUTTER MOGUL HANDY-ET EX-94

CDCB/HA EXTERIEUR 12-18 Totaal exterieur 2.12 0 dochters 0 bedrijven Lichaamscapaciteit -0.38 79% Betr type 1.49

uier 1.90 beenwerk 1.64


HAROLDO

014HO07801

AOT HAROLDO

TR TP TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

SPRING X SUPERSIRE X MAN-O-MAN aAa: 315 A2A2 Dam: Cookiecutter Ssire Has-ET

CDCB Genetic Eval. 12-18 0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voer efficiëntie levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid FI bevruchting geboortegemak/% Betr L.v. Geboorte DWP$ Zoetis 12-18 TPI NM$

924 0.07/49 0.17/82 80 182 4.4 2.88 101 2.8 3.0 0.6 5.9/97 6.7 777 2657 781

HELIX

014HO07770

AOT SILVER HELIX-ET

SILVER X SUPERSIRE X MAN-O-MAN aAa: 432 A1A2 Dam: Cookiecutter Ssire Has-ET

TR TP TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

CDCB Genetic Eval. 12-18 0 dochters 0 bedrijven

1420 melk (lbs) 0.05/57 eiwit %/eiwit (lbs) 0.18/104 vet %/vet (lbs) 80 % Betr 209 voer efficiëntie 3.6 levensduur 3.03 celgetal 105 melksnelheid 0.3 dochtervruchtbaarheid 0.3 FI -0.5 bevruchting 7.4/99 geboortegemak/% Betr 7.3 L.v. Geboorte 783 DWP$ Zoetis 12-18 2611 TPI 794 NM$

HENLEY

014HO07767 COOKIECUTTER SHOT HENLEY-ETTR TP TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T SUPERSHOT X MOGUL X MAN-O-MAN aAa: 423 A1A2 Dam: Cookiecutter R Mogul Handy-ET

CDCB Genetic Eval. 12-18 0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voer efficiëntie levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid FI bevruchting geboortegemak/% Betr L.v. Geboorte DWP$ Zoetis 12-18 TPI NM$

1704 0.01/54 0.00/63 81 136 3.1 2.79 99 2.0 1.5 0.0 5.9/97 6.0 640 2528 637

HOUSE

007HO12978 LEANINGHOUSE HELIX 22137-ETTR TP TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T HANG-TIME X JACEY X NUMERO UNO aAa: 315 A2A2 Dam: Blondin Butz Jacey Mistress-ET

CDCB Genetic Eval. 12-18 0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voer efficiëntie levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid FI bevruchting geboortegemak/% Betr L.v. Geboorte DWP$ Zoetis 12-18 TPI NM$

1057 0.06/50 0.11/69 79 162 5.8 2.57 104 98 4.0 4.1 1.8 8.5/95 7.3 969 2736 770

Moeder:COOKIECUTTER SSIRE HAS-ET VG-88 Grootmoeder: COOKIECUTTER MOM HALO-ET VG-88

CDCB/HA EXTERIEUR 12-18 0 dochters 0 bedrijven 80% Betr

Totaal exterieur 2.08 Lichaamscapaciteit 0.10 type 1.37

uier 2.53 beenwerk 0.72

Moeder:COOKIECUTTER SSIRE HAS-ET VG-88 Grootmoeder: COOKIECUTTER MOM HALO-ET VG-88

CDCB/HA EXTERIEUR 12-18 0 dochters 0 bedrijven 80% Betr

Totaal exterieur 2.12 Lichaamscapaciteit 0.73 type 1.80

uier 2.30 beenwerk 0.81

Moeder:COOKIECUTTER MOGUL HANDY-ET EX-94 Grootmoeder: COOKIECUTTER MOM HALO-ET VG-88

CDCB/HA EXTERIEUR 12-18 0 dochters 0 bedrijven 80% Betr

Totaal exterieur 2.40 Lichaamscapaciteit 1.48 type 1.65

uier 2.17 beenwerk 1.15

Moeder:BLONDIN BUTZ JACEY MISTRESS-ET VG-87 Grootmoeder: SULLY NUMERO UNO MARIBEL-ET

CDCB/HA EXTERIEUR 12-18 0 dochters 0 bedrijven 77% Betr

Totaal exterieur 2.72 Lichaamscapaciteit 0.36 type 1.87

uier 2.54 beenwerk 1.20

MELKKRACHT DECEMBER 2018 | 21


KENNEDY

007HO13771 PINE-TREE MOD KENNEDY713-ETTR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

CDCB Genetic Eval. 12-18 0 dochters 0 bedrijven

MODESTY X SUPERSIRE X ROBUST aAa: 423 A1A1

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voer efficiëntie levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid FI bevruchting geboortegemak/% Betr L.v. Geboorte DWP$ Zoetis 12-18 TPI NM$

Dam: OCD Supersire 9882-ET

850 0.06/43 0.23/95 80 196 7.2 2.90 105 104 3.2 2.9 2.1 6.3/94 5.9 968 2651 904

KING DOC

250HO12961

WOODCREST KING DOC

TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

KINGBOY X MACK X SNOWMAN aAa: 234 A1A2 MGD: Ms Hovden Dolly Rae-ET Debutante Rae

CDCB Genetic Eval. 12-18 0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voer efficiëntie levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid FI bevruchting geboortegemak/% Betr L.v. Geboorte DWP$ Zoetis 12-18 TPI NM$

1573 0.02/54 0.05/72 80 148 2.3 2.91 100 1.7 1.7 1.0 7.6/97 9.2 612 2646 641

KING ROYAL

007HO12787

PLAIN-KNOLL KING ROYAL-ET

KINGBOY X MOGUL X SOCRATES aAa: 243 A2A2 Daughter: Cash Kingroyal Carrie

TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

CDCB Genetic Eval. 12-18 0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voer efficiëntie levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid FI bevruchting geboortegemak/% Betr L.v. Geboorte DWP$ Zoetis 12-18 TPI NM$

1081 0.07/53 0.13/77 81 173 3.6 2.85 100 103 1.6 2.2 2.0 9.6/99 7.9 722 2676 723

LAIDLAW

007HO12697 OCD MONTROSS LAIDLAW-ETTR TP TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T MONTROSS X SUPERSIRE X MAN-O-MAN aAa: 561 A1A2 Daughter: Palla Laidlaw 56016-Grade

22 | MELKKRACHT DECEMBER 2018

CDCB Genetic Eval. 12-18 14 dochters 8 bedrijven

2429 melk (lbs) 0.00/75 eiwit %/eiwit (lbs) -0.06/73 vet %/vet (lbs) 84 % Betr 198 voer efficiëntie 2.6 levensduur 2.98 celgetal 102 104 melksnelheid 0.0 dochtervruchtbaarheid 0.1 FI 0.7 bevruchting 9.4/95 geboortegemak/% Betr 6.9 L.v. Geboorte 454 DWP$ Zoetis 12-18 2530 TPI 678 NM$

Moeder:OCD SUPERSIRE 9882-ET VG-86 Grootmoeder: OCD ROBUST SHIMMER-ET EX-90

CDCB/HA EXTERIEUR 12-18 Totaal exterieur 1.25 0 dochters 0 bedrijven Lichaamscapaciteit -0.53 80% Betr type 0.79

uier 1.27 beenwerk 0.79

Moeder:WCD-ZBW MACK DADDY-ET VG-88 Grootmoeder: MS HOVDEN DOLLY-RAE-ET EX-91

CDCB/HA EXTERIEUR 12-18 0 dochters 0 bedrijven 79% Betr

Totaal exterieur 3.95 Lichaamscapaciteit 1.60 type 2.86

uier 2.77 beenwerk 2.17

Moeder:PLAIN-KNOLL MOGUL MARIAH VG-88 Grootmoeder: ROYLANE SOCRA MIRA 1760-ET EX-91

CDCB/HA EXTERIEUR 12-18 0 dochters 0 bedrijven 80% Betr

Totaal exterieur 3.04 Lichaamscapaciteit 0.69 type 2.32

uier 2.63 beenwerk 1.76

Moeder:WCD-ZBW SUPERSIR LAFEMME-ET VG-85 Grootmoeder: FREUREHAVEN LABELLE-ET EX-90

CDCB/HA EXTERIEUR 12-18 Totaal exterieur 1.97 0 dochters 0 bedrijven Lichaamscapaciteit -0.31 79% Betr type 1.98

uier 2.00 beenwerk 0.95


MISSLE

250HO13261

S-S-I MONTROSS MISSLE-ET

TR TP TC TY TV TL TD HH5C HH1T HH2T HH3T HH4T HH6T

MONTROSS X NUMERO UNO X SHAMROCK aAa: 231 A1A2

CDCB Genetic Eval. 12-18 0 dochters 0 bedrijven

1846 melk (lbs) 0.00/56 eiwit %/eiwit (lbs) -0.02/63 vet %/vet (lbs) 81 % Betr 147 voer efficiëntie 5.2 levensduur 2.72 celgetal 104 105 melksnelheid 3.0 dochtervruchtbaarheid 3.2 FI -1.3 bevruchting 8.6/96 geboortegemak/% Betr 8.3 L.v. Geboorte 793 DWP$ Zoetis 12-18 2622 TPI 677 NM$

Dam: S-S-I Uno Mara 8395-ET

PHARO

250HO12975

SANDY-VALLEY J PHARO-ET

TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

JEDI X BALISTO X NUMERO UNO aAa: 423 A2A2 Dam: DAM Sandy-Valley BL Paradise-ET

REEVE-RED

CDCB Genetic Eval. 12-18 0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voer efficiëntie levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid FI bevruchting geboortegemak/% Betr L.v. Geboorte DWP$ Zoetis 12-18 TPI NM$

1331 0.06/58 0.01/53 80 139 5.5 2.65 98 1.6 2.1 2.7 6.5/97 7.4 743 2603 670

MGD: Morningview Uno Regina-ET

CDCB Genetic Eval. 12-18 0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voer efficiëntie levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid FI bevruchting geboortegemak/% Betr L.v. Geboorte DWP$ Zoetis 12-18 TPI NM$

1136 0.05/49 0.11/74 77 137 5.2 2.71 102 2.9 2.6 n/a 7.3/62 7.3 892 2676 756

SIMPLICITY-P*RC

007HO14060 HOLYLAND SIMPLICITY-P-RC-ETRC PC TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T MODESTY X RELIEF P X FLEVO GENET. SNOWMAN aAa: 243 A1A1 Dam: Ms Sunview Relief Sundew-ET

CDCB/HA EXTERIEUR 12-18 0 dochters 0 bedrijven 80% Betr

Totaal exterieur 2.47 Lichaamscapaciteit 0.69 type 1.90

uier 2.37 beenwerk 1.40

Moeder:SANDY-VALLEY BL PARADISE-ET EX-91 Grootmoeder: SANDY-VALLEY NU PRECIOUS-ET VG-88

CDCB/HA EXTERIEUR 12-18 0 dochters 0 bedrijven 79% Betr

Totaal exterieur 2.70 Lichaamscapaciteit 1.34 type 2.35

uier 2.50 beenwerk 0.69

NIEUW

014HO14464 MR STONE-FRONT REEVE-RED-ETTP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T SALVATORE RC X SILVER X NUMERO UNO aAa: 234 A1A2

Moeder:S-S-I UNO MARA 8395-ET VG-86 Grootmoeder: S-S-I SHAMROCK MESA 7388-ET VG-87

CDCB Genetic Eval. 12-18 0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voer efficiëntie levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid FI bevruchting geboortegemak/% Betr L.v. Geboorte DWP$ Zoetis 12-18 TPI NM$

1327 0.02/47 0.08/72 80 161 6.0 2.92 103 2.0 1.6 4.4 6.6/79 6.3 993 2646 802

Moeder:Y-WHISPER SILVER REGAL-ET VG-87 Grootmoeder: MORNINGVIEW UNO REGINA-ET EX-90

CDCB/HA EXTERIEUR 12-18 0 dochters 0 bedrijven 75% Betr

Totaal exterieur 2.51 Lichaamscapaciteit 2.57 type 1.57

uier 2.38 beenwerk 1.49

Moeder:MS SUNVIEW RELIEF SUNDEW-ET VG-87 Grootmoeder: DYMENTHOLM SUNVIEW SUNDAY-ET VG-87

CDCB/HA EXTERIEUR 12-18 Totaal exterieur 2.38 0 dochters 0 bedrijven Lichaamscapaciteit -0.13 79% Betr type 1.30

uier 2.51 beenwerk 2.27

MELKKRACHT DECEMBER 2018 | 23


SLAMDUNK

007HO12899

OCD SPRING SLAMDUNK-ET

SPRING X SUPERSIRE X ROBUST aAa: 432 A1A2

007HO14264

CDCB Genetic Eval. 12-18 0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voer efficiëntie levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid FI bevruchting geboortegemak/% Betr L.v. Geboorte DWP$ Zoetis 12-18 TPI NM$

Dam: OCD Supersire 9882-ET

SPEEDY

TR TP TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

1249 0.05/51 0.13/83 81 172 5.7 2.66 104 101 2.8 3.0 -0.5 10.1/97 7.7 865 2698 802

S-S-I BG FRAZZLED SPEEDY-ET Dam: S-S-I Marty 1073 11645-ET

TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

CDCB Genetic Eval. 12-18 0 dochters 0 bedrijven

2469 melk (lbs) -0.01/73 eiwit %/eiwit (lbs) 0.01/96 vet %/vet (lbs) 76 % Betr 214 voer efficiëntie 7.3 levensduur 2.51 celgetal n/a melksnelheid 1.0 dochtervruchtbaarheid 1.6 FI n/a bevruchting 7.3/62 geboortegemak/% Betr 6.3 L.v. Geboorte 1172 DWP$ Zoetis 12-18 2780 TPI 964 NM$

SPIKE

S-S-I SILVER SPIKE-ET

SILVER X JACEY X SNOWMAN aAa: 243

TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

A2A2

Dam: Genesee Jacey Mabel-ET

TATOO

CDCB/HA EXTERIEUR 12-18 0 dochters 0 bedrijven 80% Betr

Totaal exterieur 2.21 Lichaamscapaciteit 0.80 type 1.75

uier 2.30 beenwerk 0.45

NIEUW

FRAZZLED X MARTY X MONTROSS aAa: 435 A1A2

250HO13553

Moeder:OCD SUPERSIRE 9882-ET VG-86 Grootmoeder: OCD ROBUST SHIMMER-ET EX-90

CDCB Genetic Eval. 12-18 0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voer efficiëntie levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid FI bevruchting geboortegemak/% Betr L.v. Geboorte DWP$ Zoetis 12-18 TPI NM$

1672 0.01/54 0.03/71 80 144 4.2 2.71 105 -0.2 -0.2 2.2 8.6/88 7.5 741 2569 651

Moeder:S-S-I MARTY 10731 11645-ET VG-86 Grootmoeder: S-S-I MONT 8646 10731-ET VG-85

CDCB/HA EXTERIEUR 12-18 0 dochters 0 bedrijven 76% Betr

Totaal exterieur 1.24 Lichaamscapaciteit 0.44 type 0.86

uier 1.38 beenwerk 0.69

Moeder:GENESEE JACEY MABEL-ET VG-88 Grootmoeder: GENESEE-HILL SNW MIGGINS-ET GP-84

CDCB/HA EXTERIEUR 12-18 0 dochters 0 bedrijven 79% Betr

Totaal exterieur 3.08 Lichaamscapaciteit 1.66 type 2.16

uier 2.92 beenwerk 1.77

NIEUW

007HO13839 DUCKETT CRUSH TATOO-ETTR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T CRUSH X GOLD CHIP X DURHAM aAa: 234 A1A2 Dam: Duckette GChip Tokyo-ET

24 | MELKKRACHT DECEMBER 2018

CDCB Genetic Eval. 12-18 0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voer efficiëntie levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid FI bevruchting geboortegemak/% Betr L.v. Geboorte DWP$ Zoetis 12-18 TPI NM$

-143 0.03/5 -0.01/-9 80 -10 4.0 2.47 99 0.0 0.4 0.2 7.3/87 8.7 438 2156 238

Moeder:DUCKETT G CHIP TOKYO-ET EX-93 Grootmoeder: VANGOH DURHAM TREASURE EX-96

CDCB/HA EXTERIEUR 12-18 0 dochters 0 bedrijven 78% Betr

Totaal exterieur 3.85 Lichaamscapaciteit 0.88 type 2.43

uier 3.49 beenwerk 1.77


World Wide Sires Mating Servicen  Hét genetische ondernemingsplan

voor uw bedrijf

 Werkt op basis van het door u

gekozen fokdoel

 Minimaliseer inteelt,

maximaliseer vooruitgang

OMDAT IEDERE PARING TELT!

UW SUCCES... IS ONZE PASSIE! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw fokkerijspecialist, ons kantoor, of rechtstreeks met: Rienk Jonkers, WMS paringsadviseur Nederland 06 1298 4083 Eddy Tierens, WMS paringsadviseur Vlaanderen 0477 239 882 Bart Depelseneer, WMS paringsadviseur Vlaanderen 0472 687 775

VOLG ONS OP:

MELKKRACHT DECEMBER 2018 | 25


Maatwerk indexen Bij al onze stieren die gesext beschikbaar zijn is dit logo vermeld. Al ons gesexte sperma is geproduceerd volgens de SexedULTRA methode wat een hoger bevruchtingspercentage geeft dan traditioneel gesext sperma.

Dochters van Robomaxx stieren zijn zeer geschikt voor bedrijven waar met een melkrobot wordt gemolken. Robomaxx focust op stieren met een hoge melkproductie met goede gehalten, een correcte speenplaatsing en speenlengte, goede benen en een laag celgetal.

Dochters van Optifeed stieren hebben een hoge voer efficiëntie, door de combinatie van de kenmerken productie, exterieur en vruchtbaarheid.

Bij WWS zijn de jonge genomic stieren verdeeld in twee groepen; de G-Force en G-Force Plus. De G-Force Plus stieren zijn stieren waarvan de vader inmiddels een officiële dochter geteste fokwaarde heeft. Ook hebben deze stieren inmiddels officiële cijfers voor bevruchting en afkalfgemak.

Maatwerk indexen Binnen WWS hebben wij een aantal eigen indexen gecreëerd waarbij u eenvoudig kunt zien welke stieren binnen uw bedrijfsvoering passen. Deze indexen zijn een eenvoudig hulpmiddel om een selectie te maken in het grote aantal stieren welke beschikbaar zijn. Bij al onze stieren zijn de van toepassing zijnde logo’s weergegeven.

‘‘Betrouwbare, no nonsens indexen, dat is wat wij belangrijk vinden.’’

Leendert Koek (bedrijfsleider Schep Holsteins) te Boijl Rollend jaargemiddelde (per koe) 12.137 kg melk, 3.93% vet en 3.32% eiwit 26 | MELKKRACHT DECEMBER 2018


Gebruikskruisingen ENSOR VAN DE PLASHOEVE Belgisch Witblauw: • Vlotte geboortes • Korte drachtduur • Compleet witte stier • Goede bespiering

D CAPITAL GAINS B487 Angus: • Zeer vlotte geboortes • Zeer vlotte groeiers • 7 voor geboortegemak.

Het ras gemiddelde is 6, een hogere score is lichter dan dit gemiddelde.

• Laag geboortegewicht.

Het ras gemiddelde is +1.3, Gain scoort 0.1. Een lagere score is een lager geboortegewicht.

MELKKRACHT DECEMBER 2018 | 27


AVON {2} 014JE00673

Moeder: JX FARIA BROTHERS ACTION DEAN SMITH {1} EX-92 Grootmoeder: OA FARIA BROTHERS 1236

JX FARIA BROTHERS AVON {2}-ET

VISIONARY X ACTION

aAa: 561

A2A2

CDCB/AJCA EXTERIEUR 12-18

CDCB Genetic Eval. 12-18 2705 dochters 98 bedrijven

JX D&E Avon Violet 16231 {3}

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid bevruchting

1712 -0.08/45 -0.29/19 99 5.8 2.88 103 101 2.7 3.8

BARNABAS 007JE01294

JARS OF CLAY BARNABAS

TOPEKA X VALENTINO X VENERABLE

aAa: 156324

A2A2

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid bevruchting

702 -0.01/24 0.01/35 99 1.5 3.00 106 -3.9 1.0

aAa: 456 A2A2

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid bevruchting

483 0.08/34 0.05/33 77 3.9 3.03 100 99 0.3 1.8

CHEDDAR 007JE05069

Dam: Shan-Mar Hilario Charley-ET

aAa: 423

A2A2

Hoogtemaat Voorhand Openheid Kruisbreedte Kruisligging Benenzijaanzicht Klauwhoek Vooruieraanhechting Achteruierhoogte Achteruierbreedte Ophangband Uierdiepte Voorspeenplaatsing Achterspeenplaatsing Achteraanzicht Achterspeenplaatsing Zijaanzicht Speenlengte

Totaal exterieur 2.40 uier 23.20

klein smal weinig smal oplopend steil weinig los laag smal zwak diep wijd wijd nauw kart

0 dochters 0 bedrijven 77% Betr Hoogtemaat Voorhand Openheid Kruisbreedte Kruisligging Benenzijaanzicht Klauwhoek Vooruieraanhechting Achteruierhoogte Achteruierbreedte Ophangband Uierdiepte Voorspeenplaatsing Achterspeenplaatsing Achteraanzicht Achterspeenplaatsing Zijaanzicht Speenlengte

groat breed open breed hellend krom veel vast hoog breed sterk ondiep nauw nauw wijd lang

JPI 60 NM$ 204 2.30 0.70 2.00 0.70 1.00 -1.30 1.30 1.60 2.10 1.50 0.80 1.80 1.10 1.60 0.60 -0.30

Totaal exterieur 2.20 uier 27.10

klein smal weinig smal oplopend steil weinig los laag smal zwak diep wijd wijd nauw kart

CDCB/AJCA EXTERIEUR 12-18

CDCB Genetic Eval. 12-18 0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid bevruchting

28 | MELKKRACHT DECEMBER 2018

1.40 1.20 0.30 0.60 -0.20 -0.60 1.00 3.00 1.30 0.30 0.90 3.20 0.20 0.40 0.10 0.60

groat breed open breed hellend krom veel vast hoog breed sterk ondiep nauw nauw wijd lang

JPI 129 NM$ 386 2.10 0.90 1.60 1.10 0.20 -0.20 1.00 2.30 2.00 1.20 0.70 2.10 1.70 0.90 -0.20 -0.60

groat breed open breed hellend krom veel vast hoog breed sterk ondiep nauw nauw wijd lang

Moeder: SHAN-MAR HILARIO CHARLEY-ET VG-87 Grootmoeder: SHAN-MAR LEGAL CHARISMA EX-90

RIVER VALLEY CHARLEY CHEDDAR-ET

RISING TEMP X HILARIO X LEGAL

1256 dochters 293 bedrijven 99% Betr

CDCB/AJCA EXTERIEUR 12-18

CDCB Genetic Eval. 12-18 0 dochters 0 bedrijven

Dam: Chilis Premier Cinema-ET

JPI 156 NM$ 460

Moeder: CHILLI PREMIER CINEMA-ET EX-93 Grootmoeder: FAMILY HILL CONNECTION CHILLI-ET EX-91

ELLIOTTS REGENCY CASINO-ET

REGENCY X PREMIER X CONNECTION

klein smal weinig smal oplopend steil weinig los laag smal zwak diep wijd wijd nauw kart

CDCB/AJCA EXTERIEUR 12-18

CASINO 014JE00725

Hoogtemaat Voorhand Openheid Kruisbreedte Kruisligging Benenzijaanzicht Klauwhoek Vooruieraanhechting Achteruierhoogte Achteruierbreedte Ophangband Uierdiepte Voorspeenplaatsing Achterspeenplaatsing Achteraanzicht Achterspeenplaatsing Zijaanzicht Speenlengte

Totaal exterieur 2.10 uier 29.10

Moeder: JARS OF CLAY VALENTINO BRIDGET EX-91 Grootmoeder: JARS OF CLAY VENERABLE 1771 2620-P EX-90

IB/MACE-USA 12-18 2535 dochters 431 bedrijven

Kash-In Barnabas 45001-ET

290 dochters 44 bedrijven 96% Betr

1333 0.04/57 0.07/79 76 3.3 3.05 104 -1.0 1.1

0 dochters 0 bedrijven 76% Betr Hoogtemaat Voorhand Openheid Kruisbreedte Kruisligging Benenzijaanzicht Klauwhoek Vooruieraanhechting Achteruierhoogte Achteruierbreedte Ophangband Uierdiepte Voorspeenplaatsing Achterspeenplaatsing Achteraanzicht Achterspeenplaatsing Zijaanzicht Speenlengte

klein smal weinig smal oplopend steil weinig los laag smal zwak diep wijd wijd nauw kart

Totaal exterieur 1.10 uier 3.50

JPI 168 NM$ 576 0.20 0.30 1.80 -0.10 1.10 0.50 -0.10 0.30 1.20 1.40 0.30 -0.60 0.90 0.40 -0.70 0.20

groat breed open breed hellend krom veel vast hoog breed sterk ondiep nauw nauw wijd lang


CHROME 007JE05004

Moeder: LYON CELEBRITY CECE-ET EX-91 Grootmoeder: LYON CHARACTER EX-94

RIVER VALLEY CECE CHROME-ET

CRITIC-P X CELEBRITY X LYON Y178

aAa: 342

A2A2

CDCB/AJCA EXTERIEUR 12-18

IB/MACE-USA 12-18 1105 dochters 197 bedrijven

Paullyn Chrome Promise

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid bevruchting

1171 0.00/43 0.06/68 99 4.3 2.75 104 0.3 -0.7

DISCO 007JE01528

aAa: 243

A1A2

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid bevruchting

652 0.03/30 0.08/47 76 7.3 2.73 102 1.9 0.3

LEMONHEAD 014JE00670

aAa: 342 A2A2

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid bevruchting

292 0.07/25 0.17/48 99 4.2 2.72 103 102 1.1 2.1

MARLO {2} 014JE00652

aAa: 315

JX Faria Brothers Marlo 260505 {3}

A2A2

0 dochters 0 bedrijven 77% Betr Hoogtemaat Voorhand Openheid Kruisbreedte Kruisligging Benenzijaanzicht Klauwhoek Vooruieraanhechting Achteruierhoogte Achteruierbreedte Ophangband Uierdiepte Voorspeenplaatsing Achterspeenplaatsing Achteraanzicht Achterspeenplaatsing Zijaanzicht Speenlengte

Totaal exterieur 1.80 uier 31.20

klein smal weinig smal oplopend steil weinig los laag smal zwak diep wijd wijd nauw kart

JPI 184 NM$ 576 1.20 0.10 1.20 0.70 -1.00 -0.60 1.50 3.10 1.20 0.90 0.70 3.10 1.50 0.70 -0.90 -0.40

1018 dochters 146 bedrijven 98% Betr Hoogtemaat Voorhand Openheid Kruisbreedte Kruisligging Benenzijaanzicht Klauwhoek Vooruieraanhechting Achteruierhoogte Achteruierbreedte Ophangband Uierdiepte Voorspeenplaatsing Achterspeenplaatsing Achteraanzicht Achterspeenplaatsing Zijaanzicht Speenlengte

Totaal exterieur 1.80 uier 23.00

klein smal weinig smal oplopend steil weinig los laag smal zwak diep wijd wijd nauw kart

groat breed open breed hellend krom veel vast hoog breed sterk ondiep nauw nauw wijd lang

JPI 145 NM$ 447 3.00 0.40 0.50 1.20 0.80 0.00 1.10 2.10 1.30 0.40 0.30 2.70 1.40 0.90 -1.10 0.90

CDCB/AJCA EXTERIEUR 12-18 CDCB Genetic Eval. 12-18 2517 dochters 117 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid bevruchting

groat breed open breed hellend krom veel vast hoog breed sterk ondiep nauw nauw wijd lang

groat breed open breed hellend krom veel vast hoog breed sterk ondiep nauw nauw wijd lang

Moeder: JX FARIA BROTHERS ACTION DEAN SMITH {1} EX-92 Grootmoeder: UR FARIA BROTHERS 1236

JX FARIA BROTHERS MARLO {2}-ET

HILARIO X ACTION

1.20 -0.20 2.10 0.40 0.00 0.70 0.00 2.00 2.40 1.60 1.50 2.00 2.20 2.50 1.20 0.10

CDCB/AJCA EXTERIEUR 12-18

IB/MACE-USA 12-18 2136 dochters 265 bedrijven

Ahlem Lemonhead Praise 48490

JPI 186 NM$ 550

Moeder: STEINHAUERS RENEGADE LEMONPIE-ET VG-88 Grootmoeder: STEINHAUERS H MARK APPLEPIE EX-92

STEINHAUERS SAMSON LEMONHEAD

SAMSON X RENEGADE X HALLMARK

klein smal weinig smal oplopend steil weinig los laag smal zwak diep wijd wijd nauw kart

CDCB/AJCA EXTERIEUR 12-18

CDCB Genetic Eval. 12-18 0 dochters 0 bedrijven

MGGD: Sunset-Canyon Impuls L Maid 2-ET

Hoogtemaat Voorhand Openheid Kruisbreedte Kruisligging Benenzijaanzicht Klauwhoek Vooruieraanhechting Achteruierhoogte Achteruierbreedte Ophangband Uierdiepte Voorspeenplaatsing Achterspeenplaatsing Achteraanzicht Achterspeenplaatsing Zijaanzicht Speenlengte

Totaal exterieur 2.60 uier 29.50

Moeder: SUNSET CANYON DZZLER V MAID 2348 EX-90 Grootmoeder: SUNSET CANYON VALEN I MAID 118-ET VG-85

OAKLANE DAZZLER DISCO 2127

CHISEL X DAZZLER X VALENTINO

655 dochters 147 bedrijven 98% Betr

683 0.02/29 0.17/67 99 4.2 2.86 101 102 -0.2 0.4

618 dochters 62 bedrijven 98% Betr Hoogtemaat Voorhand Openheid Kruisbreedte Kruisligging Benenzijaanzicht Klauwhoek Vooruieraanhechting Achteruierhoogte Achteruierbreedte Ophangband Uierdiepte Voorspeenplaatsing Achterspeenplaatsing Achteraanzicht Achterspeenplaatsing Zijaanzicht Speenlengte

klein smal weinig smal oplopend steil weinig los laag smal zwak diep wijd wijd nauw kart

Totaal exterieur 2.10 uier 23.10

JPI 151 NM$ 517 0.90 0.20 1.20 0.90 -0.20 -0.50 0.80 1.90 1.20 0.90 0.90 2.30 0.80 1.10 -0.30 0.20

groat breed open breed hellend krom veel vast hoog breed sterk ondiep nauw nauw wijd lang

MELKKRACHT DECEMBER 2018 | 29


FOKSTIEREN

TOP 10 MELK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Montross 2734 Mayflower 2591 Duke 2561 Jedi 2438 Marty 2230 Dragonheart 2032 Supersire 1912 Reflector 1748 Bayonet 1461 Kingboy 1333

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

TOP 10 CELGETAL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Millington 2.62 Uptown 2.65 Kingpin 2.67 Kingboy 2.68 Jedi 2.70 Rookie 2.70 Pat-Red 2.74 Brewmaster 2.74 Honeybee 2.75 Rager-Red 2.75

TOP 10 MELK

GENOMICS

TOP 10 PONDEN VET & EIWIT

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Speedy 2469 Laidlaw 2429 Frazzled 2315 Firebird 2058 Missle 1846 Henley 1704 Spike 1672 Hardrock 1648 King Doc 1573 Helix 1420

Firebird 2.45 Tatoo 2.47 All Star 2.50 Speedy 2.51 Crown-Red 2.56 House 2.57 Biggie 2.57 Frazzled 2.57 Pharo 2.65 Slamdunk 2.66

30 | MELKKRACHT DECEMBER 2018

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

TOP 10 PL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Jedi 6.50 Rager-Red 6.00 Reflector 5.80 Mayflower 5.80 Supersire 5.80 Rookie 5.30 Belair 5.20 Dragonheart 5.00 Bayonet 4.90 Pat-Red 4.80

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Frazzled 171 Speedy 169 Helix 161 Firebird 159 Laidlaw 148 Counsell 140 Kennedy 138 Slamdunk 134 Hardrock 133 Haroldo 131

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Biggie 8.10 Firebird 7.60 Speedy 7.30 Frazzled 7.20 Kennedy 7.20 Einstein 6.70 Haroldo 6.70 All Star 6.50 Crown-Red 6.10 Benz 6.10

Duke 2747 Millington 2686 Jedi 2660 Belair 2612 Hang-Time 2601 Mayflower 2591 Marty 2574 Montross 2570 Rager-Red 2564 Reflector 2556

TOP 10 EXTERIEUR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

TOP 10 PL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Diamondback 3.19 Kingboy 3.01 Kingpin 2.79 Pepper 2.50 Hang-Time 2.42 Uptown 2.40 Rager-Red 2.37 Pety 2.31 Mogul 2.17 Bayonet 2.15

TOP 10 TPI

TOP 10 PONDEN VET & EIWIT

TOP 10 CELGETAL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Duke 200 Marty 170 Millington 163 Supersire 155 Montross 152 Belair 146 Hang-Time 136 Mayflower 136 Brewmaster 127 Biggio 127

TOP 10 EXTERIEUR

King Doc 3.95 Tatoo 3.85 Spike 3.08 King Royal 3.04 Casper 2.91 House 2.72 Pharo 2.70 Crown-Red 2.70 Reeve-Red 2.51 Missle 2.47

TOP 10 TPI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Firebird 2796 Speedy 2780 Frazzled 2770 Counsell 2750 Biggie 2739 Einstein 2736 House 2736 Casper 2721 Hail 2700 Slamdunk 2698


769900

22

42

Honeybee

768766

25

55

Avon

769685

25

55

House

780936

29

55

Barnabas

768461

25

55

Jedi *

768957

39

65

Bayonet

768460

22

45

Kennedy

780487

25

59

25

55

King Doc

780603

29

59

King Royal

769649

25

55

Belair * Benz

780485

25

Biggie

780849

29

55

Kingboy

767901

32

55

Biggio

769032

19

42

Kingpin

767946

25

42

Bookem

765984

22

Laidlaw

769617

22

45

Brewmaster

766401

25

Lemonhead

769532

25

55

Bronze

769827

22

42

Marlo

780192

25

55

Casino

780865

22

49

Marty

769055

25

Casper

780526

25

52

Mayflower

769319

29

59

Cheddar

781236

25

55

Miller-P

769383

22

42

Chrome

780660

22

55

Millington *

780938

29

Counsell

781213

22

49

Missle

780141

22

49

Mogul

766419

35

59

32

Crown-Red * Davinci

768045

22

45

Montross

767903

35

69

Diamondback

768956

29

55

Pat-Red

768509

22

49

Disco

781191

25

55

Pepper

767562

22

Dragonheart

769088

25

49

Pety

768184

22

45

Duke *

769058

29

59

Pharo

780246

25

49

Einstein

781331

25

55

Punch

766920

22

Ensor van de Plashoeve

057275

10

Rager-Red *

768616

29

55

Epic

766167

19

29

59

25

Firebird Frazzled *

45

769825

Gains

Reeve-Red Reflector

768183

29

55

Rookie

769318

25

49

14

Simplicity P

781096

25

55

Slamdunk

780035

25

49

29

59

35

59

Hail

780521

25

Hang-Time

780661

25

55

Speedy *

Hardrock

780937

25

49

Spike

780143

25

Haroldo

769830

22

45

Supersire

766714

29

55

Helix

769531

25

42

Tatoo

781192

32

59

Henley

769618

22

45

Uptown

780138

22

45

* Beperkt beschikbaar Prijzen onder voorbehoud; excl. 6% BTW, in Nederland vanaf 01-01-2019 excl. 9% BTW.

Prijs

Prijs

Ki Code

Roepnaam

Prijs

Prijs

Ki Code

Roepnaam

PRIJSLIJST STIEREN WWS

All Star

MELKKRACHT DECEMBER 2018 | 31


ONS TEAM 4 2 3

4

1 7

7

5

6 7

8

8

Rienk Jonkers 06 12984083 WMS paringsadviseur Nederland 1. Hans Boschma 06 13674204 Noord-Friesland, Noord-Holland 2. Herre Kuiper 06 20746972 Zuidwest-Friesland, Stellingwerven 3. Robert Neppelenbroek 06 13905867 Drenthe, Overijssel 4. Gidion Hoorn 06 11804274 Overijssel, Groningen 5. Niels Spekreijse 06 10485662 Zuid Overijssel, Gelderland 6. Gerrit de Groot 06 25035973 Sales Manager Nederland Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland 7. Erik van Eijl 06 51497130 Zuid Holland, Flevoland 8. Pieter Graumans 06 30905685 Zeeland, Brabant, Limburg Piet Tjassing 06 10990660 Bezorgservice Ton Captein 0513 672200 Bezorgservice 1. DaniĂŤl Terrijn 0476 88 91 44 West Vlaanderen, Pajottenland 2. Bart Depelseneer 0472 68 77 75 WMS Paringsadviseur Meetjesland, Zuid Oost Vlaanderen 3. Eddy Tierens 0477 23 98 82 Sales Manager BelgiĂŤ WMS paringsadviseur Vlaanderen, Oost Vlaanderen, Noord West Brabant 4. Wilfried Volkaerts 0477 61 68 45 Antwerpen, Limburg, Oost Brabant Steven van Heffen 0499 37 39 43 Bezorgservice

world wide sires B-NL B.V.

Kantoor Janne Hampsink Sabrina Petter Fronie Santema

+31 (0)513 672 200

Bart Soetebier

+31 (0)6 13650496 General Manager

SPECIALIST IN FOKKERIJ Postbus 165 | 8440 AD Heerenveen | Nederland Tel: +31 513 672 200 | E-mail: info@wwsires.nl | W: www.wwsires.nl

Profile for World Wide Sires B-NL

WWS - Melkkracht december 2018  

WWS - Melkkracht december 2018  

Advertisement