Page 1

bouwprojecten 2014

Keuze uit 13 landen doe zelf iets aan armoede in de wereld

waar laat jij deze zomer je hart werken?

bouwen aan verandering


Ga je mee?

+

Ga zelf aan de slag in een ontwikkelingsland

Bouw mee aan een school, kliniek of woonhuizen Beleef een uniek avontuur Leer een andere cultuur kennen

&

Denk na over jezelf en je geloof


in deze brochure... Goed voorbereid op pad

Informatie over alle projecten

Laat je hart werken!

je Waar kun

naartoe?

Natuurlijk, je steekt je handen flink uit de mouwen. Je wilt immers dat die school of kliniek er staat als je na drie weken weer naar huis gaat. Maar een bouwproject van World Servants is veel meer: het doet ook wat met jou. Je werkt samen met de lokale bevolking en leert hen echt kennen. Dat vraagt dat je ook je hart laat werken. Kies een project uit en meld je vandaag nog aan op worldservants.nl!

Samen in actie vo World Servants or


Oekraïne

Haïti Ethiopië

Guatemala

Sierra Leone

Ecuador

Bolivia

Kenia

Ghana

Zambia Malawi Swaziland Zuid-Afrika

Meer informatie en aanmelden op worldservants.nl/projecten


Bouwen aan duurzame projecten Door mee te gaan met World Servants draag je concreet bij aan de ontwikkeling van een gemeenschap. Voordat jij drie weken de handen uit de mouwen steekt, bereidt World Servants samen met een lokale partnerorganisatie de projecten goed voor. Na afloop blijft World Servants nog vijf jaar betrokken om te kijken hoe het verder gaat met het project.

3

1

ing

voorbereid

ap een gemeensch uw + Er is in te bo ge n ee behoef aan World rorganisatie en annen pl + De parttsnem en m sa aken Servan t project ken rondom he za he sc ti ak Pr + erkt worden uitgew

2 het pro jec

+ Een gro ep N

t

tot drie w ederlanders gaa t twee e + Er word ken bouwen t sameng ewerkt m bevolking et de lok ale + De bouw staat ond e aanneme r, die ook r leiding van een lo de afbou w verzor kale gt

t

maak

ge NATRAJECT rdt af n w wo e bou

om

ge en + Het in gebruik g en

ecten e proj d t k e o r足 ts bez bijvoo ervan n S e d k l r a M + Wo ol af? aten? result en hun scho e d n zij der + Wateld meer kin e b


World Servants: goed geregeld

Drie weken op pad naar een ontwikkelingsland, dat doe je niet zomaar. Het is belangrijk dat je je goed voorbereidt. World Servants staat voor, tijdens en na je project voor je klaar. Zeventien kantoormedewerkers en ongeveer 150 gespecialiseerde vrijwilligers zetten zich het hele jaar enthousiast in voor de projecten.

Voorbereidingsweekend

Projectstaf

Er is een voorbereidingsweekend waar je kennismaakt met je groepsgenoten. Je doet samen teambuildings足 opdrachten en krijgt de nodige informatie. Je hoort van je projectstaf meer over het bouwproject, omgaan met cultuurverschillen, gezondheid en veiligheid.

Een World Servants-project wordt geleid door een projectstaf. Deze staf bestaat uit ongeveer zes personen. Er gaat bijvoorbeeld een technisch en medisch leider mee. Tijdens een staftrainingsweekend in maart bereiden zij zich voor. Er is dan onder meer aandacht voor veiligheid, groepsdynamiek, gezondheid, geloven en cultuur.


24 uur bereikbaar Tijdens het project is het World Servants-kantoor 24 uur per dag bereikbaar voor eventuele calamiteiten. Indien nodig wordt een alarmcentrale ingeschakeld.

worldservants.nl

veroniq

ue

Voor het v erg benie oorbereidingswee kend was uwd naar zijn werk ik d zou gaan e groep en hoe a heel de groep lles in . Het we ek w project g as heel open en end was erg leuk dat is tijd elukkig z : o gebleve ens het n.

Naast de informatie in deze brochure is er ook veel te vinden op de website. Je kunt er projectinfor­ matie lezen en je financiÍle overzicht inzien.

Faciliteiten Je verblijft in of vlakbij de lokale gemeenschap. Deze verblijfplaats is niet luxueus, maar wordt met de beschikbare middelen zo comfortabel mogelijk ingericht. World Servants zorgt voor veilige transportmiddelen.

Gezondheid ine jacquel

eld. Elke oed gereg uke g t c je ro p hebben le jdens het Alles was ti e goed te eten, we veel kunnen w n dag kregen maakt en we hebbe af die gezorgd ge st uitstapjes adden we een fijne mma. h ra g k o ro O p nd doen. n afwissele e e r o o v ft hee

Tijdens een World Servants-project wordt er goed voor de groep gezorgd. Een keukenstaf zorgt voor een gezonde maaltijd en het drinkwater wordt gezuiverd. Verder gaat er een Nederlandse medisch leider mee die zorg kan verlenen. Een kliniek of ziekenhuis is op redelijke afstand aanwezig.


hoe ziet je projectdag er uit? opstaan en ontbijten Al vroeg word je gewekt. Zo kun je snel aan het werk om een eind verder te komen met het gebouw. Lokale mensen zorgen voor goed eten zodat je er volop tegenaan kunt.

goedemorgengesprek Je begint de dag in groepjes. Je leest samen uit de Bijbel, bidt met elkaar en praat over onderwerpen als geloven, armoede en vriend足 schap. Op deze manier lopen geloof en persoonlijke ontwikkeling als een rode draad door het project.

bouwen

Samen met lokale bouw足 vakkers ga je aan de slag. Als je iets nog nooit ge足 daan hebt, wordt het je uitgelegd. Je bouwt tot in de namiddag, tenzij je kinderwerk doet of een cultuurprogramma hebt.

KINDERWERK

Een vast onderdeel van het project is het kinderwerk. Met een paar groepsgenoten en eventueel een tolk, geef je de kinderen een gewel足 dige tijd. Je vertelt ze de boodschap van de Bijbel, leert ze liedjes, knutselt en doet spelletjes.


lunch

Om twaalf uur staat er een lunch voor je klaar. De lokale keukenstaf zorgt voor goed eten en let daarbij op de hygiÍne. Er wordt bij­ voorbeeld alleen gefilterd of gekookt water gebruikt.

CULTUURPROGRAMMA

Samen ga je op pad om de lokale bevolking te leren kennen. Je bezoekt bijvoorbeeld een gezin of je gaat naar een kliniek om mee te helpen. Zo ontmoet je de mensen uit het land en maak je kennis met hun manier van leven, denken en geloven.

AVONDPROGRAMMA

Je staf organiseert een aantal avonden een programma. Zo zijn er thema-avonden over geloven of vertelt iemand van de plaatselijke organisatie over de lokale gemeenschap en de problematiek.

EN IN HET WEEKEND?

Tijd voor ontspanning en ontmoeting. Denk bijvoorbeeld aan een toeristisch uitstapje of een sportwedstrijd met de lokale bevolking. Op zondag neem je deel aan een lokale kerkdienst.


Wat kost een project in totaal? Gemiddeld kost een project van World Servants € 3.696,- per deelnemer. In dit bedrag zijn echt alle kosten opgenomen, dus zowel je reis- en verblijfkosten, alle bouwkosten, kosten voor de training van de staf en de voorbereidingsreizen. World Servants haalt per deelnemer gemiddeld € 1.149,- binnen. Dit geld komt onder meer van donateurs, bedrijven en stichtingen als Wilde Ganzen. Wat betaal jij? Iedere deelnemer betaalt een verplichte deelnemersbijdrage. Het exacte bedrag vind je bij het project in deze brochure en op de website. Gemiddeld is deze bijdrage € 2.313,-. Daarnaast is er voor iedere deelnemer een zogenaamde ‘challenge’ om € 235,extra op te halen. Wil jij je hiervoor inspannen, bijvoorbeeld met een extra actie? Wij ondersteunen je er graag bij. Zo kunnen we samen het project goed afronden. worldservants.nl/financiën

€ 1299 jouw bijdrage

jouw challenge subsidies & premies

giften & sponsors

reis & verblijf

€ 2313

€ 235 € 576 € 573

€ 35

uitstapjes

€ 333

training & uitrusting

€ 388

werving & ondersteuning

uitgaven

Bij World Servants krijg je waar voor je geld. We regelen alle praktische zaken rondom je reis en verblijf en we zorgen dat je goed voorbereid op pad gaat. Daarnaast is het bouwproject duur­ zaam en wordt het afgebouwd. Door deze aanpak kost het project meer dan alleen jouw deelnemersbijdrage.

een gemiddeld project

inkomsten

de kosten van een project: € 3696,-

€ 80

€ 1561

training stafleden

bouwproject & ontwikkelings­ programma


Albert a leider plaats e

lijke g

werven doe je samen!

roep Het actie voeren g ing veel v Deelnem er lo veel gele s zetten zich ent tter dan gedacht . housiast erd over in s vergader en. Ook d amenwerken, org en hebben an e trokken: veel van mensen uit de ke iseren en hen hielp en mee b rk waren be­ ij de actie s.

Hoe krijg je je bijdrage bij elkaar? Samen met je groepsgenoten is dat veel leuker en gemakkelijker dan in je eentje. En er zijn heel wat leuke acties te verzinnen. Wat dacht je van pepermunt verkopen, een stamppotbuffet hou­ den of 24 uur wc pot-zitten? Daarmee haal je niet alleen geld op, je betrekt ook mensen uit je omgeving bij je project. Nog een voordeel: je leert elkaar goed kennen door samen plannen te maken en uit te voeren. Support van World Servants World Servants wil je graag helpen bij de acties. Elke plaatselijke groep krijgt een actiesupportpakket met materialen. Op de website staan actie­ draaiboeken, voorbeeldbrieven en nog veel meer. Groepen van zes personen of meer krijgen een groepscoach. Hij of zij geeft je bijvoorbeeld tips voor acties en publiciteit.

Wilde Ganzen Wilde Ganzen ondersteunt een groot aan­ tal World Servants-projecten met een premie. Het doel van deze stichting is om, in Nederland en in ontwikkelingslanden, zoveel mogelijk mensen en middelen te mobiliseren om met kleinschalige projecten de armoede in ontwikkelings­ landen te bestrijden. Plaatselijke World Servants-groepen leveren een belangrijke bijdrage aan dit doel door hun acties.


guatemala |

quetzaltenango 28 juli - 16 augustus | € 2.395 16 t/m 24 jaar

bolivia | abapó

Naschoolse opvang

Klaslokalen

worldservants.nl/GU114

worldservants.nl/Bo114

Dit eerste World Servants-project in Guatemala wordt een groot avontuur. Quetzaltenango ligt op 2.600 meter hoogte. Om er vanaf Guatemala Stad te komen, reis je over de hoogste bergen van het land. Je werkt in de buitenwijk waar veel armoede is. De kinderen uit de gezinnen moeten werken om eten te hebben. Als ze geen werk hebben, dwalen ze op straat. Daar komen ze mak­ kelijk in aanraking met criminaliteit. Partnerorganisatie AMG vangt ze voor en na schooltijd op in een gehuurd gebouw wat te klein is voor de drie­ honderd kinderen die er komen. Hier krijgen ze maaltijden en huiswerkbegeleiding. Het is een grote wens van de organisatie om een eigen gebouw te hebben. We helpen graag om die wens te realiseren.

8 juli - 28 juli | € 2.495 16 t/m 24 jaar

De bevolking van Abapó valt onder de Guarani-bevolking. Lange tijd was dit een achtergestelde bevolkingsgroep. De kinderen konden bijvoorbeeld vaak niet naar school. Gelukkig is er met de komst van de nieuwe president een betere tijd aangebroken. De ouders uit Abapó willen graag dat hun kinderen een goede toekomst krijgen, dus sturen ze hun kinderen naar de kleuterschool. In Abapó is de kleuterschool erg klein, waardoor er zelfs een groep buiten les krijgt. De dichtstbijzijnde andere kleuterschool is 25 kilometer ver­ derop. Daarom heeft de gemeenschap aan partnerorganisatie POM gevraagd om twee extra klaslokalen te bouwen. Zo komt er meer ruimte en kunnen alle kleuters uit het dorp binnen les krijgen.


bolivia | cotoca

ecuador | quinindé

ecuador | san pedro del KM 14

Klaslokalen en toiletten

Centrum voor cacaoverwerking

Centrum voor cacaoverwerking

worldservants.nl/Bo214

worldservants.nl/EC114

worldservants.nl/ec214

1 augustus - 21 augustus | € 2.495 16 t/m 24 jaar

De school in Cotoca wordt druk be­ zocht: er krijgen jaarlijks meer dan 1200 kinderen uit de wijde omgeving les. Het gebouw wordt gebruikt door twee scholen: de ene ‘s morgens en de andere ‘s middags. Beide scholen maken gebruik van een lesmethode ontworpen door partnerorganisatie POM. Deze lessen zijn gebaseerd op christelijke normen en waarden, waarmee POM een aantal maatschap­ pelijke problemen wil tegengaan. De ouders zijn zeer tevreden over dit lesmateriaal waardoor veel kinderen naar deze scholen gaan. Er is onvoldoende ruimte waardoor er geen kinderen meer toegelaten worden. Er zijn dus nieuwe klas­ lokalen nodig voor de kinderen van 4 tot 6 jaar. World Servants en POM helpen hierbij.

4 juli - 24 juli | € 2.595 21 t/m 35 jaar

(incl. € 100,- ecotoerisme)

Tijdens dit project zijn drie dagen gereserveerd voor ecotoerisme. Je leert over eerlijke handel en bezoekt projecten van MCCH. Je hoort onder meer over het productieproces van chocola. Dit begint in gemeenschappen zoals die rondom Quinindé in Ecuador. Veel gezinnen leven daar van de cacaoproductie. De boeren redden het niet in hun eentje en daarom werken ze vaak samen in een coöperatie. Ze verkopen de cacaobonen aan handelaren die ze vervolgens exporteren. De kwaliteit van de cacao is echter vaak niet goed, waardoor de boeren er niet veel aan verdienen. MCCH en World Servants willen hier iets aan doen. In Quinindé bouw je mee aan een centrum waar de cacao goed bewerkt kan worden.

28 juli - 16 augustus | € 2.495 16 t/m 24 jaar

Bij het bord KM14 aan een drukke weg verzamelen cacaoboeren uit de wijde omgeving zich. Ze verkopen hun cacao gezamenlijk aan handelaren. Helaas krijgen ze er een lage prijs voor. De kwaliteit van de cacao is niet goed genoeg. Hierdoor hebben de boeren niet genoeg inkomsten om bijvoorbeeld goed onderwijs voor hun kinderen te betalen. Met een paar kleine handelingen zou dit al kunnen verbeteren. MCCH en World Servants willen deze boeren helpen. Met een centrum voor cacaoverwerking en trainingen van MCCH, worden de kwaliteit en de opbrengst van de bonen beter. Ga dus naar Ecuador en zet je in voor meer inkomsten voor de gezinnen.


ethiopië | sebeta

Ghana | dagbiriboari

Openbare latrines

Lerarenwoningen

worldservants.nl/et114

worldservants.nl/gh214

18 juli - 6 augustus | € 2.295 16 t/m 24 jaar

Aan de rand van de stad Sebeta wonen veel mensen in slechte om­ standigheden. Ze komen vooral van het platteland om in de stad een baan te zoeken. Helaas vinden ze die vaak niet. De hygiënische omstandigheden waarin ze leven zijn slecht. Zo heeft meer dan zestig procent van de mensen geen latrine of toilet. Hier­ door krijgen vooral kinderen bijvoorbeeld diarree of andere ziektes. Partner EKHC wil hier iets aan doen door in 2014 openbare latrines te bouwen. Dit zal er voor zorgen dat voor ongeveer zeshonderd gezinnen de leefomstandigheden verbeteren. World Servants zal hier de schouders onder zetten. Help jij mee?

18 juli - 9 augustus | € 2.295 16 t/m 24 jaar

Dagbiriboari is een verafgelegen plat­ telandsgemeenschap in het noorden van Ghana. Het dorp ligt acht kilome­ ter van de hoofdweg en is alleen via een zandweg te bereiken. Het laatste deel van de tocht naar het dorp zal dus een heel avontuur worden. Eenmaal aangekomen ga je aan de slag met de bouw van lerarenwoningen. De plaat­ selijke school heeft zich met hulp van de overheid al goed kunnen ontwik­ kelen. De oude klaslokalen van klei zijn vervangen door zes stenen klaslokalen. Helaas zijn er nog geen woningen voor de zes leerkrachten van de school. Deze zijn wel nodig zodat ze voor langere tijd op de school kun­ nen en willen werken. Dit zal de kwaliteit van het onderwijs verbeteren.


malawi | Kasambankholi

malawi | chasefu

sierra leone |

Klaslokalen en latrines

Klaslokalen en lerarenwoning

Klaslokalen

worldservants.nl/ma114

worldservants.nl/ma214

7 juli - 26 juli | € 2.495 16 t/m 24 jaar

De school in het afgelegen Kasambank­ holi bestaat uit vier klaslokalen: twee van steen en twee van modder. Er is niet genoeg ruimte voor de 532 leer­ lingen en daarom krijgen de jongste kinderen les onder een boom. Om die reden komen de kinderen bij slecht weer vaak niet naar school. Het zijn geen goede leeromstandigheden voor de kinderen uit het dorp. World Servants helpt daarom met de bouw van twee klaslokalen. Om de hygiënische omstandigheden te verbeteren, komen er ook twee latrines en een verscho­ ningsruimte voor de oudere meiden bij. Het wordt een project waarin de omstandighe­ den primitief zijn en je dus voor drie weken ‘back to basic’ gaat.

1 augustus - 20 augustus| € 2.495 16 t/m 24 jaar

In het heuvelachtige Mzimba South district ligt het dorp Chasefu. Het is een arme gemeenschap met weinig fa­ ciliteiten. Wel staat er een basisschool. Deze bestaat uit vier goede klaslo­ kalen. De school heeft echter acht klassen met in totaal 459 kinderen. De kerk, die gemaakt is van klei, functi­ oneert daarom door de week ook als klaslokaal. Daarnaast heeft de school te weinig leerkrachten. Om deze lera­ ren aan te kunnen trekken, heeft de school goede lerarenwoningen nodig. World Servants zal samen met part­ nerorganisatie CCAP de school helpen. Je bouwt mee aan klaslokalen en een lerarenwoning. Hierdoor zullen meer kinderen de school afma­ ken en daarna doorleren of een betere baan kun­ nen vinden.

barmoi luma

14 juli - 2 augustus | € 2.295 16 t/m 24 jaar

Er moet snel wat veranderen voor de ruim 250 leerlingen van de school in Barmoi Luma. Eerder kregen de kinderen les in klaslokalen van modder. Door de slechte conditie van de lokalen zijn die in het voorjaar van 2013 ingestort. De leraren moesten noodgedwongen een afdak maken waaronder de kinde­ ren nu leren lezen en schrijven. Door deze slechte omstandigheden komen veel kinderen niet naar school of maken hem niet af. In de eerste klas zitten nu zeventig kinderen maar in de hoogste groep zijn dat er nog maar negen. World Servants zal de gemeenschap helpen bij de bouw van klaslokalen zodat de kinderen weer naar school zullen komen.

worldservants.nl/sl114


zuid-afrika | Emanyeveni

swaziland | Manzini

Opvangcentrum

Multifunctioneel centrum

17 juli - 6 augustus | € 2.495 16 t/m 30 jaar

17 december - 6 januari | € 2.395 16 t/m 30 jaar

Emanyeveni is een gemeenschap met weinig goede voorzieningen. Drink­ water is maar zeer beperkt aanwezig en er is veel werk­ loosheid. Het is niet makkelijk om hier op te groeien, zeker als je ouders overleden zijn en je een lichame­ lijke of verstandelijke beperking hebt. Er is gelukkig een opvang­ centrum voor deze kinderen. Youth for Christ South Africa ondersteunt met kleding, voedsel en trainingen. Het gebouw is alleen erg krap. Door het centrum uit te breiden is er meer ruimte om de kinderen op te vangen. Verder zijn er nieuwe toiletten nodig om de hygiënische omstandigheden te verbeteren. Je vormt een groep met Nederlandse en Zuid-Afrikaanse jongeren. Daarom wordt er tijdens dit project alleen Engels gesproken.

Je vormt samen met Nederlandse en lokale jongeren een groep. Het hele project spreek je daarom Engels met elkaar. Na een mooie reis door ZuidAfrika kom je aan in Swaziland. Hier zijn onderwijs en gezondheidszorg voor lang niet iedereen toegankelijk. Dit geldt ook voor ongeveer honderd kinderen tussen de drie en zeven jaar aan de rand van Manzini. Hun ouders hebben bijvoorbeeld hiv/aids en ko­ men binnenkort te overlijden. Geluk­ kig kunnen de kinderen terecht in een zogenaamd Neigbourhood Care Point voor eten en gezondheids­ zorg. Dit is nu nog een stalen container. Youth for Christ wil dit graag aanpak­ ken en een multifunctioneel centrum bouwen.

worldservants.nl/sa114

worldservants.nl/sa214


zambia | miloso

zambia | chimoza

Lerarenwoningen

Lerarenwoningen

worldservants.nl/za214

worldservants.nl/za314

11 juli - 31 juli | € 2.395 16 t/m 24 jaar

De grote droom van de bevolking van Miloso gaat in vervulling: er komt een high school in hun dorp. De dichtst­ bijzijnde high school staat nu twintig kilometer verderop. Dat is natuurlijk te ver voor de kinderen om te lopen. Dankzij de nieuwe school kunnen de kinderen ook na de basisschool doorle­ ren. Dit geeft zicht op een betere baan en uiteindelijk meer inkomsten. Inmid­ dels heeft World Servants twee jaar gewerkt aan de high school en zijn de eerste klaslokalen al in gebruik. Voor de nieuwe school zijn er natuurlijk ook goede leerkrachten nodig. Om deze aan te kunnen trekken, zijn er lerarenwoningen nodig. Partnerorganisatie MCC en World Servants zullen hier in 2014 aan meebouwen. Help jij mee?

1 augustus - 22 augustus | € 2.395 16 t/m 24 jaar

Chimoza ligt in een uitgestrekt plat­ telandsgebied. In totaal wonen er ongeveer achthonderd mensen. Ze leven van landbouw of hebben een klein winkeltje. De kinderen gaan naar een school die door de bevolking zelf is gebouwd. De 120 leerlingen krijgen les van drie ongeschoolde leerkrachten die niet betaald krijgen. De school kan pas goede leraren aannemen als ze aan criteria van de overheid voldoet. Eén van die eisen is goede woningen voor de leraren. Als die er zijn, verbetert de kwaliteit van het onderwijs. Ook blijven de kinderen langer op school omdat ze examens kunnen doen. Hierna kunnen ze doorleren of een goede baan zoeken.


Kenia indepth

21 juli - 9 augustus | € 2.495 18 t/m 40 jaar

Verdiepingsreis

oekraïne | julivci 21 juli - 8 augustus | € 1.445 16 t/m 24 jaar

Kleuterschool

Wat doe je tijdens Kenia Indepth? Het is een reis met ontwikke­ lingsvraagstukken, levenskracht, ge­ loofsvertrouwen, humor en veel meer. Er zijn colleges over armoede en wat je hier aan kunt doen. Verder bezoek je projecten en denk je met elkaar na over hoe jij concreet kunt bijdragen aan een rechtvaardiger we­ reld. Kenia Indepth is geen bouwpro­ ject: het is een verdiepingsreis die je maakt met een groep Nederlandse èn Keniaanse deelnemers. Wil je met ei­ gen ogen zien en ervaren wat Kenianen doen om het verschil te maken? Schrijf je dan in voor Kenia Indepth, een reis die je niet zult vergeten.

Het leven in Oekraïne is niet gemakkelijk. Veel gezinnen heb­ ben te maken met werkloosheid en alcoholverslaving. Kinderen krijgen vaak niet de aandacht en liefde die ze nodig hebben. Daarom is het belangrijk dat ze al op jonge leef­ tijd naar de kleuterschool kunnen. Hier krijgen ze een maaltijd, kunnen ze spelen en leren ze sociale vaardig­ heden. Hierdoor presteren ze later beter op de basisschool. De mensen uit het dorp Julivci hebben daarom al jaren de wens dat er een kleuterschool komt. Naast dat het goed is voor de ontwikkeling van hun kinderen, geeft dit de moeders de kans om overdag te werken. In 2010 en 2011 is er al een start gemaakt met een nieuw gebouw. Deze klus willen we graag komende zomer afmaken. De begane grond wordt dan afgebouwd, zodat de school in september 2014 geopend kan worden.

worldservants.nl/ke114

worldservants.nl/OE214


Met je eigen groep op Pad Wil je met een groep uit jouw kerk of school bou­ wen aan een betere wereld? Doe dan als groep een World Servants-project. Dit zijn de mogelijkheden:

+ Ga met maximaal 12 personen mee met een regulier World Servants-project;

+ Adopteer met 25 – 40 personen een regulier World Servants-project. Wij reserveren het project dan voor jouw groep;

+ Laat een project op maat maken voor jullie groep. Jullie kunnen dan, in overleg met World Servants, de periode en het projectland kiezen en een be­ langrijk deel van de activiteiten invullen;

+ Heeft jouw kerk of school al contact met een

partner in een ontwikkelingsland en willen jullie daar zelf met een groep een project doen? World Servants kan dan ondersteunen bij het organiseren van het project, bijvoorbeeld bij de projectvoor­ bereiding, de training van de staf, veiligheid en de deelnemers.

Groepen die in 2015 een project willen doen, kun­ nen zich tot 1 juni 2014 opgeven. worldservants.nl/grotegroepen


gezocht: dienende leiders

Jannet er medisch leid

toerusting informatie en , en ng ni ai tr n gerust Met alle ging ik met ee nd. Het ts an rv Se ld or van W lingsla ar een ontwikke en en ze hart op pad na er ng jo p oe een gr g bijzonder! begeleiden van er ik nd vo en er nd ra ve echt zien

Meld je aan als staflid

Micha ĂŤ

l - ho ofdle id

Ik vind er h te trek et geweldig o k m met j nieuwe en, het avont uur aan ongeren op cultuur God be te gaan t e ontd t , lekker er te leren ke ekken en sam een hard kn nnen. E en allen vo n or een ondertussen ander.

Je kunt je leiderschapsskills inzetten op bijvoorbeeld technisch of medisch gebied. Ook kun je mee als kinderwerkof cultuurstaflid. Verder zijn we op zoek naar hoofdleiders, die de eind­ verantwoordelijkheid dragen voor een project. Als staflid wil je vanuit een persoonlijk geloof in Jezus Christus het evangelie op een eigentijdse manier delen. worldservants.nl/functieprofiel


sierra Leone, barmoi lol klaslokalen Partnerorganisatie: Cotton Tree Foundation (CTF) Gebied: Barmoi Lol ligt in de meest achterge­ bleven gebieden van Sierra Leone. De mensen in de gemeenschap proberen rond te komen van landbouw en vee­ teelt. Huidige situatie: Op dit moment gaan er tweehonderd kinderen naar de Primary School. Dit is de basisschool van Barmoi Lol. Er zijn vier leerkrachten, van wie er twee goed opgeleid zijn. Het schoolgebouw, gemaakt van leem met een dak van golfplaten, verkeert in slechte staat. Er zitten geen ramen en deuren in waar­ door er stof naar binnen waait. Ook is het veel te klein om goed les te kunnen geven aan de kinderen. Ze zitten op elkaar gepakt en kunnen zich hierdoor niet goed concentreren.

25-75 jaar 10 oktober - 25 oktober € 2.195 wat wordt er bereikt: World Servants en de Cotton Tree Foundation willen in Barmoi Lol en omgeving de onderwijssituatie verbeteren. Door nieuwe klaslokalen te bouwen ontstaat er meer ruimte. Hierdoor kunnen de kinderen de lessen beter volgen en verbetert de kwaliteit van het onderwijs. Als ze hun Primary School afgerond heb­ ben, kunnen ze verder op de Junior Secondary School die Cotton Tree Foundation en World Servants eerder in Dibiyya bouwde. Daarna kunnen ze nog doorleren op de middelbare school, de Senior Secondary School of een vak leren. Uiteindelijk zullen ze met hun opleiding een betere baan kunnen vinden. Dit komt de ontwik­ keling van de hele gemeenschap ten goede.

worldservants.nl/sl214


ghana, nakpanduri klaslokalen en latrines

25-75 jaar 11 oktober - 27 oktober € 2.195

Partnerorganisatie: The Assemblies of God Relief and Development Services (AGREDS)

kinderen liever thuis. Ook zijn er bij de school geen goede voorzieningen zoals latrines en een watertank.

Gebied: Het Bunkpurugu/Yunyoo district is een van de armste delen van het noorden van Ghana. In deze regio ontbreekt het aan goede voorzieningen.

wat wordt er bereikt: In 2014 komen er drie nieuwe klaslo­ kalen bij de school. Er komt een groep in de zomer die zorgt voor de eerste fase en de najaarsgroep draagt bij aan de tweede fase. Zo ontstaat er meer ruimte voor de kinderen om les te krijgen waardoor de kwaliteit van het onderwijs verbetert. Ook komen er nieuwe latrines en een verschonings­ ruimte voor de oudere meiden bij. Partnerorganisatie AGREDS is betrokken bij de school en zal onder meer zorgen voor trainingen voor de leerkrachten en voorlichting aan de ouders over het belang van onderwijs.

Huidige situatie: De instroom in het basisonderwijs is de laatste jaren toegenomen. Dit komt omdat onderwijs nu gratis en verplicht is. Vanzelfsprekend is dit een goede ontwikkeling, maar hierdoor raken de klaslokalen wel overvol. Dit is ook het geval in Nakpanduri, op de Junior High School, een school voor twaalf tot veer­ tienjarigen. Hier zitten 534 leerlingen verspreid over drie lokalen. Kinderen hebben moeite met het volgen van de lessen waardoor de schoolresultaten tegenvallen. Ouders laten daarom hun

worldservants.nl/gh514


ghana, accra lifeline project

25-75 jaar 26 april - 8 mei € 1.995 Partnerorganisatie: The Assemblies of God Relief and Development Services (AGREDS) Gebied: Accra ligt in het zuiden van Ghana. In deze hoofdstad wonen bijna twee miljoen mensen. Huidige situatie: Het Lifelineproject vangt meiden op die van het platteland naar de stad gekomen zijn om werk te vinden. Dit lukt vaak niet en zo komen ze uiteindelijk in een wereld van geweld en uitbuiting terecht. Het project ligt aan de rand van de wijk Agbogbloshie in Accra. Door de vuilnis­ belt en de drukte van de stad is er veel smogvorming en stank. Hoewel er in het centrum weinig privacy is, verblijven de meisjes in elk geval op een veilige plek om hun leven weer op de rit te krijgen. Het Lifelineproject geeft hen de kans om een vak te leren. Ze leren er voor

life line project

kapster, kokkin of naaister. Daarnaast is er een opvang voor de kinderen van nul tot zes jaar van vrouwen die in de omgeving werken. wat wordt er bereikt: Het betekent veel voor de meiden als er een groep Nederlanders naar ze toe komt. Hierdoor groeit hun gevoel van eigenwaarde. Ook betekent je komst een stuk training voor ze: ze bakken brood voor de groep en verzorgen het eten. Zo leren ze met verantwoor­ delijkheden omgaan. Verder geef je onder meer computer- en lifeskills training. Je voert gesprekken met de meiden en er is ruimte voor ont­ spanning en het leren kennen van de cultuur. Ook zullen er kleine opknap­ werkzaamheden verricht worden aan het gebouw.

worldservants.nl/gh114


haïti, marot klaslokalen

25-75 jaar 13 november - 29 november € 2.295 Partnerorganisatie: Baptist Haiti Mission (BHM) Gebied: World Servants assisteert gemeen­ schappen in het Atrelgebied, in het noorden van Haïti, bij kleinschalige projecten die de lokale omstandighe­ den verbeteren. Huidige situatie: Ruim de helft van de Haïtianen is anal­ fabeet. Vooral op het platteland hebben mensen weinig toegang tot kwalitatief goed onderwijs. Er zijn verschillende staatsscholen waar gratis onderwijs gegeven wordt, maar waar de kwaliteit te wensen overlaat. Dit komt door overvolle klassen, niet gemotiveerde of ontbreken­ de leraren en weinig tot geen lesmate­ riaal. In Marot, een dorpje op ongeveer vijftien kilometer van Atrel, wordt er naast de staatsschool ook basisonderwijs gegeven in de kerk en in twee kleine

ruimten die voorheen als opslagruimten dienden. Een ander gebouwtje waar les gegeven werd en wat bestond uit modder en stro, is door hevige regenval weggespoeld. Ouders betalen voor het onderwijs een klein bedrag van onge­ veer twaalf dollar per jaar. Op deze school krijgen 105 kinderen in de leef­ tijd van vier tot veertien jaar les van vijf leerkrachten. Er is grote behoefte aan meer ruimte om de kinderen, elk op hun eigen niveau, goed onderwijs te bieden. wat wordt er bereikt: Door drie ruime klaslokalen te bouwen zal de toegang tot onderwijs verbeterd worden en kunnen er meer kinderen naar school. Ook de kwaliteit wordt beter doordat er in elk lokaal maar een klas les zal krijgen en er dus geen niveauverschillen meer zullen zijn.

worldservants.nl/ha114


oekraïne, rátivci opvanghuis

25-75 jaar 26 april - 10 mei € 1.395 Partnerorganisatie: Stand by us Gebied: Rátivci is een dorp met ongeveer 1500 inwoners in het westen van de provin­ cie Transkarpatië, vlakbij de grens met Slowakije. Huidige situatie: In Oekraïne lijkt het alsof de tijd stil heeft gestaan. Kinderen van wie de ouders overleden zijn of door drankmis­ bruik of armoede niet voor ze kunnen zorgen, komen in grote staatsweeshui­ zen terecht. Ze leven hier in slechte omstandigheden. Geschoold personeel is te weinig aanwezig waardoor er onvol­ doende persoonlijke aandacht is. Ook zijn de weeshuizen oud en daardoor de leefomstandigheden slecht. Als de wees­ kinderen op hun achttiende het wees­ huis verlaten, belanden ze meestal op straat. Doordat ze niks is bijgebracht en

ze geen liefde hebben gekregen in het weeshuis, komen ze vaak in de prosti­ tutie of de criminaliteit terecht. wat wordt er bereikt: De familie Biro in Rátivci pakt dit anders aan. De weeskinderen uit de omgeving van dit dorp worden opge­ vangen in een huis, waarin ze opgroei­ en binnen een bestaand gezin met een vader, moeder en broertjes en zusjes. Ze leren hier normen en waarden en krijgen voldoende persoonlijke aan­ dacht. Hiermee krijgen ze een betere basis waardoor ze zich later beter kunnen redden in de maatschappij. World Servants heeft al meegeholpen aan drie opvanghuizen en een trai­ ningscentrum. In 2014 zal het vierde woonhuis worden afgebouwd.

worldservants.nl/oe114


Ga je mee?

Laat je hart werken! Natuurlijk, je steekt je handen flink uit de mouwen. Je wilt immers dat die school of kliniek er staat als je na drie weken weer naar huis gaat. Maar een bouwproject van World Servants is veel meer: het doet ook wat met jou. Je werkt samen met de lokale bevolking en leert hen echt kennen. Dat vraagt dat je ook je hart laat werken. Kies een project uit en meld je vandaag nog aan op worldservants.nl.


in deze brochure... Goed voorbere id op pad

De projectlanden van World Servants

bouwen met world servants World Servants heeft jarenlange ervaring met het uitzenden van groepen naar gemeenschappen in ontwikkelingslanden. Bij World Servants steek je tijd, energie en geld in duurzame projecten. De groepen bouwen mee aan scholen, klinieken, woningen en schoonwatervoorzieningen. Een lokale aannemer en een Nederlandse technisch leider weten wat er moet gebeuren. Ze leren je bijvoorbeeld metselen of ijzervlechten. Spierkracht is mooi meegenomen, maar is zeker geen vereiste. Naast het bouwen is er genoeg tijd om de lokale cultuur te leren kennen. Je hebt bijvoorbeeld de kans om mee te helpen bij een agrarisch bedrijf of een rondleiding te krijgen in een kliniek. De ontmoeting met een groep motiveert de lokale mensen om hun gemeenschap verder te ontwikkelen.

over Informatie n te c je ro p alle

Wat kost een pr

oject?


bouwprojecten 2014 Bouw aan een concreet en duurzaam project leer een andere cultuur echt kennen

waar laat jij dit jaar je hart werken? bouwen aan verandering

World Servants | Projectbrochure 2014  
Advertisement