Page 91

Неофициален превод на български език

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас Университет за национално и световно стопанство - София Университет по архитектура, строителство и геодезия - София Университет по библиотекознание и информационни технологии - София Университет по хранителни технологии - Пловдив Химико-технологичен и металургичен университет - София Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград ЧАСТНИ УНИВЕРСИТЕТИ Международно висше бизнес училище Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" Европейски политехнически университет Колеж по туризъм - Благоевград Американски университет в България Нов български университет Висше училище по застраховане и финанси Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинтг - София Театрален колеж "Любен Гройс" Международен колеж - Албена Бургаски Свободен Университет Европейски колеж по икономика и управление Висше училище "Земеделски колеж" Висше училище - колеж "Телематика"

3678 17486 3214 1269 2383 3151 8396 10698

4689 17741 4886 2358 3155 3249 7276 12638

271 725 374 70 205 362 549 466

277 787 574 129 225 324 482 524

14 24 9 18 12 9 15 23

17 23 9 18 14 10 15 24

3143 11382 0 714 1177 9924 872 1054 58 891 6999 3814 6684 729

5513 11072 84 687 1339 12778 1379 1717 33 913 5494 3041 7605 0

45 547 0 23 90 392 46 26 28 45 109 57 97 23

47 379 24 20 82 469 67 42 24 149 144 77 196 0

70 21 0 31 13 25 19 41 2 20 64 67 69 32

117 29 4 34 16 27 21 41 1 6 38 39 39 0

Източник: МОМН, Национален център за информация и документация

90

Укрепване на висшето образование в България  
Укрепване на висшето образование в България  

Въпреки количествените постижения през последните две десетилетия, висшето образование в България продължава да е изправено пред предизвикат...